Page 1

ATT LEDA I FÖRÄNDRING TILLITSBASERAD STYRNING SKALL SKAPA EFFEKTIVARE OFFENTLIGA VERKSAMHETER

LAURA HARTMAN

SÅ SKAPAR DU ARBETSGLÄDJE OCH MOTIVATION I ORGANISATIONEN

SÅ LEDER DU ANDRA GENOM OVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR CHRISTER OLSSON

FREDRIK REINFELDT

2017

18-19 januari

Uppsala Konsert & Kongress


INNEHÅLL Välkommen

3

Huvudprogram

10-13

Återblick

4

Parallella seminarier

14-17

Sagt om

5

Partners

18-19

Höjdpunkter & måsten 6-7

Priser & information

20-21

Programöversikt

Bankett

22

ARRANGÖR

8-9

MEDIAPARTNER

VÄRDSTAD

PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:


VÄLKOMMEN TILL OFFENTLIG CHEF HUR PÅVERKAS LEDARSKAPET OCH LEDAREN AV EN SNABBT OCH STÄNDIGT FÖRÄNDRAD OMVÄRLD? Den offentliga ledaren arbetar inte ensamt i en föränderlig värld, det gäller oss alla. Nya förutsättningar, möjligheter och hot mot vår samexistens uppstår ideligen, inte minst i samband med den ökande globaliseringen, de senaste årens massiva flyktingströmmar och den digitalisering av samhället som påverkar oss alla. Kommer exvis jag som tillhör Massmediernas förlovade generation att känna mig hemma i den allt snävare kommunikation som sker på bloggar och i sociala medier och vart tar den granskande journalistikens roll vägen när annonsfinansierade bloggare får allt större utrymme och påverkansmöjlighet på befolkningen? Hur skall vi egentligen hantera framtidens globala kriser med massflykt som resultat? Hur påverkas det svenska samhället på lång sikt och hur förväntas du som chef agera? Vart är vi egentligen på väg och hur påverkar det oss som skall leda andra i denna riktning? Frågorna är många och lika många är nog svaren. Under offentlig chef 2017 kommer det förändrade ledarskapet i det förändrade samhället att vara fokus, inte bara hur och vad som sker runt om kring oss, utan framförallt hur det påverkar dig som offentlig chef och vad som kan komma att krävas av ditt ledarskap i framtiden. Vilka är möjligheterna och hur leder du själv i och mot förändring?

När du tagit del av konferensen skall du stå bättre rustad inför framtidens förändringar och själv ha ökat dina möjligheter att leda mot förändring. Så mycket kan vi utlova. Som representant för årets programråd vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Uppsala och offentlig chef 2017

Urban Nilsson Urban Nilsson, Programansvarig Offentlig Chef

PROGRAMRÅDET 2017: Catrin Ditz, Uppsala kommun • Anna Bittner, Uppsala kommun • Karin Källman Svärd, Uppsala kommunt • Christian Dahlmann, Uppsala kommun • Hanna Broberg, Svensk Chefsförening • Jenny Grenander, Svensk Chefsförening Emma Balderud, Xmentor management • Charlie Thorstensson, Utbildning.se • Urban Nilsson, Hexanova Media Group Kent Mossheden, Hexanova Media Group • Erik Martinsson, Hexanova Event


Ã…TERBLICK -

OFFENTLIG CHEF 2016


SAGT OM OFFENTLIG CHEF ”Bra evenemang och bra med olika seminarier så man kunde välja det som var aktuellt för just sig själv, vi var nöjda!” Jan Olof Ragnarsson, Kommunchef, Kils kommun

“Ett bra organiserat forum för att nätverka med andra chefer” Det är positivt med fokus på ledarskapsfrågor, aktuella ämnen och en bra blandning med föreläsningar.

”Offentlig chef är en arena för viktiga samtal om ledarskap och styrning i framtidens offentliga förvaltning” Micael Mathsson, Grundare, Gaia leadership

Anna Svensson, Primärvårdschef, Landstinget i Blekinge


HÖJDPUNKTER & MÅSTEN ÅRETS MODERATOR ANNA BELLMAN Anna Bellman är en uppskattad moderator, föreläsare och talartränare, med bred och djup erfarenhet av marknads- och kommunikationsfrågor. Hon började som journalist inom radio och tv och var under flera år marknads- och kommunikationschef på Capgemini, ett av världens största it- och managementkonsultföretag. Annas bakgrund är perfekt när hon anlitas som moderator, mötesledare, debattledare eller konferencier. Med sin förståelse för problematiken i stora bolag och i mindre entreprenörsföretag, kan hon snabbt sätta sig in i kundens frågeställningar så att de viktiga budskapen som ska komma från scen blir de rätta. Anna jobbar med rätt frågeställningar, stort engagemang och driv.

