Ročenka SKA 2019-2021

Page 1

Slovenská komora architektov Agenda SKA Rozvoj SKA Pohľady z regiónov Súťaže návrhov 2021/2020/2019 Zoznamy AA/KA/DČ/HA

S

K

A

Slovenská Komora ArchitektovBLOK 1

Slovenská komora architektov Úvod 4 Predstavenstvo SKA 8 Zloženie SKA 13

BLOK 2

Agenda SKA Rozhovor č. 1 26 Profesijné štandardy a vykonávanie povolania architekta na Slovensku v európskom kontexte 30 Vizuálna identita SKA 34 Nová legislatíva v územnom plánovaní a výstavbe 36 Úrad SKA prešiel v ostatnom období výraznou zmenou, a to vo viacerých smeroch 40 Grafy a diagramy 46

BLOK 3

Rozvoj SKA Rozhovor č. 2 52 Písmo 57 Správa o činnosti SKA 2019-21 58 Inštitút Slovenskej komory architektov 64 Publikácie 66

BLOK 4 BLOK 5

1

CE ZA AR 2020

71

Pohľady z regiónov KE/BB/ZA Súťaže návrhov Rozhovor č. 3 Súťaže návrhov 2021/2020/2019

97 105 113

Zoznamy AA/KA/DČ/HA

129

Obsah


BLOK 1


3

Slovenská komora architektov


Úvod

Ing. arch. Iľja Skoček predseda SKA

Vážené architektky, vážení architekti, držíte v ruke ročenku Slovenskej komory architektov. Dlho sme premýšľali nad tým, či je to správny názov, keďže vychádza v dvojročnom cykle. Či nie radšej žurnál, správa o činnosti alebo len krátko SKA 20 – 21. Každopádne Vám ale ďakujem. Patríte k tým, ktorí túto „nevyžiadanú poštu“ nepreložili z poštovej schránky spolu s reklamnými letákmi rovno do smetí. Patríte dokonca k tej hŕstke, ktorá ju nielen letmo prelistovala, ale aj číta tieto riadky. Mne samému sa to nikdy nepodarilo; hranicu prezerania si fotiek a obrázkov som nikdy neprekročil. Preto sme pre takých, ako som ja, nasledujúce strany naplnili okrem textov k jednotlivým témam aj množstvom obrazového materiálu z architektonických súťaží, z podujatí organizovaných SKA, z práce poroty ceny CE ZA AR, ale aj z novej vizuálnej identity SKA. BLOK 1

Text 01

4


Pre Vás ostatných začnem trochu autobiograficky a prenesiem sa do roku 2003. Bol to pre mňa rok po všetkých stránkach naozaj výnimočný, čo som si uvedomil až pri písaní týchto riadkov. V auguste 2003 sa mi narodil môj prvý syn a v októbri som oslávil 30 rokov. Začal som realizovať nadstavbu rodičovského domu ocenenú cenou CE ZA AR. Prvýkrát som publikoval v prestížnom časopise ARCH a v súťaži na rekonštrukciu areálu SNG sme vtedy získali 1. cenu. A práve v tomto roku som absolvoval skúšky a stal sa autorizovaným architektom SKA. Uvádzam to ako posledné preto, že tejto udalosti som venoval len minimálnu pozornosť. Bral som to ako povinnú jazdu. Činnosť komory ma vtedy nezaujímala, ani predtým, ani dlho potom. Patril som k tým 90% architektov, ktorí o aktivity SKA nejavia záujem, autorizačnú pečiatku vnímajú ako vodičský preukaz a platenie členských príspevkov ako cestnú daň. Angažovať sa v snahe niečo zlepšiť inde ako vo vlastnom ateliéri mi nedávalo zmysel. Evidoval som v tom období akurát cenu CE ZA AR, ale spomedzi ostatných ocenení mi prišla ako najmenej príťažlivá. Toto nastavenie mi vydržalo až do roku 2007, keď som bol nominovaný do predstavenstva SKA. Pokúsil som sa nomináciu odmietnuť, nemal som vôbec predstavu, v čom by som mohol byť prospešný. Poslaniu a vôbec potrebe komory som nerozumel, ľudí na úrade som nepoznal, takmer so všetkým členmi predstavenstva som si vykal. Nakoniec som sa nechal prehovoriť a vydržal som v predstavenstve do roku 2013. Dostal som za úlohu venovať sa mediálnym aktivitám a predovšetkým cene CE ZA AR. Z činností komory mi prišla ako jediná, ktorej som ako-tak rozumel a kde som si myslel, že môžem byť niečo platný. Šesť rokov sme sa snažili postupnými zmenami cenu spopularizovať medzi architektmi a dostať ju do médií a televízie. Podarilo sa nám naštartovať jej smerovanie k jej dnešnej podobe. Po troch volebných obdobiach som usúdil, že treba nechať priestor aj iným a viac som do predstavenstva SKA nekandidoval. Ďalšie 4 roky som sledoval jej činnosť len okrajovo. V roku 2017 som sa do predstavenstva opäť vrátil. A opäť k cene CE ZA AR, z ktorej sa postupne stalo najprestížnejšie ocenenie v oblasti architektúry na Slovensku. V porovnaní s ostatnými aktivitami SKA je to pravdupovediac veľmi vďačná agenda. Každý rok je z nej vďaka galavečeru a médiám veľmi presvedčivý výsledok, ktorý je pozitívne vnímaný architektmi, ale aj neodbornou verejnosťou. Zrejme aj vďaka tomu, a otcovmu menu, som na Valnom zhromaždení SKA v máji 2019 získal vo voľbách najviac hlasov a bol som zvolený za predsedu predstavenstva SKA. Snažil som sa chvíľu neúspešne protestovať, aj keď mi to dnes asi nikto neverí. Argumentoval som, že nemám ambíciu, víziu, čas ani znalosti potrebné pre tento post, ale bránil som sa zjavne slabo a zbytočne. Marta Kropiláková mi po skončení zasadnutia položila ruku na plece a slovami: „Iľja, neposer to,“ presne vystihla moje pocity. S týmto požehnaním som sa začal zoznamovať so svojou novou funkciou. V zmysle zásady, čo musím, to urobím rád, som inú možnosť nemal. Vedel som len, že mám v orchestri k dispozícii skúsených a vynikajúcich hudobníkov, na ktorých sa môžem spoľahnúť. Prestal som teda hrať na hrebeň a začal sa učiť dirigovať. Bolo treba nacvičiť koncert na „dve ročné obdobia“. Uistenie môjho predchodcu, že ma čaká „bezstarostná plavba v pokojných vodách“, sa však ukázalo ako nanajvýš optimistické. Pandémia a obmedzenia s ňou spojené nabúrali plány aj stabilnejších inštitúcií ako SKA. Napriek tomu sme v karanténe

5

Ing. arch. Iľja Skoček


BLOK 1

Text 01

6


nezostali hibernovať. Podarilo sa nám rozbehnúť, zrealizovať a dokončiť veľké množstvo projektov a aktivít. Niektoré sú viditeľné viac, iné, ktorých efekt sa dostaví neskôr, zatiaľ nevidno vôbec. Tu niekde by som mal ukončiť úvod tohto úvodníku, nasadiť úradný, mne nevlastný slovník a začať vyratúvať všetky zázraky a úspechy, ktoré sa nám podarilo za dva roky dosiahnuť. Keďže som skeptik, ktorý veci, čo fungujú, berie ako samozrejmosť a všíma si len, kde to škrípe, nechávam podrobnú správu o činnosti na šéfku úradu SKA a na príspevky mojich kolegov z predstavenstva. Chcem k tomu povedať len jedno. Za všetkými pozitívami je okrem charitatívnej práce všetkých členov predstavenstva, orgánov SKA a pár nadšencov, predovšetkým nasadenie ľudí na úrade komory. Bez nich by v roku 2020 nebol ani CE ZA AR, ani nová web stránka, ani voľný prístup k normám, ani rekordných 21 komorou overených architektonických súťaží. Ani hŕba ďalších, menej viditeľných, ale rovnako dôležitých, úspechov a vylepšení. Viem, že to samozrejmosť nie je, preto im chcem aspoň takto poďakovať. Predsa len sa však pristavím krátko pri jednej z tém, a tou sú architektonické súťaže, ktoré patria k našej hlavnej agende. Trvalo roky, kým úsilie SKA začalo prinášať ovocie. Rozoslali sme zástupcom samospráv a úradov stovky výtlačkov Manuálu súťaží návrhov, aby sme ich vôbec s možnosťou takejto formy verejného obstarávania zoznámili. Ďalšie stovky výtlačkov Katalógov súťaží slúžili na to, aby sme im ukázali, aké výsledky a benefity môžu súťažami získať. Pripravili sme vzorové VZN pre mestá a obce, ktorým sa k vypisovaniu architektonických súťaží zaväzujú a absolvovali sme desiatky stretnutí so starostami a primátormi, aby sme ich o výhodách súťaží presvedčili. Toto všetko by ale nešlo bez zložitého legislatívneho rámca Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý sa pripravoval dávno predtým. Preto pri lízaní smotany za množstvo súťaží za posledné dva roky nesmú chýbať všetci tí, ktorí potichu a cieľavedo­me rozbiehali tento proces už roky dozadu. Takýmto postupným vývojom si prešlo viacero aktivít SKA, koniec koncov aj spomí­ naná cena CE ZA AR. Od útrpného Galavečera v SND, k svižnému televíznemu prenosu zo Starej tržnice, od lacných účinkujúcich po filmové dokrútky nominácií a od Sajfu po Petra Moravčíka ubehlo 10 rokov. Niekedy spoločnosť aj prostredie jednoducho musia dozrieť. Dúfam že sa to v budúcnosti podarí aj ďalším aktivitám komory, že si ich niektorí z architektov všimnú a snáď ich dokonca aj docenia. Tým, ktorí nám s nimi budú chcieť poradiť alebo pomôcť, sa veľmi potešíme. Len pozor, môže sa Vám ľahko stať, že tento úvodník budete písať o dva roky práve Vy. Snáď mi tento plán vyjde.

7

Ing. arch. Iľja Skoček


Predseda

1. podpredseda

Ing. arch. Iľja Skoček

Predstavenstvo SKA

Ing. arch. Kornel Kobák

Podpredseda

Ing. arch. Imrich Pleidel

8


Člen predstavenstva

Ing. arch. Matej Grébert

9

Člen predstavenstva

Ing. Eugen Guldan, PhD.

Člen predstavenstva

Ing. arch. Juraj Hantabal


Člen predstavenstva

Člen predstavenstva

Ing. arch. Martin Kusý

Predstavenstvo SKA

Ing. arch. Ivan Masár

Člen predstavenstva

Ing. arch. Juraj Šujan

10


Členka predstavenstva

Mgr. arch. Nora Vranová

11

Člen predstavenstva

Ing. arch. Rudolf Žákovský


Zloženie orgánov, výborov a pracovných skupín SKA

12


Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A

Disciplinárna komisia Slovenskej komory architektov

B

Autorizačný výbor Slovenskej komory architektov od 1. septembra 2019

C

Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie D Výbor pre krajinných architektov

E

Výbor pre profesijné vzdelávanie architektov F Výbor pre mediálne aktivity

G

Pracovná skupina pre prípravu legislatívy H Pracovná skupina pre energeticky udržateľnú architektúru I Pracovná skupina pre štandardy služieb architektov J Pracovná skupina pre urbanizmus a územné plánovanie

K

Agenda pre zahraničné vzťahy

L

Agenda Architektonickej politiky Slovenska M

13


Predstavenstvo Slovenskej komory architektov: A

Ing. arch. Iľja Skoček

Predseda

Ing. arch. Kornel Kobák Ing. arch. Imrich Pleidel Ing. arch. Matej Grébert Ing. Eugen Guldan, PhD. Ing. arch. Juraj Hantabal Ing. arch. Martin Kusý Ing. arch. Ivan Masár Ing. arch. Juraj Šujan Mgr. arch. Nora Vranová Ing. arch. Rudolf Žákovský

1. podpredseda Podpredseda Člen Člen Člen Člen Člen Člen Členka Člen

Disciplinárna komisia Slovenskej komory architekto: B

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.

Predseda

Ing. arch. Michaela Hantabalová Ing. arch. Zoltán Holocsy Ing. arch. Alan Krajčír Ing. arch. Pavol Mrázek Ing. Peter Pasečný Ing. arch. Ľudmila Saudreau Ing. arch. Branislav Sepši Ing. arch. Pavel Suchánek Ing. arch. Tomáš Šebo Akad. arch. Dušan Voštenák Ing. arch. Tibor Zelenický JUDr. Juraj Babiš JUDr. Milan Gocník JUDr. David Soukeník

Členka Člen Člen Člen Člen Členka Člen Člen Člen Člen Člen Právnik Právnik Právnik

Autorizačný výbor Slovenskej komory architektov od 1. septembra 2019: C

Ing. arch. Ján Kukuľa

Predseda

Mgr. Alena Fodorová, PhD. doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. Ing. arch. Jan Komrska, CSc. Ing. arch. Ladislav Nagy Ing. arch. Andrej Alexy

Členka Člen Člen Člen Náhradník

Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie: D

Ing. arch. Rudolf Žákovský

Predseda

Ing. arch. Ing. Robert Bakyta Mgr. art. Vít Halada, ArtD. Ing. arch. Martin Jančok prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Ing. arch. Ondrej Marko Ing. arch. Martin Pavelek Ing. Ing. arch. Anton Reitzner Ing. arch. Tomáš Sobota Mgr. art. Aleš Šedivec Ing. arch. Jozef Šoltés Ing. Eva Wernerová

Člen Člen Člen Člen Člen Člen Člen Člen Člen Člen Členka

Zloženie orgánov, výborov a pracovných skupín SKA

14


Výbor pre krajinných architektov: E

Ing. Eugen Guldan, PhD.

Predseda

Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing.

Členka Člen Člen Členka Členka Člen

Katarína Brojová Eugen Lipka Michal Marcinov Eva Sušková Katarína Tomanová Porubčinová Attila Tóth, PhD.

Výbor pre profesijné vzdelávanie architektov: F

Mgr. arch. Nora Vranová

Predsedníčka

Ing. arch. Michal Bogár Ing. arch. Martin Kusý doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Člen Člen Členka

Výbor pre mediálne aktivity: G

Ing. arch. Matej Grébert

Predseda

Ing. arch. Martin Jančok Ing. arch. Juraj Hantabal Ing. arch. Pavol Paňák

Člen Člen Člen

Pracovná skupina pre prípravu legislatívy: H

Ing. arch. Juraj Šujan

Vedúci

Ing. arch. Matej Grébert Ing. arch. Kornel Kobák prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Ing. arch. Imrich Pleidel Mgr. arch. Nora Vranová

Člen Člen Člen Člen Členka

Pracovná skupina pre energeticky udržateľnú architektúr: I

Ing. arch. Martin Kusý

Vedúci

Ing. arch. Juraj Hantabal Ing. arch. Pavol Pokorný prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Člen Člen Člen

Pracovná skupina pre štandardy služiebarchitektov: J

15

Ing. arch. Kornel Kobák

Vedúci

Ing. Ing. Ing. Ing.

Člen Člen Člen Člen

arch. arch. arch. arch.

Ivan Masár Štefan Moravčík Imrich Pleidel Matúš Repka


Pracovná skupina pre urbanizmus a územné plánovani: K

Ing. arch. Imrich Pleidel

Vedúci

Ing. arch. Eva Balašová Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD. Ing. arch. Vladimír Jarabica prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.

Členka Členka Člen Člen Člen

Agenda pre zahraničné vzťahy: L

Ing. arch. Kornel Kobák

Zodpovedný

Agenda Architektonickej politiky Slovenska: M

Ing. arch. Ivan Masár

Zodpovedný

Úrad SKA:

JUDr. Viera Hanuláková

riaditeľka úradu

Daniela Bieliková

asistentka úradu

Mgr. Eva Martanovičová pre členskú základňu

samostatný odborný referent

Ing. Oľga Miháliková pre zahraničné vzťahy a uznávanie odborných kvalifikácií architektov

samostatný odborný referent

hlavný účtovník komory

Mária Šefcová

Mgr. Soňa Wagnerová pre projektový management ceny CE ZA AR, zahraničné vzťahy a komunikáciu

samostatný odborný referent

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. pre architektonické súťaže

samostatný odborný referent

mediálny koordinátor SKA

Ing. arch. Broňa Tarnócy

Zloženie orgánov, výborov a pracovných skupín SKA

16


Produktami spoločnosti REHAU môžete inšpirovať svojich zákazníkov – nezáleží na tom, či hľadáte nápaditý dizajn, inovatívne materiály alebo inteligentné riešenia.

Profesíjne vzdelávanie architektov ● organozované SKA  ● Spoluorganizované  ○ Podporované

->  s. 73

4/7/24

4/10/7

5/6/0

7/8/5

35

21

11

20

2018

2019

2020

2017


Predstavenie Úradu Slovenskej komory architektov

Foto: Andrea Kalinová

Slovenská komora architektov sa v roku 2019 presťahovala po 25 rokoch do svojich nových priestorov. Tie sa nie náhodou nachádzajú na Námestí SNP 18, v budove bývalej Mestskej sporiteľne od architekta Juraja Tvarožka. Zamestnancov a spolupracovníkov Úradu Slovenskej komory architektov sme sa opýtali na to, ako vnímajú prácu v nových priestoroch. Súčasne sme využili tento priestor na to, aby sme Vám priblížili činnosť, ktorej sa venujú. BLOK 1

Text 03

18


19

Reportáž z úradu


Riaditeľka úradu SKぢ

„Otázka nových priestorov Úradu SKA bola dlhodobo predmetom diskusie predstavenstva. Naše aktuálne priestory sú logickým a optimálnym splnením kritérií, ktoré si predstavenstvo pri ich hľadaní stanovilo: efektívne členenie, variabilnosť využitia, reprezentatívnosť a v neposlednom rade architektonická hodnota a genius loci.“

JUDr. Viera Hanuláková

„Vďaka preskleným priečkam sme prirodzeným miestom prvého kontaktu. Keď prídu naši členovia, vieme promptne na ich prítomnosť reagovať. Je samozrejme pravdou, že v súčasnosti vybavujeme väčšinu stránok elektronicky, na čo sme tiež adekvátne pripravení.“

Daniela Bieliková

Má na starosti riadenie Úradu. Zabezpečuje výkon rozhodnutí predstavenstva, ako aj spoluprácu s rôznymi inštitúciami štátnej správy, samospráv, neziskového sektora a záujmovými združeniami (ZMOS, Únia miest). Aktívne participuje na príprave zmien vnútrokomorových predpisov, koordinuje činnosť orgánov komory a pripravuje valné zhromaždenie. Dohliada na právne a legislatívne činnosti oblasti SKA.

BLOK 1

Asistentka úradu

Text 03

Okrem administratívnej podpory, ktorú poskytuje riaditeľke Úradu SKA, ako aj predstavenstvu, Vám vystavuje potvrdenia o výkone povolania pre účely účasti v súťaži návrhov alebo cudzojazyčné osvedčenia. Spravuje registratúru Úradu, Register architektonických diel SKA, Register diel prihlásených do Ceny za architektúru CE ZA AR, databázu podujatí PVA a vydávanie potvrdení o účasti.

Poradenstvo pre oblasť uznávania kvalifikácií architektov, manažérka CE ZA AR „Hneď po presťahovaní sa v našich priestoroch konalo niekoľko medzinárodných rokovaní, pri ktorých sme využili ich variabilitu, kapacitu aj reprezentatívnosť. Pandemická doba nám však overila aj iné parametre: vďaka aktuálnemu priestorovému členeniu a vybaveniu sme napríklad boli schopní zabezpečiť online rokovanie medzinárodnej poroty CE ZA AR aj s jeho simultánnym tlmočením.“

Ing. Oľga Miháliková

Jej hlavnou náplňou je mobilita architektov a uznávanie ich kvalifikácií, preto Vám poradí s podmienkami výkonu povolania architekta v rôznych krajinách EÚ. Zastupuje SKA v ENACA, ktorú vedie, ako aj v Architects Council of Europe, kde sa venuje téme kvalifikácií a profesijného vzdelávania. V rámci komory má na starosti proces akreditácie a notifikácie študijných programov. Je tajomníčkou poroty CE ZA AR, ako aj manažérkou tohto ocenenia. V spolupráci s partnermi CE ZA AR zabezpečuje fundraising a participuje aj na tvorbe obsahu profesijného vzdelávania.

20


Samostatná odborná referentka pre členskú základňu „Teší nás, že okrem individuálneho poradenstva, môžeme u nás absolvovať aj slávnostné okamihy, akými je napríklad sľub autorizovaných architektov. Za posledný rok sme si však odskúšali aj virtuálne zasadnutia skúšobných a disciplinárnych senátov. V súčasnosti sme optimálne vybavení tak na osobné, ako a j virtuálne stretnutia.“

Mgr. Eva Martanovičová

Bola prvou zamestnankyňou Slovenskej komory architektov a od roku 1992 v nej nepretržite pracuje. S dôverou sa na ňu môžete obrátiť, ak sa chystáte na autorizačné skúšky alebo riešiť činnosti súvisiace so zápisom do zoznamov a registrov. Má na starosti aj disciplinárnu komisiu a je Vaším prvým kontaktom v prípade, ak potrebujete zrealizovať zmeny vo svojich údajoch alebo forme podnikania.

21

Hlavný účtovník SKA

Samostatný odborný referent pre architektonické súťaže

„Priestory prvej mestskej sporiteľne ukrý- „Nové priestory úradu SKA sa nachádzajú v budove pôvodnej Mestskej spovajú aj vymoženosti, akými je pôvodný riteľne, ktorá vzišla zo súťažného návrhu bankový trezor. Sme však najmä radi, že architekta Juraja Tvarožka už v roku sa ich vybavenie podarilo zrealizovať za intenzívnej spolupráce s majiteľom budovy 1929. Je škoda, že súťaže návrhov stále nie sú v našej spoločnosti štandardom a partnermi CE ZA AR, bez zbytočného obstarávania projektov, preto budeme aj navýšenia vkladu z rozpočtu SKA. Ich naďalej pokračovať v činnostiach, ktoré aktuálne vybavenie nám umožňuje predpokladať, že v strednodobom horizonte si zvyšujú povedomie o ich význame pre rozvoj architektúry.“ nebude vyžadovať ďalšie investície.“

Mária Šefcová

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.

Realizuje všetky činnosti súvisiace so správou financií a majetku SKA, ako aj plánovaním a plnením rozpočtu. Členom už štandardne poskytuje spoľahlivé informácie týkajúce sa ekonomického poradenstva, najmä daňovo-odvodových povinností súvisiacich s ich podnikaním, o ktorých aj prednáša na seminároch. Má na starosti správu majetku SKA, mzdovú a účtovnú agendu komory. Robí supervíziu technologického zabezpečenia a technického vybavenia SKA.

Od svojho príchodu na SKA sa intenzívne venuje najmä súťažiam návrhov, koordinácii procesu overovania súťažných podmienok, ale aj príprave nástrojov na ich presadzovanie. Okrem samotného overovania sa aktívne podieľa na príprave školení, workshopov a diskusií v danej oblasti. Rovnako intenzívne pomáha rozvíjať publikačnú a osvetovú činnosť SKA, podieľa sa na organizovaní CE ZA AR a jej sprievodných podujatí.

Reportáž z úradu


Samostatná odborná referentka pre projektový manažment, komunikáciu a profesijné vzdelávanie „Posledný rok nám priniesol prechod z fyzických podujatí do virtuálneho priestoru. Vybavenie, ktoré máme aktuálne k dispozícii, nám umožňuje ponúknuť kvalitný program profesijného vzdelávania pre všetkých našich členov, bez ohľadu na to, kde pôsobia.“

Mgr. Soňa Wagnerová

„Už niekoľko rokov pripravujeme pri vyhlásení nominácií CE ZA AR tlačovú konferenciu. Nové usporiadanie priestorov nám umožnilo lepšie rozložiť súčasne prebiehajúce rozhovory rôznych médií, ktorých veľký záujem nás v pandemickom roku obzvlášť potešil.“

ing. arch. Broňa Tarnócy

Výsledky jej práce vidíte najmä na sociálnych sieťach SKA a CE ZA AR, ktoré spravuje, má však na starosti aj Vašu informovanosť prostredníctvom newsfiltra Informácie SKA. Zastrešuje účasť SKA a ISKA na grantových schémach a v CE ZA AR sa venuje najmä publikačnej činnosti a sprievodným aktivitám. V neposlednom rade má na starosti profesijné vzdelávanie architektov.

BLOK 1

Public Relations CE ZA AR a mediálna koordinátorka SKA

Text 03

Od roku 2013 sa aktívne podieľa na posilnení vizibility a mediálnej prezentácie CE ZA AR, v uplynulých rokoch aj ako mediálny koordinátor SKA. Jej prácou je najmä zabezpečenie mediálneho priestoru pre SKA, architektonickú profesiu, rozširovanie povedomia o jej význame, nadväzovanie mediálnych partnerstiev a spolupráca na tvorbe mediálnej stratégie SKA.

Právna poradkyňa

„Poskytovanie individuálneho poradenstva je dôležitou súčasťou služby členom SKA. Aj keď jeho cieľom nie je poskytnutie zmluvného servisu alebo komplexných právnych služieb, dostupnosť nových priestorov sa určite podieľa na vyššom využití tejto služby.“

JUDr. Katarína Haščáková

Od roku 2019 poskytuje členom SKA konzultácie v rôznych otázkach týkajúcich sa výkonu ich povolania. Aktívne participuje na príprave stanovísk k disciplinárnym podaniam, ale aj právnych stanovísk v činnosti jednotlivých pracovných skupín predstavenstva.

22


IT podpora

„Okrem nového technického vybavenia, ktoré umožňuje lepšiu online komunikáciu, máme v nových priestoroch k dispozícii aj coworkingovú lokáciu, ktorá vzhľadom na svoju polohu umožňuje, aby prebiehalo viacero telekonferencií súčasne.“

Peter Krajčovič

Zabezpečuje a aktívne vytvára nástroje na efektívne elektronické prepojenie SKA s jej členmi. Medzi iným stojí za systémom na prihlasovanie a hodnotenie diel v rámci CE ZA AR, technickým zabezpečením sprístupnenia STN, prechodom časti procesu skúšok do online systému, ako aj databázou členov SKA a CE ZA AR. V súčasnosti sa aktívne podieľa na developovaní novej webstránky SKA a ISKA. Zabezpečuje technické a technologické vybavenie SKA, správu jej webov a zariadení.

23

Reportáž z úradu


BLOK 2


25

Agenda SKA


Rozhovor č.1

BLOK 2

Text 04

Ing. arch. Iľja Skoček predseda SKA Rozhovor viedol Martin Zaiček

26


Aktuálna situácia v boji proti pandémii otriasa každou profesiou, architektov nevynímajúc. IS Pandémia zasiahla celú spoločnosť. Zatiaľ poznáme len jej priame dopady. Tie nepriame, ktoré sa dostavia s určitým fázovým posunom, môžeme ešte iba očakávať. Mne sa zdá, že architekti z nej vyšli ako tí menej postihnutí. Aby som citoval predsedu ČKA, pána Kasla: „Na rouška na stavbách jsme zvyklí už dávno.“ Čo sa týka objemu zákaziek: nepoznám presne stav v regiónoch, ale vo svojom okolí nepociťujem, že by architekti mali menej práce. Skôr naopak. Isteže, môj pohľad môže byť skreslený. To je perspektíva individuálneho architekta. Ako sa s pandemickou situáciou vyrovnalo fungovanie úradu SKA? IS Keď sa obzriem späť a odmyslím si prvých pár zoznamovacích mesiacov môjho fungovania na úrade, de facto rok a pol fungujeme iba v „koronovom“ režime. Napriek všetkým nesporným negatívam treba povedať, že to bola práve „korona“, ktorá generovala množstvo pozitívnych zmien a vylepšení vo fungovaní SKA. Pravidelné informovanie o aktualitách spojených s pandémiou si vyžiadalo update webstránky, ktorý vyústil až do zmeny celej grafickej identity SKA. Prostredníctvom novoinštalovaného telekonferenčného systému bolo možné dištančným spôsobom realizovať autorizačné skúšky, webináre, zasadnutie poroty ceny CE ZA AR a množstvo iných aktivít. Dištančným spôsobom prebiehali poväčšine aj zasadnutia predstavenstva, čo umožnilo, aby sa jedného z nich zúčastnili aj regionálni zástupcovia SKA. Mnohé z týchto vynútených riešení sa ukázali ako veľmi efektívne aj do budúcnosti a nájdu si uplatnenie aj v nepandemickom režime. Aké aktivity vyvinula SKA na zmiernenie jej dopadov na svojich členov? IS Prostredníctvom web stránky a novo vytvoreného formátu newsfiltra sme sa snažili informovať o aktuálnych krokoch SKA, ako aj o možnostiach dotácií a podpory pre sektor architektov zo strany štátu. Odkladom platby členského sme sa snažili vyjsť v ústrety všetkým, ktorým prvé mesiace pandémia zabrzdila štandardný chod ateliérov. Treba povedať, že komora nevie zabezpečiť svojim členom dostatok zákaziek a adekvátne honoráre inak, ako nepriamo, a to prostredníctvom

27

popularizácie našej práce prostredníctvom ceny CE ZA AR a presadzovaním kvalitných architektonických súťaží. Rok 2020 uzavrela SKA uzavretím spolupráce s Úradom pre normali­ záciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vo veci sprístupnenia noriem pre svojich členov. Bol o túto službu zo strany architektov záujem? IS Komunikácia s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) ohľadne sprístupnenia noriem prebehla za posledných 10 rokov viackrát. Aj keď prevláda názor, že normy by mali byť prístupné zadarmo, nie je tomu tak. Vyplýva to však z európskeho a nie zo slovenského právneho rámca. Pamätám si, keď v roku 2010 vznikla iniciatíva SKA osloviť svojich členov s cieľom získať zvýhodnený prístup k normám. Na zabezpečenie zníženej ceny (cca 100 EUR) bol minimálny počet 100 členov, ale neprihlásilo sa ich dosť. Podobným nezáujmom dopadla aj iniciatíva kolegu Laca Nagya cez portál Archinfo. Preto keď sme na jeseň 2020 rozbiehali komunikáciu s ÚNMS znova, nemali sme veľké očakávania. Spomedzi 1800 členov SKA sa však do služby STN online nakoniec prihlásilo až 1500 členov. Ten vysoký počet bol až prekvapivý a pozitívna bola aj spätná väzba, ktorú sme dostali z regiónov. V priebehu Vášho predsedníctva sa podarilo spustiť veľký projekt nového webu komory, ktorý by mal byť sfinalizovaný ešte pred valným zhromaždením. Čím prispeje nový web ku skvalitneniu služieb komory? IS Na to by vedel presnejšie odpovedať Martin Zaiček, ktorý bol prípravou poverený. Nám sa počas prípravy nového webu podarilo ten starý, vďaka iniciatíve Kornela Kobáka, aspoň trošku osviežiť, či už graficky, ale aj obsahovo. Začalo to potrebou už spomínaného aktuálneho spravodajstva ohľadne Covidu a súťaží. Kornel sa toho ujal a urobil taký rýchly update, pričom paralelne s tým pokračovala veľmi seriózna príprava komplexného nového komorového portálu. Jeho dôležitou súčasťou, okrem novej koncepcie stránky samotnej, je aj nový systematický Register architektonických diel. Rozhodnutie ambicióznejšie využiť jeho skutočný potenciál nás viedlo k tomu, že sme oslovili LAB SNG, ktorý stojí za webom umenia SNG alebo registrom diel pre SAV. Snahou je, aby postupom času nadobudol aj tento náš

Ing. arch. Iľja Skoček


register adekvátnu dokumentačnú hodnotu. Aj preto bola tento rok prvýkrát súčasťou prihlasovania do ceny CE ZA AR možnosť, resp. povinnosť, zaevidovania prihláseného diela do CE ZA AR súčasne aj do Registra. Naším cieľom je, aby sa o pár rokov Register naplnil stovkami nových architektonických diel. Okrem toho bude treba do jeho novej verzie preklopiť už jestvujúcu databázu a postupne dopĺňať aj staršie, doposiaľ neregistrované, stavby. Riešili sme spôsob, akým kľúčom sa do Registra budú diela prihlasovať, aké tam budú možnosti triedenia, výberu, aby človek, ktorý sa v ňom zahĺbi, našiel, to čo hľadá. Okrem veľkého projektu nového webu je už tradične dôležitou otázkou aj partnerstvo SKA so záujmovými združeniami samospráv, a to predovšetkým Komory miest v rámci ZMOS a Únie miest Slovenska. IS Takmer dva roky dozadu vznikla vďaka architektovi Milanovi Bánskemu, poslancovi mestského zastupiteľstva vo Zvolene, iniciatíva, výsledkom ktorej bolo VZN so záväzkom, že zákazky zo zverených peňazí v rámci mesta Zvolen sa budú riešiť architektonickou súťažou. Nám sa to zdal byť výborný krok, ktorý sme chceli popularizovať prostredníctvom komory a kontaktov na samosprávy. Pripravili sme s našimi právnikmi a po konzultácii s Bratislavským magistrátom vzor všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sme zaslali všetkým primátorom miest a obcí na Slovensku s možnosťou jeho úpravy. Je to také deklaratívne memorandum, alebo deklaratívne uznesenie, bez zaväzovania sa k nejakým konkrétnym krokom, pričom je na zastupiteľstve každého mesta, ako si túto spoluprácu pri súťažiach nastaví. V rámci spolupráce s Úniou miest Slovenska, sme sa snažili toto uznesenie spropagovať na zasadnutí Únie miest v Bratislave, ktoré bolo začiatkom januára 2020. Vieme, že spolupráca so samosprávami už prináša stále sa zvyšujúci počet súťaží návrhov. CE ZA AR však aj v posledných rokoch intenzívne upozorňuje na absenciu štátnych a verejných zákaziek v oblasti kvalitnej architektúry. Myslíte si, že nastáva aj v tejto oblasti postupne obrat? IS Verejných zákaziek je stále nedostatok. Hlavne, čo sa týka štátnej správy. V oblas-

BLOK 2

Text 04

tiach samospráv sme úspešnejší aj vďaka agende, ktorej sa úspešne venuje na Úrade SKA Martin Zaiček. Každoročne, resp. dvojročne, sa pripravuje katalóg súťaží návrhov, ktoré spolu s Manuálom súťaží zasielame (300 ks) starostom miest a obcí, ktorým chceme poukázať na možnosti súťaže návrhov ako spôsobu hľadania a obstarávania architektonických služieb. Veľmi tomu pomáhajú aj zrealizované príklady, z ktorých najznámejším a najoceňovanejším príkladom je pamätník 1.svetovej vojny v BB. Je teda SKA aj partnerom pre štátne orgány? IS Na tomto poli sme, pravdupovediac, veľa vody nenamútili. Pravdou však je, že nová vládna garnitúra, ktorá vzišla z volieb v roku 2020 pracuje, rovnako ako my, už od začiatku v pandemickom režime. Preto priestor na lobing a presadzovanie našich záujmov je dosť obmedzený. Navyše, aj už štandardná spolupráca SKA na príprave stavebnej legislatívy má dnes vďaka osobitému prístupu zo strany zodpovedných úradov zvláštnu príchuť. Je našou ambíciou stať sa povinne pripomienkujúcim orgánom v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo presadiť. Spomínali sme web, súťaže aj spoluprácu so samosprávami. V posled­ nom období rozbehla komora aj publikačnú činnosť. Aké publikácie SKA vydáva? IS Publikácie vydávame prostredníctvom Inštitútu Slovenskej komory architektov. Už som spomínal, že dôležitým materiálom pri popularizácii súťaží bol Manuál súťaží návrhov. V roku 2016 ho komora vydala po prvýkrát. S odstupom 5 rokov sme zistili, že potrebuje určitý upgrade. Keďže medzičasom sa súťaže návrhov rozbehli, máme množstvo poznatkov z reálnej praxe, z ktorých sa dá čerpať. Vďaka práci bratislavského MIB-u máme veľmi konkrétne skúsenosti s rôznymi formátmi súťaží, so skutočnými problémami obstarávateľov, s rizikami obstarávania a rôznymi nenápadnými detailmi, ktoré rôzne formáty súťaží prinášajú. Spolu s tímom Petra Lényiho sme pripravili nový, aktualizovaný Manuál súťaží návrhov, ktorý je práve v tlači a ktorý spolu s katalógom súťaží budeme opäť posielať ďalej, tak ako po predošlé roky. Treba si uvedomiť , že architektonická súťaž je pre úradníka vždy komplikácia. Tento nový manuál má byť praktickou pomôckou hlavne pre nich.

28


Spomenuli ste, že publikačnú činnosť zabezpečuje pre komoru Inštitút Slovenskej komory architektov. Vieme našej členskej základni priblížiť úlohy tejto znovuobjavenej organizácie? IS ISKA bola založená ako sesterská organizácia komory, pričom dôvod na jej vznik bol veľmi pragmatický. Inštitút nám umožňuje efektívnejšie financovať a zabezpečiť najmä rozvojové, vzdelávacie, publikačné a osvetové aktivity. Inak povedané, ide najmä o ambície, ktoré by nebolo možné zabezpečiť z členských príspevkov: môžeme sa uchádzať o výzvy v prostredí grantových schém, lepšie reagovať na potreby fundraisingu a zabezpečiť prostriedky na cenu CE ZA AR v spolupráci s jej partnermi. Ak si zhrnieme už povedané, v čom vidíte devízu fungovania komory ako stavovskej organizácie? IS V tomto smere veľmi rád citujem kolegu Kornela Kobáka, ktorý to presne vystihol nasledovne: Predstavme si, že by komora neexistovala - architektonické súťaže by pripravovali úradníci z Ministerstva kultúry, autorizácia by bola v pôsobnosti úradníkov Ministerstva dopravy a výstavby, disciplinárne konania by riešila prokuratúra, autorské spory SOZA a komorovú cenu CE ZA AR by nahradila Stavba roka. Výhody existencie SKA by sme si plne uvedomili, až keby zanikla. Takto máme možnosť prostredníctvom SKA prostredie, v ktorom pracujeme nejakým spôsobom formovať. Každý člen má možnosť k tomu prispieť dielom, akým uzná za vhodné. Tých ozaj iniciatívnych je však veľmi málo. Angažovať sa alebo sa starať o niečo viac, ako len o vlastný rezeň, je nám často cudzie. Pre nás je typické len pindať a nič neurobiť. To neplatí len o architektoch. Taká nálada prevláda v spoločnosti a tak to aj vyzerá. Nepoznám kľúč, ako sa to dá zmeniť. Jediné, čo viem je, že zo dňa na deň sa to nepodarí.

29

Ing. arch. Iľja Skoček


Profesijné štandardy a vykonávanie povolania architekta na Slovensku v európskom kontexte

Ing. arch. Kornel Kobák Pracovná skupina pre štandardy služieb architektov / Agenda zahraničných vzťahov Ing. Oľga Miháliková Agenda zahraničných vzťahov / ENACA

Previesť klienta dlhým a zložitým procesom od zadania až po realizáciu znamená jedinečnú výzvu pre každý projekt. Tento historický raison d’être architektonickej profesie prirodzene vymedzuje, že zmeny v pracovných postupoch architektov ostávajú po stáročia relatívne malé a postupné. Rapídny vývoj technológií v posledných rokoch však zásadne zmenil aj podmienky pre prácu architektov. Je táto, nikdy predtým nevídaná, integrácia technológií do projektov a navrhovania priveľkým zásahom do roly architekta? Predstavujú rýchle technologické inovácie nebezpečenstvo uprednostnenia kritérií efektivity na úkor kvality a jedinečnej tvorivej formy? Aké úpravy právneho prostredia a praxe architektov sú iniciované týmito prevratnými zmenami? Aj to sú otázky, na ktoré sme, v snahe o zlepšovanie pracovných podmienok architektov, hľadali v uplynulých rokoch odpovede v rámci činnosti SKA. BLOK 2

Text 05

30


Vďaka plnej integrácii Slovenskej republiky do jednotného vnútorného trhu Európskej únie je približne 1 850 autorizovaných architektov na Slovensku súčasťou rodiny vyše 560 000 architektov z krajín EÚ pracujúcich v regulovanom povolaní. Právny základ tejto integrácie tvoria najmä smernica európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a smernica európskeho parlamentu a rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktoré sú prevzaté do slovenského právneho poriadku. Na ich základe je každý autorizovaný architekt, ktorý je zapísaný do zoznamu autorizovaných architektov SKA, oprávnený usadiť sa a pracovať v inom členskom štáte EÚ. Recipročne je architektom z ostatných európskych krajín, po zapísaní do registra hosťujúcich architektov alebo krajinných architektov, umožnené vykonávať profesiu na Slovensku. Otázky mobility architektov, harmonizácie štandardov a odstraňovania obmedzení prístupu k povolaniu tvoria najobsiahlejšiu agendu komôr členských štátov Európskej únie. Spoločnou platformou združujúcou európske architektonické komory je Architektonická rada Európy (ACE) sídliaca v Bruseli. Slovenská komora architektov sa aktívne zúčastňuje činnosti ACE a Bratislava je tiež sídlom Európskej siete príslušných orgánov na uznávanie odborných kvalifikácií (ENACA). Ing. Oľga Miháliková vedie pracovnú skupinu ACE pre profesijné vzdelávanie a odborné kvalifikácie architektov a predsedá organizácii ENACA. Slovenská komora architektov, ako samosprávna stavovská organizácia architektov a príslušný orgán na uznávanie odborných kvalifikácií v Slovenskej republike pre povolania architekt a krajinný architekt, sa venuje teoretickým a praktickým otázkam architektonickej profesie, ako na vnútroštátnej, tak na medzinárodnej úrovni. Problematika je predovšetkým v pôsobnosti pracovnej skupiny pre štandardy služieb architektov a agendy zahraničných vzťahov. Riešenie otázok štandardizácie profesijných postupov je prirodzenou a dlhodobou úlohou komory. Zameranie činnosti pracovnej skupiny bolo v uplynulom období ovplyvnené predovšetkým opakovaným neschválením nového stavebného zákona v rokoch 2015 a 2020. Zastavenie procesu prípravy stavebného záko­ na (zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní) v záverečnom štádiu vládou SR po parlamentných voľbách v roku 2020, po ďalších rokoch ich intenzívnej prípravy, zásadným spôsobom zasahuje aj do možnosti aktualizácie štandardov a vyhlášok týkajúcich sa vykonáva-

31

nia povolania architektov. Programové vyhlásenie vlády síce ako svoju prioritu deklarovalo schválenie zákonov, aktuálny stav legislatívnych príprav po roku od parlamentných volieb však opäť vytvára v tejto oblasti neistú situáciu. Do práce výboru zasiahli aj pretrvávajúce protipandemické opatrenia. Napriek obmedzeniam sa v oblasti profesijných štandardov podarilo zrealizovať viacero iniciatív. V roku 2019 sme spolupracovali s Výborom pre profesijné vzdelávanie architektov na príprave sérií seminárov o autorskom práve a seminárov o vplyve a dopade technologických inovácií na architektonickú profesiu. V oblasti autorského práva pokračovala účasť SKA v pracovnej skupine Ministerstva kultúry k novele autorského zákona a v dočasnej pracovnej skupine k opatreniam na zmiernenie dopadov pandémie Covid-19 na oblasť kreatívnych odvetví. Na pôde ministerstva sme požiadali o podporu našich snáh o prijatie Architektonickej politiky Slovenska ako rámcového vládneho dokumentu a zapojili sme sa do vznikajúcej platformy kreatívneho priemyslu na Slovensku. Veríme, že rozšírenie spolupráce s Ministerstvom kultúry prinesie v ďalších rokoch konkrétne výsledky na prospech architektonickej a celej kultúrnej komunite. V priebehu roku 2020 sme prostredníctvom prvého dotazníkového prieskumu o stave architektonickej profesie na Slovensku spustili iniciatívu ARCHDATA. Prieskumu sa zúčastnilo až 544 respondentov, čím majú jeho zistenia vysokú reprezentatívnosť a výpovednú hodnotu. Výsledky prieskumu boli prezentované na seminári spojenom s vernisážou výstavy CE ZA AR v Banskej Bystrici a sú zverejnené na webstránke SKA. V spolupráci s ACE sme aj na Slovensku uskutočnili zber dát pre celoeurópsku analytickú štúdiu Sector Study 2020, ktorej výsledky sú zverejnené na webe ACE (ace-cae. eu). Dobrá účasť autorizovaných architektov, členov SKA na štúdii, dáva záruku pre kvalitné porovnávacie údaje slovenskej praxe s ukazovateľmi ostatných európskych krajín. Správa so základnými zisteniami Sector Study 2020 vo vzťahu k Slovensku je rovnako dostupná na webovom sídle komarch.sk. Ako najvýznamnejšiu udalosť z pohľadu medzinárodných vplyvov môžeme vyhodnotiť rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z júla 2019 vo veci porušovania zmluvy o EÚ a smernice o službách na vnútornom trhu Honorárovým poriadkom pre architektov a inžinierov (HOAI) v Nemecku. Rozsudkom Súdneho dvora EÚ sa s konečnou platnosťou zrušil posledný záväzný honorárový poriadok na stanovenie honorárov

Ing. arch. Kornel Kobák


v EÚ. Zavŕšilo sa tým mnohoročné úsilie Európskej komisie o liberalizáciu trhu so službami architektov, na ktoré bola SKA nútená reagovať už v roku 2005 zrušením svojho Honorárového poriadku na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu v SR. Sľubne sa odvíjajúca spolupráca v oblasti zahraničných vzťahov bola v roku 2020 zasiahnutá obmedzeniami medzinárodných kontaktov vyplývajúcich z protipandemických opatrení. V období pred obmedzeniami sme sa na poz­ vanie Českej komory architektov zúčastnili 4. rokovania zástupcov architektonických komôr krajín V4 v Prahe. Témou stretnutia boli otázky stavu rekodifikácie stavebného práva v krajinách V4. V rámci nej sme referovali o skúsenostiach so slovenskou situáciou pri príprave nových zákonov. Aktívne sme sa tiež zapojili do medzinárodného stretnutia architektonických komôr európskych krajín v Katoviciach. Ústrednou tematikou rokovania boli otázky povinnej odbornej praxe vykonávanej pod dohľadom autorizovaného architekta - Compulsory Professional practical experience (PPE). Účasť zástupcov komory na rokovaniach a valných zhromaždeniach ACE prebiehala v roku 2019 v obvyklom formáte a vzhľadom na obmedzenia sa v roku 2020 presunula do elektronického prostredia formou videorokovaní. Po ročnej skúsenosti z fungovania ACE a zahraničných vzťahov predovšetkým prostredníctvom elektronickej komunikácie sa jasne ukazuje, aká dôležitá je v rozmanitom prostredí celoeurópskej siete architektonických komôr úloha osobných stretnutí pri presadzovaní spoločných cieľov architektov v Európe. Podrobné správy zo všetkých zahraničných pracovných ciest sú k dispozícii na webstránke komory v sekcii Zahraničné vzťahy. Otázky štandardov a zlepšovania profesijných postupov, ako aj ich pravidelná konfrontácia s medzinárodnou praxou, tvoria jeden zo základných pilierov operatívnej práce komory. V rámci pracovnej skupiny pre štandardy služieb architektov sa stretávame s pravidelne sa opakujúcou požiadavkou na schválenie povinnej metodiky výpočtu honorárov. V európskom právnom prostredí musí komora v tejto otázke aj v ďalšom období postupovať predovšetkým z pozície zlepšovania zmluvného a právneho postavenia architektov a precizovania obsahu a rozsahu dodávaných služieb. Na zabezpečenie týchto cieľov je potrebné lepšie spoznať reálnu situáciu architektov, preto budeme pokračovať v získavaní spätnej väzby od archi­tektov a zbere relevantných dát formou prieskumov.

