Page 1

PERIODÍSTICA

PERIODISTICA Número 16 (2014-2015)

Qualitat informativa i ètica periodística

SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ

16

ISSN (ed. impresa): 1130-183X ● ISSN (ed. digital): 2013-9985 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica

Institut d’Estudis Catalans Coberta_Periodistica_16.indd 1

22/3/17 10:06


Periodistica_16.indd 6

23/03/17 08:27


PERIODÍSTICA Revista acadèmica

Fundada l’any 1989 per Josep Maria Casasús i Guri Dirigida per Xavier Ramon Vegas

Periodistica_16.indd 1

23/03/17 08:27


Direcció Director: Xavier Ramon, Universitat Pompeu Fabra Conseller fundador: Josep Maria Casasús, Universitat Pompeu Fabra Consell de Redacció Andreu Casero, Universitat Jaume I de Castelló Lluís Costa, Universitat de Girona Carlos Elías, Universitat Carlos III de Madrid Carles Pont, Universitat Pompeu Fabra Siegfried Weischenberg, Universitat d’Hamburg, Alemanya Comitè Científic Salvador Alsius, Universitat Pompeu Fabra José Ignacio Armentia, Universitat del País Basc María Jesús Casals, Universitat Complutense de Madrid Carmina Crusafon, Universitat Autònoma de Barcelona Jaume Duran, Universitat de Barcelona Concha Edo, Universitat Complutense de Madrid Rosa M. Franquet, Universitat Autònoma de Barcelona Cecilia García Huidobro, Universitat Diego Portales, Xile Jaume Guillamet, Universitat Pompeu Fabra Fernando López Pan, Universitat de Navarra Manuel López, Universitat Autònoma de Barcelona Fernando Martínez Vallvey, Universitat Pontifícia de Salamanca Luis Núñez Ladevéze, Universitat de San Pablo CEU Magda Sellés, Universitat Ramon Llull Joan Manuel Tresserras, Universitat Autònoma de Barcelona Delegat de l’Institut: Josep M. Muntaner i Pasqual Redacció i Administració Societat Catalana de Comunicació Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona Correu electrònic: revistaperiodistica@upf.edu

Periodistica_16.indd 2

23/03/17 08:27


PERIODÍSTICA

Número 16 (2014-2015)

Qualitat informativa i ètica periodística

SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ Institut d’Estudis Catalans Barcelona

Periodistica_16.indd 3

23/03/17 08:27


La revista periodística és una publicació amb periodicitat anual editada per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Periodística accepta articles originals i inèdits, i es regeix pel sistema d’avaluadors anònims. La seva temàtica principal és la periodística, entesa com a teoria i pràctica del periodisme, en els diferents vessants de l’especialitat, malgrat que altres aspectes relacionats amb la comunicació també hi tenen cabuda. Aquesta revista es troba actualment indexada en les bases de dades o directoris següents: Latindex, DICE, RESH, CARHUS, RACO, MIAR, ISOC, Dialnet i CCUC.

© dels autors dels articles Publicació editada per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona Text revisat lingüísticament per la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’IEC Disseny gràfic de Manuel Lamas Compost per Fotoletra, SA Imprès a Service Point FMI, SA ISSN: 1130-183X Dipòsit Legal: B 1494-1991

Els continguts de periodística estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

Periodistica_16.indd 4

23/03/17 08:27


ÍNDEX

PRESENTACIÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ARTICLES DOLORS PALAU SAMPIO i JOSEP LLUÍS GÓMEZ MOMPART

Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 XAVIER RAMON

Rumours, responsibility and sports journalism ethics. The coverage of Ye Shiwen at the London 2012 Olympics in the British, American and Spanish quality press. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PABLO LÓPEZ-RABADÁN i ANDREU CASERO-RIPOLLÉS

La independencia y el pluralismo del periodismo político en España. Contraste de percepciones periodísticas, políticas y ciudadanas . . . . . . . . 49 MARÍA LUISA HUMANES i MANUEL MARTÍNEZ NICOLÁS

La cobertura de la política durante la Transición en los diarios El País y Abc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 JAVIER DÍAZ NOCI

¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual? Un análisis comparativo de contenido en la prensa de calidad. . . . . . . . . . 91 Normes per a la presentació d’originals a Periodística. . . . . . . . . . . . . . . . 109 Índex d’autors dels números publicats de Periodística. . . . . . . . . . . . . . . . 111 Índex dels números publicats de Periodística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Periodistica_16.indd 5

23/03/17 08:27


Periodistica_16.indd 6

23/03/17 08:27


E

PRESENTACIÓ

l número 16 de la revista acadèmica periodística, dedicat a l’univers de l’ètica i la qualitat informativa, és un volum especial format per cinc articles seleccionats del XX Congrés Internacional de la Sociedad Española de Periodística (SEP), celebrat el 13 i 14 de juny de 2014 a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L’esdeveniment va comptar amb la participació de 230 investigadors provinents d’universitats d’arreu de l’Estat espanyol i de països com el Regne Unit, Israel, Turquia, Portugal, Xile o Colòmbia. La SEP, una de les associacions més rellevants en l’àmbit d’estudi del periodisme a Europa i l’Amèrica Llatina, té els seus orígens a Barcelona i manté una estreta relació amb la Societat Catalana de Comunicació (SCC), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que edita periodística. L’any1989, Josep Maria Casasús, coincidint amb les Jornades de Periodística organitzades per la SCC, va proposar fundar una entitat similar que inclogués tot l’Estat espanyol. El 23 de novembre del mateix any, a Barcelona, es va celebrar la sessió fundacional de la Sociedad Española de Periodística. El volum que teniu a les mans, que consta de quatre treballs en castellà i un en anglès, segueix demostrant la gran capacitat d’atracció que Barcelona i Catalunya tenen per als investigadors especialitzats en l’àmbit del periodisme. En un moment en què el sector viu una revolució marcada per la sobreabundància informativa, les dificultats econòmiques i els canvis tecnològics accelerats, els autors del present número deperiodística han realitzat una valuosa contribució científica i han demostrat que els valors de l’ètica i l’excel·lència informatives continuen sent els pilars fonamentals de l’activitat comunicativa. En el primer article, els professors Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart, de la Universitat de València, aborden l’estreta relació entre els conceptes de qualitat, confiança i credibilitat, components indissociables en l’activitat dels mitjans. A través d’una sòlida revisió teòrica de les aportacions més rellevants en aquest camp d’estudi, els autors sostenen que la qualitat (especialment en un context de crisi com l’actual) té un paper cabdal per garantir la credibilitat dels continguts que els mitjans ofereixen i la confiança en el sistema de mitjans.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 7

7

23/03/17 08:27


PRESENTACIÓ

En la segona contribució, Xavier Ramon, professor de la Universitat Pompeu Fabra i nou director de periodística, examina el tractament de la nedadora xinesa Ye Shiwen als Jocs Olímpics de Londres 2012 a la premsa de qualitat britànica, nord-americana i espanyola. Aquest cas il·lustra com el rumor i l’especulació, així com l’ús inadequat de certes fonts informatives, poden conduir a greus conseqüències des de la perspectiva de l’ètica periodística, incloses la transmissió d’estereotips erronis sobre determinades nacionalitats i la propagació de narratives de conflicte. Aquesta recerca contribueix al creixent interès acadèmic al nostre país per abordar el tractament de l’esport des dels paràmetres de la qualitat i l’excel·lència informativa. El tercer article, signat per Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés, de la Universitat Jaume I de Castelló, investiga l’estat actual de la independència i el pluralisme del periodisme polític a l’Estat espanyol a través de l’anàlisi de les percepcions dels periodistes i actors polítics i el seu posterior contrast amb l’opinió dels ciutadans. Aquesta qüestió és de vital importància, atès el paper crucial que la informació política de qualitat té en el bon funcionament dels sistemes democràtics. Seguint en l’àmbit de la informació política, en el quart article, els professors María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás, de la Universitat Rey Juan Carlos, exploren el tractament de la política durant la transició espanyola als rotatius El País i Abc. La radiografia que aporten els autors és bàsica per comprendre com van aparèixer els trets essencials (paral·lelisme polític i dependència del sistema polític) que encara avui caracteritzen el periodisme polític espanyol. El darrer treball, signat pel professor de la Universitat Pompeu Fabra Javier Díaz Noci, contribueix al present debat acadèmic examinant quins aspectes i drets tracten els mitjans de referència dels Estats Units, Canadà, França, Espanya, Itàlia i el Regne Unit quan parlen de propietat intel·lectual. L’autor assenyala les dues grans preocupacions dels mitjans: a) la pirateria i les reformes legals sobre dret d’autor i b) els acords comercials internacionals entre diversos països dominants i les qüestions relacionades amb l’activitat econòmica. Xavier Ramon Director de periodística

8

Periodistica_16.indd 8

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


ARTICLES

Periodistica_16.indd 9

23/03/17 08:27


Periodistica_16.indd 10

23/03/17 08:27


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 16 (2014-2015), p. 11-28 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.35 ISSN (ed. impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 28/02/14 / Data acceptació: 15/12/14

Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios Dolors Palau Sampio y Josep Lluís Gómez Mompart

Resumen La calidad aparece como un elemento fundamental a la hora de analizar la confianza en los medios de comunicación y la credibilidad que merecen sus informaciones, como han puesto de manifiesto distintas aproximaciones teóricas y empíricas. Este artículo profundiza en la estrecha vinculación entre ambos conceptos, con el objetivo de identificar aquellos aspectos cualitativos que pueden contribuir a combatir un escepticismo creciente. El análisis comparativo de distintos estudios y encuestas permite distinguir cuatro tipos de problemas o defectos en la calidad de las informaciones que minan la credibilidad y que apelan tanto a la competencia como a la deontología profesional. Palabras clave: calidad, confianza, medios de comunicación, credibilidad, responsabilidad, deontología.

Quality and credibility, an inexorable binomial for the future of the media Abstract Quality is a fundamental element when analysing trust in the media and the credibility of their information, as different theoretical and empirical approaches have revealed. This article focuses on the close relationship between the two concepts, with the objective of identifying the qualitative aspects that can help to fight rising scepticism. The comparative analysis of different studies and surveys allows us to distinguish four kinds of problems or flaws in the quality of information that undermine credibility and that relate both to competition and to professional deontology. PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 11

11

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

Keywords: quality, trust, media, credibility, responsibility, deontology.

Introducción La confianza constituye un pilar fundamental de la vida social. Sin confiar en aquellos que nos rodean, con quienes tenemos un trato directo —interpersonal,1 a un nivel más inmediato— o en las instituciones, en las organizaciones económicas y sociales, en los propios medios de comunicación —si abrimos el foco—, no sería posible vivir en comunidad. Como señala gráficamente la catedrática de ética de la Universitat de València Adela Cortina, la confianza es «la argamasa que une a los miembros de una sociedad»2 (Cortina, 2003: 27). Sin ella no asumiríamos el riesgo de tomar muchas de nuestras decisiones diarias, desde las que implican una transacción económica como consumidores de bienes y servicios, hasta las que nos convierten en pacientes en el ámbito sanitario, o simples lectores, espectadores u oyentes de algún medio, para conocer qué pasa a nuestro alrededor. Desde las ciencias sociales hasta el campo de la salud, pasando por la comunicación, la idea de confianza constituye una noción clave a la hora de analizar conductas y comportamientos, pero también, dadas sus características, para prever o predecir determinadas consecuencias económicas y sociales. Todo ello convierte a la confianza en una especie de referencia, de concepto-faro que ha orientado la atención de numerosos investigadores. Sin embargo, esta relevancia, como señalan Matthes y Kohring, no ha desembocado, en el campo de la comunicación, en sólidas aportaciones metodológicas ni tampoco en un claro acercamiento empírico que permita comprobar y analizar un aspecto fundamental en la labor de los medios (2003: 5). El problema que observan Matthes y Kohring es similar al que presenta el segundo concepto que centra nuestro artículo, la idea de calidad, una noción esquiva a las definiciones y pluridisciplinar en acercamientos, compleja, y, como la anterior, resbaladiza a las evaluaciones. Pese a estas dificultades que enmarcan el acercamiento a ambos, calidad y confianza son dos conceptos indisociables cuando se analiza la actividad de los medios de comunicación. Por ello, abrir el debate sobre la confianza en los medios (o la ausencia de ella) obliga, necesariamente, a plantear qué tipo de información reciben los ciudadanos y qué garantías se les ofrece para poder creer, fiarse de las versiones de la realidad social que presentan. ¿Se puede confiar en una información que ha sido obtenida, producida o difundida sin cumplir los mínimos estándares de calidad, en una información cuyas fuentes no están identificadas, con escasas evidencias de que esté contrastada o narrada en un modo que no se ajusta a los hechos? En esencia, la confianza en los me12

Periodistica_16.indd 12

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios

dios constituye un elemento fundamental no solo para garantizar su propia supervivencia económica, como instituciones legitimadas para dar cuenta de la realidad, sino también por las implicaciones de responsabilidad democrática que implica su acción. Esta comunicación arranca de la revisión teórica de ambos conceptos, tomando como base las distintas propuestas para investigar, registrar y, en algunos aspectos, medir la calidad y confianza en el periodismo. Todo ello a partir de los fundamentos teóricos y de los estudios empíricos o aplicados sobre prensa y televisión que, en los países democráticos de Europa y América, se han desarrollado a partir de las diversas tradiciones periodísticas, preferentemente en las últimas décadas. El objetivo que se plantea es establecer qué aspectos de un concepto poliédrico como el de calidad periodística pueden contribuir a fomentar la confianza en los medios y la credibilidad en los contenidos que ofrecen, en especial aquellas variables referidas a fuentes y documentación, tratamiento y desarrollo de la información, ética y deontología profesional o relación de la producción periodística con la opinión pública, sin olvidar todas aquellas cuestiones vinculadas a la transparencia de las estructuras empresariales que sustentan los medios. Hacia una definición de confianza La diversidad de ámbitos y perspectivas a los que refiere el término confianza (Lozano, 2003) dificultan el acercamiento a una noción cuyos orígenes, en el caso del inglés trust, tienen raíces escandinavas y germánicas que remiten a ideas como fidelidad, acuerdo, confort, ánimo o aliento. Sin embargo, pese a que apela al ámbito del comportamiento moral y constituye el determinante necesario de las buenas relaciones, como señala Batt, no existe evidencia empírica de su universalidad, de modo que puede variar en función del contexto o la cultura (2001: 1-3), pero también desde la óptica de la disciplina que se tome en cuenta. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define el término confianza como la «esperanza firme que se tiene de alguien o algo», e incluye entre sus acepciones la idea de seguridad y de familiaridad, conceptos que la sociología anterior a Luhmann había considerado sinónimos. El autor de Vertrauen (1968) —Confianza (1996)—, sin embargo, llevó más allá de la interacción simple, del intercambio cara a cara, de la familiaridad, su reflexión sobre el término confianza, hasta trasladarlo desde el ámbito psíquico, de la conciencia y del pensamiento, hasta el de los sistemas sociales complejos. «La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social», subraya Luhmann antes de indicar que «una PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 13

13

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

completa ausencia» de ella abocaría al hombre a la parálisis, «le impediría incluso levantarse por la mañana» (1996: 5). Luhmann considera que la confianza es, en esencia, un mecanismo de reducción de la complejidad, la asunción de un riesgo sobre algo futuro en base a las experiencias pasadas, yendo más allá de la información disponible y remplazando la información que falta «con una seguridad internamente garantizada» (1996: 164). Como subrayan Bentele y Nothhaft, «la confianza entra en juego cuando los actores actúan en condiciones de incertidumbre, dependientes de los demás, y en dependencia de los acontecimientos futuros. Careciendo de aproximaciones más fiables, ellos evalúan las posibilidades y los riesgos en base a su conocimiento de hechos pasados o actuales» (2011: 210). Cuando la familiaridad deja de ser la norma, cuando se pasa de la simple interacción con aquello conocido a un mundo en el que la tecnología se interpone en nuestro contacto directo, no solo crece la complejidad sino también la necesidad de confianza, señala Luhmann. Y esta solo puede expresarse, en un marco sistémico, a través de la comunicación; lo que convierte la confianza, sobre todo, en un mecanismo comunicativo (1996: 81). Al confiar, dice Luhmann, «uno se compromete con la acción como si hubiera sólo ciertas posibilidades en el futuro» (1996: 33). Todo ello implica que la confianza es «una jugada atrevida, una inversión arriesgada» (1996: 39), puesto que esta confianza depositada en algo o en alguien puede verse truncada o traicionada: «En otras palabras, cualquiera que confía tiene que estar preparado para aceptar los riesgos que implica» (1996: 49). La confianza, asegura Luhmann, «no es ni objetiva ni subjetiva; no es trasferible a otros objetos ni a otras personas que confían», se trata, por tanto, de una actitud que tiene que «aprenderse como cualquier otra clase de generalización» (1996: 47) y su «naturaleza inestable» se refleja «en la manera y forma en que se proyecta posteriormente en el entorno» (1996: 48). Este riesgo y este compromiso es el que asumen los ciudadanos que acuden a los medios de comunicación para conocer la realidad social, como uno de los sistemas de expertos en los que Giddens señala que depositan su credibilidad los ciudadanos profanos. No se trata simplemente, como ocurría en el mundo premoderno, «de generar una sensación de seguridad en un universo independientemente dado de acontecimientos. Es una cuestión de cálculo de beneficio y riesgo» (Giddens, 1997: 84). Matthes y Kohring afirman que, más que un asunto de objetividad o de verdad, es una cuestión de selectividad, lo que implica asumir que, de la oferta de los medios, puedan escapar cuestiones relevantes. Sobre este principio construyen Matthes y Kohring su modelo de análisis de la confianza en los medios, basado en la idea de que la confianza depositada por los receptores implica confianza en cuatro dimensiones: la selección de los 14

Periodistica_16.indd 14

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios

temas; la selección entre los datos principales y secundarios en un tema escogido, e incluso el modo en que el evento es contextualizado; la exactitud y autenticidad de las descripciones, y la confianza en la valoración y evaluación periodística explícita, a través de los géneros de opinión (2003: 11). Coleman et al. proponen un acercamiento constructivista para mostrar que la confianza en los medios implica algo más que confianza en la exactitud o precisión: «Involucra sentimientos de un tipo que otorgan a los medios un lugar legítimo en el orden social del mundo. Los que proporcionan noticias hacen más que contar historias cotidianas; ellos enmarcan y dan forma a un sentido común del mundo, tanto distante como local. Por supuesto, la inexactitud o falta de compromiso con el establecimiento de la verdad socava la confianza, pero no renuncia a la verdad» (2009: 7). Desde este punto de vista, los autores consideran que la confianza es, en esencia, una cuestión de expectativas, y se ve truncada cuando el público no se siente reflejado en aquello que cuentan los medios. Por ello, señalan, resulta clave analizar «si existe un contraste radical entre lo que el público espera de los medios y lo que los periodistas significan sirviendo al público» (Coleman et al., 2009: 2-4). Credibilidad, un ‘subfenómeno’ de la confianza A menudo los conceptos confianza y credibilidad aparecen usados como sinónimos, de modo indistinto e intercambiable. Sin embargo, algunos autores prefieren establecer una clara frontera para evitar confusiones, como es el caso de Tseng y Fogg (1999): «aunque están relacionadas, la confianza y la credibilidad no son sinónimos. La confianza indica una creencia positiva sobre la fiabilidad percibida, y la confianza en una persona, objeto o proceso. Por ejemplo, los usuarios pueden tener confianza en un sistema informático diseñado para mantener seguras las transacciones financieras. Esta confianza es diferente de la credibilidad» (1999: 41). Para superar los malentendidos de esta polisemia, los autores plantean reemplazar el concepto de confianza por el de dependabil­ ity (fiabilidad) y el de credibilidad por el de believability (que viene a ser un sinónimo de credibility). Tseng y Fogg datan el inicio de la preocupación académica por la credibilidad a mediados de la pasada década, con especial desarrollo en el campo de la comunicación y la psicología. En su opinión, la confianza es objetivable, en el sentido que podemos medir el nivel de fiabilidad de determinados productos; la credibilidad, sin embargo, está vinculada a la percepción, y en ella influyen dos elementos clave, de cuya evaluación dependerá la solución final: la confiabilidad (la percepción de la bondad o moralidad de la fuente, en el sentido del ethos de la retórica, la veracidad y no tendenciosidad) y la pericia o especialización, PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 15

15

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

que valora el conocimiento o la habilidad. En base a ellas identifican cuatro tipos de credibilidad: presupuesta (por sentido común), reconocida (a través de terceros), superficial (a partir de la simple inspección) y adquirida (de la experiencia en primera persona) (1999: 41-42). En la misma línea, Metzger parte de que la credibilidad consiste en dos dimensiones primarias (pericia y fiabilidad de la fuente que proporciona una información) y algunos factores secundarios (como el atractivo o la energía de la misma), para señalar que la credibilidad de una fuente o mensaje implica «un juicio basado en el receptor, que involucra tanto a los juicios objetivos de la calidad de la información, como a las percepciones subjetivas de la honradez, la experiencia, el atractivo y otras cualidades de la fuente» (Metzger, 2007: 2079). Bentele y Seidenglanz ofrecen una mirada a los orígenes interconectados antes de revelar que la credibilidad es una especie de «sub-fenómeno de la confianza», que puede definirse como un rasgo o una característica atribuida a personas, a instituciones o a sus productos comunicativos (textos orales o escritos, presentaciones audiovisuales) por alguien (receptor) en relación con algo (un evento, unos hechos, etc.). Como tal, la credibilidad no es una característica inherente al texto, sino un elemento en una relación a varios niveles. Así, mientras en el lenguaje corriente la atribución de credibilidad se limita a la dimensión comunicativa, la noción de confianza tiene, en cierto modo, un sentido más amplio (2008: 49-50). Roses llega a una conclusión similar cuando plantea la distinción entre la construcción teórica y la experiencia individual: «Al hablar de confianza de los ciudadanos en los medios […], nos referimos a la confianza sistémica del espectro continuo de Vanacker y Belmas (2009), al constructo de orden superior que se distingue del concepto empírico de la credibilidad (Kohring y Matthes, 2007), constructo sujeto a la experiencia social de los individuos (Coleman et al., 2009), y que se expresa en un juicio sobre la actuación de los medios y varía a nivel individual (Tsfati y Capella, 2005)» (Roses, 2012: 2). Roses entiende la confianza, en la línea de Luhmann, «como un juicio en el presente orientado al futuro sobre las expectativas» respecto a la actuación de los medios, «de que éstos —como institución social— atenderán a la función que socialmente se les ha encomendado, pero también en que su construcción periodística de la realidad se elabora de acuerdo a los criterios técnicos válidos —estándares profesionales— y éticos del Periodismo» (Roses, 2012: 2). Con ello apela a una serie de presupuestos que, sin duda, concuerdan con las demandas y exigencias de una información de calidad, o con los estándares profesionales que autores como Kovach y Rosenstiel (2003) plantean, desde la capacidad y voluntad de ofrecer datos exactos, hasta la de abordar de forma completa 16

Periodistica_16.indd 16

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios

cada asunto, informar con veracidad, preservar el pluralismo, ser imparcial o defender los intereses del público. En otro texto, a partir de las reflexiones de Vanacker y Belmas (2009) sobre la confianza superficial (en los periodistas, en los medios, en las organizaciones periodísticas) y profunda (en el sistema, en este caso del conocimiento experto del periodismo), Roses establece una distinción para delimitar el alcance de la confianza y la credibilidad: «De acuerdo con las teorías sobre la confianza […], sólo sería congruente hablar de confianza en un actor, quedando fuera del término cualquier objeto», por tanto, se puede creer o no una noticia o un reportaje, pero no confiar en ella, puesto que se trata de un objeto (Roses, 2011: 9-10). Roses sitúa la credibilidad atribuida o expectativa en la veracidad de un discurso en la cúspide de un triángulo, mientras que emplaza la confianza superficial en el punto central y la confianza profunda, en la base. Aunque no existe causalidad en esta distribución —se puede confiar en un medio, pero no ‘creer’ todas sus noticias; o se puede desconfiar de un tipo de medio, la televisión por ejemplo, sin que ello plantee un escepticismo respecto al sistema—, es muy probable, dice, que «la confianza en los medios tenga mucho que ver en que ‘creamos’ en sus noticias y viceversa» (Roses, 2011: 9). Finalmente, el autor define tres tipos de confianzas: confianza en un medio en concreto, confianza en la institución de los medios y confianza en el sistema experto del periodismo. Enfoque analítico, entre la percepción de la fuente, el medio y el mensaje La preocupación por la confianza en los medios de comunicación cuenta con una importante tradición, en especial en el ámbito anglosajón, donde los estudios de credibilidad se remontan a mediados del pasado siglo. La reflexión teórica y la investigación aplicada muestran claramente dos focos de atención a uno y otro lado del Atlántico, desarrollados en torno al binomio confianzacredibilidad, con una atención divergente a la hora de abordar la dimensión del fenómeno. Mientras la investigación en EE. UU. ha optado preferentemente por el concepto de credibilidad, por centrar la atención en factores interpersonales, en las características de la fuente del mensaje o en las del medio a través del cual se difunde, la tradición germánica, por el contrario, ha dado prioridad a la confianza, entendida como una especie de nivel macro o mezzo, que depende de la función de los medios en la sociedad. Esta línea está claramente influenciada por la sociología sistémica, sostienen Hellmueller y Trilling (2012), tras afirmar que este enfoque nunca se ha impuesto en el marco norteamericano. Los estudios de credibilidad cuentan con una tradición de más de seis décadas en EE. UU., desde el trabajo fundacional de Hovland y Weiss (1951), que PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 17

17

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

revelaba que la eficacia comunicativa está determinada en buena medida por la credibilidad de la fuente. Esta aproximación un tanto simplista fue superada a partir de los años 70, a través de los estudios realizados por Cronkhite y Liska (1976), que subrayaron que la credibilidad en la fuente está supeditada a la específica función que desempeña en determinados asuntos y situaciones para determinados receptores (Hellmueller y Trilling, 2012). Ésta figura como la principal línea de investigación, en paralelo a la que centra su atención en la credibilidad en los medios como entidad, sean periódicos, emisoras de radio, televisiones o publicaciones en línea, que desde los años 90 del pasado siglo cuenta con un amplio (Schweiger, 2000; Bucy, 2003; Metzger et al., 2003, entre otros) y poco conclusivo bagaje. Esta segunda línea (Hellmueller y Trilling, 2012: 8-9) tiene sus orígenes en el estudio comparativo entre las audiencias de diferentes medios de EE. UU., desarrollado por Roper (1985), a través de la exposición a las mismas noticias, y por Gaziano y McGrath (1986), que identificaron doce ítems para medir la credibilidad. La tercera tendencia aborda la credibilidad del mensaje, en la que se considera que influyen la estructura o factores del contenido como la información de calidad, la intensidad del lenguaje y la discrepancia del mensaje. La orientación actual toma como referente la literatura sobre calidad de la información, para desarrollar escalas capaces de evaluar la precisión, la exhaustividad, la actualidad, la fiabilidad y la validez (Hellmueller y Trilling, 2012: 7). Como señalan Hellmueller y Trilling, pese a ser uno de los temas que mayor atención han despertado y una de las variables más destacadas en el proceso de comunicación, las definiciones teóricas y operacionales resultan, como mucho, modestas (2012: 19). En especial, los estudios sobre credibilidad adolecen, como han puesto de manifiesto numerosos autores, de una endeble definición del concepto y de escasa precisión operativa (2012: 1-2). Entre las inconsistencias subrayan que se considere como conceptos diferentes las nociones de credibilidad en las fuentes, en el medio y en el mensaje, al tiempo que abogan por establecer escalas de medición claras. En el ámbito español, junto al acercamiento fundamentalmente teórico de diversos autores (Lozano, 2003; Rodrigo, 2003; Diezhandino, 2007; Roses, 2011), cabe destacar los informes sobre la profesión periodística impulsados por la Asociación de la Prensa de Madrid y dirigidos por Farias Batlle. Estos se inspiran en la idea de que la credibilidad «es una cualidad subjetiva fruto de un proceso de percepción social o atribución cognitiva. Es decir, se trata de una cualidad que indica el grado de confianza en la veracidad que la audiencia atribuye al medio, a sus informaciones o al periodista» (Farias y Roses, 2008: 113). Ello obliga, señalan, a preguntar directamente a los individuos, a través de una serie de encuestas de percepción. 18

