Page 1

Bjuvs kommun – en spännande destination med ett hållbart näringsliv | sid. 2

Framåtanda i VVS-branschens främsta handelspartner | sid.12

De bästa japanska anläggningsmaskinerna på den svenska marknaden | sid. 33

västra skåne Påsar för Sverige i tiden | sid. 20

Bilaga - Nr 5 / 2021

Lärande på riktigt på Svalöfs Gymnasium | sid. 37

Marknadens behov formar anrik Örkelljungabutik sid. 15

Finfina fönster från Fönsterfint i Skåne | sid. 27

Det stensäkra alternativet | sid. 42

En komplett inredningsspecialist för världens rederier | sid. 32


BJUV

Bjuvs kommun – en spännande destination med ett hållbart näringsliv Bjuvs kommun har i decennier varit förknippat med livsmedelsindustri. När Findus avvecklade produktionen genomförde man därför genast nya satsningar på att behålla kommunens framskjutna position. Livsmedelsproduktion utgör därmed alltjämt en väsentlig del av kommunens näringsliv, med sikte på att ytterligare utveckla och etablera cirkulära och hållbara verksamheter.

Bjuvs kommun är historiskt en bruksort som ingår i det skånska gruvbältet, med stora aktörer inom bland annat eldfast tegel, kakel- och klinkertillverkning, inte minst via Höganäs Borgestad som har utvecklats till en global koncern. Isover Saint Gobain, som producerar isoleringslösningar är en annan av kommunens större arbetsgivare som har lång historia. Ytterligare en stor global aktör är Siwertell som är världsledande inom lösningar för bulkhantering och träbearbetning. Traditionellt sett är kommunen dock främst förknippad med livsmedelsproduktion genom bland annat Findus gröna ärtor och korv från Charkprodukter. Findus var under 60 år en mycket viktig aktör och stor arbetsgivare i Bjuv, fram till 2018 då företaget valde att flytta produktionen. Sedan

dess har kommunen gjort tydliga satsningar i syfte att livsmedelsproduktionen i kommunen ska ta fart igen. Det produceras till exempel åter igen ärtor genom Foodhills AB. Foodhills Fastighets AB, som förvärvade industrifastigheten efter Findus, har framgångsrikt lyckats med nyetableringar. Hellofresh, en av de större aktörerna på Foodhills, har idag redan betydligt fler anställda än antalet på Findus vid nedläggningen. Cirkulärt och hållbart Intresset för att verka i Bjuvs kommun och vara en del av en cirkulär och hållbar livsmedelsindustri är mycket stort. Planer finns på att etablera en cirkulär food park, Söderåsens Biopark, med landbaserad fiskodling och växthusodling tillsammans med relaterad fodertillverkning och förädlingsindustri. Genom de cirkulära processerna är förhoppningen att det lokala jordbruket ska kunna få ta del av till exempel näringsrikt spillvatten från produktionen för att ytterligare utvecklas och vara hållbart och resurseffektivt. – Ambitionen är att Bjuv ska vara en fortsatt attraktiv kommun för företag inom livsmedelsindustrin och att företagen ska verka i symbios med varandra för hållbar produktion, gärna med hjälp av den infrastruktur och de anläggningar som står kvar sedan Findus sorti. Företaget Newcold verkar till exempel i ett toppmodernt frys-

Från Billesholm tar du dig lätt vidare upp till Söderåsen på cykel till fantastiska utmaningar och underbar natur.

lager med tillhörande produktionslokaler, vilket är en mycket attraktiv lokaliseringsfaktor. Att vi sedan har en lång erfarenhet av verkstadsmekaniska företag inom rostfritt, med gedigen kompetens av att leve-

Sven Jönsson blev i år utsedd till Årets företagare. Priset överlämnades av Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Företagarföreningen.

Förutsättningarna och kompetensen i Bjuvs kommun för att vara ledande inom Hållbart producerad mat är mycket goda.

rera produktionsutrustning till livsmedelsindustrin, gör att vi framstår som mycket attraktiva, berättar Bengt Fellbe, näringslivssamordnare i Bjuvs kommun med ett operativt ansvar för näringslivsarbetet i kommunen. Satsningar på utbildning Med tio års erfarenhet som näringslivssamordnare i Bjuvs kommun har Bengt Fellbe stor kännedom om näringslivets historia och komposition i kommunen. Han berättar vidare att man från kommunens sida även satsar på utbildningar inom livsmedelssektorn, och att Bjuvs kommun bland annat har varit delaktig i framtagandet av YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör, som drivs av Folkuniversitetet. – Vi har även en ansökan inne om ytterligare en YH-utbildning, Driftsledare – gröna näringar, och i november startar en YrkesVuxutbildning riktad mot produktionspersonal inom livsmedelsbranschen, informerar Bengt och fortsätter: – Utöver de tidigare nämnda branscherna ska det framhållas att vi har ledande företag inom handel. Ekeby Möbler är en anrik aktör, tillika landets största privata möbelaffär, samt Jönssons cykelaffär i Billesholm som är ledande i Sverige och var faktiskt första aktör som sålde elcyklar i Sverige. Vår position i nordvästra Skåne innebär att företagen har tillgång till en med svenska

mått mätt stor marknad i närområdet. Samtidigt innebär närheten till kontinenten stora fördelar för exporterande företag, påpekar Bengt Fellbe. Varierande besöksmål Vi träffar Bengt på välkända Söderåsens golfklubb strax utanför Bjuvs centralort. Golfbanan är en av flera populära besöksmål, liksom det välkända gruvmuseet. – Vi vill dra nytta av vår unika industrioch brukshistoria för att öka kommunens attraktionskraft ytterligare, säger Bengt Fellbe. Inom ramen för initiativet ”Upplev Billesholm” är ambitionen att skapa en cykelport till Söderåsen för naturupplevelser av olika slag, samtidigt som man skapar förutsättningar för entreprenörer, aktiviteter och besökare till kommunen. I Billesholm finns bland annat en mycket populär mountainbikebana. I slutet av året öppnas det åter för persontrafik på Söderåsenbanan med station i Billesholm. Det ger förutsättningar för att fånga upp besökare från Köpenhamn-Malmö-regionen för att ytterligare utveckla en hållbar besöksnäring.

MED NÄSTA GENERATION I FOKUS 2

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


BJUV

En långsiktig och personlig bankpartner för privatpersoner och företag

Ekeby Sparbank har anor ifrån 1892.

Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckats kombinera både och är Ekeby Sparbank som jobbar med en stark lokal förankring.

Ekeby Sparbank, med säte i Ekeby strax utanför Bjuvs centralort, har anor sedan 1892. Här träffar vi VD Marianne Thörning med ett mångårigt förflutet i Ekeby Sparbank. Hon berättar att Sparbankerna skiljer sig från andra banker, eftersom de inte styrs av aktieägare. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på hemorten. Denna stående ambition bidrar således till att utveckla samhället och få traktens företag att växa.

Långsiktigt och personligt – Vi är en bank för både företag och privatpersoner, vilket innebär att vi täcker alla de områden som våra kunder behöver hjälp med. Vi jobbar med ett stort hjärta för både kunderna och bygden, säger Marianne Thörning som onekligen brinner för sitt jobb. Ekeby Sparbank har fortfarande kontanthantering och det går bra att både ringa till banken och komma på besök. Samtidigt går det förstås utmärkt att nyttja alla Sparbankens digitala tjänster och erbjudanden. Bjuv, Svalöv och Helsingborg utgör huvudsakliga upptagningsområden för Ekeby Sparbank, där man alltid strävar efter att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Stort fokus ligger således på personliga relationer. – För oss har det alltid varit viktigt med en hög servicenivå. Om det är bra för kunden är det bra för banken, brukar vi säga. Vi vill helt enkelt vara med våra kunder längs hela

dess resa, växa med dem och vara ett stöd i både med- och motgång, säger Marianne Thörning. Lyckade rekryteringar Ekeby Sparbank sysselsätter 17 personer. Flera av de anställda har tidigare sommarjobbat i banken och fått möjlighet till heltidsanställning efter avklarade studier. Marianne tror att även möjligheterna till internutbildning har lockat och på så sätt underlättat rekryteringsarbetet. Sponsrar föreningslivet Marianne, som imponeras av personer som arbetar ideellt, berättar avslutningsvis att Ekeby Sparbank mer än gärna sponsrar det lokala föreningslivet. Under fjolåret donerade banken drygt en miljon kronor till föreningar i närområdet. Intervju: Axel Eriksson

Marianne Thörning har varit Ekeby Sparbanks VD sedan 2009.

3


BJUV

Världsledande lösningar för hantering av torrbulk Från skånska Gunnarstorp utgår verksamheten för en av världens ledande leverantörer av utrustning för hantering av torrbulk. Bruks Siwertell designar, producerar och levererar system för allt från lastning och lossning till lagring och transport av torrbulk, ett koncept som attraherar kunder inom ett flertal olika branscher.

Bruks Siwertell AB är ett företag med anor från 1974 då Olle Siwersson och Gunnar Tell grundade Siwertell AB. I samband med en fusion 2018 fick bolaget sitt nuvarande namn, och numera ingår det i Bruks Siwertell-koncernen, vilken sysselsätter ungefär 400 personer. 125 av dem är verksamma i Gunnarstorp, strax utanför huvudorten i Bjuvs kommun, där Bruks Siwertells kontor ligger. Här träffar vi bland andra Per Karlsson med ett förflutet i bolaget

sedan 1985. Han beskriver bolaget som en marknadsledande leverantör av utrustning för hantering av torrbulk. – Våra maskiner hanterar råvaror från exempelvis skogs- och gruvindustrin och upprätthåller kritiska försörjningslinjer för tillverkare, producenter, kraftverk och hamnar. Sedan starten har vi levererat tusentals utrustningar till kunder över hela världen, säger Per som har börjat trappa ner och nyligen lämnade över VD-rollen till Jonas Fack. Kundanpassade lösningar Bruks Siwertell designar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring, stapling och återvinning av torra bulkmaterial medan systerbolagen i koncernen tillhandahåller utrustning för bearbetning av trä för biobränsle-, kartong-, sågverks-, massa- och pappersindustrin. – Vi är experter på system för bulkmaterial, grunden i vårt koncept är kopplad till lossning av fartygslaster, men vi tar även fram exempelvis lastare, materialhanteringsutrustning och terminaler. Det kan handla om spannmål, gödningsämnen, kol och biobränslen, samt cement och mineraler

som tack vare våra skruvtransportörer går att ta i land både snabbt och effektivt. – De kan hantera stora volymer och spillet är minimalt – vi levererar enkelt uttryckt de

mest miljövänliga lösningarna för lastning och lossning av fartyg, berättar Jonas Fack. De flesta lösningarna är kundanpassade och de order man jobbar med drivs fram i projektform. Slutkunderna finns i princip uteslutande utomlands och tillverkningen av tunga stålstrukturer sker företrädesvis i Asien. Under fjolåret satte bolaget rekord med en orderingång på över en miljard kronor. Vill förstärka organisationen Efterfrågan på Bruks Siwertells lösningar växer alltjämt. Nu behöver bolaget anställa för att kunna möta det ökande trycket. – Just nu söker vi aktivt efter tiotalet nya tekniker och konstruktörer till mekanikoch elsidan. De får gärna ha god kunskap om automation eftersom detta har blivit ett stort fokusområde för oss. Härutöver söker vi också efter projektledare, upplyser Jonas Fack. Han konstaterar att många söker sig till bolaget tack vare de ledande produkter man representerar och de intressanta projekt man genomför. Personalomsättningen är låg och många av de som söker sig vidare väljer sedermera att återkomma. Spännande utmaningar ligger framför dem och Jonas Fack ser fram emot att leda verksamheten framåt. – Jag tror att vi går en mycket spännande framtid till mötes. Jag har varit verksam länge i bolaget, jag kan produkterna och känner många av medarbetarna. Det är ett stolt arv att förvalta och vidareutveckla, jag gör det med stor ödmjukhet, säger Jonas Fack. Intervju: Axel Eriksson

Nyckeln till vår framgång är våra medarbetare. Våra produkter finns i hela världen. Vi söker Ingenjörer inom el, automation, konstruktion och beräkning career.bjuv@bruks-siwertell.com www.bruks-siwertell.com 4


BJUV

Stark leverantör av avancerade skruvtransportörer

Företaget investerade nyligen stort i en ny karusellsvarv.

I skånska Bjuv får vi tal del ett företag som är specialiserat på avancerade skruvtransportörer. Skruva Teknik är i sammanhanget en komplett leverantör med kunskap och kapacitet att hantera tunga och skrymmande objekt. Företagets lösningar präglas av hög kvalitet, lång livslängd och snäva toleranser. Skruva Teknik AB är en specialist på legotillverkning av stålprodukter i korta serier. Fokus ligger på avancerade skruvtransportörer som kombinerar lång livslängd med hög kapacitet och snäva toleranser. De används företrädesvis för transport och logistiklösningar inom den marina branschen. Mikael Sjöberg är platschef på anläggningen i Bjuv. – Vi är vana vid att hantera tunga och skrymmande föremål, och besitter hög

kompetens när det kommer till bearbetning av plåt till komplicerade former som transportskruvar. Härutöver tillverkar vi andra stålkonstruktioner och utför kompletta maskinmontage. Vi är en stor del av våra kunders framgångar, säger Mikael. Löpande investeringar Mikael berättar att Skruva Teknik AB fram till 2002 var en del av Bruks Siwertell AB, ett företag som, liksom Skruva Teknik, utgår från Ängsvägen i Bjuv. Bruks Siwertell är alltjämt bolagets största kund och samarbetspartner. Det är förstås också systerbolagen i Sundet Industrier som bidrar till Skruva Tekniks helhetskoncept, vilket härigenom även innefattar serietillverkning och bearbetning, avancerad svetsning, tryckkärlstillverkning, ytbehandling och montage. Tillverkningsprocessen kräver hög precision i utförandet. Till sin hjälp har Mikael

Vi är en stor del av våra kunders framgångar. - Mikael Sjöberg, platschef

42 medarbetare varav 35 är direkt involverade i produktionen. – Vi växer tillsammans med Bruks Siwertell, inte minst tack vare att vi gör kontinuerliga investeringar i syfte att korta ledtiderna. Vårt senaste köp var en avancerad karusellsvarv, berättar Mikael Sjöberg om varit platschef på Skruva Teknik sedan ungefär fyra år tillbaka. Söker personal I dagsläget tillverkar Skruva Teknik drygt hundra skruvtransportörer per år. Efterfrågan på företagets lösningar växer och för att klara av framtida expansion letar man just nu aktivt efter nya svetsare och CNCoperatörer med känsla för kvalitet, och som gärna får ha erfarenhet av plåtslageri. Medarbetarna får möjlighet att vara delaktiga och påverka på en arbetsplats med låg personalomsättning och en generös ägare. – Det går bra för oss, inte minst tack vare ett flertal större satsningar under senare år. När nu flera av våra medarbetare går i pension under kommande år behöver vi komplettera och bredda personalstyrkan. Samtidigt är jag förstås oerhört stolt över den personal vi har idag, de är oerhört kompetenta och engagerade, säger Mikael Sjöberg med stort eftertryck. Intervju: Axel Eriksson En skruvtransportör under konstruktion i verkstaden.

Vi är på jakt efter erfarna svetsare! Hör av dig till info@skruvateknik.se 5


BJUV

Specialister på rörläggning för industrin Andreassons Rörsvets & Montage är strategiskt belägna i Bjuv, som är en bra utgångspunkt för upptagningsområdet, som består av Skåne och Halland. Efter ett tufft år är man nu tillbaka i full styrka, som till och med behöver utökas med ytterligare rörsvetsare och industrirörläggare.

Putte Nilsson har cirka 35 års erfarenhet som svetsare och montör. Han jobbade många år som anställd på olika företag. 2014 bestämde han sig, tillsammans med sambon Linnea Andreasson, för att starta eget företag, som fick namnet Andreassons Rörsvets & Montage. Linnea sköter ekonomi och administration medan Putte leder arbetet ute i fält. -Idag sysselsätter vi tio personer. Och hunden Atlas, säger Linnea och skrattar. Är gärna med från start Även övrig personal har lång och bred erfarenhet av svetsning och rörmontage. I möjligaste mån försöker man arbeta i den egna verkstaden, så att inte kundernas produktion ska påverkas. Andreassons Rörsvets kan ta sig an det mesta, exempelvis nyproduktioner, installationer, modifieringar, renoveringar och monteringar. I och med att man är så rutinerade, vill man gärna vara med redan från början, på projektstadiet. - Ofta kan vi erbjuda värdefulla tips och råd, säger Putte.

Här byggs en geoteknisk anläggning i Sundbyberg.

Specialister på rörläggning för industrin Andreassons Rörsvets har sin anläggning i Bjuv. Läget är strategiskt valt, då man har nära till många större marknader i sitt huvudsakliga upptagningsområde, som

framför allt består av Skåne och Halland, även om man tar sig an uppdrag som ligger längre bort. Man har specialiserat sig på rörläggning med fokus på industrin. Andreassons Rörsvets eftersträvar att vara en långsiktig partner och använder sin gedigna kompetens för att skapa lösningar som är både effektiva och miljövänliga, två aspekter som allt oftare går hand i hand. Företaget har fått ett mycket gott rykte och kan uppvisa en lång lista referenser. Arbetet blir inte bara ordentligt gjort efter konstens alla regler, det blir även gjort inom den tidsram som man anger. - Har vi lovat en tid, så håller vi den. Enkelt, men mycket viktigt, säger Putte. På väg ur pandemin Pandemin har påverkat hela världen på en rad olika sätt. Vi har alla behövt följa restriktioner. Under fjolåret påverkades Andreassons Rörsvets av pandemin på värsta tänkbara vis; stora delar av personalstyrkan insjuknade i covid-19. Detta ledde till sjukskrivningar och minskad orderingång. Nu är man dock på benen igen och redo att ta nya tag. Under hösten 2021 söker man aktivt efter erfarna rörsvetsare och industrirörläggare. - Framöver kan det även bli aktuellt att ta emot praktikanter, säger Linnea, som ser ljust på framtiden.

Här lyfts en kylmedelskylare upp på ett flervåningshus i Malmö. Installation av komfortkyla.

Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Installation av rökgascykloner för återvinning i Karlshamn.

Vi är på jakt efter erfarna rörsvetsare och industrirörläggare! Hör av dig till putte.nilsson@rorsvetsmontage.se 6


BJUV

Ett helhetskoncept för trädgårdar och utemiljöer Skötsel, anläggningsarbete, renoveringar – för Söderåsens Mark & Trädgård är inga uppdrag omöjliga. Företaget verkar brett i såväl offentliga utemiljöer som privata trädgårdar och har nyligen också öppnat en efterlängtad stenbutik.

Söderåsens Mark & Trädgård grundades 2015 av Joel Olofsson. Vi träffar honom i företagets anläggning på Storgatan i Ekeby, strax utanför Bjuvs centralort, där han berättar att han alltid velat starta eget och att han initialt specialiserade sig på trädgårdsskötsel, men att företaget med tiden har breddat sitt erbjudande. – Idag erbjuder vi även tjänster kopplade till bygg och anläggning, så som plattläggning, mur- och staketbyggnationer, inomhusrenoveringar, grävning, schaktning och mycket mer. Vi har lång erfarenhet av allt slags arbete i trädgårdar och utemiljöer, säger Joel. Gott renommé Företaget sysselsätter under högsäsong,

Den nya stenbutiken på Storgatan i Ekeby.

Pergola byggd kring växter, natursten och cortenstål i nyanlagd trädgård i Kågeröd.

vilken omfattar nio-tio månader, 12-15 personer, men då de skånska vintrarna ofta innebär milt väder innebär det gott om arbetstillfällen även för säsongsanställda. Företagets upptagningsområde innefattar framför allt Bjuv, Helsingborg, Klippan, Åstorp och Svalöv, och även om majoriteten av kunderna är privatpersoner finner vi även bostadsrättsföreningar, företag och kommuner i kundkretsen, vilken har vuxit successivt ända sedan starten för fem år sedan. – Vi har byggt upp ett gott rykte i trakten eftersom vi alltid strävar efter att utföra bra jobb och på så sätt bygga långvariga relationer, konstaterar Joel. Nyöppnad stenbutik I företagets lokaler finner vi även en fräsch, nyöppnad stenbutik där intresserade kan ta del av olika stentyper i en trevlig och inspirerande miljö. Stenbutiken har i skrivande stund öppet under tisdagar och torsdagar, men förhoppningen är att man ska kunna utöka öppettiderna under nästa år. – Intresserade får gärna höra av sig för tidsbokning, påpekar Joel Olofsson som till-

sammans med kollegan Martin Andreasson även driver företaget Solskyddsproffset AB, där man erbjuder olika typer av solskyddslösningar. – Vi noterar hela tiden tydliga synergieffekter mellan företagen. En kund som till exempel har anlitat oss för trädgårdsarbete kommer gärna tillbaka när denne behöver markiser eller dylika produkter, berättar Joel. Han konstaterar att Söderåsens Mark & Trädgård fortsätter växa och berättar att man mer eller mindre ständigt är på jakt efter nya förmågor med erfarenhet av byggoch anläggningsarbete. För närvarande söker Joel dessutom efter en arbetsledare. Intresserade uppmanas med andra ord att höra av sig. Intervju: Axel Eriksson

Askgravlund anlagd på Ekeby kyrkogård.

