Kolken/terreinen

Page 1

Kolken/terreinen

RVICE

S SE 24-UUR


KOLKEN ZUIGEN EN TERREINONDERHOUD

reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Gemeentes zuigen 2 x per jaar de kolken. Bij aandachtsgebieden is dat 1 x per jaar. En bij bedrijventerreinen waar de gemeente niet de kolken zuigt? Daar is het onderhoud en het preventieve reinigen vaak een ondergeschoven kindje. Onterecht. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Vuil en bladeren spoelen na regenval de straatkolk in. Maar ook: olie die gelekt is. Verloren pennen of sleutels. Stukken touw en plastic van verpakkingen. Dode vogels en muizen.

Bij vorst gevaarlijke situaties en schade waarvoor de terreineigenaar aansprakelijk is. Minimaliseer de kans dat de straatkolken verstopt raken. Als er niet naar de straatkolken wordt omgekeken, dan

Kies voor preventieve reiniging.

liggen verstoppingen op de loer. Het resultaat: na regen

Jonkers heeft veel ervaring met het leegzuigen van straat-

onbegaanbare parkeerplaatsen

kolken. Ook het terreinonderhoud nemen we mee indien

en binnenplaatsen.

gewenst. Verzakte bestratingen herstellen we, scheefgezakte ur per dag, Wij staan 24 u k voor u klaar. e e w e d in putten plaatsen we terug en onze medewerkers controleren 7 dagen of de rioolaansluitingen nog intact zijn. Preventief onderhoud is voordeliger dan u denkt. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw specifieke situatie.

Voorkom schade en dure reparaties, laat straatkolken periodiek reinigen. Jonkers reinigt in de route (en daardoor concurrerende tarieven) en heeft aantrekkelijke abonnementen. Meer weten? Bel direct 013-455 63 44.

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.