Page 1

Årgång 26 Nr 4 September 2010 • Pris 39 Kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Black Box tekniklösning effektiviserar Danderyds Sjukhus På det stora akutsjukhuset tillbringar läkarna många timmar vid datorskärmar i gransk­ ningsrum på avdelningen för Klinisk Fysio­ logi. På sjukhuset har man därför med hjälp av teknik från Black Box låtit samla dato­ rerna på avdelningen i ett enda serverrum samt förlängt avståndet mellan datorerna och användarverktygen. Resultatet är en tyst och behaglig arbetsmiljö med förenklat arbetssätt. Nu planeras därför en ytterligare utbyggnad med KVM­tekniken från Black Box.

Sid 31

Botniabanan invigd och billigare än väntat Sveriges modernaste järnväg Botniabanan invigdes lördagen den 28 augusti av kung Carl XVI Gustaf och trafiken på sträckan Örnsköldsvik – Umeå startade den 30 augusti. Det står nu klart att Botniabanan blir mer än en halv miljard kronor billigare än tidigare beräknat. 15 miljarder kronor kostar den 19 mil långa banan mellan Ådalen och Umeå som byggts för snabbtåg i 250 kilo­ meter i timmen och tunga godståg.

Sid. 20

Kungen invigde resecentrum Umeå Östra Precis som på vid alla stationer längs vägen gjorde han det genom att sammanföra två rälsbitar med hammare. Förutom under­ hållning av ett stort uppbåd av artister, körer och band, från både Umeåregionen och resten av landet, kunde man i samband med invigningen förkovra sig i information från olika utställare.

Sid. 22

Sollefteå i fokus

Ny metod revolutionerar vägarbeten i hela Norden Företaget Ramudden är först ut på marknaden med en teknik som effektivt gör det möjligt att ta bort gamla färg­ och vägmarkeringar med vattenblästring. Tidigare har detta gjorts med mekanisk fräsning. Den nya, miljövänliga tekniken som Ramudden har utrustat sina fordon med kallas för StripeHog Waterblasting System. Sid. 27

Sid. 37–56

6 UTGÅVOR PER ÅR / 100 000 LÄSARE PER NR

www.blackboxab.se

08-712 03 90 | www.rotab.se


SvenSk LeverantörStidning

LeDare

nr 4-2010

Industrins orderingång mattas – men konjunkturen fortsätter uppåt Lastbilsmässan 2010. Sid 4

Transics på mässan. Sid 7

Orderingången för industrin fortsätter upp, men nu i en lugnare takt jämfört med lyftet under första halvåret i år. Dämpningen ska inte tolkas som att konjunkturen åter viker nedåt. Ett allt högre kapacitetsutnyttjande och ett ökat behov av arbetskraft visar tvärtom att konjunkturen fortsätter uppåt. Särskilt positivt är att efterfrågan på maskiner stärks ytterligare, en god indikation på att konjunkturuppgången kommer att fortsätta, uppger Teknikföretagen i sin senaste konjunkturbarometer. Teknikföretagen uppger att det fortfarande är vartannat företag som rapporterar att ordernivån ökar ytterligare, något som talar för en fortsatt bra konjunktur. Detta även om själva tillväxttoppen ordermässigt passerats. Det är främst bil- och transportmedelsindustrin som visar en klart lugnare tillväxt i exportorderingången. Bilindustrinsleverantörer visar samtidigt nästan en oförändrat stark ordertillväxt. Metallvaruföretag och leverantörer till bygg- och anläggningsindustri rapporterar en orderingång som ökar i mindre omfattning än tidigare. Mer positivt är att efterfrågan särskilt på export för såväl maskinindustrin som tillverkare av elmaskiner och elapparatur förstärks. Högre internationell efterfrågan har också medfört att leverantörer till maskin- och tele- och elektronikindustri rapporterar ökade exportorder i större utsträckning än tidigare, skriver Teknikföretagen.

Kungen invigde Botniabanan

Lördagen den 28 augusti gick kungatåget längs Botniabanan. Högtidliga ceremonier varvades med konserter med kända artister. Därmed är elva års bygge avslutat och en mer än hundraårig vision förverkligad – Botniabanan, det största järnvägsbygget i Sverige sedan 1937 är klar. 19 mil ny järnväg, 143 broar och 25 kilometer tunnlar står klara att tas i drift av tunga godståg och av persontåg i upp till 250 kilometer i timmen.

Alla vill bygga Norrbotniabanan – men åsikterna om finansiering går isär När Västerbottensnytt förde samman riksdagskandidaterna i en debatt uppehöll de sig länge vid frågan om Norrbotniabanan. Alla vill bygga, men åsikterna går isär om finanseringen.

Stadig bredbandstillväxt förväntas avta

Internetpenetrationen, det vill säga hur stor del av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet oavsett anslutningsform, är nu uppe i 84 procent i Sverige. Tillväxten mattas av från år till år och har under de senaste tre åren legat på en genomsnittlig tillväxttakt på cirka två procent per år.

Många aktier på all time high

Stockholmsbörsen har noterat årshögsta och många bolag med den. De senaste veckornas börsuppgång har inneburit att flera storbolag har noterat sina högsta aktiekurser hittills genom tiderna, så kallad all-time high. Och om börsen fortsätter att stiga i höst är flera andra kursrekord i fara. Volvokoncernens lastbilsleveranser i Nordamerika är tillbaka på samma nivåer som innan finanskrisen. Men det är ändå långt kvar tills volymerna är tillbaka på historiska toppnivåer i Europa och USA. Dock är det ett av flera exempel på att det vänder uppåt för våra viktiga exportföretag. Ett annat exempel är ABB som ser betydande tillväxtmöjligheter till följd av modernisering av världens elnät och inte minst genom kombinerade kraftoch automationslösningar över hela sitt produktsortiment.

Lägre prislapp

När förvaltningen av banan lämnats över från Botniabanan AB till Trafikverket står det också klart att bygget i slutänden blev 629 miljoner kronor billigare än beräknat.

Urban Nilsson Ansvarig utgivare

Bilprovningen på mässan Sid 8

Ansvarig utgivare Urban Nilsson

Nr 4-2010 26:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg tel 031-719 05 00 fax: 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Huvudredaktion Göteborg 031-719 05 00 Redaktionsledning Stockholm: Pia Bohlin 08-618 02 43 pia.bohlin@hexanova.se Göteborg: Klas Bergqvist klas.bergqvist@hexanova.se 031-719 05 06

Skribenter Arne Öster arne.oster@hexanova.se Marika Lind marikalind.media@gmail.com Stina Rangmar stina.rangma@gmail.com Projektledare Stockholm Pia Bohlin 08-618 02 43 pia.bohlin@hexanova.se Projektledare Norrland Erik Holländer 0706-71 01 37 erik.hollander@bredband.net

Layout: Elanders Sverige AB Tryck: V-TAB AB www.v-tab.se Adress-/namnändring adressandring.slt@hexanova.se Ekonomi Monika Beiring monika.beiring@hexanova.se

Annonser, bilder och annat redaktionellt material sänds till pia.bohlin@hexanova.se

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

www.hexanova.se


4 Lastbilsmässan

www.svenskleverantorstidning.se

Under fredagen var mycket folk i rörelse på Elmia, även om de flesta gissade på att det skulle bli ännu mer under lördagen.

Lastbilsmässan en lyckad folkfest Så har Elmia lyckats igen med Lastbilsmässan. Vart annat år gör man plats för långtradare, seminarium och korvstånd. Effektivare transportlösningar, miljöpåverkan och säkerhet var heta ämnen på årets mässa i Jönköping som med glad stämning och fordon av alla sorter gjorde Lastbil 2010 till en folkfest. Mer än 39 000 besökare kom till Nordens ledande lastbilsmässa under 25–28 augusti. Det var stor fokus på trafikledningstjänster, IT och navigering som viktiga verktyg inom dagens åkeriverksamheter. Invigningen av mässan gjordes av infrastrukturminister Åsa Torstensson med fokus på minskad miljöpåverkan, skadeförebyggande åtgärder för förare, gods och fordon.

Internationalisering

En stor röd Scanialastbil stod parkerad på golvet i en av hallarna, och många passade på att tittta in och provsitta.

Det internationella intresset ökar för Lastbil med utländska företag och seminarium om internationella relationer. Planen är dessutom att fortsätta internationaliseringen till nästa lastbilsmässa i augusti 2012.
 Konjunkturen håller på att vända uppåt i svensk åkerinäring och det märktes på det stora antal utställare och besökare. Årets lastbilsmässa ska ha varit rekordstor, med en utställningsyta på runt 70 000 kvadratmeter. Montrarna kantades av blinkade ljus, bilar och en del lättklädda damer, allt som hör en lastbilsmässa till. Eller? Stämningen hur som helst uppsluppen med besökare, som oberoende om de var klädda i kostym, skinnväst eller blåställ, verkade ha samma brinnande intresse för årets mässa.

Veteranlastbilsutställning

Ett populärt inslag på Lastbilsmässan var utställningen i C-hallen av veteranbilar. Utställningen som arrangerats av Åkerihistoriska Sällskapet i samarbete med Vägverket hade temat timmertransport. Bilarna i utställningen sträckte sig från 1926 till 1977 och var en välbesökt attraktion.

Säkerhet och miljö

Miljöpåverkan tog stor plats på mässan med många eniga röster om att längre och tyngre fordon är en lösning för att få ner bränsleförbrukning och CO2-utstläpp.

Bilprovningen passade på att uppmärksamma problemet med dåliga bromsar på lastbilar med var tredje lastbil och var fjärde buss underkänd förra året Mässan är en viktig plats för olika aktörer att kunna mötas och dela information av sin kunskap om ny teknik, som främjar klimat- och miljöfrågan, transporteffektivitet och ekonomi. Kontakter knyts och avtal sluts, studenter inspireras och företag rekryterar. Redan nu planeras det för nästa mässa som om två år förenar fordonsintresserade från hela världen. Stina Rangmar


5 Lastbilsmässan

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Lastbilar, däck, kommunikationsutrustning, tävlingar, godis, broschyrer. Allt det och mycket, mycket mer fanns att hitta när det blev dags för Lastbil 2010 på Elmia i Jönköping.

påsar till de människor som långsamt strosar förbi. Är man väl på mässan har man ingen brådska för att komma fram.

420 utställare

En buss bromsar in och öppnar dörrarna. Den har knappt hunnit stanna helt förrän passagerarna reser på sig och rör sig fram mot dörren. Ut kommer ett trettiotal män i lite olika åldrar. Allihop pratar, låter det som, förväntansfullt och längtande. På finska. Två och två, eller tre och tre rör de sig mot Elmias södra entré. På väg in i hus D blandas gummidoften från däcken med smördoften från ett popcornstånd. Kanske en lite annorlunda mix, men är det mässa så är det. Någon ropar svagt att det finns popcorn, medan det längre fram sträcks broschyrer och

– Det är en bra mässa, konstaterar Trond Hjelle som har kommit ända från Norge för att besöka mässan tillsammans med ett par kompisar. Han tillhör en av dem som rör sig lite långsamt fram och tillbaka, utan något egentligt mål. Tittar lite här, läser lite där. – Vi är mest här för att kolla på fina bilar, för att titta lite på vad som finns här. Men Trond Hjelle är inte direkt ensam om att komma till Elmia de här dagarna. Människor från landets alla kanter verkar ha kommit hit, och även en del utanför Norden ifrån. Norrländska, småländska och stockholmska blandas upp med tyska, franska och engelska.

– Jönköping är perfekt för det här. Det skulle inte gå att lägga mässan i Stockholm eller Göteborg, då skulle inte lika många komma, säger Seved Wååg som är säljare på Brodit AB och precis har pratat med en blivande kund som åkt ända från Älvdalen för att gå på mässan. Varför inte då? – Stockholmare åker inte till Göteborg. Göteborgare åker inte till Stockholm. Och norrlänningar åker inte heller till Göteborg. Men Jönköping kan alla åka till.

Välplanerat besök

Som till exempel lastbilschauffören Henrik Gustafsson från Örebro. För honom är mässan en tradition, någonting som han längtar till mellan varje gång. – Det har varit planerat i två år, sen förra gången, berättar han. Vi har väl åkt hit i tio år ungefär, tror jag.

iPhone 4

Och när han kommer hit så är det inte för att gå i ett par timmar och sen åka hem. Nej, Henrik Gustafsson kommer hit på fredagen, det här året vid tiotiden, och åker hem när mässan stänger på lördagen. Varje dag hinner han med lite olika saker och har en del olika prioriteringar. På fredagen är det inte så mycket folk, och därför har han då hunnit med de förutbestämda sakerna, som att besöka en del utställare. – Nu går jag mest runt och tittar. I morgon är det betydligt värre med folk och då blir det mycket prat och träffar med människor som man annars bara träffar några gånger om året. Hur är årets mässa jämfört med de andra du varit på? – Den är bra, jäkligt bra. Det finns väldigt mycket att gå runt och titta

iPad Hållare och

Med din iPhone 4 i en hållare har du den alltid inom syn- och räckhåll i bilen. Snyggt och trafiksäkert! Och när du använder din iPad blir allting mycket enklare om du har den i en hållare -både i bilen, hemma och på kontoret. Bekvämt och praktiskt! Titta in på www.brodit.se och hitta hållare till din iPhone och iPad! Eller ring oss på 0505-109 00 så får du veta var du kan köpa produkterna.

Ida Wenström


6 Lastbilsmässan

www.svenskleverantorstidning.se

Alltid först med säkra hållare i bilen Trots att det i Sverige fortfarande är lagligt att köra bil och prata i telefon samtidigt finns det all anledning att göra det säkrare på vägarna. Med rätt hållare för mobiltelefonen, GPSen eller iPaden blir bilkörningen både säkrare och effektivare. Det är företaget Brodit AB som erbjuder de allra senaste hållarna för kommunikationsutrustning i fordon. Genom att vara först ut på marknaden med sina produkter är Brodit marknadsledande med ett stort kontaktnät som uppmuntrar till den kontinuerliga produktutvecklingen. – Vi har många nöjda kunder som låter oss få ta del av deras produkter. Ofta lånar vi en mobil långt innan den kommit ut på marknaden så att vi har vår hållare färdig när telefonen släpps i butiken, säger Seved Wååg, försäljningsansvarig, Brodit AB.

Först ut med hållare för iPhone och iPad

Innan iPhone4 ens fanns att få tag på hade Brodit tagit fram hållaren redo att säljas. Produktionsleden är korta och därför kan Brodit ha en produkt klar på kort tid. – Får vi in en beställning idag så kan vi på två dagar ta fram ett sample som kan vara i produktion inom en vecka. Hållarna till Iphone4 förväntas slå försäljningssiffrorna med hästlängder gällande föregångaren. – När telefonen finns mer tillgänglig räknar vi med att sälja långt fler än de 100 000 hållare vi sålde för iPhone3, fortsätter Seved. Efterfrågan är också stor gällande iPaden för att kunna vara så effektiv och säker som möjligt under körningen.

Effektiv och säker körning

Att ha telefonen nära och lättillgänglig är en enkel säkerhetsåtgärd som förenklar möjligheterna till att skicka SMS, ringa eller surfa. Utan att behöva göra en stor investering kan rätt hållare göra stor skillnad i arbetet och trafiken. Men hållare är inte bara en säkerhetsåtgärd för föraren ytan även ett hjälpmedel i arbetet då den laddar telefonen samtidigt. Därmed behöver man aldrig tänka på att telefonen ska laddas innan mötet eftersom det sköts i bilen. Brodit jobbar strikt med transportstyrelsens regler gällande placeringen av hållaren och är medvetna om risker och krockzoner. –Vi ger klara instruktioner i manualen om hur och var hållaren ska placeras och det är viktigt att det följs.

Snabba beslut och hög omsättning

Kommunikationsprodukter har i regel en kort levnadstid varför Brodit hela tiden arbetar med utveckling och nyskapande. Så mycket som 10 till 25 produkter i veckan tillverkas och läggs upp på deras hemsida för beställning. – På grund av den höga produktionstakten är det Internet som gäller. Ingen katalog kan hållas aktuell i den takt som vi arbetar, menar Seved. Familjeföretaget i Karlsborg har 80 anställda och har sedan 1983 tillverkat produkter för montering av kommunikationsutrustning i fordon. Brodits kunder finns både inom bilindustrin och telekombranschen och över hela världen.

Seved Wååg, försäljningsansvarig, Brodit AB

– Vi är ett bra team som funkar bra ihop och det är viktigt för att lyckas, säger Seved Wååg. Det finns även möjlighet till specialuppdrag där man kan få måttbeställda produkter eftersom Brodit har korta ledtider. – Vi brukar skämtsamt säga att det minsta antalet man kan beställa är en, säger Seved.

Eko produktion

Den värmeformade plasten som används till hållarna är återvinningsbar och när en produkt gått ur produktion och inte längre säljs återanvänds plasten för tillverkningen av en ny modell. – Vi har ett lager där vi sparar runt 50 exemplar av utgående produkter men det är viktigt att tänka miljömässigt, menar Seved Wååg. Brodit ligger långt framme inom flera nya områden och med deras satsning inom multimedia och handdatorer de senaste åren har gett dem övertag på marknaden och med en lång meritlista och välskött arbete kan de fortsätta att kamma hem marknadsandelar. Stina Rangmar


7 Lastbilsmässan

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Smarta hjälpmedel för transportoch logistiksektorn Med allt strängare krav från myndigheternas sida för kontroll av färdskrivardata och hård konkurrens sätter press på åkeribranschen. Ofta är det kärnverksamheten som blir lidande då energi läggs på systemlösningar och administration. Men med nya smarta system och nya mjukvaror kan logistik­ företagen ägna sig åt det de gör bäst och låta webbaserade program ha kontroll på kör och vilotider, bränsleförbrukningsuppföljning osv. Polisen använder program från DIS/Transics

Svenska polisen upphandlade 2007 ett system från DIS som är ett dotterföretag till Transics International NV för kontroll av åkeriers färdskrivare, digitala som analoga. Detta system från DIS används förövrigt av ett flertal Europeiska polismyndigheter. Polisen kan numera kopiera filen direkt från färdskrivaren och via Transics program få ut en överträdelserapport direkt vid vägkanten. Transics lanserar nu därför en nyhet till sina kunder TX-SOCIAL, som med samma algoritmer som polisen använder i sina kontroller få en i realtid bra översikt av sina förares kör och vilotider, vilket i sin tur kan förebygga och förhindra dyra efterräkningar i form av böter. Transics kan även erbjuda kunderna nedladdning och arkivering av färdskrivardata i 5 år.

TX-SOCIAL

Med TX-SOCIAL får trafikledningen realtidsinformation om chaufförens kör-och vilotid och kan därmed få en lättare och säkrare planering av sina fordon. Man kan lägga ut en order till en chaufför där man med säkerhet vet att kör tiden räcker till, viktigt nu när även företaget och befraktaren har ansvar att efterlevnaden av kör och vilotider följs. Företaget kan få ut en överträdelserapport för samtliga chaufförer. TX-SOCIAL kan även användas som ett hjälpmedel i löneadministrationen. – Programmet är webbaserat och kan integreras med många andra befintliga program, vilket gör TX-SOCIAL till ett program med brett användningsområde, fortsätter Jan. Larmsignaler

TX-SMART öppnar nya möjligheter för lastbilcentraler

Detta är den nya webbaserade lösningen som med hjälp av smarta telefoner kan utbyta orderinformation, meddelanden och positioner. Här kan man enkelt planera via trafikledningssystemet och skicka order till en förare/fordon som inte är utrustad med en riktig fordonsdator. Det är ett hjälpmedel särskilt för de företag som hyr in chaufförer och åkare tillfälligt med korta kontrakt, eller i distributionstrafik då TX-SMART inte behöver någon speciell programvara utan endast använder webbuppkoppling i en vanlig telefon. – Det är en tjänst som vi tidigare saknat i vårt utbud där företagen mer tittar på handburen fordonsdator. Men genom TX-SMART har vi tagit fram en lösning som gör produktutbudet komplett. – Transics har mer än 80 integrationer mot olika trafikledningssystem runt om i Europa och kan via den öppna plattformen lätt integreras med befintliga system och mjukvaror, säger Jan Andersson, säljansvarig för Norden, Transics databas kan numera även integreras via webbservice.

T.v. Jan Andersson, säljansvarig för Transics i Norden, samt Christian Vadant från Transics dotterföretag DIS i Frankrike.

vid överträdelser och när gränsen för avläsning av färdskrivaren närmar sig innebär en säkerhet för både föraren och företaget.

Eco-driving

Den nya versionen av TX-ECO ger transportföretagen en unik möjlighet att hålla nere miljöpåverkande utsläpp och bränslekostnader för företaget. TX-ECO är ett interaktivt program i fordonsdatorn där chauffören kan jämföra tidigare körning med den pågående för att se om hans körstil förbättras. Kontoret kan även följa förarnas beteende via det webbaserade programmet TX-CONNECT och mäta resultatet från en punkt på kartan till en annan, därigenom kan olika förares körstil analyseras. – På detta sättet kan chauffören träna sig själva i Eco-driving för att få ner emissionerna och också hålla nere företagets totala bränsleförbrukning. Chaufförer som använder tjänsten är positiva till funktionen och jobbar för att få en mer ekono-

misk och ekologisk körstil. Det är bland annat kraftiga inbromsningar, överflödig tomgångskörning, fortkörning, utrullning farthållare och växelbyten som registreras. Uppgifterna används sedan för att utforma en individuell körstilsanalys som sedan ska hjälpa chaufförerna att köra säkrare och mera ekonomiskt.

Ny navigation i fordonsdatorn TX-MAX

Genom att underlätta det administrativa arbetet för företagen kan man istället ägna sig mer åt sin kärnverksamhet och därmed öka vinsten. TX-CONNECT är ett administrativt program som enkelt kan integreras med det befintliga program som används och gör det mer automatiserat. Det öppnar även upp möjligheten för kommunikation mellan förare, planerare och chefer samt underleverantörer. Programmet kan lätt användas tillsammans fordonsdatorn TX-MAX som har funnits ett år på marknaden men är fortfarande ett ledande och uppskattat hjälpmedel på vägarna. Användarvänligheten med pekskärm gör att TX-MAX hjälper föraren i sina dagliga rapporteringsuppgifter med kommunikation och att respektera köroch vilotider. TX-MAX kommer nu även med ett nytt navigationsprogram anpassat för lastbilar där navigationen tar hänsyn till bland annat bärighetsklasser, broar, viadukter och hastigheter.

Fortsatt framgång

FOCUS ON QUALITY

www.argocontainers.lt

Certifierad enligt ISO 9001/14001

Transics är marknadsledande i Europa inom fordonsdatorsystem, med över 70 000 installerade datorer. En av Transics fördelar är att de tillverkar sina egna datorer och mjukvaror och är därmed inte beroende av andra leverantörer. Med marknadens största utvecklingsavdelning tryggas kunders önskemål om nya funktioner och hög driftsäkerhet. Det är företagets långa erfarenhet och bredd som banat väg för det utbud av avancerade funktioner som tagits fram. Transics firar förövrigt 20-års jubileum nästa år. – Vi expanderar just nu i norden och framförallt i Sverige med nyanställningar som en följd av att vår kompetenta personal arbetar för ett etablerat och nytänkande företag, säger Jan Andersson. Vår mångåriga erfarenhet inom transport- och logistikbranschen har gett Transics en inblick som lockar både transportfirmor och logistikaktörer i hela Europa att vilja utvecklas och effektiviseras. Stina Rangmar


8 Lastbilsmässan

www.svenskleverantorstidning.se

Bilprovningen mer än bara kontrollbesiktning Avregleringen i juli i år har inneburit stora förändringar för Bilprovningen. I och med förändringen från monopol till konkurrensutsatt företag har en ny approach tagit form. Service, närhet och nya tilläggstjänster visar på Bilprovningens styrka. Målsättningen med Bilprovningens verksamhet är fortfarande densamma, att kontrollbesiktiga fordon och att minska trafikens negativa påverkan på miljön. Men i takt med att konkurrensen blivit ett faktum har Bilprovningen breddat sitt utbud av tjänster. De senaste åren har man satsat på att förbättra servicen vilket ger Bilprovningen bra förutsättningar att lyckas på en öppen marknad. Utökat bokningssystem och ökad tillgänglighet är tillsammans med deras tilläggstjänster den nya approach som Bilprovningen tagit. – Vi satsar nu på att bredda oss och satsar därför mer på service, säger Kristina Sundén, försäljnings- och marknadsföringschef, Bilprovningen.

Rustade för konkurrens

Bilprovningen syns allt mer ute på mässor där de berättar om vilka tilläggstjänster de erbjuder. – Vi förknippas med kontrollbesiktning vilket fortfarande är vår huvudsyssla men i och med konkurrensen vill vi informera om vad mer vi kan erbjuda våra kunder. Bilprovningen sitter på ovärderlig information och statistik om fordon i Sverige och med fler än 184 besiktningsstationer runt om i landet är de konkurrenskraftiga.

Kvalitetssäkring som tjänst

Under lastbilsmässan i Jönköping i augusti informerade Bilprovningen om hur de kan kvalitetssäkra fordonsparker. – Vi tycker att det är för sällan att kontrollera fordon med långa körsträckor en gång per år. För säkerhetens och miljöns skull borde det ske oftare, menar Kristina. Bilprovningens erbjudande Kvalitetssäkrad Fordonspark hjälper fordonsparkens ägare i kvalitetsarbetet och innefattar allt från statisk över fordonsflottan till mellanliggande kontroller som till exempel broms- och/ eller trafiksäkerhetskontroller.

Allt fler kunder ser fördelarna

Om det är några som kan fordon så är det den engagerade personalen. – Våra cirka 1 800 medarbetare utgör basen i företaget med sin kunskap. Kundservice och tillgänglighet har blivit Bilprovningens nya grundpelare och det har kunderna märkt. Nu förs en dialog med kunderna. Man pratar fordon och med cirka 5,5 miljoner besiktningar per år vet personalen vad de pratar om. – Branschkännedom skapar tillit, fortsätter Kristina.

En guldgruva

Ett krav som ställs på kontrollbesiktningsföretag är att de är oberoende. Bilprovningen har med sin bakgrund byggt upp stort förtroende bland kunderna. I 46 år har Bilprovningen samlat på sig information och kunskap om den svenska fordonsparken. – Bilprovningen är en riktig guldgruva av kompetens och duktiga medarbetare, avslutar Kristina Sundén. Stina Rangmar


9 Aktuella byggen

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Möt de fem elementen på Clarion Hotel Stockholms nya spa – Ny oas på Södermalm öppnar nästa år för stockholmare och hotellgäster Under första halvåret av 2011 slår Clarion Hotel Stockholm på Södermalm upp dörrarna för ett nytt avkopplande spa, Elements Spa by Clarion Hotels. Anläggningen blir inte bara en ny relaxavdelning utan ett fullfjädrat spa som andas Ayurvedafilosofins fem element; jord, vatten, eld, luft och rymd. Hotellets nya spa blir ett efterlängtat tillskott till stadsdelens rika utbud av andra aktiviteter. Prisade White Arkitekter som har ritat hotellet står även bakom arkitekturen och inredningen av Clarion Hotel Stockholms nya spa. Elements Spa placeras på plan 2 och gäster kan välja att komma till spaanläggningen via en separat entré eller genom hotellet. Hotellets spa blir cirka 700 kvadratmeter stort och utgörs av olika bastuformer, behandlingsrum, vilorum och gym med möjligheter för yoga, meditation och Pilates. Utomhus kommer det att erbjudas ytterligare nästan 400 kvadratmeter med terrasser, soldäck och en pool med både en inomhus- och utomhusdel. Dessutom byggs en

separat terrass på plan 3 för event och privata tillställningar sommartid. – Att kunna skapa ett mervärde där våra gäster och stockholmare kan komma och känna värme,balans och harmoni ligger oss nära hjärtat. Detta blir ännu ett steg i ambitionen att förnya Clarion Hotel Stockholm genom att förstärka och ta till vara på vårt läge och vår position som Söderhotell, säger Marcus Majewski, VD på Clarion Hotel Stockholm. Clarion Hotels och fastighetsägaren Aspelin Ramm Group lägger också extra resurser på att byggnationen och konceptet ska leva i harmoni med omgivningen och naturen. Miljön är i fokus och det görs inga kompromisser eller avkall på materialval och installationer, allt för att driva spaanläggningen med minsta möjliga klimatpåverkan. – Elements Spa förstärker allt det vi står för genom att kombinera det starka miljötänket med en internationell upplevelse, säger Marcus Majewski. Under hösten 2010 kommer Clarion Hotel Stockholm att introducera flera spännande och uppdaterade delar av hotellet. Källa: Clarion Hotels

Illustration Liljewall Arkitekter

NCC bygger badhus i Tyresö i OPS-projekt NCC Construction Sverige och dotterbolaget Anjobygg bygger badhuset Tyresö Aquaarena. Byggherre är Tagehus AB och arbetet utförs i så kallad OPS – offentligprivat samverkan – en ovanlig projektform i Sverige. Här innebär den bland annat att Tyresö kommun hyr badhuset och driften i 30 år. Ordern är värd 142 miljoner kronor. Fredagen den 3 september togs första spadtaget för en ny simhall i Tyresö. Anläggningen ägs av Tagehus dotterbolag Tagebad, hyrs av Tyresö kommun och drivs av Medley. Ett sätt för stat och kommun att minska sina risker vid stora investeringar är att ingå så kallad offentlig-privat samverkan, OPS. Modellen innebär att privata företag investerar i projekt som traditionellt har bekostats med skattemedel. – Just nu bygger vi även en bad- och friskvårdsanläggning i ett OPS-projekt i Sollefteå, säger Stefan Valdusson, projektutvecklingschef, Anjobygg.

Tyresö Aquarena, bad- och friskvårdsanläggningar får bland annat en 25 metersbassäng med åtta banor för nationella tävlingar, en energieffektiv äventyrsdel med rutschbanor inomhus och begränsade vattenvolymer, rehabiliteringsbassäng med höj- och sänkbar botten och lokaler för ett större gym än dagens. Den byggs intill Tyresös befintliga simhall som senare rivs. – Det blir en modern anläggning med en bra mix som kan passa många önskemål och behov. Tack vare den nya anläggningen kan vattentemperaturen också höjas till behagliga nivåer, vilket dagens bassäng inte är byggd för, säger Karl Lilja ansvarig, Tagebad. NCC och Tagehus har utvecklat badhuset utifrån Leisure Jones AB:s koncept Aquarena. NCC bygger i samarbete med Anjobygg; dotterbolag till NCC och ett ledande byggföretag inom badhus och reningsverk för vatten och avlopp. Arbetet startar i september 2010 och beräknas vara klar hösten 2012. Totalt sysselsätts 50 personer. Källa: NCC

Maskiner och Reservdelar Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner. Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 E-post info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com


10 berg & tunnLar

www.svenskleverantorstidning.se

Vatten i berg ger ofta stora problem vid tunnelbyggen Vatten som läcker in i tunnlar kan orsaka stora problem på såväl konstruktionen som för miljön och dessutom kan ett stort inflöde medföra stabilitetsproblem. Om vatten läcker in kontinuerligt kan omgivningarna dräneras så att vattentillgången minskar och geotekniska problem kan uppstå i form av sättningar i marken. Det är därför av stor vikt att försöka förutse inläckaget och de konsekvenser som kan uppstå på omgivningen till följd av en grundvattensänkning. Alla tunnelbyggares dilemma är läckage vid framsprängning under jord och Rhoca-Gil-skandalen i Hallandsåsprojektet finns ännu i färskt minne hos en bred allmänhet. I oktober 1997 tvingades Banverket stoppa arbetet med den påbörjade järnvägstunneln sedan byggansvariga missbedömt Rhoca-Gils olika komponenter. Stora mängder gift hade trängt ut i ovanliggande jordlager och vattendrag. Betande kor på Hallandsåsen visade förlamningssymtom och döda fiskar påträffades i Vadbäcken som rinner genom åsen. Det franska medlet Rhoca-Gil, en akrylamid, är för alltid bannlyst i svenska tunnelbyggen.

Är injektering svartkonst?

Injektering är ett av de mest krävande delmomenten inom undergjordsarbeten. Ökade miljökrav, krav på minimering av inläckande vatten i bergrum, restriktioner vid användning av olika material, materialens beständighet, påverkan på kringliggande vegetation etc har gjort att vissa kallar injektering för ”svartkonst”. Berg är inte homogent och består i huvudsak av en solid del och en del med hålrum (sprickor). Då berget tas ut (oftast under grundvattennivå) vill ovanliggande vatten ta sig ut via sprickor. Detta kan leda till grundvattensänkning som i sin tur påverkar kringliggande områden/miljö. Vidare kan inläckage av vatten i tåg- och vägtunnlar orsaka problem i form av istappar som kan leda till person- och fordonsskador. För att förhindra inläckage i tunnlar injekterar man berget med olika medel. Med injektering menas att man försöker täta sprickor genom att trycka in olika bruk och på så sätt skapa en tät skärm runt om tunneln. Material som används kan vara cement eller kemiskt baserade medel. Vid injektering måste hänsyn tas till flera faktorer: bergarten och dess spricksystems utformning, sprickans transmissivitet, sprickans geometri, injekteringsmedel, utrustningen samt utförandet. Oavsett vilken bergart (hydrogeologiska förhållanden, spricksystem etc), tekniska specifikationer, miljökrav, material eller utrustning som används, är kunskap om utförandet en

viktig och krävande del av injekteringsarbetet för att få ett så torrt bergrum som möjligt.

Hur går man tillväga?

