Brabant Business magazine zomer 2021

Page 1

BRABANT BUSINESS MAGAZINE

voor de ondernemers van het zuiden!

Eric Louwman President Louwman Group

Passie om mensen te bewegen
Klassiek geeft verbinding Geef om klassiek Draag bij aan philharmonie zuidnederland en maak onderdeel uit van ons zakelijk netwerk. philharmoniezuidnederland.nl/zakelijk


INHOUD 6 Louwman Group 10 Aces Direct 14 HS Fashion 18 Van de Vorst PR 20 Provincie 22 Midpoint Logistieke Hotspot 23 VNO-NCW 24 Logistics Community Brabant 26 Janssen de Jong Groep 28 Jan de Rijk Logistics 32 MyTalentBoard 36 Jumbo-Visma 38 PSV 42 Heroes Den Bosch 44 Midpoint Financieringstafel 46 ISK 48 Visit Brabant 50 Today is Candy 52 Fontys Hogeschool Venlo 54 Van der Valk Hotel Eindhoven-Best 56 Agrifood Capital 58 Brabantse Horeca Vrienden 60 Spicy Chef 62 Maxima MC 64 WTC.E

6

20

28

36

54

60

Een uitgave van: BRABANT BUSINESS MEDIA Havilland Building Luchthavenweg 59 V 5657 EA Eindhoven T 040 24 097 01 www.brabantbusinessmedia.nl Verschijnt 4x per jaar, zowel in print als online. UITGEVER Rob Verdijk rob@brabantbusinessmedia.nl 06 12 5363 40

VORMGEVING Brabant Business Studio Joost van de Kerkhof

FOTOGRAFIE Woods Fotografie Brabant Business Media

REDACTIE Vincent Peeters Kim de Booij

DRUK Brabant Business Studio

SALES MANAGER Tom van Fulpen tom@brabantbusinessmedia.nl 06 55 3633 37 COVERFOTO Woods Fotografie

WEBSITE www.brabantbusinessmedia.nl COPYRIGHT 2021 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


PASSIE OM MENSEN TE BEWEGEN LOUWMAN GROUP

Zijn grootvader P.W. Louwman begon het bedrijf in 1923. Inmiddels heeft het concern meer dan 70 vestigingen en voert het de merken Toyota, Lexus, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Mercedes-Benz, smart, Fuso, Peugeot en Kia, samen goed voor ruim 70.000 verkochte auto’s per jaar (incl. buitenland). Eric Louwman is president van de Louwman Group, die behalve in Nederland actief is in België, Denemarken, Zweden en Tsjechië en zo’n 3.250 medewerkers telt. In 2010 werd het Louwman Museum geopend, het visitekaartje van het concern met meer dan 275 antieke en klassieke automobielen – waaronder de enige originele Aston Martin DB5 van James Bond. Hoe lukt het dit bijzondere familiebedrijf om al bijna 100 jaar succesvol te zijn?

6


E

ric Louwman: “Belangrijk is dat elke generatie iets nieuws toevoegt.

Je moet geen kopie van de vorige lichting zijn. De wereld verandert en je moet mee veranderen, anders heb je geen bestaansrecht. Auto’s worden steeds meer rijdende platformen, connected met mensen, locaties en netwerken. Ze zijn steeds meer in staat om zelf functies van de bestuurder over te nemen, op weg naar volledig autonoom en natuurlijk zero emission. Een auto kopen is straks niet meer de norm. De consument koopt primair een beleving, wil ontzorgd worden en hecht aan flexibiliteit. Dat heeft gevolgen voor het traject van producent naar klant – ons werkveld. Dit traject wordt nu anders ingevuld.

Loyaliteit Wat niet verandert, is dat loyaliteit bij ons voorop staat. Alles doen voor de klant, het is een cruciale les die we van Toyota hebben geleerd. Een sterke band met je afnemer smeden. Gaan voor de hoogste klanttevredenheid. En dat passen we ook toe op de andere merken die we voeren. Het is onze toegevoegde waarde, dat wat ons tot Louwman maakt. Die bewuste aandacht voor de menskant. Wij kiezen ervoor een langdurige persoonlijke relatie met de klant aan te gaan, en dat begint al met de relatie die je aangaat met je eigen medewerkers, van verkoper en monteur tot receptionist en stagiair. Daar moet je een beetje het type voor zijn. Ik geef bijvoorbeeld elke nieuwe medewerker een persoonlijke rondleiding door het museum.

7


Meer dan automotive Louwman is meer dan auto’s. Steeds meer zijn we ontwikkelaar

Louwman is groot geworden door ondernemerschap. Je moet

van innovatieve mobiliteitsoplossingen in brede zin. Want

vooruitkijken en lef tonen. Wat moest je doen in 1905, toen er

de auto is maar één vervoersmodaliteit naast trein, bus, taxi,

nog maar een paar auto’s op de weg waren? Jezelf omvormen

fiets enzovoort. Allemaal hebben ze hun eigen kracht. Ze zijn

van hooifabrikant naar benzineboer, van hoefsmid naar

complementair en het is aan de consument om hierin een

bandenspecialist? Ook nu zitten we in zo’n markt ontwrichtende

verantwoorde en duurzame keuze te maken. Naar Parijs gaat

transitie, met de zelfrijdende auto die eraan komt. Die nieuwe

prima met de trein, naar Zuid-Spanje is misschien het vliegtuig

markt is nu nog te klein, maar voor je het weet loop je achter

handiger. En in de binnenstad pak je gemakkelijker de fiets. Voor

de feiten aan en heb je de boot gemist. Bij alle onzekerheid

ons betekent dit dat we verder kijken dan de heilige koe. Zo

staat voor Louwman één ding voorop: een hechte relatie met

hebben we bijvoorbeeld deelnemingen in deelautobedrijven, in

eindgebruiker. Het is immers de eindgebruiker die bepaalt of hij

fietsbedrijven – dit jaar gaan we 75.000 fietsen verkopen – en in

de fiets pakt, de auto, of hij al dan niet wil leasen, enzovoort. Hoe

een bedrijf als Reisbalans, dat 170.000 chipcards uitgeeft voor

kunnen we de klant helpen in mobiliteit, dat is onze core business

diverse OV-faciliteiten. Een prachtige, echt datagerichte start-up

geworden.

die we zijn eigen marktpositie laten vinden.

Hoe kunnen we de klant helpen in mobiliteit, dat is onze core business geworden

8


Zorgmarkt En mobiliteit vatten we zeer breed op. We zijn bijvoorbeeld al zo’n

Veel waarde toevoegen, zodat merken met ons willen werken;

tien jaar actief in de branche van rolstoelen en scootmobielen, via

het is onze taak als ondernemer. Bovendien met een scherp

ons bedrijfsonderdeel Welzorg. Een groeimarkt met veel kansen.

oog voor maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. In

Mensen worden immers steeds ouder en blijven langer thuis

deze combinatie lopen we ver voorop. Geen wonder dat ook

wonen, want bejaardenhuizen zijn er bijna niet meer. We hebben

de jongere generatie geïnteresseerd is in ons bedrijf. Millennials

veel geleerd van de zorgwereld. Bijvoorbeeld dat de mensen

willen graag werken bij organisaties die een doel hebben, die

in deze branche er vaak idealistisch in staan en je niet al te

verder kijken dan alleen winst. Die hen een gevoel van trots

bedrijfsmatig moet gaan denken. Maar we konden gelukkig ook

geven. Nou, welkom bij Louwman. En dat allemaal hier in het

iets toevoegen. Door onze Toyota way erop los te laten, hebben

mooie Brabant!

we de wachttijd voor een rolstoel teruggebracht van 28 dagen tot maximaal vijf. Dat is die gedrevenheid door de klant die passie om mensen te bewegen. We doen het voor de gebruikers. En, het heeft de cijfers van Welzorg de goede kant in gestuurd.

www.louwmangroup.nl

9


De wereld is in rap tempo veranderd. Zeker door corona. De nieuwe norm is: Hybride werken – maar dan wel effectief, prettig en veilig.

HYBRIDE WERKEN De Wet werken waar je wil, die als initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt, maakt het voor werknemers een stuk gemakkelijker om thuis te werken. Ze krijgen meer vrijheid in hoe zij de balans tussen het werken op kantoor en thuis willen vormgeven. Voor werkgevers blijft dit niet zonder gevolgen. Zij moeten zorgen voor een veilige en geschikte werkplek conform de Arbeidsomstandighedenwet. Wat betekent dit voor hen, en hoe kan Aces Direct hierbij helpen? Veel bedrijven zijn niet voorbereid op blijvend thuiswerken. Zes op de tien werkgevers hebben nog niet duidelijk gemaakt aan het personeel hoe er na de coronapandemie wordt omgegaan met thuiswerken. Dat staat in een onderzoek van I&O Research in opdracht van de Coalitie Anders Reizen, die CO2reductie in het zakelijk verkeer nastreeft. Veel mensen die door de coronacrisis hebben kennisgemaakt met thuiswerken, willen dat gedeeltelijk blijven doen als de pandemie voorbij is. Van de mensen die thuis kunnen werken, zegt 52 procent dat ze ruim de helft van hun contracturen thuis zouden willen werken. Werkgevers spelen daar onvoldoende op in, zegt de Coalitie Anders Reizen. Sven van Boxtel, Managing Director Aces Direct: “Traditioneel ingerichte bedrijven moesten door corona ineens stappen zetten richting thuiswerken of een hybride vorm. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om hen hierin te adviseren en begeleiden. Willen werkgevers hybride werken echt goed faciliteren, dan moeten ze op veel vlakken maatregelen nemen. Denk daarbij aan het opstellen van een ‘hybride werken’ beleid. Hoe ga je samenwerken op afstand, wat zijn de ontmoetingsdagen, hoe houd je de cultuur in stand, hoe richt je ‘thuiswerkvergoeding’ in en hoe ga je je medewerkers volledig faciliteren overal te kunnen werken? IT hardware, software en IT beveiliging moet je anders gaan inrichten en op elkaar afstemmen. Digitalisering heeft een vlucht genomen en Aces Direct heeft al veel bedrijven hierbij mogen begeleiden.”

10


“Bij Aces Direct zeggen we: practice what you preach. Alleen door

Allereerst softwarematige voorzieningen als Microsoft Teams,

het zelf te ervaren, kunnen we onze klanten kundig adviseren.

inclusief implementatie in de organisatie en maatregelen om

Wij zijn een dag nadat het kabinet de lockdown aankondigde,

de adoptie en gebruiksefficiëntie te verhogen. Uiteraard ook

gaan thuiswerken, nu ruim anderhalf jaar geleden. We waren al

het verschaffen van ICT-middelen, zoals laptops, monitoren,

gewend om voor één dag in de week vanuit huis te werken, dus

toetsenborden en headsets, en AV-oplossingen om goed te

onze organisatie was er al op ingericht. Inmiddels hebben we

kunnen samenwerken, zoals camera’s en projectie op grote

een compleet antwoord op de vraag: hoe richt je je organisatie in

schermen. Belangrijk is ondersteuning van het veilig gezamenlijk

op een hybride omgeving. Dat antwoord is een samenstel van te

gebruik van documenten, met de mogelijkheid om digitaal te

nemen stappen. De aanpak die we hiervoor hanteren is de Aces 8.

ondertekenen; dit is een belangrijk aspect van het op afstand samenwerken.”

Aces 8 Acht vaste, doorlopende punten die samen zorgen voor een continue loop van vooruitgang. Alles wat we doen bij Aces, doen we op basis van aandacht. Energiek, ambitieus en de mens in acht nemend. Wij herbergen al het goede van de 8.

Digitaal en menselijk

Het begint bij elkaar écht begrijpen

Dagelijkse inspiratie

Ontdek steeds weer nieuwe mogelijkheden

Organisatie scan

Monitoren en bijsturen

Co-creatie

Non-stop in beweging

D¨ specialist aan ta§el

Partner voor het leven

Denken in mogelijkheden en oplossingen

We zijn samen de regisseur van jouw plan

Die jouw wereld door en door kent

Continu doorvoeren verbeteringen

Je blijft gaan met onze IT-aanjagers

Duurzame aanpak, duurzame groei

11


“Wij kunnen onze klanten op al deze gebieden van dienst

kloppen. Hoe beoordeel je zijn of haar inzet en kwaliteit?” En

zijn. Zelfs bij het regelen van een bureau of bureaustoel voor

het allerbelangrijkste, vergeet niet de zorg voor de emotionele

de thuiswerkplek, want ook dat kan worden verwacht van de

stabiliteit en de vitaliteit van je medewerkers. Maar blijf zicht

werkgever. Daar zijn wij geen leverancier in, maar we fungeren

houden op de balans tussen privé en werk. Bij ons zag je dat Aces

dan als coördinerend partner die de fulfilment voor zijn rekening

Direct collega’s meer (uren) gingen werken. Dat klinkt als muziek

neemt. Samen met onze externe partners leveren we een

in de oren, maar dit kan op de lange termijn voor de medewerker

complete thuiswerkomgeving. We bieden bedrijven (onze klanten)

en ons negatieve gevolgen hebben. Wees daar bewust van.

een webportal aan voor hun medewerkers. Waarin we al deze IT-voorzieningen aanbieden en stellen het assortiment vast a.d.h.v.

