Svensk Leverantörstidning nr-2 2022

Page 1

Nr 2 / 2022

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Storföretag i samarbete för att minska utsläppen

Läs mer på sidan 5.

Götessons Industri i spännande expansionsfas Götessons Industri började med legotillverkning av trådprodukter, men skiftade över till olika praktiska lösningar för det moderna kontorslandskapet på 90-talet. Företaget utvecklas kontinuerligt, både geografiskt och på produktnivå, vilket gör att de ständigt når nya kunder med ett utbud som bara blir starkare och starkare. Läs mer på sidan 59.

Spränger och borrar vid sydsvenska infrastrukturprojekt I samband med sydsvenska bygg- och infrastrukturprojekt är det ofta MJ Bergsprängning de stora entreprenörerna kontaktar. Mats Johansson och hans kollegor är experter på sprängning och borrning och har genom åren arbetat med allt från villatomter till stora vägbyggen. Läs mer på sidan 76.

En ledande leverantör av industriellt underhåll och projekt

Ett välmående näringsliv i Tjörns kommun

Sveriges ledande aktör avseende industriellt underhåll och projekt är Jernbro Industrial Services. Med sin både breda och djupa kompetens bidrar Jernbro till utveckling och effektivisering av sina kunders verksamheter. Det formar verksamheter som är säkrare, effektivare och mer hållbara, men också mer konkurrenskraftiga.

Tjörns kommuns närhet till havet och vacker natur gör ön till ett populärt turistmål, särskilt på somrarna. Man är dock inte helt beroende av sommarbesökarna, utan är överlag en väldigt välmående kommun, med landets lägsta arbetslöshet och ett företag på ungefär var åttonde invånare. Visionen är att vara möjligheternas ö. I denna anda har man ambitiösa mål för framtiden.

Läs mer på sidan 12.

Läs mer på sidan 35.

7 U T G ÅVO R P E R Å R - S V E R I G E S BR E D A S T E T I D N I N G F Ö R L E V E R A N T Ö R E R


LEDAREN

Företagarna har ordet

3

Industri

4-5

Bygg

6-7

Energi IT

Stora utmaningar väntar landets företagsledare Coronarestriktionerna är ett minne blott och nu ska väl allt återgå till det normala? För en företagare blir det väl back to basics? Business as usual. Eller? 2Knappast om vi ska tro en ny undersökning från BTS där några av världens mest seniora ledare och HR-chefer intervjuats. Bilden som framkommer är att pandemin har tvingat fram ett helt nytt ledarskap för de som vill ha sina anställda med sig på resan framåt.

ledaren

8

Det är raka besked som kommer i undersökningen från BTS och rapporten The uncommon sense of “MESSY” leadership. För att lyckas som ledare i ett framtida post-covidsamhälle måste du "tänka om helt". Tack och hej, med andra ord, till traditionella ledarskapsutbildningar när pandemin och dess restriktioner har vänt upp och ned på alla våra uppfattningar om hur vi ska hantera vår chefsroll. Man pekar bland annat på det nya företags- och arbetsmarknadslandskap som vuxit fram i pandemins spår, där allt fler har vant sig vid en mer flexibel vardag genom hemmaarbete och där den digitala utvecklingen har inneburit nya sätt att jobba. I det skenet, menar man, krävs en ny typ av ledarskapskultur, eller som det uttrycks i rapporten: Framtidens ledare måste sluta vara "superhjältar" som basar med styrka och expertis, och i stället visa sårbarhet, nyfikenhet och ödmjukhet för att främja involvering och trygghet.

9

Hållbarhet

10

Återvinning

11

Norrköping

12 - 28

Söderköping

29 - 34

Tjörn

35 - 45

Trollhättan

46 - 57

Ulricehamn

58 - 68

Region Småland

69 - 79

sätt att leda har rönt framgångar i deras verksamheter. Att lägga om kursen helt gällande allt de lärt sig om effektivt ledarskap torde för många kännas som mer eller mindre en omöjlighet. "När målet är tydligt så finns förmågan att ändra kurs snabbt", säger Anna Sandberg, chef för BTS i Norden, men jag tror som sagt att utmaningens grad varierar från individ till individ. Hur många klarar att ställa om? Hur många vill? Hur många anser att det är nödvändigt med motiveringen att just deras verksamhet inte kräver den typen av ledarskapsförändringar?

innehåll

Följande hit Icke desto mindre tror jag undersökningen visarinnehåll på Leverantörstidning n att vi lever i en föränderlig värld där alla, inte bara företagsledare, måste anpassa sig efter den nya verkligheten. Det handlar om – som mycket riktigt uttrycks i rapporten – att som chef våga utmanaLedaren gamla sanningar och ompröva sitt ledarskap, vara flexibel i sitt sätt att Företagarna har ord tänka och bli bättre på att förebygga och lösa problem i takt med att de uppstår. Inte minstInfrastruktur handlar det om – som Anna Sandberg påpekar –att kunna möta nya förväntningar från medarbetare ochIndustri arbetssökande. Hybridarbete har för många blivit det nya naturliga, Bygg och som arbetsgivare gäller det att möta dem. Det blir i bästa fall en konkurrensfördel, Energi i värsta fall väljer personen i fråga en annan arbetsplats.

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära?

IT/Säkerhet

I rapporten finns fem utmärkande faktorer som Maskin Det låter onekligen logiskt, samtidigt som en sådan kännetecknar framgångsrika ledare. De har ett mindre Danmark omställning måste utgöra oerhörda utmaningar för ego, de behöver vara mer personliga, visa tydligare många av dagens ledare, inte minst de äldre som lett riktning, vara experimenterande samt förstå vikten av Åland och styrt på traditionellt vis och som upplevt att deras att inspirera sin organisation. Här i Göteborg undrar vi om den Vår i luften. Visst är det härligt? Jag Samtidigt kanomdebatman inte låta bli att fråga sig: Är inte Bornholm terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi nämnda personligheter sådana som alla chefer borde men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när Mora/Leksand i höst då göteborgarna rösta om huruvida vi inte är pandemi? haskaändå, även när det Är det inte det börjar grönska och man har hela ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. dessa generellt goda personliga egenskaper alla bör ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Västmanland Arbetslusten och glädjen ökar och det sträva efter att ha, även om de inte är chefer? När infrastrukturminister Catharina Elmsäterär härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljardI vad många betraktar som en ny tid, efter covid-19, Göteborg bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon har jag uppfattningen att man kommer att satsa på sådant som leder av att alla borde se sig själva i till jobb och främjar spegeln konkurrenskraften. och leva Det ochärlära på ett sätt Marks som gör kommun att man Frågan är om även svensk infrastruktur går en klok strategi som som på siktindivid borgar förmöter ett stärkt mot en ny vår? Det känns onekligen så efter de nya utmaningarna med den Småland svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder bästajustversionen av sig själv. Som ledare för en organigå ofta hand i hand med konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. och arbetstillfällen, och det ärärsannolikt av sation förstås en kraven ännu högre. Borås 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka Hur många av oss vågar förnya oss i vårt sätt att tänka när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Ulricehamn och vara? för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det här i Svensk Leverantörstidning och det är det ökande behovet av dylika satsningar och intressant att konstatera att det inte enbart Hur många kan och vill? Årjäng efterlyser större mod och ansvarstagande från handlar om att bygga ut och bygga nytt, många berörda parter såFör att en modernföretag och väl och organisationer kan svaren på utan också om att bevara det som redan fungerande infrastruktur så småningom dessa frågor vara mer eller mindre avgörande för dess finns och fungerar. Drift och underhåll lämnas över till framtida generationer. ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas framtid. i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

BILAGA VÄRMLAND

Man tycker att vi ska ta lärdom av Danmark och använda oss av den statsgarantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen!

Örjan Persson

Chefredaktör

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

redaktion

a av N aNN ÄvE u sc aN d ILL och N Nu k INT I dI N N E E kod INg N d QR! E TI hoN LÄsa RTp sma

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

2

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se Redaktör: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

Tryck: Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Pressgrannar beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild Adress-/namnändring: överenskommelse träffats med adressandring.slt@hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se

ISS

Pressgrannar Adress-/namnändring: Trycksak adressandring.slt@hexanova.se 3041 0174 Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

PR

& more

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på NMÄR Stefan 031-719där 05E17 reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, AN läsarenKkan E scanna in Michaela Jönsson en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som Vdå öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur michaela.jonsson@hexanova.se med du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se T

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Layout: Fax 031-719 05 29

utgivare: Vad Ansvarig är en QR-kod Urban Nilsson och Prenumerera: vad används den till?

S

Nr 2 - 2022

Nr 3-2014 30:e årg

En del av Hexanova Media Group

Tidningssta


F Ö R E TAG A R N A H A R O R D E T

Ukrainare på flykt måste få jobb Ingen lämnas oberörd av rapporteringen och bilderna på familjer som splittras när barn, kvinnor och äldre flyr krigets Ukraina. Hur många som kommer till Sverige är för tidigt att sia om, men med uppgifter om att över 1,5 miljoner människor är på flykt är det sannolikt att många kommer söka skydd i Sverige. EU har, för första gången i historien, aktiverat massflyktsdirektivet. Ett direktiv som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Uppehållstillståndet ges utan individuell prövning till den som kan visa att den är ukrainsk medborgare eller är varaktigt bosatt i Ukraina. Att Europa står upp för Ukraina och gemensamt kommer hjälpa dem som flyr är både viktigt och riktigt. Sverige har upplevt och hanterat stora flyktingströmmar tidigare, det borde därför finnas både kunskap och erfarenhet hos våra myndigheter att hantera liknande situationer. Några saker skiljer sig dock från tidigare kriser. De som flyr nu är barn, kvinnor och äldre samt att Migrationsverket inte behöver göra en individuell prövning med anledning av massflyktsdirektivet. Det borde betyda att de flesta får sina temporära uppehålls- och arbetstillstånd snabbare. Det är viktigt att de kvinnor, barn och äldre som flyr till Sverige snabbt ges möjlighet att komma in på samhällets olika arenor. Tyvärr har vi över tid misslyckats med integrationen och det tar alldeles för lång tid för utrikesfödda kvinnor att komma i arbete i Sverige. ESO-rapporten ”Försörjning med fördröjning” visar ett det tar betydligt längre tid för utrikesfödda kvinnor att komma i arbete jämfört med

utrikesfödda män. Vi behöver därför rusta redan nu för att säkerställa att de kvinnor som kommer från Ukraina får en värdig tillvaro och en möjlighet att snabbt komma i arbete. Oavsett hur länge de kommer att vara i Sverige behöver de en meningsfull sysselsättning och deras arbetskraft behövs. Samtidigt har arbetsmarknadspolitiken betydande utmaningar, inte minst vad gäller att förstå företagens och näringslivets behov av arbetskraft och möta detta med relevanta och effektiva insatser som leder till jobb. Arbetsförmedlingen dras med strukturella och djupgående problem. Inte minst med att få in utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. För ett par veckor sedan hävdade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark i Aktuellt att; ”vi satsar på insatser som fungerar”. Inslaget handlade om att Arbetsförmedlingen lagt ner satsningen ”Jämställd etablering”, ett av få framgångsrika projekt som resulterat i att 30 procent fler utrikesfödda kvinnor kommit i arbete. Att lägga ner en lyckad satsning med hänvisning till resursbrist är bara det senaste exemplet på myndighetens dysfunktionalitet och är raka motsatsen till Nordmarks påstående. Det är lätt att känna förtvivlan och hopplöshet inför det öde som drabbar Ukrainas befolkning. Många ställer sig frågan hur kan jag hjälpa till, hur kan jag bidra? Sverige kraftsamlar på många sätt för att hjälpa och stödja Ukraina. Jag tror att vi tillsammans kan göra skillnad, inte minst genom att öppna upp svensk arbetsmarknad för de ukrainska kvinnor som kommer till Sverige. CATHARINA BILDT GRAPE Företagarnas expert på migration, integration och arbetsmarknad

Catharina Bildt Grape, Foto: Oskar Omne.

Skyll inte på Putinpriser Nyligen föll priset på bensin och diesel i vad som är den största prisändringen någonsin av folk i branschen, men det är en klen tröst. Det är fortfarande skyhöga priser vid pumparna. På grund av Rysslands krig i Ukraina går det inte heller att utesluta nya prisökningar. Nu är läget akut bland landets företag som under lång tid pressats av både höga elräkningar och höga drivmedelspriser. Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag larmar om en konkursvåg bland landets åkeriföretag som i vissa fall har bränslefakturor som är flera hundratusen kronor högre än normalt. Jag kan personligen vittna om samtal med ett stort antal förtvivlade företagare som funderar på att lägga ned sina verksamheter.

Philip Thunborg, Foto: Oskar Omne.

Det krisläge som företagen nu är i tycks dock lämna regeringen i det närmaste oberörd. Man mest rycker på axlarna och skyller på ”Putinpriser”. Det duger inte. Nu krävs det kraftfulla åtgärder – här och nu – för att stoppa företag från att gå omkull. Småföretagen har stått för fyra av fem nya jobb sedan mer än trettio år tillbaka. En konkursvåg bland företagen drabbar givetvis inte enbart den enskilde företagaren utan även en enorm mängd anställda. Det positiva i allt detta är att det faktiskt

går att göra något åt priserna, även om vissa vill hävda att vi är helt utelämnade till Putins agerande. Omkring hälften av priset på bensin och diesel utgörs av skatter. Dessutom har reduktionsplikten en kraftig inverkan på drivmedelskostnaderna. Utöver reduktionspliktens påverkan på drivmedelspriserna sker en årlig uppräkning av skattesatserna, så kallad BNPindexering. Fyra förslag för lägre drivmedelspriser För att sänka företagens kostnader föreslår vi följande: - Slopa BNP-indexeringen som för tillfället är pausad. Höjning av skatt på drivmedel bör rimligtvis fattas i riksdagen, inte genom automatiska uppräkningar. - Energiskatten på bensin och diesel är, i den del den överskrider nivån som krävs för att täcka kostnaden för de utsläpp som drivmedlen orsakar, främst ett sätt för staten att dra in skattepengar. Energiskatten bör därför sänkas för att inte äventyra svenska företags konkurrenskraft. - Momsen på energiskatt bör tas bort. Man ska inte behöva betala skatt på skatten. - Skatten på förnybara drivmedel som blandas in i bensin och diesel inom ramen för reduktionsplikten bör slopas. Dessa

drivmedel är skattebefriade i sin rena form och bör vara så även när de ersätter fossila drivmedel i reduktionsplikten, för att minska kostnaderna. Låt bli riktade bidrag På senare tid har det diskuterats eventuella krisstöd till företagen, tillfälliga skattelättnader för att sänka drivmedelspriserna och förändringar i reduktionsplikten. Vi vill dock poängtera att det krävs långsiktiga åtgärder för att sänka företagens kostnader. Riktade bidrag, som exempelvis kommande ersättning till hushållen för att betala sina elräkningar, är inte godtagbart i detta läge. Nu måste regeringen agera långsiktigt och kraftfullt för att undvika en konkursvåg. Självklart ska vi ställa om fordonsflottan till att bli mer klimatvänlig, men vi tror inte att en möjlig väg framåt är att straffbeskatta de som är beroende av bilen. Då är det bättre att fokusera på ett bränslebyte med skattesänkningar som kompenserar för ökade produktionskostnader i en takt som inte slår ut företagen. Företagarna vill se en helhet där ökade kostnader i form av flera olika styrmedel inte hindrar omställningen. De höga priserna på drivmedel måste motarbetas. PHILIP THUNBORG Företagarnas expert på transportfrågor

3


INDUSTRI

Allkal visar upp nya modeller när restriktionerna lättas

AFL-1400 kabin med Manuell högtrycktvätt MHT-550

Allkal är Skandinaviens ledande leverantör inom nischen tvätt och avfettning i korgar och fixturer för vattenbaserade tvättkemikalier. Företaget har dels modulbaserade korggodsmodeller, men även ett urval av standardlösningar såsom kabin, toppmatade smådelstvättar, ultraljudssystem, manuella tvättskåp och våtbläster.

fixturer med vattenbaserade tvättkemikalier vid låga temperaturer, det vill säga 38-45 oC. WIPAB har tillverkat och monterat de produkter som Allkal har ritat ända sedan starten 1993. - I Allkals organisation är vi nio personer. WIPAB är över 60 man starka. Man gör allt utom elektronik och styrningsprogram, vilket ett inhyrt bolag sköter åt oss, säger Nalle Bengtsson, säljare på Allkal.

Allkal grundades 1993, och är ett helägt dotterbolag till WIPAB sedan 2008. Allkal har utvecklats till att bli Skandinaviens ledande leverantör inom nischen tvätt och avfettning av gods i korgar och

Modulsystem Allka-Jet Cleaner är ett modulsystem som kan bestå av antingen en modul eller flera moduler. Systemen kan anpassas efter kundens behov och önskemål. Man

Robotiserad korggodstvätt.

bygger även olika transportörsystem från rent manuellt, till framtaktning eller robothantering av godset. Kunderna, som främst finns i Norden men även övriga världen, består av allt från små verkstäder till stora koncerner. Maskinerna håller väldigt hög kvalitet. Standardprogrammet Utöver modulsystemen har man även ett standardprogram av tvättmaskiner Här har man kabintvättar från 800 millimeter till 2000 millimeter arbetsbord, toppmatade smådelstvättar från 750 millimeter till 1150 millimeter i korgarna, ultraljud från små bordsmodeller till stora anläggningar där tvätt, skölj och tork ingår, Ultraljudpaket Combi80.

manuellt högtycksskåp där spoltrycket är från 10 till 70 bar. samt en ny produkt, som är en våtbläster med arbetsbord på 750, 900, 1200 millimeter, som är perfekta till underhållsverkstaden. - Vi har ett komplett sortiment av tvättmaskiner som vi kan anpassa till alla typer av kunder inom nytillverkning, lastbiloch bil-verkstäder och underhållsektorn, säger Nalle. Nya produkter visas upp En viktig del av Allkals verksamhet är produktutveckling, som man ständigt arbetar med. Nu, när restriktionerna lättas, är man ivriga att få komma ut och visa upp sina senaste produkter. - Vi tror mycket på vår nya våtbläster, som innebär mindre damm och en slätare och blankare yta. Den lanseras i maj och Korggodstvätt.

4

kommer att visas under mässan Elmia Verktygsmaskiner och Underhållsmässan i Göteborg. Vi tror också väldigt mycket på vår nya och mindre Spray Cleaner roterande korggodstvätt, som passar de mindre företagen och ska introduceras till hösten, säger Nalle. Intervju: Lars Nordin

FAKTA Samtliga av våra maskiner går att se i funktion på vår Youtube kanal. Välkommen och kontakta oss, Team ALLKAL


INDUSTRI

Luxbright når milstolpe för revolutionerande teknik Luxbright AB (publ), en ledande utvecklare av banbrytande lösningar för röntgenemission, har tagit fram och testat ett röntgenrör med bolagets patenterade kall katod-teknik. Det är en stor milstolpe för både bolaget och röntgenindustrin.

Prototypen blev klar enligt tidplan strax före årsskiftet och har under inledningen av året genomgått tester med ett specifikt testobjekt som verifierat funktionen inför nästa utvecklingssteg. Betydelsen av kall katod kan för röntgenbranschen liknas vid LED-lampans betydelse för belysningsindustrin.

Traditionella filamentkatoder alstrar mycket värme, vilket för med sig flera begränsningar på systemnivå. Till exempel måste röntgensystemet värmas upp innan det kan användas samtidigt som behovet av kylsystem gör systemen både större och mer energislukande. Med kall katod kan systemet omedelbart slås på samtidigt som behovet av skrymmande kylsystem drastiskt minskar då värmeutvecklingen och energiförbrukningen är mycket lägre. "Viktig milstolpe" Planen för Luxbrights kallkatodsrör är att möjliggöra installation i befintliga röntgenmaskiner. Där kommer kallkatodsrörens lägre arbetstemperatur till bättre stabilitet och mindre risk för överhettning. Det kan också öka maskinernas livs-

längd och minskar behovet av rörbyten, vilket direkt sänker kostnaderna för drift och underhåll. Eftersom behovet av kylsystem är mycket mindre kan tekniken i förlängningen leda till nya portabla system och helt nya användningsområden för röntgentekniken. – Det här en viktig milstolpe för oss och vi är mycket nöjda med att ha genomfört projektet enligt tidsplan. Kall katod har potentialen att revolutionera röntgenindustrin och bredda användningen av röntgen till nya applikationsområden. Att vi nu har en fungerande prototyp baserad på vår egen patenterade teknik gör att vi ser på framtiden med stor tillförsikt, säger Luxbrights VD Mats Alm. Källa: Luxbright

Luxbrights kallkatodprototyp kan vara en viktig milstolpe för hela röntgenindustrin.

ABB och Coolbrook samarbetar för att minska utsläppen inom den petrokemiska industrin Coolbrook och ABB samarbetar för att förenkla integrationen och påskynda införandet av transformativ teknologi som avsevärt kommer att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från ångkrackningsprocessen genom elektrifiering. Samarbetet kommer att kombinera expertis för att minska energiförbrukningen med 30 procent och förbättra avkastningen med 20 procent i etylenproduktion. Pilotprogrammet kommer att starta i år på banbrytande Brightlands Chemelot Campus i Geleen i Nederländerna

ABB och det finska teknikföretaget Coolbrook har undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) för att kommersialisera och påskynda införandet av Roto Dynamic Reactor-teknik (RDR) i ett försök att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser i ångkrackningsanläggningar. Avtalet kommer att förena de två företagens expertis och skapa ett kombinerat erbjudande av Coolbrook:s nya elektriskt drivna RDR-teknik och ABB:s integrerade och standardiserade energilösningar, initialt för användning inom petrokemiska och kemiska marknader. Olefiner, såsom etylen och propylen, är viktiga råvaror som används i den kemiska industrin – främst för poly-

mertillverkning. För närvarande är den ledande teknologin för olefinframställning ångkrackning genom högtemperaturpyrolys (termisk sönderdelning) av primärt kolvätebaserade råvaror utspätt med ånga inuti en krackningsugn. Eliminerar CO2-utsläppen Coolbrooks nya turbomaskin kommer att kunna ersätta en konventionell ugn genom att direkt överföra rotoraxelns mekaniska energi till kolvätevätskan. Detta uppnås genom aerodynamisk påverkan under flöde genom roterande blad. När den drivs av el från förnybara källor eliminerar tekniken helt CO2-utsläppen i ångkrackningsprocessen. Coolbrook-teknologin kan också

användas med olika råvaror, inklusive återvunna och förnybara råvaror. Denna banbrytande RDR-teknik kommer att stödjas av ABB:s expertis inom automation, elektrifiering och digitalisering för att optimera operativa processer och förenkla integrationen. ABB kommer att ytterligare förbättra energieffektiviteten i Coolbrooks lösning genom integrationen av sina elmotorer och frekvensomriktare. Det kombinerade erbjudandet från ABB och Coolbrook kommer att underlätta och påskynda lanseringen av denna banbrytande teknologi, vilket gör det möjligt för petrokemiska och olefintillverkare att uppfylla sina ambitioner för netto-noll-utsläpp. Enligt International Energy Agencys

ABB och Coolbrook har undertecknat ett samförståndsavtal för att kommersialisera och påskynda införandet av Roto Dynamic Reactor-teknik i syfte att minska utsläppen av växthusgaser i ångkrackningsanläggningar.

rapport "Tracking Industry 2021"1 uppgick de direkta globala CO2-utsläppen från kemikalier och petrokemiska processer till 1,2 miljarder ton 2020. Elektrifiering av processindustrier kommer att minska koldioxidutsläppen avsevärt, och ABB har förbundit sig att stödja sina kunder att minska sina årliga CO2-utsläpp med 100 miljoner ton till 2030. Ökad produktivitet, lägre driftskostnader Ilpo Kuokkanen, verkställande styrelseordförande för Coolbrook: – Coolbrook har satt som mål att bygga ett engagerat och heltäckande ekosystem kring sin revolutionerande RDR-teknologi för att kommersialisera den så snart som möjligt. ABB kommer att bli en nyckelpartner i det ekosystemet med målet att påskynda processen avsevärt. Vår RDR-teknik och ABB:s teknologi kompletterar varandra perfekt. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en helt unik, elektrisk och kolfri, lösning för en av de största industriella processerna i världen. Genom att tillämpa ett standardiserat och modulärt tillvägagångssätt kommer samarbetet att stödja kunder från FEED-stadiet och innefatta RDR-paket, elmotorer och drivsystem, automation, säkerhet, kraftdistribution, instrumentering och analysatorer, tillståndsövervakning samt full digitalisering. Som ett resultat kommer kemikalieproducenter att kunna dra nytta av ökad produktivitet, lägre driftskostnader, enklare underhåll och lägre kapitalkostnader. Colin Ward, Senior Vice President för ABB Energy Industries Chemicals & Refining, tillägger: – Elektrifiering av ångkrackare i etylenproduktion visar en väg till att minska utsläppen i dessa processer med 300 miljoner ton årligen över hela världen. ABB arbetar med partners för att ta fram hållbara lösningar som gör det möjligt för våra kunder att minska växthusgasutsläpp, avfall och energianvändning, samtidigt som de på ett ansvarsfullt sätt stödjer världens energiomställning. Källa: ABB

5


BYG G

Bredden präglar Adrians byggfirma Den starka bredden är kanske det som utmärker Idekulla Byggservice AB allra mest. Det välrenommerade byggföretaget jobbar med allt från renovering och tillbyggnation till målning och sättning av kakel och klinker. Med sin långa erfarenhet och pålitliga samarbetspartners finns det inga uppdrag som är omöjliga för Adrian Dausien och hans medarbetare.

Idekulla Byggservice AB startades som ett handelsbolag 1997 och inriktades från början på enklare renoveringsinsatser. – Vi jobbade bland annat med en hel del hönshus och ladugårdar, varav den största var 3 500 kvadratmeter. Ofta har det handlat om uppdrag med ganska stor tidspress. Kunderna vill att det ska gå snabbt, det är ofta så i den här branschen, konstaterar Adrian Dausien som äger och driver Idekulla Byggservice. Med tiden har verksamheten utvecklats betydligt. Idag jobbar Adrian och hans fem anställda med allt från renovering, tillbyggnad, takläggning och snickeri till målning och sättning av kakel och klinker. Det blir också en del avloppsarbeten, liksom gräventreprenader. – I princip inga jobb är omöjliga för oss, bortsett från de riktigt stora. I dessa fall har vi kontakt med ett flertal enmansföretag som vi kan hyra in, upplyser Adrian som tycker att storleken på företaget är ganska lagom. – Min erfarenhet är att mycket tid går åt till att räkna på jobb och göra offerter när firman växer sig för stor. Själv föredrar jag att vara ute på fältet. För oss är alla

VD Adrian Dausien.

uppdrag lika viktiga, de stora såväl som de små. Flera kompetenser I Idekulla Byggservice finns gott om olika kompetenser, vilket förstås bidrar till företagets starka bredd. Företaget innehar Byggkeramikrådets behörighet för tätskiktsarbeten i våtrum, och är dessutom utsedd till enskild avloppsanläggare av Fann. Firman är också ansluten till PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening, samt innehar högsta kreditvärdighet, AAA, enligt UC. – Det är förstås tydliga konkurrensfördelar för oss, men vår största tillgång är vår personal som är både noggrann, kompetent och plikttrogen. Härtill förfogar vi över en komplett och ändamålsenlig maskinpark som vi uppdaterar så ofta vi kan. Förra året investerade vi till exempel i en ny grävmaskin, berättar Adrian Dausien.

För oss är varje kund lika viktig. Vårt fokus är att alltid leverera högsta kvalitet och att kunden ska bli nöjd med vårt arbete. fram de samarbetspartners man jobbar med. – Vi kompletterar varandra med våra olika inriktningar. Det innebär samtidigt att vi kan åta oss fler och bredare jobb, säger Adrian. Han ser positivt på företagets framtid och betonar vikten av att bibehålla det fokus på hög kvalitet som råder i företaget. – För oss är varje kund lika viktig. Vårt

Goda samarbeten Idekulla Byggservice verkar företrädesvis i trakterna kring Växjö, Tingsryd, Ryd och Urshult, där såväl privatpersoner som företag kontaktar Adrian för diverse arbetsinsatser. – Vi får väldigt många förfrågningar varje vecka. Just nu jobbar vi med avloppsanläggningar och en takläggning på en villa, och vi har nyligen avslutat en totalrenovering av en lägenhet. I år ser det ut att bli en hel del badrumsrenoveringar, konstaterar Adrian och lyfter i sammanhanget

IDEKULLA BYGGSERVICE AB Idekulla 4, 362 96 Ryd 070-949 66 20 adrian@idekullabygg.se idekullabygg.se

6

fokus är att alltid leverera högsta kvalitet och att kunden ska bli nöjd med vårt arbete. En nöjd och återkommande kund är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt. Än idag servar vi kunder som varit oss trogna i 20 års tid, det säger en hel del, avrundar Adrian Dausien. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


BYG G

Musikhögskolan i Örebro – där arkitektur möter musik Arkitektur och musik har mycket gemensamt, låt oss ta mönster som exempel. Både arkitektur och musik behandlar struktur och arrangemang på liknande sätt – formen på en byggnad, eller rytmen i en låt. Föreställningen om mönster är densamma. En annan uppfattning som också går hand i hand med mönster är balans, det är så du vill se på arkitektur, men också när du lyssnar på musik. På Musikhögskolan i Örebro möts båda.

Musikhögskolan i Örebro är inte bara en vacker byggnad, det är också en plats för kreativitet och framtid. Lärare, musiker, forskare, keramiker och konstnärer är alla samlade under samma rum. Musikhögskolan innehåller en fantastisk konserthall, bibliotek och studior för musik, måleri och keramik. Det finns totalt 48 enskilda klassrum som ger eleverna de bästa förutsättningarna att ägna sig åt sin konstform. Att designa en så pass offentlig byggnad som en musikhögskola, det vill huvud-

arkitekten Jan Itzikowits ska skapa kommentarer. En offentlig byggnad ska synas, även om det är viktigt att den harmoniserar med sin omgivning. – Vi fogade in byggnaden i sitt område, även om den ligger lite mer majestätiskt än de andra. Man måste se till omgivningen, det är exempelvis viktigt att ta sig fram till byggnaden på ett naturligt sätt, säger Jan. Oavsett om byggnaden är privat eller offentlig handlar det enligt Jan fortfarande om rumsupplevelsen. Där är det likvärdigt. – När jag startar min kreativa process startar jag alltid med analysen, med förståelsen. Är byggnaden nödvändig? Vad är funktion? Det bästa sättet att starta designa på är att ifrågasätta, säger Jan. Skapar kontakt mellan människor

Musikhögskolan i Örebro är inte bara en vacker byggnad, det är också en plats för kreativitet och framtid.

Byggnadens design är spektakulär, många stora glasytor som släpper in massor av ljus, och de leder dig också mot skogen som ligger bakom lokalerna. Känslan av att vara ute är en konstant stämning i hela byggnaden. Villkoren som anger förhål-

Byggnadens design är spektakulär, många stora glasytor som släpper in massor av ljus.

landet mellan inne och ute är också ett begrepp som präglar den forskningen i byggnaden där man ser på relationen människor och musik. – Det viktigaste när man designar en plats för kreativitet är mötet mellan människor. I det här projektet har vi skapat ett hus utan korridorer, man rör sig efter ljusgångar och de glasade gatorna. På så sätt

skapar man mer kontakt mellan människor, man får kontakt från alla håll och det är så strukturen är designad. Arkitektur påverkar oss människor omedvetet, säger Jan Izikowits, arkitekt och studiochef på Tengbom. Vad har varit mest givande med projektet? – Att det blev så bra, skrattar Jan. Källa: Hydro

Hoppets förskola banar väg för fossilfritt byggande Förskolan Hoppet i Göteborg lever verkligen upp till sitt namn. Här har Göteborgs stad genomfört ett pilotprojekt för fossilfri byggnation, ett led i stadens mål att på sikt bli helt klimatneutral. Innovation och nytänk har kantat projektets framfart, från en husgrund i återvunnet glas till väggar av lera och hampa. Hifabs byggprojektledare Jonas Larsson berättar om en lärorik resa som har lett till en byggnad där koldioxidavtrycket pressats ner med 70 procent.

chef. I januari klev den första kullen barn in på den nya förskolan, en förskola som kan stoltsera med ett drygt 70 procent lägre klimatavtryck i jämförelse med en traditionell byggd förskola. Joakim Eliasson är byggprojektledare på Lokalförvaltningen Göteborgs stad och har varit involverad i projektet sedan 2020. – Redan tidigt i projektet var utgångspunkten för projekteringen att bygga klimatneutralt. Det som har gjort störst skillnad är beslutet att byta ut den traditionella betonggrunden till en grund av återvunnet glas och en stomme och fasad av trä. Här har vi den största miljövinsten.

Jonas Larsson är byggledare på Hifab och har sedan sommaren 2020 varit engagerad i det uppmärksammade projektet Förskolan Hoppet. – Min första känsla när jag började sätta mig in i uppdraget var att det skulle bli spännande att få delta i ett projekt som hade tydliga visioner om att bygga med ett så litet klimatavtryck som möjligt. Nu när vi är klara kan jag konstatera att det jag främst tar med mig är det inspirerande sättet som vi har jobbat på. Det har funnits en långtgående vilja att tänka nytt kring produktionen och agera i samverkan med alla inblandade parter. Genom det här projektet har vi tillsammans med Göteborgs stad och deltagande entreprenörer utmanat den traditionella byggindustrin och visat vägen fram mot det fossilfria byggandet. Förskolan Hopper har precis klarat av slutbesiktningen och nycklarna har lämnats över till en mycket nöjd förskole-

Innovation i framkant – att testa sig fram på oprövad mark Projektets signum har varit att identifiera och välja hållbara material, leveransoch produktionsmetoder. Jonas Larsson konstaterar att det är stimulerande att våga vara normbrytande och arbeta utifrån ett livscykelperspektiv. – Det är oerhört lärorikt men man måste även acceptera att det tar längre tid. I dagsläget är hanteringen av återbrukat material tidskrävande, samma gäller för testning av nya materialval som lerväggar och hampakalk. Vissa metoder är kanske inte alltid det bästa ur produktionssynpunkt men tar oss framåt i vårt lärande. Minskad betong- och stålanvändning till fördel för trä och återanvänt glas ger stor klimatnytta men kräver även mer tid för planering och projekt har tagit mycket tid i projekteringsfasen. Det är priset man får betala för att göra så litet avtryck på miljön som möjligt.

Hifab ansvarig byggledare när Göteborgs stad bygger förskola med minimalt klimatavtryck. Foto: Felix Gerlach

Joakim Eliasson från Göteborgs stad fortsätter: – Allt vi gör ska uppnå miljömålen och för att klara detta behöver vi ständigt göra våra tester. Det är ett kostsamt sätt att arbeta på och inte alla aktörer har möjlighet att ta den risken. Det är därför viktigt att Göteborgs stad kliver fram och tar ledning för detta eftersom vi har både kraften och kapaciteten. Kunskapsöverföring – något att bygga vidare på Alla inblandade i projektet prisar de

många lärdomar som dragits under projektet och erfarenheten har nu samlat in och sammanställts till en rapport, kunskap som Göteborgs stad kommer kunna ta vidare in i nästa klimatneutrala byggprojekt. – Återbruk är ett exempel på något som vi verkligen har fått upp ögonen för eftersom det ger stor klimatnytta. Idag finns ett flertal initiativ på detta område och men det behövs en ökad samverkan i branschen. Stadens sätt att ta kunskapen vidare är att vi redan nu är i startgroparna för att bygga ett Hoppet 2 och 3

med fokus på återbruk, berättar Joakim Eliasson. Under två intensiva år har Hifab varit involverat i projektet och haft byggledningsrollen. Jonas Larsson sammanfattar: – Jag känner mig stolt över att vi på Hifab har blivit utvalda att medverka i det här projektet. Det ger ett kvitto på att vi kan hantera nytänk kring produktion och projektledning och att Hifab har en bredd av många olika kompetenser som kan bidra i projektet. Källa: Hifab Group

7


ENERGI

Traineer på Vattenfall:

"Det är här möjligheterna och utmaningarna finns” Möt Matilda Haikola och Benjamin Nestorovic som berättar om sin första tid på Vattenfall Eldistribution och året som trainee. Idag är de två av våra tusen klimathjältar som jobbar med dagens energisystem och morgondagens lösningar.

Matilda Haikola och Benjamin Nestorovic började jobba på Vattenfall Eldistribution hösten 2020 och parallellt med det började de även som två av 19 traineer på Vattenfalls internationella traineeprogram. Nu är traineeåret slut och vi möter Matilda och Benjamin för att höra om deras intryck från året som gått och vad det var som lockade dem till Vattenfall från början.

– Jag studerade hållbar energiteknik och insåg att allt fler pusselbitar inom energiomställningen börjar falla på plats men att det nu är elnätet det hänger på för att allt ska fungera. Det är här både möjligheterna och utmaningarna finns och därför lockade tjänsten hos Vattenfall Eldistribution så mycket, säger Benjamin. Matilda läste industriell ekonomi och skrev sitt ex-jobb om kapacitetsbristen och fick genom det en större insyn i elnätets utmaningar. – Det lockade verkligen att få vara en del av både utmaningarna och lösningarna. Det är en bransch där det kommer att hända otroligt mycket så därför sökte jag mig till Vattenfall Eldistribution, säger Matilda. Rotationsprogram Traineeprogrammet är uppbyggt så att deltagarna har sina ordinarie tjänster och parallellt med det deltar de i olika events tillsammans med de andra traineerna. På köpet kommer ett utökat nätverk, både bland de andra traineerna men även inom andra delar av organisationen. Som en del av traineeprogrammet får de även

Benjamin Nestorovic och Matilda Haikola.

chansen att delta i ett rotationsprogram där de får möjlighet att arbeta inom andra delar av Vattenfall. – En stor fördel med att börja anställningen med ett traineeår har varit det breda kontaktnät jag fått redan från start. Det är en bra grund och har gett ett nätverk av människor att bolla med och utan traineeprogrammet hade det tagit längre tid att bygga, förklarar Matilda. Att komma som ny på jobbet mitt under en pågående pandemi är så klart en annorlunda start men båda tycker ändå att det har fungerat med de events som ordnats under året. – Det är kul att ha fått stöd från organisationen att delta och engagera sig i de aktiviteter som traineeprogrammet erbjudit. Trots att tempot är högt inom det egna uppdraget har jag alltid uppmuntrats att ta tid och delta i de olika eventen som arrangerats, säger Benjamin och får medhåll från Matilda.

projektledare för ett projekt som analyserar behovet av flexibilitet i bolagets regionnät. Matilda arbetar i ett team vars fokus ligger i att stötta och driva IT- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Just nu lägger hon större delen av sin tid på att leda ett projekt som ska utveckla och förbättra kundresan. – Mina förväntningar var att komma in i ett företag där det händer mycket och det har förverkligats. Det är kul att det är så framåtblickande, vi har ett långsiktigt mål och tillsammans tar vi fram lösningarna för hur vi ska nå dit, säger Benjamin. – Vattenfalls hållbarhetsfokus var en av de saker som lockade mig att söka jobbet. Det är viktigt för mig och mina höga förväntningar på hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor har införlivats, säger Matilda. Källa: Vattenfall

"Framåtblickande" Idag arbetar Benjamin på Vattenfall Eldistributions strategiavdelning med flexibilitetsfrågor, bland annat som

Viktigt besked om storsatsning på elnäten i norra Sverige Svenska kraftnät vill investera drygt åtta miljarder kronor för att tillgodose behoven av effekt utmed norrlandskusten. – Vi välkomnar att Svenska kraftnät agerar för att Sverige ska kunna behålla ledartröjan i den gröna om ställningen av industrin som redan pågår här i norra Sverige, säger Joachim Nordin, koncernchef vid Skellefteå Kraft. Storskaliga satsningar på batteritillverkning och framställning av fossilfritt stål ökar behovet av elnätskapacitet längs norrlandskusten. För att satsningarna ska möjliggöras i tid krävs proaktiva nätförstärkningar i området. Nu har Svenska kraftnät tagit fram ett åtgärdspaket kallat ”Norrlandskusten” vars syfte är att halvera ledtiden i investeringsprocesserna för att snabbare tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå. Åtgärdspaketet är utformat som ett pilotprojekt och Svenska kraftnät ansöker nu om godkännande hos regeringen av ett investeringspaket på 8,4 miljarder kronor. – Svenska kraftnäts besked är ett mycket positivt och viktigt sådant som visar på den handlingskraft som behövs för att möjliggöra den gröna omställningen

8

av industrin, säger Joachim Nordin, koncernchef vid Skellefteå Kraft. Ledtiderna ska halveras Enligt Svenska kraftnäts prognos uppgår de önskade anslutningarna i elnätet längs norrlandskusten till 5 000 MW för nya uttag och 4 000 MW för anslutningar av förnyelsebar elproduktion. Normalt är ledtiden från att behov identifieras till att en ny kraftledning är i drift cirka 12-15 år. Nu är ambitionen att halvera ledtiden. – Att kunna bygga elnät proaktivt är en nyckel för att vi ska klara av att möta behoven i tid och genom att presentera en plan där allt inte är utrett i detalj visar Svenska kraftnät prov på ett nytt arbetssätt som kommer att korta ledtiderna väsentligt och skapa utrymme för industriell utveckling, säger Joachim Nordin. Tillgodoser de växande behoven Paketet presenterades nyligen av Svenska kraftnät och omfattar att Svenska kraftnät bygger tre nya systemförstärkande 400 kV-ledningar: Letsi–Svartbyn, Högnäs–Stornorrfors samt en förstärkning eller reinvestering av Svartbyn– Keminmaa. Därutöver ingår även tre 400 kV-stationer: stationen Högnäs 2, Hertsön och Svartbyn 2 samt 400 kV-anslutningsledningar mellan Svartbyn

Joachim Nordin, ekonomichef, Skellefteå Kraft. Foto: Paulina Holmgren

och Hertsön samt mellan Högnäs och Högnäs 2. Det är Skellefteå Krafts uppfattning att ”Högnäs 2” – ny stamnätsstation nära Skellefteå hamn – och en förstärkning mellan Högnäs (Skellefteå) och Stornorr-

fors (Umeå) kommer ge betydligt bättre förutsättningar att trygga regionens hållbara tillväxt och göra det möjligt att tillgodose behoven i Skellefteområdet fram till 2030. – Vi har arbetat hårt för att skapa

uppmärksamhet för behoven och hoppas nu att regeringen ställer sig bakom detta viktiga åtgärdspaket. Vi på Skellefteå Kraft kommer att göra allt vi kan för att bidra till att dessa åtgärder realiseras, säger Joachim Nordin. Källa: Skelleftåe Kraft


IT

Marknadens första helt delbara nyckel öppnar dörren till nästa generations smarta boende iLOQ HOME är en lösning som ger boende insyn och kontroll över sina nycklar på ett banbrytande sätt som aldrig tidigare förekommit inom bostadssektorn. Nu behöver aldrig mer nycklar sätta hinder för hur vi väljer att planera vår vardag. Lösningen är ett tillägg till det digitala låssystemet iLOQ S5 och iLOQ 5-seriens plattform. De begränsningar som gäller för traditionella lås och nycklar försvinner helt med iLOQ HOME. Det har tagits fram för att ge boende mer frihet, säkerhet och flexibilitet att leva som de vill.