BLOK 2

Text 05

Nachádzame sa na prahu nového dejinného obdobia, ktoré nás architektov znovu vyzve zodpovedať si základnú otázku: Čo dnes, v dobe ovládanej technológiami, na hrane klimatickej a ekologickej krízy, znamená byť dobrým architektom?

32


Moderný systém zberu odpadu Polopodzemné kontajnery MOLOK Viac na redox-enex.sk


⟶ A A A A � AA… Ing. arch. Iľja Skoček predseda Director Slovak Chamber of Architects

S

K

+421 905 490 628 predseda@komarch.sk Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava, Slovakia www.komarch.sk www.cezaar.tv

A

Slovenská Komora Architektov

Cieľom novej vizuálnej identity Slovenskej komory architektov bolo 1. Zjednotiť všetky projekty komory (CE ZA AR a ISKA) tak, aby bolo zjavné, že ide o jednu “rodinu” 2. redizajnonať identitu s ohľadom na históriu a zaužívané (známe) logo “A” od autora Akad. arch. Ľubomíra Dóku (1993) a po 3. Vytvoriť systém, ktorý umožní jednoduchým spôsobom prepojiť obsah, ktorým komora komunikuje a ten je predovšetkým textovej povahy. Vznikla identita, ktorá je obsiahnutá v novom písme s názvom “Komora 2.0” v spolupráci s Davidom Kalatom. Písmo, okrem bežných znakov obsahuje verzálky písmena A v množstve variácií, ktoré nadväzujú na pôvodné logo a pracujú s jeho dekonštrukciou. Takýmto spôsobom, sa identita – znak / symbol, dostáva aj do bežného textu a automaticky sa generuje v rámci jedného textu, vždy v inej podobe. Táto vizuálna identita tak reaguje aj na trendy a výzvy súčasnej vizuálnej komunikácie, kedy už nie je nutné vnímať identitu iba ako “erb” ale ako integrálny systém. V tlačovinách je doplnená špecifickým “gridom” ktorý sa zahusťuje alebo zjednodušuje podľa potreby a zložitosti obsahu. Písmo postupňe dopĺňame o nové znaky a symboli a tak vieme reagovať na aktuálne udalosti, či potreby komunikovaného obsahu.

Vizuálna identita SKA

34


Slovenská Komora Architektov

Inštitút Slovenskej Komory Architektov

CENA ZA ARCHITEKTÚRU

Inštitút CENA ZA Slovenská Komora Architektov Slovenskej Komory Architektov ARCHITEKTÚRU

I S K A S Slovenská Komora Architektov

35

K

A

CE AR

Inštitút Slovenskej Komory Architektov

ZA

CENA ZA ARCHITEKTÚRU

Ľubica Segečová


Nová legislatíva v územnom plánovaní a výstavbe

Ing. arch. Juraj Šujan člen predstavenstva SKA, predseda PS pre prípravu legislatívy

Pracovnú skupinu pre prípravu legislatívy predstaven­stvo komory zriaďuje na sledovanie vývoja, iniciovanie zmien, pripomienkovanie a spoluprácu na príprave legislatívy, upravujúcej výkon profesie architekta vo všetkých jej podobách  –  od stavovských, komorových, autorsko­práv­nych, cez problematiku územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, navrhovania, projektovania a povoľovania stavieb, verejného obstarávania architektonických služieb, až po príslušné sociálne, účtovné a daňové predpisy, pričom v spolupráci s Oľgou Mihálikovou z úradu komory sleduje aj prípravu príslušných právnych aktov Európskej únie, ich implementáciu a vplyv na národnú legislatívu. BLOK 2

Text 07

36


V mojom príspevku sa z celého uvedeného spektra sústredím na vývin prác na pre nás ťažiskových nových zákonoch, nahrádzajúcich dodnes platný a štyridsaťtrikrát novelizovaný Stavebný zákon z roku 1976, keďže tieto aktuálne prešli zásadnými zmenami. Ako som informoval na ostatnom valnom zhromaždení v máji 2019, v minulom období expertná skupina pri Ministerstve dopravy a výstavby SR, v ktorej som našu komoru zastupoval, pripravila legislatívne návrhy nového zákona o územnom plánovaní a nového zákona o výstavbe, ktoré po medzirezortnom pripomienkovom konaní a jeho vyhodnotení v novembri 2019 minister predložil na rokovanie vlády 15. januára 2020, teda tesne pred parlamentnými voľbami. Keďže sú naďalej pripravené ako prerokované legislatívne návrhy, uvádzam ich stručnú charakteristiku. Pripravený návrh zákona o územnom plánovaní vychádza zo zmenených spoločenských pomerov po roku 1989 a koncepciu územného plánovania ako jednotnej vertikály centrálne riadených stupňov územnoplánovacej dokumentácie, kopírujúcich štruktúru národných výborov, nahrádza systémom základných dokumentov územného rozvoja jednotlivých územných celkov, keďže podľa Ústavy SR a zákona o obecnom zriadení ide o originálnu pôsobnosť samosprávy, nie o centrálne riadenú štátnu agendu. Zákon rozširuje povinnosť obstarať územný plán pre všetky obce, pretože každá obec by mala mať odborne spracovaný strategický dokument svojho územného rozvoja. Ustanovuje územnoplánovaciu dokumentáciu len ako záväznú časť, vyhlásenú všeobecne záväzným nariadením, čím posilňuje jej význam ako dokumentu s právnou silou. Jej prílohou bude dôvodová časť. Územné plány obcí a zón majú mať jednoduchší rozsah a obsah, pričom záväzná časť má pozostávať z regulačného výkresu a regulačných listov urbanistických blokov. Cieľom je, aby boli jednoduché a prehľadné, pritom však regulujúce všetky podstatné prvky v území. Doterajšia členitá sústava územnoplánovacích podkladov sa redukuje len na územnotechnické podklady, územnú štúdiu a krajinnú štúdiu, s využívaním priestorových informácií a jestvujúcich koncepcií a programov, ktoré majú vzťah k územnému rozvoju. Zvýrazňujú sa urbanistické, krajinné a environmentálne zásady organizácie územia a jeho využívanie udržateľným spôsobom; procesne zas permanentnosť územnoplánovacieho procesu ako originálnej kompetencie samosprávy a účasť verejnosti. Týmito zásadami sa imple-

37

mentuje najmä Dohovor o krajine a Aarhuský dohovor. Hlavným nástrojom obcí pri umiestňovaní stavieb sa ustanovuje územné stanovisko ako záväzný podklad pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere. Základným cieľom pripraveného návrhu zákona o výstavbe bolo najmä zjednodušiť, zrýchliť a sprehľadniť povoľovanie stavieb prostredníctvom stavu, kedy bude stavebný zámer posudzovaný a prerokovaný všetkými dotknutými subjektmi len v jednom konaní a bude o ňom vydané jedno rozhodnutie o stavebnom zámere. Návrh zákona zavádza stavebný zámer ako podklad pre posúdenie umiestnenia stavby a jej súladu so základnými územnými parametrami. Stavebný zámer ako textové a grafické vyjadrenie urbanisticko-architektonického a základného stavebného riešenia stavby a jej umiestnenia do prostredia sa tak má stať základným dokumentom prípravy výstavby a podkladom pre rozhodovanie stavebných úradov. Pri konaní o stavebnom zámere sa posudzuje najmä vplyv navrhovanej stavby na prostredie a taká by mala byť aj podrobnosť jeho projektovej dokumentácie. Stavebné konanie sa nahrádza jednoduchým overením súladu projektu stavby so stavebným zámerom a požiadavkami stavebného súhlasu a dotknutých orgánov, ktoré vykoná stavebný úrad, ktorým má byť inšpektorát Slovenskej stavebnej inšpekcie. Návrh zákona o výstavbe zvýrazňuje dôležitosť účasti oprávnených osôb vo výstavbe, precizuje oprávnenia a zodpovednosť projektanta na úroveň obvyklú v zahraničí, najmä čerpaním inšpirácie z rakúskeho a nemeckého stavebného práva. Zákon definuje tri stupne projektovej dokumentácie (stavebný zámer, projekt stavby a vykonávací projekt), pričom sa predpokladá už len elektronická forma dokumentácie, konania o stavebnom zámere i overovania projektu stavby elektronickou doložkou. Zavádza sa inštitút generálneho projektanta. Definujú sa práva a povinnosti projektanta pri navrhovaní, projektovaní a zhotovovaní stavby. Projektant je účastníkom konaní podľa tohto zákona, pričom ku kolaudácii vypracúva záverečné stanovisko projektanta o súlade zhotovenej stavby s projektom stavby. Novinkou v tejto súvislosti, nami navrhovanou, je oddelenie autorského dohľadu autora architektonického diela od dohľadu projektanta nad zhotovovaním stavby. Tieto ustanovenia návrhu zákona by mali prispieť nielen k zvýšeniu prestíže autorizovaných architektov a ostatných odborne spôsobilých osôb, ale aj ku pozdvihnutiu kvality architektúry a urbánneho prostredia našich sídiel.

Ing. arch. Juraj Šujan


Toľko k návrhom zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, pripraveným expertnou skupinou pri Ministerstve dopravy a výstavby v rokoch 2017-2019. Nová koalícia a jej vláda, zostavená po parlamentných voľbách konaných 29. februára 2020, prijali programové vyhlásenie vlády, ktoré v kapitole Územné plánovanie, výstavba a stavebníctvo formuluje aj zámer prípravy novej rezortnej legislatívy, pričom pre jej predloženie stanovila už vtedy nereálny termín október 2020 s požiadavkou na digitalizáciu konaní do novembra 2021. Základné tézy – zjednodušene: skrátenie procesov obstarávania ÚPD, zjednodušenie konaní, posilnenie kompetencie autorizovaných osôb, rezortná štátna správa, posilnenie postavenia Slovenskej technickej inšpekcie, digitalizácia dokumentácie a konaní – nie sú v rozpore s tézami nami doteraz presadzovanými, otáznym sa javilo sústredenie na analytický proces EIA, či s ním súvisiaci dokument vplyvov a záujmov, podstatné však bude ich konkrétne dopovedanie v nových legislatívnych návrhoch. Na plnenie svojich legislatívnych úloh vláda SR v marci 2020 zriadila úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, ktorého vedením poverila svojho podpredsedu Štefana Holého, pričom naň postupne sústredila legislatívu z jednotlivých rezortov. Tento úrad vypracoval nové legislatívne návrhy zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, avšak bez zverejneného legislatívneho zámeru, bez účasti odbornej verejnosti a bez oponentúry samosprávy a ďalších aktérov procesov územného plánovania a stavebného poriadku. Stručné tézy nových stavebných predpisov predstavil podpredseda vlády v júli 2020 pozvaným hosťom na zasadnutí komisie výboru pre hospodárske záležitosti parlamentu a v decembri 2020 zástupcom komôr na pracovnom workshope, zatiaľ však bez sprístupnenia písomných podkladov. Musím konštatovať, že doterajší kabinetný spôsob prípravy legislatívy bez účasti odbornej verejnosti, obchádzajúci aj zavedené legislatívne pravidlá, nás nenapĺňa optimizmom. SKA sa pritom opakovane uchádzala o stretnutie s podpredsedom vlády, ponúkala spoluprácu a žiadala poskytnutie už spracovaných podkladov. V čase odovzdania tohto textu (december 2020) teda nemáme relevantné informácie o pre nás ťažiskových právnych predpisoch, na ktorých príprave sme sa tentoraz nezúčastnili a zostaneme teda zrejme len v polohe pasívne pripomienkujúceho subjektu.

BLOK 2

Text 07

38


Keďže ďalší vývoj legislatívnych prác je s ohľadom na doterajší postup ťažké predpokladať, môžem záverom len uviesť, že pri ich pripomienkovaní budeme naďalej presadzovať základné princípy, ktoré sme v máji 2020 vyjadrili v dokumente Desato­ro téz SKA pre legislatívu v územnom a stavebnom poriadku nasledovne:

1 Základný zámer: pozdvihnutie kvality architektúry a urbánneho prostredia našich sídiel. 2 Základná zásada: sprehľadnenie a zjednodušenie procesov územného plánovania ako originálnej kompetencie samosprávy a povoľovania stavieb ako výkonu štátnej správy pri vyvážení verejného záujmu, práv a povinností štátu, samosprávy, stavebníkov a občanov, zachovaní právnej istoty účastníkov konaní a účelnej miery participácie verejnosti. 3 Vytvorenie efektívneho procesu na prípravu, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie ako originálnej kompetencie samosprávy a hierarchické odstupňovanie jej podrobnosti a záväznosti tak, aby mohla byť účinným a pružne aktualizovateľným nástrojom usmerňovania ochrany a rozvoja daného územia. 4 Zjednotenie procesu environmentálneho (EIA), územnoplánovacieho posudzovania a stavebnotechnického povoľovania stavieb pri environmentálne významných zámeroch. 5 Oddelenie obstarávateľskej a spracovateľskej roly samosprávy vyčlenenie problematiky architektúry, urbanizmu, spracovania územnoplánovacej dokumentácie a riešenia verejných priestorov mimo mestské úrady – mestskí architekti pri mestských samosprávach, útvary mestského architekta krajských miest, metropolitný inštitút na úrovni hlavného mesta.

39

6 Vytvorenie štátnej stavebnej správy, vykonávajúcej kompetencie v stavebnom poriadku jednotnými staveb­nými úradmi na úrovni štátosprávnych okresov. 7 Jednostupňové povoľovanie stavieb jedným stavebným úradom pri overení podrobnejšej dokumentácie stavebným úradom u všeobecných stavieb, zásadná redukcia dotknutých orgánov, obmedzenie špecializovaných stavebných úradov iba na obzvlášť zložité stavby energetickej, dopravnej a technickej infraštruktúry, odstránenie duplicity v stanoviskách a konaniach. 8 Jasná a prehľadná kategorizácia stavieb na základe veľkostného a polohového kritéria a z nej vyplývajúce odlišné typy dokumentácie a konaní (zjednodušené resp. sprísnené konanie). 9 Stanovenie kompetencií, práv a povinností autora architektonického diela, projektanta, generálneho projektanta, autorského dohľadu, dohľadu projektanta a stavebného dozoru. 10 Digitalizácia územného plánovania, štátnej stavebnej správy, územnoplánovacej i projektovej dokumentácie, definovanie sústavy územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, projektovej dokumentácie vrátane vykonávacieho projektu pre všeobecné a vyhradené stavby, zjednodušenie rozsahu a obsahu dokumentácie vo vzťahu k ich účelu.

Ing. arch. Juraj Šujan


Úrad SKA prešiel v ostatnom období výraznou zmenou, a to vo viacerých smeroch

JUDr. Viera Hanuláková Riaditeľka úradu

Určite jednou z primárnych a najviac viditeľných je zmena adresy, po 25 rokoch sídla komory SKA na Panskej ulici. Priznám sa, že proces zmeny sídla nebol vôbec jednoduchý, jednak bol spájaný so sentimentom za tzv. Domom architektov a s ním prežitým obdobím, jednak vysoké požiadavky predstavenstva na nove sídlo – významné dielo nežijúceho architekta, centrum mesta, dostupnosť, parkovacie možnosti – zdali sa byť nereálne. O to viac ma teší, že nové sídlo komory v budove Mestskej sporiteľne od významného architekta Juraja Tvarožka s výhľadom na ikonické stavby od ďalších významných slovenských architektov je presne to reprezentatívne sídlo, ktoré komore architektov prináleží. Za jeho premyslený interiér vďačíme Jurajovi Sumbalovi a následne Kornelovi Kobákovi, ktorí vytvorili nadčasové riešenie rozdelenia Úradu, vďaka ktorému v ňom môžem pracovať aj v čase kovidovom. BLOK 2

Text 08

40


Pravé pandémia COVID-19 preverila schopnosť Úradu prispôsobiť sa novej situácii a myslím si, že veľa nových procesov a systémových zmien sa započalo pravé vďaka novým podmienkam, ktorým sme zrazu všetci čelili. Napriek pandemickým opatreniam Úrad fungoval v plnom režime, došlo k výrazným zmenám a v konečnom dôsledku k profesionalizácii viacerých postupov na Úrade a to hlavne: ↳

elektronizácia prístupu a hodnotenia podkladov k autorizačným skúškam, ktoré umožnilo zachovať a realizovať všetky termíny skúšok počas pandémie   počet skúšok 12    počet nových členov 100 →

automatické prihlasovanie diel do Registra architektonických diel jednou prihláškou s prihlásením na cenu CE ZA AR, s cieľom zabezpečiť autorsko-právnu ochranu diel

osobitne vytvorený systém na elektronické hodnotenie CE ZA AR, ktorý umožnil realizáciu ocenenia a neprerušenie ročníka aj v podmienkach pandémie, čo si vyžadovalo, vzhľadom na stále sa meniace opatrenia, priam heroický produkčný výkon.

Zistili sme veľmi rýchlo, že posilnenie a prezentácia stavu architektov sa v období pandémie môže realizovať výraznejšie na sociálnych sieťach. Preto sme rýchlo reagovali založením FB a insta­gra­ mových účtov SKA, vytvorením novej vizuálnej identity SKA, inštitútu ISKA - našej partnerskej organizácie a značky CE ZA AR, aby všetky výstupy pôsobili konzistentne a jednotne. Veľa práce sa investovalo do nového webu SKA, ktorý je stále v procese dolaďovania, aby bol intuitívny, prehľadný a prinášal potrebne informácie pre všetkých jeho používateľov, no najmä členov SKA. Zároveň musím povedať, že pandémia nás naučila aj veľmi zefektívniť našu prácu a dlho pripravované stretnutia s kľúčovými „stakeholdermi“ zástupcami štátnej a verejnej správy - sa presunuli do videohovorov, ktoré nám zas umožnili spojiť sa s viacerými partnermi naraz, čo predtým z dôvodu ich pracovného vyťaženia nebolo možné. Sme preto veľmi hrdí na to, že komora architektov sa stala partnerskou organizáciou pre Úniu miest Slovenska, ako aj pre Metropolitný inštitút Bratislava, s ktorými podpísala aj memorandá o spolupráci. Zástupcovia komory ešte pred druhým lockdownom stihli absolvovať osobne stretnutie s podpredsedom ZMOS, ktorý prezentoval ústretový prístup k riešeniu viacerých spoločných problematických oblastí. Aktívnejšie a osobné stretnutia s reprezentantmi súčasnej vlády sa nám kvôli pandémii nepodarilo uskutočniť, došlo však k rokovaniam na pôde Minis­ terstva zdravotníctva SR, kde zástupcovia SKA prezentovali jasné stanovisko a výhrady k procesu obstarávania Novej UNB Rázsochy a ponúkli odbor­ nú spoluprácu a pomoc pri vypísaní architekto­nickej súťaže na novú nemocnicu.

41

JUDr. Viera Hanuláková


V čase prepuknutia pandémie sme rozšírili komunikáciu s našimi členmi o aktuálne informácie pre výkon ich povolania v súvislosti s pandémiou, opätovne sme začali vydávať informácie v elektronickej forme, aby sme členov oboznámili so všetkými aktivitami, ktoré zástupcovia komory robia, ako aj s proaktívnymi krokmi vo vzťahu k zaradeniu architektov do podporných opatrení a programov, s cieľom eliminovať negatívne dopady pandémie na našich členov. ↙ Zaznamenali sme veľký nárast sťažností a podnetov, oproti minulému obdobiu rokov 2017 – 2019 (50) sa v období 2017 – 2019 zvýšil ich počet na 86. Podnety by sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín: prvú (viac zastúpenú) tvoria najmä podnety fyzických osôb smerujúce proti spôsobu výkonu práce architekta vo vzťahu k svojmu klientovi. Opakujú sa najmä sťažnosti voči správaniu sa architektov (klienti sa sťažujú na hrubé správanie a pod.) alebo sťažnosti proti neochote komunikovať s klientom a zapracovávať podnety klientov.

Druhou pomerne častou otázkou, ktorou sa na komore zaoberáme (a to nie len vo vzťahu k disciplinárnym deliktom), je otázka neoprávnených zásahov do diela (ich zmeny), ktoré bohužiaľ veľakrát realizujú architekti na diele iného kolegu. V tomto prípade platí, že komora takéto podnety neposudzuje iba z pohľadu možných disciplinárnych deliktov, ale pravidelne upozorňuje aj na neoprávnené zásahy do autorských práv, ktoré sú chránené zákonom a o porušení ktorých už rozhodujú iba všeobecné súdy.

V rámci plnenia svojich úloh komora vykonáva disciplinárnu právomoc nad svojimi členmi. V ostat­ nom volebnom období (jún 2019 – marec 2021) bolo disciplinárnemu senátu doručených 11 podaní. Z toho v 4 podaniach sa konanie prerušilo, lebo podávateľ nedoplnil podanie ani po opakovanej výzve úradu. V 6 podaniach sa konanie zastavilo, lebo nedošlo k preukázaniu tak závažného konania, ktoré by naplnilo jednu zo skutkových podstát disciplinárnych previnení. V jednom podaní uznal disciplinárny senát autorizovaného architekta za vinného, udelil mu písomné napomenutie a úhradu trov. Vzhľadom na nastolený trend sme sa preto rozhodli, že do systému vzdelávacích podujatí budú zaradené aj semináre zamerané na zvýšenie právneho povedomia architektov, či už vo vzťahu k možných disciplinárnym deliktom, alebo možným neoprávneným zásahom do autorských práv. Problematikou autorských práv sa snažíme zaoberať nielen skrz ponuku vzdelávacích a informačných seminárov, ktoré sme na tuto tému už viackrát zorganizovali, ale aj zvýšením informovanosti našich členov o využití zapísania svojich diel (prípadne aj diel, pri ktorých sú dedičmi autorských práv) do registra architektonických diel SKA, ktoré im zabezpečí uznanie ich autorstva, dokiaľ súd nepreukáže inak. Sme radi, že túto možnosť využilo už viacero členov SKA, ktorí tak urobili vo svoj prospech pri autorsko-právnych sporoch a dedičských konaniach v súvislosti s prevodmi majetkových práv k dielam zapísaným v registri. Register architektonických diel je jednou z dôležitých častí nového webu, kde ambíciou je, aby sa stal referenčným nástrojom pre klientov, ktorí si takto budú môcť jednoducho a ľahko dohľadať diela členov SKA podľa viacerých kritérií pomocou nastaviteľných filtrov. Vnímame túto aktivitu komory ako kľúčový nástroj na zviditeľnenie diel členov SKA a prezentáciu slovenskej architektúry. Jednou zo základných úloh SKA je uznávanie vzdelania (kvalifikácie) za účelom prístupu k regulovanému povolaniu architekta. Preto nás teší, že v ostatnom období sme kladne vybavili rekordný počet žiadostí. Po zavedení dvojstupňového vzdelávania na úrovni VŠ, je rastúca mobilita študentov zjavným trendom, ktorý bude pokračovať. Rovnako rastie počet žiadostí o vydanie certifikátov, ktoré umožňujú uplatnenie práva na voľné poskytovanie architektonických služieb v priestore vnútorného trhu EÚ. V súčasnosti stále viac architektov využíva možnosť poskytovať služby cezhranične (najmä v bezprostredne susediacich krajinách). Aj v tomto kontexte je treba vnímať

BLOK 2

Text 08

42


potrebu posilnenia personálnych kapacít Úradu. Slovenská komora architektov je na podklade smernice EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií 36/2005 aj príslušným orgánom, ktorý garantuje súlad notifikovaných študijných programov s požiadavkami Smernice a Zákona SNR č. 138/1992 Zb. Veríme, že aj vďaka novému akreditačnému procesu a pozícii SKA v procese ich hodnotenia sa posilní spolupráca s univerzitami a vysokými školami. Ide najmä o programy, ktoré poskytujú vzdelanie vedúce k výkonu regulovaného povolania “autorizovaný architekt”. Rozmanitosť prístupu k poskytovaniu vzdelania v oblasti architektúry je nepochybnou akademickou slobodou. Veríme však, že hodnotenie študijných programov už pri ich koncipovaní a spätná väzba od SKA, zastupujúcej potenciálnych zamestnávateľov, by mohli prispieť k transparentnosti a dobrej informovanosti záujemcov o štúdium. Ďalšou oblasťou, ktorá zaznamenala nárast, je podpora súťaží, ich overovania a zvyšovania povedomia o potrebe zadávania súťaží návrhov. Teší nás rozmach tejto agendy, ale jej rozsah už presahuje naše kapacity a preto si z dlhodobého hľadiska vyžaduje urgentnú organizačnú zmenu a vytvorenie nového útvaru v štruktúre úradu. Komora architektov za účelom viaczdrojového financovania a možnosti čerpania grantov založila partnerskú organizáciu ISKA, ktorá svojimi aktivitami komplementárne napĺňa úlohy komory, hlavne v oblasti popularizácie architektúry a architektonického stavu. Z viacerých realizovaných aktivít by som rada spomenula aspoň zopár, na ilustráciu činnosti a zamerania Inštitútu:

katalóg CE ZA AR 2020 - v náklade 1000 ks, úspešný v knižnej distribúcii;

publikácia o prehľade súťaží overených SKA;

edukačná publikácia pre deti venovaná Bauhasu a Jaromírovi Krejcarovi, ktorá bola ocenená špeciálnym uznaním poroty Národnej ceny za dizajn za inovatívny prístup (v súčasnosti už v distribúcii);

edukačné publikácie pre deti, ktoré boli podkladom pre prácu s nimi v rámci pavilónov CE ZA AR;

vydanie a zaslanie 10 000 ks výtlačkov osobitného čísla magazínu N na stredné školy v rámci osvety o architektúre vo vyučovacom procese;

na základe požiadavky zo strany SKA, úspešná žiadosť o grant FPU a príprava nového manuálu súťaží návrhov, ktorý bude vydaný začiatkom roka 2021;

zabezpečenie prostriedkov z grantu FPU na prezentačné videodokumenty k CE ZA AR; zabezpečenie prostriedkov z grantu FPU na Novú stratégiu SKA;

43

JUDr. Viera Hanuláková


zabezpečenie prostriedkov z grantu FPU na nový videokonferenčný systém, prostredníctvom ktorého bude možné realizovať vzdelávacie aktivity pre členov SKA na území celej SR;

zabezpečenie prostriedkov z grantu FPU na vydanie prierezovej kritickej knižnej publikácie k vývoju architektonickej scény na Slovensku za 20 rokov udeľovania ceny CE ZA AR;

využitie ilustrácií z identity CE ZA AR 2020 na vytvorenie tričiek v rámci budovania PR a posilnenia značky CE ZA AR (v predaji na kompot.sk).

Myslím si, že tento široký diapazón činnosti komory a jej inštitútu, ktoré som Vám tu predstavila, dávajú celkom verný obraz o tematicky veľmi rozmanitých aktivitách, na ktorých pracujeme. Naším cieľom je zlepšiť posilnenie postavenie architekta v spoločnosti a prezentovať jeho prínos nielen klientom, ale hlavne spoločnosti ako takej, a prispieť tak k doceneniu tejto profesie. Môžem smelo prehlásiť, že skúsenosti za rok od začiatku celosvetovej pandémie potvrdili, že v tých najväčších krízach sa rodia najlepšie nápady, lebo ľudia sú nútení posunúť hranice svojich schopností. Držme si preto spoločne palce, aby sme túto krízu prijali nie ako problém, ale ako výzvu. Verím, že Vy sa s ňou popasujete ako praví kreatívci, a my Vám v tomto snažení budeme nápomocní.

BLOK 2

Text 08

44


WB_prirodzena_volba_297x210_V2.indd 1

14/04/2021


Porovnanie pomeru súťaží návrhov podľa vyhlasovateľa ○ súkromný  ● verejný

2/7

0/3 2/12 2/14 0/10 1/13 2/19

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vývoj počtu súťaží na Slovensku v porovnaní s počtom súťaží v ČR ○ ČR  Česká republika ● SR  Slovenská republika

populácia: 10, 65 milióna obyvateľov populácia:  5, 45 milóna obyvateľov

○ 47

○ 44

○ 41 ○ 40 ○ 39

○ 35

○ 32 ○ 31

○ 28 ○ 27

◌ ◌ ● 22 ◌ ◌ ◌ ○19 ○ 18 ◌ ◌ ◌ ○ 16 ● 16 ○ 15 ◌ ● 14 ● 14 ◌

◌ 10 ● ◌ ● 9 ● 9 ◌ ● 8 ◌ ● 6 ● 5 ● 5 ● 4 ● 4 ● 3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grafy a diagramy

46


Výbor pre KA

Zasadnutie výboru pre súťaže a verejné obstarávania

● XII. voľebné obdobie  ○ XIV. voľebné obdobie

2017

1

2017

6

2018

4

2018 5

2019 2/5

2019 4/2

2020

2020 4

2

Zasadnutie predstavenstva

Právne poradenstvo

● XII. voľebné obdobie  ○ XIV. voľebné obdobie

2017

5

2018

11

2017

2018

8

30

2019 4/6

2020

8

2019 12/20

2020

47

58


Členská základňa

Podanie žiadostí

63

52 72 52

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zapísaní AA a KA

103 75 52

146

❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍

Zapísaní DČ

18 17 13

17

❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍

❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍ ❍

❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zapísaní HA

54 57 52

64

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Vyčiarknutí 43

30 25 33

◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍

◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍

◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍

◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍◍◍

2017 2018 2019 2020

Grafy a diagramy

48


Počet súťaží návrhov medzi rokmi 2016 – 2020 podľa krajov

5

6

3

4

4

4

2

0

1

1

1

4

2

1

2

2

2

0

2

3

0

3

1

1

0

2

0

1

1

1

1

0

1

4

0

1

1

1

2

2017

2018

BA

NT

ZA

5

TT

PO

TN

BB

KE 2016

2019

2020

Profesíjné vzdelávanie architektov ● organozované SKA  ● Spoluorganizované  ○ Podporované

4/7/24 35

2017

49

4/10/7

5/6/0

7/8/5

21

11

20

2018

2019

2020


BLOK 3


51

Rozvoj SKA


Rozhovor č.2

BLOK 3

Text 10

Ing. arch. Matej Grébert predseda mediálneho výboru pri predstavenstve SKA Rozhovor viedla Broňa Tarnócy

52


Zmena pohľadu na činnosť SKA Čo je základným cieľom komunikácie Slovenskej komory architektov? MG Slovenská komora architektov je stavovská organizácia, ktorá má z môjho pohľadu slúžiť najmä členom komory a zabezpečovať im plnohodnotný, profesionálny servis, podporu a informovanosť. Základným cieľom komunikácie Slovenskej komory architektov sú predovšetkým architektonické témy. Môžete definovať „architektonické témy“ konkrétnejšie? MG Tvoria ich napríklad súťaže návrhov, propagácia architektúry, legislatíva, vytváranie povedomia o architektúre… Základnou úlohou mediálneho výboru je, aby bol schopný odkomunikovať rôznym skupinám, čo vlastne robíme, prečo to robíme, čo sú naše ciele a akým spôsobom ich chceme dosiahnuť. Vytvárať teda istú „krok za krokom“ stratégiu efektívnej komunikácie pre rôzne skupiny. Predpokladám, že sa nejedná iba o internú komunikáciu Slovenskej komory architektov k jej členom, ale aj komunikáciu smerom von. MG Áno, sú to rôzne „publiká“. Ku kaž­ dému chceme prehovoriť iným jazykom, tak, aby bol pre tých konkrétnych užívateľov zrozumiteľným, aby si tam našli rýchlo a jednoducho všetky potrebné informácie. Inak komunikujeme témy pre členov, inak ich chceme komunikovať pre laickú verejnosť, inak pre samosprávy a starostov, a inak pre rôznych úradníkov, kvôli povedzme tvorbe legislatívy a presadzovaniu našich tém a tém, o ktoré majú členovia SKA záujem. Sú to spojené nádoby. Správne nastavenie týchto cieľov, tém a ich komunikácie je dôležité preto, že ku každému cieľu je dobré zvoliť iný spôsob priblíženia sa, a ten, ako nástroj, využiť čo najefektívnejšie a najzmysluplnejšie. Pre isté publikum je napríklad výborným nástrojom CE ZA AR, ktorého je SKA vyhlasovateľom. Tvorí nosnú časť stratégie mediálneho výboru. Púta na seba veľkú pozornosť. Detto tvorba nového webu, novej vizuálnej identity SKA. Pomocou nej sa snažíme priblížiť vizuálnej identite CE ZA AR, ktorú si mnohí prirodzene osvojili. Cena CE ZA AR je predsa len najväčší mediálny projekt Slovenskej komory architektov a aj preto sme pri tvorbe novej vizuálnej identity zvolili takú formu, aby bolo

53

„prvoplánovo“ jasné, že ho vyhlasuje i organizuje jedna inštitúcia. CE ZA AR už nie je jediným ťahú­ ňom Slovenskej komory architektov. Do popredia sa dostávajú aj architektonické súťaže overené SKA, ktorých sme minulý rok zaznamenali rekordný počet. Aj v tejto oblasti je pôsobenie mediálneho výboru veľmi intenzívne - komunikácia so starostami obcí, primátormi miest, odbornou verejnosťou… MG Práve to sú tie spomínané rôzne publiká. Mediálnu stratégiu tvoríme tak, aby sme každému z nich iným spôsobom odprezentovali našu činnosť, resp. činnosť SKA. Viac ako dvadsať architektonických súťaží overených komorou je práve výsledkom tohto snaženia. Hlavne súťažného výboru pod vedením Ruda Žákovského, ktorý sa relatívne málo propaguje, respektíve nedáva o sebe až tak vedieť. Paradoxne, je za ním vidieť kvalitné výsledky práce. Aj touto cestou by som sa im rád poďakoval za neustále zlepšovanie a prínos k pozitívnemu vnímaniu overených súťaží. Momentálne aktualizujú pre SKA Manuál súťaží, ktorému sa externe venuje architekt Peter Lényi. Ide o dokument, ktorý má slúžiť na propagáciu súťaží návrhov a ich rozličných foriem pre samosprávy a pre verejnú správu, ktorá by mala byť hlavným vyhlasovateľom týchto súťaží. Súkromných investorov vieme zatiaľ, bohužiaľ, relatívne ťažko „donútiť“, aby súťaže robili. A práve tu vstupuje do „hlavnej úlohy“ mediálny výbor a samotné PR. Cez pozitívne a vydarené príklady zdarných realizácií môžeme ukázať, ako sa to dá robiť a malo by sa. Prečo by mali samosprávy postupovať výhradne súťažou návrhov? MG Samosprávy a štát majú ešte aj inú možnosť - tou je obchodná súťaž, kde však hrá hlavnú úlohu súťaž výlučne o cenu projektu. Potencionálnym vyhlasovateľom sa snažíme komunikovať, že toto nie je ten najlepší spôsob, akým dospieť ku kvalitnému výsledku. Práve preto sme sa rozhodli aktualizovať publikáciu Manuál súťaží, ktorou by sme chceli informovať našich členov, že keď si platia svoje členské, komora sa im naozaj snaží pomôcť (nielen) v danej oblasti. Pri súťažiach vieme naozaj cielene pomôcť členom SKA a vieme im tak poskytnúť dôležitú podporu, bez ohľadu na to, aká garnitúra vládne. V aktualizovanej verzii manuálu sú vložené aj rôzne alternatívne formy súťaží.

Ing. arch. Matej Grébert


Čo by malo byť ambíciou SKA v oblasti súťaží vo vzťahu k architektom? MG Cieľom komory je, aby súťaží bolo veľa a zároveň kvalitných. Stáva sa, že v rámci súťaže predloží svoj návrh aj 70 architektonických ateliérov. Ideálne by však bolo sedem súťaží a do každej z nich by sa prihlásilo desať architektonických ateliérov, kancelárií… Bolo by to oveľa efektívnejšie narábanie s vynaloženou energiou členov SKA, s oveľa väčšou pravdepodobnosťou realizácie diel. Snahou SKA pritom nie je len to, aby si mladí členovia mohli založiť architektonickú firmu postavenú aj na tom, že sa zúčastňujú súťaží. Cieľom komory a mediálneho výboru je dostať tento spôsob uplatnenia sa do povedomia členov a vytvoriť im čo najlepšie podmienky, aby sa súťaží zúčastňovali bez stresu. Naším hlavným cieľom je, aby boli overené architektonické súťaže zárukou kvality, tak pre členov, ako i samotných vyhlasovateľov. Dnes, keď sa povie eurofondy, štátna zákazka, ostáva u niektorých akási ťažko identifikovateľná pachuť. Akým spôsobom chce mediálny výbor pomôcť v tomto smere? MG Pozitívnymi príkladmi zo života. V uplynulom desaťročí je to napríklad realizácia Ministerstva zahraničných vecí od architektov Pavúka a Skočka, alebo novšie Vysoká škola výtvarných umení, pri ktorej potvrdil teraz Najvyšší kontrolný úrad, že v prácach môžu na tak veľkej súťaži a diele pokračovať. Ministerstvo vnútra urobilo súťaž na Športový klub polície. Tam bola dokonca spracovaná akoby iná forma súťaže; súťažila sa idea a koncept. Vyhlasovatelia súťaže si ďalej spracovávajú projektové dokumentácie po vlastnej línii, ale autorský tím víťazného návrhu má možnosť zúčastňovať sa zásadných rozhodnutí, vedie autorský dozor pri všetkých stupňoch dokumentácie. Dielo však ešte nie je dokončené, tak uvidíme, ako sa to „na konci dňa“ podarí dotiahnuť. Mediálny výbor si kladie za cieľ ovplyvnenie legislatívneho prostredia a presadzovanie záujmu architektov. Existuje konkrétny spôsob, ako môže a vie ovplyvniť legislatívne prostredie? Alebo má vytýčené už konkrétne kroky? Lebo vieme, že je to zdĺhavé, presadzovať záujmy architektov.

BLOK 3

MG Dlhodobý cieľ je, aby bola Slovenská komora architektov rešpektovaný partner zákonodarcov, ideálne povinne pripomienkujúci v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Krátkodobý cieľ veľmi závisí na konkrétnej garnitúre: tá súčasná si vytýčila za hlavný cieľ zrýchliť a zjednodušiť konania. Podstatná pre nás je však aj debata o kvalite a tú sme zatiaľ veľmi nezachytili… Preto kladieme veľký dôraz aj na dlhodobý cieľ SKA, aby komora mala punc rešpektovanej stavovskej organizácie a vyslala všetkým signál, že sme tu pre Vás a radi poradíme. Aké sú základne nástroje na dosiahnutie týchto cieľov a ako ich používame? Čo ma najväčšiu efektivitu a zásah? MG Najsilnejším nástrojom, ako sme už debatovali, je CE ZA AR. Má prienik k všetkým publikám. Tu by som sa rád poďakoval Oľge Mihálikovej za dlhoročnú prácu na tomto formáte, ktorý radi sledujú nielen členovia SKA, budúci členovia, študenti na rôznych fakultách, fanúšikovia architektúry, ale aj laická či vysokoodborná verejnosť, v neposlednom rade samosprávy. Častokrát sú práve ony laureátmi cien, nakoľko sú zadávateľmi zákazky, ktorá danú cenu CE ZA AR získala, takže to je samozrejme kľúčový podtón. Potom ďalším veľmi dôležitým nástrojom je komorový web, na ktorom budú všetky informácie. Toto bola taktiež veľká téma ostatného obdobia. Podarilo sa nám naplno rozbehnúť proces tvorby nového webu, ktorý začal odborným prieskumom, čo konkrétne hľadajú a očakávajú jednotliví členovia publika. Pomohol prieskum definovať nové ambície? Ukázal, kam sa má komora posunúť? MG Áno. Aj z prieskumu vyplynuli isté úlohy a riešenia pre komoru, akým spôsobom má fungovať. Takže postupujeme presne podľa tohto manuálu. Je veľmi dôležité, že sa snažíme napĺňať ciele stanovené už dávnejšie, doťahovať ich do konkrétnych výsledkov a uľahčovať tak prácu našim členom. S tým súvisí to, čo som už načrtol aj v úvode - nová grafická identita. Snažili sme sa, aby to bolo lapidárne, jednoduché a jasne citeľné, že všetky tieto výstupy majú spoločného menovateľa, a tým je Slovenská komora architektov. Sú pod jednou strechou, aj preto došlo k úprave a redizajnu loga. Som rád, že to robí Ľubica Segečová, ktorá už dlhodobo spolupracuje

Text 10

54


s komorou na všetkých grafických výstupoch; a je to fajn a veľmi cítiť. Nastal aj posun v zmene komunikovania CE ZA AR, ideme kontinuálne krok za krokom k tomu, aby nám to napomáhalo k naplneniu našich cieľov. Vizuály CE ZA AR tvorí taktiež Ľubica Segečová, kresby vznikali v spolupráci s architektkou Ivanou Čobejovou. Tvorí sa tento vizuál aj s dôrazom na nadčasovosť? MG Našou snahou je dokončiť veci tak, aby fungovali aj o päť rokov a aby nikto nemal potrebu robiť významné zmeny. Som v tomto optimista a viem, že je to nastavené dobre aj do budúcna. Keď bude mať niekto iný názor, tak to proste patrí k tomu; patrí to k životu, k spoločnosti, k demokracii a k tomu, akým spôsobom k danej veci pristupujeme. Veď komora je demokratický orgán, môže prísť výmena, aj zmena, aj iný náhľad, aj zámena, a členovia potom musia posúdiť a vyhodnotiť, či bola k lepšiemu alebo k horšiemu. Našou snahou samozrejme je, aby bola k lepšiemu. Aj preto tie kroky robíme tak, ako ich robíme: postupne, plynulo, logicky, v sprievode množstva rozhovorov, prieskumov… Snažíme sa k tomu pristupovať kriticky. Ak vedec chce urobiť nejaký pokrok, musí mať schopnosť kriticky uvažovať. Nepovie si na začiatku: „Takto sa mi to páči a takto to bude!“ Urobí si nejaký fahrplan; musí si najprv overiť rôzne alternatívy, potom ich vyhodnotiť, spraviť si tézy a nakoniec doviesť projekt do úspešného konca a výsledku. A to je i náš systém, ktorým sa snažíme postupovať. Pre kvalitný výsledok je najdôležitejšia kvalitná príprava, vrátane už spomínaného profesionálneho prieskumu. Čo ďalšie priniesli výsledky prieskumu? Čerpali ste z nich aj pri vytváraní nového webu? MG Overili sme si, že naše východiská sa ukázali byť správne; že to, čo sledujeme, a to, čo si myslíme, že členovia hľadajú, tak naozaj na našom webe hľadajú a chceli by to tam mať. To je dôležité – pracovať s faktami a potrebami tých, ktorí sledujú naše stránky. Jedným z výsledkov prieskumu, kde sa mnohí architekti vyjadrili, že by to uvítali, bol aj prístup k normám - a to bol dobrý ťah predsedu SKA Iľju Skočka - teraz keď sa človek do komory zaregistruje, má prístup k STN normám. Ďalšou témou je register architektonických diel, ktorý bude viac user friendly

55

a jednotliví členovia si budú môcť pridávať svoje diela, a tak sa dostávať bližšie ku klientom a klienti k nim. Ako by ste zhodnotili najväčšie benefity webu a registra diel pre členov a najväčšie benefity pre laika? MG Základným cieľom je, aby web bol prehľadný, aby si tam každý vedel nájsť rýchlo a dostupne všetky informácie, rozdelené podľa publík, ktoré sme si pomenovali: člen hľadá niečo iné, budúci člen iné, fanúšik detto, samospráva taktiež. Tvoríme ho tak, aby sa ku konkrétnej informácii dostal ktokoľvek veľmi jednoducho a rýchlo. Nová webstránka však slúži aj ako „bod prvého kontaktu“ pre širšiu verejnosť, teda laikov, medzi ktorými však môžu byť aj potencionálni partneri SKA. Vytvárame na webe aj pre nich adekvátny priestor? MG Záleží nám na tom, aby starosta obce alebo primátor mesta, ktorý uvažuje nad súťažou alebo ju chce vyhlásiť, aby všetky potrebné informácie našiel ľahko a zrozumiteľne dostupné v rozumných formátoch na novom webe. Ak napríklad starosta bude chcieť vypísať súťaž, bude si vedieť ľahko dohľadať všetky potrebné informácie. Veľkou zmenou je rozšírenie Registra architektonických diel, ktorý má slúžiť aj pre nich, aby si vedeli dohľadať na základe typológie, čo potrebujú. Chceli by sme aj takéto funkcionality stránky, ktoré sú dôležitým nástrojom na priblíženie rôznym cieľovým skupinám. Je kladený dôraz aj na nadčasovosť webu? MG Základné zadanie znelo, aby web bol v čase flexibilný. Za dva, za štyri roky príde nové predstavenstvo, ktoré si možno trošku poprehadzuje priority, nakoľko budú iné a v aktuálnom dianí dôležité. Web je tvorený tak, že aj v budúcnosti bude jednoduché prispôsobiť jeho štruktúru novým potrebám.