“De Wet werken waar je wil, die het wettelijk kader voor

het type werkzaamheden dat een medewerker daar verricht, ook

thuiswerken biedt, komt eraan en stelt werkgevers voor nieuwe

wel persona’s genoemd. We stellen werkgevers in staat om alles

verantwoordelijkheden. Wij, als leidend bedrijf, willen hen

wat nodig is te verstrekken. Inclusief advies over de inzet van de

uitstekende adviezen kunnen geven. Niet alleen langs de IT-as,

werkkostenregeling voor het faciliteren van de voorzieningen

maar op alle vereiste aspecten. Doordat we zelf hybride werken,

voor je medewerkers. Maar ook advies en ondersteuning

kunnen we dat. We inspireren HR-managers van klanten om

op zaken als bruikleen, digitaal tekenen, verrekening met

dingen anders te bekijken. We vertellen er graag over, en nodigen

vakantie-uren, thuiswerkvergoedingen en privacy. Zelfs zoiets

ze uit bij ons om live te komen kijken hoe wij dit georganiseerd

als een goede arbeidsevaluatie: je medewerker is immers niet

hebben. Delen vanuit passie, noemen we dat.”

op kantoor aanwezig, maar zit wel thuis op zijn laptop te

Rosa Castellanosstraat 1 | 5032 MG Tilburg 013 762 19 00 | info@acesdirect.nl

12


ONS NIEUWE REISGEDRAG VRA AGT OM EEN ANDERE I N V U L L I N G VA N H E T M O B I L I T E I TS B E L E I D

Heb jij jouw mobiliteit al op de rit? Mobiliteit is veranderd. Door corona werken we meer thuis en dat blijft (deels) zo, is de verwachting. We reizen op andere tijden en op andere manieren. Dat vraagt om een andere registratie van het reisgedrag. Verder geldt per 1 januari 2022 nieuwe wetgeving voor de vaste reiskostenvergoeding. Dit alles stelt veel werkgevers voor een belangrijke uitdaging.

Hoe gaan we het mobiliteitsbeleid opnieuw invullen? Bravo maakt het je makkelijk. Samen brengen we het reisgedrag van alle medewerkers in kaart, kijken we waar je kunt besparen én doen we een passend voorstel met mobiliteitsoplossingen op maat. Alles met het oog op de nieuwe werksituatie en wetgeving. Zo is alles weer op de rit.

Ook jouw mobiliteit op de rit krijgen? Check www.bravo.info/zakelijk


Ontdek nu de nieuwe wintercollectie! De nieuwe wintercollectie herenmode 2021 is vanaf nú verkrijgbaar bij HS Fashion. Trotseer op stijlvolle wijze de regen, wind en sneeuw. HS Fashion is een exclusieve herenmodezaak in Eindhoven, gericht op Italiaanse designer labels voor de modebewuste man. Of u nu opzoek bent naar stijlvolle kostuums, jacks, schoenen of shirts; bij HS Fashion bent u aan het juiste adres. Het aanbod aan exclusieve designer merken voor heren maakt HS Fashion uniek binnen Eindhoven. Zo bieden wij een uitgebalanceerde collectie van merken zoals Jacob Cohen, Doriani Cashmere, Fedeli, Hogan, Moorer, Santoni en Wahts. HS Fashion staat en gaat voor continuïteit: persoonlijke aandacht en professioneel advies. Wij geloven in een persoonlijke benadering richting onze klanten. Een duurzame toekomst met de klant; dat is waar het om draait. Kom gerust eens langs en shop de mooiste look onder het genot van een heerlijke kop koffie!

14


15


16

VOOR DE EXCLUSIEVE SMAAK IN HERENMODE


Lichttoren 10 | 5611 BJ Eindhoven +31 40 246 10 09 | info@hsfashion.nl www.hsfashion.nl

17


EEN ACTIEVE HERFST Met je gezin Het Tiroler Zugspitz Resort is de perfecte bestemming voor je gezin. De prachtige Alpenherfst geeft je verblijf extra veel kleur. Hier maak je met de hele familie de mooiste wandelingen en fietstochten. Voor kinderen is er een splinternieuw kinderzwemparadijs met vijf avontuurglijbanen, een piratenschip en junglebrug.

18

Informatie: www.zugspitz-resort.at


IN DE BERGEN Met je geliefde Hotel Post in Lermoos heeft een 3000 m² grote Alpin Spa. De vele panoramasauna’s en baden bieden een fabelachtig uitzicht op de 2600 meter hoge Zugspitze. Overdag ga je

Informatie: www.post-lermoos.at

wild spotten of e-mountainbiken. ’s Avonds geniet je van fine dining met goede wijnen in het door Gault-Millau bekroonde restaurant van het hotel. Romantiek op niveau.

19


Wie de krant openslaat leest over de kracht van machine learning, artificial intelligence, triple helix collaboration, fieldlabs en data-driven knowledge innovation. De Engelstalige termen vliegen je om de oren! Qua naamgeving doet Logistics Community Brabant (LCB) daar zeker niet voor onder. LCB werkt met een pragmatische aanpak waarbij de samenwerking tussen (logistieke) bedrijven, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeentes en onderwijs- en kennisinstellingen centraal staat. Samenwerken is een manier om de maatschappelijke vraagstukken van vandaag te lijf te gaan en innovaties voor morgen te ontwikkelen. Met de ‘Atlas Leefbare Stad’ heeft LCB een antwoord gecreëerd voor overheden en bedrijven naar een duurzame ontwikkeling van de leefbare stad.

ATLAS LEEFBARE STAD

EEN NIEUWE LOGISTIEKE PAREL! Een data-gedreven aanpak is belangrijk in het recent gestarte

DDSZ zich op kennisdeling, kennisversnelling en -verdieping

innovatieprogramma Digital Data Square Zuid-Nederland

rondom ‘digital twin’-toepassingen. Daarbij werken verschillende

(DDSZ). Met verschillende proeftuinen zoeken mkb’ers naar

bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen samen aan het

(door)ontwikkeling van nieuwe technieken op het gebied van

ontwikkelen van digitale weergaves op basis van publieke en

dataficering en digitalisering in de supply chain. Dat vertaalt zich

private data. Het eindresultaat van deze nieuwe inzichten deelt

concreet in smart contracts, blockchain toepassingen en nieuwe

LCB in haar digitale ‘Atlas Leefbare Stad’.

vormen van sensoring en AVS-mogelijkheden. Daarnaast richt

20


TRANSPORT & LOGISTIEK

Atlas Leefbare Stad en zero-emissie stadslogistiek

Ondernemend Brabant ontdekt de voordelen van de Atlas

De opgave zero-emissie stadslogistiek (ZES) is één van de

Doordat de Atlas Leefbare Stad steeds verder wordt gevuld met

uitdagingen waar Nederland voor staat. ZES richt zich op

actuele data, willen meer bedrijven onderdeel zijn van deze

minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen en de

unieke digital twin. Transportbedrijven delen bijvoorbeeld hun

inzet van zero-emissie voertuigen. Het zorgt dat de groeiende

data om actief mee te werken aan slimme oplossingen rondom

economische activiteit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid,

fileproblemen. Grote werkgevers in Brabant beseffen dat nieuwe

leefbaarheid en veiligheid in steden. Om deze doelen te bereiken

inzichten mee kunnen helpen aan duurzame oplossingen. Hoe

is samenwerking en data-delen vereist. Dat kan alleen door het

mooi is het dat een chauffeur minder ongemak heeft in de stad

opbouwen van wederzijds vertrouwen, zodat naast de schat aan

omdat de vrachtauto al automatisch praat met de verkeerslichten?

open publieke data die in de Atlas Leefbare Stad zit, ook private

Daarmee vermindert direct ook de overlast voor bewoners en is

data kan worden toegevoegd en gevisualiseerd. Zo is mede door

het beter voor het milieu. Waar groei lang centraal heeft gestaan

samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven inzicht

in het dagelijkse denken, loopt nu ook Brabant tegen grenzen aan

gecreëerd in de ontwikkeling van de Brabantse bedrijventerreinen

als het gaat om arbeidsmarktpopulatie, bereikbaarheid, ruimtelijke

tussen 1988 en 2021. In samenwerking met Smartwayz en het

ontwikkeling en energie. Aan LCB de uitdaging om deze nieuwe

Brabant Mobiliteitsnetwerk zijn voor de regio Zuidoost-Brabant de

ontwikkelingen en data te verwerken naar informatie. En door te

bereikbaarheids- en mobiliteitsmanagementkansen in het woon-

vertalen naar kennis met hulp van de digital twin-toepassing Atlas

werk verkeer van zo’n 62.400 werknemers in beeld gebracht. De

Leefbare Stad.

Atlas Leefbare Stad is daarmee een unieke parel in wording.

Hoe mooi is het dat een chauffeur minder ongemak heeft in de stad omdat de vrachtauto al automatisch praat met de verkeerslichten? Innovatieprogramma Het programma ‘Digital Data Square Zuid-Nederland’ loopt tot en met 31 december 2023 en is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Jouw data in de Atlas? De Atlas Leefbare Stad is continu in ontwikkeling. Wil je meedoen of weten wat de voordelen zijn voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met Eveline van der Vooren, LCB werkveld coördinator

Op naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030!

(vooren.e@lcb.nu).

Samen met onze partners werkt de provincie NoordBrabant aan de maatschappelijke uitdagingen van nu

Logistics Community Brabant

en in de toekomst. Als innovatieve kennisregio willen

LCB brengt ondernemers, onderwijs, overheid en

we daarbij datatechnologie optimaal inzetten. De

onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke

doorontwikkeling van de Atlas Leefbare Stad van LCB past

innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen.

heel goed bij de ambities uit het Beleidskader Economie

LCB voert onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s:

2030 en bij de doelstellingen uit de uitvoeringsagenda

leefbare stad, data gedreven logistiek, slimme industrie,

Data-economie 2021-2023. Brabant als koploper en als

multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek.

een vooraanstaande speler in Europa op het gebied van

Daarnaast biedt zij aantrekkelijke producten en initieert en

data-economie in 2030. Nieuwsgierig naar meer? Ga naar

werkt LCB mee in actuele projecten.

www.toekomstbehendigbrabant.nl

www.lcb.nu

21


Tilburg-Waalwijk is door Logistiek.nl voor het derde jaar op rij verkozen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland. De jury roemde de samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden. Als regionale economische ontwikkelingsorganisatie is Midpoint Brabant dé schakel hiertussen.

WAT IS HET GEHEIM VAN LOGISTIEKE HOTSPOT NUMMER 1 TILBURG-WAALWIJK? Midden-Brabant ligt gunstig tussen de grote zeehavens Rotterdam

Ook in duurzaamheid maakt de regio grote stappen. Sandra:

en Antwerpen en het Europese achterland. De cijfers spreken voor

“Via binnenvaart (watercorridor met Rotterdam) en trein (directe

zich: 2.500 bedrijven, 28.000 werknemers, 30.000 studenten

verbinding met China en Polen) hebben we vorig jaar zo’n 23

en € 2,4 miljard omzet. Niet voor niets hebben toonaangevende

miljoen wegkilometers bespaard en 28.000 ton reductie van

bedrijven als Coca Cola, Samsung, Ingram Micro en Tesla hun

CO2-emissie gerealiseerd. Ook werken we aan Zero Emission,

logistieke operaties hier gevestigd. De regio is ook de uitvalsbasis

zoals in Tilburg voor stadslogistiek en in Waalwijk voor de nieuwe

voor innovatieve regionale familiebedrijven die op internationale

binnenvaartterminal. In Tilburg en Waalwijk verkennen we

schaal opereren. Veel gerenommeerde mondiale logistieke

retourlogistiek door bundelen van retourstromen. En we werken

dienstverleners runnen hier hun operaties.

aan een gedegen waterstoftankinfrastructuur.”

Eén van de geheimen van het succes is digitalisering. Sandra

Sandra benadrukt het belang van talentontwikkeling: “Logistiek

Smits, voorzitter van de stuurgroep Midpoint Brabant Smart

vergt steeds meer high tech kennis. Tegelijkertijd zijn er voor

Logistics, licht toe: “We ontwikkelen innovatieprojecten als DALI

2030 er in Midden-Brabant 7.000 nieuwe arbeidskrachten nodig.

waarbij ondernemers en onderwijs samenwerken om met data

Onderwijs moet hierop in spelen met gericht cursusaanbod. Ook

efficiënter te opereren. In het project AVS draait het om AR/VR en

om- en bijscholing blijven belangrijk.”

serious gaming in de logistiek.” Dit najaar start de imagocampagne Smart Moves voor logistiek in Midden-Brabant? Sandra enthousiast: “Werken in de logistiek is heel veelzijdig. Denk aan de stormachtige ontwikkeling van e-commerce. Jongeren werken graag bij ‘hippe merken’ als CoolBlue en bol.com. Logistiek is echt wel sexy. Dit najaar starten we met een reeks video’s met de Tilburgse comedian Jochen Otten (van Sluipschutters). Hij laat je op ludieke wijze ervaren welke smart moves we zoal maken in de logistiek in MiddenBrabant.” Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Twan van Lankveld, twanvanlankveld@midpointbrabant.nl, tel. 06-30050646.