KAMPEN OM TITTARNA - OM KONSTEN ATT LEDA DÅ MEDIELANDSKAPET FÖRÄNDRAS SVTs tidigare VD, Eva Hamilton berättar utifrån egna erfarenheter hur du som offentlig chef kan hantera snabba förändringar när förutsättningarna för ditt arbete plötsligt förändras. Ta även del av Evas erfarenheter av krishantering och att hantera situationer som plötsligt påverkar organisationen och ditt ledarskap.

WHO DECIDES HOW TO BE AWESOME? Värdebaserat ledarskap är nyckeln till att framgångsrikt leda en organisation och ett gott chefskap. Ett ledarskap som ger utrymme åt medarbetarna att växa, våga och att lyckas är målet för många chefer. Vi får här en spännande genomlysning av hur man kan bygga stolthet, respekt och mod både hos den enskilda medarbetaren och i ett team.  – Ett ledarskap som engagerar på alla nivåer. Medverkande: Meri Williams, CTO, Marks & Spencer


E

A INT S S I M

FREDRIK REINFELDT SÅ LEDER DU ANDRA GENOM OVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR Den tidigare statsministern kommer till Offentlig Chef och pratar om hur du leder offentliga verksamheter i framtiden. Med utgångspunkt i förändrings- och förnyelsearbetet talar Fredrik om ledarskapets roll i en ständigt föränderlig omvärld.

CHRISTER OLSSON SÅ SKAPAR DU ARBETSGLÄDJE OCH MOTIVATION I ORGANISATIONEN I förändringstider ställs stora krav på ledare och medarbetare. Den oro som kanske medarbetare, kunder och leverantörer känner påverkar såväl lönsamhet som arbetsklimat. Hur gör man då för att utveckla motivationen i hela organisationen? Det värdebaserade ledarskapet och medarbetarskapet är det enda möjliga i framtidens förtroendesamhälle.

AL T M

SA

PA

L NE

LEDARSKAPET SOM MOTOR FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLETS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Panelen kommer att prata om hur du som chef och ledare behöver anpassa ditt ledarskap utifrån framtidens digitalisering, urbanisering och migration. Vilka egenskaper kommer krävas för att leda mot ett hållbart samhälle? Paneldeltagare: Mikael Sjöberg, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Marlene Burwick, Kommunalråd, Uppsala, Laura Hartman, Ordförande, Tillitsdelegationen


PROGRAMÖVERSIKT

ONSDAG 18 JANUARI

08.00 – 09.00

Registrering och fika bland utställarna

09.00 – 09.10

Anna Bellman öppnar Offentlig Chef 2017

09.10 – 09.20

Öppningsanförande Uppsala kommun - Joachim Danielsson

09.20 – 09.50

Tillitsbaserad styrning skall skapa effektivare offentliga verksamheter - Laura Hartman

09.50 – 10.30

Panelsamtal – Ledarskapet som motor för att möta samhällets utmaningar och möjligheter

10.30 – 11.00

Fikapaus i utställningen

11.00 – 11.40

Vad innebär en övergång från landsting till region? - Staffan Isling

11.40 – 12.20

Kampen om tittarna eller konsten att leda i snabb förändring - Eva Hamilton

12.20 – 13.30

Lunch och fika i utställningen

13.30 – 14.00

14.10 – 14.40

Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap

Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 – På vetenskaplig grund - Ulf Lindberg

Att vara ledare i en digital omvärld – Ingvar Gräsberg

5 saker du måste veta innan du genomför en förändring

Panelsamtal: Är tillit nyckeln till effektivitet och kvalitet?

Meningsfulla möten som verktyg i förändring

Effektivisera verksamheten genom förbättrat samarbete - Thomas Krook

14.40 – 15.10

Fikapaus i utställningen

15.10 – 15.50

Hemlig gäst!

15.50 – 16.50

Så skapar du arbetsglädje och motivation i organisationen - Christer Olsson

16.50 – 17.30

Mingel i utställningen

19.00 – 01.00

Bankett på slottet & prisutdelning av ”Årets Offentliga Chef”


PROGRAMÖVERSIKT

TORSDAG 19 JANUARI

09.00 – 09.10

Moderator Anna Bellman inleder dag två

09.10– 09.50

Årets Offentliga Chef 2015: Personliga tips för ett framgångsrikt ledarskap - Catrin Ditz Kris – 7 metoder för att identifiera, agera och hantera kriser i verkligheten - Varg Gyllander

09.50 – 10.20

Panelsamtal: Vilket ledarskap krävs för effektiv samverkan mellan stat och kommun?

