Page 1

25år

För att k uns k ap är källan till g oda af f ärer

N U M M E R 4 o kto b er 2 0 1 7 | P R I S 99 kr

INGEN SÄKER INFORMATION UTAN LÅNGSIKTIG

STRATEGI VI PRESENTERAR;

De nominerade till e-Diamond Award

GDPR

INNEBÄR ÖKADE KRAV VID UPPHANDLING

ANNA

ULFDOTTER

FORSSELL LAGEN INGET HINDER FÖR BRA AFFÄR

25:e årgången | Upphandling | Juridik | E-förvaltning | Ledarskap | Hållbarhet


DIGITAL

TRANSFORMATION

2.0

PROGRAM - ONSDAG

11 OKTOBER

08.00 – 08.50

Registrering och fika i utställningen

08.50 – 09.00

Moderator Anna Bellman öppnar eFörvaltningsdagarna 2017

09.00 – 09.45

I spåren av IT-skandalen Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden? Kristina Alsér, Regeringens nyinrättade Expertgrupp för digitala investeringar: Linda Escar, SÄPO; Jörgen Sandström, Västerås stad; Richard Oehme, MSB & Daniel Akenine, Microsoft Sverige

09.50 – 10.30

X-road, en del av den svenska digitala förvaltningsmodellen? Heiko Vainsalu, Estonian information system authority och Ardalan Shekarabi, Civilminister

10.30 – 11.00

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

11.00 – 11.40

Digitalisering ur ett makroperspektiv

11.40 – 12.20

PANELDEBATT: Digital transformation inom offentlig sektor - Vem tar ansvar och vad förväntas av dig som ledare?

Shahyan Khan, Pink Mango

Shahyan Khan, Pink Mango; Ardalan Shekarabi, Civilminister; Ann Hellenius, Stockholms stad; Karin Andersson, Adaptit & Joakim Jansson, DigJourney

12.20 – 13.30

LUNCH - Kaffe i utställningen

13.30 – 14.00

PRAKTIKFALL: Vinnaren av eDiamond Award 2016 Öppen källkod som nyckel till framgång Göran Westerlund, Alingsås kommun & Jonatan Lindholm, Alingsås kommun

14.10 – 14.40

PARALLELLA SEMINARIER - läs mer på www.eforvaltningsdagarna.se

14.40 – 15.10

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

15.10 – 15.40

PARALLELLA SEMINARIER - läs mer på www.eforvaltningsdagarna.se

15.50 – 16.30

OPEN HEARING: De nominerade till eDiamond award 2017

16.30 – 17.10

Digitalisering och disruptiv innovation Troed Troedsson, Framtidsanalytiker med fokus på innovation och omvärld

17.10 – 17.20

Moderator Anna Bellman avslutar dagen

17.20 – 18.00

Mingel och erfarenhetsutbyte i utställningen

19.00 – 01.00

Bankett och prisutdelning

Läs mer på: www.eforvaltningsdagarna.se


PROGRAM - TORSDAG

12 OKTOBER

08.00 – 09.00

Registrering och fika i utställningen

09.00 - 09.10

Moderator Anna Bellman startar upp dag två

09.10 – 10.00

Världen förändras – Gör du? Per Schlingmann, Föreläsare & f.d. chefsstrateg hos Moderaterna

10.00 – 10.40

Digitalisera mera, men glöm inte användarna! Per Kristensson, Karlstads universitet

10.40 – 11.10

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

11.10 – 11.50

Globala Trender inom sociala medier och digitala strategier Niklas Myhr, Chapmans University

12.00 – 12.40

En bra chef är snäll (men bestämmer!)

12.40 – 13.40

LUNCH - Kaffe i utställningen

13.40 – 14.10

PARALLELLA SEMINARIER - läs mer på www.eforvaltningsdagarna.se

14.20 – 14.50

PARALLELLA SEMINARIER - läs mer på www.eforvaltningsdagarna.se

15.00 – 15.30

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

15.30 – 16.00

PARALLELLA SEMINARIER - läs mer på www.eforvaltningsdagarna.se

16.00 – 16.40

GDPR i praktiken - Verktyg och metoder som gör dig och hela din organisation GDPR compliance

Eva Hamilton, f.d. VD, Sveriges Television

Karen Lawrence Öqvist, GDPR Privacy Expert

16.40 – 16.50

2017

Moderator Anna Bellman avslutar eFörvaltningsdagarna 2017

11 - 12 oktober Stockholmsmässan

2017


NEXT GENERATION

COMMUNICATION PROGRAM - ONSDAG

11 OKTOBER

08.00 – 09.00

Registrering och fika i utställningen

09.00 – 09.10

Moderator Pernilla Warberg hälsar välkommen och öppnar Publikom 2017

09.10 – 09.50

Kommunikationstrender i offentlig sektor

09.50 – 10.40

PANELSAMTAL: Alternativa nyheter och desinformation - Vilka är farorna och hur kan vi skydda oss?

Alexander Mason, Cision

Mattias Lundberg, Psykolog; Juan Navas, Sveriges kommunikatörer & Mikael Tofvesson, MSB

10.40 – 11.10

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

11.10 – 11.50

Generation Z – Förstå dem för att nå dem!

11.50 – 12.20

PANELSAMTAL: Kommunikatörens nya roll

12.20 – 13.30

LUNCH OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

13.30 – 14.10

BEST PRACTICE: Från 5000 till 50 000 besök på två år

14.10 – 14.50

Att byta riktning och självbild i en kommun

14.50 – 15.20

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

15.20 – 16.10

De nominerade till Megafonen 2017

16.30 – 17.10

Digitalisering och disruptiv innovation

17.10 – 17.20

Moderator Pernilla Warberg avslutar dagen

17.20 – 18.00

Mingel i utställningen

19.00 – 01.00

BANKETT OCH PRISUTDELNING AV MEGAFONEN 2017

Katarina Graffman, Doktor i antropologi

Hanna Dowling, SVT; Bengt Olsson, Trafikverket & Johanna Snickars, Microsoft Sweden. Samtalsledare: Juan Navas, Sveriges kommunikatörer

Johan Björkwall, Malmö Stad & Linda Kapusta, Malmö Stad.

Henrik Kelfve, Vallentuna Kommun & Parisa Liljestrand, Vallentuna Kommun.

Troed Troedsson, Framtidsanalytiker med fokus på innovation och omvärld.

Läs mer på: www.publikom.se


PROGRAM - TORSDAG

12 OKTOBER

08.00 – 09.00

Registrering och fika i utställningen

09.00 – 09.10

Moderator Pernilla Warberg öppnar dagen

09.10 – 10.00

Världen förändras – Gör du?

10.00 – 10.40

Digitalisera mera, men glöm inte användarna!

10.40 – 11.10

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

11.10 – 11.50

Globala Trender inom Sociala Medier och Digitala Strategier

12.00 – 12.40

PANELSAMTAL: Kommunikation för framgångsrik integration

12.40 – 13.40

LUNCH OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

13.40 – 14.10

Effektivare kommunikation med Youtubers

14.20 – 14.50

Så skapas vinnande kommunikation - Ett praktikfall från vinnaren av Megafonen 2016

Per Schlingmann, Föreläsare & fd. chefsstrateg hos moderaterna.

Per Kristensson, Karlstads universitet.

Niklas Myhr, Chapman University.

Lisa Söderlindh, MIG talks; Kajsa Tirén, Opinionsstrateg & Barakat Ghebrehawariat, Demokrateam

Kerstin Eiman, Göteborgs universitet.

Jonas Wallin, Region Västmanland.

15.00 – 15.30

Så tar ni initiativet i mediekrisen

15.30 – 16.00

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

16.00 – 16.40

GDPR i Praktiken - Verktyg och metoder som gör dig och hela din organisation GDPR compliance

Pär Daléus, Westander

Karen Lawrence Öqvist, GDPR Privacy Expert

16.40 – 16.50

2017

Moderator Pernilla Warberg avslutar Publikom 2017

11-12 oktober Stockholmsmässan


Hur upphandlar du något som inte finns? Upphandling av innovationspartnerskap kanske känns futuristiskt, men för oss är det nutid. Vi kallar det framtidssäkrad juridik. Läs mer på lindahl.se


LEDARE 25år

För att kunska p är källan till goda affärer

NUM M E R 4 oktob er 2017 | P R I S 99 kr

ING EN SÄK ER INFO RMATIO N

UTAN LÅNG SIKT IG

ST RATE GI VI PRESEN

; De nomineradeTERAR till e-Diamond Awar d

GDP R

INNE BÄR ÖKA DE KRAV VID UPPH AND LING

ANNA

ULFDOTTER

FORSSELL LAG EN INGE T HIND ER FÖR BRA AFFÄR

25:e årgång en | Uppha ndling | Juridik | E-förva ltning | Ledars kap | Hållbar het

Nya möjligheter och utmaningar att se framemot

Offentliga Affärer utges av

VD och Ansvarig utgivare Urban Nilsson urban@hexanova.se

Annonschef

Ann Jangsell ann.jangsell@hexanova.se

Ekonomi

Lennart Olsson lennart.olsson@solvicom.se

Skribenter

Bo Höglander bo@hoglander.nu Patrik Koc Strömberg patrik.stromberg@hexanova.se Urban Nilsson urban@hexanova.se

Externa skribenter Cristina Petrescu HåkanDahlström Maria Nilsson Karnell Catharina Piper Victoria Volny Ola Jönsson

Layout

Michaela Jönsson Framsida Fotograf Marie-Therese Karlberg

Tryck

Exakta

Prenumerera

prenumeration@hexanova.se

Adress-/namnändringar

adressandring.oa@hexanova.se

Adress Göteborg (HK):

Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 Göteborg Tel: 031-719 05 00 Fax: 031-719 05 29 www.offentligaaffarer.se

Nu är det äntligen dags för eFörvaltningsdagarna. Vilket fantastiskt program vi fått fram! Digitaliseringens påverkan och utveckling är särskilt påtalande inom offentlig sektor och under mötesplatsen och konferensen för e-förvaltning kommer vi få höra om goda exempel och vilka utmaningar som finns. En av de hetaste paneldebatterna kommer att vara om Transportstyrelsens IT-skandal, som också visar på vilka problem en myndighet kan hamna i digitaliseringens iver. Publikom, mötesplatsen för offentliga kommunikatörer, kommer återigen köras parallellt

eFörvaltningsdagarna och här får vi lära oss mycket om hur vi kommunicerar på rätt sätt med rätt målgrupp. Vi kommer också att utse vem som kommer bli ”Årets kommunikatör”! Som många redan vet har Hexanova inlett ett samarbete med Easyfairs, när det gäller Upphandlingsdagarna. Easyfairs har tagit över det praktiska genomförandet och Offentliga Affärer kommer fortsätta att utdela priset ”Handslaget”. Vi är stolta över att ha etablerat och utvecklat en ledande mötesplats, men efter vårt femtonde år blev det här ett naturligt steg att ta. Vi har också väldigt mycket att se framemot inför nästa år. Först och främst har vi Offentlig chef där första programversionen håller på att lanseras i skrivande stund. Vi har också nya mötesplatser att se framemot som Trygg & Säker. Nästa år är dessutom ett valår och efter årets händelserika Almedalsvecka för Offentliga Affärer, som ni kan läsa om i det här numret, längtar vi redan till sommaren. Det är inte bara det soliga vädret som lockar när vi nu ser ut över den mörka regniga hösten som gör att vi vill att det snart blir sommar igen. Men just nu ska vi fokusera på digitalisering i både förvaltning och kommunikation! Hoppas vi ses på eFörvaltningsdagarna och Publikom!

Urban Nilsson

Ansvarig utgivare

ISSN 1653-3674 Offentliga Affärer distribueras till chefer, inköpare och upphandlare inom den offentliga sektorn. Det är Sveriges största affärsmagasin riktat till hela den offentliga sektorn. För en detaljerad distributionslista, kontakta vår annonsavdelning.


En mobil e-legitimation för alla. Det var väl på tiden?

Sveriges nya e-legitimation är här Freja eID är en e-legitimation skapad för alla – inte bara för banker och bankkunder. En av våra viktigaste uppgifter har därför varit att skapa en modern e-legitimation för offentlig sektor, för såväl medborgare som medarbetare. Därför samarbetar vi också nära med Tieto så att ni enkelt kan integrera e-legitimationen med era system. Träffa oss på eFörvaltningsdagarna 11 och 12 oktober i monter T03:17 eller läs mer på www.frejaeid.com


Offentliga Affärer nummer 4 2017

Profilen Anna Ulfdotter Forssell Hon har varit med sedan starten av LOU och har en erfarenhet som få inom området. En av hennes käpphästar är att upphandlingslagarna ger möjligheter och att de inte utgör hinder för bra affärer.

15 | offentlig IT Att ta hjälp av robotar i till exempel äldreomsorgen är något som många ryggar för. Många beslutsfattare har ännu svårt att greppa nyttan med exempelvis en ät-robot. Men det är redan verklighet, om än ganska nytt som fenomen.

23 | debatt Det är nu mindre än nio månader kvar tills den nya dataskyddsförordningen träder ikraft vilket kommer innebära skärpta regler för behandling av personuppgifter. Det är därmed hög tid att börja förbereda och anpassa sin verksamhet inför den nya dataskyddsförordningen...

28 | krönika

10

Turerna kring Transportstyrelsen sätter fingret på en viktig punkt när det gäller outsourcing: att bristande styrning och uppföljning kan ge allvarliga konsekvenser.

41 | upphandling Efter kritik och skandaler har Stockholms Läns Landsting bestämt sig. Man ska bli Sveriges bästa offentliga upphandlare.

48 | ekonomi

18

32

Är det säkert att outsourca sina data?

Outsourcing av data har under året fällt flera ministrar och generaldirektören för Transportstyrelsen. Men betyder det att det är farligt att skicka sina data utanför väggarna på den egna myndigheten? Läs mer på sidan 56.

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

I budgetpropositionen för 2018, lämnad till riksdagen den 20 september, föreslås reformer på över 40 miljarder kronor, samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. Analytiker varnar för en överhettad ekonomi.

61 | ledarskap Beteendet att tillsätta ”sina egna” – eller de med vissa politiska åsikter – på chefspositioner måste upphöra. Det sänker kvaliteten på våra myndigheter och urholkar förtroendet för det allmänna.

9


PROFILEN

Anna Ulfdotter Forssell:

LAGEN INGET HIND FÖR BRA AFFÄR Hon har varit med sedan starten av LOU och har en erfarenhet som få inom området. En av hennes käpphästar är att upphandlingslagarna ger möjligheter och att de inte utgör hinder för bra affärer. – Utgångspunkten ska alltid vara att det är myndighetens/enhetens behov som ska styra, understryker hon. [Text Bo Höglander]

A

nna Ulfsdotter Forssell är den jurist

– En sekreterare är utsedd och det är Jonatan

som regeringen valt för att utreda och

Wahlberg, vilket jag är mycket nöjd med. Med

föreslå förenklingar för de nationella

största sannolikhet blir det ytterligare en se-

bestämmelserna om offentlig upp-

kreterare från senare i höst. Utöver detta finns

handling, alltså de bestämmelser som inte styrs av

Kommittéservices resurser. Eventuellt kommer

EU-direktiven. Hon ska också se över frågor som

fler personer anlitas senare men det är inget

rör överprövning av upphandlingar.

som är klart.

Vilken var din första reaktion när du fick

Experter knutna till utredningen

frågan och hur gick det till?

Beslut om ett stort antal experter har fattats av

– Jag blev väldigt överraskad och glad när jag blev

regeringen. De är följande: Maria Andersson

uppringd av Finansdepartementet och fick frågan.

