Page 1

IHMISTEN TIEDONTARVE EKOKAMPAAJAN TYÖSTÄ JA LUONNONTUOTTEISTA

Ekokampaaja Feko1308 FBC Prakticum Respondentti: Saija Huuki Ohjaaja: Mona Mether Opponentit: Taina Honkamäki, Tiina Kiiski


SISÄLLYSLUETTELO

2

1. Johdanto 2. Kyselyn toteuttaminen 3. Mitä kyselyn vastauksista selvisi 3.1. Ovatko ihmiset käyneet ekokampaajalla ja mitä heille tulee mieleen eri asioista liittyen ekokampaajan työhön 3.1.1. Ekokampaaja 3.1.2. Intialainen päänhieronta 3.1.3. Energialeikkaus 3.1.4. Savipuhdistus 3.1.5. Merileväpuhdistus 3.1.6. Kasviväri 3.1.7. Eteeriset öljyt 3.2. Mistä ekokampaajan työhön liittyvistä asioista ihmiset ovat kiinnostuneita saamaan lisää tietoa 3.3. Ovatko ihmiset käyttäneet luonnontuotteita hiusten ja päänahan hoidossa ja mitä heille tulee mieleen niistä 3.4. Ihmisten hiustenpesu- ja värjäämistottumukset, päänahan ja hiusten ongelmat ja allergioita 3.5. Mikä vaikuttaa ostopäätöksiin ja minkä verran päivittäisillä elintavoilla kunnioitetaan luontoa ja ympäristöä 4. Miten ekokampaajana voin lisätä ihmisten tietoa ekokampaajan työstä ja luonnontuotteista 5. Yhteenveto ja loppusanat Liitteet Lähdeluettelo

3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 26

2


1. Johdanto Valitsin aiheen ihmisten tiedontarpeesta koskien ekokampaajan työtä ja luonnontuotteita, koska minua kiinnostaa, kuinka paljon ihmiset tietävät näistä aiheista. Halusin ottaa selvää kaipaavatko ihmiset lisää tietoa, tai onko heillä jotain väärää tietoa. Väärää tietoa voi saada hyvin helposti esimerkiksi harhaanjohtavan mainonnan kautta. Kehittämistyötä aloittaessani toivoin saavani ekokampaajan työstä totuudenmukaista tietoa eteenpäin mahdollisimman monelle. Toivoin saavani ihmiset kyselemään lisää aiheesta, ja puntaroimaan eri vaihtoehtoja sen sijaan, että he tekisivät aina totutulla tavalla. Halusin herätellä ihmisiä miettimään enemmän omaa ja läheisten, sekä luonnon hyvinvointia, jotka kaikki kulkevat käsi kädessä. Opin työtä tehdessä itse siitä, miten tieto kulkee, ja mikä on mainonnan ja tiedon jakamisen tarve minulla ekokampaajana. Luin jonkun verran tietoa netistä, muun muassa blogien kirjoituksista. Kyselyni ja netistä lukemani pohjalta kokosin yhteenvedon, ja sain hyvän sysäyksen ekokampaajana työskentelyyn ja tiedon jakamiseen ekokampaajan työstä.

2. Kyselyn toteuttaminen Aloitin kehittämistyöni tekemällä kolmesivuisen kyselylomakkeen, jossa kysyttiin kysymyksiä liittyen ekokampaajan työhön, luonnontuotteisiin, ihmisten hiustenpesutottumuksiin, allergioihin ja hieman päivittäisiin elintapoihin. Kysymykset olivat sekä monivalintakysymyksiä, että sellaisia, joihin ihmiset saivat vastata omin sanoin. Monivalintakysymykset olivat helpompi ja nopeampi vastata, ja minun tehdä niistä yhteenveto, mutta jotta olisin saanut paremmin tietoa ihmisten omista ajatuksista, halusin laittaa myös kysymyksiä, joihin vastattiin omin sanoin. Kyselylomakkeet olivat työpaikallani parturi-kampaamossa esillä joulu- ja tammikuun ajan. Jaoin kyselyitä myös muualla ystäville ja tuttaville, jotka halusivat osallistua. Kyselyyn sai vastata nimettömänä, tai jos halusi osallistua arvontaan, niin laittoi nimen ja puhelinnumeron kyselyyn. Kiitoksena kyselyyn vastanneiden, yhteystietonsa siihen täyttäneiden, kesken arvottiin kaksi palkintoa; intialainen päänhieronta ja 50 euron arvoinen luonnontuotepaketti. Kyselyyn tuli hienosti vastauksia kahden kuukauden aikana, yhteensä 39 vastauslomaketta.

3


3. Mitä kyselyn vastauksista selvisi Oli hienoa lukea kyselyn vastauksista, että useimmat ihmiset ovat kiinnostuneita ekokampaajan työstä ja luonnontuotteista ja he kaipaavat näistä asioista lisää informaatiota. Vastaajista 5 oli miehiä ja 29 naisia. Yhdeksän vastaajista oli 51-60 -vuotiaita, kahdeksan 31-40 vuotiaita, kuusi 21-30 –vuotiaita, neljä 61-70 –vuotiaita, kolme 41-50 –vuotiaita ja kaksi 20vuotiaita tai alle sen. Eli hyvin sain vastauksia eri-ikäisiltä ihmisiltä.

3.1. Ovatko ihmiset käyneet ekokampaajalla ja mitä heille tulee mieleen eri asioista liittyen ekokampaajan työhön Joillekin kysymys ”Oletko käynyt ekokampaajalla?” oli hieman hämmentävä. Jotkut kysyivät lomaketta täyttäessään, ovatko nyt käyneet ekokampaajalla kun minä opiskelen ekokampaajaksi, vaikka tein heille esimerkiksi tavallista kemiallista värjäystä. Yksi vastasi tähän kysymykseen, ettei tiennyt onko käynyt ekokampaajalla. Alle viidesosa oli käynyt ekokampaajalla, ja puolet heistä oli käynyt useamman kerran. Vain alle puolet, eli kolme, ekokampaajalla käyneistä vastasi miksi olivat valinneet ekokampaajan. Erilaisia vastauksia olivat, että sen takia kun samassa paikassa tehtiin myös hiusanalyyseja, sattumanvaraisesti, ja sen takia kun vaimo tekee ekokampaajan töitä. Ekokampaajalla käyneistä kaksi oli vastannut kysymykseen ”Mitä pidit käynnistä?”. Yksi vastasi että tykkäsi, ja toinen että käynti oli ok, muttei mennyt uudelleen, koska tekijä ei ollut hänen tyyppiään. Heistä jotka eivät olleen käyneet ekokampaajalla, eli noin neljä viidesosa, 13 oli ajatellut haluavansa käydä ekokampaajalla, 11 vastasi ajatelleensa, että ehkä haluaa käydä, ja kaksi laittoi vastaukseksi, että eivät ole ajatelleet haluavansa käydä.

3.1.1. Ekokampaaja Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista tuli sanasta ekokampaaja mieleen; luonnollinen, luonnontuotteet, vihreä, luonnollisuus, luomu, ekologisuus, terveellisyys ja muita vastaavia sanoja. Ihmisille tuli myös mieleen, että ekokampaaja ajattelee eläimiä, kunnioittaa luontoa ja antaa kokonaisvaltaista hoitoa. Kysymykseen oli vastattu myös sanoilla; kestävä kehitys, rauhallista ja rakkaudella tehtyä työtä. Kahdelle tuli mieleen, että ekokampaaja käyttää luonnontuotteita, jotka eivät allergisoi. Yksi ajatteli, että ehkä arvokas, yksi vastasi sanan hippi ja yhdelle tuli mieleen vaimo. Kolme ei vastannut kysymykseen mitään.

3.1.2. Intialainen päänhieronta Kyselyyn vastanneista 17 oli käynyt intialaisessa päänhieronnassa ja heille tuli mieleen siitä päänhieronta, kokonaisvaltainen hieronta, rentoutusta, mielenrauhaa, Intia, hoitomuoto, hyvät tuoksut, mielihyvä, tehokas esimerkiksi päänsärkyyn, mukava ”hurja” käsittely, joka varmasti tehostaa verenkiertoa ja hieronta joka tehdään useimmiten öljyllä. Yksi kertoi että oli ennen

4


hierontakokemusta ajatellut intialaisen päänhieronnan olevan tukistamista, mutta se olikin ollut yllättävän monipuolista. Kaksi ei vastannut tähän kysymykseen. Heistä jotka eivät olleet intialaisessa päänhieronnassa käyneet, suurimmalle osalle tuli mieleen siitä rentoutuminen. Muita vastauksia olivat; tukistaminen, verenkierron paraneminen, intialainen turbaani, akupunktiohieronta, päänsärky, ehkä puhdistava päänhieronta, vanha hoitomuoto, lihasjäykkyyttä rentouttava, päänsärkyyn ja stressiin auttava, eksoottinen, erilainen, hoitava, kokeiltava, rauhallista päänhierontaa ja hierontaa sormenpäillä.

