Page 1

BBM

Zomer 2018

Brabant Business Magazine

Thema: food

Thema: transport & Logistiek

Coverstory In gesprek met Hans KazanÂ


CONTENT AUTOGROEP

Fiat 500 v.a. € 13.745,-

Abarth 124 Spider v.a. € 45.595,-

Privé Lease v.a. € 199,-

Content Autogroep

Content Autogroep

Pietersbergweg 3 5628 BS Eindhoven T +31 (0)40 259 28 00

Hervensebaan 13-13A 5232 JL ’s-Hertogenbosch T +31 (0)73 646 67 00

Eindhoven

’s-Hertogenbosch


UW AUTODEALER IN EINDHOVEN NU OOK IN ‘S-HERTOGENBOSCH

Alfa Romeo Giulia v.a. € 39.250,-

Jeep Renegade v.a. € 23.190,-

Operational Lease v.a. € 599,-

Operational Lease v.a. € 439,-

Autoplezier start bij Content www.contentautogroep.nl

3


Een uitgave van: Brabant Business Media Havilland Building Luchthavenweg 59 V 5657 EA Eindhoven T 085 0030040 www.brabantbusinessmedia.nl Verschijnt 4x per jaar, zowel in print als online. UITGEVER Rob Verdijk T 06 12536340 rob@brabantbusinessmedia.nl VORMGEVING Brabant Business Studio Emiel Geway LĂŠon Kipping REDACTIE Marieke Donkers-Verschuren Manon van Dijk MEDIA ADVISEUR Tom van Fulpen tom@brabantbusinessmedia.nl 06 55 3633 37 FOTOGRAFIE Roy Lazat DRUK BBM Studio

wenst u een

24 50

ONLINE www.brabantbusinessmedia.nl COPYRIGHT 2018 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

rib && steakhouse rib steakhouse rib && steakhouse rib steakhouse rib & steakhouse rib & steakhouse

Longhorn Longhorn Longhorn Longhorn Longhorn Longhorn

reserveren? reserveren? bel:bel: 040-262 24 96 040-262 24 96 reserveren? reserveren? e-mail: info@longhorn.nl e-mail: info@longhorn.nl bel:bel: 040-262 24 96 040-262 24 96 reserveren? e-mail: info@longhorn.nl e-mail: info@longhorn.nl bel: 040-262 24 96 reserveren? e-mail: info@longhorn.nl bel: 040-262 24 96 e-mail: info@longhorn.nl

www.longhorn.nl www.longhorn.nl www.longhorn.nl www.longhorn.nl www.longhorn.nl www.longhorn.nl

4

team Jouw prettige zomer!

Het Brabant Business Media

Huttens Brainfood

WATT Fiets

droomreis

36

begint hier...

Roosendaal Mariadal Meeting 2018

54 VAKX182298_Advertentie A3-spread Eindhoven.indd 2

Reisbureau Eindhoven

Coverstory

27-0


5


‘We bouwen hele OPVALLENDE HARDWARE, maar we doen het met HEARTWARE’ De afgelopen jaren mocht Attractiepark Toverland in Sevenum jaarlijks zo’n 700.000 gasten verwelkomen. Dat worden er dit jaar waarschijnlijk nóg meer, want het afgelopen jaar heeft Toverland hard gewerkt aan de grootste uitbreiding in haar geschiedenis, waardoor het park vanaf 7 juli anderhalf keer zo groot is geworden. De uitbreiding behelst twee volledig nieuwe themagebieden Port Laguna en Avalon, met onder andere de nieuwe, spectaculaire achtbaan Fēnix. Een stralende directeur, Caroline Kortooms, vertelt vol trots over Toverland. Hoe is het ooit allemaal begonnen?

te bouwen, dat 365 dagen per jaar open zou zijn.

Caroline: “Als particulier initiatief. In 1996 vertelde

Aan ons de uitdaging om dat concept uit te werken.

mijn broer Jean Gelissen mij over zijn jongensdroom

Een indoorpark met een achtbaan erin zag ik in het

om een attractiepark te bouwen. In januari kwam

begin niet voor mogelijk. Ik had nog nooit een

hij naar mij toe. Het was een gesprek van nog geen

achtbaan binnen gezien. Toen zijn we naar Vekoma

5 minuten: ‘Caroline, als ik het wil doen, dan wil ik

(Rides Manufacturing BV) gegaan, een grote

dat met jou.’ Mijn hele hart vibreerde. Ik voelde

achtbaanbouwer in Limburg. Die namen ons bij de

intuïtief dat het goed zat. Er zat geen enkele rem,

hand, en zo is de ontdekkingstocht begonnen om

geen enkele angst. This is meant to be. Toen zijn we

ons de branche eigen te maken. Zij noemden een

er met zijn tweeën ingesprongen. Ik vanuit het

indoorpark in Istanbul waar wel een achtbaan

onderwijs, hij vanuit zijn bedrijf Gepla. Het succes

binnen is. Toen we dat zagen, was het hek van de

van Gepla stelde hem in staat dit te doen.

dam. Het is mogelijk.”

In eerste instantie was het idee om een indoorpark 6 6


Jullie kozen voor de naam Toverland. Hoe is die

het geluid van een heks nadeed, sprak dat iedereen

naam ontstaan?

aan. Toen wist ik, het moet iets met toveren zijn.

Caroline vertelt: “In die fase, de eerste helft van ‘96,

Op een ochtend werd ik wakker en wist ik de naam.

zijn we ook op zoek gegaan naar een naam. Dat was nogal een zoektocht. We hebben bijvoorbeeld

Vervolgens deed de naam ons een tijd geen recht

gekeken naar de naam ‘Efteling’. Wat is dat nou?

aan, want toen leek Toverland een kinderachtigere

Dat zijn een paar hele mooie klanken. Kunnen wij

naam dan we zijn. Inmiddels merk ik dat we deze

dat ook? Maar zo’n combinatie van klanken lukte

last achter ons aan het laten zijn. Want terwijl wij

niet. We bleven doorzoeken en toen dacht ik aan

vol in de ontwikkeling van Toverland zaten, werd

mijn werk als lerares. Ik heb in alle klassen van de

magie steeds hotter. Harry Potter, The Lord of the

lagere school gestaan en waar ik ook les gaf, als ik

Rings, Avatar, je ziet steeds vaker goden, magie en

7 7


mythen in films terugkomen. Magie is nu de klank

Jullie zitten nu in een hele hectische tijd.

aan het krijgen die het voor mij altijd al had.”

“Het is nu inderdaad extreem druk vanwege de uitbreiding. Veel mensen vragen ons hoe we de

Als ik rondkijk, zie ik dat magie ook achter de

stress aankunnen. Het hele traject rondom magie

schermen heel belangrijk is. Hoe zorgen jullie

dat we hebben doorlopen, helpt ons hierbij, want

ervoor dat deze magie ook onder jullie

dan merk je: ik voel wel onrust, maar ik doe wat ik

medewerkers leeft?

kan doen en het komt goed. We werken met zijn

Caroline: “We hebben meer dan 100 vaste

allen bikkelhard. We doen alles wat we kunnen

medewerkers en ruim 500 hulpkrachten. We zijn er

doen en als er iets mislukt, so be it. Ondanks de

nu naartoe aan het gaan dat we met zijn allen

hectiek wordt er nog heel veel gelachen.

specialisten in magie kunnen zijn. Daarvoor hebben

We beseffen ons dat het grandioos is wat we doen

we een nieuwe pay-off bedacht: ‘Toverland,

met zijn allen. We hebben er als team nog nooit zo

discover your own magic.’ We hebben allemaal

sterk voor gestaan.

onze eigen magie, maar we moeten het wel ontdekken.

Voor mij is de uitbreiding van Avalon en Port Laguna meant to be. Alsof we ooit begonnen zijn

Daarom zijn we ook intern aan de slag gegaan met

om op dit punt uit te komen. Om de wereld echt

de vraag ‘Wat is magie voor jou?’. Dat vond ik een

een beetje mooier te maken en mensen te raken.

hele moeilijke vraag, maar daar kwamen hele

Om daar te komen, hebben we gigantisch veel geld

mooie reacties op. Soms las ik ze met tranen in de

geïnvesteerd, prachtige gebieden bedacht. In de

ogen. Dat heeft voor ons als organisatie heel veel

themagebieden zie je ook onze persoonlijke groei.”

betekend. Het is een traject van 9 maanden

8 8

geweest. Via algemene magie heeft dat geleid naar

Waar doen jullie inspiratie op voor een uitbreiding?

eigen magie. Wij willen gasten faciliteren om hun

“De eerdere fases hebben we steeds gebouwd door

eigen magie te vinden. Daarvoor moeten wij zelf bij

onze gasten te vragen wat ze graag zouden willen

onze eigen magie kunnen. Zonder het raar of

zien, maar als we dat nog een keer zouden vragen

zonder het vreemd te vinden. Je bent goed zoals je

zouden ze met voorbeelden komen van andere

bent. Heb vertrouwen in jezelf. Je veilig voelen bij

parken. Wij willen eigen, unieke attracties. Toen

jezelf. Ik hoor erbij. Het komt goed. Het proces ging

hebben we enkele jaren geleden pretparkspecialist

zo organisch, niet normaal was dat. Medewerkers

Pieter Cornelis gevraagd om met ons mee te

hebben me verrast door de wijze waarop ze daar

denken. Hij heeft voor ons heel specifiek onderzoek

instonden.”

gedaan naar het onderbewuste. Hij is doorgedrongen


tot de essentie. Pieter vroeg aan mensen: ‘Als ik jou

Vanaf toen waren we ons bewust van: dit is wie wij

een toverstaf zou geven, wat zou je dan toveren?’.

zijn, dit willen we faciliteren. We hebben zo heel

Uiteindelijk kwamen ze allemaal bij hetzelfde uit:

nadrukkelijk een eigen signatuur ontdekt in de

een wereld met hoop en liefde voor iedereen. Ik

loop der jaren: natuurlijke elementen, avontuur,

voelde meteen: dit is het. Maar hoe bouw je hoop

stoerheid en dat in thema’s of mythes die te maken

en liefde? Dan ga je zoeken naar fragmenten in

hebben met magie. Die eerste prikkel is dan de

films, momenten waarop je het zelf hebt beleefd.

hardware, maar wel met een hart, met heartware.

Dan zie je een prachtige natuur of bijvoorbeeld

Zodat een dagje attractiepark veel meer is dan

bepaalde scènes uit films. Dat bij elkaar is de

alleen maar scoren. Dat het ook even los van de

Magische Vallei geworden, onze vorige grote

waan van de dag is, even ontspannen zijn, je sores

uitbreiding. We vertellen mensen niet dat ze er

achter je laten, genieten van je vrienden en gezin,

hoop en liefde kunnen ervaren, maar ze ervaren

je weer letterlijk opladen voor een nieuwe dag en

het wel, dat is het mooie.

ervaren dat de wereld een hele toffe plek is.”

9 9


10 10

Wat is het verhaal achter de nieuwe

In Port Laguna gaan wij ook toverstafjes verkopen

themagebieden Port Laguna en Avalon?

waarmee je echt kunt toveren. Die zijn speciaal

“Port Laguna is niet zomaar een fantasie, daar

voor ons ontwikkeld. Je moet een spreuk zeggen

hoort een verhaal bij. Bij de lagune spoelden

in combinatie met een goede beweging en dan

vaak flessen aan. Soms zaten daar schelpen in,

gaat er op bepaalde plekken in Port Laguna iets

zand of munten, maar soms ook toverstafjes of

gebeuren. We maken nu ook heel duidelijk dat je

toverspreuken. Een oude strandjutter is begonnen

in Toverland bent. Bij de kaartverkoop komen

dat te verzamelen. Zo ontdekte hij dat er in

‘Portwachters’ te staan die kijken of iedereen

sommige flessen ook magie zat. In het ‘Magiezijn’

voldoende energie en goede zin bij zich heeft om

worden alle flessen getest. Is het goede magie of

binnen te mogen. Is dat niet zo, dan verhelpen ze

slechte magie?

dat met een vleugje magie.


Avalon is het eiland in de mist, waar Merlijn de

medewerkers uit alle onderdelen binnen de

tovenaar woont, King Arthur en zijn zwaard

organisatie zitten, mijmeren, als een brouwketel,

Excalibur. We hebben hier bewust voor een heel

kijken wat we bij concurrenten mooi vinden. Toen

ander thema gekozen, zodat we kunnen laten zien

waren we het er al snel over eens dat het ultieme

wie we zijn. We zochten naar een tovenaar die we

vakantiegevoel voor veel mensen het mediterrane

aan ons wilden binden. Een echt toverland heeft

gebied is, met kleuren, muziek, zon. We wilden

natuurlijk ook een echte tovenaar. Voor mij is dat

geen typische main street maar iets met water.

altijd Merlijn geweest, al vanaf de beginjaren. Ik las

Voor Toverland is water de blauwe draad. We

een boek van Deepak Chopra over Merlijn en dat

willen overal water terug laten komen. Toen

wij allemaal tovenaars zijn. Dat we hardware en

hebben wij ervoor gekozen om een lagune te

heartware met elkaar kunnen verbinden. Merlijn

maken waar je je meteen op vakantie voelt.

wil oprecht de wereld nog elke dag mooier maken. Hij vraagt de gasten soms ook hem daarbij te

Voor ons is deze stap heel belangrijk. Wie we zijn

helpen.

en waar we staan na 17 jaar en waar we ‘discover your own magic’ uitdragen. Nu kom je binnen in

Avalon is landschappelijk heel sterk. Waar je ook

een toverwereld waar je direct voelt: ik ga er even

loopt, vanaf elke kant zie je het weer anders.

uit. Je komt in een hele andere wereld terecht, met

Achtbaan Fenix is de hoofdattractie, die is 40 meter

ijscoupes, cocktails, parasols, terrassen. We laten

hoog, haalt een snelheid van 95 kilometer per uur

ook al onze muziek zelf maken. Op de ‘Via Magia’

en gaat 3 keer over de kop. De bootattractie

hoor je bijvoorbeeld muziek met meeuwen. Je

Merlin’s Quest is er voor iedereen, die gaat ook een

voelt je direct op vakantie.

stukje indoor langs diverse wonderlijke scènes. Daarnaast hebben we een waanzinnig mooie

De hele logistiek moet hiervoor echter op zijn kop.

eventlocatie gebouwd: The Flaming Feather. Dat is

We gaan straks anders parkeren, dat vinden we ook

me een herberg, werkelijk waar. Daar komt alles bij

wel heel spannend. Hoe gaan de bezoekersstromen

elkaar wat we de afgelopen jaren hebben geleerd.

zich verspreiden? Het nieuwe entreegebied wordt

Daar zijn we echt bijzonder trots op. Meer vertel ik

het hart van het park. Na deze storm blijven we

niet, dat moet je ervaren!”

doorontwikkelen, doorpakken. We hebben nog heel veel prachtige, betoverende toekomstplannen,

Het nieuwe gedeelte ziet er prachtig uit, je krijgt er

waaronder een eigen hotelresort.

meteen een vakantiegevoel van! “We zijn begonnen als indoorpark maar vanaf 2007

Jullie krijgen ook veel bedrijven over de vloer.

naar buiten gegaan. Buiten zijn we inmiddels veel

Wat is er voor hen mogelijk?

groter dan binnen. We zijn echt gericht op het hele

“Ik geef toevallig zometeen twee presentaties aan

gezin, op de ‘extended family’: van kleinkind tot

bedrijven over de magie van het veranderen.

opa en oma. Dat redden we niet meer met de oude

Langzamerhand hebben wij een schaal waarbij we

entree, maar hoe geven we dat vorm? Voor zo’n

zowel kleine als grote bedrijfsevents heel mooi

vraag gaan we weer met een werkgroep met

kunnen faciliteren in onze 7 unieke eventlocaties.

11 11


‘Die wereld, die bouwen wij voor iedereen’ Per jaar vinden er in Toverland namelijk ook zo’n 150 prachtige bedrijfsevents plaats. Het indoor themagebied Wunderwald kun je bijvoorbeeld afhuren voor 1.500 gasten en met heel Toverland kunnen we tot wel 15.000 gasten in één keer bedienen. Bij The Flaming Feather voegen we weer echt iets toe. Naast dat we het inzetten als unieke eventlocatie voor bedrijven wordt dit namelijk ons eerste bedieningsrestaurant. Je ervaart hier de middeleeuwse sferen met een Limburgse knipoog. Bourgondisch tafelen met heerlijke vleesgerechten op houten planken en drinken uit karaffen. Dat mag een beetje overdaad zijn. Qua sfeer is het echt het mooiste restaurant van Nederland. Ik vind het wel een hele spannende, het bedienen, maar als er een park is dat dat kan, dan zijn wij het.” Hoe is het om dit in een familiebedrijf samen te mogen ervaren? “We zijn een hecht familiebedrijf. Het is heel leuk dat de tweede generatie, van 26 tot 29 jaar, alle vier in Toverland werken. Mijn oudste dochter Tessa werkt bijvoorbeeld al 13 jaar bij ons. De eerste paar jaar gewoon voor de lol, toen ging ze op terrassen helpen in het weekend, karakters spelen, bij de receptie staan. Nu landen ze allemaal precies op de plekken waar hun talent excelleert. Ze zijn in het maken van hun keuzes volledig vrij geweest, altijd. Zij zijn opgegroeid met Toverland. Toen wij in de pioniersfase zaten, hebben ze veel meegekregen, veel parken met ons bezocht. Het DNA is doorgegeven. Het is heel mooi dat onze passie ook die van hun is. Onbewust zit die magie om met elkaar om te gaan al in ons. We kunnen heel goed relativeren. Zo kunnen we best een feest hebben en dan niet over Toverland praten. Dat is ook magie hè? Daar ben ik ook heel dankbaar voor. De kracht die wij hebben, heeft ook heel veel met het familiebedrijf te maken. Dat vinden onze medewerkers ook. Samen, weinig hiërarchie, toegankelijk, erbij horen. Het is heel mooi als we dat kunnen vasthouden.” 12 12


Ik vind het heel mooi om te merken dat jullie niet

mij is dit ons antwoord daarop. Die wereld, die

alleen kijken naar hoe jullie zoveel mogelijk geld

bouwen wij voor iedereen. Niet alleen voor

kunnen verdienen.

families maar dus ook voor steeds meer bedrijven.