Inför injekteringsarbetet borras ett antal hål, en skärm. Tanken är att med dessa hål träffa ett antal sprickor som kan vara vattenförande och även ha samband med andra sprickor. Antal hål som borras, längden på borrhålen samt avståndet mellan varje hål bestäms av tvärsnittsarean, bergtäckningen, bergarten, krav på inläckage etc. Hålens rakhet bestäms av så kallad rakhetsmätning så att avståndet mellan spetsarna inte avviker alldeles för mycket. Vid de tillfällen då avståndet mellan spetsarna är för stort finns det risk att mellanliggande områden inte för material och därmed leder till en mindre framgångsrik injektering. Det optimala är om man i förväg kunde bestämma avståndet mellan de närliggande hålen så att man kan nå alla sprickor mellan hålen. På så sätt skulle injekteringsbruket ta sig in och överlappa det närliggande hålet. Å andra sidan kan inte materialet i alla lägen ta sig ända fram. Detta kan bero på geometrin på sprickan, sprickvidden, samband mellan olika sprickor, fyllnadsgraden hos sprickan, etc. Efter att man har borrat dessa hål gör man en så kallad vattenförlustmätning för att bestämma bergets genomsläpplighet. Detta anges i lugeon (vattenförlust i liter per minut och meter under ett konstant tryck av 10 bar). Även om detta är den mest använda metoden kan resultatet av denna mätning vara missvisande då metoden inte ger någon avgörande information om sprickornas vidder, transmissivitet, geometri eller frekvens. Orsaken till detta är att många små vattenförande sprickor (som kan vara oinjekteringsbara) kan läcka lika mycket och även mer än en stor (injekteringsbar) spricka. Beroende på resultatet från vattenförlustmätningen bestämmer man vilket vct (vatten/ cementtal) som ska användas för varje hål. Vanligtvis injekterar man de hål som har haft mest vattenförlust och vid samband med andra hål injekteras dessa hål samtidigt. Normalt sett anges olika kriterier för hur mycket material och vilket tryck som ska användas (stoppkriterier). Ett kriterium kan vara att man injekterar ett hål tills en viss volym har pumpats in under visst tryck eller ett visst stopptryck har uppnåtts. Om det visar sig att man vid ett högt vct (exempelvis 1,0) inte har uppnått något av stoppkriterierna så fortsätter man med ett lägre vct. Detta kan upprepas tills man har uppnått de föreskrivna kraven (”man injekterar med det lägsta vc-talet tills man får stopp”). Under arbetets gång dokumenteras hela förloppet dels av personalen och dels av den utrustning som används. Efter att den första skärmen har injekterats så borrar man ett fåtal så kallade kontrollhål. Läget för dessa kan med fördel väljas där man

har haft mest vattenförlust eller mest materialåtgång. Kontrollhålen vattenförlustmäts och skulle värdena på dessa överskrida de ställda kraven så borras nya hål (en ny skärm) och proceduren upprepas till kraven uppfylls. Innan och under injekteringen kontrolleras brukets egenskaper. Om vi utgår ifrån att cement används som injekteringsmaterial så görs tester för att verifiera brukets flytförmåga (Marshkon), separation och volymändring, densitet samt hållfasthet för olika vct. Vid många tillfällen anges även tiden från då bruket blandas tills det att materialet har förlorat en del av sina egenskaper. På så sätt vill man undvika att ”gammalt material” används då detta kan försämra resultatet. Efter ett uppnått resultat sprängs det injekterade området. Låt säga att vi har haft en injektering på en 21 meter lång skärm. Vid ett sådant tillfälle tar man ut cirka 15 meter berg (3 à 5 m) innan man påbörjar nästa injekteringsskärm. Detta för att få överlappning mellan det injekterade området och det nya. På så sätt försöker man att säkerställa ett tätare bergrum. Efter att man har tagit ut berget händer det ofta att nya läckage träder fram. Vid de tillfällen då inläckaget (till exempel stora droppar) är större än den tillåtna mängden kan man borra ett antal hål där det läcker för att injektera selektivt, en så kallad efterinjektering. Då använder man sig av finare material, eventuellt kemiska ämnen som inte består av partiklar. Efterinjektering är i regel en mycket kostsam operation med mycket varierande resultat. Detta beror framför allt på att man flyttar vattnet från ett område till ett annat. Material och maskiner som används för detta arbete ska uppfylla kraven från beställaren. Krav på material kan vara kornstorlek, beständighet etc. Krav på maskiner kan vara antal pumpar per enhet (utrustning), blandningskapaciteten, registreringsenhet etc. En annan viktig fråga är säkerheten. Vid injekteringsarbete trycksätter man material och därför måste personalen ha de verktyg och skyddsutrustningar som krävs.

Varför blir det inte tätt?

Trots att man vet vikten av injekteringsarbete och spenderar stora pengar på undersökningar, maskiner och utförande kan vi ofta se att vi får läckage i våra tunnlar och då frågar man sig varför? Svaret på denna fråga är inte så enkel som många tror. I samband med injekteringsarbeten kan flera saker ha missbedömts eller också har något av momenten inte gjorts som man önskar. Om vi börjar med borrningen kan man tänka sig att hålen inte har träffat alla sprickor och därmed får vi ett antal områden där materialet inte har möjlighet att tränga sig in. Vidare kan det vara så att även om vi har träffat alla sprickor, kan inte materialet ta sig in överallt. Detta kan bero på att sprickvidden är mindre än 3 gånger brukets

Dmax och därmed kan inte materialet tryckas in i dessa sprickor. En annan orsak kan vara sprickans geometri då denna kan vara mycket krokigare än vid gränsen mellan hålen och sprickan eller i vissa tvärsnitt mycket smalare än att materialet kan ta sig in. Det kan också vara så att borrspetsarna har större avstånd än beräknat och därmed kan inte materialet nå till nästa injekterade område (närmaste hål) för att få en överlappning. Ibland har man berg som i vissa delar av hålet har en solid och homogen geometri (inga sprickor där vi har borrat) och därmed får vi inget material runt om dessa hål. Ett mindre lyckat injekteringsarbete kan bero på valt material, injekteringskoncept, dåligt kvalitetskontroll med mera. Detta kan vara allt från felaktigt vct, låga tryck och felaktiga stoppkriterier till felaktig blandning etc.

Kan vi klara denna konst?

En viktig och avgörande del av detta arbete är att få mer förståelse (respekt) för själva injekteringsarbetet och att lägga ner mera resurser på undersökningar och utförandet och belöna täta bergrum. En annan viktig aspekt är att satsa mer på forskning inom området. Sverige har fostrat ett antal doktorer och många ingenjörer (tack vare våra tekniska högskolor, CTH, LTH, KTH m.fl.) som har bidragit till en bättre injekteringsteknik och bättre förståelse för problematiken. Det borde läggas mer fokus på resultatet av dessa forskningsarbeten och att tillämpa dessa ute i fält. Samtidigt borde vi bli duktigare på att lära oss av de erfarenheter som finns ute på arbetsplatserna. En kombination av erfarenheter från fältet och kunskap från den akademiska världen skulle kunna bidra till att vi får bättre utdelning på våra resurser. Det som kan uppfattas som ”svartkonst” kan med kunskap om hydrogeologiska förhållanden och de mekanismer som styr processen, bra teknik, korrekt utförande, uppföljning, noggrann kvalitetssäkring, bättre koppling mellan resultat från den akademiska världen och erfarenhet från den praktiska omvandlas till ett intressant och meningsfullt arbete där kvalitet, miljö och ekonomi står i fokus och kan leda till tätare, säkrare och trevligare underjordsarbete. Rescon AS har varit leverantör till bygg- och anläggningsbranschen i Norge och de nordiska länderna sedan 1976. 1999 blev företaget en del av den internationella Mapeikoncernen och bytte i samband därmed namn till Rescon Mapei. Mapei grundades i Milano 1937 och bolaget är i dag representerat i över 80 länder och har 56 fabriker spridda över hela världen. Mapeigruppen har över 6000 anställda och en omsättning på omkring 1,7 miljarder euro. Arne Öster


11 Berg & tunnlar

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

En kvalitetsstämpel med mervärde I början av oktober 2010 kommer ett antal bergsprängningsentreprenörer att få rätt att kalla sig Auktoriserad Bergsprängare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på att företaget och dess personal har den kompetens som krävs. BEF- Bergsprängnings Entreprenörernas Förening genomför nu en auktorisation av sina medlemsföretag som innebär att många av Sveriges bergsprängningsentreprenörer kommer att bli Auktoriserad Bergsprängare. Syftet med auktorisationen är att garantera beställaren företag med den kunskap som krävs för att utföra bergsprängningar enligt svensk lag och övriga branschregler. – BEF vill att beställarna ska finna ett

mervärde i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare. Detta är ju något som har tagits fram för att öka deras trygghet. Vi kommer första veckan i oktober att lansera de första Auktoriserade Bergsprängarna. Detta är en revolution inom bergsprängningsbranschen och en förnyelse som vi hoppas ska bära mycket gott med sig och på sikt innebära ett stort lyft. Vi vill helt enkelt bli en bransch som man förknippar med säkerhet och kvalitet, en förändring som inte kommer att ske över en natt med tanke på bergsprängningsbranschens tidigare ibland skamfilade rykte. Men nu är tiden kommen och förändringen stavas Auktoriserad Bergsprängare, säger projektledare Emelie Svensson.

Auktorisation och nya kursmöjligheter

I en första omgång kommer 25-30 företag av de som hittills gått kursen att auktoriseras. Denna

skara kommer under hösten att fyllas på allt eftersom. – Dessutom drar de nya kurserna igång nu i oktober, där vi under hösten kommer att erbjuda de företag som ännu inte fått chansen att gå kursen denna möjlighet, säger Emelie Svensson.

Extern revision – en ytterligare trygghetsfaktor

Under 2011 kommer sedan de externa revisionerna, som är kvittot på att företaget lever upp till auktorseringen, att genomföras. Det är dessa revisioner som blir beställaren trygghet. Att även en extern oberoende part kommer in och granskar företagen. Den närmaste tiden kommer BEF även att fokusera på att nå ut till beställarna för att göra dem uppmärksamma på att det finns Auktoriserade Bergsprängare och för att kunna visa på

fördelarna med ett auktoriserat företag. – Det är viktigt att inse att det inte bara är inpriset som har betydelse utan slutprodukten. Projektets mål är att de auktoriserade företagen ska minimera riskmoment och samtidigt leverera en hög kvalitet. Det primära syftet är att beställaren i praktiken inte ska behöva ha någon egentlig bergkunskap om han anlitar en Auktoriserad Bergsprängare, men ändå känna sig trygg med att jobbet utförs säkert och professionellt, förklarar Emelie Svensson. Arne Öster

Atlas Copco får stor order på gruvutrustning Atlas Copco Central Asia LLC, Kazakstan, har fått en stor order på gruvutrustning från Kazakhmys-gruppen som värderas till 243 Mkr. Ordern är en av de största någonsin för Atlas Copcos affärsområde Anläggningsoch gruvteknik.

Boomer T1

Ordern gäller gruvutrustning; borriggar, gruvlastare och -truckar. Utrustningen kommer att användas i tre olika gruvor i Zhezkazgan-området i Kazakstan. – Vi har ökat vår närvaro inom gruvindustrin i Kazakstan – både i gruvor och dagbrott – under de senaste två åren, säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik. Den här ordern är ett tydligt tecken på den starka relation som vi har byggt med Kazakhmys under den tiden. Zhezkazgan-komplexet är ett viktigt område för Kazakhmys-gruppen, ett internationellt naturtillgångsföretag som är noterat i Storbritannien och Kazakstan. Kazakhmys-gruppen har sin huvudsakliga verksamhet i Kazakstan och den omgivande regionen. Kazakhmys är den största kopparproducenten i Kazakstan och bland de tio största i världen.

Simba S7

Leverans kommer att inledas under det fjärde kvartalet 2010. Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärk-

ning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Arne Öster


12 Berg & Tunnlar

www.svenskleverantorstidning.se

Säkerhet vid sprängning ställer höga krav på sprängmattor Thorns Spräng & Betong i Virserum producerar sprängmattor för många olika typer av sprängningsarbeten. Upp till 10 sprängmattor i varierande storlekar tillverkas varje dag. Kraven på en sprängmatta kan se väldigt olika ut beroende på var och vad det är som ska sprängas, men oavsett storlek och vikt är det genomgående säkerheten som är det allra viktigaste, vilket ställer höga krav på tillverkningen. Alla moment inom sprängning kräver planering och noggrannhet för att minska riskerna, både för dem som utför själva arbetet och för dem som vistas eller bor i närheten. Det finns också reglerat i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. När man spränger kan det påverka byggnader runtomkring med sprickbildning och sättningar som följd. Det kan också finnas känslig utrustning i närheten som kan ta skada och därför kräver extra hänsyn. I Miljöbalken finns beskrivet det ansvar som varje byggherre har gentemot den som berörs av byggarbetet. Det finns flera regler att ta hänsyn till när man arbetar med sprängning. Det omfattar såväl myndigheters krav för hantering och förvaring av explosiva ämnen som arbetsskydd. Vid tillverkningen av de nödvändiga sprängmattorna ställs höga krav på producenterna, eftersom de

står för skydd och säkerhet av både människor och kringliggande bebyggelse. Thorns Spräng & Betong i Virserum hanterar varje år omkring 90 000 begagnade däck från Ragn-Sells återvinningsstationer runtom i Sverige, som man sedan framgångsrikt använder i tillverkningen av sina sprängmattor. Och i utsorteringsarbetet är man ytterst noggrann och ställer höga krav på kvaliteten, eftersom däcken som används i tillverkningen inte får vara för mycket slitna. Då kasseras de omedelbart. Det är själva slitbanan man arbetar med, men även resterande delar av däcket tas tillvara och återvinns på annat sätt. Slitbanorna sys ihop med vajer och mattorna kan lika gärna vara 180 centimeter långa och 80 centimeter breda och inte tyngre än att man kan bära dem, till att vara hela 14 meter långa och 3 meter breda. Allt har att göra med kundens användningsområde, men säkerhetskravet är det viktigaste oavsett mattans användningsområde.

Noggrannhet i tillverkning ger nöjda kunder

Thorns Spräng & Betong levererar mattor både till återförsäljare och slutkunder över hela Sverige. Efterfrågan på företagets sprängmattor är stor, och kunderna består av både sprängföretag och stora byggaktörer som NCC, Peab och Skanska. Förutom tillverkningen i Virserum har man även

utökat sin närvaro på marknaden genom ett flertal lagerplatser, bland annat i Stockholm, Göteborg och Strömsund, som framför allt innebär snabbare leveranser för kunderna. Thorns Spräng & Betong exporterar även sina sprängmattor till Finland, Island, Grönland, Ryssland och Saudiarabien. Lättare handmattor för mindre sprängarbeten tillverkas av personbilsdäck medan de stora mattorna görs av lastbilsdäck. Slitbanorna sys ihop med vajer och mattorna kan väga nästan upp emot 3 000 kg, beroende på storlek. – Vid tillverkningen av sprängmattor krävs stor noggrannhet för högsta säkerhet, berättar Michael Thorn, från Thorns Spräng & Betong. Kanterna får exempelvis inte vara för tunna och den vajer man syr ihop slitbanorna med får inte vara för tunn.

Återförsäljare och slutkunder

Thorns Spräng & Betong vänder sig både till återförsäljare och slutkunder. Norab AB är ett företag som är aktivt i stockholmsområdet som leve-

rantör av bland annat sprängmedel och sprängmattor. Mattorna köper man från Thorns Spräng & Betong. – Vi har valt Thorns bland annat för deras goda kvalitet på mattorna, deras breda sortiment, flexibiliteten och de snabba leveranserna, berättar Tord Pålsson och Tommi Sjöberg, från Norab. Ingen av våra slutkunder har heller haft några reklamationer vad gäller mattorna. Även företaget RG Bergkonsult, som själva utför bergssprängning, vänder sig till Thorns Spräng & Betong när det gäller sprängmattor. – Vi är ju aktiva i och omkring Stockholm, berättar Kenneth Svensson, från RG Bergkonsult, och i och med att Thorns har ett lager här underlättar det på många sätt för oss. Snabba leveranser betyder mycket, dessutom är det även en positiv fördel att vi kan lämna över våra gamla mattor i stockholmslagret samtidigt som vi hämtar nya, Thorns tar då hand om dem och ser till att de går till återvinning, säger Kenneth Svensson. Marika Lind


13 INDUSTRI

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Genuin kompetens och starka produkter från Attacus Power Attacus Power i Östersund tillverkar reservaggregat till både sjukhus, datorhallar och kärnkraftverk, men är även ett företag som satsar på framtiden. När man nyligen köpte upp det konkursdrabbade Genetech gjorde man det med fokus på fortsatt utveckling men med ambitionen att ta tillvara på företagets kärnkompetens och de starka produkter som hela tiden varit företagets centrala styrka. Ett reservkraftsystem är ett system som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation i händelse av strömavbrott. Reservkraft kan betyda skillnaden mellan liv och död inom sjukvården, kan förhindra stora intäktsbortfall för processindustrier och är nödvändig för datoranläggningar. Många anläggningar såsom konserthallar och idrottsarenor väljer även att slå på sin reservkraft vid större evenemang. De vet att strömförsörjningen måste fungera för att kunna garantera sina besökares säkerhet. Reservkraftanläggningar måste därför vara mer pålitliga i alla lägen. Attacus produktserie med Genetechs reservkraftsaggregat säkerställer behoven av säker kraftförsörjning, och man möter de höga krav som ställs av bland annat sjukhus, datahallar och kärnkraftverk.

Nytt bolag men med befintlig kärnkompetens

Attacus förvärvade tidigare i år konkursboet efter företaget Genetech, och sedan augusti 2010 bedriver man nu verksamheten i de tidigare lokalerna. Företaget som tillverkade reservaggregat för

lokal och internationell marknad såldes för tre år sedan till Vinovo som i vintras förklarade ett minusresultat, varefter två stora leverantörer med fordringar på bolaget hellre ville se en konkurs än ett uppköp. Attacus, som redan tidigare visat intresse för företaget bildade därefter nytt bolag och återanställde många av de tidigare medarbetarna. Det nya företaget, som numera heter Attacus Power, har i dagsläget omkring 25 medarbetare med lång erfarenhet och gedigen kompetens. Vid uppköpet av Genetech var en av de viktigaste faktorerna för Attacus just att ta vara på medarbetarnas gedigna kunnande och erfarenhet, i ambitionen och möjligheten att kunna utveckla både produkter och verksamhet vidare. – Vår vision är ett långsiktigt ägande med en långsam men beständig expansion, berättar Hans Ederwall, Vd Attacus. Genetech står i grunden för sunda, kvalitativa värden och starka produkter, och det vill vi ta vara på och utveckla, så att Attacus Power blir till det välmående och stabila företag som vi hela tiden kommer att sträva efter.

Hög kvalitet och ständig produktutveckling

Till skillnad från många av sina konkurrenter så har Attacus dessutom en egen konstruktionsavdelning, som utvecklar styrsystem, chassis, fordonsutrustning, överbyggnader med mera. Detta säkerställer en mycket hög kvalitet och möjliggör dessutom en kontinuerlig produktutveckling utifrån vad marknaden vill ha och behöver. 2008 byggde man ut sina lokaler i Östersund. Detta innebär nu en utökad fabriksyta som täcker omkring 3000 kvadratmeter. Tack vare detta har

Reservkraftsaggregat 3 300 kVA

Attacus Power numera möjlighet till rationell och effektiv produktion även om varje leverans är unik i sitt slag och har sina speciella krav och förutsättningar. Innan leverans verifieras produkten i så stor utsträckning som möjligt, och man tar gärna emot kunder även innan leverans, för att man gemensamt ska kunna se att utrustningen fungerar precis som det är tänkt. Företagets nya belastningsutrustning gör det också möjligt att automatisera belastningsproven, och på så sätt säkerställs en korrekt verifiering av aggregaten. Men hur modern utrustning man än har kan det inte ersätta sakkunnig personal, som därför alltid finns med vid kontrollerna.

Kundanpassning är en styrka

När utrustningen installerats driftsätter man aggregaten hos kunden och ger en total genomgång och utbildning samt slutintrimning av maskinen för att säkerställa att den produkt som levererats ska fungera när det verkligen krävs. Kundanpassning är en av Attacus styrkor, och har man ingen produkt som passar för ett specifikt behov, så ser man till att ta fram en lösning som blir optimal. Attacus är inte heller knutna till en specifik leverantör, vilket möjliggör full frihet att välja den motor och den generator som bäst passar till varje aggregat. Detta i kombination med egenutvecklade produkter erbjuder en mycket konkurrenskraftig lösning som gör att man alltid utvecklar den produkt som passar kunden bäst.

Trygga kunder en självklarhet

För att säkerställa att kunderna även ska känna sig

nöjda och trygga efter leverans har Attacus Power en egen Eftermarknadsavdelning. Avdelningen startades 2005 (Genetech) och har sedan dess omorganiserats och stärkts i takt med expansion. Idag erbjuds kunderna att teckna anläggningsanpassade trygghetsavtal med innehåll som årlig förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och dygnet runt support. Avtalen kan även utökas med options om jourinställning, provkörningar och underhåll på övrig specifik utrustning så som ups och ställverk. För att klara av att hålla en hög servicenivå har man etablerat ett starkt nätverk av samarbetspartner och ackrediterade tekniker runt om i Sverige. Detta gör att eftermarknadens primära affärsområde är rikstäckande med även kunder i närliggande länder. Som servicegivare har man ett stort ansvar där man huvuddelen i lugn och ro hjälper kunden att förvalta dess anläggning. Skulle en akut situation dock uppstå, sker en tempoväxling där all fokus läggs på att snabbt hitta en lösning som avhjälper problemet så att kunden återigen kan känna sig trygg. För att hantera detta finns förutom tekniker med bred kompetens även personal som både leder och samordnar insatserna. Eftermarknaden som normalt sätt är slutet på en affär, ses här som början till en ny. En långsiktig trygg relation med nöjda kunder innebär oftast återkommande kunder. Marika Lind


14 INDUSTRI

www.svenskleverantorstidning.se

Återvinning med bredd och kompetens Gruvteknik AB i Blötberget har varit verksamt i 30 år och kännetecknande vid starten likaväl som än idag är bland annat återvinningstänkandet och den breda kompetensen. Man har ett omfattande lager med omkring 9 000 begagnade reservdelar, inte minst för äldre maskinmodeller, men erbjuder även nyförsäljning till konkurrenskraftiga priser.

Det familjeägda företaget Gruvteknik AB grundades av Lars-Olof Nilsson. Han hade själv verkat inom gruvindustrin sedan 50-talet. När gruvan Blötberget lades ner 1979 startade han Gruvteknik AB och köpte allt som blev kvar i gruvan. Nytt och begagnat, bredd och kompetens med ett starkt återvinningstänkande, är fortfarande efter 30 år Gruvteknik AB’s kännetecken. LarsOlofs dotter och son, Christina Johansson Linder och Bo Nilsson började tidigt arbeta åt sin far, och idag är det de som driver företaget vidare som en unik skattgömma för gruv- bygg- och stenindustrin.

Gruvteknik AB har specialiserat sig på reservdelar för framför allt äldre maskinmodeller. Specialiteten ligger i att kunna tillhandahålla sådant som ingen annan har.

Gruvteknik AB’s affärsidé för begagnat bygger till stor del på ett omfattande lager av reservdelar, inte minst för äldre maskinmodeller. Nyförsäljningen bygger på konkurrenskraftiga priser och bra kvalitet. Företagets serviceanda är välkänd bland kunderna, och man lägger stor vikt vid leveranserna. Verksamheten drivs i Blötbergsgruvans lokaler. Gruvan och gruvbyggnaderna ägs numera av helägda dotterbolaget Gruvfastigheter AB.

Lager med 9 000 reservdelar

– Vår specialitet är att tillhandahålla sådant som andra inte har, berättar Christina Johansson Linder. Vi är ju specialiserade på maskiner som har utgått och alla våra reservdelar, och idag väljer man många gånger oftare att reparera något istället för att handla nytt. Gruvteknik AB säljer tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner, reservdelar och borrar till dem som arbetar inom gruv-, bygg- och stenindustrin och kan erbjuda omkring 9000 lagerförda, begagnade reservdelar. Men när andra företag pratar om återvinning skulle kanske Gruvteknik AB mera kunna liknas vid en stor återvinningscentral. Förutom verksamheten som bygger på begagnat, köper man exempelvis inte in kartonger för att lägga reservdelarna i vid leverans, utan man använder istället kartonger som företaget själv får in. – Det är en tanke med alltihop, att vi inte slösar med något i onödan, säger Christina Johansson Linder. På det här sättet har vår far drivit företaget från början, han har återvunnit allt hela tiden, och nu ligger det i tiden. Det är ju detta som är vår affärsidé. Kunderna är nöjda, det blir inte så dyrt. En gammal borrmaskin är som en gammal bilmotor, man kan plocka isär och sätta ihop den, och man kan laga den själv om man är någorlunda händig, men sedan har vi ju också kunder som

Affärsidén bygger på en omfattande återvinning. Gruvteknik AB kan erbjuda ett lager med hela 9000 reservdelar.

istället skickar sina maskiner till oss för reparation. Gruvteknik AB har kunder i alla världsdelar, Skandinavien är en dominerande marknad, men leveranser går stadigt till bland annat resten av Europa, Afrika, Sydamerika, Asien och Canada. Marika Lind


16 Energi & Miljö

www.svenskleverantorstidning.se

SKF levererar övervakningssystem för vindturbiner

Unikt energiprojekt i Skellefteå Sedan årsskiftet driver Skellefteå kommun och de kommunala bolagen ett gemensamt projekt för energieffektivisering. Målet är att minska förbrukningen av energi med tjugo procent till 2016, och att skapa en grund för hållbar utveckling. – Den här formen av samarbete och gemensamt krafttag för att göra energieffektiviseringar inom hela kommunkoncernen är unik i Sverige, säger Helena Markgren, fastighetschef, Skellefteå kommun. Det finns stora möjligheter till miljövinster och att spara pengar genom effektivare energianvändning i offentliga lokaler. På många arbetsplatser används en stor del av energin när ingen är där. – Vi kan genom att använda belysning, kontorsapparater och annan utrustning på rätt sätt, både spara pengar och vara klimatsmarta. Om alla gör lite grann, blir det samlade resultatet mycket stort! Energimyndigheten har under åren 2010– 2014 beviljat projektet stöd med totalt 1,7 miljoner kronor. I projektet ingår bland annat energikartläggningar, tekniska åtgärder, driftoptimeringar, uppdatering av kommunens energiplan samt utbildnings- och informationsinsatser. – Jag vet att det finns goda förutsättningar att minska förbrukningen av energi, säger

SKF har tilldelats ett kontrakt från Guohua Energy Investment, ett större kinesiskt energiföretag. SKF kommer att leverera 180 SKF WindCon-system för övervakning av befintliga vindturbiner för att förbättra driftsäkerhetsunderhåll. Guohua Investment förbereder också för en ny vindpark i Beijing och SKF har levererat 58 SKF WindCon-system till SEC, en stor kinesisk tillverkare som ska leverera vindturbinerna.

projektledaren, Therese Niemann, Skellefteå Kraft AB. Lyckas vi engagera alla som använder de olika lokalerna, så finns det mycket goda förutsättningar att nå målen. En projektgrupp med representanter från de kommunala bolagen och förvaltningarna har utsetts och projektledare är Therese Niemann, chef Energitjänster, Skellefteå Kraft AB.

Arne Öster

Guohua Investment ville förbättra driftsäkerheten och minska underhållskostnaderna på sin befintliga vindpark. SKF WindCon kommer att möjliggöra underhållsbeslut som är baserade på turbinernas faktiska tillstånd så att nödvändig inspektion och reparationsarbete kan utföras under planerade turbinstopp. – Förra året blev SKF utvalt att delta i ett pilotprojekt och leverera SKF WindCon för kontinuerlig tillståndskontroll för tre av våra planerade vindparker. Tack vare framgången i det projektet har vi fortsatt att arbeta med SKF för att göra vårt underhåll effektivare, säger Weihua Zhou, VGM of Operation Manager, Guohua Investment.

– Vi är mycket nöjda över att underteckna detta kontrakt med Guohua Investment eftersom vindindustrin är en viktig marknad för oss och ett växande segment i Kina. Under åren har SKF utvecklat väldefinierade diagnostiska processer för fjärrövervakning för många industrier, till exempel vindenergi, vilket gör det möjligt för våra kunder att sänka sina driftkostnader, säger Vartan Vartanian, chef för SKF Service Division. Källa:SKF


17 Energi & Miljö

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Dagvatten förgiftar våra hav och sjöar Dagvattenreningen i Sverige lämnar mycket i övrigt att önska. De flesta tror att det vatten som rinner ner i våra gatubrunnar går vidare till reningsverk. Så är inte fallet. Vatten som är fullt av både tungmetaller och olja flödar rakt ut i våra hav och sjöar, och i de allra flesta fall utan någon som helst rening. Men det finns effektiva lösningar för alla miljömedvetna kommuner i Sverige som vill ha en förändring. Absorbenta Miljö är ett exempel på företag som tar det här med dagvattenrening på fullaste allvar. Mätningar som gjorts vid en enda, helt vanlig varuhusparkering med hundratals parkeringsplatser har påvisat att enbart tolv av de många parkeringsplatserna genererade i så mycket som fem kilo olja i månaden, som läckte ut via dagvattnet direkt i våra hav och sjöar. I dagens miljömedvetna samhälle kan det tyckas konstigt att det ännu finns så många kommuner i Sverige som inte vidtagit några effektiva åtgärder för att försöka eliminera problemet med dagvattenavrinningen, eftersom det har så stor negtriv påverkan på vår miljö. Det finns enkla lösningar i form av filter som kan monteras in i dagvattenbrunnarna där både olja och tungmetaller filtreras ur vattnet. Absorbenta Miljö AB i Mellbystrand är ett företag som har arbetat i många år med försäljning av absorbenter. Bland annat har man Absorbo Miljöinsats med ett specialkomponerat furubarksfilter, som är ett framprovat system för högsta absorption av miljöfarliga kemikalier och vätskor som olja, bensin, diesel och spolarvätskor som idag rinner ner helt fritt i de flesta av våra gatubrunnar. Flödena kommer från exempelvis vägbanor, bensinmackar, parkeringsområden, verkstadsområden, industrier och hamnar som sedan snabbt rinner ut i grundvattnet med katastrofala följder i en oskyddad miljö.

En effektiv produkt som fungerar

Absorbo dagvattenbrunnsfilter började ta form redan 1996 med tester och provtagningar, bland annat i samråd med Stockholm Vatten. Dagvattenbrunnsfiltret är nu konstruerat helt i rostfritt med tanke på den tuffa miljön som finns i våra gatubrunnar. Absorbo dagvattenbrunnsfilter är en produkt som är särskilt lämplig till lastnings- och lossningsplatser, uppställningsplatser och parkeringsplatser då vi i Sverige här har ett oerhört stort utsläpp av tungmetaller, kemikalier och olja. Idag är det Absorbo dagvattenbrunnsfilter, absorbenter samt Tättingen brunnstätning som är Absorbentas huvudsakliga affärsverksamhet. – Absorbo-filtret består av furubark som har en helt enastående förmåga att samla upp exempelvis olja, berättar Lennart Pålsson, Vd, Absorbenta Miljö AB. Det renade vattnet passerar systemet och rinner vidare utan att längre vara någon miljöolägenhet. Fördelarna med Absorbo-filtrets själva konstruktion är att man enkelt kan utföra filterbytet när det är dags. Filtret är även godkänt som fallskydd. Marika Lind

Filtret är även godkänt som fallskydd.

Tänk på min framtid. Rena utsläppet redan vid källan.

EI ansöker om tvångsförvaltning Energimarknadsinspektionen har ansökt om tvångsförvaltning av Ekfors Kraft AB:s elektriska anläggning. Ansökan har skickats till Förvaltningsrätten i Linköping som fattar beslut enligt lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar.

Ekfors Kraft har under många år i flera avseenden vägrat att följa ellagstiftningen och inspektionens beslut. För att rätta till bristerna var bolagets elektriska anläggning därför ställd under särskild förvaltning under perioden november 2005 till november 2006. Någon tillfredsställande förvaltning gick då inte att åstadkomma, främst på grund av bolagets vägran att delge förvaltaren nödvändiga uppgifter. Energimarknadsinspektionen ansökte

därför den 24 november 2006 om att staten skulle få lösa in anläggningen. Hovrätten för Övre Norrland ansåg dock, i en dom 2008, inte att det fanns tillräckliga skäl för inlösen. EI överklagade domen men Högsta domstolen tog inte upp målet till prövning. Energimarknadsinspektionen har därefter fört samtal med Ekfors Krafts företrädare och försökt förmå bolaget att på frivillig väg följa gällande regelverk. Samtal har samtidigt förts om särskild förvaltning av bolaget och EI har under tiden förberett en ansökan om särskild förvaltning. EI har också meddelat ett flertal beslut och förelägganden vid vite och har flera pågående ärenden rörande bolaget. Det handlar bland annat om vägran att ansluta anläggningar, vägran att lämna ekonomiska uppgifter samt vägran att lämna uppgifter om villkor för anslutning. Trots föreläggandena har

Ekfors Kraft i stort inte visat någon vilja att följa de beslut som meddelats. Efter ett regeringsbeslut den 26 augusti 2010 anslöt Haparanda kommun den 3 september 2010 en gatubelysningsanläggning till andra kommunala anläggningar. Den 6 september 2010 stängde Ekfors Kraft av elen till dessa anläggningar. – Vi har nu lämnat in den ansökan om tvångsförvaltning som vi tidigare förberett, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson. Syftet är att åtgärda bristerna. Men inspektionens ansökan leder inte till en omedelbar lösning av det försörjningsproblem som nu råder i Haparanda kommun. Där måste parterna ta sitt ansvar så att medborgarnas tillgång till vatten och el säkras. Arne Öster


18 energi & miLjö

www.svenskleverantorstidning.se

Belysning för en trygg och säker miljö Armaturen Architect, som finns i både 35 W och 70 W, ger parken, torget eller parkeringen en bra allmänbelysning samt ett modernt och spännande intryck. Kombinationen med Trust armaturer ger en helhet och skapar möjligheter. Architect-armaturen från det Örnsköldsvikbaserade Prismalence AB passar bra i parkmiljö såväl som på parkeringar eller i annan miljö där en rundstrålande belysning behövs. Armaturen är tillverkad i pressgjuten, pulverlackad aluminium och håller skyddsklass IP65. Architectarmaturen finns med 35 W och 70 W keramisk metallhalogen vilket borgar för ett högkvalitativt vitt ljus där färgåtergivning och trygghet är av vikt. – Prismalence strävar hela tiden mot att kunna ge kunden den bästa och mest ekonomiska belysningsanläggningen under lång tid framåt. Vi hjälper dig som kund att skapa en ljus, bra och säker miljö att vistas i. Parkarmaturen Architect är av våra nyheter som vi ska visa upp på Elfackmässan i oktober, berättar Daniel Björk på Prismalence AB. Prismalence har utvecklat ett patenterat optiksystem med parabolisk reflektor och olika prismatiska brytningslinser med asymetriska ljusbilder. Det slutna systemet ger minimalt med ströljus och ger höga energibesparingar även mot system som använder samma ljuskälla. Genom att samma armatur lätt kan byta linser så blir systemet mycket flexibelt. Linserna ger en asymetrisk, rektangulär ljusbild vilket innebär relativt jämnt ljus över den belysta ytan. På grund av hög armaturverkningsgrad och väl kontrollerad ljusspridning blir energibesparingen 30–75 procent i jämförelse med konventionella armaturer vid samma belysningsnivåer, vilket också innebär mindre ljusförorening.

Trust

Trust-armaturen är väl lämpad både som utomhusoch inomhusbelysning i krävande miljöer som hamnar och tung industri. Lamphuset är tillverkat i pressgjuten, pulverlackad aluminium och håller skyddsklass IP65. Den är mycket vibrationstålig. Armaturen är mycket effektiv i förhållande till sin storlek, vilket gör att den har liten vindyta och låg vikt.

Fakta Prismalence AB, med huvudkontor i Örnsköldsvik, tillverkar och utvecklar belysningssystem baserade på en unik, patentskyddad teknologi för ljusspridning. Genom att kontrollera och sprida ljuset med prismatiska linser kan företaget erbju­ da belysningslösningar för de flesta behov, inomhus såväl som utomhus, med energ­ ibesparingar på upp till 75 procent. Sedan starten 2003 har företaget utvecklats på många fronter. 40 procent av försäljningen går på export, främst till hamnar och tung industri. Alla armaturer tas fram tillsam­ mans med och produceras av Nordic Light AB i Skellefteå. Prismalence tillverkar och har patent på linserna som används.

