__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

RUSZA BUDOWA LINII KOLEJOWEJ ZAWIERCIE-LOTNISKO!

6

NUMER

WAŻNE

ZAWIERCIE

IRZĄDZE

KROCZYCE

SZCZEKOCINY

WŁODOWICE

PILICA

ŻARNOWIEC

08 MARZEC 2021 Jura - Informator Lokalny Nakład 12 000 egz.

OGRODZIENIEC

ŁAZY

PORĘBA

WIADOMOŚCI Z POWIATU

PORODY WRACAJĄ DO ZAWIERCIA! W lutym zakończył się gruntowny remont oddziałów Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

7

WIADOMOŚCI Z POWIATU

SPRZECIW WOBEC KOPALNI W SIEWIERZU W styczniu br. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz podpisało stanowisko w sprawie poparcia dla TYM ŻYJE ZAWIERCIE

ZAWIERCIE LIDEREM PROGRAMU ”CZYSTE POWIETRZE”

działań gmin Powiatu Zawierciańskiego wyrażających sprzeciw wobec planów lokalizacji budowy kopalni rud cynku na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

4

POCIĄGIEM Z ZAWIERCIA NA LOTNISKO Już w 2023 roku czas przejazdu z Zawiercia na lotnisko w Pyrzowicach skróci się 9

do 23 minut. Pojawi się dodatkowy peron oraz powstanie szereg udogodnień dla pasażerów, a to wszystko dzięki nowej linii kolejowej nr 182!

6


2.

Najważniejsze inwestycje powiatu zawierciańskiego w 2021 roku WYWIAD

POWIAT WSPIERA INICJATYWY KRZEWIĄCE PATRIOTYZM PAWEŁ SOKÓŁ Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego

Paweł Sokół, wicestarosta powiatu zawierciańskiego, opowiedział nam o najważniejszych inwestycjach powiatu w 2021 roku. Czego będą dotyczyć? Jednym z zadań powiatu jest edukacja, w tym szkolnictwo ponadpodstawowe. Z tego tytułu są krzewione pewne wartości i postawy, które są warunkiem koniecznym obywatelstwa, takiego właśnie jak polskie. Jakie działania podejmuje powiat na polu krzewienia domów kultury i szkół? Jako powiat bardzo chcielibyśmy wspierać wszystkie inicjatywy, które mają na celu krzewienie patriotyzmu wśród młodych ludzi. Wiadomo, że ,,czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego przekazywanie tych tradycji narodowych - polskich, jest bardzo istotne. To musi wynikać z naszej zażyłości narodowej i dumy. Kiedyś marszałek Józef Piłsudski powiedział, że ,,kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie ma prawa do teraźniejszości, a tym bardziej do przyszłości”. Dlatego wspieramy wszelkie inicjatywy szkół, na terenie powiatu, które angażują się w organizowanie uroczystości patriotycznych. Najważniejszą rzeczą jest przekazywanie w jak najszerszej formule tego, co dzieje się na lokalnej ziemi. Wiadomo, że historia, która dotyczy całego kraju, jest bardzo rozległa i nie jest związana z tym co działo się w poszczególnych gminach i miastach. Na terenie powiatu zawierciańskiego mamy wiele perełek świadczących o patriotycznej historii regionu: to chociażby działania organizacji „Płomień”. Była ona jedną z pierwszych organizacji, które wypowiedziały walkę okupantowi. Mamy też wiele miejsc pamięci, które świadczą o zaangażowaniu mieszkańców w walkę zarówno podczas I, II Wojny Światowej czy podczas Powstania Styczniowego. Faktem,

Numer zamknięto 09 Marca, 2021 r.

Wydawca Społeczna Grupa Medialna Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Redakcja

ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu który cieszy mnie i Zarząd Powiatu, są organizowane w całym powiecie uroczystości, upamiętniające walczących o wolność i niepodległość: kolejne rocznice tragicznej historii „Płomienia”, Żołnierzy Wyklętych, Potyczki pod Kuźnicą Masłońską. Powiat w zakresie swojej działalności współpracuje zarówno z domami kultury, jak i szkołami. Wychowanie młodego pokolenia możliwe jest dzięki edukacji oraz odpowiednim postawom. Z ostatniej rady powiatu dowiedzieliśmy się, ze szkoły policealne nr 1, 3, 4, 6 w Zawierciu oraz dodatkowo szkoła policealna w Łazach, będą likwidowane, ze względu na brak chętnych. Czy Państwo są przekonani jako zarząd i powiat, że te pozostałe szkoły wystarczą, aby pokryć zapotrzebowanie na edukację policealną? Nie należy tworzyć fikcji - te szkoły w rzeczywistości nie funkcjonowały od lat. Szkoła policealna była fasadowa. Od lat nie było żadnego chętnego, aby podbierać tam edukację. Uważam, że utrzymywanie czegoś, co nie funkcjonuje, mija się z celem. Jeżeli w przyszłości zaistnieje potrzeba, jesteśmy w stanie reaktywować te placówki. Pojawiają się pogłoski w sprawie

Redaguje zespół Krzysztof Kluza Beata Pilis Martyna Urban Adrian Misiak

Reklama

reklama@jura24.pl, tel. 736-852-674

przekazania szkoły średniej w Szczekocinach do zarządu burmistrza Szczekocin, czyli Pana Jacka Lipy. Jak wiemy, jest to kompetencja powiatowa, czy może to wpłynąć na dzieci i ich poziom edukacji? Istnieją zamiary przekazania szkoły Gminie Szczekociny. Natomiast w praktyce okaże się, czy jest to dobry pomysł. Nasze intencje są jak najlepsze. Budynek Zespołu Szkół w Szczekocinach nie jest wykorzystany w całości z powodu małej ilości uczniów. Pomysł burmistrza na zagospodarowanie tego obiektu jest ciekawy, ponieważ przy tym zespole może powstać centrum kulturalno-oświatowe gminy. Dzięki bliskiemu zlokalizowaniu pomieszczeń można stworzyć wielofunkcyjną placówkę. Biblioteka, obiekty sportowe, kółka zainteresowań - wszystko w jednym miejscu, z myślą o wygodzie młodzieży. Zasada jest prosta: obiekt edukacyjny jest przekazywany na konkretną działalność - edukacyjną, więc w razie gdyby gmina zaniechała działalności, wraca on do powiatu. Podobna sytuacja miała miejsce w związku z przekazaniem Szkoły Rolniczej w Żarnowcu, która była w zarządzie powiatu, a została przekazana Ministerstwu Rolnictwa. Uważam, że było to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ Ministerstwo jest w pełni za-

Kontakt

redakcja@jura24.pl 736 860 129

Skład Karolina Górka

Druk

Polska Press sp. z o.o.

