Page 1

ZOMER 2017 Brabant Business Magazine | Online | TV

In deze uitgave:

EINDHOVEN AIRPORT SPECIAL Coverstory

JOOST MEIJS


DE NIEUWE

JEEP® COMPASS

NU IN DE SHOWROOM BIJ CONTENT AUTOGROEP JEEP COMPASS VANAF €

JEEP COMPASS; DE NIEUWE RICHTING Waar u ook heen gaat, er zijn ontelbare, steeds nieuwe wegen om er te komen. De nieuwe Jeep Compass geeft u richting. Want hij heeft alles om van elke rit een avontuur te maken. De Jeep Compass is verkrijgbaar vanaf € 30.990. Voor de snelle beslissers hebben we nu de exclusieve Opening Edition. Standaard extra rijk uitgerust met onder andere 18’’ lichtmetalen velgen, lederen en stoffen interieurbekleding, automatische dual-zone airconditioning, Uconnect™ 8.4” NAV-infotainmentsysteem met Apple Carplay. Herbereken uw mogelijkheden en ontdek hem in de showroom. U bent van harte welkom.

Content Autogroep Pietersbergweg 3, 5628 BS Eindhoven, AUTOWIJK EINDHOVEN. Telefoon 040-2592800, www.contentautogroep.nl De prijs is incl. btw/bpm en de onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Afgebeelde auto kan afwijken van de werkelijke uitvoering. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl, voor handige tips om zuiniger te rijden. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op jeep.nl/verkoopvoorwaarden. Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

Gemiddeld verbruik: 4,4 - 6,9 l/100 km (1 op 14,5 - 22,7). CO2-uitstoot: 117 – 160 gr./km.

30.990


ZOMER 2017

COLOFON

Brabant Business Magazine | Online | TV

In deze uitgave:

EINDHOVEN AIRPORT SPECIAL

Het is weer de tijd: mensen gaan naar diverse bestemmingen om te genieten van hun welverdiende rust en ontspanning.

Coverstory

JOOST MEIJS

Hotspot Eindhoven Airport is letterlijk het centrum van bedrijvigheid, en dat wordt alleen maar meer.

Een uitgave van: Staat u ook op het punt van vetrekken? Team Brabant Business Magazine wenst u een geweldige vakantie. En natuurlijk veel leesplezier!

European Business Centre Luchthavenweg 81

Wij kijken niet alleen terug op een positief halfjaar. We kijken ook vooruit naar de volgende zes maanden – en verder. Want, vakantiebreak of niet, in Brabant gaat de Business gewoon door.

5657 EA Eindhoven T 085 0030040 www.brabantbusinessmedia.nl

Een van de leuke dingen van vetrekken is: (uitgerust) weer terugkomen. Tot binnenkort maar weer?

Verschijnt 4x per jaar, zowel in print als online.

UITGEVER Rob Verdijk T 06 12536340 rob@brabantbusinessmedia.nl

VORMGEVING Willigendael Communicatie & Creatie

TEKST Vincent J.B.M. Peeters (coverstory) Peter Blees

Rob

FOTOGRAFIE Peter van Hout

DRUK Kampert-Nauta

ONLINE www.brabantbusinessmedia.nl

COPYRIGHT 2017 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

3


EINDHOVEN AIRPORT IS VAN NATIONAAL BELANG Dat Eindhoven Airport niet meer die kleine regionale luchthaven is, is al lang duidelijk. Hetzelfde geldt in feite voor het vestigingsgebied van de luchthaven: Brainport Eindhoven, een innovatieve toptechnologieregio van inmiddels wereldformaat. Volgens Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport, is het ondenkbaar dat de tweede luchthaven van Nederland niet meebeweegt in het verwezenlijken van de ambities van dit economisch kerngebied. Joost Meijs kijkt over de grenzen van de luchthaven heen en die van de regio. Brabant Business Magazine zocht hem op en sprak hem hierover in Eindhoven.

Coverstory Joost Meijs Tekst: Marieke Croitoru


‘‘DE ONTWIKKELING VAN EINDHOVEN AIRPORT MOET VOORTKOMEN UIT EEN GEDRAGEN VISIE OP DE LUCHTHAVEN VAN DE VERSCHILLENDE STAKEHOLDERS’’ De luchthaven is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zet die groeitrend door de komende tijd? Eindhoven Airport heeft een vergunning tot en met 2019 waarbinnen de luchthaven stapsgewijs mag groeien naar 43.000 vliegbewegingen en ruim 6 miljoen passagiers. Mijn verwachting is dat de ontwikkeling van Eindhoven Airport ook daarna door zal zetten. En dat heeft alles te maken met de snelle groei van de luchtvaartmarkt. De consument vliegt steeds meer en volgens alle toekomstvoorspellingen zal dit, ook in Nederland, alleen maar verder toenemen. In Nederland zal die groeiende vraag naar vliegverkeer met name ontstaan in de economische kerngebieden waar Brainport Eindhoven er een van is. Dit houdt naar mijn mening in dat de groei van Eindhoven Airport dus nog niet ophoudt. Voorwaarde hierbij is natuurlijk dat dit maatschappelijk wenselijk is. Hoe bereidt de luchthaven zich hierop voor qua infrastructuur? Het vergunningskader voor de ontwikkeling tot en met 2019 is duidelijk en wat masterplanning betreft (infrastructuurontwikkeling aan zowel land- als luchtzijde) zullen we hier dan ook invulling aan gaan geven. De periode daarna is een andere. Eindhoven Airport is een organisatie waarvan infrastructuur het belangrijkste onderdeel is. Het is daarom erg van belang om tijdig voorbereidingen te treffen op dit gebied. We bereiden ons voor op een ontwikkeling naar 10 miljoen passagiers in 2025. Aangezien dit soort plannen en de 6

uitwerking ervan veel tijd kosten, loopt de luchthaven hierbij vooruit op de maatschappelijke discussie die de komende periode gevoerd gaat worden. Kan de bereikbaarheid van Eindhoven Airport nog worden verbeterd? De uitvoering van de Challengevariant, een nieuwe afslag aan de randweg N2 van Eindhoven en A58, gaat de komende jaren plaatsvinden. Dat betekent dat de bereikbaarheid van de luchthaven en de omliggende bedrijventerreinen via de weg dusdanig verbetert. Maar de bereikbaarheid via het openbaar vervoer is natuurlijk nog de grote onbekende, daar is helaas nog geen besluitvorming over. En dat zal zeker met de komst van een station verbeterd kunnen worden. Het liefst een Intercitystation, want dat heeft echt meerwaarde voor Eindhoven Airport. Het meest waarschijnlijke is dat het station gerealiseerd wordt aan het bestaande spoor tussen Eindhoven en Den Bosch ter hoogte van Eindhoven Acht. Waarom vliegen passagiers graag vanaf Eindhoven Airport? Het grootste deel van onze passagiers komt uit de regio. En voor hen zijn wij de dichtstbijzijnde luchthaven. Door de uitbreiding van het bestemmingenpakket de afgelopen jaren is Eindhoven Airport een logische keuze geworden voor reizigers die hier in de buurt wonen. Maar we zien ook steeds meer dat reizigers van verder weg komen. Een combinatie van prijs (we zijn een voordelige luchthaven) en een goede bereikbaarheid ligt

hieraan ten grondslag. Eindhoven is een knooppunt van snelwegen en spoorwegen en daarom is Eindhoven Airport een goed alternatief voor reizigers van verder weg. Onze klantbelofte is Always Easy dus we doen er alles aan om het hier gemakkelijk te maken, zoals korte wachtrijen door automatische inchecken boardingsystemen en geringe loopafstanden. Ook met de bouw van nieuwe infrastructuur proberen we dit zo te houden en daaromheen een heel interessant voorzieningenpakket aan te bieden: een hotel en diverse retail- en horecaconcepten om de tijd op de luchthaven zo aangenaam mogelijk te maken. Een aantal bekende A-merken hebben hun weg naar Eindhoven Airport al gevonden. En dat heeft een grote aantrekkingskracht op passagiers. Mensen weten wat ze krijgen en ook voor de internationale reiziger op de luchthaven is het natuurlijk heel vertrouwd. Hoe ziet de Eindhoven Airportpassagier er eigenlijk uit? Eindhoven Airport kent een veelvoud aan doelgroepen. De makkelijkste indeling is zakelijk (20 – 25 %) en leisure (de rest). Maar als je wat verder kijkt naar de profielen, dan valt er veel meer over te zeggen. Zo zijn er kenniswerkers uit bijvoorbeeld Zuid-Korea die bij ASML werken, maar hier vanuit een leisure doel vliegen. Voor het vestigingsklimaat van bedrijven in Eindhoven heeft het echter een bijzondere meerwaarde. Inkomende toeristen die via Eindhoven Airport naar Nederland komen om hier te recreëren, vormen natuurlijk ook een heel belangrijk zakelijk aspect


voor de recreatiesector hier. De Efteling is daar een mooi voorbeeld van. Dit attractiepark focust zich steeds meer op de internationale bezoeker. Waarom niet richten op de Italiaan en de Pool om naar de Efteling te komen? Eindhoven Airport levert hier een bijdrage aan. We worden samen groot. De luchthaven bevindt zich in het hart van Brainport Eindhoven. Wat houdt volgens jou deze regio in en hoe zou het er idealiter uit moeten zien? Brainport Eindhoven staat voor een belangrijk economisch krachtig gebied met een groot nationaal belang. Dat zit met name in de hoeveelheid Bruto Regionaal Product

‘‘INTERNATIONALE BEREIKBAARHEID IS VOLGENS MIJ EEN HEEL BELANGRIJK GOED VOOR HET VESTIGINGSKLIMAAT VAN DIT ECONOMISCH KERNGEBIED’’ dat hier geproduceerd wordt. Er is binnen de regio gekozen voor een bepaalde niche en dat is de hightechsector: een sector waar heel veel toegevoegde waarde in zit. Bij het zo goed mogelijk faciliteren van het technologiebedrijfsleven, hoort een bepaalde infrastructuur. Eindhoven Airport draagt hieraan bij door de regio internationaal bereikbaar te maken. Ik verwacht dat binnenkort ook intercontinentale bestemmingen worden toegevoegd aan ons netwerk. Maar ook de internationale school, een aantrekkelijke cultuursector en de connectie in de toekomst met Düsseldorf via het spoor zijn belangrijke factoren die hieraan bijdragen.

De regio heeft één signatuur. Maar als je kijkt naar de micro-omgeving van Eindhoven Airport (Flight Forum, Brainport Industries Campus, bedrijventerrein Eindhoven Airport en Eindhoven Airport zelf), dan kun je daar elkaar onderling veel meer opzoeken om er een homogeen en krachtig bedrijventerrein van Noordwest-Eindhoven van te maken. De boulevard die Eindhoven Airport aan gaat leggen zou je door kunnen trekken naar de omliggende gebieden met bijvoorbeeld een smart mobility systeem zodat er letterlijk beweging ontstaat tussen de diverse terreinen. Het feit dat wij in de terminal voorzieningen hebben, geeft bedrijven in de nabije omgeving de gelegenheid om daarvan gebruik te maken. Hoe verhouden de ambities van Brainport Eindhoven zich tot een verdere groei van Eindhoven Airport? Als je de Brainport Nationale Actieagenda bekijkt, dan heeft de regio zich gepresenteerd als van nationaal niveau. Dan kan het wat mij betreft niet zo zijn dat met zoveel internationaal bedrijfsleven en kenniswerkers een luchthaven daar niet verder in zou mogen ontwikkelen. Internationale bereikbaarheid is volgens mij een heel belangrijk goed voor het vestigingsklimaat van dit economisch kerngebied. Hoe draagt Eindhoven Airport bij aan een prettige en duurzame leefomgeving? De aanwezigheid van de luchthaven heeft goede maar ook minder

goede kanten. De internationale bereikbaarheid draagt al bij aan het leefklimaat van heel veel mensen in de goede zin van het woord. Het heeft echter ook negatieve kanten, zoals geluidsoverlast. We zijn met de regio bezig om de overlast van de luchthaven zo veel mogelijk te beperken. Een voorbeeld daarvan is het oprichten van een leefbaarheidsfonds waar onder andere Eindhoven Airport financieel aan bijdraagt. Daaruit kunnen allerlei projecten worden gefinancierd die uiteindelijk de leefbaarheid in deze regio vergroten. Wat is jouw oproep aan alle partijen die betrokken zijn bij het proces over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019? Om zo snel mogelijk aan tafel te gaan zitten. De ontwikkeling van Eindhoven Airport moet voortkomen uit een gedragen visie op de luchthaven van de verschillende stakeholders. Dat moet je zo snel mogelijk met elkaar willen bespreken want in 2019 loopt de horizon van de huidige vergunning af en moet er een nieuwe vergunning liggen die de nieuwe ambities faciliteert. Weeg ieder voor zich de meerwaarde van de luchthaven af tegen de negatieve aspecten en kom met een uitkomst wat je het zwaarst vindt wegen. We spreken over een regio van nationaal belang. Eindhoven Airport vormt een cruciaal onderdeel van de infrastructuur om deze regio in versnelling te brengen en dan moet je zo’n gevoelige discussie over een luchthaven durven en kunnen voeren. 7


Tekst: Peter Blees Foto’s:Peter van Hout

VERBINDING LUCHTHAVEN, BEDRIJFSLEVEN EN ONDERWIJS BRENGT VAART EN VERNIEUWING SAMEN NAAR GROTE HOOGTEN ROND EINDHOVEN AIRPORT Eindhoven Airport verbindt Brainport regio Eindhoven met Europa en de rest van de wereld. De tweede luchthaven van Nederland groeide in tien jaar tijd van 1 miljoen passagiers per jaar naar zo’n 5,7 miljoen passagiers in 2017. Ook in de regio zelf brengt Eindhoven Airport een toenemende connectiviteit, zo blijkt tijdens een rondetafelgesprek op de luchthaven. Samen komen de luchthaven, het bedrijfsleven en het onderwijs tot ongekende hoogten en prachtige vergezichten. 8

Joost Meijs, algemeen directeur Eindhoven Airport Hij is al vanaf 2006 bij de luchthaven werkzaam, sinds oktober 2008 als algemeen directeur. Onder zijn leiding groeide Eindhoven Airport naar 5,7 miljoen jaarlijkse passagiers (prognose voor 2017), een aantal dat tot 2019 nog mag groeien naar 6,5 miljoen. De verwachting is de luchthaven dan 2.000 directe arbeidsplaatsen biedt.