Periodistica_16.indd 18

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios

La calidad, un valor intangible La revisión de las distintas aportaciones realizadas al estudio y caracterización de la calidad periodística o informativa pone de manifiesto la complejidad a la hora de abordar este concepto, y especialmente de plantear una definición concluyente, que pueda traducirse en una serie de indicadores mensurables. Ello contrasta, sin embargo, con aproximaciones intuitivas y con la frecuente apelación a una especie de saber común profesional capaz de detectar la calidad, pero escasamente operativo en términos analíticos. La razón de centrarse en la «calidad periodística» y no solo en la «calidad informativa» responde al interés de poner el acento, además de en el producto periodístico, en todo el proceso informativo-comunicativo, desde periodistas y editores hasta los administradores de la empresa periodística. De manera indirecta, distintos autores apuntan a la calidad periodística como un concepto «relacional» —como lo denomina Eva Pujadas— que no puede desligarse de una serie de elementos contextuales, un factor que contribuye a desdibujar sus fronteras, en el sentido que pesan sobre él valores políticos, económicos, éticos o estéticos que actúan como condicionantes. Así pues, las producciones periodísticas no son meros productos de consumo, sino que cumplen un servicio público o cívico, por lo que los parámetros para medir su calidad van más allá de los de otros modelos de negocio en los que la respuesta a las necesidades del público, y la relación consumidor-producto, es más directa y evidente. No en vano, la referencia a los valores democráticos y la deontología son una constante en el análisis de numerosos autores sobre el concepto de calidad. Esta, por tanto, no puede ser entendida —ni analizada— sin tener en cuenta aspectos explícitos (de índole lingüística y expresiva, técnicos y de contenido), pero también otros asociados a su carácter intangible. Es en la intersección entre la condición material, más fácilmente cuantificable, y la contextual donde radica la principal dificultad a la hora de definir este concepto. La calidad periodística es la expresión de distintos procesos de obtención y gestión de la información, fruto de la aplicación de los estándares de equilibrio e imparcialidad, de contraste y pluralidad, al tiempo que exige variedad y originalidad, investigación, profundización e independencia. Todo ello impide que pueda desligarse de unas condiciones de producción y de un contexto de recepción, por más que la condición factual o material de un determinado relato informativo ofrece condiciones para ser analizado como elemento de un corpus. Así pues, el reto consiste en identificar los parámetros que, en cada producción periodística, pueden reflejar y remitir, a través de indicadores textuales y contextuales, a los valores de excelencia. PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 19

19

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

Una mirada al producto, la empresa y el periodista Las propuestas que en las últimas décadas se han planteado con el fin de evaluar la calidad periodística en Europa y América parten del periodismo entendido ya como una práctica social institucionalizada moderna, circunscrita a sistemas políticos democráticos. Precisamente por el papel relevante que el periodismo juega dentro del campo de la comunicación y su relación con la esfera política y su repercusión sobre la opinión pública, conocer en qué medida y de qué manera la información pública cumple con los requisitos que se le presuponen válidos y necesarios en una sociedad avanzada ha llevado a investigadores y organismos que velan por sus buenas prácticas a establecer métodos cualitativos de análisis, pero para algunos aspectos también cuantitativos. Los métodos (de registro, análisis y evaluación) propuestos parten en su mayoría de las teorías del gatekeeping y newsmaking. Por un lado, porque contemplan al profesional del periodismo como un guardián que debe velar por el buen periodismo, dado que el derecho a recibir una información veraz es un derecho fundamental de los ciudadanos en las sociedades abiertas y cuya responsabilidad delegada recae en el periodista y, por supuesto, también en los patronos de los medios informativos. Y, por otro, porque la producción informativa debe responder a unos criterios de noticiabilidad basados en unos valores razonables de interés público, cuya fiabilidad entre el hecho y su relato debe ajustarse a unos principios básicos de veracidad, comprobación, contraste y honestidad. A tenor de ese abanico de teorías de la comunicación aludidas, los métodos y las técnicas se inscriben en diferentes disciplinas del conocimiento. La formulación analítica de las metodologías propuestas para analizar la calidad periodística puede agruparse en torno a tres epígrafes, que se ocupan particularmente de tres aspectos que aparecen interrelacionados en pares, como se ha desarrollado con anterioridad (Gómez Mompart y Palau, 2013a; 2013b): 1) la empresa y el producto, 2) el producto y el periodista y 3) el periodista y su entorno. El primero de ellos, la empresa y el producto, parte del modelo de prensa liberal en un mercado capitalista, amparándose en que el producto periódico debía ser económicamente rentable sin que por ello traicionara los presupuestos de la libertad de información y expresión bajo una cierta ética protestante del negocio. Con un desarrollo importante en EE. UU. (Merrill, 1968; Merrill y Lowenstein, 1971; Bogart, 1989), la relación entre la empresa i el producto también ha inspirado alguna propuesta a nivel español, como la desarrollada por De Pablos y Mateos (2004) o la de Alsius (2011). El segundo, en torno al producto y el periodista, tiene su expresión más sólida en la detallada propuesta metodológica de análisis procedente de un equipo 20

Periodistica_16.indd 20

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios

de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001), que desarrolló un patrón de medición denominado «Valor Agregado Periodístico» (VAP). En el ámbito español García Gordillo, Bezunartea y Rodríguez Cruz (2013) han detallado esta metodología. Tomando el VAP como punto de partida, De la Torre y Téramo (2005) fijan unos estándares de Calidad de Información Periodística (CIP) para prensa y televisión. Para el medio audiovisual, Israel y Pomares (2013) sugieren una metodología pormenorizada. Por último, los planteamientos de análisis sobre el periodista y su entorno tienen su principal expresión en la Propuesta de indicadores para un periodismo de calidad en México, lanzada por la Red de Periodismo de Calidad de México (2006), que tiene como objetivo la búsqueda de un periodismo de calidad como motor de consolidación de la democracia. Conclusiones Calidad y confianza son dos términos poliédricos, esquivos a las definiciones y proclives a particulares sinonimias, con tantas aristas como abarcan sus campos de aplicación. Dos conceptos con fuerte arraigo en el mundo empresarial que han sido importados al del periodismo en su condición de proveedor de productos informativos, sin olvidar su misión como sustento democrático. Ambos comparten estas cualidades que dificultan la tarea de aprehenderlos, pero también un vínculo indisoluble a la hora de analizar el papel de los medios de comunicación en la sociedad. La revisión de definiciones que barajan distintos autores sitúa la calidad como un ingrediente necesario para garantizar la credibilidad de las informaciones y la confianza en el sistema de medios como intérprete fiable de la realidad social. Aquí precisamente aparece uno de los primeros dilemas conceptuales. ¿Qué distingue la credibilidad de la confianza? Más allá de la preferencia de los teóricos norteamericanos por el primer término y de las influencias de la sociología en el ámbito germano para decantarse por el segundo, parece existir un consenso académico que sitúa la credibilidad en el terreno de lo perceptible, de la interacción directa con el objeto o sujeto al que se otorga credibilidad, sea la fuente, el tipo de medio o el mensaje. Así, se entiende que la credibilidad no es un concepto unidimensional sino que combina la evaluación de la pericia y también de la confiabilidad, de la bondad —en el sentido del ethos retórico— de la fuente que proporciona la información. Por tanto, se trata de un juicio en el que entran en juego la competencia profesional y también la dimensión deontológica. Como resultado, podemos dar con una noticia creíble, con una fuente creíble o con un medio creíble, según la percepción individual e intransferible de los lectores, oyentes o espectadores que se exponen a un determinado medio. PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 21

21

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

Hablar de confianza implica, en general, referirse a una apreciación global y sistémica, objetivable por cuanto puede medirse el nivel de fiabilidad —por ejemplo, del sistema informático de transferencias bancarias—, mediada —no apreciada de forma directa—, más estable y trascendente que la mera experiencia particular, a una escala superior, como fruto de una mirada al pasado con vistas al futuro, de una experiencia acumulada en previsión de la toma o no de riesgo respecto al futuro. Se confía o no en personas e instituciones, en un periodista o en la prensa como sistema e institución, pero no en objetos. Precisamente en esta posibilidad es donde reside buena parte de la confusión que arrastra la referencia a la confianza, puesto que también, en el uso común del término, se aplica a personas, a título individual o como grupo humano implicado en una institución. Ello genera una confusa duplicidad respecto a la noción de credibilidad, ya que si bien se puede hablar de medios y fuentes creíbles, también de medios y fuentes que generan confianza. De lo que no parece haber duda, ni entre los teóricos ni tampoco entre los responsables de estudios empíricos, es de que la calidad desempeña un papel sustancial a la hora de conceder o no credibilidad, o de generar (o no) confianza. Sin embargo, dado que el término calidad dista mucho de ser nítido, de manifestarse cristalinamente en la asociación «calidad periodística», como se ha analizado en detalle en otro texto (Gómez Mompart y Palau, 2013a), lo que nos parece más importante es señalar aquellas cuestiones que lo vinculan directamente, como elemento que favorece o entorpece la credibilidad y dé confianza. Un repaso a la literatura sobre ambos temas permite distinguir que los aspectos ligados a la calidad que se asocian a la credibilidad y a la confianza —es decir, sustanciales a la hora de influir o determinar el juicio sobre ellas—, resultan claramente vinculados a la observación de la competencia profesional y a la fe en la actuación ética y no tendenciosa de los profesionales de la información; en definitiva, a la idea básica de que los periodistas están capacitados para hacer su trabajo —no en vano un 25,4 % de los encuestados destaca la formación académica, la vía sancionada socialmente para ejercer en un campo especializado, como requisito clave de un buen profesional— y que lo harán cumpliendo honestamente con su cometido, con responsabilidad social. Así, entre estas dos condiciones esenciales, podemos distinguir básicamente cuatro tipos de problemas que alejan la producción periodística del estándar de calidad y de la credibilidad y confianza de sus lectores: 1) de carácter técnico/involuntarios, 2) de competencia y actitud, 3) de contraste y gestión de la transparencia y 4) de índole ética y moral. El primer conjunto, más decantado hacia el eje de la competencia profesional, estaría integrado por lo que Meyer (2004) denominaba hard errors, todos aquellos defectos de orden tipográfico o gramatical, desde la identificación de 22

Periodistica_16.indd 22

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios

nombres, fechas o lugares, hasta la edad, dirección o profesión de las personas citadas en la información, pero también parte de los de carácter numérico (math errors), en el caso de las cifras incorrectas. Se trata de errores que podríamos denominar técnicos, de carácter involuntario, derivados habitualmente de las condiciones de producción de la empresa informativa, de la presión de la hora de cierre o del directo, y resultan más difíciles de controlar cuando —como en el momento actual— las plantillas se reducen. El segundo de los grupos engloba todos aquellos aspectos que tienen que ver con la competencia, sobre los que tiene un peso importante la actitud del periodista, a la hora de compensar unas carencias en su trabajo. Se trataría de aquellas situaciones en las que pesa la ignorancia o la impericia de los periodistas a la hora de abordar determinados temas. Aquí entrarían también las cuestiones que derivan de la incompetencia expresiva de los redactores, un elemento fundamental en su tarea, que conlleva una escasa claridad de las informaciones y explicaciones. El tercer conjunto incorporaría cuestiones de carácter operacional, que se situarían en un punto intermedio entre los dos ejes apuntados, ya que afectan a la competencia en la gestión de la información, pero este ejercicio tiene un fuerte componente potestativo, en particular todo aquello que tiene que ver con la transparencia y el contraste de la información que se ofrece. Se hace esta distinción, en lugar de incluirlas en el siguiente punto, porque si bien tienen un componente ético o de moralidad, no siempre implican tendenciosidad. El elemento más repetido en las encuestas es el abuso de fuentes anónimas, junto con la escasa pluralidad interna —en función de si se incluyen o no diferentes puntos de vista. También englobaría la falta de exhaustividad de la noticia o la insuficiente verificación de los datos. En el cuarto grupo estarían presentes las variables que más claramente plantean un conflicto ético en el ejercicio de la profesión, desde las que vulneran aspectos deontológicos hasta las que plantean un marco interpretativo claramente parcial o manipulado. En este sentido, cabría recordar algunas de las cuestiones que Meyer (2004) denomina soft errors: en función de la estimación de elementos exagerados o presentados en un sentido sensacionalista; distorsionados por la interpretación o el contexto, o con referencias gratuitas a la apariencia o la raza, entre otros. A estos factores Haiman (2000) añade la percepción sobre la falta de sensibilidad hacia los más débiles; la tendencia a centrarse en las malas noticias; la escasa representación informativa de minorías étnicas y raciales, o la desigualdad por género, clase social y orientación sexual, junto al sesgo personal de los informadores o los enfoques preconcebidos a la hora de abordar un tema. A ellos cabría sumar enfoques como el que reciben los temas de política, claramente denostados por la audiencia. PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 23

23

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

Estas cuestiones apelan directamente a los diferentes aspectos relacionales en los que ha incidido la investigación sobre calidad periodística: la empresa y el producto; el producto y el periodista, y el periodista y su entorno. Así, podemos establecer una relación entre el primer tipo de error, de competencia, que hemos denominado técnico/involuntario, y el par empresa-producto, ya que en buena medida, como han señalado distintos estudios, están relacionados con la dimensión del staff y las condiciones de producción. El segundo foco de elementos que contribuyen a rebajar la credibilidad, los que implican impericia y actitud ne­ gligente, coincidirían con el binomio producto-periodista, ya que es la actitud responsable de este último la que puede contribuir a subsanar posibles errores —aunque indirectamente intervengan también factores de gestión empresarial. El conjunto de actuaciones que tiene que ver con el contraste y la transparencia recaería en el mismo binomio, dado que es del modo en que el periodista gestiona su información de donde derivan los problemas de credibilidad. Finalmente, las variables identificadas en el cuarto grupo de defectos que minan la credibilidad se relacionarían con el par el periodista y su entorno, puesto que apelan a cuestiones de orden deontológico y al papel de los medios como garantes y observadores de los principios democráticos. En un contexto de crisis económica y de modelo de futuro de los medios, en el que la destrucción de puestos de trabajo en las industrias de comunicación constituye una seria amenaza para la calidad, se hace más necesario que nunca restaurar un concepto del que depende la confianza de los ciudadanos en un sistema legitimado para ofrecer una versión de la realidad social, precisamente en un momento en el que la credibilidad de todas las instituciones se resquebraja. Bibliografía Alsius, Salvador. «Cap a una gran base de dades per a l’estudi de l’ètica periodística». Periodística, 13 (2011), p. 27-58. Batt, Peter. «The universality of trust?». En: Chetty, Sylvie; Collins, Brett (eds.). Bridging marketing theory and practice: Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference [en línea]. 2001. <http://espace.library.curtin.edu.au/R/?func=dbinjump-full&object_id=169483&local_base=GEN01-ERA02> [Consulta: 5 mayo 2014]. Bentele, Günter; Nothhaft, Howard. «Trust and credibility as basis of corporate social responsibility». En: Ihlen, Oyvind; Bartlett, Jennifer; May, Steve (eds.). The handbook of communication and corporate social responsibility. Chichester: Wiley, 2011, p. 208-230. Bentele, Günter; Seidenglanz, René. «Trust and credibility - Prerequisites for communication management». En: Zerfass, Ansgar; Ruler, Betteke van; Sriramesh, Krishnamurthy (eds.). Public relations research. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschafte, 2008, p. 49-62. 24

Periodistica_16.indd 24

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios

Bogart, Leo. Press and public: Who reads what, when, where, and why in American newspapers. Hillsdale, Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1989. Bucy, Erik P. «Media credibility reconsidered: synergy effects between on-air and online news». Journalism and Mass Communication Quarterly, 80, 2 (2003), p. 247-264. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Barómetro de marzo. Estudio n.º 2981 [en línea]. 2013. <http://datos.cis.es/pdf/Es2981mar_A.pdf> [Consulta: 5 mayo 2014]. Coleman, Stephen; Anthony, Scott; Morrison, David E. Public trust in the news: A constructivist study of the social life of the news. Oxford: University of Oxford. Reuters Institute for the Study of Journalism, 2009. Cortina, Adela (ed.). Construir confianza: ética de la empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones. Madrid: Trotta, 2003. Cronkhite, Gary; Liska, Jo (1976). «A critique of factor analytic approaches to the study of credibility». Communication Monographs, 43, 2 (1976), p. 91-107. Diezhandino, María Pilar. Periodismo y poder. Madrid: Pearson Educación, 2007. Farias Batlle, Pedro. Informe anual de la profesión periodística 2008. Madrid: Asociación de la Prensa de Madrid, 2008. Farias Batlle, Pedro; Roses, Sergio. «Entender la credibilidad». En: Farias Batlle, P. Informe anual de la profesión periodística 2008. Madrid: Asociación de la Prensa de Madrid, 2008, p. 113-131. García Gordillo, María del Mar; Bezunartea, Ofa; Rodríguez Cruz, Inés. «El valor agregado periodístico, herramienta para el periodismo de calidad». En: Gómez Mompart, Josep Lluís; Gutiérrez Lozano, Juan Francisco; Palau, Dolors (eds.). La calidad periodística: Teorías, investigaciones y sugerencias profesionales. Barcelona, Castellón y Valencia: UAB, UPF, UJI y UV, 2013, p. 39-52. Gaziano, Cecilie; McGrath, Kristin. «Measuring the concept of credibility». Journalism Quarterly, 63, 3 (1986), p. 451-462. Giddens, Anthony. Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Universidad, 1997. Gómez Mompart, Josep Lluís; Palau, Dolors. «El reto de la excelencia. Indicadores para medir la calidad periodística». En: Gómez Mompart, Josep Lluís; Gutiérrez Lozano, Juan Francisco; Palau, Dolors (eds.). La calidad periodística: Teorías, investigaciones y sugerencias profesionales. Barcelona, Castellón y Valencia: UAB, UPF, UJI y UV, 2013a, p. 17-38. — «Métodos y técnicas de análisis y registro para investigar la calidad periodística». En: Mariño, Miguel Vicente; González Hortigüela, Tecla; Pacheco, Marta (coord.). Investigar la comunicación hoy: revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas: Simposio Internacional sobre Política Científica en Comunicación, vol. 3., 2013b, p. 771-787. Haiman, Robert J. Best practices for newspaper journalists: A handbook for reporters, editors, photographers and other newspaper professionals on how to be fair to the public. Arlington: The Freedom Forum’s Free Press/Fair Press Project, 2000. Hellmueller, Lea; Trilling, Damian. The credibility of credibility measures: A meta-analysis in leading communication journals, 1951 to 2011 [en línea]. 2012. <https://wapor2012.hkpop. hk/doc/papers/ConcurrentSessionsV/VD/VD-3.pdf> [Consulta: 5 mayo 2014].

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 25

25

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

Hovland, Carl I.; Weiss, Walter. «The influence of source credibility on communication effectiveness». Public Opinion Quarterly, 15, 4 (1951), p. 635-650. Israel, Estrella; Pomares, Ricardo. «Indicadores de calidad en los informativos de televisión». En: Gómez Mompart, Josep Lluís; Gutiérrez Lozano, Juan Francisco; Palau, Dolors (eds.). La calidad periodística: Teorías, investigaciones y sugerencias profesionales. Barcelona, Castellón y Valencia: UAB, UPF, UJI y UV, 2013, p. 147-161. Kohring, Matthias; Matthes, Jörg. «Trust in news media: development and validation of a multidimensional scale». Communication Research, 34, 2 (2007), p. 231-252. Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom. Los elementos del periodismo. Madrid: Santillana, 2003. Lozano, Jorge. «En torno a la confianza». CIC: Cuadernos de Información y Comunicación, 8 (2003), p. 61-70. Luhmann, Niklas. Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart: Enke, 1968. — Confianza. Barcelona: Antropos, 1996. Matthes, Jörg; Kohring, Matthias. «Operationalisierung von Vertrauen in Journalismus». Medien und Kommunikationswissenschaft, 51, 1 (2003), p. 5-23. Merrill, John C. The elite press: Great newspapers of the world. Nueva York: Pitmann Pub. Corp. 1968. Merrill, John C.; Lowenstein, Ralph L. Media, messages, and men: New perspectives in communication. Nueva York: D. McKay Co., 1971. Metzger, Miriam J. «Making sense of credibility on the Web: models for evaluating online information and recommendations for future research». Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58, 13 (2007), p. 2078-2091. Metzger, Miriam J.; Flanagin, Andrew J.; Eyal, Keren; Lemus, Daisy R.; McCann, Robert. «Credibility for the 21st century: integrating perspectives on source, message, and media credibility in the contemporary media environment». En: Kalfleisch, Pamela J. (ed.). Communication yearbook. Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum, 27, 2003, p. 293-335. Meyer, Philip. «The influence model and newspaper business». Newspaper Research Journal, 25, 1 (2004), p. 66-83. Pablos, José Manuel de; Mateos, Concha. «Estrategias informativas para acceder a un periodismo de calidad en prensa y TV». Ámbitos, 11-12 (2004), p. 341-365. Patterson, Thomas E. Doing well and doing good: How soft news and critical journalism are shrinking the news audience and weakening democracy - And what news outlets can do about it [en línea]. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, John F. Kennedy School of Government, 2000. <http://shorensteincenter.org/wp-content/uploads/2012/03/soft_news_and _critical_journalism_2000.pdf> [Consulta: 5 mayo 2014]. Red de Periodismo de Calidad. Propuesta de indicadores para un periodismo de calidad en México [en línea]. 2006. <http://alianzaregional.net/site/images/pdf/estudios/periodismo_calidad _mexico.pdf> [Consulta: 5 mayo 2014]. 26

Periodistica_16.indd 26

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Calidad y credibilidad, un binomio inexorable para el futuro de los medios

Rodrigo, Miquel. «Confianza en la información mediática». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 61-62 (2003), p. 145-153. Roper, Burns W. Public attitudes toward television and other media in a time of change. Nueva York: Television Information Office, 1985. Roses, Sergio. «Confianza en la institución de los medios. Una diferenciación teórica». Razón y Palabra, 76 (2011). — Análisis de indicadores de la confianza de los ciudadanos españoles en los medios en 2010 [en línea]. 2012. <http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/343.pdf> [Consulta: 5 mayo 2014]. Schweiger, Wolfgang. «Media credibility-experience or image? A survey on the credibility of the World Wide Web in Germany in comparision to other media». European Journal of Communication, 15, 1 (2000), p. 37-59. Torre, Lídia de la; Téramo, María Teresa. «Medición de la calidad periodística: la información y su público». Doxa, 3 (2005), p. 173-185. Tseng, Shawn; Fogg, B. J. «Credibility and computing technology». Communications of the ACM, 42, 5 (1999), p. 39-44. Tsfati, Yariv; Capella, Joseph N. «Why do people watch news they do not trust? The need for cognition as a moderator in the association between news media skepticism and exposure». Media Psychology, 7, 3 (2005), p. 251-271. Vanacker, Bastiaan; Belmas, Genelle. «Trust and the economics of news». Journal of Mass Media Ethics, 24, 2-3 (2009), p. 110-126.

Notas (1) El informe «Values and worldviews II», sobre estilos de vida, creencias y valores, realizado por la Fundación BBVA, señala que los españoles son, junto con los franceses, los europeos que mayor nivel de desconfianza sienten hacia el prójimo, como recogía un artículo publicado en El País. En: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/10/actualidad/1373481989_421222. html. (2) En términos similares, Simmel sostenía que la sociedad se desintegraría en ausencia de confianza entre los hombres, como recoge Lozano (2003: 64).

Datos de los autores Dolors Palau Sampio es licenciada y doctora en periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Docente de periodismo de la Universitat de València desde 2000, ha trabajado como redactora en el periódico Levante-EMV durante nueve años. Ha publicado más de cuarenta capítulos de libros y artículos en revistas científicas indexadas. Ha realizado estancias de inves-

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 27

27

23/03/17 08:27


Dolors Palau Sampio i Josep Lluís Gómez Mompart

tigación en Alemania (Johannes Gutenberg - Universität Mainz y Freie Universität Berlin), Gran Bretaña (Southampton Solent University y Newcastle University), Francia (Université Lyon II), Portugal (Universidade Nova de Lisboa), Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Argentina (Universidad Nacional de Tres de Febrero). Josep Lluís Gómez Mompart es licenciado en historia y en periodismo, doctor en ciencias de la información y catedrático de periodismo en la Universitat de València. Anteriormente fue profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona, así como director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Información. También ha sido presidente de la Asociación de Historiadores de la Comunicación. Es investigador principalmente en: historia de la comunicación e historia del periodismo del siglo xx; transformaciones del periodismo en la sociedad de la información; comunicación satírica; comunicación alternativa y movimientos sociales, y comunicación y ciudad en Europa y América del siglo xx.

28

Periodistica_16.indd 28

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 16 (2014-2015), p. 29-47 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.36 ISSN (ed. impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 26/02/14 / Data acceptació: 14/12/14

Rumours, responsibility and sports journalism ethics. The coverage of Ye Shiwen at the London 2012 Olympics in the British, American and Spanish quality press Xavier Ramon

Abstract At the London 2012 Olympics, the Chinese swimmer Ye Shiwen achieved a remarkable milestone, winning the gold medal in the 400 m individual medley. However, The Guardian became the first medium to give voice to a senior American coach, John Leonard, who cast doubts on her performance. The subsequent doping controversy posed key ethical challenges referring to 1) the use of rumour in sports journalism; 2) the selection and balancing of sources, and 3) the confrontation between freedom of expression and the social responsibility of the media. By triangulation of the qualitative content analysis technique and semi-structured interviews, this article explores Shiwen’s portrayal in six quality newspapers: The Guardian / The Telegraph (United Kingdom); The New York Times / The Washington Post (United States); and El País / La Vanguardia (Spain). The research also examines the media compliance with the major national and transnational codes of journalism ethics. Keywords: London 2012 Olympics, journalism ethics, rumours, responsibility, sources.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 29

29

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

Rumors, responsabilitat i ètica en el periodisme esportiu. La cobertura de Ye Shiwen als Jocs Olímpics de Londres 2012 a la premsa de qualitat britànica, americana i espanyola Resum En els Jocs Olímpics de Londres 2012, la nedadora xinesa Ye Shiwen va assolir una fita remarcable, guanyant la medalla d’or en els 400 m combinats. Malgrat això, The Guardian va ser el primer mitjà a donar veu a un entrenador sènior nord-americà, John Leonard, que va emetre dubtes sobre el seu rendiment. La posterior controvèrsia sobre dopatge va plantejar desafiaments ètics referits a: 1) l’ús del rumor en el periodisme esportiu, 2) la selecció i l’equilibri de les fonts informatives i 3) la confrontació entre la llibertat d’expressió i la responsabilitat social dels mitjans. A través de la triangulació de l’anàlisi del contingut qualitativa i d’entrevistes semiestructurades, l’article explora la representació de Shiwen en sis diaris de qualitat: The Guardian / The Telegraph (Regne Unit); The New York Times / The Washington Post (Estats Units), i El País / La Vanguardia (Espanya). La recerca també examina el compliment per part dels mitjans dels principals codis nacionals i transnacionals d’ètica periodística. Paraules clau: Jocs Olímpics de Londres 2012, ètica periodística, rumors, responsabilitat, fonts.