3.1.3. Energialeikkaus Kolmelle vastanneista oli tehty energialeikkaus. Heistä yhdelle tuli siitä mieleen hieronta ja tekninen leikkaus, jossa kammataan paljon ja ”poistetaan vanhaa”. Yhdelle tuli mieleen, että tukka on pystyssä sähköstä, leikkaus asettuu erittäin hyvin, ja tehdessä tekijästä virtaa lämpöä ja energiaa, sekä leikkaus antaa parhaimmillaan hyvää uutta energiaa. Yksi ajatteli, että hänelle on ehkä tehty energialeikkaus, kun leikkaus leikattiin niin, ettei hiusta rikottu. Suurimmalle osalle vastanneista ei ollut tehty energialeikkausta, ja he miettivät miten se eroaa normaalista leikkauksesta. Ihmisille, joille ei energialeikkausta ollut tehty, tuli mieleen seuraavanlaisia asioita energialeikkauksesta; leikkaus on ehkä hiusta vahvistava, siinä kunnioitetaan hiuksen luonnollista kasvua ja mallia hiuksissa, voimakas leikkaus, kiinnostaa jos sillä saisi pehmeisiin suoriin hiuksiin ryhtiä, uteliaisuus, rentouttaa ja antaa energiaa, hihhuli-puuhaa, leikataan ehkä pyörteiden mukaisesti, ehkä leikkaus joka saa energiseksi, hiukset leikataan niin, ettei rikota hiusta ja leikkauksessa käytetään hyväksi hiuksen omaa luontaista taipuisuutta . Nimi energialeikkaus on ehkä hieman harhaanjohtava, kun muutamat olivat vastanneet sanoin outo termi, kummalta kuulostava, sähkökatkos, energiansäästöt ja ei sähköä. Yhdeksän ei ollut vastannut mitään, ja neljä oli kirjoittanut, ettei tule mitään mieleen, tai ei osaa sanoa.

5


3.1.4. Savipuhdistus Kolmelle oli tehty savipuhdistus, ja yhdelle heistä se oli tehty kasvoille. Heille tuli mieleen sellaisia ajatuksia savipuhdistuksesta, että se puhdistaa ja ravitsee hiuksia ja päänahkaa, ja luonnon oma puhtaus. Erilaisia ajatuksia, mitä tuli mieleen heille, joille savipuhdistusta ei ollut tehty; kuulostaa sotkuiselta, mutta olisi kiva koittaa, päänahan puhdistaminen savinaamiolla, kuulostaa ihanalta, eläimet, kuten norsut ja virtahevot savikylvyssä, savinaamio, luonnonmukaisuus, verenkierto paranee, jolloin ehkä kuona-aineetkin poistuvat helpommin, lämpö ehkä avaa huokosia, päähän laitetaan savea ja annetaan olla kauan ja se puhdistaa, sotkuista, liittyy ihonhoitoon, kasvohoito, savi on luonnontuote, likaisuus, ehkä käytetään rasvoittuvalle iholle ja hiuksille, saven luonnollinen vaikutus ihon puhdistamisessa, hiusten ja/tai päänahan käsitteleminen savella, savinaamio, luonnollisuus, pää kääritään saveen, syväpuhdistus. Neljä heistä ei ollut vastannut mitään.

3.1.5. Merileväpuhdistus Viidellä oli kokemusta merileväpuhdistuksesta. Heille, joille se oli tehty, tuli mieleen että se puhdistaa ja ravitsee hiuksia ja päänahkaa, virkistää ja on hyvä ja uusi kokemus. Kahdeksan ei ollut vastannut tähän kohtaan mitään, ja lopuille tuli mieleen tällaista; yök, levä puhdistaa elimistöä, vihreää ja ehkä ällöttävää, käytetään ihon puhdistusaineena kuten saveakin, pestään merileväshampoolla, vartalohoito, puhtaus, kalat, käytetään varmaan kuivalle iholle ja hiuksille, luonnonmukaisuus, hiusten ja/tai päänahan käsitteleminen merilevää sisältävällä aineella/naamiolla, todella erilainen ja miellyttävä, puhdistaa päänahkaa kosmetiikan kemikaaleista, sotkuista, ehkä kirvelee, verenkierto paranee ja kuona-aineet/tukokset lähtevät liikkeelle, luonnonmukaisuus, kasvohoito, aineenvaihduntaa kiihdyttävä ja puhdistava hiusnaamio, naamio ja luontaistuotteet, kuulostaa siltä että olisi kiva kokeilla, vaikka sotkuiselta.

6


3.1.6. Kasviväri Viidelle vastanneista oli laitettu kasviväri. Heille tuli mieleen kasviväristä ekologisuus, kasvista tehty pigmentti/väri, henna, käytetään luonnosta saatavia raaka-aineita, joilla saadaan jokaiselle yksilöllinen lopputulos ja monesta kasvista saadaan värit hyödynnettyä. 29 vastasi että heille ei ole koskaan laitettu kasviväriä, ja heille tuli kasviväristä mieleen tällaisia asioita; väri joka uutettu kasvista, luonnollinen eikä keinotekoinen väri, punajuuri, ei sisällä kemiallisia aineita, luonnossa esiintyvät värit, vain luonnosta saatuja värejä käytetään, voikukka, puhtaus, luonnontuote, kasveja sekoitettu, luonnosta, väri lähtee kasvien lehdistä, villalangat, henna hoitaa eikä vahingoita hiuksia, mutta tuleekohan yhtä hyvä väri, luonnonmukaiset hiusvärit, luonnollisuus, hoitavat ainesosat väreissä, ehkä luomumpi, vähemmän haitallisia kemikaaleja siis turvallisempi, allerginen reaktio mutta ehkä se on turhaa pelkoa, terveellisyys ja kestääkö se, rajallinen määrä käytettäviä värejä, mutta ajatuksena turvallinen kun päänahkaan laitetaan muuten niin paljon kemikaaleja, ja myös raskaana ollessa olisi kaivannut vaihtoehtoa hiusten värjäykseen synteettisten tilalle eikä uskaltanut värjätä millään, ehkä vihreä ja punainen, kiinnostavaa, itse värjääminen hennalla. Kolme ei ollut vastannut mitään siihen, mitä sanasta tulee mieleen.

3.1.7. Eteeriset öljyt 13 on käyttänyt eteerisiä öljyjä, tai käynyt hieronnassa, missä on käytetty niitä. He ajattelivat eteerisistä öljyistä seuraavanlaisia asioita; ovat hoitavia ja moneen eri tarkoitukseen, lämpö, 7


tuoksuja jotka vaikuttavat monella tavalla, kuten rauhoittavasti, rentouttavasti, virkistävästi, vetreyttävästi, kirkastavasti ym., intialaiset tuoksut, voimakkaan tuoksuiset öljyt, ei halua kokea tuoksuja toiste, vaikka hieronta jossa öljyä käytettiin, olikin ihana, raskaana ollessa ei kannata käyttää tiettyjä öljyjä, vaikutus kestää monta päivää, jotkut liian voimakkaan hajuisia, laaja kirjo hoitavia tuoksuja ja hoitavia öljyjä, jotka on uutettu kasveista. 21 ei ole käyttänyt, tai heille ei ole käytetty, eteerisiä öljyjä. Heille tuli eteerisistä öljyistä mieleen seuraavia asioita; hoitava, ehkä tuoksukynttilöissä, eristetty luonnontuote, ihanat tuoksut ja rentoutuminen, tuoksuva luonnontuote, rauhoittava, öljy, äiti käyttää ja varsin korkealentoista hommaa, ihanat tuoksut joilla on eri vaikutuksia, itämaiset tuoksut. Kaksi heistä ei vastannut mitään.

