Page 1

Offentliga Sveriges

Kunskapspartner KURSKATALOG 2016/2017


Innehåll INLEDNING KOMMUNIKATION

IT Office-paketet - För självlärda Excel I offentlig sektor - inriktning Pivottabell

Sociala medier i offentlig sektor - så lyckas du!

Excel i offentlig sektor för självlärda

Presentationsteknik & storytelling i praktiken

Strategi för digital agenda - Hur gör man?

Retorik - Konsten att övertyga andra

Excel för chefer, ledare och beslutsfattare

Employer Branding Förhandlingsteknik

VÅRD & OMSORG Psykiatri för icke psykiatriker i offentlig sektor Bemötande av hot och våld i arbetet

LEDARSKAP Förändringsledning - Strategi & praktik Att leda i en politiskt styrd organisation

JURIDIK IT-säkerhet ur ett juridiskt perspektiv Praktisk arbetsrätt

EKONOMI Offentlig ekonomi för icke ekonomer Retorik för ekonomer – Så kommunicerar du svårbegriplig information så att alla förstår

ALLMÄNT

Krishantering & krisplan Att leda utan att vara chef

Maximera din tid med god struktur

Ny som chef

Stresshantering – Så motverkar du negativ påverkan

EXECUTIVE SUMMARY SAGT OM VÅRA MÖTESPLATSER

UPPHANDLING Konsten att skriva vinnande anbud & juridik för leverantörer Ny lag om offentlig upphandling - En genomlysning av de viktigaste förändringarna Upphandling av IT-tjänster grundkurs Upphandling av IT-tjänster avancerad

ANMÄLAN & AVBOKNINGSREGLER


Hexanova Academy - Vi vill tillfredsställa just dina kompetensbehov Vi på Hexanova har lång erfarenhet av att arrangera mötesplatser särskilt anpassade för den offentliga sektorn. Förmodligen har du redan besökt någon av våra större mötesplatser såsom Upphandlingsdagarna, Offentlig Chef eller eFörvaltningsdagarna. På förfrågan från ett flertal deltagare under åren har vi nu tagit fram ett kursutbud som särskilt riktar sig till dig som arbetar inom det offentliga Sverige. Vi har tagit fasta på dina särskilda behov och de utmaningar du står inför då vi har tagit fram kurser, seminarier och konferenser. Vi vill med vårt utbud erbjuda dig som verkar inom offentligt finansierade verksamheter ett eget forum för kompetensutveckling. Den första utgåvan kommer att kompletteras med fler kurser och seminarier inom relevanta områden. Vi hoppas att du skall ha stor nytta av att besöka vårt utökade program av mer riktade kurser och att vi får se dig hos oss inom kort igen

Urban Nilsson

Sandra Johannesson Kursansvarig Hexanova Academy


Sociala medier i offentlig sektor - Så lyckas du!

Offentlighetsprincipen, enskilda ärenden, sekretesslagen samt upphovsrätt

Om vikten av en fungerande handlingsplan rörande kriskommunikation i de sociala kanalerna

Du kommer få med dig en checklista & andra konkreta verktyg som du kan använda i din vardag

ARRANGÖR

Hexanova Event

ARRANGÖR MEDIAPARTNER

MEDIAPARTNER


Vill du lära dig att arbeta mer effektivt med sociala medier och lägga upp en hållbar strategi? Då har vi kursen för dig! Vi har dessutom skräddarsytt innehållet helt till dig som arbetar inom offentlig sektor. Under dag ett går vi bland annat igenom grunderna i sociala medier, hur du kan tänka kring strategi och kriskommunikation. Dag två ägnas främst åt juridiken som du behöver kunna och förhålla dig till, exempelvis offentlighetsprincipen, arbetsmiljöregler och hur du ska bevara och arkivera text och bild. Du får lära dig allt du behöver för att få ut maximalt av dina sociala medier! Innan kursstart så kommer du att få svara på en förstudie där du har möjlighet att framföra dina egna frågeställningar och funderingar så att innehållet blir så relevant som möjligt för just dig! Efter avslutad kurs får du med dig ett kursintyg där det tydligt framgår vilka utbildningsmål du nått samt en gedigen kursdokumentation. Du kommer också att få med dig en checklista och andra konkreta verktyg som du sedan kan använda i din vardag. Vi håller våra grupper små för att ha tid för dina frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan.

Henrik Sköld är socionom och en av Sveriges flitigast anlitade utbildare inom policyfrågor för sociala medier. Han föreläser och utbildar om hur arbetsmiljön påverkas av de nya mediernas framväxt. Han är en inspirerande och roande föreläsare där autentiska exempel och vetenskaplig förankring är centrala delar. Vårdförbundet, Färjestads BK, Socionomdagarna, ABF, SISU-idrottsubildarna, Karlstads Kommun, Förskoledagarna och Karlstads universitet är några av uppdragsgivarna. 2015 fick Henrik motta utmärkelsen årets digitala personlighet i Värmland för sitt arbete med ungas nätvanor.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Sociala medier i offentlig sektor - Så lyckas du! DAG 1

DAG 2

• Grundförståelse för sociala medier - Att definiera syfte och mål med närvaron i sociala medier

• Effektiva appar och verktyg som underlättar det dagliga arbetet

• Vad behöver du tänka på - Twitter, Instagram, Facebook & Linkedin

• Hur mäter man effekt och utvärderar resultat?

• Strategiskt varumärkesarbete

• Privat, personlig eller professionell? Var går gränsen som anställd?

• Omvärldsbevakning, vad skrivs om oss i sociala medier? Vad är effektiv omvärldsbevakning?

• Offentlighetsprincipen, enskilda ärenden, sekretesslagen samt upphovsrätt

• Annonsering

• Hur ska man bevara & arkivera?

• Om vikten av att ha en plan för kriskommunikation i de snabba sociala kanalerna

• Arbetsmiljöregler, hur ska man hantera öppenhet och transparens?

• Att bemöta negativ kritik i sociala medier

• Tips, tricks & checklista

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Sociala medier i offentlig sektor - Så lyckas du!

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 10 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

9 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Presentationsteknik & storytelling i praktiken De sju frågornas väg och andra dispositioner för att utveckla din presentation

Lär dig att hålla i en oförglömlig presentation!

Att förankra, motivera och inspirera

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Från jaha-budskap till aha-budskap! Denna kurs lyfter din presentation från god till riktigt professionell! Om du håller dragningar, presenterar, entusiasmerar, så stärker denna kurs dig och ditt budskap och ger dig redskapen bortom de allmänt kända för att ge maximal effekt. Vi kommer att ge dig god inblick i hur man resonerar som talskrivare och talcoach. Vi går igenom goda hjälpmedel som stödjer budskapet, inte skymmer så att åhörarna tydligare ska förstå poängen! Du får lära dig att bli en naturlig auktoritet inom ditt område, att behärska en situation utan att dominera den. Inte minst kommer du utveckla dig själv i dina presentationer. Under kursen får du vidare kunskaper kring retorik och praktisk hjälp i att ta fram ett bra manus. Du kommer lära dig att förbereda dig såväl praktiskt som mentalt. Att utnyttja de hjälpmedel som finns att tillgå på bästa sätt och samtidigt hålla en bra kontakt med dina åhörare. Du kommer helt enkel att kunna hålla en riktigt engagerande, entusiasmerande och oförglömlig presentation!

Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk - han har varit där. Lars har en yrkesbakgrund som pedagog och utbildare, efter att ha skaffat sig en bred kunskapsplattform inom språk, masskommunikation, journalistik, pedagogik, film, filosofi och fotografi. Han är en glimrande föreläsare och en skicklig utbildare som blandar halsbrytande humor med allvar.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Presentationsteknik & storytelling i praktiken INNEHÅLL • Retorikens medel och effekt på åhöraren - Retorikens mål och medel i modern tappning. Lär inte av dina misstag, utan av andras succéer. Rätt ordning på budskapet gör att det går fram.

• Retoriska figurer som stärker det du vill ha

• Kommunikation där alla delar samverkar Se helheten i presentationen. Vissa säger att en presentation består av tre olika komponenter, där alla delar värderas olika. Här kommer ni att lära er hur ord, tonfall och kroppspråk skall värderas för att få fram ert budskap på bästa sätt.Sanningen är väl snarare att orden står för 100 procent, tonfall för 100 procent, och kroppsspråket för 100 procent. Allt måste sammanfalla för att budskapet ska gå fram. Du lär dig metoden!

• Att förankra, motivera och inspirera Vänd budskapet från målgruppens synvinkel, målgruppsanpassningens måsten. ”Jägaren vet allt om sitt byte” sa redan Cicero.

• De sju frågornas väg och andra dispositioner för att utveckla din presentation - Att kunna presentera rätt fakta på rätt ställe på rätt sätt för att maximera effekten. • Framställningens tempo, rytm och akter - Att utnyttja dramaturgin i presentationen: anslag, skapa förväntningar, infria dem, att bryta mot det konventionella.

ARRANGÖR

fram - Skapa ”sound bites”, sekvenser så bra att de blir omöjliga att glömma, sekvenser så tydliga att de bär vidare.

• Entré och sorti - Att starta med knock out och att lägga in en klo på slutet – It ain’t over till the fat lady sings. • Kroppsspråk, spegling/pacing, skapa harmoni direkt - Att lära sig styra sig själv och på så sätt kunna styra en annan att bli mer välvilligt inställd. • Avslutande presentationsövning - Utifrån en fast situation appliceras strategier och metoder för att vända budskapet till din fördel.

MEDIAPARTNER


Presentationsteknik & storytelling i praktiken

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 5 490:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

4 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Retorik - Konsten att övertyga andra Öka din retoriska förmåga

Bli tryggare i din kommunikation med andra

Lär dig påverka och övertyga

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Vad är det som avgör om folk lyssnar eller inte lyssnar när du talar? Vill du lära dig konsten att övertyga? Då har vi kursen för dig! Att ha möjlighet att påverka sin omgivning på ett övertygande sätt är ett av de allra viktigaste verktygen för framgång i oerhört många arbetssituationer. Det gäller att förstå det komplexa samspelet mellan språk, icke verbal kommunikation, symbolhandlingar, förtroendebyggande och den stämning som du skapar. Oavsett vilken nivå du befinner dig på kommer den här kursen att höja din retorikkompetens markant! Du kommer att känna dig tryggare i din professionella kommunikation och i dina presentationer, du kommer våga argumentera och få en helt ny förståelse för hur du når dina lyssnare.

