Page 1

Specialister på tunggodshantering, THZRPUÅ`[[UPUNVJOTVU[HNL

En levande industri på Elmia Subcontractor

Kungälvsföretaget MCA Lyft och Montage AB började sin verksamhet med olika typer av montagejobb. Under åren som gått sedan starten har både personalstyrkan och maskinparken ökat och tjänsterna som de kan erbjuda sina kunder breddats betydligt. Läs mer på sidan 5.

– Underleverantörerna har en stark livskraft. Utställare och besökare har diskuterat konkreta projekt och det har gjorts affärer. Det är ett Z[`YRLILZRLKZpNLYTpZZHUZWYVQLR[SLKHYL2HYSH,RS\UKLäs mer på sidorna 17-23

¯SHÌOH/SEFDFNCFSt1SJT,SPOPS

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984 Hallå vem där... Alla i laget ska trivas och ett fungerande lag är förutsättningar på jobbet liksom på fritiden som handbollstränare. – Det är roligt att jobba med inköp och jag har fortfarande inte kommit på någonting jag hellre skulle vilja göra, säger Stefan Blyberg. Läs mer på sidan 4.

Ramudden öppnar ny depå i Linköping I början av december startades en ny depå i egna lokaler i Linköping, den senaste i raden där Ramuddens kunder kan hyra allt som behövs för arbete på väg och även få hjälp med upprättandet av TA-planer. RamudKLU6`KL[ÄUZRHKV[[LYIVSHNL[ etablerades i mars och den första ÄUZRHKLWrUP,ZWVV\[HUM€Y/LSZPUNMVYZRVTTLYH[[M€SQHZH]ÅLYH\UKLY 2013. Läs mer på sidan 10.

Norra Europas största landbaserade vindkraftspark byggs i Ockelbo Den största landbaserade vindkraftsWHYRLUPUVYYH,\YVWHISPYKLU]PUKkraftspark för 66 stora vindkraftsverk som Arise Windpower AB bygger i Ockelbo kommun. Flera företag har tillkommit i kommunen under senare rY)SHUKHUUH[OHYÅLYHZVT[PKPNHYL arbetade på industriserviceföretaget NISAB i Lingbo, startat egna verksamheter. Läs mer på sidorna 68-78.

Strategiska centrum för en stark utveckling av näringslivet i Barentsregionen. LÄS MER I KALIX/HAPARANDABLOCKET PÅ SIDORNA 24-34

6 UTGÅVOR PER ÅR / 100 000 LÄSARE PER NR

Gränslös mötesplats expanderar – ny vision ,M[LYLUS`ZHUKLRHYYPpYZVTRY€U[Z med arbetet som kommunchef i /HWHYHUKHZ[HKZ€RLYZPNU\7H[YPR Oja vidare. Att få jobb lär inte bli några problem eftersom han har läst både juridik och ekonomi. Läs mer på sidan 25.


ledaren

3

innehåll Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 6, 2012

Ledare

3

Profilen

4

Bygg

5

Produktnyheter

6

Ekonomi

7

Industri

8

Logistik

9

Infrastruktur

10-12

Transport

13

Norrköping

14-15

Mässor

16

Elmia Subcontractor

17-23

Kalix/Haparanda

24-34

Hyltebruk

35-42

Småländska Höglandet 43-47 Göteborg

48-57

Kalmar

58

Falköping

59

Lund

60

Strängnäs

61

Ljungby

62-67

Ockelbo

68-78

*OEVTUSJOCSPNTBSÞmNFO OZBPSEFSLPNNFSJO En globalt konkurrenskraftig och vital tillverkningsindustri har en avgörande betydelse för svensk ekonomis utveckling i kraft av sin roll för sysselsättning, export, forskning och utveckling, FoU, samt spridningseffekter till andra delar av näringslivet.

De 20 största multinationella industriföretagen dominerar fortfarande svenskt näringsliv i ett flertal avseenden. Nedläggning av dessa företags verksamheter i Sverige kan initiera en negativ utveckling som innebär att basen för ett växande kunskapsintensivt och högförädlande näringsliv försvagas. Industriproduktionen i Sverige föll betydligt mer än väntat i september jämfört med månaden före. Det visar färska siffror från SCB. Men orderingången ökade. Industriproduktionen backade med 4,1 procent i september jämfört med augusti, vilket är den största nedgången sedan januari 2009. Åt andra hållet pekade orderingången som faktiskt steg med 1,2 procent i september. Månadssiffrorna är som alltid skakiga och det är ofta bättre att titta på utvecklingen över större tidsperioder. Under den senaste tremånadersperioden har orderingången backat med 0,9 procent medan produktionen ligger på en oförändrad nivå. Sett ur den tidshorisonten ser det riktigt hyggligt ut för svensk industri under årets tredje kvartal. Riktigt risigt blir det först när årets septembersiffror jämförs med fjolårets septembersiffror. Då backade produktionen med 5,0 procent och orderingången med 5,3 procent. Såväl företagsnära som hushållsnära tjänster har vuxit mätt i antalet sysselsatta och likaså har tjänsteinnehållet i traditionell industriproduktion ökat markant.

Ärliga drabbas av ojusta affärer

Det är de ärliga som drabbas och får betala dyrt när några väljer att spela falskt. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör när han talade om konkurrens på justa villkor vid en konferens med företrädare för 18 branschorganisationer, fackförbund och myndigheter. När vissa företagare ägnar sig åt ojusta metoder som mutor, svartjobb, karteller, skattefiffel och andra regelbrott så drabbas konsumenterna. Effekten blir sämre villkor, sämre utbud, lägre kvalitet, högre priser och minskande innovationstakt. Då steget en gång har tagits att bryta mot en regel så blir lättare att också bryta mot andra regler. De 18 organisationerna bakom uppropet och konferensen går till hårt angrepp mot de som fuskar med skatter och inte följer olika regler. Det breda samarbetet manifesterar vikten av att ta itu med fuskarna. En levande industri på Elmia Subcontractor Industrin upplever just nu tuffa tider och bolag efter bolag varslar. Samtidigt har industrins egen mässa, Elmia Subcontractor, präglats av kämpaglöd och framåtanda. Underleverantörerna har en stark livskraft. Utställare och besökare har diskuterat konkreta projekt och det har gjorts affärer. Det är ett styrkebesked, menar mässans projektledare Karla Eklund. I det här numret av Svensk Leverantörstidning har vi bland annat besökt företag Kalix och Haparanda – två kommuner som fungerar som strategiska centrum för en stark utveckling av näringslivet i Barentsregionen. URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

redaktion Nr 6-2012 28:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson

Layout/Traffic: Nadja Törnblad

Skribenter: Arne Öster arne.oster@hexanova.se Fredrik Moback fredrik.moback@hexanova.se Erik Holländer erik.hollander@bredband.net

Tryck: V-TAB AB www.v-tab.se

Prenumerera: prenumeration@hexanova.se Redaktionsledning: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se Ekonomi: Lina Akyuz lina@hexanova.se

ISSN 1102-9137

www.hexanova.se

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00


4

profilen

www.svenskleverantorstidning.se

Hallå vem där… Alla i laget ska trivas och ett fungerande lag är förutsättningar på jobbet liksom på fritiden som handbollstränare. – Det är roligt att jobba med inköp och jag har fortfarande inte kommit på någonting jag hellre skulle vilja göra, säger Stefan Blyberg. TA Hydronics AB är ett världsledande företag i VVS-branschen, och ingår i ett av fem affärsområden inom brittiska IMI. De erbjuder lösningar och produkter för tryckhållning, injustering och reglering samt rumstemperaturreglering för vattenburna värme- och kylsystem. TA Hydronics lösningar ser till att systemen levererar ett behagligt inomhusklimat till lägsta möjliga energianvändning. Produkterna och lösningarna finns i små och stora byggnader över hela världen. Till Dubai säljer företaget ventiler till kylsystem, bland annat till Burj Khalifa Tower

(projekterat till att 2008 vara världens dittills högsta byggnad, 808 meter hög). Till andra länder används systemen till uppvärmningssystem. De pressgjuter mässingslegeringar och har även en bearbetnings- och monteringsavdelning. Hur kom du in i den här branschen? – Det var en annons jag sökte på, som inköpare. Jag har varit på TA i åtta år. Sedan i våras är jag inköpschef. Innan dess var jag ansvarig för direktmaterial och kvalitetssäkring för det materialet. Som inköpschef sitter jag med i ledningsgruppen för de 430 anställda i Ljung. Var bor du? – Jag bor i Alingsås. Min fru kommer därifrån, men själv kommer jag från Lindesberg från början. Vad inspirerar dig? – Rent allmänt att umgås med familjen och mina två barn, två pojkar. Jag är ungdomsledare i Alingsås Handbollsklubb för min äldste son som är tolv år. Jag är själv gammal handbollsspelare

Smälta från pressgjuteriet med legeringen AMETAL, en egen variant av mässing, som är ett signum för TA Hydronics.

och var niometersspelare, delvis eftersom jag är över två meter lång. Jag har spelat i Lindesberg, Skövde och Alingsås som aktiv. Att göra roliga saker som att spela golf. I jobbet: Att som gammal lagidrottare få teamet att fungera. Det gäller att få alla att trivas i den mån det går, det är en förutsättning. Att vi tillsammans når framgång – det inspirerar mig. Hur många är du chef för? – Jag har sju medarbetare som är strategiska inköpare, inköpstekniker och en assistent. Vi jobbar på en strategisk inköpsavdelning och med förebyggande kvalitetssäkring. Vilken är den största nyttan med er verksamhet enligt dig? – För inköp ligger en stor del av fokus på att det vi köper in är så kostnadseffektivt som möjligt. Vi är ansvariga för kostnader, kvalitet och kapacitet och har utvecklat det förebyggande kvalitetsarbetet de senaste fyra till fem åren för att undvika bekymmer i produktionen. En annan viktig uppgift är att hitta leverantörer som kan tillföra den kompetens vi behöver i bland annat utvecklingsprojekt. Om du får tid över vad gör du helst då? – Jag umgås med familjen, spelar golf och tycker om att underhålla huset, bland annat att

fakta

Namn: Stefan Blyberg Titel: Inköpschef på TA Hydronics i Ljung, Västra Götaland Ålder: 42 år Utbildning: Maskiningenjör, två år i Skövde Tidigare karriär i korthet: Har jobbat med inköp på Autoliv i Vårgårda och på Scania i Katrineholm. Började efter utbildningen på Atlas Copco i Örebro med produktberedning i ett år, för att 1998 gå över till inköp. Intressen: Familjen, huset, spela golf och handbollsträning

Stefan Blyberg, inköpschef, TA Hydronics.

snickra. Det är som avkoppling, nästan som meditation. Handbollsträningen är vi några som delar på. Tyvärr hinner jag inte vara med mer än en gång per vecka av totalt tre. Till det kommer matcher. Hur beskriver du dig själv? – Jag är inte en sådan som bara springer iväg, utan vill gärna tänka till först. Jag är mån om mina medarbetare, att de har det bra. Det är viktigt. Hur ser utvecklingen av era produkter och tjänster ut? – Vi har fokus på att jobba med kontinuerliga förbättringar. En del handlar om Value Engineering, att man kontinuerligt söker nya designlösningar, till en lägre kostnad. Lägre kostnader handlar inte enbart om att förhandla lägre priser, utan tillsammans med leverantören hitta billigare material och smartare lösningar, som gör att produkterna blir billigare att producera. Vad har du för mål, framöver? – Arbetsmässigt handlar det om att fortsätta utvecklingen av det vi påbörjat. Vi är även inne i en förändringsfas där mycket handlar om att hitta synergier med våra fyra systerbolag i Europa. Vad gör dig glad? – När jag får tid att umgås med familjen, men också när man ser att saker fungerar på jobbet och när man ser att medarbetarna mår bra är jag som mest glad på arbetet. Är vi glada går det oftast bra. FREDRIK MOBACK

Burj Khalifa Tower i Dubai har västgötska ventiler från TA Hydronics.

Färdiga STAF-ventiler från monteringen. De används för tryckhållning i vattenburna kyl- och värmesystem.


bygg

5

www.svenskleverantorstidning.se

Specialister på tunggodshantering, maskinflyttning och montage Kungälvsföretaget MCA Lyft och Montage AB började sin verksamhet med olika typer av montagejobb. Under åren som gått sedan starten har både personalstyrkan och maskinparken ökat och tjänsterna som de kan erbjuda sina kunder breddats betydligt. Företaget löser kundernas behov i såväl stora som små projekt. Uppdrag utförs både i Sverige och utomlands. – Utifrån kundens önskemål läggs arbetet upp för att projektet ska gå så smidigt som möjligt. En viktig del av vår profil är att vi löser kundernas önskemål snabbt och prisvärt. Många gånger hittar vi innovativa lösningar på komplicerade arbeten. Det gör kunden nöjd, säger Dennis Andersson, VD för MCA Lyft & Montage AB. MCA Lyft och Montage utför många olika typer av uppdrag och har en gedigen maskinpark som innefattar bl a kranar, truckar lastmaskiner, liftar m.m Ofta klarar de sig med egna resurser men har ett stort närverk av samarbetspartners om behov finnes. Med sin maskinpark utför de alla typer av maskin- och industriflyttningar och erbjuder kunderna en helhetslösning även inklusive trans-

Urlyft värmeväxlare ur trångt utrymme.

porter då de även har egna transportfordon samt kranbilar. Några stora områden som Kungälvsföretaget jobbar mycket med är: Tunggodshantering (Tungflyttning, Maskinflyttning, Industriflyttning) Montage & Byggnation Kran & Transport Lyftledning & Riggning Montage / Demontage Verkstad/ Svets & Smide Dennis Andersson berättar vidare: – Företaget startades 1999 av Mats Andersson och arbetade då med olika typer av montagejobb. 2002 kom Thomas Andersson med i företaget och det innebar att vi fick gedigna kunskaper om att bygga stora och små lager- och tälthallar. Egen lastbil inköptes och maskinparken började utökas. Mats och Thomas äger företaget gemensamt. Under 2004 byggdes vår första fastighet i Kungälv. Denna blev snabbt för liten och 2009 byggdes vår nuvarande verkstadsfastighet i egen regi på Solbräckegatan i Kungälv. 2009 blev vi också medlemmar i Haga Mölndal Lastbilcentral och sedan dess är hela åkeriverksamheten med samtliga lastbilar och kranbilar överflyttade i ett eget bolag. HML är en ekonomisk förening som ägs till 100 % av sina anslutna åkeriföretag och en mycket bra partner för oss. Permanenta och temporära hallar

Tillbakaflytt av gammalt fotogenförråd på Pater Noster.

MCA Lyft & Montage bygger både permanenta och temporära hallar och jobbar med stora ledande företag i branschen. Under våren har en 125 meter lång isolerad tälthall i Halland demonterats och återuppförts. Hallar har också byggts i Quatar, England , Malta, på Euro Disney utanför Paris och i samband med Volvo Ocean Race samtliga stopp. Senaste större arbete var demontage av 9000 m2 lagerhallar på Volvo Torslanda samt tillfälliga lagerlösningar för att inte störa produktionen.

Hallmontage.

bockar, lyftmaster, lyftok, spridarok m m. Då många av våra tunghanteringsjobb kräver modifiering av befintlig utrustning eller att vi kanske rent av behöver tillverka specialanpassad utrustning för ett specifikt uppdrag har vi stor nytta av att hålla denna tillverkning i egen regi. Eget kranbilskoncept

Ett exempel på MCA Lyft & Montages innovativa tänkande är att de inte har varit nöjda med marknadens utbud av kranbilar. Under 2006 konstruerar och bygger bolaget därför sin första egna kranbil enligt nya tankar om låg lasthöjd och större lastfunktionallitet. Flera kranbilar har följt där konceptet har förfinats. – Bil nr 5 (85 Tons Palfinger) har utvecklats till att nå målet med flakhöjd på 1 m i körläge och 100 % lyftkapacitet runt om hela bilen kombinerat med mycket låg totalvikt. Något som ingen lyckats med tidigare enligt vad vi vet, säger Dennis Andersson. Kranbilarna har fått stor uppmärksamhet både av kunder och leverantörer. Bil nr 6 ska hålla samma flakhöjd men målet är nu att minska totalvikten och samt öka vridstyvheten ytterligare. Konstruktionen är under framställning och det lovas att den kommer att vara ännu mer innovativ…

Framtiden

– Under 2012 har fastigheten byggts ut för att klara nya ytbehov. Bolaget växer löpande och framtiden ser ljus ut. Nya kunder upptäcker enkelheten och fördelarna med att arbeta med företaget. Samtliga affärsområden visar positiv trend i en svag marknad vilket är ett styrkebesked. Att tunggodshanteringen är det affärsområde som ökar mest är givetvis mest glädjande för bolaget. – Nya affärsområden kommer att läggas till under 2013 men det får vi återkomma till. Vi har som mål att öka med 20 % per år. Att utöka vår personalstyrka med ytterligare kompetenta och ambitiösa medarbetare är nu viktigare är någonsin för att fortsätta vår fina tillväxt. Vårt team av samansvetsade medarbetare är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Vi hoppas nu bara att inte konjunkturen sätter stopp i marknaden utan att vi kan fortsätta enligt vår strategi, förklarar Dennis Andersson.

Från underentrepenör till egen aktör inom Tunggodshantering

Stålmontage kyltorn.

Från att tidigare ha arbetat i många år som underentreprenör inom tunggodshantering satsar MCA Lyft & Montage sedan en tid tillbaka på att verka som en egen aktör. – Våra kunder är främst mobilkranföretag, byggbolag och industrier. Vanligt förekommande arbeten är flyttningar och in/uttag av maskiner, ventilations- och kylaggregat. Dessa är skrymmande, tunga och jobbiga att hantera utan rätt utrustning och kompetens. Bygglogistik är en annan del som byggföretagen efterfrågar frekvent, säger Dennis Andersson och fortsätter: – Vår mångåriga erfarenhet säkerställer att kunden får snabba och prisvärda lösningar. Vi har på kort tid fått ett flertal större kunder och nya kunder tillkommer löpande. – I vår moderna fullutrustade verkstad utförs arbeten som: lyftutrustning, lanseringsräls, lyft-

Intag & montage värmeväxlare.

TEXT: ARNE ÖSTER

Halldemontage/Montage 24 X 125 meter.


6

produktnyheter www.svenskleverantorstidning.se

Skivan som gör det enkelt att bygga en säker våtrumsvägg Moelven lanserar nu en 15 mm konstruktionsplywood som är särskilt anpassad till den nya standarden för våtrumsväggar. ”Våtrumsvägg 2012” är uppbyggd av 15 mm konstruktionsplywood med hållfasthetsklass P30 samt våtrumsskiva, tätskikt och ytbeklädnad och ger möjlighet att göra infästningar i exempelvis en badrumsvägg utan risk för läckage.

Konstruktionsplywood P30 har god hållfasthet, vilket innebär att inredning som duschblandare, stödhandtag och annat kan skruvas fast i väggen utan hänsyn till var reglarna sitter. De nya branschreglerna med en 15 mm konstruktionsplywood, för Säker Vatteninstallation, ger därför stor flexibilitet vid inredning av våtrum. Den nya branschstandarden har testats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, genom att väggkonstruktionen belastades med vikter. Före och efter belastningarna sprutades omväxlande kallt och varmt vatten på väggen under totalt åtta dygn utan att något läckage kan påvisas. För mer information om plywoodwww.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Skivmaterial Ritningar och anvisningar finns på www.sakervatten.se/branschregler/vatrumsvagg.

Temperaturövervaka och larma via SMS Induo presenterar en ny GSM-baserad plattform som kombinerar larm, värmestyrning och övervakning i en enda kostnadseffektiv GSM-produkt. HYPERLINK ”http://www.induowireless.com/produkter/gsm_3g/larm/ sms-larm-esim-364/” \o ”Larm om värmen sjunker” Produkten ESIM364 larmar om någon bryter sig in, om temperaturen sjunker eller om strömmen går. För en fastighetsägare innebär det snabbt går att justera inomhusklimatet via SMS om det finns risk för att vattnet fryser. Därmed kan onödiga uppvärmningkostnader kapas, samtidigt som risken för vattenläckage på grund av köldskador minimeras.

ESIM364 kan utrustas med åtta temperatursensorer och har inbyggd GSM-modul. Temperatursensorerna kan mäta temperaturer i intervallet -55 till +125°C. Varje temperatursensor i systemet kan namnges och tilldelas larmgränser, när en undre eller övre gräns uppnås kan en av utgångarna styras samtidigt som ett SMS skickas för att meddela att temperaturgränser överskridits. Detta gör att det går att styra värme, pelletsbrännare eller kylanläggningar med hjälp av aktuell temperatur. Eftersom temperaturgivarna även kan appliceras på vattenrör går det att undvika frysning i vattenrören genom att ESIM364 i god tid talar om att temperaturen börjar nå ett kritiskt värde. För mer information www.induowireless.com

Zebra Technologies lanserar applikatorskrivare för tuffa miljöer Den nya applikatorskrivarserien ZE500 hjälper till att maximera produktiviteten för krävande industrimiljöer inom livsmedel, dryckesindustrin och tillverkning.

ZE500 har ett stängt hölje som skyddar skrivaren i tuffa miljöer. Sidoladdningsmöjligheter och en intuitiv frontpanel ger applikatorn större tillgänglighet och flexibilitet. Det innovativa skrivarhuvudets design och mekanism tillåter problemfri drift med optimal utskriftskvalitet inom ett brett spektrum av medietyper. Den nya serien är utformad för att effektivisera produktion och förpackning inom mat- och dryckesindustrin, transport och logistik samt tillverkning. Applikatorerna är lätta att integrera för Zebras specialistpartner till ett komplett ”in-line print-and-apply”-system för märkning av produkter, lastpallar, lådor och paket. I linje med lanseringen av ZE500 vill Zebra Technologies uppmuntra sina kunder att gå med i PartnerFirst-programmet. Några av fördelarna är onlineutbildning, behörighet till reparation av Zebraprodukter och partnercertifikat med Zebra Technologies. För mer information www.zebra.com

Tapetsera väggarna med ljuddämpande filt Tänk dig ett ljuddämpat rum med ullfilt i härliga färger från golv till tak, mjuka sköna väggar som har en smuts– och vattenavvisande yta. Välj att tapetsera bara en fondvägg eller hela rum för bästa effekt. Tapeterna i 3mm 100% ullfilt ger en underbar textil, varm känsla och är mycket enkla att montera. Dålig akustik gör att man blir trött, okoncentrerad och det är direkt farligt för hälsan.

De 850mm breda tapeterna har självhäftande lim på baksidan för att underlätta monteringen. Dra bara bort skyddsfilmen och applicera filten direkt mot väggen. Välj mellan 60 olika härliga färger av den vackra miljövänliga och brandsäkra ullfilten. Filten kan även monteras på dörrar och baksidor av skåp och bokhyllor för att få en ny snygg, mjuk sida som effektivt absorbera ljudvågor.  Design5mm skapar design med funktion till olika miljöer både inom- och utomhus med en stor variation av effektiva och dekorativa lösningar för ljuddämpning till både hem och offentlig miljö. För mer information www.design5mm.se 


ekonomi

7

www.svenskleverantorstidning.se

Passionerat kunniga och kunnigt passionerade Den slopade revisionsplikten skapade en spännande marknad fÜr redovisningskonsulter. NYA KREATIVGRUPPEN erbjuder ägarledda fÜretag redovisningstjänster och kvalificerad rüdgivning inom ekonomi, skatt och juridik. Mellan siffror och lagparagrafer dÜljer sig ocksü ett utrymme att gü djupare och hitta lÜsningar som skapar fÜrutsättningar fÜr fÜretag att utvecklas ytterligare. – NYA KREATIVGRUPPEN grundades 2008 i Stockholm, med ett kontor även i Luleü. I november 2011 startade Luleükontoret ett eget bolag fÜr att ytterligare stärka den lokala närvaron i regionen. Dessutom finns det ett kontor i Frankrike där man erbjuder rüdgivning när det gäller de lokala regelverken fÜr till exempel fÜretagsetableringar gentemot svenska fÜretag och fÜretagare. Namnet kommer sig av att vi vill vara en bättre

Reko – Svensk standard fÜr redovisningstjänster Svensk standard fÜr redovisningstjänster, Reko, är normgivande fÜr god sed vid utfÜrande av redovisningstjänster. FÜrsta versionen av Reko gavs ut av FAR 2008. Mület med Reko är att Reko ska bidra till hÜgre kvalitet pü redovisningstjänster till nytta fÜr fÜretag, näringsliv och samhälle.

t

fakta

och nyare version av Kreativgruppen i Stockholm AB som 2001 kÜptes upp av en stÜrre aktÜr pü marknaden, berättar Joakim Hedqvist, Auktoriserad Redovisningskonsult och kontorschef i Luleü. – Vi är en redovisningsbyrü som är passionerat kunniga inom ekonomiadministration och kompletterar framgüngsrikt vüra kunder som i sin tur passionerat driver sina verksamheter. Vi är vüra kundfÜretagares partner inom allt som rÜr ekonomadministration och juridik, men vi utfÜr inte revison. Vi är inte revisorer, och är inte del i nügon revisionsbyrü, fÜr att alltid vara fria och obundna i vürt arbete fÜr kundens bästa. Vi har även en egen jurist i fÜretaget med spetskompetens inom bolagsrätt. Vi tycker att det är unikt och vill vara en fullservicebyrü fÜr alla vüra kunder, frün uppstart till pensionering. Här hos oss finns en passion fÜr siffror och vi vet att en välskÜtt redovisning ger ett mer välmüende fÜretag. Vi anser dessutom att �mellanrummen�, d v s det utrymme som finns mellan siffror och lagparagrafer är minst lika viktiga fÜr utvecklingen i vüra kundfÜretag, fÜrklarar Joakim Hedqvist. NYA KREATIVGRUPPEN är medlemmar i branschorganisationen SRF (Sveriges Redovisningskonsulters FÜrbund) och de flesta av de 31 medarbetarna pü kontoren i Stockholm (26), Luleü (3) och Sainte-Maxime i sÜdra Frankrike (2) är Auktoriserade Redovisningskonsulter, via SRF.

Frün vänster Joakim Hedqvist, Sofia Jakobsson, Joachim Mongs.. Foto: Gunnar Svedenbäck pü Photo by Svedenbäck

Det är en Reko-byrü vilket innebär att man fÜljer Svensk standard fÜr redovisningstjänster och som ägs av personer som arbetar i verksamheten. Det garanterar lüngsiktighet och kvalitet pü allt man gÜr. – Här pü Luleükontoret har vi bÜrjat etablera oss med en tydlig profil. Vi har kunder i olika storlekar och inom olika branscher. De finns i hela Sverige men i huvudsak är det Luleübaserade fÜretag som vi hjälper med bokfÜring, bokslut, deklarationer, skatter och andra konsulttjänster. Vi kan även fungera som ett fÜretags ekonomi-

funktion, till exempel genom att vara ett stÜd fÜr fÜretagets befintliga personal, men även att effektivisera interna processer, säger Joakim Hedqvist och avslutar: – Jag tror mycket pü den lokala fÜrankringen, att vi finns nära vüra kunder och fungerar som ett bollplank i alla ekonomiska frügor som ett fÜretag kan ha. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER

Smü fÜretag allt viktigare fÜr sysselsättning och produktivitet Sysselsättningen minskar generellt i de stora fÜretagen men Ükar i de smü. De mindre och nystartade fÜretagen har en stÜrre Ükning av büde produktivitet och sysselsättning än storfÜretagen. Det visar en ny avhandling frün HandelshÜgskolan vid GÜteborgs universitet. – Det talas ofta om entreprenÜrernas och smüfÜretagens betydelse fÜr ekonomin. Tidigare studier har visat att de fyller en viktig roll fÜr sysselsättning, produktivitet och innovation. Men de smü och nystartade fÜretagen har en lägre grad av Üverlevnad. DärfÜr ville jag studera nettoeffekten, berättar Yoshihiro Sato vid HandelshÜgskolan i GÜteborg. I studien har Yoshihiro Sato analyserat data om de fÜretag som fanns i Sverige 1997 och deras utveckling fram till 2006. Resultaten är Üvergripande till smüfÜretagens fÜrdel. Bland de smü fÜretagen som Üverlevde Ükade sysselsättningen under perioden med 50 procent. Motsvarande siffra fÜr de stora fÜretagen var istället en minskning med 5 procent. Skillnaden i Üverlevnad är samtidigt inte sü stor som man kan tro – 62 respektive 69 procent. Smü och unga fÜretag växer i allmänhet snabbare, büde i storlek och produktivitet, än stora och äldre fÜretag. De har dessutom hÜgre produktivitetstillväxt per anställd.

3<3,g Â&#x2039;:;6*2/634 

â&#x20AC;&#x201C; Om man jämfĂśr bidragen till den sammanlagda ekonomin i form av sysselsättning och produktivitet och även tar hänsyn till att en del av fĂśretagen fĂśrsvinner, visar min studie att smĂĽfĂśretagens bidrag är stĂśrre eftersom de presterar sĂĽ mycket bättre än de stora och äldre fĂśretagen, säger Yoshihiro Sato och tillägger: â&#x20AC;&#x201C; Man kan ocksĂĽ uttrycka det som att den optimala storleken pĂĽ ett fĂśretag har minskat Ăśver tid. Ett fĂśretag bĂśr inte längre vara lika stort fĂśr att vara effektivt. Avhandlingen presenterades den 19 oktober 2012. Titel: Dynamic Investment Models, Employment Generation and Productivity â&#x20AC;&#x201C; Evidence from Swedish Data Institutionen fĂśr Nationalekonomi och statistisk, HandelshĂśgskolan vid GĂśteborgs universitet. KĂ&#x201E;LLA: HANDELSHĂ&#x2013;GSKOLAN VID GĂ&#x2013;TEBORGS UNIVERSITET

fakta

HandelshĂśgskolan vid GĂśteborgs universitet Med sina 7 400 studenter, 450 anställda, Ăśver 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen â&#x20AC;&#x201C; ekonomi och juridik â&#x20AC;&#x201C; har HandelshĂśgskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan Ăśver geografiska, institutionella och disciplinära gränser. HandelshĂśgskolan vid GĂśteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshĂśgskolor i världen som har en femĂĽrig Equisackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse.

Ladda ner tidningen pĂĽ www.svenskleverantorstidning.se


8

industri

www.svenskleverantorstidning.se

Med stora bitar som specialitet På Pani Mekaniska arbetar man med precisionsbearbetning av grövre mekanikobjekt. Maskinparken innehåller arborrverk, CNC-fleropar, karusell- och vanliga CNC-svarvar och kommer att utvecklas ytterligare framöver, i riktning mot ökande storlekar. Det var 2002 som Pani Mekaniska tog beslutet att styra över sin verksamhet till tyngre bearbetning med målet att tillhöra det övre skiktet inom området. Specialiteten är de riktigt stora detaljerna.

i Sverige och Norge och gemensamt för alla våra kunder är att de är exportföretag, förklarar han. Johans Mekaniska

Backgården är ett familjejordbruk med anor sedan 1600-talet. Gården är naturskönt belägen, strax intill Lavads kyrka. På gården finns även Pani Mekaniska Verkstad efter några år i Grästorp.

2001 förlorade Pani halva omsättningen. I stället för att varsla personal och förlora viktig kompetens påbörjade företaget ett investeringsprogram i nya maskiner som kan bearbeta riktigt stora detaljer och en ny fabriksbyggnad. – På Pani Mekaniska jobbar vi med svarvning av fräsning av grövre gods. Ett nytt arborrverk som bearbetar större bitar upp till 10 ton innebar att vi fick nya marknader och kunder. 2002

vände vi uppåt och investeringarna fortsatte med bland annat fler arborrverk. I dag har vi totalt fyra stycken som är försedda med verktygsväxlare och kan bearbeta bitar upp till 20 ton. Stora bitar finns i liten mängd, men hos väldigt många kunder och de har svårt att hitta någon som kan köra dem, säger VD Niklas Johansson. Personalstyrkan ökade också från 8 anställda 2001 till 26 personer idag. Här har företaget under åren haft god hjälp av IF Metall och deras kompetensbank för att hitta ny personal med rätt kompetens. – Utvecklingen var positiv fram till 2010 då vi upplevde en svacka. För att möta krisen diskuterades olika förslag tillsammans med IF Metall. Pani gjorde ett minusresultat på 1,7 miljoner kronor 2010 men vi behöll all vår personal. 2011 gjorde vi ett 0-resultat och 2012 går vi plus med ca 6-7 %. Omsättningen består mest av arbete och inte så mycket material eftersom kunderna för det mesta står för det, berättar Niklas Johansson och fortsätter: – Vi investerade också i en ny karusellsvarv under den här tiden - med sitt 3,5 metersbord är det den största som är såld i Sverige. Vi tittade på rätt många maskiner innan vi bestämde oss för You Ji-svarven från Taiwan. Kvaliteten är mycket hög i förhållande till priset. Den har rullat på utan några som helst problem så vi är oerhört nöjda. Eftersom vi hade mindre att göra kunde vi bygga maskinfundament o s v med egen personal. Tre dagar efter installationen kunde vi sedan skicka fakturan på den första biten som vi kört i maskinen. – Detta är lite av vår filosofi. Vi tänker snabbt och agerar beslutsamt. Det är inte en massa malande. Nu befäster vi vår marknadsposition för den här sortens bitar. Vi har ett 50-tal kunder

Våren 2011 gick Pani in som delägare i Uddevallaföretaget Johans Mekaniska Verkstad, tillsammans med familjen Noord (MP Noords Förvaltning AB). Johans Mekaniska bearbetar i huvudsak motorblock till stora fartygsdieselar, delar till gaskompressorer och svetsade konstruktioner. – Deras högkompetenta personal och maskinpark med bl a två styrda arborrverk, en styrd bäddfräs och en konventionell maskin passade perfekt in i Panis verksamhet, förklarar Niklas Johansson. – Företaget gick trots detta inte så bra då. Under de första månaderna såg vi över verksamheten, analyserade problemen och genomförde en rad förbättringsåtgärder. Bland annat investerade vi i en MAZAK Integrax maskin och installerade ett system för återanvändning av utsugen värme. Vi jobbade upp kontakten med företagets befintliga kundkrets och med att hitta nya kunder, inplanterande ett nytänkande i produktionen med ett effektivare körsätt av maskiner och verktyg, vilket lett till ett positivt resultat. Tillsammans har vi idag en av landets bästa maskinparker för verklig precisionsbearbetning av tunga och krävande detaljer, säger Niklas Johansson. RESEARCH HÅKAN LARSÉN TEXT ARNE ÖSTER

fakta Pani Mekaniska arbetar med precisionsbearbetning av grövre mekanikobjekt med moderna CNC-maskiner. Fast i lantlig miljö... Företaget startades av Niklas Johansson, VD och Patrick Fredman, produktionschef. 26 anställda Maskinparken omfattar arborrverk med verktygsväxlare, CNC-fleropar, karusell- och vanliga CNC-svarvar. Karusellsvarv You-Ji Ø 3 500 mm från Taiwan installerades i januari 2010. Bearbetningshöjd 1 800 mm. Max. detaljvikt 20 ton. Sedan våren 2011 delägare i Johans Mekaniska Verkstads AB i Uddevalla, specialister på arborrning och bäddfräsning med kunder i många länder.


logistik www.svenskleverantorstidning.se

Transporter med omtanke hela vägen Göteborgsbaserade SeaCon är ett shippingföretag som kan frakta ditt gods från dörr till dörr till kunder i alla väldsdelar, till sjöss, till lands och i luften. Tillsammans med agenter i de flesta länder hittar de alltid den ultimata transportlösningen för sina kunder. – SeaCon Shipping & Logistics startades 1993 av grundaren Lennart Ekeroth, som är min svärfar. Han har varit i branschen i 40 år. Vi är ett familjeföretag där även Lennarts dotter Caroline, min fru, arbetar på exportavdelningen, berättar VD Patrik Ekeroth och fortsätter: – Vi upphandlar frakter av allt slags gods åt företag – både import och export –och kan också erbjuda terminalhantering vid behov. Våra kunder finns i hela världen. Vi har genom åren etablerat samarbete med i stort sett en agent i varje land och via dessa ordnar vi olika transportlösningar – fartyg, flyg och lastbil. Godset kan transporteras ”dörr till dörr” eller till en terminal. Så vi kan erbjuda helhetslösningar eller ta hand om en del av en transport. För vissa uppdrag är vi bara med i Sverige och för andra hela vägen till kunder i andra länder, beroende på leveransvilkoren mellan köpare och säljare. Transporter för kundens behov

SeaCon är medlem i flera transportnätverk och har goda relationer med ett antal rederier. Företaget har också ett nära samarbete med flera inhemska och internationella lastbilsåkerier. – Vi har lång erfarenhet av att frakta papper och pappermaskiner, d v s skrymmande och

mycket tunga transporter. Detta ger oss förmånliga priser. Vi har också bland annat direkt tillgång till en del rederiers bokningssystem. Detta gör att vi enkelt kan boka rätt frakt, i rätt tid, till rätt destination och till rätt pris, förklarar Patrik Ekeroth. Godsterminal

Tack vare sin godsterminal med truckar och annan utrustning för godshantering kan SeaCon erbjuda effektiv omlastning och mellanlagring av kundens gods. Detta kan sedan distribueras efter avrop. – Terminalen är godkänd av Tullverket vilket innebär att vi även kan lagra oförtullat gods. Vi och vårt nätverk tillhandahåller också importoch exportdeklarationer och all annan dokumentation runt transporterna åt våra kunder och håller dem informerade. På så sätt gör vi det så enkelt som möjligt för dem, säger Patrik Ekeroth.

Flygfrakt

När tiden är en viktig faktor är flygfrakten oslagbar. Det kan till exempel handla om en reservdel till en maskin som snabbt måste komma på plats för att minimera kostsamma stopp i produktionen. – Vi vet att även de mindre företagen är beroende av effektiva transporter, snabb shipping och spedition för att lyckas. Hos oss får du ett mer personligt bemötande och en omtanke om ditt gods hela vägen från din dörr ända fram till kunden. Våra framtidsplaner är att vi vill öka importen till Sverige och vår flygfraktsverksamhet, säger Patrik Ekeroth.

Från vänster Patrik Ekeroth, Cecilia Johansson, Josefin Johansson, Martin Bjufors SeaCon shipping & logistics AB

RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER

9


10

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Ramudden öppnar ny depå i Linköping och expanderar i Finland I början av december startades en ny depå i egna lokaler i Linköping, den senaste i raden där Ramuddens kunder kan hyra allt som behövs för arbete på väg och även få hjälp med upprättandet av TA-planer. Ramudden Oy, det finska dotterbolaget, etablerades i mars och den första finska depån i Espoo, utanför Helsingfors, kommer att följas av flera under 2013. Det expanderande företaget Ramudden kan hjälpa till med helhetslösningar eller dellösningar för trafikanordningar såsom vägavstängningar, skyddsbarriärer, skyltning, trafiksignaler, bevakning, farthinder, underhåll, tjältining m m. Idag har de cirka 90 anställda och 14 egna uthyrningsdepåer runt om i Sverige. – Jag är stolt och glad över att vi under året har kunnat öppna flera nya depåer i egen regi – Stockholm Västberga, Helsingborg och Linköping samt Espoo i Finland – och i den här mansdominerade branschen även har kunnat rekrytera flera engagerade och kompetenta tjejer, där många nu framgångsrikt jobbar ute i verksamheten. Det är exempelvis Anna Andersson, fackligt ansvarig och förare på en av våra TMA-bilar, Jennifer Pierre, depåchef i Malmö och Amanda Klippinge som främst arbetar med trafikanordningsplaner vid vår Göteborgsdepå, förklarar Hans-Olov Blom. – Att komma in på den finska marknaden har varit positivt för oss och vi räknar med att ha totalt sex depåer i Finland under 2013, säger han. Flera aktiviteter

– Under våren gjorde BBC Top Gear ett reportage om rallycross i Finland och i samband med tävlingen hade vi på Ramudden ansvaret för vägsäkerheten, säger Hans-Olov Blom. Den 6-8 mars fanns Ramudden på plats under Vägmärkesdagarna 2012 på Elmia i Jönköping. Företaget deltog också på mässan Entreprenad Expo 2012 på Ring Knutstorp i Skåne den 20-22 september. Dessutom visade man upp sig och sin verksamhet i Norge vid ett par tillfällen.

Värme- och tjältiningskonceptet HeatWork

Vintern har traditionellt varit en ”väntetid” i byggnads- och anläggningsbranschen. Men

genom att använda HeatWork har du nu en konkurrensfördel – du kan fortsätta driften året runt, oberoende av väder och vind. Användarvänliga och effektiva maskiner med låga driftkostnader har satt en ny standard för uppvärmning av byggnader och tjältining i kallt klimat. – Under förra vintern användes HeatWork för att värma betong under arbetet med en av vägbroarna vid Roslagstull, som är en del av det stora projektet Norra länken i Stockholm, säger Hans-Olov Blom. Hotell Ramudden

Ramudden AB driver också Hotell Ramudden som är beläget i Valbo nära Gävle. Det lilla trivsamma hotellet öppnade sina dörrar sommaren 2010 och är

kanske en lite mer udda del av verksamheten. – Det går bra och används bland annat för mindre konferenser. Vi själva använder hotellet

i samband med vår konferens- och utbildningsverksamhet och för kundövernattningar, säger Hans-Olov Blom.

ARNE ÖSTER

fakta Ramuddens Hans-Olov Blom grundade företaget 2004. Huvudkontoret finns i Gävle. Idag har de cirka 90 anställda och 14 egna uthyrningsdepåer runt om i Sverige. En rad depåer drivs också i samverkan med andra aktörer. Ramuddens affärsidé är att förse marknaden i Sverige och Norge med varor och tjänster som rör arbete på och längs våra vägar. Expansionen fortsätter i Finland via det nyetablerade dotterbolaget Ramudden Oy.


infrastruktur 11 www.svenskleverantorstidning.se

Domstol godkänner LKAB:s avtal

Västra Malmberget kan nu avvecklas

Förvaltningsrätten har godkänt det omstridda samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB. Beslutet innebär att västra delen av Malmberget ska avvecklas i etapper de kommande 20 åren inför den utökade gruvbrytningen. LKAB förbinder sig att betala omvandlingskostnaderna. Nu kan vi fortsätta samarbetet med Gällivare kommun. Det är viktigt att vi så fort som möjligt kan komma igång med omvandlingsprocessen, säger Anders Furbäck, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingen. När LKAB grundade Malmberget 1927 byggdes arbetsplatserna så nära som möjligt. På grund av detta utvecklades Gällivares samhälle delvis ovanpå den mark som LKAB senare kom att bryta. Samhället har under åren i omgångar fått flytta, vilket är det som sker nu. Det nya avtalet reglerar bestämmelserna kring denna flytt och bägge parternas ansvar i projektet. Både villaägare och hyresgäster i Gällivare kommun är dock missnöjda med det avtal som LKAB har tagit fram, skrev Norrbottenskuriren tidigare i år. Enligt Villaägarna ger avtalet för boende vid Malmberget bland annat inga garantier för minskade miljöstörningar. Avtalet följer enligt Villaägarna heller inte Europakonventionens avtal för de mänskliga rättigheterna. Så bryter LKAB malmen

En stor del av jordens järnmalmsresurser ligger ytligt i jordskorpan och kan därför relativt enkelt brytas i enorma dagbrott. LKAB:s malmfyndigheter däremot, måste till största delen brytas i underjordsgruvor flera hundra meter ner i marken. Att bryta malm

på stora djup är ett logistiskt problem. LKAB försöker därför göra malmbrytningen lika effektiv och storskalig som i dagbrott. Enbart ur Kirunagruvan bryts och uppfordras 76 000 ton järnmalm per dygn, vilket ungefär motsvarar volymen på ett 12-våningshus. I LKAB:s underjordsgruvor utvinns malmen genom skivrasbrytning. Då låter man gravitationen få malmen att rasa ner i tillredningsorterna för att sedan fraktas ut med stora lastfordon, tåg och hissar till marknivån. Skivrasbrytning är en effektiv brytningsmetod vid branta malmkroppar som medger maximalt uttag ur malmkroppen med hög säkerhet. I dagbrotten använder sig företaget av metoden pallbrytning som ger ett effektivt uttag av malmen ovan jord.

ARNE ÖSTER

fakta

Foto: LKAB

Korta fakta Kirunagruvan djupaste punkt ligger på 1540 meters avvägning Malmbergsgruvans djupaste punkt ligger på 1385 meters avvägning. Framför allt är det utvecklingen i Asien som driver upp efterfrågan på järnmalm idag. Kundrelationer i järnmalmsbranschen är långsiktiga och trögrörliga. Det pågår över 250 järnmalmsprojekt i världen, och LKAB:s expansion tar sikte på att etablera en ökad leveranskapacitet innan marknaden åter mättats Norra Sveriges unika geologi, i kombination med världsledande kompetens inom gruvbrytning och pelletisering samt en väl utvecklad infrastruktur och ett järnmalmsföretag med god ekonomi, gör framtidsutsikterna för gruvnäringen och tillväxten i såväl Norrbotten som Sverige lovande.