“Uiteindelijk hebben wij natuurlijk ook een

We merken dat er een trend is dat steeds meer

commerciële verantwoordelijkheid, maar ik ben

bedrijven afstappen van een avondfeest voor alleen

ervan overtuigd dat wat wij met hart en ziel doen

het personeel, maar steeds vaker kiezen voor een

ook nog eens veel commerciëler is. Dat als je vanuit

familiedag voor medewerkers of klanten met hun

spiritualiteit kijkt dat dat niet soft is, maar dat we

gezin. Als wij iets van onze magie mee kunnen

veel meer vanuit daar zouden moeten kijken. We

geven, los van de waan van de dag, elkaar als

moeten het samen doen.

collega’s kunnen zien, met je baas in een attractie, daar word ik echt gelukkig van.

Onze medewerkers hebben natuurlijk allemaal een contract, met reglementen. Dat vind ik doodzonde,

Je kunt de wereld niet veranderen, maar wel hoe

maar dat moet er zijn. We zijn nu bezig met een

je ernaar kijkt. Dat voelt heel eervol dat wij daar

‘Magische Verbintenis’ over hoe wij met elkaar

hopelijk op het moment het verschil mogen maken.

omgaan hier. Dat voelt goed. Hoe duidelijker wij

Vanuit een diepere laag een commercieel bedrijf

daar woorden aan weten te geven, hoe mooier het

bouwen, maar wel om iets te vertellen. Als we

wordt. En soms werkt de samenwerking ook niet.

hetzelfde blijven doen als we altijd gedaan hebben,

Dat is wel reëel. Niet iedereen kan of wil het

krijgen we ook dezelfde dingen. Dit is onze manier.

bijhouden. Ik vind dat prima, want zo gaat dat.

Maar wel een manier die heel toegankelijk is, waar

Vanuit het respect voor wat er wel is geweest,

mensen deel van uit willen maken.

zorgen we dat we altijd met een lach aan elkaar blijven terugdenken. Als je hier werkt, is het

Je kunt computerspellen spelen en films kijken

familiebedrijf bijna een navelstreng. Soms is dat

maar er gaat niets boven het samen echt beleven.

ook moeilijk om die dan door te knippen.”

Naast de mooie attracties kent ons park ook genoeg plekken om even lekker tot rust te komen.

Waar komt die bevlogenheid vandaan?

Dat is echt genieten. Je kinderen kunnen dan zelf

“We hebben ons wel eens afgevraagd waar nu die

spelen en jij kunt de rust pakken en ontspannen.

bezieling vandaan komt. Het is zo mijn basis, mijn

Die sfeer stoppen we ook in onze bedrijfsevents,

adem, dit is wat we moeten doen. Wij zijn in een

daarom vinden er ook zoveel familiedagen plaats in

gezin geboren met een dusdanig liefdevolle vader

Toverland. Soms kijk ik van een afstandje en denk

en moeder dat we met een rugzak vol liefde en

ik: wow, hebben wij dit gemaakt?”

vertrouwen de wereld in gestuurd zijn. En volgens

13 13


14


Interieur oplossingen voor ieder budget • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Korte lijnen, snel schakelen Alles onder één dak Ontwerp Projectbegeleiding Visuele beleving Sloopwerkzaamheden Verbouw Techniek Systeemwanden & plafonds Vloeren / Vloerbedekking Klimaatbeheersing Interieur maatwerk Interieur beplanting Akoestiek Verlichting Meubilair Ergonomie Zonwering Schilderwerk Verhuizen & opslag

Arnoud Asselman Directeur/eigenaar

Broekakkerseweg 22 5641 PC Eindhoven T 040 - 21 20 531 www.totaalkantoorinrichting.nl 15


Agrifood is de economische motor van NoordoostBrabant. De regio heeft van oudsher een uniek cluster van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die verbonden zijn met de productie en verwerking van voedsel. Van boer tot bord.

TOPREGIO IN AGRIFOOD & LOGISTIEK’ AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant ontwikkelen tot dé topregio in agrifood. Gebaseerd op dat waar Noordoost-Brabant groot en goed in is: het ontwikkelen, produceren en vermarkten van voedsel. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken op ondernemende wijze samen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Binnen de agrifood sector en in cross-overs met andere sterke sectoren in de regio met een heldere visie, waaronder de logistieke sector. Het is niet voor niets dat agrifood en logistiek elkaar gevonden hebben in Vijfsterren Logistiek, het regionale samenwerkingsverband van logistieke platforms. Samen werken ze aan een sterke bedrijvigheid, meer werkgelegenheid en aan innovaties die bepalend zijn voor de toekomst van Noordoost-Brabant: een van de

Agrifood sector brengt vernieuwing in regionale logistiek

slimste en duurzaamste agrifood regio’s.

16

De ambities van AgriFood Capital en Vijfsterren

Frank Bruurs was met zijn bedrijf Spierings Logistics

Logistiek komen bij elkaar in het Logistics House in Oss.

een van de eerste ‘bewoners’ van het Logistics House.

Dit expertisecentrum opende in 2017 de deuren.

Onlangs heeft hij de partnerovereenkomst met het

Het is de uitvalsbasis van de logistieke sector, mede

expertisecentrum verlengd.

ondersteund door de gemeenten Oss, Cuijk,

“De klantvragen die je als bedrijf alleen niet kunt

’s-Hertogenbosch en Meierijstad en door Rabobank.

oplossen, kun je wel met elkaar aanpakken” is zijn

Het Logistics House heeft als doel om de regio uit te

stelling. “Supply chain management stelt nieuwe eisen

laten groeien naar de top-3 van logistieke hotspots van

aan kennis en vaardigheden. Als je daar als bedrijf in je

Nederland. Een krachtige en duurzame logistieke sector

eentje niet aan kunt voldoen, ontstaat een logistieke

is van belang voor de economische groei van de regio én

lekkage. Samen krijgen we die lekkages in de regio

van de agrifood sector.

onder controle.”


Regionale logistieke kracht

bedrijf. Dan maakt het niet uit of de bedrijvigheid in Oss,

Om de top-3 positie in de landelijke lijst van logistieke

Veghel of ´s-Hertogenbosch zit. Ik kan leren van de XXL

hotspots te realiseren, werken ondernemers, overheden

logistieke dienstverleners die in Oss zitten; kennis die ik

en onderwijs binnen Vijfsterren Logistiek samen aan het

in ´s-Hertogenbosch weer kan inzetten.

verder vergroten van de aantrekkings- en wervingskracht

Als SMART HUB voor ondernemers daar te klein wordt,

van de regio. Frank Bruurs beschouwt het Logistics

is een doorverwijzing naar Oss zo gemaakt, maar dan

House hierbij als het logistieke clubhuis van de regio.

moet je elkaar wel kennen. Door elkaar te kennen en

Frank: “Etaleren doet begeren” is een van mijn favo-

samen te werken, kunnen we als regio voldoen aan de

riete quotes. “Je moet zichtbaar zijn. Of je nu een XXL

steeds hogere en snel veranderende eisen van klanten.

logistieke dienstverlener bent of een kleinere rol speelt.

Veroorzaakt doordat consumenten op hun beurt steeds

Samen kleuren we het grote logistieke veld in de regio

meer eisen, bijvoorbeeld als het gaat om snelheid en

Noordoost-Brabant; ieder speelt zijn rol en doet ertoe.”

versheid. Samenwerken is een manier om de bedrijvigheid in de regio te behouden, evenals het arbeidspoten-

Vernieuwing in de logistiek

tieel. Het optimaliseren van de supply chain kan alleen

Aanvankelijk richtte de logistieke sector in Noord-

als je samenwerkt. Samen dienen we het belang van

oost-Brabant zich niet specifiek op de foodstromen.

de regio.”

Tekst: Hennie van de Kar

Frank: “Maar de regio wordt de voedseltuin voor Europa en de rest van de wereld genoemd. Dat stelt andere eisen aan logistiek dienstverleners, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeheersing voor aanvullende logistieke diensten zoals opslag. Het voedsel securitylevel is heel hoog. De aanwezigheid van de Agri Food zorgt voor vernieuwing in de logistieke sector. Andersom dragen wij, met bijvoorbeeld het Logistics House, bij aan het behalen van de ambitie om in 2020 dé topregio in agrifood te zijn.”

Logistics House Volgens Bruurs maakt het Logistics House de regionale kracht zichtbaar, net als SMART HUB in ’s-Hertogenbosch. “Samen zijn we van toegevoegde waarde voor bedrijven in onder andere de agrifood. Dat trekt bedrijven over de streep om zich hier te vestigen, te blijven of juist hier uit te breiden. Als we de samenwerking binnen de logistieke keten verder optimaliseren, kunnen we meer betekenen dan puur het vervoer van A naar B. Denk aan het verzorgen van opslag volgens de hoogste eisen voor voedselveiligheid of het regelen van douanefaciliteiten. Onze klanten worden op deze manier steeds meer partners.”

Samenwerken Bij het openingsevent van Logistics House in Oss kreeg Frank Bruurs de vraag voorgeschoteld wat hij in Oss kwam halen. Hij is met zijn bedrijf Spierings Smart Logistics immers ook de drijvende kracht achter SMART HUB in ’s-Hertogenbosch; met de grootste inlandse terminal “Ik heb geantwoord dat ik verder denk dan mijn eigen

Food

in Nederland dé toegangspoort tot de regio. Frank:

17


De deskundigen zijn het erover eens: willen wij in de nabije toekomst gezond, eerlijk en voldoende voedsel kunnen produceren, dan moet het voedselsysteem drastisch veranderen. Dat is niet makkelijk, maar het kan: Brabant toont in 2018 hoe. Een jaar lang is de provincie European Region of Gastronomy. Dat biedt de gelegenheid om allerlei food gerelateerde onderwerpen onder de aandacht te brengen. Onder de noemer We Are Food laten Brabantse ondernemers zien hoe er hier gewerkt wordt aan het voedselsysteem van de toekomst dat beter is voor mens, dier én milieu.

ETEN MAAK JE IN BRABANT! Het voedselsysteem zoals het zich in de vorige eeuw

tientallen activiteiten georganiseerd om consumenten én

heeft ontwikkeld is niet te handhaven in de nieuwe tijd.

ondernemers aan te zetten tot minder voedselverspilling.

Gelukkig zijn er veel ondernemers in Brabant die een duidelijk visie hebben op de manier waarop we

Het thema van april was ‘Voedsel van Brabantse

duurzaam naar de toekomst van ons eten kunnen kijken.

bodem’. Gangmaker Marc Raaijmakers van het Koning

Deze ondernemers krijgen met We Are Food een podium

Willem 1 College startte samen met 6 andere Brabantse

om zichzelf te laten zien en om anderen te inspireren

horecaopleidingen een programma waarin studenten

ook na te denken over de toekomt van ons eten.

– de food professionals van de toekomst – recepten en een kookboek ontwikkelen op basis van (seizoens)pro-

“Brabant is de provincie die als eerste in Nederland inhoud kan geven aan de voedselagenda van de toekomst”

We Are Food

ducten van Brabantse bodem. Die producten ontdekken ze tijdens werkbezoeken aan Brabantse boeren. De maand mei stond in het teken van voeding en gezondheid: ‘EetJeBeter’. Tijdens een tour met een food

Vanaf maart 2018 zet We Are Food, de organisatie

truck bood EetJeBeter – een initiatief van ondernemer

achter het themajaar, tien maanden lang telkens één

Henk Kivits – gratis proeverijen en tips voor diabetes

actueel food thema in de spotlights. Die tien thema’s zijn

II-patiënten, met als doel om medicijngebruik terug te

aangedragen door Brabantse ondernemers, consumen-

dringen of zelfs overbodig te maken.

ten, zorgprofessionals, studenten, etc. Elke maand heeft

18

een (of meerdere) gangmaker(s): een inspirerende mix

Juni was de maand van ‘De Gezonde School’. Scholen-

van gevestigde entrepreneurs en beginnende hemelbe-

groep Het Hooghuis uit Oss daagde leerlingen uit om

stormers. Eén ding hebben ze gemeen: ze hebben een

een gezonde, duurzame hamburger te ontwikkelen aan

plan, een droom een visie. In 2018 gaan we met z’n

de hand van een app. De winnende burger, een vega-

allen proberen die dromen te realiseren en van nut te

nistische notenburger, wordt daadwerkelijk in productie

laten zijn voor de komende jaren.

genomen.

In maart werd de aftrap voor We Are Food gegeven

In juli gaat het de hele maand over ‘De nieuwe boer’.

met het thema ‘Voedselverspilling’. Onder leiding van

Brabantse initiatieven op het gebied van toekomstbe-

gangmaker Bob Hutten werden er in en rond Veghel

stendige voedselproductie staan een maand lang in the


spotlights, met het Familievarken als inspirerend voor-

samen nuttigen van eten & drinken kan worden ingezet

beeld. Een duurzaam en toekomstbestendig concept

als instrument om de zelfredzaamheid van ouderen te

zonder stankoverlast, zonder gebruik van antibiotica,

vergroten en te verlengen en zorgkosten te besparen.

maar met gelukkige varkens én varkensverzorgers. En dus lekker vlees.

In december wordt dit foodjaar afgesloten met het typische Brabantse thema ‘Gastvrijheid.’

Augustus is de maand van de ‘Gezonde Community’.

Op dit moment loopt er een onderzoek aan de NHTV

Het streven is dat andere dorpen het voorbeeld volgen

naar dit onderwerp. In december worden de uitkomsten

van Leende en Alphen-Chaam, waar bewoners, onder-

op diverse manieren gedeeld. In een pop-up restaurant

nemers, dokters en de gemeente samen werken aan een

in Breda kun je die maand ervaren hoe Brabantse gast-

gezonde leefstijl, het tegengaan van overgewicht en zo

vrijheid proeft. Ook wordt in december de Gastvrijheid

het terugdringen van ziektekosten voor het hele dorp.

Award uitgereikt aan de meest gastvrije ondernemer van Brabant.

“Elke maand staat er een ander thema in de spotlights”

“Ondernemers bepalen de agenda, niet de overheden”

In september staan de ‘Herenboeren’ in de spotlights. Herenboeren biedt mensen de kans om samen een eigen

Al met al een smaakmakend programma voor en door

boerderij te hebben door de kosten en opbrengsten met

ondernemend Brabant. De provincie waar de voedsel-

elkaar te delen: de boer is geen eigenaar, maar werk-

agenda van de toekomst wordt bepaald. Niet van

nemer. Interessant en aansprekend voor veel mensen,

bovenaf, maar van binnenuit. Voor meer info zie ook

onder andere omdat het op een betaalbare manier verse

www.wearefood.nl

seizoensproducten oplevert voor veel huishoudens, met minimale food miles en zonder overproductie. Het thema van oktober is ‘Datafood’, wat perfect aansluit bij het thema van World Food Day op 16 oktober. Big data kunnen voor doorbraken zorgen waar de foodsector enorm van kan profiteren. In samenwerking met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Ondernemerslift+ en de Bossche Investeringsmaatschappij zoekt

In november is het onderwerp ‘Actief met eten, een hele zorg minder!’. Over hoe het kopen, klaarmaken en

Food

en helpt We Are Food startups in voeding en data.

19


Digitalisering is een droom en gedrocht tegelijkertijd. De kansen die het digitale tijdperk biedt zijn haast eindeloos, ongeacht de branche of bedrijfsgrootte. Waar je niet altijd bij stilstaat, is dat het bijhouden van een centrale, betrouwbare (en dus actuele) bron van digitale productinformatie een enorme uitdaging is voor veel bedrijven. Dat geldt zeker voor fabrikanten: zoiets ogenschijnlijk simpels als het centraal bijhouden van up-to-date digitale productinformatie is bijna niet meer te doen. Laat staan dat je deze data op elk gewenst moment snel kunt delen met al je afnemers, via verschillende kanalen en in meerdere landen.