Joost Meijs


Hans-Bart Olijhoek, operationeel directeur Viggo Viggo is met zo’n 500 werknemers een luchtvaartdienstverlener in de breedste zin van het woord. Het bedrijf verzorgt afhandeling van passagiers, bagage en luchtvracht, beveiliging (via G4S), evenals cleaning. Viggo zorgt ervoor dat alle grondactiviteiten integraal, soepel en vlot verlopen. Hans-Bart is bovendien voorzitter Ondernemers Kontakt Eindhoven Airport (OKEA). Erik M. Vermeulen, business development manager, Brainport Industries Campus Brainport Industries Campus wordt dé campus van de maakindustrie. Bedrijven gaan hier in de toekomst hun kennis op gebied van productontwikkeling en technologie met elkaar delen. Erik gaat als verbinder van de bedrijven een grote rol spelen in het realiseren van de Fabriek van de Toekomst in een groen gebied, vlak bij de luchthaven. Ronald Slomp, general manager Novotel Eindhoven Ronald zwaait sinds twee jaar de scepter in dit 4-sterren hotel aan de rand van Eindhoven, bij de afslag van de A2, een paar autominuten verwijderd van Eindhoven Airport. Het hotel beschikt over 94 hotelkamers, 9 conferentiezalen, een restaurant met 100 zitplaatsen en een terras met 200 plaatsen, zwembad en prachtige tuin. Ger Merx, teamleider Summa College Het Summa College biedt in de regio Eindhoven meer dan 200 beroepsopleidingen op mboniveau. Ger is teamleider van o.a. de opleiding Luchtvaartdienstverlener die – voor zo’n 150 studenten – volledig wordt uitgevoerd op een unieke opleidingslocatie: op Eindhoven Airport in nauwe samenwerking met Viggo. Het ambitieniveau van Eindhoven Airport is weliswaar hoog, maar staat niet op zichzelf, zeg luchthavendirecteur JOOST MEIJS: “Onze ambities zijn opgehangen aan de ambities van de regio. We hebben al een enorme sprong gemaakt. In

de periode van 2010 tot en met 2016 zijn we meer dan verdubbeld: van 2,1 miljoen naar 4,7 miljoen passagiers; dit jaar groeien we door naar 5,6 miljoen.” “Tot 2020 mogen we nog groeien naar 6,5 miljoen reizigers”, vervolgt hij. “Daarover is overeenstemming bereikt met alle stakeholders en dit ligt vast in de vergunning, afgegeven door de ministeries van Defensie en Infrastructuur & Milieu. Over de vraag hoe we daarna verder willen, moeten we opnieuw overleggen met de partijen in onze omgeving. Kijken we naar de markt, dan is het geen enkel probleem om in 2025 op 10 miljoen passagiers uit te komen. De vraag naar internationale connectiviteit groeit nog steeds en Brainport heeft grote ambities. Maar relevanter is de vraag: wordt dat maatschappelijk aanvaardbaar geacht? Willen we als regio zelf het antwoord geven op die groeiende vraag naar luchtverbindingen of verplichten we de passagiers naar andere luchthavens in Nederland en omliggende landen uit te wijken?”

Hans-Bart Olijhoek

Erik M. Vermeulen

Ronald Slomp Het antwoord van Joost Meijs is duidelijk: “Ik vind het heel logisch dat Eindhoven Airport zelf verder kan groeien om de groei van de regio te faciliteren. Als je echt vindt dat Brainport een heel belangrijk economische kerngebied is en als je ook extra miljarden van het Rijk gaat vragen om onze regio in de top 3 van de technologische centra in Europa te krijgen, dan hoort daar internationale bereikbaarheid bij. Daar moet je als regio volwassen in zijn. Lastige zaken in de ontwikkeling van een luchthaven – zoals klachten over geluidsoverlast – moet je ook zelf zien op te lossen. Dat is een weging van belangen. Je biedt de regio internationale connectiviteit, het hele ecosysteem van de Brainportregio heeft dat nodig, net zoals we een internationale school en een goed opleidingssysteem van beroepsonderwijs tot universiteit nodig hebben. Dat vraag om een goede infrastructuur. De luchthaven is geen doel op zichzelf, maar faciliteert de regio.”

Ger Merx

9


Viggo groeide mee De andere gespreksdeelnemers kunnen dat alleen maar beamen. De economische groei van de regio, de groei van de luchthaven en hun eigen groei, dat hangt allemaal sterk met elkaar samen. Operationeel directeur HANS-BART OLIJHOEK van luchtvaartdienstverlener Viggo: “Wij zijn in dezelfde verhouding meegegroeid. Twintig jaar geleden hadden we hier een paar vluchten per dag, vooral naar Amsterdam en een aantal andere steden in Europa. Er kwam 1 keer per week een 737, dat was spannend, dan gingen we met z’n allen naar buiten. Toen waren we met 60 man, nu zijn we de 500 al voorbij, daarmee begint de omvang al aanzienlijk te worden.” Hans-Bart kan als voorzitter van Ondernemers Kontakt Eindhoven Airport (OKEA) ook wijzen op de werkgelegenheid op het bedrijventerrein: de luchthaven trekt veel bedrijven aan en zorgt voor een goed imago. “Op dit terrein, inclusief Flight Forum, werken zo’n 9.000 medewerkers. Daar zitten veel bedrijven bij met internationale medewerkers en bedrijven die op de een of andere manier een binding met de luchtvaart hebben, zoals catering en maintenance.” Een keerzijde: Eindhoven Airport trekt veel passagiers en dat zorgt ervoor dat de toegangswegen voller worden, 10

waarmee de bereikbaarheid van de bedrijven een zorgpunt blijft. Meijs: “We hopen dat op te lossen met de Challengevariant (zie kader), die moet leiden tot een betere verkeersafwikkeling. Wat betreft de besluitvorming is dat in kannen en kruiken, het moet alleen nog uitgevoerd worden. De volgende stap is de komst van een nieuw treinstation bij Acht, ter hoogte van de Anthony Fokkerweg. Daar profiteren de bedrijven straks eveneens van. We zien overigens dat veel werknemers van het bedrijventerrein hier een broodje komen eten. En ze maken hier afspraken vanwege de reuring. Voor het bedrijventerrein bieden we op die manier toch een enorm voorzieningenpakket: een hotel, restaurants en winkeltjes. Het is hier echt levendig, ook in het weekeinde.”

Novotel

Gunstige ligging Novotel Novotel Eindhoven, sinds 1988 gevestigd aan de Anthony Fokkerweg, plukt ook de vruchten van de ontwikkeling van de regio en de Airport. Het ligt min of meer aan de afslag van de A2 in een groene setting en op net iets meer dan een steenworp afstand van de luchthaven. General manager RONALD SLOMP: “We hebben een zeer ruime variatie aan gasten: zakelijke reizigers, congresgangers, toeristen en gezinnen met kinderen (kinderen tot 16 jaar overnachten en ontbijten gratis bij ons). Van het totaal aantal gasten is 12 tot 16 procent gerelateerd aan de aanwezigheid van de luchthaven, dus die komen hier als ze gaan vliegen of hebben gevlogen. Zeker gezien het feit dat er op de luchthaven zelf een hotel is gevestigd, is dat een goed percentage. Wij hebben natuurlijk wel wat extra faciliteiten, zoals een buitenzwembad en een mooie mediterrane tuin. We bieden bovendien een ‘zero emission shuttle’ naar de Airport.” Novotel profileert zich met succes als conferentielocatie: “We hebben 9 congreszalen, waaronder een zeer innovatieve boardroom (Brainport Park) met modern design en veel innovatieve multimediale voorzieningen. Vorig jaar hebben we een recordjaar gedraaid met een bezetting van boven de 80 procent.


Zeker zo trots ben ik op de reviewscore van 8,6 op gastvriendelijkheid, dat is een mooie erkenning voor ons hele team. Daarmee kunnen we het verschil maken. Gemiddeld werken hier zo’n 54 mensen, samen goed voor 32 fte. In toptijden zijn we met wat meer mensen natuurlijk. We kunnen nog steeds aan goed geschoolde medewerkers komen. In de toekomst zal dit een steeds grotere uitdaging worden. Summa College

geweldig vinden. Ze hebben niet meer het gevoel dat ze naar school gaan, zeggen ze. Op het moment dat ze in hun uniform op de bus stappen worden ze al gezien als een medewerker. Dat heeft een enorme impact op hun gedrag, het is veel minder schools. Ze voelen zich hier echt medewerker.” Het heeft het Summa College geen windeieren gelegd. “In drie jaar tijd zijn we gegroeid van 40 naar 150 studenten”, zegt Ger. En ook Viggo profiteert ervan: “Als de studenten later bij ons of bij een ander bedrijf in dienst treden, heb je er eigenlijk direct al een volwassen medewerker aan. Ze groeien in de stage al mee.” Het Summa College gaat overigens volgend jaar ook personeel van restaurant La Place van Belvedair op Eindhoven Airport scholen. “We scholen in toenemende mate ook mensen die al werken.”

ERIK M. VERMEULEN, innovation & business development manager van de campus: “Dat wordt een plek waar hightech toeleveranciers samenkomen om de Fabriek van de Toekomst vorm te geven. Dat gaat een enorme impuls geven: nieuwe bedrijven, nieuwe klanten en nieuwe productietechnologie. Brainport is gegroeid naar Mainport. Onze hightech sector werkt al op heel hoog niveau, maar op de campus willen we naar de next level. Doordat de bedrijven bij elkaar komen op 1 locatie krijg je echt co-creatie. Het is toch mensenwerk, hier krijg je toevallige ontmoetingen en gestructureerde samenwerkingen die tot een betere keten van toeleveranciers kunnen leiden. Dat willen we faciliteren. We hebben voor deze locatie gekozen vanwege de specifieke ruimtelijke kwaliteit.

La Place

Summa college op unieke plek De overstap naar gesprekspartner GER MERX van het Summa College is dan een logische. Het Summa College leidt immers de vaklieden voor de toekomst op voor vrijwel alle sectoren: van horeca tot zorg, van techniek tot welzijn. Ger is teamleider van o.a. de opleiding Luchtvaartdienstverlener, die – en dat is uniek in Nederland – geheel op locatie van de luchthaven wordt verzorgd, in nauwe samenwerking met Viggo. “Dat is de lijn van het Summa College: vroeger gebeurde bijna alles binnen de vier muren van de school, nu gaan we veel meer naar buiten, naar levensechte praktijksituaties. We werken hier prima samen met Viggo. We zetten bij dit bedrijf iets meer dan 20.000 klokuren stage weg. Daar zijn we heel blij mee, want dat vraagt veel van hen, bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding. Het belangrijkste is dat de studenten dit

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS: FABRIEK VAN DE TOEKOMST De opleidingen van Summa Techniek, nu nog grotendeels gevestigd aan de Frederiklaan in Eindhoven, gaan in de toekomst eveneens min of meer ‘naar buiten’. Deze opleidingen vinden een plek op de Brainport Industries Campus, een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. De campus wordt hét gezicht van de innovatieve hightech maakindustrie, een initiatief van o.a. Brainport Industries.

Daarmee kunnen we, in tegenstelling tot gebruikelijke bedrijventerreinen, echt een aantrekkelijke werkomgeving voor de maakindustrie creëren in combinatie met een compleet nieuwe huisvestingstypologie. Op die manier maken we een internationale showcase voor de hightech toeleverindustrie van Brainport. We realiseren een totaal nieuwe omgeving met een goede bereikbaarheid en een internationale oriëntatie. De ambitie is toch dat 11


BIC de internationale hub voor de maakindustrie wordt en dat ook nieuwe internationale OEM’ers Eindhoven weten te vinden.” Brainport Industries Campus zal totaal 200 hectare beslaan, gefaseerd te ontwikkelen in een uiterst groene, bosrijke setting: het nieuwe stadspark Brainport Park. De ligging bij de A2, Eindhoven Airport en het Beatrixkanaal garandeert optimale bereikbaarheid. Een eerste fase – totaal 61.000 vierkante meter grondoppervlak bebouwd – is nu in ontwikkeling. KMWE is daarin een belangrijke trekker, maar ook andere bedrijven en Summa Techniek komen over. OP WEG NAAR WERKELIJKE SAMENHANG De vergezichten die Erik schetst, maken zeker wat los bij de andere gespreksdeelnemers. JOOST MEIJS: “Het zou mooi zijn als we de gebieden die aan elkaar grenzen – het bedrijventerrein Eindhoven Airport, het Flight Forum en de toekomstige Brainport Industries Campus – werkelijk tot één gebied zouden kunnen maken. Het moet echt tot een symbiose komen, nu beleven we nog te veel barrières. Wij investeren enorm in ons buitengebied, 12

dat moet een soort boulevard worden. Hoe mooi zou het niet zijn als je die kon doortrekken naar Flight Forum, maar ook over de brug richting de Campus. Een gebied met werkelijke samenhang, toepassing van smart mobility, zoals zelfrijdende autosystemen. In die richting moeten we gaan denken, samen met de gemeente Eindhoven.”

HANS-BART OLIJHOEK: “Het is hoe dan ook belangrijk te zoeken naar verbinding over alle grenzen heen. Niet alleen tussen de bedrijventerreinen, maar ook tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Er moet echte synergie ontstaan. En verdere ontwikkeling van de samenwerking over de hele wereld is zeker zo belangrijk.”

ERIK M. VERMEULEN: “Dat kan een enorm innovatiekracht uitstralen en een geweldige boost geven. Wij hebben straks een centraal atrium waar kenniswerkers elkaar kunnen ontmoeten en een innovatieprogramma voor nieuwe productietechnologie kunnen ontwikkelen. Dan denk je aan een bruisend internationaal gebied waar veel gebeurt en waar je in het weekeinde met je kinderen of kleinkinderen heen gaat om de Fabriek van de Toekomst te bekijken.”

