Page 1

FÖR ÅTTONDE ÅRET

goda affärer presenterar vi mötesplatsen för

med koppling till samhället vi vill ha. Stockholm 30-31/1

2013 1


VÄLKOMMEN TILL UPPHANDLINGSDAGARNA 2013! – Den goda affären med koppling till det samhälle vi vill ha Varje år omvandlas skattemedel för ca 800 miljarder kronor till varor och tjänster som upphandlas av offentliga aktörer. Under Upphandlingsdagarna verkar vi tillsammans för att dessa affärer ska ske smidigt och inom ramen för tryggt LOU. Genom att vi delar med oss av våra egna erfarenheter och lär oss av andras skapar vi tillsammans förutsättningarna för den goda affären. I slutet av januari samlas representanter från regering och opposition, upphandlare, leverantörer, sakkunniga, varav en del även kommer från övriga europa, samt många fler som berörs av den offentliga upphandlingen. De samlas för att förbereda sig inför det kommande upphandlingsåret. På Upphandlingsdagarna 2013 får du ta del av det senaste genom såväl seminarier

och debatter som genom spel och inte minst genom möten branschkollegor emellan. I det program som du nu har i din hand, har vi i Programrådet haft som målsättning att kunna bjuda dig på alltifrån breda till fördjupade kunskaper, samt att du får ta del av kompetenser och erfarenheter inom svensk offentlig upphandling. Under två intensiva dagar är Upphandlingsdagarna 2013 platsen där banbrytande möten för svensk offentlig upphandling och dess utveckling sker. Lägg därtill galakvällen, där det kungörs vem som vinner ”Handslaget”, som delas ut till förmån för den bästa offentliga upphandlingen i Sverige 2012. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att tillsammans med oss uppleva Upphandlingsdagarna 2013! Programrådet Upphandlingsdagarna 2013

Vi vill tacka följande personer som ingått i programrådet för 2013 Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl • Anna Fridén, Energimyndigheten • Helen Arneving, Göteborgs Stads Upphandlings AB • Niklas Kåvius, Handelskammaren • Tess Benschner Johnsson, Hexanova Event • Kent Mossheden, Hexanova Event • Urban Nilsson, Hexanova Media Group • Agneeta Andersson, Kammarkollegiet • Niklas Tideklev, Kammarkollegiet • Gunnar Stålberg, Landstinget Dalarna • Axel Hansson, Lantbrukarnas Riksförbund • Susanne Lång, Miljöstyrningsrådet • Thomas Bergfeldt, NCC • Mats Brink, NCC • Emma Johansson, NCC • Björn Bergström, Sveriges Offentliga Inköpare • Kjell Sjöblom, Skatteverket • Carina Dahllöf, Silf, Sveriges inköps- och logistik förbund • Johanna Åberg, Silf, Sveriges inköpsoch logistik förbund • Mathias Sylwan, Sveriges Kommuner och Landsting • Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting • Inger Ek, Upphandlingsbolaget Göteborg • Hans Jeppson, Upphandlingsstödsutredningen • Ann-Marie Fineman, VINNOVA • Gunilla Gruvegård, VINNOVA • Lars Gustafsson, VINNOVA • Johan Lundström, VINNOVA • Annie Palm, VINNOVA • Nina Widmark, VINNOVA • Anna Lirén, Vision • Karin Ottosson, Vision• Kristina Malm Jansson, Vårdförbundet

Arrangör:

2 Hexanova Event

Mediapartner:

Partners:


höjdpunkter & måsten 2013 Missa inte årets höjdpunkter! Årets moderator Carin Hjulström är journalist och programledare. Hon har till exempel lett Melodifestivalen, Carin med C, TVHuset och Carin 21:30, och skriver regelbundet krönikor i Aftonbladet och Göteborgs-Posten. Carin har precis släppt sin tredje bok, Kajas Resa. Hon har stor erfarenhet av att leda samtal och debatter med deltagare inom det offentliga liksom på upphandlingsområdet bland annat från Almedalen.

Bert Karlsson är tillbaka i en het livsmedelsdebatt!

DEBATT! Regering vs opposition i en debatt om framtidens offentliga upphandling, med Carin Hjulström som debattledare!

UTBLICK EUROPA!

REGERING VS OPPOSITION

PRAKTIKFALL! Man kan uppnå den mest effektiva affären utan att det är kostnaden som styr. Hur får du veta på Upphandlingsdagarna 2013!

NYTT FÖR I ÅR!

Långsiktighet och hållbarhet är några av de samhälleliga kriterier som OS-Kommittén ställde då London, bland många andra, ansökte om att få OS 2012.

Arbetsplatsbesök som ger insyn i hur NCC arbetar med den nya Citybanan för att förbättra kommunikationen i Stockholms Stad! OBS! Föranmälan.

DEBATT!

NYTT FÖR I ÅR!