Introduction As essential players in the configuration of the public agenda and in the transmission of information and values in democratic societies (Hardy, 2008), conscientious media should provide complete and responsible coverage of all the areas of the news arena, including sports. Freedom of expression must be weighed against the preservation of the key principles of journalism ethics: truth, justice and responsibility (Alsius, 2010; Christians et al., 2009; Frost, 2011). Nevertheless, sports journalism has been traditionally associated with major ethical issues, such as dissolution of the line between information and opinion; lack of rigour; sensationalism; poor criteria in the selection of news; incitation to violence; sexism; or low quality and little variety of sources (Oates and Pauly, 2007; Rojas Torrijos, 2011; Rowe, 2007). As a consequence, sports journalism “has been traditionally viewed disparagingly as the ‘toy department’, a bastion of easy living, sloppy journalism and ‘soft’ news” (Boyle, 2006: 1). To counteract these shortcomings, sports journalists need to gain awareness of their accountability (Wulfemeyer, 1985) and accept that “sports journalism 30

Periodistica_16.indd 30

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

should not be exempted from scrutiny regarding conventional criteria within the news arena” (Rowe, 2007: 385). This is particularly relevant at the Olympic Games since they are the most prestigious international sporting mega-event and in a short period of time they receive intensive media coverage on a global scale (Hutchins and Rowe, 2012). To be precise, the 2012 Olympics registered an audience of 4.8 billion people (IOC, 2012). Taking into consideration their paramount importance, it is crucial that the Olympics should be covered in the most comprehensive and ethical way as possible. This is especially so if we bear in mind that they embrace core values such as respect, antidiscrimination, understanding, justice, multiculturalism, universality and peace (Naul, 2008). Through the academic lens, certain ethical aspects of sports journalism coverage have been extensively analysed, especially the quantitative and qualitative treatment of gender, race and nationality (Boyle and Haynes, 2009; Hundley and Billings, 2010), issues connected with the deontological principle of justice. However, the lesser amount of research conducted on other key aspects indicates that new investigations should analyse the task carried out by the international quality press, in order to discern if they comply with the essential principles of ethics and excellence of information when disseminating sports information. More precisely, this study has focused on examining the coverage received by the Chinese swimmer Ye Shiwen during the London 2012 Olympics. Shiwen achieved a remarkable milestone by winning the gold medal in the 400 m individual medley, and two days later, the gold medal in the 200 m event. However, The Guardian gave voice to an American coach, John Leonard, who cast doubts on her performance. By triangulation of the qualitative content analysis technique and semi-structured interviews, this paper explores Shiwen’s portrayal in six quality newspapers. Sports journalism ethics and quality of information Journalism ethics We understand journalism ethics as “the moral principles, reflected in rules, written or unwritten, which prescribe how journalists should work to avoid harming or distressing others” (Franklin et al., 2005: 74). Journalists should have a “moral compass” (Kovach and Rosenstiel, 2001: 181), that is, a sense of ethics and a responsible behaviour in carrying out their professional practice (Alsius, 1999; Aznar, 2005; Deuze, 2005; Sanders, 2003). To generate highquality content, journalists should follow the considerations established in the main deontological principles: truth, justice and responsibility (Alsius, 2010). PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 31

31

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

The deontological principle of truth From the professional point of view, “journalism’s first obligation is to the truth” (Kovach and Rosenstiel, 2001: 12). The essential character of truth in journalistic practice (Alsius, 2010; Deuze, 2005; Frost, 2011; Kovach and Rosenstiel, 2001; Plaisance, 2009) has been widely documented in the ethical codes. Illustrative cases may be found in UNESCO’s International Principles of Professional Ethics in Journalism (Art. 1-2); the Declaration of Principles of the International Federation of Journalists (Art. 1); Resolution 1003 of the Council of Europe (Art. 4); NUJ’s Code of Conduct (Art. 2); SPJ’s Code of Ethics (Art. 1); ASNE’s Statement of Principles (Art. 4); and FAPE’s Deontological Code of the Journalistic Profession (Art. 2-3). In this research, the main focus is placed on a) speculations and rumours; b) sources, and c) contextualising and elaborating on information. A.  Speculations, conjectures and rumours Major ethical documents (IFJ, Art. 3; Council of Europe, Art. 4; FAPE, Art. 17) make explicit references to avoiding conjectures and rumours. Nevertheless, one should be aware that “comment and often speculation are increasingly a central aspect of contemporary sports journalism” (Boyle, 2006: 93). Speculative reporting is one of the most widely used sources in sports journalism and sometimes it is difficult to distinguish whether a rumour is true or simply interested information (Alcoba, 1993). B.  Sources in sports journalism Sources have been extensively considered in the deontological codes (FAPE, Art. 13; SPJ, Art.1; ASNE, Art. 6; APSE, Art. 6). Quality media need to have an extensive range of representative, authoritative and trustworthy sources that provide genuine information (Frost, 2011). As Rojas Torrijos (2011: 142) acknowledges, “the larger the number of sources used, the more truthful and credible should be the information obtained”. As Garrison and Sabljak (1993: 40) explain, “a reporter must use a wide range of sources on most stories to get the complete picture of what has occurred, or is occurring. Pieces cannot be under-resourced, because a single perspective can present a warped or biased point of view”. C.  Contextualising and elaborating on information The right of citizens to receive comprehensive and contextualised information about the social reality is expressed in the codes promoted by UNESCO 32

Periodistica_16.indd 32

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

(Art. 1-2), the IFJ (Art. 1), the Council of Europe (Art. 17), the SPJ (Preamble) and the ASNE (Art. 4). In the case of sports, the role of journalists should be “to place athletic performances within broader contexts in order to enhance the overall understanding of sport” (Billings, 2008: 56). The deontological principle of justice Justice is another “crucial component of journalistic conscientiousness” (Spence and Quinn, 2008: 275). The major ethical recommendations (UNESCO, Art. 9; IFJ, Art. 7; Council of Europe, Art. 33; SPJ, Art. 1; IPSO, Art. 12; NUJ, Art. 9; FAPE, Art. 7) are unequivocal about the avoidance of discrimination and stereotyping on the basis of such aspects as race, gender, nationality or disability. However, in sports media, social groups such as sportswomen or athletes from certain countries are subject to a “distorted representation” (Alsius, 1999: 201). This situation is worrying, considering that media-covered sports are a crucial space in which individual and group identities and attitudes are shaped, legitimised and conveyed to the public (Billings et al., 2014). The deontological principle of responsibility Freedom of expression must be conjugated with responsibility (Sanders, 2003), as is clearly stated in the codes promoted by UNESCO (Art. 3), the Council of Europe (Art. 1) and the ASNE (Art. 1). Sports media should consider the inherent positive values of sport practice and their beneficial influence on society as a whole. According to Moragas (1996: 9), “modern sport will only be able to fulfil its educational responsibilities if the media make a valid contribution to the strengthening of its positive values and avoid highlighting the negative ones”. It is true that the Olympics are “largely interpreted as competitions between nations” (Billings et al., 2014: 163), but media have the “responsibility to reflect the values of international peace and understanding inherent to the Olympic Movement” (Moragas, 1996: 12). Objectives and methodology Taking the aforementioned framework into account, the objective of this paper is to answer the following research question: to what extent did the British, American and Spanish quality newspapers comply, in their coverage of Ye Shiwen at London 2012, with the deontological principles of truth, justice and responsibility? PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 33

33

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

The research has employed the qualitative content analysis technique (Altheide, 1996; Bryman, 2012). The sample has been chosen in a nonprobabilistic way (Ruiz Olabuénaga et al., 1998) by the researcher, who has purposively selected six general-information newspapers in their print versions, which operate at the “quality end” of the market in three countries: the United Kingdom, the United States, and Spain. They have been selected considering strategic criteria such as their quality, tone and readers; their relevance in their communication systems; their wide circulation; and their capacity to carry out “systematic, insightful and rigorous sports journalism” (Boyle, 2006: 10). The Guardian is one of the most respected newspapers in the United Kingdom for its trustworthiness and plurality of expression. The Daily Telegraph is currently consolidated as the best-selling quality newspaper in the country. The New York Times is “generally regarded as the most respected US news medium” (Dearing and Rogers, 1996: 32) and it is definitely one of the high-status outlets that set the public and media agendas worldwide (McCombs, 2004). The Washington Post is also one of the most prominent American newspapers. El País is the most prestigious, widely read and best-selling print newspaper in Spain. Lastly, the Barcelona-based La Vanguardia is another leading outlet within the Spanish communication landscape. Within the framework of these newspapers, the object of study has been the information that made reference to Ye Shiwen during the London Olympics. The empirical observation has been triangulated (Hesse-Biber, 2010) with semi-structured interviews with scholars and professionals. The sample of faceto-face interviews, which were conducted between October 2013 and July 2014, included the following interviewees: Raymond Boyle (University of Glasgow), Andrew C. Billings and Shuhua Zhou (University of Alabama), Chris Frost (Liverpool John Moores University), Ian Prior (The Guardian’s sports editor), José Sámano (El País’s sports editor), and Mark Adams (IOC’s communication director). Results Newspapers’ initial reaction to Shiwen’s triumph On Saturday July 28, 2012, Ye Shiwen won the Olympic gold medal in the 400 m individual medley, achieving a world-record time of 4 minutes and 28.43 seconds. In her last 50 m, she attained a faster time than the American Ryan Lochte, who had won the men’s 400 m medley event. In the two days after the event (July 29-30, 2012), the attention devoted to the issue by the sampled newspapers was not uniform but, in broad terms, it can 34

Periodistica_16.indd 34

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

be said that The Telegraph, The New York Times, The Washington Post, El País and La Vanguardia highlighted the value of Shiwen’s achievement, without casting any doubt on the fairness of her accomplishment. In The Sunday Telegraph, White (2012a: S4-S5) wrote that “Ye delivered an astonishing performance”, which represented “another imposing demonstration of China’s increasing power in the pool”. The New York Times used expressions such as “Ye won in grand style” or “Ye found speed to which no other woman in the water could relate” (Clarey, 2012: D1, D5) to convey a positive image of her triumph. The Washington Post (2012: B9) quoted Ryan Lochte, who highlighted the extraordinary nature of her performance (“That’s pretty impressive. She’s fast. If she had been right there with me, she might have beaten me.”). Regarding the Spanish outlets, Martínez (2012a: 41) reported in La Vanguardia that Shiwen “completed an impressive sprint” and “proved that a woman can swim faster than a man in the Olympic elite”. In El País, Torres (2012a: 54) highlighted that Shiwen “was out of the ordinary” and that she “pulverised a world record that dated back to the epoch of polyurethane bathing suits: the 4 minutes 29.45 seconds of Stephanie Rice in 2008”. Also, in the article “Una entre 1.300 millones”, Torres (2012b: 50) did a significant job in contextualising the situation of sport in China and explaining the improvements in Chinese elite swimming since Beijing was designated to host the 2008 Olympics. As a complementary piece, El País included the opinion of Sergi López (2012: 50), bronze medallist in Seoul 1988, who positively valued Shiwen’s accomplishments and compared her time to the situation of an overwhelming victory of F.C. Barcelona over Real Madrid or vice versa. In contrast to the attention devoted by the aforementioned newspapers, in The Guardian Ye Shiwen was only briefly mentioned on July 29 and July 30 in the list of results (The Observer, 2012: 16) and in an article focused on the British swimmer Rebecca Adlington (Adley, 2012a: 2). The Guardian gives excessive weight to John Leonard’s voice However, with the article “China’s record win in pool ‘suspicious’, says top coach” (Bull and Gibson, 2012: 1-3), which appeared on the front page of the newspaper on July 31, The Guardian became the first medium to include the voice of John Leonard, whose opinion of Shiwen hit the global headlines. Leonard, a senior American coach and executive director of the World Swimming Coaches Association, suggested that her performance was “suspicious”, “unbelievable” and “disturbing”. Leonard was particularly sceptical about the dramatic improvement that Shiwen had experienced since the 2011 World Championships (more than seven seconds faster). PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 35

35

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

In particular, the time she registered in her last 100 m was not possible from Leonard’s standpoint: “The final 100 m was impossible. Flat out. If all her split times had been faster I don’t think anybody would be calling it into question, because she is a good swimmer. But to swim three other splits at the rate that she did, which was quite ordinary for elite competition, and then unleash a historic anomaly, it is just not right.” Leonard explicitly said that he wanted “to be very careful about calling it doping”. Nevertheless, the American coach cast the rumour by relating Shiwen’s performance to past doping cases. He explained that “it brought back ‘a lot of awful memories’ of the Irish swimmer Michelle Smith’s race in the same event at the Atlanta Olympics in 1996”, who was “banned for four years in 1998 for tampering with a urine sample”. It is very enlightening to look at the quotes that The Guardian included from the interview with Leonard: “The one thing I will say is that history in our sport will tell you that every time we see something, and I will put quotation marks around this, ‘unbelievable’, history shows us that it turns out later on there was doping involved. That last 100 m was reminiscent of some old East German swimmers, for people who have been around a while. It was reminiscent of the 400 m individual medley by a young Irish woman in Atlanta […] Any time someone has looked like superwoman in the history of our sport they have later been found guilty of doping.” Leonard went further, associating doping with the Chinese nationality and highlighting that in 2009 five junior Chinese swimmers were banned after testing positive for the anabolic agent clenbuterol at the 2008 national junior championships: “You can’t turn around and call it racism to say the Chinese have a doping history […] That is just history. That’s fact. Does that make us suspicious? Of course.” From the perspective of journalism ethics, as it will be argued afterwards, the problem is that, in this prominent article, The Guardian gave excessive weight to John Leonard’s unfounded accusations and didn’t properly balance his perspective, as quotes from other sources were minimised in space. Ye Shiwen stated that the Chinese athletes kept “very firmly to the anti-doping policies”. Arne Ljungqvist, chairman of the International Olympic Committee’s (IOC) Medical Commission, said that he had no particular suspicions. Other sources such as IOC’s president, Jacques Rogge, or Jeremy Hunt (at that time the British culture secretary), pointed out that any athlete who would incur in doping would be caught and sanctioned. We cannot avoid mentioning that, on the same day, Bull (2012: 5) stated in a complementary analysis article that “Ye did not come from nowhere”, highlighting that “she won the 200 m IM title at the 2011 World Championships”. However, Bull gave Leonard a high degree of credibility, emphasising his ex36

Periodistica_16.indd 36

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

pertise and “enormous integrity” on anti-doping issues. Moreover, he used as a single source Ross Tucker, a sports scientist who also adopted a sceptical tone about Shiwen’s performance. The inclusion of other voices to counterbalance Leonard’s words As part of their duty to contextualise Leonard’s comments, the sampled media echoed his words, but also presented “a large group of viewpoints that quickly showed that there was no evidence towards it” (Mark Adams, interview, May 2014). Before Shiwen had even achieved her second medal in the 200 m on July 31, 2012, Jeré Longman of The New York Times pointed out that the public scepticism that Shiwen received was unfair. Longman (2012: A1, B11) claimed that there was no proof against her achievement: “There is nothing to indicate that she is anything more than a great swimmer from a country that holds about a fifth of the world’s population, a teenager who relies on the latest scientific training and the kind of adolescent certainty that makes her unaware of any limitations. The Chinese have pledged to obey the rules. And Ye dismissed any concerns about doping.” Similarly, although The Daily Telegraph included large excerpts from Leonard’s words, it reminded readers that Ye “had never failed a drugs test” (Wilson, 2012: 7). The day after Shiwen’s second gold medal, more articles came out in her defence. In the editorial “Héroes y contaminación”, El País’s sports editor José Sámano (2012: 41) stated that the rumours were “interested” and explicitly criticised Leonard’s attitude: “Shiwen’s race astonished the world, a huge achievement. Immediately, far from accepting the feat, the American John Leonard, president of the coaches association, expressed his worry and raised the suspicions. He didn’t have any other indication than a sidereal mark. The Chinese don’t have the shelter of the big propagandistic machinery of the United States that, as well as China, is not alien to the blight of doping.” Sámano concluded that to determine if Shiwen was clean was a mission of the World Anti-Doping Agency (WADA): “Leonard doesn’t have any authority about it, but the responsibility of not tarnishing [Shiwen’s reputation] ahead of time.” Focusing specifically on the second gold medal, in La Vanguardia Juan Bautista Martínez (2012b: 35) also used a tone favourable to Shiwen’s innocence: “Against those who are engaged in boosting suspicions, another gold. Against those who doubt the honesty of her marks, another exhibition […] Her end turned out to be demolishing again and allowed her to pulverise the Olympic record. Now people can keep on talking. Until the contrary is proved, her success is the result of talent and work.” PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 37

37

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

The views of the core staff from the newspapers were accompanied by the use of a wide range of authoritative sources. For instance, The New York Times featured the viewpoints of the swimmers David Sharpe (Canada), Natalie Coughlin (USA), Stephanie Rice (Australia) and Michael Phelps (USA), who used adjectives such as “interesting”, “pretty impressive” or “phenomenal”, but none of them accused Shiwen of using illegal substances. The swimmer Caitlin Leverenz, after Ye’s second gold medal, highlighted that “Shiwen had proven that it was possible to swim her final 50 meters faster than Ryan Lochte” (Das, 2012: B15). The same outlet also gave voice to Frank Busch (national team director for USA Swimming) and the Chinese swimmer Lu Ying (silver medal in the women’s 100 m butterfly), who argued that Shiwen’s talented nature, hard work and training were decisive factors that should be considered. Similarly, The Daily Telegraph displayed a series of quotes in favour of Shiwen in the articles “Ye ignores her critics to strike gold yet again” (White, 2012b: S8-S9) and “Support for teenager in doping row as she wins again” (Kelso, 2012: 2). Those articles included the views of Colin Moynihan, chairman of the British Olympic Association (“Shiwen has been through the World Anti-Doping Agency programme and she’s clean. That’s the end of the story.”); Sebastian Coe, chairman of the London Organising Committee (“You have to be very careful jumping to the conclusion that a great breakthrough in sport is down to anything other than great coaching, hard work and formidable talent.”); Bill Bowman, Michael Phelps’ coach (“It is unfair to immediately jump on someone who has had an extraordinary swim because it is something that happens […] she is beautiful technically and she is swimming well.”); the US coach Dave Marsh (“She obviously did some incredible sets and workout.”); the Seoul 1988 gold medallist Adrian Moorhouse (“Ye Shiwen is no overnight sensation as she won gold at the World Championships last year.”); or Xu Qi, head of the Chinese team (“Shiwen has been seen as a genius since she was young, and her performance vindicates that.”), among others. Likewise, La Vanguardia recalled the words of César Cielo, Beijing 2008 gold medallist (“There is nothing suspicious, no way, it is obviously talent”) (Martínez, 2012b: 35). Another illustrative reaction to the rumours can be found at El País’s article “Cuarenta años hacia atrás”, where the former swimmer Santiago Esteva (2012: 42-43) compared the superiority of Shiwen to Mark Spitz and Roland Matthes. The situation at The Guardian after Shiwen’s second gold medal It should be underlined that after Shiwen’s second gold medal, The Guard­ ian’s portrayal of the swimmer also became more balanced, due not only to the 38

Periodistica_16.indd 38

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

positive evaluation conveyed by its reporters but also to the inclusion of sources such as a British coach working with the Chinese team and representatives from WADA and FINA (Fédération Internationale de Natation). In the article “Eyes of the world on her - but China’s prodigy wins gold again”, Adley (2012b) praised her concentration, hard work and commitment. The article “These athletes train harder than anyone” (The Guardian, 2012, 2-3) pivoted on the contribution of a British swimming coach working with the Chinese team (whose identity was not published but was verified by the newspaper). His contribution was essential for The Guardian’s readers to contextualise the success of Shiwen, to understand the environment in which Chinese elite athletes train and to go in-depth into the resources and funding available in the country for training. As the author pointed out, Chinese athletes are hard workers, “are proud to represent China and have a very team-focused mentality” and participate in sport as it is their “only avenue for income”. In addition, the coach highlighted other factors to explain the Chinese success, such as the unlimited access to training facilities and the availability of economic resources. In the article “Swimmer defended”, Booth and Branigan (2012: 6) reflected on the statement released by FINA on Shiwen, which remarked that she had “fulfilled all of the FINA doping control obligations, having been tested on four occasions in the last 12 months”. The authors also pinpointed that the athlete had passed the doping test carried out by WADA. Nevertheless, explicit comments criticising Leonard did not appear in the outlet until the former athlete Dan Macey published the article “I am sick of the insinuations made about outstanding gold medal winners like Ye”. As Macey (2012: 4) argued: “Is it fair to cast aspersions over an athlete’s performance simply because he or she achieves something brilliant? I don’t think so. To my mind anyone who insinuates that an athlete is on drugs is wrongly damaging the sport […] I thought what he said was disgusting. He ruined her moment of glory and forever after she will be tainted by his words.” Discussion The Guardian did a remarkable job by making John Leonard appear “on the record”. As Raymond Boyle points out, the newspaper was clever in its perspective, using the adjective “suspicious” in quotes and avoiding in the headline words like “cheating” or “exclusive”, as a tabloid newspaper would have done (interview, October 2013). The newspaper’s objective was to debate a crucial issue — performance-enhancing substances in high-level competition — and arguably it would have been worse to not have covered the story. Boyle sustains that “traditionally there has been a criticism that sports writers had been comPERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 39

39

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

placent with doping”. In other words, journalists have spent years not talking about doping when they knew that it was happening and they didn’t raise the debate. As Boyle highlights, debating about doping “brings critical distance and adds value to the coverage as it helps to broaden the readers’ knowledge and understanding” (interview, October 2013). Chris Frost underlines that “there are a whole range of things that aren’t going so well, which people ought to know about, such as drug taking”. Frost argues that citizens should know much more about doping. However, he suspects that a number of journalists (especially those who are not in the senior posts) “put off doing that kind of reporting, because they would see that they would not get anywhere with those types of stories and would lose their potential to work because their access might be denied” (interview, October 2013). It is undeniable that sports journalism’s purpose should be “to critically examine sports, from the play to the politics behind the play” (King, 2008: 341). Therefore, to raise the public debate about potential malpractices in sport and doping in particular is essential, especially if we consider that the fight against doping “has been one of the defining features of contemporary Olympic competition” (Miah and García, 2012: 96). Ian Prior, The Guardian’s sports editor, justified the newspaper’s selection of the story and the adequacy of Leonard as a source: “We were the ones that broke the story, which made the global headlines. We included the voice of the most senior coach in America. Sometimes it is about getting to the right people first. He wasn’t actually at the Olympics, but he is one of the world’s greatest experts on swimming. It was a story that reverberated around the world, in The New York Times, and it also was a huge story in Asia.” (Ian Prior, interview, October 2013) Nevertheless, from the perspective of ethics and quality of information, there shouldn’t be space for rumour in sports journalism, as sports editor of El País José Sámano points out. Regarding Shiwen’s case, Sámano explains why he decided to write the editorial “Héroes y contaminación” criticising the issue: “Against rumours, ethics is very clear. It happens that sometimes rumours make so much noise that you cannot walk away. In that case, I decided to write this article and criticise it because in any case, civil or criminal, if there is evidence, go ahead. However, I did not find it ethical at all that the suspicion was based, in quotes, on the fact that she was ‘Chinese’. That girl passed the controls like the rest.” (José Sámano, interview, May 2014) From a similar perspective, Shuhua Zhou underlines the consequences of spreading rumours: “I was a journalist and if you don’t have verified information, my perception is not to report it. It is true that there were cases where the Chinese swimming team had drug-tested positive. But when a journalist reports 40

Periodistica_16.indd 40

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

something that is unverified, it also helps to spread the rumour, and a journalist’s job is not to help to spread rumours. Accusations are best handled by the disciplinary bodies of sport. If the person does not prove guilty, then we are doing damage to that person.” (Shuhua Zhou, interview, July 2014) Therefore, the fact that The Guardian published Leonard’s words, whose opinions were based on unproved insinuations, generated a doping controversy. With this approach, which led to the dissemination of unsubstantiated speculations, the British newspaper didn’t comply with the prescriptions promoted by the International Federation of Journalists (Art. 3) and the Council of Europe (Art. 4). Thus, the general recommendations regarding the truth in journalism practice (such as UNESCO’s Art. 1-2; IFJ’s Art. 1; Council of Europe’s Art. 4 or NUJ’s Art. 2) were also affected. It wouldn’t be fair to judge The Guardian’s coverage based solely on the article “China’s record win in pool ‘suspicious’, says top coach” because, as has already been mentioned, the newspaper articulated different voices afterwards. Nevertheless, The Guardian should have been more careful to weigh Leonard’s opinions against other relevant viewpoints much earlier, before propelling the issue onto the front page of the newspaper. To pose questions on doping might be necessary, but having a wide range of top experts and sporting actors who can reflect on them from the beginning is essential. What is more, by labelling this controversy with a certain nationality, the issue also affected the principles of justice and responsibility. Treating Chinese athletes as suspicious based on past experiences helped to reinforce and amplify negative stereotypes, contravening the major ethical standards signalled by international bodies (UNESCO, Art. 9; IFJ, Art. 7; Council of Europe, Art. 33) and national organisations (such as IPSO, Art. 12; or NUJ, Art. 9). The dissemination of those stereotypes is also detrimental to the values of justice, equality and antidiscrimination clearly stated in the Olympic Charter (Art. 6) and the IOC Code of Ethics (Art. A.1 and A.2). According to Billings, her coverage would have been different in the Western media if she had not been Chinese: “They did not give the benefit of the doubt partly because of the nation she is from. I do think that if she was from a European nation or from the US, the media would have said ‘what a tremendous performance’, ‘we have never seen anything like this’. Whereas because she is from China, because China has not traditionally been a swimming superpower and because she actually performed at a level that was hard to explain, then all of the sudden you have a hook to look for something else there. People were certainly more likely to embrace that.” (Andrew Billings, interview, July 2014) In addition, the media’s judgement of the legitimacy of Shiwen’s triumphs before any sports authority could have declared her guilty was detrimental to PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 41

41

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

the presumption of innocence established in Resolution 1003 of the Council of Europe (Art. 22). Regarding the principle of responsibility, the association of negative values with spreading rumours about Chinese athletes helped to emphasise prejudicial rivalries between countries. This contrasts with the values of peace and international understanding highlighted in the Olympic Charter (Art. 2). This can be illustrated in the articles “Shame and indignation in China as its Olympians come under fire” (Jacobs, 2012: B12) and “Conspiracy theories are afoot in China” (Wan, 2012: D12), written respectively by The New York Times and The Washington Post correspondents in Beijing, Andrew Jacobs and William Wan. The New York Times explained that the rumours cast on Shiwen “snowballed into a gargantuan national insult” in China. The Chinese state media and newswire services, including People’s Daily, The Global Times or Xinhua, pinpointed that suspicions “represented the widespread hostility that Westerners feel toward a rising China” and that they “revealed Western envy at the nation’s growing economic might”. Similarly, The Washington Post mentioned that many Chinese (further incited by the words of the aforementioned media and others such as Guangming Daily) believed that there was a bias against China. We should bear in mind that “the content of print news and television producers in China is inevitably influenced by the Communist Party of China” (Bie and Billings, 2013: 5). At present, China ranks 175th among 180 countries in the World Press Freedom Index, according to Reporters Without Borders (2014). Moreover, we should consider that the “Chinese coverage exhibited a strong desire to protect its national image and national identity through defending its athlete” (Bie and Billings, 2013: 15). Nevertheless, leaving those factors aside, by such reactions it can be seen that Leonard’s comments helped to generate tension between China and the Western countries, especially the United States, reinforcing the archetypical stereotype of “us versus them” (Billings et al., 2011). Conclusions Taking all the coverage as a whole, the sampled quality newspapers considered Ye Shiwen’s story as salient information (Kiousis, 2004) to be transmitted. However, as has been demonstrated, The Guardian started a case of rumours by giving excessive weight to Leonard’s words. A closer analysis reveals that the subsequent days allowed the newspaper to balance her portrayal by providing a wider range of balanced sources and a more comprehensive explanation of the relevant contexts to understand the reasons for her success. Despite this, the situation had already generated consequences from the perspective of the deontological principles of truth, justice and responsibility. 42

Periodistica_16.indd 42

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

With this case in mind, it would be worthwhile to continue monitoring the presence of rumours and speculations in the coverage of forthcoming Olympic events (Rio 2016, Pyeongchang 2018 and Tokyo 2020). The range of quality newspapers considered could be expanded to other media outlets from different journalistic cultures in Europe and beyond. Secondly, the triangulation of the qualitative content analysis with more interviews with sports journalists, scholars and citizens would be very rewarding. It would allow the examination of the ethical values of professionals and of the institutional framework in which they work, and to discern the ethical expectations of the readership regarding the coverage of the Olympics and other sports mega-events. All the aforementioned knowledge would contribute to a better understanding of sports journalism from the standpoints of ethics and of quality of information. References Adley, Esther. “Adlington raises the roof but has to settle for third best”. The Guardian (July 30, 2012a), p. 2. — “Eyes of the world on her - but China’s prodigy wins gold again”. The Guardian (August 1, 2012b), p. 2-3. Alcoba, Antonio. Cómo hacer periodismo deportivo. Madrid: Paraninfo, 1993. Alsius, Salvador. Codis ètics del periodisme televisiu. Barcelona: Pòrtic, 1999. Alsius, Salvador (ed.). The Ethical Values of Journalists: Field Research among Media Professionals in Catalonia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010. Altheide, David L. Qualitative Media Analysis. Thousand Oaks, California: Sage, 1996. American Society of Newspapers Editors (ASNE). Statement of Principles [online]. 1975 <http://asne.org/content.asp?pl=24&sl=171&contentid=171> [Retrieved: November 10, 2014]. Associated Press Sports Editors (APSE). Ethical Guidelines [online]. 1975 <http://apsportseditors.org/apse-ethics-guidelines/> [Retrieved: November 10, 2014]. Aznar, Hugo. Ética de la comunicación y nuevos retos sociales: códigos y recomendaciones para los medios. Barcelona: Paidós, 2005. Bie, Bijie; Billings, Andrew C. “Too good to be true?: US and Chinese media coverage of Chinese swimmer Ye Shiwen in the 2012 Olympic Games”. International Review for the Soci­ ology of Sport [online] (July 24, 2013). Billings, Andrew C. Olympic Media: Inside the Biggest Show on Television. London: Routledge, 2008. Billings, Andrew C.; Angelini, James R.; Wu, Dan. “Nationalistic notions of the superpowers: comparative analyses of the American and Chinese telecasts in the 2008 Beijing Olympiad”. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 55, 2 (2011), p. 251-266.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 43