3.2. Mistä ekokampaajan työhön liittyvistä asioista ihmiset ovat kiinnostuneita saamaan lisää tietoa Kysyin yhtenä kysymyksenä haluaisivatko ihmiset saada lisää tietoa ekokampaajan työhön liittyvistä töistä ja asioista, ja jos kyllä, niin mistä niistä. Kolmessa lomakkeessa ei ollut vastattu tähän kohtaan mitään ja kuudessa oli laitettu, etteivät halua tietää enempää. 25 vastanneista haluaisi tietää enemmän. Heistä, 25:stä, yhdeksää kiinnostaa tietää enemmän kaikista ekokampaajan töistä, kuusi on kiinnostuneita saamaan lisää tietoa hieronnasta, seitsemän energialeikkauksesta, kuusi savipuhdistuksesta, neljä merileväpuhdistuksesta, neljä kasviväreistä ja kaksi eteerisistä öljyistä.

8


3.3.Ovatko ihmiset käyttäneet luonnontuotteita hiusten ja päänahan hoidossa ja mitä heille tulee mieleen niistä 14 kyselyyn vastanneista on käyttänyt luonnontuotteita, joko kampaamosta tai muualta ostamaansa luonnontuotetta, tai sitten monet olivat käyttäneet nokkosta ja muita vastaavia aineita ihon ja hiusten hoidossa. 20 ei ole käyttänyt luonnontuotteita. Kysyin, miksi ihmiset jotka olivat käyttäneet luonnontuotteita, valitsivat ne, ja tässä heidän vastauksiaan; miedommat, hellävaraisemmat, hoitavammat, biohajoavat, terveyssyyt, sai lahjaksi, kiinnostus, uteliaisuus, hyvien ainesosien, tuoksun ja suositusten perusteella, mielellään haluaisin käyttää enemmän ja välttää synteettisiä, kokeilu, herkkä päänahka ja iho eivät kestä kaikkea niin päätti koittaa, täiöljyä, koska allergiaa apteekin täishampoosta ja ajatus ylimääräisten kemikaalien välttämisestä kiinnostaa. Yksi 20:stä ei vastannut mitään. 14:sta viisi ei ole huomannut eroa luonnontuotteiden ja synteettisten tuotteiden välillä, ja kaksi ei ollut vastannut siihen mitään. Seitsemän on huomannut eroja; pehmeämmät ja vahvemmat hiukset, yksi tuote on ollut pahanhajuista, ei tule näppylöitä ja kutinaa iholle ja päänahkaan, luonnontuotteiden vaikutus on pitempi, tuoksut miellyttävämpiä, pesun jälkeen hiukset eivät tunnu ”narskuvan” puhtailta vaan tulos on normaalimpi ja päänahka ei kutise, ”kiltimpiä” hiuksille ja päänahalle kun ei kutise ja punoita, eivätkä tuoksutkaan ota nenään samalla lailla. Kysyin myös, miksi ihmiset ovat valinneet synteettisen tuotteen, ja 31 vastauksesta 16 oli vastannut syyksi kiireen, tai helpomman saatavuuden. Kolme ei tiennyt paremmasta ja seitsemän perusteli sanoilla edullinen ja halvempi. Kaksi uskoi synteettisen tuotteen vaikuttavan ja kestävän paremmin, yksi valitsi hyvän tuoksun takia, ja yksi sen takia, että synteettiset aineet tutkitaan hyvin. Neljä kertoi, että on vaikeaa tietää mikä on synteettinen ja mikä luonnontuote, ja mikä onkaan parempi. Nämä neljä kaipasivat lisää informaatiota asiasta. Niistä jotka eivät olleet kokeilleet luonnontuotteita, 24 ovat halukkaita kokeilemaan niitä. Kaksi ei halua kokeilla luonnontuotteita. Toinen heistä ei ollut perustellut asiaa mitenkään, mutta toinen ei ollut halukas kokeiluun sen takia, että luonnontuotteet ovat kalliimpia. Yksi ei vastannut tähän ollenkaan. Tässä kyselyyn vastanneiden vastauksia siihen mitä heille tulee mieleen luonnontuotteesta; joutsen, koostuu luonnonmukaisista raaka-aineista, turvallisuus, luonnollisia ja luonnosta kerättyjä aineita 9


sisältävät tuotteet ja luonnonaineet, luonnosta tehty, vähemmän teollisia kemikaaleja, luonnontuotteita eli eri kasviksista tai kukista, luonnosta saatu ja ei sisällä voimakkaita kemikaaleja, kemikaalivapaa, jakaa ajatuksen kahteen niin, että toisaalta jotain mikä on peräisin luonnosta, mutta toisaalta ei aina tunnu pitävän paikkaansa, vaan sillä myydään kaikenlaista, puhdas tuote, ei ehkä niin tehokas, kallis, luonnonmukaisuus ja lisäaineettomuus, puhdas luonto, mistä ovat tuotteet ja ruoka valmistettu, ei kuormita ympäristöä, mutta onko tehokas, aito ja puhtaus, peräisin luonnosta, ei välttämättä aina ole luonnontuote, vaikka pitäisi olla täysin ilman kemikaaleja valmistettu tuote, tuote jossa ei ole synteettisiä aineita, luontaisesti tuotettu hyödyke, ei myrkkyjä, aito ja alkuperäinen, ekopuoti, onko aina luonnontuote, ei terveysriskiä, luonnon- ja luomuraaka-aineista tehty tuote, ei teollinen vaan ”aidosti” valmistettu. Yksi ei ollut vastannut.

3.4.Ihmisten hiustenpesu- ja värjäämistottumukset, päänahan ja hiusten ongelmat ja allergioita Puolet vastanneista pesee hiuksiaan joka toinen päivä ja 11 päivittäin. Yksi ei vastannut ja vain viisi kertoi pesevänsä harvemmin kuin joka toinen päivä. Päivittäin hiuksensa pesevistä viisi kertoivat pesevänsä hiuksensa niin usein siitä syystä, että päänahka ja hiukset rasvoittuvat, neljälle päivittäin peseminen on tottumus. Muita syitä oli se, että hiukset ovat likaantuneet, tai painautuvat yön aikana. Yhdellä kutisee lakka päässä niin, että tarvitsee pestä joka päivä. Neljä hiuksensa päivittäin pesevistä kertoi kärsivänsä hilseestä, kolme kutinasta, kaksi hiusten ohenemisesta ja yksittäisiä vastauksia olivat rasvaisuus, kuivuus, jatkuva hiustenlähtö ja hiusten sähköisyys. Kolmella ei ollut ongelmia päänahan tai hiustensa kanssa. 27:llä vastanneista on joku, tai useampikin, ongelma hiusten tai päänahan kanssa. Yleisin ongelma on kutina, jota on yhdeksällä vastanneista. Kahdeksalla on ongelmana rasvaisuus ja seitsemällä hilse. Kahdeksan mainitsi hiusten sähköisyyden ja neljä kuivuuden. Viisi on huomannut hiusten ohenemista, ja kaksi jatkuvaa hiustenlähtöä. Yksittäisiä muita vastauksia olivat pehmeä ja suora ”vauva”-hius, hiusten harmaantuminen, iän myötä hiusten kunnon heikkeneminen ja psoriasis päänahassa. Seitsemästä, joilla ei ole ongelmia, kolme käyttää luonnontuotteita. Kyselyyn vastanneista kuudella ei ole värjätyt hiukset. Niistä jotka värjäävät, tai värjäyttävät, hiuksiaan, melkein puolet kertoi värjäävänsä sen takia, että heidän mielestään omien hiusten väri on maantienvärinen, tylsä, tai ei vain mieluisa. Kahdeksan värjää saadakseen harmaat peittoon ja neljä hakee värjäämisellä vaihtelua, yksi ihmettelee itsekin miksi värjää, ja seitsemän ei vastannut kysymykseen mitään. Yhdeksän heistä jotka värjäävät, värjäävät noin kuuden viikon välein, seitsemän noin kahden kuukauden välein, viisi noin kolmen kuukauden välein ja yksi vastasi värjäävänsä noin kerran vuodessa. Vain yksi värjää useammin kuin on suositeltu, eli noin kuukauden välein. Kysyin myös monta vuotta ihmiset ovat värjänneet hiuksiaan. Kuusi ei vastannut tähän mitään, neljä oli värjännyt alle viisi vuotta, yksi yli viisi mutta alle kymmenen vuotta, kahdeksan yli kymmenen mutta alle 20 vuotta, viisi yli 20 vuotta, kaksi yli 30 vuotta ja myös kaksi yli 40 vuotta.