Skulle det behövas specialdomstolar? Är det så att antalet överprövningar ökar? Svar får du på Upphandlingsdagarna 2013.

Låt Upphandlingsspelet börja! För första gången kan vi nu erbjuda möjligheten att som avslutning på Upphandlingsdagarna 2013 medverka i ett spel som simulerar din verklighet. OBS! Föranmälan. FÖR ATT KUNSKAP ÄR KÄLLAN TILL GODA AFFÄRER

3

3


KOMMER DU IHÅG Upphandlingsdagarna 2012?

Inspirerande möten

PUBLIK MED N SUCCÉ DELTAG ÄRA 700 HELA LARE FRÅN ANDET

RADE KONCENTRELTAGARE DE KONFERENS

44

HET DEBATT


PRISUTDELNING

SIONER S U K IS D A T HE

GLADA DELTAGA RE

VINN

HANDSL ARE AV AGET 20 11

KMAN OM ANDERS WIJ GEN GSUTREDNIN IN L D N A H UPP

FÖR ATT KUNSKAP ÄR KÄLLAN TILL GODA AFFÄRER

5

5


08.00 – 08.45 Registrering med fika bland utställarna 08.45 – 08.50 Högtidligt öppnande av Upphandlingsdagarna 2013 Moderatorn Carin Hjulström hälsar alla välkomna. 08.50 – 09.30 DEBATT Framtidens offentliga upphandling Regeringen vs opposition, Debattledare Carin Hjulström

PARALLELLSPÅR

DAG I – ONSDAG 30 JANUARI

UTBLICK EUROPA – PRAKTIKFALL Upphandlande offentliga myndigheter i London och deras upplägg för att få OS London 2012: 09.30 – 10.00 Sociala aspekter på arvet efter OS Vicki Austin, Head of Inclusion, London Legacy Development Corporation (fd Olympic Park Development Corporation), arbetar med att säkra hög kvalitet för hållbar utveckling och säkerställa långsiktig framgång av anläggningar och tillgångar i arvet efter OS.

14.00 – 14.30 Seminariepass 1 14.30 – 15.00 Mötesplats Offentliga Affärer med fika bland utställarna 15.00 – 15.30 Seminariepass 2

PARALLELLSPÅR

PARALLELLSPÅR 11.00 – 11.50 Innovationsupphandling - Vilket stöd kan Upphandlingsstödet och VINNOVA erbjuda och hur fungerar det i praktiken? Offentliga upphandlingar är ofta utformade på ett sätt som gör det svårt för offentliga aktörer att hitta effektiva lösningar på problem. Innovationsupphandling är ett verktyg för att lösa problem, adressera långsiktiga behov i organisationer och för att säkerställa att företagens innovativa lösningar inte utestängs eller missgynnas. För att använda innovationsupphandling är det viktigt att arbetsmetoder och strategier ständigt utvecklas. Niklas Tideklev, upphandlingsjurist, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet , Nina Widmark, projektledare, VINNOVA, Mats Rundkvist, Projektledare, Västerås Stad DEBATT – Debattledare Carin Hjulström Behövs specialdomstolar – ökar antalet överprövningar? Eva-Maj Mühlenbock, ordförande för Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling, Advokatfirman Lindahl, Mathias Sylwan, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef på avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling, Konkurrensverket, Kimmo Stenroos, kostchef, Sigtuna kommun, Mari Andersson, lagman, Förvaltningsrätten i Stockholm.

PARALLELLSPÅR

11.50 – 13.00 Lunch & fika bland utställarna PARALLELLSPÅR 13.00 – 13.50 forts. UTBLICK EUROPA: Går det att överföra Storbrittaniens modell till svensk offentlig upphandling? Helen Arneving och Susanne Hedberg, upphandlings-ledare, Göteborgs Stads Upphandlings AB, är de två personer som utreder hur modellen skulle kunna plockas hem till Sverige. Båda är dessutom deltagare i det transnationellla EU-projektet Partnerskap Göteborg Storstadsintegration som finansieras av ESF-rådet.

6 6

PARALLELLSPÅR

10.00 – 10.30 Lyckad utformning och uppföljning av krav på social hänsyn Matthew Galvin, Governance, Best Practice & Responsible Procurement Manager, Transport for London. Ansvarig för några av Londons största upphandlingar och som under flera år har arbetat med att ställa krav på social hänsyn i sina upphandlingar. Går modellen att överföra till svensk offentlig upphandling? Svar får du kl. 13.00 10.30 – 11.00 Mötesplats Offentliga Affärer med fika bland utställarna

DEBATT – Debattledare Carin Hjulström Livsmedelsupphandling Frågor som kommer att tas upp i debatten är till exempel; Hur kan vi höja kvaliteten på maten i den offentliga måltiden? Hur kan vi öka konkurrensen i Livsmedelsupphandlingarna? Medverkande i debatten är Bert Karlsson, entreprenör, Mathias Sylwan, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Carin Carlsson, ansvarig handläggare, Konkurrensverket, Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig upphandling, Miljöstyrningsrådet, Kimmo Stenroos, kostchef, Sigtuna kommun, Jill Hartwig, kostrådgivare och Helena Jonsson, ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund.