Müller, rättssakkunnig, Anders Asplund, chefs-

Jag hade redan tidigare hade sett direktiven till

jurist, Pär Cronhult, chefsjurist, Amir Daneshpip,

utredningen och twittrat om hur spännande jag

jurist, Ulrica Dyrke, jurist, Åsa Edman, chefs-

tyckte det skulle bli att få läsa resultatet den 15

jurist, Magnus Ehn, processråd, Anna Ekberg,

juni 2018.

enhetschef, Victor Hagstedt, rättssakkunnig,

Ellen Hausel Heldahl, jurist, Birgitta Henriksson,

Kommer du att hinna?

kammarrättsråd, Stefan Holm, näringspolitisk

– Det är målsättningen förstås.

expert, Tomas Kjellgren, rådman, Martin Kruse,

verksamhetsområdeschef, Patricia Lehman,

Vet du i nuläget vilka resurser du får

bolagsjurist, Rikard Lindmark, jurist, Erik Mur-

tillgång till t.ex. hur många medhjälpare,

ray, kansliråd, Emma Regnér, ämnesråd, Eva

tillgång till kansli, m.m.? 10

g

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


DER

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

11


PROFILEN

Personligt:

Fotograf Marie-Therese Karlberg

Sveman, förbundsjurist, Oskar Taxén, jurist, Sofia Tot, jurist, Maria Vestergren, rättssakkunnig, Sara Westerlund, rättssakkunnig Om jag minns rätt så har du tidigare uttalat dig om antalet överprövningar och sagt att det inte är så dramatiskt med tanke på den stora mängd upphandlingar som genom-

Namn: Anna Ulrika Ulfsdotter Forssell Född år/plats: 1966, Göteborg, uppvuxen i Skövde Familj: Gift, tre döttrar. Bakgrund/utb:  Jur kand Lunds universitet 1991, handläggare Näringsfrihetsombudsmannen, föredraganden Konkurrensverket, tingsnotarie Norrtälje tingsrätt, fiskal Svea hovrätt, enhetschef Länsstyrelsen i Stockholms län, jurist Lagerlöf & Leman/Linklaters advokatbyrå, advokat och delägare Advokatfirman Delphi (anställd juli 2003). Fritid/intressen: Umgås med familj och vänner, resor och god mat/dryck, kultur (litteratur och film) och träning i rimlig dos. Favoritförfattare: Det finns så många bra författare, men om jag måste välja får det bli Chimamanda Ngozi Adichie, Lina Wolff och Per Hagman, som skriver om min uppväxts Skövde och många av de platser jag vistas, och har vistats, på. Övrigt: Hm, vad ska jag nämna – jo, att jag är stolt över att Delphi fick ta emot det första Justitiapriset – advokatbranschens jämställdhetspris. Det är ett viktigt arbete som pågår på vår byrå och på många andra.

Jag vill veta varför det är så stora skillnader i antalet överprövningar mellan de olika medlemsstaterna och vad skillnaderna beror på.

förs. Hur ser du på frågan nu? – Det står jag fast vid. Antalet mål har dock ökat sett till den senaste statistiken från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket och Sverige sticker ut i en internationell jämförelse. Jag vill veta varför det är så stora skillnader i antalet överprövningar mellan de olika medlemsstaterna och vad skillnaderna beror på.   Du har varit med i stort sett sedan LOU infördes i svensk rätt. Om du kort skulle sammanfatta din resa i upphandlingsvärlden och de skilda

12

diskussioner som kommit och gått,

ett självklart specialistområde på alla större

hur skulle du formulera dig?

affärsjuridiska byråer. Under senare år ska

– Vi har gått från en lag med sju kapitel till

upphandlingarna också bidra till 2020-

fyra huvudlagar (LOU, LUF, LUK och LUFS)

stretegin och användas för att uppnå

med omkring 20 kapitel var. Vi har också

samhälleliga mål.

gått från 51 överprövningsmål år 1994 till cirka 4 200 mål år 2016. Upphandlare/in-

– Sammanfattningsvis så har området och

köpare har blivit mer professionella och det

alla vi som arbetar inom det gjort en

finns en yrkesstolthet som jag inte så ofta

oerhörd resa. Jag är glad att jag har fått

upplevde förr. Upphandlingarna har blivit

åka med och hoppas på en fortsatt

bättre på många sätt men också krångli-

spännande och utvecklande resa!

gare. Upphandlingsjuridiken har gått från

att vara ett konstigt, udda rättsområde till

Lycka till med uppdraget!

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


Ett säkert val: DNV-GL certifierat personlighetstest

JobMatch Talent:

Lättolkat, svenskt, arbetspsykologiskt testverktyg. Används när du rekryterar, leder och utvecklar personal.

Drygt 150 offentliga förvaltningar använder JobMatch Talent idag.

Anmäl dig här:

JA TACK! Jag vill prova JobMatch Talent gratis och se hur träffsäkert det är.

Online: www.provajobmatch.se E-mail: birgitta.undhagen@jobmatchtalent.com Ring: 031-33 55 945 eller 0703-48 13 19

Vad säger våra användare:

Certifierat av DNV-GL

“Vi använder JobMatch Talent i våra rekryteringar för att kvalitetssäkra att vi får rätt kandidat. Det är till stor hjälp och gör att matchningen mellan kandidat och uppdrag blir rätt.” Annika Jonasson, HR chef, Lunds kommun “JobMatch hjälper mig i mitt arbete med att utveckla mig själv, mina medarbetare i ledningsgruppen och är ett viktigt verktyg i rekryteringsprocessen av chefer som stöd till intervjuer och referenstagning”. Catrin Eriksson, Förvaltningschef, BUF, Åmåls kommun “Vi använder JobMatch Talent vid rekrytering av olika personalkategorier och kan själva anpassa profilen på den tjänst vi vill besätta. Dessutom får vi värdefull hjälp vid avläsning av testresultaten. Vi använder även JobMatch Talent för personlig utveckling av vår personal”. Conny Peterson, Operativ Chef, Värends Räddningstjänst

JobMatch Talent är granskat och certifierat av DNV-GL, Det Norske Veritas, enligt EFPAs nya bedömningsmodell.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

JobMatch Sweden AB Skårs Led 3, 412 63 Göteborg

www.jobmatchtalent.com 031-33 55 940


Incident Information Manager

SMS Informera kunder om avbrott eller incident direkt till mobilen med hjälp av SMS-meddelanden.

Möt oss i vår monter på E-förvaltningsdagarna, Stockholmsmässan, 11-12 oktober, så berättar vi mer om hur ni kan effektivisera kommunikationen till invånarna eller inom verksamheten. Boka ett möte med oss redan idag genom att maila: sales@21st.se

APPAR Utöver möjligheten att ta emot meddelanden om avbrott, genom avancerat push teknik, erbjuder appar tilläggsfunktioner som ökar interaktionen förbrukning och eget konto eller hålla koll på fakturor. WEBB Nätverksbolag kan informera kunder och medborgare om avbrott i tjänsten direkt via företagets hemsida. Kartfunktioner och koppling till sociala media erbjuder enkelt och snabbt sätt att sprida informationen till kunder och media. E-post Information om avbrott eller incident kan skickas via e-post. IVR Kunder eller medborgare kan få automatiskt meddelande om avbrott/händelser innan man blir kopplat till kundtjänst. Vid användning av IVR minskar belastningen på kundtjänst. Radio Information om avbrott eller händelse, formaterat meddelande kan skickas till lokal radio kanal. Genom denna tjänst får man möjlighet att snabbt nå ut till många vid avbrott eller incident.

21st Century Mobile | sales@21st.se | +46 8 21 21 55 | www.21st.se 21st Century Mobile utvecklar och marknadsför säkra och intelligenta lösningar med digital och mobil kommunikation via appar och SMS till företag, kunder och anställda.

Scanna QR-koden för att se en IIM-presentation


HÅLLBART SAMHÄLLE

Fia Ewald, expert på informationssäkerhet:

DET BEHÖVS EN LÅNGSIKTIG IT-STRATEGI Hon efterlyser en mer långsiktigt IT-strategi från regeringens sida. Hur mycket ska vara in house och hur mycket ska outsourcas? Ska det finnas en servicemyndighet? – Staten bör sätta ner foten, man har inte tagit det fulla greppet, säger IT-säkerhetsexperten Fia Ewald. [Text Bo Höglander]

OFFENTLIGA AFFÄRER träffar henne på ett café på Östermalmshallen en augustiförmiddag. Ännu diskuteras IT-skandalen i Transportstyrelsen, där Fia Ewald hävdar att en otydlig IT-strategi bidragit till det inträffade. Detta rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER om på vår webbsida den 6 augusti 2017. – Transportsstyrelsens skandal är ett symptom på regeringens otydlighet i IT-politiken där man inte lyckas skapa en strategisk inriktning som både omfattar effektivitet och säkerhet, hävdade då Fia Ewald.

Konsult Hon har tidigare varit chef för MSB:s enhet för systemawww.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

tisk informationssäkerhet och i dag är hon konsult inom området. När vi träffas har hon uppdrag hos myndigheter med genomför också många utbildningar. Vårt samtal handlar dels om detta med behovet av mer långsiktiga strategier på IT-området, men också att det är fullt möjligt att använda sig av externa aktörer och ändå bygga in säkerhet och skydd för personuppgifter och hemligstämplat material. – I Tyskland har staten tagit ett större ansvar övergripande ansvar och slutit avtal med stora tjänsteleverantörer som exempelivs Microsoft så att informationen hanteras inom landet, m.m., säger Fia Ewald. 15


OFFENTLIG IT

Hon tror inte att stat och kommun har förutsättningar att i egen regi hantera de nödvändiga it-lösningarna med tillräcklig säkerhet. Och landstingen är ännu värre ute. Säkerheten i vården utgör ett ännu större problem än Transportstyrelsens läckor, menar Fia Ewald.

Outsourcing ökar Fia Ewald är övertygad om att outsourcing och framför allt molntjänster kommer att öka i betydelse.

här sammanhanget kan inte den offentliga sektorn avstå från att använda de kommersiella lösningarna, säger Fia Ewald. De offentliga aktörerna måste fokusera på verksamhetsnyttan och se till att samarbetsformerna får den styrning som behövs. – Beställarkompetens är ett livslångt åtagande, säger experten och menar att hennes ”Vägledning för säker upphandling av ITrelaterade tjänster” som hon sammanställde under sig tid på MSB ännu är aktuell.

I debattartikeln i SvD 2017-08-05 skrev hon: ”När det sägs att outsourcing/molntjänster används av ekonomiska skäl är detta en sanning med stor modifikation – de används snarare i allt högre grad för att uppnå verksamhetsnytta. Dessutom kan molntjänster, rätt upphandlade och med rätt beställarkompetens, innebära en klart förbättrad säkerhet för många verksamheter”. – Det handlar om en mix av egna och köpta lösningar, något som vi måste lära oss hantera, menar hon.

Mer av samverkan

– Oavsett vad man tycker om privata aktörer så måste man inse att det är kärnverksamheten i det offentliga som är viktigast. IT är och förblir en stödfuktion! Jag kan respektera att man har synpunkter på outsourcing av offentlig verksamhet generellt, men inte i det

Inget stöd för myndighet

16

Säkerhetsexperten menar också att det inte går att fokusera enbart på statlig IT-verksamhet. En övervägande del av samhällsviktig verksamhet ombesörjs av landsting, kommuner och privata aktörer, påpekar hon. Informationsflödena sker också mellan alla dessa aktörer i alltmer gemensamma infrastrukturer. ”Om god informationssäkerhet ska uppnås på samhällsnivå måste dessa olika aktörer samverka och utgå från samma strategiska inriktning”, menar Fia Ewald.

Fia Ewald noterar att regeringen i år presenterat både en cyber- och informationssäkerhetsstrategi och en digitaliseringsstrategi men att ingen av dessa strategier ger något stöd för myndigheter i hur de ska möta

framtiden och hur de ska hantera de olika intressekonflikter som finns. ”Jag menar att dessa strategier bör få sjunka in i glömskan och ersättas av en offentlig it-strategi där olika intressen sammanvägs på ett strukturerat sätt”, är hennes uppfattning. Fia Ewald menar också att det visserligen finnas skäl att skapa en statlig molntjänst för lagring och att säkra upp datorhallar där så kallad säkerhetskänslig statlig information hanteras. Men detta är bara dellösningar. ”Verkligheten idag är att alltmer offentlig information hanteras i molntjänster och dessa molntjänster erbjuder inte bara lagring utan funktionalitet som inte går att erbjuda på annat sätt.”

Vägval och resurser Enligt Fia Ewald måste vägval göras i ett samhälles IT-strategi. ”Om det är regeringens uppfattning att det är så stora risker att använda kommersiella molntjänster att merparten av offentlig information måste hanteras i lokaler, utrustning, applikationer och tjänster som ägs av myndigheter – då måste det formuleras. Det andra alternativet är att dagens mixade verklighet ska utvecklas. Oavsett vilket val som görs måste det finnas resurser och kompetens att hantera det valda alternativet.” n

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


ER VÄG TILL DEN DIGITALA KOMMUNEN DenDigitalaKommunen.se är en plattform som bidrar till att öka takten i kommunernas digitaliseringsarbete. Här finns utrymme för utbyte av kunskap, processer och applikationer på bred front för Sveriges kommuner och möjliggör en mer effektiv och kundorienterad kommunal verksamhet.

Skapa användarvänliga applikationer av era processer Samverka med andra kommuner kring kunskap och genomförande Snabba upp takten på er digitalisering

Den Digitala Kommunen . se


UPPHANDLING

Almedalen 2017:

Högintressanta dagar i seminarietältet Hösten är här och många minns sommaren, särskilt de mer lyckade dagarna. Offentliga Affärers seminarier i Almedalen får sägas höra till dessa. Här följer några axplock och intryck från det välbesökta tältet på Strandvägen.

lansera den Rationella upphandlingsstrategi, ett alternativ till regeringens nationella upphandlingsstrategi. Regeringens nationella upphandlingsstrategi, med sju strategiska inriktningsmål för den offentliga upphandlingen, infördes

[Text Bo Höglander, Foto Patrik Koc Strömberg]

av regeringen under 2016. Ett år senare lanserade en alternativ strategi, den Ra-

Allt började med en på måndagens

är att Säpo ska få tillgång till Migrations-

tionella upphandlingsstrategin, som har

morgon. Då samlades några av Sveriges

verkets dataregister. En annan att polisen

affären i fokus.

främsta kvinnliga ledare till ett hög-

ska kunna avlyssna digital trafik redan vid

Medverkande från Advokatfirman Lindahl

intressant panelsamtal. Ärkebiskop Antje

källan, innan den krypteras. Detta genom

var Helena Rosén Andersson, Eva-Maj

Jackelén får väl anses vara den främsta

att installera mjukvara i datorer, appar eller

Mühlenbock, Olof Hallberg, och Catha-

i kretsen. Med henne på podiet fanns

mobiler. Förhoppningsvis endast efter

rina Piper. Några timmar tidigare hade

Systembolagets koncernchef Magdalena

domstolsbeslut.

civilminister Ardalan Shekarabi intervjuats

Gerger, SKL Kommentus VD Eva-Lotta

om regeringens nationella upphand-

Löwstedt Lundell, SKL:s VD Vesna Jovic,

Från Jurek Rekrytering och bemanning

lingsstrategi och gett en lägesrapport

och Visma Enterprises VD Sofia Gersten-

kom Johannes Schiölde, som pläderade

angående de sju inriktningsmål som ska

feld.

för alternativa prismodeller i offentlig upp-

ge myndigheterna klarhet i den nationella

De tycktes trivas i rollen för förebilder för

handling av rekrytering och bemanning.

upphandlingsstrategin.

andra kvinnor och uppmanade kvinnor att

Om rätt modell används – till exempel

ta plats och inte frukta att bekläda top�-

faktorsprissättning – minskar risken för

positionerna.

avarter och lönedumpning.

I inledningen till dokumentet heter det:

Dessförinnan tog Ulf Lindberg, VD på

Nationell säkerhetsstrategi Som om detta inte vore nog presenterade något senare dåvarande inrikesminister Anders Ygeman tankarna bakom den

”Vi har tagit fram den Rationella upphand-

Enhancer Consulting, vikten av rätt organisation och rättplacering av chefer och mellanchefer i företaget eller i den offentliga enheten.

heten och skärpa kampen mot terrorism och kriminalitet. En åtgärd som aviseras

18

lingsstrategin för att öka kunskapen inom den offentliga sektorn om behovet av att fokusera på hållbarheten i avtalet rent kommersiellt sett. Därmed kan vi med

Nationella säkerhetsstrategin. En mängd åtgärder är på gång i syfte att öka säker-

Kommersiell hållbarhet

vår specialistkunskap bidra till bättre of-

Rationella upphandlingsstrategin

fentliga kommersiella avtal och till att öka möjligheterna att skattemedel används på

Advokatfirman Lindahl passade på att

ett så effektivt sätt som möjligt.”

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


eFÖRVALTNING | i praktiken

De sju inriktningsmålen i Den rationella upphandlingsstrategin är följande.

