Nebúrajme, obnovujme!

Page 1

NEBÚRAJME, OBNOVUJME!

OBNOV DOM

NEBÚRAJME, OBNOVUJME!

OBNOV DOM

Preferovaným a takmer všeobecne uplatňovaným typom rodinného domu sa na Slovensku v druhej polovici 20. storočia stáva dom štvorcového pôdorysu v rozličných obmenách. Nakoľko sa výstavba rodinných domov realizovala prevažne svojpomocne, jednotlivé typové projekty sa formálne i materiálovo pozmeňovali. Vznikli mnohé regionálne rozdiely a obmeny. V tejto publikácii ich nazývame familiárne ako „štvorec, kocka, orava“, z ktorých základnú logiku nájdeme aj v uličných domoch s prejazdom alebo v radových zástavbách. Súčasný obraz slovenských miest a obcí je z veľkej časti tvorený týmito, často sa opakujúcimi typmi domov, ktoré všetci dôverne poznáme.

Desiatky rokov od ich realizácie dnes tieto rodinné domy stále predstavujú pre mnohých Slovákov a Slovenky domov alebo osobnú skúsenosť. Nakoľko je ich životnosť obmedzená, modernizácia starších rodinných domov preto predstavuje nevyhnutný krok, ako zhodnotiť veľkú časť nášho bytového fondu. Cieľom je prispôsobiť sa dnešným podmienkam a pripraviť sa na výzvy klimatických premien a na zmenu vo využívaní energetických zdrojov.

Inštitút Slovenskej komory architektov pre Slovenskú agentúru životného prostredia pripravil v rokoch 2022 a 2023 sériu súťaží návrhov pre hľadanie zodpovedných riešení obnovy najčastejšie sa vyskytujúcich rodinných domov na Slovensku.

Z nich vzišlo aj 30 ocenených a odmenených návrhov, ktoré sú prezentované v tomto katalógu.

Jednou z kľúčových tém návrhov v tomto katalógu je budúci charakter týchto domov po zateplení. Pridaná vonkajšia zatepľovacia vrstva mení aj proporcie elementov, ktoré výraz domu určujú (veľkosti a pomery strán otvorov, hĺbka ostení, rôzne vystupujúce rímsy, steny, a pod.). Zlepšenie energetických vlastností týchto domov je okrem zvýšenia kvality jeho stavebno-fyzikálnych vlastností tiež príležitosťou skvalitniť aj iné aspekty ich obytného komfortu (napr. vzťah vnútra a vonkajšku, dispozičné zmeny a pod.).

Výsledky súťaží návrhov majú slúžiť ako súhrn možných riešení, akýsi „manuál“ pre individuálnych žiadateľov o podporu, ktorí chcú svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním ocenených návrhov v tomto katalógu je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie, vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku a životný štandard s presahom k výzvam budúcnosti najbližších dekád.

Inštitút Slovenskej komory architektov

PREDSLOV

Plán obnovy je najzelenším balíkom opatrení na Slovensku a energetické úspory patria medzi jeho hlavné priority. Častým zdrojom úniku energií, ktorý sa týka mnohých ľudí na Slovensku, sú energeticky neefektívne domy – väčšina domov na Slovensku je totiž viac ako 40 rokov stará. Domácnosti majú problém udržiavať teplo svojich domovov a neefektívnosť škodí aj rodinným rozpočtom. Preto sme v rámci plánu obnovy zaradili medzi investície ich obnovu.

Výzva obnov dom v sebe spája kroky na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov aj opatrenia na podporu adaptácie na zmenu klímy. Nie je to len o zateplení budov či výmene okien, výzva motivuje aj k tomu spraviť o krok viac – inštalovať zelené strechy či systémy zadržiavania vody.

Výzva je určená pre rodinné domy postavené pred rokom 2013, práve tieto sú miestom mnohých spomienok. Prostredníctvom výzvy ich chceme zveľadiť tak, aby zodpovedali potrebám bývania v modernej dobe. Mimoriadne ma preto teší, že sa vo výzve na obnovu budov našlo miesto pre architektonickú hodnotu. Dokazujú ju návrhy, ktoré vypracovali architekti v rámci súťaže Inštitútu Slovenskej komory architektov. Vo svojich projektoch priniesli prepojenie tradičných domov s modernými a energeticky efektívnymi riešeniami a zachovali tak dušu aj teplo domova.

Cieľom plánu obnovy je investícia do modernizácie viac ako 25-tisíc rodinných domov – takýto počet budov ovplyvní aj vzhľad našej krajiny. Výherné projekty dokázali priniesť ekologické riešenia a prepojiť ich s tradičnými slovenskými domami.

Verím, že tieto návrhy poslúžia ako inšpirácia aj pre ďalšiu modernizáciu domov na Slovensku a ich výsledok uvidíme už čoskoro aj v našich regiónoch.

Ing. Lívia Vašáková, PhD. Podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov

ŠTYRI ROVINY

Nič sa do katalógu architektonických diel nehodí menej ako štatistiky. Napriek tomu neodolám. Práve kontext s priestorom dáva architektúre hlbší zmysel. A priestor, v ktorom vznikol aj tento katalóg, si tak zaslúži dvojnásobnú pozornosti.

Takže prisľúbené dáta. Budovy spotrebovávajú až 40 percent svetovej energie a sú zodpovedné za 36 percent emisií CO2 v Európskej únii. Na Slovensku každý tretí dom postavený pred rokom 2001 nemá obnovené okná, strechu či obvodový plášť. Toľko jedna strana rovnice.

Teraz tá druhá. Náklady na bývanie tvoria v priemere štvrtinu výdavkov z rodinných rozpočtov. Len elektrina, plyn a teplo spoločne až 10 percent. Vykurovanie tuhým palivom predstavuje nezanedbateľný zdroj znečistenia ovzdušia vo viacerých regiónoch.

Zrátané a podčiarknuté, každé euro investované do obnovy rodinných domov sa násobne zúročí. Hneď v štyroch rovinách. V zodpovednom prístupe k ľudskému zdraviu, k životnému prostrediu a do tretice aj k rodinnému rozpočtu.

O štvrtej rovine sa nemusím rozpisovať. Stačí si pozrieť katalóg, ktorý práve držíte v rukách. Obnova rodinného domu predstavuje príležitosť zvýšiť komfort každodenného života a architektonickú hodnotu svojho domova.

Práve to je pointou architektonickej súťaže, ktorú spoločne zorganizovali Slovenská agentúra životného prostredia a Slovenská komora architektov. Dokázať, že citlivým prístupom, využitím moderných materiálov a nových technológií je možné premeniť staré na nadčasové, náročné na efektívne a neúnosné na udržateľné.

Ďakujem všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Verím, že inšpirujú majiteľov domov, no predovšetkým presvedčia, že zodpovednosť dokáže mať atraktívnu tvár. Obzvlášť v kontexte klimatickej zmeny a závislosti od fosílnych palív.

MILÍ PRIATELIA KVALITNEJ ARCHITEKTÚRY,

držíte v rukách katalóg moderných návrhov obnov, vrátane dispozičných riešení, šiestich najčastejších typov rodinných domov 20. storočia na Slovensku. Som nesmierne rád, že sa Slovenská agentúra životného prostredia rozhodla pre spoluprácu s Inštitútom Slovenskej komory architektov.

Zaujímavé riešenia mladých architektov pre rodinné domy známe ako „štvorec“, „kocka“, „Orava“, „gánok“, „mestská radovka“ a „dom s prejazdom“ – zmenili tieto stavby na moderné, komfortné a energeticky úsporné bývanie.

Na začiatku bol nápad priniesť inšpiráciu pre tých, ktorí s obnovou ešte nezačali alebo ju len zvažujú. Chceli sme im ponúknuť podnetnú vizualizáciu obnovených starých rodinných domov, ktoré nemusia stratiť svoje „čaro po babičke“, ale môžu sa prispôsobiť súčasným požiadavkám na životný štandard. Okrem príťažlivého vzhľadu bolo podmienkou aj zlepšenie ich energetickej hospodárnosti.

Staré typy domov kedysi zodpovedali iným potrebám, ako má rodina dnes. Časy sa zmenili, vďaka novým technológiám a dostupným materiálom sa môžu stiesnené, tmavé izby presvetliť a priestor pre rodinu sa zmení na veľkorysejší a funkčnejší.

Potešilo ma, že autori do návrhov zapracovali aj moderné technológie – obnoviteľné zdroje energie, akými sú fotovoltika, solárne panely, ako aj tepelné čerpadlá. Taktiež pri svojich návrhoch siahli po zelených prvkoch, resp. opatreniach súvisiacich so zmenou klímy, akými sú zachytávanie dažďovej vody, rôzne riešenia tienenia, ako aj návrhy zelených striech. A práve o to nám pri obnove 25 000 rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku ide. Chceme, aby ich majitelia prostredníctvom finančného príspevku zhodnocovali zodpovedne a uvážene, aby nerobili rýchle a neuvážené úpravy – napríklad aby nedochádzalo k nepremysleným obnovám rodinných domov s predimenzovanou zateplenou fasádou hrúbky 300 mm. Zároveň sa vlastníci rodinných domov pri ich obnove nemusia báť siahnuť po spomínaných moderných technológiách a prekonať strach z toho, ako budú esteticky do rodinného domu zapadať.

Chceme Vás, ako vlastníkov rodinných domov, inšpirovať a ponúknuť Vám nadčasové riešenia, ktorými získate vytúžený komfort a zároveň aj určitý druh ochrany pred vysokými cenami energií, ktorým čelíme.

Ukázalo sa, že mladí architekti majú čo ponúknuť. Verím, že návrhy, ktoré tento katalóg prináša, nezapadnú prachom a inšpirujú Vás k obnove Vášho rodinného domu. Môže to byť pre Vás najlepšia investícia, pre ktorú sa do budúcna rozhodnete.

Ing. Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP

Dom „Orava” je dvojtraktový trojpodlažný dom štvorcového pôdorysu so sedlovou strechou s valbou. Tento typ rodinného domu sa na Slovensku staval najmä v 50. –80. rokoch 20. storočia. Jedná sa o modifikáciu domu “štvorec”, kedy je maximalizovaná úžitková plocha a objem domu pri zachovaní zastavanej plochy tým, že sa plne využíva suterén a podkrovie domu býva tiež zobytnené. Domy typu „Orava” rovnako ako pri type “štvorec” boli často rozširované o objekt garáže, letnej kuchyne, verandy resp. ďalších obytných alebo hospodárskych a technických miestností. Využitie týchto domov bolo často viacgeneračné.

Porota:

Predsedníčka: Mgr. arch. Nora Vranová

Riadni členovia: Ing. arch. Kornel Kobák Ing. arch. Pavel Paňák prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty: Ing. Matej Kerestúr

Experti: Doc. Ing. František Vranay, PhD.

ORAVA

Orava – Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

14. apríl 2022 – 7. júl 2022

Ing. Zuzana Lieskovská Slovenská agentúra životného prostredia

Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky

Súčasťou Komponentu 2 je aj reforma nakladania so stavebným odpadom a jej implementácia sa premietla aj do podmienok získania príspevkov na obnovu rodinných domov. Nastavenie požiadaviek na opätovné využitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie stavebných odpadov vzniknutých pri obnove rodinných domov v konečnom dôsledku prinesie menej odpadov, ktoré by končili na skládkach, šetrenie prírodných zdrojov, ako sú drevo, kameň, kovy, ale v neposlednom rade aj vody a energetických surovín.

doc. Ing. František Vranay, PhD. Stavebná fakulta TU Košice

Tepelná pohoda v miestnosti závisí od priemernej teploty všetkých vnútorných povrchov (steny, strop, podlaha, otvory) a teploty vzduchu v danej miestnosti. Ak sú steny chladné, musíme ich kompenzovať zvýšenou teplotou vzduchu. Znamená to vyššiu tepelnú stratu vetraním. Zateplením obalových konštrukcií sa dosiahne ich vyššia povrchová teplota na vnútornej strane. Má to za následok zníženie strát cez konštrukcie a vzhľadom k nižšej požadovanej teplote vzduchu aj zníženie strát vetraním. Predsadením zimnej záhrady sa dosiahne zóna, v ktorej teplota vzduchu je priaznivejšia a má za následok zníženie tepelných strát cez susediace konštrukcie.

Je potrebné aby staršie rodinné domy prešli obnovou z viacerých hľadísk. Pri desiatkach tisíc rodinných domov šetrenie primárnej energie bude významné pre Slovenskú republiku. Súťažné návrhy vhodným spôsobom poukazujú nielen na ekonomicky výhodné návrhy v oblasti energetickej hospodárnosti, ale sú inšpiratívne aj z oblasti vhodnej architektonickej úpravy a moderného užívania objektov. Na webovej stránke SKSI.sk máme zverejnený návod pre žiadateľov ako si vybrať a osloviť odborníkov pre projektové energetické hodnotenie dokumentácie pre stavebné povolenie, ako aj odborníkov pre vypracovanie energetického certifikátu s návrhom opatrení na energetické úspory.

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. Stavebná fakulta STU Bratislava

Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Slovenskou komorou architektov (SKA) zorganizovali a zrealizovali v rokoch 2022 a 2023 zaujímavé súťaže návrhov na riešenie obnovy existujúcich rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR. Z týchto súťaží vznikol súbor inšpiratívnych riešení obnovy rodinných domov (RD), najmä pre tých vlastníkov, ktorí uvažujú prihlásiť sa do výzvy SAŽP na obnovu svojej nehnuteľnosti. Tieto riešenia ukazujú tvorivé úpravy na transformáciu existujúcich RD na moderné riešenie rešpektujúce spoločenskú udržateľnosť a zlepšenie energetickej hospodárnosti zlepšením tepelnej ochrany budovy a realizáciu efektívneho zásobovania RD energiami. Spracované sú príklady obnovy RD na dobre známe typy RD postavených v minulosti na Slovensku.

Katedra technické zariadenia budov Vzhľadom na požiadavky, ktoré sa na budovy v súčasnosti kladú v súvislosti so znižovaním spotreby energie a environmentálnych záťaží, budú sa čoraz viac do popredia dostávať progresívne systémy techniky prostredia. Tie sa navrhujú v celom procese – výroba, akumulácia, distribúcia a odovzdávanie, pričom výroba energie (teplo, chlad, elektrina...) bude zabezpečovaná najmä z OZE, teda energie slnka (termické a fotovoltaické systémy), prostredia (tepelné čerpadlá), vody (geotermálne systémy) a vetra. Je zrejmé, že ak budovy v budúcnosti majú mať takmer nulovú potrebu energie, čiže byť i bezemisné, potom dôležitým aspektom pri uplatnení OZE bude akumulácia energie, či elektrickej, alebo tepelnej, s možnosťou jej celoročného využitia pre prevádzku techniky prostredia, tak aby sa minimalizovala závislosť od iných energetických zdrojov z verejných sietí.

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Stavebná fakulta STU Bratislava prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. Predseda SKSI

Návrh od kolektívu autorov Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík a Ing. arch. Ludmila Haluzíková

Návrh získal prvú cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 87 000 €

Komentár poroty k návrhu: Návrh vyznieva poeticky, koncepčne a autorsky dotiahnutý. Navrhovaná zimná záhrada má pridanú hodnotu – predlžuje obdobie možného pobytu v exteriéri v chladných oblastiach Oravy. Návrh estetizuje pôvodné prvky domu. Ľudová architektúra riešila stret strechy a steny delikátne, čo však v 70. rokoch 20. storočia nahradila pomerne surová prax oplechovania / obytia tatranským profilom týchto detailov. Návrh túto prax priznáva a berie ju ako súčasť novodobej tradície, čo porota oceňuje. Low-cost princípy návrhu sú navrhované umne a pridávajú dome na hodnote. Návrh je prepracovaný aj po technickej stránke, ráta s využitím obnoviteľných materiálov, vhodne umiestňuje sudy na zadržiavanie dažďovej vody, má prepracovaný energetický koncept. Návrh neobsahuje pôdorys suterénu a vo viacerých aspektoch nie je dopovedaný.

Autorský text k návrhu: Orava je zakorenená v našej pamäti, vnímame ju z nadhľadu rádu štruktúry ulíc, rýchlosti vlaku, rozprávania sa na schodoch priedomia. Vyjadruje nás, naše potreby, radosti i reálie. Výhľad do hôr pretkaný vôňou nedeľného obeda sa strieda s pôdou ako zdrojom práce a oddychu. Transformácia domu Orava tkvie v zhodnotení kvalít prostredia slovenskej dediny, v hľadaní správnych proporcií, je analógiou k lokálnym materiálom v súčasnom poňatí. Pracuje s hmotou gánku, ktorý sa stáva mnohofunkčným tepelno-technickým rozhraním medzi záhradou a domom. Archetypálne formy sú nástrojom otvárania vzťahu ku svojmu okoliu.

DOM

TYPOVÝ

PRÍZEMIE JE NAVZÁJOM PREPOJENÉ A PRIMERANE OTVORENÉ OKOLIU DOMU.

SEVERNÝ REZOPOHĽAD S CHARAKTEROM PRIĽAHLÝCH ZÁHRAD A HMOTOU GÁNKU 0 1 2,5 5 10 N

Gánok v zime plní funkciu druhej fasády a pomáha k tepelnej pohode. V lete po otvorení strešnej klapky a tienení industriálnymi odrazovými závesmi vzniká komínový efekt chladiaci dom.

PRIAZNIVEJ KLÍME NAPOMÁHA VIDITEĽNÉ ZADRŽIAVANIE VODY

k
PODKROVIE POSKYTUJE IZBY SO ZÁZEMÍM, ZVÄČŠENÍM OBLOKOV A VYUŽITIA ŠIKMÍN AKO ÚLOŽNÉHO PRIESTORU NAVYŠUJE KVALITU PROSTREDIA ORAVA JE TRANSFORMOVANÝ A DOPLNENÝ O GÁNOK, KTORÝ VYTVÁRA KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIE S MOŽNOSŤOU VYUŽITIA PODĽA PREFERENCIÍ POUŽÍVATEĽOV DOMU. ULIČNÝ
POHĽAD JE KOMPONOVANÝ NA PRINCÍPOCH JESTVUJÚCICH PRVKOV DOMU A MODIFIKUJE ICH TVAROSLOVIE DO SÚČASNÉHO ŠTANDARDU

Návrh od ER Atelier s.r.o. Autori návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová; PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Návrh získal tretiu cenu ex aequo.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 80 700 €

Komentár poroty k návrhu: Návrh je kvalitne spracovaný a technicky prepracovaný. Výrazovo pôsobí príťažlivo, avšak nelokálne a pôvodný výraz domu sa stráca. Návrh má tendenciu „dizajnovať“ každý element, čo zároveň môže byť inšpiratívnym katalógom riešení pre majiteľov podobných domov. Materiálový a energetický koncept návrhu je dôsledne spracovaný, čo má za následok vyššie náklady na realizáciu obnovy domu. Zaujímavým prvkom návrhu je riešenie styku strecha/stena. Pridaná zimná záhrada je vhodným architektonickým prvkom predlžujúcim krátke teplé ročné obdobie na severe Slovenska.

Autorský text k návrhu: Návrh premýšľa a zefektívňuje existujúcu dispozíciu bez objemných búracích prác. Redukuje spotrebu a potrebu primárnych energií (nielen zateplením a výmenou okien), ale aj nezvyšovaním obostavaného priestoru, ktorý by mal byť vykurovaný. Adaptuje budovu so zachovaním existujúcich konštrukcií, kde dôkazom je aj zachovanie vestibulu, ktorý je doplnený zimnou záhradou a dotvára tak symetriu objektu. Recykluje odstránené materiály a odobratú zem a pretvára ju na svah, ktorý bude prihrnutý k priečeliu a ktorý zároveň čiastočne eliminuje tepelné mosty v mieste existujúcich základov a pri suterénnej stene. Inovuje s využitím nových trvácnych materiálov s nízkou zabudovanou šedou energiou, ktoré zároveň predlžujú životný cyklus a sú ľahšie recyklovateľné. Znižuje investičné náklady na materiál a prevádzkové náklady na energie vďaka navrhnutým konštrukciám / prvkom, ktoré prirodzene využívajú fyzikálne javy (akumulácia zeminy, nárazníkový priestor, nižší faktor tvaru, väčšie solárne zisky, ... ).