Productdata van fabrikanten VEEL INGEWIKKELDER WORDT DIGITALISERING NIET Die uitdaging van het digitaal beschikbaar stellen van

duurzaamheid van zowel merkproducten als de

informatie heeft verschillende niveaus van complexiteit.

huismerken, die door externe fabrikanten worden gemaakt. Het gaat inmiddels niet meer alleen om

1. Explosie van digitale kanalen

een lijst met ingrediënten of de herkomst daarvan,

Of het nu gaat om fabrikanten van lijm, kaas of

maar ook om informatie over voedingswaardes,

boormachines; ze lopen allemaal tegen hetzelfde

mogelijke allergenen, productfoto’s, een wirwar van

probleem aan. Van deze fabrikanten wordt verwacht dat

keurmerken (zoals Beter Leven), verpakkingseenheden

ze altijd de meest actuele productinformatie kunnen

en prijzen. Een lijmfabrikant moet weer data aan

aanleveren aan de detailhandel, groothandel, webshops

kunnen leveren over de vervoercondities, mogelijke

en talloze andere digitale kanalen - denk bijvoorbeeld

gevaren en beschermingsinformatie.

aan de Kies Ik Gezond?-app van het Voedingscentrum. Wie producten levert aan de retail, is ook verplicht om

4. Eisen veranderen

digitale productinformatie aan te leveren voor de

Nog zoiets: net als je denkt dat je je productdata

webshop (denk aan AH.nl).

eindelijk compleet hebt, worden er weer nieuwe eisen gesteld. Zo overweegt de Nederlandse overheid op dit

2. Verscheidenheid aan formats

moment om een soort stoplichtsysteem te hanteren op

De bovengenoemde uitdaging zou al een stuk

voedingsetiketten, waardoor je als consument in één

eenvoudiger zijn als er één format zou worden

oogopslag ziet of een product gezond voor je is. Zit er

gehanteerd voor het delen van productinformatie. In de

veel vet in, dan kleurt dat vakje rood. En dit is slechts een

praktijk blijkt echter dat bijna elke afnemer zo zijn eigen

voorbeeld; de dagelijkse realiteit waar fabrikanten mee

eisen stelt aan de manier waarop data worden

te maken hebben is dat er regelmatig aanvullende of

aangeleverd. Voor een voedselfabrikant betekent dit

veranderde eisen worden gesteld aan productinformatie.

bijvoorbeeld dat de ene supermarkt informatie

20

aangeleverd wil krijgen via een gedeeld datanetwerk

5. Elk land heeft zijn eigen eisen

zoals GS1, de andere supermarkt wil de data

Het wordt nog moeilijker als je internationaal opereert.

rechtstreeks ingevoerd hebben in zijn IT-systeem en

In Europa worden bijvoorbeeld hele andere eisen gesteld

cateraars werken weer met hun eigen specifieke data

aan informatie op productverpakkingen dan in de VS. En

pool voor foodservice. Zie dan maar eens altijd de juiste

zelfs binnen Europa stellen retailers uit Duitsland andere

data in de juiste systemen te zetten.

eisen aan informatie dan in Nederland of België.

3. De eisen aan productinformatie lopen uit de klauwen

6.Informatie zit verspreid over afdelingen

Het is bijna niet meer te overzien hoeveel data je als

organisatie die de verantwoordelijkheid heeft voor

fabrikant tegenwoordig moet aanleveren per product.

productinformatie, dan zou het nog te overzien zijn.

Retailers eisen steeds meer informatie over veiligheid en

De praktijk is echter anders. Het ontstaan van

Als er nou één centrale afdeling zou zijn binnen de


productinformatie begint al bij de afdeling R&D,

partijen. In plaats van dat je als fabrikant bij elk verzoek

die nieuwe producten en varianten daarop ontwikkelt.

om informatie op zoek moet gaan naar de meest actuele

Logistiek voegt informatie toe die nodig is om te kunnen

ingrediëntenlijst en productfoto’s, is er een centrale

bestellen en te verzenden aan afnemers, marketing heeft

oplossing nodig die alle informatie over alle producten

behoefte aan informatie over productvoordelen, maar ook

beschikbaar maakt en kan omzetten in de formats die

aan productfoto’s en -video’s - en dan hebben we het nog

verschillende afnemers en verkoopkanalen gebruiken.

niet gehad over finance, productie en design. Dit zorgt ervoor dat productinformatie door de gehele organisatie

‘Beschikbaarheid’ is daarmee de grootste uitdaging

te vinden is in Excel-bestanden en losse databases; elke

geworden van fabrikanten. En dan gaat het niet alleen om

afdeling heeft namelijk zo zijn eigen bron van informatie.

de fysieke beschikbaarheid van producten in de schappen,

Medewerkers zijn hierdoor veel tijd kwijt met het zoeken

wat ook nog steeds cruciaal is, maar ook om optimale

naar de meest recente informatie die ze moeten delen

digitale beschikbaarheid van productinformatie.

met de buitenwereld. Daarmee is productinformatie verandert van een

7. Kortere time-to-market

noodzakelijke randvoorwaarde tot een strategisch middel.

De laatste factor die het centraal bijhouden en delen van

Als je dit als fabrikant goed inregelt, dan is de digitale

de meest recente productinformatie ingewikkeld maakt, is

transformatie een enorm concurrentievoordeel.

dat de time-to-market van nieuwe producten steeds korter wordt. Fabrikanten staan daarom voor de uitdaging om het hele proces van het centraal beheren van data (en het bewaken van de kwaliteit van die data) in te richten vanaf het begin van de productlevens-cyclus. Al op het moment dat een idee voor een nieuw product op tafel komt in een strategiemeeting, moeten zij ervoor zorgen dat alle betrokken teams samenwerken en zich baseren op dezelfde data. Er zijn gelukkig ook kansen. Als je er als fabrikant voor kunt zorgen dat zowel je verkoopkanaal als de consument altijd en overal de beschikking heeft tot de juiste productinformatie, dan levert dat een aanzienlijk concurrentievoordeel op. Dat geldt zeker als je er ook nog eens voor kunt zorgen dat je unieke content kunt aanleveren aan verschillende kanalen, zodat klanten op bol.com productomschrijvingen zien die helemaal zijn afgestemd op hun behoeftes. Maar over het algemeen wordt digitale productinformatie nog altijd meer gezien als een probleem dan als een kans. Voor fabrikanten voelt het alsof zij altijd op elk moment allerlei informatie paraat moeten hebben, het liefst zo snel mogelijk en dan ook nog in verschillende formats. Als je bedenkt dat dit geldt voor een portfolio van duizenden verschillende producten, dan kun je je voorstellen dat sommige fabrikanten het fenomeen ‘digitalisering’ meer als een last ervaren dan als een kans.

De oplossing Het beheren van productinformatie is dus zo langzamerhand een digitale, strategische kwestie namelijk dat er organisatiebreed een centrale en actuele bron van waarheid moet zijn, waar iedereen toegang tot heeft en waarmee je als fabrikant met één druk op de knop data kunt aanleveren aan verschillende externe

Food

geworden. En daar zit ook de oplossing. Dat betekent

21 21


Bas Oostendorp, directeur van Oostendorp Autogroep in Uden, en Maarten van Tienen, algemeen directeur van Van Tienen drankautomaten in Zeeland, hebben als tweede generatie een samenwerking die vele jaren teruggaat. Maarten: “We hebben een lange relatie. Oostendorp Autogroep is in Boekel begonnen in ’76. Mijn vader kocht er destijds, in ’82, zijn eerste bedrijfsauto. Zo is de samenwerking ontstaan. Eerst tussen mijn vader en zijn vader, later tussen zijn vader en mij en nu tussen ons. De afstand tussen zakendoen is nu iets groter, maar die relatie is er en die is goed.”

VAN TIENEN “Als je elkaar al 40 jaar de handel gunt, dan ontstaat er iets” Familiebedrijf Oostendorp Autogroep

bedrijven waar ander potentieel in zit. Dat vind ik wel

Oostendorp Autogroep is een echt familiebedrijf. In 1976

het mooie aan een relatie als de onze.”

wordt het bedrijf door Ad en Evert Oostendorp, vader en oom van Bas, opgericht. Later sluit ook broer Peter zich

Kwaliteit op alle niveaus

aan. Oostendorp Autogroep begint als Citroënspecialist.

Bas: “Hospitality is het verschil dat je moet maken.

Inmiddels zijn ze dealer van de merken Toyota, Mazda

Natuurlijk gaat het ook om de auto, maar die kun je

en Hyundai. Daarnaast heeft Oostendorp Autogroep een

overal kopen. Welke ervaring, welk gevoel laat jij achter?

merkonafhankelijke leasemaatschappij, vier ABS autoher-

Dat is bij ons in de branche veel belangrijker geworden.

stelbedrijven, vier GlasGarages en twee verhuurbedrijven.

Creëer jij een goed kopje koffie en heb jij echt aandacht voor de klant? Zo maak je het verschil.” Maarten: “In de autobranche neem je de klant mee in de beleving. Voor ons zit het hem in een stukje ontzorgen van de klant. Onze kracht in Brabant en Limburg is het inspelen op servicegerichtheid en advies geven. We zijn er trots op dat wij nog wekelijks grote sprongen maken en projecten kunnen doen waarvan wij zelf denken: hoe kan dat?”

De 3e generatie bij Van Tienen Drankautomaten Van Tienen Drankautomaten wordt in 1973 door

Maarten van Tienen

Tien van Tienen opgericht. Inmiddels biedt het Brabantse familiebedrijf, sinds 2009 onder leiding

Twee jaar geleden gingen Ad en Evert met pensioen.

van zoon Maarten, koffie- en espressomachines van

Bas: “Ik ben de tweede generatie. Verder zit er geen

diverse A-merken en verschillende koffiemerken.

familie meer in het bedrijf, maar wel 285 gemotiveerde

22

medewerkers. Eén van onze basiskernwaarden is

Is er in de basis, in de kernwaarden iets veranderd?

tevredenheid. Zo creëer je tevreden klanten en

Maarten: “Wat onze pa zei – ‘Koffie verkopen kan

langdurige relaties. Daar streven we naar. Dat laten we

iedereen, service is het belangrijkste’ - dat is voor ons

niet leiden door de waan van de dag of commerciële

nog steeds belangrijk. Als je ziet hoeveel mensen via


links: Maarten van Tienen & rechts: Bas Oostendorp mond-tot-mond reclame kopen, dat is ongelofelijk.

Bas: “Als je elkaar al 40 jaar de handel gunt, dan ont-

Dat is het mooiste compliment dat je van klanten

staat er iets. Het geeft toegevoegde waarde als je dat op

kunt krijgen.”

dezelfde voet voort kunt blijven zetten. Ik vind Maarten een aardige vent, bij Maarten groeit het bedrijf, bij ons

Staat de volgende generatie al klaar?

ook, en als je de service dan blijft leveren dan gun je

Bas: “Ik ben de enige jongen in heel de familie. Dat wil

elkaar die handel.”

niet zeggen dat dames niet in een autobedrijf kunnen,

Maarten: “Je moet altijd eerlijk blijven en over en weer

maar ze hebben aangegeven dat niet te willen. En voor-

respect voor elkaar hebben. Niet alleen kijken waar je

dat mijn kinderen het bedrijf zouden kunnen overnemen,

een euro kunt verdienen, maar waar je elkaar kunt

dat duurt nog wel 30 jaar. Ik heb de unieke kans gekre-

versterken. Oostendorp Autogroep staat voor kwaliteit,

gen dat ik het kon, maar het was niet vanzelfsprekend

klantgerichtheid. Vanaf ‘82 bestellen wij over en weer

dat ik het bedrijf overnam. Als ik de capaciteiten niet

auto’s en koffie bij elkaar. Als iets goed is, ga je dat niet

zou hebben, had ik de baan ook niet gekregen. Ik had

veranderen. Daar ligt veel gunning. Bij familiebedrijven in

er altijd een hekel aan dat ik het zoontje van de baas

Brabant zit onder elkaar sowieso veel gunning.

was en er gedacht werd dat ik niks hoefde te doen. Ik

We hebben dezelfde kernwaarden.”

wilde mezelf bewijzen. Daarom heb ik destijds ook de leasemaatschappij opgericht.” Maarten: “Opvolging is vanuit het verleden vaak heel vanzelfsprekend. Dat de oudste zoon het overneemt. Bij Van Tienen biedt de 3e generatie zich aan om een rol te vervullen, echter buitenstaanders mogen ook solliciteren en uiteindelijk zal de beste het worden. Natuurlijk geven we familie een kans maar de juiste mensen moeten op de juiste plek zitten. Je moet kwaliteit waarborgen en voor je personeel zorgen.

Elkaar iets gunnen Wat vinden jullie zo fijn aan jullie samenwerking?

Food

Je bent ook verantwoordelijk voor al die gezinnen.”

23


HUTTENS BRAINFOOD

MET SMAAKVOL ETEN EN DRINKEN BIJDRAGEN AAN DE VITALITEIT VAN DE GAST Het dilemma: als werkgever ben je gebaat bij vitale medewerkers, want dat betekent een hoge productiviteit en vaak een lager ziekteverzuim. Je hebt hier echter beperkt invloed op. Hoe stimuleer je je medewerkers dan naar een gezonde leefstijl, zonder betuttelend te zijn? Hutten uit Veghel is onder andere actief in meer dan 180 bedrijfsrestaurants en kent dit dilemma van haar opdrachtgevers. Daarom ontwikkelde het bedrijf verschillende interventies die op een leuke en effectieve manier de gasten helpen gezonder te kiezen. En die kennis wordt sinds kort ook op events ingezet. Joost Berkel, conceptontwikkelaar bij Hutten: “Er zijn

Eet je gezond

veel aspecten van invloed op de vitaliteit van mensen.

Hutten ontwikkelde het voedingsmodel op basis van de

Beweging maakt je productiever, ontspanning zorgt voor

meest recente wetenschappelijke inzichten. Het model

minder stress en een goed eetpatroon is van invloed op

gaat niet uit van individuele producten die goed of slecht

je concentratie. Voeding is in het kader van vitaliteit of

zijn, maar van het totale eetpatroon. Dat bepaalt in

duurzame inzetbaarheid vaak nog een onderbelicht

welke mate je je lichaam goed voedt. Een gezond

onderwerp. En dat terwijl meer dan 50% van de

eetpatroon is volgens het model in de basis plantaardig,

medewerkers een voedingsgerelateerde energiedip

bevat minder dierlijke en minimaal bewerkte

tijdens werktijd heeft. Het is een onnodig verlies aan

producten. Als je dit aanhoudt, zul je merken dat je

productiviteit en vaak te wijten aan wat de medewerkers

minder last hebt van energiedips, dat je concentratie en

eten tijdens hun lunch. Daarom heeft Hutten

je geheugen verbeteren.

verschillende interventies ontwikkeld die onze gasten helpen. Een voorbeeld daarvan is nudging. Nudging is

Omgevingscontext bepaalt de balans

het beïnvloeden van het keuzegedrag van mensen, het

“Hutten voelt de verantwoordelijkheid om mensen te

geven van een duwtje in de goede richting. Bijvoorbeeld

helpen een bewuste keuze te maken in wat ze wel en

fruit bij de kassa en groter servies voor salades en

niet eten en drinken, maar geeft uiteraard keuzevrijheid,”

soepen. Ook ontwikkelden we een voedingsmodel,

vervolgt Joost Berkel. “In overleg met opdrachtgevers

waarin we met kleuren werken (groen, oranje, rood) bij

zoeken we naar de beste balans, afhankelijk van

alle producten. Daarmee krijgen gasten inzicht in welke

de omgevingscontext. Bijvoorbeeld de balans tussen

mate producten bijdragen aan een gezond eetpatroon.”

plantaardig en dierlijk en voldoende aanbod van groenten. Sommige opdrachtgevers gaan heel ver en anderen zijn behoudender. Neem Koppert Cress uit

“Meer dan 50% van de medewerkers heeft een voedingsgerelateerde energiedip tijdens werktijd”

Monster dat het gezondste bedrijfsrestaurant van Nederland wil neerzetten en hun medewerkers een gratis lunch aanbiedt die helemaal is gebaseerd op de richtlijn vers, onbewerkt, meer plantaardig en minder dierlijk.”

Scherpe congresbezoekers Niet alleen op de werkvloer is een juist energieniveau van belang, ook tijdens een zakelijk event is het fijn als

24


de bezoekers scherp en gefocust blijven,

Daarom hebben we ook programma’s

zonder energiedips. Ze willen met zoveel

ontwikkeld die je tijdelijk laten ervaren wat

mogelijk kennis en inspiratie naar huis gaan.

andere voeding met je doet. Zo is er het Eet

Handig dus als de concentratie en alertheid

Experiment, waarbij deelnemers 10 dagen een

op peil blijven. Het aanbieden van een gezonde

gezond voedingspatroon uitproberen. Of de

lunch op zo’n event is voor Hutten dan ook

Ontbijt Challenge, waarbij je verschillende

een logische vervolgstap. Michiel Wijnstroom

ontbijtrecepten krijgt aangeboden die

is commercieel manager bij Hutten Meetings &

bijdragen aan een gezonder eetpatroon.

Events: “We kunnen daarbij dankbaar

We besteden ook aandacht aan vitaliteit in

gebruikmaken van alle wetenschappelijke

informatieve en interactieve workshops en

kennis die we de afgelopen jaren hebben

vitaliteitsweken, waarin we gasten bewuster

verzameld en de kunde die onze koks hebben

maken welke voeding bijdraagt aan je

ontwikkeld rondom gezonde voeding.”

gezondheid. Voor thuis ontwikkelden we de gratis Food Challenge App. Deze bevat

Brainfood

vijf verschillende challenges die je individueel

“De vertaalslag naar de congresbezoeker

kunt doen, zoals de Fiber Challenge of de

maken we door ons aanbod af te stemmen op

No Sugar Challenge.”

het voedingsmodel,” aldus Michiel Wijnstroom. “Een uitgebreid saladebuffet, verse soepen vol

Meer over Hutten

groenten, maar ook eieren, noten en pure

Hutten wil van buitengewone betekenis zijn

chocolade maken hier bijvoorbeeld onderdeel

voor haar opdrachtgevers, hun gasten en de

van uit. Zo kunnen we optimaal bijdragen aan

samenleving van vandaag én morgen.

het eetpatroon van de gast en daarmee aan

Dat doen we met oprechte gastvrijheid en

zijn concentratie. We noemen het ook wel

gezond en ambachtelijk bereid eten en drinken.

brainfood: voedingsmiddelen die een positieve

Hutten werkt samen met bijna veertig lokale,

invloed hebben op je hersenen. Daarmee

duurzame boeren en telers en heeft met

willen we ook uitdragen dat eten niet alleen

220 koks één van de grootste ambachtelijke

vers en gezond moet zijn, maar dat het ook

keukenbolwerken van Nederland. Dagelijks

draait om smaak en beleving. De kennis van

werken meer dan 1800 mensen samen in vijf

onze koks komt hier samen met hun

markten: business catering & horeca, meetings

creativiteit en zo maken ze bijvoorbeeld

& events, reception & hospitality, care & cure &

bonbons van rode biet en noten, daarin zitten

food service. Hutten is de initiatiefnemer van

natuurlijke zoetmakers en je krijgt meteen een

De Verspillingsfabriek waar van geredde

groenteportie binnen.”

groente weer smaakvolle producten zoals soepen en sauzen worden gemaakt.