PARALLELLSPÅR 15.40 – 16.30 PANELSAMTAL Är innovationsupphandling en risk eller möjlighet till förnyelse? Innovationsupphandling har en positiv påverkan på svenska företags innovationskraft och i slutändan svensk tillväxt. Men ska upphandlande myndigheter ta risker? Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA, Agneeta Andersson, chef, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne, Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef på avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling, Konkurrensverket, Magnus Svenningsson, seniorkonsult, Stratsys AB, (tidigare Speed Identity). PRAKTIKFALL Hur skapas den långsiktigt goda affären genom upphandling som inte utvärderas enbart på lägsta pris? Telge Fastigheter, Uppsalahem samt Staffanstorpshus tillsammans med NCC belyser hur de skapat förutsättningar för de mest lyckade projekten som i slutändan ger det bästa resultatet på investeringen. Taina Sunnarborg, projektchef, Telge Fastigheter AB. Rolf Jonsson, projektchef, Staffantorpshus AB. Lars-Gunnar Sjöö, byggchef, Uppsalahem AB och Svante Hagman, VD, NCC Construction Sverige AB. 16.30 – 17.15 Kommande seminariepunkt avslöjas under hösten 17.15 – 17.20 Moderatorn Carin Hjulström, summerar dagen och bjuder in till kvällens program 17.20 – 18.00 Mingel bland utställarna 17.20 – Arbetsplatsbesök på Citybanan

19.30 Galamiddag med utdelning av Handslaget


DAG II – TORSDAG 31 JANUARI 08.00 – 08.30 Registrering med fika bland utställarna

10.10 – 10.40 Mötesplats Offentliga Affärer med fika bland utställarna

08.30 – 08.40 Moderator Carin Hjulström summerar kvällen och hälsar oss välkomna till dag II av Upphandlingsdagarna 2013

10.40 – 11.10 Seminariepass 3

08.40 – 09.30 Vilka kriterier är det som upphandlare och leverantörer behöver förhålla sig till inom offentlig upphandling den 31 januari 2013?

11.50 – 12.35 DEBATT Nolltolerans mot mutor och fusk – vad innebär det i en offentlig upphandling? Debatt med delegater från Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Konkurrenskommissionen och Helena Rosén Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl.

PARALLELLSPÅR

PARALLELLSPÅR 09.35 – 10.10 FÖR UPPHANDLARE OCH STRATEGISKA INKÖPARE Har du rätt kompetens för modernt inköpsarbete och vågar du ta plats? Anders Holmström, Senior Advisor Inköp på Silf, Sveriges inköps- och logistik förbund. FÖR LEVERANTÖRER PRAKTIKFALL och exempel på hur det går att underlätta för små- och medelstora företag att lämna anbud?!Programpunkten kopplat till priset Handslaget och ”den goda affären” med Theresa Hägglund, upphandlare och projektledare, Norrbottens Läns Landsting och dessutom 2012 års mottagare av priset Handslaget, samt Gunnar Stålberg, representant SOI och upphandlingschef, Landstinget Dalarna, med stort intresse för att underlätta hanteringen av anbud för mindre företag.

11.15 – 11.45 Seminariepass 4

12.35 – 13.45 Lunch & fika bland utställarna 13.45 – 14.15 Seminariepass 5 14.20 – 15.00 Kommande höjdpunkt avslöjas under hösten 2012. 15.00 – 15.05 Moderator Carin Hjulström summerar Upphandlingsdagarna 2013 15.05 – 15.20 Mötesplats Offentliga Affärer med fika bland utställarna

15.20 – 18.00 Spela och simulera effekterna av rätt utfört inköpsarbete!

Spela och simulera effekterna av rätt utfört inköpsarbete! Silf, Sveriges inköps och logistik förbund, vår partner på Upphandlingsdagarna 2013, bjuder in till ”Upphandlingsspelet”! Vi simulerar din verklighet och hur du kan göra annorlunda i det strategiska och operativa inköpet. I grupper om 4-5 personer simulerar vi från teori till praktik för att säkerställa affärsmässigheten i upphandlingarna genom fokus på rätt saker. Inköps- och logistik processen, ekonomi, förhandling och juridik kort sagt allt som gör en bra affär bra. Spelet pågår under några timmar och kräver föranmälan. Denna lämnar du när du anmäler ditt deltagande på Upphandlingsdagarna, dock senast den 20 januari 2013. Spelet varvar teori och praktik och handleds av Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

Anmälan senast den 20 januari!

