Kenavenster maart 2017

Page 1

kena.be

/kenakamp

/kenavzw

/kenavzw

MAA 2017

GRATIS TIJDSCHRIFT VAN KENA VZW VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS

I I

VOOR EN DOOR MONITOREN MET KENANIEUWS EN KAMPIDEEËN 22STE JAARGANG NR. 1 I ERKENNINGSNUMMER P708156


“Waar het elders voor hen moeilijk lijkt zich binnen de vastgestelde lijnen in te passen, kunnen ze zich vinden binnen de vastgestelde lijnen van Kena. Veel man, jong en oud, lijken tot rust te komen.� Liselotte staat in het woordje van de voorzitter stil bij de verschillen tussen Kena en eender welke andere jeugdorganisatie. We bieden bij Kena een uniek concept aan, op een uniek domein. De dingen die ons zo anders maken, zijn onze sterktes. Maar we merken ook voortdurend dat het moeilijk is om onze sterktes aan anderen uit te leggen. Hoe overtuig je iemand om met Kena op kamp te gaan? Door te zeggen dat we rijk en arm op gelijke voet brengen door onze leden te verplichten een short te dragen? Door jongeren, die in de 21ste eeuw vaak sceptisch staan tegenover geloof, te vertellen dat we de ochtend beginnen in de kapel en de dag er ook steeds afsluiten? Door aan ouders uit te leggen dat we aan inclusief jeugdwerk doen omdat we jongeren uit reguliere gezinnen willen samenbrengen met jongeren uit tehuizen en kansarme gezinnen? Hoe leg je aan anderen uit dat die tradities ons maken tot een unieke organisatie waar velen zich onvoorwaardelijk in thuis voelen? Hoe verwoorden we dat op onze website, of op

2

de flyer, of in een Google-advertentie waar je hooguit twee lijnen krijgt om mensen aan te spreken, zonder dat mensen hun wenkbrauwen optrekken? Het verwoorden naar anderen toe, is niet de enige moeilijkheid die aan onze sterktes vasthangt. Omdat we inclusief werken, vragen we misschien ook wel veel van onze monitoren. We kunnen er niet omheen dat het een tikkeltje moeilijker is om monitor te zijn bij Kena. En daar worden ze ook niet voor vergoed. Maar dat is tegelijkertijd dan ook weer onze sterkte. We zijn gezegend dat we jongeren vinden die zo sterk in ons concept geloven, en zich bij Kena zo thuis voelen, dat ze vrijwillig tijd willen investeren om andere jongeren een geweldig kamp te bezorgen. Zoals Hans in zijn column uitlegt, proberen we als kampploeg en als bestuur onze monitoren zoveel mogelijk te coachen en vooral te ondersteunen. En ook voor ons is dat steeds een nieuwe uitdaging! Binnenkort is het dan ook zover. Tijdens de paascursus mogen we weer een hoop nieuwe monitoren verwelkomen. En we hopen van harte dat jullie, net als ons, de uitdaging aangaan en er voluit van genieten. Veel plezier!

de redactie publicaties@kena.be

I

WWW . KENA . BE


INHOUD 4-5 | Woordje van de voorzitter

Mogen we niet een beetje anders zijn? Als persoon, als organisatie, als pedagoog... Liselotte bevestigt dat onze verschillen, onze sterktes zijn. .............................................................

10-13 | Vleermuizen

Vleermuizenexpert Hans Vermeiren kwam tijdens het vitaminenweekend een kijkje nemen in onze kelder en ontdekte er maar liefst 25! .............................................................

17 | Promo oproep

Flyers verspreiden, samenwerkingsverbanden aangaan, een promovideo maken... De werkgroep promo draait op volle toeren, maar we hebben jouw hulp nodig!

20-21 | Column

Monitor worden is een grote uitdaging. Nieuwe monitoren coachen is dat echter ook! Hans zoekt al jaren naar de ideale formule om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Kenavenster COLOFON REALISATIE & REDACTIE

HOE ONS BEREIKEN?

Kenavenster verschijnt

Julie Van Dooren

JVC HEUVELSVEN

driemaandelijks.

publicaties@kena.be

Heuvelsven 1

Verantwoordelijke uitgever is

3650 Dilsen-Stokkem

Julie Van Dooren, Lange

VRIJE BIJDRAGEN

info@kena.be

Pastoorstraat 8, 2600 Berchem

Tel. 0494 48 91 70

089 36 45 31

Liselotte, Leo, Hans,

www.kena.be

Veerle, Joke, Hanne,

facebook.com/kenakamp

Hans V.