Jedným z aspektov návrhu je aj vyabstrahovanie existujúcej hmoty odstránením previsov strešnej roviny, alebo zalícovaním čelného priečelia s vodorovným podbitím po stranách. Dôvodom nie je iba forma navrhovaných konštrukcií, ale aj ich funkcia odvodnenia strechy.

A B
detail A

Návrh od DOXA s.r.o.

Autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Maroš Mitro Spolupráca: Ing. Tomáš Haburaj

Návrh získal tretiu cenu ex aequo.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 33 700 €

Komentár poroty: Pozitívom návrhu je jeho triezve prevedenie. Návrh očistil dom od pôvodnej vstupnej prístavby a tým eliminoval prebytočný objem. Jeho hodnota spočíva práve v skromnej ambícii do domu zasahovať. Pre ľudí s obmedzenými finančnými prostriedkami ponúka kvalitný návod, ako dom tohto typu obnoviť rozumne. Návrh preto spĺňa očakávania zadania podľa Plánu obnovy a odolnosti. Zásahy do dispozície reagujú na súčasné požiadavky na otvorený koncept obytného priestoru. Návrh by však mohol byť detailnejšie prepracovaný a v niektorých aspektoch sa javí ako nedopovedaný.

Autorský text k návrhu: Kým v minulosti bola záhrada oddelená od domu jasnou hranicou, dnešný spôsob bývania túto hranicu čo najviac rozmazáva. Stieranie hranice sa stalo jednou z hlavných tém pri navrhovaní úprav domu “ORAVA”.

Koncept: Hranicu stierame vytvorením perimetra okolo domu, ktorý vytvára KONCEPCIA možnosti vstupovať do rôznych jeho častí. Prístavbu smerom do záhrady asanujeme a namiesto nej vytvárame v rámci nášho perimetra terasu.

Dispozičné a prevádzkové riešenie: Do dispozícií domu zasahujeme minimálne. Zachovávame jeho pôvodné fungovanie s menšími úpravami – zväčšujeme predsieň a pobytovú halu otvárame smerom do terasy. V polozapustenom suteréne vytvárame možnosť umiestnenia samostatnej bytovej jednotky s vlastným vstupom.

Architektonické riešenie:

Pri architektonickom riešení si apriori ctíme pôvodný koncept rodinného domu. Zateplením sa snažíme čo najmenej meniť jeho proporcie, na fasádu používame pôvodný brizolit. Niektoré okenné výplne vymieňame za sklobetón – z dôvodu väčšieho súkromia.

Dom „kocka” je dvojtraktový (prevažne dvojpodlažný) dom štvorcového pôdorysu s plochou strechou (respektíve s pultovou strechou nízkeho sklonu, ktorá je skrytá za vysokú atiku). Tento typ rodinného domu sa na Slovensku staval najmä v 60. –80. rokoch 20. storočia. Formálne sa jedná o mimoriadne modifikovaný typ rodinného domu. Rozličné prevedenia tvorí rozsiahla variantná škála a to po formálnej, materiálovej aj dispozičnej a prevádzkovej stránke. Rodinný dom, ktorý dnes poznáme pod zľudoveným názvom „ kocka” sa staval na rovinatých aj svahovitých pozemkoch, so suterénom alebo bez suterénu. Prevádzkovo sa dom obvykle rozdeľoval podlažiami na dennú a nočnú časť. Prípadne technicko-servisnú časť na prízemí resp. v suteréne domu. Hmotovo a výrazovo dom „ kocka” pomerne často využíva balkóny, loggie a terasy. Domy typu „ kocka” poskytovali možnosť úpravy na zástavbu dvojdomov alebo radovej zástavby. Dom typu „ kocka” bol prezentovaný ako moderný typ rodinného domu mestského štýlu bývania a z tohto dôvodu je obostavaný priestor domu v maximálnej miere využívaný na obytnú (resp. prevádzkovú) funkciu a skladové priestory sa v týchto domoch primárne nenachádzali.

Porota:

Predsedníčka: Mgr. arch. Nora Vranová

Riadni členovia: Ing. arch. Kornel Kobák Ing. arch. Pavel Paňák prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty: Ing. Matej Kerestúr

Experti: Doc. Ing. František Vranay, PhD.

KOCKA

14. apríl 2022 – 7. júl 2022

Kocka – Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Pri obnove rodinného domu a zapojení sa do programu Obnov dom, základnou podmienkou na získanie finančného príspevku je úspora minimálne 30 % primárnej energie. Výška úspory primárnej energie závisí od vhodne zvolenej kombinácie opatrení pri obnove domu. V prípade obnovy uvedeného rodinného domu, majiteľ sa rozhodol pre kombináciu

DOM V ČÍSLACH

PLYNOVÝ KOTOL

viacerých opatrení, pričom nemenil zdroj vykurovania, plynový kotol. Zateplením fasády, stropu povaly, výmenou pôvodných drevených okien a inštaláciou fotovoltických panelov dosiahol úsporu primárnej energie až vo výške 64,7 %. Ušetril viac ako 60 % primárnej energie a teda získal nárok na finančný príspevok až do výšky 19 tisíc Eur.

Východiskový stav: Rodinný dom v pôvodnom stave bez zateplenia fasády, stropu a podlahy, s pôvodnými vstupnými dverami a drevenými oknami s jednoduchým zasklením.

Celková podlahová plocha:

Rodinný dom postavený v roku:

Vykurovaný obal domu

Murivo:

Strop:

Okná:

Dvere:

Podlaha:

Energie

Vykurovanie:

Teplá voda:

212,95 m2

1979

pórobetónové kvádre hrúbky 460 mm stropná doska, škvára, asfaltový poter drevené s izolačným dvojsklom dvere drevené s jednoduchým zasklením nezateplená

plynový kotol elektrina/ externý zásobník teplej vody

Merná tepelná strata domu v %

a) Murivo

b) Strop s povalou

c) Okná a dvere

d) Podlaha

e) Vetranie

f) Tepelné mosty

e)13%

d) 11 %

c)14%

36 % 19 % 14 % 11 % 13 % 7 %

f) 7 %

a)36%

b) 19 %

Vhodnou kombináciou opatrení môžete ušetriť aj viac ako 60% primárnej energie.
RODINNÝ DOM "KOCKA"

Autor: Ing. arch. Peter František Baroš, Ing. arch. Daniela Mačuhová

Výška dosiahnutej úspory primárnej energie závisí od kombinácie opatrení pri obnove rodinného domu

Výška úspory primárnej energie závisí od východiskového stavu rodinného domu a kombinácie navrhnutých opatrení pri jeho obnove. Poraďte sa s odborníkmi, oslovte autorizovanú osobu špecializujúcu sa na obnovu domov, alebo odborne spôsobilú osobu na energetickú certifikáciu budov, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie minimálne 30% úspory primárnej energie oproti pôvodnému stavu.

Skupina opatrení Navrhované opatrenia obnovy rodinného domu

1 Metodika výpočtu % úspory primárnej energie je podľa vzorca uvedeného v kapitole 2.6 Príručky pre žiadateľa

2 MV – minerálna vlna, EPS – penový polystyrén (biely)

3 Nárok na finančný príspevok po obnove domu vzniká pri dosiahnutí úspory minimálne 30 % primárnej energie

4 Nárok na finančný príspevok vo výške 19 tisíc Eur vzniká pri úspore viac ako 60 % primárnej energie

UPOZORNENIE: Uvedený názorný príklad je len informatívny. Uvedené hodnoty sa individuálne líšia od skutočných hodnôt rodinného domu potenciálnych žiadateľov.

Výška úspory primárnej energie je informatívna a závisí od viacerých faktorov, najmä od celkového posúdenia projektu rodinného domu odborne spôsobilou osobou.

NÁZORNÝ PRÍKLAD
VÝCHODISKOVÝ STAV –
primárna energia je kWh/(m².a)389,41
Úspora
v %1 Nárok na finančný príspevok3,4 A1 Zateplenie fasády MV/EPS2 hr. 160 mm 256,2 30,00 A3 Výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom 347 10,89 A5 Zateplenie stropu povaly EPS hr. 240 mm 339,6 12,79 A1 + A5 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly MV hr. 240 mm 197,5 46,04 A1 + A3 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom 217,3 40,63 A1 + A5 + A3 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly MV hr. 240 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom 158,3 56,75 A1 + A3 + B1-2 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom + inštalácia fotovoltických panelov 3,0 kW 188,1 48,61 A1 + A5 + A3 + B1-2 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly EPS hr. 240 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom + inštalácia fotovoltických panelov 3,0 kW 129,2 64,70 Obnova štyrmi opatreniami Obnova tromi opatreniami Obnova dvomi opatreniami Obnova jedným opatrením
Primárna energia PO OBNOVE v kWh/(m².a)
primárnej energie

Návrh od ER Atelier s.r.o. Autori návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Návrh získal prvú cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 81 100 €

Komentár poroty k návrhu:

Návrh je dobre prepracovaný. Pozitívom návrhu je najmä jeho práca s dispozíciami. Vzťah záhrady a obytnej zóny domu je vhodne riešený. Hendikepom tohto konkrétneho zadania bola problematická orientácia pôvodného domu, kedy je záhrada orientovaná na sever. Tento návrh sa s problémom dobre vysporiadal. Dispozične vhodne je v návrhu riešené aj 2. nadzemné podlažie. Vytknúť sa dá len absencia vyriešenia pôvodnej garáže vo vykurovanom objeme domu, čo sa javí v súčasnosti ako nevhodné riešenie. Zároveň návrh ignoruje strechu a nijak ju nevyužíva. Výraz domu je kultivovaný, uplatniteľný aj v opakovanom rade (ako to naznačuje vizualizácia), avšak zateplenie domu nie je navrhované citlivo a vytvára dojem zbytočne hrubých stien pri malom rozpone.

Autorský text k návrhu (skrátený):

Návrh premýšľa a zefektívňuje existujúcu dispozíciu bez objemných búracích prác. Redukuje spotrebu a potrebu primárnych energií (nielen zateplením a výmenou okien), ale aj nezvyšovaním obstaveného priestoru. Adaptuje budovu so zachovaním existujúcich konštrukcií, kde dôkazom je aj zachovanie vestibulu novým súčasným opláštením. Recykluje odstránené materiály a odobratú zem a pretvára ju na kopec, ktorý zároveň zlepší energetickú efektivitu objektu. Inovuje s využitím nových trvácnych materiálov s nízkou zabudovanou šedou energiou, ktoré zároveň predlžujú životný cyklus a sú ľahšie recyklovateľné. Znižuje investičné náklady na materiál a prevádzkové náklady na energie vďaka navrhnutým konštrukciám / prvkom, ktoré prirodzene využívajú fyzikálne javy (akumulácia zeminy, nárazníkový priestor, nižší faktor tvaru, väčšie solárne zisky, zelené strechy ... ). Ideové riešenie ďalej vychádza z možnej etapizácie a zlepšenia energetickej efektivity prirodzeným spôsobom bez zbytočného zvyšovania hrúbok tepelných izolácií. Etapizácia je navrhnutá tak, aby sa po každej z nich dal objekt plnohodnotne využívať a aby po každej etape bol objekt energeticky efektívnejší. Navrhované dispozičné riešenie reaguje na súčasné potreby päťčlennej rodiny s príležitostnými návštevami, ktorá bude mať vlastné zázemie a priestor na nocľah v suteréne. detail B

detail A

Návrh od Ing. arch. Lukáša Blanu

Autori návrhu:

Ing. arch. Lukáš Blana;

Ing. arch. Adam Benčo

Návrh získal druhú cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu:

72 500 €

Komentár poroty k návrhu:

Návrh sa javí ako konzervatívny zachovávajúci pôvodný charakter domu. Pridané konštrukcie k domu sú elegantné a účelné. Odhadované náklady na realizáciu obnovy sa javia ako realistické. Technická stránka návrhu je premyslená. Prednú „masku“ a výraz domu do ulice sa snaží návrh zachovávať, no koncepcia zatepľovania v detailoch je nesúrodá. Niekde návrh berie ohľad na pôvodný charakter a proporcie a na inom mieste ho ignoruje. Výrazným negatívom v dispozícii domu je absurdné umiestnenie toalety do stredu obytného priestoru na 1. nadzemnom podlaží.

Autorský text k návrhu:

Idea predmetnej rekonštrukcie rodinného domu má niekoľko rovín. Predovšetkým, hľadanie kompromisov medzi tepelno-technickými požiadavkami a pôvodným charakterom objektu a primeraná rovnováha medzi zachovaním pôvodných prvkov a pridávaním nových. Avšak hlavným cieľom bolo zosúladiť požiadavky na energeticky úsporné a udržateľné stavebné dielo a zároveň umožniť vznik hodnotnej a kvalitnej architektúry. Pretože trvalo udržateľná architektúra by mala spoločnosti prinášať aj iné aspekty okrem spomínaných energetických kritérií. Samozrejmosťou je funkčná pôdorysná schéma vyhovujúca súčasným podmienkam pre život, kvalitné materiály a poctivé stavebno – remeselné spracovanie. Druhou rovinou je samotný hmotový koncept, ktorý zachováva podstatné proporcie objektu, ale súčasne ostatné časti domu abstrahuje. Nabáda na pocit akoby pôvodný dom vystupoval z novej obálky, pod ktorou sa ukrývajú jeho skutočné proporcie. Táto idea je podporená odlišnými druhmi exteriérových omietok. Na „vystupujúcej“ časti, je pre finálny povrch použitý brizolit = pôvodné fasádne riešenie domu a na zvyšok fasády je navrhovaná organická štruktúrovaná modelačná omietka. Nový prístup je podčiarknutý pridaním dvoch oceľových schodísk, výmenou zábradlia a taktiež znížením parapetov okenných otvorov. V obvodových konštrukciách sa do šírky otvorov z ekonomických dôvodov nezasahovalo.

POH AD JUŽNÝ POH AD VÝCHODNÝ POH AD SEVERNÝ POH AD ZÁPADNÝ REZ A-A PÔDORYS 1.PP PÔDORYS 1.NP PÔDORYS 2.NP DETAIL 2 - STYK ST1 A ST2 PRI LOGGII

Návrh od studio 23 –

Ing. arch. Peter František Baroš

Autori návrhu:

Ing. arch. Peter František Baroš; Ing. arch. Daniela Mačuhová

Návrh získal tretiu cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 71 700 €

Komentár poroty k návrhu:

Návrh vyznieva presvedčivo, racionálne a je dobre realizovateľný. Dispozične je riešený konzervatívnym spôsobom a nezasahuje veľmi do pôvodného usporiadania. V kontexte Plánu obnovy a odolnosti tak presúva investície skôr na opatrenia k prvkom ako je zelená strecha (čo má vplyv na chladenie domu). Technicky návrh rieši očakávané náležitosti. Zateplenie domu je navrhované zaujímavo, vytváraním akýchsi ustúpených rohov –„zubov“ a zbiehanými stenami, čo vyznieva citlivejšie ako u iných návrhov. Otvorenie sa voči záhrade prostredníctvom gánku na bočnej strane domu však vytvára len minimálne prepojenie obytných častí domu so záhradou.

Autorský text k návrhu: Nebúrať! Očistiť, premyslieť, adaptovať! Tak by sa dal v skratke zhrnúť náš koncept, ako preniesť klasickú kocku zo 70. rokov do nového tisícročia. Nová tepelná obálka, so zachovaním pôvodnej nadčasovej tektoniky. Zelená strecha, ako štandard na zadržiavanie dažďovej vody. Priestranná krytá veranda s priamym napojením na existujúcu terasu a chill-out zónu vzadu. Dispozícia odzrkadľujúca potreby súčasnej doby, prepojenie denných priestorov do jedného celku so zákutiami pre jednotlivé činnosti. Dôraz na súkromie ale zároveň spoločné trávenie času na poschodí. Moderné technológie (tepelné čerpadlo, rekuperácia, motorické rolety) a vysoký prevádzkový komfort dáva domu nový život na ďalších minimálne 50 rokov.

Návrh od Ing. arch. Kristíny Sivákovej

Autorky návrhu: Ing. arch. Michaela Pivonková; Ing. arch. Katarína Siváková

Návrh sa umiestnil na štvrtom mieste a získal odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 80 600 €

Komentár poroty k návrhu: Návrh je dobre prepracovaný po technickej stránke. Ako jediný napríklad riešil problematiku šedej vody. Otázne sú uvádzané predpokladané náklady na realizáciu obnovy. Jedným z legitímnych prístupov obnovy týchto domov je zachovanie len kostry pôvodného objektu a vytvorenie nového domu, avšak v tomto prípade je otázny prínos takéhoto postupu. Novo navrhovaný dom má len málo spoločné s pôvodným domom. Navyše všetky problematické aspekty zadania návrh úplne odstránil. Ako výrazné zlyhanie návrhu sa javí aj otočenie orientácie domu o 180 stupňov oproti zadaniu. Napriek tomu porota odporúča oceniť návrh ako príklad dobrej praxe pre domy typu „kocka“, ktoré sú orientované južnou stranou do záhrady.

Autorský text k návrhu: Proporciu “kocky” ponechávame zachovaním polôh nosných častí a zdôrazňujeme ich masivitu. Odobratím čelnej a zadnej obvodovej steny dávame priestor vloženiu novej dvojvrstvovej fasády s ľubovoľnou mierou transparentnosti. Prvok priedomia pretvárame do nenápadnejšej subtílnej formy ako priestor na stretnutia, zároveň ho nechávame pokračovať k terase a ďalej do záhrady. V priebehu času môžu transparentnosť oceľovej siete postupne meniť popínavé rastliny. Z domu, ktorý sa v kontexte svojho vzťahu s okolím v podstate nelíšil od panelákového bytu, sa stáva dom s novou spoločenskou hodnotou a identitou. Absolútnym uvoľnením vnútornej dispozície predefinovávame miestnosti na väčšie funkčné celky podľa súčasných individuálnych potrieb a dosahujeme rozšírenie vnútornej dispozície smerom von. Priebežné loggie na oboch stranách so zelenou bariérou slúžia nielen ako medzipriestor medzi interiérom a exteriérom, prípadne rozšírenie miestností, ale aj ako ďalšia vrstva zabezpečujúca súkromie od ulice, ktorá reguluje mikroklímu, zvlhčuje a ochladzuje vzduch. Jednotlivé vrstvy rekonštrukcie sú rozdeliteľné do viacerých etáp podľa individuálnych možností rozpočtu. V novom dome sa uplatnia materiály získané pri dekonštrukcii, suť z vybúraných nenosných stien sa recykluje na stredne jemný granulát, z ktorého sa vytvorí liate terrazzo. Nové vložené konštrukčné aj fasádne prvky sú prevažne zo smrekovcového dreva ponechaného vo farebne neupravenej forme, berúc do úvahy jeho postupné starnutie.

Dom „štvorec“ je dvojtraktový dom štvorcového pôdorysu so stanovou strechou (strecha v tvare ihlanu). Tento typ rodinného domu sa vo veľkom začal stavať po 2. svetovej vojne, najmä v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Dispozične sa tieto domy stavali v dvoj alebo trojizbovej schéme. Pri starších realizáciách tohto typu sa často samostatné WC umiestňuje mimo hmotu základného štvorca. Prístavby verandy, letnej kuchyne, ďalšej obytnej izby sú len niektoré z početných druhov modifikácií, ako sa upravoval základný štvorcový pôdorys domu. Podkrovie nad týmto jednoposchodovým domom nebývalo zobytnené. Využívalo sa skôr ako skladovací priestor. V niektorých prípadoch podkrovie domu obsahovalo sezónne využiteľnú miestnosť, čo sa prejavilo na streche v podobe vikieru.