Jura24 Facebook @jura24.pl

Instagram portaljura24

YouTube jura24

angażowane, w to aby szkoła mogła w 100% korzystać ze swojego potencjału. Angażuje w to o wiele większe środki niż my, jako powiat, moglibyśmy to zrobić. Widzę, że ta placówka się rozwija oraz ma tendencje do dalszego rozwoju. Ministerstwo wykupiło działki pod budowę internatu, bezpośrednio przy szkole oraz doposażyło szkołę w sprzęt do zadań praktycznych. Jest to także pozytywna marketingowa działalność, ponieważ ta placówka jest w sieci szkół ministerstwa, dzięki temu zachęca potencjalnych uczniów. Można powiedzieć, że to taka mała decentralizacja lokalnych struktur. Czas pokaże, jak będzie to działać. Obecna sytuacja niżu demograficznego sprawia, że tych szkół na terenie powiatu jest wiele, ale niestety pustych. Dodatkowym czynnikiem jest spadek liczby naszych mieszkańców, a to wiąże się z małą liczbą urodzeń. Dlatego musimy podchodzić do pewnych spraw w sposób bardzo przyziemny. To szkoła jest instytucją, która krzewi kulturę i jest jedynym ośrodkiem kulturalno-oświatowym w małych miejscowościach. Wraz z inicjatywą remontu oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków pojawiły się oskarżenia jego likwidacji. Jak się okazało w ubiegłą

Klaster Innowacji Społecznych Facebook @klasterinnowacjispolecznych

Instagram klasterinnowacjispołecznych

YouTube

klaster innowacji społecznych


3.

Najważniejsze inwestycje powiatu zawierciańskiego w 2021 roku WYWIAD

sobotę, te zarzuty były nietrafione - oddział otworzył się w obecności mediów i gości. Wiele środków zostało wykorzystanych przy remoncie, w sumie 4 mln złotych w tym 1,7 mln ze środków własnych szpitala. Jak Pan odniesie się do tej sprawy?

pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Również takie działanie, jak przekazanie szkoły w Szczekocinach, ma na celu polepszenie system oświatowy w powiecie, szczególnie w gminie. Chcielibyśmy, aby we wszystkich gminach szkoły służyły lokalnej młodzieży i się rozwijały.

Zawsze jest tak, że ktoś nie dowierza w progres placówek powiatowych. Być może te osoby mają nieszczere intencje. Razem ze starostą mieliśmy kilka rozmów z Paniami położnymi, radnymi, dyrektorem szpitala, gdzie na tapecie był temat zawieszenia działalności oddziału ginekologiczno-położniczego. Usiłowaliśmy przekonywać wszystkich, że jeżeli jest remont, to działanie musi być zawieszone, ponieważ nie da się fizycznie przenieść tego oddziału. Tłumaczyliśmy, że zespół lekarsko-pielęgniarski zostanie czasowo przeniesiony do szpitala w Myszkowie, po to, żeby kadra nie straciła pracy. W konsekwencji powstał wspaniały oddział. Często dostawałem zapytania czy chcemy zamykać oddział ginekologiczno-położniczy. Z uporem maniaka starałem się wszystkich przekonywać, że to nieprawda. Niech to będzie przestrogą, żeby nie powielać informacji, które nie są prawdziwe. Mam nadzieję, że jesteśmy na tyle dobrym zarządem powiatu, że jeżeli mówimy, to zgodnie z tym, co chcemy zrobić i jakie mamy intencje. To otwarcie jest dowodem naszych rzetelnych działań. Jesteśmy po to, by służyć ludziom, więc nie możemy ich oszukiwać. Ten oddział to sama radość!

Warunki macie najlepsze od lat, będziecie posiadać jeden z największych budżetów - opiewa on na 169 mln złotych dochodów i 184 mln wydatków. Skąd taka kwota?

Sama radość, jak i również nadzieja, a jeżeli nadzieja to i przyszłość. Jakie szanse widzi Pan dla powiatu zawierciańskiego, jaką macie wizję tego powiatu? Trzeba sobie powiedzieć, że powiaty ziemskie to powiaty biedne. Chcielibyśmy, żeby te zadania, które leżą w naszej gestii - służba zdrowia, oświata i połączenia komunikacyjne, ale także drogi, służyły społeczeństwu. Mogę powiedzieć, że pozytywne symptomy naszej działalności widać na podstawie szpitala, czy budowy dróg. Chcielibyśmy zrobić więcej, ale wszystko zależy od możliwości

Ta kwota pojawia się ze środków zewnętrznych, czyli ze środków budżetu państwa, Unii Europejskiej i województwa. Liczymy na to, że nasza skuteczność będzie na tyle dobra, że ten budżet zamkniemy tymi realnymi kosztami. Ta różnica pomiędzy dochodami a wydatkami będzie pokryta ze środków własnych powiatu? Tak, będziemy starali się je wygospodarować. Są plany pozyskiwania środków z tytułu dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości, które są w zasobach powiatu. Mamy nadzieję, że nam się uda. Mamy także taki jeden pryncypialny cel - chcielibyśmy otworzyć zamiejscowy punkt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Dąbrowy Górniczej w Zawierciu. Wstępne rozmowy były już prowadzone, ale okres pandemii zaburzył nam działania. Obiekty, które wskazaliśmy na ośrodek oraz na punkt manewrowy zostały zaakceptowane. WORD stanowiłby duże udogodnienie dla mieszkańców powiatu z krańcowych miejscowości. Kolejnym elementem, który chcielibyśmy usprawnić to poprawa komunikacji publicznej w powiecie. Z tego tytułu przenosimy siedzibę Wydziału Komunikacji do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego. Wychodzę z takiego założenia, że dopóki nie zostaną spełnione wszystkie formalności, to nie możemy nic obiecywać. To są dla nas cele strategiczne, jesteśmy dla mieszkańców, pełnimy w stosunku do

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

Oficjalne otwarcie oddziału nich rolę służebną, więc chcemy poprawy jakości usług. Budżet zawiera kwotę około 50 mln na inwestycje. Te pieniądze w przyszłości pozwolą na zwiększenie konkurencyjności powiatu zawierciańskiego w stosunku do powiatów ościennych. W szczególności, że posiadacie także inne atuty, za przykład może posłużyć Strefa Aktywności Gospodarczej w ramach Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wspomniana instytucja współpracuje z miastem, czy powiat również zachęca przedsiębiorców do inwestycji? Tak, wiadomą rzeczą jest, że każde zaangażowanie środków zewnętrznych przez firmy, które chcą zainwestować w powiecie zawierciańskim, jest dla nas dobre. Dużo zależeć będzie jednak od rozwoju gospodarczego naszego kraju. Przeważy tutaj element wyjścia z pandemii - jak państwo sobie z tym poradzi oraz gospodarka. Jeżeli zacznie się rozwijać po tym okresie w sposób dynamiczny, a dodatkowo będą pozyskane środki z Unii na zniwelowanie skutków pandemii, my jako zarząd powiatu będziemy zachęcać inwestorów do inwestowania w różne sektory gospodarki. Nie

tylko wytwórczość, ale również w branżę turystyczną, ponieważ nasz region w ok. 50% leży na obszarze Jury. Z czego jest Pan najbardziej dumny i zadowolony? Co udało się dotychczas osiągnąć? Powiem tak, że najważniejsze są założenia, o których myśleliśmy na samym początku naszej pracy - udało się je zrealizować. Pozytywnie przebiegła reforma funkcjonowania instytucji okołopowiatowych, przykładowo przekształcenie poprzez likwidację Powiatowego Zarządu Dróg i powstanie Centrum Usług Wspólnych jako instytucji koordynującej zamówienia i realizację zadań. Uważam, że udało nam się to zrobić Czego by Pan życzył powiatowi zawierciańskiemu na najbliższe 3 lata Państwa obecności w zarządzie? Mówiąc bardzo krótko, może to będzie najbardziej adekwatne do tego co bym chciał: aby jak największa liczba mieszkańców powiatu była zadowolona. Adrian Misiak

JURA24


4.