10.20 – 11.00

Fika i utställningen

11.10 – 11.40

11.30 – 12.00

Effektiv styrning bortom New Public Management - Håkan Steenberg och Mats Brocker

12.00 – 12.50

Så leder du andra genom oväntade förändringar - Fredrik Reinfeldt Lunch och fika i utställningen

12.50 – 14.00

14.00 – 14.30

14.40 – 15.10

Förändrad styrning och ledning i Sveriges fjärde största stad del 1

Chefios projektet – Vad har hänt? Forskare Hans Lindgren

Konsten att leda i samverkan för en smartare stad

Så blir ni en attraktivare arbetsgivare!

Bad is stronger than good - Mattias Lundkvist

PRAKTIKFALL: Offentlig verksamhet och skräddarsydd ledarutveckling i ett helhetsgrepp

Spännande programpunkt presenteras inom kort…

Förändrad styrning och ledning i Sveriges fjärde största stad del 2

Fika i utställningen

15.10 – 15.40

Hur får man en förändringsprocess i hamn? - Gunnila Masreliez-Steen

15.40 – 16.10

16.10 – 16.50

Who decides how to be awesome? - Meri Williams

16.50 – 17.20

Avslutning och fika

Det personliga ledarskapet

Förändringsledning

Personalperspektivet

Unconference


ONSDAG 18 JANUARI FÖRMIDDAG 08.00 – 09.00

Registrering och fika i utställningen

09.00 - 09.10

Moderatorn Anna Bellman öppnar Offentlig Chef 2017

09.10 – 09.20

Öppningsanförande Uppsala kommun Stadsdirektören hälsar välkomna till Uppsala och berättar om stadens utveckling och möjligheter Medverkande: Joachim Danielsson, Stadsdirektör, Uppsala kommun.

09.20 – 09.50

Tillitsbaserad styrning skall skapa effektivare offentliga verksamheter Regeringens Tillitsdelegation har bland annat i uppdrag att genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling i hela styrkedjan - från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting. Hur påverkar regeringens planer för ökad tillit dig som ledare för offentliga verksamheter, vad förväntas du bidra med och vilka verktyg kan du erbjudas i ditt arbete? Medverkande: Laura Hartman, Ordförande i regeringens tillitsdelegation

09.50 – 10.30

Panelsamtal: Ledarskapet som motor för att möta samhällets utmaningar och möjligheter Samhället och offentlig sektor står inför stora utmaningar samtidigt som nya möjligheter öppnas. Förtroendet för de styrande är i delar av befolkningen mycket lågt, förväntningarna är på andra håll mycket höga, hur skall offentliga ledare förhålla sig till samhällets utmaningar och förväntningar på ökad välfärd? Vad kan och bör vi göra? Paneldeltagare: Laura Hartman, Ordförande i regeringen tillitsdelegation, Mikael Sjöberg, Generaldirektör Arbetsförmedlingen, Marlene Burwick, Kommunalråd Uppsala,

10.30 – 11.00

FIKAPAUS I UTSTÄLLNINGEN

11.00 – 11.40

Vad innebär en övergång från landsting till region? Från och med 1 januari har Uppsala landsting övergått till region. Vi får ta del av deras arbete som inneburit nya möjligheter och utmaningar och dessutom bli inspirerade av ett spännande förändringsarbete i praktik och teori. Medverkande: Staffan Isling, Regiondirektör, region Uppsala

Joachim Danielsson Stadsdirektör, Uppsala kommun

Laura Hartman Ordförande i regeringens tillitsdelegation

Mikael Sjöberg Generaldirektör Arbetsförmedlingen


ONSDAG 18 JANUARI 11.40 – 12.20

EFTERMIDDAG

Kampen om tittarna, eller konsten att leda trots oväntade förändringar SVTs tidigare VD, Eva Hamilton berättar utifrån egna erfarenheter hur du som offentlig chef kan hantera snabba förändringar när förutsättningarna för ditt arbete plötsligt förändras. Ta även del av Evas erfarenheter av krishantering och att hantera situationer som plötsligt påverkar organisationen och ditt ledarskap. Medverkande: Eva Hamilton, tidigare VD Sveriges Television

12.20 – 13.30

LUNCH OCH FIKA I UTSTÄLLNINGEN

13.30 – 14.00

PARALLELLA SEMINARIER

14.10 – 14.40

PARALLELLA SEMINARIER

14.40 – 15.10

FIKAPAUS I UTSTÄLLNINGEN

15.10 – 15.50

Hemlig gäst!

15.50 – 16.50

Så skapar du arbetsglädje och motivation i organisationen I förändringstider ställs stora krav på ledare och medarbetare. Den oro som kanske medarbetare, kunder och leverantörer känner påverkar såväl lönsamhet som arbetsklimat. Hur gör man då för att utveckla motivationen i hela organisationen? Det värdebaserade ledarskapet och medarbetarskapet är det enda möjliga i framtidens förtroendesamhälle. Medverkande: Christer Olsson, professionell Föreläsare och Författare.

16.50 – 17.30

Mingel i utställningen

19.00 – 01.00

Bankett på slottet med prisutdelning av ”Årets Offentliga Chef”

Staffan Isling

Eva Hamilton

Christer Olsson

Regiondirektör, region Uppsala

Tidigare VD Sveriges Television

Professionell Föreläsare och Författare


TORSDAG 19 JANUARI FÖRMIDDAG 09.00 – 09.10

Moderator Anna Bellman inleder dag två

09.10 – 09.50

Årets Offentliga Chef 2015: Personliga tips för ett framgångsrikt ledarskap Uppsala kommuns IT-chef Catrin Ditz vann priset ” Årets Offentliga Chef 2015”. Nu får du möjligheten att uppleva henne” live” när hon avslöjar sina bästa tips för att bli en kompetent ledare. Det kommer finnas tid för att ställa dina frågor direkt till Catrin så att du kan dra nytta av svaren i ditt arbete. Medverkande: Catrin Ditz, CIO, Uppsala kommun

09.50 – 10.20

Kris – 7 metoder för att identifiera, agera och hantera kriser i verkligheten Samhället har blivit tuffare, hotbilden ökar mot myndigheter, organisationer och medborgare. Det här ställer högre krav på våra offentliga verksamheter. Polisens presschef Varg Gyllander berättar om hur man agerar vid hotfulla situationer och reella hot samt ger dig sju handfasta tips hur du skall agera i en krissituation och drar paralleller från Husbykravallerna 2013, Helikopterrånet 2009, m.m. Medverkande: Varg Gyllander, Presschef, Stockholmspolisen

10.20 – 11.00

Panelsamtal: Vilket ledarskap krävs för effektiv samverkan mellan stat och kommun? Det svenska samtalet står inför betydande utmaningar och möjligheter inte minst föranlett av 2015 års stora flyktingmottagande. En avgörande nyckel för att lyckas är samverkan mellan kommun och stat, mellan näringsliv/ideell sektor och offentlig förvaltning, mellan olika politikområden som utbildnings-, arbetsmarknads-, bostadspolitik mm. Hur ser det ledarskap ut som förmår leda i samverkan? Hur utmanas ledarskapet i en ny och framåtriktad målbild? Medverkande: Mattias Jansson, Kommundirektör, Botkyrka kommun, Madeleine Sjöstrand, Förbundsdirektör, Kommunförbundet Stockholms län, Anders Kessling, Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet med ansvar för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen. Samtalet leds av Micael Mathsson, Grundare, Gaia Leadership.

11.00 – 11.40

FIKA I UTSTÄLLNINGEN

11.30 – 12.00

Effektiv styrning bortom New Public Management Regeringen har nu tagit de första stegen mot att utveckla styrningen i offentlig sektor bort från New Public Management. Det finns mycket stor potential i en förändrad styrning, dagens styrmodell har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Styrningen har bland annat tagit sin utgångspunkt i varuproduktion och ekonomistyrningens fokus på kostnader, snarare än på vad verksamheten ska åstadkomma. Detta har lett oss fel, och gett oss dyra verksamheter med dålig kvalitet. Medverkande: Håkan Steenberg, Seniorkonsult, Mats Brocker, Strategikonsult med expertis inom ledning & styrning, Actea Consulting

Catrin Ditz

Meri Williams

CIO, Uppsala kommun

CTO, Marks & Spencer

Mattias Jansson Kommundirektör, Botkyrka kommun


TORSDAG 19 JANUARI 12.00 – 12.50

EFTERMIDDAG

Så leder du andra genom oväntade förändringar Fredrik Reinfeldt har mer än 25 års erfarenhet av svensk, nordisk och internationell politik. Han var statsminister 2006-2014 och partiordförande i Moderaterna 2003-2015. Fredrik Reinfeldt förändrade och förnyade Moderaterna och skapade nya Moderaterna. Med utgångspunkt i förändrings- och förnyelsearbetet talar Fredrik om ledarskapets roll i en ständigt föränderlig omvärld. Hur påverkas vi av dessa förändringar, hur ska vi anpassa och förnya oss? Vad krävs av det offentliga ledarskapet i framtiden? Medverkande: Fredrik Reinfeldt, Rådgivare och f.d. Statsminister