10


Yksi vastanneista värjää aina itse hiuksensa, 18 käy aina kampaajalla, ja kahdeksan käy joskus kampaajalla värjäyttämässä, mutta värjää myös joskus itse. Yksi ei vastannut tähän kysymykseen. Värin aikana, tai värin jälkeen, on useampikin hiuksiaan värjänneistä, melkein puolet, huomannut jotain epämiellyttävää päänahassaan. Kutinaa on esiintynyt 12:sta, kuumotusta yhdeksällä, punoitusta kahdella ja vesikelloja yhdellä. Yksi kertoi, että väri vähän kirpaisee aluksi. Oireita on ollut sekä kotona värjätessä, että kampaamokäynneillä. 13 kertoi, ettei ole koskaan huomannut mitään epämiellyttävää. Hiusväreistä oireita saaneista yksi kertoi, että hän on allerginen hiusvärille. Kymmenen vastasi että he eivät ole allergisia hiusväreille, ja neljä ei tiennyt onko allergiaa. Allergia oli ilmennyt allergikolle, ja heille jotka eivät tienneet olivatko allergisia, erilaisina oireina, kuten kutinana, punoituksena, silmien vetistämisenä, yskittämisenä ja sillä että hengittäminen tuntui erilaiselta. Kolmella on hajusteallergiaa. Luonnontuoksut, tai eteeriset öljyt, ovat liian vahvoja 11:sta kyselyyn vastanneista. Yksi ei tiennyt ovatko ne liian vahvoja. Hajusteallergikot olivat saaneet luonnontuoksuista, tai eteerisistä öljyistä reaktioina hengenahdistusta, päänsärkyä, huonoa oloa ja nenän tukkoisuutta. Yhdellä, jolla ei ole hajusteallergiaa, tulee joskus oireina eteerisistä öljyistä yskänkohtauksia.

3.5.Mikä vaikuttaa ostopäätöksiin, ja minkä verran päivittäisillä elintavoilla kunnioitetaan luontoa ja ympäristöä Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista hinta vaikutti jonkun verran ostopäätöstä tehdessä. Kolmelle hinta vaikutti aina, ja seitsemälle se ei vaikuttanut ollenkaan, jos tuote, tai palvelu, on sellainen mitä tarvitsee. 17 syö luomuruokaa ja 29 lähellä tuotettua, tai kotimaista ruokaa. 20 kierrättää jonkun verran, 13 kaikki mikä on mahdollista kierrättää, ja yksi ei kierrätä ollenkaan. 14 liikkuu aina autolla, ja myös 14 vastasi liikkuvansa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kävellen, pyörällä, tai julkisilla kulkuvälineillä. Yksi ei vastannut tähän kohtaan mitään. 11


4. Miten ekokampaajana voin lisätä ihmisten tietoa ekokampaajan työstä ja luonnontuotteista Kehittämistyötäni tehdessä huomasin että kyselyn teettäminen parturi-kampaamossani oli loistava idea, koska se sai ihmiset kyselemään paljon kyselyssä esiintyvistä asioista. Käytän asiakastöitä tehdessäni hiustenpesussa ja muotoilussa pääosin luonnontuotesarjoja, vaikka hyllyssä on myynnissä kemiallisiakin tuotteita. Kun laittaa asiakkaan hiuksia, siinä samassa tulee kerrottua tuotteista, ja monet haluavatkin koittaa niitä kotona. Useat asiakkaat ovat kiinnostuneita kuulemaan lisää ekokampaajan tekemistä töistä ja luonnontuotteista. Asia kiinnostaa, mutta he eivät vain ole saaneet aiemmin tietoa mistään, eivätkä ole tienneet erilaisista vaihtoehdoista hiusten hoidossa. Ekokampaajan kannattaa kertoa tietoaan eteenpäin rohkeasti. Pyydän valmistuttuani ekokampaajaksi liikkeeseeni paikallislehden toimittajan tekemään lehtiartikkelin tästä aiheesta, ekokampaajan työstä, luonnontuotteista ja kestävästä kehityksestä. Meillä on myös ollut opiskeluaikanani ulkona mainos ekokampaajan töistä, ja se on myös saanut ihmiset kysymään niistä. Kehittämistyöni osana olen tehnyt asiakkailleni pienen tietopaketin työpaikalleni luettavaksi. Se sisältää yleisiä pieniä vinkkejä hiusten päivittäisessä hoidossa, ja siinä kerrotaan myös ekokampaajan töistä.

5. Yhteenveto ja loppusanat Kyselyn teettäminen ja purkaminen on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Se on saanut ihmiset itse tiedustelemaan ekokampaajan työhön ja luonnontuotteisiin liittyvistä asioista enemmän, joten se on ollut suurena apuna matkallani ekokampaajaksi. Sen avulla on ollut helpompaa kertoa lisää tietoa ihmisille eri vaihtoehdoista hiusten hoidossa.

12


Liitteet Liite 1 EKOKAMPAAJAKOULUN KEHITTÄMISTYÖTÄ VARTEN TEHTY KYSELY Kyselyllä kartoitetaan ihmisten tietoa ekokampaajan työstä, luonnontuotteista, sekä kosmetiikalle allergisoitumisesta. Kyselyn vastauksia voidaan käyttää Saijan ekokampaaja-koulun kehittämistyön pohjana, sekä Parturi-kampaamo Sadinen liiketoiminnan edistämiseksi. Kyselyn pohjalta tehdään tietopaketti Parturi-kampaamo Sadineen luettavaksi. Kysely tehdään joulu- (2013) ja tammikuun (2014) aikana. Voit vastata kyselyyn nimettömänä, mutta jos haluat osallistua arvontaan, niin laita nimesi ja puhelinnumerosi sivun yläkulmaan. Kyselyn täyttäneiden kesken arvomme luonnontuotepaketin (arvo noin 50€) ja intialaisen päänhieronnan (puolen tunnin hieronta, arvo 35€).

1. Mitä tulee mieleen sanasta ekokampaaja?

2. Oletko käynyt ekokampaajalla? En ole käynyt. / Yhden kerran. / Useamman kerran. 3. Jos olet käynyt ekokampaajalla, miksi valitsit ekokampaajan? mitä pidit käynnistä? 4. Jos et ole käynyt ekokampaajalla, oletko ajatellut, että haluaisit käydä? Kyllä. / Ehkä. / En. 5. Mitä tulee mieleen intialaisesta päänhieronnasta? Onko sinulle tehty sellaista? Kyllä. / Ei. 6. Mitä tulee mieleen energialeikkauksesta? Onko sinulle tehty sellaista? Kyllä. / Ei. 7. Mitä tulee mieleen savipuhdistuksesta? Onko sinulle tehty sellaista? Kyllä. / Ei. 8. Mitä tulee mieleen merileväpuhdistuksesta? Onko sinulle tehty sellaista? Kyllä. / Ei. 9. Mitä tulee mieleen kasviväristä? Onko sinulle tehty sellaista? Kyllä. / Ei. 10. Mitä tulee mieleen eteerisistä öljyistä? Oletko itse käyttänyt eteerisiä öljyjä, tai onko sinulle tehty hierontaa eteerisillä öljyillä? 13


11. Haluaisitko tietää enemmän edellä mainituista asioista (intialaisesta päänhieronnasta, energialeikkauksesta, savipuhdistuksesta, merileväpuhdistuksesta, kasviväreistä ja/tai eteerisistä öljyistä)? Kyllä. / En. Jos vastasit kyllä, niin mitkä edellä mainitut asiat kiinnostavat? 12. Mitä tulee mieleen sanasta luonnontuote?

13. Oletko käyttänyt luonnontuotteita hiusten ja päänahan hoidossa? Kyllä. / En. 14. Jos olet käyttänyt luonnontuotteita hiusten ja päänahan hoidossa, niin mitä tuotteita (shampoo, hoitoaine, muotovaahto, tms.)? minkä merkkisiä tuotteita? mistä tuotteet ostit? Kampaamosta / Kaupasta. / Luonnontuotekaupasta. / Netistä. 15. Jos olet käyttänyt luonnontuotteita hiusten ja päänahan hoidossa, miksi valitsit luonnontuotteet?

16. Jos olet käyttänyt luonnontuotteita hiusten ja päänahan hoidossa, oletko huomannut eroa synteettisiin tuotteisiin (synteettinen tuote koostuu pääosin keinotekoisista/kemiallisista raaka-aineista, jotka perustuvat usein petrokemian raakaaineisiin [maaöljy- ja maakaasupohjaisia kemikaaleja])? Kyllä. / En. Jos olet huomannut eroja, niin millaisia?

17. Jos olet käyttänyt synteettisiä tuotteita hiusten ja päänahan hoidossa, niin miksi valitsit synteettiset tuotteet (synteettinen tuote koostuu pääosin keinotekoisista/kemiallisista raaka-aineista, jotka perustuvat usein petrokemian raakaaineisiin [maaöljy- ja maakaasupohjaisia kemikaaleja])?