Wiadomości z powiatu zawierciańskiego POWIAT

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA DLA GAI GÓRCZYŃSKIEJ

P

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz

NIE DLA KOPALNI RUD CYNKU I OŁOWIU W SIEWIERZU

W

styczniu bieżącego roku Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Siewierz – Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz, Stowarzyszenie Art Eco plus, Stowarzyszenie Księstwo Siewierskie oraz Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic – podpisały stanowisko w sprawie poparcia dla działań gmin Powiatu Zawierciańskiego wyrażających sprzeciw wobec planów lokalizacji budowy kopalni rud cynku i ołowiu i związanej z tym eksploatacji złóż na terenie gmin Powiatu Zawierciańskiego. W piśmie uwzględnione zostały najważniejsze argumenty, z powodu których podpisane zostało stanowisko: “Budowa kopalni wiąże się ze zniszczeniem ogromnych połaci lasu, które pełnią funkcję retencyjną, oczyszczają powietrze, są schronieniem dla zwierząt, ale i miejscem odpoczynku dla mieszkańców. Mikrocząstki pyłów metali ciężkich poflotacyjnych unoszą się w powietrzu na znaczne odległości – osiadają na glebie, roślinach, a później są spożywane przez ludzi i zwie-

rzęta, następnie są wdychane i przedostają się do naszego krwiobiegu. Bardzo możliwe, że w wyniku działalności kopalni powstanie lej depresyjny i zostanie nieodwracalnie zaburzona gospodarka wód podziemnych potężnego obszaru. Wodę pitną będzie trzeba sprowadzać z dalszych rejonów, co wiąże się z ogromnymi kosztami i inwestycjami, które poniesiemy wszyscy”. Biorąc pod uwagę Decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 października 2020 r. nr DGK-VI.4770.13.2020.JM zmieniającą koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o.o. stowarzyszenia zdecydowanie sprzeciwiają się planom lokalizacji budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie gmin Powiatu Zawierciańskiego.Stanowisko to zostało przekazane Ministrowi Klimatu i Środowiska. Na chwilę obecną pozostało bez odpowiedzi. Martyna Urban

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

iszę te słowa z oddziału, gdzie najdzielniejsze maluchy na świecie walczą o każdy dzień. Z miejsca, w którym strach unosi się gęsto w powietrzu i wdycha się go z każdym oddechem.Takimi słowami zaczyna wpis, na stronie zbiórki charytatywnej dla Gai, jej mama - Julia Górczyńska. W głowie dziewczynki od urodzenia rósł guz struniak, w kulminacyjnym punkcie choroby osiągał wielkość cytryny. Wielkim ciosem dla rodziców, były informacje o tym, że: guz jest nieoperacyjny, Gaja jest za mała na radioterapię, przerzutów jest zbyt wiele. Dlatego rodzice, szukając ostatniej deski ratunku, przeszukali cały Internet. Dotarli w nim do historii chłopca, u którego w wieku 11 tygodni wykryto tego samego guza. Dzięki poddaniu innowacyjnemu leczeniu w USA całkowicie wyzdrowiał. Rodzice Gai podjęli się leczenia córki po drugiej stronie świata. Pierwsza zbiórka na rzecz Gai przyniosła ogromne efekty w postaci zmniejszenia się guza

z wcześniej wspomnianej wielkości cytryny do małego ziarenka oraz zniknięcia wszystkich przerzutów z narządów wewnętrznych. Jakiś czas temu, rodzice Gai usłyszeli, że leczenie potrwa jeszcze 12 miesięcy, a brak wpłaconej na rzecz szpitala kwoty skutkuje natychmiastowym przerwaniem terapii. Stąd kolejna zbiórka pt. #kawowychallengeGai. Polega ona na nominacji 3 osób do challengu, wypiciu charytatywnej kawy, zrobieniu sobie z nią zdjęcia, opublikowaniu go na Facebooku, wpłaceniu dowolnej kwoty min. 10 zł na konto Gai umieszczonego na www.siepomaga.pl/kawowychallengegai. W challenge wzięli już udział: Prezydent Łukasz Konarski, Sekretarz Powiatu Zawierciańskiego - Tomasz Dzierżanowski, Starosta Powiatu - Gabriel Dors oraz Członek Zarządu Miasta Zawiercie Piotr Czarnojańczyk. Zbiórka osiągnęła już poziom 180 z 200 tys. zł, mamy nadzieję, że rodzicom Gai uda się uzyskać wszystkie środki finansowe na leczenie swojej córeczki. Martyna Urban

Fot. Gaja Górczyńska JURA24


5.

Projekty społeczne w województwie śląskim Z ŻYCIA KLASTRA

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Jadwiga Rydzyk Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W

związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach 22 – 28 lutego obchodziliśmy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W wywiadzie wizęła udział Dyrektorka Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem finansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Jak wyglądały obchody Tygodnia Pomocy? W ramach Tygodnia Pomocy zorganizowaliśmy szereg konsultacji ze specjalistami. Nawiązaliśmy współpracę z Sądem Rejonowym w Gliwicach i Komendą Miejską Policji w Gliwicach. Osoby zainteresowane mogły przede wszystkim skorzystać z pomocy prawnika i psychologa. Ponadto przez cały tydzień do dys-

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem

pozycji był asystent sędziego wydziału karnego sądu rejonowego w Gliwicach, dzięki temu pokrzywdzeni mogli uzyskać jeszcze bardziej szczegółowe informacje o przebiegu spraw karnych. W celu zapewnienia jak najpełniejszego wsparcia Ośrodek nawiązał również współpracę z Komendą Miejską Policji w Gliwicach. Policjanci przez dwa dni dyżurowali w Ośrodku, udzielając wsparcia pokrzywdzonym. Ile osób wzięło udział w Tygodniu Pomocy oraz czym głównie byli zainteresowani?

Gliwicach

Łączenie ze wsparcia skorzystało kilkadziesiąt osób. Pokrzywdzeni byli zainteresowani głównie pomocą w zakresie stosowania ustawy antyprzemocowej i wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Ponadto, prawnicy radzili w jaki sposób, uniknąć oszustwa i jak sobie radzić z nieuczciwymi umowami. Czy pomimo zakończenia „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, można uzyskać pomoc w Państwa ośrodku? Tak, jak najbardziej. W Ośrodku Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem wsparcie mogą uzyskać ofiary przestępstw, ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw. W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje po pierwsze - pomoc prawną i mediacje. Polega ona na udzielaniu nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, a także wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja) osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym. Po drugie to wsparcie psychologiczne. Idea polega na udzieleniu wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Trzecim elementem jest udzielenie najbliższym osobom pokrzywdzonych pomocy finansowej. Oznacza to pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, pokrywaniu kosztów żywności, finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw, pomoc w utrzymaniu mieszkania. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer: 579-519688. Skontaktuj się z nami i nie bój się prosić o pomoc! Martyna Urban

“ Z A J U R O WA N I ” L O K A L N Ą P R Z Y R O D Ą W P I L I C Y Tyle ile sami zadziałamy dla środowiska, tyle zyskamy dla siebie i swojego zdrowia. Hasło to kierowało młodzieżą z Zespołu Szkół w Pilicy, która w ramach swojego mikroprojektu “Zajurowani” postanowiła uczyć innych jak dbać o otaczające środowisko.

W

lutym 2021 roku zakończyliśmy realizację wszystkich mikroprojektów dla społeczności lokalnych w ramach projektu “Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”.

nę przedszkolaków, wszystkich mieszkańców powiatu i ich aktywność fizyczną, wychowanków domów dziecka i ośrodków wychowawczych, uczniów szkół podstawowych, a także schronisk dla zwierząt i otaczającej przyrody.