RONALD SLOMP: “Ik denk dat wij er ook nog meer uit zouden kunnen halen. Onze goede ligging, de mogelijkheden van Eindhoven Airport en de stad Eindhoven die steeds aantrekkelijker wordt, dat biedt veel mogelijkheden. Zeker als we nog meer de combinatie met de grote reisorganisaties zoeken.” Samen naar grote hoogten, dat mag zeker de conclusie zijn van dit rondetafelgesprek. De politieke discussie over verdere groei van de luchthaven zal daarin een rol spelen. “Op langere termijn zal technologische innovatie ook leiden tot het sterk verminderen van de overlast en van de nadelen voor het milieu”, zegt Meijs tenslotte. “Dat is geen kwestie van een paar jaar, misschien eerder van twintig jaar. Maar op termijn zal transport een veel goedkoper product worden dat draait op gratis opgewekte energie. Dat moeten we in ieder geval stimuleren.

GER MERX: “Het zou mooi zijn als het hoger beroepsonderwijs hier gedeeltelijk heen zou komen. De aansluiting mbo-hbo is erg belangrijk, daar werken we hier in Zuid-Nederland hard aan. Als je dan samen van een dergelijke contextrijke leeromgeving gebruik kunt maken, levert dat zeker meerwaarde op.”


�CHALLENGEVARIANT PROJECT WEGENSTRUCTUUR BRAINPORT PARK De Challengevariant betreft het aanpassen van bestaande wegen en de aanleg van nieuwe weginfrastructuur in het noordwestelijk deel van Eindhoven en de aangrenzende delen van Best en Oirschot: Grotere capaciteit van de Anthony Fokkerweg, de aansluitingen op de N2 en Flight Forum; Aanleggen van een verbindingsweg westelijk langs het Beatrixkanaal tussen de A58 en Anthony Fokkerweg (waaronder Spottersweg) en bijbehorende aansluiting op de Landsardseweg en de Luchthavenweg; Aanleggen van een verbindingsweg tussen GDC Acht en de A58 via Brainport Industries Campus Noord; Realisatie van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV-)verbinding op de Landsard; Realisatie van aansluiting op bedrijventerrein Westfields.

13


WERKEN EN ONTMOETEN IN EPIC ‘DIT IS ECHT EEN GEWELDIG GEBOUW’ Werken in EPIC Business Centre is werken in een inspirerende kantoor- en werkruimte op maat. Een dynamische werkomgeving in een open transparant gebouw, op steenworp afstand van de A2 en Eindhoven Airport. De huurders zijn dik tevreden. “Je kunt hier terecht voor een werkruimte vanaf 20 vierkante meter, vast of flexibel. Een kantoor met 100 of 1.500 vierkante meter vloeroppervlak en alles wat er tussen zit, behoort echter ook tot de mogelijkheden. Bedrijven kunnen in ons gebouw groeien, dat is natuurlijk het mooist, maar soms is het nodig om wat in te krimpen. En dat kan dan ook”, vertelt officemanager Yolanda Verberne. EPIC Spaces biedt bovendien

16

de mogelijkheid een werkplek, kantoor of spreekkamer flexibel te huren, vanaf 1 uur tot 1 maand. EPIC Business Centre bevat 20.000 vierkante meter vloeroppervlak, verdeeld over drie verdiepingen. De gebruikers kunnen beschikken over alle faciliteiten die ze nodig hebben, zoals vergader- en presentatieruimten en receptiediensten, maar ook over een grandcafé met zowel binnen als buiten een terras. Er zijn volop mogelijkheden voor ontbijt, lunch of catering van bijeenkomsten. Elke laatste donderdag van de maand is hier vanaf 17.00 uur een borrel – EPIC Thursty - voor de ondernemers en hun relaties. Yolanda: “EPIC Thursty is al een begrip aan het worden. In het concept van

EPIC is niet alleen ‘werken’ maar ook ‘ontmoeten’ belangrijk. We willen onze ondernemers nog meer gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Niet zelden leidt dat ook weer tot zaken doen met elkaar.” Het bedrijvencentrum kent een zeer gevarieerde samenstelling, van advocaat tot vloerkledenwebshop en van adviseur tot schoonmaakbedrijf. Twee ondernemers willen graag vertellen over hun ervaringen. EPIC Business Centre www.ebceindhoven.nl Luchthavenweg 81 5657 EA Eindhoven 040-2550530


OPEN EN TRANSPARANT Louis Verhulst is al 22 jaar in dit gebouw gevestigd met zijn internationaal opererende marketingen communicatiebureau Avante. “Voor ons is dit een ideale plek, want we reizen veel. Ik kan hier om 5 uur ’s middags nog op kantoor zitten werken, om 7 uur in het vliegtuig stappen en dan ben ik 9 uur ’s avond waar ik zijn moet. Dit is echt een geweldig gebouw, omdat het – dankzij de start als Fashion Centre – eigenlijk een winkelstructuur heeft, dus lekker open en transparant. Dankzij de flexibiliteit kunnen we meebewegen met de ontwikkelingen van de economie. Nu zijn we weer lekker aan ’t groeien, ook met een tweede bedrijf, Ateq: een Europees werkend distributiebedrijf voor onder andere Philips voice-recorders.”

STORMACHTIGE GROEI John Pijnenburg van webshop Superwinkel.nl is ook een zeer tevreden huurder van EPIC Business Centre: “Wij zitten hier iets korter, zo’n drieënhalf jaar nu. In die periode hebben we een stormachtige groei doorgemaakt: van 3 werknemers op een kleine 80 vierkante meter naar 16 werknemers op 300 vierkante meter. We wilden snel groeien, maar dat het in dit tempo zou gaan, daar hadden we niet van durven dromen. Geweldig dat onze ruimte zonder enig probleem kon meegroeien. Daarnaast zijn we erg blij met transparante karakter van het gebouw; we hebben dat in onze eigen ruimten doorgetrokken.” De groei van Superwinkel is gebaseerd op een groot aanbod van A-merken, scherpe prijzen, snelle levering en goede service. “Het heeft ons de laatste 4 jaar al 5 mooie Awards opgeleverd.”

17


Café EPIC… wat is er een hoop over te vertellen! Gepositioneerd tussen Flight Forum Café EPIC… wat is er een hoop over te vertellen! Gepositioneerd tussen Flight Forum en Eindhoven Airport is EPIC het kloppende hart voor een lekkere lunch. Niet alleen de en Eindhoven Airport is EPIC het kloppende hart voor een lekkere lunch. Niet alleen de gevestigde bedrijven binnen het EPIC Business Centre eten hier, maar iedereen uit de gevestigde bedrijven binnen het EPIC Business Centre eten hier, maar iedereen uit de buurt is welkom om te genieten van onze heerlijke menukaart en gezellige ambiance. buurt is welkom om te genieten van onze heerlijke menukaart en gezellige ambiance. Vanuit een simpele maar prangende vraag is in 2016 Vanuit een simpele maar prangende vraag is in 2016 het Café ontstaan. De gebouweigenaren wilden een het Café ontstaan. De gebouweigenaren wilden een plek creëren waar men een goede kop koffie kon plek creëren waar men een goede kop koffie kon nuttigen. Een plek waar bezoekers, medewerkers en nuttigen. Een plek waar bezoekers, medewerkers en ondernemers middels goede gesprekken aan hun ondernemers middels goede gesprekken aan hun relatie bouwen, onder het genot van een heerlijke relatie bouwen, onder het genot van een heerlijke lunch. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat lunch. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat collegae die samen lunchen een betere band met collegae die samen lunchen een betere band met elkaar opbouwen vanwege de informele relatie die zij elkaar opbouwen vanwege de informele relatie die zij vormen buiten hun professionele werkplek. Wanneer vormen buiten hun professionele werkplek. Wanneer je hen dan ook nog eens eten voorschotelt van de je hen dan ook nog eens eten voorschotelt van de beste kwaliteit, bereid door mensen die hun klanten beste kwaliteit, bereid door mensen die hun klanten enorm waarderen, dan verandert een lunch binnen enorm waarderen, dan verandert een lunch binnen no-time in een ware beleving. no-time in een ware beleving. Het eten wat Café EPIC serveert, vindt ook zijn weg Het eten wat Café EPIC serveert, vindt ook zijn weg buiten ons gebouw. Vanuit onze keuken serveren buiten ons gebouw. Vanuit onze keuken serveren we naast onze eigen locatie, ook eten aan andere we naast onze eigen locatie, ook eten aan andere kantoorpanden gevestigd op Flight Forum en kantoorpanden gevestigd op Flight Forum en

Eindhoven Airport. Wanneer er geen tijd is om plaats Eindhoven Airport. Wanneer er geen tijd is om plaats te nemen in het restaurant, café of ons buitenterras, te nemen in het restaurant, café of ons buitenterras, plaatsen onze klanten met het grootste gemak een plaatsen onze klanten met het grootste gemak een bestelling online om deze vervolgens binnen een bestelling online om deze vervolgens binnen een aantal minuten af te halen. Op deze manier beperken aantal minuten af te halen. Op deze manier beperken we ons niet alleen tot ons eigen café, maar reikt de we ons niet alleen tot ons eigen café, maar reikt de kracht van ons voedsel nog een stuk verder! kracht van ons voedsel nog een stuk verder!

“Ik denk dat het voor heel veel mensen echt “Ik denk dat het voor heel veel mensen echt een lunch & rustpunt is. Geregeld worden er een lunch & rustpunt is. Geregeld worden er zakenrelaties meegenomen door de mensen zakenrelaties meegenomen door de mensen die we al kennen en hier vaker komen.” die we al kennen en hier vaker komen.” Wij geven om onze klanten en delen de Epic ervaring Wij geven om onze klanten en delen de Epic ervaring het liefst zo vaak mogelijk met zoveel mogelijk mensen. het liefst zo vaak mogelijk met zoveel mogelijk mensen. Daarom geven we vouchers weg met 15% korting welke Daarom geven we vouchers weg met 15% korting welke gebruikt kunnen worden voor onze afhaal-service. gebruikt kunnen worden voor onze afhaal-service. Je hoeft enkel de voucher mee te nemen wanneer je Je hoeft enkel de voucher mee te nemen wanneer je komt bestellen of afhalen. komt bestellen of afhalen.

Kom het eens proberen! Kom het eens proberen! Luchthavenweg 81, Eindhoven

15%

kortingsvoucher kortingsvoucher

Fotografie door Fotoloet Fotografie door Fotoloet

op een take-away bestelling op een take-away bestelling

Geldig Geldig t/m t/m 01-09-2017, 01-09-2017, opop vertoon vertoon van van deze deze voucher voucher

Luchthavenweg 81, Eindhoven 040 - 25 20 480 - www.cafeepic.nl 040 - 25 20 480 - www.cafeepic.nl


KE CLUB! CONCEPT & COPY: WWW.ABCMEDIA.NU

aniseert OKEA engeorganiseerd seminars waarwaar je in je contact kunt er lezingen enlezingen seminars in contact met en worden er regelmatig mogemencollega-ondernemers met collega-ondernemers en worden er regelmatig nheden geboden om met eeneen korte ‘pitch’ je jebedrijf geboden om met korte ‘pitch’ bedrijfte te pre.. m ervaar de de ‘netwerkpower’ vanvan OKEA, mkennis kennismaken makenenen ervaar ‘netwerkpower’ OKEA, ntact met enerverende medeondernemers ennu meld enerverende medeondernemers en meld je aan.je aan.

2 EINDHOVEN-AIRPORT AANMELDEN: WWW.OKEA.NL ERSEWEG 2 EINDHOVEN AIRPORT T:040 44 22 55 63 WWW.OKEA.NL

STAP AAN BOORD... WORDT LID VAN EINDHOVENAIRPORT’S UNIEKE BUSINESSCLUB! Lid van OKEA? Een vanzelfsprekendheid! OKEA (Ondernemers Kontakt Eindhoven Airport) is de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Eindhoven Airport, Flight Forum en Park Forum. Zij is opgericht in 1988 door een aantal enthousiaste en vroege bewoners van het bedrijventerrein met als doel de krachten te bundelen, belangen te behartigen, het bevorderen van onderlinge business en het laagdrempelig aanbieden van een aantal centrale voorzieningen. Deze laatste is dan ook de reden dat OKEA mede-eigenaar is van Glasvezel Eindhoven. Vandaag de dag gelden de oprichtingsprincipes van OKEA nog steeds. De vereniging, die inmiddels bijna 70 actieve leden kent, richt zich nog steeds op de volgende thema’s:

Sociale ontwikkeling (“wie zijn mijn buren?”) • Zakelijke ontwikkeling (betreft o.a. het bevorderen van onderlinge business en collectieve inkoop) • Belangenbehartiging en informatievoorziening richten overheid en instanties • Het scheppen van een schoon, aantrekkelijk en veilig vestigingsklimaat Afgelopen jaren heeft OKEA zich dan o.a. ook ingezet voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen en het invoeren van een aangepast parkeerbeleid. De laatste jaren richt de vereniging zich tevens op verbetering van de ontsluiting en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Daarmee zit zij direct aan tafel met de beslissingsbevoegden. Daarmee wordt u als lid in staat gesteld uw stem op de juiste plek te laten horen. De vereniging kent ook een sociale

commissie. Deze commissie, bestaande uit een aantal actieve leden, ondersteunt bovenstaande principes door ieder jaar op nieuw minimaal elf keer per jaar een aantrekkelijke activiteit, lezing of evenement te organiseren welke recht doet aan deze principes. Naast bovenstaande redenen is OKEA ook nog interessant vanwege financiële redenen. Zo ontvangen leden die lid zijn van OKEA een korting op de verzekeringspremies van het vastgoed evenals een zeer aantrekkelijke korting op een abonnement van Glasvezel Eindhoven. Al met al meer dan genoeg redenen en bijna een vanzelfsprekendheid om lid te worden van deze mooie vereniging. Ik kom graag een keer bij u langs om dit persoonlijk toe te lichten. Namens OKEA Hans-Bart Olijhoek - Voorzitter 19


‘‘ALS HET OP EEN ZAAK AANKOMT, ZORGEN WE DAT WE ZEER GOED VOORBEREID ZIJN EN KNOKKEN WE OM TE WINNEN”