Vi är på jakt efter nya medarbetare med erfarenhet av bygg & anläggning och söker dessutom en ny arbetsledare. Hör av dig till info@smt-ab.se 7


BJUV

En efterfrågad partner för punktliga livsmedelstransporter I 27 år har Jan Lundgren Transport AB varit en välrenommerad samarbetspartner för livsmedelsbranschen. Företaget står för högkvalitativa transportinsatser där punktlighet, noggrannhet och rätt temperatur på de varor man fraktar alltid står i fokus.

Jan Lundgren Transport AB startades 1994 då företaget grundades av Jan Lundgren. Åkeriet har alltid haft ett tydligt fokus på livsmedelstransporter och när man påbörjade sin resa fokuserade man inledningsvis uteslutanden på transporter av mjöl. I takt med en växande kundkrets och ökande efterfrågan har företaget utvecklats till en efterfrågad aktör avseende kyl-, frys- och torrleveranser i Skåne, men även till Stockholm och Göteborg. – Vi ser oss som ett litet åkeri med stor kompetens. Ända sedan starten har vi

i Skåne, men åkeriet har idag två egna Scania R580-lastbilar som båda är Euro 6-klassade, berättar Jim Lundgren.

byggt upp goda samarbeten med flera stora kunder, berättar Jan Lundgren som vi träffar tillsammans med företagets nuvarande ägare, sonen Jim, i företagets lokaler på Verkstadsgatan i Bjuv.

Familjeföretag Idag sysselsätter Jan Lundgren Transport AB sju personer, inklusive Jans fru Gunilla som ansvarar för administration och ekonomi. Med Jim vid rodret kan det således benämnas ett riktigt familjeföretag, och för att ytterligare understryka familjeprägeln står parets andra son, Ted, som ägare av fastigheten. – Överlämnandet till Jim har gått väldigt smidigt. Nu blickar vi framåt och kommer även framöver att ha fokus på punktliga livsmedelstransporter. Vi noterar att efterfrågan växer, så vi har all anledning att se ljust på framtiden, avrundar Jan och Jim Lundgren.

Service, kvalitet och noggrannhet Jan Lundgren Transport har länge varit känt för sin höga servicenivå. Punktlighet och noggrannhet, inte minst när det gäller varornas temperatur, är andra konkurrensfördelar som kunderna uppskattar. Med hjälp av tempskrivare övervakas transporternas temperatur i realtid, vilket säkerställer produkternas kvalitet. Utöver anläggningen på Verkstadsgatan förfogar Jan Lundgren Transport även över ett 2 000 kvadratmeter stort lager i Bjuv. Samanlagt har Jan Lundgren Transport AB 5 000 kvadratmeter lager. – En betydande del av vår verksamhet går ut på att lagerföra gods. Vi har genom åren emellanåt också tagit hjälp av andra åkerier

Intervju: Axel Eriksson

Kvalitetsmedveten systemleverantör till livsmedelsindustrin Livsmedelsindustrin har i Rostfria Svetsmontage AB en sedan länge trygg, stabil och kvalitetsmedveten systemleverantör av avancerade maskiner. Här tar man fram allt från prototyper till färdiga, kundanpassade lösningar i en anda som präglas av en kombination av gediget hantverk och modern teknik.

Rostfria Svetsmontage AB grundades 1989 och har sitt säte i skånska Bjuv, strax utanför Helsingborg. Här träffar vi företagets VD Anette Berggren som berättar att hennes far Lars-Holger, som numera är pensionerad, grundade företaget tillsammans med hennes bror Peter, efter att i sin tidigare tjänst ha besökt många olika verkstadsföretag där han ofta såg förbätt-

ringspotential. Det har i mångt och mycket format företagets koncept. Anette beskriver bolaget som en mekanisk verkstad och legoleverantör av maskiner, bland annat åt livsmedels- och förpackningsindustrin. – Vi är en komplett systemleverantör av lösningar i rostfritt samt montage av tekniskt avancerade maskiner åt framför allt livsmedelsindustrin, men även till läkemedels- och bioteknikindustrin. Vi jobbar ofta med tidiga samverkansprojekt där vi är med i utvecklingen av nya lösningar och framtagningen av prototyper, berättar Anette. Kundanpassade lösningar Rostfria Svetsmontage levererar i princip uteslutande till andra företag, framför allt till livsmedelsindustrin men även till läkemedelsindustri och företag verksamma inom bioteknik. I företaget finns spetskompetens inom svetsarbeten, man arbetar med licenssvetsning och verksamheten är sedan länge kvalitetssäkrad enligt ISO 3834-2. I företaget tar man sig an både stort och smått. – Vi är flexibla och vana vid att jobba med snabba omställningar. Det rör sig ofta om helt kundanpassade produkter där vi genom att kombinera det gedigna hantverket med moderna tekniska lösningar tar

Företagets anläggning ligger på Verkstadsgatan i Bjuv, strax utanför Helsingborg.

fram optimala lösningar för varje enskilt behov, säger Anette Berggren. Expansion och utveckling Rostfria Svetsmontage köpte sin nuvarande fastighet på Verkstadsgatan i Bjuv 1997. I dagsläget sysselsätter företaget 24 personer, varav Anettes bror Peter är en av delägarna. Kompetensen bland medarbetarna är hög, och de besitter, enligt Anette, en god förmåga att omvandla idéer till konkreta förslag. Personalomsättningen är låg och till hösten hoppas man få in två

nya medarbetare med goda kunskaper av fräs-, svarv- och CNC-bearbetning samt programmering. Med tanke på utvecklingen i såväl branschen i stort som Rostfria Svetsmontage AB lär nyrekryteringarna vara nödvändiga. – Vi tror på expansion, inte minst mot bakgrund av att företag verksamma inom livsmedelsindustrin planerar att etablera sig i kommunen, spår Anette Berggren. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

EN KOMPLETT LEGOLEVERANTÖR 042 - 78 280 bokning@lundgrentransport.se 8

www.rostfriasvetsmontage.se

Verkstadsgatan 8, 267 39 Bjuv


BJUV

Tydligt hållbarhetsfokus i anrikt transportföretag Med anor sedan 1950-talet är Glimåkra Åkeri ett sedan länge aktat namn när det kommer till livsmedelslogistik/ transporter. Företaget transporterar kylda varor och jobbar med ett tydligt miljöfokus. En nära nog hundraprocentig fyllnadsgrad och bilar som drivs med fossilfria drivmedel är bara två exempel. Glimåkra Åkeri AB är ett anrikt bolag inom transportbranschen. Det grundades 1956 och är specialiserat på transporter av tidsburna kylda livsmedel. Bolaget kör idag på uppdrag av två stora kunder: Arla och Skånemejerier, för vilka Glimåkra Åkeri kör över stora delar av södra Sverige. – Vi vann upphandlingen med Arla 2018 för distribution i södra Sverige, vilken utgår från Bjuv. Arla har höga krav på fossilfritt som ligger i linje med våra värderingar om miljö och klimat. Arla är till exempel hundra procent fossilfritt. Även Skånemejerier delar vår syn på hållbarhet där vi också är hundra procent fossilfria. Vårt avtal med dem går ut nästa år men vi hoppas kunna vara med även efter kommande upphandling, säger Christian Bilde, VD för Glimåkra Åkeri. Miljövänliga fordon, ansvarsfull personal

Christian gjorde entré i bolaget i rollen som miljö- och kvalitetskonsult för snart 20 år sedan och tog över detsamma 2014. Han har med andra ord miljötänket i sitt DNA, vilket präglar hela verksamheten. Företagets fordon drivs med hjälp av RME (rapsolja) och HVO. I sommar levereras en gasdriven LNG-bil. – Vi eftersträvar också stor effektivitet i våra transporter, bilarna körs aldrig tomma, fyllnadsgraden ligger på mellan 90 och 98 procent, upplyser Christian Bilde.

Han betonar vikten av en bra fordonspark och ett flöde i verksamheten eftersom man jobbar i en sluten kylkedja. – Vi är noga med att hålla tiderna. Våra kunder ställer höga krav på oss, vilket vi tycker är enbart positivt, och våra fordon är optimerade för deras behov. Samtliga är utrustade med alkolås, samt GPS så att vi alltid har koll på var de befinner sig. Christian lyfter i sammanhanget även fram företagets anställda, vilka i dagsläget uppgår till 120 personer. Företaget förfogar över 80 fordon. Nyligen anställdes tolv nya förmågor. Det råder hög trivsel bland medarbetarna, vilket bidrar till att personalomsättningen är låg. – Våra chaufförer är alltid hela och rena, de förstår att de har ett ansvarsfullt arbete. Det är ordning och reda och vi följer självklart regler för vila och körtider. Vi är också

anslutna till Fair Transports, vilket innebär schyssta villkor för företagets personal,säger Christian och fortsätter: – För oss har det alltid varit viktigt med personliga relationer till både medarbetare

och kunder. Vi är flexibla och lyhörda och anpassar vårt koncept efter våra kunders behov. Kontinuitet, flexibilitet och lyhördhet är nyckelbegrepp för oss när vi bygger långsiktiga kundrelationer.

Ny företagspark Bolaget, som tidigare utgick från Glimåkra, har sitt kontor i Bjuv, närmare bestämt i ett nytt område som är tänkt att bli en företagspark för verksamheter inom livsmedelsproduktion. Glimåkra Foodlogistics startades upp i Bjuv med inriktning på intern/extern logistik i Bjuv. Man erbjuder idag kylrum/frysrum och lagerhantering till kunder, samt utkörning till olika orter. Foodhills AB köpte Findus fastighet där Glimåkra Åkeri var en av de första hyresgästerna. Foodhill vill bygga Europas största område för cirkulär livsmedelsproduktion med ambitionen att attrahera 50–60 företag att etablera sig i Bjuv. Flera har redan etablerat sig i området. Glimåkras tanke är att bidra och utveckla klimatsmart och hållbar livsmedelslogistik med ett cirkulärt tankesätt. Som en aktör i transportväsendet har vi ett ansvar för kommande generationer, därför är fossilfritt i alla led ett viktigt steg i den strävan, understryker Christian Bilde. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

9


ÄNGELHOLM

Flexibilitet präglar vuxenutbildningen i Ängelholm Vuxenutbildningen erbjuder möjligheter för de som vill komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke. Med ett brett utbud av både praktiska och teoretiska kurser, och ett studiekoncept som bygger på stor flexibilitet, lägger vuxenutbildningen grunden för framtidens arbetskraft. Det gäller inte minst Vuxenutbildningen i Ängelholm.

Med en historia som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden finns vuxenutbildningen idag representerad i alla landets kommuner. Den uttalade ambitionen är att Vuxenutbildningen ska tillhandahålla flexibla utbildningar som utgår från individens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att

utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Anpassade utbildningar Detta präglar i allra högsta grad Vuxenutbildningen i Ängelholm där vi träffar rektor Mathias Jostvik i skolans lokaler på Lärkgatan. Han berättar att verksamheten delas in i SFI, grundläggande utbildningar, Särvux samt gymnasiala kurser och utbildningar. Totalt hyser skolan cirka 1 500 heltidsstuderande elever varje år, och fler än 2 000 elever om man även räknar de som läser enbart enstaka kurser. – Skolans mål är att förse våra elever med kompetens som gör dem anställningsbara. Ur det perspektivet arbetar vi aktivt för att ta fram utbildningar som passar regionens företag. Vi lägger stort fokus på att kartlägga olika individers behov och anpassa studierna så att de tilltalar var och en. Det ställer förstås höga krav på oss att alltid kunna agera flexibelt, konstaterar Mathias Jostvik.

Valmöjligheter Vuxenutbildningen i Ängelholm förfogar över två egna utbildningar, en säljarutbildning där eleverna spenderar fyra dagar i veckan ute på arbetsplatserna, samt en undersköterskeutbildning. I dagsläget har man inga YH-utbildningar, men genom projektet Ängelholms Akademi arbetar man tillsammans med bland andra fastighetsbolag, kommunen och Halmstad Högskola för att ta fram koncept för högskole- och YH-utbildningar. Vuxenutbildningen i Ängelholm är dessutom en del av projektet Familjen Helsingborg, som är ett samarbete mellan elva skånska kommuner. – Härigenom ges människor i var och en av dessa möjligheter att välja passande utbildningar i den kommun de önskar, vilket förstås ökar deras valmöjligheter, säger Mathias Jostvik som onekligen trivs i sin yrkesroll. – Jag brinner för att se hur studiemotiverade elever utvecklas och tar steg framåt, samtidigt som vi från skolans sida gör allt vi kan för att ta våra elever ut i arbetslivet. Mathias konstaterar avslutningsvis att den rådande pandemin har gjort att många elever har fått studera hemifrån via länk, vilket i många avseenden har förbättrat den digitala kunskapen hos både elever och lärare. Intervju: Axel Eriksson

Vuxenutbildningen i Ängelholm utbildar för framtidens företag! Vi finns för dig! Kontakta oss via mail som finns på vår hemsida: engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning

10


ÄNGELHOLM

Tydligt kundfokus i proffsens bygghandel Bland byggproffsen har Derome alltid setts som en trogen leverantör av kvalitetsvaror. Derome står för ett heltäckande koncept avseende högkvalitativa byggvaror, ett sortiment som täcker alla behov och i allt väsentligt underlättar den professionella byggarens vardag.

Derome etablerades redan 1946 och har sedan dess utvecklats till en koncern med ett unikt koncept beträffande bygg- och industrivaror av hög kvalitet. Bolaget är idag Sveriges största familjeägda träindustri och erbjuder produkter och tjänster i hela kedjan från skog till färdigt hus. Bara under de senaste fem åren har företaget mer än fördubblats i storlek och driver idag verksamhet i hela Sverige med produkter i

form av allt från sågat virke och takstolar till villor och flerbostadshus. Förenklar byggarens vardag Ett av de allra senaste tillskotten i Deromefamiljen ligger på Brandsvigsgatan i Ängelholm, där företaget slog upp portarna till en ny bygghandel i mars i år. Här träffar vi platschefen, Birgitta Stenberg, som berättar att Derome har som ambition att det inte

Rexhep Peci och Anneli Yrvkvist.

ska vara mer än 20 minuter mellan varje anläggning. – Vi har ett perfekt strategiskt läge mellan Helsingborg och Halmstad och servar en kundkrets som sträcker sig över hela nordvästra Skåne. Det råder generellt ett väldigt gott samarbete mellan alla Derome-anläggningar, vilket skapar tydliga synergieffekter, och det är förstås också en fördel för våra

kunder att vårt centrallager ligger så nära som i Landskrona, säger Birgitta. Deromes filosofi bygger på att förenkla byggarens vardag, inte bara med ett komplett sortiment, utan också genom personlig service och en nära kontakt med kunderna. Det går förstås också att ta del av Deromes breda sortiment via företagets webbutik. – Vi slår gärna även ett slag för vår proffsapp, som förenklar byggarens vardag, inflikar Birgitta. Derome företräder ett brett utbud av bygg-, järn- och trävaror, vilket inkluderar allt från verktyg och infästning till gipsskivor, takstolar och färdigkapade stommar samt personlig skyddsutrustning. Hela sortimentet präglas av högkvalitativa produkter och material, vilka främst riktas mot proffskunder. Sammansvetsat team På Derome i Ängelholm arbetar tio personer som Birgitta gärna framhåller lite extra. – Vi har haft förmånen att kunna anställa erfarna personer med olika bakgrund, vilket bidrar till en bra mix av kompetenser och perspektiv. De kompletterar varandra väl och det skapar en stark helhet. Vi är ett gott gäng som på kort tid kommit varandra nära, säger Birgitta Stenberg. Hon menar att sammanhållningen förstås i mångt och mycket lägger grunden till den höga kundnöjdhet som företaget har kunnat mäta. – Vi strävar alltid framåt, vi har en vilja att det alltid ska vara något på gång. Det driver oss att bli ännu bättre. Intervju: Axel Eriksson

Oliver Trobäck och Rexhep Peci i Deromes virkeslager i Ängelholm.

»Från skog till färdigt hus« b derome.se

11


ÄNGELHOLM

Framåtanda i VVS-branschens främsta handelspartner Sveriges ledande handelsbolag i VVSbranschen är Dahl. Bolaget fungerar som ett nav mellan landets leverantörer och hantverkare, ett koncept som innefattar cirka 140 000 olika produkter. Via ett 70-tal butiker från norr till söder är det aldrig långt till ett DahlCenter där kunden möts av såväl högkvalitativa produkter som professionell rådgivning.

Dahl Sverige är i grunden en VVS-grossist. Man beskriver sig själva som navet i produkt- och informationsflödet mellan 2 000 leverantörer och 36 000 hantverkare, vilket gör Dahl, med sina sammanlagt 1 200 medarbetare, till landets ledande handelsbolag i branschen. Genom åren har bolaget ökat sin bredd, vilket gör att VVS-konceptet numera har kompletterats med produkter och lösningar inom affärs-

områdena Mark & VA, Industri, Fastighet samt Kyla. Verksamheten innefattar ett 70-tal butiker, så kallade DahlCenter, från Kiruna i norr till Ystad i söder där bolagets sortiment med drygt 140 000 produkter saluförs. I Skåne finner vi DahlCenter i Malmö, Lund, Ystad, Trelleborg, Landskrona och Helsingborg, samt i Ängelholm där vi träffar Jennie Qvarnström, som efter att ha varit verksam inom företaget sedan 2019 men som i våras antog rollen som tillförordnad DahlCenterchef i Ängelholm och Halmstad. – Vi noterar mycket goda synergieffekter filialerna emellan. Vårt primära upptagningsområde är framför allt Ängelholm, men vi besöks även regelbundet av kunder från närliggande orter som Halmstad och Helsingborg. Våra kunder består framför allt av fastighetsbolag, VVS-firmor, entreprenad- och byggföretag, berättar Jennie. Brett sortiment, snabba leveranser Dahls kunder är således yrkesfolk, man jobbar uteslutande med företagskunder, vilket förstås ställer krav på produktutbud, kompetens och tillgänglighet. Det som inte finns i butiken kan kunden beställa via Dahls centrallager för leverans morgonen efter – antingen till butiken eller direkt till arbetsplatsen. – Det går förstås också utmärkt att lägga

Janine Eneman, Emma Adorjan och Jennie Qvarnström.

beställningar via vår webbutik. Vi jobbar bland annat med kundklubb och lojalitetssystem för återkommande kunder, tipsar Jennie Qvarnström. I bolaget finns även lång erfarenhet av VVS vilket också gör Dahl till en kompetent resurs. VVS omfattar de flesta flöden, från gas till avlopp, här finns specialistkunskap inom olika segment och produktområden.

– Initialt var planen att utvalda DahlCenter skulle prova appen och att vi successivt skulle utveckla den, men corona-pandemin gjorde att vi valde att lansera den över hela riket samtidigt, vilket varit uppskattat bland kunderna. Appen är under ständig utveckling och vi implementerar nya uppdateringar efter användarnas behov, upplyser Jennie Qvarnström.

Ny app Ett stort fokusområde för Dahl den senaste tiden har varit den app man utvecklat, som innebär att kunderna bland annat kan självskanna samt ta del av artiklar, fakturor och orderhistorik.

Intervju: Axel Eriksson

För mer information om Dahl och deras butiker, besök www.dahl.se.

12


ÄNGELHOLM

Optimerad byggvaruhandel i Vejbystrand Bygghandelskedjan Optimera har ett 60-tal anläggningar i södra och mellersta Sverige. Nyligen förvärvades en ny anläggning i Vejbystrand. Den nye filialansvarige har dock redan drivit en byggvaruhandel här större delen av sitt liv.

I många år har både professionella byggare och driftiga hemmafixare kunnat förlita sig på att Optimera har vad de behöver, dels i den välbyggda webbutiken, men även i de cirka 60 anläggningar som Optimera har. Företagets ledord är personligt, tryggt och enkelt. Ambitionen är att alltid kunna erbjuda det bästa utbudet av varor och bästa möjliga service, så att kunderna alltid vet att de kan få tag på vad de behöver och samtidigt få rådgivning av personalen om det är något de skulle behöva hjälp med. - Vi känner oss väl mottagna i Optimerafamiljen, säger Andreas Wulff, som är filialansvarig för den senast öppnade anläggningen i Vejbystrand strax utanför Ängelholm.