Arbetsplatsbesök! Du som deltagare på Upphandlingsdagarna erbjuds att göra ett studiebesök på NCC:s arbetsplats Citybanan, som går under Riddarfjärden i Stockholm. Ta chansen att lyssna på Trafikverket och NCC om hur de arbetar för att förbättra kommunikationen i Stockholms stad, och om produktionsläget tillåter, därefter delta på en rundvandring på projektet. På grund av säkerhetsskäl krävs föranmälan vilken du gör i samband med att du anmäler ditt deltagande på Upphandlingsdagarna, dock senast den 17 december 2012.

Anmälan senast den 17 december!

Missa inte årets enastående galamiddag! Mingel i foajén med fördrink följt av middag, underhållning och prisutdelning. Onsdag den 30/1 klockan 19.30 FÖR ATT KUNSKAP ÄR KÄLLAN TILL GODA AFFÄRER

7

7


SEMINARIESPÅR SPÅR A – Upphandlingsjuridik, Moderator: Advokatfirman Lindahl 1. Skärpt mutlagstiftning, hur säkerställer vi compliance? Genomgång av de nya reglerna om mutbrott m.m. och goda råd om hur ni säkerställer att ni följer de nya, högre kraven på etiskt uppförande. Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Johan Kennemyr, advokat, Mikael Engström, biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl.

Anders Nilsson, Advokatfirman Lindahl

2. Skadestånd på upphandlingsrättslig grund Här förklaras hur reglerna om skadestånd i LOU och LUF fungerar och hur de reglerna förhåller sig till andra upphandlingsrättsliga sanktioner som överprövning, ogiltighet och upphandlingsskadeavgift. I seminariet ingår processtaktiska överväganden. Advokaterna Hugo Norlén och Johanna Näslund, Advokatfirman Lindahl. 3. Heta nyheter! Rättspraxis och lagstiftning Du får en statusrapport vad gäller pågående lagstiftningsarbete i Sverige och inom EU och beskrivning av innehållet i ny och central rättspraxis. Advokaterna Anders Nilsson och Henrik Seeliger, Avokatfirman Lindahl. 4. Krav på leverantörer Förklaring på hur en upphandlande myndighet bör kontrollera leverantörernas lämplighet och vilken bevisning som får krävas in av leverantörerna vad gäller deras ekonomiska och tekniska kapacitet. Här redovisas även rättspraxis rörande möjligheten att utesluta en leverantör på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen. Helena Rosén Andersson, advokat, och Annika C Andersson, biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl. 5. Den goda affären – avtalets innehåll och genomförande Tips om hur du säkerställer ett affärsmässigt väl avvägt avtalsinnehåll. Advokaterna Eva-Maj Mühlenbock och Olof Hallberg, Advokatfirman Lindahl.

Eva-Maj Mûhlenbock, Advokatfirman Lindahl

Henrik Seeliger, Advokatfirman Lindahl

SPÅR B – Innovationsupphandling, Moderator: Gunilla Gruvegård, VINNOVA 1. Vad bör man tänka på vid beslut om och genomförande av en innovationsvänlig upphandling? Innovationsvänlig upphandling innebär att en upphandling ska genomföras på ett sådant sätt att inga innovativa lösningar utestängs eller missgynnas. Nyckelfaktorer vid genomförandet av en innovationsvänlig upphandling är bland annat behovs- och marknadsanalys, dialog med leverantörer samt utformning av förfrågningsunderlaget. På seminariet presenteras Upphandlingsstödets nya vägledning om innovationsvänlig upphandling. Niklas Tideklev, upphandlingsjurist, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet. 2. Innovationsupphandling inom miljöteknik Regeringen har gett Energimyndigheten och VINNOVA ett gemensamt uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik. Regeringen har speciellt pekat på energieffektiva lösningar för lokaler med hög energianvändning, stadsplanering och hållbart byggande inklusive nya lösningar för gatubelysning, samt säker vattenförsörjning och effektiv avfallshantering. Men även andra miljöteknikprojekt kan få stöd. Genom dessa satsningar ökar möjligheter för kommuner och landsting att kunna arbeta med ny miljöteknik genom att specificera behov och låta olika företag ta fram nya lösningar. Representanter från Energimyndigheten och VINNOVA.

Hugo Norlén, Advokatfirman Lindahl

Johanna Näslund, Advokatfirman Lindahl

3. Praktikfall En projektledare berättar hur de genomfört upphandlingar som handlat om att få leverantörer att arbeta med innovationer och nya lösningar. 4. Vad kan innovationsupphandling leda till? - erfarenheter från andra länder - PRAKTIKFALL Under de senaste åren har innovationsupphandling varit ett verktyg som myndigheter i Storbritannien använt för att få fram nya, billigare och bättre varor och tjänster till offentlig sektor. Vi får ta del av några exempel.