SWART LEGAL: SNELLE, ACCURATE EN BETAALBARE JURIDISCHE HULP Een klassiek advocatenkantoor zijn ze niet. En dat willen ze ook niet zijn. De advocaten van Swart Legal leggen zich meer toe op proactieve advisering: het coachen en begeleiden van ondernemers om juridische problemen te voorkomen en te beheersen. Arbeidscontracten, ZZP-verhoudingen, aandeelhoudersrelaties, maatschappen, payrolling, detachering, outsourcing, contracting. Zo’n beetje alle juridische aspecten van alle vormen van samenwerkingen omvat het dienstenaanbod van Swart Legal, dat zich primair richt op afspraken met personeel en werkgevers begeleidt in hoe je dit goed in contracten en dossiers vastlegt. Behalve proactieve advisering wordt er natuurlijk ook geprocedeerd, benadrukt oprichter en partner Marco Swart: “Denk aan zaken over

aansprakelijkheid en ontslag; die zorg nemen we de klant uit handen. Voorkomen is beter dan genezen, maar als het op een zaak aankomt, zorgen dat we zeer goed voorbereid zijn en knokken we om te winnen.” Online focus Swart Legal heeft verschillende afspraaklocaties in het land – Amsterdam, Utrecht, Enschede en Roermond – maar opereert vanuit Eindhoven. Swart: “Eindhoven Brainport, stad van innovatie. Daar passen we prima, want ook wij zijn innoverend bezig. Allereerst op juridisch vlak, met onze op preventie gerichte aanpak, maar ook met onze sterke online focus. Klanten kunnen bij ons online bijvoorbeeld hun arbeidscontract laten controleren of laten ontbinden. Doordat zij hun stukken direct via onze website kunnen aanleveren, kunnen wij veel efficiënter werken en dus lagere tarieven in rekening brengen. Dat

werkt laagdrempelig en je bent snel in contact met elkaar.” In de zoektocht naar juridisch advies zoeken mensen volgens Swart steeds minder op generieke termen (‘advocaat’) en meer op specifieke thema’s zoals omgaan met zieke werknemers, sparren bij onderhandelingen en het opstellen van contracten. “Men zoekt een oplossing voor het probleem. Iemand die gaten willen boren, is niet op zoek naar een boormachine, maar naar gaten, zegt marketinggoeroe Jos Burgers. De oplossing, dat is wat je dus moet bieden. Maar de meeste kantoren bieden zichzelf aan: een advocaat. Veel advocatenkantoren hebben dan ook moeite het hoofd boven water te houden. Wij spelen in op de concrete behoefte van de klant en zorgen ervoor dat hij snel, accuraat en betaalbaar wordt geholpen.” www.swart.legal

21


BESTRONICS Specialist in Print-Assemblage

▪ Print ontwerp ▪ SMD assemblage ▪ Conventionele assemblage ▪ Testen ▪ X-ray inspectie ▪ AOI inspectie ▪ Kabelmontage ▪ Kastmontage ▪ Paneelbouw

Marinus van Meelweg 15a, Eindhoven |+31(0)40-2350123 | info@bestronics.nl

WWW.BESTRONICS.NL


PEETOOMS EN PEETTANTES VOOR DE STARTUPS? Als ware fan van, met name Hightech, Startups zie ik veel dingen gebeuren die mij als ondernemer toch de handen doen jeuken. Veelal gesteund door potten met subsidie, ooms, tantes en ander goedwillende investeerders gaan de vaak jongelui volledig op in hun technische kindje. Vanuit de subsidiehoeken volgen vaak ook pelotons adviseurs die allerlei Co-projecten opzetten, liefst met deelname van over de grens, want daar liggen nog meer subsidiepotten te lonken. Echter, wat in mijn ogen vaak over het hoofd wordt gezien is het stukje ondernemerschap bij deze vaak briljante ideeĂŤn. Hoe vaak sterft een prachtig idee of product in de beginfase doordat er niet vanuit een ondernemersoog gekeken wordt. Het is de jonge enthousiastelingen niet te verwijten, hun kindje is immers het mooiste en beste. Waarom koppelen we geen Peetooms of Peettantes aan, gesubsidieerde,

startups die vanaf een helikopterview meedenken aan de opvoeding van de startup. Dan bedoel ik niet de, vanuit dezelfde subsidie betaalde, consultants, maar gevestigde ondernemers die best wel wat tijd vrij kunnen maken om belangeloos deze startups de juiste kant in kunnen laten bewegen. Belangeloos is het niet helemaal want het geeft een enorme positieve energie om dit te doen. Samen met andere ondernemers een paar keer per jaar de routing van je toekomstige collega-ondernemer aan te horen, waar nodig bijsturen, maar vooral op het rechte pad te houden richting succes. Hiermee worden mijns inziens ook de vele miljoenen subsidies bespaard van een fiasco. Tevens behoeden we onze toekomstige pareltjes en belastingcenten voor vroegtijdige nestverlating richting buitenland, terwijl de oogst van dit zaaigoed eigenlijk toch in Nederland dient te blijven. 23


“WAT WE BELANGRIJK VINDEN IS DAT WE ELK JAAR MET DE NIEUWSTE TRENDS KOMEN.’’


TOI-TOYS: TUK OP SPEELGOEDTRENDS Het begon met twee broers, Leo en Vincent Rooijackers, die in 1991 besloten een handel in speelgoed op te richten. Ze betrokken in Veldhoven een magazijn van amper 300 m2 met een houten trap naar een kleine showroom. Vincent deed de inkoop en reisde geregeld naar China, Leo deed de bedrijfsvoering. Beide heren verzorgden de verkoop. Toi-Toys was geboren.

In 2006 verkochten Leo en Vincent hun zaak aan een oude bekende Endy van der Schaaf. Vincent bleef aan, ter ondersteuning van de inkoop. Leo stopte in 2008, maar is altijd actief gebleven als adviseur voor zijn zoon Rob Rooijackers. Rob nam in 2012 het bedrijf over en is nu algemeen directeur. In datzelfde jaar is ook Vincents zoon Ruben de gelederen komen versterken.

De groei zat er goed in en als door een wonder konden ze meerdere malen bedrijfsruimte van de buren overnemen. Na tien jaar was ook die ruimte te klein geworden en moest de firma verhuizen naar een groter pand in Veldhoven. Rond de millenniumwisseling kwam de internationalisering van de grond: ToiToys kreeg steeds meer klanten buiten Nederland en België en groeide uit naar 15 medewerkers.

Fidget spinner Toi-Toys telt inmiddels 55 medewerkers en levert vanuit Eindhoven speelgoed onder eigen merk aan 27 landen. Zowel Leo, Vincent als Endy zijn nog steeds actief betrokken bij Toi-Toys. Tevens beschikt men over een eigen lab waar de producten op veiligheid en kwaliteit worden getest en een eigen design-afdeling.. “Niet veel soortgelijke ondernemingen zijn bereid in deze belangrijke activiteiten

te investeren”, betoogt Rob. “ToiToys International behoort tot de top-3 in Europa en veel voormalige concullega’s zijn klant van ons geworden. Ondanks onze enorme groei zijn we een echt familiebedrijf gebleven, met een sterke teamgeest, korte lijnen en een focus op onze klanten.” “Wat we belangrijk vinden is dat we elk jaar met de nieuwste trends komen. Nu zijn dat de Fidget spinners, maar wie herinnert zich niet de Loombandjes of de smurf-poppetjes? Daarnaast voeren we elk jaar 600 nieuwe artikelen. Dat zorgt ervoor dat onze klanten geïnteresseerd blijven!” Zie: www.toi-toys.com

25


rib & steakhouse

Longhorn reserveren? bel: 040-262 24 96 e-mail: info@longhorn.nl

www.longhorn.nl


Content Autogroep De nieuwe Kia-dealer in ’s-Hertogenbosch Naast de succesvolle vestiging in Eindhoven opent Content Autogroep officieel nu ook haar Kia-deuren voor de regio ’s-Hertogenbosch, met hun nieuwe vestiging aan de Hervensebaan 13. Content Autogroep is nu officieel Kiadealer voor de regio ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Uden/Veghel. Op onze beide vestigingen kunt u terecht voor onderhoud, garantiewerkzaamheden, reparaties, (private) lease en natuurlijk om een nieuwe auto aan te schaffen. Content Autogroep is een familiebedrijf waar ruim 90 enthousiaste medewerkers werken. Een hecht en ervaren team dat zowel in de showroom en achter de schermen klaarstaan om u optimaal van dienst te zijn. Klanttevredenheid, dat is de prioriteit bij

Content Autogroep. “Wij zijn pas content als u dat ook bent”, dat is onze doelstelling. Content Autogroep Eindhoven is voor het merk Kia vorig jaar uitgroepen tot “Beste dealer van 2016”. Voor deze award wordt niet alleen gekeken naar de absolute verkoopaantallen, maar vooral naar de wijze waarop de service aan de klanten wordt verleend op sales- en aftersalesniveau. Content Autogroep heeft zich daarbij onderscheiden als top-presterende dealer en mag zich daardoor scharen bij de tien best presterende Kia-dealers in Europa en de beste 30 van de wereld! U vindt Content Autogroep Kia aan de Hervensebaan 13 in ’s-Hertogenbosch en aan de Pieterbergweg 9 in Eindhoven. Kom gerust een kijkje nemen, de koffie staat altijd klaar!

Ontdek nu onze Kia-modellen in de showroom

Kia Rio

Kia Sportage

Kia Picanto

Kia Niro

Kia Optima

Al vanaf € 15.735,-

Al vanaf € 27.385,-

Al vanaf € 11.725,-

Al vanaf € 26.960,-

Al vanaf € 32.470,-

KOM LANGS EN LAAT U VERRASSEN! Content Autogroep Hervensebaan 13, Pietersbergweg 9, www.kia-content.nl

’s-Hertogenbosch Eindhoven

Tel. 073 - 206 33 00 Tel. 040 – 215 70 10

Gem. brandstofverbruik: 4,0 – 7,5 l/100km, 25,0 – 13,3 km/l. CO2-uitstoot: 90 – 175 g/km. Genoemde consumentenprijzen zijn geldig op de Kia Picanto, Kia Rio, Kia Niro, Kia Optima en Kia Optima met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-07-2017 en uiterste registratiedatum van 31-08-2017. Genoemde prijzen zijn inclusief btw/bpm, kosten rijklaar maken bestaande uit het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer, excl. metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


COLUMN: SIMON DONA Stedenbouwkundige - DONA Stedenbouw, Eindhoven Supervisor Brainport Industries Campus De ontwikkelingen in Eindhoven zijn uniek voor Nederland. Overal waar ik kom, van gemeente tot ministerie, prijst men de ontwikkelingen van de Brainport. Dat betekent dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd om deze toppositie te bereiken. Het geeft direct de noodzaak aan om te blijven ontwikkelen: rust roest. Sinds 2008 ben ik als stedenbouwkundige betrokken bij de ontwikkeling van Brainport Park (voorheen Landelijk Strijp). Ik heb me afgelopen jaren echt verdiept in de strategische doelstellingen van de high tech maakbedrijven van de Brainport. Wat bleek: veel van de werkomgevingen die we kennen zijn afgezonderde functionele werelden, ingericht naar principes uit de industriële economie. Het zijn vaak onbezielde plekken waar werknemers en bezoekers weinig verbinding mee voelen. Met het toenemende belang van innovatie, kennis en creativiteit is een enorme mismatch ontstaan tussen bestaande en gewenste werkomgevingen. In veel gesprekken is steevast de conclusie

dat de omgeving er meer dan ooit toe doet. In een economie die uitgaat van netwerken en cocreatie blijkt een bezielde omgeving van onschatbare waarde. Een omgeving die stimulerend is voor innovatie, interactie en creativiteit is een begunstiger van de strategie van bedrijven en regionale economie. Door de kernopgaven van toekomstige gebruikers centraal te stellen en de uniciteit van het landschap ontstaat op en rondom de Brainport Industries Campus (BIC) een heel eigen kwaliteit. We willen de landschappelijke structuren versterken, het netwerk van fietspaden uitbreiden en daarbinnen uiteindelijk een werkgebied realiseren voor 8000 werknemers. De verbindingen met de stad en de luchthaven worden verbeterd, de campus moet ook voor bezoekers en recreanten aantrekkelijk worden. De campus is onderdeel van één grote kwaliteitsverbetering: de realisatie van het derde stadpark van Eindhoven, Brainport Park. Bedrijven als Eindhoven Airport, Viggo, Novotel en SDK Vastgoed en Summa dragen allemaal bij aan het succes van Brainport. Zij realiseren niet alleen broodnodige basisvoorzieningen bereikbaarheid, onderwijs, hospitality,

bouw - die randvoorwaardelijk zijn voor een goed functionerend gebied, zij erkennen ook allemaal dat het werkelijke succes van de Brainport schuilt in het creëren van een sterke identiteit en een hecht ecosysteem. Dat vraagt over de grenzen van je core-business heen kijken, commitment aangaan voor lange termijn en nieuwsgierigheid in elkaars belangen. Op het eerste gezicht schijnbaar tegenovergestelde belangen blijken elkaar juist vaak te versterken. Dat vraagt lenigheid van de stakeholders en vertrouwen in de lange termijn. Het zijn juist deze eigenschappen waarmee we op BIC in staat zijn gebleken een compleet nieuwe typologie te ontwikkelen voor de maakindustrie van Brainport. Een groene verbinding tussen het centrum van de stad, de luchthaven en het Groene Woud, fabrieksverzamelgebouwen waar publiek juist welkom is en integratie van onderwijs en hospitality in een gebied dat bovendien bijzondere natuurwaarden kent. Doordrongen van de noodzaak dat een aantrekkelijke omgeving bijdraagt aan het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalenten ontwikkelen we het stimulerend werklandschap van de toekomst!

