Kenavenster december 2015

Page 1

GRATIS TIJDSCHRIFT VAN KENA VZW VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS

I I

VOOR EN DOOR MONITOREN MET KENANIEUWS EN KAMPIDEEËN 20STE JAARGANG NR. 4 I ERKENNINGSNUMMER P708159

België-Belgique P.B. – PP 2530 Boechout BC 30280

kena.be

/kenakamp

/kenavzw

/kenavzw

DEC 2015


Druk, druk, druk. Zelfs de redactie kon het tempo even niet meer bijhouden. Maar we zijn er wel nog op tijd bij voor de feestdagen! Binnenkort vertrekt een nieuwe lichting naar Heuvelsven voor een schitterend kerstkamp. Als we het weer zo mogen geloven, zal het ditmaal toch ĂŠĂŠn zonder sneeuw zijn. Haal die shorten maar weer boven!

En voor 2016? Een schitterende stage? Een goed rapport? Of liever een topconditie? Wat het ook moge zijn, we wensen het je allemaal! Moge we 2015 met een goed gevoel afsluiten en het nieuwe jaar met een knal inzetten.

Vrolijk kerstfeest & een gelukkig nieuwjaar!

Sneeuw of geen sneeuw, overal is de kerstsfeer al aanwezig. Kerstbomen in huis, lichtjes in de straten... zeg nu zelf, het mag echt alle weken kerst zijn, toch? Als we daar dan ook alle weken de nodige vakantie, feestmaaltijden en gezelligheid bij mogen verwachten, lijkt me dat een topidee!

2

de redactie publicaties@kena.be

I

WWW . KENA . BE


INHOUD 04 | Woordje van de voorzitter

Waarom ontstaan er misverstanden, miscommunicaties, frustraties, … bij die uitdagende projecten waarbij wij enthousiast van start zijn gegaan? .............................................................

06 | Het domein spreekt

‘De tijd vaart snel, gebruikt hem wel!’ Ook in Heuvelsven is er sprake van deadlines en te weinig tijd. Leo legt uit welke veranderingen plaatsvonden. .............................................................

10 | Je weet dat je...

Wanneer komt eindelijk het punt waarop je weet of je een echte kampleider, adjunct of monitor bent? Lees snel de herkenbare situaties op pagina 10.

18 - 21 | Columns

De zomerverdeling is gemaakt, en dat brengt verandering met zich mee. Ellen schrijft over vanzelfsprekendheid die toch niet zo vanzelfsprekend is terwijl Hans terugblikt op de gouwe ouwe top songs van Kena.

Kenavenster COLOFON REALISATIE & REDACTIE

HOE ONS BEREIKEN?

Kenavenster verschijnt

Julie Van Dooren

JVC HEUVELSVEN

driemaandelijks.

publicaties@kena.be

Heuvelsven 1

Verantwoordelijke uitgever is

3650 Dilsen-Stokkem

Julie Van Dooren, Lange

VRIJE BIJDRAGEN Jeroen H., Leo J., Hans J., Veerle, Margot VH.,

info@kena.be

Pastoorstraat 8, 2600 Berchem

Tel. 0494 48 91 70

089 36 45 31

www.kena.be

Afgiftekantoor: Boechout

facebook.com/kenakamp

Ellen VH., Tine H., Emilie D.

De volledige inhoud © 2015 door Bijdragen, reacties en foto’s

Kena vzw tenzij anders vermeld in

mogen gemaild worden naar

de specifieke artikels. Alle rechten

PUBLICATIES@KENA.BE

voorbehouden.