Afgiftekantoor: Maaseik De volledige inhoud Š 2017 door

Bijdragen, reacties en foto’s

Kena vzw tenzij anders vermeld in

mogen gemaild worden naar

de specifieke artikels. Alle rechten

PUBLICATIES@KENA.BE

voorbehouden.

3


WOORDJE VAN DE VOORZITTER

MOGEN WE NIET EEN BEETJE ANDERS ZIJN? Mogen we niet een beetje anders zijn? Kunnen we met onze kampen in al zijn eenvoud een antwoord bieden op de wensen van kinderen en jongeren van deze tijd? Dat we met Kena een uniek concept aanbieden lijkt me duidelijk. We onderscheiden ons van andere kamporganisaties met ons pedagogisch concept, onze invulling van de kampen, een breed doelpubliek, een vaste uitvalbasis, … We mogen deze factoren absoluut als sterktes benadrukken en er ook trots op zijn. Kinderen die als maatschappelijk kwetsbaar worden aangeduid, lijken hun draai te vinden op kamp. Waar het elders voor hen moeilijk lijkt zich binnen de vastgestelde lijnen in te passen, kunnen ze zich vinden binnen de vastgestelde lijnen van Kena. Veel man, jong en oud, lijken tot rust te komen. Mogen we niet een beetje anders zijn? Ik antwoord hier volmondig “ja” op. Zolang we hierover blijven reflecteren en van gedachten uitwisselen om zo te vermijden dat onze sterktes eventuele valkuilen worden. De paascursus staat voor de deur en een nieuwe lichting potentiële monitoren staan klaar om mee vorm te gaan geven aan dit anders zijn. Ik wens jullie allen veel leer- en kenaplezier!

Liselotte

4

I

WWW . KENA . BE


5


Het domein

Pasen nadert met rasse schreden. Kerstmis ligt reeds lang achter ons. We kunnen ondertussen ons avondmaal al weer klaarmaken met daglicht. Ook in Heuvelsven hebben we ons door de donkere dagen heen geworsteld … letterlijk en figuurlijk. Maar ook daar geeft het toenemende zonlicht klaarte en uitzicht op nieuw leven … letterlijk en figuurlijk … Het uitblijven van het bekomen van een brandveiligheidsattest voor ons hoofdgebouw, verhoogt de druk om dat zo snel mogelijk in orde te brengen. Maar zoals in het echte leven hangt ook hier alles aan alles vast. Om de brandveiligheid in orde te kunnen brengen, moeten vaak eerst andere werken uitgevoerd worden. Zo kan de elektrische installatie maar gekeurd worden als deze volledig vernieuwd is. Over de gasleidingen berichtte ik uitvoering in het vorige nummer van Kenavenster. Eigenlijk worstelen we sinds de aanvang van de renovatiewerken met dit soort problemen. We moeten steeds de alles goed overwegen. Wat doen we meteen zodat het ons later niet nog veel meer kost en wat kunnen we uitstellen zonder daar nadien spijt van te hebben ? Wat is niet prioritair ? Wat kunnen we betalen ? Vooral die laatste overweging heeft ons in het ‘putteke’ van de winter aan het

