Page 1

PubliKom KOMMUNIKATÖR I OFFENTLIG SEKTOR

Så blir du en stjärna i sociala medier

Konsten att kommunicera vid kris

Så stärker du det offentliga varumärket

Hantera landets medier som en kung - Elisabeth Tarras- Wahlberg berättar hur

2016

12-13 oktober Stockholmsmässan


VÄLKOMMEN TILL

PubliKom

ÄNTLIGEN FÅR LANDETS OFFENTLIGA KOMMUNIKATÖRER EN EGEN ÅRLIG MÖTESPLATS Den ensidiga masskommunikationens dagar är räknade. Att kommunicera rätt budskap till rätt mottagare vid rätt tidpunkt och i relevanta kanaler blir allt viktigare. När medielandskapet och mängden alternativ att kommunicera förändras öppnas det nya möjligheter, men också nya prövningar. Publikom har sakta men säkert vuxit fram efter det att tidigare deltagare under eFörvaltningsdagarna uttryckt behov av en egen mötesplats, dessutom verkar nyfikenheten rörande kommunikation växa från år till år. Hur skall man följa med och kanske även ligga i framkant vad det gäller nya möjligheter att tillgodose alla medborgares behov av information? För den som arbetar med kommunikation i olika former inom landets offentliga sektor kan det även vara en prövning att förhålla sig till regelverk och lagstiftning kring lagring av personuppgifter, databaser och kommunikation via exempelvis sociala medier. Vad får jag lagra? Hur får jag uttrycka mig på organisationens webbsida? När ikläder jag mig rollen som privatperson kontra anställd i organisationen och finns det egentligen en gräns för vad jag kan uttrycka på facebook?

Det finns också massvis av nya rön kring kommunikation. Hur får jag ut vårt budskap på bästa vis? Hur skall jag uttrycka mig till pressen? Hur arbetar vi med informationen vid en krissituation? Ja, dessa och många andra frågor förtjänar enligt oss en egen konferens och mötesplats. Det behövs en årlig tillställning där du kan träffa dina kollegor med liknande uppdrag för att utbyta erfarenheter, ta del av nyheterna på området, utvecklas i din yrkesroll och ytterligare stärka din kompetens. För att möta behoven finns nu PUBLIKOM - mötesplatsen för landets offentliga kommunikatörer. Varmt välkommen till oss!

Urban Nilsson Programansvarig Publikom

PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:


SAGT OM

VÅRA TIDIGARE MÖTESPLATSER

”Ett välbesökt event som ger möjligheter för smarta lösningar”

”Utmärkt tillfälle att förkovra sig”

eFörvaltningsdagarna är ett välbesökt event som tar upp aktuella frågor inom e-förvaltning, där man får träffa deltagare och diskutera smarta och effektiva lösningar för våra verksamheter.

Upphandlingsdagarna är ett utmärkt tillfälle för mig som stabschef att förkovra mig inom upphandling tillsammans med min upphandlingschef.

Claes Bengtsson, Knowit

Peter Blomqvist, Stabschef, Örnsköldsvik kommun.

Högsta betyg:

”En givande konferens med internationella insikter” Förra året var den internationella utblicken under eFörvaltningsdagarna intressant och det var spännande att få höra om Danmark som är en föregångare. Mycket av behållningen var att få ta del av goda exempel från andra kommuner och träffa leverantörer och kollegor. Sara Salegård, E-strateg, Skövde kommun

Högsta betyg:

Högsta betyg:

”Här knyter vi kontakter” Upphandlingsdagarna är ett utmärkt forum där vi träffar upphandlare och andra beslutsfattare för att där informera om hur Skatteverket kan hjälpa dem. Här knyter vi nya kontakter samtidigt som vi får ta del av intressanta föreläsningar och seminarier. På kort tid och på samma plats träffar vi så många. Eva Nordlöf, Skatteverket

Högsta betyg:


HÖJDPUNKTER OCH MÅSTEN SÅ SKAPAR DU POSITIV PUBLICITET Hur får vi medierna att skriva det vi vill och hur får vi TV och tidningar att lägga störst vikt på det positiva inom organisationen? Att få publicitet för verksamhetens positiva och mer attraktiva delar är en konst som man som kommunikatör bör finslipa och jobba mycket med för att i högre grad lyckas i sitt arbete. Elisabeth Tarras-Wahlberg, Hovets f.d. informationschef