Bekijk de video, gunstige ligging, uitstekende verbindingen

22


TRANSPORT & LOGISTIEK

In Noordoost-Brabant zijn logistiek en agrifood, de sectoren die in dit nummer centraal staan, sterk vertegenwoordigd. Deze sectoren moeten onder druk van de samenleving innoveren. Zo zijn onze agrifood-bedrijven wereldwijd koploper, maar vormt de stikstofcrisis een probleem. Meer algemeen vraagt de maatschappij om een duurzamere veehouderij. Onze logistieke bedrijven bevoorraden de wereld, maar moeten dat in de toekomst doen zonder CO2 uit te stoten en de ruimte voor nieuwe distributiecentra is beperkt. Er zijn ook oplossingen: waterstof, elektrificatie, datatechnologie en emissiearme stallen kunnen deze problemen het hoofd bieden, maar dat vraagt innovatieve investeringen.

BRABANTSE INNOVATIE BEHOORT TOT DE MONDIALE TOP Innovatie is bepalend in het leven van Nederlanders. Tienduizenden patiënten zijn afhankelijk van medicijnen die honderd jaar geleden nog niet bestonden. Zij leven letterlijk dankzij innovatie. En bedenk eens hoe je leven eruit zou zien zonder internet, computer of zelfs elektriciteit. Dat laatste is minder ver weg dan je zou denken. De eerste elektriciteitscentrale in Nederland werd gebouwd in 1886. Tussen elektriciteit en 5G zitten maar een paar generaties, net als tussen de ontdekking van bacteriën in 1859 en de revolutionaire mRNA-vaccins die we nu gebruiken. Het toont aan hoe snel we dingen voor lief nemen, maar ook hoe hoog het tempo ligt. Dat tempo moeten we vasthouden om onze mondiale koppositie te behouden. Brabant heeft een naam hoog te houden op het punt van innovatie. ‘Noord-Brabant vindt zichzelf telkens opnieuw uit’, kopte Het Financieele Dagblad onlangs. In het artikel wordt de innovatiekracht van Brabant expliciet benoemd en de regio Noordoost-Brabant komt aan bod met een uitvoerige beschrijving van het Pivot Park in Oss, waar tientallen bedrijven werkzaam zijn op bijvoorbeeld

Martin van Collenburg

het gebied van medicijn ontwikkeling. Dat succes is het

VNO-NCW Brabant Zeeland – Voorzitter Regio Noordoost-Brabant

resultaat van intensieve samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Oud-commissaris Wim van de Donk prijst in dit verband het gemeenschapsdenken, dat hij zelfs sterker acht dan het marktdenken. Ook in onze regio leeft dat sterk. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar als we deze lijn vasthouden, dan staan we er ook de komende jaren goed voor.

23


De bedrijvigheid en economie in Noord-Brabant groeien krachtig, maar staan tegelijkertijd onder druk. Door toenemende transportcomplexiteit in de import en export van goederen, slaan steeds meer bedrijven de handen ineen om goederen via Joint Corridors te vervoeren tussen Brabant en de Noordzeehavens op de binnenvaart en binnen Europa op het spoor.

BRABANTSE SAMENWERKING OP IMPORT EN EXPORT VAN GOEDEREN BRABANDERS HELPEN ELKAAR VOORUIT MET HUN UITGEBREIDE NETWERK VAN OVERSLAGTERMINALS NAAR HET SPOOR EN WATER Door de snelle opeenstapeling van mondiale én regionale ontwikkelingen, wordt de import en export van goederen flink verstoord. Het kost bedrijven dagelijks veel tijd, geld en kopzorgen om de logistieke eindjes aan elkaar te knopen. Reden voor steeds meer Brabantse ondernemers in transport, industrie en handel om de handen ineen te slaan. Zij ruilen hun wegtransport

Verstorende factoren in goederentransport

gedeeltelijk in voor innovatief en duurzaam multimodaal transport via de binnenvaart en het spoor. Rondom de 16 Brabantse

overslagterminals bundelen ondernemers hun krachten en

beschikbaarheid van transportcapaciteit in navolging

transportvolumes in zogenaamde ‘Joint Corridors’.

van COVID-19. ■

tussen ’s-Hertogenbosch en de zeehavens van Rotterdam,

Toenemende personeels- en dus ook chauffeurstekorten.

Een voorbeeld van een succesvolle Joint Corridor is de route ■

Noodzaak tot meebewegen met de schaalvergroting

Antwerpen en Moerdijk. Spierings Smart Logistics en

in de zeevaart voor het overeind houden van

Inlandterminal BCTN zijn de drijvende krachten achter deze

een efficiënte en betrouwbare aansluiting in de

corridor. Frank Bruurs, directeur van Spierings Smart Logistics:

zeehavens.

“Ons warehouse is direct gekoppeld aan de containerterminal.

Urgentie voor belangrijke klimaatmaatregelen.

Zonder tussenkomst van een truck worden containers vanaf het

Grootschalige en doorlopende vervangings- en

schip meteen voor onze speciale docks geplaatst. Duurzamer kan

renovatiewerkzaamheden van de wegeninfra door

het niet. Binnen enkele uren na aankomst van het schip, zijn de

Rijkswaterstaat in de komende 10 jaar.

goederen gelost, gepalletiseerd en verzendklaar voor distributie naar de eindbestemming. Klanten zijn vaak stomverbaasd hoeveel tijdwinst en efficiency dit oplevert in hun supply chain.”

24

Wereldwijde schaarste en verstoorde

Politieke instabiliteit en verschuivingen waarvan Brexit een voorbeeld is.


TRANSPORT & LOGISTIEK

Extra aandacht voor MKB-bedrijven Waar grootbedrijven, vanwege hun transportvolumes, meer vertrouwd zijn met de voordelen van multimodaal transport, ontbreekt deze kennis vaak bij MKB-bedrijven. “Aan Logistics Community Brabant de taak om hier verandering in aan te brengen”, zegt Frans van den Boomen, themamanager Multimodaal bij LCB. “Het is voor veel MKB-bedrijven onbekend dat zij eenvoudig en snel in hun eigen omgeving kunnen instappen op de binnenvaart of het spoor. Een MKB-er kan zich totaal laten ontzorgen met een betrouwbare en efficiënte transportoplossing. Precies op tijd de export- en import goederen ophalen en afleveren, aansluitend op de eigen bedrijfsoperatie, is ook voor MKB-bedrijven gewoon mogelijk. Net als tijdelijke tussenopslag, controles en een correcte afwikkeling van douanezaken. MKB-ers kunnen, met behulp van LCB, een testcontainer inzetten om zo kennis te maken met multimodaal transport’’.

Instapdag 27 januari 2022 Op 27 januari 2022 organiseren Spierings Smart Logistics en Inlandterminal BCTN een informatiemiddag voor MKB- en grootbedrijven. Met een rondleiding, uitleg over de Joint Corridors en de mogelijkheid om een testcontainer te boeken, worden op een laagdrempelige manier de voordelen van samenwerking in

Frans van den Boomen (LCB), Donna Goudswaard (Inlandterminal

goederentransport aangeboden. Inschrijven kan al via

BCTN) en Frank Bruurs (Spierings Smart Logistics) nodigen

www.lcb.nu/agenda.

MKB- en grootbedrijven uit voor de instapdag op 27 januari 2022.

Logistics Community Brabant LCB brengt Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in NoordBrabant voor vandaag en morgen. LCB voert onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s: leefbare stad, data gedreven logistiek, slimme industrie, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek. Daarnaast biedt zij aantrekkelijke producten en initiëren en werkt LCB mee in actuele projecten. LCB Multimodaal zorgt voor het aanmoedigen en ondersteunen van de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs bij het opstarten en opschalen van gezamenlijke transportroutes naast de weg. Doorlopend worden studenten van de Brabantse universiteiten bij de bedrijven ingezet om samen meer import- en exportvracht te verplaatsen van de weg naar het spoor en het water, en om problemen praktisch uit de weg te ruimen. LCB werkt hierin samen met het landelijke programma Joint Corridors OffRoad van de Topsector Logistiek en MCA-Brabant. www.lcb.nu www.jointcorridor.lcb.nu info@lcb.nu

25


Het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep ontwerpt en bouwt duurzame bedrijfshuisvesting. Vanaf de eerste schets tot en met de sleutelklare oplevering en nazorg. “Hiermee nemen we opdrachtgevers het hele proces uit handen”, vertelt Algemeen Directeur Maarten Bakker.

FOCUS OP KWALITEIT SAMENWERKING VEREIST EEN KLANTGERICHTE, LEERGIERIGE HOUDING

“Wat ons uniek maakt: afhankelijk van de klantwens kiezen we het materiaal dat optimaal past bij diens behoefte: beton, staal, hout of een combinatie daarvan. Houtbouw zit in de lift, ingegeven door de wens om de milieufootprint van gebouwen zo klein mogelijk te houden. Hout is een mooi product, want het slaat CO2 op. Het is prettig materiaal om mee te bouwen, maar ook om in te werken. Ook van onze klanten krijgen we terug dat de toepassing van hout voor een warme uitstraling zorgt en ruimtelijker voelt.” “We zijn sterk in het ontzorgen van de klant bij zijn logistieke behoeftes. Onze dienstverlening is totaal: van initiatief tot oplevering en meerjarig onderhoudscontract. Wij willen en kunnen toegevoegde waarde bieden. Kant-en-klare bestekken voor de laagste prijs uitvoeren is niet ons ding. Met eigen architecten, constructeurs en engineers zijn we veel meer dan een uitvoerder. Denken we al vanaf de eerste schets mee over de beste oplossing. Onze klanten waarderen dat, want ze komen vaak terug. En we kunnen zelfs helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie. Hiervoor lanceren we in oktober Grondmaps.” “Pas als je je verdiept in de klant, kun je zijn vraag goed beantwoorden. Eigenlijk moeten wij als bouwer meer weten van het klantproces dan de klant zelf. Niet dat we een logistiek manager gaan vertellen hoe hij zijn werk moet gaan doen. Nee, het gaat erom wat de impact van zijn vraag is op het gebouw. Dat moeten

26

Maarten Bakker, Algemeen Directeur Cluster Bedrijfshuisvesting van

we hem tot in detail kunnen vertellen. En dan

Janssen de Jong Groep

vervolgens samen keuzes daarin maken.”


TRANSPORT & LOGISTIEK

“Die samenwerking vereist een klantgerichte, leergierige houding. Veel bouwers zijn gewend vanuit de techniek te denken; dat maakt je een beetje blind voor klantsignalen. Natuurlijk beheersen wij die technische kant; ook wij hebben eigen montageploegen. Als dat niet goed gebeurt, zou dat nogal opvallen! Maar daarvóór is de aansluiting op de klantwens geborgd.” “We zien een groei in hybride bouw. Combinaties van staal/beton en beton/hout bijvoorbeeld. Door onze expertise van de verschillende materialen te combineren, kunnen we altijd de juiste oplossing voor de klant bedenken én realiseren. Zo hebben we net HoutWerk op Campus Werkspoor opgeleverd in Utrecht, een kantoorgebouw van 3.100 m2 met houten hoofddraagconstructie, vloeren en gevels. Een van de eerste panden die vrijwel geheel in hout is opgetrokken. Het resultaat is een inspirerende werkomgeving. Een soort ‘clubhuis’, waar het plezierig werken en vergaderen is. Dat is tegenwoordig een factor om medewerkers te binden. De opdrachtgever is dan ook zeer enthousiast.” “Goed om te weten: wij zijn koploper in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die volgend jaar in werking treedt. Doel van deze wet is dat bouwers een externe kwaliteitsborger inhuren om het geleverde product te toetsen aan de uitgangspunten en bouwvergunning. Vroeger deed de overheid dit, nu is het aan de sector zelf. Vooruitlopend op deze wet hebben wij al in 2016 ons eerste project volgens de Wkb gerealiseerd en sindsdien zijn er al meer dan 25 projecten gevolgd. We voldoen dus al aan de wet voordat deze is ingevoerd. Dat zegt genoeg over onze focus op kwaliteit!”

Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep Het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep wordt gevormd door Hercuton, Remco Ruimtebouw, Woody Building Concepts, ServicebouwPlus, Pvvt, Remco International en Ocmer. Zij zijn gezamenlijk gevestigd in Nieuwkuijk en Lódz (Polen), opereren ieder vanuit hun eigen merknaam en beschikken over jarenlange kennis en ervaring. Samen bieden zij de beste oplossing voor elk bedrijfshuisvestingsvraagstuk in binnen- en buitenland met meerdere product-markt-combinaties.

27


Waar je in Europa ook lijkt te rijden, je komt ze tegen: de herkenbare vrachtwagens van Jan de Rijk Logistics. Groot en indrukwekkend, altijd onderweg naar nieuwe bestemmingen. Eind vorig jaar vierde de onderneming haar gouden jubileum. Een mijlpaal om trots op te zijn. Dit mooie no-nonsense familiebedrijf werd 50 jaar geleden opgericht en is vervolgens uitgegroeid tot een van de grotere spelers in de wereld van de logistiek. Caspar Lievaart is directeur van Jan de Rijk Benelux Transport en we treffen hem op zijn kantoor in Geldrop: “We zijn een kwalitatief hoogstaand bedrijf en dat hebben we bereikt door ons altijd te richten op de uitdagingen in de nabije toekomst. Innoveren en verbinden zullen we altijd blijven doen, samen met onze prachtige klanten. Zij staan in alles wat we doen centraal, en wij zullen altijd proberen om hun verwachtingen te overtreffen.”

