Page 1


S

a željom da pomognu, upoznaju historijsku ali i aktuelnu situaciju u Potočarima, s jedne strane i sa željom da steknu nova poznanstva i prijateljstva, s druge strane, 10. juna 2014. godine je u Europski centar za civilni servis – Franco Bettoli stiglo preko stotinu ljudi iz raznih krajeva širom svijeta. Samo otvaranje devetog po redu MeĎunarodnog omladinskog radnog kampa – Franco Bettoli „Srebrenica, put ka novoj Europi“, govori o uspješnosti ovog projekta. Prije devet godina, veliki humanista i čovjek dobrog srca, Franco Bettoli uspio je realizovati svoju ideju, koja se zasnivala na tome da okupi mlade ljude, iz cijelog svijeta, bez obzira na njihovu etničku, nacionalnu ili religijsku pripadnost, na jedno mjesto. Od prvog kampa, 2006. godine do danas, u ovaj projekat je bilo uključeno oko hiljadu ljudi, koji su dolazili na kampove i pomagali ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. ako je i ovaj put, riječima Federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, g-dina Adila Osmanovića, otvoren deveti MeĎunarodni omladinski radni kamp Franco Bettoli „Srebrenica, put ka novoj Europi“. „Iskreno, kada sam prvi put čuo da se planira otvoriti kamp ovakvog tipa u Srebrenici, sumnjao sam u njegovu uspješnost, ali, danas smo evo svi tu i prisustvujemo devetom otvaranju kampa. Moram čestitati direktoru MFS-EMMAUS-a, Hamzaliji Okanoviću na ovom projektu i ponosan sam što se ovako društveno važan projekat realizira u Srebrenici“, rekao je Adil Osmanović. Osim njeg, riječi hvale iskazali su i predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra u Potočarima, Sadik Ahmetović, pijatelj EMMAUS-ove zajednice Bayonne Damian Hecquet i koordinatorica MFS-EMMAUS-ovog ureda u Srebrenici Meliha Aličić. eremoniji otvaranja kampa, prisustvovali su brojni gosti meĎu kojima su: volonteri i uposlenici MSF-EMMAUS-a, kompanjoni i ostali koji razumiju važnost projekta i shvataju njegovu humanu i mladalačku pozadinu. Aplikacije za ovogodišnji kamp stigle su iz: Francuske, Austrije, Čilea, Španije, Italije, Turske, Bugarske, Velike Britanije, a svakako veliki broj njih je iz Bosne i Hercegovine. Na osnovu aplikacija ovogodišnji kamp je ugostio 103 učesnika, koji su kao i prethodnih godina obavljali razne aktivnosti koje su, prije svega, humanitarnog karaktera. eke od aktivnosti koje su raĎene tokom devetog kampa su: distribucija humanitarne pomoći za socijalno ugroženo stanovništvo općine Srebrenica, radovi na ureĎenju Europskog centra za civilni servis – Franco Bettoli, radovi na izgradnji farme ovaca, čišćenje Memorijalnog centra nakon komemoracije žrtava genocida, pomaganje lokalnom stanovništvu u obavljanju svakodnevnih poslova itd. Učesnici su podijeljeni u više grupa, tako da su redovno mijenjali svoje dnevne radne aktivnosti.

T

C

N


O

dlukom Visokog predstavnika Volfganga Petriča (Wolfgang Petritsch) od 25. oktobra 2000. godine, trajno je odreĎena zemljišna lokacija u Potočarima, opština Srebrenica, za mezarje i spomen obilježje onima koji su stradali u julu 1995. godine u genocidu. Prema ovoj Odluci, Visoki predstavnik, u skladu s važećim domaćim zakonodavstvom, namjeravao je osnovati fondaciju ili udruženje u cilju trajnog upravljanja mezarjem i spomen obilježjem te osiguravanja njihovog prvobitnog finansiranja. Odlukom Visokog predstavnika Volfganga Petriča (Wolfgang Petritsch), od 10. maja 2001. osniva se Fondacija “Srebrenica– Potočari”, Spomen obilježje i mezarje, ustanovljena kao neprofitna organizacija koja ima za cilj da izgradi i održava kompleks u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Ovom odlukom definisana je uloga Izvršnog odbora i Savjetodavne radne grupe Fondacije. Ured Visokog predstavnika koordinirao je rad Izvršnog odbora i Savjetodavne radne grupe. Preko puta mezarja nalazi se “Fabrika akumulatora” – zgrada iz predratnog doba koju je koristio holandski bataljon (DUTCHBAT) kao svoje sjedište 1994-1995. godine (baza Charlie). Uredbom koju je donio visoki predstavnik Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown) 25. marta, 2003. godine utvrĎeno je da ova lokacija treba pripasti "Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari, spomen obilježje i mezarje". Memorijalni centar je zvanično otvorio bivši američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) u septembru 2003. godine. Iste godine. u mjesecu martu, izvršen je ukop prvih 600 identificiranih žrtava genocida. Sukcesivnim ukopima nekoliko stotina žrtava, svake godine, ovo mezarje je uspostavljeno kao mjesto očuvanja sjećanja na srebrenički masakr. Nakratko prije isteka njegovog mandata, Visoki predstavnik Kristijan Švarc Šiling (Christian Schwarz-Schilling) 25. juna 2007. godine donosi odluku čiji sastavni dio je bio i Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. To je danas službeni naziv ovog memorijala. Ovim zakonom uspostavljen je Memorijalni centar, kao pravni nasljednik ranije formirane Fondacije, sa sjedištem u Potočarima, Opština Srebrenica. Memorijalni centar se sastoji od sakralne i memorijalno-komercijalne komponente.