43

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

Billings, Andrew C.; Butterworth, Michael L.; Turman, Paul D. Communication and Sport: Surveying the Field. 2nd ed. Thousand Oaks, California: Sage, 2014. Booth, Robert; Branigan, Tania. “Swimmer defended”. The Guardian (August 2, 2012), p. 6. Boyle, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. London: Sage, 2006. Boyle, Raymond; Haynes, Richard. Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. Bryman, Alan. Social Research Methods. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. Bull, Andy. “Getting unbelievable kicks”. The Guardian (July 31, 2012), p. 5. Bull, Andy; Gibson, Owen. “China’s record win in pool ‘suspicious’, says top coach”. The Guardian (July 31, 2012), p. 1-3. Christians, Clifford G.; Glasser, Theodore L.; McQuail, Denis; Nordenstreng, Kaarle; White, Robert A. Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies. Urbana: University of Illinois Press, 2009. Clarey, Christopher. “Record adds emphasis to 2 gold medals by China”. The New York Times (July 29, 2012), p. D1, D5. Council of Europe. Resolution 1003 of the Council of Europe on the Ethics of Journalism [online]. 1993. <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta93/ ERES1003.htm> [Retrieved: November 10, 2014]. Das, Andrew. “For Chinese swimmer, same result”. The New York Times (August 1, 2012), p. B15. Dearing, James W.; Rogers, Everett M. Agenda-Setting. Thousand Oaks, California: Sage, 1996. Deuze, Mark. “What is journalism?: professional identity and ideology of journalists reconsid­ ered”. Journalism, 6, 4 (2005), p. 442-464. Esteva, Santiago. “Cuarenta años hacia atrás”. El País (August 1, 2012), p. 42-43. Franklin, Bob; Hamer, Martin; Hanna, Mark; Kinsey, Marie; Richardson, John E. Key Concepts in Journalism. London: Sage, 2005. Frost, Chris. Journalism Ethics and Regulation. 3rd ed. London: Longman, 2011. Garrison, Bruce; Sabljak, Mark. Sports Reporting. 2nd ed. Ames, Iowa: Iowa State University, 1993. Hardy, Jonathan. Western Media Systems. Abingdon: Routledge, 2008. Hesse-Biber, Sharlene Nagy. Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice. New York: The Guilford Press, 2010. Horne, John; Whannel, Garry. Understanding the Olympics. London: Routledge, 2012. Hundley, Heather L.; Billings, Andrew C. (eds.). Examining Identity in Sports Media. Thousand Oaks, California: Sage, 2010. Hutchins, Brett; Rowe, David. Sport Beyond Television: The Internet, Digital Media and the Rise of Networked Media Sport. London: Routledge, 2012. International Federation of Journalists (IFJ). Declaration of Principles on the Conduct of Journalists [online]. 1954. <http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/> [Retrieved: November 10, 2014]. 44

Periodistica_16.indd 44

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

International Olympic Committee (IOC). Factsheet London 2012 Facts & Figures [online]. 2012. <http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/London _2012_Facts_and_Figures-eng.pdf/> [Retrieved: November 10, 2014]. — Olympic Charter [online]. 2013a. <http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter _en.pdf> [Retrieved: November 10, 2014]. — Code of Ethics [online]. 2013b. <http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles / Ethics/code-ethique-interactif_en_2013.pdf> [Retrieved: November 10, 2014]. Jacobs, Andrew. “Shame and indignation in China as its Olympians come under fire”. The New York Times (August 3, 2012), p. B12. Kelso, Paul. “Support for teenager in doping row as she wins again”. The Daily Telegraph (August 1, 2012), p. 2. King, Richard. “Toward a radical sport journalism. An interview with Dave Zirin”. Journal of Sport & Social Issues, 32, 4 (2008), p. 333-344. Kiousis, Spiro. “Explicating media salience: a factor analysis of New York Times issue coverage during the 2000 US Presidential Election”. Journal of Communication, 54, 1 (2004), p. 71-87. Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. New York: Three Rivers, 2001. Longman, Jeré. “China pool prodigy churns wave of speculation”. The New York Times (July 31, 2012), p. A1, B11. López, Sergi. “Barça, 15; Madrid, 0 (o al revés)”. El País (July 30, 2012), p. 50. Macey, Dean. “I am sick of the insinuations made about outstanding gold medal winners like Ye”. The Guardian, Olympics 2012 (August 10, 2012), p. 4. Martínez, Juan Bautista. “Más rápida que los hombres”. La Vanguardia (July 30, 2012a), p. 41. — “Shiwen contesta a las sospechas con otro oro”. La Vanguardia (August 1, 2012b), p. 35. McCombs, Maxwell. Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. Cambridge, United Kingdom: Polity Press, 2004. Miah, Andy; García, Beatriz. The Olympics: The Basics. Abingdon: Routledge, 2012. Moragas, Miquel de. “The new role of the mass media in the construction of sport and Olympic values” [online]. Barcelona: Olympic Studies Centre, UAB, 1996. <http://olympicstudies.uab. es/pdf/wp051_eng.pdf> [Retrieved: November 10, 2014]. National Union of Journalists (NUJ). Code of Conduct [online]. 1936 (updated 2013). <http://www.nuj.org.uk/documents/nuj-code-of-conduct/nuj-code-of-conduct.pdf> [Retrieved: November 10, 2014]. Naul, Roland. Olympic Education. Oxford: Meyer & Meyer, 2008. Oates, Thomas P.; Pauly, John (2007). “Sports journalism as moral and ethical discourse”. Journal of Mass Media Ethics, 22, 4 (2007), p. 332-347. Plaisance, Patrick Lee. Media Ethics. Key Principles for Responsible Practice. Thousand Oaks, California: Sage, 2009. Press Complaints Commission (PCC). Editors’ Code of Practice [online]. 1991 (updated 2012). <http://www.pcc.org.uk/assets/696/Code_of_Practice_2012_A4.pdf> [Retrieved: November 10, 2014].

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 45

45

23/03/17 08:27


Xavier Ramon

Reporters Without Borders. World Press Freedom Index 2014 [online]. 2014. <https://rsf.org/ index2014/data/index2014_en.pdf> [Retrieved: November 10, 2014]. Rojas Torrijos, José Luis. Periodismo deportivo de calidad: propuesta de un modelo de libro de estilo panhispánico para informadores deportivos. Madrid: Fragua, 2011. Rowe, David. “Sports journalism: Still the ‘toy department’ of the news media?”. Journalism, 8, 4 (2007), p. 385-405. Ruiz Olabuénaga, José Ignacio; Aristegui, Iratxe; Melgosa, Leire. Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Bilbao: Universidad de Deusto, 1998. Sámano, José. “Héroes y contaminación”. El País (August 1, 2012), p. 41. Sanders, Karen. Ethics and Journalism. London: Sage, 2003. Society of Professional Journalists (SPJ). Code of Ethics [online]. 1996. <http://www.spj. org/pdf/ethicscode.pdf> [Retrieved: November 10, 2014]. Spanish Journalists’ Association Federation (FAPE). Deontological Code of the Journalistic Profession [online]. 1993. <http://fape.es/home/codigo-deontologico/> [Retrieved: November 10, 2014]. Spence, Edward H.; Quinn, Aaron. “Information ethics as a guide for new media”. Journal of Mass Media Ethics, 23, 4, (2008), p. 264-279. The Guardian. “These athletes train harder than anyone”. The Guardian, Olympics 2012 (August 1, 2012), p. 2-3. The Observer. “Results”. The Observer, Olympics 2012 (July 29, 2012), p. 16. The Washington Post. “Quote of the day”. The Washington Post (July 30, 2012), p. D9. Torres, Diego. “Mireia no puede con todo”. El País (July 29, 2012a), p. 54. — “Una entre 1.300 millones”. El País (July 30, 2012b), p. 50. Unesco. International Principles of Professional Ethics in Journalism [online]. 1983. <http:// ethicnet.uta.fi/international/international_principles_of_professional_ethics_in_journalism> [Retrieved: November 10, 2014]. Wan, William. “Conspiracy theories are afoot in China”. The Washington Post (August 9, 2012), p. D12. White, Duncan. “Miley left in shade as Ye sets new mark”. The Sunday Telegraph (July 29, 2012a), p. S4-S5. — “Ye ignores her critics to strike gold yet again”. The Daily Telegraph (August 1, 2012b), p. S8-S9. Wilson, Jeremy. “16-year-old’s swim ‘impossible’, says coach”. The Daily Telegraph (July 31, 2012), p. 7. Wulfemeyer, K. Tim. “Ethics in sports journalism: Tightening up the code”. Journal of Mass Media Ethics, 1, 1 (1985), p. 57-67.

46

Periodistica_16.indd 46

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Rumours, responsibility and sports journalism ethics

About the author Xavier Ramon is a PhD candidate, teacher and researcher at the Department of Communication of Pompeu Fabra University (UPF). He holds an M.A. in Advanced Studies in Social Communication (2012), a B.A. in Journalism (2011) and a B.A. in Audiovisual Communication (2009) from the UPF. His research and teaching focus on journalism, ethics, media accountability, communication and sport, and Olympic studies. During his doctoral studies, he has been a visiting researcher at the University of Glasgow, the University of Alabama and the IOC Olympic Studies Centre.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 47

47

23/03/17 08:27


Periodistica_16.indd 48

23/03/17 08:27


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 16 (2014-2015), p. 49-70 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.37 ISSN (ed. impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 28/02/14 / Data acceptació: 16/12/14

La independencia y el pluralismo del periodismo político en España. Contraste de percepciones periodísticas, políticas y ciudadanas1 Pablo López-Rabadán y Andreu Casero-Ripollés

Resumen La información política representa un recurso estratégico para el funcionamiento normativo del sistema democrático. Sus contenidos condicionan el acceso ciudadano a los principales acontecimientos y debates sociales, determinan el establecimiento de la agenda pública y dinamizan el proceso de formación de la opinión pública. Este trabajo analiza el grado actual de independencia y pluralismo del periodismo político en España. El estudio de estas dos cuestiones se aborda desde el análisis empírico de las percepciones de los periodistas y actores políticos y su posterior contraste con la opinión ciudadana. Los resultados indican una valoración dispar sobre la situación del periodismo político en España. Frente a la preocupación de los ciudadanos, los periodistas plantean un diagnóstico bastante templado, incluso optimista, a la hora de evaluar el nivel de pluralismo informativo en España, y algo más crítico y matizado sobre el grado de independencia en el ejercicio profesional. Palabras clave: autonomía profesional, grado de independencia, pluralismo informativo, periodistas, actores políticos, percepción de los ciudadanos.

Independence and pluralism of political journalism in Spain. Contrast between journalistic, political and citizens’ perceptions Abstract Political information is a strategic resource for the normative functioning of the democratic system. Its contents condition citizens’ access to major events and social

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 49

49

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

debates, determine the establishment of the public agenda, and stimulate the process of forming public opinion. This paper examines the present degree of independence and pluralism of political journalism in Spain. These two elements are approached through an empirical analysis of the perceptions of journalists and political actors, and of how they contrast with citizens’ opinions. Our results indicate a disparate evaluation of the situation of political journalism in Spain. As opposed to the preoccupation of citizens, journalists express a fairly moderate or even optimistic diagnosis when evaluating the level of news pluralism in Spain, although the latter are somewhat more critical and nuanced about the degree of independence in professional practice. Keywords: professional autonomy, degree of independence, news pluralism, journalists, political actors, citizens’ perceptions.

Introducción La información política representa un recurso estratégico para el funcionamiento normativo del sistema democrático. Sus contenidos condicionan el acceso ciudadano a los principales acontecimientos y debates sociales, determinan el establecimiento de la agenda pública y dinamizan el proceso de formación de la opinión pública. En este sentido, todos los procesos implicados en su producción son de gran interés en términos científicos y democráticos. Actualmente, dentro del contexto de crisis que afecta al sector periodístico, se observa con preocupación un progresivo empeoramiento de las condiciones de ejercicio profesional en términos de autonomía respecto a sus propios medios y a las fuentes políticas con las que se trabaja. En concreto, el objetivo de este trabajo es analizar el grado actual de independencia y pluralismo del periodismo político en España. El estudio de estas dos cuestiones se aborda desde el análisis empírico de las percepciones de los dos grupos profesionales directamente implicados, periodistas y actores políticos, y su posterior contraste con la opinión ciudadana al respecto. La literatura sitúa tanto a la independencia como al pluralismo como dos factores clave para garantizar una aportación de calidad del periodismo a la democracia. La necesidad de conseguir y preservar altos niveles de ambos atributos es vista como un requisito para el desempeño de las funciones de servicio público de los medios, en su dimensión política. Una de las características del periodismo español tiene que ver con sus altos niveles de politización (Casero-Ripollés, 2012; Humanes, Martínez-Nicolás y Saperas, 2013; Pérez Herrero, 2011). Los medios despliegan una intensa acción política defendiendo, activamente, valores ideológicos vinculados a su línea editorial con la intención de influir tanto a los ciudadanos, determinando la 50

Periodistica_16.indd 50

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

formación de la opinión pública, como al sistema político, condicionando el proceso de toma de decisiones. Igualmente, salvaguardan sus intereses corporativos y empresariales en clave económica. Esta intensa actividad política del periodismo es percibida tanto por los propios profesionales (Dalen, 2012) como por los ciudadanos. Estos últimos atribuyen una media de 7,5 sobre 10 al nivel de politización de los medios españoles (APM, 2011). Este elevado grado de politización no comporta un aumento de la independencia del periodismo español; más bien al contrario. La literatura ha puesto de manifiesto, recientemente, la presencia cotidiana y habitual de presiones e intentos de control político de la información periodística (Casero-Ripollés, 2009; Casero-Ripollés, Izquierdo-Castillo y Doménech-Fabregat, 2014), algo que concuerda con los altos niveles de paralelismo político existentes en España (Hallin y Mancini, 2004). Pese a que esto no comporta una subordinación total y persistente del periodismo a la política, la autonomía mediática se ve, en ocasiones, limitada por interferencias exteriores, procedentes tanto del ámbito político como económico (Hanitzsch y Mellado, 2011). Esto nos sitúa ante la constatación que la independencia periodística constituye un aspecto problemático en el caso español según la literatura. El pluralismo tiene que ver con el hecho de asegurar el acceso de los ciudadanos a una amplia variedad de fuentes de información y voces que permitan que se formen su opinión a partir del contraste de múltiples puntos de vista (Humanes et al., 2013). En este sentido, el pluralismo se asocia a la diversidad ya que su ausencia implica la influencia dominante de una única perspectiva o visión de la actualidad que no admite alternativas. De hecho, la teoría de la construcción periodística de la realidad plantea la necesidad de un mínimo nivel de pluralismo, ya que la variedad de versiones sobre un hecho solo puede aceptarse como, normativamente, aceptable si los ciudadanos pueden acceder a una amplia gama de versiones de ese hecho. La homogeneidad tanto de contenidos como de visiones y perspectivas ideológicas actuaría, así, en contra del pluralismo, devaluando la aportación social del periodismo (Barnett, 2009). El pluralismo tiene dos dimensiones: la interna y la externa (Hallin y Mancini, 2004). La primera se refiere a la existencia de diversos puntos de vista y opiniones dentro de un medio en particular. La segunda tiene que ver con la estructura mediática de un determinado país o mercado. El pluralismo en esta concepción se asocia con la propiedad de los medios, puesto que un elemento que lo garantiza es la existencia de diferentes proveedores de noticias en diferentes manos (Llorens Maluquer, 2001). En este sentido, un alto nivel de pluralismo en ambas dimensiones resulta un criterio de calidad básico para valorar el estado de un determinado sistema mediático, especialmente en los caracteriPERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 51

51

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

zados por altos niveles de exposición selectiva de los ciudadanos, como puede ser el caso español. Metodología Para estudiar el grado actual de independencia y pluralismo del periodismo político en España se propone el siguiente diseño metodológico, basado en la aplicación de dos técnicas empíricas que van a permitir contrastar las percepciones de profesionales, políticos y ciudadanos sobre estas dos cuestiones. Por una parte, se ha aplicado una técnica de investigación cualitativa como son las entrevistas en profundidad que analizan las percepciones al respecto de políticos y periodistas. La alta complejidad del objeto de estudio, dotado de muchas variables y dimensiones, motiva la elección de este método, que se adapta perfectamente a estas situaciones. La novedad de este análisis radica en examinar no solo la visión periodística sino también la de los actores políticos. La muestra total de entrevistados la componen 45 sujetos: 22 periodistas, 16 actores políticos y 7 spin doctors provenientes de tres comunidades autónomas centrales en el contexto español: Madrid, Catalunya y Comunidad Valenciana. Las entrevistas se han desarrollado en España entre enero y mayo de 2012. Los periodistas pertenecen a diferentes medios tanto tradicionales como digitales de prensa, radio o televisión. Por su parte, los actores políticos pertenecen a miembros del Gobierno de diferentes niveles (estatal, regional o local) y a partidos políticos de la oposición. Finalmente, los spin doctors desarrollan su actividad profesional en oficinas de prensa de instituciones del Gobierno y en partidos políticos de la oposición. Cada entrevista ha durado de media 45 minutos. El cuestionario incluye dos tipos de preguntas: a) percepciones de políticos y periodistas sobre el grado de independencia respecto a presiones de todo tipo y b) percepciones de ambos grupos sobre el grado de pluralismo de la información política española. Posteriormente, el estudio de las percepciones del público sobre la independencia y el pluralismo del periodismo en España se ha llevado a cabo mediante el uso de la técnica de la encuesta cuantitativa. Para ello, se utiliza el estudio 2981 del CIS, correspondiente al barómetro de marzo de 2013. Específicamente se utilizan las preguntas 17 (pluralidad) y 27 (independencia). Junto a los resultados simples se lleva a cabo un análisis de las distribuciones marginales pluridimensionales a partir de tres variables: sociodemográficas (género, edad y nivel de estudios), socioeconómicas (estatus socioeconómico) y políticas (escala de ideología política). La muestra está integrada por un total de 2.477 ciudadanos del conjunto del Estado español de 18 años y más, seleccionados de forma aleatoria simple y encuestados mediante entrevista personal. El error 52

Periodistica_16.indd 52

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

muestral es ±2,0 % para el conjunto de la muestra para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas), y P=Q. Resultados De forma global, los resultados obtenidos muestran una valoración bastante dispar de cada grupo a la hora de analizar los niveles de independencia y pluralismo informativo del periodismo político en España. En este sentido, periodistas, actores políticos y ciudadanos realizan diagnósticos significativamente diferentes sobre estas dos cuestiones centrales para conocer la situación actual del sector periodístico en nuestro país. A continuación se presentan de forma ordenada los resultados más relevantes. Grado de independencia Dentro de un cuadro de valoración general bastante duro sobre el grado de independencia del periodismo en España, encontramos diferencias relevantes entre el punto de vista bastante templado de los profesionales del sector (sus principales protagonistas), y una visión bastante crítica y negativa tanto de los actores políticos como de las encuestas analizadas sobre la opinión de los ciudadanos al respecto. A. Periodistas Entre los periodistas es posible identificar dos grandes corrientes de opinión, con un peso bastante equilibrado dentro de la muestra. Por una parte, aquellos profesionales que la consideran bastante alta, aceptable, o al menos equiparable a la que encontramos en otras democracias europeas de nuestro entorno, debido principalmente a los contrapesos entre los diferentes medios y al desprestigio del sistema político. Cada caso será especial, no se puede hacer una regla general. Pero si se coge todo el mapa comunicacional está lleno de contrapesos, y eso es positivo. (Periodista 18) Yo creo que aquí no estamos mal. Hay dos periódicos que han sacado al presidente del gobierno y al principal partido del gobierno que cobraba sobresueldos, pagos B y… trama de corrupción […]. En este sentido creo que podemos estar bastante tranquilos, otra cosa es el efecto que tenga en la sociedad […]. Pero el periodismo cuenta lo que pasa. (Periodista 15) PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 53

53

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

No creo que tenga que envidiar en independencia al de las principales democracias de nuestro entorno. La debilidad y fragmentación de los partidos y el desprestigio de las principales instituciones reducen la capacidad de los políticos de condicionar la información en los medios. (Periodista 8)

Por otra parte, también detectamos la existencia de una segunda corriente de opinión mucho más crítica, de peso bastante similar en la muestra analizada, que califica la situación del periodismo español de bastante preocupante, con un nivel de independencia muy mejorable. Se aducen dos motivos principales: el poder tradicional de los grandes partidos a la hora de controlar el suministro informativo y la fase de creciente debilidad económica que atraviesa el sector periodístico, que la hace más vulnerable a presiones y más dependiente de publicidad institucional y de grandes empresas. La independencia de los periodistas no se respeta en España, aunque debería hacerse […]. Creo que hay un abuso de posición por parte de los grandes partidos, tendente a consolidar el bipartidismo. (Periodista 3) Yo creo que es decreciente en la medida en que, a falta de otros clientes independientes (lectores, anunciantes), los principales sustentos del medio de comunicación sean los dineros públicos. Eso al final significa demasiada dependencia […]. Dependemos demasiado. (Periodista 9)

Por último, resulta significativo subrayar algunos matices relevantes por varios periodistas de esta segunda corriente más crítica. Principalmente, se trata de varios factores que explican situaciones de mayor o menor autonomía profesional: el nivel de presiones internas del propio medio, el grado de experiencia o estatus profesional de los periodistas o la importancia del contexto geográficopolítico dentro del Estado español. El periodista tiene dependencia de su medio […]. Cada periodista sabe dónde trabaja, dónde está, cómo es el editorial de su medio, y tiene que saber si puede o no puede estar trabajando. (Periodista 4) Realmente los periodistas son más independientes que los medios, pero al final todo el mundo sabe dónde trabaja, y sabes cómo puedes explicar las cosas y cómo no, sabes cuál es tu público. (Periodista 21) Hoy día las rutinas de trabajo de muchos periodistas, especialmente jóvenes, los hace especialmente vulnerables a esa independencia […]. Las relaciones laborales y la precariedad laboral repercuten negativamente en la independencia del periodista. (Periodista 22) 54

Periodistica_16.indd 54

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

Yo creo que en España es un grado de independencia bajo. El periodismo político en España es difícil de hacer de manera independiente y crítica, lo hay pero es escaso, en Catalunya es más fácil. (Periodista 19)

B.  Actores políticos Por su parte, el análisis de las percepciones de los actores políticos arroja resultados bastante sorprendentes. En general, su punto de vista es mucho más crítico a la hora de valorar el grado de independencia que la de los propios afectados, los periodistas. Políticos y directores de comunicación expresan con claridad que los medios atraviesan un muy mal momento en este sentido. Sin embargo, a la hora de explicar las causas de esta situación, encontramos que inciden más en las presiones empresariales o publicitarias que en las políticas o institucionales, de las que serían responsables directos. Depende del grado de independencia del medio (sobre todo y hoy más que nunca) desde el punto de vista económico. Cuando un medio depende para su viabilidad del factor económico es muy difícil garantizar la imparcialidad, y esto sirve para medios tanto públicos como privados. (Político 16) Creo que es algo que los periodistas definís muy bien: no hay libertad de prensa sino libertad de empresa. Creo que la independencia de los medios es complicada […]. El dinero, al final, es el mayor enemigo de la independencia […], por lo que creo que la independencia de la prensa es una aventura imposible. (Político 6)

Solamente en políticos de partidos en la oposición en sus respectivos ámbitos encontramos voces más duras respecto a la falta de independencia vinculada directamente a las presiones e intentos de control político. Bajo grado de independencia, muy bajo. Ya no sólo respecto de los políticos, sino respecto del propio accionariado de los medios. Por no hablar de los medios públicos, que directamente son una expresión del gobierno […]. A mí me parece una merma democrática muy peligrosa. (Político 8) Baja. El periodismo cede a la presión. No estamos viviendo la mejor época. Los medios de comunicación no tienen capacidad de solvencia económica, muchos de ellos están recibiendo subvenciones públicas […]. Creo que aquí tenemos una asignatura pendiente […]. Además, los gabinetes de comunicación a nivel institucional tienen mucha capacidad y tienden mucho a presionar a los medios de comunicación. (Político 13) PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 55

55

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

Por último, algunos actores políticos, desde una posición minoritaria dentro del conjunto de entrevistados, consideran que el grado de independencia es globalmente aceptable, pero introduciendo dos matices significativos. El primero es de nuevo el control interno, el choque que se detecta en ocasiones entre la autonomía de los profesionales y la línea editorial de sus respectivos medios. Una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas. Hay grandes periodistas que hacen política y que son personas bastante independientes a la hora de tratar la información, pero luego está la línea editorial. (Director de comunicación 4)

Y el segundo es la velada confesión que realiza un alto cargo ejecutivo autonómico en la que relaciona directamente el alto grado de independencia que disfrutan actualmente los medios con la falta de presupuesto público para comprar publicidad institucional debido a la crisis. Sin duda, es una muestra muy significativa de cómo se definen los mecanismos de control de los medios por parte del poder político. En la medida en que no hay recursos para los medios, el grado de dependencia (medios respecto al poder político) es muchísimo menor. Yo aquí no he vivido eso. Lo que he vivido es muchísima austeridad donde los medios han sido de los primeros en “pagar” esa falta de recursos. (Político 9)

C.  Percepción ciudadana Los resultados indican que los ciudadanos españoles consideran que el periodismo posee un nivel bajo de autonomía profesional. Un 30 % de los encuestados considera que los periodistas tienen una falta de independencia mayor que la que afecta a otras profesiones (tabla 1), dato que sitúa esta cuestión como el segundo aspecto con una valoración más elevada de la totalidad de las respuestas posibles solo superado por las dificultades para conciliar el horario laboral con la vida personal y familiar (31,7 %). La escasa autonomía del periodismo está plenamente asentada en la percepción ciudadana, que sitúa este aspecto como uno de los principales problemas del sector actualmente. El análisis de los resultados de las distribuciones marginales pluridimensionales permite profundizar en la valoración de la independencia periodística efectuada por los ciudadanos. Así, en primer lugar, atendiendo a las variables sociodemográficas, los datos revelan que, en cuanto al género, los hombres (34,4 %) consideran más grave la falta de autonomía profesional de los periodistas que las mujeres (25,7 %) (tabla 2). Tomando como referencia la edad, las 56

Periodistica_16.indd 56

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

Tabla 1.  Pensando en los periodistas, ¿diría usted que en los siguientes aspectos tienen más dificultades, las mismas o menos que otras profesiones u oficios? Más

Las mismas

Menos

N.S.

N.C.

(N)

Precariedad laboral

12,1

54,7

12,2

20,6

0,4

2477

Salarios bajos

05,6

45,3

17,4

31,0

0,7

2477

Falta de independencia

30,0

37,1

 8,8

23,5

0,6

2477

Horarios complicados para conciliar

31,7

39,2

 4,9

23,6

0,6

2477

Excesiva carga de trabajo

12,4

50,5

 8,4

28,1

0,5

2477

Fuente:  CIS (Estudio 2981).

Tabla 2.  Falta de independencia. Variables sociodemográficas Más

Las mismas

Hombre

34,4

37,4

Mujer

25,7

De 18 a 24 años

Menos

N.S.

N.C.

(N)

9,7

18,0

0,5

1212

36,8

8

28,9

0,7

1265

26,8

40,9

9,5

21,8

0,9

220

De 25 a 34 años

33

38,9

10,9

16,4

0,9

470

De 35 a 44 años

34,8

40,2

8,7

15,9

0,4

503

De 45 a 54 años

34,2

39,8

6,7

18,4

0,9

445

De 55 a 64 años

29,1

32,7

10,2

27,9

333

65 y más

20,6

31,1

7,7

40

0,6

505

Sin estudios

10,3

24,2

7,7

57,1

0,8

156

Primaria

21

32,6

7,6

38,4

0,4

448

Secundaria 1ª etapa

27

41,9

10

20,7

0,3

618

Secundaria 2ª etapa

35,2

36,7

9

18,5

0,6

324

F.P.