Vår utbildare, David Loid är specialist i strategisk retorik och kommunikation. David har många års erfarenhet av att utbilda och utveckla verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor. Han forskar även i verksamhetsutvecklingsprocesser och strategiimplementering. David är en av våra absolut mest uppskattade föreläsare och utbildare.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Retorik - Konsten att övertyga andra INNEHÅLL • Ge ett första intryck-som varar! • Så fångar du åhörararnas uppmärksamhet • Att fatta ett beslut – känslan avgör

• Så håller du proffsiga presentationer och tal • Budskapsstärkande kroppsspråk • Så levererar du ditt budskap med större tyngd

• Argumentsstrategier & argumentationsövningar

• Övervinn osäkerhet, nervositet och olust

• Bevisföring

• Att bygga upp en argumentation

• Övertygande disposition

• Så bygger du förtroende

• Förtroendebyggande

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Retorik - Konsten att övertyga andra

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 11 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

10 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Employer Branding - Så gör du din organisation attraktiv för rätt medarbetare

Modernisera ert varumärke och bli mer attraktiv

Attrahera och behåll rätt medarbetare

Positionera er som den bästa arbetsgivaren

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Även offentliga organisationer måste bygga starka varumärken! Konkurrensen om kompetens kommer att tillta, det är därför av största vikt att utveckla sitt varumärke till en organisation där rätt människor med rätt talang vill arbeta. Ses ni idag som en spännande arbetsplats med goda karriärmöjligheter? Har ni rätt medarbetare på rätt plats och som dessutom vill stanna hos er? Om inte så låt oss hjälpa er att positionera er som den självklara arbetsgivaren! Att bygga ett starkt varumärke är av största vikt vid exempelvis anställningar och etableringar. Ett starkt varumärke fungerar som en kvalitétsstämpel och ger dragningskraft och skapar nya jobbtillfällen. Traditionellt varumärkesbyggande förordar att ett fåtal enkla budskap upprepas och trummas in hos kunderna samtidigt som den stödjande reklamen skapar positiva associationer. Särskilt framhålls betydelsen av att alla kunder får samma information och budskap. Men, offentliga organisationer har ofta komplexa uppgifter och relationer som inbördes kan se mycket olika ut. Därför måste också kommunikationen och relationsbyggandet anpassa sig efter detta. Under kursen beskriver och illustrerar vi hur man bör tänka och agera för att bygga bilden av organisationen stark i de miljöer som ofta offentliga organisationer verkar i.

Vår utbildare, David Loid är specialist i strategisk retorik och kommunikation. Han har många års erfarenhet av att utbilda och utveckla verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor. Han forskar även i verksamhetsutvecklingsprocesser och strategiimplementering. David Loid har sedan början av 2000-talet studerat och föreläst kring hur organisationer kan bygga upp starka varumärken även i komplexa och nischade sammanhang. David är en av våra absolut mest uppskattade föreläsare och utbildare.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Employer Branding - Så gör du din organisation attraktiv för rätt medarbetare

INNEHÅLL • Så attraherar ni rätt medarbetare • Rätt budskap till rätt målgrupp • Vilka värden identifierar er organisation? • Så stärker ni anställdas lojalitet • Förtroendebyggande • Hur man kommunicerar komplexa verksamheter och tjänster • Hållbarhet, relevans och acceptanskriterier • Att förstå och systematisera organisationens målgrupper, intressenter och kunder • Anpassade budskap mot olika intressenter, propositions • Grunderna inom övertygande kommunikation

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Employer Branding - Så gör du din organisation attraktiv för rätt medarbetare

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

4 490:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Förhandlingsteknik Behärska olika förhandlingsfaser - från början till slut

Faktorerna som skiljer avslag från avslut

Att handla med värden och inte med pris

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Så når du ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda! Att vara en bra förhandlare handlar inte om att vinna eller förlora. En god förhandlare får alltid det bästa möjliga resultatet och resultatet kan faktiskt oftare än vi tror leda till något positivt för båda parter. Som inköpare eller säljare hamnar man ofta, kanske till och med dagligen i förhandlingssituationer. Det kan handla om priser, villkor eller uppdrag. Målet är att behålla de goda relationerna och samtidigt få önskat resultat. Det gäller att ha en bra strategi som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga. Kursen lär dig att undvika de vanliga fallgroparna och ger dig mängder med praktiska tips. Målet är att lära sig hitta de faktorer som starkast påverkar och som skiljer avslag från avslut. Syftet med utbildningen är att kunna effektivisera behovsanalysen och på så sätt kunna argumentera kundanpassat. Deltagarna tränas också i att hitta de accepterande fördelar kunden har. Efter kursen ska alla snabbt kunna se lösningar på förhandlingssituationer och ha provat på olika roller i en förhandling. Under kursen varvas teori med praktik samt uppgifter med genomgångar av olika strategier. Vässa din förhandlings - & argumentationsteknik med Hexanova Academy du med!

Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk - han har varit där. Lars har en yrkesbakgrund som pedagog och utbildare, efter att ha skaffat sig en bred kunskapsplattform inom språk, masskommunikation, journalistik, pedagogik, film, filosofi och fotografi. Han är en glimrande föreläsare och en skicklig utbildare som blandar halsbrytande humor med allvar.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Förhandingsteknik

INNEHÅLL • Målet är att lära sig hitta de faktorer som starkast påverkar och som skiljer avslag från avslut

• Praktisk förhandlingsträning – tips och råd

• Behärska olika förhandlingsfaser - från början till avslut

• Verbala och icke-verbala signaler

• Konsten att argumentera och övertyga

• Förhandlingens faser

• Förhandlingsprocessens uppbyggnad - förhandlingstyper: distributiv och integrativ förhandling

• Att handla med värden och inte med pris

• Lär dig behärska olika förhandlingssituationer

• Perspektivbyte

• Så hanterar du en besvärlig motpart

• Balanspunkter

• Hitta rätt argument

• Tvetydigheter

• Få acceptans för egna förslag till lösningar

• Frågeteknik och argumentation med hjälp av genom den så kallade SPIN-metoden

• Typer av värden

• Så når du ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Förhandlingsteknik

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

4 490:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Psykiatri för icke psykiatriker i offentlig sektor Få ökad kunskap om psykisk ohälsa & psykiatriska sjukdomar Uppmärksamma signalerna hos barn & unga som mår dåligt Bli trygg i kommunikationen med psykiskt instabila personer

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Lär dig hantera missnöje, besvikelse, orimliga krav, ilska, aggressivitet och hotfulla situationer! Det här är en tvådagarsutbildning speciellt anpassad för dig som arbetar i offentlig sektor och som möter många människor i jobbet. Psykisk ohälsa ökar hos yngre och är vanligt i alla åldrar, och är därför allt viktigare att ha kunskap om. Men vad är egentligen psykisk ohälsa och när övergår det till psykisk sjukdom? Vilka tecken skall jag vara vaksam på? Och hur kan jag bemöta en person som mår psykiskt dåligt på bästa sätt? Det och mycket mer kommer du att få lära dig mer om under kursen. Ökade kunskaper gör dig tryggare och hjälper dig att agera bättre och mer professionellt, vilket gynnar både dig och din verksamhet samtidigt som du får glädjen att hjälpa dina medmänniskor att må bättre. Detta är en grundläggande utbildning och du behöver inga förkunskaper för att kunna delta och ta till dig kunskaperna. Då kursen är speciellt framtagen för dig som jobbar inom offentlig sektor kommer exempel och teman att vara speciellt anpassade för att passa offentlig verksamhet.

Michael Rangne är överläkare och specialist i psykiatri med grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi. Han arbetar sedan 1994 vid Norra Stockholms psykiatri där han delar sin tid mellan kliniskt arbete och att vara chef och rekryteringsansvarig för klinikens AT- och ST-läkare. Han har tidigare varit utbildningsansvarig för läkarutbildningen vid kliniken och har omfattande vana vid att utbilda patienter, allmänhet och sjukvårdspersonal om psykiatri och psykologi.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Psykiatri för icke psykiatriker i offentlig sektor DAG 1 Avsnitt 1 – introduktion till psykiatrin • Vad menas med psykisk sjukdom? Hur vanligt är det? • Vem drabbas, och varför? • Hur tar jag reda på hur den andre mår? Hur känner jag igen psykisk ohälsa? • Några vanliga redskap för att underlätta diagnostiken • Vilka konsekvenser får ohälsan för den drabbade, organisationen och samhället? • Var och hur hittar man den vård klienten ser ut att behöva? • När kan det vara aktuellt med vård mot den andres vilja, med stöd av LPT, LVM eller LVU? Avsnitt 2 – sjukdomar och personlighetsavvikelser • Bipolära och depressiva syndrom, schizofreni och vanföreställningssyndrom. • Traumarelaterade störningar: stressyndrom och posttraumatiskt stressyndrom m.m

DAG 2

• Stressrelaterade störningar: utbrändhet och utmattningssyndrom • Ångestsyndrom: separationsångest, social ångest, paniksyndrom, och generaliserat ångestsyndrom • Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, autism, ADHD m.m. • Personlighetssyndrom: borderline/emotionell instabilitet, narcissism, antisocial/psykopati • Substansbrukssyndrom • Kroppssyndrom, sjukdomsångest och konversionssyndrom • Ätstörning: anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning • Utagerande störning: trotssyndrom, intermittent explosivitet, uppförandestörning, antisocial personlighet • Den självmordsnära patienten: hur vet jag om den andre är i riskzonen för att ta sitt liv, och vad gör jag då?

ARRANGÖR

Avsnitt 2 - Fortsättning

med den som mår dåligt?

Avsnitt 3 psykisk ohälsa hos unga

• Lathund för att möta en människa i kris

• Hur mår dagens unga? • Vilka är de vanligaste psykiska störningar hos unga? • Vad utmärker psykisk ohälsa hos ungdomar? Hur skiljer sig yttringarna från äldres psykiska ohälsa? • Vilka signaler bör jag vara uppmärksam på? • Självskadebeteende: vem, hur, varför? När är det uttryck för allvarlig självmordsavsikt? Hur kommunicerar jag med den som skadar sig själv? Hur möter jag den drabbade? Hur kan jag hjälpa? Avsnitt 4 – möten och samtalskonst • Grunderna för ett gott samtal • Vad bör jag tänka på i mötet

MEDIAPARTNER

• Den ”besvärlige” patienten och de svåra samtalen: min tolkning styr min handling så det gäller att förstå vad som sker först. • Hur gör jag när den andre är besviken, missnöjd, upprörd, arg, hotfull, har orimliga krav…? • Hur tar jag hand om mig själv på ett bra sätt? • Varje samtal är en möjlighet till glädje, mening och växt – missa den inte. • Hur kan jag sätta rimliga gränser i samtalet – för patienten och för mig själv?


Psykiatri för icke psykiatriker i offentlig sektor

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 6 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

5 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Bemötande av hot & våld i arbetet Så bemöter du hotfulla situationer

Riskbedömningar och slutsatser

Strategier för förebyggande arbete

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Tonvikten ligger på bemötanden av olika grader och typer av hot. Många yrken och sammanhang innebär en risk för att mötas av hotfulla eller våldsamma situationer. Kunskap om riskbedömning, grundläggande förhållningssätt och gott bemötande minskar risken för att hotfulla situationer uppstår eller förvärras. Genom konkreta exempel, diskussioner och reflektioner ökar utbildningen deltagarnas förmåga att bedöma och bemöta hotfulla situationer. Tonvikten ligger på bemötanden av olika grader och typer av hot. Bemötande av hot & våld är dels en fråga för personerna i den akuta situationen men annars till stor del en fråga för grupp och organisation att hantera. Vikten av arbetsplatsens grundläggande rutiner, förebyggande insatser och den gemensamt bestämda toleransnivån är stor. Dagen inkluderar konflikthantering då det i allmänhet ligger frustrationer och konflikter bakom hot & våldssituationer. Eftersom hot & våldssituationer sällan kan kontrolleras så innehåller utbildningen också korta tips runt krishantering och hantering av känslor och reaktioner efter att händelser har inträffat. Detta inkluderar rutiner för den formella hanteringen av händelser. Utbildningen är lämplig för de flesta personalgrupper inklusive chefer som riskerar att komma i kontakt med hotfulla eller våldsamma personer och situationer – den är dock inte inriktad på de mest våldsamma arbetsmiljöerna.