P

rva radna aktivnost na MeĎunarodnom omladinskom radnom kampu - Franco Bettoli “Srebrenica, put ka novoj Europi” uvijek je bila čišćenje Memorijalnog centra u Potočarima. Ova aktivnost se obavlja neposredno nakon klanjanja dženaze žrtvama genocida, kojoj prisustvuju desetine hiljada stanovnika svakog 11. jula i odaju počast žrtvama. Ove godine ukopano je 175 žrtvi, što je povećalo broj ukupno identificiranih i ukopanih na 6421. Učesnici kampa imali su zadatak da uz pomoć rukavica i vreća za smeće prikupe sve otpatke koje pronaĎu u kompleksima Memorijalnog centra, a naših 103 učesnika su taj zadatak uspješno apsolvirali, te su i nekoliko dana nakon komemoracije dolazili u Memorijalni centar i pomagali u čišćenju njegovog prostora.


N

ašu državu, Bosnu i Hercegovinu je u maju zahvatila velika elementarna nesreća, koja je stanovništvu nanijela neprocjenjive materijalne štete i pojedincima ugrozila cijelu egzistenciju. Zahvaljujući organizaciji EMMAUS Internacional (Francuska), koja svake godine prije otvaranja kampa obezbijedi konvoj sa humanitarnim donacijama za socijalno ugroženo stanovništvo Istočne Bosne, pomogne se velikom broju porodica. Ove godine smo donaciju proslijedili na teritoriju čitave Bosne, tačnije one regije koje su poplavama bile najviše zahvaćene, kako bismo im barem malo vratili izgubljenu nadu u svjetliju budućnost. Uspjeli smo pomoći brojnim porodicama sa prehrambenim paketima, higijenskim potrepštinama i namještajem. Distribuciju ovih donacija, vršili smo uz pomoć učesnika kampa, koji su pomagali pri utovaru odnosno istovaru stvari iz kamiona do krajnjih korisnika. Budući da su učesnici raznih kultura i većina njih dolazi iz ekonomski razvijenijih zemalja ovog svijeta, ovo je bilo izuzetno poučno iskustvo za njih; jer do sada su o siromaštvu gledali samo ispred svojih “malih ekrana” kod kuće ili slušali predavanje o tome u školi, dok smo im mi omogućili da ostvare uvid u realnu sliku ovog svijeta i vlastitim očima percipiraju šta znači siromaštvo, te da razviju saosjećanje sa patnjom i bolom ljudi, ali i radošću koju može izazvati jedan obični kauč za čitavu porodicu. Ukupno 10 kamiona je stiglo iz Francuske, nakon majskih poplava u BiH, od čega su se stvari iz tri kamiona dijelile u Istočnoj Bosni, a preostalih sedam u regijama koje su bile pogoĎene poplavama. Za vrijeme trajanja kampa, dijelili smo i prehrambene pakete, higijenske potrepštine, graĎevinski materijal, bijelu tehniku, odjevne predmete, obuću i slično, koje smo dobili od organizacija: IHH, ARPA, Vakufske direkcije, Osmangazi Belediyesi , NEDWA i Islamic Relief.

MFS-EMMAUS se zahvaljuje u ime stanovnika Bosne i Hercegovine donatorima i prijateljima koji su dali humanitarnu pomoć!