1

Offentlig upphandling som strategiskt

verktyg för en kommersiellt god affär

2

Effektiv och rättssäker offentlig

upphandling

3 4

Rätt krav Kraven och de grundläggande

– En tävling blev ett smart sätt att förklara

Vi har tagit

att det är bra att visa att det inte är så

upphandlingsstrategin för

vara offentlig upphandlare och ha LOU som utgångspunkt.

den offentliga sektorn...

Hållbarhet på morgonen

Som en något mer lättillgänglig uppföljning hölls tävlingen ”Upphandlingståget”, ett glatt upptåg med seriös botten. Två lag med två tävlande i varje svarade på frågor kopplade till den Rationella upphandlingsstrategin.

Tisdagen i OFFENTLIGA AFFÄRERS seminarietält började med hållbarhetskrav i offentlig upphandling och de svåra val som det innebär att ställa rimliga krav och

En väl fungerande konkurrens

Två lag tävlade

enkelt som vissa framställer det med att

att öka kunskapen inom

Affären i fokus


Behovsstyrt ramavtalsavrop

menade Ziyene Melki efteråt. Hon tycker

fram den Rationella

upphandlingsrättsliga principerna

5 6 7

lagen och hur delar av vår vardag ser ut,

I det ena laget ingick Åsa Edman, chefs-

följa upp dem. Trots regn och rusk fanns

jurist på SKL Kommentus, samt Sara

ett intresse för frågorna.

Wilhelmsson, anbudschef på Ambea. I lag

Från Kammarkollegiet och statens in-

nr två fanns Ziyene Melki, upphandlare i

köpscentral medverkade enhetschef Zofia

Malmö Stad och vinnare av Genikampen,

Sola och hållbarhetsansvarige Sebastians

samt Jon Radefalk, strategisk affärsut-

Swartz. Externa medverkande var Karin

vecklare på Securitas. Det blev en jämn

Carlqvist, Goodpiont, och Theo Jaekel,

kamp men längsta strået drog Lag 1 med

Advokatforman Vinge. Bägge har erfaren-

Åsa och Sara som stod som vinnare när

het av medverkan vid uppföljande arbete

poängen räknats samman.

och revisioner.

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

g 19


Att ställa rimliga krav, genomföra en

moderaten Jonas Jacobsson Gjörtler. Han

Parmacos seminarium om att äga eller

riskanalys och formulera krav som går att

menar att kommunerna inte längre kan

hyra lokaler. Bakgrunden är det stora

följa upp var några av slutsatserna. Det

skylla på krångel och byråkrati för att ställa

behover av bl.a. skolor och förskolor ute i

handlar om resurser och mantimmar. Det

krav motsvarande svensk kvalitet.

kommunerna. Två experter fick först ange

går inte att ställa en lång lista krav om man inte vet hur man ska följa upp dem.

utgångspunkterna. Professor Hans Lindh pekade på för- och nackdelar med hyra

Svensk mat på tallriken?

respektive äga lokaler. Forskningsansvari-

Upphandlingsmyndigheten har för-

Förhandling i upphandling

enklande blanketter. En panel fick sedan

Förhandling i offentlig upphandling tog

komma upp på scenen för att ge sin syn

sig Advokatbyrån Sigeman & Co an. Ad-

på saken. Stefan Calrell, försäljningschef

vokaterna Magnus Nedström och Markus

Martin & Servera, ville nyansera den glät-

Mårline. Förhandlingar ska syfta till att

tiga bilden som politikerna ger. En hel del

uppnå förbättringar i anbuden och får inte

återstår av dialog kring krav och uppfölj-

avse minimikraven eller tilldelningskriterier-

ning innan vi är framme vid en situation

na. Innan förhandlingarna avslutas ska alla

med mer svensk mat på tallriken.

eventuella ändringar i anbudsunderlaget

Sara Jervfors, kostchef i Södertälje

vara kända av samtliga anbudsgivare.

kommun, höll delvis med men menar att

Sedan var det dags för Martin & Ser-

i kommuner. Den lokale producenten,

veras seminarium. Frågan som skulle

Johan Hellgren, Skags gård, är beredd att

besvaras var hur vi möter efterfrågan på

producera mer till offentlig sektor, men då

svenska, regionala livsmedel till offentlig

behövs vägledning och mer information

sektor. Först fick två politiker äntra scenen

riktad till de mindre lokala producenterna,

och förklara hur de ser på den Nationella

menade han.

20

kommunerna. En panel med kommunal anknytning fick ge sin syn på problematiken. Att nyttja möjligheten att snabbt få till stånd nya lokaler när behov uppstår talat för hyresmodellen och Parmacos dynamiska om vilken kvalitet ni vill ha så levererar vi det som efterfrågas”, lovade Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco. Mingel, möten och samtal förekom givetvis också – i många former och skepnader. Offentliga Affärers och Hexanovas närvaro under Almedalsveckan har blivit något av en institution och ses av många

livsmedelsstrategin. Matilda Ernkrans (S) är pel i Kommunsverige och fick medhåll av

gav en bild av den samlade lånebilden i

byggnader. Kvalitetsfrågan är viktig. ”Tala

mycket av förändringen redan sker ute

optimistisk och ser redan positiva exem-

ge på Kommuninvest Mattias Bokenholm

besökare som ett måste under veckan. Vi

Äga eller hyra? Välbesökt blev även det finska företaget

ses väl 2018? n

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


UNDVIK FEL I ERA BREV Strömlinjeforma era Office-mallar med dynamictemplate De dagliga skrivelserna är en viktig del av ert ansikte utåt, och därför ska de alltid vara korrekta och inbjudande för medborgare och företag. Men alltför många mallar och bristande styrning kan snabbt göra underhåll och kvalitetssäkring till en utmaning. dynamictemplate är en mallösning för Microsoft Office som minskar era hundratals mallar till en överskådlig handfull. Med fler än 150 000 offentligt anställda användare i Skandinavien är dynamictemplate den ledande lösningen för styrning av layout och innehåll i mallar och dokument. Med dynamictemplate följer ni er grafiska manual och era brevstandarder – varje gång!

Träffa oss på

dynamictemplate ser till att våra skrivelser har rätt profil och att alla uppgifter läggs in på rätt ställen. Det ger kvalitetssäkring och effektivisering i en samlad process.

- Anethe Mannerhagen Kanslichef, Västerås stad

daniasoftware.com


Digitala medarbetare via mjukvarorobotar Vill ni frigöra mer resurser till er kärnverksamhet? Låt roboten göra jobbet! En digital medarbetare hjälper människan med rutinuppgifter, arbetar tio gånger så snabbt och kräver inga ändringar i befintliga IT-system.

EXEMPEL PÅ LÄMPLIGA UPPGIFTER: • Skapa standardrapporter • Hantera biståndsbedömning • Generera interna remisser • Skapa matbeställningar • Schemaläggning av personal • Migrera data från gamla till nya system • Avstämning av fakturor

w w w. d i g i t a l w o r k f o r c e . s e


SÄKERHET DEBATT

De skärpta reglerna för

personuppgiftsbehandling innebär ökade krav vid upphandling!

Maria Nilsson Karnell

Catharina Piper

Det är nu mindre än nio månader kvar tills den nya dataskyddsförordningen träder ikraft vilket kommer innebära skärpta regler för behandling av personuppgifter. Det är därmed hög tid att börja förbereda och anpassa sin verksamhet inför den nya dataskyddsförordningen. Inte minst bör upphandlande myndigheter se över sina processer för att handla upp IT-system och tjänster så att de krav som ställs på leverantörer av sådana tjänster uppfyller den nya dataskyddsförordningens krav. Detta gäller självklart även vid andra typer av upphandlingar där leverantörer kan komma att behandla personuppgifter, t.ex. vid vård- och omsorgsupphandlingar. I somras briserade den så kallade IT-skandalen, när det uppdagades att ett av Transportstyrelsen upphandlat driftsavtal, och myndighetens agerande i samband med upphandlingen, hade lett till att sekretessbelagda uppgifter röjdes till utomstående. Den nya dataskyddsförordningen kommer inte innebära att det blir lättare att göra rätt i en upphandling av bl.a. IT-system och tjänster. Artikeln belyser främst svårigheterna med att handla upp IT-system och tjänster som innebär personuppgiftsbehandling samt hur upphandlande myndigheter bör tänka för att uppfylla den nya dataskyddsförordningens krav i samband med sådana upphandlingar men även vid andra typer av upphandlingar där personuppgiftsbehandling kan komma att ske.

Individen ges stärk-

ta rättigheter genom bland annat rätten att begära att behandlingen av ens personuppgifter begränsas, rätten att bli glömd och rätt till dataportabilitet.

GDPR – skärpta regler för personuppgiftsbehandling Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen ikraft och ersätter därmed Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen – eller GDPR som den allmänt förkortas efter dess engelska namn (General Data Protection Regulation) – skärper reglerna för hantering av personuppgifter och kommer att kräva att upphandlande myndigheter vidtar både juridiska, tekniska och organisatoriska

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

Victoria Volny

åtgärder för att kunna uppfylla förordningens bestämmelser. Ambitionen och målet med GDPR är att modernisera den befintliga lagstiftningen och stärka individens rättigheter. Eftersom förordningen blir direkt tillämplig som lag utan att behöva implementeras i nationell rätt är förhoppningen också en ökad harmonisering av personuppgiftsregleringen inom EU. GDPR bygger visserligen på samma principer som dagens personuppgiftslagstiftning, men introducerar en mängd nya krav vad gäller till exempel samtyckesinhämtning, vilken information man måste lämna till den vars personuppgifter man behandlar, innehållet i personuppgiftsbiträdesavtal och notifiering till tillsynsmyndighet i händelse av så kallade integritetsincidenter (data breach). Förordningen innebär också att IT-system som används i verksamheten och genom vilka personuppgifter behandlas måste ha inbyggda funktioner för att upprätthålla förordningens krav (privacy by design). Individen ges stärkta rättigheter genom bland annat rätten att begära att behandlingen av ens personuppgifter begränsas, rätten att bli glömd och rätt till dataportabilitet. För att säkerställa efterlevnaden av förordningen introduceras kraftiga sank-

g 23


HÅLLBART SAMHÄLLE DEBATT

tionsavgifter om man bryter mot förordningens bestämmelser; för offentlig sektor föreslås mindre överträdelser bli föremål för sanktionsavgifter upp till 10 000 000 kronor, och allvarligare överträdelser upp till 20 000 000 kronor. Det är alltså hög tid att förbereda sin verksamhet för att säkerställa att man kan uppfylla förordningens krav när den träder ikraft nästa år. Att inventera befintlig personuppgiftsbehandling, kartlägga på vilket sätt man behandlar personuppgifterna, vilka IT-system man använder och vilka rutiner man tillämpar i sin personuppgiftshantering tar mer tid än man tror, och kräver inblandning av personer från alla delar av verksamheten. Inte minst blir det viktigt att se över hur tjänster och IT-system som innebär personuppgiftsbehandling handlas upp, och att kraven som ställs på leverantören av sådana tjänster/system m.m. i upphandlingsdokument uppfyller de krav som GDPR ställer.

IT-skandalen – svårigheterna med att upphandla IT-system och tjänster I somras briserade den så kallade ITskandalen i medierna. Det uppdagades att Transportstyrelsen, genom en upphandling, hade outsourcat driften av ett flertal av myndighetens register till IT-företaget IBM. Registren innehöll, förutom information kring alla fordon i Sverige, även körkortsinnehavares personuppgifter, inklusive körkortsinnehavare med skyddad identitet. Enligt uppgifter i media uppstod en rad problem i upphandlingen, bland annat visade sig själva flytten av data bli ett tidskrävande projekt då personal hos IBM i Tjeckien och Rumänien behövde säkerhetsgranskas för att kunna genomföra uppdraget. Samtidigt stod Transportstyrelsen inför hotet att stå utan tillgång till registren, då det tidigare avtalet med Trafikverket skulle löpa ut. Till sist blev tidspressen för stor för ansvariga på Transportstyrelsen, som efter interna diskussioner beslutade att ”göra 24

avsteg” från vissa lagar som har till syfte att skydda känsliga uppgifter, bland annat personuppgiftslagen. Transportstyrelsens beslut fick olyckliga följder. Media rapporterade att bristfällig säkerhet i hanteringen av registren ledde till att IBM:s personal i Rumänien och Tjeckien av misstag skickade ut uppgifter om fordonsägare med skyddad identitet till en mängd företag som prenumererade på uppgifter från Transportsstyrelsens databas över fordonsregister. För att reparera misstaget skickade Transportstyrelsen då ett öppet mejl med samtliga registrerings- och chassinummer på alla de bilar som ägdes av personer med skyddad identitet till berörda företag som ombads att själva rensa bort uppgifterna. På detta sätt röjdes sekretessbelagda personuppgifter inte bara en gång, utan två gånger. I efterhand är det naturligtvis lätt att konstatera att Transportstyrelsens upphandling gick snett i flera olika avseenden, men skandalen belyser också många av de svårigheter som är förknippade med att handla upp IT-system och tjänster. En rad regelverk kommer i spel, inte bara upphandlingslagstiftningen utan typiskt sett även regler som träffar den data som ska behandlas i IT-systemet eller genom tjänsten som handlas upp. Dessutom är det fråga om tajming, eftersom man måste ta hänsyn till att ett tidigare avtal löper ut, samtidigt som upphandlingen kan dra ut på tiden. Inte sällan underskattas också den tid som krävs för att implementera ett nytt system eller – som i Transportstyrelsens fall – byta från ett system till ett annat.

Konsten att ta kontroll över sina personuppgiftstillgångar Precis som nuvarande personuppgiftslagstiftning ställer GDPR höga krav på den aktör som samlat in och kontrollerar personuppgifter, den så kallade personuppgiftsansvarige. Även om man i egenskap av upphandlande myndighet väljer att outsourca eller på annat sätt överlåta den

faktiska behandlingen av personuppgifter till en annan part så kan myndigheten, såsom personuppgiftsansvarig, aldrig överlåta ansvaret för personuppgifterna. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som är ytterst ansvarig för att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. I egenskap av upphandlande myndighet är det alltså viktigt att ha kontroll över hur de personuppgifter man är ansvarig för behandlas – även när man överför sådana uppgifter till en annan part. Genom att utforma ett välavvägt personuppgiftsbiträdesavtal med den aktör som behandlar personuppgifter för ens räkning kan man ställa krav på hur personuppgifterna ska behandlas och vilket integritetsskydd som ska säkerställas vid behandlingen. GDPR skärper kraven på vad ett personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla och hur det ska utformas. GDPR uppställer bland annat krav på att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska reglera att ett personuppgiftsbiträde inte får anlita underbiträden utan den personuppgiftsansvariges särskilda eller allmänna skriftliga tillstånd samt att underbiträden ska åläggas samma skyldigheter som personuppgiftbiträdet åläggs enligt personuppgiftsbiträdesavtalet. Ett personuppgiftsbiträde ska också åläggas att tillåta den personuppgiftsansvarige att inspektera att biträdet uppfyller villkoren i personuppgiftsbiträdesavtalet. Som upphandlande myndighet bör man därför redan i upphandlingsdokumentet ta höjd för de krav GDPR uppställer på ett personuppgiftsbiträdedesavtal. Vidare bör man identifiera vilka risker en överföring av personuppgifter kan innebära och inkludera krav på hur leverantören ska skydda personuppgifterna. Frågor som man som upphandlande myndighet bör ställa sig är om uppgifterna ska behandlas i Sverige eller utomlands, om den anlitade leverantören ska ha rätt att anlita underbiträden för behandlingen och om särskilda säkerhetskrav ska gälla vid behandlingen. Mot bakgrund av det omfattande ansvar man har som personuppgiftsansvarig bör man alltså utforma upphandlingsdoku-

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


DEBATT

mentet så att GDPR:s krav på personuppgiftshantering kan uppfyllas. Inte minst bör höga och konkreta krav på leverantörens informationssäkerhet uppställas i upphandlingsdokumentet när IT-system och tjänster ska upphandlas.

Vikten av att ställa krav på inbyggt integritetsskydd GDPR innebär dessutom nya krav att förhålla sig till vid upphandling av IT-system och tjänster vad gäller det integritetsskydd som nya system och tjänster ska uppfylla. Bland annat ställs höga krav på att de IT-system och tjänster som används för att behandla personuppgifter i verksamheten uppfyller GDPR:s krav på inbyggt dataskydd – Privacy by design. Privacy by design tar sikte på att integritetsskydd ska byggas in i processer och system redan från början.