Lars Johnsson är legitimerad psykolog, handledare och organisationskonsult. Han har arbetat som psykolog sedan 2004 främst inom företagshälsan. Lars har stor erfarenhet av chefshandledning, grupphandledning och olika insatser i arbetsgrupper och organisationer. Hans utbildningar och insatser uppskattas för sitt tydliga innehåll, sin användbarhet och sitt positiva men realistiska lösningsfokus.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Bemötande av hot & våld i arbetet

INNEHÅLL • Definitioner av hot och våld • Riskbedömningar och slutsatser • Hot och bemötanden i praktiken • Akuta situationer • Efterhjälpande åtgärder • Formella åtgärder • Konflikthantering • Slutsatser för en förebyggande arbetsplats

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Bemötande av hot & våld i arbetet

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 490:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

3 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Förändringsledning -Strategi & praktik Bli en bättre ledare för en mer modern organisation

Var en trygg ledare i en föränderlig verksamhet

Lär dig bygga förtroende hos dina medarbetare

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Vi utgår från tre grundläggande perspektiv för att nå framgång i förnyelsearbetet I ledningsgrupper och hos enskilda ledare kan man ibland möta en del uppgivenhet kring rollen som förnyelse- och förändringsledare. Många har upplevt att de egna medarbetarna haft svårt att ta till sig en modern, interaktiv ledarstil och dragit slutsatsen att de misslyckats i sitt ledarskap. Faktum är att det i olika verksamheter och i olika yrkesgrupper kan finnas helt olika sätt att förstå hur en organisation skall fungera och hur den skall ledas. Vissa av dessa “förprogrammeringar” kan vara så starka att även den mest kommunikativa och uppoffrande ledaren kan möta ett till synes oförklarligt ointresse för dialog och till och med för försök till ökad delaktighet. Den här kursen kommer att ge dig ökad kunskap att kunna analysera och förstå varför människor tänker och säger som de gör om förändring och hur man kan börja ”ställa om”. Vi utgår ifrån tre grundläggande perspektiv på arbete, ledarskap och övertygande processer samt hur dessa måste hanteras samtidigt för att nå framgång i förnyelsearbetet.

Vår utbildare, David Loid är specialist i strategisk retorik och kommunikation. David har många års erfarenhet av att utbilda och utveckla verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor. Han forskar även i verksamhetsutvecklingsprocesser och strategiimplementering. David är en av våra absolut mest uppskattade föreläsare och utbildare.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Förändringsledning - Strategi & praktik

INNEHÅLL • Ledarskap, kommunikation och tydlighetsmyten • Övertygande processer – den känslomässiga resan • Förtroendebyggande • Tre perspektiv på arbete och ledarskap • Översatser

• Så skapar du kraft i förändringsarbetet • Så kommunicerar du visionen och målen • Hur motiverar man människor som känner osäkerhet och frustration? • Du får med dig konkreta redskap och verktyg som du kan anpassa till din egen verksamhet

• Hur du bemöter medarbetarnas reaktioner • Att förstå, strukturera och planera för en förändringssituation

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Förändringsledning - Strategi & praktik

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

4 490:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Att leda i en politisk styrd organisation Så verkställer du politiska beslut & mål

Koppla uppdraget till värdegrunden

Individ & situationsanpassat ledarskap

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


För dig som har ansvar som chef & ledare i en organisation styrd av politiska beslut! Det här är en kurs för dig som har ett ansvar som chef och ledare i en organisation styrd av politiskt tagna beslut. Du har till uppdrag att genomföra våra politikers uppsatta mål och det skall göras med högsta kvalité. Det är väldigt högt ställda krav på din verksamhet och för att lyckas måste du få dina medarbetare och prestera så bra som möjligt och få alla att arbeta mot samma mål. Det gäller att ta till vara på alla de anställdas olika kompetens och drivkraft för att tillsammans bilda en slagkraftig verksamhet. Kursdagarna kommer att ge dig: Verktyg, motivation och massor av nya idéer som kommer att göra dig till en bättre och mer komplett ledare för en politiskt styrd organisation.

Helena Ström har själv arbetat som chef i såväl politiskt styrda organisationer som i näringslivet. Sedan flera år arbetar hon med utbildning och coachande handledning av såväl ledare som medarbetargrupper i offentlig sektor. Helena anlitas oftast för sitt expertkunnande i att skapa samsyn kring uppdraget på arbetsplatser. Ledarens och medarbetarnas kommunikation är ytterligare ett område som engagerar henne. Helena har en gedigen utbildning som organisationskonsult, bland annat från Gestaltakademin i Skandinavien och en Master of Science vid University of Derby. Helena är också certifierad coach enligt ICF.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Att leda i en politiskt styrd organisation DAG 2

DAG 1 Chefsuppdraget i en politisk styrd organisation • Att leda utifrån mitt uppdrag

Individ- och situationsanpassat ledarskap • Olika drivkrafter hos medarbetarna

• Att verkställa politiska beslut och mål

• Anpassad ledarstil utifrån situation

• Att leda genom att sätta mål för verksamheten • Att leda och följa upp genom kvalitetssäkring Skapa samsyn bland medarbetare • Vårt uppdrag kopplat till värdegrunden • Vad kan vi ha samsyn kring? • Att ha samsyn och samtidigt ta vara på olika roller och kompetenser • Att ha samsyn och samtidigt ta vara på olika personligheter

Leda grupp • Gruppens olika utvecklingsfaser • Genomtänkta kalkyler för större gensvar i verksamheten – bidrag och självkostnad • Medarbetarna och ledaren utvecklar gruppen tillsammans • Att förstå och möta motstånd Leda mig själv • Leda mig själv för att själv orka och behålla glädjen • Leda mig själv för att vara förebild

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Att leda i en politiskt styrd organisation

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 10 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

9 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Krishantering & Krisplan Se ett möte med media som en möjlighet, snarare än en risk

Allt räknas - ”Off the Record” finns inte

Under kursen varvar vi teori med diskussioner & praktiska övningar

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


- Det handlar om när den blir aktuell, inte om den blir aktuell! Kursen är en intensivdag med många övningar kopplade till verkliga, fiktiva och möjliga situationer. Vi granskar dem som lyckas och de som kanske har svårare att få fram sin synpunkt. Under kursen varvar vi teori med diskussioner och praktiska övningar. Målet med utbildningen är att deltagarna ska bli bättre på att: • Identifiera risker för kriser och katastrofer • Analysera och värdera risker • Upprätta kris- och larmplaner • Hantera information och media • Veta hur människor i kris uppträder och bör behandlas • Föra fram sina värden även i låsta positioner och svåra lägen Vem bör gå? Kursen vänder sig till dig som har säkerhetsansvar, personalansvar, informationsansvar, har hand om arbetsmiljöfrågor, kommunikationsfrågor samt till dig som i svåra situationer möter media.

Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk han har varit där. Lars har en yrkesbakgrund som pedagog och utbildare, efter att ha skaffat sig en bred kunskapsplattform inom språk, masskommunikation, journalistik, pedagogik, film, filosofi och fotografi. Han är en glimrande föreläsare och en skicklig utbildare som blandar halsbrytande humor med allvar.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Krishantering & krisplan INNEHÅLL • Krisdefinition och organisation, identifiering, analys och riskvärdering

• Se ett möte med media som en möjlighet, snarare än en risk

• Ansvar

• Du ska svara på frågan med driva den ett steg till.

• En krisplan måste vara ett levande dokument: upprätta och skriva krisplan, larmplan, ansvar, övning och kontroll samt revidering

• Svarsmetoder, till exempel: sätta agendan, lägga ut ett bete, att expandera frågan, tala utifrån en blomma

• Akutinsats med krisgrupp: uppbyggnaden samt roller – person eller funktion?

• Allt räknas - ”Off-the-Record” finns inte • Varje gång är första gången

• Vad gör man akut? Och sedan operativ, taktisk och strategisk nivå av krishantering

• Värdet av att vara konkret och att skapa ”sound bites”

• Aktivitetsplan – bearbeta krisen systematiskt

• Hur gör de som kommer ut bra? Hur gör de som slaktas?

• Hur informerar man? • Återuppbyggnad – hur kommer man tillbaka till det normala?

• Att lyssna aktivt. Att lyssna till undertexten - det som frågas om och det som egentligen åsyftas är inte alltid samma sak

• Vad är en nyhet för journalisten?

• Intervjuövningar

• Tala till din målgrupp, inte till journalisten

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Krishantering & krisplan

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 490:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

3 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Att leda utan att vara chef Våga leda – så gör du!

Kommunicera trovärdigt & tydligt – de retoriska knepen Målsättning & målstyrning – att sätta mål som teamet vill nå

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


- Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas med ditt ledarskap! Att leda utan att vara chef är en tvådagars grundutbildning i ledarskap. Detta är kursen för dig som leder andra utan att formellt ha titeln ”chef”. Många har just denna typ av yrkesroll, om inte hela tiden så åtminstone periodvis & få saker utmanar så mycket som ansvaret att leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas Under dessa två lärorika och inspirerande dagar fokuserar vi på ledarskapets grunder, kommunikation, gruppdynamik samt hur du får ditt team att vilja gå åt samma håll som du. Du får även lära dig hur du förankrar din roll och gör den tydlig för alla. Du får verktygen som krävs för att jobba fram motivation, hantera olika personlighetstyper, situationsanpassa ditt ledarskap, coacha, ge feedback, hantera konflikter och delegera. Innan kursstart genomför vi alltid en förstudie för att du skall få svar på just dina frågor & funderingar. På så sätt kan du vara med och påverka utbildningens innehåll. ”Att leda andra utan att vara chef” fokuserar på att du som deltagare ska utveckla din ledarpotential, det som har gjort att du redan blivit en ledare. Vi utvecklar ledarskap snarare än chefskap.

Lasse Gustavson är bland annat ICC-Coach, Mental Tränare och ledarskapsutbildad av Ph.D Will Schutz, grundaren till FIRO-modellen. Med sin exceptionella bakgrund och sin pedagogiska förmåga, skapar Lasse inspiration och lust till lärande på sina utbildningar.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Att leda utan att vara chef DAG 1

DAG 2 • Stärk ditt eget ledarskap genom att bli säkrare, bättre och tydligare i din kommunikation.

• Ledarskapets grunder • Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet

• Kommunikation för ledare - Trovärdighet & tydlighet • Så utvecklar du trygghet och uthållighet som ledare • Din inre kompass - om egna kärnvärden och intuition • Utveckla och stärk dig i din roll med hjälp av självkännedom

• De retoriska knepen som får andra att lyssna förändringsledarskapets grunder • Hur ledare och medarbetare kan bidra till att få en bättre samarbetskultur • Så lyfter du varje enskild individ

• Målsättning & målstyrning - Att sätta mål som teamet VILL nå

• Så hanterar du personer som påverkar negativt och förstör för gruppen

• Leda och samordna arbeten utan att vara chef • Svåra samtal & vad du bör tänka på • Vilken roll bör du som ledare ta när konflikter uppstår?

