Page 1

Stockholm • 10-11 maj 2012

“Om konsten att leda i en politiskt styrd organisation” i medborgarens tjänst


Välkommen till Offentlig Chef 2012! Kraven på den offentliga sektorns chefer är många och komplexa. Stora omvälvande förändringar pågår inom såväl statlig som kommunal verksamhet. Vare sig man är chef inom en myndighet eller har det direkta ansvaret för de grundläggande välfärdstjänster som vi alla är beroende av, finns utmaningar som näst intill borde ge cheferna hjältestatus om de lyckas lotsa till en välmående och framgångsrika verksamhet. Det är i den kontexten som vi härmed vill presentera en ny mötesplats för dig som är chef inom offentlig sektor. En plats för ny kunskap och nytänkande, inspiration och givande möten med såväl kolleger som myndigheter, organisationer och företag med ett budskap till ledarna. Med fokus på i första hand förändringsprocesser och kommunikation, både internt och extern, presenterar vi ett program som vi hoppas har potential att ta dig ett steg vidare i ledarrollen. Därför läggs stor vikt vid de konkreta koncept och verktyg som du behöver för att implementera konferenserfarenheterna på hemmaplan.

Varmt välkommen!

Programrådet inför Offentlig Chef 2012:

Eva Spjuth, Vision • Lars Olsson, Delfin Ledarskap & Utveckling • Jonas Karlsson, Vision • Anna-Karin Glanberg, Fackförbundet ST • Peter Andersson, Vision • Kjell Ekbladh, SQTM Management • Caroline Olsson, SKL • Kent Mossheden, Hexanova Event • Urban Nilsson, Offentliga Affärer • Kinn Danielsson, Komlitt Arrangör: Hexanova Event

2

Medarrangörer:

Partner:

Medverkande organisation:

Mediapartner:


n e t s å m & r öjdpunkte

H

Riv pyramiderna

UR PROGRAMMET

– Strategiskt ledarskap idag

Mitt i stormen

- När mediedrevet går, och vägen vidare Marianne Samuelsson, fd landshövding och språkrör för Miljöpartiet, berätta om sina hårresande erfarenheter och hur hon tog sig igen. Ta del av Haleh Lindqvist, då helt nytillträdd kommunchef i Marks kommun, rafflande berättelse om krisen, kaoset efter Uppdrag gransknings avslöjande. Om modet att stå rak och röja med hårda nypor och börja bygga för ordning och reda.

FÖRVALTNINGSSVERIGE STÖPS OM - utmaningar och möjligheter

Storregioner, omvälvande myndighetsförändringar, servicemyndigheten, e-förvaltning och nya servicekrav, omfattande generationsväxlingar och nya kompetenskrav. Roger Syrén, konsult Arenagruppen.

sociala

Den bloggande Kommunchefen

medier

- Kan man ha en strategi för användandet av sociala medier? Vad är professionellt, personligt och privat? Vad är varumärket i personlig dialog? Vad är kopplingen mellan sociala medier och ett modernt ledarskap? Mattias Jansson, kommunchef Katrineholms kommun.

Då 1985 handlade det om vision, strategi och koncept för kundnytta. Låt dig lyftas av Jan Carlzons glöd för visionärt ledarskap och en strategi som förvandlar vision till verklighet – fokus offentlig chef och medarbetarskap.

den twittrande polisen

- var går gränsen till det otillåtna? Vad har chefen för ansvar gentemot medarbetare som använder sig av sociala medier? Hur bra är sociala medier som informationskanal och förtroendeskapande verktyg? Peter Ågren, vikarierande chef Södermalmspolisen och twittrare på DN och Johan Ljunggren, projektledare och samordnare i sociala medier Polismyndigheten i Stockholms län.

verksamhetsanpassat ledarskap

reto

rik

Om konsten att anpassa din kommunikation utifrån verksamhetens förutsättningar och den egna ledarskapsprofilen. David Loid en av Sveriges främsta föreläsare och forskare inom retorik och strategiprocesser. 3


Torsdag 10 maj 08.15 - 09.10

Registrering

09.10 - 09.20

Moderatorn hälsar alla välkomna

09.20 - 10.00 Ledarens mandat och utmaningar när offentlig förvaltning stöps om Ett samtal om förutsättningarna för hållbara processer och gott ledarskap på en spelplan med nya yngre medarbetare, nya mål, krav och arbetsvillkor. Också något om konferensens mission och hur den kan få genomslag i vardagen. Agneta Jöhnk, direktör/avdelningschef Avdelningen för Arbetsgivarpolitik SKL, Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision, Annette Carnhede, förbundsordförande ST och Daniela Eriksson, chef för Arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket.