Vid upphandlingar av ett nytt IT-system är det därför viktigt att som upphandlande myndighet ställa krav på att det system som upphandlas har inbyggda funktioner som stödjer integritetsskydd. Exempel är automatiska gallringsfunktioner, behörighetsbegränsningar och användningen av så kallad pseudonymisering, vilket innebär att personuppgifterna avidentifieras men med en bibehållen koppling till individen så att det går att återskapa uppgifterna. På så sätt kan den enskildes integritet skyddas i större utsträckning eftersom alla som kan behöva tillgång till uppgifterna kanske inte behöver känna till den enskildes faktiska identitet.

GDPR – vägen mot effektivare IT-upphandlingar? Sammanfattningsvis innebär GDPR en hel del nya krav som upphandlande myndighe-

ter måste förhålla sig till när de upphandlar nya IT-tjänster och system men även vid andra former av upphandlingar där personuppgiftsbehandling kan komma att ske. Det kommer alltså inte bli lättare att genomföra den här typen av upphandlingar – däremot kan GDPR komma att bidra till en ökad medvetenhet avseende personuppgiftshanteringen hos upphandlande myndigheter. Transportstyrelsens upphandling kan i detta avseende fungera som ett avskräckande exempel på hur illa det kan gå om inte frågorna tas på allvar och adresseras på rätt sätt redan innan upphandlingen påbörjas. GDPR hade dock knappast räddat Transportstyrelsen från vad som sedan hände. Ett beslut av en upphandlande myndighet att göra avsteg från en lag innebär nämligen inget annat än ett beslut om att bryta mot lagen ifråga. n

Tillsammans! Utveckla det digitala samhället tillsammans med EDP Consult.

EDP Consult, www.edpconsult.se, 046-23 45 50, sales@edpconsult.se


LEDARSKAP

26

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


LEDARSKAP

Digitaliseringen förutsätter öppenhet och samarbete, så när verksamheten förändras måste ledarskapet också förändras. Hur är ett värdestyrt ledarskap i en bransch i transformering där e-tjänster och snabbhet till kundnytta nyckeln till framgång? Lyssna till Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise på eFörvaltningsdagarna.

12/10 kl. 15.00-15.30

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

27


KRÖNIKA

Outsourc

är inte proble Turerna kring Transportstyrelsen sätter fingret på en viktig punkt när det gäller outsourcing: att bristande styrning och uppföljning kan ge allvarliga konsekvenser. Men rätt genomförd är outsourcing ett av de bästa sätten för en myndighet att öka sin IT-säkerhet och erbjuda effektivare service för medborgarna. Kraven på att offentliga organisationer ska börja hantera mer av sin IT-drift i egen regi riskerar däremot att leda till att Sverige både förlorar fart i digitaliseringen - och miljarder i skattemedel.

handlar om miljarder i utgifter, skatte-

[Text Cristina Petrescu och Håkan Dahlström]

ska man förstås inte – varken utomlands

På senare år har outsourcing blivit

statens totala it-kostnader uppgår till 24-

allt vanligare inom offentlig sektor med

30 miljarder”. Alltså mindre än 2 procent.

fler verksamheter som valt att lägga ut

Med andra ord bedriver staten i mycket

hela eller delar av sin IT-drift på externa

hög utsträckning IT-drift i egen regi – trots

leverantörer – ett välbeprövat sätt för

att alternativet skulle kunna föra med sig

organisationer att fokusera på det de är

stora fördelar. Enligt flera analyser, bland

bäst på och använda resurser effektivt.

annat från det som tidigare kallades

Det vore otänkbart att driva ett företag

e-delegationen, skulle staten genom att

eller en myndighet idag utan att köpa in

outsourca mer kunna göra besparingar

tjänster som behövs och som andra kan

på upp till 25 procent för sin IT-drift. Det

medel som istället skulle kunna användas till annat. Nu invänder den som följt händelserna kring Transportstyrelsen att fallet inte gäller några enkla kringtjänster utan helt centrala delar av myndighetens verksamhet med skyddsvärd information som insats. Varför låta sådan hanteras av icke säkerhetsklassade personer på företag, dessutom utomlands? Svaret är: det eller på hemmaplan. När lagar bryts och genomförandet och kontrollen brister kan konsekvenserna bli allvarliga oavsett hur man väljer att drifta sin IT eller i vilket land informationen hanteras. Det är främst en fråga om ledarskap, inte outsourcing. Tvärtom är outsourcing en alldeles utmärkt modell för att öka informationsoch driftsäkerheten inom offentliga verksamheter.

göra både bättre och billigare. Med det sagt, och till skillnad från vad den allmänna debatten kan ge sken av,

Cristina Petrescu, VD Tieto Sverige

så är det bara en liten del av statens kostnader som läggs på outsourcing av IT-drift hos privata aktörer. Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens Service-

Håkan Dahlström Chef offentlig sektor Tieto

center konstaterar i en intervju i Svenska Dagbladet den 1 augusti att ”totalt rör det sig bara om cirka 370 miljoner kronor, och 28

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


imCode UPPHANDLING | i praktiken

cing

emet En mindre organisation som drivs av

skattemedel kan nämligen inte kostnadseffektivt upprätthålla vare sig kompetens eller den tekniska nivån kring IT som krävs med den snabba utveckling som sker. Detta gäller inte bara nya teknologier med allt mer uppkopplade lösningar, molntjänster eller nya tjänster för medborgarna, utan också den parallella utvecklingen av nya avancerade cyberhot. Den som tror att man har mer kontroll och bättre skydd bara för att man själv kan titta på servrarna och hård-

Digital delaktighet & dialog

Medborgardialog Webbplatser Sociala intranät Verksamhetssystem

s

f

streamflow

Ärendehantering & e-tjänsteplattform för kommunala kontaktcenter

diskarna bedrar sig själv. I själva verket är det bästa sättet att öka sin IT-säkerhet och säkerställa tillgänglighet att använda en organisation som enbart fokuserar på just detta – och som dessutom gör det i stor skala med den kompetens som krävs.

Öppet bibliotekssystem

iVIS

innovativt Verksamhetssystem i Skolan

Däremot kan ansvaret och kontrollen aldrig outsourcas. Myndigheter måste förstås ha kontroll över hur och var informationen lagras

Stöd för beslutsmöten på distans

och upprätta nödvändiga säkerhetsåtgärder och avtal. Vi inom IT-branschen gör vår del i att säkerställa att så sker i nära dialog med våra kunder. Vad exakt som gått snett i Transportstyrelsens fall kommer att debatteras länge, och lärdomarna är ytterst viktiga för det fortsatta arbetet med digitalisering och IT-säkerhet på våra myndigheter. Men en sak är säker: outsourcing är inte problemet, utan vägen framåt om

Alltid öppen källkod!

regeringen ska lyckas med ambitionen att göra Sverige världsbäst på digitalisering. n

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

29


Dags för eFörvaltningsdagarna! Cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör, Västerås stad, Linda Escar, Enhetschef för säkerhetsskyddet, SÄPO, Kristina Alsér, Ordförande, Regeringens nyinrättade Expertgrupp för digitala investeringar

Den 11-12 oktober är det dags för Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation.

nya dataskyddsförordning (GDPR) ska börja tillämpas (från och med den 25 maj 2018). Detta blir säkert ett hett samtalsämne på eFörvaltningsdagarna.

[Text Bo Höglander]

Programmet är särskilt framtaget för alla

Namnkunniga talare

som arbetar med verksamhetsutveckling,

Bland talarna märks civilminister Ardalan

digitalisering, it och införandet av medbor-

Shekarabi, föreläsaren och författaren Per

garnära e-tjänster inom svensk offentlig

Schlingmann, CIO:n vid Stockholms stad,

förvaltning.

Ann Hellenius, tidigare vd:n för Sveriges Television Eva Hamilton och många fler

Digitaliseringens framfart de senaste

namnkunniga experter och sakkunniga.

decennierna har varit snabb och haft stor

Samtliga talare hittar du via länken sist i

betydelse för samhällsutvecklingen.

artikeln, liksom program och seminariespår.

Allt fler e-tjänster E-förvaltning är ett prioriterat område för den offentliga förvaltningen. Allt fler kommuner och statliga myndigheter utvecklar nu e-tjänster och inför elektroniska ärendehanteringssystem samtidigt som informationsutbytet inom och mellan kommuner/myndigheter ökar. Sammantaget innebär det en ökad datoriserad behandling av personuppgifter vilket i sin

E-förvaltning är enligt en överenskom-

tur ökar risken för att personuppgifter

melse inom Europeiska kommissio-

Den allra första programpunkten har

nen ”verksamhetsutveckling i offentlig

rubriken ”I spåren av IT-skandalen.

förvaltning som drar nytta av informations-

Hur undviker vi liknande katastro-

och kommunikationsteknik kombinerad

fer i framtiden?” Medverkande: Daniel

med organisatoriska förändringar och nya

Akenine, Nationell Teknik och Säkerhets-

kompetenser”. I Sverige har detta tidigare

chef, Microsoft Sverige, Ordförande,

benämnts 24-timmarsmyndighet.

IASA, Richard Oehme, Verksamhetschef,

30

Det är bara drygt ett halvår kvar tills EU:s

behandlas felaktigt på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen (PuL). För att läsa programmet, m.m. kopiera följande till din dator eller mobil: https://eforvaltningsdagarna.se/

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


Effektivare digitalisering med medborgaren i centrum Ekonomistyrningsverket är på plats på E-förvaltningsdagarna. Kom och diskutera nyttorealisering, e-handel och digitalisering med oss!

esv.se/digitalisering esv.se/e-handel www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

31


OFFENTLIG IT HÄLSA

Kungsbacka kommun satsar på personalen

Återhämtning viktigt i stressi I somras slöt Kungsbacka kommun avtal med Ergoff om ”återhämtningskoncept och aktivitetsband”. – Vi har utvärderat mjuka kriterier som återhämtningseffekter. Arbetsmiljön i dag är ofta stressig och de som lägger ner mycket energi måste få en chans att återhämta sig, säger Pehr Helsing, verksamhetschef Inköp i Kungsbacka kommun.

koncept som ska innehålla både pro-

[Text Bo Höglander]

Gustafson, den svenska OS-medaljören

Kungbackas tanke med den nu aktuella

Enligt kontraktet ska Ergoff tillgodose

upphandlingen är minskat antal sjuk-

kommunens ”behov av återhämtningskon-

skrivningar, ökad rörelse och förbättrad

cept/massagefåtöljer och/eller aktivitets-

hälsa. Det innefattar produkter som

band/promenadband.” Leverantören

främjar aktivitet och återhämtning i

ska tillhandahålla produkter och tjänster

kombination med kunskap- och

som främjar kommunens hälsofrämjande

motivationsfrämjande insatser.

arbete. Kommunen efterfrågar ett helhets-

dukter och tjänster, såsom utbildningar och mentala träningsprogram. Allt enligt avtalet. Vinnande leverantör blev Ergoff Miljö AB, ett företag som vi berättat om tidigare i OFFENTLIGA AFFÄRER. Mai-Lis Hellenius, professor och överläkare vid Karolinska institutet i Solna, samt Tomas på skridskor, var intervjuade. Bägge varnade för ensidigt stillasittande och berömde aktörer som erbjuder hjälpmedel som gör att man lätt kan aktivera sig på kontoret. Mer om detta följer.

Företagen kan bidra Pehr Helsing i Kungsbacka kommun är på väg att pensionera sig och lämna över till yngre krafter. Intresset för hälsa och sociala frågor gör att han ändå kommer att jobba vidare med hur man kan styra företag så att de kan bidra till att sänka kostnader för samhället. – Det finns mycket intressanta tankar inom området, understryker han och berättar om hur man kan ”effektupphandla”. Det innebär bland annat att vara ute tidigt och förebygga problem så att samhället slipper dryga kostnader längre fram. Det kan handla om anorexi, problem i skolan eller andra saker. Eller personalens hälsa.

Incitament för leverantören Problem och strul kostar pengar, liksom 32

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


UPPHANDLING | i praktiken

g ig tid

Nästan varje

företag tillhandahåller en ”friksvårdspeng”, men det visar sig ganska snart att enbart cirka 20

Ergoff vann upphandlingen på grund av

sänkbara skrivbord, aktiva stolar, med

procent utnyttjar den,

bred kompetens och kunskap.

mera. Rörelse kan innebära att använda

– Vi har sjukgymnaster, fysioterapeuter,

en skrivbordscykel eller ett gåband, och

arbetsterapeuter, PT, ergonomispecia-

återhämtning kan ske med hjälp av en bra

lister, med flera. Vårt uppdrag är att se

arbetsstol, vila i massagefåtölj, mindfull-

de redan aktiva.

hur man jobbar i en organisation med

ness eller på annat sätt. Produkterna gör

sjukskrivningar och bortavaro. Om

sin personal, en fråga som aktualiseras

nytta först när de används av motiverade

man sätter in insatser tidigt så kan man

dagligen i media, säger Lars Hall.

och kunniga medarbetare. Det är när

spara pengar. Man bygger in incitament

Han menar att man ofta reagerar när

vi har förutsättningarna för, och med-

för att leverantören ska åstadkomma

problemen är ett faktum, men att det

vetenheten att göra, dagliga små val som

resultat. De pengar som stat, kommun

finns mycket att göra för att förebygga

främjar vår hälsa som vi ser hur individer

och landsting sparar skulle leverantören

och att allt fler företag och organisationer

och grupper växer och mår bra på jobbet!

kunna så att säga ”få tillbaka” en del av.

arbetar hårt proaktivt med friskvård och

Under Upphandlingsdagarna och i

Så är tanken. Men då måste den

hälsa i företaget.

samband med Offentlig Chef kommer Lars Hall och hans medarbetare att

offentlige köparen kunna påvisa att leverantören nått efterfrågade effekter.

– Nästan varje företag tillhandahåller

utveckla detta ytterligare.

– Man skulle kunna tänka sig ett sam-

en ”friksvårdspeng”, men det visar sig

Utifrån ett behov i verksamheten kan en

arbete mellan myndigheter, stat och

ganska snart att enbart cirka 20 procent

leverantör ihop med en offentlig aktör

kommun. Göteborg har redan liknande

utnyttjar den, de redan aktiva. Vårt

samarbeta och identifiera själva problem-

projekt och i England har man jobbat

arbete handlar om de andra 80

ställningen. Funktionsupphandling alltså.

med detta, förtydligar Pehr Helsing.

procenten och hur kan vi få dem aktiva,

– Om det handlar om höga sjukskrivnings-

förklarar Lars Hall.

tal så är det hela betydligt mer komplext

Mångårig erfarenhet

än att bara köpa in ett antal massage-

Lars Hall, VD Ergoff, med mångårig

Tre viktiga hälsoaspekter

erfarenhet och intresse i upphandlings-

Ergoff vill nu positionera genom att tala

frågor från leverantörssidan, är nöjd

mindre om produkter och mer om tre

med att företaget vann kontraktet med

viktiga hälsoaspekter på jobbet

Kungsbacka kommun. Till OFFENTLIGA

– variation, rörelse och återhämtning.

AFFÄRER säger Lars Hall att han tror att

– Variation kan handla om höj- och

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

fåtöljer. Så nu utvecklar vi ett helt nytt tänkande kring hälsa ihop med Kungsbacka kommun och en rad andra kommuner och företag, avslutar Lars Hall. n

33


Ledarskapet i en explosiv omvärldsförändring

Den tekniska utvecklingen är enorm, offentlig sektor måste våga tänka i nya banor, skapa en kultur och förändringsförmåga som är i takt med utvecklingen. Våga släppa kontrollen! Kom och lyssna på Fredrik Arbman, digitaliseringsexpert och VD hos Sopra Steria/Kentor, som utmanar och inspirerar kring varför det här är viktigt för att lyckas med sin digitalisering. Föredraget sker på torsdag den 12 oktober kl. 13.40-14.10. Kentor har under året blivit en del av Sopra Steria. Vi är nu över 40.000 medarbetare i mer än 20 länder.

soprasteria.se

kentor.se

2017 Träffa oss på eFörvaltningsdagarna 11-12 oktober – monter A16


OFFENTLIG IT

FGS OCH INFORMATIONENS LIVSCYKEL FGS:erna har ett syfte och det är att strukturera och standardisera information för överföring. En överföring kan inträffa när som helst i informationens livscykel och en överföring kan även se olika ut beroende på syftet med överföringen. Dels kan det vara en överföring mellan olika system, en överföring till medborgaren via till exempel en e-tjänst, en överföring till ett e-arkiv eller överföringar mellan e-arkiv. Vi kommer nedan att redovisa hur dessa olika överföringar kan struktureras och i vilka fall man kan behöva nyttja flera FGS:er.