12

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Euromaint Rail bygger om 55 personvagnar åt SJ – nyrekryterar Euromaint bygger om 55 stycken 2 klass personvagnar åt SJ. Ombyggnaden kommer att göras vid Euromaints verkstad i Notviken, Luleå och kommer att pågå från och med november i år, fram till och med första kvartalet 2014. Projektet kommer att sysselsätta cirka 40 personer och kräver nyrekrytering av allt från elektriker till montörer. Det nya projektet är en fortsättning på den ombyggnad av 160 vagnar som Euromaint Rail utförde under åren 2009-2011. Det uppdrag som Euromaint Rail då fick innehöll en möjlighet till ett eventuellt tilläggsavtal för ombyggnad av ytterligare 55 vagnar. SJ och Euromaint har nu slutit avtal avseende ombyggnaden, som ska utföras med start i november 2012 till och med första kvartalet 2014. Arbetet kommer att utföras i Notviken, Luleå. Verkstaden har stor erfarenhet av omfattande ombyggnader med bra resultat. Normalt arbetar det cirka 100 personer vid Euromaint i Notviken,

men uppdraget från SJ innebär att nyrekrytering kommer att ske. – Vår bemanning är anpassad efter vår verksamhet. Personvagnsombyggnaden är omfattande och kommer att sysselsätta cirka 40 personer. Viss kompetens kan vi frigöra internt, men vi kommer att behöva nyrekrytera ett antal medarbetare; allt från elektriker till montörer, säger Daniel Eriksson, verkstadschef vid Euromaint Rail i Luleå. Uppdraget rör dels upprustning av kosmetisk och komfortkaraktär, till exempel byte av stolar och belysning, dels åtgärder av mer teknisk karaktär så som uppgradering av vissa tekniska system, nödbromsöverbryggning, dörrevision samt renovering av vakuumsystemet. Dessutom ska vagnarna målas utvändigt. Vagnarna kommer att ställas av och renoveras successivt och arbete kommer att ske parallellt på sex till åtta vagnar vilket ställer stora krav på lokalerna. – För att kunna arbeta så effektivt som möjligt har vi hyrt in oss i en lokal på cirka 2 000 kvadratmeter med sex spårplatser, säger Daniel Eriksson.

fakta Korta fakta om personalbehovet: Följande kompetenser behövs: Elektriker, Montörer, gärna med utbildning eller erfarenhet av: VVS, Inredningssnickeri, Underhåll, Mattläggning, Plåt Källa: Euromaint

KÄLLA: EUROMAINT


transport 13 www.svenskleverantorstidning.se

Produkter som hjälper dig att transportera det mesta I det natursköna Ämneboda, utanför Svängsta, finns Syd Produkter AB, ett företag som säljer ett brett sortiment av nya maskintrailers till både traktor och lastbil, dumpervagnar och ensilage/ spannmålsvagnar, teleskoplastare med mera till lant- och skogsbruk, entreprenad och industri. Jonas Bengtsson, med en bakgrund inom skogsindustrin, startade företaget 2001. Det började med försäljning av begagnade entreprenadmaskiner. 2007 fick han en förfrågan om att även sälja trailers och såg då detta mest som ett komplement till verksamheten. Det var 2009 som Jonas Bengtsson besökte företaget NC Engineering med en förfrågan om de kunde bygga en trailermodell som han hade ritat. Ett projekt som ledde till det nuvarande samarbetet som även omfattar produkter av egen design. Här finns bland annat NC Skogsmaskintrailer med jumbochassi med 2600 mm bredd och 13900 mm längd. Lasthöjden på 500 mm ger en bra höjd för att klara de flesta maskiner på marknaden. Idag säljer Syd Produkter flest skogstrailers i Sverige, både traktordragna och för lastbil. Även en rad andra typer av maskintrailers ingår i företagets breda sortiment. Varje trailer har ett standardutförande och anpassas därefter enligt kundens önskemål med tillval och alternativa delar. Specialtranporter är ingen omöjlighet då företaget kan erbjuda trailers med upp till 53 m längd. Generalagenturer

Syd Produkter är som enda svenskt företag generalagent för NC Engineering (Hamiltonsbawn) Ltd, ett bolag med rötter tillbaka till 70-talet. De är ledande på den irländska marknaden när det gäller trailerkonstruktioner. Företaget bygger cirka 1500 fordon per år som kan lasta produkter upp till cirka 35 ton och har fått flera olika utmärkelser för sin varaktiga design och innovativa lösningar.

Sedan den 1 augusti 2012 har Syd Produkter AB även fått generalagenturen för Rojo Trailers. Rojos trailermodeller kan ta laster från 30 ton och uppåt.

Företaget levererar till kunder i hela Sverige och samarbetar även med ett flertal andra leverantörer, bland annat av komponenter och reservdelar. Främst görs vagnar på beställning,

men självklart finns vissa produkter i lager för påseende och/eller direktköp. Här kan Syd Produkter också hjälpa till med olika typer av finansieringslösningar. RESEARCH ULF STEINVALL TEXT ARNE ÖSTER

Varje trailer har ett standardutförande och anpassas därefter enligt kundens önskemål med tillval och alternativa delar.


14

norrköping www.svenskleverantorstidning.se

Ommålning av hus med Falu rödfärg

Bra service genererar nöjda kunder Måleriföretaget fyllde fyra år i somras. Ägaren arbetade tidigare som projektledare hos en stor leverantör av måleri och golv och hade hand om material. – När Sandå Sverige lade ner, så startade jag mitt eget företag. Nu är vi fem utbildade, erfarna målare med stor kunskap inom måleri, säger Hans-Ove Hasselberg, AB Nymålat i Norrköping. Samtliga fyra anställda är handplockade för att få en bra sammansättning på personalen. Målarna har en åldersmässig spridning från 25 till 60 år, och traditionsenligt har samtliga

gesällbrev. Alla har också ställningsbevis och epoxiutbildning, vilket gör dem till ett komplett måleriföretag. I samarbete med måleriprogrammet tar de även emot och lär upp blivande målare. Företaget jobbar nästan bara i och kring Norrköping. Målarna gör många jobb åt kyrkan, där de utför måleriarbeten både in- och utvändigt. Bland företagets tjänster ingår just invändigt och utvändigt måleri av all slags hus och lokaler, från industrier till affärslokaler och privata lägenheter, utöver de traditionella måleriarbetena, såsom målning av fasader, renoveringsmåleri och tapetsering. Målarna åtar sig även lite speciella arbeten såsom epoximålning och målning av plåttak. Självklart erbjuder man ROT-avdrag. Friskvård

Måleriföretaget har en färdig organisation, från målare och arbetsledare in till kontoret, som borgar för effektiva och smidiga arbeten av hög kvalitet. Man tillhandahåller även friskvård till sina anställda, en förmån som betalar sig liksom det breda kontaktnät med andra målare som man tar in vid behov. Att man månar om sin personal märks också genom att företaget har tecknat hängavtal med Svenska Målareförbundet. – Våra kunder är privata företag, föreningar, fastighetsbolag med flera, säger Hans-Ove Hasselberg. Flera av arbetena som utförs handlar om renoveringar av fönster, men man utför också traditionell målning med Falu rödfärg. Hans-Ove Hasselberg säger att kunden är i fokus och att de alltid gör bra jobb liksom att de är lyhörda och flexibla. Om kunden önskar en viss tapet som de inte har inne tar företaget hem den tapeten. Men man jobbar med alla tapetmärken som finns på marknaden. – Bra service och nöjda kunder är våra ledord, säger Hans-Ove Hasselberg. Företaget målar också åt olika butiker. Man jobbar till stor del med Alcros produkter, som håller hög standard. På hemsidan www. abnymalat.se kan man fylla i sina uppgifter för att få en offert, fråga om råd, eller bara säga hej. Den som vill bli riktig kompis med måleriföretaget blir vän med dem på Facebook.

Thomas blästrar en provyta på en fasad. Bra samarbete med lokalt blästringsföretag.

RESEARCH ANDERS ENKVIST TEXT FREDRIK MOBACK

Johan på ställningen med väderskydd. Det gula huset där vi hälsade på en målare Bengt. Bra samarbete med lokal ställningsbyggare som håller oss torra när det regnar.


norrköping

15

www.svenskleverantorstidning.se

Sankt Olofs församling – tradition i förändring Svenska kyrkan i Norrköping har tre kyrkor och ett kapell inom en av sina församlingar, alla fyra med regelbundna gudstjänster. Vi träffar Pether Ström Broman, kyrkoherde i Sankt Olofs församling. – Kyrkan ska, tycker vi, vara öppen och vara en mötesplats för människor, säger Pether Ström Broman. Sankt Olofs församling utvecklar dessa mötesplatser för växande genom olika former av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Man deltar och debatterar om samhällsfrågor genom att uppmuntra varandra och ge mod att vara en röst i samhällsdebatten. Församlingen anordnar miniföredrag och soppluncher. Tro, hopp och kärlek ur Första Korinterbrevet är församlingens ledord. Liksom bibeln sätter man kärleken främst. Sankt Olofs församling vill varsamt stödja varje människas sökande och vilja till tro. Pether berättar att tro håller samman tradition med förnyelse och stödjer människor att hitta sin relation till Gud. Mötesplats

– Vi arbetar aktivt för att vara nära församlingens medlemmar och vi bedriver en mycket omfattande ungdomsverksamhet, säger Pether Ström Broman. Sankt Olofs församling driver också en egen förskola. Man arbetar även mycket med att etablera kontakter med äldre barn och ungdomar i skolan. Det kan till exempel röra sig om olika temadagar då kyrkan lyfter upp och diskuterar sådant som ungdomar behöver prata om. – Det är mycket viktigt att skapa möten mellan människor, säger Pether Ström Broman. Det gör församlingen med en av sina präster, som arbetar med gymnasieelever. Församlingen utvecklar stöd och alternativ verksamhet för ungdomar som vistas i centrum både dag-, kvällsoch nattetid. Man har också en universitetspräst. På grund av att församlingens kyrkor ligger i centrala Norrköping, så är de även öppna alla vardagar. Man har ett litet café, där man bara kan sitta och vara, eller om man vill det prata med någon. Kyrkan erbjuder ofta musik. – Och vi har ofta spelningar både från våra egna musiker och från inhyrda musikanter. Vi har

allt från små till stora konserter med sex anställda musiker och samverkan med symfoniorkestern, säger Pether Ström Broman. Jour

Inom Sankt Olofs församling har kyrkan även en viss verksamhet på häktet. En musiker jobbar där tillsammans med två präster på halvtid. Vid Vrinnevisjukhuset finns en larmjour som kan hjälpa människor i kris. Den är bemannad med kyrkans personal. Det kan till exempel handla om att meddela anhöriga om dödsfall. Sorg ser olika ut och det normala sorgearbetet tar tid. Svenska kyrkan har präster och diakoner för den som behöver prata ut. Det är bara att boka en tid. Diakonernas arbete handlar mycket om kärlek i praktiska handlingar. När samhällets trygghetssystem inte räcker till för att garantera ett liv i värdighet, är kyrkan närvarande och stödjande. Svenska kyrkan i Norrköping har också

samtalsgrupper för den som mist en nära eller anhörig. Förutom all musik att lyssna till, kan man också vara med i någon av kyrkans körer, för sång kan ge både kraft och glädje, skriver Sankt Olofs församling i skriften: Till dig som mist en anhörig eller vän. Men jouren kan också finnas som stöd vid kriser och olyckor. – Vi kan också följa upp och hjälpa personen att komma vidare i sorg eller krishantering, berättar Pether Ström Broman. Packa bussen

Hopp ger mod och kraft att gå vidare, skriver man i sin församlingsinstruktion. I Sankt Olofs församling ger de verktyg att upptäcka trons förmåga att ge hopp. Mötesplatserna är trygga för människor i alla åldrar som tillsammans hittar mod att välja kärleksfulla vägar. Att dela glädje, sorg och tankar kring livsfrågor öppnar för en framtidstro. Människosynen som genomsyrar församlingen har Jesus som förebild. Det innebär att möta varje människa med respekt och kärlek liksom att barnen har en särställning. Alla människor är lika mycket värda och varje människa är unik. Men alla har också ett ansvar och är tillåtna att misslyckas och få förlåtelse. Den kristna människosynen innebär att möta människor med respekt oberoende av kön, ålder, etnisk eller religiös tillhörighet, hudfärg eller sexuell läggning. Utgångspunkten är att varje människa är älskad av Gud. Genom församlingens internationella arbete skänker de hopp till, andra utsatta delar i världen. Församlingen har förvisso geografiska gränser, men församlingssynen är gränslös. Men man hjälper också till på hemmaplan. Nyligen arrangerades Packa bussen till förmån för hemlösa i staden. Aktionen riktade sig även mot andra människor med psykisk ohälsa och missbruksproblem. I den ekumeniska aktionen fyllde man en blå buss med varma kläder och skor liksom badlakan och underkläder samt underställ. Till bussen skänktes också, billiga telefoner med kontantkort, hygienartiklar, matkuponger och biobiljetter. Kyrkan samverkar med olika föreningar och verksamheter och arbetar ofta med socialt utsatta. Detta sker genom diakonin som stödjer människor i olika livssituationer. Man säger sig bryta ensamhet och utanförskap men tar också ansvar genom att påvisa och försöka motverka orättvisor och missförhållanden lokalt, nationellt och globalt.

Gudstjänster

Inom sin mission är församlingen öppen för dialog med människor som har en annan trosinriktning och andra värderingar. Man uppmärksammar också att församlingen är en del av en större helhet och hör samman i stiftet, den egna evangeliskt lutherska trossamfundet, men också med kyrkan och människor i hela världen. Förutom allt detta har Sankt Olofs församling fyra olika gudstjänster i sina kyrkor och kapell varje vecka liksom tio begravningstider per vecka. De flesta dop och vigslar sker på lördagar. Sankt Olofs församling använder gudstjänsterna till att utmana och ge kraft genom tron. Den vill få människor att reflektera och ge perspektiv, stärka tilliten och ingjuta mod att leva. Men gudstjänsten vill också få deltagarna att förstå deras ansvar och att sprida kärleken vidare i världen. Man säger sig genom gudstjänsterna vara en traditionsbärare i förändring. Totalt har församlingen 52 anställda. Två tredjedelar av invånarna i församlingen betalar kyrkoskatt. Det finns fler ungdomar och förvärvsarbetande vuxna i församlingen än det finns yngre barn. Ensamhushåll liksom hushåll med en förälder är mycket vanliga. Inom Sankt Olofs församling bor flera människor med ursprung från andra länder. RESEARCH ANDERS ENKVIST TEXT FREDRIK MOBACK


16

mässor www.svenskleverantorstidning.se

Klart godkänd premiär med hög kvalitet på besökarna När nya industrimässan Manufacturing & Automation Expo – M.A.X stängde portarna i fredags kunde projektledning och utställare summera mässan som klart godkänd. Hög kvalitet på besökarna, många värdefulla affärssamtal och välbesökta seminarier bidrog till det positiva betyget. Totalt 7 772 besökare registrerades under de fyra mässdagarna.   – Vi lyckades med vår ambition att skapa en mässa av hög kvalitet för både utställare och besökare, sammanfattar mässans projektledare Björn Lindforss premiären för M.A.X. Den här satsningen har varit efterfrågad och nödvändig för branschen. De ledande företrädarna för verkstads- och tillverkningsindustrin har sedan länge sett ett stort behov av en gemensam mötesplats för nordisk industri att titta på ny produktionsteknik, ta del av andras lösningar, få ny kunskap och välja rätt utrustning till sin egen verksamhet. Tekniska Mässan som funnits sedan början av 60-talet fyllde inte det behovet varför M.A.X  är en välkommen nyhet för marknaden. Björn Lindforss uppfattning bekräftas också av utställarna som fått ut mycket av veckan på Stockholmsmässan. – Det har fungerat bra. Vi har fått ut det vi ville av mässan och har haft väldigt bra besökare i vår monter, berättar Patrik Ling från Fanuc. Ett viktigt mål för oss var att presentera vårt nya gemensamma bolag där vi nu fört samman våra båda verksamheter CNC och Robotics till en enhet. Det fungerade bra och vi känner att det budskapet nått ut på marknaden. Visst hade vi gärna sett fler besökare, men de som kom var av mycket god kvalitet för vår del. Även en av branschen riktiga tungviktare Ravema, med verksamhet både i Sverige och Norge, rapporterar om en framgångsrik mässvecka. – Vi är nöjda med M.A.X, förklarar Ravemas vd Håkan Larsson. Våra besökare var rätt och vi tycker att det varit en bra premiär för den här mässan. Inför framtiden är det viktigt att

jobba för att mässan får fler besökare från hela Norden. Vi har ju vår verksamhet både i Sverige, Norge och Finland och det behövs verkligen en gemensam nordisk mässa. Björn Lindforss är fylld av idéer inför framtiden och menar att förutsättningarna för M.A.X är mycket goda.

– Sverige behöver verkligen den här mässan inte minst med tanke på att tillverkningsindustrin ensam står för nästan hälften av all export och många arbetstillfällen runt om i landet, säger han. Under veckan har vi dessutom kunnat presentera flera exempel på svenska företag som med framgång och lönsamhet bedriver konkurrenskraftig

produktion genom att utnyttja de möjligheter som dagens produktionsteknik erbjuder. Vi fick en bra start som ger oss grunden för 2014 då M.A.X genomförs nästa gång. TEXT ARNE ÖSTER

Bygg professionella nätverk på Logistik och Transport På Logistik & Transport 2013 arrangeras nu för första gången Matcha! event. En mötesplats i mötesplatsen som skruvar upp möjligheterna att göra ännu fler affärer. Matcha! event görs på uppdrag av företaget Kkikk som i tjugo år haft professionellt nätverksbyggande som affärsidé. – Mellan 70 och 80 procent av våra deltagare brukar spontant säga att de är nöjda och att de skapat nya kontakter, säger Lucia Severed som är coach eller nätverksledare på Kkikk. Matcha! event kommer att vara en öppen plats mitt i utställningen. Man samlas i grupper på fyra-fem personer som inte känner varandra sedan tidigare. – Någon av våra nätverksledare håller en introduktion i en kvart för att få deltagarna att tänka i rätt banor och öppna sig för de andra. Deltagarna fem minuter var att presentera sig själva, sitt företag och sina önskemål om kontakter, tips och idéer, förklarar Lucia Severed. Hela eventet pågår under en och en halv timme.

– Tanken är att varje deltagare skall bidra med förslag och idéer till varandra. Resultatet beror i hög grad på hur öppna och hjälpsamma

deltagarna i gruppen är, men det brukar fungera bra. Vi har enbart positiva erfarenheter från våra evenemang, slår Lucia Severed fast. Det blir första gången man provar konceptet på en större mässa, men Lucia Severed är trygg med vetskapen om att det prövats i många olika sammanhang, även internationellt. Upp till 400 personer kommer att få möjlighet att testa denna mötesplats för professionellt och spontant nätverkande, nu för första gången på en mässa av Logistik & Transports storlek. Välkomna till Logistik & Transport 2013

– Vi försöker alltid överträffa oss själva varje gång, så att både utställare och besökare upplever att mötesplatsen utvecklas. Därför provar vi nya saker som vi aldrig gjort förut. Det säger Jan Nilsson, projektledare för Logistik & Transport i en programförklaring för nästa års mässa som bjuder på två intensiva, händelserika dagar den 29-30 maj. OBS! Mässan kommer att koncentreras till 2 dagar nästa år! Det är 15:e gången Logistik & Transport arrangeras och projektteamet kan se tillbaka på en lång rad mässor med stadig tillväxt. 2012 års mässa besöktes av 2 400 företag vilket betyder en ökning med 20 procent mot året innan. – Vi håller just nu på med en djupanalys av besökarna, för att se vilka befattningar besökarna har och vilka företag de representerade etc.

Utifrån den informationen ska vi nu rikta vår marknadsföring så att den träffar rätt, kommenterar Jan Nilsson. – Vi vill höja statusen på mässan för att attrahera fler beslutsfattare, varuägare och logistikchefer. Därför har vi nu ett delvis nytt konferensråd som enbart består av logistiker. Samtliga finns i branschföretag och kan frågorna inifrån. Branschen själv sätter alltså kvalitetskraven på konferensen. ”Logistikslaget” och ”Heta Stolen” kommer att ersätta utställarseminarierna på aktivitetsytan. I Heta Stolen kommer tunga profiler och branschföreträdare att utfrågas om branschens viktigaste framtidsfrågor. Logistikslaget är en tävling, typ ”På spåret”, där företag utmanas att tävla mot varandra och sätta sina kunskaper på prov under lättsamma former. Samtidigt kan åhörarna testa sina kunskaper och jämföra sig med de tävlande. En aktivitet som definitivt kommer att bli både spännande och underhållande. Och så bjuder vi in till ett annorlunda kvällsevent jämfört med tidigare år. – Nästa år ersätts branschfesten av en mingelfest med buffé och glada drinkar – något som vi hoppas och tror ska göra det lättare att träffa flera flera spännande personer och möjlighet att knyta nya affärskontakter, säger Jan Nilsson. TEXT ARNE ÖSTER


elmia subcontractor

17

www.svenskleverantorstidning.se

En levande industri på Elmia Subcontractor Industrin upplever just nu tuffa tider och bolag efter bolag varslar. Samtidigt har industrins egen mässa, Elmia Subcontractor, präglats av kämpaglöd och framåtanda. – Underleverantörerna har en stark livskraft. Utställare och besökare har diskuterat konkreta projekt och det har gjorts affärer. Det är ett styrkebesked, säger mässans projektledare Karla Eklund. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa och arrangeras på Elmia i Jönköping. Mässaktiviteter - som gynnar affärerna På Elmia Subcontractor 2012 arrangerades för åttonde året i rad ett matchmakingprogram  som blivit en jättesuccé. Sedan 2010 arrangeras möteskonceptet under namnet Subcontractor Connect.  På mässgolvet finns  även en mötesarena för konstruktörer i Konstruktionstorget där både utställare och besökare kan få nya idéer och hitta spännande lösningar.  Konstruktionstorget är ett samarbete mellan Elmia, Swerea och tidningen Uppfinnaren & Konstruktören, och har som syfte att skapa en naturlig samlingsplats för människor som är intresserade av konstruktion. Nytt torg på mässan – med innovationer i fokus

I år finns det ett nytt torg på mässan: Innovationstorget. Här vrider och vänder man på ämnet, diskuterar förutsättningar och möjligheter, och kan träffa experter. Varje dag under mässan avhandlades ett nytt tema i korta, öppna föreläsningar. Bland annat talade PRV om immaterialrätt, och Almi, Tillväxtverket och Vinnova gav tips om finansiering. Effektiv produktutveckling och design samt smarta textilier var andra teman. På torget fanns också underleverantörer som har utvecklat och lanserat egna innovationer som delade med sig av sina erfarenheter.

fakta Antal besökare: 14 115 Antal utställare: 1 175 Utställningsyta: 18 115 kvm Deltagarnationer: 29 Mässan arrangerades i år för 29:e gången.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Elmia Subcontractor och Almi Företagspartner. Att mässan är viktig är uppenbart

Här grundläggs varje år affärer för närmare 18 miljarder kronor! En av mässans styrkor är dess renodling. Här ges bara plats för underleverantörer till tillverkningsindustrin. Det har gjort mässan synnerligen träffsäker för såväl besökare och utställare. När årets Elmia Subcontractor stängde portarna den 9 november kan det återigen konstateras att mässan är industrins marknadsplats nummer ett. Trots det aktuella läget med inbromsningar i ekonomin och storvarsel i företagen. Trots dystra siffror i branschorganisationernas rapporter som presenterats på mässan. – Det är trista tider, men kom ihåg att det är då man gör de bästa affärerna, sa chefekonom Anders Rune när han redovisade Teknikföretagens Outlook för 2013. Upplevelsen på mässgolvet har varit att det är just så många företag tänker. Under mässan har många konkreta projekt diskuterats och affärer gjorts i montrarna. – Vi har fått ett rad skarpa förfrågningar. Det roliga är att många av dem kommit från företag som vi har tänkt kontakta någon gång i framtiden. Nu kom de till oss i stället. Jag är rätt säker på att det blir affärer med närmare hälften av dem, säger Andy von Essen, VD Davab Elektronik och Arvika Industrikablage. Mässans projektteam är mycket glada att konstatera att Elmia Subcontractor återigen stått värd för tusentals lönsamma affärsmöten. – Med positiva tongångar från årets mässdeltagare i alla led är jag stolt att säga att vi har stärkt vår ställning ytterligare som norra Europas ledande underleverantörsmässa, säger Karla Eklund.

Röster från mässgolvet:

”Jag har träffat många av våra leverantörer och tar med mig en hel del matnyttigt hem. Det var också intressant att lyssna till inköpschefer från andra storföretag och få bekräftat att vi jobbar ganska lika.” Ann-Mari Nystedt, Country Supply Manager, ABB ”Här blir det direkt, konkret och tydligt. För oss som koncern är det ett utmärkt tillfälle att dela kunskaper och samarbeta kring nya och befintliga kunder.” Lennart Persson, vice vd Xano ”Vi har fått skarpa förfrågningar trots att vi är nystartade och inte ens kan visa konkreta produkter än.” Kenny Johansson, grundare av Polycron ”Det har varit en intressant mässa, större än förr och mer global.” Per-Olof Rydh, vd GGP Sweden ”Som inköpare är det här den bästa mässan att besöka för att hitta vad man letar efter.” Hans Hosang, strategisk inköpare Gerdins Components

”Mässan har varit bra. Vi har några leverantörer som vi passar på att besöka. Samtidigt har vi inget emot att hitta nya, även om vårt verksamhetsområde är smalt.” Thomas Hagsten, vd Ekström Värmetekniska ”Vi har fått många intressanta förfrågningar, bland annat en som kan bli något riktigt stort.” Jimmy K. Poulsen, säljchef på danska Acoplastic. Partnerland Lettland

2012 arrangerades Elmia Subcontractor med Lettland som partnerland. Det betyder att strålkastarna riktades extra mot vårt grannland i öster, för att ge hela den svenska industrin en unik möjlighet att lära känna denna spännande marknad – på hemmaplan. Arrangemanget Partnerland öppnar dörrar och främjar affärerna mellan den svenska industrin och partnerlandets. Tanken är att ge bästa möjliga förutsättningar att knyta nya kontakter länderna emellan och lägga grunden för affärer långt in i framtiden. Lettland är en ung nation med en stark vilja att växa och utvecklas. En industri där teknik och metallbearbetning är bland de främsta branscherna, med en exportandel på hela 80 procent.

Stort intresse för Sverige hos danska underleverantörer

Den 7 november besöktes Elmia Subcontractor av Mette Ehlers Mikkelsen, handelschef på den danska ambassaden i Stockholm. – Vi gläder oss mycket över det här tillfället att komma ut till företagens samarbetspartner,

kunder och nätverk, sa hon innan mingelstunden tog vid i den danska samlingsmontern. Liknande företagskulturer gör att danska företag tycker mycket om att göra affärer i Sverige, enligt Mette Ehlers Mikkelsen. – Att göra affärer med Sverige är självfallet inte detsamma som att göra det i Danmark men det är ändå nära. Dessutom har de danska företagen stort förtroende för de svenska, sa hon under sitt besök på Elmia Subcontractor. Där besökte hon den danska samlingsmontern med 21 danska underleverantörer på plats. – Det finns ett stort värde i att delta tillsammans. Det är bättre än att var och en ska ut och marknadsföra sig själv, sa Mette Ehlers Mikkelsen. Hon tillade att Elmia Subcontractor är en viktig del i att marknadsföra danska företag i Sverige. Vilka är då de danska företagens konkurrensfördelar? – Det handlar om hög kvalitet, att leverera i tid och hålla det som är avtalat, svarade Mette Ehlers Mikkelsen. Sören Westerberg vid det danska exportrådet gav ytterligare några argument för att välja en dansk underleverantör. – De är innovativa och duktiga på att vara med i utvecklingsarbetet. Sören Westerberg talade också om hur viktig Elmia Subcontractor är för att marknadsföra danska företag i Sverige men tillade att det även är en mässa där det går att skapa kontakter med andra marknader. – Vi märker att det kommer fler och fler besökare utifrån. Världens största materialbibliotek till Elmia Subcontractor

Elmia Subcontractor startar ett samarbete med världens största materialbibliotek, Material ConneXion. På höstens mässa, 6-9 november visades en mängd innovativa material ur deras gigantiska samling, speciellt utvalda av en jury i New York. Material ConneXion, med huvudsäte i New York, har över 7 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker i sin samling. Hit vänder sig företag som BMW, Nike och Samsung för att få hjälp att förverkliga sina visioner. Showroom finns i bland annat New York, Bangkok, Peking, Köln, Milano och Shanghai. Och i oktober öppnar man sitt första showroom i Skandinavien – i Skövde. – Vi är mycket glada över detta samarbete. Det kommer att ge mervärde, inte minst för alla produktutvecklare, designers och konstruktörer som besöker mässan, säger mässans projektledare Karla Eklund. För Material ConneXion är samarbetet med mässan ett naturligt led i att möta den skandinaviska marknaden. – Elmia Subcontractor är den viktigaste mötesplatsen för underleverantörer inom industrin. Det är självklart för oss att finnas där, säger Anders Breitholtz, projektledare för Material ConneXion i Skandinavien. TEXT ARNE ÖSTER


18

elmia subcontractor www.svenskleverantorstidning.se

ABB:s inköpschef till underleverantörerna: ”Se upp för konkurrenterna i Asien” De svenska underleverantörerna är väldigt duktiga, men måste också förstå hur stor konkurrensen från Asien är. Det menar Ann-Mari Nystedt, Country Supply Manager på ABB. – Jag känner en oro att svenska underleverantörer generellt är lite för nöjda. ABB är en av världens största aktörer inom elkraft och omsätter hela 258 miljarder kronor (2011). Därmed är koncernen också en stor uppdragsgivare för många underleverantörer. Tidigare har inköpsfunktionerna styrts ute i koncernens olika bolag, men nu genomför ABB en enorm förändring på området. Målet är smartare inköp. Hur kommer det att påverka underleverantörerna? Ann-Mari Nystedt är ansvarig för hur ABB bedriver inköp i den svenska organisationen. Hon menar att när nu samarbetena mellan organisationerna i olika länder blir allt vanligare kommer det att märkas bland annat i leverantörsledet. Nystedt besökte Kina i våras och blev då överraskad över deras höga nivå på utveckling och kvalitet. – I Sverige tenderar vi fortfarande att tro att vi är världsbäst inom många områden, något som kan få oss att bli rejält omsprungna framöver. Sanningen är att det finns ett stort antal företag, inte minst underleverantörer, i Kina som håller världsklass. De är innovativa, håller hög kvalitet och gör det till konkurrenskraftiga priser. KÄLLA: ELMIA SUBCONTRACTOR

Framgångar tack vare engagerat ledarskap och långsiktig Lean-satsning Från nedläggningshotat till succéföretag på bara sju år. I en intervju på Hot Spot-scenen under Elmia Subcontractor berättade VD:n Christian Silvasti om hur Emballator Lagan Plast har trotsat allt vad lågkonjunktur heter och både kunnat höja omsättningen, fördubbla kundantalet och öka personalstyrkan. När Christian Silvasti tog över som VD för Emballator Lagan Plast 2005 såg det allt annat än ljust ut. Stämningen bland de anställda var dålig, ledningen var ifrågasatt och företaget var så gott som nedläggningshotat. Men Christian Silvasti såg möjligheterna. – Jag tittade bland annat på nyckeltal och lageromsättning och såg att det fanns kvalitet. Sedan fick jag fri hand från ledningen, säger han. Han började med att sondera klimatet i bolaget och åka ut till kunderna. Men en av de stora nycklarna till vändningen var den långsiktiga Lean-satsningen som startade. – Vi kom fram till att det fanns många inbyggda flaskhalsar, så vi gjorde flödesanalyser och skapade ett engagemang bland de anställda, säger Christian Silvasti. En stor del i det nya tänket var en omfördelning av kompetenserna i företaget och ett av verktygen för att få bort flaskhalsarna var att minska automationsgraden. Sedan dess har det gått spikrakt uppåt. Efter bara tre–fyra månader visade företaget gröna siffror. Efter ett år var det ”bra gröna siffror”. Och Christian Silvasti fick de anställda med sig. – För att Lean ska fungera måste du ha ett engagemang från samtliga. Mitt ledarskap går ut på att känna mig delaktig i alla led och att få de anställda att tro på det vi gör.

Christian Silvastis tid som VD för Emballator Lagan Plast har blivit en framgångssaga.

Emballator Lagan Plast har även – med hjälp av Produktionslyftet och tillsammans med personalen – utvecklat en skrift där de anställda en efter en fick checka in på en resa mot företagets målsättning. – Det är en kulturbärare som får alla att jobba mot samma mål. Alla i företaget är lika viktiga och vi är inte starkare än den svagaste länken, säger Christian.

Underleverantörsbarometern varnar för bistert klimat Svensk Industriförening presenterade sin Underleverantörsbarometer på Elmia Subcontractor. Underleverantörerna förbereder sig för ytterligare nedgång på grund av vikande konjunktur och ekonomisk oro i Europa. Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Resultatet för det tredje kvartalet att mer än 60 % av underleverantörerna bedömer att vi är inne i en lågkonjunktur och nära 30 % bedömer att Bengt Nilsson, ny VD för Edsbyn kontorsmöbler. det kommer att går yterligare neråt. 76 % av företagen bedömer dock att de kommer att behålla sin personalstyrka. De som anlitat bemanningsföretag har i många fall minskat på den inhyrda personalen. 30 % av företagen uppger att de kommer att öka sina marknadsförings- och säljinsatser för att öka antalet kunder. – Företagen är mer proaktiva nu jämfört med situationen vid nedgången 2008, uppger Anders Ekdahl, VD för Sinf. De ökar sina marknadsförings- och säljinsatser och arbetar med att få fler kunder i fler branscher. I alla händelser gäller det att företagen gör sin analys och agerar, säger Anders Ekdahl.

Idag omsätter Emballator Lagan Plast 250 miljoner kronor. Företagets mål är att fördubbla den siffran till 2015 – trots lågkonjunkturen. – Den nordiska marknaden inom vår bransch omsätter 15 miljarder. Vi väljer att fokusera på de 80-90 procent som finns kvar och inte de få procent som försvinner. KÄLLA: ELMIA SUBCONTRACTOR


elmia subcontractor www.svenskleverantorstidning.se

Specialiserade på rörbockning Det danska företaget Worms smede og maskinværksted ApS grundades 1971 och har nu 40 års erfarenhet som underleverantör inom järn-och metallindustrin. Under årens lopp har kvalitetstänkande, mångsidighet och optimering av kundernas produkter varit högsta prioritet.

går vi tillsammans med varje kund in och ser bakom produktionen, vad slutprodukten ska användas till, för att på bästa sätt kunna bedöma om den är konstruerad så att den kan produceras optimalt, förklarar Egon Worm. Flexibel produktion

– Sedan 1971 har kvalitetsmedvetenhet varit ett nyckelord. Som leverantör till industrin har vi specialiserat oss på rörbockning, ändformning, plåtbearbetning, valsning och revolverstansning, etc. Stora och små rör, tjocka och tunna, böjda och raka rör. Rör av alla slag är det vardagliga livet för oss och materialen som vi använder är koppar, aluminium och stål, säger Egon Worm, försäljnings- och marknadsansvarig på Worms smede og maskinværksted ApS i Nykøbing Mors. Worms har cirka 4500 kvadratmeter produktionsanläggningar, en välutvecklad, uppdaterad maskinpark och erfaren personal som ständigt arbetar med att få bästa möjliga flöde genom hela arbetsgången. – Det har gjort oss till en seriös och pålitlig partner som erbjuder unika kvalitetslösningar anpassade till våra kunders individuella behov. Vi vill inte bara hjälpa våra kunder genom att helt enkelt ge dem ett pris på en produkt. Det kan alla göra, men vi måste försöka optimera produktionen i stället. För att se om det är möjligt att spara genom att få ned produktionskostnaderna

Verksamheten är indelad i två delar: 1. Produktionsavdelningen tillverkar egna produkter (bland mycket annat en rad olika handikapphjälpmedel) och utför legotillverkningsarbete. 2. Verkstadsavdelningen erbjuder unika lösningar och utför omfattande reparationer och annan service. I sina vanliga rörbockningsmaskiner kan Worms bocka upp till 115 mm medan deras CNC-maskiner erbjuder mycket avancerad bockning och valsning av rör upp till 42 mm. – Våra avancerade bockningsmaskiner gör det möjligt att bocka och valsa i en operation, vilket har gjort att vi uppnått en mycket hög grad av flexibilitet i vår problemlösning, säger Egon Worm. Den omfattande erfarenheten har medfört många olika projekt i företaget som aldrig går ur vägen för en utmaning. – Vi har gjort många roliga saker som inte skulle vara möjligt i förhållande till läroböckerna. Men vi är bra på att se möjligheter att producera produkter annorlunda, och du kan nästan alltid få lite av det, understryker Egon Worm. RESEARCH ANDERS ENKVIST TEXT ARNE ÖSTER

19


20

elmia subcontractor www.svenskleverantorstidning.se

Formsprutning av metall Plastoco OY AB är ett familjeföretag som är specialiserade på små plastdetaljer till el- och elektronikbranschen. Företaget grundades 1980 och ligger i Borgå i Finland. Ett tjugotal yrkesskickliga och noggranna medarbetare finns i företaget och lever upp till ledorden kvalitet och flexibilitet. Kvalitets- och miljösäkring finns genom ISO 9002 och ISO 14001. Den maskinella utrustningen är av senaste snitt och ger exakt produktion med snäva toleranser. Mats Baarman är VD på företaget. Tillsammans med två medarbetare besvarade han besökarnas många förfrågningar i företagets monter på Elmia Subcontractor. Ni har vidareutvecklat en teknik som kallas Metal Injection Moulding, vad är det för något?

– MIM är en ny teknik som kombinerar metallurgi och plastformsprutning. Man blandar och granulerar ett metallpulver och ett organiskt bindemedel av polymerer och vax. Därefter sker formsprutningen. Sedan tas bindemedlet bort genom upphettning. Sintring får materialet att erhålla sin slutliga form som krymper i storlek med upp till 20 %. Produkten blir lika stark som vid vanlig gjutning och ytan får en hög finish. Normalt krävs ingen efterbearbetning, berättar Mats Baarman. Vilken typ av produktion är metoden lämplig för? – Metoden lämpar sig för produktion av små men komplexa metalldelar, säger Mats Baarman. Det kan röra sig om delar som har snäva toleranser och har komplexa geometriska former eller detaljer där plast ej är lämplig på grund av hög värme eller höga hållbarhetskrav. Tillverkningsmetoden är lämplig för mellanstora och stora serier. Olika råmaterial kan användas, vanligen olika stålsorter samt titan och koppar. Undantaget är material med låg smältpunkt, som alumi-

Plastocos monter på Elmia Subcontractor.

nium och zink, för dem är metoden inte lämplig. Exempel på lämpliga produkter kan vara låsdelar, laboratorieinstrument, sjukhusinstrument, kugghjul, små maskindelar och delar till klockor och glasögon. Varför är Plastoco Oy Ab en bra samarbetspartner? – Vi är mycket kundorienterade, strävar efter att tillsammans med kunden finna de bästa lösningarna och ger ett mervärde i samarbetet.

Vårt kvalitetsarbete är alltid prioriterat, vi har en personal som trivs och vi arbetar ärligt och öppet i harmoni med lagstiftning och miljöfaktorer, avslutar Mats Baarman. TEXT SAKARI BOMSTRÖM

Laserföretag med stort nätverk i flera länder Med ett nätverk i hela Finland och i Polen täcker laserföretaget de flesta behov som kunden kan tänkas ha. Man är underleverantörer till verkstadsindustrin och tillverkar skurna detaljer. Laserföretaget kan gå in som systemleverantör eller som partner i utvecklingen av produkter. Företagets specialiteter är laserskärning och lasersvetsning, vattenjetskärning liksom robot- och specialsvetsning. Man är också proffs på hållfasta och lätta plåtkonstruktioner och hållfast stål. Produktionen handlar om det mesta från konstruktion av hela produkter till uppdateringar av gamla ritningar. Men den kan även handla om konsulthjälp som rör frågor om bland annat lasersvetsning. Företaget håller också i utbildningar om hur man tillämpar nya alternativa tillverkningsteknologier eller hur man drar nytta av höghållbarhetsstål i produkter. Internationellt

Tack vare sitt stora nätverk kan man erbjuda ett flertal komponenter, som inte den egna maskinparken räcker till. Skurna detaljer förädlas med blåsning, slipning, bockning, fasning och annan maskinbearbetning. Man lasersvetsar, robotsvetsar och svetsar enligt manual.

fakta

Förutom laser- och vattenskärning arbetar laserföretaget med nibbling, fasplasma, vatteninjektionsplasma och brännskärning. Man skär alla sorters stål och aluminium med korrekta metoder. Företaget säljer till flera länder, som till exempel Finland, Sverige, Polen och Ryssland. Produkterna består av skurna detaljer och komponenter, strukturer och system. Man är även planeringsunderleverantör, teknologikonsult och genomför utbildningar där det behövs. När det gäller logistik ligger man i framkant och levererar detaljer, färdiga set och projekt. Råvarorna kommer från Finland, Sverige, och Polen. HT Laser har 300 anställda i Finland Polen och Ryssland. Företaget bedriver sin verksamhet på 14 orter. RESEARCH ANDERS ENKVIST TEXT FREDRIK MOBACK

HT Lasers tjänster Alla skärmetoder materialstyrka 0,5 – 150 mm med både 2D och 3D Förädling med precision inklusive montering och svetsning av allt från små och lätta till långa och tunga produkter. Slutfinish från nätverket med ytbehandling och tillgång till lokala nätverk. Kompletterande tjänster innebär planering, produktutveckling och skräddarsydda leveranser. Vidarebetjäning är utlokalisering av materialhantering och produkttillverkning.


elmia subcontractor

21

www.svenskleverantorstidning.se

Vattenskärmaskin kan få flera nya kunder För 20 år sedan startade Sven Jakobsson sitt företag med inriktning på trådgnistning. Tio år senare går det så bra att en person till anställs. Nu är man fyra heltidsanställda, som arbetar i Smålandsstenar. Intresset var mycket stort under Subcontractormässan, mässan för underleverantörer, på Elmia i Jönköping. Sven Jakobssons TrådgnistTeknik fick ett enormt gensvar när man visade upp den senaste tekniken inom vattenskärning med precision. Företaget har fått fyra nya kunder som de redan har kört provserier till, och en av dessa kan generera i en stororder.

Företaget är en renodlad underleverantör till tillverkningsindustrin. Man har erfarenhet av såväl lego- som verktygstillverkning med bland annat trådgnistning, fräsning, starthålstansning och mikroblästring. Man ställer upp med effektiva resurser, lång erfarenhet och personlig servicekänsla. De hjälper kunder med såväl enstaka punktinsatser som löpande produktion. Efter sammanlagt nästan 100 år i branschen vet Sven Jakobsson och hans personal hur det är. Jobbet ska göras och bråttom är det. Men de vill inte bara förse kunden med en bra produkt, gjord helt efter kundens specifikationer. Företaget vill dessutom kunna leverera den så snart som möjligt, utan onödigt dröjsmål. Därför kastar de sig över varje jobb som om det vore det sista. Ny maskin

– Det senaste tillskottet är en vattenskärmaskin, den andra i Sverige som inte har några begränsningar vad gäller materialval, berättar Sven Jakobsson, VD för TrådgnistTeknik. Maskinen klara av att köra igenom stort sätt alla material upp till 50 millimeter tjocklek med en precision av 0,02 millimeter. – Det är en maskin som har framtiden för sig. Vattenskärmaskinen har gett oss otaliga möjligheter och vi kan erbjuda våra tjänster till ett antal andra branscher, säger Sven Jakobsson.

Olika typer av material man kan skära i.

Kort leveranstid

Här finns gott om resurser, som till exempel fem trådgnistmaskiner, tre starthålsmaskiner, fräsar och svarvar. Med starthålstekniken kan man göra spikraka hål 0,5 till 6 millimeter även i härdat material. Gnisttekniken gör att man kan åstadkomma nästan vilken form som helst på ett arbetsstycke, med oslagbar precision i alla detaljer. Fräsen hjälper till så att företaget kan göra både traditionella fräsjobb och producera arbetsstycken för vidare behandling med till exempel trådgnist eller starthål. Mikroblästring innebär att man bearbetar ytan för att få den ännu finare och kan ha avgörande betydelse för till exempel prestandan hos ett plastverktyg. Precision och god service kännetecknar företaget. Leveranstiden är maximalt en vecka, beroende på jobbet art. Framtiden ser onekligen ljus ut för Sven Jakobssons företag och dess anställda.

På bild Sven Jakobsson och vattenskäraren Stefan Hoof

RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: FREDRIK MOBACK

Sven Jakobsson visar företagets nya vattenskärmaskin.

fakta Vattenskärning ger hög precision. Sven Jakobsson TrådgnistTeknik kan skära i nästan alla material upp till 50 mm tjocklek, med en tolerans av 0,02 mm. Fördelen med vattenskärning är att materialet inte behöver leda ström och att man inte får någon värmepåverkan på materialet. Produkter av stål, plast, trä och kakel är bara några exempel på material man kan skära i med hjälp av vattenskärning. Den passar för såväl tillverkning av verktyg som produkttillverkning i mindre serier. Källa: Sven Jakobsson TrådgnistTeknik

Dalsgatan 17, 333 30 Smålandsstenar Telefon: 0371-314 50, 072-180 14 50 E-post: sven@jtt.se, Hemsida: www.jtt.se


22

elmia subcontractor www.svenskleverantorstidning.se

Provexa är framtidens ytbehandlare Med anor från 1881, driver nu tredje generationen Provexa i Göteborg ett framgångsrikt företag, som på kort tid har blivit en av de största ytbehandlingsföretaget i norra Europa med en yta på 13 000 kvadratmeter och en ytterligare utbyggnad på gång. – Vi har 85 olika processer, och fler ska det bli säger VD Anders Skalsky, som fortsätter: Vi vill bli det mest välrenommerade företaget i branschen. Skandinavien och Kina

Företaget kan erbjuda ytbehandling till kunden oavsett vad som krävs. Med ett eget laboratorium, och välutbildade ingenjörer utvecklar man hela tiden nya ytbehandlingsmetoder för att ligga i framkant. Provexas servicetjänster, som montering och packning efter ytbehandling skapar effektivisering och logistikfördelar för kunden. Man utför kemisk och elektrolytisk ytbehandling, pulverlackering samt zinkflake/Geomet, allt under samma tak. Företagets affärsidé är att utföra ytbehandlingstjänster på kundernas produkter. Man ansvarar även för leverans av kompletta produkter innefattande materialanskaffning, tilläggstjänster och montering före och efter ytbehandling. Ytbehandlingsföretaget inleder gärna samarbete med

sina kunder tidigt i projekt då tidig involvering av vår unika ytbehandlingskompetens leder till kostnadseffektiva ytbehandlingar senare i projektet, skriver man på sin hemsida. Deras tjänster har hög kvalitet, hög leveransprecision och ger kunderna stor flexibilitet.

Företagets kunder är mestadels inom fordonsindustrin telekomindustrin och övriga industrier. Marknaden finns i Europa men med fokus på Skandinavien, men ett land som accelererat på sistone är Kina. Gasellföretag

– Nämnas kan att vi ska etablera en anläggning i Tjeckien, med egen produktion, i syfte att vara kunden så nära som möjligt, allt i linje med vårt miljötänk, vilket är en viktig ingrediens i vårt företag tillägger Anders Skalsky. För att vara en komplett leverantör utför företaget även monteringsarbete för att på så sätt nå slutkunden. Och med Göteborg som hemadress når man även slutkunden från en bra utgångspunkt.