ARNIS NASIĆ

H

ANA je poljoprivredna zadruga u Srebrenici u istočnoj Bosni. Zadruga proizvodi prirodno čiste i visokokvalitetne marmelade, med, pekmez i bestilj, ali i jabukovo sirće i voćne sokove, suho voće i gljive. “Kao odgovorna osoba ispred Opšte poljoprivredne zadruge „Hana“ želim se zahvaliti učesnicima ovogodišnjeg kampa na pomoći oko prerade i proizvodnje džema. Naime, OPZ „Hana“ je preduzeće koje svoje polje djelovanja fokusira na proizvodnju džemova, sokova i drugih proizvoda dobijenih od voćki. Voće koje se koristi u preradi je nabavljeno iz regije Istočne Bosne, čime pomažemo i održivost zajednice. Zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji sa MFS-EMMAUSom, za vrijeme MeĎunarodnog omladinskog radnog kampa - Franco Bettoli „Srebrenica, put ka novoj Europi“ i uz veliku pomoć učesnika ovog kampa, uspjeli smo za vrlo mali vremenski period proizvesti 210 kg džema od višnje, od čega se veliki dio proizvoda koristio za ishranu učesnika na kampu. Hvala kako organizaciji MFS-EMMAUS, tako i učesnicima koji su bez obzira na jezične barijere uspjeli sa zabavom savladati ovaj posao, te smo ih upravo iz tog razloga odlučili nagraditi sa jednim pakovanjem džema kojeg su sami proizveli”.


F

arma za ovce koja se gradi u mjestu Pale, Srebrenica, je takoĎer za vrijeme kampa imala veliki napredak u izgradnji. Naime, učesnici kampa su radili na izgradnji adekvatnog prostora za prvo useljavanje ovaca tačnije na izgradnji jasli i torova; dok su na vanjskom ureĎenju farme imali zadatak da izgrade ogradu i torove. Bilo je jako lijepo vidjeti mlade ljude različitih kultura, nacija, religija i spolova kako zajedničkim snagama marljivo pomažu gdje god su u mogućnosti za to, zanemarujući fizički umor ostavljen u sjeni dobre zabave i druženja. Projekat izgradnje farme za ovce je od velikog značaja za lokalno stanovništvo, jer će im ponuditi kako nova radna mjesta, tako i nova znanja o načinima uzgoja ovaca s edukativnim i praktičnim primjerima. Kuća, koja se takoĎer gradi na farmi, će služiti za boravak radnika i svih ostalih posjetitelja buduće farme za ovce. Ovaj objekat će imati kapacitet od 20 ležajeva u četiri prostorije i restoran s dnevnim boravkom od 30 mjesta.


MFS-EMMAUS je u martu 2009. godine investirao u kupovinu zemljišta u Potočarima, Srebrenica kako bi se na ovom mjestu gradio Centar koji će promovisati europski duh i nastojati obnoviti ratom uništene odnose, izmeĎu tamošnjih naroda. Od MeĎunarodnog omladinskog radnog kampa 2009. godine, do danas, učesnici kampova su izgradili savremen Centar koji svakodnevno radi i zapošljava mlade ljude iz Istočne Bosne.

Glavni razlozi gradnje Centra:      

zapošljavanja mladih iz Srebrenice, kao najznačajniji vid poticaja i pomoći povratka prognanika u prijeratne domove; razvoja ekonomskih projekata (solidarna ekonomija), kako bi se osigurala samoodrživost centra; pružanja pomoći socijalno-ugroženim porodicama kroz posjete i podjelu pomoći (hrana, rabljeni namještaj, odjeća, obuća, igračke, školski pribor i slično); uključivanja stanovnika Srebrenice u evropske tokove civilnog društva (približiti evropski duh – ideje) kroz različite socijalne, kulturne i ekonomske projekte; razvoja i realizacije projekata u oblasti civilne zaštite, kako bi se stanovništvo povezalo sa teritorijom na kojoj živi; razmjena iskustva i prevazilaženje različitosti, kroz organizovanje susreta mladih iz Srebrenice sa ljudima iz cijele Europe, na polju kulture, sporta i umjetnosti.

Učesnici MeĎunarodnog omladinskog radnog kampa - Franco Bettoli “Srebrenica, put ka novoj Europi” su ove godine radili na estetskom ureĎenju Centra: farbali su zidove, okopavali cvijeće te svakodnevno radili na čišćenju unutrašnjih i vanjskih prostorija Centra.