6

I

WWW . KENA . BE


rekenen gezet. Een aantal weken stonden onze rekeningen op onvoldoende. De stilgevallen cashflow heeft een aantal zaken noodgedwongen vertraagd. Maar zoals in de inleiding aangegeven, is de hemel ondertussen opgeklaard en we kunnen nu weer een tandje bijsteken om nog zoveel mogelijk af te werken voor de start van het nieuwe seizoen. Omdat we, waar kon, van de nood ook een deugd gemaakt hebben, zullen jullie maar vooral ook de keukenploegen, kunnen genieten van een bijna klaar hoofdgebouw. Boven werden de laatste schilderwerken uitgevoerd. De dienstruimte met lift wordt volledig gerenoveerd. Ook de aanpalende eetzaal kreeg eindelijk een schilderbeurt en komt er een nieuwe vloer. Gedaan stofregen door de spleten in de keuken. Gedaan ook het niet meer stofvrij krijgen van de vloer zelf. Een dweilbeurt zal dan mogelijk zijn. Er komt ook een nieuwe trap aan de lift naar de keuken … de oude wilden we recupereren maar bij het verwijderen bleek hij rot en versleten te zijn; wat een illustratie is van wat boven aangehaald werd. Extra kosten dus. Van de nood echter maken we ook hier een deugd: de trap wordt breder. In de kookruimte zullen de keukenploegen grote ogen opzetten. Waar Br. Victor ooit terecht trots op was en in zijn brochures naar verwees, was de professionele keuken waarin voor zijn jongeren gezond en rijkelijk gekookt werd. Met de jaren was de tijd er blijven stilstaan en was de toestand er zo verloederd dat bij een inspectie we zeker hadden moeten sluiten … Nu kan onze stichter weer fier zijn op de plek waar het eten voor zijn en nu ook onze jongeren bereid wordt. Zoals de zaken nu verlopen, kunnen we ervan uitgaan dat tegen de zomer 2018 ook de kelderruimtes volledig gerenoveerd zullen zijn. We kunnen ons nu stilletjes aan meer gaan bezighouden met de overige gebouwen. Of toch niet ? Het aanbouwen van de nieuwe douches kunnen we niet blijven uitstellen. Daarvoor zullen we blijk van enige creativiteit moeten geven. Maar daar is Heuvelsven altijd sterk in geweest. Het is natuurlijk niet omdat onze focus op het hoofdgebouw gericht is we andere dossiers geen aandacht geven. Laat ons niet vergeten dat we al een slaapblok volledig opgesmukt hebben. Einde mei krijgt het centrumgebouw een eerste partij nieuwe ramen met dubbel glas …

7


De bungalows wachten nog op een nieuw dak. Dat was voorzien. Maar door de cashflowproblemen waarvan sprake, zullen we toch eerst centen moeten tellen. Is het niet dit voorjaar dan toch in het najaar. Het is wel hééél dringend. Een belangrijk gegeven is dat Toerisme Vlaanderen geen nieuwe dossiers van Heuvelsven meer zal goedkeuren zolang we geen brandveiligheidsattest kunnen voorleggen. Ze vinden dat we al veel subsidies gekregen hebben en dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft. Hiermee komen we terug uit bij de aanvang van dit artikel. De cirkel is dus rond. Alles is rond. De zon, de maan, de Aarde en het leven. Dit betekent dat, zoals bij een cirkel, waar we ons ook bevinden en wat we ook doen, elk begin een einde of omgekeerd: elk einde een begin is. Eigenlijk vertoeven we constant in een toestand van nieuw leven …

Zalig Pasen !

Leo 8

I

WWW . KENA . BE


9


VLEERMUIZENEXPERT HANS V. KWAM EENS KIJKEN IN ONZE KELDER Heb jij ook af en toe schrik gehad toen je op kamp iets moest gaan halen uit de kelder? Vloog er soms een donker beest naar je hoofd? Grote kans dat er… een vleermuis was! Of 2, of 3, of … Vleermuizenexpert Hans V. kwam tijdens het vitamineweekend een kijkje nemen naar de kelder. En jawel hoor. Verschillende exemplaren hebben er hun ‘warme thuis’ gevonden. Hier een overzichtje van de vondst.

6 GEWONE GROOTOORVLEERMUIZEN Zijn naam zegt het al: de bruine of gewone grootoorvleermuis is herkenbaar aan zijn grote oren. De oren kunnen 3 tot 4 cm lang zijn en zijn ruim half zo lang als het lichaam. De grootoorvleermuis jaagt met een langzame, zeer wendbare vlucht dicht op of door de vegetatie, waar insecten van bladeren of uit de lucht worden gegrepen. Vaak vliegen ze in een langzame, stijgende vlucht verticaal van onderen naar boven langs vegetatie of wanden. Soms blijven ze stil hangen (bidden) in de lucht. De prooien worden dan direct van de vegetatie afgepikt. Verschillende soorten nachtvlinders kunnen de geluiden horen die vleermuizen maken voor hun echolocatie. Als reactie hierop laten ze zich vallen. Als antwoord hierop gebruiken grootoorvleermuizen zeer zachte echolocatiegeluiden. Ze ontdekken de prooien niet alleen met hun echolocatie, maar ook met hun ogen en door te luisteren naar het ritselende geluid dat een prooidier maakt. Soms landen ze op de grond om een prooi uit het gras te pakken.