31

39,9

8,7

19,8

0,7

449

Superiores

43,8

37

9,1

9,1

1,1

473

Fuente:  CIS (Estudio 2981).

franjas centrales (de 25 a 34 años, de 35 a 44 años y de 45 a 54 años) son aquellas que perciben en mayor medida la falta de independencia del periodismo en España, y se situan en unos porcentajes que van del 33 % al 34,8 %. Sin embargo, los jóvenes (de 18 a 24 años) y, especialmente, los individuos de edades más avanzadas tienen una visión menos problemática de la escasez de independenPERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 57

57

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

cia. Resulta particularmente significativa la franja de 65 años y más, en la que sólo un 20,6 % de los encuestados considera que la ausencia de autonomía aqueja más al periodismo que a otras profesiones y un 40 % demuestra desconocer este aspecto acogiéndose a la respuesta «no sabe» (tabla 2). Estos datos indican que la edad no es un factor condicionante, ya que su aumento no comporta un incremento paralelo de la preocupación por la ausencia de independencia. La correlación más directa y lineal de este conjunto de variables la ofrece el nivel de estudios. Los datos demuestran que el aumento del nivel formativo de los ciudadanos comporta un incremento de la percepción de la falta de independencia como un problema para el periodismo (tabla 2). Así, el 10,3 % de los individuos sin estudios ven que el periodismo tiene más dificultades para mantener la autonomía que otras profesiones. Una cifra que sube hasta el 43,8 % en el caso de los sujetos con estudios superiores. Éstos últimos superan en 13,8 puntos porcentuales la media de esta categoría, situada en el 30 %, hecho que revela su preocupación por este tema. Esta constatación se refuerza con el análisis de las respuestas correspondientes a la opción «no sabe», que implica desconocimiento, desinterés o inhibición sobre esta problemática. Las personas sin estudios alcanzan un 57,1 % de «no sabe», el porcentaje más elevado de los registrados por esta categoría, teniendo en cuenta la totalidad de las variables no sólo sociodemográficas sino también socioeconómicas y políticas. Esto demuestra que los ciudadanos sin estudios son ampliamente ajenos a la falta de independencia del periodismo; un dato que contrasta con el hecho que solo el 9,1 % de los individuos con estudios superiores se inhibe en este aspecto apostando por responder «no sabe». Con todo, los resultados demuestran que la formación es una variable condicionante clave que afecta a la percepción ciudadana de la independencia periodística. El análisis de la variable socioeconómica también muestra una clara relación directa y lineal entre el estatus socioeconómico y la percepción de la ausencia de independencia del periodismo. Cuanto mayor es la posición socioeconómica de un ciudadano, mayor es su preocupación por esta problemática. Un 42,3 % de las personas de clase alta o media-alta considera que el periodismo tiene más dificultades que otras profesiones para mantener su autonomía (tabla 3), una cifra que baja hasta el 22,4 % de los individuos en el caso de los obreros no cualificados. La misma relación se detecta al observar las respuestas de la opción «no sabe». Por lo tanto, el estatus socioeconómico también se configura como un factor condicionante de la percepción ciudadana de la independencia periodística. Finalmente, el análisis de la variable política también revela la existencia de una correlación directa y lineal entre la autoubicación ideológica de los ciuda58

Periodistica_16.indd 58

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

Tabla 3.  Falta de independencia. Variables socioeconómicas Más

Las mismas

Menos

N.S.

N.C.

(N)

Clase alta/media-alta

42,3

35,9

7,5

13,4

0,9

454

Nuevas clases medias

31,5

38,7

11,2

17,6

1

581

Viejas clases medias

30

33,4

8,6

29,7

0,9

323

Obreros cualificados

25,1

38,2

10,8

28

0,1

793

Obreros no cualificados

22,4

36,4

5

30,1

0,3

286

No consta

17,5

37,5

5

40

40

Fuente:  CIS (Estudio 2981).

danos y su percepción de la escasez de autonomía profesional del periodismo. Esta visión se incrementa a medida que los individuos se acercan a posiciones de izquierda y se reduce cuando se sitúan en posiciones de derecha. Los datos demuestran que aquellas personas que se ubican más a la izquierda (1-2 en una escala sobre 10) ven más problemática esta cuestión, ya que un 41,1 % de estos ciudadanos afirma que el periodismo tiene más dificultades que otras profesiones para conservar su independencia (tabla 4). Frente a ellos, sólo un 22,2 % de las personas que se ubican más a la derecha (9-10 en una escala sobre 10) percibe esa escasez de autonomía. A medida que se va pasando de la escala ideológica de la izquierda a la derecha se debilita la visión ciudadana de la falta de independencia del periodismo. Por lo tanto, la ideología política de los ciudadanos actúa también como un factor condicionante de la percepción sobre este tema. Tabla 4.  Falta de independencia. Variables políticas Más

Las mismas

Menos

N.S.

N.C.

(N)

Izquierda (1-2)

41,1

33,2

10,9

14,9

202

(3-4)

33,8

35,6

8,7

21,5

0,5

634

(5-6)

30,7

39,2

9,7

19,5

0,9

763

(7-8)

28,6

43,2

8,7

19,1

0,4

241

Derecha (9-10)

22,2

51,1

4,4

22,2

 45

N.S.

15,9

35,5

8,3

40,2

276

N.C.

27,8

32,0

7,0

32,0

1,3

316

Fuente:  CIS (Estudio 2981).

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 59

59

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

Grado de pluralismo Respecto a las percepciones sobre el grado de pluralismo del periodismo político en España, encontramos de nuevo un patrón similar al detectado sobre independencia profesional: los periodistas realizan una valoración más positiva de la situación actual que los otros dos grupos, ya que tanto políticos como ciudadanos insisten en puntos de vista más críticos y se muestran decididamente preocupados al respecto. Se pone de manifiesto de nuevo una clara brecha entre la percepción de los productores de la información y sus principales fuentes y destinatarios. A continuación profundizamos en sus principales líneas de argumentación. A. Periodistas Entre los periodistas identificamos tres visiones enfrentadas pero con un peso prácticamente igual dentro de la muestra: los satisfechos con la situación, los preocupados, que ofrecen opiniones matizadas sobre la cuestión, y los muy críticos, con explicaciones contundentes al respecto. En primer lugar, encontramos un grupo que se muestra decididamente satisfecho con el nivel de pluralismo alcanzando por el periodismo español: lo justifica por el elevado número y la diversidad de medios existentes y se muestra optimista de cara al futuro con el desarrollo de nuevos medios digitales. Pues esto puede que choque, pero yo creo que existe un grado de pluralismo grandísimo, porque hay tantos medios en todas las ideologías que cada uno puede verse reflejado y leer aquello que más le interese. Hay mucha gente, muchas ideologías, muchos medios, y cada uno toma aquello que quiere. (Periodista 5) Creo que cada vez hay más pluralismo informativo, sobre todo teniendo en cuenta la fuerza que van adquiriendo los medios digitales. Eso contribuye a que haya pluralismo informativo. (Periodista 18)

A continuación, se detecta un segundo grupo de periodistas con una visión mucho más matizada: denuncia que el grado de pluralismo es claramente mejorable y aporta algunos matices explicativos al respecto. El primero de ellos es la diferenciación que hacen algunos entre un alto nivel de pluralismo general del sector (externo) frente a una falta de pluralismo dentro de las redacciones (interno). Existe mucho pluralismo informativo porque hay muchos medios, pero dentro de cada medio no hay pluralismo. Yo creo que dentro de cada medio hay una 60

Periodistica_16.indd 60

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

línea, y esa línea se mantiene por encima de todo […]. Y sí, el lector, el ciudadano, que es capaz de oír varias emisoras de radio o ver televisión o comprar periódicos, puede tener diferentes puntos de vista, pero el que compra un medio solamente, el que utiliza un periódico, desde luego no. (Periodista 4)

Otro segundo matiz interesante detectado en este grupo es que algunos de ellos distinguen diferentes niveles de pluralismo según el tipo de medio (prensa, radio, TV, Internet) o el ámbito de difusión (nacional o local). En prensa hay muchísimo más pluralismo informativo del que pueda haber en la televisión, donde prácticamente no hay. En la radio pasa lo mismo, lo que pasa es que hay cadenas muy potentes, y Internet lo que ha hecho es ampliar, dejar que nuevos tipos de ideologías o nuevos tipos de pensamientos se cuelen por ahí… Pero no tienen una influencia (decisiva todavía). (Periodista 15) A nivel nacional, yo creo que se «bipolariza» mucho (políticamente). A nivel local yo creo que no existe esa diferencia. (Periodista 9)

Por último encontramos un tercer grupo de periodistas que presentan una perspectiva mucho más crítica y concienciada respecto al bajo nivel de pluralismo existente en el periodismo en España: denuncian con claridad el problema y ofrecen varias explicaciones al respecto. La primera de ellas es su fuerte polarización ideológica (ya indicada en la introducción), en donde los medios tienden a vincular en exceso su línea editorial a los intereses de un determinado partido, normalmente uno de los dos partidos más importantes a nivel estatal, Partido Popular (PP) o Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Como consecuencia, se viene detectando el desarrollo de un periodismo de «trinchera» o «bipartidismo mediático» que deteriora tanto la independencia de los medios como el grado de pluralismo del conjunto resultante en el sector. Creo que el pluralismo informativo se ha resentido los últimos años por muchas razones. Cada vez vemos más el fenómeno que yo llamo “periodismo de fronteras”, que implica que estás con el PSOE o estás con el PP, y que nunca sacarás información que pueda perjudicar sus intereses. Hay muy poca independencia e imparcialidad. (Periodista 2)

Y dentro de este contexto de fuerte polarización, bastantes de los entrevistados insisten en que hay un predominio de medios con una marcada línea editorial de derecha o centroderecha, cosa que genera una importante sobrerrepresentación de este tipo de encuadres conservadores en el conjunto de la PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 61

61

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

cobertura periodística a nivel nacional que no se corresponde con la opinión pública real. Si el máximo grado de pluralismo lo valoráramos con un 10 y el mínimo con un 0, yo calificaría de 6 ese grado de pluralismo, con una clara sobrerrepresentación del centroderecha y una marginación evidente de todos los grupos o minorías que no encajan en ese grupo. (Periodista 8)

Por último, de acuerdo con esta misma lógica de interdependencia de los sistemas políticos y mediáticos, de nuevo se detecta entre los periodistas catalanes un matiz importante: consideran que el grado de pluralismo es mayor en los medios de esa comunidad autónoma que en el resto del país, ya que el arco parlamentario es mas plural y equilibrado. En cualquier caso, se refuerza al argumento anterior, pero con una tendencia a reducir el pluralismo en los medios públicos y privados en esta comunidad autónoma. [A nivel estatal] los partidos mayoritarios copan la información. Los gobiernos son los grandes generadores de información y después, los partidos mayoritarios. En Catalunya hay algo más de pluralidad pero cada vez menos. Tenemos seis partidos con representación parlamentaria, y los medios públicos están volviendo a dar voz a todos, no tanto en los medios privados. (Periodista 21)

B.  Actores políticos De nuevo, en términos generales, el análisis de las percepciones de los actores políticos sobre el grado de pluralismo arroja una visión sensiblemente más dura que la de los periodistas. Se repite un patrón similar que en el caso de la independencia profesional: solamente una minoría (1 de cada 7) considera que hay un grado aceptable de pluralismo en la información política española, frente a una mayoría que considera la falta de pluralismo informativo como un problema profesional y social grave por corregir. En este sentido, es posible identificar tres posturas principales al respecto. En primer lugar, un grupo de actores, claramente mayoritario en el conjunto de la muestra, que califica el nivel de pluralismo como bajo y necesariamente mejorable. Además, en ocasiones, se vincula claramente falta de independencia profesional y escaso pluralismo en el conjunto de la prensa. Muy poco [pluralismo]. Sé que esto no es políticamente muy correcto, pero yo creo que el periodismo actual está excesivamente ideologizado. Tan solo hay que ver u oír cualquier medio de comunicación para certificar esta opinión. (Político 7) 62

Periodistica_16.indd 62

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

El catálogo de explicaciones que ofrecen al respecto es similar al del grupo más crítico de periodistas: excesiva polarización ideológica que radicaliza la información, predominio de líneas editoriales orientadas hacia el centroderecha y, como consecuencia, reproducción de un cierto «bipartidismo mediático» caracterizado por el seguidismo de algunos medios a las estrategias de los dos grandes partidos estatales, PP y PSOE. [Pluralismo] notablemente limitado. Se da un claro predominio de las posiciones a la derecha del centro, especialmente evidente en los medios nacionales de Madrid. (Político 2) Poco, muy poco [pluralismo]. El problema es que se tiende a simplificar, sobre todo por parte de los poderes económicos, fácticos… Se apuesta cada vez más hacia un bipartidismo. Cuanto más grande es el medio sólo existe el PP y el PSOE, y el resto es como si no existieran, y eso es un peligro. (Director de comunicación 4)

En segundo lugar, es importante destacar también que un buen número de entrevistados (la mayor parte de los catalanes y algunos de otras comunidades), considera que el grado de pluralismo informativo es mayor en Catalunya que en otras regiones, como consecuencia del mayor pluralismo de su sistema político. Sin duda, es un matiz importante en el que coinciden algunos periodistas catalanes y que subordina claramente el pluralismo del sistema mediático a la diversidad política preexistente. Creo que no hay periodismo independiente porque la mayoría de los medios tienen una ideología muy marcada que se esparce no sólo por los editoriales y las columnas de opinión sino sobre la información. Eso es mucho más acentuado en la prensa de Madrid —la llamada prensa nacional— que en la de Barcelona o el resto de la geografía española. (Director de comunicación 2) En Catalunya sí [hay mayor pluralismo] y creo que cada vez más. Me parece indiscutible. En España lo que hay es una política de bloques. Su dinámica informativa responde a esta política de bloques. En Catalunya es la gran diferencia […] hay muchos más matices, hay una pluralidad infinitamente superior. Basta con ver simplemente la composición del Parlamento de Catalunya. (Político 12)

Sin embargo, algunos de ellos matizan que la tendencia actual es a empeorar incluso en esta comunidad autónoma, especialmente en medios privados.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 63

63

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

Tendiendo a poco. Creo que se puede decir que existe un sistema de comunicación política autónomo de Catalunya y otro sistema para el resto de España. Mi impresión es que en los dos sistemas el pluralismo podría y debería mejorar. (Político 17) En los medios públicos catalanes creo que es notable. Puede corregirse y hay que mejorar, pero es notable. En los medios privados es, en general, francamente deficitario. (Política 16)

Por último, cabe hacer mención a un tercer grupo de políticos bastante minoritario que considera que el grado de pluralismo es globalmente satisfactorio ante el número y la diversidad de medios existentes. Resulta significativo indicar que este tipo de argumentos solo es posible detectarlos en representantes de partidos conservadores y actualmente en el poder. Creo que existe la suficiente amplitud de medios de todo el espectro ideológico y social como para poder hablar de pluralismo político. (Político 9) Muy grande [grado de pluralismo]. A mí me gusta que haya muchos [medios]. Es tan grande que no es sostenible, y de hecho cierran, como CNN+. (Político 11)

C.  Percepción ciudadana Los resultados sobre la importancia que los ciudadanos atribuyen al pluralismo en la información periodística demuestran que esta cualidad no se sitúa entre las más valoradas (tabla 5). Sumando las respuestas «más importante» y «segunda en importancia», la característica asociada al pluralismo («que la información proporcionada contemple distintos puntos de vista») ocupa el cuarto lugar con un 24,9 %. De forma desagregada, un 7,4 % de los ciudadanos considera esta cualidad como la más importante y un 17,5 %, como la segunda en importancia. Los ciudadanos valoran por encima del pluralismo otros rasgos como la imparcialidad, la capacidad de análisis y el carácter comprensible. Estos datos revelan que el pluralismo no es un aspecto especialmente demandado por las audiencias. Si analizamos los resultados de las distribuciones marginales pluridimensionales, podemos observar que, en cuanto al género, los hombres otorgan más relevancia al pluralismo que las mujeres (8 % frente al 6,8 % en la tabla 6). En cuanto a los grupos de edad, las franjas situadas entre los 25 y los 44 años son las que conceden más importancia a esta cualidad, con niveles por encima de la 64

Periodistica_16.indd 64

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

Tabla 5.  De las siguientes características, ¿cuál es la más importante para que usted elija un medio de comunicación para informarse? ¿Y la segunda? Más importante

Segunda en importancia

Total

(N)

Que trate la información de manera imparcial y objetiva

43,5

14,1

57,6

2477

Que analice la información y haya explicaciones de expertos/as

13,1

15,4

28,5

2477

Que la información esté presentada de forma comprensible

19,9

21,6

41,5

2477

Que la información proporcionada contemple distintos puntos de vista

 7,4

17,5

24,9

2477

Que permita a los/las ciudadanos/as expresar sus puntos de vista

 4,3

10,5

14,8

2477

Que ofrezca información que sea entretenida

 7,9

11,6

19,5

2477

N. S.

 3,1

 6,3

 9,4

2477

N. C.

 0,8

3

 3,8

2477

Fuente:  CIS (Estudio 2981).

media (8,5 % y 9,7 % respectivamente) (tabla 6). Por el contrario, los más jóvenes (de 18 a 24 años) y las personas de edad más avanzada (65 años y más) atribuyen una trascendencia menor al pluralismo (6,8 % y 6,1 % respectivamente). El nivel de estudios es la única variable sociodemográfica en la que se puede establecer una relación directa y lineal entre esta y la valoración dada al pluralismo. Los datos (tabla 6) demuestran que a mayor formación, mayor importancia conferida a esta cualidad de la información periodística. En el caso de las personas sin estudios, solo un 3,8 % ve el pluralismo como la característica más destacada. En cambio, ese dato sube hasta el 11,2 % en el grupo de personas con estudios superiores. Por lo tanto, el nivel de estudios se configura como un factor condicionante de la percepción ciudadana del pluralismo periodístico. El análisis de las variables socioeconómicas pone de manifiesto que cuanto más elevado es el estatus socioeconómico de los ciudadanos más valoran el pluralismo, aunque no se puede afirmar la existencia de una relación directa y lineal (tabla 7). Esto se debe a la baja importancia concedida a esta cualidad por parte de las viejas clases medias, ya que sólo un 5,6 % de los integrantes de este grupo considera el pluralismo como la característica más importante de las noticias. No obstante, tanto la clase alta/media-alta como las nuevas clases medias PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 65

65

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

Tabla 6.  Pluralismo. Variables sociodemográficas Más importante

Segunda en importancia

(N)

Hombre

 8

17,9

1212

Mujer

 6,8

17,1

1265

De 18 a 24 años

 6,8

12,7

220

De 25 a 34 años

 8,5

23,0

470

De 35 a 44 años

 9,7

17,7

503

De 45 a 54 años

 5,2

17,8

445

De 55 a 64 años

 7,5

18,3

333

65 y más

 6,1

13,5

505

Sin estudios

 3,8

 9,0

156

Primaria

 4,5

12,1

448

Secundaria 1ª etapa

 7,8

14,1

618

Secundaria 2ª etapa

 7,1

20,1

324

F.P.

 7,3

19,2

449

Superiores

11,2

28,8

473

Fuente:  CIS (Estudio 2981).

se sitúan por encima de la media y, paralelamente, tanto los obreros cualificados como los no cualificados se sitúan por debajo de la misma. De hecho, la diferencia entre la clase alta/media-alta (10,6 %) y los obreros no cualificados (5,6 %) es de 5 puntos porcentuales. Estos datos revelan que el estatus socioeconómico incide en el valor atribuido al pluralismo. Por último, el análisis de la variable política asociada a la autoubicación ideológica revela que las personas que se sitúan en posiciones de izquierda (1-2) Tabla 7.  Pluralismo. Variables socioeconómicas Más importante

Segunda en importancia

(N)

Clase alta/media-alta

10,6

22,7

454

Nuevas clases medias

 7,9

18,8

581

Viejas clases medias

 5,6

16,4

323

Obreros cualificados

 6,9

13,6

793

Obreros no cualificados

 5,6

18,2

286

Fuente:  CIS (Estudio 2981).

66

Periodistica_16.indd 66

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

Tabla 8.  Pluralismo. Variables políticas Más importante

Segunda en importancia

(N)

Izquierda (1-2)

7,4

19,3

202

(3-4)

10,3

18,8

634

(5-6)

6,9

18,3

763

(7-8)

6,2

21,2

241

Derecha (9-10)

4,4

15,6

45

N.S.

2,9

12,7

276

N.C.

7,9

13,3

316

Fuente:  CIS (Estudio 2981).

o cercanas (3-4) otorgan una mayor importancia al pluralismo en la información periodística que aquellas que se colocan a la derecha (9-10) o próximas a la misma (7-8). Los valores más elevados corresponden a los primeros, 7,4 % y 10,3 % respectivamente, mientras que los más bajos corresponden a los segundos, 4,4 % y 6,2 % respectivamente (tabla 8). No obstante, hay que matizar que los individuos próximos a la derecha (7-8 en la escala ideológica) conceden un valor elevado al pluralismo como segunda característica en importancia (21,2 %), claramente por encima de la media de esa categoría. Esto revela que la ideología afecta al valor atribuido al pluralismo, aunque no se pueda establecer una relación directa y lineal entre ambas de forma estricta. Conclusiones La valoración global de los resultados obtenidos dibuja un diagnóstico bastante preocupante sobre el grado de independencia y pluralismo del periodismo político en España. En términos globales, se detecta un consenso generalizado, tanto en entrevistas como en encuestas, sobre la necesidad de mejorar ambos indicadores profesionales. Además, el cuadro general se complica al comprobarse que estas bajas percepciones detectadas se han convertido en una tendencia estable (o en vías de empeorar), y que algunos de sus principales protagonistas (bastantes periodistas y políticos en el poder) muestran escasa preocupación, o directamente un diagnóstico inverso al respecto. Del contraste entre las percepciones que periodistas, actores políticos y ciudadanos tienen sobre estas dos cuestiones es posible extraer varias conclusiones relevantes a tener en cuenta: PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 67

67

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

1.  Diferencias muy significativas entre los profesionales, sus fuentes y el público. En términos generales, los periodistas presentan un discurso altamente autojustificador, en donde insisten en mantener visiones clásicas y normativas, en lugar de afrontar de forma realista y autocrítica el cambio producido hacia una situación de debilidad actual ante presiones económicas y políticas. Por su parte, respecto a la postura más crítica y concienciada de los actores políticos, es necesario subrayar el alto grado de cinismo que encierra: en lugar de asumir su responsabilidad directa al respecto, en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de políticos en el poder, se insiste en el carácter decisivo de las presiones económicas en el contexto actual. Por su parte, la importante distancia detectada entre los resultados de las entrevistas y el contraste con las encuestas ciudadanas analizadas sobre la situación del sector debe interpretarse como un síntoma de autismo y claro distanciamiento entre la profesión periodística y la realidad social a la que se dirige. 2.  Importante dependencia del sistema político. A los fenómenos de control tradicionales (que se muestran bastante normalizados entre periodistas y políticos), se ha unido un factor coyuntural: la situación ha empeorado bastante con la crisis económica, la debilidad financiera de los medios y la dependencia de la publicidad institucional. Esta situación ha tenido como consecuencia la consolidación de un cierto «bipartidismo mediático» a nivel estatal, que tiene su trasposición más plural en Catalunya pero reproduciendo la misma lógica de alineamiento político. 3.  Relación directa entre los niveles de independencia profesional y pluralismo del sistema mediático. Por último, cabe subrayar que entre los representantes de los tres grupos se detecta también argumentos que vinculan con claridad ambas cuestiones, en el sentido en que solo en un contexto mediático con un nivel adecuado de autonomía profesional es posible alcanzar el grado de pluralismo interno y externo que necesita el sistema democrático. En resumen, la recuperación de un grado aceptable de autonomía profesional y un nivel de pluralismo acorde con un sistema democrático consolidado como el español deben plantearse como requisitos imprescindibles en el debate actual sobre la regeneración del periodismo en España. Sin duda, debe considerarse un objetivo básico a la hora de redefinir sus funciones sociales y mejorar su grado de influencia como actores centrales en la nueva esfera pública digital en construcción. Bibliografía Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Informe anual de la profesión periodística 2011. Madrid: APM, 2011. 68

Periodistica_16.indd 68

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


La independencia y el pluralismo del periodismo político en España

Barnett, Steven. Journalism, democracy and the public interest: Rethinking media pluralism for the digital age. Reuters Institute for the Study of Journalism, 2009. Casero-Ripollés, Andreu. «El control político de la información periodística». Revista Latina de Comunicación Social, 64 (2009), p. 354-366. — «El periodismo político en España: algunas características definitorias». En: Casero-Ripollés, Andreu (ed.). Periodismo político en España: concepciones, tensiones y elecciones. Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social, 2012, p. 21-48. Casero-Ripollés, Andreu; Izquierdo-Castillo, Jéssica; Doménech-Fabregat, Hugo. «From watchdog to watched dog: oversight and pressures between journalists and politicians in the context of mediatization». Trípodos, 34 (2014), p. 23-40. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Barómetro de marzo. Estudio n.º 2981. Madrid: CIS, 2013. Dalen, Arjen van. «The people behind the political headlines: a comparison of political journal­ ists in Denmark, Germany, the United Kingdom and Spain». International Communication Gazette, 74, 5 (2012), p. 464-483. Hallin, Daniel C.; Mancini, Paolo. Comparing media systems: Three models of media and pol­ itics. Nueva York: Cambridge University Press, 2004. Hanitzsch, Thomas; Mellado, Claudio. «What shapes the news around the world? How journalists in eighteen countries perceive influences on their work». The International Journal of Press/Politics, 16, 3 (2011), p. 404-426. Humanes, María Luisa; Martínez-Nicolás, Manuel; Saperas, Enric. «Periodismo político en España. Prácticas, roles y actitudes». Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19, 2 (2013), p. 715-731. Humanes, María Luisa; Montero Sánchez, María Dolores; Molina de Dios, Ramón; LópezBerini, Alfredo. «Pluralismo y paralelismo político en la información televisiva en España». Revista Latina de Comunicación Social, 68 (2013), p. 566-581. Llorens Maluquer, Carles. Concentración de empresas de comunicación y el pluralismo: la acción de la Unión Europea. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. Pérez Herrero, Pilar. «El sistema mediático-político en España». En: López García, Guillermo (ed.). Política binaria y spam electoral. Elecciones generales 2008: nuevas herramientas, viejas actitudes. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011.

Notas (1) Este trabajo forma parte del proyecto de investigación (CSO2010-16313), dirigido por Andreu Casero-Ripollés (Universitat Jaume I) y financiado por el Plan Nacional I+D+i 20082011 del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 69

69

23/03/17 08:27


Pablo López-Rabadán i Andreu Casero-Ripollés

Datos de los autores Pablo López-Rabadán es profesor ayudante doctor del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI). Sus líneas de investigación se centran en el estudio del periodismo político, la comunicación política y la transformación del periodismo especializado en el contexto digital. Andreu Casero-Ripollés es profesor titular del Departament de Ciències de la Comunicació y vicedecano-director del grado en periodismo de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI). Sus líneas de investigación se centran en la comunicación política y la transformación del periodismo en el entorno digital.

70

Periodistica_16.indd 70

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 16 (2014-2015), p. 71-89 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.38 ISSN (ed. impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 28/02/14 / Data acceptació: 17/12/14

La cobertura de la política durante la Transición en los diarios El País y Abc María Luisa Humanes y Manuel Martínez Nicolás

Resumen Durante la Transición los periodistas españoles tuvieron la oportunidad de iniciar un proceso de profesionalización que les condujo hacia mayores niveles de autonomía frente al poder político. Al lado tenían a una clase política que también necesitaba legitimarse en el nuevo sistema democrático, y para ello requería la colaboración de los medios de comunicación. El objetivo principal de este artículo es analizar cómo se reflejó en los diarios El País y Abc la vida política durante la Transición. Para ello se han considerado tres variables: a) los tipos de acontecimientos que desencadenan la información política, b) los escenarios de la acción política y c) los tipos de actores protagonistas de las noticias. En total se han analizado 975 unidades de análisis, publicadas en ambos periódicos entre los años 1980 y 1985. Palabras clave: España, periodismo político, Transición, mediatización, análisis de contenido.

The coverage of politics during the Spanish Transition in the newspapers El País and Abc Abstract During the Transition, Spanish journalists had the opportunity to start up a process of professionalization that led them to higher levels of independence from political power. At the same time, the country’s political class also needed to legitimize itself in the new democratic system and to do so it required the cooperation of the media. The main objective of this paper is to analyze how El País and Abc reflected political life during the Transition. To this end, three variables have been considered: a) the types of PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 71

71

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

events that gave rise to political news, b) the political action scenarios, and c) the type of actors who were the protagonists of the news. A total of 975 analysis units published in both newspapers between 1980 and 1985 have been studied. Keywords: Spain, political journalism, Spanish Transition, mediatization, content analysis.