Ing. arch. Matej Grébert


BLOK 3

Text 10

56


Celá ročenka je sadzaná písmom "Komora 2.0", navrhnutým pre Slovenskú komoru architektov. Obsahuje veľké znaky: AÁÂÄÀĀÅÃBCĆČDĎEÉĚÊËĖÈ ĒẼFGHIÍÎÏÌĪJKLĹĽMNŃŇÑOÓÔÖÒŐŌ ØPQRŔŘSŚŠTŤUÚÛÜÙŰŪŮVWXYÝỲ ZŹŽ��, alternatívne znaky E,I,M,N pre monospace riešenie, alternatívnu sadu pre znak "A" ⟶ ぐ け げ こ ごさじす��だちぢっつづてで��AÁAÁ ��とど��ひびぴふ��ぶぷへべむめAÁ�� � � � � � � � � � � � � � � も ゃ ば ぱ やゅ A Á , a  malé znaky aáäàāåãbcćčdďeéěêëėèē ẽfghiíïìījklĺľmnńňñoóôöòőōøpqrŕřsśštťu úûüùűūůvwxyýỳzźž. "OpenType" funkcia písma podporuje ligatúry pre ���fifl! Číslovky 12 3 4 5 6 7 8 9 0 majú aj svoju "Tabular Lining" podobu 12 3 4 5 67 8 9 0 . Interpunkcia:·•…!#.?"',;„“❞❝”‘’/º*\, zátvorky ()❪❫ ()—–- «»‹› a matematické symboly ÷∅=>≥<≤−×%‰+±∏√∑x. Šípku v "Open type" funkcii môžete vyvolať pomocou zápisu ( – > ) ⟶, (->) →, ↑↗→↘↓↙←↖↲↳⟵⟶. Špeciálne symboly ○◑◒◓◖◴ ◵◶◷◍◌◉■�▮▪□� ▯▫▲☛✎✏✺ ❄ ❍|¦&@¶©®§™°^$€. Deadline 💣, ale aj prejav náklonnosti  ♡. �🕑���´˘ˇ¨˙`˝˚��������� �▢����������

30 pt

David Kalata


Správa o činnosti Výboru pre vzdelávanie architektov SKA 2019 – 21

Mgr. arch. Nora Vranová predsedníčka Výboru pre profesijné vzdelávanie architektov

Jednou zo základných úloh Slovenskej komory architektov je dbať o rast odbornosti autorizovaných architektov a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými organizáciami architektov (Štatút SKA, čl. 2, ods. 3). Komora zároveň ukladá svojim členom povinnosť zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní (čl. 9, ods. 4/b). Na základe uznesenia predstavenstva zo 16. 10. 2019 č. 4 bol názov Sústavné vzdelávanie architektov “SVA” zmenený na Profesijné vzdelávanie architektov “PVA”. Zároveň boli upravené pravidlá pre organizovanie vzdelávacích podujatí. Systém profesijného vzdelávania architektov je v gescii Výboru pre profesijné vzdelávanie, ktorý v uplynulom volebnom období pracoval v zložení: Mgr. arch. Nora Vranová – Predsedníčka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (BA) Ing. arch. Michal Bogár (Bぐ) Ing. arch. Martin Kusý (BA) BLOK 3

Text 11

Mgr. Soňa Wagnerová – tajomníčka výboru

58


Systém PVA Systém PVA sa riadi pravidlami predstavenstva, ktoré zaraďujú vzdelávacie podujatia do troch hlavných kategórií:

59

A

B

C

Podujatia organizované Slovenskou komorou architektov (20 kreditov) Do tejto kategórie patria semináre, konferencie a školenia pripravené a organizované Slovenskou komorou architektov v spolupráci s Inštitútom SKA v rámci plnenia Koncepcie profesijného vzdelávania.

Podujatia, nad ktorými Slovenská komora architektov prevzala záštitu, alebo na nich participuje ako partner (10 kreditov) Túto kategóriu predstavujú najmä semináre, konferencie a školenia organizované inými subjektmi, ktoré sú v súlade s Koncepciou profesijného vzdelávania a Slovenská komora architektov vzhľadom na ich vysoký odborný kredit prevezme nad podujatím záštitu alebo vystupuje v pozícii odborného garanta či partnera podujatia.

Ostatné podujatia (5 kreditov) Semináre, konferencie a školenia organizované externými subjektami môžu byť zaradené do Systému PVA v prípade súčasného splnenia nasledovných kritérií: jedná sa o odborné podujatie, ktorého podstatnú časť netvorí produktová prezentácia; aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant – autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt alebo odborník z akademického prostredia.

Mgr. arch. Nora Vranová


Prednáškový cyklus SKA v spolupráci s ISKA V roku 2019 Slovenská komora architektov zahájila v rámci profesijného vzdelávania spoluprácu s Inštitútom SKA. Spoločne sme spustili nový formát, v ktorom boli prednášky a semináre zaraďované ako sprievodné podujatia vernisáží putovnej výstavy CE ZA AR, čím sa zabezpečila vyššia periodicita, ako aj rovnomernejšie pokrytie regiónov Slovenska. Prednáškový cyklus pre rok 2019 zahŕňal témy: Ja som autor… ochrana duševného vlastníctva v architektonickej praxi; Architekt a klient štandardy služieb architekta; Pomaly či rýchlo architektúra v dobe digitálnej disrupcie. Po valnom zhromaždení v máji 2019 cyklus prednášok pokračoval podujatiami:

Ja som autor… Bratislava 3. 6. 2019, prednášajúci JUDr. Mgr. Rudolf Leška, PhD., LL.M. (Štaidl/Leška), Ing. Aleš Bakoš, CEO (mmcité);

Architekt a klient alternatívne nástroje výpočtu honorárov, Levoča 1. 8. 2019, prednášajúci Ing. arch. Imrich Pleidel, podpredseda SKA;

Ja som autor… Banská Bystrica 4. 6. 2019, prednášajúci JUDr. Mgr. Rudolf Leška, PhD., LL.M. (Štaidl/Leška);

Pomaly či rýchlo III, Bardejov 6. 9. 2019, prednášajúci Ing. arch. Kornel Kobák, prvý podpredseda SKA;

Pomaly či rýchlo II, Košice 20. 6. 2019, prednášajúci Ing. arch. Kornel Kobák, prvý podpredseda SKA;

Ja som autor… ochrana duševného vlastníctva v architektonickej praxi, Košice 20. 11. 2019, prednášajúci JUDr. Mgr. Rudolf Leška, PhD., LL.M. (Štaidl/Leška).

V roku 2020 sme chceli na tento úspešný formát prednáškových cyklov nadviazať ďalším ročníkom spoločných podujatí s výstavou CE ZA AR, no pandemická situácia nás prinútila niektoré už pripravené podujatia zrušiť, iné presunúť na priaznivejšie obdobie. Obmedzenia však priniesli aj nutnosť urýchliť dlho zamýšľaný presun časti našich vzdelávacích aktivít do online priestoru. Začali sme za pochodu a s vypožičaným technickým vybavením. Webinár zameraný na právne poradenstvo v oblasti využitia opatrení vlády SR na zmiernenie dopadov krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 aktuálne nadväzoval na tematický okruh Architekt a klient:

Ako (s) právne na COVID?, online 25. 5. 2020, prednášajúci JUDr. Juraj Babiš.

BLOK 3

Text 11

Aj napriek obmedzeniam sa podarilo zorganizovať naživo aspoň dve výstavy CE ZA AR vo februári v Žiline a v júni v Banskej Bystrici. Tá druhá mala aj sprievodné podujatie zaradené do PVA:

Ako zmení pandémia architektonickú situáciu na Slovensku? diskusia, Banská Bystrica 11. 6. 2020, diskutujúci Ing. arch. Imrich Pleidel, podpredseda SKA, Ing. arch. Roman Turčan, regionálny zástupca SKA a Ing. arch. Štefan Moravčík, Archinfo.

60


Energetická efektívnosť a trvalo udržateľná architektúra Aj v tomto funkčnom období bola jednou z nosných tém PVA práve téma udržateľnosti, na ktorej SKA už niekoľko rokov spolupracuje s Inštitútom pre pasívne domy (iEPD) a s ďalšími organizáciami. K najzaujímavejším podujatiam patrili:

Konferencia A0, Piešťany 27. 2. 2020, iEPD + SKA;

61

Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy, online 6. 10. a 13. 10. 2020, Karpatský rozvojový inštitút;

Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu – odborná diskusia, online 26. 1. 2021, iEPD.

Mgr. arch. Nora Vranová


Celonárodné konferencie Už tradične Slovenská komora architektov preberá odbornú záštitu nad významnými celonárodnými konferenciami s vysokým odborným kreditom. Konferencie na témy dôležité pre architektonickú profesiu zároveň zaraďuje do systému PVA. V rokoch 2019 a 2020 to boli najmä:

Konferencia BARDKONTAKT, Bardejov 19. – 20. 8. 2019 a 23. – 24. 9. 2020, Mesto Bardejov; BIM a digitalizácia v archi­tektúre a v stavebníctve,

5. národná BIM konferencia, Bratislava 17. 10. 2019, BIMaS + JAGA; Salón drevostavieb, Bratislava 6. 2. 2020, ARCHA matériO;

Záhradnícke fórum, Nitra 12. – 13. 2. 2020, SZKT; Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, online 29. 9. 2020, Eurostav.

Bratislava 19. 9. 2019 a online 24. 9. 2020, Eurostav;

BLOK 3

Text 11

62


Odborné podujatia organizované v spolupráci s partnermi Aj naďalej zaraďujeme do systému PVA podujatia organizované v spolupráci s externými partnermi. S potešením môžeme konštatovať, že aj vďaka účasti komerčného partnera podujatia vykazujú stále vyššiu odbornú úroveň, väčšinu prednášajúcich tvoria renomovaní architekti, odborníci z praxe či akademického prostredia. Medzi najúspešnejšie podujatia tohto typu za uplynulé obdobie patrili:

Rekonštrukcie a udržateľná architektúra, Žilina 18. 6. 2019 a Bratislava 20. 6. 2019, ISOVER;

Teória farieb, Bratislava 7. 11. 2019, Tarkett;

bkt.summit – Kúrenie a chladenie v betóne, online 28. 1. 2021, Rehau.

Podstatná časť všetkých aktivít sa v súčasnosti odohráva v online priestore, čomu sme sa museli chtiac-nechtiac prispôsobiť. Verím však, že už čoskoro budeme mať možnosť vrátiť sa aj k tradičnému formátu vzdelávania, lebo nič nenahradí osobné stretnutia a bezprostrednú interakciu s prednášajúcimi. Napriek tomu nechceme zahodiť získané digitálne skúsenosti. Radi by sme ich zúročili na rozšírenie spektra ponúkaných aktivít PVA formou webinárov, streamovania živých podujatí, či postupného budovania online archívu. Umožní nám to priniesť kvalitné profesijné vzdelávanie s väčšou dostupnosťou a menšou časovou náročnosťou pre všetkých našich členov.

63

Mgr. arch. Nora Vranová


Kroky na poli udržateľnej architektúry

Ing. arch. Martin Kusý / M. Kusý, P. Pokorný, R. Špaček, J. Hantabal / Pracovná skupina pre udržateľnú architektúru

Práca skupiny pre udržateľnú architektúru v posledných dvoch rokoch kontinuálne nadväzovala na činnosť v predošlom období. Ako jej zloženie odráža, prebehla len jej parciálna obmena. Činnosť pracovnej skupiny pokrýva široké spektrum aktivít, z ktorých môžeme aspoň v krátkosti spomenúť nasledovné ťažiská: BLOK 3

Text 11

64


→ → → →

→ →

65

aktívna práca členov na poli udržateľnej architektúry (P. Pokorný, R. Špaček, J. Hantabal); blízka spolupráca s inštitútom pre pasívne domy IEPD pod vedením predsedníčky Ing. Šimkovicovej živé pracovné stretnutia zamerané na informovanosť, prípravu propagácie a zaujímanie stanovísk; participácia a podpora Manifestu 2020; jeho spolupropagácia, príprava tlačovej konferencie a implementácia do programu členov predstavenstva Komory architektúry a ich výborov; upozorňovanie na potrebu zodpovedného vzdelávania v tejto oblasti a búrania zaužívaných jednostranných „zatepľovacích“ stereotypov; prípravy konceptov konferencií a prednáškovej činnosti v spolupráci s výborom pre profesijné vzdelávanie architektov; participácia na príprave legislatívnych návrhov; propagácia úspešných riešení, napr. prostredníctvom mediálneho pokrytia ceny CE EZ AR, vydávaním ročenky a pod.

Pracovná skupina je prostredníctvom svojich členov zapojená aj do viacerých, tak domácich, ako aj medzinárodných, aktivít: ACE – Environment Sustainable Architecture Work Group; aktivity v SKGBC; aktivity v platforme Budovy pre budúcnosť; R. Špaček ako odborný garant konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe (do r. 2019); spolupráca na projekte EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE (EUKI – workshop v trvaní jedného roku – v zastúpení N. Vranová). Zloženie prác skupiny reflektuje problematiku udržateľnej architektúry, nie ako prvoplánového jednostranného zatepľovania, ale ako prvku, ktorý archi­ tektúru formuje a pridáva k nej ďalšiu hodnotovú kvalitu. Zameriava sa na koexistenciu zmysluplných energeticky zodpovedných riešení a architektonickej kvality. Nejde nám o „zelenú architektúru“ ako aktuálnu módnu vlnu, ale ako súčasť našej existujúcej stavebnej kultúry. Naďalej pokladáme za kľúčovú tému pracovnej skupiny upozorňovať na stratu architektonických hodnôt pri nesprávne a jednostranne aplikovanej energetickej náprave, respektíve jej simulovanie lacný­mi vrstvami s nulovým recyklačným potenciálom v budúcnosti. Snažíme sa preto upozorňovať na absenciu nárokov na architektonickú kultúru a dlhodobú udržateľnosť na jednej strane a zároveň demaskovať výhodný dodávateľský biznis cynicky predstierajúci dobré riešenia. Tu vidíme zvlášť potrebnú osvetu formou propagácie alternatívnych – kvalitných a funkčných ­– riešení ako dobrých príkladov.

Ing. arch. Martin Kusý


Architektúra urbanizmus krajina

Súťaže

návrhov 2019

Slovenská Komora Architektov

S K

Publikácie

A

66


nasnímaním QR kódu si môžete publikácie prezrieť online na ISSUU.com

67

ISKA –>


Inštitút Slovenskej komory architektov

Inštitút Slovenskej komory architektov je pokračovateľom občianskeho združenia, na pôde ktorého v roku 1991 vznikla Slovenská komora architektov. Oživenie jeho aktivít vyplýva z potreby intenzívnejšie sa angažovať v oblasti profesijného vzdelávania architektov, osvety a prezentácie architektonickej tvorby. Okrem súťažnej prehliadky CE ZA AR, ktoré ISKA pre Slovenskú komoru architektov zabezpečuje, prichádza Inštitút s novým sprievodným programom. Od roku 2018 vydáva publikáciu pod názvom Priestor#, ktorá má inovatívnym spôsobom priblížiť tému modernistickej architektúry deťom od 10 rokov. Za tento počin získala špeciálne uznanie v Národnej cene za dizajn 2020. V roku 2019 prešla ISKA od introvertných výstav k priestorovej inštalácii na Primaciálnom námestí pod názvom “Pavilón”. Pavilón mal ambíciu upozorniť vo verejnom priestranstve na témy, ktoré súčasná architektúra a urbanizmus pre širokú verejnosť prinášajú. Sprievodným programom boli odborné diskusie, ako aj workshopy zamerané na detského diváka. Pandemický rok 2020 neumožnil realizáciu podujatí, ktoré by znamenali zhromažďovanie sa vo verejnom priestranstve, a preto, po viacerých modifikáciách Pavilónu, pripravuje Inštitút prierezovú publikáciu mapujúcu 20 rokov Ceny za architektúru CE ZA AR spolu s vzdelávacím programom zameraným na zlepšenie konkurencieschopnosti a zručností architektov. V roku 2021 vydáva okrem už spomínanej publikácie aj manuál súťaží návrhov a žurnál prezentujúci aktuálny ročník CE ZA AR. BLOK 3

Text 12

68


Produktami spoločnosti REHAU môžete inšpirovať svojich zákazníkov – nezáleží na tom, či hľadáte nápaditý dizajn, inovatívne materiály alebo inteligentné riešenia.

Ruukki® Emotion Originálne fasády

Ruukki Slovakia, s.r.o. I Stará Vajnorská 37 I 831 04 Bratislava 3 m: +421 907 772 734 I www.ruukki.sk

69

ISKA


Rozhovory s porotcami

70


CE ZA AR 2020 71


Peter Moravčík (SK) Aké sú podľa Vás silné stránky súčasnej slovenskej architektúry resp. architektonickej scény? PM Mám pocit, že ak začneme túto úvahu vzopätím rokov 60-tych, kedy napriek, alebo práve vďaka, špecifikám riadenia socialistického štátu a podmienkam tvorby v ňom vznikli vynikajúce architektonické diela, prešla naša architektúra trochu mdlým obdobím rokov 80-tych, možno až desivých rokov 90-tych s postupom nábehu ku kreovaniu lepších výsledkov po roku 2000. Nedá sa to odtrhnúť od postupného kultivovania vedomostí

a nárokov investorského stavu, ktorý, priznajme si, je veľmi dôležitým predpokladom vzniku dobrej architektúry. A že súčasná architektonická scéna – ktorá, možno práve aj vďaka podobným aktivitám, akou je CE ZA AR, už nemusí bojovať o základné miesto profesie architekta a významu dobrej architektúry v hodnotovom rebríčku spoločnosti – nebude iba ohúrene preberať vzory a estetiku zo zahraničia, ale má potenciál prekvapiť vlastnou autentickou estetikou, technickou uvedomelosťou a inovatívnou kreativitou.

CE ZA AR 2020

Naopak, aké sú slabé stránky slovenskej architektúry v porovnaní s európskymi trendmi?

72


PM Odjakživa som mal a ešte stále mám pri sledovaní zahraničnej európskej architektúry pocit, že architektúra je tam skutočným umením. Pred špičkovými výkonmi pociťuje človek úctu a obdiv k jej tvorcom. Že do svojich diel s ľahkosťou mozartovskej prirodzenosti vkladajú to, čo robí architektúru umením. Navyše, že je táto schopnosť žiadaná a vysoko cenená. Samozrejme, popri všetkých ostatných atribútoch, ktorými musí architektúra disponovať – funkčnosťou, ekonomickým ratiom a environmentálnou ohľaduplnosťou. Stále mám pocit, že my sme tu stále ešte len sledovači diania a aplikátori. Ten rozpačitý pocit sa ešte zvýrazňuje porovnaním s vývojom v postsocialistických krajinách, s ktorými sme v merudeviatom roku vyštartovali akoby z jednej štartovacej čiary. Ale nateraz ešte stále zjavne zaostávame. Možno aj preto, že máme akýsi blok k uznávaniu vlastnej domácej architektonickej kvality doby minulej. A k odvolávaniu sa na jej odkaz a jeho aktualizáciu. Pred akými globálnymi výzvami stojí slovenská architektúra? Reaguje na globálny vývoj dostatočne? PM Možno práve preto, že nie sme a asi nikdy nebudeme lídrami globálneho architektonicko-urbanistického diskurzu, môžeme bez hystérie študovať jeho výsledky a na niektoré z mnohých, niekedy i slepých cestičiek sa nemusíme vôbec vydať. Slepá cesta bezbrehej expanzie developmentov „urbánnej kaše“ bola známa už dávnejšie a mohla byť kapitolou v dejinách, ktorú sme na základe jej nekvality mohli kľudne vynechať. Rovnako aktuálny rozvoj našej metropoly nabral dynamiku rozvoja svetových miest , avšak u nás prípravou technickej infraštruktúry i „krásotvorbou“ mestskej siluety nie je celkom nepodobný dráhe neriadenej strely. Takže najvyšší potenciál globálnych výziev vidím v ich dôslednom monitoringu, s porozumením, aby sme zbytočne neopakovali zjavné omyly. V čom má slovenská architektúra príležitosť prispieť k európskej architektúre? PM Môžem tak trochu nadviazať na predošlú otázku. Tým, že sme mali rozvoj vďaka spoločenskému fenoménu socialistickej éry trochu zablokovaný, mohli sme sa z európskeho kontextu poučiť, ako narábať s doslúživšími časťami mesta, že jedinou cestou ich rozvoja nie je celoplošná asanácia. Popri zlikvidovaných brownfields tu máme ďalší silný fenomén

73

- sídliská. Tiež svojho času takmer odkázané na vyhynutie. Možno práve cesta ich kultivovaného znovuzrodenia a doplnenia na plnohodnotný životný priestor by mohla byť naším príspevkom do debaty o architektúre v európskom rozmere. Samozrejme nemyslím farebnosťou zatepľovaných fasád, ale širšou témou ich urbanistickej, architektonickej, environmentálnej aj spoločenskej revitalizácie. A veľmi by ma potešilo, keby sme niečo vyťažili z autentického prostredia mimo hlavného mesta. Keby v metropole vyštudovaní architekti, vracajúci sa do svojich domovov, nefrflali na nedostatok práce a nepoddajnosť slovenského stavebníka, ale vytvorili fenomén autentickej, možno až autochtónnej kvality. Výstavbou generických veží v hlavnom meste sotva dobyjeme európsky architektonický Olymp. Prešli ste cestu naprieč celým Slovenskom, čo vo Vás zanechalo najsilnejší dojem? PM Možno to nebola jediná vec, jediný moment. Skôr celkovo vynikajúci pocit, že to, čo bolo za posledné dva roky prezentované a čo sme aj navštívili, bolo, až na pár výnimiek, skutočne skvelé. Videli sme rodinné domy na neokukaných a kreatívnych koncepčných základoch, zaujímavých nie efemérnosťou preglejkovej schránky, ale vtipným odhalením podstaty rodinného bývania so silnou väzbou na záhradný exteriér. Videli sme rodinné domy takmer frivolné, ale aj poctivo vážne – rozhodne však nie banálne. Videli sme interiéry, spracované s vysokou pedantnosťou, avšak určite nie uťahané. Maniera preglejok a odhalených trámových stropov rokov nedávno minulých je dôstojne nahrádzaná novou „dobou železnou“. Kto nemá knižnicu, alebo kuchyňu z plechu hrúbky 4 mm, nie je in! Bytové domy potešili už len rozmanitosťou podstaty svojho vzniku – rekonštrukciou, dostavbou prieluky a novostavbou. Pri bezbrehých lánoch novostavieb bytových developmentov to celkom pochopiteľne pozitívne rezonuje. Občianske stavby boli šťavnaté svojou rôznorodosťou aj mimoriadne sympatickým príbehom ich vzniku a všetky nominované sa stali vysokou pridanou hodnotou prostredia, do ktorého vstúpili. V kategórii exteriéry každá z nominácií výrazne povýšila existujúci status quo citlivým a pokorným spôsobom, avšak veľmi presvedčivou aplikáciou svojich intervencií. A vysloveným zážitkom boli diela zaradené medzi fenomény, celkom pochopiteľne vymykajúce sa mainstreamu a nastoľujúce otázky prapodstaty rozmýšľania o správnych pilieroch dobrej

Peter Moravčík (SK)


architektúry, jej smerovania v dobe urputnej masifikácie urbánneho aj prírodného prostredia a nádeji o reverzibilite zlých zásahov do dobrej architektúry. Ako by ste, na základe toho, čo ste mali možnosť vidieť, definovali slovenskú architektúru? PM Slovenská architektúra prekonala od tesne porevolučnej doby po súčasnosť veľký kvalitatívny vzostup. Za tých 30 rokov vyrástlo niekoľko generácií architektov, ktorí zmenou kvality profesionálnej výučby, širšími možnosťami rozhľadu vo svetovom dianí aj možnosťami osobnej pracovnej vandrovky po európskych a svetových ateliéroch držia prst na tepe doby a mnohí sú zárukou, že o vývoj slovenskej architektúry netreba mať obavy. Áno, sme stále trochu pozadu v profesionálnom diskurze a na špici asi nikdy nebudeme, ale to nie je len fenomén úzko profesijný, ale celospoločenský. Samozrejme, to, čo sme videli vo finále aktuálneho ročníka, je len malé percento celkovej architektonickej tvorby u nás. Všeobecne stále prevláda priemer až podpriemer. Avšak práve kvalitatívna úroveň priemeru je celospoločensky dôležitá a tam je čo doháňať. Nesmierne potešujúce však je, že na stole sú už témy voľakedy úplne nepriechodné. Napr. ochrana kultúrneho dedičstva architektúry moderny a neskorej moderny, revitalizácia brownfields, ekologické aspekty výstavby a predvídanie jej dopadov na životné prostredie, otázky o pridanej hodnote nových investícií pre svoje okolie. A nie sú to už len akademické otázky - ako by bolo dobré, keby… Dostáva sa to do povedomia, dokonca do požiadaviek investorov, kladených na architektov. Tí sa musia odosobniť od svojich čisto výtvarných ambícií, zakrývajúc tak jemnú technologickú i svetonázorovú „prispatosť“. O to hodnotnejšie potom vyznie, ak popri všetkých požiadavkách vedia vložiť do riešených zadaní kreatívny rozmer – ten sa v konečnom dôsledku našťastie od architekta predsa len vždy očakáva. Kde vidíte jej najväčší prínos a silu? A naopak, kde slabiny? A ktoré konkrétne to sú? PM Možno je pes zakopaný v podmienkach jej vzniku. Silne ju ovplyvňuje generačný fenomén. Len minimálne percento aktívnych „starých bardov“ dnes produkuje špičkovú architektúru a často už len zotrváva na istotách naučenej rutiny. Naopak mnoho mladých disponuje privysokými ambíciami a po prvej realizácii

majú tendenciu podľahnúť klamu, že najdôležitejšie je za každú cenu postaviť dom. Ale ono to tak nie je. Najviac sa treba snažiť postaviť DOBRÝ dom. Celkom sympatickým fenoménom na scéne je tak ono známe spojenie „skills and power“, keď sa spojí skúsenosť zrelého, možno už trochu skeptického architekta s dynamikou mladých, energiou a chcením nabitých kolegov. Ale ani to nie je pravidlo, existuje veľa nápadmi a energiou sršiacich „starcov“ a naopak príliš rýchlo profesijne „unavených“ mladých. Takže najväčšiu silu prináša architektúra pri neutíchajúcom záujme o jej tvorbu, podloženom neustálym štúdiom, sledovaním diania, rozmýšľaním o nej. A to platí naprieč vekovou štruktúrou. Ako vnímate ocenenie CE ZA AR celkovo, jeho prínos pre verejnosť, jeho organizáciu? Čo osobné Vám účasť v medzinárodnej porote priniesla? PM Myslím, že toto ocenenie sa pomaly dostáva pod kožu nielen v rámci našej profesionálne zúženej bubliny, ale preniklo do povedomia širšieho okruhu záujemcov o architektúru a architektonickú kultúru. Dá sa možno až neskromne konštatovať, že preniklo do povedomia širšej verejnosti. A tak, ako nás život všetkých núti priučiť sa finančnej, či právnej gramotnosti, otázky urbanistickej a architektonickej tvorby začínajú zaujímať čoraz viac inak nezainteresovaných ľudí, ktorí postupne chápu, že ide o veľmi dôležitú súčasť hmotnej a duchovnej kultúry, ktorá veľmi intenzívne ovplyvňuje tvorbu životného prostredia ako priestoru pre život nás všetkých. Treba uznať, že ocenenia poväčšine získa skutočne to najlepšie, čo naša scéna aktuálne vyprodukuje – a tak je popri silnej satisfakcii a silnom marketingovom dopade pre život laureáta tým najdôležitejším, že verejnosť prenikne cez membránu našej bubliny a o tom najlepšom sa aj dozvie a osvojí si to. Aj preto vnímam rozhodovanie a verdikt poroty za silne spoločensky zaväzujúce. Organizačne je tento salón aktuálneho architektonického diania – napriek vynúteným obmedzeniam, spôsobeným tohtoročnou „koronou“ - vynikajúco pripravený, ako pre architektov, ktorí prihlasujú svoje diela, cez vynikajúce podmienky pre prácu poroty, následné kreatívne sprievodné procesy, až po hľadanie nových ciest aj v samotnom vyvrcholení v jesennom galavečeri. Osobne mi účasť v porote potvrdila, aká dôležitá a užitočná je v polemike diskusia, ktorá jednotlivcovi otvára oči a naviguje jeho úvahy viacerými smermi, ktorými by sa inak vôbec nevybral a jeho myšlienkový horizont by ostal trochu limitovaný.

CE ZA AR 2020

74


Aký je Váš osobný odkaz slovenským architektom? PM Napriek tomu, že sa bavíme práve o oceňovaní architektonickej práce mediálne príťažlivým spôsobom, chcem vyzdvihnúť to, že nie pre víťazstvá v takýchto súťažiach – tie sú naozaj len čerešničkou na torte a balzamom na ego márnivého architekta - ale hlavne pre dosiahnutie vynikajúceho profesionálneho výsledku je dôležité v našej práci maximálne nasadenie. Nech nie sú znechutení tí, ktorí boli nominovaní a nedosiahli na vytúženú métu, lebo väčšina nominácií disponuje vysokou kvalitou a stáva sa veľmi dôstojným reprezentantom aktuálnej slovenskej architektonickej kultúry. Nech nezanevrú a neurazia sa tí, ktorých snaženie nedosiahlo ani satisfakciu ziskom nominácie. Aj porota je zložená len z ľudí, ktorí sa môžu mýliť, alebo niečo prehliadnuť. Alebo len majú na vec iný názor. A nech sú oslávení tí, ktorí sa nad sebou sebakriticky zamyslia a v porovnaní s laureátmi nájdu skôr inšpiráciu pre ďalšie snaženie na tomto našom ťažkom, ale krásnom architektonickom oranisku. Čo boli Vaše hlavné atribúty pri rozhodovaní pre výber daných diel a následne víťaza? PM Hoci sme si taxatívne nestanovili množinu kritérií, ktorá by nás navigovala, bolo jasné, že budeme hľadať architektonickú a urbanistickú kvalitu, prítomnosť a nápaditosť konceptu, konštrukčnú a materiálovú prirodzenosť

75

a presvedčivosť, ekologickú a environmentálnu zodpovednosť, ale i investorský príbeh a spoločenský priebeh vzniku diela. Naopak, boli sme pripravení prísne „trestať“ myšlienkovú banalitu, materiálovú neadekvátnosť, ale i realizačnú nedôslednosť, z ktorej sa síce architekt môže snažiť „vyviniť“, ale pri hľadaní skutočnej kvality architektonického diela takto určite neobstojí. Nájsť víťaza bolo niekedy na základe uvedených princípov veľmi ľahké, inokedy nesmierne ťažké. Čo je potešujúce – nesmierne ťažké nie z dôvodu nekvality, ale veľmi vyváženej kvality všetkých nominácií. Mali sme aj jeden veľmi polemický prípad brilantného architektonického počinu skoro až európskej úrovne kvality. Avšak práve dopad na životné prostredie a filozofia exploatácie neopakovateľnej prírodnej scenérie nás navigovali k tomu, že toto dielo nakoniec neobsadilo ani nominačnú priečku.  ← Peter Moravčík (1964) absolvoval Fakultu archi-

tektúry SVŠT (1987) a in dividuálne štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU. Profesionálnu dráhu začal v bývalom ŠPTÚ Bratislava, v rokoch 1991 – 2004 pôsobil v kancelárii Architekti Moravčík & Šujan, v.o.s. V roku 2009 založil architektonický ateliér PMArchitekti, s.r.o., ktorý nadväzuje na projekto­va­nie administratívnych a bytových stavieb, rekonštrukcií a interiérov. Je laureátom ceny CE ZA AR 2002 za Bytový súbor Stromová ul. 34-52 na Kramároch v Bratislave, nominovaným na cenu CE ZA AR 2007 a laureátom Ceny časopisu ARCH za Obytný súbor Rozadol v Ružovej doline v Bratislave. Po roku 2007 rozšíril svoje portfólio o Obytný súbor Tri veže, Bajkalská ul. (2009), OS Villinki, ul. Staré grunty, Karlova Ves (2014), OS Belaria, Tupého ul. (2014), súbor rodinných domov Condominium Devín (2014), OS Rezidencia Hron vo Zvolene (2015), či Polyfunk­čný komplex Seberiniho v Bratislave (2019).


Antonín Novák (CZ) Aké sú podľa Vás silné stránky súčasnej slovenskej architektúry resp. architektonickej scény? AN Silnou stránkou současné slovenské architektury je jistá přiměřenost, funkčnost i zakotvenost v prostředí. Architektura je prosta velkých exhibicí, snaží se spíše sloužit a komunikovat, než křičet a upozorňovat na sebe. Naopak, aké sú slabé stránky slovenskej architektúry v porovnaní s európskymi trendmi? AN Slabou stránkou je opakování jistých tradičních schémat a malá míra vybočení ze současných trendů. Největší slabinou slovenské architektury ve srovnání se špičkovou zahraniční je velmi malé procento řešení veřejných prostor a krajiny. Pred akými globálnymi výzvami stojí slovenská architektúra? Reaguje na globálny vývoj dostatočne? AN Nesporně velkým tématem do budoucna bude veřejný a poloveřejný prostor a jeho užívání s ohledem na hrozbu globálního oteplování, s tím související problém zadržování vody nejen v krajině, ale právě i ve veřejném

prostoru, s ohledem na jeho uživatelnost i obyvatelnost. V čom má slovenská architektúra príležitosť prispieť k európskej architektúre? AN Slovenská architektura má šanci přispět k evropské architektuře právě jistou skromností a uměřeností, respektováním tradic a zohledněním environmentálních hledisek výstavby. Prešli ste cestu naprieč celým Slovenskom, čo vo Vás zanechalo najsilnejší dojem? AN Nejsilnější dojem ve mě zanechaly místní občanské aktivity, které se snaží aktivně kultivovat své prostředí. Rád bych v této souvislosti uvedl skvostný příklad provozování synagógy v Žilině od P. Behrense skupinou nadšenců, kteří velmi sugestivní stavbu zpřístupnili veřejnosti jako výtvarnou galerii. Stejným příkladem je i příjemná a pro veřejnost atraktivně využitelná dřevostavba lesní sauny ve Spišském Hrhově, na historii místa navazující dřevěné korzo Zálesie, nebo precizně navržená a z hlíny, dřeva a slámy postavená turistická útulna jako multifunkční prostor v Banské Štiavnici. Ve všech těchto případech se architekti účastnili nejen jako tvůrci návrhů a dokumentace, ale

CE ZA AR 2020

76


především jako aktivní iniciátoři a realizátoři záměru, myšlenky. Ako vnímate ocenenie CE ZA AR celkovo, jeho prínos pre verejnosť, jeho organizáciu? Čo osobné Vám účasť v medzinárodnej porote priniesla? AN Na práci poroty soutěže CEZAAR jsem měl možnost zúčastnit se již podruhé a i tentokrát jsem byl mile překvapen profesionalitou a nasazením organizátorů, jejichž práci nelze prakticky nic vytknout. Cenným zážitkem je setkání a diskuse s ostatními porotci, ona lidská stránka celé akce. Bylo navýsost příjemné cestovat po Slovensku, prohlížet si to nejlepší ze staveb postavených za uplynulé dva roky, a diskutovat o tom s kolegy dlouho do noci v příjemném prostředí venkovních zahrádek. A nechat si třeba vysvětlit holandský způsob stavby bytových domů, nebo třeba fenomén Černých děr. Čo boli Vaše hlavné atribúty pri rozhodovaní pre výber daných diel a následne víťaza? AN Porota pod laskavým vedením svého předsedy, Petra Moravčíka, se snažila dojít ke svým rozhodnutím vždy konsenzuálně, po velmi důkladné a čas vyžadující rozpravě. U staveb preferovala jejich užitnou i architektonickou hodnotu z hlediska celku i jejich částí, které upřednostňovala před efektností a módností. Nejproblematičtější bylo rozhodování o turistické vybavenosti na vrcholu Bachledka. Tato skvěle navržená stavba nebyla oceněna především pro svoje negativní dopady na okolní přírodu, neboť i když je opticky velmi dobře začleněna do terénu, je především svojí kapacitou nepřiměřená přírodnímu rámci chráněné rezervace. ←   Po ukončení gymnázia bol v roku 1981 prijatý na

Fakultu architektúry VUT Brno. Štúdium obhájil diplomovou prácou na Katedre občianskych stavieb. V roku 1991 pracoval vo viedenskej kancelárii prof. Arch. W. Holzbauera a podieľal sa na vypracovaní plánov Administratívneho strediska IBM vo Viedni. Po týchto zahraničných skúsenostiach založil s Ing. arch. Petrom Valentom projekčnú kanceláriu Atelier DRNH, ktorý získal viac než dve desiatky cien, nominácií a odmien v rôznych architektonických súťažiach. Je autorom textov pre mnohé odborné periodiká. Od roku 2000 – 2014 pôsobil ako pedagóg na FA VUT v Brne a na FUA TUL. V roku 2013 obhájil habilitačnú prácu na FA ČVUT v Prahe a spolu s architektom Valentom vydal knihu „Sloupky o architektuře“ a knihy „Dům a krajina I. a II.“. Je členom správnej rady nadácie Nadace proměny.

←  Antonín Novák (CZ)

Peter Jurkovič (SK) Aké sú podľa Vás silné stránky súčasnej slovenskej architektúry resp. architektonickej scény? PJ Medzi silné stránky slovenskej architektúry považujem vzdúvajúcu sa vlnu mladých autorov a architektonických ateliérov, ktorí sú schopní konkurovať zavedeným menám. Neboja sa zabojovať o klienta v súťažiach, ktoré sú našťastie stále populárnejšou a častejšou príležitosťou, ako sa dostať k zaujímavej zákazke. Na scéne teda evidujeme (skôr menej) veľmi kvalitných a stále produktívnych architektov staršej generácie, z môjho pohľadu relatívne nevýrazný stred a veľmi vypuklú mladú scénu. No a práve mladá generácia architektov má všetky možnosti na to, aby produkovali kvalitnú architektúru. Majú energiu, odhodlanie, ideály, často skúsenosti zo zahraničných škôl a kancelárií. Naopak, aké sú slabé stránky slovenskej architektúry v porovnaní s európskymi trendmi? PJ Na začiatok musím priznať, že ne­v iem presne, čo sú európske trendy a ako sa odlišujú napríklad od svetových. Avšak pri predpoklade, že európska architektúra reflektuje aktuálne spoločenské témy — čo by rozhodne mala — a tými by mohli byť ekológia, vzťah mesta a vidieka, stále vzrastajúca hustota obyvateľstva, i keď to je skôr mimoeurópska téma, vyrovnávanie sa s kultúrnym dedičstvom a iné. Slovensko je malá krajina. Počet kvalitných stavieb, ktoré na našom území vzniknú v sledovanom období dvoch rokov, je tak malé, že nedokáže zastúpiť všetky aktuálne témy. Môžeme skôr sledovať trendy jednotlivých rokov, ako na základe jedného ročníka posudzovať kvality a slabé stránky slovenskej architektúry v kontexte tej európskej. Už niekoľko rokov sa však opakuje jav, ktorým je nízky počet naozaj kvalitných realizácií v segmente verejných pries­torov a bytových domov. Je to paradox, pretože tieto kategórie majú diametrálne odlišné východiskové podmienky. Na verejné priestory roky nejestvovala — ani spoločenská — objednávka. Na druhej strane, bytové domy sú číslo jedna pre developerské spoločnosti a napriek — či vďaka — tomu, sa máloktoré môžu zrovnávať s európskou produkciou. Pred akými globálnymi výzvami stojí slovenská architektúra?

Peter Jurkovič (SK)


Prešli ste cestu naprieč celým Slovenskom, čo vo Vás zanechalo najsilnejší dojem?

Reaguje na globálny vývoj dostatočne? PJ Počas obhliadok sme o prihlásených dielach veľa diskutovali. Porovnávali sme prístup autorov s tým naším, prirovnávali sme stavby k podobným vo svete, snažili sme sa pochopiť autorov a ako architekti z praxe sme dokázali pochopiť, že tvorba je najmä o kompromisoch, stredných cestách a podobne. Výsledné dielo nevzniká „na zelenej lúke“, ale je obrusované množstvom faktorov ako rozpočet, technické požiadavky, bezpečnosť, ekologický dopad a podobne. Osobne som pociťoval absenciu silného ekologického konceptu, najmä pri stavbách, pri ktorých to bolo očakávané. Pri ostatných nás naopak veľmi príjemne prekvapil citlivý vzťah ku krajine. Taktiež sme ocenili prístup niektorých autorov k jestvujúcim stavbám. Pristupovali k nim s pokorou a prinavracali im pôvodný šat, prípadne využívali priestorový potenciál pôvodných štruktúr a zvolenými intervenciami menili stavby pre súčasné potreby. Tento “pamiatkarský” prístup, aj v prípade, že o pamiatky de facto nejde, považujem za chvályhodný, pretože stavebníctvo je zodpovedné za veľkú časť ekologickej krízy, ku ktorej spejeme. Menej stavať a viac využívať jestvujúci fond budov formou konverzie je podľa môjho názoru správnou voľbou. V čom má slovenská architektúra príležitosť prispieť k európskej architektúre? PJ Slovenská architektúra stavia na základoch stredoeurópskeho regiónu. Tie máme spoločné s našimi susednými krajinami. Prispieť môžeme paradoxne tým, čo sa nachádza na najnižších priečkach pomyselného rebríčka architektonických hodnôt a to veľmi špecifickou, lokálnou, vidiekom inšpirovanou architektúrou. Netuším, či tá studňa je tak hlboká, aby sme mohli prispieť v širšom kontexte. Ľudová architektúra je však autentická, vznikala v hlbokých a dlhých dolinách. Zo svojej podstaty musí byť unikátna, špecifická pre náš región. Ak môžeme niečím prispieť, tak jedine tým, čo je vyslovene naše. Na pozadí ekologickej situácie sa teda môžeme obzrieť k starým majstrom staviteľom, ako sa im darilo stavať priestorovo minimálne obydlia z lokálne dostupných materiálov. Je na nás, aby sme sa dokázali inšpirovať postupmi, ktoré boli motivované síce inými podmienkami, v akých sa nachádzame dnes, no s rovnakou objednávkou: stavať lacno, z materiálov, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu, stavať husto, aby sme čo najmenej vyťažovali pôdu a podobne.

PJ Tú senzáciu by som prirovnal ku gastronómii. Pociťujem niečo ako hrdosť, keď na mieste, kde by som to nečakal, povedzme v menšej obci na vidieku, zažijem gastronomický zážitok z jedla, ktorý sa dá porovnať s tými najlepšími reštauráciami sveta. Treba priznať, že aj toto sa nám stalo na našom výlete za architektúrou Slovenska. No a taktiež sa nám to, dokonca niekoľkokrát, stalo pri prehliadkach architektonických diel. Ten pocit, že vďaka skvelým architektom a ich podareným dielam sa Slovensko nachádza na mape Európy a sveta, je veľmi príjemný. Ako by ste, na základe toho, čo ste mali možnosť vidieť, definovali slovenskú architektúru? Slovenská architektúra je taká, akou má a môže byť. Na jednej strane cítiť obrovský potenciál autorov, ktorý je do istej miery porovnateľný s tým európskym. Na druhej strane je sektor ešte stále finančne podvyživený. Architekti často nie sú schopní, najmä pri komerčných zadaniach, venovať projekcii čas a prostriedky potrebné na vznik brilantného diela. Takisto kvalita stavieb v mnohých prípadoch trpí nedostatočným rozpočtom. Ak hovorím o kvalite autorov, mám na mysli fenomén odlivu mozgov, ktorý je citeľný aj na architektonickej scéne. To z môjho pohľadu charakterizuje úroveň architektúry, ktorá sa na Slovensku produkuje. Avšak skupina stavieb, ktoré sme ako porota hodnotili sa vymyká môjmu pozorovaniu. Tieto diela boli vyhotovené na takej úrovni, myšlienkovej, či materiálnej, že by mohli vzniknúť v akejkoľvek inej európskej krajine. Ako vnímate ocenenie CE ZA AR celkovo, jeho prínos pre verejnosť, jeho organizáciu? Čo osobné Vám účasť v medzinárodnej porote priniesla? PJ Cenu CE ZA AR vnímam v dvoch rovinách. CE ZA AR vysiela na dvoch vlnových dĺžkach. Smerom k verejnosti a taktiež do svojich radov. Smerom von je chvályhodné, že veľmi populárnym spôsobom a kvalitným spracovaním sprostredkováva širokej verejnosti súčasnú slovenskú architektúru. Medzi ľuďmi sa CE ZA AR stal v podstate značkou kvality. Koncept dokumentárnych mini filmov

CE ZA AR 2020

78


o nominovaných dielach považujem za skvelý spôsob, ako dostať architektúru “pred správami” ľuďom do hláv. Medzi architektmi zase cena vytvára isté napätie. Ak má autor chuť prihlásiť svoje dielo a nechať odbornú porotu, aby posúdila, kde sa jeho tvorba nachádza v porovnaní s ostatnými tvorcami, má príležitosť. Netvrdím, že každý má tú potrebu. Netvoríme preto, aby sme súťažili. No v krajine stále prekvitajúceho “kamarátšaftu“, ktorým všetky postkomunistické štáty trpia, je tvorba uchopiteľného rebríčku kvality chvályhodná a prospešná pre našu profesiu. Účasť v medzinárodnej porote považujem za veľkú česť, ktorá mi bola opakovane udelená zo strany SKA. Prial by som túto možnosť každému svojmu kolegovi. Roadtrip po slovenskej architektúre, s architektmi, ktorí majú čo povedať, skvelou organizáciou a neformálnou atmosférou… čo dodať? Aký je Váš osobný odkaz slovenským architektom? PJ Rád by som sa im poďakoval za to, že investujú svoj čas a prostriedky na to, aby vznikli výnimočné diela, pretože bez osobného vkladu to proste nie je možné. Takisto za to, že sa nebránia svoje diela konfrontovať s ostatnými a tak účasťou v medializovanej súťaži CE ZA AR prispievajú k rozširovaniu povedomia spoločnosti o stave architektúry na Slovensku. Takisto by som viacerým rád prejavil obdiv, hlavne za enormnú snahu, ktorú nakoniec dokážu pretaviť do realizovaných diel. Práve toto odhodlanie niekedy postrádam a preto týchto kolegov svojím spôsobom obdivujem. A možno by som vyzval tých, ktorí

79

váhajú či sa zapojiť do súťaže, aby využili príležitosť a zviditeľnili svoju tvorbu. Ktoré boli Vaše hlavné atribúty pri rozhodovaní pre výber daných diel a následne víťaza? PJ Pri obhliadkach sme videli veľa kvalitnej architektúry. Počas celého zájazdu sme o dielach diskutovali. Diskusie gradovali k záverečným dňom, kedy porota postupne dochádzala k záverom. Čo spája všetky ocenené diela je holistický prístup k tvorbe a realizácii. Tieto diela vznikli z myšlienkovej bohatosti ich autorov. Boli kreované a strážené, aby myšlienka pretrvala, od prvotnej skice až po exaktné linky ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Autori zvládli diela po technologickej, konštrukčnej či materiálnej stránke. Stavby vyzerali skvele, boli skvele vyhotovené a stáli na neotrasiteľných základoch silného konceptu. Sú to krásne, komplexné osobnosti. Stálo nás to veľa rozprávania, no keď sme pochopili, ktoré to sú, výsledok nás naplnil spokojnosťou. ←   Architekt pôsobiaci v Bratislave. Bol členom

ateliérov Raum a GutGut a po rokoch kolektívnej práce sa rozhodol pokračovať samostatne. Od roku 2013 pôsobí pod vlastnou architektonickou značkou JRKVC. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne rezidenčnej architektúre a dizajnu, zaujíma sa o tému cenovo dostupného a pritom kvalitného bývania. Výsledkom tohto zamerania je napríklad jeho rodinný dom v Čunove, inšpirovaný ľudovou architektúrou, s ktorým sa v roku 2014 stal laureátom ocenenia CE ZA AR a získal tiež nomináciu ceny ARCH. V roku 2017 získal ocenenie CE ZA AR za rekonštrukciu interiéru bytu v historickom centre Trnavy. Medzi jeho posledné realizácie patrí atypický víkendový dom AnuAzu.