12.50 – 14.00

LUNCH OCH FIKA I UTSTÄLLNINGEN

14.00 – 14.30

PARALLELLA SEMINARIER

14.40 – 15.10

PARALLELLA SEMINARIER

15.10 – 15.40

FIKA I UTSTÄLLNINGEN

15.40 – 16.10

Hur får man en förändringsprocess i hamn? Förändringsprocesser avslutas inte. De rinner ut i sanden. Många organisationer saknar en gemensam metod för hur man organiserar, planerar, förankrar, driver och följer upp en förändringsprocess. Med hjälp av Girot®, Repet® och Stallet® lär du dig hur man riggar en förändringsprocess på alla nivåer. Du bryter ned processen i etapper, lär dig att visa på framdrift och uppnådda resultat, så att du får medarbetarna med dig. Du lär dig skillnaden på att leda ett projekt och en process. Medverkande: Gunnila Masreliez-Steen, VD, Kontura International AB

16.10 – 16.50

Who decides how to be awesome?

16.50 – 17.20

Avslutning och fika

Värdebaserat ledarskap är nyckeln till att framgångsrikt leda en organisation och ett gott chefskap. Ett ledarskap som ger utrymme åt medarbetarna att växa, våga och att lyckas är målet för många chefer. Vi får här en spännande genomlysning av hur man kan bygga stolthet, respekt och mod både hos den enskilda medarbetaren och i ett team.  – Ett ledarskap som engagerar på alla nivåer. Medverkande: Meri Williams, CTO, Marks & Spencer

Varg Gyllander

Fredrik Reinfeldt

Gunnila Masreliez-Steen

Presschef, Stockholmspolisen

Rådgivare och f.d. Statsminister

VD Kontura International AB


SEMINARIESPÅR DET PERSONLIGA LEDARSKAPET

Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 - På vetenskaplig grund Alla organisationers utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt de styrs och leds. Med vetenskapliga metoder kan man snabbt och med begränsad insats skapa transparens i och förståelse för hur väl de personella resurserna tas tillvara och vad som kan och borde förbättras. Medverkande: Ulf Lindberg, VD, Enhancer Consulting.

Chefiosprojektet – Vad har hänt? Mycket har hänt med forskningen om chefer i kommunala förvaltningar. Här får du ta del av forskningsresultaten som pågått i många år och hur man med hjälp av fyra verktyg kan kartlägga organisationer i offentlig sektor. Medverkande: Hans Lindgren, Forskare, Göteborgs Universitet

Bad is stronger than good Historiskt har ledarskapsforskningen och ledarutbildning till stor del fokuserat på konstruktiva ledarbeteenden, lite kraft har lagts på att förstå destruktiva ledarbeteenden. Det visar sig dock att destruktiva ledarbeteenden har fem gånger så hög verkningsgrad jämfört med konstruktiva ledarbeteenden, krasst sett behöver man göra fem bra saker för att kompensera för en dålig. Av den anledningen är det viktigt att veta vilka dessa beteenden är och hur man som ledare kan minska de negativa effekterna av dem Medverkande: Mattias Lundkvist, Försäljningschef, Utbildning.se

Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap Dina personliga egenskaper styr din ledarstil, vad du stressas av och hur du uppfattar och reagerar i pressade situationer. Vilka är de typiska stressfällorna och hur tacklar du dem bäst? Få insikt i vilka de psykologiska och fysiologiska effekterna är av långtidsstress. Under seminariet förs en öppen dialog om personliga egenskaper, ledarstil och stressfällor som baseras på de senaste rönen från den vetenskapliga världen. Föreläsningen kan hjälpa dig att undvika drabbas negativt av stress. Medverkande: Trevor Archer, Professor emeritus i psykologi vid Göteborgs Universitet, Anki Holmberg, Samarbetscoach, JobMatch Talent.

Spännande programpunkt kommer snart


SEMINARIESPÅR

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Att vara ledare i en digital omvärld Hur du som ledare skall kunna navigera mellan ny teknik, halvgamla spelregler och hjärnor som inte hänger med i utvecklingen. Medverkande: Ingvar Gräsberg, Grundare, Xmentor management

5 saker du måste veta innan du genomför en förändring Vilka är de vanligaste fallgroparna och vad är avgörande för att lyckas med praktiskt förändringsarbete? Ta del av ett erfarenhetsbaserat seminarium om förändringsarbete i praktiken. Medverkande: Carl Erik Herlitz, Forsknings- och utvecklingschef och Ledarskapstränare, Tuff Ledarskapsträning AB

PRAKTIKFALL: Offentlig verksamhet och skräddarsydd ledarutveckling i ett helhetsgrepp Ett exempel på en storsatsning inom offentlig verksamhet där ledarskap och kommunikation står i fokus. Vad har offentlig verksamhet att vinna på ledarutveckling i helheten av organisationen? Mgruppen har under 2016 genomfört en del av en större helhetssatsning inom en större offentlig verksamhet. Projektet syftar till att utveckla kommunikation och ledarskap inom organisationen. Satsningen berör alla typer av chefer och ledare: Från enhetschefer till avdelningschefer och högsta ledningen. Medverkande: Monica Utterdahl, Ledarutvecklare, Mgruppen, Kent Werner, Ledarutvecklare, Mgruppen