Na szczególną uwagę i pochwałę zasługują inicjatywy zrealizowane w Zawierciu i całym powiecie zawierciańskim, których było aż osiem. Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie, najpierw zdobywali niezbędne kompetencje społeczne i uczyli się rozpoznawać potrzeby i problemy lokalnych społeczności, a następnie odpowiadali na nie w konkretnych działaniach. Młodzież skierowała pomoc w stro-

Grupa działająca w Zespole Szkół w Pilicy przygotowała akcję “Zajurowani” w ramach której skupili się na pomocy lokalnemu środowisku. Jak mówią, ile sami zdziałamy dla środowiska, tyle zyskamy dla siebie i swojego zdrowia. Młodzież nie tylko zorganizowała inicjatywę sprzątania lasów i okolicznych terenów zielonych, ale również przygotowała, nagrała i zmontowała specjalny film promujący ekolo-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

giczne funkcjonowanie i wiedzę o nim. Przygotowany film zawierał informację o segregowaniu śmieci, używaniu bawełnianych toreb zamiast plastikowych czy oszczędzaniu wody i ograniczeniu jeżdżenia samochodem na krótkie trasy. Przygotowany materiał roześlą do wszystkich szkół podstawowych w powiecie, a więc dotrą do około 8000 uczniów w powiecie. Każda grupa swoimi działaniami udowodniła, że jeżeli tylko znajdziemy czas i chęci, to możemy bardzo wiele zdziałać dla lokalnych problemów.

Dominika Paliczka

Młodzież z Zespołu Szkół w Pilicy

JURA24


6.

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie SIEWIERZ

RUSZA BUDOWA LINII KOLEJOWEJ ZAWIERCIE-LOTNISKO 18 lutego podpisano umowę w sprawie zarządzania i sprawowania nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych, i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych to 660 mln zł. Czas przejazdu z Zawiercia na lotnisko w Pyrzowicach skróci się do 23 minut, prędkość pociągów będzie osiągać do 140 km/h. Uruchomienie linii kolejowej 182 jest planowane na 2023 rok.

W

ramach tego zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Cały projekt obejmie 48 km linii kolejowej. Do portu lotniczego pociągi osobowe będą osiągać prędkość do 140 km/h, a towarowe 80 km/h. Inwestycja obejmie 59 obiektów inżynieryjnych, w tym budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice. Wzrośnie również poziom bezpieczeństwa dzięki modernizacji 38 przejazdów kolejowo-drogowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na pełnienie nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych. Umowa jako główne cele wyznacza: skupienie się na właściwym zarządzaniu, sprawnym nadzorze i terminowym wykonaniu kontraktów zawartych w ramach projektu oraz prowadzeniu nadzoru środowiskowego. Dokument, który został podpisany, ma wartość 9,6 miliona złotych netto. Wykonawcą została firma TPF sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inżynier kontraktu, otrzyma konkretne obowiązki: czuwanie nad procesem inwestycyjnym – kontrola techniczna nad wykonywanymi robotami, dbałość o od-

powiednią jakość wykonywania oraz uwzględnianie stosowanych rozliczeń finansowych Unii Europejskiej, która współfinansuje projekt. Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zwraca uwagę na to, że istotnym krokiem w realizacji inwestycji jest, podpisana 18 lutego, umowa na pełnienie nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i budową. Ma ona na celu poprawić w znaczący sposób skomunikowanie lotniska w Pyrzowicach z miastami województwa śląskiego. Kolejnym ważnym jej aspektem jest sprawność kolei aglomeracyjnej, a także połączenia dalekobieżne. Wspomniany projekt ma również swój udział w zwiększeniu roli kolei w przewozach towarowych”. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Andrzej Bittel, podkreśla również, że ta inwestycja jest impulsem do rozwoju gospodarczego regionu. Zamierzeniem jest stworzenie kolei, która jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna.

Kolejnymi etapami tego projektu są: przebudowanie torów oraz mostu kolejowego, powstanie nowej sieci trakcyjna, pojawienie się peronu nr 3 i nowego toru oraz przebudowa dwóch kolejnych. Działania te są także nastawione na innowację sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dodatkowymi elementami tej inwestycji są także tworzone dla pasażerów udogodnienia. W Zawierciu, Pyrzowicach i Tarnowskich Górach zostaną zamontowane windy - mają one ułatwić

podróże osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Wszystkie perony będą oświetlone i wyposażone w wiaty, ławki, nagłośnienie i monitoring oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne, a dodatkowo perony na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz oraz Poręba zostaną zmodernizowane. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Martyna Urban

Rozpoczęły się pierwsze działania w celu realizacji zapowiadanej inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ważną informacją dla zawiercian jest fakt, iż w pierwszej kolejności obejmą one infrastrukturę w Zawierciu.

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

JURA24


7.

Inwestycje w powiecie zawierciańskim BIZNES

SZPITAL W ZAWIERCIU PRZESZEDŁ KOSZTOWNĄ MODERNIZACJĘ!

Z

BIURO OBSŁUGI INWESTORA W ZAWIERCIU W ramach Agencji Rozwoju Zawiercia funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora, które mieści się w Zawierciańskim Parku Przemysłowo - Technologicznym w Strefie Aktywności Gospodarczej (SAG).

B

iuro Obsługi Inwestora to podmiot, który z założenia ma pomagać potencjalnym inwestorom w otrzymaniu odpowiedniego wsparcia na każdym etapie inwestycji na terenie gminy Zawiercie. W tym miejscu, każdy z przyszłych inwestorów ma możliwość bezpośredniego zapoznania się z aktualną ofertą inwestycyjną, może otrzymać informację na temat stanu istniejącego uzbrojenia czy warunków przyłączy oraz przyszłych udogodnień (w tym ulg podatkowych), które są skierowane do inwestorów przez władze Gminy Zawiercie. Ulgi podatkowe dotyczą firm, które zatrudniają min. 5 osób. Z podatków zwalnia się nowe budynki (w ramach podatku od nieruchomości), budowle, oraz działki, na których prowadzi się działalność gospodarczą. Wszystko pod warunkiem, że inwestycje stworzą nowe miejsca pracy. W zależności od liczby nowo zatrudnionych pracowników zmieniają się okresy trwania ulg, które wynoszą odpowiednio 3, 5 i 7 lat. Do szczegółowych zadań Biura należy: przygotowywanie i prezentacja

oferty inwestycyjnej, obsługa kadrowa, udzielanie bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym, w sprawach administracyjnych należących do kompetencji urzędu. W ramach Biura Obsługi Inwestora Zawierciański Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje nawet pomoc w znalezieniu wykonawców projektów, ponieważ ośrodek współpracuje z licznymi firmami, które specjalizują się w realizowaniu kompleksowych inwestycji. Co więcej, Biuro Obsługi Inwestora daje możliwość parcelowania działek, gwarantuje inwestorom brak szkód górniczych na terenach inwestycyjnych. Lokalizacja Zawiercia na mapie Polski jest atrakcyjna dla inwestorów, ponieważ znajduje się bardzo blisko aglomeracji śląskiej, portu lotniczego Katowice-Pyrzowice oraz szeregu połączeń drogowych i kolejowych. Atutem Zawiercia jest również jego położenie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, które powoduje coraz większą liczbę turystów i zwiększającą się rozpoznawalność miasta.