Porota:

Predsedníčka:

Mgr. arch. Nora Vranová

Riadni členovia:

Ing. arch. Kornel Kobák

Ing. arch. Pavel Paňák

prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty:

Ing. Matej Kerestúr

Experti:

Doc. Ing. František Vranay, PhD.

ŠTVOREC

Štvorec – Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

14. apríl 2022 – 7. júl 2022

Vymeniť okná nestačí.

Ako môžete vhodne skombinovať opatrenia a ušetriť 30% primárnej energie?

Majiteľ rodinného domu zvažuje jeho obnovu, chce sa zapojiť do programu Obnov dom a na získanie finančného príspevku potrebuje dosiahnuť úsporu primárnej energie vo výške minimálne 30 %.

DOM V ČÍSLACH

Výška úspory primárnej energie, ktorú je možné dosiahnuť obnovou domu, závisí od vhodne zvolenej kombinácie opatrení. V prípade tohto rodinného domu môže majiteľ dosiahnuť úsporu primárnej energie až vo výške 54,28 %.

Východiskový stav: Rodinný dom v pôvodnom stave bez zateplenia fasády, stropu a podlahy, s pôvodnými vstupnými dverami a drevenými oknami s jednoduchým zasklením.

Celková podlahová plocha: Rodinný dom postavený v roku:

Vykurovaný obal domu

Murivo:

Strop:

Okná:

Dvere:

Podlaha:

Energie

Vykurovanie:

Teplá voda:

122,97 m2 1969

tehlové murivo hrúbky 375 mm

drevený strop s Heraklitom hrúbky 35 mm

dvojité drevené okná dvere drevené s jednoduchým zasklením nezateplená, betónový poter

plynový kotol externý plynový zásobník teplej vody

Merná tepelná strata domu v %

a) Murivo

b) Strop s povalou

c) Okná a dvere

d) Podlaha

e) Vetranie

f) Tepelné mosty

e)13% f) 7 %

c) 9 % d) 20 %

a)30%

b)21%

RODINNÝ DOM "ŠTVOREC"
30
21
9
20
13
7
%
%
%
%
%
%

Autor: Ing. arch. Andrej Kocian a Ing. arch. Zuzana Benková

Úspora primárnej energie závisí od kombinácie opatrení pri obnove rodinného domu

Výška úspory primárnej energie závisí od východiskového stavu rodinného domu a kombinácie navrhnutých opatrení pri jeho obnove. Poraďte sa s odborníkmi, oslovte autorizovanú osobu špecializujúcu sa na obnovu domov, alebo odborne spôsobilú osobu na energetickú certifikáciu budov, ktorí vám navrhnú to najlepšie riešenie na dosiahnutie minimálne 30% úspory primárnej energie oproti pôvodnému stavu.

Skupina opatrení Navrhované opatrenia obnovy rodinného domu

fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly MV hr. 260 mm

výmena okien a dverí za plastové s izolačným

1 Metodika výpočtu % úspory primárnej energie je podľa vzorca uvedeného v kapitole 2.6 Príručky pre žiadateľa

2 MV – minerálna vlna, EPS – penový polystyrén (biely)

3 Nárok na finančný príspevok po obnove domu vzniká pri dosiahnutí úspory minimálne 30 % primárnej energie

UPOZORNENIE: Uvedený názorný príklad je len informatívny. Uvedené hodnoty sa individuálne líšia od skutočných hodnôt rodinného domu potenciálnych žiadateľov.

Výška úspory primárnej energie je informatívna a závisí od viacerých faktorov, najmä od celkového posúdenia projektu rodinného domu odborne spôsobilou osobou.

Primárna energia
OBNOVE v kWh/(m².a) Úspora primárnej
v %1 Nárok na finančný príspevok3 A1 Zateplenie fasády MV/EPS2 hr. 160 mm 360 24,89 A3 Výmena okien a dverí za plastové s izolačnýmtrojsklom 467 8,29 A5 Zateplenie stropu povaly MV hr. 260 mm 437,45 14,09 A1 + A5 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly MV hr. 260 mm 277,10 42,28 A1 + A3 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom 320,85 33,17 A1 + A5 + A3 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly MV hr. 260 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom 240,6 49,89 A1 + A3 + B1-2 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom + inštalácia fotovoltických panelov 2,5 kW 299,77 37,56 A1
B1-2 Zateplenie
trojsklom + inštalácia fotovoltických panelov 2,5 kW 219,5 54,28 Obnova štyrmi opatreniami Obnova tromi opatreniami Obnova dvomi opatreniami Obnova jedným opatrením VÝCHODISKOVÝ STAV –energiaprimárna je kWh/(m².a)509,2 NÁZORNÝ PRÍKLAD
PO
energie
+ A5 + A3 +
+

Návrh od ateliéru DOXA s.r.o.

Autori návrhu:

Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Maroš Mitro;

Spoluautor:

Ing. Tomáš Haburaj

Návrh získal prvú cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autorov návrhu: 24 600 €

Komentár poroty k návrhu:

Vedome pracuje s dispozíciou kríža, ktorá je základnou a najsilnejšou črtou typového domu „štvorec“. Detail rímsy je riešený citlivejšie ako u iných návrhov. Ponúka zaujímavú cenu realizácie prestavby. Otázna je tepelno-energetická stránka návrhu. Ráta sa s tepelným čerpadlom, no zároveň v strede dispozície je umiestnená pec, ktorá vykúri všetky izby. Ako pozitívne sa hodnotí aj pridaný priestor nevykurovanej zimnej záhrady, ktorý zlepší komfort bývania v dome aj bez navýšenia energií.

Autorský text k návrhu:

Bývanie v čase výstavby rodinného domu bolo značne rozdielne oproti súčasným nárokom na život. Rozdiely badať najviac pri vzťahu interiéru a exteriéru. Kým v minulosti bola záhrada oddelená od domu jasnou hranicou, dnešný spôsob bývania túto hranicu čo najviac potláča. Stieranie hranice sa stalo jednou z hlavných tém pri navrhovaní úprav domu “štvorec”. Dispozíciu domu otvárame smerom do záhrady, kde pôvodnú formu prístavby zväčšujeme a meníme na pobytovú zimnú záhradu. Centrom domu sa stáva pec. Okolo nej vytvárame jednoduchú prechodnú dispozíciu. Dôležitá pre nás je variabilita, ktorú dosahujeme pomocou posuvných stien. Dom tak vie byť úplne otvorený alebo z časti zatvorený. Pri väčších investičných nákladoch si vieme predstaviť pracovať aj s otvorením podkrovného priestoru. Architektonicky sa opierame o pôvodný koncept domu. Navrhujeme čo do najväčšej miery zachovať pôvodnú materialitu domu, s priznaním nových zásahov.

KONCEPCIA

Vizualizácia dnešný spôsob bývania túto hranicu čo najviac potláča. Stieranie hranice sa stalo ednou z hlavných tém pri navrhovaní úprav domu “ŠT VOREC”. Dispozíciu domu otvárame smerom do záhrady kde pôvodnú formu prístavby zväčšujeme a meníme na pobytovú zimnú záhradu

- vyčistený pôdorys - pec ako centrum domu

- funkčné rozdelenie - adícia zimnej záhrady / nového vstupu

Bývanie v čase výstavby rodinného domu bolo značne rozdielne oproti súčasným nárokom na život. Rozdiely badať najviac pri vzťahu interiéru a exteriéru. Kým v minulosti bola záhrada oddelená od domu jasnou hranicou

Dispozičné a prevádzkové riešenie:

Centrom domu sa stala pec Okolo nej vytvárame jednoduchú prechodnú dispozíciu Dôležitá pre nás je variabilita ktorú dosahujeme pomocou posuvných stien Dom tak vie byť úplne otvorený alebo z časti zatvorený. Pri väčších investičných nákladoch si vieme predstaviť pracovať aj s otvorením podkrovného priestoru

Architektonické riešenie: Architektonicky sa op erame o pôvo dný koncept domu. Navrhujeme čo do najväčšej mier y zachovať pôvodnú materialitu domu, s priznaním nových zásahov

- vyčistený pôdo ys - pec ako centrum domu

- funkčné ozdelenie - adícia zimnej záhrady / nového vstupu

Bývanie v čase výs avby rodinného domu bolo značne rozdielne op o súčasným nárokom na život. Rozdiely badať najviac pri vzťahu interiéru a exteriéru. Kým v minulosti bo a záh ada oddelená od domu jasnou hran cou

dnešný spôsob bývan a túto hranicu čo najviac potláča. Stieranie hranice sa stalo jednou z h avných tém pri nav hovaní úp av domu ŠTVOREC”. D spozíciu domu otvárame smerom do záhrady kde pôvodnú formu pr stavby zväčšujeme a meníme na pobytovú zimnú záhradu

D spozičné a prevádzkové riešenie:

Centrom domu sa stala pec Oko o ne vytvárame ednoduchú prechodnú dispozíciu

Dôležitá pre nás je variabilita ktorú dosahujeme pomocou posuvných stien Dom tak vie byť úplne otvorený a ebo z časti zatvorený Pri väčších nvestičných nákladoch si vieme p edstaviť pracovať aj s o vorením podkrovného priestoru

Architektonické r ešenie

Architektonicky sa opie ame o pôvodný koncept domu. Navrhu eme čo do na väčše miery zachovať pôvodnú materialitu domu, s priznaním nových zásahov

Detail rímsy / strechy
Pôdorys 1NP Pôdorys 1PP REZ A Východný pohľad Západný pohľad Severný pohľad Južný pohľad Vizualizácia LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 ZIMNÁ ZÁHRADA 10,92 109,54 70,25 ZASTAVANÁ PLOCHA: ÚŽ TKOVÁ PLOCHA: 15,66 8,82 4,02 15,54 1.06 ZÁDVERIE KÚPEĽŇA KUCHYŇA OBÝVAC A IZBA SPÁLŇA 15,29 POZNÁMKY A NÁVRH MUROVANEJ PECE S PRIESTOROM NA SEDENIE B EXISTUJÚCI KOMÍN D NÁVRH NOVÝCH PRIEČOK S POSUVNÝMI DVERAMI E KONŠTRUKC A ZIMNEJ ZÁHRADY SHUECO OKAPOVÝ CHODNÍK NÁVRH ZATEPLEN A SOKLA EPS POLYSTYRÉN h 150 ,mm G NÁVRH ZATEPLEN A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA EPS POLYSTYRÉN hr 200 mm H NÁVRH POBYTOVÝCH SCHODOV ROZŠÍRENIE OTVORU PRE PRECHOD NA ZIMNÚ ZÁHRADU Z KUCHYNE K VÝMENA OBALU STREŠNÉHO PLÁŠŤA PÁLENÁ ŠKRÍDĽA DOPLNENIE TEPELNEJ ZOLÁCIE MEDZI KROKVY NA ZABRÁNENIE TEP MOSTA
KONCEPCIA

Návrh od Ing. arch. Michala Prša

Autor návrhu:

Ing. arch. Michal Pršo

Návrh získal druhú cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 40 400 €

Komentár poroty k návrhu: Návrh pôsobí súčasne a jednoducho, zbytočne nenavyšuje objemy pôvodného domu a aj na pomerne malom pôdoryse rieši funkčnú a úspornú dispozíciu (vhodnú aj pre štvorčlennú rodinu). Strešné okno presvetľuje centrálny obytný priestor, čím využíva prirodzené osvetlenie. Návrh ponúka zároveň dobrý vzťah so záhradou pridaním novej konštrukcie so zelenou strechou. Svetlo-tepelnú ochranu rieši pomocou markízoroliet (vyklápacie rolety), čo je vnímané ako pozitívne, nakoľko sa jedná o úsporný zásah do konštrukcie domu. Návrh sa tiež zaoberá recykláciou materiálov. Energeticky sa javí tento návrh ako zastaralý, pretože používa plynový kotol v kombinácii so solárnymi kolektormi.

Autorský text k návrhu:

Obnova rodinného domu je v návrhu prítomná v dvoch rovinách. Obnova prevádzkových vzťahov v interiéri a v interakcii s exteriérom. Návrh reorganizuje vnútornú dispozíciu, člení spoločenskú a intímnu zónu a vytvára priame a vizuálne prepojenie domu a záhrady. Dôležitým motívom je svetelná šachta nad jedálňou, ktorá okrem primárnych funkcií osvetlenia a vetrania odhaľuje časť drevenej konštrukcie stropu. Obnova z energetického hľadiska zahŕňa tepelnú izoláciu obalových konštrukcií, použitie obnoviteľných zdrojov energie, umelého vetrania s rekuperáciou tepla a ochranu proti letnému prehrievaniu.

Návrh od Ing. arch. Andreja Kociana Autori návrhu: Ing. arch. Andrej Kocian; Ing. arch. Zuzana Benková

Návrh získal tretiu cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 48 600 €

Komentár poroty k návrhu:

Návrh pôsobí pohodovo – jedná sa o návrh, ktorý môže byť realizovaný na etapy, svojpomocne, za plnej prevádzky domu. Nevyužívaním podkrovia nevzniká problém s prehrievaním (čo býva u týchto typov domov problém). Jedná sa o jeden z mála hodnotených návrhov, ktorý tematizuje otázku chladenia domu v horúcich mesiacoch. Navrhovaná prístavba domu – terasa – je výrazovo čitateľná ako nová konštrukcia, čo odkazuje na historický fenomén pristavovania rôznych adícií k domom typu „štvorec“. Pridaný „gánok“ sa javí ako dobrý, ale nedostatočne využitý prvok, nakoľko sa jedná o veľkú konštrukciu len pre potreby funkcie tienenia.

Autorský text k návrhu: Hlavnou myšlienkou architektúry bolo zachovanie výrazu a tradičného vidieckeho tvaroslovia. Celkový návrh sa snaží preto zachovať pôvodné hodnoty, výrazne ich nemeniť a prispôsobiť v pôvodnom duchu aj nové zásahy. Výsledný výraz tak korešponduje s pôvodným zámerom a vzhľadom na svoje okolie, ktoré sa vzhľadom na rôzne lokality môže líšiť bude pôsobiť vždy koncepčne pre dané miesto. Variabilita daného návrhu je okrem farebnosti aj v prestrešení, ktoré podľa dostupného materiálu, lokality, požiadaviek,... možno prispôsobiť a tak individualizovať svoj domov. Návrh tiež počíta s jednoduchosťou vyhotovenia a svojpomocnou výstavbou. Všetky konštrukcie sú preto navrhované ako jednoduché prvky, ktoré zvládne realizovať stredne šikovný robotník a teda aj sám majiteľ.

-1- ZNÍŽENIE TEPELNÝCH STRÁT a- tepelná izolácia obvodového plášťa (od 150 mm)

b- tepelná izolácia podlahy (nová skladba podlahy)

c- tepelná izolácia stropu

d- tepelná izolácia základov a suterénu

-2- EFEKTIVITA ZDROJA a- tepelné čerpadlo (interiérová a exteriérová jednotka)

b- podlahové vykurovanie

c- fotovoltaické panely

-3- PASÍVNE ZISKY

a- okenné otvory na juh

b- zväčšenie jestvujúcich okenných otvorov

c- tienenie v letných mesiacoch (Sokratov dom)

-1- ZNÍŽENIE TEPELNÝCH STRÁT a- tepelná izolácia obvodového plášťa (od 150 mm) b- tepelná izolácia podlahy (nová skladba podlahy) c- tepelná izolácia stropu d- tepelná izolácia základov a suterénu

-2- EFEKTIVITA ZDROJA a- tepelné čerpadlo (interiérová a exteriérová jednotka) b- podlahové vykurovanie c- fotovoltaické panely

-3- PASÍVNE ZISKY a- okenné otvory na juh b- zväčšenie jestvujúcich okenných otvorov c- tienenie v letných mesiacoch (Sokratov dom)

AXONOMETRIA- PRINCÍPY NÁVRHU REZOPERSPEKTÍVA- ETAPIZÁCIA

+0,450 +0,000 +2,680 -1,100 +6,950 -2,510 +0,450 +0,000 +2,680 -1,100 +6,950 -2,510 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0.2 0.1 0.1 1.1 predsieň 3.8m2 1.2 chodba 6.4m2 1.3 šatník / komora 3.8m2 1.4 kúpelňa 5.3m2 1.5 spálňa 16.8m2 1.6 kuchyňa + jedáleň 16.8m2 1.7 obývacia izba 16.0m2 1.8 terasa 0.1 schodisko 1.8m2 0.2 TZB a sklad 12.7m2 A B A B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0.2 0.1 0.1 1.1 predsieň 3.8m2 1.2 chodba 6.4m2 1.3 šatník / komora 3.8m2 1.4 kúpelňa 5.3m2 1.5 spálňa 16.8m2 1.6 kuchyňa + jedáleň 16.8m2 1.7 obývacia izba 16.0m2 1.8 terasa 0.1 schodisko 1.8m2 0.2 TZB a sklad 12.7m2 A B A B POHĽAD SEVERNÝ REZ A-A PÔDORYS 1PP
PÔDORYS 1NP POHĽAD ZÁPADNÝ REZ B-B POHĽAD JUŽNÝ POHĽAD VÝCHODNÝ
1a 2b 1c 1d 1b 3a 3b 3c 1a
1a 2b 1c 1d 1b 3a 3b 3c 1a zachovanie výrazu svojpomocná realizácia zlepšenie kvality bývania realizácia za plného užívania 1a 2b 1d 2a 2a 1b 3a 3b 3c jednoduché konštrukcie
pôvodné tvaroslovie 2c
/ zásahy

Návrh od ER Atelier s.r.o. Autori návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Návrh sa umiestnil na štvrtom mieste a získal odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 60 700 €

Komentár poroty k návrhu:

Návrh ponúka prepracovaný projekt a premyslený energetický koncept. Technicky sa venuje všetkým požadovaným témam. Prepracovanie návrhu však išlo na úkor celkovej kvality domu. Prínos udržateľnosti v návrhu nie je výrazný. Prvok zasypávania základov je zaujímavý, ale celkové proporcie domu sa týmto nevhodne deformujú. Dispozícia sa priviera voči záhrade. Rímsa ako jediný detail pôvodného domu je nahrubo zateplená, čím tento detail stráca svoju estetickú hodnotu.