PRAKTIKFALL: Konsten att leda i samverkan för en smartare stad Uppsala kommun valde under 2016 att upphandla en leverantör och partner inom geografiska informationssystem (GIS). Kartor och geografisk information är något som knyter samman flera verksamheter, möjliggör digitalisering och effektivare arbetsflöden. I arbetet med digitalisering för en smartare stad krävs införandet av ny teknik, men framförallt förändrade arbetsprocesser, då är ledarskapet avgörande för resultatet. Praktikfallet visar på vilka förändringsprocesser som sker samt hur och vad som krävs för att åstadkomma en gemensam målbild och ett lyckat partnerskap mellan kommun och leverantör. Medverkande: Sara Johansson, GISstrateg, kommunledningskontoret Uppsala kommun ,Oscar Monell, Strategisk rådgivare och Lösningsarkitekt, Esri Sverige


SEMINARIESPÅR PERSONALPERSPEKTIVET

Panelsamtal: Är tillit nyckeln till effektivitet och kvalitet? Panelsamtal och fördjupning om styrning och ledning med fokus på tillit. Vad mäter vi och hur följer vi upp på rätt sätt? Hur bygger vi tillit i komplexa verksamheter? Vilket utrymme finns det idag för chefer och profession att utveckla och förbättra. Medverkande: Laura Hartman, Ordförande i regeringens tillitsdelegation, Eva Nilsson-Bågenholm, Kvalitetsdirektör, Humana, Samtalet leds av Hanna Broberg, Svensk Chefsförening

Effektivisera verksamheten genom förbättrat samarbete Många offentliga verksamheter har i jakten på ökad effektivitet använt olika metoder för att förbättra verksamhetens processer inte sällan med otillfredsställande resultat. Ann Malmsten och Thomas Krook från INDEA berättar under 30 fartfyllda minuter om hur Professor Judy Hoffer Gitells teori ”Relational Coordination” med fokus på gemensamma mål, arbetsrelationer och kommunikation får processer att fungera utan ny organisation eller metoder. Medverkande: Thomas Krook, VD, Indea, Ann Malmsten, konsult,Indea

Så blir ni en attraktivare arbetsgivare! Få inspiration, kunskap och verktyg kring hur ni kan bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Allt börjar med att attrahera och utveckla rätt människor för att skapa engagemang hos era medarbetare. Engagerade medarbetare är helt avgörande för att nå kvalité, effektivitet och bäst resultat.Antalet företag med minskat engagemang överstiger dock nu andelen företag med ökat engagemang för första gången på ett decennium. I kombination med demografiska förändringar och obalans mellan utbud och efterfrågan på rätt kompetens, gör att ni måste bli attraktivare som arbetsgivare. Seminariet ger dig nya viktiga insikter i arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats. Medverkande: Svante Randlert, Business & People Advisor, Academic Work

Spännande programpunkt kommer snart


SEMINARIESPÅR UNCONFERENCE

WORKSHOP: Meningsfulla möten som verktyg i förändring Resultat skapas i möten mellan människor. För att åstadkomma förändring behöver perspektiv brytas, mångfald mötas och erfarenheter delas. Meningsfulla möten kräver syfte och struktur men också förtroendefulla relationer och förståelse för det gemensamma uppdraget. Välkommen till en workshop där du får ta del av forskning och verktyg och samtidigt reflektera över lärdomar och erfarenheter. Medverkande: Kristina Vejbrink och Karin Ljudén, Organisationskonsulter, Lyhra Kommunikation & Förändring

Förändrad styrning och ledning i Sveriges fjärde största stad del Uppsala kommun beskriver sitt förändringsarbete under 2016. Från politiskt beslut, genomförande, utmaningar och lärdomar samt arbetet med kulturutmaningar i samband med förändrad styrning och ledning samt framtagning av ett gemensamt sätt i Uppsala för förändringsledning. Medverkande: Christoffer Nilsson, biträdande Stadsdirektör, Uppsala kommun, Anna Lind, Förhandlingschef och intern projektledare inom HR, Uppsala kommun, Britta Engquist, Förändringsledare HR staben, Uppsala kommun

OBS! Föredragen i spåret har begränsat

antal platser, föranmälan krävs. Gör din anmälan till veronica.roos@hexanova.se, skriv rubriken på det/de föredrag du är intresserad av.