• Så skapar du en positiv stämning på arbetsplatsen & ökar dina medarbetares motivation

• Olika konflikter kräver olika förhållningssätt • Så ger du effektiv feedback till chefer och medarbetare

• Våga leda - Så gör du! • Delegering och uppföljning

ARRANGÖR

• Så får du din grupp att bli kreativ & ta ansvar för sin del i processen

MEDIAPARTNER


Att leda utan att vara chef

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 9 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

8 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Ny som chef Ny som chef - Vad förväntas av dig?

Så skapar du en samspelt arbetsgrupp

Tumregler vid besvärliga samtal

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Ledarskapskursen som ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i din nya roll som chef! Att bli chef innebär en rad förändringar, du ställs inför större utmaningar, högre krav och nya problemställningar. Hur går man från att vara kollega till chef? Att vara synlig, tydlig och direkt i förhållandet till sina medarbetare kräver mod och personlig trygghet. Kursen ger dig ledarskapskunskaperna som ökar ditt självförtroende vilket i sin tur gör att du vågar leda din grupp framåt i ett tydligt ledarskap. Lär dig tackla konflikter och hur du genom målstyrning kan sätta, nå och följa upp uppsatta mål. Vi går igenom hur du håller möten, hur du sätter strukturen för utvecklingssamtal, lönesamtal och vad du behöver tänka på inför svåra samtal. En viktig nyckel till att skapa förtroende hos dina medarbetare är tydlig kommunikation, vi lär dig hur du på bästa sätt når fram med ditt budskap samt hur du med hjälp av retorik coachar och motiverar din arbetsgrupp. Efter genomförd utbildning har du lärt dig grunderna i ledarskap och fått verktyg för att skapa arbetsglädje i ditt team. Du har fått kunskaper om vad coaching innebär och hur du kan använda det för att föra gruppen framåt. Vidare har du lärt dig hur du kan ge feedback samt hantera olika typer av konflikter som kan uppstå i arbetsgruppen. Ta chansen - bli den bästa chef du någonsin haft!

Helena Ström har själv arbetat som chef i såväl politiskt styrda organisationer som i näringslivet. Sedan flera år arbetar hon med utbildning och coachande handledning av såväl ledare som medarbetargrupper i offentlig sektor. Helena anlitas oftast för sitt expertkunnande i att skapa samsyn kring uppdraget på arbetsplatser. Ledarens och medarbetarnas kommunikation är ytterligare ett område som engagerar henne. Helena har en gedigen utbildning som organisationskonsult, bland annat från Gestaltakademin i Skandinavien och en Master of Science vid University of Derby. Helena är också certifierad coach enligt ICF.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Ny som chef

DAG 1

DAG 2

• Ny som chef – vad förväntas av dig?

• Så coachar du dina medarbetare till att hitta sin inre drivkraft

• Att gå från kollega till chef • Konflikthantering • Personligt ledarskap • Målstyrning • Situationsanpassat ledarskap • Målsättningar för gruppen vs. individen • Vad har du för ledarstil & hur använder du dig av den på bästa sätt? • Så delegerar du för att medarbetarna skall ta ansvar

• Mötesstruktur • Vilken din roll som chef bör vara i en konflikt • Grundläggande arbetsrätt

• Så får du alla att vilja sträva åt samma håll som du • Uppföljning & utvärdering • Gruppsykologi • Skapa delaktighet – få med alla på tåget • Så skapar du en samspelt arbetsgrupp • Argumentationsteknik för chefer • Svåra samtal • Tumregler vid besvärliga samtal

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Ny som chef

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 9 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

8 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


EXECUTIVE SUMMARY - Komprimerad

kunskapsöverföring för den effektiva ledaren

EXECUTIVE SUMMARY är den ideala sammanfattande mötesplatsen för landets offentliga chefer. Här kan du under komprimerade och gynnsamma former ta del av de senaste rönen, nyheterna och tipsen, något du kan behöva för fortsatt framgång i ditt arbete. Under endast en förmiddag, eftermiddag eller kväll erbjuds du de allra främsta föreläsarna inom ett antal områden som med den senaste pedagogiken för över de främsta kunskaperna direkt till dig. I anslutning till kursen erbjuds goda möjligheter till nätverkande under den gemensamma frukosten, lunchen eller middagen, allt inramat av högsta kvalitet och inspirerande miljö.

EXECUTIVE SUMMARY - Ger dig den absolut viktigaste kunskapen i komprimerad form och på tider då du som chef enkelt kan komma ifrån.

EXECUTIVE SUMMARY - Erbjuder fri konsultation från föreläsarna efter genomförd kurs.

EXECUTIVE SUMMARY - Är en snabbare summering av det senaste du som ledare behöver veta inom ett antal högintressanta områden.

EXECUTIVE SUMMARY - Utökar ditt nätverk med människor i just din situation

EXECUTIVE SUMMARY - Är till för dig som inte har tid eller lust att besöka en längre konferens men behöver ta del av det viktigaste på området.

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


EXECUTIVE SUMMARY - Komprimerad

kunskapsöverföring för den effektiva ledaren

EXECUTIVE SUMMARY presenterar: - Nya Lou - Juridik i kommunala bolag - Kommunallagen - HR & Arbetsrätt - Så bemöter du media - Konsten att driva förändringsprocesser - Fastighetsrätt - Framtidens kommunala ekonomi - Utmaningar & möjligheter med det digitala samhället

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Konsten att skriva vinnande anbud & juridik för leverantörer

Vilka faktorer avgör om du vinner nästa upphandling?

Offentliga upphandlingar - här hittar du dem!

Lär dig skriva kort, kärnfullt & tydligt

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Vi garanterar dig mängder av nya tips och tankar kring ditt skrivande och du kommer markant öka din chans att tilldelas nästa avtal. Nu har du möjligheten att under en intensiv dag lära dig allt du behöver för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att vinna den upphandling du lämnar anbud i! För att du skall få så stor behållning som möjligt av kursen har vi kombinerat skrivkonsten med information om vad du som leverantör måste veta om upphandlingslagstiftningen. Våra föredragshållare har en gedigen erfarenhet av såväl det privata näringslivet som offentlig sektor, vilket gör att de kan ge dig de allra bästa råden sett från både sidorna. Allt för att du så snart som möjligt skall kunna göra lönsamma affärer med offentlig sektor. Vi ger dig många nya tips om hur du skriver ett konkurrenskraftigt anbud. Vi garanterar dig mängder av nya tips och tankar kring ditt skrivande och med de kunskaperna kommer du att öka dina möjligheter att vinna nästa upphandling.

Helena Rosén Andersson är delägare vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor. Hon är specialiserad inom upphandlingsrätt, processrätt och EU-rätt. Helena är ordförande för Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling, Upphandlingsrättsliga föreningen, redaktör för och huvudförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk - han har varit där. Lars har en yrkesbakgrund som pedagog och utbildare, efter att ha skaffat sig en bred kunskapsplattform inom språk, masskommunikation, journalistik, pedagogik, film, filosofi och fotografi. Han är en glimrande föreläsare och en skicklig utbildare som blandar halsbrytande humor med allvar.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Konsten att skriva vinnande anbud & juridik för leverantörer INNEHÅLL • Offentliga upphandlingar – här hittar du dem • Olika typer av upphandlingsförfaranden • Behovet av checklista och god framförhållning i anbudsarbetet • Obligatoriska krav i upphandlingen

• Överprövning av en upphandling • Konsten att skriva kort, kärnfullt och tydligt • Lär dig använda ditt informationsövertag • Vilka faktorer avgör om du vinner nästa upphandling?

• Anbudsutvärderingsmodeller

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Konsten att skriva vinnande anbud & juridik för leverantörer

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 490:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

3 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Ny lag om offentlig upphandling - En genomlysning av de viktigaste förändringarna

Under 2016 införs nya upphandlingslagar

Ökad möjlighet att förhandla med leverantörer

Med oss kan du vara säker på att få ta del av de viktiga förändringarna!

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Nya regler - Nya frågor! Offentlig upphandling är en komplicerad process med många olika steg. Det gör att många företagare upplever att det är svårare att sälja till offentlig sektor än till det privata näringslivet. Även de som upphandlar för offentlig sektor uppfattar ofta att det upphandlingsrättsliga regelverket är svårt att överblicka och följa. Därför finns det ofta behov av en rak och tydlig juridisk rådgivning i frågor som rör offentlig upphandling. Under 2016 införs nya upphandlingslagar som genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. De nya lagarna kommer vid sidan om principerna om likabehandling, transparens och proportionalitet att innehålla en grundläggande princip om socialt hänsynstagande. Den principen kommer att öka fokus på att använda offentliga upphandlingar som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål. Det nya regelverket öppnar för en ökad flexibilitet genom ett ökat utrymme att förhandla med leverantörer och ett tydliggörande av vilka ändringar av kontrakt som kan göras. Lagarna kommer att innehålla olika typer av in house-anskaffningar och samarbeten för utförande av offentliga uppdrag. De reglerna kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur. Dessutom införs en ny lag om upphandling av koncessioner. Allt detta och mer får du lära dig hos oss under en intensiv och lärorik dag! Med oss kan du vara säker på att få ta del av de viktiga förändringarna!

Kursledare i Göteborg! Helena Rosén Andersson är delägare vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor. Hon är specialiserad inom upphandlingsrätt, processrätt och EU-rätt. Helena är ordförande för Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling, Upphandlingsrättsliga föreningen, redaktör för och huvudförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Helena föreläser även vid Göteborgs universitet. Kursledare i Stockholm! Eva-Maj Mühlenbock har särskild erfarenhet inom områdena för konkurrens och EU-rätt, offentlig upphandling och processrätt. Eva-Maj har under flera år varit rankad som leading expert inom EU & competition law, public procurement, Chambers Europe. Hon är också en av författarna till ”Lagen om offentlig upphandling Kursledare i Malmö! Catharina Piper har särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling och föreläser i ämnet på Stockholms universitet & Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och har blivit rankad av Who’s Who Legal som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina är författare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Ny lag om offentlig upphandling

- En genomlysning av de viktigaste förändringarna

INNEHÅLL • Det nya regelverkets principiella utformning

• Möjligheter och risker med att förkasta anbud som onormalt låga

• Social hänsyn som grundläggande princip

• Reglerna om in house-anskaffningar • Nyheter för anbudsutvärdering

• En ökad möjlighet att förhandla med leverantörer

• Ändringar av ingångna avtal

• Reglerna om uteslutning av leverantörer

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Ny lag om offentlig upphandling

- En genomlysning av de viktigaste förändringarna

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 490:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

3 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Upphandling av IT-tjänster

- GRUNDKURS

Lär dig mer om IT-avtal

Få konkreta verktyg för att bli en bättre förhandlare

Se varningsflaggorna i tid!