TANKESAMHÄLLET – HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FRAMTIDENS OFFENTLIGA VERKSAMHETER Sverige och världen är i snabb takt på väg in i ett Tankesamhälle, kännetecknat av teknologi och transparens, men också av turbulens och kraftig gravitation mot världens globala hotspots. Där världens bästa Jepardy-spelare heter Watson och är en dator, världens smartaste elever bor i Shanghai, världens största ”hotellkedja” heter Airbnb och inte äger en bädd och där världens bilföretag funderar på hur städer ska se ut och vad de ska göra när alla fordon är självkörande och krockfria. Vilka är krafterna bakom dessa processer? Vad kan vi förvänta oss på sikt? Vilka krav ställer detta på nationer och regioner? Och vad innebär det för de offentliga organisationerna? Vilka utmaningar och möjligheter står din verksamhet inför? Mats Lindgren, Grundare och VD, Kairos Future

PANELSAMTAL FRAMTIDENS INNOVATIVA KOMMUNIKATION Sveriges kommunikatörer tillsammans med DIK, och Frida Boisen kommer att diskutera framtidens kommunikation och hur vi förmedlar kunskap, nyheter och samhällinformation på ett innovativt sätt och som gör att folk lyssnar. Kommer kommunikation och medborgardialog till stora delar förskjutas till de sociala medierna och vilka spelregler gäller där? Vi får också höra hur morgondagens arbete och arbetsmarknad kommer att se ut för kommunikatörer. Juan Navas, Sveriges kommunikatörer, Bo Westas, DIK och Frida Boisen, Journalist m.m.


HÖJDPUNKTER OCH MÅSTEN KRISKOMMUNIKATION Samhället blir tuffare och hotbilden ökar mot myndigheter, organisationer och våra medborgare. Detta ställer högre krav på dig som jobbar med kommunikation och som till stor del kommer att stå i händelsernas centrum när vårt samhälle ställs på prov. Att vara förberedd, trygg och veta hur du skall agera både mot dina medarbetare och medborgarna är idag av högsta vikt.

Lasse Gustavson är Fd. Brandman och hälsopedagog. Han har mångårig erfarenhet av kommunikation, ledarskap och utbildning av personal i riskyrken. Lasse kommer att dela med sig och ge handfasta tips på hur bra kriskommunikation kan vara avgörande för dina kollegors överlevnad och hur man får verksamheten att fortskrida utan avbrott.

Stockholmspolisens presschef Varg Gyllander berättar om hur man bemöter kriser och reella hot. Han har erfarenhet från Sveriges mest kaotiska händelser där han varit den som skött kommunikationen med både media och medborgarna. Varg kommer att ge er sju handfasta råd och tips på hur ni skall agera i händelse av en krissituation och drar paralleller från upploppen i Husby 2013, Helikopterrånet 2009, m.m.

KOMMUNIKATION BYGGER DET OFFENTLIGA VARUMÄRKET Att ge en positiv och rättvis bild av de offentliga verksamheterna samt att ge korrekt samhällsinformation till medborgarna bygger ett förtroende för, och stärker det offentliga varumärket. Prime ger exempel på hur man skapar opinion och stärker den offentliga organisationens varumärke. Karin Schollin, Partner, Prime Group


ONSDAG 12 OKTOBER

FÖRMIDDAG

08.15 – 09.00

Registrering och fika bland utställarna

09.00 – 09.10

Moderator Paula Asarnoj hälsar välkommen och öppnar Publikom 2016

09.10 – 09.50

PANELSAMTAL: Framtidens innovativa kommunikation Hur ser framtiden ut för Sveriges kommunikatörer och hur kommer kommunikation och medborgardialog skötas? Hur kan Sveriges offentliga verksamheter jobba med sociala medier för att på ett bättre sätt nå ut med information? Juan Navas, Sveriges Kommunikatörer, Bo Westas, DIK och Frida Boisen, Journalist och publicist, författare, sociala medier-konsult

09.55 – 10.40

Bli en stjärna i sociala medier Hur kan Sveriges offentliga sektor bli mer attraktiv och vilka möjligheter finns det i de sociala medierna? Så kan våra offentliga verksamheter öka sin närvaro i sociala medier. Frida Boisen, Journalist och publicist, föreläsare, författare, sociala medier-konsult

10.40 – 11.10

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna

11.10 – 11.40

Konsten att leda mot förändring Genom skicklig retorik och starkt ledarskap lyckades Sveriges före detta statsminister Göran Persson driva igenom stora förändringar i det svenska samhället. Engagerat delar han med sig av sina erfarenheter och bästa tips för att leda mot förändring. Göran Persson, f.d. Statsminister

11.40 – 12.20

PANELSAMTAL: Vilket ledarskap krävs på vägen mot digital transformation? Ta del av panelens samlade erfarenheter och få svaret på vilket ledarskap som krävs för att bygga framgångsrika organisationsstrukturer, nå de uppsatta digitaliseringsmålen och på vägen säkerställa nyttan. Göran Persson, tidigare statsminister, Ann Hellenius, CIO, Stockholms stad, Ardalan Shekarabi, Civilminister, Marie Andervin, Författare och expert på digitalisering, Hanna Stjärne, VD, SVT, Thomas Browall, Sopra Steria.

