Ledečák, č. 1, ročník VII., 2020

Page 1

LEDEČÁK

číslo 1. ročník VII. 20. 3. 2020

…čtvrtletník pro Ledečáky a přátele obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 27. 2. Na prvním zasedání zastupitelstva roku 2020 po přečtení zpráv kontrolního a finančního výboru pokračoval pan starosta s výčtem novinek. Větší pozornost byla věnována opravě dětského hřiště pod návsí. Oprava bude stát 800 000 korun, a to i přes to, že původně byl projekt vyčíslen na 500 000 Kč. Obec však žádná o dotaci, která by v případě výhry pokryla 70 % z celkových nákladů. Obec dále pak vystaví výběrové řízení na firmu, která provede stavbu chodníku podél silnice od obecního úřadu dolů do zatáčky. V zatáčce bude chodník rozšířen, aby se dalo pohodlně jít bez nutnosti přechodu silnice. V diskuzi vznesl pan Šantora dotaz, zda by mohl jako občan prohlédnout budovu muzea. Pan doktor Šíma mu připomněl otevírací hodiny muzea. Na to pan Šantora nedbal, nechtěl vidět muzeum jako muzeum, ale jako objekt k prozkoumání. Pan Maňas mu spolu s panem starostou odpověděli, že o prohlídku budovy se postará kontrolní výbor spolu s odborníkem/ky, které kontrolní výbor vybere. Takováto prohlídka čeká i další obecní budovy – obchod, hasičárnu i kapli. Ne poprvé se řešila Drnecká a její stav. Vypadá to, že práce budou muset probíhat znovu, protože firma při zavážení skládek hlínou cestu poničila. Současný stav, kdy je cesta pouze rozšířená a pokrytá rozdrceným odpadem, se snad nestane tím konečným. Firma prý v příhodné době opět nastoupí do práce.