Bostadssektorn revolutionerades 2007 när iLOQ introducerade världens första digitala låssystem. Med introduktionen av iLOQ HOME i början av 2022 skapar iLOQ återigen innovativa och resursbesparande lösningar som möter samhällets behov av hållbarare, säkrare och smartare boendemiljöer. Det finns många unika fördelar för boende som använder iLOQ HOME-

lösningen. De boende har själva exakt kontroll över vilka som har nycklar till deras lägenhet. Det här förhindrar säkerhetsrisker med obehöriga användare. De kan även bevilja tillfällig behörighet för tjänsteleverantörer, perfekt när de anlitar hantverkare eller när de snabbt behöver tillträde och har tappat eller glömt nyckeln eller vid nödsituationer. – Vi har utvecklat iLOQ Home för att ge boende mer frihet, trygghet och flexibilitet. Det handlar om mycket mer än ett låssystem. Det är ett helt nytt sätt att förhålla sig till låsta utrymmen i och omkring hemmet. Och det här är bara början av hur iLOQ kommer att förändra hur vi bor, säger Christer Wiberg, country manager Sverige. Många fördelar Andra säkerhetsrelaterade fördelar är att boende själva nu omedelbart kan spärra en borttappad eller stulen nyckel. De kan även beställa nya nycklar och till och med uppdatera nycklarnas behörigheter med hjälp av kontaktlös NFC-teknik på sina mobiltelefoner. iLOQ HOME eliminerar behovet av

iLOQ HOME är en lösning som ger boende insyn och kontroll över sina nycklar på ett banbrytande sätt.

separata system i ett flerbostadshus. Boende kan enkelt och säkert kontrollera vem som har tillgång till huvudentrén. De kan dela en behörighetskod med

vänner och familj för att underlätta vid besök eller öppna dörren på distans för reparatörer eller bud. Boende kan även se kalendern och snabbt och enkelt boka

gemensamma utrymmen i fastigheten, såsom tvättstuga, gym eller bastu. Källa: iLOQ Sverige AB

Unikt samarbete bygger den smarta digitala arenan Tillsammans med internationella och nationella partners satsar nu Mora IK, Onsite Sport, Advania och Aruba på en digital plattform som ger en ännu närmare upplevelse av hockeyn, arenan och spelarna. Användarna når plattformen via en app som adderar en helt ny dimension till sporten och ska inspirera andra elitklubbar i hela världen. Mora IK satsar nu på en digital plattform som ska omdefiniera inte bara Mora Hockeys och Smidjegrav Arenas framtid, utan hela sportvärldens. Utvecklingen av plattformen är i full gång i samarbete

med flera parter som erbjuder den snabbaste tekniken i världen. Advania står för design, införande och förvaltning av det intelligenta nätverket och de platsbaserade tjänsterna som baseras på nätverksleverantören Arubas världsledande teknik. Denna teknik möjliggör en bredd av tjänster och erbjudanden som vidareutvecklas och fördjupas i appen “Mora IK Onsite Arena” som är framtagen av Falun-baserade Onsite Sport. Partnerna jobbar nu tätt ihop med supportrarna i fokus. – Just nu är det tyvärr ett ganska splittrat community inom sporten, med supportrar som är utspridda på flera olika

ställen: digitalt på sociala medier och hemsidor, och fysiskt på arenan. Vi har identifierat behovet att sammanföra dem och erbjuda alla en lika nära och spännande upplevelse av sporten, säger Peter Hermodsson, Klubbdirektör i Mora IK. Kommer närmare sporten Det unika med projektet är att det inte är tekniken som har byggt behovet, utan det är supportrarna som har efterfrågat möjligheter att komma närmare sporten, arenan och spelarna. Publiken kommer själv kunna styra ett stort antal kameror som är utplacerade i både arenan och nere vid rinken. I appen kan man välja vilken

vinkel man vill se i varje situation och till exempel titta på repriser från alla kameror – och allt detta i realtid. Även företag och sponsorer kommer att ha stor nytta av den nya plattformen, och på ett och samma ställe kommer de kunna nå både supporters, samarbetspartners och klubben. Projektet går ut på att bygga såväl den digitala plattformen som en smart arena på plats i Mora. Smidjegrav blir en uppkopplad smart demo-arena och först ut med att nyttja den patenterade tekniken för att inspirera andra arenor och elitklubbar i världen. Att utöka upplevelsen med spelifiering och smarta arenor är en trend världen över,

där Tottenham Hotspur Stadium är ett av exemplen där liknande Aruba-teknologi nyttjas: – Men här tar vi det ett steg längre. Vi har identifierat behovet av on-demand, idag vill vi kunna konsumera sport och underhållning på våra egna villkor – hur, var och när vi vill. Det bemöter vi och vill därför erbjuda större möjligheter för supportrar att engagera sig och skapa en förbättrad och framför allt personlig liveupplevelse. Digitaliseringen når alla delar av våra liv och med detta unika samarbete tar vi stora steg framåt. Tekniken formas av användarna, det är häftigt att vara delaktig och ligga i framkant med detta projekt och det ska bli otroligt spännande att följa utvecklingen i demo-arenan på plats i Mora, säger Daniel Albertsson, Chief Digital Innovation Manager på Advania. Förstärker livekänslan Ett av målen med den digitala plattformen är att locka supportrar i alla åldrar till arenan för att ta del av livekänslan på plats och kombinera den med innovativa och smarta upplevelser via appen. Med hjälp av målgruppsanalys har Mora IK och deras supportrar bidragit med kunskap och input om vad som behövs för att uppnå äkta kundvärde. Tekniken i arenan är redan under installation och kommer att testas under första kvartalet 2022.

Mora IK satsar nu på en digital plattform som ska omdefiniera inte bara Mora Hockeys och Smidjegrav Arenas framtid, utan hela sportvärldens.

Användarna når plattformen via en app som adderar en helt ny dimension till sporten och ska inspirera andra elitklubbar i hela världen.

Källa: Advania

9


HÅLLBARHET

Atea är världens mest hållbara bolag inom it-tjänster Atea är det mest hållbara bolaget i kategorin it-tjänster, enligt indexmätningen Global 100 som publiceras av det Torontobaserade researchbolaget Corporate Knights. Detta gör Atea till ledande i branschen och nummer 51 i den totala rankingen.

och partners gör vi resan mot en mer cirkulär affärsmodell. Mycket är fortfarande ogjort. Som branschledare hoppas vi kunna inspirera andra att planera sina nästa steg mot en fossilfri och cirkulär framtid med hjälp av it, säger Chiara Selvetti, hållbarhetschef på Atea Sverige.

– Placeringen är ett intyg på att våra insatser gör skillnad. It är en enorm möjliggörare i den globala omställningen om vi samtidigt adresserar de utmaningar som finns och jobbar tillsammans, säger Linus Wallin, vd på Atea Sverige. Rankingen har baserats på utvärderingar av 6 914 bolag med mer än en miljard USD i intäkter. Bakgrunden till Ateas placering är många års medvetet arbete med att minska företagets utsläpp, och ett strukturerat arbete med leverantörskedjan. För närvarande strävar koncernen mot en gemensam 2030-plan som innehåller såväl ambitiösa mål som en omfattande strategi för att nå dem i tid. – Tillsammans med kunder, tillverkare

Återanvänder och återvinner mest i norra Europa En viktig del av Ateas utveckling till en mer cirkulär affärsmodell går via kunderna, genom tjänsten Goitloop. Den möjliggör för svenska verksamheter att i första hand återanvända sin it-utrustning och, när det inte längre är möjligt, återvinna den. – Goitloop är en viktig del av vår 2030plan där ett av målen är att ta tillbaka en it-produkt för varje såld enhet. 2020 återanvände och återvann vi totalt 453 210 it-produkter tillsammans med våra kunder, vilket gör oss till det största återanvändnings- och återvinningsprogrammet av it i norra Europa, berättar Chiara. Utöver Goitloop har Atea genom sin

Linus Wallin, vd på Atea Sverige..

position på marknaden, mellan tillverkare och kund, unika förutsättningar att dela med sig av kunskap såväl som att bygga nätverk. Ett initiativ som skapats med det i åtanke är 100%-klubben där svenska

verksamheter, oavsett om de är kunder till Atea eller inte, får hjälp att driva mot ett hundraprocentigt it-återtag. Ett annat exempel är den årliga undersökningen och rapporten Atea Sustainability Focus

där Atea samlar svenska it-köpares röst kring vad som behövs åtgärdas för att uppnå en mer hållbar it-industri. Källa: Atea

Volvo Lastvagnar lanserar ellastbil med längre räckvidd Volvo Lastvagnar lanserar en ny, förbättrad version av den helelektriska Volvo VNR Electric, anpassad för den nordamerikanska marknaden. Med längre räckvidd och snabbare laddning fortsätter Volvo att stärka sin redan ledande ställning i övergången till eldrift.

Volvo VNR Electric är en av Volvo Lastvagnars sex helelektriska tunga lastbilsmodeller och är speciellt designad för den nordamerikanska marknaden. Försäljningsstart var i december 2020. Den första generationen Volvo VNR Electric hade en räckvidd på upp till 240 km. Nu lanseras en förbättrad version av ellastbilen i klass 8* med en räckvidd på upp till 440 km och en ökad energilagring på upp till 565 kWh. Den förbättrade prestandan beror bland annat på smartare batteridesign och ett nytt batteripack med sex batterier. Nya Volvo VNR Electric har en betydligt kortare laddningstid. Med en laddningskapacitet på 250 kW laddas en lastbil med sex batterier till 80 procent på 90 minuter, en lastbil med fyra batterier når samma laddningsnivå på endast 60 minuter. 50 procent ellastbilar 2030 Globalt har Volvo Lastvagnar som mål att hälften av alla sålda lastbilar ska vara elektriska senast 2030. – Vi har bestämt oss för att leda omvandlingen av transportbranschen. Intresset

10

Nya Volvo VNR Electric har en räckvidd på upp till 440 km och laddas snabbare än sin föregångare. Foto: Volvo Trucks

bland kunderna är stort och det börjar redan idag bli en konkurrensfördel för transportörer att kunna erbjuda eldrivna,

hållbara transporter, säger Roger Alm, VD Volvo Lastvagnar. Volvo Lastvagnar började, som en av de

första lastbilstillverkarna i världen, serieproducera ellastbilar 2019. Produktprogrammet omfattar nu sex lastbilsmodeller

– Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE, Volvo FL och Volvo VNR. Källa: Volvo Trucks


ÅT E R V I N N I N G

En kunnig maskinpartner för Smålands industrier Småländska entreprenörer har i Tingsryds Montage AB en stark och pålitlig partner när det handlar om maskiner och maskinreparationer. Företaget är specialiserat på underhåll av maskiner för återvinning och biobränsle, och kan härutöver leverera kompletta maskiner av hög kvalitet.

krossar med mera. Det är också där som Ted kommer in i bilden. – Jag behövde en serviceutlämnare och visste vem Toni var, säger Ted Augustsson och berättar att han och Toni på olika sätt mer eller mindre ständigt har jobbat ihop. 2020 blev han anställd i Tingsryds Montage.

Det är Toni Palmér som driver Tingsryds Montage i nära samarbete med säljaren och kollegan Ted Augustsson. Toni har lång erfarenhet av maskin- och industriservice som han började jobba med redan under skoltiden i sin fars verksamhet. För ett 20-tal år sedan slog far och son sina påsar samman och när pappan valde att gå i pension 2018 tog Toni över företaget. Toni har med andra ord varit med under den resa som inneburit att företaget gått från industriservice till försäljning, reparationer och underhåll av återvinningsmaskiner, flishuggare, återvinnings-

En utmanare i branschen En majoritet av Tingsryds Montages kunder finns i närområdet, men i företaget ser man i princip hela Sverige som sitt upptagningsområde. – Vi är ett litet bolag med stor kompetens som slår de stora gossarna på fingrarna. Det finns aktörer som är tio gånger större än vi, men bara hälften så kunniga. Där vinner vi mycket. Att nischa oss som vi har gjort har varit väldigt betydelsefullt för oss, ska man lyckas i en sådan här bransch måste man vara duktig eller bäst. Det går inte att vara medioker eller lagom, konstaterar Toni Palmér.

Ska man lyckas i en sådan här bransch måste man vara duktig eller bäst. Det går inte att vara medioker eller lagom.

Tingsryds Montage företräder maskiner från välkända tillverkare som Jenz och Haas. Dessa har ett mycket gott anseende i branschen och har för Teds och Tonis del inneburit att många kunder väljer att återkomma när det är dags att investera i nya maskiner. – En annan viktig faktor i sammanhanget är att vi är vi inte är några prisjägare, vi strävar inte efter att vara billigast, vi vill vara bäst. Om man hela tiden jagar det bästa priset och diskuterar pengar riskerar man att tappa kunskap, resonerar Ted. Han tillägger att samtliga maskiner man levererar, liksom de påbyggnader man konstruerar och monterar, är CE-märkta. Tingsryds Montage monterar till exempel flishuggare på lastbilar.

– De är vår viktigaste tillgång. Toni betonar vikten av att hela tiden ligga i framkant och ha förmågan att hitta de maskiner och de lösningar som kunderna efterfrågar. – När en kund ringer till oss och säger att återvinningskrossen de har köpt av oss är den bästa maskin de har haft, då har vi lyckats, säger Toni. Han och Ted kan konstatera att pandemin

inte har inneburit någon nedgång i verksamheten, snarare tvärtom. Omsättningen har ökat kraftigt och personalstyrkan har utökats med fem personer. – Det ser bra ut för oss, våra orderböcker är fulltecknade och vi har många affärer i pipelinen. Vi känner överlag att marknaden är med oss, konstaterar Toni Palmér och Ted Augustsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

I framkant Tillgänglighet, flexibilitet och noggrannhet är begrepp som ofta förknippas med Tingsryds Montage AB. – Det händer att vi till exempel kör till Tyskland bara för att hämta något för en kund. När kunderna får bekymmer och vi kan rycka ut och snabbt och lösa deras problem uppskattas det mycket, säger Toni som i sammanhanget gärna lyfter fram företagets personal.

®

www.tmtservice.se | 070-655 90 94 | ted@tmtservice.se 11


N O R R KÖ P I N G

En ledande leverantör av industriellt underhåll och projekt Sveriges ledande aktör avseende industriellt underhåll och projekt är Jernbro Industrial Services. Med sin både breda och djupa kompetens bidrar Jernbro till utveckling och effektivisering av sina kunders verksamheter. Det formar verksamheter som är säkrare, effektivare och mer hållbara, men också mer konkurrenskraftiga.

När Jernbro bildades genom att separeras från Coor 2016 försågs marknaden med en ny effektiv aktör för utveckling och underhåll av industriföretagens maskinparker. Med tiden har bolaget vuxit med ytterligare förvärv och 2022 förvärvas Norrlandsbaserade GISAB som arbetar mot den tunga industrin. Den starka utvecklingen har gjort att Jernbro idag finns representerat på ett 30-tal orter

från Kiruna i norr till Malmö i söder, och sysselsätter totalt cirka 900 anställda. Helhetsåtagande På Jernbro Industrial Services i Norrköping träffar vi affärsområdeschefen Dan Carlgrip som berättar att företaget med sitt koncept vänder sig till i princip alla landets industrier. Han nämner tre tydliga affärsområden: projekt, underhåll och strategiska partnerskap, varav Dan ansvarar för det förstnämnda. – Våra projekt involverar cirka 400 medarbetare över hela landet. Vi står för ett helhetsåtagande i samband med exempelvis en nybyggnation, eller i ett delprojekt där vi till exempel ansvarar för rör- och maskininstallationer, berättar Dan Carlgrip. Beträffande underhåll jobbar Jernbro Industrial Services med en mängd olika insatser, såväl akuta som förebyggande och långsiktiga. Med egna servicetekniker, mekaniker, ingenjörer och industrirörssvetsare finns kunnande, kompetens och kapacitet att lösa alla problem. När det gäller strategiska partnerskap handlar det om utveckling och effektivisering av kundens anläggning. En sådan

kund är Lantmännen Lantbruk för vilken Jernbro sköter om samtliga deras spannmålsanläggningar i Sverige. Rätt resurser vid rätt tidpunkt Den lokala närvaron är viktig för Jernbro Industrial Services. Bolaget satsar lokalt

och strävar efter att utveckla affärsrelationer hos företagen på orten. För närvarande jobbar Jernbro i Norrköping med markarbeten, rör- och maskininstallationer i samband med ombyggnationen av Norrköpings Vattenverk i Borg. Ett annat projekt utförs i Stockholm där företaget renoverar en rötkammare på uppdrag av Käppala. – Vi företräder ett brett erbjudande inom underhåll, teknik och specialistservice med ambitionen att kunderna ska få ut en säkrare, mer tillgänglig, effektiv och hållbar produktion. Vi är kända för vår höga kvalitet och att alltid kunna ta fram rätt resurser vid rätt tidpunkt. Det gör det kostnadseffektivt att anlita oss, säger Dan Carlgrip. Han ser framtiden an med tillförsikt för både Jernbro i stort och verksamheten i Norrköping. Målet är att omsätta 2 miljarder kronor totalt i Sverige 2023, dels via strategiska förvärv men även organiskt. – Här tror vi att just affärsområdet Projekt kommer att ha stor betydelse för bolagets tillväxt. Det känns både utmanande och stimulerande, säger Dan Carlgrip. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Varje dag, året om, hjälper vi svensk industri att producera säkrare, effektivare och mer hållbart Med lokal närvaro på ett 30-tal platser är vi ledande inom industriellt underhåll och projekt i Sverige. Vi erbjuder kompetens inom underhåll, engineering, industrirör, komponentservice, maskinbearbetning samt hantering och rening av processvatten. Som strategisk partner inom maintenance och energy management blir vi din långsiktiga partner med resultatgarantier. jernbro.com 010-483 00 00 info@jernbro.com

12


N O R R KÖ P I N G

66 års erfarenhet av tunga lyft Havator AB är bolaget som i 66 år har utfört de mesta av tunga lyft och transporter, och fortsätter växa i sin bransch. Idag är bolaget marknadsledande i Norden. Med modern utrustning och stort kunnande är inga projekt omöjliga, oavsett omfattning.

Havator AB har sina rötter i finska Torneå där bolaget etablerades redan 1956. Här finner vi alltjämt huvudkontoret och sedan 1990-talet är företaget verksamt i Sverige, Norge och Baltikum. I Sverige finns verksamheten etablerad på 15 orter från Kiruna i norr till Göteborg i söder och sysselsätter drygt 200 anställda. I Norrköping har verksamheten funnits i 30 år. Här träffar vi regionchef Björn Dahlgren med ansvar för depåerna i Norrköping, Linköping och Nyköping. Här verkar sammanlagt 25 anställda i ett upptagningsområde som sträcker sig över Östergötland och Sörmland. – Vi är en av Nordens ledande helhetsleverantörer av tjänster inom tunga lyft, montage och specialtransporter. Det rör sig om mobilkrantjänster, specialtransporter och montage av prefabricerade betongelement, vilket gör att vi har en bredd kring tunga förflyttningar. Vi är tekniska konsulter inom de tjänster vi erbjuder och kan därmed hjälpa till med planering och förstudier innan projekten startar, upplyser Björn Dahlgren.

Hög kapacitet Just i Norrköping handlar förfrågningar ofta om lyft på upp till 250 ton, men kapaciteten finns för större lyft, ända upp till 750 ton vid behov. Bygg- och industriföretag dominerar kundkretsen och inom bygg arbetar Havator med kunder som Skanska, Peab, NCC, Åhlin och Ekeroth Byggnads AB och BC Bygg. De stora kunderna inom industrin är SSAB, Billerudkorsnäs och Lantmännen. – Med tre depåer i regionen har vi hög kapacitet och ett stort antal mobilkranar som vi lätt kan mobilisera där behoven

uppstår. Vi gör som mest nytta när vi kommer in tidigt i ett projekt eftersom vi då kan anpassa våra insatser på bästa sätt för kunden, säger Björn Dahlgren. Stora satsningar Med sin långa erfarenhet har Havator väl utarbetade arbetsmetoder som tillsammans med den stora kranflottan kan ta sig an allt från mindre till riktigt stora uppdrag. Havator tar fram anpassade lösningar för alla ändamål och sätter alltid säkerheten främst. Därav bolagets slogan, "Think twice, lift once". Havator genomför nu sin största investeringssatsning någonsin då man satsar cirka 600 miljoner kronor på nya och moderna kranar, bland annat tre eldrivna varianter. I satsningarna ingår även en egen skola där nyanställda och lärlingar kan utbilda sig till kranförare. Havators satsningar rör även verksamheten i Norrköping. – Under våren utökar vi med två nya mobilkranar, samt ytterligare en till hösten. Då levereras också vår nya kranbil. Utvecklingspotentialen i regionen är stor, inte minst med tanke på pågående satsningar inom industrin och större byggprojekt. Till vår hjälp har vi anställt en regionsäljare som kan ge extra service till våra befintliga och kommande kunder, säger en nöjd Björn Dahlgren. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Regionchef Björn Dahlgren.

Behöver du lyfttjänster? havator.se | 0771-51 00 00

13


N O R R KÖ P I N G

Säkert och innovativt när farliga ämnen tas om hand

En viktig del av återvinningsföretaget Ragn-Sells verksamhet är att hantera giftiga ämnen som inte kan ta plats i det cirkulära kretsloppet. Det sker inom avdelningen Ragn-Sells Treatment & Detox där man med ledord som säkerhet och innovation arbetar med behandlingsmetoder, säker förvaring och till och med omvandling till framtida resurser.

Det har hänt mycket sedan Ragnar Sellberg startade det egna företaget RagnSells i Stockholm 1881 då han började hämta upp sopor på uppdrag av Göteborgs kommun. Sedan dess har bolaget vuxit till en koncern med 2 300 anställda och 96 anläggningar i Sverige, Norge, Danmark och Estland. Den består av tre bolag: Ragn-Sells Recycling, Ragn-Sells Kommunpartner och Ragn-Sells Treatment & Detox, varav den sistnämnda finns representerad via anläggningar med egna deponier i Stockholm, Umeå, Vänersborg och Norrköping.

Vi besöker den sistnämnda där vi träffar avdelningschef Erik Gustafsson som driver densamma med 30 anställda. – Vår uppgift är att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället. Vi arbetar med både säker förvaring i form av deponier och med nya behandlingsmetoder. Vi kan till och med omvandla mycket av ämnena till framtida resurser, berättar Erik. Sveriges modernaste anläggning Ragn-Sells Treatment & Detox anläggning i Norrköping är en gammal

kommunal deponi från mitten av 70-talet. Ragn-Sells tog över den 2015 då man köpte verksamheten från Eon. På den 26 hektar stora ytan tar man emot cirka 110 000 ton avfall per år, varav det mesta utgörs av förorenade jordar från olika byggprojekt. – Vi förfogar över en av landets modernaste anläggningar för ändamålet. Norrköpings kommun, Peab, NCC och olika markentreprenörer är våra kunder, liksom skogsindustrins aktörer då vi tar hand om deras restprodukter, upplyser Erik Gustafsson.

Han berättar vidare att man även tar emot aska från avfallsförbränning. Det brukar bli närmare 70 000 ton varje år varifrån man bland annat tar hand om metaller. Anläggningen i Norrköping har Sveriges modernas sorteringslina för ändamålet. De tillvaratagna metallerna säljs sedan vidare till smältverk för återvinning. Härutöver hyser Norrköpingsanläggningen ytterligare en sorteringslina för osorterat avfall och deponirester. Här sorteras brännbart material som sedan levereras till värmeverk. Båda linorna drivs med egenproducerad el som är helt koldioxidneutral. Nya avtal på gång Säkerhet och innovation lyder ledorden i Ragn-Sells Treatment & Detox. Med den långa erfarenhet och breda kompetens som bolaget besitter kan man hantera både stora volymer och en stor variation av material och behandlingsmetoder. – Vi har idag ett tillstånd från Miljödomstolen om att ta emot 250 000 ton avfall per år. Vi har dock sökt tillstånd för att ta emot en miljon ton avfall per år och att deponera 450 000 ton. Vi räknar med att få ett godkännande för detta redan nu i mars, avrundar Erik Gustafsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

www.ragnsells.se | kontakt affärsansvarig: mats.glad@ragnsells.com, tel: 0709 - 27 28 74 14


N O R R KÖ P I N G

Komplett partner för sprinklerpumpar – Vi konstruerar, tillverkar och levererar sprinklerpumpar och sprinklertankar med tillhörande material. Härutöver kan vi även åta oss att utföra el- och larminstallationer, driftsättning samt service av de anläggningar vi levererat.

R-Contracting konstruerar och tillverkar sprinklerpumpar och sprinklertankar för brandskydd av liv och egendom. R-Contracting AB startades i Norrköping 1989 och ingår numera i Lagercrantz Group. Verksamheten utgår från Åby

industriområde där dess 4 000 kvadratmeter stora lokaler innefattar el- och mekanisk verkstad, provkörningsanläggning, kontor och showroom. Här träffar vi bolagets VD, Mikael Wiktorsson, som berättar att R-Contracting är en betydande aktör när det handlar om kvalificerat brandskydd.

Helhetslösningar R-Contracting AB levererar sina lösningar till kunder i alla Nordens länder. Pumparna, vilka monteras i allt från skolor och hotell till lagerlokaler och industrier, är el -och dieseldrivna och helt kundanpassade utifrån den aktuella lokalens unika förutsättningar. – Vi står för en helhetslösning genom att vi även tillverkar pumparnas automatskåp, vilka styr pumpenheterna. Med hjälp av våra egna montörer erbjuder vi också service, provkörning, uppkoppling och driftsättning, upplyser Mikael Wiktorsson. R-Contracting tillverkar också systemens sprinklertankar, vars storlek varierar efter behov. Vattentankarna byggs på plats i den aktuella fastigheten och är konstruerade för att klara vattenförsörjning till sprinklersystemen i minst 90 minuter. Kunskap och erfarenhet – Vi är överlag ett serviceinriktat företag,

kunderna värdesätter vår förmåga att ta ett helhetsansvar då vi erbjuder allt från offert till installerad anläggning. En annan konkurrensfördel är vår gedigna kunskap och långa erfarenhet, några av våra medarbetare har varit oss trogna i 30 år, berättar Mikael Wiktorsson. Han ser framtiden an med tillförsikt och

nämner att det finns en tydlig ambition att fortsätta expandera, även i Norge och Danmark. Bolaget har en stadig tillväxt, bara under 2021 anställdes fem nya personer. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Cylindervägen 10, 616 34 Åby | Tel: 011 311 390 | www.r-con.se 15


N O R R KÖ P I N G

Långsiktigt tänk i hållbar samhällsbyggare

I Arkö Bostad AB är ambitionen tydlig: att skapa prisvärda bostäder, kontor och industrilokaler med mycket hög standard. Hållbarhet och långsiktighet präglar alla delar av verksamheten och resulterar i fastigheter som står sig långt in i framtiden.

Arkö Bostad AB är sprunget ur Arkö Bygg & Entreprenad. Bolaget är en del av Arkögruppen och besitter gedigen erfarenhet inom byggnation av fastigheter. Det startades 2015 av delägarna Andreas Karlfeldt, Daniel Karlfeldt och Andreas Holst, och utgår från produktionsanläggningen strax utanför Ljunga i Norrköping. – Vi är en modern fastighetsutvecklare med fokus på nyproduktion av bostäder, industrilokaler och kontor. De först-

nämnda innefattar såväl hyreshus som bostadsrätter, villor och parhus. Vi levererar antingen externt i form av färdiga stommar eller internt då vi själva står för försäljning och produktion, berättar Daniel Karlfeldt. Flera bostadsprojekt Arkö Bostad verkar över hela Östergötland där man köper upp byggrätter och mark, vilka man sedan exploaterar och bebygger. Just nu jobbar man i Järpdalen,

strax utanför Söderköping, där det ska bli tolv bostadsrättsparhus, med inflyttning i oktober, på en 25 000 kvadratmeter stor yta. Ytterligare 18 parhus byggs i Lundby nära Norrköpings flygplats. Etapp ett och två är redan avslutade och har resulterat i 24 färdiga parhus, medan etapp tre och fyra kommer att påbörjas i mitten av april och vara klara för inflyttning ett år senare. – För Ryssnäs Hyresfatigheter AB kommer vi att leverera ett komplett hyreshus på cirka 600 kvadratmeter till

ett område i Svärtinge. Det är ett riktigt trevligt hus med fasader i cederträ. Här har vi projekterat, ritat, konstruerat och byggt, berättar Daniel Karlfeldt. Han upplyser om att Arkö Bostad även bygger prefabhus på uppdrag av privatpersoner. Allt tillverkas i bolagets fabrik där man skapar stommar, ytterväggar, mellanväggar och bjälklag, vilka sätts samman, monteras och färdigställs på plats. Arkö Bostad bygger sedan flera år tillbaka även villor för A-hus. Bygger företagshotell När det gäller kontor och verksamhetslokaler bygger Arkö Bostad just nu ett företagshotell vid Norrköpings flygplats, vilket kommer att hysa ett 20-tal olika verksamheter. Fastigheten med en yta på drygt 4 000 kvadratmeter ska vara klar för inflyttning i september och kommer att förvaltas av Arkö Bostad. – Vi är duktiga på det vi gör, våra uppdragsgivare vet att vi bygger med kvalitet och representerar fastigheter med mycket hög standard. Det är därför vi har hög kundnöjdhet, konstaterar Daniel Karlfeldt som är målmedveten vad gäller framtiden för Arkö Bostad. – Vi söker hela tiden efter mark och byggrätter vi kan utveckla. Framöver kommer vi att satsa mer på prefabproduktionen, och vi kommer också att etablera en ny produktionsanläggning med kontor i Kungsängen här i Norrköping. Vi ligger i startgroparna, säger Daniel Karlfeldt. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

stephan.e@arkobostad.se | 073 - 524 09 10 | arkobostad.se 16


N O R R KÖ P I N G

Arbetskläderna visar din tillhörighet I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att synas. Arbetskläderna signalerar i mångt och mycket vad ett företag står för, något man tagit fasta på på KAXI Profil. Här jobbar man med sitt breda koncept avseende funktionella, snygga och profilerade arbetskläder. Personlig service och mötet med kunden är viktigt.

Vi träffar Minna Olsen och Carin Wiklund som äger och driver KAXI Profil, ett företag som härstammar från SKEPPA Profil, men som sedan den 30 augusti 2021 verkar under nuvarande namn. Samtidigt flyttades verksamheten till nya lokaler på Butängens industriområde. – Vi arbetade båda som anställda på SKEPPA Profil men fick möjlighet att ta över verksamheten 2018. Vi tvekade inte att tacka ja och det har vi aldrig ångrat,

säger Minna och Carin, som också gärna framhåller medarbetarna Amanda och Anna som, liksom de själva, har lång erfarenhet av branschen. Välkända kvalitetsmärken – Vi arbetar med välkända kvalitetsmärken som Helly Hansen, Fristad, Snickers, Texstar och Berkeley. Det är bra leverantörer som står för pålitliga produkter av hög kvalitet och med lång livslängd. Det finns många olika förädlingsmetoder. Vilken metod man väljer beror på plagget, i vilket sammanhang plagget ska användas och vilket budskap man vill förmedla. Vi har egen tryck- och brodyrverkstad. Därutöver har vi även ett mindre sortiment med personlig skyddsutrustning, så som hjälmar, hörselkåpor och skyddshandskar, liksom giveaways av olika slag, informerar Minna Olsen.

synas, därför blir det allt fler som värdesätter smart marknadsföring av sina varumärken. Genom att samarbeta med oss erhåller företagen inte bara profilerade yrkeskläder, utan också plagg som är både snygga och funktionella, säger Carin Wiklund. Personlig service, snabba leveranser och ett kundanpassat sortiment är andra faktorer som gör att många vänder sig till KAXI Profil. Kunderna kan i många fall besöka butiken och erhålla tryck på sina plagg medan de väntar. – Vi noterar en ökad efterfrågan på våra tjänster och produkter, vilket gör att vi tror på en fortsatt god tillväxt med fler kunder. Vår ambition är också att fördjupa samarbetet med våra leverantörer, avrundar Minna Olsen och Carin Wiklund. Intervju: Stefan Carewall

Ökad efterfrågan Kunderna består av företag i olika branscher, de flesta i Norrköping med omnejd. I kundkretsen finner vi allt från olika hantverkare, betongare och konsulter till bemanningsföretag. – Idag är det viktigare än någonsin att

LINNÉGATAN 28 (BAKSIDAN) BUTIK: 0732-34 32 33

YRKES - & PROFILKLÄDER PROFIL- & PRESENTARTIKLAR PERSONLIGT SKYDD 17


N O R R KÖ P I N G

En stark servicepartner till den marina och landbaserade industrin Frydenbø Industri AS tillhör Norges ledande leverantörer av produkter och tjänster till den marina och landbaserade industrin samt offshoreindustrin. Nu finns bolaget även representerat i Sverige. I Frydenbø Industri AB i Norrköping saluför man italienska FPT Industrials program av dieselmotorer och reservdelar, samt står för service, installationer och diagnoser av motorer på plats hos kund.

Frydenbø Industri AS tillhör Norges ledande leverantörer av produkter och tjänster till den marina och landbaserade industrin samt offshoreindustrin. Bolaget ingår i Frydenbø Group som 2021 firade

105 år och finns i Norge, Sverige och Finland, och där Marin och Industri är två av affärsgrenarna. I Sverige representeras bolaget sedan 2019 av Frydenbø Industri AB med säte i Norrköping (ett helägt dotterbolag till Frydenbø Industri AS). På anläggningen i Åby träffar vi Anders Skoog, VD, som berättar att företaget säljer och marknadsför FPT:s (tidigare mera känt som IVECO) breda program av dieselmotorer och reservdelar till både industri- och marina kunder. – FPT är en av världens största motortillverkare och har haft samarbete med Frydenbø Industri AS sedan 1993. Vi jobbar med industrimotorer, marina motorer, reservkraftsaggregat och sprinkleraggregat. Vi vänder oss till bland annat OEM-kunder som bygger in motorerna i sina egna lösningar. Det kan till exempel handla om sopmaskiner, teleskoplastare, skogs- och flismaskiner, berättar Anders och tillägger att det rör sig om dieselmotorer. Brett koncept för eftermarknaden

Frydenbø Industri AB erbjuder även ett brett koncept för eftermarknaden, vilket innefattar service, underhåll, garantiåtaganden och reservdelsförsäljning. Reserv-

delar kan snabbt beställas från antingen centrallagret i Oslo eller direkt från fabriken i italienska Turin. – Vi har resande servicetekniker som utför service, installationer och diagnoser av motorer på plats hos kund. Vi förfogar över en fullt utrustad servicebuss med vilken vi snabbt kan vara på plats hos behövande kunder. Härutöver samarbetar vi med ett antal återförsäljare och serviceverkstäder från Luleå i norr till Skåne i söder, upplyser Anders Skoog och tillägger att man sedan i mars 2020 har ett mindre lager av reservdelar samt verkstad i nya lokaler i Åby. Kvalitet och miljö Frydenbø Industri står för ett kvalitetskoncept. – Vi företräder ett välkänt varumärke. FPT står för hög kvalitet, motorerna har låg bränsleförbrukning, låg vikt och ett kompakt utförande som våra kunder uppskattar. FPT ligger också långt fram när det gäller utsläppsrestriktioner, framhåller Anders Skoog och nämner att man på huvudkontoret i Bergen arbetar mycket med hybridlösningar för både marina motorer och reservkraftsaggregat. Anders ser framtiden an med tillförsikt,

han noterar att intresset och efterfrågan för vad Frydenbø Industri har att erbjuda växer. – Vi ska bygga upp en större serviceorganisation för att bli ännu mer tillgängliga

för våra kunder. Samtidigt vill vi fortsätta ligga i framkant inom de områden som ligger oss varmt om hjärtat, inte minst miljön. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Bredden utmärker välrenommerat byggföretag I Norrköpingsföretaget WS-Bygg talar bredden sitt tydliga språk. Den välrenommerade byggfirman jobbar med allt från fönster och dörrar, badrum och kök till om- och tillbyggnader samt komplett nybyggnation i lösvirke. Med ett nära samarbete med andra entreprenörer kan WS-Bygg åta sig totalentreprenader.

Det finns erfarenhet så att det räcker och blir över i Norrköpingsföretaget WS-Bygg. Ägaren Willy Sköld har lång erfarenhet av byggbranschen och hade således många år bakom sig i densamma redan när han startade företaget 2009. Vi träffar honom i lokalerna i Risängens industriområde där han beskriver den starka bredd som han

och hans åtta anställda, samt elever från Bygggymnasiet, representerar. – Vi gör i princip allt inom bygg – från altaner och uterum, fönster och dörrar, kök och badrum, tak- och fasadbyten till om- och tillbyggnader samt komplett nybyggnation i lösvirke. Vi utför också brandtätning av mellanväggar i radhus

och kedjehus samt jobbar med försäkringsskador, berättar Willy. Han tillägger att WS-Bygg även kan stå för totalentreprenader avseende rör, plattsättning, elinstallation, måleri och ventilation, och att man för ändamålet har goda kontakter med duktiga certifierade samarbetspartners. Varierande uppdrag WS-Byggs starka bredd har inneburit åtskilliga uppskattade arbetsinsatser sedan företaget startades. – Förra året utförde vi till exempel en omfattande renovering av utredningshemmet Risingegården i Finspång, där vi lade om hela taket med tillhörande takfönster. För närvarande utför vi en tillbyggnation med tillhörande veranda på ett bostadshus i Lindö. Ett annat projekt utför vi på Racketstadion där vi står för en ansiktslyftning av cafeterian som ska förses med bland annat bardiskar, berättar Willy Sköld.

Formning och gjutning vid renovering av ett magasin/lagerlokal för Polyproject Environment i Krokek.

Pooldäck med trapp.

Helhetsansvar WS-Bygg vänder sig till både företag och privatpersoner i Norrköping med omnejd. Företaget lämnar en fri offert i de fall

kunden har bygglovet klart. – Kunderna ser en stor fördel i att kunna vända sig till en enda aktör som tar ett helhetsansvar kring hela deras projekt. Vi jobbar alltid utefter kundens behov och önskemål och har en nära dialog med våra uppdragsgivare genom hela byggprocessen, säger Willy Sköld som tror att den goda utveckling han sett i företaget under senare tid kommer att hålla i sig. – Vi ska fortsätta växa i regionen. Eventuellt kan det bli tal om nyanställning av en eller ett par personer framöver. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Motorer, reservdelar och service för Industri-, Reservkraft- och Marint bruk 010-303 13 90 www.frydenbo-industri.se industri.sverige@frydenbo.no

18

wsbygg@gmail.com ● www.wsbygg.se Willy: 0737- 60 62 31 ● Anders: 0739 - 90 33 32


N O R R KÖ P I N G

Betonghåltagning med stor precision När byggprojekten kräver borrning och sågning i hårda material är det ofta Norrköpings Betonghåltagning AB som kontaktas. För Norrköpings Betonghåltagning är inga uppdrag vare sig för stora eller för små när man med modern utrustning jobbar med stor precision och hög effektivitet.

Borring Västerviks kaj.

Det är Tim Fritiof som leder verksamheten i Norrköpings Betonghåltagning efter många år bakom sig i branschen. Redan som 13-åring sommarjobbade han i en liknande firma där hans far var delägare. Nu driver han sitt eget företag med inriktning mot borrning och sågning i hårda material. – Vi utför både borrning och sågning i golv och väggar, primärt på uppdrag av

Tobias Karlsson.

byggföretagen, men också bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, samt entreprenörer inom exempelvis el, VVS och ventilation. Vi rycker ut i samband med såväl nybyggnation som renovering där det ofta handlar om borrning för dragning av vatten och avlopp, ventilation eller elkablar, upplyser Tim Fritiof och nämner en uppdragsgivare som Fastighetsteknik i Norrköping. Modern utrustning I Norrköpings Betonghåltagning arbetar man med de senaste tekniska lösningarna. Här finns borrar som kan skapa hål med en diameter på mer än en meter och väggsågar som sågar igenom 73 centimeter tjock betong. Tim och hans kollegor förfogar även över en specifik utrustning för torrborrning i armerad betong. Med denna kan man borra i känsliga utrymmen som inte får utsättas för väta. – Just nu arbetar vi till exempel på Färgeriet i Norrköping på uppdrag av Prefab System beträffande nyproduktion av bostäder. En annan uppdragsgivare är Eon på Händelöverket. Nyligen var vi i Golvsågning med 1200mm klinga.

Linköping där vi bistod en fastighetsägare i samband med ett stambyte, berättar Tim Fritiof. Norrköpings Betonghåltagning har också ett bra samarbete med ERC Systems som jobbar med Relining. Av dem får Tim och hans medarbetare många återkommande uppdrag i samband med deras projekt. Inget är omöjligt Med många års erfarenhet av branschen utför Norrköpings Betonghåltagning sina uppdrag med stor noggrannhet och precision. Den moderna maskinparken bidrar förstås också till att många väljer att anlita företaget i samband med olika byggprojekt, liksom det faktum att bolaget är medlem i Branschorganisationen för Byggnadsberedning. Tim och hans personal förfogar över tre fullt utrustade servicebussar som gör att man snabbt kan vara på plats hos behövande kunder. – Vårt motto är att inga uppdrag är vare sig för stora eller för små, för oss är ingenting omöjligt, säger Tim Fritiof. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

19


N O R R KÖ P I N G

Konferensupplevelser under historiens vingslag Bara 15 minuter från Norrköping ligger Villa Fridhem. Det före detta kungliga sommarresidenset med anor från 1909 är numera en populär plats för möten, avkoppling och matupplevelser i en miljö och atmosfär som andas historia. Villa Fridhem är inte minst en utmärkt plats för unika konferensupplevelser där klassisk interiör förenas med modern mötesteknik. Villa Fridhem i Åby, 15 minuter från Norrköping, stod klar 1909 efter att Prins Carl låtit bygga den som sommarresidens till sig själv och sin familj. I 45 år var byggnaden i kunglig ägo innan Landstinget i Östergötland tog över den och drev den som ett konvalescenshem. Först i slutet av 1980-talet blev Villa Fridhem en hotell- och konferensanläggning i privat regi och 2020 köpte Fredrik och Elina Jonsson den. De har därefter låtit renovera den både invändigt och utvändigt, men samtidigt varit noga med att bevara den historiska atmosfären och de klassiska interiörerna. Här ryms nu 54 hotellrum i olika rumskategorier. Samtidigt har Villa Fridhem blivit ett synnerligen populärt val bland företag på jakt efter en speciell konferensupplevelse. – Vi har inte mindre än 14 grupp- och

konferensrum, varav det största har plats för 70 personer i biosittning. Samtliga rum har modern teknik som håller högsta klass, vilket medför att vi kan erbjuda alla möjliga varianter av digitala möten, hybridmöten och livestreaming. Alla rum är fullt utrustade med allt som behövs för en lyckad konferens, säger Viktor Lindgren, hotelldirektör på Villa Fridhem. Matupplevelser utöver det vanliga Underbara miljöer, annorlunda upplevelser och gastronomisk mat under histo-

riens vingslag sammanfattar väl Villa Fridhems koncept. Anläggningen hyser flera restauranger, varav den största har plats för ett hundratal gäster. Här väljer många att fira bröllop, födelsedagar och andra högtider. Restaurangens à la cartemeny är populär bland såväl boende på Villa Fridhem som besökande gäster. Villa Fridhem har en shuttleservice som innebär att man hämtar och lämnar restauranggäster kostnadsfritt i mån av plats. Viktor Lindgren tipsar även om Peacock Bar där många gäster väljer att koppla av

med en cocktail eller drink. Det går även att njuta av champagne- och vinprovningar i något av de privata rummen. – Vi har en omfattande vinkällare och håller dessutom på att bygga en ny där våra gäster ska erbjudas särskilda vinupplevelser, informerar Viktor. Ett koncept i världsklass Villa Fridhem hyser också en komplett relaxavdelning med badtunnor, bastu, lounge, bar med mera. Flera av de förmånliga paket man erbjuder innefattar besök på relaxavdelningen. – Våra gäster kan även prova på att cykla mountainbike och vi bygger just nu en padelanläggning med två banor som blir spelbara till våren, säger Viktor Lindgren. Han slår också ett slag, om uttrycket tillåts, för Villa Fridhems golfpaket.