12.20 – 13.30

LUNCH OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

Frida Boisen

Ann Hellenius

Ardalan Shekarabi


ONSDAG 12 OKTOBER

13.30 – 14.10

EFTERMIDDAG

Så byggs varumärket Sverige Genom att ta del av den nationella strategin för hur Sverige skall synliggöras internationellt kan du själv stärka din plan för er organisations varumärke. Lisa Larsson berättar hur Svenska Institutet jobbar med nationsvarumärket Sverige och hur strategin aktiveras genom olika projekt, Johan Sundberg, Svenska institutet

14.15 – 14.55

Så stärker du det offentliga varumärket Varumärkesbyggande och opinionsbildning är av högsta prioritet. Ett starkt varumärke fungerar som kvalitétsstämpel, ger dragningskraft och skapar nya arbetstillfällen. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan man knyta bra personal till den offentliga verksamheten. Karin Schollin, Partner, Prime Group

14.55 – 15.30

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna

15.30 – 16.20

Myndighet + sociala media = sant! Men är det verkligen lagligt att vara personlig och spontan på internet för den offentliga sektorn? Lars Arrhed navigerar genom praktiken för sjösättning av din myndighets närvaro på sociala media. Du får med dig praktiska tips, tumregler, samt några röda flaggor. Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl, samt författare till boken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster”

16.30 – 17.20

Tankesamhället - hot och möjligheter för framtidens offentliga verksamheter Sverige och dess omvärld rusar mot en värld där konceptuellt tänkande är den nya hårdvalutan och där världens bästa Jeopardyspelare är en dator som heter Watson. Vilka krav ställer detta på nationer och regioner? Och vad innebär det för de offentliga organisationerna? Mats Lindgren, Grundare och VD, Kairos Future

17.20 – 18.00

Mingel och erfarenhetsutbyte i utställningen

19.00 – 01.00

BANKETT OCH PRISUTDELNING AV MEGAFONEN 2016

ÅRETS MODERATOR PAULA ASARNOJ Paula Asarnoj har en gedigen erfarenhet från Sveriges Television, TV4 och Radio. Hon har arbetat både framför och bakom kameran. Paula har även arbetat som skribent för Svenska Dagbladet samt med kommunikation och moderatorsupprag.


TORSDAG 13 OKTOBER

08.30 – 09.10

Registrering och fika bland utställarna

09.10 – 09.20

Moderator Paula Asarnoj öppnar dagen

09.20 – 10.20

Konsten att kommunicera i stundens hetta

FÖRMIDDAG

Bra eller dålig inhouse kommunikation kan vara avgörande för dina kollegors överlevnad och fortsatt verksamhet utan avbrott. Lasse Gustavson, Fd. Brandman ger sin bild av hur man bör arbeta med kommunikation vid krissituationer och delar med sig av sina lärdomar från den stora Göteborgsbranden där 63 personer omkom. Lasse Gustavson, Fd. Brandman

10.20 – 10.50

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna

10.50 – 11.30

Kris - 7 metoder för att identifiera, agera och hantera kriser i verkligheten Samhället har blivit tuffare, hotbilden ökar mot myndigheter, organisationer och medborgare. Det här ställer högre krav på våra offentliga verksamheter. Polisens presschef Varg Gyllander berättar om hur man agerar vid hotfulla situationer och reella hot samt delar med sig av sina erfarenheter från Husbykravallerna 2013, Helikopterrånet 2009, m.m. Varg Gyllander, Presschef, Stockholmspolisen

11.40 – 12.20

PANELSAMTAL: De nya hoten mot informationssamhället Att våra svenska medier utsattes för en cyberattack kom knappast oväntat för någon. Hur kan vi skydda oss mot liknande attacker i framtiden och vilka mer hot finns mot dagens informationssamhälle? Malin Bäcklund, CIO, Schibsted, Patrik Wallström, tidigare DNS-expert, Internetstiftelsen i Sverige, Fredrik Rehnström, vVD, Rote Consulting och Varg Gyllander, Presschef, Stockholmspolisen