Gratis app met food challenges Joost Berkel: “Uit ervaring weten we dat je vaste gewoontes en eetpatronen niet van de ene op de andere dag verandert.

Food

“Voor thuis ontwikkelden we de gratis Food Challenge App”

25


“Hoe zwaar is de route naar de top? Dat gaan we samen ontdekken!” De Koplopers komen er weer aan! En dat met niemand minder dan Olympisch en wereldkampioen én motivational speaker Maarten van der Weijden als presentator! Onderweg in de auto van #dekoplopers interviewt Maarten de top van Nederland en komt zo achter hun succesverhaal. Hoe zijn ze koploper in hun vakgebied geworden? Maarten vindt het antwoord! Bekijk alle persoonlijke gesprekken op holla.nl/de-koplopers

#dekoplopers met Maarten van der Weijden en


N M C

O

L

U

Als gewichtsconsulent (aangesloten bij de BGN) help ik mensen naar een nieuwe, gezonde leefstijl. Onze leefstijl bestaat uit de 3 pijlers; bewegen, voeding en ontspanning. Door met deze pijlers bewust bezig te zijn, leg je de basis naar een fit en gezond leven. Je zit lekkerder in je vel en hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en straal je dit ook uit.

VOEDING & LEEFSTIJL

door de bomen het bos weer zien

De laatste jaren is steeds meer aandacht voor en over

is zeker; Je hoeft dit niet alleen te doen. Bij Sport Center

“onze gezondheid”. Helaas vaak in negatieve zin; de

Spear hebben we de kennis in huis voor alle pijlers.

zorgkosten gaan om hoog. Steeds meer mensen krijgen diabetes type 2 (ook jonge kinderen), door de stijging

Heb je meer ondersteuning nodig met voeding, dan kom

van hart- en vaatziekte en kanker. Gelukkig krijgt onze

je bij mij terecht. Wat eet je? Hoeveel eet je? Hoeveel

gezondheid ook in positieve zin meer aandacht omdat

heb je nodig? Je krijgt geen dieet, je hoeft geen honger

de medische wereld veel nieuwe ontdekkingen doet en

te lijden. Heel veel mensen eten juist te weinig.

oplossingen vindt.

Met behulp van weekmenu’s krijg je inzicht in wat je moet eten en wat de juiste portiegroottes zijn voor jou.

Ook zelf worden we steeds bewuster over onze

De weekmenu’s zijn gebaseerd op de Schijf van 5 en

gezondheid. We weten dat we zelf ook veel kunnen

partner/gezin kunnen gewoon mee eten. Je leert variëren

doen; meer bewegen, ontspannen en we proberen meer

en je zult er achter komen dat goede gezonde voeding

op ons eten te letten. In de media horen we veel over de

helemaal niet vies, saai en moeilijk hoeft te zijn.

goede en gezonde (biologische) producten en bijv.

De recepten in de weekmenu’s zijn lekker, verrassend en

superfoods. We proberen meer te koken door de vele

snel te bereiden.

kookboeken die te koop zijn; de een nog gezonder dan de ander. En hier ontstaan ook “de bomen” waardoor

Ook geef ik diverse keren per jaar workshops. Je krijgt

we “het bos” niet meer zien. Wat is nu waar en wat

meer inzicht in de basis. Hierdoor kan je vaak zelfstandig

moet ik geloven? Is koolhydraten eten nu echt slecht?

al veranderingen toepassen naar een gezonde leefstijl.

Kant-en-klaar maaltijden van verse producten; hoezo

Krijg je net weer meer duidelijkheid waardoor je

ongezond? En waar moet ik op letten met suikers en

“het bos” weer kan zien. Workshops die ik het

zout?

afgelopen jaar heb gegeven zijn: • Goede voeding; wat moet ík eten?

Als gewichtsconsulent ga ik uit van de basis. Eerst zorgen

• Etiketten leren lezen tijdens een supermarktsafari.

dat ik weet waar je ondersteuning nodig hebt. Wat zijn

• Suiker en zoetstoffen; hoe zit het nu precies?

een vrijblijvend gesprek. Ook geef ik aan wat mijn rol

Heb ik je aan het denken gezet? Ik hoop het want

wordt, wat je van mij mag verwachten. We gaan kijken

dat is de 1e stap. Ben je toe aan de volgende stap?

hoe we er samen voor kunnen zorgen dat jij met het

Neem dan contact met mij op en dan maken we

bereiken van je wensen, lekker in je vel komt te zitten en

een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

een fitte en gezonde levensstijl krijgt. Of dit nu zal

Ik hoor graag van je.

gebeuren door meer te bewegen, anders te gaan eten

Tel.: 0499 37 96 78 - Email: info@spear.nl

en/of meer te ontspannen, dat weten we niet. Eén ding

Food

je wensen of welk doel wil je bereiken? Dit gebeurt in

27


28

COMBINING CRAFTMANSHIP & STYLE


Een keer wat anders dan een stijve en saaie stropdas?

Maak je uitstraling compleet met een houten strik, houten broche en pochet Kom goed voor de dag op je zakelijke afspraak! Ook geschikt als relatiegeschenk of als stijlvolle twist aan de aankleding van je personeel!

www.woodiful.com info@woodiful.com 29


Onze samenleving verandert razendsnel. Niet alleen technologisch, maar ook sociaaleconomisch, klimatologisch en politiek-geografisch. Vanzelfsprekend raakt dit ook het onderwijs. Leermethodes vernieuwen zich veelvuldig als gevolg van technologische innovaties, en de hele onderwijskolom krijgt een bredere maatschappelijke opdracht of verantwoordelijkheid. De ‘nieuwe’ maatschappij vraagt om mensen met een ander soort kennis, vaardigheden én houding. Het is aan het onderwijs om volgende generaties op deze veranderingen voor te bereiden.

FONTYS speelt met TEC for Society in op veranderende maatschappij Onderzoeksthema Health: hoe technologie kan bijdragen aan gezondheid(zorg)

Vloeit deze gewenste mind shift voort uit de transitie in de zorg?

Met TEC For Society heeft Fontys Hogescholen een

nomie, eigen regie, preventie, persoonsgerichtheid én

antwoord geformuleerd op bovenstaande ontwikkelin-

integraal samenwerken met diverse disciplines de kern-

gen. De komende jaren bepaalt dit zwaartepunt de koers

begrippen vormen. TEC staat voor Technology, Entrepre-

van onderzoek en onderwijs binnen de kennisinstelling.

neurship en Creativity. Technologie biedt, in combinatie

Onder TEC hangen vijf onderzoeksthema’s: Hightech

met ondernemerschap en creativiteit, mogelijkheden bij

Systems & Materials, Health, Learning Society, Smart

te dragen aan gezondheid en aan een werkelijke transitie

Society, en Creative Economy. We spraken met Lector

in de gezondheidszorg. Als je die transitie wilt bewerk-

dr. Eveline Wouters over ‘haar’ onderzoeksthema Health.

stelligen, moet je het ook écht anders doen, en niet zoals

“Ja, het doel moet zijn een zorgstelsel waarbij auto-

vaak wordt gezegd ‘meer handen aan het bed’, want

Wat is het uitgangspunt van Health?

dat is niet de oplossing. Je moet echt anders met elkaar

“Wanneer je gezondheid zou definiëren zoals de WHO

en voor elkaar gaan zorgen. Mijn eigen onderzoeksge-

dat doet, dan zou je je sociaal, psychisch én fysiek volle-

bied gaat over technologie in de zorg, en dan met name

dig goed moeten voelen, voordat je gezond bent. Deze

ook over ‘wat maakt dat iederéen daar plezier van kan

definitie geldt eigenlijk niet meer, omdat we steeds ouder hebben?’ Dus bekeken vanuit alle belanghebbenden: worden en iedereen wel íets onder de leden heeft, zeker zorgverleners, zorgvragers, beleidsmakers etc. Maar ook: op oudere leeftijd. De benadering die bij Health voorop

zonder dat er een grotere gezondheidsongelijkheid

staat is er een vanuit de principes positieve gezondheid

ontstaat tussen mensen door de inzet van technologie.”

en ook preventie, waarbij gekeken moet worden naar hun levenskwaliteit is, etc. Dit een nieuwe definitie van

Aan wat voor technologie moeten we in dit kader dan denken?

gezondheid, en dat is een van de belangrijkste mind

“Aan technologie die wordt toegepast daar waar de

shifts die we met Health willen creëren.”

meeste uitdagingen liggen, namelijk de langdurige zorg.

hoe mensen maatschappelijk kunnen participeren, wat

30


Het gaat dan om technologische middelen die niet zo vanzelfsprekend zijn om te gaan gebruiken. Hulpmiddelen die mensen ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten, kunnen monitoren in hun levens-

Hoe komt het thema Health nu in de praktijk tot uiting binnen TEC For Society?

“Dat het zwaartepunt nu gedefinieerd is, is een goede ritme, hun autonomie ondersteunen, maar ook aangeven start. We creëren met TEC for Society een leer- en onderwanneer het mis dreigt te gaan. Kortom, die de levenszoekomgeving waarin iedere student op basis van zijn kwaliteit van die personen verbeteren. In de zorg wordt

talent, ambities en passie zich zover kan ontwikkelen dat

niet als eerste aan technologie gedacht bij het oplossen

hij een betekenisvolle plek vindt in de samenleving, en zo

van vraagstukken, dus het gaat binnen TEC for Society

in staat is om proactief bij te dragen aan een duurzame

en Health ook om het leren zien van nieuwe mogelijk-

samenleving. We willen bovendien onze gemêleerde

heden met bestaande technologie.”

studentenpopulatie inzetten voor een maatschappelijk

Zorg wordt dus steeds meer iets van de gehele maatschappij?

doel. Vaak speelt TEC hierbij al wel een kleine rol, maar het gaat erom dat dit op grotere schaal gaat bijdragen aan een betere samenleving. Dat is vrij complex, want

“Precies, dat is een beetje de mind shift. Uiteraard speelt

als je aan één knop draait, draai je gelijk aan heel veel

technologie op alle zorgterreinen een rol, maar vaak is

knoppen. Binnen het thema Health willen we een stevig

het gekoppeld aan één beroepsgroep. Als je technologie

en gevarieerd onderzoeksprogramma met en door

gebruikt, heb je niet alleen je eigen collega’s of collega’s

studenten neerzetten. Dat programma is maatschappelijk

van andere aan gezondheid gerelateerde beroepen

relevant en ingebed in de regio, en doet aanspraak op de

nodig, maar ook heel andere professionals die ook

elementen technologie, creativiteit en ondernemerschap

hun bijdrage leveren. Het gaat dus veel meer om een

ten behoeve van (positieve!) gezondheid.

gemêleerd gezelschap, dus om echt multidisciplinair problematiek aan te (gaan) pakken. Pas dan kom je tot

maatschappelijk relevante oplossingen.”

31


Voorzitter Robert van der Horst & Young Professional van het jaar Ralph van Kroonenburg

Speeddaten @Restaurant Piet Hein Eek

Enhancing your online presence @Antonio Media

Explore your business met

WTC·E YOUNG PROFESSIONALS! Maak kennis met een jong en ambitieus netwerk voor jonge ondernemende professionals en zelfstandig ondernemers tot 40 jaar dat kansen biedt in netwerken, ontwikkelen van jouw talent en het aanscherpen van ondernemersvaardigheden. • Meet, Connect & Interact events waar de ultieme netwerkvraag centraal staat: Wat kunnen we voor elkaar betekenen? • Company Visits bij innovatieve bijzondere bedrijven • Workshops voor uitwisseling van kennis en ervaring waarbij elkaar inspireren en ontwikkelen van de competenties de ingrediënten zijn • Wake up Tuesday Club voor een enthousiaste start van de dag! • Jaarlijkse culinaire route ‘Taste Eindhoven’ waarbij je kennismaakt met horeca ondernemers van trendsettende restaurants • Explore Your Network! samenkomst in kleine groepen van ondernemers voor het verdiepen van contact • Aansluiting bij WTC·E Zakensociëteit het gevestigde netwerk met 300 aangesloten bedrijven • Coaching door inspiratoren: “Jong leert van oud & oud leert van jong” • WTC Membership biedt toegang tot het WTC netwerk regionaal, nationaal en internationaal • Profilering op de WTCE Brabant portal met een link naar het eigen bedrijf • Korting bij WTC·E ledenaanbiedingen Ben jij een jonge ondernemende professional onder de 40 jaar en wil je graag kennismaken met deze dynamische club? Dan zien we je graag tijdens een volgend event! Schrijf je in via wtce.nl

Annie van Schayk Reportage Fotografie

Wake up Tuesday Club @McDonalds

32

Young Professionals gaan de strijd aan op de Old Course!

‘World of Food Design’ by Food Designer Annelies Hermsen


Anton van Limpt, Gerard van Keulen, Hans van Limpt

Kristy Bazelmans, Dian Slegers, Martijn van Riel, Lianne van den Boogaard, Wiljan Bazelmans

WTC·E FAMILIEBEDRIJVEN op weg naar de toekomst! Company Visit Bestronics & Bazelmans AV Op een mooie zonnige dag bezoeken WTC·E leden twee bijzonder ambitieuze familiebedrijven. Ondernemers die zich laten inspireren door zakelijke kansen en een intuïtief gevoel hebben om de juiste keuzes te maken: Anton en Hans van Limpt en Wiljan Bazelmans. ‘Blind gekocht, onorthodox aangepakt’

‘Ondernemen in stappen durven zetten’

De broers Anton en Hans van Limpt zijn vanuit de selectie Vader Bazelmans begon in 1955 een speciaalzaak in de faillissementen in de Gouden Gids het ‘Bestronics’

verkoop van bruin- en witgoed en vele jaren later startte

avontuur aangegaan. Anton vertelt vol passie dat zij

Wiljan zijn carrière bij een bedrijf in de verhuur van

“Met geen snars verstand van printplaten zijn begonnen

av-middelen.

met een open calculatie en een geautomatiseerde productielijn waardoor grote orders bij Bestronics

“Hierdoor kwam ik in contact met de DAF exposities

gemaakt kunnen worden”.

maar ook met de wereld van de beurzen en

“Door robotisering wordt standaard werk uit handen

tentoonstellingen” zo verhaalt Wiljan. “Drie jaar later

genomen en kunnen medewerkers zich specialiseren”

was ik actief in het bedrijf van mijn vader en zag kansen

vervolgt Hans “Hierdoor worden printplaten voor diverse

in de verhuur van AV middelen, zo werd Bazelmans AVR

Hightech producten ontwikkeld zoals 3D TV, Virtual

opgericht. Door flinke stappen te zetten is de ‘oudste

Reality handschoenen, Photonica, E-Plant, Rituals

speciaalzaak’ in de Kempen uitgegroeid naar een

Diffuser, Hotel check-in via mobiel. Voor de camera’s van

professional in licht, beeld en geluid. Sinds het najaar

vliegtuigen en ziekenhuizen worden maar liefst 2000 tot

2016 betrekt Bazelmans AV dan ook het nieuwe

4000 printplaten per week gemaakt!”.

duurzame bedrijfspand van 7000 m2. Hiermee wordt

Na de verhuizing naar het nieuwe pand, heeft Anton als

ruim baan gecreëerd om de ambitie te realiseren om

navigator deelgenomen aan Dakar 2018 “een logistieke

dé totaalleverancier te zijn van kennis, producten en

puzzel net als Pokémon jagen” zegt Anton terwijl hij

diensten binnen de AV-branche!”

wijst op de Dakar-auto waarmee hij het avontuur in de woestijn is aangegaan. Eddie van Mol Fotografie

Bestronics

Dakar Rally

Magazijn Bazelmans AV

33


Stationshal Arnhem

Philips Lightning

WTC·E ‘SERVING THE SOUTHERN NETHERLANDS’ Take you business to the next level!

World Trade Center Eindhoven verwelkomt de Muller Afbouwgroep als nieuwe Platinum Member! Een bijzondere deelname voor bedrijven, organisaties en overheidsinstanties die een fundament leggen voor de verdere doorgroei van het MKB en deze bedrijven ondersteunen in de verdere uitbouw van het (inter)nationale netwerk en business development. Familiebedrijf Muller Afbouwgroep

niet veel. Eindhoven is de slimste regio van de wereld, wij willen

Muller is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een familiebedrijf

die kennis graag delen en kijken wat wij met ons bedrijf in de regio

dat een totaal afbouwpakket kan bieden; niet alleen in wanden

kunnen betekenen. Daarnaast heeft Eindhoven een heel leuk

maar ook in plafonds, verhoogde vloeren, brandwerende

WTC·E team, we voelen ons meteen verbonden’.

afdichtingen en het volledige interieur. ‘Thuis is een belangrijk woord voor ons. Al onze medewerkers moeten zich thuis voelen, vertrouwen en zekerheid hebben, net als onze klanten. We zijn de grootste omdat we denken in oplossingen en alles beter en sneller doen. We hebben nog nooit een project niet afgemaakt en willen altijd vol trots het gebouw uitgaan met een tevreden klant!’ aldus Freddie & Chayenne Muller.