DE INNOVATIEVE DRIVE VAN EEN LOGISTIEKE VERBINDER

28


TRANSPORT & LOGISTIEK

Optimale ontzorging van klanten op het gebied van logistieke dienstverlening. Dat is in een nutshell de kernactiviteit van Jan de Rijk Logistics. Dat doen ze met 1400 enthousiaste medewerkers. Per dag sturen ze ongeveer 1000 vrachtwagens voor zakelijk verkeer de weg op; waarvan

we investeren toekomstgericht in middelen maar ook in goed opgeleid personeel

650 eigen trucks en 1300 eigen trailers. Het feit dat ze een eigen vloot hebben, is kenmerkend voor Jan de Rijk. De overige trucks maken onderdeel uit van een flexibele schil van trouwe partners. Caspar: “Onze totale logistieke dienstverlening is georganiseerd rondom de business units Internationaal transport, Benelux transport, Contract Logistics, Intermodaal transport en Forwarding. We bieden daarmee een Europees dekkend transportnetwerk, state-ofthe-art warehouses en complete supply-chain oplossingen voor klanten in de meest diverse segmenten. De komende jaren zullen we naast digitalisering en automatisering doorzetten op het gebied van duurzaamheid. Een mooi voorbeeld hiervan is onze intermodale oplossing: door de inzet van onze eigen treinen zijn we in staat dagelijks al het equivalent van 76 vrachtwagens van de weg te halen. En dat is toch wel Jan de Rijk: we willen vooroplopen en kijken altijd naar de feiten. Als we onze carbon footprint serieus willen verlagen moeten we met werkende maatregelen komen. That’s how!”

29


30

Blik voorwaarts

truck staat op de agenda. Daarom investeren we volop in IT-

Caspar: “Wij zijn markleider in het vervoer van luchtvracht en

systemen en werken we met een eigen Planning and Execution

een toonaangevende speler in de internationale transportmarkt.

System waarbij we gebruik maken van data, slimme algoritmes

In de Benelux verzorgen we onder andere het transport voor

en Artificial Intelligence (AI) om nog efficiënter te opereren.

de automotive sector, de retail en de gezondheidszorg, zoals

Veel planprocessen zijn op dit nog vaak losse systemen maar

nu bijvoorbeeld ook vaccins. Ons bedrijf heeft een enorme

in de toekomst zullen die meer aan elkaar gekoppeld worden:

innovatiedrang. We investeren toekomstgericht in middelen

productiesystemen van klanten, zelfrijdende trucks, autostores in

maar juist ook in goed opgeleid personeel. Dat was- en dat is

warehouses, zelfrijdend intern transport. Dat wordt uiteindelijk

nog steeds zo: onze blik is voorwaarts. Hard nodig want er komt

één systeem in plaats van de losse bouwstenen die het nu zijn.

van alles op ons af waardoor wij ons niet willen laten verrassen.

Onze laatste investering is een zogenaamde autostore, een

Over vier jaar zijn er bijvoorbeeld de zero emissie-zones zodat we

automatisch warehouse, wat perfect past in onze visie. Die

de binnenstad niet meer in mogen met verbrandingsmotoren.

integratie komt er en daarop bereiden we ons voor. Logistiek is

Een uitdaging die wij niet uit de weg gaan. Ook de zelfrijdende

een smart industry.”


TRANSPORT & LOGISTIEK

Veranderingen omarmen

wel weer van: er is altijd ruimte voor verbetering en optimalisering

Caspar werkt inmiddels vijf jaar als directeur van Jan de

van onze dienstverlening. Goed genoeg bestaat niet, het kan altijd

Rijk Benelux Transport: “Geen dag is hier hetzelfde. Neem

beter. De wereld om ons heen verandert snel en ik vind het leuk

bijvoorbeeld Brexit. De uiteindelijke datum viel midden in de

om dat bij te houden en te managen. Welke richting we opgaan

covid-periode. Terwijl onze retail klanten te kampen hadden met

wordt voor een groot gedeelte bepaald door de wensen van onze

lock-downs in de winkelstraten, wilden we onze luchtvracht- en

klanten. Daar luisteren we dus goed naar, en we blijven goed

automotive klanten ongestoord voorzien van hun goederen en

kijken naar de ontwikkelingen om ons heen.”

waren we volop in gesprek om met onze healthcare divisie de vaccins conform de wetgeving te gaan vervoeren. Dat zijn wel de

Tekst: Cai Vosbeek

momenten waaraan je later terugdenkt. Uiteindelijk leer je daar

Jan de Rijk Logistics transport | distribution | warehousing | forwarding Leemstraat 15 | 4705 RT Roosendaal | T: +31 (0)165 572 572 | E: sales@janderijk.com | www.janderijk.com

Bij Jan de Rijk Logistics zijn er geen vooraf bepaalde carrière paden. Vanaf dag één heb je de vrijheid en de verantwoordelijkheid om jouw eigen toekomst richting te creëren. Omdat we het belangrijk vinden de juiste persoon voor de juiste rol in te zetten, blijven we investeren in jouw ontwikkeling. Of je nu als chauffeur, loodsmedewerker, customer service medewerker, monteur, sales medewerker of in een andere rol bij

“Samen zetten we jouw carrièrepad uit, waarin jíj de lead neemt en blijven wij investeren in jou ontwikkeling.”

ons wilt werken: wij zullen je aanmoedigen om jouw talent te ontwikkelen. We hebben in onze verschillende bedrijfsonderdelen een grote verscheidenheid aan werkzaamheden voor diverse opleidingsniveaus en specialismen. Lijkt het je interessant om te werken bij Jan de Rijk? Of ben je op zoek naar een leerzame en uitdagende stage of afstudeerplaats?

31


Gelukkig gaat voor de meeste bedrijven ‘de wereld’ weer open en kunnen werkgevers weer volop ondernemen. Toch is er een ontwikkeling gaande die velen onderschatten. We stevenen af op een onvoorspelbare arbeidsmarkt waarin bedrijven de grootste moeite krijgen met het binnenhalen en behouden van voldoende talent.

BRABANTSE BEDRIJVEN MET NIEUW TV-FORMAT OP RTL-Z! HEB JIJ OOK EEN BEDRIJF WAAR MENSEN HET VERSCHIL MAKEN? Onderschat jij de impact? Bedrijven die tijdens de pandemie onvoldoende aandacht

Bovendien ontstaat er steeds meer een mismatch tussen de skills

hebben geschonken aan hun medewerkers betalen de hoogste

die werkgevers nodig hebben (vraag) en de beschikbare skills

prijs. Dit leidt nu al tot vertrek van mensen, schade aan de

(aanbod).

werkgeversreputatie en een lagere productiviteit. Risico’s die een aanzienlijke impact (gaan) hebben op de bedrijfsresultaten en een

Daarnaast wil, volgens een recent onderzoek, ruim een kwart

bedreiging zijn voor de continuïteit.

(2.4 miljoen) van de werknemers de komende zes tot twaalf maanden van baan veranderen. Daar komt nog eens 19% (1.7

32

Wat is het probleem?

miljoen) bij als de economie verder aantrekt. Het aantal vacatures

De komende 5 jaar stromen er in Nederland 1.9 miljoen

ten opzichte van het aantal werkzoekenden is nog nooit zo hoog

werknemers uit terwijl er maar 1.6 miljoen voor terugkomen.

geweest. Werkgevers zullen steeds meer moeten strijden voor het

Er ontstaat een tekort van meer dan 300.000 werknemers.

vinden, binden en boeien van talent.


Wat is voor jou de oplossing? In samenwerking met RTL-Z en Stokvis Content start op 2

4. Hoe haal je schaars talent binnen?

januari 2022 een gloednieuw, uniek tv-programma. In dit

5. Hoe om te gaan met gezondheid, welzijn en vitaliteit van

format gaan experts naar acht unieke organisaties toe om grote

medewerkers?

bekende vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, HR(D)

6. Hoe werf je personeel in volumes?

en recruitment aan te pakken op creatieve (en soms ook geheel

7. Hoe kun je innoveren in HR en Recruitment?

eigen) wijze. Elke aflevering geeft antwoord op één of meer van

8. Hoe kun je mensen werven voor zijinstroom?

onderstaande vragen: Er worden interessante dialogen in beeld gebracht, sterke 1. Hoe kun je echt opvallen als werkgever?

denkrichtingen passeren de revue en bewezen oplossingen

2. Hoe werf je personeel met een klein budget?

worden gedeeld. Twee Brabantse bedrijven, Getnoticed en

3. Hoe behoud je talent?

MyTalentBoard, gaan hieraan een substantiële bijdrage leveren.

33


Heb jij ook dit soort vraagstukken?

Wanneer start het programma?

Er passeren oplossingen voor iedereen die actief is in HR(D),

De eerste aflevering kun je zien op 2 januari 2022 op RTL-Z. Er zijn

recruitment en arbeidsmarktcommunicatie, management van

acht verschillende afleveringen die nog eens twee keer worden

bedrijven en ondernemers met personeel in dienst.

herhaald en een aparte plek krijgen op Videoland. Dit zijn de organisaties waarmee MyTalentBoard en Getnoticed aan de slag

De stijl is informatief, dynamisch, inspirerend en met de nodige

gaan:

humor. Iedere aflevering kent een duidelijke opbouw: introductie

34

hulpvraag, creatie van plan met experts, pitch aan directie en

Swinkels Family Brewers

keuzemoment maken het boeiend voor ondernemers om van

Haagland Medisch Centrum

begin tot eind te blijven kijken.

De Politie

PWC

Enexis

Lidl

Norsk Hydro


Wat doet Getnoticed en MyTalentBoard? Getnoticed en MyTalentBoard presenteren oplossingen voor elke

relevantie en activeert bij het ontdekken, inzetten en ontwikkelen

uitdaging op het gebied van het vinden, binden en boeien van

van talent. Een leven lang!

medewerkers. Gebruikers van MyTalentBoard zijn competenter, geven hun werkDat doet MyTalentBoard nu al voor studenten, werkzoekenden,

of studiesituatie een 8+ en presteren aantoonbaar beter. Klanten

werkenden en werkgevers die relevant willen blijven in een

als DHL, Beter Bed, Amac en de Hogeschool van Amsterdam

continu veranderende wereld. Het platform biedt inzicht,

bevestigen dat!

Sta je te popelen? Heb je een vraagstuk en wil of kun je niet wachten tot 2 januari? Laat het weten? Abonnees van Brabant Business Media krijgen een gratis advies. Mail naar info@mytalentboard.eu of bel meteen met Ellen op 040 – 202 93 61. Je kunt ook gewoon binnenlopen. De Jan & Koek koffiebar staat voor je klaar. MyTalentBoard is gevestigd in Het Atelier op de Brainport Human Campus, Vlamovenweg 2 in Helmond.

35


Team Jumbo-Visma introduceert met het Business Peloton de eerste businessclub in de wieleren schaatswereld. Een zakelijk netwerkplatform dat bedrijven de mogelijkheid biedt om op een laagdrempelige manier onderdeel te worden van Team Jumbo-Visma.

TEAM JUMBO-VISMA BUSINESS PELOTON IS VERTROKKEN “Business Clubs in het voetbal zijn gemeengoed”, begint Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo-Visma: “In het schaatsen en wielrennen is dit nog niet gangbaar. Er zijn tal van bedrijven waarbij het management of personeel zelf actief fietst of het wielrennen op de voet volgt. Denk maar aan de pooltjes die tijdens de Tour de France massaal worden opgezet of bedrijven die voor hun personeel fietstochten organiseren. Er zijn ook veel bedrijven die de stap naar een uitgebreide sponsorovereenkomst vaak te ingewikkeld vinden of het past niet binnen hun marketingbudget. Met de lancering van het Business Peloton willen we het voor alle bedrijven mogelijk maken om zich aan te sluiten bij ons team.”

36

“DOOR BEWUST VEEL ‘VALUE FOR MONEY’ TE LEVEREN, LAAT TEAM JUMBO-VISMA BEDRIJVEN PROEVEN AAN AL HET MOOIS DAT HET TEAM TE BIEDEN HEEFT”


De passie voor de wieler- en schaatsport verbindt de bedrijven met elkaar binnen het Business Peloton. Ongeacht multinational, ZZP’er, directeur, salesofficer, HR-manager of marketeer, elk bedrijf of individu kan zich aansluiten bij het Business Peloton. Door bewust veel ‘value for money’ te leveren, laat Team Jumbo-Visma bedrijven proeven aan al het moois dat het team te bieden heeft. Zo worden er

Team Jumbo-Visma is op dit moment de beste schaats-

maandelijks evenementen georganiseerd waarbij men zowel

en wielerploeg ter wereld. Met onze grote groep atleten

op als naast de fiets het netwerk kan uitbreiden. Komen er

en partners schrijven we prachtige verhalen, zetten we

high-end sprekers om te inspireren op diverse vlakken. En is

topprestaties neer en zorgen we voor zichtbaarheid binnen

er de mogelijkheid om wielerlegendes en Team Jumbo-Visma

én buiten de sportwereld. Met het Business Peloton

atleten te ontmoeten.

creëren we voor alle bedrijven - van MKB tot multinational - een laagdrempelige manier om onderdeel te worden

Tot slot is er ook de mogelijkheid om Kopman van het

van ons team. Zo willen we ook jou onderdeel laten zijn

Business Peloton te worden. Een Kopman ontvangt vele

van Team Jumbo-Visma. Dit doen we door het aanbieden

extra’s, waaronder twee tickets voor de slotetappe van de

van ‘zadels’. Het Business Peloton is ons landelijk zakelijke

Tour de France op de Champs-Élysées, de mogelijkheid om

platform om het bedrijfsleven te inspireren, met een passie

een event van het Business Peloton te hosten en uiteraard

voor wielrennen en schaatsen als gemene deler. Door

een meet en greet met een kopman of kopvrouw van Team

het aanbieden van maandelijkse experiences en online

Jumbo-Visma.

platform zorgen we voor slimme verbindingen tussen de vele aangesloten ZZP’ers, MKB’ers en individuen. Op

www. businesspeloton.teamjumbovisma.nl

geheel informele wijze bieden we je nieuwe marktkansen, draag je bij aan de toekomst van het wielrennen en geniet je van al het moois dat de wieler- en schaatssport te bieden heeft.