Skidspår, där vi använder Cobra 35W för att ersätta gammal 125W kvicksilver belysning. Infälld bild på Cobra armaturen.

– Trust är mycket flexibel och passar bra i många miljöer. I Eneby centrum har vi en lösning med tre Trust per stolpe som ger bra men ända diskret belysning. Vi ökar också starkt som belysning i ridhus på grund av energibesparing, men även på grund av kraven på ljuskvalitet för både ryttare, hästar och publik. Vi använder Trust 150 W istället för vanliga 400 W armaturer, säger Daniel Björk.

Täby ridcenter som har blivit klart just nu i dagarna. Vi ökar starkt som belysning i ridhus pga energibesparing, men även pga kraven på ljuskvalitet för både ryttare, hästar och publik. Vi använder Trust 150W istället för vanliga 400w armaturer.

I Eneby centrum har vi en lösning med tre Trust per stolpe som ger bra belysning men ända diskret. Trust är mycket flexibel och passar bra i många miljöer.

Tänk på din framtid. Rena dagvattnet redan vid källan. Absorbenta Miljö AB • Tärnvägen 3, 312 61 Mellbystrand • Besök: Kustvägen 182 Tel: 0430-283 40 • info@absorbenta.se • www.absorbenta.se

Architect – en av våra nyheter som vi ska visa upp på Elfackmässan i oktober. Architect finns i 35 och 70W.


19 Energi & Miljö

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Lokverkstad hos Swemaint i Malmö. 100W LED-industriarmaturer från Enviro Lights.

Outokumpu. Strålkastare från Enviro Lights á 140W/st som används som traversbelysning.

Högkvalitativ LED-belysning en lönsam investering Enviro Light Electronics Scandinavia fokuserar till hundra procent på energibesparande och högkvalitativ LED-belysning. Genom ett effektivt utnyttjande av energi finns det enorma besparingsmöjligheter som kommer alla till del. Oavsett om det gäller industriella tillämpningar, kommunal verksamhet, vägar, spårområden eller fasader, så är LED-belysning en bärkraftig investering för framtiden. Dagligen möts vi av budskapet att vi lever över vår jords tillgångar och att alla måste hjälpas åt när det handlar om att spara energi. Och för industrier och företag, likaväl som för privatkonsumenter, är en anpassning av belysningen ett steg i rätt riktning. Det handlar om lysdioder och LED-teknik där belysningen kan ge stora besparingar. Lösningen har funnits länge, men det är först nu som den börjar vinna terräng. – Det finns egentligen inget område som inte skulle tjäna på att byta ut sina traditionella belysningar mot diodbelysning, säger Arvid Bruhn, från Enviro Light Electronics. Genom att byta ut äldre armaturer och ljuskällor mot en både mer effektiv och framför allt energisparande belysning kan mycket förbättras på lång sikt.

Bara det att slippa ha personal som underhåller belysningen sparar enorma summor för företagen. LED-belysning har en livslängd på omkring 50 000 timmar jämfört med en glödlampas omkring 1000. 50 000 timmar motsvarar en tidsrymd på ungefär fem år, om lampan skulle vara tänd dygnet runt. Ser man på LED-belysningen i ett längre tidsperspektiv finns åtskilligt att spara, både i kostnader och ur miljöaspekt. Lysdioder innehåller exempelvis inget kvicksilver, till skillnad mot lysrör och lågenergilampor.

Skräddarsydda lösningar för optimalt resultat

Enviro Light Electronics är ett företag som insett vikten av att redan idag medverka till ett aktivt miljöarbete genom att erbjuda energieffektiv LED-belysning, och på så sätt ge möjlighet för både privatkunder, kommuner och företag att på ett enkelt sätt kunna reducera dels sina energikostnader dels även slå ett slag för miljön. Med ambitionen att alltid erbjuda optimala lösningar till bästa pris arbetar man endast med högpresterande produkter med den senaste tekniken och skräddarsyr kundanpassade lösningar. – När kunden vänder sig till oss gör vi en utvärdering och analyserar behovet för att kunna erbjuda en lösning som motsvarar just deras krav på belysning, berättar Arvid Bruhn, från

Enviro Light Electronics. Vår målgrupp utgörs till stor del av fastighetsägare, industriföretag och kommuner. Ett referensföretag där Enviro Light varit behjälpliga är Outokumpu. Här har man levererat strålkastare á 140W/st som används som traversbelysning. Företagets tidigare special traversbelysning drog mycket ström och klarade inte av de vibrationer och stötar som uppstår i traverser. – De befintliga lamporna var dessutom dubbelt så dyra som våra LED-strålkastare, och fick snabbt en beläggning på glaset, berättar Arvid Bruhn. Detta på grund av glasets höga temperatur och den höga partikelhalten i luften, men med våra LED-lampor har detta problem helt försvunnit, eftersom partiklar inte bränner fast i våra lampor. Vi har under året levererat belysning till fyra olika lokverkstäder där Jernhusen är förvaltare. Både förvaltare och brukare är nöjda med belysningen och vi har inneliggande order på belysning till fler verkstäder.

LED-teknikens fördelar

Förutom energiförbrukningen så ger LED-belysning ett sken som är fritt från flimmer och skapar därmed inte heller trötthet eller obehag som exempelvis lysrörslampor kan ge. Ljussystem som använder glödlampor är billiga att köpa men ineffektiva och ger från omkring 8–10 lumen per watt

för en vanlig glödlampa och upp till 22 lumen per watt för en halogenlampa. Fluorescerande lysrör är mer effektiva men är sköra, tar mycket plats och kräver startkretsar. Lysdioder är i jämförelse mer robusta och ger ett effektivt ljusflöde på upp till 100 lumen per watt. En traditionell glödlampa genererar också en stor mängd värme där värmen finns i själva ljusstrålen. Den värme som lysdioden genererar transporteras däremot bort via lysdiodens baksida och där ska den fortsätta att avledas så effektivt som möjligt. En god värmeavledning innebär mer ljus och längre livslängd hos lysdioden. Eftersom lysdioder består av komponenter i fast form och saknar glödtråd tål de också stötar och vibrationer bättre än glödlampor och lysrör. Lysdioder kan också utformas så att de fokuserar ljuset till en stråle med viss spridningsvinkel, till skillnad mot glödlampor och lysrör som måste ha en extern reflektor för att samla upp och fokusera ljuset. Belysning handlar ju även om att kunna skapa behagliga miljöer likaväl som goda ljusförhållanden. – Generellt brukar vår LED-belysning ge ett betydligt varmare ljus jämfört med konkurrerande LED-leverantörers belysning, vilket i sin tur ger en trivsammare miljö, eftersom ljuset inte blir så kallt och hårt, säger Arvid Bruhn. Marika Lind


20 INFRASTRUKTUR

www.svenskleverantorstidning.se

Botniabanan invigd – billigare än väntat Sveriges modernaste järnväg Botniabanan invigdes lördagen den 28 augusti av kung Carl XVI Gustaf och trafiken på sträckan Örnsköldsvik – Umeå startade den 30 augusti. Det står nu klart att Botniabanan blir mer än en halv miljard kronor billigare än tidigare beräknat. 15 miljarder kronor kostar den 19 mil långa banan mellan Ådalen och Umeå som byggts för snabbtåg i 250 kilometer i timmen och tunga godståg. Med några välriktade klubbslag fogade kung Carl XVI Gustaf till publikens jubel samman två stiliserade rälsbitar och förklarade Botniabanan invigd. Invigningen – egentligen fyra invigningar – av såväl banan som av kommunernas nya resecentrum genomfördes vartefter det kungliga invigningståget rullade norrut, på förmiddagen i Kramfors och vid lunch i Örnsköldsvik. På eftermiddagen nådde invigningen Nordmaling och Umeå. Därmed är elva års bygge avslutat och en mer än hundraårig vision förverkligad – Botniabanan, det största järnvägsbygget i Sverige sedan 1937 är klar. 19 mil ny järnväg, 143 broar och 25 kilometer tunnlar står klara att tas i drift av tunga godståg och av persontåg i upp till 250 kilometer i timmen.

Lägre prislapp

När förvaltningen av banan nu har lämnats över från Botniabanan AB till Trafikverket står det också klart att bygget i slutänden blev 629 miljoner kronor billigare än beräknat. – Botniabanan är i ett nationellt perspektiv en mycket viktig länk för både gods- och persontrafik Att prislappen för denna moderna och miljöanpassade järnväg dessutom blir lägre än vi hade väntat gör givetvis inte saken sämre, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Vid en översyn 2003 fastställdes en budget om 13,2 miljarder kronor. Med index och kostnader för åtgärder som lagts på projektet efter den tidpunkten, motsvarar det idag drygt 15,6 miljarder i löpande penningvärde. Men notan landar nu istället på nästan precis 15 miljarder kronor. – Det är många faktorer som har samspelat till det goda utfallet, säger Botniabanan AB:s vd Lennart Westberg. Det handlar om allt från kunniga medarbetare hos både oss, entreprenörer och andra till tydliga upphandlingar för att utnyttja konkurrensen på anläggningsmarknaden.

Fotograf Per Lundberg

Jämfört med den ursprungliga kalkylen när projektet beslutades 1997 har banan dock blivit fyra år försenad och fördyrad, främst på grund av en utdragen miljöprövning. Men sedan miljöprövningen för sju år sedan började kunna överblickas, har projektet alltså klarat budgeten med god marginal.

Mer miljöanpassad

Botniabanan är det första större infrastrukturprojekt som har prövats enligt miljöbalken. Det har gjort projektet ännu mer miljöanpassat men samtidigt påverkat tidplan och kostnader. Miljöbalken infördes mitt under planeringen av banan. Senare blev Umeälvens delta även utpekat som ett av Sveriges drygt 4000 områden i EU-nätverket Natura 2000. Botniabanans dragning vid deltat har därför granskats av såväl regeringen som EU-kommissionen och miljödomstolar. Resultatet har blivit fem nya naturreservat och att Botniabanans budget även innefattar drift av pumpar till våtmarker och stödutfodring av fåglar som kompensation. I närbelägna Öreälven har projektet flyttat 400 flodpärlmusslor uppströms från brostöden och 500 kabelbrunnar utmed banan har utrustats med evakuering för gnagare, grodor och kräldjur. – Målet är att naturen ska få minst lika bra förhållanden som innan banan byggdes. Därutöver är järnvägen förstås i sig en betydande miljösatsning, säger Lennart Westberg. Som första projekt har Botniabanan genomfört en fullständig miljövarudeklaration. Ned till varenda mutter och dumperlass har man räknat på miljöbelastningen, liksom för tågen som trafi-

kerar banan. Resultatet blir att banan efter knappt 14 års drift har betalat sina miljökostnader genom överflyttning av trafik från miljömässigt sämre transportslag. Därefter är banan en ren vinst för miljön.

Först och störst

Det är mycket som är först och störst med Botniabanan. Botniabanan är den första järnväg i Sverige som förses med det nya europeiska systemet ERTMS för signaler och trafikstyrning. Systemet innebär att det inte blir några ljussignaler efter banan utan att all information sänds direkt till lokföraren. Banan kan då utnyttjas effektivare med bibehållen säkerhet. Botniabanans bro över Umeälven blir med sina nästan två kilometer Norrlands längsta bro, och den sex kilometer långa Namntalltunneln söder om Örnsköldsvik kommer under några år att vara Sveriges längsta järnvägstunnel. Botniabanan ansluter i söder till Ådalsbanan vid Ångermanälven och i norr till stambanenätet i Umeå. Även mitt på banan, i Örnsköldsvik, finns en anslutning till stambanenätet. Riksdagen fattade beslut om banan 1997 och bygget påbörjades i augusti 1999. En första etapp, mellan Örnsköldsvik och Husum, började redan 2008 trafikeras med godståg via ett nytt industrispår till Husums bruk. Med Botniabanan blir det nya resecentrum i Örnsköldsvik C och Örnsköldsvik Norra, i Husum, Nordmaling, Hörnefors och Umeå Östra. Dessutom blir det resecentrum i Kramfors, som dock ligger vid Ådalsbanan. I Umeå invigdes under fredagen den 27 augusti en ny godsbangård

som tillsammans med Botniabanan innebär en kraftig ökning av kapaciteten att skicka gods på järnväg till och från övre Norrland och minskad risk för störningar. Redan den 30 augusti började den reguljära trafiken på Botniabanan. Under det första året kommer i princip bara banans norra halva, Örnsköldsvik – Umeå, att trafikeras eftersom den sista etappen på den anslutande Ådalsbanan blir klar först 2011. Botniabanan har byggts av Botniabanan AB som ägs gemensamt av staten och de fyra kommunerna efter banan. Bygget är lånefinansierat. Den färdiga banan hyrs under 40 år ut till Trafikverket som svarar för driften. Därefter övergår banan i Trafikverkets ägo. Kommunerna efter banan bekostar själva de nya resecentrumen.

Samarbete mellan SJ och DB

Tågtrafiken på Botniabanan kommer att drivas av SJ och Deutsche Bahn, DB i samarbete, under namnet Norrtåg.

12 dubbelturer per dag 2011

I augusti 2011 kommer fem helt nya tåg att sättas i trafik längs hela sträckan Umeå-Sundsvall. Det kommer att bli 12 dubbelturer per vardag och en omfattande helgtrafik. Visionen om en järnväg efter Norrlandskusten har funnits sedan slutet av 1800-talet då stambanan av bland annat byggtekniska och försvarsmässiga skäl byggdes en bit in i landet och dessutom blev krokigare och backigare än stambanorna i södra Sverige. Stambanan kommer att finnas kvar och bildar tillsammans med Botniabanan ett dubbelt spårsystem.

Bussar i beredskap

Felen på Botniabanan som har lett till trafikstörningar och att trafiken tidvis har stängts av under de första dagarna är kopplade till det nya europeiska systemet för trafikstyrning och signaler ERTMS, uppger Trafikverket. Ett av problemen som har inträffat är att informationstavlorna inne i resecentrumen inte har visat rätt uppgifter när det har uppstått störningar i trafiken men ute på plattformarna har informationstavlorna fungerat korrekt. Nu kommer Trafikverkets driftledning att göra fler utrop i högtalarna på resecentrumen om nya trafikstörningar inträffar. – Vi har försökt att förutse alla tänkbara scenarier och vi har testkört systemet så mycket som det har funnits tid till. Att det i början ändå inträffar vissa inkörningsproblem med ett för Sverige helt nytt system är dock något som vi får be om förståelse för, säger Trafikverkets teknikchef Björn Svanberg i ett pressmeddelande. Som en extra säkerhetsåtgärd om något skulle gå fel har man placerat ut bussar i Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå. Tågtrafiken på Botniabanan kommer att drivas av SJ och Deutsche Bahn, DB i samarbete, under namnet Norrtåg.

Arne Öster


21 INFRASTRUKTUR

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Betongpumpning ett kostnadseffektivt alternativ Pumpning av betong är en snabb och effektiv metod. Man får betongen på rätt plats med ett minimum av arbete, oavsett om det gäller stora byggprojekt eller små gjutningar för privatpersoner inomhus. Företaget 3B Tomas Pumpare AB har lång erfarenhet av alla typer av projekt, och har även möjlighet att erbjuda tillverkning av utrustning som krävs för den gjutning som efterfrågas. 1976 startades verksamheten i Örnsköldsvik av dåvarande ägarna Bylund, Bylund och Björklund. När Tomas Lindqvist förvärvade betongpumpningsföretaget 2005, hade han som anställd redan funnits och arbetat i företaget sedan 1978. Företaget heter idag 3B Tomas Pumpare AB och utgår numera förutom från Örnsköldsvik även från ytterligare två orter i norrlandsregionen; Umeå och Luleå. Företaget har sedan 2005 moderniserat och utökat maskinparken till antalet från sex maskiner till nuvarande tio. – Jag har haft ambitionen att hela tiden efter hand förnya maskinparken till nya miljövänligare och Euroklassade betongpumpar, och samtidigt etablera oss på fler orter för att finnas nära våra uppdragsgivare runtom i Norrland, berättar Tomas Lindqvist.

Olika typer av betonggjutning

3B Tomas Pumpare AB står till tjänst när det gäller alla typer av gjutningar, man tillhandahåller olika pumpar för alla typer av gjutningar såväl

utomhus som inomhus, och man arbetar med främst hela Norrland som arbetsfält, men utför även arbeten söderut. – Till vårt förfogande har vi tio betongpumpbilar stationerade i Umeå och Örnsköldsvik, berättar Tomas Lindqvist. Vi har olika pumpar för alla typer av gjutningar såväl utomhus som inomhus. Betongpumparnas räckvidder varierar från 16 till 42 meter, och vi tillhandahåller även betongutläggare och pumpkärra. Vid behov kan vi till och med tillverka utrustning som krävs för den gjutning som efterfrågas, säger Tomas Lindqvist. Betongpump är ett kostnadseffektivt alternativ vid både små och stora projekt, och vid svårtillgängliga gjutningar är betongpumpning ett självklart val. Totalt av företagets tio betongpumpar har tre stycken en räckvidd på 42 meter, utöver dem har man också en M34, tre stycken M32:or, en M24, en M20 samt en roterpump som når 26 meter.

Undervattensgjutningar

Gjutning under vatten har gjorts i nästan alla tider, och är ett väl beprövat förfaringssätt, men metoderna har naturligtvis både varierats och utvecklats, vilket gör att man idag kan välja mellan ett flertal förekommande gjutningar. Undervattensgjutning av betong är ett komplicerat arbete, och den färdiga betongkonstruktionens kvalitet är beroende av såväl sammansättning av betongens delmaterial som av arbetsutförandet. – Vi har specialutrustning att även utföra arbeten under vatten, berättar Tomas Lindqvist. Undervattensgjutningar är något som vi har lång

Gjutning av vindkraftsfundament på Digerberget i Härjedalen.

och gedigen erfarenhet av så långt tillbaka som i början av 1980-talet. Exempel på projekt som 3B Tomas Pumpare framgångsrikt har deltagit i är bland annat gjutningen av fundament och pelare till Vedabron vid Höga kusten och Helgelandsbron i Norge.

Botniabanan, vatten- och vindkraftverk

3B Tomas Pumpare arbetar med allt från små villa- och fritidshusprojekt till stora miljardprojekt, exempelvis Botniabanan, som är det största järnvägsbygget i Sverige i modern tid, och den första järnväg i landet som byggts för 250 kilometer i timmen. Banan utgörs av 19 mil järnväg, 143 broar och 25 kilometer tunnel. Från Ångermanälven, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Byggstart skedde för elva år sedan, i augusti 1999, och invigningen av Botniabanan gick av stapeln i augusti 2010 då den till slut var färdig för trafik. 3B Tomas Pumpare har här stått

för ett omfattande betongpumpningsarbete. – Arbetet har utförts i etapper, men det handlar bland annat om samtliga broar, viadukter och allt runtomkring i samband med banan från Örnsköldsvik till Umeå., berättar Tomas Lindqvist. Även gjutning av fundament till ett stort antal vatten- och vindkraftverk är något som man arbetat med i ganska stor omfattning under det senaste året. – Under senare delen av 2009 och våren 2010 har vi på uppdrag av Svevia pumpat betongen till Vattenfalls nya vattenkraftverk och dammbygge vid Abelvattnet. Vi har även gjutit fundamenten till omkring 40 vindkraftverk runtom i Norrland. Och det kommer att bli fler. Det är bland annat planerat för omkring 100 stycken ytterligare vindkraftverk i området kring Storuman till nästa sommar, berättar Tomas Lindqvist. Marika Lind

Meiren Engineering OÜ /// Väike Männiku 7 /// 11216 Tallinn /// ESTONIA Tel +372 682 5002 /// Fax +372 682 5004 /// info@meiren.ee /// WWW.MEIREN.EE


22 Infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

Kungen invigde resecentrum Umeå Östra Precis som på vid alla stationer längs vägen gjorde han det genom att sammanföra två rälsbitar med hammare. Förutom underhållning av ett stort uppbåd av artister, körer och band, från både Umeåregionen och resten av landet, kunde man i samband med invigningen förkovra sig i information från olika utställare. I sitt tal sa kung Carl XVI Gustaf bland annat: – Det har varit en fantastisk dag och det är fantastiskt att jag har fått inviga hela Botniabanan. Kungen önskade också lycka till och sa: – Min förhoppning är att Botniabanan ska bidra till utveckling i regionen.

Handikappanpassat resecentrum

Umeå Östra är ett helt nytt resecentrum i direkt anslutning till universitets- och sjukhusområdet. Och det blir en toppmodern järnvägsstation, inte minst med tanke på handikappanpassningen. Här finns nu till exempel Umeås första snedbanehiss. Räfflade plattor i mörk granit som kontrasterar mot den vita marmorn i golvet är lagda för att underlätta för synskadade. Och till hjälp för hörselskadade finns hörslingor installerade under golvet.

En plump i protokollet är dock att biljettautomaten som finns inte är anpassad för synskadade. Och någon personlig service över disk finns inte. Det väcker kritik från Synskadades riksförbund, rapporterar P4 Västerbotten.

Ljus och lättillgänglig

Ambitionen har varit att skapa ett nytt signum för Umeå, ett lättillgängligt resecentrum för fjärrbussar, fjärrtåg, lokalbussar och lokaltåg. Här finns rymliga entréer, stora friytor, 10 invändiga rulltrappor, vanliga trappor och hissar. Tack vare sitt läge beräknas Umeå Östra att bli det resecentrum som får flest resenärer. I dag är området Norrlands största samlade arbetsplatsområde med cirka 35 000 personer som verkar där dagligen. Byggnaden är inglasad, med en skalkonstruktion av limträ innanför glaset. Limträkonstruktionen får en mycket framträdande roll i byggnaden som ritats av White Arkitekter. De väldiga balkarna ger fasaden ett väldigt karakteristiskt utseende. Ett lokalt smeknamn, ”kexchokladen”, har redan växt fram på grund av mönstret som balkarna bildar. – Utformningen med limträbalkarna och de stora glasytorna ger byggnaden ett speciellt och väldigt tilltalande utseende. Samtidigt får man en association till just kexchoklad, säger NCC:s

platschef Mats Lundmark. Limträ är från början vanliga bräder som genom fingerskarvning sätts ihop till långa lameller. Lamellerna hyvlas, limmas, läggs ihop och pressas under högt tryck samman till balkar i önskad dimension. – Glasfasaden med sina stora och nästan 300 kilo tunga glasrutor bärs upp av en fackverkskonstruktion i limträ från Martinsons. Limträbalkarna bidrar också till att stabilisera byggnaden. Vi har levererat cirka 110 m3 limträ i olika omgångar. Det beror delvis på platsbrist så att man inte ville ha materialet liggande i onödan, berättar Greger Lindgren, teknisk chef F o U på Martinsons Byggsystem. Byggnaden grenslar över spår och perronger som ett upp-och-nedvänt ”U”. På översta våningen finns ett kafé och annan service. Yttertak är ett utvändigt isolerat plåttak med sedumtäckning. – Resecentrum Umeå Östra har byggts för att hålla och fungera i många år. Det känns naturligtvis extra roligt med både utformningen och materialval men har varit ett komplext bygge på flera sätt. Det finns inga räta vinklar, allting lutar och ofta åt flera håll samtidigt. En gångtunnel har byggts under Holmsundsvägen mellan resecentrumet och universitets- och

sjukhusområdet för att få en snabb och säker förbindelse mellan de två punkterna. Tunneln har fått ett ljusinsläpp i själva vägen

Umeå Central — ett stationsområde under utveckling

Resecentrumet Umeå Central, som nu håller på att ta form, kommer att vara belägen vid den nuvarande järnvägsstationen. Umeå C ansluter förutom till stadens centrum också till Dragonfältet, Noliaområdet och företagsparken Umestan, tidigare regementsområdet. Umeå kommun och Trafikverket bygger om stationsområdet Umeå Central och skapar samtidigt en ny stadsdelsförbindelse mellan Haga och centrum. Arbetet beräknas vara klart hösten 2012. Det nya stationsområdet Umeå Central kommer att innebära att Umeå får ett bättre och säkrare stationsområde. Samtidigt blir det också anpassat för den nya regionaltågstrafiken på Botniabanan.

All persontrafik till Umeå Östra

All persontrafik flyttas till det nya resecentrumet Umeå Östra tills ombyggnaden av Umeå Central är klar. Godstrafiken är flyttad till Umeå godsbangård.

Arne Öster


23 Infrastruktur

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Hur omöjligt blir möjligt Specialtransporter kräver ofta en del förberedelser och problemlösning innan godset kommer fram. Det finns till exempel inga lagstadgade måttregler för gods som faller utanför ramarna och därför kräver särskilda tillstånd och dispenser, utan till sist är det infrastrukturen som avgör om det är genomförbart. Själva rutten rekognoseras noggrant innan avgång. Ekipaget måste kunna ta sig genom rondeller, över broar eller mitträckessträckor.

Möjligheten att transportera skrymmande gods gör att många produkter kan skickas i ett enda stycke. Fördelen med detta är att man då har större kontroll över slutresultatet då produkterna snabbare kan monteras på plats eftersom de inte behöver skarvas och ytbehandlas i efterhand. Kompetens och god projektledning är viktigt vid den här typen av transporter. Specialfordon, följebilar och ibland även vägtransportledare kan vara nödvändigt för att transporterna ska kunna genomföras på ett säkert sätt. – Stort, långt, tungt, brett, farligt, ömtåligt eller extremt tidspressat. Ingenting är för svårt eller ens omöjligt, utan vår bestämda uppfattning är att det mesta går att lösa med bra logistik och en ultramodern maskinpark för alla typer av transportbehov, framhåller Mikael Karlsson, säljare av transportlösningar på Transbothnia AB,

med huvudkontor i Umeå och lokalkontor i Skellefteå och Kvänum. När företaget startades 2004 var tanken att kunna erbjuda de lokala företagen mer komplicerade transporter, så kallade specialtransporter. På sex år har man i takt med ökad efterfrågan på olika lösningar för att transportera gods som faller utanför ramarna för exempelvis bredd, höjd och tyngd byggt upp ett starkt företag med ett stort nätverk av åkare och andra samarbetspartner som klarar av det mesta inom transporter och kan erbjuda lösningar från norr till söder.

Olika gods – olika lösningar

– Vi är ett litet företag med stora resurser. Norrland är vår hemmamarknad men vårt arbetsområde sträcker sig över hela Europa, med betoning på Norden, och vidare ut i världen. Kundens

behov står alltid i fokus vid planering av logistiska lösningar, men stor hänsyn tas också till trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Kompletta transporter kan skräddarsys genom att kombinera egna lastbilar (eller andra specialfordon) med båt, tåg eller flyg. Vi är duktiga på problemlösning, att lyssna in och tillgodose kunders behov. Vårt mål är att alltid hjälpa kunden genom hela transportprocessen, säger Mikael Karlsson. Transbothnia AB är ett ungt företag med långa traditioner. Till hälften ägs det av bröderna Kjell och Håkan Grenholm, vars far drev åkeri redan på 60-talet. Den andra hälften ägs av Bilfrakt Bothnia AB. Transbothnia har bred erfarenhet och den spetskompetens som krävs för att hitta logistiskt fördelaktiga lösningar och koordinera transporterna. En slimmad organisation med 16 medar-

betare som gör allt för att uppfylla den lite kaxiga idén att ”specialtransporter är vår styrka, allt från det lite svårare till det helt omöjliga”. – Transporter av det här slaget kostar naturligtvis en del. Men de kan också vara lönsamma då företagens produktutveckling kan anpassas till transportmöjligheternas utveckling. Både våra vägtransportledare och chaufförer har branschledande kompetens och erfarenhet av att hantera specialgods, vilket ger oss förutsättningar att klara även de allra tuffaste transporterna. I många fall har företag också kommit till oss när andra lösningar misslyckats, säger Mikael Karlsson. Bland kunderna finns Martinsons, ViaCon, Lambertssons, Dem-Verk, Havator, Cramo, Celsa Nordic och många fler.

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst – erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för till exempell detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. Telefon: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com

Arne Öster


Central

P r o d u k t u t v e c k l i n g

|

A u t o m a t i o n

|

P r o d u k t i o n

Trimma produktionen? Här finns verktygsmaskinerna! Nu är det rätt tid att tänka framåt och trimma produktionen. För första gången sedan 2006

Nyhedta! gen

är hela verktygsmaskinbranschen samlad i Stockholm. Och nyheterna är rekordmånga! I samarbete med SVMF och FVM presenterar vi de ledande aktörerna i branschen

örs Operat lönsam – en tering! inves

bland annat Duroc Machinetools, Ravema, Stenbergs, Edströms Maskin, ISCAR och Hexagon Metrology. Kunskap är färskvara! Uppdatera dig och dina medarbetare på våra kostnadsfria utbildningsprogram om bland annat multifunktionella maskiner och 5-axlig bearbetning med hjälp av CAM. Välkommen till Tekniska Mässan 2010 – här finns verktygen!

Samarbetspartner:

Huvudmediapartner:

Registrera dig för kostnadsfri biljett på www.tekniskamassan.se • Fackmässa åldersgräns 18 år.


25 Infrastruktur

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

En nykomling inom hamn­­­verk­ samheten finns nu i Hargshamn Norr om Stockholm, i Östhammars kommun, ligger Hargshamn. Hamnens historia går långt tillbaka i tiden då den användes för utlastning av stångjärn från de uppländska bruken. Med sitt strategiska läge vid Ålands hav är hamnen en förbindelselänk med Finland och de snabbt växande regionerna i Baltikum och Ryssland. Nu har Hargshamn dessutom fått ett nytt tillskott i hamnverksamheten, som ytterligare effektiviserar arbetet, genom en Sennebogen materialhanteringsmaskin från ScanBalt Crane. Hamnens historia går tillbaka flera hundra år i tiden som utlastningshamn för stångjärn från Hargs Bruk och för malm från Dannemora gruvor, och malmexporten pågick ända till början av 90-talet. Idag är Hargshamn framför allt en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hargshamn utgör dessutom ett logistiskt nav, eftersom man kan knyta samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. Här finns en hamn med hög servicegrad och ett väl sammansvetsat team som erbjuder lossning och lastning varje dag dygnet runt, hela året om. Specialiteten är energiråvaror av alla slag, från stenkol till träpellets. Många olika slags kunder finns på bulksidan, bland annat energibolag med

ScanBalt återkommer årligen med specialutbildning för kunder som ofta har egen verkstad och för kontraktsverkstäder, allt för att öka förståelsen och bidra till snabbare reparation när fel uppkommer.

intresse för ved, flis och bark. Namnet Harg är ett minne från vikingatiden då vikingaskeppen seglade med varor in mot Börstilsåsen där Hargs Bruk senare uppfördes. I slutet av 1980-talet öppnades fraktfärjelinjen Hargshamn–Nystad som dock lades ned 1997. Idag råder det dock åter liv och rörelse i hamnen, där fraktfartyg kommer och går och hamnen fortsätter att expandera. När hamnen fick behov av en materialhanteringsmaskin vände man sig till ScanBalt Crane AB, som såg till att det nu finns en miljövänlig nykomling i Hargshamn. Maskinen är en Sennebogen 870 M-Special i Green Line-serien, som lämpar sig perfekt för denna typ av arbete.

vi har som återförsäljare för det tyska märket Sennebogen lyckats väldigt väl med just denna produkt. I Bayern finns sedan 1952 det tyska familjeföretaget Sennebogen som idag har två maskinfabriker. Sennebogens framgång och strategi har legat i närheten till kunden och engagemang i kundens situation. Man antar hela tiden nya utmaningar och bygger specialanpassade maskiner. Basen är materialhanteringsmaskiner och byggkranar samt servicefordon för offentlig sektor och industri. Fördelen med en materialhanteringsmaskin, som har byggts för sitt ändamål, är att den blir mycket bränslebesparande, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan.

Ny materialhanteringsmaskin

Maskintillverkare i Sverige sedan lång tid

Hargshamn, beläget i östra Uppland, hade behov av en ny materialhanteringsmaskin för lossning och lastning av material i och ur fartyg. En av hamnens operatörer, företagsgruppen Pålgård & Söner AB, som driver verksamhet med kranar, har ett långt förflutet inom hamnverksamhet med likartade maskiner i flera hamnar och på upplag. Företaget ScanBalt Crane AB ingår i företagsgruppen, och fick äran att leverera ännu en Sennebogen 870 M-Special. – Bolagets inriktning är just främst hamn­ kunder, berättar säljaren Thomas Pilz från ScanBalt, som varit med sedan starten år 2000. Och

Den senaste och modernaste hytten sätter en egen prägel på maskinen

Sennebogen har funnits som grävmaskin i Sverige sedan 60-talet, så det finns många kunder som idag mycket väl känner till fabrikatet. – Samma uppfattning tycks gälla nu som då, för 40 år sedan, att maskinerna är just pålitliga, robusta och bränslesnåla. För denna typ av verksamhet behövs det sådana maskiner, konstaterar Thomas Pilz. Thomas Pilz berättar vidare att man årligen återkommer med specialutbildning för kunder, som ofta har egen verkstad och för kontraktsverkstäder, allt för att öka förståelsen och bidra till snabbare reparation, när fel uppkommer.

– För fel på maskiner har det alltid blivit och lär bli fortsättningsvis också, säger Thomas Pilz och tycker att utbildning bidrar till att öka kunskapen för förare och verkstadspersonal, om det man äger och vill vårda. – Nöjda förare, mekaniker och en nöjd företagsledning ska borga för god ekonomi i slutänden, tror Thomas Pilz, och ser fram emot vecka 42, då man åter kör utbildning på flera orter och för flera kundgrupper. Det tyska företaget Sennebogen utvecklar ständigt sina maskiner från hur de praktiskt används. Vinsten har blivit bränslesnåla maskiner där kraften från hydrauliken finns där den bäst behövs. Sennebogen har i mer än 30 år nischat sig genom att bygga maskiner försedda med 400 volts eldrift. – Fördelen är att all övrig utrustning i stort sett är densamma som hos en dieseldriven maskin. Alternativ till dieselmotorn kan på sikt förändra branschen och möjliggöra ännu effektivare maskiner med ännu lägre miljöbelastning, menar Thomas Pilz. Vi tror därför på en kombination mellan effektiva dieselmaskiner och flera eldrivna maskiner framöver, inte minst inom hamn- och stålindustrin, då som ersättare till klassiska kranar och traverser, avslutar Thomas. Endast fantasin tycks begränsa möjligheten till användningsområden för denna maskintyp. Marika Lind


27 Infrastruktur

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Ny metod revolutionerar vägarbeten i hela Norden Företaget Ramudden är först ut på marknaden med en teknik som effektivt gör det möjligt att ta bort gamla färg- och vägmarkeringar med vattenblästring. Tidigare har detta gjorts genom mekanisk fräsning. Den nya, miljövänliga tekniken som Ramudden har utrustat sina fordon med kallas för StripeHog Waterblasting System. Ursprungligen kommer vattenblästringssystemet StripeHog från USA där man redan använt det i sexton år med mycket positivt resultat. Även ett antal europeiska länder har hunnit att ta till sig den miljövänliga och effektiva tekniken, men i Sverige och övriga Norden är det ännu helt nytt. Företaget Ramudden grundades för sex år sedan, huvudkontoret finns i Gävle och man har även ett 20-tal depåer över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, och har även startat upp två depåer i Norge. – Vi har utrustat två StripeHog-bilar där den ena bilen går i Norge och den andra i Sverige, och intresset för metoden är fortsatt stort, berättar Sten Bramwall, projektledare på Ramudden för ’Stripe Hog, Waterblasting System’ i Norden. Det hela startade i november 2009 med att Ramuddens medarbetare tillsammans med representant från Lastbilsbolaget (Volvo) i Sundsvall åkte över till Stuart i Florida för att besöka ’Waterblasting Technologies’ som tillverkar StripeHog. Man hade hört talas om tekniken och ville undersöka om det även kunde vara något för den Nordiska marknaden. Besöket blev lyckat och man bestämde sig för att systemet var väl värt

att satsa på, men man ville inte använda sig av de amerikanska bilarna. Istället fick Volvo i uppdrag att bygga två stycken chassi som skulle vara anpassade efter Waterblastings specifikationer, dessa skickades sedan över till Florida i februari då byggnationen startade. Lagom till MaskinExpo i maj 2010 kom så Ramuddens StripeHog-bilar till Sverige och fick ett mycket positivt mottagande när de visades upp på mässan. Sedan dess har bilarna varit ute på vägarna och arbetat.