M

eĎunarodni omladinski radni kamp - Franco Bettoli “Srebrenica, put ka novoj Europi 2014” je imao bogat sadržaj za učesnike kada su u pitanju zabavno-rekreativne aktivnosti. Osim svakodnevnog vrijednog rada i marljivog truda, učesnici su imali priliku sudjelovati na: turnirima u stonom tenisu, odbojci i pikadu; drženje uz utakmice Svjetskog prvenstva i gledanje dokumentarnih filmova na velikom platnu. Imali su organizovane izlete u: Doboj Istok, Tuzlu, Sarajevo i Memorijalni centar u Potočarima. TakoĎer, mogli su prisustvovati edukacijama na teme: sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, o historiji i radu Emmaus pokreta, prezentaciji o načinu rada i historiji rada MeĎunarodnog foruma solidarnosti – Emmaus i svih većih projekata ove organizacije, prezentaciji o projektu MeĎunarodnog omladinskog radnog kampa – Franco Bettoli „Srebrenica, put ka novoj Europi“, prezentaciji o historiji Srebrenice i genocida u Srebrenici.


Chile Manuela Iglesias, Teresa Wagner, Catalina Ramirez

Austria Ferdinand Pacher

“Za Emmaus sam saznao preko organizacije Bauern helfen Bauern. Na kampu uživam, jer je ovdje toliko ljudi iz različitih zemalja koji zajedno pomažu siromašnim.”

“Saznale smo za EMMAUS preko organizacije BHB i veoma smo sretne što smo ovdje. Imamo priliku da upoznamo nove ljude i kulture. Također kroz rad ovdje mogle smo i da upoznamo bolje Bosnu i Hercegovinu, ali i da se družimo sa lokalnim stanovništvom iz Srebrenice. Oduševljene smo atmosferom na kampu, koja je prijatna i gostoljubiva. Zaista je ovo predivno iskustvo za nas!”

Velika Britanija Martine Wilson

„Vratila sam se ove godine na kamp kako bih pomogla u samom radu i razvoju kampa, ali i da vidim kako se projekat, čiji sam učesnik bila prošle godine, razvio.“

Bosna i Hercegovina Tarik Pračić

„Došao sam na ovaj kamp prvenstveno radi sticanja novog iskustva, ali i druženja i naravno da pomognem drugima na koji god način to bude moguće.“

Bosna i Hercegoivna Ibrahim Hrnjičić

“Volonter sam MFS -EMMAUS-a i na kamp sam došao da upoznam mlade iz drugih država, da radim i budem društveno koristan, te da steknem novo iskustvo u svom životu.”

Turska Kubra Nalcaci

“Smatram da je smisao života u pomaganju drugima, zato sam došla na kamp, da pomažem koliko god to mogu.”


Velika Britanija Samuel Papper

“Studiram historiju i fokusirao sam se na prošlost Bosne i Hercegovine, zato sam došao na kamp, ali i da se zabavim i pomognem u fizičkim poslovima.”

Bugarska Georgio Atanasov

“Tokom rata bio sam dijete i nisam mnogo znao o stvarima koje se dešavaju u Bosni. Glavni razlog mog dolaska u Bosnu je da saznam šta je se to zapravo u ovoj zemlji dogodilo i ne dozvoliti da se to ikada ponovi!”

Španija Barbara Lopez Parea

“Iz Španije sam i došla sam u Bosnu zato što sam radoznala i želim steći novo iskustvo u svom životu.”

Francuska Aicha Boughanemi

“Nisam se pokajala što sam učesnica ovogodišnjeg kampa, jer radim na društveno korisnim aktivnostima i pomažem u rekonstrukciji Srebrenice.”

Italija Nico Loreti

“Mnogo je drugačije kada o nečemu učite u školi i kada to isto vidite vlastitim očima, zato sam došao na kamp kako bih stekao direktan uvid u stvarno stanje Bosne, i da vidim kako ljudi iz drugih zemalja žive.”


A

vec le désir d'aider, mais aussi de connaître la situation historique et actuelle de Potočari, d'une part, et de gagner de nouvelles amitiés d'autre part, le 10 juillet 2014 au Centre européen pour la protection civile - Franco Bettoli- une centaine de personnes est arrivée, venant de différentes parties du monde. Depuis le premier camp en 2006 jusqu'à aujourd'hui, plus d'un millier de personnes ont participé aux camps afin d'aider les gens qui en ont le plus besoin.

A

lors, cette fois, avec le Ministre Fédéral pour les personnes déplacées et des réfugiés, monsieur Adil Osmanović, le neuvième Camp International de travail pour les jeunes - Franco Bettoli "Srebrenica, le chemin vers une nouvelle Europe" a été inauguré. «Honnêtement, quand j'ai entendu parler du projet d'ouvrir un camp de ce genre à Srebrenica, je doutais de son succès, mais aujourd'hui, nous sommes tous ici à l'inauguration du neuvième camp. Je dois féliciter le Directeur du FIS-EMMAUS, Hamzalija Okanović et je suis fier qu'un tel projet socialement important se réalise à Srebrenica ", a déclaré Adil Osmanović. A part lui, la louange ont exprimée aussi le Président du conseil d'administration du Centre commémoratif de Potočari, Sadik Ahmetović, amis de la communauté Emmaüs Bayonne, Damian Hecquet et coordinateur du bureau du FIS-EMMAUS à Srebrenica Meliha Aličić.