akończył się gruntowny remont oddziałów Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Oddziały wznowią działalność 1 marca 2021 r., oferując pacjentkom wysoką jakość usług i komfortowe warunki. Koszt remontu to ponad 3,7 mln zł, z czego prawie 1,7 mln to środki własne szpitala. W sobotę tj. 27.02.2021 uroczyście otwarto odnowione oddziały zawierciańskiego szpitala. Ceremonia otwarcia odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego i w obecności wybranych gości. Podczas uroczystości obecni byli m.in. Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Danuta Nowicka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Andzel, Starosta Zawierciański Gabriel Dors oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu zawierciańskiego. Renowacja oddziałów Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku i trwała pół roku. Przed rozpoczęciem prac remontowych pojawiły się kontrowersje dotyczące wstrzymania działalności szpitala. Burzliwa dyskusja miała również miejsce na se-

Adrian Misiak

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

sjach rady powiatu zawierciańskiego. Ostatecznie wszystko udało się zgodnie z planem, a szpital może poszczycić się odświeżonym, w pełni profesjonalnym oddziałem ginekologiczno-położniczym i noworodkowym. W rozmowie z ordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Panem Andrzejem Sosnowskim dowiadujemy się, że:

Cały sprzęt, który został zamówiony, dojechał do nas bez opóźnień. Oddział posiada w tej chwili 12 łóżek położniczych, 20 ginekologicznych, 3 łóżka porodowe, w tym 1 w porodówce rodzinnej. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć cały powiat zawierciański i powiaty ościenne również.

Po modernizacji oddział zapewnia dodatkowe wybory formy porodu, w tym przyjmowanie pozycji wertykalnych. Sala przeznaczona do przeprowadzania zabiegów cięcia cesarskiego spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa i stanowi techniczne zaplecze na wypadek powikłań poporodowych. Ordynator Oddziału Noworodków Pani Jolanta Koclęga-Bryndal zapytana o gotowość oddziałów do przyjęcia pacjentek odpowiada:

Wszystko poszło zgodnie z planem. Jesteśmy w pełni gotowi na przyjęcie pacjentek. Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Noworodkowy są przygotowane kadrowo oraz posiadają niezbędny sprzęt, który czeka w gotowości na przyjęcie pacjentek, które serdecznie zapraszamy. Wszystkie porodówki są oddzielone, stwarzają atmosferę intymności. Jesteśmy w stanie przeprowadzić do 3 porodów jednocześnie. Jeżeli chodzi o noworodki, to mamy możliwości, które pozwalają na opiekę nad 15 noworodkami na dobę.”

Oddziały zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt, który pozwala na opiekę nad pacjentami zgodnie z najwyższymi standardami. Do oddziałów dokupiono pompy infuzyjne, wysokiej klasy inkubatory oraz USG, specjalne stanowisko do resuscytacji noworodka, aparaty do elektrokardiografii, wagi, ciśnieniomierze, glukometry i nowe łóżka dla pacjentek. Miejmy nadzieję, że odnowione oddziały szpitala będą przez wiele lat służyć pomocą mieszkańcom Zawiercia i okolic.

Adrian Misiak

Posłanka Danuta Nowicka, Poseł Waldemar Andzel, Starosta Zawierciański Gabriel Dors

JURA24


8.

Nowinki i wydarzenia z Gminy Ogrodzieniec i Szczekocin GMINY

JAK WYGLĄDA NOWY HERB GMINY OGRODZIENIEC? Rada Miasta w Ogrodzieńcu przyjęła nowy herb gminy. Dotychczasowy nie spełniał wymogów Komisji Heraldycznej MSWiA, był niezgodny z wytycznymi stawianym herbom, nie był związany z historią i charakterystyką miejsca Ogrodzieńca. Zmieniono też wzór flagi gminy. Radni podjęli decyzję w tej sprawie na lutowej sesji.

U

żywany do tej pory przez gminę herb nie był zgodny z przepisami heraldycznymi. Główne zastrzeżenia budził herbowy orzeł, który otrzymał nieprawidłową formę i kolorystykę. Nielogiczne i niezgodne z przepisami było zastosowanie orła ziemi śląskiej, gdy na herbie powinien znajdować się orzeł “krakowski’ (wszak Ogrodzieniec przez stulecia należał do Ziemi Krakowskiej). Urząd Miejski zlecił przygotowanie kwerendy historycznej i opracowanie nowego herbu dla Ogrodzieńca. Urzędnicy zlecili przygotowanie propozycji nowych znaków i flagi. Prace nad herbem trwały dwa lata. Wśród propozycji przewinęło się pięć różnych wersji herbu. Wszystkie propozycje dość znacząco się od siebie różniły. Dopiero piąta wersja uzyskała akceptację Komisji

Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. O symbolice nowego herbu mówiła na sesji rady Pani Anna Pilarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec: Czarny kolor to rozwaga, mądrość, stałość. Złoty kolor, to potęga, moc, siła, bogactwo, wiara czystość i stałość. Biały kolor, to czystość, prawda i rozsądek. Tym chciałabym, abyśmy się wszyscy szczycili. I żeby dla nas właśnie te symbole kolorów, to był nasz wspaniały Ogrodzieniec. Żeby on w taki sposób był pokazywany. Najstarszy wzór miejskiego herbu Ogrodzieńca pochodzi z pieczęci z 1718 r. Miała ona średnicę 2,5 cm i kształt greckiej litery omega. Po odzyskaniu w 1973 r. praw miejskich utraconych po powstaniu styczniowym, opraco-

Nowy herb Ogrodzieńca

wano nowy wzór herbu z białym orłem umieszczonym w czerwonej tarczy sercowej. W 2004 r. zmieniono barwy i herb otrzymał orła złotego na zielonym tle. Posunięcie tłumaczono chęcią korekty zastosowanego w herbie orła na tego nawiązującego do tradycji ziemi śląskiej. Jak wiemy, herb ten nie spełniał wymogów heraldycznych, dlatego musiał zostać zmieniony. Elementem głównym nowego projektu jest biała Bonarowa lilia na czarnym tle, przepasana potrójną złotą przepaską. Projekt nawiązuje do pieczęci, jakiej używała rada miejska w Ogrodzieńcu w latach 1779-90. Została ona wykonana prawdopodobnie w 1 poł. XVI wieku, a używano jej do około 1795 r. Po wysłuchaniu wystąpienia

Burmistrz Anny Pilarczyk radni przystąpili do głosowania. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 11 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Następnie radni pochylili się nad projektem uchwały nowej pieczęci i flagi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Oba projekty ściśle nawiązują do nowego herbu gminy. Ich podstawą jest lilia na kontrastowym tle. Radni przyjęli uchwałę podobnym stosunkiem głosów: 11 za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Wobec powyższego od 9 lutego Miasto i Gmina Ogrodzieniec posiadają nowy herb, pieczęć i flagę, które zgodne są z tradycją heraldyczną i nawiązują do historii tego wyjątkowego miejsca. Bartosz Rybczak

ZGŁOŚ SIĘ NA KONKURS Masz głowę pełną świetnych pomysłów? Mamy dobrą wiadomość! Do 26 marca trwa zgłaszanie wniosków w konkursie: „Szczekociny.

G

Miejsce aktywności młodzieży”.