37


Topprestaties worden niet alleen door topsporters geleverd. Ook managers en bestuurders moeten prestaties op topniveau leveren, dus moeten ook zij ervoor zorgen dat ze gezond en fit blijven, vinden ze bij PSV. Dit resulteerde in een nieuw product exclusief voor PSVbusinessleden: Fit4Business, dat de voetbalclub heeft ontwikkeld samen met het medisch sportgezondheids-centrum Anna TopSupport, onderdeel van Anna Zorggroep en al jarenlang de medisch partner van PSV.

FIT4BUSINESS LAAT JE KEUREN ALS EEN PSV-PROF Fit4Business is een medische keuring die laat zien hoe het met je gezondheid is gesteld. Het bijzondere is: het is goeddeels dezelfde keuring als die de PSV-profs krijgen. Koen van Haastert, Manager Partnerships, PSV NV: “Anna TopSupport werkt al jaren samen met PSV. Spelers als Mario Götze en Cody Gakpo worden door hen continu gemonitord en gekeurd. Hoe gezond zijn ze, hoe is hun conditie, hoe kunnen we hun prestaties verhogen. PSV heeft de kennis op het gebied van performance, gezondheid en vitaliteit in huis, we zijn er elke dag mee bezig. Waarom zouden we dit niet aanbieden aan onze zakelijke relaties, dachten we.”

38


Koen van Haastert, Manager Partnerships, PSV NV

“Zo is Fit4Business ontstaan: businessleden krijgen de

op het gebied van sport, bewegen, voeding en leefstijl? Met

mogelijkheid om zich uitgebreid medisch te laten keuren bij Anna

Anna TopSupport en Anna Zorggroep hebben we er de perfecte

TopSupport, onder het motto Laat je keuren als een PSV-prof.

partners voor, maar bijvoorbeeld ook met Philips, dat medische

Met dezelfde kennis en kunde, dezelfde artsen, in dezelfde

apparatuur levert, en met voedingsspecialist Jumbo.”

ruimte en met dezelfde apparatuur. Over de samenstelling van de onderzoeken is goed nagedacht, het pakket is uniek en omvat

Iris Jansen-van Ravenstein, Hoofd Marketing en Communicatie

behalve een sportmedische vragenlijst allerlei tests voor BMI,

a.i. van Anna Zorggroep: “Ondernemers zijn hard aan het werk

bloeddruk, hart en longen, ogen, en ga zo maar door. Er worden

en vergeten hun gezondheid weleens. Fit4Business laat zien hoe

zelfs tests uitgevoerd om te ontdekken of je bepaalde vitaminen

het fysiek met je gesteld is. Vergelijk het met een APK-keuring

tekort komt. Het testprogramma is zeer grondig. Na afloop krijgt

voor hele lichaam, uitgevoerd door Anna TopSupport, dat alle

de deelnemer een resultatenrapport, maar ook een persoonlijk

medische kennis in huis heeft. Het concrete resultaat is niet alleen

adviesrapport met suggesties om de gezondheid te verbeteren.

een algemeen gezondheidsbeeld, maar ook duidelijke richtlijnen

Daarnaast kunnen zo eventuele aandoeningen in een vroeg

om bepaalde leefstijlfacetten te verbeteren. En daar kunnen

stadium worden ontdekt. Fit4Business biedt je niet alleen een

we de deelnemer ook weer in begeleiden, als hij of zij dat wil.

totale ‘PSV-ervaring’, maar ook een goed en veilig gevoel over je

De ervaring leert dat dit type medische keuringen bijdraagt aan

gezondheid.”

een positieve verandering van levensstijl. In die zin gaat er een preventieve werking van uit. Gezien de almaar stijgende kosten

Als Manager Partnerships helpt Van Haastert sponsors van

van de zorg in Nederland, is dat geen overbodige luxe. Als dat

PSV om maximaal rendement uit hun sponsorships te halen.

geen belangrijke maatschappelijke benefit is! Sinds 15 september

“Vroeger kreeg je als sponsor een reclamebord, een stoel, bier

bieden we Fit4Business aan en de eerste aanmeldingen komen al

en bitterballen. Tegenwoordig is sponsoring een geïntegreerd

binnen.”

onderdeel van de marketingstrategie; een tool om bijvoorbeeld je naamsbekendheid te vergroten, meer mensen te bereiken, arbeidsmarkt-communicatie te versterken en je sales te verhogen. In onze strategische samenwerking met onze businessleden – dat zijn er ruim 400 – willen we ook iets betekenen voor de vitaliteit van hun organisatie, én voor de vitaliteit van hun medewerkers.

Meld je hier aan voor Fit4Business!

Hoe kunnen we dat, als topsportorganisatie, beter doen dan met een professionele gezondheidscheck gekoppeld aan adviezen

39


Nieuwe tijden. Nieuwe oplossingen. Onze kracht is design & development. Onze mensen de motor.


Wij zijn zijn Softmedia Softmedia en en maken maken Wij wat jij jij nodig nodig hebt hebt om om digitaal digitaal wat te innoveren. innoveren. Meer Meer dan dan 10 10 jaar jaar te specialist in in het het maken maken van van specialist websites, UX, UX, webapplicaties, webapplicaties, websites, intranet oplossingen oplossingen en en online online intranet dashboards. Wij Wij kunnen kunnen het het dashboards. voor je je #bedenken #bedenken #ontwerpen #ontwerpen voor en #ontwikkelen. #ontwikkelen. en Wil je je een een keer keer met met ons ons van van Wil gedachten wisselen? wisselen? gedachten We horen horen graag graag van van je! je! We

Kanaaldijk-zuid 15A 15A Kanaaldijk-zuid Eindhoven Eindhoven www.softmedia.nl www.softmedia.nl info@softmedia.nl info@softmedia.nl 040 - 294 294 06 06 05 05 040


STEFAN WESSELS IS HET NIEUWE GEZICHT VAN HEROES’ BUSINESS CLUB

S

tefan Wessels speelde twaalf seizoenen voor Den Bosch en won in zijn carrière als professioneel basketballer

liefst vijf landstitels, drie nationale bekers en twee supercups. Zeven van deze prijzen won hij voor de Bosschenaren. De international, captain en clubicoon heeft een indrukwekkend cv opgebouwd, maar uitbreiden kan altijd. Deze zomer beëindigde Wessels zijn spelersloopbaan en maakte ‘zijn’ club bekend dat hij de nieuwe general manager is. Daarmee blijft hij, weliswaar in een andere hoedanigheid, ‘captain’ van Heroes Den Bosch. Met een missie: “Uiteindelijk zijn we een basketballclub die de ambitie heeft om elk jaar kampioen te worden.” “Als general manager zorg ik ervoor dat alle randvoorwaarden voor het team, de fans, onze sponsoren en andere stakeholders optimaal zijn,” vertelt Stefan Wessels. “Een wedstrijd van Heroes Den Bosch is veel meer dan een potje basketball in een gymzaal. Het is écht bijzonder. ‘Onze’ Maaspoort is met recht dé basketballhal van Nederland en bovendien een top eventlocatie waar wij zorgen voor sfeer en spektakel op en rond het veld,” benadrukt hij. Als geen ander weet Stefan Wessels hoe verrast mensen zijn wanneer ze voor het eerst een wedstrijd van de club bezoeken. Ze verwachten vier keer tien minuten basketball, maar Heroes Den Bosch biedt al jaren véél meer dan dat. Heroes Den Bosch is een entertainment company. Denk aan een dj, cheerleaders, pauze/timeout spellen, dance acts en spectaculaire verlichting, waardoor een basketballwedstrijd in Den Bosch aardig Amerikaans aandoet.

42


In 2016 nam Bob van Oosterhout de Bossche basketballclub

Heroes Den Bosch speelt vanaf september in de nieuwe BNXT

over. Met zijn gepassioneerde mensen op kantoor bouwde hij

League (met clubs uit Nederland en België) en komt ook uit in het

aan het team, de faciliteiten én de Business Club. Het resultaat?

nationale bekertoernooi en de FIBA Europe Cup. Dit betekent veel

“De Business Club van Heroes Den Bosch is een informele plek,

thuiswedstrijden en dus volop mogelijkheden voor ondernemers

toegankelijk voor bedrijven van alle grootten en uit alle branches.

om te netwerken of een zakelijke relatie te trakteren op een

Inmiddels is er een breed scala van ruim 120 bedrijven lid en

spectaculair en professioneel avondje uit. Voor Stefan Wessels

dit aantal groeit gestaag door,” aldus Wessels. Hij vervolgt:

is het drukke speelschema vooral een geschenk. “Het biedt ons

“Het is een uniek zakelijk platform, waar de ondernemer de

steeds weer opties om onszelf te verbeteren. Heroes Den Bosch

gelegenheid heeft om een bijzondere avond uit te combineren

is een basketballclub met een rijke historie en grote ambities. Elk

met het vergroten van het netwerk en het aangaan van duurzame

seizoen, of eigenlijk iedere dag, willen we beter presteren, de lat

zakelijke relaties.”

nóg hoger leggen. Met diezelfde insteek runnen wij onze Business Club.”

Door het enthousiasme onder de businessclubleden zijn tal van eigen initiatieven ontstaan, gaande van netwerkdiners tot een

Benieuwd naar de mogelijkheden wat betreft een lidmaatschap,

eigen Business Club basketballteam met ondernemers die elkaar

meer exposure of een wedstrijdarrangement? Neem contact op

op een andere manier willen ontmoeten. En dát is wat Wessels

met Stefan Wessels via stefan@heroesdenbosch.com.

met zijn team graag faciliteert: “Mede door het enthousiasme van de leden heeft de Business Club van Heroes Den Bosch zich

Door: Claudia Kranenburg

ontwikkeld tot een sterk netwerk, waaruit in de afgelopen jaren enorm veel onderlinge samenwerkingen zijn ontstaan. Er zijn zóveel verschillende bedrijven binnen het netwerk dat er altijd wel iemand is die je het product of de dienst kan leveren waar je naar op zoek bent. Om het contact sneller te leggen en ervoor te zorgen dat ondernemers met elkaar in verbinding blijven, maken we gebruik van een speciale Business Club app van Bundeling. Hiermee houden we bovendien alle sponsors op de hoogte van het zakelijke nieuws én natuurlijk de topprestaties van onze basketballers.”

43


Ben je als ambitieuze startup, scale-up of innovatief mkb-bedrijf in Midden-Brabant op zoek naar groeikapitaal? Heb je een business case die voor reguliere financiers moeilijk of uitdagend is? Dan kun je jouw ondernemingsplan pitchen bij de Financieringstafel van Midpoint Brabant. Je gaat in gesprek met dé topfinanciers uit de regio en weet al snel wie je plan verder wil brengen en wat de financieringsmogelijkheden zijn.

BOOST JE ONDERNEMING MET DE MIDPOINT BRABANT FINANCIERINGSTAFEL De experts van de Financieringstafel helpen je met een

De financiële experts van de Financieringstafel doen belangeloos

onafhankelijk en gratis advies over je plan, de financiering en

mee, met het oog op het verder bevorderen van de economische

het ondernemen zelf. Met antwoorden op vragen als: hoe kom

bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zuid-Nederland. De Midpoint

je over, hoe verbeter je je plan, hoe pak je het aan, hoeveel geld

Brabant Financieringstafel is er voor ondernemers uit deze negen

is daarvoor nodig en welke partners kunnen je helpen? Met één

gemeenten van de regio Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen,

keer pitchen heb je al meteen een groot aantal partijen bij elkaar

Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg,

die je later mogelijk nog nodig hebt. En je krijgt al in een vroeg

Waalwijk.

stadium kennis over de financiering die noodzakelijk is om jouw business goed te laten renderen.

De Financieringstafels worden aanbevolen door ENZuid (Economisch Netwerk Zuid-Nederland) en het Ministerie van

Met de Financieringstafel krijg je dus snel toegang tot kennis,

Economische Zaken en Klimaat. ENZuid is het strategisch

kapitaal én een relevant netwerk van onder andere banken,

samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de

participatiemaatschappijen, adviseurs, accountants, fiscaal

provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

juristen, subsidiënten, venture capital organisaties, kredietunies, crowdfunds enzovoorts. De partners van de Midpoint Brabant

Wil je meer informatie, neem contact dan op met:

Financieringstafel zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, BOM, RVO,

Bart Taminiau, barttaminiau@midpointbrabant.nl,

Midpoint Brabant, gemeente Tilburg en Braventure.

tel. 06-46056041.