– Att vi är ett framgångsrikt kunskapsbolag med ett modernt processutbud, har resulterat i att vi för andra året i rad har blivit utsedda till ett av Sveriges Gasellföretag av Dagens Industri, avslutar Anders Skalsky Vi lyfter på hatten och gratulerar. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT FREDRIK MOBACK

fakta Provexanormen är framtagen främst för att du som kund på ett enkelt sätt ska kunna göra din beställning och är tänkt som ett enkelt verktyg för dem som inte är så initierad inom ytbehandling och pulverlackering. Provexanormen är den kvalitet du kan förvänta dig när du inte närmare preciserat dina krav. Provexanormen omfattar hela företagets sortiment och berör i första hand områden som utseende, skikttjocklek, vidhäftning och packning. Källa: www.provexa.com

Provexas monter på Elmia längst till höger Stefan Wiborg.

Gjutgodsprototyper snabbt Tuomas Ruosteinen är VD och ägare för Suomen Tarkkuusvalimo OY eller Sutava som det kallas i vardagligt tal. Företagets specialitet är snabb framtagning av prototyper för maskinindustrin. Tuomas betonar att produkterna är tillverkade med riktiga verktyg som ger en riktig bild av slutprodukten.

Hur började det hela?

– Omkring år 2008 började Grundfos en studie i planering och produktionsmetoder, berättar Tuomas Ruosteinen. Det visade sig bli en lång väntan på prototyper vilket ledde till förseningar i produktutvecklingen. Det hela ledde till ett samarbete med Tekniska Högskolan i Helsingfors för att finna alternativa metoder för att snabbt få fram gjutformar. Resultatet av den forskningen kring polystyren, printtekniker och konventionell modellutrustning är ursprunget till företaget.

Vad gör ni?

Från vänster: Kaisu Soivio, Kimmo ”Barbari” Suominen, Tuomas Ruosteinen

– Företaget tar fram prototyper och kan leverera mindre serier, fortsätter Tuomas. Vid behov av större serier kan vi lösa det med våra samarbetspartner. Framtagningen av en 3D-modell görs snabbt med hjälp av CAD-program som Solid Works eller Solid Edge samt Mastercamprogram för arbetsmomenten. Företaget har en egen modellverkstad med 3000x2500x1250 och 2000x1000x500 fräsmaskinen och ett eget gjuteri med en gjutkapacitet till 800 kg. Vi arbetar med polyuretanblock. Metoden kräver minimalt efterarbete och verktyget kan produceras snabbt .

Formtillverkning sker med kvartssand och alfasetmetoden. Produkterna levereras i gråjärn, segjärn, ADI och de flesta stålkvaliteter. – Kundkretsen innefattar företag inom fordonsindustri, tillverkare av pumpar, traktor, skogsmaskiner och vattenjetaggregat osv. Vår modellverkstad betjänar också flera plast- och inredningstillverkare, med deras behov av verkstyg. Oavsett om det gäller kortare eller längre serier har vi en lösning för dig. Vilka är fördelarna med Sutava?

– Våra fördelar är snabbhet, vi ger feedback till kunderna och kan ge förslag om förbättringar, berättar Tuomas. Vi har också en tilltalande prisnivå på våra tjänster.

Är ni nöjda med ert deltagande på Elmia Subcontractor?

– Absolut, vi har fått ett trettiotal nya kontakter under mässan som vi ska arbeta vidare med och förhoppningsvis göra affärer med. Vårt mål de närmaste åren är att själva kunna hantera större serier och öka kapaciteten, avslutar Tuomas Ruosteinen.


elmia subcontractor

23

www.svenskleverantorstidning.se

Från vänster Antti Alasaari och Göran Östberg.

150 metallföretag på en adress Finnmet är en B2B-portal för metallföretag som vill söka samarbetspartner i Svenska Österbotten i Finland. Man får Österbottens metallföretag på en adress. Portalen är ett EU-projekt där EU-pengar står för 70 % av kostnaden och kommunerna i området står för resterande 30 %. Ungefär 150 företag, både svenskoch finskspråkiga, är medlemmar. Här finns både tjänsteföretag, leverantörer, producenter och samarbetspartner. Basinformationen finns på finska, svenska och engelska. Göran Östberg från Yrkesakademin i Österbotten är spindeln i nätet för denna portal. Vad kan man använda den till? – Finnmet är den Österbottniska metallindustrins egen portal som grundades 2005 via projektet Fe-huset, berättar Göran. Portalens medlemmar är metallföretag som tillverkar produkter eller bearbetar metall. Finnmet är en del av metallklustret Finnmet Partners och vårt mål är att alla runt 300 metallföretag i Österbotten ska finnas representerade i Finnmet. Tanken med portalen är att man effektivt ska hitta tjänster, leverantörer, material, maskiner, produkter och samarbetspartner inom metallbranschen i Österbotten. Medverkan sker utan

kostnad för medlemsföretagen. I Finnmet Partners klustret medverkar de tre näringslivsbolagen, de fyra vuxenutbildningsorganisationerna och ett teknologiutvecklingscenter i landskapet Österbotten. Kan du ge ett exempel på hur man använder portalen?

– Låt säga att du gör en sökning på företag som kan utföra kuggfräsning, fortsätter Göran. Sökningen visar att fjorton företag sysslar med detta. Du kanske lägger till parametern att de ska vara kvalitetscertifierade enligt ISO 9000. Sökningen visar att fem av dessa fjorton är det. Genom att klicka på en länk kommer du direkt

till företagets hemsida, snabbt och enkelt. Vill man lägga ut offertförfrågningar eller efterlysa samarbetspartner eller köpa en begagnad CNCmaskin, så löser man även det lika enkelt. Finns det fler användningsområden?

– Vi har även information för studerande om studievägar med mera, för att väcka intresse för branschen. Det har fått till följd att fler söker sig till metallutbildningar. Det finns en brist på civilingenjörer och duktiga metallarbetare, så med en bra metallutbildning är det relativt lätt att få tag på arbete.

Energikluster

Med i projektet är ett energikluster som kallas för EnergyVaasa som är Nordens ledande koncentration av energiteknologi. Det innefattar över 120 företag varav flera är globala marknads-

ledare i sin bransch. Dessa företag sysselsätter över 10 000 personer och omsätter mer än 4 miljarder euro varav exportandelen är 70 %. År 2020 beräknas antalet anställda ha fördubblats till över 20 000 personer. Närvaro på mässor

Finnmet Partners har representerat 7 av medlemsföretagen på Elmia Subcontractor, informerat besökare och förmedlar kontakter till företagen. En bra, ekonomisk lösning för företag som ej själva har möjlighet att närvara på mässan. Man hjälper till med översättningar och annat som hjälp att skapa nätverk åt företagen. Göran Östberg är mycket nöjd med de kontaktytor man skapat på Elmia Subcontractor. TEXT SAKARI BOMSTRÖM

fakta Finnmet Partners mål Målet är att samordna och koordinera utvecklingsåtgärder för metallbranschen i Österbotten. Klustret marknadsför de österbottniska metallföretagen via finnmet.fi Presenterar företagen på mässor i Norden. Ordnar och deltar i business-to-business möten och arrangerar informationstillfällen för att få nya huvudmän och beställare till företagen. Branschens image och attraktionskraft ska höjas genom olika åtgärder för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft framöver. Klustret koordinerar åtgärderna i samråd med utbildarna och företagen. Genom klustrets verksamhet så optimeras och koordineras resurserna i landskapet så att företagen får maximal nytta av utvecklingsåtgärder och onödiga överlappningar undviks. Näringslivsbolagens uppgift är att kontakta metallföretagen och kartlägga behovet av marknadsföring, försäljning, produktutveckling m m. Näringslivsbolagen förmedlar vidare behovet av kompetensutveckling och utbildning till utbildarna i landskapet. Utbildarnas roll är att planera och genomföra lämpliga åtgärder för att stärka företagens kunnande och konkurrenskraft framöver. Källa: finnmet.fi


kalix/haparanda kommun

25

www.svenskleverantorstidning.se

Gränslös mötesplats expanderar – ny vision Efter en lysande karriär som krönts med arbetet som kommunchef i Haparanda stad söker sig nu Patrik Oja vidare. Att få jobb lär inte bli några problem eftersom han har läst både juridik och ekonomi. – Jag påbörjade mitt uppdrag som kommunchef i Haparanda hösten 2009. Min överenskommelse med min uppdragsgivare Haparanda stad är ett tidsbegränsat uppdrag på fyra år, säger Patrik Oja i ett pressmeddelande. Men eftersom chefen säger sig ha uppnått de flesta av de mål som är uppsatta kring uppdraget väljer han på egen begäran att avsluta arbetet som kommunchef i Haparanda till årsskiftet mellan 2012 och 2013. – Det är dags för nya krafter att fortsätta den fantastiska utveckling kommunen har genomgått och sätta upp nya mål för nästkommande fyra år och genomföra dessa, säger Patrik Oja. Roligt jobb

Han kommer ursprungligen från Stockholm och efter utbildningen blev det ett jobb i Heby kommun, utanför Uppsala som mark- och exploateringschef. Flyttlasset gick vidare till Håbo kommun norr om Stockholm i Uppsala län. Där var han förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen. Efter det blev han för tre år sedan erbjuden arbetet som kommunchef. – Jag har haft ett av de roligaste uppdragen i livet. Vi har en kraftig tillväxt i kommunen, säger Patrik Oja.

Kommunen jobbar hårt med expansionen och för att den goda spiralen hela tiden ska öka. De arbetar med att bryta strukturer och tänka utanför ramarna med innovativt tänkande. Man använder sig av den senaste tekniken. Det kan den intresserade läsaren själv se på hemsidan, där de flesta texter också finns på finska. Hemsidan presenteras som en mötesplats mellan de båda gränsstäderna Haparanda och Torneå, den senare i Finland. Samarbetar med Torneå

– Vi jobbar också aktivt med att bygga gränsstaden Haparanda-Torneå, säger Patrik Oja. Man strävar efter att göra hela Haparanda kommun attraktiv med ett attraktivt kulturliv, sevärdheter, arbeten och så vidare. – Ett av samarbetsområdena mellan oss och Torneå ärDtaden På gränsen, säger Patrik Oja. Det är ett stort projekt där man bygger samman de båda kommunerna, på liknande sätt som Örestad i Skåne och Danmark, men ännu tätare, eftersom det bara är en kilometer mellan stadshusen. Gränsen mellan de två städerna och länderna går rakt igenom det gemensamma Victoriatorget.

Vision 2020

Ett av de viktigaste dokumenten som översiktsplanen för 2012 ska vara med och uppfylla är städernas gemensamma Vision 2020 för framtiden, skriver kommunen på sin hemsida. Det handlar om att skapa gränslös kunskap men även att få till en upplevelserik handels- och besöksplats med en hållbar livsmiljö. Företagsamheten

ska vara dynamisk och man vill bygga logistiska noder. I den nya översiktsplanen skriver man om den gränslösa förskolan. Att föräldrarna och barnen fritt ska få välja var de vill gå i förskola, antingen i Torneå eller i Haparanda och att förskoleavatlet mellan de båda kommunerna ska uppdateras. Inom utbildning och undervisning är också målsättningen att skolorna ska ha gemensamma teman med gemensamma utbildningar, samarbete mellan vänskolor och gemensamma projekt, både med personal och med elever. Det handlar bland annat om lärarutbyte men också ett internationellt ungdomscenter. På gymnasie- och högskolenivå är målsättningen ett omfattande samarbete mellan Sverige och Finland. Man ska anordna yrkesinriktade utbildningar i gemensamma lokaler och med blandade grupper. Enligt översiktplanen kommer man även att öka Europaprogrammets dragningskraft och effektivisera marknadsföringen. I Torneå ska ett utbud av svenskspråkiga utbildningsprogram finnas. Person- och godståg

Persontrafiken mellan de båda kommunerna ska utvecklas med hjälp av Haparanda – Tornio (finsk stavning) resecentrum. Åtgärden blir att samordna kollektivtrafiken. Man kommer också att bedriva lobbying hos finska och svenska Trafikverket för att få en bättre persontrafik på järnväg då nya Haparandabanan invigs i januari 2013. Det handlar om sträckorna Uleåborg – Torneå/Haparanda – Luleå. En annan målsättning för kommunen är en hamn för kryssningstrafik och transporter från Haparanda hamn. Det kommer man att analysera vidare med en intresseförfrågan och senare en utredning om eventuella åtgärder. För Kemi - Tornio flygplats vill man förbättra flygförbindelserna med Helsingfors, hitta någon aktör som vill driva flygrutten Kemi – Stockholm och lobba för en tvärförbindelse mellan Kemi – Tornio – Murmansk. Man ska även utreda möjligheterna att starta charterflyg. För godstrafiken finns också intressanta målsättningar i den nya översiktsplanen. Målet är att bygga Railport Haparanda – Tornio. Tanken är att bygga ett logistikcentrum för järnvägs- och vägtrafik som också tjänar gruvdriften. Man vill även nyttja Norrbotniabanan bättre liksom öppna järnvägsförbindelsen Northern Axis,

Patrik Oja, kommunchef Haparanda kommun.

North East West Corridor (N.E.W.). Här handlar det om att bedriva lobbying gentemot logistikföretag, kartlägga deras behov och marknadsföra möjligheterna. Djuphamn och tillväxt

Seaport Tornio - Haparanda planeras med en öppen djuphamn året runt. Det är ett nordiskt samarbete där även Ryssland är med på ett hörn och tanken är att lobba för hamnen i EU. – Nyckeln till framgång är vad som händer i samhället, säger Patrik Oja. Viktigt för tillväxten är näringslivet och att kommunen har goda relationer med näringslivet. I översiktplanen är målet bland annat att entreprenörskap ska vara med i undervisningen på alla nivåer. Det ska skrivas in i läroplanen och i utbildningsprogrammen. Tillväxtenheten vid Haparanda stad erbjuder via projektet EntreprenörCentrum rådgivning, service och information till nya och befintliga småföretag, skriver staden på sin hemsida. Här tar man hand om alla typer av affärsidéer och ger möjlighet till utveckling av innovativa idéer med professionella affärsutvecklingskonsulter. Till dem kan man vända sig vid etableringsärenden, när man vill starta eget eller utveckla sin befintliga verksamhet.

Attraktiv kommun

Målet är utstakat och framtiden för Haparanda ser ljus ut. Man har 850 anställda inom kommunen, som har tillgång till den tekniska utrustning som de behöver. Senaste insatsen är att utrusta alla anställda med en Smartphone. Alla elever har tillgång till egen dator. – Det tror vi kan ge oss mycket tillbaka, säger Patrik Oja. Enligt översiktplanen ska alla elever senast år 2015 i Haparanda – Torneå ha möjlighet att studera grannspråket. Valfri svenska finns redan i Torneå sedan 2011 på låg- och mellanstadiet och svenska som A2-språk, andra inhemska språk som inte är modersmål, kommer att finnas i Torneå år 2014. – Vår kommun ska vara attraktiv när det gäller skola, vård, omsorg och arbeten, säger Patrik Oja. RESEARCH ANDERS ENKVIST TEXT FREDRIK MOBACK


26

kalix/haparanda kommun www.svenskleverantorstidning.se

Ett mångsidigt byggföretag i Haparanda S. Brännström Bygg AB i Haparanda utför byggnation av villor och fritidshus till kunder över hela Sverige och även i Norge och Finland. Verksamheten drivs av Sören Brännström och i familjeföretaget jobbar också hans söner Robin och Jens Brännström.

Sören Brännström startade eget företag i byggbranschen 1998. Han är utbildad maskiningenjör och har arbetat på Alfa Laval med försäljning mot lantbruk i Norrbotten. 2008 tog han steget att bilda aktiebolag. Kunnigt företag

Kundkretsen består av privatpersoner och husleverantörer, till exempel Anemonhus på Orust och Willa Nordic i Stockholm.

– I februari 2013 ska vi sätta upp ett enplanshus i Huddinge för Willa Nordic. Vi jobbar också bland annat för Tornedalshus i Övertorneå och Vittjärvshus i Boden, berättar Sören Brännström. S. Brännström Bygg är ett mångsidigt företag och bygger även lösvirkeshus om så önskas. Man utför allt själva, även ventilation och montering av kök. Komplicerade transporter

Eftersom företaget bygger husen på plats kan det ibland bli komplicerade transporter. – Vid ett tillfälle skulle vi bygga ett fritidshus på en ö i Göteborgs skärgård och då fick vi transportera materialet med en helikopter, berättar Sören Brännström.

Flytta hit - Etablera I Haparanda är det lätt för dig som företagare att växa, verka och anställa människor. Tillväxtenheten verkar för att öka antalet företagsetableringar i HaparandaTornio, skriver Haparanda kommun på sin hemsida. Kommunen ger dig, som potentiell investerare, professionell information och rådgivning i etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns vid din sida från idé till etableringsbeslut. En självklar förutsättning för att locka fler företagare till HaparandaTornio är de goda möjligheterna att bo, leva och försörja sig. Det finns en väl utbyggd service med fungerande skola, förskoleverksamhet och god social omsorg. Det stora utbudet av fritidsliv ger en hög livskvalitet. Etableringsguiden

Här finns information om nationella regler i EU- och EES-länderna gällande bolagsformer, registreringsförfaranden, kostnader, skatter, försäkringar och andra krav som gäller vid företagsetablering. KÄLLA: WWW.HAPARANDA.SE

Bland andra större projekt kan nämnas byggnation av ett kontorslandskap i Stockholm, där byggföretaget Meason var uppdragsgivare. För Meason har företaget även byggt ett klättercenter i Solna. – Just nu håller vi på att bygga en egen hall på 375 kvadratmeter här i Haparanda. I hallen ska vi tillverka ytterväggar till fritidshus och villor. Vi kommer också att hjälpa till med att ta fram ritningar och på så sätt kan vi erbjuda hela kedjan, berättar Sören Brännström. Noggrannhet, hög kvalitet på utförda jobb och att alltid hålla tiderna är ledorden för S. Brännström Bygg AB. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT FREDRIK MOBACK

Bra båtkommun – fin skärgård Haparanda placerar sig på 23:e plats bland landets kommuner i en undersökning om Årets båtkommun. Det är samma placering som förra året. Under våren har Sweboat, båtbranschens riksförbund, för tredje gången genomfört enkätundersökningen Årets Båtkommun, skriver Haparanda kommun på sin hemsida. Undersökningen kartlägger och jämför förutsättningarna för båtliv i svenska kommuner. Några av de parametrar som undersöks är tillgänglighet, kostnad och kommunalt engagemang. Årets Båtkommun bygger på intervjuer med kommuner, båtklubbar och kommersiella aktörer.

Tillgänglighet

– När vi bedömer kommunerna ser vi tillgängligheten som en av de främsta faktorerna. Kommuner som engagerar sig i båtlivet och har ett bra samarbete med båtklubbar och privata aktörer är de som lyckas bäst, säger Mats Eriksson, VD för Sweboat. KÄLLA: WWW.HAPARANDA.SE


kalix/haparanda kommun

27

www.svenskleverantorstidning.se

Enboms – Kalix största fastighetsbyrå Curt-Lennart Enbom började sin bana som fastighetsmäklare 1984 och startade sin firma Enboms Fastighetsbyrå i början av 90-talet. Sedan 2010 huserar företaget i nya, fräscha lokaler på Köpmannagatan i centrala Kalix. Enboms Fastighetsbyrå är ett familjeföretag, där också Curt-Lennarts son, Jonas Enbom, arbetar. Företaget säljer och förmedlar villor, fritidshus, bostadsrätter, hyresfastigheter, jordbruksfastigheter och tomter. Kundkretsen består av både företag och privatpersoner. Upptagningsområdet är främst östra Norrbotten och orter som Kalix, Överkalix, Övertorneå och Haparanda. Posten och kyrkan

– Genom åren har vi sålt objekt till 24 olika nationer och det har varit både fritidshus och året runthus. Vi har också sålt två prästgårdar, en i Morjärv och en i Sangis, berättar Curt-Lennart Enbom. Bland andra sålda objekt kan nämnas en kyrka och Posten i Sangis, en skola och Konsum i Västanäs, Konsum i Gammelgården, en bensinstation och ett närköp i Risögrund, järnvägsstationer i Räkjärv och Vitvattnet, ett industrihus i Rödhallen och dagis i Risön och Bredvik.

Vid en försäljning görs först ett personligt besök och därefter skrivs ett avtal. Enboms Fastighetsbyrå gör en objektbeskrivning i form av en broschyr som lämnas ut till eventuella köpare. Annonsering sker i lokaltidningar, länspressen och Hemnet. Störst i Kalix

– Vi genomför både öppna och slutna visningar, det är kunden som bestämmer. Budgivning sköts via internet och buden läggs på mejl eller via telefon till oss, berättar Curt-Lennart Enbom. När objektet har fått en köpare skrivs ett kontrakt och tillträde bestäms. – Vi kan hjälpa till med överlåtningsbesiktning, där det sker en besiktning av objektet och ett protokoll utförs. Vi hjälper även till med energibesiktning och deklaration för säljaren. Enboms Fastighetsbyrå, som för övrigt är den största fastighetsbyrån i Kalix, har lång erfarenhet och stor kunskap om marknaden i Norrbotten. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT FREDRIK MOBACK

frv. Curt-Lennart och Jonas Enbom

AK Städ – Utvecklas från vård till städning Annelie Karlsson och Anna-Karin Bergman äger AK Städ i Töre, som ligger 2,5 mil väster om Kalix, Norrbotten, enligt Wikipedia. Städfirman kom igång i januari år 2011. De båda kvinnorna har arbetat många år inom vården och var arbetskamrater där också.

AK städ Anneliw Karlsson

– Vi ville göra någonting nytt och då blev det AK Städ som är ett städföretag som utför allt inom städ, säger Annelie Karlsson. Golvvård Sedan i oktober 2012 har de en kvinna till anställd på heltid. Man har också två timanställda efter behov. Kunderna finns från Luleå till Kalix. De flesta är privatpersoner men även företag anlitar städfirmans tjänster, som till exempel byggföretaget Tegab i Luleå. Till dem utför man byggstädningar. – Vi har även utfört arbeten i Piteå och Haparanda, då det gäller lite större arbeten, till exempel flyttstädningar, säger Annelie Karlsson. För privatpersoner handlar jobben i regel om vecko- , stor- och flyttstädning. Företagen beställer kontorsstädning, golvvård och byggstädning. Golvvård är något av en speciallitet. Det kan till exempel handla om klinker-, sten- och/eller linoleumgolv. – Vid rengöring av ett golv gör man det i fyra olika steg, så att man får en helt ren yta, säger Annelie Karlsson. Kundkontakter

Att RUT-reformen fått många nya företag att starta är ingen hemlighet. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Det innebär att 50 procent av

kostnaden dras direkt på fakturan, vilket så klart även AK Städ erbjuder. – Vi tycker det är viktigt att det alltid är samma person som kommer och städar. Detta uppskattas av kunderna, särskilt privatpersoner, som tycker det är tryggt, säger Annelie Karlsson. Deras heltidsanställda kvinna jobbar för det mesta i Luleå, Annelie Karlsson och Anna-Karin Bergman arbetar oftast i Kalix, Råneå och Töre. Den sistnämnda sköter det mesta av administrationen och den förstnämnda står för de flesta kundkontakterna. Byggstäd

– Under 2013 kommer vi att göra företaget till ett aktiebolag. Vi expanderar hastigt och kommer att anställa ytterligare personal, säger Annelie Karlsson. Man kommer också att gå en specialutbildning av golvvård, i de fall där det behövs, eftersom städarna alltid vill vara förberedda och utföra alla arbeten rätt och riktigt. Annelie Karlsson berättar att det är noggranna, ger personlig service och att de alltid försöker att ställa upp för sina kunder. – Just nu utför vi bland annat byggstäd för Tegab i Gällivare tingshus, som håller på att renoveras, säger Annelie Karlsson. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT FREDRIK MOBACK


28

kalix/haparanda kommun www.svenskleverantorstidning.se

En bank med stort samhällsengagemang Swedbank har över 300 lokala kontor i Sverige och Baltikum och ett av dem ligger på Storgatan i Haparanda. – Vi vill spegla det lokala samhället och därför finns vi på så många platser, säger Hans Kenttä, kontorschef på Swedbank i Haparanda. Totalt har Swedbank i Sverige 7,8 miljoner privatpersoner och cirka 600 000 företag i kundregistret. Bankens gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till 1820. Då bildades landets första sparbank i Göteborg efter europeisk förebild.

På kontoret i Haparanda arbetar tio anställda, varav fyra vänder sig direkt mot företag på orten. Företagsgruppen består av Magnus Lehto, Johan Eriksson, Heli Heikka och Hans Johnsson. – Vi har ett bra samarbete med företagen och är ofta på plats hos dem för att se vilka behov de har. Vi vill vara en nära partner till företag i alla branscher, både stora och små, säger Hans Kenttä. Swedbank hjälper företag med bland annat investeringar, placeringar, utlåning och finansiering. Utöver de traditionella banktjänsterna erbjuds juridisk rådgivning och möjlighet att köpa eller sälja fastigheter via Fastighetsbyrån. Dessutom erbjuds försäljning och förvärv av företag via bankens Företagsförmedling. Unga Jobb och Ung Ekonomi

Kontoret i Haparanda

Swedbank engagerar sig gärna i viktiga samhällsfrågor och driver bland annat ett projekt som heter Unga Jobb. Syftet med projektet är att fler arbetssökande ungdomar ska få in en fot på arbetsmarknaden. – Vi försöker att få praktikplatser på företag till ungdomar mellan 18 och 24 år. Efter praktik är chansen till anställning väldigt stor, berättar Hans Kenttä. Totalt har Swedbank skapat cirka 3 000 praktikplatser till ungdomar runt om i Sverige. Kraften i Unga Jobb ligger i ett lokalt och brett engagemang som involverar näringslivet, kommunen och arbetsförmedlingen. Ett annat viktigt projekt för Swedbank är Ung Ekonomi. Det innebär att Swedbank och sparbankerna erbjuder kostnadsfria föreläsningar på gymnasieskolor om privatekonomi.

Fr vänster Kontorschef Hans Kenttä, Magnus Lehto, Heli Heikka, Hans Johansson, Johan Eriksson

En självgående bank

– Varje lokal bank är väldigt självgående, som speglar av sig i kontorens arbetssätt. Här i Haparanda arbetar vi exempelvis mycket med gränsöverskridande affärer med Finland, säger Hans Kenttä och tillägger:

– Vi är en bank som ska vara öppen, enkel och omtänksam. RESEARCH ANDERS ENKVIST TEXT FREDRIK MOBACK

Ett litet VVS-företag med stor kunskap fakta

Sebbes Rör & Fastighetsservice i Hukkola utanför Haparanda är ett VVS-företag som utför allt från nyinstallationer och ROT-arbeten till service och underhåll.

Sebbes Rör & Fastighetsservice har kunder i hela Norrbotten, som mestadels består av privatpersoner som till exempel vill ha en ny dusch eller värmepump installerad eller nya rör i köket. Man utför nästan all typ av VVS och tillhandahåller blandare, toalettstolar och all utrustning som hör till. Företaget kan köpa in diverse olika märken efter önskemål. Dessutom erbjuder han allt inom fastighetsskötsel, både för privatpersoner och till företag. Fastighetsskötseln kan innebära allt från vaktmästeri till målning och reparationer.

Sebbes Rör & Fastighetsservice startades 2008 av Sebastian Nilimaa, som har lång erfarenhet av VVS-branschen. Till sin hjälp har han en anställd – Niklas Korpi. Sebastian, eller Sebbe som han allmänt kallas, och Niklas har varsin fullutrustad servicebil. Kundkretsen består av både företag och privatpersoner i Haparanda, Kalix och Tornedalen. En stor kund är Ikea i Haparanda, där Sebbe och Niklas utför mycket servicearbeten. Konverteringar

– Vi försöker alltid att vara snabbt på plats när kunderna ringer och vi vill alltid ställa upp och ge råd och tips till våra kunder, säger Sebbe. Förutom VVS-arbeten utför företaget också installationer och reparationer av värmepumpar. Sebbes Rör & Fastighetsservice är återförsäljare av IVT:s värmepumpar, men arbetar även med andra märken. – Vi följer branschens alla krav när det gäller att installera värmepumpar och vi går regelbundet på utbildningar för att uppdatera oss, säger Sebbe. Företaget utför även konverteringar från el till vattenburen värme. Det är vanligt i norra Sverige på grund av klimatet.

Nya medarbetare

Många privatpersoner anlitar företaget tack vare ROT-avdraget då man kan dra av 50 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. Sebbes Rör & Fastighetsservice samarbetar ofta med andra företag i Kiruna, till exempel Bravida. Sebbe satsar nu på att utveckla företaget och ta in fler anställda.

– Vi följer branschens alla krav när det gäller att installera värmepumpar och vi går regelbundet på utbildningar för att uppdatera oss, säger Sebbe. Företaget utför även konverteringar från el till vattenburen värme. Det är vanligt i norra Sverige på grund av klimatet. Nya medarbetare

Många privatpersoner anlitar företaget tack vare ROT-avdraget då man kan dra av 50 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. Sebbes Rör & Fastighetsservice samarbetar ofta med andra företag i Kiruna, till exempel Bravida. Sebbe satsar nu på att utveckla företaget och ta in fler anställda. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT FREDRIK MOBACK

Ägaren Sebastian Nilimaa

WWW.SEBBES.HAPARANDA.NRESPONS.SE


kalix/haparanda kommun

29

www.svenskleverantorstidning.se

I Kalix finns goda möjligheter Kalix har alltid funnits i skärningspunkten mellan olika kulturer och med inflyttning från alla fyra väderstrecken. Det har vidgat invånarnas sätt att se på omvärlden. Ett resultat av det är att näringslivet idag är varierat med allt från storindustri till ett rikt småföretagande. Kalix kommun, i Norrbottens län, har idag cirka 16 500 invånare och ligger i en gammal kulturbygd där man har utvecklats via bondesamhället och industrisamhället fram till kunskapssamhället.

Kommunen arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer för att på olika sätt bidra till näringslivets fortsatta expansion. Centralorten ligger just där Kalixälvens vatten möter havet i Bottenviken och Kalix är en central del av Barentsområdet, där mer än 110 miljarder euro kommer att investeras i olika industriprojekt fram till år 2020. Nätverk – Information – Kompetens Omvärldsbevakning

Det är de fyra grundstenarna för all arbete inom Utvecklingsenheten som är näringslivets primära forum i alla kontakter med Kalix kommun, och ansvarar för samordning med övriga kommunala förvaltningar.

Utvecklingschef Peder Nilsson är ekonom i grunden och kommer från en småföretagarfamilj där man hade som verksamhet att bygga virkestorkar. – På Kalix kommun började jag i augusti 2008 och i maj 2012 blev jag chef för utvecklingsenheten. Där är vi idag fem medarbetare. Utveckling och näringslivsfrågor har alltid varit ett stort intresse för mig, berättar Peder Nilsson och fortsätter: – Vi har gjort en rätt djup analys där vi såg att Kalix är en avfolkningsbygd med en åldrande befolkning men med ett starkt växande näringsliv. Både tillverkande industri och tjänstesektor expanderar. Vi tappar befolkning och fokuserar därför mycket på hur vi ska kunna behålla våra ungdomar och tillgodose företagens kompetensbehov i framtiden. Det gör vi bland annat genom att koppla samman skolan med näringslivet. Vi jobbar också mycket med bostadsfrågor, boendemiljö och logistik för att vara en attraktiv kommun att vilja bosätta sig i. Fördelen med att bo i Kalix är det lugna tempot och att ha nära till allt. Vi har dock för få flerfamiljsboenden och vill också bygga upp fler hus i skärgården. I dagsläget planeras både strandnära tomter, och nya centralt belägna lägenheter i anslutning till vacker natur. Vi har även ett samarbete med privata aktörer när det gäller bostadsbyggandet i kommunen. – Företagen är starka och framgångsrika inom alla områden och vi ser det som en styrka att näringslivet i Kalix har flera ben att stå på. Företagen utvecklas var och en för sig, men korsbefruktar också varandra med jämna mellanrum. Tillsammans betyder företagen mycket för vår välfärd i Kalix. Kalix kommuns bidrag till näringslivets kompetensförsörjning är en del av förklaringen till den starka och uthålliga tillväxt som präglar det lokala näringslivet. Kalixföretagens behov av välutbildad personal tillgodoses främst genom närheten till ett av landets största tekniska universitet med över 17  000 studenter. Yrkesutbildningar på gymnasienivå formas i samverkan mellan det lokala näringslivet och kommunens skolförvaltning. På så sätt garanteras att den kompetens som efterfrågas också utbildas. – Vi jobbar bland annat med mässor där företagen ställer ut för att visa Kalix ungdomar vad det lokala näringslivet har att erbjuda och vilka kompetenser som efterfrågas. Sedan arbetar vi aktivt med att marknadsföra ”Bo i Kalix”. Där har vi olika mässor i regionen och en speciell webbsida. Målgruppen är personer i åldrarna 25-45 år. Vi vill gärna få hit barnfamiljer där vi kan erbjuda ett attraktivt boende, bra arbete, skola och barnomsorg, säger Peder Nilsson.

– Etableringsfrågor och nyföretagande är också viktiga arbetsområden för oss. Vår förhoppning är att få företag som är intresserade av att jobba mot det som händer i Norrbotten - inom bland annat gruvnäringen - att se Kalix som en bra plattform, fortsätter han och tillägger: – Vi måste hela tiden blicka framåt och i utvecklingsprocessen även arbeta för att våra ytterområden ska vara attraktiva att bo och verka i. Glesbygdsutvecklingen är mycket viktig för oss. Kalix matkultur är känd över hela världen

I fjärdarna runt Kalix fiskas siklöjan varje höst och förädlas till Kalixlöjrom. Kalixlöjrommen har beviljats EU:s skyddade ursprungsbeteckning.

Ett centrum för IT och elektronik

I Kalix finns till exempel flera callcenter- och telemarketingföretag etablerade och även ett företag med inriktning på sjukvårdsupplysning med anställda sjuksköterskor. – All stora fastighetsägare (hyres- och bostadsrätter) erbjuder 100 Mbit/s. Vi arbetar just nu för bygga ut infrastrukturen inom stadsnätet och villaområdena. Vi bygger även aktivt ut stadsnätet mot glesbygden med början i Töre. Bra kapacitet blir viktigt för framför allt företagsutveckling men det höjer också värdet på den privata fastigheten, säger Peder Nilsson.

Vintersjöfart till Kalix

Från februari 2011 till slutet av 2013 pågår ett stort projekt med att muddra farled till 8,5 m djup och 58 m bredd till Karlsborgs hamn i Kalix. Projektet, som består av fyra faser, omfattar en investering på cirka 120 miljoner kronor och är en av de största infrastruktursatsningarna som Kalix kommun har varit engagerad i. Projektet tryggar farleden, säkerställer trafik med större båtar och vintersjöfart till Kalix samt ger potential att utveckla verksamheten i hamnen. Karlsborgs hamn är en kommunägd/allmän hamn i Kalix och används året runt. Hamnen har strategisk betydelse för utvecklingen av den exportintensiva industrin i Kalix och östra Norrbotten. Hamnen har historiskt sett dessvärre inte varit något gångbart alternativ för många företag, då det låga djupet i farleden betytt att den inte kunnat ta emot större fartyg. En muddring säkerställer fortsatt skeppning sjövägen. RESEARCH ANDERS ENKVIST TEXT ARNE ÖSTER

Ellinor Söderlund (s), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Foto: Jenny Hakeberg.

Ristogården – Mer än bara en camping Ristogården är från början en gammal faluröd lantgård som är byggd 1806. För sex år sedan startade makarna Per-Arne Holmgren och Laila Överlid camping här. De säljer även bränsle. – Vi utökar och bygger nu en stuga med sovloft säger Per-Arne Holmgren, Ristogårdens Camping och drivmedel i Lappträsk By som ligger i sydvästra delen av Haparanda kommun, Norrbotten. Paret bodde i Norge i 20 år innan de flyttade tillbaka. Per-Arne Holmgren har drivit åkeri i båda länderna tidigare. Idag driver Laila anläggningen med Per-Arne, som egentligen har gått i pension, hjälper till med skötseln. Hon är född i Norge, han i Sverige. – Vi hade en dröm om att driva en camping som vi förverkligade och startade även kaféet 2008, säger Per-Arne Holmgren. Två år senare fick de även tillstånd att driva en bensinstation. De säljer bensin, diesel oljor, gasol, tvåtaktsolja och andra tillbehör liksom tvättmedel. Det är en gammaldags station av timmer,

åtminstone där pumparna står. Den påminner om ett fort och heter kort och gott Macken. Men man tar både kort och kontanter. – Campingen har för närvarande cirka 20 husvagns- och husbilsplatser har ett fint läge invid sjön, säger Per-Arne Holmgren. Här finns tillgång till alla faciliteter som varm- och kallvatten, toaletter och elektricitet. Campingen erbjuder även tillgång till duschar och tvättstuga liksom en liten kiosk med tobak, glass och andra varor. För gästerna finns en rad aktiviteter. Det går utmärkta att fiska, både i sjön och i Sangisälven. För den som inte gillar fisk finns här gott om svamp och bär i skogen, där man också kan vandra på leder från Kerrbäck till Risudden och Skridfinnarleden, som går från Sangis till Överkalix. I närheten ab campingen finns även den 5 000-åriga stenåldersbyn Saiivaara, där besökarna kan äta stenåldersmiddag. – På vintern har vi fina skoterleder och har mycket skoterfolk som kommer för att äta och ta en rast på vårt fina café äger Per-Arne Holmgren. Campingen med mack har öppet året om liksom caféet som har plats för 24 gäster samtidigt. För den hungrige går det bra att äta jullunch och man kan även få samka på Ristogårdens julbord. Här serveras också hembakat bröd och enklare maträtter. Lokala hantverkare medverkar

vid deras julmarknader för hugade spekulanter. Här finns också en presentbutik där Laila bland annat säljer handmålade glas. – Vi ligger startegiskt bra till så att man kan besöka både Kalix och Haparanda säger Per-Arne Holmgren, som önskar alla välkomna. RESEARCH ANDERS ENKVIST TEXT FREDRIK MOBACK


30

kalix/haparanda kommun www.svenskleverantorstidning.se

Tommy Innala, senior advisor, Pasi Anttila, VD, Jukka Kristo, vice VD. Foto: Linda Vikström

Europas ledande leverantör av vilt- bär- och svampprodukter Polaricas resa från Pello till världen är en intressant historia fylld med spännande och spektakulära händelser. Företaget har sedan starten varit pionjär och utvecklat hela vilt- och bärbranschen. Här finns det en unik värdekedja från natur till konsument. Med huvudkontor och produktionsanläggning i Haparanda, mitt i Nordkalottens vilt- och bärskogar, förädlar Polarica råvaror från naturens skafferi. Sortimentet består av vilda och odlade bär, bärkoncentrat, svamp och vilt samt andra lappländska delikatesser. Till kunderna hör konsumenter, livsmedelsindustri, storköks- och restauranggrossister samt dagligvaruhandeln. – Mångårig erfarenhet av livsmedelsproduktion har gett oss gott renommé i såväl Sverige som utomlands. Det började som ett familjeföretag som grundades 1972 under namnet Norrfrys av entreprenören Allan Lehto i Pello, Tornedalen.

2002 bytte företaget namn till Polarica och samtidigt breddades ägandet till externa parter. I juni 2011 förvärvade Polarica den finska konkurrenten och marknadsledaren inom viltsegmentet Lapin Liha och idag har vi kontor i Sverige, Finland, Ryssland och Polen, berättar VD Pasi Anttila och fortsätter: – I Haparanda har vi en anläggning för rensning, paketering och frysning av bär samt produktion av bl a renskav. Vi köper upp exotiska bär från hela världen. Lingon och blåbär plockas av våra 1250 egna bärplockare och genom våra underleverantörsorganisationer. 70 procent av omsättningen kommer från Sverige och Finland medan 30 procent kommer från övriga länder.

svensk lag. Alla bär som plockas hämtas samma dygn för att bibehålla en hög kvalitet. Detta är oerhört viktigt. – Företaget har en familjär känsla och all personal trivs här, vilket är viktigt för oss. Våra bärplockare är så pass nöjda att de återkommer år efter år, säger Pasi Anttila och avrundar: – Polarica har ett starkt varumärke i Sverige. Det som är unikt för oss är att vi har en värdekedja som går direkt från natur till konsument, vilket innebär att kvaliteten på våra produkter är extremt hög. Vi vill få in vilt och bär till allas kök. Viltkött är väldigt hälsosamt och enkelt att tillreda. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Kvaliteten i fokus

Polarica har ett väl utvecklat arbetssätt för att ta hand om alla de bärplockare som kommer till Sverige för att plocka bär. Alla bärplockare har avtalsenliga löner och är utbildade när det gäller naturvård, bärplockning och bärhantering enligt

Chanapol Kaewthep, bärombudsman. Foto: Jan Lindmark


kalix/haparanda kommun

31

www.svenskleverantorstidning.se

Ett mångsidigt bemanningsföretag i Luleå Forslund & Malmström AB är ett bemanningsföretag i Luleå med bred verksamhet. Företaget startades av Fredrik Forslund och Roger Malmström 2007 och sysselsätter idag 22 anställda. Forslund & Malmström hyr ut personal till främst entreprenad- och transportföretag. I huvudsak handlar det om chaufförer som hyrs ut för fast bemanning eller på kort sikt. Företaget förfogar över egna fordon: fem lastbilar, fyra traktorer och en grävmaskin på hjul. – Vi utför även plogning för Kalix kommun och företag i trakten som vill ha våra tjänster, säger Roger Malmström. Forslund & Malmström är ett mångsidigt företag och utför flera arbetsuppgifter. Man gör bland annat traktorjobb av olika slag.

På bemanningssidan hyr företaget ut både personal och fordon för att utföra olika arbeten. Bland stora, återkommande kunder kan nämnas DHL och åkeriet Kiruna Bilfrakt. För DHL kör man ut gods till olika kunder i regionen och för Kiruna Bilfrakt utförs fasta transporter mellan Kiruna och Umeå. – Just nu arbetar vi med en husflyttning i ett industriområde i Piteå. Det är ett hus som väger cirka 200 ton som ska flyttas ett par hundra meter. För att flytta ett helt hus, så lägger man järnbalkar under det och monterar hjul under, berättar Roger Malmström. Hög kvalitet på utförda jobb och nöjda kunder är ledorden för Forslund & Malmström AB. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: FREDRIK MOBACK

Roger Malmström

Din partner när det gäller resor av alla slag Gränsresor är en resebyrå i Norrbotten som har lång erfarenhet och stor kunskap inom resebranschen. Företaget har kontor i Haparanda och Kalix och drivs av Maarit Lindvall. Maarit startade sin första resebyrå i Haparanda 2007 och 2011 var det dags att slå upp portarna till ytterligare en byrå i Kalix. De båda resebyråerna har totalt fyra anställda. Maarit har lång erfarenhet av resebranschen och har tidigare arbetet på Silja i många år. Gränsresor vänder sig mot både privatpersoner och företag. Resekonsulterna i Kalix och Haparanda hjälper alla företag med planering av affärsresorna och då ingår både tider, priser, marktransport, hotell, båt-, tåg- och flygbiljetter. Alla sorters resor

– Hos oss kan man boka alla sorters resor, allt från buss- och tågresor till charteräventyr och affärsresor. Vi skräddarsyr resorna och boendet efter kundens behov och ordnar med allt från dörr till dörr om kunden önskar, säger Maarit Lindvall. På Gränsresor ser man det som en viktig uppgift att resandet fungerar smidigt för kunderna. – Vi brinner för att hjälpa våra kunder att få ut det mesta av sina resor oavsett om det gäller privatresor eller affärsresor.

Stort upptagningsområde

Gränsresor har sina kontor i norra Sverige, men resor kan bokas till kunder över hela Sverige och även i Finland. Alla i personalen är finsktalande. De är också utbildade i resebyråbranschen och har lång erfarenhet av resor och transporter. – Vi gör ofta studieresor till olika resmål för att kunna ge kunderna tips och råd när det gäller resor, säger Maarit Lindvall. På Gränsresor arbetar man nu med att inleda samarbete med olika arrangörer i Kalix och Haparanda. I framtidsplanerna ligger också att arrangera charterresor i Finland. – Efter årsskiftet kommer vi att erbjuda våra kunder nätbokning genom våra resebyråer, säger Maarit Lindvall Gränsresor är medlem i SRF (Sveriges Resebyråförening) och har resegaranti hos Kammarkollegiet. RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: FREDRIK MOBACK

Tel. 070-304 87 59, 070-301 05 79 Läs mer på www.fomab.se


32

kalix/haparanda kommun www.svenskleverantorstidning.se

Fritidsbyggnader från Haparanda med hög kvalitet Inriktningen för Haparanda Wood Art är tillverkning och försäljning av fritidsbyggnader. Företaget tillverkar cirka 550 stugor om året, varav en stor del exporteras till olika länder ute i Europa. Haparanda Wood Art AB startades av Tommi Grundström och Pertti Siivola år 2000. Redan 1998 började Tommi köpa stugor från Finland som han sålde vidare. Pertti byggde stugor i mindre skala och de båda beslutade sig för att göra något gemensamt. Resultatet blev Haparanda Wood Art, som idag har kunder i hela Sverige samt i Norge, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Holland, Ryssland, Irland, England och till och med i Kanada.

Standardsortiment

Företaget har sju anställda under lågsäsong och 15 under högsäsong. – Vi tillverkar trädgårdsbyggnader, främst grillkåtor i olika storlekar. Runt eldstaden finns det löstagbara bord som man kan koppla bort, berättar Tommi Grundström. Företaget erbjuder ett standardsortiment av grillkåtor från 7 till 56 kvadratmeter. Grillkåtorna på 25 och 56 kvadratmeter är populär bland camping- och hotellanläggningar och går att inreda för olika ändamål, kanske som bar eller övernattningsstuga. När man köper en grillkåta ingår också all inredning, till exempel grillanläggning, renfällar att sitta på och husgeråd.