En ny gammal byggvaruhandel Andreas är ny i positionen som filialansvarig, men trots att det är Optimeras senast öppnade anläggning, har Andreas redan jobbat på byggvaruhuset i över 20 år. För fram tills nyligen var byggvaruhuset ett familjedrivet företag, som drevs av Sven Wulff, tillsammans med sönerna Andreas och Mattias Wulff. Sven har nu pensionerat sig och bröderna är mycket nöjda med att ha gjort om företaget till en Optimerafilial. - Det har gått mycket bra redan i uppstarten, konstaterar man. Det bästa av två världar Både kunderna och de anställda får det bästa av två världar. De anställda kan fortsätta jobba på samma sätt som de alltid har gjort, det vill säga nära sina kunder. Samtidigt får de även möjlighet att utvecklas i sina yrkesroller, då Optimera regelbundet ser till att de anställda får utbildningar. Kunderna, får, å sin sida, det stora byggvaruhusets stora utbud, men den där personliga servicen de är vana vid att få från familjen Wulff. - Vi är fortfarande samma personliga lilla byggvaruhandel på Bjärehalvön, som våra

trogna kunder alltid handlat hos. Den stora skillnaden är att vi nu är en del av en koncern med muskler, säger Andreas som ser en spännande framtid. Framtidssatsningar Tack vare att man nu ingår i en koncern, och redan i uppstarten är välkända i området, kan man redan nu börja göra planer för att expandera verksamheten. I dagsläget har anläggningen fem stycken anställda. Under hösten 2021 planerar man att utöka personalen, både med nya säljare och nya lagermedarbetare. Man har även planer på att bygga en ny butiksdel. Man kommer göra stora satsningar på interiören. Den nya butiksdelen kommer skapa helt nya möjligheter för att visa upp sortimentet. - Ambitionen är att ha ett fullsortiment för byggare och hemmafixare framöver, säger Andreas som hälsar gamla och nya kunder välkomna! Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Andreas Wulff utanför bygghandeln i Vejbystrand.

VI HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SEDAN FEBRUARI FINNS VI PÅ VEJBYSLÄTTS BYGATA 29 HÄSSLEHOLM / KRISTIANSTAD I VEJBYSTRAND. VÄLKOMMEN IN OCH BESÖK OSS!

ÅHUS / ÄLMHULT / VÄXJÖ

13


ÄNGELHOLM

En riktig allbilverkstad mitt i Ängelholm

Mattias Arnfell och Anders Schneider utanför verkstaden på Östergatan.

Mitt i centrala Ängelholm ligger en riktig allbilverkstad. Ängelholms Bilservice tar sig an fordon av alla märken och modeller och utför allt från mindre serviceinsatser till omfattande reparationer. Med två års garanti på både arbete och reservdelar är Ängelholms Bilservice mångas självklara val när bilen krånglar.

Ängelholms Bilservice AB grundades 2017 av Anders Schneider. Vi träffar Anders tillsammans med Mattias Arnfell som är anställd kundmottagare och mekaniker sedan ungefär två år tillbaka. De komplet-

terar varandra väl och har i skrivande stund även hjälp av en praktikant från fordonsprogrammet. Det rör sig om en Autoexperten-ansluten bilverkstad som ligger på Östergatan i centrala Ängelholm. Anders och Mattias beskriver den som en riktig allbilverkstad. – Vi reparerar personbilar av alla märken och årsmodeller. Vi utför service enligt märkesschema, elektriska reparationer, felkodsläsning och däckservice. Härutöver jobbar vi även med AC-service och -reparationer, upplyser Anders Schneider och tillägger att man beträffande AC-arbeten jobbar utifrån både de nya och gamla certifieringskraven.

Trygga garantier Ängelholms Bilservice är en Godkänd Bilverkstad, vilket förstås innebär en kvalitetsstämpel och en extra trygghet för kunderna. Det gör också den 24 månaders garanti man lämnar på både arbete och reservdelar. – Efter utförd service lämnar vi en gratis non stop-garanti på två månader, vilken kunden därefter har möjlighet att förlänga för bara 200 kronor per år, informerar Mattias Arnfell. Det faktum att verkstaden är ansluten till Autoexperten innebär att Mattias och Anders har god tillgång till reservdelar med kort varsel. I verkstaden, som är cirka 200 kvadratmeter stor, finner vi även ett

däckhotell med plats för ungefär hundra däckset. Konkurrensfördelar Upptagningsområdet innefattar, utöver Ängelholm, framför allt närliggande orter som Höganäs, Båstad, Helsingborg och Halmstad. Den intilliggande pumpstationen innebär att besökare kan få de flesta bilrelaterade behov tillfredsställda på platsen. Återkommande kunder med fleet-avtal

innefattar Ängelholms Taxi, Infranord och Save by Solar. – Våra kunder uppskattar vårt strategiska läge mitt i stan, den höga kompetensnivå vi besitter och det faktum att vi tar oss an alla förfrågningar. Behovet av en riktig allbilverkstad är stort och det känns stimulerande att kunna erbjuda detta till traktens bilägare, avslutar Anders och Mattias. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

I framtIden kan I framtIden kan hjärt-lungsjukdom hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. behöver forskningen mer stöd.

www.angelholmsbilservice.se

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se

14


ÖRKELJUNGA

Marknadens behov formar anrik Örkelljungabutik Med anor från 1930-talet är Örkelljunga Lantmannaaffär ett sedan länge inarbetat begrepp och varumärke på hemorten med omnejd. Det som en gång var en butik med ett anpassat utbud för traktens lantbrukare erbjuder nu ett sortiment med kvalitetsprodukter för allt från djur- och villaägare till byggföretag.

Örkelljunga Lantmannaaffär etablerades redan under 1930-talet med ett sortiment som initialt riktades mer eller mindre uteslutande mot traktens lantbrukare. I takt med att samhället har förändrats och behoven skiftat har även butiken bytt skepnad och anpassat sortimentet därefter. Idag är således målgrupperna betydligt fler. Lantbrukarna har fått sällskap av bland annat villaägare, djurägare och byggare, varav de sistnämnda utgörs av både hemmafixare som byggföretag. – Beträffande byggvaror har vi allt som behövs för såväl mindre renoveringsinsatser som stora husbyggen, bland annat en komplett brädgård med kvalitetsvirke för alla ändamål, säger Therese von Hausswolff, platsansvarig på Örkelljunga Lantmannaaffär. Bredare sortiment, större kundkrets

2008 byggdes butiken ut och 2012 gjordes samma sak med lagret. Därmed breddades både sortiment och kundkrets. Ungefär samtidigt blev Svenska Foder delägare i Örkelljunga Lantman-

naaffär tillsammans med den medlemsägda föreningen, och numera ingår butiken också i den rikstäckande Bolistkedjan. Therese framhåller just det breda sortimentet som en av butikens främsta styrkor. Här finner vi bland annat även ett foderlager, liksom ett brett sortiment avseende energi och uppvärmning, såsom bränsle och pellets. – Det vi inte har hemma på lagret kan vi

ofta beställa och få hem med kort varsel. Samtidigt är vi lyhörda för vad marknaden och våra kunder efterfrågar och försöker anpassa sortimentet därefter i såg hög utsträckning som möjligt, säger Therese och berättar att kunderna är såväl privata konsumenter som små och stora företag från både hemorten och grannkommunerna. – Under sommarmånaderna brukar även turisterna hitta hit, och för kunder som så önskar erbjuder vi även utkörning av beställda varor, upplyser Therese. I ständig utveckling

Närhet, service, kvalitet och kunskap är begrepp som Therese vill ska

genomsyra alla delar av verksamheten. Hennes personalstyrka består av ett 20-tal kollegor, och härutöver har hon valt att satsa på skolungdomar som är behjälpliga under framför allt kvällar och helger. Personalen är vår viktigaste tillgång, här jobbar vi alla med en stående vilja att serva kunden och hitta den bästa lösningen för varje enskilt behov. Våra kunder värdesätter vår kunskap och förmåga att ge goda råd, säger Therese von Hausswolff. Hon ser fram emot hösten, det är hela tiden nya förändringar och projekt på gång som utvecklar verksamheten och i förlängningen formar bättre upplevelser för butikens kunder. Framöver

kommer till exempel den angränsande bränslestationen att flyttas till en ny anslutande yta som ska asfalteras och göras i ordning i syfte att åstadkomma bättre flöden. Vi satsar också mycket på det digitala och har en ny hemsida på gång, ett arbete som vi kommer att påbörja inom kort. Vi vill hela tiden utveckla butiken och hitta nya vägar för våra kunder att ta del av vad vi har att erbjuda. Vi går en spännande framtid till mötes, konstaterar Therese von Hausswolff. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson Foto: Francus.se

Ni hittar oss även på:

www.orkelljungalantman.se

0435 - 803 20 15


HÄSSLEHOLM

Driven kakelsättare i sydsvenska byggprojekt Allt fler väljer att använda keramik vid nybyggnation och renovering, en utveckling som blir allt tydligare i Kakelsättarna i Hässleholm. Här tar man sig an kakel- och klinkermontering i stora och små entreprenader, för en kundkrets som sträcker sig över stora delar av Skåne.

Kakelsättarna i Hässleholm AB, som startades 2007 och drivs av Patrik Ekstrand, arbetar i huvudsak med kakelmontering i bostäder, både nyproduktion och renoveringar, men även större projekt såsom skolor, kontorsbyggnader och äldreboende. Arbetsinsatserna sker övervägande i Skåne för både små och stora uppdragsgivare, oftast som underentreprenör. – Vi har en stark bredd, vilket innebär att vi gör allt från försäkringsjobb och ROTarbeten till entreprenader i samband med nyproduktion. Vi har valt att inte lägga alla ägg i en korg, plattsättning utgör basen i vår verksamhet, men härutöver jobbar vi även med måleri och fasadputs, då oftast i projekt där vi har plattsättningen, informerar Jessica Blixt som är Patriks sambo och den som ansvarar för kontoret. Hon berättar att företaget har en platt organisation med en stark familjeprägel.

Sammantaget sysselsätter verksamheten 35 anställda i ett flexibelt team med låg personalomsättning. – I den här branschen är det numera svårt att hitta kompetent personal. Vi har dock ett bra samarbete med såväl traktens skolor som Arbetsförmedlingen, vilket underlättar när vi behöver rekrytera, säger Jessica. Flera av de anställda har utbildats i företaget och är idag mycket kvalificerade plattsättare. Tydlig kvalitetsprägel Kakelsättarna i Hässleholm utför uppdrag för flera av de stora bygg- och anläggningsföretagen. Utvecklingen har varit god ända sedan starten, omsättningen har ökat successivt, och idag tillhör företaget en av de största aktörerna i trakten inom sitt gebit. Genom åren har man legat bakom plattsättning i flertalet större projekt runt om i Skåne. – Galleria Boulevard, tågdepån här i Hässleholm, det nya badhuset i Kristianstad samt ett antal skolor och förskolor i Kristianstad, Osby och Sölvesborg är bara några av våra meriter, säger Patrik Ekstrand. Han anger företagets konstant höga kvalitetsnivå som en starkt bidragande orsak till dess framgångar. – En hög kvalitet har varit vårt signum ända sedan starten. Våra kunder uppskattar också vår förmåga att vara lösningsorienterade. Det har gett oss förtroende för insatser i samband med exempelvis stambyten och

omfattande bostadsprojekt. I snitt brukar vi jobba med cirka 500 lägenheter varje år, upplyser Patrik. Det goda ryktet bästa reklamen Patrik Ekstrand framhåller gärna personalstyrkan som rymmer många olika kompetenser. Deras arbetsinsatser talar för sig

själva, vilket inneburit att Patrik och Jessica inte har behövt satsa på marknadsföringsinsatser i någon högre utsträckning. Det goda ryktet är, menar de, den bästa reklam de kan få. – Vi siktar på fler och större jobb framöver. Det är viktigt att vi hela tiden utvecklar företaget och inte blir begränsade. Därför

vill vi inte låsa in personalen i separata fack, i stället satsar vi på kontinuerlig vidareutbildning så att vi hela tiden är uppdaterade om vad som händer i branschen. Framöver hoppas vi kunna tillsätta en person till på projektsidan, avrundar Patrik Ekstrand. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

0451-77 01 22 info@kakelsattarna.se www.kakelsattarna.se 16


ÖSTRA GÖINGE

Livsmedelsindustrins helhetsleverantör av moderna, cirkulära förpackningslösningar

Livsmedelsindustrin har i Solserv AB en bred och pålitlig leverantör av förpackningsmaskiner. Här står man för helhetslösningar – från maskiner och utbildning till underhåll och service. Det har attraherat en kundkrets bestående av både små och stora aktörer i såväl Sverige som internationellt.

Det har gått tio år sedan Solserv AB bildades. Bolaget ingår i Conpat Group, vilken sysselsätter 55 anställda och omfattas av flera olika bolag, bland andra Prepac

som tar fram automationslösningar för förpackningsindustrin, Food2Farm som arbetar med smarta lösningar och erbjuder större system avseende komposteringsanläggningar och organisk gödsel. Det rör sig med andra ord om närbesläktade verksamheter till Solserv som representerar ett helhetskoncept avseende kreativ förpackningsteknik. – Vi förser framför allt livsmedelsindustrin med moderna förpackningsmaskiner och har lång erfarenhet när det kommer till både maskiner och service. Vi står för helhetslösningar – från maskinpark och utbildning till underhåll och service, säger Patrik Johansson, VD för Solserv AB.

Solserv kan alltid ta fram en optimal lösning, oavsett storlek och volym. Det rör sig om både halv- och helautomatiska maskiner för livsmedelsindustri, restauranger, storkök och cateringfirmor för packning av frukt och grönt, kött, färdigrätter med mera. Komposterbara förpackningar Eftersom såväl innehåll som användningsområde varierar är valet av förpackning synnerligen viktigt. I det avseendet kan Solserv även erbjuda anpassade förpackningslösningar. – Vi tillhandahåller förpackningar som är komposterbara. Det kan röra sig om en-

eller flerfackslösningar eller, om kunden så önskar, en skräddarsydd variant. Vårt breda sortiment av förpackningar och formar tillgodoser alla behov och bibehåller högsta möjliga kvalitet på våra kunders slutprodukter, säger Patrik Johansson. Han tillägger att samtliga Solservs formar är återvinningsbara och BPA-fria. De finns i en mängd storlekar och volymer, och i de fall de befintliga alternativen inte passar kan Solserv ta fram en anpassad lösning.

ned matrester och annat komposterbart organiskt avfall till användbar, kraftfull kompostjord. Tack vare det aktiva förloppet tar processen inte mer än 24 timmar. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Miljövänlig kompostering Solserv vänder sig till både små och stora kunder i såväl Sverige som internationellt. Cirkulära helhetslösningar avseende såväl förpackningar som kompostering har satt företaget på kartan. – Idag kretsar mycket kring miljö och i det avseendet är det viktigt att man har en genomtänkt hantering av avfall, poängterar Patrik Johansson. Han berättar att Solserv inom ramen för verksamheten kan erbjuda miljövänliga komposteringslösningar för alla behov, och för hantering av allt från 5 kilo till 100 ton per dag. Ett helautomatiserat system med värme och mikroorganismer bryter

SO LUT I O N S & S E RV I C E S E U RO P E A B

solserv.se

info@solserv.se

Vi erbjuder kundunika cirkulära helhetslösningar för paketeringar och kompostering av livsmedel

010 - 20 90 750

17


ÖSTRA GÖINGE

En kvalitetsmedveten leverantör till svenska skobutiker Landets privatägda skobutiker har i TD Brands AB en trygg och kvalitetsmedveten leverantör och samarbetspartner. Här jobbar man med ambitionen att ha Sveriges bredaste sortiment av skor i prissegmentet

och släktingar arbeta i företaget, som idag har drygt tio anställda. Dessförinnan hade bröderna gedigen erfarenhet på 15–20 år i skobranschen. – Man kan säga att det sitter i generna då även vår far redan på 60-talet började sin bana som försäljare på Knislinge Skofabrik, säger Anders Ohlsson.

mellan lågt och högt, samt att tillhandahålla produkter i sköna skinnmaterial av hög kvalitet och med god passform.

TD Brands AB grundades 2004 av bröderna Nils och Anders Ohlsson och har utvecklats väl som ett klassiskt familjeföretag. Efter hand började även deras respektive, Lola och Kikas, samt även barnen

Kvalitet och god passform Idag driver de företaget utifrån affärsidén att leverera skor i tiden till detaljister, skobutiker och näthandlare. TD Brands representerar skor i prissegmentet mellan högt och lågt. Lågprisskor, menar Anders Ohlsson, finns i de flesta av matvarukedjornas stormarknader, vilket gjort att man i TD Brands valt att höja kvaliteten över tiden. – Större delen av de skor vi företräder är av hög

Vi har en mycket stark lagerservice, vår ambition är att erbjuda Sveriges bredaste skosortiment i grossistledet. kvalitet, i härliga skinnmaterial och med god passform. Vi har en mycket stark lagerservice, vår ambition är att erbjuda Sveriges bredaste skosortiment i grossistledet, säger Anders. Produkterna köps huvudsakligen från leverantörer i Portugal och Spanien, varav Rosa Negra, med bland annat fina skinnboots, är ett varumärke som Anders gärna framhåller, liksom varumärket Råå DESIGN med högkvalitativa gummistövlar av naturgummi. Bröderna är stolta över att företräda dessa starka varumärken. Värnar om branschen Skobranschen har liksom övrig butikshandel påverkats hårt av pandemin, men många butiker brottas också med problem kopplade till konkurrens. – Faktum är att många butiker kämpar för sin överlevnad eftersom handeln överlag tenderar att i allt högre utsträckning flytta från stadskärnorna

till stora köpcentrum i utkanten av städerna. I dessa pandemitider har givetvis även de större kedjorna påverkats, konstaterar Anders Ohlsson. Pandemin har förstås också gjort det svårt för Anders och hans kollegor att besöka leverantörer och mässor. Trots detta jobbar man hela tiden hårt i syfte att utveckla kollektionerna. – Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner för skobutiker på den svenska marknaden. Vi värnar om branschen, vill bidra till dess utveckling och vill även leverera till skötsamma internetbutiker som värnar om de varumärken vi representerar. Vi vill inte bidra till att internetpriserna dumpas så att det blir negativa konsekvenser för de lokala skobutikerna, och det är också anledningen till att vi själva inte driver någon näthandel. Det är viktigt att de privata skobutikerna blir kvar med allt sitt kunnande och sin serviceförmåga, understryker Anders Ohlsson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Kontakta oss på telefon 044 - 466 70 18


HELSINGBORG

Helhetslösningar i brett installationsföretag Det ledande installationsföretaget i Sverige heter Bravida Prenad AB. I sitt helhetskoncept står man för allt från idé till färdig anläggning avseende el-, tele- och datainstallationer samt olika typer av larm. Det gäller inte minst avdelningen i Helsingborg.