27


POSTELSTRAAT 38C | 5711EN SOMEREN TELNUM:0493-472441 | WWW.INVERNO.NL

LIU JO

DRYKORN

7FAM

SET

PATRIZIA PEPE

KIRO BY KIM

CAMBIO

KOCCA


UW BEDRIJF VERKOPEN MET MINIMAAL RISICO Ondernemers durven weer meer over verkoop na te denken, constateert directeur Berrie Abelen van bedrijfsovernamespecialist Adcorporate. Tegelijk neemt de vraag toe, mede door de komst van een nieuw type koper: de investeringsmaatschappij. Abelen: “Investeringsmaatschappijen streven naar een maximaal rendement op het kapitaal dat ze voor vermogende partijen beheren. Werden ze vroeger pas wakker als het ging om bedrijven van 25 miljoen omzet of meer, nu hebben ze hun vijver uitgebreid naar het MKB. Die doen het qua rendement namelijk zeker niet slechter dan grote ondernemingen.” “Toen wij 15 jaar geleden begonnen – ja, dit jaar 19 juni vierde Adcorporate alweer zijn derde lustrum – waren we door het dolle heen als we een bedrijf hadden met 5 miljoen omzet. Gaandeweg zijn onze klanten groter geworden én hebben investeringsmaatschappijen hun ondergrens naar beneden bijgesteld. De laatste vijf jaar zijn onze contacten met dit type koper dus geïntensiveerd.” Adcorporate heeft altijd goede relaties onderhouden met investeringsmaatschappijen, omdat ze hen altijd als goede

32

overnamekandidaten hebben gezien. Abelen: “Investeringsmaatschappijen hebben vaak wat diepere zakken dan de gemiddelde overnamekandidaat. Vaak zie je ook dat ze de verkoper vragen nog een aantal jaren te blijven. De kennis en het netwerk van de ondernemer zijn ook het moeilijkst om te vervangen, zeker op MKB-niveau. Dat geeft onderhandelingsruimte. Niet zelden is het ook de wens van de verkoper om niet direct na de overname afscheid te nemen. Wel zet de investeringsmaatschappij vaak een nieuwe manager in, die dan de tijd krijgt om zich in te werken. De verkoper wordt zo in staat gesteld alles rustig over te dragen, en de koper heeft de zekerheid dat de verkoper nog een tijdje in functie blijft om het bedrijf te runnen. Zo worden de risico’s ondervangen.” “Bovendien hebben investeringsmaatschappijen niet alleen geld om een bedrijf te kopen, maar ook om het verder te laten groeien. Dat is fijn voor de verkoper, want die wil zijn kindje laten floreren.” Wordt u benaderd om uw bedrijf te verkopen? Of wilt uw bedrijf verkopen? Ga voor tips naar www.adcorporate. nl/bedrijf-verkopen/vragen. Nog beter: neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!


HET BELANG VAN INNOVATIE Brabant maakt economisch een sterke periode door. We zijn koploper op het gebied van economische groei, op het gebied van innovatie en op het gebied van moderne industrie. Recent viel mijn oog op een congres over voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie: Agrifood & Tech dat in juni plaatsvindt. Mét Brabantse inbreng, maar helaas niet ín Brabant. Tegelijkertijd woedt er in Brabant een felle discussie tussen de intensieve veehouderij en de provincie over de ‘transitie van de veehouderij’. Die discussie moet leiden tot ‘een duurzame, schone en economisch sterke sector, waarin zowel natuur en leefomgeving als veehouderij het beste tot hun recht komen’, citeer ik uit een toelichting door de provincie. En er komen nieuwe regels rond mest, stikstofuitstoot en de staat van stallen. Die eisen waren er al, maar er wordt nu een versnelling voorbereid, waardoor duizenden veehouderijen in de problemen dreigen te komen. Dat raakt niet alleen de primaire sector, maar de gehele bedrijfskolom. De agrofoodsector neemt 20% van de totale productiewaarde van de Brabantse economie voor haar rekening. Je kunt de veehouderij niet sterk beknotten zonder dat dat effect heeft op het gehele ecosysteem van de agrofoodsector. Een wezenlijk deel van onze economie komt dus onder druk te staan.

www.bzw.nl

uitgesproken. Wij nemen die zorgen zeer serieus, en proberen in gesprek te komen met het provinciebestuur. Twee dingen zijn daarbij van groot belang. 1. Dialoog Plannen voor de veehouderij moet je samen met die sector maken. Draagvlak onder de bedrijven is erg belangrijk. Onze indruk is dat draagvlak voor het huidige beleid volstrekt onvoldoende is. Dat is niet zoals we in Brabant gewend zijn te werken. 2. Innovatie Innovatie heeft ons ontzettend ver gebracht. Waarom zou innovatie ons niet ook kunnen helpen bij het invullen van de wensen van de samenleving ten aanzien van de veehouderij? Dat is ook waar onze leden ons op aanspreken. Daar leven tal van ideeën om de veehouderij te verduurzamen en meer in evenwicht met de omgeving te brengen. Maar dan moeten bedrijven daar wel de kans voor krijgen.

Veel BZW leden in de agrofoodsector hebben hun zorgen naar ons

Ik doe een oproep op de provincie met ons die innovatie een impuls te geven. En het volgende congres over Agrifood & Tech in Brabant te organiseren. Niet vrijblijvend, maar laat dat maar aan de Brabantse ondernemerszin over…

‘‘ WAAROM ZOU INNOVATIE ONS NIET OOK KUNNEN HELPEN BIJ HET INVULLEN VAN DE WENSEN VAN DE SAMENLEVING TEN AANZIEN VAN DE VEEHOUDERIJ? ‘‘

Peter Struik Voorzitter Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW 35


WAAR INNOVATIE BEGINT… EN DE MAATSCHAPPIJ VOORUIT HELPT Binnen de Technische Universiteit Eindhoven neemt TU/e Innovation Lab een belangrijke plek in. Het lab, gevestigd in het multimediapaviljoen op de TU-campus, zorgt dat onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk een plek in de maatschappij krijgen. ‘Kennisvalorisatie’, zoals dat heet. Het belangrijkste middel daartoe is ondernemerschap. Where innovation starts, luidt de slogan van de universiteit. Where science meets business, is de aanvulling vanuit het Innovation Lab. Een terugblik op het collegejaar 2016-’17. Aan bedrijvigheid geen gebrek aan de TU/e. Steef Blok, directeur van 36

TU/e Innovation Lab, schat dat er momenteel zo’n 50 ondernemingen actief zijn onder de TU Holding.

‘‘ MEER DAN 300 MKB’ERS IN DE REGIO HEBBEN HET AFGELOPEN JAAR GEPROFITEERD VAN DE KENNIS VAN DE TU/E ’’

“En er komen er steeds meer bij; bedrijven zijn voor ons een uitstekende manier om onze kennis de maatschappij in te pompen.” In het oog springende voorbeelden? Blok schudt ze met gemak uit zijn mouw. “In de health tech denk ik

meteen aan Preceyes, dat binnenkort ook in Rotterdam start met robotondersteunde oogoperaties. Of Xeltis, al wat langer actief met kunstmatige hartkleppen die als het ware in het lichaam meegroeien. Maar ook in de fotonica zijn we grote stappen aan het zetten, kijk maar naar de ontwikkeling van Smart Photonics dat onlangs 7 miljoen ophaalde in een tweede financieringsronde. Of in automotive, met het pas gepresenteerde Lightyear dat letterlijk een spin-off is van de studententeams rond Stella en Stella Lux. Ach, hoe meer ik er opnoem, des te meer doe ik degenen die ik niet noem tekort, dus laat ik maar ophouden.”


Niet altijd is het nodig om nieuwe bedrijven op te richten. Het afgelopen jaar heeft TU/e Innovation Lab ook bestaande bedrijven kunnen helpen, veelal MKB’ers. Bijvoorbeeld via het gebruik van licenties. Blok: “Dat kan in de vorm van patenten, maar ook gewoon door relevante kennis te delen. Zo helpen we Den Ouden in De Peel met een licentie voor technieken om de stank in de mestverwerking te verminderen en ondersteunen we aardappelboer Van den Borne in Reusel met onze data-kennis.” Meer dan 300 MKB’ers in de regio hebben zo het afgelopen jaar kunnen profiteren van de kennis van de TU/e. “Soms krijgt dat de vorm van een contractonderzoek voor een specifiek bedrijf, maar vaak ook participeren deze bedrijven in een van onze ‘living labs’.” Voor de universiteit zelf betekende dat ook een andere manier van werken. Blok: “Universiteiten zijn traditioneel georganiseerd rond faculteiten waar specifieke expertise wordt opgebouwd.

Maar voor succesvolle valorisatie zijn bijna altijd crossovers nodig. Neem het hele smart city onderzoek, daar zijn letterlijk al onze faculteiten bij betrokken. Het is een nieuwe markt, die wij dus op een nieuwe manier moeten benaderen.” Naast smart cities geldt dat volgens Blok ook voor thema’s als duurzaamheid en vitaliteit. “En vergeet data science niet, een thema dat zelfs universiteit-overstijgend is. Dankzij samenwerking met Tilburg University hebben we het afgelopen jaar de Jheronimus Academy of Data Science kunnen oprichten. Daar komen alfa, bèta en gamma bij elkaar.” Een ander recent gestart living lab is het gebouw Atlas op het TU/e terrein, dat het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld wordt. “Al tijdens de bouw begint de valorisatie.” Vaak zijn de studententeams niet ver weg als het om living labs gaat. “Die teams zijn echt onze paradepaardjes geworden. Zij zijn er voor de tastbare innovaties, vaak gekoppeld aan een wedstrijd tegen andere universiteiten

en in samenwerking met het bedrijfsleven. Dat hun opgedane kennis rechtstreeks de maatschappij ingaat, zie je bijvoorbeeld door de oprichting van Lightyear. Zonder Solar Team Eindhoven was dat bedrijf er nooit gekomen.” Verder is er dit jaar een aantal projecten gestart waarbij de samenwerking tussen universiteit, studenten en bedrijven/ instellingen centraal staat. We noemen de Kennisvragenbank (innovatievraagstukken), Health Tech Yard (gezondheid) en Metalot (metalen en energie). Contact Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om samen te werken? Neem dan contact met ons op.

TU/e Innovation Lab 040-2474822 innovationlab@tue.nl www.tue.nl/innoveren 37


NEDERLANDSE AUTO-STARTUP LIGHTYEAR PRESENTEERT

VIERWIELAANGEDREVEN ZONNEAUTO DIE MAANDEN KAN RIJDEN ZONDER OP TE LADEN Eindhoven, 29 juni 2017. De Eindhovense startup Lightyear kondigt vandaag zijn plannen om een commerciële zonneauto in 2019 op de markt te brengen

Lightyear. “Het is een grote stap voorwaarts in elektrische mobiliteit omdat we in staat zijn een geweldig uiterlijk te combineren met extreme efficiency, zo maken we science fiction realiteit”.

“HET IS DE EERSTE STAP IN ONZE MISSIE OM ELEKTRISCHE AUTO’S VOOR IEDEREEN TER WERELD BESCHIKBAAR TE MAKEN”

Lightyear One: rijden op de zon, zelfs in Nederland De geïntegreerde zonnecellen op het dak van de auto genereren genoeg energie om de batterij gedurende de dag op te laden en maakt bijladen met een stekker nagenoeg onnodig. Zelfs in Nederland is dat mogelijk en kun je de zomer bijna helemaal door zonder op te laden. Bijladen is alleen nodig voor lange trips en in de winter. Voor hele lange reizen kan de auto worden opgeladen via een normaal stopcontact, waardoor EV oplaad infrastructuur overbodig is.

aan. De eerste auto, de Lightyear One, is een elektrische, vierwielaangedreven auto die opgeladen wordt met zonneenergie en tot 800 kilometer kan rijden op een batterijlading. De productie samen met partners uit de industrie begint in 2019. Van het eerste model zal een klein aantal worden geproduceerd. De auto kan vanaf vandaag gereserveerd worden; de prijs van de Lightyear One begint bij 119.000 euro exclusief btw. “Je kunt de Lightyear One zien als een elektrische auto die van de grond af aan opnieuw ontworpen is. Op die manier was het mogelijk het beste van zonne-auto’s en elektrische auto’s te combineren”, aldus Lex Hoefsloot, CEO van

Lightyears’ missie: elektrische auto’s geschikt maken voor elke uithoek van de planeet “De Lightyear One is een statement om te laten zien dat elektrische auto’s geschikt zijn om overal ter wereld te kunnen rijden”, verklaart Lex Hoefsloot. “Het is de eerste stap in onze missie om elektrische auto’s voor iedereen ter wereld

beschikbaar te maken”. Omdat de auto onafhankelijk is van laadpunten, is het zeer geschikt voor gebieden waar de adoptie van elektrische auto’s wordt tegengehouden doordat er nog geen laadpunten beschikbaar zijn. De vierwielaangedreven Lightyear One kan overweg met ruig terrein en is dus klaar voor bijna elk stuk weg op de wereld. Reserveren Vanaf vandaag kan er een beperkt aantal auto’s worden gereserveerd via www.lightyear.one.Het uiteindelijke design en de details van de Lightyear One zullen begin 2018 worden gepresenteerd en de eerste leveringen worden in 2019 verwacht in de VS en de EU. Contact informatie: US Tijdzone: Lex Hoefsloot, CEO lex.hoefsloot@lightyear.one +1 650 450 29 83 EU Tijdzone: Tessie Hartjes, Relations tessie.hartjes@lightyear.one +31 612 849 937 39


WTC·E SERVING THE SOUTHERN NETHERLANDS Grensoverschrijdende verkenning bij Boyd Exell! ‘Winnen is beter doen dan je concurrenten’ Boyd Exell

VIP lunch op Landgoed de Wielewaal ‘Ondernemen is afgaan op je intuïtie, voelsprieten gebruiken en ‘massa is kassa’ sokkenmiljonair Marc Brouwers

Canon Business Center ‘Jij bepaalt jouw eigen identiteit’ Joseph Oubelkas

40


Wat brengt President Trump Amerika en de wereld? ‘Trump changes the White House as Jackie Kennedy did’ Willem Post

Inspiratielunch ‘Business en emotie, altijd’ met Tiny Sanders `Volg je hart, maar vergeet niet je verstand mee te nemen’ Tiny Sanders

Brexit, ‘bedreiging of kans?’ “De Engelsen zijn constructief en pragmatisch, de gevolgen van de Brexit zijn nog niet te overzien” Nick Coppin British Embassy

Ondernemersontbijt ‘Meet the startup’ met Eigen Energie.net, Studyportals, Shapeways & Goals Group BV ‘Groot denken en doen om succesvol te zijn’ Joran van Aart ‘Blijven leren en blijf om je heen kijken, focus niet op korte termijn’ Carlos Zwikker ‘Doelen stellen in de ik-vorm en concreet’ Giel Boes

Sneak Preview ‘Backstage Paaspop’ ‘The Paaspop Skyclub is the place were business meets festival pleasure’

41


GROEPSARRANGEMENTEN VAN BEVRIJDENDE VLEUGELS: EEN TOTALE EXPERIENCE, HELEMAAL OP MAAT Ronkende motoren van gevechtsvliegtuigen, heldhaftige piloten en Amerikaanse parachutisten. Bevrijdende Vleugels in Best vertelt het heftige verhaal van de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zelf ligt het precies in het gebied waar op 17 september 1944 de luchtlandingen van Operatie Market Garden de bevrijding van Zuid-Nederland inluidden. Dit biedt unieke mogelijkheden voor aansprekende groepsactiviteiten als onderdeel van zakelijke arrangementen. De afgelopen jaren maakte Bevrijdende Vleugels een transitie door van traditioneel museum naar multifunctioneel park met activiteiten en belevenissen voor particulier en zakelijk. Eigenaar Mark van Pelt: “Onze arrangementen voor bedrijven beslaan een half tot een heel dagdeel, voor groepen vanaf 10 tot 400 personen.