Autorský text k návrhu (skrátený):

Návrh premýšľa a zefektívňuje existujúcu dispozíciu bez objemných búracích prác. Redukuje spotrebu a potrebu primárnych energií (nielen zateplením a výmenou okien), ale aj nezvyšovaním obstaveného priestoru. Adaptuje budovu so zachovaním existujúcich konštrukcií, kde dôkazom je aj zachovanie vestibulu novým súčasným opláštením. Recykluje odstránené materiály a odobratú zem a pretvára ju na kopec, ktorý zároveň čiastočne eliminuje tepelné mosty v mieste existujúcich základov. Inovuje s využitím nových trvácnych materiálov s nízkou zabudovanou šedou energiou, ktoré predlžujú životný cyklus a sú ľahšie recyklovateľné. Ideové riešenie vychádza z možnej etapizácie a zlepšenia energetickej efektivity prirodzeným spôsobom bez zbytočného zvyšovania hrúbok tepelných izolácií. Vďaka nastavanej etapizácii nie je nutné za každú cenu dispozíciu meniť. Investor bude mať na výber či ju ponechá, alebo sa rozhodne dispozíciu zefektívniť. Nový návrh dispozície sa vo veľkej miere prispôsobuje existujúcim otvorom, ktoré budú rozšírené čiastočným, alebo úplným odstránením parapetu. To dáva vlastníkovi domu k dispozícii vysokú mieru možností a variability. Navrhované dispozičné riešenie reaguje na súčasné potreby štvorčlennej rodiny.

anotácia Celkový návrh sa snaží splniť všetky zade nované v zadaní Návrh premýšľ dispozíciu bez objemných búracích prá potrebu pr márnych energií ( nielen zateplením aj nezvyšovaním obstaveného priestor zachovaním existujúcich konštrukcií kde vestibulu novým súčasným opláštením materiály a odobratú zem a pretvára ju čiastočne eliminuje tepelné mosty v mieste Inovuje s využitím nových trvácnych zabudovanou šedou energiou ktoré zároveň a sú ľahšie recyklovate né Znižuje investičn prevádzkové náklady na energie vďaka navrhnutým prvkom ktoré prirodzene využívajú fyzikálne zeminy nárazníkový priestor nižší faktor Ideové riešenie ďalej vychádza z možnej energetickej efektivity prirodzeným spôsobom zvyšovania hrúbok tepelných izoláci Do objektu väčšinou modernizoval iba výmennou teplovýmennej obálky budovy V súčasnos navrhnuté podľa globálneho ukazovateľa Túto podmienku nie je možné splniť pri normalizované hodnoty ale až na odporúčané následok návrh fragmentov s väčšími hrúbkami lepšími tepelno -technickými požiadavkam fakt a snaží sa zlepšiť energetickú efektivitu využívajúcimi prirodzené fyzikálne javy kvantitatívne nafukovať “ objekt za energetickej efektivity prirodzeným spôsobom solárnych ziskov cez transparentné konštrukcie čiastočným odstránen m parapetov pridan nárazníkovej zóny pr sypaním zeminy po faktoru tvaru odseparovaním zádveria z pridan m podkrovia do vykurovaného objemu dosiahne energetická kategória A 0 posudzovanými iba na normalizované hodnot Vďaka nastavanej etapizácii nie je nutné za meniť Investor bude mať na výber či ju ponech dispozíciu zefektívniť Nový návrhu dispozície prispôsobuje existujúcim otvorom ktoré alebo úplným odstránením parapetu To dispozícii vysokú mieru

A A20 0 B A C 48 min % B D suterén 2 nadzemné podlažie detail B
možností a variabilit dispozičné riešenie reaguje na súčasné pot 1 nadzemné podlažie A Šikmá strech Tepelný odpor R 6,734 m 2 K W Súčiniteľ prechodu tepla U 0,145 W / 2 K ) 5 Vláknocementová strešná krytina pod ládk k francúzske kryti 24 Drevený záklop 50 Kontralaty 50/80 ,5 Di ú ená poi ná hyd olá 24 Drevený záklop 180 Tepelná olácia - mine álna o zo sklenej vat λ 0,036 medzi krokvami - existujúc 60 Tepelná olá ia - ine álna sklenej vat λ 0,036 pod krokvam 0,2 Parozábran 25 S á drovláknitá dosk hr 2 12,5 mm B Ob odový pláš Tepelný odpor R 4,914 m 2 K W Súčiniteľ prechodu tepla U 0,197 W / 2 K ) 10 Uš ach ilá omie k brizoli 160 Tepelná olácia - kamenná vln λ 0,035 W m K 10 Lepidlo pod epelnú izoláci 0 Pôvodné murivo plnej pálenej tehly - existujúc 10 Vápenná omietka C Stropná konštrukcia medzu podlažiami 0 Nášlapná vrstva drevené parkety keramická dlažba 10 Cementové lôžko pod dlažbu alt 10 Sadrovlákni á dosk celoplošne prelepaná a prešróbovan 0 Podlahový prvok - sadrovláknitá dosk 0 60 Kročajova izolácia - drevovláknitá dosk 60 Vyrovnávajúci podsyp 30 Podlahová voština voš inový zásyp 1 G t xtília 300g / Drevený záklop h - existujúc 180 Dreven trámový strop - existujúce 20 Dre ené podbi e - existujúce 10 Vápenná omietk D Podlaha teréne Tepelný odpor R 3,113 m 2 K W Tepelná prijímavos 255 439 W 1/2 2 K ( 10 Nášlapná vrstva drevené parkety 10 Cemento é lôžko pod dlažbu alt 35 Anh d vý po 30 Systémova doska EPS 8
detail A

garáž predzáhradka chodník vozovkaČ 0 01 0 02 0 03 Kotolňa Sklad Schodisko Plocha podlahy 6 90 5 38 1 69 13 97 m

60 Kročajova izolácia - drevovláknitá doska

60 Vyrovnávajúci podsyp

30 Podlahová voština voštinový zásyp

1 Geotextília 300g m 40 Drevený záklop hr 2 x 20 mm - existujúce

180 Drevený trámový strop - existujúce

20 Drevené podbitie - existujúce

10 Vápenná omietka

D Podlaha na teréne Tepelný odpor R 3,113 m2 K W Tepelná prijímavosť 255.439 W s1/2 m2 K (veľmi teplá

10 Nášlapná vrstva (drevené parkety keramická dlažba

10 Cementové lôžko pod dlažbu alt penová podložka pod parket)

35 Anhydritový poter 30 Systémova doska z EPS s integrovaným podlahovým vykurovaním a fóliou

60 Tepelná izolácia - polystyrén EPS s grafitom λ 0,031 W K

8 Hydroizolácia z asfaltových pásov hr 2 4 - Existujúca základová konštrukcia pod podlahou

Celkový návrh sa snaží splniť všetky požiadavky na riešenie zade nované v zadaní Návrh premýšľa a zefektívňuje existujúcu dispozíciu bez objemných búracích prác Redukuje spotrebu a potrebu pr márnych energií nielen zateplením a výmenou okien ) ale aj nezvyšovaním obstaveného priestoru Adaptuje budovu so zachovan m existujúcich konštrukcií kde dôkazom je aj zachovanie vestibulu novým súčasným opláštením Recykluje odstránené materiály a odobratú zem a pretvára ju na kopec ktorý zároveň čiastočne eliminuje tepelné mosty v mieste existujúcich základov Inovuje s využitím nových trvácnych materiálov s nízkou zabudovanou šedou energiou ktoré zároveň predlžujú životný cyklus a sú ľahšie recyklovate né Znižuje investičné náklady na materiál a prevádzkové náklady na energie vďaka navrhnutým konštrukciám / prvkom ktoré prirodzene využívajú fyzikálne javy ( akumulácia zeminy nárazníkový priestor nižší faktor tvaru väčšie solárne zisky ) deové riešenie ďalej vychádza z možnej etapizácie a zlepšenia energetickej efektivity prirodzeným spôsobom bez zbytočného zvyšovania hrúbok tepelných izoláci Do dnešných dn sa daný typ objektu väčšinou modernizoval iba výmennou okien a zateplením teplovýmennej obálky budovy V súčasnosti však musia byť objekty navrhnuté podľa globálneho ukazovateľa v energetickej kategórii A 0 Túto podmienku nie je možné splniť pri návrhu fragmentov na normalizované hodnoty ale až na odporúčané hodnoty To má za následok návrh fragmentov s väčšími hrúbkami izolácii a okien s lepšími tepelno -technickými požiadavkami Návrh reaguje na tento fakt a snaží sa zlepšiť energetickú efektivitu budovy nástrojm využívajúcimi prirodzené fyzikálne javy nie len mechanicky a kvantitatívne nafukovať “ objekt za pomoci izoláci Zlepšenie energetickej efektivity prirodzeným spôsobom tkvie vo zvýšen solárnych ziskov cez transparentné konštrukcie úplným alebo čiastočným odstránením parapetov pridan m zimnej záhrady - ako nárazníkovej zóny pr sypaním zeminy po obvode budovy zlepšením faktoru tvaru odseparovaním zádveria z vykurovaného objemu + pridan m podkrovia do vykurovaného objemu Takýmto spôsobom sa dosiahne energetická kategória A 0 aj s tepelnými izoláciam posudzovanými iba na normalizované hodnoty

nadzemné podlažie

Ideové riešenie ďalej vychádza z možnej etapizácie a zlepšenia energetickej efektivity prirodzeným spôsobom bez zbytočného zvyšovania hrúbok tepelných izolácií Do dnešných dní sa daný typ objektu väčšinou modernizoval iba výmennou okien a zateplením teplovýmennej obálky budovy V súčasnosti však musia byť objekty navrhnuté podľa globálneho ukazovateľa v energetickej kategórii A0 Túto podmienku nie je možné splniť pri návrhu fragmentov na normalizované hodnoty ale až na odporúčané hodnoty To má za následok návrh fragmentov s väčšími hrúbkami izolácii a okien s lepšími tepelno-technickými požiadavkami Návrh reaguje na tento fakt a snaží sa zlepšiť energetickú efektivitu budovy nástrojmi využívajúcimi prirodzené fyzikálne javy nie len mechanicky a kvantitatívne nafukovať“ objekt za pomoci izolácií Zlepšenie energetickej efektivity prirodzeným spôsobom tkvie vo zvýšení solárnych ziskov cez transparentné konštrukcie úplným alebo čiastočným odstránením parapetov pridaním zimnej záhrady - ako nárazníkovej zóny prisypaním zeminy po obvode budovy zlepšením faktoru tvaru odseparovaním zádveria z vykurovaného objemu + pridaním podkrovia do vykurovaného objemu Takýmto spôsobom sa dosiahne energetická kategória A0 aj s tepelnými izoláciami posudzovanými iba na normalizované hodnoty

priečny rez A-A´ detail A M1:20 situácia M1:200 anotácia

+3,200 SB 2 02 2 05 2 04 2 03 ležovisko ležovisko tech priestor tech priestor R2 2 01 Tabuľka miestností - 2 NP Č 2 01 2 02 2 03 2 04 2 05 Schodisko Chodba Kúpeľňa Detská izba Detská izba Plocha podlahy 4 79 1 95 4 70 10 41 12 63 34 48 m A Šikmá strecha Tepelný odpor R 6,734 2 K W Súčiniteľ prechodu tepla U 0,145 W/( 2 K 5 Vláknocementová strešná krytina podkládka na koso tzv francúzske krytie 24 Drevený záklop 50 Kontralaty 50/80 0,5 Difúzne otvorená poistná hydroizolácia 24 Drevený záklop 180 Tepelná izolácia - minerálna izol zo sklenej vaty λ 0,036 W K medzi krokvami - existujúce) 60 Tepelná izolácia - minerálna izol zo sklenej vaty λ = 0,036 W m K pod krokvami) 0,2 Parozábran 25 Sádrovláknitá doska hr 2 12,5 B Obvodový plášť Tepelný odpor R 4,914 2 K W Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,197 W/(m2 K 10 Ušľachtilá omietka brizolit 160 Tepelná izolácia - kamenná vlna λ 0,035 W K 10 Lepidlo pod tepelnú izoláciu 450 Pôvodné murivo z plnej pálenej tehly - existujúce 10 Vápenná omietka C Stropná konštrukcia medzu podlažiami 10 Nášlapná vrstva (drevené parkety keramická dlažba 10 Cementové lôžko pod dlažbu alt penová podložka pod parkety) 10 Sadrovláknitá doska celoplošne prelepaná a prešróbovaná 20 Podlahový prvok - sadrovláknitá

- dnešný štandard pri modernizáciách

0 Etapa - dnešný štandard pri modernizáciách a obnovách - vymenené okná a zateplenie sú posudzované na normalizované hodnoty pri všetkých etapách

Vďaka nastavanej etapizácii nie je nutné za každú cenu dispozíciu meniť Investor bude mať na výber či ju ponechá alebo sa rozhodne dispozíciu zefektívniť Nový návrhu dispozície sa vo veľkej miere prispôsobuje existujúcim otvorom ktoré budú rozšírené čiastočným alebo úplným odstránením parapetu To dáva vlastníkovi domu k dispozícii vysokú mieru možností a variability Navrhované dispozičné riešenie reaguje na súčasné potreby štvorčlennej rodin

(nárazníková

priestor

3

vzduchu exteriér

±0,0 ±0,000 -0,900 A A -0 900 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 U A R E 0 01 0 02 0 03 A A 0 000 -0,900 A A -0 900 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 U Tabuľka miestností - 1 NP Č M 1 2 3 4 5 6 7 8 Názov miestností Zádverie Chodba Spoločenská miestnos Komora Kúpeľň Spálň Práčovň Teras Plocha podlahy 5 5 4 4 28 6 4 5 3 8 20 B A C 48 B D 0 0 8 Súťaž návrhov na riešenie obnovy typových rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR Typ ŠTVOREC suterén 2 nadzemné podlažie pohľad východ detail B detail A anotácia 1 Etapa - zvýšenie olár ych sk äčš ím tv zateplenie objekt Etapa modernizáci axonometrie Potreba budov kWh / 2 ) Príp eplej od Vykurovani T Č vzduch vod Plynový koto Energe ický nosič spôsob ormáci 0 etapa Energetická tried Posúdeni Výpoč A B A 1 A 1 VYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE Potreba budove Prí teplej ody Vykurovani TČ vzduch vod Plynový koto Energe ický nosič spôsob rans ormácie 4 eta VYSVETLIVKY TČ - teplné čerpadlo vzduch /vod ma ep výkon 8 AZ - akumulačný zásobník objem 300 ZO - zásobníkový ohrievač objem 300 RZ - rozdelovač zbera HM hydraulický modu rýchlomontážna sada zmiešavací Heat Block práčka riadu - rekuperačná jednotka R 1 R 2 - rekuperačná jednotka v podrovnom priestore SB - solárne betérie pre fotovoltaické panel - prirodzen priečne prevetraný objekt - odťah odpadového vzduchu interiéru - prívod čerstveho vzduch do interiér - prívod čerstveho
Tabuľka miestností - 1 PP Č M Názov miestností Kotolň Sklad Plocha podlahy m2 13 97 1 nadzemné podlažie +3 200 2 02 2 05 2 04 2 03 R 1 výle ležovisk ležovisk 2 01 Tabuľka miestností - 2 NP Č M 2 0 Názov miestností Schodisk Chodb Plocha podlahy m2 9 A Šikmá strech Tepelný odpor R 6,734 2 K W Súčiniteľ prechodu tepla U 0,145 W / m2 K 5 Vláknocementová strešná krytina podkládk k tzv francúzske kryti 24 Drevený záklop Kontralaty 50/8 0,5 Di ú tv ená poistná hyd oi olá 24 Drevený záklop epelná olá - álna sklenej y λ 0,03 medzi krokvami - existujúc 60 Tepelná zolácia - minerálna zo zo sklenej vaty λ 0,036 pod krokvam ,2 Parozábra 25 S á drovláknitá doska h 2 12,5 mm B Ob odový pláš Tepelný odpor R 4,914 m 2 K W Súčiniteľ prechodu tepla U 0,197 W / 2 K 10 Uš achtilá omie ka brizoli 160 Tepelná zolácia - kamenná vlna λ 0,035 W m K 10 Lepidlo pod epelnú izoláciu 450 Pôvodné murivo plnej pálenej tehly - existujúc 0 Vápenná omietk C Stropná konštrukcia medzu podlažiami 10 Nášlapná vrstva drevené parkety keramická dlažb Ce lôžk pod dlažbu al 10 S drovlákni á doska celoplošne prelepaná a prešróbovaná 20 Podlahový prvok - sadrovláknitá dosk h 2 10 Kročajova izolácia - drevovláknitá dosk 60 Vyrovnávajúci podsyp 30 Podlahová voština + voš inový zásyp 1 G t xtília 300 40 Drevený záklop h 2 20 - existujúc 180 D ý trá vý op - existujúc podbi - existujúc 10 Vápenná omietka D Podlaha na teréne Tepelný odpor R 3,113 2 K /W Tepelná prijímavos 255 439 W 1/2( 2 K Nášlapná drevené parkety 10 Cemen ov lôžko pod dlažbu al 35 Anhydr ový po e 30 Systémova doska EPS
apách P ±0,000 ±0,000 -0,900 A A -0 900 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 U ZO RS 0 01 0 02 0 03 A A TČ P ±0,000 ±0,000 -0,900 A A -0 900 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 U Tabuľka miestností - 1 NP Č M 07 1 08 Názov miestností Spoločenská miestnosť Kúpeľňa Spálňa Práčovňa Terasa Plocha podlahy m2 -0,900 3,429 7,130 -0,900 3,400 7,130 -0,900 2,900 3,400 7,130 A B -2,310 0,000 3,200 7,129 2,790 LEGENDA zatrávnený kopec jama úžitková záhrada travnatá plocha záhrady cestná komunikácia spevnená plocha (betónová dlažba hlavný vstup do objektu vedľajší vstup do objektu zachovaná existujúca vysoká zeleň návrh novej vysokej zeleni ovocný sad návrh novej nízkej zeleni spevnená plocha vstup na pozemok osadenie vsakovacieho systému a podzemnej akumulačnej nádrže 200 B A C 480 B D Súťaž návrhov na riešenie obnovy typových rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR Typ ŠTVOREC suterén
0 Etapa
obnovách - vymenené okná a zateplenie sú posudzované na normalizované hodnoty pri všetkých
2 nadzemné podlažie pohľad - východ pohľad - západ pohľad - sever pohľad - juh detail B M 1:20
zóna 4 Etapa
okien axonometrie Potreba v budove kWh/( 2 )] Príprava teplej vody Vykurovanie TČ vzduch/voda Plynový kotol Energetický nosič / spôsob transformácie 0 etapa Energetická trieda Posúdenie Výpočet kWh/( 2 )] 11 45 74 248 65 045 94 268 A B A1 A1 VYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE Potreba v budove Príprava teplej vody Vykurovanie TČ vzduch voda Plynový kotol Energetický nosič spôsob transformácie 4 etapa Energetická trieda Posúdenie Výpočet /( 11 45 26 007 28 43 41 203 A A A0 A0 VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYSVETLIVKY TČ - teplné čerpadlo vzduch voda tep výkon 8 kW AZ - akumulačný zásobník objem 300 ZO - zásobníkový ohrievač objem 300 RZ - rozdelovač a zberač HM - hydraulický modul RS - rýchlomontážna sada zmiešavací Heat Block P - automatická práčka U - umývačka riadu U = 0 305 W/(m2 K)]
1 Etapa - zvýšenie solárnych ziskov zväčšením otvorov zateplenie objektu 2 Etapa - modernizácia dispozície 1 NP
Etapa - zimná záhrada ako nástupný
- sprístupnenie podkrovia a jeho modernizácia osadenie strešných
U = 0 197 W m K - rekuperačná jednotka R1 R2 - rekuperačná jednotka v podrovnom priestore SB - solárne betérie pre fotovoltaické panely prirodzene priečne prevetraný objekt - odťah odpadového vzduchu z interiéru - prívod čerstveho vzduchu do interiéru - prívod čerstveho vzduchu z exteriéru Celkový
U=0145[W/(m2K)]
návrh sa snaží splniť všetky požiadavky na riešenie zadefinované v zadaní Návrh premýšľa a zefektívňuje existujúcu dispozíciu bez objemných búracích prác Redukuje spotrebu a potrebu primárnych energií (nielen zateplením a výmenou okien) ale aj nezvyšovaním obstaveného priestoru Adaptuje budovu so zachovaním existujúcich konštrukcií kde dôkazom je aj zachovanie vestibulu novým súčasným opláštením Recykluje odstránené materiály a odobratú zem a pretvára ju na kopec ktorý zároveň čiastočne eliminuje tepelné mosty v mieste existujúcich základov Inovuje s využitím nových trvácnych materiálov s nízkou zabudovanou šedou energiou ktoré zároveň predlžujú životný cyklus a sú ľahšie recyklovateľné Znižuje investičné náklady na materiál a prevádzkové náklady na energie vďaka navrhnutým konštrukciám / prvkom ktoré prirodzene využívajú fyzikálne javy (akumulácia zeminy nárazníkový priestor nižší faktor tvaru väčšie solárne zisky ... ).
Vďaka nastavanej etapizácii nie je nutné za každú cenu dispozíciu meniť Investor bude mať na výber či ju ponechá, alebo sa rozhodne dispozíciu zefektívniť Nový návrhu dispozície sa vo veľkej miere prispôsobuje existujúcim otvorom ktoré budú rozšírené čiastočným alebo úplným odstránením parapetu To dáva vlastníkovi domu k dispozícii vysokú mieru možností a variability Navrhované dispozičné riešenie reaguje na súčasné potreby štvorčlennej rodiny
1
doska hr 2 x 10 mm

Jedná sa o charakteristický typ obydlia rozšírený v centrálnych častiach (nielen) vidieckych sídiel na Slovensku. Dom s prejazdom je spravidla jedno až trojtraktový jednopodlažný dom pôdorysu v tvare L so sedlovou strechou s hrebeňom rovnobežne s ulicou. Tieto domy sú obvykle pôdorysne rozvinuté v dvorovej časti pozemku. Domy tohto typu často tvoria na ulici súvislú radovú zástavbu. Dovnútra dvora sa vchádza cez krytý prejazd (ktorý má mnoho lokálnych názvov o.i. durfár, úkol, návratie). Domy s prejazdom boli za desaťročia od času ich realizácie často rozširované a pristavované o ďalšie obytné miestnosti, priestory letnej kuchyne, verandy resp. iných hospodárskych a technických miestností smerom do dvora.