L

a cérémonie d'inauguration du Camp a été suivie par de nombreux invités, parmi lesquels: les bénévoles, les employés du FIS-EMMAUS, compagnons, amis et autres qui se rendent compte de l'importance du camp et qui comprennent son contexte humain. Les participants cette année sont arrivés de France, d'Autriche, du Chili, d'Espagne, d'Italie, de la Turquie, de la Bulgarie, de la Grande-Bretagne, et un grand nombre de la Bosnie-Herzégovine, soit un total de 103 participants, qui, comme les années précédentes, étaient engagés dans diverses activités principalement de caractère humanitaire.

P

armi celles-ci: la distribution de l'aide humanitaire à la population socialement vulnérable de la municipalité de Srebrenica, les travaux de construction du Centre européen pour le service civil - Franco Bettoli, les travaux de construction à la ferme de moutons, le nettoyage du Mémorial après la commémoration aux victimes de génocide, l’aide aux populations locales dans l'exécution des tâches quotidiennes, etc. Les participants ont été divisés en plusieurs groupes, de sorte qu'ils ont changé régulièrement d' activité quotidienne.


L

a première activité de travail au Camp de travail pour les jeunes - Franco Bettoli "Srebrenica, le chemin vers une nouvelle Europe" a toujours été de nettoyer le Centre commémoratif de Potočari. Cette activité a lieu immédiatement après les funérailles des victimes nouvellement identifiées du génocide au cours desquelles des dizaines de milliers d'habitants viennent se recueillir, le 11 juillet comme chaque année. Cette année ils ont enterré 175 victimes, ce qui a augmenté le nombre total de identifié a 6421 personne. Ainsi, cette année les participants du Camp ont eu la tâche, avec l'aide de gants et de sacs poubelles, de recueillir tous les déchets que l'on trouve au Mémorial. Nos 103 participants ont terminé cette tâche avec succès, et quelques jours après la commémoration ont fait la visite du Mémorial et du Musée associé.


A

vec la décision du Haut Représentant Wolfgang Petritsch du 25 octobre 2000, un t e r r i t oi r e à Potočari, la municipalité de Srebrenica, a été choisi comme cimetière et mémorial à la mémoire de ceux qui sont morts au cours du génocide de juillet 1995. Avec la décision du Haut Représentant Wolfgang Petritsch, du 10 mai 2001, a été créée la Fondation "Srebrenica-Potočari", Mémorial et cimetière, établie comme une organisation à but non lucratif qui vise à construire et à entretenir le lieu en mémoire des victimes du génocide à Srebrenica en 1995. Cette décision définit le rôle du Conseil d'administration et la Groupe de travail consultatif de la Fondation. Le bureau du Haut Représentant a coordonné les travaux du Comité exécutif et du Groupe de travail consultatif. En face du cimetière, l'ancienne fabrique de batterie- bâtiment de l'époque d'avant-guerre- a été utilisée par le bataillon néerlandais (DUTCHBAT) comme siège de 1994 à 1995 (base Charlie). Avec le décret de Haut Représentant Paddy Ashdown de 25 mars 2003, il a été décidé que cet emplacement devait appartenir aux "Center commémoratif de Srebrenica - Potočari, Mémorial et le cimetière." Le Mémorial a été officiellement inauguré en septembre 2003 par l'ancien président des Etats-Unis Bill Clinton. La même année en mois de mars, il a été procédé à l'inhumation des 600 premières victimes identifiées du génocide. Avec l’inhumation successive de centaines de victimes chaque année, ce cimetière est le lieu de conservation de la commémoration du massacre de Srebrenica. Peu avant l'expiration de son mandat, le Haut Représentant Christian Schwarz Schilling le 25 juin 2007, a adopté une décision dont faisait partie aussi la loi sur le Centre commémoratif de Srebrenica-Potočari, Mémorial et le cimetière pour les victimes du génocide de 1995. Il a maintenant le nom officiel de Mémorial. Cette loi a créé le Centre commémoratif, comme le successeur légal de la Fondation premièrement formée, basée à Potočari, municipalité de Srebrenica. Le Centre commémoratif est constitué de deux parties : sacral et commerciale.