Bekijk de video over wat de Midpoint Brabant Financieringstafel voor jouw organisatie kan betekenen.

Download de informatiefolder.

44PERSONEELSSHOP VOOR ISK-BEDRIJVEN TWM BIEDT INTERESSANTE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDE VOOR MEDEWERKERS Het merendeel van de twintig ISK inkoopprojecten biedt direct

uitstekende service met onze professionele klantenservice.’ ISK

voordeel aan de bij het Kempische inkoopcollectief aangesloten

heeft zich verzekerd dat het project geen bedreiging vormt voor

lidbedrijven van OBGB, OE, OVBRM en POB. Een aantal projecten

de lokale bedrijven. ‘Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten

richt zich op voordeel voor medewerkers. En daar komt vanaf

de overstap gemaakt hebben naar online bestellingen. Door

oktober 2021 een zeer interessant concept bij: in samenwerking

middel van het bundelen van de regionale inkoopkrachten,

met het Bladelse lidbedrijf TWM biedt ISK haar aangesloten

hebben we juist de verzekering dat de ontzorging, techniek,

leden een volledig verzorgde, exclusieve personeelsshop.

bezorging en service bij een lokale speler ligt.’ geeft Wim van Eijk

Daarmee kunnen ondernemers een mooie kosteloze secundaire

aan. Uiteraard voorzien de systemen, waar TWM al jaren mee

arbeidsvoorwaarde bieden aan hun medewerkers. TWM is

werkt, dat er sprake is van een snelle levering en de mogelijkheid

een zelfstandige werkmaatschappij binnen de TOM-Group in

om te verzenden naar huisadressen binnen de gehele EU. Peter

Bladel en richt zich op de zakelijke markt. De TOM-Group is

Boeijkens, verantwoordelijk als Business Unit Manager voor

een internationale e-commerce organisatie met naast TWM, 14

TWM benadrukt dat dit unieke concept er niet alleen is voor het

consumentenwebshops, een fysieke winkel en actief op nationale

personeel: ‘Voor werkgevers ligt er een mooie kans om bij speciale

en internationale platformen als Bol.com en Amazon. Binnen de

gelegenheden zoals Sinterklaas, Kerst of verjaardagen iets extra’s

TOM Group werken ruim 650 medewerkers.

te doen via de personeelsshop met vouchers of waardebonnen. Daarnaast kunnen werkgevers ook tegen zeer aantrekkelijke

Wim van Eijk, voorzitter van ISK: ‘Inmiddels werken we binnen

prijzen producten kopen via de groothandel voor eigen gebruik.

meerdere projecten samen met één van onze leden uit de regio

Ook kan er voor medewerkers het fiscaal interessante project van

en ik ben er erg trots op dat we dit aanbod kunnen doen. Lokaal

bedrijfsfietsen worden opgetuigd. Dat is ontzorging ten top!’ En

zaken doen geeft toch nét dat beetje extra.’ TWM biedt bedrijven

laat dat nou precies één van de ISK-doelstellingen zijn!

de mogelijkheid om gebruik te maken van een personeelsshop, volledig in de look & feel van het individuele lidbedrijf. Tom te

www.iskempen.nl

www.twm-bv.com

Riele, CEO van TOM Group geeft aan dat er tijdens de zomer hard gewerkt is om het project samen te kunnen presenteren: ‘ We bieden medewerkers alle ruim 400.000 unieke producten van TWM met een exclusieve korting aan. Werknemers profiteren als consument in wezen van de zakelijke groothandelsprijzen die de werkgever voor hen heeft gefaciliteerd.’ Een interessante extra service en arbeidsvoorwaarde voor personeel. Voor werkgevers zijn er geen kosten aan verbonden voor het inzetten van de personeelsshop, ook niet aan het eenmalig inrichten van de personeelsshop. TWM neemt alle kosten voor haar rekening. Alle producten in de personeelsshops zijn gebaseerd op groothandelsprijzen waarmee er mooie kortingen ten opzichte van consumentenprijzen kunnen worden aangeboden. Tom te Riele: ‘Inmiddels hebben we een enorm assortiment op het gebied van fiets, fietsonderdelen- en accessoires, speelgoed, sport, boeken, brillen, auto-accessoires, feestartikelen, artikelen voor huis en tuin, dierenbenodigdheden en health & beauty. Kortom

Joost Bierens, Peter Boeijkens (beiden TWM), Hetty van der

alles in de non-food vrijetijdssector. We bieden daarnaast een

Hamsvoort en Wim van Eijk (beiden ISK).

ISK biedt lidbedrijven voordelige raamcontracten aan op het gebied van: Arbo - RI&E - Inkoop gas en elektriciteit – Afvalverwerking – Vaste en mobiele telefonie – Kantoorartikelen – Glasbewassing – COVID Sneltesten - Controle brandblusmiddelen – Kantinebenodigdheden – BHV opleidingen – Heftruck- en hoogwerker, TCVT en Code 95 opleidingen – Kantoormachines – Collectieve zorgverzekering – Haal en brengservice post – E & W Inspecties - Glasvezel – Koffie – Credit Management – Personeelsshop

4648


49


CREATIEVE CAMPAGNES ÉCHT IMPACT LATEN HEBBEN? KAN GEWOON! VANDAAG NOG. W

ij zijn Today is Canday. Bureau voor merken en marketeers van vandaag, die willen verrassen, niet vervelen. Die impact willen genereren voor hun merk. Durfals die geen bestaand publiek lénen, maar een éigen publiek creëren. Transparant. Multidisciplinair. Even realistisch als visionair. Voor iedereen die onze mix van creatives én nerds, als springplank voor nieuwe ideeën ziet.

Magie & Mechanisme Today is Canday bedenkt en ontwikkelt creatieve campagnes die merken en mensen verbinden en in beweging brengen. Met frisse ideeën, die aandacht trekken door hun magie (vorm & verhaal) en die effect hebben door slimme mechanismen (tactiek & technologie). Vier pijlers, die, indien juist gebruikt, het verschil maken.

Create. Activate. Accelerate. Wij geloven erin dat creativiteit kan, nee moet, bijdragen aan de doelstellingen van bedrijven. Door het activeren van hun doelgroepen, of deze nu extern of intern zijn. En zo bedrijven verder te helpen groeien, transformeren en ontwikkelen. Daar staan wij voor en daar mag je ons op afrekenen. 50


Creative Mathness Onze kennis houden we niet voor onszelf, dat mag gedeeld worden. Om bedrijven te helpen (zelf) meer uit hun campagnes te halen, hebben we daarom ons ‘Campaign Playbook’ geschreven. Hierin nemen we iedereen die dat nodig heeft of interessant vindt stap voor stap mee in het creëren en realiseren van impactvolle campagnes door creativiteit en data te combineren. Je leest wat er allemaal bij komt kijken om een campagne te starten, welke disciplines hier (idealiter) bij komen kijken, hoe je doelstellingen kunt behalen en wat je zelf in huis moet hebben. Daarnaast geeft het zowel de doorgewinterde marketeer als de minder ervaren marketeer inzichten die meteen toepasbaar zijn binnen het bedrijf. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, dan is ons Campaign Playbook via onze website te downloaden.

Samenwerken

“Onze kennis houden we niet voor onszelf, dat mag gedeeld worden.”

We werken samen met prachtige Brabantse bedrijven zoals Hoppenbrouwers Techniek, Brabant geeft Energie en Van der Velden Rioleringsbeheer. Maar ook (internationale) merken als Domino’s Pizza, HORNBACH, Merz Aesthetics en ElectroWorld voelen zich thuis bij ons bureau. Of het nu retailformules zijn of business-tobusiness merken; overal waar creativiteit, goede content en een slim mechanisme doelstellingen kan (helpen) realiseren, is Today is Canday van toegevoegde waarde. Dit is ook de basis voor de samenwerking met Brabant in Business waarbij we het platform nóg meer toegevoegde waarde gaan geven voor bedrijven. Benieuwd wat dit platform voor u kan betekenen? Maakt gerust dan eens een afspraak!

51


De onderzoeksgroep Business Innovation van Fontys Hogeschool Venlo doet onderzoek naar Ento-Food. Dit is een nieuwe categorie levensmiddelen die op het zuidelijk halfrond al eeuwen een grote populariteit geniet, maar in Europa nog amper een rol speelt. Naast een breed scala van wel tweeduizend verschillende soorten eetbare insecten, zijn de geweldige smaak en hun hoge voedingsgehalte grote voordelen van Ento-Food. Daarnaast kunnen insecten met eenvoudig gft-afval gevoed worden en met weinig energie gekweekt worden. Derhalve is de vraag die deze onderzoekers zich stellen: “Waarom en hoe worden insecten ook in Europa de nieuwe eiwitbron in de toekomst? “.

GET ‘INSECTED’ DOOR NIEUWE VOEDINGSMIDDELEN MET EEN GEWELDIGE SMAAK! Waarom insecten?

moment wordt 50% van het bewoonbare landoppervlak gebruikt

De wereld wordt geconfronteerd met een drastische klimaatcrisis

voor agrarische doeleinden. Om de resterende ecosystemen goed

die dringend actie vereist in alle bedrijfssectoren. Voedsel is de

te beschermen, is het zaak dit percentage niet verder te laten

sterkste hefboom om welzijn en duurzaamheid op aarde te

lopen. Het is daarom belangrijk dat wij denken in termen van

optimaliseren. De vraag is echter niet of we de agrofoodsector

productiesystemen die gebruik kunnen maken van bestaande

moeten hervormen, maar hoe we dat zo snel mogelijk kunnen

afvalstromen, weinig energie verbruiken en flexibel zijn qua

doen. Er is daarom reden genoeg om serieus te experimenteren

locatie.

met zeer efficiënte en ruimtebesparende voedselproductie. Op het

Natalia Naranjo-Guevara and Sonja Floto-Stammen search for options to increase insect food acceptance in Europe.

52


FOOD

Gezondheid boven duurzaamheid Er zijn twee groepen mensen. Degenen die niet geloven dat hun gedrag de wereld kan veranderen en degenen die ervan overtuigd zijn dat de bijdrage van elk individu grote opschudding teweeg kan brengen. Everett Rogers’ Diffusion of Innovation Theory stelt dat een kleine groep ‘innovators’ als rolmodel kan fungeren voor een groep zogenaamde ‘early adopters’. Deze zijn op hun beurt overtuigend genoeg om een vroege meerderheid te behalen. Het is een model uit de marketingwetenschap dat de basis vormt voor het werk van de Business Innovation onderzoeksgroep. Hiervoor richten de onderzoekers zich op eigenschappen die de aandacht trekken van de kleine groep innovators. De meest veelbelovende eigenschap om consumenten te overtuigen is niet dat het eten van insecten de wereld zal redden, maar dat een insectensnack bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn. Dit laatste is veel tastbaarder dan het abstracte idee om minder land of energie te verbruiken. De onderzoekers van Fontys zijn er zelf van overtuigd dat duurzaamheid een belangrijk motief is voor de vestiging van Ento-Food in Europa. Voor het succes van dit nieuwe type voeding is het echter veel belangrijker dat mensen geloven in hun superfood-eigenschappen. Zo bevatten meelwormen vitaminen die normaal alleen in voedingssupplementen te vinden zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld dienen als een extra portie hoogwaardige eiwitten in een salade.

Japanese Sushi-Style is one of the strategies to make insects a

Bovendien bevatten ze nuttige voedingsvezels om de darmflora

delicious taste experience.

stimuleren. Al deze kenmerken hebben het potentieel om een nieuwe voedselcategorie te worden. Er rest daarom maar één

chef-koks om heerlijke en mooie smaakervaringen te ontwikkelen

dringende vraag die beantwoord moet worden: Hoe kun je

die nodig zijn om de ‘innovators’ te overtuigen om een nieuwe

insecten zo lekker klaarmaken en er ook aantrekkelijk uitzien?

gezonde en duurzame voedingscategorie te proberen: ENTOSUSHI.

Smaak en uiterlijk zijn de sleutel om ‘insected’ te raken

Kansen voor de toekomst

Onderzoekers hebben geconcludeerd dat de acceptatie van

Of het nu gaat om voedsel voor mensen of voer voor dieren:

consumenten van insecten drastisch toeneemt als de insecten

insecten zullen een prominentere rol gaan spelen in het

verstopt zitten in bekende recepten, zoals hamburgers of

voedselsysteem van de toekomst. Zij zullen één van de vele

pannenkoeken. Een vertrouwde smaak maakt het makkelijker

ontwikkelingen zijn die het mogelijk maken om de landbouw te

om de verwachting in een gewenste richting te sturen. Een

herstructureren tot een duurzaam en gezond systeem om onze

knapperige, nootachtige, kruidige smaak, misschien geassocieerd

ecosystemen op aarde in stand te houden.

met een speciale kruidennoot, kan nieuwsgierigheid opwekken. Niemand wil echter ogen of vleugels in hun bord zien. Daarom is het een logische keuze om te beginnen met het incorporeren van pure insectenpoeder dat als vervanger kan dienen voor minder voedzamere granen. Het scenario waar de onderzoekers echter van dromen is een herhaling van het sushi-succesverhaal. Vóór de jaren negentig

Geschreven door dr. Sonja Floto-Stammen (voedingswetenschapper)

kon geen Europeaan zich voorstellen om rauwe vis in hun dieet

en dr. Natalia Naranjo-Guevara (entomoloog) - beiden lid van de

op te nemen. Toch heeft sushi zijn weg gevonden van een luxe

onderzoeksgroep Business Innovation van de Fontys International

delicatesse tot in het schap van de supermarkt en vandaag is het

Business School in Venlo.

een populaire gezonde en smakelijke voedingscategorie. In een lopend project werkt de onderzoeksgroep samen met Japanse

Vertaald door Koen Merkus.