‘Visie op kwaliteit is onze toekomst’ De bouw verandert continu. Als ondernemers moet je jezelf profileren om niet op de reservebank te eindigen. Bij Muller Afbouwgroep weten ze dat innovatie gelijk staat aan nieuwe kansen. Met innovatieve producten, doeltreffend management, vruchtbare overnames en moderne communicatie kun je in deze tijd de slag winnen.

‘We helpen u graag bouwen aan de toekomst’ ‘We werken door heel Nederland, in Groningen maken we het Google kantoor, in Amsterdam Schiphol, maar in Eindhoven nog Cleanroom en Ziekenhuis Reinier de Graaf Ziekenhuis Delft

34

Introductie video Freddie & Chayenne Muller Powered by We Cover Content


TALENTBOARD fundament voor bedrijfsresultaat

Emile Gabriel en Johan Bertens, oprichters van BOOST&CO,

kennis, vaardigheden en gedrag wordt continu gemeten.

helpen menig organisatie met het realiseren van hun

De manager krijgt hierover automatisch input vanuit TalentBoard.

ambitie. Daarvoor hebben zij de afgelopen jaren de

Zodat hij of zij de vertaalslag kan maken van performance- en

BOOST- aanpak ontwikkeld die (inter)nationaal succesvol is.

ontwikkelpotentieel naar de best renderende managementstijl.

Het fundament van deze aanpak is TalentBoard, het grootste en meest uitgebreide platform voor het

Inzicht in het resultaat van talentontwikkeling

inzichtelijk maken van talent(ontwikkeling) van

TalentBoard is een omgeving waarmee directie en leidinggevenden

medewerkers, teams en organisaties.

kunnen sturen op talent-, teamontwikkeling en resultaat. Een omgeving die huidige tijdrovende processen elimineert. Een

Inzicht in talenten

omgeving:

TalentBoard maakt inzichtelijk hoe je effectief presteert met

• Met een kader voor meer interactie over prestatie, motivatie en

aangeboren gedrag. Hierdoor neemt acceptatie van gedragsverandering toe. Naast drijfveren en persoonlijke kenmerken geeft TalentBoard inzicht in de natuurlijke aanleg en ontwikkelbaarheid van gewenste vaardigheden en gedrag. Voor nu en in de toekomst.

ontwikkeling(achterstand). • Met eenduidige interpretaties over prestaties en potentieel en daarmee een gedragen beoordelingssystematiek (HR-cyclus). • Met wetenschappelijk onderbouwde modellen en resultaten die voldoen aan de COTAN- en NIP-richtlijnen. • Waarbij de medewerker geholpen wordt om ontwikkeling in

TalentBoard brengt in kaart hoe medewerkers momenteel presteren en voorspellen of de medewerkers over voldoende potentieel beschikken om ook in de toekomst te blijven presteren. Het eerste resultaat is inzicht in: • Aanwezige talenten op organisatie-, team- en

eigen hand te nemen. • Die medewerker-, team- en organisatieontwikkeling zicht- en meetbaar maakt. • Die samen met de wetenschap (Universiteit van Tilburg) is getoetst en verbeterd.

medewerkersniveau; • Talenten die voor huidige en toekomstige ambities nodig zijn; • De beste leermethodes op individueel-, team- en organisatieniveau; • De best renderende managementstijlen.

TalentBoard: een investering die zich snel terugverdient TalentBoard geeft objectief inzicht in talent, bespaart tijd en geld en beperkt personeelsverloop. Bovendien toont TalentBoard aan wat uw investering in ontwikkeling concreet oplevert.

Inzicht in de beste opleidingen

TalentBoard maakt talentontwikkeling meetbaar. Vanaf 120 euro

Met TalentBoard krijgt u inzicht in de meest kwalitatieve en best

per medewerker per jaar heeft u een fundament voor het

renderende ontwikkelmogelijkheden voor uw medewerkers.

realiseren van uw ambitie!

Inzicht in de beste managementstijl

BOOST&CO begeleidt organisaties het beste rendement

Bij het realiseren van ambitie is de rol van de leidinggevende

te halen uit opleiding en ontwikkeling. Ambitie staat

cruciaal. Met TalentBoard helpt de manager de medewerker het

daarbij centraal. Wilt u vrijblijvend kennismaken?

zelfbewustzijn te vergroten en aan het stuur te zitten van de eigen

Bel dan 040 - 202 93 61 of mail naar

ontwikkeling. Dit leidt tot een grotere (intrinsieke) motivatie van

info@boostenco.com en wij nemen zo spoedig

de medewerker en daarmee tot betere resultaten. Beheersing van

mogelijk contact met u op. 35


Roosendaal – Mariadal Meeting 2018 West-Brabant wil als Logistieke Hotspot nummer één zijn

positie niet alleen behouden, de regio wil uitgroeien tot een Europese hotspot van formaat. Om dat te bereiken is een volgende stap nodig. Tijdens de Mariadal Meeting op 23 mei in Roosendaal stond deze ‘next step’ centraal. Burgemeester

Jacques

Niederer

van

Roosendaal:

“Logistiek is hier al sinds de middeleeuwen een bloeiende sector. De stap waar we nu voor staan is die van innovatie en actie, als antwoord op snellere, complexere en digitale logistieke ketens.”

Mariadal Meeting brengt logistiek West-Brabant samen:

‘Denk groot en doe klein’ West-Brabant werd in mei voor het tweede

landen. “Het zal daarom geen verrassing zijn

achtereenvolgende jaar door Logistiek.nl

dat hier meer logistiek vastgoed te vinden is.

uitgeroepen tot Logistieke Hotspot van het

Binnenvaartterminals zijn er ook voldoende.

jaar. Waar een paar honderd jaar geleden

Het zwaartepunt van de logistiek ligt op de as

de nadruk lag op de logistiek van zout en turf,

Rotterdam, Noord-Brabant en Noord-

ligt de focus inmiddels op complexere logistiek.

Limburg.” Visser, werkzaam voor het ministerie

Bekende retailnamen als Lidl en Primark hebben

van Infrastructuur en Milieu en het

in de regio hun grote distributiecentrum

Kennisinstituut voor Mobiliteitsoplossingen

gevestigd.

(KiM), zegt dat de sector tot 2030 met een factor twee groeit. “Webwinkels zijn op dit

Verdubbeling groei logistiek tot 2030

moment de drijvende kracht achter de groei.”

De druk waarmee de logistieke sector in Nederland te maken heeft is volgens Johan

Extra transportmodaliteiten nodig

Visser, spreker tijdens de Mariadal Meeting,

Het creëren van een mix tussen modaliteiten

een stuk groter dan in de ons omringende

als weg-, water- en railvervoer is van groot

Ondergronds buizensysteem West-Brabant doet er goed aan om de haalbaarheid van een ondergronds buizensysteem voor het verzenden van pakketjes te onderzoeken. Dat stelt Bart Vannieuwenhuyse, werkzaam voor Tri-Visor, ontwikkelaar van samenwerkingsverbanden. “De groei van het vrachtvolume en de versnippering door e-commerce leidt tot meer congestie. We lijken naar een logistieke chaos toe te gaan. Willen we daarop anticiperen, of niet? Vannieuwenhuyse ziet een ondergronds logistiek systeem als een serieuze aanvulling op de bestaande vervoersmodaliteiten. “We moeten hierover een discussie starten, niet wachten tot alles vastloopt. Wie de kosten van de hele levensduur van een ondergronds buizensysteem vergelijkt, zal merken dat het een reële optie is voor de toekomst.”

36


Robotisering en werkgelegenheid Robotisering is een gevaar voor de werkgelegenheid. Het is een gedachte die speelt bij veel mensen, ook in West-Brabant én bij meerdere aanwezigen tijdens de Mariadal Meeting. Toch zal volgens Jan Willem Klinkenberg van TGW Logistics Group de logistiek nooit zonder mensen kunnen. “Daarbij, arbeid is al schaars. Robots en andere vormen van automatisering kunnen eentonig werk of arbeid in de nacht overnemen. Ik zie robots en mensen vooral naast elkaar werken, zeker in een groeiende logistieke sector.”

belang om de verwachte groei het hoofd te kunnen

Jan Willem Klinkenberg van TGW Logistics Group

bieden. De modaliteiten moeten bovendien soepel data

daarom in rap tempo toe. “Robotisering en het gebruik

en goederen kunnen uitwisselen. Een ondergronds

van algoritmes kan bovendien een positief effect

buizensysteem kan hierop een aanvulling zijn, meent

hebben. Het maakt logistieke bedrijven interessanter

Visser. Voor gemeenten en regionale overheden ziet hij

voor jong technisch personeel om er te gaan werken”,

vooral een rol als stimulator. “Grote projecten waarbij

aldus Klinkenberg.

innovatie en samenwerking hand in hand moeten lopen, kun je alleen in kleine stappen realiseren. Dat geldt ook

Bert Pauli: ‘Verandering nodig’

voor het technische aspect.” Tijdens de Mariadal

Bert Pauli, actief als gedeputeerde van de provincie

Meeting werd aan aanwezigen een aantal stellingen

Noord-Brabant, gaf aan het volmondig eens te zijn met

voorgelegd die aansloten bij de presentaties. Grote

de wens voor een volgende stap. Toch gaf hij

positieve eensgezindheid bleek er te zijn voor de stelling

tegelijkertijd een waarschuwing af voor de aanwezige

‘Om transportsystemen toekomstbestendig te houden

ondernemers en overheden: “Ik wil de maakindustrie,

moeten we beginnen met het werken aan extra

logistiek dienstverleners en overheden aansporen om

transportmodaliteiten’.

intensief te gaan samenwerken. Logistieke behoeften veranderen snel. Kijk alleen al naar de JSF, waarbij voor

‘Automatisering maakt logistiek interessanter’

de productie en de logistiek van de F-35 zeventig

De rol van automatisering binnen de logistieke keten én

hightech te zien in de logistieke sector. “Dat is nodig

binnen distributiecentra neemt snel toe. De inzet van

om een vuist te kunnen maken. Europa wordt,

robots geeft het verzamelproces van klantorders in een

logistiek gezien, een verdringingsmarkt. Ik wil iedereen

magazijn (orderpickproces) meer mogelijkheden én

op het hart drukken om te gaan investeren in innovatie,

flexibiliteit. Ook kan automatisering kostenbesparend

in de opleiding van mensen en in snelheid in de

werken. Er is als gevolg van de huidige lage werkloosheid

logistieke keten.”

en de groei van de e-commerce een tekort aan magazijnpersoneel aan het ontstaan. De populariteit van

Foto’s: Peter van Trijen

robotisering, maar ook van geautomatiseerde

Tekst: Ferdi den Bakker

magazijnsystemen, neemt volgens project sales director

Logistiek

bedrijven samenwerken.” Pauli zegt nog te weinig

37


BEDRIJFSHUISVESTING Het is haast niet meer te missen; het rood, wit en blauw in de borden en containers van Willy Naessens Industriebouw rondom de A59. Ruim drie jaar geleden besloot de Belgische betonbouwer zich ook in Nederland te positioneren, waar zij inmiddels niet meer weg te denken is uit de bouwindustrie. Omdat de Willy Naessens Group alle processen die essentieel zijn voor de bouw in eigen beheer heeft, zijn planning en kwaliteit gewaarborgd. Hierdoor kunnen panden tegen een scherpe prijs worden opgeleverd. In 2015 opende de Nederlandse vestiging van

toepassingen en levert daardoor, al dan niet in

de Willy Naessens Group zijn deuren in

combinatie met staal, een multifunctioneel

Drunen. Afgelopen januari verhuisde het

eindresultaat op. Het is flexibel, brandveilig en

bedrijf naar een eigen pand in Nieuwkuijk

heeft een lange levensduur. Bijkomend

waar ze de mogelijkheid hebben om verder te

voordeel is de duurzaamheid. De grote massa

groeien. De specialist in het bouwen van

zorgt ervoor dat de tempratuur goed te

bedrijfshuisvesting staat voor het perfecte

reguleren is, waardoor deze constant kan

bouwsysteem in prefab beton: degelijk,

blijven. Al deze kenmerken maken het product

esthetisch en waardevast. Hiermee bespelen zij

uiterst geschikt voor logistieke bedrijfspanden

de markt. De Willy Naessens Group heeft met

als distributiecentra, koelhuizen en de opslag

prefab beton al duizenden nieuwe

van gevaarlijke stoffen.

bedrijfspanden gerealiseerd voor kleine en

38

middelgrote ondernemingen. Van kantoren en

Verticale integratie

distributiecentra tot opslagruimtes voor

De Willy Naessens Group kenmerkt zich

gevaarlijke stoffen. Op maat gemaakt en

door de unieke werkwijze die wij “Verticale

gebaseerd op beproefde bouwsystemen en

integratie” noemen. Dit houdt in dat Naessens

slimme ontwerpen.

alle essentiële aspecten binnen een

Prefab beton is geschikt voor tal van

bouwproces zelf beheert

Fotogafie: WDP: Warehousing with brains

uw PARTNER in


en begeleidt. Van ontwerp, engineering, grondwerk, transport,

Kwaliteit

montage tot en met de totale productie van de prefab

Steeds vaker worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van een

betonelementen. “Door deze verticale integratie hebben wij

nieuw bedrijfspand. Niet alleen door de klant maar ook door de

alles in eigen hand en wordt er gezorgd voor een overzichtelijk

wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de compartimentering t.b.v.

bouwproces, waarin kwaliteit en planning zijn gewaarborgd”,

de brandwerendheid, de voedselveiligheid en de HACCP-regels.

aldus Jeroen de Bonth, directeur van Willy Naessens Nederland.

“Wij merken, mede hierdoor, dat beton steeds populairder wordt

“Hiermee onderscheiden wij ons. Naast de gunstige prijs/

in onze markt. Door de kwaliteit van ons prefab beton kunnen we

kwaliteitsverhouding van prefab beton, maakt de verticale

voldoen aan de wet- en regelgeving”, aldus de Bonth. “Dankzij de

integratie dat wij een concurrerende partij zijn, om mee samen

flexibiliteit sluiten we aan bij de behoeften en wensen van de

te werken.”

klant. We geloven in ons product en passen het aan als de omstandigheden daarom vragen”.

De Bonth concludeert dat dit ook risico’s met zich meebrengt. Er zijn veel eigen mensen nodig om deze verticale integratie

Ook in de organisatie streeft Naessens naar kwaliteit. “We zijn

te kunnen realiseren en dit betekent dat je moet investeren.

inmiddels ruim een jaar gecertificeerd. Vorig jaar hebben we de

“Dit doe je niet alleen met geld, maar voornamelijk in het

certificaten ISO 9001-2015, ISO 14001 en VCA** behaald en

opbouwen en onderhouden van je relaties”, aldus de Bonth.

afgelopen maand hebben we een surveillance controle gehad.

“Het is van groot belang dat we investeren in eigen personeel

Deze hebben we met goed gevolg doorlopen. Iets om trots op te

en partijen waar we veel mee samenwerken. Dat zijn de mensen

zijn”, zegt Rob van Beek, KAM coördinator bij Willy Naessens

die het verschil maken.”

Nederland, glimlachend.

Beleving van begin tot eind

Familiebedrijf

De verticale integratie maakt het mogelijk om vroeg aan tafel te

De Willy Naessens Group kenmerkt zich als een groot

schuiven bij een klant en dat vindt Willy Naessens Nederland dan

familiebedrijf. “Ondanks de omvang van een multinational,

ook belangrijk. “Door de kennis die we in huis hebben, kunnen

heerst er een familiaire en warme sfeer op de werkvloer”, aldus

we efficiënt werken en snel een koppeling realiseren tussen de

Bas Verbunt, sinds kort operationeel manager bij Willy Naessens

bouwkavel, de behoeften van de klant en de bouwmethodiek”,

Nederland. “Een prettige combinatie van volume, zekerheid en

aldus de Bonth. Hierdoor kan er snel een bouwteam worden

toegankelijkheid wordt hierdoor gerealiseerd”, sluit hij af.

gevormd die vroegtijdig betrokken is in het proces. De Bonth penstreep op papier, waardoor optimalisatie zal plaatsvinden van begin tot eind.”

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.willynaessens.nl en vraag onze brochure aan!

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op: tel: 085 - 27 37 230 of stuur een mail naar info@willynaessens.nl.

Logistiek

voegt toe: “Zo creëer je beleving, meedenken vanaf de eerste

39


Het afhandelen van passagiers-, bagage- en vrachtstromen is complex en omvattend. Op welke wijze deze processen bij Viggo verlopen wordt hieronder toegelicht.