A

u mois de mai, notre pays, la BosnieHerzégovine, a été touché par une catastrophe naturelle, qui a causé à la population des dommages inestimables pour la propriété et pour les individus dont l'existence même est menacée. Grâce a l’organisation Emmaüs International, comme chaque année avant l’inauguration du Camp International de travail pour les jeunes – Franco Bettoli "Srebrenica, le chemin vers une nouvelle Europe", un convoi avec l’aide humanitaire pour la population socialement vulnérable de Bosnie Est a été organisé. Cette année, ce convoi a été utilisé immédiatement pour la distribution de l’aide humanitaire sur l'ensemble du territoire de la

Bosnie, en particulier les régions qui ont été le plus touchées par les inondations, pour redonner l’espoir en un meilleur avenir. Nous avons pu aider de nombreuses familles avec des colis alimentaires, des produits d'hygiène et des meubles. Un deuxième convoi a dû être organisé pour le camp de jeunes où la distribution de l’aide humanitaire a été faite avec l'aide des participants du Camp, qui ont aidé au chargement ou au déchargement du camion pour les utilisateurs finaux. Comme les participants viennent de différentes cultures et la plupart vivent dans des pays économiquement stables du monde, ce fut une expérience très enrichissante pour eux : jusqu'à présent la pauvreté n'était qu'une image de leur petit écran à la maison ou une conférence à ce sujet à l'école. Nous leur avons montré l'image réelle du monde et ils ont pu voir avec leurs propres yeux ce que signifie la pauvreté, et développer une sympathie avec les souffrances et personnes frappées, mais aussi constater la joie que peut causer un canapé pour toute la famille. Dix camions sont arrivés de France, à la suite des inondations de mai en Bosnie-Herzégovine, dont trois camions en Bosnie Est, et les sept autres dans les régions qui ont été touchées par les inondations. Puis sept autres pour la durée du camp où nous avons distribué des colis alimentaires, des articles d'hygiène, des matériaux de construction, appareils ménagers, vêtements, chaussures et autres, que nous avons reçus des organisations: IHH, ARPA, Vakufska direkcija, Osmangazi Belediyesi, NEDWA et Islamic Relief.

Au nom des résidents de Bosnie-Herzégovine le FIS-EMMAUS remercie aux donateurs et amis qui ont donné une aide humanitaire!


ARNIS NASIĆ

H

ANA est une coopérative agricole à Srebrenica, en Bosnie Est. La coopérative produit naturellement des confitures purs de haute qualité, le miel, le jam, le vinaigre de pomme et de jus de fruits, fruits secs et les champignons. “En tant que personne responsable de la coopérative agricole générale "Hana", je tiens à remercier les participants du camp qui nous ont aidés à la transformation et à la fabrication des confitures. Plus précisément, la coopérative agricole générale "Hana" est une entreprise dont l'action se concentre sur la production des confitures, jus et autres produits obtenus à partir de fruits. Les fruits qui sont utilisés dans la production sont achetés dans la région de Bosnie Est, pour soutenir la durabilité de la collectivité. Grâce à la bonne coopération avec le FIS-EMMAUS, pendant le Camp International de travail pour les jeunes - Franco Bettoli "Srebrenica, le chemin vers une nouvelle Europe" et avec l'aide des participants de ce Camp, nous avons dans une très courte période de temps produit 210 kg de la confiture de cerises. Je remercie beaucoup le FIS-EMMAUS, et les participants qui, indépendamment de la barrière de la langue, ont réussi à maîtriser ce travail amusant ".


L

a construction de la ferme ovine située à Pale, Srebrenica, a également progressé pendant le camp. Plus précisément, les participants au camp ont travaillé à la construction d'un espace suffisant pour les premières brebis, à la construction de la bergerie; tandis qu’à l’extérieur de la ferme ils ont construit une clôture. C'était vraiment agréable de voir des jeunes qui ont des cultures, des nationalités, des religions et des sexes différents travailler ensemble avec diligence pour aider où ils sont en mesure de le faire en négligeant la fatigue physique et le laisent dans l'ombre de plaisir et de socialisation. Le projet de construction de la ferme ovine est d'une grande importance pour la population locale, car elle leur offrira de nouveaux emplois, et de nouvelles connaissances sur les moyens d'élevage des moutons avec des exemples pédagogiques et pratiques. La maison, qui est également construite avec la ferme, servira pour les travailleurs et tous les autres visiteurs de la future ferme ovine. Cette maison aura une capacité de 20 lits dans quatre chambres et un restaurant avec une salle de séjour de 30 places.