3 FRANJESTAARTEN De franjestaart is middelgrote vleermuis met een gewicht van 5-12 gram, relatief brede vleugels en een spanwijdte van 23-28 cm. Waarnemingen van jagende franjestaarten zijn bekend van bosrijke gebieden met waterpartijen of waterrijke gedeelten. Daarbij jaagt de franjestaart meestal in een besloten omgeving zoals in en tussen de boomkronen en tussen de takken van grote struiken. Soms jagen franjestaarten ook wel boven open water en boven begroeide oevers. Recent is duidelijk geworden dat franjestaarten ook wel boven en langs kleinschalige

10

I

WWW . KENA . BE


weilanden of akkers jagen en in open veestallen. Tijdens het jagen vliegen franjestaarten meestal zeer langzaam en zijn ze zeer wendbaar. Een belangrijke jachttechniek is het van bladeren en muren afpikken van insecten zoals vliegen en rupsen. Ook zijn ze in staat om spinnen met hun achterpoten uit het web te plukken zonder daarbij zelf het web te raken.

16 GEWONE DWERGVLEERMUIZEN Dit is de meest gekende en voorkomende soort. De gewone dwergvleermuis is een kleine vleermuis, met een gewicht van 3,5 – 8 gr en naar verhouding vrij lange, smalle vleugels, met een spanwijdte van 18 tot 24 cm. Gewone dwergvleermuizen jagen in gesloten tot half open landschap. Ze jagen relatief snel en wendbaar in een grillige vlucht met veel bochten en lussen en vliegen daarbij op enige afstand (1 tot 8 m) langs de vegetatie. Ze vliegen op een hoogte van gemiddeld 2 tot 5 m, maar soms wel 15 m. Gewone dwergvleermuizen jagen in de beschutting van opgaande elementen in groene bebouwde omgeving, langs kanalen, vaarten, in tuinen en parken met vijvers, in lanen, tussen boomkruinen, boven open plekken in bos, langs de bosrand (vooral oude voedselrijke loofbossen), straatlantaarns, in en langs lanen, bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen. Waterpartijen en beschutte oevers zijn favoriet als jachtgebied. Ze vangen een breed spectrum aan veelal kleinere prooien uit de lucht en pakken dat wat voorhanden is. Ze eten voornamelijk muggen, dansmuggen, schietmotten, maar ook haften, gaasvliegen, nachtvlinders en soms ook kevers.

Geen paniek dus! Zoals je kan lezen, zullen de vleermuizen jou niet opeten. Hun interesse gaat eerder uit naar insecten! đ&#x;˜‰ Sommige mensen denken dat de vleermuis duikvluchten maakt en hen aanvalt. Vleermuizen zijn eerder in paniek en op zoek naar een veilige plek en vliegen hooguit van de ene muur naar de andere. Ze proberen altijd hoog aan de muur te hangen, liefst in een donker hoekje. Als ze wegvliegen, laten ze zich eerst vallen. Dan is het net alsof hij met een duikvlucht in de aanval gaat. Dit lijkt vooral zo als je in de vliegbaan van de vleermuis staat! Het naar beneden ‘duiken’ is echter alleen maar bedoeld om vliegsnelheid te krijgen. Paniek is dus nergens voor nodig. En u kunt nog zo’n hoog kapsel dragen; de vleermuis zal keurig om u heen vliegen. Daar zorgt zijn goede sonar wel voor!

Hans Vermeiren Bronnen: meldpuntvleermuizenenmarters.nl en verspreidingsatlas.nl

11


Kena vzw 12

I

WWW . KENA . BE


ZOEK JE NOG EEN REDEN OM TE SPAREN ? Lege pot wordt kaarsenhouder Niets gezelliger dan de laatste

kampavond in sfeer afsluiten. En wat is Lege pot wordt kaarsenhouder er sfeervoller dan een kampplaats vol

lichtjes? Daar komen jullie lege potten Lotus Speculoospasta goed van pas! Goed afwassen, etiketje afweken en dan versieren met reepjes crêpepapier bijvoorbeeld. Wil je graag verven? Kies dan glasverf. Gewone acrylverf kan ook, maar geef het potje daarna best nog een laagje vernis. Nu nog een theelichtje erin en hup, het is lekker gezellig!