80


81


Lubica Segečová (SK) Aké sú podľa Vás silné stránky súčasnej slovenskej architektúry resp. architektonickej scény? Naopak, aké sú slabé stránky slovenskej architektúry v porovnaní s európskymi trendmi? ĽS Z pozorovania dvoch ročníkov ocenenia CE ZA AR v úlohe porotkyne sa mi zdá, že je u nás stále ešte núdza o investora s otvorenou hlavou a nárokmi na kvalitnú súčasnú architektúru. Najzaujímavejšie diela sa objavujú takmer výlučne v kategóriách rodinných domov, prípadne drobných stavbách a interiéroch súkromných osôb či kolektívov. Štát a verejná správa v tomto výrazne zaostávajú. Ak hovorím o “osvietenom” investorovi, mám na mysli niekoho, kto verí v architektúru a uvedomuje si, že je to kvalita životného prostredia, že dokáže generovať nové situácie a príležitosti – ako kultúrne a spoločenské, tak aj ekologické a ekonomické. Pred akými globálnymi výzvami stojí slovenská architektúra? Reaguje na globálny vývoj dostatočne? ĽS Zvykli sme si, že náš reakčný čas na globálne dianie je dlhší, ako by sme si priali. Rovnako je to aj v prípade akceptovania najdôležitejšej globálnej výzvy, ktorou je tá klimatická. Architektúra je vlastne dosť determinovaná poveternostnými podmienkami, ktoré sú (bývali) typické pre danú lokalitu a tak ma prekvapuje, že jej zmeny sú u nás také ignorované. Na jednej strane sledujeme zatepľovací boom, no na druhej budujeme námestia bez zelene, exteriéry pokrývame vodu-nepriepustnými materiálmi. Stále je vzácne vidieť, že by sa s fenoménom otepľovania vyrovnávala architektúra, no nie len v polohe nutného technologického riešenia. Ako by ste, na základe toho, čo ste mali možnosť vidieť, definovali slovenskú architektúru? ĽS Slovenská architektúra má veľký potenciál, no ten častokrát predbieha dopyt. Na jednej strane sme mali možnosť vidieť množstvo premárnených šancí, no na druhej strane sme boli svedkami malých zázrakov, ktoré sa podarilo dotiahnuť do zdarného konca. Myslím si, že ak sa niečím dá definovať slovenská architektúra, tak je to práve ten kontrast niečoho veľmi banálneho a nekvalitného a veľmi vydareného, prospešného pre svoje okolie a zároveň

kvalitného. To sa týka tak samotnej architektúry, ako aj nastavenia investorov, či nimi sú samosprávy alebo súkromné osoby. Ako vnímate Ocenenie CE ZA AR celkovo, jeho prínos pre verejnosť, jeho organizáciu? Čo osobné Vám účasť v medzinárodnej porote priniesla? ĽS Ocenenie CE ZA AR vnímam ako príležitosť preklenúť priepasť medzi architektúrou a širokou verejnosťou. To, že si ľudia vážia prácu architektov a architektiek a dôverujú im, nie je samozrejmosť. Zrejme to vypovedá o akejsi kríze, ktorú žijeme. Týka sa to aj iných odborov, no všímame si to najmä v oblasti, ktorú poznáme pod nálepkou „kreatívna“. Architektúra sa u nás často považuje za zbytočnú nadstavbu, ba priam komplikáciu, alebo naopak za niečo luxusné a zbytočne drahé. Posledné roky však spolu s rastúcou kvalitou narastá aj príležitosť zažívať, bývať a používať novú kvalitnú architektúru, ktorá dokazuje, že ako hodnota by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. A o tom je potrebné hovoriť. Popularizácia samozrejme nie je riešením sama o sebe. Na Slovensku je potrebné zmeniť ešte veľa vecí v legislatíve a spôsobe obstarávania, aby priestor dostala kvalita a nie len cena. Pekným príkladom toho, ako dialóg a sprístupňovanie architektúry môže meniť pohľad ľudí, boli vodiči, ktorí nás celý týždeň počas „porotcovania“ sprevádzali. Prvý deň čakali v autách, a ten posledný sa zúčastňovali obhliadok a zaujímali sa o stavby. Myslím si, že „sprístupňovanie” architektúry či už naživo alebo cez médiá, je nutnou súčasťou jej rehabilitácie. Aký je Váš osobný odkaz slovenským architektom? ĽS Myslím si, že je dôležité, aby aj samotní architekti a architektky tlačili na legislatívne zmeny a bojovali za lepšie podmienky na svoju tvorbu. Aby nepodliehali tlaku prostredia, ktoré je nastavené výrazne v neprospech premyslených, kvalitných a vizionárskych riešení, ale preferuje nekonfliktné, rýchle a lacné výsledky. Aby dôsledky ich tvorby mali blahodarný vplyv na svoje okolie, ale aj na samotnú architektonickú scénu.

CE ZA AR 2020

Čo boli Vaše hlavné atribúty pri rozhodovaní pre výber daných diel a následne víťaza?

82


ĽS Myslím, že môžem hovoriť za celú porotu, že najdôležitejšia bola samotná kvalita architektúry a akási schopnosť autorov a autoriek udržať zámer a kvalitu v každom aspekte projektu až po realizáciu. Dôležité však pre nás bolo aj sledovať kontext diela, jeho dopady na okolie, od kultúrnych až po environmentálne.

← Lubica Segečová vyštudovala grafický dizajn a produktový dizajn na VŠVU v Bratislave. Po ukončení štúdia iniciovala vznik a spoluorganizovala nezávislý festival Self o presahoch grafického dizajnu a spoločnosti. V rokoch 2012–2014 pôsobila ako asistentka v ateliéri grafického dizajnu Text Forma Funkce na Ostravskej univerzite. V súčasnosti sa primárne venuje grafickému dizajnu a priestorovým riešeniam výstav, a to najmä v oblasti architektúry. Za svoju prácu získala niekoľko prestížnych ocenení, medzi inými „Najkrajšia kniha Slovenska“ za rok 2015 a DAM Architectural Book Award na Frankfurtskom knižnom veľtrhu, obe za knihu Friedrich Weinwurm Architekt. V oblasti architektúry spolupracovala na interiéri Domu v dome od ateliéru PLURAL ako aj informačného systému a identity Mlynice od ateliéru gutgut – laureátov CE ZA AR 2017 a 2018.

Lubica Segečová (SK)

Kay Strasser (AT) Aké sú podľa Vás silné stránky súčasnej slovenskej architektúry resp. architektonickej scény? KS Slovenská architektúra sa nemusí skrývať. Cena CE ZA AR 2020 je dôkazom vysokej kvality architektúry a remeselníctva na Slovensku. Popri niektorých známych menách tu rastie scéna mladých architektov s veľmi kreatívnymi projektmi s vysokou priestorovou a este-

tickou hodnotou. Mnohé komunitné projekty vyvažujú nedostatok verejných financií a uplatňujú sľubný prístup k navrhovaniu zdola nahor. Naopak, aké sú slabé stránky slovenskej architektúry v porovnaní s európskymi trendmi? KS Zdá sa, že určité veľmi aktuálne problémy – za všetky spomeniem dizajn životného cyklu, stratégie na zadržiavanie vody, boj proti mestským tepelným ostrovom, inkluzívny dizajn – sú tu menej dôležité ako v iných krajinách. Hoci nižšie normatívne požiadavky môžeme vnímať aj ako príležitosť pre kreativitu, tieto témy by sme v našej profesii nemali

Kay Strasser (AT)


CE ZA AR 2020

84


85


ignorovať. Predovšetkým v kategórii rezidenčných projektov sa na ne často zabúda, keďže sa kladie dôraz na náklady. Pred akými globálnymi výzvami stojí slovenská architektúra? Reaguje na globálny vývoj dostatočne? KS Vnímam dve hlavné výzvy, ktorým bude musieť slovenská architektúra v nasledujúcich rokoch čeliť. Slovensko bude musieť nájsť vhodný spôsob, ako sa vysporiadať s pozostatkami komunizmu, či už so symbolickými pozostatkami režimu, alebo so starnúcimi obytnými budovami. Stratégia celkového prechodu na generický urbánny rozvoj – ako vidíme na prípade Istropolisu – je z etického hľadiska diskutabilná, vedie k strate identity a ťažko obhájiť jej udržateľnosť. Tým sa dostávame k druhej výzve: Slovensko tiež potrebuje stratégiu pre odolnejší urbánny rozvoj. Niekoľko veľmi pôsobivých a decentných rekonštrukcií nestačí na vyváženie agresívneho urbánneho rozvoja na predmestiach s vysokou mierou prekrytia pôdy, zlou infraštruktúrou a nekvalitným verejným priestorom. Treba hľadať návrhy citlivé ku klíme a stratégie tzv. upcyclingu pre regeneráciu už existujúcich štvrtí a – tam, kde je to potrebné – pre

opatrnú urbánnu expanziu. Netreba zabúdať na stratégie pre verejný priestor: mnohé námestia a parky akútne potrebujú zásadné vylepšenia. Architekti po celom svete už tieto problémy riešia, takže sa dá ťažiť z ich skúseností. V čom má slovenská architektúra príležitosť prispieť k európskej architektúre? KS Slovenská architektúra má silnú identitu a bohatú viacvrstvovú históriu. Za posledné roky sme mohli po celom Slovensku vidieť množstvo pekných príkladov rekonštrukcie bývalých priemyselných budov. Odvetvie obytných stavieb stále zaostáva, no ak sa táto téma začne cielene riešiť, Slovensko by sa ľahko mohlo stať laboratóriom pre urbánnu regeneráciu a modelom pre iné európske krajiny. Prešli ste cestu naprieč celým Slovenskom, čo vo Vás zanechalo najsilnejší dojem? KS Na tejto okružnej ceste sme videli množstvo skvelých projektov po celej krajine a mali sme skvelú príležitosť vidieť úžasné prírodné scenérie. Najsilnejším momentom

CE ZA AR 2020

86


však bola návšteva bytu v Panorama Towers v Bratislave. Nie pre byt samotný, hoci šlo o chvályhodný projekt interiérového dizajnu Martina Skočeka, no skôr pre ten úchvatný výhľad na urbánny rozvoj pod ním. Spomínam si, ako som sa zhora díval na tú surovú realitu, ktorá úplne ignoruje mnohé ideály, za ktoré v našej profesii bojujeme: urbánny rozvoj pre ľudí, citlivý prístup k stavebnej kultúre, hladká postupnosť kvalitných otvorených priestranstiev, posilnenie mäkkej mobility a siete pre chodcov. Ako by ste, na základe toho, čo ste mali možnosť vidieť, definovali slovenskú architektúru? KS Tam, kde má možnosť rozvíjať sa, je slovenská architektúra svieža a uvoľnená. Zdá sa, že sa v porovnaní s inými krajinami menej opiera o stavebné kódexy a má silný atmosfé­rický rozmer. Žiaľ, tieto kvality sa zvyčajne týkajú len súkromných priestorov. Nedostatočné financovanie verejných projektov a ekonomický tlak na rezidenčný trh do veľkej miery obmedzujú pozornosť kladenú na verejné a poloverejné miesta. Slovenská architektúra je preto v mnohých prípadoch skrytá architektúra. Kde vidíte jej najväčší prínos a silu? A naopak, kde slabiny? Ktoré konkrétne to sú? KS Slovenská architektúra sa silno zameriava na materiály a priestory, niekedy ľahkovážne ignoruje racionálnejšie aspekty (prístupnosť, udržateľnosť, atď.). Jej kvality sa väčšinou prejavujú v interiéroch a súkromných domovoch, oveľa menší dôraz sa kladie na kolektívne a verejné priestory. Z môjho pohľadu je kvalitná architektúra najviac potrebná práve vo verejných priestoroch, aby mohla čeliť aktuálnym výzvam: prispôsobenie sa klimatickým zmenám, odstupy v čase pandémie, nové formy mobility, viacgeneračné bývanie, co-working, atď. Očakával by som, že budú architekti v týchto témach aktívnejší. Ako vnímate ocenenie CE ZA AR celkovo, jeho prínos pre verejnosť, jeho organizáciu? Čo osobné Vám účasť v medzinárodnej porote priniesla? KS Mne osobne návšteva projektov po celom Slovensku otvorila oči a uvedomil som si, aký dopad majú kultúrne, legislatívne

87

a ekonomické rozdiely na zastavané prostredie. Architektúra nie je len prácou architektov, potrebuje tiež pevný rámec pravidiel a citlivú politiku plánovania a výstavby. Analýza národných rozdielov by mohla byť veľkou príležitosťou, ak budeme otvorení medzinárodnej výmene znalostí. Pokiaľ ide o ocenenie CE ZA AR, bol by som rád, keby podobný formát existoval aj v Rakúsku a Nemecku. Slovenská komora architektov odvádza skvelú prácu v rámci propagácie architektúry smerom k širokej verejnosti. Ako člen medzinárodnej poroty tiež musím oceniť vysokú kvalitu podpornej práce organizátorov a technického personálu. Organizátori sa vysporiadali s výzvami obmedzení v rámci COVID-19 prostredníctvom veľmi profesionálnej online platformy pre prvé kolo hodnotení a organizácia cesty po vybratých objektoch bola perfektná. Aký je Váš osobný odkaz slovenským architektom? KS Rovnaký ako nemeckým alebo rakúskym architektom: „Nezabúdajte, že máte spoločenskú a etickú zodpovednosť. Čeliť komplikáciám, zvyšovať povedomie verejnosti o kľúčových spoločenských a environmentálnych otázkach a tlačiť na tvorcov politík je súčasť vašej práce.“ Čo boli Vaše hlavné atribúty pri rozhodovaní pre výber daných diel a následne víťaza? KS Máme isté vyraďovacie kritériá, ktoré môžu v prvom kole pomôcť vyfiltrovať zopár projektov, no zvyšok výberu sa riadi holistickým prístupom, ktorý sa nedá rozložiť na racionálne parametre. Ako porotca sa vždy snažím hodnotiť kvalitu a konzistentnosť procesu, predovšetkým pokiaľ ide o pretavenie funkčného programu do priestoru a atmosféry. Často pracujem na verejných projektoch, kde konečným používateľom nie je klient. V súkromných projektoch je preto potrebná istá dávka mozgovej gymnastiky, aby sa architekt oslobodil od vkusu klienta a zameral sa na architektúru. ←   Kay Strasser spolupracuje s mnohými architek-

tonickými ateliérmi a organizáciami už od ukončenia štúdia na École Centrale des Arts et Manufactures v Paríži a Politecnico di Milano v Taliansku. S ohľadom na svoje interdisciplinárne vzdelanie aj skúsenosti spolupracoval na mnohýchprojektoch rôznej povahy aj mierky. Od roku 2013 spolupracuje s ateliérom bauchplan v Mníchove aj vo Viedni a vytvára nové priestorové identity s osobitným dôrazom na zóny s heterogénnym urbánnym rozvojom.

Kay Strasser (AT)


Táňa Buijs-Vítková (NL) Slovenská rodáčka pôsobiaca od roku 1988 Aké sú podľa Vás silné stránky súčasnej slovenskej architektúry resp. architektonickej scény? TBV Slovenska architektúra, hovorím o architektúre a nie o výstavbe ako takej, sa konečne zbavila záťaže socialistickej minulosti. Páči sa mi, akým spôsobom dokážu dobrí architekti kombinovať širokú rozhľadenosť v svetových trendoch v architektúre s miestnym kontextom. Fantastická je sila improvizácie a experimentu, pre ktorý je na Slovensku momentálne, zdá sa, ešte veľa priestoru. Sú tu architekti, ktorí tieto šance dokážu fantasticky využiť. Všimla som si, že aj tu platí, že podmienkou kvalitnej architektúry je dobre fungujúci tandem investor a architekt. V tomto smere sa posunuli nielen architekti. Je aj stále viac osvietených investorov, ktorí pridanú hodnotu kvalitnej architektúry dokážu nielen oceniť, ale aj ďalej zhodnotiť. Toto je dôležitý trend, ktorý určite posilní kvalitu slovenskej architektúry aj v budúcnosti.

TBV V svetovej architektúre vidím dve globálne výzvy. Na jednej strane v súvislosti s klimatickými zmenami, hlavne čo sa týka udržateľnosti, na druhej v potrebe dôstojného bývania pre stále rastúci počet obyvateľstva. Rozpracovanie týchto dvoch tém je pre každú krajinu veľmi špecifické. Vyžaduje si zodpovednosť, ale vytvára aj fantastickú šancu pre architektov reagovať špecifickým invenčným spôsobom. Vidím tu i šancu vniesť do slovenskej architektúry vlastnú identitu, „diktovanú“ lokálnymi podmienkami. Samozrejme, v tomto kontexte hrá prvé husle politický kontext. Pokiaľ štát v tomto smere nie je ambiciózny a nedefinuje vysokú latku pre minimálne podmienky (energetické parametre, nároky na materiálovú nenáročnosť, recyklovateľnosť, trvalá udržateľnosť…), pre všetkých investorov rovnaké, tak sú možnosti architektov obmedzené. Čiastočne to platí aj pre tému bývania, hlavne čo sa týka výstavby pre sociálne slabšie skupiny. Architekti majú v tomto smere veľmi obmedzené možnosti vplyvu, čo súvisí opäť hlavne s absenciou štátneho alebo pološtátneho investora v tejto oblasti. V čom má slovenská architektúra príležitosť prispieť k európskej architektúre?

Naopak, aké sú slabé stránky slovenskej architektúry v porovnaní s európskymi trendmi? TBV Čo si asi každý, kto žije v západnej Európe všimne, je obrovská schizma medzi kvalitnou architektúrou, veľmi nevýraznou a väčšinou zlou utilitárnou architektúrou a obrovskými developerskými projektami. Sú to akési 3 oddelené svety. Je to zlé, hlavne v prípade, ak je to spojené s obrovským stavebným boomom posledných rokov, pretože hlavne druhá, v menšom tretia kategória, vytvárajú nový obraz našich miest na dlhé roky. V tomto smere je viditeľná absencia kontroly kvality projektov už pri alebo pred stavebným konaním. I keď zjavne je dobrej architektúry stále viac a už kde-tu aj pri väčších projektoch, stále ešte prevláda šedý priemer. Na druhej strane sa zdá, že pre širokú verejnosť sú to hlavne veľké developerské projekty, ktoré hlavne kvôli svojmu objemu, akoby reprezentovali slovenskú architektúru. To je škoda, pretože väčšina (až na svetlé výnimky) týchto budov len kopíruje osvedčené zahraničné koncepty a mohla by stáť hocikde v Európe. Pred akými globálnymi výzvami stojí slovenská architektúra? Reaguje na globálny vývoj dostatočne?

TBV Tak ako takmer vo všetkom, aj v architektúre je vplyv globalizácie nesporný. Čo sa týka európskeho priestoru, špecifickosť architektúry nie je obmedzená hranicami, ale skôr kultúrne historickým kontextom. Pre Slovensko, ale aj niektoré iné postkomunistické krajiny, je zaujímavá téma transformácie komunistickej zástavby. Zatiaľ, okrem pár svetlých výnimiek, vidím v tejto oblasti málo invencie. Tu ležia veľké šance a aj urgentnosť nových nápaditých riešení. Slovenskí architekti by mohli špecifikom tejto problematiky obohatiť európsku architektúru o úplne nové tvaroslovie či dispozičné riešenia. Prešli ste cestu naprieč celým Slovenskom, čo vo Vás zanechalo najsilnejší dojem? TBV Aké krásne Slovensko je! Naposledy som si podobne prešla Slovensko pred asi 10 rokmi a odvtedy sa znova veľa zmenilo. Obraz je homogénnejší, rozdiely medzi regiónmi sa zmenšili. Urobila na mňa dojem stále výraznej­ šia profesionalita investorov a architektov, viditeľná pri viacerých navštívených objektoch.

CE ZA AR 2020

88


Určite sa to odrazilo aj na kvalite architektúry. Najsilnejším momentom bola návšteva v Čachticiach na chalupe architekta Pavla Paňáka. Odhliadnuc od úžasného architektonického zážitku, uvedomila som si, ako kvalitu života vo veľkej miere určuje súkromný mikropriestor s vlastnou identitou. Videli sme aj viacero perfektne prevedených súkromných domov, kde ruka architekta bola viditeľná aj v najmenšom detaile vrátane „dômyselne vybranej polohy vázičky na skrinke“. Niekde, bohužiaľ, chýbala identita, život. Nepáčilo sa mi, ako sa tieto objekty, napriek často dobrej architektúre, svojím neobmedzeným luxusom vyčleňujú zo všeobecného kontextu. Zhodou okolností bolo tento rok prihlásených viac podobných objektov. Verím, že nejde o všeobecný trend. Ako by ste, na základe toho, čo ste mali možnosť vidieť, definovali slovenskú architektúru? TBV To je ťažká otázka. Slovenská architektúra je veľmi rôznorodá už z vyššie uvedeného trojrozdelenia. Developerská architektúra dôsledne sleduje svetové trendy, ale málo ich posúva ďalej. Gro výstavby je anonymné a utilitárne. Podobne je to i v materializácii, hľadanie výrazu je často limitované na „farbu omietky“. Chýba ambícia experimentálnych riešení.

89

Najzaujímavejšia je tretia kategória. I keď aj tá sa mi javí pomerne homogénna, s viditeľným vplyvom popredných mienkotvorných ateliérov. Som nadšená ako architekti tvorivo a s vkusom využívajú priestor, ktorý im investor poskytne. Pri dobrých projektoch som si všimla typickú tvorivú previazanosť medzi architektom a „remeselníkom“ a silu nových riešení, ktoré z tejto spolupráce vznikajú. Myslím si, že toto je veľmi pozitívny trend, hodný nasledovania aj pri väčších projektoch s väčšími dodávateľmi. Kde vidíte jej najväčší prínos a silu? A naopak, kde slabiny? Ktoré konkrétne to sú? TBV Silu dnešnej generácie architektov vidím aj v tom, ako sa im darí pridanú hodnotu dobrej architektúry postupne posúvať do vedomia stále širšej verejnosti. To, že „podnikateľský barok“ sa podarilo vytlačiť, je aj zásluhou priekopníckej dobrej architektúry posledných rokov. Veľkú silu vidím v zanietenosti a v často hlbokej osobnej zaangažovanosti architektov na rôznych experimentálnych projektoch. Toto ma ohromne zaujalo. Takisto aj tvorivé prepletenie s výtvarníkmi. Smutná je len momentálna absencia dostatku financií v tomto smere. Veľkou slabinou ostáva absencia verejných investícií, ktoré v konečnom dôsledku aj na

Táňa Buijs-Vítková (NL)


Západe dávajú najväčší priestor pre nezávislú architektúru. Pri malých verejných investíciách, ktoré tu sú, by kritériá tendra mali v najväčšom pomere zohľadňovať kvalitu predložených architektonických riešení, a len v menšom pomere cenu projektu. Ďalšou slabinou je, ako som už uviedla vyššie, aj absencia možnosti kontroly kvality architektúry pri alebo pred stavebným konaním. Veľmi by to pomohlo nielen obrazu našich miest, ale aj celkovej úrovni kultúry zastavaného priestoru a architektúry. Ako vnímate ocenenie CE ZA AR celkovo, jeho prínos pre verejnosť, jeho organizáciu? Čo osobné Vám účasť v medzinárodnej porote priniesla? TBV S úlohou porotkyne v architektonických súťažiach mám väčšie skúsenosti, ale v porote CE ZA AR som po prvýkrát. Veľmi pozitívne hodnotím misiu tejto ceny a jej prepojenie s verejnosťou. Organizácia urobila v tomto smere obrovský kus práce. To, že verejnosť v dnešnej dobe vníma pridanú hodnotu dobrej architektúry, je určite aj prínosom tejto ceny. Podobné ocenenia máme aj v Holandsku, ale taká široká publicita a prepojenie na verejnosť úplne absentuje. Tu sa máme z čoho učiť. Okrem možnosti zoznámenia sa s kompaktným prierezom toho najlepšieho v slovenskej

architektúre za posledný rok, bola účasť v porote určite aj inšpiratívnym momentom. Videli sme množstvo zaujímavých vecí. Byť členom medzinárodnej poroty je zaujímavé i v kontexte vnímania toho, ako rôzne porotcovia na určité témy reagujú. Viedli sme hlboké diskusie. Myslím si, že sa nám dôslednou argumentáciou podarilo k sebe priblížiť. Rebríček hodnôt, zrejme pod vplyvom domáceho kontextu, nie je celkom ten istý. Prekvapilo ma, minimálne pri hodnotení, akú malú rolu hrá téma udrža­ teľnosti. V Holandsku je momentálne tou najdôležitejšou témou. Nedá sa ju nijako obísť. Tu si všímam viac dôraz na klasické architektonické hodnoty. Spoločným bodom bolo nadšenie z vydareného experimentu a inovatívnych konceptov. Aký je Váš osobný odkaz slovenským architektom? TBV Nebyť zbytočne skromný! Úroveň toho, čo sme videli bola vysoká, porovnateľná s tým najlepším i v zahraničí. A keďže verejné investície na Slovensku sú zatiaľ obmedzené, zúčastňujte sa zahraničných tendrov. Spájajte sa so zahraničnými ateliérmi. Na Slovensku máme výborných architektov. Spolupráca cez hranice môže viesť k výraznému obohateniu v tvorbe, ale i rastu profesionality pri väčších projektoch.

CE ZA AR 2020

90


Čo boli Vaše hlavné atribúty pri rozhodovaní pre výber daných diel a následne víťaza? TBV Kvalita architektúry ako celku, samozrejme. Pre mňa je vždy dôležité pochopenie kontextu. Priestorového, ale aj reagovanie na spoločenský kontext. Špecificky si cením aj silu priestorového konceptu a dobre zvládnutý experiment v materializácii a v detaile. Myslím si, že víťazné diela plne zodpovedajú týmto kritériám. Na víťazoch sme sa s ostatnými členmi poroty pomerne rýchlo zhodli.

91

←   Slovenská rodáčka pôsobiaca od roku 1988

v Amsterdame, kde vedie ateliér Aiscube. Do roku 2011 pracovala v renomovanom ateliéri Uytenhaak, kde autorsky zrealizovala niekoľko ocenených a široko publikovaných projektov, ako napríklad Life Sciences University of Groningen (NL) alebo ERIBA Groningen (NL). Aj v súčasnosti sú ťažiskom jej práce univerzitné projekty, vrátane renovácií a interiéru. Popri práci vo vlastnom ateliéri úzko spolupracuje v oblasti bytovej výstavby s ateliérom ONB Utrecht a pôsobí aj ako hosťujúca pedagogička na Fakulte architektúry Technickej Univerzity v Delfte, kde vedie diplomový ateliér bakalárov.

Táňa Buijs-Vítková (NL)


92


93


94


95


BLOK 4


97

Pohľady z regiónov


Reflexia z regiónu za obdobie 2018 — 2020

Ing. Ing. arch. Anton Reitzner regionálny zástupca SKA pre Košický kraj

Košický kraj

Pár poznámok o starostiach a radostiach (nie len) z východu Často sa stáva, že pozitívne vnímané skutočnosti berieme pos­tupom času ako samozrejmosť. V pamäti rezonujú skôr negatíva, ktoré pripomíname pri každej príležitosti. Tiež to robím. Zvykli sme si na servis komory, ktorý nám zabezpečuje komfort a minimum straty času pri práci. Sprístupnenie noriem, zjednodušenie platieb ročných poplatkov cez internetovú platobnú bránu, informačné balíčky súvisiace s výkonom našej profesie počas pandémie, pravidelný informačný newsletter, diskusie, konferencie či účinné propagovanie architektonických súťaží sú viditeľnými výsledkami. Menej na očiach je množstvo práce vykonanej pri presadzovaní potrieb architektov do legislatívy, pripomienkovaní návrhov zákonov, aktivitách v nadnárodných architektonických štruktúrach či osvete architektonických súťaží v samosprávach. Text 15

BLOK 4


Starosti. Rokmi plátaný stavebný zákon by si zaslúžil výmenu za nový. Komplikuje výkon povolania. Stáva sa, že pre rovnakú stavbu potrebujeme rôznu dokumentáciu. Pre rovnakú dokumentá­ ciu existuje rôzny meter v procese schvaľovania. Architekt ovláda obsah dokumentácie, no úradník prekvapuje od úradu k úradu. Architekt musí preukázať vzdelanie a prax na získa­nie pečiatky pre výkon povolania, úradník nie. A tak priznávame neznalosť pred klientmi, v ich očiach sme amatéri. V Bratislave i v Belej nad Cirochou. Získanie zákazky závisí od súťaže, v ktorej vyhrá najnižšia ponuka. Nie tá najlepšia. Hodnotiacim kritériom v cenovej súťaži či verejnom obstarávaní je cena. Keď už to tak musí byť, tak je fajn, ak je to súťaž čestná, s rovnakými podmienkami a rovnakým zadaním. Zarážajúci je rozptyl ponúknutých cien pre identické zadanie. Boj o zákazku spustením o pár percent sa dá uhrať, prehrať so štvrtinovou ponukou od konkurencie nie je ani čestné, ani etické. Ale je to bežné. Nevraviac o súťažiacich z úplne inej štartovacej čiary – koľkokrát bol stavebný inžinier úspešnejší cenou? V tej chýba návrh, no to klient často nevidí. Sústredíme sa na konkurenciu z radov architektov a zákazku nám vyfúkne… profesista. Zákon o verejnom obstarávaní definuje (okrem špecifickej súťaže návrhov) jediné hodnotiace kritérium, cenu. To je postavené nad všetko ostatné. Aj nad autorské práva. Autori návrhov sú vylúčení z verejného obstarávania ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Autori stavieb sú vylúčení z verejného obstarávania projektových dokumentácií na ich zmeny, prístavby či dostavby. A pritom aj samotné verejné obstarávanie v takýchto prípadoch vyvoláva otázky.

roku sa už vlastne ani niet k čomu vyjadriť. Vizuálne exponované lokality v meste devastujú silní developeri nevkusnými polystyrénovými stavbami, a to i s našou pomocou. Lebo zákazka. Mesto sa rozvíja ad hoc, podľa aktuálneho dopytu. Nezmyselné miestne regulatívy zostávajú v platnosti, lebo na ich zmenu nemá nik síl. Nie všetko je hodné zatratenia. Zmena štatútu ÚHA je v príprave, chystá sa výberové konanie na jeho šéfa. A po ôsmych rokoch sa do mesta vrátili verejné architektonické súťaže. Nech vnímame košické ÚHA akokoľvek, toto je fakt dobré. Mlynský náhon a nájomné byty na Jesen­ ského ulici sú viac ako len ojedinelými javmi. Ďalšie súťaže sú v príprave. Nateraz ďakujeme. Po dlhšej dobe do regiónov zavítalo vedenie SKA, mimo obvyklého času vernisáže CE ZA AR. Záujem o regióny povzbudil zatrpknutých, verím že je to začiatok niečoho pozitívne nového. Tiež ďakujeme a pozývame na ďalšiu návštevu. Radosti. Doba homeoffice-ov mení naše obývačky na celodenné pracoviská s blbou náladou. Potešenie architekta však existuje. Keď klienta poteší výsledok. Keď je výsledok v súlade so svojím prostredím. Keď je zadanie krásne. Keď si krásne zadanie môže dať architekt sám, ako v Čachticiach. Keď si „šumnú“ architektúru môžeme pozrieť v Ikonách. Keď Vás nearchitekt presviedča, že tie naše súťaže sú fakt dobré. Keď sa súťaž podarí i v očiach verejnosti. Tak sa tešme.

Mesto Košice. Hlučne sľubovaná zmena neprišla. Najprv veľký krik a potom dlhé ticho. Nové vedenie mesta z radov aktivistov narazilo na administratívnu realitu. Pozitívna zmena v pozícii Útvaru hlavného architekta (ÚHA) v hierarchii magistrátu druhého najväčšieho mesta ostala nateraz nesplneným sľubom. Vedeniu ÚHA nemožno uprieť snahu robiť viac ako len vykazovať činnosť, no rezignovalo pred snahou úzkeho vedenia mesta riadiť všetko. S trochou (košickej) nadsádzky môžem povedať – „kuknite“ do Bratislavy! A čo z toho? Dva roky sa mesto nedokázalo vyjadriť k spracovanému konceptu nového územného plánu, a teraz po ďalšom

99

Ing. Ing. arch. Anton Reitzner


Reflexia z regiónu za obdobie 2018 — 2020

Ing. arch. Roman Turčan regionálny zástupca SKA pre Banskobystrický región

Banskobystrický kraj

Tak ako v ostatných regiónoch Slovenska, aj v našom banskobystrickom sa každoročne konajú akcie organizované v spolupráci s vedením a úradom SKA, ktoré sa spoločne snažíme aktuálne obohatiť a doplniť podľa možností a aj záujmu členskej základne. S cieľom propagácie a priblíženia súčasnej slovenskej architektúry odbornej i laickej verejnosti sa aj v Banskej Bystrici každoročne predstavuje aktuálny ročník výstavy CE ZA AR, ktorej otvorenie býva vyvrcholením už tradičného popoludnia venovaného architektúre, jej tvorcom a priaznivcom. Ďalšie podujatia a aktivity SKA, organizované prevažne v rámci PVA, sú zamerané najmä na odborný rast a vzdelávanie členov komory a pravidelné sú aj výjazdové rokovania vedenia SKA, v programe ktorých sú o. i. aj osobné stretnutia a priama komunikácia medzi autorizovanými architektmi a vedúcimi predstaviteľmi komory. BLOK 4

Text 15


Pre informáciu a pripomenutie pripájam stručný prehľad podujatí realizovaných v Banskej Bystrici za obdobie 2018 – 2020:

2018: 30. 5. 2018 - Popoludnie venované architektúre a vernisáž výstavy CE ZA AR 2017: Výstava sa konala v dňoch 30. 5. 2018 – 19. 6. 2018 v atraktívnych priestoroch foyer Múzea SNP. Pred vernisážou odznela v kinosále múzea prednáška architekta Petra Moravčíka na tému zdravého a udržateľného vnútorného prostredia, ktorá bola prezentovaná aj na medzinárodnej konferencii o udržateľnej architektúre v Bratislave a priniesla zaujímavé impulzy a pohľady na to, ako vytvárať vnútorné prostredie s pridanou hodnotou.

2019: 4. 6. 2019 - Popoludnie venované architektúre a vernisáž výstavy CE ZA AR 2018: Reinštalovaná výstava XVII. ročníka CE ZA AR sa predstavila vo foyer historickej Radnice mesta Banská Bystrica na Námestí SNP v dňoch 4. 6. 2019 – 13. 6. 2019. Výstava bola spropagovaná aj vo viacerých miestnych a regionálnych médiách a aj vďaka exponovanej polohe výstavných priestorov v centre mesta sa tešila vysokej návštevnosti. V rámci PVA sa pred otvorením výstavy uskutočnil v priestoroch bývalého klubu architektov seminár „JA SOM AUTOR… Ochrana duševného vlastníctva v architektonickej praxi“ - prednášal expert na autorské právo Rudolf Leška. Na podujatí zaradenom do PVA sa zúčastnilo 28 AA (z celkového počtu 33 účastníkov). Formou modelových prípadov a konkrétnych príkladov z praxe mohli absolventi seminára získať cenné poznatky o problematike autorských práv k architektonickému dielu, právneho postavenia autora architekta v autorsko-právnych sporoch, o licenčných zmluvách na použitie diela a ďalších praktických aspektoch ochrany autorstva.

Nelichotivá ekonomická situácia (nielen) nášho regiónu sa, žiaľ, prejavuje aj značnou apatiou členskej základne. Napriek tomu si myslím, že je a zostáva úlohou komory neredukovať svoje aktivity „v teréne“, skôr naopak. Aj v ďalšom období uvítame osobné stretnutia so zástupcami vedenia a úradu SKA, rovnako ako kvalitne pripravenú propagáciu architektúry pod gesciou komory a vzdelávanie architektov aj priamo v jednotlivých regiónoch. Región Banskej Bystrice má potenciál byť oblasťou zaujímavého architektonického diania; máme tu stále pomerne aktívnu generáciu architektov, v ktorej podľa môjho názoru prevláda duch kolegiality, spolupatričnosti a záujmu o veci verejné. Už viac ako 10 rokov u nás funguje aj systém skupinovej e-mailovej komunikácie, spájajúci praktizujúcich architektov aj so staršou generáciou kolegov. V „akútnych“

101

2020: 11. 6. 2020 - Popoludnie venované architektúre a vernisáž výstavy CE ZA AR 2019: Výstava bola uvedená v dňoch 11. 6. 2020  – 9. 7. 2020 v moderných priestoroch Centra architektúry L. E. Hudeca (C.A.L.E.H.). Pred jej otvorením sa pre členov SKA uskutočnil informačno-diskusný formát venovaný aktuálnym témam architektonickej tvorby a povolania architekta v súvislosti (ale nielen) s pandémiou na Slovensku. O trendoch a výzvach našej profesie v SR, ale aj o lokálnych špecifikách v banskobystrickom regióne diskutovali: Imrich Pleidel (podpredseda SKA), Roman Turčan (regionálny zástupca SKA) a Štefan Moravčík (Archinfo). 24. 9. 2020 - Výjazdové zasadnutie vedenia SKA a pracovné stretnutie so zástupcami vedenia mesta BB: Zástupcovia užšieho vedenia komory v zložení predseda SKA Iľja Skoček, 1. podpre­ dseda SKA Kornel Kobák a zástupkyňa riaditeľky úradu SKA Oľga Miháliková sa aj s ohľadom na pandemickú situ­áciu rozhodli spolu s návštevou všetkých svojich regionálnych zastúpení iniciovať aj stretnutia s predstaviteľmi samospráv. V Banskej Bystrici sa stretnutie so zástupcami vedenia mesta a ÚHA uskutočnilo 24. 9. 2020. Obsahom diskusie boli aktuálne otázky a situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a tiež podpora a prínos architektonických súťaží pre verejný sektor. Som presvedčený, že návštevy takéhoto druhu prispievajú k zvýšeniu vzájomnej informovanosti a rozvinutiu nových možností spolupráce architektov a ich stavovskej organizácie so samosprávami. Po skončení rokovania bola v priestoroch C.A.L.E.H. na Skuteckého ulici zorganizovaná diskusia uvedených zástupcov SKA s členskou základňou. Škoda, že sa jej i napriek včasnej propagácii zúčastnilo pomerne málo kolegov.

prípadoch sa viacerí dokážu aj touto formou zorganizovať, či zaujať stanovisko, pretože väčšina z nás chápe, že atomizácia a izolovanosť nás, ako stav, veľmi oslabujú. Všetci vieme, že pandemická situácia sa svojimi negatívnymi dôsledkami už prejavuje aj v našom sektore a tieto dopady sú tak ekonomického, ako aj spoločenského charakteru. I tak sa však odvážim povedať, že stav nášho stavu máme vo vlastných rukách. Je a bude taký, aký si ho spo­ločne vybudujeme. K tomu, aby sa vyvíjal tým správnym smerom, nám všetkým držím palce.

Ing. arch. Roman Turčan


Reflexia z regiónu za obdobie 2019 — 2020

Akad. arch. Dušan Voštenák regionálny zástupca SKA pre Žilinský kraj

Žilinský kraj

BLOK 4

Text 15


Výstava Mesiac architektúry v PGU Žilina 2019

Výstava Mesiac architektúry v PGU Žilina 2020

Obsahom deviateho ročníka výstavy Mesiac architektúry bola prezentácia prihlásených a ocenených architektonických diel v súťaži SKA - CE ZA AR 2018, ako aj prihlásených a ocenených diel v súťaži SAS - Cena Dušana Jurkoviča 2018. Súčasťou prezentácie SAS bola aj výstava laureáta Ceny Emila Belluša 2018 architekta Petra Brtku. K 150. výročiu narodenia Dušana Samuela Jurkoviča sme pripravili výstavu „Nové poznatky a pohľady“ v koncepcii Petra Žalmana a Vladimíra Haina. V rámci predstavovania tvorby domácich architektov sme upriamili pozornosť na ateliér Martina Paveleka a Romana Trizuliaka. Nakoniec nás milo prekvapil kolega architekt Ladislav Rožánek výstavou karikatúr svojich kolegov zo Stavoprojektu.

Vo februári sme pripravili už desiaty ročník projektu výstav architektonických diel, kde tradične predstavujeme všetky prihlásené a ocenené diela v súťaži SKA - CE ZA AR 2019, a prihlásené a ocenené diela v súťaži SAS Cena Dušana Jurkoviča 2019. Prezídium SAS tiež udelilo Cenu Emila Belluša 2019, ktorou sa za celoživotné dielo rozhodla oceniť historičku architektúry PhDr. Kláru Kubičkovú, PhD., zároveň sme predstavili jej odborný profil. Cenu prof. Martina Kusého 2019 dostali PhDr. Peter Mikloš a občianske združenie Čierne diery. Pokračovali sme aj v cykle výstav z tvorby regionálnych architektov – tentoraz sme predstavili diela Ing. arch. Ľubice Brunovej-Koreňovej a hosťa z Ostravy Ing. arch. Václava Filandra.

Výstavu 11. ročníka podujatia Mesiac architektúry v PGU Žilina pripravujeme v posunutom termíne od 18. 3. 2021 do 18. 4. 2021.

V lete 2020 sme zorganizovali stretnutie predstavenstva SKA s architektmi žilinského regiónu na terase kaviarne Emócia.

103

Akad. arch. Dušan Voštenák


BLOK 5


105

Súťaže návrhov


Rozhovor č.3

BLOK 5

Text 16

Ing. arch. Rudolf Žákovský predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie pri predstavenstve SKA Rozhovor viedol Martin Zaiček

106


Začnime dobrou správou: máme za sebou súťažný rok 2020, ktorý je vôbec najlepším rokom histórie našej inštitúcie a overovania súťaží, kedy sme mali vyhlásených 21 súťaží, čo je veľmi pekné číslo. Cítiť za tým výsledok práce výboru za posledné volebné obdobia? RŽ Áno, aj. Je to predovšetkým výsledok toho, že generácia tridsiatnikov sa ujala prípravy a vedenia súťaží, mám na mysli teraz samozrejme predovšetkým architektov, ale nielen ich. Rastúci počet súťaží je spôsobený aj tým, že sa stále viac - na základe predsa len dobrých prezentácií a dobrých výsledkov súťaží – darí presvedčiť aj vyhlasovateľov, že to nie je „úplne zbytočná“ a „len zaťažujúca“ cesta k dobrému architektonickému dielu. Prakticky všetky súťaže, ktoré SKA overuje, spadajú do kategórie upravovaných zákonom o verejnom obstarávaní (ZVO). Väčšina partnerov pre SKA sú v tomto smere miestne samosprávy, ktoré vyhlasujú súťaže. Čo sa vlastne v tejto oblasti zmenilo za posledné roky? RŽ Pred pár rokmi sme nastavili zmenu stratégie v tom, že nebudeme poukazovať na všetky možné prešľapy a riešiť všetky podnety takzvaných súťaží alebo verených obstarávaní, kde sa rozhodovalo o najnižšej cene zákazky, prípadne niekto mal navyše drzosť požadovať k tomu zadarmo aj predloženie architektonického návrhu. Skúsili sme využiť to, čo sa vlastne dialo vždy vo verejnom obstarávaní, ešte pred tým, ako sa to v oblasti architektonických súťaží čiastočne profesionalizovalo, že si súťažné podmienky jednotliví komunálni vyhlasovatelia vzájomne kopírujú. V overovaní a propagácii sme odporúčali práve tie prípady súťažných podmienok, ktoré mali pozitívnu spätnú väzbu. Išli sme teda cestou pozitívnych príkladov a budovania povedomia o potrebe kvalitných návrhov. Inými slovami, šíriť dobrú prax súťaží. Čo pre zlepšenie súťaží urobila SKA v uplynulom volebnom období? RŽ Začalo sa to, myslím, už pred piatimi rokmi, kedy si SKA uvedomila potrebu stručnej publikácie, príručky, určenej pre potenciálnych vyhlasovateľov súťaží. Peter Lényi so spolupracovníkmi po konzultáciách s členmi

107

výboru pre súťaže vypracoval Manuál súťaží, ktorý bol veľmi prístupnou formou schopný osloviť práve verejných obstarávateľov a vyhlasovateľov súťaží návrhov. Stručne a otvorene hovorí o tom, ako vlastne vyzerá proces prípravy a priebehu súťaže, v čom sú jej benefity, ale aj aké sú nákladové položky. S rozšírením aj iných postupov vo verejnom obstarávaní napríklad malých súťaží, ponúk s návrhom pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou alebo súťažného dialógu s vybranými špičkovými architektmi – bolo potrebné manuál novelizovať, čo sa na konci minulého roku sfinalizovalo v podobe primárne elektronickej publikácie, s možnosťou priebežnej aktualizácie. Druhá vec je, že sa nám podarilo, aj vďaka rozšíreniu počtu členov výboru, zvládať agendu overovania súťažných podmienok, pod ktorou si treba predstaviť najmä veľký tlak na vyhlasovateľov, aby svoje pôvodné podmienky a predstavy častokrát zásadne zmenili, a tak dospeli k oveľa kvalitnejším výsledkom. Sú aj nejaké iné publikácie, ktorými komunikuje SKA s potencionálnymi vyhlasovateľmi? RŽ Okrem prehľadu súťaží, ktorý pravidelne pripravujeme, si nemyslím, že potrebujeme šíriť viac tlačovín. Asi by nebolo dobré, aby predsa len „kamenná“ inštitúcia, akou komora je, oživovala to, čo prirodzene zaniklo - mám na mysli Informácie SKA, ktoré vlastne splynuli s ARCHinfo, ako v podstate súkromnou iniciatívou Štefana Moravčíka a jeho tímu, v ktorom informuje o súťažiach bohatšie a so širším záberom, ako je schopná komora s jej personálnym vybavením na svojej stránke. Čo neznamená, že na webe SKA sa nevenuje patričná pozornosť pripravovaným a overeným súťažiam; po vzájomnej dohode bývajú štandardne prelinkované na weby súťaží, vyhlasovateľov, napr. MIB-u, a na spomenutý portál ARCHinfo. Predsa len, tie spomínané publikácie sú zasielané priamo na adresy prednostov a mestských úradov, dokopy viac ako 300 adries na Slovensku. Nie je to dobrá forma propagácie vyššie spomínanej „dobrej praxe“? RŽ Je to forma tradičnejšia, ktorá môže otvoriť dvere. Bohužiaľ si treba priznať, že všetky tie stretnutia, ktoré sme mali so ZMOS-om pred niekoľkými rokmi, neviedli k tomu, aby sme vytvorili nejakú spoločnú platformu, na ktorej

Ing. arch. Rudolf Žákovský


by sme sa pravidelne vedeli stretávať, vzájomne sa informovať a takto vlastne propagovať architektonické súťaže. Medzičasom vznikla aj Únia miest Slovenska, jej prezident primátor mesta Trenčín Richard Rybníček dostal v roku 2020 počas 19. ročníka CE ZA AR ocenenie Patrón architektúry za vyhlasovanie súťaží. Nie je práve ÚMS perspektívnejšou platformou pre šírenie osvety súťaží, ktorá sa nie celkom uchytila v prostredí ZMOS? RŽ Najdôležitejšie je, že sa nám podarilo rozšíriť diapazón možností, ktoré pribudli k doterajším, do istej miery reprezenta­ tívnym publikáciám (čiže k tomu klasickému paperbackovému zošitu súťaží, ktorý zostane niekde v kancelári prednostu, primátora alebo starostu). Sú tu aj neformálne stretnutia, fakt, že si CE ZA AR vybudoval svoje renomé a svoju značku, ktorú nám, pokiaľ viem, závidia aj v Prahe, a že vieme práve cez ocenenie Patróna opäť upozorňovať na dobré príklady, dobrú prax; toto všetko nám určite otvára mnohé dvere. Nie som si istý, nielen či sme na oboch stranách pripravení, ale aj či by nakoniec nebolo kontraproduktívne vytvárať nejaké trvalejšie platformy, nejaké grémiá, či už to bude Únia, ZMOS alebo iná organizácia, čo môže ešte vzniknúť. Jednoducho život nás vždy predbehne a častokrát sme úspešní, len ak vieme pružne zareagovať na zmeny, ktoré sa v tejto oblasti dejú. Vráťme sa k samotným súťažiam návrhov. Ako sme spomínali, väčšina vyhlasovateľov sú mestá a miestne samosprávy, vrátane vidieckych obcí. Keď si to zhrnieme: 21 súťaží za posledný rok, 14 súťaží v roku 2019, rok predtým 11 súťaží (čo bol volebný rok); to už je niekoľko desiatok súťaží, ktoré prinášajú zaujímavé zadania. S čím sa najviac stretávame tematicky v rámci súťaží? RŽ Potešujúce je, že začína dominovať verejný priestor. Že máme príklady vyhlasovateľov - okrem Trenčína spomeňme Trnavu, Žilinu - pre ktorých sa súťaž návrhov stáva stálym nástrojom, ktorý pravidelne používajú, že to nie je len jedna lastovička. Skvelým ťahúňom rozvoja súťaženia je Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý je aj prvolezcom v iných postupoch.