Introducción Al finalizar la dictadura franquista en 1975 tanto el sistema político como el mediático tuvieron que poner en marcha su transición a la democracia. A partir de ese momento políticos y periodistas fueron de la mano a la hora de construir los cimientos de sus funciones y relaciones futuras como actores de una nueva esfera pública. El periodismo español vivió desde finales de la década de los años 70 hasta mediados de los años 80 una serie de cambios transcendentales después de décadas de control férreo del régimen franquista (Barrera, 1997). Se derogó la Ley de Prensa de 1966 dando paso a la plena libertad de expresión reconocida constitucionalmente; desaparecieron gran parte de los diarios que se publicaban a la muerte de Franco, incluida la cadena de prensa del Movimiento en 1984; se consolidaron nuevos grupos empresariales; se liberalizó la profesión y se redefinieron las asociaciones de la Prensa y otras organizaciones profesionales. Las redacciones de los medios de comunicación vieron llegar a una nueva generación de jóvenes periodistas, que sustituyeron a los redactores que habían accedido a la profesión en la postguerra. Este relevo tuvo sus causas tanto en motivos de edad como en razones de tipo político, que impedían en muchos casos a los antiguos periodistas adaptarse a las nuevas condiciones (Humanes, 1998). Después de años de subordinación, los periodistas españoles tuvieron la oportunidad de iniciar un proceso de profesionalización que les condujera hacia mayores niveles de autonomía frente al poder político. En frente tenían a una clase política que también necesitaba legitimarse en el nuevo sistema democrático, y para ello requería la colaboración de los medios de comunicación. Durante la Transición los medios y la nueva clase política entraron en una fase de cooperación, consecuencia de la evolución paralela que siguieron ambos grupos después de la Dictadura para mejorar su prestigio social (Casero, 2012: 32). La prensa debía restablecer la imagen de mediocridad en la que estaba sumida en el Franquismo y los políticos debían legitimarse en el sistema democrático (Morán, 1991). Como han señalado Montero, Gunther y Wert (2000: 14-17) la mayoría de los medios sirvieron como correa de transmisión de las decisiones políticas 72

Periodistica_16.indd 72

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

de los gobiernos presididos por Adolfo Suárez y como altavoz del discurso de los partidos políticos y los sindicatos frente a la opinión pública. Pero quizás la función más importante fue la de agentes de socialización política y promotores de los valores democráticos. La debilidad de las élites políticas convirtió a los periodistas en una pieza clave en la recién nacida democracia y comenzaron a adquirir un gran prestigio. Como señalan Barrera y Zugasti: «De manera sistemática introdujo en sus páginas nuevos valores, a los que los españoles estaban poco acostumbrados, aquellos asociados habitualmente con un régimen democrático: libertades civiles, amnistía, autonomía para las regiones, elecciones, convivencia, consenso, reconciliación y concordia» (Barrera y Zugasti, 2001: 109-138). Así mismo los medios fueron el escenario en el cual se presentaron los nuevos actores políticos (Barrera y Zugasti, 2001: 296). Trabajos sobre el tratamiento periodístico de personajes o asuntos concretos durante el periodo de 1975 a 1978 ponen de manifiesto que la prensa fue un aliado tanto de la Monarquía como de la clase política en el tránsito hacia la democracia. Así, legitimaron la figura del rey desvinculándola del Franquismo (Zugasti, 2005), dieron visibilidad a nuevos actores políticos (Zugasti, 2008). Para algunos autores este papel de la prensa española es uno de los rasgos distintivos de nuestra transición respecto a procesos similares en Europa y Latinoamérica (Montero, Rodríguez-Virgili y García Ortega, 2008; Voltmer, 2006). La percepción del importante papel de los medios en el proceso de democratización se confirma si tomamos en cuenta los datos del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas titulado Transición y democracia (1996). En este informe los españoles encuestados sitúan a la prensa en el quinto lugar entre los grupos que intervinieron de manera significativa en la transición a la democracia. Sin duda, en la memoria colectiva ha quedado fijado el importante papel que cumplieron los medios durante el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. De hecho se conoce lo sucedido como «noche de los transistores». En resumen, «los medios se apropiaron en esta época de funciones propias de otras instituciones del sistema democrático, sustitución que tiene su origen en la propia debilidad de estas instituciones y que determinan la naturaleza de las relaciones de los periodistas y los políticos en la actualidad. Se asistió a la consolidación de los periodistas como actores políticos, ejerciendo este papel a través de varios mecanismos: la representación directa de la opinión pública, la capacidad de legitimar determinados aspectos de la vida social, la fijación de normas de conducta y el ‘otorgamiento de notoriedad’» (Ortega, 1994: 43-44). Después de 1982, los periodistas mantuvieron y aumentaron su prestigio, pero ahora distanciándose del poder político. Gracias a este rol activo y crítico la profesión periodística llegó a ocupar el primer lugar en la comparación con PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 73

73

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

otros grupos e instituciones coincidiendo con el momento en el que precisamente se publican los escándalos político-económicos que más interés han despertado, y que salieron a la luz a través de los medios de comunicación. Ortega (2003, 2011) propone el concepto de «antagonistas complementarios» como modo de relación básica entre políticos y periodistas en estos años. A partir de la segunda mitad de los años 80, los periodistas se distanciaron del poder para constituirse en lo que ellos mismos han venido a denominar contrapoder (Ortega y Humanes, 2000). No obstante los efectos positivos que tuvo el comportamiento de los medios y de sus profesionales en la consolidación del sistema democrático, el camino no estuvo libre de problemas. Las dos dificultades más importantes provenían, por un lado, de las tensiones con los gobiernos de UCD y PSOE, y por otro, de los ajustes en las propias empresas periodísticas. El desmantelamiento del sistema franquista de control de la prensa y la aprobación de la Constitución no acabaron con las presiones políticas ni colmaron la necesidad de libertad de los profesionales (Fernández Alonso y Santana Cruz, 2000). Por ejemplo, hasta 1982 no se suspendió el Registro Oficial de Periodistas —uno de los mecanismos de control de la Dictadura—, pero más graves eran las multas y los secuestros de publicaciones, así como los ataques a diarios por sus líneas editoriales. Una vez consolidado el sistema democrático con las elecciones de 1982 y la alternancia en el poder, las relaciones entre los periodistas y el ejecutivo del partido socialista pasaron de la complicidad al cuestionamiento y la crítica (Fernández Alonso y Santana Cruz, 2000: 180). El deterioro de las relaciones vino provocado por los intentos de dificultar el acceso a la información: los políticos que habían actuado gustosamente como fuentes, ahora derivaban a los periodistas a sus gabinetes de prensa. Hasta el diario El País inició un progresivo alejamiento del PSOE, que concluyó con la publicación de información sobre los GAL en 1985. Respecto a las empresas periodísticas, en 1975 existían dos bloques de publicaciones: los viejos y los nuevos diarios. Al primer grupo pertenecían los conservadores Abc, Ya, La Vanguardia y El Correo Español - El Pueblo Vasco, entre otros, que se caracterizaban por querer la reforma del régimen frente a la ruptura y el olvido del pasado. Frente a ellos se situaban los nuevos periódicos nacidos al mismo tiempo que la Transición: El País y Diario 16, de centro-izquierda, y los nacionalistas Egin, Deia y Avui (Montero, Rodríguez-Virgili y García Ortega, 2008: 295). Consecuencia de esta división fueron los posicionamientos dispares ya durante la primera fase de la Transición. El País se alineó junto al PSOE; en la discusión entre los partidarios de Adolfo Suárez y de J. M. de Areilza apoyó al 74

Periodistica_16.indd 74

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

primero, y pidió la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política. Por su parte, Abc se mostró contrario a la legalización del partido comunista y apoyó tanto a Alianza Popular (AP) como a UCD. Las diferentes posturas no solo se dieron entre distintas publicaciones, si no que dentro de cada uno de los medios se produjeron crisis entre facciones por el control de la línea editorial. Carlos Barrera (1997) narra cómo se desarrollaron estas disputas en los dos diarios. En Abc existía un sector más conservador, al frente del cual estaban los consejeros Torcuato Luca de Tena y José María Ruiz Gallardón y el periodista Pedro de Lorenzo, próximos a AP. Como representante del centrismo de UDC estaba el consejero Nemesio Fernández Cuesta. En la redacción, la división se traduce en las decisiones editoriales sobre la cobertura que debe darse a algunos acontecimientos como el cuarto aniversario de la muerte de Franco. En El País también se dieron tensiones entre conservadores (Julián Marías, Fernando Chueca, Jaime García de Vinuesa y Manuel Fraga) y progresistas (Juan Luis Cebrián, Jesús de Polanco), que acabaron con la aprobación del Estatuto de la Redacción de 1980 y la venta de acciones de los conservadores en los siguientes años. «En todo este contexto político, periodístico y económico, acabaron triunfando y prevaleciendo, por lo general, las nuevas concepciones empresariales y de prensa impuestas por las nuevas iniciativas» (Barrera, 1997), de publicaciones como El País, Diario 16 o El Periódico de Catalunya. Objetivos y preguntas de investigación El objetivo principal de este artículo es analizar cómo se reflejó en los diarios El País y Abc la vida política durante los años finales de la Transición (1980) y el primer gobierno del periodo democrático consolidado (1985). Se han tomado en cuenta a) los tipos de acontecimientos que desencadenan la información política, b) los tipos de actores protagonistas de las noticias y c) los escenarios de la acción política. A partir de estos tres objetivos se han planteado las siguientes preguntas de investigación: PI1: ¿Qué tipo de desencadenantes predominan en los dos diarios en los años considerados? PI2: Si existen diferencias en los tipos de desencadenantes en los dos diarios y en los dos períodos, ¿cuál de las dos variables (año o publicación) explica mejor las diferencias? PI3: ¿Qué actores políticos adquieren mayor visibilidad mediática? ¿Existen variaciones en función del diario y/o del año? PI4: ¿Qué escenarios de la actividad política adquieren mayor visibilidad mediática? ¿Existen variaciones en función del diario y/o del año? PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 75

75

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

Para responder a las preguntas de investigación PI1, PI3 y PI4 se han realizado análisis estadísticos bivariados a través de tablas de contingencia (prueba X2 y análisis de residuos). La PI2 se ha abordado a través de regresiones lineales. Diseño de la investigación La investigación se ha realizado a través de la técnica de análisis de contenido, aplicada a la información política en los diarios Abc y El País en 1980 y 1985. Los datos que aquí se presentan forman parte de un trabajo de análisis de contenido más amplio, que abarca el periodo de 1980 a 2010.1 El diseño muestral general se ha desarrollado en tres fases. Primero se seleccionaron los diarios de los cuales se extrajo posteriormente la muestra. Se eligieron Abc y El País porque son los dos únicos periódicos que se han editado durante los 30 años analizados. Además representan dos líneas editoriales claramente diferenciadas. Abc, que comienza a editarse en 1905, es un diario conservador y monárquico; El País nace en 1976 con una tendencia ideológica que se sitúa en el centroizquierda, progresista y socialdemócrata. En la segunda fase se seleccionaron dos años por cada década en periodos de cinco años (1980-1985-1990-19952000-2005-2010). En la tercera y última fase se han extraído aleatoriamente dos semanas naturales de cada año, cada una correspondiente a un semestre. Para el presente trabajo se han considerado los datos referentes al lustro 1980-1985. En estos años se producen transformaciones tanto políticas como mediáticas, que los hacen especialmente relevantes para la historia reciente del periodismo español. Como ha señalado Félix Ortega, se inician los dos cambios más importantes de la esfera pública: «la incorporación del periodista como actor político y la necesidad de que el político se adapte a la lógica de los medios» (Ortega, 2003). El año 1980 forma parte de la etapa final de la Transición, que algunos autores sitúan entre 1979, con las primeras elecciones generales constitucionales, y 1982 con la victoria del PSOE (Soto, 1998: 85). En cuanto a la prensa, Gómez Mompart afirma que entre 1975 y 1982 la prensa se convirtió en el «parlamento de papel» asumiendo la labor de pedagogía democrática a la vez que hacía su propia transición (Gómez Mompart, 1999: 209). El año 1980 además es importante porque ya las relaciones de los medios con el gobierno habían comenzado a modificarse con la regularización de la vida política tras las primeras elecciones de 1979 (Barrera y Zugasti, 2006: 33-34). El segundo año analizado —1985— forma parte de una etapa de consolidación de la democracia concluida la Transición. Desde 1982 el sistema político se estabiliza con dos partidos mayoritarios (Gunther, Montero y Wert, 2000) y 76

Periodistica_16.indd 76

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

el sistema democrático está completamente legitimado tras el fracaso del golpe de Estado. El sistema mediático en 1985 se había modificado respecto a la década anterior. Según Bustamante y Zallo (1988), entre 1975 y 1986 el porcentaje de publicaciones de diarios controlados por los once mayores grupos editores había aumentado desde el 56,44 % hasta el 70,59 %. Esta concentración se debe a la constitución de grandes empresas que han comprado publicaciones ya existentes, en un proceso en gran medida favorecido por el Estado a través de la subasta de los medios de su propiedad (la antigua prensa del Movimiento). En cuanto a la distribución geográfica, existe un claro dominio de Madrid y Barcelona. Esta etapa llega hasta 1989 (Gómez Mompart, 1999: 209). En un primer momento, como unidad de análisis se consideró cada texto (noticia, reportaje, breve, entrevista, artículo de opinión y fotografía informativa) publicado en la sección de Nacional/España/Política de cada diario, y resultaron en total 975 unidades. De acuerdo a los objetivos del trabajo quedaron excluidos de la codificación tanto los textos de opinión (incluidas las viñetas) como las fotografías informativas. Se han excluido también las informaciones referentes a procesos electorales, puesto que los objetivos del trabajo se centran en la información política en periodos de actividad política rutinaria. Para Walgrave y Van Aelst (2006) los actores políticos y los periodistas siguen distinta lógica en periodo electoral y en periodo de política ordinaria: a) cambia el comportamiento de los actores políticos, que intentan llamar más la atención de los medios, b) los medios tienen más problemas para establecer su propia agenda de temas y c) los medios en periodo electoral se rigen por unas reglas que promueven la equidad y el juego limpio. Finalmente se han analizado 836 textos de los dos diarios. En la tabla 1 se encuentran los datos de identificación básicos de la muestra. La ficha de análisis de contenido consta de en total 37 variables, clasificadas en cinco apartados: datos de identificación básicos, indicadores relacionados con el tema, indicadores relacionados con los actores del relato, indicadores relacionados con los escenarios de la acción política e indicadores relacionados con el estilo periodístico. Para atender a los objetivos de esta investigación se han operacionalizado tres de estas variables como sigue: 1. Desencadenante de la información. Partimos de la distinción realizada por Strömbäck y Nord (2006) entre a) los procesos de news making y construcción de la agenda y b) los procesos de determinación del contenido y del tratamiento de las noticias (framing), para abordar cuál de los dos grupos —políticos o periodistas— tiene mayor capacidad para desencadenar (o promover) los ítems informativos en el proceso de negociación de la noticiabilidad, señalado por Cook (1998). El desencadenante y el contenido de la información no siempre son lo PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 77

77

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

Tabla 1.  Datos de identificación de la muestra (porcentajes) Diario

Porcentajes

Abc

45,1

El País

54,9

Año 1980

44,6

1985

55,4

Aparición en la portada

21,8

Género Noticia

55,7

Reportaje

18,9

Breve

11,0

Entrevista

 0,7

Análisis-artículo de opinión

 8,1

Fotografía informativa

 5,6

Total

975

Fuente:  Elaboración propia.

mismo, sino que, como señala Kepplinger, los trigger-factors (desencadenantes) son los estímulos que dan lugar a una noticia, mientras que el contenido es el tema sobre el que se informa (2002: 975). Este autor divide los factores desencadenantes en tres tipos: events (acontecimientos concretos como la aprobación de una ley, por ejemplo), statements (declaraciones de los actores sobre acontecimientos, pero con la intención de interpretarlos desde su punto de vista como fuente) e issues (temas a largo plazo). En su estudio sobre la mediatización de las actividades del parlamento alemán, Kepplinger (2002) concluyó que aunque la mayoría de las noticias estaban originadas por events, las declaraciones habían tenido un gran incremento a lo largo del periodo considerado (1951-1995), lo que se interpreta como una consecuencia del proceso de mediatización. Otros autores (Livingstone y Bennett, 2003; Walgrave y Van Aelst, 2006) corroboran el argumento de que las noticias políticas originadas por acontecimientos relacionados con las políticas públicas se han visto relegadas por aquellos eventos diseñados y programados por los políticos.

Para este artículo hemos codificado cinco categorías excluyentes de desencadenantes: 78

Periodistica_16.indd 78

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

1 = Acontecimientos (discusiones en el pleno del congreso, discusiones sobre el presupuesto, tratados internacionales, presentación de un decreto). Se corresponde con los event-driven news (Livinstone y Bennet, 2003) o los events (Kepplinger, 2002). 2 = Noticia desencadenada por un actor político (declaración, rueda de prensa). Diseñadas y programas por los políticos en un escenario institucional, en el sentido de Boorstin (1977). 3 = Decisión interna al medio. Cuando el diario promueve que un tema se convierta en noticia. 4 = Reacción del actor político a lo publicado por un medio. 5 = Reacción del actor político a lo publicado/dicho por otro actor político. 6 = No identificable. 2. El segundo objetivo de este trabajo se refiere a los actores que protagonizan la información política. Se han considerado dos tipos de actores, individuales y colectivos, y se han codificado hasta dos actores por cada uno de los tipos en cada noticia. En total se localizaron 28 actores individuales y 22 actores colectivos. 3. La tercera variable se refiere al escenario en el que desarrollan su acción los protagonistas de la información. En este caso se han codificado hasta dos escenarios con las siguientes categorías: 0 = No pertinente (cuando el desencadenante de la información corresponda al medio de comunicación). 1 = Actividad institucional ordinaria (por ejemplo, el pleno del Congreso). 2 = Actividad institucional no ordinaria. 3 = Rueda de prensa. 4 = Nota de prensa. 5 = Declaraciones (excluidas las ruedas de prensa). 4 = Manifestaciones/acciones de protesta (encierros, etc.). 6 = Presentación de denuncias. 7 = No identificable.

Resultados A continuación presentaremos los resultados del trabajo en tres apartados correspondientes con los tres objetivos. Tipos de acontecimientos que desencadenan la información política En primer lugar hay que destacar que los dos tipos de desencadenantes que concitan la mayoría de las noticias son los acontecimientos externos y las actiPERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 79

79

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

vidades promovidas por los actores políticos (PI1). En la muestra total (tabla 2) ambos tipos de acontecimientos suman casi el 80 % de la información política. Los otros tres desencadenantes muestran porcentajes de aparición muy alejados. Especialmente en el caso de las noticias publicadas por iniciativa del propio diario, la escasa presencia está en relación con el argumento de la dependencia de los medios respecto al sistema político para establecer la agenda temática. En los dos diarios esta tendencia global es común. Sin embargo, cuando consideramos cada ítem (desencadenante) por separado, los dos diarios se comportan de manera distinta. El análisis de residuos tipificados corregidos2 (tabla 2) muestra que mientras El País apuesta por basar la información política en acontecimientos externos, Abc prioriza dar visibilidad a las actividades promovidas por los actores políticos, tanto las organizadas primariamente como las que son reacción ante lo dicho por otro actor político. Ninguno de los dos diarios asume la iniciativa a la hora de introducir temas propios.

Tabla 2.  Tipos de desencadenantes en Abc y El País (porcentajes y residuos tipificados corregidos) Desencadenantes

Periódico Abc

Acontecimiento

El País

29,7 % 48,1 % 39,2 % −5,5

Desencadenado por un actor político

5,5

43,8 % 36,3 % 40,0 % 2,2

−2,2

10,9 %

9,3 %

0,8

−0,8

0,7 %

0,7 %

0,1

0,0

Reacción del actor político a lo publicado/dicho por otro actor político

5,4 %

2,5 %

2,2

−2,2

No identificables

9,4 %

3,0 %

3,9

−3,9

404

432

Decisión interna del medio Reacción del actor político a lo publicado por un medio

Totales

Total

10,0 % 0,7 % 3,9 % 6,1 % 836

X = 40,027 gl= 5 p≤ ,000 Fuente:  Elaboración propia. 2

80

Periodistica_16.indd 80

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

Hemos comprobado que el año de publicación marcaba también diferencias. En 1980 estas diferencias entre los dos diarios no son estadísticamente significativas (X2 = 8,261 gl = 5 p ≤ 0,142). Tanto en Abc como en El País los dos desencadenantes que suman casi el 90 % de las noticias son los acontecimientos externos (41,7 %) y las actividades promovidas por un actor político (42,7 %). En 1985 las diferencias entre los dos diarios se hacen presentes (X2 = 53,724 gl = 5 p ≤ 0,000). El País se caracteriza por basar su información política en acontecimientos externos (50,8 %, residuos +6,7), mientras que Abc prima la información basada en las actividades promovidas por los actores políticos en sus dos dimensiones: acontecimientos desencadenados por un actor (45,4 %, residuos +3) y reacciones de los actores políticos ante lo dicho por otro actor (7,2 %, residuos +1,7). Para calibrar el peso de las variables ‘periódicoʼ y ‘añoʼ sobre la variable ‘desencadenanteʼ se han realizado análisis de regresión lineal múltiple (PI2). En primer lugar, se ha procedido a recodificar la variable ‘desencadenanteʼ, convirtiendo cada categoría en una variable dicotómica (0-1, ausencia-presencia del desencadenante). Los modelos resultantes muestran que la presencia de acontecimientos externos y desencadenados por un actor político se explican fundamentalmente por el diario (El País en el primer caso y Abc en el segundo), mientras que el año no marca diferencias entre los dos medios: el año 1980 implica más presencia de los dos primeros desencadenantes (tabla 3). Cabe Tabla 3.  Modelos de regresión lineal de los desencadenantes de la información política Desencadenantes

Coef. β

Sig.

−0,131 (El País)

0,000

−0,093 (1980)

0,003

0,107 (Abc)

0,001

−0,077 (1980)

0,016

Decisión del medio

0,092 (1985)

0,004

Reacción del actor político a lo publicado/dicho por otro actor político

0,081 (Abc)

0,011

Acontecimiento externo

Desencadenado por un actor político

Fuente:  Elaboración propia.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 81

81

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

destacar la importancia mayor del año (1985) sobre el periódico para explicar el aumento de las noticias promovidas por el propio medio, lo que significa una tendencia estructural del modo de producción de la información con independencia de la línea editorial. Actores protagonistas de la acción política Una de las aportaciones de la prensa durante la Transición fue dar visibilidad a la nueva clase política, incluido el rey Juan Carlos (Montero, RodríguezVirgili y García Ortega, 2008: 296). Como hemos indicado en el apartado de diseño de la investigación, los actores fueron clasificados en primer lugar en individuales y colectivos y en cada unidad de análisis se anotaban hasta dos protagonistas. En los dos medios los porcentajes son similares en el año 1980: Abc con un 53,4 % y El País con un 56,0 % priman los actores individuales frente a los colectivos (46,6 % y 44,0 %, respectivamente). En 1985, sin embargo, aparecen diferencias estadísticamente significativas (X2 = 5,778 gl = 1 p ≤ 0,016) entre las dos publicaciones: Abc se decanta más por los actores individuales (65 %) que El país (53,7 %), mientras que El País lo hace por los colectivos (46,3 % frente al 35 %). Respecto a los actores individuales, existen diferencias estadísticamente significativas tanto en los dos periodos temporales considerados (X2 [Ind1] = 54,335 gl = 28 p ≤ 0,002; X2 [Ind2] = 48,270 gl = 27 p ≤ 0,007) como entre los dos diarios (X2 [Ind1] =: 68,180 gl = 28 p ≤ 0,000; X2 [Ind2] = 49,704 gl = 27 p ≤ 0,005). Como muestra la tabla 4, lo primero que destaca de los resultados es la primacía de los «políticos» (más del 60 % de presencia) frente a otros actores que también intervienen en la actividad política, si bien es cierto que en 1985 algunos actores como los empresarios y los expertos aumentan su presencia y aparecen los ciudadanos. Un segundo rasgo se refiere a la presencia mayoritaria de los actores políticos que ocupan las labores de gobierno. En los dos años y en los dos diarios el presidente del gobierno y sus ministros son los actores con más referencias, hecho que demuestra el argumento de la ventaja que tienen quienes detentan el poder para obtener mayor visibilidad mediática (incumbency bonus) (Tiffen, 2008:118). Propia del paralelismo político de nuestro modelo periodístico es la tendencia observada —en mayor o menor grado— en los dos diarios a «favorecer» con mayor visibilidad a los políticos afines. Así, El País aumenta en 1985 la presencia de Felipe González y de sus ministros respecto a la que había otorgado cinco años antes a Adolfo Suárez y su gabinete. Lo contrario sucede en Abc, que en 1980 privilegia al gobierno de UCD mientras que los representantes del gobierno del PSOE reciben menos referencias. 82

Periodistica_16.indd 82

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

Tabla 4.  Presencia de actores individuales (frecuencias y porcentajes) 1980 Rey Juan Carlos Presidente del Gobierno (A. Suárez) Ministro del Gobierno (UCD) Líder de la oposición (F. González) Presidente de CC. AA.

1985 El País

ABC

5,7 %

2,4 %

7,3 %

4,7 %

7 9

Rey Juan Carlos

6

Presidente del Gobierno (F. González)

19 24 Ministro del Gobierno 15,4 % 18,9 % (PSOE) 3

6

Líder de la oposición (M. Fraga)

10

Presidente de CC. AA.

2,4 %

4,7 %

1,6 %

7,9 %

2

Dirigente del partido político 10 en el Gobierno (UDC) 8,1 % Dirigente principal partido oposición (PSOE)

3

18

14,6 %

21 Dirigente del partido 16,5 % político en el Gobierno (PSOE) 6

4,7 %

Dirigente del principal partido político en la oposición (AP)

Dirigente del partido político 27 14 Dirigente del partido en el en el Gobierno de CC. AA. 22,0 % 11,0 % Gobierno de CC. AA. Dirigente de partido político 20 en la oposición 11,1 %

6,3 %

4,9 %

8,7 %

3,3 %

6,3 %

7,3 %

0,8 %

7,3 %

3,1 %

12,2 %

0,0 %

Dirigente sindical

Actor internacional Empresarios/banqueros Expertos/representantes de la cultura/intelectuales Otros

Fuente:  Elaboración propia.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 83

6 4 9 9

15

13

Dirigente de partido político en la oposición

11

Miembro del poder judicial

8

Actor internacional

1

Empresarios/banqueros

4

Expertos/representantes de la cultura/intelectuales

0

Ciudadano Ex cargo político

El País

ABC

5,3 %

5,7 %

10,0 %

3,5 %

8

15 24

8 5

19

16,0 % 13,5 % 4

4

2,7 %

2,8 %

7,3 %

9,2 %

4,7 %

7,8 %

11 7 7

4,7 % 14

13 11 22

15,6 % 14

9,3 %

9,9 %

17

9

19

22

11,3 %

6,4 %

2,7 %

5,7 %

15,3 %

5,0 %

9,3 %

12,1 %

3,3 %

3,5 %

7,3 %

1,4 %

4

23 14 5

11

Dirigente de partido político 3 en la oposición de CC. AA. 2,0 %

8 7

17 5 2 7

5,0 %

83

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

Por último, el rey es protagonista de más informaciones en 1985 que en 1980, siendo lo más significativo la escasa presencia en la muestra de 1980 de Abc. La presencia de actores colectivos también presenta diferencias estadísticamente significativas en función del año y del diario, pero solo en el caso del primer actor (X2 [Col1] = 49,598 gl = 23 p ≤ 0,001; X2 [Col2] = 32,044 gl = 24 p ≤ 0,126; X2 = [Col1] = 40,239 gl = 23 p ≤ 0,014; X2 [Col2] = 33,053 gl = 24 p ≤ 0,103). Se repite la misma presencia mayoritaria de los actores relacionados con el ejercicio del gobierno. Junto a esta característica, el análisis refleja la primacía del bipartidismo y el paralelismo político. Tabla 5.  Presencia de actores colectivos (frecuencias y porcentajes) 1980 Partido en el Gobierno (UCD) Principal partido de la oposición (PSOE) Partido en el Gobierno de CC. AA. Otros partidos en la oposición de CC. AA. Poder judicial Actor internacional Partidos políticos Otros

1985 El País

Abc

15

13

10,9 %

8,6 %

8

5

5,8 %

3,3 %

3

12

2,2 %

7,9 %

1

9

0,7 %

5,9 %

5

9

3,6 %

5,9 %

8

2

5,8 %

1,3 %

13

24

9,5 %

15,8 %

13

10

9,5 %

6,6 %

Partido en el Gobierno (PSOE) Principal partido de la oposición (AP) Partido en el gobierno de CC. AA. Otros partidos en la oposición de CC. AA. Poder judicial Grupo terrorista

El País

Abc

34

18

13,9 % 16,2 % 16

9

6,6 %

8,1 %

22

12

9,0 %

10,8 %

8

4

3,3 %

3,6 %

12

10

4,9 %

9,0 %

34

16

13,9 % 14,4 % Actor internacional Cuerpos de seguridad del Estado Partidos políticos Otros

30

3

12,3 %

2,7 %

27

8

11,1 %

7,2 %

9

10

3,7 %

9,0 %

17

3

7,0 %

2,7 %

Fuente:  Elaboración propia.

84

Periodistica_16.indd 84

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

Aparecen también, especialmente en 1985, actores colectivos que no tienen presencia como actores individuales (grupos terroristas y cuerpos de seguridad del Estado). Escenarios de la acción política Tan importante como los protagonistas de la información política lo son los escenarios en los que estos actores desarrollan su actividad. En la muestra global observamos que el escenario principal que reflejan las noticias políticas es el de la actividad institucional ordinaria (congreso, senado), seguido de lejos de las declaraciones (tabla 6). La PI4 plantea las posibles diferencias en la visibilidad de los escenarios en función del periódico y/o del año. La prueba X2 indica que las diferencias son Tabla 6.  Escenarios de la acción política (frecuencias y porcentajes) 1980

1985 El País

ABC

135

134

Actividad institucional

Actividad institucional

47,4 % 55,8 % Actividad institucional no ordinaria

18

13

6,3 %

5,4 %

11

13

3,9 %

5,4 %

8

20

2,8 %

8,3 %

31

38

Rueda de prensa Nota de prensa Declaraciones

Presentación de denuncias

Actividad institucional no ordinaria Rueda de prensa Nota de prensa Declaraciones

Manifestaciones/ acciones de protesta 2,5 % (encierros, etc.) 3

4,6 %

1,3 %

58

13

20,4 %

5,4 %

No identificable

Total

228

76

573

46

10

87

11,2 %

4,7 %

7,6 %

14

10

48

3,4 %

4,7 %

4,2 %

11

13

52

2,7 %

6,1 %

4,5 %

59

81

209

14,3 %

6

13

ABC

55,3 % 35,7 % 49,8 %

10,9 % 15,8 % Manifestaciones/acciones 11 de protesta (encierros, 3,9 % etc.)