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Få en förståelse för IT-rättens område, lär dig förbereda, förhandla och träffa genomarbetade och fungerande IT-avtal. Oavsett om du säljer, köper eller använder IT-tjänster professionellt har du mycket att vinna på att känna till den juridik som reglerar IT-området. Som deltagare på den här kursen kommer du inte bara att få en förståelse för IT-rättens område, du kommer även att lära dig förbereda, förhandla och träffa genomarbetade och fungerande IT-avtal. Vi kommer att ge dig konkreta verktyg och metoder för att lyckas, oavsett om du är verksam inom offentlig eller privat sektor. Dessutom kommer du lättare att se varningsflaggorna i tid när du eller någon annan i din organisation är ute och tassar på IT-rättens förbjudna områden! Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling. Du kommer också att få en gedigen kursdokumentation med dig hem.

Vår skickliga föreläsare, Lars Arrhed är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor. Lars är specialist inom IT-rätt, immaterialrätt och offentlig upphandling. Han leder Göteborgskontorets kompetensgrupper för IT och IPR och har omfattande erfarenhet av att företräda både beställare och leverantörer i små och stora projekt på IT-området, såsom vid outsourcinguppdrag, systemleveransuppdrag och renodlad mjukvaruutveckling. Lars skriver för närvarande boken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster” för Wolters Kluwer som kommer ut under 2016. Han är också medförfattare till Wolters Kluwers kommentar till lagen om offentlig upphandling.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Upphandling av IT-tjänster

- GRUNDKURS

INNEHÅLL • Allmän orientering om IT-juridik - de viktigaste avtalstyperna och den senaste utvecklingen inom IT-rätten • För att veta vad som fel måste man veta vad som är rätt - vikten av att förstå de köprättsliga aspekterna av IT-avtal • Systemleveransavtal - Skriv effektiva kravspecifikationer • Outsourcing måste bygga på win-win - avtal med morötter och piskor för både beställare och leverantör

• Nyttjanderätt och äganderätt - grundläggande förståelse för de immaterialrättigheter som gäller för mjukvara, särskilt om upphovsrätt, intrång och källkodsdeponering • Agil mjukvaruutveckling - går det att skriva avtal om det? • Offentlig upphandling av IT-tjänster - en balansgång mellan parternas behov av flexibilitet och upphandlingsrättens krav på låsta spelregler.

• Molntjänster - särskilt om säkerhet och personuppgiftshantering

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Upphandling av IT-tjänster

- GRUNDKURS

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

4 490:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Upphandling av IT-tjänster

- AVANCERAD

Få koll på de lagar som reglerar IT-avtal

Så använder du upphandlingsreglerna till din fördel

Lär dig mer om licensrätt

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Lär dig skriva och läsa IT-avtal, personuppgiftsfrågor, licensrätt samt om hur du ska använda upphandlingsreglerna till din fördel. Upphandling av IT-tjänster-Avancerad vänder sig till dig som säljer, köper eller arbetar med IT professionellt och som redan har viss kännedom om den juridik som reglerar IT-området. Du kommer att få fördjupade kunskaper inom IT-rättens område främst vad gäller att skriva och läsa IT-avtal, personuppgiftsfrågor, licensrätt samt om hur du ska använda upphandlingsreglerna till din fördeI. Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling. Du kommer också att få en gedigen kursdokumentation med dig hem.

Vår skickliga föreläsare, Lars Arrhed är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor. Lars är specialist inom IT-rätt, immaterialrätt och offentlig upphandling. Han leder Göteborgskontorets kompetensgrupper för IT och IPR och har omfattande erfarenhet av att företräda både beställare och leverantörer i små och stora projekt på IT-området, såsom vid outsourcinguppdrag, systemleveransuppdrag och renodlad mjukvaruutveckling. Lars skriver för närvarande boken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster” för Wolters Kluwer som kommer ut under 2016. Han är också medförfattare till Wolters Kluwers kommentar till lagen om offentlig upphandling.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Upphandling av IT-tjänster

- AVANCERAD

INNEHÅLL • Fördjupade kunskaper i att läsa & förstå systemleveransavtal, - särskilt om acceptanstest och godkännandeprocessen

• Integritetsrätt - fördjupade kunskaper om hur den nya personuppgiftsförordningen påverkar den dagliga IT-verksamheten

• Offentlig upphandling av IT-tjänster - särskilt om ramavtal

• Offentlig upphandling av IT-tjänster - särskilt om förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog

• De viktigaste avtalsvillkoren i outsourcingavtalet - fördjupning om bland annat prissättning, incitament och sanktioner

• Offentlig upphandling av IT-tjänster - särskilt om ramavtal

• Immaterialrätt - särskilt om open source-licenser

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Upphandling av IT-tjänster

- AVANCERAD

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

4 490:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Office-paketet - För självlärda

Använd formler & funktioner effektivare i Excel

Skapa proffsiga dokument med smarta verktyg i Word

Hantera din mailbox i Outlook & få kontroll över kalendern

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Kurs i Office-paketet, speciellt inriktat för dig som arbetar i offentlig sektor Idag använder de flesta Office i någon form, men det finns mycket stora möjligheter att jobba smartare, göra snyggare layouter, proffsigare utskrifter och spara massvis med tid. Med enkla verktyg kommer du att kunna ta ditt Officeanvändande till nästa nivå och lära dig nya sätt att använda datorn. Kursen kommer göra dig snabbare, säkrare och lära dig många nya enkla knep som gör ditt arbete i Office lättare. Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad just du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling. Fem anledningar att gå kursen • Du kommer att kunna använda stora delar av Officepaket. • Du kommer att kunna hantera stora mängder data i Excel • Du kommer att få kontroll och struktur i din kalender och dina mail i Outlook • Du kommer att spara massor med tid med nya kortkomandon • Du kommer att kunna dela information mellan de olika programmen

Niclas Pergament är förmodligen en av Sveriges absolut bästa och mest anlitade Excelpedagoger. Han har med sin lättsamma stil hjälpt tusentals människor att bli effektivare och mer självsäkra i sitt arbete. Niclas håller kurser på alla nivåer från nybörjare till mer avancerade användare med lysande resultat.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Office-paketet - För självlärda DAG 1

DAG 2

Gemensamt i alla Office-program • Anpassningar av verktygsfältet snabbåtkomst och menyfliksområdet

Excel • Relativa, absoluta och blandade referenser vid kopiering av formler

• Kopiera och klistra in mellan Officeprogrammen med eller utan länk

• Skapa diagram

• Smarta kortkommandon, mängder av praktiska tips och trix.

• Gruppredigering och länkning mellan blad • Skapa och använda listor

Word • Tabbar, tabeller och indrag

• Infoga som tabell • Räkna med datum och tid

• Infoga bilder • Rubriksättning med formatmallar

Outlook • Organisera din e-post med hjälp av mappstruktur, sortering, färgkategorier, flaggor, påminnelser och regler

• Skapa innehållsförteckning • Navigeringsfönstret vid långa dokument • Skapa kopplad utskrift med brev/etiketter från en adresslista i Excel Powerpoint • Skapa en enhetlig presentation med hjälp av bildbakgrunden

• Lär dig fler smarta metoder och arbetssätt för att jobba mer fokuserat, frigöra tid, få bättre kontroll och känna dig mindre stressad • Konvertera e-post till kontakter, mötesbokningar i kalendern eller till en uppgift i en Att-Göra-Lista

• Bilder och andra illustrationer • SmartArt t ex organisationsscheman • Video • Hämta bilder från andra presentationer • Hyperlänkar • Bildövergångar och animeringar • Visa bildspel

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Office-paketet - För självlärda

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 9 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

8 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Office-paketet - För självlärda

Använd formler & funktioner effektivare i Excel

Skapa proffsiga dokument med smarta verktyg i Word

Hantera din mailbox i Outlook & få kontroll över kalendern

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Kurs i Office-paketet, speciellt inriktat för dig som arbetar i offentlig sektor Idag använder de flesta Office i någon form, men det finns mycket stora möjligheter att jobba smartare, göra snyggare layouter, proffsigare utskrifter och spara massvis med tid. Med enkla verktyg kommer du att kunna ta ditt Officeanvändande till nästa nivå och lära dig nya sätt att använda datorn. Kursen kommer göra dig snabbare, säkrare och lära dig många nya enkla knep som gör ditt arbete i Office lättare. Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad just du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling. Fem anledningar att gå kursen • Du kommer att kunna använda stora delar av Officepaket. • Du kommer att kunna hantera stora mängder data i Excel • Du kommer att få kontroll och struktur i din kalender och dina mail i Outlook • Du kommer att spara massor med tid med nya kortkomandon • Du kommer att kunna dela information mellan de olika programmen

Conny Karlsson gillar att hjälpa kunden bli effektivare i sitt beslutsfattande. Conny har 8 utgivna IT-böcker och skrivit en mängd olika kursmaterial i Excel. Conny anpassar alltid åtgärder utifrån kundens nuvarande behov, oavsett om det är att bygga något i Access/Excel, eller hålla intern eller öppen Excelkurs. Pivottabeller är alltid i fokus i hans lösningar. Han har 25 års erfarenhet av utbildning och konsultationer för bl.a: AB Volvo, Kommunal, NTF, Akzo, Fertilitetscentrum, Sparbanken, Friskis och Svettis, White Arkitekter, Volvo Ocean Race, Stora Teatern, Svevia, Falköpings Energi, Ryhovs Sjukhus, Jönköping Länstrafik…

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Office-paketet - För självlärda DAG 1

DAG 2

Gemensamt i alla Office-program • Anpassningar av verktygsfältet snabbåtkomst och menyfliksområdet

Excel • Relativa, absoluta och blandade referenser vid kopiering av formler

• Kopiera och klistra in mellan Officeprogrammen med eller utan länk

• Skapa diagram

• Smarta kortkommandon, mängder av praktiska tips och trix.