łównym założeniem konkursu jest uwolnienie, a następnie wykorzystanie potencjału grup nieformalnych do podejmowania działań na terenie gminy Szczekociny. Sprawdź, czy masz szanse otrzymać 3 tys. zł. Priorytetowym jego celem jest rozwój aktywności społecznej oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich. Jak zamierza się to osiągnąć? To łatwe, należy na terenie gminy Szczekociny wykonywać działania, które spełnia wymienione cele: wspierać i upowszechniać aktywność społeczna, Pozostawać otwartym na potrzeby otoczenia, wspierać i promować różne formy wolontariatu, które zmierzają do budowy wspólnoty społecznej i tożsamości lokalnej, wymieniać dobre praktyki i doświadczenia z mieszkańcami gminy Szczekociny. Wymyślona, a następnie wprowadzana w życie działalność może tak naprawdę dotyczyć różnych obINFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

szarów życia i sfer działania człowieka. Całkowity budżet konkursu wynosi 12 tys. zł. Przy czym maksymalna wysokość dotacji sięga 3 tys. zł. Przyznane fundusze tylko i wyłącznie mogą zostać użyte na zakup niezbędnych rzeczy do realizacji projektu. Ponadto wydatki powinny być przemyślane i prowadzące do osiągnięcia celu. Oczywiście muszą być także udokumentowane i mieścić się w przewidzianym budżecie projektu. Konkurs obywa się od 16 lutego i potrwa do 31 sierpnia. Tutaj w kwestii wyjaśnienia - projekt musi być zrealizowany do 90 dni od momentu podpisania umowy. Czyli najpóźniej zadanie możemy zacząć w czerwcu. Termin składania wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny upływa po 26 marca, po godzinie 15. Krzysztof A.Kluza JURA24


9.

Zawiercie liderem Programu „Czyste Powietrze” POWIAT

WIZYTA PEŁNOMOCNIKA PREMIERA W ZAWIERCIU 5 marca 2021 roku Zawiercie odwiedził pełnomocnik rządu ds. czystego powietrza - Bartłomiej Orzeł. Minister przeprowadził rozmowę z prezydentem miasta Łukaszem Konarskim, samorządowcami i przedstawicielami instytucji z powiatu zawierciańskiego. Rozmowy dotyczyły spraw związanych z regionem Śląska, ekologią i działaniami, które będą podejmowane w ramach programu “czyste powietrze” oraz innymi inicjatywami, które wprowadza rząd w ramach walki z emisją szkodliwych substancji do atmosfery.

Bartłomiej Orzeł, Łukasz Konarski, Paweł Sokół i Piotr Czarnojańczyk

Bartłomiej Orzeł Pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza

W 2022 roku w województwie śląskim wejdzie w życie ustawa antysmogowa. Jakie będzie miała implikacje dla mieszkańców regionu i co ulegnie zmianie? W przyszłym roku na terenie województwa śląskiego wchodzi w życie tzw. ustawa antysmogowa, która jest dużym wyzwaniem, m.in. przez wiek budynków w tym regionie Polski. Do końca tego roku do wymiany kwalifikuje się ok. 140-150 tysięcy tzw. kopciuchów. W województwie śląskim złożono najwięcej wniosków, jednakże ten program w najbliższym czasie musi zdecydowanie przyspieszyć, żeby osiągnąć liczby ustalone w ustawie antysmogowej. Razem z premierem Mateuszem Morawieckim ogłosiliśmy w Świętochłowicach program wsparcia gmin kwotą 100 mln złotych, z czego 74 milionów złotych będzie przekazane na stworzenie punktów informacyjnych. Każda z gmin dostanie 30 tysięcy złotych na prowadzenie punktu konsultacyjnego, na wynagrodzenie pracownika, na promocję programu, również w trakcie działań kontrolnych. Przykład Małopolski pokazuje, że to skuteczny sposób promocji programu. Co więcej, program czyste po-

wietrze odegra dużą rolę w transformacji energetycznej Śląska, ponieważ to tam, wiele środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie zagospodarowane. Śląsk może stać się centrum zielonej energii, również w ogrzewnictwie indywidualnym. Byliśmy świadkami problemów z wprowadzaniem nowych Wieloletnich Ram Finansowych przez Unię Europejską, to poskutkowało problemami z kwotą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Śląsk pełni rolę przewodnią w tej transformacji, ponieważ to tutaj znajduje się najwięcej kopalń, ale jak obaj wiemy, samo wydobywanie węgla nie produkuje nadmiaru emisji CO2. Tak, z tego miejsca chciałbym odróżnić emisje CO2 od zanieczyszczenia powietrza, tego smogu, którym oddychamy. Przypomnijmy, że za smog odpowiada spalanie węgla wątpliwej jakości tzw. kopciuchach. Polityka energetyczna państwa zakłada odejście od węgla w ogrzewnictwie indywidualnym do roku 2030 w miastach, a do 2040 na wsiach. Nowe technologie, które będą wykorzystywane w ogrzewnictwie np. pompy ciepła kompatybilne z panelami słonecznymi bądź niskoemisyjnymi kotłami na pelet to przyszłość Śląska. Jestem przekonany, że wiele mieszkań-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

ców tego regionu znajdzie zatrudnienie w sektorze serwisowania, montażu i produkcji tych urządzeń. Ważnym aspektem transformacji energetycznej Śląska będzie powstanie nowej fabryki samochód elektrycznych w Jaworznie. Mix energetyczny Polski, w którym węgiel stanowi ponad 50% udziałów powoduje, że ładowanie samochodów elektrycznych energią elektryczną powstałą w wyniku spalania węgla w blokach węglowych, emituje do atmosfery więcej CO2 niż silnik spalinowy. Jak się Pan do tego odniesie? Pamiętajmy, że w wielu miastach - Warszawie, Krakowie i większych miastach Polski, gdzie ruch drogowy jest spory, a takich na Śląsku nie brakuje, za większą część smogu odpowiada smog komunikacyjny. Emisje tlenków azotu, tlenków siarki są przekroczone. Badania pokazują, że duża liczba zgonów jest spowodowana przekroczeniem tlenków azotów. Wykorzystanie alternatywnych źródeł napędu powoduje, że emisja szkodliwych substancji do powietrza, a tym samym do naszych płuc jest niższa. Pod tym względem te rozwiązania należy docenić.

Tak, w ramach realizacji walki z wysoką emisją pojawi się program priorytetowy do wymiany tzw. kafloków i kóz w blokach wielorodzinnych i lokalach indywidualnych tam, gdzie nie będzie możliwości porozumienia między wspólnotą. Jest to program podnoszenia efektywności energetycznej tych budynków od wewnątrz, wymianę stolarki okiennej i elementów wentylacji. Będzie to dotyczyć przede wszystkim regionu Śląska i Dolnego Śląska, części Małopolski. W mojej ocenie to jest to, czego oczekiwały samorządy, organizacje pozarządowe i Bank Światowy. Adrian Misiak

Czy rząd planuje inne formy wsparcia działań ekologicznych dla samorządów, oprócz wspomnianego już programu czyste powietrze. JURA24


10.

Dawne dzieje powiatu zawierciańskiego HISTORIA

B ATA L I O N O B R O N Y N A R O D O W E J , , Z AW I E R C I E ’’

B

atalion Obrony Narodowej „Zawiercie”, zwany po prostu Baonem Zawiercie, został sformatowany w 1937 r. Wtedy na terenie kraju powstawały tzw. specjalne oddziały obrony narodowej. Nabór do niego prowadzono wśród nadkontyngentu poborowych, ochotników przedpoborowych i rezerwistów. W założeniu miały to być jednostki rezerwowe zebrane w batalion i działające na terenie jednego lub wielu powiatów. W 1937 r. dowódcą batalionu został mjr Rudolf Geyer. Jednostką administracyjną był 11 Pułk Piechoty w Tarnowskich Górach. Miejscem postoju Baon Zawiercie leżało przy ulicy Wroniej 22 w Zawierciu. Dokładnie było to miejsce między ulicami Wronią, Podleśną i Pszczelą. Wcześniej budynki w tym miejscu były zajmowane przez Polski Monopol Spirytusowy. Natomiast później działała tam hurtowania artykułów spożywczych. Za szkolenie żołnierzy odpowiedzialny był major Meresh, Komendant Powiatowy Komendy Uzupełnień w Zawierciu. W latach 1937-1939, czyli przed powszechną mobilizacją batalion Zawiercie, wchodził w skład Górnośląskiej Brygady Obrony Narodowej.