BLOK 5

Text 16

Myslím si, že je tiež veľmi podstatné, že samotná naša architektonická obec je schopná aj na lokálnej úrovni, teda nie len z pozície komory architektov, tlačiť práve na svojich volených komunálnych poslancov a predstaviteľov obcí, aby tento nástroj využívali vo väčšej miere, ako to bolo ešte pred rokom. Odráža sa nárast súťaží v tom, že samosprávy začínajú chápať, že sa jedná o lepší nástroj, než obstarávanie o najnižšiu cenu? RŽ

Určite, inak by to predsa nerobili. Narážam, na to, či tento vzostup súťaží nesúvisí skôr s riešením investičného dlhu, teda potrebou investovať do rozsiahlejších prestavieb alebo výstavby nových škôl, zdravotníckych zariadení, nakoľko väčšina z nich, postavená v 60. - 80. rokoch minulého storočia, technicky aj typologicky dosluhuje.

RŽ Naopak, práveže sme svedkami, že to tak, žiaľ, nefunguje. Vezmime si oblasť zdravotníctva, kde máme nadlho jeden jediný žiarivý príklad, za ktorý sme udelili Patróna, a to bola martinská Univerzitná nemocnica. V prípade Rázsoch sa nepodarilo presvedčiť už niekoľko garnitúr ministerských úradníkov alebo vedenia ministerstva o tom, že by práve súťaž návrhov, či skôr ešte vhodnejší súťažný dialóg, boli najlepšou formou ako začať s riešením investície. Napríklad Bratislavský samosprávny kraj, neviem, či vôbec nejakú súťaž návrhov vypísal v oblasti stredných škôl, ktorých je prevádzkovateľom. Je to naozaj viac odvaha tých jednotlivých starostov, primátorov, že nejaké investičné úlohy riešili na začiatku architektonickou súťažou, ako nejaký jasne definovaný program dlhodobejšieho saturovania investícií a architektonických služieb. S výnimkou mesta Bratislavy. Ale príklady tiahnu, takže som skôr optimistom, že sa s takýmto systémovým prístupom budeme stretávať čoraz častejšie. Prejdime k ďalšej téme, ktorá úzko súvisí s verejnými investíciami a to k „Plánu obnovy“. Z európskeho rozpočtu bude veľa prostriedkov prúdiť cez novo zriadené Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Tieto prostriedky majú byť ťažiskovo určené na rozvoj environmentálne zod-

108


povedných investícií - stavebných opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny. Ako máme súťaže návrhov pre túto oblasť pripravené? Budú sa prispôsobovať súťaže návrhov týmto požiadavkám? RŽ Nemyslím si, že by bolo potrebné výrazne prispôsobovať alebo hľadať nejaké špeciálne formy. Som za to, aby klasická súťaž návrhov, ktorá vlastne okysličuje aj spätne našu architektonickú scénu a profesiu, bola naďalej akýmsi zlatým štandardom; ako v podstate najotvorenejšia forma pre hľadanie dobrého návrhu. Treba ju dopĺňať - čo sa deje – o spomínané malé súťaže alebo ponuky s návrhom pre zákazky s nízkou hodnotou, pre tie náročnejšie zadania zas voliť súťažný dialóg. Zatiaľ sme nemali inovatívne partnerstvo, možnože si raz vyskúšame aj to. Treba povedať, že tie nové formy vznikajú za pochodu a trošku mám aj obavu, že na úspech súťaží v prípade takýchto veľkých eurofondových programov, je potrebné vzájomné porozumenie a spolupráca viacerých odborníkov, aby sme vedeli spolu s verejnými obstarávateľmi „vykreovať“ nejaké dlhodobé a systémové riešenie. Ostaňme pri environmentálnej otázke. V českom ekvivalente k nášmu zákonu o verejnom obsta­ rávaní pribudol od 1. januára 2021 nástroj, podľa ktorého budú projekty posudzované kvalitatívne aj vzhľadom na klimatické dopady. Pokiaľ viem, u nás sa nič podobné nechystá, na druhej strane máme súťažný poriadok, prepracovaný mechanizmus hodnotenia súťažných návrhov. Nie je priestor na to, aby sa práve v tejto oblasti išlo príkladom aj nad rámec toho, čo vyžaduje ZVO? Ako stavovská organizácia môžeme sami iniciovať zodpovedné návrhové riešenia v environmentálnej otázke. RŽ Už súčasné znenie zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2016 kladie dôraz na environmentálne kritériá pri hodnotení ponúk vo verejnom obstarávaní, súťaže návrhov nevynímajúc. K manažmentu kvality ako spôsobu preukazovania odbornej spôsobilosti uchádzača pribudol tzv. systém environmentálneho manažérstva ako súčasti celoeurópskej schémy certifikácie. ÚVO v tejto súvislosti vydal aj metodiku tzv. zeleného verejného obstaráva-

109

nia. Zákonný rámec na to, aby bol v hodnotení návrhov kladený väčší dôraz na ich ekologické aspekty, teda máme. Nemyslím si, že by súťažný poriadok mal nejako zdôrazniť environmentálne kritérium hodnotenia návrhov – nakoniec, explicitne nehovorí ani o urbanistických, architektonických či iných kritériách. Implicitne vyplývajú zo špecifického zadania, predmetu a obsahu zákazky. Existuje teda priestor pre rozvoj diskusie na pôde SKA, aby sa táto téma začala cez súťaže viac presadzovať? RŽ Neviem, či je to úplne len naša oblasť, teda architektonicko-urbanistické služby a služby krajinného architekta. V ideálnom prípade by malo ísť o viacero disciplín, podieľajúcich sa už na príprave požiadaviek na návrh a jeho hodnotenie: zostavenie poroty, expertov, zabezpečenie podkladov… To sa v menšej či väčšej miere pri príprave súťaží aj deje. Otázka je, do akej podrobnosti má v podstate koncepčný návrh, akým je súťažný elaborát, zachádzať. Architekti už majú niekoľkoročné skúsenosti s ekologickými zložkami svojich služieb – od procesov EIA, cez požiadavky napríklad na vodozádržné opatrenia, uhlíkovú stopu stavebných materiálov, certifikácie LEED a BREEAM, až po stratégiu trvalo udržateľnej architektúry. To všetko s nespochybniteľnými pozitívami, ale aj formálnymi, byrokratickými a technokratickými prístupmi, či lobingom výrobcov. Významnú osvetu a podporu poskytuje SKA nielen svojim členom v rámci systému Profesijného vzdelávania architektov, v minulosti Sústavného vzdelávania. Rozprávali sme o rôznych formátoch súťaží. Možno by bolo vhodné upozorniť na to, čo sa zmenilo za posledné 2 roky: že sme začali testovať nové formáty súťaží. Vieme si o tom povedať niečo viac? RŽ Predovšetkým to začal testovať MIB - to treba povedať jednoznačne - a keďže sú tam naši autorizovaní architekti a krajinní architekti, a aj členovia súťažného výboru, tak tá spolupráca je samozrejme veľmi úzka, ale tá iniciatíva vzišla od nich už ako súčasť Vallovho rozsiahleho programu pred voľbami primátora. Naopak pred nami stojí úloha upraviť do konkrétnejšej podoby súťažný poriadok, aby vedel reagovať aj na tieto iné formy:

Ing. arch. Rudolf Žákovský


neanonymné hodnotenie a predkladanie návrhov, súťažný dialóg, formy, kde sa na základe nejakých referencií zužuje počet účastníkov. Diskusia sa vedie o tom, ako má potom vyzerať zostavenie cien, či to má byť formou režijných nákladov a kedy ponechať ceny a odmeny. To všetko sú otázky, na ktoré si my architekti musíme nejako odpovedať. A uvedomiť si už na začiatku, že pravdepodobne nedospejeme ku konsenzu, ale môžeme dospieť k niečomu, čo by mohlo byť len nejakým voľným a súčasne pevným regulačným rámcom pre súťaže. Aby sme sa aj v prípade, že organizátorom súťaže nebude povedzme MIB, ale bude to mestský úrad v meste N, aby sme sa nedočkali - čo sa žiaľ často stáva - nejakej entropie týchto dobrých príkladov, kde sa častokrát opäť začína objavovať zdanlivo prekonané uvažovanie o tom, ako by sa to dalo inak, na úkor kvality. Rastúci záujem o súťaže zo strany samospráv každopádne ukazuje, že im vyhovujú tieto nové formáty a vykročenie mimo hraníc tej jedno­ kolovej projektovej súťaže. Vidíte v tomto smere nejaké vízie, ktoré treba ešte pokryť? Alebo naopak nejakú hranicu, za ktorou by sme už vo variabilite zašli priďaleko a mohli by sme nad procesom súťaží stratiť kontrolu? RŽ Nestratíme kontrolu nad overovanými súťažami, nech už majú formu akúkoľvek, pokiaľ tieto formy vopred nevylúčime. To, že sa nám zvýšil počet overovaných súťaží, je aj vďaka tlaku našich členov na to, že sa chcú zúčastňovať len overených súťaží, že dokonca aj súkromní vyhlasovatelia nás žiadajú o overovanie súťaží, pretože je to stále známka istej kvality, čo je veľmi pozitívne. Predpokladám, že tento proces bude prebiehať aj v tých iných formách. My na ne musíme po viacerých konkrétnych skúsenostiach reagovať vo všeobecnej rovine v novele súťažného poriadku, čo bude úloha pre najbližšie mesiace a pravdepodobne ešte aj pre ďalšie volebné obdobie. Naviac, budeme musieť stíhať zapracovať chystané zmeny v stavebnej legislatíve a verejnom obstarávaní, kde avizovaná revolúcia môže mnohé nastavenia fatálne narušiť. Čo sa deje momentálne v prostredí verejného obstarávania? Mediálne sa komunikujú viaceré chystané zmeny v zákonoch.

BLOK 5

Text 16

RŽ Zatiaľ čo v uplynulých rokoch sme si ako komora vybudovali v podstate veľmi dobrý vzťah s ÚVO, ktorý nás ku každej novele zákona alebo príprave novelizácie vyhlášky k súťaži návrhov v oblasti architektúry a územného plánovania prizýval k pripomienkovaniu týchto legislatívnych procesov, hoci obligatórne nemusel, tak v súčasnosti pripravovaná veľká revolúcia od podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie, Štefana Holého, nás do istej miery napĺňa obavou, že sa táto oblasť dereguluje natoľko, že opäť budú môcť byť veľmi nerušene rozdávané zákazky v oblasti architektúry klientelistickým a korupčným spôsobom. To, že sme si preregulovali zákon o verejnom obstarávaní - v strachu, aby sme vedeli postihnúť každé možné nekalé úmysly je jedna vec. Ale druhá vec je, či má byť liečbou nejaká takáto šoková terapia. V našej oblasti máme predsa skúsenosť, ako zanikli posty hlavných architektov, ako zanikli útvary hlavných architektov, ako zanikla zmysluplná a reakcie schopná urbanistická regulácia a aké jazvy to prinieslo na tvárach našich miest a obcí. Takže SKA určite sleduje tieto pohyby a vždy sa bude zúčastňovať na pripomienkovaní dobrých, ale aj menej dobrých pokusov, ak už nám nebude umožnená priama spolupráca na pripravovaných zmenách. V takýchto prípadoch asi dvakrát platí, že dobrá prax môže prípadne zachrániť aj nejaké deregulácie, ktoré by mohli ohroziť súťaže, s tým, že bude nevyhnutné ich vyhlasovať skôr z vôle ľudu a stavu architektov, než z vôle vyhlasovateľa samotného. Každopádne, keď zostaneme pri tej téme dobrej praxe, slúži na to aj web SKA. Máme v tejto oblasti nejaké chystané zmeny, ktoré môžu pozitívne prispieť k ďalšiemu vývoju? RŽ Pokiaľ viem, tak máme, a dúfam, že Maťo Grébert o tom povie viac. Ten náš web bol priam odstrašujúci, bol to web z minulého tisícročia. Ale aby sme nezostali len pri webe, keď sme hovorili o nových procesných formách súťaženia, nemôžeme nespomenúť, že tu máme aj nové komunikačné formy. Jedným z takých zásadných prelomov, ktorý prišiel z EK, je používanie elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní. To ešte umocnila súčasná pandemická situácia, keď to, čo som si, úprimne, ani ja pred rokom nevedel predstaviť - že vieme cez online médiá alebo cez digitálne médiá hodnotiť súťažné návrhy alebo sa to veľmi rých-

110


lo učíme - bude mať stále väčšiu váhu. Týmto spôsobom sa menia pravidlá hry, respektíve je to celé fluidné a budeme si musieť povedať aj my, čo je ešte možné a čo už môže byť za hranicou. Postoj komory pri overovaní je často zámerne konzervatívnejší, pretože na rozdiel od tých najlepších úmyslov vyhlasovateľov, organizátorov súťaží, my sa vždy musíme na to pozerať aj tak, či sme práve neoverili niečo precedentné, čo by nemuselo byť za každých okolností dobrým príkladom. Končí nám volebný cyklus SKA, 20. volené predstavenstvo, po voľbách v júni 2021 sa bude nanovo zostavovať aj nový súťažný výbor. Vieme pomenovať úlohy, ktoré bude musieť výbor v novom zložení riešiť?

iným, externým, dobre fungujúcim systémom, tak zostaneme len pri ostrovoch pozitívnej deviácie. Lebo aj 23 súťaží je len ostrovček v mori všetkých zadávaných architektonických zákaziek. Zostali vo výbore pre súťaže nevykonané úlohy? RŽ Takou nezvládnutou úlohou, resp. možno aj ťažko nastaviteľnou úlohou, je sledovanie toho, čo sa vlastne s víťazným návrhom a s víťazom udeje po súťaži. Máme častokrát nejaké spätné informácie o tom, že to rokovacie konanie nevyústi vlastne v zadanie zákazky, čo teda, napriek dobrej praxi súťaží, nehovorí o dobrej praxi toho finálneho zadávania zákaziek. Ako odsledovať toto - to je veľká úloha pre najbližšie obdobie.

RŽ Určite je to aktualizácia súťažného poriadku, kde po 4 rokoch od poslednej väčšej novelizácie, čo nie je veľa, budeme vlastne chytať život za chvost. Predstava o nejakých vzorových súťažných podmienkach sa po viacerých nevydarených pokusoch dostala do podoby, že MIB poskytne v podstate ako príkladné - teda nie vzorové, nie garantované - súťažné podmienky aj iným vyhlasovateľom súťaží; čo si myslím, že je v spolupráci s MIB veľmi reálne. V tej najbáječnejšej predstave by to mohlo byť v podobe nejakého online formuláru, ktorý by organizátor súťaže vyplnil, kde by potom všetko procesovanie bolo oveľa jednoduchšie a priamejšie, riešili by sa jasne zadané úlohy a nebolo by treba nikoho presviedčať o tom, že biele by malo zostať bielym. Veľmi radi sme sa porovnávali s počtom súťaží s ČR, kde minulý rok uskutočnili 51 súťaží. Koľko si myslíš, že je dosiahnuteľný počet súťaží pre našu krajinu, aby sme mohli byť spokojní a vďaka ich výsledkom prinášali kvalitnú architektúru? RŽ No… optimálny počet je skoro neobmedzený, lebo ešte aj tá Praha v porovnaní s Viedňou je na tom veľmi zle. Ale treba povedať, že tam už siahame na limity kultúrnej politiky, a architektonickej politiky ako jej súčasti, v širšom slova zmysle. Limity prípravy investícií, kde nám napríklad na obecných úradoch zmizli celé generácie ľudí, ktorí boli schopní odborne pripravovať investíciu, sledovať územno-plánovaciu dokumentáciu a podklady pripravovať sami. Pokiaľ sa toto nezmení alebo nenahradí

111

Ing. arch. Rudolf Žákovský


Veľká architektúra začína ťahom ceruzky.

Nový tmavý odtieň fasádnych obkladov EQUITONE [tectiva] Textúra: Jemne brúsené ryhy Vzhľad: Suchý, živý, dynamický

Objavte viac na equitone.com


113

Súťaže návrhov


BYTOVÝ SÚBOR PARKOVÁ V BRATISLAVE

1. miesto: odmena 10 000 € SUPERATELIER s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Kristína Machajová, Ing. arch. Patrik Bartas

V: DV:

Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava 13. 10. 2020

H:

11. 12. 2020 Počet hodnotených návrhov: 56

2. miesto: odmena 6 000 € The Büro s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. arch. Iva Mrázková, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. Jan Vrbka

3. miesto: odmena 4 000 € MRCK GROUP s.r.o. – Grau Architects, autori návrhu: Ing. arch. Andrej Oláh, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Jana Filípková

NOVÝ BULVÁR ŽILINA

1. miesto: odmena 8 000 € SLLA s.r.o. , autori návrhu: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. Ján Augustín, Ing. arch. Miriam Lišková

V: DV:

mesto Žilina 24. 9. 2020

H:

02. 02. 2021 Počet hodnotených návrhov: 4

2. miesto: odmena 4 500 € PLURAL s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák, Arch. Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský

3. miesto: odmena 4 000 € PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Imrich Pleidel, Mgr. art. Ondrej Pleidel, Ing. Eugen Guldan, PhD.

IDEA PRE MAGNU

1. miesto: odmena 5 000 € autori návrhu: Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová, Ing. arch. Karol Volf

BLOK 5

Text 17

V: DV:

Magna Energia s.r.o. 15. 1. 2021

H:

18. 03. 2021 Počet hodnotených návrhov: 42

2. miesto: odmena 3 500 € autor návrhu: Ing. arch. Jakub Vašek

3. miesto: odmena 2 500 € autor návrhu: Ing. arch. Matúš Podskalický

114


VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA JESENSKÉHO 4 V KOŠICIACH

1. miesto: odmena 10 000 € OON Design s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Ladislav Balogh

V: DV:

Magistrát mesta Košice a ÚHA Košice 23. 11. 2020

H:

02. 03. 2021 Počet hodnotených návrhov: 38

2. miesto: odmena 6 000 € SUPERATELIER s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Andrea Javorková, Ing. arch. Elena Šoltésová

3. miesto: odmena 4 000 € Kilo Honč s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Matej Honč, Mgr. art. Richard Kilo, Mg. A. Barbora Antošová

NÁMESTIE SNP A KAMENNÉ NÁMESTIE, BRATISLAVA

1. miesto: odmena 20 000 € Atelier Loidl Landscape Architects, spolupráca: BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)

V: DV:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, Generálny investor Bratislavy 04. 12. 2019

H:

17. 12. 2020 Počet hodnotených návrhov: 1.kolo: 23, 2.kolo: 4

2. miesto: odmena 20 000 € REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (Nemecko)

3. miesto: odmena 20 000 € Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT 4.miesto odmena 20 000 € Sadar + Vuga d.o.o. (Slovinsko)

115

2021


REVITALIZÁCIA LOKALITY SNEŽIENKA

1. miesto: odmena 3 000 € autori návrhu: Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský

V: DV:

mestská časť Bratislava – Nové Mesto 15. 10. 2019

H:

24. 01. 2020 Počet hodnotených návrhov: 13

2. miesto: odmena 2 000 € autori návrhu: Ing. arch. Zuzana Benková, Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Tomáš Lučkanič

3. miesto: odmena 1 000 € autori návrhu: Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch. František Dorko, Bc. Zuzana Kopiláková, Ing. arch. Pavol Vodkerti, Ing. arch. Marek Kľučár

BYTOVÝ SÚBOR TERCHOVSKÁ

1. miesto: odmena 16 000 € autori návrhu: Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. Iva Mrázková, David Erik Bernátek

V: DV:

Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny investor Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 17. 1. 2019

H:

04.– 05. 02. 2020 Počet hodnotených návrhov: 76

2. miesto: odmena 10 000 € autori návrhu: Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Kristína Machajová

3. miesto: odmena 6 500 € autori: Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Jana Filípková

ROZŠÍRENIE KAPACÍT ZÁKLADNEJ ŠKOLY LOZORNO V: Obec Lozorno DV: 3.12.2019 H: 26.03.2020 Počet hodnotených návrhov: 1.kolo: 20, 2.kolo: 4

1. miesto: odmena 1 700 € SUPERATELIER, autori návrhu: Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Kristína Machajová, Ing. arch. Katarína Siváková

BLOK 5

Text 17

2. miesto: odmena 1 700 € MAPA architekti, autori návrhu: Ing. arch. Patrícia Botková, Mgr. art. Marián Stanislav, Richard Múdry, Karolína Horvátová, Ing. Michal Marcinov, Ing. arch. Matúš Antolík

3. miesto: odmena 1 700 € MENO! Architekti, autori návrhu: Ing. arch. Štefan Rafanides, Ing. Juraj Veselý 1. odmena: odmena 1 700 € SLLA Architects, autori návrhu: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch. Miriam Lišková

116


PREDĹŽENIE PROMENÁDY NA ŽELEZNEJ STUDNIČKE V BRATISLAVE

1. miesto: odmena 3 000 € What Architects + 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.,

V: DV:

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) 27. 11. 2019

H:

24. 01. 2020 Počet hodnotených návrhov: 1. kolo: 13, 2. kolo: 3

2. miesto: odmena 2 000 € autori návrhu: Ing. arch. Ondrej Kurek, Ing. arch. Tomáš Krištek DOXA architekti, autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Boroš, Ing. arch. Gabriel Boženík, Ing. arch. Maroš Mitro

3. miesto: odmena 1 000 € NEWGARDENDESIGN, s.r.o. + plusminusarchitects, s.r.o., Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing.arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Filip Kandravý

ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÝ NÁVRH EXPOZÍCIE KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU

1. miesto: odmena 3 500 € autori návrhu: Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Bc. Adam Mravík, Bc. Viktor Mikovčák

V: DV:

Podtatranské múzeum v Poprade 17. 01. 2020

H:

27. 05. 2020 Počet hodnotených návrhov: 8

2. miesto: odmena 2 000 € autori návrhu: Ing. arch. Klaudia Chodelková, Peter Moravčík

3. miesto: odmena 1 500 € autori návrhu: Mgr. art. Matúš Bišťan, Mgr. art. Šimon Chovan

OBNOVA NÁMESTIA SV. MICHALA V HLOHOVCI V: Mesto Hlohovec DV: 11.6.2020 H: 8.12.2020 Počet hodnotených návrhov: 1.kolo: 10, 2.kolo: 3

1. miesto: odmena 10 000 € RUDOHRADSKÝ, autori návrhu: Ing. arch. Martina Barborjaková, Ing. arch. Natália Černeyová, Ing. arch. Adam Kubričan, Ing. arch. Marek Rudohradský, Ing. arch. Dominika Švikruhová, Bc. Lukáš Vachuna

117

2. miesto ex aequo: odmena 2. miesto ex aequo: odmena 7 000 € 7 000 € zerozero, autori návrhu: Ing. arch. ROAR + TVAR architekti, Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, LAARCH, A-Design, autori návrhu: Ing. arch. Juraj Červený, Daniela Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Sabová, Martina Hončárová, Michal Romanec, Ing. arch. Tomáš Kristina Roman, Pavel Bakajsa Pohanič, Ing. arch. Michal Buranovský, Bc. Bohdan Hollý, Ing. arch. Igor Pohanič, Ing. Magdaléna Pastvová (krajinná architektúra)

2020


REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA

1. miesto: odmena 4 000 € autori návrhu: Kuklica Smerek architekti – Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský spoluautorka: Ing. arch. Katarína Siváková

V: DV:

Obec Valaská 31. 3. 2020

H:

08. 07. 2020 Počet hodnotených návrhov: 12

2. miesto: odmena 3 500 € autori návrhu: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD., Ing. Filip Bránický, Ing. Martin Poliak, Ing. Michal Kázik

3. miesto: odmena 1 500 € autori návrhu: Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Katarína Bergerová

PRÍRODE BLÍZKA INFRAŠTRUKTÚRA V KRAJINE STREDNÉHO POHRONIA

1. miesto: odmena 2 500 € autori návrhu: Ing. arch. Peter Mizia, Ing. arch. Silvia Miziová, Ing. arch. Tomáš Šiška

V: DV:

OOCR Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK 11. 05. 2020

H:

14. 07. 2020 Počet hodnotených návrhov: 12

2. miesto: odmena 1 500 € autori návrhu: Ing. arch. Peter Seidl, Ing. arch. Dominik Seidl, Ing. arch. Eva Seidlová, Sára Mária Seidlová

3. miesto: odmena 1 000 € autori návrhu: Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. arch. Tomáš Pozdech

KOMENSKÉHO PARČÍK BRATISLAVA

1. miesto: odmena 2 000 € Totalstudio, autori návrhu: Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Mgr. art. Aleš Šedivec + Andrej Badin, Andrea Veselá

BLOK 5

Text 17

V: DV:

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) 29. 4. 2020

H:

28. 8. 2020 Počet hodnotených návrhov: 1.kolo: 14, 2.kolo: 4

2. miesto: odmena 2 000 € GROSS. MAX. landscape architects + N/A, autori návrhu: Ing. arch. Barbora Mičovská, Doc., Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. Daniel Lapšanský

3. miesto: odmena 2 000 € Office110 architekti, autori návrhu: Ing. arch. Martin Hörmann, Ing. arch. Richard Kastel, Ing. arch. Peter Kopecký, Ing. Ján Augustín 4. miesto: 2 000 € autori návrhu: Ing.arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Stanislav Ondruš, Ing. arch. Alžbeta Ondrušová

118


REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE

1. miesto: odmena 15 000 € N/A, autori návrhu: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Doc., Mgr. art. Vít Halada, ArtD.

V: DV:

Banskobystrický samosprávny kraj 14. 04. 2020

H:

22. 07. 2020 Počet hodnotených návrhov: 10

2. miesto: odmena 9 000 € DOXA, autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Gabriel Boženík, Ing. arch. Maroš Mitro

3. miesto: odmena 6 000 € SLLA, autori návrhu: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch. Miriam Lišková, Dominik Haviar, Zuzana Jančeková, Mário Melek, Ing. Ján Augustín

TROYEROVO NÁMESTIE A ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V STUPAVE

1. miesto: odmena 10.000 € young.s.architekti, Bratislava, autori návrhu: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Dang The Anh, Bc. Lucia Papierniková

V: DV:

Mesto Stupava 12. 03. 2020

H:

07. 09. 2020 Počet hodnotených návrhov: 1. kolo: 28, 2.kolo: 6

Zdieľané 3. miesto: odmena 3 333,33 € Totalstudio, autori návrhu: Mgr. art.Tomáš Tokarčík, Mgr. art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Michal Kontšek, Ing. arch. Miroslava Kamenská 3. miesto: odmena 3 333,33 € Compass, autori návrhu: Ing.arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej

Grébert, Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. Diana Matysová, Bc. Kristína Macharová 3. miesto: odmena 3 333,33 € PLURAL, autori návrhu: Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák, Arch. Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský

MESTSKÁ PLAVÁREŇ A LETNÉ KÚPALISKO V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

1. miesto: odmena 15 000 € ateliér 3linea, autori návrhu: Ing. arch. Anton Reitzner, Ing. arch. Peter Stano, Ing. arch. Ondrej Vecan, Ing. Miroslav Naď

119

V: DV:

Mesto Nové Mesto nad Váhom 09. 07. 2020

H:

24. 09. 2020 Počet hodnotených návrhov: 8

2. miesto: odmena 7 500 € autori návrhu: Ing. arch. Marek Jablonský Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

2020

3. miesto: odmena 6 000 € autori návrhu: Ing. arch. Michal Čičala, Ing arch. Michal Matika, Ing. arch. Lívia Orišková


OBNOVA MESTSKÉHO PARKU V SENICI

1. miesto: odmena 2 000 € 2021 Architekti, autori návrhu: Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. arch. Lenka Borecká, Jana Kvasniaková, Ing. arch. Dorota Volfová

V: DV:

Mesto Senica 25. 5. 2020

H:

06. 10. 2020 Počet hodnotených návrhov: 4

2. miesto: odmena 2 000 € Atelier DUMA, autori návrhu: Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová, Gabriela Lapšanská

3. miesto: odmena 2 000 € N/A s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Doc., Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. Daniel Lapšanský 1. odmena: 2 000 € autori návrhu: Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc., Ing. Michal Štiga

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V RÁMCI OBYTNÉHO SÚBORU GENERÁLA GOLIANA, TRNAVA

1. miesto: odmena 9000 € PLURAL, autori návrhu: Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák, Ing. arch. Maroš Kostelanský, Arch. Zuzana Kovaľová, Ing. Ján Augustín

V: DV:

Mesto Trnava 22. 6. 2020

H:

13. 10. 2020 Počet hodnotených návrhov: 8

2. miesto: odmena 5 000 € Kuklica Smerek architekti, autori návrhu: Ing.arch. Mgr.art. Juraj Hubinský, Ing.arch. Peter Kuklica, Ing.arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Martin Smerek

3. miesto: odmena 3 000 € ATELIER DUMA – LIVING GARDENS, autori návrhu: Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová

POLYFUNKČNÝ DOM NITRA, ŠTÚROVA

1. miesto: odmena 11 000 € Sadovsky & Architects, Bratislava, autori návrhu Ing. arch. Oliver Sadovský, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing.arch. Juraj Izrael, Ing. arch. Marek Trebuľa, Ing.arch. Matej Uhlik, Bc. Dang The Anh

BLOK 5

Text 17

V: DV:

Spoločnosť Belevis, s.r.o. 25. 5. 2020

H:

15. 10. 2020 Počet hodnotených návrhov: 19

2. miesto: odmena 7 000 € JRKVC, Bratislava, autori návrhu: Ing. arch. Peter Jurkovič, Bc. Markéta Nikerle, Bc. Rudolf Nikerle, MSc. Jana Pajchlová

3. miesto: odmena 5 000 € Studio Perspektiv, Praha, autori návrhu: Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Sebastian Sticzay, Ing. arch. Tereza Houdková, Ing. arch. Silvia Snopková, Ing. arch. Petra Malovaná, Ing.arch. Yana Stepankova, Ing. arch. Ján Martin Púčik, Studio Monolot

120


PARKOVACÍ DOM V TRNAVE

1. miesto: odmena 8 000 € Atelier URBAN + Fischers, Bratislava, autori návrhu: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ľudovít Urban

V: DV:

mesto Trnava 8. 7. 2020

H:

27. 10. 2020 Počet hodnotených návrhov: 16

2. miesto: odmena 4 800 € Light4Space, Kálnica, autori návrhu: Ing. arch. Igor Koválovský, Ing. arch. Ján Krchnavý, Ing. arch. Anna Juhásová, Ing. arch. Martin Karšňák, Ing. Dávid Husár

3. miesto: odmena 3 200 € Vranka architekti, Galanta , autori návrhu: Ing. arch. Radovan Vranka, Ing. arch. Zuzana Tomečková

KÚPELE GRÖSSLING

1. miesto: odmena 25 000 € OPPS Archittura, autori návrhu: Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti

V: DV:

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) Generálny investor Bratislavy (GIB) 19. 03. 2020

H:

27. 10. 2020 Počet hodnotených návrhov: 1. kolo 77, 2. kolo: 5

2. miesto: odmena 15 000 € A – DESIGN, autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Denisa Kollárová, Ing. arch. Igor Pohanič

3. miesto: odmena 10 000 € mar.s architects, autori návrhu: Ing. arch. Martin Šenberger, Ing. arch. Martin Zítek, Ing. arch. Daniel Mudra

PREMENA SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO GYMNÁZIA REVÚCA

1. miesto: odmena 12 000 € young.s.architekti, autori návrhu: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Bc. Lucia Papierniková, Bc. Dang The Anh, Sára Mária Seidlová

121

V: DV:

Banskobystrický samosprávny kraj 10. 07. 2020

H:

27. 10. 2020 Počet hodnotených návrhov: 1. kolo: 7, 2.kolo: 3

2. miesto: odmena 9 000 € architekti SPDe, autori návrhu: Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, Doc., Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., Ing. arch. Petra Schleicher, Ing. arch. Simona Kolimárová, Ing. arch. Natália Filová, Ing. arch. Dominika Štrbíková

2020

3. miesto: odmena 5 000 € KUPEC ARCHITEKTI, autori návrhu: Ing. arch. Nikola Kamenská, Ing. arch. Veronika Aschenbrierová, Ing. arch. Pavol Kupec, Ivana Kupčoková, Marianna Piliarová


REVITALIZÁCIA MLYNSKÉHO NÁHONU V KOŠICIACH

1. miesto: odmena 4 000 € autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Bratislava, Ing. arch. Katarina Fejo, PhD., Ing.Katarina Glonekova

V: DV:

Mesto Košice 31. 07. 2020

H:

8. 12. 2020 Počet hodnotených návrhov: 4

2. miesto: odmena 4 000 € IMG+, Rotterdam - Ing. arch. Artur Borejszo, Ing. Zuzana Jančovičová 3. miesto: odmena 4 000 € 2M ateliér architektúry, s.r.o., Bratislava, autori návrhu: Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. Eva Wernerová,

Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. Miloslav Šindlar, Ing. Josef Jágr, Ing. Dávid Grega 1. odmena: odmena 4 000 € autori návrhu: DOXA, s.r.o., Košice autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD, Ing. arch. Branislav Ivan, Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. Dominika Čerepkaiová, Ing. arch. Maroš Mitro

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V RÁMCI OBYTNÉHO SÚBORU TEHELNÁ V TRNAVA

1. miesto: odmena 1 700 € atelier DUMA – LIVING GARDENS s.r.o., autori návrhu: Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová, Gabriela Lapšanská

V: DV:

Mesto Trnava 21. 10. 2020

H:

18. 12. 2020 Počet hodnotených návrhov: 2.etapa: 4

2. miesto: odmena 1 700 € SLLA s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Michal Sulo, Ing.arch. Miriam Lišková, Ing. Iveta Augustínová, Ing. Ján Augustín

3. miesto: odmena 1 700 € autori návrhu: Ing.arch. Irenej Šereš, Ing. arch. et. Ing. Lenka Gulačová, Ing. Romana Šašinková 1.odmena: odmena 1 700 € gogolák + grasse s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Štepán Matějka

NÁMESTIE SNP V MARTINE

1. miesto: odmena 12 000 € autor návrhu: Ing. arch. Peter Nezval

BLOK 5

Text 17

V: DV:

Útvar hlavného architekta mesta Martin 09. 10. 2020

H:

17. 12. 2020 Počet hodnotených návrhov: 11

2. miesto: odmena 7 000 € Artefact s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Marína Ťapajnová, Ing. arch. Juraj Stieranka, Ing. arch. Richard Kozoušek, Bc. Tomáš Perďoch

3. miesto: odmena 5 000 € A2 ARCHITEKTI s.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Daniela Lukáčová, Ondřej Machač, Veronika Lietavová, Matej Fojtík, David Zima

122


YIT ZÓNA MLYNSKÉ NIVY

1. miesto: odmena 25 000 € Sadovsky&Architects + Marko&Placemakers, autori návrhu: Ing. arch. Oliver Sadovsky, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Mgr. art. Jakub Španiel, Ing. arch. Matej Uhlík, Ing. arch. Mateja Vonkomerová

V: DV:

Spoločnosť YIT Slovakia 28. 02. 2020

H:

11. 06. 2020 Počet hodnotených návrhov: 11

2. miesto: odmena 15 000 € What Architects, autori návrhu: Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Ján Miškov, Ing. arch. Michal Krcho, Ing. arch. Marek Trebula, Ing. arch. Mária Štrbíková

3. miesto ex aequo: odmena 9 500 € COMPASS, autori návrhu: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. arch. Rastislav Hreha, Ing. arch. Diana Matysová, Ing. arch. Tatiana Dunajská 3. miesto ex aequo: odmena 9 500 € CHYBIK+KRISTOF Associated Architects.r.o., autori návrhu: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondrej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban, Mgr. art. Ján Kohút, Ing. arch. Zoltán Takács, Ing. arch. Kristína Krchová, Ing. arch. Michal Sluka, Ing. arch. Martin Holý, Bc. Mária Bažíková, Bc. Veronika Mesíková

123

2020


ART CAMPUS VYSOKEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

1. miesto: odmena 20 000 € SLLA, autori návrhu: Ing. arch Michal Sulo, Ing. arch. Miriam Lišková

V: DV:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 25. 10. 2018

H:

29.– 30. 01. 2019 Počet hodnotených návrhov: 31

2. miesto: odmena 12 000 € autori návrhu: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, Brno

3. miesto: odmena 7 000 € autori návrhu: A B.K.P.Š, Bratislava

VÝSTAVBA BYTOVÉHO KOMPLEXU ANDROMEDA NA SÍDLISKU KVP, KOŠICE – VÝSLEDKY VYZVANEJ SÚŤAŽE

1. miesto: re:architekti studio, Praha

V: DV:

Andromeda invest, s.r.o. 02. 01. 2019

H:

28. 02. 2019 Počet hodnotených návrhov: 8

2. miesto: Compass Architekti, Bratislava

3. miesto: Vallo Sadovsky Architects, Bratislava

CENTRUM OBCE NEDEDZA V: Nededza DV: 27. 02. 2019 H:

2. miesto: znížené, odmena 3 000 € autori návrhu: Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulín

BLOK 5

Text 17

21. 05. 2019 Počet hodnotených návrhov: 3

3. miesto ex-aequo: odmena 1 750 € autori návrhu: Ing. arch. Diana Šmotláková, Tomáš Perďoch, Ing. arch. Eva Petrovičová, Ing. Mária Tibenská, PhD., Ing. arch. Miroslav Pavle, PhD.

3. miesto ex-aequo: odmena 1 750 € autori návrhu: Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. Róbert Donoval

124


PRÍRODNÉ KÚPALISKO DELŇA V PREŠOVE

1. miesto: odmena 6 000 € Architektonické štúdio Atrium, autori návrhu: Ing. arch. Dušan Burák, Ing. Michal Burák, Ing. Marek Bakalár, Ing. arch. Matúš Gomolčák

V: DV:

Mesto Prešov 28. 03. 2018

H:

27. 06. 2019 Počet hodnotených návrhov: 8

2. miesto: odmena 3 600 € Autor návrhu: Dipl. Ing. Rudolf Kozlai

3. miesto: odmena 2 400 € autorky návrhu: Ing. arch. Zuzana Závodská, Ing. arch. Katarína Siváková

REVITALIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU ŠPORTOVÉHO CENTRA POLÍCIE V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DÚBRAVKA

1. miesto: odmena 21 000 € MUUR s.r.o., autori návrhu: Mgr. art. Marianna Markusková, Ing. arch. Vladimír Netík, Ing. arch. Jakub Števanka

V: DV:

Športové centrum polície Bratislava 24. 05. 2019

H:

11.– 13. 09. 2019 Počet hodnotených návrhov: 18

2. miesto: odmena 12 600 € studeny architekti, s.r.o, autori návrhu: Ing. arch. Maroš Bátora, doc. Ing. Ján Studený, akad. arch., Mag. arch. Peter Stec, ArtD.

3. miesto: odmena 8 400 € ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o. autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Veronika Kmeťová, Bc. Lukáš Rypák

KINO PALACE V NITRE

1. miesto: odmena 9 000 € autori návrhu: Livinark s.r.o. - Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Maroš Mitro, Bc. Dominika Jenčová, Martina Hončárová, Pavel Bakajsa

125

V: DV:

Mesto Nitra 19. 06. 2019

H:

10. 09. 2019 Počet hodnotených návrhov: 36

2. miesto: odmena 5 400 € autori návrhu: Ing. arch. Martin Simonides, Vladimír Dianiška, František Dlabáč, Zuzana Ondrušková

2019

3. miesto: odmena 3 600 € A B.K.P.Š., s.r.o. autori návrhu: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Tatiana Kuva, Ing. arch. Július Vass


PARČÍK A VEREJNÝ PRIESTOR PRI SYNAGÓGE V TRNAVE

1. miesto: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., Ing. arch. Martin Berežný, Ing. arch. Daniel Šubín/BAAR

V: DV:

Mesto Trnava 05. 07. 2019

H:

23. 09. 2019 Počet hodnotených návrhov: 2. etapa: 3

2. miesto: Totalstudio s.r.o. autori návrhu: Mgr. art. Aleš Šedivec, Mgr. art. Tomáš Tokarčík

3. miesto: Land05 s.r.o. autori návrhu: Martina Forejtová, Martina Havlová

ŠPORTOVÁ HALA SLÁVIA V TRNAVE V: DV:

Mesto Trnava 09. 07. 2019

H:

28. 10. 2019 Počet hodnotených návrhov: 8

1. miesto: odmena 12 000 € autori návrhu: N/A, autori návrhu: Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Doc., Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Mgr. art., Maroš Greš, Igor Machata Ostatné ceny neboli udelené.

MOBILIÁR PRE POHRONSKÚ HRADNÚ CESTU

1. miesto: odmena 2 500 € autori návrhu: Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Ing. arch. Michal Vaňo, Ing. arch. Lukáš Vasko

BLOK 5

Text 17

V: DV:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, Rozvojová agentúra BBSK, n.o. 25. 07. 2019

H:

22. 10. 2018 Počet hodnotených návrhov: 6

2. miesto: odmena 1 500 € autori návrhu: Bc. Tomáš Klásek, Ing. arch. Eva Babuliaková

3. miesto: odmena 1 000 € autori návrhu: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, Bc. Karina Humajová

126


TRENČÍN, REVITALIZÁCIA PEŠEJ ZÓNY: HVIEZDOSLAVOVA – JASELSKÁ – VAJANSKÉHO – SLÁDKOVIČOVA

1. miesto: odmena 20 000 € (cena zvýšená zo 14 000 €), návrh: ATELIER ART, s.r.o. autori návrhu: Ing. arch. Katarína Fejo-Boháčová, PhD., Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., Ing. arch. Ľubomír Boháč spolupráca: Ing. arch. Peter Bučo, Ing. arch. Jakub Kypus, Bc. Tomáš Danko, Bc. Natália Marková

127

V: DV:

Mesto Trenčín 14. 06. 2019

H:

05. 12. 2019 Počet hodnotených návrhov: 2.etapa: 5

3. miesto ex aequo: odmena 6 000 €, návrh: KOPA s.r.o. autori návrhu: Doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., Ing. arch. Marek Turošík, Ing. arch. Ján Horváth

2019

3. miesto ex aequo: odmena 6 000 €, návrh: Ô-architektonické studiô s.r.o. autori návrhu: Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. Art. Martin Varga, Bc. Boh­dan Hollý, Bc. Jakub Hruška


Inštitút Slovenskej komory architektov Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava www.komarch.sk www.cezaar.tv institut@komarch.sk Zostavil: Martin Zaiček Autori textov: Iľja Skoček, Kornel Kobák, Viera Hanuláková, Nora Vranová, Juraj Šujan, Anton Reitzner, Dušan Voštenák, Roman Turčan, Oľga Miháliková, Broňa Tarnócy, Martin Zaiček Autori fotografií: Peter Jurkovič, Andrea Kalinová, Tomáš Manina, Ivona Orešková Písmo: Komora 2.0, David Kalata Grafický koncept a dizajn: David Kalata, Ľubica Segečová, Magdaléna Scheryová Jazyková korektúra: Filip Németh

Náklad: 2000 Tlač: Typografia plus, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Máj 2021

Cradle to Cradle Certified ™ je najpokročilejší vedecký multi-atribútový certifikačný program na navrhovanie, výrobu a overovanie materiálov a výrobkov, ktoré sú bezpečné, cirkulárne a zodpovedné. Papier Munken Lynx Rough od spoločnosti Arctic Paper Munkedals použitý pre túto knihu je Cradle to Cradle Certified ™ na bronzovej úrovni.