PANDEMIE JMÉNEM COVID-19 Rychlý vývoj rozšíření onemocnění koronavirem v České republice má již několik nakažených i v blízkém okolí, např. v Kladně. Chtěl bych proto všechny poprosit o zachování chladné hlavy, ohleduplnosti, zodpovědnosti a disciplíny. Zároveň prosím starší POZOR, VYLETÍ PTÁČEK! Ledečáky, aby V posledních letech nabývá na popularitě fenomén tzv. se zbytečně birdwatchingu, tedy pozorování volně žijících ptáků. Nejedná nevystavovali riziku se o systematickou vědeckou práci profesionálních ornitologů, nákazy, raději zůstali nýbrž o volnočasovou aktivitu běžných milovníků přírody, doma a v případě do které se můžete zapojit i vy! potřeby (nákupy, To ovšem neznamená, že jsou pro vědu vaše pozorování zcela návštěva lékaře atd.) bezcenná. Jedná se o zářný příklad tzv. občanské vědy, při které se obrátili na svou jsou data od samotných badatelů rozšířena o data nadšenců rodinu. Všechny z řad neprofesionálů, což má jednu nespornou výhodu: objem Ledečáky žádám informací se tak často zmnohonásobí. Díky tomu může být o solidárnost – pokud taková studie, například o rozšíření určitého druhu, výrazně víte o starším přesnější. Abyste mohli i vy přispět v oblasti výzkumu rozšíření sousedovi či sousedce, ptactva se svou troškou do mlýna, jsou potřeba v zásadě tři věci: pomozte mu či jí První je ptáky poznat. K tomu se hodí vyrazit na některou například s donáškou z akcí České společnosti ornitologické, například Vítání ptačího nákupu ke dveřím, zpěvu, kde vám odborníci poradí, jak dané druhy od sebe aby zbytečně rozeznat. Tuto cestu je vhodné doplnit také jistým neopouštěli své samostudiem. Ať už odborné literatury – nejlepší je kniha Ptáci domovy, Evropy, severní Afriky a Blízkého Východu od Larse Svenssona, a nevystavovali se tak která je plná zdařilých kreseb – tak třeba i naposloucháním riziku nákazy. ptačích hlasů. Velice nápomocný přitom může být web „Hlas pro Onemocnění bude tento den“ od Českého rozhlasu. časem slábnout a bude Druhým předpokladem je znalost informačních kanálů, kterými se dařit s ním lépe lze poskytnout vaše pozorování odborníkům ke zpracování. bojovat, nyní Nejjednodušší je využít webových či mobilních aplikací, které je důležité respektovat provozuje buď Česká společnost ornitologická (ČSO) nebo nařízení a vzniklá Agentura na ochranu přírody a krajiny (AOPK). V případě ČSO opatření a táhnout se jedná o web birds.cz/avif, kdežto AOPK provozuje aplikaci za jeden provaz. BioLog. Obě aplikace jsou dostupné ve verzi pro počítače J.M. i smartphony a jsou do jisté míry propojené, takže není potřeba KDO SI POČKÁ, zadávat pozorování duplicitně do obou. Velkou výhodou je TEN SE DOČKÁ možnost prohlížet si pozorování vložená dalšími uživateli Plánované události a vytipovat si tak, kam za zajímavými ptačími druhy vyrazit. spolku PROLEDCE!? A právě volba příhodných lokalit je třetím předpokladem, který Registrujeme dotazy, z vás udělá hotového birdwatchera. Pokud ale nemáte přístup k zda se bude nějaká internetu a chcete se po přírodě toulat jaksi postaru, nezoufejte, akce konat v nejbližší zde nabízím pár tipů, kam lze v okolí Ledec za králi oblohy době. Nechceme vás vyrazit: Všelijakou ptačí droboť si můžete lehce užít na vlastní nijak napínat a zahradě. V zimním období jim zřiďte bezpečné krmítko, které zkoušet vaši budete pravidelně plnit slunečnicovými semínky. Teď v předjaří trpělivost, ale je čas na instalaci ptačích budek. Jen pozor, musí být na špatně vzhledem dostupných místech a zásadně bez bidýlka. Pamatujte, že kočka k zaváděným je největší nepřítel ptáků v blízkosti lidských obydlí! Kdo nemá opatřením státem možnost podpořit život na vlastním pozemku, může za ním vyčkáváme vyrazit s dalekohledem kupříkladu do smečenského zámeckého s pořádáním parku. hromadných událostí. Koho více zajímá vodní ptactvo, nechť zamíří k rybníkům Po schůzce spolku, do Lodenice a okolí Mšece. Kromě mnoha druhů kachen se vám M.M. kde se vše pečlivě při troše štěstí může nad hlavou majestátně proletět i pán nebes projedná, budete orel mořský, nebo se nad hladinou zaleskne tyrkysově modré BYLINKOVÉ KURZY zpraveni. S novým peří ledňáčka říčného. Žádný milovník opeřenců by však neměl Farma ve Šternberku rokem jsou členové minout nedalekou Kačici, která se stala doslova ptačím rájem. oznámila na svých spolku plni elánu, a to Je to jediné místo v regionu, kde hnízdí čápi bílí. Ale ještě větší stránkách, že pracujte i díky vaší spolupráci senzací bylo nedávné hnízdění malé sovičky sýčka obecného. na přípravě Bylinkových na akcích minulých. Ten se stal z naší nejběžnější sovy v polovině minulého století kurzů. Pokud máte zájem, Novinky se dozvíte druhem na pokraji vyhynutí. Své mladé zde vyvedla také sova neváhejte sledovat z našich webových pálená, která patří rovněž mezi velmi ohrožené druhy. Třeba fb.com/ledeckafarma stránek proledce.cz její sípavý hlas časem uslyšíme i v okolí Ledec. Kéž by.

J.M.

M.M.

M.P.

POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU DNE 29. BŘEZNA Během prvních dvou měsíců letošního roku jsme získali další exponáty a unikátní fotografie Ledec, zachycující zejména různé stavby, jakož i dokumenty a fotografie místních občanů. Ve starožitnictví ve Slaném se nám podařilo pro muzeum zakoupit dvě velké červené smaltované cedule s nápisy „Pramen dr. Prokeše“ a „Místní národní výbor Ledce. Místní knihovna“ v hodnotě 800 Kč. Podle informace majitele obchodu se starožitnostmi mu je prodali Romové, kteří je získali na skládce Obecního úřadu. S některými fotografiemi staveb chceme seznámit zájemce o historii obce na další pravidelné přednášce pod názvem „Poznáváme fotografie ledeckých domů“ dne 29. března v 15 hodin v muzeu. Prosíme zájemce, aby nám laskavě zapůjčili k doplnění a přefotografování další fotografie či plány staveb svých domů a pomohli nám dosud získané fotografie identifikovat. Těšíme se na vaši návštěvu a aktivní spoluúčast, která nepochybně přispěje k dalšímu zmapování historie obce.

B.A.

LEDECKÉ MUZEUM V 1. ČTVRTLETÍ 2020 Muzeum zahájilo nový cyklus přednášek pod názvem „Čteme ze starých ledeckých kronik“. Dne 18. ledna jsme hostům a návštěvníkům četli nejzajímavější ukázky z nejstarší školní kroniky z konce 19. století, jejíž kopie je součástí našeho muzejního archivu. Dne 29. února zavítal do Ledec doc. Dr. Jaroslav Jančík z Mostu, pedagog, psychiatr a neúnavný cestovatel, aby pronesl mimořádně zajímavou přednášku „Jedna i druhá Korea“.

Své poutavé vyprávění doplnil unikátními fotografiemi ze severní Koreje. Druhou část přednášky o jižní Koreji jsme z časových důvodů přesunuli nejdříve na květen.

J.Š. PŘÍRŮSTKY NA FARMĚ VE ŠTERNBERKU S prvními hřejivými paprsky nového roku se na farmě narodila 3 jehňátka. Jeden beránek a dvě jehničky. Tito kudrnatí novorozenci mají tu nejlepší péči Romana Tokara, pracovníka farmy, který se o ně vzorně stará.

M.M.

LEDECKÁ ODPOVĚĎ NA PANDEMII Dětský domov v Ledcích se již vyjádřil ke stávající situaci. První informace, která se netýká jen dětí v domě, je, že se přerušuje provoz mateřské školky v zámečku. Zbývající opatření se týkají již provozu a správy dětského domova. Byly zakázány návštěvy cizích osob v domově, děti byly odvolány z účasti na hromadných akcích a byly přerušeny jejich odpolední akce. Veškerá opatření slouží k ochraně dětí zde umístěných před nákazou. S tím souvisí i omezení jejich přepravy hromadnou dopravou. Ta však prozatím nebude potřeba, protože i zdejší děti jsou a budou namísto ve škole doma v domově. Byla vydána i opatření týkající se zaměstnanců. Jedná se především o dodržování správné hygieny.

M.M.


KONEC BARÁČNÍKŮ V LEDCÍCH? Baráčnická obec “Beránek” v Ledcích byla založena 14. června 1930 v hostinci “Na vršku” u souseda Němce a měla 26 členů. Prvním rychtářem byl Vladimír Němec a místorychtářem Josef Řach. V té době existovalo mnoho spolků, do kterých byla zapojena většina lidí z vesnice. A vesnice tzv. „žila“! Zábavy, lidové veselice, lidé se více sdružovali a bavili, všichni se ve vsi znali. Jaké to kdysi bývalo jsme se na setkávání baráčníků dozvídali z vyprávění rychtářky a nejstarších členů, když občas mezi nás přišli. Bohužel, tyto pěkné besedy nám končí. Naše rychtářka, paní Růžena Stárková, nečekaně – po krátké hospitalizaci v nemocnici – ve čtvrtek 13. února zemřela. V srpnu tohoto roku by oslavila 92. narozeniny. Posledních pár let jsme s ní její narozeniny jako členky baráčnické obce slavily, zúčastnily jsme se i velké oslavy 90. narozenin. Tetička Stárková byla velmi společenská, aktivní, plná elánů. Zúčastňovala se řady zájezdů,

