Page 1

PARTNER- OCH UTSTÄLLARINFORMATION

e


VAR PÅ PLATS NÄR SVERIGES OFFENTLIGA EKONOMER MÖTS

Det senaste inom offentlig ekonomi

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande! Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar i det offentliga Sverige.

Arena för affärer

Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige. En utmärkt mötesplats för att stärka varumärket och göra affärer. Med många kontaktskapande möjligheter, så som luncher, fika, mingel och bankett kan ni påverka och visa era produkter/tjänster på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger effekt inte bara under utan även långt efter genomförandet.

Kommunicera direkt till beslutsfattarna

De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på plats! Du träffar bland annat ekonomichefer, redovisningschefer, budgetchefer, chefsekonomer, finanschefer och andra beslutsfattare från kommun, stat och landsting samt personer som har stort inflytande över investeringar i det offentliga Sverige på ett och samma ställe.

2


SNABBFAKTA OM

OFFENTLIG EKONOMI 80% av tidigare besökare kan påverka viktiga beslut 70% av tidigare besökare har en chefsposition 55% av tidigare besökare arbetar med ekonomisk styrning 30% av tidigare besökare arbetar med redovisning

Vilka besökare möter du? • Ekonomichefer

• Budgetchefer

• Finanschefer

• Regiondirektörer

• Kommundirektörer

• Lönechefer

• Verksamhetschefer

• Kommunrevisorer

• Chefsekonomer

• Inköpköpsansvarige

• Revisorer

• Landstingsdirektörer

• Redovisningschefer

• Ekonomihandläggare

• Utvecklingschefer

• Controllers

3


PRISER OCH VILLKOR Utställningen och konferensen arrangeras i samspel med varandra. Det finns flera möjligheter att kommunicera varumärke, produkter och tjänster genom val av utställarpaket BASIC, PREMIUM eller PARTNER. Läs mer om dina möjligheter på sidorna 5-7.

4


BASIC •

Exponeringsyta, ca 2x2, 3x2, 3x3 meter

El och W-lan

Monterväggar (beroende på lokal)

Logotyp på webbplats, nyhetsbrev och inbjudningar

Två veckors annonsering via vår webb (300x600px) eller nyhetsbrev (100x160px), ni väljer vilka veckor ni vill ha (med reservation för att veckor kan bli fullbokade, först till kvarn gäller)

Två fullvärdiga deltagarbiljetter*

Boka upp till tre rabatterade deltagarbiljetter inom din organisation (3 900:-/person

(kan variera beroende på plats)

PRIS: 39 000 KR Samtliga priser anges exklusive moms

Ingår i *deltagarbiljetten: • Hela seminarieprogrammet • Lunch båda dagarna • Fika båda dagarna • Bankett med prisutdelning och underhållning

Värde 6900:-

5


PREMIUM • Helsidesannons, 185x270mm, i tidningen Offentliga Affärer • Reklamfilm eller powerpoint på stora scenen, max 1 min. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller • Logotyp i utställarförteckningen på webbplats, nyhetsbrev och inbjudningar • Två veckors annonsering via vår webb (300x600px) eller nyhetsbrev (100x160px), ni väljer vilka veckor ni vill ha (med reservation för att veckor kan bli fullbokade, först till kvarn gäller)

• El och W-lan • Monterväggar (beroende på lokal) • Två fullvärdiga deltagarbiljetter* • Boka upp till tre rabatterade deltagarbiljetter inom din organisation (3 900:-/ person)

• Exponeringsyta, ca 2x2, 3x2, 3x3 meter (kan variera beroende på plats)

PRIS: 57 000 KR Samtliga priser anges exklusive moms

Ingår i *deltagarbiljetten: • Hela seminarieprogrammet • Lunch båda dagarna • Fika båda dagarna • Bankett med prisutdelning och underhållning

Värde 6900:6


PARTNER

• Möjlighet till egen föreläsning under parallella seminariespår, efter godkännande av programråd och arrangören • Möjlighet att ingå i årets programråd

• Exponering som partner i tryckt och digitalt program

• Exponeringsyta, ca 2x2, 3x2, 3x3 meter (kan variera beroende på plats) • El och W-lan • Monterväggar (beroende på lokal)

• Helsidesannons 185x270mm i • Fyra deltagarbiljetter* värda tidningen Offentliga Affärer 6900:- st • Logotyp i utställarförteckning på webbplats, nyhetsbrev och • Boka obegränsade rabatterade deltagarbiljetter inbjudningar inom din organisation • Två veckors annonsering via (3 900:-/person) vår webb (300x600px) eller • I partnerskapet ingår det att nyhetsbrev (100x160px), skicka fyra riktade utskick till ni väljer vilka veckor ni vill kunder/nätverk ha (med reservation för att veckor kan bli fullbokade, • Partners har möjlighet och först till kvarn gäller) skyldighet att erbjuda kunder/ nätverk 1200:- i rabatt per deltagare

ELIAS

p

a ff

är

en

5 E-post 01

K

K M OC O SÄ ST

DE

A PP

r ra ke dlig la el ris oty ll g ra sla ill pa ör a t is x gf ed la t l pra at tts rä

S-O

Nr 1 2014 Nr | Pris 5 2015 99 kr| Pris | 22:a99årgån kr | 22:a genårgån | Upph gen andlin | Upph g | Juridi andlinkg| E-förv | Juridialtnin k | E-förv g | Ledar altninskap g | Ledar | Miljö skap | Hållba

JU

AR RE

ning är

2

bäst?

IGA TL EN D! FF rm OM kt Osty ED edeS MlER DITZOT S ET UTS LÄ ATRIN G M EN C VÄ ELS ÅRHEF K ÄR C TM

Inköp som

strategIs

SÅ GÖR PROFIL

DU!

U

T SS

ÖD

UTGIFTSTA KLARAS KET MARGINA MEN LERNA

ÄR SMÅ

SS D A PA AVGÖRInger NK FRHAAMG K L E T ÅNGEN P UP D S A L H LL VI ÄR IV EN:

LEDAREkS

Annika El ias

LIN

G

:

EN

IL

OF

PR

1 20

R

t

av

Vi ndlken lös

Ha

rhet

sk

E FL

till god a affä rer –

e Krsyp lagtera d

r e na et rb vin ga de a ap

La

Nr

ka

a

| ikg ridlin nd | Ju g ha linpp |U ennd ngha pp år| Ugå :a en 22 ng

ns

od

p är käl lan

– er

| krgå 99år is:a | 22 Pr kr| 9916 1is20 N| rPr 14

ku

lg

t

tt

t il

an

he

ra

ä ll

ar

k är

lb

– För att kun ska

Hål

Värde 6900:-

OBS! Partners är endast utvalda företag och ANNIK organisationer A

p|

• Hela seminarieprogrammet • Lunch båda dagarna • Fika båda dagarna • Bankett med prisutdelning och underhållning

PRIS: 95 000 KR Samtliga priser anges exklusive moms

ka iljrsö M | da |pLe rsgka in tn da | Leal g rv infö | Ealiktn rv förid | Ju E-

Ingår i *deltagarbiljetten:

7


e

Utstallare och partnerinformation offentlig ekonomi