FGS:er och strukturer En FGS kan användas ensam, men det är även möjligt att använda FGS:er tillsammans. De FGS:er som framförallt är lämpliga att kombinera i användningen är FGS Paketstruktur och FGS Arkivredovisning. Den förstnämnda beskriver strukturen på paketet

och FGS Arkivredovisning beskriver strukturen som arkivfunktionen behöver för att kunna hantera den överförda informationen. Vid en överföring används sedan FGS Paketstruktur tillsammans med FGS Arkivredovisning för att beskriva strukturerna och för själva informationens struktur används en informationstyps specifik FGS. Denna kombination av tre FGS:er är vanligast vid en överföring till ett e-arkiv. Det är även möjligt att kombinera FGS Paketstruktur med endast en informationstyps specifik FGS och att inte använda FGS Arkivredovisning vilket medför att två FGS:er används till överföringen. Denna kombination används oftast vid delleveranser till e-arkiv där arkivredovisning redan överförts eller för en asynkron överföring eller om det förväntas många leveranser från olika leverantörer. I bilden kan man se hur de olika kombinationerna samt de olika nivåerna i ett paket. Den översta nivån är själva paketet eller fraktsedeln som talar om vad paketet innehåller och hur paketet är strukturerat. Nästa nivå är avsedd för information vid överföring mellan eller till ett e-arkiv, där det finns möjligheter bifoga bevarande information och arkivredovisning. Systemstrukturnivån är den nivå som hanterar de informationstyps specifika FGS:erna, det vill säga de FGS:er som hanterar en viss typ av information såsom personalinformation, ekonomisk information eller information av något annat specifikt slag. Objektnivån längst ned är själva informationen som överförs. Detta innebär att samtliga nivåer förutom objektnivån innehåller metadata om informationen antingen för att sätta den i en kontext och skapa förståelse och struktur eller för att kunna överföra informationen om avsändare, mottagare och innehåll.

Informationstyps specifika FGS:er Överföringspaketets hela struktur

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

De informationstyps specifika FGS:erna kan även användas

g 35


OFFENTLIG IT

ensamma. Exempel på detta är vid en leverans av information som till exempel i en e-tjänst som ska leverera svar till en medborgare, mellan system eller vid systembyte. En informationstyps specifik FGS, till exempel den gällande personalinformation struktureras på ett visst sätt och med en viss information. Informationen kan till exempel omfatta en viss person, dennes anställning och så vidare. Informationen på objektnivån kan vara olika typer av dokument som hör till en viss person eller anställningen. Dessa två tillsammans kan då vara den information som sedan kan överföras mellan system eller till den specifika personen som en e-tjänst.

fråga. När det är en anpassning med en delmängd av informationen är det egentligen inte en anpassning i FGS mening eftersom det då kan vara nödvändigt att ta bort viss obligatorisk information som används till exempel vid en överföring till ett e-arkiv. Dock är detta en typ av anpassning som kan vara nödvändig för att kunna ge svar på specifika frågor och där en större mängd information bara skapar förvirring. Ett exempel är att FGS Personalinformation anpassas så att vi använder en delmängd av informationen, informationen är dock fortfarande strukturerad som i FGS:en, detta för att det ska vara enklare för mottagaren att ta emot informationen i sitt system. Denna delmängd kan sedan användas för att vid elektroniska förfrågningar få automatiska svar om sig själv och sin anställning.

Överföring utan paketering och arkivinformation

Lokala anpassningar För att en FGS ska fungera i det lokala systemet oavsett om informationen är för internt eller externt bruk behöver man genomföra ett införandeprojekt som tar fram en lokal anpassning. Den lokala anpassningen innebär att det görs en genomgång av den informationen som finns möjlig att utnyttja i FGS:en och vilken information som organisation behöver. I de fall det saknas information i FGS:en så måste FGS:en kompletteras, detta blir en lokal anpassning. I många fall handlar det om att utöka mängden information i förhållande till FGS:en men även att använda delmängder kan komma i 36

En möjlig e-tjänst utifrån den kommande FGS personalinformation. Tjänsten överför information om det företag samt anställningsnumret som Anna Andersson har efter att en fråga med Annas personnummer har skickats till tjänsten.

Dessa anpassningsmöjligheter fungerar för samtliga informationstyps specifika FGS:er och därmed finns alla möjligheter för alla som behöver utbyta information mellan varandra eller med medborgare både som en hel informationsmängd eller en delmängd av en viss typ av information att använda FGS:er. n

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


Allt i ett kontaktcenter med MiCCflexite Ständigt uppkopplade kunder har ökat kraven på era kontaktcenter och kundtjänster. Finns ni tillgängliga och vågar ni lova era kunder svar?

E-FÖRVALTNINGSDAGARNA 2017 - 11/10 KL. 15:10-15:40

Digitaliseringens krav på kontaktcenter och kundtjänster Underlätta för era kunder att kontakta er, avlasta era specialister från rutinärenden och få en effektivare och säkrare handläggning med kortare väntetider där inget faller mellan stolarna. Tillsammans med Ulf Yvling från Flexite berättar Simrishamns kommun hur de, med hjälp av systemet MiCCflexite, möter digitaliseringens krav på det moderna kontaktcentret och kundtjänsten.

Vill du boka en demo eller veta hur MiCCflexite kan lösa era utmaningar? Kontakta oss gärna på 0660-29 95 00 ellar via sales@flexite.com Flexeurope AB - Örnsköldsvik, Stockholm, Kristianstad.

www.flexite.com


De nominerade till eDi På eFörvaltningsdagarna 2017 den 11-12 oktober utser vi den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. Vi vill med detta pris belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Priset är instiftat av oss på Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området e-förvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vi vill passa på att tacka för de många bra bidrag som vi har fått in. Här nedan presenteras de sex kandidater som juryn valt ut och som alla har chans att vinna eDiamond Award 2017. Vinnaren kommer att presenteras under årets bankett den 11 oktober 2017. [Text Patrik Koc Strömberg] PRESENTERAR HÄRMED DE SEX NOMINERADE:

Digital Servicecenter – en digital tjänst på en fysisk plats

Handläggarrobot effektiviserar arbetet för Trelleborgs kommun

Helsingborgs stad har utvecklat ett digitalt servicecenter på

Socialförvaltningen har en lång tradition av att arbeta i telefon

centralstationen där ca 40 000 personer rör sig varje dag.

mån-fre och processerna är långa. Tack vare handläggarroboten

Det digitala servicecentret är en skärm med information som

är process och beslut i enklare frågor effektiviserad så personalen

hämtar information ur stadens plats- och evenemangs-

kan få tid med medborgarna. Processer som ex ansökan om

databaser ur Helsingborgs stads CRM-system. Den hämtar

städ, trygghetslarm, egenvård, tvätt, personlig assistans LSS

också information från Google maps med info om platser och

är nu automatiserade. I samarbete med kommunens arbets-

med kopplingen till CRM-systemet finns det flera kunskaps-

marknadsförvaltning har nu resulterat i att

artiklar tillgängliga om stadens sevärdheter, evenemang och

försörjningsstödsprocessen är automatise-

hur tillgängligheten är på platserna. Det digitala servicecentret

rad. Socialförvaltningen i Trelleborg är först i

är tillgängligt 24/7, men det digitala servicecentret är ibland

landet med att ha en handläggarrobot och

även bemannat för att representanter för staden ska kunna

det här kan gagna hela landet där andra

möte både invånare och turister och hjälpa dem på plats.

förvaltningsmyndigheter kan följa deras

Mjukvaren för det digitala servicecentret är uppbyggt på ett

exempel.

sådant sätt att det är enkelt att sätta upp ett digitalt servicecentra på den plats vi vill. Fler skärmar kommer sättas ut i staden och öka tillgängligheten av tjänsten.

!

Nominerad: Mikael Karlsson, Enhetschef på Teknik och utveckling, Socialförvaltningen i Trelleborg

Nominerad: Soraya Kabelele-Senya, Enhetschef på Helsingborg kontaktcenter, Helsingborgs stad och Emma Håkansson, Turism och Destinationsutvecklings-

chef, Helsingborgs Stad 38

!

Boka tid med kommunaldirektören Karlskrona kommun har startat en enkel tjänst där det går som

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


iamond Award är… medborgare att boka tid med kommunaldirektören för att ställa frågor som ej är relaterade till myndighetsutövning som t ex bygglov. Tjänsten har varit mycket uppskattat från både invånare och kommundirektören. Det har ökat demokratin och medborgardialogen och samtidigt har varit en enkel tjänst att implementera. Tiderna som kommunaldirektören är tillgänglig på läggs ut och medborgarna kan enkelt boka den tid som passar dem bäst. Karlskrona kommun planerar nu att låta deras förvaltningschefer erbjuda samma tjänst och hoppas att fler kommuner följer i deras fotspår.

!

Få kontroll över dina fullmakter genom Fullmaktskollen Fullmaktkollen är ett samarbete mellan försäkringsbranschen och Pensionsmyndigheten som tillsammans byggt en tjänst för att skapa konsumentnytta och öka konsumentmakten. Den ger medborgare och företag möjlighet att få överblick och kontroll över sina fullmakter på liv- och pensionsområdet. Tjänsten är väldigt enkel att använda och det gör möjlighet att återkalla fullmakter. Tidigare var det svårt och snårigt att lösa detta. Nu har det blivit mycket enklare. Fullmakterna har nu fått en standardisering och Fullmaktskollen är redan förenligt med GDPR. Detta är ett första led i att förverkliga den tidigare E-delega-

Nominerad: Carl-Martin Lanér,

tionsens vision om att samla alla fullmakter i

Kommunal-direktör, Karlskrona kommun

samhället på ett ställe.

Biblioteksappen Bibblix har ökat barns användande av e-böcker Biblioteksappen Bibblix lanserades av Stockholms stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek för att öka barns lust att läsa. Bibblix är inriktad på att serva barn i åldern 6-12 år som står på tröskeln

!

Nominerad: Marie Hosinsky, Vd, Fullmaktskollen

Falkenbergs Skolstartstjänst effektiviserar administrationen Falkenbergs kommun har skapat en digital tjänst och samlat

att börja läsa böcker själv. Utvecklargruppen tog fram en tidig

12 olika blanketter till en enda e-tjänst för de vårdnadshavare

prototyp av appen som testades på flera fokusgrupper med totalt

som har en minderårig som ska börja ett nytt läsår i skolan. De

ca 200 barn. Nu har över 50 000 laddat ner och använt appen.

tidigare blanketterna innehöll allt från olika val, specialkost, med-

Ca 1 000 barn per dag är inne på Bibblix på vardagar och 84

givande för olika situationer, anhörigblanketter mm som sedan

procent är återkommande användare. Innan Bibblix lanserades

skulle sammanställas och skickas ut till berörd skolpersonal. En

stod barn för bara 8 procent av Stockholmsbibliotekens utlåning

process som tog flera månader och som nu effektiviserats till

av e-böcker. Nu är det uppe i närmare 20

en digitaltjänst där vårdnadshavarna använder bank-id för att

procent. Man skulle kunna tro att Stock-

signera blanketterna och Skolstarttjänsten

holms skolor använder sig av appen, men

sammanställer all information till den berörda

det sker inte på ett organiserat sätt utan

personalen som behöver det. En samhälls-

barnen agerar själva och laddar ner appen.

nyttig e-tjänst som effektiviserar arbetat och

Nu vill alla kommuner koppla ihop sig med

nu kopieras till flera kommuner.

Bibblix och göra det till en nationell app.

!

Nominerad: Mikael Tuominen, Pro-

!

Nominerad: Torbjörn Larsson, IT-chef, Falkenbergs kommun

jektledare, Stockholms stadsbibliotek

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

39


BO

KA

KO S

TN

AD

SF

40% EL

10% RESOR

35% ENTREPRENAD

10% KONTORSMATERIAL

5% LIVSMEDEL

INKÖPSANALYS PÅ RIKTIGT Med InExchange Inköpsanalys får ni helt nya insikter i era inköp och utgifter. Med rätt underlag ökar ni era besparingar, minimerar risker och tar kvalificerade beslut baserade på verklig fakta - allt via ett användarvänligt gränssnitt. Boka en kostnadsfri demo där vi visar vad tjänsten kan göra för just er! inexchange.se/bokademo Över 80% av Sveriges kommuner och landsting är idag en del av InExchange Network, Nordens största nätverk för affärskommunikation med allt från inköp, fakturahantering till business intelligence.

www.inexchange.se

RI

DE

M

O


UPPHANDLING

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M):

SLL SKA BLI BÄST PÅ UPPHANDLING! Efter kritik och skandaler har Stockholms Läns Landsting bestämt sig. Man ska bli Sveriges bästa offentliga upphandlare. [Text Bo Höglander]

På OFFENTLIGA AFFÄRER blev vi nyfikna och ringde upp finanslandstingsrådet Irene Svenonius för att höra mer om de höga ambitionerna. Vad är det som fått er att sätta detta mål? Historiken är inte helt problemfri på området. – Det är självklart att vi som offentlig myndighet ska hålla lagstiftningen, det är inte höjdhopp, direkt. Jag har aldrig accepterat något annat. Men jag nöjer mig inte med det, vi ska också vara skickligast! Offentlig upphandling är ett fantastiskt verktyg: att med hjälp av konkurrens av många aktörer kunna pröva nya lösningar och utveckla våra egna verksamheter. Att bli Sveriges bästa offentliga upphandlare är ett högt ställt mål. Hur ska ni gå till väga och vad blir första steget? – Första steget har vi redan tagit. Landstingsstyrelsen gav i januari ett uppdrag till landstingsdirektören att göra en genomlysning av hela processen. Detta för att säkerställa att ansvar och befogenheter hänger ihop. Man ska revidera upphandlingspolicyn samt säkerställa att man har ett effektivt systemstöd för de som arbetar med avtal och avtalsförvaltning.

handlingar ska ske endast i undantagsfall. Vaktposterna infördes i mitten på september. – Dessutom har jag valt ett ovanligt grepp och anställt en upphandlingsexpert som en av mina närmaste rådgivare. Det blir Anna Borgs, tidigare verksjurist på Trafikverket som också har jobbat i domstol. Hon ska hjälpa mig med policyn som vi ska arbeta med när landstingsdirektören kommer med sitt förslag.

g

Irene Svenonius

– Sedan har vi inlett ett arbete med att säkerställa att vi följer lagen, det är ett minimikrav. En ”vaktpost” ska finnas inom varje verksamhetsområde och se till att lagen följs. Direktupphandlingar ska ske endast i undantagsfall. Vaktposterna ska vara införda efter sommaren. - Innan sommaren tog vi beslut om att införa en ”vaktpost” inom varje verksamhetsområde för att se till att lagen följs. Direktupp-

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

41


UPPHANDLING

Goda affärer Finanslandstingsrådet säger också att man förutom det hon redan nämnt också vill att det säkerställs att SLL gör goda affärer och kan använda offentlig upphandling som ett sätt att kvalitetsutveckla verksamheterna, driva innovation och utmana branscher att nå ännu längre. – Det kräver en djup kunskap. Landstinget upphandlar för 45 miljarder kronor om året, tillägger Irene Svenonius. När du tillträdde din post riktade du ”skarp kritik” (enligt DN) mot upphandlingen av Nya Karolinska. Vad är det du är kritisk mot? – Min kritik mot upphandlingen av byggnationen handlar om att det enbart kom in ett enda anbud. Då borde man ha gjort om upphandlingen av konkurrensskäl. Projektet kommer nu att för evigt att förföljas frågan om vi betalat för mycket. Ifall vi avbrutit så hade det blivit flera olika upphandlingar, uppdelade på respektive delar, byggnation för sig, och så vidare. Du gillar inte OPS (Offentlig-privat samverkan) som avtalsform? – Jag tror att landstinget hade kommit bättre ut om man lagt upp det på ett annat sätt i det här fallet. Landstinget kan till exempel låna upp pengar till en längre ränta än vad ett OPS-konsortium kan göra. Det finns säkert andra former av OPS som är väl värda att pröva. Arlandabanan är ett positivt exempel. I

Fakta/bakgrund:

det fallet betalar kunden för att nyttja banan. Vad jag menar är att det inte få gå slentrian i OPS. Vi är positiva till upphandling i sig och upphandlar byggentreprenader, driftentreprenader, städ med mera. Driften av S:t Görans sjukhus är upphandlad. Hur fungerar Nya Karolinska för tillfället? Kan du ge en lägesbeskrivning? – Läget just nu är att vi driftsatt delar av sjukhuset, hjärt- och kärl samt barn. De fungerar allt bättre. En så stor och ny verksamhet har barnsjukdomar, man hittar saker som behöver ändras i planeringen av byggnaden. Sjukhuset börjar fungera allt bättre, det är de signaler jag får. Det ska fungera, inte bara för stockholmarna, utan hela Sveriges befolkning. Vi har haft problem med köer till barnoperation som uppstod när vi byggde om. Dessutom har vi haft problem med bemanning på barnoperation, vilket innebär att 500 barn står i kö. KS har nu äntligen den bemanning som man ska ha, vilket är bra. Vi börjar nu beta av kön när personal finns på plats och fler är på väg in. Operationskapacitet har också upphandlas för att beta av de köer som uppstått. Detta sker just nu. Patientsäkerheten går före allt annat. Irene Svenonius framhåller att Stockholm fortsätter ta emot barn från andra delar av landet. 8 000 barn opereras varje år. I de fall det är nödvändigt så sänder man iväg barn för vård i andra landsting. – Men på varje barn vi sänder ut tar vi emot tio.