společenských akcí a oslav dalších baráčnických obcí a žup a vždy se snažila aktivně zapojovat. Po „osmdesátce“ začala studovat Univerzitu 3. věku, nejvíce obor dějepisu a historie. Jako poslednímu se věnovala tématu historie hudby a začala se zdokonalovat ve zpěvu. A neváhala předvést své pokroky i na mnoha akcích. Její vitalitu jí záviděly mnohé mladší členky baráčnické obce. S paní Stárkovou jsme se rozloučili ve středu 19. února ve smuteční obřadní síni ve Slaném, rychtářka Srbová, tetička Klímová a soused Srb stáli v krojích jako čestná stráž. Ale to ještě nebyl konec smutku… Další rána přišla ve čtvrtek 5. března, kdy odpoledne doma náhle zemřela i místorychtářka Ludmila Masnerová ve věku 72 let. I ona byla aktivní členkou baráčníků, zapisovatelkou, dobrou organizátorkou. Bude nám chybět její vyprávění o dobách – pro nás – dávných a již tolik vzdálených… Milé tetičky – Děkujeme.

Blanka Benešová K uctění památky paní Stárkové, velké Ledečačky, rychtářky a redaktorky Ledečáku, dovolujeme si reprízovat jednu z jejích básní (publikováno 21.6.2014).

M.H.

LÍPA Vítr nesl semeno. Do země zapadlo. Deštík jej zaléval, aby v ní nezvadlo. Slunce ho vytáhlo. Vykoukl prouteček, a na něm z hedvábí utkaný lísteček. Jdou dny a měsíce… Vrší se na léta. Na slunném návrší lípa nám rozkvétá. Mohutná koruna dívá se do dáli… Staří už pomřeli, co pod ní sedali. Noví se zrodili, vlasy jim bělají. Jen lípa nestárne, dívá se do dáli. Veliká zelená slovanská kronika. V ní rostou dějiny, ať člověk zaniká. Staletí na českém pomezí rozkvétá. To, čeho je svědkem, nesejde ze světa. R.S. SÁZÍME BUDOUCNOST Komu se nelení, tomu se zelení! A s ozeleňováním naší obce se vskutku nezahálí. Ledečákům se podařilo vysázet v roce 2018 přes dvacítku bříz v březové aleji vedoucí k prameni TGM ve Šternberku. V roce 2019 vysázeli více jak 20 ovocných stromů mezi Ledci a Šternberkem. Mělo by se ve výsadbě stromořadí a alejí pokračovat? Pokud máte chuť a nápad, kde a jaké stromy by se mohli vysázet v roce 2020, ozvěte se nám a dáme hlavy dohromady.

LIPOVÁ ALEJ ŠTERNBERK – SMEČNO CHÁTRÁ Tristní stav letitých alejí, které lemují historickou spojnici mezi Smečnem a bývalými lázněmi Šternberk, se nezlepšuje. Byla vysázena smečenským panstvím, po staletí rostla a byla udržována, nicméně posledních 20 let je bez údržby a chátrá. Situaci řešíme. Jednáme s krajem a urgujeme jej, aby se o vzácnou a chráněnou alej postaral. Mnoho let nedošlo ke kultivaci stromů a jejich okolí, výsledkem je dnešní neutěšený stav, který se však, jak doufáme, brzy zlepší. Alej bohužel netrpí jen zanedbanými dřevinami, nalezli byste zde i odpadky, které zde odhazují kolemjdoucí.

STAVÍM, STAVÍŠ, STAVÍME A nejen výstavba, ani o demolice není v Ledcích nouze. U kaštanu padla rovnou celá chalupa. Ledce se inovují a vznikají domy na místech, kde dříve byla louka, pole i dvůr. Neúprosné tempo výstavby sebou přinese i nové Ledečáky a naše Ledce se rozrostou. Ani Šternberk však nezůstává s inovacemi pozadu. Vila K.H. Borovského, která v minulém roce dostala díky citlivé opravě nový výraz, který je podobný tomu z pohlednic, bude mít v budoucnosti i původní zábradlí, které bylo výtečníky odcizeno. Mnozí si možná kladou otázku, jaká budoucnost čeká další lázeňskou vilu – vilu Bellevue. Zde je ale informací málo a věc si přehazují dotčené orgány jako horký brambor, jak bylo mj. řečeno i na jednom z posledních veřejných zasedáních zastupitelstva obce Ledce. Nicméně čas mezitím chvátá a unikátní objekt se nechává na pospas.