En mois de mars 2009, la fondation Abbé Pierre et Emmaüs Europe ont permis au FIS-Emmaüs l'achat d'un terrain à Potočari, Srebrenica pour construire un Centre qui fera la promotion de l'esprit européen et essayera de reconstruire les relations dévastées par la guerre entre les populations locales. De 2009 jusqu’à aujourd’hui, les participants des Camps ont construit ce Centre moderne qui est ouvert chaque jour et qui donne de l’emploi pour les jeunes de Bosnie Est. Les raisons principales de la construction du Centre:   

  

l'emploi des jeunes de Srebrenica, qui est l'aspect le plus important des mesures d'incitation et de soutien au retour des personnes déplacées dans leurs foyers d'origine; le développement des projets économiques (économie solidaire), pour assurer la viabilité du centre; fournir une assistance aux familles socialement vulnérables par les visites et la distribution de l'aide humanitaire (nourriture, meubles d'occasion, vêtements, chaussures, jouets, fournitures scolaires, etc.); l'implication des habitants de Srebrenica dans la société civile européenne (approcher l'esprit européen - l'idée) à travers une variété de projets sociaux, culturels et économiques; le développement et la mise en œuvre de projets dans le domaine de la protection civile, à des personnes liées avec le territoire dans lequel elles vivent; échanger des expériences et surmonter des différences, par l'organisation des réunions des jeunes de Srebrenica avec des gens de toute l'Europe, dans les domaines de la culture, des sports et des arts.

Cette année les participants du Camp International de travail pour des jeunes - Franco Bettoli "Srebrenica, le chemin vers une nouvelle Europe" ont travaillé sur l’aménagement extérieur du Centre: peindre des murs, planter des fleurs et nettoyer quotidiennement les locaux intérieurs et extérieurs du Centre.


L

e Camp International de travail pour les jeunes - Franco Bettoli "Srebrenica, le chemin vers une nouvelle Europe 2014" avait un contenu riche pour les participants quand il s'agit d'activités de loisirs. En plus de travailler dur tous les jours, les participants ont eu l'occasion de participer à des tournois de tennis de table, de volley-ball et de fléchettes, de regarder des matchs de la Coupe du Monde et des films sur un grand écran, d'aller en excursion à Doboj Istok, Tuzla et Sarajevo. En outre, ils ont pu participer à des cours de formation sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, sur l'histoire et le travail du mouvement Emmaüs, sur l'histoire et le mode de travail du Forum International de la Solidarité - Emmaüs et tous les grands projets de cette organisation, présentation sur le projet Camp International de travail pour les jeunes - Franco Bettoli "Srebrenica, le chemin vers une nouvelle Europe", et la présentation sur l'histoire de Srebrenica et le génocide de Srebrenica, ainsi qu'une visite du Centre commémoratif de Potočari.


Chili Manuela Iglesias, Teresa Wagner, Catalina Ramirez

Autriche Ferdinand Pacher

"J’ai entendus d’Emmaus de l’organisation Bauern helfen bauern. J'apprécie le camp parce qu'il y a tellement de gens de différents pays qui travaillent ensemble pour aider les pauvres".

"L’organisation BHB nous a parlé sur Emmaus et nous sommes très heureux d'être ici. Nous avons l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et cultures. Le travail nous apprend à mieux connaître la Bosnie-Herzégovine, mais aussi de nous socialiser avec les gens locaux de Srebrenica. Nous sommes ravis de l'atmosphère dans le camp, qui était agréable et accueillant. Vraiment, c'est une expérience merveilleuse pour nous"!

Royaume-Uni Martine Wilson

"Je suis retournée cette année au camp afin d'aider dans le fonctionnement et le développement du camp, mais aussi de voir comment le projet, dont j'étais un participant l'an dernier, s'est développé".

Bosnie-Herzegovine Tarik Pračić

"Je suis venu à ce camp principalement pour l'acquisition de nouvelles expériences, mais aussi pour la socialisation et bien sûr pour aider les autres à la manière qu'il est possible".

Bosnie-Herzégovine Ibrahim Hrnjičić

"Je suis bénévole au FIS-EMMAÜS et je suis venu au camp pour rencontrer des jeunes d'autres pays, pour travailler, pour être socialement bénéfique et acquérir une nouvelle expérience dans ma vie"

Turquie Kubra Nalcaci

"Je pense que le sens de la vie est d'aider les autres, c'est pourquoi je suis venu au camp d’aider autant que je peux".


Royaume-Uni Samuel Papper

"J'étudie l'histoire et j'ai mis l'accent sur l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, c'est la raison pour laquelle je suis venu au camp, mais aussi pour avoir du plaisir et aider au travail physique".