El País

Presentación de denuncias No identificable

38 % 18,2 %

6

4

27

1,5 %

1,9 %

2,3 %

6

2

24

1,5 %

0,9 %

2,1 %

42

17

130

10,2 %

8%

11,3 %

Fuente:  Elaboración propia.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 85

85

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

estadísticamente significativas para las asociaciones con las dos variables (X2 [Esc1/per] = 26,874 gl = 7 p ≤ 0,000; X2 [Esc2/per = 63,981 gl = 7 p ≤ 0,000; X2 [Esc1/año] = 15,445 gl = 7 p ≤ 0,031; X2 [Esc2/año] = 28,928 gl = 7 p ≤ 0,007). En 1980 el diario El País da más relevancia a las actividades institucionales no ordinarias, las manifestaciones y denuncias que Abc, que apuesta por los escenarios institucionales, las declaraciones, ruedas y notas de prensa. Cinco años después, la situación ha variado para algunos de los escenarios. En 1985 Abc reduce del 55,8 % al 35,7 % las noticias con escenarios institucionales e incrementa notablemente (del 15,8 % al 38%) las declaraciones. El País aumenta la información producida en escenarios institucionales y las declaraciones, mientras que disminuyen las manifestaciones y denuncias. Conclusiones En este trabajo se han presentado los resultados de un análisis de contenido de la información política en los diarios Abc y El País durante el periodo 19801985. El interés principal del trabajo reside en abordar cómo se configuran en los albores del sistema democrático las líneas básicas del tratamiento periodístico de la información política en dos publicaciones que representan modelos periodísticos distintos en nuestro país. Trabajos anteriores centrados en los años de la Transición se han ocupado de la cobertura periodística sobre actores o temas concretos y han aportado resultados valiosos sobre este periodo. Sin embargo, existen menos investigaciones sobre los años inmediatamente posteriores a la conclusión de la Transición y, sobre todo, que se ocupen de la información política en sentido amplio. Nuestra intención reside precisamente en proporcionar evidencias empíricas que permitan no solo conocer mejor el periodismo político en los años considerados, sino también realizar comparaciones longitudinales, por ejemplo para evaluar cómo han evolucionado las características de la información política o cómo se ha producido el proceso de mediatización de la política y cómo han contribuido los medios en España (Martínez-Nicolás, Humanes y Saperas, 2014). Una primera conclusión del análisis de contenido es la dependencia de los dos diarios respecto a los actores políticos a la hora de establecer la agenda de temas. Los desencadenantes de la información para los dos diarios están casi monopolizados por actividades promovidas por los actores políticos. Este hecho coincide con las opiniones reflejadas en las entrevistas realizadas a los jefes de la sección de política/nacional de catorce medios respecto a la dependencia de las previsiones de la agenda institucional (Humanes, Martínez-Nicolás y Saperas, 2013). No obstante, la regresión lineal ha puesto de manifiesto que los te86

Periodistica_16.indd 86

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:27


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

mas propios del medio tienden a incrementarse en 1985 en los dos diarios, lo cual indica un intento de reducir esa dependencia, que se consolida a lo largo del tiempo (Martínez-Nicolás y Humanes, 2014). Respecto a los protagonistas de la acción política se han puesto de manifiesto tres rasgos básicos en los dos diarios: el predominio de los políticos frente a otros actores, la relevancia de quienes detentan el poder ejecutivo y legislativo para obtener mayor visibilidad y el paralelismo político a la hora de reflejar lo dicho o hecho por los actores más próximos a la línea editorial. Los escenarios en los que se desarrolla la actividad política, son básicamente los institucionales, aunque en este caso los dos periódicos muestran claras diferencias en los dos años considerados. Así, Abc prioriza los escenarios institucionales cuando gobierna UCD, mientras que El País hizo lo mismo cuando el ejecutivo estaba en manos del PSOE. Los escenarios no institucionales obtienen mayor visibilidad cuando los actores políticos próximos a los periódicos no ocupan el poder. En resumen, podemos concluir que en los años considerados aparecen las características básicas del periodismo político español: paralelismo político y dependencia del sistema político. Bibliografía Barrera, Carlos. «Poder político, empresa periodística y profesionales de los medios en la transición española a la democracia». Communication and Society = Comunicación y Sociedad, 10, 2 (1997), p. 7-46. Barrera, Carlos; Zugasti, Ricardo. «La introducción de los valores democráticos en la prensa de la transición española (1975-1978)». En: Benavides Delgado, Juan; Fernández Blanco, Elena (eds.). Valores y medios de comunicación. Madrid: Edipo, 2001, p. 109-138. — «The role of the press in times of transition: the building of the Spanish democracy (19751978)». En: Voltmer, Katrin (ed.). Mass media and political communication in new democracies. Nueva York: Routledge, 2006, p. 23-41. Boorstin, Daniel J. The Images. Nueva York: Atheneum, 1977. Bustamante, Enrique; Zallo, Ramón. Las industrias culturales en España: Grupos multimedia y transnacionales. Madrid: Akal, 1988. Casero, Andreu. «El periodismo político en España: algunas características definitorias». En: Casero, Andreu (ed.). Periodismo político en España: concepciones, tensiones y elecciones. La Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social, 2012, p. 19-46. Centro de Investigaciones Sociológicas. Transición y democracia. Madrid: CIS, 1996. Cook, Timothy E. Governing with the news: The news media as a political institution. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 87

87

23/03/17 08:27


María Luisa Humanes i Manuel Martínez Nicolás

Fernández Alonso, Isabel; Santana Cruz, Fernanda. Estado y medios de comunicación en la España democrática. Madrid: Alianza Editorial, 2000. Gómez Mompart, Josep Lluís. «Transformaciones sociocomunicativas del periodista en la España democrática». En: Barrera, Carlos (coord.). Del gacetero al profesional del periodismo. Madrid: Fragua, 1999, p. 209-218. Gunther, Richard; Montero, José Ramón; Wert, José Ignacio. «The media and politics in Spain: from dictatorship to democracy». En: Gunther, Richard; Mughan, Anthony (ed.). Democracy and the media: A comparative perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 28-84. Humanes, María Luisa. «La profesión periodística en España». ZER, 4 (1998), p. 265-278. Humanes, María Luisa; Martínez-Nicolás, Manuel; Saperas, Enric. «Political journalism in Spain. Practices, roles and attitudes». Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19, 2 (2013), p. 715-731. Kepplinger, Hans Mathias. «Mediatization of politics: theory and data». Journal of Communication, 52, 4 (2002), p. 972-986. Livingston, Steven; Bennett, Lance. «Gatekeeping, indexing, and live-event news: is technology altering the construction of news?». Political Communication, 20, 4 (2003), p. 363-380. Martínez-Nicolás, Manuel; Humanes, María Luisa. «Temas y desencadenantes de la información política en España (1980-2010)». [Comunicación presentada en el IV Congreso Internacional de AE-IC, Bilbao, 21-24 de enero de 2014.] Martínez-Nicolás, Manuel; Humanes, María Luisa; Saperas, Enric. «La mediatización de la política en el periodismo español. Análisis longitudinal de la información política en la prensa de referencia (1980-2010)». Trípodos, 34 (2014), p. 41-59. Montero, Mercedes; Rodríguez-Virgili, Jordi; García-Ortega, Carmela. «La construcción mediática de la comunidad política. La prensa en la transición española a la democracia». Palabra Clave, 11, 2 (2008), p. 293-309. Morán, Gregorio. El precio de la transición. Barcelona: Planeta, 1991. Ortega, Félix. El mito de la modernización. Barcelona: Anthropos, 1994. — «Una simbiosis compleja. Políticos y periodistas». Telos: Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad, 54 (2003), p. 71-83. — La política mediatizada. Madrid: Alianza, 2011. Ortega, Félix; Humanes, María Luisa. Algo más que periodistas: sociología de una profesión. Barcelona: Ariel, 2000. Soto, Álvaro. La transición a la democracia: España, 1975-1982. Madrid: Alianza, 1998. Strömbäck, Jesper; Nord, Lars W. «Do politicians lead the tango? A study of the relationship between Swedish journalists and their political sources in the context of election campaigns». European Journal of Communication, 21, 2 (2006), p. 147-164. Tiffen, Rodney. «Australia: gladiatorial parties and volatile media in a stable polity». En: Strömbäck, Jesper; Kaid, Lynda Lee (eds.). Handbook of election news coverage around the world. Londres: Routledge, 2008, p. 109-123. 88

Periodistica_16.indd 88

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


LA COBERTURA DE LA POLÍTICA DURANTE LA TRANSICIÓN EN LOS DIARIOS EL PAÍS Y ABC

Voltmer, Katrin. Mass media and political communication in new democracies. Nueva York: Routledge, 2006. Walgrave, Stefaan; Aelst, Peter van. «The contingency of the mass media’s political agenda setting power: toward a preliminary theory». Journal of Communication, 56, 1 (2006), p. 88-109. Zugasti, Ricardo. «La legitimidad franquista de la Monarquía de Juan Carlos I: un ejercicio de amnesia periodística durante la transición española». Comunicación y Sociedad, 18, 2 (2005), p. 141-168. — «El papel de la prensa en la construcción de la democracia española: de la muerte de Franco a la Constitución de 1978». CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, 4, 7 (2008), p. 53-68.

Notas (1) La investigación ha sido financiada a través del proyecto «Culturas profesionales en el periodismo político español» (Ministerio de Ciencia e Innovación -CS02009-11029/CPOL). (2) Los valores z (residuos tipificados corregidos) muestran qué casillas de la tabla de contingencia son las responsables de la asociación. En este caso se consideraron estadísticamente significativos los residuos con valores ≥ ±1,96.

Datos de los autores María Luisa Humanes es profesora titular de universidad e investigadora del Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación (GEAC) de la Universidad Rey Juan Carlos. Doctora en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid (1997). Sus líneas de investigación son las teorías y métodos de investigación aplicados a la comunicación; la profesionalización y las culturas profesionales en el periodismo, y el análisis del discurso periodístico. Manuel Martínez Nicolás es profesor titular de universidad e investigador del Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación (GEAC) de la Universidad Rey Juan Carlos. Doctor en ciencias de la información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1994). Sus líneas de investigación son: comunicación política, democracia digital y uso sociopolítico de las TIC; análisis del discurso periodístico; opinión pública, recepción y uso social de la información periodística; metodología de la investigación sobre comunicación, e historia y análisis de la investigación sobre comunicación en España.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 89

89

23/03/17 08:28


Periodistica_16.indd 90

23/03/17 08:28


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 16 (2014-2015), p. 91-107 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.39 ISSN (ed. impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 27/02/14 / Data acceptació: 17/12/14

¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual? Un análisis comparativo de contenido en la prensa de calidad Javier Díaz Noci

Resumen Este artículo trata de explicar cuáles son los principales aspectos y derechos, morales, de explotación económica o conexos, tratados por los principales medios de comunicación de calidad de una muestra representativa de las dos principales tradiciones jurídicas, el common law (y el sistema de copyright) y el civil law (y el sistema de derechos de autor). Se produce un análisis de contenido sobre informaciones publicadas por dichos medios, los principales de los Estados Unidos (The New York Times, The Washington Post), Canadá (The Globe and Mail, La Presse), Francia (Le Monde, Le Figaro), España (El País, El Mundo), Italia (La Repubblica, Corriere della Sera) y el Reino Unido (The Guardian, The Times) en los primeros meses de 2014, cuando, por cierto, se produjeron numerosas reformas en materia de propiedad intelectual, tanto en el área nacional como por parte de instituciones supranacionales (Unión Europea, WIPO-OMPI). Palabras clave: Prensa de calidad, derecho de autor, propiedad intelectual, copy­ right, derecho comparado.

What do the media refer to when they speak of intellectual property? A comparative content analysis in the quality press Abstract This paper seeks to present the principal aspects and rights (moral, financialoperational or of related nature) dealt with by the leading quality media of a represen-

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 91

91

23/03/17 08:28


Javier Díaz Noci

tative sample of the two main legal traditions: common law (with the copyright system) and civil law (with the authors’ rights system). A content analysis is conducted on the news published by the aforementioned media in the United States (The New York Times, The Washington Post); Canada (The Globe and Mail, La Presse); France (Le Monde, Le Figaro); Spain (El País, El Mundo); Italy (La Repubblica, Corriere della Sera); and the United Kingdom (The Guardian, The Times), in the opening months of 2014, when several reforms were made in intellectual property, both within these nations and in supranational structures (European Union, WIPO-OMPI). Keywords: quality press, authors’ rights, intellectual property, copyright, comparative law.

Introducción Saber cómo los medios tratan la propiedad intelectual, qué cuestiones y derechos son aquellos sobre los que proyectan su interés, y hasta qué punto el tratamiento informativo que llevan a cabo sobre la propiedad intelectual se relaciona con cómo emplean la ley para regular sus propios contenidos. Este es el propósito de este artículo, parte de una investigación más amplia sobre derechos de autor de la obra periodística o, más en concreto, de la actividad informativa —la que llevan a cabo medios, profesionales y, ahora también, usuarios activos—, titulada Copyright and news reporting: a comparative research on the authors’ rights of media companies, journalists and audiences. Es también parte, y a su amparo se presenta como uno de los resultados que se van obteniendo, de un proyecto de investigación competitivo, Audiencias activas y periodismo: ¿ciudadanos implicados o consumidores motivados?, subvencionado por el Ministerio de Economía e Innovación, 2012-2015, ref. CSO2012-39518-C04. Completa otros resultados publicados (Díaz Noci, 2013 y 2014a y b), y se inscribe dentro de un método comparativo-funcionalista desde un punto de vista legal (Bell, 2011; Cruz, 2007; Örücü, 2010; Zweigert y Kötz, 1987). El análisis que planteamos se basa en un análisis de contenido de las noticias publicadas por medios de referencia acerca de la propiedad intelectual. Nos hemos centrado, en principio, en diarios, y más concretamente en diarios digitales, por dos razones: en primer lugar, por la facilidad de acceso a las noticias que analizamos, la mayoría publicadas también en versión impresa, y a los documentos legales, en algunos casos muy extensos —aunque no completamente dedicados a la regulación de la propiedad intelectual y los derechos de autor— y, en segundo lugar, por la rapidez y concreción con que se pueden hacer búsquedas mediante términos cruzados. Con desiguales resultados, por cierto: por una parte, no todos los medios permiten rastrear su hemeroteca digi92

Periodistica_16.indd 92

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual?

tal indefinidamente, y los hay que sólo permiten acceder a los resultados del último año, razón por la cual hemos limitado la presentación de los resultados contenidos en este texto —que deben ser considerados parciales, pero creemos que suficientemente representativos— y, por otra parte, no en todos los casos la búsqueda es lo suficientemente avanzada como para buscar mediante dos términos enlazados (propiedad + intelectual, o sus traducciones a la respectiva lengua, o derecho + autor), y éste ha sido el caso, por ejemplo, de The Daily Telegraph, que ha arrojado demasiados ítems que no tienen que ver con nuestro tema como para poder ser considerado. En cuanto al universo, buscamos ver cuál es el tratamiento sobre propiedad intelectual y derecho de autor en los medios de calidad, por lo que recurrimos a una clasificación de aquellos diarios —y sus respectivas versiones web— que no dijese cuáles eran los más leídos en cada país que tratábamos. Nos parecía importante consultar los diarios de referencia en el Reino Unido, especialmente en Inglaterra (Escocia dispone de un sistema legal con algunas particularidades, aunque la Copyright Act se aplica de forma unitaria en todo el Reino Unido), en los Estados Unidos y en Canadá, como principales países, estos últimos además poderosos económicamente, por parte del common law; y en aquellos países de la Europa continental cuya lengua conocemos y que tienen suficiente peso y tradición como para poder ofrecer un resultado suficientemente orientativo de las tendencias en el tratamiento del tema que nos ocupa. Por tanto, escogimos España, Italia y, sobre todo, Francia, país que es un referente en la legislación continental de derecho de autor. Desgraciadamente, cuestiones de lengua nos han impedido aplicar un análisis similar a países escandinavos o a Alemania, cuyo peso económico, legal y político en el continente y en el mundo es indiscutible. Pretendemos, por otra parte, buscar medios de tendencias políticas diferentes y, así, para el caso estadounidense analizamos The New York Times y The Washington Post, para el caso británico nos fijamos en The Guardian y en The Times y para el caso canadiense interrogamos al The Globe and Mail, en lengua inglesa (y, por tanto, de tradición jurídica de common law), y La Presse, de Quebec, y por tanto en lengua francesa y de un territorio donde, al contrario que en el resto del país, la tradición jurídica es el civil law. En cuanto a la tradición jurídica de civil law, hemos considerado los españoles El Mundo, El País; los franceses Le Monde y Le Figaro, y el italiano La Repubblica (el Corriere della Sera no arrojó resultados relevantes). En total, hemos analizado 316 noticias entre enero y abril de 2014, aunque en el futuro pretendemos extender la muestra. Se han considerado aquellas que directamente aludían a las diferentes cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. Nos hemos limitado a las informaciones, aunque con certeza los artículos de opinión nos ofrecerían unos resultados altamente interesantes, por PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 93

93

23/03/17 08:28


Javier Díaz Noci

tanto lo dejamos para mejor ocasión, toda vez que no siempre este tipo de textos reflejan el pensamiento del medio. Un primer resultado es bien significativo: hay prácticamente tantas informaciones en español, a pesar de que solo hemos recogido las de dos medios (lamentablemente, hemos dejado de lado las informaciones de otros países de lengua castellana), como en inglés: 100 y 118. Por tanto, y a pesar de la prevención en hacer generalizaciones a partir de datos recogidos como estamos explicando, es obvio el interés que suscita la propiedad intelectual, y en concreto y para el caso español los derechos de los autores —y de las personas jurídicas, como los editores de diarios—, en España. Admitamos, sin embargo, la presencia de un sesgo evidente, que en el período estudiado no se ha producido —sí en otros, de ahí la necesidad de extender el análisis en el tiempo—, que es el anuncio de una reforma legal en España, que el gobierno ha insistido en centrar sobre todo en lo que de forma general se denomina la «tasa Google», similar a la que, de una manera u otra, se consideró en Francia, Bélgica o Alemania (en este último país se aprobó efectivamente una reforma de la legislación de propiedad intelectual en este sentido). Si eliminamos las quince noticias relacionadas directamente con esta cuestión en los diarios españoles estudiados, la comparación de la importancia dada a la propiedad intelectual, cuando no hay una reforma legal que acapara la atención informativa durante unas semanas, queda bastante más cercana a la realidad. Unas palabras sobre los términos de búsqueda: para los medios en inglés, hemos preferido, por cuestiones que explicamos algo más adelante, intellectual property law, preferentemente en forma de frase completa, y no authors’ rights, denominación que se usa en el mundo académico pero menos en el informativo, ni copyright, que nos arrojaba búsquedas inexactas: prácticamente todas las noticias tienen un aviso de copyright, y por tanto contienen este término, hablen o no de propiedad intelectual. Para los medios en francés, castellano o italiano hemos combinado, en cambio, «propiedad intelectual» (y sus equivalentes propriété intellectuelle y proprietà intellettuale) y «derecho(s) de autor» (y sus equivalentes droit d’auteur, el preferido siempre en la doctrina francesa, y diritto d’autore, también el más extendido en Italia). Y ello porque en la tradición jurídica de civil law propiedad intelectual y derecho de autor son equivalentes (y corresponderían al copyright del common law), mientras que otras cuestiones, que en el mundo jurídico anglosajón se engloban bajo el paraguas de la intellectual property (patents, trademarks, licences) en nuestra concepción legal son propias de la propiedad industrial (sobre las diferencias entre uno y otro sistema, véase, por ejemplo, Strowel, 1993; Benhamou y Frachy, 2007). En todo caso, y para acceder a los ítems estudiados, ha ayudado enormemente que medios como The Guardian, El País o Le Monde los engloban, mediante etiquetado, en rúbricas o epígrafes. Igualmente, y sobre todo en el caso francés, es 94

Periodistica_16.indd 94

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual?

bien significativo que en la sección titulada Droit d’auteur se recojan informaciones sobre propiedad industrial, como en los medios anglosajones, y que este epígrafe esté subordinado al de tecnología, lo que acerca de Le Monde, lo avanzamos ahora, a la concepción anglosajona. En concreto, se han analizado 178 noticias de medios que podrían adscribirse al common law y 198 de medios correspondientes al civil law. Una razón evidente para esta pequeña diferencia es que se han considerado más medios de la segunda que de la primera, toda vez que, aunque La Presse es un medio canadiense, al ser un medio quebequés su tradición jurídica está más cercana a la francesa que a la inglesa. Sin embargo, se ha preguntado al corpus informativo que hemos reunido sobre qué tradiciones jurídicas informan, y aquí los resultados son similares. Después veremos con más detalle los resultados en forma de tabla. En todo caso, hemos considerado cuál es el tema principal de las noticias que estudiamos, según la tradicional división anglosajona de la propiedad intelectual: copyright, patents, licences y trademarks. También hemos recogido una categoría «contenedor», otros derechos relacionados, que generalmente son derechos de imagen. Los resultados son los que se muestran en esta tabla: Por tanto, y aunque la mayoría de las noticias tratadas se refiere directamente a nuestro objeto de interés, el derecho de autor o copyright, es evidente el peso que tienen las patentes y los acuerdos comerciales entre empresas, en el tratamiento informativo que se da a la propiedad intelectual en los medios de referencia. Dichas noticias se han sometido a un sencillo análisis de contenido, en función de varias categorías, y se ha construido una base de datos que permitiese cruzar los resultados: Además de los datos de registro (medio, fecha, título de la noticia, sección —aunque este campo, al tener en cuenta la modularidad de Internet, se reveló irrelevante en buena medida—, aspectos de la intellectual property tratados —campo éste empleado como filtro—, país del medio, país sobre el que se informa, ideología del medio y tradición legal en que se inscribe), planteamos una serie de temas que trataba cada noticia. Sobre todo y cuando se refería estrictamente a los derechos de autor, se observó qué derechos mencionaba o consideraba cada noticia, ya que no siempre se trata de referencias expresas —sin duda Tabla 1.  Noticias relacionadas con la propiedad intelectual Copyright

Patents

Trademarks

Licences

Otros

112

32

8

4

34 %

10 %

2%

1%

178 53 % Fuente:  Elaboración propia.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 95

95

23/03/17 08:28


Javier Díaz Noci

Gráfico 1.  Base de datos de análisis de contenido. Fuente:  Elaboración propia.

debido al tecnicismo del lenguaje jurídico—, divididos, como hacen las legislaciones de todos los países estudiados, entre derechos morales, patrimoniales o de explotación económica de la obra, otros derechos (sui géneris y de los intérpretes y ejecutantes, o droits voisins — related rights) y las excepciones legales (cita, por ejemplo) que puedan resultar de aplicación. Todo ello, para poder hablar con cierta propiedad y fundamentados en los postulados de la grounded theory (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006) de tendencias en el tratamiento de estas cuestiones jurídicas. ¿De qué hablan los medios de referencia cuando hablan de propiedad intelectual? Entremos a considerar los datos. Para empezar, los más puramente numéricos. Por medios, estas son las cifras de ítems noticiosos por medio en el mismo periodo, y su porcentaje sobre el total: Por países, el país que da un tratamiento más intenso a la propiedad intelectual y, en este caso, a los derechos de autor, es España. Si contamos todas la noticias el porcentaje es de un tercio de todas las noticias analizadas; si descontamos las que se refieren a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI 1/1996), el porcentaje baja al 27 %, pero aun así es el país cuyos dos medios de referencia de ideologías diversas más atención dedican a estas cuestiones legales. Francia e Italia aportan un discreto 7 %, respectivamente, de las noticias analizadas. El Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá, que dedican una atención a ítems más relacionados con lo que entre nosotros es propiedad industrial, nos han nutrido con entre el 15 % y el 25 % de las noticias analizadas. No obstante, más allá de este mero dato cuantitativo, y de relativa importancia, nos hemos preguntado acerca de cuáles son los países de los cuales se informa más, bien sea el propio del respectivo medio o no. Y cuál es el nivel de coincidencia. He aquí los datos: 96

Periodistica_16.indd 96

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual?

Tabla 2.  Número total de noticias publicadas por cada medio (enero-abril de 2014) sobre propiedad intelectual Medio

Noticias

The New York Times

57

The Washington Post

35

The Globe and Mail

17

La Presse

39

Le Monde

25

Le Figaro

9

El País

45

El Mundo

56

La Repubblica

24

The Guardian

19

Fuente:  Elaboración propia.

Medios The Guardian 6% La Repubblica 7% El Mundo 17 %

El País 14 % Le Figaro 3%

The New York Times 17 %

The Washington Post 11 % The Globe and Mail 5%

Le Monde 8%

La Presse 12 %

Gráfico 2.  Porcentaje de noticias publicadas por cada medio (enero-abril de 2014) sobre propiedad intelectual. Fuente:  Elaboración propia.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 97

97

23/03/17 08:28


Javier Díaz Noci

Noticias por países Canadá 15 %

Estados Unidos 23 %

Italia 7%

Reino Unido 21 %

España 27 % Francia 7%

Gráfico 3.  Porcentaje de noticias publicadas por cada medio (enero-abril de 2014) sobre propiedad intelectual. Fuente:  Elaboración propia.

Tabla 3.  Informaciones desde y sobre países y zonas geográficas Medio

Informa sobre

Coincidencia

EE. UU.

84

81

46

Reino Unido

19

8

4

Francia

25

10

9

España

99

67

67

Italia

24

17

17

Canadá

56

19

19

Japón

1

Alemania

1

Argentina

1

China

6

Rusia

4

Brasil

1

Sudáfrica

1

UE

10

Transnacional

92

Fuente:  Elaboración propia.

98

Periodistica_16.indd 98

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual?

Estos datos, creemos, empiezan a darnos resultados relevantes sobre los que merece la pena extenderse. Para empezar, hay algunos países sobre los cuales solamente se informa desde esos mismos países. Cuando los medios informan sobre España, Italia y Canadá se trata de medios, respectivamente, españoles, italianos y canadienses. Si no, ningún otro medio de ningún otro país, al menos en el periodo estudiado, informa sobre lo que ocurre allí. Sus empresas, si negocian en el mercado internacional, reciben poca información. Este hecho resulta sorprendente en el caso canadiense, conociendo su importancia en el mercado internacional y, sobre todo, sus relaciones con el otro gigante norteamericano, los Estados Unidos. Los medios canadienses informan muy a menudo sobre su vecino (hasta 12 noticias de 56, un 21,5 %, una cuarta parte larga), pero no hay en absoluto reciprocidad. Los gigantes tecnológicos —en el caso de los medios canadienses estudiados, 33 noticias son sobre patentes (Cornish, 1996) y sólo 18 sobre derecho de autor; en el caso estadounidense, las cifras son de 44 y 28, respectivamente— son estadounidenses (Apple, Google) o se negocia con ellos (el caso de Samsung). Ahora bien, los medios estadounidenses muestran un nivel de coincidencia de prácticamente la mitad: sólo 46 de 84 noticias de los medios estadounidenses hablan sobre su propio país. Esto muestra el interés por el comercio internacional. Un caso similar es el del Reino Unido. En cuanto a Francia, prácticamente todas las noticias (9 de 10) que hablan de ellos están producidas en Francia, pero el resto, quince más, hablan de otras realidades. Aunque ninguna es, por cierto, la Unión Europea. En realidad, la palma se la lleva la perspectiva transnacional (Miller y Zumbansen, 2012), sobre todo cuando no se habla de derecho de autor sino de patentes y otras cuestiones de la propiedad industrial. Un 29 %, casi un tercio, de las noticias son de este tipo. Algunos datos son engañosos a primera vista: le siguen las noticias sobre los Estados Unidos (un 26 %), lo que resulta lógico dada la importancia del país en el comercio y la política internacional. Que un 21 % de las noticias sea sobre España se explica por la endogamia de nuestro país: casi un 68 % de las noticias españolas se dedican a hablar de España, lejos si se quiere del 96,5 % estadounidense, pero también del 40 % francés, o el 42 % británico, y del 34 % canadiense. Detengámonos un instante en las noticias con perspectiva transnacional, y en su procedencia. Damos primero los datos totales, pero nos referiremos después a su peso porcentual: Mientras que los Estados Unidos y Canadá, y también España, muestran un peso superior al 20% del total de las noticias transnacionales estudiadas, Francia y el Reino Unido superan por poco el 10 % (11 y 12 %, respectivamente), e Italia sólo aporta el 7 % de las noticias. Por medios, en cambio, la situación es la que reflejamos en este gráfico: PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 99

99

23/03/17 08:28


Javier Díaz Noci

Tabla 4.  Procedencia de las informaciones de perspectiva internacional País

Noticias

EE. UU.