Porota:

Predseda:

Mgr.arch. Nora Vranová

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák

Ing.arch. Kornel Kobák

Ing. Ľubica Šimkovicová

Ing. Matej Kerestúr (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.

Ing. Boris Bujalka (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Ivan Skokan

DOM S PREJAZDOM

Dom s prejazdom – Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

23. marec 2023 – 9. jún 2023

Návrh od Ing. arch. Lukáša Blanu

Autori návrhu:

Ing. arch. Lukáš Blana;

Ing. arch. Adam Benčo

Návrh získal druhú cenu ex aequo.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu:

58 000 €

Komentár poroty k návrhu: Najvýraznejšou novou kvalitou návrhu je pristavaný objem nevykurovaného poloexteriérového skleníka resp. zimnej záhrady, ktorý pokračuje v tradícii adície objemov smerom do dvora u týchto typov domov. Prístavba pokračuje v profile domu. Nie je novotvarom, ale je jasne materiálovo oddelená. V návrhu sa ráta s tienením v prípade potreby. Jedná sa o vhodné riešenie, ktoré pridáva na kvalite a využiteľnosti domu. Dispozične sa jedná o prosté riešenie. Princíp práce s obnovou /rekonštrukciou domu je v tomto návrhu univerzálny. Z hľadiska tepelnej ochrany je zrejmá snaha o zlepšenie stavu aj

VIZUALIZÁCIA prístupom rozširovania smerom do dvora. sokla a práca s rozdielu pre lepšie prepo- 3. Jednoduchá a „ľahká“ drevená konštrukcia, položená na „ťažkom“ sokli.
DETAIL A DETAIL B
4. Vytvorenie nového priestoru zimnej záhrady / letnej terasy. Potenciál etapizácie a rôznej veľkostnej modifikácie daného prístupu, nie len o zimné záhrady ale prípadne aj o obytné priestory.
drevená konštrukcia, 4. Vytvorenie nového priestoru zimnej záhrady / letnej terasy. Potenciál etapizácie a rôznej veľkostnej modifikácie daného prístupu, nie len o zimné záhrady ale prípadne aj o obytné priestory. PÔDORYS 1.NP SITUÁCIA VÝCHODNÝ POHĽAD REZ A ZÁPADNÝ POHĽAD JUŽNÝ POHĽAD VIZUALIZÁCIA 1. Vyčistenie základného tvaru L. Vytvorenie kompaktnej a jednoznačnej hmoty. PÔDORYS 1.PP PÔDORYS 1.NP SITUÁCIA DETAIL A DETAIL B AXONOMETRIA REZ A KONCEPT VÝCHODNÝ POHĽAD ZÁPADNÝ POHĽAD JUŽNÝ POHĽAD SEVERNÝ POHĽAD

Návrh od Ing. arch. Tomáša Geliena

Autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Ludmila Haluzíková

Návrh získal druhú cenu ex aequo.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 62 600 €

Komentár poroty k návrhu: Veľkou hodnotou návrhu je jeho úspornosť a technická premyslenosť. Návrh sa javí vo svojom prevedení úmerne a primerane. Pôsobí konceptuálne, no má aj dobrý energetický koncept. Ako jeden z mála návrhov premýšľa o multifunkčnom využití priestoru prejazdu. Využíva ho na rôzne činnosti spojené s chodom malého vinohradníckeho hospodárstva. Niektoré navrhované využitia prejazdu sa môžu však javiť ako nie veľmi praktické. Jedná sa o relatívne univerzálne riešenie obnovy domu. Vhodne a úsporne spája funkciu vstupu a pobytovej terasy. Pracuje s členením priestoru. Zvláštne manieristicky pôsobí použitie priesvitných prvkov a ľahkej translucentnej priečky v interiéri. Chýba zobrazenie z interiéru, ktoré by jasne definovalo autorské premýšľanie nad týmto motívom. Motív translucentných prvkov môže predstavovať úskalie návrhu, pokiaľ realizácia nebude bezchybne zvládnutá.

Autorský text k návrhu: Funkcia PREJAZDU je ponechaná pre možnosti vjazdu na záhradu, do dvoru je chránený pridanou transparentnou bránou so zasklenou strieškou. Prejazd rokmi už overenú funkciu nie vždy plní, Obyvatelia domu môžu priestor využívať ako jednotku work´n´live — zriadiť malú obchodnú prevádzku, krytú garáž, dielňu, kanceláriu, ateliér, herňu či zastrešenú spoločenskú miestnosť. ROZHRANIE je ústredným motívom obnovy. Je postavená na princípe rozhraní verejné — súkromné, vonku — dnu, spoločenská — osobná časť. Prechádza celým domom, najprv ako vráta prejazdu, ľahký obvodový plášť vstupného priestoru, následne ako ľahká priečka oddeľujúca — prepájajúca priestor medzi spoločenskou a súkromnou časťou domu.

Do domu sa vchádza novovytvoreným pobytovým priestorom vyvýšeného, TVAROVANÉHO PODSTAVKU, ktorý poskytuje priamy kontakt vnútornej spoločenskej časti domu s exteriérom.

e ov tvaros edme Str

DETAILU je podporené vyu itím prírode blízkych materiálov v zemit ch odtie och, farebne dopl ovan ch – prípadne tónovo akcentovan ch v prvkoch s potrebnou povrchovou úpravou. Tradi né materiály v sú as tandarde dopl ujú moderné technológie v odvek ch súvislostiach pod a praktického uvá enia

domu je o najviac vyu ité, repasované prípadne upravené do nov ch funk n ch iestetick ch polôh V etky búrané materiály sú znovu ZHODNOCOVANÉ a vyu ité na stavbe domu a prácach na pozemku. Tehly prie ok aprístavieb sú vyu ité v stavbe vyv eného funk ného soklu — nove pobytovej terasy

Transformácia graduje Pôvodné vybavenie zo strechy sú na pozemku o najviac zadr iavané; priamym spôsobom, v sude kzalievaniu, prípadne z vä ích striech zberané

GRADIENTOM smerom od ulice. Rozsah zmeny proporcií sa stup uje od nemeniace sa smerom do ulice, otvorenie okien na úrove podlahy smerom do nového vyv eného obytného sokla, najvä í, artikulovan klad pobytového ve kého záhrady.

do akumula nej nádr e s erpadlom. Povrchy v maximálnej miere priepustné - pojazdné recyklát trkodrte Da ové vody dispozície naskytlo mnoho príle itostí, ako priestor a ivot v om podpori alek prieh ad na ovocn sad, poh ad do jablone v záhrade, lokálne pestovanie, hranie sa detí v susedstve. Otvorenie jadra je podporená formou sukcesie a udr iavacích vstupov, prírode blízkych postupov. alej od domu je jednotka tepelného erpadla akusticky odtienená kerov m poschodím tak, aby nenarú ala pobyt v prednej asti záhrady i dvora a suseda. Záhrada za domom

Návrh od impressARCH s.r.o.

Autori návrhu:

Ing. Ondrej Hancko; Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová

Návrh získal tretiu cenu ex aequo.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu:

65 300 € XPS min. do 300 mm nadupraven terén

Komentár poroty k návrhu: Návrh pracuje s prehĺbením pivničnej časti domu a jej využitím. Sympatickým pozitívom návrhu je jeho decentnosť. Nepridáva zbytočnosti. Úspornosť pridávania prvkov však má aj negatíva – nad vstupom do domu z praktického hľadiska chýba markíza/strieška. Porotu pobavil návrh dekorovania priestoru „zebrou“, z čoho by sa dalo usúdiť, že sa jedná o dom poľovníka. Z hľadiska energetickej úspornosti sa jedná o vyhovujúce riešenie. Otázne je umiestnenie vonkajšej jednotky tepelného čerpadla na exponovanom mieste pred vstupom.

Autorský text k návrhu:

Koncept návrhu sa opiera o pôvodný tradičný architektonický ráz Domu s prejazdom, ktorý je doplnený o terasu a veľkú zasklenú plochu smerom do exteriéru – záhrady. Materialita domu je decentná, vychádzajúca najmä z tradičnej vidieckej architektúry citlivo skĺbená s prvkami modernej doby. Dispozične dom ostáva trojizbovým. Nočná zóna je situovaná v pôvodnej západnej časti domu – orientovaná do ulice. Jedná sa o prienik-výsledok konsenzu ideových téz konceptu, keďže zvíťazila idea priamej väzby denná zóna (interiér) / záhrada (exteriér). Zázemie domu logicky vyústilo do centrálnej polohy dispozície. Denná časť v návrhu obsahuje spojenú obývaciu izbu s jedálňou a kuchyňou, vytvárajúc plávajúci otvorený priestor, ktorý sa bezprostredne prelieva navrhovanou terasou do záhrady/dvora.

Návrhom väčšieho zasklenia východnej fasády dennej časti je umocnené spojenie interiéru s exteriérom. Suterén slúži pôvodnému účelu – vínnej pivnici, skladu a TZB. K zatraktívneniu tohto priestoru navrhujeme prehĺbenie = zvýšenie svetlej výšky. V návrhu sme pristúpili k premiestneniu vstupu do suterénu. Primárne sme vyriešili väčší komfort pri využívaní vstupu do suterénu, sekundárne, nemenej dôležito, vzniklo odľahčenie a priama akcentácia nástupnej plochy pred hlavným vstupom do rodinného domu. Terciárne je vstup do suterénu chránený pred klimatickými nepriazňami prekrytím novotvarom terasy. Nový vstup bude vyhotovený pri realizácii izolácie proti zemnej vlhkosti.

hydroizolácia
modi pásom kontaktn tepelnoizol.systém -izolácianabázemin. vlny -ext. hrubovstvá minerál. omietka 15 mm vprípadne zavlhnu suterénnehomuriva chemickú injektá kontaktn tepelnoizol.systém -izolácianabázexps -s +arm.pancierová tkanina -lepidlo -obklad (kabrinec) P3 P2 ST1 ST3 ST2 -2,610 -0,410 ±0,000 80 70 2 200 300 11 0 difúznafólia pôvodná krokva latovanie kontralata / prevetrávaná vzduchovámedzera drevenéokno trojsklo Uw ≤0,85 (W/m2.K) rozvodyrekuperácie budú vedené nad nosnou stropnou vo vrstve tepelnej izolácie STR1 S2 +2,565 +3,015 2 565 150 300 exteriérové e Detail vmiestne Rezu AA
suterénnehomuriva
Legend iestno 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 Názo iestno Zádverie Chodba Chodba WC Izba Plocha (m2) 5,43 2,71 2,95 14,55 1,87 15,21 3,46 28,1 2,10 76,42 4 395 4 710 460 35 10 0 12 880 5 910 3 550 420 7 620 125 13 745 0,000 te 1.02 1.03 1.05 1.08 1.09 A A ST1 existujúc objekt existujúc objekt 4 205 330 240 - 2,555 -1.01 7 615 A A Pôdorys1.NP Pôdorys1.PP d d d Legend iestno 1.PP -1.03 Názovmiestnos ap TZB Plocha (m2) 34,8 17,4 5,28 57,59 m

Návrh od Wood place s.r.o. Autori návrhu: Ing. arch. Erik Hornáček; Ing. arch. Nikolas Klimčák; Ing. arch. Lukáš Ďurian

Návrh získal tretiu cenu ex aequo.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 72 300 €

Komentár poroty k návrhu: Jedná sa o výborný príklad obnovy v kontexte hospodárskeho využitia vinohradníckeho domu. Návrh vhodne vkladá k domu „hospodársky svet“. Pivnicu prehlbuje, aby ju mohol plne využívať. Navyše k tomuto plne funkčnému priestoru vytvára tienené podlubie terasy, ktoré môže byť takisto využité na hospodárske činnosti. Novú hodnotu pridáva decentnými prostriedkami. K stiesnenému pôdorysu obytnej časti pridáva veľkorysú terasu, ktorá sa otvára voči dvoru a záhrade. Pracuje s orientáciou domu a vhodne ju využíva. Návrh uvažuje nad vonkajším tienením. Technicky sa jedná o dobré riešenie, z hľadiska navrhovaných technológií je však otázne, či je kombinácia navrhovaných zariadení v konečnom dôsledku prínosom. Umiestnenie nádrže na dažďovú vodu sa javí nepraktické (v najnižšom bode novej jamy). Okno na východnej fasáde by mohlo byť aj väčších rozmerov kvôli väčším slnečným ziskom.

Autorský text k návrhu: Koncept návrhu spočíva vo vytvorení konštrukčnej adície (terasy) ako jedného prvku, ktorý odpovedá na celú škálu nedostatkov pôvodného objektu. Navrhovaná terasa priamo nadväzuje na obývaciu izbu. Tvorí taktiež prestrešenie priestorov pri vstupe do 1.PP a vhodné miesto pre umiestnenie vonkajčích jednotiek technológie objektu či záhradného náradia. Stĺpy konštrukcie prechádzajú nad rovinu terasy a tvoria podklad pre ťahavé rastliny – tieto efektívne nahrádzajú perforované terasové prestrešenie a okrem tienenia a miestotvornosti do istej miery ochránia aj pred dažďom. Odkopanie zeminy východného priečelia objektu umožňuje vybudovanie plynulého prístupu do podzemného podlažia. Zároveň odkrýva východné priečelie podlažia, kde sa nachádza novovytvorené okno do miestnosti – funkčná náplň podlažia ostáva na majiťeľoch objektu. Potrebná svetlá výška v podzemnom podlaží je zabezpečená čiastočným prehĺbením pivničných priestorov.

Výraz objektu ostáva zachovaný v najväčšej možnej miere spoločne s prvkami vidieckej architektúry typových domov s prejazdom. Charakter objektu tiež umocňuje zachovanie vstupnej brány, pôvodné členenie okien, či obloženie sokla. Benefitom pre obyvateľov je umiestnenie dennej miestnosti prepojenej s kuchyňou, ktoré sú orientované do záhrady. Zároveň sú voči záhrade mierne zvýšené a napojené na terasu, čo zaručuje atraktívny priehľad aj pri použití výraznej vegetácie v blízkosti terasy.

-01.01 -01.02 -01.03 -01.04 -01.05 J G D C H K E M O A-A A-A B-B B-B 01.01 01.02 01.03 01.06 01.04 01.07 01.05 A F D C E B M P B-B A-A A-A B-B PÔDORYS 1.PP PÔDORYS 1.NP POHĽAD SEVERNÝ POHĽAD ZÁPADNÝ POHĽAD VÝCHODNÝ REZ A-A DETAIL - ŠTÍTOVÁ STENA Interiér Exteriér DRENÁŽNE POTRUBIE Interiér OCEĽOVÁ KONŠTR. TERASY DREVENÉ TERASOVÉ DOSKY OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE TEXTILNÉ TIENENIE 2100 80 150 500 100 1485 490 160 900 1140 2040 730

Návrh od DOXA s.r.o. Autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Maroš Mitro; Ing. arch. Pavel Bakajsa; Ing. arch. Martina Hončárová; Ing. arch. Ján Hlodák

Návrh sa umiestnil na 4. mieste a získal prvú odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 50 800 €

Komentár poroty k návrhu: Najvýraznejším motívom tohto návrhu je prvok zníženia podlahy prízemia. Autor návrhu vykopal suterén a čiastočne zapustil prízemie na úroveň terénu dvora. Tým vznikol kvalitný obytný priestor s vysokým stropom. Stiesnenej situácii skromného priestorového konceptu takto dáva potrebnú veľkorysosť. Ponecháva uličnú kompozíciu, ale voči záhrade sa prispôsobuje. Kvalitou návrhu je práve uvažovanie v troch dimenziách. Otázny je, ekonomický dopad takejto náročnej rekonštrukcie. Návrh premýšľa aj nad drobnými fintami (úložné priestory v podlahe), ktoré získava zo základného silného gesta. Práve vďaka tomuto gestu k objemu domu už nepotrebuje pristavovať iné prvky (terasy, pergoly a pod.).

Autorský text k návrhu: Priestorová koncepcia domu pracuje s výškovými úrovňami a re-definuje nimi niekoľko momentov domu: Vstupné priestory a denná hala na úrovni zeme – priamy kontakt s vonkajškom. Odlíšenie pivničnej, dennej a nočnej časti domu diferenciou svetlých výšok – výškový gradient. Zavedenie implikácie – ak prechádzam z jednej časti domu do druhej, mení sa výšková úroveň. Eliminácia rozsiahlosti podzemného podlažia podľa súčasných nárokov. Nadobudnutie odkladacích priestorov v podlahe dennej časti.

VIZUALIZÁCIA / INTERIÉR S2 S1 PÔDORYS 1.NP PÔDORYS 1.PP REZ LATA 35x50 OKVA OJSKLO DETAIL

Návrh od studio 23 –Ing. arch. Peter František Baroš

Autori návrhu: Ing. arch. Peter František Baroš; Ing. arch. Daniela Mačuhová

Návrh sa umiestnil na 5. mieste a získal druhú odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 36 900 €

Komentár poroty k návrhu: Návrh má dobrú dispozíciu aj technické riešenie. Zaujímavým prvkom je presvetlenie kuchyne svetlíkom. Návrh zachováva vínnu pivnicu a dopĺňa pergolu obrastenú viničom, čo je známy motív pre tieto typy domov. Umiestnenie retenčnej nádrže je zvolené tak, aby vizuálne neprekážalo. Násyp navyše plní funkciu vytvorenia priameho napojenia so záhradou. Návrh vytvoril pomerne rozsiahlu spevnenú plochu, čo môže vyznievať nehostinne. Umiestnením veľkých kvetináčov na najcennejšie miesto na dvore odobral potenciál využitia tohto priestoru zmysluplnejšie.

Autorský text k návrhu: Dom dvoch tvárí. S jednou tvárou do ulice, uhlade -

Gánkový dom je jednotraktový dom obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou (prípadne s valbou). Gánkový dom sa staval obvykle štítom do ulice. Dispozične sa tieto domy stavali v dvojizbovej schéme. Vstup do obytnej časti domu bol z dlhšej strany domu priamo do kuchyne. Predná izba domu (okno smerujúce do ulice) bývala najväčšia a najpohodlnejšia. Za obytnou časťou domu smerom do dvora k domu prislúchali hospodárske miestnosti rôzneho druhu a využitia, prípadne drevené prístavby. Niektoré gánkové domy mali krytú verandu. Pri starších realizáciách tohto typu sa často stretávame s umiestnením WC prípadne kúpeľne za obytnými miestnosťami so samostatným vchodom z gánka, prípadne sú tieto umiestnené mimo samotný objekt. Domy v čase svojho vzniku mali pomerne nízky hygienický a technický štandard. Domy s gánkom sa za desaťročia existencie upravovali a prispôsobovali. Podkrovie nad týmto jednopodlažným domom nebývalo zobytnené.