18. Jos et ole käyttänyt luonnontuotteita hiustenhoidossa, niin haluaisitko kokeilla niitä? Kyllä. / En. Jos vastasit et, niin miksi et?

19. Onko sinulla jotain ongelmaa päänahan, tai hiusten kanssa? Kutina. / Hilse. / Rasvaisuus. / Kuivuus. / Jatkuva hiustenlähtö. / Hiusten oheneminen. / Hiusten sähköisyys. / Jotain muuta, mitä? 20. Kuinka usein peset hiuksesi?

14


21. Jos peset hiuksesi päivittäin, niin miksi peset ne niin usein? Tottumuksesta. / Sen takia että hiukset/päänahka rasvoittuvat. / Jonkin muun syyn takia, minkä? 22. Jos värjäät hiuksiasi, niin miksi värjäät?

23. Jos värjäät hiuksiasi / olet aiemmin värjännyt hiuksiasi, niin kuinka usein värjäät / värjäsit? kuinka monta vuotta olet värjännyt / värjäsit? 24. Jos värjäät hiuksiasi / värjäsit hiuksiasi, niin kuka sen tekee / teki? Käyn / kävin kampaajalla värjäyttämässä. Värjään / värjäsin itse. Joskus käyn / kävin kampaajalla, joskus värjään / värjäsin itse. 25. Jos olet värjännyt hiuksiasi, oletko värin aikana, tai sen jälkeen huomannut jotain epämiellyttävää päänahassa? Kutinaa / Kuumotusta. / Punoitusta. / Vesikelloja. / Jotain muuta, mitä? 26. Oletko allerginen hiusväreille? Kyllä. / En. Jos vastasit kyllä, miten se ilmeni?

27. Onko sinulla hajusteallergiaa? Kyllä. / Ei. 28. Jos sinulla on hajusteallergiaa, tuntuvatko luonnontuoksut ja eteeriset öljyt liian vahvoilta? Kyllä. / Ei. Saatko niistä allergisia oireita, ja jos saat, niin millaisia?

29. Vaikuttaako hinta ostopäätöksiisi tuotteita ja palveluita valitessasi? Jonkun verran. / Aina. / Ei ollenkaan, jos tuote tai palvelu on sellainen mitä tarvitsen. 30. Syötkö luomuruokaa? Kyllä. / En. lähellä tuotettua / kotimaista ruokaa? Kyllä. / En. 31. Kierrätätkö? Jonkun verran. / Kaiken mikä on mahdollista kierrättää. / En ollenkaan. 32. Miten liikut? Aina autolla. / Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. 33. Olen mies. / nainen. 34. Ikäni sijoittuu: -20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 80+ KIITOS AJASTASI!

15


Liite 2

Pieni tietopaketti hiusten hoidosta HIUSTEN PESEMINEN -

-

-

-

-

-

Ennen pesua on hyvä harjata hiukset. On hyvä harjata hiukset ennen pesemistä, että saadaan harjattua pois muotoilutuotteita ja irtohiukset. Shampoolla pestään päänahka, ei niinkään hiuksia. Hiukset huuhtoutuvat kyllä siinä samalla päänahkaa pestessä, ja turha pituuksien hierominen vain kuivattaa ja kuluttaa hiuksia. Jos hiukset ovat kunnolla likaiset, niissä on paljon muotoilutuotteita, tai hiukset ovat paksut, on hyvä pestä kahteen kertaan shampoolla. Jos yrittää tällaisissa tapauksissa pestä vain kerran, shampoota kuluu paljon enemmän, ja silti hius voi jäädä likaiseksi. Kaksi kertaa pestäessä otetaan molemmilla kerroilla shampoota vähemmän, ja ensimmäinen pesu voi olla nopea. Toisella pesulla jo huomaakin kuinka hius puhdistuu helposti. Hoitoaine levitetään pyyhekuiviin hiuksiin ja kannattaa levittää se vain hiusten pituuksiin, ei päänahkaan. Jos laittaa hoitoaineen kosteisiin hiuksiin, se laimenee, eikä pääse hoitamaan jo vedestä täynnä olevaa hiusta tehokkaasti. Hoitoainetta käytetään selvittämään ja hoitamaan hiusta, päänahassa se voi tukkia hiustuppia. Päänahkaa kannattaa kosteuttaa mieluummin öljyillä tai päänahalle tarkoitetuilla hiusvesillä. Saunaan on hyvä mennä pestyillä hiuksilla, kostea pyyhe hiusten ympärillä. Jos saunaan menee niin, että hiuksissa on muotoilutuotteita, ne voivat kuivattaa hiusta ja palaa hiuksen pintaan kuumudessa. Kostea pyyhe pestyjen hiusten ympärillä pitää kosteuden hiuksissa, eikä saunan lämpö pääse vaurioittamaan hiusta. Saunaan voi laittaa hoitoaineen vaikuttamaan, ja sen päälle kostea pyyhe, ettei hoitoaine pala hiukseen. Suihkun lopuksi kannattaa huuhdella päänahka ja hiukset kylmällä vedellä. Kylmä vesi parantaa verenkiertoa päänahassa ja sulkee hiuksen suomukerrosta. Pesun jälkeen hiukset kannattaa selvittää heti pyyhekuivina, tai vasta hiusten kuivuttua kokonaan. Jos hiusta harjaa puolikuivana, se saattaa vaurioitua tai katketa, koska puolikuivana hius on venyvimmillään.

LASTEN HIUSTEN HOITAMINEN -

Shampoolla ei kannata alkaa pesemään pienen lapsen hiuksia. Lapsen hius ja päänahka puhdistuvat hyvin vedellä. Aikuinenkin ihminen voisi pestä hiuksensa vain vedellä, jos ei olisi koskaan käyttänyt shampoota ja muotoilutuotteita, tai jos totuttaa hiukset uudestaan vain vesipesuun. Vedellä pestessä päänahan oma 16


-

-

rasva puhdistaa hiukset ja päänahan. Vesipesuun totuttamiseen shampoopesujen jälkeen menee aikaa, ja päänahka saattaa olla rasvainen jonkun aikaa ennen kuin sen rasvantuotanto tasaantuu shampoopesujen jäljiltä. Nuorien lasten hiuksiin muotoilutuotteita laitettaessa on suositeltavaa käyttää luonnontuotteita ja välttää tuotteiden laittamista päänahkaan. Muotoilutuotteet saattavat tukkia päänahkaa, ja kannattaa miettiä käyttääkö nuorille vielä ollenkaan muotoilutuotteita, koska silloin hius on pestävä huolellisemmin ja shampoolla. Pidemmät hiukset kannattaa sitoa yöksi kiinni löysästi. Lapsien hius on yleensä hennompaa ja helposti takkuuntuvaa, ja lapsi ehkä pyöriikin yön aikana enemmän. Hius ei takkuunnu niin helposti ja pysyy vahvempana, kun se on esimerkiksi letitetty yöksi kiinni.

PITKÄT HIUKSET -

-

Hiukset on hyvä laittaa löysästi kiinni yön ajaksi. Nukkuessa on hyvä sitoa hiukset löysälle letille, tai laittaa löysästi muutamalla poninhännällä kiinni, jotta hiukset eivät hiertyisi ja kuluisi yön aikana, varsinkin jos on tapana pyöriä nukkuessaan paljon. Hennot hiukset pysyvät myös paremmin selvinä, kun ne on laitettu kiinni yöksi. Pitkien hiusten selvittämiseen ja harjaamiseen on paras käyttää luonnonharjaksista harjaa. Luonnonharjas selvittää hyvin ja on hellävarainen hiukselle. Pitkien hiusten selvittäminen on hyvä aloittaa hiusten latvoista, pienissä osissa kerrallaan. Jos aloittaa hiusten selvittämisen päällimmäisistä hiuksista, työntää vaan latvaan isompaa takkua.

KUIVA PÄÄNAHKA -

-

-

Kuivaa päänahkaa kannattaa pestä useammin. Kun kuivaa päänahkaa pesee useammin, se kiihdyttää päänahan omaa rasvantuotantoa. Usein pestessä on huomioitava, että shampoo on kosteuttava, ettei liian pesevä shampoo kuivata päänahkaa lisää joka pesulla. Öljyt ovat paras kosteuttaja päänahalle. Öljyn voi laittaa vaikuttamaan hetkeksi ennen pesua, tai sen voi laittaa illalla, ja antaa vaikuttaa yön yli, jos on pesemässä hiuksensa aamulla. Öljy kosteuttaa myös hiuksia hyvin, joten sen voi levittää koko pituuksiinkin. Hentoisiin hiuksiin kannattaa valita miedompi öljy, koska paksumpaa öljyä on vaikeampi saada pestyä hiuksista pois. Ekokampaajalla tehtävä savi-, merilevä-, ja turvehoito puhdistavat, kosteuttavat ja hoitavat hiusta ja päänahkaa. Se millä hoito tehdään, savi, merilevä tai turve, valitaan asiakkaan päänahan ja hiusten mukaan yksilöllisesti. Hoitoja voi tehdä kuurina viikon välein niin kauan kunnes saadaan päänahka kosteutettua.