Agneta Jöhnk

10.10 - 10.40 Att leda under omvälvande förändringar i idéstyrda/politiskt styrda organisationer Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda barnen, om att leda förändringar och tvingas prioritera när

allt är viktigt för medarbetare, som var och en brinner för sitt eget arbetsområden - i en organisation starkt beroende av en komplex konstellation av intressenter/uppdragsgivare i omvärlden.

10.40 - 11.10

Mötesplats Offentliga Affärer - fika bland utställarna

11.10 - 11.40

Seminariepass 1

11.50 - 12.20

Seminariepass 2

12.20 - 13.20

Lunch och fika bland utställarna

13.20 - 14.40

SOCIALA MEDIER i praktiken

Polisen, kommunchefen, juristen samt inspiratören och provokatören. Del 1 - Den bloggande kommunchefen - kan man ha en strategi för användandet av sociala medier? Vad är professionellt, personligt och privat? Vad är varumärket i personlig dialog? Vad är kopplingen mellan sociala medier och ett modernt ledarskap? Mattias Jansson, kommunchef Katrineholms kommun.

Mattias Jansson

Annika Strandhäll

Del 2 - Den twittrande polisen - var går gränsen till det otillåtna? Peter Ågren, vikarierande chef Södermalmspolisen och Johan Ljunggren, projektledare och samordnare

för arbetet med sociala medier, Polismyndigheten i Stockholms län. Säkerhetsrisker, sårbarhet och myndighetsansvar. Chefens för ansvar gentemot medarbetare som använder sig av sociala medier. Hur bra är sociala medier som informationskanal och förtroendeskapande verktyg?

Del 3 - Hänger du med? Tänk om!? Vi släpper loss moderatorn, ekonomi dr Richard Gatarski, med uppdrag att inspirera och provocera dig in i

framtiden, underhållningen får du på köpet. Men håll dig på matta, förbudsjurist Daniel Falk, Vision har koll.

14.40 - 15.10

Mötesplats Offentliga Affärer - fika bland utställarna

Richard Gatarski

15.10 - 15.40 FÖRVALTNINGSSVERIGE STÖPS OM LOKAL: Galleriet Storregioner, omvälvande myndighetsförändringar, servicemyndigheten, e-förvaltning och nya servicekrav, omfattande generationsväxlingar och nya kompetenskrav - utmaningar och möjligheter. Roger Syrén, konsult Arenagruppen.

Annette Carnheden

15.10 - 15.40 I valfrihetsreformernas skugga - ny spelplan för chefer i kommuner och landsting LOKAL: Arkaden Med konkurrerande utförare av vård- och välfärdstjänster ställs nya krav på den egna verksamheten. Från chef till ledare i en marknadsekonomi. Värderingar, etik och kvalitetssäkring. Kjell Ekbladh, VD/ seniorkonsult STQM Management.

15.50 - 17.00 Riv pyramiderna – Strategiskt ledarskap idag Jan Carlzon 17.00 - 17.30

4

Mingel

Elisabeth Dahlin


fredag 11 maj 08.30 - 09.00 09.00 - 09.40

Registrering Fungerande målstyrning – en vit fläck i myndighetssverige!?

I en undersökning kunde endast tre procent av de anställda i offentlig tjänst helt instämma i påståendet: Jag vet vad jag skall åstadkomma i mitt arbete. Här finns således generellt en utmanande potential att förbättra den inre effektiviteten i organisationen med hjälp av en fungerande målstyrning. Många gör sådana fel att målstyrningen inte får någon effekt alls. Den kan till och med leda till sämre prestationer. I seminariet presenteras resultat från Polisen, Skatteverket, Sida m.fl. Vad krävs då för en effektiv målstyrning? Lars G. Mattsson, författare till den nyutkomna boken ”VINNANDE MÅL. En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning”. Boken bygger på forskning sedan mitten av 50-talet.