8 8

Niklas Tideklev, Kammarkollegiet

5. Innovation och upphandling – svenska erfarenheter i nutid Fram till 1980-talet genomfördes stora statliga teknikupphandlingar, det som numera kallas innovationsupphandling. I stort sett upphörde detta därefter. Men det har dock även senare genomförts en del upphandlingar som syftat till att ta fram nya lösningar. Vi får höra om några av dessa och om vilka lärdomar man kan dra. Hans Jeppson, Senior Advisor, VINNOVA. Hans Jepsson, VINNOVA.


SEMINARIESPÅR SPÅR c – Upphandlingens betydelse för att skapa en bättre process & ett bättre resultat, Moderator; John Thorsson, NCC. Mål, uppföljning, medvetenhet och attitydförändringar Effekter, Styrning – ledning – mål – kvalitet, Beslutsstödssystem.

Taina Sunnarborg, Telge Fastigheter AB

1. Mer bra skolor för pengarna – PRAKTIKFALL Telge Fastigheter AB delger sina erfarenheter hur de med hjälp av Strategisk Partnering erhöll mer bra skolor för pengarna. Taina Sunnarborg, projektchef, Telge Fastigheter AB. 2. Större utväxling på investeringen – PRAKTIKFALL Staffantorpshus AB ger sin syn på upphandlingens betydelse för att skapa en bättre process och ett bättre resultat. Arbetet drivs i partnerskap, bygger på ett helhetstänkande med fullständigt förtroende, ärlighet, öppenhet och respekt. Målsättningen – hög kvalitet i verksamheten och ett mervärde för alla parter. Rolf Jonsson, projektchef, Staffanstorpshus AB.

Lars Arrhed, Advokatfirman Lindahl

3. Upphandling i Strategisk Partnering Lars Arrhed, advokat på Advokatfirman Lindahl och Thomas Bergfeldt, partneringansvarig på NCC, svarar på frågor och delger sina erfarenheter av Strategisk Partnering. Vilket utrymme finns idag i lagen om offentlig upphandling och hur ger Strategisk Partnering förutsättningar för den långsiktigt goda affären? 4. Vägar till strategiskt inköp - från bromskloss till resurs för att nå verksamhetens mål – Praktikfall Var börjar man? Hur skapa förflyttning? Misstag att lära av och möjligheter att fånga. Eva Wegsjö, tidigare Renova AB, nu inköpschef på Göteborgs hamn AB, har fått uppdraget att bygga upp en organisation för strategiska inköp. 5. Upphandling och inköp! Finns det skillnader och likheter mellan privat och offentlig sektor? Har den offentliga sektorn något att lära av den privata sidan och det inköpsarbete man drivit de senaste 10 åren med framgångsrikt arbete i tvärfunktionella team, rätt logistik samt en modern förhandlingsprocess med fokus på affärsmannaskapet? Allt för att skapa värde för både kund och leverantör. Vad skiljer och vad förenar privat och offentlig sektor? Anders Holmström, senior advisor inköp, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund, Andreas Takasc, affärsområdeschef upphandling och inköp, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

Thomas Bergfeldt, NCC AB

Eva Wegsjö, Göteborgs Hamn AB

6 Ersättningsmodeller Vid seminariet presenteras vad upphandlare/beställare bör tänka på för att skapa ersättningsmodeller vid upphandling av tjänster för att bäst styra mot de krav som ställs i upphandlingen. Elisabeth Åkrantz, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet presenterar deras nya vägledning om ersättningsmodeller som kommer att vara klar under senhösten. Anders Holmström, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

SPÅR D – e-Handel Praktiska exempel och råd från upphandlande enheter inom e-handel – PRAKTIKFALL I detta spår får du ta del av fem praktikfall via Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, varav ca tre stycken härstammar från landsting och ca två st från kommuner.

Elisabeth Åkrantz, Kammarkollegiet

Kommande seminariepunkter släpps under hösten...

Kerstin Wiss Holmdahl, SKL FÖR ATT KUNSKAP ÄR KÄLLAN TILL GODA AFFÄRER

9

9


SEMINARIESPÅR SPÅR E – Hållbart tänk ger god affär, Moderator: Susanne Lång, Miljöstyrningsrådet 1. Landstingens arbete med Socialt ansvar För att bättre jobba med frågor kring socialt ansvar har landstingen gått samman i ett gemensamt projekt. Vi får ta del av erfarenheter kring detta. 2. PRAKTIKFALL – Hur blir man utsedd till den Miljöbästa kommunen? Svaret får du på Upphandlingsdagarna 2013!