20

– Vi flyger våra gäster med helikopter från Villa Fridhem till Visby Golfbana på Gotland. Efter en 18-hålsrunda flygs de sedan tillbaka för vidare upplevelser, berättar Viktor entusiastiskt. Liksom ägarna vill han fortsätta utveckla och förbättra Villa Fridhem. Anläggningen och dess upplevelser ska, som han uttrycker det, ligga i premiumklassen. – Villa Fridhem ska vara en plats att längta till där servicenivån är hög och matupplevelserna något utöver det vanliga. Hela vårt koncept ska helt enkelt hålla världsklass. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


RRENLIGT ENLIGT

N O R R KÖ P I N G

Solceller – en investering för både ekonomi och miljö Alltfler upptäcker de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med solceller. Utvecklingen är tydlig i Gridcon AB där man med 30 års samlad erfarenhet tar ett helhetsansvar när deras kunder vill investera i solcellsteknik. Gridcon vänder sig till små och stora kunder och tar ett helhetsgrepp från idé och kartläggning till färdig installation.

Från idé till installation Gridcon AB projekterar, säljer och installerar solcellsanläggningar för byggföretag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, elfirmor med flera över mer eller mindre hela Mellansverige. I kundkretsen märks uppdragsgivare som Skanska, Peab och Assemblin. – Vi är en helt och hållet fristående och oberoende aktör, vilket gör att vi kan välja fritt mellan olika tillverkare och alltid ta fram den lösning som passar bäst utifrån gällande förutsättningar. Vi skräddarsyr alltid anläggningarna efter vilka förutsättningar, krav och önskemål som kunderna har, säger Mats Webjörn. Han lyfter fram de såväl miljömässiga som ekonomiska fördelarna med solceller. – Det är en synnerligen god investering med tanke på att payofftiderna idag kan vara så låga som åtta år. Gridcon erbjuder även en tjänst som de kallar FastighetsEKG där de utför mätningar under sex till tolv månader med hjälp av utrustning från svenska Ferroamp. Med hjälp av insamlad data kan de sedan erbjuda kunden en kostnadseffektiv lösning där de genom att installera energilager och solceller kan sänka sin säkringsnivå. – Det kan vara hissar eller andra typer av

ömässig jömässigsynvinkel. synvinkel. ed hög med högkvalitet kvalitetoch och ukt! dukt! rärären endrivkraft drivkraftför för

med hög kvalitet och odukt! er är en drivkraft för

Solenergi kan kännas nytt för många, men knappast i Norrköpingsföretaget Gridcon AB där man jobbat med tekniken sedan företaget startades 2007. Pelle Pettersson grundade företaget tillsammans med sin bror Mats Webjörn. Duon är två av fyra delägare i företaget som initialt jobbade med solenergi för uppvärmning av vatten för både hushåll och fastighetsägare. Sedermera började de också installera solcellsanläggningar för villaägare, och efter hand har projekten blivit allt större. Idag sysselsätts åtta medarbetare i både små och stora projekt.

utrustning som endast skapar effekttoppar under kortare tid. Framför allt gör man som kund en stor insats i vår allmänna strävan efter att ställa om från fossil till fossilfri elproduktion, framhåller Mats Webjörn.

Ökad efterfrågan Alltfler efterfrågar solcellslösningar och energilager, vilket gör att Mats och hans kollegor har fullt upp. I det nya kvarteret Balkongen i Hageby utför Gridcon just nu en installation för Bravida. Det rör sig om ett 50-tal solpaneler med en totaleffekt på 20 kWp. Ett betydligt större projekt genomfördes i Finspång 2020 då man installerade sammanlagt 770 solpaneler med en effekt på 255 kWp på Stora Coop Viberga. Nyligen slutfördes ett arbete för det kommunala bostadsbolaget Norrevo på den nya bussverkstaden i Risängen. Ett annat pågående projekt rör en förskola i Svärtinge, även det åt Norrevo och då tillsammans med Elajo.

– Många väljer oss tack vare vår stora kunskap och långa erfarenhet. Vi är ett av de äldsta företagen i branschen, konstaterar Mats Webjörn och berättar att Gridcon är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001, vilket är ovanligt för ett företag i Gridcons storlek. – Vi noterar att marknaden och efterfrågan växer. Vi befinner oss därför i en expansionsfas då vi söker efter både montörer och elektriker. Det tycks som om vi har många spännande år framför oss. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

KOMPLETTA SOLCELLSLÖSNINGAR ENLIGT DINA ÖNSKEMÅL OCH BEHOV!

Att investera i solenergi är bra – både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. KOMPLETTA SOLCELLSLÖSNINGAR ENLIGT 9001 KOMPLETTA SOLCELLSLÖSNINGAR ENLIGT Vi har lång erfarenhet av OCH att leverera kompletta lösningar med ISO hög kvalitet och DINA ÖNSKEMÅL BEHOV! ISO 14001 DINA ÖNSKEMÅL ISO 45001 vi finns med underOCH helaBEHOV! resan. Från idéstadiet till färdig produkt! Att investera i solenergi är bra – både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Att investera i solenergi är bra – både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Många averfarenhet våra kunder är återkommande. Just nöjda kunder är en drivkraft för av attkompletta leverera kompletta lösningar ViVi harhar långlång erfarenhet av att leverera lösningar med hög kvalitet ochmed hög kvalitet och vi vårt finns med underunder hela resan. Från idéstadiet till idéstadiet färdig produkt! kvalitetsarbete. vi finns med hela resan. Från till färdig produkt! KVALITETS-, MILJÖ& ARBETSMILJÖCERTIFIERING

Ackred. nr. 1450 Certifiering av Ledningsssystem ISO/IEC 17021

Många av våra kunder är återkommande. Just nöjda kunder är en drivkraft för Många av våra kunder är återkommande. Just nöjda kunder är en drivkraft för vårt kvalitetsarbete.

vårt kvalitetsarbete. Låt Gridcon bli din samarbetspartner vid ditt nästa Låt Gridcon bli dinprojekt! samarbetspartner

Låt Gridcon bli din samarbetspartner vid ditt nästa projekt!

vid ditt nästa projekt! Läs mer på gridcon.se eller ring 011-16 50 00.

Läs mer på gridcon.se eller ring 011-16 50 00. Läs mer på gridcon.se eller ring 011-16 50 00.

21


N O R R KÖ P I N G

Brett kunnande i välrenommerat byggföretag

Privatpersoner, företag och fastighetsägare i Norrköping med omnejd har i Lindö Bygg AB tillgång till en erfaren och kunnig byggare. Här åtar man sig allt från plattsättning och serviceinsatser till renovering och komplett nybyggnation i lösvirke. Trots att Lindö Bygg bara har sex år på nacken har företaget redan hunnit skapa

sig ett riktigt gott rykte i Östergötlands byggbransch. Robert Karlsson driver företaget med sina fem anställda, varav fyra snickare och en plattsättare, från kontoret i Risängens industriområde i Norrköping. – Vi ser oss som en traditionell byggfirma men med en mycket stark bredd. Tack vare ett nära samarbete med andra väletablerade hantverkare, så som målare, elektriker, VVS-firmor och markentreprenörer, kan vi

åta oss totalentreprenader för våra projekt, upplyser Robert. Varierande uppdrag Lindö Bygg står för ett modernt byggkoncept som präglas av marknadens höga krav på kvalitet, miljö och säkerhet. Man jobbar med både trä, betong och plattsättning och kan åta sig allt från köks- och fönsterbyten, badrumsrenoveringar och takbyten till renovering, om- och tillbyggnation samt komplett nybyggnation i lösvirke. Firman anlitas av både företag, fastighetsägare och privatpersoner, vilket innebär en mängd varierande uppdrag, företrädesvis i Norrköpingsregionen, för Robert och hans kollegor. – Just nu bygger vi två lösvirkeshus på Vikbolandet för en exploatör, ett annat uppdrag rör en badrumsrenovering i Söder-

köping. Vi har genom åren också byggt ett flertal thermopooler som vi gjuter och förser med kringliggande pooldäck, samt, om kunden så önskar, ett poolhus, berättar Robert Karlsson som har 18 år bakom sig i byggranchen på såväl små som stora byggföretag. Gillar utmaningar Robert framhåller att man i Lindö Bygg gärna åtar sig uppdrag med höga krav på slutresultatet. Kvalitet är ett ledord som genomsyrar alla delar av verksamheten. Företaget är våtrumscertifierat enligt BKR och företagets skickliga plattsättare sätter både kakel och klinker i både kök och badrum. Företaget kan även åta sig mindre murnings- och putsningsarbeten. – Vi har en stark lokal förankring, vi besitter bred kompetens och jobbar med

en hög servicenivå, vilket har byggt vår starka kundkrets. Vi ska helt enkelt vara bäst på det vi gör och leverera över kundens förväntningar. Samtidigt är vi förstås noga med att hålla utlovade tider, säger Robert Karlsson som i sammanhanget gärna framhåller sina medarbetare, vilka innehar yrkesbevis och arbetar flexibelt och självständigt med tillgång till egna servicebilar. Robert tror på en fortsatt god utveckling i Lindö Bygg. – Ambitionen är att företaget ska fortsätta växa sakta men säkert. Jag hoppas kunna anställa fler inom de närmaste åren. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

LINDÖ BYGG AB 011 - 10 48 00

● NYBYGGNATION OMBYGGNATION TILLBYGGNAD

● TILLBYGGNAD

NYBYGGNATION RENOVERING ● OMBYGGNATION

● RENOVERING

ENERGIÅTGÄRD

● BYGGSERVICE

BYGGSERVICE

● PLATTSÄTTNING

www.lindogygg.se

22

011 - 10 48 00

www.lindobygg.se


N O R R KÖ P I N G

Flexibla transportlösningar i oberoende Norrköpingsåkeri I ett mindre, oberoende åkeri blir flexibiliteten desto större. Det är BBST Björemans Bud & Åkeri AB ett tydligt exempel på. Den välrenommerade Norrköpingsfirman är specialiserad på transporter och budtransporter av temperaturkänsligt gods och servar kunder i hela Östergötland, men med hela Sverige som destination.

Hans Björeman grundade BBST Björemans Bud & Specialtransporter 1998 genom att köra budbil för traktens företag. Två år senare träffade han blivande hustrun Helena som efter att under lång tid ansvarat för administration och ekonomi blev delägare i företaget 2012. Sedan fem år tillbaka driver hon verksamheten i egen regi med sina tolv anställda. – Vi är ett helt fristående åkeri som utför en mängd olika distributionskörningar och budtransporter, men som är specialiserade på transporter av temperaturkänsligt gods, bland annat livsmedel, läkemedel och känslig elektronik. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela

Östergötland, framför allt Norrköping och Linköping, samt Småland, Sörmland, Västmanland och Närke, men våra körningar sker över hela Sverige, och även utomlands om så krävs, berättar Helena Björeman. Givande samarbeten BBST Björemans Bud & Åkeri AB, som företaget numra heter, förfogar över fyra lätta lastbilar och tre budbilar. Fordonen

är utrustade med kyl- och värmeaggregat och är kyl- och värmeisolerade. Den starka bredden har attraherat en allt vidare kundkrets. I denna finns bland andra Martin & Servera med vilka BBST har samarbete och levererar varor till deras slutkunder. – Vi har också ett tätt samarbete med Care of Beds och SOVA för vilka vi levererar sängar och sängmöbler, vilka vi även kan montera på plats, till deras kunder, i regel privatpersoner. Vi kör även matkassar för ICA Maxi i Norrköping sex dagar i veckan. Härutöver erbjuder vi också lagerhållning, det är en verksamhet som befinner sig i en uppbyggnadsfas, upplyser Helena Björeman. Pålitliga och lösningsorienterade Helena är lärare i grunden, vilket bidragit till att hon idag har fortbildat sig och nu utbildar lastbilschaufförer för tung behörighet, YKB (Yrkekompetensbevis). – Jag gör det i rollen som konsult för Sveriges Åkeriföretag, säger Helena och tillägger i sammanhanget att de flesta av hennes medarbetare i BBST Björemans Bud & Åkeri är utbildade i ADR-transport.

OCN Eiffeltornet.

Helena Björeman.

Företaget är också medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket bland annat innebär att man arbetar efter deras miljöpolicy. Det är en av flera faktorer som gör att många väljer att anlita BBST Björemans Bud & Åkeri. – Vi uppfattas dessutom som pålitliga och lösningsorienterade, det vet vi att våra kunder värdesätter, säger Helena

Björeman som ser framtiden an med tillförsikt. – Vi ska fortsätta växa sakta men säkert, vilket på sikt kommer att innebära att vi behöver införskaffa nya fordon och anställa fler medarbetare. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Stark innovationskraft i mångårig maskinleverantör I Thorilds Verkstads AB har innovation varit ett ledord i verksamheten ända sedan starten. Företaget är en sedan länge väl ansedd leverantör av pallastare med tillhörande utrustning, vilket format en bred krets med kunder inom en mängd olika branscher.

Innovationskraften har alltid varit stor i Thorilds Verkstads AB och det är i mångt och mycket företagets grundare Nils Thorilds förtjänst. – Min far var en uppfinnare och innovatör och började redan under 1960-talet att tillverka maskiner för användning på

grustag, berättar Claes Thorild, Nils son, tillika den som äger och driver bolaget idag. Han berättar vidare att den första pallastaren togs fram 1971 då man tillverkade en variant för lastning av säckar med djurfoder för Lantmännen. Företaget producerade ett tag maskiner av många olika slag, men i början av 1980-talet togs beslutet att inrikta verksamheten helt mot pallastare med tillhörande utrustning. Tre helautomatiska modeller Thorilds Verkstads AB har genom året försett kunder inom ett flertal olika branscher med pallastare för en mängd olika produkter, allt från cement, sand, kemiska produkter och träpellets till djurfoder, utsäde och livsmedel. Merparten av kunderna finns i Sverige men man har även levererat till beställare i andra länder. Företaget är en systempartner till Kuka Nordic AB och kan idag erbjuda tre helautomatiska modeller. Mer än 20 år har gått sedan man levererade sin första palleteringsanläggning med robot. Maskinerna

man erbjuder lastar förpackningar som kan vara säckar, kartonger, burkar, backar med mera. – För Finja Betong i Hässleholm har vi tillverkat en kundanpassad, helautomatisk pallastare som hanterar deras 25 kilo tunga pappsäckar, vilka med hjälp av vår utrustning lastas på pallar som rymmer cirka 40 säckar, exemplifierar Claes Thorild och tillägger att företaget även är agent i Sverige för italienska tillverkaren av säckfyllningsmaskiner, B&C. Dessa utgör ett bra komplement till Thorild Verkstads AB:S palleteringsanläggningar.

konstruktionsuppdrag inom automation, säger Claes som tror att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig. – Det är viktigt att vi inte står stilla, utan fortsätter utveckla våra maskiner och lösningar. Det ger oss också möjligheten att attrahera nya kunder. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kundanpassade lösningar Claes började jobba som anställd i Thorilds Verkstads AB 1988 och tog över verksamheten sju år senare. Han har med andra ord varit med under en tid då inte bara företaget, utan hela branschen har upplevt en stark utveckling, inte minst avseende teknik och automation. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet, liksom vår förmåga att ta fram kundanpassade lösningar. Vi är duktiga på

Vi trivs m e våra last d er!

Bokning dygnet runt: 070- 347 77 70 | helena@bbst.nu | www.bbst.nu

www.thorildsverkstad.se | 011- 53535 | info@thorildsverkstad.se

23


N O R R KÖ P I N G

En trygg testpartner för nordisk elektronikindustri I Columbia Elektronik AB har den nordiska elektronikindustrin en kompetent och erfaren leverantör av professionella testfixturer. Med fokus på noggrannhet och pålitlighet har företagets kunnande, produkter och tjänster intagit en ledande position i branschen, en position man hela tiden jobbar hårt för att behålla. Columbia mitten av utvecklats kare och

Elektronik AB startades i 1970-talet och har sedan dess till dagens ledande tillverleverantör av testfixturer för

kretskortsprovning till den nordiska elektronikindustrin. På anläggningen i Kolmården utanför Norrköping träffar vi bolagets VD Mats Klarholm som berättar att bolaget är marknadsledande avseende testutrustning och mätutrustning. – Vi tar fram effektiva lösningar för testning av elektroniska produkter, och hjälper våra kunder att skräddarsy en kostnadseffektiv och flexibel lösning som i förlängningen ger låga underhållskostnader. Vårt motto är att leverera kundanpassade, professionella testfixturer för alla behov, berättar han.

Höga kvalitetskrav Columbia Elektronik AB utmärker sig när det gäller all modern fixtureringsteknik, oavsett om det rör sig om mekaniska, pneumatiska eller vakuumaktiverade, fristående eller integrerade eller inlinefixturer. Man tar även fram smarta fixturer som formar en så kostnadseffektiv, smidig, tillförlitlig samt användarvänlig lösning som möjligt, samtidigt som den höga kvaliteten som Columbia Elektronik är känt för bibehålls. Verktyget skannar av kretskortets mätpunkter och säkerställer att det fungerar som det ska. Det kundanpassas helt efter varje specifikt kretskort. – Alla våra testlösningar är användarvänliga och prisvärda så att du som kund inte behöver kompromissa med funktionalitet och kvalitet, förtydligar Mats Klarholm och tillägger att bolaget även tillhandahåller instrument och kompletta testsystem. Columbia Elektronik är också den ledande återförsäljaren av testprobar, säkerhetstestare och anslutningssystem. Helhetskoncept Columbia Elektronik, som ägs av teknikhandelsbolaget Addtech AB, servar kunder i hela Norden och Baltikum. Bolagets

produkter används dock över hela världen. Kunderna finns företrädesvis inom elektronikindustrin och produkterna används inom fordons-, medicin-, industri- samt energiteknik. Bolagets serviceorganisation med professionella tekniker besöker kunderna där de gör en årlig service samt kalibrering och översyn av testutrustningarna. För avtalskunder garanterar man att vara på plats högst 24 timmar efter det att en felanmälan kommit in. – Våra kunder värdesätter att vi står för ett helhetskoncept med egen konstruk-

tion och tillverkning. I vår anläggning finns monterings- och förbindningsverkstad samt avdelningar för testutveckling, programmering, kalibrering och service av vår testutrustning, berättar Mats Klarholm som ser en fortsatt växande efterfrågan på Columbia Elektroniks lösningar. – Vår ambition är att hela tiden ligga i framkant. Det gäller att hänga med i utvecklingen för att vi ska kunna bibehålla vår framskjutande position på marknaden. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Byggfirman för både stort och smått I Norrköpings Bygg & Våtrum är flexibiliteten stor. Här jobbar man med både stort och smått – från plattsättning, köksbyten och badrumsrenoveringar till takbyten, om- och tillbyggnation. Med sin starka bredd och goda samarbetspartners kan Norrköpings Bygg & Våtrum åta sig totalentreprenader.

sina sex anställda och med 20 år bakom sig i branschen. – Vi utför i princip allt inom bygg – allt från service, reparationer köksrenoveringar och takbyten till om- och tillbyggnation samt komplett nybyggnation. Tack vare vår starka bredd och goda samarbeten med andra lokala entreprenörer kan vi åta oss totalentreprenader, upplyser Adam.

I Skarphagen i centrala Norrköping träffar vi Adam Pettersson. Från kontoret driver han Norrköpings Bygg & Våtrum med

Bygg och plattsättning Han berättar att verksamheten vilar stadigt på två ben: insatser kring bygg och plattsättning. Företaget är behörigt

enligt Byggkeramikrådets branschregler och sätter kakel, klinker och natursten i alla förekommande våtutrymmen. Norrköpings Bygg & Våtrum har också ett gott samarbete med certifierade VVS- och elinstallatörer. Man utför tak- och fasadbyten, putsning och murning. I personalstyrkan finns dessutom en målare. – 2020 byggde vi en 800 kvadratmeter stor industrifastighet i Söderköping för Ukra Förvaltning. Förra året blev det bland annat en enplansvilla i lösvirke för en privatperson. Det speglar vår starka bredd ganska väl, säger Adam. Just nu utför Norrköpings Bygg &

www.columbia.se ● 011- 39 80 05 ● info@columbia.se 24

Våtrum ett flertal badrumsrenoveringar, samt monterar två Marbodalkök, vilka Adam har ett gott samarbete med. För en bostadsrättsförening i Lindö håller man också på med att räta upp ett antal garagelängor. Helhetskoncept Att Norrköpings Bygg & Våtrum kan ikläda sig rollen som totalentreprenör ser Adam Pettersson som företagets främsta styrka. – Våra kunder värdesätter att vi kan stå för en helhet, att vi har allt under samma tak. Vi lämnar inget åt slumpen utan levererar

alltid med hög kvalitet. Samtidigt är vi noga med att hålla utlovade tider, säger Adam. Han konstaterar att det byggs mycket i Norrköping och att hela regionen har en mycket positiv utveckling. – Vår ambition är att fortsätta växa, planen är att vi ska arbeta ännu mer med fastighetsägare och fastighetsbolag där vi märker att fler och fler efterfrågar våra tjänster.

Norrköpings Bygg & Våtrum AB , Torsgatan 19, 603 63 Norrköping Adam Pettersson 0705 - 35 93 53 info@norrkopingsbygg.se

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


N O R R KÖ P I N G

Breda ekonomitjänster för Östergötlands företagare Med en stabil redovisningspartner i ryggen läggs grunden för framgång och lönsamhet i målmedvetna företag. Det är utgångspunkten i redovisningsbyrån Aotopia AB som erbjuder en bred portfölj av ekonomitjänster för mindre och medelstora företag. Med Aotopia AB som samarbetspartner slipper företag lägga tid på ekonomi och kan i stället fokusera på kärnverksamheten.

Det är Anel Osmanagic som är mannen bakom redovisningsbyrån Aotopia AB. Han startade firman i Norrköping för snart tio år sedan och har sedan dess fokuserat på mindre och medelstora företag i alla branscher, framför allt i och kring Norrköping men även i övriga delar av Sverige. Vi träffar Anel i lokalerna i Kneippenområdet där den egna fastigheten, med närhet till centrum men också E4, är väl anpassad efter verksamheten. Anel beskriver Aotopia AB som en affärspartner för företagets kunder. – Vi står för ett flertal olika tjänster, så som bokföring, bokslut, årsredovisning, deklarationer, löner och skatteplanering. Vi kan också bistå i avtalsfrågor kring exempelvis köp eller försäljning av bolag, aktieägaravtal, generationsskiften och kompanjonsavtal. Vi besitter bred kunskap inom juridik och kan bidra med värdefull rådgivning, säger Anel Osmanagic som har en masterexamen i ekonomi. Tydlighet och tillgänglighet I Aotopia AB är man noga med tydligheten. – Vi presenterar våra siffror på ett tydligt sätt och på ett språk som kunden förstår. Vi företräder också fast prissättning på våra olika uppdrag, vilket blir en trygghet för kunden. Att vi alltid är tillgängliga och tar oss tid för att svara på kundens frågor är andra orsaker till att många företag väljer oss som deras ekonomipartner, säger Anel.

Turcinhodzic som har varit byrån trogen i fem år. – Vi driver bolaget tillsammans med samma värdegrunder, det vill säga trygghet och enligt en affärsmodell som knyter starka band. Tillsammans med vår starka bredd står vi för ett koncept som vi vet att våra kunder uppskattar. I mångt och mycket handlar det om att behandla våra kunder som om deras företag var våra egna, säger Anel Osmanagic. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Årets Tillväxtföretag 2021 Arbetssättet är framgångsrikt, förra året utsågs Aotopia AB till Årets Tillväxtföretag i Östergötland av Årets Tillväxtbyrå, Revisionsvärlden och Björn Lundén. Anel framhåller i sammanhanget kollegan Alen Anel Osmanagic och Alen Turcinhodzic.

REDOVISNING PÅ RÄTT SÄTT TILL ETT FAST PRIS ao@aotopia.se | 0737- 22 80 69 | www.aotopia.se 25


N O R R KÖ P I N G

En trygg servicepartner för Norrköpings industrier Stopp i produktionen kan bli kostsamma för alla verksamheter. Företag i trakterna kring Norrköping har i det avseendet en trygg och pålitlig samarbetspartner i Svensk Tekniktjänst. Företaget är specialiserat på industriservice och montage och kan snabbt rycka ut när behovet uppstår.

Svensk Tekniktjänst startades i Norrköping 2008 och har sedan dess blivit en välanlitad partner för företagen i och kring Norrköping. Verksamheten utgår från lokalerna i Ingelsta industriområde, vilka hyser både kontor, verkstad och lager. Här träffar vi ägaren Christian Schulze som berättar att företaget är specialiserat på montage och industriservice.

– Vi jobbar till exempel för pappersbruket Fiskeby Board där vi reparerar och servar deras maskiner. Härutöver verkar vi även i rollen som underentreprenör för ett flertal mekaniska verkstäder här i Norrköping. Brett tjänsteutbud En annan av Christians medarbetare arbetar med truck- och industribatterier. Det handlar om service, försäljning och montering av batterier och battericeller, liksom all förekommande kringutrustning. Svensk Tekniktjänst är också servicepartner för batteritillverkaren Exide Technologies AB. – Härutöver arbetar vi med fastighets- och trädgårdsservice för bland annat fastighetsägare och industrier. Det kan handla om allt från gräsklippning och städning utomhus till rensning av rabatter och reparation av staket, upplyser Christian Schulze och nämner en uppdragsgivare som VPK Packaging. Svensk Tekniktjänst förfogar i sammanhanget över ändamålsenliga maskiner bestående av bland annat en minigrävare och två kompaktlastare, varav de sistnämnda används till materialhantering,

sopning, klippning av ängsmarker med mera. Efterfrågan ökar Christian Schulze konstaterar att efterfrågan på företagets tjänster växer och ser flera orsaker till dess popularitet. – Vi har lång erfarenhet, ett stort kunnande och ett brett kontaktnät som gör att vi kan lösa det mesta, säger han och berättar att Svensk Tekniktjänst för två år

sedan blev tilldelat ett tillväxtcertifikat av UC Nordic. Nu ser han framtiden an med tillförsikt. – Vi behöver anställa två personer till under 2022 för att kunna möta den ökande efterfrågan. Vi ska fortsätta växa, men utan att göra avkall på den höga kvalitet vi är kända för. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Välrenommerad markentreprenör utan begränsningar För Samuelssons Entreprenad AB är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Företaget är en expert på mark- och anläggningsarbeten och kan jobba med allt från villatomter till omfattande vägarbeten. Sedan Samuelssons Entreprenad bildades 2007 har företaget byggt upp ett mycket gott rykte. Erik Samuelsson var den som startade företaget, vilket han numera äger tillsammans med Rasmus Hallinder med ett förflutet i detsamma sedan 2009. Vi träffar dem i företagets lokaler i Kungsängens industriområde, vilka rymmer

både kontor, verkstad och tvätthall. De berättar att de tillsammans med sina 20 anställda representerar en mycket stark bredd och åtar sig i princip allt som rör markentreprenader. – Det rör sig om arbete med allt från mindre villatomter och garageuppfarter till stora schaktningsuppdrag för vägarbeten. Inga jobb är vare sig för stora eller för små för oss, och vid behov kan vi även ta hjälp av andra entreprenörer, berättar Erik Samuelsson. Stark bredd En del av verksamheten kretsar kring lägg-

ning av högspänningskablar för elnätet i Norrköping på uppdrag av Vattenfall och ONE Nordic. Företaget förfogar över två linjemaskiner för ändamålet. – Andra vanligt förekommande uppdrag handlar om vägservice i form av exempelvis dikning, asfaltering, snöröjning, saltning och sandning. Här använder vi oss av både traktorer och lastbilar. Vi utför också uppdrag med TMA-fordon i samband med exempelvis vägarbeten, och rycker också ut i samband med trafikincidenter då vi till exempel kan reparera räcken som har demolerats, upplyser Rasmus Hallinder. För närvarande lägger Samuelssons Entreprenad fiber på Vikbolandet för Peab samt gör en villagrund på uppdrag av JK-Hus. I Björkalund jobbar man med en parkeringsplats för Terranor. Rasmus tillägger att man även utför en hel del kranbilstransporter samt levererar grus. Ytterligare en tjänst är stomresningar i samband med villabyggnation. Expanderar Samuelssons Entreprenad utför arbeten från Stockholm i norr till Jönköping i söder. Utöver nämnda uppdragsgivare märks till exempel NCC, Svevia och El-Tel, men också många privatpersoner.

Med en maskinpark bestående av åtta grävmaskiner i olika storlekar, två traktorgrävare, två lastmaskiner, en bobcat och nio lastbilar finns det inga uppdrag som Erik, Rasmus och deras medarbetare inte kan ta sig an. – Vår höga kapacitet är en tydlig konkurrensfördel, liksom att vi är flexibla och jobbar med korta beslutsvägar, säger Erik som tillsammans med sitt team går en spännande framtid till mötes.

– Vi expanderar och kommer att nyanställa tre personer redan i april. Vi ska också byta ut en av våra lastbilar och två grävmaskiner under året. Efterfrågan på våra tjänster ökar, så det gäller för oss att anpassa verksamheten därefter, säger Erik Samuelsson och Rasmus Hallinder. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

samuelssons E

Christian 070 -742 40 95 / Daniel 076 - 393 25 28 26

N

T

R

E

P

R

E

N

A

D

Erik Samuelsson 070-971 15 57 ● Rasmus Hallinder 070-271 10 07 info@samuelssonsentreprenad.se ● www.samuelssonsentreprenad.se Besöksadress : Svärmaregatan 7, 603 61 Norrköping


N O R R KÖ P I N G

En fullsortimentsbutik för byggproffs och privatpersoner Med 200 butiker över hela landet är BOLIST Sveriges största bygg- och järnhandelskedja. Det rör sig om fullsortimentsbutiker för både byggare och privatpersoner med allt som behövs för ett lyckat byggprojekt. BOLIST-butiken i Kolmården utanför Norrköping är förstås inget undantag. BOLIST-butiken i Kolmården startades redan 1984 och drevs länge under namnet Kolmårdens Byggtjänst. Två år senare gjorde Jan Karlsson, dåvarande svärson till bolagets grundare, entré i firman som från början drevs i en förhållandevis liten skala. När Jan tog över i början av 90-talet inledde han en uppgraderingsprocess genom att bland annat köpa granntomten, vilket gör att butiken idag verkar på en 3 000 kvadratmeter stor yta. Sedan 15 år tillbaka ingår butiken i BOLIST som idag är Sveriges största byggoch järnhandelskedja med 200 lokalt anknutna butiker. Butiken i Kolmården ingår i Mästergruppen där även XL-Bygg och Järnia ingår. – Det är förstås en styrka för oss att tillhöra BOLIST som har egna lager i Helsingborg för både bygg och järn. Det gynnar våra kunder i slutändan, säger Jan Karlsson. Brett sortiment BOLIST-butiken i Kolmården är en komplett fullsortimentsbutik. Här finns allt som behövs för ett byggprojekt för både byggare och privatpersoner.

– Vår främsta styrka är vårt breda sortiment av virke, vilket innefattar alla dimensioner, samt skivmaterial som gips och plywood. Härutöver har vi ett brett sortiment av handverktyg, elverktyg och infästningsmaterial, liksom färg där vi är

återförsäljare för Nordsjö. Vi förfogar över vår egen brytningsmaskin som gör att vi kan ta fram i princip vilken kulör som helst, upplyser Jan. I butiken finner vi också ett brett utbud av gräsklippare och andra trädgårdsred-

skap samt produkter för markbeläggning, bland annat betongplattor från S:t Eriks. Med egna lastbilar kan man transportera material till kunderna, och det finns även en släpkärra till utlåning för kunder som hellre kör själva. – Vi har även ett 70-tal maskiner av olika slag till uthyrning. Det rör sig om allt från skruvdragare till markvibratorer, betongblandare och mattvättmaskiner, informerar Jan Karlsson. Kunnig personal BOLIST-butikens kunder har tillgång

till kunnig och serviceinriktad personal som ger goda råd kring olika produkter och projekt. Här finns ett stort kunnande om det breda sortimentet. Efterfrågan på detsamma ökar och för Jan och hans personal gäller det att anpassa konceptet därefter. – Vi ska fortsätta växa och expandera, samt vara en trygg aktör för traktens byggare och invånare. Redan nu i maj kommer vi att bredda personalstyrkan med ytterligare en person, säger Jan Karlsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Barn och cancer hör inte ihop.

Munkvägen 8, 618 30 Kolmården Telefon: 011 397 387 | www.bolist.se

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 27


N O R R KÖ P I N G

Den klassiska kakelugnen får nytt liv När vinterkylan gjorde sig påmind och elpriserna sköt i höjden fick kakelugnarna en nyrenässans. Trenden är tydlig i Norrköpings Kakelugnsmakeri där man bidrar till att främja och bevara de klassiska kakelugnarna. Företaget inte bara renoverar och reparerar dessa klassiska eldstäder, utan har också Sveriges största urval av antika kakelugnar till försäljning.

Norrköpings Kakelugnsmakeri är en av få aktörer i Sverige som renoverar och säljer antika kakelugnar och eldstäder. Christian Norsbring och hans kollega Roger Rauker bildade företaget för 20 år sedan och driver det från lokalerna i Strömsfors, vilka rymmer både kontor och utställningslokal. – Vi jobbar bara med antika kakelugnar, det vill säga sådana som är tillverkade på 1930-talet eller tidigare. I dagsläget är vår äldsta variant från 1700-talet, upplyser Christian. Renoverar och säljer Christian berättar att kakelugnen i grund

och botten är en svensk uppfinning. Den är försedd med ett femkanalssystem som gör att den vid vedeldning lagrar värme på ett bra och effektivt sätt. Christian och Roger köper in antika kakelugnar från hela Sverige som man sedan restaurerar. – Vi köper kakelugnar i gott skick som vi sedan plockar isär för att sedan montera ihop dem igen med nya femkanalssystem, byggda av tegel. Vi kan även tillverka kakel själva i de fall det behövs, säger Christian. Bland kunderna finns privatpersoner i hela Sverige och även utomlands. Det rör sig dels om personer som vill köpa en kakelugn, del om kunder som vill ha sin befintliga eldstad restaurerad. Norrköpings Kakelugnsmakeri erbjuder till exempel även skorstensrenoveringar och andra serviceinsatser som rör eldstäder. Efter installation utför en sotare en kontrollbesiktning och säkerställer att allt är godkänt enligt gällande regler. Sveriges största utbud Intresserade kunder kan med fördel boka tid hos Christian och Roger för ett besök. I dagsläget finns ett 50-tal kakelugnar på företagets utställningsyta och ungefär

300 till försäljning. Utbudet är Sveriges största, samtidigt som Norrköpings Kakelugnsmakeri är en av få som jobbar med restaurering. – Många av våra kunder äger ett äldre hus. Då vill man i regel också ha en gammal

kakelugn, säger Christian Norsbring som kan konstatera att den på många håll kalla vintern och de skenande elpriserna har gjort att efterfrågan på effektiva eldstäder har ökat. – Vi tror på ett fortsatt växande behov,

och beträffande kakelugnar ska vi även framöver vara en av de ledande aktörerna i Sverige. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En trygg däckpartner i alla väder Företag och boende i trakterna kring Norrköping har alltid en trygg däckpartner inom räckhåll. Bennys Däck & Fälg står för ett komplett koncept avseende däck och fälgar, och kan som fristående aktör alltid ta fram en optimal lösning.

När det nu börjar bli dags att byta till sommardäck på bilen kavlar man upp ärmarna i Bennys Däck & Fälg. Den kompletta däckfirman, vilken ägaren Benny Gauffin etablerade för sex år sedan,

hittar vi i Saltängens industriområde i Norrköping, vilken rymmer både kontor, verkstad och lager. – Vi är en helt fristående däckverkstad som jobbar med allt som har med däck och fälg att göra, stort som smått. Det kan handla om allt från däckskiften och däckreparationer till förvaring och försäljning av nya däck och fälgar, berättar Benny Gauffin. Dags att byta till sommardäck Benny och hans två anställda utför däckbyten på alla typer av personbilar, motorcyklar, lastbilar, traktorer, maskiner och släp. I den ändamålsenliga verkstaden finns två billyftar, utrustning för montering och demontering samt en balanseringsmaskin. De har förstås som allra mest att göra i samband med skiften mellan sommaroch vinterdäck. Benny påminner om att det är fritt fram att byta till sommardäck från och med den 1 april och uppmanar alla att ta en titt på sina däck i god tid innan det är dags att skifta. – Minsta godkända mönsterdjup för sommardäck är 1,6 millimeter, men mest förnuftigt är minst tre millimeter, säger

Benny och tillägger att verkstaden är öppen mellan klockan 7 och 16, måndag till fredag, men att man under arbetstoppar kan ha öppet längre tid än så. Brett utbud av däck och fälgar Som oberoende aktör kan Bennys Däck & Fälg saluföra däck och fälgar från i princip vilken tillverkare som helst. Här finns produkter av alla märken och i alla prisklasser, inte minst ett brett utbud av fälgar från ett flertal olika leverantörer. Det skarpa konceptet attraherar både företag och privatpersoner. – Våra ledord är kunskap, engagemang

och pris. Jag bryr mig om mina kunder och säljer inte det jag vill att mina kunder ska köpa, utan det de behöver, säger Benny Gauffin. Han ser fram emot ett bra 2022 och hoppas kunna anställa en eller två däckmontörer till under året. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Bennys Däck & Fälg AB Kaptensgatan 1 602 38 Norrköping Norrköpings Kakelugnsmakeri AB, Kakelugnsvägen 5, 618 33 Kolmården 011-39 23 39 | Christian 0768 - 29 23 39 www.nkm.se

28

011- 10 10 91 bennysdack.se info@bennysdack.se


S Ö D E R KÖ P I N G

En oas för powersportentusiaster Intresset för terrängfordon och vattenskotrar tycks aldrig minska. Fråga Joel Olsson och Daniel Norell på ATV & Fritid i Söderköping. Företaget är något av en oas för powersportentusiasterna med ett brett utbud av fyrhjulingar, vattenskotrar och båtar från välkända tillverkare.

ATV & Fritid Sverige AB startades 2004 i Stegeborg strax utanför Söderköping. Tre år senare började Joel Olsson arbeta i företaget som han sedermera skulle få möjlighet att ta över. Efter att företaget inom några år flyttat till nya lokaler i Hamra industriområde två gånger klev Joel in i VD-rollen. Idag driver han företaget tillsammans med delägaren och före detta arbetskollegan Daniel Norell, samt deras tio anställda. Joel och Daniel beskriver ATV & Fritid Sverige som ett powersportföretag med fokus på fyrhjulingar, vattenskotrar och båtar. Välkända premiummärken Beträffande de förstnämnda är ATV & Fritid återförsäljare av två märken: amerikanska Polaris och kanadensiska Can Am. – Dessa är branschledande premiummärken som finns i flera modeller från 450 till tusen kubik. Vissa av maskinerna finns även i turbomodeller. Beträffande vattenskotrar tillhör Sverige idag ett av de länder där dessa är allra mest populära. Vi är återförsäljare för Sea Doo som är ett marknadsledande märke med en-, tvåoch tresitsvarianter på allt från 90 till 300 hästkrafter, informerar Joel Olsson.

Sedan 2018 finns även båtar i ATV & Fritids sortiment. Här jobbar Joel och Daniel med två leverantörer: Brig och Nordkapp, varav den förstnämnda innefattar ribbåtar med Mercurymotorer på mellan 40 och 300 hästkrafter. Samma motorer finns på Nordkapps plast- och aluminiumbåtar, vilka är mellan sex och tio meter långa. Butik och verkstad ATV & Fritid innefattar både en butik och en komplett serviceverkstad för alla de produkter man säljer. – Att vi har båda under ett tak är något som kunderna uppskattar, liksom den långa erfarenhet vi besitter. Vi är lösningsorienterade och har ett personligt bemötande gentemot våra kunder, säger Daniel Norell.

Säkra upp sommarnöjet Hos oss hittar du både fordon och tillbehör inför sommarens äventyr! Med lång erfarenhet guidar vi dig till rätt modell för just dig

Liksom sin kollega ser han ljust på företagets framtid. – Vi noterar förstås att intresset för framför allt ATV:er och vattenskotrar ökar konstant, men också att det blir ett allt större fokus på elektrifiering bland våra leverantörer. Där ska även vi ligga i framkant med våra produkter, säger Joel och Daniel. De berättar avslutningsvis att de inom kort, närmare bestämt till hösten, även kommer att öppna en serviceverkstad och butik i Nyköping. I samband med detta kommer de även att behöva nyanställa. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

GÅR DU I TANKAR OM EN NY ATV/SSV? BRETT SORTIMENT TILL BRA PRISER, FINNS I LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

www.atv-fritid.se - Tele. 0121 420 66 E-mail: info@atv-fritid.se ©2022 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt. TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

29


S Ö D E R KÖ P I N G

Moderna och hållbara lösningar för optimala inomhusklimat I en tid då alltmer kretsar kring hållbara energi- och klimatlösningar har värmepumpen en lika självklar som framskjuten position. Här ligger ett företag som Energikontroll i Söderköping i framkant. Företaget står för ett helhetskoncept som innefattar allt från kartläggning till installerad lösning med efterföljande service.

Energikontroll i Söderköping startades 1989 och ingår sedan tre år tillbaka i bolagsgruppen ENWELL, vilken består av totalentreprenörer inom värme- och kyllösningar där bergenergiteknik är huvudinriktningen. Bolaget finns representerat på ett tiotal orter över hela landet. Energikontroll utgår från Söderköping och har dessutom filialer i Norrköping, Linköping och Västervik. I Söderköping

träffar vi platschefen Alexander Nordh som berättar att företaget erbjuder installationer av hållbara energi- och klimatlösningar. – Vi har levererat värmepumpar, luftkonditionering och service till småhus, villor och fastigheter i mer än 30 år och erbjuder helhetslösningar. Vi står för allt från kartläggning och rådgivning till färdig installation, och finns därefter till hands när det kommer till service och underhåll, säger Alexander. Brett koncept Energikontroll arbetar företrädesvis med värmepumpar. Företaget är återförsäljare för IVT och Daikin som båda är ledande märken i branschen. Det attraherar såväl privatpersoner som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som genom att satsa på värmepumpar sänker sina energikostnader och bidrar till klimatomställningen. – Vi levererar lösningar på allt från 6 till 400 kilowatt, varav de större innebär att vi seriekopplar ett antal värmepumpar till exempelvis större fastigheter. Vi företräder olika varianter – luft/luft, luft/ vatten, bergvärme och frånluft – och vänder oss till kunder i hela Östergötland. Härutöver åtar vi oss uppdrag även inom områdena el, rör och ventilation, upplyser Alexander Nordh.