PARTNERS 2017 Uppsala kommun Uppsala är årets värdstad och partner till Offentlig Chef. En stad som växer. Men vi vill växa hållbart för alla som bor och verkar här. Tillsammans arbetar vi för Ett Uppsala – en kommun, och där ledarskapet är avgörande för att skapa förändring och för arbetet med att bygga en gemensam kultur. Ett bra exempel på det är när vår CIO Catrin Ditz vann priset ”Årets Offentliga Chef 2015”.

Gaia leadership Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och består idag av ett 60-tal konsulter. Läs gärna mer på: gaialeadership.se

Svensk Chefsförening Chefsföreningen för akademiker och en del av Akademikerförbundet SSR. Vi ger dig stöd och råd om din roll och anställning som chef. Vi arbetar för bättre chefsförutsättningar och dina utvecklingsmöjligheter, stimulerar debatt och forskning i chefsfrågor. Våra medlemmar finns inom såväl privat som offentlig sektor

Xmentor management Xmentor skapar lösningar för att operativt leda, stötta och driva förändringar. Alla våra konsulter har många års erfarenhet från olika typer av ledningsarbete, verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Alla arbetar för att hjälpa kunderna att, på ett eller annat vis, leda eller stötta förändringsarbeten – stora som små.

Actea Visionsarbete, målstyrning, ledningsgruppsutveckling, ledarskapsprogram, effektiviseringsåtgärder i verksamheten, IT ledning & styrning samt organisationsstrukturer som skapar högpresterande arbetssätt och genomförandekraft. Actea Consulting är ett expansivt kunskapsföretag med över 30 st ramavtal inom näringsliv och offentlig sektor. Läs mer på: actea.se

Enhancer Enhancer consulting är experter och rådgivare i hur man bäst leder och strukturerar organisationer. Sedan 1998 har Enhancer hjälpt chefer och ledare på över 200 företag och institut att klargöra sin strategi och utveckla organisationen för att få bästa resultat.


PARTNERS 2017 Utbildning.se Utbildning.se är en söktjänst för vidareutbildning där vi samlat närmare 8 000 kurser från cirka 300 olika utbildningsarrangörer. Här finns både kortare och längre utbildningar över hela landet och inom de flesta branscher och områden. Vår målsättning är att alla yrkesverksamma personer via oss enkelt ska kunna söka, hitta och jämföra olika utbildningsalternativ. Vi hjälper utbildningsföretag att marknadsföra sina utbildningar och yrkesverksamma att hitta den utbildning som matchar deras behov. Vår tjänst används idag av de flesta företag i Sverige, inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer på: utbildning.se

Mgruppen Mgruppen är specialister på ledarskap. Vi har 85 års erfarenhet av att utbilda chefer och ledare. Vi finns kvar därför att vi har utvecklats och anpassat oss efter våra kunders behov, samtidigt som vi har hållit fast vid vårt grundkoncept: Gedigna ledarskapsutbildningar med fokus på att utveckla det personliga ledarskapet.

Lyhra Kommunikation & förändring Lyhra kommunikation och förändring etablerades i Uppsala 2009 och har sedan dess anlitats som lednings- och förändringsstöd i offentlig, privat och idéburen sektor. Vi erbjuder stöd till organisa­tioner med komplexa uppdrag, där mänskliga relationer och förhållningssätt är viktiga framgångsfaktorer. Vi utvecklar ledningsgrupper och arbetsgrupper till effektiva team. Vi bidrar till förändring av organisation, arbetssätt, kultur och arbetsklimat – för långsiktig värde och goda resultat. Läs mer om Lyhra på: lyhra.se.

Indea Vår kompetens spänner från mätningar och uppdragstolkning till förändringsledning och kompetensutveckling. Utveckling av strukturer som möjliggör hållbar utveckling blir pricken över alltihop. Våra konsulter har erfarenheter från företagsledning, marknadsutveckling och politiskt styrda organisationer. Vi på INDEA jobbar med verksamhetsutveckling så som processledning, coaching, medarbetarutveckling, ledningsutveckling samt organisationsutveckling.

Kontura Kontura bygger uppdrag på såväl beprövad som forskningsbaserad erfarenhet. Genom att mäta effekterna i verksamheten ser vi till att synliggöra utlovat resultat. Vi har arbetat i ett trettiotal länder med uppdrag inom ett brett fält med särskild tyngdpunkt på kulturens roll i arbetslivet. I dag är vi ett vältrimmat konsultföretag inom management och organisation. Vårt företag bildades 1975 och torde vara ett av de äldsta i landet. Det om något tyder på ansvarsfulla och efterfrågade insatser