• Gruppredigering och länkning mellan blad • Skapa och använda listor

Word • Tabbar, tabeller och indrag

• Infoga som tabell • Räkna med datum och tid

• Infoga bilder • Rubriksättning med formatmallar

Outlook • Organisera din e-post med hjälp av mappstruktur, sortering, färgkategorier, flaggor, påminnelser och regler

• Skapa innehållsförteckning • Navigeringsfönstret vid långa dokument • Skapa kopplad utskrift med brev/etiketter från en adresslista i Excel Powerpoint • Skapa en enhetlig presentation med hjälp av bildbakgrunden

• Lär dig fler smarta metoder och arbetssätt för att jobba mer fokuserat, frigöra tid, få bättre kontroll och känna dig mindre stressad • Konvertera e-post till kontakter, mötesbokningar i kalendern eller till en uppgift i en Att-Göra-Lista

• Bilder och andra illustrationer • SmartArt t ex organisationsscheman • Video • Hämta bilder från andra presentationer • Hyperlänkar • Bildövergångar och animeringar • Visa bildspel

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Office-paketet - För självlärda

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 9 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

8 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Excel i offentlig sektor - För självlärda

Analysera större datamängder med bättre precision

Gör en Excelmodell från grunden

Lär dig jobba med funktioner, tabeller, listor & scheman

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Få högre kompetens i ett av Officepaketets mest attraktiva program! Det här är kursen för dig som arbetar i offentlig sektor och börjat lära dig Excel på egen hand. Ofta löser du uppgifterna, men är medveten om att det finns bättre och smartare sätt att arbeta om du bara fick lära dig Excel på riktigt. Inom offentlig sektor jobbar du ofta med stora datamängder, listor, tabeller och scheman. Med hjälp av olika automatiserade lösningar kommer du att kunna spara väldigt mycket tid, bli en bättre och mer effektiv medarbetare. Under kursen kommer du att få en introduktion i Excels allra smartaste verktyg, Pivottabell. Med den kunskapen kommer du att kunna analysera större datamängder med bättre precision. Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling. Fem anledningar att gå kursen • Kursen är speciellt utformad för dina behov • Du hanterarar programmet snabbare och bli mer effektiv i ditt arbete • Du kommer att kunna göra mer pricksäkra analyser • Hanteringen av stora datamängder kommer att bli bättre och säkrare • Du får en högre kompetens i ett av Officepaketets mest attraktiva program

Niclas Pergament är förmodligen en av Sveriges absolut bästa och mest anlitade Excelpedagoger. Han har med sin lättsamma stil hjälp tusentals människor att bli effektivare och mer självsäkra i sitt arbete. Niclas håller kurser på alla nivåer från nybörjare till mer avancerade användare med lysande resultat.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Excel i offentlig sektor - För självlärda

DAG 1

DAG 2

• Excels grunder med bl a menyflikar och snabbåtkomst med anpassningsmöjligheter

• Villkorsstyrd formatering t ex se till att minus-siffror blir röda och plus-siffror gröna eller att dubbletter markeras

• Utnyttja relativa, absoluta och blandade cellreferenser för effektiv formelhantering

• Genomgång av nyttiga funktioner som underlättar ditt arbete, bl a OM, OMFEL och LETARAD

• Sammanfatta och rapportera data från olika kalkylblad Skapa olika typer av diagram • Skapa anpassade och ändamålsenliga utskrifter

• Skapa och använda listor - söka, sortera, filtrera och radera - sortera på flera nivåer, efter färger och ikoner • Infoga som tabell • Introduktion till Pivottabell

• Skydda celler för att undvika att formler och information raderas

• Smarta kortkommandon och mängder av praktiska tips och trix

• Använd dataverifiering för att kontrollera och underlätta inmatningar t ex via listrutor i celler

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Excel i offentlig sektor - För självlärda

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 8 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

7 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Excel i offentlig sektor - För självlärda

Analysera större datamängder med bättre precision

Gör en Excelmodell från grunden

Lär dig jobba med funktioner, tabeller, listor & scheman

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Få högre kompetens i ett av Officepaketets mest attraktiva program! Det här är kursen för dig som arbetar i offentlig sektor och börjat lära dig Excel på egen hand. Ofta löser du uppgifterna, men är medveten om att det finns bättre och smartare sätt att arbeta om du bara fick lära dig Excel på riktigt. Inom offentlig sektor jobbar du ofta med stora datamängder, listor, tabeller och scheman. Med hjälp av olika automatiserade lösningar kommer du att kunna spara väldigt mycket tid, bli en bättre och mer effektiv medarbetare. Under kursen kommer du att få en introduktion i Excels allra smartaste verktyg, Pivottabell. Med den kunskapen kommer du att kunna analysera större datamängder med bättre precision. Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling. Fem anledningar att gå kursen • Kursen är speciellt utformad för dina behov • Du hanterarar programmet snabbare och bli mer effektiv i ditt arbete • Du kommer att kunna göra mer pricksäkra analyser • Hanteringen av stora datamängder kommer att bli bättre och säkrare • Du får en högre kompetens i ett av Officepaketets mest attraktiva program

Conny Karlsson gillar att hjälpa kunden bli effektivare i sitt beslutsfattande. Conny har 8 utgivna IT-böcker och skrivit en mängd olika kursmaterial i Excel. Conny anpassar alltid åtgärder utifrån kundens nuvarande behov, oavsett om det är att bygga något i Access/Excel, eller hålla intern eller öppen Excelkurs. Pivottabeller är alltid i fokus i hans lösningar. Han har 25 års erfarenhet av utbildning och konsultationer för bl.a: AB Volvo, Kommunal, NTF, Akzo, Fertilitetscentrum, Sparbanken, Friskis och Svettis, White Arkitekter, Volvo Ocean Race, Stora Teatern, Svevia, Falköpings Energi, Ryhovs Sjukhus, Jönköping Länstrafik…

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Excel i offentlig sektor - För självlärda

DAG 1

DAG 2

• Excels grunder med bl a menyflikar och snabbåtkomst med anpassningsmöjligheter

• Villkorsstyrd formatering t ex se till att minus-siffror blir röda och plus-siffror gröna eller att dubbletter markeras

• Utnyttja relativa, absoluta och blandade cellreferenser för effektiv formelhantering

• Genomgång av nyttiga funktioner som underlättar ditt arbete, bl a OM, OMFEL och LETARAD

• Sammanfatta och rapportera data från olika kalkylblad Skapa olika typer av diagram • Skapa anpassade och ändamålsenliga utskrifter

• Skapa och använda listor - söka, sortera, filtrera och radera - sortera på flera nivåer, efter färger och ikoner • Infoga som tabell • Introduktion till Pivottabell

• Skydda celler för att undvika att formler och information raderas

• Smarta kortkommandon och mängder av praktiska tips och trix

• Använd dataverifiering för att kontrollera och underlätta inmatningar t ex via listrutor i celler

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Excel i offentlig sektor - För självlärda

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 8 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

7 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Excel för självlärda - Fördjupning Analysera stora datamängder med Pivottabeller

Lär dig att effektivt hämta, rensa & kvalitetssäkra data

Introduktion till macro

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Den här kursen är speciellt framtagen för dig som jobbar i offentlig sektor & använder Excel i ditt arbete Du löser många uppgifter med hjälp av programmet, men vet att du skulle spara mycket tid genom att få lära dig Excels mer avancerade funktioner för analys och informationshantering. I den här kursen ligger stort fokus på pivottabeller och hur du kan effektivisera ditt arbete i offentlig sektor genom att implementera detta i ditt arbete. Efter kursen kommer du att kunna hantera och göra skarpa analyser av mycket stora mängder data på ett smidigt och enkelt sätt. Under kursen kommer du också att få en introduktion till makro samt de mest avancerade automatiserade funktionerna som programmet erbjuder. Efter kursen kommer du att kunna spara massor med tid och bli mer effektiv i ditt arbete i Excel. Dessutom har du 2 års fri support. Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad just du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling.

Niclas Pergament är förmodligen en av Sveriges absolut bästa och mest anlitade Excelpedagoger. Han har med sin lättsamma stil hjälpt tusentals människor att bli effektivare och mer självsäkra i sitt arbete. Niclas håller kurser på alla nivåer från nybörjare till mer avancerade användare med lysande resultat.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Excel för självlärda - Fördjupning

DAG 1

DAG 2

• Kort repetition av grunder, formler, funktioner, listor och diagram

• Mer om diagram t ex kombinationsdiagram och bilddiagram

• Hantera och analysera stora datamängder via listor och tabeller till Pivottabeller och Pivotdiagram

• Presentera Exceldiagram i PowerPoint

• Nyttiga och smarta funktioner som underlättar livet i Excel t ex räkna antal förekomster av tal eller text i ett område och summera med flera villkor

• Använda dispositioner för att enkelt kunna dölja och visa information i ett kalkylblad

• Skapa kapslade funktioner – använd flera funktioner i samma formel

• Hur du använder datum och tid i Excel

• Smarta kortkommandon och mängder av praktiska tips och trix • Introduktion till macro

• Målsökning – baklängesräkning för att hitta rätt resultat

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Excel för självlärda - Fördjupning

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 9 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

8 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Excel fรถr chefer, ledare och beslutsfattare

Fokus beslutsstรถd

Fokus Presentation och Analys

Fokus problemlรถsning

ARRANGร–R

MEDIAPARTNER


Beslutsstöd - presentation & analys problemlösning Nu har vi tagit fram en Excelkurs som kommer att förenkla vardagen för dig som arbetar som chef eller beslutsfattare. Kursen är indelad i tre fokusgrupper –Beslutsstöd, Presentation & Analys samt Problemlösning. Med rätt kunskap och erfarenhet kan du öka både din effektivitet och säkerhet i Excel. Vi går igenom hur du bygger en bra datastruktur, hur du gör ett dynamiskt Pivotdiagram, hur du snabbt hittar avvikelser samt hur du länkar eller importerar data från externa system. Under 1½ dag kommer vi att jobba intensivt och med stort fokus för att maximera vårt kunskapsintag. Vi håller våra grupper små för att du ska få möjlighet att bolla egna frågor direkt med kursledaren. Teori blandas med praktiska övningar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning. Efter avslutad kurs erbjuds du kostnadsfri support i två år. Vi erbjuder dessutom möjlighet för deltagarna att ha med egna data att jobba med under utbildningen, på detta sätt får du hjälp med exakt det du behöver samt att du lär dig hur du går tillväga. Du bör arbeta eller ha arbetat en del i Excel för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll. I utbildningen ingår en 30 sidig dokumentation per halv-dagskurs, praktiska övningsfiler, kursdiplom, förstudie, utvärdering samt förtäring.

Conny Karlsson gillar att hjälpa kunden bli effektivare i sitt beslutsfattande. Conny har 8 utgivna IT-böcker och skrivit en mängd olika kursmaterial i Excel. Conny anpassar alltid åtgärder utifrån kundens nuvarande behov, oavsett om det är att bygga något i Access/Excel, eller hålla intern eller öppen Excelkurs. Pivottabeller är alltid i fokus i hans lösningar. Han har 25 års erfarenhet av utbildning och konsultationer för bl.a: AB Volvo, Kommunal, NTF, Akzo, Fertilitetscentrum, Sparbanken, Friskis och Svettis, White Arkitekter, Volvo Ocean Race, Stora Teatern, Svevia, Falköpings Energi, Ryhovs Sjukhus, Jönköping Länstrafik…

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Excel för chefer, ledare och beslutsfattare STEG 1

STEG 3

STEG 2

Fokus Beslutsstöd - Från statiska rapporter till flexibla Beslutsunderlag • Från dåliga till bra datastrukturer i Excel • Länka eller importera data från externa system? • Nyttan med objekttypen Tabell. • Avancerade och effektiva Filter.

Fokus Presentation och Analys Förstår inte mottagaren dig, är det då meningsfullt?

Fokus problemlösning - Spara tid, jobba smartare och öka datakvaliteten

• Några exempel på sämre och bättre presentationer. • Lär dig det bästa med Villkorsformat. • Olika diagram för dina olika målgrupper.

• Sorteringar på värden och format.

• Presentera med Smartart och andra grafiska objekt.

• Snygga och användarvänliga Pivottabeller.

• Dynamiska och tilltalande Pivotdiagram. • Filtrera flera Pivoter samtidigt med Utsnitt och Tidslinjer.

• Funktioner som underlättar rapporteringen. • Säkra och lättlästa Formler.

• Bygg flera pivottabeller i samma bladflik.