Niets gezelliger dan de laatste kampavond in sfeer afsluiten. En wat is er sfeervoller dan een kampplaats vol lichtjes? Daar komen jullie lege potten Lotus Speculoospasta goed van pas! Goed afwassen, etiketje afweken en dan versieren met reepjes crêpepapier bijvoorbeeld. Wil je graag verven? Kies dan glasverf. Gewone acrylverf kan ook, maar geef het potje daarna best nog een laagje vernis. Nu nog een theelichtje erin en hup, het is lekker gezellig!

GLUE

> GLUE

>

Reuze-4-op-een-rij Een tip op voorhand: neem Lotus Original Speculoospasta én Lotus Crunchy Speculoospasta mee op kamp. Zo hebben jullie gele én rode deksels, ideaal voor een spelletje 4 op een rij! Teken lekker makkelijk een rooster met 6 rijen en 7 kolommen in het zand of met krijt op de grond.

13


- door Joke

Ra ra ra, wie ben ik? Eén van mijn favoriete rode draad-spelletjes tijdens een kamp of cursus is “Geheim Vriendje”. In het begin van het kamp trekt iedereen een kaartje met een naam op. Dat wordt je geheime vriendje die je, gedurende gans het kamp, zo goed mogelijk dient te verwennen. Met een briefje, een tekening, een zelfgemaakt kadootje ... Hoe origineler, hoe beter. Bovendien moet dit gebeuren zonder dat je vriendje kan achterhalen wie zijn geheime verwenner is. Op het einde van het kamp mag hij natuurlijk wel een gokje wagen, voor er bekend wordt gemaakt wie hem al die fijne verrassingen heeft bezorgd. Maar of je nu op kamp gaat of niet, persoonlijke kadootjes geven en krijgen is altijd leuk! Op Pinterest kan je alvast veel inspiratie opdoen voor de volgende verjaardagsfeestje of om de instructoren tijdens paascursus eens goed in de watten te leggen! ;-)

DIY smartgame gemaakt met strijkparels

14

Macramé-sleutelhanger

I

WWW . KENA . BE


Een gezond kadootje

Een lieve woordspeling

Een boodschap in een doosje

Een lieve woordspeling

15


Een massage-T-shirt voor de vendelleider van -12

Een upcycled verpakking

Survival-vieruurtje

16

I

WWW . KENA . BE


Promo oproep! KAMPNET Goed nieuws! In december lanceerde Kena mee Kampnet, een samenwerkingsverband tussen 23 Vlaamse jeugdwerkorganisaties die net als wij vakantiekampen organiseren. Het doel is om meer samen te werken om het kampenaanbod beter af te stemmen op de kinderen, ouders en elkaar. Daarnaast willen we ons ook sterker kunnen profileren als actieve spelers binnen het jeugdwerklandschap. We komen 6 keer per jaar een volledige dag samen. We netwerken, wisselen ‘good practices’ uit, doen samen aan visievorming, schrijven persartikelen, ... Meer info vind je op: http://www.kampnet.be/ Interesse en tijd om Kena op 18 mei, 28 september, 26 oktober of 14 december te vertegenwoordigen? Stuur dan zeker een mailtje naar promo@kena.be.

DE WERKGROEP PROMO IS OP ZOEK NAAR CREATIEF TALENT (M/V/X) Joke is op zoek naar creatieve zielen die mee willen brainstormen over een originele promocampagne voor Kena voor volgend schooljaar. Yannick De Winter gaat ons alvast helpen bij het maken van een professioneel promofilmpje. Zijn laatste projecten kan je terugvinden op Vimeo. Zit jouw hoofd boordenvol ideeën om onze externe communicatie te verbeteren? Heb jij goesting om mee te brainstormen over een goede actie of een origineel concept? Wil jij jouw theater, muziek of tekentalenten inzetten om Kena voor eens en voor altijd op de wereldkaart te zetten? Heb jij leuke ideeën om onze communicatie te verbeteren? Ben jij een sociale media-expert? Wil jij graag meer leren over het maken van video’s? Laat Joke dan zo snel mogelijk iets weten via telefoon, email (promo@kena.be), Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, postduif of rooksignalen en hou alvast zaterdag 6 mei vrij voor een brainstormbrunch!

DANKUWEL! Een dikke dankuwel aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om flyers en affiches voor de paascursus en zomerkampen te verspreiden. Ken jij nog een goede plaats om flyers te leggen? Wil jij graag affiches en flyers verspreiden in jouw gemeente? Of ken jij een school die flyers zou willen uitdelen in de klassen? Stuur dan snel een mailtje naar promo@ kena.be. Alle helpende handen zijn welkom!