PARTNERS 2017 JobMatch Talent JobMatch Talent (JMT) är ett svenskutvecklat, pedagogiskt testsystem för rekrytering och utveckling på alla nivåer. Träffsäkerheten är dokumenterat unik. Drygt 150 offentliga förvaltningar använder JMT idag. Testet är kvalitetsgranskat och certifierat av Det Norske Veritas GL enligt de senaste europeiska riktlinjerna. Möt oss på Offentlig Chef där vi kan demonstrera nyttan för er. Läs mer på: jobmatchtalent.com

Tuff Ledarskapsträning Tuff ledarskapsträning utvecklar fungerande samarbete i organisationerna vi stöttar. Genom att snabbt identifiera problemen, utmaningar och utvecklingsområden när det gäller kommunikation, arbetsklimat och ledarskap bidrar vi till hållbara förändringar där medarbetarna är medverkande. Våra metoder fungerar i praktiken och ger hållbara resultat. Läs mer på: tuffledarskapstraning.se

Esri Sverige Kartor, geografisk information och analys ger dig och din verksamhet alla möjligheter att fatta snabba och välgrundade beslut, hantera data, ärenden och resurser på ett effektivt sätt, samarbeta bättre och modernisera kommunikationen med medborgare och kunder. Vi på Esri Sverige brinner för att hjälpa organisationer att effektivisera och kvalitetssäkra sin verksamhet med stöd av GIS (geografiska informationssystem). I vårt erbjudande finns både världsledande GIS-programvara och konsulttjänster inom GIS. Läs mer på: esri.se


PRISER & INFORMATION PLATS OCH TID Offentlig Chef 2017 arrangeras på Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, 753 75 Uppsala Onsdag 18 januari kl. 08.00 – 16.50 Registreringen öppnar 08.00 Torsdag 19 januari kl 08.30 – 16.10 Registreringen öppnar 08.30 Banketten på onsdagen öppnar 19.00 för anmälda Årets bankett är på Uppsala slott, Slottet, 752 37 Uppsala

BOENDE Rekommenderade hotell i närheten av Uppsala Konsert & Kongress: Radisson Blu

Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala Uppge Bokningsid: 2033607 för bästa pris för Offentlig Chef. reservations.uppsala@radissonblu.com

Scandic Uplandia

Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala meeting.uplandia@scandichotels.com

Scandic Uppsala Nord

Gamla Uppsalagatan 50, 754 25 Uppsala, Sweden Uppge kod: HEX180117 för bästa pris för Offentlig Chef, gäller båda Scandichotellen. uppsala@scandichotels.com

Clarion Hotel Gillet

Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala Uppge kod 135349 för bästa pris för Offentlig Chef. cl.uppsala@choice.se

Park Inn

Storgatan 30, 753 31 Uppsala Uppge Bokningsid: 203608 för bästa pris för Offentlig Chef. reservations.uppsala@rezidorparkinn.com

TRANSPORT Resecentrum, busshållplatser, parkeringar och hotell ligger inom gångavstånd från Uppsala Konsert & Kongress. Flera tåg- och busslinjer anknyter Uppsala med resten av landet och regionen, Arlanda nås på mindre än en halvtimme. Pendeltågslinjen kör hela sträckan GävleUppsala-Älvsjö. Via E 4:an och andra större trafikleder tar du dig med bil och buss till centrala Uppsala. Avstånd 18 minuter till Arlanda 40 minuter till Stockholm 50 minuter till Gävle 2 minuter till parkeringsgarage 4 minuter till Resecentrum i Uppsala


PRISER & INFORMATION KOM I GOD TID! Köer kan uppstå vid registreringen. Biljetten skickas som ett sms till din mobil och innehåller en QR-kod som scannas av vid registreringen. Detsamma gäller för dig som bokat banketten på onsdagen. Skulle du få förhinder ber vi dig meddela detta i god tid.

PRIS Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom ingår banketten med prisutdelning och underhållning.

BÅDA DAGARNA: 5700 KR / 6300 KR / 6900 KR EN DAG, ONSDAG: 4500 KR

ANMÄLAN Besök offentligchef.com för anmälan. Vid större grupper eller frågor vänligen kontakta Veronica Röös på telefon: 070 143 26 01 eller via mail: veronica.roos@hexanova.se. Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.

EN DAG, TORSDAG: 3900 KR (exklusive bankett)

SMART BIRD

EARLY BIRD

JUST A BIRD

5700KR

6300KR

6900KR

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA FRAM TILL 31/10 2016

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA FRÅN 1/11 TILL 30/11 2016

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA EFTER 1/12 2016 FRAM TILL EVENEMANG


OFFENTLIG CHEF PRESENTS

A ROYAL NIGHT AT THE CASTLE

Wednesday January 18th Seven o clock Evening UPPSALA SLOTT, SWEDEN

Prepare yourself for a night of royalty

Offentlig Chef 2017 - Program  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you