3


WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Waarom ontstaan er misverstanden, miscommunicaties, frustraties, … bij die uitdagende projecten waarbij wij enthousiast van start zijn gegaan? Een mogelijke reden is de vraag of we wel hetzelfde resultaat beogen, of we wel dezelfde doelstelling nastreven. Dikwijls zijn we bezig over de wijze waarop we iets doen, zonder van elkaar te weten waarom we iets doen? Immers, praten over de weg ergens naar toe zonder te weten of wij hetzelfde doel voor ogen hebben kan lang duren. Niet dat ook dit gesprek verhelderend kan zijn. Indien echter een partij hierdoor vooral frustratie oploopt, omdat men het gevoel heeft dat het nergens toe leid, zou het kunnen dat een gesprek over het hoe, zonder het waarom, inderdaad nergens toe leid. Vooraleer te praten over welke middelen we gaan gebruiken, welke mensen het op welke manier moeten doen, dient men een gemeenschappelijk idee te hebben over hetgeen men wil bereiken. Aangezien elk verhaal twee kanten heeft: “de waarheid en de andere waarheid”, is het zeker niet altijd makkelijk om een afgebakende doelstelling te formuleren. Meer nog, kunnen we überhaupt wel op elk ogenblik een gedeeld en uniek doel voor ogen hebben? Het kan helpen om de toekomstige doelstelling niet als een punt in de verte te zien, maar als een wolk van punten. Niet als één lichtpunt, maar als een ster van ontelbare lichtpuntjes. Ieder zijn eigen (licht)puntje, allemaal in eenzelfde richting. Misschien is het al voldoende als we ongeveer akkoord zijn waar we gaan uitkomen. Wanneer de richting vastligt kunnen we vertrekken. Kunnen we er mensen en middelen tegenaan gooien. Kunnen we onze ster volgen. Om dan onderweg verder af te stemmen of we nog steeds akkoord zijn over de richting die we uitgaan. Als we wachten om een eerste stap zetten tot het ogenblik dat “alles” vastligt zullen we dikwijls blijven stilstaan. Moesten de koningen niet vertrokken zijn, zij hadden het Kind nog niet gevonden… Zalig Kerstfeest,

Jeroen

4

I

WWW . KENA . BE


"

Misschien is het al voldoende als we ongeveer akkoord zijn waar we gaan uitkomen. Wanneer de richting vastligt kunnen we vertrekken.

5


Het domein Bij mijn grootouders hing er in de keuken een schilderijtje dat me altijd bijgebleven is. Het zeilbootje, geschilderd op een houten ondergrond met de wind stevig in de zeilen, trok bij ieder bezoek mijn aandacht. Zijn boeg doorkliefde een golf . Het opspattende water en de helling van het vaartuigje gaven het geheel veel beweging en kracht. Niemand beschouwde het echter als een groot kunstwerk. Het was immers maar een illustratie bij een spreuk die in de hemel van het tafereeltje geschreven stond: De tijd vaart snel, gebruikt hem wel ! Elke keer er een ‘te doen’ lijstje opdoemt, moet ik aan dat bootje denken. Als het jaar alweer voorbij is, dringt meer dan anders door dat we onze tijd geen twee keer kunnen gebruiken.

6

Het gevoel dat de tijd snel gaat, neemt toe naarmate men veel werk met deadlines heeft. Dat is in Heuvelsven niet anders. We hadden de bedoeling om er in september hard in te vliegen maar hebben wat gas moeten terugnemen. Impulsief te werk gaan, is nooit goed. Zo hebben we de werken rond de brandveiligheid in de stookplaats uitgesteld. Door de enorme tijdsdruk om eindelijk tot een definitieve erkenning door Toerisme Vlaanderen (TVL) te komen, wilden we eerst alles volledig op eigen kosten laten uitvoeren. Dit dreigde ons op termijn financieel vleugellam te maken. Na overleg met TVL bereikten we een akkoord om een aantal projecten in een nieuw dossier te stoppen. Hierdoor zullen we meer kunnen doen. De oproepingsbrief voor een subsidieaanvraag bij TVL, zou nog voor het einde van dit jaar moeten toekomen. Na goedkeuring volgt er een plaatsbezoek. Pas daarna kunnen de werken uitgevoerd worden … ergens in 2016 dus … We voorzien in dit dossier bijkomend ook nog de vervanging van de dienstlift en de vernieuwing van een aantal ramen en deuren op te nemen.

I

WWW . KENA . BE


De voorbije maanden en weken is er dus vooral administratief werk verricht. Ook dat vraagt de nodige tijd en het stopt nooit. We hebben in die periode onze netwerken uitgebreid en dat heeft al vruchten afgeworpen. Door deel te nemen aan een ontmoetingsdag van de sociale economie in Maasmechelen, legden we contact met de VZW Arbeidskansen. We kunnen op hen een beroep doen voor bepaalde werken op ons domein. Dit aan sociale tarieven. Het gaat vooral over niet gespecialiseerd werk waar veel arbeidsuren voor nodig zijn zoals natuur – en afbraakwerken. In combinatie met de inzet van onze vrijwilligers kunnen we bepaalde zaken iets sneller vooruit laten gaan. Interessant is ook dat zij ons toegang geven tot hun netwerken. Dat allemaal opvolgen vereist een behoorlijke tijdsinvestering. Het is als de wind die ons zeilbootje snelheid geeft. Je ziet hem niet maar het gaat wel vooruit.

