industridag

Industridag Östergötland är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Linköpings Universitet, Region Östergötland, arbetsgivar- och fackliga organisationer, Östsvenska Handelskammaren samt Skill

Publications