Roger Syrén

09.50 - 10.20 Hur ska en organisation optimeras för bra ledarskap? LOKAL: Arkaden Det räcker inte med att du som individ är en god chef och bra ledare. För att lyckas i arbetet krävs organi-

satoriska förutsättningar. CHEFiOS-projektet identifierar och analyserar de strukturella förutsättningarna för att vara chef i offentlig sektor. Projektet är forsknings- och utvecklingsprojekt på Göteborgs universitet och i samarbete med ett antal kommunala förvaltningar. Annika Härenstam, Professor på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet.

Jan Carlzon

09.50 - 10.20 GENERATIONSVÄXLING: Arbeta till 75? Utopi eller verklighet? LOKAL: Galleriet Den demografiska utmaningen är komplex. De gamla sanningarna måste omprövas. Barbro Skoglund, en

av Sveriges främsta experter inom generationsväxlingsområdet samt medförfattare till ledarskapsboken ”Innan kompetensen försvinner - om åldersmedvetet ledarskap och generationsväxling i praktiken”, reder ut begreppen.

10.20 - 10.50

Mötesplats Offentliga Affärer - fika bland utställarna

10.50 - 11.20

Seminariepass 3

11.30 - 12.00

Seminariepass 4

12.00 - 13.10

Lunch

Lars G. Mattsson

13.10 - 14.10 MITT I STORMEN - när mediedrevet går och vägen vidare I mediaflåset - Marianne Samuelsson, fd landshövding och språkrör för Miljöpartiet, berättar om sina

erfarenheter och hur hon tog sig igen. Vägen vidare - ta del av Haleh Lindqvists rafflande berättelse om hur hon som helt nytillträdd kom- munchef tvingades hantera krisen och kaoset efter Uppdrag gransknings avslöjanden. Om modet att stå rak och röja med hårda nypor och börja bygga för ordning och reda. Åsa Tillberg, förbundsjurist Vision.

Barbro Skoglund

14.10 - 14.50 Verksamhetsanpassat ledarskap - fokus kommunikation Om konsten att anpassa din kommunikation utifrån verksamhetens förutsättningar och den egna

ledarskapsprofilen. David Loid en av Sveriges främsta föreläsare och forskare inom retorik och strategiprocesser. Vad gör du med denna konferens? Strategier för tillämpning och effekt på hemmaplan.

14.50 - 15.00

Moderatorn summerar

David Loid

MISSA INTE!

MIDDAG & UNDERHÅLLNING på Münchenbryggeriet KL. 19.30 DEN 10 MAJ

Annika Härenstam

5


Seminariespår A: Hållbart ledarskap - fokus ledaren själv 1. I korsdrag - att leda när personliga övertygelser och värderingar krockar med organisationens uppdrag Torsdag kl. 11.10-11.40 (Galleriet) Madeleine Söderström, jHouse.

2. Ledarskap i förändring – vilka regler styr människors beteende och vad kan det lära oss om förändringsarbete?

Torsdag kl. 11.50-12.20 (Arkaden) Seminariet utgår från praktiska exempel som visar hur förändring kan bli enklare och effektivare genom användning av modern forskning inom implementering och beteendepsykologi. Mandus Frykman, leg psykolog med inriktning mot beteendeteori. Mandus är även organisationskonsult vid Previa och forskar på halvtid inom området Medical Management på Karolinska Institutet med inriktning mot implementerings- och förändringsarbete.

Seminariespår B: Ledaren i sin organisation - hållbart ledarskap 1. LEDARSKAPETS UPPDRAG – frigöra ledaren i varje medarbetare

Torsdag kl. 11.10-11.40 (Arkaden) Vilket slags ledarskap krävs för att en verksamhet idag skall bli extraordinärt framgångsrik? Hur skapas en miljö som bidrar till att en stark inre drivkraft hos individen får utlopp i samklang med organisationens syfte, vision och mål. Med dagens förändringstakt är den gamla idén om chefskapet över medarbetaren inte längre hållbar. I seminariet adresseras fyra centrala perspektiv i ett framgångsrikt ledarskap: Samspelet mellan delen och helheten; Den inre och yttre tillväxten; Relationen mellan chefen och medarbetaren; Integrationen av kultur och struktur. Micael Mathsson, grundare Gaia Leadership AB.