Porota:

Predseda: Mgr.arch. Nora Vranová

Riadni členovia: Ing.arch. Pavel Paňák Ing.arch. Kornel Kobák Ing. Ľubica Šimkovicová Ing. Matej Kerestúr (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty: Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. Ing. Boris Bujalka (závislý od vyhlasovateľa)

Experti: Ing. Ivan Skokan

GÁNKOVÝ DOM

Gánkový dom – Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

21. marec 2023 – 2. jún 2023

Aj starý dom má veľký potenciál.

Investovať do jeho obnovy sa oplatí.

Staré pozdĺžne domy sú súčasťou nášho vidieka. Dotvárajú jeho vzhľad a nesú v sebe nostalgiu prázdnin u starej mamy. Aj vekom opotrebovaný dom tohto typu je možné vhodnou obnovou zmeniť na bývanie vyhovujúce požiadavkám 21. storočia, pričom jeho vonkajší vzhľad si aj po obnove zachová nádych minulosti.

DOM V ČÍSLACH

Ak majiteľ domu obnovou usporí minimálne 30 % primárnej energie a zároveň splní všetky požadované podmienky, má nárok na získanie príspevku z Plánu obnovy a odolnosti až do výšky 15 tisíc Eur. Odporúčame vopred sa poradiť s odborníkmi a pri obnove postupovať podľa ich odporúčaní.

Merná tepelná strata domu v %

Východiskový stav: Rodinný dom v pôvodnom stave bez zateplenia fasády, stropu a podlahy, s pôvodnými vstupnými dverami a drevenými oknami s jednoduchým zasklením.

Celková podlahová plocha:

Rodinný dom postavený v roku:

Vykurovaný obal domu

Murivo:

Strop:

Okná:

Dvere:

Podlaha:

Energie

Vykurovanie:

Teplá voda:

92,61 m2 1960

hlina / tehla hrúbky 450 mm strop drevený so škvárou drevené dvojité s jednoduchým zasklením staré drevené s jednoduchým zasklením nezateplená

plynový kotol elektrina/ externý zásobník teplej vody

d)8%e)8%

% b) 18 %

a) 43 %

7 430 4 580 1 750 2 925 9 040 2 895 4 600 3 940 3 180 1 250 1 800 A A kachle tepel čerpadlo 1 02 1 03 1 04 1 09 1 05 1 06 1 07 1 08 1 11 1 12 1 01 1 10 ST1 Legenda miestnos Č 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 1 09 1 10 1 11 1 12 Názov miestnos Vonkajší gánok / Závetrie Vnútorný gánok Hlavná miestnosť Spálňa Komora / TZB WC Chodba Kúpeľňa Izba Vonkajší gánok Letná kuchyňa / dielňa Prístrešok pre auto Plocha (m2 5,29 19,11 30,02 13,40 2,62 1,88 1 59 4,63 13,25 12,73 23,23 26,52 154,27 m RN VZ TČ PD OM Situácia M 1:500 S Axonometria Legenda situácie RN Retenčná nádrž PD Pojazdné dlaždice OM Oporný múr TČ Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla VZ Vyvýšené záhony
RODINNÝ DOM "GÁNKOVÝ"
a) Murivo b) Podlaha c) Strop
d) Tepelné
e) Vetranie f) Okná a dvere 43 % 18 % 17 % 8 % 8 % 6 %
a povala
mosty
c) 17 % f) 6

zobytneného Gánku - dispozičným syntaxom Gánok poskytuje pomyselný medzipriestor medzi interiérom a exteriérom Pôvodné stĺporadie signi de - člení dispozičný návrh

Pôvodná hospodárska časť sa v návrhu mení na súčasne preferovanejšie využi , t j prístrešok pre auto a priestor, ktorý umožňuje naplnenie individuálnej

potreby užívateľa pre využi , napr letnou kuchyňou / umeleckou dielňou

Koncept návrhu v plnej miere rešpektuje pôvodnú typológiu rodinného domu s gánkom Gánok sa etabluje do hlavného obytného priestoru, poskytujúc užívateľovi vrstvenie pobytu Nev

tradičnej rurálnej architektúry citlivo skĺbená s prvkami súčasnej doby

Úspora primárnej energie závisí od kombinácie opatrení pri obnove rodinného domu

Skladby navrhovaných konštrukcií + tepelnotechnické vlastnos

ST1 - obvodová stena

Tepelný odpor R= 5,637 m2 K/W

VÝCHODISKOVÝ STAV

– primárna energia je kWh/(m².a)508,64

Výška úspory primárnej energie závisí od východiskového stavu rodinného domu a kombinácie navrhnutých opatrení pri jeho obnove. Poraďte sa s odborníkmi, oslovte autorizovanú osobu špecializujúcu sa na obnovu domov, alebo odborne spôsobilú osobu na energetickú certifikáciu budov, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie minimálne 30 % úspory primárnej energie oproti pôvodnému stavu.

Súčiniteľ prestupu tepla U= 0,172 W/(m2 K)

P1 - podlaha na teréne

Tepelný odpor R= 3,542 m2 K/W Súčiniteľ prestupu tepla U= 0,269 W/m2 K

Skupina opatrení Navrhované opatrenia obnovy rodinného domu

Nárok na finančný

STR1 - strop pod nevykurovaným podlažím

Tepelný odpor R= 7,412 m2.K/W

prestupu tepla U= 0,131 W/m2 K

drevený rošt pre pochôdzny záklop

tromi opatreniami

Merná čerpadla

opatreniami Obnova

STR2 - strop pod nevykurovaným podlažím

Tepelný odpor R= 7,295 m2 K/W

Súčiniteľ prestupu tepla U= 0,150 W/m2 K

MV hr. 280 mm

A1 Zateplenie fasády MV/EPS2 hr. 160 mm 332,35 29,55 A3 Výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom 493,63 2,95 A5 Zateplenie stropu povaly MV hr. 280 mm 468,60 7,87 A1 + A5 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly MV hr. 280 mm 279,97 40,65 A1 + A3 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom 322,14 31,72 A1 + A5 + A3 Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly

S1 - strešný plášť - navrhovaný nezateplený

Zhodnotenie energe

Pôvodný stav Navrhovaný stav

1 Metodika výpočtu % úspory primárnej energie je podľa vzorca uvedeného v kapitole 2.6 Príručky pre žiadateľa

Merná

3 Nárok na finančný príspevok po obnove domu vzniká pri dosiahnutí úspory minimálne 30 % primárnej energie

Merná

UPOZORNENIE: Uvedený názorný príklad je len informatívny. Uvedené hodnoty sa individuálne líšia od skutočných hodnôt rodinného domu potenciálnych žiadateľov.

Výška úspory primárnej energie je informatívna a závisí od viacerých faktorov, najmä od celkového posúdenia projektu rodinného domu odborne spôsobilou osobou.

) 29 11 02 40 62 88 59 63 25 73 23 52 2
drevená podlaha / keramická dlažba + lepidlo 14 mm - cementový poter 62 mm - systémová doska podlah vykurovania 30 mm - podlahový polystyrén EPS 100S (v 2 vstvách s prelož spojmi) 90 mm - hydroizolácia z modi 4 mm - asfaltový penetračný náter - pôvodný podkladný betón xy mm - vápenná omietka 20 mm - pôvodná pálená tehla 400 (300) mm - minerálna lepiaca hmota min na 40% plochy 5 mm - tepelná izolácia z minerálnych vlákien 200 mm - minerálna s 6 mm - armovacia sieťovina - organický medzináter - hrubovrstvá minerálna omietka 15 mm - pálená keramická škridla - latovanie 50/40 40 mm - kontralaty 60/50 60 mm - difúzna poistná hydroizolačná fólia - nosná konštrukcia pôvodného krovu
-
- pomocný
- fúkaná izolácia 300 mm - drevený záklop (OSB3 PD) spoje prepáskovať 18 mm - pôvodné drevené trámy xy mm - rošt sdk / inštalačná medzera 150 mm - sdk 12,5 mm
- pochôdzny drevený záklop z dosák
- fúkaná izolácia 170 mm - fúkaná izolácia / pôvodný drevený prvok krovu 130 mm - drevené podbi (OSB3 PD) 18 mm - parozábrana - al fólia - rošt sdk / inštalačná medzera 76 mm - sdk 12,5 mm
Súčiniteľ
tepelná strata H (HT+HV) 343,28 W/K Merná potreba tepla na vykurovanie = 345,88 kWh/(m2 a) Celková dodaná primárna energia = 269,81 kWh/(m2 a) (50% plynové gamatky + 50% kachle na tuhé palivo)
tepelná strata H (HT+HV) = 107,78 W/K
potreba tepla na vykurovanie
27,82 kWh/(m2
Záver Hodnotený rodinný dom je po úpravách možné zatriediť do kategórie "A0“ podľa škály energe - primárna energia Úspora primárnej energie navrhovaného stavu opro 86 % S
=
a) Celková dodaná primárna energia = 38,09 kWh/(m2 a) (100% tepelné čerpadlo vzduch/voda)
kachľami Tento priestor sa étericky prelieva do exteriéru (záhrady) pomocou
2 MV – minerálna vlna, EPS – penový polystyrén (biely)
+ výmena okien a dverí
trojsklom 265,98 43,62 A1
A3
B1-2 Zateplenie
235,9 50
Primárna energia PO OBNOVE v kWh/(m².a) Úspora primárnej energie v %1
príspevok3
za plastové s izolačným
+
+
fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly MV hr. 280 mm + inštalácia fotovoltických panelov 2,0 kW na ohrev teplej vody
A1
+ A5 + A3 + B1-2
221,91 52,96 Obnova
Obnova dvomi opatreniami Obnova jedným opatrením
Zateplenie fasády MV/EPS hr. 160 mm + zateplenie stropu povaly MV hr. 280 mm + výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom + inštalácia fotovoltických panelov 2,0 na ohrev teplej vody
štyrmi
NÁZORNÝ PRÍKLAD
Autor: Ing. Ondrej Hancko Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová

Návrh od kolektívu autorov Ing. arch. Matúš Hudec, Ing. arch. Jana Kubicová a Ing. Timea Petrová

Návrh získal druhú cenu ex aequo.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 73 400 €

Komentár poroty k návrhu: Návrh poskytuje dobrú mieru riešení. Pozitívne hodnotená je etapizácia rekonštrukcie. Rozdelenie domu na menšie funkčné celky umožňuje využitie domu podľa potreby. Navrhovaná dispozícia využíva plnú hĺbku (úzkeho) domu, využíva vnútornú komunikáciu bez uberania priestoru chodbou. Napojenie na exteriér má vhodnú mieru, aj keď vstup do domu nie je ideálne vyriešený. Domu chýba odkladací priestor pri vstupe, vstup do WC z priestoru kuchyne taktiež nie je ideálnym riešením. Vo veľkej miere využíva pôvodné konštrukcie, čím je návrh tolerantný k pôvodnému domu. Nevyrába nové veľké okná, všetko drží v pôvodných otvoroch. Návrh rozsiahlej fotovoltiky zásadne neprekáža, nakoľko návrh uvažuje o nadprodukcii energie a jej následného distribuovania do siete. Návrh počíta aj s oddelenou technickou miestnosťou v zadnej časti domu, ktorá je nutná pre umiestnenie hlučných technických zariadení a tým neobmedzuje obytnú funkciu domu.

Autorský text k návrhu: Architektonický návrh rekonštrukcie sa zameriava na zachovanie charakteru a tvaroslovia tradičných gánkových rodinných domov v slovenskej architektúre. Hlavným cieľom je transkripcia funkčných prvkov a materiálov do súčasných potrieb užívateľov s dôrazom na organické využitie gánku, jeho prepojenie s interiérom a flexibilitu pri obnove. Gánok slúži ako centrálna os medzi rodinným domom a privátnou záhradou. Dispozičné riešenie zachováva pôvodný charakter s veľkorysou spoločenskou zónou a súkromnou zónou so spálňou a kúpeľňou. Etapizácia rekonštrukcie umožňuje postupnú realizáciu podľa finančných a rodinných potrieb. Materiálové prevedenie fasády a interiéru komunikuje s rurálnym okolím a využíva drevo, vápennú omietku, a iné prírodné materiály. Celková dizajnová koncepcia sa zakladá na princípoch lokálnosti, trvácnosti a spojení s prírodou.

Pôvodná tehlaBetónová doskaZeminaVápenná omietkaMinerálna vlnaTehlaSten é kúrenieVápenná omietka A B + 3,000 + 1,670 + 5,700 Detail B M 1: 30 600 150 15 0 50 20 350 150 20 15 100 75 Rez B-B’ ± 0,000 + 2,500 + 5,700 - 1,000 Rez A-A’ ± 0,000 + 2,600 + 5,700 + 1,670 Pôdorys A-A’ A-A B-B’ 2. 6. 11. 12. 7. 9. 10. 8. 3 4. 5. 1. B-B’

Návrh od Ô s.r.o.

Autori návrhu: Ing. arch. Martin Kvitkovský; Mgr. art. Martin Varga; Ing. arch. Jakub Hruška; Bc. Martina Kováčová

Návrh získal druhú cenu ex aequo. Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 33 600 €

Komentár poroty k návrhu: Porota vyzdvihuje návrh kvôli pozitívnej normálnosti a optimálnosti riešení. Návrh v tomto prípade nepracuje s presklením gánku, ale využíva dispozíciu obytných priestorov adekvátne len v rámci interiéru. Návrh presúva vstup až do zadnej časti domu a toto riešenie poskytuje možnosť využiť dom pre dvojizbovú až štvorizbovú schému. Pomer vstupných nákladov a konečného výsledku je dobrý. Sklenené škridle dodatočne presvetľujú gánok, čo môže byť príjemným detailom v realite. Návrh je premyslený a dobre prezentovaný zrozumiteľnými schémami. Návrh zrušil pôvodnú verandu a otvoril tak celý priestor gánku do exteriéru. Vstupná časť a prechod od vstupu do kuchyne sú riešené pomerne komplikovane. Technicky poskytuje len zdržanlivé ale vyhovujúce riešenie. Rozpočet niektorých položiek sa javí ako nereálny.

Autorský text k návrhu: Silným momentom celej kompozície je historický princíp postupnej adície ďalších hospodárskych objektov v zadnej časti domu. Rozhodli sme sa nemeniť a nepotláčať tento výraz, ale práve naopak. Zachovávame celkovú siluetu domu, vrátane polvalbovej strechy. Odstránením hmoty zádveria, očisťujeme gánok a posilňujeme jeho výraz a funkciu exteriérovej chodby. Nepriechodné izby sú umiestnené do koncových polôh domu, čím redukujeme celkovú dĺžku a plošnú výmeru chodby a „ušetrená“ výmera je presunutá v prospech denných miestností. Celý dom otvárame do gánku francúzskymi oknami s rôznymi spôsobmi otvárania, ktoré odkazujú na pôvodnú proporciu a delenie otvorov. Výsadba ovocných stromov v priestore pred gánkom posilňuje princíp sokratovského domu, ktorý v lete tieni a v zime umožňuje prestup slnečného svetla do hĺbky interiéru. Podbitie gánku je odstránené a jednoduchý plášť keramickej strešnej krytiny je doplnený o sklenené tvarovky, umožňujúce ešte lepšie presvetlenie vnútorných priestorov domu. Fasáda je doplnená o vrstvu tepelnej izolácie, rovnako ako aj podlahy a strop v úrovni podkrovia. To zostáva ako nezobytnené a naďalej slúži ako prirodzená teplotná bariéra. Základy a nové podlahy sú izolované proti zemnej vlhkosti. Výplne otvorov sú posunuté na okraj pôvodného muriva, aby bola zachovaná proporcia hĺbky ich osadenia. Návrh pracuje s možnosťou etapizácie. Jadro obnovy gánkového domu predstavuje jeho pôvodná obytná časť, ktorá po rekonštrukcii dokáže fungovať ako plnohodnotné bývanie pre jednotlivca, bezdetný pár alebo mladú rodinu s dieťaťom. Pri zvýšených priestorových nárokoch sa môže rekonštruovaná plocha zväčšiť o ďalšie miestnosti v pôvodnej hospodárskej časti.

1.04 1.05 1.02 1.01 1.08 1.10 1.09 1.06 1.07 1.03 1.04 1.05 1.02 1.01 1.06 1.03 1.07 32 PODLAHOVÉ VYKUROVANIE NAPOJENÉ KRÁSNYM SVETLOM 30° ENERGETICKÁ SCHÉMA

Návrh od Ing. arch. Lukáša Blanu

Autori návrhu: Ing. arch. Lukáš Blana; Ing. arch. Adam Benčo

Návrh získal tretiu cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 54 000 €

Komentár poroty k návrhu: Jeden z mála návrhov so zachovaním princípu adície priestorov na princípe enfilády. Tým vytvára z gánkového domu akýsi „panský“ dom s kultivovaným interiérom. Presklenie gánku je vhodne umiestnené tak aby doplnilo vnútorný priestor a zároveň generovalo tepelné zisky. Návrh je kultivovaný a konzekventný vo formulovaní názoru s vyhovujúcim technickým riešením.

Autorský text k návrhu: Východiskom pôdorysnej schémy bola tradičná dispozícia gánkového domu s priechodnými izbami radenými jednotlivo za sebou. Komponovaním priechodov na os domu a vytvorením enfilády sme docielili funkčné a optické prepojenie celého priestoru. Tento koncept je podporený aj vynechaním obvyklého stropu a otvorením krovu. Gánok je v strednej časti uzatvorený zasklením, čo okrem zrejmých teplotechnických výhod tiež vytvára možnosť o plynulé rozšírenie obytného priestoru aj v zimných mesiacoch. Záver gánku je „poeticky“ ukončený vodnou plochou, ktorá slúži na zber dažďovej vody.

KONCEPT Východiskom pôdorysnej schémy bola tradičná dispozícia gánkového domu s priechodnými izbami radenými jednotlivo za sebou. Komponovaním priechodov na os domu a vytvorením enfilády sme docielili funkčné a op�cké prepojenie celého priestoru. Tento koncept je podporený aj vynechaním obvyklého stropu a otvorením krovu. Gánok je v strednej čas� uzatvorený zasklením, čo okrem zrejmých teplotechnických výhod �ež vytvára možnosť o plynulé rozšírenie obytného priestoru aj v zimných mesiacoch. Záver gánku je „poe�cky“ ukončený vodnou plochou, ktorá slúži na zber dažďovej vody.

_ SKICA

GÁNOK _ SKICA ENFILÁDA _ SKICA PÔDORYS SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD JUHOZÁPADNÝ POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD +2 220 0 000 -1 300 -0 670 +2 110 P2 P1 ST4 ST3 S1 S2 zasklenie skrytý hliník rá kera preklad podkl pro ST Skladba obvodovej steny - vápenná exterierová omietka - tepelná izolácia báze drevovlákn hr 160 - OSB doska hr 15 - tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr 140 mm - KVH konštrukcia 60/140 - parotesná fólia - drevený rošt tep izoláca báze vlny hr 60 - drevená preglejka hr 25 mm R cca 11 57 m K/W štrukt omietka P Skladba podlahy na teréne - liata betónová podlaha - anhydridový poter vrtvami podlah vykurovania hr 50 mm - PE fólia - tepelná izolácia na báze S 50 - tepelná izolácia EPS hr 100- á základová doska prípade potreby hr 150 - štrkový násyp- štrkový násyp 16-32 hr 100 -pôvodný R 4 40 K/W ST Skladba základového pásu pod gánkom - kamenivo - nopová fólia - tepelná izolácia na báze XPS hr 50 mm - hydroizolácia - vyrovnávacia - pôvodné kamenné základové pásy P Skladba podlahy gánku - podlaha - hr 40 mimo zasklenej spád - podkladná - štrkový násyp 4- hr 150 - štrkový násyp-pôvodný terén S Skladba strešného - vlnitá plechová strešná krytina - latovanie 0/40 - konralaty 50 50 mm - poistná hydroizolácia - tep izolácia medzi krokvy na báze min vlny hr 180 mm - drevený rošt 100/60 - tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr 100 mm -
-
-
- latovanie 0/40 - konralaty
- krokvy Detail A riešenie objektu pri gánku M 25 35o VIZUALIZÁCIA DETAIL A GÁNOK _ SKICA ENFILÁDA
parotesná fólia - drevený / - tepelná izolácia do roštu rh 50
preglejka / S Skladba strešného nad gánkom
vlnitá plechová krytina
50 50
PÔDORYS SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD M 1:500

Návrh od Ing. arch. Andreja Kociana Autori návrhu: Ing. arch. Andrej Kocian; Ing. arch. Zuzana Benková

Návrh sa umiestnil na 4. mieste a získal prvú odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 44 000 €

Komentár poroty k návrhu: Za pozitívum v rámci výzvy súťažného zadania sa považuje zmenšenie vykurovaného objemu. Navrhovaný zásah do jestvujúceho domu vyznieva kultivovane. Dispozícia v obytnej časti domu je minimalistická, loftová, ponúkajúca novú modernú kvalitu. Na druhej strane v úzkom priestore sa použitie dvoch paralelných chodieb javí ako nerozumné, čo naznačuje nepochopenie princípu adície priestorov gánkového domu. Návrh zachováva proporciu domu, aj keď pracuje bez predného štítu (predmetného domu). Exteriérový obytný priestor pod strechou vhodne využil bývalú hospodársku časť domu. Okrem iných technických opatrení, návrh rieši aj vodozádržné opatrenia.

