Page 1

Årgång 27 Nr 2 April 2011 • Pris 39 Kronor

Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984

Ann-Sofie Wessberg, Metron.

Med fokus på vibrationer Projekt BanaVäg i Väst är utbyggnaden av totalt 7,5 mil högklassig fyrfältsväg respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Utbyggnaden sker etappvis, allt beräknas vara klart 2012. Metron Miljökonsult AB har fått uppdraget att utföra besiktning och vibrationsövervakning på etappen Hede-Älvängen, där bland annat en järnvägstunnel genom Kattleberg ingår. sidan 12

Kraftstation i Hissmofors NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga en kraftstation i Hissmofors, två mil nordväst om Östersund. Den gamla kraftstationen ska rivas och en ny byggas. Uppdragsgivare är det kommunala elbolaget Jämtkraft. Projektet drog igång den 1 mars 2011 och beräknas vara färdigt den 31 oktober 2013. sidan 19

Film från verklighet Att producera film från bygg-, industrioch infrastruktursektorn är vardagen för Bergkvist Reklamfoto. Företaget som förutom med film även arbetar med stillbildsproduktioner har hela Sverige som arbetsområde. Det är en styrka att kunna ta på sig kombinerade uppdrag och leverera både film och stillbilder, då kunderna många gånger efterfrågar båda delarna. sidan 38

Region i fokus - Östersund sidorna 40-62

Svenska företag intressanta för Zambia När Zambias ambassadör Anne Luzongo Mtamboh och Musokotwane Sichizuwe, First Secretary Economic and Trade, besökte Gruvteknik AB blev deras positiva bild av svenska företag starkare. Gruvteknik AB säljer nya och begagnade maskiner och tillbehör för gruv-, bygg- och stenindustrin och bidrar därmed till en hållbar utveckling genom att återanvända befintliga produkter. - Nyförsäljningen ökar stadigt men renoverad och upprustad utrustning är fortfarande en av våra specialiteter som vi är ganska ensamma om på marknaden, säger Christina Johansson Linder, marknadsansvarig på Gruvteknik AB. Sidan 11

6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr

100 % KÖRGLÄDJE Provkör Katrin System Dispensers™

Besök oss gärna på www.tungalyft.se


Prismalence förlänger dagen. Det är inte bara hur mycket ljus du får som avgör ifall du kan jobba effektivt, utan även kvalitén på ljuset. Vi erbjuder en flimmerfri dagsljusliknande belysning med bra avskärmning. Vår patenterade prismatiska linsoptik passar bra inom industri och infrastruktur där man vill spara energi, men inte tumma på kvalité eller säkerhet. Våra projekt innefattar bl.a tung industri, hamnar, flygplatser och bangårdar. Men även sportarenor, ridhus och skidbackar. Kontakta oss på kontoret i Örnsköldsvik eller Peter i Umeå för kostnadsfria beräkningar och projekteringar. Säljansvarig Peter Lindberg: 090 142070. email: peter@prismalence.se Växel telefon/fax: 0660 85335/38 email: info@prismalence.se hemsida: www.prismalence.se


Svensk Leverantörstidning nr 1-2011

ledare

Innovativt svenskt entreprenörskap hotat av sjunkande kunskapsnivå Scanbalt sidan 22

Att den svenska kunskapsnivån hos ungdomar har fallit under hela 2000-talet riskerar att ge negativa effekter även för entreprenörskapet. Befolkningens utbildningsnivå är nämligen positivt förknippad med både de entreprenöriella företagens överlevnad och deras förmåga att skapa sysselsättning. Det skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, i sin månatliga analys under vinjetten Thulins tabeller.

Mars månads analys tar sin utgångspunkt i OECD:s PISA-studier som visar att kunskapsnivån bland svenska ungdomar har fallit på bred front vad gäller kunskapsnivån i matematik, läsförståelse och naturvetenskap under hela 2000-talet. Något som riskerar att följa med uppåt i åldrarna och därmed försämra svensk konkurrenskraft med fallande sysselsättning och lägre levnadsstandard som följd.

Genombrott för miljögranskning av fartyg

Stort intresse för KK-stiftelsens satsning för innovation

Riksdagen har beslutat att Metria, som idag är en del av Lantmäteriet, blir statligt bolag den 1 maj 2011. Förhandlingarna har pågått i mer än ett halvår och slutfördes fredagen den 8 april. Samtliga anställda har erbjudits att följa med till bolaget.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, bjöd i höstas in Sveriges nya lärosäten till att söka medel för att skapa innovationsinriktade kompetensutbildningar i samproduktion med näringslivet. Gensvaret har varit överväldigande. Nu får 8 av totalt 26 ansökningar bidrag för att ta sin ansökan vidare. KK-stiftelsen har anslagit över 100 miljoner kronor till programmet ”Expertkompetens för Innovation”. Programmet syftar till att ge Sveriges nya lärosäten möjlighet att tillsammans med näringslivet och forskningsinstitut skapa kompetensutbildningar på avancerad nivå där starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehoven hos företagen.

Ramudden Roadshow sidorna 31-37

Göteborgs Hamn har som första hamn i Europa beslutat belöna mer miljöanpassade fartyg genom att använda Clean Shipping Index. De grönaste fartygen enligt indexet kommer att få ett finansiellt bidrag. Hamnen kommer dessutom att gå vidare och belöna de fartyg som frivilligt använder sig av lågsvavligt bränsle.

Metria blir bolag

Dagligvaruhandelns jättar på Logistik & Tranport

Konsumenternas ökade miljömedvetande leder till stora förändringar av dagligvaruhandelns logistik och struktur. Dagligvaruhandelns framtidsfrågor och logistiklösningar är det heta ämnet den inledande dagen av Logistik & Transport – Nordens ledande branschmässa och konferens på Svenska Mässan i Göteborg den 25-27 maj.

Svensk järnväg i stort behov av åtgärder

Det krävs omfattande åtgärder för att de svenska järnvägarna ska kunna ta hand om den ökande tågtrafiken och hålla jämna steg med förslitningen. Trafikverket har med hjälp av ett konsultföretag granskat tillståndet för landets infrastruktur. Rapporten tecknar en bitvis rätt dyster bild – men mot en positiv bakgrund – av tillståndet för Sveriges järnvägar. Aldrig tidigare har svenska folket åkt så mycket tåg och aldrig förr har så mycket gods skickats på järnväg. Det går fler, längre, tyngre och bredare tåg. Man satsar också på förbättrad logistik på flera håll i Sverige. Det sker i form av nya kombiterminaler och utbyggnad av hamnar.

Ansvarig utgivare Urban Nilsson

Attacus sidan 7

Nr 2-2011 27:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg tel 031-719 05 00 fax: 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Ansvarig utgivare Urban Nilsson

Klas Bergqvist klas.bergqvist@hexanova.se

Huvudredaktion

Projektledare Stockholm

Göteborg 031-719 05 00

Redaktionsledning Stockholm: Pia Bohlin 08-645 06 10 pia.bohlin@hexanova.se Göteborg: Malin Ulfvarson malin.ulfvarson@hexanova.se 031-719 05 06

Skribenter

Arne Öster arne.oster@hexanova.se

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

www.hexanova.se

Marika Lind marikalind.media@gmail.com Stina Rangmar stina.rangma@gmail.com

Pia Bohlin 08-618 02 43 pia.bohlin@hexanova.se

Projektledare Norrland

Erik Holländer 0706-71 01 37 erik.hollander@bredband.net

Layout:

Nadja Törnblad

Tryck:

V-TAB AB www.v-tab.se

Adress-/namnändring

adressandring.slt@hexanova.se

Ekonomi

Monika Beiring monika.beiring@hexanova.se

Annonser, bilder och annat redaktionellt material sänds till pia.bohlin@hexanova.se


4 NYHETER

www.svenskleverantorstidning.se

Åtta bolag från Innovationsbron utvalda bland Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag 33 av de hetaste unga teknikföretagen i Sverige presenterades av tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik på Berns salonger i Stockholm den 29 mars på den så kallade ”33-listan”. Åtta av dessa bolag har fått kompetent kapital genom Innovationsbron. Och 18 av bolagen sitter eller har suttit i någon av de inkubatorer som är med i Innovationsbrons inkubatorprogram.

Att Innovationsbron har en del i så många bolag på listan är ett bevis på samhällsnyttan av tidigare insatser, säger Peter Strömbäck, VD Innovationsbron AB.

Tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik har ambitionen att med hjälp av ”33-listan” eller ”Sveriges 33 Hetaste Unga Teknikföretag” vaska fram vilka företag som har möjlighet att bli det här århundradets nya Ericsson eller SKF. Det är en ambition som Innovationsbron stöder. Under vintern har därför Innovationsbron, Ny Teknik och Affärsvärlden, tillsammans med Deloitte, varit ute på resa i landet på jakt efter intressanta innovationsföretag. Vi har besökt Lund, Göteborg, Linköping och Umeå. På varje ort fanns det tid för spännande och givande möten mellan innovationsfrågans alla aktörer. Runt 400 personer deltog under de olika träffarna. Ur fler än 200 nomineringar till listan har Affärsvärlden och Ny Teknik sållat fram 33 bolag. Åtta av dessa har fått kompetent kapital genom Innovationsbron. Dessa bolag är: Actiwave, Linköping, Coresonic, Linköping, Lumenradio, Göteborg, Malvacom, Ronneby, Mantex, Stockholm, Mindmancer, Göteborg, Promimic, Göteborg och Xbrane, Stockholm.

”Det är oerhört roligt att Innovationsbron har en del i åtta av dessa 33 speciellt utvalda bolag. Att sedan 18 av bolagen tillhör eller har tillhört någon av de 21 inkubatorer som vi är med och driftsfinansierar och utvecklar är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg”, säger Peter Strömbäck, VD Innovationsbron AB. De inkubatorer som fick med bolag på den åtråvärda 33-listan var; Blekinge Business Incubator, Ronneby, Chalmers Innovation, Göteborg, Ideon Innovation, Lund, LEAD LiU Entrepre-

neurship and Development, Linköping, MINC, Malmö, Uppsala Innovation Centre, Uppsala, Uminova Innovation, Umeå och Stockholm Innovation & Growth (STING), Stockholm. ”Vår huvuduppgift är att lägga grunden till internationellt konkurrenskraftiga bolag med stor tillväxtpotential och på så sätt gynna den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag”, säger Peter Strömbäck.

OM INNOVATIONSBRON Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron arbetar över hela Sverige via sju kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Sweco fortsätter att växa i Polen och etablerar arkitektverksamhet i Warszawa Sweco har förvärvat arkitektverksamheten APA Markowski Architekci med 20 anställda i Warszawa. Företaget har funnits sedan 1992 och erbjuder tjänster inom bland annat landskapsarkitektur. Förvärvet är ytterligare ett steg i Swecos strategiska satsning på att växa i östra och Centrala Europa. – Syftet med förvärvet är i första hand att breda vårt tjänsteutbud i Polen genom att komplettera våra befintliga verksamheter med arkitektur, och då i första hand landskapsarkitektur. Syftet är också att bredda verksamheten geografiskt till huvudstadsregionen, säger Gregor Rolski, vd för Sweco Polen.

Under 2010 etablerade Sweco verksamhet i Polen genom förvärven av Hydroprojekt Krakow och Transprojekt Krakow, verksamma i södra Polen inom vatten och miljö respektive infrastruktur. Efter arkitektförvärvet i Warszawa får Sweco cirka 210 anställda i Polen.

FAKTA Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 400 anställda i elva länder och omsatte 2010 ca 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Pär Hammarberg VD Sweco centrala och östra Europa. Foto: Stefan Berg

ESAB:s nya bärbara MIG/MAG-svetsmaskin ESAB har introducerat en ny familjemedlem till sin populära Caddy®-serie av svetsmaskiner, nämligen Caddy® Mig C160i, som är optimerad för professionell svetsning av stål. Nykomlingen är en kompakt och bärbar 1-fas strömkälla på 160A för professionell MIG/MAG-svetsning med solidtråd eller gaslös rörtråd. Den är lämplig för monterings-, underhålls- och reparationsarbeten i tillverknings- eller reparationsverkstäder. Bärbarheten har förbättrats och den nya designen använder även flera olika avancerade material, som ger ett korrosionsbeständigt, lätt, robust och stöttåligt hölje. Caddy Mig C160i är baserad på modern inverterteknologi och konstruerad för krävande svetsning. Användarvänlig inställningspanel och intelligent mjukvara ger optimala svetsparametrar. Svetsaren ställer enbart in plåttjockleken mellan 0,5 och 4 mm och börjar svetsa. En ratt gör det möjligt att vid behov höja eller sänka svetstemperaturen. Mer info: www.esab.se


5 NYHETER

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Resias Eva Moen utses till resebranschens bästa chef Resias vd Eva Moen har utsetts till årets chef i tävlingen Grand Travel Awards 2011. Priset delas ut för nittonde året i rad, där turistnäringens duktigaste aktörer röstas fram av resebranschen. Eva Moen är den första kvinnan som vunnit det aktningsvärda priset ”Årets chef”. - Jag är väldigt hedrad över att ha fått utmärkelsen som årets chef, säger Eva Moen, vd på Resia. Inom Resia är personalen och företagskulturen den viktigaste delen av varumärket, och att jag som företagsledare har haft förmånen att utveckla bolaget till det vi är idag är fantastiskt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att anledningen till att jag har lyckats i mitt ledarskap är att jag har branschens bästa kollegor omkring mig. Framgångarna bygger på samspel och delaktighet. - Vi har haft en stark försäljning under 2010 med en bra återhämtning efter branschnedgången, fortsätter Eva Moen. Nu inleder vi det här årets första månad med de bästa försäljningssiffrorna någonsin i Resias historia. Vi tar det som ett kvitto på att våra kunder gillar vårt sätt att jobba där närhet till kunden, ett brett utbud och förmågan att kunna leverera det lilla extra är några av våra viktigaste styrkor.

FAKTA Resia etablerades 1974 och har idag 60 resebyråer i Sverige. Med drygt 25 procent av totalmarknaden av resebyråförsålda charter- och paketresor är Resia en av Nordens största resebyråkedjor. I moderbolaget Resia Travel Group AB ingår systerbolagen Resia AB, Bengt-Martins AB och Hyttespecialisten. Resia omsätter cirka tre miljarder kronor fördelat på tre affärsområden; privatresor, affärsresor samt grupp- och konferensresor. Koncernen har cirka 400 medarbetare med huvudkontor i Göteborg.

Juryns motivering

De nominerade till årets chef utses av Grand Travel Awards jury som gör en övergripande bedömning av företagen i varje klass. I chefsklassen lyfter juryn fram ledare i branschen som utmärkt sig positivt under året. Vinnaren röstas sedan fram av resebranschens aktörer. Juryns motivering bakom nominering av Eva Moen lyder:

”Hennes tydliga och konsekventa ledarskap för resebyråkedjan har under flertalet år resulterat i god avkastning för ägarna. Strategin med en mix av privat- och affärsresor, stark regional närvaro och landets största butiksnät av resebyråer har visat sig stå pall och ge vinst även i riktigt tuffa tider.”

Stark försäljning under 2010

Resia, som har visat positivt resultat sedan starten 1974, gör ett starkt 2010 där försäljningen nästan är uppe på samma nivåer som rekordåret 2008. På helåret ökade Resias försäljning med 18 procent, vilket är att jämföra med branschens ökning på 8 procent.

- Vi hade en väldigt positiv försäljningsutveckling under hela hösten och har tagit marknadsandelar på samtliga våra tre affärsområden, säger Eva Moen. Eftersom vi endast behövde göra ett mindre antal uppsägningar under nedgången har vi kunnat vara väldigt snabba tillbaka när marknaden återhämtade sig.

Bemanningsindikatorn 2010: Aldrig tidigare har så många fått jobb genom bemanningsföretag Omsättningen för rekryterings- och omställningstjänster överskred 1 miljard kronor 2010. Det betyder att 30 000 personer fick hjälp till nytt jobb på arbetsmarknaden under 2010. Bemanningsbranschen upplevde den högsta kvartalsomsättningen någonsin med totalt 5 miljarder kronor fjärde kvartalet 2010.

Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström

Intresset för kompetenta medarbetare är rekordstort och bemanningsföretagen är de som hjälper företag och myndigheter att få rätt person på rätt plats. Jobbmöjligheterna är särskilt goda för kvalificerade yrkesarbetare, IT-ingenjörer och redovisningsekonomer. - Det har aldrig tidigare varit så populärt som nu att söka personal via bemanningsföretag, att anställa eller hyra in, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström. - Bemanningsföretagen hittar jobb åt alla, som bemanningskonsulter eller via rekrytering till kunder, säger Henrik Bäckström. Bemanningskonsulter hyrdes in av kunder inom offentlig sektor och privata industri- och tjänsteföretag för 4,5 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2010. Medarbetare rekryterades till anställningar hos företag och myndigheter för 214 miljoner kronor. Att få hjälp från ett jobb till ett annat, då den anställde i kundföretag har blivit uppsagd, så

kallad omställning, har även varit en viktig del av branschens tjänsteutbud under 2010. Omställningstjänster har köpts till ett värde överstigande en halv miljard kronor. Snabbaste sättet att få ett jobb är bemanningsföretag. Enligt en medarbetarundersökning som genomfördes 2009/2010 fick 40 procent av bemanningskonsulterna jobb inom en vecka efter första kontakt. - Sök jobb genom bemanningsföretag du också, här finns plats för alla, uppmanar Henrik Bäckström.

Personaluthyrning och rekrytering ökar

Helåret 2010: Industriuthyrning ökar rejält

Bemanningsindikatorn visar att den starkaste uppgången var i västra Sverige där bemanning ökade med 53 procent helåret 2010 jämfört med 2009. Personaluthyrning omsätter knappt 3,8 miljarder i västra Sverige. Omställningstjänster hade den starkaste ökningen helåret 2010 jämfört med 2009 (+ 151 procent). - I västra Sverige finns en stor andel av industrijobben i bemanningsbranschen, säger Christina Ekdahl.

Uthyrningen av konsulter inom industri- och tillverkning ökade rejält räknat på hela 2010, med knappt 2 miljarder konor eller 89 procent jämfört med helåret 2009. - Industrin kom tillbaka starkt under 2010, säger Bemanningsföretagens branschanalytiker Christina Ekdahl. - Räknat över tid är uthyrning av tjänstemannayrken 70 procent av uthyrningen i branschen, säger Christina Ekdahl.

Personaluthyrning, den absolut största delen av verksamheten i branschen omsättningsmässigt, ökade med 31 procent helåret 2010 jämfört med 2009. Rekryteringstjänster ökade mest (+ 51 procent) medan omställningstjänster och entreprenader minskade i omfattning (- 30 procent respektive - 2 procent). - Det är helt naturligt att omställningstjänster minskar när konjunkturen och jobbmöjligheterna är goda, säger Henrik Bäckström.

Västra Sverige ökar mest

Region Mellansverige ökade med 40 procent följt av södra Sverige som ökade med 37 procent. Om statistiken

Statistiken är framtagen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut, HUI under ledning av Emma Hernell. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen. Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information www.bemanningsforetagen.se

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 420 medlemsföretag, varav 340 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.


6 INDUSTRI

www.svenskleverantorstidning.se

Ständigt ökad efterfrågan på flexibla belysningslösningar Ett högeffektivt optiksystem som ger minimala ljusförluster bidrar till att göra belysningsprodukterna från Prismalence till såväl en energieffektiv industribelysning som mycket användbar för en rad andra tillämpningar. Prismalence i Örnsköldsvik har utvecklat sin patenterade linsoptik sedan 1990 och kommer kontinuerligt med förbättringar och nya linser. Fördelen med den rektangulära ljusbild som linserna skapar är att den belysta ytan är lika stor som andra mer traditionella belysningslösningar men ljusförlusterna och bländningen är mindre. - Våra produkter är mångsidiga och passar i de flesta installationer såväl inom- som utomhus. Armaturer från Prismalence är installerade i bland annat industri- och lagerlokaler, gjuterier, hamnar, flygplatser och idrottsanläggningar men de används även för belysning av parker, gator och vägar, som fasadbelysning och belysning för kameraövervakning. Flexibiliteten är med andra ord väldigt stor, inte minst genom att man på ett smidigt sätt kan kombinera våra olika armaturer i en helt kundanpassad lösning, säger Peter Lindberg på Prismalence. Stella-armaturen har fått ett bra mottagande från både gamla och nya kunder. Kombinationen Stella och Trust skapar förutsättningar för nya belysningslösningar som tidigare inte varit möjliga. Armaturerna är anpassade för både inom- och utomhusbruk där de i reinvesterings-

projekt kan bidra till att skapa både en bättre arbetsmiljö och betydligt lägre energinivåer. Årets miljöföretag i Örnsköldsvik

Miljöpriset ”Miljörnen” är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Tidningen 7. Priset delas ut i två kategorier, dels till en privatperson eller förening, dels till ett företag. Till årets miljöföretag i Örnsköldsvik 2010 utsågs Prismalence. Detta tillkännagavs redan vid Företagargalan den 10 februari men pristagarna hyllades även i en ceremoni vid fullmäktigesammanträdet den 28 februari. Företaget Prismalence får priset för att de ”på ett innovativt sätt skapat och utvecklat ett belysningssystem som genererar stora energibesparingar. Den unika, patentskyddade teknologin ger både bättre arbetsmiljö och synbarhet, såväl inomhus som utomhus. Ett företag som går en ljus framtid tillmötes!” Miljöpristagarna fick, förutom äran och diplom, en check på 3 000 kronor som de själva får välja att donera till ett angeläget miljöarbete. Prismelence ger sin prissumma till Naturskyddsföreningen.

Expanderar både i Sverige och på världens alla kontinenter

- Prismalence expanderar både inom Sverige och utomlands. I dag har vi kunder i 28 länder runt om i världen. Våra kunder är mycket nöjda med ljuskvalitet och driftekonomi samt den support de får för att skapa de mest ekonomiska och belysningstekniskt högklassiga lösningar som vi levererar, berättar Peter Lindberg.

På den svenska marknaden ökar efterfrågan företagets armaturer dels genom att tidigare kunder köper mer och dels genom att nya kunder kommer till skott snabbare när det gäller investeringar i väl fungerande lösningar på sina olika belysningsbehov. Arne Öster

Ett par exempel Södra Cell är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa. Vid företagets massafabrik Väröbruk norr om Varberg har man installerat belysning av bland annat ”vedgården” och truckverkstaden. Fiskarhedens Trävaru AB i Transtrand, ett av de 25 största sågverken i Sverige, har satsat på armaturer från Prismalence för både sin inom- och utomhusbelysning.


7 INDUSTRI

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Attacus Power fortsätter framgångsrikt utvecklingen mot framtiden För knappt ett år sedan gick Genetech i konkurs, vilket skapade stor oro bland dåvarande kunder eftersom framtiden var oviss för vart man kunde vända sig för bland annat reservdelsförsörjning och service på tidigare levererade aggregat. Verksamheten återstartades i det nya bolaget Attacus Power, som idag arbetar målmedvetet på att återta den marknadsledande positionen inom reservkraft i Skandinavien. Ett prioriterat affärsområde för är bland annat service och eftermarknad. Attacus Power har idag omkring 35 medarbetare och har en god orderstock inom produktion, entreprenad och eftermarknad. Bland uppdragen märks bland annat leveranser av Genetech Movie Super Silent till engelska belysningsföretag, detta används vid TV- och filmproduktion, Projekt Eskil till Akademiska sjukhuset i Uppsala, reservkraftscontainer till Swedish Space Corporation i Australien och många fler. – Vår installerade bas av reservkraftsaggregat inom Telekom överstiger nu 600, ramavtal har tecknats med två olika aktörer på den svenska marknaden och leveranserna under 2011 kommer att innebära att vi har mer än 750 reservkraftsaggregat av typen Flexipower installerade hos de svenska Telekombolagen, berättar Claes P Hull, affärsområdesansvarig på Attacus Power. Produktens kompakta format, enkelheten i installation och driftsättning i kombination med produktens höga funktionalitet, gör den attraktiv på marknaden. – Med en ljudnivå på under 55 dBA, automatiska prov med lastövertagande och blinkfri nätåtergång, fjärrövervakning, fullt invallad tank för

sju dygns drifttid innebär att Flexipower fungerar som reservkraft för ett flertal olika applikationer, säger Claes P Hull. Eftermarknaden utvecklas kontinuerligt

Eftermarknaden är idag ett eget affärsområde med primär uppgift att skapa trygghet för företagets tidigare och nuvarande kunder. Detta område har genomgått en kraftig förändring och utveckling sedan omstarten. Idag hanteras bl.a. kommunikation, ledning och information via sofistikerade kommunikationshjälpmedel enligt ”Just in time” principen. Teknikerna är utrustade med fordon som är avsedda för långa landsvägstransporter men som också har förmåga att klara av mer svåråtkomlig terräng som grus och skogsvägar. Förutom verktyg och diverse mätinstrument är fordonen dessutom försedda med ett lager med de mest frekvent återkommande reservdelarna. Detta gör att tekniker numera direkt efter felsökning oftast kan avhjälpa problemet vid samma besök. Service och reservdelar kan beställas vid behov, och möjlighet finns också att teckna anläggningsanpassade trygghetsavtal

Attacus Power har stora fina lokaler – och glada montörer. Nedan ser vi Ulf Wahlström under pågående arbete. Foto: Fotograftina&CO

med innehåll som årligt förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och support dygnet runt. Avtalen kan även utökas med option om jour-

inställning, provkörning och underhåll av övrig specifik utrustning såsom UPS och ställverk. Marika Lind


8 AKTUELLA BYGGEN

www.svenskleverantorstidning.se

Norsk nationalsymbol vilar på svensk stålkonstruktion Nya Holmenkollen är inte bara en spektakulär idrottsanläggning med utsikt över hela Oslo. Eftersom hoppbacken består av cirka 2000 asymmetriska balkprofiler är den både ett geometriskt och svetstekniskt mästerverk. Det är inte första gången Oslo och Holmenkollen står i centrum för den internationella backhoppningen – VM 1966 och 1982 samt OS 1952 är bara några av de skidtävlingar som världens äldsta hoppbacke har på meritlistan. Inför VM i Oslo 2011 har dock det gamla backhoppartornet rivits och ersatts med ett nytt. Det gamla tornet hade inte rätt backprofil och var för smalt enligt de nya internationella reglerna. Vinnarförslaget kallas ”Holmenkollen Fyr”, eftersom konstruktionen ska fungera som en fyr som lyser upp en förlängning av backen mot natthimlen. De komplexa knutpunkterna med alla vinklar, svetsar och bultförband skapar dessutom en hållbar och spännande konstruktion. Tillverkning och montage av stålkonstruktionerna gjordes av Lecor Stålteknik i Kungälv. Konstruktören har använt stålsorten S460M, vilket ställer extra höga krav på tillsatsmaterial som klarar hög slagseghet. Lecor Stålteknik använde sig därför av ESABs välkända elektroder OK 48.08, som ger goda slagseghetsvärden ned till -40°C, samt rörtrådarna FILARC PZ6102, en utomordentligt lättsvetsad rutil rörtråd för tuffa krav på slagseghet ner till -60° och FILARC PZ6138 för produktiv svetsning i olegerat stål. Men den största utmaningen med Holmenkollen var inte tillverkningen eller materialvalet

utan det komplicerade montagearbetet av en drygt tusen ton asymmetrisk och fristående konsol utan pelare eller andra stöd. – Vi delade upp konstruktionen i sammanlagt tio sektioner, säger Tennce Carlsson, VD för Lecor Stålteknik. På så sätt vägde ingen sektion över 150 ton, vilket var den maximala vikten som kunde bäras av den kran vi skulle använda. Totalt har vi förbrukat närmare 15 ton ESAB tillsatsmaterial i projektet. För att säkerställa precisionen provmonterades sektionerna i verkstaden. Strukturen monterades ihop och mättes in, förbanden märktes upp och plockades ner för att målas. Därefter transporterades alla komponenter med lastbil till Oslo. Lecors egna montörer satte där ihop dem på en montagebädd, mätte in sektionen med laser, svetsade samt målade fogarna. – De fyra nedre sektionerna, som utgör de nedre armarna i hoppbacken, är helt och hållet svetsade konstruktioner medan de övre sektionerna innehåller mestadels skruvade förband, säger Tennce Carlsson. Per-Arne Åberg är verkstadschef på Lecor och fungerade som montagechef på Holmenkollen. Idag ser han tillbaka på projektet med skräckblandad förtjusning. – Det är ju en helt unik konstruktion. Något

liknande kommer jag förmodligen aldrig att få möjlighet att vara med om igen. Jag var så nergrävd i ritningar, svetsplaner och telefonmöten i början av projektet att jag var mentalt slut efteråt – och samtidigt är Holmenkollen det absolut roligaste jag varit med om. Det första lyftet var häftigt, men det största ögonblicket förmodligen var när de skulle sätta ihop den tredje sektionen. – Vi kände oss lite oroliga innan, eftersom det var en jättekonstruktion som skulle passa ihop med de två föregående. Samtidigt var vi hårdbevakade av norska tv-team som filmade hela processen. Men det flöt på helt perfekt och allt passade ihop in i minsta detalj. Lecor köper både svetsutrustning och tillsatsmaterial genom ESABs återförsäljare Svetsteknik.

– Jag har en fruktansvärt bra relation med ESABs återförsäljarrepresentant, säger Per-Arne Åberg. Han kommer hit 1-2 gånger i veckan och hjälper till med beställningar, service av maskinerna och rådgivning kring nya procedurer. Men det händer också att jag ringer ESAB direkt om jag behöver hjälp med att svetsa nya legeringar och stålsorter. Vi har jobbat med ESAB i alla tider och det fungerar alltid bra och jag får alltid svar och uppbackning. Källa: ESAB

Fakta Mer än 100 år av ständig forskning, utveckling och försäljning har gjort ESAB till världsledande inom svetsning och skärning, och till en internationell leverantör av produkter, know-how och service som få kan matcha. Företaget tillverkar idag tillsatsmaterial och svetsutrustningar till så gott som alla svets- och skärprocesser. ESAB-koncernen har cirka 8 600 anställda i mer än 25 länder samt ett stort nät av återförsäljare och agenter över hela världen. Omsättningen 2010 var cirka £1031 miljoner.


9 AKTUELLA BYGGEN

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Statens fastighetsverk bygger till Vasamuseet i Stockholm - Miljonpublik ska få bättre upplevelse Statens fastighetsverk (SFV) kommer att bygga till Vasamuseet i Stockholm. Det står klart sedan regeringen sagt ja till den beräknade investeringen på 103,5 miljoner kronor. Om- och tillbyggnaden av Vasamuseet ska främst ge Vasamuseet en förbättrad entréfunktion men också större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell museibutik. Byggnadsarbetena beräknas starta hösten 2011 och avslutas våren 2013.

När Vasamuseet byggdes dimensionerades museet för 600 000-700  000 besökare per år. Sedan öppnandet 1990 har museet haft en konstant ökning av antalet besökare, de senaste åren har siffran varit över 1,1 miljoner. Detta gör Vasamuseet till en attraktion i världsklass och Sveriges i särklass mest besökta museum bland utlandsturisterna. För att klara det ökade publiktrycket är Statens fastighetsverk (SFV) och Statens maritima museer (SMM) överens om att en om- och tillbyggnad är nödvändig. - Att regeringen nu godkänt vår investering gällande Vasamuseet är ett glädjande besked. Det stora publiktrycket under högsäsong skapar lätt en pressad situation, särskilt vid entrén. Den om- och tillbyggnad vi nu planerar för kommer att leda till att museet bättre kan möta publikströmmarna, säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Bättre helhetsupplevelse

Om- och tillbyggnaden ska ge Vasamuseet en förbättrad entréfunktion, större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell och attraktiv museibutik. Syftet är inte att öka antalet besökare totalt utan att på ett bättre sätt välkomna dem som kommer. - En förbättrad entré kommer att göra skillnad för besökarens helhetsupplevelse. Men tillbyggnaden ger mer än så. I den nya hallen kommer vi att kunna erbjuda fler tillfälliga och internatio-

nella utställningar och en mer tillgänglig museibutik. På så vis sprids besökarna ut i museet och det blir inte lika trångt, säger Robert Olsson, chef för Statens maritima museer där Vasamuseet ingår. I samband med ombyggnaden kommer klimatsystemet att kompletteras så att skeppet även fortsättningsvis bevaras på rätt sätt. Ursprungsarkitekter bakom ny gestaltning Månsson Dahlbäck Arkitektkontor fick efter

den nordiska arkitekttävlingen 1981, utforma Vasamuseet. Byggnaden utgör ett framstående exempel på nutida svensk arkitektur. Tillbyggnaden, som ska anslutas till den befintliga entrén, kommer att utformas av ursprungsarkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck. Detta för största möjliga samstämmighet med det befintliga museet. Tillbyggnaden har en lokalarea på cirka 1 460 kvm medan ombyggnaden omfattar cirka 350

kvm. Just nu pågår projektering. Byggstart är beräknad till hösten 2011. Källa: Statens fastighetsverk (SFV)


10 PRODUKTNYTT

www.svenskleverantorstidning.se

Siemens lanserar en Goodyear OptiGrip – ny generation ställdon Det intelligenta däcket i Acvatix-familjen som håller hela vägen Acvatix-familjen från Siemens har i årtionden gjort sig känd för sin pålitlighet och noggranna reglering inom VVS-branschen. Den nya generationen ställdon är helt igenom nyutvecklad och bygger på Siemens långa erfarenhet inom området.

Allt fler bilar körs på utslitna däck och har olagligt däckmönsterdjup. Detta är en av de främsta orsakerna till olyckor och dödsfall i trafiken.

Siemens nya ställdonsortiment är utvecklat för att ge ett ännu större mervärde för alla olika användare, såsom konsulter, projektörer, installatörer och driftpersonal. Exempelvis kan de nya Acvatix-ställdonen installeras, manövreras och underhållas på samma sätt. Manuell manövrering sker helt utan verktyg. Indikering av ställdonets position är enkel att se oavsett monteringsläge. Tack vare den tydliga LED-indikeringen kan driftläget enkelt avläsas. Ny EC-motorteknik maximerar energieffektiviteten för de nya ställdonen. En helt ny snabb och felsäker montering sker via ett fåtal moment. Läs mer på: www.siemens.se/acvatix

Goodyear OptiGrip är ett däck med flera liv, vilket ger bättre prestanda och högre säkerhet genom däckets hela livslängd. När däcket blir slitet öppnar dess inbyggda intelligens ett andra slitbanemönster, genom den revolutionerande SmartWear-tekniken, som gör att OptiGrip upprätthåller sin höga prestanda även när däcket är slitet. Däckets översta gummiblandning har utformats för att ge utmärkt väggrepp på torra vägar och den underliggande gummiblandningen som slits fram förbättrar greppet på våta vägar och motverkar vattenplaning. Det intelligenta däcket Goodyear OptiGrip kan därför vara en lösning på problemet med okunskapen hos förare som kör sina däck trots att de passerat bäst före datumet. Förutom att det varar mycket längre, presterar det som ett nytt däck genom hela sin livslängd. För ytterligare information om Goodyear, besök www.goodyear.se

AcvatixSAX, en ny generation ställdon i Acvatix-familjen Foto: Siemens.

En ny stryktålig fordonsdator med mobilt bredband och GPS för transportbranschen JLT Mobile Computers lanserar sin senaste dator i JLT 1214-serien. Nya funktioner är mobilt bredband och GPS. JLT 1214S ger exempelvis lastbilsförare, möjlighet att navigera och arbeta med orderhantering online när de är på resande fot när det inte finns tillgång till trådlöst nätverk. Datorn finns tillgänglig i slutet på mars. JLT 1214S har en integrerad 3G-modul från Sierra Wireless som möjliggör kommunikation via mobilt bredband. Den nya datorn har dessutom en GPS-funktion för satellitnavigering så att fordonsföraren kan läsa av sin position. Datorn har dessutom integrerade högtalare så att

föraren exempelvis kan få instruktioner från GPSnavigatorn. JLT 1214S är testspecificerad för IP65 och har en förbättrad tätning av kabelanslutningarna som gör dem vibrationssäkra och vattentäta. Datorn är testad för att fungera i temperaturer från minus

30 grader till plus 55 grader och är dessutom motståndskraftig mot vibrationer som överstiger rekommenderade gränsvärden för lastbilar och lagertruckar. För mer info, se www.jltmobile.com


11 BERG & TUNNLAR

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Svenska företag intressant för Zambia Zambias gruvindustri är för landet en av de största inkomstkällorna och på stark tillväxt. I takt med att gruvorna blir fler och större ökar också intresset för företag runt om i världen som kan tillgodose den växande industrins behov av service, maskiner och reservdelar. Nu ligger fokus på Sverige.

Exportrådet och Sveriges ambassad i Zambia anordnade i november förra året en handelsdelegation i huvudstaden Lusaka med fokus på gruvindustrin. Eftersom Sverige och Zambia har ett långt politiskt och ekonomiskt samarbete bakom sig finns det idag en rad svenska etablerade företag i landet och nu vill Exportrådet att fler företag ska knyta kontakter. Representanter från SMTG, The Swedish Mining & Tunnelling Group som också deltog under delegationen presenterade olika företag som kunde vara intressanta för Zambias räkning. Genom Exportrådet och SMTG blev Zambias ambassadör i Sverige uppmuntrad till att besöka det Ludvikabaserade företaget Gruvteknik AB.

Ett globalt nätverk

Gynnsam historik

Företagsförmedling

Svenska företag har i Zambia ett gott rykte som leverantörer av miljövänliga och socialt hållbara lösningar inom olika områden som hjälpt utvecklingsarbetet i landet. När Zambias ambassadör Anne Luzongo Mtamboh och Musokotwane Sichizuwe, First Secretary Economic and Trade, besökte Gruvteknik AB blev deras positiva bild av svenska företag starkare. Gruvteknik AB säljer nya och begagnade maskiner och tillbehör för gruv-, bygg- och stenindustrin och bidrar därmed till en hållbar utveckling genom att återanvända befintliga produkter. - Nyförsäljningen ökar stadigt men renoverad och upprustad utrustning är fortfarande en av våra specialiteter som vi är ganska ensamma om på marknaden, säger Christina Johansson Linder, marknadsansvarig på Gruvteknik AB.

Gammalt blir nytt

Mindre företag som saknar möjlighet att helt byta ut sin utrustning kan se Gruvteknik som en guldgruva. Här finns ett stort lager med både reservdelar och reparations- och moderniseringsmöjligheter. Med välkända varumärken som Atlas Copco, Secoroc, SIG och Tamrock kan kunder välja från det breda sortiment om de vill ha nytt eller begagnat. Bergborrmaskiner och borrar utgör också en väsentlig del av nya eller renoverade maskiner och reservdelar som Gruvteknik AB säljer till ett fördelaktigt pris. - Vi har många artiklar som inte andra har eller kan vara svåra att hitta, säger Christina Johansson Linder. Skulle inte den efterfrågade produkten finnas i lager vet oftast Christina och hennes medarbetare vart man ska vända sig för att få tag på delarna. För familjeföretaget är service och bra kontakt med kunderna en viktig del i arbetet och en av anledningarna till deras kontinuerliga expansion.

Gruvteknik AB har kunder i alla världsdelar även om Skandinavien är den största marknaden. I många av länderna är det framförallt gruvindustrin som efterfrågar maskiner och reservdelar från Gruvtekniks lager men även i de länder där byggindustrin tagit fart. I Afrika har redan Gruvteknik kunder bland annat i Kenya och Tunisien men ännu ett land kan komma att läggas till bland kunderna. - Besöket med Zambias ambassadör har banat väg för nya kontakter och vi hoppas ju att det kan leda till nya kunder, förklarar Christina Johansson Linder. Exportrådet försöker få svenska företag att växa internationellt och det var på detta sätt som Gruvtekniks utländska kontakter förmedlats till dem. Under den Zambiska ambassadörens besök tittade man bland annat på verkstaden men viktigast var samtalen och utbytet av frågor och tankar. Det är inte var dag en ambassadör besöker företag för att hitta potentiella medarbetare till sitt lands växande industri. - Det var väldigt positivt och roligt att få träffa någon så påläst och insatt i industriutvecklingen. Den här typen av engagemang är mycket inspirerande, avslutar Christina Johansson Linder.

Stina Rangmar

Vill du annonsera? Ring 08-645 06 10


12 BERG & TUNNLAR

www.svenskleverantorstidning.se

Med fokus på vibrationer Projekt BanaVäg i Väst är utbyggnaden av totalt 7,5 mil högklassig fyrfältsväg respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Utbyggnaden sker etappvis, allt beräknas vara klart 2012. Metron Miljökonsult AB har fått uppdraget att utföra besiktning och vibrationsövervakning på etappen Hede-Älvängen, där bland annat en järnvägstunnel genom Kattleberg ingår. E 45 är en central åder i västsvensk gods- och persontrafik. Varje dygn passerar omkring 60 gods- och persontåg på järnvägen, på vägen är motsvarande siffra cirka 30 000 fordon per dygn. Men varken vägen eller järnvägen räcker till. Efterfrågan på gods- och persontågstransporter ökar. Och E45 har alltför låg standard för sin funktion. Framkomlighet, säkerhet och miljö

När utbyggnaden står klar i sin helhet, 2012, finns flera förbättringar att vänta. På dubbelspåret som nu byggs i stället för det nuvarande enkelspåret kommer det att kunna gå cirka 120

tåg per dygn, det vill säga dubbelt så många tåg som i dag. Dessutom kommer fler människor att få nytta av tågen i och med de sju pendeltågsstationerna som byggs i Gamlestaden, Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen och söder om Lödöse. Också utbyggnaden av E45 till fyrfältsväg är viktig för många. Dagens E45, som byggdes på 1960-talet, är olycksdrabbad och de över 30 plankorsningarna längs sträckan skapar en begränsad framkomlighet. Den nya fyrfältsvägen kommer till skillnad från den befintliga att ha både mitträcke och vara fri från korsningar i markplan. Det, i kombination med en generellt sett högre standard på vägen, innebär ett lyft både för trafikanternas säkerhet och för framkomligheten på vägen. – Vid nybyggnationer i närheten av vibrationsalstrande verksamheter, till exempel järnväg eller väg, är det vid känsliga markförhållanden, som vid t ex ler- och siltjordar, av stor vikt att utreda områdets känslighet för vibrationer samt att kontrollera, berättar Ann-Sofie Wessberg, ansvarig för Metron Miljökonsults Göteborgskontor. – Avseende sprängningsarbetet genom Kattleberg inom etappen Hede-Älvängen har vi fått i uppdrag att kontrollera vibrationer i mark och luft samt att dokumentera fastigheterna via syn

Ann-Sofie Wessberg, Metron.

för att kunna konstatera om och hur de påverkas av arbetena. Utförda besiktningar samordnas med och kompletterar riskanalysen för projektet. Metron Miljökonsult, ett oberoende högteknologiskt konsultföretag inriktat på mark- och anläggningsteknik med fokus på vibrationer. Specialister på tekniska utredningar

Vibrationer från exempelvis mark- och bergschakt eller trafik kan färdas långt och påverka mycket. Oavsett om du är tidigt ute i ett faktainsamlande skede inför nybyggnation, eller om du behöver fastställa vad som orsakat en vibra-

tionsskada kan Metron Miljökonsult erbjuda dig tjänster vad gäller förundersökningar, riskanalys, skadeutredning och vibrationsövervakning. Metrons egenutvecklade mätinstrument FRED 04 och FRED 05 är framtagna för att övervaka vibrationsalstrande verksamhet så effektivt och säkert som möjligt och till minimal kostnad för företagets kunder. Mätsystemen utnyttjas vis anläggningsarbeten såsom sprängning, packning, pålning, spontning och trafik. Därtill är systemen specialanpassade för att mäta komfortstörningar från tåg- och fordonstrafik. Metron har gjort flera komfort- och vibrationsutredningar åt Trafikverket, bland annat på följande orter: Bollnäs, Borlänge, Frövi, Horred, Karlstad, Lerum, Partille, Ugglebo, Varberg, Åsa, Öxnered. Totalt har över 1500 objekt utretts. I arbetet har ingått: • Utredning av komfortstörningar längs respektive bandel i samband med om- och nybyggnad. • Prognostisering av störningar med framtida förutsättningar samt förslag på åtgärder i projekteringsskedet. • Inventering baserad på vibrationsmätning både avseende bedömning av skaderisk och komfortstörningar.

Bra vibrationer? Vi vet. Metron Miljökonsult är ett expansivt konsultföretag som främst arbetar med tekniska utredningar vid miljöstörningar med fokus på vibrationer. Oavsett om du är tidigt ute i ett faktainsamlande skede inför nybyggnation, eller om du behöver fastställa vad som orsakat en skada kan vi erbjuda dig tjänster vad gäller förundersökningar, riskanalys, skadeutredning och vibrationsövervakning. Mera information om oss och om våra samarbeten med bl a Skanska, Trafikverket och NCC Roads finner du på www.metron.se.

GÖTEBORG | FALUN | SUNDSVALL www.metron.se

Arne Öster


13 BERG & TUNNLAR

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Boliden startar guldgruva Boliden investerar 475 MSEK och startar gruvan Kankberg för utvinning av guld och den sällsynta jordartsmetallen tellur. I samband med investeringen har Boliden kurssäkrat 80 procent av Kankberggruvans planerade guldproduktion och tecknat ett fast avtal för försäljningen av tellur. - Goda resultat i prospektering och utvecklingen av lakningsteknik i kombination med dagens höga guldpris samt en positiv utveckling av efterfrågan på tellur har gjort Kankberg mycket intressant. Genom att säkra priset för den planerade guldproduktionen får Kankberggruvan en hög lönsamhet, säger Lennart Evrell, Bolidens VD. Fyndighet med höga guld- och tellurhalter

Kankberggruvan blir Bolidens femte guldgruva, sedan den första guldfyndigheten hittades i Fågelmyren i Västerbotten 1924. Gruvan är en zink- och koppargruva som senast var i produktion under 1990-talet då också guld- tellurfyndigheten upptäcktes. Den nu aktuella fyndigheten är en guld-tellur- mineralisering. Malmreserven uppgår till 2,78 miljoner ton. Guldhalten i malmreserven är 4,1 gram per ton och halten tellur 186 gram per ton. - Investeringen på 475 MSEK kommer att pågå under 2011 och 2012 och omfatta dels anläggningar, tillredningar och maskiner under jord, dels en ombyggnad av Bolidenområdets anriknings- och guldlakverk, berättar Jan Moström, chef för Bolidens Affärsområde Gruvor. Guldproduktionen från gruvan kommer i

Lennart Evrell Bolidens VD.

Maskiner & Reservdelar! Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska bergborrmaskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin.

Vi utför även reparationer på Era maskiner.

Saxdalsvägen 2, Blötberget, 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95, Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 E post info@gruvteknik.com

www.gruvteknik.com

genomsnitt att uppgå till 1 150 kg per år och tellurproduktionen till 41 ton per år vilket motsvarar cirka 10 procent av världsproduktionen av tellur. Kankberggruvans produktion kommer att redovisas i Bolidenområdets resultat. Guld – en viktig metall för Boliden Sett till marknadsvärdet är guld Bolidens tredje största metall. Bolidens gruvproduktion av guld uppgick 2010 till 3,7 ton medan smältverken producerade 14,2 ton. Skillnaden har sitt ursprung i guld från gruvkoncentrat från andra gruvor samt från återvunnet material, främst elektronikskrot. Smyckesindustrin och finansiella aktörer står idag för den största efterfrågan på guld som 2010 globalt uppgick till 3 300 ton. Liksom för många andra metaller så är det befolkningsrika utvecklingsländer som driver den största efterfrågan. Snittpriset för guld under 2010 var cirka 1 230 dollar per troy ounce vilket motsvarar cirka 280 000 kronor per kilo. Tellur – ökad betydelse för förnyelsebara energilösningar

Tellur, som räknas till gruppen sällsynta jordartsmetaller, används främst som legeringsämne i stål och som halvledare i solceller där efterfrågan

har stark tillväxt. Snittpriset för tellur var under 2010 cirka 230 dollar per kilo vilket motsvarar cirka 1 600 kronor per kilo. Fasta priser säkrar en lönsam investering

Vid dagens guld- och tellurpriser har investeringskalkylen mycket bra lönsamhet. Därför har guldpriset säkrats i samband med investeringsbeslutet. Kurssäkringen avser åren 2012 till och med 2017 till ett vägt genomsnittspris på cirka 1 460 dollar per troy ounce vilket motsvarar cirka 315 000 kronor per kilo. Kurssäkringen har genomförts genom att ingå terminskontrakt på valutaoch metallmarknaden motsvarande 80 procent av den nya gruvans planerade guldproduktion dessa år. I samband med investeringen har Boliden också tecknat ett långsiktigt leverensavtal för tellurförsäljningen till ett fast pris om 280 dollar per kilo vilket motsvarar cirka 1 900 kronor per kilo.  

Källa: Boliden


14 EXPORT

www.svenskleverantorstidning.se

ABB tar hem order värd 63 miljoner dollar i Kina på transformatorer för ultrahög spänning Transformatorer från ABB i Ludvika för 800 kV ultrahög spänning (UHVDC) ska stärka kraftöverföringsnätet. ABB har tagit hem en order värd 63 miljoner dollar från China Southern Power Grid Co. Ltd avseende konstruktion, leverans, installation och driftsättning av 800 kV UHVDC-transformatorer (ultrahögspänd likström) till en omriktarstation som kommer att utgöra en del av överföringssystemet Nuozhadu-Guangdong. - Vi är glada att få fortsätta att stödja Kinas ansträngningar för att utveckla sitt nät för kraftöverföring och distribution ytterligare, säger Bernhard Jucker, chef för ABB:s division Power Products. - Det är glädjande att vår banbrytande teknik för ultrahöga spänningar kan bidra i Kinas kraftnät. Dessa transformatorer erbjuder högt kundvärde, då de är konstruerade för hög tillförlitlighet och effektivitet samt optimerade livscykelkostnader, säger Johan Söderström, divisionschef för Power Products i Sverige. China Southern Power Grid är ett av Kinas två ledande, statliga energiföretag som ansvarar för att bygga och driva kraftnät i landets södra delar. Transformatorer för 800 kV UHVDC utgör en nyckelkomponent i överföringssystem för ultrahög spänning, som möjliggör överföring av stora mängder el över mycket långa avstånd. Att bygga sådana transformatorer innebär många utmaningar, exempelvis att anpassa och optimera transformatorernas isolationssystem och kritiska komponenter såsom genomföringar. UHVDC-teknik möjliggör effektivare användning av förnybara energislag, minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Den lämpar sig särskilt väl för stora länder som Kina, där elanvändarna ofta finns i områden som ligger långt ifrån kraftkällorna. UHVDC är en vidareutveckling av HVDCtekniken, där ABB var pionjär mer än 50 år sedan, och utgör det största tekniska framsteget vad gäller överföringskapacitet och effektivitet på över två decennier. Källa: ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.


15 IT

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Kommunikations(r)evolutionen Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och fildelning är populära användningsområden för Internet. Det har gjort det möjligt att kommunicera världen över och har en stor betydelse för många människor. För att detta skulle bli möjligt krävdes det dock ett antal viktiga teknologiska genombrott. Internet ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) var världens första fungerande paketväxlande nätverk och en föregångare till dagens globala Internet. Det utvecklades av det amerikanska försvarets utvecklingsavdelning under kalla kriget och stod klart i slutet av 1960-talet. 1985 tog universiteten över och skapade ett datornätverk med samma teknik. I mitten av 90-talet började ”vanligt folk” använda nätet när World Wide Web, W3, slog igenom. W3 byggde på Tim Berners-Lees http-protokoll. 1991 skapade han den första webbsidan. E-post är den äldsta tillämpningen på Internet. E-posten uppstod i början eller mitten av 1960talet, då i regel som meddelanden mellan användare på samma dator. 1971 skickades det första e-postmeddelandet via ARPANET, mellan två datorer stående sida vid sida. Bara två år senare bestod 75% av ARPANET-trafiken av e-post. Första PCn Den första persondatorn såldes 1975 via tidskriften ”Popular Electronics”. Datorn hette Altair 8800 och man fick bygga ihop den själv. 1981 började IBM sälja sin persondator, som helt enkelt kallades PC (Personal Computer). Första bärbara datorn

Den första så kallat bärbara – kanske egentligen släpbara – datorn (22 kilo) som tillverkades

var Xerox Notetaker 1976. Den första serietillverkade laptopen, Osborne 1, kom 1981 och vägde 10,7 kilo. Det riktiga genombrottet kom först i början av 90-talet då Apple släppte PowerBook (1991) och IBM Thinkpad (1992). Första Macen Företaget Apple Computer startades av Steve Jobs och Steve Wozniak 1976, då även Apple I lanserades, följd av Apple II 1977. 1984 lanserades Macintoshen. Den 22 januari, under Super Bowl, visade Apple den första Macreklamfilmen som var producerad av den kände regissören Ridley Scott. Första mobiltelefonen

1955 startade det första helautomatiska mobiltelefonsystemet, MTA, i Stockholm. Mobilutrustningen från Ericsson vägde 40 kilo. 1981 lanserades NMT-systemet och 1984 introducerade Nokia världens första portabla NMT-biltelefon. 1991 kom GSM och 1992 den första bärbara digitala mobiltelefonen. Första webbläsaren

1993 förbättrades tillgängligheten för World Wide Web genom lanseringen av den första webbläsaren, Mosaic. Mosaic utvecklades av Jim Clark och Marc Andreessen, som senare startade företaget Netscape med webbläsaren Netscape Navigator som huvudprodukt.

WiFi, trådlöst nätverk

1997 introducerades den första standarden för trådlöst nätverk, IEEE 802.11, från början tänkt för kassasystem. Med WiFi blev det enklare med trådlös uppkoppling för den mobila datoranvändaren. WiFi-standarden utvecklades till en början av NCR och AT&T i Holland.

NFC - en byggsten i den nya mobila infrastrukturen

NFC (Near Field Communication) är ett slags kommunikationslänk (jfr med Bluetooth) mellan ett datachip och en informationsläsare. Denna kan byggas in i mobila enheter och underlättar att man får en service via mobilen. Det kan gälla betalningar, identifikation, att få information, att ladda ner musik o s v. Nokia 6131 NFC som lanserades 2007 kan sägas vara den första volymprodukten med NFC-funktionalitet. Arne Öster

TradeDoubler lanserar tjänster för mobilannonsering TradeDoubler lanserar nu Mobile Solution, en ny produkt för annonsörer att nå konsumenter på mobila enheter. Genom denna kan annonsörer bredda sina webbkampanjer till mobila enheter som smartphones och surfplattor.

En rad uppmärksammade prognoser visar att smartphones är på väg att passera datorn som det vanligaste sättet att koppla upp sig mot Internet, vilket beräknas ske allra senast 2013. Räknas surfplattor in kommer denna milstolpe att nås ännu tidigare. Den starka trenden mot ökad mobilitet återspeglas ännu inte i dagens reklambudgetar, där traditionell webbannonsering fortsätter att dominera stort.

- Vid sidan av ett starkt intresse för allt nytt på mobilområdet så har nätmarknadsförarna snabbt upptäckt de stora möjligheterna med marknadsföring i mobiler. Många annonsörer delar våra positiva erfarenheter från mobilkampanjer, som vanligtvis visar bättre nyckeltal för uppmärksamhet, varumärkesacceptans, köpintention, samt högre värden för click-through och konvertering jämfört med likvärdiga webbkampanjer.

Vår Mobile Solution hjälper marknadsförare att ta tillvara de möjligheter som finns i denna publik. Vi erbjuder flera möjligheter att särskilt rikta kommunikationen och därmed personalisera marknadsföringen, säger Urban Gillström, VD för TradeDoubler. Källa: TradeDoubler

det finns verktyg som har obegränsade möjligheter.

www.huddig.se Huddig 240x87mm.indd 1

2011-04-07 08.19


16 ENERGI

www.svenskleverantorstidning.se

Östersjöns första terminal för flytande naturgas Inom två månader öppnar AGA:s anläggning för flytande naturgas (LNG) utanför Nynäshamn. Terminalen, som blir den första i Östersjön och i Sverige, är AGA:s största satsning någonsin. Naturgasen kan ersätta olja i industriprocesser och som drivmedel till lands och till sjöss, vilket leder till att utsläppen av koldioxid, kväve-, svaveloxider och partiklar kommer att minska. - Ökade krav på miljövänligare bränsle är ett skäl till varför efterfrågan på flytande naturgas kommer att öka, säger Jan Bäckvall, VD på AGA Gas AB. Vår terminal kommer att öka tillgängligheten i Sverige väsentligt. För två veckor sedan anlände den första leveransen med ett specialbyggt fartyg från Risavika i Norge. Inom den närmaste tiden kommer den 35 meter höga och 20 000 m3 stora tanken utanför Nynäshamn att fyllas med flytande naturgas. Det är första gången naturgas levereras på detta sätt till Sverige. LNG står för Liquified Natural Gas, naturgasen är då kondenserad till flytande form och hålls nedkyld till minus 162 grader för att på det sättet göra volymen 600 gånger mindre och transporten effektiv. Vidaretransporten till slutkund går med tankbil och framöver kanske även med tåg. - AGA:s satsning i Nynäshamn kommer att öka tillgången på naturgas och underlätta utbyggnaden av biogasmarknaden i Sverige, säger Jan Bäckvall. Naturgas är viktig som back-up och driver på biogasproduktionen. Båda gaserna har en hög andel av metan (CH4) som gör dem blandbara. Transport

Marknaden för fordonsgas fortsätter att öka snabbt inom både privat och offentlig sektor. De tyngre transporterna inom varudistribution har fått ett nytt och mycket intressant motoralternativ. Fordonsgas, bestående av biogas, naturgas eller en kombination av dessa, är ett renare bränsle än bensin och diesel. Gasdrivna fordon släpper ut mindre kväveoxider, koldioxid, partiklar och ger lägre buller. Med en effektiv dieselmotor, där 75-80 procent av dieseln ersätts med gas, får man en motor som är ett både ekonomiskt och miljömässigt slagkraftigt alternativ. Förutom ett konkurrenskraftigt drivmedelspris är också fordonsskatten mycket lägre med gasbilar.

Sjöfart

Sjöfarten ger i dag upphov till stora utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och kolväten. Eftersom sjöfartens transportarbete förväntas öka med 45 procent under perioden 2000–2020 ökar också utsläppen. Då är flytande naturgas ett konkurrenskraftigt bränslealternativ. I jämförelse med traditionella marina bränslen resulterar förbränning av naturgas i markant lägre utsläpp av kväveoxider och inga utsläpp av skadliga partiklar och svaveloxider. CO2-utsläppen kan bli upp till 30 procent lägre, jämfört med förbränning av olja.

Fakta AGA är norra Europas ledande industrigasbolag med verksamhet i, förutom Sverige, övriga Nordiska länder och Baltikum. Man tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för alla ändamål. I samarbete med kunderna utvecklas lösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik förbättras kundernas lönsamhet, säkerhet och kvalitet samtidigt som miljön skyddas. AGA är en del av Lindekoncernen, ett världsledande gas- och engineeringbolag med cirka 48 000 anställda i cirka 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com

Industri

Flytande naturgas kan med fördel användas både som bränsle och råvara inom industrin. Den ger ett snabbt och lättreglerat uppvärmningsförlopp. Genom att ersätta exempelvis eldningsoljor med naturgas kan man uppnå både goda miljöeffekter och god ekonomi. Även som råvara i processindustrier ger flytande naturgas vinster för miljön med lägre utsläpp av koldioxid. Naturgasens höga verkningsgrad ger normalt en effektivitetsökning på 5–10 procent. Naturgasen medför även en minskad energiförbrukning, effektivare produktion och bättre arbetsmiljö eftersom gasen är ren och inte avger något sot eller stoft i samband med produktionen.

Flytande naturgas, blandad med luft, används sedan årsskiftet i Stockholms stadsgasnät vilket i dagsläget innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 50 000 ton per år. På Nynas kommer man att ersätta naftan med naturgas i produktionen. Inom både stål- och massaindustrin ser man över användningen av befintliga bränslen – som olja och gasol. Utsläppsmålen vad gäller bland annat kväveoxider gör att företagen överväger alternativ som naturgas. Östersjön har av FN:s sjöfartsorganisation IMO definierats som ett SECA-område (Sulphur Emission Control Area), där får svavelutsläppen inte överstiga 1 % från juli i år och från 1 januari 2015 inte överstiga 0,1 %. Med den nya lagstift-

ningen för användning av marina bränslen och strängare utsläppskrav både vad avser svavel- och kväveoxider verkar flytande naturgas vara det mest miljövänliga bränslealternativet. I mer än tio år har flytande naturgas använts som bränsle för fartyg i norska Nordsjön och används för närvarande av upp emot 25 fartyg där. I början på nästa år kommer Viking Line ha ett första fartyg i Östersjön, drivet av flytande naturgas. - Flytande naturgas är ett effektivt och driftsäkert bränsle som har en given plats i en framtidsinriktad infrastruktur för energiförsörjningen i Sverige, säger Jan Bäckvall. Källa: AGA


17 MÄSSOR

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

CableBuster hittar de dolda kablarna Nedgrävda ledningar och kabelsystem för till exempel elförsörjning,VA, telekommunikation, kabel-tv eller bredband kan vara svåra att hitta. Att gräva av kablar är både dyrt och irriterande, och kan vara farligt. Svårigheten är att det finns många kablar/ ledningar i marken och det kan vara besvärligt att hitta dem. En lösning för att finna icke-metalliska ledningar som fiberkablar och vattenledningar av plast och betong är att lägga ner en s.k. spårlina ovanför plastledningen i samband med installationen. Firman Holte Electronics AS grundades i mars 2009 med syfte att utveckla, producera och sälja elektronikprodukter för specifika ändamål. Den första produkten är en liten kabelsökare, kallad CableBuster, en elektronisk ”slagruta” för grävmaskinsförare. CableBuster är vår huvudprodukt

CableBuster hittar underjordiska kablar, rör och spårtrådar genom att lyssna efter magne- CableAnimator. tiskt brus från dem i den nedre delen av långvågsområdet. Bruset i det magnetiska fältet kring en kabel härrör dels från el och telesignaler i kabeln och dels från uppfångade radiosignaler och ”smitta” från närliggande kablar. Antenneffekten gör också att oinkopplade kablar, metallrör och spårtrådar kan upptäckas. Instrumentet är inte större än ett cigarettpaket och väger bara 180g. Det har inte någon visuell display, man hör det upptäckta bruset i hörlurar, modulerat med en tonfrekvens som ökar med signalstyrkan. Runt den här huvudprodukten bygger vi nu upp en familj av kompletterande produkter, berättar Stian Holte, VD och ägare till Holte Electronics AS. - Vi har nu sålt över 200 av dem på de norska och svenska marknaderna (7-8 % i Sverige). Produkten börjar att bli känd, och kunderna är nöjda, men vi är fortfarande i den tuffaste fasen av ett ungt företags liv, nämligen den tidiga kommersialiseringsfasen. Det är viktigt att synas och få ett fotfäste på marknaden. Därför deltar vi i så många mässor som vi kan, inklusive Maskin-

Expo som är en av de bästa, förklarar Stian Holte, som hoppas kunna hitta intresserade distributörer/återförsäljare av sina produkter i Sverige. Cable Animator

Närmast industrialisering (klar för produktion under april 2011) är en sändare (signalinjektor) i form av en 25 cm lång stav, kallad Cable Animator, som läggs på marken över kablar man önskar markera. Utrustningen är vattentät och tål att vara ute i alla väder. Sändarstaven ger en kraftfull, pulserande signal som kan följas 200-300m från där den ligger. Utan det anslutna batteriet kan den sättas framför kabelsökarboxen och fungera som en förlängd antenn som ger cirka 3 gånger (10dB) ökad känslighet. Den ökade känsligheten kan vara fördelaktig på avlägsna platser med svaga radiosignaler och långt från bullerkällor i nätverket. Exempel: Bardu, Dovrefjell.

Tysklandsantenn

Ytterligare en ny produkt, som ska vara klar för produktion till sommaren, är den så kallade Tysklandsantennen. I Tyskland finns ett par kraftiga långvågssändare som sänder ut signaler för fjärrstyrning av gatubelysning, elpannor (som bara körs när strömmen är billig) och tariffomkoppling av elmätare (”smarta mätare”). En sändare finns i Mainflingen nära Frankfurt och den andra i Burg nära Magdeburg. Ytterligare en sändare ligger i Ungern, inte långt från Budapest. Störningarna från dessa sändare är så starka att CableBuster inte fungerar så bra i Tyskland. Detta är även ett problem i Sydsverige, Danmark och Polen. - För att lösa detta problem har vi utvecklat en differentiell antenn med två motsatt inriktade element på ett fällbart handtag, som neutraliserar

Stian Holte med prototyp till kabelsökaren CableBuster.

direkt infallande radiosignaler, men fångar upp dem indirekt som närfältsignaler från kablarna i marken. Antennanordningen har visat sig mycket effektiv. Här har vi lyckats vända ett problem till en fördel och prototyputvecklingen pågår, förklarar Stian Holte.

Maskinentreprenörer, kommuner, el-, telekomoch kabel-tv-företag är några exempel på en bred kundkrets i Sverige, Norge och övriga Europa. Titta gärna in i monter nr. A 70 på MaskinExpo. Arne Öster

vi har gjort ett eget!

Med en Huddig grävlastare får du obegränsade möjligheter att driva ditt entreprenörsskap året runt. Den kraftfulla hydrauliken kombinerat med de extremt goda terrängegenskaperna gör Huddig till en optimal redskapsbärare. Kom och besök oss på MaskinExpo i monter Y11, så berättar vi hur vi kan hjälpa dig i ditt entreprenörsskap!

www.huddig.se Huddig 240x87mm.indd 2

2011-04-07 08.19


18 MÄSSOR

www.svenskleverantorstidning.se

Välkommen till MaskinExpo 2011! 19-21 maj är det dags, då öppnar Nordens största maskinmässa på Barkarby Flygfält i Stockholm. Tre magiska dagar med dieseldoft, motormuller och lackblänk. MaskinExpo har genom åren gjort sig känt som den levande mässan där besökare provkör maskiner på riktigt. Ett kännetecken för mässan är att den är väl representerad av många mindre företag som har möjligheten att visa upp sig till en rimlig kostnad och att det är en utpräglad branschmässa. Alla besökare på MaskinExpo har anknytning till de olika branscherna och mässan marknadsförs enbart i fackpressen. I år visar över 500 företag årets nyheter inom entreprenad, redskap, tillbehör, vägunderhåll, transportbilar, park- och grönytor, lantbruk och bergsbruk. Intresset växer

1983 arrangerades den första MaskinExpo på Täby Galopp. Då samlade mässan cirka 50 utställare och besöksantalet var inte mycket att skryta med. Men många utställare insåg att konceptet med en utomhusmässa i Stockholm var något att satsa på och gav MaskinExpo fortsatt förtroende. Det gjorde att mässan överlevde och växte år för år. 2010 fanns 528 utställande företag och 27 243 besökare på MaskinExpo. Om det var demonstrationer eller provkörningar som lockade mest är frågan, resultatet blev att flera utställare rapporterade försäljningsrekord! Och i skrivande stund har nästa lika många utställande företag bokat in sig för årets mässa. MaskinExpo 2011 arrangeras den 19 - 21 maj och erbjuder 80 000 kvadratmeter montrar på asfalt, gräs och betong, arbetande montrar och väl tilltagna demonstrationsområden. Allt händer på MaskinExpo, mässan för entreprenad, vägunderhåll, lantbruk, bergbruk  transportfordon, grönytemaskiner, krossverk, verktyg, redskap och tillbehör. Arne Öster

Havator Wind

Trött på att gräva av kablar?

transporter, lyft och montage

CableBuster din personliga kabelsökare

Prova denna

Besö ko Mask ss på i 2011 nExpo i mon A:70 ter

www.holte-electronics.no Tel. +47 32 73 00 05 Mob. +47 481 20 181 Frogs vei 41 N-3611 Kongsberg post@holte-electronics.no

Holte



Reg. nr. 993 945 641  

SvenskLeverantorstidning.indd 1

12/10/09 10:28 PM


19 INFRASTRUKTUR

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Fångdammar underlättar renovering av Hissmofors kraftstation NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga en kraftstation i Hissmofors, två mil nordväst om Östersund. Den gamla kraftstationen ska rivas och en ny byggas. Uppdragsgivare är det kommunala elbolaget Jämtkraft. Projektet drog igång den 1 mars 2011 och beräknas vara färdigt den 31 oktober 2013. Arbetet inleds med att bygga fångdammar och riva delar av den befintliga kraftstationen i Hissmofors, som är över 70 år gammal och ligger vid Hissmoforsen (Indalsälven). Detta blir startskottet för en modernisering och ombyggnation av anläggningen som sträcker sig över 3 år. Orsaken till att vissa delar rivs är besvärliga markförhållanden i form av så kallat svällberg, som har gett en omfattande sprickbildning i vissa av betongkonstruktionerna. Spontningsarbeten brukar utföras som underentreprenad av specialistföretag. I det här fallet är det NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning som har fått i uppdrag att bygga en fångdamm med hjälp av den så kallade cellspontmetoden, en metod som anses vara den säkraste lösningen vid projekt av detta slag. - Valet att utföra denna spontlösning för projektet beror på att det är en beprövad lösning som dock inte har använts så mycket i Sverige. Materialet består av balk och spont. I detta jobb kör vi så kallad IPE- och HEB-balk som ramkonstruktion och AS500 spont som blir vägg runt hela cellen, förklarar produktionschef Mats Cedermark vid Hercules Sundsvallskontor. Det är ett snabbt byggsätt som har en mycket bra konstruktionslösning. Man bygger celler enligt cykelhjulprincipen. Två ramar av balk som avsträvas med balk mot centrum i en borrad påle. Cylindern fylls med stenmaterial och efter det

plockar man ur ram och balkar och cellen står för sig själv. Sen flyttar man arbetet till ett nytt läge där nästa cell byggs o.s.v. tills allt är byggt. - I detta projekt bygger vi fem celler för att stänga en del av älven uppströms kraftverket. När dessa celler är byggda tömmer man vattnet på insidan av dessa och kan utföra de arbeten som ska göras på kraftverket i stort sett i torrhet. När alla jobb är klara fyller man tillbaka vattnet innanför cellerna. Sedan river man dessa och så har kraftstationen sitt vatten igen, berättar Mats Cedermark. Arne Öster

Fakta Hercules är Sveriges största grundläggningsföretag, med en marknadsandel om 25 %. År 2010 hade Herculeskoncernen cirka 230 anställda över hela landet och omsatte cirka 655 miljoner kronor. Hercules entreprenadverksamhet sker inom regionerna Nord, Syd och Stockholm. Regionerna erbjuder flertalet grundläggningsmetoder på marknaden: slagna och borrade pålar av betong, stål eller trä, grundförstärkning, spont- och andra stödkonstruktioner. Herculeskoncernen ingår i NCC Construction Sverige AB.

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst – erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för till exempell detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. Telefon: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


20 INFRASTRUKTUR

www.svenskleverantorstidning.se

Under 2011 planeras det för ytterligare förtätningar av SWEPOS-nätet Lantmäteriet fortsätter att vara drivande och samordnande vad gäller utveckling, standardisering och implementering av GNSS-tekniken. Förutsättningar skapas på nationell nivå för en rationell och effektiv användning av GNSS. I detta arbete utgör SWEPOS-nätet en viktig del. Global Navigation Satellite Systems (GNSS) är ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystem. Aktuella system är det amerikanska Global Positioning System (GPS), det ryska Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (Glonass), det europeiska Galileo, det kinesiska Compass samt även det regionala indiska Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) och det japanska tilläggssystemet Quasi-Zenith Satellite System (QZSS). SWEPOS tillhandahåller eller medverkar till flera olika produkter inom navigation och positionsbestämning med GPS. De täcker både realtidsanvändning och efterhandstillämpningar. SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst - ger resultat på centimeternivå

Vanlig RTK-mätning med uppkoppling mot en tillfällig referensstation brukar kallas enkelstations-RTK. Vid nätverks-RTK fungerar i stället ett antal fasta referensstationer för GNSS i nätverk och en yttäckande information om de fel som uppstår när satellitsignalerna passerar atmosfären och på grund av fel i satelliternas banor erhålls. Detta innebär bland annat att man kan mäta på ett betydligt längre avstånd från närmaste referensstation. Nätverks-RTK förmedlas vanligtvis

via en tjänst baserad på ett nät av fasta referensstationer och med 60¿70 km mellan referensstationerna erhålls en mätosäkerhet i storleksordningen 15 mm (medelfel i plan) respektive 25 mm (medelfel i höjd). Med tätare mellan referensstationerna kan lägre mätosäkerhet erhållas. SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst lanserades den 1 januari 2004 med regional täckning och fastställd taxa. Tjänsten har byggts ut i form av etableringsprojekt och den fick nationell täckning under 2010. Från och med 2010 pågår förtätningar av det rikstäckande nätet av fasta referensstationer. Flera nya stationer i nätet

Syd- och Västsverige har förtätats med 11 nya stationer den senaste tiden. De nya stationerna ligger i Mölnlycke, Alingsås, Skene, Skövde och Tranemo i väst och Malmö, Ystad, Höör, Ljungbyhed, Degeberga och Kristianstad i Sydsverige. Ny Glonass-satellit av ny modell uppskjuten En ny Glonass-satellit sköts upp den 25 februari 2011. Inför denna uppskjutning bestod Glonass av 22 aktiva och fyra mer eller mindre beständigt deaktiverade satelliter. De ryska planerna var att i dagsläget ha ett helt operationellt system med 24 aktiva satelliter av den modell som kallas GlonassM. Dock misslyckades den uppskjutning av tre

Vi finns rikstäckande och lokalt tillgängliga – nära kunden. Göteborg 031-771 53 00 Helsingborg 040-31 71 03

erbjuder grundläggning för alla typer av byggande. har stor kunskap och yrkesskicklighet. är marknadsledande.

Kalix 0923-121 34 Linköping 013-10 52 60 Solna 08-585 529 00 Sundsvall 060-57 83 60 Södertälje 08-550 136 77 Umeå 090-13 72 15 Uppsala 018-24 54 63 Västerås 021-81 09 30 Örebro 019-22 69 10

Rätt från grunden.

www.hercules.se

satelliter som genomfördes en 5 december 2010, då bärraketen kom ur kurs och störtade i Stilla Havet. Glonass-M-satelliterna skjuts normalt upp tre och tre med stora Proton-K-raketer från rymdcentret Baikonur i Kazakstan. Nästa modell av Glonass-satelliterna heter Glonass-K och de har bl.a. längre beräknad livslängd (10 år) och lägre vikt än föregångarna och kan därför skjutas upp med de mindre Soyuz2-raketerna. Glonass-K-satelliterna sänder förutom signalerna L1 och L2 även ut en helt ny signal kallad L3. Den nu uppskjutna satelliten är den första Glonass-K-satelliten och den är närmare bestämt av den version som kallas Glonass-K1. Satelliten, som i första hand kan ses som en testsatellit, sköts upp med en Soyuz-2-raket från rymdcentret i Plesetsk, som ligger inom ryskt territorium. En ny uppskjutning av tre Glonass-M-satelliter är planerad senare under 2011. Arne Öster


21 INFRASTRUKTUR HAMN & SJÖFART

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Alla siffror pekar uppåt för Södertälje Hamn 2010 blev året då Södertälje Hamns volymer ökade kraftigt och förlust vändes till vinst. Bäst gick det för bilimporten som ökade med 46 procent. Konjunkturnedgången som följde i sviterna efter finanskrisen är nu över och hamnens VD Erik Froste räknar med att även 2011 kunna redovisa både ökade volymer och högre omsättning.

Logistik- och transportbranschen är en pålitlig konjunkturmätare. 2010 var ett mycket bra år då alla siffror pekade uppåt för Södertälje Hamn. Omsättningen ökade med 25 procent, containervolymerna med 17 procent och bilimporten med 46 procent. - Att vi under året tecknade avtal med tre stora rederier gjorde att vi kunde dra nytta av konjunkturuppgången och ta marknadsandelar från konkurrerande hamnar, säger Erik Froste, VD för Södertälje Hamn som vänt förlusten 2009 till en vinst 2010. Volkswagens försäljningsframgångar på den svenska marknaden och avtalet med det brittiska RoRo-rederiet MannLines, som har kontrakt med Ford, har haft stor betydelse för den kraftiga ökningen av bilimporten via Södertälje. Under 2010 uppgick bilimporten till 77 152 fordon. Nya avtal med stora containerrederier ligger bakom att Södertälje Hamn under året hanterade 67 128 TEU. - Det är nu sammanlagt fyra containerrederier som har veckoanlöp till Södertälje och målen 2011 är högt satta. Nästa år ska vi hantera 85 000 TEU, säger Erik Froste. Att Söderenergi invigde sitt biobränsleeldade kraftverk under året har också bidragit

till hamnens förbättrade resultat genom ökade volymer av flis och pellets. Januari brukar innebära en rejäl nedgång i volymerna men i år fortsätter den positiva trenden från 2010 . En vanlig dag i januari passerar drygt 200 containrar gaten i Södertälje Hamn. I år har det vid ett flertal tillfällen noterats över 350 containrar. Året i siffror: omsättningen ökade från 71,5 miljoner kronor 2009 till 89,5 miljoner kronor 2010. Under samma period ökade containervolymerna från 57 518 TEU till 67 128 TEU och antalet bilar från 53 024 till 77 152. Investeringar i kajer och maskiner

Södertälje Hamn har gjort flera stora investeringar under 2010. På maskinsidan har hamnen köpt en ny tugmaster, eller dragtruck som det heter på svenska, samt en mover för hantering av containrar. Fördelarna är många och hanteringen av containrar är nu mer effektiv och flexibel än tidigare. Samtidig har man minskat hamnens miljöpåverkan. – Vi använder moverna till att flytta containrar till värmelagring, till stripp och stuff samt till reparations- eller PTI-området, säger Erik Froste.

Erik Forste, VD för Södertälje Hamn.

Under året har man dessutom investerat i en eldriven kran för att klara de ökade volymerna av flis och pellets sedan Söderenergis nya kraftvärmeverk tagits i bruk. Den nya kranen är en Sennebogen 870 R Special som lyfter upp till 25 ton och har en räckvidd på 25 meter. – Det är bra för miljön att kranen drivs med el och dessutom kräver den mindre underhåll. En elmotor behöver inte tankas, det sparar tid, och servicen är betydligt enklare jämfört med en dieselmotor, säger Bertil Jansson, Södertälje Hamn. Men det är inte bara i maskinparken som investeringarna görs. De senaste fem åren har man arbetat med markförstärkningar. Men mycket arbete återstår. I åtta etapper under de kommande fyra åren kommer hamnen att förstärkas för att klara trycket från tungt lastade truckar. Under 2010 har 2 500 kvadratmeter hamnyta förstärkts till en kostnad av 2,5 miljoner kronor. En del av pengarna får hamnen igen eftersom truckarna nu inte slits lika mycket och genom att arbetsmiljön för stuvarna blir bättre när det skakar mindre. Under sommaren fick kaj 7 och 8 i oljehamnen nya fendrar. De gamla lastbilsdäcken ersattes med nio rejäla sköldfendrar som klarar stötarna från fartygen. Sammanlagt har en miljon kronor investerats på underhåll i oljehamnen under året.

Almnäs, eller Stockholm Syd, är ett område som ligger mellan Södertälje och Nykvarn i direkt närhet till Storstockholm och Mälardalen. E4/ E20 nås på några minuter och motorvägen till huvudstaden är snart trefilig. Området är mer än 1000 hektar stort, järnvägen går rakt genom och militärens gamla lokaler, som förvaltas av Vasallen, kan byggas om till industrilokaler. Och inom ett par år kommer en ny motorvägspåfart att byggas som ytterligare kortar ned tiden för transporter till och från Stockholm Syd – Stockholm Syd har stor potential att bli ett center för logistik och företagsetableringar i Mälardalen. Som VD för Södertälje Hamn vet jag att det finns ett stort intresse för en logistikoch industripark söder om Stockholm, säger Erik Froste. Det geografiska läget är unikt inte bara genom närheten till Stockholm. Strax söder om Almnäs går linjen som delar Sveriges befolkning i två lika stora delar. Hälften av befolkningen bor söder om linjen och hälften norr om. Ett företag som nyligen etablerat sig i Almnäs är tyska Newtec Industriservice. Företaget ska etablera en Scania packaging pool för administration, hantering och vård av Scanias transportemballage.

Samarbete för logistikcentrum i Södertälje

Under arbetsnamnet Stockholm Syd samarbetar Södertälje, Nykvarn, Vasallen, Telge och Södertälje Hamn för att göra Almnäs till ett centrum för logistik och företagsetableringar.

Arne Öster

Kortaste vägen över Östersjön Dagliga avgångar från Kapellskärs hamn till Finland, Åland och Estland för både passagerare och frakt.


22 INFRASTRUKTUR HAMN & SJÖFART

www.svenskleverantorstidning.se

Den perfekta trotjänaren inom hamnverksamheten Den tyska leverantören Sennebogen har en unik ställning på marknaden för materialhantering där man utvecklar och bygger sina maskiner själva. Resultatet är pålitliga, robusta och bränslesnåla produkter. Sennebogen 870 Green-Line serien bygger på ett modulärt tänkande och kan därför levereras med olika lösningar som kan anpassas för krävande kunders behov. ScanBalt Cranes inriktning är främst hamnoch industrikunder. Företaget har som återförsäljare för det tyska märket Sennebogen lyckats väl med denna produkt, menar säljaren Thomas Pilz, som har varit med sedan starten år 2000. - Den 23:e 870-maskinen, en dieseldriven 870 M med mobilt chassi, levererades förra månaden till Sölvesborgs Hamn och Stuveri för att kunna tjänstgöra i den inre hamnen och komplettera den ordinarie maskinen i den yttre hamnen. Där står, sedan Gudrunstormens dagar, redan en materialhanteringsmaskin av typen Sennebogen 870 M-Special, säger Thomas Pilz. Kundanpassade lösningar

Sennebogen 870 levereras med olika lösningar såsom hjulburen, bandburen pylon, bandburen gantry, fastmonterad, monterad på stödfötter och rälsgående. Just en sådan maskin, som bilden visar, har ersatt en tidigare konventionell hamnkran med linspel. Vid den senaste kraninvesteringen köpte företaget Akzo Nobel en Sennebogen 870 Elektro med rälsundervagn för lossning av råvaror till sin karbidfabrik i Sundsvall. Detta koncept har liksom de bandburna och hjulburna maskinerna haft fördelen att kunna tillgodose de specifika behov som kunden har, menar Thomas Pilz. Har man en lossning/lastning som kan ske på räls och där den delen redan finns, har Sennebogen haft som nisch att kunna skräddarsy maskinen exakt efter kundens specifikationer. - Med detta avses även den tjänstevikt som maskinen har, eftersom alla kajer med all säkerhet inte klarar höga maskinvikter, axeltryck och liknande, säger Thomas Pilz. Här har Sennebogen återigen visat prov på att anpassa sig efter kundens behov och krav. Hamn- och industrisektorerna är en speciellt krävande verksamhet med kunder som ställer höga krav. Har kunden investerat i en stor maskin, så förväntas den fungera och vara till nytta i många år framöver. - Några av Sennebogens starkare sidor är pålitliga, robusta och bränslesnåla produkter. För denna typ av verksamhet behövs det maskiner med just dessa egenskaper, konstaterar Thomas Pilz. - Vi vet också att maskiner måste servas och repareras, därför har Sennebogen valt ett koncept där man som kund har möjlighet att vidareutbilda sin verkstadspersonal för maskinen och därmed snabbare lösa uppkomna problem. Den smidigheten har vi tagit fasta på i Sverige och har sedan 2005 årligen anordnat kurser för verkstadspersonal, säger Thomas Pilz. Sennebogen har en unik ställning på marknaden där man utvecklar och bygger sina maskiner själva med utgångspunkt från hur de praktiskt används. Fabriken har en stark förankring hos sina kunder och med hjälp av kundernas önskemål, erfarenheter och kunskap har man kunnat anpassa maskinerna till behoven, vilket lär vara en unik position. Som fabrikant har man del i hela ledet, från konstruktion till färdig produkt. Resultatet har blivit effektiva maskiner där kraften från hydrauliken finns där den bäst behövs. Det hydrauliska systemet är uppbyggt utan krånglande elektronik

och där enkelheten dominerar. Komponenterna i maskinen är av välkända fabrikat. Alltsammans sitter dessutom väldigt lätt tillgängligt. Som en del i att vara kostnadseffektiv och kunna bygga många modeller har Sennebogen som filosofi att bygga på modulärt systemtänkande, vilket gagnar kunderna menar Thomas Pilz. Effektiviteten liksom tillgängligheten och

flexibiliteten är mycket hög hos en eldriven materialhanteringsmaskin. Sennebogen har i mer än 30 år nischat sig genom att bygga maskiner försedda med 400 volts eldrift. Fördelen är att all övrig utrustning är i stort sett densamma som hos en dieseldriven maskin. Den eldrivna maskinen lämpar sig lika väl till användande inom en byggnad för att mata en maskin, som utomhus. Så är fallet inom bland annat stålindustrin.

Alternativ till dieselmotorn kan på sikt förändra branschen och möjliggöra ännu effektivare maskiner med ännu lägre miljöbelastning. - Vi tror därför på en kombination mellan effektiva dieselmaskiner och flera eldrivna maskiner framöver, inte minst inom hamn- och stålindustrin, då som ersättare till klassiska kranar och traverser, avslutar Thomas Pilz. Arne Öster


Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Faktaruta Maskintyp

SENNEBOGEN 870 A-Special

Undervagn

Rälsgående, eldriven

Hytt

Merford hamnhytt, förlängd av Hara Cabin i Östersund

Motortyp

Elmotor, 250 kW, 400 V via matarhjul

Aggregat

B 23, Bananböjd bom 14,7 m och rak sticka 12,25 m

Lastkapacitet

Ca 7 ton på rak arm

SENNEBOGEN 870 A-special Green-Line, rälsgående materialhanteringsmaskin Till Akzo i Sundsvall har ScanBalt Crane levererat en SENNEBOGEN 870 A-Special, elektro, rälsgående maskin. Denna maskin har helt specialanpassats för kundens önskemål vad beträffar mått, vikt och styrka. Den har liksom andra maskiner från Sennebogen byggts av många delar ur ett modulsystem. Effekten har blivit enkelhet och precision i samklang. Sennebogen har en helt egen konstruktionsavdelning som utvecklar maskinerna. I övrigt har man endast kända komponenter från kända tillverkare vilket medför att kunden inte tvingas till dyra lösningar i händelse av en reparation. Vidare har maskinen en centrerad pylon vilket medför väl balanserad maskinvikt. För kunden var just totalvikten jämnt fördelat på alla axlar och hjul helt avgörande för beställningen. Här har Sennebogen till och med anpassat hjul- och axelavstånd efter den gamla maskinens mått! Sennebogen har en rälsundervagn istället för en bandundervagn, för att på så sätt förenkla sitt koncept. Detta systemtänkande leder också till att kunden har en hög nivå på eventuella reservdelar framöver. Utmärkande för denna maskin är just enkelheten att köra den på räls och placera den. Med en vippomkopplare körs maskinen framåt/ bakåt. Detta medför att föraren, så snart han behöver, enkelt kan justera maskinen i längdled, precis som med en bandburen grävmaskin. Maskinen har på kundens begäran en förlängd hytt som försetts med förstärkt kyl- och värmeanläggning. Effektiva solgardiner förhindrar starkt solljus. Den bekväma förarstolen med många justeringsmöligheter bidrar till en förare i högsätet. Den snedställda frontrutan tillsammans med den stora golvrutan under fötterna, förbättrar förarens siktegenskaper väsentligt. Till sin hjälp har föraren även fått Xenonljus, kameror med mera. Utrustningsnivån på denna maskin ligger helt i linje med kundernas önskemål idag, menar vi.

Ring oss gärna för visning och offert! ScanBalt Crane AB Edsbro 0175-915 00 eller direkt Thomas Pilz 070-374 04 24 (säljare av denna maskin)

23


24 INFRASTRUKTUR HAMN & SJÖFART

www.svenskleverantorstidning.se

Med ett brett utbud för hamn och sjöfart Medarbetare med mångårig erfarenhet av den marina sektorn, närheten till hamnen och företagshistoriska skäl bidrar till att expertkunskaperna om produkter och tjänster för hamn och sjöfart finns samlade på CERTEX Göteborgskontor.

- Även om vi naturligtvis arbetar inom hela CERTEX verksamhetsområde har kunskaperna om produkter och tjänster för hamn och sjöfart samlats i Göteborg. Svenska rederier tillsammans med rederier från Åland och Finland utgör en stor del av kundkretsen för ett omfattande standardsortiment av sjöfartsutrustning såsom fibertågvirke (som huvudsakligen tillverkas av polyester, polypropylen eller Dyneema), sjöfartssurrning, däcksutrustning och virkessling men även till exempel livbåtar, där vi är agent för norska Norsafe, ankarkätting, stållinor till kranar och olika reservdelar, berättar Kenneth Johnsson på CERTEX Svenska AB.

I vilka former lyft än förekommer inom industri, i hamnar, för byggarbeten, vind- och vågkraftverk, gruvor etc kan CERTEX erbjuda produkterna som gör det möjligt. Certifierade experter hjälper kunderna att hitta rätt i ett brett program av produkter och tjänster. Rådgivning, besiktning och utbildning I många fall fungerar medarbetarna på Göteborgskontoret som konsulter när det gäller att hitta rätt produkt för ändamålet inom den marina sektorn. - Förfrågningar kan komma direkt från kunder eller via något av de övriga svenska kontoren. Vi hjälper även till vid riggarbeten och installation eller utbyte av stållinor till kranar och traverser. Besiktning av livbåtar är en del av vår besiktningsverksamhet. CERTEX utbildningar strävar efter att lära användare enkla och handgripliga tillvägagångssätt för att öka säkerheten och minimera riskerna inom ”Säkra lyft” och flera andra områden, säger Kenneth Johnsson. CERTEX Svenska AB är en del av CERTEX International som är den ledande leverantören av stållinor och lyftredskap i Europa med 45 avdelningar i 11 länder. För att kunna erbjuda en heltäckande service i Sverige har företaget försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Skellefteå. På centrallagret i Täby erbjuds en modern maskinpark och den största av bolagets serviceverkstäder. De övriga försäljningskontoren har servicelager för den lokala marknaden. För att kunna matcha de mest komplicerade lyft har man i Varberg en specialverkstad där alla typer av lyftok och redskap konstrueras, tillverkas, testas och certifieras. Produkterna skräddarsys oftast helt efter kundernas önskemål. Arne Öster

Ja till godshamn på Norvikudden Miljööverdomstolen har lämnat besked om att en godshamn får byggas på Norvikudden i Nynäshamn. Beslutet innebär att Stockholms Hamnar kan gå vidare med projekteringen av hamnen som byggs för att klara den snabbt växande Stockholmsregionens framtida varuförsörjning. – Miljööverdomstolens beslut är viktigt för Stockholm. Regionen kommer att fortsätta att växa snabbt under de kommande decennierna. För att fortsätta att vara en av världens mest miljövänliga storstäder krävs investeringar i långsiktigt hållbar infrastruktur. Vår satsning på Norvikudden görs för att klara utvecklingen under hela 2000-talet, säger Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad. – Det här är en viktig milstolpe i vårt arbete för att bygga en godshamn som på ett miljöanpassat sätt möter framtidens transportbehov. Domen innebär att vi nu ser fram emot att Miljödomstolen fastställer de detaljerade villkoren så att vi sedan kan börja bygga, säger Henrik Widerståhl, tf VD Stockholms Hamnar. Bakgrund till investeringen på Norvikudden: Fram till 2030 väntas Stockholmsregionen

växa med motsvarande ett helt Göteborg. Tillväxten i hela Östersjöregionen med 100 miljoner invånare bedöms vara fortsatt stark. Det ställer krav på en effektiv och miljöanpassad varuförsörjning som stärker regionens internationella konkurrenskraft. Ökade sjötransporter är centralt för att möta utvecklingen. Samtidigt ställs nya krav på framtidens hamnar. Globaliseringen, den ekonomiska utvecklingen och containeriseringen leder till fortsatt ökade godsvolymer, vilket innebär en trend mot allt större fartyg som behöver enkel insegling och ett tillräckligt djup. Norvikudden är med sitt naturliga djup, korta insegling och närhet till marknaden den bästa platsen för en ny godshamn i Stockholmsregionen. Hamnen kommer att ägas av Stockholms Hamnar, ett dotterbolag till Stockholms stad.

Världens största hamnoperatör, Hutchison Port Holdings (HPH), ska driva containerterminalen på uppdrag av Stockholms Hamnar. HPH driver idag Stockholms Hamnars befintliga containerverksamhet. Genom att containerverksamheten flyttas från Frihamnen underlättas utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden, en helt ny stadsdel med 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. Källa: Stockholms Hamnar

PETER MADSEN REDERI A/S Ourr Strongest Cards: specially equipped fleet • A large, specially-equipped covering all areas of operation • Modern technology and efficient mechanical equipment • A conscientious and Welleducated staff • Professional competency in solving complex projects • Strict project management and quality control, which ensure that the time schedule and budget are met oriented efforts to improve • Goal-oriented the environment

Offshore work vessels CHARTER & C CONTRACTING ONTRACTING

PETER ETER MADSEN REDERI A/S Soren Nymarksvej 8 8270 Hojbjerg, Aarhus DK-8270 Tel. +45 86 29 01 00 · Fax +45 86 29 43 33 www.peter www.peter-madsen.dk E-mail: mail: info@peter-madsen.dk info@peter

Among things we specialize in the following: • Dredging • Piers and breakwater • construction • Offshore Wind farms • Pipe- and cable laying • Foundation leveling and • scour protection • Piling • Diving work surveyin • Hydrographic surveying


25 INFRASTRUKTUR HAMN & SJÖFART

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Ny färjelinje ökar möjligheterna för dörr-till-dörr-trafik till Ryssland Gävle Hamn förbereder en ny godsfärjelinje mellan Gävle och finska Raumo. Meningen är att färjelinjen ska förbättra handelsvägarna med de östra delarna av Europa.

Gävle Hamns nya RoRo-läge under byggnation.

Gävle Hamn anlöps årligen av cirka 1100 fartyg och räknas som en av Sveriges 10 största hamnar och ostkustens största containerhamn. Kunderna finns från Örebro i sydväst till Norra Storstockholm och hela vägen upp till Norrbotten. Upptagningsområdets näringsliv kännetecknas av ett produktsortiment som väl lämpar sig för sjötransport. De fartygskategorier som anlöper hamnen är styckegods-, container-, tank- och RoRofartyg. Sjöfartsverket och Gävle Hamn planerar att utföra farledsarbeten i inseglingen till Gävle. De planerade åtgärderna innebär en delvis omläggning, breddning och fördjupning av inseglingsleden från Holmudden fram till kaj samt reviderad utmärkning i den yttre delen av inseglingsleden. Syftet med de planerade åtgärderna är i första hand att höja säkerheten i farleden så att risken för olyckor minskar och väntetiderna vid kaj samt ute till havs förkortas. - Under sommaren och hösten muddrades för kajfundament och bygget av nya kajer påbörjades. I nästa steg, med början 2012, ska hela

inseglingsleden till Gävle muddras. Det ska bli 13,5 meter djupt överallt. Detta för att göra det möjligt för större fartyg att trafikera Gävle hamn, säger Ulf Wiik. Ny färjelinje för gods till Finland

- Det är rederiet Österströms, Stuveribolaget Gävle och finska hamnbolaget Euroports som har gått samman och bildat logistikbolaget Route61 för att bedriva RoRotrafik mellan Gävle och Raumo. Trafikstart är planerad till den 1 maj 2011. Till en början planerar man att trafikera sträckan tre dagar i veckan i vardera riktningen. I steg två utvecklas trafiken till 6 turer per vecka. Med en överfartstid på 8-9 timmar och 3 timmar i hamn är det full möjligt att göra en tur-ochreturresa på 24 timmar, berättar Ulf Wiik. En stor del av godset som hanteras i Gävle Hamn är stål, papper, trävaror och kemikalier. Gävle Hamn förser sedan en tid tillbaka Arlanda flygplats med allt flygbränsle direkt via tåg. Ett enda tåg ersätter drygt 30 tankbilar, som tidigare fraktade bränslet genom Stockholm upp

till Arlanda. Totalt har Gävle Hamn en lagringskapacitet på 950 000 kubikmeter fördelat på cirka 140 cisterner. I nära anslutning till hamnens nya kombiterminal finns RoRo-läget i Fredriksskans med ett nyrustat kajavsnitt. Akterramp finns att tillgå. I direkt anslutning till terminalen finns det även stora uppställningsytor som kan utnyttjas i kombination mellan kombi- och RoRotrafiken. - Nya stuffmagasinet på 17 000 m2 är väldigt viktigt för RoRo-linjen då en stor del av godset ska hanteras via lager. Järnvägsspår och bilväg genom magasinet gör att all hantering av godset sker inomhus, allt förutom transporten till/från RoRo-läget, som kommer att vara fullt utbyggt när trafiken startar, berättar Ulf Wiik. Det kommunala hamnbolaget bryter inte mot konkurrenslagen

Det har statliga Konkurrensverket kommit fram till efter en utredning. Ärendet föranleddes av en anmälan från flera privata aktörer i hamnen som hävdade att hamnbolaget snedvrider konkur-

rensen när man började använda den nya kombiterminalen och stuffningsmagasinet. Konkurrensverket har dock kommit fram till att drift av båda anläggningarna är förenligt med den kommunala kompetensen och avskriver därför ärendet. Gävle hamn kan bli nav för export av järnmalm

Gävle hamn kan bli en stor utskeppningshamn för järnmalm. Tre stängda gruvor i Bergslagen ska öppnas igen och Gävle är en av orterna malmen kan exporteras ifrån. - Vi ser optimistiskt på framtiden när det gäller utvecklingen av Gävle Hamn och dess konkurrenskraft, konstaterar Ulf Wiik.

Arne Öster


26 INFRASTRUKTUR HAMN & SJÖFART

www.svenskleverantorstidning.se

Umeå Hamn – nordligaste container

Umeå Hamn är Sveriges nordligaste containerhamn och har flest anlöp av alla hamnar i norr. Linjetrafiken växer och tar idag enhetsgods till och från Kontinentaleuropa, Storbritannien och Finland. Umeå Hamn är en integrerad del i Nordic Logistic Center. Strategiskt belägen vid norra Sveriges mest expanderande del och den naturligt kortaste vägen över norra Bottenhavet är Umeå Hamn en året runt hamn som är känd för sin höga kvalitet och en utpräglad kundorientering med en hög servicenivå. 900-1 000 fartyg anlöper hamnen per år och den 105 meter breda och 13 meter djupa farleden gör att hamnen klarar den moderna fartygsflottan. Lotssträckan är endast 6 nautiska mil. Hamnområdet är på 92 hektar och administreras av Umeå Hamn AB som är helägt av Umeå kommun. Stora investeringar görs för att ytterligare utveckla Umeå som det naturliga transport- och logistiknavet för norra Skandinavien. Konceptet heter Nordic Logistic Center (NLC) och står på tre starka ben: NLC Terminal, NLC Park och Umeå Hamn. Med Botniabanan, ny kombiterminal, ny logistikpark, ny ringled och utbyggd hamn stärker Umeå sin roll som nod i det nordiska transportsystemet. - Vi har gjort en investering på 200 miljoner kronor i kajutbyggnad och nya kranar. Vi har sökt och fått medel från EU:s strukturfond Mål 2 (80 miljoner kronor), där kommunen och region Västerbotten står för sin del, för en investering på totalt 160 miljoner i förbättrad infrastruktur med bland annat uträtning av E12:an, elektrifiering av järnvägen ända fram till hamnen samt ett mindre terminalbygge för hanteringen av färjegods. Färjetrafiken går regelbundet på rutten UmeåVasa och vi har ett nära och bra samarbete med

900-1 000 fartyg anlöper Umeå Hamn per år och den 105 meter breda och 13 meter djupa farleden gör att hamnen klarar den moderna fartygsflottan.

Vasa Hamn, där man också satsar på förbättrad logistik, berättar Curt Kristoffersson, VD Umeå Hamn. Exporten domineras av skogsprodukter, trävaror och kraftliner och på importsidan är hamnen ett center för distribution av oljeprodukter, vidare importeras bland annat cement, returfiber fodervaror m m. Mycket av godstrafiken från Umeå har av tradition gått i nordsydlig riktning till hamnar i Kontinentaleuropa, England och Irland samt Medelhavsområdet. Umeås nya godsbangård NLC Terminal är även en s k railport-terminal till Göteborgs Hamn. Det innebär en kraftig överflyttning av långväga godstransporter från landsväg till järnväg. Idag finns det också ett utökat samarbete mellan Norge, Sverige och Finland för godstransporter i öst-västlig riktning, inte minst mot den stora marknaden i Ryssland. Känner att det vänder uppåt

Umeå Hamn påverkades givetvis av lågkonjunkturen men nu känner man att det vänder. Godsvolymerna ökade med 4 % under 2010. I

kategorin skogsprodukter ökade returfiber mest och andra delar som ökat är färjegods och övrigt gods. - Trävaror exporteras i stor utsträckning till Asien och Nordamerika. Vi tror att efterfrågan kommer att öka i Japan i samband med återuppbyggnaden efter den stora jordbävningen och även i Nordafrika, framför allt i Egypten, börjar det att komma igång igen. Olja fortsätter att komma till oss från raffinaderier i Europa men oljepriset påverkas ju av de pågående oroligheterna i de oljeproducerande länderna i Nordafrika och Mellanöstern, säger Curt Kristoffersson. Arne Öster


27 INFRASTRUKTUR HAMN & SJÖFART

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

rhamnen Kapellskärs Hamn fortsätter sin positiva utveckling

Sverige har en lång och spännande sjöfartshistoria. Och idag är vi mer beroende av sjöfarten än någonsin. Sverige är ett land med lång kust, många sjöar, älvar och kanaler. Genom historien har människor varit beroende av att kunna frakta och färdas sjövägen. Kapellskärs Hamn har alltid varit en strategiskt viktig hamn och är dessutom en av Sveriges största roro-hamnar. Hamnar utgör en del av samhällets infra- nerna Åland, Estland och Finland som kortast, struktur och transportapparat. Över 90 procent och hamnen ligger nära öppet hav. Kapellskär kan av det transporterade godset till och ifrån Sverige därför med sitt fördelaktiga ostliga geografiska passerar över svenska hamnar. Hamnen är en läge, erbjuda en kort sjödistans för färjetrafik till nödvändig länk i den transportkedja som krävs för och från hamnar i Finland, Åland, Estland och att vår utrikeshandel ska fungera. Även passage- Ryssland. På landsidan inom en 20 mils radie rartrafik ingår i hamnarnas verksamhet. Hamnen finns Gävle i norr, hela Mälardalen i väster och är en plats som skapats för att ge service till Nyköping/Skavsta i söder. Östersjöregionen är en fartyg. Med service avses inte bara att tillhanda- av de hetaste tillväxtmarknaderna i världen, och hålla utrustning för att lasta och lossa gods, exempelvis kranar och lastmaskiner eller anordningar för att embarkera och debarkera passagerare. Även byggnader och ytor för att kortare tid kunna lagra gods eller ställa upp passagerares fordon på krävs i regel. Det är också viktigt att hamnen har möjligheter för fartygens försörjning med förnödenheter och för att ta emot avfall från fartygen. Transportverksamhet bedrivs i regel oberoende av tiden på dygnet. Det gäller inte minst för det sjötransporterade godset, där varje onödig timme i hamn för ett fartyg medför stora kostnader. Detta ställer krav på att hamnen kan tillhandahålla den service fartygen kräver under alla dygnets timmar. Foto: Stockholms Hamnar. Kapellskärs Hamn är idag en av Sveriges viktigaste hamnar och har idag från Kapellskär kan fartygen nå destinationer som 50 procent av färjegodset till och från Finland, Åbo, Nådendal, Hangö, Helsingfors, Mariehamn, Tallinn, Paldiski och Ösel under elva timmar, och Estland och Åland. även nå hamnar i St. Petersburg, Ventspils och Riga inom ett dygn.

Hamnverksamhet med gods- och passagerartrafik

Drygt 900 000 passagerare tar sig över Östersjön via Kapellskärs Hamn varje år. Kapellskärs Hamn är Sveriges ostligaste hamn söder om Umeå och dessutom en av Sveriges största rorohamnar. Hälften av allt färjegods till och från Finland, Estland och Åland skeppas just via Kapellskärs Hamn. De största färjorna i trafik på Kapellskär kan lasta tre kilometer långtradare på fyra olika däck samtidigt. Det motsvarar ett antal av 150 långtradare som är 20 meter långa per styck. Kapellskär är regionens nordligaste hamn och ligger nio mil norr om Stockholm, två mil öster om Norrtälje samt nio mil öster om Uppsala. Härifrån är avståndet till destinatio-

Hamnen utvecklas

Kapellskär har idag fyra färjelägen vilka är byKapellskär har idag fyra färjelägen vilka är byggda på 60- och 80-talet. Eftersom dagens fartyg ökar i storlek, både i längd och i djupgående är det dags att effektivisera och modernisera Kapellskärs Hamn. I och med den utveckling som äger rum i Östeuropa samt Kapellskärs Hamns geografiska placering finns det goda förutsättningar för hamnen att expandera och öppna fler färjeförbindelser med Östeuropa. Kaj 1 är endast 115 meter långt och kort i förhållande till de flesta av dagens fartyg. De fartyg som idag använder denna kajplats är 137 respektive 146 meter långa. Kaj 2 används inte på grund av sin

korta längd på 77 meter. Den bristande tillgången på kajplatser leder till att fartyg efter lossning av last, blir förvisade ut till ankarplats på redden i väntan på att lastning ska påbörjas, för att bereda kajplats åt andra fartyg. Kaj 3 och 4 är 200 meter långa vardera. Dagens moderna tonnage som väntas bedriva färjetrafik över Östersjön i framtiden, har en längd av 215-240 meter. Eftersom fartygen hela tiden ökar i storlek, är en nybyggnad att föredra framför en renovering av kaj 1 och 2. Ytterligare en faktor är att genom bygget av en ny pir i ett nytt läge, samt genom muddring för att öka vattendjupet i hamnen, förbättras även sjösäkerheten, manövreringsförmågan och manövreringsutrymmet för fartygen. Det händer mycket i Kapellskärs Hamn

FinnLink transporterar sjöfrakt mellan finska Nådendal och svenska Kapellskär och är för närvarande hamnens största kund. FinnLink har tre fartyg i trafik och konceptet är i första hand avsedd för frakttrafik. Med flera avgångar per dygn från Nådendal och Kapellskär och med en kort överfart ger det både snabbhet och effektivitet. Nu kommer FinnLink att ta sitt minsta fartyg ur trafik för att ersätta det med ett som är dubbelt så stort. På det sättet ökar man både lastkapaciteten och kan satsa mer på passagerarna. Man vill exempelvis satsa mer på personbilstrafiken, även om tyngdpunkten ligger på godstrafik. Viking Lines passagerarfartyg ’Rosella’ var under sex veckor på varv för att undergå en helrenovering, och fartyget som nu i vår tagits tillbaka i trafik igen står knappt att känna igen. - Det är mycket ovanligt men väldigt roligt med en så pass omfattande ansiktslyftning av ett fartyg, säger Rikard Sahl, hamnchef Kapellskärs Hamn. Ett helt däck med hytter har tagits bort för att ge utrymme åt större ytor för både restaurang, café och utökad taxfree shop. Marika Lind

Hamn och sjöfart CERTEX erbjuder ett brett sortiment av stållinor, förtöjning, sjöfartssurrning, lyftutrustning, fallskyddssystem, riggservice och livbåtsbesiktning anpassade för marinverksamhet. Täby 08-758 00 10

Göteborg 031-50 86 50

Malmö 040-22 30 40

Jönköping 036-35 40 80

www.certex.se


28 INFRASTRUKTUR HAMN & SJÖFART

www.svenskleverantorstidning.se

Ystad hamn med miljön i fokus Björn Boström, en entusiastisk och positiv VD i Ystad hamn 2010 var ett bra år och nu satsar de för framtiden. Att vara en hamn mitt i staden är utmanande och ställer krav, men medför också förbättringstänkande utveckling.

Ystad Hamn är med sitt centrala läge mitt i Ystad en del av stadsbilden. Ett läge där hamnverksamhet och tung trafik på vatten, spår och väg ska samsas med närboende och stadsliv. Björn Boström, VD för Ystads Hamn Logistik AB är van vid att hamnen är ett ämne för diskussion. – Väldigt många som bor i närheten tycker att det är trevligt med hamnen, men naturligtvis finns det även kritiker som tycker att det bullrar för mycket och som är oroliga över utsläppen, säger Björn. Miljöarbete

Trafiken till och från hamnen måste idag gå genom staden, vilket kan vara besvärligt både för boende och hamnen. Björn Boström hoppas därför på tillfartsvägen till hamnen ska dras om för att miljön i staden ska bli bättre. Med så många närboende är miljöfrågorna över lag högt upp på dagordningen. – Vi lägger ner väldigt mycket energi på att arbeta med miljö. Detta är något som vi, och alla hamnar egentligen, borde ha gjort för länge sedan. Men vi tar ett rejält tag nu och har anställt en miljöansvarig Cecilia Ejlertsson, för att riktigt sätta miljön i fokus. Vi mäter och beräknar utsläpp och följer rederiernas bränsleanvändning noga. Dessutom uppmanar vi, genom miljörabatter, våra transportköpare att välja rederier med fartyg som klarar våra miljökrav, förklarar han. Ystad Hamn jobbar även med att göra den egna anläggningen så miljöenlig som möjligt när det gäller allt från bullerdämpning till inköp. Hamnen har exempelvis tre färjelägen till två för att kunna ta emot större, modernare och miljövänligare fartyg. Det ska också investeras i en anläggning som levererar landström till färjorna i hamnen.

Grön Hamn

Ystad Hamn har en vision om att bli en grön hamn och hoppas på att man tillsammans med ytterligare några hamnar kan starta ett projekt som kan ge svar på hur man ska definiera en grön hamn i Sverige. Miljöfrågorna får dock inte bli ett konkurrensmedel. – Miljöfrågorna är så viktiga att vi inte kan slåss om dessa. Hela branschen måste göra det gemensamt, säger Björn.

Levande dialog

En levande dialog med dem som bor i staden är grundläggande. – Det handlar om att skapa förståelse för hamnens verksamhet, men även att hamnen ska få förståelse för Ystadsborna. När folk hör av och är seriösa måste vi ta dem på allvar och verkligen lyssna på de problem de har. Här är det inget som är rätt eller fel, för här gäller det att hitta möjligheter och lösningar som finns. Vissa saker kan ju vara enkla att åtgärda medan andra får bli en del i en mer långsiktigt planering. Men får man inte igång diskussionen kommer det att ta längre tid, säger Björn.

Björn Boström, VD för Ystads Hamn.

Öppen kommunikation

Debatten är viktigt men den måste hållas saklig. – Att skriva en massa debattinlägg utan grund eller kopplingar till fakta tycker inte jag är samhällsengagemang utan det är bara dumhet. De som däremot är seriöst intresserade av frågan högaktar och uppskattar jag. Det är jätte-viktigt att vi får en dialog. Att kommunicera och diskutera med Ystadsborna tycker Boström hamnen har varit dåliga på tidigare. –Det är något vi nu håller på att lära oss. Vi försöker att vara mycket mer öppna, berättar om hur vi jobbar och om vilka målsättningar vi har, genom att skriva på vår hemsida, skicka ut pressmeddelanden, träffa journalister, berättar han. Hamnen kommer att bjuda Ystadsborna till Hamnens dag i maj. Syftet är att visa upp

verksamheten med allt från kranar till miljöarbete. Rederierna kommer då också visa upp sina båtar och hålla guidade turer. Med detta hoppas Boström kunna slå hål på gamla myter om de skitiga polenbåtarna. – Idag är båtarna vi på besöker i Ystad varje dag fantastiskt välordnade och har mycket hög standard, detta vill vi gärna visa upp. Till hamnens dag har man också tänkt bjuda in ett tal aktörer från bland annat kommunen, rederier, myndigheter för att ha en öppen debatt med Ystadsborna. Framtidsplaner

När det kommer till framtiden hoppas Boström på en spännande utveckling. Ystad Hamn är idag Sveriges andra största järnvägshamn och detta vill han gärna jobba vidare med. På önskelistan står därför ett nytt spår till Hässleholm, där det finns bangårdar som skulle kunna samverkar mer

med Ystads hamnverksamhet. Tillsammans med Ystads Kommun tittar man nu dessutom på en helt ny detaljplan för yttre hamnen. På sikt vill man gäng flytta hamnen längre bort från staden. –Det är trevligt och pittoreskt att ha en hamnverksamhet mitt i staden, men med tiden får man en ny syn på saker och ting och kraven ökar, inte minst på miljösidan. Vi har goda möjligheter att flytta hela vår hamnverksamhet ut till en yttre hamnbässäng utan att behöva ta något nytt nytt hav i anspråk, allt finns inom de yttre vågbrytarna. Förhoppningsvis kan projektering och förstudier komma igång redan i höst, avslutar Björn Boström.

Källa: Svensk Hamntidning


Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

EffEktivitEt • MiLJÖ • SäkErhEt Den största näringslivssatsningen hittills i stadens historia är på väg att förverkligas. Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra och södra stambanorna*. Riksvägarna 52, 55, 56, och 57 möts här och knyter samman E4,E6 och E20. Genom sitt strategiska läge i Mälardalen har Katrineholm tillgång till de stora godsflödena i Sverige och till en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholms Logistikcentrum exploaterar inledningsvis 100 ha mark för logistiketableringar med möjlighet till näst intill obegränsad expansion. Södra terminalen • I drift sedan januari 2010 • Vagnslast- och styckegodshantering • Elektrifierad • Tar emot fullånga tåg 650 m Norra terminalen • Klar sommaren 2011 • Kombiterminal • Elektrifierad • Två lastspår, 750 m långa • Lastyta 40 000 kvm • Två st 1000 meter långa elektrifierade ankomstspår Genom samarbete med Göteborgs och Helsingborgs hamnar utvecklas Katrineholms Logistikcentrum till att bli en fullt integrerad del av hamnarnas godshanteringssystem, en Rail Port. Lagring och omlastning samt säker förvaring och tullhantering kan då erbjudas. Katrineholms Logistikcentrum är en av Brinovas logistikpositioner i Sverige. www.logistikposition.com

www.katrineholmslogistikcentrum.se

29


30 INFRASTRUKTUR HAMN & SJÖFART

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitet och kompetens ger Peter Madsen Rederi vind i seglen Peter Madsen Rederi A/S är ett familjeföretag som startades redan 1954 och har specialiserat sig på alla typer av rederi- och offshorearbeten. Man utför varje dag en mängd spännande och krävande uppdrag för både större och mindre kunder i hela Nordeuropa. Både som huvudentreprenör och underentreprenör. Som resultat av en kontinuerlig och målmedveten utveckling är verksamheten inom Peter Madsen Rederi A/S i dag både väletablerad med en stark organisation och med en välutrustad flotta. Det familjeägda företaget startades redan 1954 och har därför både en gedigen kompetens och lång erfarenhet i branschen som också skapat ett stort förtroende band företagets kunder. Peter Madsen Rederi har till sitt förfogande två typer av fartyg som antingen är utrustade med hydrauliska grävmaskiner eller kranar. Vid sidan av det har företaget också en stor flotta med fartyg lämpliga för många olika typer av arbeten både kring havsytan och under vattnet. Alla fartyg är också klassificerade och godkända antingen internationellt eller av danska myndigheter. Detta gör att man alltid motsvarar krav och bestämmelser angående både säkerhet och utrustning. All personal har en gedigen utbildning och genomgår kontinuerligt fortbildningskurser för att ständigt vara up-todate med vad som händer inom sina arbetsområden för att kunna möta de krav som ställs och följa utvecklingen inom branschen framåt. Stark utveckling inom många områden

Peter Madsen Rederi har specialiserat sig på många olika typer av rederi- och offshorearbeten. Man utför varje dag en stor mängd uppdrag för både mindre och större kunder runt om i Nordeuropa i egenskap av både huvud- och underentreprenör. Dessa arbeten omfattas av bland annat förberedelser på havsbotten för byggandet av vindkraftverk till havs, stenarbeten, bygga vågbrytare, muddring och rör- och ledningsdragning. Inget uppdrag är för stort eller för komplext att ta sig an. Detta innebär att man under mer än 50 år arbetat med en mängd olika och spännande uppdrag vid sidan av de kanske mer traditionella såsom muddring och olika typer av stenarbeten.

Här några av fartygen i Peter Madsen Rederi A/S flotta: M/S John Madsen, M/S Peter Madsen, M/S Grete Fighter, M/S Merete Chris och M/S Aase Madsen.

Man har använt sig av befintlig utrustning fast på ett helt nytt sätt, vilket ofta krävt en stor andel av både kreativitet och improvisation. För att gå i land med sådana uppdrag har företagets långa erfarenhet och gedigna kompetens ibland varit helt avgörande för det goda resultatet. Alla fartyg har en egen tillhörande verkstad, vilket ger möjligheten att oberoende och även med kort varsel snabbt kunna modifiera utrustningen om ett uppdrag eventuellt kräver det. Utvecklingen fortsätter framåt

Hamn- och vågbrytarkonstruktioner har ända sedan starten 1954 varit viktiga arbeten för

företaget. Idag är stenarbeten ett av företagets nyckelområden med en varierande spridning på uppdrag såsom exempelvis konstruktion av vågbrytare, erosionsskyddsarbeten i bland annat färjelägen, kring pirar och andra marina fundament. ’Stenfiske’ var under lång tid det som företaget främst sysslade med, men idag samarbetar man med olika stenentreprenörer för leverans av stenen, och hur stenen än är beskaffad så har man också utrustning för att med precision se till att få stenen i exakt utsatt position. Under de senaste åren har Peter Madsen Rederi varit involverade i några av de största civila marina projekten som utförts i danska vatten. Ett resultat av dessa

omfattande projekt är också bland annat att man genom sina uppdrag utvecklat produktions- och kontrollsystem för att hela tiden kunna säkerställa ett effektivt arbete även vid mycket snäva tidsramar och toleransnivåer. Idag kan exempelvis maskinoperatören via en monitor och DGPS positionering se var stenen ska läggas på plats med exakt precision. Arne Öster

Sjöfartsverket satsar i Göteborg I Göteborg finns Skandinaviens största hamn och här är sjöfarten som störst i Sverige. Därför förstärker nu Sjöfartsverket satsningen på Göteborg som knutpunkt för verksamheten. - Vi vill använda vår unika sjöfartskompetens för att satsa i Göteborg tillsammans med Sveriges viktigaste hamn, Chalmers, näringen och övriga intressenter. Vi måste ha en stark position och en tydlig knutpunkt i Göteborg, som är ett av Sveriges viktigaste transportlogistiska centra, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket. Satsningen innebär bland annat att VTSstolen i Göteborg, alltså sjötrafikinformationen, behålls och inte flyttar till Södertälje som tidigare aviserats. Ett framtida projekt blir att fortsätta utveckla tjänster tillsammans med Göteborgs Hamn, som exempelvis trafikstyrning (Vessel Traffic Management). - Det är mycket glädjande att Sjöfartsverket väljer att satsa på och samverka med Göteborgs Hamn. Sverige behöver ett starkt godsnav och samarbetet kommer att leda till effektivare transporter för landets export- och importindustri, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn. För Sjöfartsverket är det av stor vikt att samlokalisera hela den egna verksamheten i Göteborg,

som idag finns utspridd på ett antal platser. Här ingår bland annat sjö- och flygräddningscentralen, lotsnings- och båttransportverksamheten och ett antal andra servicetjänster till sjöfartsnäringen som bedrivs dygnet runt. - Det är viktigt av flera skäl, både för att effektivisera och sänka kostnaderna, men också för att vi vill förstärka vår närvaro i Göteborg och förbättra våra kundrelationer, säger Ann-Catrine Zetterdahl. Sjöfartsverket satsar också på ett nära samarbete med den maritima forskningen, som bedrivs av bland annat Chalmers och Lighthouse i Göteborg. Forsknings- och utvecklingsverksamhet ska, precis som all annan verksamhet, bedrivas tillsammans med näringslivet för att skapa bästa möjliga nytta för Sverige och sjöfartens konkurrenskraft. Med fokus på kunder och affärsmässighet Sjöfartsverket är en central förvaltningsmyndighet som drivs som ett statligt affärsverk, och svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Ann-Catrine Zetterdahl är generaldirektör för Sjöfartsverket sedan 1 maj 2010. Källa: Sjöfartsverket

I serviceutbudet ingår bl.a. mer info om: • Lotsningsverksamheten • Farledsverksamheten • Sjötrafikinformation • Isbrytningsverksamheten • Sjökartläggningsverksamheten • Sjö- och flygräddningsverksamheten • Verksamheten sjömansservice Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen.


31 VÄGSÄKERHET

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Børre Simonsen, Jens Heinonen, Conny Bengtsson, Jennifer Eriksson, Lennart Lindahl, Christer Jonsson, Alf Sundin, Thomas Hallgren, Joakim Flodmark och Sten Bramwall

Roadshow för säkrare vägarbeten Genom att i god tid uppmärksamma trafikanter på att det är vägarbete och ge tydliga anvisningar om hur de ska köra kan många liv räddas. Med start i Valbo och avslutning i Kiruna besökte Ramudden och några av deras leverantörer under våren 2011 ett flertal orter med sin Roadshow där de informerade om och visade upp sina produkter för säkrare vägarbetsplatser. Trafikverket medverkade vid flera tillfällen.

Ramuddens Roadshow 2011 besökte en rad orter i norra Sverige med ett helt nytt ekipage fullastat med produkter att visa upp. Det var bland annat ett urval av ProVias produktsortiment för säkra vägarbetsplatser. Specialister från HeatWork presenterade utrustning för miljövänlig tjältining. Under vintern har det nyutvecklade HeatWork Ice Guard System testats i olika miljöer i Norge när det gäller effektiv upptining av is i vägtrummor, kulvertar och vattensystem. Ramudden vill tacka alla er som kom och besökte företaget på denna mycket lyckade Roadshow. Nu laddar de batterierna inför höstens Roadshow över södra Sverige där de planerar att besöka ett 20-tal orter från Malmö i söder upp till Stockholm. Säker på vägen

Ramuddens affärsidé är att förse marknaden i Sverige och Norge med varor och tjänster som rör arbete på och längs våra vägar.

Ramudden kan hjälpa till med helhetslösningar eller dellösningar för TA-planering, vägavstängningar, skyddsbarriärer, skyltning, trafiksignalering, trafiklotsning, bevakning, farthinder, underhåll, tjältining m m. Ramudden Utbildning erbjuder av Svenska Trafikverket och Norska Statens Vegvesen godkända trafiksäkerhetsutbildningar. Utöver detta säljer man hela ProVias sortiment av trafikrelaterade produkter. Hans-Olov Blom grundade Ramudden AB 2004. Huvudkontoret finns i Gävle sedan starten och ett stort antal depåer finns över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Depåer finns även i Norge. Arne Öster


32 VÄGSÄKERHET

www.svenskleverantorstidning.se

Ramuddens Roadshow Under våren har Ramudden tagit initiativet till en Roadshow, där man tillsammans med bland annat Trafikverket och flera underleverantörer besöker ett antal orter och dels presenterar Ramuddens verksamhet, visar upp nya produkter och där Trafikverket informerar om regelverk och bestämmelser när det gäller säkerhet vid arbete på väg. Ramudden utvecklas kontinuerligt, och förutom sitt fokuserade säkerhetsarbete driver man numera även hotell. Ramuddens Roadshow har under våren rört sig genom de norra delarna av landet, men fortsätter under hösten även genom södra Sverige. Svensk Leverantörstidning fanns på plats i Valbo, utanför Gävle, och i Sundsvall, som var två av de orter som Ramuddens Roadshow besökte under vårens turné genom det norrländska landskapet, och fick därmed möjligheent att ta del av evenemanget på nära håll. Vädret var strålande med sol och klarblå himmel och besökarantalet på området var stort. Ramudden bjöd på mycket intressant att titta på, undersöka och få demonstrerat för sig av experter inom respektive område, både vad gäller innovativa lösningar och produkter för säkert arbete på väg likaväl som kostnadseffektiva metoder för bättre lönsamhet på sikt. Med ett dagsprogram som bland annat innehåller ett intressant föredrag av Trafikverket angående regelverk och bestämmelser för säkerhet vid arbete på väg, tillsammans med presentationer och demonstrationer av nya, revolutionerande produkter och metoder från flera av Ramuddens leverantörer utgör Ramuddens Roadshow en utomordentlig möjlighet för alla i branschen att både knyta nya kontakter och lära sig om hur prioriterat säkerhetsarbetet måste få vara när arbetsplatsen är på och vid våra vägar. Ramudden utvecklas kontinuerligt

Ramuddens affärsidé är att förse marknaden i Sverige och övriga Norden med varor och tjänster som rör arbete på och längs våra vägar. Huvudkontoret finns i Gävle, där det har funnits sedan starten, och man har idag ett drygt tjugotal depåer över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, och man har även startat depåer i Norge. Ramuddens vision är att tillhandahålla en trafikmiljö enligt nollvisionen där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Företaget är fortfarande under stark tillväxt och etablerar nu även Ramudden i Mälardalen genom en ny depå i Uppsala. Sedan förra året driver man också Hotell Ramudden, ett nybyggt hotell som öppnade upp sina dörrar den 14 juni 2010. Här finns närmare 20 ljusa rum med fräsch nordisk inredning och design, både dubbelrum och familjerum där alla rum är utrustade med dusch, wc, TV och trådlös internetuppkoppling. Fyra av rummen är dessutom handikappanpassade. Hotell Ramudden är beläget i Valbo nära Gävle och nära Valbo Köpcentrum, Ikea  och Valbo Köpstad med spännande shopping samt med Mackmyra Whisky, Sveriges enda whiskeydestilleri runt hörnet. Granne med

Hotell Ramudden ligger Nybo Handelsgård, ett nytt affärsområde i Valbo. Det är både hårt arbete, bra timing och målmedvetenhet som har gjort Ramudden till det framgångsrika företag man är idag. Vd Hans-Olov Blom grundade Ramudden AB för sex år sedan, och har under den tid som gått utvecklat företaget från ett enmansföretag till en koncern med omkring 25 anställda på bara några år. Hans-Olov är en driven företagare som i snabb takt utvecklat en lönsam företagsgrupp som verkar såväl regionalt som på nationell och nordisk nivå. Och detta var också något som Ramudden belönades för med priset för Årets företag i Gävleborg vid Eldklotet-galan i april förra året. Och i motiveringen till utmärkelsen poängterades bland annat att Ramudden på kort tid blivit känt som ett välskött företag i framkant och entreprenören ses vara en mycket god förebild för andra företagare. Säkerhet och service

Ramuddens kunder är huvudsakligen Trafikverket, kommuner och ofta stora byggaktörer som exempelvis Peab, Skanska och NCC och verksamheten bygger i dag främst på tre pelare, Uthyrning, Entreprenad och Utbildning, högsäsongen infaller naturligtvis alla månader på året då det är barmark ute, så när snön kommer blir det lugnare av naturliga skäl. Det är också en av anledningarna till att Ramudden också satsat på fler egna depåer runtom i södra Sverige, där det ofta är mer sällsynt med snö och där man generellt har en längre barmarkssäsong än man har i de norra delarna av landet. Huvudsysselsättningen är uthyrning eller rättare sagt logistik av personal, material och fordon. Ramudden Uthyrning kan skräddarsy helhetslösningar för TA-planering, TMA-bilar, vägavstängningar, skyddsbarriärer, skyltar, trafikljus, farthinder, körplåtar, gångbroar, däckbuffert, vägmärkesvagnar, gallergrindar, fotplattor och miljövänlig tjältining i slutna system. Att planera underhåll, men i synnerhet att transportera utrustningen är en uppgift som kräver sin planering, eftersom beställningarna ofta kommer med kort varsel. – Det är ju framför allt service vi arbetar med, ibland kanske kunden själv har egen personal till den här typen av arbete, men det ska inte vara ett prioriterat alternativ. Vår ambition är att erbjuda en service som helt enkelt gör det ännu bättre, menar Hans-Olof Blom. I samma takt som trafiksäkerhetsfrågor fått

Maskinerna har utvecklats med tanke på hög användarvänlighet och därför har både utformningen och ergonomin fått en framträdande roll.


33

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

w med säkerhet i fokus

Björn Hedén, kontrollant på Trafikverket, och Sten Bramwall Ramudden.

Slangarna läggs direkt på marken, täcks över med specialtillverkade isoleringsmattor, och värmen går ned i marken med en minimal värmeförlust.

ökad prioritet har verksamhetsfälten inom företaget expanderat starkt och resulterat även i Ramudden Entreprenad och Ramudden Utbildning.

helhetsgrepp över hela arrangemanget med både lokalfrågan på plats i aktuell kommun, mat och dryck likaväl som med själva utbildningsinnehållet. Säkerhet för liv och hälsa går alltid först. Lär man sig trafiksäkerhetens alla delar så innebär det också att man kan skydda både sig själv och sina kollegor i arbetet på bästa sätt, och när det gäller utbildning arrangerar Ramudden främst säkerhets- och miljöutbildningar, men man erbjuder även utbildning av maskinförare och yrkesförare. Säkerhetsutbildningar är både viktiga och nödvändiga. Alla vägarbetare måste exem-

Utbildning och kompetens för framtiden

Ramudden Utbildning är en viktig del i företagets verksamhet och har sitt säte i Bollnäs, och här har man sex heltidsanställda utbildare som kontinuerligt arbetar med hela Sverige som arbetsfält. Ramuddens koncept innebär att man alltid åker till kunden vid utbildningstillfället, och likaväl

som man anordnar utbildningar och kurser vid redan fastställda datum så arrangerar man lika ofta utbildningstillfällen på förfrågan från kund. Fastställda utbildningsdatum har man två till tre dagar varje vecka under säsongen, men därutöver tillkommer det också kontinuerligt fler datum med skräddarsydda utbildningar efter kundernas önskemål. – Vi arbetar exempelvis mycket med utbildningar på förfrågan från NCC, berättar Conny Bengtsson, utbildningschef Ramudden Utbildning. Och vid en förfrågan så tar vi alltid ett

pelvis idag gå en grundkurs i Säkerhet på väg, allt enligt Trafikverkets krav. Dessutom måste även certifieringen förnyas vart femte år. Ramudden Utbildning erbjuder godkända utbildningar i Säkerhet på väg, Miljö, Hjälp på väg, Vaktutbildning samt Påbyggnad – Utmärkningsansvarig, men erbjuder även en mängd andra slags kurser och utbildningar. Marika Lind

DUO-RAIL

®

FÖR VÄGEN

DUO-Rail är en mobil stålbarriär i moduluppbyggd konstruktion. Den har utvecklats för att uppfylla alla krav för skydd vid vägarbeten och som permanent vägsäkerhetssystem i form av en mittbarriär.

NYH

ET

Innovativ moduluppbyggd konstruktion Systemet DUO-RAIL består av baselement som snabbt sätts ihop med ett inbyggt snabbkopplingssystem.

054-51 21 30

www.provia.net


34

www.svenskleverantorstidning.se

VÄGSÄKERHET

Nya revolutionerande HeatWork barriärer ökar säkerhe- tjältiningsutrustning: ten på vägarna Under Ramuddens Roadshow finns även AB ProVia med som en av de intressanta aktörerna och även den största totalleverantören till Ramudden. Här presenterar man bland annat Sverigenyheten vägbarriären Duo-Rail. Sedan nyligen är ProVia generalagent i Sverige för denna nya och helt revolutionerande vägbarriär. Det är en helt ny typ av barriär som kommer att underlätta säkerheten på väg på ett helt nytt sätt.

Under Ramuddens Roadshow visar ProVia upp en stor mängd av sina produkter och presenterar även den mycket intressanta Sverigenyheten Duo-Rail. Duo-Rail är en ny sorts vägbarriär med egenskaper som också ger nya möjligheter som inte tidigare funnits. Vägbarriärer används i syfte att förhindra fordon från att komma över i mötande fordons körfält eller köra in i fasta hinder vid sidan av vägen. Vägbarriärens uppgift är att stoppa och omdirigera ett påkörande fordon på ett sätt som är säkert för såväl bilförare och passagerare som för andra vägtrafikanter, och är det enklaste och snabbaste sättet att skydda både vägpersonal och att leda trafik. Vägbarriärer kan klassificeras i tre kategorier; Flexibel barriär, som ett stållineräcke, halvstel barriär, exempelvis w-profilräcke, och stel barriär, såsom betongbarriär. Vid val av barriärtyp bör man ta hänsyn till tre kriterier enligt svensk standard; Kapacitetsklass, skyddsklass och deformation. Barriärer klassificeras efter de tre skyddsklasserna T1, T2 och T3. Duo-Rail är en barriär i stål som har alla klasser i ett, Duo-Rail fungerar nämligen lite som en ’rysk docka’. - Man bygger helt enkelt på barriären med flera sektioner ovanpå varandra för att skapa den storlek, hållbarhet och kapacitet man strävar efter, berättar Joacim Flodmark, ProVia. Till slut har man därför en permanent, fast barriär för hastigheter i ända upp till 120 km/h om man vill ur en och samma grundmodul. Det här är en produkt som vi långsiktigt ser stor potential i, med goda förutsättningar att förändra marknaden på ett positivt sätt. - Duo-Rail är till skillnad från andra barriärer på marknaden byggd i stål, fortsätter Joacim. Det gör att man får med många fler meter barriär per last. Dessutom är stålbarriären till skillnad från betong möjlig att återanvända gång efter gång efter gång.

FrostHeater Högre effekt och temperatur = snabbare tining! Det är många skyltar att hålla koll på i trafiken. Om du läser artikeln får du reda på var de kommer ifrån.

Principen är vattenburen värme. Tinar upp till 50 cm per dygn, ca 800 kvm.

-Systemet Duo-Rail består av grundelement som enkelt kopplas samman på plats. Ingen förankring i vägbanan behövs. Inga eller ringa skador uppstår på barriären även om den blir påkörd av tunga fordon eller att man tappar den när man hanterar den är andra fördelar.

Winter Insulation

Säkerhet i fokus

Det är säkerheten som alltid måste stå i fokus när det handlar om trafik och vägarbeten. AB ProVia Vägmärkning, med huvudkontor i Skoghall, är en komplett leverantör av tjänster och produkter inom väg och trafik som höjer säkerheten, underlättar hanteringen vid vägbyggen och vägavstängningar. ProVia grundades redan 1971 och tillhör därmed några av de mest erfarna i branschen. Något av ProVias styrka är att lyssna efter kundens specifika krav och önskemål och sedan komma med en helt skräddarsydd och kundanpassad lösning som motsvarar kundens behov. Man erbjuder också entreprenad inom vägsäkerhet i ProVia Entreprenad vars tjänster omfattar allt från framställande av trafikanordningsplaner till färdig skyltning på plats med tillsyn och jourtjänst. Materialet hyrs ut under byggtiden och entreprenadavdelningen kan även erbjuda montering av exempelvis vägräcken, vägmärken, bullerplank och skyltar. Sedan 1987 är ProVia generalagent för HorizontKlemmfix, ett av Europas ledande företag inom trafiksäkerhetsprodukter. ProVia har helt egen tillverkning av standardvägmärken, tilläggstavlor, gatunamnsskyltar, reklamskyltar, skyltar för industri och nödutrymning i aluminium och plast, men även andra trafiksäkerhetsprodukter. Bland annat påkörningsbara pollare för både stadsdesign och för användning ute på riksvägar.

Vi lanserar nu nya och kraftiga vintermattor med unik kvalitet, styrka och isolationsförmåga. Våra mattor har testats under de tuffaste förhållandena. Finns nu med 3- och 7-skikt.

Ice Guard Systems Problemet med frusna vägtrummor är omfattande. Ett kostnadseffektivt och enkelt system innebär rejäla besparingar för samhället. Vårt nya system öppnar frusna vägtrummor på 1 minut!

Klas Bergqvist

Träffa oss i monter I 29 MaskinExpo

En ny standard för dig som vill använda det bästa! Kontakta fabriken direkt på 08-22 92 06 Besök vår hemsida www.heatwork.com Grundelementen i den nya vägbarriären Duo-Rail kopplas samman lika enkelt som Lego till önskad storlek och styrka.


35

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

HeatWork skapar konkurrensfördelar genom drift året runt

Under Ramuddens Roadshow finns även HeatWork med som en av de aktörer och underleverantörer till Ramudden som visar upp nya och revolutionerande produkter och metoder. HeatWork är den norska innovatören inom värme- och tjältiningskoncept och presenterar nu bland annat HW Ice Guard Systems, som bland annat innebär upptining av frusna vägtrummor på under 1 minut. Vintern har traditionellt varit en väntetid i byggnads- och anläggningsbranschen. Men nu behöver det inte längre vara så. Med hjälp av HeatWorks värme- och tjältiningskoncept får man en konkurrensfördel gentemot marknadens andra aktörer och kan fortsätta driften utan att behöva vänta på att tjälen ska släppa sitt grepp, och med effektiva och användarvänliga maskiner med låga driftskostnader har HeatWork därmed satt en ny standard för uppvärmning av byggnader och tjältining i kallt klimat. Förutom upptining, frostssäkring och härdning kan HeatWork även användas för uppvärmning av hallar och byggnader under uppbyggnad och restaurering. Alla de som behöver tjälfria massor eller frostfria områden för att kunna arbeta både med hänsyn till kvalitet och föreskrifter året runt har stor nytta av HeatWorks koncept inom värme och tjältining. Innovativa idéer ökar lönsamheten

HeatWork A/S utvecklar och producerar koncept inom värme och tjältining för hela den europeiska marknaden, fabriken är belägen i Narvik och produktionen startade 2005. HeatWork har i nära samarbete med marknaden utvecklat maskiner med olika egenskaper och

kapacitet, anpassade efter kundernas behov. Maskinerna har också utvecklats med tanke på hög användarvänlighet och därför har både utformningen och ergonomin fått en framträdande roll. Och genom utvidgade användningsområden och förbättrade uppvärmnings- och tiningsmetoder jämfört med andra, ökar även lönsamheten. Med låga driftskostnader som bränsleförbrukning, blir kostnaden per upptinad kvadratmeter mycket låg. När det handlar om miljö i byggnads- och anläggningsbranschen är oljud och avgaser alltid en utmaning, men HeatWorks värmeoch tjältiningskoncept är ett miljövänligt alternativ med ett lågt Co2 utsläpp per kvadratmeter. VTV-vätskan är miljövänlig och cirkulerar i ett slutet system, slangarna läggs direkt på marken, täcks över, och värmen går ned i marken med en värmeförlust på endast fem procent, vilket ger en låg dieselförbrukning. Baserat på ledande teknisk utveckling och de bästa komponentleverantörerna, är också HeatWorks värme- och tjältiningskoncept patenterat, och ledande på marknaden. HeatWork har utvecklat och patenterat en tredelad slangtrumma som består av flera korta slangslingor, vilket betyder högre returtemperaturer och därför snabbare upptining. Maskinerna erbjuder maximal

värmeöverföring när de används tillsammans med HW-isoleringsmattor och presenning. Stor pumpkapacitet och korta slangslingor ger en snabb cirkulering av VTV-vätskan och höga returtemperaturer. Till exempel tinar man snabbt upp en yta på 200 m², med 30-40 centimeter i djupet per dygn. Det tar omkring en timme att rigga maskinen för en yta på 200 m². Maskinen väger omkring två ton och kan transporteras bakom ett fordon. Maskinen kan även gå obemannad i cirka 3,5 dygn och GSM-övervakas för att ge besked om eventuella problem med driften. HW Ice Guard Systems överträffar alla hittills kända metoder

Frusna vägtrummor och is i vattensystem är ett allvarligt problem, situationen skapar stora bekymmer för dem som bär ansvaret för infrastrukturen under vintern, och att då hitta metoder som kostnadseffektivt öppnar frusna vägtrummor och tinar vattenledningar snabbt har länge varit ett önskemål, och nu finns det just en sådan revolutionerande metod på marknaden. HeatWork Ice Guard Systems öppnar frusna vägtrummor

och vattenledningar på mindre än 1 minut. Under vintern har det nyutvecklade HW Ice Guard Systems testats i olika miljöer i Norge när det gäller effektiv upptining av is i vägtrummor, kulvertar och vattensystem. Metoden innebär en betydligt mindre insats av både arbetskraft och resurser och det är en riktig miljövinnare. En enda person kan använda systemet självständigt och öppna fler vägtrummor snabbt och effektivt i motsats till övriga hittills kända metoder. Marika Lind


36 INFRASTRUKTUR VÄGAR

FÖR VÄGEN OCH SÄKERHETEN!

www.svenskleverantorstidning.se

Trafikverket en viktig aktör UTHYRNING i Ramuddens Roadshow Vi har:

TMA-bilar - HeatWork - Körplåt - Avstängningsgrindar - Gångbroar - Trafikljus - Trafikbuffert - Barriärer - Vägmärkesvagnar - Varningsskyltar - Farthinder - Skyltbärare Under våren har Ramudden tagit initiativet till en Roadshow tillsammans med bland annat Trafikverket och ett antal underleverantörer där man dels presenterar - Fotplattor - Sidomarkering - Trafikledningslist - Konor Ramuddens verksamhet dels visar upp nya produkter och där Trafikverket samtidigt informerar om regelverk och bestämmelser när det gäller säkerhet vid arbete på väg. Med på sin Roadshow har man bland annat ett helt nytt fullastat ekipage med produkter - Elektroniska skyltar - Byggstängsel - Fackverksmaster att visa upp. Roadshowen började under våren i norra Sverige och i höst fortsätter man ner till de Södra delarna av landet. - Infotavlor - Trafikspeglar - Vaktutrustning - Betong- även ofta omfattande diknings- och beläggnings- vanlig anledning till en upphinnandeolycka är arbeten. Driften och underhållet av de statliga exempelvis när två körfält går ihop eller när ett fundament - Blixtljus - Lyktor mm mm vägarna kostar ett antal miljarder per år och flera tusen personer har vägen som sin arbetsplats. För trafikanter innebär vägarbeten ofta en störning i deras resa. Hastigheterna blir lägre, omledning gör längre resvägar och olycksrisken ökar. För vägarbetarna innebär trafikanternas fysiska närvaro att deras arbete kompliceras med t.ex. uppsättning av skydds- och upplysningsmaterial, en ständig oro och ett potentiellt hot mot deras säkerhet. Det har visat sig att de flesta som skadas vid vägarbeten är trafikanter, inte vägarbetare. Upphinnandeolyckor är den vanligaste olyckstypen vid vägarbeten och olyckor med oskyddade trafikanter den som är näst vanligast. En klassisk upphinnandeolycka är en kökrock. Ofta har då en bil uppmärksammat att det är ett vägarbete och saktat in medan bilen Foto: Annika Holmén. bakom inte är lika uppmärksam utan kör in i den första bilen. En annan typ av upphinnandeolycka är när en trafikant kör in bakifrån i ett vägarbetsfordon, exempelvis en plogbil eller en skyddslastbil. Gemensamt för många av dessa olyckor är att trafikanterna uppger att vägarbetet inte var utmärkt alls.

körfält smalnar av. Finns det då något sätt att göra trafikanter mer uppmärksamma på dessa problemsituationer? Vad gör Trafikverket för att underlätta säkert arbete på väg, och vilka bestämmelser är det egentligen som gäller därute på våra vägar. Under Ramuddens Roadshow är bland annat detta något som Trafikverket berättar om. - Vår roll är just att ge en bild av hur vårt arbete ser ut när det gäller säkerheten vid vägarbeten, berättar Björn Hedén, kontrollant på Trafikverket. Under 2008 satsade man på en nationell enhet gällande detta, med bland annat ett antal heltidsanställda som uteslutande arbetar med att utföra kontroller, informera i förebyggande syfte om regelverk och bestämmelser samt även att testa nya produkter. - Möjligheten att komma ut på det här sättet tillsammans med ett företag som Ramudden, som fokuserar på just skydd och säkerhet vid vägarbeten, ger en mycket bra möjlighet för oss att berätta om det viktiga säkerhetsarbetet och informera om regelverk och bestämmelser på ett helt nytt sätt, och det är något vi ser positivt på, säger Björn Hedén.

ENTREPRENAD

Foto: Christer Bergström.

Rätt hastighet och rätt skyltning är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidra till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. En olycka kan bero på flera faktorer, men hastigheten har en mycket stor betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. En krock i 60 km/tim motsvarar ett fall från fjärde våningen i ett hus, och en krock i 80 km/tim ett fall från åttonde våningen. Människokroppen tar mycket skada vid trafikolyckor. Redan vid låga hastigheter är risken för allvarliga skador stor. Av oskyddade trafikanter som blir påkörda i 30 km/tim riskerar en av tio att dödas. Under våren har Ramudden tagit initia-

Våra depåer kan hjälpa dig med: TA-planer - Utmärkningsansvarig - Flaggvakter TMA-bilar - Tjältining med HeatWork Lotsbilskörning - Etablering av arbetsområde Tillsyn under arbetets gång tivet till en Roadshow, där man tillsammans med NYHET! bland annat Trafikverket och flera underleveranAvetablering efter utfört arbete mm mm törer besöker ett antal orter och dels presenterar

Ramuddens verksamhet, visar upp nya produkter Inför säsongen 2011 har vi köpt in ett och där Trafikverket informerar om regelverk och bestämmelser fordon som kan försegla asfalt, laga när det gäller säkerhet vid arbete på väg. Ramuddens Roadshow rör sig under våren skador mm. över de norra delarna av landet, men fortsätter sedan under hösten även genom södra Sverige.

UTBILDNING Säkerhet i fokus vid arbete på väg

Under hela året pågår olika typer av vägarbeten på de svenska vägarna. På vintern plogas, saltas och sandas vägarna. När våren kommer ska vägarna sedan sopas, snöstörar ska tas upp och tjälskador lagas. På sommaren och hösten sker

Trafikverket informerar om säkerheten

Vid många olyckor vid vägarbeten blir ofta någon form av tungt skydd påkört, det kan vara däcksbuffertar, TMA och olika barriärer. En

Marika Lind

Vi utbildar dig för en säkrare arbets och trafikmiljö. KRAV-kurser: Säkerhet På Väg - Miljö - Hjälp På Väg Påbyggnad / Utmärkningsansvarig - Vakt Övriga utbildningar:

Eco-Driving - Farligt Gods - Brand & Räddning - Truckutbildning Maskinförarutbildningar - Kran & Lyft utbildning

Vi finns alltid nära dig.... Ramudden har ett 50-tal depåer i Sverige Gå in på www.ramudden.se och hitta all information du söker. Foto: Christer Bergström.


Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

FÖR VÄGEN OCH SÄKERHETEN!

37 INFRASTRUKTUR VÄGAR

UTHYRNING Vi har:

TMA-bilar - HeatWork - Körplåt - Avstängningsgrindar - Gångbroar - Trafikljus - Trafikbuffert - Barriärer - Vägmärkesvagnar - Varningsskyltar - Farthinder - Skyltbärare - Fotplattor - Sidomarkering - Trafikledningslist - Konor - Elektroniska skyltar - Byggstängsel - Fackverksmaster - Infotavlor - Trafikspeglar - Vaktutrustning - Betongfundament - Blixtljus - Lyktor mm mm

ENTREPRENAD NYHET! Inför säsongen 2011 har vi köpt in ett fordon som kan försegla asfalt, laga skador mm.

Våra depåer kan hjälpa dig med: TA-planer - Utmärkningsansvarig - Flaggvakter TMA-bilar - Tjältining med HeatWork Lotsbilskörning - Etablering av arbetsområde Tillsyn under arbetets gång Avetablering efter utfört arbete mm mm

UTBILDNING

Vi utbildar dig för en säkrare arbets och trafikmiljö. KRAV-kurser: Säkerhet På Väg - Miljö - Hjälp På Väg Påbyggnad / Utmärkningsansvarig - Vakt Övriga utbildningar:

Eco-Driving - Farligt Gods - Brand & Räddning - Truckutbildning Maskinförarutbildningar - Kran & Lyft utbildning

Vi finns alltid nära dig.... Ramudden har ett 50-tal depåer i Sverige Gå in på www.ramudden.se och hitta all information du söker.


38 INFRASTRUKTUR VÄGAR

www.svenskleverantorstidning.se

Film från verkligheten Att producera film från bygg-, industri- och infrastruktursektorn är vardagen för Bergkvist Reklamfoto. Företaget som förutom med film även arbetar med stillbildsproduktioner har hela Sverige som arbetsområde. Det är en styrka att kunna ta på sig kombinerade uppdrag och leverera både film och stillbilder, då kunderna många gånger efterfrågar båda delarna. Företaget har sedan tio år tillbaka valt att även satsa på filmproduktion som ett komplement till ursprungsverksamheten som är stillbildsfotografering. - Uppdragen är ofta förknippade med resor både inom Sverige och utomlands och då är det en stor fördel för kunden att kunna anlita en leverantör som kan åta sig båda delarna, säger Torbjörn Bergkvist. Företaget åtar sig hela produktionen från idé och manus till inspelning, redigering och leverans. Man har även ett stort nätverk med samarbetspartner när det gäller ljud, musik, speaker, 3D och grafik m m. Att den digitala tekniken utvecklats i snabb takt och likaså nya sätt att kommunicera via webben har gjort att efterfrågan på film har ökat markant. Idag omsätter företaget lika mycket på den rörliga sidan som på stillbild. Filmproduktioner åt Ramudden

Under sommaren 2010 har Bergkvist Reklamfoto filmat och fotograferat Ramuddens verksamhet ute på fältet. Produktionen har resulterat i ett flertal informations- och reklamfilmer. Bland annat en film om ”StripeHog”, en unik maskin som med vattentryck blästrar bort väglinjer.

Ramavtal med Trafikverket

Bergkvist Reklamfoto har i år tecknat ramavtal gällande stilbildsfotografering med Trafikverket. Ett avtal som sträcker sig över flera års tid. Företaget är förstahandsval i norr och mittregionerna, ett område som sträcker sig från norr till Dalarna och Gästrikland i söder. För studiofotografering är företaget förstahandsval i hela Sverige. - Ramavtalet medför att vi i ännu större utsträckning kommer att befinna oss på många av Sveriges infrastrukturprojekt, berättar Torbjörn Bergkvist. Vi brukar även försöka samordna uppdragen åt flera kunder när vi utför jobb i olika regioner. Dokumentation av byggprojekt

Basen finns i centrala Sundsvall där företagets välutrustade studio och kontor finns. Större delen av uppdragen utförs dock ute hos kund eller i fält. Företaget har stor erfarenhet av dokumentation av olika typer av byggprojekt, i många fall både stillbild och film. Något som efterfrågas allt mer är olika typer sekvenstagningar där man tar stillbilder med jämna mellanrum som sedan sätts samman till en film, ofta i kombination med filmat material.

Företaget har även producerat ett flertal böcker. Ett exempel är när de under två års tid dokumenterade bygget av ett kraftvärmeverk. Syftet med dokumentationen var att fånga upp viktiga moment under byggtiden samt att bilderna skulle användas i boken som var färdig lagom till invigningen av verket. Här stod Bergkvist Reklamfoto även för författandet av text och projektledning mot kund och den grafiska formgivaren. Arne Öster

Torbjörn Bergkvist.

Förmedla ditt budskap med

Bild & Film

Kommunikation med film och bilder lyfter varumärken, produkter och tjänster. Vi har lång erfarenhet av att producera film- och stillbild på uppdrag av företag inom industri, bygg- och infrastruktursektorn. En stark partner när ni behöver bildmaterial till webben, dokumentations- och reklamfilm samt presentationer av företaget eller visioner för framtiden. Tack vare ramavtal med Trafikverket kommer vi att befinna oss på många av Sveriges stora infrastruktursatsningar under de kommade åren. Vi anlitas av företag i hela Sverige. Inget uppdrag är för långt borta! Bergkvist Reklamfoto Nybrogatan 23

Bygg_ark_annons.indd 1

852 31 Sundsvall

Te l 0 6 0 - 6 1 0 7 3 0 w w w . b e r g k v i s t . t v

2011-03-30 12.50


39

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

Företagslots – företagens egen väg in i Östersunds kommun för snabb handläggning Företagslots är Östersunds kommuns Näringslivskontors servicefunktion för företag som snabbt behöver hitta rätt i byråkratin. - När du som företagare tar kontakt med Företagslots möts du av en samordnare med nyckeln till unik kompetens. Vi ser till att du får snabbt kontakt med rätt handläggare, på rätt avdelning inom kommunen. Vi kartlägger vilka tillstånd du behöver. Du får råd och upplysningar om hur du lämnar in kompletta ansökningar och får stöd inför dina beslut. Vi driver dina ärenden och hjälper dig i alla frågor som berör spörsmål, kontakter, ansökningar, mark- och fastighetsfrågor, lediga lokaler, bygg-, miljö- och andra tillstånd. Vi ger dig fortlöpande info om ärendets gång. Vi finns tillgängliga per telefon varje arbetsdag och besvarar alltid dina mail inom 24 timmar. Vi sex medarbetare på Näringslivsavdelningen använder våra breda nätverk för att hjälpa dig till de rätta kontakterna när det gäller riskkapitalplacerare, regionala finansieringsorgan och andra typer av finansiering, konsulthjälp, regionala-/ företagsstödmöjligheter. Vi ger kort sagt service till företag som vill utvecklas eller som vill etablera sig i Östersund, berättar näringslivschef Magnus Lindgren.

Östersund siktar på 65 000 invånare år 2020 I förra numret (SLT 1/11) berättade vi bl.a. om Stadsdel Norr och Företagshuset i Odenskog, stora privata satsningar som utvecklar Östersund. I detta nummer fortsätter vår presentation om intressanta företag i Östersund och om Östersund som utvecklings-, investeringsoch näringslivsort. Ambitionen att serva företagen med allt bättre företagsklimat från kommunens sida, är uttalad och konkret. Fortsättning om Östersund följer i nästa nummer (juni).

Fakta om Östersund Centralort och residensstad grundad 1786 av Gustav den III i Jämtlands län, (enda staden inom Sveriges nuvarande gränser som grundats under 1700-talet.) Invånare (31 dec 2010): 59 416 Storleksordning: Sveriges 24: e största tätort. Läge: Mellannorrland, inte långt från Sveriges geografiska mittpunkt. Närmaste kommungrannar: Bräcke, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Ragunda (också t.ex. nära till Trondheim i Norge). Flyg: Åre Östersund Airport: reguljär trafik på Arlanda, Bromma, Umeå och Luleå. Inkommande charterflyg bl.a. från städer som London, Köpenhamn, Amsterdam, Moskva och St Petersburg. Järnväg: Inlandsbanan och Mittnabotåget Sundsvall - Östersund - Åre – Trondheim (både person- och godstrafik) Riksvägar: E 14 och E 45 Vinterstaden: Mycket vinterskidsport, (också forskning på Mittuniversitetet) arrangerar massor av vintersportevenemang (nantionella och internationella). Närheten till Jämtlandsfjällen. Handelsstad: Handelscentrum med tusenåriga traditioner med i dag bl.a. över 400 butiker. Industristad: Egentligen först efter mitten av 1900-talet. En av Sveriges kafétätaste städer. Några kända personligheter med anknytning ( skådespeleri, film,TV m.m): Beppe Wolgers, Allan Edwall, Yngve Gamlin, Rolf Lassgård, Kim Anderzon, Staffan Ling m.fl. Några kända indrottsprofiler: Ulf Dahlén, Carina Lindblom, Anders Södergren, Peja Lindholm, Alexander Edler, Helena Ekholm (och många många andra). Fantastisk kompositör: Wilhelm Petersson – Berger (Frösöblomster, Arnljot m.m.) Tidigare militärstad (1893-2005) i förvandling: Tidigare militärområden har bl.a. blivit Mittuniversitetets Campus och nya Stadsdel Norr. Av Mittuniversitetets studieorter var Östersund under studieåret 2009-20010 störst med 10453 inskrivna (individer) Speciell fauna (endemisk art): Storsjöodjuret

Vinterstaden Östersund ett begrepp genom alla typer av vintersporter

Europas bästa etableringsort för avståndsoberoende företag och andra satsningar

Östersund är med sina 59 000 invånare, med stark handel och diversifierat näringsliv både administrativt, kommunikationsmässigt och ekonomisk sett centrum för Jämtlands län. Östersund är störst (med 10453 inskrivna individer) bland Mittuniversitetets Campusorter. Östersund representerar också något av det bästa av friluftsliv och Vinterstaden Östersund har blivit ett begrepp genom alla typer av vintersporter. Nationellt Vintersportcentrum ÖSD, Återkommande vintersporttävlingar som Världskuppen i Skidskytte, lockar folk från hela världen. Till Östersund anländer återkommande charterflyg bl.a. från städer som London, Köpenhamn, Amsterdam, Moskva och St Petersburg. Många vill bo här tack vare närheten till storslagen natur, fjällvärlden och fritidsmöjligheterna och det har visat sig lätt för många att rekrytera och behålla kvalificerad personal i Östersund, poängterar Magnus Lindgren.

Många aktörer och satsningar samverkar till att Östersund är i fokus. Ett exempel är att man planerar att bygga ut vindkraften med 2000 vindkraftverk i Jämtland. Den 24-25 maj inbjuds näringslivet till en konferens på OSD Congress Centrum, där företagen får träffa företrädare för vindkraftsbolagen och skapa affärsförbindelser. Innovationssystemet Peak Innovation, för utveckling av nya produkter och tjänster inom vintersport är en annan satsning. Östersund ligger långt framme när det gäller verksamheter med kvalificerade, avståndsoberoende tjänster. Kommunen planerar för att utvecklas som en av Europas bästa etableringsorter inom området. En planlagd markyta på 43 ha står nu till förfogande för nationella och internationella branschföretag. - Den uttalade ambitionen är sammantaget att öka befolkningen till 65 000 innevånare år 2020, berättar Magnus Lindgren avslutningsvis.

Företagslots - Vi ger service till företag som vill utvecklas 063-14 39 00 eller foretagslots@ostersund.se, www.ostersund.se/foretagslots


40 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Fallskyddssystem från Östersund – nu världsledande Combisafe, svenskt systemtänkande från Östersund inom säkerhetsystem på byggarbetsplatser har blivit världsledande. Innan lågkonjunkturen hade omsättningen på tre år ökat från 125 till 360 milj. kr. år 2008, som blev ett rekordår. Med konjunkturuppgång och breddade marknader markerar Combisafe nu sin ställning som världsledande företag inom sin nisch. förhindrande lösningar med systemprodukter/ flyttbara skyddsräcken. Produktområdet Protection står för falluppfångande produkter vilket inkluderar nedfallsskärmar, personligt fallskydd etc. Access står för tillträdeslösningar med trappor, bryggor, ställningar samt väderskyddssystem. Slutligen står Services för utbildning av användarföretag och s.k. approved installers dvs. installationsföretag som är speciellt utbildade och certifierade montagepartners/underentreprenörer till Combisafe, samt framtagningen av tekniska speciallösningar. Unikt Combisafe Safety Center med fallskyddslaboratorium byggdes i Östersund

Det finns i dag sex Combisafe Safety Centers runtom i Europa. De används som utställningar, för utbildning, träning, fortgående produktutveckling och testning. - I Östersund byggde vi år 2007 ett unikt Combisafe Safety Center. Här har vi ett fallskyddslaboratorium där vi utför alla typer av tester för produktcertifiering för alla marknader i världen. Härnäst planerar vi att bygga ett torn för större fallhöjder vid centret, berättar Lars Boogh.

Förändringsteg som ökat Combisafes mångsidighet och styrka

Combisafes fallskyddssystem är nu en världsprodukt.

När vi senast ingående presenterades Combisafe år 2005, hade företaget sedan slutet av 1990-talet ökat sin omsättning från 25 till 125 miljoner. -Att bli klart marknadsledande i Sverige var vårt första viktiga mål. Det andra att bli ledande i Europa. När vi år 1999 slog fast strategin för de kommande fem åren, var målsättningen att öka omsättningen till 100 miljoner år 2004. Det slog vi med råge och det året uppnådde vi 125 miljoner. Följande mål var att trefaldiga omsättningen och att bli världsledande. År 2008, innan lågkonjunkturen med minskat byggande slog till, omsatte vi 360 miljoner. När nu byggandet ökar igen är vi positionerade som världsledande företag, med stark bas för att fortsätta expan-

Företag

sionen, berättar Lars Boogh i Östersund, VD för Combisafes nordiska bolag och samtidigt ansvarig för företagets strategiska marknadsföring globalt. Fallskyddssystem – kollektiva temporära fallskyddslösningar för byggmarknaden

Grunden i Combisafes verksamhet är företagets väl genomtänkta och mångsidigt användbara fallskyddssystem för byggandet av hus, kontor, lägenheter, industri och infrastruktur som t.ex. broar. Genom Combisafes fallskyddssystem kan ett bygge säkras från grävandet av byggropen till sista takplåten. Grunden är räckesnätstål och stolpar, som med väl genomtänkta fästelementen flexibelt flyttas med uppåt i bygget, vartefter det framskrider. Motsvarande system anpassade för

Liv & Sparande

industribyggande för bl.a. längre avstånd mellan stödpelare, har också utvecklats. -Det som skiljer oss från våra konkurrenter är framförallt att vi erbjuder ett komplett, välgenomtänkt system och inte enbart enskilda produkter. Vår ständigt pågående produkt- och systemutveckling, uppköp av andra verksamheter med kompletterande produkter och ytterligare tillskott genom nya ägare, har gjort oss till världens ledande företag inom kollektiva temporära fallskyddslösningar, med marknadens mest kompletta system, berättar Lars Boogh. Nu fyra produktområden

-År 2006 etablerade vi oss i Mellanöstern med HK i Dubai. När jag två år senare besökte Dubai, pågick där, samtidigt, byggandet av 736 skyskrapor varav vart tredje bygge använde Combisafes systemprodukter. År 2007 förvärvade vi det engelska företaget ASP, specialiserat på väderskyddslösningar och byggställningar. ASP har utvecklat system som gör att man (utan att behöva beträda taket) från en byggställning på ena gaveln kan bygga väderskydd, som efterhand skjuts över byggnaden på räls. Stora spännvidder är möjliga. Företagets UBIX-system har exempelvis också använts för att torrt och tryggt kunna förnya däcksbeläggningen på hangarfartyg i Storbritannien. Combisafe har efterhand blivit ett starkt expanderande företag, attraktivt för många potentiella ägare. År 2008 sålde Fairford Holding Scandinavia (med säte i Östersund) Combisafe till Sperian Protection (Fra). 2010 köptes i sin tur Sperian Protection av Honeywell (USA) med över 130 000 anställda word wide. - Det gör att vi nu ingår i produktgruppen Honeywell Safety Products, vilket också utgör en styrkeposition för vår fortsatta utveckling, avslutar Lars Boogh.

Combisafe är i dag verksamt inom fyra produktområden. Inom Prevention erbjuds fall-

Sport

Sjö & Transport

Erik Holländer

Grupp

Din kompletta försäkringsförmedlare Östersund

Storgatan 26 831 30 Östersund Tfn 063-55 65 00 Fax 063-55 65 19

stockholm

Norr Mälarstrand 34 112 20 Stockholm Tfn 08-503 802 00

s u n d s va l l

Erstagatan 2 852 35 Sundsvall Tfn 060-658 98 00 Fax 060-12 80 59

vä x j Ö

Bäckgatan 16 352 31 Växjö Tfn 0470-56 07 00 Fax 0470-257 05

www.provinsinsurance.se


41 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Diös växte med 33% under förra året Med siktet inställt på ett fastighetsinnehav värt 10-15 Mrd

Sedan starten 2005 har Diös blivit ett av Norrlands ledande fastighetsbolag. År 2010 blev ett framgångsrikt år för Diös då fastighetsvärdet genom köp och förädling steg med 33 procent samtidigt som aktiekapitalet ökades med 38 procent. I dag äger och vidareförädlar Diös ett fastighetsbestånd värderat till 5,2 Mdr.

- Diös har den uttalade målsättningen att bli den främsta fastighetsaktören inom sin marknad. Det är en ambitiös målsättningen, men vi ser att vi är på god väg att efterhand nå vårt mål. Viktiga verktyg på vägen är att skapa ett starkt varumärke och att hela tiden vidareutveckla verksamhet, arbetssätt och organisation med användande av innovativa lösningar, ny teknik, förvärv, vidareförädling och försäljning av fastigheter och fastighetsbestånd på ett sätt som ökar värde och nytta. Våra grundläggande värden är dynamik, innovativitet, seriositet och öppenhet. Ett genomgående drag i vår verksamhet är att allt vi gör skall skapa ett winwin-resultat för alla berörda parter. Vår affärsmodell kan beskrivas som fem F. Förvärva, förädla, förvalta och försälja. Man kan kort säga att organisation och arbetssätt trimmas in för samverkan och ständig dynamik mellan dessa fyra första F med det återstående F: et dvs. finansiering som en gemensam basnämnare. Med välutbildade medarbetare, goda relationer, medvetet miljöfokus och god service skall göra att vi kan nå vårt mål att efterhand öka vårt fastighetsinnehav genom både förädling och nyförvärv till ett värde av 10-15 miljarder, avslutar VD Christer Sundin.

Börsnoterade (OMX Small Cap) Diös Fastigheter AB är verksamt norr om Dalälven och har den uttalade målsättningen att bli det ledande fastighetsbolaget inom sin marknad. VD för Östersundsbaserade Diös är Christer Sundin. Värdet på fastighetsinnehavet har stigit från 1,1 till 5,2 Mdr sedan starten 2005

Diös inledde sin verksamhet i juni 2005. Under det första verksamhetsåret förvärvades fastigheter till ett värde av 1,1, Mdr. I dag uppgår värdet av Diös fastighetsinnehav till 5,2 Mdr (beräknas årligen av oberoende värderingsinstitut) med en fastighetsyta på otalt 700 000 kvm. År 2010 blev ett framgångsrikt år. Värdet på företagets fastigheter steg då med 33 procent eller med 1,1 Mdr. Värdeökningen utgjordes också av nyförvärv av 32 fastigheter. Till-, ombyggnader och annan förädling av befintliga fastigheter gjordes under året till ett värde av 85,9 miljoner. Årets resultat blev 234 Mkr och förvaltningsresultatet 128 Mkr. Ekonomisk uthyrningsgrad var vid årsskiftet 90,5 procent. Hyresintäkterna steg till knappt en halv Mrd. Årets driftöverskott blev 286 Mkr. Eget kapital per aktie steg under året till 40,63 kr. Föreslagen utdelning per aktie blev 1,75 kr. Vid årsslutet stod aktien i 38,60 kr och hade då stigit från ett lägsta värde på 17 kr tidigare under 2010. -Diös har haft ett mycket framgångsrikt år 2010 och jag förutspår ett intressant verksamhetsår år fullt av möjligheter också under 2011, säger VD Christer Sundin.

Marknadsområde – Sverige norr om Dalälven

– Diös är verksamt med köp, förädling, förvaltning och försäljning av fastigheter norr om Dalälven. En stark drivkraft inom näringslivet och ett gott entreprenörskap är kännetecknande för samtliga norrlandslän. Ett tecken på det är att Norrland klarade sig överhövan bättre genom lågkonjunkturen än de flesta andra delarna av landet och vändningen kunde också skönjas tidigare hos oss. Vi ser Sverige norr om Dalälven som vår marknad. I dag har vi våra stora fastighetsinnehav på orter som Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Åre, Skellefteå och äger enskilda fatigheter i Söderhamn, Härnösand och i Umeå. Totalt uppgår vårt fastighetsinnehav i dag till 700

Börsnoterat – ägarförhållanden

Diös är alltså noterat på OMX Small Cap. Företaget hade vid årsskiftet 2273 aktieägare. Största enskilda ägare i Diös var då AB Persson Invest ( 17,4 %). Totalt stod de tio största akteägarna för 86,4 % av akterna (och rösterna). Svenska aktieägare stod för 96,8 % av aktieinnehavet. Diös aktiekapital uppgår nu, efter en företrädesemission under senare delen av 2010, till 74 728 534 kr. Erik Holländer

Diös har haft ett mycket framgångsrikt år 2010 och jag förutspår ett intressant verksamhetsår fullt av möjligheter också under 2011, säger VD Christer Sundin.

000 kvm. Av fastighetsinnehavet står kontor för 40 %, Butikslokaler för 20 %, bostäder, industri och lager för ytterligare 20 %. Bostäder står för den minsta kategorin. Vi lever alltså i nära symbios med norrländskt näringsliv. En viktig

målsättning är att i samverkan med regionens samhälls- och kommersiella intressenter aktivt bidra till en mångsidigt positiv utveckling på de orter där vi är verksamma, förklarar Christer Sundin.


42 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Östersund - Deloittes centrum för distansoberoende ekonomitjänster Allt fler företag väljer att anlita externa tjänster när det gäller fastighetsekonomi, löneadministration samt ekonomifunktioner och redovisningstjänster. För att betjäna kunder över hela landet har Deloitte utvecklat ett centrum för distansoberoende ekonomitjänster i Östersund, som i dag sysselsätter 140-talet av Deloittes medarbetare. Efterfrågan på tjänsterna växer kontinuerligt. Efterfrågan på Deloittes distansoberoende tjänster och med det behovet av fler medarbetare växer stadigt. Det har bl.a. fört med sig att Deloitte i Östersund vuxit ur sina tidigare lokaler och år 2007 flyttat in i nya på 3000 kvm. - Efterfrågan tycks fortsätta att växa för varje år, konstaterar Jens Edlund i östersund, marknadsvarig för Jämtland ochVästernorrland inom Deloitte. Gör det enkelt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sköta sin ekonomi

– Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runtom i landet har ingen egen personal för att sköta sin fastighetsekonomi. Inom Deloitte har vi tagit fasta på detta och utvecklat en distansoberoende tjänst, som gör det enkelt för kunderna. Deloitte erbjuder: DeloitteOnLine, en Internetbaserad kommunikationslösning som underlättar arbete och kommunikation i bostadsrättsföreningarnas styrelsearbete. Fakturahantering med attest- och arkivfunktion via Internet. Tillgång till Deloittes samlade kompetens inom redovisning, skatt och revision. Exempel på våra tjänster är löpande bokföring och betalningar, fakturahantering, aviseringar, löpande rapportering, budget, registrering och administration, telefon- och e-postservice för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Behovet av våra tjänster ökar kontinuerligt och i dag har vi t.ex. största andelen kunder i Stockholmsområdet, berättar Jens Edlund.

Effektiv löneadministration som distanstjänster

– Inom området löneadministration har vi inom Deloitte utvecklat effektiva distanstjänster. Vi betjänar i dag från Östersund små och medelstora företag i hela landet inom de flesta branscher och kollektivavtalsområden som privata vårdföretag, hotell- och restaurang, bank & finans, transport, handel m.m.

Jens Edlund, marknadsansvarig och Sandra Törnqvist, chef för löneadministration vid Deloittes centrum för distansoberoende ekonomitjänster i Östersund.

Fördelen med att anlita oss är att det blir bekymmersfritt och enkelt. Vi har all kunskap och expertis inom alla berörda områden. Vår personal följer effektiva rutiner, vilket gör att kunden tryggt kan sköta hela sin löneadministration via oss och koncentrera sig på sin kärnverksamhet, berättar Sandra Törnqvist, som är chef för Deloittes löneadministration i Östersund. Ekonomifunktioner och redovisningstjänster

Företag och organisationer med central koordinering och verksamheter spridda ute i landet väljer allt oftare att lägga ut sin ekonomifunktion på oss. Företag som väljer att göra det betalar bara för den tid och de tjänster som de verkligen använder. Vi gör m.a.o. om fasta kostnader till rörliga. Genom att anlita våra tjänster får kunden

ordning reda och hög tillgänglighet till viktig information när den behövs, samt Deloittes hela kunskap och nätverk inom nio branschgrupper. Det betyder bl.a. att vår personal förstår och snabbt sätter sig in i verksamhetens omständigheter, utmaningar och behov. T.ex. inom turismverksamheter och andra säsongsberoende företag, kan man inte ha all egen personal för ekonomi/redovisning anställda året om. Då har man stora fördelar av att anlita oss inom Deloittes distansoberoende tjänster. Också för verksamheter/sammanslutningar/franchise m.m. med enheter runtom i landet blir det enkel att anlita oss. Ett exempel på en verksamhet som nu anlitar oss är Apoteksgruppen, som har 150-talet enheter spridda över hela landet. Genom Deloittes distansservice i Östersund, får de tillgång till den

Prova på Facebook! Webmyran erbjuder fem företag att synas på facebook under fem dagar. Vi bjuder på kampanjen och den efterföljande demografiska statistiken.

Först till kvarn!

// 070-2589588 (Olle Lundberg) // info@webmyran.se // www.webmyran.se

ekonomi- och redovisningsservice de behöver för hela organisationen och alla enheter avslutar Jens Edlund. Deloitte är nu världens största revisions- och konsultnätverk

Deloitte överträffar nu konkurrenterna både när det gäller intäkter och antalet anställda. Intäkterna uppgick senaste verksamhetsår till 26,6 miljarder USD. Antalet anställda och delägande partners världen över var samtidigt 170 000. Deloitte räknar med fortsatt tillväxt och planerar att anställa ytterligare mer än en kvarts miljon medarbetare under de kommande fem åren. Erik Holländer


43 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Bevakar företagens försäkringsintressen Som försäkringsförmedlare företräder och bevakar Provins Insurance AB sina kunders intressen i försäkringsfrågor och bistår med kunskap, information, konsulting och utbildning i försäkrings- och riskfrågor. Genom sitt internationella nätverk finner Provins Insurance också försäkringslösningar som inte finns i Sverige. I december 2004 gick Gunnar Ageskär och Jens Jonsson in som delägare i ett försäkringsförmedlarekontor i Östersund. Verksamheten utvecklades och år 2007 löste de in resterande aktier och blev tillsammans huvudägare i Provins Insurance AB. Provins Insurance erbjuder lösningar inom både sakförsäkring, liv- och pension, placeringar och konsulting. Deras företag är en av de större delägarna i Hjerta, en landstäckande organisation för försäkringsförmedlare inriktade på ägarledda företag. Provins Insurance anlitas av kunder i Sverige och utomlands – kontor på flera orter

Sedan vi senast presenterade verksamheten år 2005, har Provins Insurance verksamhet vuxit i betydande omfattning. Antalet medarbetare har vuxit från 10 till 25 samtidigt som omsättningen vuxit från 10 till 30 miljoner. I dag uppgår premieomslutningen på kundernas försäkringar till ca. 240 miljoner kronor. Provins Insurance har i dag kontor förutom i Östersund också i Sundsvall, Stockholm och Växjö och anlitas även av utrikeskunder, framförallt i övriga Norden, vilket i dag står för ca 15 % av omsättningen.

Bättre försäkringsskydd till rätt premie med fortsatt intressebevakning

- Försäkringsmarknaden är i dag mångfacetterad med ett stort antal försäkringsgivare. Som

lokAlER föR

försäkringsförmedlare agerar vi leverantörsoberoende i kundens intresse för att finna marknadens bästa lösning för varje försäkringsbehov. Skillnaderna i försäkringspremier för samma försäkring kan skilja mycket. Vi rekommenderar nya kunder att ge oss förtroendet att förutsättningslöst gå igenom företagets försäkringsbehov och komma med förslag till bättre lösningar. Ofta visar det sig att stora årliga premiesummor kan sparas, samtidigt som företaget kan få bättre försäkringsskydd. Förr eller senare dyker det upp ännu bättre lösningar, varför vårt åtagande i fortsättningen innefattar kontinuerlig intressebevakning för kundens bästa. Ibland finns det inga försäkringsgivare på den svenska marknaden, som kan erbjuda den försäkring kunden behöver. Då söker vi den utomlands, framhåller

VINNANDE STRATEGIER, IDEER och NYA TAG

Gunnar Ageskär och Jens Jonsson. Sakförsäkringar både för företag och intresseorganisationer

Provins Insurance anlitas av handel, industri och intresseföreningar. Kunderna finns i både stora och små verksamheter inom verkstad och industri, handel, skogs- och trävarubranschen, föreningar och intresseorganisationer för skydd av byggnader, inventarier, maskiner, fordon och andra materiella tillgångar. Oberoende rådgivning inom liv-, pensions- och kapitalplaceringar

Provins Insurance kan erbjuda liv-, pensionsskydd och attraktiva placeringsalternativ för sina kunder, vilket är en starkt växande behovssektor. Provins Insurance satsningar inom området har lett till att premieomsättningen inom sektorn nu står för en tredjedel av premievolymen. Sjukvårdsgarantiförsäkring hos attraktiva arbetsgivare

-Både företagets och den personliga tryggheten står allt mer i fokus genom de senaste årens samhällsutveckling. Sjukvårdsköerna är ibland långa, vilket drabbar individen och arbetsgi-

varen. Företagsägaren eller andra nyckelpersoner tvingas kanske vara borta från arbetet i väntan på en operation. En sjukvårdsgarantiförsäkring garanterar snabb vård. För allt fler arbetsgivare har sjukvårdsförsäkringar blivit ett viktigt led i att också bli en attraktiv arbetsgivare, poängterar Gunnar Ageskär. Konsulting - framgångsplanering

-Vår rådgivning till kunderna blir allt viktigare. Företagarnas utmaningar i form av regelverk och lagstiftning inom olika områden som berör företagande, finansiering, avkastning, skatter, pensioner och personlig säkerhet har med tiden blivit allt mera komplicerade. För att en framgångsrik företagare skall få ut en rättmätig del för tagna risker och gjorda insatser kan en bra och noggrann helhetsplanering med olika typer av åtgärder behövas för framtiden. De kan innehålla olika försäkrings-, pensionsförsäkrings- och placeringslösningar som företagaren bäst är betjänt av, berättar Jens Jonsson.

Grundade dotterbolag för sportförsäkringar

-Ett behovssegment som vuxit starkt är sportförsäkringar. Idrottens kommersialisering innebär bl a en ökad riskexponering för föreningar och medlemmar. Inom golf är Provins Insurance sedan några år tillbaka PGA of Swedens officiella samarbetspartner. Provins Insurance har även engagemang inom tennis, motorsport, skidåkning, hästsport, ishockey m.m. I det nystartade dotterbolaget Svenska Sportförsäkringar AB kommer nya unika produkter att erbjudas berättar Gunnar Ageskär och Jens Jonsson avslutningsvis. Erik Holländer

Gunnar Ageskär och Jens Jonsson.

Strategier för framtiden blir allt viktigare och lika värdefulla är idéerna som ska ta oss dit. Vi vill att våra hyresgäster, förutom bra lokaler, ska ha de bästa villkoren för att kunna ta tag i möjligheter med förnyad energi. Möt våren med ett nytt läge, välkommen till Diös!

För inFor mer ring0 mation 77 eller 0-332200 be dios.s sök e


44 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Bankverksamhet och samhällsansvar som går hand i hand Swedbanks vision är att genom sin verksamhet möjliggöra för människor, företag och samhällen att växa. Det yttersta syftet med verksamheten är att främja en sund och hållbar ekonomi för både de många hushållen och företagen. Genom sina insatser bidrar Swedbank i Östersund till att i samverkan med näringslivet bidra till att ordna praktikplatser i regionens företag. - En region som vår kan utvecklas mycket positivt om alla, var och en på sitt sätt, målmedvetet gör vad vi kan och samverkar för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vi verkar i en region som kännetecknas av många duktiga företag samtidigt som många unga inte kommer till sin rätt med sina kunskaper och ambitioner. Vi ser det därför som viktigt att för vår del, som bank och samhällsaktör, bidra till utvecklingen bl.a. genom att tillsammans med våra företagskunder göra allt i vår makt för att skapa praktikplatser för unga, säger Christer Thylin, chef för Swedbanks kontor och verksamheter i Östersund och Krokoms kommuner i Jämtland. Bank, fastighetsbyrå, juristbyrå och företagsförmedling

För att verka nära våra kunder har vi sex kontor inom Östersunds och Krokoms kommuner. Inom Östersund har vi kontoret vid Stortorget,

Christer Thylin.

vid Tegelplan, i Brunflo, i Lit, i Krokom och i Änge. Med våra sex kontor och 50 mycket duktiga medarbetare kan vi erbjuda en mångsidig service som inte enbart berör banktjänster utan också kompletta tjänster när man skall sälja eller köpa en fastighet. Juristbyrån erbjuder den juridiska expertis man behöver oberoende av om det är fråga om företag, t.ex. att i god tid förbereda generationsväxling i en verksamhet, affärer eller privata angelägenheter. Företagsförmedlingen erbjuder tjänster som blir allt viktigare i och med att vi har många äldre företagare som nu eller snart kommer att gå i pension. För att försäkra sig om att man som företagare och anhöriga skall få optimal nytta av en företagsförsäljning, lönar det sig att i god tid förbereda en avyttring genom att kontakta Företagsförmedlingen. Ur regional synvinkel är det också viktigt att en bra verksamhet kommer i ”rätta händer” för att företaget skall fortleva och utvecklas vidare. Våra medarbetare, våra specialistfunktioner och våra nätverk finns till för att kunden skall känna sig trygg i livets alla skeden och kunna fatta så bra beslut som möjligt, när de behövs, berättar Christer Thylin.

Företagsavdelningen – allt mångsidigare tjänster

För en företagare är det viktigt att inte bara kunna finansiera sina satsningar. Att ha tillgång till en funktion som sköter dagliga in- och utbetalningar/cash management, utan också att ha tillgång till rådgivning, specialistkunskap, erfarenhet och ett bollplank inför stora ekonomiska beslut och satsningar. På företagssidan har vi lång erfarenhet av verksamheter inom alla branscher och arbetar i kundteam, där man som företagskund alltid har tillgång till en personligt ansvarig. Fördelen med vårt arbetssätt är att om denna medarbetare är sjuk, på semester etc. vet de andra i teamet allt om kundens behov och kan snabbt agera för kundens bästa. Något som blir allt viktigare för företagaren är att också kunna få stöd när det gäller att planera de privatekonomiska aspekterna av företagandet. Genom lämpliga kapital-/ liv- och andra försäkringar, pensionsplaceringar, sjukvårdsförsäkringar för företagaren och nyckelpersoner i företaget och genom att känna till de juridiska reglerna för generationsväxling, försäljning av företag och egendom, kan vi hjälpa företagaren att planera för framtiden på ett bra sätt, poängterar Christer Thylin.

En positiv kraft i samhället. Vi är en bank för de många människorna. Därför är vi lokalt förankrade och djupt engagerade i svenskt föreningsliv. Vi vill helt enkelt vara en positiv kraft i samhället. Minst lika mycket vill vi göra affärer och få nöjda kunder. Välkommen in så berättar vi mer!

Gör dina bankärenden via din egen mobiltelefon

Christer Thylin fortsätter - inom Swedbank ligger vi långt framme med den senaste banktekniken. Det betyder i praktiken att man nu kan börja uträtta sina bankärenden via den egna mobilen.

Organiserar praktikplatser i regionens företag

- I en satsning för att ordna fram praktikplatser för arbetslösa unga har vi, när detta skrivs, i samverkan med näringslivet nu lyckats ordna ett 60-tal praktikplatser i ett 40-tal företag. Genom arbetsplatsintroduktioner och praktikarbetsplatser, kan unga dels få en inblick i praktiskt arbete och samtidigt motivera sig till att satsa på de utbildningar som behövs i regionens företag. Det är en winwin-situation som vi gärna medverkar till att åstadkomma, avslutar Christer Thylin. Erik Holländer


45 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Specialiserad på marknadsföring via facebook och SMS-Deals Östersundsföretaget Webmyran AB arbetar huvudsakligen med att genomföra företags marknadskampanjer på facebook. Webmyran sköter hela processen från skapande av annonser till uppföljning och efterföljande statistik. Ofta sker allt det i kombination med Webmyrans egenutvecklade koncept SMS-Deals.

Fördelar med att annonsera på facebook med uppföljning under kampanjens gång

Facebook och andra s.k. sociala media utgör en allt rikare källa till att nå de konsumenter som är mest intressanta för ett företag. I dag utgör facebook ett forum som används av alla typer av människor (minimiålderna är 13 år). Facebook ger oss information om människor, var de bor, deras ålder, kön, vad som intresserar dem etc. Till skillnad från t.ex. i dagspress ligger annonserna ute aktiva under en valfri period. – Under kampanjens gång kan vi avläsa responsen och göra förbättringar. Efter kampanjen sammanställer vi demografisk statistik över hur intresset för produkterna/tjänsterna sett ut i olika grupper. Resultatet ger bra grund för att förfina nästa kampanj och/eller annan marknadsföring.

Vi är, vad vi vet, unika med att göra noggrann strukturerad uppföljning under annonskampanjerna. Det gör att antalet annonser som ger bättre utdelning kan ökas och annonser som visar sig ge sämre utdelning minskas, eller görs om, allt under kampanjens gång. Kampanjen gör att folk länkar sig till företagets hemsida, speciella erbjudanden m.m., berättar Olle Lundberg. Strukturerad marknadsföring – fyra steg i processen

– Vi sköter annonskampanjer på facebook från början till slut, inklusive uppföljning. Vi är specialiserade och arbetar effektivt. Det blir både tidsbesparande och fördelaktigt för kunden. Det första vi gör är att sätta oss ner med uppdragsgivaren och tillsammans analyserar vad man vill åstadkomma, vilka behoven är. Vi kommer överens om vilka målgrupper man bör nå, under vilken tid och kan sedan rikta annonskampanjen direkt mot den målgrupp som är köpstarkast utifrån ålder, kön, bostadsort, civil status m.m. I följande steg arbetar vi fram ett antal alternativa konceptannonser. När kunden godkänt utseende och innehåll, skapar vi en större uppsättning annonser vilka kan ha individuella målgrupper. När de är godkända startar vi kampanjen. Vi övervakar sedan dagligen annonskampanjen

Vi är bäst på fallskydd. Det är säkert.

www.syre.se

Webmyran AB grundades i maj i fjol av Olle Lundberg. Nu snart ett år senare har Webmyran gjort närmare 600 facebookannonser för företag som vill utveckla sina affärer med den senaste tekniken. - Efterfrågan på våra tjänster har gjort att vi på ett år vuxit från två till nio medarbetare. Antalet uppdrag ökade t.ex. i år under årets tre första månader från tre i januari till närmare femtio i mars, berättar Olle, som inte fick gehör för sina nya affärsidéer hos sin tidigare uppdragsgivare och därför startade eget.

”Våra system har blivit referenspunkt för fallskyddslösningar inom byggindustrin”. Ända sedan Combisafe grundades i början av åttiotalet har vi lett utvecklingen av innovativa säkerhetslösningar och introducerat revolutionerande nya system och produkter i byggindustrin runtom i världen. Combisafe har utformat testmetoderna för fallskyddsutrustning som har blivit branchstandard. Våra system har med andra ord blivit referenspunkt för fallskyddslösningar inom byggindustrin och våra produkter är utformade som enskilda lösningar eller del av ett helt fallskyddssystem. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt säkerhetstänkande.

Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund | Tel: 063-15 02 60 | Fax: 063-12 93 30 Email: info@combisafe.se | www.combisafe.se

Combisafe_sv lev.tidning_122x178.indd 1

2011-04-08 10.56

Olle Lundberg, grundare och projektledare på Webmyran.

och ser vilka annonser som ger bäst resultat. Dessa får därefter mer fokus. Om någon annons visar sig fungera sämre byter vi ut den mot en bättre som vi kan göra utifrån det koncept som visat sig fungera. När kampanjen är slutförd sammanställer vi statistiken och presenterar utförliga data över hur många som visat intresse för kampanjen och hur målgruppsresponsen sett ut demografiskt. Standardkampanjer körs under en, två eller tre veckor. Skräddarsydda kampanjer kan också köras. Möjligheten att annonsera utomlands finns också, berättar Olle Lundberg. SMS-Deals eget koncept (kuponghäfte på Internet)

Den flitiga Webmyran har utvecklat SMS-Deals, ett eget koncept för erbjudanden via mobilen. – Vi tar ett praktiskt exempel från en av våra uppdragsgivare: Bussgods facebookannons säger att jag kan få rabatt. Jag fyller i mitt mobilnummer på Bussgods sida i portalen och får erbjudandet till min mobil. Vid uppvisande av SMS:et i någon av Bussgods terminaler av får jag 10 % rabatt på min försändelse.

Som verktyg ger SMS-deals information om hur många ”Deals” som hämtats ur portalen, Det ger bra info och kontroll, avslutar Olle Lundberg. Kunder som valt att anlita Webmyran är MILKO, Plaza/Scandic, Bussgods, Kornboden, Yamaha Center, OSD, Avis Mitt och många större och mindre företag runtom i landet. Erik Holländer


46 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Rapid E-learning – framgångsfaktor för företag i snabb förändring I en snabbt föränderlig värld, där konkurrensen hela tiden ökar mellan företagen, blir Rapid E-learning en allt viktigare framgångsfaktor. När företaget t.ex. lanserar en ny produkt gäller det att snabbt utbilda och informera både egen personal, distributörer och kunder. Maincon AB tar för företagens räkning snabbt fram det E-learningmaterial som företagen behöver. Maincon AB har sin grund i det konsultföretag som civilingenjören och tidigare arméingenjören Henry Jonasson grundade i Stockholm år 1989. I dag har Maincon AB sitt säte i Östersund med 10 medarbetare och ytterligare 10-talet anknutna resurspersoner baserade i Stockholm. Behovet av Maincons tjänster inom E-learning växer ständigt med både mycket omfattande och snabba mindre arbeten. I framtidsplanerna finns bl.a. en etablering av resurspersoner även i Göteborg där Maincon också har flera kunder. Prefered Supplier för Ericsson world wide – ett exempel

Maincon är för Ericsson en av endast fyra s.k. Preferred Suppliers för framtagning av Ericssons E-learningmaterial. Maincon anlitas därför av Ericssonverksamheter i både Sverige och utomlands. För Ericssons räkning har Maincon redan tagit fram ca 200 distanskurser. Interna säljutbildningar, säkerhets- och policyfrågor, processhantering, (nya tjänster) som 4G-utbildningar m.m. samt utbildningar för Ericssons kunder, dvs. nätbolag i olika länder har gjorts. Maincon har t.ex. tagit fram 50-talet kursmoduler för 4G mobil systemet.

Företag och organisationer anlitar Maincon AB för att snabbt ta fram sina skräddarsydda E-learningprogram. De ger snabbt relevant information och utbildning som är avstånds- och tidsoberoende varhelst medarbetarna/distributörerna/kunderna har tillgång till sina datorer.

Short Time to Market - avgörande konkurrensfördel

För ett konkurrensutsatt företag avgörs framgången inte bara av att företaget framgångsrikt utvecklar nya och bättre produkter och tjänster. Det gäller också att få ut dem på marknaden i rätt ögonblick, dvs. ofta före konkurrenterna. En förutsättning för framgång är att produkten, dess egenskaper, fördelar och användningssätt m.m. snabbt också förmedlas till både egen personal, återförsäljare och kunder. Rapid E-learning är svaret. Att snabbt ta fram bra E-learningprodukter, t.ex. utgående från kundens PowerPointfiler inklusive bildmaterial m.m. är i dag en av våra specialiteter. Vi kallar vårt koncept helt enkelt Rapid Factory, berättar Maincons VD Henry Jonasson.

”Genom att anlita Maincons Rapid Factory, kan ett företag eller en organisation snabbt och kostnadseffektivt utbilda hundratals eller tusentals egna anställda och kunder”, Maincons VD Henry Jonasson.

Effektivitet till låga kostnader - Maincons Rapid-E-learning tillgängligt för de flesta

- I många fall kan vi bara på en vecka ta fram rätt E-learningkurs inklusive speakerröster på rätt språk m.m. Vår effektivitet gör att vi har kunnat

göra en sådan produktion till en så låg kostnad som 10 000 kr för en 20-minuterskurs, färdig på en vecka. Genom Rapid E-learning kan kunden snabbt och billigt informera och utbilda hundratals eller tusentals egna anställda och kunder. Det säger sig självt att vårt Rapid Factory-koncept är effektivt och sparar tid och pengar till rätt kostnad, poängterar Henry Jonasson. Maincons tjänster anlitas av ovannämnda orsaker av allt från våra största företag till allt fler även mindre företag, både i Sverige och utomlands. Också stora E-learningproduktioner

Exempel på större kunder som anlitar Maincon är förutom Ericsson också företag som Atlas Copco, för vilka Maincon tagit fram E-learningprogram i form av teknikutbildning för deras servicetekniker som skall certifiera sig. För Metso i Göteborg har Maincon t.ex. tagit fram en stor industriutbildning för processoperatörerna för drift av pappersmassafabriker och man har också anlitas av Metsos verksamheter i Sunds-

vall och Karlstad. Mekonomen anlitar Manicon för deras satsningar i både Sverige och utomlands på olika språk. – Mekonomensatsningen gör vi i nära samverkan med utbildnings- och verifieringsföretaget Vericate AB (också presenterat i detta nummer av Svensk Leverantörstidning). Satsningen är ett bra koncept för kombination av lärarledd- och distansutbildning, även kallat Blended Learning, säger Henry Jonasson. Rapid Factory kommer att behöva många unga förmågor med rätt utbildning

-Vårt Rapid Factory-koncept uppskattas av allt fler företag och offentliga verksamheter och vi ser att vi kommer att behöva allt fler medarbetare som kan mediaverktyg som Photoshop, Flash, filmredigeringsverktyg m.m. i kombination med god engelska och en grundläggande pedagogisk förmåga. Östersund är en bra ort både för arbetsro, boende, familj och fritid och lämplig för vår expansion med service till kunder i hela världen, avslutar Maincons VD Henry Jonasson. Erik Holländer


47 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Frågor och svar kring webbsidor och mobila applikationer Internet har blivit ett framstående område att visa upp sig på. Finns inte ett företag på internet är det lätt att det blir bortglömt. Att visa upp sitt företag på Internet innebär större möjligheter och tillgängligheten ökar avsevärt. För att ta reda på mer kring detta område pratade jag med Lars Eriksson och Andreas Rödin, ägarna av aloq webbyrå som grundades år 2008 i Östersund. Varför egen hemsida?

Allt fler använder Internet för att skaffa sig den information de behöver. Det ska gå snabbt, enkelt och ge omedelbart resultat. Tryckta telefonkataloger är till exempel snart ett minne blott. Sverige är ett av de länder i världen som ligger i topp när det gäller användandet av internet. Detta gör att vikten av ha en egen webbsida har blivit allt mer en överlevnadsfråga för företagen här. När folk vet att ett företag finns, men inte har någon webbsida, undrar många om det är något fel på företaget. Det skapar en känsla av otrygghet. Allt fler tjänster och produkter bokas, köps eller betalas direkt via hemsidor på internet. Man kan alltså säga att det i grunden viktiga idag, är att ha en egen webbsida. För att få sitt företag att utvecklas och följa med i de moderna strömningarna kan det vara bra att skaffa en hemsida, för att inte glömmas bort och anses som omodern, säger Lars Eriksson. Vad behöver man tänka på om man vill ha en webbsida?

När det gäller den egna webbsidan är det viktigt att först diskutera igenom vilken eller vilka funktioner den skall fylla. Skall den berätta att företaget finns, hur logotypen ser ut (företagets identitet i alla sammanhang), kontaktperson, telefonnummer, adress och så vidare. Vilket syfte fyller hemsidan? Behovet av funktioner på en webbsida är beroende av verksamhetens typ och bransch. Vänder man sig till konsument eller andra företag? Erbjuder man tjänster eller produkter? Det kan vara bra att låta länka den egna webbsidan till leverantörer eller samarbetspartner. Att sätta in en funktion med frågor som kunderna ofta ställer och svaren på dem (FAQ) kan vara ett bra sätt att se till att kunder lätt hittar den information de är ute efter. Webbsidan kan hjälpa kunden att genast få tag på rätt person, rätt avdelning eller rätt produkt. En bra webbsida bör följa en logisk och genomtänkt struktur, där besökare stegvis får informationen de behöver, berättar Lars Eriksson.

Vilka funktioner kan en webbsida ha idag?

En webbsida skapar mer affärer och nöjdare kunder, men en allt för avancerad hemsida bör undvikas. En webbsida kan innehålla mängder av olika funktioner men det viktiga är att webbsidan innehåller de funktioner som verksamheten behöver i förhållande till medarbetare, omvärlden,

www.aloq.se

Lars Eriksson (närmast i bild) och Andreas Rödin på aloq webbyrå i Östersund.

kunder, leverantörer, sociala media och så vidare. För att användare ska hitta till webbsidan kan det vara bra att se till att rätt sökord används, så att till exempel chanserna att hamna högt upp på Google ökar, vilket kan vara en stor fördel för företaget. En annan funktion kan vara att det blir lättare att själv uppdatera webbsidan. En rådgivande diskussion för en första behovsanalys, med en webbyrå, är en bra början, konstaterar Andreas och Lars. Vad gör kundspecifika mobila applikationer för nytta?

Människor blir allt mer van att få både information och saker gjorda via sina mobiltelefoner.

Texter, tal, videos, beställning, betalning med mera. Idag kan det därför vara en stor fördel för företag att också ha behovsanpassade mobila applikationer (appar) utöver en hemsida. Som exempel på en app berättar Lars Eriksson om en app deras företag skapat till Berners. Appen gör det möjligt för nuvarande och potentiella kunder att direkt i sina mobiltelefoner se aktuella bilar till salu. Telefoner idag kan känna av var man är så en affärs nuvarande och potentiella kunder automatiskt får information om nya produkter/speciella rabatter med mera, när de rör sig i närheten av butiken. Som avslutning ger Lars och Andreas ett råd till alla som har eller ska skaffa en hemsida eller

app. ”Se till att hemsidan eller appen hålls uppdaterad med aktuell information. Detta kan vara en viktig del i att eventuella kunder ser företaget som seriöst och trovärdigt.” Erik Holländer

Vi tycker om: Iphone apps / Webb / Print / Typografi / Joomla / .net / E-handel / Design / Wordpress / Foto / PHP / Open Source / Flash / Html 5 / Seo / Css3

En webbyrå baserad i östersund Tel: 063 - 10 44 20

Anlita alltid oss när det gäller: Din professionella IT-partner

Dynamiska hemsidor och mobila appar som genererar smartare affärer

Tel: 070-315 71 60 info@comnera.se

www.comnera.se


48 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Växande IT-bolag i Östersund firar ett år med både lokala och internationella kunder Stora och små företag, koncerner, statliga verk och myndigheter blir allt mera beroende av digitala stödsystem i sina verksamheter. Östersundsbaserade IT-bolaget KAJ63 AB, hjälper dem att anpassa, utveckla och förvalta de IT-system som gör det möjligt att bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. KAJ63 AB, som grundades i Östersund och inledde sin verksamhet för ett år sedan, ägs och drivs av Ann Ragnvaldsson, Joakim Ek och Kent Loo. – Vi tre hade då mångsidig erfarenhet i IT-branschen och ville förverkliga våra ambitioner att starta en verksamhet starkt förankrad i regionen, för regionens behov, berättar Ann, Joakim och Kent vid företagets kontor på Mittuniversitetets Campus centralt i Östersund. Till hösten skall KAJ63 ha flyttat till större lokaler. På Campus har de blivit trångbodda. – Det är tur att flera är ute på uppdrag samtidigt. Är vi alla på plats ryms vi helt enkelt inte nu, konstaterar Joakim EK och Ann Ragnvaldsson på ett sätt som antyder deras tillfredställelse över att verksamheten utvecklats över förväntningarna. Ambitionen att rekrytera de bästa - från tre till elva på ett år

- En av våra grundläggande ambitioner har från början varit att kunna väcka intresse hos och rekrytera de kunnigaste och bästa medarbetarna i branschen. Det kan synas att det är en svår nöt att knäcka för ett litet nystartat IT-företag i Östersund, men det har gått riktigt bra. När vi startade hade vi ambitionen att vara tio inom ett år. I dag är vi redan elva engagerade medarbetare och fort-

sätter att växa. Det känns riktigt bra. Vi märker ju att vi fyller ett betydande behov. Branschens bästa medarbetare skall ha möjlighet att fortsätta växa i sin kunskap och känna att de kan utvecklas vidare i en fin yrkesgemenskap hos oss. Duktiga medarbetare skall ha fördelar av sin kunskapstillväxt och yrkesambitioner. Vi använder därför t.ex. både bonussystem, friskvård och mycket fokus på att växa tillsammans både personligt, yrkesmässigt och som företag. Vi ser till att vi har små overheadkostnader för att kunna satsa extra mycket på personalen, berättar Joakim Ek. Viktigt att våra medarbetare talar det språk kunderna använder i sitt arbete

- Något vi fäster stor vikt vid i vårt arbete är att vi skall kunna förstå kundernas verksamhet och verksamhetens behov i sin helhet och från grunden. Det behövs för att på bästa sätt kunna hjälpa kunden att analysera, strukturera, bygga och vidareutveckla de IT-baserade stödsystem som gör verksamheten effektiva och ändamålsenlig. För oss och för kunderna är det därför viktigt att våra medarbetare talar och förstår kundernas yrkesspråk. Det är något vi tänker på inför rekryteringar och som vi blivit riktigt duktiga på, poängterar Ann Ragnvaldsson.

Ökade resurser och fler medarbetare i sikte både för lokala och internationella kunder

- När vi startade eget i Östersund gjorde vi det framförallt för att vi ville betjäna kunder i regionen med ett lokalt förankrat, ägt och lett IT-företag. Företagsnamnet KAJ63 AB (många undrar) förklarar den lokala förankringen. KAJ står både för initialerna i ägarnas namn och markerar att vi har vår hemmahamn (kajen) i Östersund. 63 är både en del av ortens riktnummer (063) och ortens breddgrad.

Grundare av IT-bolaget KAJ63 är Ann Ragnvaldsson, Joakim Ek och Kent Loo. Foto: Tommy Andersson.

Det första året har överträffat förväntningarna. Vi konstaterade i samband med vårt årsbokslut att vi redan under de åtta första månaderna omsatte 3,5 miljoner med ett resultat i förhållande till omsättningen på 15 %. Nu planerar vi för framtiden. Ambitionen är att under de kommande 2-3 åren växa till 20-25 medarbetare, vilket ger oss mer resurser både för kunder i Östersund/övriga

Jämtland och för internationella företag, statliga verk och myndigheter bl.a. i Stockholm som börjat anlita oss, avslutar Ann, Joakim och Kent. Erik Holländer

Vilka förändringar gör ni just nu? THE MAINCO N WAY

Nya processer? Nya verktyg? Nya rutiner?

Nya policys? Nya produkter?

Når ni ut med rätt kompetens i rätt tid? Vi hjälper er att lyckas! www.maincon.se


49 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Dynamiska hemsidor och mobila applikationer genererar smartare affärer Dynamiska hemsidor som sådana och allt mer i kombination med mobila applikationer har blivit ett allt mera anlitat effektivt sätt att utveckla smarta, smidiga och effektiva affärer. Ett företag som specialiserat sig på att hjälpa företagen med detta är Comnera AB. Comnera AB ägs och drivs av Mats Nilsson. Företagets säte är Östersund, där Mats utbildade sig till programvaruingenjör på Mittuniversitetet. Efter anställningar på rikstäckande och internationella konsultföretag inom IT-branschen, startades verksamheten i Comnera år 2003 (som ett fritidsföretag) och sedan 2010 som AB. Comnera har sitt kontor vid Storgatan i centrala Östersund. Uppdragsgivare finns både lokalt och i Stockholm. – Hittills har det blivit så. Men vi arbetar förstås för uppdragsgivare var de än finns, förtydligar Mats. Varför dynamisk hemsida? Exempel på praktikfall

En hemsida kan visa ett företag identitet, adress, verksamhet, kontaktuppgifter m.m. En dynamisk hemsida har smarta funktioner som ökar möjligheterna att göra fler och bättre affärer. Exempel på sådana kan vara beställnings-, boknings-, betalnings- och annan elektronisk tvåvägskommunikation mellan företaget och dess nuvarande och framtida kunder. Exempel – (elektroniskt) Jag såg på er hemsida att priset för xx var yy. Jag skulle behöva 20 stycken. Vad får jag i rabatt och jag beställer alla på en gång av er? Svar till kunden – du får 15 % i rabatt. OK- jag då beställer 20 st. Ett annat exempel. Kunden vill boka en tid hos sin massör. Går in på hemsidan, ser en ledig tid, bokar den och betalar samtidigt med sitt bankkort, berättar Mats.

Ytterligare ett exempel - nya affärer genereras och sköts automatiskt

– Ett av våra äldsta, fortfarande pågående uppdrag inledde vi år 2006 för företaget dinStudio AB i Stockholm. För dem har vi utvecklat ett Content Management System (CMS), med vilket vem som helst själv (privatpersoner och företag) enkelt kan göra sin egen hemsida via deras dynamiska hemsida. På den finns alla funktioner som behövs från info till beställning, betalning och verktyg. En av de stora fördelarna med deras system är att affärerna genereras och sköts automatiskt genom kundernas egna aktiviteter. Det har lett till att dinStudios verksamhet utvecklats mycket bra, en nöjd kund till oss. Med dem fortsätter vi genom årskontrakt, som förnyas ett år i

Comnera AB är specialiserade på att hjälpa företag att utveckla sina affärer genom dynamiska hemsidor och företagsspecifika mobila applikationer.

taget, att vidareutveckla och förbättra deras affärsfunktioner. När vi m.a.o. en gång gjort ett arbete, kan våra uppdragsgivare anlita oss i fortsättningen för att kontinuerligt vidareutveckla deras dynamiska hemsidor/system. Genom det kan vi hjälpa dem att göra ännu bättre affärer, poängterar Mats Nilsson. Era egna mobila applikationer ger företaget fler och bättre affärer

– Genom tillkomsten av smarta mobiltelefoner som iPhone, Android m.fl. har företagens möjlighet att utveckla sina affärer ökat. Genom företagsspecifika applikationer s.k. appar kan vi skapa önskvärda funktioner också för ert företag.

Beroende på önskemål och behov kan vi t.ex. skapa företagsspecifika appar som ger kunderna produktnyheter, reklam, speciella rabatter m.m. direkt i deras mobiler. Vi kan genom GPS-funktioner göra appen så att meddelandena alltid aktiveras (och kunden påminns om ert företag) när kunden befinner sig t.ex. inom en kilometers radie från butiken, restaurangen, bil-, sport-, hemelektronikbutiken etc. För RKS AB (restaurangkoll.se) skapar vi nu ett integrerat system med dynamiska hemsidesfunktioner och en mobil applikation. Genom dem kan man alltid direkt i sin mobil t.ex. få en lista på (och uppgifter om) de närmaste restaurangerna i ordningsföljd från de närmaste till mest avlägsna,

Frigör tid för din kärnverksamhet Vi erbjuder lösningar inom hela ekonomi­ funktionen. Till ert förfogande står en rad specialister inom redovisning och ekonomi­ styrning. Vi levererar till hög kvalitet och med kundens bästa i fokus. Våra tjänster inom ekonomifunktionen vänder sig till mindre och medelstora företag där vi kan erbjuda olika ekonomipaket för olika behov och storlek på företag, allt från löneadministration, Östersund | Telefon: 075-246 45 00

kund­ och leverantörsreskontratjänster eller helhetslösningar för din ekonomiadministration. För bostadsrättsföreningar erbjuder vi paket­ lösningar för den ekonomiska förvaltningen. Många outsourcar sin ekonomifunktion eller löneadministration till oss för att säkerställa en säker leverans och omvandla fasta kostnader till rörliga.

www.affarshalsa.se

där man befinner sig t.ex. i den eller den delen av Stockholm, Östersund, Sundsvall osv. Tekniken med dynamiska hemsidor och företagsspecifika mobila appar ger få begränsningar Kan vi tillsammans definiera behoven, kan vi också ta fram bra praktiska lösningar, avslutar Mats Nilsson på Comnera AB. Erik Holländer


50 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Bli konkurrenskraftigare – dra nytta av telecombranschens lärdomar Effektiv verksamhetsstyrning i ett företags funktioner och beprövade metoder för organisation, planering, materialstyrning, genomförande och uppföljning är avgörande för ett företags konkurrenskraft. Med 90 års samlad gemensam erfarenhet från den hårt konkurrensutsatta telecomindustrin i ryggen anlitas Ma4 Nordic AB: s medarbetare av företag som vill förbättra sin konkurrenskraft. Bakom Ma4 Nordic står fyra tidigare medarbetare som arbetat inom telecomjätten Ericsson och oem företaget Solectron. Ma4 Nordic grundades av VD Christer Nordling, Patrik Forslund, Olof Andersson och Katarina Simonsson. Verksamheten inleddes i april 2009. Grunden till att startat ett gemensamt företag byggde på ägarnas kompetenser och erfarenheter inom effektiv produktion och logistik. De fyra arbetade som internkonsulter med mål att effektivisera alla processer inom produktion och logistik. Ständiga förbättringar inom produktion, planering, materialförsörjning, materialhantering och kommunikationsmetoder mot kunder och leverantörer har varit en del av vardagen för ägarna av Ma4 Nordic under deras år inom telekombranschen. - Om man anlitar Ma4 Nordic får man ta del av hur man kan effektivisera dessa processer, detta kan ske genom enskilda projekt eller genom ett större grepp där man sätter upp metoder för hela företagets förbättringsarbete. Detta kan göras på olika sätt, det som är mest i fokus idag är Toyotas Lean-koncept som Ma4 Nordic arbetat med under många år och därigenom skaffat sig både praktiskt och teoretisk erfarenhet, berättar VD Christer Nordling. Ma4 Nordic har sina lokaler på Mitt universitets Campus i centrala Östersund och anlitas i dag av företag både i den egna regionen och runtom i Sverige. Många kan nu dra nytta av erfarenheterna från en av världens mest konkurrensutsatta branscher – några exempel Flera lokala, framgångsrika företag med produktion inom produkter och tjänster har blivit kunder hos Ma4 Nordic, men även IT-företag i Stockholm och offentliga verksamheter. -Vår erfarenhet grundar sig på att år efter år ha arbetat i en bransch med företag som överlever endast genom att ständigt se över och förbättra alla sina funktioner. Bättre skolning kan man inte få. Vi är glada över att många företag nu kan dra nytta av erfarenheterna för att själva bli konkurrenskraftigare, lärdomarna är i dag minst lika viktiga för tjänsteproducerande som produktproducerande verksamheter. Många av förbättringarna som ökar ett företags konkurrenskraft behöver inte vara komplicerade. Ibland innebär det en nog så stor förbättring att få hjälp med att analysera, dra konsekvenserna av och sätta bättre arbetsrutiner i system, berättar Ma4 Nordics VD Christer Nordling.

Olof och Patrik förbereder en Lean utbildning där kunden skall få en första inblick i Lean filosofin genom att spela Lean Produktion Spelet.

Avgörande effektivitet i alla funktioner - från planering till slutkund

-Vår erfarenhet från att under många år arbetat med effektivisering av rutiner och arbetsmetoder har gett oss en förståelse kring hur viktigt det är att medarbetare i företaget ser helheten och undviker att skapa en suboptimerad lösning som inte stödjer företagets hela verksamhet. Här kommer Lean in, där man fokuserar på flödet av den produkt man tillför värde istället för enskilda processer, säger Patrik Forslund. -Under 25 år inom telekombranschen har vi varit delaktiga i dess utveckling och med dagens snabbare informationsflöden och snabbare ledtider har bland annat effektivare användning av affärssystemen varit av största vikt. Här har vi varit affärsystemansvariga och varit med och satt upp dessa system, utvecklat de områden där vi sett att en effektivare användning av dessa system

påverkar ett företag i rätt riktning. Det har t.ex. rört sig om att utveckla allt effektivare prognoser, ordermottagning, produktionsteknik, materialförsörjning, lagerhantering och intern materiallogistik, totalplanering och kommunikationsmetoder mot både leverantörer och kunder. Den stenhårda konkurrensen i Telecom industrin satte allt större fokus på ständiga förbättringar inom alla områden som bidrog till bättre konkurrenskraft. Lean Produktion, administration, logistik, packning och skeppning, intern och extern kommunikation med både leverantörer och slutkunder blev exempel på ständiga förbättringsområden, fortsätter Patrik Forslund. Anlitas inom projektledning, konsulting, som projektspecialister och utbildare

-Vi hjälper andra företag som projektledare,

projektspecialister, med konsulting och som utbildare. En del vill att vi hjälper dem med att förbättra deras material- och produktionsflöden. Andra anlitar oss som stöd och coacher inom deras totala verksamhetsutveckling. Vi arbetar som stöd och utvecklare med projektledning inom ledarskap, struktur, planering, uppföljning, resursallokering, mål och delmålsfokusering. Vi anlitas också som projektspecialister för specifika områden som inköp, planering, produktion och logistik. Sammanfattningsvis arbetar vi med att stödja, inspirera och utveckla människor och organisationer att skapa effektiva arbetssätt. Vi säljer vår kompetens i att förenkla dessa arbetssätt och processer, vilket ger företagen lägre kostnader och ökade vinster, avslutar Christer Nordling och Patrik Forslund på Ma4 Nordic AB. Erik Holländer

Framtidens navigeringssystem Våra system effektiviserar arbetet inom en rad branscher där arbetsplanering, navigering och kommunikation har hög prioritet. De hjälper er med planering, positionering och navigering och ger dessutom automatisk återrapportering. Både PisteGIS och CrossGis är flexibla system som utvecklas kontinuerligt och anpassas efter era behov och önskemål.

Läs mer på www.brackesystems.se


51 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Positioneringssystem ökar lönsamheten för medvetna skidanläggningar Östersundsbaserade företaget Bracke Systems AB utvecklar och GPS/GIS-baserade system som effektiviserar verksamheten och ökar kundnyttan hos alpina skidanläggningar och anläggningar med preparerade spårsystem. Bracke Systems är systerföretag till anrika Bracke Forest, som sedan början av 1900-talet utvecklat berednings- och avverkningsmaskiner för skogsbranschen. Systemen har i hög grad effektiviserat skogsbruket med kostnadsbesparingar på i snitt 13 %. Med dessa erfarenheter till grund för utvecklingen av nya system för skiddestinationer har produkterna PisteGIS och CrossGIS utvecklats ihop med med SkiStar Åre och deras maskinförare. PisteGIS – effektiviserar alpina anläggningar

Användningen av PisteGIS ger en alpin skidanläggning mångsidig nytta. När maskinförarna startar sina pistmaskiner inför arbetspasset, finns alla uppgifter som behövs för arbetspasset inrapporterade och tillgängliga via maskinernas displayer. Det visar vilken maskin som ska göra vad, vilken utrustning som ska med och vilken typ av åtgärder som skall vidtas var m.m. Systemet möjliggör också tvåvägskommunikation genom att förarna under passet kan rapportera in behov som behöver åtgärdas. Arbetsledningen följer i realtid på sin elektroniska karta att allt blir åtgärdat. Varannan sekund mäts också snödjupet via markradar i maskinerna, vilket ger aktuellt snödjup över hela pistområdet. – PisteGIS ökar den alpina anläggningens effektivitet/lönsamhet på flera sätt. Systemet effektiviserar både mötestid, arbetstid och även snöläggningstid, vilket samtliga är kostsamma aktiviteter. Dessutom blir destinationerna miljövänligare genom att maskinerna kör kortare sträckor och bränsle- och underhållskostnader sparas. Likaså minskas snöläggningstiden, vilket sänker elförbrukningen. Kostnadsbesparingar på 10 – 12 % noteras, vilket för en anläggning med tiotalet maskiner kan omsättas i hela kostnaden för en pistmaskin i fordonsflottan. PisteGIS ger också den alpina anläggningen möjligheter att öka kundnyttan genom realtidsinformation till kunderna om status i backarna, när de kommer att pistas och snödjup, berättar VD Joakim Ek.

PisteGIS och CrossGIS både effektiviserar verksamheten och ökar kundnyttan hos alpina skidanläggningar respektive anläggningar med preparerade spårsystem, berättar Bracke Systems VD Joakim Ek.

Joakim Ek, VD Bracke Systems AB

CrossGIS – smidigt betalningssystem och ökad kundnytta för spåranläggningar

– Efter att vi år 2008 utvecklat PisteGIS, har goda erfarenheter använts för att ta fram ett motsvarande GPS/GIS-system för anläggningar med beredda spår för längdskidåkning, turskidning och skoterleder. I och med att lagstiftningen ändrats så att anläggningarna nu har möjlighet att ta ut spåravgifter och på så sätt investera i ytterligare tjänster och förbättringar av spårsystemet, har ett smidigt betalningssystem aktualiserats. Genom att ansluta sig till HYPERLINK ”http:// www.langdplus.se” www.langdplus.se, kan alla anläggningar i Sverige nu få tillgång till ett smidigt informations- och betalningssystem, där gästerna får all aktuell information om anläggningens spårstatus, lokalt väder och vallatips i realtid via sin dator eller mobiltelefon, vilka också används för betalningen. Gästerna vet vilka spår som prepareras och när de blir färdiga och kan t.ex. tidsmässigt koordinera sin egen längdskidning med barnens slalomåkande. Internt ger CrosGIS anläggningen effektivitetshöjande nytta för spårning, reparationer och andra åtgärder längs spåren på samma sätt som PisteGIS gör för alpina anläggningar. Hur det fungerar i praktiken kan man t.ex. se via Destination Funäsdalens hemsida, avslutar Bracke Systems VD Joakim Ek. Bracke Forest och Bracke Systems ingår i koncernen Bracke Group med säte i Östersund. Företagsgruppens huvudägare är Hans Hemmingsson och VD för Bracke Systems är Joakim Ek. Bracke Systems blev nominerade till Peak Innovation Award vid Guldgalan 2010.

ordcompaniet Foto: Tommy Andersson

Erik Holländer

KAJ63 är en lokal partner för IT-utveckling som utvecklar och förvaltar stödsystem för såväl lokala som nationella organisationer och företag. Vi hjälper dig att växa i dina affärer genom analys, ledning, utveckling, förvaltning och systemadministration. Vi älskar vårt jobb och är genuint intresserade av dig!

Genuint intresserad av din affär Kontakta oss för inspirerande samtal runt hur vi kan hjälpa dig att växa i dina affärer med IT.

KAJ63 AB. Studentplan 1, Hus A Campus, 831 40 Östersund. www.kaj63.se

KAJ63


52 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Grizzly.se firar 25 årsjubileum med stora investeringar Grizzly.se i Lugnvik, Östersund, producerar allt reklambyråer och företag behöver inom reklam. Grizzly.se har genom åren skapat sig ett namn för att ligga i fronten med bred maskinpark och ny teknik, vilket med åren gett kunder både bland företagen i den egna regionen och bland reklambyråer runtom i landet. År 2011 som är 25-årigt jubileumsår, kännetecknas också det av fortsatta investeringar. År 1986 grundade Björn Wahlberg Grizzly JemtReklam AB (Grizzly.se till vardags) i Östersund. Företagets omfattande produktionsutrustning finns i egen fastighet med lokaler på 2000 kvm i stadsdelen Lugnvik i norra delen av Östersund. – Vi erbjuder två viktiga resurser för våra kunder. Flera av våra medarbetare är otroligt kunniga och har arbetat på Grizzly.se i 20 år eller mer. De har kunnat överföra både sin breda fackkunskap och sina erfarenheter till nya medarbetare. För det andra har vi alltid haft målsättningen att genom återkommande investeringar kunna erbjuda produktion med den senaste och bästa tekniken. Det har gjort oss till ett stabilt och pålitligt företag, berättar Björn Wahlberg. Producerar allt ett företag behöver inom skyltar och reklam

Grizzly.se producerar allt ett företag behöver i form av produkter och material. I den egna regionen inom Jämtland vänder sig företagen direkt till Grizzly.se genom huvudkontoret i Östersund eller säljkontoret i Åre. Genom Grizzly.se får företagen tag i allt de behöver inom banderoller, skyltar, flaggor, utställningar, dekaler, fordonsdekor, fräsning, trycksaker, material, profilprodukter, affischer, vinyldekor, display, inredning, lagerskyltar, banderoller och fasadvepor i jätteformat. – Våra företag i regionen är glada över att de direkt genom oss får till mycket sådant material, som annars endast brukar produceras av ett fåtal i de stora städerna i södra Sverige, poängterar Björn Wahlberg.

Tillverkar allt inom skyltar och reklam - för skylt- och reklambyråer över hela landet

Det är varken rationellt eller praktiskt för enskilda reklambyråer att ha all produktionsutrustning som behövs för att tillverka allt inom reklam. För reklambyråer över hela landet har vi därför blivit en generalleverantör, genom vilken de kan beställa produktion av allt de behöver för sina kunder. Denna verksamhet har vuxit enormt genom åren och står i dag för ca. 75 % av vår omsättning, berättar Björn Wahlberg.

Återkommande och stora investeringar i toppmodern maskinpark gör bl.a. att Björn Wahlbergs Grizzly.se anlitas av skylt- och reklambyråer över hela landet.

Toppmodernt – enbart under de tre senaste åren har nästan 10 miljoner investerats

– Vi har alltid investerat för att ligga i fronten med den bästa tekniken. För 25 år sedan var vi bland de första att introducera dataskuren dekalproduktion, vilket fortfarande ger oss mycket jobb. Vi har fortfarande kvar vårt screentryckeri, som vi efterhand fasar ut med modern printerteknik. Enbart under de tre senaste åren har vi investerat närmare 10 miljoner kr i ny utrustning. Bland det senaste kan vi nämna två stora bande-

roll- och vinylprintrar för 8 färger. I fjol investerade vi 2,2 miljoner i ett stort modernt fräs- och skärbord för efterbearbetning av printat material, högeffektivt för t.ex. tillverkning av 3D-bokstäver och logotyper. I år har vi för 2,3 miljoner anskaffat ett stort UV-printbord med ytan 3 x 2,5 meter, som är i särklass det bästa inom sin nisch. I övrigt har vi bl.a. egen produktion för sublimering av tyg för flaggor och tygvepor. Vi har ett tjugotal olika typer av produktionsutrustningar till förfogande, berättar Björn Wahlberg.

Nyhet - satsning inom emballage, kartongoch display

Den senaste bland våra helt nya satsningar är framtagning och tryck av det mesta kunderna behöver inom emballage, kartong och display. Vi hjälper naturligtvis till med att både designa och producera det som behövs, via en enda kontakt för kunden. Det gör det enkelt., avslutar Björn Wahlberg. Erik Holländer

Det är vi som säljer Miljöskylten! En återvinningsbar skylt med miljövänligare print. Läs mer på vår webbsida! 063-574050


53 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Akustikentreprenader för Jämtlands län Sedan starten i september år 2005 har Jämtlands Akustik AB kommit att anlitas för alla typer av akustikentreprenader både som underentreprenör till byggföretag och i direkt uppdragsförhållande av fastighetsägare. Uppdragen har framförallt kommit att utföras i Jämtland, men också på andra orter i angränsande regioner. Innan han startade sitt företag Jämtlands Akustik AB var Olle Edfalk under många år verksam som bl.a. platschef för stora byggföretag. Under den första tiden hyrdes lokaler i gamla bryggeriet med bl.a. Combisafe som granne vid Storsjöstråket i Östersund. Sina nuvarande lokaler med både kontor och förråd, har Jämtlands Akustik sedan augusti 2006 vid gamla motorplan i nya Stadsdel Norr. Nu med bl.a. SafetyRespect som en av de närmaste grannarna. Mottot - kvalitet framför kvantitet

Jag hade länge närt idén att starta eget och insåg att det fanns ett stort behov just inom akustikentreprenader. När jag dessutom fick möjligheten att anställa Tobbe Heidenbäck, som har lång erfarenhet (35 år) i akustikbranschen, var beslutet lätt att fatta. I dag är också Tobbes son Robert verksam i företaget. Vårt motto är kvalitet före kvantitet. Det är så vi vill arbeta. Vår målsättning är att slutföra varje uppdrag med 0 fel vid slutkontroll och att alltid ha nöjda kunder. Det

verkar som om vi lyckas med det vi företar oss och säger hellre ifrån om vi har för mycket att göra och inte hinner med, för att slutresultatet alltid skall vara det bästa. Det har gått bra. Vi har många nöjda kunder som återkommer gång på gång, säger Olle Edfalk. Alla typer av akustikentreprenader

Jämtlands Akustik AB anliats för alla typer av akustikentreprenader dvs. för både innertakarbeten och väggar, mellanväggar och andra typer av ljudabsorberande och ljudmodifierande installationer i både offentliga och privata hus, fritidsanläggningar, konferenssalar, hotell, industrier m.m.

Exempel på utförda och aktuella uppdrag – både direkt och som underentreprenör

Jämtlands Akustik AB är framförallt verksamt i närregionen inom Jämtland. I Östersund är företaget t.ex. engagerat för arbeten för totalt 23 skolor på uppdrag av Östersunds Kommun. De har också akustikentreprenaderna på Lövsta förskola för PEAB och Sollidens förskola på uppdrag av Trångsvikens Bygg. I Åre har Jämtlands Akustik gjort akustikentreprenader både direkt för Åre Hus och för byggföretag som t.ex. PEAB, Timmermannen och Byggtjänst i Åre. Nationalarenan i Åre, Sporthotellet, Hälsocentralen i Järpen, Racklövska Skolan är exempel. Inom Krokoms kommun har Jämtlands Akustik direkt av Krokoms Bostäder anlitats för Fristilen och gjort akustikinstallationerna på Allaktivitetshallen i Föllinge på uppdrag av Attacus Bygg och NC-Bygg anlitade Jämtlands Akustik vid utbyggnaden av Föllinge Hälsoprodukter. I Bergs kommun har Jämtlands Akustik

gjort uppdrag för byggandet av ny konferenssal för kommunen, OK Q8 i Svenstavik och ICA Svenstavik. I Strömsund är ett exempel Vattudalsskolan p.u.a. Byggtjänst i Hoting. I Bräcke kommun har uppdrag utförts både direkt för kommunen, Folkets Hus och genom bl.a. Bräcke Boservice AB. - De flesta av våra uppdrag har utförts i Jämtlandsregionen, men vi har också anlitats för uppdrag i angränsande områden. I Sundsvall anlitades vi t.ex. direkt av O´Learys, avslutar Olle Edfalk. Erik Holländer

Jämtlands Akustik AB som grundades av Olle Edfalk år 2005, anlitas av både byggföretag och fastighetsägare för alla typer av akustikentreprenader. Företaget har t.ex. anlitats för Länsförsäkringars nya lokaler i Östersund.

HÅLLER DIN PRODUKT TILLRÄCKLIGT BRA KVALITET? Effektiv testning, verifiering och validering blir allt viktigare i en industri där kvalitetskraven ökar parallellt med minskade ledtider. För att en produkt skall tas emot väl på marknaden krävs ett stort antal test och verifieringar innan den är klar för leverans till användaren. Vi vill finnas med redan under utvecklingsstadiet så att vi tillsammans med kunden kan ta fram de verifieringar som skall göras under konstruktionsfasen. Vi vill vara en långsiktig partner som tillsammans med kunden hittar lösningar för en bättre kvalitet och vi skräddarsyr självklart våra tjänster och produkter utifrån våra kunders önskemål

Arenavägen 4, 831 32 ÖSTERSUND, Tfn: 063-16 08 00, Fax: 063-10 00 50, info@vericate.se, www.vericate.se

INOM TEKNISK VERIFIERING KAN VI BLAND ANNAT ERBJUDA FÖLJANDE: • Avancerade hydraulikmätningar • Hållfasthetsberäkningar, FEM-analyser och konstruktionsförslag • Riskanalyser och dokumentation • Utmattningsprovningar • Oförstörande och förstörande provning


54 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Designade trappor till konkurrenskraftiga priser Byggnader med öppen inredningslösning är en trend i både privata hem och offentliga miljöer. Det gör att trapporna utgör ett viktigt blickfång som genom design och funktionell utformning skapar önskad atmosfär och karaktär. Ett företag som specialiserat sig på att förverkliga kundens önskningar, till rätt pris, när det gäller trappor, är Östersundsföretaget TrappTeknik AB.

TrappTeknik AB drivs i dag i tredje generation av Martin Andersson. Företaget har sitt kontor i nya Stadsdel Norr i Östersund. Grunden lades av Martins farfar Frithiof Andersson redan 1943 på orten Gåije/Mattmar i Åre kommun. Under många år tillverkade företaget själv allt som behövdes för att leverera trapporna. Med tiden började allt fler underleverantörer anlitas. I stället för att ha egen produktion, arbetar vi i dag med ett brett nätverk av underleverantörer. Det gör att vi kan lägga ut produktionen på de företag som är bäst lämpade att tillverka det som behövs för en specifik leverans. Det betyder också att vi kan leverera kundens drömtrappa till ett mycket bra pris, konstaterar Martin Andersson. En enda kontakt för allt från design till leverans - ger trygghet

helhet. Om så önskas ombesörjer vi montaget eller levererar med tydliga monteringsanvisningar och vid behov personligt stöd per telefon. Det fungerar väldigt bra och kunderna brukar vara mycket nöjda, konstaterar Martin Andersson. Design och leveranser i alla material som stål, rostfritt, trä, betong och glas

-Vi anlitas av kunder över hela landet, både av privatpersoner och av byggare för offentliga miljöer. Vi tar fram trappor i design och material för alla typer av miljöer både i betong, stål, rostfritt, trä och glas m.m. Exempel på några offentliga miljöer för vilka vi anlitats är Länsförsäkringars påbyggnad ”Glaskuben” på Storsjöteatern i Östersund. Vi anlitades också vid bygget av storhotellet Holiday Club i Åre.

”Trappor får en allt mer central roll i dagens öppna inredningslösningar”

-Vår styrka är att kunden genom att anlita TrappTeknik har en enda kontakt från idé till leverans. Vi hjälper kunden att förverkliga sin idé om den perfekt trappan. Vi ser till att idén omsätts i en ritning, en 3D-bild. I samarbete med kunden bidrar vi med våra erfarenheter och vår kunskap om design, funktion, konstruktion, tillverkningsmöjligheter, materialval och utförande. För själva tillverkningen väljer vi sedan den underleverantör eller de underleverantörer som är bäst lämpade för att tillverka ingående delar eller trappan som

Tar fram kompletta ritningsunderlag till andra trappleverantörer runtom i landet

Samarbete är alltid bra. För trappleverantörer runtom i landet tar vi fram kompletta ritningsunderlag för tillverkning av deras trappor. Vi använder Staircon för ändamålet. Det är ett specialiserat CAD-konstruktionsprogram. Med utgångspunkt i trapptillverkarens grundskiss/ ritning/diskussion kan vi ta fram ett komplett förslag med ritningar och 3D-skisser, berättar Martin Andersson avslutningsvis. Erik Holländer

Från enkel loftstrappa till lyxiga lösningar – till rätt pris

-Man märker också att trappor får en allt mer central roll i dagens öppna inredningslösningar. Många privatpersoner har, speciellt på senare tid, beställt exklusiva trappor av oss. Trappor som kunnat kosta mellan 200 000 och 300 000 kr. Men man skall komma ihåg att vi är lika bra på att till rätt pris ta fram en enkel lofttrappa till stugan i Åre eller Härjedalen. Det har i praktiken visat sig att det alltid lönar sig att höra med oss innan man bestämmer sig för leverantör, poängterar Martin Andersson.

VI FÖRBÄTTRAR ER ARBETSMILJÖ Läs mer på www.jamtlandsakustik.com

-Det har i praktiken visat sig att det alltid lönar sig att höra med oss innan man bestämmer trappleverantör. Vi kan ta fram både den enkla lofttrappan och lyxiga lösningar till rätt pris, Martin Andersson, TrappTeknik AB.


55 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Två världsnyheter från Östersundsföretag Två, enligt återförsäljarna världsunika produkter, som nu börjat säljas i Sverige har utvecklats av Östersundsföretaget Enovx Sweden AB (uttalas: enno vee x). Den ena är en slangupprullare, enligt uppgift den enda i världen som är automatisk, bärbar och enkelt sköts av en person. Den andra är en elektriskt driven spännbandsrullare, den första på marknaden. El- eller bensindriven slangupprullare för brandslang, snökanoner, industri och gruvor

Enovx Sweden AB: s automatiska slangupprullare marknadsförs i Sverige genom grossisterna Duztech och Brinab.

Enovx Sweden AB är ett innovationsföretag som ägs och drivs VD Tommy Åsell och sonen Daniel Åsell. Produkterna har utvecklats tack vare att Tommy med ljus och lykta förgäves sökte produkterna för att använda dem i två egna verksamheter. - Vi behövde effektiva produkter som höll ordning och sparade tid och pengar både i skidanläggningen Almåsaberget, som vi drivit under 11 år och i familjeåkeriet, berättar Tommy Åsell. – Våra produkter, produktdesignen och patenteringarna har blivit framgångsrika mycket tack vare det intresse, det stöd och den hjälp vi fått av Almi Företagspartner och industridesignern Stefan Moss/Ponton Produktutveckling AB i Östersund, samt duktig personal på Samhallenheter i Jämtland, som både produktanpassat och tillverkar produkterna, poängterar Tommy och Daniel Åsell. Två helt nya produkter - två patent

Det visade sig att just de produkter vi behövde helt enkelt inte fanns. Vi började därför utveckla dem själva. De visade sig sedan att de inte bara fungera utmärkt utan också var värda att pantera, vilket vi har gjort, fortsätter Tommy Åsell.

– Något vi tidigt märkte i den egna skidanläggningen var att slangvindorna som fanns på marknaden och som användes till snökanonerna, inte gjorde ett bra jobb. De var otympliga och man måste i praktiken vara två för att hantera dem. Dessutom var det svårt att hantera och torka slangarna, berättar VD Tommy Åsell. Den av Enovx Sweden AB tillverkade automatiska slangvindan fäster automatiskt slangändan vid slangvindan och pressar effektivt vattnet ur slangen (25-125 mm x 30 meter). Den gör slangen lätt att hantera, lagra och torka. Den upprullade slangen lösgörs enkelt från gaffeln via en praktisk mekanisk lösgörare. Man får samtidigt ett snöre genomdraget, så uppknytning kan ske. Den automatiska slangvindan är också lätt att hantera för en person. Den är också hopfällbar och väger endast 24 kg. Lagerförda upprullare kan fås i eldrivet utförande 0,55kw 220 volt. Den går också att beställa med 12 alt. 24 volts- eller bensindrift. De automatiska slangupprullarna marknadsförs i Sverige genom två grossister, nämligen Duztech och Brinab.

Elektriskt driven spännbandsupprullare – ordning och reda för lastsäkring och lyft

Enovx Sweden AB tillverkar automatiska spännbandsrullare för spännband 35-50 mm upp till 15 meters längder. Modellbeteckningen Rollex x2 anger 12 volts drift medan Rollex x4 anger 24 volts drift. - Våra spännbandsrullare gör det enkelt för personal inom yrkestrafik, sjöfart, järnväg, entreprenader m.m. att snabbt hantera och hålla ordning på spännbanden. Det gör att lastsäkring och lyft kan göras snabbt och effektivt. Trassel och snodda band undviks. Vid upprullning stannar upprullaren automatiskt i rätt läge. Bandet rullas upp i kassett och lyfts enkelt ur. Praktiska tillbehör är bandkassetter 35-50 mm , utdragbart multifäste och utdragbar torkställning, avslutar VD Tommy Åsell. I Sverige marknadsförs spännbandsupprullarna genom KG Knutssons autokatalogen.se och i Norge genom LVD Lastvagnsdelar. Erik Holländer

De automatiska spännbandsupprullarna genom KG Knutssons autokatalogen.se


56 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Unik resurs i Sverige – test och verifiering för fordonsanknuten teknik Modern fordonsteknik kräver noggrann testning, verifiering och utbildning för högt ställda krav. Med sina tjänster inom detta område och en omsättning på 22 miljoner, utgör östersundsföretaget Vericate AB en unik resurs i Sverige.

Företagsnamnet Vericate AB är ett sammandrag av ”We verify and educate”. Vericate är ett av de företag som har sina lokaler i nya Stadsdel Norr i Östersund. Kort om Vericate AB

– Vi har haft en fantastisk utveckling. Under vårt första verksamhetsår 2006 omsatte vi 3,5 miljoner. Med våra 23 medarbetare och en omsättning på 22 miljoner förra verksamhetsåret, anlitas vi av både några av Sveriges största tillverkare och mindre företag inom bil, fordonsoch mobila maskiner, berättar Vericate AB: s VD Torbjörn Bäckström.

Erbjuder tjänster som berör ett fordons hela livscykel

Har all infrastruktur och de tekniska resurser som behövs

Torbjörn Bäckström fortsätter. – Vi har i våra lokaler samlat alla tekniska resurser som behövs och vilka omfattar hydrauliklabb, motorlabb, chassiedynamometer och bromsprovare. Vi har också mekatroniklabb, maskin- och prototypverkstad och utbildningshall för praktik, truckutbildningsplats, datalektionssal och allmänna lektionssalar. Våra lokaler har en öppen lokalutformning för att lätt kunna anpassas för olika behov. Utomhus har vi körplaner, uppställningsytor, skjut- och sprängplatser, terränkörningsbana och terrängstråk, gräv och schaktområden. Fordonstester och verifiering

Effektiv testning, verifiering och validering blir allt viktigare i en industri där kvalitetskraven ökar parallellt med minskade ledtider. För att spara tid och kostnader måste tillverkare se till att så mycket som möjligt blir rätt från början och att både egen personal och kunder/användare effektivt och till rätt kostnad får den utbildning som behövs. Vericate har utarbetat effektiva metoder för båda typerna av behov. Inom fordonstester erbjuder Vericate AB

Ett fordons livscykel omfattar konstruktion, produktion, användning, underhåll och avveckling. De olika faserna i livscykeln innebär olika behov. – Vi har ett systematiskt sätt att analysera dessa behov och genom delaktighet utforma lösningar som är ändamålsenliga. Vi har utarbetat ett systemoch metodtänkande som hjälper kunden hela vägen i ett nära, effektivt och kvalitetssäkrat långsiktigt samarbete, poängterar VD Torbjörn Bäckström.

– Vi har haft en fin utveckling. Med våra 23 medarbetare och en omsättning på 22 miljoner förra verksamhetsåret, anlitas vi av både av några av Sveriges största tillverkare och mindre företag inom bil, fordons- och mobila maskiner, berättar Vericate AB: s VD Torbjörn Bäckström.

uppdragsgivarna dokumenterad provkörning under olika förhållanden, emissionsmätningar, bromsprovning, effektmätningar i chassidynamometer m.m. som säkerställer fordonens funktioner och komponenter enligt specifikation och önskvärda egenskaper. Mätvärden dokumenteras noggrant och analyseras av Vericate och uppdragsgivaren tillsammans. Tekniska verifieringar kan Vericate bl.a. erbjuda med CAD-beräkningar, hållfasthetsberäkningar, Fem-analyser, både provning av konstruktioner utan att förstöra deras egenskaper och förstörande provning. ”Verifieringsguiden”, som utvecklats av Vericate är veterligen unik i Sverige.

Vericate anlitas också av Mittuniversitetet för utbildningar inom fordonssystemteknik, fordonsingenjörsutbildning och för fortbildning av lärare. Exempel på uppdragsgivare

Exempel på företag som anlitar Vericate är Scania, Volvo Trucks, Jämtkraft, InfraNord, Bracke Forest, Chalmers, BAE Systems, Engcon och Brokk.. Mekonomen anlitar Vericate för att utbilda all sin verkstadspersonal i hela Sverige, inom teknik och sitt nya affärssystem. Erik Holländer

Erbjuder effektiva utbildningar för företagens personal, kunder och användare

Vericate AB erbjuder både företags-/fordonsspecifika utbildningar för företagens personal, kunder och användare liksom andra skräddarsydda och allmänna utbildningar. De kan täcka behov inom analys, teknik, hydraulik, elektronik, felsökning och fordonssystem, service, praktisk användning, framförande/användning, yrkesförarkompetens, fortbildning, ecodriving m.m. – Vi är ledande inom ”blended learning”, utbildningar som är både kostnadseffektiva, minskar produktionsbortfallet och miljöpåverkan poängterar VD Torbjörn Bäckström.

enov SWEDEN

Smarta upprullningssystem för spännband, brandslang samt snökanonslang. .se

info@enovx.com

www.enovx.se


57 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Loxysoft, Tobias Sjölander, VD och Karin Backman, Account Manager. En ny produkt som lanseras i augusti gör det enkelt och effektivt för alla typer av företag att aktivt vårda och utöka sin kundstock.

Vårda och utveckla er kundstock enkelt och effektivt! På dagens konkurrensutsatta marknader blir det allt viktigare att vårda sina kunder och kundrelationer. Det är viktigt att kontakta kunderna vid rätt tidpunkt med rätt avsikt. Det arbetet har länge varit ansträngande och tidsödande. Loxysoft utvecklar just nu ett system för både stora och små företag vilket förenklar och effektiviserar vården av gamla kunder och kontakten med nya. Loxysoft AB grundades år 2001 med sitt första verksamhetsår 2002. Företagets bakgrund finns i den callcenterverksamhet som företagets VD, Tobias Sjölander, drivit och som kom att sysselsätta cirka 150 medarberade på flertalet orter. Verksamheten blev mycket framgångsrik tack vare ett dialersystem. – Tack vare dialersystemet blev vi otroligt många gånger effektivare än konkurrenterna. Vi grundade Loxysoft AB för att vidareutveckla det till Loxysoft Sales, berättar Tobias Sjölander. Har gjort callcenters och stora organisationer effektiva i sitt kundarbete

Produkten Loxysoft Sales används av callcenters, stora företag och organisationer för att effektivt hantera affärer via telefon där både inkommande och utgående samtalstrafik kan hanteras. Loxysoft Sales kan automatiskt ringa upp kunder från en elektronisk telefonnummerlista. Produkten har även alla de funktioner som krävs för att slutföra en affär oavsett om det är ett

inkommande eller utgående samtal. Via samtalsinspelning och enkel administration till automatiskt uppringning av nästa kund hanteras detta enkelt. Företagens säljpersonal får möjlighet att arbeta med hög effektivitet utan att själva behöva söka telefonnummer, annan information eller känna tveksamhet över hanteringen. De kan i stället koncentrera sig på sitt sälj- eller kunduppdrag. – Företagen hyr in sig på systemet Loxysoft Sales för till exempel ett år i taget och allt sköts sedan av våra servrar, som hanterar våra nuvarande kunders cirka tio miljoner kundsamtal per månad, berättar Tobias Sjölander. Ett av Europas snabbast växande företag inom media, telekom och teknologi Den stora efterfrågan på Loxysoft Sales har gjort Loxysoft till ett av Europas snabbast växande företag inom media, telekom och teknologi. Företaget har även fått många utmärkelser och har i Jämtland utsetts till Årets företag, Årets

unga företagare, Årets tillväxtföretag med mera. År 2006 växte Loxysoft med över 1000% och blev noterat som Sveriges näst snabbast växande företag inom teknologi. Loxysoft noteras sedan år 2005 på Technology FAST 500 som ett av europas snabbaste växande företag inom sin bransch. Under år 2007 noterades Loxysoft på en 62:a plats, då företaget vuxit med 2 364% från föregående år. Utökning av produktportföljen

– Först på senare år har vi haft tid att utveckla vår nästa produkt. Med den förenar vi våra bästa erfarenheter från callcentervärldens effektivitet med fördelarna av ett Customer Relations Management-system, ett så kallar CRM-system. Kundvård i traditionella CRM-system är sällan effektivt. Säljare och kundansvariga tenderar att ägna mer tid åt att öppna och stänga kundkort än att faktiskt sälja och utveckla kundstocken. Det nya systemet prioriterar och tilldelar användaren de uppgifter som är viktigast att genomföra just nu, baserat på i förhand uppsatta regler. Uppgifterna är strukturerade i så kallade säljflöden, där resultatet av en uppgift leder till nästa steg i flödet. På så sätt följer systemet företagets affärsprocesser. Telefoni, orderläggning, inspelning av samtal, det som är vår kärnkompetens, lyfter vi givetvis in i det nya systemet, påpekar Tobias Sjölander, men vi lägger också till många nya funktioner som

kopplingar till kreditupplysning, adressregister och presstjänster. Förändringar i kreditrating eller att en kund publicerar ett pressmeddelande ska kunna trigga en uppgift för användaren, fortsätter Tobias Sjölander. Förutom VD Tobias Sjölander är även Håkan Sjölander, Björn Bylander och Martin Lund delägare i Loxysoft, som nu omsätter 50 miljoner kronor med god lönsamhet. Loxysoft har redan kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Spanien, Argentina, Estland, Lettland och Litauen. – Vi har välordnade funktioner som helpdesk, produkt- och teknikutveckling, IT, drift och Account Management. Vi anlitar dessutom specialister i flera länder för vår produktutveckling, avslutar Tobias Sjölander. Erik Holländer


58 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Från idé till färdig produkt – på rätt sätt viktigt att genomföra bra förstudier och kunna använda dem till sin nytta i praktiken, konstaterar Stefan Moss. Det gäller att känna till de grundläggande behoven för att komma till rätt resultat i slutändan. Några exempel på företag/produkter som Ponton Produktutveckling arbetat med Företag anlitar Ponton Produktutveckling AB: s tjänster i hela processen från idé till färdig produkt, eller som hjälp i olika skeden. Exempel på tidigare och nuvarande kunder är SafetyRespect, den nya generationens fallskydd. Jakops, tillverkare av släpvagnar och timmerdoningar för ATV-fordon. Enovx, som utvecklat två patenterade världsprodukter. Segebadenpulkan har anlitat Ponton Produktutveckling för design och produktutveckling av nya tillbehör. Stefan och Fredrik bygger även egna snowboards och skidor för hand i sin prototypverkstad.

Både gamla och nya produkter står inför allt mer krävande marknader och ständigt ökad konkurrens. Det kräver stora satsningar i tid och pengar för att lyckas. Mycket av den tiden och pengarna plus ett och annat misstag kan sparas om man som företagare söker rätt hjälp på vägen. För allt fler företag i Jämtland finns hjälpen nära genom Stefan Moss och Östersundsföretaget Ponton Produktutveckling AB. Genom sitt företag Ponton Produktutveckling AB arbetar produktutvecklingsingenjören Stefan Moss med uppdrag för att utveckla produkter och tjänster. Sin verksamhet inom produktutveckling startade Stefan som enskild firma år 2007. Med i den vidare utvecklingen till aktiebolag hade han kollegan Fredrik Andersson. Båda är utexaminerade med mastersexamen i maskinteknik från Mittuniversitetets utbildning Sportstech. Ponton Produktutveckling AB har sina lokaler på Fröjavägen 15, Frösön i Östersund. Behoven av systematisk produktutveckling finns inom flera olika områden. Fredrik Andersson anlitas, när detta skrivs, på heltid av Dynafit i Tyskland. Täckande kunskap om konstruktion, tillverkning och design – för både produkter och tjänster

– På dagens krävande marknader måste man ha grepp om allt som påverkar en produkts framgång på marknaden. Det gäller lika för fysiska produkter som för tjänster. En bra idé kanske

Praktiska metoder

-Ponton lyfter idéer och utför systematisk produktutveckling på konsultbasis med Östersund som bas, Stefan Moss.

floppar efter allt arbete och alla pengar man investerat i den om inte rätt saker görs i rätt följd. Som produktutvecklingsingenjör har man överlappande och samordnande kunskap om både konstruktion, tillverkning/ produktionsanpassning och design, förklarar Stefan Moss. Ofta är det inte fråga om komplicerade saker – det gäller att göra rätt

– Ofta är det inte fråga om krångliga eller märkvärdiga saker. Om man inte arbetar med

produktutveckling i dess vidare bemärkelse som sin dagliga gärning, är det lätt hänt att viktiga saker glöms eller inte känns till. Insatserna kanske görs i fel ordning och måste göras om, vilket blir dyrt. Man kan kanske få ut bättre funktion på ett enklare sätt, till lägre kostnad genom att funktions-/teknik-/produktionsanpassa produkten eller tjänsten. En bra produkt har också rätt design. Bra design, eller en så enkel sak som rätt färg, kan göra att köparna i slutändan väljer din produkt i stället för konkurrenternas. Det är

Rent praktiskt arbetar Ponton Produktutveckling med bl.a. förstudier och användarstudier, konceptutveckling (skisser och visualiseringar), design och konstruktionslösningar, 3D-CAD och ritningsproduktion samt tekniska illustrationer, geometrisk digitalisering via 3D-skanning och fotometri. Metodiken med systematisk produktutveckling och att jobba kontinuerligt med mock-ups, modeller och funktionsprototyper innebär att man tidigt och kostnadseffektivt får en bra känsla för hur en produkt eller upplevelse kommer att fungera i verkligheten, avslutar Stefan Moss. Erik Holländer

SVERIGES LEDANDE LEVERANTÖR AV CALLCENTERAPPLIKATIONER Våra produkter Inbound Sales och Outbound Sales är två smidiga lösningar för inkommande och mötesbokningar. Via skräddarsydda rapporter får du god uppföljning samtidigt som realtidsstatistik ger dig en aktuell bild av de pågående kampanjerna. Båda produkterna har ett enkelt gränssnitt och ger möjlighet till unika anpassningar som passar dina behov.

Inbound Sales

Outbound Sales

IVR - Talsvar – Talsvar byggs upp helt enligt önskemål.

Preview och predictive dialing – Välj olika sätt att ringa till kunderna utifrån kampanjens krav.

Samtalsköer kömeddelanden och kömusik. Rättigheten att hantera inboundsamtal ställs in för respektive agent.

Coachverktyg – Realtidsinformation presenteras för coacher så att agenterna får bästa möjliga stöd.

Hantering av retursamtal – Om kunden inte kunnat svara på ett outboundsamtal och sedan ringer upp numret på nummerpresentatören kan samtalet kopplas direkt till en agent. På så vis ökar möjligheten till försäljning. Automatisk matchning – Kundens inmatningar på rätt information visas för agenten.

Tapphantering – Tappade samtal visas för nästa lediga agent så att denne direkt kan ringa upp kunden igen. Skräddarsydda orderformulär – Orderformulär byggs upp med olika komponenter såsom kryss-

Samtalsmanus – Dynamiska samtalsmanus underlättar för agenterna vid deras kommunikation med kunderna.

Tel: 063-18 34 40 | Fax: 063-12 40 35 | sales@loxysoft.se | www.loxysoft.se

PRÖVA PÅ LOXYSOFT SALES! Vi tror på våra produkter och vi tror också att du kommer att gilla dem. Just nu får du pröva dem kostnadsfritt i en månad. Vi hjälper dig med installation, kampanjer och rapporter. Det enda du själv behöver stå för är samtalskostnaderna. Hör av dig på 063-18 34 40 så berättar vi mer.


59 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Mångsidig entreprenör för allt inom markarbeten

Terramover AB utför total-, generaloch underentreprenader inom markarbeten med grävning, sprängning, kabelläggning, VVS, anläggandet av stensättningar och grönytor.

På kort tid har Brunflobaserade Terramover AB blivit en mångsidigt anlitad markentreprenör. Företaget har erfarenheten, utrustningen, personalen och kompetensen för att anlitas för kompletta markentreprenader både i form av total- general- och underentreprenader. Terramover AB grundades år 2008 gemensamt av entreprenörerna Michael Karlsson och Thomas Bengtsson. - Vi hade då båda under många år varit anställda i större företag och ville förverkliga våra egna idéer. Det har gått bra. I dag har vi en maskinpark på fem grävmaskiner 3,5 -30 ton, två hjullastare 6 och 15 ton, borrvagn 10 ton för sprängningsarbeten och diverse servicefordon. Med våra 10-12 medarbetare kan vi i dag åta oss allt som behövs inom markarbeten, konstaterar Michael Karlsson. Sin bas har Terramover på Rissnavägen 13 i Brunflo, där en egen fastighet med lokal på 1000 kvm köptes år 2009.

Grävning, sprängning, kabelläggning, vatten och avlopp - vindkraftsparker

Terramover utför alla typer av grävarbeten för grunder, vatten och avlopp, kabelläggning förbättring av vägar m.m. Arbetena utförs komplett inklusive VVS-arbeten och kabelläggning. Med egen borrvagn på 10 ton och fyra egna medarbetare med certifikat för sprängning, utförs allt som behövs inom området. Exempel på uppdrag för vilka Terramover anlitats är läggande av stamledningsnät i Klövsjö, Oviken, Edsåsdalen och Hackås. Inom Strömsunds kommun har Terramover anlitats för markentreprenader inklusive sprängning och kabelläggning för Havsnäs

Vindkraftspark. Liknande arbeten har utförts för Kyrkbergets vindkraftspark i Mora kommun. Terramover har också på totalentreprenad anlitats för anläggandet av slamdräneringsbäddar bl.a. i Jormvattnet, Rossön och Hammerdal. Husgrunder och betonggjutning

Terramover anlitas också för både grävande av husgrunder och betonggjutningen i samband med dem. - Genom att anlita oss, har man en enda kontakt som ansvarar för hela jobbet. Det är både enklare och tryggare för uppdragsgivaren, säger Michael Karlsson.

Våra miljöåtgärder i skog och mark blir eftertraktat biobränsle Läs mer på vår hemsida: www.brannabruk.com

Anlitas för både design och utförande av stenarbeten

Michael Karlsson fortsätter. -Vi anlitas också för att planera och genomföra stenläggningsarbeten. Arbeten vi utfört inom detta område har fått utmärkelser i tidningar och media. Vi planerar och anlägger också grönområden. -Framöver ser vi gärna att vi genom förtroendeskapande och nära relationer med våra uppdragsgivare kommer att ha en kontrollerad tillväxt som fortsatt garanterar hög kvalitet i de arbeten vi utför, avslutar Michael Karlsson och Thomas Bengtsson. Erik Holländer


60 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

Miljöåtgärder i skog och mark blir eftertraktat biobränsle Biobränsle vars betydelse ständigt ökar

Företaget Bränna Bränsle är verksamt inom två huvudsakliga områden. Dels åtar sig företaget uppdrag för att röja sly och ungskog för att skapa önskad miljö. Dels köper Bränna Bränsle GROT fritt avverkningsområdena för att samla in, ta tillvara och sedan sälja som biobränsle.

Regering och riksdag, företag, kommuner, miljö- och andra organisationer arbetar för att vi i Sverige skall öka andelen biobränsle i vår energiförsörjning. På sikt är målet att hälften av energibehovet skall täckas med biobränsle. Att ta tillvara röjsly, gallrad ungskog och GROT (grenar, kvistar stubbar) som blir kvar i skogen efter avverkning, har länge utgjort en till stora delar outnyttjad biobränslepotential. Förutsättningen för att ekonomiskt och effektivt kunna ta biomassan tillvara, har varit utvecklandet av ändamålsenliga maskiner.

Företaget Bränna Bränsle ägs och drivs av entreprenören Örjan Larses som också driver systerverksamheten Bränna Bruk, som erbjuder avverkning med egen maskinpark runtom i Jämtland. Båda företagen har sin hemvist i Brunflo i sydöstra delen av Östersunds kommun.

Byggt upp egen ändamålsenlig maskinpark

Miljöåtgärder – exempel på aktuella uppdrag

På uppdrag av Inlandsbanan utför Bränna Bränsle vintertid årligen återkommande uppdrag för att röja sly längs banansträckningen från Östersund norrut. Slyröjningen är tidskrävande på grund av flera orsaker. Dels kännetecknas ytorna som skall röjas av sanka marker som endast kan överköras med arbetsfordon när marken är frusen. Dels kräver arbetena stor försiktighet p.g.a. känslig signalutrustning, fiberkablar m.m. lätt kan skadas under arbetets gång. – Banvallarna innehåller både signalkablar för den spårbundna trafiken och kommunikations-/ teleföretagens optofiberledningar. Därför är t.ex. en säkerhetskontrollant alltid närvarande när vi utför röjningsarbetena. Det betyder att man i praktiken endast kan röja 12-15 km per säsong, berättar Örjan Larses. – Just nu håller vi också på med ett miljöprojekt i byn Ytterån, som omfattar röjningsytor på 15-20 ha. Uppdraget skall återställa Ytteråns tidigare öppna landskapstyp och projektet utförs på uppdrag av Ytteråns byalag i samverkan med

Örjan Larses vid en välta med buntade träddelar.

Krokoms kommun, som skall ha en eloge för sin medverkan. Arbetet påbörjade vi i juni i fjol och det beräknas vara färdigt lämpligt till midsommar i år. Det är roligt och uppskattas av många att de öppna landskapstypen åter kommer till sin rätt. Överhuvudtaget utför vi nuförtiden många uppdrag som har till ändamål att återställa tidigare öppna landskap. Förr höll kreaturen dvs. kor, får och getter landskapen öppna och skapade en vacker, öppen landskapstyp som varit känne-

Aktuellt och noterat

tecknande för stora delar av Jämtland. I dag röjer vi allt från igenvuxna fäbovallar till vägar, skogsbilvägar, åkerkanter, dikesrenar, inägomark, vilka ofta är sanka områden, som antingen såtts eller självföryngrats med gran. Vi avlägsnar sly och annan ungskog för att granarna skall få en bra växtmiljö, ofta ett grannlaga arbete för våra maskinförare. Vi för också förhandlingar om jobb i Norge, där vårt sätt att arbeta väckt intresse, berättar Örjan Larses.

Inom Bränna Bränsle har vi under sex års tid satsat på att bygga upp en verksamhet med egen maskinpark som gör jobbet effektivt. Med en Timberjack 1490 buntar vi GROT på hyggena. Med en Timberjack 1710 kör vi fram den till väg, där vi sedan fraktar den som biobränsle till slutkund. Vi använder också två Valmet 911 försedda med Bracke C16-aggregat med röjskiva för maskinell röjning av sly och ungskog. Dessutom sysselsätter vi en skogslastbilsåkare på heltid, som underentreprenör för vägtransporterna. Genom Bränna Bruk arbetar vi med avverkning på årskontrakt med en John Deer 1070 och en skotare Timberjack 1410. Vi sysselsätter nu m.a.o. åtta personer på heltid i verksamheten, berättar Örjan Larses avslutningsvis. Erik Holländer

Aktuellt och noterat

Miljardorder till JP Industri AB - nyanställer 35 industriarbetare

Fallskyddssystem från Östersund – nu världsledande

Verkstadsindustriföretaget JP Industri AB (Jonsson & Paulsson) i Östersund, som vi presenterade ingående i förra nummet (SLT 1/11), har av Volvo fått en order värd ca. en miljard under en femårsperiod. Företaget har också gjort en affär med Husqvarna värd ett par miljoner per år. Huskvarna är en ny kund som J&P hoppas mycket på. Enligt VD Mårten Eriksson tryggas sysselsättningen samtidigt som minst 35 industriarbetare kan nyanställas i år. Hos J&P sker hela den högkvalitativa tillverkningen, inklusive lackering, under samma tak i företagets 25 000 kvm stora varma lokaler.

Combisafe, svenskt systemtänkande från Östersund inom säkerhetsystem på byggarbetsplatser har blivit världsledande. Innan lågkonjunkturen hade omsättningen på tre år ökat från 125 till 360 milj. kr. år 2008, som blev ett rekordår. Med konjunkturuppgång och breddade marknader markerar Combisafe nu sin ställning som världsledande företag inom sin nisch. Läs hela artikeln på sidan 40.

Anlita oss för allt från total-, general- och underentreprenader inom markarbeten: grävning, sprängning, kabelläggning, betonggjutning, VVS, anläggandet av stensättningar och grönytor. Läs mer på vår hemsida www.terramover.se


61 REGIONER I FOKUS

Svensk Leverantörstidning NR 2 - 2011

Internationell High-Tech i Jämtland anlitas för utveckling och vidareutveckling av industrins produkter Familjeföretaget Jemtab Systems AB i Häggenås/Östersunds kommun, fungerar på basen av sitt tekniska kunnande och långa erfarenhet, som utvecklings- och produktionspartner för produktionsmaskiner som kräver stor precision och höga tryck. Exempel på kunder är SKF, Siemens, Nobel Biocare och underleverantörer till vindkraftsindustrin. – Vår nisch är att tillsammans med kunderna utveckla och tillverka produktionssystem, där höga hydrauliska tryck, snäva väl beräknade toleranser och stor mekanisk precision i tillverkningen ställer höga krav. Vår specialitet är m.a.o. anläggningar, vars produktionsprocesser ställer höga krav på uthållig, pålitlig exakthet. Det kan vi åstadkomma genom en kombination av teoretiska beräkningar, omfattande komponent- och materialkännedom inom mekanik, hydraulik, pneumatik och elektronik, samt lång praktisk tillverkningserfarenhet, berättar Stefan Andersson på Jemtab. Erfarenhet som gör att det går snabbt från behov till produktion

– Vår erfarenhet gör att vi snabbt kan utveckla/ vidareutveckla industrins produkter från behov till produktion. Vår verksamhet är IT-intensiv och vi använder datoriserade konstruktions- och produktionssystem samt kvalitetssäkring enligt ISO 9001, fortsätter Stefan Andersson.

Tryck på 800 Mpa- toleranser på 1/1000 mm – exempel på kunduppdrag

– I dag är SKF och Siemens två av våra största enskilda kunder för vilka vi fortlöpande tillverkar maskiner. För SKF tillverkar vi maskiner som genom extrema hydraultryck monterar/demonterar pressförband. Sådana maskiner används för t.ex. montering/demontering av kullager, hjul/ axlar och fartygspropellrar. Hydraultrycken kan vara upp till 800 Mpa. De mekaniska toleranserna kan vara så små som 1/1000 mm. För Siemens tillverkar vi mekaniska komponenter till deras analysatorer för rökgas och andra kemiska processer. På uppdrag av SKF har vi

nu utvecklat en ny generation av transportabla högtryckspumpar, som används ute hos SKF: s kunder och som vi börjar leverera inom de närmaste dagarna. Laser Nova anlitar oss t.ex. fortlöpande för framtagning och tillverkning av automatiserade produktionsfixturer, som kräver stor precision, berättar Stefan Andersson Egna förbättrade produkter lanseras – anlitas för högprecisionslego

Jemtab har utvecklat egna produkter. En sådan är en automatiserad maskin för textgravering av guldringar. En vidareutveckling av produkten gör att Jemtab i dagarna kan börja leverera den med nytt windowsbaserat styrsystem. Jemtab har stor maskinpark och anlitas därför också för högprecisionslego där snäva toleranser behövs inom fräsning, svarvning och CNC-bearbetning.

Välorganiserat familjeföretag – arbetsgivare för kvalificerad personal

Jemtab Systems AB, som grundades av Morgan Andersson år 1972, utvecklas sedan 2002 vidare i andra generation av bröderna Robert Stjärnström och Stefan Andersson. Företagets omsättning ökar och beräknas under innevarande verksamhetsår uppgå till 22-23 miljoner. Jemtab Systems har nu 17 medarbetare och finns i Häggenås 3 mil norr om Östersund. Jemtab har genom åren visat sig vara en trygg och välorganiserad arbetsgivare med effektiv produktutveckling och produktionsplanering, en uppskattad arbetsgivare för kvalificerad personal. Medarbetarna kommer därför både från närregionen och pendlar in från både Östersund och Strömsund.

Jemtab Systems Stefan Andersson visar en ny generation av transportabla högtryckspumpar, som utvecklats för och levereras till SKF.

Erik Holländer

Jämtländsk High – Tech som anlitas för utveckling och vidareutveckling av industrins produkter

Aktuellt och noterat

Vårda och utveckla er kundstock enkelt och effektivt På dagens konkurrensutsatta marknader blir det allt viktigare att vårda sina kunder och kundrelationer. Det är viktigt att kontakta kunderna vid rätt tidpunkt med rätt avsikt. Det arbetet har länge varit ansträngande och tidsödande. Loxysoft utvecklar just nu ett system för både stora och små företag vilket förenklar och effektiviserar vården av gamla kunder och kontakten med nya. Läs hela artikeln på sidan 57.

www.jemtab.se Från idé till produkt! ANVÄNDARSTUDIER WORKSHOPS

PRODUKTUTVECKLING AB

KONCEPT SKISSER VISUALISERING

MOCK-UPS MODELLER TESTER

UTVÄRDERING FÖRFINING FORMBESTÄMNING

UPPFÖLJNING JUSTERINGAR KONSTRUKTIONSUNDERLAG

WWW.PONTONPRODUKTUTVECKLING.SE

Ponton produktutveckling AB Fröjavägen 15 832 47 Frösön 070 555 78 12


62 REGIONER I FOKUS

www.svenskleverantorstidning.se

OVAB Optimal Ventilation AB startades av Anders Hellström och Jimmy Eriksson för ett år sedan. Det har gått bra. – Nu skall vi analysera första årets erfarenheter för att kunna erbjuda ännu bättre service, säger Anders och Jimmy.

Nytt fullserviceföretag inom ventilation – firar ettårsjubileum I maj i år firar OVAB Optimal Ventilation AB sitt ettårsjubileum. Företaget har grundats, ägs och drivs av Anders Hellström och Jimmy Eriksson. Båda har innan de startade eget 10 respektive 7 års erfarenhet i branschen och arbetade senast innan de startade eget i ett stort rikstäckande branschföretag. Optimal ventilation AB har sin bas på adressen Odenskogvägen 1 på industriområdet med samma namn i Östersund. - Vi hade till och från funderat på att tillsammans förverkliga våra idéer om ett ventilationsföretag med snabb, flexibel, kundnära och personlig service. I maj 2010 startade vi så vårt företag och det första verksamhetsåret har gått riktigt bra.

Det skall helt enkelt vara okomplicerat och enkelt att anlita oss i alla lägen. Vi är flexibla och utför vid behov också andra typer av fastighetsteknisk service, som kunderna har behov av. Det blir enkelt för kunden att genom oss snabbt få mycket gjort, när det behövs, berättar Anders och Jimmy.

Eget företag för snabb, obyråkratisk, bred och kundnära service

- Våra kunder anlitar oss t.ex. för att ta hand om, övervaka, justera, bygga, bygga om och bygga ut deras ventilations- och inneklimatanläggningar. Vi ser till att deras ventilations- och värmeanläggningar fungerar funktionellt sett optimalt, med de önskade egenskaper som ger ett

- Vi har i dag många nöjda kunder och nya tillkommer, ofta på rekommendation av kunder som redan anlitar oss. Vi har m.a.o. anledning att tro att vårt servicekoncept fungerar och uppskattas.

Fullservice inom ventilation och inneklimat – anlitas av både stora och små företag

bra inneklimat i deras byggnader och lokaler. Vi arbetar med styr och regler både inom ventilation och på värmesidan för att optimera anläggningarnas egenskaper och funktioner. Som fullserviceföretag erbjuder vi också jourtjänster för akuta behov. Vi anlitas av både stora och små företag inom Jämtland och Härjedalen både på basen av fortlöpande serviceavtal och för tillfälliga eller akuta behov. Genom oss kan kunderna också tryggt och utan bekymmer få sina OVK dvs. obligatoriska ventilationskontroller utförda på rätt tid och med rätt kompetens, berättar Anders Hellström och Jimmy Eriksson.

Analys av första årets erfarenheter skall ge ännu bättre service

- Nu när vi nu drivit Optimal Ventilation AB under ett års tid kan vi konstatera att det gått bra, att vi har många och nöjda kunder och att det är roligt att arbeta efter eget servicekoncept och genom eget företag. Lämpligt är det väl också att vi med första året bakom oss sätter oss ner och analyserar erfarenheterna. Vi hoppas att det resulterar i att vi under de närmast kommande åren kan ge både nuvarande och potentiella kunder ännu bättre service, avslutar Anders Hellström och Jimmy Eriksson.

Vill du annonsera? Ring 08-645 06 10

Erik Holländer


Svensk Leverantรถrstidning NR 2 - 2011

63 REGIONER I FOKUS


Returadress:

posttidning

Svensk Leverantörstidning nr-2 2011  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 28.000 exemplar. Tidning...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you