129

Zoznamy architektov


A Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Akad. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Marek ABRAMOVIČ Tomáš ABRAMOVIČ Miloš ADAM Lýdia ADAMCOVÁ Eleonóra ADAMCOVÁ, CSc. Petra ADAMCZAKOVÁ Pavol ADAMEC Pavel ADAMIK Dávid ALENA Andrej ALEXY Daniel ALMÁSSY Juraj ALMÁSSY Andrea AMBROVIČOVÁ Csaba AMBRUS Milan ANDRÁŠ, CSc. Marián ANTAL Juraj ANTAL Jozef ANTALÍK Jana ANTALOVÁ, PhD. Simona ANTALOVÁ Anna ANTALOVÁ Dietrich ANTOŠ Milan ÁRENDÁS Peter AŠTARY Zuzana AUFRICHTOVÁ Zdenka AUGUSTINIČOVÁ Tomáš AUXT

B

2236 AA 2513 AA 0718 AA 1281 AA 1645 AA 2285 AA 0827 AA 2364 AA 2365 AA 0810 AA 1155 AA 1411 AA 1665 AA 0899 AA 0869 AA 0900 AA 2117 AA 1215 AA 0249 AA 1324 AA 1815 AA 0431 AA 1869 AA 0901 AA 2534 AA 1727 AA 2028 AA

2015-12-02 2020-07-01 2002-01-01 2004-05-01 2007-10-31 2016-12-01 2001-10-24 2017-12-06 2017-12-06 2002-01-01 2002-02-20 2004-11-25 2007-10-31 2002-01-01 2002-01-01 2002-01-01 2014-04-02 2002-10-23 1993-10-01 2004-06-16 2009-11-04 2000-10-04 2010-04-28 2002-01-01 2020-10-01 2008-10-29 2012-05-16

Ing. arch. Stanislav BABČAN 0259 AA 1993-10-01 Ing. arch. Alžbeta BABEĽOVÁ 0902 AA 2002-01-01 Ing. arch. Blažej BABÍK 1387 AA 2004-10-27 Ing. arch. Peter BABINEC 0623 AA 2001-06-13 Ing. arch. Marek BABJAK 1556 AA 2006-10-25 Ing. arch. Eva BABULIAKOVÁ 2237 AA 2015-12-02 doc. Ing. arch. Andrea BACOVÁ, PhD. 2333 AA 2017-04-01 Ing. arch. Jozef BAČINSKÝ 0651 AA 2002-01-01 Ing. Norbert BAČO 2447 AA 2019-04-03 Ing. Roman BAHNÍK 0665 AA 2002-01-01 Ing. Igor BACHETTI 1361 AA 2004-04-28 Ing. Marián BAJAN 0903 AA 2002-01-01 Ing. Michal BAJAN 2238 AA 2015-12-02 Ing. arch. Martin BAJTEK 0904 AA 2002-01-01 Ing. arch. Jozef BAJUS 0905 AA 2002-01-01 Ing., Ing. arch. Marek BAKALÁR 1788 AA 2009-05-13 Ing. arch. Eva BAKITOVÁ 0833 AA 2002-01-01 Ing. Tibor BAKOŠ 2469 AA 2019-07-03 Ing. arch. Ladislav BAKŠA 0584 AA 2001-02-28 Ing. Ing. arch. Róbert BAKYTA 2403 AA 2018-07-03 Ing. arch. Karol BALAŠ 0433 AA 2000-10-04 Ing. arch. Pavol BALAŠČÁK 0907 AA 2001-12-13 Ing. arch. Eva BALAŠOVÁ 0434 AA 2000-10-04 Ing. arch. Richard BALÁŽI 2466 AA 2019-04-03 Ing. arch. Kristína BALÁŽOVÁ 2029 AA 2012-05-16 Ing. arch. Michal BÁLEK 2218 AA 2015-07-08 Ing. arch. Jozef BALIŠ 0585 AA 2001-02-28 Ing. arch. Martin BALOGA, PhD. 2090 AA 2014-04-02 Ing. arch. Roderik BALTAZÁR 1216 AA 2002-10-23 Ing. arch. Ladislav BALUŠÍK 0910 AA 2002-01-01 Ing. arch. Ladislav BÁNHEGYI 0666 AA 2002-01-01 Ing. arch. Tomáš BANÍK 0719 AA 2001-10-26 Ing. arch. Branislav BANÍK 2514 AA 2020-07-01 Ing. arch. Blažej BÁNÓ 1816 AA 2009-11-04 Ing. arch. Alexander BÁNOVSKÝ 0834 AA 2002-01-01 Ing. arch. Milan BANSKÝ 1646 AA 2007-10-31 Ing. arch. René BARANYAI 1500 AA 2005-10-12 Ing. arch. António BARBOSA Higino MONTEIRO da CRUZ 1467 AA 2005-10-12 Ing. arch. Marek BARCÍK 1600 AA 2007-04-18 Ing. arch. Vladimír BARČIAK 0913 AA 2002-01-01 Ing. arch. Stanislav BARÉNYI 0302 AA 1995-01-12 Ing. arch. Ján BARIČ 0914 AA 2002-01-01 Ing. arch. Vladimír BARLOK 0286 AA 1994-10-20 Ing. arch. Ján BARNÍK 1868 AA 2010-04-01 Ing. arch. Anton BARTÁK 1111 AA 2002-01-01 Ing. arch. Zoltán BARTAL 1388 AA 2004-10-27 Ing. arch. Boris BARTÁNUS 1647 AA 2007-10-31 Ing. arch. Tomáš BARTKO 2420 AA 2018-12-05 Ing. arch. Daniel BARTOŠ 1817 AA 2009-11-04 Ing. Ján BAŠKA 2465 AA 2019-04-03 Ing. arch. Vladimír BÁTIK 0080 AA 1992-10-05 Ing. arch. Martin BÁTIK 1648 AA 2007-10-31

A  B

Ing. arch. Jozef BÁTOR, PhD. 2261 AA Ing. arch. Ján BÁTORA 1768 AA Ing. arch. Maroš BÁTORA 2219 AA Ing. arch. Peter BAUER 0870 AA Tibor BECKER 0895 AA Ing. arch. Viktor BECKER 1443 AA Ing. arch. Jozef BEDNÁR 1598 AA Ing. arch. Štefan BEKEŠ, PhD. 2543 AA Ing. arch. Alexander BÉL 0722 AA Ing. arch. Milan BELÁČEK 0516 AA Ing. arch. Karol BELAS 2334 AA Ing. arch. Zoltán BELOKOSTOLSKÝ 2079 AA Ing. arch. Jana BELOŠOVIČOVÁ 1597 AA Ing. arch. Stanislav BEŇAČKA 0520 AA Ing. arch. Rudolf BENČEK 1984 AA Ing. arch. Tibor BENDÍK 2025 AA Ing. arch. Borislav BENEDEK 1557 AA Ing. arch. Juraj BENETIN 1769 AA Ing. arch. Pavol BENKO 0053 AA Ing. arch. Juraj BENKO 1895 AA Ing. arch. Peter BEŇUŠKA 0437 AA Ing. arch. Antonín BERAN 0916 AA Ing. arch. Damian BEREC 0871 AA Ing. arch. Roman BERSTLING 0522 AA Ing. arch. Juraj BESEDA 0224AA Ing. arch. Pavol BEZNÁK 0586 AA Ing. arch. Rudolf BICEK 0652 AA Ing. arch. Peter BIENSKY 0173 AA Ing., Ing. arch. Michal BILČÁK 1896 AA Akad. arch. Peter BILIK 0723 AA Ing. arch. Viktor BILORUSKÝ 0918 AA Ing. arch. Lukáš BIROŠČÁK 2515 AA Ing. arch. Martin BIŠŤAN 0094 AA Mgr. art. Matúš BIŠŤAN 2071 AA Ing. arch. Martin BIZOŇ 0835 AA Ing. arch. Daniel BIZOŇ 1870 AA Ing. Matúš BIZOŇ, PhD. 2539 AA Ing. arch. Ján BLAHO 0919 AA Ing. Rudolf BLAŠKO 0920 AA Ing. arch. Branislav BLAŽEK 2524 AA Ing. arch. Mária BLAŽEKOVÁ KUBASÁKOVÁ 2315 AA Mgr. arch. Georg BLIZNAKOV 1239 AA Ing. Ján BOBÁK 0624 AA Ing. arch. Pavel BOBÁK, CSc. 0836 AA Ing. arch. Martin BOBÁK 1649 AA Ing. arch. Ladislav BOBČÁK, PhD. 0724 AA Ing. arch. Lenka BOBEKOVÁ 2552 AA Dipl. Ing. arch. Ondrej BOBER 1601 AA Ing. arch. Marián BOBROVSKÝ 0625 AA Dipl.Ing. Peter BOBUŠ 0241 AA Ing. arch. Rastislav BOCÁN 0438 AA Ing. arch. Pavol BODÓ 1523 AA Ing. arch. Zuzana BOĎOVÁ 1546 AA Ing. arch. Michal BOGÁR 0181 AA Ing. arch. Ľubomír BOHÁČ 0303 AA Ing. arch. Ivan BOHÁČ 0615 AA Ing. arch. Marek BOHUNICKÝ 1690 AA Mgr. Peter BOHUŠ 0922 AA Ing. arch. Branislav BOJČÍK 1729 AA Ing. arch. Vladimír BOJKO 2012 AA Ing. arch. Barbora BOJŇANSKÁ 1559 AA Ing. arch. Dušan BÓK 2537 AA Ing. arch. Branislav BOLČO 2394 AA Ing. arch. Viera BOLEBRUCHOVÁ 2063 AA Ing. arch. Milan BOLEDOVIČ 1789 AA Ing. arch. Eva BORECKÁ 0924 AA Ing. Peter BORECKÝ 1897 AA Ing. arch. Pavol BÔRIK 1118 AA Ing. arch. Anna BORÍKOVÁ 0238 AA Ing. arch. Branislav BOROŠ 1714 AA Ing. arch. Andrej BOROŠ 2080 AA Ing. Ivan BOROŠ 2321 AA Ing. arch. Tomáš BOROŠ, ArtD. 2487 AA Dipl.-Ing. Andrea BORSKÁ 1960 AA Ing. arch. Rosica BORŠČOVÁ 1282 AA Akad. arch. Marián BORŠOŠ 0120 AA Ing. arch. Miroslav BOŘUTA 0726 AA Ing. arch. Jana BOSÁ 1468 AA Ing. arch. Martin BOSÍK 1790 AA Ing. arch. Martin BOŠKA 1857 AA Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ 1115 AA Ing. arch. Patrícia BOTKOVÁ 2286 AA Ing. arch. Peter BOUDA 0025 AA Ing. arch. Petra BOUDOVÁ 1389 AA Ing. Gabriel BOŽENÍK 2488 AA Ing. arch. Ladislav BRADIAK 0668 AA

2016-03-30 2009-03-04 2015-07-08 2002-01-01 2002-01-01 2005-03-02 2007-05-01 2020-12-02 2002-01-01 1994-07-14 2017-04-06 2013-07-03 2007-02-21 2000-12-01 2011-11-23 2012-04-03 2006-10-25 2009-03-04 1992-10-05 2010-10-27 2000-10-04 2002-01-01 2002-01-01 2000-12-01 1993-05-05 2001-02-28 2002-01-01 1992-10-05 2010-10-27 2002-01-01 2001-12-13 2020-07-01 1992-10-05 2013-05-02 2002-01-01 2010-04-28 2020-12-02 2001-12-13 2002-01-01 2020-07-01 2017-02-07 2003-03-12 2001-04-25 2002-01-01 2007-10-31 2002-01-01 2020-12-02 2007-04-18 2001-04-25 1993-10-01 2000-10-04 2006-04-26 2006-10-25 1993-01-15 1995-01-12 1999-03-01 2008-04-23 2002-01-01 2008-10-29 2012-04-11 2006-10-25 2020-11-16 2018-04-04 2013-01-16 2009-05-13 2002-01-01 2010-10-27 2002-02-20 1993-06-24 2008-06-18 2013-07-03 2017-04-05 2019-12-04 2011-06-22 2003-10-29 1992-11-15 2002-01-01 2005-10-12 2009-05-13 2010-03-10 2002-01-01 2016-12-01 1992-10-05 2007-03-20 2019-12-04 2001-06-13

130


Ing. arch. Benjamín BRÁDŇANSKÝ Ing. arch. Matej BRAŠEŇ Ing. arch. Mikuláš BREZA Ing. arch. Peter BREZINA Akad. arch. Karol BRNA Ing. arch. Pavol BRNA Ing. arch. Silvia BRNA Ing. arch. Zdenko BRNOLIAK Ing. arch. Gabriel BROGYÁNYI Ing. arch. Ľubica BRUNOVÁ Ing. arch. Michal BRYNDZA Ing. arch. Zdena BRZÁ Ing. arch. Vladimír BUC Ing. arch. Igor BUČENEC Ing. arch. Mário BUDINSKÝ Ing. arch. Mariana BUGALOVÁ Ing. arch. Michal BUGÁŇ Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš BUJNA Ing. arch. Martin BUJNA Ing. arch. Martin BUMBÁL Ing. arch. Zuzana BUMBÁLOVÁ Ing. arch. Dušan BURÁK, CSc. Ing. Michal BURÁK Ing. Radomír BURČÍK Jaroslav BURDA Ing. arch. Róbert BURGER Ing. arch. Mária BURIANOVÁ Ing. arch. Ľubomír BURICA, PhD. Mgr. art. Peter BUŠ, PhD. Ing. arch. Lubomír BÚTORA Ing. arch. Martin BÚTORA Ing. arch. Radoslav BUZINKAY Ing. arch. Kristína BUŽEKOVÁ Ing. arch. Tomáš BYTČANEK Ing. arch. Ján BZDÚCH Ing. arch. Zuzana BŽOCHOVÁ

2040 AA 2081 AA 2166 AA 2118 AA 0187 AA 0369 AA 2240 AA 2338 AA 0439 AA 0367 AA 2448 AA 1770 AA 2172 AA 1771 AA 1451 AA 0441 AA 2532 AA

2012-11-21 2013-07-03 2014-09-03 2014-04-02 1993-01-15 1997-12-01 2015-12-02 2017-05-10 2000-10-04 1997-10-01 2019-04-03 2009-03-04 2014-12-03 2009-03-04 2005-06-15 2000-10-04 2020-07-01

1931 AA 2271 AA 1217 AA 2311 AA 0837 AA 1515 AA 1730 AA 1871 AA 1858 AA 0928 AA 0442 AA 1872 AA 0443 AA 2421 AA 1818 AA 2009 AA 2422 AA 0727 AA 1731 AA

2011-03-02 2016-07-01 2002-10-23 2017-01-10 2002-01-01 2006-03-01 2008-10-29 2010-04-28 2010-03-10 2002-01-01 2000-10-04 2010-04-28 2000-10-04 2018-12-05 2009-11-04 2012-03-01 2018-12-05 2002-12-06 2008-10-29

0425 AA 0930 AA 2343 AA 1898 AA 1866 AA 0728 AA 0400 AA 0872 AA 0729 AA 1412 AA 1524 AA 0730 AA 1121 AA 0731 AA 0526 AA

2000-06-29 2002-01-01 2017-07-01 2010-10-27 2010-03-10 2002-01-01 1999-05-03 2002-01-01 2002-01-01 2004-11-25 2006-04-26 2002-01-01 2002-02-20 2002-01-01 2000-12-01

2091 AA 2287 AA 0444 AA 0525 AA 2344 AA 1284 AA

2013-12-04 2016-12-01 2000-10-04 2000-12-01 2017-07-01 2003-10-29

ČAJKA ČAMAJOVÁ ČATLOŠ ČAVARA ČAVARA ČEČETKA ČECHVALA ČECHVALA ČEMAN, PhD. ČENDULOVÁ ČEREŠŇÁK ČERNICKÝ

1691 AA 1272 AA 2173 AA 1142 AA 2489 AA 1470 AA 1390 AA 1732 AA 2220 AA 2366 AA 1560 AA 2367 AA

2008-04-23 2003-06-25 2014-12-03 2002-02-20 2019-12-04 2005-10-12 2004-10-27 2008-10-29 2015-07-08 2017-12-06 2006-10-25 2017-12-06

ČERNÍK ČERNÍKOVÁ ČESELSKÝ ČIČAJ ČIERNIKOVÁ ČIERNY ČITÁRY

1602 AA 1791 AA 2119 AA 1692 AA 2390 AA 1240 AA 0143 AA

2007-04-18 2009-05-13 2014-04-02 2008-04-23 2017-12-01 2003-03-12 1993-01-15

C Ing. arch. Kalin CAKOV Ing. arch. Zuzana CAMBELOVÁ Ing. arch. Daniel CAPEK Ing. arch. Adam CIFRA Ing. arch. Katarína CIGLANOVÁ Ing. arch. Ján CIMRA Ing. Edita CIMROVÁ Ing. arch. Juraj CIRFUS Ing. arch. Juraj CÍSAR Ing. arch. Pavol CITOVICKÝ doc. Ing. arch. Jaroslav COPLÁK, PhD. Ing. arch. Otto CSÁDER Ing. arch. Milan CSANDA Doc. Ing. arch. Peter CSELLÁGH, PhD. Ing. Oliver CSÉMY Mag. arch., Mgr. art. Kristián CSÉMY Ing. arch. Aladár CSERNÁK Ing. arch. Vlasta CUKOROVÁ Ing. arch. František CVENGROŠ Ing. arch. Igor CZIEL Ing. arch. Zoltán CZÖVEK

Č Ing. arch. Marek Ing. arch. Vlasta Ing. arch. Miroslav Ing. arch. Peter Ing. arch. Pavol Ing. arch. Richard Ing. arch. Pavol Ing. arch. Tomáš Dipl. Ing. arch. Petra Ing. arch. Tamara Ing. arch. Juraj Ing. arch. Slavomír Ing. arch. Mgr. art. Silvester Ing. arch. Dana Ing. arch. Juraj Ing. arch. Viktor Ing. arch. Marta Ing. arch. Igor Ing. arch. Ivan

C  Č

Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Jozef Daniel Matúš Martin Martin Marián Martin Mária

ČIŽMÁR ČIŽMÁR ČLOVIEČEK ČOMOR ČONKA ČURILLA ČURILLA ČUTKOVÁ

0934 AA 2423 AA 2525 AA 2035 AA 1772 AA 1587 AA 2516 AA 0377 AA

2002-01-01 2018-12-05 2020-07-01 2012-06-20 2009-03-04 2007-02-21 2020-07-01 1998-05-12

D

Ing. akad. arch. Jozef DANÁK 0732 AA 2001-11-20 Mgr. arch. Martin DANÁK 1884 AA 2010-06-23 Ing. arch. Radovan DANIEL 1257 AA 2003-04-30 Ing. akad. arch. Ivan DANIHEL 0445 AA 2002-05-15 Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek DANIHEL 1682 AA 2008-02-27 Ing. Adolf DAUBNER 0839 AA 2002-01-01 Ing. arch. Marian DAUČÍK 1466 AA 2005-08-01 Ing. arch. Lukáš DEBNÁR 2470 AA 2019-07-03 Ing. Juraj DEBRE 0626 AA 2001-04-25 Ing. arch. Tomáš DEHELÁN 1525 AA 2006-04-26 Ing. arch. Peter DEREVENEC 1497 AA 2005-11-30 Ing. arch. Ján DEREVJANÍK 0201 AA 1993-02-05 Ing. arch. Tomáš DEVEČKA 1986 AA 2011-11-23 Ing. arch. Tomáš DIMUN 1588 AA 2007-02-21 Ing. arch. Dušan DINAJ 0405 AA 1993-01-15 Ing. arch. Michal DIVIŠ 1327 AA 2004-04-28 Ing. arch. Jozef DIŽKA 0588 AA 2001-02-28 Ing. arch. Miloš DJURAČKA 1856 AA 2009-12-15 Ing. arch. René DLESK 1860 AA 2010-03-10 Ing. Slavomír DLUHÝ 1899 AA 2010-10-27 Ing. akad. arch. Pavol DOBROTKA 0169 AA 1993-01-15 Ing. arch. Pavol DOBŠINSKÝ 2402 AA 2018-07-03 Ing. Peter DÓCZÉ 0283 AA 1994-04-14 Ing. arch. Peter DODOK 1932 AA 2011-03-02 Ing. Zuzana DOHŇANSKÁ 1792 AA 2009-05-13 Ing. arch. Christo DÓKA 1988 AA 2011-11-23 Ing. arch. Ján DOLEJŠÍ 0004 AA 1992-10-05 Ing. Peter DOLINAJEC 1987 AA 2011-11-23 Ing. arch. Zuzana DOLOBÁČOVÁ 1650 AA 2007-10-31 Ing. Zoltán DOMONKOS 1270 AA 2003-04-30 Ing. arch. Peter DORIČKO 0935 AA 2002-10-23 Ing. arch. Helena DORŠICOVÁ BARKAIOVÁ 1734 AA 2008-10-29 Ing. arch. Juraj DOVALA 0627 AA 2002-01-01 Ing. arch. Gabriela DOVALOVÁ 0936 AA 2002-01-01 Ing. arch. Michal DOVIČOVIČ 0842 AA 2002-01-01 Ing. arch. Danka DRÁBEKOVÁ 0040 AA 1992-10-05 Ing. arch. Martin DRAHOVSKÝ 0056 AA 1992-10-05 Ing. arch. Branislav DRAŠKOVEC 2257 AA 2016-02-01 Ing. arch. Mária DRBLÍKOVÁ 1603 AA 2007-04-18 Ing. arch. Pavol DRELA 2174 AA 2014-12-03 Ing. arch. Andrej DRGOŇA 1735 AA 2008-10-29 Ing. arch. Barbora DRGOŇOVÁ 1736 AA 2008-10-29 Ing. arch. Gabriel DROBNIAK 1241 AA 1993-01-15 Ing. arch. Dana DROBNIAKOVÁ, PhD. 0528 AA 2000-12-01 Ing. arch. Virgil DROPPA 0733 AA 2002-01-01 Ing. arch. Ján DROŽDIAK 1961 AA 2011-06-22 Ing. arch. František DUBA 1962 AA 2011-06-22 Ing. arch. Ľubica DUBEŇOVÁ 2424 AA 2018-12-05 Ing. arch. Pavol DÚBRAVA 1471 AA 2005-10-12 Ing. arch. Norbert DÚBRAVSKÝ 1562 AA 2006-10-25 Ing. arch. Stanislav DUČAY 1197 AA 2002-06-26 Ing. arch. Zuzana DUDÁKOVÁ 0941 AA 2002-01-01 Ing. arch. Juraj DUDÁŠ 0629 AA 2001-04-25 Ing. arch. Monika DUDÁŠOVÁ 0734 AA 2002-01-01 Ing. arch. Karol DUDÍK 2120 AA 2014-04-02 Ing. arch. Matej DUDON 1933 AA 2011-03-02 Ing. arch. Alica DUDOVÁ STANOVÁ 0501 AA 2000-10-04 Ing. arch. Vratislav DUGOVIČ 2272 AA 2020-12-02 Ing. arch. Miroslav DUCHOŇ 0942 AA 2002-01-01 Ing. arch. Zuzana DUCHOŇOVÁ, PhD. 0943 AA 2002-01-01 Ing. arch. Miloslav DULÍK 1164 AA 2002-05-15 Ing. arch. Martin DULÍK 1328 AA 2004-04-28 Ing. arch. Peter DUNAJOVEC 0292 AA 1994-07-14 Ing. arch. Tatiana DUNAJSKÁ 2558 AA 2020-12-02 Bc. Marek DUPEJ 2143 AA 2014-07-09 Ing. arch. Tomáš DUPKALA 1627 AA 2007-06-20

Ď Ing. arch. Ing. arch.

Ľuboš Karol

ĎURČEK ĎURENEC

D  Ď

1165 AA 0447 AA

2002-05-15 2000-10-04


Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Ján Martin Juraj Milan Pavel Richard Juraj Vanda Norbert Drahomír Miloš Peter Marcel Milan

ĎURICA ĎURÍK ĎURÍK DURKAJ ĎURKO DUŠKA DUŠKA DVONČOVÁ DVORČÁK DVORJAK DZÚR DZURCO DZURILLA DZURILLA

1983 AA 0945 AA 2241 AA 1472 AA 1989 AA 1819 AA 1820 AA 1369 AA 2041 AA 1274 AA 0304 AA 1329 AA 1604 AA 2471 AA

2011-07-15 2002-01-01 2015-12-02 2005-10-12 2011-11-23 2009-11-04 2009-11-04 2004-10-27 2012-11-21 2003-06-25 1995-01-12 2004-04-28 2007-04-18 2019-07-03

Martin Peter Róbert Irakli

ECKHARDT ENGLER ERDÉLYI, PhD. ERISTAVI

2273 AA 0736 AA 2288 AA 0409 AA

2016-07-01 2002-01-01 2016-12-01 1999-12-01

Jozef FABIAN Martin FABIAN Július FACUNA Vladimír FAJČÍK Marek FALIS Eva FARAGÓOVÁ Michaela FARKAŠOVÁ Zuzana FARKAŠOVÁ Alexandra FÁZIKOVÁ Juraj FECANIN Maroš FEČÍK Miriam FEČÍKOVÁ Katarína FEJO, PhD. Igor FENÍK Ladislav FERENCZ Andrej FERENČÍK Ján FERENČÍK Dušan FERIANC Marián FERJO Adriana FERTAĽOVÁ Aleš FIBINGER Jozef FIGLÁR Pavel FILÍPEK Martin FILIPOVIČ Marek FILLO Dušan FISCHER Tomáš FISCHER Ivo FLIMMEL Jolana FOGLOVÁ Juraj FÖLDES, CSc. Szilárd FÓNOD Jozef FRAJKA Pavol FRANKO Miroslava FRANZOVÁ Miroslav FRECER Marek FRIČ Vincent FRIČ Gabriela FUKATSCHOVÁ Ľubomír FUŇA Juraj FURDÍK, PhD. Balázs FÜZÉK

0092 AA 2322 AA 0622 AA 0060 AA 0228 AA 0844 AA 2170 AA 2446 AA 2389 AA 0102 AA 1330 AA 2425 AA 2490 AA 0360 AA 0737 AA 1822 AA 2013 AA 0418 AA 1198 AA 2144 AA 1521 AA 0386 AA 0875 AA 1191 AA 1452 AA 1149 AA 1628 AA 0671 AA 0589 AA 0590 AA 1331 AA 1651 AA 0531 AA 1473 AA 0193 AA 2121 AA 2361 AA 1391 AA 1333 AA 1166 AA 1964 AA

1992-10-05 2017-04-05 2001-04-25 1992-10-05 1993-05-05 2002-01-01 2014-12-01 2019-03-26 2017-12-01 1992-10-05 2004-04-28 2018-12-05 2019-12-04 1997-01-14 2002-01-01 2009-11-04 2012-04-11 2000-03-30 2004-01-01 2014-07-09 2005-11-30 1998-07-01 2002-01-01 2002-05-15 2005-06-15 2002-02-20 2007-06-20 2002-01-01 2001-02-28 2001-02-28 2004-04-28 2007-10-31 2000-12-01 2005-10-12 1993-01-15 2014-04-02 2017-08-10 2004-10-27 2004-10-27 2002-05-15 2011-06-22

Jozef GÁBOR Jozef GABRIŠ Marcel GACHO Michal GAJ Peter GÁJ Juraj GAJDOŠ Martin GAJDOŠ Martin GAJDOŠ Andrej Alan Daniel GAJDOŠ Peter GÁL, PhD. Tomáš GÁL, PhD. Ľubica GALAJDOVÁ Matej GALANDA Danka GÁLIKOVÁ, PhD. Ján GALLO

1112 AA 2002-01-01 2398 AA 2018-04-07 2082 AA 2013-07-03 0847 AA 2002-01-01 1606 AA 2007-04-18 0450 AA 2000-10-04 1153 AA 2002-02-20 1607 AA 2007-04-18 MArch MAUD 1885 AA 2010-06-23 0423 AA 2000-06-29 1934 AA 2011-03-02 1286 AA 2007-09-10 1334 AA 2005-03-02 1414 AA 2004-11-25 0427 AA 2000-06-29

E Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

F Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch.

G Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. BSArch(Hons) Prof.Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

E  F  G

Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. M. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Doc. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Mgr. art. Ing. Mgr. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Akad. arch. Ing. prof. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Juraj GALLO Dana GÁLOVÁ Tomáš GAŇO Katarína GARAIOVÁ Vladimír GAŠPÁREK Pavel GAŠPAROVIČ Ivica GAŠPAROVIČOVÁ Otto GÁŤA Roman GATIAL Martin GAVAĽA Peter GAŽO Daniela GAŽOVÁ, PhD. Katarína GEBUROVÁ Roland GÉCI Pavol GEJDOŠ Dušan GENČANSKÝ Igor GERDENICH Igor GERDENICH Edita GEROVÁ Tatiana GÉZEOVÁ Marek GMITRO Marián GOČ Dávid GOČ Anna GOČOVÁ Martina GOGOVÁ Tibor GOMBARČEK Ján GONDA Matúš GONDEK Erika GONDOVÁ Radovan GONOS Jozef GONOS Peter GONTKOVIČ Ľubomír GRAMATA Rastislav GRANEC Matej GRÉBERT Radoslav GREČMAL Karol GREGOR Pavel GREGOR, PhD. Branislav GROCH Rastislav GROMNICA Katarína GRONDŽÁKOVÁ Róbert GROŽAJ Norbert GUBKA Peter GUGA Ildikó GUNÁROVÁ Andrej GÜRTLER Ján GUSTIŇÁK Viktor GUTH

0952 AA 2323 AA 2145 AA 2280 AA 2449 AA 0953 AA 2175 AA 0809 AA 1243 AA 2472 AA 2242 AA 0532 AA 2556 AA 1219 AA 1147 AA 0658 AA 0533 AA 1474 AA 0823 AA 1220 AA 1392 AA 0078 AA 1793 AA 0118 AA 1875 AA 1221 AA 0738 AA 1652 AA 0739 AA 1199 AA 2284 AA 0372 AA 0820 AA 1738 AA 1774 AA 0451 AA 0299 AA 0332 AA 1903 AA 1335 AA 2339 AA 1904 AA 0954 AA 0581 AA 2535 AA 0212 AA 0452 AA 2197 AA

2002-01-01 2017-04-05 2014-07-09 2016-07-01 2019-04-03 2002-01-01 2014-12-03 2002-01-01 2003-03-12 2019-07-03 2015-12-02 2000-12-01 2020-12-02 2002-10-23 2002-02-20 2001-04-25 2000-12-01 2005-10-12 2002-01-01 2002-10-23 2004-10-27 1992-10-05 2009-05-13 1992-11-15 2010-04-28 2002-10-23 2002-01-01 2007-10-31 2001-10-26 2002-06-26 2017-07-01 1998-03-03 2001-10-29 2008-10-29 2009-03-04 2000-12-01 1995-01-12 1996-05-02 2010-10-27 2004-04-28 2017-07-01 2010-10-27 2002-01-01 2000-12-01 2020-10-12 1993-04-15 2000-10-04 2015-04-01

Lenka HAAS Vladimír HAIN, PhD. Kvetoslava HAIN MIĽÁKOVÁ Zoltán HAJDU Roman HÁJEK Miloš HÁJNIK Peter HAJTÁŠ Elena HAJTMANOVÁ Martin HAKOŠ Tomáš HÁL Vít HALADA, ArtD. Richard HALAMA Vladimír HALAMIČEK Miroslav HALČIN Marek HALINÁR Roman HALMI Tomáš HANÁČEK, PhD. Zuzana HANKOVÁ Maroš HANKOVSKÝ Juraj HANTABAL Branislav HANTABAL Michaela HANTABALOVÁ Martin HANTÁK Jakub HANTÁK Ladislav HANULIAK Július HANUS, CSc. Jaroslav HANÚSEK Daniel HANUSZ Michal HANUŠČÁK Daniel HANUŠIN Marian HANZALÍK Pavol HANZALÍK Peter HANZLÍČEK Juraj HARAJČÍK Ivan HARGAŠ

2002 AA 2491 AA 2492 AA 0339 AA 1192 AA 2345 AA 1116 AA 0955 AA 1415 AA 1906 AA 2042 AA 2324 AA 1287 AA 1886 AA 1693 AA 0428 AA 2493 AA 1877 AA 2072 AA 1288 AA 1653 AA 1336 AA 1589 AA 2494 AA 1990 AA 0956 AA 1167 AA 2368 AA 0150 AA 1739 AA 0183 AA 1289 AA 2177 AA 2404 AA 0672 AA

2011-11-23 2019-12-04 2019-12-04 1996-07-01 2002-05-15 2017-07-01 2002-01-01 2002-01-01 2004-11-25 2010-10-27 2012-11-21 2017-04-05 2003-10-29 2010-06-23 2008-04-23 2000-06-29 2019-12-04 2010-04-28 2013-05-02 2003-10-29 2007-10-31 2009-02-25 2007-02-21 2019-12-04 2011-11-23 2002-01-01 2002-05-15 2017-12-06 1993-01-15 2008-10-29 1993-01-15 2003-10-29 2014-12-03 2018-07-03 2002-01-01

H Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing.

H

132


Ing. arch. Peter HARŠÁNI 0453 AA Ing. arch. Miloš HARTL 1362 AA Ing. arch. Adrián HAŠKO 2440 AA Ing. arch. Julián HAUSKRECHT 0957 AA Ing. arch. Matej HAUSKRECHT 2176 AA Ing. arch. Milan HAVIAR 0317 AA Ing. arch. Roman HAVIAR 1526 AA Mgr. art. Tomáš HAVIAR 1608 AA Ing. Miroslav HAZUCHA 2086 AA Ing. arch. Peter HAŽER 2392 AA Ing. Vladislav HAŽÍK 1823 AA Ing. arch. Eleonóra HEJZLAROVÁ 1629 AA Ing. arch. Natália HELEŠOVÁ 1475 AA Ing. arch. Pavel HENČ 0673 AA Ing. Miroslav HERMAN 1370 AA Ing. arch. Juraj HERMANN 0958 AA Ing. arch. Katarína HERRERA PAKANOVÁ 1630 AA Ing. arch. Magdaléna HLADKÁ 0959 AA Ing. arch. Mikuláš HLADKÝ 0960 AA Ing. arch. Vladimír HLADKÝ 1453 AA Ing. arch. Michal HLADKÝ 1894 AA Ing. arch. Jozef HLINKA 0961 AA Ing. arch. Marian HLINKA 1338 AA Ing. arch. Zuzana HLINKOVÁ 1824 AA Ing. arch. Zuzana HLINKOVÁ 2325 AA Ing. arch. Michal HLUŠÍK 1776 AA Ing. arch. Branislav HNÁT 0674 AA Ing. arch. Robert HNÁT 2092 AA Ing. arch. Ján HOBRĽA 1553 AA Ing. arch. Vladimír HOC 1654 AA Ing. arch. Roland HOFERICA 1825 AA Ing. arch. Karol HOFFMAN 0216 AA Ing. arch. Tomáš HOFFMANN 1609 AA Ing. arch. Václav HOCHMUTH 1715 AA Ing. arch. Dušan HOLAN 0962 AA Ing. Ľubomír HOLEJŠOVSKÝ 0591 AA Ing. arch. Jana HOLENDOVÁ 2559 AA Ing. arch. Martin HOLEŠ 2093 AA Ing. arch. Vanda HOLEŠČÁKOVÁ 1476 AA Ing. arch. Viliam HOLEVA 1878 AA Ing. arch. Ľudmila HOLÍKOVÁ 1655 AA Ing. arch. Danica HOLLÁ 0455 AA Ing. arch. Pavol HOLLÝ 0457 AA Ing. arch. Ľubomír HOLLÝ 0456 AA Ing. arch. Ľubor HOLLÝ 0963 AA Ing. arch. Zoltán HOLOCSY 0333 AA Ing. arch. Ladislav HOMOLYA 0964 AA Ing. arch. Matej HONČ 2450 AA Ing. arch. Matej HONÍŠEK 2554 AA Ing. arch. Iveta HORÁKOVÁ 0965 AA Ing. arch. Martin HÖRMANN 2452 AA Ing. arch. Angela HORNICKÁ 1527 AA Ing. arch. Jozef HORNICKÝ 2451 AA Ing. arch. Ondrej HORVÁTH 1656 AA Ing. Zoltán HORVÁTH 2243 AA Ing. arch. Jakub HOŠEK 2178 AA Ing. arch. Martin HOZA 0966 AA Ing. arch. Michal HRABOVSKÝ 2289 AA Ing. arch. Peter HRADECKÝ 0631 AA Ing. arch. Aleš HRADECKÝ, PhD. 1563 AA Ing. arch. Igor HRADSKÝ 2495 AA Mgr. arch. Martin HRAŠKO 1887 AA Ing. arch. Nadežda HRAŠKOVÁ, PhD. 1321 AA Ing. arch. Peter HRBÁČEK 2036 AA Ing. Boris HRBÁŇ 2260 AA Mgr. art. Ivan HRČKA 1631 AA Ing. arch. Vojtech HRDINA, PhD. 0967 AA Ing. arch. Vladimír HRDÝ 0968 AA Ing. arch. Peter HREBÍK 2274 AA Ing. arch. Jaroslav HRENÁK 1222 AA Ing. arch. Štefan HRIC 2168 AA Ing. arch. Peter HRIŇ 1477 AA Ing. arch. Juraj HRIŇ 1794 AA Ing. arch. Dalibor HRIVNÁK 0593 AA Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK 1528 AA Ing. arch. Michal C. HRONSKÝ, PhD. 0429 AA Ing. arch. Igor HRONSKÝ 1893 AA Ing. arch. Jozef HROZENSKÝ, PhD. 0578 AA Mgr. art. Martin HRUŠKA 1292 AA Ing. arch. Katarína HRUŠOVSKÁ 2316 AA Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ 1416 AA Ing. arch. Katarína HRVOLOVÁ 2544 AA Ing. arch. Peter HUBENÝ 2030 AA Ing. arch. Tomáš HUBINSKÝ 2221 AA Ing. arch. Peter HUBINSKÝ 2369 AA Ing. arch. Mgr. art.Juraj HUBINSKÝ 2496 AA

2000-10-04 2004-04-28 2019-02-01 2002-01-01 2014-12-03 1995-10-19 2006-04-26 2007-04-18 2009-03-04 2018-02-01 2009-11-04 2007-06-20 2005-10-12 2001-10-24 2004-06-16 2002-01-01 2007-06-20 2002-01-01 2002-01-01 2005-06-15 2010-10-01 2001-12-13 2004-04-28 2009-11-04 2017-04-05 2009-03-04 2002-01-01 2013-12-04 2006-06-21 2007-10-31 2009-11-04 1993-04-15 2007-04-18 2008-06-18 2002-01-01 2001-02-28 2020-12-02 2013-12-04 2005-10-12 2010-04-28 2007-10-31 2000-10-04 2000-10-04 2000-10-04 2002-01-01 1996-05-02 2002-01-01 2019-04-03 2020-12-02 2002-01-01 2019-04-03 2008-03-01 2019-04-03 2007-10-31 2015-12-02 2014-12-03 2002-01-01 2016-12-01 2001-04-25 2006-10-25 2019-12-04 2010-06-23 2003-11-24 2012-06-20 2016-03-04 2007-06-20 2002-01-01 2002-01-01 2016-07-01 2002-10-23 2014-11-01 2005-10-12 2009-05-13 2001-02-28 2006-04-26 2000-06-29 2010-09-01 2000-12-01 2003-10-29 2017-02-07 2004-11-25 2020-12-02 2012-05-16 2015-07-08 2017-12-06 2019-12-04

Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Doc.Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Alžbeta Tatiana Michal Katarína Peter Miroslav Jozef Rudolf Dušan Martin Tomáš Peter Ján Ľubomír Martina Juraj Pavol Branislav Darina Silvia Štefan Jarmila Jana Peter Jozef

HUBOVÁ HUCÍKOVÁ HUČKO HUČKOVÁ HUDÁK HUDÁK HUDÁK HUDÁK HUDEC HUDEC,PhD. HULLMANN HUNDÁK HUNTIER HURAJT HURTOŠOVÁ HUSÁR HUSÁR HUSÁRIK HUSÁROVÁ HUSÁROVÁ, PhD. HUSENICA HÚSENICOVÁ, PhD. HÝBALOVÁ, CSc. HYRÁNEK HYRAVÝ

1833 AA 0594 AA 0459 AA 1479 AA 0741 AA 1632 AA 2179 AA 2199 AA 0742 AA 2453 AA 2235 AA 0287 AA 1777 AA 1339 AA 2123 AA 1395 AA 1444 AA 1965 AA 1396 AA 2146 AA 1610 AA 0878 AA 0461 AA 2124 AA 0084 AA

2009-11-04 2001-02-28 2000-10-04 2005-10-12 2001-10-26 2007-06-20 2014-12-03 2015-07-08 2002-01-01 2019-04-03 2015-12-02 1994-07-14 2009-03-04 2004-04-28 2014-04-02 2004-10-27 2005-03-02 2011-06-22 2004-10-27 2014-07-09 2007-04-18 2002-01-01 2000-10-04 2014-04-02 1992-10-05

Peter Jozef Jozef Libor Daniela Milan Dušan Rudolf Klaudia Sergej Zuzana Mário Pavel Ondrej Michal Dušan

CHABAN CHLAPEČKA CHLAPEČKA CHMELÁR CHMELOVÁ CHMURA CHOBOR CHODELKA CHODELKOVÁ CHOMA CHOMOVÁ CHOVAN CHRABAČKA CHROBÁK CHUDÍK, PhD. CHUPÁČ

1991 AA 1480 AA 2370 AA 1694 AA 0312 AA 0743 AA 2553 AA 1454 AA 1200 AA 2201 AA 1633 AA 1397 AA 1859 AA 0973 AA 0974 AA 2037 AA

2011-11-23 2005-10-12 2017-12-06 2008-04-23 1995-07-13 2002-01-01 2020-12-02 2010-07-01 2002-06-26 2015-04-01 2007-06-20 2004-10-27 2010-03-10 2002-01-01 2002-01-01 2012-06-20

Katarína IHNATIŠINOVÁ Venceslav ILIEV Vlasta ILIEVOVÁ Juraj ILLÉŠ

0745 AA 1565 AA 1566 AA 0365 AA

2002-01-01 2006-10-25 2006-10-25 2001-05-15

Pavol Vojtech Jozef Branislav Branislav Radoslav Matúš Janetta

0260 AA 1123 AA 0976 AA 0536 AA 2147 AA 2405 AA 1928 AA 1516 AA

1993-10-01 2002-02-20 2002-01-01 2000-12-01 2014-07-09 2018-07-03 2011-01-01 2006-03-01

1695 AA 2371 AA 2317 AA 2148 AA 0977 AA 0298 AA 1853 AA 1741 AA 2290 AA 2517 AA 0746 AA 1244 AA 2031 AA 0288 AA 0978 AA 1742 AA 0226 AA 1499 AA 1966 AA 1201 AA 2105 AA

2008-04-23 2017-12-06 2017-02-07 2014-12-03 2002-01-01 1994-10-20 2009-11-04 2008-10-29 2016-12-01 2020-12-02 2002-01-01 2003-03-12 2012-05-16 1994-07-14 2002-01-01 2008-10-29 1993-05-05 2005-11-30 2011-06-22 2002-06-26 2013-12-04

CH Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

I Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Akad. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

IMRICH INCZINGER ISTENES IVAN IVAN IVAN IVANIČ IVANOVOVÁ

J Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Marek JABLONSKÝ Ján JACKO Katarína JÄGROVÁ Laura JAKABČÍNOVÁ Tibor JÁKLI Ján JAKUBČÍK Mária JAKUBECHOVÁ Milan JAKUBEK Peter JAKUBIŠIN Michal JANÁK Mirko JANČEK Nikoleta JANČEKOVÁ Eduard JANČÍK Juraj JANČINA Peter JANČO Martin JANČOK Eva JANČOVÁ, PhD. Eduard JANČUŠKA Peter JANEČEK Jaroslav JANEK Kristína JANEKOVÁ

CH  I  J


Ing. arch. Ing. Mgr. art. Ing. arch. Ing. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Akad. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Akad. arch.Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Jaroslav JANES Radoslav JANKOVIČ Mojmír JANKOVIČ Martin JANKOVIČ Peter JANKOVICH Ján JANKOVSKÝ Vladimír JÁNOŠ Matúš JANOTA Magdaléna JANOVSKÁ Michal JÁNSKY Jaroslava JANŠTOVÁ Lukáš JANULÍK Pavol JARAB Vladimír JARABICA Ján JARIABKA Roman JARIABKA Ivan JARINA Alexandra JAROŠOVÁ Martin JAŠKO Michal JAŠKO Tomáš JÁVORKA Marián JEDLOVSKÝ Juraj JELENOVIČ Janka JEŠKOVÁ, PhD. Zuzana JONÁKOVÁ Miroslav JOŠT Michal JURA Miloš JURÁNI Marián JURČA Pavol JURČO Joseph JURČO Tomáš JURDÁK Patrik JURÍČEK Juraj JURÍK Dušan JURKOVIČ Peter JURKOVIČ Dušan JURKOVIČ Gabriela JUROLEKOVÁ

0747 AA 1371 AA 1567 AA 1967 AA 0171 AA 0879 AA 0328 AA 1517 AA 0650 AA 1634 AA 2386 AA 2043 AA 2083 AA 1124 AA 1125 AA 0676 AA 0353 AA 1828 AA 1568 AA 2454 AA 0321 AA 1992 AA 2262 AA 2292 AA 1419 AA 2455 AA 1245 AA 0419 AA 0306 AA 0677 AA 2180 AA 1716 AA 1936 AA 1907 AA 1254 AA 1968 AA 2181 AA 0595 AA

2001-10-24 2004-06-16 2006-10-25 2011-06-22 1993-01-15 2002-01-01 1996-03-01 2006-03-01 2002-01-01 2007-06-20 2017-12-06 2012-11-21 2013-07-03 2002-02-20 1993-11-24 2001-06-13 1996-03-01 2009-11-04 2006-10-25 2019-04-03 1996-01-15 2011-11-23 2016-03-30 2016-12-01 2004-11-25 2019-04-03 2003-03-12 2000-03-30 1995-01-12 2002-01-01 2014-12-03 2008-06-18 2011-03-02 2010-10-27 2003-03-12 2011-06-22 2015-04-01 2001-02-28

1145 AA 2087 AA 1993 AA 1481 AA 1398 AA 0463 AA 2418 AA 0263 AA 0410 AA 1258 AA 2400 AA 1372 AA 0980 AA 2202 AA 1813 AA 0881 AA 2362 AA 0114 AA 0679 AA 2372 AA 2149 AA 1698 AA 1937 AA 2426 AA 1259 AA 2245 AA 1829 AA 0596 AA 0322 AA 1908 AA 2441 AA 2064 AA

2002-01-01 2013-09-05 2011-11-23 2005-10-12 2005-05-10 2000-10-04 2018-07-03 1993-11-24 1999-12-01 2003-04-30 2018-04-04 2004-06-16 2002-01-01 2015-04-01 2009-06-17 2002-01-01 2017-10-01 1992-11-15 2002-01-01 2017-12-06 2014-07-09 2008-04-23 2011-03-02 2018-12-05 2003-04-30 2015-11-25 2009-11-04 2001-02-28 2001-01-15 2010-10-27 2019-02-11 2013-03-20