W latach 30. XX w. na terenie Zawiercia stacjonowały rezerwowe siły zbrojne. Zostały zebrane w formacje zwaną: Batalion Obrony Narodowej „Zawiercie”. Jednostka działa w latach 1937-1939. Jakie były jej cele?

Batalion Narodowy ,,Zawiercie” Początkowo składał się z takich kompani, jak: „Olkusz” i „Zawiercie”. Zmiany organizacyjne przyszły latam 1939 r. Wtedy kompania „Olkusz” została wydzielona z BAON Zawiercie, a w niejako

w jej miejsce utworzono kompanię „Łazy”. W sierpniu 1939 r. Baon „Zawiercie” jako pierwsza jednostka wojskowa weszła w skład utworzonego 201 Rezerwowego Pułku Piechoty. Batalion

z Zawiercia składał się wtedy z kompanii piechoty: „Łazy”, „Siewierz” i „Zawiercie”. Pułkiem dowodził ppłk Władysław Adamczyk, formacja kontynuowała walkę w ramach 55 Dywizji Piechoty. Jak podaje Jerzy Abramski: ,,Batalion prawdopodobnie miał 26 oficerów i 658 podoficerów i szeregowych, wyposażony był w 12 ciężkich karabinów maszynowych, 2 moździerze, 2 działa przeciwpancerne, po 2 karabiny przeciwpancerne na kompanię, radiostację, pluton łączności, lekarza i tabor - czytamy w „Monografii Zawiercia”. Zadaniem postawionym przed 55 Dywizją Piechoty - czyli takę przed Baonem „Zawiercie” była ochrona tyłów, podczas odwrotu Armii „Kraków”. Jeszcze przed 1 września Baon „Zawiercie” wzmocnił załogę w pobliżu lasku Wyry obok Mikołowa. Niemniej nie powstrzymano niemieckiego uderzenia, które miało miejsce w tym miejscu. Doszło do trudnych walk, w których wyniku śmierć poniósł kapitan Jan Sczepaniak, dowódca kompanii „Zawiercie”. Z kolei dowódcy kompanii „Łazy” - kpt. Kałuziński i „Siewierz” - kpt. Szyszkowski zostali ranni. Krzysztof A. Kluza

MIJA 9 ROCZNICA KATASTROFY POD SZCZEKOCINAMI Od jednej z największych katastrof kolejowych w Polsce mija już dziewięć lat. O godzinie 20:55 3 marca 2012 roku pod Szczekocinami doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich.

O

d jednej z największych katastrof kolejowych w Polsce mija już dziewięć lat. O godzinie 20:55 3 marca 2012 roku pod Szczekocinami doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich. W miejscowości Chałupki zderzyły się dwa pociągi pospieszne TLK „Brzechwa” relacji Przemyśl Główny – Warszawa Wschodnia oraz interREGIO „Jan Matejko” relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny. W wyniku czołowego zderzenia pociągów zginęło 16 osób, a ponad 150 odniosło obrażenia. Czynnikiem, który doprowadził do katastrofy była awaria rozjazdu na posterunku w Starzynach. Z tego powodu pociąg jadący ze stolicy wjechał na tor, którym z naprzeciwka jechał pociąg z Przemyśla. Jako pierwsi pomocy

poszkodowanym udzielili mieszkańcy pobliskich wsi. Kiedy usłyszeli huk zderzenia, pospieszyli z pomocą jeszcze przed przyjazdem służb. Na miejsce katastrofy chwilę później przyjechała straż pożarna, karetki pogotowia i policja. Służby kryzysowe dowiedziały się o zderzeniu pociągów po 21. W akcji ratunkowej udział brało kilkuset strażaków i ratowników medycznych, a teren zabezpieczało 269 policjantów i funkcjonariuszy straży ochrony kolei. Zaangażowano 30 karetek, na miejsce katastrofy skierowane zostały 2 śmigłowce i pociąg ratunkowy. Strażacy przez wiele godzin przeszukiwali miejsce wypadku. Po dwóch dniach zakończono akcję poszukiwawczą. Sąd ustalił, że przyczyną wypadku była seria ludzkich błędów. Według ustaleń

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

prokuratury do katastrofy przyczyniły się błędy dwojga dyżurnych ruchu. Zarzucono im nieumyślne sprowadzenie katastrofy kolejowej. Częstochowski sąd w lipcu 2016 roku wymierzył dyżurnym kary 4 lat i 2,5 roku więzienia. Prokuratura uznała je za zbyt łagodne i wniosła apelację. W styczniu 2018 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach podwyższył kary do 6 lat i 3,5 roku. Ten wyrok miał mieć znaczenie prewencyjne i być sygnałem dla osób zajmujących się bezpieczeństwem w komunikacji. Na słupie napięcia w miejscu katastrofy powiewa polska flaga upamiętniające ofiary. W każdą rocznicę kolejarze upamiętniają to, pociągi zwalniają w tym miejscu, a syrenami chcą uczcić pamięć ofiar katastrofy. Kamil Iwanicki

Wypadek w Szczekocinach z 2015 roku

JURA24


11.

Najwnowsze wiadomości z powiatu zawierciańskiego i Gminy Siewierz Powiat

SIEWIERSKI MORS TO JEST GOŚĆ!

Uniwersystet Dziecięcy w Siewierzu

CO DALEJ Z UNIWERSYTETEM DZIECIĘCYM? Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa, która cieszyła się ogromną popularnością. Niestety obecne warunki epidemiologiczne uniemożliwiły jego kontynuację. Jakie są jego rokowania na przyszłość?

U

niwersytet Dziecięcy powstał w październiku 2016 roku. Pomysł na niego został zainicjowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Siewierz oraz Wyższą Szkołę Humanitas. Uruchomienie Uniwersytetu nie było prostym działaniem, ponieważ takimi inicjatywami głównie zajmują się gminy, a w Siewierzu cała odpowiedzialność spadła na Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz. Obecnie są jedynym takim Stowarzyszeniem w regionie. Uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego w Siewierzu są w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat. Wszystkie zajęcia i wykłady odbywały się w jedną wybraną sobotę w miesiącu. Zatem Uniwersytet jest dobrym przykładem na to, że młodzi ludzie inwestują swój wolny czas w rozwój samego siebie. Na początku istnienia inicjatywy zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siewierzu, ale po otrzymaniu wypowiedzenia umowy po dwóch latach, Uniwersytet przeniósł się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwoniu, za co jest wszystkim strażakom ogromnie wdzięczny. Tomasz Dzierżanowski zapytany o główny cel Uniwersytetu odpowiedział: - Głównym celem jest rozwój intelektualny dzieci, rozbudzenie ich aktywności poznawczej, przekazanie wiedzy, która jest

nie tylko użyteczna, ale i ciekawa. Ważnym aspektem jest także przekazanie praktycznych umiejętności z różnych dziedzin, ważnych do wykorzystania w życiu codziennym. Obecnie zajęcia są zawieszone w związku z pandemią Covid-19 - po ponad 4 latach działania Uniwersytet Dziecięcy został zmuszony do zatrzymania swoich zajęć. Planowany restart zajęć jest na październik 2021 roku, czyli na kolejny rok akademicki. Jakie są ulubione zajęcia uczestników? - odpowiada Tomasz Dzierżanowski - Przede wszystkim dzieci lubią zajęcia związane ze zwierzętami - jest to naturalne zjawisko, z powtarzającą się tendencją. Drugie najpopularniejsze zajęcia w kolejności to wszystkie eksperymenty z dziedziny chemii i fizyki. Najważniejszym aspektem tych zajęć jest sposób przekazywania wiedzy przez prowadzących - musi być ciekawy!” Uniwersytet Dziecięcy jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta i gminy Siewierz, pochodzących ze składek członkowskich. Ponadto w głównej mierze finansowany jest także ze środków spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Liczymy na szybkie wznowienie działalności Uniwersytetu Dziecięcego! Martyna Urban