Vattenblästring i helt slutet system

StripeHog-tekniken att ta bort gamla färg- och vägmarkeringar bygger helt på vattenblästring utan några som helst tillsatser av kemikalier, och metoden går ut på att arbeta med vattenblästring i ett helt slutet system där rent vatten sprutas ut ur två olika munstycken med ett tryck på 2,750 bar. De upp till trettio centimeter breda munstyckena roterar och förs över de väglinjer som ska avlägsnas. Den färg som då blästras bort sugs genast in i en vacuum-pump och vidare till en tank. Med Stripe Hog-systemet går det att avlägsna linjemarkeringar i en hastighet mellan 2 och 8 km per timme utan att lämna några restprodukter på vägen. Jämfört med andra metoder är systemet skonsammare mot markunderlaget och dessutom betydligt snabbare. Eftersom inga kemikalier används och eftersom vattenblästringen inte river upp asfalten på samma sätt som exempelvis en fräs, är det också miljövänligare. – Systemet är slutet och vi har låtit analysera det som sugs upp hos Statens Provningsanstalt,

och resultatet visar ett minimalt innehåll av rester från vägbeläggningen, berättar Sten Bramwall. Vi använder även Euro 5 motorer på själva bilarna, med minsta möjliga påverkan på miljön.

Systemet monterat på svenska bilar

När Ramudden först fick kännedom om den nya blästringstekniken var det visserligen ingen tvekan om att man var intresserad av själva systemet, men däremot ville man alltså inte ha det monterat på amerikanska bilar. – Vår ambition var att fortsatt kunna ha den komfort i bilarna som vi är vana vid, så därför beslutade vi istället om att köpa två Volvo FM lastbils chassi, som vi sedan shippade över direkt med båt från fabriken i Göteborg till Waterblasting Technologies i Stuart Florida för att utrustas, berättar Sten Bramwall. Det blev en fyraxlig FM-bil med en hel del specialutrustning. När bilarna sedan kom tillbaka, var de fullt utrustade med ett effektivt vattenblästringssystem i kombination med vacuum-sug. Dessutom ingår en liten John Deere 2500 gräsklippartraktor. Den kan kopplas till lastbilens system och har då samma funktioner, men med ett något smalare munstycke. – Med förlängningsslangar kan den köra i utrymmen upp till 100 meter ifrån lastbilen, vilket kan vara aktuellt i exempelvis parkeringshus, berättar Sten Bramwall. En annan av StripeHog-systemets ytterligare stora fördelar handlar även om säkerhetsaspekten, både för våra medarbetare som utför arbetet men också i allra högsta grad för trafikanterna som berörs minimalt när Stripe Hog-bilen rullar fram. Ingen

Sten Bramwall, projektledare Ramudden

personal behöver befinna sig på själva vägbanan för att utföra arbetsmomentet, och trafikrytmen störs obetydligt. Systemet är även mindre resurskrävande, eftersom man normalt bara behöver en operatör på bilen och en förare på TMA-bilen som kör bakom, säger Sten Bramwall. Marika Lind


5 NYHETER

SvenSk LeverantörStidning 28 nr 3-2010 Infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

Umeå växer med näringsRuag Space får Utbildningskrav på yrkesförare liv och universitetenmångmiljonorder Obligatorisk grundutbildning och Redan under 1990-talet utvecklades Umeå fortbildning för yrkesförare infördes i till Norrlands största kommun. Europa från hösten 2008. FörTillväxten lastbilsföfortsätter. För tvåde år nya, sedan hadekraven vi fokusförst rare infördes tuffare på Umeå, 2009. som då tilldelades priset som ”ÅretsEn tillväxtkommun”. Med hösten ny järnväg, ny lag började gälla 2008ny kombiterminal, ny yrkesförare logistikpark,som ny ringled som berör alla kör tung ochlastbil utbyggd hamn, UmeåC/CE igenoch sin D/ eller bussstärker (behörighet ställning somföretagare näringslivsort. DE) samt inom branschen. För alla nya yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Alla yrkesförare ”Årets år 2008 – med somtillväxtkommun” kör sådana fordon ska dessutom fortsatt sikte på stark tillväxt regelbundet gå en fortbildning.

Umeå kommuns ambitioner är höga och uttalade också för den fortsatta utvecklingen. Befolkningen, som nu vuxit till 114 000 iinneDe nya kraven infördes samtidigt alla vånare, skall enligt ökas till 123 000 år EU-länder samtplanerna i Norge, Island och Liechten2020. Siktet är inställt på att Umeå år 2050 skall stein. Kraven tillämpas från den 10 september ha vuxit 000 innevånare. 2008tillför200yrkesförare som kör persontranEn viktigmed aktörbuss för och infriandet av 10 ambitionerna sporter från den september är Umeå Kommun Näringslivsservice, som är 2009 för yrkesförare som kör tung lastbil. en operativ avdelning inom stadsledningskon– Behovet av fördjupad och förstärkt toret. Man arbetar både har direkt ochsigindikompetens hos aktivt yrkesförare växt allt rektstarkare. med näringslivsutveckling, Det kommer ständigtintressentkonnya fordonstakter/samverkan och marknadsföring av Umeå typer och nya lagar och regler som ställer nya gentemot näringsliv,Det universitet, befintliga krav påeget yrkesförarna. är viktigt att förarna och fortlöpande potentiellautvecklas entreprenörer, återvändare, i yrket så att buss- och studenter, svenskablir ochtrafiksäker utländskaoch företag. Roland godstrafiken funktionell, Carlsson sedan tio årdåvarande verksamheten som säger leder f d Vägverkets generaldinäringslivschef. Arbetet skeri direkt genom plane-i rektör Ingemar Skogö, dag landshövding ring,Västmanlands egna aktiviteter, län. företagsbesök- och träffar, seminarier, projektfinansiering Grundutbildningen blir och 280 marknadsfötimmar för ring.bussförare Listan över lokala och regionala som är under 23 år ochsamverkansför lastbilspartners i olika projekt är lång. Konkreta som förare som är under 21 år. Yrkesföraremål som är skalläldre uppnås är uttalade i fakta och siffror. än så ska gå 140 timmar. Utbildningen avslutas med ett prov, och när provet är godkänt utfärdar Vägverket ett yrkeskompetensbevis. Förare som redan har körkort med behörigheter för tunga fordon när kraven införs behöver inte gå den obligatoriska grundutbildningen. Alla yrkesförare som kör lastbil eller buss ska gå 35 timmars fortbildning vart femte år för att upprätthålla sin yrkeskompetens och behålla sitt yrkeskompetensbevis. – Från bussbranschen välkomnar vi att man på det här sättet tydligt visar hur viktig en gedigen grundutbildning och fortlöpande fortbildning är för att klara de krav som idag ställs i bussföraryrket. säger Anna Grönlund, förbundsdirektör på Svenska Bussbranschens Riksförbund. – Samtidigt gör de ökande kraven att färre personer kommer att ha möjlighet bli bussförare. Och det i ett läge när branschen behöver rekrytera många nya förare. Branschens krav på sänkt förarålder i kombination med gymnasieutbildning för buss- och taxiförare blir än mer aktuellt.

Förlängning av högre behörigheter – ansök i god tid

Transportstyrelsens handläggningstider i körkortsärenden är för närvarande (maj 2010) längre än normalt. Detta kan påverka yrkesförare som till exempel har ansökt om förlängning av sina högre behörigheter. Transportstyrelsen uppmanar därför yrkesförare att ansöka i god tid. Längre handläggningstider beror på att cirka 200 000 körkortsärenden har flyttats över från 21 länsstyrelser till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen beklagar väntetiderna och gör allt för att komma ikapp. Förutom att extra personal har tagits in, arbetar man övertid såväl kvällstid som helger. Transportstyrelsens tekniska system körs dygnet runt 7 dagar i veckan.

Kontrollen av kör- och vilotider föreslås finansieras med avgifter

Transportstyrelsen fick i december i uppdrag av regeringen att föreslå hur en flytt av företagskontroller av kör- och vilotider från Polisen till Transportstyrelsen ska kunna

genomföras. Enligt förslag från regeringen ska

Transportstyrelsen ta över sektorn verksamheten På tio år har den privata i Umeåden 1 januari vuxit med2011. 40 %.En lägesrapport lämnades till

näringsdepartementet 1 mars. Näringslivet satsar i den Umeå. Volvo Lastvagnar Lägesrapporten förslag på hur Umeå (Norrlands innehåller största tillverkningsindustri) kontrollverksamheten bedrivas inom håller på att slutföra sinskajätteinvestering på 2,5 Transportstyrelsen. miljarder i Umeå. Komatsu Forest med sina även EU-rätts- i 320Transportstyrelsen medarbetare skallbeskriver fördubbla produktionen liga förutsättningar för olika Umeå under de kommande åren. modeller av kontrollverksamhet. Slutsatsen de IT-sektorn i Umeå befinner blir sig att i tillväxt. förordar att kontrollenäravverkligt kör- och vilotideroch Flera av IT-företagen innovativa även utvecklat fortsättningsvis ska ske genominom en såsina har nya världsprodukter kallad myndighetskontroll. områden. Många mindre företag förutspås en god De föreslår, i enlighet med lagrådets tillväxt. uppfattning att kontrollen av kör– På tio årom har tillsyn, den privata sektorn i Umeå vuxit och vilotider i företagRoland finansieras med avgifter. med 40 %, berättar Carlsson. Lägesrapporten innehåller dock inga förslag på avgiftsnivåer.

Dynamisk ort för både befolknings- och näringslivstillväxt Syftet är en mer jämställd konkurrens – Umeå är med andra ord en expansiv och dynaKör- och vilotider regleras via EU-lagstiftning misk ort för både befolknings- och näringslivsoch syftet med förändringen är att jämställa tillväxt. Vi har allt som både innevånare och konkurrensen mellan företagen i branschen, företag behöver för att trivas och utvecklas. Våra och indirekt att främja trafiksäkerheten och universitet och högskolor skapar möjlighet till förarnas arbetsvillkor. rekrytering av kvalificerade medarbetare inom Kontrollen av företag bygger på uppgifter alla områden. om deras förares kör- och vilotider och Umeå har världsledande forskning med underlaget för kontrollerna är huvudsakligen företag inom många områden och specialiteter. uppgifter från analoga och digitala färdskriVårt engagemang i och stöd för organisationer vare. som t.ex. Uminova Innovation upplever vi som mycket viktigt. Enbart under fjolåret grundades Transportstyrelsen föreslår avgifter förgenom 30 nya högt kvalificerade företag i Umeå yrkestrafiken deras försorg. I Umeå har vi också motsvarande Transportstyrelseninom skickade den 1 mars ett utvecklingsorgan IT, bioteknik och skogsförslag m.m. till näringsdepartementet där myndigteknik heten manföretagsinkubatorer ska ta ut avgifter finns för i Ett föreslår växande att antal tillstånd, tillsyn och registerhållning inom yrkestrafikområdet från 1 juli. Idag tar Transportstyrelsen bara ut avgifter för tillstånd. Förslaget grundar sig på ett uppdrag från regeringen att föreslå en framtida finansiering för hela yrkestrafikområdet. Transportstyrelsen föreslår en årlig tillsynsavgift för alla som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Det är den enda nya avgiften myndigheten föreslår i dagsläget. Sju avgifter anpassas till de avgiftsklasser som finns i avgiftsförordningen. Det innebär högre avgifter än idag men samtidigt tas sju andra avgifter bort för att förenkla för branschen.

till Galileo

Umeå för att trygga tillväxten inom nya företag, där den nyaste skapas för kreativa näringar. Vi engagerar oss för utvecklingen av handeln genom samverkan inom Centrumbolaget, med Handelskammaren osv. Från kommunens sida arbetar vi med ständiga förbättringar. Vi arbetar kort sagt direkt och i nätverk för ständiga förbättringar inom alla berörda områden, inte minst för att förbättra kommunens praktiska service till innevånare och Ruag Spacenäringslivschef AB med huvudkontor i företag, berättar Roland Carlsson.

Förväntas få beställningar på flera hundra miljoner de närmaste åren.

Göteborg har fått en order påErik utrustning Holländer till 14 Galileo-satelliter. Efter många år av utvecklingsarbete och offerter börjar det nu lossna. Den här ordern på utrustning till 14 satelliter kommer att följas av ytterligare beställningar.

– Vi har fått en unik position i projektet flertal nyckelkomponenter ombord på satelliterna, säger försäljningschef Umeå i landskapet Västerbotten Folkeligger Brundin. Galileo är Europasi motsvarighet USA:s och är residensstad Västerbottenstilllän. GPS och Rysslands Glonass landskaps­ och drivs med Landskapsdjuret är storspov, EU som står för teknisk fågeln är blåfinansiär kärrhökoch ochESA landskaps­ projektledning. blomman är Kung Karls spira. Ruag Space har i många år deltagit i utvecklingsarbete och sina med114 leveranser Umeå kommun är med 000 in­ till tidigaNorrlands försökssatelliter i Galileo-konstellavånare folkrikaste kommun. tionen. Nu har upphandling avslutats för de 14finns förstaNUS satelliterna till systemet som till slut Här Norrlands Universitets­

Fakta och stårUmeå för ett

sjukhus. Umeå Universitet har 33 000 studenter.

skall omfatta 30 satelliter i 20 000 km höga banor i tre olika banplan. Huvudleverantör av satelliterna är OHB Systems i Bremen och leverantör av navigationsnyttolast är Brittiska Surrey Satellite Technology (SSTL). Ruag Space AB i Göteborg skall leverera det centrala datorsystemet till satelliterna till OHB Systems, antenner för systemintern radiokommunikation till SSTL och processorkort till en digital radiomottagare till Mier i Spanien. Det totala ordervärdet för Ruag Space är cirka 250 miljoner kronor. När nästa omgång satelliter beställs om något eller några år förväntas ytterligare beställningar på flera hundra miljoner kronor till RUAG Space. Fler utrustningstyper förväntas då ingå.

Umeå Kommun Näringslivsservice och näringslivschef Roland Carlsson är engagerade i mycket. Umeå kommuns ambitioner är uttalade och stora när det gäller fortsatt tillväxt i både näringsliv och befolkning.

Nya bestämmelser om cabotage för godstransporter

Den 14 maj 2010 infördes nya bestämmelser om cabotage inom EU. Med cabotage avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga inrikes godstransporter i ett annat EU-land än där denne är etablerad. Dessa nya bestämmelser återfinns numera i artiklarna 8 - 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg. (Övriga bestämmelser i förordningen nr 1072/2009 ska dock tillämpas i Sverige från och med den 4 december 2011). Den nya definitionen av cabotage innebär i korthet att sådana transporter ska vara av tillfällig art och att en utländsk transportör får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar. Sedan måste han lämna landet. En förutsättning för att få utföra inrikestransporterna är dock att fordonet kommit in i landet med gods från ett annat land. Arne Öster

Raka spåret mot tillväxt Med Botniabanan blir norra Sveriges främsta tillväxtregion ännu starkare. Umeå har de senaste decennierna varit tillväxtloket för norra Sverige. Sysselsättningen i det privata näringslivet har vuxit med mer än 40 procent under de senaste tio åren. Umeå står starkt rustad för framtidens tillväxt där Botniabanan tillsammans med en ny godsterminal, ny logistikpark, ny ringled och utbyggd hamn i kombination

Läs mer om vad som händer i Umeå på www.umea.se

med en växande flygplats skapar framtidens effektiva och konkurrenskraftiga transportlösningar för våra företag. Men den nya järnvägslinjen innebär också att alla vi som bor och arbetar i regionen får fler intressanta arbets- och boendemöjligheter att välja mellan. Med Botniabanan öppnas nya möjligheter att kombinera rikt kulturliv, vacker natur och spännande professionella utmaningar.

umeå. mer tillväxt.


29

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Effektivare planering av vägar och järnvägar Torsdagen den 2 september tog infrastrukturminister Åsa Torstensson emot Transportinfrastrukturkommitténs betänkande, ”Effektivare planering av vägar och järnvägar” (SOU 2010:57). I betänkandet lämnas en rad förslag som innebär stora förändringar och effektiviseringar av den fysiska planeringsprocessen för vägar och järnvägar. Med bättre kommunikationer blir det lättare för människor att ta sig från hemmet till arbete, dagis eller studier. Samtidigt ökar näringslivets möjligheter att smidigt leverera svenskproducerade varor och tjänster till sina kunder. Transportsystemet ska erbjuda medborgarna och näringslivet i alla delar av landet en god, miljövänlig och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. – Vi behöver finna former för hur vi kan få mer infrastruktur för pengarna. Detta är därför en viktig utredning som jag vet att många har väntat på, säger Åsa Torstensson. Kommittén anser att den nuvarande processen tar för lång tid och kostar för mycket pengar. Utgångspunkten för kommittén är följande: Den fysiska planeringsprocessen ska vara utformad så att samhällsviktiga transportinfrastrukturprojekt kan planeras med den kvalitet som behövs på så kort tid som möjligt, varvid den miljöhänsyn, det demokratiska inflytande och den rättssäkerhet för enskilda som följer av lag ska säkerställas. Den enskilde medborgarens ställning ska stärkas genom bättre samråd och möjlighet till tidigare inlösen av berörd fastighet. Den fysiska planeringsprocessen av vägar och

järnvägar ska inte längre innehålla tre skeden förstudie, utredning och plan - utan utformas som en sammanhållen process som leder fram till en plan. Små och okomplicerade åtgärder ska kunna genomföras utan formell planering. Vägoch järnvägsprojekt ska kunna planeras i samma plan. Den nuvarande obligatoriska tillåtlighetsprövningen av regeringen ska slopas. I stället ska regeringen avgöra vilka projekt som ska prövas. Samverkan mellan Trafikverket och kommunerna ska förbättras, beslutsprocesserna samordnas liksom samråd och material. Kommittén klargör att det i sista hand är regeringen som avgör lokalisering och utformning av en väg eller järnväg av riksintresse. – Kommitténs förslag leder till att planeringsprocessen kan kortas med ett till två år och planeringskostnaderna minskar med upp till 200 miljoner kronor per år. Investeringarnas samhällsekonomiska nytta tillgodogörs tidigare. Vi bedömer att värdet av detta under nuvarande planeringsperiod blir 1,35 miljarder kronor med ett års kortare planeringstid, säger Bo Bylund.

Kommittén

Transportinfrastrukturkommittén består av Bo Bylund, ordförande, Annelie Enochson (kd), Mikael Gustafsson (v), Ann-Mari Nilsson (c), Pia Nilsson (s), Jan-Evert Rådhström (m), Karin Svensson Smith (mp) och Lars Tysklind (fp). Huvudsekreterare har varit Per-Magnus Nilsson och sekreterare Åsa Ståhl. Anders Bength har varit konsult till kommittén. Källa: Transportinfrastrukturkommittén och Näringsdepartementet

North Hub Services startar verksamhet i Stockholm 2011 Marktjänstföretaget North Hub Services kommer att starta verksamhet på Stockholm Arlanda Airport i april 2011. NHS kommer att erbjuda sina kunder ett komplett sortiment av marktjänster och man planerar att kunna inleda samarbete med flertalet kunder på Arlanda airport redan innan starten. Arlanda har visat mycket god tillväxt i år med tanke på de regionala och globala omständigheterna i flygindustrin och i världsekonomin i allmänhet. NHS är fast beslutna om att hjälpa Arlanda att bygga vidare på dessa framgångar och att inom en nära framtid bli en del av dem. ”Vi anser Stockholm vara en hemmamarknad och NHS har långsiktiga strategiska planer för verksamheten på Arlanda. Det rådande målet är att före 2013 bli en ledande leverantör av marktjänster i norra Europa, och Stockholm är därför en marknad som inte kan ignoreras. Då vi har haft ett utmärkt samarbete med Swedavia sedan starten, har vi stort förtroende för Arlandas ledning och för flygplatsens potential Att inse vad det innebär att hamna i den tuffa konkurrensen som SAS Ground Services, Nordic Aero och Menzies ger i Stockholm, gör den yrkesmässiga utmaningen så mycket mer tilltalande. Vi kommer att ha en konkurrensmässig fördel i och med de nätverksavtal vi erbjuder våra kunder som flyger till Riga, Stockholm och Tallinn under 2011”, konstaterar Janis Balkens, VD för NHS.

Fakta North Hub Services North Hub Services Ltd. har för när­ varande verksamheter på flygplatserna i Riga och Helsingfors (Vantaa), med förväntade öppningsdatum i Tallinn under hösten, Stockholm i April 2011, Vilnius hösten 2011 och Köpenhamn sommaren 2012. NHS är ett fristående företag, privatägt av Baltic Aviation Systems och HAVAS, Ground Handling Services. NHS levererar marktjänster till bl.a. flygbolag på Riga International Airport (RIX), och har som målsättning att bli ett av de ledande marktjänstföretagen i norra Europa. NHS består idag av fler än 200 anställda och är medlem i International Aviation Handlers Association och IATA Ground­ handling Council.


Lönsamma lösningar! BLACK BOX anpassade lösningar för både driftcentraler och datorer i sjukhus/industrimiljö ger ger förbättrad arbetsmiljö för operatören samt för datorns driftsäkerhet och livslängd. Extender Extend Ext end nnddeer er

Med en BLACK BOX Extenderlösning får du: mer plats, högre säkerhet, tystare arbetsplats samt bättre åtkomst vid service. Du undviker: buller, värmeutveckling, säkerhetsproblem och elektromagnetiska störningar. Gör som fler och fler av Sveriges företag och institutioner. Kontakta oss för en trygg och säker BLACK BOX lösning.

Skkäärrm Skä Skärm S m

Ett exempel på Extenderlösning. Exttend derr Extender

Här för flygledartornet på Arlanda.

PC/ P PC C C/ Mediaspelare eddia iasspel ias peela elaare rree

Referenser: ”Vi är väldigt nöjda med Black Box lösning. Produktionsnätverket kortar ledtiderna före och efter bearbetning. Därmed blir det också mer tid över för det rent kreativa arbetet”

SVT

Joakim Kjellgren, projektledare SVT

Arvika sjukhus

”Black Box har levererat en infrastrukturlösning som kommer att stå sig”

KTH

”En av de viktigaste faktorerna när detta projekt skulle förverkligas var att bildkvalitén inte fick försämras”

TV4

”ServSwitch Octet har förenklat vår serverdrift samt underlättat uppbyggnaden av de nya programkontrollerna”

Tekniska Verken

”Black Box var den enda leverantör som kunde tillhandahålla den helhetslösning vi ville ha”

Ove Lundström, medicinteknisk ingenjör på Arvika sjukhus

Herwig Horn, projektledare och systemadministratör

Peter Stridsberg, TV4

Magnus Kempe, Driftchef, Utsikt Nät AB, en del av Tekniska Verken

Fler än 250 Extenders i vårt sortiment! Kontakta oss för en lösning.

������������������ � ����������������� � ��� ����� �� ��� � ������ ������� �������������� ������ �� ����� �� ���


31 it

SvenSk LeverantörStidning nr 4-2010

Black Box tekniklösning effektiviserar Danderyds Sjukhus Den första installationen med tekniken från Black Box gjordes för ett år sedan. I höst fortsätter utbyggnaden. Infälld bild: Arbetsstation med gott om plats i granskningsrummet på avdelningen för Klinisk Fysiologi.

På det stora akutsjukhuset tillbringar läkarna många timmar vid datorskärmar i granskningsrum på avdelningen för Klinisk Fysiologi. Här bedrivs ett koncentrerat granskningsarbete och arbetsmiljön är av stor vikt. På sjukhuset har man därför med hjälp av teknik från Black Box låtit samla datorerna på avdelningen i ett enda serverrum och med en KVM-Extenderlösning förlängt avståndet mellan datorerna och användarverktygen. Resultatet är en tyst och behaglig arbetsmiljö med förenklat arbetssätt. Nu planeras därför en ytterligare utbyggnad med KVM-tekniken från Black Box. Datorer genererar värme, tar stor plats och låter högt. Med många arbetsstationer på mindre ytor kan det därför bli tröttande under ett långt arbetspass. På avdelningen för Klinisk Fysiologi på Danderyds Sjukhus utför man ett omfattande och noggrant granskningsarbete som kräver många timmar av koncentreration vid datorer. För att underlätta arbetet för medarbetarna har man därför låtit förlänga avståndet mellan datorerna och användarverktygen med KVM Extenders från Black Box. Tekniklösningen har inneburit en avsevärt mer behaglig arbetsmiljö, förenklad hantering, större skrivbordsyta och följaktligen också ett mer effektiviserat arbetssätt. KVM står för ’Keyboard’, ’Video’ och ’Mouse’, och lösningen gör det även enklare att kunna utföra service och underhåll, eftersom datorerna finns samlade i ett externt rum. Danderyds Sjukhus i norra Stockholm är ett stort akutsjukhus med både bred specialistvård inom bland annat internmedicin, kardiologi, kirurgi, ortopedi och obstetrik, men även nischverksamheter som komplicerade höftledsplastiker, hjärtrehabilitering och arytmibehandling. Avdelningen för Klinisk Fysiologi ägnar sig åt att utveckla och tillämpa olika metoder för medicinsk diagnostik och en stor del av verksamheten är kardiovaskulär diagnostik, där man alltså

bedömer funktionen i hjärta och blodkärl med olika metoder. Bland annat genom ultraljudsundersökningar. Dessa bilder plockas sedan upp på datorskärmar i avdelningens granskningsrum där de noggrant utvärderas och bedöms.

Första installationen hösten 2009

Avdelningen för Klinisk Fysiologi har sin verksamhet på flera våningsplan, ett stort antal undersökningsrum och en granskningsstation på två olika plan. I samband med en ombyggnad av ett våningsplan installerades samtidigt den nya tekniklösningen från Black Box. – Vi skulle bygga om ett våningsplan där vi utför ultraljudsundersökningar av hjärtat, med fem undersökningsrum samt en granskningsstation där man på bildskärmarna plockar upp bilderna som har genererats i undersökningsrummen, berättar Anders Nygren, avdelningschef Klinisk Fysiologi. Till saken hör att vi i båda våra granskningsrum av naturliga skäl har haft väldigt många datorer, vi har dels haft en dator för ultraljudet dels en ytterligare dator för att skriva journalen i. Och detta har inneburit att varje läkare har haft två datorer vid sin arbetsplats, som man kontinuerligt har arbetat med, och då blir det sammantaget väldigt många datorer i ett och samma rum. Med både värme, högt ljud och trångt om plats som följd, konstaterar Anders Nygren. – Vi fick då möjlighet att både kunna förbättra och förenkla arbetssituationen genom Black Box KVM-lösning, berättar Lars-Göran Nordin, överläkare Klinisk Fysiologi. Och det vi fick möjlighet till då var att kunna placera samtliga datorer i ett annat rum och bara behålla användarverktygen vid granskningsstationerna. När vi sedan flyttade in i det nya granskningsrummet behövde vi heller inte installera någon air condition, eftersom det inte längre var nödvändigt i och med att de värmegenererande datorerna kunde avlägsnas, säger Lars-Göran Nordin.

bakom en av skärmarna på arbetsbordet finns en liten svart dosa placerad från vilken ett par kablar försvinner in i ett vägguttag bredvid, som genom Black Box KVM-förlängning dragits från datorerna i det externa datorrummet. – En annan stor fördel med den nya tekniken är att vi ju också fick mycket mer plats vid arbetsplatserna, visar Lars-Göran Nordin när vi besöker granskskningsrummet. Vi arbetar exempelvis med ett stort antal journaler, så när vi kunde få bort datorerna och möjlighet att använda enbart ett tangentbord istället för två, så har hela arbetssituationen förenklats rent praktiskt.

– Tidigare hade vi omkring 14 datorer med tillhörande tangentbord och ibland upp till tre bildskärmar i samma rum, tanken är att det enbart ska finnas ett tangentbord och två bildskärmar vid varje arbetsstation när allt är fullt utbyggt, berättar Anders Nygren. Vi ser stora fördelar med Black Box KVM-förlängning, eftersom man även kan dra kablar mellan flera våningsplan, och ändå bara ha ett serverrum för datorerna, säger Anders Nygren. Vi känner oss väldigt nöjda med Black Box KVM-lösning och ser fram emot en fortsatt utbyggnad av tekniken under hösten.

Stor skillnad med många fördelar

Luften i granskningsrummet är behaglig med enbart vanlig ventilation och det råder djup koncentration bland medarbetarna vid arbetsstationerna i en lugn och behaglig atmosfär. Snett

Lars-Göran nordin, överläkare och Anders nygren, avdelningschef.

Marika Lind


32 IT

www.svenskleverantorstidning.se

Telemarknaden allt mer online

10 frågor & svar till dig som planerar skaffa telefonväxel online

Cellip uppgraderar gamla telefonväxlar till moderna IP-telefoniväxlar. Vi har ställt tio frågor till VD:n Esko Airas på bolaget för att ta reda på hur de lyckas vinna marknadsandelar och vad en IP-telefoniväxel egentligen är. Cellip är störst i Sverige på IP-telefoni för företag och har 24,7 procent av marknaden enligt Post & Telestyrelsen.

liga telefonväxel och kommer med ett förslag till lösning som skär i kostnaderna och ökar antalet tjänster, service och samtalskvalité.

5. Vad sparar företag i kostnader jämfört en traditionell telefonväxel?

1. Vilka är fördelarna med en telefonväxel on-line?

– Det beror på hur den används. Men en typisk lösning ökar funktionaliteten radikalt samtidigt som kostnaden går ner mellan 30 till 50 procent per månad. Vi har inte sett ett enda fall där kostnaden inte blir lägre än den tidigare var. Jag bjuder förresten gärna på tio procent av kostnaden för att komma igång med något av våra startkit till alla som hör det här och beställer IP-telefonväxlar av oss under oktober och november.

2. Vilka är nackdelarna?

6. Hur kan ni hjälpa de 80 000 Telia-kunder med ISDN Duo växel som tappar support?

– De är många; vem som helst kan när som helst ställa in alla vanliga, men också mer avancerade funktioner som telekonferens, telefonkö, telefonpassning dygnet runt, sju dagar i veckan. – Det är enkla handhavandegrepp för den som sitter i telefonväxeln, men det är klart att det kan ta en eller två timmar att lära sig alla de nya möjligheter som kommer med en online telefonväxel, också kallad WebCentrex. Sedan blir emellertid arbetet effektivare än med gammaldags växel.

3. Vad kan ni erbjuda företag med gamla telefonväxlar?

– Med vår WebCentrex byter du ut din gamla telefonväxel mot en lösning som går över Internet. Detta ger utökad funktionalitet och driftsäkerhet då du till skillnad från med traditionell teknik inte helt missar inkommande samtal om det skulle hända något på vägen. Det innebär också en framtidssäkring då den uppgraderas löpande. Du väljer vilka funktioner du vill ha och lägger till eller tar bort allteftersom ditt behov ändras. Exempelvis är det enkelt att addera nya telefonnummer eller byta mottagare på befintliga.

4. Hur gör företag för att ta steget över till den IP-telefoni?

– Vi gör en kostnadsfri analys av företagets befint-

– Det är bra fråga. Vi erbjuder dem faktiskt att fortsätta använda sin växel som tidigare, och att bara ansluta dem till en så kallad SIP-trunk om den är modern nog och har stöd för det, eller till en ISDN gateway från oss i stället om det är en äldre växel utan sådant stöd. Många av landets småföretag har varit beroende av Telias ISDN duo när det gäller anslutning till telenätet. När Telia 2011 upphör med supporten för anslutningsformen kan Cellip ändå stödja dem utan att de upplever någon skillnad – annat än med betydligt lägre priser. Vi bedömer att över 100 000 företag då står utan support och istället får möjligheten att byta till vår IPtelefonilösning. Av dessa är ungefär 80 000 knutna till Telia.

7. Hur fungerar det tekniskt att ansluta en växel som bara har ISDN-stöd?

– Tekniskt fungerar lösningen så att kabeln som går från telefonväxeln till ISDN anslutningen för publika nätet flyttas till en router, som programmeras med SIP-trunk från Cellip efter att telefonabonnemangen har porterats till den nya operatören.

– En växande skara företag tar nu steget över till den digitala världen och gör sina gamla telefonväxlar digitala, säger Esko Airas VD Cellip.

8. Hur sker nummeradministrationen?

– Det är enkelt att lägga till nya telefonnummer; både svenska och utländska. Du får valfritt antal gruppnummer och kan ha skyddat/dolt nummer eller ej, du kan visa gemensamt växelnummer eller det faktiska numret vid samtal ut. Nummerpresentation finns självklart också.

9. Vilken kapacitet har lösningen?

– Den stödjer obegränsat antal telefonnummer. Antal användare på företaget begränsas bara av

bredbandet där 80 kbps behövs per samtidiga samtal. Lösningen stödjer samtliga bredband och bredbandsoperatörer, valfri så kallad SIP-enhet kan anslutas.