Jens Johansson, Miljöstyrningsrådet

3. För framtidens hållbara och energieffektiva hus Ett av Sveriges miljömål är en god bebyggd miljö, och för att nå dit krävs det att man tar betydande miljöhänsyn vid byggande. Nära-noll-energi-byggnader (NNE) ska alla nya byggnader i Europa vara från den 31 december 2020. Kraven vid ombyggnad skärps också och offentligt ägda byggnader ska vara föregångare. För att nå dit måste offentlig sektor ställa högre krav vid upphandling av sina byggentreprenader. Miljöstyrningsrådet berättar om det stöd som finns för upphandlare att ställa drivande krav. Jens Johansson, projektledare inom byggområdet, Miljöstyrningsrådet. 4. Vilka miljökrav ställs i en livsmedelsupphandling? Axel Hansson, Lantbrukarnas Riksförbund och Christoffer Stavenow, Stavenow & Partners

Göran Gerth, NCC

5. Vikten av samverkan i tidigt skede för en bra miljö och en god affär Göran Gerth, miljöchef, NCC, bjuder på sin kunskap och sina erfarenheter. 6. Nyhet: Nu är det enklare att ställa miljökrav Genom att ställa miljökrav kan offentlig sektor bidra till att nå våra miljömål. Allt fler kommuner och landsting skriver in i sina policyer och mål att de ska ställa miljö och sociala krav i sina upphandlingar. Miljöstyrningsrådet, som är regeringens expertorgan i miljöanpassad offentlig upphandling, lanserar nu en databas som gör det enklare för upphandlare att ställa de krav som finns fritt att tillgå. Det blir lättare för upphandlaren att hitta de miljökrav och sociala krav han söker och på den nivå han önskar. Det går även att hitta krav och produktområden genom att söka på miljöaspekter och miljömål. Välkommen till en genomgång av hållbar offentlig upphandling och det nya verktyget. Representant från Miljöstyrningsrådet.

SPÅR F – LEVERANTÖRER

Maria Forsgren, NCC

Göran Domås, NCC

1. Förfrågningsunderlaget sätter förutsättningarna för att skapa den långsiktigt goda affären Detta seminarium belyser betydelsen av ett förfrågningsunderlag som ger möjlighet för kunden att tillsammans med leverantörer och konsulter dra nytta av varandras kompetenser och jobba mot gemensamma mål. Vi vill även belysa vikten av förfrågningsunderlaget som stöd för att skapa en gemensam organisation som har gemensamma mål och gemensamma ekonomiska drivkrafter. Maria Forsgren, bolagsjurist, NCC, Göran Domås, affärschef, NCC. 2. Hur underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud? Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har publicerat en vägledning hur man underlättar för små företag att delta i offentlig upphandling. Laurence Brännström, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ger 10 praktiska råd till upphandlare/beställare.

Kommande seminariepunkter släpps under hösten...

10 10

Laurence Brännström, Kammarkollegiet


SEMINARIESPÅR SPÅR G – Trygghet inom välfärdssektorn/hemservice och skydd mot oseriösa leverantörer 1. Upphandling av trygghetstjänster i ett teknikskifte - PRAKTIKFALL I Borås stad har man jobbat med ny teknik i en ny infrastruktur. I seminariet presenteras vilka utmaningarna är med att upphandla trygghetstjänster i den nya digitaliserade infrastrukturen. Men även kring erfarenheter från upphandling och implementering av digitala trygghetslarm i Sjuhärad. Johnny Leidengren, projektledare, Borås Stad.

Johnny Leidengren, Borås Stad

2. Räkna med kvalitet i vård och omsorg Ia Magnusson är upphandlingsjurist på Upphandlingsstödet med kompetens inom vård- och omsorg, och projektledare för en vägledning om hur man gör för att upphandla god kvalitet i vård och omsorg. Tillsammans med Henrik Eriksson, forskare i industriell kvalitetsutveckling från Chalmers, belyser hon viktiga aspekter för att få god kvalitet för brukarna av den upphandlade tjänsten. 3. Ekonomisk brottslighet som affärsidé! Hur kan den offentliga sektorn förhindra? Hur drabbas den offentliga sektorn av oseriösa företagare, bluffakturor och skattebedrägerier? Om kontrollen är låg är det lättare för oseriösa företagare att vinna upphandlingen. Få kunskapen du behöver för att förhindra detta. Lars Elmquist, Ekobrottsmyndigheten och representant från Skatteverket.

Henrik Eriksson, Chalmers

SPÅR H – SAMVERKAN Samverkanprojekt Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket Projektet där Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket samverkat nominerades till eFörvaltningsdagarnas eDiamond Award 2012! Detta samverkanprojekt innebär säker e-post mellan myndigheter, bolag och privatpersoner. Det betyder en enorm effektivisering för både offentlig förvaltning och medborgare. Samverkansprojektet presenteras under Upphandlingsdagarna 2013 av en representant från Skatteverket, Bolagsverket eller Tillväxtverket.

Ia Magnusson, Upphandlingsstödet

Kommande seminariepunkter släpps under hösten...