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Grupa Siewierskie Morsy to lokalna grupa działaczy powiatu zawierciańskiego miłujących się w lodowatych kąpielach w pobliskich zbiornikach wodnych. Jeden z jej członków - Maciej Pogan opowiedział nam szczegółowo o jej działalności. W obecnym zimowym sezonie, wielu Polaków postanowiło spróbować formy aktywności, jaką jest morsowanie. Każdy z nich robi to na swój sposób: Indywidualnie lub zbiorowo, w przydomowych zbiornikach, rzekach lub większych, ogólnodostępnych akwenach. A jak to wygląda na terenie powiatu zawierciańskiego? W rejonie Jury KrakowskoCzęstochowskiej od wielu lat istnieją grupy zapaleńców, którzy z utęsknieniem czekają na przyjście zimy, śniegu i mrozów, by aż do wiosny regularnie oddawać się lodowatym kąpielom. Jedną z nich jest ekipa „Siewierskie Morsy” założona spontanicznie w listopadzie 2018 roku. Początkowo grupa liczyła czterech członków, a przygodę z zimnymi kąpielami zaczynali na plaży Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. Jednakże gdy wieść o nich rozeszła się po okolicy, do wspólnego morsowania przystępowało coraz więcej ludzi. Obecnie jest ich już ponad 30 i wciąż ich liczba wzrasta.

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

Jakie są motywy Siewierskich Morsów? Co nimi kieruje? Przede wszystkim sprawdzenie możliwości organizmu, poprawienie stanu zdrowia, chęć bezpośredniego kontaktu ze znajomymi oraz pochwalenie się zdjęciem w mediach społecznościowych. Jakie pozytywne skutki niesie ze sobą morsowanie? Morsowanie jest powrotem do natury, jedną z metod medycyny naturalnej, zalecanej przez znachorów już w XVI w. Zimne kąpiele redukują stany zapalne, poprawiają odporność organizmu i wydolność układu sercowo-naczyniowego. Nie bez przyczyny, lekarze przecież zalecają krioterapię (leczenie zimnem) na różne przypadłości zdrowotne. Morsowanie ma również duży wpływa na psychikę. Wejście do zimnej wody powoduje nagły wzrost adrenaliny i endorfin w organizmie, co bezdyskusyjnie poprawia nastrój. Dodatkowo przed wejściem następuje dynamiczna rozgrzewka, a jak wiadomo,

ruch jest najlepszym lekarstwem, zaś samo przebywanie w zimnie powoduje spore spalanie kalorii, aż 350 kcal w ciągu 10 min! Czy każdy może zostać morsem? Morsować może prawie każdy. Ale jak przed każdym nowym ekstremalnym doświadczeniem, należy zachować zdrowy rozsądek i w razie jakichkolwiek dolegliwości skonsultować się z lekarzem, gdyż nie ma co ukrywać, naraża się organizm na duży szok termiczny, do którego trzeba się przyzwyczaić. Czy grupa Siewierskie Morsy przyjmuje jeszcze ochotników? Oczywiście! Zapraszamy nad Zalew Przeczycko-Siewierski do Boguchwałowic, gdzie mniej więcej od połowy listopada do połowy marca, co niedzielę o godz. 12.00 spotkacie „Siewierskie Morsy”, które chętnie wprowadzą Was w arkana tej, jak twierdzą, bardzo uzależniającej aktywności fizycznej. Martyna Urban

JURA24


Michał Mętlak pierwszym przedstawicielem powiatu zawierciańskiego w Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

12.

POWIAT

fot. Michał Mętlak (źródło: Facebook)

MICHAŁ MĘTLAK W SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

terytorialnego, jak również liczby reprezentantów. 15 lutego lista osób powołanych w skład Sejmiku została zamieszczona na stronie www.niepelnosprawni. slaskie.pl. Komisja wybrała 35 osób spośród 67 zgłoszeń. Jednym z nich został mieszkaniec Zawiercia Michał Mętlak. Michał cierpi na czterokończynowe porażenie spastyczne, które obejmuje głowę tułów oraz kończyny. Michał ma złamany trzon kręgu Th-11 oraz silną osteoporozę z racji czego wymaga ciągłej rehabilitacji. Jest bardzo aktywny. Chętnie pojawia się na wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście. Był ambasadorem akcji charytatywnej “Maszeruję-Kibicuję”, w której udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy powiatu zawierciańskiego zarówno młodzież, dzieci jak i całe rodziny. Jest beneficjentem różnych akcji charytatywnych takich jak bazarek Fundacji Lokalnie z Uśmiechem czy Fundacji Pomocy osobom niepełnosprawnym “Słoneczko”. Organizowane są różne zbiórki na rzecz

Michała m.in. zbiórka nakrętek plastikowych. Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego to organizacja, która składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego. Powstanie sejmiku ma przyczynić się do integrowania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych oraz do tworzenia warunków dla ich aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Celem działalności Sejmiku jest również poszerzenie wiedzy o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami oraz nadanie kierunków regionalnej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkowie Sejmiku mają za zadanie doradzać organom Samorządu Województwa Śląskiego w sprawach związanych z osobami niepełnosprawnymi. Beata Pilis

Nareszcie powiat zawierciański ma swojego przedstawiciela w Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Jest nim Michał Mętlak, 36 letni mieszkaniec Zawiercia, wierny kibic Aluron CMC Warta Zawiercie.

N

abór do sejmiku trwał do 29 stycznia i odbywał się w trybie otwartym. Zgłosić mógł się każdy kto posiada niepełnosprawność lub jest opiekunem, rodzicem czy wolontariuszem osoby niepełnosprawnej. Zgłaszający musi również brać aktywny udział w organizacjach pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. Do zgłoszenia można było dołączyć życiorys, dyplomy, 1. referencje, czy też otrzy-

mane listy gratulacyjne. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokonała Komisja Wyborcza, powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego. Przy wyborze liczyła się się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu

2. 3. 4.

KRZYRZÓWKA

5.

Pytania: 1.

1 Pod jakim wezwaniem jest kościół we Włodowicach 2 Dawniej ulica Marszałkowska 3 Oddział żołnierzy wyklętych działający w okolicach Pilicy 4 Na tej ulicy w Zawierciu mieszkał Władysław Gomułka

2. 3. 4. 5.

5 Stella na rogu Marchlewskiego i 1-go Maja była...

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 08 - MARZEC 2021

9.

JURA24

Profile for Jura24.pl

Jura24  

Advertisement