Irene Svenonius har varit förvaltningschef på Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad 2003-2006, stadsdirektör i Stockholms stad 2006-2014 samt aktiv i kommunpolitiken för Moderaterna i Täby.

42

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


UPPHANDLING | i praktiken

Kunskap ger trygghet Vi på Colligio är stolta över att kunna erbjuda några av marknadens mest uppskattade utbildningar. I samband med den nya lagen har vi uppdaterat samtliga utbildningar för att du ska vara helt förberedd och trygg med de nya reglerna. Colligio har genom åren diplomerat cirka 1 000 upphandlare vilket gett oss stor erfarenhet kring vilka utbildningsinsatser som efterfrågas.

STOCKHOLM

Som deltagare ges du en uppdaterad och komplett utbildning för att genomföra dina upphandlingar på bästa sätt. Vi erbjuder dig värdefulla praktiska och verklighetsbaserade exempel inom offentlig upphandling.

Grundutbildning offentlig upphandling, 3 dagar – 14/11

Diplomerad Upphandlare – 31/10 Grundutbildning offentlig upphandling, 1 dag – 6/12

GÖTEBORG Grundutbildning offentlig upphandling, 1 dag – 21/11

Delta i någon av Colligios utbildningar Du får ta del av spetskompetens och erfarenheter från Colligios egna experter samt externa föreläsare. Läs mer och anmäl dig till någon av våra utbildningar på www.colligio.se/utbildning. Där finns inom kort även information om våra utbildningar inför våren 2018.

Colligio AB är en ledande konsult och samarbetspartner inom upphandling till offentlig sektor. Med över 300 genomförda upphandlingsuppdrag under 2016 har bolaget en position som en av de tio största upphandlarna för offentlig sektor på den svenska marknaden. Colligio erbjuder tjänster som Upphandlingsstöd, Utbildning, Samordnad upphandling samt Upphandlingsjuridiskt stöd. Colligio finns representerade i Falun, Göteborg, Jönköping, Norrköping och Stockholm.

43

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

FALUN

|

GÖTEBORG

|

JÖNKÖPING

|

NORRKÖPING | STOCKHOLM

WWW.COLLIGIO.SE


UPPHANDLING

De nominerade till Mega kan bli ”Årets kommu [Text Patrik Koc Strömberg]

Den 11 oktober kommer vi utse vinnaren av Megafonen 2017 på Publikom. Priset är instiftat av Offentliga Affärer och kommer att tilldelas den kommunikatör som för en offentlig organisation särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikationsuppdrag. Nu har juryn valt ut vilka sex som blivit nominerade av alla förslag som kommit in. Vinnaren som blir ”Årets kommunikatör” och erhåller priset Megafonen kommer att presenteras under banketten den 11 oktober. De sex nominerade är… Helena Renström, Marknadschef, Skellefteå kommun

Linus Mattisson, Kommunikatör, Örebro kommun

Kampanjen ”Ge plats” som gick under våren 2017 har väckt

Vad har Justin Bieber, Kim Kardashian och

många samtal kring både ledarrollen och genus där Skellefte-

Örebro kommun gemensamt? Jo, de har alla

profiler har fotograferats tvärtemot traditionella könsnormer. Bil-

toppat MTV:s nyhetsflöde på Facebook. Med

derna sattes upp på gågatan i Skellefteå och

berättelsen och smartphonen i fokus har

det har varit på framstående ledare i både

Linus Mattison med små medel skapat stort

privat och offentlig sektor. Skellefteå kom-

genomslag med sin digitala kommunikation

muns marknadsenhet arbetar för att stärka

för Örebro kommun. Han ligger bakom ett

Skellefteås attraktivitet som etablerings- och

av Sveriges mest virala FB-inlägg 2017 (1,2

bostadsort. Som kommunikatör vågar He-

miljoner visningar), med Instagramkontot

lena Renström utmana och låter mångfal-

Tillbakablick Örebro har han använt arkivbilder från Örebros

den komma fram. Hon lyfter det som är en

stadsarkiv och växlat mellan hur det ser ut idag. Den yngre

tillgång för Skellefteås utveckling.

generationen nås också via Snapchat genom att snappa enkla mellanmålsrecept. Han lyckas med att få ut ett budskap som folk kan ta till sig trots en bild av att en kommun kan vara stel

Dag Thyselius, Kommunikationschef, Intraservice Göteborg Stad

och grå.

kommunen och Dag Thyselius har förändrat organisationens

Emeli Ekblad, Kommunikatör, Inköp Gävleborg

sätt att kommunicera internt på ett mer kundorienterat sätt.

Inköp Gävleborg är en av landets mest kända

Intraservice Göteborg Stad distribuerar internt material inom

44

Han har starkt bidragit till den kulturella

regionala inköpscentraler mycket tack vare sitt

förändringsresan från en förvaltarorganisa-

sätt att arbeta med sättet att föra dialog med

tion till en utvecklarorganisation med service

sina olika målgrupper. Med Emeli Ekblads

och tjänster. Han har lyft fram den interna

proaktiva och ambitiösa arbete för hon Inköp

serviceorganisationen som man vill använda,

Gävleborgs kommunikation framåt. Ett sätt

inte för att man måste. Den ska kännas

att få de som är intresserade av att öka sin kunskap om of-

professionell och vara lika bra (eller till och

fentliga affärer är med poddcasten ”Förlåt sa du upphandling”,

med bättre) än externt material.

som väckt ett stort intresse. Emeli är ett föredöme i rollen som

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


afonen som unikatör” kommunikatör genom sitt såväl strategiska perspektiv som hennes förmåga att realisera visioner som ledningen önskar driva igenom.

Anna Berglund, Kommunikationschef, Haninge Kommun Anna Berglund har med ett långsiktigt konsekvent arbete byggt en strategisk kommunikationsförmåga utan att ge avkall på leveransförmågan under tiden. Hon har sett till att bygga upp en ny kommunikationsorganisation i Haninge kommun där de både kan arbeta strategiskt och operativt.

Dekadent dubbel om vedervärdiga människor.

Den unga Anna ger sig ut på en resa för att få fatt på pengar till sin familj. Vart hon än går möter hon moraliskt förfall, men stämplas själv som omoralisk när hon kämpar för att inte begå någon av de sju dödssynderna. Samtidigt pågår en familjefejd, där giriga släktingar gömmer undan en rik adelsmans lik för att komma åt hans arv genom att ljuga ihop ett nytt testamente …

Med bl a Edda Magnason och Åke Zetterström.

Den stora utmaningen i den typen av organisationsutveckling är att man inte tappar det operativa när man ska bli en strategisk organisation. Det är många kommunikationschefer som inte har kompetensen att kunna arbeta både kommunikativt, digitalt och med verksamhetsutveckling. Alla dessa tre kompetenser krävs idag från kommunikationscheferna och det är i den digitala kompetensen det ofta brister. Den kompetensen och erfarenheten innehar Anna Berglund.

Cecilia Nordqvist, Kommunikatör, Tre Stiftelser Tre Stiftelsers kommunikatör Cecilia Nordqvist har skapat en bra kommunikationsstrategi och en varumärkesstrategi, vilket är ovanligt för en verksamhet som arbetar offentligt med äldreomsorg. Hon har breddat kommunikationen genom att prata om varumärkesstrategi, vad är ”varumärke” och vad är det att vara en ”attraktiv arbetsgivare”. Cecilias arbete har medfört att Tre Stiftelser syns och hörs och får stor spridning i sociala medier, tidningar och radio mm. Hon arbetar hela tiden med kommunikation till både medarbetare och hyresgäster. Hon är ensam i sin roll, men arbetar både operativt och strategiskt.

Köp biljetter och boka bord i GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00 www.opera.se


Juan Navas. Fotograf: Kristofer Samuelsson, Photography

Juan Navas från Sveriges kommunikatörer om Publikom [Text Patrik Koc Strömberg]

Vad tycker du utmärker

kommunikatörer står inför. Just nu handlar

En fråga som är aktuell just nu är digita-

årets Publikom?

det mycket om falska nyheter och alter-

liseringen och vilka digitala kanaler man

Jag tycker det är en fantastisk blandning

nativa fakta. Kommunikatören måste bli

ska använda sig av. Det handlar om att

av kommunikatörer från hela landet som

mycket bättre på att kontrollera sina källor

hålla sig uppdaterad och inte hoppa på

samlas. Det är ett mycket bra tillfälle där

innan man skriver något. Dessutom kan

varje tåg utan att veta hur man kan nå ut

man kan utbyta erfarenhet och kunskap

man drabbas av att andra sprider falska

på bästa sätt. Samtidigt måste man våga

kring kommunikation.

nyheter och det enda sättet man kan

testa saker. Världen går inte under för att

bemöta alternativ fakta är med sannings-

du gör ett fel.

Vad ser du framemot mest? Det är många olika saker. En stor del

enlig fakta.

När du rekommenderar

Har rollen som kommuni-

någon att gå på Publikom

katör förändrats under de

vad framhäver du då?

senaste åren?

Det personliga mötet är det som gör en

Rollen har förändrats de senaste åren, de

mötesplats och att få träffa sina bransch-

senaste fyra åren, de senaste 20 åren.

kollegor för utbyte av erfarenhet och

let om falska nyheter.

Rollen har alltid förändrats och kommer

kunskap. Dessutom är det ett väldigt bra

fortsätta att göra det. Omvärlden och

program med panelsamtal och föreläs-

Vilka utmaningar har

samhällets utveckling påverkar hur rollen

ningar. n

är att kommunikatörer från hela landet samlas för att utbyta erfarenheter och ny kunskap. Förstås se vem som blir årets kommunikatör och vinner Megafonen i år. Personligen är det att delta i panelsamta-

dagens kommunikatörer?

som kommunikatör ser ut.

Det finns många utmaningar som dagens

46

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


Stoppa smutsen i entrén...

Kåbe Skrapgaller Halkskyddslister av pressat stål eller gummi Normalt ligger skrapgallret utanför entrédörren. Om möjligt över en djupare försänkning där smutsen kan samlas under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring. Skrapgaller finns i flera olika utföranden.

Kåbe Original Svensk originalprodukt i mer än 60 år! Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller och torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaks med kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps bort från skorna bara genom att man går över mattan.

...vi har lösningarna!

Kåbe Original Kulör Finns i grått och rött! Nu finns Kåbe Originalmatta med gummi i grått eller rött som ett alternativ till Kåbe Originalmatta med svart gummi. Funktionen är lika god med nya designmöjligheter.

Kåbe Kombi Där trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas! Kåbe-Mattan AB • Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59 mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se

Kåbe Kombi är den damklacksvänliga, slitstarka och rullbara entrémattan som är ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta. Kåbe Kombi förses med inlägg av borst, textil eller gummi. Dessa kan även kombineras med varandra i samma matta.


Regeringen lade expansiv budget I budgetpropositionen för 2018, lämnad till riksdagen den 20 september, föreslås reformer på över 40 miljarder kronor, samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. Analytiker varnar för en överhettad ekonomi.

S ” [Text Bo Höglander]

Sammantaget innebär satsningarna att regeringen under mandatperioden förstärkt välfärden med mer än 35 miljarder kronor 2018. Regeringen föreslår även att barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden per barn och år, liksom att skatteklyftan mellan pension och lön ska avskaffas stegvis 2018 till 2020.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna (S och MP) och Vänsterpartiet. Kritiken är skarp från oppositionen. Johan Forssell, Moderaternas talesperson i frågor om migration, sjukförsäkring, familjepolitik och pensioner, kommenterar i SvD: ”Regeringen satsar stort på höjda bidrag. Men var finns de modiga reformerna för minskat utanförskap och bättre integration?”

Riskerar överhettning Analytiker som tidningen Privata Affärer pratat med använder begreppet ”överhettning” med anledning av budgeten. Anna Breman och Cathrine Danin på Swedbank skriver i en analys att regeringen presenterade en ljus bild av svensk ekonomi men att det finns ”risk för överhettning om inte räntehöjningar tidigareläggs”. Bengt Roström på Nordea menar att regeringen presenterat

48

Det gemensamma samhällsbygget ska framtidssäkras. Så skapas framtidstro, hopp och trygghet. ”ett av de mest expansiva budgetförslagen någonsin”.

”Stark svensk ekonomi” Finansminister Magdalena Andersson har naturligtvis en annan syn på saken: – Sverige och svensk ekonomi är i en styrkeposition. Underskott har vänts till stora överskott. Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten. Det gemensamma samhällsbygget ska framtidssäkras. Så skapas framtidstro, hopp och trygghet, säger finansministern på regeringens sajt.

Trygghet och säkerhet Ett område som det varit mycket debatt kring är säkerhet och trygghet, inte minst mot bakgrund av ofta förekommande skjutningar, organiserad brottslighet, vapen-

smuggling och narkotikahandel, som bl.a. finansierar terrorism. Regeringen föreslår därför tillskott till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, samt till SOS Alarm och Kriminalvården. ”Hedersvåldet ska bekämpas”, säger man också. Dessutom föreslås en förstärkning av totalförsvarets förmåga samt det största tillskottet på över ett decennium till Tullverket för att stoppa illegal handel med narkotika och vapen.

”Stark ekonomi” Enligt regeringen fortsätter Sveriges ekonomi att ”utvecklas starkt och har en av de högsta tillväxttakterna i Europa”. Sysselsättningsgraden stiger och är nu ”den högsta på 25 år och den högsta som någonsin uppmätts i EU”, enligt regeringen. Arbetslösheten minskar och fortsätter att göra så även nästa år, spår man. År 2018 beräknas arbetslösheten ligga under sex procent.

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


EKONOMI

e fram Överskott i finanserna Regeringen menar vidare att de offentliga finanserna är starka och har visat överskott alla år sedan regeringen tillträdde ”samtidigt som vi har gjort angelägna investeringar i välfärden.” Finansministern pekar också på att statsskulden har minskat och är som andel av BNP tillbaka på samma nivå som 1977. ”De offentliga finanserna väntas fortsätta att visa överskott de kommande åren. För 2018 beräknas överskottet bli 0,9 procent av BNP, för att sedan stiga fram till 2020”, heter det.

Utbildningsplikt Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. ”Över 200 000 fler har ett arbete att gå till sen regeringen tillträdde, men mer behöver göras”, skriver regeringen och pekar särskilt ut de som inte gått ut gymnasieskolan eller är födda utanför Europa. Man föreslår därför sammanslagning och förenklingar av anställningsstöd och särskilda insatser för att nyanlända ska komma i arbete, till exempel en utbildningsplikt.

en jämlik kunskapsskola ska nås krävs mer.” Regeringen föreslår därför en miljardsatsning för att minska skolklyftorna. Regeringen fortsätter även att arbeta för tidiga insatser och för att göra läraryrket mer attraktivt. Dessutom föreslås förlängd skolplikt.