FÖR ATT KUNSKAP ÄR KÄLLAN TILL GODA AFFÄRER

11

11


SAGT OM Upphandlingsdagarna

Utmärkta dagar även för ekonomer Det är värdefullt att som chef tillsammans med medarbetare få två hela dagar där upphandlingsfrågor belyses ur både ett strategiskt och ett operativt perspektiv. Mellan debatter, seminarier och träffar med lever-antörer fanns tid för resonemang kring frågor som ofta inte hinns med på hemmaplan. Att få träffa kollegor med samma frågeställningar på sin agenda berikade dagarna lite extra. Väl på hemmaplan omsattes en del av de insikter som vi fått i praktisk handling vilket gjorde att jag tycker att det var väl investerad tid de två dagarna i Stockholm. Jan Malmberg, Ekonomidirektör i Uppsala Kommun

12 12

Självklarhet att vara den juridiska partnern vid Upphandlingsdagarna Advokatfirman Lindahl är partner vid Upphandlingsdagarna av följande skäl. – Upphandlingsdagarna innehåller en perfekt blandning av information, utbildning, debatt och nätverkande och de utgör därför en utmärkt mötesplats för offentlig och privat sektor inom det upphandlingsrättsliga området. För Advokatfirman Lindahl, som är specialiserad inom offentlig upphandling, är det en självklarhet att vara den juridiska partnern vid Upphandlingsdagarna. Helena Rosén Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl

En väldigt bra helhetsupplevelse Kombinationen av mässa och seminarie bidrog till en väldigt bra helhetsupplevelse! Vi kommer tillbaka nästa år, och då som utsällare istället för deltagare! Mats Brink, NCC


PRISER & INFORMATION 2013 Vad kostar det?

Vart tar du dig?

2 DAGAR: 6 900:-/deltagare

Nacka Strandsmässan, Nacka Strand. För mer information om hur du tar dig till Nacka Strandsmässan, besök www.upphandlingsdagarna.se

I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den integrerade utställningen, lunch och kaffe under båda dagarna samt middag och underhållning kvällen den 30 januari.

DAG I (onsdag): 4 500:-/deltagare DAG II (torsdag): 3 900:-/deltagare

Anmälan Anmäl dig och dina kollegor på www.upphandlingsdagarna.se

Samtliga priser anges exklusive moms.

Rabatter MÄNGD-RABATT Boka sex deltagare, en går gratis. Ange “mängd-rabatt” under “ev.rabatt” i anmälningsformuläret. Boka tidigt-RABATT* Du som bokar in dig senast den 2 november 2012 erhåller en rabatt på 1 000 kronor! Ange “boka-tidigt-rabatt” under “ev.rabatt” i anmälningsformuläret. RABATT FÖR DIG SOM Partner/medverkande organisation* Du som har blivit inbjuden av någon av våra partners eller medverkande organisationer erbjuds en rabatt på 1 000 kronor. Ange “partner/medverkande organisation” under “ev.rabatt” i anmälningsformuläret samt ange vilken organisation som har bjudit in dig under rutan för övrig information.

Var kan du bo? Hotel J erbjuder Upphandlingsdagarnas deltagare 15 % rabatt på boende. Ange rabattkod ”hexanovaerbj” i rutan för företags-/kampanjkod när du gör din bokning på www.hotelj.com

SPA PEN RA GAR Anm ä

den l dig se 2 no n vem ast ber!

* Om du både bokar tidigt och är inbjuden av partner eller medverkande organisation erhåller du en rabatt på 1 200:-

FÖR ATT KUNSKAP ÄR KÄLLAN TILL GODA AFFÄRER

13

13


PARTNERS – UPPHANDLINGSDAGARNA 2013 Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Klienterna återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Den stora byråns kapacitet kompletteras av spetskompetenser inom processer, immaterialrätt, life science och TMT-sektorn, samt gedigen erfarenhet inom områden som offentlig upphandling, bank och finans, kapitalmarknad, M&A och fastigheter. Rak och tydlig kommunikation ger, tillsammans med hög kompetens, branschkunskap och kommersiell förståelse, en ändamålsenlig rådgivning som bidrar till klientens affär. Läs mer på: www.lindahl.se

Primona levererar systemet Kommers för upphandling och inköp till både offentliga och privata organisationer. Kommers eLite är en nyckelfärdig tjänst för offentlig upphandling. Kommers Standard kan levereras som ett helt integrerat inköpssystem från behov till faktura eller med valbara moduler. Kommersannons.se är en kostnadsfri webportal där leverantörer hanterar anbud, avtal, beställningar och fakturor.

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Regeringen har givit VINNOVA i uppdrag att stötta uppbyggnaden och utbytet av kompetens, metoder och erfarenheter för innovationsupphandling. Insatserna kompletterar det ordinarie upphandlingsstödet. Genom att använda innovationsupphandling som ett verktyg för problemlösning, och inte begränsa offentlig upphandling till befintliga lösningar, kan offentlig sektors efterfrågan aktivt driva utveckling av nya produkter och sätt att arbeta för framtiden.

