Institut d'Estudis Catalans

Institut d'Estudis Catalans

Barcelona, Spain

L'institut de les ciències i les humanitats

L'acadèmia de la llengua catalana

www.iec.cat