J.M. DÁMSKÝ KONDIČNÍ KLUB V TERÉNU Počasí přeje, a tak dámy mohou kondici zlepšovat společnými procházkami v okolí obce a poznávat nová zákoutí. Ve vedení vycházek se dámy střídají a každý týden vznikají (a realizují se) nové nápady, jak a kudy cestu vést. Nejen kondici, ale i informovanost si členky mohou při výpravách zlepšit. Během výprav se povídají příběhy, které se vážou s danými místy. Kondiční vycházky jsou tak mimo jiné skvělým způsobem pro nové ledecké dámy, jak svou obec poznat.

M.M.

J.M. Za uplynulý čtvrtrok nás bohužel navždy opustili: dne 24. 1. 2020 Jindřich Mišta ve věku 65 let, dne 13. 2. 2020 Růžena Stárková ve věku 91 let a dne 5. 3. 2020 Ludmila Masnerová ve věku 72 let. Budeme na ni s úctou vzpomínat a navždy nám zůstane v srdcích…

LEDEČÁK

LÉČITEL J. MIKOLÁŠEK Dnešním příspěvkem se vracím do let 1930-1946. Jde o pátrání skoro detektivní. Dlouho se o tématu mlčelo a najednou je mu věnována docela velká pozornost. Obracím se na starší občany Ledec a jejich rodiny, zda jim říká ještě něco jméno léčitele Jana Mikoláška. V uvedených letech žil v sousedním Hradečnu se svou matkou a jeho pomocníkem. Doma jsem o něm, jako dítě, slýchávala. Před Vánoci jsem objevila na trhu knihu Paměti přírodního léčitele. Paměť u mne zafungovala a kniha byla doma. Pan Mikolášek vzpomíná na tehdejší roky prožité v Hradečnu, zmiňuje se o Smečnu, Kačici. Je tedy víc než jisté, že navštěvoval i Ledce a další vesnice, pomohl tisícům lidí. Když jsem se kdysi přestěhovala do Prahy, jeho jméno mi opět vstoupilo do života. V nedalekém Jenštejnu provozoval pan Mikolášek svoji dlouholetou praxi, a to v době 1946-1959. Jen pro zajímavost léčil i TGM, či A. Zápotockého. Zemřel však v úplné bídě, jelikož mu stát zabavil milionové jmění a poslal ho na 3 roky do vězení. V r. 1973 byl pochován na Olšanech. Koho zajímá další jeho osud, ať se časem podívá na nový film Šarlatán. Souběžně s ním nyní vychází i další kniha Šarlatán – životní příběh Jana Mikoláška. Závěrem bych chtěla poprosit Vás místní, zdali nemáte doma nějakou písemnost z jeho podpisem. Třeba u vás leží ladem. Já ji ráda koupím do své sbírky autogramů.

M.M.

VZKAZY U PRAMENE TGM Vzkazy a básničkami to u Masarykova pramene hýří. Poutníci, kteří navštívili lázně poprvé, ale i místní, jejichž pravidelným cílem pramen je, zanechávali donedávna na listech papíru své myšlenky. Nyní ale nosí dokonce svou tužku či propisku, aby se mohli alespoň podepsat. Pramen navštívil dobrák a odnesl si propisku, která původně u pramene byla. Pokud tedy plánujete vycházku a máte doma přebytečnou psací potřebu a můžete ji postrádat, budoucí návštěvníci pramene vám budou vděčni.

J.M.

Redaktoři: Jan Maňas, Jiří Šíma, Michaela Maňasová, Marcela Hradcová, Michal Procházka, Baldandorj Ariunzul Kontakt: sefredaktor@proledce.cz WEB: www.proledce.cz Náklad: 150 výtisků Vydavatel: PROLEDCE! z.s.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.