6

2. Specialisterna - led men låt dem glöda

Fredag kl. 11.30-12.00 (Galleriet) Att leda specialister kan ibland vara en utmaning då dessa ofta, mer än många andra, lägger stort fokus på fördjupning, sakkunskaper och kvalité. Ett viktigt moment i ledarskapet är därför förståelsen för specialisternas drivkrafter, erfarenheter och förmågor. Det är också minst lika viktigt att som chef reflektera över sina egna drivkrafter och hur de samspelar med medarbetarnas och organisationens drivkrafter. Jörgen Kihlgren är en uppskattad föreläsare inom områden som karriär, coachning och outplacement. Med lång erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn är han idag delägare i karriärcoachföretaget Verto Konsult, med inriktning på chefer och specialister i förändring.


Seminariespår C: Offentlig Chef - transparent kommunikation 1. Det transparenta ledarskapet

Fredag kl. 10.50-11.20 (Galleriet) Att kunna prata fritt med journalister är en grundläggande rättighet inom den offentliga sektorn. Har du som chef samma rätt att prata med media som andra anställda? Meddelarfriheten syftar till att stärka kvaliteten i verksamheten. Men den kan också orsaka störningar på arbetsplatsen. Hur får du som chef agera? Veera Littmarck, förbundsjurist Förhandlingsenheten Fackförbundet ST.

2. Krisboken – appen som tar kriskommunikation till en ny nivå

Torsdag kl. 11.50-12.20 (Galleriet) Att bygga varumärken är dyrt och tar flera år. På några sekunder kan allt förtroende gå förlorat. Pia Jansäter med 30 års erfarenhet av kriskommunikation presenterar digitala verktyg som enkelt, snabbt och tillgängligt gör din verksamhet säkrare och tryggare. Var smart - släpp pärmarna, plastkorten och lösbladen. Är du ”app to date”?

Seminariespår D: CHEFios-projektet - fokus organisation för gott ledarskap 1. Fördjupning - med Annika Härenstam

Fredag kl. 10.50-11.20 (Arkaden) Annika Härenstam, Professor på Instutitionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet.

2. Erfarenheter av att vara med i en förändringsprocess med fokus på organisationen Fredag kl. 11.30-12.00 (Arkaden) Förvaltningschef Birgitta Roos och HR-chef Annika Andersson, Göteborg Vatten.

7


priser & information

KONFERENSPRISER 2 DAGAR: 6 900 kronor/deltagare I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den integrerade utställningen, lunch och kaffe under båda dagarna samt middag och underhållning kvällen 10 maj. DAG 1 (TORSDAG): 4 500 kronor DAG 2 (FREDAG): 3 900 kronor RABATTER FÖR MEDLEMMAR I: - Vision 2 000 kronor i rabatt/deltagare - Fackförbundet ST 1 000 kronor i rabatt/deltagare (OBS GÄLLER ENDAST VID 2 DAGARS DELTAGANDE)

Samtliga priser anges exklusive moms.

8

ANMÄL DIG REDAN IDAG! www. offent chef.co ligm

PLATS

Münchenbryggeriet, Stockholm För mer information om hur du tar dig till Münchenbryggeriet besök www.offentligchef.com


missa inte den

en ag d d i m a r ä l spektaku S! N A D H C O G N I N L ÅL mED UNDERH

Vi inleder festkvällen den 10 maj med mingel bland utställarna kl. 17.00 på Münchenbryggeriet. Ta chansen att skapa nya kontakter och utöka ditt nätverk under lättsamma former. Kvällen fortsätter sedan med en utsökt tre rätters middag i gott sällskap på Münchenbryggeriet där vi sätter oss till bords kl. 19.30. Utöver detta kommer kvällen kommer även att bjuda på överraskande underhållning, prisutdelning, mingel i baren och dans natten lång...

Varmt välkommen till denna spektakulära galamiddag!

Offentlig Chef  

Mötesplatsen för dig som är chef inom den offentliga sektorn!

Offentlig Chef  

Mötesplatsen för dig som är chef inom den offentliga sektorn!

Advertisement