Gasdetectie - neem nooit risico's

Page 1

Gasdetectie

RVICE

S SE 24-UUR


JONKERS GASDETECTIE

reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Herkent u dit? Een vage geur in uw huis, veel last van hoofdpijn, andere onverklaarbare lichamelijke klachten? De kans bestaat dat dit een gevolg is van een gaslek of gasvorming. Gaslekken kunnen ontstaan uit aardgas leidingen, boilers, verwarmings- en gastoestellen. Niet ieder gas is waar te nemen met de menselijke neus. Terwijl het toch aanwezig kan zijn en schade aanricht.

Apk voor uw gasinstallatie. De APK voor uw gasinstallatie is een momentopname. Als in uw oude rapport alles OK blijkt te zijn, geldt dit voor uw installatie op die datum en voor die waarneming. Maar in de tussentijd kan er door wat voor omstandigheden dan ook toch een klein lek zijn onstaan. Onze APK is gebaseerd op meerdere meetmethoden: de visuele waarneming van de monteur, ondersteuning

Oorzaken lekkage Lekkage van gassen kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld spanningsvelden in de woning, trillingen (passerend vracht-verkeer), minieme verzakkingen, verouderd leiding-verpakkings-materiaal, fouten in de installatie

hiervan met digitaal fotomateriaal, traceer- gas, een reukwaarneming, een drukwaarneming dmv elektrische schokken en inspectie van de leidingen en ruimtes met een gasdetectie apparaat. Dat is de service van Jonkers!

van de gasinstallatie, verkeerde afdichtingsmaterialen of

Hoe oud is uw gasslang? Na 10-15 jaar moet uw gasslang

het bekende gaatje boren waarbij een leiding is geraakt.

worden vervangen want na die periode vertoont 20% van de slangen en installaties lekken!Circa 20% van de gasinstallaties vertoont (minieme) lekken. Vaak ruikt u dit niet

ur per dag, Wij staan 24 u k voor u klaar. wee 7 dagen in de

maar u merkt het wel! Uw gezondheid loopt gevaar en grotere gevaren liggen op de loer. Laat nu een APK uitvoeren op uw gasleiding en totale installatie door Jonkers om zekerheid te hebben. Jonkers werkt met gasdetectie apparatuur die de kleinste hoeveelheden detecteert. Aansluitend kunnen adequate maatregelen genomen worden.

Jonkers apk gasinstallatie. Inclusief:

ONS ADVIES: DOE ELKE 2 JAAR EEN GAS APK. DE KOSTEN: SLECHTS 2 EURO PER MAAND!

Visuele inspectie van de huisinstallatie. Drukproef op alle gasleidingen. Lek- en gasdetectie met high-tech ‘snuffelapparatuur’. Inspectie op alle gasslangen, gasleidingen en aansluitingen. Rapportage. Een waardevol document, óók bij de verkoop van uw huis!

€ 48,-

RVICE E S S R U 24-U

E S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.