Miljöstyrningsrådet (MSR) är regeringens expertorgan som hjälper kommuner, landsting och statliga verksamheter att ställa miljö och sociala krav på de varor, tjänster och entreprenader de upphandlar. MSR har krav inom huvudområdena fordon och transporter, IT och telekom, städ och rengöring, gatu och fastighet, kontor, livsmedel, inredning och textil, energi, sjukvård och omsorg samt tjänster. Kraven och information om hur de används med tillhörande förslag på hur de ska följas upp finns fritt att ladda ner från MSRs hemsida www.msr.se Sveriges Inköps- och Logistikförbund, Silf, är norra Europas ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling och utbildning inom inköp, logistik, förhandling och juridik. Sedan 2012 utbildar vi även upphandlare inom den offentliga sektorn och erbjuder allt från Grundutbildning Upphandling till ett helt certifieringsprogram där du kan läsa till Certifierad Upphandlare med internationellt gångbar licens - CUSilf ®. Som offentlig upphandlare och strategisk inköpare är det mycket viktigt att du besitter goda kunskaper och har kompetens inom strategiskt inköp, då du hanterar stora och små risker för att göra bra affärer. Välkommen att besöka oss i vår monter B6 eller läs mer på www.silf.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Vi är drygt 171 000 medlemmar som tillsammans driver 90 000 företag, LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Offentlig upphandling av mat är en viktig fråga för Sveriges bönder. För oss handlar den om rätt kvalitet till rätt pris. Vi tycker också att kommuner ska upphandla mat som ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning.

14 14


PARTNERS – UPPHANDLINGSDAGARNA 2013 Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra 160000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO. Vision anser att chefer och andra som upphandlar verksamhet, måste ha de resurser och den kompetens som krävs för att göra ett bra arbete vid upphandling, uppföljning och utvärdering. Läs mer på: www.vision.se

NCC är ett av de ledande nordiska bygg och fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. Läs mer på www.ncc.se Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet med cirka 350 medarbetare på nio orter. Myndighetschef på Tillväxtverket är från och med den 23 augusti 2012 tillförordnad generaldirektör Birgitta Böhlin. Vi gör information och service till företagare mer användbar och regler enklare, i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi gör det också enklare för olika grupper att bli och vara företagare - grupper som av olika skäl inte ges samma förutsättningar som andra. Detta gör vi till exempel genom att bredda den traditionella synen på företagaren och öka kunskapen om olika företagsformer. Våra viktigaste redskap är kunskap, samverkan och finansiering.

Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Vi har ett ansvar att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle. Skatteverket arbetar bland annat med att förebygga ekonomisk brottslighet genom exempelvis branschsamverkan och stöd till seriösa aktörer som kommer i kontakt med den svarta ekonomin.

PostNord levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till företag och privatpersoner i Norden. Vi är hela Danmarks och hela Sveriges post och hanterar varje dag 29 miljoner försändelser och en halv miljon paket med hög precision och kvalitet. Posten Meddelande är en del av PostNord. Vi kan hjälpa dig med alla typer av intern postservice, från utdelning av dagens post till hämtning och frankering av utgående post. Vi bär ut din samhällsinformation, adresserad och oadresserad och hjälper dig med större utskick av fakturor och andra meddelanden, både fysiskt och elektroniskt. www.posten.se

RABATT FÖR DIG SOM Partner/medverkande organisation* Du som har blivit inbjuden av någon av våra partners eller medverkande organisationer erbjuds en rabatt på 1 000 kronor. Ange “partner/medverkande organisation” under “ev.rabatt” i anmälningsformuläret samt ange vilken organisation som har bjudit in dig under rutan för övrig information. * Om du både bokar innan 2 november och är inbjuden av partner eller medverkande organisation erhåller du en rabatt på 1 200:-

FÖR ATT KUNSKAP ÄR KÄLLAN TILL GODA AFFÄRER

15

15


VÄLKOMMEN TILL EN ENASTÅENDE GALAMIDDAG Upphandlingsdagarnas alltid lika uppskattade galamiddag är enligt traditionen tillbaka även i år. Slappna av efter det gångna upphandlingsåret och ladda inför det nya med en fantastisk trerätters middag, festlig underhållning och varför inte en tur på dansgolvet? Mingla med både gamla och nya vänner i den härliga stämningen på Upphandlingsdagarnas galamiddag. Som alltid delar vi under den spektakulära festkvällen ut Handslaget till den som lyckats med 2012 års bästa upphandling! Kanske är det du eller någon av dina kollegor? Föreslå den upphandling du anser vara värdig Handslaget 2012 senast den 3 december på www.upphandlingsdagarna.se

Anmäl ditt deltagande senast den 2 november och du sparar pengar!

16

2013

Upphandlingsdagarna 2013  

För åttonde året presenterar vi mötesplatsen för goda affärer med koppling till samhället vi vill ha.