12.20 – 13.30

LUNCH OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

Lasse Gustavson

Elisabeth Tarras-Wahlberg

Varg Gyllander


TORSDAG 13 OKTOBER

13.30 – 14.10

EFTERMIDDAG

Så skapar du positiv publicitet Så får du landets medier att skriva det du vill och fokusera på god publicitet. Det är en konst att få media att se och belysa verksamhetens positiva delar, något som Elisabeth Tarras-Wahlberg skötte med bravur under sin tid hos hovet. Elisabeth Tarras-Wahlberg, Hovets f.d. informationschef

14.20 – 14.50

OPEN HEARING: Expertpanelen delar med sig av deras bästa kommunikationstips Vi har samlat några av Sveriges bästa kommunikatörer och låter dem svara på era frågor kring kriskommunikation, innovation och medborgardialog. Ta chansen att utveckla din verksamhet och få nya idéer kring kvalificerad kommunikation. Elisabeth Tarras-Wahlberg, Hovets f.d. presschef, Ingvor Farinotte, Danderyds sjukhus, Svante Werger, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

14.50 – 15.50 15.50 – 16.30

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna Högpresterande målstyrning - Ledarskapet avgör - Lokal: T1/ T2 Vad skiljer ett högpresterande arbetssätt från de som inte lyckas? Hur ser det ut i våra svenska organisationer? Vilka reflektioner kan vi göra? Forskningen pekar på att ledarskapet avgör. Maria Tornberg, Ledarskapsforskare, Föreläsare och Ledningsgruppsutvecklare, Mats Brocker, Strategikonsult med expertis inom ledning & styrning, Actea Consulting

16.30 – 16.40

Moderator Paula Asarnoj avslutar Publikom 2016

Göran Persson

Juan Navas

Maria Tornberg


PRISER

OCH INFORMATION

PLATS OCH TID Publicom 2016 arrangeras på: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö. Onsdag 12 oktober kl. 08.15 - 18.00 Registreringen öppnar kl. 08.15 Torsdag 13 oktober kl. 08.30- 16.10 Registreringen öppnar kl. 08.30 Banketten på onsdagen öppnar kl. 19.00 för anmälda

KOM I GOD TID! Köer kan uppstå vid registreringen. Biljetten skickas som ett sms till din mobil och innehåller en QR-kod som scannas av vid registreringen. Detsamma gäller för dig som bokat banketten på onsdagen. Skulle du få förhinder ber vi dig meddela detta i god tid.

BOENDE TRANSPORT Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö Station, som är Stockholmsmässans närmsta granne. På tio minuter tar pendeltåget dig från Stockholm Central till Stockholmsmässan. Snabbt och miljövänligt. För dig som kommer med bil kör du enklast via E4/E20 och följer skyltar mot Mässan/Älvsjö.

Rekommenderade hotell i närheten av Stockholmsmässan: Scandic Talk Mässvägen 2, 125 80, Älvsjö, 0 km till Stockholmsmässan Best Western Royal Star Mässvägen 1, 125 30, Älvsjö, 0,2 km till Stockholmsmässan Connect Hotel Stockholm Götalandsvägen 218, 125 44, Älvsjö, 0,4 km till Stockholmsmässan


PRISER

OCH INFORMATION

PRIS Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom ingår banketten med prisutdelning och underhållning. BÅDA DAGARNA: 5700 KR / 6300 KR / 6900 KR EN DAG, ONSDAG: 4500 KR

ANMÄLAN Besök eforvaltningsdagarna.se/publikom för anmälan. Vid större grupper eller frågor vänligen kontakta Veronica Röös på telefon: 070 143 26 01 eller via mail: veronica.roos@ hexanova.se. Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.

EN DAG, TORSDAG: 3900 KR (exklusive bankett)

ERBJUDANDEN PARTNERRABATT Du som blivit inbjuden av någon av våra partners erhåller en rabatt på 1200 kr. För att ta del av partnerrabatten anger du vilken partner som har bjudit in dig under ”partnerrabatt” i anmälningsformuläret tillsammans med din kod. Partnerrabatten går inte att kombinera med andra rabatter.

GRUPPRABATT

Boka 6 deltagare, 1 deltar kostnadsfritt. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter utan gäller vid ordinarie pris.

SMART BIRD

5700KR VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA FRAM TILL 8/7 2016

EARLY BIRD

6300KR VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA FRÅN 9/7 TILL 31/8 2016

JUST A BIRD

6900KR VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA EFTER 31/8 2016


PUBLIKOM presents

A NIGHT OF

ENTERTAINMENT featuring Love explosion

wednesday october 12th seven o’clock evening stockholm sweden

Are you ready to join the show?

Publikom 2016 - Program  
Advertisement