Page 35

35

4/2016

JÄSENSIVUT TULE LIITTAREILLE!

Lähde Pohjois-Karjalaan ja pukeudu verkkarihousuun, sillä perjantaina on suomipoppi-ilta. s. 39

KANNATTAA LIITTYÄ INFRAAN

Kajaanilainen menestyjäyritys Vumos Oy harkitsi hetken asiaa ja liittyi. s. 40

TULEVAISUUDEN TOIVOT

Koulunpenkiltä valmistuu itseensä uskovia, työhaluisia nuoria, joita kiinnostaa yrittäjyys. s. 41

K U VA : J U K K A J Ä R V I

TÄSTÄ LÄHDETÄÄN

Infrakoulutus veitsenterällä Toisen asteen oppilaitosten rahoista uhkaa lähteä neljännes. Siirtyykö tulevaisuuden ammattilaisten kouluttaminen yrityksiin? TOISEN ASTEEN ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kaavaillaan 190 miljoonan euron leikkauksia vuonna 2017. Tämä vastaa 18 500 peruskoulutuspaikan tai 3 800 henkilötyövuoden vähentämistä. Jo edellisen hallituksen aikana alkaneet leikkaukset vievät yhteensä neljänneksen ammatillisen koulutuksen rahoituksesta vuoteen 2018 mennessä, laskee Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke. Samalla kaikki tutkintoon johtava koulutus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallintaan vuodesta 2018 alkaen. Uudistuksilla tavoitellaan voimakkaampaa keskitettyä ohjausta. Lähtökohtana ovat ”osaamisperusteisuus” ja ”asiakasläh­töi­ syys”. INFRAYRITYKSISSÄ pelätään, että leik­ kausten ja säästöjen myötä alan koulutus pintapuolistuu ja lopullinen vastuu ammattiin kouluttamisesta jää yrityksille. Luodaanko ehkä uutta köyhän miehen oppisopimusjärjestelmää – ilman aitoa, molemminpuolista sopimusta oppilaan kouluttamisesta? Entä miten tasa-arvoisessa asemassa ovat

valmistuvat opiskelijat? Jatkossa riippuisi entistäkin enemmän työnhakijan hyvästä tuurista ja suhteista, miten taitavaksi am­­ mattilaiseksi voi tulla. Jos tutkintonimikkeitä karsitaan, miten käy alojen, jotka eivät työllistä massoja, mutta joiden hallitseminen edellyttää kunnon perehtyneisyyttä, jota ei pikakursseilla saavuteta? Infra-alalla tällaisia erikois­ osaajia ovat esimerkiksi ajoneuvonosturien kuljettajat.

KOULUJEN JA paikallisyritysten yhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Yhdessä toimien j­a tiukalla fokusoinnilla koulutuksen taso saatetaan pystyä säilyttämään, mutta tarkkana pitää olla. Infra-alalla riittää lähivuosina töitä. On koko yhteiskunnan etu, että alan koulutuksesta pidetään hyvää huolta. Magnus Frisk asiantuntija INFRA ry

RETKEILYÄ KAAKOSSA JA LÄNNESSÄ, INFRA GOLF S. 42–43 | UUTTA VERTA PIIREIHIN S. 44

Profile for Infra-lehti

Infra 4/2016  

Infra 4/2016