VIGGO Complexe Logistieke processen van passagiers- en vrachtstromen Introductie Viggo De luchtvrachtafhandeling vormt de oorsprong van het

over de gehele keten optimaliseert in kwaliteit, snelheid

huidige Viggo en is gestart in de jaren ’70. Wassing B.V.,

en serviceniveau. Vanaf 2020 zal Viggo deze Integrale

gevestigd op het toenmalige Welschap, verzorgt begin

Dienstverlening ook op Lelystad Airport uit gaan voeren.

jaren ’70 de afhandeling van de vrachtvluchten van Sabena. Later gaan medewerkers van Wassing B.V. de passagiersvluchten van Sabena afhandelen; dit wordt dan ook als de start van de eerste passagiersafhandelingsactiviteiten gezien. Vanwege de groei in activiteiten wordt in 1974 Handling Agency Welschap opgericht. Sinds 2009 wordt de bedrijfsnaam Viggo gevoerd en zijn de geleverde diensten sterk uitgebreid. Inmiddels bestaan de diensten van Viggo uit passagiers- en bagageafhandeling, cleaningwerkzaamheden, vrachtafhandeling, security- en consultancywerkzaamheden. Daarmee is Viggo een brede luchthavendienstverlener geworden die 40

middels integrale serviceconcepten de dienstverlening


Passagiersafhandeling

ingestapt kan er begonnen worden met de pushback.

Viggo Eindhoven Airport verzorgt al bijna 45 jaar de

Het totale proces zoals hierboven beschreven, wordt

efficiënte begeleiding van reizigers op het huidige

ondersteund door geavanceerde technologie welke veelal

Eindhoven Airport. Bij binnenkomst in de terminal komt

in-house is ontwikkeld. Mede hierdoor lukt het Viggo

de passagier de eerste medewerker van Viggo al tegen

keer op keer de vliegtuigen op tijd te laten vertrekken.

bij de check-in balies en de selfservice-units van Drop & Go. De passagier wordt hier begeleid bij het inchecken

Vrachtafhandeling

van de bagage. Tegenwoordig worden op de luchthaven

De luchtvrachtactiviteiten worden onder de naam

steeds meer van dergelijke selfservice concepten ingezet.

Viggo Eindhoven uitgevoerd. Het ‘vlieggereed’ maken

Nadat de bagage is ingecheckt loopt de passagier al dan

van zendingen, het opbouwen van vliegtuigpallets en

niet langs de service- en informatiebalie.

de administratieve afhandeling hiervan, zijn de

De Viggo-medewerkers aan deze balies verstrekken

belangrijkste werkzaamheden voor Viggo Eindhoven.

algemene luchthaveninformatie en passagiers kunnen

Er wordt in samenwerking en in opdracht van

hier eventuele overbagage afrekenen of tickets kopen.

Forwarders en luchtvaartmaatschappijen gewerkt; daarbij altijd nauw luisterend naar de wensen van

Wanneer de passagier zijn weg vervolgt in de terminal

de klant.

komt deze bij het security proces uit. De passagier scant zijn instapkaart voor de vlucht, waarmee toegang wordt verkregen tot de security area. Viggo voert met partnerbedrijf G4S de beveiligingswerkzaamheden uit op de luchthaven. Wederom een voorbeeld van de wijze waarop medewerkers van Viggo breed over alle luchthavenprocessen worden ingezet. Dit ‘multi-skilled-medewerkers-concept’ levert een hoge mate van werkvreugde en verantwoordelijkheidsgevoel op over de gehele keten; daarnaast zorgt dit voor een hoge mate van efficiency. Een truck brengt de te vervoeren luchtvracht naar onze Op de achtergrond zijn inmiddels diverse processen

locatie. Er wordt contact gelegd met de Douane en als

gestart om de vlucht goed te laten verlopen.

aan alle administratieve verplichtingen is voldaan kan het

De medewerkers van de afdeling Operations

opbouwen van de vliegtuigplaat beginnen. Dit gebeurt

communiceren met bemanning van de desbetreffende

in de vorm (contouren) van het vliegtuig waarin straks

luchtvaartmaatschappij over vluchtvoorbereiding en

de vracht zal worden vervoerd. Deze contouren moeten

zorgen voor de juiste verdeling en toewijzing van bagage

worden gevolgd om optimaal gebruik te maken van de

aan de bagageruimen in het vliegtuig. De gewenste

ruimte in een vliegtuig. Deze opbouw verschilt per type

omdraaitijd van het vliegtuig (de tijd tussen landen en

en positie in het vliegtuig.

vertrek) is soms slechts 25 minuten; hetgeen ieder dag, keer op keer een uitdaging is. Er moeten immers meer

Na het insealen worden de vliegtuignetten aangebracht;

dan 180 passagiers met bagage van en aan boord.

deze moeten voorkomen dat de vracht tijdens een vlucht gaat schuiven. Daarmee is de vracht klaar voor verzen-

Zodra de passagiers van de binnenkomende vlucht zijn

ding! Dit alles gebeurt onder strenge veiligheidsvoor-

uitgestapt, wordt begonnen met het instappen van het

schriften ondersteund met een TAPAcertificering.

zelf zijn instapkaart waarmee de poortjes worden

De luchtvracht wordt vanuit de Jan Hilgersweg in

geopend en toegang tot het vliegtuig wordt verkregen;

Eindhoven met vrachtwagens naar de belangrijkste

ook dit is een voorbeeld van de self-serviceconcepten.

luchthavens in Europa vervoerd en vanuit daar pas

Uiteraard vindt dit plaats onder toeziend oog van een

daadwerkelijk gevlogen. Op diverse vlakken heeft Viggo

Viggo-medewerker. De bagage is inmiddels door de

Eindhoven een uniek specialisme ontwikkeld waar

Platform Employee op de juiste bagagekar geladen en zal

Viggo bijzonder trots op is. Het vlieggereed maken van

naar het vliegtuig getransporteerd worden. De catering

high-tech machines van bijvoorbeeld ASML is een goed

voor de passagiers en crew wordt ondertussen aan boord

voorbeeld van één van deze specialismen.

gebracht, het water wordt ververst en de toiletten zijn inmiddels geleegd. Nadat de bagage van en aan boord gebracht is van het vliegtuig en alle passagiers zijn

Voor verdere bedrijfsinformatie verwijzen wij u graag naar de website: www.viggo.eu

Logistiek

vliegtuig. In een groot aantal gevallen scant de reiziger

41


Foto: luchtfoto van de terminal van CCT

Binnenvaartschepen vervoeren jaarlijks circa 450.000 zeecontainers tussen Tilburg, Oosterhout, Moerdijk en Rotterdam. Dat scheelt drukte op de weg, maar ondertussen ontstonden er wel files en wachttijden in de Rotterdamse haven. Het bundelen van containers helpt om de wachttijden te verminderen. “Iedereen profiteert daarvan�, zegt Luc Smits van Combined Cargo Terminals Moerdijk.

WEST-BRABANT CORRIDOR Samenwerking verbetert containerbinnenvaart op route West-Brabant-Rotterdam 42


In de haven van Rotterdam worden jaarlijks ruim twaalf

Meer afvaarten

miljoen containers overgeslagen, waarvan er ruim drie

Inland containerterminals zijn een belangrijke factor in de

miljoen per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd.

supply chain van verladers. Versteijnen: “Het is duurza-

Zo’n vijftien procent daarvan gaat over de West-Brabant

mer dan wegvervoer en het is een manier om kosten

Corridor richting het Brabantse achterland. Daarmee is

te besparen in de supply chain.” Het klopt wel dat een

de vaarroute een belangrijke verbinding tussen de

binnenvaartschip tussen Tilburg en Rotterdam langer

Rotterdamse haven en de diverse (logistieke) bedrijven in

onderweg is dan een vrachtwagen, maar dat is ‘plan-

de regio.

baar’ zegt Versteijnen. “Op het totale traject maakt het

Minder schepen

weinig verschil en kan je de extra tijd prima inplannen. En met het bundelen binnen de West-Brabant Corridor

De Brabantse containerterminals Barge Terminal Tilburg,

verhogen we zoals gezegd de betrouwbaarheid én het

Combined Cargo Terminals (Moerdijk) en Oosterhout

aantal afvaarten. Daarmee wordt het nog interessanter

Container Terminal werken sinds begin dit jaar samen.

voor verladers. Ik denk dat een groei van pakweg vijftig-

Op de route tussen Tilburg, Oosterhout, Moerdijk en de

duizend TEU (1 TEU = 1 Twenty Foot Equivalent Unit) de

Rotterdamse haven bundelen zij hun lading. Dat bete-

komende jaren mogelijk is.”

kent in de praktijk dat schepen bij meerdere terminals in Moerdijk, Oosterhout en Tilburg lading combineren voor één deepsea containerterminal in Rotterdam of andersom. Hierdoor kan men met minder schepen toe, wat de eerdergenoemde filevorming bij de afhandeling in de haven van Rotterdam vermindert. Tegelijkertijd verbetert hierdoor de beladingsgraad van de schepen. Bijkomend voordeel is dat de samenwerking ook milieuwinst oplevert omdat er minder schepen nodig zijn en er minder vervoer over de weg plaatsvindt.

Havenbedrijven Moerdijk en Rotterdam De samenwerking onder de naam ‘West-Brabant Corridor’ tussen de marktpartijen en de deepsea terminals in de Rotterdamse haven is mogelijk omdat Havenbedrijf Moerdijk en Havenbedrijf Rotterdam het initiatief

Betrouwbaar systeem nodig

praktisch én financieel ondersteunen. De West-Brabant

Luc Smits is directeur van Combined Cargo Terminals in

Corridor is een van de initiatieven die bijdraagt aan de

Moerdijk. Smits: “West-Brabant is een regio met veel

Logistieke Innovatieagenda van de regio. Dit is een sa-

dc’s. Klanten willen hun containers zo snel mogelijk in

menwerking tussen het Havenbedrijf Moerdijk, de logis-

huis. Een paar dagen verlies in Rotterdam wil je niet.”

tieke dienstverleners in Moerdijk en TNO om de logistieke De wachttijden in de Rotterdamse haven liepen de laatste draaischijffunctie van Moerdijk verder te optimaliseren en tijd zo op dat de binnenvaart klanten verloor aan het

Samenwerken moet

wegvervoer, legt hij uit. “Een gevolg van de drukte op – vooral – de Tweede Maasvlakte.” Hij trekt de vergelijking tussen auto en trein. “Ik kan ervoor kiezen met mijn

“Samenwerken op de belangrijkste vaarroutes is een

mooie en luxe auto aan te schuiven in de file, of de trein

must”, zegt directeur Wil Versteijnen van Barge Terminal

en de metro te pakken. Ik had tot voor kort dertig jaar

Tilburg. “Het leidt tot schaalvergroting en dat zorgt voor

niet meer in het openbaar vervoer gezeten, maar ben in-

een hogere betrouwbaarheid en meer afvaarten.”

middels groot fan. Het is een betrouwbaar systeem. Dat

De haven van Moerdijk is daarbij een onmisbare schakel

willen wij ook bereiken met de West-Brabant Corridor:

in het geheel, zegt Versteijnen. “Behalve binnenvaart-

een betrouwbare en concurrerende dienst. Wegvervoer-

terminal is Moerdijk ook een short sea haven. Dat maakt

ders moeten er bewust voor kiezen om containers af te

dat Moerdijk een belangrijke draaischijf is in allerlei

zetten, of op te halen, bij de inland terminals in plaats

vervoersstromen. Van en naar Rotterdam en Antwerpen,

van aan te schuiven in de file richting Rotterdam.”

maar ook richting Engeland. Ik vind het wel logisch en ook verstandig dat Moerdijk hierin participeert. Het verstevigt de positie van de haven als geheel.”

Logistiek

te verduurzamen.

43


Minder wachttijden De eerste resultaten van West-Brabant Corridor laten zien dat er ongeveer driekwart minder aan afwijkingen is op de aangevraagde bezoekafspraken bij de terminals ten opzichte van het gemiddelde. Dat blijkt uit de gegevens van Havenbedrijf Rotterdam. Ook is er dertig procent minder aan binnenvaartschepen bij de deepsea terminals aangekomen. Het volume dat per vrachtauto wordt vervoerd daalde met twintig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde call size (aantal containers dat door een schip wordt aangeleverd/opgehaald) is door de bundeling van de volumes

“Wij zijn heel blij met deze samenwerking. We zijn nog maar kort bezig, maar zien nu al dat het een positief effect heeft. Daarnaast is het goed om te zien dat deze partijen over hun eigen schaduw weten heen te stappen en het gezamenlijke belang voorop stellen. Zo werken we gezamenlijk aan de doorontwikkeling van West-Brabant als de meest efficiënte en betrouwbare logistieke hub van Europa.”

verdubbeld en de totale havenverblijftijd is daarmee met bijna een derde teruggebracht. De resultaten tonen aan

De deelnemende bedrijven blijven ondertussen elkaars

dat containervrachtbundeling werkt om havencongestie

concurrenten, zegt Smits. “Verladers in de regio moeten

te verminderen.

zelf kiezen met welke terminal ze het liefste werken.”

Gezamenlijk belang

terminals die aan willen sluiten. “Het is heel belangrijk

Het initiatief is een voortvloeisel uit het sectorbrede

dat dit een succes wordt. Voor de deelnemende partijen,

containerbinnenvaartoverleg dat het Havenbedrijf Rot-

maar vooral ook voor de logistieke regio West-Brabant

terdam eind vorig jaar gestart is en waaraan havenbedrijf

en de draaischijfrol van de haven van Moerdijk.”

Moerdijk deelneemt. Manon Baartmans, commercieel manager van het Moerdijkse havenbedrijf:

44

West-Brabant Corridor staat ook open voor andere


HOUSE OF SPECIALISTS - BAS EXPERIENCE CENTER 2.0 De wereld van wegtransport verandert continue. Als vooruitstrevende organisatie anticiperen wij op die veranderingen. Dat doen we onder meer door ons in de dagelijkse praktijk van onze klanten te verdiepen en actief mee te werken aan innovatieve en toekomstbestendige oplossingen. Inmiddels is het eerste gedeelte van het Experience Center 2.0 in Veghel opgeleverd. Het ademt transport en het BAS- familiegevoel is in elke vezel te vinden. Het een beleving in het Global Truck Concept. Bas van Heertum, Commercieel Directeur: “Ik zie het als een investering in de toekomst en de continuïteit van ons bedrijf. Als je de best presterende dealer wilt zijn, moet je de faciliteiten hebben die passen bij de nieuwe tijd. Wij willen dat de beste mensen voor BAS kiezen, dat is ons kapitaal en dat maakt dat we de klanten op de best mogelijke manier kunnen bedienen. In de tweede plaats voeg je aan de klantrelatie een nieuwe dimensie toe. Hij wordt bediend in een ‘House of Specialists’, waar geen enkele vraag onbeantwoord blijft.” Andere zaken die in en rondom het Experience Center plaatsvinden zijn de diensten BAS Vans, BAS Machinery, BAS Parts en BAS Tyres. U bent van harte welkom!

NIEUW HOOFDKANTOOR EXPERIENCE 2.0

Mac Arthurweg 2 • 5466 AP, Veghel • Tel. 0413 37 11 11 • www.bastrucks.com • info@bastrucks.com

Logistiek

UITBREIDING WERKPLAATS

45


Logistics Community Brabant (LCB) zorgt voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant waarbij productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het sociale welzijn groeit. Logistics Community Brabant doet dit door de innovatiekracht van de logistiek in Noord-Brabant te versterken door het leveren van kennisontwikkeling en kennistoepassing en het mee ontwikkelen van een goede business omgeving en plaats.

LCB = (4xO) + (3xT)

LOGISTICS COMMUNITY BRABANT 4xO ⊲ Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek

gang die garant staat voor innovaties in de toekomst en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen.

Om te komen tot de ontwikkeling van kennisdeling tussen ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoekers, maakt LCB gebruik van Brabantse kennis en ervaring die met elkaar wordt verbonden: 160.000 inwoners zijn werkzaam in de logistieke branche; 1.000 studenten (Fresh Brains) in Brabant volgen een logistieke opleiding op hbo- of wo-niveau; Brabant kent zo’n 500 experts met logistieke kennis; Noord-Brabant verzorgt top class logistiek onderwijs en trainingen.

de volgende zes thema’s centraal: • Stedelijke Bereikbaarheid: het voorkomen van het verder dichtslibben van de steden en het steeds meer onder druk komen te staan van de stadsdistributie. • Network complexity: versnelling binnen de ketens, verkorting van de productlevenscyclus, customizing en kwetsbaarheid binnen de ketens zorgen voor toegenomen complexiteit. • Smart industry: in de maakindustrie is ICT een bepalende factor (robotisering, 3D-printing etc.).

3xT ⊲ Innovation Today, Innovation Together, en Innovation Tomorrow

Door de klantspecifieke vraag neemt de variëteit aan type producten toe en worden seriegroottes kleiner, waarbij kortere tijden in het productieproces cruciaal

Wij werken aan hedendaagse innovaties en imple-

worden.

menteren Europese top-class transport-, magazijn-, en

• Multimodaal: stimulering van het gebruik van andere

productietoepassingen. Hierdoor worden actuele vraag-

transportmogelijkheden ter voorkoming van

stukken vanuit de sector direct gevoed. Door studenten,

dichtslibben van wegen en verduurzaming van het

ondernemers en medewerkers uit de sector samen te

vervoer.

laten werken ontstaat er meer kennis rondom actuele

• Zorglogistiek: het bevorderen van efficiëntere en

thema’s. Dit gezamenlijk brengt circulaire kennisdeling op

effectievere zorgketens is een maatschappelijk issue.