Bulgarie Georgio Antanasov

"Pendant la guerre, j'étais un enfant et je ne savais pas grandchose sur ce qui se passe en Bosnie. La principale raison de ma venue en Bosnie est pour savoir ce qui a se passé dans ce pays et ne pas laisser cela se produire plus jamais! "

Espagne Barbara Lopez Parea

"Je suis d'Espagne et je suis venue en Bosnie parce que je suis curieuse et que je veux acquérir une nouvelle expérience dans ma vie".

France Aicha Boughanemi

"Je n'ai pas regretté ma participation au camp, car je travaille sur des activités socialement utiles et j'aide à la reconstruction de Srebrenica".

Italie Nico Loreti

"L'expérience vécue ici est bien différente de ce que vous apprenez à l'école, lorsque vous voyez la même chose avec vos propres yeux. Je suis venu au camp pour avoir un aperçu direct sur la situation réelle de la Bosnie, et pour voir comment les gens d'autres pays vivent".


Ostale aktivnosti urađene tokom ranijih kampova 2006.  Obnovljen je dio područne škole “Sućeska”,  Izvršena je rekonstrukcija dijela vodovodnog sistema u Srebrenici. 2007.  Izvršena je rekonstrukcija lokalnih puteva (povezano i obnovljeno više od 1950m).

2008.  

IzgraĎen je vodovod za osnovnu školu “Osmače” i “Pale”, Radovi na ureĎenju tvrĎave “Stari grad” u Srebrenici.

2009.  Započeta izgradnja Evropskog centra za civilni servis - Franco Bettoli,  Uklonjene su arhitektonske barijere u Srebrenici. 2010.  

Izvršena je sanacija kvara na vodovodnoj mreži, Podjela humanitarne pomoći. 2011.

 

IzgraĎen je most u selu Stožersko, IzgraĎena je kuća za jedanaestočlanu povratničku porodicu Krdžić. 2012.

 

Rad u Evropskom centru za civilni servis - Franco Bettoli, Započeta je izgradnja farme za ovce. 2013.

 

Renovirana je područna osnovna škola u Potočarima, Pružanje fizičke pomoći u svakodnevnim poslovima lokalnom stanovništvu.

Autres activités réalisées durant les camps précéden 2006 

Rénovation d’une partie de l’école locale “Sućeska”, Réparation du système d’approvisionnement en eau a Srebrenica.

2007 

Amélioration des routes locale (connecté et rénové plus de 1950 mètres). 2008

Installation de la plomberie à l’école primaire “Osmače” et “Pale”, Travaux de nettoyage sur la forteresse “Stari grad” u Srebrenici.

2009 

Début de la construction du Centre Européen pour le service civile - Franco Bettoli, Instalation des passages pour les handicapés à Srebrenica.

2010 

Réparation des dommages sur le réseau d’eau, Distribution de l’aide humanitaire.

2011 

Construction d’un pont au village Stožersko, Construction d’une maison pour une famille des repatriés Krdžić avec 11 membres.

2012 

Travaux au Centre Européen pour le service civile - Franco Bettoli, Début de la construction de la ferme ovine.

2013  

2014

2014.  

Proizvodnja džema u OPZ “Hana”, Radovi na izgradnji farme za ovce.

Renovation d’une école primaire à Potočari, Assistance physiaue aux activités quotidiennes de la population locale.

 

La production des confitures à la coopérative agricole "Hana”, Travaux à la construction de la ferme ovine.

Impressum:

Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus, bilten br. 24, izdavač: Međunarodni forum solidarnosti -Emmaus, za izdavača: Hamzalija Okanović, direktor, urednik: Jasmina Vehabović, prevela na francuski jezik: Alma Efendić, fotografije: arhiva MFS-Emmaus. Centralni ured, Duje bb, 74 207 Klokotnica, Doboj Istok, BiH, tel: + 387 35 726 690, fax: +387 35 720 284, e-mail: info.ifs@mfs-emmaus.ba, www.mfs-emmaus.ba

Impression:

Forum International de la Solidarité - Emmaus, bulletin n⁰ 24, Editeur: Forum International de la Solidarité – Emmaus, Pour l’éditeur: Hamzalija Okanović, le directeur, Editeur: Jasmina Vehabović, Traduit en français: Alma Efendić, Photos: Archives du FIS-EMMAUS. Siege Centrale: Duje bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, BiH, tel: +387 35 726 690, fax: +387 35 720 284, e-mail: info.ifs@mfs-emmaus.ba, www.mfs-emmaus.ba

Bilten br 24 međunarodni omladinski radni kamp franco bettoli 2014  

Srebrenica, put ka novoj Europi 2014

Bilten br 24 međunarodni omladinski radni kamp franco bettoli 2014  

Srebrenica, put ka novoj Europi 2014

Advertisement