17


Leuke moralen voor op kamp

nder de appelboom - door Veerle

STEKELIG Drie priesters wandelden in het park. Bij het zien van een zonnebloem zei de eerste priester: ‘Ik zou willen dat het geloof van christenen was zoals die zonnebloem. Altijd gericht naar de zon, zoals christenen naar God gericht moeten zijn.’ De twee andere priesters waren diep onder de indruk. Bij een tarweveld gekomen, zei de tweede priester: ‘Ik zou willen dat het geloof van christenen gelijkt op een tarweveld: altijd buigzaam naar wat God wil.’ De twee andere priesters vonden dat een prachtig beeld. Toen zag de derde priester achter het raam van een huis een cactus. Hij zei: ‘Ik zou willen dat het geloof van christenen was als een cactus.’ De twee andere priesters keken hem verbaasd aan. Toen zei hij: ‘Ze zouden er hun voeten zo niet aan vegen.’ Copyright: C. Leterme, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 182

18

I

WWW . KENA . BE


Wist je dat... ... sommige tradities af en toe toch eens in twijfel mogen getrokken worden. ... tafelbier behouden misschien toch niet zo’n goed idee was. ... Annelies de kelder vorig jaar zo goed opgeruimd heeft, dat er ruimte vrij kwam voor maar liefst 25 vleermuizen. ... Liselotte grootse plannen heeft. ... ze vanaf 30 maar wél meer dan één persoon in haar auto kan meenemen. ... Liselotte nog andere grootse plannen heeft (zoals een reisbureau opstarten). ... ‘Ter land, ter zee, Tersago’ volgens Saan de ideale bedrijfsnaam is. ... Hilde dacht dat de cursus niet door ging. ... komma’s in een zin er wel degelijk op wijzen dat er een vervolg komt. ... de paascursus volgend jaar een nieuw vak zal bevatten: begrijpend lezen. ... we de cursus dit jaar pas laten starten op 2 april. ... Annelies het kamp dan niet kan terroriseren met trekbommetjes. ... Rina ons dankbaar zal zijn. ... de redactie eveneens. ... oreokoeken met tandpastavulling redelijk traumatiserend zijn. ... het record aantal groepsfoto’s van 2016 aan het winterkamp toebehoort. ... we ze onmogelijk allemaal op Facebook konden plaatsen.

19


Monitoren coachen is uitdagend Ben ik geslaagd of niet? Voldoende, goed of zeer goed? Toen wij cursus animator en hoofdanimator volgden, kan ik me niet herinneren dat we op kamp vertrokken met een gevoel dat we stage gingen doen. We hoopten allemaal dat ons kamp het beste kamp zou worden en dat we de beste monitor zouden zijn. Nu besef ik maar al te goed dat dit ook niet het gezondste uitgangspunt was, maar het bracht wel veel enthousiasme en voorbereidingsgoesting met zich mee. Monitoren coachen is uitdagend. Zeker omdat we aangeven dat we in onze begeleiding dezelfde kwalitatieve norm willen aanhouden. Monitoren overladen met feedback heeft geen zin, dan blijft die niet hangen. Te veel vertrouwen geven, maakt soms onzeker. Te weinig vertrouwen geven, verlamt al eens. Doorheen de jaren probeerde ik het ĂŠĂŠn en ander uit. Hier en daar maakte ik ongetwijfeld ook foute keuzes. Ik vond de ideale coachingstijl nog niet, als die al zou bestaan. Iemand wel? Je mag hem dan altijd eens komen uitleggen. Demonstreren is misschien nog beter. Past hij op 1 A4? Ideaal!

20

I

WWW . KENA . BE


Columns

Dit jaar werken we een tweede keer met het vernieuwde trajectboekje van de overheid. Het gaat nog enkele jaren vragen voor de mindshift helemaal rond is. Van evalueren naar het coachen binnen een groeitraject. Het samen op zoek gaan naar twee of drie sterke punten en groeipunten vind ik alvast een heel zinvolle focus.