23

Reino Unido

10

Francia

11

España

19

Italia

7

Canadá

22

Fuente:  Elaboración propia.

Noticias transnacionales por medio The Guardian 12 % La Repubblica 8%

The New York Times 17 % The Washington Post 10 %

El Mundo 14 % El País 11 %

The Globe and Mail 5%

La Presse 12 % Le Figaro 2%

Le Monde 12 %

Gráfico 4.  Porcentaje de noticias publicadas por cada medio (enero-abril de 2014) sobre el total de noticias con perspectiva transnacional. Fuente:  Elaboración propia.

Como puede verse, The New York Times es el medio más atento a las noticias con un alcance global, seguido por El Mundo. La mayoría de los otros medios aporta alrededor de una décima parte de las noticias, y sólo Le Figaro, La Repubblica y The Globe and Mail están por debajo. En cuanto a los temas tratados preferentemente, los acuerdos comerciales son los más abordados, seguidos por la piratería (conculcación tanto de derechos de autor como de patentes, e incluso de marcas comerciales) y, naturalmente, asuntos domésticos, mucho más que los tratados internacionales, aunque el corto periodo estudiado y la ausencia de negociaciones sobre los mismos sesga el 100

Periodistica_16.indd 100

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual?

Tabla 5.  Porcentaje de informaciones de cada país dedicadas a los acuerdos internacionales País EE. UU.

Porcentaje de informaciones 42 %

Canadá

30,40 %

Reino Unido

28,50 %

Francia

68 %

España

8%

Fuente:  Elaboración propia.

resultado. Por países, queda clara la diferencia entre unos y otros. Mientras que los franceses están muy atentos a los acuerdos internacionales, y ello refleja la importancia que para sus empresas tecnológicas y culturales tiene el mercado global, en el caso de España sólo una décima parte de sus informaciones, o menos, muestra este interés. También la llamada tasa Google: prácticamente todos los resultados, 15 sobre 16, vienen de España, por el efecto de saturación informativa en febrero de 2014 cuando el ministro José Ignacio Wert anuncia la reforma de la legislación española de propiedad intelectual y su propósito de que los agregadores de noticias, es decir, Google, compensen a los editores de prensa, como ya se ha intentado en Bélgica, Francia y Alemania. Valdría la pena llevar a cabo un análisis de las noticias publicadas por los medios de los diversos países cuando se llevaron a cabo esas reformas (España las siguió con atención), pero lo cierto es que ninguno de los medios franceses que hemos analizado hace ni una sola referencia a la reforma legal española ni a la tasa Google en el periodo estudiado. En cualquier caso, 23 de las 29 noticias sobre reformas legales son españolas, las otras se refieren a posibles reformas legales en los Estados Unidos (una de ellas, emitida desde el Reino Unido, donde lo que su antigua colonia hace se sigue con especial atención: «US Supreme Court to decide whether software can be patented», de The Guardian, 31 de marzo de 2014, una cuestión importante que refleja la importancia de la tradición del judge made law en la tradición de common law), Francia, Italia y Sudáfrica (esta última, sobre patentes, queda fuera de nuestro interés). Otro asunto (las suspicacias hacia la gestión de la principal de ellas, la SGAE) que monopoliza los medios españoles en el periodo estudiado son las referencias a las entidades de gestión (siete noticias, todas españolas, un 2 % del total). Otras cuestiones tratadas, cuando las instituciones, y en concreto la Unión EuPERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 101

101

23/03/17 08:28


Javier Díaz Noci

Temas Historia y conceptos 1 % Litigios 9 % Cesión exclusiva 1 % Reformas legales 7 % Gestión colectiva 2 %

Competencia desleal 7 % Plagio y copias no autorizadas 5 %

Acuerdos comeciales 21 %

Compensación 5 %

Tasa Google 4 % Piratería 19 %

Tratados internacionales 2 % Asuntos propios 17 %

Gráfico 5.  Temas de las noticias publicadas por cada medio (enero-abril de 2014). Fuente:  Elaboración propia.

ropea, han intervenido para regularlas, son el paso de las obras al dominio público una vez expirado el plazo de protección de las mismas, 70 años después de la muerte del autor (sólo dos noticias), o sobre las denominadas orphan works, aquellas de las que no se puede determinar con certeza el autor ni los derechos que puedan corresponder sobre ellas. Cuestiones más teóricas, siempre con carácter complementario a otras informaciones, son la historia y los conceptos en torno a la propiedad intelectual, no siempre de fácil comprensión por parte de los profanos en derecho. Y la cesión exclusiva de derechos, que tanto preocupa a los medios en sus avisos legales, por otra parte. Sin embargo, hay otras cuestiones que reflejan cuáles son los intereses de los medios de comunicación: muy claramente, la piratería (casi una quinta parte de las informaciones estudiadas, de las cuales un 92 % se refieren al derecho de autor, y el 8 % a la transgresión de derechos sobre patentes) y el plagio y las copias no autorizadas (Ginsburg y Gaubiac, 1998), un 5 % más. En total, la cuarta parte de las informaciones estudiadas se preocupa por estas dos cuestiones re­ lacionadas. Y un 7 % más a la competencia desleal. Los litigios entre empresas, nacionales o internacionales, casi ocupan la décima parte de las noticias sobre propiedad intelectual de los medios estudiados, sobre todo en Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido: los países de common law, donde las decisiones judiciales no solo interpretan la ley, sino que son la ley. En cuanto a los derechos mencionados en las noticias, el peso de los derechos patrimoniales o de explotación económica de la obra, los únicos que hasta hace 102

Periodistica_16.indd 102

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual?

prácticamente treinta años reconocía la tradición jurídica de common law, por otra parte, muestran una abrumadora presencia: el 91 % de las informaciones estudiadas se ocupa de las vertientes de explotación comercial de las obras, o de la merma que actividades como la piratería, la competencia desleal, el plagio y la copia no autorizada están provocando en las empresas, más que en los autores individuales, muy raramente (la excepción sería la magra atención que les dedica La Repubblica italiana) mencionados. En este sentido, dicho sea de paso, las noticias sobre China (cuya reforma legal es, según los medios occidentales, y sobre todo los americanos, muy laxa) reflejan esta inquietud sobre las copias no autorizadas. Solo el 8 % de las informaciones que hemos recogido se centran en los derechos morales (Doutrelepont, 1997) y ello de nuevo, porque el principal es el de paternidad, y éste es el principal derecho moral que las actividades mencionadas (Wilkinson y Gerolami, 2009) conculcan principalmente: el plagio, la piratería y la copia no autorizada, que hace pasar por propia de una persona natural o jurídica (sobre todo, ése es el interés de los medios, que son personas jurídicas a las que sólo muy tardíamente en la tradición jurídica continental se ha reconocido como autores o al menos con derechos sobre la obra colectiva) una obra, y puede transgredir tanto el derecho de autor, como el de marcas comerciales, si se trata de una empresa. De los derechos patrimoniales, el de reproducción de la obra es el más aludido, como lo es el de puesta a disposición, que la legislación española engloba dentro del derecho de comunicación pública, aunque el de puesta a disposición, implementado tras una directiva europea, se refiere a la actividad principal de Internet (sobre las noticias y el derecho de autor en Internet, véase Westkamp, 2006; Rowland, 2003), mientras que el de broadcasting es la actividad principal de radios y televisiones. Puesto que buena parte de las informaciones se refiere a las prácticas que Internet ha multiplicado, es lógico que los derechos más tratados sean aquellos que tienen que ver con la Red. Le siguen los derechos de distribución física de ejemplares, por ejemplo las informaciones referidas a la pérdida de ingresos en concepto de venta de libros impresos por parte de las editoriales por el efecto de los libros electrónicos pirateados. Curiosamente, el derecho de transformación, que tan celosamente guardan para sí las empresas periodísticas, tanto de las obras que producen sus trabajadores como de los user-generated contents, a los que se dedican en todos los casos apartados enteros en los avisos legales y de los que no hay ni rastro en las noticias analizadas, se menciona una sola vez. Y los derechos conexos, o de intérpretes y ejecutantes, tan importantes en el star system de Hollywood, y por tanto mucho más desarrollados en la tradición jurídica de common law, están también muy poco representados, en una información sobre Tom Cruise de La Presse (Cruise nació en Canadá) del 6 de febrero de 2014. Otras cuestiones legales que preocuPERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 103

103

23/03/17 08:28


Javier Díaz Noci

pan muy claramente a las empresas, como el derecho de cita y su relación con las revistas de prensa y las empresas de press-clipping, que provocaron en su día movimientos de lobbying y reformas legales en, sin ir más lejos, Francia e Italia, o hasta qué punto citar a otros entra o no dentro del fair use en los países anglosajones (Tushnet, 2004; Holte, 2008), y a las cuales se dedican párrafos enteros en los términos contractuales con el usuario que son los avisos legales, reciben la atención en tan solo cuatro noticias. Conclusiones e investigación futura Es obvio que queda mucho por hacer, y que las líneas precedentes son solo una muestra de por dónde puede ir una de las líneas de investigación sobre derechos de autor: aquello que los medios, y las compañías que los crean, están interesados en hacer llegar al público. También es evidente que necesitaríamos una cantidad mayor de noticias a analizar, durante mucho más tiempo, para corregir los posibles sesgos que la actualidad introduce en el tratamiento de las informaciones sobre esta cuestión. Ahora bien, y teniendo en cuenta estas limitaciones, a las que también nos hemos referido a lo largo del texto, creemos que se pueden avanzar algunas conclusiones, o al menos avanzar algunas ideas acerca de qué es lo que los medios destacan del tratamiento de la propiedad intelectual, qué es lo que silencian y cuál es su postura al respecto. En primer lugar, aunque menos en España o en Italia y más en los medios de aquellos países que no son meros receptores de tecnología y que tienen un peso importante en el panorama del comercio internacional, son las cuestiones relacionadas con la actividad económica y comercial las que se destacan: claramente en los medios canadienses, estadounidenses y franceses. Por eso, incluso en los medios franceses, de una tradición jurídica para la cual propiedad intelectual es sinónimo de derecho de autor, se ha adoptado una visión propia de la tradición jurídica de common law, y se da casi tanta importancia a aspectos de la propiedad industrial (que, en la tradición legal anglosajona es intellectual property) como las patentes o, en mucha menor medida, las marcas comerciales. Es cierto que un asunto ha ocupado la actualidad hasta mediados de mayo de 2014, y que eso ha condicionado la actualidad mundial: las disputas entre dos gigantes tecnológicos, Samsung y Apple, por una cuestión de patentes, hasta que han sellado la paz. El litigio ocupa una buena parte de la actualidad en los medios mencionados, y menos en los del sur de Europa, mucho más concentrados en la actualidad sobre derecho de autor (y, en concreto, la piratería contra libros, reflejo seguramente de lo que podría acontecer al poderoso lobby de los editores de prensa) y en cómo hacer pagar a otro gran gigante ame­ ricano, Google, por la reproducción de contenidos ajenos —los de los editores, 104

Periodistica_16.indd 104

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual?

autores de la obra colectiva (White, 2005); los autores individuales, los periodistas, nunca se mencionan—, y en todos los casos la reforma legal recibe una atención destacada. Es evidente que un análisis de contenido de los mensajes de los medios cuando en sus respectivos países se plantea una reforma de la legislación sería importante aunque, en líneas generales y sobre todo en Europa, esta, como es ahora el caso de España, se focaliza en la compensación —en una parte de la compensación, aquella dedicada a los autores de obra colectiva, y sin­ gularmente los diarios; en ese sentido, los periódicos hablan con frecuencia de sí mismos— y, en concreto, en las diferentes variantes de la denominada «Tasa Google» (sobre la obra informativa en España, véase Jiménez Martínez, 2005). Por otro lado, también aparece muy claramente cuál es el país y el área dominante: los Estados Unidos. Incluso un país tan grande y próspero como él, Canadá, dedica parte de sus informaciones al vecino. España, por el contrario, concentra su mirada mucho más en sí misma, como Italia. No así Francia. Y, por último y sobre todo: nuestra investigación dedicará una especial atención a los contenidos producidos por los usuarios (UGC, user-generated contents según sus siglas en inglés, Litman, 2011), pero, por mucha atención que se les dispense en los avisos legales de los medios, no hay ni una sola referencia a ellos en las noticias sobre propiedad intelectual de los medios. Estos son, por tanto, valedores de sus propios intereses empresariales, fundamentalmente, mucho más que de los lectores individualmente y como actores activos de la actividad ligada a los derechos de los autores. Bibliografía Bell, John. «Legal research and the distinctiveness of comparative law». En: Hoecke, Mark van (ed.). Methodologies of legal research. Oxford: Hart, 2011, p. 155-176. Benhamou, Françoise; Frachy, Joëlle. Droit d’auteur et copyright. París: Éditions La Décou­ verte, 2007. Cornish, William. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. Londres: Sweet & Maxwell, 1996. Cruz, Peter de. Comparative law in a changing world. Londres: Routledge, 2007. Díaz Noci, Javier. «Authors’ rights and the audiences: does intellectual property protection apply to user-generated contents? A comparative legal research on online news». [Comunicación presentada al simposio online Journalism and its Publics, Bruselas, 4-6 de diciembre de 2013] — «Copyright and news reporting. Do audiences have authors’ rights? A comparative legal study». En: Meso Ayerdi, Koldo (ed.). Active audiences and journalism: Online journalism and Web 2.0. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2014a. [En prensa]

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 105

105

23/03/17 08:28


Javier Díaz Noci

Díaz Noci, Javier. «Common law and civil law. Derecho de autor y obra informativa». Telos: Revista de Pensamiento sobre Comunicación, Tecnología y Sociedad, 97 (2014b), p. 103-112. Doutrelepont, Carine. Le droit moral de l’auteur et le droit communautaire: analyse en droit comparé et en droit européen. Bruselas, París: Bruylant, 1997. Ginsburg, Jane; Gaubiac, Yves. «Private copying in the digital environment. Intellectual property and information law». En: Kabel, Jan; Mom, Gerard (eds.). Essays in honour of Herman Cohen Jehoram. Londres; Boston: Kluwer Law International, 1998, p. 149-156. Holte, Ryan T. «Restricting fair use to save the news: a proposed change in copyright law to bring more profit to news reporting». University of Florida Journal of Technology Law and Policy, 13, 1 (2008). Jiménez Martínez, María Victoria. El autor y las publicaciones periódicas. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares, 2005. Litman, Jessica. «Readers’ copyright». Journal Copyright Society of the U.S.A., 58 (2011), p. 325-353. Miller, Russell A.; Zumbansen, Peer C. Comparative law as transnational law: A decade of the ‘German Law Journalʼ. Oxford: Oxford University Press, 2012. Örücü, Esin. «Comparative Law». En: Smits, Jan M. (ed.). Elgar encyclopedia of comparative law. Cheltenham: Edward Elgar, 2010, p. 442-454. Rowland, Diane. «Whose news? Copyright and the dissemination of news on the Internet». International Review of Law, Computers & Technology, 17, 2 (2003), p. 163-174. Strowel, Alain. Droit d’auteur et copyright: divergences et convergences: étude de droit comparé. Bruselas, París: Bruylant, 1993. Trinidad, Antonio; Carrero, Virginia; Soriano, Rosa María. Teoría fundamentada ‘Grounded Theoryʼ: La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2006. Tushnet, Rebecca. «Copy this essay: how fair use doctrine harms free speech and how copying serves it». Yale Law Journal, 114 (2004), p. 535-590. Westkamp, Guido. «Author’s rights and Internet regulation: the end of the public domain or constitutional re-conceptualization». En: Perez Pugatch, Meir. The intellectual property debate: Perspectives from law, economics and political economy. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar, 2006, p. 268-289. White, Aidan (ed.). Media Power in Europe: the big picture of ownership. Bruselas: Federación Internacional de Periodistas, 2005. Wilkinson, Margaret Ann; Gerolami, Natasha. «The author as agent of information policy: the relationship between economic and moral rights in copyright». Government Information Quarterly, 26, 2 (2009), p. 321-332. Zweigert, Konrad; Kötz, Hein. An introduction to comparative law. Oxford: Clarendon Press, 1987.

106

Periodistica_16.indd 106

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


¿De qué hablan los medios cuando hablan de propiedad intelectual?

Datos del autor Javier Díaz Noci es catedrático de comunicación en la Universitat Pompeu Fabra. Licenciado en periodismo y diploma de estudios avanzados en derecho. Autor de numerosos libros y artículos sobre periodismo, en concreto periodismo en Internet, y derechos de autor sobre la obra informativa.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 107

107

23/03/17 08:28


Periodistica_16.indd 108

23/03/17 08:28


Normes per a la presentació d’originals a Periodística NOTA PRÈVIA IMPORTANT: Per a l’acceptació d’articles, se segueix el sistema de revisió cega per parells, amb avaluadors externs a la revista. En cas de no acceptació de l’original, la revista informarà puntualment l’autor dels motius pels quals no ha estat acceptat, sempre mantenint l’anonimat dels avaluadors del text. Els avaluadors externs podran demanar modificacions, ampliacions i aclariments o fer suggeriments a l’autor per a la publicació de l’original. Els articles publicats es basen en recerques originals i inèdites. 1.  Els articles s’han de redactar preferiblement en català o en qualsevol altra llengua romànica. 2.  El tipus de lletra ha de ser Times New Roman del cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’un espai i mig. 3.  L’extensió del treball ha de ser entre 4.000 i 6.000 paraules. Tots els fulls han d’anar numerats correlativament. 4.  Citacions: La forma de citació preferent de la revista segueix el sistema americà, és a dir: (Cognom de l’autor, any: pàgina o interval de pàgines). Exemple: (Morley, 1990: 5). La bibliografia citada s’ha d’incloure al final de l’article. Ha d’estar ordenada alfabèticament per autors i ha de seguir els criteris següents: −Els llibres s’han de citar: Cognom, Nom; Cognom, Nom. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Lloc de publicació: Editorial, any. Nombre de volums. (Nom de la Col·lecció; número dins de la col·lecció) [Informació addicional.] −Els articles de publicacions periòdiques s’han de citar: Cognom, Nom; Cognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la Publicació Periòdica, número del volum, número de l’exemplar (dia mes any), p. número de la pàgina inicial - número de la pàgina final. 5.  Les notes —numerades amb xifres aràbigues volades— s’han de compondre totes conjuntament al final del text. PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 109

109

23/03/17 08:28


NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’ORIGINALS A PERIODÍSTICA

6.  En cas que hi hagi figures, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i indicar dins del text el lloc en què s’han d’incloure. 7.  Al final de l’article s’ha de lliurar un breu currículum redactat de l’autor (menys de vuit línies de text). 8.  A l’inici de l’article, cal afegir un resum en la llengua de l’article de menys de 150 paraules i, a continuació, el mateix resum en anglès. El resum en anglès anirà precedit del títol de l’article en anglès. 9.  Amb vista a la indexació de la revista en diferents bases de dades, s’han de proposar cinc mots clau en l’idioma original de l’article i en anglès, que es col·locaran a continuació dels resums corresponents. 10.  Els treballs s’han d’adreçar al correu electrònic de la revista: revistaperiodistica@upf.edu.

110

Periodistica_16.indd 110

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


Índex d’autors dels números publicats de Periodística Adam, Judith (Barcelona). Número 15. Aguilera, Octavi (Madrid). Números 1, 2, 4, 6. Albertos, José Luis M. (Madrid). Números 1, 2, 4, 5, 7. Alonso, Felipe (Barcelona). Número 15. Alsius, Salvador (Barcelona). Números 9, 13. Argullol, Enric (Barcelona). Número 10. Balcells, Anna (Barcelona). Número 8. Batalla Adam, Laura (Barcelona). Número 15. Bassets, Lluís (Barcelona). Número 9. Beltrán, Javier (Bogotà, Colòmbia). Número 12. Bertran i Alcalde, Xavier (Barcelona). Número 1. Borrat, Héctor (Barcelona). Números 1, 2. Bosch, Xavier (Barcelona). Número 6. Boso, Àlex (Barcelona). Número 14. Calsamiglia, Helena (Barcelona). Número 11. Carrilho, Manuel Maria (Lisboa, Portugal). Número 7. Casado, Manuel (Pamplona). Número 1. Casasús Bernacho, Ariadna (Barcelona). Número 11. Casasús i Guri, Josep Maria (Barcelona). Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Casero-Ripollés, Andreu (Barcelona). Números 10, 16. Chanel, Alain (Estrasburg). Número 9. Chico Rico, Francisco (Alacant). Número 4. Chillón, Lluís Albert (Barcelona). Número 1. Clotet, Narcís (Barcelona). Números 2, 5. Comellas, Jaume (Barcelona). Número 9. Cortiñas Rovira, Sergi (Barcelona). Números 11, 12, 15. Coseriu, Eugenio (Tübingen, Baden-Württemberg, Alemanya). Número 5. Debray, Régis (París, França). Número 7. Díaz Noci, Javier (Bilbao). Números 8, 10, 12, 15, 16. PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 111

111

23/03/17 08:28


ÍNDEX D’AUTORS DELS NÚMEROS PUBLICATS DE PERIODÍSTICA

Dijk, Teun A. van (Amsterdam, Holanda). Número 6. Ekecrantz, Jan (Estocolm, Suècia). Número 4. Elías, Carlos (Madrid). Número 11. Escribà-Sales, Eudald (Barcelona). Número 15. Escurriol Martínez, Verònica (Barcelona). Número 14. Espada, Arcadi (Barcelona). Número 9. Espinet i Burunat, Francesc (Barcelona). Número 5. Espluga, Josep (Barcelona). Número 14. Farré Coma, Jordi (Tarragona). Número 14. Faulí, Josep (Barcelona). Número 9. Fernández Areal, Manuel (La Laguna, Canàries). Números 2, 4, 5, 7, 8. Fernández Díaz, Natàlia (Lancaster, Anglaterra). Número 10. Garrido, Albert (Barcelona). Número 15. Gómez Mompart, Josep Lluís (València). Número 16. Gomis, Llorenç. (Barcelona). Números 1, 2, 4, 7. González Cabezas, José Ramón (Barcelona). Número 9. Gonzalo Iglesia, Juan Luis (Tarragona). Número 14. Grosso Mesa, Julio (Granada). Número 15. Guerrero-Solé, Frederic (Barcelona). Número 13. Guillamet, Jaume (Barcelona). Números 2, 4, 5, 10. Huertas Clavería, Josep M. (Barcelona). Número 10. Humanes, María Luisa (Madrid). Número 16. Krohling Kunsch, Margarita M. (São Paulo, Brasil). Número 8. Lazcano-Peña, Daniela (Valparaíso). Número 15. Ledo, Margarita (Santiago de Compostel·la). Número 7. Lladó Oliver, Francesc (Palma de Mallorca). Número 11. Lopes de Oliveira, Diogo (Brasília, Brasil). Número 11. López-Rabadán, Pablo (Castelló). Número 16. Lores, Mònica (Tarragona). Número 14. Lozano, Natàlia (Tarragona). Número 14. Luhmann, Niklas (Bielefeld, Rin del Nord - Westfàlia, Alemanya). Número 1. Marín i Otto, Enric (Barcelona). Números 1, 2. Marqués de Melo, José (São Paulo, Brasil). Número 5. Martín Algarra, Manuel (Vigo). Número 8. Martínez Nicolás, Manuel (Madrid). Número 16. Mazzonetto, Marzia (Trieste, Itàlia). Número 11. Minelli de Oliveira, Janaina (Minas Gerais, Brasil). Número 11. Núñez Ladevéze, Luis (Madrid). Números 2, 6, 7. Palau Sampio, Dolors (València). Número 16. Palencia-Lefler Ors, Manuel (Barcelona). Número 11. 112

Periodistica_16.indd 112

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


ÍNDEX D’AUTORS DELS NÚMEROS PUBLICATS DE PERIODÍSTICA

Pérez de Rozas, Carlos (Barcelona). Número 15. Pérez de Rozas, Emilio (Barcelona). Número 15. Peucer, Tobias (Leipzig, Saxònia, Alemanya). Número 3. Pont Sorribes, Carles (Barcelona). Número 13. Prades, Ana (Barcelona). Número 14. Puig Pérez, Marta (Barcelona). Número 10. Quesada, Montserrat (Barcelona). Números 4, 6, 8. Ramon, Xavier (Barcelona). Números 15, 16. Rémond, Édith (Bordeus, França). Número 9. Revuelta de la Poza, Gema (Barcelona). Números 11, 14. Rodrigo Alsina, Miquel (Barcelona). Número 2. Rovirosa i Olivé, Josep (Barcelona). Número 12. Sabadin, Vittorio (Milà, Itàlia). Número 6. Sánchez, Juan Francisco (Pamplona). Número 6. Santamaría Suárez, Luisa (Madrid). Números 1, 2, 4, 5, 6, 8. Saperas, Enric (Barcelona). Números 8, 10. Saurina, Marta (Barcelona). Número 8. Schmidt, Siegfried J. (Siegen, Rin del Nord - Westfàlia, Alemanya). Número 4. Schulze, Ingrid (Madrid). Número 5. Semir, Vladimir de (Barcelona). Número 11. Singla, Carles (Barcelona). Números 8, 10. Tapia, Joan (Barcelona). Número 10. Terribas, Mònica (Barcelona). Número 10. Tresserras, Joan Manuel (Barcelona). Números 2, 5. Tuchman, Gaye (Nova York, EUA). Número 1. Tulloch, Christopher David (Barcelona). Número 13. Udina, Ernest (Barcelona). Número 2. Velázquez, Teresa (Barcelona). Número 6. Véron, Eliséo (París, França). Número 2. Vidal, Dominique (París, França). Número 9. Vilarnovo, Antonio (Pamplona). Número 1. Vilchez, Juan Fermín (Granada). Número 12. Wilke, Jürgen (Magúncia, Renània-Palatinat, Alemanya). Números 5, 6.

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 113

113

23/03/17 08:28


Periodistica_16.indd 114

23/03/17 08:28


Índex dels números publicats de Periodística Número 1: Història i mètode crític dels textos periodístics (Barcelona, 1989) Número 2: Teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics (Barcelona, 1990) Número 3: La primera tesi doctoral sobre periodisme (Leipzig, 1690). Número especial commemoratiu del III Centenari de l’obra de Tobias Peucer: Text complet i estudi introductori (Barcelona, 1990) Número 4: Pragmàtica i recepció del text periodístic (Barcelona, 1991) Número 5: Noves recerques i estudis sobre periodisme antic (Barcelona, 1992) Número 6: Estratègies en la composició dels textos periodístics (Barcelona, 1993) Número 7: Retòrica i argumentació en el periodisme actual (Barcelona, 1994) Número 8: Avenços en l’anàlisi de mitjans de comunicació (Barcelona, 1995) Número 9: Nous enfocaments en l’estudi de l’actualitat (Barcelona, 2000) Número 10: Noves recerques històriques i prospectives (Barcelona, 2001) Número 11: Aportacions a la història i a l’anàlisi del periodisme científic (Barcelona, 2008) Número 12: L’evolució del disseny periodístic. Estudi especial de les aportacions de Josep Escuder a la premsa catalana dels anys trenta del segle xx (Barcelona, 2010) Número 13: Nous reptes de l’ètica i de la deontologia (Barcelona, 2011)

PERIODÍSTICA  Número 16

Periodistica_16.indd 115

115

23/03/17 08:28


ÍNDEX DELS NÚMEROS PUBLICATS DE PERIODÍSTICA

Número 14: Comunicació de risc i crisi: nova recerca (Barcelona, 2012) Número 15: Objectivitat i rigor en la formació i la praxi periodístiques. Número especial dedicat a Xavier Batalla (1948-2012), un referent en la docència de qualitat i en l’exercici del periodisme internacional (Barcelona, 2013) Número 16: Qualitat informativa i ètica periodística (Barcelona, 2014-2015)

116

Periodistica_16.indd 116

PERIODÍSTICA  Número 16

23/03/17 08:28


Periodistica_16.indd 6

23/03/17 08:27


PERIODÍSTICA

PERIODISTICA Número 16 (2014-2015)

Qualitat informativa i ètica periodística

SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ

16

ISSN (ed. impresa): 1130-183X ● ISSN (ed. digital): 2013-9985 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica

Institut d’Estudis Catalans Coberta_Periodistica_16.indd 1

22/3/17 10:06

Periodística  

Número 16 (2014-2015) Qualitat informativa i ètica periodística

Periodística  

Número 16 (2014-2015) Qualitat informativa i ètica periodística