010 - 498 64 00 | info@energikontroll.nu | www.energikontroll.nu 30

Laddboxar och solceller Alexander berättar vidare att Energikontroll under hösten även kommer att börja installera laddboxar och solceller, en satsning som kräver nyanställning av två till fyra personer. Därmed formas ett helhetskoncept kring hållbara energi- och klimatlösningar. Företaget är, liksom dess anställda, ackrediterat enligt branschens normer och riktlinjer. – Våra kunder ser oss som en trygg partner med möjlighet att ta ett helhetsgrepp om deras projekt. Med tanke på den utveckling vi ser i Östergötland just nu har vi all anledning att se ljust på framtiden inom alla våra verksamhetsområden, avrundar Alexander Nordh. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


S Ö D E R KÖ P I N G

De förverkligar dina husdrömmar JH Bygg är företaget som förverkligar husdrömmar. Joel Hertzman och hans kollegor är experter på byggnation i lösvirke och tar ett helhetsansvar kring varje projekt. Utifrån kundens skiss diskuterar man fram ett hus som man sedan bygger från grund till skorsten. Enklare kan det inte bli.

väsentlig del av vår verksamhet. Vi både ritar, designar och bygger villor utifrån kundernas skissar och idéer. Vi samarbetar även med arkitekter, till exempel Husdrömmaren i Norrköping, och utför även om- och tillbyggnationer, säger Joel. Varierande projekt När det gäller ramavtal har JH Bygg ett

sådant med Söderköpings kommun. Det kan röra sig om till exempel anpassning av lokaler, service- och underhållsarbeten. Nyligen färdigställdes en nybyggnation av Björkhaga Särskola. Beträffande serviceavtal tecknar JH Bygg avtal med både konsumenter och företag gällande såväl gamla som nya fastigheter. Det rör sig om insatser i förebyggande syfte.

Joel Hertzman har 16 år bakom sig i byggbranschen. 2008 startade han JH Bygg i Söderköping som fick en bra start. – Jag fick många uppdrag redan från början vilket gjorde att företaget växte ganska snabbt. Idag är vi 17 anställda och jag kommer att anställa fler snickare och arbetsledare redan nu under våren, berättar Joel som från början arbetade mest för privatpersoner, men som sedermera åtog sig uppdrag även från företag. Verksamheten utgår från lokalerna i Slussportens industriområde och kretsar kring tre huvudsakliga områden: Byggnation i lösvirke, ramavtal och serviceavtal. Beträffande det förstnämnda besitter JH Bygg spetskompetens. – Att bygga lösvirkeshus utgör en

– Här kan vi erbjuda olika paketlösningar. Det kan handla om årliga kontroller av vindsutrymmen, justering av dörrar och fönster, kontroll av krypgrunder samt okulärbesiktningar av tak och fasader, upplyser Joel Hertzman. JH Bygg verkar företrädesvis i trakterna kring Söderköping, Norrköping, Linköping, Valdemarsvik och Finspång. Just nu utför man en ombyggnation av två undervisningssalar på Ramunderskolan där man även bygger ut entrén. För Ramunderskolan utför man regelbundna serviceoch underhållsarbeten. Ett annat projekt utförs på lantbruket Venneberga Gård där Joel och hans medarbetare bygger en tusen kvadratmeter stor maskinhall med tillhörande loft. Ytterligare ett uppdrag är totalrenoveringen av en villa i skärgården där endast stommen och bjälklaget på huset har sparats. Slutresultatet blir en enplansvilla i modern stil.

jobbar med kunskap, kvalitet och kompetens som nyckelord, säger Joel Hertzman. Han berättar att man just nu befinner sig på projekteringsstadiet inför ett bygge av en fastighet på deras egen tomt. – Det kommer att bli ett kontorshotell i form av ett trevåningshus i lösvirke på sammanlagt tusen kvadratmeter. Vi kommer att ha vårt kontor på en av våningarna och allt ska stå klart 2024, berättar Joel. JH Bygg samarbetar härutöver med en markexploatör av villatomter. På ett område mellan Söderköping och Norrköping ska det byggas 60–80 villor. Redan nästa år hoppas Joel att ett visningshus ska stå klart på området. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Projekt på gång JH Byggs starka koncept har byggt en stor och stabil kundkrets. – Våra kunder värdesätter vårt breda engagemang. Vi värnar om yrkesstoltheten och

En verkstad med allt under samma tak När olyckan är framme känns det tryggt med en erfaren och kunnig skadeverkstad inom bekvämt räckhåll. Företag och invånare i och kring Söderköping har en sådan i Walls Bilplåt. Här tar man hand om alla problem, vare sig det rör sig om motorproblem, plåtskador eller stenskott på vindrutan. Walls Bilplåts historia sträcker sig så långt tillbaka som till 1960-talet då firman etablerades i Söderköping. Nuva-

rande ägaren, Martin Almroth, gjorde sin praktik i verkstaden och fick därefter anställning 2003. Tre år senare köpte han företaget som från början jobbade uteslutande med plåtskador, men som sedan dess har breddat konceptet väsentligt. Walls Bilplåt jobbar idag med lackering, reparationer/ service, bilglas/stenskott, AC-service, rekond/tvätt samt däck och fälg. Sedan fem år tillbaka utgår verksamheten från lokalerna i Hamra industriområde och sysselsätter elva anställda. Allt under ett tak Den starka bredden är en av Walls Bilplåts främsta konkurrensfördelar. – Vi förfogar över en modern plåt- och lackverkstad där vi framför allt utför jobb på uppdrag av försäkringsbolagen. Det kan röra sig om både små och stora insatser, inklusive plåt- och riktarbeten, och vi kan även lackera om hela fordon om kunden så önskar, upplyser Martin Almroth. Beträffande reparationer och serviceinsatser tar Martin och hans kollegor emot fordon av alla märken och årsmodeller. Personbilar, lätta lastbilar, husvagnar och husbilar – Walls Bilplåt jobbar med alla, och är också något av en expert när det kommer till amerikanska husbilar.

– Dessa är vanligtvis större och längre, 12 till 16 meter, än de vi är vana vid. Ofta handlar det om lackskador. Faktum är att vi är rätt så ensamma i Sverige om denna service, konstaterar Martin och tillägger att kunder som lämnar in sin bil hos Walls Bilplåt erhåller en tolv månaders assistansförsäkring. Man kan också bistå med lånebil om kunden så önskar. Verkstaden har för ändamålet ett nära samarbete med Sixt Biluthyrning. När det gäller däck och fälg erbjuder Walls Bilplåt både försäljning, service och förvaring. Modern utrustning Verkstaden är utrustad med den senaste tekniken för billackering, plastlagning och

plåtskador. Här finns tolv liftar, en lackeringsbox och två riktbänkar, vilket gör att man kan ta emot flera fordon på en gång. En av riktbänkarna köptes nyligen in och är auktoriserad för plåt- och lackarbeten på Mercedes fordon. – Hit kommer både företag och privatpersoner från framför allt Söderköping och Norrköping. Eftersom vi har allt under ett tak behöver våra kunder bara komma till oss för alla sina ärenden, och de uppskattar också att vi står för högklassig service och använder oss av miljöklassade kvalitetsprodukter. Vår stående ambition är att vara våra kunders förstahandsval, säger Martin Almroth. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

0707 22 51 52

joel.herzman@jh-bygg.se | www.jh-bygg.se 31


S Ö D E R KÖ P I N G

Smarta styrsystem minskar energiförbrukningen Med vinterns energipriser i färskt minne, i kombination med de klimatutmaningar vi står inför, hamnar ett allt större fokus på att minimera energiförbrukningen i såväl privata bostäder som kontor och industrier. I det avseendet kan Pencraft Services AB spela en betydande roll. Företaget kan med hjälp av smarta, webbaserade styrsystem modernisera fastigheter och minska dess energiåtgång. Det blir en vinst för både fastighetsägaren och miljön.

Det är ett tvättäkta familjeföretag vi får ta del av när vi tar en titt på Pencraft Services AB. VD:n och delägaren Erik Kalén berättar att hans far och mor startade företaget i Söderköping 2005 och att de fortfarande i allra högsta grad är involverade i verksamheten. Denna hyser dessutom Eriks sambo Nathalie som arbetar med projektering och produktion. Från början inriktades verksamheten på sol- och vindenergilösningar för telekombranschen, företrädesvis i Asien och Afrika, men sedan drygt tio år tillbaka är det styr- och reglerteknik som präglar företagets koncept.

– Energieffektivisering är vårt ledbegrepp, säger Erik Kalén och berättar att företaget tar fram smarta, webbaserade styrsystem som moderniserar fastigheter och minskar dess energiåtgång. – Idag är dylika system uppkopplade mot internet, vilket gör att man från distans kan övervaka och styra mät- och driftvärden, larm med mera. Vi är kort och gott specialiserade på all den infrastruktur som krävs för dylika system, utvecklar Erik. Från start till mål Pencraft Services vänder sig till bland andra fastighetsägare, fastighetsbolag, energibolag, industrier, lantbrukare och telekomoperatörer i hela Sverige, vilka med hjälp av Pencrafts webbaserade system kan sänka energiförbrukningen samt digitalisera och modernisera fastighetsbeståndet eller industrilokalen. Erik och hans kollegor kan även verka i rollen som underentreprenör för exempelvis bygg- eller ventilationsföretag. – Ett uppdrag brukar inledas med att vi gör en analys av den aktuella fastigheten, varpå vi tar fram ett åtgärdsförslag. Därefter bygger vi ett komplett apparatskåp med styr- och reglersystem som passar applikationen för den aktuella kunden. Slutligen monteras apparatskåpet i fastigheten och kopplas upp mot internet, förklarar Erik Kalén. Renoverar ventilationsaggregat Pencraft Services AB arbetar härutöver med renovering av ventilationsaggregat i ett återbrukskoncept. Under förutsättning att stommen till ett aggregat är intakt byter Pencraft ut de inre delarna, så som fläktar, styrkomponenter, värmeoch kylbatterier, vilket sparar pengar för kunden och är bra för miljön. Pencraft Services AB är också fullvärdig medlem i Green Building Council och utför sina uppdrag i enlighet med deras principer. – För några år sedan arbetade vi i Sandviks industriområde i Västberga där vi renoverade ventilationssystem och fastighetsnätverk samt installerade kyla och

32

värme. Det var ett omfattande projekt som löpte under flera år, berättar Erik Kalén. Han framhåller att företagets kunder ser Pencraft Services AB som en komplett leverantör av produkter och tjänster. Företagets insatser brukar generera energibesparingar på mellan 30 och 50 procent, och det är förstås resultat som ligger i tiden, och som borgar för fortsatta framgångar för Erik och hans kollegor.

– Vi vill fortsätta växa och expandera i Sverige. Det gör vi genom att hela tiden utveckla våra produkter och hela vårt koncept. Beträffande tekniska lösningar vill vi ligga i framkant. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


h en

S Ö D E R KÖ P I N G

Speciella smycken för speciella tillfällen Speciella tillfällen kräver speciella smycken. De som delar den uppfattningen har i Guldmakeriet i Söderköping en, nästan bokstavligt talat, guldgruva att ta del av. Här jobbar Gabriella Wallman med egen design och tillverkning, vilket resulterar i allt från örhängen till vigselringar med en stark personlig prägel. Sedan några år tillbaka är det Gabriella Wallman som äger och driver Guldmakeriet i Söderköping. Det var dock hennes far, Stig Wallman, som etablerade butiken 1994, vilket ledde till att Gabriella fick upp intresset för branschen och började studera vid Guldsmedsskolan i Mjölby. Efter fyra år fick hon sitt gesällbrev och 2003 började hon jobba hos sin far som var guldsmedsmästare. Efter flera vidareutbildningar och ett antal tjänsteår erhöll Gabriella samma utnämning 2017. Två år senare tog hon över butiken efter sin far. Egentillverkat och specialdesignat

Butiken i Söderköpings centrum innefattar en guldsmedja där Gabriella tillverkar smycken i guld och silver. – Nästan alla smycken i butiken är egenÄgaren Gabriella Wallman.

tillverkade och specialdesignade efter kundernas önskemål. Jag kan också omarbeta gamla smycken, reparera och värdera dem, ändra storlekar, putsa ringar, gravera skyltar med mera. Jag utför även fattningar av stenar till olika smycken, berättar Gabriella som dessutom, tillsammans med sin far, genom åren ligger bakom en mängd utsmyckningar i såväl privata som offentliga sammanhang. Söderköpings Lucia bar en krona signerad Guldmakeriet. Detsamma gäller altarkorsen i Sankt Laurentii kyrka. – Tillsammans med Söderköpings

Guldsmedsmästare som omarbetar, reparerar och nytillverkar vackra smycken med stor passion.

Välkommen!

Storgatan 5 • Söderköping info@guldmakeriet.com • 073-9975417 Följ oss på:

 guldmakeriet  guldmakerietisoderkoping

Guldsmedsmästare som Guldsmedsmästare som omarbetar, reparerar och omarbetar, reparerar och nytillverkar vackra smycken nytillverkar vackra smycken med stor passion. med stor passion.

Välkommen! Välkommen!

museum tog vi fram ett kors från 1100talet som hittades i en grav i samband med renoveringen av Drothems kyrka. Ett lite annorlunda jobb var när vi tillverkade en brudkrona till en kund i Los Angeles, berättar Gabriella. Lyhörd och kreativ Efter alla år som Guldmakeriet har funnits i Söderköping har både Stig och Gabriella Wallman byggt upp ett mycket gott rykte kring butiken och dess sortiment. – Människor besöker oss med en önskan om att få ett designat smycke som ingen

annan har. Jag är duktig på mitt yrke, har många års erfarenhet och är lyhörd inför mina kunders önskemål. Det är lätt att vara kreativ när man älskar det man gör, säger Gabriella. Hon sitter dock inte still utan fortsätter att utbilda sig kontinuerligt med en önskan om att hela tiden lära sig nya saker och ta del av nya tekniker. Hon åker också på mässor för att hämta inspiration. Resultatet syns i de smycken hon tillverkar, vilka alla får en personlig prägel. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Barn och cancer hör inte ihop. Storgatan 5 • Söderköping Storgatan 5 • Söderköping info@guldmakeriet.com • 073-9975417 info@guldmakeriet.com • 073-9975417 Följ oss på: Följ guldmakerietisoderkoping oss på:

Storgatan 5 • Söderköping info@guldmakeriet.com • 073-9975417  guldmakeriet

  guldmakeriet  guldmakerietisoderkoping

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.  guldmakeriet Endastför publicering i Nolltretton / Nollelva Följ oss på:

guldmakerietisoderkoping

Endast för publicering i Nolltretton / Nollelva Får ej användas i andra sammanhang Får ej användas i andra sammanhang

Endast för publicering i Nolltretton / Nollelva Får ej användas i andra sammanhang

33


S Ö D E R KÖ P I N G

Säkra och punktliga transporter – utan begränsningar som grävmaskinist. Sedan två år tillbaka leder han verksamheten som innefattar olika grävuppdrag, såsom anläggning av grunder eller avlopp, dräneringar och finplanering av trädgårdar. Man kan även åta sig uppdrag kring plattläggning i form av marksten, murar och gångar, samt anlägga gräsmattor via såväl sådd som gräsmatta på rulle. – Just nu jobbar vi på uppdrag av Nyckelhus i Enköping där vi utför grävning inför grundläggning. I Mjölby arbetar vi med en husgrund för Älvsbyhus, och i Norrköping jobbar vi med ett poolprojekt för en privatperson på uppdrag av Allbygg & Entreprenad, berättar Joakim Garstad.

Pekkas Frakt & Entreprenad i Söderköping är transportföretaget som saknar begränsningar. Transporter av sjöfartscontainrar, styckegods och partigods är vanliga i företaget där man trafikerar hela Sverige från norr till söder. I Pekkas Frakt & Entreprenad, som även arbetar med gräventreprenader, är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Pekkas Frakt & Entreprenad AB:s verksamhet vilar stadigt på två ben: transporter och gräventreprenader. Beträffande det förstnämnda handlar många av uppdragen om transporter av sjöfartscontainrar som hämtas i Norrköpings hamn för transport till kunder i Mellansverige på uppdrag av Skaraslättens Transport. – Vi har två dragbilar för ändamålet, varav min far kör den ena. Det rör sig om containrar i storlekar på allt från 20 till 45 fot, berättar Joakim Garstad på Pekkas Frakt & Entreprenad, och tillägger att man härutöver även kör partigods, styckegods

och tanktransporter över hela landet. Inga uppdrag är vare sig för stora eller för små. Gräventreprenader Det är Joakim som leder entreprenadverksamheten i Pekkas Frakt & Entreprenad

AB, men det var hans far som startade företaget 2013, och som alltjämt står som ägare av detsamma. Det var 2018 som entreprenadtjänster införlivades i företagets verksamhet. I samma veva gjorde Joakim entré i bolaget där han började

– Min vision är att vi inom ett par år kommer att förfoga över ytterligare två grävmaskiner. Vi vill fortsätta växa och vara en trygg samarbetspartner över hela Mellansverige. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Brinner för jobbet Verksamheten sysselsätter fem anställda som alla jobbar med ett stort engagemang. – Vi brinner för det vi gör, vi är plikttrogna är står för noggrant utförda arbeten, säger Joakim och tillägger att man även kan hyra ut sig själva i rollen som anläggare eller maskinister. Joakim Garstad ser framtiden an med tillförsikt.

Kompletta bygginsatser – från grund till nyckelfärdiga byggnader För Söderköpings Bygg är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort. Företaget har under sina drygt 30 år gjort sig känt som en bred byggare med möjlighet att åta sig totalentreprenader kring en mängd olika projekt. Söderköpings Bygg jobbar med allt från fönsterbyten, badrumsrenoveringar och takarbeten till renovering och komplett nybyggnation – från grund till nyckelfärdigt hus.

Söderköpings Bygg AB startades 1990, det vill säga fem år innan nuvarande ägaren Daniel Ringström började arbeta som snickare. För ett tiotal år sedan blev han delägare i företaget som han förra året tog över. Tillsammans med sina 15 anställda driver han verksamheten från lokalerna i Hamra industriområde. När vi träffar honom berättar han att Söderköpings Bygg står för en mycket stark bredd. – Vi projekterar och utför allt inom bygg. Det kan handla om allt från fönsterbyten, byggservice, köksbyten och badrumsrenoveringar till nybyggnation av arkitektritade lösvirkeshus. Vi bygger om

och bygger till, reparerar i samband med försäkringsskador, samt utför takarbeten som blivit något av vår specialitet. Vi verkar ofta i rollen som totalentreprenör, vilket innebär att vi gör allt från grundarbete till nyckelfärdigt hus, ibland i samarbete med andra lokala entreprenörer, berättar Daniel. Varierande uppdrag Söderköpings Bygg vänder sig till både företag och privatpersoner i Söderköping, Norrköping och Valdemarsvik samt på skärgårdsöarna. För Svenska Kyrkan i Valdemarsvik utfördes en omfattande renovering av en kyrka där man isolerade vinden, monterade nya fönsterbågar, slipade trägolv och utförde målningsarbeten. Företaget utför också återkommande service- och projektarbeten för S:t Annas församling i Söderköping. Härutöver har företaget tecknat avtal med Riksbyggen i Norrköping för vilka man utför diverse servicearbeten och lägenhetsrenoveringar. – Vi har även ett avtal med Valdemarsviks kommun för vilken vi nu återställer en del av en skola efter en vattenskada. Just nu bygger vi också en förrådsbyggnad på Vikbolandet, utför en köksrenovering samt renoverar i två privatbostäder. Nyligen avslutade vi ett arbete för bageriet

Hans & Greta i Söderköping där vi renoverade och optimerade lokalerna för deras produktion, berättar Daniel Ringström. Sätter kunden främst Söderköpings Bygg har haft en god utveckling, inte minst tack vare de många byggprojekt som pågår i regionen just nu. Kunderna värdesätter företagets förmåga att åta sig totalentreprenader. – Vi är lyhörda, lyssnar på kunden och strävar alltid efter att vägleda dem i sina projekt. Vi är också noga med att det

är ordning och reda på våra byggarbetsplatser, säger Daniel. Han framhåller i sammanhanget sin personal som han anser är engagerad och arbetar långsiktigt med bolagets kunder. Medarbetarnas kompetens bidrar till att han ser ljust på företagets framtid. – Vi ska fortsätta jobba i samma anda som gjort oss framgångsrika i 30 år. Vår tydliga ambition är att vi även framöver ska vara en stark och pålitlig aktör i regionen. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Daniel Ringström 0709-472883 daniel@s-bygg.se Hans Björling 0709-472886 hans@s-bygg.se

0733 - 36 00 70 | joakim.pekkas@gmail.com 34

www.s-bygg.se


TJ Ö R N

Ett välmående näringsliv i Tjörns kommun Tjörns kommuns närhet till havet och vacker natur gör ön till ett populärt turistmål, särskilt på somrarna. Man är dock inte helt beroende av sommarbesökarna, utan är överlag en väldigt välmående kommun, med landets lägsta arbetslöshet och ett företag på ungefär var åttonde invånare. Visionen är att vara möjligheternas ö. I denna anda har man ambitiösa mål för framtiden.

Tjörn är Sveriges sjunde största ö, som ligger drygt sex mil norr om Göteborg. Närheten till havet och den vackra naturen gör att det är ett mycket populärt turistmål, särskilt under somrarna då befolkningen tredubblas, från 16 000 invånare till runt 45 000 invånare. - Det är många som förälskar sig i miljön och närheten till havet. Det kommer även folk under andra delar av året, då vi satsar mycket på vårt kulturutbud, säger Anna Aldegren, som näringslivsstrateg för Tjörns kommun. Naturturism Tjörns kommun har alltid satsat mycket på sin naturturism. Detta blev ännu viktigare under pandemin. Restriktionerna gjorde att vi inte kunde ägna oss åt många populära sociala aktiviteter, som att gå på sportevenemang eller konserter eller gå på bio eller ut och äta på restaurang. Man kunde dock fortfarande röra sig ute i naturen och bibehålla det säkra avstånd som vi alla vande oss vid under pandemin. - Naturturismen gynnade oss definitivt mycket under pandemin, säger Anna. Som ett led i att hänga med i utvecklingen och stärka besöksnäringen, jobbar man aktivt med hållbarhetsfrågan, bland annat

Anna Aldegren.

genom att bygga ut laddinfrastrukturen, så att miljömedvetna besökare som kör elbilar ska ha gott om ställen att ladda bilen på när de besöker kommunen. Stark företagsamhet Tjörns kommun är inte helt beroende av sommarturismen. Det är en kommun med ett mycket välmående näringsliv. Man har landets lägsta arbetslöshet och drygt 2000

företag på en befolkning på strax över 16 000 invånare, vilket alltså gör att det går ett företag på var åttonde invånare. Som näringslivsstrateg är Anna, så klart, insatt i saker som statistik och hur utvecklingen ser ut, men hon har också en djup förståelse för den mentalitet som driver Tjörns invånare. -Företagsamhet är knutet till vår historia, att man tar saker i sina egna händer och

löser sina egna utmaningar. Tankesättet är att om någon annan kan, kan jag också, berättar hon. Utveckling Tjörns kommun har en vision om att vara möjligheternas ö. Man arbetar med en översiktsplan med tydliga mål. Ett sådant mål är att göra det ännu mer attraktivt att bo på ön, och uppnå en befolkning på 20

000 invånare. Till 2035 vill man dessutom skapa 1200 nya arbetstillfällen. -I framtagandet av både översiktsplan och strategier har vi arbetat i nära dialog med näringslivet. Deras tankar är viktiga för oss som kommun, säger Anna. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

35


TJ Ö R N

Tjörninvånarnas pålitliga bank i både framgång och motgång Tjörns Sparbank styrs inte av aktieägare. All vinst återinvesteras i banken och dess kunder, som kan förlita sig på en bank som inte bara verkar i kommunen, utan även för kommunen och dess invånare. Under pandemin har man bistått sina kunder med hjälp och funnits tillhands och på olika sätt stöttat de kunder som drabbats finansiellt. Tjörns Sparbank grundades 1906 och servar idag över 15 000 privatkunder och 2 500 företagskunder. Banken har cirka 50 anställda som bemannar tre kontor på Tjörn, i Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs. Bankens grundidé är att hjälpa människor att förverkliga sina drömmar genom en sund ekonomi, samtidigt som man vill bidra till förbättringar och engagemang för den lokala bygden. Tjörns Sparbank är en fullservicebank, som kan bistå med allt från försäkringslösningar

och företagsfusioner till bolån och många olika sorters rådgivning. Det är viktigt att kunderna känner att de inte bara vänder sig till en bank, utan även till en faktisk person som är införstådd med deras ekonomiska situation. - Vi erbjuder det personliga. Man kan få en egen rådgivare, både som privatperson och företag, som man kan nå genom ett direktnummer, säger Hans Tiderman, VD på Tjörns Sparbank. Att det personliga mötet och närheten till kunderna är av stor betydelse för kundnöjdheten vittnar Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning SKI Bank om. Mätningen visar att Sparbankerna för andra året i rad har de nöjdaste företagskunderna i Sverige, och Tjörns Sparbank ligger en bra bit över rikssnittet. Stark lokal förankring Tjörns Sparbank är en viktig del av samhället, med starka band till ön och

dess befolkning. Banken styrs inte av aktieägare utan all vinst stannar kvar i banken och gör nytta i den lokala bygden. När det går bra för företagen och invånarna på Tjörn, går det även bra för banken. - Vi har gynnats väldigt mycket av att Tjörn är en kommun som växer. När våra företagskunder lyckas, skapar det förutsättningar för oss att bli framgångsrika och att växa och utvecklas tillsammans med våra kunder, säger Hans. Vinsten som Tjörns Sparbank gör återinvesteras i banken, men man vill även ge tillbaka till föreningslivet på Tjörn. Man bidrar till allt från ungdomsföreningar och idrottsföreningar till pensionärsföreningar och hembygdsföreningar. Precis som med sin bankverksamhet, vill man ha en bredd i sitt engagemang i föreningslivet. - Det är viktigt att alla, både unga och äldre, ska få utlopp för sina intressen. Vi

Hans Tiderman.

har 50-60 föreningar som vi samarbetar med idag, säger Hans. Framtidens bankkunder Ekonomi kan vara knepigt, oberoende av om man är ung eller gammal eller om man är anställd eller har eget företag. Ju tidigare man lär sig att hantera sin ekonomi, desto bättre är det. Tjörns Sparbank har ett samarbete med skolorna på ön. De kommer ut till bland annat niondeklassarna och har ekonomiföreläsningar där man lär ut grunderna i allt från budget och vikten av sparande till att undvika lånefällor. - Vi vill ge dem förutsättningar för att få en bra start i livet, så att de får respekt för pengar och inte landar fel i sin ekonomi, förklarar Hans.

Lena Halldin, företagsrådgivare och Sven Axelsson, försäkringsspecialist.

En stabil aktör under pandemin Tjörn är en av de mest företagstäta kommunerna i Sverige och har en låg arbetslöshet. När pandemin slog till för ett par år sedan var många oroliga för hur

Sveriges nöjdaste bankkunder!* – Välkommen som kund, du också.

A N KER N A RB A SP

SVERIGES NÖJDASTE PRIVATKUNDER

BANK 2020

*Bland företagskunder har Sparbankerna de nöjdaste kunderna och privatkunderna placerar Sparbankerna på silverplats (SKI 2021).

Ring 0304-67 68 69, besök oss eller mejla foretag@tjorns-sparbank.se 36

det skulle påverka företagandet på Tjörn, som har många företag som är beroende av besöksnäringen. I den situationen var samarbetet mellan Tjörns Sparbank och kommunen viktigare än någonsin. Under pandemin har banken därför haft regelbundna möten med Tjörns kommun, som gett båda parter en bra uppfattning om näringslivets tillstånd. För Tjörns Sparbank, som har ett starkt samhällsengagemang, har det varit en självklarhet att på olika sätt hjälpa de människor och företag som drabbats finansiellt av pandemins negativa effekter. - I oroliga tider måste man hjälpas åt och vi vill vara ett stöd för våra kunder i alla väder. Det vi ser nu är att vi har en fortsatt låg arbetslöshet på ön och att företagen generellt sett har klarat sig bra under de här åren. Vi ser med tillförsikt på framtiden och hoppas på ett fortsatt blomstrande näringsliv, avslutar Hans. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

A N KE R NA AR B SP

SVERIGES NÖJDASTE FÖRETAGSKUNDER

BANK

2021


TJ Ö R N

Trygghet, kompetens och den bästa tekniken ger nöjda kunder

Jenny Lachonius och Susanne Hansson.

Västsvenska Lönekonsulter är ett företag som hanterar lön och ger stöd i HR-frågor; de är verksamma i Stockholm, Trollhättan och på Tjörn. Företaget startades och drivs av Jenny Lachonius och Susanne Hansson, som båda har lång erfarenhet i branschen.

20 år. Vi har kvar många av deras äldsta kunder än idag, säger Jenny. Företaget bildades 2019. Kundstocken består av små och medelstora företag som har behov av skräddasydd lönehantering och HR-rådgivning. Företaget ger sina kunder det lilla extra och kryddar detta med en personlig touch.

Jenny och Susanne träffades på Segertoft & Partner AB där de båda var anställda. Efter en tid fick de chansen att bilda ett eget företag och blev då istället underkonsulter till Segertoft & Partner AB. - Segertoft och partner har funnits i över

Trygga kunder Precis som med alla andra verksamheter inom löneoutsourcingbranschen, är tanken att kunderna ska kunna fokusera helt på sin kärnverksamhet och inte behöva tänka på de komplicerade ekono-

miska bitarna som är rena grekiskan för många människor. Samtidigt vill man ju veta att man har koll på sitt företags ekonomi; man vill känna sig trygg. - Kunderna är det absolut viktigaste för oss. Vi jobbar nära kunderna och vi är snabba och effektiva på att svara när kunderna har frågor. Vi bekräftar alltid för kunden hur långt vi har kommit. Det är viktigt att de känner en trygghet, säger Jenny. Bästa tekniken När det gäller företagets HR/lönehantering använder de ett heltäckande webba-

serat HRM-system, Human Resources Management, med allt ifrån tidredovisning och reseräkningar till lönerevision, kompetensregister och statistik. Systemet underlättar många av kundernas administrativa processer och gör dem effektiva. Ett exempel är on- och off-boarding. - Det är ett väldigt användarvänligt system. Det finns inget bättre på marknaden, tycker jag, säger Jenny. Kompetens Jenny berättar att hon är utbildad till civilekonom med inriktning på redovisning och med juridik som biämne.

Företag som hon har arbetat på är bland annat, Akzo Nobel, Göteborgs Hamn och Tjörns kommun. Sedan några år tillbaka kan hon även titulera sig auktoriserad lönekonsult. Susanne är utbildad lönekonsult. Västsvenska Lönekonsulter arbetar ständigt med att utveckla, förbättra och effektivisera processerna inom lön/HR och det gör dem kostnadseffektiva. Intervju: Caron Pap

www.vslonekonsulter.se | jenny@vslonekonsulter.se | susanne@vslonekonsulter.se | 0725 - 19 51 62 | 0702 - 30 92 54 37


TJ Ö R N

Tjörnbornas allbilverkstad Tjörnborna är berikade med en riktig allbilverkstad. Blekets Bilservice är ansluten till Mekonomen och tar sig an bilar av alla märken och årsmodeller. Här är man noga med att ha en god kontakt med sina kunder. – För oss är den lokala förankringen jätteviktig, säger Fred Ottosson som leder verksamheten.

Blekets Bilservice tar sig an bilar, lätta lastbilar, husbilar med mera för allehanda reparationer och serviceinsatser. Anläggningen på Tjörn är även en däckspecialist och erbjuder allt från däckbyten och hjulinställningar till förvaring. I verkstaden träffar vi Fred Ottosson som leder verksamheten. – Vår främsta styrka är att vi alltid strävar efter att ha en god kontakt med våra kunder. Det är oerhört viktigt när man, som vi, verkar på en liten ort. Missköter

vi oss kommer kunderna inte tillbaka, poängterar Fred som i sammanhanget gärna framhåller sin personal. – De är oerhört kompetenta och har känt varandra länge. För mig har det alltid varit viktigt att ha rätt folk i verkstaden. Samtidigt är det förstås också en stor fördel att tillhöra Mekonomen, inte minst när det gäller teknisk support, samtidigt som det också är ett starkt varumärke. Gedigen bakgrund Fred Ottosson tog över Blekets Bilservice för ungefär ett år sedan från tidigare ägaren. Hans intresse för bilar och motorer startade dock långt tidigare. På gymnasiet studerade han på fordonslinjen och fick under praktiken möjlighet att praktisera på en bilverkstad i Stenungsund. Här träffade han flera av sina framtida kollegor. – Jag kände till slut att det blev lite för långt att åka varje dag så jag blickade mer och mer mot Tjörn. Jag hamnade här på Blekets Bilservice och när ägaren Kenneth valde att gå i pension fick jag möjlighet att ta över. Det beslutet har jag inte ångrat, säger Fred som onekligen uppskattar kundkontakten som jobbet medför. – Känslan av att se kunden bli glad när man har reparerat deras bil betyder mycket för mig. När kunden blir glad blir även jag glad, säger Fred som idag har två

anställda i verkstaden med ett förflutet på hans tidigare arbetsplats i Stenungsund. Ett starkt team Bland kunderna finns både företag och privatpersoner. Fred berättar att personalstyrkan nyligen breddats med ytterligare en person. Han passar också på att framhålla kollegan Krister som har två decennier bakom sig i branschen, samt Daniel som är mycket duktig beträffande hjulinställningar. – Vi jobbar som ett team där alla vet vad de ska göra. När man mekar med bilar är det viktigt att planera och göra saker i rätt

ordning, att börja i rätt ände, påpekar Fred Ottosson. Han spår en fortsatt god utveckling för Blekets Bilservice och betonar vikten av att anpassa sig efter den snabba utveckling som sker i fordonsbranschen just nu. – Vi måste till exempel hänga med när det kommer till eldrivna fordon och hela tiden uppdatera våra kunskaper. Vi kan till exempel räkna med fler reparationer av bromsar och däck på just eldrivna fordon, spår Fred Ottosson. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Marknaden för kosttillskott fortsätter växa Marknaden för kosttillskott har ökat markant under senare år. Utvecklingen är tydlig i Frosco AB som importerar råvaror som sedan blir till kosttillskott av olika slag. Fredrik Badman driver verksamheten där allt ska gå snabbt. – I den här branschen gäller det att vara flexibel, konstaterar han.

Fredrik Badman startade Frosco AB för sju år sedan och driver alltjämt verksamheten på egen hand. Företaget säljer råvaror till livsmedelsindustrin och är specialiserat på kosttillskott. Fredrik importerar råvarorna från producenter i Asien och Europa i form av pulver på bulk, och säljer dem sedan vidare till kunder som tillverkar själva slutprodukten. – Vi erbjuder råvaror till i princip alla typer av hälsokost och kosttillskottspreparat och anpassar oss utifrån kundens och marknadens behov. Jag försöker hålla mig till den nordiska marknaden och servar idag kunder i både Sverige, Danmark och Finland. Här i Sverige samarbetar vi med ett tiotal tillverkare, berättar Fredrik. En av hans kunder är Prime Nutrition Scandinavia AB som producerar exempelvis proteinpulver och PWO till konsument. Andra kunder tillverkar kosttillskottsprodukter i form av kapslar. Snabba ryck Frosco AB importerar exempelvis vitaminer, mineraler, proteiner, aminosyror, växtextrakt, syror och aromer. När kunden lägger en order kontaktar Fredrik sina

vad marknaden efterfrågar. Det gäller att ligga steget före, att vara flexibel. Utöver kosttillskotten säljer Fredrik även vitaminer och mineraler för hästar. Han har för ändamålet ett godkännande från Jordbruksverket.

leverantörer som i de flesta fall skickar beställda råvaror direkt till kunden. Fredrik har dock en del produkter i eget lager. – Det finns överlag en stor efterfrågan i Sverige på kosttillskott. Under pandemin var till exempel behovet av C-vitaminer stort och under vintertid är det alltid stor efterfrågan på D-vitaminer, säger Fredrik.

Han konstaterar att det råder snabba ryck i branschen. – Kunderna vill att det ska gå fort, vilket jag har tagit fasta på. Jag servar våra kunder direkt, det är viktigt att visa att man genuint bryr sig, att man är lyhörd. Jag har byggt upp goda relationer med både kunder och leverantörer, jag har dessutom bra markkontroll och kartlägger

Lång erfarenhet Fredrik Badman har lång erfarenhet av branschen han verkar i. Han jobbade tidigare i Göteborg och pendlade således varje dag från Tjörn. – Jag kände att jag ville komma närmare min familj och kunna spendera mer tid med dem. När en leverantör jag jobbade med föreslog att jag skulle starta eget bestämde jag mig för att göra slag i saken. Eftersom jag redan hade byggt upp ett stort kontaktnät fick jag en bra start som jag sedan har kunnat bygga vidare på. Efterfrågan på våra produkter fortsätter öka, så jag ser ljust på framtiden, säger Fredrik Badman. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Vi servar din bil oavsett märke

0304-67 54 53 Blekets Bilservice AB

(Intill Klädesholmens brofäste)

38

• • • •

4-HJULSINSTÄLLNING AC-SERVICE DÄCKVERKSTAD DÄCKHOTELL

FROSCO AB fredrik.badman@frosco.se


TJ Ö R N

En trogen transportpartner för västkustens företag Västkustens företag har ända sedan 1960-talet en trogen och välrenommerad transportpartner i Johnssons Åkeri. Företaget, som utgår från Tjörn och drivs av tredje generationen, är specialiserat på kran-, grus-, lastväxlare- och anläggningstransporter, och vänder sig till både företag, vägföreningar och privatpersoner.

Johnssons Åkeri utgår från Tjörn och drivs av tredje generationens åkare i familjen Johnsson. Det var Karl-Erik

Johnsson som grundande firman när han körde mjölk och grus lokalt under 1960talet. Hans son Boris tog över 1985 och drygt 30 år senare var det dags för dennes son, Patrik Johnsson, att föra de stolta familjetraditionerna vidare. I samband med finanskrisen i början av 90-talet hade valde Patrik att starta ett eget åkeri där hans far hyrde in honom vid behov. 2007 slog de samman sina verksamheter och dagens Johnssons Åkeri på Tjörn AB var ett faktum. – Vi kör kran-, grus-, lastväxlare- och anläggningstransporter, och förfogar över bilar som är väl anpassade för våra

De är plikttrogna och väldigt lösningsorienterade. Vi ska precis anställa en ny chaufför och vi hoppas kunna anställa fler framöver. körningar, upplyser Patrik och berättar att det totalt rör sig om åtta bilar i form av tre lastväxlare, tre kassettbilar, en tipptrailer och en kranbil. – Våra kassettbilar är försedda med flera flak, vilket gör att vi kan transportera tre olika slags material, till exempel jord, sand och grus, på en och samma körning. Det gör att vi kan vara mycket flexibla. Lokal förankring Patrik har vuxit upp i branschen och har alltid trivts med jobbet. – Jag uppskattar framför allt kundkontakten, att göra en kund nöjd är tillfredsställande, säger han. Patrik framhåller bolagets dryga 60 år i branschen, vilket inte minst har inneburit en synnerligen god lokalkännedom och en stark lokal förankring. De flesta

Kran, Grus, Lastväxlar & Anläggningstransporter!

uppdragen rör schakt-, grus- och kranbilstransporter. I Göteborg, berättar Patrik, har företaget schaktbilar som hämtar och lämnar material för olika projekt. – Just nu levererar vi grus till husgrunder och elstolpar till Vattenfall i Stenungsund. Under vintern blev det en hel del snöröjning, mestadels på Tjörn men även i Stenungsund, berättar Patrik Johnsson. Framhåller sina chaufförer Johnssons Åkeri är verksamt i främst Västra Götaland. Företaget riktar sig till både privatpersoner, vägföreningar och företag, och samarbetar med många av traktens entreprenadfirmor. Idag sysselsätts åtta chaufförer samt Patriks fru som sköter det administrativa. Patrik ser just chaufförerna som bolagets främsta styrka. – De är plikttrogna och väldigt lösningsorienterade. Vi ska precis anställa en ny chaufför och vi hoppas kunna anställa fler framöver, säger Patrik och avrundar: – Jag gillar verkligen friheten som det här jobbet för med sig, jag kan i mångt och mycket styra mina dagar. En dag som chaufför är aldrig den andra lik, det är variationen som gör att det är så kul. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

www.johnssonsakeri.nu 39


TJ Ö R N

Entreprenadföretaget som siktar på 100 % kvalitet Bryngelssons Bygg jobbar alltid med samma underleverantörer och har nära kontakt med sin kunder genom hela projektet, från ritning till färdigt arbete. Målet är alltid 100 % kvalitet, att kunderna ska känna att de har fått det precis som de vill ha det.

Jonas Bryngelsson har arbetat inom byggentreprenad hela sitt yrkesverksamma liv. Han läste bygglinjen på gymnasiet och arbetade därefter som anställd i tretton år. Han hade alltid drömt om att starta eget. Med över ett decenniums erfarenhet kände han att det var dags och startade således Jonas Bryngelssons Bygg AB. När han började var han ensam i företaget. Idag har företaget fyra anställda. Samtliga anställda har, precis som Jonas själv, relevanta yrkesbevis och har snickrat i många år innan de började på Bryngelssons Bygg. - Jag har varit noggrann när jag har valt mina medarbetare. Det är viktigt att alla i företaget kan bidra till ett bibehålla bolagets fina rykte och stå för sitt arbete, säger Jonas.

Täta samarbeten Bryngelssons Bygg har en bred verksamhet. Man gör allt från småjobb, som att byta en dörr eller ett fönster, till större tillbyggnationer, ombyggnationer och nybyggnationer. - Just nu håller vi på med flera tillbyggen, två nybyggen i Berga och Skärhamn och flera renoveringsprojekt där vi exempelvis jobbar med både kök och vardagsrum, säger Jonas när vi pratar med honom i början av februari. Många av kunderna är privatpersoner, men man jobbar även på projekt där ett företag är kunden. Man kan erbjuda sina kunder helhetslösningar. För att kunna göra detta behöver man tillgång till mycket kompetens i form av underleverantörer. Jonas är mycket mån om att projekten alltid slutförs med högsta möjliga kvalitet. Därför arbetar han alltid med samma underleverantörer. Han använder alltid Rylanders El och Honsbergs El för det elektriska, SOS Rörläggeri för VVS och Olsson & Axelssons Plåtslageri när det kommer till plåt. - Det är viktigt att kunderna ska känna sig trygga och få det de vill ha. Det därför jag alltid kör med samma underleverantörer, som jag vet att jag kan lita på, säger Jonas.