Fossilfritt välfärdsland Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Man förstärker klimat- och miljöarbetet ytterligare med satsningar på rent hav, skydd av dricksvatten och levande och giftfri stadsmiljö samt satsningar för att främja fossilfria resor och transporter. Regeringen föreslår också att Klimatklivet förstärks samtidigt som ett Industrikliv införs, dvs. ett stöd till innovativa projekt och ny teknik för att minska utsläpp av växthusgaser.

Välfärden ska stärkas Sverige ska vara ett ledande välfärdsland, vill regeringen. ”Alla ska bidra och alla ska få ta del av det växande välståndet”, säger man. I den presenterade budgeten fortsätter

arbetet och regeringen aviserar en ytterligare höjning av det generella statsbidraget till kommuner och landsting 2019. Förutom de generella bidragen föreslår regeringen ökade riktade bidrag till landstingen för att bland annat korta köerna och förbättra samordningen samt personalsituationen. Förlossningsvården tillförs en miljard kronor nästa år, något som Vänsterpartiet tar åt sig äran av. Satsningar görs på psykiatri och primärvård. Totalt stärks vården med ca 5,5 miljarder nästa år. Det är ”den största sjukvårdssatsningen i modern tid”, enligt S-MP.

Kvinnor gynnas ”Denna proposition bedöms i genomsnitt öka inkomsten i alla inkomstgrupper”, påstår regeringen och menar att reformerna bedöms få störst effekt i grupperna med lägst inkomst. ”Dessutom gynnas kvinnor i större utsträckning än män”, hävdar regeringen. n Källor: Regeringen, SvD, DN, DI, Privata Affärer.

Regeringen lägger också fram ett flertal reformer för att stimulera små och växande företag. Och arbetet fortsätter för att hela landet ska växa med åtgärder som rör tågtrafik, vägunderhåll och kollektivtrafik, men även med insatser för att säkra den statliga närvaron i hela landet.

Jämlik kunskapsskola För att elever ska lära sig mer måste ojämlikheten i skolsystemet brytas. ”Alla skolor ska vara bra skolor”, lovar regeringen som säger sig ha investerat mer än 11 miljarder kronor på en mer jämlik kunskapsskola 2017. ”Sedan regeringen tillträdde har 20 000 fler anställts i skolan”, heter det, med tillägget: ”Men för att regeringens mål om

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

49


DU BEHÖVER DIN KROPP Sitter du stilla större delen av dagen? För ett långt, produktivt och hållbart arbetsliv krävs att du tar hand om dig. Förvandla en liten investering i rörelse, variation och återhämtning till en massiv hälsovinst! Ergoff har redskapen. Besök ergoff.se!

www.ergoff.se ERGOFF MILJÖ AB

HK Hållnäsgatan 5 752 28 Uppsala

T +46 18 18 68 80 E info@ergoff.se


E-FÖRVALTNING

Intervju med Anna Bellman moderator för eFörvaltningsdagarna [Text Patrik Koc Strömberg]

Vad kan man förvänta sig av dig som moderator under eFörvaltningsdagarna?

på många evenemang där vi har pratat

utveckla det ännu mer. Utmaningen tror

mycket om digitalisering. Det är dags att

jag ligger i att kunna samordna tjänsterna,

på allvar ta steget vidare, att också prata

även över myndighetsgränser, för att ännu

Det är två mycket spännande dagar vi har

om hur organisationer ska genomföra det

bättre förenkla vardagen för användarna.

att se fram emot. Som moderator kommer

här i praktiken. Det kommer bli spän-

jag göra allt för att leda programmet på

nande diskussioner under eFörvaltnings-

scen med driv, rätt frågeställningar och

dagarna, särskilt under den första dagen i

stort engagemang. Och se till att engage-

paneldebatten om ”digital transformation

Tänker du på din personliga integritet eller säkerhet när du använder e-tjänster?

ra deltagarna så att vi alla får ut så mycket

inom offentlig sektor” där vi bland annat

Ja det gör jag, men jag är inte rädd.

som möjligt av eFörvaltningsdagarna.

ska prata om vad som förväntas av dig

Säkerhet och integritet diskuteras mycket

som ledare.

och är viktigt att ta på allvar, men proble-

Vad tycker du utmärker årets program? Det är bra föreläsare och innehåll, och

Vad för slags E-tjänster använder du själv?

jag tycker att det är ett fokus på det som

Så många som möjligt. Jag älskar att vara

fungerar i verkligheten. Inte bara snack

digital. Det förenklar vardagen oerhört,

utan också verkstad.

exempelvis med banktjänster, att kunna deklarera med hjälp av en app, till att

Vilken typ av fråga engagerar dig mest? Hur gör vi i praktiken? Hur får vi det att hända? Jag har varit moderator i flera år

handla och göra andra ärenden.

Hur ser du på framtiden med E-tjänster? Det kommer mer och mer och vi måste

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

met finns även med analoga tjänster.

Vad ser du som det bästa med eFörvaltningsdagarna? Att många samlas och utbyter erfarenheter. Jag förstår att en stor del av erfarenhetsutbytet sker i pauserna, men min förhoppning är att även scenprogrammet kommer att erbjuda en hel del interaktion, så att det blir en del delaktighet för åhörarna istället för att bara sitta och lyssna. 51


UPPHANDLING | i praktiken

BRED LANSERING AV DEN DIGITALA KOMMUNEN Barium och Pulsen, två företag med lång erfarenhet av digitalisering av processer inom offentlig verksamhet, gör nu gemensam sak och lanserar en plattform som bidrar till att öka takten i kommunernas digitaliseringsarbete. Ämnet blir hett på eFörvaltningsdagarna 11-12 oktober 2017.

T

[Text Bo Höglander]

Tanken med DenDigitalaKommunen.se är att skapa utrymme för utbyte av kunskap, processer och applikationer på bred front för Sveriges kommuner och att möjliggöra en mer effektiv kommunal verksamhet. Ett antal kommuner har redan samarbete med Barium och Pulsen kring digitala plattformar. När det stora eventet Barium Business Live nyligen hölls (20 september) utdelades pris till Lomma kommun. Utmärkelsen ”Årets digitala verksamhetsutvecklare” mottogs då av Patrik Flensburg, servicechef i Lomma.

52

STORT FÖRÄNDRINGSARBETE Han ställde sig för några år sedan frågan varför man ska behöva logga in på flera olika ställen för att kontakta kommunen i olika ärenden. Efter det drog han igång ett stort förändringsarbete och i dag är många av kommunens tjänster helt digitaliserade. – I många kommunala verksamheter är det en stor utmaning att skapa digitala medborgartjänster som också blir använda. De bakomliggande systemen är talrika och ofta väldigt olika varandra. Det gällde också för oss i Lomma – men genom ett nära sam-

arbete med Pulsen har vi kunnat integrera information och matcha våra processer med ett effektivt IT-stöd. En satsning som fått stor framgång och gett tydlig nytta i vardagen, säger Patrik Flensburg, servicechef, Lomma kommun. KAN FÅ PRIS IGEN Nu har Lomma chansen att få ännu ett pris för sin digitalisering. Kommunen är en av åtta finalister till Sveriges Digitaliseringskommun (tidigare Sveriges IT-kommun) som nomineras av Sveriges Kommuner och Landsting och Kvalitetsmässan samt Finansdepartementet, PwC, Vinnova och IT & Telekomföretagen. Bland kandidaterna finns Stockholm, Uppsala och Sollentuna. Priset går till den kommun som på bästa sätt använder sig av digitalisering för att bland annat utveckla service och demokrati, kvaliteten i verksamheterna, bygga ett hållbart samhälle samt förbättra dialogen med medborgarna. Juryn utser vinnaren som presenteras på Kvalitetsmässan den 14 november

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


Fredrik Selander, Marketing Manager, och Tobias Andersson, COO, på Barium, vilka kommer att berätta mer om DenDigitalaKommunen på eFörvaltningsdagarna.

2017. Tidigare vinnare är Kalix 2001, Nacka 2003, Malmö 2005, Umeå 2007, Falkenberg 2009, Upplands Väsby 2011, Karlstad 2013 och Helsingborg 2015. STÅR INFÖR UTMANINGAR Digitalisering av offentlig verksamhet är en stor och viktig fråga, menar Barium. För att lösa utmaningar som kommunerna står inför, både idag och i framtiden, behöver digitaliseringens möjligheter användas i hög utsträckning, hävdar bolaget. Plattformen DenDigitalaKommunen. se innehåller en digital applikationsplattform (Barium Live) där många kommuner redan har modellerat sina processer, skapat applikationer av tidigare manuella arbetsflöden samt dokumenterat kunskap om hur nya arbetssätt kan införas och förbättras. Redan vid lansering finns alltså mycket att tillgå på plattformen, bland annat inom kontakt med medborgare, anställningsprocesser och kränkningsprocesser.

OFFENTLIG IT

Digitaliseringen

inom offentlig sektor, och kommunal sektor i synnerhet, har varit en het potatis i dagens samhälle. – Med DenDigitalaKommunen.se vill vi förtydliga värdet och användningsområdet av Barium Live för den kommunala sektorn. Vi hoppas att fler ska upptäcka möjligheterna och fördelarna med att dela processer och applikationer med varandra helt kostnadsfritt, säger Tobias Andersson, COO på Barium.  SLIPPER UPPFINNA HJULET – Den nya plattformen gör att många kommuner slipper uppfinna hjulet på egen hand. De kan helt enkelt dra nytta av andras arbete. Det gör arbetet med digitaliseringen

och med utvecklingen av processerna mycket snabbare och effektivare. Det i sin tur sparar både tid och skattekronor som kan komma till bättre nytta hos medborgarna i stället, säger Dick Orrmyr på Pulsen Integration. Exempel på applikationer som finns tillgängliga är Vatten/Avloppsprocess, planprocess för ökad transparens inom samhällsbyggnad och ett ledningssystem för kvalitetsledning inom vård och omsorg. EN HET POTATIS ”Digitaliseringen inom offentlig sektor, och kommunal sektor i synnerhet, har varit en het potatis i dagens samhälle. Frågan engagerar – skattebetalare, företagare, elever, föräldrar, brukare, medborgare och anhöriga som alla vill att kvalitet, transparens och effektivitet skall råda inom den kommunala verksamheten.” Det skriver Fredrik Selander, Marketing Manager på Barium. Bolaget är en av flera samarbetsparter på eFörvaltningsdagarna 11-12 oktober 2017. n

Fria arbetskläder – en självklarhet Nya regler från Socialstyrelsen och egna ambitionshöjningar gör att kommuner i allt större utsträckning väljer att erbjuda fria arbetskläder till personal inom bland annat äldrevård, hemtjänst och förskola. Det är en fråga om hygien, identifikation och rättvisa. De svenska tvätt- och textilserviceföretagen står redo att hjälpa till. Tjänsterna vi erbjuder bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar. Genom att se till att textilier håller sig hela och rena länge skyddar vi både människa och miljö. Vi gillar upphandling, konkurrens och mångfald samt tror på ett inkluderande samhälle. De professionella och auktoriserade tvätt- och textilserviceföretagen är en bransch med cirka 5 000 medarbetare och vi anställer många unga,

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Vi ser vår mångfald som en styrka och våra medarbetare som vår största tillgång. Det gör oss till en viktig instegsbransch.

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND

www.tvatteriforbundet.se www.textilservicebranschen.se

53


LANDET

RUNT

Härnösand först i världen med att testa ny flexibel kollektivtrafik

Lärare får mer tid för undervisning genom avlastning I Linköpings kommun satsas det på att förbättra situationen för lärarna. Tjugo skolor ska nu dela på 3,6 miljoner kronor. Pengarna går till att stötta lärarana genom att anställa till exempel elevassistenter, rastvärdar och administratörer. Bakgrunden är den kartläggning som utbildningskontoret gjorde under förra året. Den visade att lärarna upplever stress, bland annat på grund av hög arbetsbelastning. Skolchefen fick i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra lärarnas arbetssituation. Nu ger insatserna resultat. – Det viktigaste för att höja kunskapsresultaten är mötet mellan lärare och elev. Idag läggs för mycket av lärares arbetstid på andra arbetsuppgifter. Jag vill att andra yrkeskategorier tar över dessa, då får våra duktiga lärare mer tid att planera och genomföra mötet eleverna, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S).

Härnösand blir testmiljö i ett projekt för att utveckla framtidens kollektivtrafik. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna kommunens medverkan i ett projekt där resenärer via en smartphone-app ska kunna beställa resor i ett flexibelt linjenät som ändras utifrån det behov som finns vid varje tillfälle. Projektet heter Tunnll och bakom idén finns företaget Byberg & Nordin, lokal bussentreprenör, och Skantek AB som utvecklar tekniken. De två företagen står också för merparten av finansieringen tillsammans med statliga bidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. – Det var naturligt att bjuda in Härnösand till det här samarbetet. Kommunen har sedan tidigare visat god vilja att utveckla en modern kollektivtrafik, säger Tomas Byberg på Byberg & Nordin. – Det blir otroligt spännande att prova ett helt nytt och världsunikt sätt att köra kollektivtrafik på, säger Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande. – Vid årsskiftet inför vi avgiftsfri kollektivtrafik. Denna pilotsatsning blir ett komplement för att göra det möjligt för fler att resa hållbart i Härnösand, säger Karin Frejarö (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

54

Intresset från skolorna i Linköping har varit stort. I ett första steg fördelas drygt 3,6 miljoner kronor ut på tjugo olika skolor i kommunen. Rektorerna på skolorna har fått beskriva vilka behov som funnits i form av avlastning för lärarna. Nu ges skolorna pengar till bland annat elevstöd, lärarassistenter, rastvärdar, specialpedagogik och administrativt stöd till lärarna. Nämnden har under året satsat totalt cirka fem miljoner kronor för att utveckla lärarnas arbetssituation. Hela internbudgeten för barn- och ungdomsnämnden 2017 är på drygt 3 miljarder.

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


Skövdebostäder gör det omöjliga – bygger billigt för unga

Alla Södertäljes elever inspireras till hållbar utveckling Den 27 september deltog 12 000 elever i en kickoff inför Södertälje Science Week 2018. En av initiativtagarna är Leif Östling, ordförande i Södertälje Science Park. Tre dagar med framtidsmöten har avverkats, mellan elever, näringsliv och forskare – den 27-29 september.

Fler och fler unga får svårt att skaffa egen bostad och många tvingas bo hemma längre än vad de egentligen vill. I Skövde gör de något åt det. Den 10 oktober påbörjar Skövdebostäder uthyrningen av 150 lägenheter för ungdomar mellan 18 -29 år där en etta på 34 kvadratmeter får en hyra på 4200 kronor per månad. - Det har hela tiden varit vår ambition i det här projektet att kunna sätta hyror som är överkomliga för många, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder. Skövdebostäders projekt med 150 lägenheter på Ekedal går nu in i slutfasen och uthyrningen påbörjas i oktober. Lägenheterna som främst består av ettor och tvåor kommer att få en mycket låg hyra sett till att det är nyproduktion. Ettorna kommer att kosta 4200 kronor och tvåorna som är på 56 kvadratmeter kommer att få en hyra på 5950 kronor per månad.

Kickoffen var ett event i tre dagar där Södertäljes 12 000 elever fick möta näringsliv, kommun och akademi i ett unikt initiativ. Det är startskottet för samverkansarenan Södertälje Science Park och KTH Södertäljes nya campus som invigs i samband med Södertälje Science Week 2018. Hela hösten kommer eleverna att arbeta i projekt och tävla med förslag som visas upp under invigningsveckan. Idag och i framtiden finns det en stor arbetsmarknad för yrken inom teknik och naturvetenskap samtidigt som många ungdomar är utan jobb. Syftet med kickoffens tredagarsprogram var att väcka intresse för högre utbildning, företagande, innovation och forskning i Södertälje.