53


Langs de A2 krijgt het nieuwe Hotel Eindhoven – Best langzaam maar zeker een gezicht. Van de twaalf verdiepingen die het gebouw straks boven de regio uittorent, worden de laatste verdiepingen nu gerealiseerd. Het spiksplinternieuwe Valk Exclusief hotel gaat straks 198 kamers tellen waarvan 32 suites. Ook op zakelijk gebied heeft Hotel Eindhoven-Best veel te bieden. De bouw ligt op schema en de opening staat op dit moment in het najaar van 2022 gepland.

IN DE STEIGERS VAN DER VALK HOTEL EINDHOVEN-BEST

The story behind

Relou. Ook Daimy, de oudste dochter van Marcus en Alice, is

De gezichten achter Hotel Eindhoven-Best zijn Marcus en Alice

nauw betrokken bij het bouwproces en zal uiteindelijk werkzaam

van der Valk. Een aantal geleden heb ik een brief geschreven

zijn in Hotel Eindhoven-Best.

aan de omliggende boerderijen of wij namens de familie ooit

54

een hotel mochten bouwen op deze plek’, zegt Marcus. De jaren

Alice van der Valk ontfermt zich over de complete inrichting

gingen voorbij en Marcus kreeg uiteindelijk toestemming om

van het pand. Recente procjecten die Alice op haar naam

zo zijn droom te verwezenlijken. ‘De locatie is prachtig: dicht bij

heeft staan zijn onder andere Ivy Boutique Wellness, De Valk

het vliegveld en het episch centrum genaamd Eindhoven.’ Er is

Versmarkt, Tante Tokkie, Proeflokaal Mimi en Van der Valk Hotel

gekozen om samen te werken met de lokale aannemer Huybregts

Apeldoorn. ‘Elementen uit de jaren zeventig en tachtig worden


FOOD

straks doorgevoerd in het interieur van het hotel Eindhoven-

Omringd door bomen en natuur fungeert het hotel zich als de

Best’, verklapt Alice. Denk hierbij aan een touch of gold, vintage

ideale fietslocatie. Ook komt er een bushalte voor het hotel

materialen, bijzonder marmer en notenhout elementen. ‘Ook

die hotelgasten naar het centrum brengt. Alhoewel, het hotel

willen wij een hotel op de kaart brengen dat zich onderscheidt

heeft van zichzelf al veel te bieden. De skybar is hier een goed

van andere hotels in de omgeving.’ We willen bijvoorbeeld een

voorbeeld van. Deze multifunctionele bar bevindt zich op 50

huiselijk parfum doorvoeren die door het hele hotel te ruiken is.

meter hoogte waarbij er op hoog niveau wordt gekookt. De echte

Zo zullen hotelgasten zich hopelijk meer thuis voelen wanneer zij

klassiekers eet je in het restaurant op de begane grond. Verder

meerdere malen het hotel bezoeken.

zal Hotel Eindhoven-Best beschikken over een grote fitnessruimte plus een luxe wellness met verschillende sauna’s en een gigantisch

Back in business

zwembad (25 meter) waar de hotelgasten baantjes kunnen

De verwachting is dat het nieuwe hotel ook een belangrijk

trekken. Ook is het straks mogelijk om massages en beauty

vertrekpunt gaat worden voor vakantiegangers en zakenreizigers.

treatments te boeken in het hotel.

Hotel Eindhoven-Best krijgt straks 22 vergaderzalen waarvan de grootste zaal in totaal 800 mensen kan herbergen. De modernste

Groen hotel

vergaderfaciliteiten zullen in elke zaal aanwezig zijn en elke

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het

meetingroom beschikt over daglicht. Verder is het mogelijk om

vaandel bij Van der Valk. Ook Hotel Eindhoven-Best wilt graag

op twaalfde etage te vergaderen waarbij het uitzicht fenomenaal

zijn steentje bijdragen om zo onze mooie planeet te beschermen.

is. Hotel Eindhoven-Best is ook de plek met een secret spot: een

Het zit namelijk zo: Hotel Eindhoven-Best wordt helemaal

knusse kroeg voor echte Brabantse gezelligheid. Deze zal in de

BREEAM-proof gebouwd. BREEAM is een methodiek om de

toekomst worden verhuurd voor feestelijke bijeenkomsten.

duurzaamheidsprestatie van vastgoed te beoordelen. Hierdoor zal Hotel Eindhoven-Best straks één van de meest duurzame hotels in

The pleasure of leisure

Nederland zijn.

Hotel Eindhoven-Best bevindt zich in het groene hart van Brabant.

55


Een jaar geleden werd in ’s-Hertogenbosch de ‘Data Driven AgriFood Future (DDAFF) Alliance’ gelanceerd. Een samenwerkingsverband van partners uit de Europa, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland die innovaties in de agrifood keten willen versnellen met behulp van data-technologie. Simon Maas, programmamanager AgriFood Capital en Maureen de Haan, International Business Development Manager FME, zijn de twee kwartiermakers van de DDAFF-alliantie. Zij vertellen over het eerste jaar.

DDAFF-ALLIANTIE VERSNELT DATA-INNOVATIE IN DE VOEDSELKETEN Voedselproductie sturen via data De voedselproductieketen kan veel duurzamer worden gemaakt door meer te sturen op basis van data. Data die inzicht geven in bijvoorbeeld groeipatronen van gewassen, het gedrag van dieren in stallen, veranderingen in bodemgesteldheid, voorraden in warehouses en koopgedrag van consumenten. Deze data zijn onder andere vastgelegd in sensoren, camera’s en IT-systemen. Volgens experts is het benutten van deze datastromen de sleutel voor het ontwerp van duurzamere voedselketens. Een slimme toepassing van data-technologie helpt ons onder andere om meer water en energie besparen, minder voedsel te verspillen, de diergezondheid te verbeteren of sneller te oogsten.

56


FOOD

In elkaars keuken koken

Betekenis voor ondernemers

Simon: “Wereldwijd hebben we dezelfde uitdagingen in de

Wat kan de alliantie betekenen voor partijen die met

manier waarop we voedsel maken en eten. We zien dat er in

datatechnologie aan de slag willen? Simon: “Ondernemers

elke regio aan min of meer dezelfde innovaties wordt gewerkt.

kunnen innovatievragen neerleggen bij de partners in de

Denk bijvoorbeeld aan oogstrobots, voedselverspillings-apps en

alliantie. De alliantie gaat vervolgens op zoek naar een geschikte

analyseprogramma’s met sensornetwerken in stallen of complete

gesprekspartner. Daarnaast kunnen Brabantse ondernemers

IT-systemen waarin al deze componenten samen komen. Het gaat

dankzij Regiodeal Noordoost Brabant vouchers aanvragen om hun

om een breed scala van complexe producten.”

eigen businesscase te laten onderzoeken. Er liggen mooie kanten voor ondernemers en de alliantie helpt geïnteresseerden graag op

Partijen die op dit gebied actief zijn, zijn continu op zoek naar

weg.”

kennispartners en voorbeeldprojecten. “Daar speelt de Data Driven AgriFood Future Alliance op in”, vervolgt Simon. “We

www.ddaff-alliance.org

kijken in elkaars keuken. Maar de ambitie is om verder te gaan: we willen ook in elkaars keuken kóken. Wetenschappers, ondernemers en sleutelfiguren van overheden gaan meer samenwerken in experimenten en onderzoeken.”

Noord-Brabant neemt het voortouw Noord-Brabant wil het voortouw nemen in data-innovaties om de voedselketen te verduurzamen. Juist hier omdat Brabant sterk is de drie disciplines die hierbij samenkomen: hightech, agrifood en data-technologie. ’s-Hertogenbosch was dan ook de plek waar vorig jaar oktober de negen partners uit zes landen hun samenwerking op dit gebied bezegelden. De partners zijn afkomstig uit Nederland, België, Denemarken, Duitsland, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. De Nederlandse partners zijn de provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital en FME.

Eén platform

26 oktober 2021: ONLINE CONFERENTIE DATA DRIVEN AGRIFOOD FUTURE Op 26 oktober, tijdens DataWeek NL, vindt de tweede conferentie ‘Data Driven AgriFood Future’ plaats. Deze conferentie gaat over de

De partners van de alliantie komen elke maand digitaal bij elkaar.

(inter)nationale samenwerking die nodig is om gemeenschappelijke

Maureen: ‘Dit alleen al is een enorme winst. Voorheen waren

barrières aan te pakken om data innovaties en de toepassingen ervan

er allerlei losse contacten tussen de regio’s, nu hebben we één

in de voedselketen te versnellen.

gezamenlijk platform. We wisselen kennis en ervaringen uit maar ook voorstellen van onze achterbannen. Een voorbeeld: één

‘Data Driven AgriFood Future’ is bedoeld voor iedereen die meer wil

van de partners heeft een open-source-platform, waar apps en

weten over de kansen van data in de voedselketen. De bijeenkomst

databases op kunnen draaien. Dit platform willen we beschikbaar

vindt plaats in ’s-Hertogenbosch en is online te volgen.

stellen voor software-ontwikkelaars in alle bij de alliantie aangesloten regio’s. Zo kunnen we eenvoudig gebruik maken van

Thema’s

software-componenten die ergens anders zijn ontwikkeld.”

Sprekers uit de praktijk, uit binnen- en buitenland, gaan in op drie

De kracht van Nederland

actuele thema’s: ■

De internationale alliantie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Maureen: “De kracht van Nederland zit ‘m in het

ermee doen? ■

integreren van hardware, software, agri en food. In Noord-Brabant

Data en vertrouwen; het gebruik van data kent veel vertrouwenskwesties, hoe zit het bijvoorbeeld met

is dat goed zichtbaar in de vorm van sterke machinebouwers, die met IT- en agri-bedrijven werken aan innovaties. Dat Noord-

Data naar actie; data verzamelen is één ding, maar wat ga je

eigenaarschap? ■

Data en vaardigheden; door de inzet van data en Artificial

Brabant deze expertisegebieden heel handig combineert,

Intelligence maken ‘oude’ banen plaats voor ‘nieuwe’. Hoe

erkennen ook de andere regio’s van de alliantie. Daarnaast is

maken we medewerkers klaar voor deze transitie?

Brabant sterk in het toepassen van kennis in de praktijk. Hierin lopen de universiteiten en het HBO voorop.”

De conferentie heeft een nationaal deel (14.00 – 17.00 uur) en een internationaal deel (20.00 – 22.00). Meer informatie en/of aanmelden: www.landbouwenvoedselbrabant.nl/ddaff

57


Netwerken maar dan 2.0, in de tijd van nu. Als je op zoek bent naar ‘oude jongens krentenbrood’ dan ben je bij ons niet aan het aan het juiste adres. Maar wanneer dan wel?

BRABANTSCHE HORECA VRIENDEN NETWERKEN VOOR MILLENNIALS Ontstaan - initiatiefnemers - even voorstellen

De Brabantsche Horeca Vrienden (BHV)

Het bovenstaande gezegde citeren we niet voor niets. Bij veel

Een netwerkclub 2.0 gericht op millennials die betrokken zijn in

netwerkclubs gaat het om ons kent ons, en als buitenstaander is

de horecabranche, die van elkaar kunnen leren en hun netwerk

het lastig om ertussen te komen. Echter een sterk netwerk hebben

willen uitbreiden met gelijkgestemde vakgenoten.

is een garantie voor succes helpt anders gesloten deuren te openen. Serial entrepreneur Charles van Goch, bekend van Mise

Je bent jong en je wilt wat

en Place en netwerker pur sang zag samen met Thomas Croughs

Als young professional wil je gelijkwaardige mensen uit je branche

(28 jaar, Staffable Payroll), een behoefte in een sterk regionaal

ontmoeten. Wij zien Linkedin als een informatiebron waar de

horeca leveranciers netwerk. Samen met Manon Swinkels (28 jaar,

persoonlijke warme leads die dit netwerk opleveren je écht verder

Heineken) en Anne van Oers (32 jaar, Delta Wines) wisten zij een

brengen.

zeer ervaren adviesraad bij elkaar te brengen om dit platform van de grond te tillen.

58


FOOD

Thomas Croughs, Staffable Payroll

Charles van Goch, Hospitality Synergie Group

Dit is de plek waar actieve millennials zich samen voegen, de

In praktijk zal dit in groepsverband kunnen door bijvoorbeeld

centrale spot gefaciliteerd wordt voor het delen van best practices,

iemand zijn verhaal te laten doen. Of in een 1 op 1 sessie, jij geeft

daar waar we brainstormen over de trends en ontwikkelingen

aan welke hulpvraag je hebt en je wordt gekoppeld aan een

in onze markt en elkaar hulpvragen durven stellen inzake onze

bestuurslid of adviesraad lid die jou gaat helpen. Een greep uit

persoonlijke carrièrepad. Hier hebben we het leuk met elkaar en

de adviesraad: Martin Damen (Managing Director van Opvallers),

kunnen we onszelf blijven ontwikkelen.