17


RASVAINEN PÄÄNAHKA -

-

Rasvaista päänahkaa kannattaa pestä harvemmin. Jos pesee rasvaista päänahkaa joka päivä, päänahka tuottaa vain enemmän omaa rasvaa, kun päänahasta pestään rasva koko ajan pois. Usein käytetään myös voimakkaita, hieman kuivattavia shampoita, jotka saattavat edesauttaa omaa rasvantuotantoa. Päänahan rasvantuotantoa tasapainottavalla shampoolla pesemällä ja harventamalla pesuvälejä, saadaan rasvantuotanto usein rauhoittumaan. Ekokampaajalla tehtävä savipuhdistus rauhoittaa päänahan rasvantuotantoa. Savia on monia erilaisia, ja esimerkiksi vihreä savi on hyvä puhdistamaan rasvaista päänahkaa. Savihoitoa voi tehdä kuurina viikon välein, kunnes saadaan rasvantuotanto tasapainotettua.

MUOTOILUTUOTTEIDEN KÄYTTÖ -

-

-

Muotoilutuotteita levittäessä on hyvä miettiä, ettei laita niitä päänahkaan, vaan vain hiukseen. Muotoilutuotteet saattavat tukkia hiustuppia. Suihkeet on tietysti helppo suihkuttaa suoraan hiukseen (vältä suoraan päänahkaan suihkuttamista), mutta kaikki käden kautta hiuksiin vietävät muotoilutuotteet on hyvä levittää kunnolla ensin käsiin. Kun malttaa levittää tuotteen ensin kunnolla käsiisi, ennen kuin vie sen hiuksiin, tuote on helpompi levittää hiuksiin tasaisemmin ja tuotetta menee vähemmän. Ennen föönausta, laittaessa hiuksiin vaahtoja, tai voidemaisia tuotteita, kannattaa harjata hius läpi, niin tuote levittyy vielä tasaisemmin. Varsinkin vahat tarvitsevat usein kunnon lämmittämisen käsien välissä. Varsinkin paksuihin hiuksiin kannattaa viedä tuotteita vähän kerrallaan, osio kerrallaan. Näin saa paremman lopputuloksen, eikä tuotetta mene turhaan liikaa hiuksiin. Lakka on hyvä suihkuttaa mahdollisimman kaukaa. Liian läheltä lakkaa suihkuttaessa suihku ei kerkeä hajoamaan tarpeeksi hienojakoiseksi, ja lakka voi kertyä valkoisena hiuksen pintaan.

FÖÖNI, KIHARTIMIEN, SUORISTURAUTOJEN YM. KÄYTTÖ -

-

Kaikkien lämpölaitteiden käyttö kuivattaa hiusta, joten paras vaihtoehto on antaa hiusten kuivua itsestään. Kaikki lämpölaitteet kuivattavat hiusta, mutta jos niitä haluaa käyttää, kannattaa laittaa joka kerralla hiukseen ennen käsittelyä hyvää lämpösuoja-ainetta. Vaikka aina käyttäisi lämpösuoja-ainetta, jokainen lämpökäsittely on silti hiukselle rasite, vaikkei niin suuri, kuin ilman lämpösuojaa. Fööniä käyttäessä kannattaa joka osio käydä niin että kuivaa ensin lämpimällä, ja sitten puhaltaa kylmällä päälle. Kylmä puhallus lopuksi sulkee hieman hiussuomuja, ja sillä saa hiuksen pysymään siinä muodossa, mihin se on föönattu. Jos ei käytä kylmää ilmaa ja laskee osion lämpimänä, se muokkautuu vielä ja esimerkiksi laskeutuu taas tyvestä, jos sitä juuri on föönatessa kohotettu.

18


KAMPAUSTEN TEKO -

Pitkään hiukseen, melkein millaisen vaan kampauksen alle, on hyvä tehdä vähän kiharaa. Kun hius on taipuisa, se on paljon helpompi asetella ja saada pysymään muodossaan. Pitkiin hiuksiin kampausta tehdessä kannattaa aina tupeerata hieman, ainakin tyvestä. Pinnit pysyvät paikoillaan paremmin, kun kampauksen pohjalla on vähän tupeerausta. Kampausta tehdessä kannattaa joka hiusosioon, minkä on työstänyt, suihkutella vähän kevyttä lakkaa. Varsinkin jos on liukas hius kyseessä, saa siihen pitoa ja osiot pysymään paikoillaan, vaikka työstäisi samaa kohtaa vielä.

HIUSTEN VÄRJÄÄMINEN -

-

-

-

-

Ennen hiusten värjäämistä (ei koske kasvivärejä) on hyvä olla päivä, tai pari, pesemättä hiuksia. Oma rasva antaa suojaa päänahalle värikäsittelyn aikana. Alle 16-vuotiaiden hiusten värjääminen ei ole suositeltavaa. Alle 16-vuotiaiden hiusten värjääminen ei ole suositeltavaa parturi-kampaajalla, eikä kotona. Jos parturi-kampaaja värjäisi alle 16-vuotiaan hiukset, ja nuori saisi allergisen reaktion, niin parturi-kampaajalla olisi vastuu, vaikka vanhempi olisikin paikalla ja antanut luvan värjäämiselle. Vaikka nuori ei saisikaan allergista reaktiota ensimmäisellä värjäyskerralla, nuori voi allergisoitua kosmetiikalle vanhempana sitä helpommin, mitä nuorempana hiusten värjääminen on aloitettu. Voit saada helpommin allergisen reaktion hiusväreistä, jos sinulla on joskus ollut musta henna-tatuointi. Aito luonnonhenna-tatuointi on punertavanruskea ja rosoviivainen, eikä se ole allergisoiva, mutta musta tarkkaviivainen henna-tatuointi voi aiheuttaa allergiaa, tai aiheuttaa sen, että allergisoituu hiusväreille myöhemmin. Mustassa henna-tatuoinnissa on hennan joukkoon lisätty PPD:tä, eli parafenyleenidiamiinia. PPD on ärsyttävä ja myrkyllinen yhdiste, jota käytetään suurimmassa osassa hiusväreissä, ja se on yksi yleisimpiä hiusväriallergiaa aiheuttavista yhdisteistä. Hiusvärit ovat kosmetiikan voimakkaimpia kemikaaleja ja voivat aiheuttaa pahojakin allergisia reaktioita. Hiusvärit voivat aiheuttaa ihoärsytystä ja allergiaa, ja ne tunkeutuvat jossain määrin ihon läpi elimistöön. Herkistyminen hiusvärille ilmenee usein yllätyksenä ja pienellä viiveellä värjäämisen jälkeen. Herkistyminen voi tapahtua uuden, tai jo vuosia käytetyn tuotteen kanssa. Oireina herkistymisestä värjäyksen jälkeen päänahka alkaa kutista ja turvota. Turvotus voi olla niin paha, että silmät muurautuvat umpeen. Vaikeissa tapauksissa voi tulla hengitysvaikeuksia ja jopa rytmihäiriöitä. Todennäköisyys allergiselle reaktiolle on pieni, jos sitä vertaa värjäysten määrään. Joku voi värjätä hiuksiaan vuosikausia ongelmitta, toisaalta teini-ikäisetkin ovat saaneet vakavia reaktioita. Älä värjää hiuksia, jos hiuspohja on ärtynyt, tai siinä on ihottumaa. Riski hiusväreille herkistymiselle on suurempi ärtyneellä kuin terveellä iholla.