10. Vilka ytterligare tjänster följer med?

– Flexibel vidarekopplings-funktion, telefonsvarare inklusive talsvar till e-postfunktion, SMStjänsten: missat samtal. Du kan skicka gruppSMS och du får fri support. Stina Söder

Ny statistik från .SE:

Stadig bredbandstillväxt förväntas avta Nya användare av bredband i hemmet har tillkommit i relativt stadig takt, men den totala tillväxten av tillgång till Internet i hemmen fortsätter att mattas av. 82 procent av Sveriges vuxna befolkning har nu tillgång till bredband i hemmet. Det är främst äldre som fortfarande står utan. Det visar de första resultaten från undersökningen ”Svenskarna och Internet 2010”, utförd av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

Sverige har länge legat i täten i den internationella bredbandsligan och fortsätter att ligga där då vi fortfarande har tillväxt trots redan hög penetration. Jämförelsevis har 66 procent i USA tillgång till bredband i hemmet. Deras tillväxt var 3 procentenheter till 2010, men låg året före på 8 procentenheter. Internetpenetrationen, det vill säga hur stor del av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet oavsett anslutningsform, är nu uppe i 84 procent i Sverige. Tillväxten mattas av från år till år och har under de senaste tre åren legat på en genomsnittlig tillväxttakt på cirka två procent per år. För att penetrationen ska öka ytterligare

menar .SE att fler personer måste över 55 år bli uppkopplade hemma. I övriga befolkningen har Sverige över 95 procents Internetpenetration, men tillgången faller sedan kraftigt med stigande ålder. I åldersgruppen över 75 år är det endast 29 procent som har Internet hemma. För att Sverige ska nå en total Internetpenetration i befolkningen, jämförbart med till exempel telefon och TV, krävs det enligt .SE att landet får en ökning i just dessa äldre grupper. Dagens förutsättningar talar för att det kommer att ta många år innan vi når över 95 procents Internetpenetration i befolkningen som helhet. – I år kan vara det sista året vi ser stadig tillväxt på bredband i Sverige. Framöver kan vi

vänta oss att bredbandstillväxten på samma sätt som tillväxten i Internettillgång mattas av. Uppringda anslutningar har nu mer eller mindre helt ersatts av bredband och få av de som inte är uppkopplade, till största delen den äldre befolkningen, skaffar sig en anslutning, säger Janne Elvelid, projektledare för Svenskarna och Internet på .SE. Hela rapporten ”Svenskarna och Internet 2010” släpps på Internetdagarna den 26 oktober. Källa: .SE


33 Nyheter

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

PTC flyttar till Skanskas nya klimatsmarta kontorshus i Gårda i Göteborg Skanska har nu tecknat ytterligare ett hyreskontrakt i det nya energisnåla och miljöriktiga kontorshuset Gårda i Göteborg. Därmed är ca 70 procent av huset uthyrt, som med sina sexton våningar blir ett landmärke i Göteborg. Det är IT-företaget PTC Sweden AB som vid årsskiftet flyttar till det nya huset. Totalt hyr företaget drygt 410 kvm. Andra företag som tecknat kontrakt och flyttar in i höst är Atwork i Gårda AB, Aros Kapitalförvaltning, Previa, PartTrap samt Skanska själva. Den nya fastigheten i Gårda blir det första kontorshuset i Göteborg som uppfyller kraven för EU GreenBuilding-märkning. Det innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter. Dessutom är Gårda även pre-certifierat enligt LEED platinum. LEED som står för ”Leadership in Energy and Enviromental Design” är ett internationellt system för miljöcertifiering av byggnader. Resursanvändning, byggnadens läge, utformning och inomhusklimat samt minimering av energiförbrukning och avfall ligger till grund för en LEED-klassificering. – I Gårda får företag i framkant en

möjlighet att stärka sin profil samtidigt som de kan skapa en attraktiv kostnad per arbetsplats, vilket är rätt i dessa tider. För många innebär det en nytändning i organisationen, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg. – Vi ser fram emot att flytta in i nya, moderna lokaler i ett så attraktivt profilläge som Gårda. Att huset dessutom har en stark miljöprofil känns väldigt stimulerande, säger Johan Engvall, VP på PTC Sweden AB. Projekt Gårda har ett mycket bra läge intill E6/E20 med kort restid till Landvetter flygplats, bra kollektivtrafik och med bland annat med bland annat Liseberg, Ullevi, Scandinavium och Svenska Mässan på promenadavstånd. Huset på Johan i Gårdas Gata blir sexton våningar högt med cirka 150 parkeringsplatser inrymda under mark. Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland. Källa: Skanskas

NCC bygger väg och tunnel i Norge NCC Construction Norge ska bygga väg och tunnel i Dalfjordsförbindelsen på uppdrag av Sogn och Fjordanes län. Det totala ordervärdet är 415 miljoner kronor.

Axis Communications värmekamera vinnare av 2010 års Detektor International Award – Vi är verkligen glada över utmärkelsen Detektor International Award. Värmekameran kompletterar vårt vanliga sortiment av nätverkskameror på ett utmärkt sätt, säger Phil Doyle, regionchef för Axis Communications i Nordeuropa. AXIS Q1910/-E kompletterar alla nätverksvideosystem som används för att säkra ett

område dygnet runt. Kameran använder termisk avbildning vilket ger användaren en tillförlitlig detektering av gestalter och händelser även i totalt mörker och under andra svåra förhållanden. Den är konstruerad för utomhusbruk och stödjer viktiga funktioner för IP-övervakning som H.264 och Motion-JPEG, ljud, lokal lagring och Power over Ethernet. Källa: Axis Communications

Totalt består Dalfjordsförbindelsen av tre entreprenader varav NCC Construction Norge har tilldelats en. NCC:s del består av totalt 5,2 kilometer väg och 4,2 kilometer tunnel som kommer att byggas på båda sidorna av Dalsfjorden. I entreprenaden ingår även byggnation av avfarter och sidovägar samt sprängarbeten för

fundamenten till hängbron som ska byggas över Dalsfjorden. Målet med Dalfjordsförbindelsen är att bygga en sträcka utan färjetrafik hela vägen mellan Sogn och Fjordanes län. Arbetet påbörjas under september 2010 och NCC:s del ska vara klart i december 2012. Hela Dalfjordsförbindelsen beräknas vara klart senhösten 2013.


Eldrivna MatErialhantEringsMaskinEr – iställEt för diEsEldrivna! södertälje hamn har i sin strävan att minska miljöbelastningen valt en eldriven sEnnEBOgEn 870 r-special. vi gratulerar till detta val!

Rälsgående alternativ

ring oss gärna för visning och offert! scanBalt Crane aB, Edsbro 0175-915 00 eller direkt thomas Pilz 070-374 04 24 (säljaren av denna maskin)

fördelarna med eldrift är väldigt många, här ett axplock: • Elmotor 250 kW istället för 300 kW dieselmotor • Betydligt högre effekt på elmotorn än på dieselmotorn • Elmotorns livslängd är ca dubbelt upp mot en dieselmotor • Hydraulik och all annan utrustning är lika – oavsett maskintyp • Lägre driftkostnad per arbetstimme – diesel kontra el • Lägre underhållskostnader – färre filter, oljor, remmar med mera att byta • Inga driftstopp för tankning Det finns ytterligare ett antal (arbets) miljöfördelar för kunden/föraren: • Inga avgaser – varken för förare eller mark/ båtpersonal • Väsentligt lägre maskinbuller (omgivningen störs mindre) • Lägre buller i hytten (extremt lågt)

Alternativa maskintyper med elmotor i dagsläget, mer kommer: • Bandburen drivning • Rälsburen drivning • Stationär på pylonfundament (oftast gjutet fundament) • Stationär på stödbensplattor (kan enklare förflyttas) Idag kan alltså en spårbunden kran ersättas av en SENNEBOGEN 870 på band eller räls.Tills idag har vi levererat både band- och rälsdrivna maskiner. Det tyska företaget SENNEBOGEN har levererat maskiner sedan 1952 och eldrivna maskiner sedan 1979. En gedigen erfarenhet av eldrift finns alltså! industrin är i kommande Industrin är en bransch där behovet av eldrivna materialhanteringsmaskiner i hög grad finns, i t ex hallar, där man inte bör, får eller kan köra med dieseldrift.


35 Tekniska mässan

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Stark industrihöst på Tekniska Mässan Det ljusnande läget för svensk industri ger positiv effekt för Tekniska Mässan. Bokningsläget till höstens mässa var redan i somras ovanligt bra enligt projektledaren Björn Lindforss. Verktygsmaskiner, automation, robotar och industriteknik kommer att dominera på Stockholmsmässan i höst.

knyta nya kontakter och faktiskt också göra göra affärer, säger han.

Tekniska Mässan 2010 genomförs den 19-22 oktober och projektteamet anser att de kommer att kunna bjuda svensk industri på en välfylld mässa. Förklaringen till det kraftigt förbättrade läget förklaras till stor del av ett bättre konjunkturläge än förra året. Men det handlar också om att Tekniska Mässan blivit tydligare som samlingsplats för svensk tillverkande industri. – Vi har fortsatt arbetet att strama upp Tekniska Mässans innehåll, förklarar projekledare Björn Lindforss. I år kommer besökarna att kunna se ännu mer produktionsteknik och lösningar för konkurrenskraftig automation och produktion. Vi drar också nytta av Stockholmsmässans utbyggda A-hall som gör att vi kan samla alla stora verktygsmaskinsutställare och övriga utställare i en och samma hall utan att Tekniska Mässan blir mindre. Detta är en stor förbättring som gör det tydligare och enklare både för besökarna och för utställarna.

Verktyg

Mötesplats för teknik och affärer

Tekniska Mässan har som evenemang en mycket stark ställning men är inte oomtvistad. Så menar till exempel Magnus Lindbom, försäljnings- och marknadschef på Hexagon, att Tekniska Mässan är en jätteviktig arena för industrin. – Det är här vi enkelt kan träffa kunderna,

Verktygsmaskiner

Fokus är maskiner, lösningar och tjänster för skärande bearbetning presenteras med tonvikt på svarvar, fräsar och fleroperationsmaskiner, samt kunskapshöjande seminarier kopplade till demonstrationer i utställarnas montrar.

Nya hallen

Rätt verktyg effektiviserar produktionen och ger företaget ökad produktivitet! För att tydliggöra detta har Tekniska Mässan tillsammans med SVMF och FVM skapat ett specialområde för leverantörer av verktyg som en del inom Verktygsmaskiner.

Kontroll – provning och mätteknik

Alla tillverkningsföretag behöver instrument och system för mekaniskt och elektroniskt baserad mätning, provning och analys. Inom Kontroll, som senast hade drygt 50 utställande företag, visas det senaste inom geometri­säkring, oförstörande provning, kalibrering, ytjämnhet, beröringsfri mätning, hårdhetsprovning m m.

Nordiska Svetsmötet/Nordic Welding Conference

Inom avdelningen Sammanfogning visas de senaste produkterna och lösningarna för manuell och automatiserad sammanfogning. I anslutning till avdelningen arrangeras också Nordic Welding Conference den 20–22 oktober med temat ”Welding in Energy Industry and for a sustainable environment”. Arrangörer är Svetskommissionen, Dansk svejseteknisk Landsforening, Welding Society of Finland och Norsk Sveiseteknisk forbund.

ABB

Automation / Robotik / Montering

Inom avdelningarna Automation, Robotik och Montering finns gyllene tillfällen att knyta kontakter och få ny kunskap om effektiv och lönsam, Lean-baserad produktion genom automatisering med robotar. Till höstens mässa kommer också den stora nordiska robot- och automationskonferensen – Nordic Conference on Robotics & Automation – tillbaka. Konferensen arrangeras av de nordiska robotföreningarna i samarbete med Tekniska Mässan. FKG, Fordonskomponentgruppens VD Svenåke Berglie medverkar i konferensen och är också öppningstalare på mässan tillsammans med Haldex VD Joakim Olsson. Detta indikerar att årets mässa handlar mycket om underleverantörer och fordonsteknik. – Svensk fordonsindustri är viktigt för svensk produktion och underleverantörerna är en viktig motor i vår tillverkande industri. Vi är glada att den här industrin nu börjat göra affärer igen, säger Björn Lindforss. På höstens mässa genomförs också en rad olika expertseminiarer som lyfter fram lösningar på olika produktionsproblem. Flera av dem är hämtade från fordonsindustrin. Det blir en bra mix av utställning med komponenter, delsystem och kompletta lösningar kryddat med kunskapstillförsel genom seminarier och presentationer. Allt sammantaget formar mässans grundläggande värde – en mötesplats för teknik och affärer. I samband med invigningen av Tekniska Mässan kommer även det stora svenska innovationspriset SKAPA att delas ut. Arne Öster

Expertseminarier på Tekniska Mässan 2009


36 Produktnytt

www.svenskleverantorstidning.se

www.fastighetsforvaltaren.se

9

fastighetsförvaltaren nr 4 2010

Produktnytt

Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet.

Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske niSkicka kan vara med visa upp just information er nyhet. Skicka ettom mail produkten med information tillsammans om produkten tillsammans med högupplösta bilder till ettochmail med produktnytt@hexanova.se.

med högupplösta bilder till pia.bohlin@hexanova.se.

WISETRAP

www.wisecon.se

BRAVE SYSTEM

www.bravesystem.se

INTELLIGENT RÅTTFÄLLA WiseTrap är en intelligent helautomatiskt råttfälla för giftfri sanering av råttor i avloppsnätet. Fällan reagerar på råttornas rörelser och kroppsvärme och när den aktiveras skjuts med stor kraft 14 spjut ner och dödar råttan utan lidande. Den döda råttan spolas ut med avloppsvattnet. Spjuten som är designade för att knäcka benen i råttan utan att gå igenom skinnet dras tillbaka efter 45 sek. och fällan är laddad för nästa skott. WiseTrap är batteridriven och en styrenhet samlar in data om antalet skott, drifttid, batterinivå och även om det t ex förekommit överflöde i avloppet. Kommunikationen med fällan sker via SMS/GSM-modem. Som komplement finns WiseCam kamera som används före, under och efter användningen av WiseTrap för att ge en klar överblick av situationen. Den registrerar och spelar in all aktivitet i avloppet i totalt mörker via infrarött ljus. WiseTrap och WiseCam importeras och marknadsföras i Sverige av WiseCon AB i Helsingborg.

CE-MÄRkTA BRANdGASVENTILAToRER Brave System är specialist på brandgasventilation. För din säkerhet är våra produkter anpassade till svenska förhållanden och är CE-certifierade hos SP. Brave System brandgasventilatorer passar alla typer av byggnader och kan beställas med kompletta styrsystem. Är CE-märkt enligt standard SS-EN 12101-2 vilket innebär att produktens egenskaper har verifierats av SP. Ce-märkning av brandgasventilatorer är ännu inte ett krav i Sverige men efterfrågas allt oftare.

För mer information se: www.wisecon.se

För mer information se: www.bravesystem.se

dELINo

FRISk oCh FRÄSCh LuFT GENoM EFFEkTIV ozoNBEhANdLING Delino luktsanerare skapar förutsättningar för en bättre inomhusmiljö genom att rensa luften från ohälsosamma partiklar och föroreningar med ozonbehandling. EFFEKTiv Delino är perfekt att använda för luftsanering i t ex bilar, husvagnar, husbilar, båtar och hus där den effektivt oxiderar bort eventuella föroreningar, odörer, allergener, bakterier, virus och mögelsporer. DELiNo D-10 ProFFS Endast en knapptryckning från en rök- och allergisanerad bil! Den nya Delino D10 Proffs sätter man på och av med endast en knapptryckning. Den är även helt underhållsfri. instegsmodellen för yrkesmässigt bruk som effektivt steriliserar odörer, allergener, bakterier och mögelsporer i utrymmen upp till 20m2. Användningsområden: Bil, båt, husvagn och container mm. För vidare info besök www.delino.nu

www.delino.nu

L&T

L&T LANSERAR dESIGNAdE PAPPERSkoRGAR Lassila & Tikanoja (L&T), störst i Finland inom renhållning och miljöservice, lanserar papperskorgarna FinBin på den svenska marknaden. FinBin är papperskorgen som med sin moderna finska design valts av köpcentra, flygplatser och terminaler över hela Europa. Kista Galleria är en av de första användare av FinBin i Sverige. FinBin papperskorgar är funktionella och hållbara stålpapperskorgar med både modern och traditionell design. De finns i en mängd olika utföranden och kan lätt anpassas till kundens specifika behov. Till särskilt säkerhetskänsliga offentliga miljöer finns FinBin modeller som står emot explosioner. L&T har utarbetat olika lösningar inom brandsäkerhet för sina FinBin produkter. Bermuda modellen exempelvis, är självsläckande vid brand. Det speciella utförandet gör att rökgaserna leds så syret drivs ut och branden släcks. L&T håler Europa rent L&T är ett över 100 år gammalt företag och har 40 års erfarenhet av miljöprodukter. L&T kommer att delta på Facility at your service som hålls på Stockholmsmässan den 14-17 september 2010. För vidare info besök www.l-t.se

www.l-t.se


37 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Från regementsstad till etableringsort Sollefteå, i Västernorrlands inland ca. 10 mil nord-väst om Sundsvall blev under medeltiden en viktig handelsplats nära Faxälvens utflöde i Ångermanälven. 1600-talet förde med sig sågkvarnar, 1700-talet järnbruk. År 1885 blev Sollefteå municipalsamhälle och fick sina stadsprivilegier år 1917. Vattenkraftsutbyggnaden, som här tog fart under 1950-talet, har gjort Sollefteå till landets näst mest vattenkraftproducerande kommun. Idag kommer hela 15 % av Sveriges vattenkraftsproducerade el från 16 större vattenkraft inom kommunen. Sollefteå var fram till år 2000 en betydande regementsstad med två regementen och en brigad. Försvarsbeslutet 2000 förde med sig nedläggningen av regementena och överflyttning av en utbildningsenhet till Östersund. Militärnedläggningen blev ett hårt slag för orten med stora omställningar som följd.

Fakta Sollefteå Kommun Innevånarantal: 8530 (år 2005) Landskap: Ångermanland. Län: Västernorrland Större tätorter i Sollefteå kommun: Sollefteå, Långsele, Junsele, Ramsele, Näsåker, Forsmo. Nära grannkommuner: Timrå, Sundsvall, Ragunda, Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik. Några kända personer som kommer från Sollefteå: Mona Sahlin (partiledare) Adam Alsing (programledare) Urban Bäckström (f.d. riksbankschef) Ingrid Thulin (skådespelare) Pelle Svensson (advokat/brottare) Lars Molin (författare) Nicke Sjödin (författare/kåsör) Billan och Håkan Westin (skidåkare) Helena Jonsson (skidskytt) Emma Johansson (cyklist)

Sollefteå

Militären betydde fram till början av 2000talet mycket för sysselsättning, ekonomi och be­folkningsunderlag i Sollefteå. Nedläggningarna drabbade därför samhället hårt bl.a. med befolkningsminskning som följd. År 2005 hade antalet innevånare sjunkit till 8530. – Sollefteå var lika oförberett som många andra drabbade orter på det som hände. Omställningen till offensiv handlig för ny utveckling förlamades till en början av all osäkerhet. Man måste bland befolkning, myndigheter och politiker bl.a. bygga upp, en i många fall, ny medvetenheten om näringslivets betydelse för den framtida utvecklingen. Målmedvetna satsningar måste göras för att förbättra företagarklimatet m.m. Omställningen har varit drastisk och utgör fortsatt en i allra högsta grad pågående process, berättar Sofie Stark, som tillsammans med sina två medarbetare arbetar på kommunens näringslivsavdelning.

Kraftsamling näringsliv – kommun

Under de senaste åren har trots allt mycket positivt skett. En kraftsamling näringsliv/kommun har skett genom Sollefteå Näringslivsråd, med Paul Gerdin som engagerad ordförande oh representanter för näringsliv, tjänstemän och politiker. – Vi har duktiga och allt mer uppskattade egna företagare och nyinflyttade verksamheter. Vi måste alla hjälpas åt för att i alla avseenden skapa så goda grundförutsättningar som möjligt för dem, säger Sofi Stark.

I dag är f.d garnisonerna T3 och I 21 två dynamiska företags- och etableringsområden i Sollefteå.

Företag med service för en större region – strategiskt läge underlättar

– Många företag har valt Sollefteå som etableringsort. De två tidigare regementsområdena, nuvarande Nipan och Hågesta, har faktiskt blivit två viktiga utvecklingsnoder och etableringsområden i staden för utifrånkommande verksamheter. Områdena har också gett många befintliga företag möjlighet att expandera i större och bättre lokaler, som anpassas av fastighetsägarna Dagon (Nipan) och Vasallen (Hågesta) efter deras behov. Kommunens näringslivsavdelning och många andra har också arbetat målmedvetet för att få företag inom handel och service att välja Sollefteå som etableringsort, vilket resulterat i två nya köpcentra: Prisma Galleria och Citygallerian. I dag har vi bättre handel och service än innan militärnedläggningarna. Också för företag med verksamhet som betjänar företag, industri, kommuner inom ett större område, har Sollefteå visat sig vara en bra etableringsort. Vi ligger strategiskt placerade mellan Sundsvall, Östersund, Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå, konstaterar Sofie Stark, som innan arbetet på kommunens näringslivsavdelning, själv var företagare i Sollefteå. Erik Holländer

Fakta TURISM Sollefteå kommun bjuder på vackra naturscenerier. Floddalarna med sina nipor utgör en både unik och fascinerande landskapstyp, som kännetecknas av stora höjdskillnader, platåer och raviner där inlandsis, älv och sidobäckar genom årtusendena format landskapet. Sollefteå är en av turister välbesökt region. Bland attraktionerna kan t.ex. nämnas Junsle Djurpark & Camping med sina unika vita lejon. Klockhuset i Skadom. Gålsjö Bruk. Sollefteå Museum. Sollefteå Bad & camping. Nipstadsfisket. Graninge bruk. Rickards Traktor & Maskinmuseum. SVAR- konferens & forskarcentrum (släktforskning), Meåforsen (naturlig fors), Nässjö Kvarn & kraftverksmuseum. Hedenhösland. Österåsens Hälsohem. Rockart Hällristningscentrum (ett av Europas största hällristningsområden). Urkult i Näsåker är en känd folkmusikfestival. Under året anordnas också en rad andra evenemang. Här finns många vandringsleder och utsiktsplatser. Att övernatta är enkelt, då det finns ett stort utbud av alla typer av boende med hotell, vandrarhem, camping och stugbyar, hus­ vagnsområden, bed & breakfast och bo på lantgård. Centrala Sollefteå, Junsele, Näsåker och Ramsele har var sin turistbyrå.

! rå by s n io s vi re te s a d a gl s ge ri Sve

www.bakertilly.se


38 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

www.svenskleverantorstidning.se

Dagon utvecklar Nipan med puls och mångfald När militären år 1994 avvecklade sin verksamhet (T3) på Nipan i Sollefteå var det få som kunde ana att området skulle komma att ha sin bästa framtid framför sig. Nipan har blivit en dynamisk nod med kommersiell- och samhällsutvecklingskraft för Sollefteå. Nipan är i dag en miljö som mångsidig, grön, attraktiv och intressant för både privata och offentliga verksamheter med företag, kontor, verkstäder, driftcentraler, utbildning och allt flera serviceföretag. Många har valt och väljer att etablera verksamhet på Nipan. I dag rör sig t.ex. dagligen närmare tre gånger så många människor på Nipanområdet som under T3-tiden. När militären lade ner T3 år 1994 blev det en chock – sedan engagemang och positiv vändning

I Sollefteå hade man vant sig vid att militären var en naturlig och omistlig del av Sollefteå. Chocken blev därför stor när T3 lades ner år 1994. Paul Gerdin, som i dag är fastighetschef för Dagons fastigheter i Sollefteå och Härnösand, var en av flera som skrev insändare och engagerade sig för framtiden på orten. – Jag hade vuxit upp i bygden, arbetat inom Graninge (energi), startat eget konsultföretag (verksamhetsutveckling) och konstaterade att det inte räckte med att vi tyckte synd om oss själva i Sollefteå utan ta saken i egna händer. Vi bildade ”Kraftkällan” en grupp för framtidsutveckling i Sollefteå. I samband med att norska Statkraft etablerade sig i Sverige, fick jag år 2005 uppdraget att bygga upp deras kontor och driftcentral på Nipan i Sollefteå. Samma år hade Dagon (publ) köpt Nipanområdet av Vasallen och jag fick erbjudandet att bli Dagons fastighetschef i regionen. När jag konstaterat att Dagons uppdrag och ambition också innebar att bidra till utvecklingen i Sollefteå och Härnösand i nära kontakt med näringsliv, kommun och samhälle, tackade jag ja till erbjudandet, berättar Paul. Paul Gerdin är bl.a. ordförande i Sollefteå Näringslivsråd, där näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän från kommunen samverkar för att utveckla Sollefteå.

Dagon – långsiktig tillväxt och värdeökning i kombination med finansiell styrka

– Vi på Dagon kom egentligen till ett relativt väldukat bord när vi förvärvade Nipan år 2005. Sollefteå Förvaltaren (Sollefteå Kommun) hade gjort ett bra jobb som vi på Dagon haft nöjet att bygga vidare på. Totalt har Dagon med HK i Malmö fastigheter på 10 platser i landet från Malmö till Sollefteå och Härnösand, som de nordligaste. Dagon, som äger 1.110.000 kvm kommersiella lokaler och 1200 lägenheter. I dag är 50-talet företag och organisationer verksamma

God utveckling i Sollefteå. -Redan nu rör sig dagligen närmare tre gånger så många människor på Nipan som under garnisonstiden berättar fastighetschef Paul Gerdin, Dagon. Fotograf: Rigmor Svensson

på Nipan. Dagons mål är att skapa tillväxt och värdeökning i kombination med finansiell styrka genom att förvärva, förädla, hyra ut, förvalta och sälja fastigheter och samtidigt bidra till en god lokal och regional utveckling. På Dagon är vi glada över att Nipan har blivit en viktig verksamhets och utvecklingsnod i Sollefteå. I centrum har det skett ett uppsving med allt fler butiker och Hågesta, ortens andra tidigare garnisonsområde söder om centrum, utvecklas vidare för civila ändamål av Vasallen, konstaterar Paul Gerdin.

Närmare tre gånger så många människor på Nipan nu än under garnisonstiden

I dag finns 50-talet hyresgäster på Nipan bl.a. inom tre kluster dvs. energi, kundsupport och offentlig verksamhet. Med företag som Statkraft, Svenska Kraftnät, Efokus, Thermotech, Sveco, Grontmij, Split Vision och med Vattenfall och

VPC på väg in är energiföretag väl representerade. T.ex. Arbetsförmedlingens kundsupportcenter på Nipan betjänar hela Sverige och fler företag är på väg in. Sollefteå kommun är en stor hyresgäst genom bl.a. Transporttekniskt gymnasium. För verksamheter med behov av mindre utrymmen finns kontorshotell. Nipans företag erbjuder i dag mångsidig service med bl.a. Fastighets-, bygg-, måleri-, kontorsmaskins- och el-service, lokalvård, taxi, poståkeri, lager för företag och privatpersoner, frisör, massage, restaurang med erkänt god mat, bilverkstad m.m. Dagon har gjort miljön på Nipan grönare och mer attraktiv genom att anlägga stora ytor med nya gräsmattor, buskar och träd. – Vi gör vid behov ny-/utbyggnader när en kund behöver mer utrymme och strävar i allt efter att ge så god service att hyresgästerna inte vill flytta härifrån. ”Västra fältet” är ett område för framtida expansion. Nipan skall finnas i fronten

av utvecklingen och kännetecknas av liv, rörelse och dynamik från morgon till kväll. Därför finns här flera skolor och t.ex. en fotbollsklubb för 350 flickor och fotbollsplan. Redan i dag rör sig dagligen ca. 1 200 personer på Nipanområdet. Det är närmare tre gånger fler än under garnisonstiden, berättar Paul Gerdin. Erik Holländer


39 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Förnybar energi är framtiden i Mellannorrland Tillgång till energi till rätt pris är en kärnfråga i dagens samhälle. Samtidigt krävs att energiproducenter och energianvändare efterhand övergår till koldioxidneutrala energikällor. Vi måste också lära oss att använda energin effektivare. Tord Fjällström, VD Efokus AB berättar att en skogsrik region har stora fördelar och att det för dem i Mellannorrland är förnybar energi framtiden. Efokus arbetar också som nod för EU-projekt inom förnybar energi i regionen. Att övergå från fossil till biologiskt baserad energi kräver både erfarenhet och kunskap. Efokus arbetar i nätverk med både nationella och internationella kontakter, företag, forskning och universitet, för att vi i Västernorrland och Jämtland skall ha ett försprång när det gäller förnybar energi. Efokus AB har sitt säte i Sollefteå och har grundats av Sundsvalls och Sollefteå kommuner, som också tillsammans äger företaget. Information, rådgivning, stöd och hjälp ges i dag till allt från småföretag, fastighetsägare, kommuner och landsting i Västernorrland och Jämtland. Efokus AB har nio anställda med energi- och skogskompetens fördelade på kontor i både Sollefteå och Sundsvall. Allmän rådgivning om effektiv engergianvändning och om hur vi kan spara energi på olika sätt ingår i verksamheten

Mer biomassa ur skogen

Skogen utgör Mellannorrlands viktigaste inkomstkälla både direkt och indirekt. Den utgör grunden i tillverkningen av papper och pappersmassa, sågade och förädlade trävaror som bland annat plywood. Tidigare har en betydande outnyttjad del av biomassan blivit kvar efter avverkning i form av grenar och toppar (GROT). En ändring är på väg. – Stigande energipriser, ny teknik, mer erfarenhet och bättre kunskap ger möjligheter att ta tillvara skogens tredje sortering (GROT) efter sågtimmer och massaved. Enbart under de tre senaste åren har användningen av GROT fördubblats i vår region. I nätverk för erfarenhetsutbyte och teknikkunskap kan vi åstadkomma mycket mer, och vi arbetar med flera projekt med anknytning till GROT i regionen, poängterar Tord Fjällström. Hela 30 procent av biomassan har tidigare blir kvar i skogen i form av stubbar och rötter. Att ekonomiskt kunna ta tillvara detta biobränsle betyder stora fördelar. Finland har varit ett föregångsland på området. I Sverige har skogsbolag som Sveaskog, Holmen, SCA och Södra Skogsägarna börjat satsa stort på detta. Under de senaste åren har exempelvis stubbrytare, som är snabbfästade på grävmaskin och som både river upp stubbarna med rötter och klipper upp dem på samma gång, gett goda resultat. Stubbarna, som innehåller mycket kåda, får torka ett år för att sedan användas som energirikt biobränsle.

Många intressanta projekt kring förnybar energi i Mellannorrland

Vid Mittuniversitetet i Härnösand arbetar BTLprojektet med förgasning av biomassa till flytande form för upparbetning till bland annat biodiesel. Här arbetar bland annat en kinesisk forskare som har siktet inställt på att skriva sin doktorsavhandling på basen av projektet. Vid JiLU:s (Jämtlands Läns institut för Landsbygdsutveckling) anläggning i Bispgården arbetar man med forskning och försök kring löv- och blandskog och Ragunda värmeverk har på prov börjat ta emot biomassa av lövsly. Att medvetet odla blandskog kan också ge markägarna jämnare inkomster genom att lövskogen kan skördas långt innan barrskogen är klar för avverkning. 500 hektar lövungskog kommer att röjas i ett projekt, och intresset bland markägarna att delta i projektet är stort. LRF är involverat i projekt för småskalig produktion av biogas för värme/elproduktion. Andra projekt berör pelletering av hampa för energiändamål. Odling av ett ton hampa ger fem megawatt, och en projekterad anläggning i Mellannorrland kan ge 8000 ton bränslepellets per år och energiförsörja motsvarande 2000 villor. Ansökan till Energimyndigheten är inlämnad.

Egen tidning till alla hushåll i Y- och Z-län i oktober

– I oktober får alla hushåll i regionen tidningen ’Energipoolen’, som informerar om energi och energieffektivisering. Energipoolen produceras inom projektet EnergYZer. Andra aktiviteter inom projektet är en ambulerande utställning med temat mat och klimat. Träffar för fastighetsägare som vill gå över till pelletseldning ordnas. Projektet hjälper också kyrkor/församlingar att spara energi. Regionens energirådgivare har under året haft informationskampanjer utanför butiker. Energibalansstudierna i länen uppdateras. Kartläggning av energianvändning och elförbrukning inom offentlig verksamhet är en annan aktivitet. Framförallt är EnergYZer-projektets uppgift att få människor i regionen att använda energi på ett bättre sätt.

Stort intresse bland företagen

– Fältdagar om flis-, pellets- och brännvedshantering, provningar och demonstrationer av ny teknik, start av nya energibolag, nya vindkraftbolag och träffar för diskussioner kring hur man kan nyttja biotillväxten på kraftledningsgatorna, är exempel på frågor som väcker företagens intresse. Vi har mycket intressant som händer i vår region. Vänd dig till oss så får du veta vad som är på gång, uppmanar VD Tord Fjällström på Efokus, som avslutning. Erik Holländer

Efokus har ett projekt där vi jobbar med att förbättra Grothanteringen så groten blir lönsam i alla led.

Vill du må bättre? Kom till oss! REHABILITERING Med remiss från din läkare deltar du i behandlingsprogram där vi utgår från dina behov.

Vinnare av iljöpriset Stora Arbetsm 2009

Stresshantering, Vikthantering Smärthantering Diabetesskola, Mindfulness Tobaksavvänjning

WEEKEND Unna dig en skön weekend med ett tema som passar dig!

KONFERENS Utveckla ditt arbetslag från grupp till team!

Akvarell, Träna och Kom igång EGO – Egen God Omvårdnad Retreat, Mindfulness Hälsoweekend m brödbakning Yoga och Qi-gong

Boka nästa kick-off och planeringsdagar!

Vi har vegetarisk restaurang, varmbassäng, styrketräning, ljusrum, motionssal och härliga promenadstigar. Unna dig också ett besök på Spa Himmelriket!

Bokning 0620-573 00 eller osterasen.halsohem@lvn.se www.osterasen.com

Här skapar du idéer i en inspirerande miljö.


40 REGIONER i FOKUS – SOLLEFTEÅ

www.svenskleverantorstidning.se

Sveriges snabbast växande golvvärmeföretag Med sina satsningar på totaldesign och egna koncept för att göra det så enkelt som möjligt för kunden, har Thermotech Scandinavia AB blivit ett av landets ledande golvvärmeföretag. Branschstatistiken för åren 2004–2009 visar att Thermotech också blivit landets snabbast växande golvvärmeföretag. Thermotech som bildades 1996 har fortfarande sitt HK i Sollefteå i Västernorrland och egna säljkontor runtom i landet. Omsättningen uppgår nu till 130 miljoner varav 30 milj. på export. Thermotech ägs av VD Anders Andersson och Cinox AB i Umeå (privatägt av Hans och Pia Jonsson). Branschstatistiken för åren 2004 - 2009 visar att Thermotech också blivit landets snabbast växande golvvärmeföretag. Under perioden har omsättningen femfaldigats och resultatutvecklingen tiofaldigats. VD Anders Andersson utsågs i fjol inom Ernst & Young Entrepreneur Of The Year region Norr till ’Årets manliga stjärnskott’. I motiveringen sägs bland annat att; ’Han såg krisen som ett underbart tillfälle att växa’. En medveten unik satsning på designade produkter som inte syns gör dem unika. Vinnaren sopar mattan på denna allt hetare marknad genom en kombina-

tion av ökad inre effektivitet och övergång från produkt- till systemerbjudande.

Golvvärme för alla behov och fastigheter

– Det som redan nämnts säger egentligen mycket om vilka vi är och hur vi arbetar. Vårt motto ’Thermotech gör det enkelt för dig’ genomsyrar allt, vilket uppskattas av både slutkunderna och installatörerna, säger marknadschef Andreas Anderzon. Att köpa golvvärme från Thermotech ska vara det mest bekymmersfria, lättinstallerade och säkraste alternativet. I dag har vi egen designavdelning, design för oss är inte enbart synlig produktdesign utan även totaldesign som omfattar hela kedjan från första kontakt till nöjd kund, och vi har egna kontor på sju orter runtom i Sverige. Utifrån kundens behov och situation gör vi upp förslag till bra lösningar, och vi beräknar och ritar allt från början till slut. Våra tekniklösningar gör det enkelt för kunden att både installera själv och låta en installatör göra det. I våra lösningar är i princip allt förberett, bara att lägga ut och foga samman, vilket inkluderar våra golvvärmefördelare med inbyggda shuntar och önskad grad av automatik i styrsystem. Också de levereras i paketet färdigt kundanpassade, och är bara att montera, säger Andreas Anderzon.