Autorský text k návrhu: Základným princípom pri obnove gánkového rodinného domu je minimalizovanie vykurovaného priestoru na minimum nevyhnutné pre kvalitné bývanie. Z hľadiska vstupných nákladov a vstupných materiálov sa tak výrazne znižuje objem. Vykurovanie takýchto priestorov je z prevádzkového hľadiska maximálne efektívne nakoľko sú nižšie nároky na výkon a vyrobené teplo. Asanáciou prístavieb a nadbytočných nenosných konštrukcií vo zvyšnej časti objektu vzniká priestor prepojený s exteriérom a interiérom domu. Novotvar strešnej konštrukcie vychádza zo základného princípu minimalizovania plochy potrebnej k tepelnej izolácií. Zároveň sa rodinný dom kompozične zjednocuje a zachováva si vidiecky charakter. Nová konštrukcia vychádza maximálne z pôvodných prvkov a pri obnove počíta s využitím zdravých prvkov krovu.

1.1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.7 1.8 PÔDORYS 1NP REZ B-B REZ A-A +0,000 +2,477 +2,477 -1,128 +6,016 +0,000 +6,016 +0,000 +2,477 -0,961 +6,016 +0,000 +2,477 -0,803 +6,016 +0,000 -0,764 +6,016 +0,000 +6,016 -1,004 +0,000 +2,477 +6,016 +0,000 +2,477 -1,004 +6,016 +1,674 +2,477 +2,477 +2,032 A D E E E F G H H F A B M M M

Návrh od Ing. arch. Lukáša Valenčina Autori návrhu: Ing. arch. Lukáš Valenčin; Ing. arch. Zuzana Capková

Návrh sa umiestnil na 5. – 7. mieste a získal odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 69 700 €

Komentár poroty k návrhu: V dispozícii uvažuje o veľkej obytnej kuchyni a malej obývacej izbe, čo je hodnotené ako zaujímavé „škandinávske“ riešenie. Porota vyzdvihuje umiestnenie čiastočného zasklenia gánku, čo stále umožňuje aj priame vetranie izieb do exteriéru. Návrh pracuje so zaizolovaním studenej strechy. Vykurovaný objem sa tým nenavyšuje do podkrovia. Zaujímavé riešenie je priečne prevetrávanie pomocou svetlíkov v obytnej miestnosti. Práca so štítom domu je však v návrhu nevhodná a uberá inak vhodnému riešeniu na kvalite.

Autorský text k návrhu: Rekonštrukciou gánkového domu dosiahneme jeho najlepší potenciál vtedy, ak ho vyčistíme od zbytočných stavebných úprav a prístavieb. Jeho samotná krása spočíva v jeho jednoduchosti a čistote lineárneho radenia priestorov. Pre dostatočné presvetlenie a kontakt s exteriérom je ideálne zväčšenie okenných otvorov a zníženie parapetu na úroveň podláh. Prepojenie celého domu dvojkrídlovými dverami zabezpečí, aby priestor pôsobil vzdušne. Doplnenie strešných okien v obývacom priestore pomôže pri regulácii teploty v dome a sekundárnemu osvetleniu. Odhalený drevený strop v kuchyni pôsobí teplo a zvyšuje svetlú výšku. Kuchyňa tak funguje ako srdce domu, kde sa stretáva celá rodina.

P1 P2 P2 DREVENÁ TERASA KAMENNÁ TERASA 0.200 0.200 0.200 01. ZÁDVERIE 03. KUCHYŇA 04. OBÝVACIA IZBA 05. SPÁLŇA 06. KÚPELŇA 08. KÚPELŇA 09. TECHNOLÓGIA TČE RETENČNÁ NÁDRŽ B A S1 DEC. REKUPERÁCIA DEC. REKUPERÁCIA -1.030 1.340 2.310 5.585 2.305 5.880 4.410 2.960 5.585 1.910 1.055 2.960 S1 PÔDORYS 1:100 ČELNÝ POHĽAD OD ULICE ZADNÝ POHĽAD BOČNÝ POHĽAD OD SUSEDA BOČNÝ POHĽAD Z DVORA REZ B-B VIZUALIZÁCIA OBÝVACEJ IZBY VIZUALIZÁCIA KUCHYNE S JEDÁLŇOU VIZUALIZÁCIA ZÁDVERIA A GÁNKU S PRECHODOM NA DREVENÚ TERASU P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 EP1 DREVENÁ TERASA KAMENNÁ TERASA 0.000 0.200 0.200 0.200 0.200 01. ZÁDVERIE 02. HALA 04. OBÝVACIA IZBA 05. SPÁLŇA 06. KÚPELŇA 07. IZBA 08. KÚPELŇA 09. TECHNOLÓGIA TČE RETENČNÁ NÁDRŽ DEC. REKUPERÁCIA DEC. REKUPERÁCIA 5.585 0.000 0.200 5.585 5.585 5.880 2.960 5.585 2.960 2.305 5.880 4.410 1.704 2.305 5.585 0.000 2.305 2.850 S2 ST1 ST2 PÔDORYS 1:100 ČELNÝ POHĽAD OD ULICE ZADNÝ POHĽAD BOČNÝ POHĽAD OD SUSEDA BOČNÝ POHĽAD Z DVORA REZ B-B 4.855 0.000 0.200 4.855 5.880 2.310 4.840 2.960 2.960 2.960 1.704 0.000 2.960 S1 S2 ST1 ST2 PÔDORYS 1:100 ČELNÝ POHĽAD OD ULICE ZADNÝ POHĽAD BOČNÝ POHĽAD OD SUSEDA BOČNÝ POHĽAD Z DVORA REZ B-B VIZUALIZÁCIA OBÝVACEJ IZBY VIZUALIZÁCIA KUCHYNE S JEDÁLŇOU VIZUALIZÁCIA ZÁDVERIA A GÁNKU S PRECHODOM NA DREVENÚ TERASU

Návrh

od impressARCH s.r.o.

Autori návrhu:

Ing. Ondrej Hancko;

Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová

Návrh sa umiestnil na 5. – 7. mieste a získal odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu:

61 200 €

Komentár poroty k návrhu: Jeden z mála návrhov, ktorý zachováva v dispozícii „nárazníkovú“ zónu zo severnej strany domu. Zmenšuje objem domu, otvára vhodne bývalú hospodársku časť do exteriéru a do dvora. Porota by privítala využitie priestoru navrhovaného krytého parkovacieho miesta pre automobil skôr na využitie parkovania alternatívnych ekologickejších dopravných prostriedkov prípadne iného využitia. Vstup do hlavného obytného priestoru bez zádveria nie je najpraktickejším riešením pre rodinný dom s veľkou záhradou. Po technickej stránke je návrh kvalitný, keďže takmer spĺňa pasívny energetický štandard.

Autorský text k návrhu: Obnovou tradičného gánkového domu vzniká trojizbový rodinný dom. Ústredným motívom je hlavná obytná miestnosť s dominujúcimi pôvodnými kachľami. Tento priestor sa étericky prelieva do exteriéru (záhrady) pomocou zobytneného gánku – dispozičným syntaxom. Gánok poskytuje pomyselný medzipriestor medzi interiérom a exteriérom. Pôvodné stĺporadie signifikantne definuje – člení dispozičný návrh. Pôvodná hospodárska časť sa v návrhu mení na súčasne preferovanejšie využitie, t.j. prístrešok pre auto a priestor, ktorý umožňuje naplnenie individuálnej potreby užívateľa pre využitie, napr. letnou kuchyňou / umeleckou dielňou... Koncept návrhu v plnej miere rešpektuje pôvodnú typológiu rodinného domu s gánkom. Gánok sa etabluje do hlavného obytného priestoru, poskytujúc užívateľovi vrstvenie pobytu. Nevtieravo jemná materialita domu vyplýva najmä z tradičnej rurálnej architektúry citlivo skĺbená s prvkami súčasnej doby.

Kachleako hlavnéhoobytnéhopriestoru. Gánok = dispozičný syntax.

±0,000 +2,530 +5,575 Rez AA Pôdorys Západný pohľad Južný pohľad Severný pohľad Východný pohľad Detailgánku S Kachleako hlavnéhoobytnéhopriestoru. Gánok = dispozičný synta ±0,000 Rez AA Pôdorys Kachleak hlavnéhoobytnéhopriestor Gánok dispozičný syntax.

Návrh od zerozero s.r.o. Autori návrhu: Ing. arch. Irakli Eristavi; Ing. arch. Pavol Šilla; Ing. arch. Juraj Červený; Ing. arch. Daniela Sabová; Ing. arch. Martin Ratkoš

Návrh sa umiestnil na 5. – 7. mieste a získal odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 71 200 €

Charakteristický typ rodinného domu realizovaný v mestských sídlach na celom území Slovenska. Mestská radovka je dvoj až trojtraktový (jedno až trojpodlažný) dom štvorcového pôdorysu s plochou strechou (respektíve s pultovou strechou nízkeho sklonu, ktorá je skrytá za vysokú atiku). V oblastiach s vyššou snehovou nádielkou sa mestský radový dom staval s krovom (napr. v Banskej Bystrici alebo Poprade). Vo výnimočných prípadoch zástavby radových domov s plochou strechou vytvárali átriá. Tento typ rodinného domu sa na Slovensku staval najmä v 70. – 90. rokoch 20. storočia. Mestské radové domy predstavujú efektívny spôsob zástavby. Sú plošne úspornejšie ako izolované domy, úsporu prinášajú aj z hľadiska budovania komunikácií a inžinierskych sietí. Prevádzka radového domu je takisto lacnejšia nakoľko k významným tepelným stratám nedochádza z bočných strán domu. Formálne sa jedná o pomerne modifikovaný typ rodinného domu. Rozličné prevedenia tvoria rozsiahlu variantnú škála a to po formálnej, materiálovej aj dispozičnej a prevádzkovej stránke. Mestská radovka pomerne často využívala balkóny, loggie a terasy obdobne ako u samostatne stojacich domoch s plochou strechou tzv. kociek. Mestská radovka bola prezentovaná ako moderný typ rodinného domu mestského štýlu bývania a z tohto dôvodu je obostavaný priestor domu v maximálnej miere využívaný na obytnú (resp. prevádzkovú) funkciu a skladové a hospodárske priestory sa v týchto domoch primárne nenachádzali.

Porota:

Predseda:

Mgr.arch. Nora Vranová

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák

Ing.arch. Kornel Kobák

Ing. Ľubica Šimkovicová

Ing. Matej Kerestúr (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.

Ing. Boris Bujalka (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Ivan Skokan

MESTSKÁ RADOVKA

Mestská radovka – Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

27. marec 2023 – 9. jún 2023

Návrh od Dávida Husára

Autori návrhu:

Ing. Dávid Husár; Ing. Michal Dinda

Návrh získal prvú cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 59 400 €

Komentár poroty k návrhu: Jedná sa o dobrý, slušný návrh obnovy domu, bez zbytočností. Dom nepretvára ale prináša vyváženú mieru vhodných riešení vyznačujúcich sa primeranosťou a výrazovou skromnosťou. Má kultivovane riešenú južnú fasádu do záhrady s vonkajším tienením. Pristavaná pergola plní svoj účel, ale nepôsobí rušivo. Dispozične ponúka praktické, dobre využiteľné riešenie. Technicky a energeticky sa jedná takisto o nadpriemerný návrh s vysokou mierou spracovania detailu.

Autorský text k návrhu: Predmetná stavba bude dvojpodlažný objekt bez podpivničenia. Na objekte nastáva dispozičná zmena oproti pôvodnému objektu. V rámci zmeny dispozície čo najviac pracujeme s pôvodnými konštrukciami a v čo najväčšej miere sa ich snažíme zachovať. K objektu na južnej strane pridávame jednoduché prestrešenie terasy, ktoré slúži ako tienenie južných okien v letných mesiacoch a minimalizuje prehrievanie objektu. Obnova objektu prebehne s rešpektom k pôvodnej architektúre s dôrazom na repetitívny charakter radového domu. Otvory objektu upravujeme tak, aby spĺňali základné kompozičné princípy (symetria, rytmus). Pôvodnú loggiu na 1.NP z dôvodu zlepšenia kvality bývania a zmenšenia veľkosti obalových konštrukcií uzatvárame. Zateplenie objektu prebehne s dôrazom na optimalizovanie hrúbky zeteplených konštrukcií. Strechu navrhujeme ako zelenú strechu s extenzívnou zeleňou. Na streche bude možnosť inštalovania fotovoltaických panelov. Severnú fasádu sme očistili od nesúrodých detailov a zjednotili so vstupným oploteným pomocou zábradlí z ťahokovu. Ako pridanú hodnotu starého objektu zachovávame krb a komínové teleso z interiérovej strany. Na komín je možnosť napojíť malé krbové kachle v rodičovskej spálni.

Návrh od Jany Trnkovej

Autorka návrhu: Ing. arch. Jana Trnková

Návrh získal druhú cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 63 000 €

Komentár poroty k návrhu: Návrh predstavuje dobrý minimalistický počin. Dispozičné riešenie získava kvalitu orientáciou dennej zóny na obe strany (ulicu aj záhradu). Jedáleň do ulice je príjemným riešením aj keď na úkor veľkosti zádveria. Značnú časť investície obnovy využíva na kvalitné okná, hoci zväčšenie okenných otvorov voči severu sa z energetického hľadiska javí ako zbytočné respektíve nežiadúce (alebo nie ideálne) riešenie. Riešenie obnovy domu je univerzálne a úsporné. Zaobišlo sa bez akýchkoľvek prídavných konštrukcií. Chránený pobyt v exteriéri umožňuje ponechanie pôvodnej saly terreny a tienenie južnej fasády je zabezpečené žalúziami. Po technickej stránke sa jedná o nadpriemerné riešenie. Porota pre budúcnosť odporúča prezentovať návrh na bielom podklade, nakoľko čierny pôsobí skresľujúco.

Autorský text k návrhu: Prvou otázkou na návrh stavby je, ako urobiť, prerobiť, premyslieť a adaptovať dom medzi zvyšnú radovú zástavbu. Základom pre návrh bolo, aby vonkajšia obálka zapadala medzi ostatné, ale interiér nabral nový život, v ktorom predstavuje viac svetla a priestoru. Celkový pôvodný návrh nespočíva iba v kompozícií hmôt a objemom ale hlavne v jeho kvalite. Objekt je príkladom tvorby kontextuálnej a nesie historický odkaz pre pôvodnú mestskú štruktúru.

Súťaž návrhov na riešenie obnovy typových rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR MESTSKÁ RADOVKA 1 NP - Mestská radovka 2 NP - Mestská radovka Rez A - A´ - Mestská radovka Pohľad južný - Mestská radovka Pohľad severný - Mestská radovka Situácia - Mestská radovka Detail obvodového plášťa- Mestská radovka 0,5 1,5 m 0 0,5 1,5 3 5 m 0,5 1,5 m 0,5 1,5 3 0 0,5 1,5 5 m Mestká radovka je jeden z typologických typov charakteristického obydlia v mestských sídlach na celom území Slovenska. Prvou otázkou na návrh stavby je, ako urobiť, prerobiť, premyslieť a adaptovať dom medzi zvyšnú radovú zástavbu. Základom pre návrh bolo, aby vonkajšia obálka zapadala medzi ostatné, ale interiér nabral nový život, v ktorom predstavuje viac svetla a priestoru. Celkový pôvodný návrh nespočíva iba v kompozícií hmôt a objemom ale hlavne v jeho kvalite. Objekt je príkladom tvorby kontextuálnej a nesie historický odkaz pre pôvodnú mestskú štruktúru. MESTSKÁ RADOVKA m Axonometria - pôvodný stav - Mestská radovka 1.01 Wc Jedáleň Kuchyňa Obývacia miestnosť OZN NÁZOV MIESTNOSTI P (m2) 1,39 5,5 7,21 11,48 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 Pracovňa 6,56 Špajza 2,26 Schodisko 5,37 Loggia 11,48 2.01 Schodisko Chodba Hosťovská izba Spálňa s kúpeľňou OZN NÁZOV MIESTNOSTI P (m2) 5,37 4,63 13,5 2,34 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 Wc 17,16 Kúpeľňa 3,6 1,22 5,51 0,000 2,740 5,940 -0,350 0,000 0,000 -0,350 +2,740 1.01 1.02 1.06 1.03 1.07 1.04 1.05 1.08 1.10 1.12 1.11 1.09 1.09 1.10 1.11 1.12 Kúpeľňa 1,85 Chodba 15,22 Zádverie 1,89 Garáž technické zázemie 16,5 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.09 Detská izba 17,16 2.10 Detská izba 11,7 Loggia Loggia Mestská Úžitková Cestná komunikácia Uličný priestor pešia Uličný priestor pešia komunikácia A´ A Axonometria - navrhovaný stav - Mestská radovka A´ A Klampiarske výrobky Zateplenie a odizolovanie základov Zateplenie podlahy na teréne Základové bloky 60/60/40 Exteriérové žalúzie predokenná schránka Stropné keramické panely Zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou Nový strešný povrch extezívna zelená strecha Zateplenie strešnej konštrukcie Výmena otvorových konštrukcií hliníkové okná a dvere Zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou

Návrh od Ing. arch. Rolanda Búša

Autorka návrhu:

Ing. arch. Roland Búš; Ing. Ľubomír Magerčák

Návrh získal tretiu cenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 47 400 €

Komentár poroty k návrhu: Jedná sa o výrazovo vkusnú obnovu. Návrh ponecháva salu terrenu, čo vníma porota pozitívne napriek tomu, že potom sa javí rozsiahla nová pergola príliš extenzívna. Subtílnym prevedením však nezavadzia. Návrh mení proporcie domu vhodným spôsobom. Problematický je vstup z garáže priamo do obytného priestoru bez zádveria. Zväčšenie okenných otvorov na severnej fasáde má nulový prínos z energetického hľadiska. Úprava okenných otvorov tu má teda len estetický dôvod, čo však v tomto prípade návrhu dodáva kultivovanosť. Technicky sa až na zmienené nedostatky jedná o vyhovujúce riešenie.