Ondertussen hebben we vernomen dat de vensterbanken voor de eetzaal klaar zijn. Fred en Paul gaan ze plaatsen en afwerken. Tot maart is er weinig verhuur. Ideaal om bepaalde verfraaiingswerken uit te voeren. Er komen nieuwe gordijnen in de ijzeren slaapzalen en we gaan de meisjesblok een opsmukbeurt geven. Om alles goed te blijven opvolgen en om het vooral te kunnen volhouden, moeten we onze tijd op de juiste manier gebruiken. Werken en rust moeten in evenwicht zijn. Dat probeert het spreekwoord hier boven ons bij te brengen. Het sluit naadloos aan bij de stijl van Heuvelsven. Iets om stil bij te staan de komende kerstperiode. En onze wensen voor 2016 ? Vaart wel ende levet scone.

Leo

7


Ik had het erg plezant want we reisden naar elk land. We vlogen naar China en maakten de Chinese muur en als vervolg naar Egypte met eten zoet en zuur. In Schotland de highland games met een rok, waarbij we moesten gooien met een stok. Een vendelcompetitie die precies nooit was gestopt en Tuur,‌ weeral verstopt. Snel zal ik het niet vergeten, het blijft voor altijd in mijn geweten. - Tine Henderickx, Herfstkamp

8

I

WWW . KENA . BE


9


Je weet dat je kampleider bent als … … Eén van je adjuncten het toch de moeite vindt je sleutels en fluitje terug te komen brengen dat je weer kwijt was. Ze weten dat je anders het volgende aantreden op hun fluitje zabbert. … Je als je een groep hoofdanimatoren ziet je meteen potentiële adjuncten probeert te spotten. … je niet meer weet hoe je de kantine organiseert. Gelukkig de adjuncten wel. … Je niet meer weet wanneer je nog eens de tijd gevonden hebt om jezelf te douchen. De kampleider en adjuncten daarom aan een aparte tafel gezet zijn. Je weet dat je adjunct bent als … … Je zonder nadenken kan zeggen of er al dan niet gaatjesknippers zijn in Heuvelsven. ... En waar de knikkers liggen. … Je het mist om vendelvergaderingen te mogen doen. … Je de orde doet en jezelf een heel klein beetje schaamt dat je eigen kamer een stal is. … De vlag minder vlot naar boven of beneden gaat dan je gehoopt had. Je weet dat je een ervaren adjunct bent als … … De kampleider regelmatig verdwijnt. … Je zelf de aantredens mag fluiten en de timing in het oog houdt. … Je tijdens een ochtenwoordje of bij het maken van afspraken denkt: ‘hier gaan we weer’ en bijna woordelijk kan voorspellen wat de kampleider gaat zeggen. … Je bijna altijd wanneer de kampleider (te laat) aan iets denkt, kan zeggen: ‘Al gebeurd!’ Je weet dat je monitor bent als … … Je de andere tafels in het oog houdt en blij bent dat de sfeer er bij jou aan tafel goed inzit. … Je snode plannen bedenkt om toch even te kunnen upteamen met de bekende monitoren van de andere leeftijdsgroep. … Je zo op siëst gehoopt had, dacht je bosspel op 15 minuten klaar te zetten en om 14u nog om tien minuten extra tijd vraagt terwijl je een kleine zucht slaat. … Spelbundels, youtube en pinterest jou op nieuwe ideeën brengen voor knotsgekke activiteiten. … Je na je kamp nieuwe facebookvrienden hebt. Vaak met verzoeken van deelnemers waar je het écht niet van verwacht had. Volgens ons zijn er nog heel wat aanvullingen mogelijk. Mail jouw ingevingen door naar publicaties@kena.be. Wij zijn alvast benieuwd!

Hans 10

I

WWW . KENA . BE


11


“De werkgroep materiaal organiseert een aantal “werkdagen” per jaar. We gaan dan met een heel team aan de slag op het domein en werken aan concrete projecten. In 2015 hebben we bijvoorbeeld een aantal kajaks gerepareerd, waardoor we terug met 10 bruikbare kajaks op het ven konden. TOP werk werd geleverd in een TOP sfeer!”

WERKGROEP: MATERIAAL De werkgroep materiaal heeft als uitdaging om snel in te spelen op de noden van het moment.Deze zomer zijn de 2 boosters stuk gegaan. een kamp zonder muziek, dat gaat toch niet? Onze werkgroep zorgt er dan voor dat er snel nieuw materiaal ter beschikking is!

“Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van onze planning voor 2016. Het is fantastisch om samen met onze vrijwilligers te mogen kiezen waar het budget naar toe gaat. Een gelijke verdeling maken tussen de noden van -12 en +12, daar streven we naar. Een valmat voor het hoogspringen? Nieuwe muziekinstallatie? Speel- en knutselmateriaal? Joehoe! Wij mogen dit voorjaar weer gaan shoppen!”

12

I

WWW . KENA . BE


“Werken en spelen gaan hand in hand. Hoe denk je dat het domein en onze lokalen er zouden uit zien als wij niet af en toe de handen uit de mouwen zouden steken? Als we niet op tijd en stond nieuwe dingen zouden kopen? Eerst werken we aan een goede omkadering, om daarna zalig te kunnen spelen onder vrienden op kamp.�

WIST JE DAT... - Kena & OCS (die het domein beheert) nauw samenwerken? - Het volgende project is een vaste kampvuurkring voor -12! - Je geen handige Harry hoeft te zijn om deel te nemen aan onze werkdagen? - We ook op vitamineweekend tijd maken om te spelen? Ja hoor, we zijn misschien geen 16 meer, maar testen ons materiaal maar al te graag zelf uit! - Annelies en Veerle samen het kernteam van de werkgroep vormen? Hen mag je altijd aanspreken met ideetjes voor dit jaar. Wil jij graag met het materiaal-team aan de slag? Stuur een e-mail naar materiaal@kena.be

13


DROEDELPLEZIER Een droedel is een tekening of lettercombinatie die een woord of begrip aanduidt. De onderlinge positie van de letters is dikwijls van belang is. Tip: denk aan woorden zoals op, onder, boven, over, in , rond, na, achter, voor, tussen, binnen, en, min, langs, aan,… Kan jij deze droedels ontcijferen? Véél plezier met deze hersenbrekers!

14

I

WWW . KENA . BE


- door Margot

15


Leuke moralen voor op kamp

nder de appelboom

- door Veerle

Het favoriete avondwoordje van kampleidster Emilie Er was eens een arme steenkapper. Elke dag vertrok hij ‘s morgens vroeg naar de steengroeve om daar elke dag stenen uit de rotsen te kappen. Het was zwaar werk en hij verdiende zeer weinig. Hij verdiende net voldoende om elke dag pap te maken en één keer per week vlees te kopen. Juist daarom was hij niet tevreden. “Ik werk harder dan iedereen en ik verdien toch minder.”, dacht hij. “Ik zou willen dat ik rijk was. Ik zou graag mooie kleren dragen en de hele dag kunnen rusten.” Juist op dat moment verscheen er een Engel die hem mooie kleren bracht en ervoor zorgde dat hij niet hoefde te werken. Op een dag kwam de koning langs zijn huis. De man, die nu rijk was, begreep al snel dat de koning nog veel rijken was. Hij wilde dat hij koning was. Weer verscheen er een engel en voordat hij het besefte, was hij koning. Op een dag was het verschrikkelijk warm. De zon brandde. De koning werd boos, omdat de zon meer macht had dan hij. Hij wilde even machtig zijn als de zon. Hij wilde de zon zijn! Een engel daalde neer uit de hemel en de koning werd de zon. Hij zond zijn stralen naar de aarde en verbrandde alles.

Op een dag hing er een hoge wolk tussen de zon en de aarde. Zo konden de zonnestralen de aarde niet meer bereiken. De steenkapper, die nu zon was, werd kwaad omdat de wolk zijn stralen tegen hield. “Ik wil even sterk zijn als die wolk.”, dacht hij. En voor hij het had kunnen vragen verscheen de engel en werd de zon een grote wolk. De steenkapper liet het als wolk regenen, zo veel hij maar wilde. Hij liet het zo hard regenen, dat de rivieren buiten hun oevers traden. Het water overstroomde het land en verwoeste huizen en akkers. Mensen en dieren gingen dood. Niets kon aan de kracht van het water weerstaan, behalve een grote rotsblok dat niet in beweging te krijgen was. “De rotsblok is sterker dan ik.”, dacht de wolk. “Ik wil een rotsblok zijn!”. En de engel daalde opnieuw af uit de hemel en de wolk werd een gigantische rotsblok. Nu was hij ontzettend sterk. Op een dag kwam er een man met een houweel en hamer. De man begon stenen uit de rots te lappen. “Die man is sterker dan ik”, riep het rotsblok. “Ik wil die man zijn.” Een laatste keer kwam de engel en het rotsblok werd opnieuw steenkapper. Heel de dag lang kapte hij stenen, voor een klein loon. Zijn werk was zwaar en hij verdiende bitter weinig. En zijn geluk kon niet op.

Bron: Vlieg, Icarus. Vlieg! 60 krachtige verhalen en werkvormen om te bezinnen Hans Jacobs

16

I

WWW . KENA . BE


Wist je dat... ... Jij ook op kosten van Kena een cursus of workshop mag volgen? Een cursus zeg je? Wat voor cursus? Wel, dat kan vanalles zijn! Wat dacht je bijvoorbeeld van een workshop kayaks repareren? Een cursus om ter gekst kinderen schminken en grimeren? Een workshop ouroude, onbekende volksdansen? Je kan het zo gek niet bedenken! Geen idee welke workshops of cursussen er in de aanbieding zijn? Wat dacht je eventueel van deze?

Wat?

nieuwjaarsreceptie

waar?

Vlaams-Marokkaans culturenhuis Daarkom Wolvengracht 18, Brussel

Wanneer?

vrijdag 23 januari - 17u tot 20u

hoezo?

De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, de Kinderrechtencoalitie, Jint en het Kenniscentrum Kinderrechten nodigen je uit voor hun nieuwjaarsreceptie op vrijdag 23 januari. We klinken graag samen met jou op het nieuwe jaar. Met een drankje, een duurzaam hapje en een feestelijk muziekje! Welkom na inschrijving via http://www.jint.be/ NY16

... Interesse? Stuur een mailtje naar info@kena.be met de cursus die jij graag zou doen en we laten je snel iets weten! 17


18

I

WWW . KENA . BE


Columns

Dag lieve kenagangers - en in het bijzonder is deze voor Joost en Fien -

Soms communiceren we iets niet, omdat we er vanuit gaan dat het niet hoeft. Dat de dingen hun beloop wel zullen gaan, dat het wel in orde komt. Heel vaak is dat zo. Dat kan misschien wat ‘onaards’ klinken, maar als je vertrouwen hebt in de dingen, komen ze, ondanks tegenslagen, heel vaak op hun plaats. We beseffen dat volgens mij gewoon vaak niet. De dingen die goed gaan, zien we snel als iets vanzelfsprekend: gezond zijn, materiele welvaart, een huiselijk nest, mogen studeren, kunnen reizen, een job hebben, … We laten de spotlights veel sneller schijnen op datgene dat zwaar is, tijd vraagt, ons stress bezorgt of gewoon helemaal in beslag neemt en opslorpt. Maar ik wijk af. Het ging over communiceren. Waarom doen we dat soms niet goed? Of moet ik zeggen: waarom doe ik dat soms niet goed? Uit nonchalance? Uit luiigheid? Uit schrik de ander niet te willen belasten met vragen en onzekerheden? Ervan uitgaand dat het niet nodig is? Helemaal opgeslorpt door eigen bezigheden en daardoor onvoldoende rekening houdend met de ander? Zo iets …

Op zich allemaal redenen die tolereerbaar zijn. Het kan, denk ik, geen kwaad af en toe niet of minder goed te communiceren met elkaar. Dat overkomt ons allemaal. We sluiten ons eens af, antwoorden niet op een vraag, luisteren niet naar wat er gezegd wordt of durven niet uitspreken wat er op onze maag ligt, … Toch is een goede, heldere communicatie volgens mij de sleutel van bijna alles. Bij deze wil ik me excuseren, lieve adjuncten, Fien en Joost, dat ik niet vanaf het begin helder ben geweest tegen jullie. Een eenvoudige vraag over welke periode jullie het beste zou passen, kwam te laat. Door allerlei dingen waarmee ik zelf al rekening moest houden (en dat is geen excuus), bleven er weinig opties over en ging ik er van uit dat het allemaal wel in orde zou komen. Het spijt me nu heel erg voor alle partijen. Ik hoop dat jullie me vergeven en probeer er vertrouwen in te hebben dat alles weer op zijn pootjes zal vallen. Maar één ding is zeker: sorry!

Ellen

19


Pleidooi voor ‘Heimwee’ en ‘In De Stille Kempen’ Mijn adjuncten en enkele instructoren weten bij het lezen van deze titel al hoe laat het is. Na jarenlang proberen, waag ik het niet meer om één van beide nummers te suggereren bij het opstellen van een playlist voor een afdaling. Ondertussen liggen deze twee hits onder een dikke laag stof. Daarom ben ik eveneens bang bij een onvoorzichtige bevrijdingspoging er een allergische reactie aan over te houden (letterlijk). De laatste keer dat ik in Heuvelsven iets onder een centimer stof haalde lag ik een week in het ziekenhuis. Een verwittigd man is er twee waard. Deze zomer kwam het als een idee nog even terug. Maud, Julie en Kathleen hebben meteen geprobeerd het idee chirurgisch, zonder verdoving, te verwijderen. Niet volledig zo blijkt nu.

Eerst leren kruipen, dan wandelen en dan lopen. Niet dat ik iets heb tegen de vele prachtige alternatieven die we in het zangboekje in ‘de uitbreiding’ opnamen. Een ‘dat-hebben-we-goeden-mooi-gezongen-gevoel’ komt toch iets minder voor na het zingen van ‘Heist aan zee’, ‘Kleuren van de wind’, ‘Dromen zijn bedrog’, ‘Bright eyes’, ‘Dust in the wind’, ‘Daydream’, ‘Hallelujah’, ‘No sound but the wind’, ‘Wonderwall’, … Die liedjes vragen toch wat voorbereiding tijdens de vrije tijd, ondersteuning van een instrument of een monitor die, al zat hij in ‘The Voice’, heel de groep kan meetrekken.

Oud hoeft niet lelijk te zijn. Vintage is helemaal terug, niet? Een makkelijk tempo, een melodie die gemaakt is om snel mee te zingen. Dat is wat we nodig En als je ‘Heimwee doet ons hart hebben. verlangen’ of ‘In de stille kempen’ nu eens wél in een bonte ring zou programmeren? Misschien kunnen we een clubke Vreemde blikken en plaatsvervangende oprichten. Iets ondergronds. schaamte bij de leiding. De blikken Wat vergaderen, een strak plan, gericht op de einzelganger die het toch maandenlange voorbereiding en dan gewaagd heeft. Zo iemand zoek ik dus. plots, als niemand het verwacht … Boem. Vergoeding valt te bespreken. Dan zijn ze terug van weggeweest. Een beetje zoals de Russen en de Chinezen. Om de een of andere mysterieuze reden Want ‘bonte- ring-hits’ komen, gaan vond ik van kleins af aan deze liedjes en komen terug. Heimwee naar de in een afdaling altijd toppers. Samen zomerwinden. Heimwee naar hun zoet met ‘Petrouchka’, ‘Legènde indienne’, geruis. In de kruin der groen linden. Voor ‘Stewball’ en ‘We shall overcome’. De ons oude pannenhuis. reden? Geen idee. Deze liedjes zijn nostalgisch van aard. Dat vind ik fijn rond een kampvuur. Het zijn ballades zonder refrein. Zeker bij ‘Heimwee’ is er en prachtige tweede stem. Als je heel de groep mee hebt, maakt die het geheel Hans voller waardoor je na het lied met de groep een ‘wauw-gevoel’ kunt krijgen: “Dat hebben we goed gezongen. Mooi!”

20

I

WWW . KENA . BE


21


d e e f m a r g Instra # k e n av z w

22

I

WWW . KENA . BE


Kenagenda

r

jaarkalende

Vitamineweekend 1 Zomerkamp Week 1 26 - 27 februari 2016 (-12/+12) 03 - 10 juli 2016 AV & LV 1 27 februari 2016 Zomerkamp Week 2 Cursussen ANI, UIT & HA NI (-12/+12) 28 maart - 3 april 2016 10 - 17 juli 2016 Lentekamp (-12) Zomerkamp Week 3 4 - 8 april 2016 (-12/+12) 17 - 24 juli 2016 Voorkamp: Zomerkamp Week 4 voorbereiding domein (-12/+12) 1 - 2 juli 2016 24 - 31 juli 2016

Zomerkamp Week 6 (-12/+12) 7 - 14 augustus 2016 Zomerkamp Week 7 (-12/+12) 14 - 21 augustus 2016 Kenafeest 2016 zaterdag 24 september

Zomerkamp Week 5 (-12/+12) 31 juli - 7 augustus 2016

schrijf je snel in !

voor de eerstvolgende ac

KE RS TK AM P & VI TA M

tiviteiten:

IN EW EE KE ND

op 23


Jeugdvakanties & animatorcursussen

24

INSCHRIJVEN WWW.KENA.BE/

I

WWW . KENA . BE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.