0220 AA 0279 AA 1699 AA 0401 AA 2125 AA 2203 AA 1293 AA 1294 AA 0076 AA 1529 AA 2326 AA 1295 AA

1993-04-15 1994-04-14 2008-04-23 1999-05-03 2014-04-02 2015-04-01 2003-10-29 2003-10-29 1992-10-05 2006-04-26 2017-04-05 2003-10-29

K Ing. arch. Vladimír KAČALA Ing. arch. Ján KAČALA Ing. arch. Štefan KAČÁNI Ing. arch. Alžbeta KÁČEROVÁ Ing. arch. Marek KAHAY Ing. arch. Radomil KACHLÍK Ing. arch. Zuzana KAKAŠOVÁ Doc. Ing. arch. František KALESNÝ, PhD. Ing. arch. Branislav KALISKÝ Ing. arch. Karol KÁLLAY Ing. arch. Karol KÁLLAY Mgr. A. Richard KALMÁR Ing. arch. František KALOČAY Ing. arch. Ján KAMENSKÝ Ing. arch. Zuzana KANDRA LONSKÁ Ing. arch. Jozef KAPUSTA Ing. arch. Ladislav KARAS Ing. arch. Juraj KARÁSEK Ing. arch. Igor KARKOŠIAK Ing. arch. Katalin KARSAY, ArtD. Ing. arch. Martin KARŠŇÁK Ing. arch. Michal KASA Ing. arch. Peter KASMAN Ing. arch. Patrik KASPERKEVIČ Ing. arch. Richard KASTEL Ing. arch. Marián KAŠOVSKÝ Ing. arch. Pavlína KAŠPAROVÁ Ing. arch. Peter KAŠŠA Ing. arch. Ján KATUŠČÁK Ing. Miroslava KAVICKÁ Ing. arch. Filip KELLENBERGER Ing. arch. Miroslava KEMEŇOVÁ Ing. arch. Akad. arch. Ivan KEPKO Prof.Ing. arch. Julián KEPPL, PhD. Ing. arch. Roman KERNER Ing. arch. Juraj KERTI Ing. arch. František KESZÖCZE Ing. arch. Katarína KEVICKÁ Ing. arch. Amro KHALIFA Ing. arch. Juraj KIABA Ing. arch. Milan KIAČEK Ing. arch. Zuzana KIERULFOVÁ Ing. arch. Robert KIMLE Ing. arch. Hana KIRÁLYOVÁ

K

Ing. arch. Anton KISKA 0213 AA Ing. arch. Erik KLAUBERT 1420 AA Ing. arch. Ľubomír KLAUČO 0983 AA Ing. arch. Jozef KLBIK 0464 AA Ing. arch. Eduard KLČO 0465 AA Ing. arch. Daniel KLEIN, CSc. 0165 AA Ing. Igor KLEIN 1126 AA MgA. Oliver KLEINERT 2346 AA Ing. arch. Nina KLEINOVÁ 1830 AA Ing. arch. Andrea KLENOVIČOVÁ 1717 AA Ing. arch. Andrea KLIMKO 1399 AA Ing. arch. Severín KLISKÝ 0381 AA Ing. Ing. arch. Marek KĽUČÁR 1743 AA Ing. arch. Ľuboš KLUČKA 1812 AA Akad. arch. Igor KLUG 1484 AA Ing. arch. Dušan KMETY 0984 AA Ing. arch. Peter KMETY 2310 AA Ing. arch. Roman KMINIAK 1592 AA Ing. arch. Veronika KNAPCOVÁ 2456 AA Ing. arch. Kornel KOBÁK 0708 AA Doc.Ing. arch. Juraj KOBAN, PhD. 0083 AA Ing. arch. Alexander KOBAN 0985 AA Ing. arch. Milan KOCAJ 0466 AA Ing. arch. Gabriel KOCZKÁŠ 0620 AA Ing. arch. Rastislav KOČAJDA 1260 AA Ing. arch. Lenka KODADOVÁ, PhD. 2270 AA Doc.Ing. arch. Václav KOHLMAYER, PhD. 0058 AA Ing. arch. Peter KOHOUT 2217 AA Ing. arch. Dagmar KOIŠOVÁ 1485 AA Ing. arch. Jozef KOLACIA 0597 AA Ing. arch. Jakub KOLAROVIČ 2246 AA Ing. arch. Marek KOLČÁK 0986 AA Ing. Juraj KOLEJÁK 0538 AA Ing. arch. Ivan KOLENIČ, CSc. 1157 AA Ing. arch. Ľubomír KOLESÁR 0361 AA Ing. arch. Viliam KOLESNÁČ 1173 AA Ing. arch. Ladislav KOLLÁR 1150 AA Ing. arch. Miroslav KOLLÁR, PhD. 1486 AA Ing. arch. Matúš KOLLÁR 1795 AA Ing. arch. Tomáš KOLLÁR 1909 AA Ing. arch. Peter KOLLÁR 1958 AA Ing. arch. Mária KOLLÁROVÁ 0751 AA Ing. arch. Katarína KOLLÁROVÁ 2182 AA Ing. arch. Pavol KOMÁR 0077 AA Ing. arch. Jan KOMRSKA, CSc. 0111 AA Ing. arch. Matúš KONČEK 0987 AA Ing. arch. Jarmila KONEČNÁ 1011 AA Ing. Jaroslav KONEČNÝ 0988 AA Ing. arch. Juraj KONEVAL 1246 AA Ing. arch. Katarína KONFÁLOVÁ 0387 AA Ing. arch. Martin KONIAR 1340 AA Ing. arch. Michal KONTŠEK 2473 AA Ing. arch. Karla KONTŠEKOVÁ SMIDŽÁROVÁ 1831 AA Ing. arch. Pavol KOPAČKA 0598 AA Mgr. art. Boris KOPAJ 1570 AA Ing. arch. Peter KOPČA 2457 AA Ing. arch. Iveta KOPECKÁ 0045 AA Akad. arch. Radomír KOPECKÝ 0989 AA Ing. arch. Peter KOPJÁK 1422 AA Ing. arch. Zuzana KÔPKOVÁ 2395 AA Ing. arch. Lukáš KORDÍK 1969 AA Ing. arch. Henrich KOREC 2313 AA Ing. arch. Jana KOREŇOVÁ 0990 AA Ing. arch. Tomáš KORIM 2151 AA Ing. arch. Ľubomír KORMAN 1247 AA Ing. arch. Tomáš KORPONAI 0991 AA Ing. arch. Richard KOSEČEK 1445 AA Mgr. art. René KOSMAN 1938 AA Ing. arch. Pavel KOSNÁČ 0095 AA Ing. arch. Katarína KOSNÁČOVÁ 1635 AA Ing. arch. Michal KOSTKA 2291 AA Ing. arch. Jaroslav KOŠNAR 0616 AA Ing. arch. Jozef KOŠTIAL 0364 AA Ing. arch. Vladimíra KOTLÁRIKOVÁ 1218 AA Ing. arch. Romana KOTRASOVÁ 1657 AA Ing. arch. Dezider KOVÁCS 0753 AA prof.Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD. 0068 AA Ing. arch. Pavol KOVÁČ 0993 AA Ing. arch.Ing. Ján KOVÁČ 2152 AA Ing. Miroslav KOVÁČIK 2518 AA Ing. arch. Zuzana KOVÁČOVÁ 1488 AA Ing. arch. Alexandra KOVÁČOVÁ 2200 AA Ing. arch. Alena KOVÁČOVÁ 2283 AA Ing. arch. Ján KOVALČÍK 2474 AA Ing. arch. Igor KOVÁLOVSKÝ 1446 AA

1993-04-15 2004-11-25 2002-01-01 2000-10-04 2000-10-04 1993-01-15 2002-02-20 2017-07-01 2009-11-04 2008-06-18 2004-10-27 1998-05-12 2008-10-29 2009-06-17 2005-10-12 2002-01-01 2017-01-01 2007-02-21 2019-04-03 2001-06-13 1992-10-05 2002-01-01 2000-10-04 2001-02-28 2003-04-30 2016-09-01 1992-10-05 2015-06-01 2005-10-12 2001-02-28 2015-12-02 2002-01-01 2000-12-01 2002-05-15 1997-01-14 2002-05-15 2002-02-20 2005-10-12 2009-05-13 2010-10-27 2011-05-01 2002-01-01 2014-12-03 1992-10-05 1992-11-15 2002-01-01 2001-12-13 2002-01-01 2003-03-12 1998-07-01 2004-04-28 2019-07-03 2009-11-04 2001-02-28 2006-10-25 2019-04-03 1992-10-05 2002-01-01 2004-11-25 2018-04-04 2011-06-22 2017-01-16 2021-03-31 2001-12-13 2014-07-09 2003-03-12 2002-01-01 2005-03-02 2011-03-02 1992-10-05 2007-06-20 2016-12-01 2001-02-28 1997-05-15 2002-10-23 2007-10-31 2002-01-01 1992-10-05 2002-01-01 2014-07-09 2020-07-01 2005-10-12 2015-04-01 2016-12-01 2019-07-03 2005-03-02

134


Ing. arch. Silvia KOVÁROVÁ,PhD. 2206 AA Dipl. - Ing. Rudolf KOZLAI 2126 AA Ing. arch. Ladislav KOZLÍK 2183 AA Ing. arch. Jana KOZLIK MÜLLEROVÁ 2373 AA Ing. arch. Marián KOŽÁK 0995 AA Ing. arch. Peter KOŽUŠKO 2014 AA Ing. arch. Silvia KRAČÚNOVÁ 1658 AA Ing. arch. Peter KRAJČ 0996 AA Ing. arch. Richard KRAJČI 0754 AA Ing. arch. Martin KRAJČI 2154 AA Ing. arch. Alan KRAJČÍR 1501 AA Ing. arch. Magdaléna KRAJČÍROVIČOVÁ 2401 AA Ing. arch. Juraj KRAJČOVIČ 0540 AA Ing.Mgr. art. Jaroslav KRÁL 0997 AA Ing. arch. Milan KRÁĽ 0998 AA Ing. arch. Robert KRÁĽ 0896 AA Ing. arch. Pavol KRÁLIK 0016 AA Ing. arch. Ľubomír KRÁLIK 0179 AA Ing. arch. Richard KRÁĽOVIČ 2073 AA Ing. arch. Ivica KRÁĽOVSKÁ 2294 AA Dipl. Ing. arch. Ondrej KRAMÁR 1572 AA Ing. arch. Dušan KRAMPL 0681 AA Ing. arch. Ján KRASNAY 2044 AA Ing. Juraj KRČ 2247 AA Ing. arch. Dezider KRČULA 0756 AA Ing. arch. Radim KRECHÁČ 1502 AA Ing. arch., Ing. Lukáš KREMPASKÝ 2475 AA Ing. arch., Ing. Tomáš KREMPASKÝ 2476 AA Ing. arch. Dušan KREPOP 0017 AA Ing. arch. Ivan KREVA 1573 AA Ing. arch. Ján KRCHNAVÝ 1503 AA Dr.Ing. arch. Ján KRCHO, PhD. 1547 AA Ing. arch. Stanislav KRISTINÍK 1202 AA Ing. Marián KRIŠŠÁK 2293 AA Ing. arch. Tomáš KRIŠTEK 2374 AA Ing. arch. Martin KRIŽAN 2184 AA Ing. Ing. arch. Zuzana KRIŽMOVÁ 1744 AA Ing. arch. Emil KRÍŽO 2341 AA Ing. arch. Katarína KRIŽOVÁ 1455 AA Ing. arch. Radomír KRKOŠ 1832 AA Ing. arch. Monika KRKOŠEKOVÁ 2198 AA Ing. arch. Jaromír KROBOT 2084 AA Ing. arch. Ján KROMKA 1636 AA Ing. arch. Marta KROPILÁKOVÁ 1001 AA Ing. arch. Milan KRPELÁN 0373 AA Ing. arch. Peter KRUČAY 1400 AA Ing. arch. Rudolf KRULIAC 0290 AA Ing. Mária KRUMPOLCOVÁ 1003 AA Ing. Vojtech KRUMPOLEC 1004 AA Ing. arch. Juraj KRUMPOLEC 1504 AA Ing. arch. Eva KRUPOVÁ 1005 AA Ing. arch. Vladimír KRUŠINSKÝ 0293 AA Ing. arch. Ľubomír KRUŽEL 0338 AA Ing. arch. Branislav KRUŽEL 1489 AA Ing. arch. Ľubomír KRUŽEL 2427 AA Ing. arch. Ján KUBÁNI 1659 AA Mgr. Art. Zuzana KUBASK KALUSOVÁ 2045 AA Ing. arch. Mária KUBEČKOVÁ 1701 AA Ing. arch. Ivan KUBÍK 0192 AA Ing. arch. Juraj KUBÍN 0700 AA Ing. arch. Vladimír KUBIŠ 0349 AA Ing. arch. Daniel KUBIŠ 2085 AA Ing. arch. Viliam KUBOVČÍK 2249 AA Ing. arch. Martin KUBOVSKÝ 1341 AA Ing. arch. Andrea KUČÁROVÁ 1373 AA Ing. arch. Dagmar KUČEROVÁ, CSc. 1175 AA Ing. arch. Matúš KÚDEĽA 2562 AA Ing. arch. Ladislav KUCHARÍK 1007 AA Ing. arch. Peter KUCHAROVIČ 0075 AA Ing. arch. Peter KUCHAROVIČ 2428 AA Ing. arch. Milan KUKELKA 0541 AA Ing. arch. Peter KUKLICA 2497 AA Ing. arch. Ján KUKUĽA 1401 AA Ing. arch. Romana KUKUĽOVÁ 1949 AA Ing. arch. Peter KULAŠÍK 0850 AA Akad. arch. Branislav KULICH 0188 AA Ing. arch. Eugen KULLMAN 2531 AA Ing. arch. Adrián KUNA 2263 AA Ing. arch. Štefan KUNDRÁT 1796 AA Ing. arch. Ján KUNEC 0382 AA Ing. arch. Katarína KUPČÁKOVÁ LUCIAKOVÁ, PhD. 1836 AA Ing. arch. Eva KUPČIHOVÁ 0663 AA Ing. arch. Terézia KUPČULÁKOVÁ 2185 AA Ing. arch. Henrich KUPEC 0469 AA

2015-04-01 2014-04-02 2014-12-03 2017-12-06 2002-01-01 2012-04-11 2007-10-31 2002-01-01 2001-10-26 2014-07-09 2005-11-30 2018-04-03 2002-01-01 2002-01-01 2001-12-13 2002-01-01 1992-10-05 1993-01-15 2013-05-02 2016-12-01 2006-10-25 2002-01-01 2012-11-21 2015-12-02 2001-10-24 2005-11-30 2019-07-03 2019-07-03 1992-10-05 2006-10-25 2005-11-30 2006-06-21 2002-06-26 2016-12-01 2017-12-06 2014-12-03 2008-10-29 2017-03-31 2006-03-13 2009-11-04 2015-04-01 2013-07-03 2007-06-20 2002-01-01 1998-03-03 2004-10-27 1994-07-14 2002-01-01 2002-01-01 2005-11-30 2002-01-01 1994-07-14 1996-07-01 2005-10-12 2018-12-05 2007-10-31 Á 2012-11-21 2008-04-23 1993-01-15 2002-01-01 1996-10-01 2013-07-03 2015-12-02 2004-04-28 2004-06-16 2002-05-15 2021-03-24 2002-01-01 1992-10-05 2018-12-05 2000-12-01 2019-12-04 2008-06-18 2011-04-20 2002-01-01 1993-01-15 2020-07-01 2016-03-30 2009-06-17 1998-05-12 2010-01-14 2002-01-01 2014-12-03 2000-10-04

Ing. arch. Pavol KUPEC Ing. arch. Ľudovít KUPKOVIČ Ing. Ing.arch.Mgr. art. Jozef KURÁŇ, PhD. Ing. arch. Jozef KURHAJEC Ing. František KURILLA, DrSc. Ing. arch. Michal KURINA Ing. Mgr. art. Juraj KURPAŠ Ing. arch. Marián KURUC Ing. Csaba KURUCZ Ing. arch. Eva KURUCZOVÁ Ing. arch. Mária KUSÁ Ing. arch. Iveta KUSENDOVÁ Ing. arch. Martin KUSÝ Ing. arch. Martin KUSÝ Ing. arch. Lukáš KUSÝ Ing. arch. Eva KUTAŠOVÁ Ing. arch. Ján KUVA Ing. arch. Michal KUVIK Akad. arch. Pavol KUZMA Ing. arch. Jozef KUŽMA Ing. arch. Patrícia KVASNICOVÁ Ing. arch. Jaroslav KVETÁN Ing. arch. Jaroslav KVETÁN Ing. arch. Štefan KVIATKOVSKÝ Ing. arch. Ivana KVIETKOVÁ Ing. arch. Martin KVITKOVSKÝ Ing. arch. Igor KYSELICA Ing. arch. Martin KÝŠKA

2396 AA 0385 AA 1612 AA 2347 AA 1808 AA 2186 AA 1910 AA 1009 AA 1010 AA 0394 AA 1402 AA 1911 AA 0883 AA 1531 AA 2477 AA 0758 AA 2047 AA 0851 AA 0601 AA 1203 AA 0350 AA 0470 AA 1702 AA 2095 AA 2250 AA 2458 AA 1745 AA 0471 AA

2018-04-04 1992-11-15 2007-04-18 2017-07-01 2009-06-17 2014-12-03 2010-10-27 2002-01-01 2001-12-13 1998-11-30 2010-05-01 2010-10-27 2002-01-01 2006-04-26 2019-07-03 2002-01-01 2012-11-21 2002-01-01 2001-10-24 2002-06-26 1996-10-31 2000-12-01 2008-04-23 2013-12-04 2015-12-02 2019-04-03 2008-10-29 2000-10-04

2478 AA 2096 AA 1275 AA 1797 AA 0852 AA 1176 AA 1013 AA 2097 AA 1109 AA 1912 AA 0542 AA 0319 AA 2429 AA 1746 AA 1994 AA 1204 AA 1015 AA 1532 AA 1767 AA 1519 AA 0854 AA 2204 AA 1879 AA 1017 AA 2032 AA 2375 AA 1660 AA 1018 AA 1129 AA 1834 AA 0005 AA 0014 AA 1835 AA 0855 AA 0023 AA 0357 AA 2327 AA 1613 AA 0711 AA 0537 AA 0575 AA 1403 AA 2498 AA 1228 AA 2319 AA 1490 AA 1342 AA 1533 AA 1939 AA 2295 AA 0527 AA 1534 AA 2417 AA 2223 AA

2019-07-03 2013-12-04 2003-06-25 2009-05-13 2002-01-01 2002-05-15 2002-01-01 2013-12-04 2002-01-01 2010-10-27 2002-01-01 1995-10-19 2018-12-05 2008-10-29 2011-11-23 2004-06-16 2002-01-01 2006-04-26 2009-02-20 2006-03-01 2002-01-01 2015-04-01 2010-04-28 2002-01-01 2012-05-16 2017-12-06 2007-10-31 2002-01-01 2002-02-20 2009-11-04 1992-10-05 1992-10-05 2009-11-04 2002-01-01 1992-10-05 1997-01-14 2017-04-05 2007-04-18 2002-01-01 2000-12-01 2000-12-01 2004-10-27 2019-12-04 2002-10-23 2017-04-05 2005-10-12 2004-04-28 2006-04-26 2011-03-02 2016-12-01 2000-12-01 2006-04-26 2018-07-03 2015-07-08

L Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Akad. arch. Mgr. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Dott.

L

Tomáš LABANC Zuzana LÁDYOVÁ Róbert LAJČIAK Miroslav LAKATA Eugen LAKOŠTÍK Jaroslav LALÍK Alexander LAMI Igor LAMPART František LÁNCOŠ Michal LANG Ľubomír LAPŠANSKÝ Peter C. last_name Ľubica LAŠÁKOVÁ Rudolf LÁTEČKA Igor LAUKO Michal LEGDAN Peter LEHOCKÝ František LEHOCKÝ Stanislav LEHOTSKÝ Marek LENÁRT Ľubomír LENDVORSKÝ Peter LÉNYI Peter LEPEJ Rastislav LESAY Rudolf LESŇÁK Tomáš LETENAY Karin LEXMANN Pavol LIESKOVSKÝ Vladimír LIGUS Martin LICHARDUS Štefan LICHVÁR Mária LICHVÁROVÁ Igor LICHÝ Maroš LIKAVČAN Bohuslav LIŠTIAK Nándor LITOMERICZKY Marek LOHINSKÝ Karol LOJ Zuzana LONGAUEROVÁ Jozef LÖRINC Jozef LOS-CHOVANEC Branislav LOSKOT Marián LUCKÝ Ján LUČAN Zuzana LUČIVJANSKÁ Jozef LUGÁR Marek LUKÁČ Ladislav LUKÁČ Martin LUKÁČ Rastislav LUKÁČ Alena LUKÁČOVÁ Daniela LUKÁČOVÁ Juraj LUTIŠAN Desana LÝSKOVÁ


M Ing. arch. Barbora MACÁNKOVÁ 1970 AA Ing. arch. Andrea MACEJKOVÁ 1152 AA Ing. arch. Eva MAČÁKOVÁ 0759 AA Ing. arch. Martina MADZIOVÁ 2128 AA Ing. arch. Štefan MAGULA 2284 AA Ing. arch. Ján MACHÁČ 0545 AA Ing. arch. Tomáš MACHÁČ 1248 AA Ing. arch. Zuzana MACHÁČOVÁ 0546 AA Ing. Peter MACHAVA 1261 AA Ing. arch. Daniela MAJERČÍKOVÁ 1661 AA Ing. Erik MAJERNÍK 2114 AA Ing. arch. Silvia MAJERNÍKOVÁ 2060 AA Dipl.-Ing. Oliver MAJCHER 2349 AA Ing. arch. Peter MAJCHRÁK 0033 AA Ing. arch. Anna MÄKKÁ 2320 AA Ing. arch. Vladimír MALEC 1914 AA Ing. arch. Rastislav MALIČKÝ 2533 AA Ing. arch. Miroslav MALÍK 1206 AA Dipl.-Ing. Andrej MALÍK 2540 AA Ing. arch. Matej MALINA 2098 AA Ing. arch. Viktor MALINOVSKÝ, PhD. 0760 AA Ing. arch. Marián MALOVANÝ,PhD. 2138 AA Ing. arch. Róbert MALOVEC 2251 AA Ing. arch. Dušan MAŇÁK 1207 AA Ing. arch. Eva MAŇÁKOVÁ 0137 AA Ing. arch. Ladislav MANDÁČEK 0277 AA Ing. arch. Mikuláš MANÍK 0062 AA Ing. arch. Andrej MANKOVECKÝ 1535 AA Mgr. art. Martin MAŇO 1747 AA Ing. arch. Andrej MARCINKA 1343 AA Ing. arch. Peter MARCINKO 0227 AA Ing. arch. Milan MARČEK 0811 AA Ing. arch. Dušan MAREK 0633 AA Ing. arch. Jakub MAREK 2526 AA Ing. arch. Dipl. Ing. Marco MARELI 2406 AA Ing. arch. Andrej MAREŠ 1457 AA Mgr. art. Ján MARGEN 2099 AA Ing. arch. Daniel MARINICA 2328 AA Ing. arch. Jozef MARIOTH 2058 AA Ing. arch. Barbora MARKECHOVÁ 1916 AA Ing. arch. Miloš MARKO 0763 AA Ing. arch. Miroslav MARKO, M. arch. 2017 AA Ing. arch. Peter MARKO 2275 AA Ing. Ing. arch. Ondrej MARKO 2296 AA Ing. arch. Andrea MARKOVÁ 2536 AA Ing. arch. Milan MARKOVIČ 1664 AA Ing. arch. Michal MARŠALA 1718 AA Ing. arch. Martin MARŠALA 1748 AA Ing. arch. Peter MARTIN 0764 AA Ing. Miroslava MARTONKOVÁ 0885 AA Ing. arch. Martin MARUŠINEC 1837 AA Ing. arch. Ján MARUŠKIN 2350 AA Ing. arch. Miroslav MARYNČÁK 0474 AA Ing. arch. Ivan MASÁR 0029 AA Ing. Radoslav MAŠLONKA 2351 AA Ing. arch. Igor MAŤAŤA 0255 AA Ing. arch. František MATIA 0644 AA Ing. arch. Ján MATULNÍK 2100 AA Ing. arch. Marína MATULOVÁ 0475 AA Ing. arch. Martin MATUNÁK 1024 AA Ing. arch. Peter MATÚŠ 2499 AA Ing. arch. Peter MATÚŠEK 1344 AA Ing. Zuzana MATÚŠOVÁ, PhD. 2500 AA Ing. arch. Ivan MATYS 1130 AA Ing. arch. Dušan MÁZIK 1025 AA Ing. arch. Igor MAZÚCH 0374 AA Ing. arch. Peter MAZUR 1749 AA Ing. arch. Viera MECKOVÁ 1386 AA Ing. arch. Ivor MEČIAR, ArtD. 1995 AA Ing. arch. Martin MEDLEN 2224 AA Ing. arch. Jana MEDĽOVÁ 2329 AA Ing. arch. Marianna MEDVECKÁ 1750 AA Ing. arch.  Juraj MEDVECKÝ-HERETIK 0765 AA Ing. arch. Jaroslav MEHEŠ 0619 AA Ing. arch. Ladislav MEISLINGER 0047 AA Ing. arch. Rudolf MELČÁK 0011 AA Ing. arch. Stanislav MELIŠ 1940 AA Ing. arch. Jozef MELIŠEK 2129 AA Ing. arch.Ing. Jana MELIŠOVÁ 2142 AA Ing. Marek MERJAVÝ 1374 AA Ing. Anton MERJAVÝ 2007 AA Ing. arch. Miroslav MESÁROŠ 1028 AA Ing. arch. Peter MESIARIK 0478 AA Ing. arch. Oskar MÉSZÁR 1751 AA Ing. arch. Marcel MÉSZÁROS 2225 AA

M

2011-06-22 2001-04-25 2002-01-01 2014-04-02 2017-04-05 2000-12-01 2003-03-12 2000-12-01 2003-04-30 2007-10-31 2014-03-06 2012-12-10 2017-07-01 1992-10-05 2017-04-05 2010-10-27 2020-10-01 2002-06-26 2020-12-02 2013-12-04 2002-01-01 2014-05-15 2015-12-02 2002-06-26 1992-12-02 1994-01-15 1992-10-05 2006-04-26 2008-10-29 2004-06-16 1993-05-05 2002-01-01 2001-04-25 2020-07-01 2018-07-03 2005-06-15 2013-12-04 2017-04-05 2012-11-13 2010-10-27 2002-01-01 2012-04-11 2016-07-01 2016-12-01 2020-10-13 2007-10-31 2008-06-18 2008-10-29 2002-01-01 2002-01-01 2009-11-04 2017-07-01 2000-10-04 1992-10-05 2017-07-01 1993-10-01 2002-01-01 2013-12-04 2000-10-04 2002-01-01 2019-12-04 2004-04-28 2019-12-04 2002-02-20 2002-01-01 1998-03-03 2008-10-29 2004-07-01 2011-11-23 2015-07-08 2017-04-05 2008-10-29 2002-01-01 2001-02-28 1992-10-05 1992-10-05 2011-03-02 2014-04-02 2014-07-09 2004-06-16 2011-12-01 2002-01-01 2000-10-04 2008-10-29 2015-07-08

Ing. arch. Ján MEZEI Ing. arch. Ľubomír MEZOVSKÝ Ing. arch. Jitka MÍČOVÁ Ing. arch. Michal MIHAĽÁK Ing. arch. Juraj MIHÁLIK Ing. arch. Jarmila MIHÁLIKOVÁ Ing. arch. Lukáš MIHALKO Ing. arch. Ján MIHALOV Ing. arch. Martin MIHÁLY Ing. arch. Dominik MICHAELI Ing. arch. Dalibor MICHALÁK Ing. arch. Zoran MICHALČÁK Ing. arch. Emil MICHÁLEK Ing. arch. Miroslav MICHALICA Ing. arch. Ivan MICHALKO Ing. arch. Jozef MICHALKO Ing. arch. Katarína MICHALKOVÁ Ing. arch. Ladislav MIKLE-BARÁT Ing. arch. Pavel MIKLEŠ Ing. arch. Tibor MIKLÓS Ing. arch. Pavol MIKOLÁŠ Ing. arch. Albert MIKOVÍNY Ing. arch. Mária MIKUDÍKOVÁ Ing. arch. Marcel MIKULEC Ing. arch. Mgr. art. Pavol MIKULÍČEK, PhD. Ing. arch. Marián MIKUŠ Ing. arch. Beáta MIKUŠOVÁ Ing. arch. Kvetoslava MIĽÁKOVÁ Ing. arch. Marian MINÁRIK Ing. arch. Gabriela MINÁROVÁ Ing. arch. Marián MINAROVIČ Ing. arch. Miroslav MINCA Ing. arch. Ladislav MIRT Ing. arch. Juraj MIŠČI Akad. arch. Ján MIŠÍK Ing. arch. Marcel MIŠKOVSKÝ Akad. arch. Štefan MITRO Ing. arch. Martin MITSKE Ing. arch. Peter MIZIA Ing. arch. Ľuboslav MLYNARČÍK Ing. arch. Romana MLYNÁRIKOVÁ Ing. arch. Miroslav MLYNČEK Ing. arch. Juraj MOJŽIŠ Ing. arch. Juraj MOLNÁR Ing. arch. Zoltán MOLNÁR Ing. arch. Tomáš MOLNÁR Ing. arch. Matej MOLNÁR Ing. arch. Metodiy MONEV Ing. arch. Peter MORAVČÍK Ing. arch. Štefan MORAVČÍK Ing. arch. Branislav MORAVÍK Miroslav MÓRO Ing. arch. Milan MOSNÝ Ing. arch. Peter MOTYČKA Ing. arch. Peter MRAVEC Akad. arch. Jozef MRAVEC Ing. arch. Stanislav MRÁZ Ing. arch. Pavol MRÁZEK Ing. arch. Šarlota MRÁZIKOVÁ Ing. arch. Fedor MUDROCH Ing. arch. Anita MUDROCHOVÁ Ing. arch. Štefan MÜLLER Ing. arch. Miroslav MUŇOZ Ing. arch. Ivan MÚRANICA Ing. Andrej MURCKO Ing. arch. Richard MURGAŠ Ing. arch. Emanuel MURÍN Ing. Ing. arch. Ľubomír MURÍN Ing. arch. Juraj MURÍN Ing. arch. Radovan MUSIL Akad. arch. Dana MUŠECOVÁ

0768 AA 0621 AA 0392 AA 2065 AA 1917 AA 1107 AA 1277 AA 1229 AA 2387 AA 0128 AA 1298 AA 0683 AA 0703 AA 1345 AA 1179 AA 2155 AA 2297 AA 0544 AA 0857 AA 1574 AA 1029 AA 0246 AA 1880 AA 2519 AA 1404 AA 0482 AA 0549 AA 1131 AA 2074 AA 1021 AA 2407 AA 0547 AA 0257 AA 0769 AA 0886 AA 0684 AA 0655 AA 1881 AA 0550 AA 2077 AA 2430 AA 1034 AA 1642 AA 0618 AA 1180 AA 2187 AA 2549 AA 2156 AA 0233 AA 0553 AA 1458 AA 2538 AA 1208 AA 2408 AA 0275 AA 0554 AA 1459 AA 1035 AA 0399 AA 0555 AA 0358 AA 1036 AA 1704 AA 0285 AA 1548 AA 1615 AA 1536 AA 1753 AA 2258 AA 0556 AA 0408 AA

2002-01-01 2001-02-28 1998-09-30 2013-03-20 2010-10-27 2002-01-01 2003-06-25 2004-04-28 2017-12-06 1992-11-15 2004-01-01 2002-01-01 2001-06-13 2004-04-28 2002-05-15 2014-07-09 2016-12-01 2002-01-01 2001-11-28 2006-10-25 2002-01-01 1993-11-24 2010-04-28 2020-07-01 2004-10-27 2000-10-04 2000-12-01 2002-02-20 2013-05-02 2002-01-01 2018-07-03 2002-01-01 1993-10-01 2002-01-01 2002-01-01 2001-06-13 2002-01-01 2010-04-28 2000-12-01 2013-07-01 2018-12-05 2002-01-01 2007-06-20 2001-02-28 2002-05-15 2014-12-03 2020-12-02 2014-07-09 1993-05-05 2000-12-01 2005-06-15 2020-12-01 2002-06-26 2018-07-03 1994-01-27 2000-12-01 2005-06-15 2002-01-01 1999-03-01 2000-12-01 1997-01-14 2002-01-01 2008-04-23 1994-07-14 2006-06-21 2007-04-18 2006-04-26 2008-10-29 2016-07-01 2000-12-01 1999-12-01

1181 AA 2337 AA 0164 AA 1594 AA 1719 AA 0645 AA 1037 AA 1249 AA 1972 AA 2101 AA 0484 AA 1038 AA

2002-05-15 2017-04-20 1993-01-15 2007-02-21 2008-06-18 2002-01-01 2002-01-01 2003-03-12 2011-06-22 2013-12-04 2000-10-04 2002-01-01

N Ing. arch. Dipl.-Ing. Doc.Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

N

Zuzana NÁDASKÁ, CSc. Zuzana NÁGELOVÁ Ernest NAGY, PhD. Ladislav NAGY Sebastian NAGY Ľubomír NAŇÁK Viktória NEDELSKÁ Martin NEDOBA Milan NEMEC Ivan NEMETH Alexander NÉMETH Ladislav NÉMETH

136


Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. M. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Martin NÉMETH Marek NÉMETH Ľubor NEŠŤÁK Vladimír NETÍK Richard NEUFELD Miloslav NEUMANN Peter NEZVAL Barbora NGABOYAMAHINA Peter NIŽŇANSKÝ Tatiana NOSKOVÁ Jarmila NOVÁČIKOVÁ Ľubomír NOVÁK Radoslav NOVÁK Ľuboš NOVÁK Hana NOVANSKÁ Otto NOVITZKY Peter NOVOTNÝ Miroslav NOVOTNÝ

1460 AA 1918 AA 0485 AA 1754 AA 0773 AA 0643 AA 0261 AA 2259 AA 1838 AA 1809 AA 1461 AA 1666 AA 1798 AA 1839 AA 2527 AA 0486 AA 2188 AA 2409 AA

2005-06-15 2010-10-27 2000-10-04 2008-10-29 2001-10-26 2002-01-01 1993-11-24 2016-03-30 2009-11-04 2009-06-17 2005-06-15 2007-10-31 2009-05-13 2009-11-04 2020-07-01 2000-10-04 2014-12-03 2018-07-03

Jozef Peter Ján Peter Andrej Miloslav Michal Peter Jaroslav Martin Ľuba Ľubomír František Jozef Ondrej Stanislav Michaela Eva Štefan Mária Boris Ivana Martin Roman Marek Gellért Ľubica Peter

0775 AA 1210 AA 2157 AA 1263 AA 2205 AA 1512 AA 2410 AA 0487 AA 2048 AA 2102 AA 1705 AA 1230 AA 1941 AA 1301 AA 2442 AA 0557 AA 1447 AA 1787 AA 1637 AA 2431 AA 2018 AA 2363 AA 0654 AA 2252 AA 2165 AA 2377 AA 2027 AA 1538 AA

2001-10-26 2002-06-26 2014-07-09 2003-04-30 2015-04-01 2005-11-30 2018-07-03 2000-10-04 2012-11-21 2013-12-04 2008-04-23 2002-10-23 2011-03-02 2003-10-29 2019-02-28 2000-12-01 2005-03-02 2009-03-10 2007-06-20 2018-12-05 2012-04-11 2017-11-01 2002-01-01 2015-12-02 2014-09-03 2017-12-06 2012-04-10 2006-04-26

Ing. arch. Peter PACÁK 2103 AA Ing. arch. Martin PAČAY 2130 AA Ing. arch. Peter PAGÁČ 1616 AA Ing. arch. Ľubica PACHTA FENCLOVÁ 1605 AA Ing. arch. Zuzana PAJERCHINOVÁ-IŠTOKOVÁ 0420 AA Ing. arch. Michal PALA 1040 AA Mgr. Igor PALČO 0388 AA Ing. arch. Matej PALENČÁR 1506 AA Ing. Mgr. Art. Slavoj PALENČÁR 2276 AA Ing. arch. Martina PALKOV 2015 AA Ing. arch. Juraj PALOVIČ 1951 AA Ing. arch. David PALUŠ 2468 AA Ing. arch. Radovan PANÁČEK 1576 AA Ing. arch. Pavel PAŇÁK 0887 AA Ing. arch. Jana PAŇÁKOVÁ 1667 AA Ing. arch. Patrik PANDA 1779 AA Ing. Zsolt PAPP 1042 AA Ing. arch. Pavol PAPUČÍK 1491 AA Ing. Juraj PAŘIL 2432 AA Ing. arch. Michal PASIAR 1448 AA Ing. arch. Ján PASTIRAN 0776 AA Ing. arch. Milan PASTOREK 1044 AA Ing. arch. Sergej PASTOROK 0383 AA Ing. arch. Matúš PASTOROK 2397 AA Ing. arch. Peter PÁSZTOR 0055 AA Ing. arch. Katarína PAŠKANOVÁ 1302 AA Ing. arch. Vladimír PAŠKO 0830 AA Ing. arch. Martin PAŠKO 0685 AA Ing. arch.  Alena PATAKYOVÁ DRONŠOVSKÁ 1595 AA Ing. arch. Ľubica PAUČULOVÁ 1952 AA Ing. arch. Michal PAULEN 1668 AA

2013-12-04 2014-04-02 2007-04-18 2007-04-18

O Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

OBUŠEK OBUŠEK OBUŠEK ODNOGA OLAH OLEJÁR OLEJŇÁK ONDRÁŠIK ONDRAŠINA ONDRAŠOVIČ ONDREÁŠOVÁ ONDREJKA ONDREJKA ONDRIAŠ ONDRIAŠ ONDRUŠ ONDRUŠKOVÁ ONDRUŠKOVÁ ONOFREJ OPAVSKÁ OPRCHAL ORAVCOVÁ ORAVEC ORAVEC ORTUTA OSTROZÁNSKY OSUSKÁ OSUSKÝ

P

O  P

2000-03-30 2001-12-13 1998-07-01 2005-11-30 2016-07-01 2012-04-11 2011-04-20 2019-06-01 2006-10-25 2002-01-01 2007-10-31 2009-03-04 2002-02-01 2005-10-12 2018-12-05 2005-03-02 2002-01-01 2002-01-01 1998-05-12 2018-04-04 1992-10-05 2003-10-29 2002-01-01 2002-01-01 2007-02-21 2011-04-20 2007-10-31

Ing. arch. Marek PAULEN 2479 AA Ing. arch. Milan PAULÍK 0490 AA Ing. arch. Branislav PAULÍK 1577 AA Ing. arch. Martin PAULÍNY 1231 AA Ing. arch. Pavol PAULÍNY, PhD. 2298 AA Ing. arch. Michal PAULIŠIN 2520 AA Ing. arch. Jozef PAVELČÁK 1507 AA Ing. arch. Martin PAVELEK 1696 AA Ing. arch. Tomáš PAVELKA 0491 AA Ing. arch. Pavol PAVELKA 0889 AA Mgr. arch. Jaroslav PAVLE 1888 AA Ing. arch. Marek PAVLECH 2264 AA Ing. arch. Katarína PAVLENDOVÁ 0777 AA Ing. arch. Beáta PAVLEOVÁ 2399 AA Ing. arch. Martin PAVLÍK 1721 AA Ing. arch. Branislav PAVLO 2089 AA Ing. Mgr. art. Radoslav PAVLOVIČ 1755 AA Ing. arch. Ľuba PAVNICOVÁ 0890 AA Ing. arch. Ján PAVÚK, PhD. 1264 AA Ing. Tomáš PECUCHA 2049 AA Ing. arch. Ján PEKARČÍK 0778 AA Ing. arch. Alexander PELLE 1232 AA Ing. arch. Ľubomír PERÁČEK 0617 AA Ing. arch. Ľubomír PERÁČEK 2352 AA Ing. arch. Vavrinec PERLECZKÝ 0604 AA Ing. arch. Anna PERNECKÁ 2011 AA Ing. arch. Bohuslav PERNECKÝ 1048 AA Ing. Juraj PETERKA 1049 AA Ing. arch. Štefan PETRAS 1638 AA Ing. arch. Michal PETRÁŠ 1303 AA Mgr. art. Marek PETREK 1549 AA Ing. arch. Tomáš PETRIK 2379 AA Ing. arch. Pavel PETRÍK 0341 AA Ing. arch. Drahan PETROVIČ 0407 AA Ing. arch. Tatiana PETRULOVÁ 2480 AA Ing. arch. Lukáš PETRUŠ 2019 AA Doc.Ing. arch. Henrich PIFKO, PhD. 0701 AA Ing. arch. Marcel PIKULA 2433 AA Ing. Zoltán PINTÉR 1545 AA Ing. arch. Gabriela PINTÉROVÁ 1492 AA Ing. arch. Martina PINTÉROVÁ 1786 AA Ing. arch. Filip PIPIŠKA 2419 AA Ing. Ján PISARČÍK 1271 AA Ing. arch. Marián PITKA 0634 AA Ing. Henrich PITOŇÁK 1617 AA Ing. arch. Marián PIVARČI 1051 AA Ing. arch. Miloš PIVKO 1110 AA Ing. arch. Alexandra PLANČÁROVÁ 2521 AA Ing. arch. Imrich PLEIDEL 0008 AA Ing. arch. Jela PLENCNEROVÁ 1052 AA Ing. arch. Peter PODOBA 0705 AA Ing. arch. Jana PODSTAVKOVÁ 1304 AA Ing. arch. Igor POHANIČ 1426 AA Ing. arch. Ľubomír POCHABA 2158 AA Mgr. art. Sandra POKORNÁ, PhD. 2548 AA Ing. arch. Pavol POKORNÝ 0559 AA Ing. arch. Marián POKRIVČÁK 1350 AA Ing. arch. Miloš POKŠIVA 1706 AA Ing. arch. Ľuboš POLÁČEK 1053 AA Ing. arch. Boris POLÁK 0375 AA Ing. arch. Ľubomír POLÁK 0641 AA Ing. arch. Matúš POLÁK 1669 AA Ing. arch. Marek POLÁK 2038 AA Ing. arch. Katarína POLÁKOVÁ 1427 AA Ing. arch. Štefan POLAKOVIČ 0780 AA Ing. arch. Soňa POLDAUFOVÁ URBANOVÁ 1861 AA Ing. arch. Marek POLIAČIK 1578 AA Ing. arch. Michal POLJAK 2330 AA Ing. arch. Beata POLOMOVÁ 1250 AA Ing. arch. Juraj POLYÁK 0492 AA Ing. arch. Peter POPLUHÁR 2010 AA Ing. Emil POPOVIČ 2353 AA Ing. arch. Peter PORADOVSKÝ 0043 AA Ing. Mgr. art. Ján PORUBÄN 1722 AA Ing. arch. Roman PORUBEC 1800 AA Ing. arch. Peter POSPIECH 1780 AA Ing. arch. Ivan POTANČOK 1113 AA Ing. arch. Ivan PRCÚCH 1493 AA Ing. arch. Ladislav PREKOP 0782 AA Ing. Miroslav PREŠINSKÝ, PhD. 2104 AA Ing. Pavol PRIBYLINEC, PhD. 2299 AA Ing. arch. Anna PRIEČINSKÁ 0783 AA Ing. arch. Daniel PRIEHODA 1428 AA Ing. arch. Ľudmila PRIEHODOVÁ 0859 AA Ing. arch. Filip PRIKLER 2380 AA Ing. arch. Ivan PRÍKOPSKÝ 2265 AA

2019-07-03 2000-10-04 2006-10-25 2002-10-23 2016-12-01 2020-07-01 2005-11-30 2005-06-15 2000-10-04 2002-01-01 2010-06-23 2016-03-30 2002-01-01 2018-04-30 2008-06-18 2013-12-01 2008-10-29 2002-04-01 2003-04-30 2012-11-21 2002-01-01 2002-10-23 2001-02-28 2017-07-01 2002-02-20 2012-03-01 2002-01-01 2002-01-01 2007-06-20 2003-10-29 2006-06-21 2017-12-06 1996-07-01 1999-07-01 2019-07-03 2012-04-11 2002-01-01 2018-12-05 2006-05-01 2005-10-12 2009-03-15 2018-07-03 2003-04-30 2001-04-25 2007-04-18 2002-01-01 2002-01-01 2020-07-01 1992-10-05 2002-01-01 2001-06-13 2003-10-29 2004-11-25 2014-07-09 2020-12-02 2000-12-01 2004-04-28 2008-04-23 2002-01-01 1998-03-03 2002-01-01 2007-10-31 2012-06-20 2004-11-25 2001-11-12 2010-03-10 2006-10-25 2017-04-05 2003-03-12 2000-10-04 2012-03-01 2017-07-01 1992-10-05 2008-06-18 2009-05-13 2009-03-04 2002-01-01 2005-10-12 2001-10-24 2013-12-04 2016-12-01 2001-10-24 2004-11-25 2002-01-01 2017-12-06 2016-03-30


Dott. arch. Pier Mauro PRIMAVERA 2005 AA Ing. arch. Janka PRIVALINCOVÁ 1973 AA Ing. arch. Dana PRÔČKOVÁ JANÍČKOVÁ 1827 AA Ing. arch. Zuzana PROCHÁZKOVÁ M.Sc. 2335 AA Ing. arch. Miroslav PROKOPIČ 1953 AA Ing. arch. Martin PROKOPOVIČ 1143 AA Ing. arch. Michal PRŠO 2528 AA Ing. arch. Ingrid PRUNYIOVÁ 1376 AA Ing. arch. Zuzana PRUTKAYOVÁ JANKOVICHOVÁ 2501 AA Ing. arch. Lýdia PŠENČÍKOVÁ 1055 AA Ing. arch. Marian PUCI 0389 AA Ing. arch. Peter PURDEŠ 1998 AA Ing. arch. Bernard PYŠNIAK 2207 AA

2011-11-23 2011-06-22

Ing. arch. Ing. arch.