Unieke arrangementen die nergens anders te beleven zijn, mogelijk gemaakt door het unieke aanbod van het park. De inrichting in de verschillende hallen nemen je helemaal mee terug in de tijd, wat erg bijzonder is. Bovendien beschikken we over een bijzondere collectie tanks, vliegtuigen en ander materieel dat daadwerkelijk is gebruikt tijdens Market Garden.” Uniek en educatief Maar je krijgt hier niet alleen te horen en te zien wat er vroeger op deze plek gebeurd is. Je belééft het ook. Bijvoorbeeld door met het hele gezelschap in legervoertuigen te stappen en door de bossen naar de boerderij te rijden waar destijds honderden gliders en duizenden parachutisten zijn geland. Van Pelt: “Je komt daar bij de man thuis die het destijds allemaal zelf heeft meegemaakt, en die zijn schuur heeft vol staan met spullen die de Amerikanen

van de 101ste Airbornedivisie hebben achtergelaten. Heel bijzonder.” Bevrijdende Vleugels heeft nog veel meer te bieden op zijn 11 hectare groot terrein. Vergaderfaciliteiten voor groepen van 6 tot 60 personen, een museumtour, activiteiten zoals boogschieten en survivalworkshops. “We werken ook intensief samen met brasserie ’t Boshuys, waar men behalve koffiedrinken, lunchen of dineren ook uitstekend kan vergaderen, eventueel afgewisseld met een van onze break-out-activiteiten in pauze. Onze arrangementen zijn geheel verzorgd, van passende ontvangst tot afsluiting met een borrel. En daartussen een brede waaier van mogelijkheden, waardoor we veel soorten organisaties kunnen bedienen. Bevrijdende Vleugels maakt er een totale experience van – helemaal op maat. Een bedrijfsactiviteit gericht op het einde van WOII is uniek. Educatief ook. Bedrijven komen er specifiek op af.”


van links naar rechts: Boaz Adank, Robert van Wezel en Jacques Niederer.

LOGISTIEKE HOTSPOT NR 1 WEST-BRABANT

De regio West-Brabant is gehuldigd als Logistieke Hotspot nr. 1 van Nederland. Dat gebeurde tijdens de ‘Summit Logistieke Hotspots’ in Dordrecht. West-Brabant sleepte de brancheprijs voor de vierde keer sinds de instelling ervan in de wacht. De laatste keer was in 2012.

Waarom West-Brabant? Jaarlijks bepaalt een panel van 31 experts uit de logistieke bedrijfstak voor het vakblad Logistiek de ranking van de 28 belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Dit jaar kreeg West-Brabant uiteindelijk de meeste punten, vooral vanwege het feit dat de regio ‘het beste totaalpakket’ aan goede bedrijfsen vestigingsvoorwaarden biedt. Vertegenwoordigers van de regio De prijs is namens de regio in ontvangst genomen door Boaz Adank (president-commissaris van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant en wethouder Economische Zaken van de gemeente Breda), Jacques Niederer (burgemeester van de gemeente Roosendaal en namens de West-

Brabantse bestuurders kartrekker voor de logistiek en mobiliteit in de regio) en Robert van Wezel (directeur van De Graaf Logistics). Deze drie partijen zijn ook nauw betrokken bij het regionale logistieke samenwerkingsverband CONNECTED West-Brabant. CONNECTED WestBrabant bestaat uit MKB logistieke dienstverleners, West-Brabantse gemeenten, het logistieke MBO/HBO onderwijs, TKI Dinalog, Havenbedrijf Moerdijk en REWIN. Zij werken in triple helixverband samen om het logistieke bedrijfs- en vestigingsklimaat in de regio te optimaliseren. Robert van Wezel is trots op de prijs voor ‘zijn’ regio: “Voor de ondernemers in de regio is het een mooie opsteker dat wij deze prijs verdienen. Wij zetten sterk in op verbetering van onze diensten door constructief samen te werken, met elkaar, maar juist ook met onderwijs en overheden in CONNECTED West-Brabant”.

“Wij doen het als regio goed op de verschillende criteria zoals arbeidsmarkt, bereikbaarheid

en dienstverlenende overheden” vult Boaz Adank hem aan. “Dat solide totaalpakket maakt ons een uitstekende regio om te vestigen. Dat wordt met deze verkiezing bestendigd.” Jacques Niederer besluit: “Ondernemers, onderwijs en overheid bundelen hun krachten in CONNECTED West-Brabant. Als overheid denken we mee, doen we mee met en faciliteren we de ondernemers en het onderwijs. Het onderwijs sluit aan bij de behoefte van de werkgevers en zorgt voor de instroom van de medewerkers van de toekomst. Ondernemers kunnen daardoor ondernemen en hun business laten groeien. Deze samenwerking betaalt zich nu uit met deze prijs. Het is een stimulans om onze positie de komende jaren verder te versterken en uit te bouwen.” West-Brabant mag in elk geval tot mei 2018 de titel ‘beste logistieke regio van Nederland’ dragen. Als het aan de betrokken partijen ligt, geeft de regio die positie voorlopig niet meer uit handen. 45


Altijd een passend concept Soms heb je als klant een idee, maar je weet niet hoe je ­verder moet. Een creatieve black-out. Weij is verantwoordelijk voor ­ concept, creatie en realisatie van uw productpresentatie, opvallen­ de verpakking, prikkelende e-mailing, pakkende a ­ dvertentie of succesvolle campagne. Voor de vormgevers van Weij is ­vorm­geving een resultaatgericht en creatief proces. O ­ mdat Weij weet waar ze het over heeft, wil Weij nog wel eens eigenwijs zijn. Naast het exact invullen van uw briefing, presenteert Weij ook graag een eigen visie.

www.ditzijnweij.nl


Complete marketing ICT-oplossingen op maat

a b e g f D Marketing/ICT

Studio

Printing

Webprinting

Logistics

Powered by

Slimme marketing/ICT oplossingen, passend voor jouw organisatie.

Strategie, creatie en realisatie. Onze studio kan het allemaal.

Folders, flyers of visitekaartjes. ÉÊn exemplaar of vele miljoenen? Bij ons is het mogelijk!

Speciaal voor onze klanten: standaard drukwerk tegen internetprijzen!

Versturen personaliseren en nog zoveel meer.

Verschillende labels met een nauwe samenwerking met Kampert-Nauta.

Op zoek naar een slimme partner voor al je grafische vraagstukken? Drukwerk, POS-pakketten, beeldbanken, drukwerkportals? Dan ben je bij Kampert-Nauta aan het juiste adres! Bij ons House of Graphimedia profiteer je van professionele kennis en ervaring op het gebied van Marketing/ICT, studio, printing, webprinting en logistics. Met de combinatie van deze disciplines bieden wij op alle vraagstukken een passende oplossing.

kampertnauta.nl


GELUKSERVARINGEN CREËREN VOOR HAAR GASTEN, DAT IS WAT WIJ ALS TOVERLAND DOEN


TOVERLAND

EEN MAGISCH DAGJE UIT, OOK VOOR BEDRIJVEN! Met de aantrekkende economie is er ook weer meer ruimte voor bedrijven om medewerkers – inclusief hun gezinnen – in het zonnetje te zetten. ‘Elk jaar zien we het aantal boekingen toenemen’, zegt Tamara Thijssen van Attractiepark Toverland. Toverland, gelegen op 25 minuten rijden vanuit Eindhoven, ontvangt jaarlijks zo’n 700.000 bezoekers. Daarnaast vinden er in het park zo’n 150 bedrijfsevenementen plaats, in grootte variërend van 20 tot 5.000 gasten. Thijssen: “Veel organisaties vinden het belangrijk dat hun medewerkers elkaar ook eens buiten de werkvloer om leren kennen en willen hen bovendien extra belonen voor hun werk. Toch komt een bedrijfsfeest niet altijd even gelegen, want de weinige vrije tijd die mensen overhouden, willen ze graag doorbrengen met het gezin. Veel bedrijven willen daarom het gezin van de medewerkers erbij betrekken. Een

attractiepark is natuurlijk de ideale locatie voor zowel jong als oud.’’ Uitgebreide mogelijkheden Het park vierde recent zijn zestiende verjaardag en is daarmee een van de jongste attractieparken in de Benelux. Toverland is in die periode sterk gegroeid en ook in 2018 staat er weer een grote uitbreiding op de planning met o.a. de opening van een gigantische Wing Coaster, alweer de vijfde achtbaan in het attractiepark. “Door het gevarieerde en ruime aanbod met meer dan 30 attracties bieden we een evenement dat leuk is voor het hele gezin, desgewenst inclusief persoonlijke ontvangst, bijvoorbeeld lunch of barbecue. Tijdens zo’n ritje in onze houten achtbaan of wildwaterattractie leer je elkaar echt op een andere manier kennen!” Avondfeesten Ook in de avonduren heeft Toverland

een divers aanbod. Tamara: “Wij organiseren gedurende het jaar meerdere inschrijffeesten vol live entertainment, zoals het Oktoverfeest met de Rosentaler en de Top 2000 DJ Tour met Gerard Ekdom. Maar bedrijven kunnen ook terecht voor themafeesten op maat. Vaak openen we daarbij speciaal één of meerdere attracties!” Gelukservaringen Gelukservaringen creëren voor haar gasten, dat is wat wij als Toverland doen. De medewerkers van Toverland zijn daarbij een cruciale succesfactor. Dat de evenementengasten tevreden zijn, blijkt wel uit de gemiddelde score van een 9,1 waarmee zij het park beoordelen. Meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijfsevenement bij Attractiepark Toverland? Kijk dan op www.toverland.com/ zakelijk.

Toverland Eventsteam, van links naar rechts; Huub Verhagen, Luke Verhoeven, Miriam Derickx, Tamara Thijssen, Jeanine Theeuwen

49


Musthaves

Bekijk hier het filmpje!

Draadloos opladen?

Draadloos laden is de nieuwe manier om je smartphone batterij weer op 100% te krijgen. Bij deze futuristische techniek heerst de eenvoud. U legt simpelweg uw mobiel op het draadloos laden station of powerbank en uw smartphone laadt direct op. Let op, deze oplader is niet geschikt voor de iPhone.

The Branded Tile, altijd weten waar je spullen zijn!

In tijden waarin privacy en eigendommen belangrijker zijn dan ooit, introduceren wij de Branded Tile. Hang de Branded Tile aan uw sleutelbos, plaats hem in uw tas, of leg hem in uw auto. Binnen een paar klikken kunt u uw bezit vinden via uw smartphone.

Bescherm jezelf tegen Webcam hackers!

Gebruik jij soms Skype, Facetime of Google Hangout? Zeker een leuke manier om te communiceren, maar wie wil er bekeken worden wanneer de videocamera is ‘uitgezet’? Niemand! Om dit te voorkomen hebben wij de oplossing: een webcamcover! Deze zijn te bedrukken, en met een full color presentatiekaartje te leveren.

040-255.65.42 (NL) | 011-55.34.83 (BE) Luchthavenweg 81-10 | 5657 EA Eindhoven (NL) info@hsg-relatiegeschenken.com www.hsg-relatiegeschenken.com

Professionals in promotional products


JACOBS & VAN ROOIJ BESTE OPLEIDER VAN NEDERLAND ‘Er gaat niemand de deur uit die niet tevreden is over onze training’ Er is een stijgende behoefte aan onze producten en ser vices, zegt Peter Jacobs van Jacobs & van Rooij. Jacobs & van Rooij lever t inmiddels al 18 jaar een ruim aanbod aan managementtrainingen binnen het mkb. Sinds de crisisjaren liep de vraag iets terug, maar vanaf 2014 is de lijn naar boven weer duidelijk zichtbaar. “Tijd om de klant actief te benaderen, aldus Jacobs. “Grotere doelgroepen aanspreken, onze online marketing uitbreiden – dat is toch de techniek voor de toekomst – whitepapers schrijven, vakinhoudelijke seminars organiseren en extra gratis ser vice aan onze klanten aanbieden. Ook profileren we ons op nieuwe terreinen. De zorgsector,

bijvoorbeeld, maar ook binnen overheden en de agrarische sector met name in het Westland.” “Wij bieden primair managementtrainingen en die beginnen met communicatie en mensenkennis. Een agrariër, een ar ts, een mkb-ondernemer – het zijn allemaal mensen. Als je verder de organisatie ingaat, komt er specifieke sectorkennis bij om gericht te kunnen adviseren. Dan gaan we nog dieper het bedrijf bestuderen.” Kwaliteit Met hun ‘outflowteam’ houden Jacobs en zijn par tner Anneke van Rooij regelmatig brainstormsessies om ideeën te ontwikkelen. “Hoe kunnen we de klant nog beter ondersteunen? Dat blijft de kern van onze dienstverlening. Niet voor niets zijn we in 2016 wederom uitgeroepen tot Beste opleider van Nederland. Dat waren we in 2014

ook al. Er doen 6.000 bureaus mee, dus de competitie is aanzienlijk. Van de twaalf categorieën zijn wij in drie de beste: communicatie, HR en management. Iets om trots op te zijn.” Deze trofee komt Jacobs & van Rooij goed van pas in de acquisitie. “Bestaande klanten kennen ons hoge niveau van dienstverlening en prospects geeft het nog meer ver trouwen. Nodig, want in de trainingsbranche ziet men door de bomen het bos niet meer. Jan en alleman biedt zich aan voor ondersteuning, coaching en training. En als klant moet je maar afwachten wat je krijgt. Wij bieden échte kwaliteitstrainingen. Kwaliteit is onderdeel van ons DNA. Er gaat niemand de deur uit die niet tevreden is met onze training.” Voor meer informatie of een geheel vrijblijvend adviesgesprek: www.j-vr.nl.