- Det känns mycket bra att vi når vår målsättning i projektet och detta utan att göra avkall på kvaliteten, säger Dan Sandén Husen är energieffektiva och byggda i passivhusteknik, lägenheterna har smarta planlösningar och ytskikten är kakel och klinker i badrum. Alla lägenheter har balkong eller uteplats och separat kyl och frys. Effektiv produktion och investeringsstöd ligger bakom de låga hyrorna Hemligheten bakom de låga hyrorna är bland annat en mycket effektiv produktion i och med upprepningseffekten av att bygga många likadana lägenheter. Det statliga investeringsstödet om 41 miljoner kronor har också bidragit till press av hyrorna nedåt. - Självklart bidrar investeringsstödet till att vi kan sätta låga hyror. Men också vår effektiva produktion och beställarkompetens. Det här visar att det är möjligt att bygga billigt idag. Jag hoppas därför att vi med Ekedal kan inspirera fler i Sverige att genomföra liknande projekt, säger Dan Sandén.

www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

Kickoffen var ett initiativ från Södertälje Science Park som, i samarbete med AstraZeneca, Scania, KTH, Acturum och Södertälje kommun, ville skapa en mötesplats där eleverna fick inspiration till sin egen framtid och att göra dem till medskapare i utvecklingen av framtidens Södertälje.

55


Är det säkert att outsourca sina data? Outsourcing av data har under året fällt flera ministrar och generaldirektören för Transportstyrelsen. Men betyder det att det är farligt att skicka sina data utanför väggarna på den egna myndigheten?

P

Palo Alto Networks hanterar IT-säkerheten åt stora organisationer, både in house och i molnet. Här är deras erfarenheter. Den senaste tiden har säkerhetsbrister i molnet uppmärksammats, främst eftersom personer utan säkerhetsklassning har fått tillgång till känsliga data. Detta är en intressant säkerhetsfråga, men det är inte den vanligaste risken med att flytta sina data till molnet. MISSAR ATT STÄLLA KRAV I stället vill vi lyfta fram det faktum att många beställare missar att ställa tillräckligt höga krav på säkerheten för den data de flyttar till molnet. På grund av bristande förståelse för hur molnet fungerar kan många utsättas för intrång, helt i onödan. Molnet och dess tjänster är sannolikt just nu den starkaste och mest omvälvande tekniktrenden för stora organisationer. De viktigaste fördelarna med att inte själv hantera all sin data är ökad flexibilitet och minskande kostnader. De myndigheter och företag som väljer att outsourca sina data kan dessutom slippa undan en del av problemet med att hitta allt mer svårflörtade medarbetare med rätt ITkompetens. 56

[Text Ola Jönsson, Sverigechef för Palo Alto Networks]

SÄKERSTÄLL SÄKERHETEN! Detta är stora fördelar, men frågan är vad som händer med IT-säkerheten? Dessvärre är det idag mycket vanligt att beställarna inte tar reda på vilken säkerhet man får i molnet. Det borde förstås vara självklart att säkerställa att säkerheten är på minst samma nivå som den var före förändringen. För säkerhetsriskerna i molnet ser i stort ut på samma sätt som riskerna för data i allmänhet. Attacker riktar alltså in sig på samma saker och använder i stort sett samma metoder som när all data hanteras inom organisationen. Vi kan därför räkna med att IT-attacker fortfarande kommer till organisationen via de vanligaste applikationerna, som e-post, webben och att de anländer genom den vanliga datorn, lap topen och jobbmobilen. Eller kanske via besökaren som får åtkomst till nätverket, eller medarbetaren som kopplar upp sin privata mobil. RIKTADE ATTACKER Riktade attacker har blivit allt vanligare, särskilt i fråga om det idag vanliga syftet att extrahera kunskap ur de företag eller

myndigheter som man attackerar. Attackerna kan använda utvalda personer som man tror sig kunna nå genom välformulerade mejl. När man väl är inne på nätverket kan attacken röra sig lateralt till andra delar av nätverket. Detta kan alltså ske oavsett om den data man söker finns i ett eget datacenter eller i molnet. I de flesta organisationer används också en mängd olika SaaS-tjänster, som till exempel Office 365, Salesforce.com och Dropbox. Dessa finns på många håll i organisationen, och behöver också ett skydd mot skadlig kod och IT-attacker. DELAD ANSVARSMODELL Problemet är att allt för många beställare inte är fullt medvetna om att det är en delad ansvarsmodell som gäller i molnet. De stora aktörerna på området, till exempel Microsoft Azure och Amazon Web Services, ansvarar för den fysiska utrustningen som till exempel beräknings- och lagringsresurser såväl som el och kylning. Det är kunden som har ansvaret för sin data, vilket också innefattar att skydda detsamma mot skadlig kod och intrång precis som i den egna datahallen.

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


För att se vad som händer i en oskyddad miljö i molnet provade Palo Alto Networks för ett tag sedan att sätta igång en ny server i en av de vanligaste ”public cloud”-tjänsterna, utan någon annan säkerhetslösning än vad som ingår i tjänsten. Inom tio sekunder blev servern attackerad och vi såg därefter flera tusen försök till intrång under de två dygn som testet pågick. TRE TILL FYRA INTRÅNG PER MÅNAD Det genomsnittliga större företaget släpper igenom mellan tre och fyra IT-intrång per månad, enligt vår egen undersökning från 2016. I genomsnitt är det ett av dessa intrång som påverkar affärerna, till exempel genom att verksamheten måste avbrytas. Siffrorna är sannolikt liknande ifråga om offentliga verksamheter.

Upphandlingsmyndighetens konferens 2017 Fredagen den 1 december bjuder vi in till Upphandlingsmyndighetens konferens där du får möjligheten att fördjupa dig i och följa utvecklingen i olika upphandlingsfrågor. Kom och låt dig inspireras, nätverka och utbyt erfarenheter.

Anmäl dig idag!

Riktade attacker har blivit allt vanligare, särskilt i fråga om det idag vanliga syftet att extrahera kunskap ur de företag eller myndigheter som man attackerar.

För att skydda sin verksamhet i dagens värld där IT-hoten förändras extremt snabbt och angriper både nätverk, klienter och molntjänster är det viktigt att undvika punktsäkerhetssystem med specifika lösningar som skyddar mot angrepp på en enstaka plats. I stället behövs en lösning som skyddar företagets data oavsett om den befinner sig i datahallen, på medarbetarnas klienter eller i molnet. GÖR EN RISKANALYS! Ett första steg inför att börja använda molntjänster är att organisationen gör en riskanalys. Då ingår det bland annat att undersöka exakt hur säkerheten hos leverantören ser ut, och att fastställa i vilken utsträckning leverantören har tillgång till data. Att flytta data utanför det egna huset kan innebära både sämre och bättre säkerhet, beroende på omständigheterna. En av fördelarna med att låta någon annan ta hand om data är att det kan ge tillgång till säkerhetskompetens som det kan vara svårt att finna för en myndighet eller företag. Det är dock viktigt att förstå att man fortfarande ansvarar för att säkra upp sitt data i molnet och vikten av att ha samma säkerhetsnivå i sin molntjänst som man har när data finns kvar innanför de trygga väggarna på den egna organisationen. n

der n un 6 e c s 201 k på er E nferens g n I ko tör irek tens rald dighe e n yn Ge gsm dlin n a h

Upp

Plats: Stockholm City Conference Center, Norra Latin Mer information och anmälan på upphandlingsmyndigheten.se/ konferens2017


OFFENTLIG IT

VAR FEMTE ÄLDRE DIGITALT UTESTÄNGD Hela 20 procent av de äldre saknar helt apparater som gör internetanvändning möjlig. Omräknat till reala tal blir det minst 400 000 individer. [Text Bo Höglander]

D

et skriver tre forskare verksamma i projektet Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy. Artikeln är publicerad på DN Debatt 2017-10-02. För dessa äldre som forskarna hänvisar till är livet som före datorn och internet, men med den stora skillnaden att det inte görs några telefonkataloger längre, och att det dessutom är svårt att per telefon informera sig om busstider eller om bankkontoret håller öppet. De tre debattörerna menar att 20 procent sannolikt är en siffra i underkant, ”eftersom personer som saknar teknik är något mindre benägna än andra att delta i enkätundersökningar.” NY TEKNIK INTE BILLIG Skribenterna påpekar att det inte är billigt med digital teknik, vilket ibland glöms bort. 58

”Det är svårt att komma under en årskostnad på sju tusen kronor för ett hushåll med dator, internet och smarttelefon”, konstaterar de och fortsätter: ”Tekniken är inte heller enkel att hantera. Den som är välutbildad och har arbetat med datorer är gynnad. Likaså den som har familj och vänner som kan konsulteras för inköp, installation och problemlösning. Forskarna pekar på att det under pensionsåren för de flesta sker ett resurstapp: inkomsterna tenderar att minska, de sociala nätverken att krympa. ”Med åren blir det därtill svårare att lära nytt. Och dagens digitala apparater är avsevärt mera krävande att bemästra än vad radion och teven var. Dessa kunde nästan alla använda, och de fungerade i tio, femton år. En surfplatta däremot kan vara svår att uppdatera och hålla funktionsduglig redan efter fem år.” FÖRMÅGAN ÄR AVGÖRANDE Artikelförfattarna är övertygade om att med-

borgarnas förmåga att upprätthålla och utveckla sina digitala kompetenser är avgörande för huruvida digitaliseringens många goda möjligheter ska kunna realiseras. ”Frivilligorganisationernas arbete täcker inte på långt när behoven. Men med mera genomtänkta strategier från statsmakternas sida, som i högre grad också intresserar sig för teknikens användare, finns goda förutsättningar för framtida framgångsrika samarbeten”, avslutar de tre forskarna. FAKTA OM SKRIBENTERNA Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet, Växjö. Forskarna är verksamma i projektet ”Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy” som finansieras av Forte. n

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


KUNSKAPSFÖRETAGET SOM LEVERERAR EFFEKTIVT I VARDAGEN Vi förändrar till det bättre

Vi säger som det är

Vi bryr oss om

PROFESSIONALISM

RAK KOMMUNIKATION

OMTÄNKSAMHET

Helt självklart. Men det kan vara bra att veta att vi arbetar målinriktat och metodiskt. Och ger trygghet genom att förankra uppdragsprocessen och kvalitetssäkra resultaten.

Sanningen är smärtsam, men uppriktig, eller hur? Att vi är uppriktiga mot varandra ger bättre resultat. Vi ger ärlig, rättvis och konstruktiv återkoppling på personnivå.

Lika modern som gammalmodig egenskap, men fortfarande högst aktuell. Vi tar reda på om hjälp och stöd är önskvärt. Att få ge hjälp är lika värdefullt som att få ta emot hjälp.

NYFIKENHET

PERSONLIGT ENGAGEMANG

Vi är lyhörda för nya kunskaper. De driver oss framåt. Nyfikenheten ger innovativa och givande utmaningar för våra kreativa medarbetare.

Vår viktigaste drivkraft. Det predikar vi för våra kunder – och för oss själva. Därför vet vi att alla drar åt samma håll.

PRESTIGELÖSHET Vi delar gärna med oss av vår kompetens. Och lyssnar gärna på vad andra kan lära oss. Att bjuda på resultatet är vårt sätt att signalera framgång.

KONTAKTA OSS Hemsida: www.actea.se E-postadress: info@actea.se Telefon: 031-15 26 40


Hexanova Academy Kompetensutveckling på dina villkor KOMMUNIKATION HR & PERSONAL

VÅRD & OMSORG

LEDARSKAP

JURIDIK

UPPHANDLING

IT

EKONOMI

Missa inte höstens succékurser! • Förhandlingsteknik • Att leda utan att vara chef - Från strikta regler till dirty tricks • Så bemöter du besvärliga personer Läs mer på:

hexanovaacademy.se 60

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


LEDARSKAP

TILLSÄTT CHEFER EFTER FÖRTJÄNST Beteendet att tillsätta ”sina egna” – eller de med vissa politiska åsikter – på chefspositioner måste upphöra. Det sänker kvaliteten på våra myndigheter och urholkar förtroendet för det allmänna. [Text Bo Höglander]

D

et menar Ilan Sadé och Josefin Utas, partiordförande respektive ledamot i partistyrelsen för Medborgerlig samling. Artikeln publicerades i Dagens Samhälle 2017-09-26.

Att tillsätta eller ha kvar tjänstemän på annan grund än sakkunskap och kompetens kan kännas bra och rätt i det enskilda fallet, men aggregerat på samhällsnivå blir den långsiktiga effekten förödande, hävdar debattörerna. Och fortsätter:

FELAKTIGA BESLUT ”Beteendet att tillsätta ’sina egna’ eller de med vissa politiska åsikter sprider sig mycket lätt vidare inom en myndighet och blir med tiden en närmast självklar kultur. Det leder till felaktiga beslut och, i förlängningen, till att myndigheten inte längre kan utföra sitt uppdrag på ett bra sätt gentemot medborgarna.” Medborgerlig Samling tänker göra allt som står i dess makt för att bidra till förändring, lovar skribenterna. ”Det måste bli ett slut på kompistillsättningar och inkompetenta personer på höga poster i det allmännas tjänst. Medborgarna förtjänar den bästa möjliga hanteringen av sina skattepengar. Då måste myndigheternas verksamhet bedrivas på ett så objektivt och ansvarsfullt sätt som möjligt”, avslutar debattörerna.n www.offentligaaffarer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7

61


UPPHANDLING

Easyfairs förvärvar Upphandlingsdagarna

Urban Nilsson, VD på Hexanova och Peter Wanderydz, VD på Artexis Easyfairs Nordic

Easyfairs förvärvar konferensen och mötesplatsen Upphandlingsdagarna och fortsätter sitt samarbete med Hexanova. Vi på Offentliga Affärer kommer fortsätta att dela ut priset Handslaget för årets bästa upphandlare eller upphandling under Upphandlingsdagarna.

som Artexis, säger Urban Nilsson, VD på

[Text Patrik Koc Strömberg]

största årliga konferens och mötesplats

Hexanova och Easyfairs har inlett ett

ling och affärsmöjligheter i framtiden.

samarbete som innebär att Easyfairs tar

– Sett ur Hexanova och Offentliga

över Upphandlingsdagarnas praktiska

Affärers perspektiv är vi stolta över att

genomförande, vilket sker redan inför

ha etablerat och utvecklat en ledande

nästa evenemang redan i januari 2018.

mötesplats där de offentliga affärerna

Hexanova och Offentliga Affärer kommer

får välförtjänt fokus. När vi nu närmar

fortsätta att vara en stark partner och

oss vårt femtonde år som arrangörer

delaktig i utformning av både innehåll och

blir detta ett naturligt steg att ta. Vi ser

marknadsföringen. Det nya samarbetet

stora möjligheter för Upphandlings-

kommer att skapa en ännu bättre arena

dagarna att fortsätta utvecklas posi-

för personliga möten, kompetensutveck-

tivt ihop med en kunnig organisation

62

Hexanova events. Upphandlingsdagarna är Sveriges inom svensk och offentlig upphandling. Nästa konferens arrangeras den 31 januari – 1 februari på Kistamässan i Stockholm. – Vi ser med glädje fram emot vårt samarbete med Hexanova. Upphandlingsdagarna är en väletablerad konferens och blir ett bra komplement till vår portfölj inom offentlig sektor. Vår avsikt är att fortsätta utveckla detta fina koncept tillsammans med våra partners och Hexanova, säger Lena Malm Stark, COO på Easyfairs Stockholm. n

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 4 2 0 1 7 | www.offentligaaffarer.se


Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 GÖTEBORG

posttidning

Vissa situationer kräver sin verktygslåda

FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖR ANSTÄLLDA INOM OFFENTLIG SEKTOR – FÖRBEREDELSE Datum: 14 november 2017.

Att lära sig förhandlingsteknik underlättar inte bara i arbetet. Det man generellt kan säga om mänskliga beteenden är att vi tenderar att bete oss på samma sätt oavsett kontext. Hur beter man sig för att så säkert som möjligt nå ett så bra resultat som möjligt?

FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖR ANSTÄLLDA INOM OFFENTLIG SEKTOR – FÖRHANDLING Datum: 5 december 2017.

Föreläsare: Johan Lagerbielke. Pris: 6 500 kr/kurs, inklusive förtäring och kursdokumentation, exklusive moms. Kurserna är oberoende av varandra och det är därför möjligt att gå kurserna i den ordning som önskas. Gå båda kurserna i förhandlingsteknik för totalt 10 000 kr + moms. Ange ”Förhandlingsteknik x 2” i fältet för Kampanjkod vid din anmälan.

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med universitetet.

Profile for Hexanova Media Group AB

Oa4 lag  

Oa4 lag  

Profile for hexanova
Advertisement