19


-

Hiusväriallergian ensioireita voivat olla kutina, punoitus, kirvely, ja yleensäkin kaikki epämiellyttävä tunne päänahassa värjäämisen yhteydessä, tai sen jälkeen. Väriaineen ei kuulu tuntua päänahassa epämiellyttävältä, ja kutinakin on siis jo merkki, että tuotetta ei ole hyvä käyttää. (Teknokemian yhdistys ry, http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/hiusten_varjays _ja_nuoret/ http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/hiusten_varjays _ja_hennatatuointi/ Kemikaalikimara, hiusväriopas, http://kemikaalikimara.blogspot.fi/2011/12/kemikaalikimaran-hiusvariopas.html)

EKOKAMPAAJAN TYÖT

Intialainen päänhieronta Intialainen päänhieronta on kokonaisvaltainen, puhdistava hieronta. Hieronnassa käsitellään akupisteitä, sekä lihaksia. Sen voi tehdä joko öljyjen kanssa, tai ilman öljyjä. Öljyjä käytettäessä pohjaöljyyn voi lisätä eteeristä öljyä. Intialaiset naiset ovat tässä hieronnassa alun perin hieroneet pään aluetta öljyillä lisätäkseen hiusten kasvua ja hyvinvointia. Kun intialainen sokea fysioterapeutti ja refleksologi Narenda Mehta toi hieronnan länsimaihin, hän lisäsi hierontaan hartiat, niskan, olkavarret ja kasvot, koska nykyisin ihmiset kantavat stressin ja paineet hartiaseudullaan. Intialaisen päänhieronnan hyötyjä ovat muun muassa nämä: -

lisää verenkiertoa poistaa kuona-aineita rentouttaa lihasjännityksiä auttaa päänsärkyyn helpottaa silmien rasitusta edistää ihon ja hiuksien terveyttä vähentää stressiä

Intialaista päänhierontaa ei suositella tehtävän -

lääkekuurien aikana raskaana oleville ensimmäisten 12:sta raskausviikon aikana, ja sen jälkeenkin hellemmin kemiallisten hoitojen yhteydessä (permanentti, tavanomainen hiusten värjäys), vaan näiden hoitojen välissä täytyy olla vähintään viikko väliä

20


Huomioitavaa hoidon jälkeen: -

on hyvä juoda paljon vettä ottaa hieman rauhallisemmin, niin kuin aina hieronnan jälkeen

Savipuhdistus Savi on hyvä kosteuttaja ja puhdistaja. Savesta saa apua niin kuivaan kuin rasvoittuvaan päänahkaan. Jos ennen savipuhdistusta tehdään intialainen päänhieronta, hoito tehostuu ja siitä tulee kokonaisvaltaisempi. Jos ei tehdä hierontaa alkuun, savipuhdistus hoitaa ulkoisesti, päänahkaa ja hiuksia. Savipuhdistuksen hyötyjä ovat muun muassa nämä: -

poistaa kuona-aineita puhdistaa erittäin hyvin hiustupen, jolloin edistää hiusten kasvua antaa volyymiä hiuksille, koska kuivattaa hyvä rasvaiselle päänahalle ja hiukselle kosteuttaa päänahkaa ja hiuksia

Savipuhdistusta ei suositella tehtävän -

kun hiuksissa on kemiallisia käsittelyitä, koska silloin savi kuivattaa hiusta liikaa (jos tyvikasvussa ei ole kemiallista käsittelyä, saven voi levittää päänahkaan ja tyveen) lääkekuurin aikana

Huomioitavaa hoidon jälkeen: -

on hyvä juoda paljon vettä välttää alkoholia samana päivänä käyttää samana päivänä vain luonnontuotteita hiuksiin

Merileväpuhdistus Merilevä puhdistaa ja kosteuttaa hiusta ja päänahkaa. Jos ennen merileväpuhdistusta tehdään intialainen päänhieronta, hoito tehostuu ja siitä tulee kokonaisvaltaisempi. Jos ei tehdä hierontaa alkuun, merileväpuhdistus hoitaa ulkoisesti, päänahkaa ja hiuksia. Merileväpuhdistuksen hyötyjä ovat muun muassa nämä: -

erittäin hyvä raskasmetallien poistaja poistaa lääkejäämiä (hyvä tehdä aikaisintaan noin kaksi viikkoa lääkekuurin jälkeen, kun asiakas on terve) amalgaamisaneerauksen yhteydessä tukikuurina kosteuttaa hiuksia poistaa kuona-aineita puhdistaa erittäin hyvin hiustupen, jolloin edistää hiusten kasvua kirkastaa vaaleita hiuksia hieman hyvä kosteuttaja kiharalle hiukselle 21


Merileväpuhdistusta ei suositella tehtävän -

jos on kilpirauhasongelmia lääkekuurin aikana ei todella käsiteltyyn vaalennettuun hiukseen

Huomioitavaa hoidon jälkeen: -

on hyvä juoda paljon vettä välttää alkoholia samana päivänä käyttää samana päivänä vain luonnontuotteita hiuksiin

Energialeikkaus Energialeikkauksessa tehdään alkuun intialaista päänhierontaa ja leikkaus on hyvin tekninen. Energialeikkauksessa hiusta kunnioitetaan, ja hiusta käsitellään ottaen huomioon hiusten omat kasvusuunnat. Pyörteet katsotaan vahvuutena. Hiuksia kammataan paljon ja voimakkaasti, jolloin puhdistetaan kuona-aineet, jotka ovat lähteneet liikkeelle hieronnan aikana. Leikkauksessa ei tarvitse edes leikata hiusta konkreettisesti, jos asiakas ei halua pituudesta mitään pois, vaan sen voi toteuttaa kammaten ja harjaten hiusta. Leikkaus on prosessi, ja yleensä kolmannen energialeikkauksen jälkeen voi huomata, että hiukset toimivat enemmän yhteistyössä.

Kasvivärit Kasvivärit sisältävät vain luonnon ainesosia. Kasviväri ei rasita hiusta, vaan on samalla hoito hiukselle. Tunnetuin kasviväreistä on henna, Lawsonia Inermis, ja sillä saa aikaiseksi kuparinpunaisia sävyjä. Hennaa valmistetaan myös keinotekoisesti, jolloin hennan nimi ainesosaluettelossa on Lawsonia. Kasviperäiselle luonnonhennalle (mitä kasvivärjäyksissä käytetään) ei ole raportoitu allergioita, mutta synteettinen väriaine on aiheuttanut jonkin verran herkistymisiä. Kuparinpunaisten sävyjen lisäksi kasviväreillä voi myös syventää omaa väriä asteen, tai pari, peittää harmaita luonnollisesti ja kirkastaa omaa väriä. Vaalentaminen ei onnistu. Kasvivärien kanssa ei ole värikarttaa käytössä, joten tarkkaa lopputuloksen värisävyä ei voi mistään katsoa etukäteen. Kasviväri tulee jokaiselle omanlaisena, riippuen hiuksen paksuudesta, hiusten omasta väristä, ihmisen omasta pH:sta ja aiemmista käsittelyistä hiuksissa. Kasviväreissä indigo, eli musta väri on herkimmin allergisoiva, mutta joillekin jotka saavat kemiallisista väreistä allergiaa, kasvivärit eivät ole aiheuttaneet allergiaa.

Eteeriset öljyt Eteerisiä öljyjä voi käyttää intialaista päänhierontaa tehdessä. Hieronnan yhteydessä eteerinen öljy sekoitetaan aina pohjaöljyyn. 22


Eteeristen öljyjen hyötyjä ovat muun muassa nämä: -

tuhoavat bakteereja ja viruksia desinfioivat vahvistavat immuniteettiä lievittävät kipua laukaisevat kouristuksia rauhoittavat unettavat virkistävät tasapainottavat hormonitoimintaa uudistavat ihosolukkoa

Eteeristen öljyjen vaikutuksia kauneudenhoidossa ovat muun muassa nämä: -

elvyttävät solujen uusiutumiskykyä, jolloin iho tulee vahvemmaksi estävät kuona-aineiden kertymistä ja elvyttävät lymfankiertoa ja imusolmukkeiden toimintaa elvyttävät verenkiertoa vaikuttavat bakteereja neutralisoivasti ja desinfioivat ihoa rauhoittavat herkkää ja rikkoutunutta ihoa ja estävät tulehduksia lievittävät stressiä

Eteerisillä öljyillä on joitakin käyttörajoituksia. Lääkitys tai sairaus on aina otettava huomioon ja varmistettava, mitä eteerisiä öljyjä ei saa käyttää minkä lääkityksen ja sairauden kanssa. Raskauden alkuaikana voi käyttää vain muutamaa tiettyä eteeristä öljyä, ja loppuaikana vähän useampaa. Jotkut eteeriset öljyt ovat silloin ehdottomasti kiellettyjä, ja jotkut ihmiset ovatkin sitä mieltä, että raskauden aikana ei olisi hyvä käyttää mitään eteerisiä öljyjä. Lapsille ja vanhuksille käytetään myös vain tiettyjä öljyjä ja pienempinä määrinä. Eteerisiä öljyjä ei saa käyttää -

solumyrkkyjen ja sädehoitojen kanssa kemoterapian yhteydessä diabetestä, epilepsiaa, tai kilpirauhasen toimintahäiriötä sairastaville kahteen viikkoon ennen laboratoriotestejä