2009-11-04

S

2017-04-05 2011-04-20 2002-02-20 2020-07-01 2004-10-27 2019-12-04 2001-12-13 1998-07-01 2011-11-23 2015-04-01

R Ing. arch. Oľga RADIANSKA 1233 AA Ing. arch. Mgr. art. Matúš RADIANSKY 2459 AA Ing. arch. Juraj RADOŠOVSKÝ 1351 AA Ing. arch. Štefan RAFANIDES 2131 AA Ing. arch. Vladimír RAGAN 0560 AA Ing. arch. Martin RAJČAN 2522 AA Ing. arch. Michaela RAJČEKOVÁ 1781 AA Ing. arch. Alfréd RAJNIC 0046 AA Ing. arch. Iveta RAKOVÁ 0398 AA Ing. Dezider RAKŠÁNY M. a.Sc., B. arch. 0607 AA Ing. arch. Peter RAKŠÁNY 1782 AA Ing. arch. Daniel RAKYTA 2381 AA Ing. arch. Jana RALBOVSKÁ 2159 AA Ing. Pavol RAPANT 0493 AA Ing. arch. Ján RAŠI 1265 AA Ing. arch. Zuzana RAŠLOVÁ - SIMON 2233 AA Ing. arch. Marián RAVASZ 1058 AA Ing. Jaroslav RAVINGER 1306 AA Ing. arch. Akad. arch. Karol REBRO 1234 AA Ing. arch. Mário REGEC 2354 AA Ing. arch. Peter REHÁK 0785 AA Ing. arch. Eugen REHOROVSKÝ, PhD. 1352 AA Ing. arch. Ctibor REISKUP 1862 AA Ing. Ing. arch. Anton REITZNER 1801 AA Ing. Pavel REK 0891 AA Ing. arch. Marian REMENÁR 0214 AA Ing. arch. Blanka REMENÁROVÁ 1059 AA Ing. arch. Pavol REMŠÍK 2300 AA Ing. Juraj RENDEK 2134 AA Ing. arch. Stanislav RENTKA 1353 AA Ing. arch. Igor REPA 0786 AA Ing. arch. Andrea REPÁŇOVÁ 2382 AA Ing. arch. Martin REPICKÝ 1863 AA Ing. arch. Radoslav REPKA 1377 AA Ing. arch. Matúš REPKA 1756 AA Ing. Michael REŠETÁR 2050 AA Ing. arch. Milan REŠOVSKÝ 0659 AA Ing. arch. Ján REVAJ 1840 AA Ing. arch. Martin REZNÍK 1670 AA Ing. arch. Ľudovít REŽUCHA 1855 AA Ing. arch. Miroslava RIBOVIČOVÁ 2529 AA Ing. arch. Hana RIFAIOVÁ 1841 AA Ing. arch. Andrej RODZIŇÁK 2020 AA Ing. arch. Peter ROHÁČ 1060 AA Ing. arch. Miroslav ROHÁĽ 0646 AA Ing. Ivan RÖHMAN 1132 AA Ing. arch. Eva ROHOŇOVÁ 2434 AA Ing. arch. Ondrej ROHRBÖCK 2393 AA Ing. arch. Gabriela ROLENČÍKOVÁ 2460 AA Ing. arch. Jozef ROMÁNEK 0787 AA Ing. arch. Ivan ROZDOBUĎKO 0168 AA Ing. arch. Rastislav ROZMAN 0152 AA Ing. arch. Adam ROŽÁNEK 2355 AA Ing. arch. Milan ROŽNÍK 0121 AA Ing. Ing. arch. Marek RUDOHRADSKÝ 1757 AA Ing. arch., Ing. Ema RUHIGOVÁ, PhD. 2557 AA Ing. arch. Ján RUŇANIN 1378 AA Ing. arch. Ján RUSNÁK 0788 AA Ing. arch. Marián RUSNÁK 1449 AA Ing. arch. Pavol RUŽBARSKÝ 1639 AA Ing. arch. Tomáš RUŽIAK 2461 AA Ing. arch. Ronald RUŽIČKA 1062 AA Ing. arch. Daniel RŮŽIČKA 2051 AA Ing. arch. Július RYBÁK 0297 AA Ing. arch. Juraj RYBÁRIK 0892 AA Ing. arch. Daniela RYBÁRIKOVÁ 1550 AA

R

2002-10-23 2019-04-03 2004-04-28 2014-04-02 2001-02-28 2020-07-01 2009-03-04 1992-10-05 1999-03-01 , 2001-02-28 2009-05-13 2017-12-06 2014-07-09 2000-10-04 2003-04-30 2015-12-02 2006-10-25 2005-10-12 2002-10-23 2017-07-01 2002-01-01 2004-04-28 2010-03-10 2009-05-13 2002-01-01 1993-04-15 2002-01-01 2016-12-01 2014-04-02 2004-04-28 2002-01-01 2017-12-06 2010-03-10 2004-06-16 2008-10-29 2012-11-21 2002-01-01 2009-11-04 2007-10-31 2009-11-02 2020-07-01 2009-11-04 2012-04-11 2001-12-13 2001-04-25 2002-02-20 2018-12-05 2018-03-12 2019-04-03 2002-01-01 1993-01-15 1993-01-15 2017-07-01 1992-11-15 2008-10-29 2020-12-02 2004-06-16 2002-01-01 2005-03-02 2007-06-20 2019-04-03 2002-01-01 2012-11-21 1994-10-20 2002-01-01 2006-06-21

0355 AA 1494 AA

1997-01-14 2005-10-12

IIng. arch. Tomáš SABIN 2106 AA Ing. arch. Ľubomír SÁDECKÝ 1064 AA Ing. arch. Oliver SADOVSKÝ 1671 AA Ing. arch. Ľubomír SAKALA 1410 AA Ing. arch. Igor SALCER, ArtD. 2208 AA Ing. arch. Soňa SALNEROVÁ 1687 AA Ing. arch. Jozef SÁLUS 1681 AA Ing. arch. Peter SÁLUS 2301 AA Ing. arch. Zoran SAMOĽ 1684 AA Ing. arch. Peter SÁNY 1672 AA Ing. arch. Andrej SARVAŠ 1267 AA Ing. arch., Ing. Peter SATINA 1406 AA Ing. arch. Ľudmila SAUDREAU 0874 AA Mgr. Radovan SAUER 0498 AA Ing. arch. Lukáš SEČKA,PhD. 2189 AA Ing. arch. Peter SEDLÁČEK 1673 AA Ing. arch. Otto SEDLÁK 0789 AA Ing. arch. Kamil SEDLÁR 1278 AA Ing. arch. Peter SEIDL 0402 AA Ing. arch. Blanka SEIDLOVÁ 0403 AA Ing. arch. Ján SEKAN 0709 AA Ing. arch. Vladimír SEKERA 2066 AA Ing. arch. Radoslav SEMAN,PhD. 2132 AA Ing. arch. Viktor SEMANCO 1579 AA Ing. arch. Dušan SEMANČÍK, PhD. 1364 AA Ing. arch. Pavol SENECKÝ 1065 AA Ing. arch. Branislav SEPŠI 1618 AA Ing. arch. Andrej SERAFIN 1842 AA Ing. arch. Mária SERDAHELYOVÁ 0499 AA Ing. arch. Peter SERFÖZÖ 2160 AA Ing. arch. Alexander SCHLEICHER, PhD. 1307 AA Ing. arch. Petra SCHLEICHER 2391 AA Ing. arch. Tomáš SCHLÖGL 2169 AA Ing. arch. Tibor SCHMIDT 1407 AA Ing. arch. Vladimír SCHMIDT 2107 AA Ing. arch. Eva SCHÖNECKEROVÁ KOVÁČOVÁ 1571 AA Ing. arch. Boris SCHULTZ 2467 AA Ing. arch. Milan SCHWARZ 0205 AA Ing. arch. Matej SIEBERT 0688 AA Ing. arch. Pavel SIMKO 1156 AA Ing. arch. Peter SIMONIDES 0366 AA Ing. arch. Martin SIMONIDES 2008 AA Ing. arch. Denisa SIMONIDESOVÁ 2309 AA Ing. arch. Štefan SIVÁK 1320 AA Ing. arch. Eva SIVOKOVÁ 0791 AA Ing. Peter SIVOŇ, PhD. 2302 AA Ing. arch. Martin SKALICKÝ 2226 AA Ing. arch. Iľja SKOČEK 1268 AA Ing. arch. Martin SKOČEK 2209 AA Ing. arch. Jozef SKOKAN 1379 AA Ing. arch. Juraj SKUPIL 1685 AA Ing. arch. Ladislav SLABEY 0500 AA Ing. arch. Martin SLÁDEK 0689 AA Ing. Sylva SLAMKOVÁ ŠVESTÁKOVÁ 1518 AA Ing. arch., Mgr. art. Stanislava SLANINOVÁ HOLLÓVÁ 2545 AA Ing. arch. Miroslav SLEZÁK 2190 AA Ing. arch. Pavel SLOVÁK 1182 AA Ing. arch. Stanislav SMATANA 2216 AA Ing. arch. Tamás SMIDT 1431 AA Ing. arch. Juraj SMIEŠKO 1072 AA Ing. arch. Ivan SMOLEC 0561 AA Ing. arch. Michal SMOLEC 1707 AA Ing. arch. Igor SNOHA 0862 AA Ing. arch. Jozef SOBČÁK 1508 AA Ing. arch. Tomáš SOBOTA 1308 AA Ing. arch. Darina SOJÁKOVÁ 0608 AA Ing. Pavol SOJKA 1954 AA Ing. arch. Richard SOKOL 2078 AA Doc.Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD. 0057 AA Ing. arch. Martin SOMORA M. arch 0562 AA Ing. arch. Alžbeta SOPIROVÁ, PhD. 0109 AA Ing. arch. Anna SOROČINOVÁ 0792 AA Ing. arch. Stanislav SPÁČIL 0122 AA Ing. arch. Miroslav SPIŠÁK 1381 AA Ing. Žaneta SPIŠÁKOVÁ 1619 AA Mgr. art. Michal SPORINA 1844 AA Ing. arch. Peter SRPOŇ 0713 AA

2013-12-04 2002-01-01 2007-10-31 2002-02-20 2015-04-01 2008-02-27 2008-01-01 2016-12-01 2008-02-27 2007-10-31 2003-04-30 2004-10-27 2002-04-01 2000-10-04 2014-12-03 2007-10-31 2002-01-01 2003-06-25 1999-05-03 1999-05-03 2001-06-13 2013-05-02 2014-04-02 2006-10-25 2004-06-08 2002-01-01 2007-04-18 2009-11-04 2000-10-04 2014-07-09 2003-10-29 2018-02-01 2014-12-01 2004-10-27 2013-12-04

S

Antónia RYŠAVÁ Branislav RZYMAN

2006-10-25 2019-04-03 1993-04-15 2001-06-13 2002-04-01 1997-10-01 2011-12-07 2017-01-01 2003-11-24 2002-01-01 2016-12-01 2015-07-08 2003-04-30 2015-04-01 2004-06-16 2008-02-27 2000-10-04 2001-06-13 2006-03-01

2020-12-02 2014-12-03 2002-05-15 2015-05-01 2004-11-25 2002-01-01 2000-12-01 2008-04-23 2002-01-01 2005-11-30 2003-10-29 2001-02-28 2011-04-20 2013-07-01 1992-10-05 2000-12-01 1992-11-15 2002-01-01 1992-11-15 2004-06-16 2007-04-18 2009-11-04 2001-10-24

138


Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. M. A. Mag. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.  Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Akad. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing.

Monika STÁBOVÁ Katarína STAJANČOVÁ Helena STANČÍKOVÁ Anita STANKOVÁ Peter STANO Štefan STARINSKÝ František STARÝ Juraj STAŠKO Marek STATELOV Peter STEC, ArtD. Jo STEENO Peter STEINIGER Daniel STICZAY Peter STICZAY-GROMSKI Juraj STIERANKA Martin STOHL Rastislav STRAŇÁK Martin STRAŇÁK Radoslav STRÁŇAVA Lucia STREĎANSKÁ Vladimír STRELECKÝ Marián STRIEŽENEC Jana STRUHÁROVÁ Jozef STRUHAŘ Petra STRUHAŘOVÁ Peter STYK Pavel SUCHÁNEK Michal SUCHÁNEK Peter SUCHÁNSKY Róbert SUCHÝ Michal SULO Juraj SUMBAL Jozef SUPEK Ivan SUPUKA Anton SUPUKA Andrej SVETKO Andrea SVETKOVÁ Martin SVOBODA Stanislav SÝKORA Ján SYNAK Daniel SZABÓ, PhD. Krisztián SZABÓ Erika SZABÓOVÁ Viktória SZABÓOVÁ Katarína SZABOVÁ Gabriel SZALAY Peter SZILÁGYI Peter SZOFKA Tomáš SZÖKE Sven SZOKOLAY

1851 AA 2021 AA 0793 AA 2210 AA 1802 AA 2133 AA 0502 AA 1073 AA 2336 AA 2052 AA 2561 AA 1074 AA 1583 AA 1309 AA 2523 AA 1708 AA 1355 AA 1709 AA 1942 AA 2502 AA 0363 AA 0384 AA 1596 AA 1076 AA 2435 AA 1356 AA 0026 AA 2503 AA 1077 AA 1417 AA 2022 AA 1310 AA 0503 AA 0348 AA 0863 AA 1758 AA 1733 AA 2303 AA 1432 AA 2481 AA 1865 AA 2411 AA 1803 AA 2254 AA 0691 AA 0044 AA 2546 AA 1686 AA 1882 AA 0715 AA

2009-11-04 2012-04-11 2002-01-01 2015-04-01 2009-05-13 2014-04-02 2000-12-01 2002-01-01 2017-04-05 2012-11-21 2021-03-24 2002-01-01 2002-01-01 2003-10-29 2020-07-01 2008-04-23 2004-04-28 2008-04-23 2011-03-02 2019-12-04 1997-01-14 1998-05-12 2007-02-21 2002-01-01 2018-12-05 2004-04-28 1992-10-05 2019-12-04 2001-12-13 2004-11-25 2012-04-11 2004-01-01 2000-10-04 1996-10-01 2002-01-01 2008-10-29 2008-10-29 2016-12-01 2004-11-25 2019-07-03 2010-03-10 2018-07-03 2009-05-13 2015-12-02 2001-06-13 1992-10-05 2020-12-02 2008-02-27 2010-04-28 2001-12-17

Viktor Zdenko Boris Vladimír Diana Michal Marek Róbert Martin Marek Vladimír Veronika Martina Igor Miriam Tomáš Zdenka Aleš Ján Peter Irenej Juraj Daniela Martin Nadežda Dušan Juraj Ján Pavol Miloslav Juraj Martin Vladimír

0822 AA 2356 AA 1495 AA 0609 AA 2108 AA 1079 AA 1845 AA 1311 AA 1433 AA 2304 AA 0656 AA 2504 AA 2239 AA 2109 AA 1864 AA 0504 AA 2357 AA 2560 AA 1134 AA 2227 AA 2305 AA 2331 AA 1643 AA 2555 AA 1724 AA 2505 AA 1943 AA 1183 AA 2033 AA 2332 AA 0196 AA 2191 AA 1080 AA

1998-11-30 2017-07-01 2005-10-12 2001-02-28 2013-12-04 2002-01-01 2009-11-04 2003-10-29 2004-11-25 2016-12-01 2002-01-01 2019-12-04 2015-12-02 2013-12-04 2010-03-10 2000-10-04 2017-07-01 2020-12-02 2002-02-20 2015-07-08 2016-12-01 2017-04-05 2007-06-20 2020-12-02 2008-06-18 2019-12-04 2011-03-02 2002-05-15 2012-05-16 2017-04-05 1993-02-06 2014-12-03 2002-01-01

Š Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch.

Š

ŠABÍK ŠABÍK ŠAFÁR ŠAGÁT ŠAJDOVÁ ŠAJTLAVA, PhD. ŠANDRIK ŠARADIN ŠARAFÍN ŠARIŠSKÝ ŠAROCKÝ ŠAVELOVÁ ŠČEPKOVÁ ŠČIPÁK ŠEBIANOVÁ ŠEBO ŠEDIVÁ, PhD. ŠEDIVEC ŠELEPÁK ŠERCEL ŠEREŠ ŠESTÁK ŠESTINOVÁ ŠEŠO ŠEVCOVÁ ŠEVELA ŠIARNIK ŠILINGER ŠILLA ŠIMÁNEK ŠIMEK ŠIMEK ŠIMKO

Ing. arch. Ján ŠIMKO 1251 AA Ing.Mgr. art. Pavol ŠIMKO 1382 AA Ing. arch. Ing. Peter ŠIMKO, PhD. 2266 AA Ing. arch. Mariana ŠIMKOVÁ 1081 AA Ing. arch. Vladimír ŠIMKOVIČ, CSc. 1947 AA Ing. arch. Martin ŠIMON 1974 AA Ing. arch. Igor ŠIMONČÍK 1408 AA Ing. arch. Eva ŠIMUNOVÁ 2506 AA Ing. arch. Katarína ŠINÁKOVÁ 1082 AA Ing. arch. Eva ŠINTAJOVÁ 0821 AA Ing. arch. Lukáš ŠÍP 2211 AA Ing. arch. Vladimír ŠIPKOVSKÝ 0864 AA Ing. arch. Martin ŠIPOŠ 1313 AA Ing. arch. Slavomír ŠIŠKA 2358 AA Ing. arch. Viktor ŠIŠOLÁK 0237 AA Mgr. art. Michal ŠIŠTÍK 1959 AA Ing. arch. Tibor ŠKANDÍK 0203 AA Ing. arch. Roman ŠKANTÁR 2318 AA Ing. arch. Peter ŠKOLEK 1620 AA Ing. arch. Pavol ŠKOMBÁR 1496 AA Mgr. art. Branislav ŠKOPEK 1540 AA Ing. arch. Milan ŠKORUPA 0693 AA Ing. arch. Milan ŠKORUPA 1804 AA Ing. arch. Ján ŠKOTTA 1975 AA Ing. arch. Martin ŠKOVIERA 1710 AA Ing. arch. Martin ŠKROBIAN 1237 AA Ing. Martin ŠLAHOR 2267 AA Ing. arch. Ľubomír ŠLACHTA 1674 AA Ing. arch. Michal ŠMIHULA 2212 AA Ing. arch. Monika ŠMIRALOVÁ, PhD. 1920 AA Ing. arch. Norbert ŠMONDRK 0315 AA Ing. arch. Diana ŠMOTLÁKOVÁ 1621 AA Ing. arch. Vladimír ŠOBICH 2507 AA Ing. arch. Jozef ŠOLTÉS 0048 AA Ing. arch. Ján ŠOLTÉS 0694 AA Ing. arch. Peter ŠOLTÉSZ 1509 AA Ing. arch. Marián ŠOVČÍK, CSc. 0695 AA Ing. arch. Jana ŠPAŇOVÁ 2359 AA Ing. arch. Eva ŠPERKA 2541 AA Ing. arch. Marcel ŠPIČÁK 2068 AA Ing. arch. Pavel ŠPIČKA 0696 AA Ing. arch. Dalibor ŠPILÁK 2412 AA Ing. arch. Juraj ŠRÁMEK 2039 AA Ing. arch. Pavol ŠRANKOTA 2436 AA Ing. arch. akad. arch. Juraj ŠTECKO 0506 AA Mgr. art. Martin ŠTEFANCO 2384 AA Ing. arch. Beáta ŠTEFANCOVÁ 0021 AA Ing. arch. Katarína ŠTEFKOVÁ 2053 AA Ing. arch. Monika ŠTEKLÁČOVÁ 1084 AA Ing. arch. Peter ŠTERDAS 2110 AA Ing. arch. Branislav ŠTEVKO 1434 AA Ing. arch. Marek ŠTIFFEL 2213 AA Ing. arch. Jana ŠTOFAN STYKOVÁ 2482 AA Ing. arch. Martin ŠTOFIRA 2054 AA Ing. arch. Peter ŠTRPKA 0563 AA Ing. arch. Teodor ŠTUBŇA 0798 AA Ing. Mgr. art. Daniel ŠUBÍN 1759 AA Ing. arch. Juraj ŠUJAN 0232 AA Ing. arch. Marián ŠULÍK 0116 AA Ing. Marek ŠUMICHRAST 1999 AA Ing. arch. Ivan ŠURÁNI 0507 AA Ing. arch. Katarína ŠURKOVÁ GÉMEŠOVÁ 2255 AA Ing. arch. Monika ŠUTÁ 1955 AA Akad. arch. Eduard ŠUTEK 0893 AA Ing. arch. Andrej ŠUTEK 1541 AA Ing. arch. Stanislav ŠUTVAJ 1358 AA Ing. arch. Stanislava ŠVANTNER TROPPOVÁ 1688 AA Ing. arch. Zdenek ŠVEC 1725 AA Ing. arch. Andrej ŠVEC 2228 AA Ing. arch. Radka ŠVECOVÁ 2161 AA Ing. arch. Peter ŠVORC 1977 AA

2003-03-12 2004-06-16 2016-03-30 2001-12-13 2011-03-17 2011-06-22 2004-10-27 2019-12-04 2002-03-13 2002-01-01 2015-04-01 2002-01-01 2003-10-29 2017-07-01 1993-06-24 2011-06-01 1993-03-08 2017-03-16 2007-04-18 2005-10-12 2006-04-26 2002-01-01 2009-05-13 2011-06-22 2008-04-23 2002-10-23 2016-03-30 2007-10-31 2015-04-01 2010-10-27 1995-07-13 2007-04-18 2019-12-04 1992-10-05 2002-01-01 2005-11-30 2001-06-13 2017-07-01 2020-12-02 2013-03-20 2002-01-01 2018-07-03 2012-08-01 2018-12-05 2000-10-04 2017-12-06 1992-10-05 2012-11-21 2002-01-01 2013-12-04 2004-11-25 2015-04-01 2019-07-03 2012-11-21 2001-12-13 2002-05-15 2008-10-29 1993-05-05 1992-11-15 2011-11-23 2000-10-04 2016-01-01 2011-04-20 2002-01-01 2006-04-26 2004-04-28 2008-02-27 2008-07-01 2015-07-08 2014-07-09 2011-06-22

T Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

T

Michal TAČOVSKÝ Jaroslav TAKÁČ Martin TAKÁČ Alexandra TAKÁČOVÁ Roman TALAŠ Vladimír TALAŠ Marína ŤAPAJNOVÁ Stanislav TARABA, CSc. Peter TARKULIČ Jana TARTAĽOVÁ

1922 AA 2360 AA 2348 AA 1923 AA 1086 AA 1889 AA 2076 AA 0119 AA 2512 AA 2550 AA

2010-10-27 2017-07-01 2017-08-08 2010-10-27 2001-12-20 2010-06-23 2013-05-02 1992-11-15 2020-01-23 2020-12-02


Ing. arch. Dana TATALOVÁ 2483 AA Ing. arch. Michal TATRANSKÝ 1978 AA Ing. arch. Igor TEPLAN 0301 AA Mgr. art. Juraj TESÁK 2162 AA Ing. arch. Peter TEŠLÁR 1089 AA Ing. arch. Tadeáš THOLT 1090 AA Ing. arch. Ivana THOMKOVÁ 2229 AA Ing. arch. Lilla TIMÁROVÁ MENYHARTOVÁ 2508 AA Ing. arch. Ladislav TIMURA 0813 AA Ing. arch. Jaroslav TKÁČ 2000 AA Ing. arch. Viktor TKAČÍK 0636 AA Mgr. art. Tomáš TOKARČÍK 1924 AA Ing. Veronika TOKÁROVÁ 2001 AA Ing. arch. Július TOMA 0421 AA Ing. arch. Vladimír TOMALA 0865 AA Ing. arch. Róbert TOMAN 0336 AA Ing. Martin TOMÁŠ 2462 AA Ing. arch. Michal TOMAŠÁK 1184 AA Ing. arch. Miriam TOMAŠÁKOVÁ 1185 AA Ing. arch. Miroslav TOMÍK 0509 AA Ing. arch. Ján TOMKA 0799 AA Ing. arch. Marcel TOMKO 1981 AA Ing. arch. Peter TOPINKA 1925 AA Ing. arch. Miriam TOPINKOVÁ FRÖHLICHOVÁ 1901 AA M. arch. Ing. arch. Mária TOPOLČANSKÁ 1269 AA Ing. arch. Vladimír TORDA 1979 AA Ing. arch. Tomáš TORNYOS 1810 AA Ing. arch. Peter TÓTH 2192 AA Ing. arch. Peter TRACÍK 2268 AA Ing. arch. Lucia TRAJTEROVÁ 1675 AA Ing. arch. Ondrej TRANGOŠ 0800 AA Ing. Ing. arch. Marian TRCKA 1891 AA Ing. arch. Martin TRIBUS 1956 AA Ing. arch. Roman TRIZULIAK 1464 AA Ing. arch. Klement TRIZULJAK 0567 AA Ing. arch. Tatiana TRNÍKOVÁ 1186 AA Ing. arch. Peter TRNKA 0698 AA Mgr. art. Drahomír TROCHA 2484 AA Ing. arch. Jozef TROLIGA 1114 AA Dipl.Ing. arch. Dime TRPČEVSKI 1929 AA Ing. arch. Lýdia TRPČEVSKI PČOLOVÁ 2378 AA Ing. arch. Ivan TRYLČ 0510 AA Dipl.-Ing. Michal TUNEGA 2388 AA Ing. arch.Mgr. art. Ján ŤUPEK, PhD 2067 AA Ing. arch. Rudolf TUPÝ 0131 AA Ing. arch. Eliška TURANSKÁ 2542 AA Ing. arch. Juraj TURÁNYI 0362 AA Ing. arch. Roman TURČAN 0866 AA Ing. arch. Anna TUŽINČINOVÁ 2444 AA Ing. arch. Ján TVRDOŇ 1944 AA Ing. arch. Ján TYČIAK 1365 AA Ing. arch. Monika TYLKOVÁ 1283 AA Ing. arch. Zuzana TYROLOVÁ 1625 AA

2019-07-03 2011-06-22 1995-01-12 2014-07-09 2001-12-13 2002-01-01 2015-07-08 2019-12-04 2001-10-26 2011-11-23 2002-01-01 2010-10-27 2011-11-23 2000-03-30 2002-01-01 1996-05-02 2019-04-03 2002-05-15 2002-05-15 2000-10-04 2002-01-01 2011-06-16 2010-10-27 2010-10-27 2003-04-30 2011-06-22 2009-06-17 2014-12-03 2016-03-30 2007-10-31 2002-01-01 2010-06-23 2011-04-20 2010-03-10 2000-12-01 2002-05-15 2001-06-13 2019-07-03 2002-01-01 2006-06-21 2017-12-06 2000-10-04 2017-12-06 2013-03-20 1992-12-11 2020-12-02 1997-01-14 2002-01-01 2019-03-11 2011-03-02 2004-06-08 2003-10-29 2007-04-18

N Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Marek UHLIARIK Martin UHRÍK,PhD. Juraj UHROVIČ Peter ÚJ Miroslav ULBRICHT Alena ULEJOVÁ Ľudovít URBAN Jaroslav URBAN Monika URBANOVÁ Štefan ÜRGE

1315 AA 2385 AA 2277 AA 1761 AA 1360 AA 2509 AA 0180 AA 1187 AA 2111 AA 1092 AA

2003-10-29 2017-12-06 2016-07-01 2008-10-29 2004-04-28 2019-12-04 1993-01-15 2002-05-15 2013-12-04 2002-01-01

Marcel VADÍK Pavol VADKERTI Marek VADOVIČ Ľuboš VAGALA Alexander VÁGNER Martin VACHÁLEK Erik VAJGEL Marko VALACH Denisa VALAŠKOVÁ Peter VALENTA Slavomír VALIGURSKÝ Peter VALKO Matúš VALLO

2306 AA 2023 AA 2413 AA 0576 AA 0867 AA 1762 AA 2485 AA 1366 AA 2340 AA 2230 AA 2164 AA 0569 AA 1676 AA

2016-12-01 2012-04-11 2018-07-03 2000-12-01 2002-01-01 2008-10-29 2019-07-03 2004-06-08 2017-06-01 2015-07-08 2014-09-03 2001-02-28 2007-10-31

V Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

N  V

Ing. arch. Ronie VÁMOŠ Ing. arch. Marek VANČO Ing. Mgr. art. Martin VANKO Ing. arch. Daniela VANKOVÁ Ing. arch. Peter VARGA Ing. arch. Marek VARGA Ing. arch. Miloslav VARGA Ing. arch. Tibor VARGA Ing. arch. Ivo VARGA Ing. arch. Maroš VARGA Ing. arch. Lukáš VARGA Ing. arch. Tibor VARGA, PhD. Ing. arch. Eva VARGOVÁ Ing. arch. Ľudovít VARTOVNÍK Ing. arch. Ján VASIČÁK Ing. arch. Lukáš VASIĽ Ing. arch. Peter VASILIAK Ing. arch. Ivan VAŠ Ing. arch. Martin VAŠČÁK, Dr. techn. Prof. akad. arch.  Imrich VAŠKO Ing. arch. Michal VAŠKO Ing. arch. Peter VAŠKOVIČ Ing. arch. Marko VATEHA Ing. arch. Jozef VAVREK Ing. arch. Peter VAVRICA Ing. arch. Beata VAVROVÁ Ing. arch. Lucia VÉGHOVÁ Ing. arch. Jana VELEBOVÁ Ing.Mgr. art. Marek VEREŠ Ing. Richard VESEL Ing. arch. Ján VESELOVSKÝ Ing. arch. Michal VIGAŠ Ing. arch. Ladislav VIKARTOVSKÝ Ing. arch. Pavol VISCZOR Mgr. art. Jakub VISKUPIČ Ing. arch. Katarína VISKUPIČOVÁ Ing. arch. Lucia VISKUPOVÁ Ing. arch. Peter VIŠŇOVSKÝ Ing. arch. Peter VITKO Ing. arch. Ľudovít VITKO Ing. arch. Ľudovít VITKO prof.Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD. Ing. arch. Damian VIZÁR Ing. arch. Ivan VLČKO Ing. arch. Radoslav VLKOVIČ Ing. arch. Vladimír VODNÝ Ing. arch. Olga VODOVÁ Ing. arch. Mgr. art. Martin VOJTA Ing. arch. Michal VOJTEK Ing. arch. Eva VOJTEKOVÁ Mgr. art. Helena VOJTKOVÁ Ing. arch., Ing. Filip VOLAJ Ing. arch. Radovan VOLMUT Ing. Milan VORČÁK Ing. arch. Ivan VORONKOV Ing. arch. Tomáš VÖRÖS Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK Ing. Ivana VOZÁROVÁ Ing. arch. Štefan VRABEC Mgr. arch. Miroslav VRÁBEL doc. Ing. arch. Edita VRÁBLOVÁ, PhD. Ing. arch. Zuzana VRÁBLOVÁ Ing. arch. Radovan VRANKA Ing. arch. Oľga VRANKOVÁ Mgr. arch. Nora VRANOVÁ Ing. arch. Ladislav VRBICA Ing. arch. Vladimír VRŠANSKÝ Ing. arch. Michal VRŠANSKÝ Ing. arch. Juraj VÝBOH Ing. arch. Dominika VYHLIDALOVÁ Ing. Mojmír VYCHODIL

1096 AA 2214 AA 1806 AA 1138 AA 0254 AA 0414 AA 1097 AA 0802 AA 0716 AA 2055 AA 2414 AA 2547 AA 0571 AA 1098 AA 0803 AA 2307 AA 1677 AA 0611 AA 1520 AA 0570 AA 2056 AA 0804 AA 0638 AA 1099 AA 1316 AA 1100 AA 1437 AA 1678 AA 1957 AA 1465 AA 0657 AA 2510 AA 1542 AA 0247 AA 2486 AA 1101 AA 2342 AA 2437 AA 0002 AA 0240 AA 2438 AA 1188 AA 0806 AA 1640 AA 1926 AA 1510 AA 0314 AA 1622 AA 1711 AA 0221 AA 2059 AA 2551 AA 2196 AA 2530 AA 1438 AA 1848 AA 0640 AA 1317 AA 2112 AA 0415 AA 2278 AA 2463 AA 1102 AA 0612 AA 1190 AA 1849 AA 1103 AA 1679 AA 1764 AA 2511 AA 2024 AA

2002-01-01 2015-04-01 2009-05-13 2002-02-20 1993-10-01 1999-12-01 2002-01-01 2002-01-01 2002-01-01 2012-11-21 2018-12-05 2020-12-02 2000-12-01 2001-12-13 2002-01-01 2016-12-01 2007-10-31 2001-02-28 2006-03-01 2000-12-01 2012-11-21 2002-01-01 2001-04-25 2002-01-01 2003-10-29 2002-01-01 2004-11-25 2007-10-31 2011-04-20 2005-06-15 2001-04-25 2019-12-04 2006-04-26 1993-10-01 2019-07-03 2002-01-01 2017-07-01 2018-12-05 1992-10-05 1993-06-24 2018-12-05 2002-05-15 2002-01-01 2007-06-20 2010-10-27 2005-11-30 1995-07-13 2007-04-18 2008-04-23 1993-04-15 2012-12-03 2020-12-02 2015-01-29 2020-07-01 2004-11-25 2009-11-04 2001-04-25 2003-10-29 2013-12-04 1999-12-01 2016-07-01 2019-04-03 2002-01-01 2001-02-28 2002-05-15 2009-11-04 2002-01-01 2007-10-31 2008-10-29 2019-12-04 2012-04-11

W Ing. arch. Ing. arch.

Matej Pavol

WITTGRUBER WOHLFAHRT

2231 AA 2193 AA

2015-07-08 2014-12-03

Andrej Štefan Marek Marcel Zuzana Gabriel

ZÁBRODSKÝ ZAHATŇANSKÝ ZÁHORÁK ZACHAR ZACHAROVÁ ZAJÍČEK

2057 AA 0091 AA 1383 AA 1680 AA 2163 AA 1280 AA

2012-11-21 1992-10-05 2004-06-16 2007-10-31 2014-07-09 2003-06-25

Z Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

W  Z

140


Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Akad. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Michal ZAJÍČEK Viliam ZAJÍČEK Pavel ZÁRIŠ Juraj ZATKALÍK Jaroslav ZAŤKO Ľubomír ZÁVODNÝ Jiří ZÁVODNÝ Ľubomír ZAYMUS Štefan ZDRAVECKÝ Tibor ZELENICKÝ Vojtech ZELINA Milan ZELINA Juraj ZELMAN Peter ZEMAN Samuel ZEMAN Peter ZIBRIN, PhD. Pavol ZIBRIN Vladimír ZIGO Miroslav ZIKMUND Jiří ZLÁMAL Dana ZONGOROVÁ Anna ZORKOVSKÁ Juraj ZORNIČKA Martin ZUSKIN Michal ZUSKIN

1850 AA 2415 AA 0812 AA 2003 AA 1765 AA 0308 AA 0318 AA 0280 AA 0514 AA 0234 AA 0345 AA 1318 AA 1623 AA 2137 AA 2416 AA 0707 AA 2439 AA 1104 AA 1784 AA 1105 AA 0613 AA 2464 AA 1624 AA 2194 AA 2195 AA

2009-11-04 2018-07-03 2002-01-01 2011-11-23 2008-10-29 1995-01-12 1995-10-19 1994-04-14 2000-10-04 1993-05-05 1996-07-01 2003-10-29 2007-04-18 2014-05-15 2018-07-03 2001-06-13 2018-12-05 2002-01-01 2009-03-02 2002-01-01 2001-02-28 2019-04-03 2007-04-18 2014-12-03 2014-12-03

Tomáš Rudolf Peter Juraj Ján Márius Roman Michal Eva

1890 AA 0396 AA 0081 AA 1945 AA 1108 AA 0072 AA 2308 AA 1852 AA 0897 AA

2010-06-23 1998-11-30 1992-10-05 2011-03-02 2002-01-01 1992-10-05 2016-12-01 2009-11-04 2002-01-01

Ž Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch.

Ž

ŽÁČEK ŽÁKOVSKÝ ŽALMAN, CSc. ŽIKAVSKÝ ŽIŠKA ŽITŇANSKÝ ŽITŇANSKÝ ŽOFFČÁK ŽOLNAYOVÁ

Dobrovoľní členovia Ing. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Ing. prof. Ing. arch. Mgr. art. Ing. arch. Ing. arch. Ing. arch. Mgr. art. Ing. Ing. arch. Ing. Ing. arch. Ing. arch. Prof. Ing. arch. Bc. Ing. arch. Mgr. art.

Marián BACULÁK Ján BIDLENČÍK Kamil ČEČETKA Ružena FABINI Vladimír FLAŠKÁR Jaroslav HOLOTA Ivan KOČAN Ingrid KONRAD Michal KRIŠTOF Štefánia KRUMLOVÁ Eugen LIPKA Lumír LÝSEK, PhD. Peter MASÁR Martin MIKOVČÁK Magdaléna MIZERÁKOVÁ Milan NOVÁK Danica PIŠTEKOVÁ, ArtD. Iveta POLESŇÁKOVÁ Alan PREKOP Radovan RUSNÁK Martina ŠÁRAYOVÁ Viera ŠOTTNÍKOVÁ Robert ŠPAČEK, CSc. Andrej VESELÝ Katarína VOJTÍŠKOVÁ Mário ZAJAC

0229 DC 0277 DC 0271 DC 0063 DC 0180 DC 0110 DC 0265 DC 0198 DC 0257 DC 0014 DC 0240 DC 0223 DC 0270 DC 0266 DC 0075 DC 0274 DC 0276 DC 0080 DC 0273 DC 0044 DC 0255 DC 0238 DC 0022 DC 0263 DC 0106 DC 0250 DC

2015-01-01 2021-03-01 2019-10-01 1992-11-24 2010-04-01 2010-04-01 2019-05-01 2011-10-01 2018-03-01 2000-01-01 2015-10-01 2014-06-01 2019-07-01 2019-05-01 2004-01-01 2020-04-01 2020-05-01 1998-03-26 2020-04-01 2011-05-01 2017-10-01 2015-06-01 1997-05-18 2018-10-01 2011-01-01 2017-03-01

Ing. Slávka ÁGHOVÁ 0016 KA Ing. Veronika BAGAROVÁ 0071 KA Ing. Zoltán BALKO 0013 KA Ing. Blanka BARNOVÁ 0038 KA Ing. arch. Alexander BÉL 0026 KA Ing. Miroslava BLANÁROVÁ 0042 KA Ing. Katarína BROJOVÁ 0061 KA Ing. Ivana CITAROVÁ 0065 KA Ing. Dušan DANIŠ, PhD. 0068 KA Dr. Ing. Peter DEMČKO 0001 KA Ing. Anna DOBRUCKÁ 0003 KA Ing. Ján DUDÁŠ 0062 KA Ing. arch. Juraj FURDÍK, PhD. 0054 KA Doc. Ing. arch. Daniela GAŽOVÁ, PhD. 0032 KA Ing. Katarína GLONEKOVÁ 0066 KA Ing. Eugen GULDAN, PhD. 0024 KA Ing. Barbora HALÁSOVÁ 0056 KA Ing. Miriam HEINRICHOVÁ, PhD. 0048 KA Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ 0014 KA Ing. Matej JASENKA, PhD. 0070 KA Ing. Ivan JUHÁS 0057 KA Ing. Monika LACHMANNOVÁ 0049 KA Ing. Štefan LANČARIČ, PhD. 0050 KA Ing. Michal MARCINOV 0060 KA Ing. Katarína MASÁROVÁ 0067 KA Ing. Marcela MASARYKOVÁ 0007 KA Ing. Michaela MEDERLYOVÁ 0008 KA Ing. Rastislav MOCHNACKÝ 0044 KA Ing. Martin MUNKA 0045 KA Ing. Antonín NĚMEC 0064 KA Ing. Tomáš NOVOTNÝ 0069 KA Ing. arch. Stanislav ONDRUŠ 0030 KA Ing. arch. Eva ONDRUŠKOVÁ 0037 KA Ing. Ivana PASEČNÁ, PhD. 0063 KA Ing. Peter PASEČNÝ 0039 KA Ing. arch. Jela PLENCNEROVÁ 0055 KA Ing. Andrea PRIEVALSKÁ 0059 KA Ing. Jozef PULLMAN 0029 KA Ing. Tamara REHÁČKOVÁ, PhD. 0020 KA Ing. Jarmila ROHÁČOVÁ 0009 KA Ing. Helena SARVAŠOVÁ 0015 KA Mgr. Ing. Marek SOBOLA, PhD. 0046 KA Ing. Júlia STRAŇÁKOVÁ 0036 KA Ing. Ivan ŠEMBERA, CSc. 0005 KA Ing. Pavel ŠKODNÝ 0011 KA Ing. Ivana ŠTIGOVÁ. KUČÍRKOVÁ, MSc 0051 KA Ing. Soňa ŠVECOVÁ 0017 KA Ing. Katarína TOMANOVÁ PORUBČINOV 0021 KA Ing. Vladimír VAGASKÝ 0041 KA Ing. Peter VAŇO 0023 KA Ing. arch. Ján VESELOVSKÝ 0031 KA Ing. Richard VREŠTIAK, PhD. 0025 KA Ing. Eva WERNEROVÁ 0006 KA

2005-01-01 2020-12-02 2005-01-01 2009-05-13 2006-10-01 2009-11-04 2018-04-04 2019-12-04 2020-12-02 2005-01-01 2005-01-01 2018-04-04 2014-05-15 2008-03-01 2019-12-04 2006-10-25 2014-07-09 2012-05-16 2005-01-01 2020-12-02 2015-05-15 2012-05-16 2012-05-16 2016-12-01 2020-07-01 2005-01-01 2005-01-01 2009-11-04 2010-10-27 2019-04-03 2020-12-02 2007-11-01 2009-03-10 2019-03-26 2009-05-13 2014-07-02 2016-07-01 2007-04-18 2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01 2011-11-23 2008-06-18 2005-01-01 2005-01-01

Krajinní architekti

DČ  KA

2012-06-20 2005-01-01 2006-04-26 2009-05-13 2006-04-26 2008-03-01 2006-10-25 2005-01-01


Hosťujúci architekti a hosťujúci krajinní architekti Ing. arch. Miloslav ABEL 0144 HA 2020-06-12 2021-06-11 Ing. Iveta AUGUSTÍNOVÁ 0004 HKA 2020-11-01 2021-10-31 Mag. arch. Erich BERNARD 0186 HA 2020-04-01 2021-03-31 Ing. arch. Igor BOBRO 0228 HA 2020-06-15 2021-06-14 MArch. Ian BOGLE 0171 HA 2021-02-22 2022-02-21 doc. Ing. arch. Jiří BUČEK 0194 HA 2020-11-01 2021-10-31 Ing. arch. Jan CIEŚLA 0214 HA 2020-06-10 2021-06-09 doc. Ing. arch. Jakub CIGLER 0128 HA 2020-08-01 2021-07-31 Balázs Zoltán DOMOKOS 0229 HA 2020-10-16 2021-10-15 Arquitecto César FERNÁNDEZ-BRAV O  TEVES 0145 HA 2020-07-08 2021-07-07 Ing. Martina FOREJTOVÁ 0006 HKA 2020-09-14 2021-09-13 Ing. arch. Zdeněk GRŇÁK 0206 HA 2020-07-01 2021-06-30 Ing. arch. Martin HABINA 0141 HA 2021-01-15 2022-01-14 prof. Ing. Mgr.  Akad. arch.  Petr HÁJEK 0233 HA 2020-12-07 2021-12-06 Ing. arch. Oleg HAMAN 0007 HA 2021-01-30 2022-01-29 Ing. arch. Jiří HEČKA 0098 HA 2020-07-01 2021-06-30 Stuart HOWITT 0238 HA 2021-03-01 2022-02-28 Dott. Arch. Martin HUBA 0218 HA 2020-10-01 2021-09-30 Dipl.Ing. Christian JABORNEGG 0142 HA 2021-03-01 2022-02-28 Ing. arch. Tomáš JANEČEK 0234 HA 2020-12-10 2021-12-09 Ing. arch. Pavel JURÁSEK 0230 HA 2020-11-01 2021-10-31 Ing. arch. Peter JURÁŠEK 0184 HA 2020-11-01 2021-10-31 Ing. arch. Radomír KAMAN 0163 HA 2020-06-01 2021-05-31 Mgr. arch. Gabriela KAPRÁLOVÁ 0226 HA 2020-04-14 2021-04-13 Dip. Ing. arch. Josef KEGELREITER 0057 HA 2021-01-01 2021-12-31 Ing. arch. Vanda KRČIKOVÁ 0072 HA 2020-12-15 2021-12-14 Doc. Ing. Přemysl KREJČIŘÍK, Ph.D. 0007 HKA 2020-05-15 2021-05-14 Ing. Martin KRUPAUER 0129 HA 2021-01-20 2022-01-19 Ing. arch. Pavel KUČERA 0004 HA 2021-02-27 2022-02-26 Ing. arch. Peter LACKO 0195 HA 2020-10-01 2021-09-30 Ing. arch. Pavel LAZAROV 0185 HA 2020-05-01 2021-04-30 Ing. arch. Petr MAŠEK 0215 HA 2020-08-01 2021-07-31 Ing. arch. Michal MUSTAKOV 0220 HA 2020-11-18 2021-11-17 Univ.Prof. Dipl.   Ing. arch. András PÁLFFY 0143 HA 2021-03-01 2022-02-28 Ing. arch. István PARONAI 0065 HA 2020-09-01 2021-08-31 Ing. arch. Vladimír POKLUDA 0236 HA 2021-02-01 2022-01-31 Ing. arch. Kristina RICHTER ADAMSON, MSc. 0224 HA 2021-02-22 2022-02-02 Ing. arch. Oľga RYCHTEROVÁ, PhD. 0237 HA 2021-03-01 2022-02-28 Ing. Luděk RÝZNER 0130 HA 2020-06-01 2021-05-31 Ing. arch. Michal SEDLÁŘ 0193 HA 2020-08-01 2021-07-31 Ing. arch. Ludvík SEKO 0110 HA 2020-08-28 2021-08-27 József SIKLÓSI 0227 HA 2020-06-01 2021-05-31 Ing. arch. Pavel ŠTAMBERG 0231 HA 2020-11-25 2021-11-24 Ing. arch. Žarko ŠUNDRICA 0180 HA 2020-09-12 2021-09-11 Ing. arch. Jozef ŠUTÁK 0014 HA 2020-05-16 2021-05-15 Ing. arch. Petr TOPOLOVSKÝ 0222 HA 2020-12-01 2021-11-30 Mgr. A. Mostafa TOUSSON 0125 HA 2021-01-26 2022-01-25 Mgr. A. Marcel TURIC 0232 HA 2020-11-30 2021-11-29 Ing. arch. Tomáš VELEHRADSKÝ 0122 HA 2020-06-25 2021-06-24 Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ 0030 HA 2020-11-01 2021-10-31 Ing. arch. Jiří VOHRALÍK 0235 HA 2021-01-15 2022-01-14 Ing. arch. Aleš VOJTASÍK 0035 HA 2021-02-23 2022-02-22 Ing. arch. Adam VOJTEK 0157 HA 2020-12-15 2021-12-14 Ing. arch. Šimon VOJTÍK, PhD. 0225 HA 2020-05-01 2021-04-30 Ing. arch. Anna VOKŘÁLOVÁ 0216 HA 2020-08-01 2021-07-31

HA HKA

142


143


144ISBN  978 - 80 - 973589 - 3 - 8