27


10 JAA

Fotografie: Hans van der Mark | versID

R


10 INKOOP JAAR SAMENWERKING DE KEMPEN Ruim 100 Kempische ondernemers namen de uitnodiging van ISK aan om tijdens een lunch bijeenkomst in de Kempen Tech tent (Kempisch Bedrijvenpark) op 19 mei 2017 bij het 10-jarig bestaan stil te staan. De lunch stond vooral in het teken van informeel netwerken en onderling verbindingen leggen. Aanwezige ondernemers werden aan het denken gezet door inkoopmanager Hetty van der Hamsvoort. Zij presenteerde inkoopbesparingen van deelnemers, de eenvoudige wijze van deelname en de wijze waarop ISK met haar verdienmodel een bijdrage levert aan de activiteiten en projecten van aangesloten ondernemersverenigingen. Al tien jaar lang biedt ISK leden van IGE (Eersel), OVBRM (Reusel-De Mierden), OBGB (Bladel), BOC/POB (Bergeijk) en sinds kort ook van OIC (Oirschot) de mogelijkheid om vrijblijvend en kosteloos gebruik te maken van de gemaakte afspraken binnen raamovereenkomsten. Inmiddels biedt ISK achttien projecten in samenwerking met twintig leveranciers voor m.n. facilitaire diensten.

Het bestuur van ISK bestaat uit Kempische ondernemers die afgevaardigd worden door de aangesloten verenigingen en de inkoopprojecten met professionele ondersteuning tenderen en organiseren. Een mooi resultaat waar Kempisch samenwerken toe kan leiden! ISK BIEDT LIDBEDRIJVEN VAN DE AANGESLOTEN ONDERNEMERSVERENIGINGEN VOORDELIGE RAAMCONTRACTEN AAN OP HET GEBIED VAN: Arbo - RI&E - Inkoop gas en elektriciteit (medewerkers en bedrijven) – Afvalverwerking – Vaste en mobiele telefonie – Kantoorartikelen – Glasbewassing – Controle brandblusmiddelen – Kantinebenodigdheden – BHV opleidingen – Schoonloopmatten – Heftruckcursussen – Kantoormachines – Collectieve zorgverzekering – Haal en brengservice post – E & W Inspecties Google Business View www.iskempen.nl

53


Powered by:

BEDRIJVEN

VERZEKERING

RESELLER

DROP-OFF POINTS

REFURBISH & GEBRUIKTE IPHONE

IPHONE ONDERDELEN

Kantoor adres | NGU Repair B.V. | Habraken 2321 M | 5507 TK Veldhoven | NEDERLAND | NL: +31 (0) 85-4019823 voor zakelijke vragen of mogelijkheden, stuur een e-mail naar sales@ngurepair.com


NIEUWE HOTELKAMERS VAN LANDGOED HUIZE BERGEN OPEN Vught – Waar vroeger kassen vol tropische planten stonden zijn de 39 nieuwe hotelkamers van Landgoed Huize Bergen in Vught nu klaar om gasten te ontvangen. Het verhaal van de rijke collectie orchideeën en de verzameling zeldzame tropische planten van voormalig landgoed bewoonster Charlotte van Beuningen zijn subtiel geïntegreerd in het ontwerp. ‘Je voelt dat de toekomst hier nu het verleden ontmoet’, aldus directeur Marc van den Broek. Jeanne Dekkers Architectuur heeft in het ontwerp de stijlvolle waarden van het centraal gelegen landhuis weten te vertalen naar de elegante vormen en materialen van nu. Alle luxe tweepersoonskamers hebben een erker met zitvensterbank, door het raam kijk je uit over het landgoed. Een lichte overzichtelijke kamer waar bij iedere zonnestraal het landschap verder naar binnen komt. Een warme omarming van een vertrouwende plek waar gasten zich thuis voelen. Nostalgie en hedendaags comfort De warme tinten van de ondergaande zon en de koele tinten van de opkomende zon bepalen het

kleurenpalet. De gang is als een laan van riante bomen waar de gast door verlichting naar zijn kamer wordt geleid. De rijke wallcover in de kamers is een ontwerp van Daisy James en brengt het verleden van de kassen terug in het interieur. Alle kamers bieden de gewenste luxe van een Nespresso-apparaat, digitale TV, wifi, laptopkluis, comfortabele werkplek, usb laadpunten en een inloopdouche. De frisse ruime badkamer staat bijna in contrast met het warme houtwerk van de hotelinrichting maar ook hier blijkt dat nostalgie en hedendaags comfort esthetisch samengaan. Slapen onder de sterren Op de tweede verdieping bevinden zich 7 junior entresol suites. Deze kamers zijn voorzien van een slaapverdieping met dakraam zodat er bij het vallen van de nacht gekeken kan worden naar de sterren. Onder de verdieping is op deze kamers een cosy zithoek met tweede TV gecreëerd. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan de geluidsisolatie van de kamers, waardoor gasten echt kunnen genieten van de rust en sereniteit van het landgoed.

Ook zakelijk ontmoeten Landgoed Huize Bergen beschikt nu in totaal over 105 hotelkamers en is naast hotel met 20 zalen tevens een locatie voor conferenties, vergaderingen en feesten. Het centraal gelegen landhuis vormt het hart van het landgoed. In authentieke stijlkamers kunnen gasten hier genieten van ontbijt, lunch en diner. Ook voor de zakelijke reiziger is het hotel een ideale uitvalsbasis net buiten het centrum van ’s-Hertogenbosch. Zeer goed bereikbaar via de A2, parkeren is gratis en de sfeervolle Salon vormt een ongedwongen plek voor zakelijke ontmoetingen. Masterplan De nieuwste hotelvleugel is onderdeel van een meer jaren masterplan dat het landgoed gereedmaakt voor de volgende generaties. Hierna volgt fase 2 waar aansluitend op de hotelvleugel een entree, lobby en vergaderzalen gerealiseerd worden. Tot slot volgt fase 3, een tweede hotelvleugel met eveneens 39 hotelkamers. Tevens wordt het monumentale park verder uitgewerkt zodat naast de eeuwenoude bomen ook nieuw groen kan ontstaan.


koffie is de

oplossing!

niemand geeft erom wat de vraag is.

VAN TIENEN drankautomaten is sinds 1973 uitgegroeid tot een bedrijf waar u terecht kunt voor iedere gewenste koffieoplossing. Koffie, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, CafĂŠ latte, CafĂŠ au lait? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ontdek het op www.vantienen.nl of bel ons voor meer informatie: 085 - 20 20 720.

Voederheil 6A Zeeland | T: 085 - 20 20 720 | www.vantienen.nl


VLUCHTELINGENWERK: WERK METVLUCHTELINGEN Vluchtelingen willen graag zelfstandig zijn en een nieuwe, veilige toekomst opbouwen in Nederland. Taal, scholing en werk zijn daarbij essentieel. Maar ook kennis van onze gewoonten, geschreven en ongeschreven regels in het dagelijkse leven en op de werkvloer zijn van groot belang. Het hebben van een netwerk om op terug te vallen, versnelt de integratie. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zet zich op verschillende manieren in om vluchtelingen te helpen met het vinden van een plek in onze maatschappij. Van asielprocedure, werk en integratie tot gezinshereniging. En soms ook tot terugkeer. Dat doen we onder meer met vrijwilligers: taalmaatjes,

juridische begeleiders, arbeidscoaches en maatschappelijke begeleiders die vluchtelingen persoonlijke hulp bieden Alles begint met taal. Je netwerk uitbreiden, een studie volgen of een baan vinden: het kan pas wanneer je de taal spreekt ĂŠn begrijpt. Een eigen inkomen maakt je financieel onafhankelijk waarbij je eigen keuzes kan maken. Je hebt je eigen leven onder controle, voelt je gewaardeerd en je draagt bij aan een groter geheel. Dat geldt ook voor vluchtelingen. Zij willen niets liever dan aan de slag gaan. Toch is het voor hen vaak lastig om aan werk te komen en hebben zij ondersteuning nodig bij het vinden van een passende baan.

VluchtelingenWerk biedt diverse projecten om de participatie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Als werkgever kun je in aanmerking komen voor diverse fiscale voordelen en (subsidie) regelingen. Bovendien biedt het werkgevers de kans zeer gemotiveerde medewerkers te vinden, te werken aan het diversiteitsbeleid en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Meer informatie over werken met vluchtelingen? Neem contact op met: Annemarie Trommar T 040 - 24 33 010 / 06-27 26 17 51 E atrommar@vluchtelingenwerk.nl W www.vluchtelingenwerk.nl


OVERWATER Overwater zal regelmatig in Brabant Business een column gaan schrijven met wetenswaardig-heden op het gebied van grondbeleid. Elke editie zal een ander onderwerp bij de kop worden gepakt. In deze editie stellen wij Ad Woestenberg graag aan u voor. Even voorstellen Ad Woestenberg is een geboren en getogen Brabander. Hij woont al zijn hele leven in Alphen, maar pendelt sinds 8 jaar dagelijks tussen onze provincie en het Zuid-Hollandse Strijen. In de Hoeksche Waard, één van de Zuid-Hollandse eilanden, is kantoor Overwater gevestigd in het monumentale voor¬malige gemeentehuis. Binnen het kantoor zijn twee bedrijven actief: Overwater Rentmeesterskantoor en Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Ad is directeur van Overwater Grondbeleid Adviesbureau en tevens voorzitter van het overkoepelende managementteam, waarbinnen alle backoffice activiteiten, zoals kantoor¬management, ICT en administratie gezamenlijk worden geregeld. Sinds 1804 Overwater kent een lange historie. Het bedrijf is opgericht in 1804 en Peter Overwater is inmiddels de achtste generatie van de familie die in het bedrijf actief is. Daarmee is Overwater het oudste rentmeesterskantoor in Nederland. Overwater Grondbeleid Adviesbureau kent een iets minder lange historie, maar is in de vorige eeuw opgericht omdat binnen het rentmeestersvak steeds meer deskundigheid werd gevraagd op het gebied van de bestuursrechtelijke schadeloosstelling. Overwater Rentmeesterskantoor, dat op de agrarische markt in grond en bedrijven bemiddelt, beheert 58

zo’n 12.000 hectare grond voor particulieren, stichtingen, oude adel en moderne project¬ontwikkelaars. Overwater Grondbeleid Adviesbureau legt zich toe op advisering bij transitie van gronden. Het varieert van taxatie van inbrengwaarden tot het sluiten (of ontbinden) van samen¬werkingsovereenkomsten tussen ontwikkelaars en gemeenten en van onteigenings¬schadeloos¬stellingen tot het deelnemen in (gerechtelijke) deskundigencommissies. Achtergrond: Ad Woestenberg heeft een agrarische achtergrond. Na een opleiding aan de MAS in Breda en de HAS in ‘s-Hertogenbosch heeft hij een aantal jaren een agrarische bedrijf geëxploiteerd en was hij parttime leraar in het landbouwonderwijs. Omdat het bedrijf aan de rand van de bebouwde kom van Alphen te weinig perspectief bood, is hij in 1988 bij het Ministerie van Landbouw in Tilburg gaan werken als financierings¬deskundige voor het Borgstellingsfonds. Na zeven jaar is hij overgestapt naar de Dienst Landelijk Gebied. Hij had zich inmiddels al bijgeschoold tot rentmeester en in 2001 zijn Master’s degree in Land & Watermanagement behaald. Naast de grondverwerving voor natuurontwikkeling en landinrichtingsprojecten in NoordBrabant, was hij ook verantwoordelijk voor de saneringsregelingen in de intensieve veehouderij tussen 1998 en 2002. In dat kader is hij één van de bedenkers geweest van de Ruimte voor Ruimte regeling, welke als financieringsinstrument voor deze saneringsregelingen in het leven werd geroepen. Wederom na zeven jaren heeft Ad de overstap gemaakt naar de gemeente Tilburg, waar hij de grondverwerving in het buitengebied

voor zijn rekening nam en tevens het eigen Landbouwbedrijf van de gemeente (dat wordt beheerd door Arcadis) heeft aangestuurd. Overstap naar het bedrijfsleven In 2009 heeft Ad de overstap gemaakt naar Overwater Grondbeleid Adviesbureau B.V.. Hoewel hij zich ooit stellig had voorgenomen om niet buiten Brabant te gaan werken, heeft hij daar nog geen seconde spijt van gehad. Dat wordt met name ingegeven door het feit dat Overwater kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en omdat het werkgebied heel Nederland beslaat. Ad combineert de functie van directeur met een inhoudelijke functie als grondzaken¬deskundige. Juist de combinatie maakt de baan voor hem zo aantrekkelijk. Hij heeft zijn blikveld in de loop der jaren erg verbreed en geeft adviezen aan diverse soorten bedrijven in het Midden- Kleinbedrijf. Het Grondbeleid Adviesbureau van Overwater is in heel Nederland actief in het stedelijk en randstedelijk gebied. Tot de werkzaamheden behoren onder meer taxaties, grondverwerving en het geven van strategische adviezen over grondbeleid. Opdrachtgevers zijn overheden, waterschappen, corporaties, projectontwikkelaars, bouwers, agrariërs, particulieren en bedrijven. Een breed spectrum, want ook advocaten- en accountantskantoren maken regelmatig van de diensten van Overwater gebruik. ‘‘ OVERWATER KENT HET KLAPPEN VAN DE ZWEEP EN HEEFT DE KENNIS EN ERVARING IN HUIS VOOR EEN BREDE BELANGENBEHARTIGING ‘‘ Grond is schaars in Nederland en vertegenwoordigt een grote waarde. Eigendom is het meest omvattende