• Hitta data snabbt för precisare beslut

• Kombinera filter, Pivoter och Diagram, (s.k. dashboards).

• Sammanfattande om strategier för beslutsstöd.

• Länka och bädda in Excelobjekt till Word och PowerPoint. • Sammanfattande om strategier för presentation och Analys.

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER

• Exempel på krångliga lösningar, kontra enkla. • Många bra funktioner i Excel för att lösa dina problem. • Jämför prislistor och Letarad med flera sökfält. • Få till Pivottabellerna. Undvik fällorna. • Problem med Datum, Tid och Tal. • Importera och länka utan problem. • Hitta avvikelser snabbt. Fokusera på rätt saker. • Hitta och åtgärda dubbletter värden och rader. • Lär dig behärska Inställningar i Excel. • Sammanfattande om strategier för Problemlösning.


Excel för chefer, ledare och beslutsfattare

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån

TIDER

era behov!

PRIS 7 990:-

Dag 1

Boka 2 mån innan kursstart

08.00 Kursstart Steg 1 12.00 Avslutning och Lunch 13.00 Kursstart steg 2 17.00 Avslutning

& betala endast

Dag 2

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!

08.00 Kursstart Steg 3 12.00 Avslutning och Lunch

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

6 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!


Strategi för digital agenda - Hur gör man? Synliggör kommunens alla digitala möjligheter

Utveckla er strategi för att nå medborgarna

Ge bättre service och bli mer attraktiva

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Lär dig vilka verktyg & tjänster som finns för att underlätta för er verksamhet Det här är en kurs speciellt anpassad för offentlig sektor och för de verksamheter som där behöver en handlingsplan för hur de skall utveckla sin digitala agenda. Att synas och att vara tillgänglig för sina medborgare, erbjuda privatpersoner och företag en enklare vardag samt att behålla kompetens och arbetsmöjligheter i kommunen blir allt viktigare idag.

Under kursen kommer ni att lära er: • Vilka mål skall ni sätta upp för er kommun och hur når ni dem? • Vilka resurser man behöver för att tillgodose era behov av utveckling? • Vilka verktyg och tjänster finns det som kan underlätta för er verksamhet? • Vad bör man tänka på i form av användarvänlighet och tillgänglighet?

Leif Kajrup är en flitigt anlitad strateg, inspiratör och föreläsare inom sociala medier och digital kommunikation. Han har arbetat med kommunikation och marknadsföring för offentliga verksamheter i 25 år. Leif har även stor kunskap inom ledarskap i det digitaliserade arbetslivet samt hur digitala tjänster och företag påverkar organisationer.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Strategi för digital agenda - Hur gör man?

DAG 1

DAG 2

• Digital agenda - vad är det, och hur ska det användas? - Hur tillämpas en digital agenda och hur påverkas den dagliga verksamheten

• Verktyg/tjänster och funktioner - Vilka verktyg och tjänster finns tillgängliga? Vad bör man tänka på när man väljer verktyg?

• Syfte, vision och mål i en digital agenda - Vad vill man uppnå med sin digital agenda? Och hur når man målet? Vad och hur skall man mäta för att säkerställa att man gör rätt?

• Användarvänlighet och tillgänglighet - Hur säkerställer man användarvänlighet och tillgänglighet för alla oavsett förutsättningar?

• Förutsättningar och behovsanalys - Vad finns det för begränsningar och möjligheter i den befintliga verksamheten och hur ser det faktiska behovet ut?

• Kompetens och organisation - Är den egna organisationen redo? Vilka kompetenser har vi och vilka behöver vi? • Metoder och processer för att arbeta med digitala agendor - Hur implementerar man den digitala agendan på bästa sätt? Hur kan en arbetsprocess eller metod hjälpa implementeringen?

• Strategiska val - Effektivisera - Kommunicera - Informera

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Strategi för digital agenda - Hur gör man?

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 10 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

9 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


IT-Säkerhet ur ett juridiskt perspektiv Lär dig mer om IT-säkerhet och riskhantering

Få koll på de juridiska säkerhets- och integritetsfrågorna

Bli trygg, säker och undvik hoten

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Kursen fokuserar på de juridiska säkerhets- och integritetsfrågor som uppkommer i offentlig verksamhet. Kursen IT-säkerhet vänder sig till dig som arbetar med IT-säkerhet och riskhantering. Du får en bred genomgång av IT-säkerhetsområdet som riktar sig både till säkerhets- och riskansvariga hos både myndigheter och leverantörer. Kursen fokuserar på de juridiska säkerhets- och integritetsfrågor som uppkommer i offentlig verksamhet. Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling. Du kommer också att få en gedigen kursdokumentation med dig hem.

Vår skickliga föreläsare, Lars Arrhed är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor. Lars är specialist inom IT-rätt, immaterialrätt och offentlig upphandling. Han leder Göteborgskontorets kompetensgrupper för IT och IPR och har omfattande erfarenhet av att företräda både beställare och leverantörer i små och stora projekt på IT-området, såsom vid outsourcinguppdrag, systemleveransuppdrag och renodlad mjukvaruutveckling. Lars skriver för närvarande boken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster” för Wolters Kluwer som kommer ut under 2016. Han är också medförfattare till Wolters Kluwers kommentar till lagen om offentlig upphandling.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


IT-säkerhet ur ett juridiskt perspektiv

INNEHÅLL • IT-säkerhetsbegreppet, teknisk respektive administrativ säkerhet • Rättskällorna • Processer och ledningssystem för IT-säkerhet • Integritetsrätt - Säkerhetskrav för hantering av personuppgifter • Sekretess och tystnadsplikt • IT-säkerhet och sociala medier, särskilt om konflikten mellan e-förvaltningsmålen och integritetsintresset • Upphandling och säkerhet

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


IT-säkerhet ur ett juridiskt perspektiv

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

4 490:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Praktisk arbetsrätt Nytt inom arbetsrätten

Hantera regelverket rätt – undvik kostsamma processer & felbeslut

Du får med dig mallar som du kan använda när du utformar avtal & kontrakt

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Lär dig att tillämpa lagstiftningen så att du enkelt finner svaren på alla de frågeställningar du möter i din vardag Denna utbildning i arbetsrätt passar dig som behöver lära dig allt om arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av det mest centrala inom arbetsrätten. Chefer och arbetsledare med personalansvar måste ha god kunskap i arbetsrätt. Du måste kunna hantera regelverket på rätt sätt för att undvika kostsamma processer och felaktiga beslut. Det är av största vikt att förstå olika anställningsformer och att veta hur du hanterar besvärliga situationer. Lär dig att tillämpa lagstiftningen så att du enkelt finner svaren på alla de frågeställningar du möter i din vardag. Vi går igenom hur man hanterar svåra situationer om avslutande av anställningar samt regelverket kring hu och när omplacering kan och skall ske. Vi hanterar ämnen som kollektivavtal, tystnadsplikt samt arbetsrättens nyheter och uppdaterade lagar. För att få ut maximalt av kursen så blandar vi teori med praktiska övningar. Med dig hem får du gedigen dokumentation samt mallar som du direkt och enkelt kan använda när du ska utforma avtal och kontrakt korrekt. Med dessa verktyg och tips så kommer du kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt efter avslutad kurs!

Louise D´Oliwa är advokat med egen advokatbyråverksamhet och företräder såväl stora som medelstora och små företag i affärsjuridiska frågor inklusive kommersiell hyresjuridik och arbetssätt. Louise biträder även privatpersoner. Advokat D’Oliwa leder årligen utbildningar inom till exempel arbetsrätt för Vd:ar och personalchefer. Louise är vidare engagerad som seminarieledare på juristlinjen vid Stockholms Universitet. Louise har även skrivit boken Anställning, Uppsägning Avsked samt tillsammans med Stefan Flemström boken Juridik för Småföretagare. Vidare är Louise tillsammans med Stefan författare till Rätt Arbetsrätt 2016; en juridisk uppslagsbok inom arbetsrätt.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Praktisk arbetsrätt

INNEHÅLL • Lagar, Kollektivavtal och enskilda anställningsavtal

• Uppsägning/avsked - arbetsbrist, personliga skäl

• Anställningsavtal - olika anställningsformer

• Förstärkt anställningsskydd vid sjukdom • Lojalitetsplikt

• Arbetstagarinflytande & arbetsledning • Tystnadsplikt • Anställningsskyddslagen • Sekretess och konkurrens • Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om socialt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete

ARRANGÖR

• Framtidens arbetsrätt

MEDIAPARTNER


Praktisk arbetsrätt

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 09.00 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.15 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

4 490:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Offentlig ekonomi för icke ekonomer Lär dig det grundläggande budgetarbetet

Läs, skriv och hantera ekonomiska rapporter

Undvik kostsamma och tidskrävande misstag

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Du kommer att se större och fler ekonomiska samband i er verksamhet! Det här är en kurs speciellt framtagen för dig som jobbar inom offentlig sektor och har eller skall få ett visst ekonomiskt ansvar i tjänsten. Äntligen har du möjligheten att gå en utbildning anpassad för dina behov av kunskap och fortbildning. Du behöver inte vara ekonomiskt skolad sedan tidigare för att tillgodogöra dig kunskaperna under dessa två kursdagar. Under kursens två dagar kommer du att lära dig om ekonomiska begrepp, nyckeltal och vad du skall tänka på när du lägger upp en budget. Hur du skall arbeta med ekonomistyrning, läsa rapporter och mycket mer. Detta är något som både du och er verksamhet kommer att ha stor nytta av. Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du kan beskriva vad just du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av kompetensutveckling. Fem anledningar att gå kursen: • Du kommer att spara mycket tid och undvika enkla fel • Du kommer att få större förståelse för alla ekonomiska termer • Du kommer att få bättre kontroll på verksamhetens kostnader • Du kommer kunna se större och fler ekonomiska samband i er verksamhet • Du kommer med ökad kunskap bli tryggare i jobbet

Christina Arvesen är utbildad Civilekonom vid Lunds universitet och leder kursen. Hon har utbildat tusentals nöjda kursdeltagare i ekonomi på alla nivåer och förmedlar sin kunskap på ett mycket pedagogiskt och lättbegripligt vis.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Offentlig ekonomi för icke ekonomer DAG 1

DAG 2

Ekonomiarbetets fundamentala grunder • Vad är ekonomi och varför är det viktigt att kunna identifiera sin verksamhetsidé?

Hur fungerar en budget och hur skall du arbeta för att den skall hålla hela vägen? • Planera för en solid budget med tidsramar, inkomster och utgifter med er verksamhetsplan i grunden

• Vilka mål har vi i verksamheten och hur jobbar vi med dessa? • Hur identifierar vi våra resurs- och penningflöden i offentlig sektor?