Thermotechs rumstermostat i egen design pryder diskret sin plats på väggen”.

Från villor till flyghangarer och Putins nya palats

– Thermotech erbjuder alla typer av installationslösningar man kan vara betjänt av i både nya och befintliga byggnader. Det innefattar lösningar för ingjutning, träbjälklag, och såkallde flytande golv. De senaste åren har 650 000 kvadratmeter per år försetts med golvvärme från Thermotech. Att installera golvvärme med en färdig totallösning från Thermotech fungerar lika bra i en villa, i en kontorsbyggnad och i stora flygplanshangarer. Exempelvis valdes golvvärme från Thermotech till Putins nya palats, Konstantinovskypalatset, berättar Andreas Anderzon.

Redan i dag kan Thermotech, förutom golvvärmesytemet, erbjuda MultiSystem, vilket är ett distributionssystem för tappvatten och radiatoranslutningar. I framtidssatsningen ingår också att göra det möjligt för Thermotechs kunder att köpa kompletta system av distributionssystem för vatten och värme samt även värmekällor, såsom solfångare och värmepump. – Vi siktar fortsatt på att göra det enkelt för kunden, poängterar marknadschef Andreas Anderzon.. Erik Holländer

Statkrafts Sverigeetablering får allt större betydelse för Sollefteå Det av Norska staten ägda Statkraft är i dag Europas största leverantör av förnyelsebar energi med 3000 anställda i 23 länder. Produktionen sker inom många typer av energislag och Statkraft investerar målmedvetet i ny energiteknik. i Sverige etablerades år 2005 en driftcentral för vattenkraft i Sollefteå, som vuxit till administrativt centrum för Statkrafts verksamhet Sverige. Sedan år 2005 har antalet medarbetare i Sollefteå vuxit från 15 till 63 och rekryteringen av nya medarbetare fortsätter. 16 vattenkraftanläggningar har blivit 55 i Sverige

I sina satsningar för att förse marknaden med förnyelsebar energi, förvärvade Statkraft 16 vattenkraftanläggningar i Norrland av E.ON år 2005. I en av tidens största affärer i sitt slag i Europa, värd 43 miljarder SEK, förvärvade Statkraft i fjol bl.a. ytterligare 39 vattenkraftverk i Sverige. Sollefteå kom redan genom den första affären i fokus med en driftcentral (nord) och dessutom som administrativt centrum med stabsfunktionerna för företagets verksamhet i Sverige. En driftcentral (syd)

finns i södra Sverige för 33 vattenkraftverk. Totalt verkar Statkraft i Sverige nu genom ett tiotal juridiska enheter för verksamhet inom vattenkraft, trading, värmeproduktion, vindkraft m.m.

Huvudadministration/Stabsfunktioner för Sverige i Sollefteå har vuxit från 15 till 63 medarbetare – rekryteringen fortsätter

Kjell Stenklyft, med placering i Sollefteå, är adminstrativ chef för Statkraft Sverige AB. – Statkrafts etablering i Sverige har inneburit många goda saker för Sollefteå som etablerings- och verksamhetsort. Här i Sollefteå verkar administration/staben för Statkraft Sverige AB: s verksamhet i Sverige. Det innebär kvalificerade arbeten inom funktionerna administration, teknikstab, produktionsstab för verksamheten i Sverige och dessutom driftcentral/teknisk drift och underhåll av våra samtliga vattenkraftverk i Norrland (kraftverksgrupp Nord). Här i Sollefteå har vi våra lokaler på Nipan (tidigare garnisonsområde) och har snart fyllt ut våra lokaler på 1860 kvm. Antalet medarbetare hos Statkraft i Sollefteå har på fem år vuxit från 15 till 63. Just nu är det aktuellt att rekrytera ytterligare elva medarbetare till flera funktioner här i Sollefteå, berättar Kjell Stenklyft. – Vi känner att

vi upplevs som en uppskattad arbetsgivare och verksamhet i Sollefteå. Att vi kan attrahera kvalificerade medarbetare till vår verksamhet på orten har säkert också betydelse för Sollefteås framtid som helhet, säger Kjell Stenklyft.

Miljardsatsningar på vindkraftsutbyggnad i Sverige

Att bygga ut vindkraft är ett av Statkrafts verksamhetsområden i Sverige. För ändamålet har Statkraft inlett samarbete med både SCA och Södra Skogsägarna. Tillsammans med dessa bolag har Statkraft SCA Vind AB respektive Statkraft Södra Vind AB bildats. För Norrlands del rör det sig om planerade investeringar på 16 till 20 miljarder för byggandet av ca. 450 vindkraftverk med en sammanlagd produktionskapacitet på 2,8 Twh. Motsvarande planer för vindkraftsutbyggnad i södra Sverige omfattar investeringar på ca. tio miljarder för en produktionskapacitet på 1,5 Twh.

Statkraft i några fakta och siffror

Statkraft har 3000 egna anställda och har vuxit till 120 medarbetare i Sverige. Verksamhet bedrivs i 23 länder och omsätter ca. 25 miljarder SEK,

varav 2,5 miljarder i Sverige. Statkraft driver 233 egna vattenkraftverk, sex fjärrvärmeanläggningar, fyra naturgaskraftverk och arbetar också för kundernas energieffektivisering. I Norge driver Statkraft tre vindkraftsparker. I England satsar Statkraft på vindkraft till havs och på landbaserad vindkraft i Sverige. Satsningar görs inom vågkraft och F & U sker inom helt nya energitekniker. På den norska orten Hurum har Statkraft byggt världens första anläggning för energiproduktion genom saltkraft (sötvattens/saltvattensosmos). Erik Holländer


41 regioner i Fokus – soLLeFteÅ

SvenSk LeverantörStidning nr 4-2010

Hemsida med hydraulaggregat i 3D-CAD (www.nordenhydraulic.se)

Nordén Hydraulic – utvecklar webbförsäljning av tjänster och produkter Nordén Hydraulic AB har genom åren skapat sig ett namn inom konstruktion, tillverkning och montage av kundanpassade lösningar inom hydraulik i både stationära och mobila applikationer. Nu utvecklar andra generationens ägare familjeföretaget vidare. Härnäst är det bl.a. aktuellt med att utveckla en webbförsäljning, som skall göra företagets tjänster och produkter tillgängliga för kunder över hela landet.

applikationer. Hittills har vi tagit på oss uppdrag av främst kunder i Mellannorrland. Samma behov finns emellertid överallt i landet. Nu tar vi steget ut för att vidareutveckla verksamheten och göra både tjänster och produkter enkelt nåbara via webben, berättar Niklas och Daniel, som blivit delägare i Nordén Hydraulic AB vid förra årsskiftet. – I framtidssatsningarna ingår också att efterhand lansera egna hydraulikbaserade produkter som vi utvecklat på basen av gjorda erfarenheter, fortsätter Niklas Nordén.

Kundanpassade hydraulikkonstruktioner – blir tillgängliga över hela Sverige

Komplett hydraulikparter för både stationäroch mobil hydraulik

Nordén Hydraulic, har i dag sina lokaler på Hågesta (f.d. I 21) i Sollefteå. Verksamheten har genom åren utvecklats av grundaren Svante Nordén. I andra generation tar nu Niklas och Daniel Nordén efterhand över allt större ansvar för vidareutvecklingen av företaget. – Vi vet att vi gör ett bra jobb som betjänar mångas behov inom både stationära och mobila

När en verksamhet behöver en hydrauliklösning för en specifik maskin eller anläggning vill man oftast kunna anlita någon som kan både konstruera, tillverka, installera, dokumentera och serva det man behöver. – Vi är en komplett hydraulikpartner. Vi anlitas t.ex. av kraftbolag och industri för att utveckla, konstruera, tillverka, dokumentera

och underhålla den hydraulik de behöver. Stora belopp står på spel när det gäller driftsäkerheten inom vattenkraft och industri. Därför är det viktigt att hydrauliklösningarna som används är väl genomtänkta och säkra i sina funktioner. Vi både CAD-ritar konstruktionsunderlagen och tillhandahåller all teknisk dokumentation.Också i befintliga anläggningar anlitas vi för underhåll, översyner, felsökning och kommer med förslag till förbättringar där vi ser att de behövs. Inte sällan vill kunden att vi bygger om deras befintliga system då de inte fungerar på önskvärt sätt. Nya behov t.ex. för bättre kontroll och styrning, föder också krav på moderniseringar.

Några praktiska exempel, bland annat med den allra senaste tekniken

Exempel på uppdrag där Nordén Hydraulic anlitats av företag som hydraulikpartner är: stationär installation för övervakning och rening av hydrauloljan till turbinstyrningen på vattenkraftverk. Förbränningsmotordrivna hydraulaggregat för nödöppning av damluckor. Aggregat för

uppvärmning och eller avkylning av hydraulolja. Ombyggnad/modernisering av hydraulisk stokermatning i kommunalt fjärrvärmeverk. Hydraulaggregat för timmermatning i sågverk. Filtrering och vattenavskiljning av hydraulolja i industri och kraftverk. – Vi använder bl.a. Ultronics senaste teknik inom programmerbara hydraulfunktioner med CANbus ventilteknik. Styrning med CANbus är med all sannolikhet standard inom en snar framtid då möjligheten till snabba justeringar och specialanpassning är i det närmaste oändlig. Vi sponsrar t.ex. en skotare på Naturbruksgymnasiet i Sollefteå med tekniken. Med den kan skogsbrukseleverna öva sig i att hantera maskiner med modern utrustning, berättar Niklas och Daniel Nordén avslutningsvis. Nordén Hydraulic håller också ett stort lager av hydraulkomponenter för snabba leveranser. Både som representant för Hydroscand och i egen regi med inköp direkt från fabrik av utvalda samarbetspartners med starka varumärken som garant för kvaliteten. Erik Holländer


42 Regioner i fokus – Sollefteå

www.svenskleverantorstidning.se

Svenska Kraftnät övervakar och styr stamnätet i norra Sverige Norrland är viktigt för svensk energiförsörjning. Vattenkraften som produceras i Norrland konsumeras emellertid till största delen i de folkrika södra delarna av landet. Den elproduktion som sker inom kommunens gränser placerar Sollefteå på andra plats bland Sveriges kommuner när det gäller volymen av vattenkraftsproducerad energi. Just i Sollefteå har det av staten ägda Svenska Kraftnät valt att placera sin driftcentral för övervakning och styrning av stamnätet i hela Norrland. Svenska Kraftnäts andra driftcentral, den för södra Sveriges stamnät, finns i Sundbyberg. En i Sollefteå – två driftcentraler säkrar fortlöpande tillgången till el i Hela Sverige

Sollefteå som viktig nod i svensk energiförsörjning fick ökad betydelse år 2000, när Svenska Kraftnät valde Sollefteå som etableringsort för en av sina två driftcentraler. Den andra finns som nämnts i Sundbyberg. Tidigare sköttes stora delar av övervakning och styrning av stamnätet av enskilda kraftbolag på entreprenad inom mindre geografiska områden. Genom Svenska Kraftnät kan nu all kraftöverföring via stamnätet övervakas, kontrolleras, styras och samordnas på ett enhetligt och säkert sätt med full överblick och snabba åtgärder. . Driftcentralen i Sollefteå spelar en viktig roll i svensk energiförsörjning eftersom största delen av vattenkraften produceras i Norrland. Att ha trygg tillgång till energi i form av el är viktigt för alla typer av verksamheter i hela landet och för att kunna överföra den av vattenkraftverken producerade elen över långa sträckor med så små energiförluster som möjligt, används hög spänning. Stamnätet består därför av totalt 1500 mil 220 och 400 kV (kilovolt) ledningar i långa kraftledningsgator genom landet och 140 transformatorstationer. – Genom driftcentralen kan vi kostnadseffektivt och säkert övervaka och styra stamnätet i hela Norrland. Verksamheten hos oss bedrivs i skift dygnet runt, årets alla dagar. Vi planerar och genomför planerade avbrott för översyn och underhåll. Om något, som kan äventyra kraftöverföringen skulle inträffa, ser vi det genast och kan vidta åtgärder. På samma sätt agerar driftcen-

Svenska Kraftnät ser till att belysning, värme, kraft och kommunikationer i hela landet strömförsörjs via säkra stamnät

tralen i Sundbyberg när det gäller södra Sverige. Genom samordning mellan de två driftcentralerna säkras på så sätt energiöverföringen i hela landet, berättar Torbjörn Hansson som är enhetschef för Svenska Kraftnäts driftcentral i Sollefteå.

Valde Nipan-området i Sollefteå – bra etableringsplats också för andra

När Svenska Kraftnät sökte etablerinsgort och

plats för sin nordliga driftcentral föll valet på Nipan-området i Sollefteå. Nipan har efter nedläggningen av den militära enheten T3 fortsatt att utvecklats som etableringsområde. – I dag är vi tio medarbetare vid Svenska Kraftnäts driftcentral här och håller nu på att rekrytera ytterligare en medarbetare. Vi utför ett viktigt arbete för både Norrland och hela Sverige och utgör också en bra och intressant arbetsplats för framtida medarbetare inom elbranschen. Av

Dagon, som äger Nipan-området hyr vi nu ca 400 kvm lokaler, som anpassats för våra behov och den service vi behöver fungerar bra. När behov uppstår är Dagon berett att ändra eller bygga ut de lokaler företagen behöver. Förutom Svenska Kraftnät har andra företag som t.ex. Statkraft valt att etablera sig på Nipan. Verksamheter inom energisektorn utgör alltså på Nipan en av flera växande branschnoder. Erik Holländer

www.statkraft.se

● ● ● ● ww w. g tm a b. s e

Vi är proffs på utemiljöer i Norrland Projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, trappor, murar, dammar, stubbfräsning, trädvård, växter, markarbeten, Lekmiljöer Skötsel och underhåll sommar som vinter För industrin, företag, fastighetsägare, kommuner, landsting Vi anlitas allt oftare för åretruntarbeten enl. årsavtal


43 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

BDO-kontor blev Baker Tilly – Under många år har vi betjänat våra kunder som BDO Sollefteå AB, en lokalt ägd byrå inom internationella BDO. När så BDO ville centralisera ägandet till att omfatta alla anslutna byråer, valde vi och många byråer med oss att fr.o.m. september i år i stället ingå i Baker Tilly. Det ger våra kunder samma fördelar som tidigare och vi kan fortsätta att utvecklas som en lokalt ägd byrå med kontor i både Sollefteå och Ramsele. Vi kan fortsätta att självständigt och i nära samverkan med kunderna tillhandahålla och vidareutveckla tjänster som passar dem bäst, berättar Ola Asplund och Hanna Jönsson på Baker Tilly Asplunds AB i Sollefteå.

rådgivningsorganisationer. Verksamheten bedrivs i 114 länder och omfattar 26 000 medarbetare. I Sverige finns nu 400 medarbetare. – Som självständig och lokalt ägd Baker Tillybyrå, kan vi fortsätta att fritt erbjuda och utveckla tjänster på ett sätt som passar just våra kunder utgående från deras omständigheter, behov och förutsättningar. Som världens åttonde största organisation i branschen har Baker Tilly experter inom alla specialistområden som behövs. Våra kunder kan m.a.o. få nyttan av att vi kan anlita organisationens framstående expertis, nationellt och internationellt inom t.ex. skatter, utbildning, IT och kvalitetssäkring, berättar Hanna Jönsson.

Baker Tilly Asplunds AB betjänar 500-talet kunder både i regionen och runtom i Sverige

– Vi arbetar inom tre huvudsakliga områden, nämligen redovisning, revision och rådgivning. Vi kan tryggt säga att vi erbjuder regionens modernaste redovisningstjänster, som ger en kund snabb tillgång till sina redovisningsfunktioner via webben och kan använda sig av elektronisk fakturahantering. Det betyder att en kund kan anlita oss var i landet han/hon än finns och verkar. Vi anlitas för revision av både större och mindre företag, föreningar, Svenska Kyrkans pastorat m.fl. Många kunder vill ha fortlöpande kontroll över sin verksamhet och i god tid veta vad som bör göras m.m. Inom rådgivning kan vi på många sätt betjäna våra kunder som stöd och bollplank både i deras verksamheter och som privatpersoner. Inför viktiga affärer, investeringar, förvärv, förändringar, generationsskiften och överlåtelser, nya samarbetspartners, ny bransch, när det gäller att trygga privatekonomin på bästa sätt m.m. anlitas vi som rådgivare. Vår överblick, lång samlad erfarenhet från många branscher, specialkunskaper m.m. gör att vi är ett mångsidigt bollplank i

Asplunds Revisionsbyrå grundades år 1986 i Sollefteå av Ola Asplund. I dag betjänar Baker Tilly Asplunds AB 500-talet kunder framförallt i närregionen inom Sollefteå-, Kramfors-, Ragunda- och Strömsunds kommuner. – Med tiden har vi också kommit att anlitas av företag runtom i Sverige. Det rör sig exempelvis om företag i regionen som expanderat eller flyttat till orter som Sundsvall och Stockholm och företag som kontaktat oss genom tips från våra kunder, berättar Ola Asplund. – Det känns spännande, säger Hanna Jönsson, som i samband med bytet av nätverk även blivit delägare i den lokala byrån med 10 medarbetare i Sollefteå och 4 i Ramsele.

En av världens största organisationer för revision, redovisning och rådgivning

Baker Tilly med sina nu 147 anslutna byråer, är en av världens största revisions-, redovisnings- och

Tre tjänsteområden hjälper kunderna att bedriva och vidareutveckla sina verksamheter och sin privatekonomi

Ola Asplund och Hanna Jönsson är glada över att nu vara partners i Baker Tilly.

många sammanhang, poängterar Ola Asplund och Hanna Jönsson.

Nya regler för revision den 1 november

– Den 1 november i år träder nya regler i kraft som berör revision. Dessa innebär att frivillig revision införs för aktiebolag som uppfyller minst två av kriterierna: 3 miljoner i omsättning, 1,5 miljoner i balansomslutning eller minst tre anställda, under

två år i rad. För alla typer av företag kan det dock vara skäl att satsa på revision för att skapa förtroende hos kreditgivare, samarbetspartners, viktiga kunder etc. poängterar Ola Asplund och Hanna Jönsson. – Vårt råd till alla som omfattas av de nya reglerna är därför att diskutera frågan med sin revisor innan man fattar något beslut. Erik Holländer

Kundanpassade kapslingar från behov till serieproduktion Gerdins Nordkomponent AB i Sollefteå med 55 anställda har som specialitet att i nära samverkan med kunderna ta fram och serietillverka kundanpassade kapslingar. – Det blir enkelt, bekymmerslöst och kostnads­ effektivt för våra kunder eftersom de inte behöver bearbeta eller anpassa standardkapslingar för sina behov, berättar platschefen och vice VD Joakim Falk i Sollefteå. Ingår som självständig enhet i Gerdins Group

I fjol skrev vi senast om framgångsrika Gerdins Group i Mjällom/Kramfors/Västernorrland. Familjeägda Gerdins Group har från en liten stansknivsfabrik utvecklats till en företagsgrupp som i fjol sysselsatte 350 egna medarbetare med verksamhet inom stansknivar/hålpipor, kablage, montage, maskinbearbetade komponenter och kapslingar. I maj 2007 förvärvade Gerdins Group tidigare ABB Nordkomponent i Sollefteå som då blev Gerdins Nordkomponent AB och ett självständigt företag inom gruppen. I dag sysselsätter Gerdins Nordkomponent 55 egna medarbetare och förfogar över en produktionsyta på 6500 kvm. – Vi har ljusa rymliga lokaler med bra utrymmen för att både kunna planera och flexibelt ändra tillverkning och montage för både gamla och nytillkomna kunduppdrag. Lokalerna bidrar till att göra oss flexibla, konstaterar Joakim Falk.

Nyinvesteringar – ökad automatiseringsgrad och flexibilitet

– Vi skall vara marknadens bästa produktionspartner för kundanpassade kapslingar. Sedan vi förvärvade verksamheten här i Sollfteå för tre år sedan har vi nyinvesterat ca. 3 miljoner i ny automationsutrustning och produktionsmaskiner. I dag använder vi bl.a. två revolverstansmaskiner från Finn-Power, automatisk kantvik med tillhörande night-train, fem manuella kantpressar, robotsvetsanläggning och egen pulverlackeringsanläggning. Materialmatningen av plåtar in och ur maskinerna är högt automatiserad. Hög automatiseringsgrad betyder rationell produktion som i kombination med manuell bearbetning och hantering gör oss flexibla för kundens behov.

Helhetsåtaganden – kapslingar inklusive kablage, elektronik och mekanik

– I huset finns förutom vi själva också en avdelning för mekanisk bearbetning inom Gerdins Group. Vi har själva två egna konstruktörer. Vi hjälper kunden hela vägen från behov till serieproduktion. Genom att vi inom Gerdins Group kan erbjuda och enkelt samordna olika typer av tillverkning kan vi på Gerdins Nordkomponent erbjuda våra kunder en allt mer komplett tillverkning, inte bara av kapslingar utan kompletta produkter inklusive elektronik, kablage och mekanik. Det är enkelt för kunden att anlita oss

Joakim Falk, Gerdins Nordkomponent i Sollefteå – Vi erbjuder kundanpassade kapslingar och helhetslösningar som gör det enkelt för våra kunder.

som sin produktionspartner. Vi tar allt ansvar för helheten berättar Joakim Falk.

Exempel på kunder och tillverkning – i riket och lokalt

Joakim Falk fortsätter: – Vår tillverkning fungerar flexibelt och vi tillverkar t.ex. kapslingar till högspänningsbrytare, säkra skåp för förvaring av gasflaskor, kapslingar till frekvensomvandlare och mjukstartare. Ett växande produktsegment vi är verksamma inom är kapslingar för brand- och gaslarmsutrustningar. Vi tillverkar också solfång-

arutrustningar som vi kontrollmäter med laser för optimal funktion. Vi anlitas också för tillverkning av rumsventilatorer med värmeåtervinning samt balanseringar till robotar.

Också standardkapslingar där det behövs – tillverkas av Gerdins utomlands

Som avslutning berättar Joakim Falk att Gerdins Nordkomponent genom Gerdins verksamheter utomlands också kan erbjuda standardkapslingar, där det behövs, till förmånliga priser. Erik Holländer


44 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

www.svenskleverantorstidning.se

Före och efter. Arbete utfört av GTM Gjersvold Trädgård & Mark

GTM Gjersvold Trädgård & Mark – Norrlands mesta trädgårds och markföretag? GTM eller Gjersvold Trädgård & Mark AB anlitas av framförallt kommuner, industri, fastighetsbolag, företag, entreprenörer, församlingar och idrottsföreningar men också av privatpersoner. Uppdragen utförs framförallt i Mellannorrland från Sundsvall i söder t.o.m. Umeå i Norr inklusive inlandet. På rekommendation/ förfrågan har uppdrag utförts ända nere i Göteborg. Norrlandsägda GTM har nu fördubblat omsättningen på två år

GTM har sitt säte i Sollefteå och kontor även i Umeå. Depåer och arbetsteam utgår numera också från Sundsvall och Örnsköldsvik. GTM grundades år 2001 av sin VD och ägare Peter Gjersvold. Peter hade redan många år i branschen innan han startade eget. – Jag hade en vision om att utveckla marknadens bästa kundservice i branschen. Jag ville målmedvetet bygga upp en verksamhet baserad på kunskap och kundengagemang för att kunna ta oss an alla typer av uppdrag i branschen och skapa förtroende, berättar Peter Gjersvold.

När han köpte verksamheten av sin tidigare arbetsgivare (ett stort rikstäckande företag) följde personalen med. GTM har anförtrotts allt fler och större uppdrag. Enbart under de två senaste åren har omsättningen fördubblats. I dag sysselsätter GTM 23–25 fast anställda med totalt 30-talet årsarbeten inklusive säsongsanställda. – Jag har kunnat följa med i statistiken och kunnat konstatera att t.ex. vår främsta rikstäckande konkurrent har gått tillbaka i samma takt som vi fått mer och mer uppdrag i Norrland, så vi måste vara på rätt väg med det vi gör, konstaterar Peter Gjersvold.

Exempel på uppdragsgivare

Exempel på kunder som anlitar GTM är fastighetsbolag som Krambo, Solatum, HSB och Norells. Exempel på industrier som anlitar GTM är M-Real i Husum, BAE-systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Bland entreprenörer anlitas GTM av t.ex. Skanska, Peab, Vägverket produktion och NCC och även av kollegor i branschen. – Vi anlitas också av Vägverket, landsting, kyrkor, fritidsförvaltningar kommuner, idrottsföreningar. När vi får förfrågningar av privatpersoner betjänar vi också dem i mån av tid och möjlighet.

Uppdraget vi utförde i Göteborg var för en privatperson som hade rekommenderats oss av en av våra kunder i Norrland. Vi sköter allt fler uppdrag i inlandet Vi valdes t.ex. att som helhetsansvariga sköta planering, markarbeten och anläggandet av grönytor och växter vid ombyggnationen av McDonalds invid E 14 i Östersund, när det blev aktuellt för ett par år sedan. Allt fler kunder väljer också att anlita oss på basen av årskontrakt, berättar Peter Gjersvold.

Design/planering, markarbeten, stenarbeten, val av växter och skötsel

– Vi anlitas för allt från design/planering till markarbeten, stenarbeten och anläggandet av trädgårdar, dammar och grönområden. När man planerar trädgårdar och grönområden är det flera saker som är viktiga att tänka på för att resultatet skall bli bra och uppskattat på kort och lång sikt. Gröna ytor, träd, buskar, blommor m.m. måste väljas efter vilken typ av byggnader som finns på området. Höghus kräver t.ex. en naturlig övergång i landskapet med högre träd i närheten för att det inte skall se fattigt och torftigt ut. Dåliga exempel är hur man byggde bostadsområden i tidigare Östeuropa. Hur man än byggde lyckades

man allt för ofta med att få det att se ut som fattigslum. Man förstod inte att satsa på kunnande inom trädgårds-/landskapskonst. Viktigt är också att välja växtlighet som harmonierar och klarar kraven på skötsel och underhåll. Vi vill erbjuda våra kunder högtstående kunnande och erfarenhet inom allt från trädgårdsmästeri och trädgårdsteknik till skötsel och underhåll. Vi är t.ex. duktiga på att både plantera färdigt uppvuxna träd och att förändra befintliga träd genom olika typer av beskärning. Det är ofta ett bra alternativ till att vi skall fälla träd som blivit för stora och skärmar av för mycket ljus, berättar Peter Gjersvold.

Arbete året om

GTM anlitas för arbeten året om och gör olika typer av markarbeten, bygger mindre vägar, gör stenarbeten och terrasseringar m.m. Under senare tid har GTM anlitats allt mer för planering och installation av utomhusbelysning. Under vinterhalvåret utförs t.ex. snöröjning, sandning och takskottning. Erik Holländer

Röt- och underhållsbesiktning av el- och telenät Svensk Linjebesiktning AB besiktigar el- och telenät över hela Sverige. Vi gör det åt nätägare som vill få en opartisk bedömning av nätet.

Sollefteå • Tel. 0620-832 04 • Mobil 070-208 72 60 • E-post michael.eriksson@iris.se • www.iris.se


45 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Opartisk besiktning lönsam för nätägarna Att anlita en opartisk besiktare är en sund åtgärd för ägare av el-och telenät. Svensk Linjebesiktning AB besiktigar el- och telenät över hela Sverige åt nätägare som vill få en opartisk bedömning av nätens skick, behov av reparationer och underhåll. Enbart under 2008 besiktigades omkring 350 000 stolpar. Svensk Linjebesiktning kontrollerar också tekniska installationer som stationer, kabelskåp och jordtag vid nätanläggningarna. Att anlita en opartisk besiktare är en sund åtgärd för ägare av el-och telenät. Svensk Linjebesiktning AB besiktigar el- och telenät över hela Sverige åt nätägare som vill få en opartisk bedömning av nätens skick, behov av reparationer och underhåll. Enbart under 2008 besiktigades omkring 350 000 stolpar. Svensk Linjebesiktning kontrollerar också tekniska installationer som stationer, kabelskåp och jordtag vid nätanläggningarna. Svensk Linjebesiktning AB ingår som ett självständigt företag i Iriskoncernen och har sitt ursprung i Iris Hundskola. Förklaringen är att undersökning/spårning av röta i el- och telestolpar tidigare utgjorde en del av hundskolans verksamhet ända sedan början av 1980-talet. Hundar har ett känsligt luktsinne som används till mycket nyttigt i människans tjänst och som därför sköter vissa uppdrag bättre och säkrare än andra metoder. Än i dag används tjänstehundar i vissa arbetsmoment inom Svensk Linjebesiktning. Hundskolans tidigare verksamhet inom området kom senare att bolagiseras i form av Svensk Linjebesiktning AB, som har HK i Sollefteå och utför verksamhet över hela landet. I dag utför företaget sina uppdrag med en personal som på årsbasis sysselsätter 60-talet medarbetare motsvarande drygt 40 årsarbetstillfällen. Michael Eriksson,

som har sitt arbetsställe på HK i Sollefteå, är företagets VD sedan 2005. – Vi har marknadens förtroende och har haft en stark utveckling med allt fler och större uppdrag på basen av upphandlingar. Som det ser ut i dag ser den utvecklingen för vår del ut att kunna fortsätta under kommande år, berättar Michael Eriksson.

Varför opartisk besiktning

En opartisk besiktning av el-och telenät och de tekniska installationer som finns kring dem fyller flera funktioner. Nätägaren får reda på el- och telenätens kondition som bas för både akuta åtgärder och framtida planer för underhåll, reparationer och investeringar. Att det inte är samma företag som utför både besiktning och åtgärder gör att besiktningsrapporterna inte görs i besiktningsföretagets eget intresse. Det finns också ett allmänt intresse av att el- och telenäten sköts på bästa sätt. Ett nätföretag som anlitar ett oberoende besiktningsföretag bygger upp förtroende inför myndigheter och samhälle för sin verksamhet med nät som är byggda på rätt sätt och med den säkerhet som krävs av både lagstiftning och praktiska behov.

Kvalitetstjänster som anlitas både i Sverige och utomlands

Svensk Linjebesiktning har, som nämnts, haft en god utveckling. – Under åren 2007 och 2008 kunde vi öka vår omsättning från 12 till 45 miljoner på basen av viktiga upphandlingar som gjordes på marknaden. Vi ser framförallt till att kunna utföra våra uppdrag med den kompetens som behövs för att kunna erbjuda hög kvalitet i allt vi gör, och sådan kunskap kan inte enbart förvärvas genom formell utbildning, säger Michael Eriksson. För både oss och våra uppdragsgivare är det därför speciellt viktigt att våra äldre medarbetare överför erfa-

Svensk Linjebesiktning AB utför opartiska besiktningar av el-och telenät både i Sverige och utomlands berättar VD Michael Eriksson vid företagets HK i Sollefteå.

renhet, lärdomar och praktisk kunskap till våra yngre medarbetare, vilket vi med goda resultat satt i system. Detta bidrar till en utveckling med marknadens förtroende. I dag är vi det enda besiktningsföretaget som utför besiktningar på Telia Soneras nät i hela Sverige enligt ett upphandlingsavtal som för närvarande gäller fram till 2012. Vi anlitas också av stora företag som E-on, Fortum och Vattenfall, men också av mindre nätägare som Hedemora Energi och Kramfors Energi. Om utvecklingen fortsätter siktar vi på att nyanställa 5–10 medarbe-

tare per år också framöver, för att kunna erbjuda nya kunder våra tjänster. Under åren som kommer ser vi ett stort behov av våra tjänster, kanske speciellt i Norrland. I dag utför vi också besiktningsuppdrag i norra Finland med arbetsteam som utgår från Pajala. Uppdrag som kan komma att omfatta övriga delar av Norden kan också bli aktuella, och skäl till ytterligare expansion, konstaterar VD Michael Eriksson i Sollefteå. Erik Holländer

Ansvarskänsla i andra generationen och flerfaldigad omsättning Rubenssons Mark AB med säte och bas i Sollefteå grundades av Bengt Rubensson år 1984. Entreprenadföretaget med verksamhet inom, markarbeten, vägbyggen, trädgårdsarbeten m.m. övertogs för fyra år sedan av sönerna Ola och Emil. I andra generation har nu företaget på få år mer än trefaldigat sin omsättning, som i fjol blev 80,7 miljoner kronor. Ett kontor finns numera också i Timrå. Uppdragen utförs både närregionen och på längre håll. Betjänar mångas behov med samma ansvarskänsla i både stora och små projekt

Rubenssons Mark AB anlitas för arbeten inom många områden för rådgivning, projektering, utförande och skötsel. Exempel är markarbeten, trädgårdsarbeten, grundläggningar, arbeten för vatten- och avlopp, dränerings- och isoleringsarbeten, leverans och spridning av matjord och täckbark. Andra uppdrag kan bestå av rivningar och arbeten i samband med brandsanering. Vintertid utförs också snöröjning och sandning m.m. – Vi utför allt från uppdrag för några tusenlappar till vägprojekt för 30-40 miljoner och har som målsättning att utföra arbeten utan anmärkningar i alla sammanhang. Vår princip och vana är därför att utföra alla jobb, stora som små, med samma ansvarskänsla, konstaterar VD Ola Rubensson i Sollefteå, där företagets huvudkontor och bas finns. Emil Rubensson är bosatt i Timrå och leder därför företagets andra kontor, som är beläget i Söråker/Timrå.

Kompetens- och resursförstärkning för en växande verksamhet

Generationsväxlingen i Rubenssons Mark, har som nämnts, inneburit en starkt ökad verksamhet

med uppdrag inom allt fler stora projekt. Ola arbetade tidigare själv under sex år som ansvarig för vägförstärkningsarbeten vid ett av Sveriges rikstäckande bygg/entreprenadföretag. Innan dess hann jag arbeta i familjeföretaget under fyra år. Emil arbetade under tre år på ett annat av de riktigt stora. Den samlade erfarenheten har visat sig komma till stor nytta i det egna företaget efter generationsväxlingen. – I dag är vi tre i företaget som kan kostnadsberäkna, planera och offerera riktigt stora projekt, som ofta sträcker sig över flera år, konstaterar Ola Rubensson. Rubenssons Mark har under senare år byggt ut den egna maskinparken till bl.a. fem egna grävmaskiner, fyra hjullastare, tiotalet servicebilar och en större lastbil. – Vi hyr självfallet också in mycket av den maskinkapacitet som behövs i våra projekt, konstaterar Ola Rubensson.