Autorský text k návrhu: Základom celého konceptu bola v prvom rade adaptácia vnútorného dispozičného usporiadania na súčasné nároky na život. Nové dispozičné usporiadanie v kombinácii s veľkými preskleniami pomáhajú prepojiť interiér s ulicou a záhradou. Rekonštrukcia sa týka zateplenia obvodového plášťa (tepelná izolácia na báze minerálnej vlny), strechy (pir dosky), výmeny výplní otvorov (hliníkové okná a dvere s izolačným trojsklom) a v neposlednom rade inštalácie technológií (tepelné čerpadlo, solárne panely, lokálna rekuperačná jednotka) na báze obnoviteľných zdrojov energie. Synergia týchto aspektov pomáha zvýšiť energetickú hospodárnosť domu. Rekonštrukcia je v súlade s princípmi udržateľnosti, tepelno-technickými požiadavkami a súčasnými nárokmi na život. Daný návrh domu predstavuje z ekonomického hľadiska náročnejšiu voľbu, pretože ide o komplexnú rekonštrukciu, klient však vo výsledku získa hodnotnú architektúru, ktorá je adaptovaná na súčasné štandardy života a je v súlade s udržateľnosťou.

Návrh od Červená/Svitek architekti s.r.o.

Autori návrhu:

Ing. Ing. arch. Jakub Svitek; Ing. arch. Tereza Červená; Ing. arch. Tomáš Beneš; Bc. Jakub Naništa

Návrh sa umiestnil na 4. – 6. mieste a získal odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 47 500 €

Komentár poroty k návrhu:

Návrh nachádza inovatívne riešenie pre problém bývania dvoch generácií resp. využitia časti nevyužívaného domu ako ďalšej bytovej jednotky na prenájom. Porota ocenila prínos návrhu pre špecifické situácie, nejedná sa ale o univerzálne uplatniteľné riešenie. Prevedenie exteriérového schodiska by si zaslúžilo lepšie spracovanie. Vstup do WC a kúpeľne priamo z obývacieho priestoru sa javí ako problematický.

Autorský text k návrhu: Koncepcia obnovy domu premieňa veľkú a ťažko využiteľnú dispozíciu na dva priestranné trojizbové byty s pracovňou, a to len za pomoci pridania subtílnej hmoty vonkajšieho schodiska a malých dispozičných úprav. Vzniká tak potenciál ekonomicky a sociálne udržateľného bývania. Prístavba schodiska je príležitosťou pre osobité stvárnenie inak monotónnej radovej zástavby. Plochú strechu pokrýva extenzívny zelený strešný plášť. Počíta sa tiež s využitím dažďovej vody, slnečnej energie a tepelného čerpadla.

2NP 1:100

MESTSKÁ RADOVKA

Koncepcia obnovy domu premieňa využiteľnú dispozíciu na dva priestranné byty s pracovňou, a to len za nej hmoty vonkajšieho schodiska ných úprav. Vzniká tak potenciál a sociálne udržateľného bývania. diska je príležitosťou pre osobité monotónnej radovej zástavby. va extenzívny zelený strešný plášť. s využitím dažďovej vody, slnečnej ného čerpadla.

MESTSKÁ RADOVKA

Súťaž návrhov na riešenie obnovy typových rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

S1_SKLADBA ZELENEJ STRECHY: Strešný substrát + rozchodníkový koberec

Koncepcia obnovy domu premieňa veľkú a ťažko využiteľnú dispozíciu na dva priestranné trojizbové byty s pracovňou, a to len za pomoci pridania subtílnej hmoty vonkajšieho schodiska a malých dispozičných úprav. Vzniká tak potenciál ekonomicky a sociálne udržateľného bývania. Prístavba schodiska je príležitosťou pre osobité stvárnenie inak monotónnej radovej zástavby. Plochú strechu pokrýva extenzívny zelený strešný plášť. Počíta sa tiež s využitím dažďovej vody, slnečnej energie a tepelného čerpadla.

Koncepcia obnovy domu premieňa využiteľnú dispozíciu na dva priestranné byty s pracovňou, a to len za pomoci nej hmoty vonkajšieho schodiska a ných úprav. Vzniká tak potenciál ekonomicky a sociálne udržateľného bývania. Prístavba diska je príležitosťou pre osobité stvárnenie monotónnej radovej zástavby. Plochú va extenzívny zelený strešný plášť. Počíta s využitím dažďovej vody, slnečnej ného čerpadla.

AXONOMETRIA SEVERNÝ POHĽAD JUŽNÝ obývacia izba, 1.02 izba, 1.03 kúpeľňa, 1.04 spálňa, 1.05 pracovňa, 1.06 predsieň 2.01 obývacia izba, 2.02 izba, 2.03 kúpeľňa, 2.04 spálňa, 2.05 pracovňa, 2.06 predsieň TČ TČ FOTOVOLTAICKÉ PANELY ZELENÁ STRECHA AKUMULÁCIA DAŽĎOVEJ VODY Mestská radovka Situácia 1:200 SITUÁCIA 1:300 PÔDORYS 1NP 1:100 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3800 3000 2000 1900 PÔDORYS 2NP 1:100 2.06 2.05 2.04 2.03 2.02 2.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3900 3000 2000 1900 REZ 1:100 AXONOMETRIA POHĽAD SEVERNÝ POHĽAD JUŽNÝ 1.01 obývacia izba, 1.02 izba, 1.03 kúpeľňa, 1.04 spálňa, 1.05 pracovňa, 1.06 predsieň 2.01 obývacia izba, 2.02 izba, 2.03 kúpeľňa, 2.04 spálňa, 2.05 pracovňa, TČ TČ FOTOVOLTAICKÉ PANELY ZELENÁ STRECHA
Mestská radovka Situácia 1:200 PÔDORYS 1NP 1:100 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3800 3000 2000 1900 PÔDORYS 2NP 1:100 2.06 2.05 2.04 2.03 2.01 7800 2900 2400 3000 5500 2000 1900 POHĽAD JUŽNÝ
AKUMULÁCIA DAŽĎOVEJ VODY
2.01 obývacia izba, 2.02 izba, 2.03 kúpeľňa, 2.04 spálňa, 2.05 pracovňa, 2.06 predsieň
Geotextília Drenážna
Geotextília Hydroizolácia
geotextília Tepelná
Parozábrana Súčasná nosná konštrukcia TČ AKUMULÁCIA DAŽĎOVEJ VODY Mestská radovka Situácia 1:200 SITUÁCIA 1:300 3800 PÔDORYS 2NP 1:100 2.06 2.05 2.04 2.03 2.02 2.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3900 3000 2000 1900 REZ 1:100 + 6,180 + 2,840 ± 0,000 DETAIL FASÁDY 1:30 100 200 250 150 150 6% + 6,180 + 5,340 + 2,820 + 2,500 ± 0,000 120 120 100 120 900 2% 150 AXONOMETRIA POHĽAD SEVERNÝ POHĽAD JUŽNÝ 1.01 obývacia izba, 1.02 izba, 1.03 kúpeľňa, 1.04 spálňa, 1.05 pracovňa, 1.06 predsieň 2.01 obývacia izba, 2.02 izba, 2.03 kúpeľňa, 2.04 spálňa, 2.05 pracovňa, 2.06 predsieň TČ TČ FOTOVOLTAICKÉ PANELY ZELENÁ STRECHA AKUMULÁCIA DAŽĎOVEJ VODY Mestská radovka Situácia 1:200 SITUÁCIA 1:300 PÔDORYS 1NP 1:100 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3800 3000 2000 1900 PÔDORYS
2.06 2.05 2.04 2.03 2.02 2.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3900 3000 2000 1900
vrstva
PVC, podkladná
izolácia - EPS + spádový klin
RADOVKA AXONOMETRIA POHĽAD SEVERNÝ POHĽAD JUŽNÝ MESTSKÁ
MESTSKÁ
RADOVKA
1.01 obývacia izba, 1.02 izba, 1.03 kúpeľňa, 1.04 spálňa, 1.05 pracovňa, 1.06 predsieň 2.01 obývacia izba, 2.02 izba, 2.03 kúpeľňa, 2.04 spálňa, 2.05 pracovňa, 2.06 predsieň S1_SKLADBA ZELENEJ STRECHY: Strešný substrát + rozchodníkový koberec Geotextília Drenážna vrstva Geotextília Hydroizolácia PVC, podkladná geotextília Tepelná izolácia - EPS + spádový klin Parozábrana Súčasná nosná konštrukcia TČ TČ FOTOVOLTAICKÉ PANELY ZELENÁ STRECHA AKUMULÁCIA DAŽĎOVEJ VODY Mestská radovka Situácia Mestská radovka Situácia 1:200 SITUÁCIA 1:300 PÔDORYS 1NP 1:100 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3800 3000 2000 1900 PÔDORYS 2NP 1:100 2.06 2.05 2.04 2.03 2.02 2.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3900 3000 2000 1900 REZ 1:100 + 6,180 + 2,840 ± 0,000 DETAIL FASÁDY 1:30 100 200 250 150 150 300 6% + 6,180 + 5,340 + 2,820 + 2,500 ± 0,000 120 120 100 120 900 2% 150 300
POHĽAD JUŽNÝ
Súťaž návrhov na riešenie obnovy typových rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR MESTSKÁ RADOVKA
1.03 kúpeľňa, 1.04 spálňa, 1.05 pracovňa, 1.06 predsieň 2.01 obývacia izba, 2.02 izba, 2.03 kúpeľňa, 2.04 spálňa, 2.05 pracovňa, 2.06 predsieň S1_SKLADBA ZELENEJ STRECHY: Strešný substrát + rozchodníkový koberec Geotextília Drenážna vrstva Geotextília Hydroizolácia PVC, podkladná geotextília Tepelná izolácia - EPS + spádový klin Parozábrana Súčasná nosná konštrukcia TČ TČ FOTOVOLTAICKÉ PANELY ZELENÁ STRECHA AKUMULÁCIA DAŽĎOVEJ VODY Mestská radovka Situácia Mestská radovka Situácia 1:200 SITUÁCIA 1:300 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3800 3000 2000 1900 PÔDORYS 2NP 1:100 2.06 2.05 2.04 2.03 2.02 2.01 7800 4400 2900 2400 3000 5500 3900 3000 2000 1900 REZ 1:100 + 6,180 + 2,840 ± 0,000 DETAIL FASÁDY 1:30 100 200 250 150 150 300 6% + 2,840 + 5,440 + 6,180 + 5,340 + 2,820 + 2,600 + 2,500 ± 0,000 120 120 100 120 900 2% 2% 150 300 S1

Návrh od benkobenková / BO s.r.o.

Autori návrhu:

Ing. arch. Juraj Benko; Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková

Návrh sa umiestnil na 4. – 6. mieste a získal odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 70 800 €

Komentár poroty k návrhu: Jedná sa o zaujímavé riešenie, ktoré síce berie identitu pôvodnému domu, ale dáva mu trvácnu novú kožu, ktorú nebude potrebné o 15 rokov znovu rekonštruovať. Tento motív je spracovaný aj v materialite zábradlia. Zámočnícky výrobok je nahradený trvácnymi tehlami. Toto riešenie akokoľvek zaujímavé a kvalitné je problematické v kontexte ulice s rozdielnymi vlastníkmi. Preto sa vizualizácia celej ulice rekonštruovanej týmto spôsobom nejaví realisticky. Dom má centrálne umiestnený svetlík, ktorý cez galériu na prvom poschodí presvetľuje ďalej centrálnu časť prízemia. Dispozíciu bývania na dve strany porota hodnotí pozitívne až na niekoľko detailov. Spoločná kúpeľňa s WC na poschodí sa javí ako nepostačujúca pre tri spálne. Technicky je návrh dobre premyslený.

Autorský text k návrhu: Ulica je pre nás dôležitá. Novoprofilovaný chodník delí od predzáhradiek drevený nižší latkový plot (nová uličná čiara). Predná záhrada poskytuje priestor stretávania komunity. Je súčasťou širšieho zeleného predpolia za plotom na ulici – lemovaného alejou vzrastlých stromov v záhonoch. Poukazujeme na možnosť a veľký potenciál za predpokladu odkúpenia časti pozemku od mesta. Susedia majú tak možnosť vytvoriť si otvorený objemný zelený priestor so vzrastlou zeleňou a získať kontrolovanú upravenú otvorenú komunitnú záhradu/park. Dôležitým prvkom je aj lavica na priedomí – ako priestor pre neformálny oddych v rovnakom materiály ako fasáda či malá teraska priedomia. Vnútri domu je otvorená kuchyňa dosvetlená horným svetlíkom, ktorý dom zaleje difúznym svetlom v jeho hĺbke. Pôvodnú zasunutú terasu v rámci hmoty domu navrhujeme zavrieť, čím získame malú svetlicu – hosťovskú k obývačke na parteri. Obytná kuchyňa je korunovaná pieckou (hypokaustová). Zelený exteriér sa prelieva z oboch strán domu – je v tesnej prítomnosti. Na obývačku je možné napojiť jednoduchú pergolu s grillplatzom. V jednoduchšej verzii postačí zavesiť slnečnú plachtu. V strede dispozície navrhujeme otvoriť strop a priviesť do prízemia spomínané svetlo. Otvorí sa tak chodba – prinášame galériový priestor a ten dokáže komínovým efektom prevetrať celý dom.

Navrhujeme tehlovú predsadenú stenu k zaizolovanej obvodovej konštrukcii. Fasády jednotlivých domov sú jasne oddelené vertikálnou štrbinou.

PODORYS POSCHODIA PODORYS PRÍZEMIA

Návrh od young.s architekti s.r.o.

Autori návrhu:

Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.; Ing. arch. Tomáš Medlen; Ing. arch. Michaela Perejdová;

Návrh sa umiestnil na 4. – 6. mieste a získal odmenu.

Celkové odhadované náklady na opatrenia podľa výpočtu autora návrhu: 60 300 €

Komentár poroty k návrhu: Návrh porotu zaujal odvážnym riešením prístavby predlžujúcej pôvodnú salu terrenu o pobytovú zónu s letnou kuchyňou, akúsi „žúrovňu“. Ďalším výrazným vstupom je vloženie lodžie na prvom poschodí. Vizuálne silný návrh s vysokou estetickou kvalitou. Návrh však orientuje pobytový priestor na prízemí len na záhradnú stranu. A aj veľkorysá prístavba môže byť problematická. Pôvodný dom v sebe má potenciál vonkajšieho intímneho priestoru, čo je v kontexte úzkych parciel a blízkosti susedov dobrou vlastnosťou. Prístavba sa tak javí príliš exponovane v podmienkach, kedy by mali na seba susedia brať ohľad. Ako zbytočne nepochopiteľná sa javí aj samotná dĺžka pristavaného priestoru. Z technického hľadiska je riešenie vyhovujúce.

Autorský text k návrhu: Koncept je založený na vyčistení dispozície od nenosných priečok a na vstupnom podlaží vloženie jedného kuchynsko-hygienického bloku, ktorý oddeľuje vstupnú a dennú časť podlažia. Do južnej fasády domu vkladáme vloženú zimnú záhradu – ako medzipriestor – jednak pre odpočinok obyvateľov ale časť aj ako produktový skleník. Hlavná denná časť je priamo prepojená s týmto blokom zimnej záhrady, ako i terasou v kontakte na záhradu domu. Druhé nadzemné podlažie navrhujeme ako nočnú časť delenú na dve zóny – zónu detí s vlastnou hygienou a rodičovskú spálňu so šatníkom a vlastnou hygienou prepojenou s loggiou. Samotný dom architektonicky vyčisťujeme, raster okien ponechávame, vkladáme nový akcent vo forme farebnosti rámov okien, ako i dreveného bloku zimnej záhrady.

Nájdete nás v 10 regionálnych kanceláriách SAŽP

Bratislava

Rožňavská 24, 821 04 Bratislava

obnovdom-ba@sazp.sk

+421 907 188 858

Trenčín

Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

obnovdom-tn@sazp.sk

+421 907 207 069

Žilina

Dolný Val 178/20, 010 01 Žilina

obnovdom-za@sazp.sk

+421 907 180 136

Prešov

Levočská 6115/3, 080 01 Prešov

obnovdom-po@sazp.sk

+421 907 207 172

Košice

Alžbetina 25, 040 01 Košice

obnovdom-ke@sazp.sk

+421 907 188 287

Lučenec

Vajanského 4, 984 01 Lučenec

obnovdom-lc@sazp.sk

+421 907 182 661

Liptovský Mikuláš Ester Šimerovej

Martinčekovej 4505/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

obnovdom-lm@sazp.sk

+421 907 205 147

Trnava Zavarská 11/G, 917 01 Trnava

obnovdom-tt@sazp.sk

+421 907 200 635

Nitra Farská 7, 949 01 Nitra

obnovdom-nr@sazp.sk

+421 907 200 034

Banská Bystrica

Kuzmányho 330/5, 974 01 Banská Bystrica

obnovdom-bb@sazp.sk

+421 915 595 042

ZATEPLENIE AKO VÝZNAMNÝ FAKTOR OBNOVY BUDOV

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Fond budov sa podieľa približne 40 % na celkovej spotrebe energie v SR. Zníženie energetickej náročnosti je dosiahnuteľné najmä obnovou budov, zlepšením ich energetickej hospodárnosti. Významná obnova zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi a výmenu otvorových konštrukcií. Efektívne zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa je nepredstaviteľné bez uplatnenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (z anglického pomenovania používané označenie ETICS). ETICS je zložený stavebný výrobok pozostávajúci z komponentov. Každý ETICS sa na trh uvádza na základe vydaného technického posúdenia (ETA alebo SK TP).

Uplatňovanie zateplenia obvodových plášťov začalo v 60. rokoch napr. v Nemecku, na Slovensku najmä po roku 1991 nadväzne na postupné zabezpečenie technických, technologických, ale aj legislatívnych podmienok. ETICS sa rozlišuje najmä podľa použitého tepelnoizolačného materiálu (napr. EPS, MW, PF) rôznej hrúbky, ale aj povrchovej úpravy s omietkami alebo obkladmi.

V závislosti na hrúbke zabudovaného tepelnoizolačného materiálu sa zvyšuje efektívnosť zateplenia. ETICS tak ovplyvňuje nielen zníženie tepelných strát, ale aj zvýšenie vnútornej povrchovej teploty obvodovej konštrukcie, eliminovanie možnosti vzniku hygienických nedostatkov, najmä plesní, a prispieva k zlepšeniu tepelnej pohody vo vnútorných priestoroch budovy. Všetky tieto dopady ovplyvňuje správny návrh a kvalita zhotovenia ETICS.

Konečným efektom zabudovania ETICS je významný podiel na znížení potreby energie na vykurovanie budovy. Dôležitosť zabudovania ETICS zvýrazňuje fakt, že ETICS sa na znižovaní potreby energie podieľa počas celej svojej životnosti, teda minimálne ďalších 30 rokov. V súčasnosti zabudované ETICS zabezpečujú potenciál úspor energie a tým aj znižovania emisií skleníkových plynov v roku 2050. ETICS prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov a tým aj k bezpečnosti ich užívania.

Vydavateľ:

Inštitút Slovenskej komory architektov Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava institut@komarch.sk

Zostavili: Martin Zaiček, Rea Dilhoffová

Editori: Martin Zaiček, Rea Dilhoffová

Autori textov: Martin Zaiček, Rea Dilhoffová, Matej Kerestúr, Líva Vašáková, Milan Chrenko, Richard Paksi, Zuzana Lieskovská, František Vranay, Zuzana Sternová, Ivan Chmúrny, Dušan Petráš, Vladimír Benko

Texty autorov súťažných diel

Texty porotcov: Pavel Paňák, Nora Vranová, Matej Kerestúr, Kornel Kobák, Ľubica Šimkovicová, Vladimír Benko, Martin Zaiček

Obrazová sprievodná dokumentácia: autori súťažných diel

Titulka: Matúš Hudec, Jana Kubicová, Timea Petrová

Grafický dizajn: Magdaléna Scheryová

Písmo: Sequel 100 Wide

Jazyková korektúra: Filip Németh

1. vydanie

Náklad: 200ks

Tlač: BIND print, s.r.o.

Všetky práva vyhradené

August 2023

ISBN: 978-80-974520-3-2

EAN: 9788097452032

Projekt sa realizuje s financovaním Európskej únie prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie.

Zelená linka: 0800 144 440

www.obnovdom.sk

ISBN: 978-80-974520-3-2

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.