Great recources

today

46

Hoewel vraaggestuurd werken het uitgangspunt is, staan

Great society

together

Great tech

tomorrow


• Events: op tal van maatschappelijke terreinen spelen

om andere collega’s op andere professionals op een

events een belangrijke rol waarbij het logistieke aspect laagdrempelige wijze goed te leren kennen. essentieel is, zoals bij crowd management (managen

• Executive education: opleidingen voor professionals

van grote groepen/menigten), veiligheid bij

met onderscheid tussen:

evenementen, recall van producten, uitzendingen van

> ‘Private label products’: master classes, seminars

militairen bij defensie of hulpacties.

en distance learning, ontwikkeld en aangeboden door LCB samen met 1 of meerdere kennisinstellingen.

LCB biedt bedrijven:

> ‘Brand products’: open onderwijsproducten bij

• Slimme stages: uit analyse van de afstudeer-

specifieke kennisinstellingen: professionele,

onderwerpen blijkt dat stages aantoonbaar rendement wetenschappelijke en executive masteropleidingen, opleveren voor de bedrijfsvoering. Hogeschool- en/of

toegang tot modules van 3e of 4e jaar, etc.

universiteitsstudenten brengen kennis naar bedrijven. • Onderzoeksprojecten: onderzoeken waar meerdere

Op 26 april 2018 is Logsitics Community Brabant officieel

bedrijven en kennisinstellingen aan deel nemen,

van start gegaan met een kick-off in de Koninklijke

waardoor kennis en ervaring gedeeld kan worden.

Militaire Academie in Breda. Vertegenwoordigers van de

• Toegepaste begeleiding en ondersteuning:

4 onderwijsinstituten in Brabant; Tilburg University,

begeleidings- en ondersteuningstrajecten met name

Technische Universiteit Eindhoven, Nederlandse Defensie

voor MKB gericht op praktische toepassing en

Academie Breda en NHTV Breda University of Applied

implementatie van logistieke innovatie.

Sciences onthulden daarbij het logo. Dit deden zij met de

• Fresh Brains pressure cooker: een groep studenten

samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant en

(Fresh Brains) kan ingezet worden op een specifiek

Gemeente Breda waarbij Gedeputeerde van Economie en

vraagstuk voor een bedrijf of keten van bedrijven.

Internationalisering Bert Pauli en burgemeester van Breda

De kern van een Fresh Brains pressure cooker is dat

Daul Depla ook aanwezig waren.

een oplossing voor een vraagstuk benoemen.

Meer informatie:

• Serious supply chain games: games zijn een goed

Leo Kemps, directeur Logistics Community Brabant

instrument om op een andere manier over een bepaald Kemps.l@nhtv.nl vraagstuk na te denken, als team op een originele en effectieve manier over een vraagstuk na te denken of

Logistiek

talenten met een frisse blik in een kort tijdsbestek

47


FONTYS HOGESCHOLEN

ontwikkelt deeltijd bacheloropleiding Logistics Management / Customs & Trade Compliance Veranderende regelgeving, steeds complexere internationale goederenstromen en de gevolgen van politieke ontwikkelingen - zoals BREXIT en handelsbeperkende maatregelen door derde landen leiden tot een toenemende behoefte aan op hbo-niveau opgeleide professionals op douanegebied. Met een nieuwe deeltijd hbo-bacheloropleiding Logistics Management met specialisatie Customs & Trade Compliance, voorziet Fontys Hogescholen in deze vraag. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de Topsector Logistiek en de Nederlandse douane. Europese douanewetgeving stelt nieuwe eisen aan bedrijven

Nederlandse douane zal daarom in de komende jaren

In steeds complexere internationale supply chains wordt

toenemen. De Nederlandse douane is inmiddels gestart

het managen van douaneprocessen steeds belangrijker.

met werven.

aanzienlijk groeien en het aantal douaniers zal moeten

Er is hier volop beweging. In 2016 is het nieuwe

andere vergunningen en worden nieuwe eisen gesteld

Beschikbaarheid van voldoende douaneprofessionals van economisch belang

aan de professionaliteit en opleiding van douane-

Professionaliseringseisen in de wetgeving en de te

managers in bedrijven. Ook gaat het UCC uit van een

verwachten groei van het aantal aangiftes leiden

verregaande digitalisering van douaneprocessen.

daarom tot een toenemende vraag naar goed

Deze moet in komende jaren worden geĂŻmplementeerd

opgeleide douaneprofessionals, zowel aan de kant

en uitgerold. Bedrijven en douane zijn nog volop bezig

van het bedrijfsleven als bij de douane zelf.

met herbeoordeling en omzetting van vergunningen

Deze personen moeten een diepgaande kennis hebben

van de oude naar de nieuwe situatie.

van zowel de logistieke praktijk als van douaneregels en

Douanewetboek van de Unie (Union Customs Code) van kracht geworden. Als gevolg daarvan veranderen onder

-processen, om goederenstromen en controleprocessen

Externe ontwikkelingen leiden tot een groei in het aantal aangiftes

zodanig in te richten dat deze compliant zijn, dat

Daar komen nog andere ontwikkelingen bij: met de

tegelijkertijd logistieke stromen zo min mogelijk worden

Brexit zal een aanzienlijk aantal bedrijven voor het eerst

verstoord. Hierbij is het belangrijk dat Nederland zijn

te maken krijgen met douaneformaliteiten; ook de groei

trackrecord op het gebied van trade facilitation kan

in e-commerce is een voorbeeld van een relevante

consolideren of zelfs uitbouwen.

ontwikkeling. Het aantal douaneaangiftes bij de 48

veiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd en dat


Een opleiding met meerwaarde voor de beroepspraktijk

van Customs & Trade Compliance en die een

Daarom heeft Fontys Venlo in 2016 de eerste stappen

gebied ambiĂŤren.

leidinggevende of specialistische functie op dit

gezet in de richting van de ontwikkeling van een deeltijd

september 2018 in pilot van start gaat met een eerste

Fontys Hogescholen kan helpen douanecompetenties naar een hoger niveau te brengen

lichting studenten vanuit het bedrijfsleven en vanuit de

De nieuwe bacheloropleiding van Fontys Venlo kan

douane. Door het maken van de mix uit deze beide

bedrijven die nu al te maken hebben met het DWU

werelden wordt bewerkstelligd dat personen die de

helpen om de douanecompetenties en kennis van

opleiding gevolgd hebben een goed begrip hebben van

werknemers naar een hoger niveau te tillen met een

de randvoorwaarden en werkwijzen die van beide

opleiding die logistiek en douane integreert en die wordt

kanten gelden. Dat levert meerwaarde op in de

afgesloten met het behalen van een hbo-bachelor

beroepspraktijk.

diploma van een geaccrediteerde opleiding. Personen die

hbo-bacheloropleiding gericht op douane en trade compliance. Het voornemen is dat deze opleiding in

meer informatie willen hebben over de deeltijdopleiding

Leren op de werkplek is het sleutelbegrip

Logistics Management/Customs & Trade Compliance,

Bij de ontwikkeling van de opleiding is goed gekeken

of zich daarvoor zouden willen aanmelden kunnen

naar de behoeftes van het Nederlandse bedrijfsleven en

terecht op https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/

de douane. Het curriculum is in nauw overleg met

Opleidingen-en-cursussen/Logistics-Management-

koepelorganisaties - zoals evofenedex en FENEX - en met

Customs-Trade-Compliance.htm?highlight=customs.

de Nederlandse douane ontwikkeld, die in het Overleg Douane Bedrijfsleven zijn georganiseerd. Projecten in het

Voor bedrijven die op dit moment nog weinig of niets te

kader van de studie die in de werkpraktijk worden

maken hebben met douaneprocessen, maar die inzicht

uitgevoerd vormen een belangrijk onderdeel van het

willen krijgen in wat er na de Brexit op hen afkomt is de

onderwijsprogramma. Op die manier laat Fontys Venlo

Fontys Minor Customs Management in International

de student leren en werken combineren en kan ook het

Business (CuMIB) wellicht interessant. Deze Minor biedt

bedrijf/de organisatie waar de student werkt al op

in een korter traject, dat normaliter in ongeveer een half

kortere termijn een rendement uit de opleiding krijgen.

jaar doorlopen kan worden, een overzicht van de

Dat vereist wel dat studenten een voor de studie

Europese douanewetgeving en procedures. Meer

geschikte werkplek hebben. Deze opleiding is dan ook

informatie over deze recent vernieuwde minor is

gericht op mensen die een relevante werkomgeving

beschikbaar op: http://www.kennisdclogistiek.nl/nieuws/

hebben en die zich (verder) willen ontwikkelen tot een

vernieuwde-opzet-minor-customs-management-in-

op hbo-bachelor geschoolde professional op het gebied

international-business.

“Met de nieuwe deeltijdopleiding Logistics Management met specialisatie Customs & Trade Compliance, speelt Fontys Venlo in op de behoefte van de sector aan op hbo niveau opgeleide

tegen de achtergrond van het toenemende belang van compliance in het internationale ketens en actuele ontwikkelingen zoals BREXIT�

Logistiek

professionals op het gebied van douane,

49 49


50


WATT Fiets: lichtgewicht betaalbare design e-bike van Hollandse bodem. Bredase ondernemers introduceren betaalbare design e-bike voor de stad

WATT FIETS

betaalbare elektrische fiets Een lichtgewicht design én betaalbare elektrische fiets, voor iedereen

makkelijk mee fietsen. Frans Nomden: “Een gemiddelde rit met een fiets door de stad is 2,8 kilometer, maar

Dat is wat de Bredase ondernemers Frans Nomden en

dankzij de accu die zo’n 40 tot 70 kilometer meegaat,

Marc Jacobs van WATT Mobility voor ogen hadden toen

pak je óók voor die winkel aan de andere kant van de

zij startten met de ontwikkeling van de ‘WATT Fiets’.

stad, de fiets in plaats van de auto. Zo dragen we ook

Een design elektrische fiets - of e-bike - die voor iedereen

nog bij aan minder auto’s en een schonere stad.”

toegankelijk en betaalbaar is en daarmee zorgt voor een doorbraak in de adoptie van de elektrische fiets in

Cut out the middleman

Nederland. De fiets die dankzij de directe online verkoop

Vanaf € 1100,- is het instapmodel van de WATT Fiets

scherp geprijst is, kan vanaf deze week worden besteld

verkrijgbaar. Die scherpe prijs is mede mogelijk doordat

bij de makers via www.watt-fietsen.nl.

de WATT Fiets alleen online en rechtstreeks aan de consument worden verkocht, voorlopig alleen nog via

De WATT fiets kan volgens Frans Nomden en Marc Jacobs zorgen voor een doorbraak in de adoptie van de

www.watt-fietsen.nl.

e-bike in Nederland. “Dat is in de eerste plaats omdat de

€ 150.000 in een uur

fiets het beste van van twee werelden verenigt,” aldus

Voor de financiering van hun fiets kozen de onderne-

Frans Nomden: “We zochten naar de combinatie van de

mers bovendien geen alledaagse methode: via Collin

hippe, design fietsen die iedereen wel kent, mét e-bike

Crowdfund haalden zij in slechts 1 uur € 150.000 bij

technologie. Zonder dat duidelijk is dat het om een

220 investeerders op. “Het ultieme blijk van geloof in

elektrische fiets gaat of dat er een mega-prijskaartje aan

ons concept en een enorme boost voor ons als

vastzit. Zo’n fiets was tot dusver niet verkrijgbaar maar

ndernemers,” aldus Frans Nomden.

nu dus wel. Deze fiets maakt het mogelijk dat iedereen er over 5 jaar een heeft.”

Speciaal voor de stad De lichtgewicht design WATT Fiets is speciaal ontwikkeld voor inwoners van steden in de leeftijd van 30-55 jaar fietsen vrijwel altijd goed zichtbaar is, is slim verstopt in het frame. Ook als de fiets niet aan staat, kun je er

Logistiek

die dagelijks fietsen. De accu die bij andere elektrische

51


In Cranendonck doen we samen zaken, zo versterken we onze economie!

‘Economisch DNA’ Cranendonckse ondernemers profiteren van internationaal achterland en goede bereikbaarheid via weg, water, spoor en lucht. De (maak) industrie in Cranendonck speelt in op ontwikkelingen binnen Brainport en Keyport. Cranendonck vormt zo een belangrijke schakel voor metaal en innovatie.

> Door de ligging op de grens met de economische regio’s > >

Brainport en Keyport en een internationaal achterland is ondernemerschap een ‘way of life’ in Cranendonck. Onze gastvrijheid en behulpzaamheid zorgen ervoor dat wij samen met onze Cranendonckse ondernemers een sterk grensoverschrijdend netwerk hebben. We blijven elkaar uitdagen om zo tot groei en innovatie te komen via samenwerking en vertrouwen. Een duurzame relatie opbouwen is daarbij de gouden regel.

Een toekomstbestendig Cranendonck #EconomischCranendonck In 2017 lanceerde de gemeente #EconomischCranendonck. Een agenda en investeringsprogramma opgesteld voor en door onze ondernemers. Hierin staan heldere afspraken over hoe we gezamenlijk komen tot een sterke arbeidsmarkt, inzet op duurzaamheid, een goed ondernemersklimaat, blijvende bereikbaarheid, toekomstbestendige werklocaties en innovatie. Een belangrijk speerpunt hierin is de komst van Metalot. Een economische ontwikkeling waarbinnen duurzaamheid, circulariteit, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt hand in hand gaan. Meer informatie? Neem een kijkje op www.metalot.nl Bereikbaarheid Cranendonck is bereikbaar via weg, water, spoor en via de lucht. De verkeersader A2 vormt een snelle verbinding met de rest van ons land en Europa. De plaats Maarheeze beschikt over een treinstation en Kempen Airport is een belangrijke luchthaven voor het zakelijk luchtverkeer. De multimodale containerterminal De Kempen vormt een belangrijke haven in het binnenvaart netwerk van Nederland en de verbinding met Antwerpen.

>

Deze multimodaliteit zorgt voor een stevig economisch klimaat

Ein Am dho ste ve rd n < am <

A2 station NS Maarheeze Soerendonk

Gastel A2

richt > Maast en ak A > > Luik

Budel vliegveld

Budel-Schoot

haven Budel-Dorplein

ë

lgi

Be

art

va

ms

lle Wi id-

Zu

<

Uw bedrijf in Cranendonck? Dat Cranendonck een gunstig ondernemersklimaat heeft, blijkt uit het feit dat bestaande bedrijven graag in Cranendonck blijven, jaarlijks vele bedrijven uitbreiden en dat nieuwe bedrijven zich hier graag vestigen. Bent u op zoek naar een bijzondere bedrijfslocatie en omarmt u goed ondernemerschap? Neem dan contact met ons op! Contact Jeroen Raymakers (j.raymakers@cranendonck.nl) 06 185 402 93 Elly Scheepers (e.scheepers@cranendonck.nl) 06 228 207 99

Natuurlijk!

Of bel 0031 495 431 222 en vraag naar het bedrijvencontactcentrum.

Neem een kijkje op www.cranendonck.nl/ondernemers

Logistiek

53


Maak kennis met Reisbureau Eindhoven Brabant Business Management was in gesprek met reisagenten Marcel en Simone Greefhorst van VakantieXperts Reisbureau Eindhoven. Ze hebben 25 jaar ervaring en zijn gevestigd tegenover de terminal van Eindhoven Airport. De aanpak van deze persoonlijke reisagenten is uniek en wijkt af van die van een traditioneel reisbureau. Ze werken altijd op afspraak en inventariseren vooraf de wensen van de klanten waar ze in een persoonlijk gesprek of in een offerte per e-mail op terugkomen. Wij willen graag weten wat hun tips zijn met vertrek vanaf Eindhoven Airport en dit is hun top 3: Kaapverdische eilanden De eerste twee intercontinentale bestemmingen ooit vanaf Eindhoven, worden vanaf november 2018 aangeboden. Twee keer per week naar eiland Boa Vista en drie keer per week naar eiland Sal. Onze tip: Op Boa Vista opent komende winter het nieuwe Riu Palace Boa Vista, een vijf sterren all inclusive hotel. Ibiza Op Ibiza zijn we verliefd geworden en weten we direct waar we klanten naartoe moeten sturen. Een prachtige bestemming met veel verschillende baaitjes, mooie dorpjes, leuke markten en heerlijke restaurantjes. Zeker niet alleen een eiland voor feestende jeugd en dat op twee uurtjes vliegen! Tenerife Tenerife, het grootste eiland van de Canarische eilanden, hebben we al jaren in ons hart gesloten. Garantie op mooi weer, goede hotels, volop mogelijkheden om te winkelen en een vriendelijke bevolking. Er is voldoende te zien op het eiland zoals het Teide National Park waar je alle mogelijke landschappen ziet die bij een vulkaan horen.

Reisbureau Eindhoven 54

www.reisbureaueindhoven.nl


Jouw

droomreis begint hier...