27 miljoner, att bygga vägar och utföra samtliga markjobb för 18 vindkraftverk i Rajastrand vid Blikevare vindkraftspark. Nu arbetar vi t.ex. med ett vägprojekt på 7 miljoner mellan Horne och Bäck på väg 667 i Hudiksvall på uppdrag av Trafikverket. Ett annat aktuellt projekt i Hudiksvall värt 4 miljoner, är våra arbeten för en ny återvinningscentral väster om E 4:an på uppdrag av NCC Roads.

Allt fler stora projekt – några exempel

Den allmänna resursförstärkningen inom företaget har lett till att Rubenssons Mark kunnat offerera och utföra allt flera större uppdrag. Exempel på dessa är vägförstärkningen mellan Vedåsand och Kexed vid Höga Kusten, ett projekt på 7 miljoner. – Vi räknade på och vann arbetena på 30 miljoner för vägsträckan Näsåker- Grundtjärn vid riksväg 90, som vi efter två års insats färdigställde för två år sedan. Vi vann uppdraget att göra den planskilda korsningen i Stavreviken i samarbete med Holmsunds Bygg i Åsele, som stod för brodelen. Det blev ett projekt på 37 miljoner under två år. År 2008 fick vi av Länsstyrelsen uppdraget att bygga entrévägar och grundläggning för både utsiktsplatser och servicebyggnader i Skulebergets nationalpark vid Höga kusten. Det blev ett projekt på 8 miljoner som vi nu färdigställt. Under 2008 fick vi också uppdraget, värt

Emil, Ola och Bengt Rubensson

För Sollefteå kommun arbetar vi nu med centrumförnyelsen i Långsele. Ett uppdrag som för vår del är värt 1,6 miljoner och bl.a. omfattar 700 kvm marksten och 500 meter granitkantsten. Just nu räknar vi också på flera större uppdrag på olika håll, men som sagt närregionens kunder med sina både små och större behov är nu, liksom tidigare, lika viktiga för oss, avslutar Ola Rubensson. Erik Holländer


46 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

www.svenskleverantorstidning.se

Stora arbetsmiljöpriset till Österåsens Hälsohem Slottsliknande Österåsens Hälsohem strax norr om Sollefteå hjälper inte bara oss andra att börja leva ett gott och hälsosamt liv. Nu är det med önskvärd tydlighet bekräftat att Österåsens Hälsohem också lever som det lär. Tidningen Du & Jobbet och Arbetsmiljöforum har nämligen i år tilldelat Österåsens Hälsohem 2009 års Stora Arbetsmiljöpris för Sveriges bästa arbetsmiljö i en offentlig verksamhet. Verksamhetschefen Peter Hollbrink och medarbetare kunde den 4 februari i år motta den fina utmärkelsen. – Det känns bra att Österåsen blir uppmärksammat i ett så lovvärt sammanhang, konstaterar Peter Hollbrink. Slottslikt hälsohem öppet för alla

Österåsens Hälsohem fick sin slottsliknande utformning när det uppfördes i början av förra seklet, med pengar från Oscar den II:s jubileumsfond för att utrota TBC i Sverige. Slottsarkitekten Fredrik Liljeqvist, som också ritat t.ex. Dramaten i Stockholm fick nämligen uppdraget att rita sanatoriet, det förnämsta i sitt slag. Både byggnader och miljön i vacker omgivning, högt belägen vid dalgången där Faxälven snart möter Ångermanälven strax norr om centrala Sollefteå, har i mer än ett sekel tjänat hälsan. Sanatoriet blev i Landstinget Västernorrlands regi år 1982 Österåsens Hälsohem med inriktning på rehabilitering och livsstilsförändring för ett bättre och hälsosammare liv. Österåsen är öppet för alla.

Hit kommer många genom remiss från vårdcentraler, sjukhusavdelningar och företagshälsan. Företag sänder medarbetare ofta i samråd med företagshälsovården. Man kan också komma helt privat för weekend- eller veckoprogram, med sin förening, via kurs, konferens eller kickoff, genom arbetet. Till Österåsen tar man sig med bil eller gemensam buss på 6–7 timmar från Stockholm, det går naturligtvis snabbare med flyget via Kramfors/Sollefteå flygplats. Från Sundsvall tar det ca 1,5 timme. Från Östersund två timmar.

Utvärderad rehabilitering och livsstilsförändring för bättre och hälsosammare liv – Hälsa och livsstil hänger ihop. Vi människor är vana att satsa pengar och service på hus, bil, snöskoter, båt, resor, arbete m.m. Många av oss far emellertid illa av att vi inte tänker på oss själva eller våra medarbetares hälsa. Arbete, stress och en livsstil som gör oss sjuka och förkortar våra liv gör att vi kanske snart inte har mycket nytta av allt det andra vi satsat tid, möda och pengar på. Behandling och program på Österåsen är individuellt utformade efter vars och ens situation och förutsättningar. Vi har goda resultat, vilket bl.a. har bekräftats i omfattande utvärderingar sedan år 2008. Många som remitterats till oss med svåra sjukdoms-/ohälsotillstånd kan återgå till arbete och i övrigt ett bättre liv. Hos oss är hela människan och hennes livssituation i fokus vilket innebär samverkan mellan många specialister bland våra läkare, sjuksköterskor, kostrådgivare och olika terapi-

Österåsens Hälsohem i Sollefteå är Sveriges enda landstingsägda hälsohem och rehabiliteringsanläggning, belägen i vacker slottsmiljö.

grenar bl.a. stresshantering. Vi har också t.ex. egen läkare och diabetessköterska. Av dem får man lära sig att på bästa sätt förebygga och hantera sin diabetes bl.a. genom riktiga livs- och kostvanor. Många andra hälsoproblem som övervikt, hjärtproblem, ledproblem, olika smärttillstånd och psykosomatiska tillstånd m.fl. är direkt relaterade till dåliga kostvanor. På Österåsen är den erkänt goda maten helt och hållet vegetarisk i en alkohol-, koffein- och nikotinfri miljö. Av vår engagerade kökspersonal kan man få tips och råd om hur man själv tillreder god och hälsosam mat. Inom dessa och andra områden uppvisar Österåsen goda resultat. Inom tobaksavvänjning är t.ex. efter 6 månader 60 % tobaksfria, vilket är ett mycket gott resultat, konstaterar Peter Hollbrink.

För företag och privatpersoner – kickoff, konferens, weekend- och veckoprogram

Till Österåsen kommer företag och organisationer med sina medarbetare för kickoff/teambuilding med aktiviteter både ute och inne. I samråd med Österåsens personal görs ett bra program upp för en lyckad konferens. Privatpersoner kommer för de populära weekendprogrammen eller för t.ex. en hel vecka. Beroende av intresse och årstid kombineras vistelsen med olika föreläsningar, teman och program. Österåsens Hälsohem erbjuder god mat, goda kost- och levnadsråd, men också aktivitet, trivsel, avkoppling och vila med massage, varma bad, bastu och ett komplett spaprogram med mångsidig service.

Gerdins nordkomponent i sollefteå ● Kundanpassade

kapslingar

● Från behov till

serieproduktion w w w. g e rd i n s .s e

Erik Holländer


47 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Ramsele Maskin skapar långsiktiga kundrelationer Ramsele Maskin AB betjänar kunder i både Västernorrland och Jämtland med försäljning, utrustning, tillbehör, reservdelar och service inom flera maskinområden som grävmaskiner, minigrävare och fyrhjulingar m.m. En viktig del i verksamheten är återkommande kundbesök, en service som uppskattas och skapar långsiktiga kundrelationer. I Forsmon ca. en mil norr om Sollefteå utvecklas verksamheten nu vidare i nyanskaffade lokaler på 1000 kvm som anpassas för bl.a. ny visningshall, lackeringshall för tunga entreprenadmaskiner, verkstad och lager.

Först i Ramsele, sedan Sollefteå nu sedan fem år i Forsmon

Ramsele Maskin verkade under 22 år i Ramsele. År 2005 flyttades företaget till Sollefteå, där nuvarande ägaren Lennart Sköldebjer, som då sålde trädgårdsmaskiner, köpte företagsnamnet Ramsele Maskin, utökade maskinförsäljningen till nuvarande sortiment och flyttade företaget till Forsmo Industriområde ca. 1 mil norr om Sollefteå. Förutom försäljning av nya maskiner säljer och transporterar Ramsele Maskin genomgångna och servade begagnade maskiner till köpare i hela Sverige.

Säljer kvalitetsmaskiner som Hyundai och Take-Job återkommande kundbesök

Inom produktområdet grävande maskiner säljer Ramsele Maskin AB kvalitetsmärken som Hyundai inom grävmaskiner 0,9 till 85 ton och Hyundai hjullastare. – Vi säljer också Take-Job minigrävare. TakeJob har blivit världens mest framgångsrika tillverkare av minigrävare och ett välrenommerat kvalitetsmärke. Givetvis säljer vi också alla reservdelar man behöver till de maskiner vi säljer. Vid behov ordnar vi också fältservice på plats hos kunderna. Det skall vara enkelt, tryggt och smidigt att köpa av och anlita oss på Ramsele Maskin. För att upprätta förtroendefulla kundkontakter och god service besöker vi återkommande våra kunder, berättar Lennart Sköldebjer.

Också den utrustning man behöver för att få bra avkastning på sin entreprenadmaskin

– För att våra kunder skall ha maximal nytta av sina maskiner och få god avkastning på sina investeringar, säljer vi all utrustning man behöver. Samma maskin kan med rätt redskap göra nytta inom många olika behovsområden. Därför kan vi tillsammans med kunden välja ut de bästa redskapen för olika ändamål ur ett brett sortiment. Vissa kunder vill ha utrustning från en specifik tillverkare och det ordnar vi.

Hyundai och Take-Job är några av de kvalitetsmärken som säljs av Lennart Sköldebjer, Ramsele Maskin AB.

Vi arbetar med ett brett nätverk av leverantörer inom snart sagt alla områden som t.ex. skopor/gräv, rotortiltar, lyft-/materialhantering, asfalt- och andra rivare, berättar Lennart Sköldebjer.

ett brett sortiment från många tillverkare. Hos oss skall man alltid ha goda möjligheter att hitta just den fyrhjuling man behöver. Vi tillhandahåller också både tillbehör, reservdelar och service, poängterar Lennart Sköldebjer

Fyrhjulingar för alla behov

Nyinköpta lokaler på 1000 kvm – blir ny visningshall, verkstad, lackering för tunga fordon m.m.

Ramsle Maskin har också skapat sig ett namn som säljare av fyrhjulingar för alla typer av behov. Vi säljer fyrhjulingar för yrkesbruk, men också för fritids-/privatbruk, både för vuxna och barn ur

Tala med: Christer Näslund Leif Collén Roger Höglin www.nyasollefteasvetsmekano.se

Ramsele Maskin AB har klarat lågkonjunkturen och kan nu satsa för framtiden. Lennart Sköl-

debjer har nu senast i Forsmon köpt 1000 kvm lokaler av Fortifikationsverket. Lokalerna skall efterhand anpassas för att bli t.ex. ny visningshall, nytt måleri med stor port för lackering av entreprenadmaskiner och andra stora fordon. – Vi satsar framåt men har inga ambitioner att bli större än att vi kan fortsätta att erbjuda kundnära service och besöka våra kunder återkommande, säger Lennart Sköldebjer avslutningsvis. Erik Holländer

• Produktionspartner för stålkonstruktioner och produktionsutrustning. • Vi är alltid lojala mot alla uppdragsgivare och anlitas därför tryggt av sinsemellan konkurrerande företag också när det t.ex. gäller tillverkning av prototyper.


48 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

www.svenskleverantorstidning.se

I monteringshallen kan konstruktioner sammansättas till färdiga produkter eller större komponenter. Montage kan också utföras av Nya Sollefteå Svetsmekano på plats hos slutkunderna.

Produktionspartner för stålkonstruktioner och produktionsutrustning Med sin uttalade måttstock att ständigt och i allt vara lojala mot alla enskilda uppdragsgivare, kan Nya Sollefteå Svetsmekano AB tryggt anlitas som produktionspartner av konkurrerande teknikföretag. Förtroendet omfattar både produktionsuppdrag såväl som tillverkning av prototyper. Från 1 till 10 miljoner i omsättning – från tre till 12 medarbetare sedan år 2002

Den verksamhet som utvecklats till dagens Nya Sollefteå Svetsmekano AB startades ursprungligen som enmansföretag av Christer Näslund redan 1985. År 2003 blev också Leif Collén och Roger Höglin delägare. I samband med detta fick företagsnamnet också förleden ”Nya” i företagsnamnet för att markera ombildningen inför omvärden. År 2000 köptes nuvarande lokaler på totalt 3 000 kvm på Forsmo industriområde i samhället Västerås ca. 1,5 mil norr om centrala Sollefteå. På industriområdet har företaget Ramsele Maskin som granne. Med sina tre engagerade ägare och sin kunniga personal har Nya Sollefteå Svetsmekano sedan

år 2002 utvecklats från tre till 13 medarbetare. Omsättningen har ökat från 1 till 10 miljoner. Under 2007 var företaget t.ex. ett av de högst rankade Gasellföretagen i Västernorrland. – Också vår verksamhet drabbades i ett skede av lågkonjunkturen, men vi kunde behålla personalen intakt. Om utvecklingen fortsätter som det ser ut nu, behöver vi nog anställa fler, berättar Leif Collén och Roger Höglin.

Stålkonstruktioner, byggsmide och tillverkning av produktionsutrustning – exempel Nya Sollefteå Svetsmekano anlitas för tillverkning av både stålstommar och byggsmide till byggen och som produktionspartner för tillverkning av t.ex. industriell produktionsutrustning. Exempel på uppdragsgivare är: E.On-es, Vattenfall, Statkraft, Hammar Mekan, Vitech, Nyland Design, Renholmen i både Nyland och Byske, AIAB, Lucksta Bergström, Gerdins Nordkomponent, Indumont, Skanska, PEAB, kommuner och landsting. Vid sidan om sin egentliga verksamhet anlitas företaget också ofta av privatpersoner i regionen. – Vi samarbetar ofta med andra företag lokalt, till humana priser hos oss!

exempelvis med NISAB och Mählers Smide; Vi ser att det är till allas fördel, konstaterar Roger Höglin. Några exempel på olika uppdrag som utförts är: stålstommar och byggsmide för ÖA-huset och till Akzo Nobel i Ö-vik. Sju 10 tons dammluckor till Statforsens kraftverk. Utbyte av panel till stålplåt med flera kilometer svetsfog på utfall vid nödlucka på Skallböle kraftverk. Nytt stort blekkar till Husumfabriken. Produktionsutrustning till stålverk i både Sibirien och Florida. Utrustningen till nytt sorteringsverk SCA Tunadal. Sågverksmaskinerna till nytt sågverk i Braviken. Montage görs både i de egna utrymmena och på plats ute på fältet.

Produktionslokaler på 3 000 kvm

Nya Sollefteå Svetsmekano hyr totalt 3 000 kvm av Forsmo Industrifastgheter. Produktionsutrustningen består av skärande bearbetning, plasma-/ gasskärning av plåt, svetsning, efterbearbetning och ytbehandling. 500 kvm används som kap-, klipp- och skärhall, för 1 till 100 mm. 250 kvm är avdelade för skärande bearbetning. Svetshallen omfattar 750 kvm. En blästerhall upptar

till humana priser hos oss!

Egen produkt – hydrauliskt driven grävmaskinsdressin gör arbeten längs banvallar effektivare

– Vi tillverkar en grävmaskinsdressin. Den är en egen mönterskyddad produkt och med den kan en entreprenör bli betydligt effektivare vid banvallsarbeten och t.ex. trumbyten. Dressinen utgörs av en stadig plattform/ramverk på små järnvägshjul. Grävmaskinisten kan ensam med grävmaskinen hantera den, både när det gäller att lyfta den på och av järnvägsspåret och när det gäller att köra grävmaskinen av/på. Dressinen är hydrauldriven genom grävmaskinens egna hydrauliska snabbkopplingar. Den används redan, med goda erfarenheter, av Öjebackens Entreprenad, berättar Leif Collén och Roger Höglin avslutningsvis. Erik Holländer

Se vår nya

till humana priserhemsida! hos oss!

Lackera din traktor, grävmaskin, lastbil

250 kvm. Företagets måleri är i dag på 170 kvm, medan kontor och personalutrymmen upptar 200 kvm. – Vi har också 650 kvm lageryta inomhus och håller efterhand på att ta delar av dessa utrymmen i bruk för utökning av produktionsytan, berättar Leif Collén.

Se vår nya hemsida!

Forsmo Industriområde Sollefteå 0620-174 00 Lennart 070-699 33 33 • Markus 073-082 62 19

www.ramselemaskin.nu


49 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Timmerhus –

både trendigt och traditionellt När Johan Gradin startade sitt företag Östanbäck Timmerhus AB år 2003, var det få som kunde ana att verksamheten skulle komma att utvecklas så bra som den gjort. Timmerhusen från Östanbäck Timmerhus köps i dag över hela landet och har stor betydelse för den lilla orten Junsele i Västernorrlands inland, där verksamheten i dag sysselsätter till 20-talet anställda. Att timmerhusen i allt är anpassade efter kundens önskemål och efter behov byggs både i traditionell och i modernt trendigt utförande tycks attrahera många kunder. Orderingången är god. Företag som blivit ett lyft för hembygden – ”Årets företagare 2007”

För Junsele med sina ca. 900 innevånare har Östanbäck Timmerhus framgångar betytt mycket. Att ett företag i Junsle med 20 medarbetare i sysselsättningsvärde motsvarar kanske 20 000 i Stockholm, ger en antydan om vad verksamheten betyder för bygden.

Östabäck Timmerhus AB i Junsle bygger både traditionella och trendiga timmerhus för beställare över hela landet. Orderingången är god.

VD Johan Gradin hade innan han startade sitt timmerhusföretag bl.a. arbetat med bioteknik i Uppsala. Rötterna hemmavid i Junsle har emellertid sedan generationer varit förankrade i bygdens naturliga råvara, skogen. Far och farfar drev sågverk och hyvleri. Hemgården Östanbäck, som företaget är uppkallat efter, bebor Johan Gradin nu i nionde generation. Sitt företag startade han genom att köpa upp produktionsutrustning i två tidigare timmerhusföretag, som gått i konkurs. Hans allra första åtgärd var att anställa nuvarande fabrikschefen Lars Molund, som hade erfarenhet av timmerhustillverkning. Själv hade Johan ingen. – Bankerna och alla andra var väldigt försiktiga till en början, vilket man kan förstå. Otroligt hårt arbete år efter år har dock gjort att det,(ta i trä), gått över förväntan. Till och med under den gångna lågkonjunkturen var orderingången god, konstaterar Johan Gradin, som blev utsedd till ”Årets företagare 2007” i Sollefteå kommun.

Hus med perfekt fukt och värmebalans ger god efterfrågan över hela landet

Inför timmerhusleveranserna från Östanbäck Timmerhus är det ofta fråga om hektiska arbets-

timmar och hög aktivitet. Husen, som tillverkas i upp till 200 mm tjockt timmer, antingen maskintimrat eller i traditionellt timmerutförande rot mot topp, timras först upp i företagets stora monteringshall i Junsele. Timret och alla övriga delar märks och monteras ner för att sedan i god ordning resas på plats någonstans i Sverige. Det kan vara i fjällen, i Stockholm, i Göteborg, på Öland eller Gotland. Östabäck Timmerhus har också hunnit leverera ett hus till Frankrike. Rekordprojektet hittills var ett klubbhus på 500 kvm till en golfklubb i Småland. De flesta beställningar rör familjeägda hus för antingen fritidsbruk eller permanentboende. – Ett timmerhus ger faktiskt den bästa naturliga boendemiljön utan plast eller annat onaturligt material. Timret sköter fuktbalansen perfekt. Timret lagrar också på ett naturligt sätt både värme på vintern och svalka på sommaren.

”Allt fler unga familjer tycks vilja satsa på verklig livskvalitet i sitt boende”

– Jag tycker att det är speciellt roligt att allt fler unga familjer tycks vilja satsa på verklig livskvalitet i sitt boende och därför väljer ett timmerhus.

Vi tillverkar som sagt både traditionella och trendiga timmerhus. En del byggs med torv på taket och ser ut som de äldsta bevarade timmerhusen i Sverige, som uppfördes på 1200-talet. Andra kunder har egna ideér om timmerhus i trendig, modern design, t.ex. med stora glaspartier. Då gör vi så. Överhuvudtaget tycks vi träffa rätt när det gäller kundernas önskemål. Våra medarbetare hjälper beställaren med att diskutera igenom deras önskemål och komma med praktiska tips och råd. Sedan ser vi till att vi gör rätt från beställning till slutbesiktning. Med nöjda kunder får vi nya beställningar från deras släktingar och vänner, vilket ju är precis som det skall. Nu går det riktigt bra, men det har varit tuffa år med otroliga mängder hårt arbete, konstaterar Johan, som först nu sju år efter starten kan börja ägna nödvändig tid åt hustrun Jenny-Anne och snart femåriga dottern Ester-Kajsa. Erik Holländer


50 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

www.svenskleverantorstidning.se

Kundanpassade lyft och lastsäkringsutrustningar i polyester I många sammanhang är det opraktiskt att använda standardprodukter inom lyft och lastsäkring. För att utföra säkra lyft kan det behövas lyftutrustning i udda längder, med extra lyftöglor på speciella ställen, anpassade för trånga utrymmen m.m. Techlift i Junsele AB, Sollefteå kommun, Västernorrland specialtillverkar från tråd till färdig produkt, de kund-/behovsanpassade lyftband, rundsling och den lastsäkring man behöver. Köpte Gunnebos fabrik i Junsele

Tidigare produktionschefen Mats Lif köpte den 1 juni i år Gunnebo Industriers fabrik i Junsele för tillverkning av kundanpassade lyft och lastsäkrings utrustningar i polyester. Fabriken hade då varit en produktionsenhet inom Gunnebo Industrier sedan början på 90-talet. – Gunnebo Industrier kommer än så länge att vara Techlifts största enskilda kund. Men upplägg och avtal möjliggör för oss att också efterhand utveckla relationer till andra både större och mindre kunder i samråd med Gunnebo, berättar Mats Lif vid fabriken i Junsele.

Från tråd till färdig kundanpassad produkt

Techlift´s specialitet är alltså att tillverka kundanpassad lyft- och lastsäkringsutrustning inom det mjuka sortimentet. Det vill säga lyftband i speciella längder, med flera/extra/speciella ögon

på speciella ställen, rundsling i speciella längder m.m. Lastsäkringsutrustning kan tillverkas i speciella längder, i udda utförande, med speciella beslag, t.ex. krokar med spärrar, spännare i rostfritt utförande, triangelögon, band som tillverkas i speciella färger, märkta med kundens namn och eller med speciella texter m.m.

Imponerande fabrik för korta leveranstider

Fabriken har en imponerande produktionsutrustning och mycket kunnig personal som gör det möjligt att tillverka och skräddarsy produkterna som i vissa fall skall användas för lyft på flera hundra ton eller mer. – Det är alltså viktigt att kunden i alla lägen utgående från sina behov, kan lita på våra produkter. För att garantera det kan vi tillverka lyftband i bredder från några tiotals mm upp till 300 mm: s bredd och rundsling upp till 75 ton märklast som motsvarar kraven i EN normerna 1492-1 och 1492-2 , när det gäller lastsäkring tillverkas den enligt EN 12195-2. Därför finns också en egen belastningsprovare för dragkrafter upp till 100 ton i fabriken. I produktionen samlas enkla trådar från otaliga rullar efterhand i specialmaskiner som väver samman dem i förutbestämda mönster för önskad bredd, tjocklek och styrka. Banden färgas i önskade färger. I vidarebehandlingen får banden speciallängder, önskat antal lyftöglor både i ändarna och efter behov på andra ställen för att t.ex. möjliggöra omlyft m.m. I andra maskiner förses produkterna med t.ex. kundens logotyp/färgmärkningar eller produkt-

– Vi tillverkar med kort leveranstid kundanpassade lyftband, rundsling och den lastsäkring ni behöver, berättar VD Mats Lif på Techlift AB.

märkning etc. – Hela fabriken är gjord och intrimmad för kundanpassad produktion, och vi kan tillverka allt från enskilda produkter till större serier med

snabba leveranstider, konstaterar VD Mats Lif på Techlift Junsele AB. Erik Holländer

Arbeten i kompositer och kolfiberförstärkning utvecklar verksamheten NISAB eller Norrlands Industriservice i Junsele AB har sedan starten 1996 skapat sig ett namn för väl utförda arbeten inom en rad områden som betjänar vattenkraftföretagens anläggningar såväl som annan industri inom rostskydds- och betongmålning, brandskyddsmålning och brandtätning samt målning av självlysande utrymningsmarkeringar. Verksamheten utvecklas nu vidare genom arbeten med kompositer och kolfiberförstärkning.

NISAB i korthet

NISAB, grundat år 1996, ägs och drivs av VD Sven-Ivar Nilsson och Per-Erik Jacobsson. Företaget har sitt säte och sin bas i Junsele, Sollefteå kommun, Västernorrland. De flesta arbeten utförs på plats i uppdragsgivarnas anläggningar runtom i Mellannorrland med en personal som under högsäsong uppgår till 8-9 medarbetare, motsvarande fem årsarbeten. NISAB är noterat i högsta kreditvärdighetsklassen AAA och företagets tjänster är kvalitetssäkrade enligt ISO 9002. Exempel på betydande uppdragsgivare är E.on-ES, E.ON, Vattenfall och vattenregleringsföretagen. Uppdrag utförs också för industriföretag som exempelvis Andritz Waplans. – Vi utför både små och stora uppdrag där våra kompetensområden och vår erfarenhet kommer till sin rätt, berättar Sven-Ivar Nilsson och Per-Eric Jacobsson.

Auktoriserad rostskyddsmålning, betongmålning, självlysande utrymningsmarkeringar

NISAB är auktoriserat för fältarbeten inom krävande, industriell rostskyddsmålning. Auktoriseringskraven är höga. Auktoriseringen garanterar att arbetena blir rätt utförda. – Vi arbetar också med betongmålning. Målningen utförs bl.a. för att: förhindra vatten-/ fukt-/ kloridinträngning, som annars eroderar/ frostspränger och försvagar betongkonstruktionen. Betongmålningen utför vi med system utprovade och överensstämmande med kraven för Bro 94. NISAB anlitas också för målning av självlysande utrymningsmarkeringar. Vi använder endast typgodkända produkter, som med råge uppfyller kraven på efterlysandetid m.m. poängterar Per-Erik Jacobsson

Brandskyddsmålning och brandtätning

– Via anlitas också för brandskyddsmålning och brandtätning både för trä- och metallkonstruktioner. I många sammanhang är det viktigt att t.ex. låta brandskyddsmåla bärande konstruktioner. T.ex. träbalkar som utsetts för brand förkolnar utifrån, men behåller längre än stål sin form och styrka. Stålkonstruktioner deformeras vid höga temperaturer och deras bärkraft försvagas sedan snabbt. Följderna kan bli katastrofala på många sätt. Vi anlitas för brandskyddsmålning av både träoch metallkonstruktioner, som ger konstruktionerna större styrka vid en eventuell brand och för att konstruktionerna skall uppfylla krav på brandteknisk klass. Det är också viktigt att i samband med t.ex. håltagning för nya installationer som rör och ledningar låta brandtäta genomföringarna, som annars kan äventyra hela byggnader vid en brand, berättar Sven-Ivar Nilsson.

Kompositer och kolfiberförstärkning – ger fördelar inom många områden

– NISAB vill erbjuda uppdragsgivarna arbeten utförda med den för uppdraget bästa tekniken, materialen och metoderna. När nya material har visat sig erbjuda fördelar, satsar vi också på dem. Både kompositmaterial och kolfiber har visat sig vara framtiden inom flera områden. Nu under hösten utbildar vi oss vidare inom båda områdena. Med moderna kompositmaterial kan vi t.ex. renovera mekaniska konstruktioner som pumphus till låg kostnad jämfört med nyanskaffning. Med kolfiberbeläggning kan tak, balkar och konstruktioner ges en styrka, som inte är möjlig med andra metoder. – Vinterns många snötyngda, inrasade tak visar på behovet. Vårt medlemskap i företaggruppen Skandinavisk Industriutveckling ger oss tillgång till kunskap, erfarenhet och utbildning när det gäller material och metoder, avslutar Sven-Ivar Nilsson och Per-Erik Jacobsson. Erik Holländer

NISAB utför mångsidig service med egen personal och egen utrustning på kundernas anläggningar och byggnationer.


51 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Stålkonstruktioner från ritning till platsmontering Mählers Smide AB i Näsåker, Sollefteå kommun, Västernorrland är ett anrikt företag som hunnit utveckla erfarenhet och verksamhet under mer än hundra år. Mählers Smide är i dag ett modernt och effektivt företag, som med 20-talet anställda och egen CAD-konstruktion erbjuder kunderna bygg-/industrismide och stålkonstruktioner, från behov till färdigt platsmontage. Mekanisk legotillverkning utgör en annan del av verksamheten. Att Mählers Smide är noterat i högsta kreditvärdighetsklassen AAA utgör en trygghet för de som anförtror företaget sina uppdrag. Mählers Smide grundades av Nils-Erik Mähler i slutet av 1800-talet och har sedan dess drivits inom släkten genom återkommande generationsväxlingar. Kontor och verkstads­lokaler, som klarar stora stålkonstruktioner, finns i

Näsåker ca. tre mil norr om Sollefteå. – Vår affärsidé är att erbjuda fullständig service inklusive egen CAD-konstruktion inom byggoch industrismide, plåt- och balkarbeten från behov eller ritning till färdigt platsmontage inklusive mekanisk legotillverkning. Vi brukar säga att Mählers Smide skall vara det bästa alternativet genom att erbjuda flexibla produktionslösningar, högsta kvalitet och rätt pris, berättar Jonas Mähler och Per-Erik Jacobsson, som sedan i fjol utvecklar verksamheten vidare och äger det till lika delar.

Uppdragssidan utvecklas – från Mellan­ norrland till uppdrag över hela landet

Näsåker ligger centralt placerad mellan orter som Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund och Umeå. Mählers Smide har därför av tradition genom åren utfört arbeten framförallt för kunder i Mellannorrland. – Vi vet att vi gör bra jobb och är måna om att vidareutveckla företaget till nytta för allt fler uppdragsgivare. I dag har vi potentialen att åta

oss uppdrag för kvalitetsmedvetna kunder över hela landet. Under de kommande åren satsar vi på marknadsföring, tillbyggnad av ett nytt måleri, lagerlokaler och nya kontor samt på att successivt förnya maskinparken. Vi är inte främmande för att också växa genom förvärv och genom att utveckla egna produkter, berättar Jonas Mähler och Per-Erik Jacobsson.

Några exempel på uppdragsgivare och utförda arbeten

Mählers Smide har med tanke på sitt geografiska läge stora kunder inom kraftverksindustrin men arbetar även i stor utsträckning mot övrig tillverknings- och byggindustri. Exempel på större uppdragsgivare, som valt att anlita Mählers Smide är Vattenfall, E.ON, E.ONES, Andritz, NCC, Skanska, PEAB, Fortifikationsförvaltningen, Skandinaviska Glas, Svenska Skogsplantor, RGS 90 och Edmolift. Många mindre verksamheter, framförallt i närregionen anlitar också Mählers Smide för till-

verkning av mycket av det de behöver. Exempel på uppdrag är tillverkning av ingjutningsgods, stommar, räcken, gångplattformar, maskinfundament och andra specialkonstruktioner. Eftersom vi har egna CAD-konstruktörer blir det lätt för uppdragsgivarna. Utgående från deras behov tar vi fram både en konstruktionslösning och tekniska specifikationer, vi tillverkar och slutmonterar, poängterar Jonas Mähler.

Kvalitetsmedveten och stabil produktionspartner för legotillverkning

Mählers Smide är noterat i högsta kreditvärdighetsklassen AAA. – För företag som är i behov av en kvalitetsmedveten, stabil och trygg legotillverkning för sina egna mekaniska produkter, kan vi vara rätt produktionspartner. T.ex. på uppdrag av Edmolift tillverkar vi sedan flera decennier hydrauliska lyftbord, vilket gett oss gedigen erfarenhet inom området, avslutar Per-Erik Jacobsson. Erik Holländer

Mählers Smide, med 20-talet anställda och egen CAD-konstruktion erbjuderkunderna bygg-/industrismide och stålkonstruktioner, från behov till färdigt platsmontage.

Östanbäck Timmerhus

Östanbäck Timmerhus AB Gärdesvägen 45, Junsele Tel 0621-775 800

Trendigt eller traditionellt? • med oss får du huset du drömmer om www.otabtimmerhus.se


52 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

www.svenskleverantorstidning.se

Textilia i Långsele – en av Sveriges största textilserviceanläggningar Textilia Tvätt & Textilservice i Långsele har utvecklats till en av Sveriges största anläggningar i sitt slag. Långseleenheten har under 2000-talet både investerat i ny teknik, fördubblat produktionen och ökat antalet medarbetare till 70. Anläggningen i Långsele är i dag en modern processindustri och en av de största privatägda arbetsgivarna inom Sollefteå kommun. Textilia Tvätt & Texilservice AB är privatägt. HK finns i Örebro. Antalet medarbetare är när detta skrivs 400, varav som nämnts 70 är anställda vid anläggningen i Sollefteå. Textilias tvätteri- och textilserviceanläggningar finns förutom i Örebro och Långsele, i Karlskrona, Rimbo och Boden. Den sistnämnda förvärvades i maj 2009. Magnus Söderberg, utsågs år 2008 till Textilias affärschef, han är bosatt i och utgår från Sollefteå, men är direkt anknuten till HK i Örebro. Magnus arbetade tidigare som officer vid I 21 i Sollefteå när militären avvecklade garnisonen år 2000. Samma år kunde den dåvarande majoren söka och tillträda tjänsten som platschef vid anläggningen i Sollefteå. Magnus Söderberg är nöjd med satsningen på den nya karriären och möjligheten att medverka till utvecklingen både i Långsele och inom Textilia som helhet. – Textilia har utvecklas till att bli marknadsledande i Sverige inom segmentet hälso- och sjukvård. I dag har vi både åtta landsting, 50-talet kommuner och Försvarsmakten som kunder, berättar Magnus Söderberg. Våra satsningar

fortsätter både inom dessa och andra typer av kundsegment. Även lågkonjunkturen har vi klarat bra med bibehållen trygg ekonomi. Textilia ägs i sin tur av privatägda Litoria Kapital AB, som visat sig vara en framsynt verksamhetsutvecklare. – Här vid Textilias anläggning i Långsele har utvecklingen under 2000-talet också varit god, och sedan i början av decenniet har vi lyckats skapa förtroende hos allt fler kunder, berättar Magnus Söderberg. På landstingssidan betjänade vi endast Västernorrlands Läns Landsting i början av decenniet, men efterhand fick vi också både Jämtlands Läns landsting, Landstinget Dalarna och Västerbottens Läns landsting som kunder. Vi har investerat i ny teknik som gett kunderna både effektivare och mångsidigare textilservice, produktionen i Långsele har fördubblats sedan början av 2000-talet och vi har fått möjlighet att betjäna fler kunder inom hotell, restaurang och andra verksamheter. Jämsides med investeringarna har vi också kunnat ökat antalet medarbetare till 70 i Långsele, säger Magnus Söderberg. Anläggningen i Långsele använder modern teknik som via ett system med RFID-tags i plagg och andra kundartiklar ger både produktionsoch kundbehovsstyrning. – Varje artikel har en egen identitet, som automatiskt styr produktion, sortering, efterbehandling, individuella plagg för individuella kundmedarbetare och automatiska plaggautomater och kundgarderober med fräscha plagg färdigt hängande på galgar hos kunderna. Våra kunders medarbetare kan med eget ID-kort ta ut sina individuella arbetskläder. Det gör det enkelt och

Aktuellt och noterat

Teknikkonsult och problemlösare Multrå Industri AB, med tre medarbetare, arbetar som teknikkonsult och problemlösare för andra företag. Företaget tillverkar också specialmaskiner, produktionsfixturer och utför legotillverkning inom områden som passar företagets utrustning. Företagets första uppdrag bestod i att ta fram och tillverka bromsbeläggen till flygvapnets J35 Draken jaktplan. Exempel på andra uppdrag är framtagning av en lättviktig men kraftig containerlyft, som C 113 Hercules transportplan kan ta med på resan. Ett annat är tillverkning av värmeväxlare från aluminiumband till Electrolux kylskåp. Företaget finns i Multrå ca. åtta km öster om centrala Sollefteå och drivs av Anders Bergman och Johan Lundgren.