• Vilka förutsättningar har er verksamhet och vad måste ni tänka på för att er budget skall hålla? • Undvik de vanliga fallgroparna

Ekonomins centrala begrepp och nyckelord • Kommunicera som en ekonom och rusta med ekonomiska begrepp för din egen och andras förståelse • Hantera de viktigaste nyckelorden: inkomst/utgift, intäkt/ kostnad, inbetalning/utbetalning, avskrivning m m. • Resultat- och balanskonton med praktiska övningar Orientera dig och förmedla innehållet i ekonomiska rapporter • Hur läser och tolkar man en Resultat- och Balansräkning? • Använda den interna redovisningen möjligheter i det dagliga arbetet • Hantera och organisera siffrorna i Excel för tydligare översikt och bättre analys - Pivot

Räkna och kalkylera i budgetarbetet • Beräkna kostnaderna i er verksamhet och använd kalkyler som grund i resultatbudgeten. • Genomtänkta kalkyler för större gensvar i verksamheten – bidrag och självkostnad Kostnader kopplade till verksamhetens anställda • Personalkostnader är mer än lön. Vi ser till helhetsbilden och går igenom vanliga händelser såsom representation, friskvård, utbildning m m. Resultat- och likviditetsbudget och prognos • Vad skall resultatbudgeten innehålla? Vilka intäkter och kostnader har vi och vad grundar vi våra prognoser på? • När sker utbetalningarna som budgeterats i resultatbudgeten?

Förstå och arbeta med nyckeltal och indikatorer • Genom att arbeta med givna nyckeltal och indikatorer kommer du att kunna tolka den ekonomiska ställningen och snabbare kunna se sambandet med den löpande verksamheten

ARRANGÖR

Ekonomistyrning • Öka förståelsen för de ekonomiska målen och dela med dig till andra i verksamheten

MEDIAPARTNER


Offentlig ekonomi för icke ekonomer

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 9 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

8 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Retorik för ekonomer - Så kommunicerar du svårbegriplig infomation så att alla förstår

Öka din förmåga att förmedla utan missförstånd

Lär dig skapa engagemang hos medarbetarna

Ta din retoriska förmåga till en ny nivå

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Har du som ekonom svårt att nå fram med ditt budskap? Även om du hela tiden anstränger dig för att förenkla och förtydliga dina siffror och resonemang så uppstår ofta en känsla av lågt engagemang och dina tankar och resonemang påverkar inte medarbetarna på djupet på det sätt som du hade hoppats. Vill du utveckla din förmåga att kommunicera ekonomiska samband och analyser på ett effektivt och kraftfullt sätt? På den här kursen lär du dig hur du kommunicerar ekonominformation på ett tydligt sätt som alla kan förstå och som skapar engagemang kring ditt budskap. Lär dig övertyga med ditt sätt att förmedla och att fånga åhörarens intresse och förtroende. Du kommer fördjupa dina kunskaper rent retoriskt samtidigt som du kommer att få användbara verktyg för att förstå hur ett budskap ’landar’ hos mottagarna samt förbättra din argumentationsteknik och presentationsteknik. Hos oss får du alla redskap du behöver för att lyfta din kunskap till nästa nivå!

Vår utbildare, David Loid är specialist i strategisk retorik och kommunikation. David har många års erfarenhet av att utbilda och utveckla verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor. Han forskar även i verksamhetsutvecklingsprocesser och strategiimplementering. David är en av våra absolut mest uppskattade föreläsare och utbildare.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Retorik för ekonomer - Så kommunicerar du svårbegriplig information så att alla förstår

DAG 1

DAG 2

• Olika perspektiv på arbete – varför ekonomen ibland upplevs ”leva i en egen värld” • Hur vi bygger upp våra uppfattningar – översatser • Kopplingen mellan uppföljning och kommunikation

• Bemöt frågor och kritik på ett övertygande sätt • Så vågar du uttrycka dig enkelt men kraftfullt • Lär dig formulera värdet av siffor så att andra förstår • Fängslande inledningar och starka avslut

• Koppling mellan ekonomisk styrning, beteende och kommunikation

• Metoder att målgruppsanpassa budskap

• Argumentation – relevans och hållbarhet

• Att tala så att andra lyssnar

• Bevisföring

• Att presentera för ledning och verksamhet

• Den känslomässiga resan – övertygande processer, hur det går till när vi byter åsikt

• Retoriska knep som förtydligar frågor kring moms, skatt, likviditet och liknande

• Effektiv presentationsteknik

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Retorik för ekonomer - Så kommunicerar du svårbegriplig information så att alla förstår

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 11 990:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

10 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Maximera din tid med god struktur Lär dig arbeta smartare och få mer gjort

Effektivitetens ABC

Prioritera och få allt rätt

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Lär dig prioritera och bli effektivare på jobbet, att disponera din tid och att ta bort tidstjuvarna. Tycker du ständigt att tiden inte räcker till? Vill du lära dig hur du kan utnyttja tiden bättre? I den här utbildningen lär du dig hur du kan planera och organisera ditt arbete bättre. Föreläsningen vänder sig till alla som känner ett behov av att bli effektiv i sitt arbete och få mera gjort. Under dagen får ni lära er att prioritera bättre, överblicka detaljer och bli mer förberedda inför arbetsdagen. Kursen är för er som drunknar i e-post, som känner sig stressade. Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Genom att jobba smartare – inte hårdare.

Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk han har varit där. Lars har en yrkesbakgrund som pedagog och utbildare, efter att ha skaffat sig en bred kunskapsplattform inom språk, masskommunikation, journalistik, pedagogik, film, filosofi och fotografi. Han är en glimrande föreläsare och en skicklig utbildare som blandar halsbrytande humor med allvar.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Maximera din tid med god struktur

INNEHÅLL • Från ”högar” till handling • En effektiv arbetsplats är A och O • Frigör energi och sluta slösa tid • Effektiv e-posthantering • Arbetsmönster och tidstjuvar • Hur man tar kontroll över sin tid • Hur påverkar attityd och inställning oss

• En mental förflyttning från reaktivt till proaktivt • Att hantera sin omgivning och störande moment

• Vanor och ovanor - de vanligaste orsakerna till förhalning

• Önskat läge och idag

• Exempel på klassiska tidstjuvar

• Skilja mellan bråttom och viktigt

• Prioritering och effektivisering av arbetsrutinerna

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Maximera din tid med god struktur

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 3 890:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

3 390:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Stresshantering - Så motverkar du negativ påverkan

Vad är stress och vad triggar den?

Läs av kroppens signaler & undvik fallgroparna

Du kommer att lära dig att prioritera bättre & få det viktiga gjort

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Utforma din handlingsplan för långsiktig förändring tillsammans med kursledaren Den här kursen riktar sig speciellt till dig som jobbar i offentlig verksamhet och som måste hantera de stressfaktorer som är vanligt förekommande där. Under kursdagen kommer du att lära dig vad stress är och du kommer förstå hur du skall hantera stress både på jobbet och hemma på ett bra och balanserat sätt. Genom att handskas med den stress du upplever kan du undvika utmattning och andra stressrelaterade sjukdomar. Under kursens gång kommer du också tillsammans med kursledaren att få göra en handlingsplan för dig som du sedan kan jobba vidare med efter kursens slut. Fem anledningar att gå kursen • Du får mer kunskap kring stress och kommer kunna hantera den bättre • Genom att stressa mindre får du mer gjort på jobbet • Du kommer kunna minska de negativa konsekvenserna av stress • Du kommer att lära dig att prioritera bättre och få det viktiga gjort • Med en handlingsplan kan du lätt följa din egen väg till mindre stress

Johan Möller är legitimerad psykolog med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Johan har arbetat på Institutet för stressmedicin, både med forskning och behandling. Sedan ett antal år tillbaka arbetar han som organisationskonsult och rör sig mellan rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ- gruppoch organisationsnivå.

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID


Stresshantering - Så motverkar du negativ påverkan INNEHÅLL Få en förståelse för vad stress är och vad som händer i kroppen när vi är stressade. • Så reagerar, känner och agerar vi när vi utsätts för stress • Dessa signaler sänder kroppen när det blir ”för mycket” • Vilka tecken kan du se och hur kan du upptäcka dem i tid? Vad är effektivt gentemot stress? • Acceptans: Hur kan vi förhålla oss till det som händer i kroppen när vi är stressade? • Förändring: Vad kan vi förändra eller påverka? • Medveten närvaro: Hitta situationer i din vardag där du kan öva medveten närvaro

Hur kan vi förhålla oss till den stress som är oundviklig? • Livet kommer alltid innebära påfrestningar och ett visst mått av stress Få hjälp med att stänga av autopiloten och göra val som är önskvärda på lång sikt. • När vi är stressade tenderar vi att få svårare att göra val som vi vet skulle kunna hjälpa oss. Här får du strategier för att bli medveten om dina val och hur du kan agera långsiktigt Identifiera önskvärda förändringar och ha möjlighet att göra en egen handlingsplan. • En stor del av stresshantering handlar om att medvetandegöra möjligheterna och att ta aktiva steg gentemot det liv du önskar leva

• Återhämtning inkl sömn: Hur återhämtar du dig och hur kan du påverka din sömn • Fysisk aktivitet: Vad innebär det och hur kan du hitta ett sätt som passar dig Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra? • I vardagsstressen finns det egentligen bara två sätt att förhålla sig till stressande situationer. I fall vi undviker att välja, riskerar stressen att öka

ARRANGÖR

MEDIAPARTNER


Stresshantering - Så motverkar du negativ påverkan

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor

Anmäl dig på vår hemsida, www.hexanova.se/academy eller kontakta Sandra Johannesson, Direktnummer: 0761-86 44 09. sandra.johannesson@hexanova.se

• Frukost, förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika • Utvärdering och uppföljning av resultat • Kursdokumentation • Kursintyg

Kursen har ett begränsat antal platser! - Boka idag för att säkra din plats!

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era behov!

PRIS 4 490:-

Boka 2 mån innan kursstart

TIDER 08.30 Registrering & frukost 10.40 Förmiddagsfika 12.00 Lunch 14.40 Eftermiddagsfika 16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP VÅR FRAMTID

& betala endast

3 990:-

GRUPPRABATT: Gå 4 betala för 3!

Boka två utbildningar samtidigt och få 50 % på den billigaste!


Sagt om andra mötesplaser som genomförts av Hexanova Media Group ”Inspiration och ny kunskap” ”Upphandlingsdagarna har ett innehåll som blandar värdefulla exempel, inspiration, ny kunskap och tillfälle att nätverka med kollegor från hela landet” Daniel Moius, Inköpschef, Polismyndigheten.

”Bra arena för kompetenshöjning” ”Upphandlingsdagarna är en av de upphandlingskonferenser som en stor del av vår personal som arbetar med upphandling och inköp årligen besöker. Utöver att Upphandlingsdagarna erbjuder en palett av olika föreläsningar finns också bra möjlligheter till nät verkande. Upphandlingsdagarna är en bra arena för kompetenshöjning” Egil Nylén, Sveriges Offentliga inköpare.

”En givande konferens med internationella insikter” ”Förra året var den internationella utblicken under eFörvaltningsdagarna intressant och det var spännande att höra om Danmark som föregångare. Mycket av behållningen var att få ta del del av goda exempel från andra kommuner och träffa leverantörer och kollegor” Sara Salegård, e-strateg, Skövde kommun.

”Hög kvalitet på föreläsarna” ”Föreläsningarna håller mycket hög kvalitet rakt igenom och där finns många intressanta ämnen att lyssna till” Tore Johnsson, Samordnare av Digital Agenda och Bredband, Västra Götalandsregionen.

Hexanova Academy - Kurskatalog 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you