Camera inspectie

Page 1

Camera inspectie

RVICE

S SE 24-UUR


CAMERA INSPECTIE

reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Het gehele riool in kaart voor maximale zekerheid. Problemen met de afvoer of riolering, kunnen veel oorzaken hebben. In 100% van de gevallen kan worden gesteld: de oorzaak van het probleem dient te worden opgelost, omdat het anders terug blijft komen. In één riool/afvoersysteem, kunnen meerdere problemen spelen. Het is belangrijk om te weten welke oorzaken er zijn, zodat direct een plan van aanpak opgesteld kan worden. Efficiënt werken scheelt kosten en tijd!

Aan de hand van de camerabeelden kan precies worden vastgesteld of er sprake is van scheuren, verzakkingen, vernauwingen, verstoppingen of ingegroeide wortels. Indien u een rapportage met kostenberaming nodig heeft voor de verzekering dan kunnen wij u deze aanleveren.

High-tech apparatuur voor gedetailleerde waarneming. Om exact het gehele rioolstelsel in kaart te kunnen brengen, kan Jonkers gebruik maken van camerainspectie.

ur per dag, Wij staan 24 u k voor u klaar. wee 7 dagen in de

Wij staan er óók in het weekend! Oók op een drukke zaterdagavond.

Met behulp van onze rioolcamera’s is een verstopping door wortelgroei eenvoudig te constateren waarna passende maatregelen genomen kunnen worden.

Wij bieden u: - inspectie van het gehele riool: - inspectie van standleidingen en liggende leidingen - reiniging van toiletten, sifons, kranen, keukenleidingen, vetputten en alle andere soorten afvoerleidingen.

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.