Aktuellt och noterat

TSB Entreprenad – styrd borrning och kärnborrning

Zeunerts är ett känt och prisbelönt varumärke från Sollefteå.

Sollefteåföretaget TSB Entreprenad AB, grundat år 1992, arbetade ursprungligen med betonghåltagning. År 1999 ändrades inriktningen till brunnsborrning. År 2006 infördes horisontell styrd borrning och år 2008 AT-borrning dvs. styrd borrning i berg och blockig mark. Den senaste satsningen består av utrustning för kärnborrning för dragning av kablar, ledningar och rör i betongkonstruktioner, vilket bl.a. utförts vid byggandet av Botniabanan. Företaget ägs och drivs av Torgny Svensson och har vuxit till i dag 20-talet medarbetare.

Textilias affärschef Magnus Söderberg och platschefen Elin Carlsson och många med dem gläder sig över utvecklingen i Långsele.

bekymmerslöst för kunderna, som samtidigt får god överblick över textilhanteringens funktioner och ekonomi. En fördel för kunderna är att vi tillhandahåller komplett textilservice så att kunden inte behöver binda upp kapital i textilier. Textilia köper själv in och äger dem efter kundens behov. – Vi månar verkligen om god service, idag är en av våra egna medarbetare placerade på var och en av våra kunders tio största kundarbetsplatser

i regionen, berättar Elin Carlsson. Elin flyttade under våren från Stockholm till Sollefteå för att bli ny platschef vid Textilias anläggning i Långsele. – Jag trivs riktigt bra och tycker det är intressant att samverka med duktiga medarbetare och leda en modern processanläggning som utvecklats till den fjärde eller femte största i sitt slag i Sverige, avslutar Elin Carlsson. Erik Holländer


53 Regioner i fokus – Sollefteå

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Långsele Pressgjuteri – enda pressgjuteriet för zink-aluminium norr om Uppsala I september i fjol förvärvade bröderna Hans-Erik och Christer Edholm det tidigare pressgjuteriet i Långsele. – Det har gått bra och vi har också börjat få nya kunder. Som enda pressgjuteriet för zink- och aluminiumdetaljer norr om Uppsala, betjänar vi företag över en stor del av Landet, konstaterar Hans-Erik och Christer på Långsele Pressgjuteri AB. Precisionsgjutning på basen av lång erfarenhet

Pressgjutning av zink- och aluminiumdetaljer har gjorts i Sollefteå/Långsele under lång tid. Pressgjuteriverksamheten i regionen grundades för 30 år sedan. Först fanns verksamheten i Sollefteå för att sedan flytta till nuvarande lokaler i Långsele, som ligger ca. 10 mil både från Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik och ca. 15 mil från t.ex. Östersund. Hans-Erik började arbeta i pressgjuteriet för 12 år sedan medan Christian kom in för 9 år sedan. – När vi i fjol fick chansen att förvärva verksamheten, såg vi både en möjlighet att behålla företaget på orten, vidareutveckla det och på sikt skapa nya arbetstillfällen, varför vi slog till, vilket vi inte har ångrat. Det har gått bra och vi börjar också få nya kunder, berättar Hans-Erik och Christer Edholm.

Kostnadseffektiv serieproduktion av många typer av produkter och detaljer – exempel

Vi har tre s.k. kallkammarmaskiner och en varm-

kammarmaskin. Det ger oss möjlighet att kostnadseffektivt och med hög precision gjuta serier i allt från några hundra till tusentals detaljer i både zink och aluminium per leverans. Exempel på produkter vi gjuter är kringutrustning till hydraulventilpaket, suganslutningar för hydraulik, borrhålstätningar för djuphåls-/energibrunnar, aluminiumhjul till djuphavsfiskeutrustningar, fläktkåpor, handtag och andra detaljer till sågar, handtag till bearbetningsmaskiner, spakfästen till styrspakar för jordbruks och entreprenadmaskiner, pumphus och bakstycken till fettsprutor.

Praktisk och teknisk rådgivning – pressgjutning har ofta flera fördelar

rådgivning till företag som söker ny leverantör eller som har produkter som tidigare tillverkats med annan produktionsmetod eller i annat material. Pressgjutning i zink och aluminium har ofta flera fördelar, avslutar Hans-Erik och Christer Edholm. Erik Holländer

– Vi vill också erbjuda praktisk och teknisk

Enkelt för kunderna – färdiga insats­ produkter och detaljer

Vår ambition är att göra det enkelt för kunderna. Det betyder att vi levererar precisionsgjutna detaljer som håller snäva toleranser enligt specifikation. Efter gjutningen efterbehandlar vi produkterna genom mekanisk bearbetning. De kan levereras antingen metallrena eller lackerade enligt överenskommelse. Vid behov bestyckar vi också produkterna med t.ex. packningar, O-ringar och annat som kan ingå. Det gör det enkelt för kunderna som bara behöver ta in dem färdiga i sin produktion/ montering, berättar Hans-Erik Edholm.

Några exempel på kunder runtom i Sverige

Långsele Pressgjuteri AB betjänar i dag kunder både i Norrland och söderöver i landet. Exempel på företag som köper gjutna produkter och detaljer i zink och aluminium från gjuteriet i Långsele är: Nordhydraulik, Elpress, Sunfab, Haglöfs, Ålö, Tubi System, Lättmetallverket i Roslagen, Beltronic,

Ny adress:

Hamre • Gula fabriken • Långsele

Tala med:

Plano System, CNC Quality i Karlstad. –Vår ambition är att vidareutveckla Långsele Pressgjuteri AB för att kunna erbjuda god service till både gamla och nya kunder.

Hans Kjellberg • 0620-211 80

Christer Edholm och Hans-Erik Edholm äger och driver Långsele Pressgjuteri AB. I bakgrunden Kent Bylund.

Vi flyttar från 2000 till 7000 m2 för större flexibilitet och kapacitet. Utökad maskinpark inom: skärande bearbetning, plasma/gasskärning; svetsade konstruktioner. Flexibilitet är vårt ledord: snabba leveranser från serietillverkning och kompletteringsbeställningar och reservdelar.


54 Regioner i fokus – sollefteå

www.svenskleverantorstidning.se

Haglöf Sweden – världsledande kvalitet och precision för effektivt skogsbruk Sedan fyra generationer utvecklar och tillverkar Haglöf Sweden AB utrustning för mätning, datainsamling och beräkning av volymer och arealer för effektivt och ekonomiskt skogsbruk. Företagets långa erfarenhet och ständiga produktutveckling i kombination med effektiv marknadsföring, har gjort Haglöf Sweden till världens ledande företag inom sin nisch. Haglöf Sweden har sitt huvudkontor och säte på orten Långsele i Sollefteå kommun. Teknisk utveckling, programmering och mjukvaruutveckling samt slutmontering av produkterna sker i Långsele. En mekanisk produktionsenhet finns dessutom i Solberg, Örnsköldsviks kommun. Företaget leds i dag i fjärde generation av VD Stefan Haglöf. – Vi är troligen unika på många sätt genom att våra produkter faktiskt används i alla världens länder. Inom vår bransch finns det olika företag som var och en tillverkar vissa produkter. Genom oss får man allt man behöver för alla typer av skogsbestånd och trädslag och dessutom produkter med den allra senaste utvecklingen inom teknik och databaserade supportsystem. Därför blir man också effektiv i sitt arbete, berättar Stefan Haglöf. Haglöf Sweden sysselsätter i dag 40-talet egna medarbetare. Egna dotterbolag finns i både USA och Baltikum.

Både enkla och mycket avancerade arbetsredskap

- Bl.a. allt mer avancerade produkter gör att utbildning blir allt viktigare, säger Gabriella Haglöf och Annette Lindahl utanför gamla brandstationen i Långsele, som Haglöf Sweden förvärvat som egen kursgård

Haglöf startade tillverkning av tillväxtborrar redan år 1943. I dag tillverkas de i olika längder och utföranden för alla typer av mjuka och hårda trädslag. Världens största sortiment av enkla mekaniska diameterklavar för mätning av stamtjocklek tillverkas fortfarande, liksom jordkäppar, barkmätare och tillväxthammare. En allt större del av produktionen sker i dag inom allt mer avancerade digital- och databaserade verktyg, som gör mätning, datainsamling, beräkning/kalkylering av mått, vinklar, höjd, mängder och volymer effektivt. Kunder i hela världen får en produkt som är anpassad efter språk, olika mått/mätskalor m.m. I Långsele arbetar sex programmerare med att ta fram kundanpassade programvaror. Hittills har över 300 olika programvaror utvecklats.

Sortiment och produktnyheter med intelligenta lösningar

Haglöf Sweden tillverkar borrar för tillväxtmätning, klavar för stammätning, utrustning för höjd-, avstånds och lutningsmätning. Allt större effektivitet och snabbhet i arbetet åstadkoms med hjälp av laserteknik, digital teknik och databaserade system. Klavar försedda med digitalteknik och dataklavar gör att mått, matematiska beräkningar för volymer och kvalitetsdata enkelt lagras och kan överföras till PC, sändas trådlöst m.m. Bland produktnyheter märks nu t.ex. en ny årsringsmätare och ett tangentbord till dataklaven. Gator Eyes är en digital klav försedd med pekare för synliga mätpunkter/grönt laserljus fästa på skänklarna. Med Gator Eyes behöver man inte beröra stammarna för att få måtten, som snabbt, på upp till 12 meters avstånd kan tas både nertill och uppe i trädet med centimeternoggrannhet. Haglöf Sweden tillverkar också Grundytemätare med fyra olika spaltöppningar för mätning och beräkning av virkesvolym per ha. och olika typer av höjdmätare. HEC (Haglöf Electronic Clinometer) vinkelmätare för mätning höjdvinklar/höjd tex. rot och topp. HEC används förutom i skogen också inom väg/vatten/anläggning. Haglöfs Vertex-serie mäter avstånd och vinklar med hjälp av ultraljud/laser och har blivit standard i många skogsländer för t.ex. provradiemätningar, även i sluttande terräng. Ett revolutionerande instrument med helt ny funktionsprincip och teknik är Haglöfs enhandsklave.

Haglöf Management System och egen kursgård

Ytterligare en nyhet är Haglöfs stora satsning på Haglöf Management System, som via PC tillhandahåller en plattform för Haglöfs samtliga programvaror för t.ex. rotpostvärdering, intrångsmätning, timbercruise, GIS-karthantering m.m. – Med allt effektivare verktyg baserade på avancerad teknik, ökar behovet av utbildning. Vi har därför förvärvat gamla brandstation här i Långsele som vi använder som kursgård för kunder och återförsäljare. Hittills i år har vi utbildat över 200 personer här i Långsele, berättar Stefan Haglöf. Erik Holländer

KOSTNADSEFFEKTIV MONTERING OCH SERVICE FÖR SKYLTFÖRETAG. – Ni anlitar oss för era uppdrag i Norrland och från Möre-Romsdal/Trondheim uppåt i Norge. www.vesterlundsskyltmontage.se

● ● ● ● ●

Långsele Pressgjuteri AB 21 års erfarenhet av gjutning. Det lilla företaget med de stora möjligheterna. Vi gjuter i zink och aluminium efter kundernas önskemål. Vår maskinpark består av gjutmaskiner från 70 till 400 ton. Vi har hela lösningar och bra priser på både verktyg och detaljer.

Kontakta oss gärna så får ni aktuella priser på vad det skulle kosta att lägga gjutningen hos oss.

LÅNGSELE

PRESSGJUTERI AB ÖRBÄCK 143 88291 LÅNGSELE Tel 0620-216 50 Fax 0620-216 51 Mail: he@langselepress.se christer.edholm@langselepress.se www.langselepress.se


55 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Vesterlunds Skyltmontage – kostnads­effektiv montering och service för skyltföretag Vesterlunds Skyltmontage AB i Västby ca. 3,5 mil nordväst om centrala Sollefteå, servar skyltföretag från både Sverige och Finland med kostnadseffektiva tjänster när det gäller att frakta och montera skyltar och foliering i Norrland och norra Norge. Genom att många skyltföretag anlitar företagets tjänster kan kostnaderna i praktiken fördelas på många uppdragsgivare, som genom det får låga kostnader i samband med sina projekt. Max och Siv Kempe utvecklade verksamheten Norrland kännetecknas av långa avstånd. Verksamheten inom det som blivit dagens Vesterlunds Skyltmontage AB utvecklades under två decennier av Max och Siv Kempe som ägde och ledde verksamheten tills för två år sedan. Verksamheten övertogs då av Håkan Vesterlund, som tidigare arbetade som anställd i företaget. I dag är Vesterlunds Skyltmontage AB ett familjeföretag där både Håkan, hans fru Lillemor och Sonen Jon är aktiva delägare. Förutom familjemedlemmarna är också Per Nilsson anställd i företaget.

Nedmontering och montering av både skyltar och foliering i Norrland och norra Norge

– Vi sköter på uppdrag av skyltföretag både i Norrland och resten av Sverige montering och foliering runtom i Norrland. Uppdrag har vi också av skyltföretag baserade i Finland. I Norge utför vi motsvarande uppdrag från MöreRomsdal/Trondheim uppåt i hela Nordnorge. Vi sköter också underhåll och översyn av befintliga skyltar. Det kan röra sig om rengöring och underhåll av skyltar, byte av drivdon, lysrör, lysdioder m.m. på befintliga skyltar, Under senare år har demontering och montering av foliering blivit allt vanligare. Vi sköter med andra ord allt det som ett skyltföretag behöver få utfört i samband med sina kundåtaganden inklusive frakt demontering, montering, bortskaffning av gammalt material m.m. Ett skyltföretag kan anlita oss för uppdrag på hela eller delar av vårt geografiska arbetsområde, berättar Håkan Vesterlund..

Några exempel på uppdrag

– I år har vi t.ex. anlitats för omprofileringen av Ramirent i norra Norge. Vi anlitades också

Vi lagar företagets skyddsskor Vesterlunds Skyltmontage AB. - Vi sköter alla kunduppdrag i både Norrland och norra Norge med egna bilar, berättar Håkan och Jon Vesterlund. Verksamheten utgår från Västby, Sollefteå kommun i Västernorrland.

för omprofileringen av Infranord i hela Norrland. Andra uppdrag har handlat om omprofileringen av Nordea i Norrland och profilering och omprofilering av ATG i Norrland. Vi anlitas t.ex. återkommande för uppdrag när det gäller både Statoil, OK, Preem och Systembolaget. Det

Långsele Skomakeri & Service Center är största skomakeriet i Sverige och vi rör sig om både små och riktigt stora kampanjer parter kan känna sig trygga över att arbetet blir samt återkommande mindre och större uppdrag. rätt utfört inom överenskommen tid, konstaterar är experter på grov sömnad. Dagligen Vi sköter hela logistiken, vilket blir enkelt och Håkan Vesterlund. bekymmerslöst för både skyltföretaget och slutErik Holländer lagar,ochsanerar och tvättar vi kängor, kunderna. Våra arbetssätt rutiner har trimmats in under många år, med följden att alla skor och stövlar. Dessutom tvättar och lagar vi till exempel ryggsäckar, tält och säten för skoter, båt, buss och tåg. Allt fler förstår att det är en god investering att låta oss reparera skor och kängor av hög kvalitet istället för att köpa nytt.

Vi lagar företagets skyddsskor Långsele Skomakeri & Service Center är största skomakeriet i Sverige och vi är experter på grov sömnad. Dagligen lagar, sanerar och tvättar vi kängor, skor och stövlar.

Intresserad av en offert?

Dessutom tvättar och lagar vi till exempel ryggsäckar, tält och säten för skoter, båt, buss och tåg. Allt fler förstår att det är en god investering att låta oss reparera skor och kängor av hög kvalitet istället för att köpa nytt. Intresserad av en offert?

www.skomakeriet.com www.skomakeriet.com


56 REGIONER I FOKUS – SOLLEFTEÅ

www.svenskleverantorstidning.se

Örbäck Component – flytt från 2000 till 7000 kvm ger ökad flexibilitet och kapacitet Örbäcks Component med säte i Långsele, Sollefteå kommun, har köpt en av två byggnader som tidigare utgjorde TDM Frictions fabrik i Långsele. Flyttningen från lokalerna på 2000 kvm i närbelägna Örbäck till de nya lokalerna på 7000 kvm ger Örbäcks Component både större flexibilitet och ökad produktionskapacitet. Maskinparken utökas nu också. Produktionspartner för företag i Norrland och Stockholm/Mälardalen

Familjeföretaget Örbäcks Component ägs och drivs av Hans Kjellberg och Conny Lundqvist, som med tiden fått kunder runtom i Norrland såväl som ner t.o.m. Stockholm/Mälardalen. Många företag som själva konstruerar, slutmonterar och marknadsför egna produkter har i Örbäcks Component funnit en flexibel, kunnig och pålitlig produktionspartner för tillverkning av mekaniska delar och komponenter.

Nu allt under samma tak – ökad effektivitet, kapacitet och flexibilitet

–Vi har länge varit trångbodda. Flytten till våra nya lokaler på 7000 kvm gör att vi kan samla all verksamhet inklusive lager av stål, plåt och andra material inomhus. Det ger rationell materialhantering. Flytten ger oss också mer rationella arbetsflöden. Samtidigt får vi utrymme för den utökning av maskinparken som nu genomför, berättar en nöjd Hans Kjellberg.

Tillverkar mekaniska detaljer och komponenter genom CAD/CAM – även reservdelar

Örbäcks Component har en bred maskinpark för allt från gas/plasmaskärning till skärande bearbetning med efterbearbetning som rundslip-

Örbäcks Components nya lokaler på 7000 kvm finns i den sk.Gula fabriken i Hamre, Långsele. (f.d. TDM Friction). Maskinparken utvidgas. På bilden ett av nytillskotten, en plasma-/gasskärningsmaskin Messer Multitherm med stort skärbord 2500 x 6000 mm.

ning m.m. och plåt. När svetsade komponenter behövs ombesörjer företaget också det. Kunderna sänder helt enkelt in sina CAD underlag som snabbt och effektivt omsätts i färdiga detaljer och komponenter. Till sitt förfogande har Örbäcks Component en mångsidig maskinpark med både CNC- och manuella maskiner. Att vi använder båda typerna av maskiner ger oss flexibilitet och snabbhet för allt från enstyckstillverkning av reservdelar till rationell serieproduktion av längre serier och gör själva vid behov CAD-underlagen. – Förutom av företag med egna produkter anlitas vi av många för tillverkning av reservdelar. Vi lägger stor vikt vid vår flexibilitet och kan snabbt tillverka både enstyck, kortare serier och kompletteringsbeställningar på kort varsel, berättar Conny Lundqvist.

Utökad maskinpark inom gas-/ plasmaskärning, skärande bearbetning, svets- och efterbearbetning I och med tillgången till större lokaler utökas också maskinparken hos Örbäcks Component. En av de senast inskaffade maskinerna är en ny plasma-/gasskärningsmaskin Messer Multitherm med stort skärbord 2500 x 6000 mm. som plasmaskär upp till 40 mm och gasskär upp till 300 mm plåt. Flera maskiner som Örbäcks Component nyligen köpt, bl.a. en horisontell flerop. och två CNC-svarvar installeras nu i tillägg till den utrustning som redan finns och som bl.a. omfattar CNC-svarvar 0-600 x 1250 mm, två vertikalop. X 3000 och Y 1000 m.m. sex horisontella flerop.

med olika pallettstorlekar från 400 till 800 mm, manuella svarvar och kantbock 500 ton med 4 meters bredd. Utrustning för efterbearbetning, som rundslipning, kompletterar maskinparken.

Hyr ut nyrenoverade kontorsutrymmen

– I våra nya lokaler i den s.k. Gula fabriken i Hamre/Långsele, där vi nu flyttar in, ingår också stora fräscha kontorsutrymmen. Vi kommer endast att behöva en del av dem. Därför hyr vi ut både större och mindre kontorsutrymmen som renoverats så sent som för två år sedan av TDM Friction, avslutar Hans Kjellberg. Erik Holländer

Långsele Skomakeri & Service Center – Sveriges största i sitt slag Allt sedan försvaret startade verksamheten på 50-talet har Långsele Skomakeri & Service lagat och reparerat skor, arbetsskor, kläder, ryggsäckar, kroppsskydd, tält, kapell och andra artiklar. I maj 2007 förvärvade Anders Nordin verksamheten, som nu sysselsätter 16 medarbetare. Det har gått riktigt bra och lokalerna på 3000 kvm möjliggör framtida produktionsutveckling. I dag servar hans företag Sollefteå Skomakeri & Service Center AB kunder över hela landet. Sollefteå Skomakeri & Service Center AB representerar erkänt gediget kunnande och kvalitetsarbete i allt som utförs. – Vi representerar både lång erfarenhet verklig yrkesstolthet i allt vi gör och åtar oss, berättar Anders Nordin. Genomgående kvalitet och ändamålsenlighet är nyckelord vi värderar högt. Vi lämnar aldrig ett arbete ifrån oss utan att det har utförts på bästa sätt, och många av våra kunder är ständigt återkommande, det förtroende vi skapar hos dem är vårt värdefullaste kapital för framtiden. Med våra 16 professionella medarbetare är vi Sveriges största företag i branschen. Vi anlitas av både försvaret, företag och privatpersoner och arbetar enligt principerna för kvalitetssäkring enligt ISO 9001.

Serva och reparera ofta bättre

– Att återkommande sända in de anställdas arbets- och skyddsskor för översyn, tvätt, service och reparation till oss är en god idé med tanke

på medarbetarna, säger Anders Nordin. Skorna är det viktigaste vi bär, och om vi inte har skor som passar oss mår vi inte heller bra. Väl underhålla och skötta arbetsskor är bättre för fötterna än att rutinmässigt, och ofta helt i onödan, köpa nya. Redan ingångna arbetsskor har anpassat sig till foten och passar den därför perfekt, de är bekväma och trivsamma för bäraren. Man sänder enkelt produkterna till oss från hela landet med bil eller bussgods. Vi har kapacitet och rutiner för att samtidigt ta hand om allt från enskilda produkter till återkommande storkunder.

Rutiner och effektivitet

Genom vår långa erfarenhet har vi också utarbetat kostnadseffektiva rutiner för alla typer av arbeten vi utför. När exempelvis skor kommer in, synar vi och sorterar dem för att fastställa kondition och behov av reparationer i läder sömmar, sulor och klackar. Därefter tvättas de noggrant, skorna lästas efter tvätten, där varje sko får en läst insatt så att de håller formen under torkningen. Efter torkning sys nya sömmar där det behövs, sulor

och klackar repareras eller byts ut. Skorna impregneras och blankas, nya innersulor för sommar eller vinterbehov sätts in och sedan är skorna färdiga att användas igen. Motsvarande inarbetade rutiner har vi för produkter i tyg och presenning. De är kostnadseffektiva och ger oss nöjda kunder. Det vi gör, gör vi med verklig kunskap och yrkesstolthet, konstaterar VD Anders Nordin avslutningsvis. Erik Holländer

Mångsidig service

Sollefteå Skomakeri & Service Center AB utför en mångsidig service inom både skodon och grovsömnad. Servicen inom skodon omfattar allt från arbetsskor, skyddsskor, militära kängor, gummistövlar till promenadskor och damskor. På grovsömnadssidan servas och repareras allt inom tyg och presenning såsom tält, personlig skyddsoch arbetsutrustning, förtält till husbilar och husvagnar, kapell för transport- och arbetsfordon, båtar och maskiner. – Utöver att syna och reparera, anlitar man oss för nytillverkning av exempelvis kapell för transport- och arbetsfordon, båtar och maskiner. Det enklaste om man har en produkt man vill förnya, är att sända in den gamla som modell och mått. Man kan också sända in en ritning med mått och angivande av vilka typer av fästen som man vill ska användas. Det rör sig om allt från enskilda produkter för privatpersoner till serietillverkning för företag, och vi har nöjda kunder, berättar Anders Nordin.

Sollefteå Skomakeri & Service Center AB, det största företaget i sitt slag i landet, synar och reparerar skodon och tygprodukter. Nytillverkning av kapell och andra tyg-/presenningsprodukter görs också för både privatpersoner och företag i hela landet.


57 REGIONER I FOKUS – UMEÅ

Svensk Leverantörstidning nr 4-2010

Renthall – hyr, köp eller leasa flexibla lagerhallösningar i PVC Hallar i PVC för lager och produktion har visat sig vara den i de flesta fall förmånligaste och mest flexibla lösningen. En stor fördel i jämförelse med fasta hallar, är att det vanligen går betydligt lättare och snabbare att få bygglov för PVC-hallar. Lagerkostnaden i en PVC-hall blir ca. hälften i jämförelse med en fast hall. Renthall AB i Umeå har blivit en aktör på området som både säljer, bygger, hyr ut och leasar ut hallar i PVC till kunder över hela Sverige. Startade Renthall år 2004 – servar nu kunder i hela Sverige och i Finland

År 2004 startade Umeåföretagarna Bosse Backman och Peter Eriksson sitt företag Renthall AB. De hade då tillsammans arbetat under många år i ett större rikstäckande branschföretag. – Vi har 30-års erfarenhet i branschen och startade Renthall med känslan av att vi vet hur kunderna vill ha det inom både produkter, tjänster och service. Vi tillhandahåller både lager-

hallar, väderskydd och eventhallar och har numera kunder både runtom i Sverige och i Finland, berättar Bosse och Peter vid sitt kontor och bas på Öst Teg industriområde i Umeå.

Lagerhallar – spännvidder 8 – 40 meter

Vi levererar typgodkända hallar med spännvidder mellan 8 och 40 meter. De byggs sektionsvis enligt kundens önskemål. Både stålstommar och PVC tillverkas i Sverige. Det ger korta leveranstider. Vi tillverkar för alla upptänkliga behov. Exempel är idrottshallar, lager/produktionshallar för lagring, kapning, målning, montage och sammanfogning av konstruktioner Dessutom tillverkar vi bra förvaring för båtar m.m. Våra hallar kan levereras med olika typer av komponenter, tillbehöroch inredning som specialportar, avfuktning, pallställ, belysning m.m. enligt kundens behov, berättar Bosse Backman.

Väderskydd – som underlättar, skyddar och effektiviserar utomhusarbete

Väderskydd underlättar, skyddar, förkortar och effektiviserar arbetet på byggen, broar och

Aktuellt och noterat

Umeå

konstruktioner. – Vi har lösningarna för det väderskydd man behöver när man skall bygga en bro, renovera/bygga på/till hus eller annars har en arbetsplats som behöver väderskyddas. Väderskydden/hallarna går att flytta på räls, flyttas med flyttkran eller platsbyggas, berättar Peter Eriksson.

Allt man behöver för event

Peter Eriksson fortsätter: – Vi levererar eventhallar med spännvidder 5–40 meter, som byggs sektionsvis enligt kundens önskemål. Som leverantör till event har vi inga gränser för vad vi kan leverera. Endast fantasin sätter gränserna. Vi levererar hallar för alla typer av evenemang och anlitas t.ex. återkommande för Nolias projekt. För evenemang levererar vi också det som behövs i form av scener, golv, bänkset, dörrpartier, bord, fönsterväggar, värmefläktar m.m.

Artic Hall – miljöanpassad, smidig nyhet – eget varumärke sedan 2008

Som avslutning berättar Bosse Backman och Peter Eriksson också – År 2008 presenterade vi

vår nyhet Arctic Hall (eget varumärke), som vi utvecklat tillsammans med en av våra underleverantörer. Arctic hall är ett smidigt hallkoncept, som är godkänt enligt de nya EU-normerna. Hållfastheten och produktsäkerheten betyder att det också håller för mycket tunga snölaster. Arctic Hall är ett hallkoncept som genom sin konstruktion minimerar transortvolymerna och därmed ger mindre miljöpåverkan. Arctic Hall består av ett genomtänkt modulsystem som underlättar både montage/demontering och arbetsergonomi. Erik Holländer

Aktuellt och noterat

Resele Skog – Årets företagare i Sollefteå

Sollefteå Tryckeri AB – tryckeri med bred service

Resele Skog AB fick i år motta utmärkelsen Årets Företag 2009 i Sollefteå. Resele Skog är ett entreprenadföretag i mellersta Norrlands inland som utför högkvalitativa arbeten gällande skogstjänster, maskintransporter och grävarbeten. Resele är en socken som ligger ca 25 km NV om Sollefteå längs Ångermanälven. Företaget starta­des i Resele 1986 av Karl-Erik Strandlund och Petter Olsson och hette då S/O Skogstjänst. 1992 ombildades verksamheten till aktiebolag och 1997 bildades Resele Skog AB. Verksamheten som började i liten skala, har nu 13 anställda och finns på flera orter.

Den ursprungliga idén till Sollefteå Tryckeri AB, grundat 1968, bestod i annonsbladsutgivning. Återkommande investeringar har sedan gjort att företaget i dag kan erbjuda allt från tryckning av magasin, tidningar, kataloger, böcker, foldrar, broschyrer, affischer till kontorstryck. Familjeföretaget utvecklas sedan ett generationsskifte 2005 nu vidare i andra generation.


58 regioner i Fokus – umeÅ

www.svenskleverantorstidning.se

Unika fästen från Umeå erövrar världsmarknaden Allt fler arbetar med PC, bildskärmar, monitorer eller TV i arbetsfordonet och på arbetsplatsen. Oberoende av om det är fråga om personbil, lastbil, truck, traktor, entreprenadmaskin, skogsmaskinen, servicefordon eller sjukhusmiljö har man behov av ett bra system för att hålla och enkelt kunna använda den moderna tekniken. Umeåföretaget Zirkona Sweden AB erbjuder ergonomiska fästen/hållarsystem baserade på sin världspatentsökta dubbelsidiga kulled Joiner, som klarar det mesta man behöver. Ursprunglig affärsidé som snabbt realiseras

Den ursprungliga affärsidén utvecklades i Umeå med början 1995 av uppfinnaren till den smarta snabbt lås/öppningsbara dubbelsidiga kulledshållaren Joiner. År 2006 köpte Martin Ericsson, med ursprung i en känd företagarfamilj i Umeå, namnet och produkterna. Zirkona Sweden AB har under CEO Martin Ericssons ledning nu starkt fokus på utveckling och expansion. – Vi behövde extra stora muskler inför vår expansion på världsmarknaden, därför fick vi i fjol också Umeåbaserade investmentbolaget EMI som delägare, konstaterar Martin Ericsson.

Unikt sätt att förenkla upphängning i fordon och på arbetsplatsen

Zirkona Swedens Joiner system står för ett unikt sätt att förenkla upphängning och fastsättning av krävande produkter. Vårt världspatentsökta Joinersystem är ett unikt, enkelt och starkt monteringssystem. Det passar fordonsdatorer, tablet PC, notebooks, handdatorer, TV, LCD skärmar, mm. De används också på sjukhus och i andra arbetsmiljöer där man vill ha lättändrade fästen. Våra produkter erbjuder smidiga lösningar för joysticks och liknande produkter som kräver starka och rörliga fastsättningar. Joinerprodukter finns i varierande storlekar för alla typer av monteringar. De består av smarta fästanordningar, med starka och smidiga lösningar. De är enkla att montera och finns med olika typer av snabbfästen för flexibla placeringar. Med vårt snabbfäste är det behändigt att sätta i och ta ur t.ex. kartplottern i båten. Produkterna levereras som standard i aluminium/svart, men kan på beställning fås i alla varierande färger och även i rostfritt. I dag används de överallt och i alla typer av miljöer där de behövs i Sverige och utomlands, berättar Martin Ericsson.

Finns för alla typer av behov – också för specifika ändamål

I Zirkona Sweden ABs Joinersystem är ett flexibelt fästsystem där man med de ingående kompo-

nenterna i olika storlekar kan få exakt det hållare/ fästsystem man behöver för sitt arbete. I Joinersystemet ingår dubbelsidiga kulleder i valbar storlek, snabbfästen, snabbsugkoppsfästen för glas/vindrutor, rör, skruvbultar som man snabbt sätter ihop för varje behov, slutligen finns smarta och vibrationstestade snabbhållare för PC, Notebooks, handdatorer m.m. Produkter för specifika ändamål finns också. Ett exempel är den PC-hållare vi tagit fram för montage på ratten, som t.ex. många resande säljare använder i arbetet. Ett annat är den hållare som man fäster på bakväggen i hytten och som fälls ner och upp bredvid föraren, berättar Martin Ericsson.

Säljs via distributörer/återförsäljare

Zirkona Sweden ABs Joinersystem säljs via återförsäljare som 20:20 Mobile, KG Knutsson, Erifon (Fi). Genom världsavtal med Scania säljs Joinerprodukterna genom alla Scanias återförsäljare runtom i världen. För marknaden i USA och Kanada finns ett avtal med ett företag i USA. – Våra produkter är unika, de gör mycket nytta och vi är inriktade på en stadig och stark tillväxt framöver, konstaterar Martin Ericsson avslutningsvis. Erik Holländer

Den flexibla lösningen för lagerhållning! Lärlingsgatan 20 | 904 22 UMEÅ | Tel: 090-142560 | www.arctichall.se

LKAB, KIRUNA - Vi levererade 80 st lagerhallar till ett byggprojekt som varade i 3 år.


BP

ogesunds last ab

Din plastleverantör nu och i framtiden! * Totalansvar från idé till färdig produkt * Formsprutning * Efterbearbetning * Logistik Formsprutning av produkter är inte bara en plastdetalj för oss utan en del i en lösning för en produkts utseende, funktion och känsla. Och med vår erfarenhet kan vi idag utlova er att era produkter framställs efter dom högt ställda krav som idag råder för att värna om vår egna och andras levnadsmiljö.

Ett ISO 9001:2000 certierat företag Tel: 0321-53 00 60 Fax: 0321-53 00 69 E-post: torbjorn@bogesundsplast.se

www.bogesundsplast.se


Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 Gテ傍EBORG

Posttidning

Svensk Leverantörstidning nr-4 2010  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 20.000 exemplar. Tidning...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you