100 % kvalitet Tillit är även något som Jonas är mån om att bygga med sina kunder. - För att kunderna ska känna sig nöjda med vårt arbete är det viktigt att man

diskuterar mycket med dem. De ska veta vad de får, säger han. Jonas och hans medarbetare håller nära kontakt med kunderna genom hela arbetet. Detta gör det möjligt att uppnå

den höga standard som Jonas alltid strävar efter. - Vi lämnar inte jobbet förrän kunden är nöjd. Det ska vara 100 % kvalitet, uppger han. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Dotterbolag som endast sysslar med grön energi AH Energy är ett dotterbolag som bildades med det uttalade syftet att fokusera på grön energi. De flesta uppdragen består av att installera solpaneler, vilket är något som kommer med speciella utmaningar, som man har blivit väldigt bra på att hantera.

Tobbes Elteknik i Väst är en väletablerad firma på Tjörn med ett brett utbud av tjänster. Man utför många installationer

av exempelvis larm och multimedia. Man har även nischat sig lite på KNX-system. För något är sedan kände företagets ägare, Tobias Andersson, att han ville fokusera en del av verksamheten på grön energi. Samtidigt kände Kristoffer Holm att han ville söka nya utmaningar och testa sina vingar på egen hand. Resultat blev att dotterbolaget AH Energy bildades i januari 2020. Kristoffer tycker att det har varit en spännande resa att få driva företaget. - Första året jobbade jag hemifrån. Och nu sitter vi redan i en ny lokal i Wall-

hamn, som dessutom ska renoveras, säger Kristoffer om företagets två första år. Etablerade samarbeten redan från början En fördel med att AH Energy är ett dotterbolag är att man hade etablerade samarbeten på plats redan från början. Tobbes Elteknik i Väst har sedan tidigare ett samarbete med Pelle Wilson, som jobbar mycket med fibernätverk och värmepumpar. Tillsammans kan de tre företagen erbjuda ett brett koncept av tjänster. - Vi arbetar ofta ihop som ett team, säger Kristoffer om samarbetet. Solpaneler AH Energy fokuserar helt på förnybar energi. Man sysslar lite med batterilagningar och elbilladdare, men har mest fokus på solpaneler. - Solpaneler är något som har blivit väldigt populärt de två senaste åren, säger Kristoffer. Det som många kanske inte tänker på är att monteringen av solpaneler är en process med många variabler. Kristoffer menar att man bland annat måste ha koll på vilken förbrukning man har, vilken typ av konstruktion taket har och när taket renoverades senast. Solpaneler är en investering som kommer att löna sig i längden, men då är det ju också viktigt att panelerna är optimalt monterade. - Inget tak är det andra likt. Konstruk-

tionen är olika på varje tak. Solpanelerna kommer sitta där i många år, så det är viktigt att kolla så att taket inte är gammalt, säger Kristoffer. Stark värdegrund Eftersom installationer av solpaneler kan vara en så pass känslig och komplicerad process, vill Kristoffer gärna komma in i ett så tidigt skede som möjligt och sedan leda hela processen. - Vi söker, projekterar och monterar. Vi

vill vara där hela vägen för kunden, säger Kristoffer. AH Energy jobbar främst på en lokal nivå; 80 % av uppdragen kommer från Tjörn och Orust. De flesta av de resterande uppdragen kommer från Stenungssund. Kristoffer är mycket mån om den lokala förankringen. - Vi är lokala, lyhörda och håller alltid en hög kvalitet i vårt arbete, säger han. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

AH Energy Din solcellsleverantör

AH Energy AB ● 0763 - 16 16 43 ● info@ahenergy.se ● www.ahenergy.se

40


TJ Ö R N

Global pumpleverantör växer i Sverige När det kommer till pumpar av olika slag är det få aktörer i världen som når upp till Tsurumis pumpar i fråga om prestanda, kvalitet och livslängd. Tsurumi tillverkar pumpar för de flesta ändamål inom dränkbart och har genom sina nästan hundra år i branschen bidragit till en mängd olika bygg- och infrastrukturprojekt världen över.

Tsurumi grundades i Japan 1924, här ligger alltjämt bolagets största fabrik med en kapacitet på cirka en miljon pumpar per år. Härutöver har Tsurumi ytterligare fyra fabriker i och utanför Japan. Fokus ligger på entreprenad, avlopps- och industripumpar samt avloppsreningsutrustning. Idag finns Tsurumi etablerat över hela världen med Asien som bolagets främsta marknad. 1983 nådde företaget Europa i och med etableringen av

Tsurumi Europe GmbH, och för drygt tio år sedan satsade man ordentligt i Sverige, det svenska bolaget ägs till 50 procent av Tsurumi Europe GmbH och till 50 procent av Intec Pumper AS i Norge. Bolagets säte och försäljningskontor ligger i Bleket på Tjörn. För marknaden i söder utgår bolagets säljare från Bleket och i norr från Skellefteå. – Vi säljer länspumpar, slampumpar och dräneringspumpar och vill alltid kunna ta fram rätt pump för rätt ändamål, ju tidigare vi får vara med i processen vid val av pump desto bättre, då vi även kan vara behjälpliga med val av storlek på ledning. Alla pumpar har olika egenskaper, vi tittar till exempel på vilken kapacitet kunden önskar, hur högt och långt den behöver kunna pumpa samt vad som ska pumpas, säger Stefan Sjöstrand som är en del av säljkåren och VD för företaget. Han fortsätter: – På vårt lager i Ängelholm finns upp till 500 länspumpar, ibland fler, ibland

färre, samt slitage- och reservdelar, och härutöver har vi tillgång till vårt europeiska lager i belgiska Antwerpen som hyser cirka 25 000 pumpar. Dessa två lager borgar för en hög leveranskapacitet. Vi försöker anpassa vårt lager i Sverige utifrån marknadens behov och kan i regel leverera inom ett par dagar. Pumpar för tuffa förhållanden Tsurumis entreprenadpumpar är konstruerade för att klara riktigt tuffa förhållanden. Detsamma gäller avlopps- och industripumpar som täcker tillämpningar för kommunala, hushålls- och industriavfallsvatten. Bolagets lösningar för avloppsreningsutrustning erbjuder flexibla luftningslösningar samt dekantering och skumning för vattenytrengöring. – Många av våra pumpar används vid till exempelvis tunnel-, väg-, järnvägs-, bygg- och gruvprojekt runt om i landet, och vi finns även representerade hos de flesta uthyrningsföretagen. När ni hyr en blå eller orange pump är det med stor sannolikhet en Tsurumi. Idag finns våra pumplösningar vid exempelvis bygget av Varbergstunneln, Västlänken-projektet i Göteborg och Förbifart Stockholm, berättar Stefan Sjöstrand.

kvalitet. Ett exempel är kabeln, vatten kan aldrig tränga in i pumpen via den. En annan egenskap är att pumparna, tack vare Tsurumis designade oljelyftare, kan läggas horisontellt utan att skadas då den dubbla mekaniska tätningen alltid får smörjning. Även vid låg oljenivå får tätningen smörjning tack vare oljelyftaren. – Pumparna är dessutom försedda med det vi kallar för Shaft Sleeves. Om dessa byts ut kontinuerligt kan pumparns livslängd förlängas med upp till 70 procent, eftersom den skyddar den mekaniska tätningen från det slamhaltiga vattnet och dess partiklar, upplyser Stefan och tillägger att bolaget ingår i branschorganisationen Swepump.

Där finns även Pumpserviceföretagen som bistår med service när problem uppstår. Stefan Sjöstrand har jobbat med pumpar i 17 år och har ett förflutet på Grundfos och Pumphuset i Göteborg. – Det är förstås stimulerande att få jobba med produkter som allmänt anses som ytterst slitstarka och kvalitativa. Här i Sverige befinner vi oss i en spännande tillväxtfas, vi kan se tydliga satsningar framöver som kommer att stärka vår framskjutna position ytterligare, spår Stefan Sjöstrand. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Unika egenskaper Tsurumi-Intec Pumps produkter har unika egenskaper och håller mycket hög

sales@tsurumi.se | www.tsurumi.se | Tel: 010 206 50 10 41


TJ Ö R N

Med corian formas unika inredningslösningar Petzon Snickeri & Inredning AB är företaget som specialiserat sig inom en särskild nisch. Företaget jobbar med corian, ett massivt ytmaterial som går att använda till en mängd olika produkter och applikationer – allt från bänkskivor till specialanpassade handfat.

Petzon Snickeri & Inredning startades 2011 och har kommit att bli synonymt med inredningsdetaljer och lösningar i corian. Corian är ett massivt ytmaterial skapat av det amerikanska bolaget DuPont och består av akrylpolymer och aluminiumoxidtrihydrat, vilket gör materialet mycket användbart. Det är primärt en bänkskiva, men faktum är att corian går att använda för en mängd olika produkter och applikationer. En av materialets främsta fördelar är att de produkter som tillverkas av corian blir helt utan skarvar. Anders Petersson är VD för Petzon Snickeri & Inredning och ser enorma möjligheter med corian. – Det går att göra nästan vad som helst med corian, även om bänkskivor är vanligast. Det går till exempel att skapa gravstenar, handtag, skyltar med mera. Vi tillverkar bland annat handikappanpassade handfat, berättar Anders.

Kräver noggrannhet Det krävs utbildning för att få jobba med corian. Anders och hans medarbetare bearbetar materialet med hjälp av en CNC-fräs och kan härigenom skapa en mängd olika produkter. – Vi gör allt efter våra kunders önskemål, behov och specifikationer, säger Anders men betonar att det är ett arbete som kräver stor försiktighet. – Det gäller att vara ytterst noggrann, inte minst när man sammanfogar skivorna

som måste vara helt rengjorda innan de limmas. Noggrannhet gäller också vid slipning och polering, sådant tar tid, poängterar Anders som å andra sidan aldrig har fått en enda reklamation på arbeten med corian. Bland bolagets kunder finns både privatpersoner och företag, inte minst köksåterförsäljare. Petzon Snickeri & Inredning utgår från Tjörn men har många uppdrag i Göteborgsområdet. Där har man bland annat jobbat på nattklubbarna Push och Valand, liksom på ett flertal restauranger. Det blir, berättar Anders, dessutom en hel del servicejobb då man till exempel slipar och polerar olika objekt. Härutöver arbetar Petzon Snickeri & Inredning även med trämaterial. Det kan handla om allt från köksluckor till golv, väggar och tak. – I Skärhamn håller vi på att renovera ett hus. Där har vi byggt en övervåning, isolerat och lagt tak. För en annan kund skapar vi köksluckor som ska släppa igenom ljudet från högtalare. Vi gör en trappa till ett Attefallshus och härutöver skapar vi även en hel del biorum i privata villor tillsammans med en samarbetspartner, berättar Anders. Kunskap och erfarenhet Anders Petersson har lång erfarenhet av byggbranschen. Efter att ha gått ut bygg-

Anders Petersson och kollegan Jonas.

och anläggningsprogrammet på gymnasiet arbetade han tillsammans med sin far på ett lokalt byggföretag och därefter på ett snickeri i Partille. Den erfarenhet och kunskap han har samlat på sig genom åren har i mångt och mycket präglat arbetsinsatserna i Petzon Snickeri & Inredning. – Vi är alltid måna om att vara noggranna och göra ett bra jobb, säger han. Med ”vi” syftar han på kollegan Jonas som han har ett gott samarbete med såväl i verkstaden som ute hos kunderna. Iföretaget finns dessutom lärlingen Gabriel som kommer från Nösnäsgymnasiet och bidrar till verksamheten på ett mycket bra

sätt. Det är, menar Anders, annars svårt att hitta kompetent personal för det han jobbar med. – Man måste lära upp och det tar tid, konstaterar Anders som i framtiden vill fokusera verksamheten ännu mer runt corian. – Mig veterligen finns det bara två företag i Göteborgstrakten som jobbar med detta. Jag gillar verkligen att arbeta med corian, det blir mer och mer populärt i takt med att fler inser möjligheterna som materialet har. Många ser det som ett bättre alternativ än sten. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

En komplett partner för västkustens båtägare När botsäsongen nu närmar sig med stormsteg kavlar man upp ärmarna i GS Marin. Det Tjörnbaserade företaget är en sedan länge trygg partner för västkustens båtägare med sitt breda koncept avseende allt från motorbyten och reparationer till försäljning av högklassiga båtmotorer.

Båtägare har i GS Marin en välkänd och välrenommerad partner att vända sig till när båten behöver servas, repareras eller kompletteras. GS Marin erbjuder allt från försäljning och service till reparation och vinterförvaring. I anläggningen på Tjörn träffar vi Tobias Besang som leder verksamheten tillsammans med kollegan Tomas. Han berättar att det var deras far

som startade företaget 1996 och att det sedan dess har utvecklats till en fullservicepartner för västkustens båtägare. – Vi säljer högkvalitativa båtmotorer från Mercury/Mercrusier, Mercury Diesel, Hyundai, och Sole. Vi är dessutom en auktoriserad serviceverkstad för dessa märken, vilket bland annat innebär att vi servar både inom- och utombordare samt gör motorrenoveringar och nyinstallationer, upplyser Tobias. Servar, reparerar och förvarar Beträffande reparationsinsatser utför GS Marin plastarbeten, gelcoatlagningar, lackeringar och motorbyten i den egna verkstaden. Det blir även en hel del försäkringsrelaterade insatser. – Vi gör en bedömning av den aktuella skadan och lämnar en offert på vad det kostar att åtgärda den, informerar Tobias och berättar att man även installerar extrautrustning, så som navigationsutrustning, ankarspel och bogpropellrar. Härutöver erbjuder GS Marin vinterförvaring av båtar i någon av sina tre uppvärmda hallar.

Rätt lösning för varje kund GS Marin utgår från Rönnäng på Tjörn där sex anställda företräder företagets skarpa koncept. – Vi håller öppet året runt för att våra kunder ska kunna ha en så flexibel båtsäsong som möjligt. Det varierar stort när man som båtägare väljer att ta upp och sjösätta sin båt, konstaterar Tobias Besang. En majoritet av kunderna är privatpersoner men även ett och annat företag, inte minst försäkringsbolag.

gsmarin.se info@gsmarin.se 0706 - 34 14 64 0705 - 66 93 31

42

- Gelcoatreparationer - Inomhusförvaring - Motorbyten - Motorreparationer - Lackeringar

– Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet och stora noggrannhet kring alla våra insatser. Vi vet vad vi kan och är duktiga på det vi gör. Med det arbetssätt vi har jobbat efter ända sedan starten strävar vi alltid efter att hitta den mest optimala lösningen för varje enskild kund. Det är sådant som uppskattas och vinner i längden, säger Tobias Besang. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Auktoriserad motorverkstad


TJ Ö R N

Kretsloppstänk när uttjänt elutrustning blir till ny råvara När ställverk och transformatorer ska demonteras är det ofta Scartab som kontaktas. Företaget representerar ett koncept som onekligen ligger i tiden, när man med sin breda kunskap och moderna utrustning ser till att återvinna i princip allt och därmed bidra till det moderna kretsloppssamhället. Grunden till dagens Scartab lades redan 1999 då företaget bildades med fokus på återvinning av telestationer. Verksamheten kretsade kring demontering av elanläggningar, förbehandling av dessa genom bland annat avgiftning och slutligen återvinning.

Torbjörn Karlsson.

Niklas Karlsson är VD i Scartab. – Telia rekommenderade oss att starta verksamheten eftersom det behövdes en aktör som tog hand om gammal teknisk utrustning på ett säkert och miljöriktigt sätt, berättar Niklas och tillägger att företaget strax efter bildandet certifierades enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001, 14001 och 45001. Sorterar och återvinner Verksamheten, vilken utgår från Tjörn, är i stort densamma idag som när företaget startades. Niklas Karlsson beskriver bolaget som en kretsloppsentreprenör. Man demonterar uttjänt elutrustning som därefter sorteras och återvinns. Scartab förfogar över flera arbetslag som verkar i fält, närmare bestämt tio av företagets 22 anställda. De reser runt i landet för att hjälpa kraft- och energibolagen med att demontera förbrukade apparater som sedan upparbetas på återvinningsanläggningen på Tjörn. Koppar, aluminium och bly blir till pellets som exporteras till kunder i Europa där slutprodukten blir till ny råvara för olika tillverkningsindustrier. I Sverige märks kunder som Telia, Vattenfall, Eon och Fortum. Scartab jobbar härutöver med miljöprojektering, vilket innebär att man bland annat tar markprover och sanerar förorenad mark.

– Elbolagens transformatorer kan till exempel läcka olja eller vara förorenade med PCB. Vi kontrollerar gränsvärden, vilket är ett direktiv från Naturvårdsverket, samt utför själva entreprenaden, då vi gräver bort och omhändertar all förorenad mark. När vi är klara kontrollerar vi noggrant att alla föroreningar är borta, berättar Niklas Karlsson. Kunskap och erfarenhet I Scartab är man specialiserade på omhändertagande av transformatorer och ställverkskomponenter och har stor kunskap och lång erfarenhet av hur elavfall tas

om hand och återvinns på ett säkert och miljöriktigt sätt. – Vi jobbar flexibelt och hela tiden med en ambition om att överträffa våra kunders förväntningar. Vi har kapacitet att hantera stora volymer av material, säger Torbjörn Karlsson, senior advisor, tillika majoritetsägare i Scartab. Han berättar vidare att bolaget givetvis följer alla lagar, regler, förordningar och rekommendationer avseende miljö och hållbarhet. – Vår stående ambition är att optimera råvaruframtagningen från de produkter vi hanterar. Det känns stimulerande att

kunna bidra till ett minskat klimattryck, vi tror stenhårt på det vi gör och satsar på att fortsätta växa. Niklas Karlsson avrundar: – Framöver kommer vi att satsa ännu hårdare på kretsloppsförfarandet. Det ligger ju i vårt DNA, samtidigt som det över lag har hänt väldigt mycket inom området. Numera deponeras i princip ingenting, utan allt återvinns på något sätt. Det ligger rätt i tiden. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Snabba bärgningsinsatser längs Västra Götalands vägar När olyckan är framme längs vägarna i Västra Götaland är det ofta Thomas Johansson och hans kollegor som får rycka ut. Thomas driver företaget Bärgnings-Niklas AB som med åtta bärgningsstationer täcker stora delar av Västra Götaland. Det gör att en bärgare alltid snabbt kan vara på plats i samband med incidenter. I regel behöver kunden aldrig vänta längre än en timme.

Tomas Johansson.

Bärgnings-Niklas har ett gott rykte och en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1963 då bolaget startades. Idag är det Thomas Johansson som för de stolta traditionerna vidare efter att ha tagit över verksamheten av hans föräldrar tillsammans med sin fru Therese för sex år sedan. Vi träffar honom på huvudkontoret på Tjörn där han berättar att företagets bärgare även utgår från Orust, Stenungsund, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Vara och Skara, vilket gör att man snabbt kan vara på plats när incidenter uppstår längs vägarna i Västra Götaland. – Vi står för heltäckande bil- och vägassistans i nästan hela regionen, framhåller Thomas och berättar att uppdragen kan variera stort från fall till fall. – Vi bärgar i princip allt från motorcyklar till tunga lastbilar. Vi transporterar och sjösätter även båtar som ska i havet eller ombesörjer upptagning av båtar som till exempel drabbats av motorhaveri. Vi har en kranbil som är utrustad för enbart båttransporter, informerar Thomas.

Varierande uppdrag Under somrarna är det vanligaste uppdragen punkteringar och under vintern är det dikeskörningar och starthjälper som är vanligast. Thomas, som har kört bärgare i 30 år, trivs med just variationen i arbetet. – Det händer vid åtskilliga tillfällen att folk har råkat låsa in sina bilnycklar med hunden eller bebisen i bilen, och då är det viktigt att snabbt vara på plats och hjälpa till. I det här jobbet kan man råka ut för vad som helst, säger Thomas som även framhåller möjligheten att träffa många nya människor som en av de stora fördelarna med jobbet. Thomas lyfter gärna fram den 14 man starka personalstyrkan som jobbar mycket flexibelt, och som därför alltid snabbt kan rycka ut när olyckan är framme. Bärgnings-Niklas erbjuder jour dygnet runt, året runt och kör för SOS International som är en av Nordens största bärgningsorganisationer. Tydligt miljöfokus Bärgnings-Niklas chaufförer får sina

:M HIQSRXIVEV HMXX WXʟPPZIVO SGL OʰTIV HMR XVERWJSVQEXSV :M XMPPLERHELʠPPIV OZEPMƼGIVEHI SGL GIVXMƼIVEHI XNʟRWXIV MRSQ HIQSRXIVMRK SGL ʠXIVZMRRMRK EZ IPERPʟKKRMRKEV M EPPE WTʟRRMRKWRMZʠIV :M WOETEV VʠZEVE EZ WXʟPPZIVOWOSQTSRIRXIV SGL XVERWJSVQEXSVIV M LIPE 7ZIVMKI 1IH SWW OER HY WSQ OYRH WOETE KSH QMPNʰIOSRSQM SGL QMRWOEX OPMQEXEZXV]GO &IWʰO SWW KʟVRE Tʠ [[[ WGEVXEF GSQ IPPIV VMRK .SEGLMQ )OIFPEH Tʠ XIP

uppdrag via en app. Många väljer att kontakta företaget via telefon eller via sina försäkringsbolag. Från kontoret ser man sedan vilken bärgare som är närmast, på så sätt blir utryckningen både snabb, miljövänlig och kostnadseffektiv. Bärgnings-Niklas har genom åren byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. – Vi har lång erfarenhet och representerar ett stabilt varumärke. Vår vision är

att vara nummer ett i branschen och även ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Framöver hoppas vi kunna använda oss av någon form av ellastbil här i närområdet. Vi strävar alltid efter att vara så klimatsmarta som möjligt, avrundar Thomas Johansson. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

0771 - 291 291 Tungbärgning / Kranbil Personbilsbärgning Maskintransport / TMA 43


TJ Ö R N

Bästa räkorna på Tjörn Sedan 2016 är Fiskbilen från Klädesholmen en butik. Tack vare goda samarbeten med grossister och andra fiskhandlare på Tjörn kan man erbjuda sina kunder det finaste utbudet av fisk och skaldjur på ön. Mattias Brandevik har en lång karriär som lastbilschaufför bakom sig. För en tid sedan kände han att han ville göra något annat. Man kan säga att han har företa-

Mattias Brandevik.

gandet i blodet, då hans farfar var handlare. Mattias blev delägare i Fiskbilen från Klädesholmen 2015. Man bestämde sig då för att flytta verksamheten från en fiskbil till en butik, som ligger på Enebacken i Skärhamn. Verksamheten har nu blivit ett familjeföretag. - Min son, Oscar, hjälper till att driva butiken, säger Mattias stolt. Fiskhandlare på Tjörn Tjörn är Sveriges sjunde största ö, men det är fortfarande en relativt liten kommun, med cirka 16 000 invånare. Därför gäller det att ha goda relationer till både sina kunder och sina konkurrenter. Det finns endast en annan riktig fiskvagn på Tjörn, som man samarbetar en del med. - En riktig fiskhandlare är med på auktionen i fiskhamnen för att bjuda på de fina råvarorna som kommer in under natten. I vårt fall är auktionen i Göteborg, dit vi åker och handlar fisk minst tre gånger i veckan, säger Mattias. Mattias använder sig av två grossister, dels Gothia Seafood, men främst Magnussons fisk, som är hans huvudgrossist. Magnussons fisk ligger i Fiskhamnen i Göteborg. De köper in den finaste fisken och de bästa skaldjuren på auktionen i hamnen. Varorna levereras sedan direkt ut till Fiskbilen från Klädesholmen. Färskare fisk går knappast att få.

- Jag har bra kontakt med Magnussons fisk. Det är ett oerhört viktigt samarbete, säger Mattias. Fina fisken Fisken och skaldjuren är inte bara färska, de håller även väldigt hög kvalitet. Populärast är helt klart räkorna. Den som inte vill vänta tills man kommer hem för att äta räkor, kan köpa en räkmacka, en sann västkustdelikatess, direkt i butiken. Kvalitetsmedvetna kunder Tjörns historia har präglats av sjöfarten och därmed även fisket. Idag har det mesta av denna verksamhet flyttat från ön, men det är fortfarande något som är

inpräntat i befolkningen. För Mattias och Fiskbilen från Klädesholmen har detta resulterat i kvalitetsmedvetna kunder, som förväntar sig det bästa från havet, vilket är precis vad Mattias vill ge dem. Han har dock ingen önskan om att ta hutlöst betalt för sina varor. Tack vare sina samarbeten

med både grossister och konkurrenten på ön, kan han hålla nere sina priser. - Målet är att ha bäst kvalitet för rimliga priser. Kvaliteten ska inte behöva lida för att det är billigt, säger Mattias. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Viktiga insatser för säkra fartygskonstruktioner Det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till när ett fartyg ska konstrueras. Det är med andra ord mer eller mindre ovärderlig kunskap som Jan-Erik Abrahamsson och hans företag JEA Marine Consulting besitter. Företaget tar ett helhetsgrepp kring projekt och ritningar för ny- och ombyggnation av fartyg. Det är Jan-Erik Abrahamsson som är mannen bakom JEA Marine Consulting AB. Han startade företaget redan 1977 och har med andra ord kunskap och erfa-

renhet av fartyg och dess konstruktioner som få andra i branschen. Jan-Erik är utbildad civilingenjör och arbetade bland annat med båtkonstruktioner på Eriksberg. Idag är han till exempel en av få personer i Sverige som ritar fiskebåtar. Förebygger risker I konsult- och serviceföretaget JEA Marine Consulting AB har Jan-Erik hjälp av två kompetenta medarbetare. Tillsammans tar de ett helhetsgrepp kring projekt och ritningar för ny- och ombyggnation av fartyg. – Vi jobbar med konstruktion och beräk-

ning av fartyg, framför allt fiskebåtar och arbetsbåtar, men även passagerarfartyg. Med vår kunskap och kompetens kan vi bygga upp fartygen och via olika beräkningar säkerställa att de uppfyller alla krav som ställs av inte minst svenska myndigheter, säger Jan-Erik. Han berättar att det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till när ett fartyg ska konstrueras. Det måste förstås klara styrkan som hårda vindar och höga vågor genererar. Risken är, förklarar Jan-Erik, att fartyget helt enkelt spricker, och därför är en noggrann kontroll av aktuella material av största vikt för att minimera risken för läckage. En annan säkerhetsfaktor att beakta är risken för nedisning. Mycket is trycker ner båten. Med sin långa erfarenhet av branschen känner han havet och dess krafter utan och innan. – Det är en mängd beräkningar som måste göras för att säkerställa hållfastheten på inte minst skrovet, men samtidigt handlar det också om att skapa en god arbetsmiljö för de som vistas på båten. Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till, det gäller att till exempel dämpa ljud och vibrationer från motorerna, säger Jan-Erik. Åtskilliga uppdrag Efter alla år i branschen har Jan-Erik Abrahamsson byggt upp ett starkt varumärke i densamma. Arbetsinsatserna har,

JEA senaste projekt.

så att säga, marknadsfört sig själva och lett till åtskilliga jobb för uppdragsgivare i såväl Sverige som utomlands. Arbetet har tagit Jan-Erik och hans kollegor till stora delar av norra Europa. Totalt har ett 80-tal fartyg konstruerats och åtskilliga byggts om utifrån JEA Marine Consultings ritningar. – Vi har samarbetat med varv i bland annat Polen, Lettland, Nederländerna, Irland och Litauen, utöver våra nordiska grannländer. I Danmark och Norge jobbar vi numera i huvudsak med information mot olika varv och rederier.

Jan-Erik har börjat fundera på att dra sig tillbaka men vill förstås säkerställa att hans livsverk lever vidare och frodas. – Det frestar på att engagera sig i olika projekt. En del av dem kan vara i upp till tre år. Det är viktigt att det vi har byggt upp blir kvar eftersom det råder brist på den här typen av kompetens idag. De insatser vi gör har stor betydelse för branschen, konstaterar han.

ok

F a c eb o

Butik: 070- 633 16 52 | Öppet året om! Enebacken 6, 471 21 Skärhamn kladesholmensfiskoskaldjur.se | kladesholmensfisk@telia.com

44

rna på

Be

k o ss sö

E-mail: jan@jeamarin.com Mobil: +46 70 - 603 72 45 Adress: Ängholmsvägen 1

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


TJ Ö R N

Stark lokal förankring i Peters byggfirma Vill man vara stark lokalt måste man sätta kundnöjdheten främst. Det är en tydlig filosofi i Nordins Bygg på Tjörn AB. Peter Nordin driver den egna byggfirman där man åtar sig allt från ritningar och markarbeten till ombyggnation och nybyggnation.

Peter Nordin visste tidigt vad han ville jobba med. Bygglinjen på gymnasiet blev ett steg i den riktningen och genom att praktisera på ett flertal byggarbetsplatser fick han fäste i branschen. Efter avslutade studier fick han anställning där han praktiserade, men med tiden föddes tankarna på att starta eget. – Jag bodde ett tag i Göteborg med valde 2014 att flytta tillbaka till Tjörn. I samma veva startade jag min egen byggfirma. Jag har snickrat i hela mitt liv och kände att jag hellre ville stå på egna ben än att arbeta som anställd, berättar Peter som två år senare ombildade företaget till aktiebolag. Totalentreprenader Nordins Bygg på Tjörn AB utför i princip allt inom bygg. Det kan röra sig om allt från ritningar och markarbeten till om- och tillbyggnationer eller komplett nybyggnation. Till sin hjälp har Peter medarbetaren Henrik samt ytterligare en snickare som hyrs in. – Han har jobbat för oss i fem år och vi har byggt upp en mycket bra relation till varandra. Vi tre jobbar som ett team, säger Peter Nordin.

Härtill kommer ett brett samarbete med lokala entreprenörer, så som elektriker, målare och rörläggare, vilket gör att Nordins Bygg kan åta sig totalentreprenader. Peter förfogar över två verkstäder på Tjörn. De flesta uppdragen sker lokalt men det har genom åren också blivit en hel del insatser i Göteborg. I dagsläget jobbar Peter och hans kollegor med en ombyggnation på Klädesholmen. På gång är också en nybyggnation i Hällene Klövedal samt ett antal renoverings- och tillbyggnadsprojekt. Tydligt kundfokus – Med en så pass stark lokal prägel som vi har är det extra viktigt att vi sköter oss och levererar bra arbetsinsatser. Kunden måste alltid vara nöjd och erhålla det vi har kommit överens om. Det bygger ett gott rykte som gör att kunderna återkommer till oss och även attraherar nya, poängterar Peter. Marknadsföringen sköter kunderna via mun till mun-metoden, men Nordins

Bygg finns också på Instagram där Peter strävar efter att vara uppdaterad. – Vi ser framtiden an med tillförsikt. Min avsikt är att utveckla verksamheten och ha en stabil tillväxt. Därmed borde det också

kunna bli aktuellt med nyanställningar framöver, säger Peter Nordin. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Flexibelt familjeåkeri satsar på miljövänligare drivmedel I en mindre transportfirma blir flexibiliteten desto större, det är Tjörnbaserade OPR Transport & Entreprenad ett gott exempel på. Företaget, som ingår i Fraktkedjan, transporterar kylda och frysta livsmedel för en stor dagligvaruhandelskedja, men utför också kran- och anläggningstransporter för byggsektorn. Sedan en tid tillbaka är företagets transporter dessutom helt fossilfria. OPR Transport & Entreprenad grundades 2007 av Peter Andersson och hans far Ove Andersson, varav den sistnämnde innan dess drev den egna firman Ove Andersson Åkeri. Redan då jobbade man med kyl- och frystransporter, och när bolaget ombildades och Peter tog över ansvaret 2007 blev det

naturligt att fortsätta på den inslagna vägen. Ove var aktiv i bolaget i ytterligare fem år och var därmed delaktig i den utvecklingsresa som gjort företaget till vad det är idag. – Vi har vuxit avseende både personal och antal bilar. Det beror till stor del på att vi är medlemmar i Fraktkedjan som förser oss med alla jobb, upplyser Peter Andersson och berättar att en väsentlig del av verksamheten alltjämt kretsar kring kyl- och frystransporter. OPR Transport & Entreprenad utgår från Tjörn och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Västra Götaland. Kyl- och frysvaror hämtas i Helsingborg och transporteras till butiker för en av landets större dagligvaruhandelskedjor i regionen. Företaget distribuerar också färska livsmedel från Kungälv till butiker i närområdet.

peter@nordinbygg.se

– Vi har idag fem bilar som kör enbart för denna aktör, de rullar i princip hela tiden, berättar Peter. OPR Transport & Entreprenad förfogar även över ett antal schaktbilar med vilka man transporterar material till byggprojekt i och kring Göteborg. Det blir en hel del anläggningstransporter, och härutöver förfogar man även över en kranbil som företrädesvis trafikerar vägarna kring Stenungsund. Korta beslutsvägar – stor flexibilitet

Peter, som i det dagliga arbetet har god hjälp av hustrun Maria, framhåller fördelarna med att tillhöra Fraktkedjan. – De ställer alltid upp ifall till exempel en bil går sönder eller någon av våra chaufförer blir sjuk. De täcker genast upp det uppkomna behovet och ser till att allt flyter på som det ska. Det blir en trygghet, inte bara för oss utan även för våra kunder, poängterar Peter. En annan styrka i bolaget är det faktum att det rör sig om en liten, familjeägd verksamhet där beslutsvägarna är korta och kommunikationen snabb och smidig. Det skapar en tydlig flexibilitet som förstås gynnar kunderna i slutändan. Peter och Maria lyfter i sammanhanget fram den 16 man starka personalstyrkan som de ser som företagets främsta tillgång. – Vi är noga med att våra medarbetare ska kunna komma med input som gör både

Maria och Peter Andersson.

deras egen arbetssituation och i förlängningen hela verksamheten bättre. Om våra medarbetare trivs gör det också ett bra jobb, säger Peter och Maria. Fossilfria körningar Miljöprägeln blir allt tydligare i transportbranschen och OPR Transport & Entreprenad AB är inget undantag. Förra året gjordes en satsning på helt och hållet fossilfria transporter, vilket lett till att samtliga bilar som kör för vår främsta kund idag drivs med flytande biogas. Peter Andersson kan konstatera att före-

taget har haft en mycket god utveckling under senare år, men ser också en del utmaningar i arbetet med att få den att hålla i sig. – De skenande drivmedelspriserna är förstås ett stort problem för hela branschen, samtidigt som det också börjar bli allt svårare att hitta personal. Det krävs en hel del att jobba som chaufför, oregelbundna arbetstider uppskattas inte alltid. Idag saknar branschen ett par tusen chaufförer, där har vi alla en utmaning i att locka fler till yrket. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

0705 - 08 14 13 ● oprtransport.maria@gmail.com 45


T R O L L H ÄT TA N

Breda satsningar när Trollhättan ska växa Trollhättans Stad vill växa, och det är målmedvetna satsningar inom ett flertal olika områden som ska möjliggöra den positiva utvecklingen. Faktum är att en oberoende undersökning konstaterar att Trollhättan, som en medelstor stad, är en av åtta städer i Sverige med bäst framtidsutsikter.

Vi träffar Helena Kortered, näringslivschef, och Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, som båda ger en mycket positiv bild av vad vi ser hända i Trollhättan idag. – Som stad växer vi så det knakar, vårt mål är att bli 70 000 invånare senast 2030. Vi gör allt vi kan för att locka hit människor, säger Helena som, liksom Paul, ser ett stadigt växande intresse bland investerare att satsa på Trollhättan. – Vi är attraktiva för investerare, de tittar så klart på olika parametrar, inte minst

den kompetens som finns i staden samt hur det är att leva och bo här. I dessa avseenden ligger vi långt fram, konstaterar Paul Åkerlund. Högt söktryck till högskolan Helena Kortered pekar på att näringslivet i Trollhättan i mångt och mycket har formats efter stadens historia. Samtidigt, betonar hon, arbetar man hårt för att möta framtidens kompetensförsörjning. I det avseendet är det förstås viktigt att staden har ett gott samarbete med Högskolan Väst. – Det råder ett mycket stort söktryck på att få plugga i staden, faktiskt Sveriges högsta. Samtidigt är vi en av få städer i landet som faktiskt klarar studentbostadsgarantin, berättar Helena och tillägger: – För att locka till oss arbetskraft gäller det också att allting runtomkring lockar. Det är viktigt att det finns ett serviceutbud som ger god livskvalitet och som

Vi gör allt vi kan för att locka hit människor.

– Vi märker också att människor inte bara vill bo i centrum, utan även i stadens utkanter. Därför bygger vi även bostäder i dessa områden, berättar Paul och tillägger att bredbandsutbyggnaden i staden gör att även nya bostadsområden får tillgång till snabb och pålitlig uppkoppling. Hyllar dubble OS-guldmedaljören

Helena Kortered och Paul Åkerlund.

tilltalar olika målgrupper. Alla ska vilja bo här, inte bara vuxna. Omfattande bostadsbyggande Paul Åkerlund berättar att en oberoende undersökning konstaterar att Trollhättan, som en medelstor stad, är en av åtta städer i Sverige med bäst framtidsutsikter. – Vi har en bra infrastruktur, kommunikationerna i staden är väldigt goda. Västflyg är en ny satsning som gör att vi äntligen har kommersiellt flyg här i regionen igen.

Numera går det att flyga till Stockholm över dagen, vilket förstås kommer att bidra till att vi blir ännu mer attraktiva som stad. Paul berättar vidare att en ny bro just nu byggs över älven från Vårvik till centrum i syfte att sammankoppla staden ännu mer. I just Vårvik pågår en stor satsning som innebär att 1 600 nya bostäder kommer att byggas i en helt ny stadsdel som nu växer fram. Även ombyggnationen av Drottningtorget är en viktig del i stadskärnans utveckling.

En annan faktor som lockar människor till Trollhättan är stadens rika fritids- och kulturliv. – Det händer saker här hela tiden, vi vill alltid framåt, säger Helena Kortered och nämner Fallens Dagar som är ett av de mest besökta evenemangen, tillika en av Sveriges äldsta stadsparksfestivaler. Hon och Paul vill förstås också passa på att hylla Trollhättesonen och skridskofantomen Nils van der Poel som så sent som i februari vann dubbla guld i OS i Peking. – Vi är såklart oerhört stolta över hans insatser, samtidigt som vi tycker det är roligt att satsningarna när vi byggde Slättbergshallen och bandyplanen burit frukt. Där har Nils tränat massor av gånger genom åren, avrundar Helena Kortered och Paul Åkerlund. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Åkeri som kör allt som behöver köras Trollfrakt är ett åkeri i Trollhättan som drivs av branschveteranen Stefan Andersson. Företaget har fullt upp mest hela tiden och tar sig an alla möjliga uppdrag; lastbilarna ska användas och vara ute på vägarna, tycker Stefan.

Stefan Andersson har kört lastbil i väldigt många år. 1990 bestämde han sig för att starta eget företag, som han drev fram till 1994. Sedan återvände han till att jobba som anställd chaufför. 2011 kände han återigen att han ville köra för sig själv och grundade därmed Trollfrakt AB, som utgår från Trollhättan och idag har tre fastanställda. - Vi har att göra hela tiden. För att hinna med allt så lejer vi in F-skattare vissa tider på året, så att vi får det att gå ihop med körtiderna. Ibland kan vi vara ett stort gäng, säger Stefan om hur det är att driva ett framgångsrikt åkeri.

”Ni ringer, vi kör” Trollfrakt har ett nära och bra samarbete med Trollhättan Mineral. Många veckor är hälften av alla körningar för detta företag. Trollfrakt har dock ingen direkt specialitet när det kommer till vad man lastar och transporterar. Man kör det mesta som går att lasta på ett flak. Under åren har man kört allt från grus och spannmål till lastmaskiner och grävskopor och mycket annat. Företagets slogan är: ”Ni ringer, vi kör”. - Vi kör allt som behöver köras. Vi säger nästan aldrig nej till ett jobb. Jag har kört gödsel. Att bilen blir skitig hör till. Den ska arbeta och inte bara stå still och se fin ut, säger Stefan och skrattar. Från storstaden till landsbygden Trollfrakt är inte heller begränsade när det gäller vart man kör. För att kunna vara så flexibla som möjligt är samtliga lastbilar i fordonsflottan klassade enligt EuroVI, vilket krävs för att köra i stor-

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 46

städer som Stockholm och Göteborg, som många körningar går till och från. Stefan själv trivs med körningar i närområdet, som ofta är kopplade till landsbygden. - Favoriten är att köra spannmål. Det har det alltid varit, säger Stefan och ler glatt. Trivs ute på vägarna De flesta yrkesverksamma svenskar arbetar i minst 40 år. Det är viktigt att ha ett arbete som man trivs med. Stefan och hans kollegor trivs ute på vägarna, körandes ett lass på 50 ton av i princip vad som helst. Stefans uppfattning om chaufförer i allmänhet är att de är ett relativt friskt folk, som arbetar länge, även efter man ”ska” gå i pension när man fyller 65. - Det är ett roligt arbete, säger Stefan, som själv fyller 63 i år. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

TROLLFRAKT AB Du ringer vi kör! 0706-257158 trollfrakt@hotmail.se


T R O L L H ÄT TA N

Ledande aktör inom kalibrering och validering Noggrannhet och exakthet är i vissa branscher en absolut förutsättning för att verksamheterna ska fungera. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Element Metech som erbjuder ett brett spektra av tjänster rörande kalibrering, validering och uppmätning.

Element är en global aktör som sysselsätter 7 300 anställda och med representation på ett hundratal platser i alla världsdelar. I Sverige finns företaget via elva laboratorier, varav ett återfinns i Trollhättan. Här träffar vi platschefen Jörgen Wickelgren som berättar att många olika aktörer väljer att samarbeta med Element Metech. Han gör en enkel jämförelse för att vi ska få en bild av vad bolaget jobbar med. – Om du går till affären och köper ett kilo bananer vill du att det ska vara just ett kilo och inte mindre. Vi kalibrerar maskiner och säkerställer via referensutrustning att de visar så exakta resultat som möjligt. Mäter och testar Element Metech utför spårbar och ackrediterad kalibrering av mätinstrument, mätdon och givare inom ett mycket brett område. Det kan till exempel handla om elektricitet, högspänning, längd, kraft,

tryck, vikt, temperatur, fukt, gas- och vätskeflöden samt akustik. Element Metech förfogar till exempel över utrustning som kan frysa objekt till minusgrader, eller hetta upp dem till mer än tusen grader Celsius. En annan tjänst är validering av utrustning och processer för bland annat kontroll av klimat och renhet. Element Metech erbjuder också uppmätning av detaljer i koordinatmätmaskin i såväl det egna laboratoriet som på plats hos kund. – Vi erbjuder också en mängd olika tjänster kopplade till testning. Vi utför till exempel dragprover för att kartlägga hållfastheten på olika material, men även oljeprover då vi kontrollerar om oljan har den smörjande effekt som utlovas, upplyser Jörgen Wickelgren. Han passar också på att lyfta fram MIO, Element Metechs populära webbaserade mätdonsregister, som ger kunden full kontroll över kalibreringsstatus, historik och kalibreringscertifikat. Erfaren personal Element Metech servar idag ett tusental kunder, bland annat inom flyg- och försvarsindustrin, biovetenskap, energi och elektronik, fordons- och verkstadsindustrin. – Vår ambition är att vara en one-stopshop och ta ett helhetsansvar för våra kunder. Vi ombesörjer till exempel

kontakter med leverantörer, säger Jörgen Wickelgren och framhåller i sammanhanget den erfarna och kunniga personalstyrkan, varav kollegan Lars har 45 år bakom sig i företaget.

– Våra anställda trivs tack vare att jobbet är stimulerande och varierande, samt innefattar en hel del kundkontakt. För närvarande söker vi efter fler kalibreringstekniker, upplyser Jörgen och avrundar:

– Vi vill fortsätta växa och nå ut till ännu fler. En del lokala aktörer skickar sina prover till oss utan att veta att vi finns i stan. Här kan vi bli ännu bättre. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

DIN GLOBALA PARTNER FÖR KALIBRERING Spårbara och ackrediterade kalibreringstjänster inom ett brett område med fokus på personlig kontakt, hög kvalitet och precision. Besök elementmetech.com för snabb service.

47


T R O L L H ÄT TA N

Västflyg gör pendling med flyg till ett både smidigt och hållbart alternativ Västflyg i Trollhättan har utformat sin verksamhet för att göra inrikesflygresor både smidiga och hållbara, speciellt viktigt för näringlivet. Detta gäller allt från planens storlek till biobränslet som används i dem, bemanningens uniformer, och till och med porslinet som används för att servera kaffe eller te ombord. Men hållbarhet handlar också om att hela Sverige måste kunna leva . Med flyget från Trollhättan är många orter i regionen bara mellan 1-2 timmar bort från Stockholm, vilket ger helt andra möjligheter för företagande, boende och livskvalitet.

De senaste åren har det varit en del debatt kring hur flygresor påverkar miljön negativt. Politiker har därför tittat på alternativa färdsätt. Pandemin har dessutom gjort det tydligt att man faktiskt kan åstadkomma en hel del med digitala möten. Men det finns fortfarande många anledningar till att man faktiskt behöver göra affärsresor. Och man måste komma på plats snabbt. Näringsidkare i regionen, som driver verksamhet i en konkurrensutsatt bransch, har troligtvis inte alltid tid att lägga en dag eller ibland till och med två dagar extra på att resa fram och tillbaka till Stockholm. Så kan vara fallet för företag i exempelvis norra Bohuslän. Utan flyg har det för många varit bilen som alternativ, och det tar ju åtskilliga VD Jenny Iodlovsky Norrby och styrelseordförande Pia Källqvist.

timmar åt varje håll. Frågan är: måste man välja mellan miljön och flygresan? Om man frågar Västflyg är svaret nej. - Målet är att vara en pionjär inom fossilfri flygtrafik så fort tekniken medger det. Detta kan innebära elflygplan som planeras till år 2026 eller kanske vätgasplan. Många projekt pågår runt om i världen för att hitta en bra lösning för flyget i framtiden, säger Jenny Iodlovsky Norrby, VD för Västflyg AB. Miljövänliga flygningar Många av de beslut som Västflyg fattar är baserade på hur miljövänliga de är. Västflygs flygplan är en Saab 340 med

Foto: © Saab AB

plats för 34 passagerare. Planets storlek har valts med omsorg, för om de hade valt ett plan med plats för 50 passagerare hade planet dragit dubbelt så mycket bränsle, vilket hade resulterat i dubbelt så stort utsläpp. Planet tankas även med viss andel biobränsle, allt för att minska planets miljöpåverkan under varje flygning. Flygningarna går från TrollhättanVänersborgs flygplats, vilket är en flygplats som går helt i linje med Västflygs miljötänk. - Flygplatsen har länge haft ambitionen att göra flygplatsdriften helt fossilfri och är nästintill helt fossilfri idag, berättar Jenny.

Ostindiaporslinet som används för servering på planet.

Pendla över dagen Västflyg riktar sig främst mot näringslivet och har anpassat mycket av sin verksamhet för denna målgrupp. Men tidtabellen och priserna kan även tilltala privatresenärer. Tanken är att man ska kunna ta flyget till Stockholm på morgonen och sedan flyga tillbaka på kvällen. Kunderna har dessutom gratis parkering på flygplatsen. Detta innebär att kunderna slipper lägga pengar på både parkering och hotellövernattningar, vilket även sparar tid och på miljön. - På onsdagar har vi ett plan som går mot Stockholm kvart över nio, så att de som bor en bit längre bort från flygplatsen slipper gå upp jättetidigt för att hinna med planet, berättar Jenny. Närproducerad guldkant Piloterna och kabinpersonalen bor alla i Trollhättan, Vänersborg eller övriga västsverige. - Vi vill vara pålitliga, enkla och personliga, säger Jenny om fördelen med att ha personal som har en lokal förankring. Västflyg har valt att servera kaffe, te och frukost på porslin. Detta är ett viktigt hållbarhetsval, men det ger ju även passagerarna en trevlig upplevelse. - Det ska vara enkelt att resa med oss, men vi vill även sätta lite guldkant på resorna. Vi vill att resenärerna ska gå av planet med ett leende på läpparna, säger Jenny. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

Flygplatspersonal.

START 28 MARS

55 minuter mellan Trollhättan och Bromma Smidig resväg till flygplatsen med gratis parkering Bara 15 minuter innan avfärd behöver du vara på plats 24 avgångar i veckan – pris från 795 kr 48

Läs mer och boka redan nu på vastflyg.se


T R O L L H ÄT TA N

En vision om att skapa en trygg och utvecklande miljö

Fyrstadsgruppen är en koncern med bred verksamhet. Man har företag som sysslar med allt från el och energieffektivisering till entreprenad och fastighetsförvaltning. Alla koncernens företag delar visionen om att skapa en trygg och utvecklande miljö för både sin personal och sina kunder, som finns i hela Västsverige.

Året var 1980 när Bo Persson startade Fyrstads El. 30 år senare blev Dennis Sandblom och Per Wretlund delägare. 2012 bildades koncernen Fyrstadsgruppen, som idag finns Munkedal, Uddevalla, Trollhättan, Ljungskile och Göteborg. Koncernen består av 8 olika företag. Det finns fortfarande ett starkt fokus på el, men man har nu breddat sitt fokus till bland annat fastighetsförvalt-

ning och entreprenad. Man håller ständigt ögonen öppna för nya möjligheter. - Vi försöker bredda verksamheten ytterligare och vi är ständigt på jakt efter nya platser att etablera på. Vi tittar även på nya intressanta fastigheter i närområdet, säger Per Wretlund. En allt bredare verksamhet Fyrstadsgruppen är en koncern som

jobbar för att växa, både internt och externt. Den interna ekonomiavdelningen är i princip komplett, vilket gör att man ständigt har stenkoll på koncernens ekonomiska tillstånd och kan arbeta proaktivt för att hantera problem och möjligheter. Sedan flera år tillbaka har man även utvecklat marknadssidan. 2019 bildades Fyrstads Marknadspartner, som sköter den digitala marknadsföringen både internt och till externa kunder. Företaget hjälper bland annat sina kunder med hemsidor, sociala kanaler och säljmaterial till mässor. - Etage i Trollhättan är en av kunderna som vi hjälper, säger Per. Fyrstadsgruppen har en vision som vägleder alla företag inom koncernen - Vi har alltid kunden i fokus. Vår vision är att tillsammans skapa en trygg och utvecklande miljö för både kunder och medarbetare. Med många grenar att stå på är vi väl rustade för framtiden, säger Per.

- Vi söker kontinuerligt säkerhetstekniker, elinstallatörer och solcellsmontörer, säger Per. Eftersom allt fler människor vill investera i solceller, är det något man erbjuder genom Fyrstads Entreprenad. Solceller är en kostsam investering, som det tar ett tag att få tillbaka. Fyrstads Entreprenad vill dock uppmuntra människor att investera i framtiden. - För de som inte vill betala hela kalaset direkt kan vi tillhandahålla betalningslösningar för att man ska kunna få till det på en gång, säger Per. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

Framtidens el Fyrstads El började som ett företag som erbjöd tjänster inom el. Det är starka och djupa rötter som sitter kvar än idag. Fyrstads El gör allt inom el, inklusive inbrottslarm, passager, telefoni och laddstolpar. Företaget har blicken vänd mot framtiden och vill verka för ett hållbart samhälle. Efterfrågan på laddstationer för elbilar är en modern lösning som ökar. Fyrstads El monterar ett flertal laddstationer i veckan. Kombinerat med mer traditionella tjänster inom el är det hög belastning på Fyrstads El.

Vi har funnits i 40 år! Kontakta oss gärna

49


T R O L L H ÄT TA N

Specialhåltagning och goda relationer i Trestad Specialhåltagning i Trestad är ett väletablerat företag i just Trestad, men jobbar även i övriga Sverige. Man är mycket måna om sina relationer, både till sina kunder och sina samarbetspartners, vilket är hemligheten bakom företagets 34 år långa historia.

Specialhåltagning i Trestad AB grundades 1988 i Trollhättan. Stefan Kihlberg fick sin början i företaget 1995. Han blev efter ett par år arbetsledare och är en av företagets delägare sedan 2009. Hans Elgh och Johan Pärelä är delägare sedan 2018. - Företaget växer hela tiden. Idag är vi 33 anställda, säger Stefan. Företaget ägnar sig åt rivning och håltagningsarbeten samt kompletta fundament. Kunderna består av både företag och privatpersoner. Företaget verkar dock inte bara i Trestad. Man får även en del jobb i exempelvis Strömstad, Malmö och till och med i Norge. - Vi åker dit kunderna vill, säger Stefan. Goda relationer Goda relationer är oerhört viktigt för Specialhåltagning i Trestad, som jobbar en hel del med underentreprenörer. - Man hjälper varandra i den här branschen. Vi har bland annat varit med och hjälpt till med det nya projektet i Vårvik, berättar Stefan. De viktigaste relationerna är de man har till sina kunder, som man alltid strävar efter att ha en öppen dialog med. - Vi försöker ha ett arbetssätt med öppna dörrar. Vi är alltid lyhörda för kundens tankar och idéer. Vi vill alltid satsa på en långsiktig relation. Vi tar alla våra uppdrag, små som stora, på fullt allvar. Det ska märkas att vi bryr oss om att göra ett bra jobb. Man är mycket måna om sitt rykte. Stefan menar att företagets rykte är orsaken till att företaget nu är inne på sitt 34:e år i branschen. Nyckeln till ett gott rykte är personalen, som är duktiga, professionella och, framför allt, lägger stor vikt vid kundrelationerna. - Vårt mål är att alla våra kunder ska vara nöjda med att ha anlitat oss. Vår vision är att behålla vårt goda rykte. Det gör vi genom att alltid vara trevliga och ha en seriös inställning till alla våra uppdrag, säger Stefan. Intervju: Anders Kettunen

50


T R O L L H ÄT TA N

Fordonsinredningar – från ritning till färdig lösning SVOP utrustar och inreder fordon för både myndigheter och företag. Inte minst blåljusverksamhet och räddningstjänsten har anammat företagets helhetskoncept, vilket kretsar kring allt ifrån konsultation och ritningar till service och byggnation. Det är David Wahlgren och Martin Schmidmeir som ligger bakom SVOP AB – Special Vehicle Operation – som startades 2013. David och Martin har gedigen erfarenhet av fordonsbranschen i allmänhet, samt konstruktion av utryckningsfordon i synnerhet, vilket i mångt och mycket präglar verksamheten i SVOP där fokus ligger på fordonsinredning. Företaget utvecklar, utrustar och inreder specialfordon åt svenska myndigheter och företag, och företräder ett helhetskoncept som innefattar allt ifrån konsultation, ritningar och prototyp till service och byggnation. Detta inbegriper också lösningar inom exempelvis strömförsörjning, canbusintegrering och plåtfästen för extrautrustning. – Vi har väldigt bred kompetens inom dessa områden, men ser oss inte primärt som en typisk påbyggare, utan snarare ett tekniskt konsultbolag. Industrin rör sig mer och mer mot elektrifiering och vi hakar mer än gärna med på den utvecklingen, säger David Wahlgren. Från CAD-ritningar till en färdig produkt Han berättar att företaget i huvudsak servar blåljusverksamhet och räddningstjänsten, men att man även vänder sig till företagare, inte minst hantverkare som ofta efterfrågar specialanpassade fordonslösningar. Om en kund har en idé eller önskan om att ta fram en produkt kan SVOP bistå med allt från CAD-ritningar till en färdig produkt. Här finns kompetens att rita det mesta i CAD, till exempel konsoler, elstruktur och elnät. – Vi står för helhetslösningar och anpassar dem helt efterkundernas behov och önskemål. Just nu jobbar vi mycket med plåtfästen, belysning och canbusintegrering. Vi har så pass mycket kompetens i huset att allt känns möjligt. Kan du tänka det kan vi bygga det, säger David och tillägger att SVOP även är ett kontrollorgan till taxibranschen avseende taxameter. I SVOP AB flödar kreativiteten. David har ett förflutet i fordonsindustrin och driver idag flera företag. När han får en idé vill han väldigt gärna realisera den. SVOP sysselsätter idag ett tiotal anställda, dels i verkstaden, dels i en annan lokal på Stallbackavägen där man jobbar med svets, lack, verkstadlaser med mera.

Kreativa lösningar SVOP samarbetar med de mest framstående underleverantörerna inom utryckningsutrustning, trafikövervakning, fordonskomponenter och tillbehör. I kombination med ett synnerligen flexibelt arbetsförfarande kan man alltid ta fram optimala fordonslösningar för en trafikmiljö som hela tiden förändras. Tillsammans med beställaren tar man fram lösningar som skapar total trygghet för användaren. David Wahlgren berättar vidare att SVOP under senare tid även börjat jobba med lösningar för jaktbranschen. – På landets skjutbanor är det i regel pappersfigurer som åker längs en fastlagd bana. Vi tog fram ett fäste som går att montera på en radiostyrd bil, vilket gör att skyttarna kan öva mot mer rörliga och realistiska mål. Vi har även skapat platsbyggda vapenställ till pickuper, vilka blir alltmer populära, säger David och avrundar: – Vi har också tagit fram ett skåp för pickuper som är gjort av hundra procent återvunna PET-flaskor. I den här branschen gäller det att hänga med i svängarna, även ur miljösynpunkt. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

0520- 29 03 00 support@svop.se svop.se 51


T R O L L H ÄT TA N

Västsvensk truckexpert på frammarsch Trollhättans Truck har utvecklats till en av Västsveriges ledande aktörer när det kommer till truckar och liftar. Via anläggningarna i Trollhättan och Göteborg kan du hyra ett objekt som passar just ditt ändamål allra bäst, och om du hellre vill investera i en helt ny – eller begagnad – truck finns ett brett utbud från välkända tillverkare att välja på.

Man brukar säga att det inte växer mossa på rullande stenar. Symboliken är tydlig i Trollhättans Truck som hela tiden är på frammarsch och numera även finns representerat i Göteborg via anläggningen på Marieholmsgatan. Det är dock den ursprungliga verksamheten i Trollhättan vi besöker när vi träffar bolagets VD, Jonny Johansson.

– Vi har med tiden utvecklats till en av Västsveriges ledande aktörer beträffande truckar och liftar. Vi både säljer och hyr ut, och kan alltid ta fram en optimal lösning för varje kunds behov, säger Jonny med ett snart 20-årigt förflutet i företaget som funnits i Trollhättan ända sedan 1988. Uthyrning och försäljning Hos Trollhättans Truck kan du hyra truckar och liftar i alla storlekar. – Vi står för uthyrning med fullserviceavtal, vilket innebär att vi kan komma ut till kunden med en ny truck ifall den de har hyrt av oss har gått sönder eller fått problem. Vi vet att avbrott i verksamheten kan vara kostsamma för våra kunder, det är en självklarhet för oss att hjälpa till snabbt när problem uppstår,

säger Jonny Johansson och tillägger att man som kund kan hyra allt från någon dag till långa perioder. Trollhättans Truck erbjuder också försäljning av både nya och begagnade truckar och staplare. Man jobbar uteslutande med maskiner från ledande tillverkare som Crown, Doosan och Pramac. Härutöver erbjuder Trollhättans Truck både uthyrning och försäljning av städ- och skurmaskiner. "Vi är det naturliga valet" Trollhättans Truck är att betrakta som en komplett aktör avseende allt som rör truckar och liftar. I den egna verkstaden utför man service och reparationer, och härutöver står man även för utbildningsinsatser inom bland annat truck, lift och fallskydd. Under senare tid har, av

förklarliga skäl, e-utbildningarna blivit allt mer efterfrågade. – Det är viktigt för oss att vi är flexibla och lättillgängliga för våra kunder. Det ska vara enkelt och smidigt att ha med oss att göra. Vi är det naturliga valet, säger Jonny Johansson. Han konstaterar att efterfrågan på företagets lösningar fortsätter öka. – Vi växer mer eller mindre konstant och känner nu att vi är på kraftig frammarsch, inte minst via etableringen i Göteborg. Det kan även bli aktuellt med nyanställningar framöver, vi behöver nya servicetekniker på båda orterna. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Vi är det naturliga valet

TRUCKAR & LIFTAR Försäljning ● Uthyrning ● Service ● Reparation ● Utbildning

www.trollhattanstruck.se | info@trollhattanstruck.se | 010 - 280 43 00 52


T R O L L H ÄT TA N

En problemlösare i elbranschen I trakterna kring Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla har Electroswed AB profilerat sig som en sann problemlösare. Electroswed utför alla typer av elarbeten, från traditionella installationer i samband med nybyggnation och ombyggnad till arbete med motorgrindar, automation, data, fiber, larm och passagesystem. – Problemlösning är utan tvekan det som är allra roligast med det här jobbet, säger Mikael Dalåsen som leder verksamheten.

Mikael Dalåsen hade ett gediget förflutet som elektriker i olika elfirmor när han för drygt fyra år sedan startade Electroswed AB. Tillsammans med sina fyra anställda representerar företaget lång erfarenhet av branschen med en diger meritlista med insatser för både privatpersoner och företag. Med utgångspunkt från Trollhättan utför Electroswed insatser kring allt som rör el – från felsökning och traditionella elinstallationer till arbete med motorgrindar, automation, data, fiber, larm och passagesystem. Härutöver jobbar man till viss del även med skåpsbyggnation och konstruktion. Det breda konceptet har gjort Electroswed till något av en problemlösare. – Problemlösning, inte minst för industrin, är utan tvekan det som är allra

roligast med det här jobbet. Det kan till exempel handla om en insats där en annan elektriker tidigare gått bet. Att sätta sig in i problemet och sedan hitta en bra lösning ger en riktig kick, säger Mikael, Dalåsen. Han betonar vikten av långsiktiga lösningar och att på så sätt bygga tillika långsiktiga kundrelationer. – Om man gör ett bra jobb och kunden blir nöjd har man förhoppningsvis börjat

bygga ett långsiktigt samarbete. Relationerna till våra kunder är superviktiga, understryker han. Utbildar på högskolan Electroswed verkar i framför allt Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla, men kan om jobbet så kräver åta sig mer långväga uppdrag än så. Under senare tid har montering och inkoppling av motor-

Att få hålla i utbildningar är både roligt och utvecklande. drivna grindar blivit allt vanligare inslag på agendan för Mikael och hans medarbetare. – När otryggheten i samhället ökar vill företagen bli bättre på att skydda sina anläggningar och produkter. Samtidigt är det förstås skönt att slippa kliva ur bilen för att öppna grinden, inte minst under vintern, säger Mikael med ett skratt. Han berättar vidare att han emellanåt brukar undervisa och utbilda i ämnen som rör yrket. När vi träffar honom har han precis kommit hem från Teknikhögskolan i Västerås. – Att få utbilda är något jag verkligen trivs med. Det är roligt och man friskar upp sitt minne, samtidigt som man utvecklar sig själv och sina kunskaper. Det här är något jag verkligen vill fortsätta med, säger Mikael med stort eftertryck.

jag inte påstå att jag någon gång har varit rädd. Det gäller att jobba säkert, lugnt och metodiskt så är det ingen fara, säger Mikael Dalåsen. Han ser ljust på företagets framtid och berättar att företaget fortsätter växa. Nyligen har man anställt ännu en elektriker. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Säkerheten främst Att vara elektriker är inte riskfritt, och man undrar om man som yrkesman i branschen aldrig är rädd att råka illa ut? – Du måste självklart ha respekt för yrket, du får inte vara någon slarvpelle, då kan det gå illa. Tack vare min utbildning och den kunskap jag besitter kan

Electroswed AB www.electroswed.se ● 010 -222 8080 ● info@electroswed.se

53


T R O L L H ÄT TA N

En ledande uthyrare till byggoch industrisektorn En av landets ledande uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar är Lambertsson Sverige AB. Lambertsson förser byggare med allt från borrmaskiner till kranar och bodar och jobbar enligt devisen rätt produkt och tjänst levererad i rätt tid till rätt pris.

Lambertsson Sverige AB är en av Skandinaviens största leverantörer och uthyrare av byggrelaterade tjänster och industrilösningar. – På Lambertsson är vi verkligen experter på vad vi gör. Våra anställda är specialister inom sina specifika områden, vilket garanterar ett utfört arbete av högsta kvalitet. En annan styrka är vårt kundorienterade arbetssätt. Ett nytt projekt inleds med ett uppstartsmöte, där vi tillsammans med dig som kund analyserar projektet. Därefter gör vi upp en plan, anpassad efter dina behov. Rätt lösning till rätt ekonomi, med andra ord. En filosofi som visat sig vara framgångsrik, säger kundcenterchef Håkan Johansson som

vi träffar på Lambertssons kundcenter i Trollhättan. – Vi ägs av Peab som av naturliga skäl är vår främsta kund. Vi förser Peab med allt de behöver för deras olika projekt, vilket innebär att vi måste företräda en väldigt stor bredd. Nya lokaler Håkan berättar att man i Trollhättan nu satsar stort på att nå ut till fler kunder. Ett led i den satsningen var flytten till nya lokaler i november förra året, vilka har anpassats efter rådande och framtida behov. – Det är visserligen en flytt på bara 50 meter men det har gett oss plats för att kunna hantera ännu mer utrustning. Gården har blivit större och här inne har vi byggt ut för att kunna öka kapaciteten, säger Håkan Johansson som övertog rollen som kundcenterchef för ungefär ett år sedan. – Jag börjar bli varm i kläderna nu och trivs väldigt bra med mitt jobb, säger Håkan som uppskattar att verka i en stad där näringslivet mår bra och där samarbetet företagen emellan fungerar.

Just nu satsar vi mycket på att få fler kunder här i Trestad. Lyfter fram personalen Lambertsson är det personliga företaget där människan står i fokus. – För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och kunna utvecklas på jobbet. Därför har vi stor frihet under ansvar och utmanande arbetsuppgifter, något som i kombination med att vi jobbar inom en bred verksamhet i en stor koncern ger oss möjligheter att utvecklas och växa inom företaget. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser och möjligheter. Vi vill känna ett stort engagemang i arbetet, trivas och tycka det är roligt att gå till jobbet. Samtidigt vill vi ha en bra

54

balans mellan arbete och fritid, och kunna förena vårt arbete med livet i övrigt, säger Håkan Johansson och fortsätter: – Vi tar hand om helheten för våra kunder som bara behöver lyfta luren och slå oss en signal ifall de undrar över något. Det finns alltid någon som kan ge svar och hjälpa till. Denna service är en stor tillgång för våra kunder. Håkan konstaterar att företagets framgångar gör att man på sikt måste anställa fler. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson


T R O L L H ÄT TA N

En fullserviceanläggning för bilentusiasten Bilbranschen befinner sig i en historisk förändringsfas och på Toveks Bil vill man vara med i den snabba utvecklingen. På företagets avdelning i Trollhättan finner vi bilar från SEAT, CUPRA och ŠKODA samt Volkswagen, samtidigt som Toveks Bil innefattar både serviceverkstad och skadeverkstad.

hättan har man ofta kampanjer på nya bilar, varav Daniel gärna framhåller en modell lite extra. – Ett märke som sticker ut nu är Cupra. Det är en väldigt tilltalande modell som jag verkligen rekommenderar våra kunder att komma in och provköra nu under våren och sommaren.

Toveks Bil finns idag på 18 orter runt om i Västsverige. I Trollhättan drivs en fullserviceanläggning som innefattar försäljning av såväl nya som begagnade fordon, liksom en komplett skadeverkstad, inklusive däckverkstad samt däckförvaring. På kontoret träffar vi servicemarknadschefen Anders Hallqvist tillsammans med Mikael Jensen, försäljningschef för Skoda, och Daniel Hillbrant, försäljningschef för Volkswagen. – Vi representerar flera märken, men gemensamt för dem alla är att de genomsyras av mycket hög kvalitet. Starka och bra varumärken har alltid varit vårt signum, säger Anders Hallqvist. Han syftar på Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda och Seat. I Troll-

Fler vill ha elbil Just elbilsmarknaden är något som Mikael och hans kollegor gärna följer på nära håll. – Branschen håller tydligt på att förändras, fler och fler vill ha en elbil. Vi är ett av få ställen i Trollhättan som har publika laddpunkter med 100-kilowattsladdare. Två av våra sju laddpunkter är försedda med 100-kilowattsladdare, vilket gör att ett batteri kan laddas upp till 80 procent på endast 35 minuter, upplyser Mikael Jensen. Kunskap och erfarenhet Toveks Bil i Trollhättan sysselsätter idag 44 personer som alla jobbar med ett tydligt kundfokus. – Hög servicegrad är viktigt i den här branschen, säger Daniel Hillbrant som i sammanhanget gärna lyfter fram personalens långa erfarenhet, tillsammans har man många år bakom sig i branschen, liksom den familjära stämning som råder i bolaget. – Vi har en utmärkt mix av unga och äldre personer i personalen. Vi trivs ihop och pushar varandra att hela tiden hålla en hög nivå på allt vi gör. Vi utbildar oss också kontinuerligt för att kunna hänga med i allt nytt som händer i branschen. Liksom sina kollegor kan Daniel se tillbaka på flera framgångsrika år för Toveks Bil i Trollhättan. – Vi har haft en enorm utveckling och skulle egentligen behöva bygga ut. Just nu finns det inte mer mark, men vi tittar på andra alternativ, avrundar Anders Hallqvist, Mikael Jensen och Daniel Hillbrant. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

55


T R O L L H ÄT TA N

Fler bör se vikten av att byta däck i tid När våren är i antågande blir det bråda dagar för Ralph Boman och hans kollegor. Han driver den egna firman Ralphs Däck där man är experter på allt som rör däck och fälgar. Enligt Ralph går värdet av riktigt bra däck på bilen aldrig att överskatta. – Om människor satte sig in i vilken skillnad det blir med mönstrade i stället för slitna däck hade nog betydligt fler tagit det på större allvar, säger han.

Efter ett antal år på samma adress gick flyttlasset till större och mer ändamålsenliga lokaler på Faktorsgatan i Trollhättan, varifrån verksamheten utgår idag. Passion för yrket I Ralphs Däck säljer man både däck och fälgar av olika märken. Här utförs även verkstadsjobb och specialiteten är hjulinställningar.

Ralph Boman har ett långt förflutet i däckbranschen. Mer än 20 år har gått sedan han startade sin egen firma, Ralphs Däck, där han i början arbetade ensam, men där man nu är tre personer som jobbar på heltid. – Under högsäsong, inte minst i samband med byte mellan sommar- och vinterdäck, kan vi utöka personalstyrkan för att kunna hinna med allt, säger Ralph som har sett en växande efterfrågan på företagets produkter och tjänster ända sedan starten.

– Om man får slå sig själv för bröstet lite vill jag nog påstå att vi är bäst i stan på just hjulinställningar. Här ligger vi verkligen i framkant och jobbar med stor noggrannhet, säger Ralph. Det märks när Ralph pratar att han har passion för att göra ett bra jobb. Arbetsmoralen är hög och han är noga med att alla hans kunder ska bli nöjda. Det gäller inte minst vikten av att byta däck i tid. Här har Ralph väldigt tydliga åsikter. – Om någon kund vill sätta på gamla slitna däck på sin bil blir det direkt ett nej från oss. Vi är rädda om våra kunder och vill att de ska ta sig fram på ett säkert sätt, fastslår Ralph som i sin vardag brukar testa ett stort antal däck från olika leverantörer. – Vi vet av erfarenhet hur viktigt det är med bra däck på en bil. Många prioriterar bort just däcken av olika anledningar, vilket är beklagligt. Om människor satte sig in i vilken skillnad det blir med mönstrade i stället för slitna däck hade nog betydligt fler tagit det på större allvar.

Att byta däck i tid är kolossalt viktigt, understryker Ralph Boman. Komplett däckhotell Han berättar avslutningsvis att Ralphs Däck även innefattar ett komplett däckhotell. Här inte bara förvarar man kundernas däck, man kollar också slitage och mönsterdjup och återkopplar till kunden i de fall det är dags att byta. Det

uppskattas av en kundkrets som bara växer, men Ralph vägrar luta sig tillbaka utan ser hela tiden framåt. – Jag vill förstås att företaget ska fortsätta växa och utvecklas. Jag skulle ljuga om jag påstod att vi inte vill ha ännu fler kunder, det vill ju alla. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Hållbar betong i dubbel bemärkelse Allmix AB i Trollhättan tillverkar bl.a. torrbetong som är gjord av 85 % återvunnet material samtidigt som den har en högre hållfasthet än vanlig betong och dessutom har en mycket snabb torktid. Cirkulär ekonomi och hållbarhet är viktigt för företaget, som ständigt arbetar för att miljöprofilera sin verksamhet. Allmix AB i Trollhättan är ett dotterbolag till Trollhättan Mineral. Företaget har tolv anställda och använder sig av två åkerier för transporter. Huvudkärnan är legomalning och legomixning som man sedermera packar i storsäck eller lagrar i silo. Den röda tråden i bolaget är att jobba med återbruk av restprodukter från industrin. Kunderna består av en mängd företag i olika storlekar. - Det finns ingen kund som är för stor och ingen kund som är för liten, säger

56

Krister Wulcan, som driver Allmix AB. I takt med att miljöpåverkan blir en allt viktigare fråga har betong blivit lite av ett diskussionsämne. Det pratas väldigt mycket om att minska miljöpåverkan i samband med produktionen av betong. Allmix har gjort det till sitt uppdrag att ta fram betong som både har mindre miljöpåverkan och är en konkurrenskraftig produkt. - Namnet på vår betong är Hpc100. Den är gjord av 85 % återvunnet material, säger Krister. Återbruk Produkterna som Allmix arbetar med är bland annat återvunnen restbetong och restprodukter från industrin. - Det gäller att ta vara på så mycket som möjligt i stället för att deponera till exempel rivningsbetong, säger Krister. Utöver att använda återvunnet material i tillverkningen av sin betong, använder

man masugnsslagg, som är en restprodukt från stålindustrin. Detta gör att man kan minska cementmängden som idag är en av de mest koldioxidkrävande produkterna att framställa. Betongen som Allmix tillverkar är dock inte bara ett miljövänligt alternativ, det är en betong med många konkurrenskraftiga egenskaper. Bland annat kommer man reducera det jungfruliga materialet som ballast. Man har en högre hållfasthet än sina konkurrenter då man har uppmätta värden på upp till 100 Mpa. Företagets produkt har en betydligt snabbare uttorkningstid än traditionell betong, där en traditionell betong har RF-värde 85% efter cirka 3 månader, som man kan jämföra med betongen från Allmix, som redan uppnår

det efter 7 dygn. Detta medför att man kan korta ner byggtiderna och, som alla vet idag, ”Time is money” Då produkten har en hög densitet/täthet står den emot yttre påverkan av väder och vind, vilket gör att den har en längre livslängd. Produkten har även upp till 85% lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell betong, eftersom Allmix använder återvunna produkter. Alla tester är gjorda av CBI, vilket går att läsa om på företagets hemsida. En hållbar framtid Företaget, med Krister i spetsen, brinner för det de gör och får ofta nya idéer de vill omsätta i praktiken. Man letar ständigt efter nya sätt att återvinna och ta vara på

restprodukter för återbruk. - Vi försöker miljöprofilera vår anläggning så gott vi kan, med allt från energisnålare glödlampor till en miljövänlig kaffemaskin, säger han och skrattar. När Krister vänder blicken mot framtiden tror han att de företag som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete kommer ligga i framkant när kraven blir högre. - Vi vill utveckla det vi gör ännu mer. Återbruk och cirkulära produkter är framtiden. Vem vet hur det ser ut om 10 år? Då kanske det är ett måste att använda 50% eller mer av återvunnet material, då man måste förstå att våra jungfruliga material inte är en oändlig resurs, säger han. Intervju: Anders Kettunen


T R O L L H ÄT TA N

Här blir träavfall till förnyelsebar energi Solör Bioenergi Recycling AB har utvecklats till en av Europas ledande aktörer avseende förnyelsebar energi baserad på trävaror. Företaget återvinner träavfall som blir till energiflis, vilket förbränns på landets värmeverk. Därmed blir farligt avfall till en energiprodukt, vilket gynnar miljön i Sverige.

Solör Bioenergi Recycling har funnits sedan 2012 och har sedan dess utvecklats till en av Europas ledande aktörer kring förnyelsebar energi baserad på trävaror. Bolaget representerar ett helhetskoncept kring omhändertagande av träavfall, kreosot och CCA-impregnerat trä, vilket lagras och bearbetas med fulla kontroller. – Vi tar emot material från bland andra statliga och kommunala bolag, liksom dess norska motsvarigheter. Det rör sig mestadels om impregnerat material som tryckimpregnerad trall, ledningsstolpar och järnvägsslipers. I början av pandemin tog vi emot stora volymer av tryckimpregnerat material från altaner när många passade på att bygga hemma, säger Jacob Carlén som leder verksamheten i Solör Bioenergi Recycling. Han berättar att man förfogar över utrustning som krossar materialet och separerar metaller från träavfallet. Det blir till energiflis som sedan levereras till

värmeverken inom koncernen, men även till andra platser i Sverige. Solör Bioenergi Recycling har särskilda mätinstrument som kartlägger vad materialen är impregnerade med, vilket gör att rätt material kan skickas till rätt värmeverk. Eget lok Solör Bioenergi Recycling har ett nära samarbete med alla tillsynsenheter för att säkerställa att allt arbete utförs på ett optimalt och miljövänligt sätt. Bolaget tar ett helhetsansvar, från hämtning av avfall till framtagning av färdig energiflis. Miljöprägeln är förstås tydlig i bolaget som samarbetar med kommunen i syfte att utnyttja den lokala järnvägen, vilken sträcker sig ända ut till anläggningen i Stallbacka industriområde. Solör Bioenergi Recycling har ett eget lok med egna lokförare som hämtar upp vagnar vid Trollhättans station. – Vi jobbar hårt för att minimera de utsläpp som kommer med vägtransporter. För miljön är järnväg ett bättre alternativ. En vanlig vecka kan vi ha 70-80 lastbilar inne på gården, men genom att vi jobbar mer med järnväg kan vi minska det

antalet, samtidigt som vi kan lasta mer material. Det ger oss också en tryggare arbetsplats, konstaterar Jacob Carlén. Framhåller personalen Solör Bioenergi Recycling AB sysselsätter nio anställda med lång erfarenhet som tillsammans formar ett sammansvetsat team. – Vi rullar på som en väloljad maskin, alla vet exakt vad de ska göra. Trots att vi är förhållandevis få anställda lyckas vi ta om hand om väldigt stora volymer material på ett miljövänligt sätt. Alla vet hur varje material skall krossas och våra kunder är ytterst nöjda med den flis vi levererar, säger Jacob Carlén. Han berättar avslutningsvis att anläggningen i Trollhättan omfattas av ett slutet system där man till exempel tar hand om allt dagvatten. – Vår ambition är att alltid verka i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Det känns stimulerande att jobba i en bransch där det händer så mycket, avrundar Jacob Carlén. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 57


ULRICEHAMN

Kostnadseffektiv problemlösare inom energi och miljö Förbättring och utveckling är två ledande begrepp för Energi & Miljö i Ulricehamn AB. Företaget står för kostnadseffektiva lösningar inom solceller, värmepumpar, elservice och automation – lösningar som bygger på smart teknik och tilltalande design för både privatpersoner och företag. Energi & Miljö i Ulricehamn startades av Patrik Carlbom 2009. Bara något år senare anslöt Sten Martin som delägare i företaget som sedan dess har utvecklats till dagens framstående aktör avseende kostnadseffektiva lösningar inom värmepumpar, solceller, elservice och automation. I företaget verkar en personalstyrka med mycket kunskap och lång erfarenhet, varav många av medarbetarna är automationstekniker för industrin.

– Vi fokuserade till en början helt på värmepumpar men kan idag erbjuda ett komplett koncept. Detta innefattar förutom automationsteknik även OVKoch kylbehörighet, upplyser Sten Martin som dock efterlyser ytterligare kompetent arbetskraft. Han berättar att företaget just nu deltar i en arbetsgrupp avseende utbildningsplaner för Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn, med syftet att utbilda fler kompetenta personer till branschen. Energi & Miljö brukar kontinuerligt ta emot en elev från årskurs 2 och en från årskurs 3. Elservice, värmepumpar, solceller och automation Energi & Miljö i Ulricehamn verkar inom flera områden. Med rötterna i värmepumpsbranschen kan företaget hjälpa till Patrik, Sten, Dino och Susanne.

Automationsskåp industri.

Exteriör elservise för Urban house.

Elservise arbete på en ö strax utanför Ulricehamn.

med nästan alla typer av installationer, men härutöver står man även för tjänster och lösningar inom flera andra områden. – Vi vill alltid stå för det lilla extra och komma med förslag på tilltalande lösningar som kunden kanske inte tänkt på, eller inte visste fanns. Genom ett planerat tillvägagångssätt kan vi hjälpa kunden att spara både tid och pengar, påpekar Sten Martin. Energi & Miljö erbjuder också solcellinstallationer i samarbete med en lokal leverantör, vilket blir en vinst för både plånboken och miljön. Solceller är en hållbar investering som ger en lägre energikostnad och höjer värdet på huset. Energi & Miljö bistår också industrier i arbetet med att effektivisera verksamheten genom automation. Här erbjuder man allt från support till hela projektlösningar. – Vi har lång erfarenhet av projektering av automationslösningar, men arbetar också med att ta fram programvara för fjärrövervakning, anpassad helt efter kundens behov. Nu noterar vi också ett växande intresse och behov av laddboxar för elbilar, vilka vi levererar till både privatpersoner och företag. Även OVKbesiktningar efterfrågas alltmer, säger Sten Martin. Energi & Miljö i Ulricehamn sysselsätter idag sex personer inom automation på olika industrier, bland annat på Emballator i Ulricehamn, två inom värmepumpar och två inom elservice. Nya investeringar och satsningar innebär att

man kommer att behöva anställa ytterligare minst två personer. Service med helhetsansvar Energi & Miljö tar ett helhetsansvar för vad de levererar, och Sten Martin betonar vikten av ett högkvalitativt underhåll. – För oss är det väldigt viktigt med underhåll, service och kontroll av våra produkter, inte minst avseende kylsystem och värmepumpar. Den långsiktiga kostnaden blir mindre med ett bra underhåll och vi arbetar för att det vi levererar ska ha en så lång livslängd som möjligt, säger Sten Martin. För att bistå sina kunder med bästa möjliga service arbetar de på olika sätt.

– Vi levererar helhetslösningar och det är viktigt att kundens behov uppfylls till hundra procent. Våra medarbetare kan besöka kunden och bistå med både service och kunskap. Vi strävar alltid efter så kostnadseffektiva lösningar som möjligt, säger Sten Martin. Han betonar vikten av att kunderna känner trygghet när de har med Energi & Miljö att göra. De ska, understryker han, veta att de samarbetar med en trygg och motiverad leverantör som ständigt strävar efter förbättring och utveckling. Just utveckling är något som Sten Martin slår ett extra slag för. Intervju: Oliver Malm Text: Carolina Fredriksson & Örjan Persson

Elservise i en av Urban houses sviter.

Privat & Industri since 2008

JOURSERVICE DYGNET RUNT!

0321-102 20

EL • TELE • AUTOMATION • VÄRME & KYLA www.emabulricehamn.se 58


ULRICEHAMN

Götessons Industri i spännande expansionsfas Götessons Industri började med legotillverkning av trådprodukter, men skiftade över till olika praktiska lösningar för det moderna kontorslandskapet på 90-talet. Företaget utvecklas kontinuerligt, både geografiskt och på produktnivå, vilket gör att de ständigt når nya kunder med ett utbud som bara blir starkare och starkare.

John de Boer, som är bolagets försäljningschef. 2019 fick man återigen en ny majoritetsägare, denna gång i form av Accent Equity. Idag fortsätter Götessons Industri att expandera på den europeiska marknaden, samtidigt som man behåller sin lokala förankring i området. - Produktionen sköts delvis inhouse och delvis med strategiska leverantörer, men allt som går ut till kunderna från hela koncernen går ut från huvudkontoret, säger Emil.

Götessons Industri grundades 1984 av Ola Götesson i Dalstorp. De första åren sysslade företaget med legotillverkning av trådprodukter, som papperskorgar och hatthyllor. I början av 90-talet tog digitaliseringen sina första krypande steg, när datorer och andra tekniska hjälpmedel fanns i allt fler kontor. Alla kablar gjorde det svårt för städerskor att hålla rent på kontoren. Då uppfann och tillverkade Götessons Industri kabeldiken. Denna nya inriktning, mot produkter för kontor, visade sig vara en så pass lukrativ marknad att man beslöt sig för att lägga ner legotillverkningen helt. 2010 lanserade man bordskärmar med dragkedja, en produkt man har fortsatt att utveckla. I samma skede togs företagets ledarskap över

LOOP Götessons Industri har ett hållbarhetsprojekt som heter LOOP. Att LOOPa innebär att man, i sann hållbarhetsanda, tar tillbaka använda produkter för renovering. Målet är att man ska kunna använda produkter och material om och om igen. En kund skickade till exempel tillbaka 800 bordsskärmar som hade börjat slitas med tiden. Götessons Industri renoverar då dessa produkter så att de kan användas som nya igen. Allt fler verksamheter inser hur viktigt det är att arbeta med hållbarhet i åtanke. - Flera av våra produkter tillverkas i återvunnen PET eller av återvunna textilier. Efterfrågan på dessa produkter ökar stadigt, säger Emil.

av Emil Johansson, Johan Götesson och Tomas Svensson. - Det blev en stor tillväxtökning i och med den textila produktfloran, säger Emil Johansson, koncernens VD. De kommande åren blev väldigt spännande för Götessons Industri. 2013 fick företaget en ny majoritetsägare i form av Connecting Capital, vilket ledde till en utökad geografisk expansion som redan hade påbörjats av

Expansion Götessons Industri har sitt huvudkontor i Ulricehamn. Man byggde senast ut kontoret 2015, som nu har en yta på 8000 m2. Man har lagt ner mycket energi på att göra huvudkontoret till ett utrymme där både medarbetare och besökare trivs. - Vi var faktiskt nominerade till Sveriges snyggaste kontor 2019, men det viktigaste är ju att det är trevligt och roligt att arbeta här, säger Emil. Götessons Industri fortsätter att expandera, bit för bit. 2015 förvärvade man Akustikmiljö, vilket har lett till att man idag, utöver att erbjuda ergonomiska kontorslösningar, även har ett fokus på ljuddämpande produkter för kontorsmiljöer. För att kunna stödja upp den fortlöpande expansionen har man anställt 45 nya medarbetare sedan 2019. Idag är man totalt 70 anställda på kontoret i Ulricehamn, där man har totalt tio avdelningar, med allt från ekonomiavdelningen och personalavdelningen till montage och lager under samma tak. - Vi säkrar kompetens, så att vi kan fortsätta expandera produktfloran och på en geografisk nivå, säger Emil. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Götessons konstgjorda växter ger samma psykologiska fördelar som levande växter och en ombonad känsla i rummet. Flera av de gröna nyheterna passar till väggpanelen PlantPanel, gjord av formpressad filt av minst 55% återvunnen PET. Skapa ett dynamiskt och levande kontor med konstgjorda växter och mixa väggpanelerna PlantPanel och PlainPanel i olika färger designade i samma material.

www.gotessons.se 59


ULRICEHAMN

Helge Nyberg fick en idé och ett företag föddes

Helge Nyberg jobbade på Volvos lager och ville hitta ett sätt att spara tid när han skulle plocka varor. Det var då han tog fram sin första vagn. Detta var början på en framgångssaga. Idag används företagets vagnar och dragtruckar i hela världen. Året var 1958. Helge Nyberg jobbade på Volvos reservdelslager i Ulricehamn. Det var ett rätt omständligt jobb, då Helge behövde flytta stegen, hämta varan, gå ner från stegen, lägga varan i lådan och sedan

bära tillbaka lådan till varuutlämningen. Helge gick många steg om dagen på det hårda betonggolvet. En dag fick han en idé om hur arbetet kunde underlättas. Han började skissa på en vagn specialanpassad för arbetet på Volvo, med en stege och en hållare för ordersedlar. Han visade skissen för verkstadsavdelningen, som gillade idén och byggde en vagn baserad på skissen. Därmed var plockvagnen född. Jobbet på Volvo blev enklare, men Helge bestämde sig snart för att lämna Volvo och fortsätta utveckla sina idéer i företaget som bär hans namn. 1986 togs VD-rollen över av Helges

son, Björn. Vid årsskiftet 2020-2021 var det dags för nästa generation att ta över, när Helges sonson, Robert klev in i VD-rollen. - Jag har mer eller mindre blivit inskolad sedan barnsben, säger Robert och skrattar. Kundanpassning Varumärket Ergobjörn grundades 1992. Grunderna från Helges tid sitter i företagets ryggmärg. Ergonomi och kundanpassning har varit centrala delar av tillverkningen redan från början. Kundanpassningen gäller allt från ESD-anpassning till att tillverka eldrivna alternativ. En viktig aspekt

är hur mycket vikt vagnen ska klara av. Man erbjuder vagnar som kan klara av materialhantering upp till 2,5 ton. Helge Nyberg levererar vagnar till en rad olika branscher, exempelvis logistikbranschen, restaurangbranschen och sjukvården. 40 % av kunderna finns i Sverige, medan de resterande kunderna finns i andra länder, varav de flesta ligger i EU. - Vi har ett väldigt brett sortiment, med tiotusentals olika lösningar. Alla produkter utvecklas utifrån kundernas behov, berättar Robert. Sammanhållning Helge Nyberg har gått igenom ett antal olika expansioner. 1981 byggde företaget nytt i Vist industriområde i Ulricehamn. År 2000 köpte man upp en annan verksamhet, vilket gjorde att all produktion hamnade under samma tak. - Vi är cirka 45 anställda i företaget idag. Det är allt från konstruktörer, svetsare och montörer till lagerarbetare och tjänstemän, berättar Robert. Då Helge Nyberg är ett familjeföretag är atmosfären på företaget familjär. För att stärka sammanhållningen har man utformat ett nummersystem i lunchrummet. De anställdas nummerlappar flyttas runt, så att man sitter och äter med olika personer varje dag. - På så sätt lär alla känna varandra, säger Robert. Helge Nyberg har även stark anknytning till själva orten. Företaget stöttar idrottsföreningar och ung företagarverksamhet

60

i närområdet. Detta gäller även samarbeten med andra företag, vilket har många fördelar. - Vi är så lokala vi kan. Det gör också att vi har en låg miljöpåverkan, berättar Robert. Den senaste expansionsfasen För tillfället är Helge Nyberg inne i en ny expansionsfas. I början av 2022 har man anställt en ny inköpschef. Totalt har man tio nya tjänster i år. - Vi ska anställa nya montörer, svetsare och säljare. Vi letar specifikt efter en säljare med internationell erfarenhet, berättar Robert om det kommande året. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler


ULRICEHAMN

Överraskande framgångar för sportartiklar under pandemin - Det känns helt rätt att ligga i Ulricehamn, som är en stad med mycket idrottsaktivitet som gör att vi kan testa och utvärdera våra produkter. Dessutom innebär vårt starka logistiska läge att vi kan erbjuda leverans inom 24 timmar, säger Jonas Georgsson, VD.

Precis som många andra verksamheter i landet såg pandemin ut att bli en tuff tid för Scantrade, en koncern i Ulricehamn som arbetar med olika varumärken inom sporter. När svenskarna fick upp ögonen för alla aktiviteter de kunde ägna sig åt vände det snabbt, vilket gjorde 2021 till ett rekordår för Scantrade.

Scantrade är en koncern med tre systerbolag i Sverige, Finland och Norge. Man jobbar med 14 olika varumärken inom olika sporter, varav 12 finns på den svenska marknaden. Koncernen har 70 anställda, varav 16 anställda är i Sverige. Koncernen har sitt säte i Kristiansand men har sitt svenska huvudkontor i Ulricehamn, vilket har flera fördelar.

Bike, Outdoor, Team och Alpint Scantrade har delat upp sin verksamhet i fyra avdelningar, som alla är inriktade på idrott och friluftsliv. - Alla varumärken är internationella och har en framskjuten position inom sin kategori och kompletterar varandra ypperligt, säger Jonas. Den alpina delen arbetar mot alpina specialistbutiker och levererar varumärken som Nordica, Smith, Sidas och Therm-ic. De två sistnämnda varumärkena finns även på Outdoor, tillsammans med Lowa och Sigg. - Vi samarbetar med Svenska Skidskytteförbundet med våra varumärken Therm-ic och Lowa, som var till stor hjälp när det var extra kallt under OS-spelen, säger Jonas. Team-delen har, precis som namnet antyder, inriktning mot lagsporter. Här är man en totalleverantör för fotboll och

handboll med märket Umbro. Här finner man bland annat kläder och utrustning för ett antal olika svenska elitlag, exempelvis Elfsborg, ÖIS och Degerfors IF inom fotboll och Skövde och Hammarby inom handboll. Man har även merchandise för europeiska storlag som Barcelona, PSG, Real Madrid, Juventus och Liverpool. Man levererar sina produkter till den svenska detaljhandeln inom sport. Oförutsedda framgångar Det såg mörkt ut för Scantrade i början av pandemin. Precis som för många andra företag, kändes det som att världen skulle stanna upp tills pandemin hade blåst förbi. Den första tiden var också rätt tuff. - Men när alla fick upp ögonen för aktiviteter hemma i Sverige så rullade det på grymt bra, vilket gjorde att vi hade en rekordomsättning, på 460 miljoner i koncernen, säger Jonas.

Framgångarna har lett till att Scantrade har kunnat öka sin omsättning stadigt och satsa på fortsatt tillväxt. Man planerar att nyanställa inom logistik, administration och på säljavdelningen. Även om man har en riktigt stark produktportfölj, är det personalen som är nyckeln till fortsatta framgångar. - Vår verksamhet ställer höga krav på personalen. De har klarat alla utmaningar de har stått inför. De är experter inom sina respektive områden. Jag är otroligt stolt över min personal. Att vi också har en fastighetsägare som är bra och flexibel har hjälpt till, säger Jonas. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

61


ULRICEHAMN

Hyvleriverksamhet med en 200 år lång historia

Börje visar upp den 7-spindliga Mouldex.

Familjen Gustavsson har levt och verkat på gården Plate utanför Ulricehamn i nästan 200 år. 1973 utökades sågdelen med en hyvlerianläggning. Här driver den nuvarande generationen Plate Såg & Hyvling, som ägnar sig åt virkesförädling och legohyvling. Där en kvarn en gång i tiden drog nytta av Ätrans strömmar finns nu ett vattenverk, som genererar 50 % av verksamhetens energiförbrukning.

Gården Plate utanför Ulricehamn har en rik historia, som kan spåras minst 200 år tillbaka i tiden. De som är bekanta med bygdens historia känner kanske till Inga-Maria Johansdotter, som blev känd som ”Mor i Plate” när hon bodde här från 1840-talet fram till sin död 1889. Under hennes tid byggdes det en kvarn, som drevs med vattenkraft från Ätran. När Mor Plate dog togs gården över av hennes bror, Gustaf Johansson. Han fick en son som hette Sven Gustafsson. Idag ägs och drivs verksamheten av Börje Gustavsson, som tagit över efter sin far, Vilhelm Gustavsson. 1973 lades kvarnverksamheten ner medan sågverksdelen utökades med en hyvlerianläggning.

levererar pallkragar för montering. Biprodukter som kutterspån och klyvspån levereras till bland annat värmeverk, pelletsindustrin och lantbruk. Plate Såg & Hyvleri tar, med andra ord, tillvara på virkets alla delar. - Vi kan erbjuda ett stort yrkeskunnande efter fyra generationer i branschen, säger Börje. Mellan 2009 och 2010 gjorde man sin största investering hittills när man byggde ett nytt hyvleri för att kunna hänga med i utvecklingen. Det lilla familjära företaget på Plate gård har en plan organisation med snabba led och omställningar och har en kapacitet på 20 000-40 000 löpmeter virke per dag med sina två hyvlar.

Verksamheten som ligger här idag heter Plate Såg & Hyvleri, som är ett aktiebolag sedan 1991. - Jag är uppväxt på hyvleriet och började arbeta för min far redan efter nian, säger Börje om den senaste delen av gården Plates historia. Virkesförädling Börje tog ett litet avbrott från familjeverksamheten 1980-1981, då han var på ett annat hyvleri och lärde sig ett större koncept, vilket förberedde honom för ansvaret att ta över familjeverksamhet. 1996 fick han sällskap av sin fru, MarieLouise, på företaget. Hon sköter företagets administration och bokföring medan Börje sköter den dagliga driften i form av inköp, försäljning och leveranser. Han hjälper även till med produktionen, där de två medarbetarna Kjell och Roland arbetar. - Jag har blivit lite av en allt-i-allo, säger Börje och skrattar. Plate Såg & Hyvleri sysslar med virkesförädling. 50 % av verksamheten består av legohyvling åt sågverk och grossister. Man säljer bland annat sågade, hyvlade trävaror som pallkragsvirke, reglar, råspont, paneler och listverk. En viktig kund är kriminalvården, till vilken man

Plate och Ätran består Kvarnen som stod på gården i nästan 100 år drevs av Ätrans vatten. Idag drar Mor i Plates ättlingar nytta av Ätrans vatten genom ett vattenverk, som generar 50 % av företagets energiförbrukning. Resten köper man in från Vattenkraft. - Miljön är väldigt viktig för oss här på bolaget, säger Börje, som hoppas att Plate kommer bestå i minst 200 år till. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler Börje och Marie-louise.

Med från Ä egen ene rgi tra 200- n och öv drivs åriga an er o n i fjärd u vårt fö r, retag e gen erati onen !

www.platesagohyvleri.se | Telefon: 0321 - 324 10 | info@platesagohyvleri.se 62


ULRICEHAMN

En erfaren kraft kring maskin- och anläggningstransporter Maskin- och anläggningstransporter är specialiteter i Christer Karlssons Åkeri i Hössna AB. Företaget, med nästan 40 år bakom sig i branschen, vänder sig till både privatpersoner och företag och står för flexibla insatser med korta ledtider och snabba leveranser. Vi träffar Christer Karlsson som äger och driver den egna firman, allmänt benämnd som C Karlssons Åkeri. Han grundade den 1985 efter tre år i branschen, vilket innebär att han numera har inte mindre än 40 års erfarenhet av densamma. Länge handlade verksamheten om asfaltstransporter, men verksamheten har utvecklats med tiden, vilket lett till dagens starka bredd avseende maskin- och anläggningstransporter. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet och att vi är pålitliga. Vi vänder oss till både företag och privatpersoner och har genom åren byggt upp en kundkrets med många nöjda, återkommande

kunder, säger Christer Karlsson och nämner bland andra Ulricehamns Energi och Steinstö Mark. Stark bredd Största delen av verksamheten utgörs av anläggningstransporter. Det kan handla om bergkross, jord, asfalt med mera. – Det brukar bli en hel del transporter för privatpersoner, markentreprenörer, skogsoch jordbrukare. Vi kör grus när nya vägar ska anläggas, men även maskiner för allehanda projekt. Vi kan lasta upp till 35 ton grus och 25 ton avseende maskiner, så som skogsmaskiner, grävmaskiner och lastmaskiner. Härutöver erbjuder vi försäljning av grus, matjord och sand i en mängd olika fraktioner som vi transporterar direkt till kunden, upplyser Christer Karlsson. C Karlssons Åkeri kan även utföra sortering av jord, grus och schaktmassor med sitt eget mobila sorteringsverk, gärna på plats hos kunden om denne så önskar. Härutöver transporterar man även flis samt utför vinterväghållning i form av

plogning och saltning av vägar och trottoarer i Ulricehamns kommun. Komplett maskinpark Christer och hans två medarbetare förfogar över en ändamålsenlig maskinpark, bestående av tre lastväxlare med släp, flak till dessa i form av grus-, rund- och dumperflak, fliscontainrar och maskinflak, hjullastare, en fyraaxlat maskinsläp samt det mobila jordsorteringsverket. Alla körningar och uppdrag utgår från den egna anläggningen i Ulricehamn. – Vi verkar företrädesvis här i närområdet, men vi kan, inte minst när det gäller maskintransporter, köra lite längre sträckor. Vi jobbar enligt just in timeprincipen, vilket innebär att vi har korta ledtider och kan rycka ut snabbt. Vår stora flexibilitet är en av våra stora konkurrensfördelar, avrundar Christer Karlsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Ludvig & Co får landets småföretagare att växa För Ludvig & Co är den stående ambitionen tydlig: att verka i rollen som framför allt de små och medelstora företagens rådgivningsbyrå. Med representation över hela landet finns man alltid nära sina uppdragsgivare, det vill säga företagare, lantbrukare, skogsägare och privatpersoner. Ludvig & Co:s branschunika kompetenser bidrar med affärsnytta som inte bara sparar både pengar och tid för sina kunder, utan också bidrar till byggandet av framgångsrika företagare över hela Sverige.

2020 bytte LRF Konsult namn till Ludvig & Co och tog därmed avstamp i bolagets starka ursprung med sikte på framtidens utmaningar kring kvalificerad rådgivning till målmedvetna företag. Ludvig & Co omfattar 130 kontor över hela landet och erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, affärsrådgivning, juridik och fastighetsförmedling. Bolaget är specialiserat på småföretagarnas villkor. I många avseenden fungerar Ludvig & Co som företagens ekonomifunktion, där bolaget hjälper till med allt från löpande bokföring, lönehantering, momsredovisning, budget och kalkylering till bokslut och deklaration. Därtill kan man även vara behjälpliga med att upprätta juridiska handlingar, bouppteckningar, arvskiften samt hjälpa till med generationsskiften och EU-rådgivning. Vill man sälja eller värdera sin jordbruksfastighet eller skogsmark har Ludvig & Co kompetens även för detta.

Fler företagsbesök Den starka bredden är representativ även för Ludvig & Co:s kontor i Ulricehamn där Anna Ekman är kontorschef sedan fyra år tillbaka. Hon berättar att verksamheten funnits på orten i 60 år och att hon är väl bekant med densamma eftersom hennes föräldrar, som var lantbrukare, länge tillhörde kundkretsen. Anna, som även ansvarar för kontoren i Borås och Svenljunga, berättar att ambitionen är att fortsätta växa i Sjuhäradsbygden. – Nu när pandemin har släppt greppet och restriktionerna är borta kommer vi att kunna genomföra betydligt fler företagsbesök än tidigare. Vi har flera ekonomer som regelbundet jobbar ute hos våra kunder, allt från kortare månadsbesök till hela dagar veckovis, upplyser Anna som kan konstatera att lantbrukare alltjämt dominerar kundkretsen. Storbolaget i ryggen Ludvig & Co, som servar cirka 70 000 kunder totalt över landet, har traditionellt sett haft ett särskilt fokus på lantbruk och de gröna näringarna, men har hela tiden även betjänat kunder från andra branscher kring frågor som framför allt rör ekonomiredovisning, bokslut och skatter, men även budgeteringar, investeringar och analyser. Ett annat fokusområde där Ludvig & Co besitter specialistkompetens är EU-ansökningar för lantbruksstöd. För kontoren i Ulricehamn, Borås och Svenljunga, liksom för alla övriga Ludvig & Co:s kontor, är det naturligtvis en

Christer Karlssons Åkeri i Hössna AB

0703 - 35 19 60 www.ckakeri.se

styrka att ha tillgång till den stora organisationens resurser i det dagliga arbetet, även om verksamheten bedrivs på lokal nivå. Anna framhåller i sammanhanget bolagets digitala satsningar. – Ludvig & Co investerar stort i digitala tjänster, vilka bidrar till att frigöra mycket tid för våra kunder som tack vare dessa kan få hjälp oavsett var i världen de befinner sig, säger Anna Ekman. Ulricehamn växer Hon ser god utvecklingspotential i verksamheten med tanke på att Sjuhäradsbygden befinner sig i en tydlig tillväxtfas med många nystartade företag. Redan idag servar Ulricehamnskontoret allt från mindre skogsägare till bolag med tiotals miljoner i omsättning. – Det ställer krav på oss att vara flexibla, vilket mina medarbetare verkligen är. Vi har en bra mix av unga, drivna förmågor och äldre erfarna personer som alla har god lokalkännedom och vet vilka möjligheter och utmaningar som de lokala företagen står inför, säger Anna Ekman. Hon berättar avslutningsvis att jurist och mäklare från Jönköpings- och Skarakontoren är på plats i Ulricehamn regelbundet i syfte att ge en bra service till bolagets kunder även inom dessa tjänsteområden. I de fall ytterligare kompetens krävs finns hela Ludvig & Co till hands. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson Helena Sandberg, Hasse Lindgren, Frida Bergmann och Anna Ekman.

Vi kan det här med rådgivning Vi är dina experter inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, affärsrådgivning och skatt. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig! Järnvägstorget 1, Ulricehamn, ludvig.se/ulricehamn

63


ULRICEHAMN

Jordbruk, lastbilar och sprängmedel Marcus Carlsson har drivit egen firma sedan han gått klart transportlinjen och hade en traktor som han hjälpte jordbrukare med. Idag driver han Vikens Maskintjänst AB, som utgår från Marbäck utanför Ulricehamn. Företaget har en mycket välförsedd maskinpark för anläggningsarbeten, som underlättas av att Marcus och hans kollega är certifierade i sprängarbeten. Sedan hösten 2021 är Marcus även ägare av tre godslastbilar med släp. Marcus Carlsson läste Transportlinjen på gymnasiet. Han bestämde sig för att satsa på egen verksamhet på en gång och skaffade sig en F-skattsedel. När han började hade han en traktor med jordbruksredskap, som han använde för att serva traktens jordbrukare och även för snöröjning på vintern. Det var över tio år sedan. - Idag arbetar vi mer med totalentreprenader inom bygg- och anläggningsbranschen, berättar Marcus. Jordbruk Jordbrukarna blev Marcus början, så även om de större entreprenadprojekten är de som tar upp mest tid, vill han fortfarande

FAKTA • • • • • • •

2 hjullastare, diverse redskap, sopagregat Bandgrävare, 29 ton, 250 EL Volvo, GPS-system 3 godslastbilar med släp Grusbil, Lastväxlare med släp Jordbrukstraktor med alla slags redskap Jordsorteringsverk Väghyvel s13

Ägare Marcus Carlsson.

bistå sina äldsta och mest trogna kunder. Tack vare en numera väldigt välförsedd maskinpark kan man ta ett helhetsansvar och stå för plöjning, sådd, vall och skörd. Dessa kunder är väldigt tacksamma för att de kan vända sig till Vikens Maskintjänst för alla dessa tjänster. - Vi kan hjälpa alla våra jordbruks-kunder i ett svep, vilket gör att de slipper ha alla de maskiner som behövs, vilket är en väldigt stor investering, säger Marcus. LBC Borås Bortsett från jordbruksjobben, får man många av sina uppdrag via LBC Borås. Genom LBC Borås har man levererat högkvalitativa jobb för bland annat Veidekke, Skanska och NCC. Just nu har man en grävmaskin på 29 ton från Volvo på ett nytt projekt i Bergsäter i Ulricehamn, där man just nu förbereder för att bygga ett nytt bostadsområde och ett nytt VA-nät. Man jobbar även på Axfoods nya anläggning på Ramnaslätt i Borås via Sg-maskin och Kanonaden.

Fyra lastbilar i åkeriverksamheten.

Hjullastaren och grävmaskinen anlägger nya ytor åt Ulricehamns energi på Överskog. Schaktning och sprängning.

- De ska bygga ett stort lager där. Vi gör ett stort markarbete, berättar Marcus. Sedan 2021 är Marcus även ägare i ett litet åkeri med fyra anställda, som kör mycket mot stålindustrin och styckegods. Enkelt och bra Marcus vill göra det så enkelt för sig själv och sina kunder som möjligt. Då Viken Maskintjänst har ett stort antal maskiner i sin maskinpark, ser man till att ha kompetensen att utföra sin egen

service och sina egna reparationer, vilket även sparar kapital, som Marcus istället planerar att lägga på en ny anläggning med nya fräscha personalutrymmen och egen verkstad. Området i och runt Ulricehamn är bergigt och sluttande, vilket innebär att man många gånger måste spränga inför anläggningsarbeten. För att korta ner ledtider och spara in på kostnader, har Marcus och en kollega certifierat sig i sprängarbeten. - Vi kan spränga själva, intygar Marcus.

Anläggning av en husgrund i Ulricehamn.

Vikens Maskintjänst AB ● Transporter grus/gods ● Grävarbeten ● Schaktning ● Sprängning ● Jordbruksentreprenad Marcus 070- 614 48 84 – vikensmaskintjanstab@hotmail.com 64

Marcus ämnar fortsätta satsa på att erbjuda sina kunder en flexibel helhet. Han börjar även fundera på att anställa fler medarbetare. - Jag vill fortsätta anställa unga och drivna kollegor. Jag kommer behöva utöka med en till i sommar om det fortsätter med den här beläggningen, säger Marcus med ett brett leende på läpparna. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler


ULRICEHAMN

Fullt upp för erfaren markentreprenör Kommuner, företag och privatpersoner – Nybergs Entreprenad är företaget som åtar sig både små och stora uppdrag. Nybergs Entreprenad åtar sig det mesta som rör mark och anläggning och jobbar således med allt från vägbyggen till trädgårdsplanering. Det är en riktigt erfaren person som driver Nybergs Entreprenad. Dan Nyberg började köra entreprenadmaskin direkt efter avslutad utbildning och startade sin egen firma som 20-åring 1978. Sedan dess har mycket hänt i företaget som genom åren har byggt upp ett synnerligen gott rykte i trakterna kring Ulricehamn, Verksamheten sysselsätter idag 16 personer och utgår från anläggningen på Nyboholmsgatan i Ulricehamn. – Det är faktiskt vår gamla familjegård där min far en gång jobbade som bonde. Det innebar att jag redan som 13-åring började köra lastmaskin och truck, så det blev en naturlig väg för mig in i branschen, berättar Dan Nyberg. Totalentreprenör Upptagningsområdet sträcker sig i en tio mils radie från hemorten, även om de flesta uppdragen utförs lokalt. För såväl privatpersoner som företag och

kommuner erbjuder man de allra flesta arbeten inom mark och anläggning. Företaget jobbar med bland annat grävning, lossning, lastning och höga lyft, och har för ändamålet en omfattande maskinpark, bestående av bland annat fyra hjullastare, två teleskoplastare, åtta grävmaskiner, en traktor och en sopmaskin. – Vi har toppmoderna maskiner, ingen är äldre än fem år, upplyser Dan och berättar att uppdragen ofta sker i samarbete med byggherrar som Byggarvid, Hökerum

Bygg och Byggteamet, för vilka man ofta ikläder sig rollen som totalentreprenör för olika markarbeten. – Vi har också ett nära samarbete med Steinstö Trädgård där vi åtar oss totalentreprenader på hela trädgårdsmiljöer, inklusive murning, stenläggning, plantering och så vidare. Vi skapar helt enkelt en helhet i en trädgårdsmiljö. Dan nämner också projektet Linden som omfattar ett helt bostadsområde och där Nybergs Entreprenad ansvarar för alla

markarbeten och trädgårdsmiljöer. Företaget var också delaktigt i utbyggnationen av Engtex. Framhåller personalen Dan Nyberg lyfter fram personalen som den enskilt största orsaken till företagets goda anseende och positiva utveckling. – Vi har en härlig blandning med allt från unga, drivna personer i 20-årsåldern till äldre, erfarna förmågor. Tillsammans bildar de ett mycket gott och samman-

svetsat team med våra ledord kompetens och engagemang som viktigaste resurs. Vi växer och söker därför efter en grävmaskinist och en lastmaskinist, säger Dan Nyberg. Han berättar avslutningsvis att han 2004 startade företaget Nyrent som hyr ut allt ifrån bygg- och anläggningsmaskiner till byggbodar till både företag och privatpersoner. Även denna verksamhet utgår från Nyboholm i Ulricehamn. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Ess på att bygga hus Husesset i Hökerum har byggt prefabhus sedan 2013. Husen är 100 % kundanpassade och byggs i egen fabrik. Ibland har kunderna arkitektritningar med sig. Andra gånger har de bara en vision. Företagets flexibilitet, höga kvalitet och korta ledtider har gjort att man nu har full beläggning långt in på hösten 2022.

Per-Arne Ungqvist drev länge en byggvaruhandel. Efter hand började kunderna fråga den kunnige Per-Arne efter hjälp med olika former av snickerier. Han började slutligen erbjuda denna sortens tjänster 1997. När hans son, Andreas, kom in i verksamheten 2003 började man

bygga några enstaka hus per år, parallellt med att han drev vanlig byggfirma. 2013 gick man över till 100% nybyggnation i form av prefabhus, vilket är hus som byggs i fabrik och sedan monteras upp. Ett tag erbjöd man totalentreprenader, men nu har man bestämt sig för att specialisera sig helt på stommar som är vad man kallar ”färdiga utvändigt”. - Vi snickrar ihop alla delar i fabriken. Sedan kan vi, tillsammans med inhyrda snickare, resa husen åt våra kunder, säger Andreas. 2021 lämnade Per-Arne över verksamheten till nästa generation. Numera ägs och drivs Husesset i Hökerum av Andreas och hans kompanjon, Ola Johansson, som ansvarar för konstruktionen, försäljning och ritningar.

Kundanpassning De Prefabhus som Husesset i Hökerum specialiserar sig på ska inte förväxlas med så kallade modulhus eller kataloghus, som mer eller mindre är hus som är producerade på ett rullande band; alla de husen ser ungefär likadana ut. De prefabhus som Andreas och hans kollegor tar fram är alltid kundanpassade. De flesta av kunderna är privatpersoner. Husesset i Hökerum kan ta hand om helheten, vilket innebär att man gör allt från att göra ritningar till att bygga delarna i fabriken till att resa huset. Man arbetar enligt konceptet att man gör hus som är ”färdiga utvändigt”, vilket innebär att huset är just klart utvändigt med fasad, fönster, bleck, taktäckning, takavvattning, och liknande. Man utför även isolering med cellulosa, som både är miljövänlig och effektiv rörande ljudisolering, värme och att förebygga fuktskador. Om man vill måla huset kan det med fördel göras direkt efter monteringen, då det finns en byggnadsställning på plats runt huset, säger Andreas. Husesset i Hökerum är väldigt flexibla. Om kunder endast har en vision om ett hus, tar man ett helhetsansvar för att uppnå visionen. Andra gånger kommer kunder med med en väldigt tydlig prisbild. Då kan Andreas och hans kollegor visa ett stort antal referenshus som man

har tagit fram genom åren. Det finns inget som hindrar kunder från att anlita en arkitekt och ta med sig ritningarna till Husesset i Hökerum. - Inget projekt är det andra likt. Det är det som gör jobbet så roligt, säger Andreas med ett brett leende på läpparna. Fler och större Husesset i Hökerum har effektiviserat hela processen med att bygga hus i sin fabrik. För närvarande tar det ungefär tre veckor att bygga alla delarna till en normalstor villa i fabriken. Sedan tar det några dagar att resa huset och få det

vädertätt och slutligen ytterligare 2-3 veckor att göra det ”färdigt utvändigt”. Planen är att expandera och bygga ut sin lokaler för att öka företagets kapacitet. Även på personalsidan håller man på att utöka. - Just nu är vi fyra anställda och en praktikant på företaget. Om det fortsätter i den här takten kommer vi kunna erbjuda praktikanten en anställning. På sikt vill vi även kunna ta oss an radhusprojekt, säger Andreas. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Nyboholmsvägen 8, 523 37 Ulricehamn | Telefon: 0321 - 35 252 info@nybergs-entreprenad.se | nybergs-entreprenad.se

65


ULRICEHAMN

Full fart framåt i mångsidig transportör Företag i trakterna kring Ulricehamn har i Öbergs Schakt & Transport tillgång till en mångsidig entreprenör. Företaget transporterar allt från grus och asfalt till containrar och maskiner, och har tack vare erfaren personal och en ändamålsenlig maskinpark en mycket hög kapacitet.

Vi träffar Tobias Öberg som tillsammans med sin bror Robin och far Peter äger och driver Öbergs Schakt & Transport. Det var Tobias farfar som startade firman 1963, vilken sedermera togs över av Peter och dennes bror. 2020 bestämde sig bröderna för att dela upp verksamheten vilket ledde till grundandet av Öbergs Schakt & Transport. – Min far har 35 års erfarenhet av branschen medan jag och min bror har jobbat med detta i sex år. Pappa har dock skolat in oss på ett bra sätt och vi lär oss nya saker varje dag, säger Tobias. Modern maskinpark Verksamheten sysselsätter idag fem anställda. Senaste anställningen genom-

Tippar naturgrus.

Rena och fräscha ekipage är viktigt för Öbergs Schakt & Transport.

obergsschaktotransport tobias@teamoberg.se | Tobias: 070-240 53 12 66

Här knyttippar Robin av ett lass med gamla massor från renoveringen av järnvägen mellan Herrljunga och Varberg.

fördes nyligen i samband med att en ny lastväxlare köptes in, vilken blir företagets femte. Ingen av dem är äldre än fem år och samtliga är Euro 6-klassade. Just maskinparken är en av anledningarna till dess framgångar. – Vi har redan nu beställt ytterligare två lastväxlare som kommer att levereras 2023. Det är långa ledtider i den här branschen och vi är noga med att våra anställda ska köra i fräscha bilar och ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb, säger Tobias Öberg. I maskinparken finns dessutom massor av olika flak för att möjliggöra allehanda transporter. Det kan röra sig om allt från grus och asfalt till containrar och maskiner. – Vi har precis investerat i två nya asfaltsflak för att kunna vara med och uppfylla kundens alla behov, upplyser Tobias.

har en stark lokal förankring är det dock många kunder som ringer direkt till Tobias och hans kollegor. – Vi har genom åren byggt upp en bra och personlig kontakt med våra kunder här i Ulricehamn med omnejd. Vi kör till exempel en hel del för byggare och privata skogsägare, men även avfall för de lokala industrierna, berättar Tobias. Via LBC Borås har Öbergs Schakt & Transport bland annat levererat stora mängder grus till exploateringen av Rönnåsen. Liknande uppdrag utförs i samband med expansionen av Vist industriområde i Ulricehamn. – Vi är störst på orten inom vårt gebit och har genom åren utvecklat många goda samarbeten. Uppdrag kopplade till miljö och återvinning är en del av verksamheten som växer mer och mer, det lär utgöra en stor del av vår framtid, spår Tobias Öberg.

Gott renommé Öbergs Schakt & Transport är anslutet till LBC Borås och får merparten av sina körningar den vägen. Eftersom företaget

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


ULRICEHAMN

Fin etik hos Finstansteknik Finstansteknik har över fyrtio års erfarenhet av att designa och tillverka maskinverktyg och kompletta produktionsprocesser. Företaget jobbar med hög precision och kan hjälpa sina kunder från idé till färdig produkt. Man har ett stort fokus på etik rörande allt från vilka företag man arbetar med till att vara måna om miljön.

Finstansteknik tar fram maskinverktyg för plåtformning och automatiserade produktionslinjer och kompletta systemlösningar. Företaget grundades 1979 och ägs sedan 2003 av Nader Laalinia, som har en bakgrund som maskinkonstruktör och hade jobbat med Finstansteknik en tid när han bestämde sig för att köpa upp företaget. Idag utvecklar han företaget enligt moderna principer, men även gamla hederliga sådana. - Vår specialitet är att ta fram maskinverktyg med extremt hög precision och kvalitet. Ambitionen är att överträffa kundernas förväntningar, berättar Nader. Jobbar mot (nästan) alla branscher Att jobba mot Skandinavien ligger Nader varmt om hjärtat, men då han brinner för utveckling har det blivit att 60-80 % av kunderna finns utomlands, i länder som Kanada, Tyskland och Frankrike. Finstansteknik har en bred kompetens inom en rad olika områden, exempelvis styrsystem, hydraulik, automation, pressar och liknande, vilket gör att man kan jobba mot ett stort antal branscher.

Automationstekniker.

Komplett press line.

- Det som gör oss lite unika är att vi inte är nischade mot en bransch, utan är väldigt flexibla och kan leverera kompletta CEmärkta processer, säger Nader. Finstansteknik är dock inte flexibla när det kommer till etik. Därför väljer man bort kunder inom exempelvis vapenindustrin. Hållbarhet En annan viktig del av företagets etiska arbete är inom hållbarhet. Finstansteknik använder minimalt med kemikalier i sina produktioner och tränar och uppmuntrar sina kunder och samarbetspartners i att arbeta mer effektiva och välja miljövänliga alternativ. - Vårt primära fokus är att effektivisera produktionen samtidigt som vi vill minska förbrukningen av energi, vatten, avfall och kemikalier, säger Nader.

Automatverktyg.

Ingen utmaning är för stor Nader och hans medarbetare brinner för innovation. Man kommer gärna in i ett tidigt skede och hjälper sina kunder från idé och design till tillverkning och även underhåll. Ingen utmaning är för stor. Det är snarare som så att ju större utmaningen är, desto roligare tycker man att projektet är. - Vi har levererat maskiner till BMW. De kontaktade oss när ingen tysk kunde lösa problemen de hade med en BMW-serie, säger Nader. Nader fortsätter driva Finstansteknik framåt och ser att utvecklingen kommer fortsätta vara positiv. - Vi kommer fortsätta utvecklas. För tillfället söker vi två verktygsmakare. Längre fram kommer vi behöva en till konstruktör, säger Nader om den kommande tiden. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Installation av komplett produktionsprocess.

PASSION FOR EFFICENCY

67


ULRICEHAMN

En långsiktig samarbetspartner till den svenska fordonsindustrin Landets påbyggare, inte minst inom fordonsindustrin, har i Bröderna Fhyr en erfaren och gedigen samarbetspartner avseende tillverkning av elkablage. I Bröderna Fhyr tar man ett helhetsgrepp kring varje uppdrag – från idéer, skisser och prototyper till färdig, kostnadseffektiv lösning.

I decennier har Bröderna Fhyr varit liktydigt med högkvalitativ tillverkning av elkablage, framför allt för påbyggare inom lastbilsindustrin. Företaget har genom åren byggt upp en kundkrets som sträcker sig över mer eller mindre hela Sverige och som består av såväl små som stora företag. För VD Jan-Peter Fhyr och hans medarbetare är alla kunder lika viktiga. – Vi är specialiserade på mindre serier och kan tillverka allt från enstaka kablage till

kompletta system. Vi kan, om kunden så önskar, ta ett helhetsansvar kring varje projekt, vilket sträcker sig från idéer, skisser, ritningar och prototyper till färdig lösning. Vi konfektionerar och kontakterar helt enligt kundens önskemål, säger Jan-Peter. Han berättar att JOAB har varit en stor kund till Bröderna Fhyr sedan 1996. När nu JOAB står inför ett projekt i storleksordningen 100 miljoner kronor har Bröderna Fhyr fått i uppdrag att leverera allt kablage – allt från styrsystem för plogbilar till nödstoppsfunktioner för lastväxlare. Lyfter fram personalen Jan-Peter Fhyr startade bolaget tillsammans med brodern Clas-Ove 1984. Det dröjde mer än 20 år innan de anställde sin första medarbetare, men sedan dess har mycket hänt i bolaget som idag sysselsätter åtta anställda med breda ansvarsområden. Alla gör allt, även om merparten jobbar uteslutande mot fordonsindustrin. – Vi internutbildar våra anställda som blir självgående efter sex månader, säger JanPeter som ser företagets personal som dess främsta resurs.

– De är oerhört mångsidiga och ansvarsfulla. Faktum är att ingen har valt att sluta hos oss efter att de har blivit anställda, vilket vi är tacksamma för och ser som ett bevis på att vi jobbar på rätt sätt. Det var förstås lite tuffare för oss under pandemin men vi valde att behålla hela personalstyrkan. Det vinner vi på idag. Tydliga konkurrensfördelar Verksamheten i Bröderna Fhyr utgår från kontors-, produktions- och lager-

lokalerna i Blidsberg, mitt i Ätradalen, vilket är ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer. I den ändamålsenliga maskinparken finner vi bland annat två helautomatiska maskiner som klipper, skär och kontakterar kablage, samt 15 kontaktpressar. Tack vare företagets relativa litenhet blir beslutsvägarna kortare och flexibiliteten desto större, samtidigt som priserna hålls nere. Med eget lager blir det också snabba leveranser. – För oss är det också viktigt att värna om personliga och långsiktiga kundrelationer. Vi har ett nära samarbete med flera av våra uppdragsgivare som uppskattar att vi står för hundra procent kundanpassade lösningar, säger Jan-Peter Fhyr och nämner att flera av landets största påbyggare ingår i kundkretsen. Han berättar avslutningsvis att företaget, som en bisyssla, installerar elsystem och laddstationer till skolor över hela landet, vilket innebär att eleverna på ett enkelt och smidigt sätt kan ladda sina datorer, surfplattor och telefoner. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Tredjepartslogistik är en bra lösning för nystartade e-handelsbolag LM Logistik i Vegby utanför Ulricehamn har varit aktiva inom tredjepartslogistik sedan 1990. De senaste åren, när e-handeln blir allt större, har företaget nått nya framgångar och har nyligen dubblat sin arbetsyta. Robert och Katarina Hjertén, som har drivit företaget sedan start, menar att det finns stora fördelar för nystartade e-handelsbolag att använda sig av tredjepartslogistik, då det gör att att de kan fokusera mer på sin kärnverksamhet. Robert Hjertén hade redan lång erfarenhet av logistikbranschen när han och hans fru, Katarina, grundade LM Logistik

1990. Företaget har alltid varit beläget i Vegby, en liten bit utanför Ulricehamn, vars centrala läge i landet är väl lämpat för företag inom logistikbranschen. Som för många nystartade bolag, var de första åren slitsamma för LM Logistik, men till slut lyckades man köpa den anläggning man har kvar än idag. Under de senaste åren har allt fler e-handelsbolag bildats. Detta har lett till en ökad efterfrågan på företag som sysslar med tredjepartslogistik. 2020 växte LM Logistik ur sina lokaler och köpte upp grannbyggnaden, vilket ledde till att man utökade sin yta med 100 %. - Med investeringen i de nya lokalerna kommer vi kunna ta oss an fler kunder, säger Robert.

Tredjepartslogistik LM Logistik har befunnit sig i logistikbranschen i över trettio år. Sedan starten har man sysslat med tredjepartslogistik, vilket kanske är ett begrepp som är nytt för många. Det innebär helt enkelt att man tar över logistiken för andra företag. LM Logistik lagerhåller, paketerar och skickar iväg kundordrar. Man har kunder i alla möjliga branscher. Det är företag som sysslar med allt från kläder och skor till hudvård, smycken och butiksinredning. Robert menar att många bolag, särskilt inom e-handeln, ofta försöker ta sig an för mycket själva, vilket kan bli ohållbart. Robert har ett tips till alla nystartade e-handels-bolag: - Man ska göra det man är bra på och utveckla sitt företag och sina produkter. Logistik brukar ta alldeles för lång tid. Det är bättre att lägga över detta på en tredje part. Alla jobbar i alla led I början av 2022 är man 10 medarbetare på LM Logistik. Man har en väldigt plan organisation. Detta främjar inte bara kommunikation, som är av största vikt i ett företag vars jobb bokstavligt talat är att hålla koll på saker, det är även en praktisk lösning. Alla som jobbar på före-

taget, vare sig de är i ledningen eller på golvet, arbetar i alla led. Alla sköter allt från kundkontakten till packning. - Att man har sin kontaktperson hos oss, som gör hela ledet istället för att dela upp det, gör att det blir ett mer personligt engagemang. Dessutom är det inte lika mycket som faller mellan stolarna, säger Robert. Symbios med sina kunder LM Logistik har ett symbiotiskt förhållande till sina kunder. När logistiken går smidigt, höjs förtroendet för de e-handels-

bolag som är LM Logistiks kunder, vilket leder till att även LM Logistiks kunder är nöjda och att ens rykte blir starkare och starkare för varje år. Utöver de personliga relationerna till sina kunder och att man är väldigt flexibla, menar Robert att logistikbranschen handlar mycket om trygghet. - Kunderna ska känna sig trygga hos oss, så att de kan lämna över ansvaret för sina produkter till oss, säger han. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

LM Logistik AB | 0321-72550 / 0321-72580 | www.lmlogistik.se 68


REGION SMÅLAND

Spännande tider för IBC

IBC bygger upp hela system för olika pulverflöden.

IBC har sysslat med storsäckstömmare och storsäcksfyllare sedan slutet av 70-talet. Sedan dess har man utvecklat sin verksamhet inom pulverhantering och har, sedan 2008, även sysslat med lyfthanteringsutrustning, vilket är en del av verksamheten som har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Det är minst sagt spännande tider för IBC.

IBC International Handling AB, eller IBC som företaget kallas till vardags, grundades med verksamhet med inriktning på storsäckstömmare och storsäcksfyllare. Sedan dess har verksamheten med utrustning för pulverhantering utvecklats en hel del. 2008 började man även med lyfthanteringsutrustning. 2012 förvärvade man PD LiftTec. Förra året förvärvade man även Tecnoscan. - Det är ett spännande förvärv, eftersom vi kunde bredda vårt produktutbud samti-

digt som vi ökar expertisen vad gäller pulverhantering, säger Daniel Carlsson, VD på IBC. Skräddarsydda lösningar IBC har i princip hela Norden som upptagningsområde, men de flesta av kunderna kommer från Sverige och Norge. IBC är ett ingenjörsföretag, vilket betyder att de inte bara tillverkar sina produkter, utan även kan utforma skräddarsydda lösningar åt sina kunder. Man kan leda hela projektet, från förstudie till projektering, projektledning och slutligen konstruktion och leverans. - Vi vill gärna lösa helheten. Därför ser vi gärna till att komma in i ett så tidigt skede som möjligt, just för att vi vill kunna påverka så mycket som möjligt, så att vi får till den bästa möjliga lösningen för kunden, säger Daniel. Den gröna omställningen IBC är måna om både kvaliteten och miljön och har bland annat certifiering-

arna ISO 9001 och ISO 14001. Man har även ett starkt fokus på den gröna omställningen, ett initiativ som pågår i alla EU-länder, som har som mål att EU ska vara klimatneutralt 2050. - Det är en enorm glädje att få ta del av den gröna omställningen både på pulveroch lyft-sidan, säger Daniel. Spännande tider IBC har varit i branschen i över 40 år. En av nycklarna till företagets framgångar är att hela tiden blicka framåt, som med den gröna omställningen. Just nu har man ett par nya investeringar på gång. Vad dessa investeringar består av är dock än så länge hemligt. - Det vi kan säga är att vi har ett eller två väldigt spännande år framför oss nu, säger Daniel med ett brett leende på läpparna. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

69


REGION SMÅLAND

En ledande aktör inom el, mekanik och energi

Elajo är en av Sveriges ledande affärspartner inom el, mekanik och energi. Här kombineras det lilla företagets flexibilitet med det stora bolagets muskler, vilket bland annat formar ett koncept med fokus på energieffektiviseringar. På Elajo tar man ett helhetsansvar kring allt från planering till driftsättning och efterkontroller.

Elajo är verksamt inom åtta tjänsteområden – Säkerhet, Klimat, El & Energi, Tillverkning och Mekaniskt, System One (digital plattform), Automation, Tekniskt FM och Innovation. På Elajo gillar man att utmana och bli utmanade. Man vill skapa trygga lösningar som skapar en enklare vardag– idag och i framtiden.

Så sammanfattar man verksamheten i Elajo AB som sedan starten 1958 har utvecklats till ett av landets ledande el-, mekanik- och energiföretag. Företaget sysselsätter cirka 800 personer på 36 orter i Sverige, vilka på ett utmärkande sätt representerar bolagets koncept. Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB och tre dotterbolag som är affärsområden i organisationen; El & Energiteknik, Mekanik samt Technology Solutions. Affärsområdet El & Energiteknik har sedan länge intagit en framskjutande position i branschen. Det gäller inte minst avdelningen i Markaryd där Krister Andersson är arbetsledare. – Vi genomför projekt och installationer för såväl privatpersoner som företag, industrier och hela energisektorn. Det

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal. Känn dig trygg med Elajo som entreprenör.

blir också en hel del löpande underhållsarbete åt företagen här i regionen, säger Krister och nämner i sammanhanget uppdragsgivare som Ekamant i Strömsnäsbruk och södra Århults Torv. Energieffektivisering En av Elajos främsta styrkor är att man kombinerar det stora företaget med det lilla företagets närhet. Den starka bredden tilltalar en bred kundkrets som genom sitt samarbete med Elajo kan få hjälp med tjänster kring allt från elinstallationer, automation, tele-, data-, kyl- och värmeinstallationer till energiutredningar, analyser och kostnadskalkyler. Ett arbetsområde som röner allt större uppmärksamhet och där fler och fler efterfrågar flexibla och kostnadseffektiva lösningar är energieffektivisering. Här kan Elajos energiingenjörer analysera och kartlägga onödiga energikostnader och presentera såväl moderna som smarta lösningar. Dessa är både kostnadseffektiva och gör en väsentlig skillnad för miljön. Det kan till exempel handla om att åstadkomma energibesparingar i mindre installationer av en värmeväxlare till stora och omfattande åtgärder kring fjärrvärmeanläggningar. En viktig del i arbetet är att identifiera problem och energiförluster i befintliga anläggningar.

För framtidens Markaryd Vi finns där du finns, för att skapa smarta lösningar. Idag och i framtiden. 70

Arbetsledare Christer Andersson.

Växer och utvecklas Krister Andersson ser en växande efterfrågan på Elajos lösningar. Idag samarbetar man i Markaryd med rikstäckande kunder som Bilprovningen, Netto, Burger King, Coop och tyska matkedjan LIDL, för att nämna några. Bolaget expanderar kontinuerligt, under 2021 öppnades två nya lokalkontor upp och teknikutbudet ökades på tre befintliga orter.

Krister spår att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig för såväl Elajo i stort som verksamheten i Markaryd. – Vi har massor av nöjda kunder här i regionen, men det gäller för oss att inte bli mätta, utan fortsätta vara på tå och ta verksamheten framåt. Där känner jag mig trygg, säger Krister Andersson. Intervju: Victor Salazar


REGION SMÅLAND

Sågverk drivs i fjärde generationen J G Anderssons Söner är ett sågverk som nu drivs av fjärde generationen. Om några år firar företaget 100 år. Tack vare en bred organisation, starka samarbeten, lång erfarenhet och, framför allt, den plikttrogna personalen, lär det bli 100 år till.

J G Anderssons söner grundades 1928 i Linneryd. De första dryga tjugo åren låg verksamheten på andra sidan väg 122. På 50-talet flyttade man verksamheten till den plats där man är idag. Företaget har en rik tradition. Magnus Ragnarsson är fjärde generationen att driva företaget. Han kom officiellt in i verksamheten redan som artonåring, då han involverades i ägar-tavlan. Han sommarjobbade på sågverket under sin skoltid. Efter studier till maskin-ingenjör och att ha jobbat inom andra branscher fick han ett större ansvar i organisationen. Idag är han personalchef och produktionschef. I

fjärde generationen ser ägartavlan ut som ett stort familjeträd. - Det är jag och Claes Andersson, som är min syssling, som idag driver företaget framåt i samma goda anda som tidigare generationer, säger Magnus.

Delägaren Magnus Ragnarsson.

Bred organisation J G Anderssons Söner fortsätter tillverka virke. Till största delen är det konstruktionsvirke. Mycket av virket går till svenska kunder, men det mesta, cirka 60 %, exporteras till industrier och byggarbetsplatser i bland annat Danmark, England, Holland och Polen. Då man producerar stora mängder varor har man byggt upp en bred organisation för att hantera administration på ett så effektivt och flexibelt sätt som möjligt. Själva sågverket ligger alltså kvar i Linneryd. I Hässleholm har man en inköpsorganisation. I Skruv har man emballagetillverkning, som tar hand om brädmaterial från sågverket och gör pallar av det. När det kommer till logistik, har man goda samarbeten med ett antal åkerier som specialiserar sig på timmer. - Vi har även egna lastbilar, men de sköter bara en liten del av all vår transport. De är främst till för vår egen flexibilitet, säger Magnus. Personalen är den viktigaste investeringen Magnus pratar en del om alla maskiner,

lastbilar och liknande som företaget har. Han berättar bland annat om att man håller på att bygga om sin hyvelutmatning, en process som ska automatiseras. Man planerar även att investera i nya virkestorkar. Det är viktigt att ha den bästa utrustningen. Magnus tycker dock det viktigaste som finns är att ha bra personal. - Vi har en gedigen personal, som ska ha en eloge för sin noggrannhet och plikttrogenhet, säger han. I hela organisationen är man ett hundratal

medarbetare idag. När pandemin kom var man lite oroliga för att man skulle behöva permittera personal, som många andra branscher har behövt göra. Det visade sig dock att det snarare gick åt andra hållet. - Vi har klarat oss väldigt bra och har till och med kunnat anställa ny personal, berättar Magnus, som ser ljust på framtiden. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

J. G. Anderssons Söner AB, Virkesvägen 8, 362 58 Linneryd Ring oss på: 0470 - 76 11 00 ● Besök oss här: www.jga.se ● Skriv till oss: info@jga.se 71


REGION SMÅLAND

Högt tempo hos ledande träemballagetillverkare Vida Packaging är en av de ledande tillverkarna av träemballage i Norden. I den gedigna verksamheten, vilken innefattar flera olika anläggningar, produceras allt ifrån lastpallar, pallkragar och plywoodlådor till specialemballage och kabeltrummor. På anläggningen i Ryd tillverkar man bland annat pallklossar av hundra procent återvunnet plastmaterial. Vida är en global leverantör av förädlade produkter från svenska skogar. Koncernen sysselsätter cirka 1 350 anställda på 23 produktionsanläggningar, varav tolv sågverk i Småland, Skåne och Västra Götaland. Huvuddelen av produktionen kretsar kring konstruktionsvirke, varav merparten går på export, men härutöver är Vida en framstående aktör avseende emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning. Beträffande träemballage sker den via ett flertal anläggningar i Sverige. Här tillverkas en mängd olika emballagetyper, så som lastpallar, pallkragar, lådor, specialemballage, kabeltrummor och odlingskragar. Återvunnen industriplast En av anläggningarna utgörs av Vida

Platschef Jens Johansson.

Packaging i Ryd. Här träffar vi platschefen Jens Johansson som berättar att verksamheten i Ryd kretsar kring två huvudsakliga områden: palltillverkning, där Volvo är den klart dominerande beställaren, samt tillverkning av bland annat pallklossar, stolpar, reglar, plankor och trall. Allt tillverkas av återvunnen industriplast. – I vår produktionshall har vi fyra extru-

deringslinjer där vi varje vecka förbrukar ungefär hundra ton återvunnen plast. I huvudsak rör det sig om pallklossar, upplyser Jens. Han berättar att kompositprodukter har en helt annan hållbarhet än sådana i trä. – Det gör att pallens livslängd blir betyd-

ligt längre, och eftersom materialet består av återvunnen plast och träfiber blir det inte bara en hållbar lösning, utan också en produkt som är både miljövänlig och får ett konkurrenskraftigt pris, påpekar Jens Johansson.

Löpande investeringar Med Vida som leverantör erhåller kunden lösningar präglade av funktion, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn. Anläggningen i Ryd har funnits sedan 1995. Idag sysselsätter verksamheten ett 20-tal anställda som genom sina insatser servar kunder i en mängd olika branscher. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden och man investerar kontinuerligt i densamma i syfte att hela tiden ligga i framkant. – Vi installerade nyligen i både en kap och en fräs. Vi har också köpt en ny svärdkap som kapar våra paket, vilket var en rätt så stor investering för oss, berättar Jens Johansson, som tror på en fortsatt god utveckling för såväl Vida i stort som verksamheten i Ryd. – Vi ska fortsätta vara en stor och stabil leverantör av marknadsledande emballagelösningar. Samtidigt tittar vi alltid på möjligheter att utveckla verksamheten, inte minst inom komposittillverkning. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Vida Packaging AB | Företagsvägen 3 | 362 56 Ryd 0370-33 99 00 | vida.packaging@vida.se 72


REGION SMÅLAND

En problemlösare för Sydsveriges entreprenörer Med specialkompetens inom svets och mekanik är Flis & Maskinservice i Linneryd en ofta anlitad partner för sydsvenska företag och entreprenörer. Företaget säljer slipmaskiner till flisknivar, tillverkar hydrauliska kompressorer samt servar grävmaskiner, hjullastare och flismaskiner. Med sin breda kompetens är Flis & Maskinservice en problemlösare att räkna med.

Jonas Fransson är mannen bakom Flis & Maskinservice i Linneryd. Företaget har rötter sedan 1985 då Jonas startade företaget genom att sälja flis, producerad med hans egen flismaskin. Verksamheten växte stadigt, vilket inte hindrade Jonas från att göra en mindre avstickare som snickare, innan han återvände till maskinbranschen. Sedan 2016 driver han bolaget i nuvarande form och med expertis inom tre huvudsakliga områden: försäljning av slipmaskiner till flisknivar, tillverkning av hydrauldrivna kompressorer samt service av grävmaskiner, hjullastare och flismaskiner. – Det har blivit en hel del reparationsinsatser på olika sågverk. Idag spenderar jag mycket tid på Tvärskog AB, berättar Jonas Fransson som driver företaget på egen hand men hyr in personal beroende på uppdragens omfattning. Brett tjänsteutbud Jonas och hans kollegor jobbar som inhyrd arbetskraft, vilket brukar innebära fulla 40-timmarsveckor. – Vi älskar att ta oss an tekniska lösningar och lösa problem för våra kunder. Vi

bygger speciallösningar med svets och mekanik med allt vad det innebär beträffande hydraulik, el och så vidare. Med vår breda kompetens och ett flertal samarbetspartners finns det inga utmaningar vi inte kan klara, säger Jonas Fransson

och tillägger att man även kan förse sina kunder med maskinförare. Service- och underhållsinsatser utgör också en väsentlig del av verksamheten, vilken framöver kommer att breddas ytterligare med tjänster inom stumsvets-

ning. Det är en teknik som går ut på att ett rörs ändytor sammanfogas genom att ytorna smälts och därefter pressas samman under tryck. Jonas nämner i sammanhanget att företaget samarbetar med Södergårdens Åkeri AB.

Fullt upp Flis & Maskinservice utgår från Linneryd och verkar i ett brett upptagningsområde som sträcker sig i en cirka 25 mil stor radie från hemorten. – Det rör sig om varierande insatser, det var till exempel inte länge sedan jag hade tio inhyrda personer för arbete på Tvärskog AB under tio veckors tid, berättar Jonas som gärna lyfter fram de personer han hyr in, liksom sin hustru som sköter allt kontorsarbete. – Hennes insatser är guld värda, det gör att jag kan lägga allt mitt fokus på mina kunder, säger Jonas. Han framhåller också sina samarbetspartners, varav några är Micke Kamph AB, Johnnys Svets & Montage AB samt Peter Olsson på KBM. Jonas har fullt upp, även på fritiden då han hjälper dottern och hennes man med deras husbygge. – Vi märker att våra tjänster efterfrågas alltmer, inte minst eftersom våra kunder värdesätter vår breda kunskap och långa erfarenhet. 40 år i branschen skojar man inte bort, avrundar Jonas Fransson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

070 - 393 92 73 flisjonas@hotmail.com | www.flisomaskin.se Fryggestorp Stuntagård 12, 362 97 Linneryd

Kent Alex 070-324 05 81 Transfix Bygg&Förvaltning AB Hulabäck 1139, 285 91 Markaryd

kentalex53@gmail.com

73


REGION SMÅLAND

Lastbilspåbyggnader utan begränsningar

Regionchef Andreas Borst.

Nordens ledande aktör inom påbyggnader för lastbilar är JOAB. JOAB utvecklar, tillverkar och säljer allt från lastväxlare till sopbilar och har genom alla år i branschen byggt en allt vidare kundkrets bestående av såväl lastbilstillverkare som åkerier och återvinningsföretag.

JOAB är Nordens ledande aktör avseende påbyggnader för lastbilar. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, fastflak med kran, sopbilar samt det uppmärksammade och omtyckta skiftessystemet Cameleont. Härutöver är JOAB en exklusiv distributör av HMFkranar i Sverige och Finland. På JOAB:s anläggning i Lessebo träffar vi Andreas Borst som är Key Account Manager för Region Syd. – Vi skapar innovationer för transport-

branschen och vänder oss till kunder över i princip hela Sverige. Det kan röra sig om både privata och kommunala återvinningsentreprenörer, åkerier, lastbilstillverkare, lastbilsåterförsäljare och andra påbyggare, berättar Andreas och tillägger att företaget sedan en tid tillbaka även bearbetar marknaderna i andra delar av Norden, framför allt i Finland och Danmark. Bolaget exporterar också till exempelvis Österrike och de baltiska staterna.

Vi skapar innovationer för transportbranschen. Kunnande och erfarenhet JOAB sysselsätter idag drygt 250 anställda på anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mellerud, Blomstermåla och Lessebo. 16 av dem arbetar på den sistnämnda där man servar många återkommande kunder. – Att kunderna anlitar oss igen är ett kvitto på att vi gör något bra. Vår långa erfarenhet av branschen har byggt vårt stora kunnande och starka varumärke. Vi jobbar flexibelt och i ett nära samarbete med andra kompetenta aktörer, säger Andreas Borst. Andreas framhåller att JOAB finns med sina kunder hela vägen, det vill säga inte bara tills själva arbetet är utfört, utan även långt därefter när det kommer till service, reservdelar och teknisk support. Att jobba nära sina kunder och alltid vara tillgängliga är en filosofi som präglat JOAB genom alla år. Miljöfokus Verksamheten i JOAB är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Just miljöaspekten är integrerad i bolagets utvecklingsarbete där man jobbar med

ett tydligt livscykelperspektiv. För några år sedan lanserades till exempel lastväxlare ur EcoDrive-serien, vilka företräder kraftigt reducerad bränsleåtgång och minskade koldioxidutsläpp. Vid eldrift förlängs räckvidden väsentligt. Miljötänket är också framträdande på JOAB i Lessebo och företräds på ett engagerat sätt av bolagets medarbetare. Andreas Borst framhåller dem gärna lite extra. – De är oerhört lojala, noggranna och plikttrogna. De jobbar som ett sammansvetsat team, men härutöver har vi också ett mycket gott samarbete med JOAB:s anläggningar på andra orter. På så sätt finns specialkompetens alltid nära till hands när behovet uppstår, säger Andreas som själv har ett förflutet på JOAB sedan 2010. Det gedigna familjeföretaget, som en gång startades i ett garage, omsätter idag nästan 1 miljard kronor. – Vi är inte där riktigt än, men vi hoppas kunna passera miljardstrecket inom en snar framtid, avrundar Andreas Borst. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

JOAB Försäljnings AB Lebovägen, 360 50 Lessebo Ring oss gärna på: 0478 690 80 Besök oss här: www.joab.se Skriv till oss: info@joab.se

74


REGION SMÅLAND

En framåtlutad servicepartner för pappers- och massaindustrin Pappersproducenter har sedan lång tid tillbaka en trygg och pålitlig samarbetspartner i Voith Paper. Det världsomspännande företaget representerar ett helhetskoncept som innefattar allt från moderna automationslösningar till service- och underhållsinsatser, varav de sistnämnda präglar verksamheten i småländska Lessebo. Heltäckande valsservice är Voith Paper Fabrics Högsjö AB:s filosofi. Voith är verksamt på en mängd olika marknader och är därför indelat i fyra koncerndivisioner: Voith Hydro, Voith Paper, Voith Turbo och Voith Digital Ventures

som var och en erbjuder individuella lösningar med högkvalitativa produkter och tjänster. Maskintillverkning har en lång tradition på Voith som officiellt grundades den 1 januari 1867. En av Voith Papers anläggningar återfinns i småländska Lessebo där verksamheten har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1940-talet, då den kretsade kring tillverkning av kabeltrummor. Därefter utvecklades verksamheten till en legotillverkande verkstad och så småningom inriktades den mot slipning av valsar. När bolaget i slutet av 90-talet såldes till Voith, som sedermera även köpte finska Piko Teknik, en specialist på beläggning av hårdmetall på valsar, blev även termiska beläggningar

Lagerkontroll.

en av huvudsysslorna i Voith Paper Fabrics Högsjö AB. – Det innebar att vi blev en komplett serviceenhet för hela den skandinaviska pappers- och massaindustrin, men även för annan industri i behov av valsservice, liksom insatser som kretsar kring mekanik, berättar Daniel Holst, platsansvarig på Voith Paper i Lessebo, och med ett förflutet i bolaget sedan 1997.

Snabba och flexibla insatser För pappersindustrin är det en ständig utmaning att uppnå hög papperskvalitet under en pappersmaskins livslängd och samtidigt säkerställa hög systemtillgänglighet. Med ständigt nya krav från såväl beställare som myndigheter blir förebyggande underhåll och kontinuerlig optimering allt viktigare. Här spelar Voith Paper Slipning av vals.

Lastning av vals.

Termisk beläggning.

en viktig roll med ett helhetskoncept som sträcker sig från produkttjänster till optimering av hela produktionslinjer. Verksamheten i Lessebo är specialiserad på service av pappersmaskinernas valsar, vilken innefattar slipning av valsbeläggningen, mekanisk valsservice, balansering samt termisk beläggning. – Som ett litet företag i en stor koncern har vi möjlighet att agera snabbt och flexibelt när vi får våra uppdrag. Vi har ett starkt koncept att luta oss mot och som bottnar i den tyska ingenjörskonsten. Att ha ett bolag som Voith, med 155 år bakom sig, i ryggen är förstås en enorm styrka för oss, anser Daniel Holst och tillägger att Voith Paper i Sverige även finns representerat via anläggningar i Högsjö och Karlstad.

Framhåller personalen Voith Paper i Lessebo är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden. Den tio man starka personalstyrkan utbildas kontinuerligt inom olika områden, vilket har bidragit till den höga

kompetensnivå som finns i företaget. – Vi har fantastiska medarbetare som är både plikttrogna, engagerade och noggranna. Utan dem hade vi inte varit det vi är idag, säger Daniel Holst med stort eftertryck. Han kan konstatera att företaget har gjort en spännande och framgångsrik resa sedan han gjorde entré i detsamma. – Vi har haft möjligheten att växa med en stor organisation och ständigt nya projekt. Vi har till exempel nyligen ingått ett samarbete med SCA Ortviken utanför Sundsvall, för vilka vi förser deras valsserviceenhet med olika uppdrag upplyser Daniel som ser positivt på framtiden för företaget. – Vi vill förstås fortsätta växa utan att göra avkall på vår service, vår höga kvalitet och tillgänglighet. Vår ambition är också att utöka vårt erbjudande till andra sektorer, utöver pappers- och massaindustrin. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

+46 478 120 80 | www.voith.com Voith Paper Fabrics Högsjö AB, Lebovägen 1, 365 31 Lessebo 75


REGION SMÅLAND

Spränger och borrar vid sydsvenska infrastrukturprojekt

I samband med sydsvenska bygg- och infrastrukturprojekt är det ofta MJ Bergsprängning de stora entreprenörerna kontaktar. Mats Johansson och hans kollegor är experter på sprängning och borrning och har genom åren arbetat med allt från villatomter till stora vägbyggen.

MJ Bergsprängnings historia sträcker sig tillbaka till 1994 då dess ägare Mats Johansson startade företaget MJ Anläggning.

– Jag arbetade som anställd på BPA där min far var platschef. När BPA blev uppköpt av Peab blev min far kvar medan jag fick sluta, vilket gjorde att jag bestämde mig för att starta eget. Från början blev det en hel del anläggningsarbeten, därav företagsnamnet, vilket innefattade en hel del sprängning. När allt mer av verksamheten kretsade kring just sprängnig och borrning bytte jag namn på företaget till MJ Bergsprängning, berättar Mats. Han har i dagsläget två anställda, och tillsammans verkar de i ett upptagningsområde som sträcker sig över Småland, Blekinge och Skåne.

Komplett koncept Idag är verksamheten i MJ Bergsprängning renodlad kring sprängning och borrning. Mats konstaterar att sprängning med dynamit i viss mån har minskat till förmån för användning av snigeldynamit, inte minst eftersom det sistnämnda inte ger några vibrationer. Sprängning kräver tillstånd från Polisen, medan det är Räddningstjänsten som ansvarar för förvaring av sprängämnen. – Vi spränger ofta inför hus- och vägbyggnation. Vi jobbar med brunnsborrning och avloppsanläggning, och under senare år har det blivit alltfler uppdrag kring vindkraftverk, upplyser Mats Johansson. Just nu jobbar han och kollegorna med ett antal villatomter i Karlshamn, och därefter väntar fler dylika uppdrag i Växjö. Nyligen har man bistått Peab vid ett vägbygge där MJ Bergsprängning stod för borrningsarbete. Samarbeten främjar utvecklingen Mats Johansson medger att företaget verkar i en konkurrensutsatt bransch som har vuxit avsevärt sedan han startade eget i mitten av 90-talet.

– Aktörerna är betydligt fler idag men jag försöker ha ett gott samarbete med så många jag kan. Vi ser varandra som kollegor snarare än konkurrenter och hjälps åt så gott det går, säger Mats. Han berättar att han kontinuerligt byter ut och uppdaterar sin maskinpark för att hela tiden ligga i branschens framkant och kunna åta sig de uppdrag man får. Mats blickar gärna framåt och har ambitionen att behålla storleken på företaget och på så sätt bibehålla det starka koncept man representerar idag. Han har dock inget emot att på sikt utöka personalstyrkan med ytterligare en medarbetare. – Problemet är att det är betydligt lättare att hitta en bra borrmaskin än en duktig person som kan yrket. Många går till jobbet bara för att få sin lön, det är få som går dit för att de verkligen brinner för yrket. Om vi hittar en sådan person, som vet hur slitsamt jobbet kan vara men ändå kämpar på, lär vi säkert bli fler i företaget framöver, säger Mats Johansson.

MJ Bergsprängning AB MJ Bergsprängning AB, Algvägen 7, 360 10 Ryd Kontaktperson: Mats Johansson | mj.bergsprangning@outlook.com | Tel: 0705 -11 09 00 76

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


REGION SMÅLAND

Inga begränsningar för välanlitad markentreprenör köpte en sådan och anställde samtidigt en förare till den. Det blev startskottet på en expansion och fler anställningar, berättar Jörgen.

I Kronoberg och Blekinge har såväl företag som privatpersoner länge haft tillgång till en grävare med hög kapacitet. För Gräventreprenad i Björkebråten AB är inga uppdrag vare sig för stora eller för små i arbetet med allehanda markentreprenader.

Varierande uppdrag Gräventreprenad i Björkebråten utgår från Ryd och har hela Kronoberg och Blekinge som upptagningsområde. – Visst händer det att vi åtar oss mer långväga uppdrag än så. Jag har till exempel varit på Öland och i Oskarshamn och jobbat, berättar Jörgen som servar både privatpersoner och företag. Fördelningen dem emellan var tidigare förhållandevis jämn, men numera är det uppdrag för företag som dominerar. Företrädesvis handlar det om grundläggning inför byggnation, men man jobbar också mycket med utomhusmiljöer i form av exempelvis asfaltering och anläggning av cykelvägar. Under vintrarna blir det också en hel del snöröjning på uppdrag av kommunen. I övrigt arbetar företaget ofta som underentreprenör åt DynaCon. – För oss är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort, säger Jörgen Olsson och nämner i sammanhanget även samarbetspartnern MJ Bergsprängning.

Det är Jörgen Olsson som äger och driver Gräventreprenad i Björkebråten AB, ett företag han startade 2008 efter att ha arbetat som anställd grävmaskinist i en annan firma. Han har hunnit samla på sig 20 års erfarenhet bakom spakarna, men än är han långt ifrån mätt. – Man blir aldrig fullärd, det finns alltid något nytt att lära sig, menar han och syftar delvis på hur maskinerna hela tiden utvecklas och förbättras, inte minst hydrauliken. Han har nyligen investerat i en ny, modernare maskin just för att kunna nyttja dess fulla kapacitet och kunna åta sig fler och mer komplicerade uppdrag. Jörgen arbetade ensam i nio år men fick för fem år sedan lov att anställa. – Jag fick ett uppdrag på vattenkraftverket som krävde en bandmaskin. Jag

Ständigt uppdaterade Just nu jobbar Jörgen och hans kollegor med utemiljöer i form av allt från plattläggning till anläggning av lekplatser på Paradisskolan i Älmhult. Ett annat uppdrag utförs på Linnéskolan på samma ort. Gräventreprenad i Björkebråten innehar alla nödvändiga certifikat och tillstånd för de uppdrag man åtar sig. Det handlar till exempel om ett särskilt tillstånd för nedläggning av kabel, Arbete på väg och

ID06. Jörgen och hans kollegor uppdaterar sig kontinuerligt kunskapsmässigt och investerar dessutom löpande i maskinparken för att hela tiden ligga långt fram. Nyligen köpte man en grävmaskin från Kobelco och sedan tidigare förfogar man över en hjulgrävare som bara är två år gammal. Nytt i maskinparken är en mindre grävmaskin från Hitachi för mindre jobb. – Vi strävar alltid efter att göra felfria insatser som överträffar kundernas

förväntningar. Vi har all anledning att se ljust på framtiden med tanke på att det byggs en hel del här i närområdet. Vi har alltid massor att göra, om det blir ett tillfälligt stopp på ett större bygge passar vi på att åta oss uppdrag för privatpersoner. Det var ju de mindre jobben som byggde firman, man ska aldrig glömma bort hur allt en gång startade, avrundar Jörgen Olsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Svensktillverkade kvalitetsdörrar i Allmoge-stil G-Hults Snickeri- & Byggtjänst är ett familjeföretag som har tillverkat allmogedörrar sedan 1972. Kvalitet blir aldrig gammalt, så det är högt tryck på företaget som tillverkar furudörrar enligt gammal tradition. År 1972 grundade Ingemar Hult sitt företag, Hults Snickerifabrik, som tillverkade innerdörrar av furu. År 1992 fick han sällskap av svärsonen Urban Gunnarsson, som då var anställd i företag i 15 år innan han bestämde sig för att pröva på lite andra yrken. När Ingemar gick i pension 2016 fick Urban möjligheten att ta över

verksamheten tillsammans med sambon. Företaget bytte, i samband med ägarskiftet, namn till G-Hults Snickeri- & Byggtjänst, men har fortsatt att tillverka dörrar i furu, även kallade allmogedörrar. Man tillverkar dörrar av standardmått, men även dörrar i specialmått tillverkas på beställning. - Vi tillverkar mycket måttanpassade dörrar med speciallås och liknande, dörrar som man definitivt inte kan finna på ett byggvaruhus, berättar Urban. Robusta kvalitetsdörrar i furu Företagets upptagningsområde är i princip hela landet och kunderna är både företag

och privatpersoner. G-Hults Snickeri- & Byggtjänst har en löpande produktion och varje vecka sker leveranser i olika kvantiteter. - Det kan vara allt från en dörr på en pall till en hel pall med tjugofem dörrar, och det är olika hur många pallar vi skickar varje vecka, berättar Urban. Företaget är beläget i lilla Rävemåla, postadress Älmeboda, i Småland, men föredrar att köpa sitt trä längre uppifrån, exempelvis från Dalarna och Norrland. - Vi uppskattar Norrlandsvirket, konstaterar Urban. G-Hults Snickeri- & Byggtjänst har specialiserat sig på innedörrar i just furu och man är mycket kvalitetsmedvetna. - Vi jobbar med massivt furumaterial. Det är robusta dörrar med rent trä rakt igenom, säger Urban.

Son i 2a generation tillsammans med fadern VD Urban Gunnarsson.

Alla dörrar är gjorda enligt alla konstens regler från grunden. Utöver att arbeta med det bästa träet som finns i Sverige, limmar man allting själva, man förlitar sig inte på färdig limfog. Det är ett hantverk, som Urban finner mycket stolthet i. Dörrarna han tillverkar är högkvalitativa och lite gammaldags. Men kvalitet blir ju aldrig gammalt. - Hos oss kan man få dörrar med olika beslag och gångjärn, vi säljer mycket kulturbeslag och kammarlås, som ser gammaldags ut, något som våra kunder uppskattar, säger Urban.

Gr‰vEntreprenad

Intervju: Victor Salazar

Allmogedörrar i kvistig massiv furu. Special eller standardmått.

I BJ÷ RKEBR TEN Björkebråten 7 - 362 96 RYD

50-årsjubileum Sedan ett par år tillbaka har G-Hults Snickeri & Byggtjänst kommit in på sin tredje generation då Urbans son, Rasmus, Ingemars dotterson, anställdes i företaget. I år firar G-Hults Snickeri & Byggtjänst 50-årsjubileum. - Vi har en stark och stabil grund att luta oss mot. Vi lär ha minst ett sekel till med spännande och roliga år framför oss, säger Urban med goda och ljusa framtidsutsikter.

www.ghultssnickeri.se 77


REGION SMÅLAND

Delikatesser i pandemins tid Delikatesgrabbarna har sålt sill och korv av högsta kvalitet sedan 1954. En av företagets nuvarande ägare är grundarens barnbarn. Exklusivitet är en av grundpelarna i verksamheten, vilket är anledningen till att man bara säljer sina produkter på mässor och traditionella marknader. Under pandemin har man varit tvungna att bli kreativa för att kunderna ska hitta en.

1954 började Carl Hägerstrand tillverka egna produkter av fisk och kött, exempelvis i form av isterband. Sedan 1999 drivs företaget vidare av Pierre Regelstrand, Carls dotterson, och kollegan Magnus Svensson. Idag utgår företaget från Ryd, där man har sitt lager. Verksamheten är ambulerande, vilket innebär att man kör ut till olika mässor och traditionella marknader för att sälja sina produkter. - Vi är mycket i Skåne och södra Sverige, men har varit så långt upp i landet som Uppsala, säger Magnus.

- Ett rökeri kan vara duktiga på en speciell korv medan ett annat rökeri kan vara duktiga på att röka ålen, så därför har vi valt att lägga det hos olika rökerier, förklarar Magnus. Exklusiva delikatesser Delikatessgrabbarnas produkter är tillverkade av de finaste råvarorna och innehåller inga tillsatser. Det går inte att få tag på produkterna i vanliga matbutiker. De går endast att få tag på när grabbarna åker ut till olika mässor och marknader. Produkterna är exklusiva. Upplevelsen att köpa dem ska också kännas exklusiv. - Kunderna uppskattar oss. När vi kommer till Sjöbo marknad ska man passa på att köpa våra produkter. Ser man oss bör man rusa till vår monter, säger Magnus och skrattar. Delikatessgrabbarnas arbete är säsongsbetonat. Under första kvartalet 2022 är man exempelvis inte ute på vägarna. Då håller man på att planera det kommande året och återhämtar sig från den hektiska julhandeln. Sedan är man tillbaka ute på vägarna lagom till påsk. Därefter väntar

JULGÅVOR Legotillverkning När Carl drog igång sin verksamhet 1954 skötte han både tillverkning och försäljning. Idag har verksamheten blivit så stor att Delikatessgrabbarna använder sig av legotillverkning. På Carls tid erbjöd han två sorters korvar och två sorters sillar. Idag erbjuder man 50 olika sorters korvar och 7-8 olika sorters sillar. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet på sina produkter, använder man sig av tre olika rökerier för tillverkningen.

sommaren, som även det är en högsäsong för Delikatessgrabbarna. Efter en liten paus på hösten, är man åter framme vid jul. En modern lösning i pandemins tid

I och med att verksamheten är beroende av mässor och marknader, stod Delikatessgrabbarna inför en utmaning när pandemin kom. Många mässor ställdes in och marknader stängdes. Det har varit en tuff tid för grabbarna. De kom dock på en lösning som har funkat bra.

- Vi har 11 000 följare på Facebook. Så vi har bestämt en plats där vi ska stå och annonserade ut detta på Facebook. Detta sprider sig bra, så folk hittade oss, säger Magnus. Även om det har funkat bra att använda sig av sociala medier, längtar Delikatessgrabbarna tillbaka till en tid när de kan möta sina kunder på mässor och marknader igen. Detta är de nog inte ensamma om. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Ett verkligt naturparadis Getnö-Lake Åsnen Resort ligger på en egen Ö-grupp mitt i sjön Åsnen och är direkt granne med Åsnens Nationalpark. Åsnen har en unik insjö-skärgård med över 1000 öar och ett fantastisk djur-& fågelliv. Man kan verkligen säga att Getnö är ett naturparadis, ett eldorado för naturälskaren, sportfiskaren, kanotisten, fågelskådaren och alla som behöver rekreation och semester. Sjön Åsnen i södra Småland har, med sin vackra natur och rika djurliv, lockat folk till området ända sedan vikingatiden. Lennart Olsson hade en grön dröm som ledde till att han köpte Getnö Gård 1967. Några år senare gjorde han om markerna till en turist- & konferensanläggning. Hit kommer nya och återvändande besökare varje år för att uppleva naturen och lugnet.

Sedan dess har gården haft många gäster, både svenska och internationella sådana, varav många återvänder år efter år. Lennarts dotter, Ingrid, kom in i verksamheten 1994 och driver idag GetnöLake Åsnen Resort. - Det är nästan 30 år sedan jag började jobba med pappa. Det är inte bara ett jobb, det är mer som en livsstil, säger Ingrid.

vattnet, kan man se allt från häckande fiskgjusar, havsörnar och storlommar till vackra älgar. En del gäster har berättat att de har sett älgar som simmar mellan öarna, vilket är något man inte ser varje dag. Under ytan i den stora sjön är djurlivet minst lika rikt som det är på land. – Ja, naturen är helt magisk här. Jag brukar alltid säga att ”Naturen är som plåster för själen”, säger Ingrid.

Ett naturparadis Lennart var en man som hade ett intresse för både natur och kulturhistoria. Han gjorde efterforskningar långt tillbaka i tiden. Själva gården kan spåra sina anor ända tillbaka till 1300-talet. Till skillnad från många andra områden i Sverige, är naturen i Åsnens nationalpark i stort sett orörd. När man är ute på promenad i skogen runt den stora sjön, eller paddlar kanot eller kajak på det stillsamma

Upplevelser man återvänder till Getnö är den perfekta platsen för mindre konferenser, ledningsgrupper eller familjer. I den ombyggda ladugården finns det konferenslokaler, lantcafé, pubben Älgbaren och nu senast en nybyggd lobby, allt för att ge god service till alla besökare. På ön finns det 16 friliggande fritidsstugor och en vackert belägen naturcampingplats med 160 platser. Stugorna

är medvetet utspridda på området, så att man ska känna att man har kommit bort från vardagens stress och verkligen befinner sig i naturen. - Naturen gör även att man blir mer kreativ och vi har flera olika aktiviteter för grupper, säger Ingrid. Det finns gott om aktiviteter att ägna sig åt för Getnös gäster. Det finns allt från guidade båtturer och fiskeguider, naturguider och fågelguider till kanot/kajakpaket. ÅsnenGuiderna är en guidepool som Ingrid startat. Sommaren är gårdens högsäsong. Då kommer det många turister. Under för- och efter-säsongen har man flera konferensgäster, sportfiskare och olika sorters grupparrangemang. Man har många långväga stamgäster, som återvänder år efter år för att uppleva naturen och lugnet.

- Har man en gång hittat till Getnö och har upplevt den underbara naturen, så blir man garanterat en återkommande gäst, säger Ingrid. Turistnäringens återkomst Pandemin har drabbat besöksnäringen väldigt hårt de två senaste åren. GetnöLake Åsnen Resort har haft det tufft, men nu, när restriktionerna släpps, ser man ljust på framtiden igen. - Just nu håller vi på med en ny naturutställning och en naturkunskapsstig, som är tillgänglighetsanpassad, så att det ska vara lättare för alla att få fina naturupplevelser. Vi hoppas på ett normalt år då vi kan arrangera våra traditioner med midsommar, kräftkalas, fester, bröllop och våra populära julbord med teaterföreställning, säger Ingrid.

GETNÖ-LAKE ÅSNEN RESORT Getnö Gård 362 96 Ryd / Småland Tel. 0477-24011 (21)

www.delikatessgrabbarna.se 78

info@getnogard.se www.getnogard.se


REGION SMÅLAND

Flexibla trycklösningar för Kronobergs småföretag "Vi är det enda tryckeriet du behöver", står det på dörren till Diana H Nilssons företag. Hon driver KontorsHjälpen Tryck & Reklam i Strömsnäsbruk där hon dagligen gör allt för att leva upp till företagets slogan. Oavsett omfattning och oavsett önskemål kan Diana hitta en optimal trycklösning till ett bra pris. Diana H Nilsson startade eget i liten skala när hon för tolv år sedan började hjälpa mindre företag med hemsidor och bokföring. När hon själv skulle köpa en bildekal till sin bil övertalades hon att i stället köpa hela tryckeriet. – Jag köpte helt klart Sveriges dyraste bildekal, säger Diana med ett skratt. Hon sade för tio år sedan upp sig från sitt dåvarande jobb för att i stället satsa helhjärtat på den egna firman. – Det har varit tio oerhört lärorika år, jag har lärt mig massor. Det känns som om jag har haft företaget i bara tre-fyra år, men det blir så när man har roligt, säger Diana. Hon driver verksamheten från lokalerna på Lagastigsgatan i Strömsnäsbruk med god hjälp av sin mor som är verksam på halvtid. Med tiden har efterfrågan ökat, vilket inneburit att lokalerna har blivit större. – Från början hade vi ett litet kontorsrum, men vi har fått lov att slå ut väggar i takt med att vi har vuxit. Vi har satsat på en bra maskinpark för att kunna lösa så mycket som möjligt inhouse. Jag försöker även samarbeta med så många som möjligt, inte minst återförsäljare, säger Diana H Nilsson som servar kunder över i princip hela Sverige, med tyngdpunkten på Kronoberg.

– Vi har till exempel otroligt förmånliga priser på entrémattor med tryck och storbildstryck, vilket gör att många kollegor i branschen väljer oss som leverantör. Det gör också att vårt återförsäljarled växer för varje år. Gott renommé På dörren till KontorsHjälpen Tryck & Reklam står det "Det enda tryckeriet du behöver", vilket på ett bra sätt sammanfattar företagets koncept. – Vill kunden ha sin företagslogo på en pepparkaka eller ett skosnöre så löser jag det, säger Diana som anser att inget uppdrag och ingen kund är vare sig för liten eller för stor.

Det är dock de mindre aktörerna som dominerar kundkretsen. – De mindre är roliga att jobba med, det blir en mer personlig kontakt, vilket jag uppskattar. Mina kunder kan träffa mig på ICA och ge mig uppdrag i kassakön. På en liten ort vet alla vem man är och mina kunder vet att jag tar fram bra lösningar till bästa möjliga pris och litar på mig, vilket känns underbart. Dianas goda rykte har byggt en stabil krets av återkommande kunder, varav många varit Diana trogen sedan företaget startades. – Jag var inte först, jag är inte störst och absolut inte bäst, men jag står för grymma produkter till grymma priser, säger Diana med stort eftertryck. Löpande investeringar Diana har inte sällan ett 30-tal projekt igång samtidigt. Vid större förfrågningar tar hon hjälp av sina samarbetspartners. Hon tycker att det är bra att företagen i branschen håller ihop och samarbetar, snarare än konkurrerar. Samtidigt växer kraven, inte minst de miljömässiga, från kunder som allt oftare efterfrågar fair trade-produkter samt miljövänliga och återvinningsbara material. Det är krav som Diana mer än gärna lever upp till. Hon ser dessutom till att hela tiden hålla sig med moderna och ändamålsenliga maskiner. – Nyligen investerade vi i en ny storbildsprinter och 2020 i en rollsroller-

applikator för storbildstryck. I år ska vi byta ut våra stationära datorer, upplyser Diana och berättar att hon också agerade under pandemin genom att köpa maskiner och bygga ett större varulager för att kunna utföra fler jobb i de egna lokalerna. När restriktionerna nu har tagits bort ser hon framtiden an med tillförsikt. – Jag vill förstås att företaget ska fortsätta växa och utvecklas. Samtidigt vill jag behålla det på en rimlig nivå och inte skena iväg så att företaget blir opersonligt. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

VD Diana H Nilsson.

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

79


En del av Hexanova Media Group:

Barn och cancer hör inte ihop. Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Eston 7 år, neuroblastom.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

PR

& more

posttidning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.