“Om de output op een simpele manier te verhogen moet Guido het touw strak houden. Zo heeft Guido meer touw, staat iedereen op één lijn, maar … met de neuzen in verschillende richtingen. Vanuit verschillende perspectieven focussen op hetzelfde doel.” – Nolleke Elke kampleider wordt op deze moment automatisch ook stagebegeleider. Het is goed om uitgedaagd te worden, maar beide engagementen liggen niet noodzakelijk in elkaars verlengde. De grootste uitdaging zit hem volgens mij in het feit dat je als leidingsploeg je eigen talenten als evident beschouwt. Monitoren die wel de capaciteiten hebben, maar er wel veel moeite voor moeten doen, zullen minder snel bevestigd worden omdat de leidingsploeg een capaciteit evident vindt. Wanneer een monitor uitblinkt in iets wat je in de leidingsploeg zelf minder goed kan, ga je hem daarvoor extra bevestigen. Een monitor die vaardigheden niet onder de knie krijgt, waar je als kampploeg weinig aandacht aan besteedt, zal daarin ook maar weinig gecoacht worden. Je moet dus al een goed zicht hebben op je eigen talenten en die van je medeleiding om goed te kunnen coachen. Als dat het geval is, kun je van elkaar leren en profiteren, wat in deze context heel positief bedoeld is. Elke leidingsploeg is een unieke combinatie van talenten. Die talenten aanspreken is ook wat we bij onze deelnemers trachten te doen om met verenigde talenten je kamp vorm te geven.

Hans 21


Wist je dat... ... Jij ook op kosten van Kena een cursus of workshop mag volgen? Een cursus zeg je? Wat voor cursus? Wel, dat kan vanalles zijn! Wat dacht je bijvoorbeeld van een workshop kayaks repareren? Een cursus om ter gekst kinderen schminken? Een workshop oeroude, onbekende volksdansen? Je kan het zo gek niet bedenken!

Hier alvast een aantal suggesties: 1. Jonge Helden (vroeger Crefi) organiseren creatieve themacursussen rond spel, grimeren, verhalen vertellen, inkleding, ... Bekijk hun site voor de data en locaties.

www.jongehelden.be 2. Wisper organiseert jaarlijks honderden nieuwe workshops, cursussen en opleidingen dans, literatuur, muziek, theater, audiovisule en beeldende kunsten voor volwassenen. Wil je jouw bonte ring-skills upgraden, dan biedt deze organisatie alvast voor de nodige kwalitatieve input! www.wisper.be 3. Ben je getriggerd geraakt door outdoor educatie en ervaringsleren, dan kan je bij Nature terecht. www.nature.be 4. Wil je meer leren over hoe je digitale media kan gebruiken binnen jeugdwerk, dan moet je zeker het kalender van Mediaraven eens bekijken. Zij bieden o.a. workshops rond digitale fotografie, videobewerking, sociale media, websites bouwen, ...

www.mediaraven.be 5. Ook vzw Grafitti organiseert workshops waarin je kan experimenteren met creatieve vormen van communicatie zoals film, foto, mode, tekenen, tekst, muziek, theater en verf. www.graffitivzw.be

... Interesse? Stuur voor goedkeuring een mailtje naar bestuur@kena.be met daarin de cursus die jij graag zou doen. we laten je snel iets weten! 22

I

WWW . KENA . BE


Kenagenda

r

jaarkalende

Cursussen ANI & HANI 2 – 8 april 2017 Lentekamp (-12) 9 - 13 april 2017 Voorkamp 30 jun. - 1 jul. 2017 Zomerkamp Week 1 (-12/+12) 2 - 9 juli 2017

Zomerkamp Week 2 (-12/+12) 9 - 16 juli 2017 Zomerkamp Week 3 (-12/+12) 16 - 23 juli 2017 Zomerkamp Week 4 (-12/+12) 23 - 30 juli 2017

Zomerkamp Week 6 (-12/+12) 6 - 13 aug. 2017 Zomerkamp Week 7 (-12/+12) 13 - 20 aug. 2017 Kenafeest 2017 30 september 2017

Zomerkamp Week 5 (-12/+12) 30 juli - 6 aug. 2017

promo items te koop Bestel jouw favoriete item door te mailen naar info@kena.be.

USB-sticks

€7

Paraplu’s

€5

Oude T-shirts

€4

Rugzakken

€4

Kena Crew T-shirts

€5

Zangboekjes

€5

Kena trui

€ 25

Spelbundels

€ 10

23


Jeugdvakanties & animatorcursussen

24

INSCHRIJVEN WWW.KENA.BE/

I

WWW . KENA . BE