__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Priestor#2

noviny

pre

budúcich

tvorcov

a

obdivovateľov

architektúry

/

2020


Milí čitatelia, s radosťou Vám prinášame už druhé číslo novín pre budúcich tvorcov a obdivovateľov architektúry. Nech Vás formát nemýli - nie sú to tak úplne novin(k)y; niektoré informácie sú staré už takmer storočie. Na druhej strane, novinkou je forma, akou Vám tieto staré novosti, ktoré položili základy modernej architektúry, prinášame. Ostaňme ešte chvíľu pri slove „architektúra”. Slovo cudzieho pôvodu, ktoré sa veľakrát považuje za akési umenie pre umenie alebo to, čo je v  stavbe navyše. Pritom práve naopak - architektúra vytvára priestor, v ktorom sa odohrávajú naše každodenné životy. V priestore architektúry zaspávame, aj sa zobúdzame, chodíme do školy, do práce, za zábavou alebo za športom. Priestorom architektúry je však aj to ostatné medzi - námestia a ulice, parky a záhrady. Aby sme upozornili na dôležitosť tvorby kvalitných priestorov na Slovensku, už pred takmer dvomi desaťročiami vznikla Cena Slovenskej komory za architektúru CE ZA AR. Naše noviny Priestor Vám chcú priblížiť architektúru odľahčeným spôsobom, cez vízie a životné cesty výnimočných architektov, ktoré formovali moderné uvažovanie o  architektúre. Ich prvé číslo bolo venované vzťahu velikána modernej architektúry - architekta Le  Corbusiera a  írskej dizajnérky, a  vôbec prvej architektky svetového formátu, Eileen Gray. V tomto čísle sa pozrieme bližšie na príbeh osobností svetoznámej umeleckej školy Bauhaus a vplyvného pražského krúžku Devětsil, ktorých stopy nachádzame na Slovensku v mnohých stavbách, a predovšetkým v dnes chátrajúcom liečebnom dome Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Dúfame, že sa architektúru naučíte vnímať a  uvažovať nad ňou; možno aj vďaka príbehom zaujímavých a  výnimočných osobností z  našej a  svetovej scény. Ktovie, možno aj Vy raz budete autormi priestoru, v ktorom žijeme. Užite si to!

Oľga Miháliková, sekretár ceny CE ZA AR

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

78


41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

79


Určené pre deti a mládež od 10 rokov do 99 rokov

ISBN: 978–80–973589 –0–7

Vydavateľ: Inštitút Slovenskej komory architektov ISK A Námestie SNP 18 811 06 Bratislava institut@komarch.sk

S

Koncept, Text a ilustrácie: Ivana Čobejová Úvod: Oľga Miháliková Editor: Martin Zaiček Grafický dizajn: Ľubica Segečová Jazyková korektúra: Filip Németh

K

A

Slovenská Komora Architektov

Náklad: 1500 ks Tlač: Petit Press, Bratislava Všetky práva vyhradené December 2019

Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL HL AVNÝ PARTNER PROJEK TU:

I

S

K

A

Inštitút Slovenskej Komory Architektov

Profile for Inštitút Slovenskej komory architektov

Priestor#2 / noviny pre budúcich tvorcov a obdivovateľov architektúry / 2020  

Aby sme upozornili na dôležitosť tvorby kvalitných priestorov na Slovensku, už pred takmer dvomi desaťročiami vznikla Cena Slovenskej komory...

Priestor#2 / noviny pre budúcich tvorcov a obdivovateľov architektúry / 2020  

Aby sme upozornili na dôležitosť tvorby kvalitných priestorov na Slovensku, už pred takmer dvomi desaťročiami vznikla Cena Slovenskej komory...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded