Page 1

Årgång 27 Nr 1 Februari 2011 • Pris 39 Kronor

Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984

Framgångsrik satsning - Företaget ScanBalt Crane AB fick äran att leverera ännu en Sennebogen 870 R-Special. Bolagets inriktning är främst hamnkunder. Sennebogen 870 R-Special i Green-Line serien lämpar sig perfekt för denna typ av arbete. Vi har som återförsäljare för det tyska märket Sennebogen lyckats väl med denna produkt, säger säljaren Thomas Pilz, som varit med sedan starten år 2000. sidan 8

Östersund utvecklas med stora privata investeringar Stadsdel Norr växer fram. 650 miljoner har redan investerats och ytterligare investeringar på 1,3 miljarder är planerade under de kommande 8 åren. Förra Ericsson-huset i Östersund ger nu plats för många nya företagshyresgäster. Det är också resultatet av en betydande satsning med privat kapital. Läs mera om Östersund på sidorna 35-50. sidan 35-50

Kronprinsessan på invigning Den 19 januari 2011 fick nya Esabs regionkontor, som ligger i den ekonomiska frizonen Jebel Ali, Dubai, ett officiellt besök av Sveriges kronprinsessa Victoria. sidan 33

En stark partner när det gäller bildkommunikation Fotograf Torbjörn Bergkvist har över 20 års erfarenhet av att arbeta med produktioner för industrikunder. Hans företag gör jobb över hela Sverige och utomlands och har ett stort nätverk av samarbetspartner. Att kunna erbjuda både stillbildsfotografering och filmproduktion med inriktning mot industri och infrastruktur har varit nyckeln till framgång. Sidan 17

6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr

100 % KÖRGLÄDJE Provkör Katrin System Dispensers™

Besök oss gärna på www.tungalyft.se


Prismalence förlänger dagen. Det är inte bara hur mycket ljus du får som avgör ifall du kan jobba effektivt, utan även kvalitén på ljuset. Vi erbjuder en flimmerfri dagsljusliknande belysning med bra avskärmning. Vår patenterade prismatiska linsoptik passar bra inom industri och infrastruktur där man vill spara energi, men inte tumma på kvalité eller säkerhet. Våra projekt innefattar bl.a tung industri, hamnar, flygplatser och bangårdar. Men även sportarenor, ridhus och skidbackar. Kontakta oss på kontoret i Örnsköldsvik eller Peter i Umeå för kostnadsfria beräkningar och projekteringar. Säljansvarig Peter Lindberg: 090 142070. email: peter@prismalence.se Växel telefon/fax: 0660 85335/38 email: info@prismalence.se hemsida: www.prismalence.se


Svensk Leverantörstidning nr 1-2011

ledare

Sveriges personalchefer tror på en positiv utveckling av sysselsättningen

CERTEX utför årlig kontroll på lyftredskap med hänsyn till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Sidan 32. Från 20 till 60 miljoner i omsättning under de senaste fyra åren. Sidan 46.

Inför kvartal 1 intervjuade analysföretaget IC-Potential cirka 500 personalchefer om den förväntade utvecklingen av sysselsättningen inom det egna företaget. Förväntningarna på sysselsättningen är fortsatt positiva inför kvartal 1 2011, där en ökad nettosysselsättning väntas. Personalchefsindex (PCI) är +16 % inför kvartal 1. Några exempel på ljusare tider är att ABB och Scania tar hem stora exportorder, NCC och Skanska får flera internationella uppdrag inom bygg och infrastruktur och även konsultföretag sluter internationella avtal om leverans av tjänster. Stort steg taget på väg mot danskt-svenskt luftrum

Sverige och Danmark har tagit ett stort steg mot ett gemensamt luftrum. Vid årsskiftet integrerades delar av de båda moderbolagen LFVs och Naviairs verksamhet i det gemensamma bolaget NUAC. År 2012 är integrationen komplett och de båda ländernas luftrum ett. I ett europeiskt perspektiv är samarbete över nationsgränserna nyckeln till en effektivare och billigare flygtrafiktjänst som gynnar flygpassagerarna i form av kortare flygtider, flygbolagen får lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp och därmed minskar också flygets miljöpåverkan.

Sveriges största transportköpare samlas i Göteborg

Ökad optimism bland byggarna

Byggbolagen tror att orderstockarna kommer att öka snarare än minska under 2011, enligt en färsk rapport från KPMG. De nordiska byggarna är mer optimistiska än sina europeiska branschkolleger. KPMG har intervjuat 140 chefer i byggsektorn från bolag i 25 länder över hela världen, inklusive Norden och Sverige. Studien visar en försiktig optimism efter ett par tuffa år i spåren av finanskrisen. 48 procent av de tillfrågade räknar med att orderstockarna kommer att växa under det närmaste året, medan endast 16 procent spår en minskning. Sverige och Norden hör till de regioner i världen där byggsektorn återhämtat sig snabbast. Här märker vi inte heller av samma marginalpress som byggsektorn i både Amerika och Europa lider av, enligt George Pettersson, branschansvarig för byggsektorn på KPMG i Sverige. Många av de bolag som räknar med växande orderstock nästa år tror att den ska komma från tillväxt inom nya verksamhetsområden eller nya geografiska områden.

Ansvarig utgivare Urban Nilsson

I år håller Näringslivets Transportråd för första gången sin årsstämma utanför Stockholm. Stämman läggs i anslutning till Logistik & Transport, Nordens ledande logistikmässa, på Svenska Mässan den 25-27 maj. Det betyder att landets största transportköpare samlas på mässan i Göteborg.

Strategisk satsning när SSAB tar över Tibnors bolag i Polen

Daus Tryckeri i Östersund betjänar företagskunder i Jämtland-Härjedalen med. Sidan 47.

Ansvarig utgivare Urban Nilsson

Nr 1-2011 27:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg tel 031-719 05 00 fax: 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Huvudredaktion

SSAB tar över Tibnors bolag i Polen. Övertagandet är ett led i att stärka SSABs position i Central- och Östeuropa genom att vidareutveckla bolagets serviceerbjudande. SSAB får en möjlighet att växa ytterligare på en expansiv marknad och satsningen kommer även att stötta introduktionen av nya direkthärdade varmvalsade produkter på marknaden. Totalt kommer det nya bolaget i Polen att ha ett 40-tal medarbetare baserade primärt i Wroclaw och Warszawa. Det formella övertagandet sker den 1 april 2011.

Skribenter

Arne Öster arne.oster@hexanova.se

Layout:

Nadja Törnblad

Tryck:

Marika Lind marikalind.media@gmail.com

V-TAB AB www.v-tab.se

Stockholm: Pia Bohlin 08-645 06 10 pia.bohlin@hexanova.se

Stina Rangmar stina.rangma@gmail.com

Adress-/namnändring

Projektledare Stockholm

Ekonomi

Göteborg: Klas Bergqvist klas.bergqvist@hexanova.se 031-719 05 06

Pia Bohlin 08-618 02 43 pia.bohlin@hexanova.se

Göteborg 031-719 05 00

Redaktionsledning

Projektledare Norrland

Erik Holländer 0706-71 01 37 erik.hollander@bredband.net

Annonser, bilder och annat redaktionellt material sänds till pia.bohlin@hexanova.se

adressandring.slt@hexanova.se Monika Beiring monika.beiring@hexanova.se

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

www.hexanova.se


4 AKTUELLA BYGGEN

www.svenskleverantorstidning.se

Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.

Atrium Ljungberg bygger nytt verksamhetshus för AkzoNobel i Sickla, Nacka Atrium Ljungberg har tecknat ett långsiktigt avtal om att uppföra ett nytt verksamhetshus i Sickla för AkzoNobel. I huset kommer det att finnas lab-, utvecklings- och kontorsverksamhet. Av den totala uthyrbara ytan på cirka 10 300 kvm kommer AkzoNobel att hyra 7 500 kvm. Det nya huset beräknas vara inflyttningsklart den 1 januari 2014.   Atrium Ljungberg och Akzo Nobel AB, del av svensk-holländska kemikoncernen AkzoNobel, har tecknat ett 15-årigt avtal om cirka 7 500 kvadratmeter ny lokalyta i Sickla. I och med överenskommelsen kan Atrium Ljungberg påbörja bygget av ett nytt kontorshus på Uddvägen, vid Sicklas västra infart, och fortsätta utvecklingen av Sickla som ett starkt arbetsplatsområde. I det nya huset, om cirka 10 300 kvadratmeter uthyrbar yta, kommer AkzoNobel att bli den största hyresgästen. Det planeras även för kontorslokaler för andra hyresgäster. Byggnaden ska ligga i framkant vad gäller hållbarhet och den kommer att miljöcertifieras. Byggstart beräknas ske i slutet av 2011 och huset planeras stå färdigt för inflyttning den 1 januari 2014. Tenant & Partner har varit rådgivare till AkzoNobel i projektet. - Det känns fantastiskt roligt att ha fått förtroendet och möjligheten att tillsammans med AkzoNobel skapa en ny, funktionell mötesplats för deras verksamhet, kommenterar Micael Averborg,

affärsområdeschef kontor på Atrium Ljungberg. - Det nya huset byggs för att stödja AkzoNobel:s kärnverksamhet och stärka deras samverkan mellan olika affärsenheter. För Atrium Ljungberg är det här ytterligare en bekräftelse på att Sickla är ett mycket starkt och attraktivt område för såväl mindre företag som globala koncerner, konstaterar Micael Averborg. AkzoNobel är världens största färgföretag och ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Bolaget är känt för sina innovativa produkter och hållbara lösningar och rankas återkommande som ett av de ledande företagen på Dow Jones Sustainability Index. Akzo Nobel AB samordnar den övergripande verksamheten i Norden. Sedan årtionden har bolaget tillsammans med affärsenheterna Casco Adhesives, AkzoNobel Bygglim och Eka Chemicals haft sin verksamhet i Sickla, men har tidigare inte varit hyresgäst hos Atrium Ljungberg.  Här arbetar idag drygt 200 personer.

- Det här är ett mycket viktigt steg för oss. Det nya huset ger oss goda förutsättningar att utveckla den nordiska verksamheten och skapar möjligheter till bättre intern samverkan. Vi kommer att få en fantastisk mötesplats för våra egna företag och för våra kunder och samarbetspartner. Det är extra roligt att vi har hittat en långsiktig och pålitlig fastighetsägare i Atrium Ljungberg, säger Torbjörn Jakobsson, finanschef på Akzo Nobel AB.

KKälla: Atrium Ljungberg AB

Fakta Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer. Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på Nasdaq OMX Stockholm, börsnoterat sedan 1994. I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av Atrium Ljungbergs cirka 50 fastigheter.


5 AKTUELLA BYGGEN

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

NCC bygger svävande glasvåning på Scandic i Alvik NCC Construction Sverige bygger en konferensvåning för 300 personer på taket till Scandics hotell i Alvik Strand. Den helglasade våningen byggs på pelare ovanför taket vilket ger ett svävande intryck. Arbetet sker i partneringsamarbete med uppdragsgivarna hotellkedjan Scandic och hotellfastighetsbolaget Pandox. Ordern är värd 45 MSEK. NCC har tidigare byggt Scandic i Alvik utanför Stockholm som stod färdigt 2002. Hotellet har 325 rum, men har hittills saknat en konferensdel. – Det speciella med denna takvåning är att den byggs på smala stålpelare och kommer att se ut som en svävande ”glaslåda” fyra meter ovanför det befintliga taket, säger Lars Westman, affärschef på NCC Construction, region Stockholm/ Mälardalen. Den närmare 1 000 kvadratmeter stora våningen rymmer lokaler för 300 personer och ett kök för att kunna erbjuda luncher, middagar och fester. Konferensdelen får en slät, helglasad fasad. Det ger ljusa lokaler, men ställer också höga krav på energieffektiva lösningar. Därför bygger NCC en mycket välisolerad glasfasad med låga U-värden som bevarar värmen på vintern, med solskyddsglas och screentryck som stänger ute sol och värme på sommaren. – Stadsdelen Alviks näringsliv har vuxit på senare år och sedan hotellet öppnade 2002 har vi haft stor efterfrågan på konferenslokaler. Detta blir ett lyft för oss, men också för Alvik och företagen i området, säger Erik Sangevie, hotelldirektör Scandic Alvik. Arbetet sker i en strukturerad samarbetsform i branschen där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. Arbetet startar i januari och beräknas klart i oktober 2011.

Fakta om ncc NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende. 2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Skanska startar gröna kontorsprojektet Tennet Skanska startar nu den andra etappen av projektet Tennet på Gullbergsstrand i Göteborg. Kontorsfastigheten får en stark miljöprofil och byggs samman med den första etappen som färdigställdes 2001. Skanskas investering uppgår till cirka 300 miljoner kronor och inkluderas i det första kvartalet. Projektet omfattar nybyggnation av 12 500 kvm kontor som väntas stå klar i slutet av 2012. Tillsammans med den befintliga kontorsbyggnaden omfattar huset totalt cirka 17 000 kvm uthyrbar yta. Därtill kommer bland annat 90 parkeringsplatser under mark. Den nya etappen av Tennet kommer att miljöcertifieras på den högsta nivån, LEED Platinum, i det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Projektet kommer också att uppfylla kraven för EU GreenBuilding-märkning. Det innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter. För att göra huset miljöriktigt används allt från sedumväxter på taket som tar vara på regnvatten, bidrar till bättre luft och dessutom minskar den globala uppvärmningen, till ett avancerat och energieffektivt ventilationssystem. Kontorshuset ligger i hjärtat av Gullbergsstrand vilket är ett eftertraktat geografiskt läge för företag i Göteborgsregionen med Centralstationen, Lilla Bommen och Nordstan på bekvämt promenadavstånd. Här finns även god tillgång till kollektivtrafik. Källa: Skanska

Källa: NCC

NCC bygger om Malmö Central till mötesplats för mat NCC Construction Sverige bygger om Malmö Centrals befintliga byggnader Centralhallen och Gröna hallen. Sedan servicen för tågresenärer har flyttat till den nybyggda Glashallen anpassas de gamla byggnaderna till saluhall, restauranger och butiker. Uppdragsgivare är Jernhusen och ordern är värd 46 MSEK. NCC har byggt den nya Glashallen i Malmö Central och stora delar av Citytunneln. Nu påbörjas nästa steg i tågstationens förvandling där Centralhallen och Gröna hallen byggs om för att skapa en ny mötesplats på temat mat. – Centralstationen från slutet av 1800-talet är ett skyddat byggnadsminne, därför gör vi varsamma anpassningar som bevarar husens karaktär och interiör, säger affärschef Torsten Erlandsson, NCC Construction, region Syd.     NCC bygger bland annat förhöjda lådor, så kallade gondoler på Centralhallens golv på vilka butiker och restauranger placeras. I gondolerna installeras och döljs vatten, avlopp och el, vilket ger färre ingrepp i befintliga golv och väggar. Även ytskikt i tak och fasader renoveras. – Vi vill skapa Malmös matdestination – en saluhall för mat och restauranger. Hit kommer resenärer med lite mer tid, och inte minst Malmöbor för att äta eller handla mat i en lugn och vacker miljö, säger projektledare Håkan Hultberg på Jernhusen. NCC:s arbete har startat och beräknas bli klart i olika etapper fram till och med september 2011. Totalt sysselsätts 20 personer i arbetet. Källa: NCC


6 NYHETER xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

ABB tar hem kraftorder i Nordeuropa värda 580 miljoner dollar ABB i Ludvika och Karlskrona tar hem kraftöverföringsorder. Ny överföringslänk ska stärka integreringen av energimarknaderna i Baltikum med Norden. ABB har tagit hem order värda runt 580 miljoner dollar från Svenska Kraftnät och LITGRID turtas AB i Litauen på en ny kraftlänk mellan Norden och Baltikum. ABB ska leverera ett HVDC-system (överföring med högspänd likström) bestående av två omriktarstationer samt kabel för överföring av 700 MW kraft med minimala förluster över ett avstånd av mer än 400 kilometer. - Den nya HVDC Light-baserade kraftlänken kommer att öka kapaciteten, underlätta elhandel mellan regionerna, stärka nättillförlitligheten och bidra till säkrare elförsörjning i båda ändar, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ABB ska konstruera, bygga, leverera och driftsätta två 700 MW, ±300 kV omriktarstationer baserade på ABB:s teknik HVDC Light. Den ena stationen ska placeras i Nybro, Sverige, och den andra i Klaipeda, Litauen. I ordern ingår också leverans och installation av två 300 kV sjökablar på vardera 400 kilometer samt anslutande 300 kV markkabel i Sverige och Litauen. - Nordbalt är den största ordern ABB fått under de senaste 20 åren från hemmamarknaden. HVDC Light och modern kabelteknik är bra lösningar för att köpa och sälja el mellan länder och möjliggör också en ökad användning av förnybara energikällor, säger Sten Jakobsson, VD ABB Sverige. Systemet innefattar specialfunktioner såsom ett aktivt växelspänningsstöd som bidrar till högre nätstabilitet samt ”black-start” som ger snabbare återuppkoppling av elnätet efter ett strömavbrott. Systemet är förberett för att integreras i ett framtida europeiskt likspänningsnät, enligt de koncept som diskuteras runt om i hela världen.

Telia Sonera tror på tillväxt inom mobila tjänster Överväger ny prissättningsmodell för mobilt bredband. Håkan Dahlström, chef för Telia Soneras affärsområde Mobilitetstjänster, bedömer att de flesta marknader inom affärsområdet kommer att kunna visa tillväxt under 2011, jämfört med 2010. Det sade han under en pressträff i samband med Mobile World Congress i Barcelona på tisdagen. Telia Sonera överväger en ny värdebaserad prissättningsmodell för mobilt bredband, där kunden betalar en fast basavgift och sedan köper tilläggstjänster efter behov. Prissättningen för mobilt bredband ska också återspegla den trafikvolym som kunden konsumerar. – Att sätta ett pris baserat på ett visst antal megabyte är inte så tydligt för kunden, därför tittar vi på strukturer som mer baseras på tjänster där trafiken som krävs för de tjänsterna ingår, förklarade Håkan Dahlström. Telia Sonera kommer att delta och konkurrera hårt om att få köpa utrymme i spektrumbandet 800 megahertz vid den auktion som Post- och Telestyrelsen inleder den sista februari i år. – Utrymme i 800-bandet är extremt viktigt för utbyggnaden av LTE i Sverige. Vi kommer att kämpa hårt för en licens i den kommande auktionen och jag är ganska övertygad om att vi kommer att lyckas, sade Håkan Dahlström. Nyhetsbyrån Direkt

Fakta ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Företagets lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABBkoncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.

Projektet kommer att få finansiellt EU-stöd och planeras att vara slutfört i slutet av 2015. Kraftförbindelsen Estlink, som ABB levererade 2006, var den första länken som byggdes för att koppla ihop de nordiska och baltiska energimarknaderna. HVDC Light erbjuder flera miljöfördelar, såsom neutrala elektromagnetiska fält, oljefria kablar

och kompakta omriktarstationer. Tekniken är idealisk för att ansluta avlägsna energikällor såsom förnybara energislag till elnätet samt för att överbrygga långa avstånd och nätbegränsningar samtidigt som nättillförlitlighet och minimala elförluster säkerställs. Källa: ABB Sverige

Håkan Dahlström, chef för Telia Soneras affärsområde Mobilitetstjänster.

Rekordstor optimism bland svenska företag visar Grant Thornton-undersökningen Sverige ligger på sjunde plats över världens mest optimistiska företag. Det ger Sverige en förstaplats i EU över andelen företag som är optimistiska över sitt lands ekonomiska utsikter för 2011. Detta visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning som gjorts med 5700 företag i 39 länder under novemberdecember. I Sverige har 450 medelstora företag intervjuats. Grant Thornton, som ställt samma fråga till företagen i Sverige sedan 1993, har aldrig tidigare sett en lika hög andel optimistiska företag. Företagen är optimistiska om en rad olika faktorer som t.ex. sysselsättning, omsättning, lönsamhet, och export. Drygt hälften (52%) av företagen, svarar att man räknar med att öka antalet anställda under året. Bara fem procent svarar att man ämnar minska antalet anställda. Tre fjärdedelar av företagen, 76 procent, tror på ökad omsättning och 72 procent räknar med att öka sin lönsamhet. Knappt hälften (48%) tror på ökade priser, medan en tredjedel (29%) förväntar sig att exporten kommer att öka. Bara när det gäller investeringar visar sig de svenska företagen vara mer återhållsamma i sina prognoser. 15 procent räknar med att öka investeringar i nya byggnader, 19 procent vill satsa mer på forskning och utveckling, medan nära hälften (47%) tror att man kommer att öka investeringarna i ny maskinell utrustning eller nya produktionsanläggningar. -   Företagen i Sverige brukar generellt sett vara optimistiska om såväl de ekonomiska utsikterna

som möjligheterna för sitt företagande, men i år slår det alla rekord, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Vi ser ju också i ekonomin att Sverige går riktigt bra. Tyskland går också starkt, så på så sätt är resultaten logiska, menar Bodin. -   Men jag vill ändå höja ett varningens finger, säger han. Tittar vi på vår omvärld och inte minst i Europa och där framför allt i eurozonen, så ser det på många håll mycket dystert ut. Eftersom vi är ett land som i hög grad är beroende av internationell handel, betyder inte den svenska optimismen att krisen på något sätt är över. Men visst går vi in i 2011 med stor tillförsikt och satsningar driver ju också den ekonomiska tillväxten framåt, avslutar han. Malmöföretagen – de mest optimistiska i Sverige I Sverige är det enligt undersökningen Malmöföretagen som är de mest positiva till framtiden. I Malmö visar det så kallade balansmåttet (andelen positiva företag minskat med andelen negativa) ett värde på +84% jämfört med rikssnittet på

+76%. Här räknar hela 63% av företagen med att öka antalet anställda och 86% tror på en ökad omsättning. I princip kan man säga att företag i storstadsregionerna är mer positiva än i övriga landet. Snittet för ”övriga landet”, exklusive Stockholm, Göteborg och Malmö, ligger på 71% jämfört med 76% för Sverige som helhet. Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under

2011 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 39 länder. De resultat som nu publiceras baseras på 5700 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under november-december 2010. Fler intervjuer kommer att genomföras kvartalsvis. Denna unika undersökning har 19 års trenddata för de flesta europeiska länder som medverkar, samt nio år för utomeuropeiska länder. I Sverige har 450 företag med 50-500 anställda intervjuats. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

Om Grant Thornton i Sverige Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 900 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag med över 30 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.


7 NYHETER xxxxx

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

ABB vinner utmärkelse för produktinnovation ABB har tilldelats Frost & Sullivans 2010 års ”European Medium Voltage Drives New Product Innovation Award” för den banbrytande frekvensomriktaren ACS 2000. De största produktfördelarna är flexibla anslutningar, lägre övertoner, minskad energianvändning, enkel installation och driftsättning samt hög driftsäkerhet och låg driftskostnad. ACS 2000 är den första frekvensomriktaren på marknaden med spänningsstyrda växelriktare (VSI-topologi), transformatorlös konstruktion och patenterad IGBT-reglering (flernivåkontroll). ABB:s mellanspända omriktare ACS 2000 är den första transformatorlösa frekvensomriktaren med spänningsstyrda växelriktare. Den luftkylda frekvensomriktaren är konstruerad för pumpar, fläktar och kompressorer men lämpar sig för de flesta applikationer och industrier. - Konstruktionen gör det också enkelt att byta fasmoduler, vilket gör att slutanvändare snabbt kan ersätta en modul och därmed minimera kostnaderna för driftstopp, säger Frost & Sullivans analytiker Ashitya Yerramreddy. Den banbrytande ACS 2000 finns för närvarande inom effektområdet 400-1000 kVA och 6,0-6,9 kV, med planer på utökade effektområden. Produkten uppfyller industrins krav på driftsäkerhet, produktivitet och flexibilitet, och den är idealisk för en mängd tillämpningar. Produkten är utrustad med beprövad, innovativ teknik såsom AFE (Active Front End) och direkt momentreglering (Direct Torque Control) för att sänka övertonerna, minska energianvändningen och möjliggöra återmatning och reaktiv effektkompensering (VAR). - AFE-teknik hjälper till att minimera ström- och övertonsdistorsion utan att dyra, specialtillverkade transformatorer behövs, förklarar Yerramreddy.

Dessutom har ABB:s patenterade DTC-reglering möjliggjort högsta vridmoment och prestanda samt de lägsta förlusterna hittills i en mellanspänd omriktare med VSI-topologi. ACS 2000 erbjuder flera värdehöjande egenskaper, såsom enkel installation och idrifttagning. Den har också flexibla anslutningsmöjligheter som lätt kan anpassas efter kundens behov eller till befintliga installationer. - Det känns väldigt bra att en oberoende aktör givit ACS 2000 ett sådant pris och erkännande. Den ligger helt rätt i tiden eftersom det idag är ett stort fokus på energieffektivitet inom industrin, säger Roland Wida, produktchef för mellanspända omriktare på ABB Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem. Utmärkelsen delas varje år ut till det företag som har presterat bäst utifrån följande kriterier: innovativa produktegenskaper, tillämpad spjutspetsteknik i produkten, värdehöjande egenskaper/fördelar, ökad avkastning på kundens investering samt genomslag/potential för produkten bland kunder.

Fakta Frost & Sullivan Best Practices Awards uppmärksammar företag på olika regionala och globala marknader efter framstående insatser och överlägsna prestationer inom ledarskap, teknisk innovation, kundservice och strategisk produktutveckling. Branschanalytiker jämför olika aktörer på marknaden och mäter deras prestationer genom ingående intervjuer, analyser och forskning i syfte att identifiera vinnarna. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.

Frekvensomriktare utan transformator ACS2000 .

Källa: ABB Sverige

IKEA och Peab bygger varuhus i Norden IKEA och byggföretaget Peab har kommit överens om ett långsiktigt samarbete för att säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv expansion för IKEA i Sverige, Norge och Finland. Samarbetet handlar om att bygga nya varuhus för att öka tillgängligheten och förbättra besökarnas helhetsupplevelse. Heminredningsintresset är fortsatt starkt och IKEA arbetar kontinuerligt på att skapa större tillgänglighet för kunderna genom etablering av nya varuhus. – Vi är glada över samarbetet, det gör att vår expansion kan ske ännu mer kostnadseffektivt och självklart med hänsyn till människor och miljö, säger Peter Agnefjäll, VD för IKEA Svenska Försäljnings AB. Peabs uppdrag blir att utveckla system och lösningar för byggande fram till förvaltning av IKEA:s varuhus. Samverkan ska ske från idé till nyckelfärdig byggnad. Överenskommelsen innebär att 10 nya varuhus kommer att byggas enligt respektive lands expansionsplan. Varuhusen ska uppföras med hög kvalitet, lägre byggkostnader, kort byggtid, minimerad energiåtgång och med miljöeffektiva lösningar för såväl byggnation som drift. Samarbetet med IKEA är långsiktigt och Peab med samarbetspartner tar nu ett totalansvar i samverkan med IKEA.

Viktiga faktorer för samarbetet med Peab är att det ger rätt kvalitet, lägre byggkostnader, korta projekttider och att det finns ett tydligt engagemang i hållbarhetsfrågor. Redan tidigare har IKEA och Peab samarbetat när IKEA varuhusen i Haparanda och Kalmar byggdes år 2006, år 2008 i Åbo, Finland och 2009 i Uppsala. IKEA och Peab har för avsikt att teckna ett samarbetsavtal innan det första gemensamma projektet påbörjas. – Vi ser fram emot att inleda samarbete med IKEA, ett företag som har liknande värderingar som våra, från kostnadseffektiviteten till ansvaret för människor och miljö, säger Peabs VD Mats Paulsson. - Detta samarbete grundar sig på ett ömsesidigt förtroende. Vi kommer att arbeta mot ett gemensamt mål och jag är övertygad om att Peab kommer att vara en lyhörd och kreativ partner till IKEA i deras fortsatta utveckling på den nordiska marknaden, konstaterar han. Källa: Peab

Fakta IKEA-koncernen har 282 varuhus i 25 länder, som årligen besöks av 626 miljoner människor. IKEA-katalogen trycks i 198 miljoner exemplar på 28 språk. Antal besökare per år i Sverige 33 miljoner, Finland och Norge: Antal varuhus i Sverige:17, Finland: 4, Norge: 7 Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne. Peter Agnefjäll, VD IKEA Sverige och Mats Paulson, VD Peab.


8 HAMN xxxxx & SJÖFART

www.svenskleverantorstidning.se

Andelen eldrivna Sennebogenmaskiner fortsätter att öka inom hamnsektorn Fakta Sennebogen 870-R Special Motor: Elmotor 250 kW. Chassi: Bandundervagn eller rälsundervagn Hydraulik: Load-sensing hydraulik, lastavkännande hydraulsystem. Väl dimensionerade termostatstyrda kylfläktar. Mycket effektiv filtrering av hydrauloljan genom hydroclean. Aggregat: B23, bom 14 m, sticka 12,2 m, räckvidd ca: 24 m. med cirka 7 tons lyftkapacitet på rak arm. För bättre sikt: Kameror och xenonljus. Totalvikt: cirka 130 ton. Denna eldrivna maskin lämpar sig lika väl till användande inom en byggnad för att mata en maskin, som utomhus. Så är fallet inom bland annat stålindustrin, där liknande maskiner har ersatt klassiska traverser. Effektiviteten är mycket hög liksom tillgängligheten och flexibiliteten hos en eldriven materialhanteringsmaskin.

Sennebogen 870 R-Special är speciellt byggd för lyft av till exempel råvaror såsom flis och ved till industrin.Fördelen med en materialhanteringsmaskin, som har byggts för sitt ändamål, är att den blir mycket effektiv och energibesparande vilket i sin tur minskar miljöpåverkan på sikt. - Företaget ScanBalt Crane AB fick äran att leverera ännu en Sennebogen 870 R-Special. Bolagets inriktning är främst hamnkunder. Sennebogen 870 R-Special i Green-Line serien lämpar sig perfekt för denna typ av arbete. Vi har som återförsäljare för det tyska märket Sennebogen lyckats väl med denna produkt, säger säljaren Thomas Pilz, som varit med sedan starten år 2000. Sennebogen har tidigare funnits som grävmaskin i Sverige under 60-talet, så det finns kunder som än idag väl känner till fabrikatet. Samma uppfattning tycks råda hos dem, nu som då, för 40 år sedan. - Sennebogenmaskinerna är pålitliga, robusta och bränslesnåla. För denna typ av verksamhet behövs det maskiner med just dessa egenskaper, konstaterar Thomas Pilz. Sennebogen utvecklar och bygger sina maskiner själva utifrån hur de praktiskt används. De har del i hela ledet från konstruktion till färdig produkt. Vinsten har blivit effektiva maskiner där kraften från hydrauliken finns där den bäst behövs. Det hydrauliska systemet är uppbyggt utan krånglig elektronik där enkelheten dominerar. Fördelen blir enklare service och reparation. Hela Sennebogens filosofi bygger på modulärt systemtänkande. Komponenterna i maskinen är av välkända fabrikat. Alltsammans sitter dessutom väldigt lätt tillgängligt.

- Sennebogen har i mer än 30 år nischat sig genom att bygga maskiner försedda med 400 volts eldrift. Fördelen är att all övrig utrustning är i stort sett densamma som hos en dieseldriven maskin. Alternativ till dieselmotorn kan på sikt förändra branschen och möjliggöra ännu effektivare maskiner med ännu lägre miljöbelastning. Vi tror därför på en kombination mellan effektiva dieselmaskiner och flera eldrivna maskiner framöver, inte minst inom hamn- och stålindustrin, då som ersättare till klassiska kranar och traverser. Vi säljer också den polygrip på 10m³ som finns på bilden, avslutar Thomas Pilz. Arne Öster


9 HAMN & SJÖFART xxxxx

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Eldrivna MatErialhantEringsMaskinEr – iställEt för diEsEldrivna! södertälje hamn har i sin strävan att minska miljöbelastningen valt en eldriven sEnnEBOgEn 870 r-special. vi gratulerar till detta val!

Rälsgående alternativ

ring oss gärna för visning och offert! scanBalt Crane aB, Edsbro 0175-915 00 eller direkt thomas Pilz 070-374 04 24 (säljaren av denna maskin)

fördelarna med eldrift är väldigt många, här ett axplock: • Elmotor 250 kW istället för 300 kW dieselmotor • Betydligt högre effekt på elmotorn än på dieselmotorn • Elmotorns livslängd är ca dubbelt upp mot en dieselmotor • Hydraulik och all annan utrustning är lika – oavsett maskintyp • Lägre driftkostnad per arbetstimme – diesel kontra el • Lägre underhållskostnader – färre filter, oljor, remmar med mera att byta • Inga driftstopp för tankning Det finns ytterligare ett antal (arbets) miljöfördelar för kunden/föraren: • Inga avgaser – varken för förare eller mark/ båtpersonal • Väsentligt lägre maskinbuller (omgivningen störs mindre) • Lägre buller i hytten (extremt lågt)

Alternativa maskintyper med elmotor i dagsläget, mer kommer: • Bandburen drivning • Rälsburen drivning • Stationär på pylonfundament (oftast gjutet fundament) • Stationär på stödbensplattor (kan enklare förflyttas) Idag kan alltså en spårbunden kran ersättas av en SENNEBOGEN 870 på band eller räls.Tills idag har vi levererat både band- och rälsdrivna maskiner. Det tyska företaget SENNEBOGEN har levererat maskiner sedan 1952 och eldrivna maskiner sedan 1979. En gedigen erfarenhet av eldrift finns alltså! industrin är i kommande Industrin är en bransch där behovet av eldrivna materialhanteringsmaskiner i hög grad finns, i t ex hallar, där man inte bör, får eller kan köra med dieseldrift.


10 PRODUKTNYTT

www.svenskleverantorstidning.se

Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet. Skicka ett mail med information om produkten tillsammans med högupplösta bilder till pia.bohlin@hexanova.se.

OLYMPUS TOUGH-kameror blev just ännu tuffare TG-610 och TG-310 är fulla med innovativa nyheter De flesta vill helst inte lämna kameran på soffkanten, än mindre ta med sig den på en trekking till Arktis. Det är därför hårda OLYMPUS TOUGH-serien har blivit ännu tuffare – nu kan alla spela in HD-filmer och ta bilder när som helst, var som helst utan att behöva oroa sig. Eftersom de är vattentäta*, stötsäkra* och fryståliga* är OLYMPUS TOUGH TG-610 och TG-310 i princip oförstörbara. Dessutom innehåller båda kamerorna de senaste funktionerna för fantastisk bildkvalitet, användbarhet och anslutning i alla fotosituationer. Du kan ta skarpa bilder med 14 megapixels upplösning och även lägga till dramatisk 3D-realism, och tack vare att den är kompatibel med Eye-Fi-minneskort laddar

den automatiskt upp bilder och filmer trådlöst till valfri webbsida eller dator. TG-610 har till och med ett automatiskt läge för fotografering under vattnet och en stor, högupplöst (920 000 punkter) HyperCrystal III LCD-skärm. Fantastiska funktioner som gör det enkelt att ta otroliga bilder av alla äventyr – oavsett om du sitter i soffan eller åker skidor. Båda modellerna finns i butik från februari-mars 2011. Mer info: www.olympus.se

Nya fingeravtrycksläsare för bank- och företagssektorn Nu börjar fingeravtrycksigenkänning slå igenom på riktigt utanför myndighetssektorn. Banker och företag börjar också på allvar se fördelarna med att använda biometriska lösningar. Precise Biometrics lanserar därför en ny generation av fingeravtrycksläsare som har designats för att möta olika typer av behov. Precise Sense™ är namnet på den nya familjen av fingeravtrycksläsare. Läsarna är särskilt utvecklade för stora företag och organisationer samt för banksektorn. Även vissa statliga myndigheter har visat intresse för de nya produkterna. Totalt kommer Precise Sense att finnas i sex olika modeller, varav tre lanseras nu. Bland modellerna finns kombinerade smartkort- och

Sony Ericsson presenterar Xperia arc – en ultimat smartphone med supertunn design och den senaste Sony-tekniken fingeravtrcksläsare, men även läsare för endast fingeravtryck. Alla läsarna är tillgängliga med olika typer av swipe- eller touchsensorer. Läsare för kontaktlösa kort med NFC-fuktionalitet kommer att lanseras mot slutet av året. Mer info: www.precisebiometrics.com/Sense

Xperia arc kombinerar snygg design med den främsta Sony-tekniken och Android version 2.3. Det nya tillskottet i Xperia-familjen ger kristallklar bild och en multimediaupplevelse utöver det vanliga Xperia arc tar Sony Ericssons välkända formspråk till nästa nivå. Telefonen är supertunn och lätt med endast 8.7 mm på sin tunnaste del och en extra stor 4.2 tums multi-touch-skärm. Konstruerad av förstklassigt material med en lätt båglinjeformad kropp. Det är en elegant

och kraftfull smartphone utformad för att passa perfekt i användarens hand. Reality-displayen med Mobile BRAVIA Engine levererar en kristallklar bild som förstärker underhållningsupplevelsen. Dessutom möjliggör Sonys prisbelönta Exmor R-sensor, med f/2.4 lins, färgstarka bilder av hög kvalitet och HD-video, även i svagt ljus. Alla bilder och videos kan delas till din TV i HD-kvalitet via den inbyggda HDMIkontakten. http://blogs.sonyericsson.com/products

ESAB:s nya bärbara MIG/MAG-svetsmaskin ESAB har introducerat en ny familjemedlem till sin populära Caddy®-serie av svetsmaskiner, nämligen Caddy® Mig C160i, som är optimerad för professionell svetsning av stål. Nykomlingen är en kompakt och bärbar 1-fas strömkälla på 160A för professionell MIG/MAG-svetsning med solidtråd eller gaslös rörtråd. Den är lämplig för monterings-, underhålls- och reparationsarbeten i tillverknings- eller reparationsverkstäder. Bärbarheten har förbättrats och den nya designen använder även flera olika avancerade material, som ger ett korrosionsbeständigt, lätt, robust och stöttåligt hölje. Caddy Mig C160i är baserad på modern inverterteknologi och konstruerad för krävande svetsning. Användarvänlig inställningspanel och intelligent mjukvara ger optimala svetsparametrar. Svetsaren ställer enbart in plåttjockleken mellan 0,5 och 4 mm och börjar svetsa. En ratt gör det möjligt att vid behov höja eller sänka svetstemperaturen. Mer info: www.esab.se


11 HYGIEN xxxxx

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

När du har höga krav på hygien Hygien är i dag en viktig faktor inom den producerande industrin. Detta gör att man som kund ställer höga krav på produktens kvalitet. Det kan handla om allt från handhygien till städning av lokalerna och behandling av detaljer (till exempel avfettning eller sterilisering).

Rengöringsprodukter för industrin: Alkaliska produkter speciellt lämpade för svår industriell rengöring Lågskummande alkaliska produkter för rengöring av golv och målade ytor Alkaliska specialprodukter för rengöring av svåra föroreningar av sot, olja, etc. Avfettningsprodukter Produkter för personlig hygien och toalett Produkter som löser olika torkproblem

FOKUSERA PÅ DIN KÄRNVERKSAMHET Genom att överlåta din textilservice till Textilia får du mer resurser över till din kärnverksamhet. Textilia är en ledande leverantör av textilservicetjänster till kunder inom Hälsa & Sjukvård samt Hotell & Restaurang. Vi är ett svenskt facility managementföretag som genom en ansvarsfull och effektiv textilservice frigör resurser för våra kunder. Som långsiktig partner tar vi ett helhetsansvar och bidrar till att det fungerar för våra kunder. Textilservice är, likt kost-, städ- och fastighetsservice, en stödprocess inom facility management-området som är oerhört viktig för att många kunders verksamheter ska fungera. Modern textilservice från Textilia är en utpräglad tjänsteverksamhet där vi i uthyrningsmodeller tar ett helhetsansvar för att kunder inom främst Hälsa & Sjukvård och Hotell & Restaurang alltid har tillgång till rena, ändamålsenliga och kostnadseffektiva textilier. Kontakta Textilia för en förutsättningslös diskussion om vad vi har att erbjuda just dig. På www.textilia.se hittar du mer information och kontaktuppgifter.

TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

Rengöring är en viktig del av produktionen och betingar ofta en hög kostnad. Det är därför viktigt att veta hur man kan rengöra på det mest optimala sättet. Sterilisering: när man steriliserar ett föremål blir den helt fri från smittämnen och även sporer. Före en sterilisering måste föremålen vara desinficerade, rengjorda, granskade och märkta. Det finns tre olika metoder av sterilisering: Värmesterilisering - autoklavering: föremålet upphettas till med torr vattenånga till över 120 grader C. Joniserande strålning - radioaktiv strålning: är en metod som används inom industrin. Kemiska medel: används när man ska sterilisera värmekänsligt material som till exempel optiska instrument. Medel som formalin och etylenoxid används ofta. Städning: syftet med att städa är att bryta smittvägar. Man städar för att få bort mikroorganismer som är bundna till damm och smuts men också för att skapa trivsel i miljön. I akuta situationer kan man också använda absorberingsmedel son ”suger” upp utspillda vätskor. Golv inom livsmedelsindustrin

Rengöringsrutinerna bör utföras tillräckligt ofta för att man ska kunna garantera att en säker arbetsmiljö alltid bibehålls. Avlägsna skräp, förvänta inte att mekaniska skur och torkmaskiner avlägsnar stora bitar av livsmedel och förpackingsskräp. Vid behov, använd lämpliga avfettningsmedel / tvättmedel. Höga temperaturer på över 50°C och mekaniska åtgärder gör det mycket lättare att få loss fett.

Avfettningsmedel behöver tid på sig för att verka, när man använder skur- och torkmaskiner är det en fördel att applicera rengöringsvätskan på golvet med vakuumet avstängt och återvända till området efter några minuter för att skura och avlägsna rengöringsmedlen. Mekaniska åtgärder hjälper till att få bukt med smutsen. Rengöringsmedel och smuts måste avlägsnas från golvet, annars kan det byggas upp ett skikt av smuts och medel, vilket kan göra golvet halt och försämra utseendet. Effektiv sköljning krävs för bästa möjliga resultat. Hygienkontroll – med ljusets hastighet!

Organiskt material, kemikalier och många andra ämnen är fluorescerande och lyser upp med UV-ljus. Därför kan de organiska resterna i mejeri- och livsmedelsindustrin lysa i mörkret. UV-ljus (UVA) kan användas för effektiv kontroll av rengöring och hygien i processutrustning, produktionslokaler, toaletter, idrottsanläggningar, etc. Arne Öster

Städmetoder: Torra metoder: sopning, moppning och dammsugning. Fuktig metod: en väl urvriden skurtrasa eller fuktat moppgarn. Våt metod: vaskning med skurtrasa, svabbgarn eller skurmaskin.  


12

www.svenskleverantorstidning.se

Vilken färg är du?

BRA

Att göra ditt val lätt är inte tillräckligt. Vi vill att du ska göra rätt val också. Attvälja göra både ditt valrätt lättoch är inte Vi tre vill att du ska göra rätt val också. För att du ska lätttillräckligt. har Katrin kvalitetsnivåer – Basic, För att du ska välja både rätt och lätt har Katrin tre kvalitetsnivåer – Basic, Classic och Plus. För att underlätta ditt val ytterligare har kvalitetsnivåerna Classic och Plus. För att underlätta ditt val ytterligare har kvalitetsnivåerna tre olika färger i vår förpackningsdesign. Vilken färg är du? tre olika färger i vår förpackningsdesign. Vilken färg är du?

B ÄT T R E

+46 501 27 50 00

katrin@metsatissue.com

www.katrin.com

BÄST

Katrin. At Hand.


13 HYGIEN

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Less is More – genial idé som minskar miljöpåverkan Metsä Tissues varumärke Katrin är uppbyggt kring konceptet Less is More. Det bygger på en lika enkel som genial idé – produkter som gör sitt jobb på rätt sätt presterar maximalt. – Många frågar sig om man kan använda mjukpapper och ändå skona miljön. Det kan man, om man använder rätt papper för rätt ändamål. Då minskar förbrukningen, och därmed mängden avfall, säger Patrik Schedvin, marknadschef Metsä Tissue AfH Skandinavien.

Less is More-konceptet är uppbyggt av produkter som minimerar pappersförbrukning och hygienrisker tack vare egenskaper som hög uppsugningsförmåga, rätt arkstorlek och ”touch free-funktion”. Minskad pappersförbrukning spar tid och pengar, och minskar påverkan på miljön. Minskade hygienrisker leder till bättre hälsa och färre sjukskrivningar. – Alla våra produkter är utvecklade för att prestera maximalt, det vill säga ha rätt kvalitet för rätt användningstillfälle. Till våra kunder säger vi ”välj inte bra, välj bättre” när vi pratar papper. Ett bättre papper får positiva effekter på ekonomi, miljö och hygien, säger Patrik Schedvin. Valet av hygientorksystem påverkar mer än du kanske tror. Genom att välja produkter med egenskaper som bidrar till minskad förbrukning reduceras mängden avfall avsevärt. Och ju färre produkter som produceras, transporteras och förbrukas, desto mer minskar belastningen på miljön. Så enkelt är det.

Metsä Tissue håller stenhårt fast vid den gröna tråd som genomsyrar företagets miljöarbete. Ekologiskt hållbar skogsvård, sparsamt utnyttjande av resurser och produktion med liten miljöpåverkan är hörnstenar i verksamheten. – Vi utvecklar våra produkter med grundtanken att de ska ha egenskaper som bidrar till lägre förbrukning och minskad miljöpåverkan. Det är den ledande principen, från produktutveckling till produktion och försäljning, säger Patrik Schedvin och avslutar: – Vår verksamhet och de produkter vi tillverkar påverkar miljön, det är ofrånkomligt Det är vårt ansvar att göra den påverkan så liten som möjligt. Less is More-konceptet gör att vi tar det ansvaret även när vi har sålt våra produkter.

Arne Öster

Metsä Tissue Metsä Tissue är ett ledande konsumentvaruföretag och en av Europas största leverantörer av mjukpappersprodukter till hushåll och storförbrukare. Metsä Tissue är marknadsledare i Norden. Produktsortimentet omfattar toalettpapper, hushållspapper, handdukar, ansiktsservetter, servetter, näsdukar, torkpapper för industrin, hållare, tillbehör samt papper för bakning och matlagning. Företagets varumärken är Katrin, Lambi, Serla, Tento, Mola och Saga. Metsä Tissue omsätter cirka 890 MEUR och har 3 150 medarbetare. Bruken ligger i Sverige, Tyskland, Slovakien, Polen, Ryssland och Finland. Metsä Tissue är en del av Metsäliitto Group.

Varumärket Katrin Affärsområdet Away-from-Home vänder sig till kommersiella kunder och kunder inom industri och offentliga institutioner med ett heltäckande sortiment av mjukpapper, hållare och tillbehör. Produkterna säljs under varumärket Katrin, som är ledande i Skandinavien. Sortimentet består av toalettpapper, handtorkpapper, torkpapper för industrin, dispensersystem och mjukpapper som är anpassade till särskilda behov inom olika branscher.


14 HYGIEN xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

Kundanpassad textilservice till hotell och restauranger

Med fem anläggningar runt om i Sverige tillhandahåller det svenska Facility Managementföretaget Textilia en komplett textilservice till sina kunder. Textilia hämtar sin djupa textilerfarenhet från sjukvården och de krav som utvecklats och ställts inom detta område. Denna erfarenhet tar de naturligtvis med sig även till sina kunder inom det växande affärsområdet Hotell & Restaurang. I syfte att förbättra både lönsamhet och kvalitet använder sig fler och fler hotell av textilleasing när det gäller bädd-, bad- och restaurangtextilier. Genom en bekymmersfri och kostnadseffektiv textilservice från Textilia frigör hotelloperatörer kapital och kostnader samtidigt som flexibiliteten ökar både vad gäller sortiment och textilutnyttjande. I hård konkurrens om krävande gäster är kvalitet och finish på textilier av stor betydelse för helhetsupplevelsen. Samtidigt finns en ekonomisk verklighet och textilservicen måste därför anpassas efter det unika hotellets profilering och marknadsposition. Sammantaget handlar det om att hitta rätt balans mellan kostnad, textilkvalitet, finish, leveransfrekvens och tjänster. - Textilservice är, likt kost-, städ- och fastighetsservice, en stödprocess inom Facility Mana-

gement-området som är oerhört viktig för att många kunders verksamheter ska fungera. Vi tar hand om och tvättar totalt cirka 100 ton per dag i våra fem anläggningar och varje dag levererar vi cirka 200 000 artiklar som är klara för användning till våra kunder. Inom affärsområdet Hotell & Restaurang erbjuder Textilia en modern textilservice som är anpassad efter kundens förutsättningar, berättar Magnus Söderberg, som är affärschef på Textilia. Pite Havsbad – fortsatt tillväxt i sikte

”Pite Havsbad har under ett antal år utvecklat sin verksamhet genom att skapa mervärden och upplevelser för sina kunder. Företaget har också genom sina satsningar uppnått goda resultat i en bransch med internationell konkurrens och därigenom satt företaget och Piteå på kartan”. Ja, så lät juryns motivering när Pite Havsbad tilldelades priset som ”Årets tillväxtföretag” av Piteå kommuns tillväxtkontor år 2009.

- Vi har anlitat Textilias tjänster de senaste två åren och målet för båda parter är att det ska fungera så smidigt som möjligt. Vi använder textilservicen inom vår totala hotell- och restaurangverksamhet och tycker att det fungerar bra, i synnerhet sedan Textilia skaffat egna transportörer, säger Ulla Sjölund, inköpssamordnare på Pite Havsbad, ett företag som fortsätter att expandera sin verksamhet inom hotell- och konferenssektorn. Textilia har sitt huvudkontor i Örebro och alla företagets fem nuvarande textilserviceanläggningar runt om i landet jobbar aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Miljöarbetet har i kombination med en kommersiell drivkraft och kontinuerlig utveckling av tjänster, produktionseffektivitet och service skapat ett framgångsrikt företag med många nöjda kunder. Arne Öster


15 KOMMUN BRÄCKE

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Befolkningsökning i Bräcke kommun

Fakta om Bräcke kommun Befolkningstrend: ökande Befolkning: 6902 (sept. 2010)

Man brukar tala om att inlandskommunerna förlorar befolkning. En inlandskommun som i stället växer, är Bräcke kommun, som visar inflyttningsöverskott. År 2009 omnämndes Bräcke kommun av undersökningsföretaget SYNA, som den kommun i Jämtlands län som uppvisade bäst utveckling när det gäller aktiebolagens lönsamhet och omsättningsökning. När statistiken från Svenskt Näringsliv för första halvåret i år blev tillgänglig, visade den på nya positiva fakta för Bräcke kommuns del.

Storleksordning: plats 253 bland Sveriges 290 kommuner

Bengt Eriksson är näringslivs- och utvecklingschef i Bräcke kommun. – Från kommunens sida är näringslivets utveckling en hjärtefråga. Vi arbetar för att underlätta vid företagsetableringar och när befintliga företag vill investera. Dessutom arbetas det med turismutveckling och tätorts/ landsbygdsutveckling. En viktig del av vår service utgörs av inflyttarservice, som hjälper till med bostad, att hitta arbete för medföljande, information om service, handel och skolor m.m.

Tätorter: i storleksordning: Bräcke, Gällö, Kälarne, Pilgrimstad, Stavre, Sundsjö, Nyhem, Fanbyn, Sörbygden, Hunge, Rissna, Bensjö, Albacken. Strategiskt läge: vid E 14 mellan storstäderna Sundsvall och Östersund. Närmaste kommungrannar: Östersund, Ragunda, Bergs kommun, Ånge, Sundsvall Flygplatser: både Östersund - Åre flygplats och Sundsvall- Härnösands flygplats (Midlanda) används.

Gemensamt engagemang näringsliv kommun

Samverkan med de befintliga företagen sker på många plan och omfattar bl.a. månatliga företagarträffar, som vi ordnar i samverkan med företagarföreningen. Gemensamma möten ordnas två gånger per år i sex branscher. Vi besöker företag och våra politiker har också påtagit sig en aktiv roll genom att förlägga möten i olika delar av kommunen och samtidigt göra företagsbesök för att informera sig om företagens verksamhet, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Jag vill nog påstå att förståelsen för företagens förutsättningar och engagemanget för utveckling i dag är brett förankrad på alla plan inom Bräcke kommun. Utmaningarna är ständiga och påtagliga. Vi har många duktiga företagare, som tror på framtiden och också är beredda att investera. Vi har nya företag som flyttar in och en befolkning där många vill starta egna verksamheter, berättar Bengt Eriksson.

Näringslivstrend: positiv enl. siffror från både SYNA (2009) och Svenskt Näringsliv (2010).

Järnväg: både Norra stambanan och Atlantbanan (kust till kust Sundsvall- Trondheim) Tågpendeltrafik: Mittbanan, både österut till Sundsvall och västerut till Östersund. Skolor: skolor upp t.o.m. 9: an på de tre största orterna centrala Bräcke, Gällö och Kälarne. Gymnasium i Bräcke centralort. Praktikplatser: skola och näringsliv samverkar för att ordna praktikplatser. Stödområde: möjlighet till investeringsstöd i hela kommunen. Gunder Hägg: legendarisk idrottsman från Bräcke. Flerfaldig svensk mästare i friidrott. Världsrekord på två engelska mil ( 3: e juli 1942). Hakfelt Produktion AB är ett av flera företag som genom framtidstro och investeringar bidrar till utvecklingen i Bräcke.

Positiva trender i både befolknings- och näringslivsutveckling

Bengt Eriksson är näringslivs- och utvecklingschef på Bräcke kommun.

År 2009 omnämndes Bräcke kommun av undersökningsföretaget SYNA, som den kommun i Jämtlands län som uppvisade bäst utveckling när det gäller aktiebolag som är lönsamma och ökar sin omsättning. När Sveriges befolkningsstatistik för 2010 (t.o.m. 1 december) blev tillgänglig, visade den på ett trendbrott. Befolkningen i Bräcke kommun växer. När svenskt Näringsliv publicerade siffror för första halvåret 2010 om företagsamheten i Sverige, visade den att Bräcke leder utvecklingen i Jämtlands län med en ökning på + 4 % (Jämtlands län som helhet + 1,1 %) när det gäller ökningen i antalet nystartade företag. När det gäller ökningen bland unga företagare (upp till 34 år) ligger Bräcke, med en ökning på 10 % (länet 0,3 %), ännu bättre till. Hela 25 % av ökningen var för Bräckes del till kommunen inflyttade företag. – Orsakerna till att många vill starta eget är många. Ett gott tecken är att allt fler aktivt vill ta framtiden i egna händer. Våra många framgångsrika företag visar att det kan vara en god idé. Att etablera eller vidareutveckla sitt företag inom Bräcke kommun, kan också berättiga till investeringsstöd. Vi från kommunens sida gör allt vi kan för att informera, hjälpa och stödja. Med gemensamma krafter bidrar vi alla till att Bräcke kommun fortsätter att utvecklas till allas fördel, säger Bengt Eriksson.

Hakfelt Produktion fortsätter att investera

Ett exempel på framgångsrika Bräckeföretag är Hakfelt Produktion AB, som fortsätter att investera. Företaget fungerar som komplett underleverantör för industrins plåtkomponenter och kan leverera färdigt bearbetade och lackerade produkter. Hakfelts har liksom många andra, haft en tuff period i konjunkturnedgången och var från 26 anställda nere i 15. Nu går det uppåt igen. – Vi har igen ökat till 24, med tre nya medarbetare på väg in och har aldrig haft så mycket att göra som nu. Under de senaste tre åren har vi investerat ca. 15 miljoner i nya maskiner bl.a. i en ny gasskärningsmaskin, en svetsrobot, två fleropmaskiner och efterbearbetningsutrustning för avlägsnande av oxid och för att bryta vassa kanter på laserskuren plåt. I planerna finns ytterligare investeringar för högre kapacitet och servicegrad, berättar VD Per Hakfelt. Hakfelt Produktion är numera certifierat både enligt 9001-2008 och ISO 14 000. Informera dig om fler duktiga och framåtsiktande företag i Bräcke kommun. Omvittnat duktiga företag som t.ex. Octowood, Flatmo Möbelservice och Ansjö Skog & Markkonsult m.fl. i Kälarne hann inte besökas innan deadline. Erik Holländer


16 KOMMUN BRÄCKE

www.svenskleverantorstidning.se

Econo-Led - behändigt hjälpmedel för ECO-driving Genom att anpassa sin körstil genom s.k. ECO-driving spar man både bensin och koldioxidutsläpp. Privatpersoner, företag, landsting och kommuner blir allt mer medvetna när det gäller både ekonomi och miljö. Företaget Auto-Elektronik, har utvecklat det som mycket väl kan vara marknadens mest kostnadseffektiva hjälpmedel för ECO-driving. En grön lysdiod talar om för föraren när bilen inte drar någon bensin alls, vilket är rätt ofta, om man lär sig köra på rätt sätt. Företaget Auto-Elektronik ägs och drivs av Stefan Johansson, problemlösare och utvecklare av produkter inom mobil elektronik. Bland uppdragen kan nämnas att ta fram smartare lösningar för el-/elektroniska system till t.ex. förarmanövrerade vägplogutrustningar, vilka då gjorts både enklare och mer servicevänliga än tidigare system. För folk i närregionen kan det vara bra att veta att Auto-Elektronik, som gör det mesta inom bilel/elektronik/service finns i Pilgården. (stort gult stenhus, som Stefan köpte för fyra år sedan) till höger om utfarten mot Östersund i Pilgrimstad, Bräcke kommun, Jämtland. Kort om ECO-driving – vanligt missförstånd

I motsats till vad många tror, drar en modern bil (de flesta som tillverkats från år 1988 och framåt) ofta ingen bensin alls beroende på hur man kör. Många kopplar t.ex. ur växeln i nedförsbackarna. Det är fel, eftersom motorn då fortsätter att dra bensin. Om man däremot lättar helt på gasen och låter bilens inneboende rörelsemassa driva motorn, stängs bensintillförseln av helt, under vissa förprogrammerade parametrar. Det samma gäller när man lättar helt på gasen och efterhand växlar ner när man skall sakta in eller svänga av. Motorstyrdonets parametrar för bränsleavstängning skiljer sig från bil till bil.

Grön lysdiod visar när bilen inte drar någon bensin alls – lyser ofta med rätt körstil

– Jag vill göra en insats för både bränslebesparing, ekonomi och miljö och tog fram Econo-Led som ett smart, enkelt och billigt hjälpmedel för ECO-driving. Med Econo-Led får man via dess gröna lysdiod en diskret påminnelse om rätt körstil. När bilen inte drar någon bensin alls, lyser dioden grönt. Det är också roligare att köra medvetet med en Econo-Led i bilen. Det brukar utvecklas till en sport att få den att lysa länge och ofta, konstaterar Stefan Johansson.

Att installera en Econo-Led går snabbt och enkelt

– Själva produkten Econo-Led säljer jag för 250 kr. När jag själv installerar den åt någon tar jag bara 300 kr för arbetet. Vilken bilverkstad som helst eller den händige gör det på en halv timme med hjälp av instruktionsbladet och det är helt riskfritt för bilen i övrigt. Det är bara tre elledningar som skall anslutas på rätt ställe i motorrummet och leddioden som dras in i kupén t.ex. via kupévärmargenomföringen, berättar Stefan Johansson.

- Det är enkelt och går snabbt att installera en Econo-Led, berättar Stefan Johansson på Auto-Elektronik.

Företag, kommun och landsting kan spara både kostnader, bränsle och miljön

För ett företag, en kommun eller ett landsting med många tjänstebilar kan det bli betydande kostnads-, bränsle- och miljöbesparingar varje år att låta installera Econo-Led i sina tjänstebilar. Econo-Led går inte att stänga av, den är alltid på sin vakt för att upplysa föraren, vilket är en fördel om tjänstebilen har många olika förare som kanske inte är så tekniskt vana vid bilen.

Fungerar både i bensin- och modernare dieselbilar

Också om bilen sedan tidigare är utrustad med färddator har man nytta av en Econo-Led. Den ger besked blixtsnabbt om att man kör på rätt sätt, en färddator är segare på att räkna ner mot noll. Lysdioden ser man med periferiseendet, en sifferdisplay måste man titta på vilket inte är så trafiksäkert. Econo-Led fungerar också i dieselbilar som är försedda med modern elektroniskt styrd insprutning, av typen Common-Rail

Många andra produkter som du kan köpa från Auto-Elektronik

Auto-ELektronik har fler andra egna produkter inom bilelektronik. Mr.Charge Multiway håller batteriet laddat även om man t.ex. bara kör korta sträckor, har många starter eller har utrustning som drar mycket ström i bilen. Mr. Trailerguard larmar om någon försöker stjäla släpvagnen. X-Light Guard är ett stöldlarm för extraljusen. Skibox Alarm säkrar skidboxen osv. Alla produkter är dock i skrivande stund inte helt färdiga. Erik Holländer


17 INDUSTRI

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

En stark partner när det gäller bildkommunikation Fotograf Torbjörn Bergkvist har över 20 års erfarenhet av att arbeta med produktioner för industrikunder. Hans företag gör jobb över hela Sverige och utomlands och har ett stort nätverk av samarbetspartner. Att kunna erbjuda både stillbildsfotografering och filmproduktion med inriktning mot industri och infrastruktur har varit nyckeln till framgång.

- Alla våra kunder och uppdrag är unika men en stor del av vår verksamhet är inriktad mot industrikunder. Vi är bra på ljussättning av industrimiljöer vilket ger högre kvalitet och skapar rätt upplevelse. Att arbeta med både stillbild och film på det här sättet är det inte så många som gör, berättar Torbjörn Bergkvist, fotograf och grundare av Bergkvist Reklamfoto i Sundsvall. Den digitala tekniken och nya sätt att kommunicera via webb har ökat möjligheterna för företag att använda film i sin kommunikation. Studio med stora resurser

På 325 kvadratmeter i två plan ryms studio och ytor för digital efterbearbetning av både stillbild och film. Rundfond, god takhöjd och ett maximalt fotograferingsavstånd på 18 meter gör att företaget kan ta på sig det mesta här. Trots det utför företaget större delen av uppdragen ute hos kund. Tillgången till en omfattande ljusutrustning räcker för riktigt stora arrangemang ”on location”. Egen filmkran samt åkvagn med räls gör dessutom att man kan skapa filmer med större dynamik men framför allt kan de användas för att skapa bildvinklar som annars hade varit omöjliga. Efter genomförd inspelning eller fotografering plockas materialet in i efterbearbetningen. Där utför man redigering och eventuell retusch efter kundens önskemål. Tack vare noggranna kalibreringsrutiner och utförliga tester kan man hålla högsta möjliga kvalitet och färgstyrning ända fram till publicering. Torbjörn arbetar tillsammans med Erika Moll som är utbildad informatör och jobbar med manusskrivande och efterbearbetning av både film och stillbild.

Helhetslösning för kundens behov

Bergkvist Reklamfoto erbjuder sina kunder en helhet, i vissa fall i samarbete med sina samarbetspartner, från manus till inspelning, översättning till andra språk, inläsning av speaker, musikproduktion, 3D-animationer, anpassning för visning i olika medier, webbfilm, DVD m m. Kundkretsen sträcker sig från små och medelstora företag, som Franssons Recycling och Engcon, till stora internationella koncerner som Metso Paper och Emhart Glass. - Vi ser på varje uppdrag med nya ögon och

kan med hjälp av lång erfarenhet komma fram till vad som krävs för att genomföra uppdraget på bästa sätt. Våra kunder verkar på en internationell marknad där man ofta förväntar sig en hög kvalitet på både bild- och filmproduktioner. Vi har därför ett väl utarbetat och beprövat system för att driva och säkerställa arbetsgång och produktionsprocess. Att leverera en slutprodukt med högsta kvalitet är vår vardag, förklarar Torbjörn Bergkvist. Arne Öster

Förmedla ditt budskap med

Bild & Film

Med lång erfarenhet av film- och stillbildsproduktioner hjälper vi industrikunder och andra företag att kommunicera och informera om sina tjänster och produkter. En stark partner när ni behöver bildmaterial till webben, dokumentations- och reklamfilm samt presentationer av ert företag eller era visioner för framtiden. Vi anlitas av företag i hela Sverige och löser alla uppdrag på ett flexibelt och effektivt sätt. Bergkvist Reklamfoto Nybrogatan 23

Annons_1_ver1.indd 1

852 31 Sundsvall

Te l 0 6 0 - 6 1 0 7 3 0 w w w . b e r g k v i s t f o t o . t v

2011-01-27 10.34


18 INDUSTRI xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetselektronik från Malmö och Asien Genom att satsa på utveckling av människor, maskiner och lokaler under lågkonjunkturen står den Malmöbaserade kontraktstillverkaren Onrox i dag väl rustade för framtida utmaningar med möjligheter att också kunna erbjuda sina kunder volymproduktion av elektronikprodukter från Asien.

Onrox AB arbetar med legotillverkning och kontraktstillverkning av elektronik där de erbjuder sina kunder en rad olika tjänster som produktutveckling och produktunderhåll, prototyptillverkning, serieproduktion i små och mellanstora serier, service, reparation och kalibrering, såväl på egenproducerade produkter som produkter tillverkade av andra företag samt distribution till slutkund. Avtalspartnern ligger med några undantag oftast inom en radie på 150 kilometer från fabriken i Jägersro utanför Malmö, men leveranser sker över hela världen. Onrox har inga ambitioner av att ändra på detta koncept eftersom det har fungerat bra sedan starten 1984. – Under senhösten 2008 och våren 2009 drabbades Onrox, såväl som övrig industri, av den finansiella ”kollapsen” och tillhörande lågkonjunktur. Vi har utnyttjat denna ofrivilligt mindre arbetsbelastning till att sätta fart på våra interna projekt, OPS (Onrox Produktions System), ledarskapsutbildningar, utvärdering av olika datorunderstödda hjälpmedel, investerat i en röntgenutrustning för kvalitetskontroll och anställt HYPERLINK ”http://www.onrox.se/index.php?page=page48cf ab5dd88c2&personid=7500” Patrik Nilsson som ny vVD/Teknikansvarig. Vi har kunnat undvika neddragningar av personalstyrkan för att i stället satsa på att utveckla människor, maskiner och lokaler för bättre tider, säger Onrox VD Stefan Borgström. – Här tror jag att ett nytänkande behövs i

många fall då det kan vara svårt att hitta personal med rätt kompetens när orderingången åter ökar. Det har vi sett när det har tagit fart under våren 2010 med leveranser efter sommaren. Tillgången på komponenter har också ökat i takt med förbättrade konjunkturer även om det fortfarande är ett problem som vi måste brottas med. Vårt breda nätverk av komponentleverantörer och att vi regelbundet gör prognoser av tillgången på komponenter underlättar när det gäller att uppfylla åtagandena gentemot våra kunder, förklarar han. Större kunder i Danmark

I Danmark har Onroxs dotterbolag lyckats knyta till sig några större kunder främst inom det medicintekniska området och de första leveranserna inleds runt årsskiftet. Onrox ApS är ett renodlat försäljningsbolag, all tillverkning sker i Onrox AB:s verksamhet i Malmö. Torben Huus Paulsen, försäljningsansvarig för den danska verksamheten, kommer närmast från 3M A/S och Deltron/Conelec/ Abacus där han varit säljchef respektive key account manager. Han är därför väl förtrogen med förhållandena på den danska marknaden.

Electronics Manufacturing Service

Kina svarar i dag för cirka 25 procent av världens elektronikproduktion. En stor det av detta sker inom ramen för så kallad EMS (Electronics Manufacturing Service). Kablage- och kontraktstillverkaren Gargnäs har tecknat ett avtal med

kinesiska 3CEMS om att bli dess förlängda arm in i Europa i en större skala. Onrox AB är en lokal partner i det nya samarbetet som har till syfte att öka flexibiliteten. I linje med att Gargnäs under 2010 utökat sitt erbjudande till marknaden har bolaget också beslutat att byta namn till PanLink. Namnet, som kommer från orden Panorama och Link, beskriver både PanLinks erbjudande och samverkan med kunderna. – Onrox kunder verkar inom många olika segment på marknaden. Vår styrka ligger i att vi kan ta oss an allt från mycket små serier till serieproduktion. Vi kan även erbjuda produktion av kompletta system (Boxbuilding), där vi tar på oss hela ansvaret för produktionen och leveranserna till slutkund över hela världen. Tillsammans med PanLink och kinesiska 3CEMS kan vi nu också erbjuda volymproduktion i Kina, i de fall detta ger ett mervärde för kunden, berättar Stefan Borgström. PanLink jobbar tätt med 3CEMS och kan ha deras tekniker placerade hos sig i Sverige. Vidare är 3CEMS storlek viktig för PanLink då det är nödvändigt att vara lokalt stark på den kinesiska marknaden för att få gehör hos myndigheter och nå en hög stabilitet i allt de gör i Kina. – Vi är väldigt stolta över att få vara med i detta spännande samarbete för det kommer att ge våra kunder en ytterligare möjlighet till storskalig produktion vid behov. Detta gör det också enklare för oss att styra om produktionen när kunden vill det, säger Stefan Borgström. Osynlig cykelhjälm med airbag

Ett exempel på produkter där Onrox bidragit med utveckling av elektroniken och möjligheter till volymproduktion är den osynliga cykelhjälmen Hövding. Uppfinnarna Anna Haupt och Terese Alstin har hittat på uppfunnit en hjälm som funkar som en airbag. Hövding är en krage som cyklisten bär kring halsen. Kragen innehåller en hopvikt airbag som blir synlig först när man hamnar i en olycka. Airbagen är utformad som en huva som omsluter

och skyddar cyklistens huvud. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. För att kunna särskilja dessa normala och onormala rörelsemönster har de dels samlat in rörelsemönstren från mängder av människors vardagliga cykling, under flera års tid. De har också iscensatt alla kända typer av cykelolyckor, och samlat in cyklisternas rörelsemönster vid dessa olyckor. Alla dessa rörelsemönster har samlats i en databas. De har också utvecklat en unik och patentsökt, matematisk metod att skilja dessa rörelsemönster åt. Metoden i kombination med sensorerna, är hjärnan i Hövding. Själva kragen är den synliga delen av uppfinningen. Skalet på kragen går att ta av och byta för att matcha olika kläder, och kommer ständigt att lanseras i nya kollektioner. Hövding är en praktisk accessoar som är enkel att ta med, som är snygg och diskret i sin utformning, samtidigt som den räddar ditt liv. Diatext IV – en egen produkt

Texttelefonen Diatext IV är utvecklad för döva, gravt hörselskadade och talskadade personer. Den är enkel att använda och därför lämpad inte minst för personer som saknar datorvana. Onrox samarbetar här med det svenska företaget Entomed och använder deras kontaktnät för distribution. – Texttelefonen är en av få egna produkter som vi arbetar med för att inte riskera att börja konkurrera med våra kunder. Telefonen säljs i första hand i Norge och Sverige, där man kan få den ordinerad som ett hjälpmedel. I flera andra länder måste man betala själv, säger Stefan Borgström. För femte året ställde Onrox AB ut på Elmia Subcontractor. Företaget kommer även att ställa ut på easyFairs Elektronik 2011 i Göteborg den 16-17 mars 2011. Arne Öster


19 INDUSTRI

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Ljuset i tunneln Gruvlampor är bara en av de många olika produkter som familjeföretaget Gruvteknik AB kan erbjuda sina kunder. Här finns det ett brett utbud av allt från bergborrmaskiner och reservdelar till rör, kopplingar och böjar. - Modern LED-teknik och nya, små och mycket lätta batterier ger gruvlamporna överlägsna produktegenskaper – bland annat en brinntid på 12-14 timmar och en förbättrad ergonomi – jämfört med tidigare och gör dem mycket efterfrågade för arbete i gruvor och vid tunnelbyggen. Vi tycker att det är roligt att också kunna erbjuda nya produkter som förbättrar våra kunders arbetsmiljö, säger Christina Johansson Linder, VD för Gruvteknik AB, ett företag som sedan drygt 30 år säljer tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner, kringutrustning och reservdelar med varumärken som Atlas Copco, Alvenius, Secoroc, SIG och Tamrock till kunder inom gruv-, bygg/anläggning- och stenindustrin. Ett omfattande lager av reservdelar, inte minst till äldre maskinmodeller, utgör en viktig del av ett framgångsrecept där bredd och kompetens är kännetecknet för företaget. - Vår specialitet är att skaffa fram det som andra inte har. Med rätt underhåll och reservdelar håller äldre maskiner i många år. Det är oftast en god investering att göra en sådan renovering och återvinning ligger ju i tiden, säger Christina. Kunder från till exempel Sydamerika, Afrika eller Mellanöstern efterfrågar ofta enkla och robusta maskiner som de själva kan laga, då det inte alltid finns någon servicetekniker eller välutrustad serviceverkstad att tillgå. Kunder i alla världsdelar

Tunnelbyggen i samband med stora infrastrukturprojekt som Citybanan, Norra Länken, Ådalsbanan med flera och flera nya gruvor gör att marknaden i Sverige, Norge och Finland har varit bra under året. På den övriga Europamarknaden har läget varit tämligen avslaget då flera projekt skjutits upp på grund av eurokrisen. Omfattande gruvdrift och olika infrastrukturprojekt gör Afrika, Asien, Kanada, Syd- och Centralamerika till viktiga marknader. - Bland annat pågår arbetet med att bredda och modernisera Panamakanalen för att kunna öka kapaciteten för en viktig transportled, säger Christina. Arne Öster

Maskiner och Reservdelar Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner. Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 E-post info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com


20 INDUSTRI xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

Eurokod 5: – Svenskt limträ bibehåller kvalitetsfördelar När dimensioneringsreglerna i Eurokod 5 i år blir obligatoriska får vi i Europa gemensamma beräkningsnormer för dimensionering av limträprodukter. I och med detta etablerar Sverige två egna hållfasthetsklasser med hänsyn till den jämförelsevis höga kvaliteten på svensk träråvara. – De nya reglerna innebär ingen stor förändring för svenska limträkonstruktioner, men det är viktigt att byggbranschen känner till att vi nu inte klassar ned svenskt limträ, förklarar Johan Fröbel, verksamhetsledare på branschorganet Svenskt Limträ. Hållfasthetsklasserna i normen SS-EN 1194 i kombination med Eurokod 5 gör det omöjligt att fullt ut utnyttja det svenska limträets kvalitetsfördelar. Därför har Sverige i enlighet med standarden SS-EN 14080 etablerat två nya hållfasthetsklasser, CE L40c och CE L40s, istället för det som tidigare klassats som L40. Däremot följs standarden för de hållfasthetsklasser som enligt SS-EN 1194 benämns GL24h och GL28h. – Många konstruktörer utbildas nu och tar till sig normerna i Eurokod 5. Då är det viktigt att de känner till de anpassningar som gjorts för svenskt limträ så att rätt hållfasthetsklasser används vid dimensionering och föreskrivs på ritningar, säger Johan Fröbel.

Robert Crocetti, professor i konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, tycker att införandet av vissa egna hållfasthetsklasser är ett bra beslut för den svenska limträbranschen. – Den stora skillnaden på råvarutillgången i Sverige jämfört med mellersta och södra Europa gör att vårt limträ genomgående håller en mycket högre kvalitet. Detta gäller inte bara hållfastheten, utan även utseendet. Med de egendefinierade hållfasthetsklasserna CE L40c och CE L40s kan svenska limträproducenter nu behålla sin särställning jämfört med producenter i övriga Europa. Dessutom är det viktigt eftersom benämningen L40 redan är synonymt med hög kvalitet. Över hela Europa och inte minst i Sverige märks ett tydligt ökande intresse för att använda limträ i konstruktioner som traditionellt byggts i andra material, bland annat på grund av limträets miljöfördelar och estetik. – För att både bibehålla och ytterligare öka efterfrågan på svenskt limträ som byggmaterial är det viktigt att vår höga kvalitet är fortsatt tydlig, avslutar Johan Fröbel.

Läs mer om hållfasthetsklasserna i Svenskt Limträ’s nya broschyr ”Nya hållfasthetsklasser gäller för limträ när Eurokod 5 införs”. Beställ broschyren via info@svensktlimtra.se.


21 INFRASTRUKTUR

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Förtätningen fortsätter planenligt SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst täcker numera hela Sverige, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Förtätningen i Västsverige fortsätter, nya stationer i SWEPOS-nätet har tagits i bruk i Göteborg, Herrljunga och Ulricehamn. I Lantmäteriets långtidsplan för Geodesiverksamheten under perioden 2010-2020, Geodesi 2010, finns ambitionen att förtäta SWEPOSnätet med cirka 40 stationer per år under en femårsperiod, det vill säga drygt 200 nya stationer. - Utbyggnaden rullar vidare enligt planerna. Tre nya stationer har tagits i bruk i Göteborg i december, som en del av förtätningen av SWEPOS-nätet i Västsverige. Etableringarna är gjorda i samarbete med Göteborgs Stad och de nya stationerna är Biskopsgården, Frölunda och Kortedala. I början av januari togs nya stationer i bruk i Herrljunga och Ulricehamn. För att tjänstens täckning ska bli så bra som möjligt i gränsområden mot våra granländer, så finns det även ett samarbete mellan de nordiska länderna. Detta innebär att data kan nyttjas från vissa gränsnära referensstationer och Nätverks-RTK-tjänsten blir därmed helt komplett även i dessa områden, säger Bo Jonsson på Lantmäteriet. Ny utgåva av kortmanualen för nätverksRTK-tjänsten

En ny utgåva av ”Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst” har nyligen publicerats. Syftet med kortmanualen är att ge nya och mindre erfarna GNSS-användare en översiktlig fälthandledning för mätning med tjänsten.

Tillämpningar som kan utnyttja NätverksRTK är till exempel precisionsnavigering, angöring av fartyg vid kaj, guidning och styrning av

maskiner vid anläggningsarbeten, positionering inom lantbruk och skogsbruk, inmätning av fastigheter, dokumentation av kablar och ledningar

(bredband, telefoni, vatten och avlopp etc) och uppbyggnad av databaser med geografisk information som har hög lägesnoggrannhet. Arne Öster

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst – erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för till exempell detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. Telefon: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


22 INFRASTRUKTUR FLYG

www.svenskleverantorstidning.se

Saab och LFV tecknar kontrakt för flygledning på distans

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab ska på flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik installera ett flygledningssystem som möjliggör ledning av flygtrafiken på distans från en och samma flygledningscentral.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab ska på flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik installera ett flygledningssystem som möjliggör ledning av flygtrafiken på distans från en och samma flygledningscentral. Genom denna beställning blir Saab först i världen med att leverera denna typ av system. Systemet beräknas installeras och testas under 2011 för att sedan tas i drift 2011 - 2012. Då kommer flygtrafiken vid flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik att ledas från en gemensam flygledningscentral, belägen i Sundsvall. – Det är inte bara Saabs första kontrakt för den här lösningen, det är också världens första system av den här typen att tas i drift, säger Per Ahl, försäljningschef för Saabs flygledningslösningar. Det är roligt att vi från Sverige lyckats med att vara först i världen med detta, det visar på vår förmåga att kraftsamla industri och användare för att skapa förändringar i en global operationell miljö. – Med utvecklingen av fjärrstyrda torn ligger svensk ingenjörskonst och teknik i framkant. LFV och Saab har utvecklat en teknik som inte bara är en nationell angelägenhet utan också en internationell. I en tid när flyget står inför stora krav på rationaliseringar är fjärrstyrda torn ett steg mot nya möjligheter till en effektivare flyg-

trafiktjänst till gagn för flygbolag och resenärer, säger Rolf Norman, teknisk direktör i LFV. Lösningen för flygledning på distans, som utvecklats av Saab med LFV som operativ partner, visades för första gången för omvärlden våren 2009, efter omfattande och framgångsrika tester i skarp miljö vid flygplatserna i Ängelholm och Malmö. Systemet gör att flygtrafiken vid flera små och medelstora flygplatser kan ledas från en gemensam flygledningscentral. Det minskar kostnaderna, samtidigt som effektiviteten och säkerhet ökar. – På sikt är det här en överlevnadsfråga för de mindre flygplatserna utanför storstäderna, säger Per Ahl. Flygtrafiken är ofta ojämnt fördelad över dagen, med enstaka toppar där arbetsbelastningen är högre. Istället för att hålla flera flygledartorn öppna kan resurserna samlokaliseras. Med färre flygledartorn kan man dessutom satsa mer på modern teknik som underlättar för flygledarna vid det torn som används.

Flygledning på distans – så funkar det

Kameror och sensorer placeras ut på flygplatserna och allt de registrerar länkas i realtid över till flygledningscentralen och projiceras i en 360-gradersvy. I flygledningscentralen kontrollerar och styr flygledaren trafiken precis som om denne satt i ett vanligt flygledartorn. Säkerheten har högsta prioritet, och faktum är att modern teknik på flera sätt ökar säkerheten: • Kamerorna kan registrera förändringar i bilden, vilket gör att faror som exempelvis obehöriga fordon eller främmande föremål på landningsbanan upptäcks lättare. Med kamerorna kan flygledaren också spela in det som sker i luftrummet och kring flygplatsen för att sedan titta på det i efterhand, i händelse av en incident. • En kamera med automatisk målföljning som kan zooma in ända upp till 36 gånger ersätter en

traditionell kikare i ett vanligt flygledartorn. • En video tracking-funktion detekterar automatiskt inkommande flygplan och markerar dem på skärmen för att flygledaren lättare ska kunna följa dem, även vid dålig sikt. • Landningsbanans konturer, byggnader och andra objekt på flygplatsen kan markeras på skärmarna så att flygledaren kan se dessa ses även vid dåligt sikt. • Bilder från zoomkameran, information från radar samt väderinformation presenteras integrerat i den 360-gradersvy som flygledaren kontinuerligt observerar.. Denna funktion kan liknas vid den head up-display som finns i exemplevis Gripen och gör att flygledaren inte behöver flytta blick och fokus för att se informationen. Källa: Saab

Fakta OM SAAB Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


23 INFRASTRUKTUR FLYG

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Skyways storsatsar i Skandinavien och norra Europa med 6 nya destinationer! Skyways kommer att öka antalet flyglinjer med 50 % från och med slutet av mars månad då man startar upp 6 nya destinationer. Destinationerna är Bryssel, Berlin, Stavanger, Bergen, Trondheim och Sundsvall. Senast den 10 februari kommer alla sträckor att vara bokningsbara på www.skyways.se eller via din resebyrå. Skyways satsar på Sundsvall

Skyways satsar på Norge

Från och med den 28 mars storsatsar Skyways på Norge med 3 avgångar per dag på sträckan Arlanda Bergen, 2 avgångar per dag på sträckan Arlanda Stavanger och 1 avgång per dag på sträckan Arlanda Trondheim. Dessa linjer kommer att trafikeras av flygplansmodellen Embraer 145 som är en jetmaskin med 50 säten.

Skyways satsar på Jönköping

Från Jönköping kommer man från och med måndagen den 28 mars att kunna flyga till Berlin och Bryssel. Sträckan Jönköping Berlin trafikeras morgon och kväll medan Jönköping Bryssel kommer att ha en förmiddagsavgång per dag. ven dessa linjer kommer att trafikeras med en Embraer 145. I Jönköping utökar man även med ytterligare en Fokker 50 med plats för 50 passagerare då man sätter in en extra morgonavgång på sträckan Jönköping - Arlanda. Avgång från Jönköping blir 07.30 med ankomst Arlanda 08.25.

Från och med måndagen den 28 mars återvänder Skyways till Sundsvall, denna gång på sträckan Stockholm Arlanda - Sundsvall Härnösand Airport. Inledningsvis kommer Skyways att trafikera sträckan med en Fokker 50 med plats för 50 passagerare med två rundturer måndag till fredag. Avgång från Arlanda kommer att vara 08.45 och 15.15 samt från Sundsvall Härnösand 10.05 och 16.35.

Skyways satsar i Halmstad

I Halmstad satsar vi på jettrafik och utökar med ytterligare en morgonavgång på sträckan Halmstad-Arlanda. Den extra avgången kommer att trafikeras med en Embraer 145 med plats för 50 passagerare. Den utökade tidtabellen innebär även en morgonavgång till Arlanda 07.20 med ankomst Arlanda 08.20. Källa: Skyways

The future of de-icing Minimum glycol consumption with Safeaero´s state of the art spraying and mixing system

14’000 l tank capacity!

Safeaero 220EH

Safeaero Typhoon

Safeaero 210XXS

Safeaero 223XXL

Safeaero i Trelleborg AB, Sweden Phone +46 410-140 50 • fax+46 410 451 25 • sales@safeaero.com www.safeaero.com


24 INFRASTRUKTUR BROAR xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

Holmenkollen får ny temporär bro I slutet av februari arrangerar Norge skid-VM i nordiska grenar. Eftersom åskådarna måste passera en trafikerad väg till tävlingsanläggningarna valde arrangörerna att kontakta Layher med avsikten att bygga en temporär gångbro för att skapa en säker lösning. Holmenkollen har fått en ordentlig ansiktslyftning och VM-arrangörerna räknar med 300 000 åskådare. För att lösa problemet med att säkert och effektivt förflytta dessa folkmassor till tävlingsområdet valde arrangörerna en lösning med två parallellt placerade broar från Layher. Besökarna promenerar bekvämt upp och ned från bron på breda LOTS-trappor. Uppdraget att bygga broarna gick till det Östersundsbaserade företaget Extrem Events som använder Layher ställningssystem sedan flera år. Det nyutvecklade brosystemet består av modulära fackverk i kombination med modulställningar, stödtorn och trappor från Layher. Arne Öster

Fakta LAYHERS TEMPORÄRA GÅNGBRO Spännvidd:

16,57 m (går att bygga upp till drygt 30 m spännvidd)

Bredd: 2,07 + 2,07 m, broarna byggs sida vid sida. Höjd: Vikt:

5,5 m fritt under bro så att bussar och lastbilar kan passera.

4,8 ton per brodel

Stella-armaturen – ett starkt alternativ för krävande ljusmiljöer En ny generation av energieffektiv industribelysning levereras just nu till kunder på den svenska marknaden. Med sin konstruktion baserad på en patenterad linsoptik är Stella-armaturen särskilt lämplig för belysning av stora ytor såväl inomsom utomhus. Den ersätter Booster-armaturen som brutit nya vägar och skapat möjligheter inom både mastbelysningar och krävande industri.

FAKTA Prismalence AB, med huvudkontor i Örnsköldsvik, tillverkar och utvecklar belysningssystem baserade på en unik, patentskyddad teknologi för ljusspridning. Genom att kontrollera och sprida ljuset med prismatiska linser kan företaget erbjuda belysningslösningar för de flesta behov, inomhus såväl som utomhus, med energibesparingar på upp till 75 procent. Sedan starten 2003 har företaget utvecklats på många fronter. 60 procent av försäljningen går på export, främst till hamnar och tung industri. Alla armaturer tas fram tillsammans med och produceras av Nordic Light AB i Skellefteå. Prismalence tillverkar och har patent på linserna som används.

- Stella finns med 150W, 210W och 315W effekt samt flertalet linsvarianter för att klara de mest krävande ljussituationer. Armaturen håller IP66-klassning och är konstruerad för ett enkelt och effektivt underhåll/ljuskällebyte. De nya ljuskällorna har en livslängd på 24 000 timmar samt levererar mellan 110 och 120 lumen/watt beroende på färgtemperatur och effekt, berättar Peter Lindberg på Prismalence AB, som har sitt huvudkontor och tillverkning i Örnsköldsvik. Ett antal större leveranser av Stella-armaturen har redan gjorts till kunder i bland annat Asien och Afrika. På den svenska marknaden levereras den nya armaturen nu till stålindustri, massaindustri, sågverk, gjuterier, sportanläggningar, hamnar, flygplatser samt för planbelysningar i allmänhet. - Intresset för den välbyggda och gedigna armaturen ökar konstant och de som har gjort provinstallationer kommer tillbaka med beställningar på sina större utbytes- eller investeringsprojekt, konstaterar Peter Lindberg. Patenterat optiksystem

Prismalence har utvecklat ett patenterat optiksystem med parabolisk reflektor och olika prismatiska brytningslinser med asymetriska ljusbilder. Det slutna systemet ger minimalt med ströljus och ger höga energibesparingar även mot system som använder samma ljuskälla. Genom att man i samma armatur lätt kan byta linser så blir systemet mycket flexibelt. Linserna ger en asymetrisk, rektangulär ljusbild vilket innebär relativt jämnt ljus över den belysta ytan.

På grund av hög armaturverkningsgrad och väl kontrollerad ljusspridning blir energibesparingen 30-75 procent i jämförelse med konventionella armaturer vid samma belysningsnivåer, vilket också innebär mindre ljusförorening. - Vi har utvecklat linssystemet sedan 1990 och kommer med förbättringar och nya linser kontinuerligt. Optiksystemets patentskydd borgar för att kunden kan känna en trygghet i att produkterna kommer att finns kvar på marknaden samt att reservdelar kommer att gå att få tag på. Våra produkter är mångsidiga och kan även kombineras med varandra efter behov så att de passar i de flesta installationer och miljöer, säger Peter Lindberg. Trygghet och trivsel med rätt belysning

Parkbelysning och trygghetsbelysning skapas på ett enkelt och effektivt sätt med armaturkombinationerna Architect, Trust, Cobra och Mamba LED. - Armaturen Architect som finns i både 35W och 70W ger parken, torget eller parkeringen en bra allmänbelysning samt ett modernt och spännande intryck. Cobra-armaturen har utvecklats speciellt för vägbelysning i samarbete med Nordic Light AB i Skellefteå, förklarar Peter Lindberg. Arne Öster


25 INFRASTRUKTUR

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Annons Tunga Lyft

Vi har gjort det varje dag i 50 år! Vi är experter på lyft. Vi lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus. Vi har helhetslösningar till er. Våra kunskaper kommer till pass inom alla typer av verksamheter och industrier. Våra helhetslösningar förekommer vid servicestopp, nyinvesteringar eller förändringar i produktion.

ningarna är annorlunda och lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella förutsättningar och kräver därför ett nära samarbete mellan oss och er som kund.

ring, konsultation, konstruktion, projektering och lyftledning.

Givetvis finns det även en ekonomisk aspekt med vår helhetslösning. Vår erfarenhet är att det lönar sig att låta en leverantör sköta ett lyftuppdrag Tillsammans med er identifierar med allt vad det innebär. och analyserar vi problem och Förmodligen är det så även i skapar lösningar som innefattar ert fall. Och det kanske är det Vår teknik och våra tjänster alla eller vissa av våra tjänster: riktigt stora lyftet. lämpar sig väl där förutsätt- lyft, montage, transport, lanse-

MALMÖ (Huvudkontor) Hammarvägen 7 232 37 Arlöv Tel: 040-38 32 20

STOCKHOLM Skogsängsgatan 38 163 56 Spånga Tel: 08-36 77 20

GÖTEBORG Södra Hildedalsgatan 11-13 Box 8044, 402 77 Göteborg Tel: 031-65 61 70

KARLSTAD Sågverksgatan 49 652 21 Karlstad Tel: 054-10 05 40


26

www.svenskleverantorstidning.se

ALLT OM SNÖPLOGAR

Meiren Engineering OÜ /// FRÅGA PÅ SVENSKA +372 682 5002 /// WWW.MEIREN.SE


27 INFRASTRUKTUR VÄGAR xxxxx

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Innovativa Meiren fortsätter utvecklingen på svenska marknaden

Med snöplogar anpassade särskilt för den nordiska marknaden och med sina innovativa tankar inom produktutveckling har det estniska företaget Meiren Engineering OÜ gjort sig ett namn inom branschen. Meirens plogmodeller finns anpassade för alla typer av uppdrag och man strävar hela tiden efter kontinuerlig utveckling med framtiden i fokus. Den svenska marknaden växer sig nu allt starkare. Meiren har kommit hit för att stanna. Meiren Snow är ett varumärke som är värt att lägga på minnet. I mer än tio år har det estniska företaget Meiren Engineering OÜ utvecklat och tillverkat snöplogar specialanpassade för den nordiska marknaden där mycket snö och is kräver högklassig maskinutrustning för att klara av underhållet. Eftersom vintern just i år varit ovanligt hård här i Sverige, med sträng kyla och mängder av snö, inser man med önskvärd tydlighet hur viktigt det är att snöröjning av exempelvis vägbanor och flygplatser fungerar smidigt för att inte framkomligheten ska hindras och samhället stanna upp. För att detta arbete ska kunna utföras på bästa sätt krävs naturligtvis också välanpassad utrustning för ändamålet, och Meiren Snow har i detta fall visat att man är en stark och tillförlitlig aktör att räkna med. Företagets marknad har länge främst utgjorts av den estniska hemmamarknaden och Finland, men nu har man alltså framgångsrikt lanserat sina produkter även på den svenska marknaden med många nöjda kunder som resultat. Meiren tillverkar idag snöplogar för både lastbilar, traktorer och hjullastare, och plogmodeller finns för alla typer av uppdrag, allt från gångbanor till flygplatser. Huvudkontoret finns i Tallinn, men marknaden finns över hela världen. Genom att hela tiden tänka innovativt inom produktut-

veckling har man också lyckats väcka ett stort intresse för sina produkter över hela Norden. Inte minst i Sverige. Det är inte bara prisnivån som är intressant. Meiren står också för flera patenterade lösningar och hittar hela tiden nya intressanta och effektiva koncept som ingen annan tillverkare kan erbjuda. Svenska vägmästarna är mycket nöjda med renplogningsförmågan. Entreprenörena är också glada över de minskade bränsleförbrukningar som Meirenplogen medför. Det står klart att Meiren har kommit hit för att stanna. Meiren en mångsidig aktör

Meiren består av tre divisioner; Snow, Engineering och Machinery. Meiren Snow tillverkar snöplogar för alla förhållanden, Meiren Engineering erbjuder maskindesign från idé till färdig produkt och Meiren Machinery är företagets senaste varumärke för produkter som inte är relaterat specifikt till snö. Ambitionen är att kunna erbjuda ett brett utbud av utrustning för vägunderhåll även för väderlek av annat slag. Meirens mål är att alltid erbjuda en komplett helhetsservice, från att initialt utveckla idéer för maskiner och tillbehörsutrustning till presentation av kompletta ritningar för slutmontering. Man erbjuder även sina tjänster att utveckla och förbättra både hela och delar av redan befintliga

ritningar som lagts fram av kunden, eller utkast till delprojekt från underleverantörer. Meiren har mångårig erfarenhet av att utarbeta modeller för olika enheter. En av företagets utpräglade kompetenser är exempelvis inom hydrauliska enheter. NCC Roads nöjd kund i Sverige

I maj 2010 deltog Meiren för första gången på MaskinExpo i Barkarby och visade då bland annat upp en lastbilsmonterad dubbelskärsplog ur sin MSP03-serie. Serien står för en innovativ konstruktion med flexibla skärhållare som reducerar både vibrationer och bullernivå och dessutom skapar ett jämnare tryck mot underlaget. Mässan var en mycket positiv upplevelse för Meiren, med många nöjda kunder och ett stort besökarantal i montern, och även i årets upplaga av MaskinExpo kommer Meiren att finnas på plats och visa upp ett helt nytt och spännande koncept för snöplogar. − Vi har blivit väl mottagna av kunderna, den kommande marknaden ser intressant ut och entreprenaden har gått bra, berättar Toomas Uibo, svensktalande vd, Meiren. Eftermarknaden fungerar också på ett bra sätt, men vi strävar hela tiden efter förbättringar och bygger därför kontinuerligt större och bättre lager i bland annat Sverige. Meiren ska finnas på plats nära kunden,

det är viktigt för oss att kunderna känner sig säkra, säger Toomas Uibo. En av Meirens nöjda kunder i Sverige är bland annat NCC Roads, som man levererade hela 60 snöplogar till. Under det gångna året utgjorde ordern Meirens största affär på den svenska marknaden. Man har även levererat en flygplatsplog av en helt ny generation till flygplatsen i Tallinn, en plog som mäter hela nio meter. − Vi ser marknaden även för cityplogar (kommunalblad), traktorplogar och flygplatsplogar som mycket intressant i ett framtidsperspektiv, säger Toomas Uibo. Vi hoppas kunna väcka intresset också inom den kommunala sektorn. Under året har Meiren totalt sålt 130 plogar för lastbilar, vilket är en marknad man är särskilt starka inom. Och kommande säsonger ser också lovande ut. − Nästa år säsong siktar vi bland annat mot 200 sålda plogar för lastbilar och traktorer, säger Toomas Uibo. Marika Lind


28 INFRASTRUKTUR TÅG xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

EuroMaint Rail tecknar ramavtal med tyska VTG Tyska VTG har tecknat ett ramavtal med EuroMaint Rail avseende revisioner av tankvagnar och upparbetning av godsvagnshjul i Sverige. VTG är Europas största privata godsvagnsägare. Det nu tecknade ramavtalet innebär att EuroMaint Rail etablerar en pool för hjulaxlar för godsvagnar och tar ansvar för upparbetning, förrådshållning, transporter samt löpande inventering och kontroll av VTG:s hjulaxlar i Sverige. Hjulpoolen hanteras av EuroMaint Rails verkstad i Örebro. - Vi är mycket glada att VTG väljer EuroMaint Rail för både revisioner och upparbetning av godsvagnshjul. Etableringen av hjulpoolen är en viktig förstärkning av EuroMaint Rails erbjudande till godsvagnsägare och operatörer. Genom satsningen på hjulupparbetning även för godsvagnar tillför vi också marknaden välbehövlig kapacitet, säger Petter Arvidson, VD på EuroMaint Rail. Ramavtalet med VTG omfattar även fortsatta revisioner av tankvagnar vid EuroMaint Rails VPI-certifierade godsvagnsverkstad i Landskrona.

Fakta OM EUROMAINT RAIL EuroMaint Rail stärker sina kunders konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon. Bolaget erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll och ombyggnad av fordon och dess komponenter. Huvudkontoret finns i Solna och verksamhet bedrivs i Sverige, Tyskland, Belgien, Polen, Nederländerna och Lettland. Bolaget har 2300 medarbetare och omsätter 336 miljoner Euro.EuroMaint Rail ingår i EuroMaint-koncernen som ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag. Läs mer på vår hemsida: www.euromaint.com

Källa: EuroMaint

Alstom avtäcker ny tågmodell Den 8 februari avtäckte Alstom det första tågsättet av den nya modellen MI09. MI09 ska trafikera den franska RER A-linjen, regionaltågslinje i Paris. I april 2009 undertecknade Alstoms och Bombardiers konsortium ett avtal för 130 dubbeldäckade tågsätt av MI09-modell och fick 60 tågsätt för detta projekt sponsrat och medfinansierat av STIF och RATP. Den totala kontraktssumman uppgår till 917 miljoner euro, varav 70 procent, cirka 640 miljoner euro, kommer att tillfalla Alstom. Tågsätten kommer att köras på RER A-linjen och kommer att ersätta den enkeldäckade tågmodell som är i drift i dag. Det första kompletta tågsättet lämnade produktionslinjen efter bara 16 månader av förstudier, design, industrialisering och produktion. Det första fordonet skickades för testning i augusti. Det första tågsättet (fem fordon) kom till Rail Test Centre (CEF) i början av oktober 2010. Certifieringsprovningarna har nu påbörjats på tre MI09-tåg. Kommersiell drift är planerad att inledas i slutet av 2011. De dubbeldäckade tågsätten kan transportera upp till 1 725 personer var, når hastigheter upp till 120 km/h. Det 110 meter långa tågsättet består av fem vagnar, som är utrustade med tre breda dörrar på varje sida. LCD-skärmar i vagnarna kommer att ge passagerarna information om destination, stationer och anslutningar. Tågen har även områden reserverade för personer med nedsatt rörlighet. Källa: www.branschnyheter.se


29 BerG & tUNNlar

SVEnSk LEVErAnTÖrSTiDning NR 1 - 2011

succé för atlas copcos nya 4-bomsrigg i arbetet med järnvägstunnel i göteborg en ny borrigg med fyra bommar som tagits fram av atlas copco i samarbete med den nordiska tunneldrivningsentreprenören veidekke visar vad den går för vid ett större järnvägsprojekt i närheten av göteborg. riggen – Boomer Xe4 c – är en helt datorstyrd enhet som konstruerats för att borra alla förinjekteringshål och spränghål. Boomer XE4 C utrustad med stånghanteringssystemet Auto RHS E uppfyller alla mål i järnvägsprojektet vid Hede-Älvängen. - Vi befinner oss i ett tidigt stadium men så här långt har Boomer XE4 C nått alla mål som vi satt upp i det här projektet. Vi har inte haft några större problem och vi är särskilt nöjda med effektiviteten i det nya stånghanteringssystemet Auto RHS E. Det fungerar extremt bra, säger Anders Östberg, anläggnings- och maskinchef hos Veidekke. Det kom därför inte som en överraskning när Veidekke tog hem ett kontrakt för tunneldrivning i sydvästra Sverige och utmanade Atlas Copco att tillverka den nödvändiga utrustningen. Veidekke visste vad de behövde för att få jobbet gjort så snabbt och så effektivt som möjligt – en 4-bomsrigg som kan borra alla de förinjekteringshål och spränghål som behövs, och som bara kräver en operatör. Atlas Copco och Veidekke samarbetade i flera månader med specifikationerna och resultatet blev Boomer XE4 C – en helt datorstyrd borrigg med fyra bommar, högpresterande COP 3038-bergborrmaskiner, ett specialutvecklat stånghanteringssystem – Auto RHS E – för borrning upp till 30 meter långa hål och RCS – Atlas Copcos styrsystem som hanteras av endast en operatör. Riggen tillverkades och levererades i mitten av 2010 och i december visade alla indikatorer att den uppfyller alla förväntningar med råge. Boomer XE4 C har visat sig vara mycket lönsam, både ekonomiskt, i termer av produktionshastighet, och även ur ett säkerhetsperspektiv.

Operatören Niklas Karlsson säger: - Jag tror att Boomer XE4 C är en perfekt lösning för det arbete vi utför och jag är övertygad om att den här nya tekniken kommer att göra förinjekteringsprocessen mycket mer effektiv. Källa: Atlas Copco

Fakta atlas copco underground rock excavation är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustningar för olika underjordsapplikationer på den globala marknaden. Divisionen har ett tydligt fokus på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd för ökad kundnytta. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Örebro.

ncc borrar för ny huvudnivå i lkaB:s gruva i kiruna ncc construction sverige utför berg- och raiseborrning på den nya huvudnivån kuJ1365 i kiirunavaara gruva, 1365 meter under jord. när arbetet är klart kan uppdragsgivaren lkaB börja utvinna den så kallade sjömalmen. ncc borrar bland annat 12 000 meter schakt. ordern är värd 240 msek.

vill du annonsera? ring 08-645 06 10

LKAB planerar för brytningen av den del av malmkroppen som kallas Sjömalmen och breder ut sig mot nordost. För detta skapas en ny huvudnivå, 1365 meter ner i gruvan beräknat från den gamla bergstoppen. – NCC:s kontrakt är en fortsättning på den raiseborring för nya huvudnivån som påbörjades våren 2008. Vi är mycket glada att det långsiktiga samarbetet med LKAB fortsätter, säger Mats Eklund, avdelningschef för NCC i Norrbotten. Arbetet omfattat bland annat borrning av cirka 12 000 meter vertikala schakt med en diameter på tre till fyra meter, samt 1 400 meter borrhål med en diameter på 315 millimeter. Nuvarande huvudnivå är på 1 045 meters djup. Med den nya och sjunde huvudnivån KUJ 1365 förflyttas gruvarbetet ytterligare 320 meter ner. Investeringen innebär att LKAB förlänger gruvverksamheten med 20 år. NCC:s arbeten påbörjas våren 2011 och skall vara färdiga 2014. Sysselsättningen för merparten av NCC:s befintlig arbetsstyrka, som mest 70 personer, säkerställs därmed till 2014. Källa: NCC Construction


30 IT xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

Black Box tekniklösning effektiviserar Danderyds Sjukhus På det stora akutsjukhuset tillbringar läkarna många timmar vid datorskärmar i granskningsrum på avdelningen för Klinisk Fysiologi. Här bedrivs ett koncentrerat granskningsarbete och arbetsmiljön är av stor vikt. På sjukhuset har man därför med hjälp av teknik från Black Box låtit samla datorerna på avdelningen i ett enda serverrum och med en KVM-Extenderlösning förlängt avståndet mellan datorerna och användarverktygen. Resultatet är en tyst och behaglig arbetsmiljö med förenklat arbetssätt. Nu planeras därför en ytterligare utbyggnad med KVM-tekniken från Black Box. Datorer genererar värme, tar stor plats och låter högt. Med många arbetsstationer på mindre ytor kan det därför bli tröttande under ett långt arbetspass. På avdelningen för Klinisk Fysiologi på Danderyds Sjukhus utför man ett omfattande och noggrant granskningsarbete som kräver många timmar av koncentreration vid datorer. För att underlätta arbetet för medarbetarna har man därför låtit förlänga avståndet mellan datorerna och användarverktygen med KVM Extenders från Black Box. Tekniklösningen har inneburit en avsevärt mer behaglig arbetsmiljö, förenklad hantering, större skrivbordsyta och följaktligen också ett mer effektiviserat arbetssätt. KVM står för ’Keyboard’, ’Video’ och ’Mouse’, och lösningen gör det även enklare att kunna utföra service och underhåll, eftersom datorerna finns samlade i ett externt rum. Danderyds Sjukhus i norra Stockholm är ett stort akutsjukhus med både bred specialistvård inom bland annat internmedicin, kardiologi, kirurgi, ortopedi och obstetrik, men även nischverksamheter som komplicerade höftledsplastiker, hjärtrehabilitering och arytmibehandling. Avdelningen för Klinisk Fysiologi ägnar sig åt att utveckla och tillämpa olika metoder för medicinsk diagnostik och en stor del av verksamheten är kardiovaskulär diagnostik, där man alltså bedömer funktionen i hjärta och blodkärl med olika metoder. Bland annat genom ultraljudsundersökningar. Dessa bilder plockas sedan upp på datorskärmar i avdelningens granskningsrum där de noggrant utvärderas och bedöms.

Första installationen hösten 2009

Avdelningen för Klinisk Fysiologi har sin verksamhet på flera våningsplan, ett stort antal undersökningsrum och en granskningsstation på två olika plan. I samband med en ombyggnad av ett våningsplan installerades samtidigt den nya tekniklösningen från Black Box. – Vi skulle bygga om ett våningsplan där vi utför ultraljudsundersökningar av hjärtat, med fem undersökningsrum samt en granskningsstation där man på bildskärmarna plockar upp bilderna som har genererats i undersökningsrummen, berättar Anders Nygren, avdelningschef Klinisk Fysiologi. Till saken hör att vi i båda våra granskningsrum av naturliga skäl har haft väldigt många datorer, vi har dels haft en dator för ultraljudet dels en ytterligare dator för att skriva journalen i. Och detta har inneburit att varje läkare har haft två datorer vid sin arbetsplats, som man kontinuerligt har arbetat med, och då

blir det sammantaget väldigt många datorer i ett och samma rum. Med både värme, högt ljud och trångt om plats som följd, konstaterar Anders Nygren. – Vi fick då möjlighet att både kunna förbättra och förenkla arbetssituationen genom Black Box KVM-lösning, berättar Lars-Göran Nordin, överläkare Klinisk Fysiologi. Och det vi fick möjlighet till då var att kunna placera samtliga datorer i ett annat rum och bara behålla användarverktygen vid granskningsstationerna. När vi sedan flyttade in i det nya granskningsrummet behövde vi heller

inte installera någon air condition, eftersom det inte längre var nödvändigt i och med att de värmegenererande datorerna kunde avlägsnas, säger Lars-Göran Nordin. Stor skillnad med många fördelar

Luften i granskningsrummet är behaglig med enbart vanlig ventilation och det råder djup koncentration bland medarbetarna vid arbetsstationerna i en lugn och behaglig atmosfär. Snett bakom en av skärmarna på arbetsbordet finns en liten svart dosa placerad från vilken ett par kablar försvinner in i ett vägguttag bredvid, som genom Black Box KVM-förlängning dragits från datorerna i det externa datorrummet. – En annan stor fördel med den nya tekniken är att vi ju också fick mycket mer plats vid arbetsplatserna, visar Lars-Göran Nordin när vi besöker granskskningsrummet. Vi arbetar exempelvis

med ett stort antal journaler, så när vi kunde få bort datorerna och möjlighet att använda enbart ett tangentbord istället för två, så har hela arbetssituationen förenklats rent praktiskt. – Tidigare hade vi omkring 14 datorer med tillhörande tangentbord och ibland upp till tre bildskärmar i samma rum, tanken är att det enbart ska finnas ett tangentbord och två bildskärmar vid varje arbetsstation när allt är fullt utbyggt, berättar Anders Nygren. Vi ser stora fördelar med Black Box KVM-förlängning, eftersom man även kan dra kablar mellan flera våningsplan, och ändå bara ha ett serverrum för datorerna, säger Anders Nygren. Vi känner oss väldigt nöjda med Black Box KVM-lösning och ser fram emot en fortsatt utbyggnad av tekniken under hösten. Marika Lind


31 IT xxxxx

Svensk LeverantĂśrstidning NR 1 - 2011

LÜnsamma lÜsningar! BLACK BOX anpassade lÜsningar fÜr büde driftcentraler och datorer i sjukhus/industrimiljÜ ger ger fÜrbättrad arbetsmiljÜ fÜr operatÜren samt fÜr datorns driftsäkerhet och livslängd. Extender Extend Ext end nnddeer er

Med en BLACK BOX ExtenderlÜsning für du: mer plats, hÜgre säkerhet, tystare arbetsplats samt bättre ütkomst vid service. Du undviker: buller, värmeutveckling, säkerhetsproblem och elektromagnetiska stÜrningar. GÜr som er och er av Sveriges fÜretag och institutioner. Kontakta oss fÜr en trygg och säker BLACK BOX lÜsning.

Sk Skä Skärm S käärrm m

Ett exempel pĂĽ ExtenderlĂśsning. Exttend derr Extender

Här fÜr ygledartornet pü Arlanda.

PC/ P PC C C/ Mediaspelare eddia iasspel ias peela elaare rree

Referenser: �Vi är väldigt nÜjda med Black Box lÜsning. Produktionsnätverket kortar ledtiderna fÜre och efter bearbetning. Därmed blir det ocksü mer tid Üver fÜr det rent kreativa arbetet�

SVT

Joakim Kjellgren, projektledare SVT

Arvika sjukhus

�Black Box har levererat en infrastrukturlÜsning som kommer att stü sig�

KTH

â€?En av de viktigaste faktorerna när detta projekt skulle fĂśrverkligas var att bildkvalitĂŠn inte ďŹ ck fĂśrsämrasâ€?

TV4

�ServSwitch Octet har fÜrenklat vür serverdrift samt underlättat uppbyggnaden av de nya programkontrollerna�

Tekniska Verken

�Black Box var den enda leverantÜr som kunde tillhandahülla den helhetslÜsning vi ville ha�

Ove LundstrĂśm, medicinteknisk ingenjĂśr pĂĽ Arvika sjukhus

Herwig Horn, projektledare och systemadministratĂśr

Peter Stridsberg, TV4

Magnus Kempe, Driftchef, Utsikt Nät AB, en del av Tekniska Verken

Fler än 250 Extenders i vürt sortiment! Kontakta oss fÜr en lÜsning.

     

      Â Â?Â? Â? 

Â?


32 Energi & Miljö

www.svenskleverantorstidning.se

WEBCERT – full kontroll på dina lyftredskap

I vilka former lyft än förekommer inom industri, i hamnar, för byggarbeten, vatten-, vind- och vågkraftverk, gruvor etc har CERTEX produkterna som gör det möjligt. Certifierade experter hjälper kunderna att hitta rätt i ett brett program av produkter och tjänster. CERTEX kontrollerar bland annat lyftredskap med avseende på säkerhet för användaren. Servicepersonalens handdatorer effektiviserar arbetet och ger kunden snabbare feedback efter besiktning. - CERTEX utför årlig kontroll på lyftredskap med hänsyn till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:06) som föreskriver att lyftredskap ska kontrolleras med avseende på säkerhet för användaren. Vi kontrollerar redskapen okulärt eller till exempel med hjälp av oförstörande provning. Samtliga redskap registreras i en handdator av CERTEX kontroll/service personal, för att sedan lagras i en databas. Vår lättanvända webbtjänst WEBCERT ger sedan våra kunder - via ett smidigt webbgränssnitt - möjlighet att på ett lättöverskådligt sätt hantera och se aktuell status på sina lyftredskap, berättar Erik Lissola på CERTEX Svenska AB. Företaget är en del av CERTEX International som är den ledande leverantören av stållinor och lyftredskap i Europa med 45 avdelningar i 11 länder. I varje land finns ett lokalt nätverk av serviceenheter och servicebussar med tillgång till en mycket stor expertis och erfarenhet som kommer företagets kunder tillgodo. För att kunna erbjuda en heltäckande service i Sverige har företaget försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Skellefteå. Brett sortiment

- Vår huvudprodukt är stållinor men vi har ett brett produktsortiment med cirka 7 000 artiklar som täcker de flesta lyftbehov. I de fall våra lagerförda artiklar inte räcker

CERTEX erbjuder kunden: • Produkter • Skräddarsydda speciallösningar • Utbildning • Teknisk support • Besiktning • Certifiering • Underhåll • Reparationer

till frågar vi runt bland våra globala leverantörer efter rätt produkt till våra kunder. De flesta lyft kräver anpassning och teknisk support som sker lokalt nära kunden. För att kunna matcha de mest komplicerade lyften har vi en specialverkstad i Varberg där alla typer av lyftok och redskap konstrueras, tillverkas, testas och certifieras. Produkterna skräddarsys oftast helt efter våra kunders önskemål, säger Erik Lissola. Leverantör till Energiindustrin i Norden

- Genom våra danska och tyska bolag har vi lång erfarenhet av att leverera produkter till några av vindkraftindustrins största aktörer. Vi levererar även våra produkter till bland annat vattenkraftproducenter

och kärnkraftverk. CERTEX Svenska AB är nu kvalificerad enligt Sellicha-systemet i Norden. Genom systemet förkvalificeras leverantörer till Energiindustrin i Norden. De flesta större företag inom energiområdet är anslutna till systemet och kan genom detta göra upphandlingen enklare och tryggare, förklarar Erik Lissola och påpekar:

- Det är viktigt för oss att uppfylla alla lagar och krav som ställs på lyft inom olika branscher. Detta gör att vi kan erbjuda en säker och komplett lösning för lyft. Arne Öster


33 Energi & Miljö

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Nygamla tekniska lösningar spar energi för Esab i Dubai Flera svenska företag har bidragit till de miljölösningar som redan från början har byggt in i Esabs nya fastighet i Dubai. Här inryms både det regionala huvudkontoret, lager och ett process- och democenter där det finns rejäla ytor för att kunna visa upp Esabs olika svetsutrustningar och genomföra utbildningar för kundernas svetspersonal.

- Vi hade vuxit ur våra förra lokaler, som var hyrda, och bestämde oss för att bygga nytt. Vi ville miljösäkra byggnaden så långt som möjligt eftersom miljö, hälsa och säkerhet länge har varit prioriterade inom alla våra verksamheter. Det är både kostnadseffektivt och mer flexibelt med ett nybygge än att bygga om. När tanken föddes 2007/2008 var det det amerikanska LEED-

systemet (Leadership in Energy & Environmental Design) för certifiering av byggnader som gällde och vi är glada över att vi kunnat uppnå LEEDs högsta nivå, platinum, berättar Johan Fransson, VD för Esab i Mellanöstern. Det är flera svenska företag som har bidragit med tekniska lösningar, ofta är det beprövade tekniker i nya kombinationer. En soldriven absorbtionskylprocess är basen i systemet som omfattar tubformade solpaneler på taket, där solenergin fångas upp och lagras i ett salt, som via en förångningsprocess under starkt undertryck förvandlar energin till kyla. Processen körs dygnet runt men det är billigare att kyla på natten än på dagen då omgivniningstemperaturen är lägre nattetid. - Eftersom kylan lagras i golv och tak så används den sedan under dagtid, därigenom behöver vi inte kyla lika mycket på dagen, förklarar Johan Fransson. Climatewells system kyler ner luft med kallt vatten och i innertakens bjälklag av betong finns kanaler som den svala luften sedan strömmar genom. - Konventionell luftkonditionering behövs bara som komplement i begränsad omfattning.

Certex Swedish ad_Swedish ad 31/01/2011 15:26 Page 1

Tillsammans med mycket god isolering, en byggnadsdesign som ger maximalt dagsljusinsläpp, plus en belysning som regleras av sensorer så att inget står och lyser i onödan, ger det ett bra inomhusklimat och lägre energiförbrukning. Vårt mål är en energibesparing på 70 procent, nu är byggnaden inkörd och vi har just börjat mäta och ”trimma”, säger Johan Fransson. Byggmaterialet är i stor utsträckning lokalproducerat och återvinningsbart. Allt vatten som kommer in i byggnaden är avsaltat och renat av det kommunal reningsverket. - Vi är mycket rädda om vattnet och har ett eget reningsverk som renar vårt avfallsvatten som efter rening återanvänds i toaletter och till bevattning, säger Johan Fransson. Kronprinessan Victoria besöker Esabs ”gröna” kontor Den 19 januari 2011 fick nya Esabs regionkontor, som ligger i den ekonomiska frizonen Jebel Ali, Dubai, ett officiellt besök av Sveriges kronprinsessa Victoria. I gruppen fanns bland annat flera högt uppsatta lokala affärskvinnor och närvarade gjorde även den svenske ambassadören i Förenade Arabemiraten Magnus Schöldtz. Besöket inleddes med en kort rundtur i den miljöanpassade byggnaden följt av en paneldiskussion på hög nivå. Diskussionsämnena var kvinnligt ledarskap, innovation, Corporate Social Responsibility, hållbar tillväxt och samarbetet mellan Sverige och Förenade Arabemiraten.

Förenade Arabemiraten består av sju emirat, varav Dubai, med 1,5 miljoner invånare, är det mest kända. I Dubai, som främst lever på handel och turism, finns cirka 250 svenska företag, de flesta representerade med säljkontor eller via lokala återförsäljare. - Det var roligt att kunna visa upp vår ”gröna” byggnad för kronprinsessan. Även om det är lätt att förlora sig i alla finesser i vårt nya hus, där kostnaderna endast marginellt överstiger normala byggen, är det trots allt svetsning vi håller på med. Min största glädje med den nya byggnaden är att vi har fått ett effektivt och säkert lager, bra kontorslokaler samt ett fantastiskt demo- och processcenter där vi kan visa våra proukter och utbilda våra kunder, säger Johan Fransson. Arne Öster


34 Energi xxxxx & Miljö

www.svenskleverantorstidning.se

Minskade driftkostnader och förbättrad arbetsmiljö med LED-belysning

Frågor som rör energi är viktiga både för Jernhusen och för bolagets kunder, inte minst när det handlar om nyttjande av resurser och miljö. Jernhusen arbetar därför aktivt för att minska energianvändningen och för att välja det miljömässigt bästa energialternativet i sina fastigheter.

Fakta Jernhusen AB är helägt av svenska staten. Bolagets uppdrag är att medverka till att stationer, godsterminaler och underhållsdepåer utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor.

En allt större del av tågunderhållet handlar om service och byte av hela komponenter. Det s.k. lätta tågunderhållet sker i trafiknära underhållsdepåer, det vill säga de som finns nära våra stationer. Det betyder att tågen kan rulla in på depåerna utan större omvägar och vara i trafik igen redan samma dag eller nästa morgon. Behovet av depåer för det tunga tågunderhållet minskar i takt med att tågflottan förnyas. För att möta denna minskade efterfrågan planerar Jernhusen om lokalerna för annan användning. Arbetet vid de tyngre depåerna utvecklas mot komponentunderhåll och större projekt såsom renovering av SJs X 2000-tåg. - För tre år sedan började vi att titta på alternativ för energisnålare belysning i våra underhållsdepåer här i Malmö. LED-teknikens fördelar med driftsäkerhet, energieffektivitet och lång livslängd minskar driftkostnaderna. Att slippa ha personal som underhåller belysningen sparar också stora summor. Dessutom förbättras arbetsmiljön då man inte kommer i närheten av kontaktledningarna när man inte behöver byta lampor så ofta. Vi har systematiskt bytt armatur för armatur och närmare 200 armaturer är installerade i tre underhållsdepåer och även en del stolpbelysning utomhus. Genom en upphandling kom vi i kontakt med Enviro-Light Electronics och fann prisvärda produkter med god kvalitet. Hittills har det fallit väl ut, säger Ricardo Klemensson på Jernhusen AB som uppskattar energibesparingen till minst 1/3 jämfört med tidigare. Eftersom han tycker att det är viktigt att följa med i utvecklingen av ny teknik – till exempel när det gäller lysrörsarmaturer med LED-teknik – räknar han med att projektet kommer att fortsätta. I dag finns lysdioder i många olika färger, från infrarött över de synliga färgerna till ultraviolett, samt även kallvitt och varmvitt. LED-lampor finns i många olika storlekar och för många olika ändamål. Armaturer för exempelvis gatubelysning kan även förses med intelligenta styrsystem. - Många leverantörer av LED-belysning använder idag kallvita lysdioder för att förbättra ljusflödet. Ju varmvitare ljus, desto mer förlorar lysdioderna i ljuseffektivitet, fördelen är att det blir ett trevligare ljus med bättre färgåtergivning. De LED-lösningar som vi levererar idag är

uteslutande varmvita eller neutralvita eftersom vi värderar ljusets kvalitet väldigt högt. En optimal belysning är inte bara energieffektiv, den ger även ljus med bra kvalitet och underlättar arbetet i lokalerna, säger Arvid Bruhn på Enviro-Light Electronics. Han fortsätter: - Jämfört med äldre typer av belysning, kvicksilver, natrium/högtrycksnatrium och äldre lysrör, ger vår belysning en markant förbättring, inte bara på underhållet och energiförbrukningen, utan även på ljusets kvalitet. Enviro-Light säljer kvalitativ belysning med väl beprövade produkter. Vi har även precis bytt vår slogan till ”Fungerande LED-belysning”, för att tydliggöra att vi är ett seriöst företag med seriösa produkter. Arne Öster

Gatuarmatur 100W, EL-720 använd som fasad/områdesbelysning utanför lokverkstad hos Swemaint i Malmö.


35 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND xxxxx

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Östersund utvecklas med stora privata investeringar Östersund blev militärstad år 1893. När beslutet om att avveckla militären på orten kom år 2004, väckte det indignation, protester och bävan i breda kretsar. Avvecklingen har dock lett till mycket gott. En av följderna har blivit tillväxt i det privata näringslivet. Befintliga företag utvecklas vidare och nya tillkommer. En helt ny stadsdel växer upp och f.d. Ericssonhuset har blivit företagshus för stora som små nya hyresgäster. Östersund är av hävd huvudsakligen ett handelscentrum med tusenåriga traditioner. I dag finns här bl.a. över 400 butiker. Östersund är också bl.a. en av Sveriges kafétätaste städer. Handelstraditionerna har lett till utvecklingen av många framgångsrika företag. Exempel är Bilbolaget, Wist Last och Buss, bygghandelsföretagen Fresks och Gärdin & Persson m.fl. som tillsammans omsätter miljarder och har etablerat sig på allt fler orter. Business to businessföretag

Flera privata, lokalt ägda investmentföretag har med tiden grundats i Östersund. Deras kapitalstyrka bidrar nu till att vidareutveckla det privata näringslivet. Industriort blev Östersund egentligen först i mitten av 1990-talet. Trots detta har många östersundsföretag blivit framstående inom både industri- och andra business to businessverksamheter. I detta nummer av Svensk Leverantörstidning presenterar vi bl.a. flera sådana.

Fakta om Östersund Centralort och residensstad grundad 1786 av Gustav den III i Jämtlands län, (enda staden inom Sveriges nuvarande gränser som grundats under 1700-talet.) Invånare (2006): 43621 Storleksordning: Sveriges 24: e största tätort.

Handelsstaden Östersund har med tiden frambringat många framgångsrika handelsföretag, som etablerat sig på allt fler orter och i dag tillsammans omsätter miljarder. Exempel är Bilbolaget, Wist last och Buss och bygghandelsföretagen Gärdin & Persson och Fresks.

Läge: Mellannorrland, inte långt från Sveriges geografiska mittpunkt.

Stockholm SkyVew – Globens nya turistmagnet byggdes av jämtar i samverkan

Byggandet av Stockholm SkyView innebar många verkligt utmanande ingenjörstekniska problem. – Vi fick uppdraget för att vi kunde presentera en genomförbar lösning och samordna de resurser som behövdes för genomförandet, berättar VD Kristian Sjöström på Liftbyggarna i Östersund. – Vi utgick från att vi genom att samordna jämtländska företags kunnande och resurser, kunde både tillverka och montera de två bergsbanorna med deras två sfäriska passagerargondoler för vardera 16 personer, som drivs oberoende av varandra. Att bygga en konstruktion med låg vikt var en utmaning. Bl.a. innebar byggnationen noggranna mätningar eftersom vår yttre konstruktion med ca. 70 ton räls med millime-

Närmaste kommungrannar: Bräcke, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Ragunda (också t.ex. nära till Trondheim i Norge). Flyg: Åre Östersund Airport: reguljär trafik på Arlanda, Bromma, Umeå och Luleå. Inkommande charterflyg: Bl.a. från städer som London, Köpenhamn, Amsterdam, Moskva och St Petersburg. Järnväg: Inlandsbanan och Mittnabotåget Sundsvall - Östersund - Åre – Trondheim (både person- och godstrafik) Riksvägar: E 14 och E 45 Vinterstaden: Mycket vinterskidsport, (också forskning på Mittuniversitetet) arrangerar massor av vintersportevenemang (nantionella och internationella). Närheten till Jämtlandsfjällen.

terprecision måste möta en inre fackverksförstärkning gjord av ca. 42 ton stål, vilken byggdes av NCC. Vi klarade både projektering, tillverkning och montage genom att samordna resurserna hos jämtländska företag som JP Industri, Andritz Waplans, Ansys, Elpalko, Glas o Portteknik, Kornboden, Strindlunds El, Kyl & Frysservice, Avalon, Bravida, Eltech och Ma 4 Nordic. Materiallyften kunde vi genomföra med helikopter från Jämtlandsflyg. Montering ordnades genom Jämtlands Klättercenter. Allt blev som det skulle och alla berörda kan vara stolta över slutresultatet, berättar Liftbyggarnas VD Kristian Sjöström. Läs mera om östersundsföretag i detta nummer av Svensk Leverantörstidning. Presentationen fortsätter i nästa nummer...

Handelsstad: Handelscentrum med tusenåriga traditioner med i dag bl.a. över 400 butiker. Industristad: Egentligen först efter mitten av 1900-talet. En av Sveriges kafétätaste städer. Några kända personligheter med anknytning (skådespeleri, film,TV m.m): Beppe Wolgers, Allan Edwall, Yngve Gamlin, Rolf Lassgård, Kim Anderzon, Staffan Ling m.fl. Några kända indrottsprofiler: Ulf Dahlén, Carina Lindblom, Anders Södergren, Peja Lindholm, Alexander Edler, Helena Ekholm (och många många andra). Fantastisk kompositör: Wilhelm Petersson – Berger (Frösöblomster, Arnljot m.m.) Tidigare militärstad (1893-2005) i förvandling: Tidigare militärområden har bl.a. blivit Mittuniversitetets största campus (7000 studenter) och nya Stadsdel Norr. Speciell fauna med endemisk art: Storsjöodjuret

Cylindertillverkaren Wipro är ett av de företag som satsat stort och byggt nytt i Östersund. Den nya industribyggnaden med sina ca 9000 kvm finns på Verksmon invid E 14 i stadsdelen Torvalla.

Nya turistmagneten Stockholm SkyView, de två utsiktsbanorna på Globen, byggdes av jämtländska företag i samverkan. Fotograf: Sören Andersson.


36 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

www.svenskleverantorstidning.se

Stadsdel Norr består av både tidigare I 5 och nyinskaffad mark i anslutning till området. 650 milj. kr. har redan investerats. Investeringar på ytterligare 1,3 miljarder finns med i planerna för kommande år. Det skapar möjligheter för många.

VD Daniel Kindberg, Fältjägaren Fastigheter AB

Stadsdel Norr i Östersund – modern samhällsutveckling mot framtiden I Östersund utvecklas Stadsdel Norr, en ny stadsdel med en givande blandning av både gammal och helt ny bebyggelse. Utvecklingen av Stadsdel Norr är mångsidig med en mix av både kommersiella fastigheter, många anläggningar för fritid och idrott, service, affärer, villor, flerfamiljshus och radhus. Stadsdel Norr utgörs av militärens tidigare I 5-område, som utökats med stora tillköpta markområden. Stadsdel Norr ägs, byggs, utvecklas och administreras av PEAB genom dotterföretaget Fältjägaren Fastigheter AB, som grundades i Östersund efter militärnedläggningen år 2005. Daniel Kindberg är sedan start VD för Fältjägaren Fastigheter AB. – Östersunds kommun har duktiga politiker och tjänstemän. Kommunens ekonomi är god och Östersundarnas framtidstro stark. För oss på Fältjägaren Fastigheter och PEAB känns det givande att i Östersund bidra till modern samhällsutveckling för framtiden, säger Daniel Kindberg. Daniel har tidigare gjort karriär som yrkesofficer i bl.a. Östersund och har därför anknytning till orten. Stora investeringar och tillköpta markområden grunden för dynamisk utveckling

– PEAB: s ambition är att bygga och utveckla modern samhällsutveckling för framtiden. Stadsdel Norr utvecklas dels på I 5- områdets ursprungliga 35 ha mark. Den har vi utökat med ytterligare 180 ha tillköpt mark för att möjliggöra

expansion under åren som kommer. Hittills har vi investerat 650 miljoner kronor i Stadsdel Norr. Under de närmaste åtta åren kommer vi enligt planerna att investera ytterligare 1,3 miljarder kronor. Det är en mycket stor satsning ur alla synvinklar sett, poängterar Daniel Kindberg Mångfald – gammalt och helt nybyggt – företag, service, idrott och fritid

Stadsdel Norr har i dag 60-talet både gamla och helt nybyggda byggnader på tillsammans 80 000 kvm. Ett fyrtiotal företag har redan etablerat sig inom området och uthyrningsgraden är när detta skrivs 94 %. Vi ser till att både nytillkomna hyresgäster och de som t.ex. behöver större lokalytor inom området får det de behöver. I dag har vi i Stadsdel Norr ca. 40 000 kvm kommersiella lokaler. Inom idrotts- och fritidsanläggningar finns ca 25 000 kvm med bl.a. egen multifunk-

tionell gymnastikhall för innebandy, handboll, basket, badminton, tennis. En nybyggd stor fotbollsarena. För 250 miljoner byggs en ny is-arena för bandy, konståkning, ishockey m.m. Dessutom finns både Östersunds Skidstadion och Östersunds friidrottsanläggning Hofvallen. Stadsdel Norr möjliggör boende i både villa, flerfamiljshus och radhus

I Stadsdel Norr bor man med utsikt över Frösön och fjällvärlden på promenadavstånd från centrum. Man kan välja att bo i både Villa, flerfamiljshus och radhus. – I etapp 1 inom villabyggande har vi redan kunnat planera och sälja 25 tomter. 17 villor har redan uppförts. T.ex. längdskidåkaren Anders Södergren har valt att bygga sin villa här. Vi räknar med att ha planerat och sålt ytterligare 42 tomter till hösten 2011. I etapp 2 kommer ytterligare 58 tomter att göras tillgängliga för försäljning. Vi producerar nu fyra flerfamiljshus med totalt 104 lägenheter som skall vara klara för inflyttning med start i oktober 2001. Ett radhusområde kommer att planeras och projekteras för byggstart 2012, berättar Daniel Kindberg

Stadsdel Norr har redan tre restauranger – världsberömd japansk köksmästare

Stadsdel Norr har redan nu tre restauranger. Mr Husman och Mr Husman festvåning samt

den berömda japanska restaurangen Mikado, som drivs av Tsukasa ”Tim” Takeuchi, som anses vara en av världens bästa inom det Japanska köket och bl.a. varit anställd i det kejserliga hushållet i Japan. Vi har byggt en helt ny byggnad för Mikado med stort kök och 60 gästplatser, berättar Daniel Kindberg Lokalanpassning, nybyggen och framtiden

- För hyresgästerna anpassar vi lokaler efter kundens behov. Vi bygger också nytt. Några exempel på nybyggnationer vi gjort är MIKADO, som köpt lokalerna. Vi har byggt nytt för ICA Maxi, som de köpt. Mekonomen finns i nybyggda lokaler, som de hyr. Som sagt har vi redan investerat 650 miljoner. I framtidsplanerna finns investeringar på ytterligare 1,3 miljarder för att utveckla Stadsdel Norr. Det ger möjligheter för många, avslutar VD Daniel Kindberg.


37 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Flextronicsfabriken blev Företagshuset i Odenskog Genom företaget Företagshuset i Odenskog AB, som bildats och ägs tillsammans av engagerade och resursstarka lokala ägare i Östersund, omvandlas tidigare Flextronics-/ Ericssonfabriken i Odenskog i Östersund för att bli tillgängligt för nya hyresgäster. Intresset att hyra in sig i huset från olika företag är stort, en del har redan flyttat in och fler är på väg. En av Östersunds största, centralt belägna industrilokaler frigjordes när Flextronics lade ner sin verksamhet i Östersund. Flextronics hade köpt lokalerna i samband med att de förvärvade Solectron i Östersund, som i sin tur hade sina rötter i ortens tidigare Ericssonfabrik i samma fastighet. Starka lokala ägare bildade gemensamt fastighetsbolag

Företagshuset i Odenskog AB: s affärsfilosofi är: att till konkurrens utsatta hyresnivåer erbjuda uthyrning i byggnader som är väl underhållna, har ett strategiskt bra läge samt hålla en för marknaden hög säkerhetsnivå. Företaget som bildades i maj 2009 för att äga, utveckla och förvalta lokalerna i f.d. Ericssonhuset, ägs av fyra lokala ägare. Attacus Invest AB, Hörnell Invest AB och Curt Sillström Fastigheter & Entreprenad AB äger till lika delar 95 % av bolagets aktier. Övriga 5 % ägs av Företagshuset i Odenskog AB: s VD Bosse Lindwall som tidigare varit anställd som fastighetschef hos Ericsson/Solectron/Flextronics. I januari 2010 blev VD Bosse Lindwall det nya bolaget formellt ägare av f.d. Ericssonhuset. I samband med övertagandet gjordes även en planändring för fastigheten vilket betyder att det numera finns möjligheten att bedriva handel med skrymmande varor i huset. - Genom förvärv av intill liggande fastigheter har vi numera tillgång till hela kvarteret, vilket gav oss möjlighet att bland annat anpassa för byggvaruhuset Gärdin & Persson, som numera är en stor och viktig hyresgäst. I dag äger och disponerar Företagshuset hela kvarteret med en markyta på 75 000 kvm. och 31000 kvm byggnader, berättar VD Bosse Lindwall.

Strategiskt placerade lokaler i stadsdel med stark utveckling

Före detta Flextronics/Ericssonhuset på Odenskog i Östersund har blivit Företagshuset i Odenskog AB med hyreslokaler för både stora och små företag.

Odenskog är strategiskt beläget i Östersund med de fördelar som företag behöver. Här växer både handel, service och andra näringsgrenar. Företagshuset i Odenskog ligger därför, med områdets infarter från både närbelägna E 14 och

centrala Östersund, bra till för bilburna i alla riktningar. - Vi erbjuder bra lokaler, god logistik och stora parkeringsytor, poängterar Bosse Lindwall. Nu tillgängligt för både lätt industri, kontor, handel, butiker, lager m.m.

En förutsättning för bildandet av Företagshuset i Odenskog, var att få fastigheten omklassad från att enligt stadsplanen enbart vara tillgängligt för industriell verksamhet till att också omfatta, kontor, handel med skrymmande varor, lager m.m.

Intresset bland företagen är stort – många har bokat lokaler

- Med våra 31000 kvm kan vi erbjuda både stora och små verksamheter lämpliga lokaler. Ca 16 000 kvm är redan bokade. Restaurang Lime disponerar 650 kvm sedan augusti 2009. Woolpower blev i oktober 2010 hyresgäst med sina 1 650 kvm lagerytor hos oss. För Gärdin & Persson byggde vi om 6 000 kvm i södra delen av huset och lät uppföra en helt ny byggnad på 3700 kvm inklusive stora parkeringsytor. Inflyttningen skedde julen 2010. Ytterligare en stor hyresgäst har skrivit på sitt hyreskontrakt för 2600 kvm, med tillträde 1 april. Utifrån de avtal som finns tecknade idag kommer därför våra fastigheter frampå vårkanten ha ca 300 personer som har sin arbetsplats där.

Disponibla lokaler – både för omedelbar inflyttning och efter anpassning

- När detta skrivs kan vi t.ex. erbjuda 700 -3000 kvm, som med fördel lämpar sig för handel med skrymmande varor. Lokalerna kan exponeras mot Voltvägen och ger möjlighet till egen fasadskyltning. Vi kan t.ex. erbjuda ca 1600 kvm lämpliga för lättare industriell verksamhet. Vi kan erbjuda 1000-1500 kvm vid behov färdigt möblerade kontorsutrymmen för både större och mindre behov och hyresgäster. Totalt finns färdigt möblerade kontor för 130-talet personer. Beroende av behov och användning kan man flytta in genast, eller efter anpassning av lokalerna. Ibland går det snabbt. Nyss kom ett företag för att titta på kontor. De bestämde sig samma dag och flyttade in följande vecka, berättar Bosse Lindwall avslutningsvis. Erik Holländer


38 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetssäkrat fallskydd för modernt byggande För fyra år sedan startade Östersundsföretaget SafetyRespect AB sin verksamhet. Företagets fallskyddslösningar har redan rönt betydande framgångar tack vare ett heltäckande sortiment med starka och lättmonterade produkter kombinerat med ett för branschen nytt arbetssätt för att skapa ett kvalitetssäkrat fallskydd. – De fallskyddslösningar som tidigare dominerade marknaden har funnits med länge och är anpassat till gårdagens byggande, inte till ökat säkerhetsmedvetande och höga kvalitetskrav. Vi såg att behovet fanns och utvecklade därför SafetyRespect, som erbjuder fallskydd med genomtänkta lösningar, heltäckande sortiment och kvalitetssäkrade arbetsrutiner från början till slut i varje byggprojekt, berättar VD Per Ramberger vid SafetyRespects HK i Östersund. Nya generationens fallskydd utvecklade för modernt byggande

Dagens byggarbetsplatser kännetecknas av högt tempo med snäva tidsramar och hög effektivitet, med tunga prefabricerade komponenter som hanteras av flera entreprenörer och underentreprenörer. Säkerhetstänkandet är därför mycket viktigt. När det gäller fallskydd kan det t.ex. vara ett företag som hyr ut materialet (SafetyRespect), ett annat som tillhandahåller (byggaren) en tredje part som monterar det. Ansvarsgränserna kan bli otydliga och misstag därför möjliga. SafetyRespects kvalitetssäkring, gör att det i dokumentationen framgår vem som ansvarar för vad. – Vi utbildar montörerna i våra kvalitetsrutiner och har utvecklat enkla men säkra sätt att dokumentera ansvarsgränser. Våra rutiner ser till att man på byggarbetsplatsen har tillgång till den dokumentation som krävs. Följande faktorer skapar förutsättningar för säker arbetsplats enligt Per; Attityd och kunskap (Utbildning för användarna på produkter, lagar och regler). Produkter och system (Efter genomförd riskanalys och arbetsberedning tillhandahålls rätt produkter och system på rätt ställe. Struktur och arbetssätt (Dokumenterade kvalitetskontroller av monterat fallskydd tillsammans med skyddsombud och ansvarig personal borgar för kontinuerlig förbättring.)

Safetyrespect AB: s VD Per Ramberg

Detta tillsammans skapar förutsättningar för en säker arbetsplats med en genomgående krav på hög säkerhet och kvalitet, poängterar Per Ramberger. Monteringsvänligt, säkert och smart – alla låsfunktioner integrerade i produkterna

I SafetyRespects heltäckande sortiment av fallskyddsprodukter har alla låsfunktioner integrerats i produkterna. Allt finns alltid med. - Vi har satsat på att ta fram smarta, säkra och för användaren enkla lösningar. De tekniska lösningarna för detta är genomtänkta med hänsyn taget till användaren, med fallskyddsproblemet i fokus. För att montaget skall bli rätt utbildas montörer och användarna i både teori och praktik. Vi tycker helt enkelt att vi på detta sätt lyckats mycket bra med det vi velat utveckla, berättar Per Ramberger. Väldimensionerat fallskydd – lätt att bygga på och kring 48, 3 mm ställningsbyggnation - Vi har valt att bygga SafetyRespects fallskyddssortiment på 48,3 mm runda rör. Detta är samma dimension som används av de flesta ställningsfabrikat. Det ger ett genomgående starkt fallskydd som lätt kan integreras med ordi-

SafetyRespect erbjuder byggbranschen ett komplett system för kvalitetssäkrat fallskydd.

narie ställningsmontage. Vi utvecklas vidare och en nyhet är att erbjuda produkter i aluminium avsedda för hallar och andra konstruktioner där stora spännvidder med få infästningspunkter förekommer, berättar Per Ramberger. Fått uppdrag att leverera fallskyddet till Stockholmsarenan vid Globen

- Vi har klarat lågkonjunkturen väl och har ökat omsättningen varje år. Intressanta projekt är Tine Mejeri i Oslo där vi står för allt fallskydd, totalt 3 000 meter. Vi har också fått uppdraget att leverera fallskyddet till byggandet av Stockholmsarenan vid Globen med 30 000 sittplaster. Ett byggprojekt som i sin helhet är kostnadsberäknat till 2,7 miljarder. Detta är vi mycket stolta och glada över att få vara delaktig i, som leverantör av kvalitetssäkrat fallskydd, konstaterar SafetyRespects VD Per Ramberger avslutningsvis.

Erik Holländer


39 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Produktionschef Lars Nordin och VD Göran Wärdell framför Lindevalls skärmaskin Gerber.

Industrins skräddare Östersundföretaget Lindevalls Industri AB, har sedan starten för 45 år sedan fungerat som ”industrins skräddare”. Lindevalls tillverkar mjuka produkter i PVC-vävar, cellgummi, gummiduk och tekniska textilier som beställs av företag i snart sagt alla branscher runtom i landet. Företag inom försvarsindustrin utgör t.ex. en stor kundkategori. Lindevalls grundades år 1965 av Gösta Lindevall. Hösten 2000 såldes företaget till nuvarande ägaren Medisoft AB och blev då systerföretag till Hamrånge Inrednings AB på orten med samma namn utanför Gävle. Göran Wärdell är sedan april 2007 VD för Lindevalls. Produkter i mjuka material för industrins behov - exempel

– Vi tillverkar genom tillskärning, sömnad, HF-svetsning och stansning alla typer av produkter i mjuka material för industrins behov. Exempel är väskor, tält, skyddshuvar, isoleringar, packningar, tätningar, kåpor, kapell, skyddsmadrasser, verktygsfodral, bärselar, remmar, skyddsmadrasser för skidbackar m.m. Har man ett behov brukar vi kunna lösa det på ett smidigt sätt. Våra leveranser till BAE Systems Hägglunds

i Örnsköldsvik har t.ex. ständigt utvecklats och i dag har vi över tusen olika artiklar till dem, vilket är dubbelt så mycket som för fem år sedan, berättar VD Göran Wärdell. Hög dokumenterad leveranssäkerhet

– Något som kännetecknar vår verksamhet är att vi betjänar många krävande kunder med höga krav på både kvalitet och leveranssäkerhet. Vi följer därför återkommande upp vår leveranssäkerhet och antalet reklamationer. Vi är stolta över att leveranssäkerheten ligger på över 98 %, vilket är så nära idealet man av praktiska skäl kan komma och att reklamationer dessutom är sällsynta, poängterar Göran Wärdell.

Egna produkter

Lindevalls tillverkar också egna produkter.

Mjuka åkmadrasser för pulkabackar har t.ex. blivit en populär produkt, som bl. a. marknadsförs genom en rikstäckande handelskedja. Lindevalls har också tagit fram en förbättrad typ av skyddsmadrass för skidanläggningar som skyddar åkarna vid stolpar och andra hinder. Dessa förbättrade skyddsmadrasser har de senaste åren sålts i både Sverige och Norge och röner uppskattning för sina egenskaper.

utveckling och prototypframställning. När det gäller serieproduktionen rör det sig om allt från enstyck till små-, medelstora- och återkommande serier. Flexibiliteten och de korta ledtiderna är vår styrka. Vår mångsidighet när det gäller produktionen gör dessutom att vi på ett rationellt sätt kan åta oss det mesta som behöver tillverkas i mjuka material, avslutar Lindevalls VD Göran Wärdell.

Anlitas för både produkt-/prototyputveckling och serieproduktion

– Vi arbetar inom åtta huvudsakliga produktområden dvs. isoleringar, packningar och tätningar, remmar, väskor och fodral, kapell och huvar, tält, dynor och skyddsmadrasser. Inom alla områden anlitar uppdragsgivare oss återkommande som deras partner för både produkt-

Erik Holländer

www.mineraskiffer.se Tel:+46 63 208 60


40 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

Offerdalsskiffer – vackert naturmaterial som varar Offerdalsskiffer bryts och vidareförädlas i Jämtland av Minera Skiffer AB med säte i Östersund. Som vackert och tidlöst naturmaterial används Offerdalsskiffer, ute och inne, i allt från offentliga byggnader och moderna hotell till privata hus och trädgårdar. Med effektiv utrustning för brytning och mångsidig vidareförädling ökar dess användning inom många användningsområden. Minera Skiffer AB i Östersund är svenskt dotterbolag till Minera Norge AS. Minerakoncernen är med sina 200 anställda specialiserad på att bryta, vidareförädla och marknadsföra skifferprodukter. Företaget har unik tillgång till skifferbrott i jämtländska Offerdal samt i Alta, Oppdal och Otta i Norge. Koncernen har huvudkontor i Oppdal samt sälj-/marknadsavdelningar i både Oppdal och Östersund. Koncernen omsätter i dag årligen över 200 mkr i mer än 25 länder. Unika produkter som i dag används i över 25 länder

Per Göran Pettersson är sedan september 2010 ny VD för Minera Skiffer AB i Östersund. – Offerdalsskiffret är en högkvalitativ, hållbar och unik svensk naturprodukt, som bildades under högt tryck för ca. 500 miljoner år sedan. Den pryder i dag allt från Olof Palmes grav till offentliga byggnader ute och inne, moderna hotell, kyrkor, privata hus och trädgårdar. Genom att vi ingår i Minera-koncernen har vi förutom Offerdalsskiffret också tillgång till och kan sälja

Interiör Copper Hill Mountain Lodge.

skifferprodukter från tre norska skifferbrott. Alla fyra skifferbrott ger högkvalitativa produkter med unika egenskaper när det gäller yta och skiftningar i både färg och struktur. Det ger oss möjligheter att tillfredställa ett brett spektrum av behov. Nordiskt skiffer ger produkter i högsta klass som i dag används i över 25 länder. Våra skifferprodukter representerar naturliga, miljövänliga material av bestående värde och en hållbarhet som inte går att kopiera. Offerdalsskiffer bryts och vidareförädlas i dag både på basen av gedigen yrkeskunskap och modern produktionsteknik. Våra 30 medarbetare i Sverige är stolta över både sin yrkeskunskap och sina produkter, konstaterar VD Per Göran Pettersson. Exempel - från exklusiva Copperhill Mountain Lodge i Åre till Charles de Gaulle i Paris Offerdal Maxi. Jaktvilla, Åre.

Per Göran fortsätter - Genom att vi kan klyva, formsåga, slipa och polera produkterna används

våra skifferprodukter inom snart sagt alla typer av användningsområden. Exempel är privata och offentliga byggnader ute och inne, torg och trottoarer, golv, väggar, trappor, skorstenar, öppna spisar, exklusiva hotellreceptioner, toalett och köksbänkar samt uteprodukter i trädgårdar m.m. I Norge har skiffer sedan urminnes tider används allmänt som vackra och hållbara takmaterial, ett användningsområde som nu också ökar också i Sverige. Ett redan från början påkostat stockhus i fjällen får en karaktär av naturnära skönhet och naturlig exklusivitet med ett tak i skiffer i jämförelse med andra material. Våra skandinaviska skifferprodukter representerar yppersta kvalitet och används ofta där man vill använda naturligt vackra och gedigna material för att framhäva genomgående kvalitet och exklusivitet i allt. Mineras skiffer är frostsäkert och kan därför användas i många miljöer där sådana krav är gällande. Några exempel där man i omfattande skala använt Offerdalsskiffer är det exklu-

siva hotellet Copper Hill Mountain Lodge i Åre, Eriksdalsbadet i Stockholm, köpcentret Backa 3 i Göteborg, Nokia i Kista, kulturcentrat La Scéne National i Guadeloupe, ASM Litography i Veldhaven i Holland, Statsparkasse i Dietzenbach i Tyskland och flygplatsen Charles de Gaulle utanför Paris. Säljs via rikstäckande återförsäljarnät – bygghandel, skiffer- och naturstensspecialister

Minera Skiffer AB säljer sina produkter i Skandinavien via ett nät av återförsäljare inom både bygghandeln och företag som är specialiserade på att sälja produkter och bygga i skiffer och annan natursten. I övriga världen representeras Minera Skiffer AB av det Belgiska företaget Stone nv som säljer Offerdalsskiffer under produktnamnet ”Flammet”. Erik Holländer


41 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND xxxxx

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Östersundsföretag erbjuder kundspecifika transportlösningar Transportförmedlarna (Östersunds Transportförmedlare AB) ombesörjer kundspecifika transportlösningar, huvudsakligen mellan Jämtlands län och övriga Sverige, men också mellan leverantörer och deras kunder i resten av Sverige. En specialitet är dörr till dörr transporter inkl. lyft o hantering i båda ändarna, en annan är breda och långa transporter. – Transportförmedlarna erbjuder det lilla transportföretagets smidighet, nära kundrelationer och snabba besked, säger Peter Rosberg, som sedan den 1.1. 2005 äger företaget och som arbetat i verksamheten sedan starten 1995. – Våra kunder är vana vid att vi ordnar transporterna, kostnadseffektivt, och smidigt utan krångel, fortsätter Peter. Transportförmedlarnas kontor finns på Odenskogsvägen 38 i Östersund, där företagets tre medarbetare samordnar logistiken.

serar också otympliga eller annars krångliga transporter med långt, tungt och brett gods poängterar Peter Rosberg. Exempel på smidiga transportlösningar – stor kapacitet när det behövs

Transportförmedlarna arbetar huvudsakligen med egna åkare, som sedan länge känner regionen, dess företag och deras destinationsorter runtom i landet. Genom våra samarbetspartners ordnar Transportförmedlarna också transportlösningar inom övriga Norden.

Transportförmedlarna sköter bl a transporterna för tre av länets ledande hustillverkare. Mycket går till Stockholm/Mälardalen. – Fördelen med att anlita oss är bl.a. att vår personal känner till kundernas och deras kunders krav. De hittar lätt i de olika områdena och vet vad som krävs på plats i praktiken. Praktiska problem löser vi därför snabbt och okomplicerat. I förekommande fall står vi för både lossning och montage av väggar och block. Genom vårt utbredda kontaktnät kan vi också ordna den kapacitet som behövs vid toppar och större uppdrag. För kommande verksamhetsår beräknas omsättningen bli strax under 25 miljoner.

Enkelt för kunden - transport inklusive lyft och montage

Smidig bokning per telefon eller via praktiska IT-lösningar med enkel uppföljning

Erfarna åkare som känner företagens behov och destinationer i Sverige och i Norden

– Vi gör det enkelt för våra kunder. För många av våra uppdragsgivare är det en fördel att vi vid behov kan lasta och lossa med kran. Vi organi-

– Mycket av kundkontakterna sker per telefon, men vi ligger i framkant när det gäller smarta och praktiska IT-lösningar. Kunderna kan t.ex. via

vår hemsida boka sina transporter och vi skannar alla fraktdokument. Kunden har därför tillgång till hela sin frakt-/fakturahistorik och kvitterade fraktsedlar och kan enkelt följa upp sina transporter via sin kundsida hos oss poängterar Peter Rosberg.

deras verksamhet i sin helhet är kvalitets- och miljösäkrad. Det gäller också transporterna. Det kan därför vara bra att veta att vi sedan juli 2010 är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004, avslutar Peter Rosberg.

Kvalitets- och miljösäkrade transporter nödvändighet för allt fler företag

Erik Holländer

- Allt fler företag är beroende av att för sina kunder och omvärlden kunna dokumentera att

Verkstad för akuta arbeten och snabba serier av mekaniska komponenter S-O Mekan AB finns på Odenskogsvägen 38 i Östersund. Företagets ägs och drivs sedan starten 1995 av Sven-Olof Olofsson. S-O Mekan AB: s nisch är att framför allt fungera som verkstad för akuta reparationer och tillverkning av kortare serier av mekaniska komponenter på kort varsel.

S-O Mekan AB: s verksamhet har utvecklats dels genom egen tillväxt och dels genom förvärvet av Bilbolagets svarvverkstad år 1999. I verkstaden arbetar förutom Sven-Olof Olofsson också Bengt Höglin och Magnus Östh. S-O Mekan AB är ett familjeföretag där både Sven-Olofs mor och hans sambo bidrar i olika funktioner, bl.a. med administrationen. Mekaniska akutarbeten

S-O Mekan AB arbetar med borrning, svarvning, fräsning och svetsning i stål och andra förekommande metaller. Utrustning för invändiga kilspår används. Uppdragsgivare är både maskinoch fordonsentreprenörer samt andra verkstadsföretag. Delar och komponenter till maskiner och fordon repareras eller nytillverkas. På svetssidan används både MIG/MAG, rörtrådssvets och pinnsvets.

Mindre serier av mekaniska komponenter på kort varsel

– Vår styrka är att vi på kort varsel kan tillverka mekaniska komponenter i enstyck och mindre serier. Vanligen rör det sig om serier på upp till ca. 50. Vi är tillsammans mångsidigt kunniga och kompletterar varandra på både tillverknings- och reparationssidan. Bengt Höglin är mångkunnig

S-O Mekan AB finns på Odenskogsvägen 38 i Östersund. Sven-Olof Olofsson, Magnus Östh och Bengt Höglin fungerar i team som mångsidig akutverkstad för många. En annan nisch är tillverkning i enstyck och mindre serier av mekaniska komponenter och produkter.

inom fräsning och dessutom en mycket uppfinningsrik reparatör. Magnus Öst, som nu arbetar hos oss två år, är duktig på både svarvning och svetsning, berättar Sven-Olof Olofsson. Svarvar och fräser stora arbetsstycken

S-O-Mekan AB kan bl.a. svarva stora arbetsstycken med upp till 4 meters dubbavstånd och upp till 960 mm diameter på kortare arbetsstycken. Bäddfräsen kan hantera och bearbeta arbetsstycken med upp till 3 tons vikt.

Snabb service och reparation av hydraulcylindrar

Ett ständigt inslag i S-O Mekan AB: s verksamhet är reparation och tillverkning av hydraulcylindrar, kolvstänger och packningsbyten i hydraulcylindrar.

Kunder framförallt i regionen men också långväga

– Vi anlitas framförallt av uppdragsgivare inom närregionen, men har också återkommande uppdrag från kunder på längre håll. Arbeten för företag nere i Lysekil och Vaxholm är exempel, avslutar Sven-Olof Olofsson. Erik Holländer


42 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

www.svenskleverantorstidning.se

Legobearbetning, verktygstillverkning och verktygsslipning i utveckling Östersundsföretaget Zenjo Verktygsteknik AB grundades av Kjell Enarsson och Rainer Johansson i januari 2003. Båda hade då lång erfarenhet av verkstad/ industribranschen och kom närmast från Atlas Copco-företaget Secoroc, som då hade en stor tillverkningsenhet för bergsborrningsutrustning i Östersund. Med i verksamheten följde erfarna medarbetare från samma företag. Zenjo har sedan starten vuxit från 11 till 18 medarbetare. Personalen hos Zenjo har sedan tidigare lång erfarenhet inom verkstadsindustrin. ”Vi räknade nyligen ut att vi tillsammans inom Zenjo i dag representerar 300-års erfarenhet i branschen,” konstaterar Kjell och Rainer. Företaget finns på Kännåsvägen i Lugnvik, i nordvästra delen av Östersund, där företaget disponerar 1600 kvm som granne till JP Industri. Företagsnamnet Zenjo kommer från Z för Jämtland, EN för Enarsson och JO för Johansson.

Snabb omställning i produktionen en styrka fåstyckstillverkning och mindre serier

Zenjos nisch på legosidan är maskinbearbetade detaljer som kräver svarvning, fräsning och borrning, splines, kil- och andra invändiga spår, långhålsborrning m.m. både i enstyck/prototyptillverkning och i serier. Exempel ut tillverkningen är bergsborrkronor, komponenter till vattenkraftturbiner och detaljer till försvarsindustrin. Produktionen är mångsidig och t.ex. under fjol-

året anlitades Zenjo av ett 50-tal återkommande kunder för tillverkning av tusentals olika artiklar. Puma MX 2500 ST med ABB robot – senaste investeringen i utvidgad maskinpark

– Vår maskinpark gör att vi med korta leveranstider kan hantera och bearbeta både lätta och tyngre komponenter. I maskinparken ingår 5 st.CNC-fräsmaskiner, 8 st.CNC-svarvar. Förutom dessa finns 2 st.långhålsborrmaskiner, plan- rundslipmaskin samt ett antal konventionella svarv och fräsmaskiner. För verktygsslipning finns 6 st.manuella och 1 CNC-slipmaskin. Några maskiner att nämna är bl.a. en 4-axlig CNC-fräsmaskin med bearbetnigskub 1500 x 500 x 500 med utrustning för invändig fräsning av splines eller kilspår, tre femaxliga och två fyraxliga samt två större CNC-svarvar DAEWO Puma 400, båda med 400mm chuck, spindelgenomgång 117 mm och bearbetningslängder 1-2 meter, som klarar stora detaljer. Till de flesta maskinerna finns lyftutrustning för detaljvikter upp till 500 kg.

- Vår senaste större investering är en 2-spindlig fleropsvarv Puma MX 2500 ST som betjänas av en ABB industrirobot. Denna produktionscell togs i bruk i november i fjol, berättar Kjell och Rainer Verktygsslipning, verktygstillverkning och prototyper m.m.

” Vi slipar med stor sakkunskap och erfarenhet snabbståls- och hårdmetallverktyg som fräsar, borrar och försänkare. Hårdmetallborrar vässer/ slipar vi t.ex. för håltoleranser bättre än 1/100 mm. Vi tar gärna på oss kontinuerliga uppdrag för att hålla kundernas produktionsverktyg i det skick som krävs för ett gott och bekymmersfritt bearbetningsresultat” avslutar Kjell Enarsson och Rainer Johansson. Zenjo har också lång erfarenhet av att ta fram och tillverka smidesverktyg, mastar, skärhållare, fixturer, tolkar, monterings- och kontrollverktyg, maskinkomponenter och prototyper. Erik Holländer

Komplexa lackerade stålkonstruktioner. Från konstruktion till produktion. www.jpab.se

Zenjos nisch på legosidan är maskinbearbetade detaljer som kräver svarvning, fräsning och borrning, splines, kil- och andra invändiga spår, långhålsborrning m.m. Senaste större investering är en 2-spindlig fleropsvarv Puma MX 2500 ST som betjänas av en ABB industrirobot.


43 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Utvecklings - och produktionspartner för större komplexa produkter i stål JP Industri AB (Jonsson & Paulsson) i Östersund har under 30 år, sedan starten 1981, utvecklats till att bli en av Norrlands större privata verkstadsindustrier. JP Industri anlitas av krävande industrikunder som både utvecklings- och produktionspartner för tillverkning av större avancerade produkter i långvariga kundrelationer. – Hos oss råder en stark entreprenörsanda och hela verksamheten präglas av stort engagemang hos våra i dag 100-talet medarbetare. Vi har förmånen av att ha kompetenta och engagerade ägare, som har ambitionen att bygga upp en stark industrigrupp i Norrland i vilken redan vi och SLP i Övertorneå ingår. Vår ambition är att genom mångsidiga resurser och ständig utveckling inom kvalitet och konkurrenskraft alltid vara kundernas förstahandsval som deras utvecklingsoch produktionspartner. Vi arbetar för långsiktiga och ömsesidigt utvecklande kundrelationer med allt från egna konstruktörer och prototypframtagning till serieproduktion, berättar JP Industris VD Mårten Eriksson. Komplexa produkter – från prototyp till serieproduktion under samma tak

På JP Industri tillverkas i dag komplexa produkter i plåt och stål för högt utvecklade industriella kunder. JP Industri har mångsidiga resurser för allt från konstruktion, mätning, produktionsplanering, materialberedning, bearbetning och lackering till lagring inför leverans. All verksamhet sker i varma lokaler under samma tak i företagets 25 000 kvm stora lokaler. Åter-

kommande investeringar ökar företagets produktivitet, flexibilitet och konkurrenskraft till nytta för både befintliga och nya kunder. Allt mer automatiserade produktionsprocesser - ökad konkurrenskraft – våra egna lackeringsanläggningar är vår stolthet! I JP Industris produktion utgör automatiserade produktionsprocesser ett allt mer betydande inslag. Rationalisering och automatisering är ständigt pågående processer för att vidareutveckla produktiviteten och därmed konkurrenskraften. Laserskärning av plåtkomponenter sker t.ex. i en helautomatisk anläggning med automatlager för råmaterial, svetsrobotar och 30-talet egna licenssvetsare kompletterar varandra. – Våra egna lackeringsanläggningar är vår stolthet. I tillägg till vår stora datorstyrda pulverlackeringsanläggning har vi i anslutning till den en våtlackering för produkter med större materialtjocklek och mått. Dessutom har vi en egen blästerhall på 10 x 40 meter och en lackeringsbox med måtten 10 x 50 meter för mycket stora konstruktioner. Vi känner oss rätt unika på marknaden med dessa resurser, som alla finns under samma tak som produktionen. Det gör att vi i alla lägen kan leverera rätt kvalitet i allt vi gör, poängterar VD Mårten Eriksson.

Ständigt ökad produktivitet - kapacitet för nya volymkunder

”Allt mer automatiserade produktionsprocesser - ökad konkurrenskraft”

– Vi arbetar kontinuerligt för att öka vår produktivitet för att kunna ta oss an nya volymkunder. Vår senaste investering är t.ex. en stor svetsrobot för stora krävande svetsade konstruktioner. Med stora utrymmen för både materialberedning, komponenttillverkning, svetsning, lackering och montage under samma tak, kan vi snabbt och flexibelt organisera den kapacitet som behövs för effektiv produktion. Vi har vanan att tillverka och montera allt från stora, avancerade, svetsade stålkonstruktioner och plåtkomponenter inklusive hydraulik och el-/elektronik. Vår omsättning under 2010 blev 123 miljoner, vilket vi genom nära samverkan med befintliga och nya kunder hoppas kunna fördubbla under kommande år, avslutar JP Industri AB: s VD Mårten Eriksson. Erik Holländer

Både volymkunder och stora specialkonstruktioner

JP Industris största kunder är i dag Volvo Construction Equipment (VCE) och Toyota/BT Products. För de senare är JP Industri certifierad leverantör och sköter hela produktionsprocessen till leveransklara eldrivna inomhustruckar. Dessutom tillverkas plåtkomponenter till Toyota/BT: s övriga produktprogram. För VCE serietillverkas avancerade svetsade stålkonstruktioner, stänkskärmar, kåpor m.m. till deras hjullastarprogram. På uppdrag av Komatsu Forest i Umeå tillverkar JP Industri detaljer till deras skogsmaskiner. Tillverkning av större specialprodukter förekommer också. Exempel är två 45 tons malmtransportvagnar med en lastkapacitet på över 100 ton vardera, som JP Industri på uppdrag av systerföretaget SLP i Övertorneå har tillverkat för gruvdriften hos LKAB i Gällivare. - Ett annat exempel på specialkonstruktioner vi gjort är omfattande detaljframtagning och kvalificerade svetsarbeten på räls och strukturer till turistattraktionen ”Sky View” på Globen i Stockholm, som vi utfört på uppdrag av vår uppdragsgivare Liftbyggarna AB, berättar Mårten Eriksson.

Mångsidiga och resurser för allt från konstruktion, mätning, produktionsplanering, materialberedning, bearbetning och robotiserad pulverlackering kännetecknar JP Industri AB: s verksamhet. Allt sker under samma tak i företagets 25 000 kvm stora lokaler.

www.zenjo.se Tel: 063-15 58 60 Fax: 063-15 58 63 LEGOTILLVERKNING/BEARBETNING Svarvning, fräsning, långhålsborrning samt rund/planslipning. LEGOTILLVERKNING/BEARBETNING

DEN KOMPLETTA

Svarvning, fräsning, långhålsborrning samt rund/planslipning. VERKTYGSTILLVERKNING www.zenjo.se Tel: 063-15 58 60 Fax: 063-15 58 63 LEGOLEVERANTÖREN Prototyptillverkning, monteringsverktyg, maskinkomponenter, smidesverktyg, LEGOTILLVERKNING/BEARBETNING VERKTYGSTILLVERKNING mastrar, tolkar, skärhållare samt fixturer. Svarvning, fräsning, långhålsborrning Prototyptillverkning, monteringsverktyg, samt rund/planslipning.maskinkomponenter, www.zenjo.se Tel: 063-15 58 60 smidesverktyg, mastrar,VERKTYGSSLIPNING tolkar, skärhållare samt fixturer. DEN KOMPLETTA Slipservice av hårdmetall och snabbstålsverktyg. VERKTYGSTILLVERKNING LEGOTILLVERKNING/BEARBETNING LEGOLEVERANTÖREN #Prototyptillverkning, Spiralborrar, pipborrar. monteringsverktyg, Svarvning, fräsning, långhålsborrning VERKTYGSSLIPNING #maskinkomponenter, Pinn-vals och skivfräsar. smidesverktyg, samt rund/planslipning. mastrar, skärhållare samt fixturer. Slipservice av hårdmetall och tolkar, snabbstålsverktyg

Fax: 063-15 58 63

Adress: Kännåsvägen 13 831 52 Östersund # Spiralborrar, pipborrar VERKTYGSTILLVERKNING VERKTYGSSLIPNING DEN KOMPLETTA Prototyptillverkning, monteringsverktyg, # Pinn-vals och skivfräsar Slipservice av hårdmetall och snabbstålsverktyg. maskinkomponenter, smidesverktyg, LEGOLEVERANTÖREN # Spiralborrar, pipborrar. # Pinn-vals och skivfräsar.

mastrar, tolkar, skärhållare samt fixturer.

VERKTYGSSLIPNING Adress: Kännåsvägen 13 831 52 Östersund

Slipservice av hårdmetall och snabbstålsverktyg. # Spiralborrar, pipborrar. # Pinn-vals och skivfräsar.

DEN KOMPLETTA LEGOLEVERANTÖREN


44 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

www.svenskleverantorstidning.se

Specialitet – resursförstärkning i Norrland för andra företag Lits Svets & Smide AB arbetar i Norrland som resursförstärkning för andra företag när det gäller svetsning, montage, reparationer och installationer. Uppdragsgivande företag finns både i Norrland och i övriga delar av landet. Lits Svets & Smide AB grundades år 2007 av entreprenören Klas Sandqvist, som har sin hemvist ca 2 mil nordost om centrala Östersund i Lit, som också är företagets bas. Klas har gedigen utbildning inom svetsning och har också arbetat med underhåll, reparationer, och teknisk service inom industrin. Sitt företag grundade han för att kunna erbjuda sina tjänster för en bredare kundkrets. Som ert företags resursförstärkning - med Norrland som arbetsfält

Många företag har egna produkter och tjänster som skall installeras eller utföras i Norrland, men inte alltid egna resurser för att utföra jobbet. Genom att anlita oss har ni fördelen av att utnyttja extra resurser inom svetsning med pinn-, MIG- och gassvetsning ute på fältet, montage, reparationer, industriunderhåll, service m.m. endast när ni behöver dem, utan att behöva binda upp egna resurser däremellan. Behovet finns återkommande hos många företag och vi arbetar målmedvetet och ansvarsfullt för att bygga upp långvariga relationer med våra uppdragsgivare, förklarar Klas Sandqvist.

Exempel på arbetsuppgifter och underentreprenader

Vi utför de flesta av våra uppdrag i Norrland, men arbeten på andra håll förekommer också. För att nämna några exempel på uppdrag och uppdragsgivare som anlitar oss kan vi nämna Arbeten i Orsa Björnpark, där vi fick uppdraget att som underentreprenör för ett annat entreprenadföretag bygga om- och till tigerhägnen. Det innebar bl.a. att vi svetsade förlängningar på befintliga stängselstolpar och förhöjde det redan höga nätstängslet för att kunna ta emot en besättning av tigrar. Uppdraget kom också att utökas med tillverkning av en insynsskyddad rastgård för tigrarna. Det säger sig självt att kraven på resultatet är höga vid sådana uppdrag. Tidsramen var också snäv, men allt blev på bästa sätt i slutändan, berättar Klas Sandqvist. Vi utför både på direkt uppdrag av industrin och som underentreprenörer/resursförstärkning arbeten ute på industrierna i samband med industristopp, reparationer, underhåll, installationer, demonteringar m.m. Vi har t.ex. mångsidig erfarenhet av att arbeta med detta inom träindustrin. Bl.a. inom träindustrin här i Lit och på andra håll i Jämtland.

Ett företag i Stockholm anlitar oss för installationer av moderna rörpostanläggningar hos deras kunder i Norrland. Exempel på den typen av installationer har vi t.ex. utfört på IKEA i Västerås och på IKEA,s butiker i Norrland. Här har vi också installerat rörpostsystem på MediaMarkt och Gävle Sjukhus samt i ett stort projekt i Skellefteå. Vi förmedlar även för det företaget ett passersystem/säkerhetssystem där man använder fingertopparna i stället för nycklar

eller kort. Systemen är toppsäkra med avancerade funktioner, som inte går att missbruka. Ett företag i Västerås anlitar oss som underentreprenör vid renovering och underhåll av generatorer ute på vattenkraftsverken runtom i Norrland. Hittills har vi haft förmånen att få tag i duktigt folk och jag är inte är främmande för att anställa fler i takt med ökande och flera kunduppdrag, säger Klas Sandqvist. Erik Holländer

Montering av flis- och spåntransportörer vid NWP,s såg i Sikås. Exempel på jobb utförda av Lits Svets & Smide AB.

Under de senaste fyra åren har vår omsättning ökat från 20 till 60 miljoner kronor. Våra tre verksamhetsområden är:

MolUnds Trafik

MolUnds däck

Med 30 egna bussar för

Däck för alla behov

8–55 passagerare kan vi erbjuda: • Linjetrafik och skolbussar • Beställningstrafik med moderna bussar för företag, föreningar och privata sällskap

Vi har blivit stora inom: • Fyrhjulsmätningar • Hjulinställningar

MolUnds friTid

Försäljning, service, utrustning & tillbehör för: • KABE, ADRIA, POLAR och SOLIFER husvagnar • KABE, ADRIA och SOLIFER husbilar

Ring oss på tel. 063-131 313

Ring oss på tel. 063-511 000

Ring 063–800 41

Vår nya busscentral finns på Verksmon/Torvalla i Östersund

Chaufförvägen 1, Odenskog i Östersund

Brosslarvägen 9, Torvalla i Östersund

läs mer på vår hemsida: www.molunds.se


45 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Jämtställningar – nu också uppdrag utanför Jämtland Jämtställningar AB utför de flesta av sina ställningsbyggnadsprojekt i hemmaregionen Jämtland. På senare har Jämtställningar också tid börjat anlitas för uppdrag utanförnärregionen. När detta skrivs är t.ex. ett större uppdrag inom ställningsbyggnad vid ett kraftverk i Lycksele aktuellt. Jämtställningar AB grundades som enskild firma år 2006 av Håkan Andersson, som har lång erfarenhet i ställningsbyggnadsbranschen. – Orsaken till att jag startade verksamheten var närmast att jag då under tre år arbetade som arbetsledare i Norge vid byggandet av Statoils enorma anläggning för LNG (anläggning för flytande naturgas) Snövit. Som mest var 500 arbetare verksamma med ställningsbyggnation i projektet. I arbetsrutinerna ingick att vi arbetade intensivt 12 timmar om dagen 14 dagar i sträck och var sedan lediga 21 dagar i följd. Verksamheten i Jämtställningar byggde jag upp under de lediga perioderna. Verksamheten växte sedan hela tiden och år 2009 blev det dags att bilda aktiebolag, berättar Håkan Andersson. Företagets bas och depå finns i dag på Lugnviks industriområde i Östersund. Ambitionen - inte snabb tillväxt utan att först skapa förtroende för väl utfört arbete

Min ambition har från första början varit att inte nödvändigtvis sikta på snabb tillväxt med stora projekt, utan att skapa långsiktigt förtroende hos uppdragsgivarna genom att utföra våra projekt på avtalat sätt. Våra byggställningarna skall alltid vara klara och godkända innan arbetena på byggprojekten börjar. I dag kan vi väl konstatera att förtroendet har skapats och att det också börjar få spridningseffekter utanför regionen. Vi har t.ex. anlitats för uppdrag vid Norrlandskusten i Umeå och Sundsvall. Nu är ett uppdrag aktuellt för ett större projekt vid renoveringen av ett kraftverk i Lycksele, ett uppdrag som vi utför på uppdrag av Strandbergs i Örnsköldsvik.

Samverkan för de resurser som behövs för både stora och små samtida projekt

Jämtställningar har byggt upp en depå med alla komponenter som behövs för att bygga ca. 4 000 kvm ställningar. För att hålla ner kostnaderna hyr företaget in det materiel som behövs utöver det. Det innebär också samverkan med andra aktörer i branschen. – Vi samverkar t.ex. med Extreme Event, som bl.a. ordnat världskupper, Landskampen m.m. Både de och vi har egen utrustning

Jämtställningar AB: s ställningsbyggnadsbilar bilar börjar bli ett allt vanligare inslag på våra vägar, också utanför Jämtland.

och andra resurser som vi ömsesidigt har nytta av och de anlitar oss för sina event, berättar Håkan Andersson. Upp till 12 000 kvm ute samtidigt i växande verksamhet

– Som mest har vi haft upp till 12 000 kvm ställningar ute i samtidiga projekt. Vi har alltså

Aktuellt och noterat

Gasellföretag i Östersund med ambitioner för fortsatt tillväxt År 2002 startade VD Tomas Orell företaget Ventilationsteknik Sverige AB i Östersund. Verksamheten har senare bytt namn till Niwentec AB. Företaget är verksamt inom Energi, kyla och ventilation. I fjol flyttade Niwentec in i nybyggda egna lokaler på 1000 kvm i Verksmon/Torvalla invid E14 i Östersund. Niwentec är ett expansivt företag med 45 medarbetare, vilka numera också utgår från kontor på orter som Sundsvall, Härnösand och Gävle. Niwntec omsätter nu ca 50 milj. kr. med målsättningen att öka omsättningen till 100 miljoner år 2014. Företaget har uppmärksammats som ”Årets Tillväxtföretag i Jämtland 2009”. Dagens Industri presenterade redan år 2007 verksamheten som snabbväxande Gasellföretag.

byggt upp både rutiner och kapacitet för många både stora och små samtidiga projekt. Just nu anlitas vi t.ex. för ställningsbygget vid Ås Skola p.u.a. NCC. I Åre utför vi ett projekt vid Toressonsgården p.u.a. Byggresursen. Vi har samtidigt ett dussintal mindre projekt på gång runtom i Jämtland som berör både företag och privatpersoner, avslutar Håkan Andersson.

I dag sysselsätter Jämtlandsställningar AB fem fast anställda medarbetare med extrapersonal under den varma årstiden. – Vi klarade lågkonjunkturen hyfsat bra och från hösten i fjol har det varit en markant ökad efterfrågan på våra tjänster, konstaterar Håkan Andersson. Erik Holländer

Aktuellt och noterat

TUBI-Systems nya generation av produkter väl mottagna av marknaden År 2010 blev ett rekordår för Östersundsföretaget TUBI-System AB. Försäljningen av företagets nya produktgeneration av fettsprutor översteg redan under 2009 förväntningarna med fyra gånger. – Vår nya produktgeneration innebär tekniska innovationer med betydliga förbättringar i jämförelse med alla på marknaden förekommande system. Vi står för helsvenska kvalitetsprodukter och tillverkar både helt kladd-/sölfria manuella, trycklufts- och elektriskt drivna fettsprutor för smörjning av maskiner inom industri, verkstad, jordbruk och entreprenad. Vi tillverkar också själva fettpatronerna, som vi kan förse med kundernas logotyper, berättar TUBI-System AB: s VD Peter Lindvåg.


46 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

www.svenskleverantorstidning.se

Molunds – stark utveckling inom tre verksamhetsområden Ett av de Östersundföretag som utvecklats starkt under senare tid är Molunds Trafik AB. Företaget utvecklas nu vidare inom de tre verksamhetsområdena linje och beställningstrafik med bussar, Molunds däck och slutligen Molunds Fritid, som blivit störst i Jämtland- Härjedalen inom försäljning och service för husvagnar och husbilar. Molunds Trafik AB är ett av de företag som byggt nytt och flyttat in på Verksmon/Torvalla invid E4 i Östersund. Här har 530kvm varma lokaler samt parkeringsytor under tak på ytterligare 1000 kvm för nytt kontor och Östersundsbas för företagets busstrafik byggts. Flytten från Odenskog skedde i december 2010. Från 20 till 60 miljoner i omsättning under de senaste fyra åren

Kjell Molund grundade sin verksamhet i Kyrkås år 1978. Persontransportverksamheten har sedan dess utvecklats från en taxi till att i dag omfatta ett 30-tal bussar och två andra företag Molunds Däck och Molunds Fritid, som tillsammans nu sysselsätter 55 medarbetare. Enbart under de senaste fyra åren har omsättningen ökat från 20 till 60 miljoner kronor. Flera familjemedlemmar arbetar i dag inom olika delar av verksamheterna.

Molunds Trafik – linje och beställningstrafik med bussar

Molunds Trafik AB bedriver i dag en omfattande verksamhet inom persontransporter och är bl.a. delägare i Centrala Buss AB, om bl.a. sköter offerter och gemensamma upphandlingar på delägarnas uppdrag. – Genom centrala Buss vann vi i juni 2010 en omfattande upphandling för linjetrafik i länet. För vår del har detta inneburit att vi nu trafikerar linjerna Föllinge- Östersund – Lit –Strömsund- Hoting- Gäddede och Dorotea. – Vi är måna om att ha väl utbildad personal och god service med modern och välutrustad busspark. I dag utgår våra bussar förutom från huvuddepån i Östersund också från många andra

orter i regionen. I Lit köpte vi t.ex. för inte länge sedan en fastighet som depå och uppställning för våra bussar där, berättar Markus Molund (son) som är driftsansvarig för busstrafiken. På beställningssidan utför Molunds Trafik resor för företag, kommun och andra offentliga arbetsgivare, idrotts- och andra föreningar både i närregionen och på mer avlägsna orter. Teaterresor till Stockholm, skolresor och skidresor till fjällen är exempel. Idrottsföreningar anlitar t.ex. Molunds Trafik för sina resor till olika delar av Norrland. I Norge kör Molunds Trafik återkommande s.k. fjordresor från Oslo till bergen och Trondheim – Nordkap. Molunds Däck – blivit stora också inom hjulinställning

År 2001 utvidgade Molunds Trafik sin verksamhet genom etablering i däcksbranschen. Molunds Däck, som leds av Nisse Molund (son), är sedan dess en växande aktör i branschen med däcksservice både för alla typer av fordon från skottkärror och lätta transportbilar till personbilar och tunga fordon, som lastbilar, bussar och entreprenadfordon. En del av verksamheten som ökat mycket är fyrhjulsmätningar och hjulinställningar, som i dag sysselsätter en medarbetare på heltid. Molunds Däck, som har sina lokaler i det s.k. Åkerigaraget i Odenskog, sysselsätter i dag tre medarbetare.

sive service. Detta har vi utvecklat till att också omfatta försäljning och service av Kabe och Adrea husbilar. I dag står Molunds Fritid för ca. 70 % av marknaden inom husvagnar och husbilar i Jämtland- Härjedalen. Försäljning och service av släpvagnar är det tredje produktbenet vi utvecklat inom Molunds Fritid genom att vi numera också säljer och servar Kafos och Sävsjös hela sortiment av släpvagnar. I dag sysselsätter Molunds Fritid fyra-fem medarbetare på årsbasis, berättar Kjell Molund. - Vi har siktet inställt på att under de kommande åren genom kontrollerad tillväxt fortsätta att vidareutveckla alla våra tre verksamhetsgrenar trafik, däck och fritid, avslutar Kjell Molund.

Molunds Fritid – försäljning och service av husvagnar, husbilar och släpvagnar

För fyra år sedan köpte vi ett befintligt företag i Torvalla som sålde husvagnar. I dag säljer vi där Kabe, Adria, Solifer och Polar husvagnar inklu-

Erik Holländer

Molunds utvecklas vidare inom tre verksamhetsområden: Linje- och beställningstrafik med bussar, däcksservice samt försäljning och service av både husvagnar och husbilar.

ALLA FÖRETAG BEHÖVER BRA REKLAM

VI GÖR BRA REKLAM

Tel 063 16 03 30 info@daustryckeri.se www.daustryckeri.se


47 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND xxxxx

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Lokalägt tryckeri för Jämtland - Härjedalen utvecklar nya typer av tjänster Daus Tryckeri i Östersund betjänar företagskunder i Jämtland-Härjedalen med angränsande områden. Det familjeägda företaget, som sätter snabb service och direktleveranser till kunderna i högsätet utvecklar nya tjänster för att utöka sin service. Daus hemsida har nu en offert- och beställningsfunktion. Variabeltryck ger möjlighet att skapa mottagaranpassade trycksaker. Alla kundprodukter kan nu också fås miljöcertifierade. Daus Tryckeri i Östersund ägs och drivs av bröderna Anders och Hans Jonsson. Deras far Lars G Jonsson, en känd och uppskattad företagarprofil i Östersund näringsliv, köpte i mitten av 1980-talet dåvarande Jämtlandspostens Tryckeri. Verksamheten har genom åren utvecklats till dagens fullserviceföretag Daus Tryckeri med 13 medarbetare. Genom sammangåenden i tryckeribranschen ingick företaget från år 1997 i Dauskoncernen för att år 2005 åter bli ett familjeföretag med Anders och Hans som ägare. Daus Tryckeri i Östersund är i dag det enda tryckeriet med namnet Daus i Sverige. Finns numera i egna skräddarsydda lokaler i Verksmon/Torvalla invid E 14

Daus Tryckeri finns numera i nya egna lokaler som år 2007 uppfördes i Verksmon/Torvalla invid E 14 öster om centrala Östersund. – I Verksmon fick vi ett strategiskt läge för snabba transporter i alla riktningar, vilket är viktigt eftersom vi själva utför transporterna till kund. Genom flytten från Odenskog fick vi också möjligheten att här i Verksmon bygga för verksamheten skräddarsydda egna lokaler på 850 kvm, som bidrar till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Vi är mycket nöjda med satsningen, konstaterar Anders och Hans Jonsson.

Betjänar företag – stora och små kunder och jobb lika viktiga – sköter själv leveransen

Som familjeägt fullserviceföretag i tryckeribranschen har vi stark förankring i regionen. För

oss är stora som små kundföretag lika viktiga. Oberoende av om uppdragen är omfattande eller små sköter vi alla kunder med samma omtanke. Tryckningen av några visitkort sköter vi med samma omsorg som omfattande trycksakskampanjer. Vi sköter också leveranserna till kunderna själva för att undvika de problem som annars så lätt uppstår om många är inblandade. Kunden har i alla lägen hos oss endast en kontakt som sköter allt från början till slut. Det kanske också har bidragit till att vi klarat lågkonjunkturen bra, konstaterar VD Anders Jonsson. Svanencertifierat – miljöcertifierade trycksaker viktiga för allt fler företag

För alla typer av företag blir det allt viktigare att kunna visa att man satsar på en miljömedveten utveckling i den egna verksamheten. För oss är det viktigt att också inom detta område hjälpa våra kunder. År 2007 var vi därför tidigt ute i tryckeribranschen med en Svanencertifiering. Den möjliggör för oss att leverera miljöcertifierade kundprodukter till våra beställare, berättar Hans Jonsson.

Långt framme inom digital teknik – ger snabbhet och möjlighet att mottagaranpassa informationen

- År 1998 var vi tidigt ute med digitalisering av trycktekniken. Vi har sedan dess fortsatt att utveckla den digitala sidan, vilket är ett måste för att snabbt kunna tillgodose kundernas behov också när det gäller mindre serier med korta leve-

Daus Tryckeri AB finns numera i nybyggda egna lokaler på Verksmon/Torvalla i Östersund. Anders och Hans Jonsson driver verksamheten i andra generation efter sin far Lars G.

ranstider. Med vår digitala teknik kan vi också mottagaranpassa individuella trycksaker genom s.k. variabeltryck. Det gör att vi kan hämta information från många källor och integrerad den i trycksaken, som blir personlig av typen. ” Hej Erik, nu är det tre år sedan du senast köpte bil av oss. Vi vill informera dig om att den efterfrågade nya modell XX kommer att finnas tillgänglig för ett fåtal kunder den 1 mars i år. Eftersom du köpt bil av oss vid fyra tidigare tillfällen, vill vi ge dig förtur även denna gång”, berättar Hans Jonsson.

Anlita oss som ert företags resursförstärkning i Norrland inom:

Teknikmontage • Industriunderhåll • Byggprojekt m.m. Klas Sandqvist • Hemsida: www.litsvets.se

Offert- och beställningsfunktion via Daus hemsida gör det enkelt för många kunder

Personliga kontakter med våra kunder är alltid uppskattade och viktiga, men som en extra servicefunktion kan man numera via vår hemsida göra både offertförfrågningar och beställa trycksaker, vilket också uppskattas, berättar VD Anders Jonsson avslutningsvis.

Erik Holländer


48 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND xxxxx

www.svenskleverantorstidning.se

Utvecklings- och produktionspartner för avancerad teknik Fixit Maskin & Verktyg AB som finns i Tandsbyn i södra delen av Östersunds kommun, har blivit känt för att tillverka och produktionsanpassa tekniska produkter och komponenter med kreativitet och nytänkande teknik. Tekniska utmaningar har Fixit, som ägs och drivs av Björn Ericson aldrig backat för. Fixit anlitas som både teknisk problemlösare och produktionspartner av ca 400 företag både i Sverige och utomlands. Fixit har när detta skrivs 9 medarbetare. Omsättningen har, sedan vi senast presenterade verksamheten år 2005, ökat från till 7,5 till 11,5 milj. kr. Lönsamheten är god. Fixit har genom åren utvecklat en verksamhet som kännetecknas av kontinuerliga investeringar i ny teknik, nya produktionsmaskiner, produktions- och materialkunnande. Förbättrad produktionsekonomi och tekniska egenskaper för uppdragsgivarnas produkter med ny teknik och nya material

– Vi har märkt att svenska företags produkter, som t.ex. i dag tillverkas i låglöneländer kan fortsätta att tillverkas i Sverige när man både på lednings- och konstruktörsplanet kritiskt och kreativt ser över sina produkter, komponenter, tillverkningsprocesser, material- och teknikval. Bl.a. sådant är vi duktiga på. Det finns i dag industrier som troligen i sin helhet skulle ha flyttat utomlands och vi inte för deras räkning funnit effektivare tillverkningstekniker och t.ex. bättre moderna material. Vi utgår ifrån att det mesta går att förbättra. T.o.m. sådant som ser omöjligt ut tar vi som en utmaning och brukar lösa det mesta, säger Björn Ericson.

Spetskunskap och samarbete med många specialister löser många problem

– Spetskunskap inom både produktionsmetoder, konstruktionslösningar och nya bättre material är nödvändig för att vi i Sverige skall producera lönsamt med bibehållen och förbättrad konkurrenskraft. Inom produktionsteknik har vi t.ex. tillgång till elektronstrålesvetsning som utförs i vakuum med 0 till 40 milliampere/70 000 volt/ingen värmeutvidgning/full genombränning på upp till 15 mm med utomordentlig precision. På materialsidan finns i dag t.ex. aluminiummaterial med stålets hållfasthet. En av våra specialiteter är transmissioner och t.ex. tillverkningen av höghållfasthetsväxellådor för bl.a. tävlingsbilar.

Tomas Ericsson dimensionskontrollerar detaljer, som bearbetats i Fixits trådgnistmaskin.

Vi samarbetar med specialister inom många områden, berättar Björn Ericson. Fixit tar på sig uppdrag från enstyck till serieproduktion. Många både stora och små företags produkter har utvecklats av Fixit. Bland de i dag ca 400 kunderna kan nämnas företag som Permobil, Husqvarna och Königsegg. Utökat kunnande och breddad maskinpark

- Vår filosofi är att vi måste ha spetskunnande, de bästa medarbetarna och den bästa tekniken.

Cirka 400 kunder i Sverige och utomlands använder oss som utvecklings- & produktionspartner för avancerad teknik.

bra löner, flexibla arbetstider, teamarbete, alltid öppna ögon för bättre lösningar, kreativ och utvecklande miljö och modern maskinpark. På maskinsidan har vi i dag bl.a. 6 CNC-svarvar och 4 flerop.maskiner. och div. specialmaskiner. Nya maskininvesteringar är en sjuaxlig flerfunktionssvarv med bl.a. hobbing som gör det möjligt att fräsa splines och både raka och sneda mindre kugghjul direkt i svarven. Före semestern i fjol köpte vi en trådgnistmaskin för mångsidig bearbetning av arbetsstycken med

måtten 370 x 270 x 250 mm. Med den gör vi bl.a. invändiga splines i kugghjul och dimensionsanpassar kullager invändigt, berättar Björn Ericson. Generationsväxling på gång

Efter att Björn Ericson i fjol fyllt 65 är nu en generationsväxling på gång. Enligt planerna skall Tomas Ericsson och Marianne Bergström under året som kommer successivt överta ansvar och ägande i Fixit. Tomas har arbetat 7 år och Marianne 13 år i företaget. Erik Holländer

Elektronstrålesvetsning är en svetsmetod med många tekniska fördelar. Som legoföretag är vi med metoden en unik resurs för Sveriges företag. Metoden lämpar sig för: teknisk problemlösning, prototyper, kostnadseffektiv serieproduktion. Kontakta oss idag 070-329 05 08 • www.ferruminator.se

Läs mer på vår hemsida: www.fixittransmission.com


49 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND xxxxx

Svensk Leverantörstidning NR 1 - 2011

Jetpak i Jämtland Härjedalen – både kurrirtransporter och förmånlig daglig distribution Snabba transporter är oljan i maskineriet och en viktig konkurrensfördel för allt fler företag. Genom att anlita Jetpak får man tillgång till snabba transporttjänster som täcker både den egna regionen, övriga Sverige, Europa. Famljeföretaget Filsta Frakt AB i Östersund, som är Jetpakoperatör i Jämtland Härjedalen grundades år 1989. Verksamheten drivs i två generationer av far och son Ove och Mats Jacobsson. Verskamhetens bas, fraktledning och depå med 550 kvm lager finns på Verksmon/Torvall i direkt anslutning till E 14 i Östersund. Transport, lagring, omlastning och transporter sköts med 10 större och mindre transportfordon och 4 truckar plus en lejd åkare. Kurirtransporter – enskilda, akuta och återkommande

Genom att anlita Jetpak får man tillgång till snabba transporttjänster som täcker både den egna regionen, övriga Sverige och Europa. Jetpak erbjuder ett effektivt nät med både marktransporter och flygfrakter från dag till dag. Många företag anlitar Jetpak som en fortlöpande del av sin verksamhet med på förhand överenskomna, återkommande snabba transporter. Kurrirtransporter ordnas i akuta fall ( t.ex. när det gäller viktiga reservdelar till industrin) med bil till mottagare var som helst i Sverige eller runtom i Europa.

Också förmånlig daglig distribution inom regionen

För företag som är beroende av transporter inom länet erbjuder vi varje vardag förmånlig frakt med 20-pallsbilar i transportsligor som Östersund- Åre. ÖstersundStrömsund. Östersund –Sveg med större bilar. Vi täcker också stora delar av länet med skåpbilstransporter varje dag. I Härjedalen anlitar vi en lejd åkare som utgår från Sveg. Vi anlitas också av flertalet stora transportföretag, bl.a. av DSV som deras regionoperatör för lagring, omlastning och distribution. Vi kan därför också erbjuda Jetpakkunderna förmånliga dagliga transporter i länet, då kostnaderna slås ut på många användare, berättar Mats Jacobsson.

Jetpaks trackingsystem ger trygghet – man vet när försändelsen nått kunden

Mats Jacobsson fortsätter. - Som Jetpakkund har man genom oss tillgång till snabba och säkra transporter och vet när mottagaren fått försändelsen. Våra fordon är försedda med GPS. Det

gör att vi kan följa varje fordon på vägarna och stanna dem när de passerar en kund med ett akut behov. Kunden får snabbast möjliga transporttjänst. Fordonen utnyttjas optimalt. Man kan kostnadsfritt ansluta sig Jetpaks PODS-tjänst och får mail-/smsbekräftelse när kunden mottagit försändelsen i Sverige eller i resten av Europa.

Transportledning med personlig service

Genom oss har kunderna tillgång till direkta, personliga, okomplicerade och trygga kontakter med våra transportledare. Hos oss sköter Johanna Nilsson funktionen. Hon ser till att ordna bästa möjliga transporter från avsändare till kund, på avtalat sätt och på avtalad tid, avslutar Mats Jacobsson. Erik Holländer

Verkstad för akuta reparationer Snabb tillverkning av mindre serier

BORRNING • SVARVNING • FRÄSNING • KILSPÅR • SVETSNING Reparation av hydraulcylindrar

Sven-Olof Olofsson, tel. 063-129931, 070-6276270 Odenskogsv. 38, Östersund, www.somekan.com

120x43.indd 1

2011-02-16 21.50

Aktuellt och noterat

Tekniska officerare utvecklar framgångsrikt konsultföretag i Östersund När militären avvecklade sin verksamhet i Östersund år 2005 startade fyra tidigare tekniska officerare sitt konsultföretag Teknikkompetens i Sverige AB, i Östersund. Det har gått riktigt bra. Fler medarbetare har anställts och uppdrag utförs i dag både för FMV och företag som levererar till Försvarsmakten. I dag arbetar vi i stort sett med samma saker vi gjorde i det militära. Vi har nämligen speciell kompetens när det gäller fordon och vapenteknik. Vi fungerar som stöd och hjälp för FMV inför, under och efter offentliga upphandlingar med saker som berör behovsanalys, kravspecifikation, systemkrav, systemsäkerhet, dokumentation, underhållskrav m.m. I de fall där jävsituationer inte uppstår, anlitas vi också av både svenska och utländska leverantörer av utrustning till Försvarsmakten, berättar Lasse Arltoft, Johan Ploen, Jonas Nässén och Mats Olofsson, som grundade företaget och hittills anställt ytterligare tre medarbetare.

Aktuellt och noterat

Privatägd Jämtkoncern som vuxit PR- Plast AB har med tiden blivit ett av Sveriges största företag inom vakuumformning av termoplaster. Företaget ägs av Svedberg Invest med säte i Strömsund. Genom en rad uppköp har PR-Plasts verksamhet utvecklats och finns i dag förutom i Östersund också i Olofström och Jönköping. Under 2007 köptes t.ex. i Olofström Safeman AB, som bl.a. tillverkar stolarna till Öresundstågen och nya Arlanda Expresstågen. Av denna verksamhet är ca 60 % textilsömnad och 40 % vakuumformning av termoplaster. Under 2008 byggdes en ny fabrik i Jönköping på 3600 kvm för vakuumformning, som komplement till verksamheten i Östersund. Svedberg Invest har också förvärvat Prefence AB i Trelleborg vars termoplasttillverkning flyttats till PR-Plast i Östersund. Prefence tillverkar komfortinredningar till transportfordon.


50 REGIONER I FOKUS – ÖSTERSUND

www.svenskleverantorstidning.se

Elektronstrålesvetsning på lego – unik resurs för Sveriges företag

Ferruminator AB: s elektronstrålesvetsning som legotjänst betjänar både små och stora företag landet runt. Tjänsten som löser många produktionstekniska problem är oftast kostnadseffektiv i både enstycks- och serieproduktion.

EBw eller Electron Beam Welding, på svenska elektronstrålesvetsning, är en svetsteknik som löser många problem där man vill integrera komponenter av samma eller olika metaller på ett säkert sätt. Elektronstrålesvetsning har under många år varit förbehållet ett fåtal stora företag med egen utrustning inom området. Företaget Ferruminator AB erbjuder som enda företaget i Sverige både små och stora företag elektronstrålesvetsning på lego. Ferruminator AB ägs och drivs av Simon Karlsson och är granne med Fixit i Tandsbyn/ Östersunds kommun, ett företag som vi återkommande informerat om och som också presenteras på nytt i detta nummer. Kort om elektronstrålesvetsning - metod som ger precision och många andra fördelar

Elektronstrålesvetsning, som utförs i vakuumkammare med 0 – 40 milliampere/60 000 volt, ger liten värmeutvidgning eller deformering av materialet som svetsas och är en snabb svetsprocess. Den ger full genombränning på upp till 15 mm med utomordentlig precision i smalt svetsfält. När man direkt efter behandlingen ur

maskinen tar ut komponenter som sammansvetsats, är de så svala att de oftast kan hanteras med bara händer. Elektronstrålesvetsning används därför inom allt från tillverkning av komponenter för medicinteknik, försvarsindustrins eletronikkylare, vid tillverkning av utrustning som används inom kärnkraftsindustrin m.m. Med metoden används överhuvudtaget där hög precision och säkert resultat är av vikt samt där andra produktionstekniker, som svarvning av hela detaljen i ett stycke blir dyra eller annars svåra att tillverka. Höljena till Pacemakers som opereras in i kroppen, kan t.ex. på ett säkert sätt förslutas/ sammanfogas med elektronstrålesvetsning. Elektronstrålesvetsning används också vid tillverkning

av höghållfasthetstransmissioner för sammanfogning av kugghjul och andra delar för att de säkert skall hålla för alla påfrestningar. Sammanfogar allt från vanliga till superhårda metaller – kostnadseffektiv serietillverkning

Elektronstrålesvetsning kan användas för att foga samman enskilda metaller som rostfritt och titan, stål, koppar, aluminium m.m. men också renium, iridium och andra svårbearbetade metaller. Olika metaller kan också med fullgott resultat svetsas samman. Bearbetningsmetoden ger också rent resultat dvs. utan att det bildas oxider eller andra föroreningar. Elektronstrålesvetsning är också kostnadseffektiv för serietillverkning.

Anlitas av både små och stora företag runtom i Sverige – sparar ibland stora pengar

Vi arbetar med två utrustningar/vakuumkammare för elektronstrålesvetsning och gör jobb för både små och stora företag inom snart sagt

alla branscher. Arbetena kan röra sig om komponenter och produkter för allt från flygvapnet till kärnkraftsindustrin, medicinteknik, transmissioner, elektronikkylare för robotteknik till fordonsindustrin, verkstadsprodukter och annat där metoden ger fördelar. – Med elektronstrålesvetsning kan vi ibland spara stora kostnader i jämförelse med andra produktionsmetoder. Ett exempel är ett företag som använde en (säkerhets)komponent som svarvades ur ett enda stycke metall. Materialåtgången var stor. Med sammanfogning med elektronstrålesvetsning kunde vi spara in 7000 kr i tillverkningskostnad per enhet. I stället för att tillverka allt ur ett stycke kunde den tillverkas i två delar som vi sammanfogade till en superstark enhet. Vi anlitas t.ex. för elektronstrålesvetsning av komponenter som ingår i system och produkter från företag som Saab Electronic Defence Systems, Exello Produktion, ABB Robotics, Tractive, Fixit m.fl. berättar Simon Karlsson. Erik Holländer


FÖR VÄGEN OCH SÄKERHETEN!

Svensk Leverantörstidning

Energi & Miljö

NR 1 - 2011

UTHYRNING

51 xxxxx

TMA-bilar - HeatWork - Körplåt - Avstängningsgrindar - Gångbroar - Trafikljus Trafikbuffert Barriärer - Vägmärkesvagnar - Varningsskyltar - Farthinder Skyltbärare - Fotplattor - Sidomarkering - Trafikledningslist - Konor Elektroniska skyltar - Byggstängsel - Fackverksmaster - Infotavlor - Trafikspeglar Vaktutrustning - Betongfundament - Blixtljus - Lyktor mm mm

ENTREPRENAD Våra depåer kan hjälpa dig med: TA-planer - Utmärkningsansvarig - Flaggvakter - TMA-bilar - Tjältining med HeatWork Lotsbilskörning - Etablering av arbetsområde - Tillsyn under arbetets gång Avetablering efter utfört arbete mm mm

UTBILDNING

Vi utbildar dig för en säkrare arbets och trafikmiljö. Vi har följande KRAV-kurser: Säkerhet På Väg - Miljö - Hjälp På Väg - Påbyggnad / Utmärkningsansvarig - Vakt Övriga utbildningar: Eco-Driving - Farligt Gods - Brand & Räddning - Truckutbildning Maskinförarutbildningar - Kran & Lyft utbildning

Vi finns alltid nära dig.... Ramudden har ett 50-tal depåer i Sverige Gå in på www.ramudden.se och hitta all information du söker.


Returadress:

posttidning

LED - Framtidens belysning redan idag!

LED-BELYSNING

KONTAKTA OSSidag IDAG FÖR Kontakta oss för att:ATT: •

MINIMERA underhållskostnader

REDUCERA energiförbrukning

FÖRBÄTTRA arbetsmiljön

ELIMINERA brandrisken

REDUCERA CO2-utsläpp

LED-Gatulampor vid IKEA Örebro

Strålkastare 10 till 140W LED-belysning i lokverkstad LED-belysning i lokverkstad

100W LED Industriarmatur

Enviro-Light Electronics 08-522 926 80 info@envirolight.se



Svensk Leverantörstidning nr-1 2011  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 28.000 exemplar. Tidning...

Advertisement