Huomioitavaa hoidon jälkeen: -

on hyvä juoda paljon vettä alkoholijuomien nauttiminen ei ole suositeltavaa samana päivänä, koska siitä voi tulla pahoinvointia ja päänsärkyä samana päivänä on hyvä välttää kuumia käsittelyjä, kuten esimerkiksi saunaa, liikuntaa ja solariumia, koska lämpö edistää öljyjen vaikutusta, ja siitä voi seurata pahoinvointia ja päänsärkyä

(Sari Ojavuon luentomateriaali, 2012; Eteeristen öljyjen käyttö kauneudenhoitoalalla/hiustenhoidossa)

23


LUONNONTUOTTEIDEN JA SYNTEETTISTEN TUOTTEIDEN ERO Luonnonkosmetiikan ja tavanomaisen kosmetiikan oleellisin ero lähtee jo voidepohjasta. Voidepohja muodostaa tuotteesta noin 80 prosenttia, ja vaikuttavat aineet yleensä korkeintaan 20 prosenttia. Luonnonkosmetiikassa voidepohja koostuu kylmäpuristetuista kasviöljyistä ja rasvoista. Tavanomaisessa kosmetiikassa voidepohja koostuu yleensä synteettisistä öljyistä, maaöljyjohdannaisista kuten parafiinistä, sekä silikoneista. Toki voi joukossa olla kasviöljyjäkin. Lisäksi voidepohjassa on vettä. Luonnonkosmetiikassa käytetään vettä, kukkaisvesiä ja kasviglyseriiniä. Tavanomaisessa kosmetiikassa käytetään yleensä vettä, propyleeniglykolia ja glyseriiniä, joka voivat olla joko synteettistä tai kasviperäistä. Synteettinen tuote koostuu pääosin keinotekoisista, eli kemiallisista, raaka-aineista, jotka perustuvat petrokemian raaka-aineisiin (maaöljy- ja maakaasupohjaisia kemikaaleja). Yhteistä luonnonkosmetiikalle ja tavanomaiselle kosmetiikalle ovat usein vaikuttavat aineet, joilla tuotteita markkinoidaankin. Niitä voivat olla kasviuutteet, luonnolliset vitamiinit, antioksidantit, hyaluronihappo ja entsyymit. Luonnonkosmetiikassa nämä usein ovat luomuviljeltyjä, kun taas synteettisessä kosmetiikassa saatetaan käyttää synteettisiä antioksidantteja. Tuotteisiin tarvitaan myös säilyvyyttä parantavia aineita. Luonnonkosmetiikassa säilöntäaineena käytetään alkoholia, mietoja happoja, sekä eteerisiä öljyjä. Alkoholit valmistetaan usein luomuviljellystä viljasta, kuten vehnästä tai rukiista, fermentoimalla. Tavanomaisessa kosmetiikassa säilyvyyttä parannetaan yleensä parabeenien ja fenoksietanolin avulla. Tuotteeseen lisätään yleensä tuoksua. Luonnonkosmetiikassa tuoksuina käytetään usein eteerisiä öljyjä ja tavanomaisessa kosmetiikassa yleensä synteettisiä tuoksuja. Kiinnostus luonnonkosmetiikkaa kohtaan kasvaa koko ajan. Koska termiä luonnonkosmetiikka ei ole suojattu lailla, synteettistäkin kosmetiikkaa voi nähdä markkinoitavan luonnollisena tuotteena, kun se sisältää joitakin luonnollisia raaka-aineita. Se, että tuote sisältää muutamia ainesosia jotka ovat peräisin luonnosta, ei kuitenkaan tee tuotteesta luonnonkosmetiikkaa. Aidon luonnonkosmetiikkatuotteen tulee täyttää sertifioidulle luonnonkosmetiikalle asetetut kriteerit. Vastaavasti voidaan myydä tuotteita, jotka täyttäisivät kaikki luonnonkosmetiikan sertifikaatin kriteerit, ilman riippumattoman organisaation myöntämää sertifikaattia. Usein nämä tuotemerkit, jotka eivät hanki sertifikaattia, ovat niin pieniä, ettei niillä ole varaa sertifikaattiin. Käsityönä valmistetun kosmetiikan kanssa kuluttaja saa siis itse selvittää ainesosaluettelosta (INCI -lista), onko tuote todella luonnollista. Luonnonkosmetiikan raaka-aineille voi olla allerginen aivan kuten mille tahansa ruoka-aineelle, tai synteettisen kosmetiikan raaka-aineelle. Myös luonnonkosmetiikasta löytyy hajusteettomia tuotteita, ja monet atooppisesta ihosta kärsivät ovat löytäneet luonnonkosmetiikan voiteista avun niin, että lääkevoiteiden käytön on voinut jättää osittain, tai kokonaan, pois. Luonnonkosmetiikka sopii siis myös herkkäihoiselle, mutta kyse on sopivien tuotteiden löytämisestä omalle iholle, aivan kuten minkä tahansa muunkin kosmetiikan kanssa. Jotkut epäilevät, ettei luonnonkosmetiikka ole tehokasta. Luonnonkosmetiikassa ei ole samanlaisia ihmeitä tekeviä aineita kuin synteettisessä kosmetiikassa, jotka turvottavat saman tien juonteet tasaisiksi ja kiristävät ihoa, joka kuitenkin muutaman tunnin kuluttua palaisi takaisin entiselleen. Luonnonkosmetiikassa ihonhoito perustuu ihon pitkäaikaiseen ja jatkuvaan hoitamiseen, aivan kuten kehommekin ravitseminen terveellisellä ruokavaliolla läpi elämämme. (http://jolie.fi/kauneus/luonnonkosmetiikka/) 24


Kosmetiikka ei läpäise tervettä ihoa kovin herkästi, paitsi esimerkiksi hiusvärien tietyt ainesosat ja eteeriset öljyt, mutta kannattaa miettiä mitä päänahkaan laittaa, jos se on herkkä ja iho on rikkonainen. Jos verrataan vielä hieman luonnon kosmetiikkaa ja synteettistä kosmetiikkaa, niin luonnontuotteissa ainesosat ovat maatuvia, eli kehostammekin poistuvia, kun taas synteettinen kosmetiikka ei ole maatuvaa. Vaikka synteettinenkään kosmetiikka ei imeytyisi herkästi ihomme läpi, niin se kuormittaa luontoa ja kiertää kyllä osittain kehoomme vesistöistä, jonne sitä huuhtelemme.

LUONNONTUOTTEISIIN SIIRTYESSÄ Kun alkaa pestä hiuksiaan luonnontuotteilla synteettisten tuotteiden jälkeen, voi aluksi huomata suuriakin muutoksia päänahassa. Voi olla hilseilyä, rasvoittumista, tai jotain muuta. Yleensä nämä johtuvat siitä, että päänahka ja hius puhdistuvat ja työntävät tuotejäämiä ulos päänahasta ja hiuksesta. Kannattaa malttaa antaa aikaa muutoksille. Luonnontuotteiden hyödyt voivat tulla esiin vasta pidemmän ajan, kuten kolmen kuukauden, tai vasta puolen vuoden päästä.

TÄRKEINTÄ HIUSTEN HYVINVOINNIN KANNALTA Kaikki hyvinvointimme lähtee sisältä päin, niin myös pääosin hiusten ja päänahan hyvinvointi. Eli eniten vaikuttaa se mitä syö, miten liikkuu, ja miten henkisesti voi. Ulkoisesti ja tuotteilla voimme tehdä vain vähän.

25


Lähdeluettelo Liitteenä olevan kyselyn vastaukset. Teknokemian yhdistys ry, http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/hiusten_varjays_ja_nuoret/ http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/hiusten_varjays_ja_hennatat uointi/ Kemikaalikimara, hiusväriopas, http://kemikaalikimara.blogspot.fi/2011/12/kemikaalikimaran-hiusvariopas.html Sari Ojavuon luentomateriaali, 2012; Eteeristen öljyjen käyttö kauneudenhoitoalalla/hiustenhoidossa Jolie, http://jolie.fi/kauneus/luonnonkosmetiikka/

26

Ihmisten tiedontarve ekokampaakan työstä ja luonnontuotteista  

Ekokampaaja Saija Huukin kehittämistyö

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you