Jeroen Dona (Divisiedirecteur Beurzen en Events bij Libéma o.a. bekend van Brantballen en Beekse Bergen), Koen Sanders

De stabiele basis die de leden van de Brabantsche Horeca

(Directeur Hotels en Resorts Efteling), Charles Nix (Operationeel

Vrienden hebben, vloeit voort uit de vier inspirerende en tot in de

Directeur Rosval), Daan Peters (Directeur Field Sales Sligro), Tom

puntjes georganiseerde bijeenkomsten per jaar, uiteraard met een

van Fulpen (Verbinder bij Brabant Business Media), Charles van

hapje en drankje. Om jullie een idee te geven; we combineren

Goch (Directeur/eigenaar Mise en Place).

onze meetings met de jaarkalender van Libéma: Libéma Open (Hét grastennistoernooi), The Dutch Masters Indoor Brabant, Margriet Winterfair (achter de schermen) en een BHV tour dag door Brabant waar we horecaondernemers aan het woord laten. De rode draad: kennisoverdracht, lead generatie, inspireren en vermaakt worden.

Geven en nemen Als jong professional sta je midden in het leven. We hebben een hele duidelijke mening en we weten goed wat we willen. Maar weten wat je wil en dit uiteindelijk in praktijk kunnen brengen is een wezenlijk verschil. Aan ideeën ontbreekt het ons niet, maar als je alleen maar jonge ambitieuze tijgers bij elkaar zet, dan ontbreekt er een stukje ervaring. Een stukje advies van iemand die

Wil jij hier onderdeel van zijn? Zorg dan dat jij lid wordt en mis

het al een keer meegemaakt heeft.

niets meer van de Brabantsche Horeca Vrienden.

Door onze adviesraad hebben wij toegang tot het grootste

Neem contact op met:

Brabantse horeca netwerk. Zij zullen ons gaan helpen met onze

Thomas Croughs - 06 42 27 02 74

ambities concreet te maken en hier en daar de deuren te openen.

thomas.croughs@staffable.com

59


Chris Aelberts bezocht begin 2020 topchef Soenil Bahadoer | Restaurant de Lindehof met de vraag of hij een eigen specerijen/kruiden lijn met zijn naam mocht ontwikkelen. Daar waren beide ondernemers gauw uit. Het werd een begin van een mooi nieuw merk Spicychef®.

SPICYCHEF

®

GENIETEN OP STERREN NIVEAU

S

picychef® is een collectie van creatieve en culturele

in de spicychef® producten range verkocht of aangeboden mogen

diversiteiten, waar iedereen de kwaliteit van het leven kan

worden.

(her)ontdekken. Spicychef neemt ons mee met topchef ®

Soenil Bahadoer in de mooie wereld gastronomie, events, reizen

Spicychef® is altijd op zoek naar onderscheidende producten en

en geschenken.

ook daarom in gesprek met boer en tuinders die verrassende producten zelf telen. Voorbeelden zijn Dutch Wasabi die met

De naam van topchef Soenil Bahadoer mag nu al legendarisch

eigen teelt de verse Wasabi Rhizoom op de markt brengt.

genoemd worden. In het kader van 25 jaar De Lindehof (Nuenen)

Menige topchef is al bezoek geweest, maar Spicychef® dus

heeft hij op eigen kracht een jubileumboek uitgegeven. Een must

ook. Ander voorbeeld is het contact met hetzuyderblad.nl. Een

voor de liefhebbers van gastronomie. Een verhaal over zijn liefde

theeplantage in Soerendonk. Linda Rampen is daar bezig met

voor het vak, creativiteit, durf en zijn ondernemerschap. Maar het

wat moois. Spicychef® is in gesprek. Ook in de wereld van de

is tevens een aansprekend levensverhaal.

geschenkenbranche zijn grote marktpartijen zoals Tastemakers en Kapimex partners van Spicychef®. Een schitterende productenlijn

Spicychef is nauw verbonden aan deze topchef. Alle producten

staat klaar voor de komende eindejaars geschenken en

en diensten worden door deze topchef beoordeeld vooraleer ze

kertspakketten.

Chris Aelberts

Soenil Bahadoer

®

60


FOOD

Excellent Woonbeurs in Ahoy De leden van de Spicychef®club kunnen elkaar en Soenil Bahadoer zelf ontmoeten op de Excellent Woonbeurs van 25 t/m 28 november in Ahoy, Rotterdam. Spicychef® is aanwezig met een presentatie over reizen, geschenken en exclusieve food en non food producten. Spicychef®club leden worden via de eigen Spicychef®club Linkedin pagina op de hoogte gebracht van de activiteiten en worden desgewenst uitgenodigd voor het gratis bezoeken van de beurs. Lidmaatschap is kosteloos, maar men moet wel connecten.

Het begin. Spicychef® is ontstaan door internationale netwerken van telers van kruiden/specerijen te ontdekken. Chris Aelberts leerde traditionele boerenfamilies met inheemse gewassen kennen, raakte in de ban van hun traditionele kennis en bracht deze boeren en producenten uit werkelijk alle windstreken bij elkaar tijdens zijn conventie Map-expo. Natuurlijk koos hij voor zijn stad Eindhoven om de internationale gezelschappen samen te brengen. Corona gooit nu al twee jaar roet in het eten, maar dat is wat het is. Zoom bracht wel oplossingen om de communicatie actief te houden. Inmiddels is NBI International een betrouwbare adviseur en handelspartner in kruiden en specerijen geworden. www.spicychef.nl

61


Máxima MC (MMC) en woningcorporatie Trudo bekrachtigen hun samenwerking om op een innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan de vitaliteit en gezondheid van inwoners van de Brainport regio Eindhoven. Met het ondertekenen van een convenant, geven zij de eerder gestarte verkenning ‘Expeditie VitaalGezond‘ een vervolg. Onderdeel van het convenant is het uitvoeren van pilots in twee referentiewijken en het opzetten van een Experience Center op Strijp-S.

VERVOLG INNOVATIEVE SAMENWERKING MÁXIMA MC EN TRUDO IN BRAINPORT-REGIO EXPEDITIE VITAALGEZOND: PILOTPROJECTEN OP SNIJVLAK VAN WONEN, ZORG EN LEEFBAARHEID

Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo (links op de foto) en Jan Harm Zwaveling, voorzitter raad van bestuur van Máxima MC, tekenen het convenant. 62


FOOD

Gezond zijn en blijven in de slimste regio

Betrokkenheid bewoners Brainport

Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de raad van bestuur van

Naast medisch wetenschappelijk onderzoek, innovatieve

Máxima MC: “Vitaliteit, preventie en leefstijl vormen steeds

technologie, data, bewustwording en kennis over

meer een speerpunt als het gaat om gezond zijn en gezond

verandervaardigheden staat met name de betrokkenheid van

blijven. Om kwalitatief de beste en ook betaalbare zorg te

bewoners centraal bij de uitvoering van projecten. De partijen

kunnen blijven leveren, willen we als topklinisch ziekenhuis,

kozen voor twee referentiewijken, namelijk De Bennekel en

preventiezorg en een vitale leefstijl onderdeel maken van de zorg

Strijp-S. Van Kroonenburg: “We gaan hier ‘Livinglabs’ opzetten

van de toekomst. In onze visie is het essentieel om daarbij ook de

waarbij we nadrukkelijk de aansluiting zoeken met nieuwe

woon- en leefomgeving van bewoners te betrekken. We moeten

samenwerkingspartners zoals zorg- en welzijnspartijen of

zoeken naar manieren om door middel van meer zorg aan huis

verzekeraars, maar ook met bestaande initiatieven. In een latere

ziekenhuizen minder te belasten.”

fase willen we samen met toekomstige partners een VitaalGezond Experience Center opzetten op Strijp-S. Daarbij kun je denken

“En dat is het domein waar wij actief zijn”, vervolgt Theo van

aan een plek voor kennisdeling en ontmoeting, maar ook aan

Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo, “het verbeteren

een ‘proefwoning’ waarin allerlei technologische toepassingen

van leefbaarheid van wijken en buurten zit in het DNA van Trudo.

kunnen worden getest en uitgeprobeerd. Uiteindelijk willen we de

Vanuit onze missie Supporting People ondersteunen wij bewoners

opgedane ervaringen toepassen in nieuw te bouwen woningen

hierin, zelf of via ons netwerk. Dankzij de samenwerking

waarin preventiezorg wordt verleend en een vitale leefstijl wordt

met Máxima MC kunnen we dit nieuwe onderzoeksgebied

gestimuleerd.” Meer informatie hierover is te vinden op

gezamenlijk exploreren. En uiteindelijk meerwaarde creëren op

www.expeditievitaalgezond.nl.

het snijvlak van zorg, wonen en de woonomgeving. Onze eerste kennismaking en verkenning smaakte naar meer, nu zetten we the next step.”

63


Het slot is van de samenleving, de economie zit in de lift en we mogen weer samenkomen. Dit is hét moment om als ondernemer je kansen te pakken!

BEN JIJ FUTURE PROOF?

M

aar hoe dan? Bijvoorbeeld door nú te innoveren en je bedrijfsprocessen te digitaliseren. Het digitaal maken van de onderscheidende dienstverlening van jouw bedrijf

is de basis om weer in contact te komen met je klanten en om te bouwen aan een relatie. Digitalisering van het klantcontact betekent een verandering van denkwijze en handelen van de organisatie. Er zijn veel keuzes te maken als je jouw klantbelevingsstrategie verder wilt optimaliseren zoals kiezen uit de beschikbare middelen om dit proces te ondersteunen. Maar hoe maak je de juiste keuze en hoe transformeer je jouw organisatie naar een digitale denkwijze?

64


Wil jij met je bedrijf op weg naar de toekomst? Hierbij de ultieme tips:

“Een efficiënte keten maak je samen met klanten en afnemers” Adriaan van Kalkeren - MCB

“Met digitalisering het verkoopproces ondersteunen is een middel om te groeien” Hendrik Hulscher - Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V.

“Het klantencontact verloopt digitaal en nietdigitaal, die kanalen moeten in elkaar overlopen” Hanneke Kézèr - Hanos

“Laat je informeren, bekijk wat de prioriteit heeft voor jouw bedrijf en begin klein” Wim Renders - HTSC

Wil jij op weg naar de toekomst en heb jij concrete vragen? Meld je dan aan voor een gesprek met een specialist via info@wtce.nl | wtce.nl | 040 – 237 4972 De MKB-deal is een samenwerking van de gemeente Eindhoven, WTCE, OVE, VNO-NCW Brabant Zeeland, Fontys en HTSC om het brede MKB te versterken. Met deze deal stimuleert het ministerie van Economische Zaken regionaal het midden- en kleinbedrijf en bieden zij ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, innovatie en internationalisering.

65


Het slimste communicatieplatform voor jouw organisatie Snel en makkelijk alle interne communicatie binnen je organisatie geregeld. AVG-proof en helemaal in jullie stijl en werkwijze

bundeling.com


overal, altijd én voor iedereen, ook op jouw groene werkplek!

Landweer 2a Zeeland | 085 20 20 720 | vantienen.nl


bazelmans.com

Choose the ultimate experience

Vaste installaties en verhuur in licht, beeld en geluid

Veldhoven De Run 4537 5503 LT Veldhoven 040 25 44 222

Amstelveen Kuiper� 3 1185 XS Amstelveen 020 44 15 060


Articles inside

Spicy Chef article cover image

Spicy Chef

2min
pages 60-61
Maxima MC article cover image

Maxima MC

2min
pages 62-63
WTC.E article cover image

WTC.E

1min
pages 64-68
Brabantse Horeca Vrienden article cover image

Brabantse Horeca Vrienden

3min
pages 58-59
Agrifood Capital article cover image

Agrifood Capital

4min
pages 56-57
Van der Valk Hotel Eindhoven-Best article cover image

Van der Valk Hotel Eindhoven-Best

3min
pages 54-55
Fontys Hogeschool Venlo article cover image

Fontys Hogeschool Venlo

4min
pages 52-53
ISK article cover image

ISK

3min
pages 46-47
Heroes Den Bosch article cover image

Heroes Den Bosch

3min
pages 42-43
MyTalentBoard article cover image

MyTalentBoard

3min
pages 32-35
Jumbo-Visma article cover image

Jumbo-Visma

2min
pages 36-37
PSV article cover image

PSV

3min
pages 38-41
Midpoint Financieringstafel article cover image

Midpoint Financieringstafel

1min
pages 44-45
Jan de Rijk Logistics article cover image

Jan de Rijk Logistics

4min
pages 28-31
Today is Candy article cover image

Today is Candy

2min
pages 50-51
Van de Vorst PR article cover image

Van de Vorst PR

1min
pages 18-19
Logistics Community Brabant article cover image

Logistics Community Brabant

3min
pages 24-25
Midpoint Logistieke Hotspot article cover image

Midpoint Logistieke Hotspot

1min
page 22
VNO-NCW article cover image

VNO-NCW

1min
page 23
HS Fashion article cover image

HS Fashion

1min
pages 14-17
Provincie article cover image

Provincie

3min
pages 20-21
Louwman Group article cover image

Louwman Group

4min
pages 6-9
Janssen de Jong Groep article cover image

Janssen de Jong Groep

3min
pages 26-27
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.