Lusthus

– Vi kan även leverera utbyggnader och mellangångar som komplement till grillkåtorna. Dessa kan byggas ihop så att man får ett boende med sovrum, bastu och kök. Haparanda Wood Art erbjuder också lusthus i olika storlekar. Endast det bästa virket används i produktionen. – Vi köper all virke från Rolfs Såg i Kalix. Det är Norrlandsfuru, som är tätfibrigt och känt för sin långa hållbarhet, berättar Tommi Grundström. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: FREDRIK MOBACK

Marknadens effektivaste värmesystem Innovatören Ingvar Johansson i Kalix har lång erfarenhet av VVS och värmesystem av skilda slag. Han kände att det saknades en produkt på marknaden som kunde ta tillvara energin från flera olika värmekällor. Idag har hans nya patenterade ackumulatortankar blivit en stor succé för både små och stora vämesystem.

Ingvar Johansson startade sitt företag HeatAcc AB 2006 då han hade tagit fram en ny typ av ackumulatortank. Arbetet resulterade i en världsunik produkt där alla värmekällor i värmesystemet kan arbeta tillsammans på ett effektivt, flexibelt sätt med värmelagring/växling och distribution av energi. Produkten har nått stor framgång och säljs i dag till kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Grekland. Flera värmekällor

Det ställs allt högre krav på dagens värmesystem vad gäller effektivitet, placerbarhet och miljövänligt. Systemen ska inte bara se till att bostaden hålls varm och skön. Lika viktigt är det att systemen kan samverka med flera värmekällor samtidigt med bästa verkningsgrad. Energieffektivitet, miljövänlighet och inte minst design är andra krav som ställs på ett modernt värmesystem. – Vårt ackumulatorsystem går att koppla in i de flesta system på marknaden, vilket gör dem mycket unika. De stora anläggningarna är dessutom modulbyggda för enkelt intag och uppställning av den önskade ackumulatorvolymen även om det rör sig om stora volymer, säger Ingvar Johansson.

Mer värme

HeatAcc-tanken blandar inte kallt, ljummet och varmt vatten. Istället får varje värmemängd en egen ”våning” i tanken, vilket ger mer värme direkt (användbar energi). I HeatAcc-systemet är flödeshastigheten sänkt – främst genom applicering av diffuserande anslutningar och termiska stigarrör – på ett sådant sätt att de olika temperaturmassorna i ackumulatortanken skiktar sig på ett effektivt sätt med hjälp av naturlagen. Det kalla skiktet

placerar sig i tankens botten, det ljumma i mitten och det varma skiktet – den ”användbara energin” – i toppen. Kompakta mått

Ingvar Johanssons ackumulator är inte bara effektivare än andra lösningar, den har även en tilltalande design och kompakta mått, vilket gör att placeringsmöjligheterna ökar. Det är till exempel inte något problem att installera den i ett vanligt badrum om så skulle behövas. – Man behöver inte bygga dyra pannrum eller ha anläggningar som ser ut som en orkan har

dragit fram. Våra anläggningar är effektiva, flexibla, placerbara och lättinstallerade, dessutom har de en mycket hög verkningsgrad när det gäller att lagra och distribuera energin oavsett värmekällor, säger Ingvar Johansson. HeatAcc används både i små och stora systemlösningar, från egnahem till stora idrottsanläggningar, kampingplatser, sjukhus, med mera. – Detta är värmesystemets batteri och växellåda, säger Ingvar Johansson. RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: FREDRIK MOBACK


kalix/haparanda kommun

33

www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda hus efter kundens behov Trepart Hus & Byggproduktion är ett byggföretag som producerar skräddarsydda lösningar till sina kunder. Företaget startades av Robert Andersson 2004 och sysselsätter idag åtta anställda. Trepart Hus & Byggproduktion har kontor i Luleå och fabrik i Morjärv, tre mil öster om Kalix. Husen byggs inomhus i fabriken, vilket är av stor betydelse för kvaliteten. Företaget anpassar sig till kundens behov och kan bygga både stort och smått, från byggsats till nyckelfärdiga lösningar. Byggnationer utförs av såväl villor och flerbostadshus som fritidshus och garage och man bygger även förrådsbyggnader, bastubyggnader och altaner. Kundkretsen består av privatpersoner främst i Luleåtrakten, men företaget har även haft uppdrag i övriga Sverige och i Norge. Robert Andersson tar fram en komplett ritning av det blivande bygget tillsammans med kunderna, men många kunder har en färdig ritning. – I fabriken i Morjärv bygger vi färdiga storblockshus med väggar, skivor och isolering. Fördelen med att bygga inomhus är att det inte blir fuktigt och att det går snabbt, säger Robert Andersson och tillägger: – De hus vi bygger är helt unika. Vi har aldrig byggt två likadana hus.

Kunderna får också hjälp med kalkyler och ansökningshandlingar för byggnadslov om så önskas. Förutom nybyggnationer utför företaget även fasadarbeten, renoveringar och tillbyggnader av befintliga hus. – Vi är ett personligt företag som arbetar nära kunderna. Nöjda kunder och att alltid hålla tiderna är viktigt för oss, säger Robert Andersson. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: FREDRIK MOBACK

Rådgivning och hjälp

Trepart Hus & Byggproduktion hjälper kunderna med rådgivning från idé till färdigt hus.

Utvecklingsenheten på Elmiamässan Kalix kommun hade i början av november veckan tre medarbetare på Elminamässan i Jönköping. Syftet med kommunens närvaro är att locka företag och kompetens till orten.

Elmiamässan arrangerade en av Europas största underleverantörsmässor, och Kalix kommun deltog för första gången i fjol, skriver man i sin närpublikation. Vill locka till Kalix

I år var Kalix kommun där i sällskap med fyra industriföretag från orten: Mekinor, Nova Industri, HT Svarv och Nordperf. – Vårt syfte var att följa med våra lokala företag, men också att marknadsföra Kalix som etableringsort och att locka kompetens till kommunen. Det finns många utflyttade Kalixbor i det här området, säger utvecklingschef Peder Nilsson.

Plattform mot länet

Med sig från Kalix kommun hade Peder Nilsson utvecklingsstrateg Joakim Abrahamsson och landsbygdsutvecklare Ann-Mari Andersson. – Vår förhoppning var att få företag som är intresserade av att jobba mot det som händer i Norrbotten - inom bland annat gruvnäringen - att se Kalix som en bra plattform, säger Peder Nilsson Kalix kommuns medarbetare marknadsförde också lokalproducerade livsmedel och hantverkare på mässan. Peder Nilsson var förväntansfull. – Det är fyra stora utställningshallar och en strid ström med människor här. KÄLLA: WWW.KALIX.SE

Ladda ner tidningen på www.svenskleverantorstidning.se


34

kalix/haparanda kommun www.svenskleverantorstidning.se

Konsult inom vindkraftsprojektering Energi & Miljöstrategi, med medarbetare i Nässjö, Göteborg och Åtvidaberg, erbjuder företag, offentliga aktörer och privata intressenter konsulttjänster inom vindkraft och tillståndsärenden. Ägare och VD är Jonathan Hjorth. Jonathan Hjorth har sedan unga år haft ett intresse för förnyelsebar energi. Därför valde han en samhällsbyggnadsteknisk utbildning med inriktning på förnyelsebar teknik. Efter det fick han arbete på Vimmerby Energi. År 2006 var det dags att starta eget företag. I starten erbjöd företaget tekniktjänster inom vindkraftsprojektering, men sedan 2008 kan man också utföra miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar. – Vi säger att vårt företag täcker in områdena teknik, miljö och juridik inom området. Vi hjälper vanligen till med projektledningen och driver projektet genom screening och förstudier, GIS och kartanalyser, miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar, ljud- och skuggberäkningar, fotomontage av planerade vindkraftverk, bygglovsansökningar, miljöanmälan, ekonomiska utvärderingar och rådgivning. Vi sköter kontakter med markägarna och skriver avtal med dem för uppdragsgivarens räkning. Vidare gör vi vindmätningar och produktionsberäkningar. Våra medarbetare har bakgrunder som miljövetare, biologer eller ingenjörer, berättar Jonathan Hjorth. Har ni något aktuellt projekt igång?

– Ja, vi har många och även ett som byggs just nu. I Fredriksdal utanför Nässjö bygger Bixia 5 st vindkraftverk och Stena Renewable 10 st. Projektet har vi drivit sedan starten. Vi har uppdrag i hela Sverige, men huvudsakligen söder om Dalälven.

Vilka är era styrkor?

– Vi är kostnadseffektiva, öppna, tydliga och strävar efter att anpassa vårt arbete efterkundernas behov. Vi erbjuder ramavtal på våra

tjänster, vilket gör att vi snabbt kan sätta igång en uppgift. Och så är vi trevliga att ha att göra med, vilket underlättar ett samarbete, avslutar Jonathan Hjorth med ett leende. TEXT SAKARI BOMSTRÖM

Ekipaget som transporterar vinge till vindkraftverk är 58 m långt. Fotograf: Energi & Miljöstrategi AB.

Jonathan Hjorth VD/ägare på Energi och Miljöstrategi


hyltebruks kommun

35

www.svenskleverantorstidning.se

Hylte – De 365 sjöarnas kommun Hylte kommun är belägen i två landskap, Halland och Småland, och är Hallands enda inlandskommun. Landskapet präglas av skog, vatten och mindre byar och samhällen. Huvuddelen av de drygt 10.000 invånarna är bosatta i tätorterna Hyltebruk, Torup och Unnaryd. Huvudorten Hyltebruk grundades år 1909 kring pappersbruket Stora Enso. Hylte kommun är en del av den så kallade Entreprenörsregionen, ett nätverk av tio kommuner med stark entreprenörsanda. Hylte ingår även i ett nätverk inom Region Halland där samarbete med de andra halländska kommunerna syftar till att utveckla och optimera möjligheterna för företagen i kommunen. Vi träffar Linda Wennerholm, näringslivsutvecklare i Hylte kommun, som berättar om det fantastiska företagsklimatet som råder i kommunen trots uppsägningarna från Stora Enso. Att Hylte kommun blev utsedd av Syna till Årets tillväxtkommun 2008, 2011 och dessutom nyligen även 2012 är inte så konstigt. Med sina drygt 10.000 invånare finns det cirka 1.300 aktiva företag i kommunen. Det finns en enorm kamratskap både i företagen och utanför. Det finns också en rad företagsorganisationer och nätverk för dig som har eget företag i kommunen. Ett exempel är Hylte Solutions, där ett antal redan etablerade företag har bildat en ekonomisk förening som jobbar gemensamt för bättre affärer. Stöd och rådgivning för dig som företagare

När du har företagsärenden som berör mer än en av kommunens olika enheter har du möjlighet att träffa berörda parter vid ett och samma tillfälle. Det kan gälla frågor om plan- och bygglov, mark- och utbyggnadsfrågor, miljöbestämmelser, livsmedelshantering, alkohol- och utskänkningstillstånd, brand- och säkerhetsfrågor; och frågor om teknik/vatten/avlopp. Linda Wennerholm berättar att det finns ett Traineegymnasium i Hylte, som hon dessutom var med och utvecklade, med ett 100-tal elever och med ett yrkesprogram utan begränsningar. Det är en resurs för företagarna i kommunen men även en möjlighet för eleverna att få tillgång till praktiskt arbete med moderna resurser, ett samarbete som man är stolt över. – Nämnas kan att vi är störst i Sverige, säger Linda. Varför ska man välja Hylte om man vill starta ett nytt företag? – Vi har ett bra geografiskt läge och det är inte så dyrt att etablera sig i Hylte. Markpriserna är låga och vi har dessutom de lägsta villapriserna i Västsverige. Och sist men inte minst, det är en fantastisk kommun för barn att växa upp i. Vilka företagsetableringar står på önskelistan?

– Vi ser en stor potential i turismen med våra 365 sjöar och en fantastisk miljö.Ska man nämna någon industri som vi saknar, så är det ett ytbehandlingsföretag, med miljötänk, för det finns för närvaranade inte något sådant i kommunen. Men självklart välkomnar vi alla typer av företag oavsett bransch, avslutar Linda Wennerholm.

Näringslivsutvecklare Linda Wennerholm, Hylte Kommun.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER

Hylte kommun vill att du som företagare ska känna dig välkommen. Vi ger dig snabb och effektiv service när det gäller företags- och näringslivsfrågor, bland annat genom Företagslotsen.

Hylte kommun bäst på tillväxt Hylte kommun har den bästa tillväxten i Hallands län under 2012. Det är kreditupplysningsföretaget Syna som delar ut pris till den kommun som har störst andel aktiebolag som ökar omsättningen, nyanställer och går med vinst. Syna har tittat på information ur företagens bokslut som ger en bild av hur det faktiskt har gått för företagen i Sveriges kommuner. – Jag är oerhört imponerad och stolt över företagen i Hylte kommun som två år i rad visat på bäst tillväxt i Halland. Detta speglar det jag möter vid kontakter med företagen, säger Näringslivsutvecklare Linda Wennerholm. Det är sjätte året som Syna delar ut Bästa tillväxt och det är samtliga svenska aktiebolags senaste bokslut ligger till grund för priset. Hylte kommun satsar på traineeprogram

Hylte kommun har under hösten varit med och startat ett traineeprogram, Trainee Halland, i samverkan med Region Halland och de halländska kommunerna. Programmet ska främja en långsiktig försörjning av ledar- och specialistbefattningar, och skapa en gemensam arbetsmarknad och öka rörligheten inom regionen. Programmet ska också bidra till att underlätta generations- och kompetensväxling samt stimulera en ökad kreativitet och samverkan.

Organisationsutvecklare

Av totalt 760 sökande till elva traineetjänster inom Trainee Halland fick Oscar Åström platsen som organisationsutvecklare i Hylte kommun. Där kommer han att arbeta med att stödja och leda kontorens utvecklingsarbete. – Jag hoppas kunna ge Hylte ett bra arbetsverktyg för utvecklingsarbetet samtidigt som jag själv får en praktisk utbildning som kvalitétsutvecklare. Mitt mål är att ge mig ut i verksamhe-

terna som en ”kvalitetskonsult” och se hur jag kan stötta utvecklingsarbetet. Hur vi gemensamt kan bli ännu bättre. I programmet ges elva akademiker chansen att lära känna och utveckla kommunernas olika verksamheter där kontinuerlig utbildning och praktiskt arbete pågår parallellt under hela programtiden. – Det är inte många som får en sådan här chans. Jag känner redan att jag lärt mig ofantligt mycket om hur det är att jobba i en större offentlig organisation och det är en spännande framtid som man går till mötes. Näringslivscafé – en väg för växtkraft

Hylte kommun arrangerar Näringslivscafé för dig som driver företag eller tänker starta företag. En eftermiddag i månaden erbjuds du möta erfarna coacher, rådgivare och bollplank som hjälper dig med dina frågor och funderingar. Många experter på en och samma plats för att finnas till hands när du vill utvecklas. KÄLLA: HYLTE KOMMUN


36

hyltebruks kommun www.svenskleverantorstidning.se

Flytta till Bofast Antingen man vill bo på landet eller centralt har det stora bostadsbolaget ett bekvämt boende på ett 30-tal orter i västra Sverige. Man erbjuder olika slags hyresbostäder i form av par- och radhus i markplan och även med två våningar samt traditionella hyreshus.

Stort utbud

Beståndet omfattar för närvarande 1 030 lägenheter och lokaler om cirka 102 000 kvadratmeter i kommunerna Ale, Falkenberg, Gislaved, Gnosjö, Hylte, Ljungby, Svenljunga, Tranemo och Värnamo. – Verksamheten bedrivs i huvudsak med egen personal, vilket skapar en trygghet för våra kunder, säger Staffan Brundin. På hemsidan kan man under fliken BofastNytt läsa vad som är på gång, som till exempel vem man ringer vid akuta fel, öppettider och så vidare. Frisk luft, susande träd, prunkande rabatter och en frodig gräsmatta att vila fötter och själen på för tankarna till frihet, livskvalitet och lust. Goda värden som företaget inte tar en krona extra för. Varför ska man flytta till Bofast, undrar våra vetgiriga läsare. Det finns flera anledningar, naturligtvis. – Vi har en bra mix av fastigheter med allt från flerfamiljshus till marklägenheter samt kommersiella lokaler för kontor, handel och lager, säger Staffan Brundin.

fakta

t

SBAB och dåvarande Föreningsbanken bildade Bofast AB 1995 efter finanskrisen. 1999 förvärvades aktierna av Gabrielsson Invest AB i Solna med huvudsäte i Hyltebruk, där Staffan Brundin är VD. Det rikliga utbudet av trevliga bostäder över delar av västra Sverige, ett personligt bemötande med stor omsorg och en stark tro på att grönt gräs mellan tårna alltid för gott med sig, är fördelar för kunderna.

BOFAST Bildades 1994 Antal lägenheter och lokaler: 1 030 stycken varav cirka 950 bostadslägenheter Total yta: 102 000 km2 Anställda: 18 personer Kreditvärdighet: AAA Soliditet: 32 procent

Vi har lägenheter och lokaler i Ale, Gislaved, Gnosjö, Falkenberg, Hylte, Ljungby, Svenljunga, Tranemo och Värnamo kommun.

Ett exempel är handelsområdet Söderport i Värnamo, där bostadsföretaget disponerar över 11 000 kvadratmeter med bland annat Blomsterlandet, Jysk och Elgiganten som hyresgäster. Området ägs tillsammans med C A Fastigheter AB. Energi

Såsom de flesta bolag lägger Bofast stor vikt vid vad gäller energin, vilken är den största utgifts-

posten. I Ale kommun – pärlan längs Göta Älv – installerar företaget för närvarande 70 lägenheter med fjärrvärme, som erhålles genom bioenergi. I framtiden kommer företaget att fortsätta utveckla beståndet och jobba tillsammans med olika aktörer i kommunen. – Vi tror också att trivseln ökar om du har möjlighet att sätta din personliga prägel på ditt boende. Därför erbjuder vi bland annat tillval av extra utrustning, säger Staffan Brundin.

För att utveckla landsbygden i framtiden tror Bofast att kommunerna måste kunna erbjuda differentierad kommunalskatt, där man inte kan erbjuda samma service som i tätorten. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT FREDRIK MOBACK

Ingen körning är omöjlig för oss! Glenn Kronberg är åkeriföretagaren som 2012 satsade på att bygga nytt i Hylte kommun, vilket ingen hade gjort på flera år. – Snabba transporter är en specialitet och leverans i rätt tid är vårt motto, säger Glenn Kronberg, som driver Glenn Kronberg Transport AB där man utför budkörningar och godstransporter åt företagskunder i Hyltebruk och Gislaved.

Glenn Kronberg

Glenn startade i egen regi 2003 med en lastbil som stod utanför huset när han inte var ute på uppdrag. 2006 flyttade han verksamheten till hyrda lokaler. Idag sysselsätter Glenn Kronberg Transport AB fyra personer och företaget förfogar över två lastbilar, fyra budbilar och fyra släp. 2012 köpte Glenn industrimark i Hyltebruk och byggde en lokal på 540 m2 för sin verksamhet. Samtidigt passade han på att bygga ett kallgarage på 200 m2, både för den egna åkeriverksamheten och för att hyra ut till andra företag eller privatpersoner. – Vi kör godstransporter åt industrin och andra företag i kommunen, men även i Gislaveds kommun, där vi för övrigt har vår största kund. Budservice är en annan del av den verksamhet som bedrivs i Glenn Kronberg Transport AB.

Snabba transporter är en specialitet och leverans i rätt tid är vårt motto. Genom ett bra samarbete kan vi alltid erbjuda helhetslösningar oavsett leveransplats. Ingenting är omöjligt, oavsett om det handlar om ett litet paket eller om att transportera tyngre gods, säger Glenn Kronberg och avslutar: – Det har gått jättebra för oss den senaste tiden och vårt mål är att växa i takt med vad vi lovar och klarar av. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER


hyltebruks kommun

37

www.svenskleverantorstidning.se

Unnaryd Modell – Gjutna prototyper t

fakta

Vi träffar Daniel Larsson, vars far 1978 startade ensam hemma i garaget med modelltillverkning. Som utbildad modellsnickare började han bygga modeller i trä för framtiden. Men nu, nästan 35 år senare har företaget växt med en enorm kraft och har 34 anställda och de båda fabrikerna Unnaryd Modell och UMAB Casting.

Unnaryd Modell Affärsidé ”Unnaryd Modell AB tillgodoser fordons- och verkstadsindustrins behov av gjutna och frästa prototyper. Genom unik service, kompetens och kvalitet levererar vi en komplett, verifierad prototyp.”

Unnaryd Modell konstruerar och tillverkar färdiga produkter till kunderna, med modern teknik och hög kompetens. Att se saker på riktigt, att kunna känna, vrida och vända på en fysisk modell är ovärderligt. Det är på prototypstadiet man förutser eventuella fel och brister. På så sätt sparar kunden både tid och pengar. – Vi är nu bland de ledande inom vår bransch, säger Daniel Larsson, VD för Unnaryd Modell. Eget gjuteri

Företaget erbjuder kunden en färdig prototyp och har kontroll genom hela processen. Därför kan de garantera att slutprodukten uppfyller den tekniska specifikationen. Unnaryd Modell konstruerar och fräser liksom gjuter och bearbetar. Till det kommer kontroll och verifiering. Sedan över 30 år tillverkar man gjutmodeller, så erfarenhet och kunskap finns det gott om. Från ett underlag i 2D eller 3D konstruerar Unnaryd Modell en digital gjutmodell. Efter beredning av den digitala modellen sker tillverkningen genom höghastighetsfräsning. Modellerna tillverkas i plast, stål eller aluminium efter vilka krav som ställs på antal eller tillverkningsvolym.

– Det egna gjuteriet UMAB Casting har verkligen stärkt våra positioner på marknaden, säger Daniel Larsson. UMAB Casting är ett renodlat prototypgjuteri där man gjuter aluminiumgods. Här tillverkas prototyperna för hand och gjuts i formar av finaste sand från Vättern. Efter bearbetning monteras ingående komponenter. Produkten kontrolleras innan den levereras till kund. Företaget har intressanta framtidsutsikter. – Vi ska utveckla våra tjänster och bli bättre på gjutning, bearbetning och teknik men också öka våra internationella kontakter, säger Daniel Larsson, som ser positivt på framtiden. Ett bra bevis på företagets kunnande är att de haft flera av sina kunder sedan starten.

Kvalitet För att säkerställa att företaget uppfyller kvalitetsmålen är man sedan 1998 certifierade enligt ISO 9001 och sedan 2004 miljöcertifierade enligt ISO1401. Kunder ABB, GKN Driveline, Gnotec Mefa, Haldex/Heka Mekaniska. Husqvarna, Opel (Tyskland), Scania, SKF, Smålands Stålgjuteri, Trelleborg, VCE, Volvo AB, Volvo Car, Corporation, Xylem

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER

Hästfoder och entreprenadmaskiner Claes Andersson är en entreprenör som levererar hästfoder och tillhandahåller maskiner till de flesta arbetsområden som finns inom jordbruket. Han tog år 2008 över rörelsen, efter att ha gått jämsides med sin far, Roland Andersson, som hade en entreprenadfirma i Lagan. Den bestod av en mängd entreprenadmaskiner, framförallt till jordbruket.

Claes Andersson och Marcus Magnusson.

Samtidigt träffade Claes Andersson kollegan Marcus Magnusson på Berghems Maskinstation och idén till foder för hästar föddes. De köper en press och en plastare och tillverkningen av fyrkantsbalar börjar. – Det visade sig gå mycket bra och bland kunderna finns Jägersro travbana, säger Claes Andersson vid Claes Andersson Entreprenad. De stora travbanorna har säljare som i sin tur säljer fodret vidare. Tidigare har entreprenadföretaget levererat till bland annat Åby travbana. Travbanornas inköpare av foder är ute efter att få rätt analyser på proverna. Numera har företaget ett stort lager i Berghem med fyrkantsbalar, som kommer att byggas ut. I

år har det varit svårt att få ihop tillräckligt med hästfoder på grund av allt regn. Men det är lätt att sälja. – Det gäller att få arrendera tillräckligt med mark för att få hästfoder, men 2012 har ändå varit det bästa året hittills, säger Claes Andersson. Just nu arrenderar företaget 20 hektar men söker aktivt efter mer mark. Men det går inte att ha små plättar här och där, eftersom fodret måste hålla en hög och jämn kvalitet. – Om jag kommer åt mer mark ska jag arrendera, säger Claes Andersson. Marcus Magnusson har hand om entreprenadmaskinerna. Claes bror Johan kom med i företaget 2009. Brodern har ett förflutet inom åkeribranschen. Därför inleddes ett amarbete med Lots & Service i Värnamo. – Den typen av samarbete ser vi en stor potential i och ser gärna fler uppdrag från företag i Ljungbytrakten, säger Claes Andersson.

År 2013 ser ut att bli ännu ett bra år för Claes Andersson Entreprenad: - Det är att försöka bli större än vad man är och behålla det som det är, så att det inte går baklänges, att fortsätta leverera bra produkter, säger Claes Andersson. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER


38

hyltebruks kommun www.svenskleverantorstidning.se

Decosteel – Klurigt diskbänksföretag Decosteel, ett fristående svenskägt småländskt familjeföretag vars anställda är både kluriga och företagsamma, firade 20-årsjubileum i januari 2012. Företaget brinner för att erbjuda kvalitativa och kundanpassade lösningar, vare sig det gäller form eller funktion. Prisvärt är ett av Decosteels nyckelord. De utvecklar och producerar inte bara rostfria diskbänkar till privatkök utan även högförädlade produkter till exempelvis laboratorier och sjukhus. Filosofin handlar även om att kombinera modern teknik med äkta hantverk samt att hitta de allra bästa underleverantörerna för att kunna nå målet att kunna leverera de bästa lösningarna. Med det lättanvända ritprogrammet på hemsidan är det lätt för kunderna att beställa exakt den diskbänk de önskar. Genuint hantverk

– Vi tillverkar alla typer av diskbänkar, från standard till avancerade designbänkar, säger Mats Elmlund, VD för Decosteel.

Vi går en rundtur i fabriken och följer den rostfria plåten, från platt plåtark till färdig diskbänk klar för leverans. Enligt Mats Elmlund är ingen diskbänk den andra lik. Vi får se nya årets nya hoar som passar både till köksöar och till tvättstugor. Snart ser vi mer avancerade lösningar. Det är syraresistenta provningsutrustningar för laboratorier och dragbänkar med utsug/ventilation för skyddsventilerade arbetsplatser. Diskbänksfabrikens kärnvärden handlar om ett äkta, genuint hantverk. Goda kundrelationer och korta beslutsvägar är också viktigt samt givetvis ett komplett och konkurrenskraftigt program med rätt produkter. Ökad efterfrågan

– För att fokusera på försäljning och marknadsföring bildades 2009 det egna försäljningsbolaget som idag omsätter över 30 miljoner. Totalt omsätter försäljning/produktion 50 miljoner, berättar Mats Elmlund. Totalt arbetar 27 kompetenta och målmedvetna personer i företaget. Fabrikens totala yta är 3200 kvadratmeter. – Trots en skakig och sviktande marknad ser vi en ökad efterfrågan på kundanpassade diskbänkar i landet, avslutar Mats Elmlund. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER

Sparbank med stark lokal förankring kundernas förändrade behov och beteende. De digitala banktjänsterna får bättre förutsättningar att utvecklas samtidigt som kontorens ansvar tydliggörs. Tack vare vårt oberoende kan vi ta beslut på lokal nivå för att uppnå så bra lösningar som möjligt när det gäller till exempel kreditgivning åt privatpersoner och företag, berättar Jörgen Rydqvist och fortsätter: – Hur än utvecklingen fortsätter kommer vår styrka alltid att vara vår närvaro i och anknytning till bygden och människorna där. Vi är totalt 30 medarbetare, varav sex personer arbetar aktivt med företagen, och alla har samma vision: att stärka vår position som en lokal bank och med hjälp av vår lokalkännedom vara med och utveckla bygden med de medel som behövs. Sparbanken är även en av medlemmarna i Hylte Solutions, en ekonomisk förening av företag som till tillsammans arbetar för att stärka och utveckla företagandet i kommunen.

Södra Hestra Sparbank grundades av folk i bygden 1874 under namnet Hestra Pastorats Sparbank. Grundarna ville ge vanligt folk en möjlighet att spara eller låna pengar. Från en blygsam början har sparbanken utvecklats till en betydelsefull faktor, både när det gäller samhällets utveckling och de enskilda människornas ekonomi. Att vara en småfolkets bank och en bank för alla är fortfarande högt prioriterat i Södra Hestra Sparbank. – Vi är en fristående sparbank. Det betyder att inga externa aktieägare eller moderbolag, i Sverige eller utomlands, kan styra verksamheten eller kräva avkastning på sina pengar. Vårt överskott återinvesteras i bygden och går tillbaka till kunderna genom kloka investeringar och förbättrade tjänster, säger Jörgen Rydqvist, VD Södra Hestra Sparbank. Sparbankens verksamhet speglas i hög grad av de människor som lever och verkar i bygderna runt banken. För att finnas nära sina kunder har de lokala kontor i Hyltebruk, Torup, Burseryd och Unnaryd. Banken vänder sig till både privatpersoner, företag och organisationer som vill ha tillgång till djup kunskap, ekonomisk överblick och trygga och starka relationer. Bankvalvet i Broaryd

I Broaryd, där allt en gång startade 1874, byggdes bankens första (och landets äldsta) bank-

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER

Företagsrådgivarna på Södra Hestra Sparbank. Från vänster Anders Lillieberg, Magnus Erlandsson, Göran Bengtsson, Johan Gert, Hans Andersson, Carina Lindahl, Maria Fransson.

valv. Det är byggt av massiva och tunga stenblock uppgrävda ur den småländska myllan och huggna till en perfekt passform. Valvet i Broaryd står fortfarande kvar, lika säkert som förr. – Södra Hestra Sparbank är den enda fullsorti-

mentsbanken i kommunen och genom ett samarbetsavtal och ett nära samarbete med Swedbank kan vi erbjuda Swedbanks hela produktutbud. Swedbank har just inlett en omorganisation av sin svenska verksamhet för att kunna möta


hyltebruks kommun

39

www.svenskleverantorstidning.se

Vi tillverkar och monterar möbler för miljön ELJ Bordet AB är ett framgångsrikt företag som i oktober 2012 blev utsett som ett av Hallands tio största superföretag av Veckans Affärer. Efter en flera år lång vistelse i Spanien tog bröderna Johan och Oscar Aggebrink över företaget för sex år sedan, efter sin far, som kommer från en gammal välkänd familj i möbelindustrin. Båda två hade siktet inställt på att bli Skandinaviens ledande leverantör av flexibla möbler till offentlig miljö, kontor, hotell, restauranger, skolor och evenemang. – Idag har vi 15 anställda, säger Johan Aggebrink. Företaget tillverkar och monterar hopfällbara och staplingsbara bord, stolar av skiftande utseende och storlek, men sysslar även med Trading, som ständigt ökar. Nämnas kan att av den egna produktionen kommer en stor del från leverantörer i Sverige, både trä- och benställningar. Miljöpolicy

– En styrka i vår produktion är att vi kan tillverka specialprodukter helt efter kundens önskemål, säger Johan Aggebrink. För närvarande är produktionsytan 1 000 kvadratmeter men företaget förfogar över tre gånger så stor yta och ett lager. Återförsäljare finns i hela Sverige och Norden, men kataloger över det enormt stora sortimentet skickas till intresserade kunder även annorstädes. Som det moderna företag man är det självklart med en uttalad miljöpolicy. Man verkar för en hållbar miljö utifrån de förutsättningar som

ELG Bordet Johan Aggebrink på bild

företagets verksamhet innebär. I samma policy står det att möbelföretaget ska efterfölja de lagar och föreskrifter som omfattar Verksamheten ska präglas av ett miljömedvetande med speciellt avseende på energiförbrukning och återvinning. Man ska också vara ett företag med gott miljöanseende. Vid val av leverantörer inom ramen för sina förutsättningar ser möbelföretaget till att valda leverantörer har en miljöpolicy som motsvarar internationellt vedertagna normer. Kort leveranstid

ELJ Bordet AB erbjuder sina kunder att kunna förhandsgranska en produkt innan beställning sker. Kunden förbehåller sig ansvaret att returnera tillbaka produkten i nyskick och får själv stå för fraktkostnaden tur och retur. Proverna kommer att faktureras på 45 dagar netto i samband med avsändandet. Sker godkänd retur inom denna tidsram krediteras fakturan på varubeloppet.

Detta om inget annat avtalats. Möbelföretaget har som målsättning att leverera beställda lagervaror inom 72 timmar från det att kundens order har blivit bekräftad. De produkter som ELJ Bordet inte har på lager varierar i leveranstid. Vissa specialprodukter kan ta upp till tolv veckor. För att få precist leveransbesked är kunderna välkomna att göra en förfrågan på den produkt eller de produkter som är av intresse. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT FREDRIK MOBACK


40

hyltebruks kommun www.svenskleverantorstidning.se

Det lilla legoföretaget med de stora resurserna Med ett brett kunnande och en komplett verkstad kan legotillverkaren Hyltebruks Mekaniska Verkstad AB erbjuda dig som kund prisvärda, bra produkter och tjänster. Hylte Mekaniska bereder (Mastercam), konstruerar (Inventor) och tillverkar maskiner och verktyg efter önskemål. De ombesörjer även andra tjänster såsom: gjutning, ytbehandling, rörbockning, plåtbearbetning m.m.

Hylte Mekaniska är ett företag som har haft en gynnsam utveckling de senaste åren och i stort sett fördubblat sin omsättning på två år. Företaget har anor från tidigt 40-tal då familjen Örnstedt startade verksamheten. Claes Håkansson klev in som ägare 2002 och driver idag företaget tillsammans med Jörgen Virtanen, som kom in 2009, och har till sin hjälp 8 mycket kompetenta medarbetare. – Vi erbjuder tillverkning av prototyper och legotillverkning till industrin samt efterbearbetning, verktyg och reservdelar. Med vår kompletta verkstad och en maskinpark som bland annat omfattar styrda fräsar och svarvar kan vi erbjuda

VD Claes Håkansson

allt från enstaka maskindetaljer till hela serier och kompletta lösningar. Förutom tillverkning och reparationer är vi i många fall även med i konstruktionsarbetet. Kundkretsen finns till största delen bland företag i närområdet men vi har även kunder i övriga delar av Sverige, berättar Claes Håkansson och fortsätter: – Vi har bland annat tagit fram en maskin där vi tillverkar ett antal komponenter och har nyligen även fått en stor order på maskindetaljer i storleksordningen 5 miljoner kronor under de första sex månaderna.

Framtiden

– Om alla brickor faller på plats kommer vi att bygga till och expandera kraftigt framöver, säger Claes Håkansson. Samtidigt söker vi med ljus och lykta efter kvalificerad personal med rätt kompetens. Vi går en spännande tid till mötes. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER

Helhetslösningar med ökad lönsamhet Med kontor i Sverige, Danmark och Hongkong har M2 Retail Solutions öppnat mer än 2 000 butiker, över 1 500 shop-in-shops och tusentals shoppingpunkter (hörn) i mer än 70 länder för ett antal välkända varumärken som Georg Jensen, Ecco, Cartier, Hunkydory, Smarteyes, Peak Performance och Chloé. − Vår utgångspunkt är att butikerna ska spegla och förstärka varumärkets innersta väsen och samtidigt vara effektiva och målgruppsanpassade, säger M2:s VD Pär Johnsson. Företaget M2 Retail Solutions har anor sedan 1935 och med sin bas Rydöbruk i Halland har de i det närbelägna Torup byggt en större lagerbyggnad för effektiv logistik. M2 har funnits i nuvarande regi sedan 90-talet med delägarna Pär Lennartson, Ivo Skibola och Mikael Svenungsson. Företaget levererar helhetslösningar för butiksetableringar med ett högst personligt koncept för detaljhandeln (kläder, skor, smycken o s v). − M2 erbjuder fullständig outsourcing som skräddarsys efter kundens behov. Detta innebär design, layout, inköp, projektledning, konstruktion och lagring. Vi kan också tillhandahålla merchandising och underhåll av interiören. Vår styrka är att vi kan styra hela processen från butikslokal till färdigt affärskoncept åt kundföretag/franchisetagare. Det enda du som kund behöver tänka på är dina strategier, att hitta lokaler och förhandla fram avtal om franchising och lokaler. Kort sagt ger våra lösningar dig tid och utrymme att fokusera på vad som är viktigt för dig, berättar VD Pär Johnsson.

Två av de senaste etableringarna som M2 varit inblandade i är Gräddbullerians nya butik på Emporia, Malmö och Hunkydorys nya butik på NK i Stockholm. − Vi vill gärna betrakta våra kunder som samarbetspartner eftersom det bättre beskriver hur vi arbetar tillsammans. Även om M2:s främsta partner vill outsourca sina processer för butiksetableringar, är de ofta motiverade av flera olika kriterier. Gör man sedan ett bra jobb så kommer kunderna tillbaka när det är dags för dem att expandera. Den största marknaden just nu är Ryssland, säger Pär Johnsson och avslutar: − Sammanfattningsvis kan man säga att M2 levererar ökad lönsamhet per kvadratmeter. Vi gör detta genom tBUUIKÊMQBLVOEFSBUUEJGGFSFOUJFSBTJHGSÌO sina konkurrenter, optimera flödena och underhålla konsumenterna tPVUTPVSDJOH tNFSFGGFLUJWUJOLÚQ RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER


hyltebruks kommun www.svenskleverantorstidning.se

Hylte Svets – Positivt svetsföretag Grunden till företagets framgång är att man arbetar mycket flexibelt mot sina kunder och deras önskemål. Hylte Svets AB har ett brett och bra sortiment inom sina produktområden. De håller en vettig prisnivå på sina tjänster och produkter. Företaget har en gedigen kunskap om hur konstruktioner ska utföras som självklart stärker kundrelationen. Vi träffar Lennart Björklund och Anders Wahlström, ägare av Hylte Svets, sedan 2003. Bröderna Gösta och Nimrod Kullgren startade företaget redan 1965. Sex år senare byggde man de nuvarande lokalerna, som har byggts till och anpassats för nya behov. Svetsföretaget har vuxit till 18 anställda, två inhyrda och en lärling just nu. Marknaden finns till största delen i södra Sverige. Flera maskiner

– Vi är ett svets- och smidesföretag som tillverkar och monterar byggnadssmide åt flera företag, som till exempel NCC, Skanska, MTA, AF Bygg, Tage & Söner liksom till ett antal mindre byggföretag, säger Lennart Björklund. Man tillverkar även tankar i rostfritt och utför plåtbearbetning. Gasskärning är ett annat kunskapsområde, som sker i den egna lokalen i Hyltebruk. Man kan skära plåtstorlek 6 000 X 3 000 mm i plåttjocklek 20 - 100 mm.

Företaget är även återförsäljare av AGA-gas. I maskinparken hittar vi även en 160 ton kantpress, en väl tilltagen plåtsax och en rullmaskin. – Vi tillverkar även trappor och räcken till entresoler, säger Anders Wahlström. Service – underhåll – flexibilitet

Service och underhåll är ett annat ben som företaget står på. Man servar och underhåller industrin, bland annat Stora Enso i Hyltebruk och Kinnaredssågen. Andra pågående projekt är bland annat byggnation av Söndrumsskolan liksom polishuset i Halmstad. Leveranstid och kvalité är två saker som prioriteras. Man hittar oftast lösningar till kunderna och kan snabbt ställa om. – Nämnas kan att vi genomgår en 1090-2 certifiering för bärande stålkonstruktioner som blir klar i februari 2013, säger Anders Wahlström. Svetsföretaget ger snabba och professionella råd, har hög leveransförmåga enligt utlovade löften och använder produkter från branschens bästa stålleverantörer. Man arbetar med ständiga förbättringar av bland annat ledningssystem och produkter. Svetsföretagets vision är att förbli ett väl etablerat företag inom branschen. Detta åstadkommer man genom att utveckla de tjänster man levererar, verksamheten och personalen. Rostfri tank till Spirac, Skopor till KTS Maskiner och lyft av torn till Simsholmens reningsverk i Jönköping.

41


42

hyltebruks kommun www.svenskleverantorstidning.se

Godkänd leverantör till Sveriges kommuner Efter hårt arbete lyckades Wahlströms Bil AB i Hyltebruk bli godkänd leverantör till Sveriges kommuner där de får sälja sina två märkesbilar Suzuki Swift och Mazda CX-5 enligt SKL Kommentus ramavtal. – Först ut i raden av beställare var Hylte kommun där vi levererade 24 bilar. Ytterligare sex Mazda CX-5 ska levereras til kommunen i januari, berättar Sven Wahlström, VD för Wahlströms Bil AB. – Vi har också blivit godkända som leverantör till både Gislaveds och Gnosjö kommuner enligt ramavtalet. Wahlströms Bil har nog givit avtryck i landet. Vi har fått förfrågningar från både Haparanda kommun och Danderyd, fortsätter han. Företaget grundades 1973 under namnet Wahlströms Bil & Traktor av Arvid Wahlström. Sven Wahlström har jobbat i företaget sedan 1978 och berättar att Wahlströms Bil AB blev återförsäljare av Mazda 1982 och de började även att sälja Suzuki 1995.

– Utöver att utföra garantiservice och underhåll på våra märkesbilar är vi även ackrediterade att utföra efterkontrollen och intyga åtgärden, dvs ”släcka 2:or”. Det betyder att du inte behöver åka tillbaka till Bilprovningen vilket gör att du sparar tid. Vi har nya Mazda- och Suzukidelar samt även en del ekonomidelar rekommenderade av Mazda och Suzuki. Självklart utför vi även service på alla bilmärken eftersom vi har en komplett verkstad, säger Sven Wahlström. – I december 2012 lanseras nya Mazda6 och vi hoppas att det kommer att bli en attraktiv bil för både privatpersoner och företag, tillägger han. På Wahlströms Bil AB, med en marknadsandel på 40 % av nybilsregisteringarna Hylte kommun, har man redan börjat funder a på att bygga ut lokalerna, både för utställning och verkstad. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER

Wahlströms Bil, på bild ägaren Sven Wahlström

Vi skyltar Sverige Bröderna Winterquist var med och skyltade om Sverige 1967, inför övergången till högertrafik. Det var för alla inblandade en krävande uppgift att flytta trafiken till den andra sidan av vägen. – Idag är tillverkning av vägmärken och skyltar fortfarande delvis ett hantverk. Texter, symboler och annat tillverkas numera i datorstyrda skärare men monteras manuellt. Miljövänlig applicering sker på en mängd olika skyltsystem som är anpassade till slutproduktens placering, förklarar Aimo Juntura, VD för Hyltebruks Skylt AB.

– Sedan 2006 driver jag Hyltebruks Skylt AB som är grundat på stommen av bröderna Winterquists företag, sedan de har gått i pension. Med en kombination av gamla traditioner och nytänkande har vi samma ambition att hålla en hög och jämn kvalitet på våra produkter med snabba och säkra leveranser, säger Aimo Juntura och fortsätter: – Vi är en totalleverantör som tillverkar och lagerhåller ett brett sortiment av vägmärken och skyltar. Och vi vågar påstå att vi kan leverera allt som behövs inom branschen när det gäller just skyltar, vägmärken, trafiktekniska produkter, avstängningsmaterial, reklam, profilering samt information. Produkter som är särskilt aktuella just nu är snökäppar, sandlådor samt väggrindar. – Rationell, miljövänlig och kvalitetssäker tillverkning har gett oss möjlighet att möta våra kunders skärpta samt berättigade krav på snabba och säkra leveranser. Vi har fortfarande kvar det lilla företagets flexibilitet och vår administration är smidig och inte tillkrånglad. Vi klarar således av att leverera med mycket kort leveranstid. Hyltebruks Skylt AB har idag sex medarbetare med lång erfarenhet från branschen. Det mesta av tillverkningen sker i egna lokaler. Vägbommar och väggrindar är produkter där efterfrågan ständigt ökar med täta beställningar från framför allt ägare till skogsfastigheter. För tillverkningen har Hyltebruks Skylt AB ett bra samarbete med lokala företag. – Vi har idag totalt 8 återförsäljare, men självklart levererar vi även från eget lager till kunden. Produkterna presenteras i en utförlig katalog och kan även beställas via företagets webbshop, säger Aimo Juntura. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER

Hyltebruks Skylt VD Aimo Juntuna på bild


smüländska hÜglandet

43

www.svenskleverantorstidning.se

Expansiv legotillverkare av tunnplüt Forserums Verktyg fÜrser kunder i hela sÜdra Sverige med legotillverkade detaljer i tunnplüt och rostfritt. De pressar, stansar och bockar. De svetsar och slipar. De erbjuder laserskärning, lackering och ytbehandling. Maskinparken är uppdaterad och modern. Certifieringsarbete enligt ISO 9000 och ISO 14000 pügür fÜr närvarande.

TorbjĂśrn Andersson, som är produktionschef och tillika delägare, berättar att när fĂśretaget startades pĂĽ 1940-talet tillverkades det uteslutande verktyg. Efterhand gick man in fĂśr legotillverkning i tunnplĂĽt. â&#x20AC;&#x201C; Vi finns sedan 1989 i nuvarande lokaler, som har fĂĽtt utĂśkas ett flertal gĂĽnger, berättar TorbjĂśrn. 1998 byggde vi ut 1500 kvadratmeter. 2006 investerades det 22 Mkr i ny stans- och vikmaskin och ytterligare 1500 kvm byggnad. Nu är det dags igen. Fabriksytan utĂśkas med 2300 kvm och vi investerar cirka 20 Mkr. Vi bygger fĂśr framtiden. Vilka är era kunder? â&#x20AC;&#x201C; De stĂśrsta kunderna är stora aktĂśrer inom inredning och bygg, fortsätter TorbjĂśrn. Vi gĂśr mycket affärsinredningar. Vi har Ăśkat omsättningsmässigt och fĂĽtt in fler nya kunder. Vi kan erbjuda flexibilitet och snabba leveranser, ja till och med dagsleveranser vid behov. Ibland vill slutkunden komma med kompletteringar och idĂŠer under arbetets gĂĽng och dĂĽ är vi smidiga att ha att gĂśra med. Vi levererar till hela sĂśdra Sverige, men de flesta kunderna finns inom tio mils radie med tanke pĂĽ att inredningar är skrymmande och fraktkostnaden ocksĂĽ är en faktor att ta med i beräkningen. En snabb leverans efterfrĂĽgas av mĂĽnga kunder och Forserums Verktyg kan mĂśta det behovet. VarfĂśr väljer kunderna er som leverantĂśr? â&#x20AC;&#x201C; FĂśrutom det redan nämnda vill jag framhĂĽlla vĂĽr moderna maskinpark, god fĂśrmĂĽga att hĂĽlla utlovade tider och en flexibilitet som gĂśr att vi smidigt kan ställa om vĂĽr produktion frĂĽn en dag till en annan. Vi har en bra prisbild och hĂśg kvalitet, levererat i rätt tid, berättar TorbjĂśrn Andersson. Produktion Exenterpressavdelning Här tillverkas smĂĽdetaljer i plĂĽt och rostfritt med en presskraft frĂĽn tre till 80 ton.

Stans och bockning Här bearbetas stĂśrre detaljer som balkar, paneler och dĂśrrar. FĂśretaget har tre stora helautomatiska stansanläggningar. De tvĂĽ robotiserade kantpressarna klarar längder pĂĽ upp till tre meter och presskrafter pĂĽ upp till 225 ton. Svets och slip Denna avdelning monterar och sammanfogar beställda produkter. Nätverk Tack vare ett antal samarbetspartners i näromrĂĽdet kan man ocksĂĽ ombesĂśrja laserskärning, pulverlackering och elfĂśrzinkning, vilket underlättar fĂśr kunden. Konstruktion Om kunden sĂĽ Ăśnskar kan fĂśretaget ocksĂĽ ombesĂśrja konstruktionsunderlag komplett med ritningar. TEXT: SAKARI BOMSTRĂ&#x2013;M

Kjell Jonsson vid en ABB-robot som tar hand om tunga lyft vid en Armadapress.

fakta

23 anställda inklusive ägarna. Omsättning cirka 45-50 Mkr Arbetet utfÜrs i tvüskift, dag och nattskift Maskinpark: Manuell kantpress Amada HFP 100 ton, 3 m med AP100 offlineprog Manuell kantpress Amada HFP 170 ton, 3 m med AP100 offlineprog Robotcell 1 bestyckad med Amada HFE 220 tons press + IRB 4400 60 kg Robot med svängfot Robotcell 2 bestyckad med Amada HFB 170 tons press + IRB 4400 30 kg Robot med svängfot Stansmaskin Finnpower SG6 vinkelsax RS1500 / LD 3000 / I / lager CS6 Stansmaskin Finnpower SG6 vinkelsax RS1500 / SPB buffert / STR6 / lager CS6 Bockningscell Finnpower Ebe med vändbord Amadastans 358 PEGA Excenterpressar med presskraft frün 3 till 80 ton Punktsvetsar

Richard Fagerstrand och TorbjĂśrn Andersson vid en Finnpower EB4.

Tryckeri med efterbehandling som specialitet Thomas Larsson var ett barn som gillade att skruva isär saker fĂśr att se hur de fungerade, vissa gĂĽnger till sin fars fĂśrtvivlan. Med tiden lyckades han skruva ihop sakerna igen pĂĽ ett sätt som gjorde att de fungerade igen. Det ledde honom sĂĽ smĂĽningom till en karriär som utvecklingschef inom produktion och IT. Han är en specialist pĂĽ att fĂĽ produktionsstrĂśmmar att fungera optimalt. Efter en lĂĽng karriär inom tryckeribranschen driver han idag fĂśretaget CLG Nordic AB. Han tar även konsultuppdrag som affärsutvecklare, projektledare och resurskonsult. FĂśretaget sysslar med traditionellt digitaltryckeri med efterbehandling som specialitet. Perforering, fĂśrbigning, bigning, falsning (vikning) och stansning kan nämnas som exempel. Bigning är att man med en rundad egg skapar en inpressning (big) i kraftigt papper fĂśr att underlätta falsning och fĂśr att undvika att sprickor uppstĂĽr i pappret dĂĽ falslinjen gĂĽr tvärs Ăśver papprets fiberriktning. â&#x20AC;&#x201C; Vem som helst kan trycka fyrfärg idag, det är efterbehandlingen som gĂśr att ett tryckeri kan sticka ut och som ger mervärde fĂśr kunden, hävdar Thomas Larsson, VD pĂĽ CLG Nordic AB. Stark aktĂśr pĂĽ omrĂĽdet värdetryck

Ni har startat ett nytt affärsomrĂĽde? â&#x20AC;&#x201C; Ja, efter att ha kĂśpt in maskiner frĂĽn nedlagda NT Värdetryck kan vi nu erbjuda kunder i hela landet plastkort och papperskort, fortsätter

Thomas. Korten har mĂĽnga användningsomrĂĽden, till exempel som resekort, medlemskort, VIP-kort, rabattkort, värdebevis och ID-kort med mera. Man kan fĂĽ korten med magnetremsor eller kontaktlĂśs kodning. En del kunder vill ha kort med ett ĂĽrsmärke som klistras pĂĽ. â&#x20AC;&#x201C; Tack vare bra leverantĂśrskontakter är vi mycket konkurrenskraftiga pĂĽ det här affärsomrĂĽdet, berättar Thomas Larsson. VĂĽra maskiner klarar av att producera cirka 10 000 kort i timmen, vilket gĂśr oss till en stark aktĂśr pĂĽ omrĂĽdet värdetryck. Vi erbjuder även efterbehandling som kuvertering. Vi har till exempel resebolag bland kunderna. Vi samarbetar ocksĂĽ med andra tryckerier där vi fungerar i rollen som underleverantĂśr. Marknadsresponsen pĂĽ detta nya affärsomrĂĽde har varit mycket god, säger Thomas Larsson. TEXT: SAKARI BOMSTRĂ&#x2013;M

Thomas Larsson och Hans Lind vid en Heidelbergpress.

       

          w w w. c l g n o r d i c . s e

 

    


44

småländska höglandet www.svenskleverantorstidning.se

Säker produktion av asfalt och makadam Landskapet nordost från Forserum i Nässjö kommun är präglat av bergarten diabas. De långsträckta, skogklädda bergsryggarna avlöses av djupa dalgångar och sjöar. Diabas är en vulkanisk smälta, en seg bergart med långsam söndervittring. Redan på 1940-talet visade provanalyser att den utmärkta medelkorniga diabasen i Krökesboberget skulle vara lämplig att användas som makadam. En anläggning byggdes och ett stickspår från järnvägen gjorde det smidigt att leverera makadamen vidare ut i landet. Mycket av diabasen har hamnat på banvallarna i södra Sverige. Företaget kallas fortfarande för Hardeberga i folkmun efter första ägarbolaget, men efter olika ägarkonstellationer genom åren är det sedan 2007 helägt av Skanska under namnet Skanska Asfalt och Betong AB.

frostskador. Det är kanske något dyrare vid läggningen men ger en bättre totalekonomi eftersom asfalten håller längre tid. Vi kan också leverera bullerreducerad beläggning. I det fallet är beläggningen öppen. Det vill säga, det finns många hål i asfalten, som tar upp ljudet så att bullret reduceras. För att hållbarheten inte ska bli alltför lidande blandar man i produkter som stärker asfalten. Dock får man räkna med något kortare livslängd i det fallet och man får sopa och spola beläggningen årligen. Varför är det skillnad på bullernivå mellan svensk asfalt och till exempel den som finns i Sydeuropa? – Det har helt med klimatet att göra. Vi här i Sverige måste tillverka en asfalt som klarar de kraftiga växlingarna mellan frost och varmare väder. Det bekymret har man inte på samma sätt i Sydeuropa. Återvinning av begagnad asfalt, hur fungerar det? – Man fräser bort den gamla asfaltsytan och återvinner asfalten genom att först krossa den och sedan kallblanda den med ny asfalt. Det är en fördel ur ekonomisk synpunkt. Bitumen som görs av olja har blivit väsentligt dyrare på senare år. Ungefär 10 % kan tillsättas med denna metod som vi använder oss av här i Forserum. Sedan finns även metoden att varmblanda återvunnen asfalt och då kan man blanda i 50 % återvunnet material.

Skanskas täkt i Krökesbo är unik såtillvida, att man förutom diabas också har tillgång till kvartsit, en hård, svårjobbad bergart som används som ingrediens i asfalt till större vägar, då den tål slitaget från dubbdäck bättre. Kvartsit har ett bra kulkvarnsvärde, vilket innebär att den står emot nötning mycket väl. Arbetet i Krökesbo är uppdelat på två delar, dels en krossanläggning, dels ett asfaltsverk. Jag träffar Peter Hugosson som basar för asfaltstillverkningen. Hur många är ni i företaget? – Skanska Asfalt och Betong AB har många täkter som är fördelade över hela landet. Här i Forserum är vi 14 personer varav tre arbetar med asfaltstillverkningen. Sedan finns det speciella team av sprängare som åker runt på alla täkterna och utför sitt uppdrag med hjälp av stora effektiva maskiner. Var har ni era kunder? – Asfalt har av förklarliga skäl en lokal marknad. För vår del är Svevia (som tidigare hette Vägverket Beläggning) en stor kund. De har ett avtal med Trafikverket med funktionsentreprenad på en sträcka på E4an, vilket innebär att de har

Peter Hugosson vid asfaltsverket

ganska fria händer, så länge de klarar de uppsatta kraven. Hur länge räcker täkten? – Man har brutit sten här sedan 1940-talet och det vi har på vår mark räcker minst 40 år till. Sedan finns eventuellt angränsande marker att upphandla för fortsatt brytning.

Finns det någon teknisk utveckling på asfaltssidan? – Ja, absolut! Företaget har egen forskning på området och en spetskompetens som sticker ut. Vi har en teknisk grupp som tar fram specialprodukter. Förutom sten och bitumen som är grunden i all asfalt kan man blanda i fiber och polymerer som gör att asfalten kan självläka efter

Hur jobbar ni med säkerheten? – Vi har mycket stort fokus på säkerheten. Det finns risker i samband med sprängning och det finns risker med maskinanvändning. Vi har så kallade Safety Weeks, där personalen utbildas i att tänka på säkerheten, att göra rätt från början. Vi påminns om att jobba säkert eller inte alls tills vi funnit ett säkert sätt att utföra uppgiften. Om det trots allt skulle inträffa en olycka på Skanskas verksamheter någonstans i världen, görs ett säkerhetsstopp globalt. Man bestämmer ett klockslag då personalen får diskutera olyckan och fundera på hur den kunde förebyggts eller förhindrats. Sedan diskuterar man olyckans relevans till ens egen arbetsplats för att se om man kan vidta åtgärder för att inget liknande skall hända där. Genom att vi satsat på dessa mjuka parametrar visar statistiken att olycksfrekvensen minskat, konstaterar Peter Hugosson. TEXT SAKARI BOMSTRÖM

Att bo och arbeta i Eksjö kommun Eksjö.nu arbetar för att genom personligt engagemang göra det enklare för företagare att driva och utveckla sina företag i Eksjö kommun. Marcus Axelsson arbetar med näringslivsutvecklingen i Eksjö kommun som VD i näringslivsbolaget. Hur ser det ut i Eksjö?

– Eksjö är en kommun med en hög andel i offentlig verksamhet. Militär, polis och landstinget sysselsätter ungefär 50 % av den arbetsföra befolkningen. Andra stora verksamheter är trähusproduktion på Eksjöhus, färgtillverkaren Becker Acroma, som numera ägs av amerikanska Sherwin Williams, som ska flytta produktion från Märsta till Bellö och ska bygga ett nytt stort lager i Nässjö. Företaget Maskin och Truck har

tagit fram smarta konstruktioner med hala ytor i containrar på lastbilssläp som uppskattas av spåntransportörer och malmfraktare. Vilka behov se du?

– Vi är en liten kommun som vill dra till oss fler privata företag. Vi har slagit ihop näringslivs- och turismverksamheterna i samma organisation för att sälja in etableringar och möjligheterna till en rik fritid i området. Vi har ett behov av lägenheter och det byggs både bostadsrätter och hyresrätter. Det kommunala bostadsbolaget Eksjöbostäder har byggt 25 hyresrätter centralt och planerar 20 till. Det har uppskattats av de boende. Vi är också glada över att ha fått en ny stor arena för handboll, innebandy, kultur och konserter, avslutar Marcus Axelsson. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Eksjös näringslivschef i karakteristisk Eksjömiljö


småländska höglandet

45

www.svenskleverantorstidning.se

Från vagnshjul till möbelstommar Peter Kullengård på Ekå Möbler i Rörvik AB är tredje generationens ägare i familjeföretaget som startade med farfar redan 1928. Till att börja med tillverkade man vagnshjul i trä som det sedan monterades slitstarka stålband på. När den konstruktionen blev passerad av den tekniska utvecklingen, började man ägna sig åt möbler och idag legotillverkar man möbelstommar i högsta kvalitet, främst till soffor och fåtöljer.

Peter Kullengård, vd och Christian Kullengård.

– Det skulle vara roligt att ha kvar ett vagnshjul från de tidiga åren, men tyvärr är de svåra att få tag på. När den eran var slut såg man inget större värde i gamla vagnshjul, så de eldades upp som ved, säger Peter Kullengård. Peter verkar ha känsla för ting från gamla tider. Han visar upp några brev och fakturor från första halvan av nittonhundratalet som har sparats och som visar på en annan tid och en annan mentalitet än dagens stressade företagartillvaro när det gäller leveranser. Peter kom med i verksamheten 1996. På den tiden fanns det tio delägare, alla i familjekretsen. 2008 köpte han ut de övriga och är idag ensam ägare. När det så småningom blir aktuellt med ett generationsskifte står dottern Åsa och svärsonen Christian sannolikt redo att axla manteln.

De arbetar också i företaget, som idag har elva anställda. Legotillverkade möbelstommar

Idag tillverkar Ekå möbelstommar, främst till soffor och fåtöljer. Företaget har inga egna produkter utan verksamheten går till hundra procent ut på lego. Flexibiliteten är stor, man kan leverera ner till styckenivå efter kundens önskemål. De stora kunderna är företag som levererar till offentlig miljö, som Materia, Swedese, Lammhult och Ire Möbel AB i Tibro. Sedan har man naturligtvis också många mindre kunder. Dessutom har man ett gott samarbete med Rörviks lokala möbelföretag Svensson-Linnér och Möbel AB Big i Rörvik. Tillsammans har de bildat ett lokalt nätverk, som hjälper varandra på olika sätt vid behov. – Jag tycker om att utveckla personliga relationer med våra kunder och vill ha en nära kundkontakt. Ibland går vi på hockey eller något annat arrangemang tillsammans, berättar Peter och fortsätter: – Men det räcker inte med att vara maximalt kundmedveten för att behålla en kund. Vi är

Tommy Nilsson tillverkar möbelstommar.

kända för stommar i högsta kvalitet, vår leveranssäkerhet är mycket hög och vi ligger rätt prismässigt. Reklamationer är mycket sällsynta och tas om hand utan knot. En personal som trivs och ställer upp för varandra är också viktigt för framgång, menar Peter Kullengård. – Vi är ett glatt gäng och är måna om att skapa en god atmosfär. Personalomsättningen är låg. Ett tecken på trivsel är att pension är den vanligaste orsaken till att någon slutar. Vi är glada över att få arbeta med gräddan av möbeltillverkarna och vi har kapacitet för ytterligare volymökning, avslutar Peter Kullengård, VD och ägare av Ekå Möbler i Rörvik AB.

Byggföretag i effektivt samarbete Bröderna Fredrik och Andreas Stejdahl i Mariannelund driver företaget Br. Stejdahls Bygg AB. De har en heltidsanställd, Tobias, och Therese som sköter pappersarbetet på deltid. Vid större projekt hyr de in folk för att klara åtagandena i tid. Företaget ingår i nätverket Byggtraditioner. Fredrik Stejdahl och hans bror Andreas var tidigare under många år anställda vid en stor byggfirma. Många frågade dem varför de inte startade eget. Tanken växte och i december 2010 var det dags att verkställa den. Vad gör ni för typ av arbeten? – Vi gör det mesta inom bygg, berättar Fredrik Stejdahl, som har rollen som VD men gärna är ute i det praktiska arbetet. Nybyggnation, ombyggnad, tillbyggnader och reparationer gör vi åt både kommun, företag och privatpersoner. Vi gör också fönsterbyten åt kunder till fönstertillverkaren Leiab i Mariannelund. Efter sommarens översvämningar har det blivit en hel del försäkringsjobb. Det mesta är i närheten, inom 5 mils radie från Mariannelund, men vi har också varit i Huskvarna på en del projekt. Vill du nämna några av era uppdragsgivare? – Vi gör mindre jobb på Bobinen, ett äldreboende i Mariannelund som drivs av det kommunala fastighetsbolaget Eksjöbostäder. Vi gör också jobb på Söderhamn Eriksson Remill AB och gör som sagt även fönsterinstallationer åt fönstertillverkaren Leiab. Åt privatkunder gör vi mycket ROT-jobb, byter tak, bygger om och bygger till.

Vi har också fått uppdrag med gamla timmerhus där vi knackat puts och lagat timmer och återställer till ett gott skick. Det byggs inte så mycket nytt i området men vi har faktiskt ett projekt med ett stort nybygge, en villa utanför Hjältevad, berättar Fredrik Stejdahl. Vad gör att ni sticker ut som byggföretag? Först och främst att vi är angelägna om att göra ett bra jobb. Nöjda och glada kunder tycker att vi har gjort bra ifrån oss. Sedan tycker vi att det är viktigt med kommunikation med kunden. Vi ringer och håller kunden uppdaterad om hur projektet framskrider. Ni ingår också i ett nätverk? – Ja, det heter Byggtraditioner. Vi har utvecklat ett gott samarbete med ett flertal partner för att alltid kunna erbjuda den bredd och kompetens som krävs i branschen. De olika verksamheterna kompletterar varandra på ett mycket effektivt sätt. Vi har ett tight samarbete och marknadsför oss på en gemensam hemsida. Vi gör nästan alla jobb ihop med det närmaste nätverket. I nätverket har vi förutom vårt byggföretag också målare, murare, finsnickare, ritning och projektering. Vid behov kan vi anlita varandra och tipsa kunder om varandra, säger Fredrik Stejdahl. Hur ser framtiden ut? – Vi räknar med en försiktig expansion. 2011 köpte vi denna fastighet på 14.000 kvm. Vi planerar att bygga en maskinhall där vi kan hyra ut plats till entreprenörer i området, avslutar Fredrik Stejdahl. Sakari Bomström se även www.byggtraditioner.se

Från vänster: Andreas, Tobias, Fredrik och Therese

TEXT SAKARI BOMSTRÖM


46

småländska höglandet www.svenskleverantorstidning.se

En pålitlig aktör inom skärande tillverkning Petra Olsson är sedan 2011 VD och ensamägare till bolaget JCK Produkter i Sävsjö AB. Hon är en person med ett starkt driv och en klar målsättning. Företaget startades av hennes far Kenneth Gustavsson på 1970-talet. Han började i sin källare att utföra legojobb med svarvning, sågning och fräsning. Med tiden blev familjen mer involverad och man fick flytta till större lokaler 1995. Vad har då hänt sedan 2011 då hon tog över hela ansvaret och ägandet? – Det har varit hektiskt men mycket roligt, berättar Petra. Vi hade en omsättningsökning på 25 % under 2011 och ytterligare cirka 10 % ökning 2012. Vi har investerat 4 Mkr i nya svarvar och fleroperationsmaskiner under de här två senaste åren.

Petra Olsson, vd och ägare av JCK Produkter i Sävsjö AB.

Hur ser beläggningen ut? – Vi har en bra beläggning även om framförhållningen ibland är kort, säger Petra. Vi har medvetet satsat på att ha en bred kundstock och många ben att stå på i stället för att förlita oss på

ett fåtal stora kunder. Det gör att vi blir mindre sårbara för konjunkturvariationer hos enstaka kunder. Väderstadsverken som gör lantbruksprodukter som såningsmaskiner och annat är vår största kund. Detta är ett världsledande företag som har ett omfattande certifieringsprogram för sina leverantörer och två år i rad har vi tillhört topparna bland deras leverantörer gällande leveranssäkerhet och kvalitet. JCK Produkter har en flexibel och anpassningsbar CNC-styrd maskinpark. Företaget tillverkar och levererar produkter i skärande bearbetning i främst små och mellanstora serier. Produktionen består till största delen av svarvade, frästa och borrade detaljer i främst stål, rostfritt, plast, aluminium och mässing. Det handlar enbart om legotillverkning. Sommaren 2011 påbörjades ett omfattande arbete med kvalitetsstyrning. Detta resulterade i att JCK i december 2011 blev framgångsrikt certifierade enligt ISO 9001:2004. Detta har företaget stor nytta av inte minst när det gäller målstyrning och ständiga förbättringar. Vad är hemligheten bakom er framgång? – Leveranssäkerheten är en faktor, slår Petra fast. Vi har kunder från Malmö i söder till Edsbyn i norr. De flesta kunderna finns dock i Småland

Skottar på taket LTM Tak och Fastighetsservice AB är ett företag på Småländska Höglandet var medarbetare man ofta ser uppe på tak. Vintertid ser de till att tak skottas fria från snö och den varmare årstiden lägger de tak i tegel, papp och plåt, samt sätter upp snörasskydd. Man panelar och målar hus också.

Ida Edenburg är VD och ägare av företaget. En ung kvinnlig chef i en mansdominerad bransch och i högsta grad involverad i det dagliga arbetet. _ En del höjer på ögonbrynen av förvåning när jag dyker upp på takjobb, berättar Ida. Någon frågade om jag var praktikant och blev häpen när han förstod att jag var chef i företaget. Min sambo Tomas Lindberg arbetar också i företaget. Vid arbetstoppar tar vi in timanställd personal som vi vet vad de går för, för att säkra en god kvalitet. Bland kunderna märks bostadsrättsföreningar, företag, skolor och naturligtvis mycket privatkunder. – Vi har ett gott samarbete med Optimera i Nässjö, där vi har lagt plåttak på ett virkesförråd samt panelat och målat byggnader. De är också vår huvudsakliga leverantör av byggmateriel. Vi har lagt om tak på Sörängens folkhögskola och under det senaste året har vi inrett ett stall, berättar Ida. – Våra kunder uppskattar kvaliteten vårt arbete, fortsätter hon. De tycker att vi gör ett bra jobb, är flexibla och snabba. Tack vare våra nöjda kunder har vi bra referenser. De uppskattar att vi håller hyggliga priser och vi kan vid akutlägen rycka ut på veckoslutet om nödvändigt. Privatkunderna uppskattar möjligheten till ROTavdrag, vi hjälper kunden att ansöka om det när uppdraget är klart.

Hur ser du på framtiden?

Ida Edenburg, vd och ägare av LTM Tak och Fastighetsservice AB.

– Den ser ljus ut. Det känns som att vi har en stabil bas att stå på. Vi har fullt upp och kan ta in fler vid behov. Det här är ett jobb där man ser resultatet direkt. Det är kul att göra andra nöjda. Vår ambition är att göra ett jobb lika bra, som om man gör det åt sig själv, säger Ida Edenburg. TEXT SAKARI BOMSTRÖM

Ida lägger tak.

och vi ordnar de lokala transporterna i egen regi. Kvaliteten är en annan faktor, vi levererar rätt produkt till rätt pris. Vi har korta beslutsvägar och är flexibla. Vi kan gå in med snabba insatser vid behov. Vi vill vårda våra kundrelationer och ha ett ömsesidigt förtroende. Hur ser framtidsplanerna ut? – Målet är att nå upp till 10 Mkr i omsättning 2013 och 15 Mkr inom fem år, säger Petra Olsson utan att darra på manschetten. Vi kommer att knyta till oss fler nya kunder och behöver så småningom nya, större lokaler. Vi har den lyckliga omständigheten att våra befintliga kunder rekommenderar oss till andra och vi knyter också nya kontakter på mässor. När våra kunder tar fram nya produkter är vi gärna med redan i planeringsstadiet för att kunna hjälpas åt med de bästa lösningarna när det gäller toleranser och produktionsteknik. TEXT SAKARI BOMSTRÖM


småländska höglandet

47

www.svenskleverantorstidning.se

Årets Uppstickare bland livsmedelsföretag Qibbla Halal Kött AB i Johanneshov, som omsätter ungefär 200 Mkr, öppnade en ny fabrik i Stockaryd i Sävsjö kommun. Stockarydsfabriken invigdes i juli 2009 och är utrustad med köttbranschens mest moderna och avancerade maskiner. I fabriken ingår ett flertal omfattande produktionslinjer; en grill- och steklinje på hela 48 meter, en produktionslinje för frysta produkter, samt även en komplett charkproduktionslinje.

Platschefen Anders Svensson visar hur hamburgarna formas i ena änden av processen...

Anders Svensson är som platschef ansvarig för Stockarydsanläggningen. Han kom in som konsult 2009, efter 18 år på Scan, och blev anställd 2010. I Stockaryd arbetar 12 anställda som producerar 1200 årston produkter. Anders förklarar vad halal innebär. – Halal är ett arabiskt ord som betyder tillåten. Muslimer bör enligt islam enbart äta det som är halal. Detta utesluter bland annat griskött. I halalbegreppet ingår även ett strängt förbud mot att misshandla djuret under eller före slaktmomenten, djuret får heller inte vara hungrigt eller törstigt före slakt. Dessa villkor syftar till att påbjuda en human behandling där en grundläggande respekt för djuret är med genom hela slaktprocessen. Qibbla Halal Kött AB tar sitt ansvar som halalproducent på stort allvar, vilket innebär att vi noggrant följer såväl muslimska som svenska regler. Vi bedövar djuren före slakt, i enlighet med svensk lagstiftning. Vi för även en transparent och aktiv dialog med våra kunder. Vi är väldigt måna om vårt goda rykte och kompromissar därför aldrig med kvaliteten på vårt halalkött eller vårt produktionssätt. Qibbla Halal Kött AB grundades 1995 av Jamil Zetali och Diler Mustafa Taher. Företaget ställer mycket höga krav på kvalitet och utvärderar kontinuerligt det interna kvalitetsarbetet och tillsynen över produktionen. Svenskt Sigill har kvalitetsmärkt hela produktionslinjen. Slakten av svenskt nöt och fågel sker i Johanneshov. Företaget står för över 40 % av den svenska importen av lamm från Nya Zeeland, samt importerar kyckling och nötkött från Nederländerna. När lokalerna i Johanneshov blev trånga fick man ett tips om att köpa en charkuterifabrik i Stockaryd som gått i konkurs. Man rensade ut det gamla och installerade ny, avancerad utrustning. I lokalerna finns formningsutrustning, paneringsutrustning, fritös, varmluftsugn, infrysare och en processline. Produktionen startar kl fem på morgonen, man arbetar tio timmar fyra dagar

...och kommer ut färdiga i andra änden, redo för att snabbt frysas in

i veckan. I Stockaryd förädlas råvarorna, man tillverkar köttbullar, hamburgare, lammburgare, shishkebab, schnitzlar och nuggets. Lokalerna i Stockaryd har byggts till i två omgångar. Produktionsvolymen har fördubblats sedan starten. Företaget har planer att bygga ett nytt distributionscenter i Upplands Bro till en kostnad på cirka 30 Mkr. Vilka är företagets kunder? – Vi har alla stora kedjor som kunder, till exempel ICA, Coop, Axfood och Bergendahl. Sedan har vi grossistkunder på halalprodukter, som Glädje Grön, Orienthuset, Al Hilal och United Gross för att nämna några. Små butiker och restauranger är kunder och vi är med när Landstinget upphandlar för sina storkök. Vidare

exporterar vi till Tyskland, Danmark, Storbritannien och Finland, berättar Anders Svensson. – Vi har också tagit fram en vegetarisk falafel och den är mycket populär, efterfrågan är större än tillgången, säger Anders Svensson. I september 2012 fick företaget livsmedelspriset Årets Uppstickare av lantbruksministern Eskil Erlandsson. Priset delas ut till livsmedelsföretag som gör hälsosamma, innovativa och högförädlade produkter av svenska råvaror. Företaget ska ha ökat sin omsättning och visat stadigt positiva ekonomiska resultat de senaste tre åren. Landsbygdsdepartementet, LRF och Livsmedelsföretagen står bakom priset. TEXT SAKARI BOMSTRÖM


48

göteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

Med bred kompetens när det gäller ventilation I ett väl injusterat ventilationssystem minimerar man risken för att mer värme än nödvändigt lämnar byggnaden i form av ventilationsförluster och att man samtidigt har rätt förutsättningar för ett bra inomhusklimat. Ett företag med lång erfarenhet och bred kompetens när det gäller allt som rör ventilationsanläggningar är Fläktman AB i Hisings Backa, Göteborg. Fredrik Sundelius har jobbat med VVS sedan 80-talet. När Fredrik tog över Fläktman AB 2008 av den förre ägaren fanns det 3 montörer i företaget som startades i slutet av 80-talet. Idag har man vuxit till 7 montörer med bred kompetens och totalt 10 anställda. – Vi arbetar med allt inom ventilation från utredning och projektering till nyckelfärdigt utförande, har lång erfarenhet av branschen och finns med vårt huvudkontor och lager i Hisings Backa i Göteborg. Våra kunder är kommuner med skolor, dagis och kommunala bolag, företag inom den privata sektorn, byggföretag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i västra Sverige, berättar Fredrik Sundelius, VD och ägare till Fläktman AB. – Byggföretag använder oss i samband med nyproduktion eller renovering. Vi utför också sanering av radon i fastigheter. Vi arbetar även med ROT-avdrag för privatpersoner. Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion, fortsätter han.

Otto Gråberg ventilationsmontör

OVK-besiktningar

Alla byggnader ska enligt svensk lag OVKbesiktigas. Kontrollen utförs av behörig sakkunnig och återkommer med jämna mellanrum, med undantag för en- och tvåfamiljshus där kontroll endast sker vid nybyggnad/nyinstallation. Intervallerna varierar beroende på typ av system och verksamhet, olika typer av system kräver också olika behörighetsnivå för besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs

mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov. – Vi är certifierade för injustering av luft och utför alltid våra arbeten i egen regi, med egen personal. Styr och regler är också en viktig del för ett effektivt ventilationssystem. Vi har även certifiering för att utföra OVK. Efter utförd besiktning skickas kopior av OVK-protokollet både till kunden och till byggnadsnämnden, säger Fredrik Sundelius och fortsätter:

– Framtidsplaner är att bygga upp samarbetet med våra kunder, bygga vidare på projekt, jobba och utvecklas tillsammans. Fläktman AB tar väl hand om sin personal. Montörerna har ett fysiskt arbete som kan vara slitsamt för kroppen. Som en del i det förebyggande hälsoarbetet har personalen tillgång till en ny fräsch träningslokal och erbjuds massage två gånger om året. RESEARCH JOVAN MISOLIC TEXT ARNE ÖSTER

Genomtänkt produktionsergonomi minskar industrins kostnader Kostnader för bristfällig kvalitet är ett stort problem för många företag. Fel som uppstår vid tillverkning kan reduceras kraftigt om man på ett tidigt stadium ser över de ergonomiska förutsättningarna under konstruktion och produktutveckling.

Ann-Christine Falck Ph.D. Certifierad Europaergonom, ACF Ergonomi-Kvalitet-Miljö AB

Många svenska företag skulle kunna minska tillverkningsfelen och öka lönsamheten samtidigt som personalen får en bättre arbetsmiljö. – God monterbarhet är lika med god ergonomi. Det finns mycket pengar att spara för de företag som redan i den tidiga produktutvecklingsfasen tar hänsyn till monteringsergonomin. Förbättras arbetsmiljön för montören minskar också de monteringsrelaterade felen. Det finns ett väldigt starkt samband här, förklarar AnnChristine Falck, specialist i ämnet produktionsergonomi, certifierad Europaergonom och konsult med det egna företaget ACF Ergonomi-KvalitetMiljö AB som hon startade 2009. Kraven för att bli certifierad Europaergonom är en kombination av utbildningskompetens och praktisk erfarenhet inom relevanta områden. Ann-Christine Falck har en mångårig bakgrund som ergonom på Volvo Personvagnar och som forskare inom området produktionsergonomi på Chalmers där hon studerat sambanden mellan produktutformning, monteringsergonomi och kostnader för kvalitetsbrister som uppstår under tillverkningsprocessen. – Det har visat sig att produktutformningen står för två tredjedelar av produktions- och kvalitetsförlusterna och själva processen och arbetsorganisationen står för en tredjedel, berättar hon. Sambanden mellan kvalitetsproblem i produktionen och dålig ergonomi och monterbarhet är kända sedan länge. Det unika med Ann-Christine Falcks studier är att hon kvantifierat sambandet i ekonomiska termer; dålig ergonomi har helt enkelt fått en tydlig prislapp. Det tänkandet är nytt.

Tidigare har man använt sjukskrivningstal och arbetsskadestatistik för att värdera och mäta produktionsergonomi men detta utgör bara en del av problematiken. – Mitt fokus idag är belastningsergonomi inom ramen för produktionsprocessen. Förutsättningarna för denna, vad som ska tillverkas, hur arbetsplatsen ska se ut med mera, beslutas oftast flera år innan en ny produkt kommer i produktion. Om planeringen inte är ordentligt genomtänkt så att man lyfter fram potentiella problem så att man har möjlighet att välja andra lösningar, kan det påverka både produktivitet och produktkvalitet. Förut har man fokuserat mycket på individen som får besvär, vilket leder till ett behov av rehabilitering och ibland kostsamma åtgärder på arbetsplatsen, säger Ann-Christine Falck. Utöver sin konsultverksamhet inom produktionsergonomi, kvalitet och ekonomi så föreläser Ann-Christine Falck vid universitet och högskolor och håller kurser på företag. – Min ambition är att sprida de senaste forskningsresultaten i dessa frågor. Målet är att bidra till att skapa hållbara lösningar som minskar både belastningsskador och ökar tillverkningskvalitet och produktivitet, säger Ann-Christine Falck. I tider av neddragningar inom tillverkningsindustrin är detta viktiga frågor att beakta för att minska kostnader och öka konkurrensförmågan. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER


göteborgskommun 49 www.svenskleverantorstidning.se

Helhetssyn i fokus Lång erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet ligger till grund för ett koncept för att hjälpa företag att utvecklas på ett positivt sätt med mål som är långsiktigt lönsamma. Här handlar det om att utveckla både organisationer och individer. Kenneth Lindhe och Åsa Fors Lindhe driver Consil Företagsutveckling AB, ett konsultföretag som arbetar med kompetens-, organisations- och ledarskapsutveckling där de samarbetar med ett 30-tal experter från såväl universitet och högskolor som näringslivet. – Företaget startade i Lund år 2000 och sedan 2005 har vi också ett kontor i Västra Frölunda i Göteborg. Vi har två ben att stå på; en del som innefattar konsultverksamhet med fokus på kompetens- och organisationsutveckling och Ledarskapsakademien – ett forum för företagsledare som vill utveckla sig själva och sitt företag på ett tidseffektivt sätt, säger Kenneth Lindhe och fortsätter: – Vi arbetar både på individ- och organisationsnivå och vill hjälpa företagen att utveckla en bra företagskultur med en stark ledning och

ett engagemang hos de anställda. Att man går från ord till handling och där de mål som sätts upp verkligen blir genomförda. Vi vet att alla delar i ett företags strategier och vardag måste hänga ihop för att vision ska bli verklighet. En helhetssyn är därför vår utgångspunkt. – Ledarskapsakademin riktar sig i första hand till företagsledare, d v s den person som är ansvarig för balans- och resultaträkningen. Målgruppen kan också vara chefer inom offentlig sektor. Personlig utveckling för ledare

Som VD har du som regel ett mycket pressat tidsschema. Tid för personlig utveckling, eftertanke samt diskussion om viktiga och långsiktiga frågor prioriteras ofta bort av problem som kräver omedelbar lösning. Inom ramen för Ledarskapsakademin bildas grupper med 8-10 personer som träffas sex gånger per år. Varje mötestillfälle sker på ett av deltagarnas företag.

Varje möte består av två delar

seminarier kring aktuella ämnen som gruppen väljer själv. Dessa leds av framstående forskare från universitet och högskolor samt andra experter med spetskompetens.

Problemlösning och erfarenhetsutbyte inom gruppen. – Den första halvan av dagen handlar om kunskapstillförsel. Idag har vi ett 60-tal olika seminarier att välja på. Till exempel kan det handla om att skapa och leda innovativa organisationer, olika vinklingar när det gäller strategiarbete, att tala och engagera eller om förhandlingsteknik, säger Kenneth Lindhe. Under den andra halvan av dagen får värden – en av deltagarna – presentera sitt företag och gå runt och visa verksamheten. Därefter får gruppen möjlighet att ventilera olika frågor, planer och problem med varandra och deltagarna ger och får feedback. Alla deltagare har skrivit under ett sekretessavtal för att inte sprida vidare det som sägs. – Vid bildandet av grupperna strävar vi efter att blanda personer från olika branscher och bakgrund, olika åldersgrupper, män och kvinnor för att kunna ta vara på deras samlade kompetens och erfarenheter på bästa sätt, förklarar Kenneth Lindhe. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER

Hjälper dig att utforma din utemiljö Med lång erfarenhet av att planera och designa trädgårdar och med murar av natursten som en av sina specialiteter kan familjeföretaget erbjuda sina kunder en bred repertoar av tjänster med tyngdpunkten på murning, stenoch plattsättning. – Vi är ett entreprenadföretag som arbetar i Göteborg med omnejd där vi åtar oss såväl stora som små jobb åt både privatpersoner och företag. Professionella och noggrant utförda arbeten med goda referenser eftersom vi alltid eftersträvar att ha nöjda kunder, säger Kent Blomqvist på MGM AB Blomqvist Mureri.

Murar i natursten, sprängsten eller kullersten, stentrappor och markstensarbeten av olika slag – där de exempelvis lägger stenplattor i olika mönster – skifferbeklädnad av altaner, hus och murar, betonghåltagning, kakel- och klinkerarbeten är bara några få exempel på vad de kan erbjuda. Murad öppen spis

Sommarkvällarna kan bli kyliga och då är det skönt att ha något att värma sig vid. Några väljer infravärmare, men varför inte bygga en öppen spis utomhus? – En av våra specialiteter är murade öppna spisar. Både jag och min son Jim kan rita en öppen spis för inom- eller utomhusbruk enligt

kundens önskemål. Vi kan också ordna en insats till spisen. En insats för öppen spis ger mer ekonomi och effektivitet i ditt eldande, förklarar Kent Blomqvist. Uterum

– För den som vill ha det lite mer komplett kan vi även designa och mura upp ett helt uterum i form av en bodega där vi kan installera en grill, rök eller bakugn – eller kanske i någon kombination – för att skapa ett mer eller mindre komplett utekök om man så önskar, berättar Kent Blomqvist.

Mångårig erfarenhet

Det började med att Kent gick som lärling hos sin svärfar Ivar Eriksson, som var murare, och då fick lära sig allt om murning.

– Jag startade MGM AB Blomqvist Mureri 1968 och vi har kontoret i Västra Frölunda. Min son Jim har varit i företaget i 17 år och meningen är att han så småningom ska ta över verksamheten. Vi har en anställd, Daniel Mattson, som också är murare, säger Kent Blomqvist. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER


50

göteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

Eva Mellberg – en mäklare med nöjda kunder Mäklargruppen i Göteborg är ett fastighetsmäklarföretag som har funnits sedan mitten av 1970-talet och har idag kontor i Västra Frölunda. – Vi har nöjda kunder både när det gäller säljare och köpare, säger Eva Mellberg, som driver Mäklargruppen. Efter att i flera år ha arbetat med utgångspunkt från det tidigare kontoret i city öppnade Eva Mellberg ett kontor på Radiotorget i Västra Frölunda hösten 2010. Eva Mellberg sitter med i styrelsen för branschorganisationen Mäklarsamfundets Göteborgskrets, som har haft ett stort projekt med att lansera accepterat pris. En arbetsgrupp har haft ett antal möten under sommaren och hösten och resultatet är glädjande nog att alla är positiva till införandet av accepterat pris i Göteborgsområdet. De områden som kommer att beröras är: Göteborg, Partille, Lerum, Alingsås, Mölndal, Härryda, Kungsbacka, Kungälv och Stenungsund. Tanken är att samtliga bostäder som marknadsförs fr. o. m. den 21 december 2012 ska marknadsföras med accepterat pris.

Eva Mellberg

– Vi säljer bostadsrätter, villor, radhus, fritidshus och tomter. Vid en försäljning gör vi först ett hembesök förutsättningslöst och går igenom hur försäljningsprocessen kan se ut. Vi försöker alltid att anpassa vår tjänst efter kundens behov och erbjuder de hjälpmedel som finns på marknaden, säger Eva Mellberg. När kunden bestämt sig för en försäljning gör Eva en försäljningsplan och samlar in information om bostaden. Hon kan även erbjuda kunden exempelvis styling av bostaden, Dolda Felsförsäkring och anlitar en fotograf som tar bilder på objektet. – Vi delar ut reklam om bostaden i närområdet och annonserar på Hemnet och i GP Bostad, berättar Eva Mellberg och fortsätter: – Vi har både öppna och bokade visningar efter säljarnas önskemål. Ibland tar jag med mig en bankkontakt, beroende på vilket projekt vi har, och vi arbetar med alla banker.

Eva har även telefonkontakt med säljarna och stämmer av efter alla visningar. Alla bud framförs till säljaren och om säljaren vill kan kunderna följa budgivningen på nätet. Det är alltid säljaren som bestämmer hur de vill ha det. Eva är mån om att ha nöjda kunder och ställer alltid upp för dem. Hon är även behjälplig med deklaration efter en försäljning om kunden önskar. Hon kan även utföra en preliminär kapitalvinstberäkning och är behjälplig med att söka uppskov för säljaren om det finns möjlighet. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER

Göteborgs stad lanserar företagslots Från och med den 10 dec 2012 kan du som är företagare i Göteborg vända dig till företagslotsen för hjälp och vägledning. Företagslotsen är en del i Göteborgs stads satsning för att förbättra företagsklimatet. Målet är att göra det enkelt att driva företag i Göteborg genom att underlätta i dina kontakter med kommunen. Företagslotsen handlar mycket om att förenkla och att ge en tydlig bild av hur myndighetsutövning fungerar och om att lotsa företagen till rätt förvaltning och rätt person. Det kan handla om kommunala tillstånd, hjälp att hitta rätt blanketter, samordning av kontakter med olika förvaltningar eller allmän företagsrådgivning.

– Tillsammans ger vi företagen ett bättre bemötande och en enda kontaktperson som följer ditt ärende. Målet är att förbättra företagsklimatet i kommunen och på så sätt öka tillväxten, säger Sam Friberg. Kontakt

Företagslotsens kontor finns hos Business Region Göteborg på Norra Hamngatan 14 eller via e-post foretagslotsen@businessregion. se. Besök gärna företagslotsens sida på webben: www.goteborg.se/foretagslots. KÄLLA: GÖTEBORGS STAD

Service

– Göteborgs stad vill göra det enklare att driva företag och genom att inrätta den här tjänsten förbättrar vi servicen gentemot företagarna, säger Sam Friberg som arbetar med företagslotsen, till kommunens hemsida Detta sker i nära samverkan med förvaltningarna och stadens nya kontaktcenter, som Göteborgs stad öppnar i början av 2013 och som är ytterligare en del i arbetet med att förbättra servicen gentemot medborgarna.

Sam Friberg, företagslots, Business Region Göteborg. Foto: Helene Jaktling.


göteborgskommun 51 www.svenskleverantorstidning.se

Din partner när det gäller elinstallationer Elcompagniet AB i Högsbo industriområde, Västra Frölunda, grundades 2008 av bröderna Kari och Jerry Prosi samt Rikard Jochnick. Företaget sysselsätter idag elva anställda, som har en bred kompetens inom elinstallationer. – Vår personal är handplockad och vi är noga med att de trivs, säger Kari Prosi, VD på Elcompagniet.

Elcompagniet är ett elinstallationsföretag som utför allt inom el, tele, data, styr och regler och man arbetar med såväl nyinstallationer som renoveringar och ombyggnationer. Kunderna finns i Göteborgsregionen och består av både företag, kommunen, statliga verk och privatpersoner. – Vi vill utveckla oss långsiktigt tillsammans med våra kunder och vi vill att de ska känna sig trygga när de anlitar oss, säger Kari Prosi. Företaget utför allt från projektering till färdig produkt. Problemlösare

– Vi vill vara problemlösare för våra kunder och det gäller såväl stora som små företag, säger Kari Prosi och betonar att det alltid gäller att ta sig tid för projekten även om kunden är liten. Företaget installerar även tele, data och brandlarm. Inom elinstallation arbetar företaget bland annat med elkraft och belysningsanläggningar för kontor, industri och hemmamiljöer.

Uppgradering av Ullevi

– Vi är även duktiga på att göra installationer i idrottsanläggningar och har till exempel utfört en stor uppgradering på Ullevi i Göteborg ihop med Elektro centralen för att kunna öka publikkapaciteten till 75 000 besökare vid konserter. Vi har också gjort en förbättring av belysningen på bandybanan Heden, berättar Kari Prosi. Elcompagniet har även serviceavtal med kommunen och privata fastighetsägare och för dessa kunder utför företaget regelbundet reparationer och service. För att uppnå bästa resultat vid de olika projekten samarbetar Elcompagniet med ett par av dom stora byggföretagen i Göteborg. Elcompagniet satsar på hög kvalitet och är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, miljöcertifierad enligt ISO 14001 och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Nöjda kunder och väl utförda arbeten är mottot för Elcompagniet i Västra Frölunda. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER


52

göteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

Bilföretaget som är proffs på Mazda Den japanska biltillverkaren Mazdas kärnvärden hittar du i körglädjen, designen och den innovativa ingenjörskonsten. Från den 1 april 2009 är Frölunda Bilcenter auktoriserad Mazda återförsäljare, med både försäljning av person- och transportbilar samt service/verkstad. Även begagnade bilar står på programmet. Martin Wackfelt, försäljnings- och marknadschef på Frölunda Bilcenter berättar: – Peugeot Center i Göteborg startade 1992 och finns både i Västra Frölunda och på Hisingen. Inom koncernen är vi totalt 106 anställda. – Vi är sedan april 2009 även auktoriserad återförsäljare av japanska Mazda med vår anläggning här i Västra Frölunda. Med Mazda som exklusiv samarbetspartner ska du som kund alltid stå i fokus. Korta köer till verkstad, fri lånebil vid varje servicetillfälle samt attraktiva priser i verkstaden är några av de många förmåner vi erbjuder dig på Frölunda Bilcenter. Mazda Företagsbilar

Låga driftkostnader och ett brett modellprogram gör Mazda till ett attraktivt alternativ som tjänste- och företagsbil. – Vi vill hjälpa våra bilkunder genom att erbjuda trygga helhetslösningar av högsta klass, inklusive finansiering, försäkringar och service. Oavsett om du är ansvarig för en större mängd bilar eller letar efter den perfekta företagsbilen så har vi på Frölunda Bilcenter flera olika Mazdamodeller som med all säkerhet kan passa, säger Martin Wackfelt. Mazda har körglädjen som ledstjärna i sin produktutveckling där konceptet SKYACTIV innebär en helt ny generation av olika tekniska lösningar från Mazda, både bensin- och dieselmotorer, växellådor, chassin och karossuppbyggnader. Eftersom dessa nya tekniker ska användas i den kommande generationens samtliga nya Mazda-modeller – och inte bara i dyra ”gröna” modellvarianter – kommer de att minska miljöpåverkan och förbättra den totala nyttan för alla Mazda-kunder. Sedan tidigare i år finns stadsjeepen Mazda CX-5 (en kompakt SUV) på den svenska marknaden. Modellutbudet är stort, du har möjligheten att kombinera bensin- eller dieselmotorn med fram- eller fyrhjulsdrift, och med manuell eller automatisk växellåda. Till det finns fyra olika utrustningsnivåer, med allt från mer till mest utrustning. Flaggskeppsmodell - både som sedan och kombi

Mazda6 lanseras i Sverige i december 2012 och är den andra bilmodellen som baseras på Mazdas KODO design och SKYACTIV-teknik. Nya Mazda6 kommer att finnas i 3 utrustningsnivåer:

Mazda6 Core – en välutrustad instegsmodell för den prismedvetne privatkunden. Mazda6 Vision – massor med säkerhetsutrustning och bekvämligheter, perfekt för tjänstebilsföraren. Mazda6 Optimum – en ytterst välutrustad toppmodell, perfekt för den kräsne. Frölunda Bilcenter är en av de största Mazdaåterförsäljarna i Sverige.

– Vi ska vara proffs på Mazda och vår vision är att sälja ännu fler nya bilar av de olika Mazdamodellerna och ligga i bilhandelns toppskikt. Frölunda Bilcenter säljer även cirka 300 begagnade bilar/år, säger Martin Wackfelt. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER


göteborgskommun 53 www.svenskleverantorstidning.se

Med genuina kunskaper om fisk och skaldjur Feskekôrka i Göteborg är samlingsplatsen för alla som uppskattar Sveriges bredaste utbud av färsk fisk och skaldjur. Här finns det idag fyra butiker och två högklassiga restauranger. Öckerö Fisk är en av butikerna som nu drivs i tredje generationen och erbjuder fisk, skaldjur och delikatesser av högsta kvalitet.

Sedan augusti 2011 drivs Öckerö Fisk av Jonas Wickstrand, barnbarn till Olof Wallhult som startade butiken 1954tillsammans med sin kollega Rune Öberg. – Företaget har funnits här i Feskekôrka sedan starten och jag är den tredje generationen som driver butiken. Vi är fem medarbetare som säljer färsk fisk och skaldjur. Här finns ett stort kunnande om råvarorna så våra kunder kan få goda råd och tips om tillagningen. På senare år har vi också fått förfrågningar om matlagningskurser. Vi har dessutom ett brett sortiment av egentillverkade delikatesser att erbjuda. Skaldjurssallader, sillinläggningar, såser, patéer, gravad lax och rökt lax, bl a från Donsö rökeri, säger Jonas Wickstrand. Öckerö Fisk säljer ostron från flera länder, främst efter säsong men också med tanke på de olika smaker som regionerna uppvisar. Butiken erbjuder också flera pannfärdiga rätter. Snabbt och enkelt – bara att sätta in i ugnen. – Vi brukar ha sex olika rätter varje vecka, rätter som vi sedan byter ut regelbundet. God fisk tar ingen evighet att tillaga och med våra pannfärdiga alternativ så blir vardagen lite enklare, förklarar Jonas Wickstrand.

Svensk och Nordisk Mästare i sjömat

Jonas Wickstrand försvarade sin SM-titel från 2010 och vann sedan också Nordiska Mästerskapen i sjömat 2012. SM i sjömat är en branschtävling för alla som arbetar yrkesmässigt med sjömat. De yrkesmässiga färdigheter som krävs för att deltaga är handskärning, klargörning av produkter till försäljning och exponering av sjömat. – Här ser man på kreativitet, ekonomi och funktionella, säljbara färdigrätter, förklarar Jonas Wickstrand.

Öckerö Fisk levererar till flera restauranger i Göteborg och kan även erbjuda catering där man arrangerar alla typer av skaldjurslådor och fat eller smörgåstårtor till både små och stora tillställningar. – Vi kan lösa det mesta inom vårt område och försöker att ha en miljöprofil på våra produkter utan att frångå vår grundsyn att aldrig sälja fryst fisk eller frysta skaldjur, säger Jonas Wickstrand. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER


54

göteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

Med fokus på en bättre inomhusmiljö Independia arbetar främst med byggnaders inomhusklimat och konstruktion. Företaget har flera verksamhetsområden – radon, energi, ventilation och överlåtelsebesiktningar – och utvecklar egna lösningar för varje problem. Kunder kan vara kommuner, landsting, allmännyttiga bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, mäklare, företag samt privata fastighetsägare. Independia är en komplett företagsgrupp med huvudkontor i Sisjön, Göteborg och 85 anställda där vi inom olika områden arbetar för en bättre inomhusmiljö. Vi är för tillfället aktiva i Sverige, Norge och Danmark, berättar Oscar Nordlund Ristori, VD och delägare. Under moderbolaget Independia Group finns även dotterbolagen Independia Control AB, Independia Energi AB, I Besiktning och Independia Analys.

Radon är en osynlig gas som kommer från mark, vatten eller byggmaterialet. Riktvärdet för inomhusluft i bostäder som berörda myndigheter i Sverige har fastslagit är 200 Bq/m³och målet är att riktvärdet i alla fastigheter ska understiga detta till år 2020. Idag har cirka 20 % av alla fastigheter ett förhöjt radonvärde. Överstiger radonhalten riktvärdet ska hyresvärden eller föreningen genomföra en radonsanering utan onödigt dröjsmål. Radonproblem är så komplexa att god kunskap krävs om vad olika åtgärder får för konsekvenser för hela byggnaden. Detta gör att det är viktigt att en utbildad besiktningsförrättare reder ut orsakerna innan sanering eller åtgärd påbörjas.

Radonmätning

Independia Control AB med ett av Swedac ackrediterat laboratorium för radonmätningar i flerbostadshus och villor. Metoden kallas spårfilmsmätning.

Independia Consulting AB arbetar med utredningar och åtgärder av fastigheter med förhöjda radonvärden. Independia Consulting strävar alltid efter att förbättra och energieffektivisera sina radonåtgärder. Som ett led i detta, arbetar Independia tillsammans med CIT Chalmers med kontinuerliga forsknings- och utvecklingsprojekt. Energideklarationer Independia Energi AB är ackrediterat av Swedac för att utföra energideklarationer. Energideklarationen är ett verktyg för att minska en byggnads energiåtgång, driftkostnader och utsläpp av växthusgaser. Den gör det enklare att se vilka åtgärder för energibesparing som är lönsamma och ger en möjlighet att skapa en bättre inomhusmiljö. Nya regler för energideklarationer gör det lättare för dig att se hur mycket energi en byggnad förbrukar, jämfört med andra. Som säljare av en fastighet måste man ha gjort en energideklaration av denna.

Independia har erfarenhet av att energideklarera allt från stora fastighetsbestånd till små villor. Överlåtelsebesiktningar I Besiktning AB. Här utförs överlåtelsebesiktningar. Vid en överlåtelsebesiktning genomgår fastigheten en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning. Independia arbetar i hela landet med oberoende besiktningsmän. Besiktningen görs innan husköpet för att hjälpa dig att upptäcka eventuella fel och brister i tid samt för att uppfylla en del av din undersökningsplikt. Independia Analys AB erbjuder paketprodukter med en rad olika tjänster med inriktning såväl säljare som köpare av fastigheter. Independia Group arbetar för en bättre inomhusmiljö. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER


göteborgskommun 55 www.svenskleverantorstidning.se

Företagshälsovård med tillgänglighet, flexibilitet och kompetens På den privata läkarmottagningen Slottsbergskliniken i Göteborg erbjuder man vanlig läkarvård, vaccinationer och hälsokontroller av privatpersoner och medarbetare i cirka 400 anslutna företag. – Slottsbergskliniken tillhandahåller tjänster som rehabilitering, läkarledda hälsokontroller, medicinska  hälsokontroller,  hälsoprofilbedömningar, vaccinationer, utbildning i hjärt- och lungräddning,  allmän sjukvård  samt övrig medicinsk service. Våra läkare har avtal med Västra Götalandsregionen. Det innebär för dig som patient att du betalar  normal patientavgift. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet, frikort gäller, berättar Britt-Marie Kjellberg och fortsätter: – Hos oss finns även en legitimerad sjukgymnast  som erbjuder fysioterapeutisk behandling i ortopedi samt akupunktur och träning. Via vårt nätverk erbjuder vi kontakt med psykolog, ergonom/synergonom, kostrådgivare/viktcoach,  dietist  samt skyddsingenjör. Slottsbergskliniken etablerades 2003 och både jag och Majsan Boman hade arbetat här i flera år innan vi tog över verksamheten 2010. Vi driver kliniken

vidare i egen regi med 14 medarbetare; det är bland annat allmänspecialistläkare, företagsläkare och sjuksköterskor. Förutom att vara ägare arbetar Britt-Marie Kjellberg som undersköterska och Majsan Boman som sjuksköterska i den dagliga verksamheten på kliniken. På så sätt får de en bättre inblick och kan snabbt åtgärda det som behövs. På Slottsbergskliniken är det flexibilitet som gäller – alla i personalen gör allt för att patienter och kunder ska trivas Hälsokontroller – tre nivåer att välja på

Hälsokontroll är en metod för att tidigt spåra och förhindra ohälsa, att uppnärksamma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Kontrollen är uppdelad i två moment: Moment ett består av en serie provtagningar som utförs av sköterska. Här finns det tre nivåer att välja på – small, medium och large – beroende på önskad omfattning. Moment två innebär en grundlig medicinsk undersökning av läkare samt diskussion och genomgång av ifyllt frågeformulär. Läkaren går även igenom provsvaren och om något bör följas upp eller åtgärdas läggs en plan upp för detta. – Våra hälsokontroller erbjuds både till privatpersoner och företag. Vi har inga årsavgifter eller abonnemang utan företagen betalar bara för våra tjänster när de utförs. Vi ser helst att företagens personal genomgår en hälsokontroll minst vart 3:e år och utför även riktade hälsokontroller där vi sedan utfärdar de intyg som krävs för vissa arbeten, säger Britt-Marie Kjellberg.

Vaccinationer

Det är många som vaccinerar sig på Slottsbergskliniken. Vaccinationerna utförs av sjuksköterskor som är utbildad inom resevaccin. – Vi erbjuder också personlig rådgivning. Oavsett om ni behöver vaccinera er inför en utlandsresa eller komplettera ert grundskydd kan ni tryggt vända er till oss, förklarar Britt-Marie Kjellberg.

Längs bak från vänster Eva Holmberg Blå tröja, Gisela Rose Röd krage, Bertil Eriksson, Gunilla Lindkvist, Helen Svantesson, Britt-Marie Kjellberg. Främre raden från vänster Anna Löf, Lennart Dimberg, Birgitta Vällfors, Majsan Boman, Maria Andersson.

Om ett kundföretag har minst tio anställda som behöver vaccineras åker läkare sjuksköterskan ut till företaget och vaccinerar på plats – en service som kliniken även tillhandahåller när det gäller provtagning inför hälsokontroller. Sjuk- och friskanmälan för företag

En tjänst där företaget med en grundläggande kartläggning och noggrann uppföljning ska få färre och kortare sjukperioder med friskare medarbetare som följd. – De anställda kan göra sjuk- och friskanmälan till en telefonsvarare. Redan den första dagen blir den anställde under dagtid, måndag-

fredag, uppringd av en legitimerad sjuksköterska för rådgivning och om behov föreligger bokas en läkartid. En uppföljning sker sedan under den tredje dagens sjukfrånvaro. Om företaget så önkar håller vi också kontakten med dem angående sjukfrånvaron, av omsorg om både den anställde och företaget, säger Britt-Marie Kjellberg. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER

Nypremiär i Stora Saluhallen i Göteborg – ett steg mot målet – kalkon en dag i veckan Den 12/12 kl 12.12 slog Ingelsta Kalkons nyinvigda butik i Stora Saluhallen, på Kungstorget i Göteborg, upp dörrarna. I butiken möts kunderna av det nya, uppgraderade butikskonceptet och det bjöds på smakprov från Ingelsta Kalkons julbord à la kalkonmetoden med – årets nyhet – julskinka av kalkon. Det nya butikskonceptet grundar sig i att alla inte kan besöka vår Gårdsbutik & Restaurang på Österlen, men Ingelsta Kalkon kan ta Österlen till resten av Sverige. Nu är det Göteborgs tur. – I vår butik i Stora Saluhallen ger vi göteborgarna chansen att upptäcka och uppleva vårt ursprung. Det är vår förhoppning att butiken ska ge ett smakprov av vår bredd av kalkon, äkta matglädje och Österlen, säger Eva Smidfelt, marknadschef på Ingelsta Kalkon. I butikens manuella disk finns ett brett utbud av kalkonprodukter – färska, frysta, charkuterier, chark och deli. Här beställs både catering och take away. KÄLLA: INGELSTA KALKON

På bilden: Butikschef Gunilla Dahlstrand framför delidisken.


56

göteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

Projektledare inom industriteknik – Jag har arbetat i 30 år inom konsultbranschen där jag började min bana som konsult inom konstruktion. Sedan början av 2000-talet har jag arbetat med projektledning, berättar Dan Jurevik som äger och driver det egna konsultföretaget Jucon AB.

– Projektledning inom teknik är mitt område. 2009 bildade jag företaget Jucon AB och har mitt kontor i Ruddalen, Västra Frölunda. Ville bli min egen och såg möjligheterna till att kunna utveckla mig själv, förklarar Dan Jurevik. För närvarande är Dan involverad i ett projekt där man utvecklar en ny bilmodell på Volvo Personvagnar. – Som projektledare har jag ledningsansvar för en utvecklingsgrupp på cirka 15 personer som arbetar med interiördetaljer. Den består av både interna resurser på Volvo Personvagnar och av andra leverantörer som arbetar tillsammans, säger Dan Jurevik och fortsätter: – Jag ansvarar för tid, teknik och kostnad. Det innebär att vi ska klara av vissa delmål enligt vår tidplan och att hålla kostnaderna inom projektbudgeten. Det allra viktigaste är att vara klara till den planerade produktionsstarten. Dan Jurevik är väldigt noggrann och har lång erfarenhet av att arbeta med och leda grupper i olika projekt. Han har även arbetat med olika projekt för andra industrikunder som Volvo Lastvagnar, Tetra Pak, Siporex och Rockwool med flera. – Mitt framtidsmål är att utöka verksamheten. Med både nya och spännande uppdrag både inom och utanför Volvoföretagen. Förhoppningsvis också att kunna anställa någon ytterligare i företaget, säger Dan Jurevik. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER

Dan Jurevik äger och driver det egna konsultföretaget Jucon AB.

Rekordmånga vill julkryssa till Göteborg Årets första julkryssare har anlänt till Göteborgs Hamn – fartyget Amadea med 600 tyskar ombord. Det innebar startskottet för den bästa julsäsongen hittills. Totalt kommer fem kryssningsfartyg med över 6 000 passagerare till Göteborg i december.   December är kanske inte den månad som i första hand förknippas med kryssning. Många hamnar i Norden är dessutom stängda för kryssningsfartyg på grund av vinterrestriktioner, till exempel Stockholm. Men inte Göteborg. Hit kommer allt fler kryssningsturister som vill uppleva Julstaden Göteborg. I år kommer cirka 6 000 personer, att jämföra med 2 200 förra året. En orsak till ökningen är det aktiva samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgs Hamn. – När vi inledde vårt samarbete 2008 hade Göteborg inte en enda julkryssare. Men i takt med att vi intensifierat marknadsföringen av både hamnen och staden har intresset ökat successivt, säger Jill Söderwall, kryssningsansvarig Göteborgs Hamn AB. Majoriteten av julkryssningsturisterna är engelsmän och tyskar. De besöker jul på Liseberg, ser på Götaplatsens ljusshow, handlar julklappar, åker på rundturer med mera. Faktum är att Julstaden Göteborg är rankad som en av de tio bästa julmarknaderna i Europa (resesajten Travelbites). Avslutning på rekordår

När julsäsongen är över kan Göteborg se tillbaka på det bästa kryssningsåret någonsin. Totalt har hela 70 fartyg och 84 000 passagerare gästat

staden. Förra året kom 52 fartyg och 64 000 passagerare. – Vi fick fler anlöp i år än planerat på grund av en lotsstrejk i Oslo, men även utan den hade vi slått rekord, säger Jill Söderwall. Hälften av gästerna är tyskar, en fjärdedel engelsmän och sju procent amerikaner. En trend under senare år är att även mer långväga resenärer hittar till Göteborg. I år kom till exempel 924 mexikaner, 930 japaner och 1047 kanadensare. Göteborg står sig bra jämfört med huvudstäderna

När rederierna lägger sina rutter bokas huvudstäderna oftast in först. Därefter bokas kompletterande destinationer in, till exempel Göteborg. I somras genomfördes en undersökning bland kryssningsturisterna för att ta reda på hur Göteborg upplevs jämfört med Oslo, Köpenhamn och Stockholm. – Andra städer brukar generellt inte rankas lika högt som huvudstäder, men Göteborg står sig mycket bra i jämförelsen, säger Sara Eriksson, kryssningsansvarig på Göteborg & Co. Samtliga fyra städer i undersökningen får höga – och ganska liknande omdömen. De starkaste attributen som förknippas med Göteborg är ”lätt att tycka om”, välkomnande, avslappnad, aktiv, fräsch och ungdomlig. – Undersökningen gav oss bekräftelse på att de värdeord vi använder i marknadsföringen också är så som staden upplevs. Nu ska vi titta närmare på resultatet för att se hur vi kan vässa marknadsföringen ytterligare, säger Sara Eriksson. KÄLLA: GÖTEBORGS HAMN

JUCON AB

Konsultföretag inom projektledning

Telefon 0733-87 66 34

Klarinettgatan 28, 421 39 Västra Frölunda, juconab@gmail.com


göteborgskommun 57 www.svenskleverantorstidning.se

HR med kvalitet, passion och hastighet – Vi är ju något partiska, men att arbeta med Human Resources (alla typer av personalfrågor) är fantastiskt kul. Och viktigt. HR som funktion hjälper till med att få rätt individ på rätt plats vid varje givet tillfälle. Vårt arbetsområde rör sig hela tiden mellan företagsekonomi, organisation, beteendevetenskap och juridik. Det är ett mycket kvalificerat arbete som kräver kunskap, erfarenhet, nätverk och engagemang, säger Jacob Bergström, VD och grundare av det Göteborgsbaserade företaget HR On Demand. De flesta ledare i framgångsrika företag delar uppfattningen om att engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för framgång. De har också insett att Human Resources är strategiskt viktigt, oavsett storlek på företaget. – HR On Demand startades 2008. Vår affärsidé är enkel; vi skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Ofta handlar det om att hjälpa medarbetare och chefer att hantera förändringsprocesser på ett konstruktivt sätt. Ibland handlar det också om

att avveckla medarbetare eller delar av ett företag på ett värdigt sätt, berättar Jacob Bergström och fortsätter: – Minsta gemensamma nämnare för framgångsrika företag är en bra sammansättning av människor. Mindre företag har sällan det ekonomiska utrymmet för en egen HR-funktion. De större företagen kan inte utöka sin HR-funktion permanent bara för att ett visst behov av kompetensförstärkning uppstår under en tid. Men såväl arbetsgivare som medarbetare måste ha lite extra kvalificerad hjälp inom HR från tid till annan. Därför finns vi.

HR On Demand erbjuder också hjälp med att implementera HR-system samt kunskapsöverföring i form av inspirerande frukostseminarier, informativa halvdagsseminarier och fördjupande hel- eller flerdagsutbildningar. – Samarbete med HR On Demand, särskilt med vårt lösning HR Säkrad© , innebär en riktigt bra försäkring och garanti för god medarbetarhantering, understryker Jacob Bergström, som är personalvetare och civilekonom från Göteborgs Universitet /Handelshögskolan med närmare 20 års erfarenhet av arbete inom tjänstesektorn. – Vi vänder oss till små och medelstora företag

i hela Sverige, men med fokus på Göteborgsregionen. Vi är också det enda företaget inom vår bransch med huvudkontoret här. Idag är vi 14 medarbetare och växer stadigt med bra beredskap att hjälpa befintliga och nya kunder direkt. Vi har vårt kontor i Läppstiftet vid Lilla Bommen i centrala Göteborg HR On Demand är medlem i Svenskt Näringsliv. RESEARCH STEFAN CAREWALL TEXT ARNE ÖSTER

Magnus Kårestedt och Sven Hulterström är årets sjöfartsprofiler Göta Älvklubben i Göteborg har utsett Göteborgs Hamns styrelseordförande Sven Hulterström och dess VD Magnus Kårestedt till Årets Sjöfartsprofiler. De får utmärkelsen för att de genomfört den omfattande förändringen av Göteborgs Hamn, en förändring som kommer att påverka sjöfartsnäringen positivt.

Göta Älvklubben är en anrik Göteborgsförening som bildades under andra världskriget för att främja intresset för sjöfart genom samarbete mellan representanter för media och representanter för sjöfartsnäringen. Utmärkelsen Årets Sjöfartsprofil delas ut till någon eller några som under det gångna året gjort stora insatser inom sjöfartsnäringen. – I år kändes det naturligt att utse dessa båda ledande företrädare för Göteborgs Hamn för den framtidssatsning de genomfört, säger Anna Rosengren, chef för Sjöfartsmuseet Akvariet och ordförande i Göta Älvklubben. Juryn för Årets Sjöfartsprofil, som utgörs av styrelsen i Göta Älvklubben, har följande motivering till årets mottagare: ”Sven Hulterström och Magnus Kårestedt har, som styrelseordförande respektive VD i Göteborgs Hamn AB, under 2012 slutfört överlåtelsen av de tre godsterminalerna till externa operatörer och därmed öppnat för flera operatörer i samma hamn. Förändringen är en framtidssatsning och ett genombrott för svensk hamnnäring och kommer att påverka sjöfarten, inte bara i Göteborg, utan i hela Skandinavien. Den öppnar också nya och större möjligheter att fortsätta utvecklingen av Göteborgs hamn till ett ännu viktigare godsnav för näringslivet i Sverige och i Skandinavien.” KÄLLA: GÖTEBORGS HAMN


58

kalmar kommun www.svenskleverantorstidning.se

Världskänd kör gästar Kalmar Slott fakta

Onsdagen den 12 december gästspelar Romeo & Julia Kören på Kalmar Slott. Kören turnerar runt om i världen och fick nyligen lysande recensioner i Chile, där de gjorde en kort turné. I jul är de också aktuella på sin hemmascen Dramaten, både med en julkonsert och med en ny föreställning.

Kalmar - upplevelser året runt! Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemangsutbudet i Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott. Destination Kalmar arbetar för att besökaren ska välja Kalmar framför andra destinationer. Det ska alltid finnas många bra reseanledningar, som attraktioner, besöksmål, aktiviteter och evenemang.

I Kalmar framför Romeo & Julia Kören ”Decamerone”, som är en dramatiserad renässanskonsert baserad på noveller ur Giovanni Boccaccios ”Decamerone”. ”Decamerone” är Boccaccios mest berömda verk och handlar om tio personer som under digerdöden flyr undan Florens och isolerar sig för att inte smittas. För att lätta på tristessen berättar de tio berättelser per kväll i tio dagar. Romeo & Julia Körens renässanskonsert är en blandning av teater, dans och musik. Romeo & Julia Kören bildades 1991 för att medverka i en uppsättning av Romeo och Julia på Dramaten, men fick snart eget liv. Sedan dess har de med stor framgång ägnat sig åt att framföra framför allt äldre musik i dramatiserad form. Italiensk renässans, fransk barock, slaviska sånger och mustiga folkvisor är några exempel på musik som framförts under körens föreställningar. Romeo & Julia Körens levande framställningar har tagit dem på turné runt jorden. De ger också årliga julkonserter på Dramatens stora scen.

KÄLLA: DESTINATION KALMAR

Teknikleverantör - upplevelseindustrin Med kontor i både Kalmar och Hultsfred är teknikleverantören känd inom nöjesindustrin i hela Sverige. Från början var det en hobby som har fått Calle att under snart 20 år jobba i branschen. Välkommen till SPS, Show Production Services. De är en ledande teknikleverantör till upplevelseindustrin. Idag är man fem personer som jobbar heltid med detta och runt 20 frilansare. Och drivs av Calle Mårtensson och Thomas Karlén Världsledande

– Vår målsättning är att alltid leverera högkvalitativt ljud, ljus och bildteknik samt tekniska lösningar till såväl installationer som tillfälliga arrangemang. Med långt över 100 års samlad erfarenhet så löser vi allt från det lilla kundmötet för 10 personer till evenemang för 10 000-tals personer, säger Calle Mårtensson. Man jobbar kontinuerligt med att uppgradera sin park med mixerbord, högtalare, ljusutrustning med mera. När det gäller ljud jobbar man med professionell utrustning från alla kända företag som JBL, Nexo, Yamaha, Soundcraft, Labgruppen etc och mikrofoner från Shure och Senheiser, Audio tecnika med flera. För ljusanläggningar har man allt från pinspots och spegelbollar till 4000 Watt starka

Xenon Skytrackers. De hyr även ut storbildsskärmar till evenemang och fester. Här jobbar man mycket med det världsledande danska märket Martin. Scenproduktioner

Företaget utför även kompletta scenproduktioner till allt från trubadurer till hela stadsfestivaler, teatrar, sportevenemang, etc, såsom Kalmar Stadsfest, sommarteatern på Krusenstjärnska gården (Susan Reuter, Peter Dalle, Robert Gustavsson med flera) Oredev (Sveriges största utvecklarkonferens inom data med över 80 talare som det spelas in och dagen efter finns att beskåda på Internet). Man kan också erbjuda tyger i olika kulörter, som tillsammans men ljussättning kan förvandla en sporthall till en balsal. Den andra delen av företagets verksamhet är installationer och service på allt från nattklubbar, där man jobbar med märken som Engelska VoidAcoustics (som man även distribuerar i Sverige), Pioneer, Martin etc. Till konferenshallar där man jobbar med Crestron, Bose Pro, Mitsubishi etc. I dagsläget håller man i servicen och installation på ett tiotal nattklubbar från Malmö till Linköping. Att de är ett lyckat företag bevisas de gång på gång då deras kundkrets ökar med hjälp av mun mot mun metoden. RESEARCH MIKAEL NORÉN TEXT FREDRIK MOBACK


falköpings kommun

59

www.svenskleverantorstidning.se

Levererar mejerivaror till folket Claes Claesson i Åsarp utanför Falköping äger och driver sedan 2007 företaget Falköpings Kyltransporter AB. Själv började han i branschen redan 1988 med långkörningar till Italien. Företaget är ett av sex entreprenörer som kör leveranser för Falköpings Mejeri.

Claes startade sitt företag inom kyltransporter med en bil och en anställd och inledde omgående ett samarbete med Falköpings Mejeri. 2010 anskaffades två bilar till vilket utökades med ytterligare en bil 2011. Sju anställda arbetar i företaget och kör fem linjer sex dagar i veckan. Hur ser er vecka ut? – Vi ansvarar för distribution av mejeriets produkter måndag till lördag varje vecka, berättar Claes Claesson. Vi kör mjölk, grädde, fil, creme fraiche, juice och yoghurt till Jönköping och Linköping, östra delen av Skaraborg, Örebro, samt inom Falköpings kommun. Långlinjerna ligger på cirka 50 mil om dagen med 4 till12 stopp på vägen. Den lokala linjen är kortare men det blir cirka 20-30 stopp. Är det bara ni som kör för Falköpings Mejeri? – Vi är sex entreprenörer som täcker halva Sverige, fortsätter Claes. Vi ser ej varandra som konkurrenter utan som kollegor. Samarbete stärker, alla tjänar på det.

VD/ägare Claes Claesson

Vad är vägen till framgång i ert fall? – Vi måste leverera med kvalitet och i rätt tid, varje dag. Jag har varit noggrann med rekryteringen så att jag har rätt medarbetare och vi har en bra relation och kommunikation i företaget. Att ha ordning och struktur på papper hjälper också till. Bra bilar är likaså viktigt. Om problem uppstår på vägen samarbetar vi för att lösa dem så att leveransen kommer fram. Jag brukar också betona att chaufförerna ska ha bra kundrelationer till butikspersonalen. De är ytterst våra uppdragsgivare, och vi räcker gärna en hjälpande hand mot butiken och bygger en personlig relation till dem.

Från vänster: Claes Claesson, Thomas Nyman, Toni Rissanen, Micael Axelsson och Isidor Osmanovic.

Kör ni bara kyltransporter? – Nej, vi kör vanligt gods också och vi är öppna för andra uppdrag också. Jag hoppas på att fördubbla kapaciteten i företaget inom en femårsperiod. Hur tror du att åkerinäringen kommer att utvecklas de närmaste åren? – Ett samhälle utan lastbilar är en utopi, det är redan nu trångt på järnvägarna, säger Claes och blir sedan allvarlig. Ett dilemma för åkeri-

näringen är den utländska konkurrensen, där chaufförerna ofta får arbeta för slavlöner utan respekt för svenska arbetstidsregler. Här efterlyser jag mer transportköparansvar. Att stirra sig blind på priset och bortse från faktorer som trafiksäkerhet, lönekostnader och ojämn skattebelastning är kortsiktigt. Vill vi ha kvar svensk åkerinäring behöver man ta tag i detta nu. Och polisen borde få resurser att kvarhålla ett bristfälligt ekipage tills bristerna åtgärdats och böterna betalats. TEXT SAKARI BOMSTRÖM

Humor och skratt skapar bryggor mellan människor Anders Mårtensson jobbar som imitatör, ståuppmusiker och röstskådespelare. Han bor i Falköping och anlitas flitigt vid företagsevenemang, events och i många olika sammanhang. Har senaste året turnerat i hela landet med sin föreställning Imitera! i Riksteaterns regi. Att imitera och stå på scen har Anders gjort sedan barnsben och på heltid sedan 1990. Du hör till en grupp artister som är relativt få. Hur blir man imitatör? – När jag växte upp på sextiotalet i Skåne fick man inspiration från det som fanns på TV då och jag upptäckte redan som femåring att jag hade talang för att härma röster. I lördagsunderhållningen Hylands Hörna var Ernst Hugo Järegård gäst och jag började imitera honom, det var nog min första gubbe. En annan var Sten Broman som ledde Kontrapunkt och så följde man naturligtvis serien ”Bombi Bitt och jag” med Stellan Skarsgård. Bland dessa hittade jag mina första starka karaktärer att imitera. Hur tog du detta vidare? – Jag har hållit på under många år med amatörteater, sjungit i band, gjort radioprogram etc. Jag har även gått medialinje på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, jobbat på lokalradio, TV-bolag och började arbeta med det här på heltid 1990. Jag har nu i drygt två decennier jobbat som imitatör och underhållare och det är både ett behov och en ynnest att få stå på scen och framkalla skratt, tårar och glädje. Att få publiken att känna sig samhörig. Humorn och skrattet skapar som bekant en oslagbar brygga mellan människor. Vill du ge några exempel på projekt du arbetat med? – Jag har gjort mer än 2000 företagsevenemang under de här åren och samarbetat med alla större svenska medieaktörer i radio och TV. Jag medverkade med min röst i kultserien Riksorganet som var en satirisk dockserie inför riksdagsvalet 1998 efter förebild av brittiska Spitting Image. Den innehöll sketcher med imitationer av dåvarande politiker och andra kändisar inom näringsliv och media. Annan kuriosa är att Anders imiterade Zlatan hos Peter Jihde i EM-studion 2008 så likt att norska Verldens Gang trodde att det var den riktige Zlatan. 2011 spelade Anders revy och

medverkade i 76 föreställningar med Arlövsrevyn utanför Malmö med bland andra Hasse Kvinnaböske och Paul Tilly , revyn visades i SVT sommaren 2011. – Det senaste året har jag tillsammans med pianisten Rickard Åström turnerat i hela landet med Riksteatern och min föreställning Imitera! 38 röster och personer på en och en halv timme. Anders medverkade i Nyhetsmorgon i TV4 i september. Musikaliska imitationer, går det? jodå Anders gestaltar Tommy Körberg så att det blir kusligt likt. Även personer som normalt inte sjunger ,som kungen, blir en sjungande karaktär i Anders skepnad. Stänkaren eller Grannen, Ingvar Hirdvalls figur i Beckfilmerna, är en annan publikfavorit där Anders låter Sinatras röst ge luft i Grannens karaktär.. Hur tänker du när du tar in en ny karaktär? – Det är lättare att ta till sej en person som man gillar eller som berör en på något sätt. Syftet är inte att vara elak och göra ner en person utan att helt enkelt roa och underhålla, sedan får man skruva till och ta fram utmärkande egenheter och förstärka dem så det blir roligt. Du har förekommit i akademiska sammanhang också? – Ja, Elisabeth Zetterholm på Lunds Universitet doktorerade på imitationer. Hon gjorde en analys på många timmar av mina inspelade imitationer och skrev en avhandling om det. Frågeställningen var hur nära eller hur likt man kan imitera en annans röst, och ibland kom imitationen väldigt nära originalet ljudmässigt och på scen förstärks illusionen med kroppsspråk och en bra text. Du har gjort mycket inom underhållningsvärlden, har du satt upp några mål för framtiden?

Anders Mårtensson, imitatör.

– Just nu arbetar jag med två TV-projekt, än så länge är de hemliga till innehållet. Jag fortsätter med förställningen Imitera! både i teatersammanhang och på företagsarrangemang. Jag ska också genomföra sommarkurser i imitation på Fridhems Folkhögskola. Nästa stora mål? – Ja, jag skulle vilja sätta upp en egen föreställning med gästartister i Göteborg eller Stockholm. Jag ska jobba på det! avrundar Anders Mårtensson. TEXT SAKARI BOMSTRÖM


60

lunds kommun www.svenskleverantorstidning.se

Ditt hem borta Ett attraktivt och prisvärt alternativ till hotellboende för personal med tillfälliga uppdrag i Malmö och Lund. Fullt utrustade lägenheter med tillgång till såväl funktionella arbetsplatser med bredband som kök och tvättmöjligheter. Gångavstånd till centrum med dess utbud av butiker och restauranger etc ger också valmöjligheter .

Personal som ofta gör resor i tjänsten upplever ibland att boende på hotell blir lite trist i längden. Detta gäller även om både hotellstandarden och servicenivån är utan anmärkningar. För den som har ett uppdrag – som varar under minst en vecka – åt sitt eller något annat företag i Lund eller Malmö finns ett alternativ. – Veckovåningar hyr ut möblerade lägenheter till företag för kortare vistelser eller längre perioder. Våra veckovåningar har en bra standard och är belägna i lugna och säkra områden i Västra hamnen i Malmö och i centrala Lund. De ger ett boende med hemkänsla och ses som ett behagligare och mer prisvärt alternativ till hotell, säger Christina Sidgren, platschef på Veckovåningar i Malmö-Lund AB.

De flesta av lägenheterna är enrummare med en eller två bäddar med det finns även tvåor och ett fåtal med fler rum. Alla kök är välutrustade med porslin, bestick, glas, mikrovågsugn, kaffekokare, brödrost etc. Sänglinne, hand- och badhanddukar byts en gång i veckan i samband med städning. Det finns också tillgång till tvättstuga med moderna tvättmaskiner, torktumlare och strykjärn. – Alla gäster ska känna sig välkomna och vi har många återkommande kunder. Det finns ingen reception men vi kan alltid nås via telefon om du som boende behöver hjälp med något. All administration runt uthyrning och betalning sker direkt mellan Veckovåningar och kundföretaget, förklarar Christina Sidgren. Vill man inte köra bil så finns det bra bussförbindelser och det är gångavstånd till matbutiker och restauranger m m på båda orterna. Det ger valmöjligheter till exempel när det gäller att kunna laga sin mat själva eller att äta ute. RESEARCH ULF STEINVALL TEXT ARNE ÖSTER

Storsatsning på företagsmarknaden i Lund Sparbanken Öresund samlar all företagsverksamhet i Lunds stad i Ideon Gateway för att ytterligare stärka sitt erbjudande. Två kontor i Lund, företagskontoret på Kyrkogatan och kontoret på Ideon, slås samman och flyttar samtidigt in i nya lokaler i Ideon Gateway. Det nya kontoret blir ett renodlat rådgivningskontor för företags- och privatkunder. I början av 2013 öppnar Sparbanken Öresund ett renodlat rådgivningskontor för företags- och privatkunder i Ideon Gateway i nordöstra Lund.

Nordöstra Lund är ett av regionens stora expansionsområden. Den omfattande utbyggnaden av en helt ny stadsdel, med ett stort antal planerade företagsetableringar och nya bostäder, förväntas innebära en kraftigt ökad efterfrågan på kvalificerad rådgivning inom både företagsoch privatområdet. – Vi ser stor potential att stärka vår position ytterligare på marknaden och väljer därför att

utveckla vår verksamhet och placera det nya kontoret i områdets signaturbyggnad, säger Anders Österberg, Rörelsechef i Sparbanken Öresund. Genom etableringen i Ideon Gateway skapar vi ett lättillgängligt kompetenscentrum med 20 kvalificerade rådgivare med erfarenhet av att arbeta med tillväxtföretag. Till kontoret knyts även private bankers, försäkringsspecialister, en specialist på cash management samt fastighetsmäklare från Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå. Det nya kontoret öppnar i de nya lokalerna i Ideon Gateway vid årsskiftet. Inflyttningen sker i två etapper och beräknas vara helt genomförd i april/maj 2013. Chef för kontoret blir Rasmus Bengtsson, som idag är chef på Ideonkontoret. KÄLLA: SPARBANKEN ÖRESUND AB

fakta Sparbanken Öresund AB (publ) är en regional fullservicebank med lokalt engagemang och fullt fokus på Öresundsregionen. Banken erbjuder privatpersoner samt små och medelstora företag finansiella helhetslösningar i samarbete med marknadens främsta leverantörer. Sparbanken Öresund har kontor på 25 orter i västra Skåne.


62

ljungby kommun www.svenskleverantorstidning.se

Ljungby kommunen där Småland möter världen Vi träffar Jan Melkersson och HansGunnar Bremer som berättar att Ljungby med sina 27 000 invånare och 2 400 företag i olika branscher, fortfarande, trots oron i Europa, har en relativ stabil arbetsmarknad. – Vår vision är att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet och dess tillväxt. Vi vill vara bland de bästa kommunerna att leva och bo i, säger Jan Melkersson, näringslivschef och projektledare för högre utbildning i Ljungby. Hans-Gunnar Bremer menar att Ljungby vill vara en föregångskommun för näringslivet: - I samarbete med mångfalden av företag och utbildningsmöjligheter, tror vi att detta kan vara möjligt. För tillfället utvecklar man två exploateringsområden i Ljungby dels Rosendal, ett handelsområde med fantastiska skyltlägen där Biltema, håller på att bygga en ny anläggning, dels Karlsro som är ett annat industriområde med 34 hektar mark, som även de har ett bra skyltläge utmed E4. Infrastrukturen vad det gäller vägar är redan klara. Det är i princip bara att köpa och börja bygga. Först med lots

– Vi jobbar hårt med utbildningar i kommunen, säger Hans-Gunnar Bremer, som är företagarnas ”lots”, den förste i Sverige för övrigt och fortsätter: - Vi är lyhörda för näringslivets

Foto: smålandsbilder.se

behov och kompetenser. Med våra högskoleutbildningar i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö försöker vi tillgodo se deras behov. Lotsen kan hjälpa dig som är företagare eller blivande företagare som behöver komma i kontakt med kommunen för olika tillstånd eller rådgivning, skriver kommunen på sin hemsida. Företagslotsen samordnar och effektiviserar företagens kontakter med befattningshavarna genom en service som kommunen kallar ”en väg in -företagarvägen”. För att företagarna ska spara tid och slippa boka tider med flera olika tjänstemän i sina ärenden, finns det en förvaltningsövergripande grupp till hjälp. Gruppen brukar träffas första måndagen i varje månad eller annan tid enligt överenskommelse. Företagslotsen planerar och genomför företagsbesök. Ring eller e-posta om du vill få ett besök av lotsen eller någon av kommunens politiker. Bolmens Strand

Stående till vänster Hasse ”lotsen” Bremer. Sittande Näringslivschef Jan Melkersson

Anette Olsson är näringslivs- och landsbygdsutvecklare, EU-samordnare. Hon arbetar med att bevaka, informera och ansöka om olika utvecklingsprojekt, samverkar med  lokala utvecklingsgrupper  och företagare. Hon är även  ansvarig för  EU-frågor. Så företagarna har god hjälp av kommunen.

2011 startade LBA, Ljungby Business Arena, en sammanslutning av företagare i kommunen och ett nätverk för företagarna, som finns eller vill etablera sig i Ljungby. – Mycket är på gång i Ljungby, ett nytt centrum håller på att växa fram och man har planer på att skapa förutsättningar för attraktivt boende vid Bolmens Strand och Bolmstad hamn, säger Jan Melkersson. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT FREDRIK MOBACK


ljungby kommun 63 www.svenskleverantorstidning.se

Årets företag i Ljungby 2012 expanderar Ett framgångsrikt familjeföretag som blev årets företag i Ljungby 2012. Skrot- och metallföretaget finns i nuvarande regi sedan 2001 och drivs av Dennis Juteberg tillsammans med sina fyra söner. Man har ytterligare tio anställda. – Utvecklingen har pekat spikrakt uppåt. Sedan 2009 har vi femdubblat omsättningen till cirka 127 miljoner kronor, säger Kenny Juteberg, ansvarig för inköp och försäljning på JBM Skrot & Metall AB.

fakta JBM Skrot & Metall AB hanterar allt avfall samt Farligt avfall: t.FUBMMFS KÊSO BMVNJOJVN koppar, mässing m.m.) t&MFLUSPOJL t1BQQFS t8FMMQBQQ t1MBTU t#JMPDI5SVDLCBUUFSJ t#SÊOOCBSU t'BSMJHUBWGBMM

Framgångarna har kommit tack vare att företaget har totala lösningar till industrin, att man gör allting i egen regi – från miljöfarligt avfall till återvinningsbara produkter. Man utför även rivningar och samlar in byggavfall. Det kan handla om allt från att demontera en oljetank i en villa till att riva hela Industrier. Skrot- och metallföretaget tillhandahåller containrar i storlekarna från 6 – 40 kubikmeter, för metaller, plast, trä liksom kärl för miljöfarligt avfall. – Vi täcker idag ett område inom en 20-milsradie men kommer att utvidga marknaden på sikt, säger Kenny Juteberg. JBM Skrot- och metall förvärvade i mars 2012 Lasse Skrot i Halmstad och har även köpt mark av Halmstad kommun i Wrangelsro. Där kommer man att bygga, en investering i storleksordningen åtta miljoner kronor, för att möta marknaden i den regionen. En fördel även för kommunen, eftersom företaget är noga med miljövänlighet även i fordonsflottan. JBM Skrot & Metall AB är miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. En fjäder i hatten är att skrot- och metallföretaget vann upphandlingen med Ljungby kommun om återvinningscentralerna, med skrot och wellpapp. – Vi har en god personlig service och kan utföra våra uppdrag med kort varsel, snabbt, effektivt och sist men inte minst till konkurrenskraftiga priser, berättar Kenny Juteberg. Kunderna kan följa företagets arbete och direkt få statistik över nätet. Framöver har JBM Skrot & Metall höga ambitioner. – Vi siktar på att bli en av de ledande aktörerna i Kronoberg, säger Kenny Juteberg. Huvuddelen av materialet som de hanterar kommer från industrin, men man tar även emot skrot från andra typer av företag och från privatpersoner. Efter bearbetning av skrotet förmedlas det vidare till fragmenteringsanläggningar, stålverk eller går på export. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT FREDRIK MOBACK

Ljungby kommun växer till 27 418 invånare Befolkningen ökar i Ljungby kommun. Den 1 november 2012 var man 27 418 invånare - en ökning med 101 personer sedan 1 november förra året. – Det är mycket positivt. Att Ljungby kommun ökar befolkningen sedan förra årets mätning betyder mycket för oss. Dels förbättrar vi vår ekonomi med cirka 4,5 miljoner kronor, dels finns det ett stort värde i en så här positiv nyhet i dessa tider med oro på arbetsmarknaden, säger Ann-Charlotte Wiesel, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande. Byggklara tomter

Ökningen är den största på många år och visar på en positiv inflyttningstrend i kommunen. – När vi ökar befolkningen påverkar det förhoppningsvis många verksamheter i

kommunen till exempel handeln. Vi har också sett att behovet av lägenheter ökat och jobbar aktivt med att möta det. Dessutom finns det gott om byggklara tomter för intresserade husbyggare, tillägger Ann-Charlotte Wiesel. KÄLLA: WWW.LJUNGBY.SE

fakta Invånarantal Ljungby kommun: tOPWFNCFS tOPWFNCFS tOPWFNCFSù


64

ljungby kommun www.svenskleverantorstidning.se

Kompositföretag med flera stora kunder Efter att orderingångarna från fordonsindustrin drastiskt sjönk under 2008 flyttade dåvarande Polytec i Ljungby delar av sin tillverkning till utlandet och Ljungby Komposit bildades under hösten 2009 med fyra kunder från Polytec.

kund som tillverkar ett system för bagagehantering åt flygindustrin i kolfiber. Arjo Huntleigh är en aktör inom sjukvården som Ljungby Komposit gör ett glasfiberformat underlägg för rörelsehindrade vid duschning till. Nya lokaler

Kompositföretagets marknad är till 65 procent i Sverige och 35 i Europa och USA. – Vi skall inom kort flytta in i nya lokaler, men med samma adress, vilket ger oss möjligheter att expandera, och hoppas på nya kunder och nya projekt. Byggindustrin är en stor potentiell marknad som vi ser fram emot att samarbeta med, säger Ulf Werneström.

– Vi tyckte det var en bra grund att börja med berättar Ulf Werneström, som äger företaget tillsammans med Anders Werner, Thommy Rosberg, Per-Gunnar Svensson & Lars-Göran Jonasson. Processer

Idag är företaget elva på lönelistan och omsätter 14 miljoner kronor. Företagets produktion och verktygstillverkning sker i huvudsak med samma processer som tidigare. SMC, Sheet Mold Compound, innebär att förimpregnerad glasfiber, vanligen med polyester, köps färdigt på rullar. Material skärs upp enligt ett utarbetat mönster och pressas mellan uppvärmda stålverktyg under högt tryck.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT FREDRIK MOBACK

Anders Werner och Thommy Rosberg, delägare Ljungby Komposit

SMC-pressning är en mycket stabil process och det innebär inga svårigheter att övervaka eller logga varje cykel om det skulle vara önskvärt. Processen ger en yta som är lätt att lackera och formstabiliteten är god. Andra fibrer kan användas men då under benämningen varmpressning. – Med en press med hela 1400 tons presskapacitet och en robotiserad vattenskärmaskin med en arbetsyta på 3 500 X 2 000mm och, står vi väl rustade för en kostnadseffektiv produktion, säger Ulf Werneström.

VARI, Vaccum Assisted Resin Injection, kan i korthet beskrivas som en vakuuminjicering, med ett armeringsmaterial av glas- eller kolfiber. Detaljer kan tillverkas med ett ytskikt i önskad färg. RTM, Resin Transfer Molding, är en variant av VARI, men med metallverktyg. Kallpressning är en metod företaget använder för prototyper och låga serier. Handuppläggning är en manuell tillverkning, främst för prototyper och låga serier med en låg verktygsinvestering. Kunder

Han säger även att, tack vare lång erfarenhet och en enorm kompetens från medarbetarna, har omsättningen kunnat ökas successivt. – Idag levererar vi bland annat till Scania Buss och Lastbilar liksom Volvo Lastvagnar & Cargotec. Vi kör även serier med reservdelar till försvarets bandvagnar, säger Ulf Werneström, som fortsätter: - Vi har nyligen också kört prototyper åt Volkswagen. Ett par andra nya kunder är EC-Wind i Olofström som bygger vindkraftverk samt Winden i Uddevalla. Även Telair International är en ny

Service och legokomponenter till den tunga industrin Ljungbyföretaget Sunnerbo Svets AB är specialist på svetsning av komponenter till den tunga industrin. Legotillverkaren är en del av Hjalmarsson Gruppen – ett samarbete mellan sju företag inom fyra olika affärsområden. Företagsgruppen ska gemensamt erbjuda sina kunder en bredare kompetens inom sina verksamhetsområden samt genom en spridd geografisk placering alltid finnas tillhands för kunderna på ett snabbt och effektivt sätt. Gruppen bildades 2006 efter ett antal år av framgångsrikt samarbete bolagen emellan. – Vi utför alla typer av manuell svetsning, valsning i vår unika valsmaskin, plåtbearbetning, service och underhåll till den tunga industrin. Sunnerbo Svets, som startade redan 1982 under namnet Sunnerbo Svets Service, är ett renodlat legoföretag som tar hand om hela produktionsledet, från ritning till leveransklar produkt, och där just service är ett ledord för vår verksamhet, säger platschef Lars-Åke Långh. Ljungbyföretaget har en produktionsyta på 3  000 kvadratmeter och cirka 120 kunder i sitt register – främst i Ljungby och närliggande kommuner men också i andra delar av södra Sverige. Det är allt från privatpersoner till stora företag som till exempel Cargotec, Hedin Lagan AB, ATAB-Trappan AB. – Samarbetet inom företagsgruppen har resulterat i möjligheter att kunna erbjuda en bredare kompetens med en större geografisk spridning

men även ökad närhet till våra kunder. Trots ett kommande namnbyte kommer Sunnerbo Svets AB att bibehålla sitt goda renommé i bygden och tillhandahålla samtliga tjänster som tidigare, säger Lars-Åke Långh.

– Vi sätter kunden i högsätet och tullar inte på våra ambitioner när det gälle att erbjuda snabb service och tillgänglighet plus att vi har ett bra kontaktnät, förklarar han. RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER


ljungby kommun 65 www.svenskleverantorstidning.se

Tekniska förvaltningens snöröjning i kommunen

Vi har monterat Årets port

Tekniska förvaltningen får en daglig väderprognos för Ljungby kommun och rycker ut då det har snöat minst fem centimeter i centrum. Det ska vara röjt inom sex timmar från det att det slutat snöa. Tio centimeter gäller för övriga områden och det ska vara röjt inom 24 timmar efter det slutat snöa. Vid hastig påfrysning eller töväder kan snöröjning ske under andra förhållanden, skriver kommunen i sin nätpublikation. Tänk på att ibland kräver vädret att snöröjarna börjar om med prioriterade områden innan de kan gå vidare med mindre gator, gång- och cykelbanor. Tänk på att parkera din bil rätt.  Felparkerade bilar kan fördröja snöröjningen.

Mottot för Port- & Industriservice i Ljungby är att enbart sälja produkter som man till hundra procent kan stå för. Förutom försäljning av ett flertal av branschen bästa produkter till både företag och privatpersoner utför de montage och reparationer av alla typer av portar och dockningar.

Halkbekämpning

Vid halkbekämpning på större trafikleder och matargator används sand med inblandning av salt. På genomfartsleder och vissa större matargator används även saltlake för halkbekämpning. Villagatorna sandas bara i undantagsfall.

Håkan Bengtsson startade företaget 1990 efter att själv ha varit i branschen sedan mitten av 80-talet. 1997 anställdes Jonny Augustsson. Tillsammans monterar, servar och reparerar de garage- och industriportar, mestadels av märket Hörmann.

Snöröjning av gångbanor

Längs gator och skolvägar har fastighetsägaren ansvaret för snöröjning av gångbanorna. Fastighetsägaren ska ta bort snö och is samt sanda gångbanan eller motsvarande utanför fastigheten.

Fastighetsägarens ansvar

– Hörmanns garageportar och industriportar tillverkas och utvecklas i mycket specialiserade fabriker, berättar Håkan Bengtsson. Vi säljer system med lasthus, vädertätning och lastbrygga/ kajplatå från Portsystem 2000 och snabbrullportar från Nordic Door i Halmstad och installerar även butiksjalusier åt detaljhandeln. En produktgrupp som ökar är grindar till industrin. – Vi tillhandahåller även flera olika typer av funktionslösningar för öppning och stängning av portar – till exempel magnetslingor, radar, kodlås och även lås som öppnas genom att läsa av kundens fingeravtryck eller ögon, enligt kundernas önskemål. Våra kunder är 80 % företag och 20 % privatpersoner, där vi

har installerat Årets port – en takskjutport för garage – RenoMatic från Hörmann, säger Håkan Bengtsson. Brett kontaktnät

Hos Port- & Industriservice i Ljungby vet man vad kunderna behöver och har byggt upp ett brett kontaktnät av leverantörer för produkter och reservdelar. – Hos oss talar kunden oftast med samma person, vilket ger en personlig service, menar Håkan Bengtsson som ser positivt på framtiden och en ny mopedsäsong med Ljungby Hellmoppers.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT ARNE ÖSTER

På de här gatorna i Ljungby stad har fastighetsägaren ansvar för snöröjning av gångbanorna: Axel Ångbagares gata, Bergagatan, Björkstigen, Donationsgatan, Drottninggatan, Ekebacksvägen (delen Vadgatan - Ekebacksskolan), Eksilsgatan, Föreningsgatan, Gängesvägen, Gästgivaregatan (delen Helsingborgsvägen - Hovdingegatan), Hantverkaregatan, Harabergsgatan, Helsingborgsvägen, Hovdingegatan, Klockaregårdsgatan, Kungsgatan, Kungshögsgatan, Kyrkogatan, Köpmansgatan, Märta Ljungbergsvägen, Rune B Johanssons gata, Norra Torggatan (delen Bergagatan - österut), Olofsgatan (delarna Stationsgatan - Stationsgatan och SkånegatanKungsgatan), Replösavägen, Skånegatan, Smedjegatan, Stationsgatan, Storgatan, Strömgatan, Sunnerbostigen, Södra Torggatan, Torsgatan (delen Bolmstadsvägen-Björkstigen) och Vislandavägen.

Norrlandsplogning

På småorterna gäller Norrlandsplogning (när det inte finns trottoar så läggs snön mot tomtgränsen) utom på genomfartsleden, där väghållaren (Trafikverket) sköter snöröjningen.

KÄLLA: WWW.LJUNGBY.SE


66

ljungby kommun www.svenskleverantorstidning.se

Gasföretag firar snart tioårsjubileum i Ljungby Vi träffar Anders Granlund, VD på Strandmöllen, en av dem som satsade på att etablera sig i Ljungby Kommun. Det hela började med att man köpte en litet rött hus, med tillhörande industrimark och 2010 tog man första spadtaget till det som idag har blivit en fantastisk anläggning utmed E4 och som förser södra Sverige med gas. Strandmöllen är ett danskägt företag och ägs idag av en stiftelse till 100 procent. Företaget levererar produkter till många olika kundgrupper och användningsområden, från gas till svetsning av Stora Bältbron till paketering av prickig korv. Men man levererar också sofistikerade gasblandningar till forskare på Risö, eller livsviktigt syre till för tidigt födda barn i respirator. Det ställer stora krav på kvalitet och kvalitetssäkring. Därför är kvalitet och kvalitetssäkring en naturlig och viktig del av företagets vardag. Det är inarbetat från topp till botten i företaget och ingår från att vara en grundprincip i företagets uppdrag till att vara ett operativt verktyg i samband med leverans av varje enskild gasflaska. Komplett utbud

Överordnat kan Strandmöllens kvalitetsstyrningssystem illustreras på detta sätt: I tillägg till ISO 9001 använder Strandmöllen även energistyrning och GMP i produktionen av läkemedel. Kvalitetspolicyn är identisk, oavsett om det produceras läkemedel eller tekniska produkter: Kvalitet skapas från toppen, därför är det en grundprincip i företagets arbete. – Sedan våren 2011 tar vi hand om våra svenska kunder från huvudkontoret i Ljungby eller våra nätverks depåer i landet, säger Anders Granlund. Strandmöllen erbjuder ett komplett utbud av gaser och utrustning till Stål och Verkstadsindu-

strin, sjukvårdssektorn, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och laboratorier samt processoch miljösektorn. Kvalitet

– Med egna bilar och en fantastisk personal, som vet vad service är, levererar vi alltid efter kundens önskemål på rätt plats och i rätt tid, säger Anders Granlund. Genom övervakning kan företaget kontrollera och säkerställa att gasnivåerna aldrig sjunker under tillåtna värden. Man fyller på med bara rena gaser. Varje flaska kontrolleras och dokumenterar för att uppfylla säkerhets- och kvalitetskrav. – Behöver ni gas är vi det givna valet vi kan gas och vet vad kunden behöver, säger Anders Granlund. Det lilla röda huset fungerar idag som företagets övernattningshotell. RESEARCH SVEN ERIK HASSELQVIST TEXT FREDRIK MOBACK

fakta

Anders Granlund Strandmöllen

Strandmöllen vill vara en trovärdig och pålitlig samarbetspartner för både kunder och leverantörer. Under alla år har vi fokuserat på att uppfylla våra kunders behov av tillräckliga mängder produkter av en jämn och hög kvalitet. Utöver konkurrenskraftiga produkter ska vår rådgivning vara bra och ärlig så att vi ser till att vi alltid kan uppfylla kundens behov. Leveransförmåga och produktkvalitet är de huvudsakliga kvalitetsfaktorerna som våra kunder mäter oss på och därför primärt de kvalitetsmål som Strandmöllen mäter. För medicinska produkter är kvalitet av avgörande betydelse. Kvalitet innebär produkter som följer Ph. Eur, och som alltid har dokumenterad spårbarhet. Det är Strandmöllens avsikt att säkra produktkvaliteten genom att bygga upp och underhålla ett kvalitetsstyrningssystem som baseras på valideringar, härunder strukturerade riskbedömningar och cGxP. Källa: www.strandmollen.se

Nyinflyttad i Ljungby Inflyttarservice hjälper dig till rätta som funderar på att flytta till Ljungby. Att flytta till en ny ort gör givetvis att du ställs inför många val. Vi kan hjälpa dig till rätt kontakter beroende på vilka frågor du har.

Och hittar du inte det du söker är du varmt välkommen att höra av dig! Vi anordnar träff för alla nyinflyttade i kommunen. Kom och träffa människor, nätverka, få tips om vad som händer i Ljungby. Oavsett om du precis flyttat till Ljungby eller om du har bott här längre, alla är välkomna!

Inflyttarservice försöker hjälpa dig med de olika frågor du kan tänkas ha runt din flytt, skriver Ljungby kommun på sin hemsida. Det kan vara att lotsa dig fram till information om boende, fritidsaktiviteter, skola, barnomsorg eller annat du har frågor kring eller undrar över. Kommunens webbplats innehåller mycket information som är intressant för dig som funderar på att flytta hit eller är nyinflyttad. Här nedan har kommunen kategoriserat så att det blir lättare för dig att hitta på dess webbplats.

Medflyttarservice

AV NNA SCA VEN U H D C Ä AN LL O I I NU K T D N N EN I EN I KOD ING N D QR! E TI HON LÄSA RTP SMA

Har du fått jobb i Ljungby och ska flytta hit? Har du sambo/make/maka som också söker jobb i Ljungby så se vad vår medflyttarservice kan hjälpa er med. På kommunens hemsida kan man också läsa om grund- och gymnasieskolor, vuxenutbildningen, högskolecentrum samt studie- och yrkesvägledning. KÄLLA: WWW.LJUNGBY.SE

Vad är en QR-kod och vad används den till? En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda en QR-kod i din annons!


ljungby kommun 67 www.svenskleverantorstidning.se

Värmepumpar för alla sorters hus! Efter en tids funderande, startade Thomas Lundgren företaget TL-Service 2007 ensam, med ett brinnande intresse för Värmepumpar. – 2008 blev jag certifierad och lite senare samma år ackrediterade jag företaget. 2012 flyttade vi till nuvarande lokaler i Ryssby, där vi har en av de största värmepumpsutställningarna i södra Sverige, med över 25 pumpar av ett flertal märken, såsom Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Nibe, Bosch med flera säger Thomas Lundgren, VD för T Lundgren Service AB (TL-Service).

Företaget erbjuder luft/luft-, luft/vatten, bergoch jordvärmepumpar, ”rätt värmepump till rätt hus”, men även solvärme. Varje onsdag har man öppet i sin utställningslokal mellan 16.30 och 19.00 där kunderna kan komma in med sina frågor, ritningar och få råd, för att erbjuda det perfekta valet av värmepump för just dem. Det går även att boka annan tid. Värme och kyla

– Den personliga servicen är viktig. Efter installation lämnar vi nöjd kundgaranti, säger Thomas Lundgren. Varje år installerar företaget 150 - 200 luft/luft värmepumpar och 20 - 30 luft/vatten och bergvärme. Man skall vara lika noga, som om man gjorde det till sig själv. Kunderna finns i hela södra Sverige.

Företaget har ett stort lager värmepumpar för omgående installation, även reserv- och tillbehörslager. En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystemet du kan välja idag, skriver man på sin hemsida. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla och sprider värmen i ditt hus, miljövänligt och effektivt. Har luftkonditioneringen i ditt fordon slutat fungera? TL-Service kan göra en felsökning för att hitta problemet och har allt inom värme och kyla. Samarbete

– Tillsammans med Tobias på Tobbex Energi, som ligger vägg i vägg med TL-Service har vi tagit fram en lösning som kallas Conless-Koncept. Vilket är en container där man bygger in ett värmesystem med luft/vatten värmepump som ”hjärta” från 60kW- 600kW och som dessutom blir ett brandklassat säkert rum, säger Thomas

På bild ägaren Thomas Lundgren samt skiss på ett conless-koncept

Lundgren som fortsätter: Det här är något som vi tror kommer att uppskattas av industrier, hyresfastigheter, kommunala anläggningar och så vidare, med väldigt stora besparingar jämfört med till exempel oljeeldning och kan bli hur stort som helst… Att Thomas har ett brinnande intresse för värme och kyla förstår man, när han berättar att företaget även är ombud för tilläggsisolering av fastigheter, mot både företag, föreningar och privatpersoner. Allt som berör energibesparingar, hör TL-Service till med kunden och miljön i centrum. Vi gratulerar ytterligare ett framgångsrikt företag i Ljungby Kommun. RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: FREDRIK MOBACK


Några fakta om Ockelbo kommun Namn: Ockelbo kommun Landsdel: Norrland Län: Gävleborg (södra delen) Landskap: Gästrikland Innevånarantal: Ockelbo är den minsta av Gävleborgs kommuner och har ca 6 000 innevånare. Storlek: Befolkning: den 264:de största av 290 kommuner. Till ytan: den till 104 största till ytan av 290. Största tätorterna (2010): Ockelbo centralort med drygt 2700 innev. Lingbo (i norr) med 429 innev. Närmaste kommungrannar: Gävle i ost/sydost. Sandviken i söder Söderhamn i nordost Falun (Dalarna) i väster) Några kända personer med anknytning till Ockelbo: Daniel – prins, kronprinsessgemål Elisabeth Högberg – skidskytt Joakim Ingelsson – orienteringsindrott Jon Jonsson riksdagsman (1800-tal) Lars Krantz – trädgårdsmästare Adres Küng – journalist, radio, politiker Bernt Nyberg – arkitekt Susanne Olsson – forskare, religionshistoria Ingrid Palm –predikant Svante Stockselius – TV och bl.a. ansv för: svenska Eurovision Song Contest och TV-priset Kristallen. Jonas Åkerlund – politiker Speciell besöksmagnet: 8JK5SÊEHÌSEBS

Norra Europas största landbaserade vindkraftspark byggs i Ockelbo Den största landbaserade vindkraftsparken i norra Europa blir den vindkraftspark för 66 stora vindkraftsverk som Arise Windpower AB bygger i Ockelbo kommun. Flera företag har tillkommit i kommunen under senare år. Bland annat har flera som tidigare arbetade på industriserviceföretaget NISAB i Lingbo, startat egna verksamheter. Ockelbo Företagscenter med kontor i herrgårdsmiljön vid Wij Trädgårdar, fungerar som Ockelbo kommuns näringslivsenhet. Här arbetar Agneta Wenell, näringslivschef sedan 2010 och Hans Hertzman. Ockelbo – få större företag men många små och innovativa företag

– Vi har få stora men i stället många småföretag och näringstillväxt genom nytillkomna varje år. Ockelbo har gamla och starka entreprenörstraditioner vilket gör att Ockelbo har ett näringsliv som representerar snart sagt alla branscher. Det ger en dynamik som korsbefruktas i nya verksamheter. Ockelbo har också allt fler kvinnliga företagare, säger Agneta Wenell.

Flera företag som vuxit

Under senare år har många företag i Ockelbo vuxit markant. Ett exempel är hightechföretaget In Situ, som med nya lokala ägare gått från 2 till 17 medarbetare på två år. Ockelbo Kabelteknik AB, har nu vuxit från 2 till 37 medarbetare på sju år. Svenska Fönster ABs fabrik i Lingbo har vuxit till 28 medarbetare. Lingbo Textilinredning AB har på fem år mer än fördubblat antalet medarbetare från 4 till 9 fast anställda. Större arbetsgivare med stor betydelse för Ockelbo är företag som Berendsen, Atling, Ostpacken m.fl.

Besöksnäringen – kronprinsessan Wictoria och prins Daniel har satt Ockelbo på kartan

Äktenskapet mellan kronprinsessan Wictoria och bygdens son prins Daniel, har fäst Ockelbo på kartan för många. Det har gynnat besöksnäringen med Wij Trädgårdar, Älgparken, Hag Hans Vildmarksgalleri, Jädraås -Tallås smalspåriga ångloksdrivna tåg, Jädraås ölbryggeri m.m. Befolkningen är också stolt och tacksam. Överallt i affärer, företag, på industrier, kommun och kontor ser man fotografier av kronprinsessparet.

Norra Europas största landbaserade vindkraftspark byggs i Ockelbo

Arise Windpower AB bygger nu Norra Europas största landbaserade vindkraftspark i Järdraås/Ockelbo med 66 stora vindkraftverk. Byggprojektet började med omfattande markarbeten. Nya vägar, broar och uppställningssytor för vindkraftverken skulle göras, stålfästen tillverkas och betongfundament gjutas. Enorma mängder betonggrus, sand, jord, bergmassor etc. skulle grävas, sprängas och flyttas, vilket har gett mycket arbete åt många av bygdens företag. När anläggningen står klar har 66 stora vindkraftverk installerats, som behöver tillsyn och skötsel i decennier framöver. ERIK HOLLÄNDER

Ockelbo Företagscenter där Agneta Wenell och Hans Hertzman arbetar för företag och företagande, är kommunens näringslivsorgan. Kontoret finns i herrgårdsmiljön invid Wij Trädgårdar.

En speciellt stor bransch i Ockelbo

– Personlig assistansverksamhet har blivit en riktigt stor bransch i Ockelbo. I dag har företag som OP Assistans 270 anställda för tjänster runtom i Gästrikland. JA Assistans och Puffens har vardera nu 35 medarbetare i samma bransch, berättar Agneta Wenell.

Arise Windpower AB bygger norra Europas största vindkraftspark för 66 stora aggregat i Ockelbo.


Ockelbo kommun 69 www.svenskleverantorstidning.se

Ockelbo – smultronställe för boende i Gästrikland Genom bra boende och fortsatta satsningar för att förbättra utbudet har Ockelbo allt mer blivit något av ett smultronställe för boende i Gästrikland. Med både Gävle och Sandviken på snabbt pendlaravstånd, kan familjen ha sitt boende i Ockelbo med allt man behöver för sina dagliga behov på några minuters avstånd i Ockelbo. Både bekvämt och bekymmersfritt i många avseenden. Ockelbogårdar AB är kommunens bolag för boende med över 40 000 kvm fördelade på nästan 700 lägenheter. Därtill nästan 10 000 kvm lokaler för företagsverksamheter. Pamela Warren är sedan augusti i fjol VD för Ockelbogårdar AB och har tidigare arbetat som Ockelbo kommuns fastighetschef. Rätt lägenhet eller lokal för både befintliga och nya hyresgäster

– Vi har en hög uthyrningsgrad i våra fastigheter, men folk flyttar till större, mindre eller annat boende. Det ger en viss naturlig rörlighet i beståndet och vi anstränger oss verkligen för att

både befintliga och nya hyresgäster skall få den lägenhet eller den lokal de behöver, förklarar Pamela Warren. Lägenheter med hög standard och sjönära tomter också för externa byggherrar

En växande kategori av hyresgäster är 40-talister som nu säljer sina hus för att i stället bo bekvämt och bekymmersfritt i lägenhet med hög standard. Pamela Warren fortsätter: -Vi planerar nu för att under åren som kommer kunna erbjuda fler lägenheter med hög standard. Vi planerar också attraktiva sjönära tomter för flerfamiljshus, som också skall kunna bebyggas av externa byggherrar.

Villor till rätt pris

Samtidigt som äldre par flyttar till lägenhet blir deras villor och gårdar runtom i kommunen lediga för nya familjer som vill bo i Ockelbo. Priserna på villor och gårdar har stigit kontinuerligt och snarast fördubblats under de senaste tio åren. Men, man får fortfarande mycket för pengarna när man köper hus inom kommunen, både i byarna på ca 15 minuters avstånd från centralorten Ockelbo och på själva centralorten. Många i regionen passar därför på att nu köpa sitt hus här.

Attraktivt för pendlare till Gävle och Sandviken – studenter har fria resor

Med Gävle på endast 23 minuters pendelavstånd med tåget och ca 30 minuter med bil till Sandviken, är Ockelbo attraktivt som bostadsort. – Jag har själv tidigare arbetat i både Gävle och Sandviken, det är mycket behändigt. Bor familjen i Ockelbo, har båda makarna m.a.o. tillgång till en stor arbetsmarknad i tre kommuner på kort avstånd, konsterar Pamela Warren. Studenter som t.ex. studerar vid högskolan i Gävle, vilket trädgårdsmästarstudenterna vid Wij Trädgårdar i Ockelbo delvis gör, har gratis tågresor bekostade av Ockelbo kommun.

Ockelbogårdar AB kan erbjuda olika typer av lägenheter. Detta unika och vackra trähus på Norra Åsgatan 19-21, även kallat ”Gamla Apoteket”, ligger naturskönt vid Bysjön, ca 700 m från centrala Ockelbo.

Ockelbo föregångare - gratis lokaltrafik

– Vi vill också att folk skall veta att Ockelbo kommun sedan länge erbjuder gratis lokal-

trafik. De s.k. Kuxabussarna har blivit en fullträff. Man kan välja att bo i Jädraås, närmast Sandviken, centrala Ockelbo, Åmot i väster eller Lingbo i norr och åka fritt, hela familjen, inom kommunen. Det är miljövänligt, mycket uppskattat och underlättar livet på ett fantastiskt sätt för många. Många, bl.a. många barnfamiljer, tidigare stockholmare, holländare och andra nysvenskar, har kunnat konstatera att Ockelbo

verkligen är ett smultronställe för boende i Gästrikland. För att utveckla handeln ytterligare, har vi nu också börjat titta på att skapa en galleria i Ockelbo centrum. Ett dussintal företag har redan visat intresse för att etablera sig i gallerian, berättar Pamela Warren avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER

AKTUELLT & NOTERAT

AKTUELLT & NOTERAT

Fler medarbetare i Lingboföretag fick orten att växa

Ockelboverksamheten Rent a Toilet – en lönsam affärsidé

Orten Lingbo, i norra delen av Ockelbo kommun hade under åren 2005 -2010 vuxit till 429 innevånare, enligt befolkningsstatistiken. I Lingbo verkar t.ex. företag som Svenska Fönster ABs fabrik för kulturfönster som nu har 28 medarbetare. Lingbo Textilinredning AB har sedan år 2007 mer än fördubblat antalet medarbetare från fyra till nio fast anställda. Kedjeexperten i Lingbo Bengt Nilsson, ny VD för Edsbyn kontorsmöbler. AB har sedan starten 1999 vuxit från två till i dag 24 medarbetare och en omsättning på 82 miljoner. Företaget siktar ambitiöst på att omsätta 150 milj. om tre år. Om framtidsplanerna går i lås kan det innebära expansion med t.ex. större lokaler i Lingbo. I Lingbo har också flera företag verksamheter i NISABs tidigare lokaler.

En del av Ockelboföretaget Ståhabs verksamhet är att under namnet Rent a Toilet hyra ut och serva mobila offentliga toaletter i allt från budget till lyxklass. Rent a Toilets tjänster anlitas av allt från kända festfixare i Stockholm till festivaler som Storsjöyran i Östersund, Sundsvalls Gatufest, rockkonserter, idrottsevenemang som Vårruset, företagsjubileer och stora Bengt Nilsson, ny VD för Edsbyn kontorsmöbler. privata fester. Verksamheten inleddes med 10 hyrtoaletter år 1997. Nu hyr Rent a Toilet ut 170 sommartid. Verksamheten uppvisar god lönsamhet och funderingar finns på att utvidga.


70

Ockelbo kommun www.svenskleverantorstidning.se

Svenska Fönsters fabrik för kulturfönster finns i Lingbo På orten Lingbo i norra delen av Ockelbo kommun, Hälsingland, är Svenska Fönsters fabrik för kulturfönster med sina 28 medarbetare den största privata arbetsgivaren på orten, som har 429 innevånare (2010). Under perioden 2005 till 2010 har befolkningen i Lingbo ökat. Fönsterfabriken i Lingbo förvärvades av Svenska Fönster för sex år sedan och har sedan dess utvecklas vidare. Nästa större investering som nu är aktuell blir en ny hyvellinje. Ny platschef vid fabriken i Lingbo är sedan september i år Lina Bylund, som senast kom från en tjänst på huvudfabriken i Edsbyn. Kulturfönster med fasta handkittade spröjs – med modern teknik som sparar energi

– Modernt boende behöver god värmeekonomi, även om husets stil är traditionell. Här vid fabriken i i Lingbo tillverkar vi kopplade utåtgående sidohängda fönster och fönsterdörrar som fyller kraven på både utseende och god värmeekonomi. Goda värmevärden åstadkoms genom att vi använder ett inre isolerglas (med två glas) och ett yttre (ett glas) med äkta, fasta, handkittade spröjs. Genom att installera kulturfönster tillverkade av oss i Lingbo, kan man spara mycket energi, upp till 30 % i jämförelse med fönster utan isolerglas och man kan välja bland flera traditionella utseenden eller själv bestämma utseendet. Därför har

vi en flexibel produktion och tillverkar nu årligen ca 9500 fönster och fönsterdörrar, konstaterar Lina Bylund. En ledande fönstertillverkare – fönster och dörrar som köps via återförsäljare över hela landet

Svenska Fönster AB sysselsätter totalt 700 medarbetare, med 650 medarbetare och en av Europas största fönsterfabriker i Edsbyn, Ovanåkers kommun, Hälsingland. Svenska Fönster representerar, baserat på gedigna branschtraditioner sedan 1930-talet, det allra senaste i utvecklingen av god miljö i både produktion och produkter. Svenska Fönsters egna varumärken är Trarydfönster och SP Fönster.

Först att klara Svanens skärpta krav – grönare fönster – grönare produktion

I början av året blev Svenska Fönster AB den första fönstertillverkaren i Sverige att klara Svanens skärpta krav för Svanenmärkningen. Svenska Fönster utvecklar och erbjuder energieffektiva fönster med tilltalande design och säkra funktioner samtidigt som stor vikt läggs vid att produktionen som helhet är miljöanpassad och miljösäkrad genom ISO 14001. ERIK HOLLÄNDER

Lina Bylund är sedan september i år ny platschef vid Svenska Fönsters fabrik i Lingbo med 28 medarbetare, som tillverkar energieffektiva kulturfönster med äkta handkittade spröjs.

Konferens, kreativitet och möten året om på Wij Trädgårdar Med en bakgrundshistorik som sträcker sig tillbaka till år 1598, har Wij i Ockelbo genom åren via bruk och sin herrgårdsmiljö förvandlats till dagens Wij Trädgårdar, en besöksmagnet som lockar både nationella och internationella besökare, företag och privatpersoner, året om. Wij Trädgårdar inledde år 2001 sin verksamhet i herrgårdsmiljön på Wij Trädgårdar i Ockelbo. VD för verksamheten är sedan tre år Malin Eriksson, som senast kom från Gävle Energi, där hon arbetade som försäljningschef. Upp till 65 på lönelistan – omsättning som ökat från år till år

Wij Trädgårdar sysselsätter i dag 10-talet fast anställda, bland dem den rikskände trädgårdsmästaren Lars Krantz, som också tillsammans med kollegor på Wij Trädgårdar, inom ramen för verksamheten, anlitas som trädgårdskonsulter i och utanför Sverige. Trots regniga somrar har Wij Trädgårdars omsättning stigit betydligt från år till år, under de tre senaste åren. Vid Wij Trädgårdar utbildas också trädgårdsmästare genom Högskolan i Gävle.

Herrgårdsmiljö med intressant historik – Marcus Wallenberg anlade t.ex. tennisbanan

För att senast innan dess ha ägts av skogsbolaget Stora, bildade Ockelbo kommun, lokala företag och privatpersoner år 1996 Wij Säteri AB. År 2002 bildades också Stiftelsen Wij Trädgårdar Ägare, besökare och gäster har alla satt sin prägel på Wij Säteri, som ägts av allt från präst till greve och skogsbolag. Många kända personer har satt sin prägel på Wij Säteri. Marcus Wallenberg, som var verksam här på 1940-talet, lät t.ex. anlägga tennisbanan.

Mångsidiga Wij Trädgårdar utsedd till en av Sveriges vackraste parker – Stora turismpriset Wij Trädgårdar är utsedd till en av Sveriges vackraste parker, som år 2007 fick Stora turismpriset. Den nuvarande mångomfattande verksamheten med rosenodlingar, trädgårdar, tematrädgårdar, försöksträdgård, trädgårdsmästarutbildning, restaurang, butik, energiutveckling vidareutvecklas nu vidare bl.a. med tema-/upplevelseutflykter. Anläggningar, trädgårdar, parker, kompostenergi, Eldtemplet - Sveriges vackraste panncentral

I anläggningarna kring Wij Herrgård finns t.ex. den numera berömda Rosenträdgården, Örtagården, Skogens Trädgård, Skuggträdgården, Köksträdgården, Landskapsparken, Studenternas Trädgårdar, Tallallén och Ekbacken. Här visar man hur man kan få 55-gradig vattenburen värme ur kompost. Här finns också ”Eldtemplet, en ny anläggning som utsetts till Sveriges vackraste panncentral. Kretsloppstänkande, trädgårdskunskap, odlingskunskap, trädgårdsestetik, biodynamiska odling, nydanande användning av bioenergi, kunskap, kurser och utbildning, erbjuds i dag på Wij Trädgårdar. Några stockholmskrogar har t.ex. getts möjlighet till en egen ekologisk odling här på Wij Trädgårdar, berättar Malin Eriksson. Konferens på Wij Trädgårdar med inspiration

Wij Trädgårdar har mycket att erbjuda både konferensgäster och andra besökare, året om. Bild. Wij Trädgårdars rosenträdgård.

för framtiden – restaurangen rekommenderad av White Guide – Vi vill alltid erbjuda besökarna ”added value” i form av upplevelser, framtidsinriktad kunskap och inspiration inom trädgårds- och ekologisk odling, energiproduktion- och användning, god mat på bra och naturliga råvaror året om. Vi erbjuder också temautflykter bl.a. med besök vid Sveriges största landbaserade vindkraftspark i Jädraås/ Ockelbo, åka ångtåg, hur man brygger

öl, besök på doftcenter, i vildmarken, vid älghägn, mindfullnessvandringar m.m. Vår restaurang, som rekommenderas av White Guide, är utmärkt. Boende ordnar vi både på Wij Trädgårdar och i samverkan med andra, t.ex. Högbo Brukshotell. Wij Trädgårdar erbjuder alltså mycket i nutiden, med inspiration för framtiden, poängterar VD Malin Eriksson. ERIK HOLLÄNDER


Ockelbo kommun 71 www.svenskleverantorstidning.se

GAFTEC AB – helautomatiserad cisternrengöring med avgörande fördelar

Tidsåtgång och kostnader är betydande vid rengöring av cisterner för bränslen, oljor, natronlut, tallbecksolja, beckolja osv. Samtidigt är arbetsmiljön för de som skall rengöra cisternerna påfrestande. GAFTEC AB, kan med sin helautomatiserade cisternrengöring minska tidsåtgång och kostnader och förbättra arbetsmiljön på ett avgörande sätt. Slutresultatet är absolut rena cisterner. GAFTEC AB har sitt säte och sin bas i Åbyggeby/Ockelbo i Gästrikland där företaget grundades år 2010 av Anders Finnström på basen av 35 års erfarenhet inom industri-, olje- och offshorebranscherna. Innan han startade eget, arbetade han senast inom ett rikstäckande industrirengöringsföretag, där han såg att organisationens tröghet gjorde att det helautomatiserade arbetssätt han förordade skulle ta för lång tid att införa. Därför startade han GAFTEC AB. För hamnar, industrier, bensin- och oljebolag, energibolag och andra cisternägare

GAFTEC AB betjänar med sin kompletta mobila service hamnar, industrier, bensin- och

oljebolag, energiföretag och andra cisternägare i Sverige och Norge. Servicen utförs som komplett mobil service där en självständig serviceenhet från GAFTEC AB består av två servicebilar med all utrustning som behövs och dessutom personalutrymmen med alla bekvämligheter. Traditionell cisternrengöring – tids- och kostnadskrävande med dålig arbetsmiljö

Cisterner med lining måste regelmässigt rengöras vart 12:e år. Cisterner utan lining vart 6:e år. Inför byte av media i en cistern måste cisternen rengöras noggrant. – Inom traditionell intern cisternrengöring använder man medarbetare som går in som arbetsteam i cisternerna för att efterhand skyffla bottensatsen för gradvis tömning. Om hela cisternen skall rengöras måste interna ställningar byggas. Arbetsmiljön är extremt dålig, tidsåtgången betydande och kostnaderna därför höga.

GAFTECs helautomatiska rengöring – bättre arbetsmiljö, mindre tidsåtgång, lägre kostander och helt rena cisterner

Anders Finnström berättar, - GAFTEC AB erbjuder, med vårt arbetssätt som vi själva utvecklat, helautomatiserad cisternrengöring med fokus på HMS (hälsa, miljö och säkerhet).

GAFTEC utför cisternrengöring med egen metodik så unikt effektiv att den är föremål för patentansökan.

Vi inför vår utrustning genom en manlucka nertill i cisternen. Utrustningen fungerar som en tvätt-/återvinningsrobot som gör att cisternerna, vid behov, blir absolut rena i sin helhet. Som vi arbetar utförs efter införandet av vår automatutrustning hela reningsprocessen inne i cisternen, utan mänsklig närvaro, utan ställningar etc. Den kontrolleras och styrs i sin helhet utifrån. Förutom arbetsmiljön, som förbättras på ett avgörande sätt, går det snabbare och kostnaden blir lägre.

Fullödig produkt direkt ur bottensatsen en bonus

– Bottensatsen, som i större cisterner kan bestå av 100 till 150 ton, måste med traditionella metoder föras till dyr deponi. Som vi arbetar kan 50 -80 % av bottensatsen direkt återvinnas och pumpas in i en annan cistern med samma produkt, för att användas/säljas som fullödig vara. M.a.o. en betydande fördel i sig, avslutar Anders Finnström. ERIK HOLLÄNDER

G3 Mark AB – mark och vägarbeten Med en maskinpark som omfattar både grävmaskiner, lastmaskiner, lastbilar och väghyvel och flera decenniers erfarenhet, representerar familjeföretaget G3 Mark AB ett branschkunnande som anlitas av både stora och små företag samt privathushåll. Uppdragen utförs inte enbart inom Gästrikland utan också utanför regionen. Familjen Gunnari har drivit företag inom mark och vägarbeten under lång tid. I andra generation gick Patrik Gunnari år 1990, när han var färdig med gymnasiet, in som hälftenägare i pappa Oves företag. I G3 mark AB är också Patriks hustru Ulrika verksam och sköter administrationen. Företaget har kontor bas och depå intill OKQ8 invid södra utfarten från Ockelbo mot Sandviken. Bred maskinpark och 12 anställda som klarar det mesta – även snickerier och lekparker

I G3 mark ABs maskinpark ingår fyra grävmaskiner, två lastmaskiner, två egna lastbilar och en väghyvel. Verksamheten har dessutom breddats under senare år och omfattar också snickeri- och betonggjutningsarbeten. Exempel är tillbyggnader, renoveringar panel- och takbyten samt olika typer av trä- och betongkonstruktioner i samband med väg- och järnvägsprojekt. En specialitet har också blivit att anlägga lekparker inklusive montering av lekparkutrustning.

Skapat långsiktigt förtroende för väl utförda arbeten

-För oss har det alltid varit viktigt att skapa långsiktiga och goda relationer till våra uppdragsgivare genom väl och för kunden smidigt utförda arbeten. Besöksmagneten Wij Trädgårdar i Ockelbo har t.ex. med åren blivit en betydande och återkommande uppdragsgivare med ständigt kreativa och intressanta uppdrag. Med andra uppdragsgivare, stora som små, har vi också långvariga relationer, berättar Patrik Gunnari.

Numera också medlem i GMT

-Vi utför uppdrag både i direkt kundförhållande till enskilda uppdragsgivare och genom GMT (Gävleborgs Maskin & Transportcentral) där vi blev medlemmar i våras. Det är m.a.o. lätt att anlita oss i både stort som smått, poängterar Patrik Gunnari.

Några andra exempel på olika typer av uppdrag

Genom GMT har G3 Mark AB fått uppdrag inom mark- och vägarbeten vid vindkraftsparken i Jädraås/Ockelbo. Vindkraftsparken som får 66 vindkraftverk, blir norra Europas största landbaserade vindkraftspark. Många planer, grunder och nya vägar har anlagts i projektet. I samband med att man i regionen bygger bort obevakade järnvägsövergångar för att öka säkerheten, har G3 Mark AB genom X-Schakt fått uppdrag inom nyanläggning av vägar, dikning och krosstransporter för huvudentreprenören NCC på järnvägssträckningen Åbron-Ockelbo. Under hösten har G3 Mark AB på uppdrag av Ockelbo

Patrik Gunnari, G3 Mark AB.

kommun utfört grävarbeten i Kolforsen för fiberkabeldragning i samband med att Gavlenet bygger ut bredbandskommunikation med stor kapacitet. G3 mark AB utför också grus- och krossleveranser från GMTs bergtäkt i Skönvik/ Sandviken. Markarbeten för hushåll och vinterarbeten

- För hushåll, bondgårdar och andra fastighets/ markägare utför vi arbeten för avlopp och vattenledningar. Vi gräver husgrunder, gjuter betong-

plattor och anlägger trädgårdar. Vintertid sköter vi också plogning och sandning för vinterväghållning och har ansvaret för PEABs sandupplag i Ockelbo. Vi är mångsidiga och flexibla, varför inget uppdrag är varken för stort eller för litet. Genom ömsesidig resursförstärkning med andra entreprenörer kan vi tillsammans också skapa den kapacitet som behövs i mycket stora uppdrag, avslutar Patrik Gunnari. ERIK HOLLÄNDER


72

Ockelbo kommun www.svenskleverantorstidning.se

In Situ Instrument AB – mätsystem för mark, vatten och luft alltid i framkant av teknikutvecklingen God miljö är allt mer i globalt såväl som i lokalt fokus. Inom forskning, samhälle, industri- och energisektorerna satsar man på att finna miljövänligare sätt att producera det vi behöver. Ständigt bättre mätteknik och faktainsamling behövs. In Situ Instrument AB är ett växande, innovativt, svenskt specialistföretag som utvecklar, bygger och installerar den mätteknik som forskning, samhälle och företag behöver inom området, där den behövs, på plats (latin: in situ). In Situ Instrument AB, även kallat In Situ, är det mest högteknologiska företaget med säte i Ockelbo kommun, norra Gästrikland. Företaget har skapat sig ett gott renommé i branschen sedan det år 1982 grundades i Ockelbo av Bengt Norén, specialist på meteorologisk- och hydrologisk mätteknik sedan 1975 och fortfarande verksam i

företaget, som finns i herrgårdsmiljön invid Wij Trädgårdar, på centralorten Ockelbo. Från 3 till 17 medarbetare på två år med nya ägarna

För två år sedan förvärvades In Situ av Björn och Margaretha Östberg i Ockelbo. Björn

En av mätstationerna i ICOSprojektet, här på jordbruksmark i Västergötland. Instrument för koldioxid- och metanflöden samt för bakgrundsmätningar av klimatdata; temperatur, luftfuktighet, solstrålning etc. Datainsamlingssystemen är placerade i ”igloon”.

är ingenjör med erfarenhet av teknikintensiv produktionsutveckling och företagsutveckling inom bl.a. fordonssektorn. Efterfrågan på In Situs framstående mättekniska kunnande, har bl.a. lett till att företaget med sina nya ägare gått från 3 till 17 medarbetare sedan 2010. – Jag såg att det fanns mycket att göra inom området och ville ha stimulansen och utmaningen att utveckla de avancerade tekniska lösningarna och den support som behövs samt själva företaget kring dem, berättar Björn. Ett högprestigeuppdrag inom EU

När detta skrivs arbetar In Situ intensivt med att installera den mätutrustning som behövs på fem miljömätningsstationer från söder till norr i Sverige för ICOS Sverige, en nationell infrastruktur för mätning av växthusgaser i Sverige. ICOS Sverige är den svenska delen av ICOS Europa, en europeisk infrastruktur för att övervaka och förstå växthusgasutbyten mellan jordytan och atmosfären. – Vi har arbetat inom kunskapsområdet tidigare. ICOS-uppdraget känner vi som en verklig bekräftelse på vårt kunnande, det känns mycket bra, konstaterar Björn Östberg.

Andra applikationer i Sverige och utomlands – kärnkraft, bergvärme, vindkraft, vattenkraft m.m.

In Situ har utvecklat det miljöstyrda styrsystemet för bevattningen av råvaran, timmerstockarna, som nu används av ett 60-tal sågverk/ massafabriker i Sverige och av allt fler också utomlands. Systemet sparar upp till 80 % av vattenanvändningen och har gjort att bevattningen kunnat vändas från negativ till direkt positiv miljöpåverkan. In Situ har (tillsammans

med Geosigma AB) utvecklat den mätutrustning som undersöker bergets kvalitet inför beslut om slutförvaring av kärnkraftsavfall. Närstående teknik är den mätteknik som In Situ utvecklat för att beräkna energiuttagspotentialen i bergborrhål för bergvärme. För vindkraftsutbyggnaden har In Situ levererat över 300 mätsystem som mäter vindkraftspotentialen samt olika system som mäter nedisning på vindkraftverk och andra tekniska installationer. Vattenfall AB anlitar In Situ för mät-/informationssystem för den fysiska säkerhetsstatusen i vattenkraftdammar. In Situ har också levererat mätutrustning till projekt på Island, Grönland, Sydamerika och Sydafrika. Tjänsteutbud, kunskapsbas, support som aldrig sviker, samarbete i omfattande nätverk

– In Situ erbjuder allt från problemanalys till projektledning, systemdesign, installation, övervakning, datainsamling, dataanalys, kontrollsystem, kalibrering, certifiering, dokumentation och utbildning. Själva har vi spetskunskaper inom områden som mekanisk konstruktion, elektronik, programmering, systemkunnande, fysik, mikrometeorologi, hydrologi, geologi och termodynamik och skyr inte vädrets makter för att hålla våra kunders system vid liv, om något skulle trassla. Vi arbetar i breda nätverk med olika typer av specialkompetenser och söker alltid samarbetspartners bland företag och forskare runtom i landet och utomlands, berättar Björn Östberg avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER

Ockelbo Kabelteknik AB – helhetslösningar för kabelarbete i järnvägsmiljö Ockelbo Kabelteknik AB är ett entreprenadföretag som specialiserat sig på alla typer av förekommande kabelarbeten i järnvägsmiljö. Verksamheten utförs utan geografiska begränsningar över hela landet, där uppdragsgivarna bedriver sina projekt. Ockelbo Kabelteknik AB med säte, huvudkontor och bas i Ockelbo, norra Gästrikland, grundades av ägarna Niklas Halvarsson och Daniel Persson år 2005. Företagets kontor finns i herrgårdsmiljö invid turistmagneten Wij Trädgårdar i centralorten Ockelbo. Ytterligare ett kontor finns i Frövi. Egen verkstad på 2000 kvm finns i Lingbo i norra delen av Ockelbo kommun. Från två till 37 anställda på sju år – 0 till 57 miljoner i omsättning, med god lönsamhet

Ockelbo Kabelteknik AB är ett av de företag med säte i Ockelbo, som vuxit mycket under senare år.

Daniel Persson och Niklas Halvarsson leder och vidareutvecklar tillsammans Ockelbo Kabelteknik AB, som de grundade för sju år sedan.

Innan de grundade sin verksamhet hade både Niklas och Daniel arbetat i branschen under många år. Tanken på att starta eget tillsammans hade under tiden grott och år 2005 förverkligades planerna i form av Ockelbo Kabelteknik AB. Behovet av väl utförda tjänster fanns och verksamheten har sedan dess vuxit till att under det senaste verksamhetsåret omsätta 57 miljoner kronor. I dag har företaget anställda på många orter runtom i Sverige. Ockelbo Kabelteknik AB har också blivit ett företag med god lönsamhet. – Det behövs för att vi skall vara en trygg arbetsgivare för våra anställda och samtidigt kunna utveckla verksamheten vidare med de investeringar som behövs. God ekonomi är också en trygghet för uppdragsgivarna, som skall kunna lita på att vi alltid, i alla lägen och utan hinder, kan utföra våra åtaganden på överenskommet sätt, konstaterar Niklas Halvarsson och Daniel Persson. Omfattande investeringar i maskiner och utrustning – säkerhetstänkande i allt

– Utvecklingen av vår verksamhet har bl.a. inneburit omfattande och återkommande inves-

Bl. a. genom sitt unika sätt att jobba i självständiga, kompletta uppdragsteam, kan Ockelbo Kabelteknik AB arbeta med många samtidiga uppdrag landet runt.

teringar. I dag kan vi utföra våra uppdrag med en maskinpark som omfattar åtta lastbilar varav 6 kranbilar, åtta TB 250 minigrävare 5 ton, en 15 tons runtomsvängande grävmaskin, tre Huddig av vilka två är utrustade med korg, en Lännen utrustad med korg, två rälsgående vagnar 5 ton och en rälsgående vagn på 12 ton, en vakuumsug för lockning av kanalisation, en kabelplog samt ett flertal persontransport/servicebilar, tillsammans totalt 45 enheter. Vår maskinpark gör att vi är flexibla och med våra kompletta team kan utföra uppdrag samtidigt på flera håll. Förutom bra utrustning kräver vårt arbete säkerhetstänkande i alla lägen för alla typer av arbeten. Återkommande utbildningar i bl.a. de senaste normerna och säkerhetsföreskrifterna skall säkerställa att våra tillsynsmän (TSM), arbetsledare, maskinförare, kabel-/kanalisationstekniker, signaltekniker, teletekniker, projektledare skall kunna planera

och utföra arbetet på ett säkert sätt, berättar Daniel Persson. Några exempel på uppdragsgivare

– Vi utför uppdrag över hela landet och några av våra största uppdragsgivare är Infranord, Strukton Rail, Eltel Networks, VR Track och Balfour Beatty. Exempel på tjänster är alla typer av kabelarbeten, byggnation av skåp, kur- och kioskplatser, väggskydd, läggning av kanalisation och brunnar, alla typer av grävning, montering av läckande kabel för tunnelradio, skarvning av kabel och byggnation av tele-och signalanläggningar, leverans och montering av kabelskydd, brorännor m.m. Siktet är nu inställt på att utveckla vår verksamhet vidare i nära samverkan med uppdragsgivarna, konstaterar Niklas Halvarsson och Daniel Persson avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER


Ockelbo kommun 73 www.svenskleverantorstidning.se

Berendsen investerar vidare för framtiden i Ockelbo Berendsen Textilservice ABs stora tvättanläggning i Ockelbo är numera en modern processindustri, som med sina 70 anställda också är en av de största privata arbetsgivarna i Ockelbo kommun. Tvättanläggningen i Ockelbo är Berendsens näst största tvättanläggning i landet efter företagets anläggning i Eskilstuna. Berendsen har i Ockelbo efterhand gjort stora investeringar, som nu skall fortsätta under 2013. Till juli år 1999 var tvättanläggningen i Ockelbo, Landstingsägd. Verksamheten var hotad av nedläggning. När Berendsen då köpte tvätteriet, ville man genom investeringar i ny teknik skapa en effektiv, modern och lönsam processindustri, som genom en breddad marknad också skulle bli en trygg arbetsgivare i Ockelbo. Så har skett och antalet medarbetare uppgår i dag till 70, berättar Kenneth Fäldt, som sedan 2002 är Berendsens platschef i Ockelbo. Betjänar hotell, restauranger, landsting och kommuner med flatgods

Med sin specialisering på s.k. flatgods betjänar Berendsen i Ockelbo hotell, restauranger, landsting och kommuner med flatgods dvs. arbetskläder, dukar, örngott, lakan, handdukar och annat som viks ihop till flata paket dvs. flatgods. Landstinget Gävleborg är den största enskilda kunden. När Berendsen tog över verksamheten uppgick den dagliga tvättvolymen till 4 ton. I dag producerar tvättanläggningen 12 ton tvätt per dag.

botten och Norrbotten tillkommit. Distributionen till och från kunderna sker effektivt och smidigt genom avtal med externa transportföretag.

Betjänar i dag en stor marknad från Stockholm till Norrbotten

Totalt 57 miljoner i återkommande investeringar

Berendsens ambitioner har också varit att utvidga det geografiska marknadsområdet som betjänas av tvättanläggningen i Ockelbo. När Berendsen köpte verksamheten fanns kunderna enbart inom Gävleborg. Marknaden har efterhand utvecklats till att först omfatta Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Dalarna. Under senare år har också Uppland, Stockholm, Väster-

Kenneth Fäldt med medarbetare planerar installationen av ytterligare en helautomatisk plagghanteringsanläggning för ca 2 miljoner vid tvätteriet i Ockelbo.

– Vår ambition har från början varit att i Ockelbo skapa en modern, rationell, processindustri för bästa möjliga produktionsresultat och effektivitet. Vid tvättanläggningen i Ockelbo har vi därför återkommande gjort stora investeringar både i modern processutrustning och i utbyggning av lokalerna. Under 2005 bytte vi ut stora delar av den tekniska produktionsutrustningen.

Följande år installerade vi ett helt nytt processtyrningssystem. Sedan dess har en modern helautomatisk plagghanteringsanläggning installerats för efterbearbetning, torkning, utslätning och vikning av personalkläder. Vi har i två etapper byggt ut lokalerna, nu senast år 2010. Totalt har vi investerat ca 57 miljoner sedan vi köpte verksamheten, konstaterar Kenneth Fäldt. Investeringarna fortsätter också under 2013 – Ockelbo bra som verksamhetsort

ytterligare ca 2 miljoner i en utbyggnad av plagghanteringsanläggningen. Vi tycker att Ockelbo är en bra kommun att verka i som företag. Vi har duktiga medarbetare här och vi upplever att vi uppskattas som arbetsgivare. Kontakten med kommunen fungera bra. Beslutsvägarna är korta och smidiga. Därför är det tacksamt att vara verksam i Ockelbo och vidareutveckla vår verksamhet här, säger Kenneth Fäldt avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER

– För att förverkliga våra ambitioner med ständigt effektivare produktion och allt bättre konkurrenskraft, fortsätter vi investeringarna också under nästa år. Under 2013 kommer vi att satsa

H-Schakt AB – underentreprenader och anläggningsarbeten På basen av tre generationers erfarenhet driver Henrik Hansson H-Schakt AB. Redan farfar och morfar var verksamma som entreprenörer. Henrik själv har nu över 20 års erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten och uppdragen utförs både som underentreprenader och som uppdrag i direkt avtalsförhållande till kunder, som är både företag, privathushåll och offentliga uppdragsgivare inom Gästrikland. H-Schakt AB har sin bas vid Granngården på adressen Byvägen 46, Ockelbo centralort. Kontor, fordons-/arbetsmaskindepå och förråd finns i egna lokaler, som också delvis hyrs ut till Granngården. Fristående entreprenör

H-Schakt AB arbetar som en fristående entreprenör oberoende av maskin- och fraktcentraler, men anlitas återkommande för uppdrag även av sådana. – Som fristående entreprenör kan vi fritt och flexibelt arbeta för alla typer av uppdragsgivare med väl utförda arbeten, till rätt pris, säger Henrik Hansson.

Alla typer av markarbeten samt betonggjutning för både företag och privatpersoner

Henrik Hansson fortsätter: Oss på H-Schakt AB kan man anlita för alla typer av markarbeten i stort som smått. Några exempel på uppdrag vi utför är vägarbeten, anläggande av vattenledningar och avloppssystem, planeringsarbeten, dränering på jordbruksmark, runt hus, i träd-

gårdar, längs vägar m.m. Vi säljer, leverrar och sprider också grus, krossmaterial, jordmassor och mat/planteringsjord och har eget siktverk för jord/matjord. Man kan m.a.o. tryggt anlita oss för alla typer av markarbeten. Man kan också anlita oss som totalentreprenör för anläggandet av trädgårdar. Projekterar, sköter ansökningshandlingar och utför arbetena – enkelt för kunden

H-Schakt AB projekterar vid behov kundernas bygg- och anläggningsprojekt, sköter alla ansökningshandlingar och utför anläggningsarbetena inklusive betonggjutning av husgrunder, kulvertar, betongplattor för byggnader och maskiner m.m.

Anläggandet av och underhåll av vägar, vinterväghållning och snöröjning

H-Schakt AB anlitas för anläggandet av och underhåll av privata vägar, av vägföreningar och av skogsägare för skogsbilvägar. Vintertid utförs snöröjning, vinterväghållning med snöplogning och sandning. Ett exempel är snöröjningen

vid vindkraftsparken Mårtensklacken. Andra exempel är snöröjning och sandning för industriföretag i Ockelbo. Femtio - femtiofördelning mellan uppdragstyperna

– Mycket av de arbeten vi utför, sker som underentreprenader och resursförstärkning för andra företag i branschen. Exempelvis har vi under senare tid både levererat material och utfört grävarbeten på uppdrag av Persson Schakt i Fagersta, som haft omfattande uppdrag i regionen. Resursförstärkningen kan ske enligt tidsdebitering för kompletta arbetsteam inklusive maskiner eller för enskilda maskiner med förare. Vid behov hyr vi också ut endast maskinförare. Vi täcker behoven både med egen fast personal och med personal i våra nätverk. Ungefär hälften av vår arbetsvolym genereras genom underentreprenader och uthyrning till andra branschföretag. Den andra hälften genereras genom egna, självständiga uppdrag direkt för andra typer av uppdragsgivare. Ett exempel är uppdrag för uppbyggnaden av Gävle Strand. NCC, PEAB och andra bygg- och anläggningsföretag är återkommande uppdragsgivare. Vid utbyggnaden av vindkraften i regionen har Sörens El i Delsbo blivit en betydande uppdragsgivare. Vi är flexibla på det sättet att vi gör det som passar kunden bäst, så att det blir mest förmånligt och praktiskt i utförandet, konstaterar Henrik Hansson. ERIK HOLLÄNDER

H-Schakt AB. Entreprenadarbeten för behov hos både företag, privata och samarbetspartners alla årstider.


74

Ockelbo kommun www.svenskleverantorstidning.se

Forma Plast AB – vakuumformare som medverkar vid utvecklingen av kundernas nya produkter För många företag är det en stor fördel att ha en erfaren leverantör som både hjälper dem att utveckla sina produkter och levererar de produkter och komponenter man behöver. Forma Plast AB har en uppskattad tradition av just detta och kombinerar också flera material i kompletta systemleveranser. Forma Plast AB i Ockelbo, norra Gästrikland, ägs och leds av Åke Hålén, som redan innan han startade sitt företag år 1990 hade omfattande erfarenhet i plastbranschen. Utbyggnad och återkommande investeringar – mer kapacitet för gamla och nya kunder

Forma Plast AB har genom åren återkommande investerat i en allt effektivare maskinpark och har samtidigt kunnat öka antalet medarbetare till i dag tio. För att kunna möta efterfrågan hos gamla och nya kunder, har lokalerna byggts ut från 800 till 1400 kvm. Vi har nu 3st vakuumformningsmaskiner, varmbockningsmaskin, två 5-axliga CNC-fräsar för rationell efterbearbetning, ultraljudssvetsning och UV-limning.

Värdefull kunskap – kombinerar olika material för bästa produktegenskaper

– Vi har utvecklat en tradition av att ständigt och aktivt söka efter bättre och bättre produktions-, funktions-, och designmässiga egenskaper i de produkter och komponenter vi har i uppdrag att tillverka och leverera. Det har lett till många och långsiktiga kundrelationer i många branscher, där vi tillsammans med kunden för utvecklingen framåt. För att ge kundernas produkter de bästa egenskaperna kombinerat med god produktionsekonomi, har vi lärt oss att kombinera vakuumformade plastmaterial med andra materials olika fördelar och egenskaper. Vi kommer med förslag till förbättringar, när vi upptäcker möjligheterna, förklarar Åke Hålén.

Några exempel på kunder och tillverkning – från Koenigsegg till OilQuick

Exempel på kunder och tillverkning är Koenigsegg, där Forma Plast tillverkar både lyktglas och lykthus till deras supersportbilar. Tillsammans med Koenigsegg är flera produkter under utveckling. För Eco Logs skogsmaskiner tillverkar Forma Plast alla inredningskomponenter i plast till deras förarhytter. Likaså tillverkas inredningskomponenter i plast till Huddigs traktorgrä-

vare. För Ambulansproduktion AB och Nilssons Special vechicles tillverkas detaljer till moderna ambulansinredningar. Komponenter som kåpor och kapslingar tillverkas för tillverkare av snökanoner. En intressant aktuell produkt som tillverkas är en huvudkomponent för den säkerhetshjälm med större energiupptagningsförmåga, vid sneda inslag, som skall används av Svenska Hockeyförbundet. Tillsammans med Peges i Ljusdal tillverkas en helt ny hytt för Toyota BT. Likaså tillverkas inredningskomponenter i plast till en ny hytt till Hiab. För OilQuick tillverkas plastdetaljerna till deras snabbkopplingssystem för hydraulik. – Vi är alltid beredda att titta på nya uppdrag, stora som små och de utmaningar de innebär i fråga om produktdesign- och produktutveckling, produktionsutveckling, produktion och vidareutveckling, poängterar Åke Hålén. ERIK HOLLÄNDER

Forma Plast AB arbetar i dag bl.a. med tre vakuumformningsmaskiner, största maskinen (1800 x 1200 mm), varmbockning, två 5-axliga CNC-fräsar för rationell efterbearbetning, med ultraljudssvetsning och UV-limning. Produkt- och produktionsutveckling i nära samarbete med kunderna utgör en viktig del av verksamheten.

Hansson Transport AB – markarbeten-, väg- och krossentreprenader Hansson Transport AB med säte i Ockelbo, har med åren blivit en betydande aktör för markarbeten, väg- och krossentreprenader inte bara i närregionen, utan också när det gäller spräng – och krossentreprenader också på andra håll i landet.

Hansson Transport AB är ett anrikt företag som nu ägs och drivs i tredje generation av kusinerna Marika och Lars Hansson. Företaget har sin bas och sitt säte i Ockelbo kommun, norra Gästrikland, där företaget äger och använder ca 30 000 kvm mark för kontor, fordonsdepå, egen verkstad på ca 2 000 kvm (för egna och andras behov), förråd och materialupplag centralt i centralorten

Lars Hansson och Kjell-Arne Persson planerar en kundleverans vid en av Hansson Transports egna bergtäkter. Från denna har t.ex. 35 000 ton krossmaterial redan levererats till den nya vindkraftparken i Lingbo.

Ockelbo. Verksamheten grundades av Lars Hanssons farfar, med samma namn som Lars, år 1930. Hansson Transport sysselsätter nu ett 20-tal egna medarbetare samt underentreprenörer och är därför en viktig arbetsgivare i Ockelbo, som utför arbeten till ett värde av upp till 30 miljoner per år. Mångsidig maskinpark – väghållning, markarbeten, spräng- och krossentreprenader i regionen

Med bred maskinpark åtar sig Hansson Transport små som stora uppdrag i närregionen. Maskinparken innehåller i dag bl.a. fem grävmaskiner, tio lastmaskiner, två väghyvlar samt fyra egna mobila krossverk. – Vi åtar oss allt från kompletta bergs- och krossentreprenader, där vi ombesörjer allt från sprängning till krossning, lagring och transport av både betonggrus och grus för vägbyggen och vägunderhåll. Med våra kross- och siktverk kan vi leverera alla typer av krossfraktioner som behövs till allt från hushållens och kommunernas behov året om, till stora byggen som nya vindkraftsparker, deras vägar, grunder, betonggjutning och planer. Vi gräver husgrunder och utför markplanering. Vi erbjuder fyllnadsjord, matjord, grus, och bergskross och anlitas t.ex. för anläggandet och skötsel av skogsbilvägar. Stora Enso och vägföreningar är betydande uppdragsgivare. Vintertid håller vi vägarna framkomliga och säkra genom vägmärkning, snöplogning och sandning, berättar Marika och Lars Hansson. Exempel på andra uppdragsgivare i regionen är NCC, Skanska, Svevia, GMT samt

St: Eriks betongfabrik i Ockelbo. I Ockelbo, Söderhamns och Gävle kommuner har Hansson Transport tre egna grustag och tre bergtäkter. Entreprenader för vindkraftsprojekt

Hansson Transport AB har kommit att anlitas i omfattande grad vid anläggandet av två vindkraftparker inom Ockelbo kommun. I Jädraås byggs nu, enligt uppgift, Sveriges största landbaserade vindkraftspark med 66 vindkraftverk. Här har Hansson Transport anlitats för att i skytteltrafik med tankbil transportera vatten till betonggjutningen från en närbelägen sjö. Till den andra vindkraftsparken dvs. vid Fallåsberget i Lingbo, har Hansson Transport anlitats av CD Entreprenad AB för att, från egen bergtäkt, leverera krossmaterialet till både betonggjutning av aggregatfundamenten, nya vägar och planer.

Kompletta spräng- och krossentreprenader runtom i Sverige – några exempel

Med sina fyra egna mobila kross- och siktverk har Hansson Transport med tiden börjat anlitas av uppdragsgivare runtom i landet. Hansson Transport AB tar hand om hela entreprenader inklusive bergssprängning, krosstillverkning, lagring och transporter i samband med infrastrukturprojekt och större byggprojekt med behövliga fraktioner av kross för både underlag, fyllnad och betonggjutning. Exempel på sådana uppdrag Hansson Transport utfört, finns t.ex. i både Stockholm, Heby och Sala. ERIK HOLLÄNDER


Ockelbo kommun 75 www.svenskleverantorstidning.se

Daniels Småstugor AB – designade lekstugor som köps över hela landet Ofta är det inte bara mamma och pappa utan också morfar och mormor eller farfar och farmor som köper lekstugor från Daniels Småstugor AB till sina barn och barnbarn. Lekstugorna från Daniels Småstugor har blivit populära för sin design och för att de levereras direkt till hushåll runtom i landet. Företaget heter Daniels Småstugor AB. Det unga paret Daniel och Ulrika Blom i Ockelbo, Gästrikland, satsade för tre år sedan fullt ut på att tillverka och leverera lekstugor med design som folk efterfrågade. Att tillverka lekstugor ligger i

släkten. Daniels far Arne Blom tillverkade dem, men inte på långt när i samma skala som Daniel och Ulrika nu gör. Fördubblad omsättning sedan i fjol - lekstugor för 2,3 miljoner – tre framgångsfaktorer

Design, rationell tillverkning och leverans direkt till kunden har blivit tre faktorer som gjort att Daniels Småstugor AB fått kunder över hela landet och även i Norge. Det har också gjort att Daniel och Ulrika Blom kunde fördubbla omsättningen sedan i fjol. Försäljningen steg från 1,1 till 2,3 miljoner kronor och betydligt över 200 lekstugor levererades. Lekstugorna tillverkas i Ockelbo och sänds till kunder över hela landet.

Exceptionellt många levereras till Västkusten, Lidingö, Värmdö, Mälaren och Dalarna

På vissa håll köps det extra mycket lekstugor från Daniels Småstugor AB. Sådana områden är Göteborg och västkusten överhuvudtaget. Extra många levereras också till köpare på orter som Lidingö, Värmdö, kring Mälaren och i Dalarna. Kunderna finns nu från södra Sverige upp till och med Umeå. – Nu ser vi att det ofta är grannar till dem, som tidigare köpt våra lekstugor, som också vill ha en

till sina egna barn, berättar Daniel och Ulrika Blom. Sex lekstugemodeller att välja bland – från 2,5 till 5,1 kvm – också två modeller i funkisstil – Kunderna uppskattar att våra lekstugor för att de passar i stilen till deras trädgårdar och hus. Vi har t.ex. också tagit fram två modeller i funkisstil som snabbt blivit populära. Vi levererar lekstugor i storlekarna från 2,5 till 5,1 kvm. När barnen blivit större kan lekstugorna sedan fungera som prydliga förråd, berätta Daniel och Ulrika. Levereras i monteringspaket eller färdigt monterat och målat – efter råd och behov

– De flesta lekstugor levererar vi som byggpaket, inklusive fönster, färdigt skuren takpapp samt monteringsbeskrivning. Ofta vill kunden själv montera, färgsätta och måla själv. Ibland vill en kund att vi levererar en färdigt monterad och målad lekstuga. Då gör vi det. Det är naturligtvis också en kostnadsfråga. Vi hade t.ex. en kund i Göteborg vars barn skulle fylla tre år. I det fallet spelade kostnaden mindre roll. Lösningen blev att vi monterade lekstugan färdigt i Ockelbo, målande den också färdigt och sände ner den med vår kranbil till tomten i Göteborg. Det lyckliga barnet fick sin lekstuga färdig, i rätt tid till sin födelsedag. Vår

egen kranbil kan annars ta 12 lekstugepaket, konstaterar Daniel Blom. Full returrätt om man inte är nöjd – har hittills inte utnyttjats – Vi vill att våra lekstugekunder, både de som köper dem och barnen själva som använder dem skall vara nöjda med våra produkter. Med den mänskliga faktorn kan förr eller senare någon del kanske glömmas eller två kunder med samma namn blandas ihop etc. Oberoende vad som händer, ordnar vi och rättar till. Vi har full returrätt, om man inte skulle vara nöjd, men det har aldrig inträffat, berättar Daniel och Ulrika Blom avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER

FABE Gävleborg AB – nytt inom bygg, svets och industrimontage Med mer än 15 års erfarenhet inom industrimontage och montageledning inom industriuppdrag bl.a. som tidigare anställd på Nisab, startade Bjarne Eriksson i maj i år sitt aktiebolag FABE Gävleborg AB, en verksamhet som utvecklat tjänster inom tre verksamhetsområden.

bro upp till ett fähus inklusive bygge av dito räcken. I Kolforsen har vi anlitats för montering av snörasskydd. Som synes utför vi på byggsidan både större och mindre arbeten, också nybyggen. Uppdraget att uppföra ett nybygge, en bageributik med bostadsdel, har vi fått i Skutskär och har också lyckats med att få till stånd ett ramavtal för byggnadsarbeten med Älvkarleby kommun, vilket vi är mycket nöjda med. Avtalet gäller i tre år med möjlighet till ett års förlängning inför nästa upphandlingsomgång, berättar Bjarne Eriksson.

Bjarne Eriksson är, genom det förtroende han arbetat upp under många år inom uppdrag inom svetsning, industrimontage och montageledning, väl känd och väl sedd av många uppdragsgivare. Redan tidigare hade han inlett verksamhet i form av enskild firma. Ökande uppdragsvolymer och vidareutveckling av verksamheten, ledde i fjol till grundandet av det egna aktiebolaget FABE Gävleborg med säte i Ockelbo.

Försäljning av och verktygsförvaring från utvalda leverantörer

En verksamhet som jag utvecklat som ett specialintresse är försäljning av verktyg och verktygsförvaring. Var och en vet hur arbetet underlättas av att man har tillgång till rätt verktyg. FABE Gävleborg AB säljer därför kvalitestsverktyg och verktygsförvaring från utvalda tillverkare. Jag hoppas att vi också inom den verksamhetsinriktningen kan vara till nytta för många under åren som kommer, avslutar Bjarne Eriksson.

Verksamhet som utvecklats bra sedan start

Under 2011 startade Bjarne Eriksson enskild firma med uppdrag inom specialsvetsning, industrimontage och montageledning. Redan i maj i år blev det dags att starta FABE Gävleborg AB. Verksamheten inom FABE Gävleborg AB har utvecklats bra sedan start med uppdragen som omfattat specialsvetsning av höglegerade rostfria material för industrin, byggarbeten och försäljning av verktyg och verktygsförvaring.

Specialsvetsning i höglegerade rostfria material

Svetsning i höglegerade material är en specialitet hos oss, berättar Bjarne. Av en industri i Uppland har FABE Gävleborg AB kommit att anlitats för svetsning av höglegerade rostfria material, vid tillverkning av turbiner. Det är ett pågående uppdrag som under vissa förutsättningar förhoppningsvis kan komma att fortgå också under nästa år.

ERIK HOLLÄNDER

Bjarne Erikssons FABE Gävleborg AB utvecklar tjänster inom tre områden. Svetsuppdrag i höglegerade rostfria material, försäljning av verktyg och verktygsförvaring samt bygguppdrag för både privata och företag.

Redan bygguppdrag i Ockelbo, Gävle, Skutskär och ramavtal med Älvkarleby kommun

– Christoffer Lundbäck är ansvarig för vår byggsida. Vi bygger och renoverar för fastighetsägare inom både industri, andra företag och privatpersoner. Under tiden som gått sedan start, har vi hunnit med flera olika typer av uppdrag. I

Östby har vi brädfordrat och bytt fönster på en privat fastighet. I Mo har det ena uppdraget lett till det andra. Där har vi först utfört arbeten på ett bostadshus och sedan bl.a. gjort ett takbyte på ett uthus. I Gävle har vi renoverat en lägenhet. I Östby fick vi ett nytt uppdrag, denna gång portmontage och montering av innertak. I Mo blev ett nytt uppdrag att byta plank på en stark


76

Ockelbo kommun www.svenskleverantorstidning.se

Ockelbo Sallat – sallat som nu äts från Sundsvall till Helsingborg Med ambitionen att förse konsumenterna via grossister och butiker med sallat av högsta kvalitet, året om, har Ockelbo Sallat AB utvecklat en sallatsodling i växthus, som i dag förser konsumenter från Sundsvall i norr till Helsingborg och Göteborg i söder med sallat. En biologisk metod används för att skydda sallaten under uppväxten.

Ockelbo Sallat AB ägs och drivs av Jimmy Bergqvist, som år 2005, tillsammans med sin far Inge inledde verksamheten 1,2 mil norr om centralorten Ockelbo i Gästrikland. I dag utvecklar Jimmy, som ensamägare, tillsammans med sina anställda, verksamheten vidare Kvaliteten – endast biologiskt växtskydd – alltid under namnet Ockelbo Sallat

– Ockelbo Sallat står för hög och jämn kvalitet. Konsumenter och butiker skall veta att de får kvalitetssallat. För oss är det viktigt att skapa oss ett gott namn på marknaden med bra produkter. I kvaliteten ingår förutom fräschhet och krispighet också att vi skyddar sallatsplantorna under uppväxten uteslutande med en biologisk bekämpning mot skadeinsekter, förklarar Jimmy Bergqvist.

Produktionen

Jimmy fortsätter: -Vi köpte 2005 en växthusodling på 2800 kvm och har sedan dess byggt ut och omvandlat den till en modern, process-/ datastyrd odlingsanläggning på 6000 kvm, med kvalitet som främsta kriterium i odlingen. Den kontinuerliga odlingsprocessen startar med krukor i odlingsbrätten som maskinellt fylls med torv, för att sedan på ett rullband gå igenom en såningsmaskin, som förser varje kruka med två lerinkapslade sallatsfrön. Brättena placeras sedan på långa groningsbord, som sedan flyttas i växthuset vartefter sallaten växer. När sallaten är färdig, synas varje sallatsplanta och packas för hand i leveranskartongerna, som förbereds av en maskin, som viker upp de platta kartongpaketen till färdiga kartonger och försluter dem inför leverans. Nu kan vi leverera i snitt 8000 sallatsplantor per dag. Under midsommarveckan, som är årets topp, kan vi komma upp i 16000 sallatsplantor per dygn.

Distributionen Sallat odlad av Ockelbo Sallat AB äts nu av konsumenter från Sundsvall i norr till Helsingborg och Göteborg i söder.

Ockelbo Sallat säljer sin sallat till grossister med egna större distributionsområden i t.ex. Sundsvall och Stockholm, och direkt till butiker

i närområdet i Gästrikland. Leveranserna sköts dels med två egna lastbilar och dels genom att anlita fraktföretag. Nu är en utvidgning av försäljningen, till Dalarna, på gång. Vidareutvecklingen - breddat växtsortiment, investeringar och bioenergi

– Genom samverkan med Ortonovo på Ekerö, utvidgar vi nu vårt sortiment så att vi förutom sallat också säljer ett 50-tal olika sorter av levande ört- och kryddväxter som basilika, timjan, persilja m.m. Istället för att återvända med tom bil från Ekerö, där Ockelbo Sallat levererar en stor del av sin produktion, så har de börjat köpa alla slags örter av Orto Novo för att kunna leverera dagsfärskt, till butiker och grossister i Gävle-Dala området. Genom många butiker vi besöker, har det kommit till vår kännedom att en stor del av örter och sallat de köpt annars är dåliga redan vid ankomsten. Vi har analyserat och kommit fram till att detta problem beror på de långa ledtiderna från skörd till butikshylla, med ibland flera omlastningar.

Numera kan kunder i vårt upptagningsområde genom oss få sin beställda produkt inom 24 timmar efter skörd och genom det minska svinnet avsevärt. Vi genomför också flera större investeringar. Vi bygger en helt ny egen värmecentral för fliseldning. Samtidigt bygger vi nytt kontor och nya personalutrymmen. På el-/automationssidan har vi fördelen av att lokalt i Ockelbo kunna anlita, Niklas Lyckhult/NIB Elektrosystem, som tillhandahåller rätt kompetens och kunskap. Medarbetarna - från många orter

Ockelbo Sallat AB sysselsätter i dag 10-talet medarbetare, varav de flesta på heltid. Flera har flyttat till Ockelbo för att de fått arbete hos Ockelbo Sallat. I dag kommer medarbetarna t.ex. från boningsorter som Ockelbo, Mörtebo, Lingbo och Gävle. Och med ökande arbetsbelastning har Marko Rautio blivit Jimmys högra hand med ansvar både inom försäljning och produktionsledning.


Ockelbo kommun 77 www.svenskleverantorstidning.se

Ockelbo SBM – svets och service för industrier i södra Norrland Efter att tidigare arbetat både inom industrin och som resemontör startade Dan (Danne) Pettersson i september 2010 sitt företag Ockelbo SBM (Ockelbo Svets & Byggmontage AB). Efterhand började uppdragen komma in på ett sätt som överträffade förväntningarna och har som mest sysselsatt upp till 14 man vid större uppdrag.

flytt inom koncernen. Här har vi efterhand fått uppdrag på 15 av de 16 offerter vi gjort och har haft 4-6 man i arbete under mer än ett halvår. Inom vindkraftsutbyggnad har vi på uppdrag av NCC anlitats för tillverkningen av alla ingjutningsplattor och samtliga montagestöd i stål för de 66 vindkraftverk som byggs i Jädraås Vindkraftspark. I Jädraåstrakten har vi också, eftersom nya vägar och broar anlagts i området, på uppdrag av NCC anlitats för att på plats bygga broräckena till broarna.

Ockelbo SBM har sitt säte och sin bas i Ockelbo, där Dan Pettersson, när detta skrivs söker en lämplig verkstadslokal för att utveckla sin verksamhet vidare. Företaget sysselsätter i grunden 4 medarbetare med utvald och kvalificerad extrapersonal när det behövs.

Egna bilar för service och persontransport

– Kort sagt kan man säga att vi utför uppdrag inom både metall-, pappers-, sågverks- och vindkraftsindustrin med södra Norrland som arbetsfält. Vi använder i dag tre egna servicebilar samt en Caddy Life för att transportera medarbetare till, från och mellan uppdragen, förklarar Dan Pettersson.

Filosofi – att servar industrin med väl utförda arbeten

– Min filosofi är att varje uppdrag vi i Ockelbo SBM utför, skall utföras med sådan kunskap, utrustning och på sådant sätt att varje utfört uppdrag skapar förtroende för att anlita oss igen, berättar Dan Pettersson.

Tjänster och arbeten som erbjuds inklusive laseruppriktning och säkerhetskonstruktioner

Ockelbo SBM erbjuder är svetsarbeten, service och industriunderhåll, demontering och monte-

Dan Petterson. Ockelbo SBM (Ockelbo Svets- och Byggmontage AB) betjänar kunderna med tre egna servicebilar samt en Caddy Life för persontransporter till, från och mellan uppdragen.

ring av industriell utrustning, laseruppriktning av axlar och drivsystem, kopplingar, elmotorer och pumpar, byte av lager m.m. – Inom industrin fäster man allt större vikt vid att kunna erbjuda sina medarbetare en genomtänkt och säker arbetsmiljö. Att tillverka och installera bra säkerhetskonstruktioner som räcken, säkerhetsstängsel och gretingsplan m.m.

har därför blivit ett växande uppdragsområde och en av våra specialiteter, förklarar Dan Pettersson. Utförda uppdrag – några exempel

Dan Pettersson fortsätter: -Det största enskilda uppdraget hittills för Ockelbo SBM, har blivit demontering av stora maskiner i Norrsundet på Stora Enso/ Kopparfors sågverk, för intern

Vidaretveckling i sikte – söker verkstadslokal i Ockelbo

När detta skrivs söker Dan Pettersson för vidareutvecklingen av Ockelbo SBM en verkstadslokal i Ockelbo. – Vad vi behöver är en lämplig verkstadslokal på ca 250 kvm för arbeten med svetsutrustning, automatkap, gradsax, kantpress m.m., berättar Dan Pettersson, avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER

Lingbo Textilinredning AB – textilinredning för företag och offentlig miljö Textilier fyller i dag allt mer både trivselmässiga och funktionella behov på våra arbetsplatser. Ett företag som allt fler företag, industrier, hotell, kommuner, statliga verk, landsting landet runt vänder sig till för planering, tillverkning och montering inom området är Lingbo Textilinredning AB, som blivit ett av landets mest betydande företag i branschen.

Lingbo Textilservice AB planerar, färglägger, tillverkar/ monterar gardiner, skärmgardiner, draperier, persienner, textillamellsystem, markiser, mörkläggningsgardiner och solfilmsgardiner.

Lingbo Textilinredningar AB ägs och drivs av paret Åsa och Göran Pierre. – I dag har vi 36 års erfarenhet av att hjälpa kunderna med design, planering, tillverkning och montering av inredningstextilier, berättar Åsa och Göran. Sedan 1997 har företaget sin bas, kontor och produktion i Lingbo i norra delen av Ockelbo kommun. Ett av landets betydande branschföretag som fördubblat både omsättning och medarbetarantal Sedan vi senast för fem år sedan uppmärksammade Lingbo Textilinredning AB har företaget utvecklats mycket. Företaget är ett utpräglat familjeföretag där bl.a. familjemedlemmar i två generationer är verksamma. – Vi har fördubblat vår omsättning och gått från fyra till nio fast anställda. Vi har köpt grannfastigheten här i Lingbo för expansion, eftersom vi behövt mer och mer utrymme för bl.a. lager och produktion. Vår utveckling har gjort att vi numera kan räkna oss till ett av landets tio mest betydande branschföretag, berättar Göran Pierre.

Dekorerar varje år t.ex. mer än 7 000 fönster – många andra funktioner

Göran fortsätter, – Vi arbetar nära kunderna med att designa, färg- och mönsterlägga, funktionsanpassa och sy upp, tillverka och montera upphängningssystem och textila komponenter som gardiner, skärmgardiner, draperier, persienner, textillamellsystem, markiser, mörkläggningsgardiner och solfilmsgardiner. Vi har stort textilmodell/mönsterurval, den rationella maskinpark och den personal som behövs för alla typer av uppdrag.

Exempel på uppdrag och kunder landet runt

Lingbo Textilinredning AB utför arbeten i stort som smått och anlitas för inredning av allt från stora hotell till små privata kontor. Med åren har långvariga relationer till många återkommande uppdragsgivare uppstått. Några exempel på uppdrag som utförts, och uppdragsgivare landet runt är Sandvik AB, Sandbacka Park i Sandviken, Hägglunds Drives i Mellansel/Örnsköldsvik, Bonniers Förlag, Stockholms Stadsbibliotek, och ett av stadens mest berömda hotell i Stockholm, Energimyndigheten i Eskilstuna, Content Design i Kungälv, Lantmäteriet i Gävle och Landstinget Gävleborg, ABB Ludvika. Ytterligare och färska

exempel är Kulturskolan i Sandviken och Skatteverkets kontor i Söderhamn. I både Gävleborg och Dalarna anlitas Lingbo Textilinredning AB av Kinnarps kontorsmöbler i många av deras projekt. Panela – eget patent för panelgardinsupphängningar säljer nu upp till 5 000 meter per år

Lingbo Textilinredning AB både bereder, levererar och monterar också upp till 5 000 meter Panela-system. Det är en egen både patenterad och mönsterskyddad produkt baserad på en dubbelspårig aluminiumskena som ger både praktiska och vackra upphängningar av panelgardiner, till rätt pris.

Marknadsföringskampanj

– Verksamheten har utvecklats av egen kraft med allt fler och nöjda kunder, som återkommer. Vi har aldrig tidigare genomfört någon marknadsföringskampanj. Tack vare vår ökande kapacitet som gör att vi kan betjäna allt fler kunder, har vi nu, för första gången, låtit trycka upp en broschyr som vi i höst sänt ut till potentiella kunder, avslutar Göran Pierre. ERIK HOLLÄNDER


78

Ovanåkers kommun – Alfta www.svenskleverantorstidning.se

Ockelbo Kyckling – lyckliga kycklingar som blir delikatesser också i vardagen Med golvvärme och foder som håller så låg proteinhalt som möjligt samt sen slakt, lever kycklingarna hos Ockelbo Kyckling AB både länge och lyckligt, samtidigt blir de både friska och stora. Ett enda kycklingbröst från en Ockelbo Kyckling blir t.ex. en god middag för fyra personer. Ockelbo Kyckling AB grundades av makarna Siw och Kurt Persson år 2007 vid deras gård på Nordanåsbo 9, 6 km väster om centralorten Ockelbo i kommunen med samma namn i Gästrikland. Vi ville flytta ut på landet och kunna ha djur. Vi köpte gården år 1999. Sedan har det ena gett det andra, berättar Siw och Kurt Persson. Skillnaden mellan kyckling och Ockelbo Kyckling – har gett en verksamhet som betjänar allt fler

– Vi började med kycklingar endast för eget behov och märkte att det blev väldigt stor skillnad på dem vi födde upp och andra kycklingar. Vänner, grannar och bekanta märkte också skillnaden och uppmanade oss att föda upp kyck-

lingar på samma sätt, så att andra också kunde få glädje av dem. Efter diverse kringelkrokar och många förberedelser, tillståndssökning m.m. startade vi så Ockelbo Kyckling AB år 2007. I dag föder vi upp, slaktar och förädlar 10 000 kycklingar per år. Ambitionen är att aldrig bli så stora att kvaliteten äventyras, konstaterar Siw och Kurt, vars verksamhet vuxit och i dag sysselsätter fyra personer.

arna mår förträffligt under hela sin levnad. De är friska, får starka ben, blir stora och får ett smakrikt och gott kött, en köttkvalitet som få hittills haft möjligheten att njuta av. Därför blir Ockelbo Kyckling t.ex. ett begrepp på allt fler restaurangers menyer och vi levererar nyslaktat kött varje vecka, konstaterar Siw och Kurt. Guldmedalj – SM i Mathantverk

Ockelbo Kyckling AB vidareförädlar också sitt kycklingkött bl.a. i eget rökeri. När Ockelbo

Naturlig föda, golvvärme, längre liv och skonslakt

Siw och Kurt fortsätter: -Vår filosofi är att bedriva en kycklinguppfödning, som är genomtänkt i alla detaljer, till fördel för både kycklingar och konsumenter. Våra kycklingar har mycket utrymme att röra sig på. Vi ger dem endast foder med så låg proteinhalt som möjligt. De får leva längre än vanligt. Inför slaktuttagningen släcker vi t.ex. ner belysningen och använder bara svaga pannlampor. Det gör att kycklingarna varvar ner och kopplar av utan varje uns av stress. Kycklingarna har också fått golvvärme, som vi värmer med jordvärmeledningar. De har det varmt och bra om fötterna och kan lägga sig torrt och skönt närhelst de känner för det.

Lyckliga kycklingar som gör att ingen antibiotika eller andra mediciner behövts

– Det anmärkningsvärda är, att allt detta gör att vi inte behövt någon antibiotika eller andra mediciner. Det verkar m.a.o. som om kyckling-

Kyckling för två år sedan ställde upp i SM i Mathantverk, blev deras rökta kycklingklubbor juryns favorit och belönades med guldmedalj. – Vi har utvecklat förädlingen vidare. Nu har våra produkter, som vi först marinerar innan vi röker dem, blivit fullträffar i smak. Våra marinerade och rökta kycklingbröst har t.ex. blivit storsäljare, konstaterar Siw Persson avslutningsvis. Köps av både grossister, butiker, restauranger och via den egna gårdsbutiken

Hos Ockelbo Kyckling AB har kycklingarna golvvärme. De lever tryggt, bra och länge och blir stora och friska. Ett kycklingbröst räcker till en måltid för fyra personer. Ockelbo Kyckling har blivit ett begrepp på kvalitetskrogars menyer i både Norrland och Stockholm och allt oftare till vardag och fest i många hem.

Ockelbo Kyckling köps i dag av både matgrossister (En bil från Svensk Catering stannar just på gården), mat- och delikatessbutiker/saluhallar och restauranger. I Stockholm har t.ex. gourmérestaurangen Esperanto, som har stjärna i Guide Michelin, specifikt ”Ockelbo Kyckling” på menyn. Gårdsbutiken vid Odenplan i Stockholm säljer Ockelbo Kyckling. Det samma gäller restauranger och butiker i södra Norrland. Produkterna kan man också handla direkt på gårdsbutiken hemma i Nordanåsbo (bäst att ringa på förhand) samt t.ex. på Bondens Marknad på flera orter. ERIK HOLLÄNDER

SST Svensk Svets Teknik – svets- och industriservice för Gävleborg Med 20 års erfarenhet som svetsare och industrimekaniker startade Roger Lindgren i Ockelbo våren 2011 sitt företag SST Svensk Svets Teknik. Verksamheten har utvecklats bra och har kommit att sysselsätta 2- 6 personer beroende på uppdrag för industrin i Gävleborg. Samarbete med andra välrenommerade branschföretag för ömsesidig resursförstärkning har också blivit något som kommit att känneteckna SST:s åtaganden. SST har sin bas i Ockelbo, där Roger Lindgren också har sitt hem. Uppdragen, som utförs vid industrins anläggningar, huvudsakligen inom Gävleborgs län, utförs bl.a. med två egna servicebussar och ofta i samverkan med andra branschföretag. Tjänster som utförs av SST

– Tjänster och arbeten som vi inom SST utför är både svetsning/tillverkning/omändring och anpassning av industriella konstruktioner inom både pappers-, metall, sågverks- och andra industrier, Vi tillverkar/svetsar enligt uppdragsgivarens eller konstruktionsbyråernas ritningsunderlag eller efter de behov som finns akut, på plats, vid olika tillfällen, berättar Roger Lindgren.

Några exempel

Ett exempel på utförda uppdrag är de arbeten som SST i samverkan med CM Svetsteknik i

Bollnäs gjorde på ett vattenkraftverk i Uppsala under förra sommaren. Arbetena utfördes som ett gemensamt uppdrag utfört av de båda förretagen. SST har nyligen anlitats för medverkan i bytet av en stålverkspress på Sandvik AB i Sandviken. I samverkan med SITAB har SST också andra åtaganden på Sandvik. Sandviken Energi AB har anlitat SST för att tillverka och montera de nya stålband som förstärker den 350 meter långa trumman/matarröret av trä som förser vattenkraftverket i Jädraås och dess turbin med inkommande vatten under högt tryck. SST har också samverkat med gävleföretaget Teknikprojekt AB samt med Rejlers i ett för företagen gemensamt industriprojekt. Filosofi – alltid utvald arbetsstyrka med rätt kompetens för just det jobbet

– Inom SST är vår filosofi att ställa upp med

Roger Lindgren driver sedan våren 2011 företaget SST Svensk Svets Teknik, som har sitt säte i Ockelbo.

utvald personal, som har de kvalifikationer och den erfarenhet som gör att uppdragsgivaren alltid har orsak att vara nöjd med det arbete vi åtar oss och utför. Det har visat sig vara rätt, och både antalet uppdrag och vår uppdragsvolym ökar.

Nöjda uppdragsgivare och nöjda samarbetspartners leder m.a.o. till nya uppdrag. Det är just så vi vill arbeta, i ömsesidigt förtroende, säger Roger Lindgren avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER


Returadress:

posttidning

Svensk Leverantörstidning nr-6 2012  
Svensk Leverantörstidning nr-6 2012  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 28.800 exemplar. Tidninge...

Advertisement