55


De Havilland Building is genoemd naar een Engelse vliegtuigbouwer en pionier in de luchtvaartgeschiedenis Captain Sir Geoffrey de Havilland

THE HAVILLAND BUILDING Locatie

Bereikbaarheid

De Havilland Building ligt op een markante en bijzonder

De Airport ligt centraal voor de regio zuidoost Brabant.

representatieve ligging meteen tegenover de ingang van

Er is directe aansluiting op het grote snelwegennet

het stationsgebouw van Eindhoven Airport. Eindhoven

naar Amsterdam, het havengebied van Rotterdam, naar

Airport is de tweede luchthaven in Nederland. Vanuit

de haven van Antwerpen en naar het Ruhrgebied. De

Eindhoven worden een groot aantal internationale vlieg-

verkeersafwikkeling loopt via de nabijgelegen N2/A2

verbindingen onderhouden ten behoeve van de toeristi-

afrit 29 op de N2 of via de A58 afslag 7 Best. Vanaf het

sche en zakelijke markt. Per jaar verwerkt men 4 miljoen

vliegveld is er prima en zeer frequent openbaar vervoer

passagiers. Door deze sterke ontwikkeling bruist het ook

naar Eindhoven centrum/station.

rondom de luchthaven van de activiteiten. De Havilland building is een gebouwd met 4 kantoorlagen en is bijzonder geschikt voor vestiging voor bedrijven die in het oog willen springen of op een andere manier met het vliegen een binding hebben. Er zijn fijne restaurants om de gasten te ontvangen, supermarkt voor de dagelijkse boodschappen binnen 1 minuut bereikbaar! In de Havilland Building zitten reeds diverse dienstverleners en luchtvaart gerelateerde bedrijven. Er is een ondernemersverband OKEA waar men bij kan aansluiten, regelmatig overleg met de luchthaven.

â&#x20AC;&#x153;Vooral door de goede verbindingen over de weg en door de lucht en de hotels in de onmiddellijke omgeving maakt deze locatie tot een ideale vestigingslocatie voor hoofdkantoren en holdingmaatschappijenâ&#x20AC;?

Nog diverse kantoorruimten vanaf 30 - 600 m2 met parkeerplaatsen te huur in een dynamische omgeving direct tegenover de terminal van Eindhoven Airport!

56

Neem contact op met BBM Luchthavenweg 59 5657 EA Eindhoven T 085-00300401


57


ROOTS Hockey is een jong en innoverend Nederlands hockeymerk â&#x20AC;&#x153;voor hockey(st)ers, door hockey(st)ersâ&#x20AC;?. Wij vinden dat goede hockey producten geen vermogen hoeven te kosten.

ROOTS HOCKEY Jong en innoverend Nederlands hockeymerk

58


moderne designs

tenues, trainingspakken en hockey/

Bent u geïnteresseerd of wilt u

ROOTS Hockey is een jong en innove-

training accessoires. Daarnaast bren-

meer informatie over ROOTS Hockey?

rend Nederlands hockeymerk “voor

gen wij het heden en nu bij elkaar en

Maak vrijblijvend een afspraak en

hockey(st)ers, door hockey(st)ers”.

vormen wij dat tot een unieke club

bezoek ons Experience center.

Wij vinden dat goede hockey produc-

collectie voor hockey verenigingen.

ten geen vermogen hoeven te kosten.

Onze “ROOTS” liggen in Best

Wij onderscheiden onszelf doormiddel

(Noord-Brabant), per Augustus 2018

Roots Hockey B.V.

van moderne designs in combinatie

zal hockeyclub MHC Best onze eerste

A. Nijverheidsweg 27

met de trends van nu. ROOTS Hockey

“ROOTS club” zijn welke haar

5683 CJ Best

is gespecialiseerd in de productie van

wedstrijden in ons nieuwe thuis en

hockeysticks, (stick)tassen, hockey

uit-tenue gaat spelen.

www.roots-hockey.com

59


ISK lunch op KEMPENTECH 2018 Veel ondernemers maakten gebruik van de gastvrijheid van ISK op KempenTech. Op vrijdag 8 juni werd tijdens lunchtijd genetwerkt onder het genot van een hapje en drankje door bedrijven die aangesloten zijn bij hét inkoopcollectief van de Kempen: Inkoop Samenwerking de Kempen. Vele deelnemers bezochten de ISK-stand. Over het

ISK biedt leden voordeel door middel van raam-

thema van deze stand ‘Hoe fit is jóuw onderneming?’

contracten op het gebied van Arbo | RI&E | Inkoop van

werd uitgebreid gesproken door ondernemers en de

gas en elektriciteit | Afval | Telefonie | Kantoorartikelen |

bij ISK aangesloten leveranciers.

Glasbewassing | Controle brandblusmiddelen | Kantinebenodigdheden | BHV-opleidingen | Heftruck-

Winnaar van het arrangement ‘Met de Velo door de

cursussen | Kantoormachines | Collectieve zorg-

Kempen’ is Yvonne Moeskops van Moeskops Grafisch.

verzekering | Haal en brengservice post | E&W

Na afloop van de beurs vond een loting plaats onder de

Inspecties | Google Business View | Credit Management

ondernemers die interesse toonden in één van de inkoopprojecten. Inkoop Samenwerking de Kempen ontzorgt de aangesloten lidbedrijven van OVBRM (Reusel-De Mierden), IGE (Eersel), POB (Bergeijk) en OBGB (Bladel) op het gebied van facilitaire inkoop.

60

www.iskempen.nl


61 61


Gastspreker, presentator en dagvoorzitter Hans Kazàn heeft zijn roots in Noord-Brabant. We spreken de veelzijdige ondernemer én entertainer over ondernemen, waarnemen en zijn nieuwste lezing, die hij al voor verschillende bedrijven in Brabant heeft mogen houden. “Ik heb iets met Brabant. Mijn oma kwam uit Den Bosch en tijdens de 888 afleveringen van het populaire televisieprogramma ‘Prijzenslag’ die ik presenteerde voor RTL-4 kwamen er opvallend veel gezelschappen en verenigingen uit Brabant. Het heeft denk ik iets te maken met gezelligheid en sfeer.”

HANS KAZÀN IN BEELD “Ik heb iets met Brabant” Anders kijken en anders denken

Indrukwekkende tips en trucs

In 2006 zette Hans Kazàn na dertig jaar een punt achter

Toen Hans van goede vriend en bekende rapper Brainpo-

zijn tv-carrière. Mensen inspireren en op een andere ma-

wer een inspirerend boek over dezelfde materie cadeau

nier naar hun omgeving laten kijken, dat is het primaire

kreeg, kwam alles ineens weer samen.

doel van Hans als hij nu op het podium staat. Of dat nu

Hans: “De ervaring van de jaren, deze opnieuw aan-

als entertainer, gastspreker, presentator of dagvoorzitter

gewakkerde interesse en dit cadeau: hier moest ik iets

is. Met zijn nieuwste lezing speelt Hans met de denkwijze

mee gaan doen.” Inmiddels heeft Hans zijn presentaties

van mensen, want in al die jaren podium- én levenser-

uitgebreid met fascinerende experimenten en trucs.

varing die hij inmiddels heeft opgedaan, viel hem steeds

Hans: “Gasten worden niet alleen geëntertaind maar ook

weer iets op: “Alle mensen kijken naar hetzelfde, maar

geïnspireerd. Met mijn psychologische trucs laat ik de

zien iets anders. Als goochelaar maak je hier natuurlijk

geest de verkeerde conclusie trekken.

gebruik van, maar als gegeven is dit voor iedereen inte-

Dat werkt soms heel boeiend en verfrissend. Aange-

ressant.”

stoken door dat wat ze leren tijdens deze show, gaan mensen beter waarnemen en zijn ze zich bewuster van

Wij nemen niet alleen waar met onze zintuigen, maar

de automatische en vaak discutabele conclusies die ze

de bril waar we doorheen kijken – je achtergrond,

trekken.”

opvoeding, beroep en omgeving – bepaalt voor een belangrijk deel hoe we bepaalde zaken waarnemen.

Ook neemt Hans zijn publiek mee naar zijn avonturen als

Tijdens zijn lezingen laat Hans dan ook zien hoe snel

ondernemer. Naar zijn vele successen, maar ook de

mensen eigenlijk conclusies trekken, terwijl er vaak

teleurstellingen zijn hem niet bespaard gebleven.

meerdere conclusies mogelijk zijn. Door een combinatie

Tijdens zijn optredens als gastspreker en dagvoorzitter,

van vaardigheden, waaronder het lezen van lichaamstaal,

bijvoorbeeld tijdens onderbrekingen van een zakelijk

het beïnvloeden van gedachten, psychologische

evenement, geeft hij ook een aantal trucs en tips weg.

subtiliteiten en zijn gave om het onderbewuste van

“Ik wil mensen hiermee meer inzicht geven in zichzelf en

mensen te sturen, creëert Hans indrukwekkende en

in de manier waarop ze waarnemen. Daarom is juist het

onvergetelijke mentale experimenten: “Op deze manier

jezelf steeds opnieuw uitvinden zo belangrijk. Als je je

laat ik mensen op een andere manier kijken naar hun

constant aanpast aan de tijd, dan blijf je waardevol en

omgeving en naar het gedrag van mensen in het

rendabel. Mijn presentaties moeten naast inspirerend

algemeen. Gedurende de jaren bouwde ik steeds meer

vooral ook leuk zijn. Presenteren vol enthousiasme en

elementen in mijn show waarmee ik met de denkwijze

humor zorgt ervoor dat bezoekers de zaal verlaten met

van mensen speelde.”

een brede glimlach, nieuw verworven inzichten en positieve inspiratie!” www.hanskazan.nl

62


63


een Kleine beschadiging aan jeokteauto? ! p o t e h t r los

d s a r k e d ...

voor

na

Maak een foto van de schade en mail ‘m naar info@krasdokter.nl of app naar 06-53883509 en U krijgt binnen 24 uur een gratis offerte

reparaties vanaf 40 euro

maak foto’s van de schade en en mail ze naar info@krasdokter.nl of app naar 06-53883509 Wij werken met het SSR (Smart Scratch Systeem): krasreparatie zonder spuitwerk

voor

met 2 jaar garantie. Vakkundig, snel en goedkoop. Ook kleine schaafschades en het repareren van scheuren in de bumper behoort tot de mogelijkheden. Door middel van spotrepair (plaatselijk spuiten zonder andere delen mee te hoeven spuiten).

na 64

Langstraat 146 • 5754 PB Deurne


N M U L O C

2018 is een mooi jaar voor ondernemend Brabant. Onze economie is booming: fraaie groeicijfers, bedrijven die topomzetten draaien en mooie werkgelegenheidscijfers. Met de zomer voor de deur, mogen we daar van genieten. Maar met de gedachte â&#x20AC;&#x2DC;als de zon schijnt moet je het dak reparerenâ&#x20AC;&#x2122;, is het ook goed vanuit de vakantieligstoel na te denken over de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan en die ook het bedrijfsleven raken.

BOOMING BRABANT werk aan de winkel! Uitdaging 1: Energietransitie

nu vaak op door arbeidsmigranten aan te trekken:

Ondernemers weten dat we naar een fundamenteel

circa 10% van de functies in onze regio wordt door

andere energiehuishouding moeten groeien.

buitenlandse werknemers ingevuld. Deze groep groeit

Voor bedrijven is het een uitdaging om nieuwe

nog steeds. Huisvesting wordt echter steeds vaker een

verdienmodellen te vinden die een bijdrage leveren aan

knelpunt. Met de provincie kijken we hoe dat nu wordt

vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

ingevuld. Willen we onze economie niet kortwieken,

Stilzitten is hierbij geen optie. Voor VNO-NCW Brabant

|dan ontkomen we op korte termijn niet aan verbetering

Zeeland betekent dit hernieuwde aandacht voor

van huisvestingsmogelijkheden voor buitenlandse

zonne-energie op bedrijfsdaken en aandacht voor

werknemers. Op langere termijn moeten we kijken naar

energiebesparing met een relatief korte terugverdientijd

andere oplossingen. Bijvoorbeeld de inzet van robots

bij het MKB. Bij de overheid pleiten wij voor stroomlijning

voor werkzaamheden waar we moeilijk mensen voor

van regels om sneller te kunnen handelen.

kunnen krijgen of waar dat tot een hogere productiviteit leidt. Daarom zetten we ons in voor een project om de

Uitdaging 2: Mobiliteitsgroei

inzet van robots in het Brabantse midden- en kleinbedrijf

Economische groei levert altijd meer verkeersbewegingen

extra aandacht te geven.

op. Ook in Brabant ondervinden we dat in alle hevigheid. Maatregelen zijn echter kostbaar en tijdrovend.

Innovatief Brabant

Uitbreidingen van wegen hebben meestal planningscycli

Het is geweldig dat er bijzonder innovatieve Brabantse

van tien tot twaalf jaar. In een tijd waarin ontwikkelingen

bedrijven zijn die grote stappen zetten. Daar kunnen we

snel gaan is dat te lang. We vragen de overheid sneller te

als provincie trots op zijn. Laten we vooral openstaan

handelen, maar ook ondernemers zullen samen moeten

voor oplossingen die zij kunnen bieden voor onze regio.

kijken hoe ze het gebruik van onze infrastructuur kunnen optimaliseren. De verbrede snelweg en de verbeterde treinaansluiting laten nog even op zich wachten.

Uitdaging 3: Arbeidsmarkt Steeds meer bedrijven kampen met een groeiend personeelstekort. Op macro economisch niveau zien we dat de vijver waarin we vissen te klein is. We lossen dat

Fijne zomer! Ellen Kroese

Directeur VNO-NCW Brabant Zeeland 65


N M U

SCHADELOOSSTELLING bij ONTEIGENING (II)

C

O

L

Door Ad Woestenberg

Ing. A.L.M. Woestenberg MSc MRICS RT is als rentmeester en grondzakendeskundige werkzaam bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV te Strijen.

Het Waterschap heeft bij de eigenaar aange­geven dat de garage ter plekke niet kan worden gehandhaafd. Er is geen ruimte om het bedrijf een stukje naar achteren te verplaatsen. De eigenaar heeft een rentmeester in de arm genomen en die heeft het Waterschap er van overtuigd dat het bedrijf zal moeten worden verplaatst. Aangezien het bedrijf gericht is op de lokale markt en er geen bestaande vervangende locaties te koop staan, heeft het Waterschap er mee ingestemd dat de schadeloosstelling op basis van reconstructie schadeloos zal worden gesteld. Verplaatsing naar een plaatselijk bedrijventerrein ligt daarbij voor de hand. De garagehouder moet vervangende grond kopen en een nieuwe garage laten bouwen. Dat kost meer dan de waarde van zijn oude pand, dus het verschil zal hij moeten financieren. De jaarlijkse financieringslast wordt, onder aftrek van een post voor het efficiënter werken op de

In de vorige column ben ik ingegaan op de onderdelen van de schadeloosstelling bij onteigening. In deze editie zal ik aan de hand van een vereenvoudigd fictief voorbeeld de schadeloosstellingsberekening nader toelichten. De gebruikte getallen zijn illustratief. In het voorbeeld moet een autogarage wijken voor de verbreding van een rivierdijk in het kader van het Hoog­ water­beschermings­programma. Het betreft een goed renderend bedrijf met een energieke ondernemer, die bovendien een dochter heeft die het bedrijf op termijn zou willen voortzetten. VERMOGENSSCHADE Werkelijke waarde garagebedrijf BIJKOMENDE SCHADE financieringsschade Aankoop vervangende grond Bouw nieuwe garage Afbouw en Inrichting Totale investering Af: vrijkomend kapitaal Te investeren:   Te financieren à 5 % Aftrek nieuw voor oud 20 % Jaarlijkse financieringslast te vergoeden met gebruikelijke factor 10   inkomensschade Stagnatieschade 5 dagen netto omzet Aanloopschade na verhuizing     integraal te vergoeden kosten Notaris en aankoopkosten Verhuiskosten bedrijf + apparatuur Aanpassen website, reclameuitingen Leges en architectkosten Belastingschade Deskundigenkosten     TOTALE SCHADELOOSSTELLING  

€ 17.500 € 3.500 € 14.000

                       

€ 5.000 € 10.000

     

€ 725.000 € 500.000 € 125.000 € 1.350.000 € 1.000.000 € 350.000

€ € € €

 

    25.500   20.000   6.500   35.000 PM   PM  

 

€ 1.000.000

€ 140.000

€ 15.000

€ 87.000 € 1.242.000 + 2 * PM

nieuwe locatie, voor een eigenaar met een kapitalisatiefactor 10 vergoed.

gebruikelijke kosten wordt integraal

dat een goede adviseur een uitputtende

De verplaatsing zal leiden tot een tijdelijk

vergoed. Het gaat dan met name om

berekening zal maken en zal trachten om

direct omzetverlies, wat als inkomens­

kosten die normaal gesproken niet op de

alle effecten van een dergelijke ingreep in

schade wordt vergoed. Een aantal

balans worden opgevoerd, maar in één

de schadeloosstelling te vertalen.

keer ten laste van de resultatenrekening worden gebracht.

In mijn volgende column zal ik ingaan op de gevolgen van de Wet

Het is een sterk vereenvoudigd voorbeeld. Als u als particulier of ondernemer met onteigening te maken krijgt, zult u zien 66 66

voorkeursrecht gemeenten.


UW AUTODEALER IN EINDHOVEN NU OOK IN ‘S-HERTOGENBOSCH

Alfa Romeo Giulia v.a. € 39.250,-

Jeep Renegade v.a. € 23.190,-

Operational Lease v.a. € 599,-

Operational Lease v.a. € 439,-

Autoplezier start bij Content www.contentautogroep.nl


bazelmans.com bazelmans.com

Choose the ultimate Choose the ultimate experience experience

Vaste installaties Vaste installaties en verhuur enlicht, verhuur in beeld en geluid in licht, beeld en geluid

Veldhoven De Run 4537

Amstelveen Kuiperďż˝ 3

5503 LT Veldhoven Veldhoven 040 25 4537 44 222 De Run

1185 XS Amstelveen Amstelveen 020 44 315 060 Kuiperďż˝

5503 LT Veldhoven

1185 XS Amstelveen

040 25 44 222

020 44 15 060

Brabant Business Magazine Zomer 2018  
Brabant Business Magazine Zomer 2018  
Advertisement