recht op een zaak dat je kunt hebben. Daar kan een overheid niet zomaar achteloos mee omgaan. Dat neemt niet weg dat eigendom soms moet wijken voor het algemene belang. Het is dan goed om te weten dat de Onteigeningswet als voorwaarde stelt dat een eigenaar na de onteigening zijn vermogens- en inkomenspositie moet behouden. Belangenbehartiger Overwater kent het klappen van de zweep en heeft de kennis en ervaring in huis voor een brede belangenbehartiging. Overwater Grondbeleid Adviesbureau werkt veel voor overheden (met name gemeenten en provincies), maar in toenemende mate behoren particulieren en bedrijven tot de klantenkring. Overwater kent het krachtenveld dat aan beide kanten van de onderhandelingstafel speelt. Hierbij wordt steeds meer kennis gevraagd van zowel taxatie-technische aspecten als van de juridische kaders waarbinnen men moet bewegen. Bij Overwater werken rentmeesters, taxateurs en juristen. Verschillende medewerkers zijn geregistreerd als gerechtelijk deskundigen. De intensieve samenwerking en kennisuitwisseling zorgt voor hoogwaardige adviezen en optimale resultaten voor de opdrachtgevers. Overwater wil niet alleen het antwoord op de vraag van de opdrachtgever formuleren, maar vooral het probleem mee oplossen waardoor de vraag is ingegeven. Resultaat onder de streep Sommige adviseurs sturen uitsluitend op het bedrag dat bij een schadeloosstelling onder de streep staat. Bij Overwater wordt niet per definitie gestreefd naar opbrengstmaximalisatie, maar naar resultaatoptimalisatie. Woestenberg weet dat veel ondernemers enorm veel stress ervaren tijdens het onderhandelingsproces. Door alleen naar het bedrag onder de streep te kijken, wordt soms vergeten dat termijnen en bijkomende voorwaarden in de beleving van de ondernemer een belangrijke rol spelen. Bij Overwater spreekt men de taal van

de ondernemer en weten ze dat je, wanneer je steeds het onderste uit de kan wil, je soms het deksel op de neus krijgt. Woestenberg geeft aan dat het vooral om een eerlijk en oprecht advies gaat. “Soms betekent dat dat je dan de boodschapper van het slechte nieuws bent, maar dat kan dan niet anders. Uiteindelijk is een opdrachtgever alleen met een eerlijk advies gebaat. Wij staan voor het totaal ontzorgen van onze opdrachtgevers, het leveren van service en kwaliteit. Dat is al meer dan tweehonderd jaar onze kracht.” Column In de column die Overwater gaat schrijven komen steeds onderwerpen aan de orde waar onder-nemers mee te maken kunnen krijgen als de overheid een maatregel neemt die het onroerend goed van de onderneming treft. Overwater maakt u wegwijs in een woud van regels en zal u laten zien dat ingreep niet altijd tot een nadelige situatie hoeft te leiden. Wij nodigen u van harte uit om suggesties te doen voor het behandelen van dergelijke onderwerpen. Denkt u daarbij aan: • • • • • • • • •

Onteigening Balanstaxaties Stedelijke erfpacht Beheer van Gronden Schadeloosstelling Agrarische grond als belegging Planschade en nadeelcompensatie Kostenverhaal en samenwerkingsovereenkomsten Wet voorkeursrecht gemeenten Zakelijke rechten (TenneT, Brabant Water) Arbitrage en bindend advies Grondverwerving / grondverkoop

Ad Woestenberg is werkzaam bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV. Het kantoor is gevestigd in Strijen. E: a.woestenberg@overwater.nl T: 078 – 6749417 W: www.overwater.nl


GESLAAGD FEESTJE BIJ 8E EDITIE POLO BRABANT IN WAALRE

‘Een feestje in alle opzichten, perfect georganiseerd!’ ‘De nieuwe opzet van de loges en VIP ruimten is geweldig geslaagd’ en: ‘Hier voel je je thuis!’ Wat een mooie complimenten weer aan het adres van BYLEI van de bezoekers van Polo Brabant op 17 en 18 juni in Waalre. Bijna 2000 bezoekers genoten tijdens de achtste editie van een stralende zon, trappelende paardenvoeten, vliegende ballen, opzwepend Engels commentaar, koele bubbels en wijntjes, heerlijke hapjes, maar vooral van elkaar. Er werd ontmoet, verwonderd, geproost, geklapt, gepraat, gedanst en gelachen. Lei en Lukas Willems gaven ‘Mooi weer garantie’ en deden, zoals altijd, wat ze beloofden: het was prachtig weer. Zo mooi zelfs dat transparante zeilen in de gigantische overkapping werden gewisseld voor dichte, zodat het ‘binnen’ niet té warm zou worden. In én buiten de loges genoten de gasten van sponsors, partners en deelnemende bedrijven van het spektakel op het veld en de ontmoeting met elkaar. Heb je genoten of het evenement dit jaar gemist? Lei en Lukas maken zich op voor de 9e editie; zet nu vast 23 & 24 JUNI 2018 in de agenda en bel voor de mogelijkheden! BYLEI: Our Guts, Your Glory!


UIT IN BRABANT

WELKOM BIJ THERMAE SON NATUURLIJK VEELZIJDIG Wellness & Health resort Thermae Son is een exclusief complex waar alles draait om welzijn en gezondheid, in een gemoedelijke Brabantse sfeer en met een optimale gastvrije service. Ondanks de prachtige ligging in natuurgebied de Sonse Bergen is Thermae Son eenvoudig te bereiken via de A50, met ruime gratis parkeergelegenheid. Naast een ruim aanbod van sauna- en thermen faciliteiten beschikt het resort over massage- en schoonheidssalons waar kundige specialistes werken met topmerken, een kapsalon, een kinderopvang, een sportclub met persoonlijke begeleiding, en een zwembad. In de sfeervolle Brasserie geniet u van heerlijke specialiteiten van de chef-kok. Of het nu gaat om een klein lunchgerecht of een uitgebreid 62

meergangendiner: alle gerechten worden met passie en liefde bereid. Verder zijn er diverse prachtige zalen in een warme en gezellige ‘huiskamersetting’ voor vergaderingen en evenementen. In het alles-in-één-wellnessconcept speelt de natuur een cruciale rol, van de ligging midden in de bijzondere natuur en tussen de zandduinen van Son en Breugel, tot de toepassing van natuurlijke elementen en materialen in het complex. In de prachtige Thermae tuin vinden de vogels en eekhoorns hun favoriete plek, en u zwemt en bubbelt in puur water uit eigen bron. Dit alles maakt Thermae Son al 33 jaar tot een locatie voor zowel ultieme ontspanning als sportieve inspanning waar u de natuur proeft, voelt en ziet. U voelt zich thuis!


ZAKELIJKE KANSEN ROND VOETBALGEKTE IN CHINA China overheerst sinds twee jaar de headlines van het internationale gedurende de ‘transferwindows’. Spelers en trainers vertrekken voor immense bedragen vanuit Europa naar China om zichzelf binnen ‘no-time’ financieel onafhankelijk te spelen. Zo heeft China in 2016 al €331 miljoen uitgegeven aan de transfersommen voor buitenlandse spelers! Ter vergelijking; dit is slechts €60 miljoen minder dan de vijf grootste Europese competities bij elkaar in diezelfde periode. Veel Europese landen, bonden en clubs zien in China dan ook een geduchte concurrent en in de toekomst misschien zelfs een bedreiging voor de Europese competities. Waar komt deze plotselinge voetbalgekte vandaan en kunnen we hier als Nederland zijnde ook van profiteren? Ambities vastgelegd in overheidsbeleid De huidige ontwikkelingen in China komen niet geheel uit de lucht vallen. De Chinese president Xi Jinping heeft enkele jaren geleden aangegeven dat China een ware voetbalgrootmacht moet worden, en wel vóór 2050. Achter de immense transfersommen en salarissen, ligt wel degelijk een beleid om dit te realiseren. China wil het voetbal bijvoorbeeld integreren in het onderwijs, zodat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met voetbal en vroeg gescout kunnen worden. Voetbal wordt zelfs een verplicht onderdeel in het Chinese onderwijs. In 2020 wil China dan ook 20.000 voetbalscholen door heel het land realiseren. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat er in 2020 50 miljoen Chinese voetballers zijn! Om ook de populariteit van de Chinese competitie

te laten stijgen, worden stervoetballers uit de hele wereld naar China gelokt door middel van riante salarissen en wordt de competitie verder geprofessionaliseerd. In 2020 wil China beschikken over 70.000 voetbalvelden. Dit moet vervolgens oplopen tot ruim 140.000 voetbalvelden in 2050, één per 10.000 inwoners. Echter, met voetbalvelden en accommodaties alleen, redt je het niet. Er zijn namelijk tienduizenden Chinese trainers en coaches nodig om alle Chinese voetballers op te leiden, zowel op amateur- als professioneel niveau. De kwaliteit van deze trainers ligt nu nog mijlenver achter op de Europese trainers, maar ook hier wil China verandering in brengen. Nederland heeft op voetbalgebied nog steeds een uitstekende reputatie in China, waardoor er ook voor Nederland ontzettend veel zakelijke kansen liggen om in te springen

‘‘ WAAR KOMT DEZE PLOTSELINGE VOETBALGEKTE VANDAAN EN KUNNEN WE HIER ALS NEDERLAND ZIJNDE OOK VAN PROFITEREN? ‘‘

op de voetbalgekte in China. Een land dat met 16 miljoen inwoners een WK finale kan halen, wat kan China dan met 1,36 miljard inwoners?

waar momenteel in China zeer veel behoefte aan is. Momenteel lopen er verschillende initiatieven om met een consortium van Nederlandse bedrijven in te springen op deze kansen. Nederlandse bedrijven kunnen niet alleen innovatieve en duurzame sportaccommodaties aanleggen in China, maar kunnen tevens de Nederlandse voetbalfilosofie overbrengen op Chinese trainers en coaches. Spelers als Rijkaard, Gullit en van Basten zijn nog steeds absolute grootheden in China dankzij het EK ’88. Door dit op een goed doordachte manier te benutten, is de potentie in China enorm en kunnen er contracten gesloten worden voor tientallen miljoenen euro’s. Hoewel de situatie bij ADO Den Haag ook laat zien dat dit geen eenvoudige stap is, kunnen ook Nederlandse voetbalclubs profiteren van de ontwikkeling in China. Zo verkondigde Ajax onlangs haar vijfde Aziatische sponsor vast te hebben gelegd en zijn de eerste spelers vanuit Nederland vertrokken naar China. De komende transferperiode zullen er ongetwijfeld weer flinke bedragen uitgetrokken worden om spelers en trainers naar China te halen, maar met name het beleid en de ontwikkelingen achter deze bedragen, bieden zeer veel zakelijke potentie!

Zakelijke kansen Nederland Natuurlijk is dit niet zomaar met elkaar te vergelijken, maar Nederland beschikt nou eenmaal over een groot aantal gecertificeerde (jeugd)trainers en officials, uitstekende (kunstgras) velden en goede accommodaties. Iets 63


SPORT CENTER SPEAR: RESULTAAT MET EEN GOED GEVOEL


Personal Training, Total body, Zumba, Gladiator Workout, Thaiboksen, Boksen, Club Yoga, Hapkido, Xcore en diverse outdooractiviteiten. Een inhouse samenwerking met SGE-fysiotherapie Best. Ook voor voeding hebben ze de mogelijkheid voor begeleiding. Als het gaat om bewegen en gezondheid is het aanbod van Sport Center Spear in Best… het best. Sport Center Spear is gevestigd in de oude Batasokkenfabriek (1933) – een stukje Bests cultuurhistorisch erfgoed – en beslaat een oppervlakte van bijna 1.500 m2. In de ontvangstruimte kan men terecht voor koffie, thee, een shake of lekkere groente of fruitsmoothie. “De ambiance draagt in hoge mate bij tot onze unieke sfeer”, aldus eigenaardirecteur Marco den Exter Blokland. “Resultaat, beleving en een goed gevoel, daar staan we voor. Dat komt mede tot stand door de sterke sociale samenhang die je hier aantreft. De mensen hier vormen een echte community. Men vindt elkaar bij Spear en trekt vaak samen op. We hebben bewust maar één televisie, zodat je hier bezig bent met je lichaam, samen met anderen. Samen een halfuurtje een Spartacus-workout doen of op

de cardio lekker stuk gaan. Ervaring kunnen delen met anderen geeft je het gevoel dat je je thuis voelt. Dat is onze kracht: mensen voelen zich hier thuis. Natuurlijk hebben we ook heel goed opgeleid personeel dat je helpt om het gewenste resultaat te behalen.” Gezond en vitaal leven “Zowel de particuliere als de zakelijke markt richten zich steeds meer op een gezond en vitaal leven. Ons aanbod sluit daar prima bij aan. Naast een gewichtsconsulente, personal trainers en een team van goed opgeleide sportinstructeurs hebben we een inhouse samenwerking met Stichting Gezondheidscentrum Eindhoven, de oude medische dienst van Philips. Van de SGE zijn er twee sportfysiotherapeuten in ons pand aanwezig. Zo zijn wij een goede gesprekspartner als het gaat om gezondheid, leefstijl en vitaliteit.

zijn er diverse mogelijkheden: van bedrijfsfitness en smallgroup trainingen voor medewerkers tot workshops over gezonde voeding en bewegen. Onze partner SGE Werkt is er speciaal voor de zakelijke markt. Of je nu sport om te ontspannen of sport voor de inspanning, Sport Center Spear heeft een sfeervolle, gezellige locatie met tal van mogelijkheden. Meer weten? Ga naar onze website of stap even bij ons binnen, de koffie staat klaar. www.spear.nl

Op maat, daar is waar het om gaat! Of het nu gaat om vitaliteit, gezondheid, plezier in bewegen of een beoogde sportprestatie, wij zijn er om te luisteren naar de wensen van de klant en met een passend aanbod te komen om zijn of haar doelstelling te bereiken. Ook voor bedrijven 65


66


Willigendael Communicatie & Creatie Kanaaldijk N.W. 21a | 5707 LA Helmond | 0492 - 792999 info@willigendael.com | www.willigendael.com


Concerten Presentatiemiddelen

Video

Hospitality

Vergaderruimtes Audio Beurzen Narrowcasting

Theatervoorstellingen

Domotica

Congressen

Boardrooms

Licht

Cursusruimtes

Bedrijfsfeesten

TOP IN

VERKOOP EN VERHUUR

En meer...

E NIEUW IN IE LOCAT VEN O VELDH

LAAT NIETS AAN HET TOEVAL OVER

VERKOOP EN VERHUUR VAN BEELD, LICHT EN GELUID

www.bazelmans.com Veldhoven: De Run 4537 | 5503 LT Veldhoven | tel. 040 - 2544222 Amstelveen: De Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. 020 - 4415060

Brabant Business Zomer 2017  
Brabant Business Zomer 2017  
Advertisement