Bravida Prenad är en del av Bravidakoncernen och representerar ett koncept kring såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, VS och ventilation. Dessa innefattar allt från projektering till installation, drift och underhåll. En stor del av verksamheten rör fastighetsservice medan resterande del handlar om entreprenaduppdrag för industrier, fastigheter, förvaltningar och egna hem, samt uppdrag kring el, tele och datakommunikation. Bravida Prenad AB har en stark närvaro i södra Sverige med etablering på tolv orter i Skåne, bland annat i Helsingborg där vi träffar regionchef Johan Gustafsson. Han berättar att Bravida Prenad är ett entreprenad- och serviceföretag inom områdena el och säkerhet. – Vi står för allt från installationer i privata hem till kompletta totallösningar för industrin. Det kan handla om både akututryckningar när som helst på dygnet eller projekt som sträcker sig över lång tid. Vi representerar ett mycket brett utbud av tjänster där vi ofta ikläder oss rollen som underentreprenör åt olika byggföretag, säger Johan Gustafsson och tillägger att även fastighetsbolag och kommuner finns bland uppdragsgivarna. Brett koncept Elinstallationer, avtalsservice, belysningsoch kraftinstallationer, felsökningar och reparationer, fastighetsautomation, teleoch nätverksinstallationer är bara några av de tjänster som Bravida Prenad representerar. – För oss är uppdrag kring elinstallationer vanligast, följt av VS, säkerhet och industriautomation. Just industriautomation är något vi verkligen brinner för och besitter stor kompetens inom. Detsamma gäller säkerhetsinstallationer, inte minst kameror med ansiktsigenkänning där vi också är riktigt vassa. Vi jobbar proaktivt, vilket våra kunder uppskattar, säger Johan Gustafsson. Beträffande larm- och säkerhetslösningar erbjuder Bravida Prenad allt från försäljning till installation. Bland kunderna märks framför allt fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier. Med hjälp av säkerhetsplattformen Integra får använ-

daren en god överblick över sin säkerhetslösning. Bravida Prenad erbjuder även brandlarm och är i sammanhanget huvudleverantör för Autronica Fire & Security, som är en världsledande tillverkare av högteknologiska brandlarmsystem. Hela tiden på tå För Bravida Prenad är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Man anpassar sig efter kundens förutsättningar och samordnar sina arbetsinsatser till kompletta helhetslösningar. Affärsmässighet, enkelhet, kompetens och stil är företagets ledord, vilka genomsyrar alla delar av verksamheten. – Vi blickar hela tiden framåt och tittar ständigt på nya tekniker för olika ändamål, inte minst inom säkerhetsområdet där vi just nu jobbar mycket med att applicera AI i exempelvis passersystem. Vi arbetar även aktivt marknadsföringsmässigt där vi vill synliggöra vårt koncept på ett så bra sätt som möjligt, även digitalt, avrundar Johan Gustafsson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

19


Å S TO R P

Påsar för Sverige i tiden Stenqvist har producerat förpackningar i över 100 år. Det är allt från förpackningar för matvaror till den stora volymen papperspåsar som har producerats sedan skatten på plastpåsar höjdes. Stenqvist är ett gammalt anrikt familjeföretag. Företaget grundades 1894 i Kvidinge av Josef David Stenqvist. Idag är företaget en av de största förpackningsproducenterna i Europa. Sedan 2008 ingår Stenqvist

i en stor koncern, Paper Mettler International Gmbh. I denna koncern ingår 35 bolag, som har 35 000 anställda. - Vi har god kommunikation med huvudägaren och en bra dialog med den tekniska organisationen och säljorganisationen. Det är en väldigt platt organisation, säger Andreas Pettersson, som är fabrikschef och produktionsansvarig i Kvidinge, där den största fabriken och huvudkontoret ligger än idag. 165 trogna anställda Fabriken i Kvidinge är fortfarande kärnverksamheten. De äldsta maskinerna i fabriken är från 60-talet. Här jobbar 90-95 av de totalt 165 anställda på företaget. Här ligger även huvudkontoret, där man bland annat har en säljare på heltid. Denna fabrik producerar höga volymer papperspåsar för bland annat mjöl, müsli och potatis och påsar för lösgodis. Företaget har två filiar, en i Dals Långed, med 17 anställda, och en i Nissafors med 58 anställda. I Nissafors producerar man papperspåsar med handtag. Stenqvist har varit ett framgångsrikt företag i över hundra år för att de vet vad som är värdefullt. Och det finns få saker som är så värdefullt som duktig personal som trivs. Utan kompetent personal på alla nivåer i organisationen blir det ingen produktion. - Jag är väldigt stolt och tacksam över de som jobbar här, speciellt i dessa pandemitider. Vi har trogna anställda som genomsyrar hela organisationen, säger Andreas. Företagsfilosofi Historien om Stenqvist är lång. Under

sina 127 år har företaget lärt sig att växa baserat på en stadig grund som består av värderingar. Att värdera medarbetarna är en viktig del. Filosofin inom bolaget är att man ska göra det man är bra på. Medarbetare som får växa i sina roller resulterar i breddad kunskap inom företaget. Kombinerar man detta med att våga satsa på innovativa idéer finns det inga gränser för hur framgångsrikt ett företag kan bli.

- Professionalism och kreativitet höjer varumärkesmedvetenheten, säger Andreas. Ett stort steg för miljön Från och med den 1 maj 2020 höjdes skatten på plastpåsar radikalt. Detta var ett miljöinitiativ som genomfördes för att uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ. Detta ökade i sin tur efterfrågan på papperspåsar. Under

förra året producerade Stenqvists fabrik i Kvidinge 300 miljoner papperspåsar. Stenqvist är ett företag som arbetar aktivt med hållbarhet på alla nivåer. De producerar bland annat olika typer av gröna förpackningar. De använder även lokala producenter så mycket de kan. - Vi tillverkar alla förpackningar och återanvänder allt, sammanfattar Andreas. Intervju: Peter Hägg Text: Andreas Ziegler

www.stenqvist.com Packaging solutions close to you 20


Å S TO R P

Stark utveckling och tydliga ambitioner i hundraårigt byggföretag BAB Bygg AB är en sedan länge etablerad aktör på den sydsvenska byggmarknaden. 2021 firar bolaget hundraårsjubileum. BAB erbjuder kompletta bygg- och anläggningstjänster till i huvudsak kommersiella och offentliga kunder. Bolaget har ett nära samarbete med systerbolaget Fastighets AB 3Hus med visionen att tillsammans spela en viktig roll som samhällsbyggare. BAB Bygg är en del av BrA Invest-koncernen som är en industriell ägare med 1 500 medarbetare och en årsomsättning på knappt 3 miljarder kronor. BAB Bygg AB grundades för hundra år sedan och har genom åren byggt upp ett gott rykte på den sydsvenska byggmarknaden. Det var således ett gediget arv att förvalta när nuvarande VD:n och delägaren Kenneth Andersson för 20 år sedan tog över företaget tillsammans med sin yngre bror.

– Vi genomförde en inkråmsaffär och köpte varumärke, anläggningstillgångar och pågående projekt, samt tog över personalen. Säljaren behöll sina fastigheter och bildade fastighetsbolaget 3Hus, ett bolag som några år senare förvärvades av BrA och sedan dess är ett systerbolag till BAB, upplyser Kenneth. Vid förvärvet 2001 sysselsatte BAB inte fler än tio anställda, men rekrytering av kompetent personal blev starten på en omfattande expansion. Utöver den organiska tillväxten har bolaget genom åren genomfört fyra förvärv, vilket gjort att företaget idag har etableringar i Malmö, Halmstad och Ljungby utöver huvudkontoret i Åstorp. Brett koncept BAB Bygg företräder ett brett byggkoncept som innefattar entreprenad, byggservice, samt mark och anläggning. Verksamheten sysselsätter sammanlagt 250 anställda som Kenneth beskriver som ytterst ansvarstagande och lyhörda, samt med en förmåga att alltid sätta kunden i centrum. – Vi jobbar på ett traditionellt sätt där vi alltid har ett stort fokus på punktlighet, ordning och reda. Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder vilket i sin tur

bygger ömsesidigt förtroende. Det gör att många väljer att återkomma till oss, säger Kenneth. Han lyfter fram samarbetet med Fastighets AB 3Hus som utgör en väsentlig del av verksamheten. – Att bara vara renodlad entreprenör innebär stora utmaningar med konjunktursvängningar som snabbt kan skapa obalanser i sysselsättningen. Med entreprenadverksamhet i kombination med egen projektutveckling skapas en tryggare balans, menar Kenneth. Fastighets AB 3Hus har idag ett fastighetsbestånd på cirka 300 lägenheter utöver kommersiella fastigheter. Därtill har bolaget byggrätter om cirka 1 000 lägenheter som ska produceras de närmaste sex åren. Kenneth uppskattar att upp till 30 procent av BAB Byggs produktion är kopplad till Fastighets AB 3Hus. Miljö och hållbarhet Hållbarhetsarbetet utgör en central del i verksamheten där bolaget bland annat är anslutet till LFM 30, en organisation där medlemsföretagen arbetar tillsammans med en gemensam strävan att verka för en mer hållbar värld. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Fotnot: Systerbolagen i BrA-koncernen, utöver Fastighets AB 3Hus, utgörs av industribolagen KB Components och Draken i Reftle AB samt handelsbolaget AB Dogman.

info@babbygg.se

www.babbygg.se 21


Å S TO R P

Sammanslagning formar stark legotillverkare

När Västra Broby Legoteknik AB nyligen införlivades i Helsingsborgsbaserade Linde Metallteknik försågs regionen med en synnerligen stark spelare avseende modern metallbearbetning. Laserskärning, bockning, svets och montage ingår i det breda konceptet, vilket garanterar högkvalitativa artiklar och komponenter för traktens industriföretag.

När vi träffar Ronny Persson, platschef på Västra Broby Legoteknik AB, på företagets anläggning gör vi det på anrik mark. Anläggningen ligger på föräldrahemmets ägor som Ronnys farfar styckade upp redan 1904. Fullt så gammalt är dock inte företaget som Ronny tog över tillsammans med kollegan Lang Truong 1994. – Vi hade fyra till sex anställda redan från början och var väldigt offensiva genom att vi tidigt investerade i moderna maskiner för bland annat svarvning, fräsning och borrning. Det är en filosofi vi har bibehållit ända sedan dess, säger Ronny Persson. Moderna maskiner Så sent som i juni i år förvärvades Västra Broby Legoteknik med Helsingsborgsbaserade företaget Linde Metallteknik under

ledning av koncernchef Dag Richardsson. LMT sysselsätter i dagsläget ett 40-tal anställda och utför kvalificerade legoarbeten inom plåt och svets, bockning, montage, laserskärning, målning samt maskinbearbetning. Verksamheten ä ISOcertifierad enligt ISO 9001, ISO 3834, EN 1091-1 samt ISO 15085-2. Tillsammans med Västra Broby Legotekniks vassa maskinpark, bestående av bland annat moderna svarvar från Mazak, Hass och Hyundai, en femaxlad fräs och utrustning för CAM-beredning, formas ett mycket starkt koncept. – Vi stärker vår redan starka position inom maskinbearbetning och kan genom samgåendet erbjuda våra kunder ännu bredare kompetens och högre kvalitet. Vi jobbar i både svartplåt och rostfritt och kan erbjuda legotillverkning av allt från enkla detaljer till avancerade komponenter, säger Ronny Persson som, liksom kollegan Lang Truong, alltjämt i allra högsta grad är involverad i verksamheten. Söker personal Såväl Västra Broby Legoteknik som Linde Metallteknik har genom åren byggt upp en stark kundkrets. – Vi är välkända för vår höga tekniska kompetens och trygga leveranser. Ambitionen är att fortsätta göra det vi är bra på

och göra löpande investeringar i ny teknik. Tack vare samgåendet med Linde Metallteknik har vi alla möjligheter att fortsätta utvecklas, framhåller Ronny. Han konstaterar att samgåendet har

gjort att efterfrågan har ökat på bolagets produkter. Därmed finns också ett behov av att nyanställa. – Vi behöver maskinoperatörer som är bra på bland annat svarvning och fräsning,

avrundar Ronny Persson och uppmanar intresserade personer att höra av sig. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Besök vår hemsida: www.lindemetall.se

22


Å S TO R P

En bred uppstickare i den skånska byggbranschen

Fyra år efter starten har EG Byggnadsentreprenad AB i skånska Kvidinge redan byggt upp ett gott rykte i byggbranschen. Bredden talar för sig själv, företaget utför allt från mindre serviceinsatser till komplett nybyggnation och vänder sig till såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar. Det har hänt en hel del i EG Byggnadsentreprenad AB sedan Emil Gustafsson startade företaget 2017. Efter att ha arbetat

ensam under åtta månader fick han lov att nyanställa tack vare den växande efterfrågan, och idag är fem anställda samt två F-skattare involverade i verksamheten. Den starka bredden är kanske det som kännetecknar företaget mest. – Vi är en totalentreprenör, vilket innebär att vi tar ansvar för hela byggprocessen, inklusive exempelvis mark- och betongarbeten, byggnadssnickeri, VVS, el, mur och puts, inredningssnickerier, våtrum, kakel och klinker. Det gör att vi kan åta oss allt från mindre serviceinsatser till komplett

nybyggnation, för oss är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort, säger Emil Gustafsson som vi träffar på företagets anläggning i skånska Kvidinge i Perstorps kommun. Gillar utmaningar I EG Byggnadsentreprenads kundkrets finner vi såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar. ROT-uppdrag står för cirka 80 procent av omsättningen. Emil upplever att verksamheten har gått på högtryck ända sedan starten, han är

involverad i det mesta och vill gärna ha full koll på alla delar av byggprocessen. Man jobbar med fast prissättning i dialog med uppdragsgivaren, något som kunderna uppskattar. – Jag gillar utmaningar, inte minst tillbyggnation och badrumsrenoveringar som jag tycker är lite extra roliga att jobba med. Även mer komplicerade jobb, såsom tekniska åtgärder till följd av konstruktionsproblem, exempelvis i källare eller till följd av sättningar, för såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar, är

uppdrag både och jag mina medarbetare gillar, säger Emil. Framtidsplaner Emil tar gärna emot praktikanter från Klippans och Helsingborgs yrkesskolor. Det brukar bli ungefär en praktikant per år som hos Emil och hans kollegor får en adekvat utbildning. Hittills har alla som praktiserat i EG Byggnadsentreprenad erhållit jobb i firman efter avslutade studier. Emil blickar gärna framåt, efterfrågan på bolagets tjänster är konstant hög och visionen är att växa så att han och hans kollegor ska kunna jobba med flera projekt samtidigt. Ambitionen är att sysselsätta ett 15-tal personer inom några år. Emil ser inte ekonomi i snabba affärer utan vill skapa långvariga relationer med kunder och samarbetspartners. – Jag skulle också vilja få mer tid över för konsulttjänster. Kanske startar jag också ytterligare ett företag så att vi kan erbjuda ett helhetskoncept för såväl bostadsbolag som den privata marknaden. Vi får se vad framtiden för med sig, avrundar Emil Gustafsson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

EG BYGGNADSENTREPRENAD AB Kontakt: 072-514 44 54 | info@egbyggnadsentreprenad.se 23


K L I P PA N

Fler företag vill etablera sig i Klippans kommun Allt fler ser fördelarna med att etablera sin verksamhet i Klippans kommun. Det goda geografiska läget och en välutvecklad infrastruktur är två av förklaringarna, men också att man från kommunens sida bedriver ett arbete där man kontinuerligt försöker ha en nära dialog med befintligt näringsliv, samtidigt som man aktivt verkar för att underlätta nyetableringar och utveckling.

– Det ska vara enkelt att starta, etablera, driva och utveckla en verksamhet i Klippan. Det säger Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun, där man sedan lång tid tillbaka har jobbat en hel del med att locka fler företag till kommunen, liksom att främja de befintliga. – Vi har arbetat internt med att stärka organisationen, bland annat genom att utbilda våra medarbetare, som på så sätt har fått en ökad förståelse för företagarnas vardag. Det är både viktigt och stimulerande att vi har en nära dialog med näringslivet här i kommunen, poängterar Anders och tillägger: – Vi fokuserar också på att förenkla för företagaren genom bland annat fler digitala tjänster. Han beskriver Klippan som ett delregionalt centrum. Härifrån verkar exempelvis Söderåsens Miljöförbund och Söderåspolisen. Anders har ett förflutet inom industrin och har även arbetat många år med samma frågor i Åstorps kommun. På så sätt hade han en god inblick i företagarnas vardag när han axlade rollen som näringslivschef i Klippan för tio år sedan. – Jag har genom åren byggt upp ett väldigt brett kontaktnät, vilket egentligen betyder allt för mig i min yrkesroll, säger Anders Lindberg. Han betonar vikten av attraktiv etableringsmark. I Östra Ljungby håller tre nya verksamhetsområden på att fyllas med företag, och under hösten kommer Willys och ytterligare en handfull företag till kommunen. En del av södra Sveriges blåljusverksamhet bedriver sin riskutbildning på Ljungbyhed Park och Ljungbyheds motorbana. På området finns även Campus Ljungbyhed med utbildningar som leder till flygmekaniker, flygtekniker, trafikflygare och kvalificerade drönaroperatörer. Välutbyggd infrastruktur En annan förklaring till att fler företag vill utgå från Klippans kommun är dess goda geografiska läge. Kommunen är regionens största, E4 löper genom Klippan, E6 ligger nära, liksom flera riksvägar, och härutöver är kollektivtrafiken välutbyggd. Kommunen hyser både järnvägsstation och flygplats, vilket underlättar för de cirka 5

000 personer som dagligen pendlar till och från Klippan. – Kommunen har en uppgörelse med Trafikverket om byggandet av en gångbro över järnvägen, vilken ska stå klar inom några år. Härigenom knyter vi samman orten med industriområdet på andra sidan järnvägen, där det också finns långt framskridna planer på nya bostadsområden, berättar Hans-Bertil Sinclair (M), kommunstyrelsens ordförande i Klippans kommun. Ungefär 95 procent av fastigheterna i Klippans kommun har beretts tillgång till fiberanslutning. Ett attraktivt besöksmål Klippans kommun har också mycket att erbjuda sina besökare. Söderåsens nationalpark är det mest populära utflyktsmålet, vilken brukar ta emot uppemot en halv miljon besökare varje år. Ett annat besöksmål är Sankt Petri kyrka som fyllde 50 år förra året. Hans-Bertil Sinclair slår också ett slag för Klippan Yllefabrik, ett före detta klassiskt spinneri som numera jobbar med fokus på design. Klippan Yllefabrik är av Tourism in Sweden listad som ett av Sveriges fem bästa besöksmål. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

0435 - 280 00 www.klippan.se kommun@klippan.se

24


K L I P PA N

Bostäder för alla i Klippans kommun

Treklövern äger cirka hälften av hyresrätterna i Klippans kommun. De är måna om att ta hand om sina hyresgäster och jobbar hela tiden för att skapa lägenheter som passar alla typer av behov och inkomster.

Bostadsbolaget Treklövern i Klippans kommun har en lång och anrik historia. Det hela började 1967, då Åbybyggen grundades. Detta bolag ägdes gemensamt av Riksbyggen och Klippans kommun. Det var den flitige byggmästaren Helge Lindgren som tog initiativet att bygga hyresbostäder i kommunen, till en början

främst för arbetarna på Klippans Finpappersbruk. På 70-talet införlivades ett par stiftelser i bolaget medan Riksbyggen köptes ut. Bolaget som finns idag, Treklövern Bostads AB, startade sin verksamhet den 1 januari 1988. Själva namnet, Treklövern, kom till genom att man utlyste en tävling. Det vinnande förslaget var alltså

”Treklövern”, som symboliserade de tre ingående kommundelarna Ljungbyhed, Östra Ljungby och Klippan. Fina nyproduktioner Bostadsbeståndet består av 1064 hyreslägenheter, som alltså utgör hälften av alla hyreslägenheter i Klippans kommun.

Ulrikan Ericsson, bolagets VD, berättar bland annat om deras senaste nyproduktionsprojekt som blev klart vintern 2020. Nybyggnationen utfördes av SBAB och består av två stycken åttavåningshus, som ligger på den så kallade ”Emgårdstomten” på Allégatan 2 och 4, mitt i centrala Klippan. Efterfrågan på dessa lägenheter var god; det var många som ville flytta in i de nya, fina lägenheterna med bra läge. - För 20 år sedan hade vi en jättekris i bolaget, med många vakanser, men nu ser vi ett helt annat läge, säger Ulrika. Bostäder för alla Hyrorna i de nya fina lägenheterna motsvarar den höga standarden. Treklövern är dock måna om att kunna erbjuda boenden för alla som bor i Klippan, för alla typer av ekonomi. För de är fullt medvetna om att alla inte har utrymme i ekonomin för nya toppmoderna lägenheter med hög hyra. Treklövern är ett bostadsbolag för alla. - Alla ska få möjlighet att få tag på en bostad som passar dem, säger Ulrika. Flyttkedjan Ulrika pratar om den så kallade flyttkedjan, vilket är när människor flyttar mellan bostäder. Det är när unga flyttar hemifrån till första boendet, barnfamiljer flyttar in i en storfamiljslägenhet och pensionärer flyttar från villan in i en lägenhet. Treklövern vill att alla ska trivas och må bra i deras lägenheter. De vill att hyresgästerna ska trivas så bra att de längtar hem. Barnen har tillgång till roliga lekplatser, husen har hiss, så att äldre slipper gå i trappor, och det finns grillplatser, som uppskattas av alla. - Vi tar hand om våra hyresgäster, så att de kan bo kvar i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller att vara lyhörd och ha fingertoppskänsla, säger Ulrika om utmaningarna att driva ett bostadsbolag. Intervju: Peter Hägg Text: Andreas Ziegler

www.treklovern.se

25


K L I P PA N

Stabilt företag med stabila byggnadsställningar Det är lite av en konstform att bygga byggnadsställningar. Det krävs stabilitet, flexibilitet och, viktigast av allt, ett högt säkerhetstänk. Detta är precis hur Friis Scaffolding i Ljungbyhed i Klippans kommun jobbar.

Friis Scaffolding drivs av Anders Friis och har varit verksamma sedan 2016. Företaget monterar byggnadsställningar på bland annat villor, hyreshus, större byggnader och, när tillfälle ges, även på scener. Man jobbar både med stora företag, som MVB Syd AB och Karaten Bygg, men även med många lokala byggföretag i och runt Klippan, exempelvis Er Byggare, BAB Bygg och Rehn Bygger. I dagsläget har Friis Scaf-

folding fjorton anställda och två inhyrda. På kontoret jobbar Angelica Hansson, som sköter det kamerala, och Magnus Johannesson, som är arbetsledare. Kontoret fungerar lite som en sambandscentral. - Det är viktigt för oss att kunna vara till snabb hjälp om det behöver ändras på ställningarna vi har ute hos kunderna, så att det inte stör kunderna med långa väntetider. Snabb service är vårt signum, säger Magnus. Planer för utökad personalstyrka Trots pandemin har det senaste året gått riktigt bra för Friis Scaffolding, som har jobbat på ett antal större projekt. Faktum är att det har gått så pass bra att Anders har börjat utforma stora planer för företagets framtid. Just nu letar han efter nya

förmågor, så att han på sikt kan utöka personalstyrkan till 24 anställda, inklusive en till anställd på lagret, ännu en lastbilschaufför samt en fjärde anställd på kontoret. Med en större personalstyrka skulle det vara möjligt att dela upp personalen i fler arbetsgrupper med en projektledare i varje grupp. Då skulle det dessutom vara möjligt för dem att ta sig an lite större projekt. De som jobbar på Friis Scaffolding idag är ett tajt gäng. Eventuella nytillskott ska gärna bidra till den goda gemenskapen. - Som företag vill vi behålla närheten till bygden, där alla känner varandra och har en bra gruppdynamik, säger Anders, som värdesätter mjuka värden högt. Stabila och säkra byggnadsställningar Service, förtroende och ansvar är tre egenskaper som förenar gänget på Friis Scaffolding. Det de värderar högst är dock säkerheten, som är något de aldrig någonsin tummar på. Samtliga som jobbar med att montera byggnadsställningar för Friis Scaffolding har gått alla utbildningar i allmän och särskild ställningsbyggnation. - Våra ställningar är byggda efter konstens alla regler. Det ska alltid vara garanterat att de som arbetar däruppe ska komma hem i samma skick som de lämnade hemmet, säger Anders. Letar efter nya lokaler Ett annat led i en framtida expansion av företaget är att flytta hela verksamheten till nya lokaler. Med en utökad personalstyrka, och därmed utökad kapacitet, kommer företaget behöva ett större lager för sina byggnadsställningar. Lagret ska helst vara på minst 8000 m² med underlag bestående av antingen betong eller asfalt. Lokalerna behöver även rymma kontor och möteslokaler, så att man kan ha hela verksamheten på samma plats. - Sedan behöver vi ett utrymme för gubbarna att byta om i också, med duschar och bastu, tillägger Anders, som månar om sina anställda. Intervju: Peter Hägg Text: Andreas Ziegler

26


K L I P PA N

Finfina fönster från Fönsterfint i Skåne

Fönsterfint har ett starkt och flexibelt kundfokus. Här kan kunder få helt skräddarsydda lösningar, men även beställa måttanpassade lösningar via en webshop. Den som vill se fönstren innan de köper dem kan besöka showroomet.

Tillsammans har Pierre Möller, David Rönn och Marcin Kryztaniak över 30 år erfarenhet av fönsterbranschen. De möttes som kollegor på ett annat företag och bestämde sig 2015 för att starta ett eget företag, som fick namnet Fönsterfint. De tre männen har olika sorters spetskompetens, som de har utvecklat ytterligare de senaste åren. Pierre har exempelvis varit

glasmästare och montör medan Marcin sköter det mesta inom montagebiten. - Vi har fått anställa snickare för att hinna med att sätta in exempelvis fönster och uterum till kunder, säger Pierre. Näthandeln räddade företaget Fönsterfint drog igång sin verksamhet på allvar 2016. Sedan dess har företaget dubblat sin omsättning varje år fram till förra året och har i dagsläget sju anställda. Företaget var ett av många företag som påverkades negativt av pandemin under 2020. Det som räddade Fönsterfint var deras näthandel, som gör det möjligt för kunderna att handla fönster från sitt eget hems trygga vrå. På hemsidan kan man gå in och beställa dels fönster och fönsterdörrar, men även exempelvis garageportar och braskaminer från bland annat contura. Braskaminer är en del av verksamheten som verkligen har skenat iväg den senaste tiden. Allt kan skräddarsys efter de mått, färger och mönster som kunden önskar. PVC-fönster är en av de populäraste produkterna. - Färdiga skräddarsydda fönster är vår nisch, säger Pierre. Från ax till limpa I vanliga fall jobbar Fönsterfint mycket mer på lokal nivå i Skåne, där de jobbar för både privatkunder och företagskunder. Detta är något de hoppas kunna fortsätta utvecklas inom efter pandemin är över. Fönsterfint kan jobba med hela kedjan, från ax till limpa, från att mäta till att tillverka till att montera. Tidigare hade de en del underleverantörer för montaget, men efterfrågan på montering blev så pass stor att externa snickare inte hade tid, vilket alltså ledde till att Fönsterfint anställde snickare som kunde hjälpa Marcin med montagebiten. Det är många byggföretag i Skåne som

vänder sig till Fönsterfint när fönstren på ett byggprojekt behöver specialmått. - Med specialmått är det viktigt att det mäts helt rätt, förklarar David. Showroom – för de som vill se och ta på fönstren Fönsterfint har ett showroom i Klippan för de kunder som vill komma in och titta och testa fönstren och de andra produkterna i utbudet innan de köper dem. Nu, när vi börjar ana slutet av pandemin, har Pierre, David och Marcin börjat blicka mot framtiden, då de vill bli en av de större fönsterleverantörerna i Skåne. - Vi vill anställa fler snickare och flytta till större lokaler, så att vi kan ha ett större lager och ett större showroom att visa upp vårt utbud i, säger Pierre. Intervju: Peter Hägg Text: Andreas Ziegler

Telefon: 0435 - 103 80 Mail: info@fonsterfint.se Webb: www.fonsterfint.se 27


K L I P PA N

Stark bredd i välrenommerad byggfirma

För Klippanföretaget Jesper Sandströms Bygg AB är inga projekt vare sig för stora eller för små. Det välrenommerade byggföretaget jobbar med allt från om- och tillbyggnad till komplett nybyggnation och ikläder sig rollen som totalentreprenör i varje enskilt projekt.

Jesper Sandström startade sitt byggföretag som enskild firma 2004 för att fyra år senare ombilda det till aktiebolag. Idag sysselsätter företaget sju anställda samt två F-skattare som på ett framträdande sätt representerar bolagets breda koncept avseende allt från om- och tillbyggnad till

komplett nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter. – Renoveringar av lägenheter på uppdrag av fastighetsbolag, Svenska Bostadsfonden med flera är vanliga för oss, men det brukar också bli en hel del ombyggnationer och tillbyggnationer för såväl industrier som privatpersoner. Vi bygger även lösvirkeshus, berättar Jesper Sandström. Goda referenser Jesper och hans kollegor har genom åren byggt upp ett brett kontaktnät av underentreprenörer inom exempelvis markentreprenad, el, VVS, målning och takläggning, men också med byggkonsulter och arkitekter, vilket gör att man alltid kan ikläda sig rollen som totalentreprenör.

Företaget ligger bakom en mängd prestigefyllda projekt, bland annat färdigställandet av Kyrkskolan i Bjuvs kommun, liksom ombyggnationen och byggandet av en ny produktionslokal åt Gelita Sweden AB där en ny hög del bygges upp i befintlig

fastighet. Företaget har också byggt nytt kontor och industrilokal för Gyllsjö Trä, och just nu renoverar man en vårdcentral i Ängelholm åt Brännborn Fastigheter. Jesper vill i sammanhanget passa på att tacka alla trogna kunder som anlitat företaget under många år. Tydliga konkurrensfördelar Jesper Sandströms Bygg har ett utmärkt geografiskt läge då de flesta stora städerna i Skåne finns inom en fem mils radie från hemorten. Andra konkurrensfördelar är förstås den breda kompetensen, den stora flexibiliteten och den omfattande kunskap som finns i företaget. Bolaget innehar

högsta kreditvärdighet. Ett tydligt kundfokus och högkvalitativa byggmaterial är ytterligare faktorer som byggt en stark och återkommande kundkrets. Nu hoppas Jesper Sandström kunna komplettera personalstyrkan med fler duktiga personer. – Det är dock svårt att hitta kompetent personal idag, men vi är absolut beredda att anställa om rätt person dyker upp. Jag behöver avlastning, inte minst från det tidskrävande pappersarbetet. I den bästa av världar är vi 15 personer inom en inte alltför avlägsen framtid. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Vi söker personal! Kontakta oss så berättar vi mer Jesper Sandströms Bygg AB 070 - 688 08 77 jesper@sandstromsbygger.se Gästgivaregatan 5, 264 71 Östra Ljungby 28


K L I P PA N

Entreprenadmaskiner, gödselspridare och kräftor Nebbhuset i Ljungbyhed började en gång i tiden som en kräftodling. De senaste tjugo åren har företaget dock skiftat fokus till anläggnings- och lantbruksmaskiner, och man utför arbeten i Skåne, Halland och södra Småland.

Nebbhuset var namnet på en gård i Vessmantorp, som ligger invid Rönneå i Ljungbyhed och därav kommer namnet Nebbhuset AB. Företaget grundades 1986 av Agne Einarsson, och verksamheten då var kräftodling i dammar som anlades intill ån. Agnes son, Johan Einarsson, hade tidigt ett större intresse för anläggningsoch lantbruksmaskiner än för kräftor och detta resulterade så småningom i investeringar i lantbruksmaskiner då han startade en maskinstation. Johan fick gott om utrymme att utveckla denna del av verksamheten, vilket bland annat ledde till att Nebbhuset blev en av de första maskinstationerna med integrerad rundbalspress och plastare. - Jag körde runt med den utrustningen

i hela Nordvästra Skåne under några säsonger, säger Johan. Från kräftor till maskiner 1993 tog Johan över verksamheten från sin far och numera har Nebbhuset huvudsakligen fokus på anläggningsbranschen, men arbetar fortfarande i mindre skala inom lantbrukssektorn. 1999 byggdes den första maskinhallen, för att bättre kunna ta hand om maskinparken. 2002 inreddes maskin-

hallen med en verkstad. Tio år senare hade antalet maskiner och tillbehör ökat så mycket att man byggde ännu en ekonomibyggnad för att kunna hysa dem under tak. Många uppdrag utförs som inhyrda av större företag inom bygg- och anläggnings-branschen, exempelvis NCC och Peab. Men Nebbhuset åtar sig även egna entreprenader som exploateringsområden, våtmarks- och å-restaureringar samt utför markarbeten som UE till större byggbolag,

till exempel flerbostadshus. I närområdet utförs även diverse mindre servicejobb, som enskilda avloppslösningar och plattsättningar till privatpersoner. Ytterligare ett verksamhetsområde är arbete åt områdets lantbrukare, då man bland annat har gödselspridare och kalkspridare. Johan har byggt upp en stor verksamhet de senaste knappa trettio åren. Och än är han inte klar. - Fler egna entreprenader som grundläggning och finplanering till flerbostadshus, exploateringsområden och ledningsarbeten ligger på önskelistan just nu, säger han. Leder från fronten Nebbhusets upptagningsområde är söder om Jönköping. Just nu är det sex personer anställda på företaget, men det finns också ett stort kontaktnät av kompetenta leverantörer med en stor bredd av resurser, till exempel maskiner med duktiga förare, anläggare, utsättare och trädgårdsdesign

och -skötsel. Detta gör det möjligt att ta större entreprenader. Johan är också en VD som leder från fronten. Han är den som åker ut och tittar på nya arbeten, räknar på dem och är sedan med och utför jobben. Framtidens maskiner och människor Johan har alltid sett till att Nebbhuset har legat i framkant när det kommer till både maskiner och den kompetens han och hans anställda har. Det gäller att hela tiden tänka framåt. Härnäst kommer företaget investera i ytterligare en bandgrävare från Caterpillars och man har även traktorgrävare, traktorer, hjullastare och ett sorteringsverk. Som en del av ett miljömedvetet tänk kommer man även investera i solceller för både kontor, verkstad och maskinhallarna. Det är ju dock minst lika viktigt att investera i kompetens. Intervju: Peter Hägg Text: Andreas Ziegler

Kontakta oss! 070 - 301 06 53 info@nebbhuset.se www.nebbhuset.se Vi finns på Vessmantorp 1340, 264 54 Ljungbyhed

29


K L I P PA N

I Ågrens är plåtslageri ett genuint hantverk

I lilla Stidsvig, mellan Klippan och Ängelholm, finner vi ett plåtslageri där man alltjämt ser yrket och sina arbetsinsatser som ett genuint hantverk. Ågrens Plåtslageri jobbar med allt från hängrännor och fönsterbleck till sandwichpaneler och bärande konstruktioner, och vänder sig till både privatpersoner och företag i hela Skåne.

I lilla Stidsvig, mellan Klippan och Ängelholm, träffar vi Anna-Lena och Bengt Ågren som startade sitt eget plåtslageri för drygt 20 år sedan. Härifrån utgår verksamheten som kretsar kring kvalificerat byggnadsplåtslageri i alla dess former och i de flesta förekommande material. – Vi gör allt från sandwichhallar, sandwichpaneler och bärande plåtkonstruktioner till

hängrännor, stuprör och fönsterbleck. Det blir också en del jobb med skorstenar och vi är också duktiga på taksäkerhet, berättar Anna-Lena. Rheinzink, koppar, rostfritt, aluminium och stålplåt är några av de material man jobbar med, liksom corten som kommit att bli något av arkitekternas nya favorit. – Corten har sitt karaktäristiska rostiga

utseende. Det erhåller rätt patina efter två år och har en livstid på hundra år, trots att det aldrig slutar blöda rost. Det är ett väldigt spännande material att jobba med, i sina rätta miljöer blir det väldigt snyggt, konstaterar Anna-Lena. Kvalitet och noggrannhet I Klippans kommun har de traditionella

plåtslagerierna försvunnit ett efter ett, men Ågrens står sig alltjämt starkt med sitt breda koncept för både privatpersoner och företag. Företaget verkar över hela Skåne, företrädesvis på uppdrag av de lokala byggföretagen. – Vi har byggt upp ett gott rykte här i trakten eftersom vi alltid jobbar med fokus på stor noggrannhet och hög kvalitet. Vår stående ambition är att alltid ställa upp i vått och torrt, vilket har medfört att vi aldrig har tappat en enda kund. Vi brinner för vårt jobb och uppskattar utmaningarna som varje uppdrag för med sig, säger Bengt Ågren och nämner ett referensobjekt som GreenHaus i Helsingborg. Brist på arbetskraft i branschen I Ågrens Plåtslageri ser man alltjämt yrket som ett genuint hantverk. Det innebär utförda jobb med hög kvalitet, men samtidigt blir det också en utmaning när det kommer till nyrekrytering. – Man kan säga att det har rått brist på denna yrkesgrupp i flera decennier, konstaterar Bengt och Anna-Lena. – För oss har det blivit ett problem att byggnadsplåtlinjen i Helsingborg bara har halvklasser med totalt åtta elever. Vi ingår i Helsingborgsfamiljen, vilken innefattar nio kommuner, och i princip alla plåtslagerier i denna region söker med ljus och lykta efter både praktikanter och personer att anställa. Vi skulle behöva komplettera vårt team med en person till. Bengt och Anna-Lena är dock ytterst nöjda med dagens personalstyrka, bestående av sju anställda och en F-skattare som är snickare. – Vi är ett sammansvetsat gäng där alla trivs med varandra, samtidigt som kompetensen är både hög och bred. Våra medarbetare är förstås vår allra största tillgång. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

0435 - 213 99

30

agrensplatslageri.com


E S LÖ V

Eslövs kommun har mycket att erbjuda Eslöv är kommunen som har något att erbjuda alla. Här finns ett sedan länge starkt stöd för det lokala näringslivet, samtidigt som kommunen också är en plats där många vill bo tack vare de vackra omgivningarna och närheten till både Lund och Malmö. Även besökare lockas till Eslöv som bland annat är en av landets slottstätaste kommun.

Eslövs kommun har cirka 34 000 invånare, varav ungefär hälften är bosatta i centralorten. Det är näringslivet som i mångt och mycket utgör basen i kommunens utveckling. Här kännetecknas näringslivet av en stor bredd och företag från många olika branscher. Den som kanske sticker ut mest är livsmedelsindustrin som representerar flera stora arbetsgivare på orten. I kommunen finns cirka 3 500 arbetsställen varav 2 500 är enmansföretag. Ett uttalat mål från kommunens sida är att man vill att invånarna ska ha nära till arbetsmarknaden. En del pendlar ändå, vilket förstås inte är konstigt, då Lund och Malmö bara är 10 respektive 25 minuter bort. – I Eslöv finns goda förbindelser, inte bara för de boende i centralorten, det finns

också tågstationer i Stehag, Örtofta och Marieholm, påpekar Eva Hallberg som är kommundirektör i Eslövs kommun. Hon har varit verksam inom densamma sedan 1999. I samband med att Eslöv fyllde hundra år 2011 ansvarade hon för firandet i egenskap av förvaltningschef för Kultur & Fritid. Året därpå var hon ställföreträdande kommundirektör och tillträde tjänsten som ordinarie kommundirektör 2013. Eva trivs med sitt arbete och brinner för att ta fram och samordna bra beslutsunderlag till kommunens politiker. – Det är oerhört viktigt att vi inom kommunen tjänar alla kommunens intressenter, det vill säga såväl invånare som företag, föreningar med flera, understryker hon.

på så vis skapa lättnader för dessa, säger Eva Hallberg. Hon berättar vidare om ett av de större infrastrukturprojekten i Eslöv, närmare bestämt ombyggnationen och moderniseringen av det stora torget i centrum – en mötesplats som nyligen stod klar före uttalad tidsplan. Den officiella invigningen planeras till juni nästa år. Ytterligare en satsning i kommunen ligger på projektet Östra Eslöv där kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan. – Järnvägen har tidigare delat centralorten i två delar och vi vill med projektet få en större blandbebyggelse. Cirka 2 500 nya lägenheter planeras i projektet som beräknas vara färdigt omkring 2040, berättar Eva Hallberg.

Pandemin gav lärdomar I samband med att coronapandemin bröt ut såg man från kommunens sida till att omgående ta till krisberedskap. Man ställde snabbt om till att arbeta digitalt i så stor utsträckning som möjligt – en erfarenhet som Eva tror att man kommer ha nytta av även framöver. – Flera verksamheter tvingades plötsligt börja lära sig att arbeta mer digitalt, vilket i flera avseenden var positivt. Vi såg också till att entreprenörshjälp fanns tillgänglig för företag som drabbades och vi lyckades

Massor att se och uppleva Eslövs kommun erbjuder även mängder av sevärdheter och upplevelser för besökare. Eva nämner bland annat Billinge där det finns spettekaksbageri, café och hembygdsgård. I centralorten finner vi Trollsjön, en oas som under normala omständigheter utgör platsen för sommaraktiviteter och konserter. I Örtofta finns en ny åpromenad och i Harlösa ett sevärt donationshus. Eslövs kommun är även en av landets mest slottstäta kommuner. Intervju: Axel Eriksson

Eva Hallberg är Kommundirektör i Eslöv

En liten och personlig elfirma I en mindre firma blir flexibiliteten desto tydligare och den personliga kundkontakten mer påtaglig. Det är El-Basen Skåne AB ett gott exempel på. Mattias Carlsson driver firman som trots sin storlek jobbar med allt från serviceinsatser till kompletta elinstallationer i samband med renovering och nybyggnation.

Mattias Carlsson

El-Basen Skåne AB ägs och drivs av Mattias Carlsson som startade firman 2014. Han är från Marieholm men bor i Flyinge varifrån verksamheten också utgår. I början jobbade Mattias från det egna hemmet, men för två år sedan investerade han i nuvarande lokal, vilket innebar ett lyft för verksamheten. Idag driver han företaget med en kollega, samt just nu också en lärling. – Min plan är att utveckla och expandera med tiden. Det har rullat på bra på senare

Alltid god service och profisionellt utförda arbeten! Kontakta oss på Tel. 0704 - 679883

tid, konstaterar Mattias som, innan han startade eget, arbetade som elektriker, bland annat på Södervingebageriet. Han har genom åren samlat på sig lång erfarenhet och gedigen kompetens av elbranschen. Brett tjänsteutbud El-Basen Skåne AB utför alla typer av elinstallationer i samband med såväl nybyggnation som renoveringar, liksom olika former av elservice för både företag och privatpersoner. – Vi tar oss an alla typer av jobb, inte minst för industrier och byggföretag. Fördelningen mellan företag och privatpersoner är förhållandevis jämn, och de sistnämnda kan förstås utnyttja ROT-avdraget när de anlitar oss, påminner Mattias och poängterar att alla insatser utförs av behöriga elektriker.

ett flertal byggföretag, till exempel WE Construction i Malmö. – Våra kunder uppskattar att vi är en liten aktör, eftersom det gör oss väldigt flexibla. Vi kan rycka ut snabbt när behovet uppstår, samtidigt som vi erbjuder en professionell och personlig service som många större företag inte kan på samma sätt, konstaterar Mattias Carlsson. El-Basen Skåne AB har sedan starten varit involverat i ett flertal olika projekt. Företaget utförde bland annat nyinstallationer i 18 hus med radhuslägenheter i Trelleborg på uppdrag av WE Construction, ett projekt som varade i ett år. Ett annat uppdrag rörde installation av belysning på en läktare i lund. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Flexibilitet och personlig service El-Basens kunder finns inom en fyra mils radie från Malmö. Mattias samarbetar med

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 31


E S LÖ V

En komplett inredningsspecialist för världens rederier

Projekt för Rederi Eckerö ombord MS Birka i Stockholm. Utfördes i drift under 3 veckor 2019.

Båtvarv och rederier världen över samarbetar sedan lång tid tillbaka med ScanMarine AB. Det välrenommerade företaget med utgångspunkt från skånska Billinge är en komplett inredningsspecialist för båtar och fartyg av alla storlekar. Med sin breda och djupa kunskap kan ScanMarine åta sig allt från el- och rörarbeten till installation av möblemang.

ScanMarine AB är en välrenommerad inredningsspecialist för sjöfarten med 40 år bakom sig i branschen. Redan från början låg fokus på fartygsbranschen, då i form av mindre projekt, men sedan dess har bolaget

Alexandra Rolland Andersson

vässat sitt koncept, vilket utvecklat ScanMarine till en bred leverantör av i princip alla typer av inredningslösningar. – Vi står för kompletta helhetslösningar kring allt från el- och rördragningar till installation av allehanda möbler. Vi utgår alltid från kundens behov och önskemål, och använder oss uteslutande av certifierade material. Med en hög servicenivå jobbar vi med allt från förbättringsåtgärder till nyckelfärdiga lösningar som förlänger fartygens livslängd, berättar Alexandra Rolland Andersson, VD för ScanMarine AB. Kunder i hela världen ScanMarine AB startades på 80-talet av Alexandras far, Krister Andersson, tillsammans med ytterligare ett antal kompetenta personer med bakgrund i svensk sjöfartsindustri. Alexandra gjorde entré i bolaget 2017 med uppgift att arbeta med en femårig marknadsföringsplan. Det blev i stället bara fem månader i den rollen innan hon tog över som VD. Hon förvaltar därmed sin fars stolta arv, nu när denne har gått i pension, och till sin hjälp har hon 13 anställda på kontoret samt ytterligare ett hundratal medarbetare involverade i olika projekt. – Vi har sedan länge satsat på den internationella marknaden, vilket gjort att vi idag har kunder över hela världen, inte minst i Asien. Just nu jobbar vi bland annat med ett kryssningsfartyg i Tyskland som är världens största. Vi åtar oss dock både små och stora projekt med fokus på passagerarfartyg. Båtvarv och rederier är med andra ord våra främsta kundgrupper, upplyser Alexandra Rolland Andersson.

Nybygge i Guangzhou, Kina, på uppdrag av rederiet Destination Gotland. Fartyget MS Visborg levererades 2019 för att trafikera fastlandet och Gotland.

Nya lokaler ScanMarine har länge haft en mycket god utveckling, vilket gjort att företaget har vuxit ur sina lokaler i Billinge. Inom kort flyttas verksamheten till en ny anläggning i Eslöv. Den ligger miljömässigt helt i linje med bolagets tydliga klimatfokus, den är

till exempel utrustad med både solceller och laddstolpar. – Vi kommer också att få förbättrade logistikmöjligheter, en mer ändamålsenlig verkstad samt mer anpassade personalytor, samtidigt som pendlingsmöjligheterna för våra medarbetar förbättras i och med

närheten till både tågstation och flygplats, säger Alexandra Rolland Andersson som också ser ett behov av att förstärka personalstyrkan. – Just nu söker vi efter nya kollegor för projekt- och arbetsledning. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Den nya anläggningen i Eslöv slog upp portarna i Juli.

Vill du bli vår nya kollega? Vi söker nya medarbetare!

Gå in på vår hemsida och skriv till oss www.scanmarine.se 32


E S LÖ V

De bästa japanska anläggningsmaskinerna på den svenska marknaden Delvator är en av de ledande leverantörerna av anläggningsmaskiner på den svenska marknaden. De har ett välutbyggt nätverk av verkstäder och reservdelslager på 23 orter i Sverige, vilket gör att de snabbt och effektivt kan leverera några av branschens bästa anläggningsmaskiner. Delvator grundades 1986 av Christer Andersson. Sedan dess har företaget expanderats och utvecklats till att bli en ledande leverantör av anläggningsmaskiner i Sverige. Under 2020 skedde två stora förändringar i organisationen. För det första köptes Delvator upp av det norska bolaget SØrenco AS, som även äger Nasta AS, som kan sägas vara Delvators motsvarighet på den norska marknaden. För det andra fick Delvator en ny VD i Jonas Coltén, som kommenterar uppköpet och systerbolaget på följande vis: - Att SØrenco köpte Delvator blev den bästa lösningen. Vår relation med Nasta är sedan tidigare bra och våra verksamheter har mycket gemensamt. Genomtänkt nätverk Delvator har ungefär 50 anställda. Tjugo av dessa jobbar på huvudkontoret i Eslöv. Resterande personal finns på Delvators anläggningar i Stockholm och Härösand samt utsprida på olika delar i landet. Delvator har också ett nätverk av servicelämnare på 20 ställen i Sverige. År 2020

förvärvade Delvator sin tidigare servicelämnare HVL Maskin i Stockholm, och stärkte därmed sin närvaro i Stockholmsregionen.

Jonas Coltén

Rätt redskap för ditt

Anläggningen ligger i Arlandastad och består av verkstad, lager och försäljning. - Det strategiska läget i Mellansverige med

direkt anslutning till Arlanda gör det optimalt, säger Jonas. De bästa japanska anläggningsmaskinerna Delvator är generalagentur för anläggningsmaskiner från japanska Hitachi i Sverige. Maskiner från Hitachi håller hög kvalitet i många hänseenden. Hydrauliken i maskinerna får mycket beröm av kunderna och maskinerna går sällan sönder. Den nya serien av Hitachis maskiner, ”Serie-7”, har mottagits bra av kunderna. Hitachi har fokuserat mycket på hytten och interiören, vilket är viktigt för förarna som spenderar större delen av sina arbetspass i hytten. Kunder som är intresserade av att ta sig en närmare titt på maskinerna kan få en demonstration, antingen hos Delvator eller så kommer Delvator ut till kunderna. Det går alldeles utmärkt att hyra maskinerna på längre kontrakt från sex till sextio månader via Delvators systerbolag Delvator Maskinuthyrning AB. - Behöver man en anläggningsmaskin för ett projekt, men inte vill eller kan investera kapital, är det fördelaktigt att hyra maskiner för den period som man behöver dem, säger Jonas.

Söker duktiga medarbetare Personalen som jobbar på Delvator trivs, vilket reflekteras av en låg personalomsättning. Jonas beskriver personalen som erfaren och mycket kompetent. Delvator är i ett expansivt skede och kompetent personal söker Delvator hela tiden. - Vi söker alltid duktiga medarbetare, säger Jonas, som menar att den som letar jobb alltid kan kontakta Delvator eller göra en spontanansökan på hemsidan. Symbios med sina kunder Delvator säljer och hyr ut anläggningsmaskiner som minigrävare, bandgrävare, hjulgrävare och hjullastare till bygg- och industri-företag i hela landet. Orsaken till att företaget fortsätter växa så stadigt, även mitt under en pandemi, är för att det har ett symbiotiskt förhållande till sina kunder. - Målet för hela vår verksamhet är att öka våra kunders lönsamhet, säger Jonas. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

nästa jobb?

Låt Delvator AB förse dig med en Hitachi till ditt nästa projekt. Utan kompromisser, oavsett arbetsuppgift, industri eller gruva – vi hjälper dig att få jobbet gjort! Är DU redo? Besök oss på delvator.se

33


E S LÖ V

En komplett bygghandel för både hemmasnickare och proffs I Stehag, strax utanför Eslöv, hittar vi en av BOLIST-kedjans många butiker. Ända sedan 1930-talet har butiken varit en uppskattad och välrenommerad bygghandel med ett brett sortiment. Idag finner vi allt inom virke, färg, fönster, dörrar och golv till såväl privatpersoner som byggproffs.

O.O. Byggnadsmaterial i Stehag strax utanför Eslövs tätort har anor från 1930talet och drivs sedan slutet av 00-talet under BOLISTs fana. Vi träffar Anders Rahnboy som tillsammans med Henrik Läbom är en av två delägare. Han berättar att sortimentet i mångt och mycket kan delas in i fem huvudområden: virke, fönster, färg, golv och dörrar. – Vi står för en komplett fullsortiments-

butik. Här finns allt som behövs för ett byggprojekt för både byggare och privatpersoner. Dessutom får våra kunder prata med kunnig och serviceinriktad personal som ger goda råd, säger Anders och tillägger att butiken sysselsätter fem heltidsanställda, samt flertalet timanställda som rycker in vid behov. Tydligt kundfokus BOLIST är Sveriges största bygg- och järnhandelskedja med cirka 200 lokalt anknutna butiker. Det generella upptagningsområdet för butiken i Stehag är mellersta Skåne, men det händer förstås att den har mer långväga besökare än så, till exempel sommarstugeägare från kontinenten. I den 25 000 kvadratmeter stora anläggningen fanns tidigare ett sågverk, och det geografiska läget innebär stora logistikfördelar för både medarbetare och kunder. I butiken jobbar man överlag med ett mycket tydligt kundfokus. – Vi försöker ligga i framkant och vara innovativa. Under många år arrangerade vi till exempel en momsfri helg med rabatter som lockade långväga besökare. Det personliga mötet står alltid i fokus, och i kombination med de muskler vi får av att tillhöra en stor aktör som BOLIST blir vi framgångsrika, säger Anders Rahnboy. BOLISTs centrallager ligger i Helsing-

borg och innebär att butiken i Stehag har tillgång till ett sortiment på hela 25 000 artiklar. Man ombesörjer även leveranser till kunderna, även om ett mer populärt alternativt är att kunder lägger beställningar online som de sedan hämtar upp i butiken. God utveckling Anders och hans kollegor strävar alltid efter att leverera bra kvalitet till rätt pris. Det råder en mycket god stämning medarbetarna emellan, personalomsättningen är låg och under både fjolåret och i år gör man goda resultat. – Pandemin har fått till följd att många av de som har valt att stanna hemma har passat på att se över sina renoverings- och ombyggnadsbehov. Vi valde tidigt att satsa fullt ut och hålla ett komplett lager, något

som visat sig vara ett klokt beslut. Vi tror på en fortsatt god utveckling för både oss och branschen i stort, avrundar Anders Rahnboy. Intervju: Axel Eriksson

FAKTA ÖPPETTIDER Måndag – Fredag: 7-18 Lördag: 9-13 Söndag: Stängt

Besök o på Fa ss gärna ceboo k Insta gram och !

0413 - 540 340 34

info@oobygg.com


E S LÖ V

Eslövsbornas allbilverkstad

Invånare och företag i Eslöv med omnejd har i Auto & Mechanics alltid tillgång till en riktig allbilverkstad. I den MECA- och Däckpartner-anslutna verkstaden tar man sig an såväl personbilar som tunga lastbilar och entreprenadmaskiner av alla märken och modeller. Här erbjuder man också full däckservice inklusive förvaring.

I Löberöd, en liten bit utanför Eslövs centralort, finner vi Auto & Mechanics. Här träffar vi företagets grundare Lars Karlsson som berättar att han slog upp portarna till fastigheten, som ligger i direkt anslutning till hans föräldrahem, 1999.

Lars har tidigare arbetat som bland annat svetsare och rörläggare men har sedan barnsben haft ett stort bilintresse. Det föll sig med andra ord naturligt när han slutligen bestämde sig för att starta en egen bilverkstad. Från personbilar till entreprenadmaskiner Auto & Mechanics är en Meca- och Däckparner-ansluten verkstad. – Vi tar oss an allt från personbilar till tunga lastbilar och entreprenadmaskiner av alla märken och modeller. Vi är också en service- och garantiverkstad för Umesläp, och en annan specialitet vi har är hästtransporter. I det avseendet har vi många långväga kunder, säger Lars Karlsson. Han berättar vidare att verkstaden även

www.automechanics.se

Våra kunder kommer till oss eftersom de värdesätter vår stora kunskap och höga servicenivå. erbjuder komplett däckservice. Här finns bland annat ett däckhotell med plats för 400 set. Härutöver är Auto & Mechanics även certifierat för arbete med AC samt försäkringsjobb. I verkstaden, som byggdes

ut 2008, är man totalt fem anställda som jobbar.

Auto & Mechanics är Eslöv med omnejd samt Lund och Malmö. – Våra kunder kommer till oss eftersom de värdesätter vår stora kunskap och höga servicenivå, säger Lars Karlsson som i sammanhanget också lyfter fram den goda och familjära stämning som råder i verkstaden. Den bidrar i allra högsta grad även Ozzy till, som är en i trakten välkänd dobermann med en förmåga att få alla kunder att känna sig välkomna. – Mina duktiga medarbetare är förstås vår stora fördel, de är oerhört engagerade och kunniga, säger Lars som inte sällan tar emot praktikanter från gymnasiet i Svalöv. Det är inte ovanligt att de erbjuds anställning efter avslutade studier.

Kunskap och service Det generella upptagningsområdet för

Intervju: Axel Eriksson

046 - 62153 35


S VA LÖ V

Breda satsningar i möjligheternas kommun Svalövs kommun är i många avseenden möjligheternas kommun. Det gäller såväl boende som företagande och turism – områden där Svalöv kontinuerligt satsar på flera olika plan. Närhet och optimism präglar i allt väsentligt hela kommunen där inte minst företagsklimatet är ytterst gynnsamt.

Nära till allt, är ett begrepp man gärna använder när man beskriver Svalövs kommun. Kommunen, med sina drygt 14 000 invånare, har ett tilltalande geografiskt läge med närhet till både natur och större städer. Infrastrukturen är välutbyggd, och närheten till såväl järnväg som Sturups och Kastrups flygplatser skapar goda möjligheter för arbetspendling. Pågatågen trafikerar fem orter i kommunen, och härtill kommer Söderåsbanan, en järnvägssträcka mellan Åstorp och Teckomatorp som i dagsläget används för transporter, men som i slutet av året även kommer att öppnas upp för persontrafik och pågatåg. Sammantaget formas ett gynnsamt klimat för både arbete, företagande och boende, något som kommunstyrelsens ordförande, Teddy Nilsson (SD) gärna skriver under på. – Inte minst näringslivet är en viktig del

Mycket att se och upptäcka För besökaren finns mycket att se och upptäcka i Svalöv. Söderåsens Nationalpark, liksom ett flertal naturreservat och olika strövområden, lockar många besökare. Teddy Nilsson nämner i sammanhanget projektet Destination Söderåsen, vilket är ett samarbete mellan Klippans, Åstorps, Bjuvs och Svalövs kommuner, liksom med Familjen Helsingborg. – Vi har många fina promenad- och cykelleder här i Svalöv, och motorentusiasterna drar sig gärna mot Knutstorp Ring som bland annat arrangerar rallytävlingar. Där bedriver man verksamhet året om, ambitionen är att skapa ett innovationscentrum kring motorbanan där man bland annat bidrar till att utveckla miljövänliga fordon, berättar Teddy Nilsson. Svalövs kommun har en god genomströmning av turister, vilket föranlett att antalet värdshus med bed and breakfast är många. För den som hellre bor privat finns cirka 2 000 sängplatser via Airbnb.

i kommunens utveckling, vi strävar efter att ha ett gott och nära samarbete med traktens företag, samtidigt som vi vill uppmuntra och utveckla företagsamhet och människor till att bli entreprenörer, säger Teddy som varit politiskt aktivt sedan ett tiotal år tillbaka och innehaft nuvarande roll sedan 2019. Vill stärka välfärden Han berättar att kommunen hyser både små och medelstora företag i många olika branscher. Legotillverkning, teknik och verkstadsindustri är bara några av dem, liksom turism och den gröna näringen. Livsmedelsproduktionen är omfattande, faktiskt störst i hela regionen, bland annat i skepnad av Vidinge Grönt och välkända Björnekulla som just nu expanderar. – Det råder överlag en god efterfrågan på industrimark och tomter, upplyser Teddy Nilsson och lyfter i sammanhanget även fram Trolleholms Slott, beläget 40 minuter från Malmö, som är en uppskattad mötesplats för regionens företagare. Teddy är uppväxt i Svalöv och brinner för sin hembygd. Han har sin bakgrund i det privata näringslivet och är engagerad avseende byggnation, inte minst efter att ha varit politiskt aktiv i Byggnadsnämnden. Annars är det den allmänna välfärden som

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande

ligger Teddy extra varmt om hjärtat. – Jag vill utveckla och skapa kvalitet i välfärden. Det var den strävan som gjorde att jag en gång började intressera och engagera mig politiskt. I grund och botten handlar det om att både vi och våra barn ska

Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

ha en god och trygg framtid i kommunen. I sammanhanget är förstås utbildningsväsendet väsentligt. Svalövs gymnasium erbjuder ett brett utbud av utbildningar, och i kommunen finns dessutom Fridhems Folkhögskola.

Hanteringsutrustning för Sverige och resten av världen Nimo-KG i Kågeröd har över 60 års erfarenhet av att tillverka hanteringsutrustning för en rad olika branscher, med särskilt fokus på livsmedelsbranschen. Ledorden flexibilitet, säkerhet och hygien reflekterar att deras maskiner ofta är specialbyggda, alltid är säkra att använda och är lättskötta.

Nimo-KG är ett företag med gamla anor. Företaget grundades redan 1958 av Seth Hermansson, som köpte en smedja från bröderna Selander. På den tiden hette företaget Kå-Ge Lyften. Redan från började inriktade sig företaget på att tillverka hanteringsutrustning för livsmedelsindustrin och annan tillverkningsindustri. Sedan 1999 är Nimo-KG, som företaget numera heter, ett renodlat ingenjörsföretag, med ett nätverk av leverantörer, både i Sverige och övriga Europa. - Vi är ett litet företag som är stora inom en smal nisch, säger Martin Olsson, företagets VD sedan 2013. Specialanpassad hanteringsutrustning Innan Martin blev VD var han teknisk chef i många år. Han har jobbat på företaget i över 20 år och kan det utan och innan. Den utrustning som Nimo-KG har specialiserat sig på är hanteringsutrustning, vilket är utrustning för intern produkthantering inom olika typer av industrier. Exempel på sådana produkter är behållare, vågar, sats-

ningsstationer och utrustning för lyftning, tömning och förvaring. Nimo-KG jobbar med stor precision; i juli 2021 installerades en av deras satsningsstationer åt en kund i charkuteribranschen. Utrustningen är millimeteranpassad för bästa möjliga hantering. -Vi skräddarsyr lösningar efter kundernas behov och önskemål. 95 % av våra produkter är specialanpassade, säger Martin om företagets flexibilitet. Flexibilitet, säkerhet och hygien Flexibilitet är ett av företagets ledord. De två andra ledorden är säkerhet och hygien. Nimo-KG är väldigt måna om att deras produkter ska vara säkra att använda, men detta ledord innefattar även varorna som hanteras, så att de kommer till sitt slutmål i det skick som önskas. Alla maskinerna är tillverkade i rostfritt stål och med modern design, allt för att underlätta rengöring av maskinerna. - Våra produkter är lättskötta och underhållsfria, säger Martin.

0418-44 64 40 36

Sverige och resten av världen Nimo-KG är väletablerade i Sverige. Man kan finna deras produkter i nästan varje svensk livsmedelsindustri. Företaget har även ett globalt fokus. 30 % av kunderna finns i Sverige, 30 % i Tyskland och resterande kunder i andra länder. Martin berättar om en salladsfabrik i Norge till vilken man ska leverera 17 maskiner under första kvartalet av 2022. Dessa maskiner är byggda med ny teknik. Traditionellt drivs denna typ av maskiner av kedjor. Maskinerna som Nimo-KG har byggt är dock drivna med kuggrem, vilket är fördelaktigt ur en hygiensynpunkt, vilket alltså underlättar underhållet av maskinerna. Det går stadigt framåt för det lilla företaget i Kågeröd. - Framåt vill vi fortsätta ha en lokal förankring, men vi vill också fortsätta bli mer globalt kända, säger Martin om framtiden. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

www.nimo-kg.sese


S VA LÖ V

Lärande på riktigt på Svalöfs Gymnasium På Svalöfs Gymnasium talar man om lärande på riktigt. Det innebär att allt lärande ska ske i ett sammanhang och med förankring i arbetslivet. Skolan står för ett lite annorlunda upplägg, ett nytänkande arbetssätt som ger elever och lärare större inflytande och på så sätt bidrar till att det blir självständiga och starka individer som efter examen intar arbetsmarknaden.

Lärande på riktigt. Så lyder Svalöfs Gymnasiums uttalade vision, och det handlar om en filosofi som ska genomsyra alla delar av skolans verksamhet. "Allt lärande ska ske i ett sammanhang och det ska finnas en tydlig förankring i arbetslivet och i elevernas egen verklighet", lyder skolans egen formulering, och syftet är att skapa meningsfullhet hos såväl elever som personal. Lena Hansson är rektor och verksamhetschef. Hon beskriver Svalöfs Gymnasium som en nytänkande skola. – Vi jobbar enligt ett mer eller mindre unikt koncept där elever och skolpersonal tillsammans formar separata lag med eget ansvar för planering och för budget. Det har lett till att undervisningen har effektiviserats, vi har till exempel inga håltimmar, samtidigt som lärarna arbetar mycket tätare med eleverna. De lär känna varandra på ett helt annat sätt, samtidigt som det skapar frihet för lagen att anpassa undervisningen. Det här har funkat bra, såväl lärare som elever trivs med detta upplägg, förklarar Lena och berättar att skolan hyser 14 lag med 60-70 elever och 6-7 medarbetare i varje.

Goda omdömen

Svalöfs Gymnasium utbildar unga, vuxna och nyanlända under samma tak. Skolan har ett flexibelt arbetssätt och strävar efter att erbjuda kurser utifrån behov och önskemål. Här finns både teoretiska och praktiska program i form av samhällsvetenskap och naturvetenskap, bygg och anläggning, fordon och transport samt naturbruk. Skolan representerar dessutom fyra introduktionsprogram och två fyraåriga gymnasieprogram på särskola. För vuxna erbjuder man yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, och härutöver finns både SFI och yrkes-SFI. – När det gäller vuxenutbildning samarbetar vi med Familjen Helsingborg och webbplatsen Skånevux, där all vuxenutbildning i regionen är samlad på ett överskådligt sätt. Vi agerade snabbt när pandemin slog till genom att ställa om

och starta fler yrkesvuxutbildningar, berättar Lena Hansson. Svalöfs Gymnasium, som sysselsätter 150 medarbetare, hyser i dagsläget 500 gymnasielever och 200 elever inom vuxenutbildning. Verksamheten är välansedd, i lärarenkäter erhåller skolan höga betyg beträffande trivsel. – Det råder överlag en god stämning på skolan bland både kollegor och ungdomar. Många av våra medarbetare har jobbat här under lång tid och trivs med varandra och med ungdomarna. Kontinuiteten är viktig, menar Lena Hansson.

Eget lantbruk

Svalöfs Gymnasium har anor sedan 1800-talet. Skolan är ljus och fräsch, det finns gott om rum och gemensamma ytor. Natur och miljö är självklara inslag på skolan som driver sitt eget lantbruk. Här finns till exempel fler än hundra olika djurarter, veterinärklinik, hunddagis och djurpark. Skolan erbjuder också internat, idag hyser den 150 elever på internat, men antalet sökande ökar för varje år. – Att bo på internat är ett bra sätt att knyta nya kontakter på. Eleverna blommar ut och ges möjlighet att vara

sig själva, säger Lena och tillägger att skolans elever kommer från hela Skåne och delar av Blekinge. Lena Hansson anser att skolan har en synnerligen viktig funktion att fylla i arbetet med att förverkliga sina elevers drömmar och mål. – En del vill studera vidare, en del vill ut i yrkeslivet. Vi har ett brett nätverk och kontakter med många företag inom olika branscher. Yrkesprogrammens elever har APL, arbetsförlagt lärande, under 15 veckor, vilket förstås förkortar steget till arbetsmarknaden. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

- Bygg- och anläggningsprogram - Fordons- och transportprogram - Naturbruksprogram - Naturvetenskapsprogram - Samhällsvetenskapsprogram - Introduktionsprogram - Gymnasiesärskola - Vuxenutbildning - Internatboende 37


S VA LÖ V

Unika lösningar för effektiva korrosionsskydd Sveriges största aktör avseende elimination, förebyggande och kontroll av korrosion är Corrosion Control Company AB. 3C, som företaget också benämns, vänder sig till bland annat kraftverk, olje- och gasanläggningar, och står för högkvalitativa och innovativa lösningar som säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet.

Corrosion Control Company, eller 3C som man allmänt säger, erbjuder praktiska lösningar för att upptäcka, förebygga och kontrollera korrosion hos konstruktioner i vätska, jord eller betong. Företaget, som grundades av Björn Lindell i Landskrona 1996,

sysselsätter idag sju personer under ledning av Daniel Hermansson, VD sedan två år tillbaka. Björn, som officiellt har gått i pension, är dock alltjämt aktiv i företaget som har vuxit kontinuerligt och idag är den största svenska aktören i branschen med kunder såväl lokalt som i övriga världen. – Vi erbjuder praktiska lösningar som säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet i bland annat kraftverk, olje-, gas- och avsaltningsanläggningar. Vi tillverkar system från grunden med kundanpassade lösningar inom ramen för kvalitet, hållbarhet och kundunika krav, samt dokumenterar allt hela vägen, upplyser Daniel Hermansson som tidigare jobbade med projektledning på Alfa Laval innan han övertog VD-rollen i 3C.

Anpassade lösningar

3C utvecklar och designar alla komponenter och system själva. Bolaget representerar, som en av få aktörer i Skandinavien, ett produktsortiment för katodiskt skydd som inkluderar kompakta likriktare, fjärrövervakningssystem, kundanpassade anoder och testsonder för korrosionsdetektering. Katodiskt korrosionsskydd är en elektrokemisk metod för bland annat skydd av stålarmerad betong. I dessa fall fästs ett anodsystem på konstruktionen, vilken kopplas till en likriktare som förser anoden och armeringen med likström. Genom att ersätta det galvaniska element som uppstår mellan en offeranod och en metallkonstruktion med en likriktare håller korrosionsskyddet betydligt längre och kan dessutom kontrolleras under tiden. 3C använder sig av beprövad teknik och jobbar med ett tydligt fokus på produktanpassning utifrån plats, installationsmiljö och driftsförhållanden. Man har tillexempel jobbat med såväl broar som parkeringshus. – I vårt samhälle finns många platser där det är synnerligen viktigt att korrosion inte uppstår. Kraftverk, broar och andra betongkonstruktioner samt kärnkraftverk är några exempel. Samtliga tre aktiva svenska kärnkraftverk, liksom finska och brittiska anläggningar, tillhör våra kunder. Våra system har också installerats vid både Ölandsbron och

Driftsättning på kraftverk i Holland.

Sundsvallsbron, och vi ansvarar för drift och underhåll för katodiskt skydd av naturgasledningar i södra Sverige, berättar Daniel Hermansson. Miljövänligt och kostnadseffektivt

3C erbjuder härutöver fjärrsystem som bevakar utveckling av korrosion. Från distans kan man göra kontinuerliga avläsningar och larma vid behov. Sammantaget är 3C:s lösningar för att upptäcka, förebygga och kontrollera korrosion ett smart sätt att slippa bygga nytt. – Det är hållbart för miljön och samtidigt kostnadseffektivt. Våra lösningar förlänger livstiden på konstruktioner genom att förebygga korrosion. Betong går även att reparera i stället för att bygga nytt, påpekar Daniel. Han berättar vidare att företaget har ett nära samarbete med Siemens, liksom med ett flertal andra lokala aktörer. Alla 3C:s apparatskåp monteras till exempel lokalt i Annelöv av ELBE Automatic. Utvecklingen har varit positiv i bolaget där man nu befinner sig i början av en

Installation av kontrollskåp på kraftverk i Saudiarabien.

expansionsfas. Den svenska marknaden växer och ambitionen är att attrahera fler lokala kunder. Därför söker man efter nya medarbetare, framför allt elektriker och elingenjörer. – Vi jobbar på kontoret med ritning och projektering men också ute på fältet och med installationer och service. Det är med andra ord ett variationsrikt, flexibelt och mångsidigt arbete, tipsar Daniel Hermansson. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Vi designar och levererar katodiskt korrosionsskydd till Parkeringsgarage Vattenintag

Hamnar

Broar

Tunnlar

Nedgrävda rörledningar

Förhindrar korrosion hos konstruktioner i betong och stål. Ökar livslängd vid reparation och nybyggnation; hållbart för ekonomi och miljö. www.3ccc.se 38


S VA LÖ V

Hjälper företag synas DaRoNi Reklam & Fritid är det lilla reklamföretaget med den stora bredden. Företaget säljer bland annat profilkläder och har ett eget tryckeri och en maskinpark, vilket gör att kunderna bara behöver gå till ställe för att ta fram en logga och trycka den på allt från visitkort till kläder och bilar.

Året var 1994 när Tjoffe Nilsson grundade DaRoNi Reklam & Fritid i sina föräldrars garage. Han har kommit långt sedan dess. 2016 köpte företaget upp tryckeriet Jåbo Print. Sedan 2018 ligger både DaRoNi Reklam & Fritid och tryckeriet i samma lokaler på Industrigatan i Svalöv. Utöver Tjoffe, jobbar nu även Mette och Fredrik på företaget. - Vi har alla varit med länge, har lite olika kompetens och erfarenhet att komma med. Vi kompletterar varandra, säger Tjoffe. Från koncept till tryck

DaRoNi Reklam & Fritid har kompetensen och utrustningen som krävs för att hjälpa sina kunder med helheten när det kommer till marknadsföring. Arbetet börjar redan på konceptnivå,

med att ta fram exempelvis logotyper. Då man har ett tryckeri kan man sedan trycka upp exempelvis visitkort, kuvert och liknande, men även större format, som skyltar. För kunder som jobbar inom exempelvis byggbranschen har man ett brett utbud av arbetskläder, som man sedan kan trycka eller brodera

in logotyperna på. Maskinparken gör det till och med möjligt för DaRoNi Reklam & Fritid att sätta dekor och foliering på fordon, små som stora. Det breda utbudet av tjänster gör att man kan hjälpa företag baserat på de specifika kundernas behov. - Vi vill hjälpa och inspirera kunder att

hitta produkter för sin marknadsföring, säger Tjoffe. Finns där för sina kunder

Kundernas finns främst i västra Skåne, men vissa företag kommer från övriga regionen, kunder som är villiga att åka lite längre för att komma till just

DaRoNi Reklam & Fritid, exempelvis från Malmö, Helsingborg och Lund. Man jobbar med långsiktiga relationer i åtanke. Under pandemin har många företag ställt om sin produktion. Tjoffe, Mette och Fredrik har valt att köra på som vanligt. Denna sortens pålitlighet har lett till att man har fått ett antal nya kunder det senaste året. DaRoNi Reklam & Fritid är rustade att ta emot beställningar från företag med flera hundra anställda, men gör inte skillnad på kunder och kunder. De har även många mindre företag som kunder, vilket troligtvis har en del att göra med att man inte har någon startavgift eller miniminivå på beställningar. Det har dock nog lika mycket med bemötandet att göra. - De ska känna sig trygga med oss. Alla våra kunder är lika viktiga för oss, oavsett om det är en verksamhet med några få anställda eller flera hundra anställda, säger Tjoffe om företagets kunder. Tusenkonstnär sökes

Det är mycket variation i arbetet för Tjoffe, Mette och Fredrik. Vissa dagar hjälper de en kund med att ta fram en snygg logotyp. Nästa dag jobbar de med tält, banderoller och giveaways inför en mässa. En tredje dag kan de jobba med att sätta dekor på en bil. Trots pandemin fortsätter DaRoNi Reklam & Fritid att ha fullt upp. Därför ser de sig just nu om efter en ny medarbetare, som helst ska ha en del erfarenhet och kunna bidra på alla nivåer i verksamheten. - Helst ska det ju vara lite av en tusenkonstnär, säger Tjoffe. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

39


S VA LÖ V

20-årsjubilemum för Mark & Anläggning i Simmelsberga 2001 startade Michael Jönsson Mark & Anläggning i Simmelsberga. Nu, när företaget firar 20-årsjubileum, är de sju stycken på företaget. Michael har inte bråttom med att bli större. Ambitionen är densamma som den alltid har varit; att bli ännu bättre på det man gör.

Michael Jönsson har varit i mark- och anläggnings-branschen sedan barnsben, kan man säga. Hans far har varit i branschen i många år. Även Michaels bröder valde att gå samma väg. Michael hade arbetat för Skanska i många år innan han bestämde sig för att starta eget. Han trivdes bra på Skanska, som hans företag får uppdrag av än idag. 2001 kände han dock för att prova på att vara sin egen. Det var alltså tjugo år sedan. Idag är man sju stycken på företaget. Michael tycker fortfarande om att leda företaget från fronten. - Jag vill gärna vara med själv ute på projekten och stötta personalen istället för att sitta på kontoret, säger han. Växande kompetens

Utöver sina anställda, hyr Michael in personal när behov uppstår. Istället för att satsa på att utöka personalstyrkan, investerar Michael i sin befintliga personals kompetens. Resultatet är att personalen har en väldigt hög utbildnings-

nivå. Man har bland annat utbildat sig inom farligt gods, heta arbeten, arbete på väg, stumsvetsning och trafiksäkerhet och miljö. Den breda kompetensen gör personalen väldigt flexibel, vilket gör att företaget kan ta sig an även de mest utmanande projekten. - Vi är lyhörda och skräddarsyr lösningar utifrån varje kunds behov och önskemål, säger Michael. Ständigt moderna fordon

Företaget har specialiserat sig på byggnation, men tar sig an alla möjliga uppdrag. Utöver högutbildad och service-inriktad personal, är den högkvalitativa fordonsflottan nyckeln till företagets framgångar. Fordonsflottan består av bland annat en lastbil med lastväxlare, tre lastmaskiner och ett antal grävmaskiner på mellan ett och tio ton. Den välförsedda och ständigt moderna maskinparken bidrar även den till företagets flexibilitet. - Det är viktigt att ha rätt maskin för rätt jobb. Vi byter ofta ut våra maskiner, så att de alltid är moderna och funktionella, säger Michael. Från privatpersoner till Sveriges största byggföretag

Mark & Anläggning i Simmelsberga ligger i nordvästra Skåne och vill verka lokalt i möjligaste mån. Kunderna är allt från privatpersoner till NCC och MVB, ett av Sveriges största byggföretag. Man har även en del kommuner som

MARK &

ANLÄGGNING 0708-767780

40

är kunder, vilket betyder att man har gjort en del jobb på skolor och kyrkor. Uppdragen som företaget åtar sig är allt från snöröjning och trädgårdsarbete till husgrunder och VA-arbeten. Man har bland annat gjort arbeten för Preem i

Helsingborgs hamn och markjobb på Tommarps kungsgård, som från början var en dansk medeltidsborg. Michael har många möjligheter när det kommer till att expandera verksamheten. Han väljer att fortsätta satsa på kvalitet.

- Fördelen är att vi är en liten firma och är flexibla. Vi vill inte bli större nu, bara ännu bättre, säger han. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

​Med​moderna​fordon​och​effektiv​utrustning​kan​vi​ stå​till​tjänst​för​en​mängd​olika​sorters​uppdrag! Kontaka​oss​på: Telefon:​0708​-​767780 Mail:​michael@markoanlaggning.se Eller​via​vår​hemsida:​markoanlaggning.se


S VA LÖ V

Bara det bästa för proffsen

Delar av produktsortimentet.

Hantverkare, mekaniker och industriarbetare måste ha tillgång till de bästa verktygen och förbrukningsmaterialen för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt för kunden, för miljön och för sin yrkesstolthets skull. Det är här Novline kommer in i bilden.

Magnus Andersson hade jobbat i många är som utesäljare av förbrukningsmaterial och verktyg till industrin och verkstäder när han och en kollega beslutade sig för att starta egen firma. Idag äger och driver Magnus Novline själv. Som alla bra säljare, sätter han alltid kundens behov och önskemål först. Han är mycket mån om både

kvalitet och kvantitet; det är lika viktigt att ha ett stort sortiment som att ha de bästa produkterna. Denna inställning är en bra utgångspunkt för att skapa goda kundrelationer, vilket är A och O för alla säljare. Novline har stabila relationer med många av sina kunder sedan flera år tillbaka. Nyckeln till en god relation är öppen och ärlig kommunikation. - Vi visar våra produkter för kunderna. Sedan är det de själva som avgör, bestämmer och fattar beslut, säger Magnus. För proffsen

Novline har endast företagskunder, varav de flesta finns i Skåne, Småland,

Östergötland, Göteborg och Stockholm. Kunderna verkar inom en rad olika branscher, exempelvis entreprenad, lantbruk och olika sorters verkstäder. Företaget har även en del kommuner som kunder. Många av kunderna är återförsäljare av exempelvis reservdelar. Kunderna har tillgång till ett brett sortiment hos Novline, exempelvis produkter inom personligt skydd, handverktyg och specialverktyg och ett stort antal kemiska förbrukningsvaror, exempelvis tätningsmedel och lim. Två av de största säljarna är clips och bromsrengöringsmedel. Nyligen utökade Novline sitt sortiment av städoch rengörings-produkter. Det mesta av försäljningen sker via telefon och mail.

Magnus, som har jobbat som säljare i över 25 år, vet också att det gamla goda viset fortfarande kan vara det bästa ibland. - Innan pandemin hade vi även en uppsökande verksamhet, då vi åkte ut till kunderna och visade produkterna på plats, säger han. Hög miljöstandard

Novline säljer alltså stora volymer förbrukningsmaterial som innehåller kemikalier av olika slag. Därför är det extra viktigt för dem att värna om miljön. Ett exempel på detta är att många av företagets städ- och rengörings-produkter är miljövänliga och Svanen-märkta. Novline nöjer sig dock

inte med detta, utan tar hållbarhetstänket ett steg längre. - Vi har en konsult som hjälper oss att följa kemiinspektionens riktlinjer för hantering av kemiska produkter, säger Magnus. Från Teckomatorp och vidare norrut

Novline har sina lokaler i Teckomatorp i Svalövs kommun. Här har företaget allt på samma ställe; lager, kontor och försäljning. I dagsläget har Magnus en kollega till sin hjälp. Han börjar dock fundera på att expandera företaget på olika sätt. Vi skulle vilja anställa någon på lagret och expandera vårt försäljningsområde norrut, säger han. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

NOVLINE 046 - 70 93 50 | info@novline.se | www.novline.se 41


S VA LÖ V

Det stensäkra alternativet RPV Entreprenad AB är ett anläggningsföretag med 55 års gedigen erfarenhet och kunskap inom markentreprenadarbete och maskinell stenläggning. De inriktar sig också till stor del på uthyrning och försäljning av utrustning och maskiner till den sortens arbeten, där de med sin expertis kan bistå med vägledning samt goda tips och råd för att nå bästa möjliga resultat. Under 2020 utökades koncernen med ännu ett bolag Betong Syd AB och har sedan dess producerat betong både för försäljning och eget bruk.

RPV Entreprenad i Svalöv är ett familjeföretag som grundades 1966 av Roland Pettersson, där verksamheten dominerades av motorvägsbyggen med väghyvel. År 1984 fick RPV i uppdrag att stenlägga 120 000 m² i Västhamnen

i Helsingborg. Detta blev startskottet för företagets verksamhet inom maskinell stenläggning, och har vuxit stadigt sedan dess. Sedan 1994 ägs och drivs RPV Entreprenad av Rolands son, Niklas Pettersson. - Vi har den bredaste erfarenhet inom maskinell stenläggning i Sverige, säger han om företaget idag. Maskinell stenläggning

RPV Entreprenad har alltså över 50 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete där de under årens gång utvecklat en särskild expertis inom maskinell stenläggning. Niklas själv presenterar det som den optimala helhetslösningen för de som vill ha en kombination av stil, funktion och slitstarkhet. Markbetongsten är ett bra alternativ till asfalt, då det gör mörka miljöer ljusare och kan utföras på exempelvis godsterminaler, industrier, parkeringsplatser och

gator. Samtidigt som det kan innebära god ekonomisk vinning åt projektet. RPV utför även grundläggning och andra sorters arbeten inom mark och anläggning där projekten sträcker sig över hela landet. - Inga projekt är för små eller för stora. Vi är det stensäkra alternativet, säger Niklas och ler. Tillverkar egen betong

År 2019 fick man möjligheten att köpa upp konkursboet efter Betongfabriken i Glumslöv, där man förra året startade upp verksamheten Betong Syd AB under ledning av Christer Thornqvist. Nu kan man i koncernen tillverka och sälja egen certifierad betong i alla förekommande kvaliteter och konsistenser. Betongen levereras i roterbilar, med nio meters rännor och betongpumpar i olika storlekar efter kundens önskemål. Betong Syd tillverkar på förfrågan även prefabprodukter i mindre serier.

42

- Vi lotsar våra kunder rätt bland alla typer av betongkvaliteter och metoder, säger Christer. Maskiner för uthyrning och försäljning

RPV Entreprenad erbjuder ett brett sortiment maskiner och utrustning där kunden själv kan välja om de själv vill utföra jobbet eller om en skicklig förare skall ingå. Genom att använda sig utav ergonomiska maskiner minskar man slitaget på sin personal, effektiviserar arbetet och kan på så sätt minska kostnaderna med upp till 50 %. Vid frågor och funderingar kring uthyrning, försäljning och övriga anläggningsfrågor kan man vända sig till Niklas eller någon av de andra medarbetarna. - Vi har i dagsläget ett 20-tal medarbetare som alla har lång och bred erfarenhet. De är vår allra viktigaste tillgång, säger Niklas. Intervju: Alexander Lundström

010 - 177 41 11 | betongsyd.se

0418 - 45 70 90 | rpv.se

Glumslövsvägen 590, 261 63 Glumslöv

Företagaregatan 7, 268 31 Svalöv


S VA LÖ V

Från problemelev till TV-programmet Bygglov En gång i tiden var Ronny Karlsson en bråkig grabb, som inte kunde sköta sina studier. Tack vare sin fars vägledning kunde han bli en framgångsrik byggare som har medverkat i TV-programmet Bygglov.

Ronny Karlsson trivdes aldrig i skolan. Han hade svårt att sitta still och sköta sina studier. När han hade kommit till sjunde klass insåg lärarna att han behövde ett alternativ. På den tiden drev Ronnys far en normalstor byggfirma. Så det bestämdes att Ronny fick gå två dagar i veckan i skolan och praktisera hos sin far de andra tre. Ronny hade väldigt stor respekt för sin far; om hans far sa något, löd Ronny. I början tyckte Ronny det var rätt besvärligt. Han var trött på morgonen och insåg att det var rätt tungt att vara byggare. Allteftersom tiden gick, gick det dock bättre och bättre. När han blev lite äldre fick han anställning. 1993 blev hans far dålig och hans kropp orkade inte med det tunga arbetet längre. Ronny hade då möjlighet att ta över sin fars kunder. Han började med att bilda enskild firma. Han oroade sig dock en del för det faktum att han inte hade utbildning. Med tiden, och det flit som hans far hade inpräntat i honom, tog han kompetensprov och fick yrkesbevis. Detta har han följt upp med ett antal certifikat inom bland annat våtrum, epoxi och asbest. Idag driver han ett framgångsrikt aktiebolag.

Byggnation av kallbadhus i Bjärred.

- Jag har en framstående byggfirma med sju anställda. Jag kan, med gott hjärta, säga att jag har min far att tacka för dessa 28 år som egenföretagare, säger Ronny. Sin fars principer

Ronny är både ute och räknar på jobben och deltar i själva arbetet på byggprojekten. Han ställer höga krav på sina anställda, som alla har lång erfarenhet, utbildningar och ett antal certifikat. Han driver företaget efter sin fars principer och förväntar sig att hans anställda

jobbar lika flitigt som han själv gör. Samtidigt minns han sin fars tålamod och vet att det är mänskligt att göra misstag. Så om en kund inte är nöjd, tar Ronny på sig ansvaret att rätta till eventuella misstag utan att peka ut någon av sina anställda. Inte för att detta händer särskilt ofta. - Vi är ett gott medelålders-gäng, som har jobbat ihop i flera år, säger han om sina anställda. Medverkade i TV-programmet Bygglov

RS Bygg erbjuder sina kunder många

olika tjänster inom entreprenad, exempelvis nybyggnation, tillbyggnation, VVS och elarbeten. Man har ett nätverk av företag inom branschen, som man samarbetar med när behovet uppstår. VVS i Furuland, Sydsvenska elinstallationer och Woody är exempel på företag man samarbetar med någorlunda regelbundet. Man utför både små och stora projekt. Kunderna finns huvudsakligen i området mellan Båstad, Trelleborg och Kristianstad och består av både företagskunder och privatkunder. Överraskande nog har antalet privat-

kunder ökat under det senaste året, trots pandemin. Ronny har sannerligen kommit långt sedan han var den där skoltrötta grabben som började praktisera på sin pappas byggfirma. Ronny berättar om några av de senare årens höjdpunkter: - För kallbadhuset i Bjärred tog vi bland annat hand om hela byggnationen av en 540 meter lång brygga. Vi har även varit med i TV-programmet Bygglov. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Ronny Karlsson 0703 - 85 29 16 Järnvägsgatan 1 268 34 Svalöv www.rsbygg.se 43


S VA LÖ V

De förverkligar trädgårdsdrömmar

Poolområde med granitkeramik 600x600x20mm.

Det är många som drömmer om en vacker trädgård, en grön oas att njuta i. Det är detta som Wermö Mark och Trädgårdsanläggning ägnar sig åt; de förverkligar gröna drömmar.

Yta med granit 600x400x30mm samt damm.

Jakob Dahlström och Nisse Lindström visste båda tidigt vad de ville syssla med. Båda läste trädgårdsanläggningsutbildning på Hvilan gymnasium i Lund och blev senare kollegor. 2017 bestämde de sig för att starta ett eget företag, som fick namnet Wermö Mark

och Trädgårdsanläggning. De ser det som sin uppgift att förverkliga sina kunders trädgårdsdrömmar. 2021 blev de utsedda till årets unga företagare i Svalövs kommun. - Vi skräddarsyr lösningar utifrån kundernas drömmar och önskemål.

Det kan vara en grön oas att njuta i, en schysst uteplats eller kanske en trädgård med olika ”rum”! Det är bara fantasin som sätter gränserna, säger Jakob. Från dräneringar till de gröna oaserna

Företaget har börjat bygga upp en gedigen vagn- och maskinpark. Man har bland annat tre bilar och flera egna maskiner, inklusive hjul-lastare, minilastare och minigrävare. Om det uppstår ett behov av andra maskiner, hyr man in dem. Bland kunderna finner man en del företag, bostadsrättsföreningar och kommuner. Många av kunderna är dock privatkunder med de där gröna drömmarna. Många av kunderna finns längs den skånska kusten, mellan Malmö och Helsingborg. Wermö Mark och Trädgårdsanläggning erbjuder sina kunder många olika tjänster. Det är allt från källardräneringar till att anlägga gräsmattor, plattytor och formge trädgårdar. - Vi är måna om att våra kunder ska vara nöjda, så vi färdigställer allt innan kunden ska betala, säger Jakob. Rekommendationer

Detta är ett koncept som fungerar väldigt bra. Företaget har byggt upp ett gott rykte och får många jobb genom rekommendationer från tidigare kunder. De har bland annat haft ett projekt i Löddeköpinge, där de har anlagt plattor, murar och uppfarter. I

det lilla samhället Billeberga, som ligger strax utanför Landskrona, har man bland annat anlagt VA-avlopp och en damm samt stora gång- och sitt-ytor med granit. - Verksamheten har gått bra och det har varit en positiv utveckling, trots pandemin, säger Jakob om det senaste året. Söker eldsjäl med gröna fingrar

Förra sommaren anställdes Andreas, som har varit ett värdefullt tillskott. Det har gått så pass bra för Wermö Mark och Trädgårdsanläggning det senaste året att man just nu söker ytterligare en medarbetare. Företaget har ett antal formella krav, exempelvis kompetens inom trädgårdsarbete och att kunna köra olika maskiner. Det är dock den mentala inställning som är viktigast. Precis som Jakob, Nisse och Andreas, ska personen de letar efter vara en eldsjäl med gröna fingrar, som brinner för att förverkliga kundernas drömmar. Man söker en självgående person, som kan ta egna initiativ. - Arbetsuppgifterna och projekten varierar mycket. Arbetet innebär möjligheten att se nya platser och ta mycket eget ansvar, säger Jakob. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Jakob Dahlström och Nils-Hugo Lindström. Foto: Elin Grafström

Kontakta oss! Jakob: 0703 - 746551 Nisse: 0730 - 208023 info@wermo.se www.wermo.se 44


S VA LÖ V

En helhetsleverantör av byggoch anläggningsmaskiner

Kramer 5055-e, batteridriven lastmaskin.

Bygg- och anläggningsbranschen har i Wiklund Trading International AB en stabil samarbetspartner och helhetsleverantör. Bolaget säljer såväl nya som begagnade bygg- och anläggningsmaskiner, redskap, tillbehör och reservdelar.

Bröderna Henrik och Niklas Wiklund startade Wiklund Trading International 2004 tillsammans med barndomsvännen Per Liljeblad. Tillsammans har man åtskilliga års erfarenhet av branschen de verkar i, det vill säga försäljning av både nya och begagnade byggoch anläggningsmaskiner, redskap, tillbehör och reservdelar. Företaget är en helhetsleverantör och importör i Sverige för nya Yanmar bandgrävare, hjulgrävare, hjullastare och banddumpers, samt Kramer hjullastare och teleskoplastare. Härutöver bedriver man även försäljning av begagnade vägmaskiner till exportmarknaden. – Vårt produktutbud har breddats med åren. Vi är specialiserade på grävmaskiner och hjullastare på upp till tolv ton. Våra mindre maskiner har en stor målgrupp inom industri, lantbruk, entreprenad, uthyrningsföretag och privatpersoner. Gemensamt för alla våra maskiner är att de håller mycket hög kvalitet, säger Henrik Wiklund som vi träffar i företagets anläggning i Billeberga, vilken man flyttade till 2009.

Per Liljeblad, Niklas Wiklund och Henrik Wiklund.

Han berättar vidare att Kramer för några år sedan lanserade en batteridriven lastmaskin på 4,5 ton, en maskin om Wiklund Trading var först i Sverige med att erbjuda. – Vi ser över huvud taget en ökande efterfrågan på batteridrivna maskiner, konstaterar Henrik och tillägger att man genom åren har byggt upp ett omfattande nät av återförsäljare. Service och eftermarknad

Henrik betonar vikten av att även satsa på service och eftermarknad. I Billeberga finns ett omfattande reservdelslager och här, liksom i depån i Enköping, vilken etablerades 2017, finns en stor verkstad. – Utöver det har vi har även satsat hårt på att ha ett väl utbyggt återförsäljaroch servicenät över hela landet. Vi är också ödmjuka inför responsen från våra kunder, vi värdesätter både ris och ros så att vi hela tiden kan förbättra oss och utvecklas. Vår ambition är att finnas med våra kunder hela vägen, även efter köpet, framhåller Henrik Wiklund. Han berättar att man servar både små och stora kunder, inte minst uthyrningsföretag som Renta, och understryker samtidigt att alla kunder är lika viktiga och erhåller samma höga service och professionella bemötande. – Mixen av kunder har gjort att vi klarat oss bra, vi blir mindre sårbara, konstaterar Henrik och framhåller i sammanhanget den 24 man starka personal-

styrkan som han beskriver som ett gott gäng och sammansvetsat team. – Vår personal är vår viktigaste tillgång, de är flexibla och lyhörda gentemot våra kunder. Att få in rätt person på rätt plats skapar bra utvecklingsmöjligheter för oss. Det är extremt viktigt att personer funkar ihop. God utveckling

Wiklund Trading har ända sedan

starten haft en god utveckling. Från start jobbade man med begagnade vägoch asfaltmaskiner som man köpte från norra Europa och sålde globalt. 2004 utgjorde 95 procent av omsättningen export, idag ligger andelen på fem procent. – Vi har vuxit kontinuerligt på den svenska marknaden, men är samtidigt noga med att fortfarande låta en del gå på export. Det gör oss mindre sårbara

vid lokala konjunktursvängningar. Vår ambition är att fotsätta utvecklas och expandera. Hittills har allt gått som planerat, men det gäller att fortsätta lära sig med förstånd och vara långsiktiga i vårt företagande, avrundar Henrik Wiklund. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Yanmar B75W, B95W och B110W hjulgrävmaskiner.

45


S VA LÖ V

När automatlådan krånglar Kågeröds Bilverkstad har servat bilar i Kågeröd i 70 år. De senaste åren har folk åkt långväga för att få Automatlådeservice, en spetskompetens som har utvecklats av ägaren Johan Ljung de senaste åren då han såg ett stort behov. Kågeröds Bilverkstad slog upp portarna på 50-talet och har således servat Kågeröds bilar i 70 år. Idag drivs verkstaden av Johan Ljung, som knappt minns en tid när verkstaden inte var en stor del av hans liv. Johans pappa tog över verkstaden 1996 och i slutet av 2008 blev Johans pappa hastigt sjuk och gick sedan bort i juni 2009. Johan spenderade mycket av sin barndom och ungdom i verkstaden tillsammans med sin pappa. Johans och hans pappa delade samma framtidsvision om att Johan en dag skulle driva verksamheten vidare. Men det blev tidigare än tänkt. Endast 23 år gammal drev Johan verksamheten vidare ensam efter sin pappas bortgång. Sedan hösten 2009 ägs och drivs verksamheten av Johan. Johans sambo, Liana, sköter kundmottagningen och det administrativa medan Johan har hjälp av kollegan Kevin i själva verkstaden. - Vi kan lösa det mesta som kunderna önskar ha hjälp med och vi ligger bra till prismässigt. Vi håller billigare priser än de

stora märkesverkstäderna. Vi är måna om att behålla våra kunder och vårt goda rykte, säger Johan. Full service Kågeröds Bilverkstad är anslutna till verk-

Hjälp oss hjälpa dig att slippa få Alzheimers! Swisha en gåva till alzheimerforskningen 123 90 111 98 – TACK!

stadskedjan MECA, till vilken över 400 verkstäder är anslutna bara i Sverige. De flesta kunderna finns inom en radie på 10 mil. Verkstaden erbjuder det mesta inom bilreparationer och service, till exempel AC-service, Hjulinställning, Lyktpolering, Felsökning och Diagnos och utför service på alla bilmärken, inklusive hybrid-bilar. För däck har man ett samarbete med NDI i Lund och är anslutna till kedjan Superdäck, en kedja med över hundra fristående däck- och bil-verkstäder. Kågeröds Bilverkstad har även ett däckhotell. - Däckhotellets kunder blir fler för varje år som går, så det behövs mer ytor för det ändamålet, säger Johan om framtiden. Automatlådeservice Under Johans ledning har Kågeröds Bilverkstad utvecklat ett antal spetskompetenser. Man har bland annat investerat i utrustning som gör att man kan felsöka läckage med hjälp av en rökmaskin. Företaget erbjuder även sina kunder Automatlådeservice, vilket är lite ovanligt och väldigt populärt. Denna service utförs med hjälp av en automatlådesköljare. Med denna automatlådesköljare rengörs automatlådan, kylaren och omvandlaren med ett rengöringsmedel tillsammans med den gamla oljan. Efter detta fylls ny olja på medan den gamla töms ut, så att den nya oljan inte blandas med den gamla. Ett additiv tillsätts i den nya oljan. - Kunderna som vill genomföra detta ökar ständigt. De kommer dels från Skåne, men även andra delar av landet, säger Johan. Dubbelt upp I dagsläget har Kågeröds Bilverkstad två liftar i verkstaden, där Johan för närvarande alltså har en kollega. Planen är att utöka

Pågående automatlådeservice.

verksamheten för att kunna växa med fler ytor. Utöver att däckhotellet ska tillägnas mer yta, vill man utöka med två eller tre liftar till och kanske anställa en eller två mekaniker till. För det går bra för Kågeröds Bilverkstad nu, kanske bättre än någonsin.

- Trots pandemin har vi ökat omsättningen och fått fler kunder och har mer att göra. Vi ser positivt på framtiden, säger Johan. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Kontakta oss: Tel. 0418 - 800 20 Vi finns även på Facebook! Knutstorpsvägen 12, 268 77 Kågeröd

46

@Kågeröds Bilverkstad


S VA LÖ V

Det lilla byggföretaget med de stora möjligheterna Bygg-X är ett litet byggföretag i Svalöv. Då man har ett stort nätverk av kontakter inom byggbranschen, kan man ta sig an små som stora byggprojekt av många olika slag. När Micke Nilsson var klar med studierna började han jobba för en lokal byggfirma i Svalöv. Efter ett tag kände han att han ville pröva sina vingar och ha hand om

helheten själv. Sagt och gjort. Han slog sig ihop med en kompanjon, som han drev en byggfirma tillsammans med i 15 år. För fem år sedan bestämde de sig för att gå skilda vägar. Micke startade då Bygg-X. Hans fru, Jenny, är delägare och hjälper till med det administrativa. Till sin hjälp har Micke även två kollegor. Fredrik har varit med sedan starten. För två år sedan fick de sällskap av Mattias. - Vi är lyhörda för kundernas önskemål, vi

Tillbyggnad av ett konferensrum åt en företagskund.

håller tiderna och färdigställer och säkerställer projekten, både i kvalitet och utförande, säger Micke om sitt företags styrkor. Stort nätverk Bygg-X är alltså ett förhållandevis litet företag. Man kan dock ta sig an både små och stora projekt, då man har ett stort nätverk, som man kan administrera. Det finns allt från elektriker till rörläggare och takläggare i detta nätverk. - För markarbeten vänder vi oss ofta till BMT i Svalöv. För takarbeten vänder vi oss till exempelvis Svalövs Takservice, säger Micke. Totalentreprenader Det stora och omsorgsfullt byggda nätverket gör att Bygg-X kan ta sig an totalentreprenader, såväl renoveringar som nybyggnationer. Bygg-X har en bred kompetens och gör allt från att bygga konferensrum till att renovera badrum, för vilket man bland annat har våtrumscertifikat. Verksamheten utgår från Svalöv, men man har projekt runtom i Skåne. De flesta kunder är privatpersoner. Man får dock även många uppdrag av företag. Ett av de senare årens mest minnesvärda projekt var för Skogforsk, som ligger relativt nära Svalöv, i Ekeby. Skogforsk utvecklar och

Det färdiga konferensrummet.

kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till hållbar utveckling i skogsbruket. De ligger i forskningens framkant. Därför är det kanske inte särskilt förvånande att de projekt som Bygg-X fick från dem var lite ovanliga. Bygg-X har gjort två tillbyggnader med stora limträd. Invändigt skulle det vara parkett i taket. - Det var ett något annorlunda projekt, som var väldigt intressant och spännande, säger Micke.

2 kollegor till Även om Micke kan förlita sig på sitt nätverk när det kommer till större projekt, har han ambitionen att växa som företag. Tanken är att dubbla antalet anställda till fyra. Utmaningen är att hitta folk som har samma breda kompetens som övriga på Bygg-X har. - Det gäller att vara lite av en alltiallo, då vi har stor variation på våra projekt, säger Micke. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Kan sin sak om alla sorters tak Svalövs takservice har tredubblat sin personalstyrka sedan starten 2015. Orsaken till detta är bred kompetens, god servicekänsla, glada medarbetare och nöjda kunder.

Jörgen Persson och Henrik Jönsson är takläggare som hade jobbat ihop i många när de 2015 bestämde sig för att starta egen firma. Som för många nystartade företag var den första tiden rätt tuff för firman, som heter Svalövs Takservice. På den

tiden var man bara fyra stycken på firman. Kompetens, servicekänsla och mycket hårt arbete har gjort att firmans tuffaste tider är långt bakom dem nu. Henrik sköter det praktiska med projekten medan Jörgen ansvarar för det administrativa, vilket är en av nycklarna till firmans framgångar. - Vi är noga med planeringen av projekt och ser till att hålla tider. Utvecklingen har varit positiv. Vi har jobb året ut, säger Jörgen när vi pratar med honom i juni. Trogen och säker personal Idag har Svalövs Takservice 7 fordon och

14 anställda. Man har anställda i alla åldrar. De yngsta är i tjugoårsåldern medan de äldsta är över sextio. Det är kompetensen och trivsamheten inom företaget som förenar de anställda. Det finns regler och förordningar för takarbeten, som bland annat innebär att minst två personer ska ingå i varje projekt. Därför är de anställda på Svalövs Takservice uppdelade i sex stycken lag med minst två i varje lag. Fem av dessa lag blir tilldelade projekt att jobba på. Det sista laget är rörligt, så att det kan stötta upp där det behövs. Vid heta arbeten har man en till på plats, som står brandvakt. - Personalen är vår viktigaste tillgång. De är trogna och flexibla. Utan dem finns ingen firma, säger Jörgen.

hallar. Man jobbar med en mängd olika material, exempelvis takpapp, gummiduk, isolering, underlagstäckning och även så kallade gröna tak, som är ett miljövänligt alternativ. - Alla behöver vi tak över huvudet. Taket är den viktigaste delen av husets skydd mot klimatpåverkan, säger Jörgen om takbranschen. Material från Danmark till Italien Olika sorters tak kräver olika sorters

kompetens med en rad olika material. Svalövs Takservice jobbar bland annat med cellplast från Sundolit och frigolit från Bevi. För mineraler vänder man sig till danska Rockwool. Man använder även material från Index i Italien. - När pandemin är över hoppas vi kunna åka till Italien och se produkterna på plats och bli informerade, säger Jörgen om framtiden. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Alla behöver ett bra tak över huvudet Svalövs Takservice har bred kompetens och är experter på tak och tätskikt. De erbjuder sina kunder allt från helhetslösningar till underhåll och service. Ungefär 85 % av kunderna är företag. Firmans upptagningsområde är hela södra Sverige. Flest kunder har man i Malmö, där man bland annat lade tak på Slottstadens skola, som genomgick en helrenovering. Det finns inga projekt som är för små eller för stora för Svalövs Takservice. Man har lagt tak på allt från enkla garage till stora maskin-

BYGG

Mikael Nilsson 070-301 20 76 www.byggx.nu

Henrik: 0723-11 44 29 Jörgen: 0735-11 44 29 Svalövs Takservice AB Nils Jens väg 8, 268 31 Svalöv

svalovstakservice@gmail.com www.svalovstakservice.se 47


Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-5 2021 Västra Skåne  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded