Svensk Leverantörstidning nr-5 2018

Page 1

Gallerbolaget vässar konceptet i ett otryggt Sverige

Näringslivet i fokus när Örnsköldsvik växer

I en tid då kriminaliteten ökar och otryggheten växer blir behovet av skalskydd desto större. Det är en utveckling man tydligt märker i Gallerbolaget i Sverige AB där man är experter på frågor kring inbrottsskydd och säkerhet... Läs mer på sidan 15.

Örnsköldsviks kommun växer och mycket beror på det hårda arbete som Näringslivsenheten ligger bakom. Genom att stötta befintliga företag, serva nyföretagarna och främja nyetableringar bäddar man för ett rikt näringsliv med goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på sidan 18.

Nr5 Oktober 2018 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

NY ERA AV ÖKAT SAMARBETE MELLAN MÄNNISKA OCH ROBOT

INDUSTRI

Industri, akademi och myndigheter bygger morgondagens undervattensrobotar

Läs mer på sidan 5.

SMaRC (The Swedish Maritime Robotics Centre) är ett unikt samarbete mellan akademi, industri och myndigheter med syftet att ta fram nästa generations undervattensrobotik. Under fyra dagar möttes deltagare under en workshop i Saab Dynamics lokaler i Motala... Läs mer på sidan 7.

BYGG

NCC inleder arbete för linbana i Göteborg NCC har fått i uppdrag av trafikkontoret Göteborgs Stad att bidra i arbetet med en genomförandestudie och ta fram ett riktpris för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg. Läs mer på sidan 10.

DANMARK

Konferensanläggning för finsmakaren Cirka 30 minuter från Helsingör och Köpenhamn ligger Metalskolen Jørlunde. En helt fantastisk konferensanläggning som onekligen förtjänar mer uppmärksamhet från svenska företag och organisationer. En bekväm vistelse i miljöer präglade av dansk design och inredningsrkitektur när den är som bäst väntar besökaren.

Läs mer på sidan 86. NYTT BADRUM?

8 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID NING FÖR

VI ERBJUDER HELHETSENTREPRENAD STARTER TILL KLART BADRUM LE V ERFRÅN A N TÖR Besök gärna vår utställningsbutik för inspiration!

Jaxx Vitvaruservice på Öland AB reparation, service och installation av

0435-46 00 04

asljungamobelfabrik@home.se

Värmepumpar • Vitvaror • Kyla tel 0702 42 70 68

www.jaxxservice.se

Torslunda 102, Färjestaden. 0485-306 70. www.kakelcenter.se


- LESS INSPIRATION, MORE EDUCATION!

5,7 av 6 i betyg!

Talarförmedling Behöver ni en underhållare till er kick-off? Berör ni ett särskilt ämne under er konferens, och behöver en föreläsare som kan stärka det budskap ni vill förmedla? Eller ska ni påbörja en omorganisation och behöver en extern konsult? Vi arbetar med att matcha ditt verksamhets behov med rätt talare - till rätt tillfälle! Med över 800 expeter i vår förmedling kan vi garantera föreläsare, moderatorer, konsulter eller underhållare till er konferens, workshop, kick-off, utbildningsdag mm. 031-733 33 30 alt. 08-796 60 30 | lfl@lfl.se | www.laraforlivet.se

Gå 5 - betala för 4!

Öppna föreläsningar

Lyssnar ni på varandra på jobbet? Samarbetar ni på bästa sätt? Vill ni få ny energi i arbetsgruppen? Genom våra halvdagsföreläsningar kan er arbetsgrupp tillsammans få både inspiration och kunskap till ett fördelaktigt pris! Vår ambition är att ge dig och din arbetsgrupp en och annan aha-upplevelse, förnyad arbetsglädje och konkreta verktyg för att göra din arbetsvardag både smidigare och ännu mer glädjefylld! 031-733 33 30 alt. 08-796 60 30 | lfl@lfl.se | www.laraforlivet.se

Kurser Vill du veta hur du kan arbeta smartare i Excel? Har ni vidtagit de åtgärder som behövs för den nya dataskyddsförordningen (GDPR)? Eller ni kanske har andra utvecklingsbehov inom ledarskap, förhandling och kommunikation? Vi skräddarsyr även kurser efter era behov, som vi genomför på plats hos er! Väljer du att förenkla ditt vardagliga arbete med nya kunskaper genom våra kurser, så lovar vi att bidra med glädje och ny inspiration till ditt yrkesliv! 031-733 33 30 alt. 08-796 60 30 | lfl@lfl.se | www.hexanovaacademy.se

KOMPETENSUTVECKLING SOM FÖRÄNDRAR!

Lära för Livet och Hexanova Academy är delar av Education & More Scandinavia AB

www.laraforlivet.se | www.hexanovaacademy.se


Ulricehamn

55-57

en

2

Årjäng ledaren

ledaren

58-59

Ledaren Företagarna har ordet Infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

2

www.svenskleverantorstidning.se

ledaren Industri

3

Bygg

Energi innehåll Vad kommer innehåll IT/Säkerhet innehåll 2 ledaren Följande innehåll hittar du i Svensk Ungas självkänsla påverkas Följande innehåll hit Maskin miljardsatsningarna innehåll Leverantörstidning nummer 3 2014 Leverantörstidning n

att

Företagarna har ordet

www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

av sociala medier Följande innehåll hittar du i Svensk innebära? Ledaren 2 4

ledaren

Industri 5-8 2

Danmark

innehåll 3

Leverantörstidning nummer 3 2014

ÅlandLedaren

Jag har berört ämnet förr i flera ledartexter, Jag har tidigare berört problematiken kring Här ipresenterades Göteborg undrar vi om den Vår i luften. Visst är det härligt? Jag och nyligen en undersökning somomdebatsociala medier som ett slags livets skyltfönster där verkligen kommer ansluter mig till de som fylls av energi gerterade svart påVästlänken vitt om hur sociala medier påverkar att bli av, var och en av oss – frivilligt eller ofrivilligt – ser ett men mer avseenden. klarhet i frågan lärinte vi minst väl få efter valet våra liv i olika Det gäller behov av att visa upp fasader, framhäva allt det när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidning.se unga och det just åldersgruppen 12-16 år som i höst då ärgöteborgarna ska rösta om huruvidapositiva vi i våra liv och leverera en bild av oss själva det börjar grönska och man har hela nämnda undersökning berör. Den genomfördes som i många fall inte är helt sann, eller åtminstone ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. av ska internetsajten ungdomar.se på uppdrag av fyra porträtterad på ett sätt som presenterar enbart det ju till stor del finansieras via just biltullarna. Arbetslusten och glädjen ökar och det Länsförsäkringsbolag och omfattade knappt 4 000 Elmsätersom är värt att framhäva i vår vardag. Beteendet går När infrastrukturminister Catharina som fick svara på en rad olika frågor om är härligt när den andan smittar av sig ungdomar Svärd presenterade regeringens mångmiljard-igen i alla åldrar, men är förstås än mer påtagligt sociala medier. bland unga och i en tid då behovet av att synas tycks bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Slutsatsen: sociala medier påverkar självkänslan. bli allt större, liksom konkurrensen om utrymmet att man kommer att satsa på sådant som leder i stråklastarskenet. I nämnda undersökning anger till sociala jobb och främjar konkurrenskraften. ärexempel fler än hälften av flickorna att de har Att medier påverkar självkänslan kan ju Dettill Frågan är om även svensk infrastruktur går en klokinnebära strategiattsom sikt borgaroch för ett stärkt egentligen den på både förbättras uppfattningen av att andra har ett roligare och mer mot en ny vår? Det känns onekligen så efter försämras, nog är detDen de negativa aspekterna spännande liv än de själva. Nästan fyra av tio pojkar svensktmen näringsliv. här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder man reflekterar över när man till exempel läser att en upplever samma sak. gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. fjärdedel av flickorna upplever deras självkänsla en av och arbetstillfällen, ochattdet är sannolikt 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka försämras ju mer tid de ägnar åt sådana sajter och Underökningen bekräftar också bilden av att de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka appar. Trots detta anser nio av tio av de tillfrågade den allt större kroppsfixeringen finner näring i när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om ungdomarna att sociala medier är viktiga, vilket i sociala medier. Nära nog hälften av de tillfrågade för ”den bästa någonsin”. Man betonar dockungdomarna säger att de inte känner sig nöjda det den häromdebati Svensk Leverantörstidning och det är praktiken innebär att en förhållandevis stor andel Här i Göteborg undrar vi om det härligt? Jag ökande behovetsociala av satsningar Härdylika imedier Göteborg vi om Vårdet i luften. Visst är det härligt? Jag av det dagens unga använder trotsundraroch medden sinaomdebatkroppar när de jämför sig med andra i intressant att av, konstatera att inte enbart terade Västlänken verkligen kommer att bli som fylls av energi mod ansvarstagande från terade Västlänken verkligen kommer att bli Här av, råder det dock en viss skillnad att deefterlyser får dem att större må dåligt. I detoch perspektivet är sociala medier. ansluter mig till de som fylls av energi men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet handlar om att bygga ut och bygga nytt, som mest, när men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet berörda parter så att en modern och väl det anmärkningsvärt att en tredjedel ägnar minst mellan könen då 23 procent av flickorna anser att i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi när vårsolen gassar som mest, när utan också om att bevara det som redan och man har hela i höstFördå14göteborgarna omsjälvkänsla huruvida försämras vi tre timmar om dagen åt infrastruktur dem. procent av ska rösta deras när de använder sociala ska behålla trängselskatten eller inte.och Västlänken fungerande så småningom det börjar grönska och man har hela finns fungerar. Drift och underhåll en framför Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVårsig. i luften. Visst härligt? Jag ska behålla trängselskatten eller inte.mycket, Västlänken ungdomarna handlar det om mer än sex timmar. medier medan motsvarande siffra för pojkar skaär judet till stor del finansieras via just biltullarna. lämnas över till framtida generationer. den härliga sommaren framför sig. ska i terade hög grad prioriteras, vilket avspeglas ädjen ökar och det Västlänken verkligen kommer att bli av, ska ju till storen delväsentlig finansieras via just biltullarna. ansluter mig till de som fylls av energi Catharina Med andraMan ord: sociala medier utgör är 13 procent. Många så kallade ”likes” och positiva När infrastrukturminister Elmsätertycker att vi ska ta lärdom av DanArbetslusten och glädjen ökar och det i det faktum närai frågan nog halva men mer att klarhet lär vi milväl få efter valet ndan smittar av sig gassar När infrastrukturminister Catharina Elmsäternär vårsolen mest, när del av ungdomarnas liv. kommentarer på upplagda bilder höjer självkänslan Svärd som presenterade regeringens mångmiljardanvända oss av den statsgaär härligt den andan smittar av mark sig ochSvärd ibetonade höst då ska rösta huruvida vi jardregnet skagöteborgarna falla över just detta.omnär presenterade regeringens ntomkring. förmångmiljardpersonen i fråga, men sänker den samtidigt satsningar på svensk infrastruktur hon det börjar grönska och man har hela bland människor runtomkring. rantimodell manpå själva arbetat efter. skasom behålla trängselskatten elleravinte. Västlänken satsningar svensk infrastruktur betonade Resten ska till utveckling att man kommer attsig. satsa på sådant ledergå hos de som intehon erhåller lika många. Samtidigt den härliga sommaren framför ska ju Det till stor del det finansieras viai just biltullarna. Ni kanatt läsaman vadkommer Lars Redtzer, att satsa ansvarig på sådant som leder infrastrukturen och handlar till jobb och främjar konkurrenskraften. är visar undersökningen att var tredje flicka har fått Arbetslusten och glädjen ökar och det nsk infrastruktur går Catharina Elmsäteri Frågan Göteborg undrar om den omdebat- går för infrastruktur Vår i luften. Visst det härligt? Jag till jobb ochpå främjar konkurrenskraften. Det ärgjort dem kränkta eller ledsna. 22 Sveriges Byggen klok strategi somär på ettinfrastrukturminister stärkt omHär är om ävenvisvensk infrastruktur kommentarer som mångtförNär och mycket rälsbuns onekligen efter när den ärsåhärligt andan smittar avsikt sigborgar Svärd presenterade regeringens mångmiljardterade Västlänken verkligen kommer att blisåav,efter industrier, en klok strategi sominlägg på siktlängre borgar föravett stärkt har upplevt detsamma. ansluter mig till de fylls energi tycker i sitt svenskt näringsliv. Densom här typen av satsningar mot en ny vår? Det känns onekligen procent pojkarna tt satsa 522 miljarder den av trafik, närmare bestämt

Företagarna har ordet

Bornholm Företagarna har ord

4-6 Följande innehåll2hittar du i Svensk Ledaren Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014 Industri 7-10 Företagarna har ordet 3 Industri Västmanland Infrastruktur 12 Bygg 11-13 Infrastruktur 4-6 Bygg Göteborg Ledaren 2 Energi 14 Industri 7-10 Energi Energi 13 Företagarna har ordet 3 Marks kommun IT/Säkerhet 15 Bygg 11-13 IT/Säkerhet Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur 4-6 Småland IT 14 Maskin Energi16-17 Leverantörstidning14 nummer 3 2014 Maskin Industri 7-10 Danmark 18-29 Borås Danmark IT/Säkerhet 15 Skydd och Säkerhet 15 Bygg 11-13 Åland 30Ledaren Maskin 16-17 2 Ulricehamn Åland Energi 14 Fastigheter och Lokaler 16 Bornholm 31-36 Företagarna har ordet Danmark 18-29 3 ÅrjängBornholm IT/Säkerhet 15 Mora/Leksand Infrastruktur 4-6 Åland37-40 30 Mora/Leksand Livsmedel 17 Maskin 16-17 Västmanland 41-42 Industri Bornholm 31-36 7-10 Västmanland Danmark 18-29 Örnsköldsvik 18-27 Göteborg 43-44 Bygg Mora/Leksand 37-40 11-13 Göteborg Åland 30 Marks kommun 45-47 Energi Västmanland 41-42 14 Marks kommun Alingsås 28-31 Bornholm 31-36 Småland 48-53 IT/Säkerhet Göteborg 43-44 15 bland människor runtomkring. satsningar på svensk hon meninfrastruktur mer klarhet betonade ibesked frågan om lär vi få efter Småland näringsliv. Den här typen av satsningar vårsolen gassar som när gå ofta hand i hand med just mest, konkurrenskraft regeringens attväl satsa 522 valet miljarder fram isvenskt tidningen. atsningar fram till 2025. när höghastighetståg. Det ligger helt Mora/Leksand 37-40 att man kommer att satsa på sådant som leder i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Göteborg 32-39 och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det börjar grönska och man har hela Det är lätt att fokusera på de negativa aspekterna, BoråsDeteller 54 det bör onekligen räcka Tills nästa gång önskar jag allasannolikt Maskin Marks kommun 45-47 i linjetillmed andra jobbsatsningar och främjar skai konkurrenskraften. behålla trängselskatten och arbetstillfällen, och det ärmen en av 16-17 är om även svensk infrastruktur Borås de aspekter som Sverigesgår Byggindustrier 522 miljarder kronor –ärdetinte. bör Västlänken onekligen räckamånga man bör samtidigt komma ihåg att många den härliga sommaren framför sig.beaktar ndlar om att Frågan både stärka sköna timmar i vårsolen! en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. länder världen över och lär i de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 41-42 Västmanland en nyom vår? Det känns onekligen så glädjen efter infrastrukturplanen när de kallar den nationella till en hel del när det handlar om att både stärka 55-57 unga med sämre självkänsla via sociala medier astruktur. mot Du läser Arbetslusten och ökar och det Ulricehamn 48-53 18-29 svenskt näringsliv. Den här typen av svensk satsningar När infrastrukturminister Catharina ElmsäternärDanmark de kallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare om att satsa 522 miljarder för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock som utveckla infrastruktur. Du läserSmåland om kan påverkas positivt om de erhåller stöd och Ulricehamn törstidningregeringens och det ärbeskedär Öland 40-48 URBAN NILSSON härligt när den andan smittar av sig i hand gå ofta hand med just konkurrenskraft Svärd presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Manharbetonar dock kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. restider, inte minst mellan landets det ökande behovet av dylika satsningar och det här i Svensk Leverantörstidning och det är Göteborg 43-44 UTGIVARE kontakt med personer de känner sig trygga att det inte enbart bland människor runtomkring. och arbetstillfällen, ochintressant det är en av att det satsningar påsannolikt svensk infrastruktur betonade honBorås58-59 Årjäng detÅland ökande behovet av dylika satsningar och 30 miljarder kronorefterlyser – det börstörre onekligen mod räcka och ansvarstagande från att konstatera inte enbart storstadsregioner. med.54 Att sociala medier dessutom bidrar till och bygga522 nytt, Årjäng deoch aspekter Byggindustrier beaktar att man kommer att satsa påutsådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande från en hel del när det handlar att både berördaom parter så attstärka en modern väl som Sveriges handlar om att bygga och bygga nytt, ökad kommunikation och bredare kontakt- och det som till redan Marks kommun 45-47 Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag när de kallar den nationella infrastrukturplanen till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är OsbyLönsboda 49-51 berörda parter så att en modern och väl 31-36 som utveckla svenskFrågan infrastruktur. Du läser ominfrastruktur är om även svensk går fungerande infrastruktur så småningom utan också om att bevara detattsom redan Bornholm 55-57 och underhåll umgängeskretsar är andra positiva faktorer att terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt Ulricehamn ansluter tillDet deoch som fylls energi för Man betonar en klok strategi som pådock sikt borgar för fungerande infrastruktur så småningom det här i Svensk Leverantörstidning är avgenerationer. mot en mig ny vår? känns onekligen så ”den efter bästa någonsin”. lämnas över tilldet framtida finns och fungerar. Drift och underhåll , vilket avspeglas beakta i sammanhanget. mensvenskt mer klarhet i frågan lär vi typen väl få efter valet Småland 48-53 det ökande behovet av dylika satsningar och näringsliv. Den här av satsningar när vårsolen gassar som mest, när lämnas över till framtida generationer. intressant att konstatera att Man det inte enbart regeringens besked omatt attvisatsa 522 miljarder tycker ska ta lärdom av Danska i hög gradska prioriteras, vilket avspeglas g halva milSamtidigt kan man konstatera att de som 37-40 58-59 i höst då rösta om huruvida vi Årjäng Mora/Leksand efterlyser större och ansvarstagande från gåmod oftaigöteborgarna hand i handattmed just konkurrenskraft Man tycker att vi ska ta lärdom av Dandet börjar grönska och man har hela handlar om att bygga ut och bygga nytt, kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. mark och använda oss av den statsgadet faktum nära nog halva milÖrkelljunga 52-55 ust detta. anser sig ha störst behov av att synas och få ska behålla trängselskatten eller Västlänken berörda så arbetstillfällen, att en modern och det ärinte. sannolikt mark och använda oss av den statsga- 54 Borås v själva att522 bevara detsommaren som redan– det miljarder kronor bör onekligen räcka härliga framför sig. rantimodell man arbetat efter.parteroch jardregnet skaoch fallaväl över just detta. en av aa ckling av utan också omden uppmärksamhet kanske också är de som hanterar ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. N aNN Västmanland E c fungerande infrastruktur så småningom de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar s v rantimodell man själva arbetat efter.41-42 Ä och u läsa tillDrift en hel delunderhåll närkan det handlar om Redtzer, att både Ni Lars ansvarig Resten ska gå till Catharina utvecklingElmsäterav Arbetslusten och och detstärka ch ökar handlar i finns och fungerar. ovad aN d glädjen utsattheten sämst. Det hämmar k L När infrastrukturminister L N u I lämnas generationer. närtilldeframtida kallar den nationella infrastrukturplanen N T infrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig 55-57utveckingen bland dIpå Sveriges grad är prioriteras, vilket avspeglas som utveckla svensk Du om över INandan för Bygginfrastrukturen och detmångmiljardhandlar i Ulricehamn härligt när avläser sig N Ismittar älsbun- ska i hög EN infrastruktur dden dagens ungdomar och blir på sikt ett allt större Ronneby 56-65 Svärd presenterade regeringens ko NgE Man tycker att vi ska ta lärdom av DanI för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock R för infrastruktur på Sveriges Bygg- 43-44 N Göteborg d Q ! i det faktum att nära nog mildet här ihalva Svensk och detlängre är industrier, tycker i sitt inlägg mångt och mycket om rälsbunTILeverantörstidning NE mt bland människor runtomkring. Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg pho satsningar på svensk infrastruktur betonade hon LÄsa T mark och använda oss av den statsgaR det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker samhällsproblem.. i sitt inlägg längre Vad är en QR-kod ma i tidningen. jardregnet ska falla över just detta. intressant att konstatera att det inte enbart fram s den trafik, närmare bestämt ger helt Årjängi tidningen. 58-59 att man kommer att arbetat satsa sådant som leder Nilsson Urban man själva efter. efterlyser större modpå och ansvarstagande Resten ska gå till utveckling handlar om attavbygga ut ochgång bygga nytt, jag allarantimodell Tills nästa önskar höghastighetståg. Det ligger heltDet ärfrån Marksfram kommun 45-47 ÖRJAN PERSSON ndra och konkurrenskraften. Nitill kanjobb läsaberörda vad främjar Lars Redtzer, parter så attansvarig en modern vad och väl används den Frågan är om även svensk infrastruktur går Tills nästatill? gång önskar jag alla Tidningen utges av: Karlshamn 66-73 och

Bygg 9-11

Infrastruktur

innehåll

kommer Vad kommer rdsatsningarna Vad kommer miljardsatsningarna nnebära? att innebära? miljardsatsningarna kommer att Vad innebära? miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

infrastrukturen och detockså handlar iatt bevara utan ommånga dettimmar som redan sköna i vårsolen! i linje med satsningar i andra Prenumerera: är i klok strategi som på siktByggborgar ett stärkt föreninfrastruktur Sveriges fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! omnyoch rälsbunfungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group ABpåvärlden länder övertypen och lär isatsningar kortare mångt och mycket prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här av En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydindustrier, förlängningen tycker i sitt längre lämnas överinlägg till framtida generationer. URBAN NILSSON regeringens besked om att satsa 522avspeglas miljarder den trafik, närmare bestämt ska i hög grad prioriteras, vilket innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg n landets ANSVARIG UTGIVARE gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och tycker viligt skamer ta landets lärdom av Dankronor infrastruktursatsningar höghastighetståg. ligger helt iDet detpå faktum att nära nog halvafram mil- till 2025. fram i tidningen. inte mellan ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 05 00restider, med attav många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och arbetstillfällen, ochminst det sannolikt en statsgaav Tills nästa gång jagär alla markönskar och använda oss den 522jardregnet miljarder kronor det bör räcka031-719 Redaktionsledning: i linje med satsningar i andraska falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 05 många sköna timmar i vårsolen! rantimodell man själva arbetat efter. till en hel del när det handlar om att både stärka länder världen över och lär ska i gå till utveckling av Resten Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig utveckla svenskoch infrastruktur. förlängningensom innebära kortare infrastrukturen det handlarDu i läser om en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se URBAN NILSSON för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock infrastruktur på Sveriges Byggdet mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för restider, inte minst mellan ochlandets mycket om rälsbun- och Besök med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur ANSVARIG UTGIVARE det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl NNberörda gång önskar jag alla utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan sca vEN andra ch Ä N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d IN länder världen över och lär i I N N E E Adress-/namnändring: utgivare: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng skaAnsvarig i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen förlängningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON Urban Nilsson ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i det faktum att nära nog halva mils restider, inte minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text av ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson NNa mark och använda oss av den statsgaN E jardregnet ska falla över just detta. sca v Ä Prenumerera: storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild och Tidningen utges av: LAB Ekonomi: L rantimodell man själva arbetat efter. N I up I T d Prenumerera: ska gå tillärutveckling av prenumeration@hexanova.se En QR-kodResten (Quick Response) en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydEN I Hexanova Group ABLina överenskommelse träffats med INg Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Adress-/namnändring: 14 58 Göteborg det handlarstreckkod, i Ansvarig Nr 5-2018 E! QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt merinfrastrukturen information än enoch endimensionell såsom utgivare: text och olika tecken. I och hoN Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p T R Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och 0 med attmångt många och modernare och avkoda QR-koder har kodernas mycketmobiltelefoner om rälsbun-kan läsa Joakim Nyholm Redaktionsledning: Urban Nilsson Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många industrier, tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på den trafik, närmare bestämt Tidningen utges av: Redaktionsledning: Stefan 031-719 05läsaren 17 joakim.nyholm@hexanova.se Tidningen utges av:iCarewall användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där kan scanna in Ekonomi: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 Prenumerera: höghastighetståg. Det ligger helt PR &en More Scandinavia AB Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, QR-kod medGroup sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida avstefan.carewall@hexanova.se Hexanova AB ekonomi@hexanova.se Tillsstreckkod nästa gång önskar jag allabetydNNaMedia N med satsningar i andra EnKontakta QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell som kan innehålla i linje sca erbjudanden nätet: ÄvE 2, en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida ISSN 1102-9137 eller mer information. oss om hur Fiskhamnsgatan 414 58 Göteborg stefan.carewall@hexanova.se Redaktör: N dumed och a Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg k L L många sköna timmar i vårsolen! textpå och olika tecken. I ochmed erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur IN världen Besök osssåsom gärna nätet: Nu TI kan länder dTryck: överi och lär iligt mer information än en endimensionell streckkod, använda en QR-kod din annons! Ndu I orstidning.se Telefon 031-719 05 EN I Örjanmodernare Persson 031-719 05 21 kan läsa och avkoda QR-koder har kodernasdu kan använda en QR-kod i din annons! gEN 0500 00 innebära kortare med att många mobiltelefoner kod Telefon NIN 031-719 QR! Pressgrannar Tryck: www.svenskleverantorstidning.se Redaktionsledning: TId031-719 oNEförlängningen a h Fax 05 29 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på URBAN NILSSON L RT Fax 05 29 inte minst mellan landets orjan.persson@hexanova.se sma031-719 Pressgrannar restider, Stefan 031-719 05 17 ANSVARIG UTGIVARE reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där läsaren kan scanna in nern du behöver Urban Nilsson Adress-/namnändring: en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se storstadsregioner. med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Den enda mediepartnern du behöver j för insänt, ejBesök oss gärna på nätet:

Danmark 74-91

ion redaktion Vad är en QR-kod redaktion och vad används den till? redaktion Vad är en QR-kod och vad används den till?

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

REDAKTÖR

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod vad används den till? Layout: och Prenumerera: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen Adress-/namnändring: Besök oss gärna på nätet: utges av: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur ISSN 1102-9137 adressandring.slt@hexanova.se rtryck av textwww.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB använda du kan din annons! adressandring.slt@hexanova.se Tryck:enEnQR-kod www.svenskleverantorstidning.se Michaela Jönsson QR-kodi prenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text om inte särskild Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Ekonomi: ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Pressgrannar michaela.jonsson@hexanova.se och bilder förbjudet, om inteavkoda särskild Ekonomi: äffats med Den enda mediepartnern du 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och QR-koderAB harTel. kodernas LinaTelefon Akyuz, 031-719 lina@hexanova.se Tidningsstatistik 08-507 924 00 Den enda mediepartnern dubehöver behöver Redaktionsledning: överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se exanova.se Tidningen ansvarar Adress-/namnändring: ej för insänt, ej Fax 031-719 05 29 Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Tryck: Stefan Carewall 031-719 05 17 v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se NNa material. adressandring.slt@hexanova.se N beställt Eftertryck sca ÄvE ubeställt material. Eftertryckav avtext text en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Pressgrannar aN d ILL och N I Nu k T och bilder förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur förbjudet, om inte särskild EN I och EN I Ekonomi: gbilder kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: överenskommelse träffats med Nr 3-2014 30:e årg p LÄ Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 aRT smredaktionen. Pressgrannar Tidningsstatistik AB En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson redaktionen.www.hexanova.se www.hexanova.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

& mor

& more

& more

& mo

more

Vad är en QR-kod och vad används den till?

& more

PR PR PR PR P P P P P & more

redaktion

ISSN 11

Tidningsstatistik A

ISS

Tidningssta


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Enklare regler kan ge mer skatteintäkter Enligt Tillväxtverkets analyser har företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler ökat med cirka 1,2 miljarder kronor i snitt de senaste åren. I rapporten "Värsta reglerna" som Svensk Handel gav ut i mars i år framgår att nästan 8 av 10 företag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Regelbördan måste minska – och det skulle även gynna statskassan! Hur då?

Företagare lägger i snitt tio timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Det kan handla om inrapportering av uppgifter om anställda, skatteinbetalningar, uppföljande av föreskrifter från kommunen, enkäter från myndigheter, tillståndsansökningar, detaljer i miljökrav och mycket annat. Till detta ska man också lägga sådant som väntan i telefonköer vid kontakt med myndigheter, otydligt formulerade regler och långa handläggningstider. Kostnaderna för arbetskraft är höga i Sverige – bland de högsta i världen. Till stor del beror det på höga arbetsgivaravgifter. Om en företagare utför ett arbete på två timmar och fakturerar en tusenlapp, momsen inte medräknad, har företagaren kvar knappt hälften i lön efter att skatterna har dragits. Drygt hälften av värdet av arbetet har tillfallit staten. Vad händer om företagaren istället för att arbeta behöver ägna de två timmarna åt att hantera regelkrav? Inget arbete utförs, inget

Foto: Företagarna

ekonomiskt värde skapas, ingen faktura kan skickas – och både företagaren och staten går miste om intäkter. Regelbörda innebär därför att resurser används ineffektivt. Det drabbar både företagare och det offentliga genom minskade skatteintäkter. I 217 av Sveriges 290 kommuner är småföretagen den viktigaste källan till skatteintäkter, och regelbörda drabbar småföretag mest. Även på den kommunala nivån finns det alltså starka skäl till att minska byråkrati och krångel. Varje enskild regel eller reglering kan ha framstått som motiverad och proportionerlig när den infördes, men eftersom byråkratiska krav och regleringar kommer från många källor (stat, kommun, landsting, EU, myndigheter osv) görs ingen sammanvägd analys av bördan för företag när en ny regelpålaga införs. Det är också ett skäl till varför regelbördan ständigt ökar, om inget görs aktivt för att minska den. Företagarna vill se ett tydligt åtagande, om att sänka företagens administrativa kostnader med en miljard kronor årligen fram till 2022. Genom regelförenklingar, kortade handläggningstider, minskade uppgiftskrav och en skarpare konsekvensanalys av nya lagar och regler från statens sida kan regelbördan minska. Det skulle gynna både företag och statskassa. Låt företagare få koncentrera sig på det de gör bäst – att driva företag! Günther Mårder VD, Företagarna

Skattesmäll mot företagare räddar inte klimatet Under den nuvarande regeringen har företag och företagare påförts många nya skatter. Särskilt påtagligt är det på transportområdet. Flygskatt har införts, kilometerskatt övervägs, skatterna på bensin och diesel har höjts, fordonsskatten likaså. Samtidigt har förmånsbeskattningen av anställdas bilresor förbi trängselstationer höjts och om ett par år kan vissa sorters bilar förbjudas köra i särskilda miljözoner. En utredning är tillsatt att utreda reseavdraget, och resultatet kan bli påtagliga försämringar.

sådant som är skadligt, som klimatförsämrande utsläpp, är i grunden vettigt. Det har också flera partier insett och drev inför valet. Problemet är att skatter på transporter inte kan höjas i all oändlighet utan att det slår mot svenska företags konkurrenskraft. Många företagare är beroende av både sin bil och andra transporter för sin verksamhet. När Sverige dessutom redan har världens högsta koldioxidskatt, tycks det som att ytterligare förslag till höjningar av skatt på drivmedel och fordon snarare har till syfte att klämma mer skattekronor ur företagare och fordonsägare, snarare än att rädda klimatet.

Ett skäl till detta är förstås att det anses politiskt okontroversiellt att höja skatter som motiveras med miljö- och klimatskäl. Men ekonomiprofessorn Runar Brännlund har visat hur till exempel flygskatten och den nya fordonsskatten (bonus-malus) inte alls beskattar miljöskadliga utsläpp, utan bara resan eller färdmedlet. Det gör att dessa skatter inte uppnår sin påstått avsedda miljöeffekt – samtidigt som resenärer och företag drabbas av högre kostnader.

Företagare bör inte straffas genom orimliga och ineffektiva skatter. Flygskatten och kemikalieskatten är exempel på sådana feltänkta skatter som bör avskaffas. Koldioxid- och fordonsskatter kan inte användas som ständiga kassakor för staten. En kilometerskatt utan kompensation skulle innebära försämrade villkor för många företagare och dyrare transporter. Istället för ständigt ökade skatter bör skatten sänkas på klimatförbättrande åtgärder och investeringar, både för företag och privatpersoner.

Om man vill minska klimatpåverkan kan man beskatta utsläpp av exempelvis koldioxid med en skatt per utsläppsenhet som motsvarar priset för skadan. Detta kallas ibland för ”polluter pays principle”. Mycket tyder dock på att den koldioxidskatt vi betalar på drivmedel i Sverige är betydligt högre än bara priset för utsläppet. När miljöskatter börjar användas som bekväm intäktskälla för staten, förlorar de sin legitimitet hos medborgarna som tvingas betala dem.

För en hållbar och trovärdig miljöpolitik krävs att företagandets villkor tas med i beräkningen. Utan framåtblickande företag hade många av de viktiga teknikframsteg på miljö- och klimatområdet som har gjorts de senaste åren aldrig skett. Men företagen kan inte förväntas frambringa morgondagens miljösmarta lösningar och gröna teknik om de ständigt påförs nya skatter. Vi vill se ett grönt företagsamt tänkande från politiken, inte nya skatter på företagare!

Att sänka skatterna på sådant vi vill se mer av, som arbete och utbildning, och höja dem på

Patrick Krassén Skattepolitisk expert, Företagarna Foto: Företagarna


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

ABB visar upp en ny era av ökat samarbete mellan människa och robot I en unik nytolkning av Igor Stravinskijs ”Våroffer” ska ABB:s stora traditionella industrirobot IRB 6620 dansa med Fredrik ”Benke” Rydman på Kulturhuset Stadsteaterns scen i Stockholm i höst. Det är ett nytt koncept inom dansens värld som visar roboten i en annan miljö jämfört med den traditionella industrimiljön. Under föreställningen kommer Fredrik ”Benke” Rydman skapa en unik och helt ny dans som förmedlar känslan av teknik och människa som möts. Föreställningen är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och ABB.

Publiken får uppleva det senaste inom robotik i kombination med utvecklingen inom digitalisering med användandet av sensorer och ABB:s mjukvara SafeMove2, som på ett säkert sätt tillåter människa och robot att samexistera och samarbeta på samma yta. Tekniken gör det möjligt att koreografera robotens rörelser i symbios med den mänskliga dansaren. Säkerhet och produktivitet Inom tillverkningsindustrin betyder övergången till massproduktion av kundanpassade lösningar att människor behöver arbeta allt närmare robotar – vilket innebär att tillhandahålla nya delar, ändra program och inspektera nya robotrörelser. – Människor är mycket närmare tillverkningsprocessen idag, och det är helt enkelt inte produktivt att stänga av robotarna varje gång en arbetare kommer nära, säger Dennis Helfridson, enhetschef på ABB för Robotics i Sverige.

Benke Rydman repeterar med ABB:s industrirobot IRB 6620. Fotograf: Jonas Bilberg – Våra kunder är intresserade av lösningar som sätter höga standarder för säkerhet och produktivitet. Den här föreställningen kommer bidra till att visa hur vi går in i en ny era av ökat samarbete mellan människor och robotar på ett väldigt fantasifullt sätt. Den här satsningen är en spännande möjlighet för oss på ABB att få delta med en robot i en annan miljö än den industrimiljö vi är vana vid. Vi är glada över att få visa upp det senaste inom robotikens värld. Det är också stimulerande att samarbeta med en helt ny partner – Stadsteatern – där tekniken och det konstnärliga får chansen att mötas. Premiären för föreställningen var den 7 september på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där drygt 40 föreställningar ska hållas fram till den 30 november. En pionjär ABB är pionjär inom kollaborativ automation, från sin tvåarmade robot YuMi, lanserad 2015,

till sin nyligen presenterade enarmade YuMirobot och mjukvaran SafeMove2. SafeMove2 tillåter människor att jobba nära industrirobotar och kan styra robotens hastighet och position i anpassning till den uppgift den utför. I Benkes kreativa tolkning används SafeMove2 för att kontrollera robotens rörelser i förhållande till dansarens position genom att sakta ner robotens rörelser när dansaren kommer nära, och genom att tillåta den att återuppta normal hastighet när dansaren är på avstånd. Programmeringen använder en annan digital ABB-lösning, RobotStudio. Verktyget möjliggör simulering av robotens rörelser i en virtuell miljö, assisterad av VR-glasögon som visar alla tänkbara interaktioner i 3D. Säkerhet är högsta fokus för både ABB och Kulturhuset Stadsteatern, både under föreställningen och under utvecklingen av robotprogrammeringen och själva dansen.

fakta

Källa: ABB

Robot IRB 6620 ABB:s industrirobot IRB 6620 används vanligtvis som punktsvets och materialhantering. Virtual Reality En datorsimulerad verklighet som replikerar en miljö, verklig eller inbillad och simulerar användarens fysiska närvaro. RobotStudio Utvecklingsmiljö för ABB:s robotar som också används för virtuell simulering för att säkerställa applikationer.

Från repetitionen av dansföreställningen Våroffer, ett samarbete mellan ABB och Kulturhuset Stadsteatern. Fotograf: Jonas Bilberg

SafeMove2 Säkerhetsprogramvara från ABB för kollaborativa robotar.


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare inom plastkonstruktion

Problemlösning är Jelmtech Produktutveckling AB:s specialitet. Det välrenommerade Örkelljungaföretaget är en expert på plastkonstruktioner men besitter även bred kunskap om material som aluminium och tunnplåt. Med fokus på nytänkande, kreativitet och engagemang tar man fram skräddarsydda lösningar för företag i en mängd olika branscher.

Teknikkonsultföretaget Jelmtech Produktutveckling AB bildades 1995 och har sedan dess utvecklats till dagens specialist inom modern plastkonstruktion. Härutöver besitter man också omfattande kunskap kring andra material, såsom tunnplåt, strängbesprutad aluminium och formgods. Vi träffar VD Carl-Fredrik Emilsson på kontoret som är beläget på Hässleholmsvägen i Örkelljunga med en fantastisk vy över Hjälmsjön. Han berättar att det var Staffan Viebke och Karl-Erik Philipsson som grundande bolaget. – Kalle var egenföretagare och jobbade med Staffan på Eljo i Båstad. Kalle hade gott om kunder, men inte kapaciteten, så tillsammans startade de Jelmtech. Eljo var till en början en av de stora kunderna för vilka Jelmtech utvecklade artiklar, berättar Carl-Fredrik. Kring 2005 anställdes de första specialisterna för hållbarhetsberäkning och därefter specialister för simulering av formsprutningsprocessen. Idag sysselsätts även industridesigner som bistår kunderna från idé till önskad slutprodukt. – Ofta har kunden en kravspecifikation och utifrån den skapar vi funktions- och designkoncept för att sedan gå vidare med

konstruktion och ritningar, förklarar CarlFredrik. Noggranna kvalitetskontroller Carl-Fredrik har varit Jelmtech troget sedan 2001, då som konstruktör, därefter som projektledare och marknadsansvarig. VD-rollen har han haft sedan två och ett halvt år tillbaka. – Det känns bra att ha vandrat den vägen, det har gett mig en bra inblick i hur de olika processerna fungerar och härigenom kan jag snabbt sätta mig in i arbetet och vara delaktig i vår fortsatta utveckling, säger han. Jelmtech jobbar med lösningar för allt från husgeråd till avancerad medicinteknik, det mesta i form av volymprodukter som tillverkas via formsprutning. Förr testade man produkterna fysiskt, men idag kan man via företagets CADsystem kontrollera att produkternas hållbarhet motsvarar kundernas högt ställda krav. – Allt som händer under produktionsprocessen kan vi simulera genom våra programvaror. Tack vare dessa, ibland i kombination med kundens egna system, kan vi kontrollera att vi klarar alla certifieringar och all

dokumentation som krävs för att produkterna ska bli godkända, säger Carl-Fredrik. Han framhåller Jelmtechs ambition att vara Sveriges bästa företag för konstruktion av plastdetaljer. Tack vare ett utbrett samarbete med kollegor och partners kan man alltid ta fram en optimal lösning som exempelvis inkluderar både elektronik och mjukvara. Vissa prototyper bygger man själva medan andra utformas tillsammans med betrodda partners. Kundkretsen finns företrädesvis i södra Sverige, men till viss del även i norr samt även i Norge. Blickar framåt Jelmtech produktutveckling sysselsätter idag 28 anställda. Nu söker man personal för ytterligare fyra tjänster med specifik kunskap inom företagets gebit. Carl-Fredrik Emilsson kan se tillbaka på många framgångsrika år och blickar även framåt med tillförsikt. – Sverige går för högtryck och då skapar företagen fler och nya produkter. Vi har satsat stora resurser på en bredare kundbas, vilket krävs eftersom vi har en lång införsäljningstid. Den kan ibland sträcka sig över flera år eftersom

vi jobbar med produkter som våra kunder ska kunna använda under lång tid framöver. Samtidigt jobbar vi ständigt med förbättringar i den befintliga tillverkningsprocessen för att öka produktionen och minska kostnader. Det är en filosofi vi jobbar efter för såväl oss själva som för våra kunder, avslutar Carl-Fredrik Emilsson.

PRODUKTUTVECKLING

PRODUKTOPTIMERING KONSTRUKTION

PROJEKTLEDNING INDUSTRIDESIGN

FEMANALYS VERTYGSBEREDNING

UPPMÄTNING


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

Industri, akademi och myndigheter bygger morgondagens undervattensrobotar SMaRC (The Swedish Maritime Robotics Centre) är ett unikt samarbete mellan akademi, industri och myndigheter med syftet att ta fram nästa generations undervattensrobotik. Under fyra dagar möttes deltagare under en workshop i Saab Dynamics lokaler i Motala. Involverade doktorander, handledare och forskningsingenjörer visade upp sina projekt och presentationer varvades med föreläsningar, diskussioner och demonstrationer. Dessutom visade Saab upp en del av sin undervattensverksamhet.

Projektet inleddes i mars 2017 och sträcker sig till december 2024. Det är en satsning med en budget på 200 miljoner kronor med finansiering från Stiftelsen För Strategisk Forskning. Totalt rör det sig om 16 delprojekt där forskningsingenjörer och doktorander vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Göteborgs Universitet utvecklar funktioner, komponenter och lösningar inom undervattensrobotik. Övriga parter i SMaRC är

FMV, FOI, Marin Mätteknik och Saab, vilka bidrar i form av kravställningar, resurser och kunskap. Två demonstratorer Projekten kommer i slutändan att demonstreras på två undervattensrobotar, dels LoLo – en så kallad long-range and longendurance-demonstrator, en undervattensrobot med lång räckvidd som ska kunna köras i undervattensläge under lång tid, samt en mindre robot med en vikt på under 20 kg där fokus snarare ligger på att skapa lösningar till en prisvärd och enkelmanövrerad farkost och som dessutom ska kunna opereras i svärm. Demonstratorerna byggs som öppna system vilket ska möjliggöra att forskarna ska kunna integrera sina hård- och mjukvaror i farkosterna på ett smidigt sätt. Dessutom har projektet tillgång till andra demonstratorer i form av undervattensfarkoster från Saab, Marin Mätteknik och Göteborgs Universitet. Fokus för forskningen inom SMaRC är de industriella och samhälleliga nyttorna ur tre perspektiv. Det första handlar om den miljömässiga dimensionen och innefattar

SMaRC (The Swedish Maritime Robotics Centre) är ett unikt samarbete mellan akademi, industri och myndigheter med syftet att ta fram nästa generations undervattensrobotik. bland annat kartläggning av havens status. Den andra dimensionen är att säkerställa samhällets funktioner, sjöfart och handel. Detta genom att övervaka skeenden under havsytan. Slutligen ska projektet titta på hur vi kan ta tillvara de resurser som finns i haven med hänsyn till produktion av livsmedel, råvaror och energi. Höga förhoppningar Förhoppningarna i vad delprojekten ska mynna ut i är mycket höga. Ivan Stenius, universitetslektor på KTH och projektledare för SMaRC om delprojekten: – Projekten ligger i den absoluta framkanten av autonoma undervattenssystem, vi vill utmana oss själva och pressa forskningsfronten och hoppas kunna bidra till nästa generations undervattensfarkoster. Vikten av workshopen understryks av SMaRC’s ordförande, Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums:

– Att ha en gemensam workshop och demonstrationsperiod, som den vi haft i Motala, är en viktig del i ett komplext forskningsprojekt som SMaRC. Det ger hela forskargruppen möjlighet att mötas och utbyta tankar och idéer med varandra. Nu när demonstratorerna börjar ta form så är det viktigt att alla kan bidra till kravställningar och tekniklösningar. Dessutom får doktoranderna möjlighet att berätta vad de åstadkommit och vilka utmaningar de står inför, och de får möjlighet att se och känna på riktig hårdvara. Under workshopen fick deltagarna en rundvandring i Saab Dynamics lokaler i Motala och dess undervattensverksamhet. Deltagarna fick en demonstration av undervattensfarkosten Sea Wasp, dess system och funktionalitet samt möjlighet att provköra farkosten. Ett uppskattat inslag för deltagarna då de fick inspireras av farkostens stabilitetslösningar och styrsystem. Källa: saabgroup.com

Brexit: Hälften av företagen i EU27 har minskat sina investeringar i Storbritannien Hotet om Brexit innebär att nästan hälften av företagsledarna i EU27 har minskat sina investeringar i Storbritannien och redan sett störningar i sina leverantörskedjor. Det visar en undersökning som advokatbyrån Baker McKenzie har genomfört bland 800 företagsledare på sex större marknader i EU27. I Sverige har 55 procent av de undersökta företagen redan minskat sina investeringar i Storbritannien och 47 procent har sett störningar i sin leverantörskedja.

Mattias Hedwall, global chef för International Commercial & Trade på Baker McKenzie.

Över tre fjärdedelar av företagen i undersökningen uppger att deras företag skulle klara sig lika bra eller bättre om Storbritannien stannade i EU. Företagen tycker inte att deras röster har blivit lyssnade på i Bryssel. Mer än hälften (54 procent) tycker att deras åsikter inte har efterfrågats och inte heller finns representerade i EU:s Brexit-förhandlingar. Icke desto mindre har 78 procent av företagen i EU27 redan gjort förändringar i sin verksamhet eller strategi, vilket sätter stopp för uppfattningen att EU-företagen står och stampar medan de väntar på utgången av förhandlingarna. 84 procent av respondenterna i Sverige utvärderar aktivt Brexit-relaterade risker och 79

procent har gjort förändringar i sin verksamhet eller strategi till följd av detta. – Företagen ser över sin leverantörskedja och analyserar i vilken utsträckning den behöver förändras och kan optimeras. Med en förväntad hård Brexit kommer det att bli en ny komplexitet när det gäller att göra affärer med Storbritannien, oavsett handelslösning. Det kommer att bli högre kostnader för att handla med Storbritannien och ytterligare en administrativ börda. Framförallt företag som handlar med produkter med stora lager har börjat se över sin logistik. Några har flyttat eller planerar att flytta sina lager till Centraleuropa, säger Mattias Hedwall, global chef för International Commercial & Trade på Baker McKenzie. Pragmatism framför politik Tre fjärdedelar av respondenterna tycker att EU borde göra eftergifter till Storbritannien för att säkerställa en bättre handelsrelation med företagen i EU27. Ett frihandelsavtal med Storbritannien är mer populärt bland företagen i EU27 än en tullunion; 67 procent av respondenterna bedömer att ett frihandelsavtal är viktigt för deras verksamhet jämfört med 45 procent för en tullunion. Detta harmoniserar med den brittiska regeringens förhållningssätt, vilken har avfärdat ett tullunionsmedlemskap efter Brexit.

45 procent av alla respondenter har dock ännu inte gjort några förberedelser för den potentiella förlusten av ett förmånshandelsavtal med Storbritannien. Bestraffning, men inte till vilket pris som helst En tredjedel av respondenterna skulle vilja att Storbritannien straffas när det gäller ett framtida handelsavtal, med mer fientlighet i EU:s maktcentra Frankrike och Tyskland. Däremot tyckte 96 procent av företagsledarna i EU27 att förmånlig handel med Storbritannien var viktigare än att lära Storbritannien en läxa. – Förhandlarna är också mer intresserade av att hitta bra lösningar för båda sidor och det finns ingen anledning att straffa Storbritannien. Med detta sagt så måste förhandlarna hitta en balans mellan att ge Storbritannien en bra överenskommelse och samtidigt visa EU27 att det inte är samma sak att vara utanför EU som att vara en del av EU, säger Mattias Hedwall. – Det är ingen tvekan om att de flesta företag i EU ser Brexit som ett stort misstag. Men företagen måste göra det bästa möjliga av det faktum att det händer nu och företag som inte redan är förberett, borde du genomföra en utvärdering av den påverkan som Brexit har snarast, säger Mattias Hedwall. Källa: Baker McKenzie


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

En framåtskridande aktör kring modern plastproduktion

VD Stefan Andersson I skånska Örkelljunga finns en av Skandinaviens största aktörer inom avancerad plastproduktion. Här, liksom i bolagets övriga produktionsenheter på olika platser i världen, står KB Components för helhetslösningar kring allt från design och utveckling till fullskalig produktion, vilket gör bolaget till ett givet val för företag i behov av tekniskt avancerade plastkomponenter.

Vi träffar Stefan Andersson, VD för KB Components, tillika koncernchef för huvudägaren BrA Invest, på anläggningen och huvudkontoret i Örkelljunga där det just nu renoveras en hel del inför framtiden. – Du får ursäkta röran men vi bygger om. Det ska bli ett fantastiskt nytt kontorslandskap här och vi investerar en del även i produktionen för att bemöta framtiden, berättar Stefan. KB Components, tidigare KonstruktionsBakelit AB, erbjuder helhetslösningar avseende design, utveckling och produktion

av tekniskt avancerade plastkomponenter. Företaget behärskar därmed de flesta tekniker och material inom det polymera segmentet. Bolaget etablerades i liten skala 1947 då fokus låg på plast- och bakelitprodukter, inte minst kring husgeråd. Sedan nio år tillbaka står BrA Invest som huvudägare, vilket har ökat bolagets omsättning avsevärt det senaste decenniet. Idag sysselsätter verksamheten cirka 800 anställda med representation i Östeuropa, Mexiko, Kina samt Sverige med produktionsenheter i Örkelljunga och Anderstorp. Value through innovation Stefan Andersson beskriver KB Components filosofi med frasen ”Value through innovation”. – Vi är partners till stora industrikunder, vi är tekniskt innovativa och vi tillverkar det kunden beställer eller önskar för att kunna förbättra sin egen produktion, förklarar han. KB Components hjälper sina kunder att byta ut metallprodukter/detaljer mot plastenheter som är både lättare och mer slitstarka. – Vi ger förslag på de lösningar och förbättringar vi ser, vilket förbättrar våra kunders produktion, både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt, framhåller Stefan Andersson. Stark utveckling Företagets långa erfarenhet har bidragit till byggandet av en stabil krets av återkommande kunder. De uppskattar bolagets höga kompetens och goda renommé via uppdrag för kunder i en mängd olika branscher. Genom såväl förvärv som organisk tillväxt har företaget utvecklats och byggt en stark produktportfölj, vilket också gör verksamheten mindre konjunkturkänslig. KB

VALUE THROUGH INNOVATION

KB Components makes advanced systems and components based on innovative polymer and composites solutions. www.kbcomponents.com

Components betraktas därmed som en pålitlig och ansvarsfull samarbetspartner. Genom åren har KB Components utvecklats till en av Skandinaviens största aktörer inom avancerad plastproduktion. Ambitionen är att utveckla samarbetet med sina uppdragsgivare och bearbeta såväl nya som befintliga marknader. – Vi har upplevt en mycket stark utveckling under senare år, vilket gör att vi står mer än redo att möta framtidens utmaningar. I framtiden kommer vi att jobba mer mot en organisk enhet, och här i Sverige med hög automation och anpassning till våra kunders tillverkning.


bygg

9

www.svenskleverantorstidning.se

Bentechs glastak sparar energi Inglasningar blir allt vanligare i olika sammanhang, såväl inomhus som utomhus. Här står Bentech för ett intressant koncept kring skräddarsydda lösningar, präglade av kvalitet, funktion och driftsäkerhet. Bentech glasar in allt från kontor till balkonger och uterum, men får ett allt större fokus på energieffektiva glastak.

Vi träffar VD:n, tillika en av delägarna till Bentech Ingenjörs AB, Mats Jansson, på kontoret i Örkelljunga. Bentech grundades redan 1987 av Benth Lönnberg och har sedan starten utvecklat och skräddarsytt produkter för olika typer av inglasning. – Benth var byggnadsingenjör och noga med att ta patent på många lösningar inom balkonginklädnad och tak, berättar Mats som tillsammans med kollegan Johan Svensson Lood köpte bolaget 2011. Jakob Jalmerot köpte in sig i bolaget 2017. Idag har man kontor, försäljning, tillverkning och lager i Örkelljunga. – Sedan 20 år tillbaka har vi haft ett bra samarbete med Alural Balkongbeklädnad AB, där jag för övrigt började min karriär, tillägger Mats.

Han berättar att man genom åren har utfört många olika inglasningar och montage, men att man nu strävar efter att renodla verksamheten mot glastak. – Självklart hjälper vi våra befintliga kunder men fokus ligger just nu på utveckling av olika former av takkonstruktioner. De isolerade taken kommer mer och mer, mycket tack vare den höga energibesparing de representerar jämfört med många andra material. Bentechs gröna teknologi sparar energi, framhåller Mats Jansson. Flera fördelar Bentechs upptagningsområde sträcker sig över hela Sverige, samt delar av Danmark och Norge. Man har nu tagit sikte även på den finska marknaden och tack vare en kontakt på Malta har man även levererat och monterat sex tak där. Härutöver har Bentech även utfört uppdrag i London, Florida, Frankrike, Indien och Malta. Bentech monterar idag ungefär hälften av alla tak man säljer. De som väljer att montera själva är främst privatpersoner med enklare konstruktioner. – De tyngre och mer komplicerade konstruktionerna vill vi gärna vara med och montera själva. Då vet vi att de fungerar som de ska, inte minst de eldrivna systemen. Just isolerade glastak blir lite tyngre än andra

varianter och är därför vanligtvis försedda med någon form av elmotor för att kunna skjutas till önskat läge. Mindre, oisolerade terrasstak går oftast att justera manuellt, upplyser Mats. Fördelen med skjutbara tak är att man slipper växthuseffekten, samt att man erhåller ett annat ljus och kan ventilera efter behov. Bentech har många olika lösningar, vilka kompletteras med ett antal flexibla konstruktioner för exakt passform. Varierande projekt Med glastak från Bentech förlängs sommarsäsongen samtidigt som regn och rusk hålls borta. – Ett projekt vi är extra stolta över gällde ett skjutbart glastak på en lägenhet i Åbenrå i Köpenhamn. Byggnaden har blivit nominerad till Köpenhamns vackraste byggnad 2017, berättar Mats och nämner även terrasstak till Sillen & Makrillen i Helsingborg och Le Pain Francais på Kungsportsavenyn i Göteborg. Bentech ligger också bakom alla loger och restaurangen i Lindab Arena i Ängelholm. Andra uppdragsgivare är Vida Arena, Höganäs AB och Edison Park. I höst ska man leverera och

montera ett skjutbart isolerat glastak på Lögnes Gårdshotell utanför Laholm. Uppdragen är således många och framtiden ser, enligt Jakob som ansvarar för försäljning och marknadsföring, ljus ut. – Våra tak upptäcks allt mer runt om på olika platser. Att vi kan leverera både isolerade och oisolerade skjutbara tak till alla möjliga konstruktioner gör att efterfrågan ökar. Vi ser till att synas på de rätta marknadsplatserna, främst på nätet men även fysiskt, vilket ökar vår exponering. Bara under det senaste året har efterfrågan på våra tak satt ordentlig fart, vilket ger oss blodad tand inför framtiden, säger Jakob. – Vi lär behöva anställa fler för att kunna tillmötesgå den ökande efterfrågan, men det gäller att vi hittar rätt personer. Det är något vi lägger stor vikt vid, avslutar Mats Jansson.

Bentech Ingenjörs AB Järnblästg. 12 286 32 Örkelljunga Tel. +46 435 500 35 www.bentech.se info@bentech.se


10

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Nya byggtrender – så förebygger vi riskerna

Minskad höjdskillnad mellan golv- och marknivå. Fotograf: Shutterstock

Gröna tak. Fotograf: Shutterstock

Solceller. Fotograf: Shutterstock

Betong med nya egenskaper. Fotograf: Shutterstock

Solceller, gröna tak och laddstation för elbilen. Med nya trender utvecklas nya sätt att bygga bostäder, men kunskapen om potentiella risker finns inte alltid där. – Vi ser att nya material och metoder ibland introduceras för snabbt, säger Mårten Lindström, ordförande i GarBos tekniska råd som nu släpper en skadeförebyggande rapport om 15 aktuella byggtrender.

Ibland går det för snabbt – Vi ser att nya material och nya metoder ibland introduceras för snabbt, utan att eventuella nackdelar blir belysta. Det finns många fördelar med nya lösningar, men man måste förstå sammanhangen och introducera dem på rätt sätt. Jag hoppas att vår rapport ska leda till att fler söker djupare kunskap och fakta innan de bestämmer sig för en viss metod i stället för att ”hoppa på” en viss lösning utan att tänka på konsekvenserna, säger Mårten Lindström.

med vattenskador i kök än i badrum. Några av de vanligaste orsakerna är att det läcker vid diskmaskinen eller vid kylen och frysen. Eftersom många har trägolv i sina kök är risken för en utbredd vattenskada extra stor.

fakta

Fuktskador, röta, läckage och brandrisk. Det är några av de problemområden som uppmärksammas i byggförsäkringsbolaget GarBos nya rapport om byggtrender och vad som kan hända om rätt arbetssätt vid byggnationen inte tillämpas. Nya vanor och samhällskrav kräver nya byggtekniska lösningar, men det är inte alltid som beprövade metoder hinner tas fram innan de börjar användas.

Gröna tak och vattenskador i kök En tydlig trend är grönytefaktorn i stadsplaneringen där gröna tak blir vanligare och vanligare. – Gröna tak är en populär och viktig metod med många fördelar. Det skulle vara väldigt tråkigt om de många nya gröna taken inte utförs på ett sätt som gör att de fungerar på avsett sätt och i en lång framtid, säger Mårten Lindström. En annan trend är fler vattenanslutningar i kök, vilket har medfört att det blivit vanligare

Stora fönster. Fotograf: Shutterstock

Låglutande tak. Fotograf: Shutterstock

Vill uppmärksamma branschen Gar-Bos vd Peter Wipp tycker att det är viktigt att göra ”rätt från början”, framförallt med nya byggtrender, och hoppas att branschen får upp ögonen för att nya trender kan innebära nya krav i projektering, planering, genomförande och förvaltning av ett projekt. – Det händer att nya lösningar sprids snabbt och används i stor skala, ibland utan att alla förutsättningar är kända. Vi vill peka på några sådana trender och göra branschen uppmärksam på frågor som måste ställas när man använder en sådan lösning, säger han och lyfter betong som en viktig trend att hålla koll på. – Betong är ett av de viktigaste materialen i svenskt byggande, det används nästan alltid och ofta i stommen vilket innebär att förändrade egenskaper hos betongen kan få oerhört stora konsekvenser. Andra trender som lyfts upp i Gar-Bos rapport är tröskelfria terrasser och balkonger, låglutande tak, ökning av elinstallationer i digitala hem, stora våningshöga fönster, hetvattenkranar, blandfasader, utjämning av golv- och marknivå, gröna väggar och IT-säkerhet i smarta hem.

6 BYGGTRENDER OCH DESS RISKER 1. Trend: Minskad höjdskillnad mellan golv- och marknivå Risk: Fuktinträngning (framförallt när bottenbjälklag kommer under marknivån) 2. Trend: Gröna tak Risk: Otätheter i underlaget 3. Trend: Låglutande tak Risk: Läckage och fuktskador 4. Trend: Stora fönster Risk: Kallras, utvändig ytkondens och läckage 5.Trend: Betong med nya egenskaper Risk: Rötskador och skadliga gaser 6. Trend: Solcellspaneler Risk: Brandfara

Källa: Gar-Bo

NCC inleder arbete för linbana i Göteborg NCC har fått i uppdrag av trafikkontoret Göteborgs Stad att bidra i arbetet med en genomförandestudie och ta fram ett riktpris för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg.

– Vi är glada över att ha fått en entreprenör på plats med ytterligare linbanekompetens som kommer att tillföra den kunskap som behövs i det skedet projektet är i idag, säger Christer

Niland, nytillträdd avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med trafikkontoret där NCC tilldelats uppdraget för en första fas som kommer pågå i cirka ett år. Under den första fasen ska en genomförandestudie göras och ett riktpris tas fram för byggnationen. Därefter ska ett politiskt investeringsbeslut tas för att gå vidare med den andra fasen, där själva byggnationen sker. Trafikkontoret har budgeterat projektet i sin helhet till cirka 1,1 miljarder SEK.

NCC inleder arbete för linbana i Göteborg. Foto: Trafikkontoret Göteborg Stad 2 000 resenärer per riktning Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen med två mellanstationer vid Lindholmen och Västra Ramberget. Blir projektet verklighet kommer linbanan att bli den första i Sverige som integreras i den ordinarie kollektivtrafiken och beräknas transportera 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik. – En linbana i Göteborg blir ett viktigt

landmärke i regionen och ett spännande projekt att arbeta med. Vi ser nu fram emot att tillsammans med trafikkontoret ta fram ett bra underlag för projektet, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure Civil Engineering. Tidplanen har varit att politiska beslut ska kunna fattas under senare delen av 2019 och att en linbana ska kunna vara på plats till 400-årsjubileet 2021, men då upphandlingen försenats kan tidplanen behöva justeras.

Källa: NCC


bygg 11 www.svenskleverantorstidning.se

Ett smart val för kostnadseffektiv köksförnyelse Allt fler väljer att renovera köket och får en svidande räkning på köpet. Alternativet stavas Boon-Line som står för ett renoveringssystem som gör att du som kund kan behålla delar av ditt gamla kök, samtidigt som helheten blir ny och fräsch. Kostnadseffektiv köksförnyelse är BoonLines devis.

Boon-Line startade 2009 med inriktning på kök för i huvudsak fastighetsbranschen. Vi träffar ägaren Stefan Turesson på kontoret beläget på Träskomakargatan i Örkelljunga där han berättar att Boon-Lines köksrenoveringssystem är mycket kostnadseffektiva, något som fastighetsbolagen har upptäckt.

– Genom hög kvalitet ökar vi livslängden på ett renoverat kök, konstaterar Stefan och fortsätter: – Trots att vi bara har varit igång i cirka tio år har vi lång erfarenhet av branschen. Jag har själv mer än 25 år bakom mig i inredningsbranschen och var senast marknadsansvarig för ett större företag i köksbranschen. Tidigare var jag även ute och monterade butiksinredningar, så jag förstår hur våra anlitade montörer vill att allt ska packas och konstrueras för att på snabbast möjliga vis kunna monteras i rätt ordning. Idag är det platta förpackningar som gäller i branschen, vilket är kostnadseffektivt och bra för fastighetsbolagen. Kvalitet och miljö Boon-Line sysselsätter tre personer på kontoret i Örkelljunga och en representant i Stockholm. Stefans bror är anställd som säljare, hans son ansvarar för kontakter med kunder och leverantörer, medan hans fru Yvonne är VD med ansvar för ekonomin. – Kort sagt är vi ett litet familjeföretag med de stora möjligheterna, konstaterar Stefan Turesson.

Låglutande tak. Fotograf: Shutterstock

– När vi startade upp var vi en av Sveriges minsta köksleverantörer, men vi fick tidigt ett stort projekt: Herrgården i Rosengård. Vi levererade till Henda Byggservice som enligt dem aldrig upplevt sådan service gällande leveranstider, produkter och bemötande. Just kvalité och service, kombinerat med leverans- och driftsäkerhet är Boon-Lines ledord i allt man gör. Man tar även ett klart och tydligt miljöansvar, alla produkter är testade enligt Tyréns miljöstrategi. Livslängden på bolagets köksluckor bedöms vara cirka 30 år och de flesta av företagets leverantörer är ISO-certifierade.

Boon-Lines kunder är både privata och kommunala fastighetsägare. I de flesta fall styrs allt av HBV-avtal och när det kommer ut större projekt på förfrågan är man givetvis med och räknar på dem. Bolaget har idag avtal med ett antal montörer som bara är inriktade på fastighetsservice runt om i landet och välutbildade på Boon-Lines produkter. Härtill har man även ett sortiment som är riktat till konsumenter. Alla företagets produkter är svensktillverkade. Köksluckor, bänkskivor och handtag kompletteras av moderna funktioner och smarta förvaringslösningar. Allt i klassiska trämönster eller i de senaste färginslagen. – Genom bra kvalité på alla komponenter ökar vi livslängden och genom erfarna montörer minskar montagetiden, vilket ger fastighetsbolagen mindre störning i den egna verksamheten. Det innebär sammantaget god ekonomi på längre sikt, påpekar Stefan Turesson. Fuktavvisande kökslucka I framtiden kommer Boon-Line att satsa än mer på kompletta kök, berättar Stefan. – Vi har även tagit fram ett eget system för stommar som ger kortare montagetid, vilket håller kostnaderna nere. Vidare har vi en helt ny behandlingsmetod för att hålla fukt borta från stommar och luckor, upplyser han. Man har låtit produkterna stå i vatten ett helt dygn utan att de tagit någon skada. Just fukt är ett av de största problemen gällande kök, och Boon-Lines fuktavvisande lucka Resistent blev en succé på fastighetsmässan på Elmia. – Vi hoppas framöver även kunna etablera återförsäljare över hela Sverige, bearbeta fastighetsbolagen än mer och se till att vi är med även gällande näthandel i framtiden, avslutar Stefan Turesson.

E-post: info@boon-line.com Telefon: 0435-46 00 90 Hemsida: www.boon-line.com


12

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att tillsammans sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup, går LKAB, Epiroc, ABB, Combitech och AB Volvo samman i ett partnerskap och startar en unik testbädd i Malmfälten.

Testbädden, SUM, Sustainable Underground Mining, ska anläggas i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget samt i en virtuell gruva. I testanläggningarna ska ny teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö för att säkerställa att svensk gruvindustri även i framtiden är konkurrenskraftig och kan skapa jobb och tillväxt, både lokalt i Norrbotten och nationellt. Det krävs nya styrsystem, ny och utvecklad gruvutrustning samt komplexa och effektiva ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri. För att nå dit krävs en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter. – Sveriges gruv- och mineralindustri tävlar om att vara mest hållbar i hela världen. Hållbarhetskraven och teknikutvecklingen utvecklas nu i snabb takt och då behöver även svenska aktörer komma samman för att se till att

vi kan bedriva gruvdrift på ett säkert och hållbart sätt i framtiden. Det bådar gott för gruvlandet Sverige, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Unikt samarbete Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan går de svenska industriföretagen LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo samman för att hitta lösningar och sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup som skulle innebära ett rejält tekniksprång. – LKAB har en lång tradition av innovationer och för att säkra långsiktig konkurrenskraft måste vi hitta nya metoder och smartare lösningar för fortsatt brytning av världens bästa och renaste järnmalmsfyndigheter djupare ner i våra underjordsgruvor. Vi är stolta över att inleda ett av de största samarbetsprojekten i Sverige idag med ledande aktörer i branschen som bidrar med kompetens och tekniska resurser. Tillsammans ska vi ta fram lösningen på morgondagens hållbara gruvindustri som är säker, koldioxidfri, digitaliserad och autonom, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

För att tillsammans sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup, går LKAB, Epiroc, ABB, Combitech och AB Volvo samman i ett partnerskap och startar en unik testbädd i Malmfälten.

– Vi är stolta över att vara en del av samarbetet med att utveckla världens mest moderna gruvverksamhet. Detta är i linje med vårt fokus på autonoma och batteridrivna produkter och lösningar som ökar produktiviteten och säkerheten i gruvorna, säger Per Lindberg, vd och koncernchef Epiroc. Söker samarbeten Inom ramen för testbädden ska bästa

sättet för att bygga ett effektivt autonomt produktionssystem undersökas, som är koldioxidfritt och med högsta tänkbara säkerhet. I framtidens autonoma och digitaliserade gruva ska maskiner och människor arbeta sida vid sida. För att projektet ska gå att genomföra krävs det betydande nationella insatser och parterna söker därför samarbete med fler leverantörer, staten, forskningsinstitut och universitet. Källa: Epiroc

Rekordstort godståg transporterar SSAB:s stål Finlands till massan största godståg började nyligen regelbundet trafikera sträckan Brahestad–Tavastehus. Det handlar om ett megatåg som väger 5 200 ton och transporterar stålcoils mellan de två orterna. Hittills har transporten av coils gjorts med två tåg om dagen. Nu sköts transporten med ett enda tåg.

SSAB och VR Transpoint har skapat en ny, mycket effektiv verksamhetsmodell för transporter mellan anläggningarna. Hittills har stålcoils transporterats med två tåg om dagen från Brahestad till Tavastehus. I fortsättningen transporteras samma mängd med ett enda stort tåg, ett så kallat Megatåg. Megatåget väger hela 5 200 ton med last. Det rekordstora tåget för inhemsk trafik kan transportera hela 3 800 ton stål åt gången, vilket

är drygt 50 procent mer än tidigare. Tåget har 52 vagnar, och längden med lok är 690 meter. Megatåget kommer årligen att transportera över en miljon ton. – Större tåg ger effektivare transporter. Vi kan transportera mer gods med färre tåg. Förutom optimerad resursanvändning ger det även miljöfördelar i och med att utsläppen från trafiken minskar. Effekterna märks på hela transportsystemet, berättar Tero Kosonen, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på VR Transport. Större massor – Vi började tillsammans se över transportkedjan mellan anläggningarna i

Brahestad och Tavastehus på ett nytt sätt och söka hitta fördelar genom större massor. Vikten av effektiva logistiklösningar betonas i den internationella verksamhetsmiljön inom metallindustrin. Erfarenheterna av provtrafiken har varit lovande, och nu har konceptet tagits i bruk fullt ut, konstaterar SSAB:s logistikdirektör Seppo Tervonen. Trafiken enligt den nya verksamhetsmodellen från Brahestad till Tavastehus startade den 30 april. I fortsättningen kommer man även att använda sig av VR Groups nya mångsidiga och effektiva Sr3-ellok, som kan dra tyngre godståg än tidigare. Källa: SSAB

Ett rekordstort, 690 meter långt, godståg transporterar SSAB:s stål från Brahestad till Tavastehus.


energi 13 www.svenskleverantorstidning.se

Höga elpriser och solig sommar lockar fler att satsa på solel I snitt har solen skinit omkring 370 timmar över Sverige under juli månad. Samtidigt är elpriset det högsta på 10 år. Hade hälften av alla villor i Sverige haft solpaneler på taket skulle det ha genererat en elproduktion på 0,8 miljarder kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

– Den 1 augusti försvann bygglovskravet på solpaneler vilket vi på Bixia hoppas och tror kommer att leda till att fler väljer att investera i solel. Den här sommaren har de som redan valt att sätta upp solpaneler på sitt tak haft stor utdelning, dels har de producerat massor med el, dels är elpriset nu det högsta på tio år, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. För en villaägare med en solelsanläggning på 5,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har juli månads solstrålar i snitt genererat cirka 785 kilowattimmar. Priset har varierat mellan 4 och 54 öre per kWh I början på maj var elpriset under en kort period nere på 4 öre per kilowattimme. Tre månader senare, med långvarig hetta och torka, låg snittpriset på 54 öre per kilowattimme. – Att elpriset varierar kraftigt hänger till stor del ihop med vädret. Den här sommaren går till historien både när det gäller antal soltimmar och brist på nederbörd. Vattenmängden i våra vattenmagasin har minskat kraftigt i brist på nederbörd. Samtidigt har det

För en villaägare med en solelsanläggning på 5,5 kilowatt på taket har juli månads solstrålar i snitt genererat cirka 785 kilowattimmar. Den 1 augusti försvann bygglovskravet på solpaneler, vilket kan leda till att fler väljer att investera i solel.

högtryckdominerade vädret inneburit att vindkraften varit låg, säger Matina Rosenberg. 30 procentig ökning sedan årsskiftet Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av sol-, vind- och vattenkraft. Antalet producenter ökar i snabb takt, inte minst när det gäller solel. Sammanlagt har elbolaget avtal med cirka 1 600 producenter, varav 730 producerar solel. – Sedan årsskiftet har antalet solelsproducenter ökat med nästan 30 procent hos oss på Bixia. De som valt att investera har verkligen fått utdelning den här sommaren. Jag hoppas att det ska locka ännu fler att våga satsa,

säger Matina Rosenberg. De flesta av producenterna som levererar el från sina solelsanläggningar till Bixia är så kallade prosumers – det vill säga de producerar el för eget behov och säljer överskottselen till Bixia. De måste likaså köpa sitt behov av el de timmar solelsanläggningen inte täcker elbehovet. Många positiva till solel Runt om i världen är solelen nu en stark konkurrent till fossila energislag. I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor. Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Åtta av tio tycker till

exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra. – Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa står vindkraften idag för omkring tio procent av vår totala produktion. Solel har en bra bit kvar till samma nivå som vindkraft men ger på ett enkelt sätt möjlighet för privatpersoner att göra en insats för miljön som dessutom inom loppet av några år kan vara gynnsamt ekonomiskt, säger Matina Rosenberg. En solelsanläggning på 5,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen. På solkollen.nu kan du enkelt ta reda på värdet av ditt hustak och få en egen solelskalkyl för ditt hus. Källa: Bixia

Marginalerna krymper i den svenska kraftbalansen Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning. Årets rapport innehåller också en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen.

Efter en förhållandevis mild vinter blev februari mot slutet kall eller mycket kall i hela landet. När temperaturen sjunker ökar elförbrukningen och den 28 februari 2018 kl. 08.00-09.00 noterades vinterns högsta svenska elförbrukning, ca 26 700 MW. Det var ungefär 800 MW högre än högsta förbrukning föregående vinter. Vid toppnoteringen av elförbrukningen upplevde de tre storstadsregionerna sin kallaste period under vintern. Timmen sammanföll med den högsta elförbrukning för Norden som helhet, ca 69 900 MW. Under timmen med vinterns högsta svenska elförbrukning var marginalerna för upprätthållandet av effektbalansen förhållandevis små. För att säkerställa tillräckliga marginaler sattes effektreservens produktionsdel att producera på minimal effekt för att vara starttillgänglig och omedelbart kunna aktiveras vid behov. Någon aktivering behövde dock aldrig ske. Sverige blir mer importberoende Analysen av kommande vinter visar att den svenska effektbalansen har försämrats ytterligare jämfört med tidigare rapporter. Enligt prognosen för nästa vinter har Sverige en negativ effektbalans under topplasttimmen på

ungefär -400 MW redan vid en normalvinter och hela -1 500 MW vid en tioårsvinter. Den stora skillnaden jämfört med föregående års prognos beror huvudsakligen på att årets rapport använder uppdaterade prognosunderlag. – Den negativa kraftbalansen innebär att Sverige blir än mer beroende av import, men om man ser på årsbasis har Sverige som helhet fortfarande ett energiöverskott av el och exporterar mer el än vad landet importerar. Vår sårbarhet är givetvis som störst under den kalla årstiden, säger Ulla Sandborgh generaldirektör på Svenska kraftnät. Kärnkraftsavvecklingen påverkar Kärnkraftens framtid har stor påverkan på Sveriges effektbalans under topplasttimmen. Vintern var den första utan Oskarshamn 1 i drift. Ringhals 2 stängs 2019 och Ringhals 1 stängs 2020, vilket leder till att ytterligare planerbar produktion om 1 700 MW försvinner. Detta medför en tydligt försämrad effektbalans för landet under de kommande vintrarna. Vindkraft kan inte bidra till effektbalansen under vinterns topplasttimme med samma tillgänglighet som den kärnkraft den ersätter. Dessutom är det osäkert om utbyggnadstakten kan vara tillräckligt hög för att täcka det effektunderskott som kärnkraftens avveckling lämnar efter sig. Långsiktiga analyser illustrerar behovet av tillkommande planerbar elproduktion och förbrukningsflexibilitet. – Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att vara självförsörjande med tillräckligt med el under höglastsituationer krymper. En av de viktigaste slutsatserna sett ur de långsiktiga analyserna är att bristande lönsamhet fortsatt riskerar att hindra utbyggnad av planerbar elproduktion, konstaterar Ulla Sandborgh. Källa: Svenska Kraftnät

Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska kraftnät.


14

it www.svenskleverantorstidning.se

IP-Only lanserar unik och rikstäckande tjänst som hjälper till med digitaliseringen i hemmet fibernätet till en majoritet av svenskarna är nästa logiska steg kunskap och användning – tekniken och infrastrukturen är inte värd något om den inte används. Tjänsten är rikstäckande, alla ska med, även digitalt, säger Fredrik Relander, produktchef Fiber Fastighet och SME, IP-Only.

IP-Only lanserar unik och rikstäckande tjänst som hjälper till med digitaliseringen i hemmet Kom-igång-hjälp är IP-Onlys nya tjänst för att underlätta användning av fibernätet som alltmer breder ut sig över Sverige. Tjänsten är rikstäckande med syfte att minska digitala utanförskapet.

– Efter många samtal med kunder har vi sett att det finns en digital ångest. Många känner sig osäkra och obekväma inför att installera och använda tjänsterna, säger Fredrik Relander, produktchef Fiber Fastighet och SME, IP-Only. Enligt Post- och telestyrelsen har strax över 70 procent av alla svenskar fiber i dag, vilket betyder att den snabba infrastrukturen redan finns i många områden. Däremot saknar många kunskapen om möjligheterna eller hur man kommer igång med användningen enligt IP-Onlys undersökningar. Hembesök Utifrån detta kunskapsbehov lanserar IP-Only i dag tjänsten Kom-igång-hjälp. Den

Kom-igång-hjälp är IP-Onlys nya tjänst för att underlätta användning av fibernätet. som beställer tjänsten får hembesök av en tekniker som hjälper till med praktiska frågor kring bredband, tv och telefoni. Tjänsten är rikstäckande.

– Efter många samtal med kunder har vi sett att det finns en digital ångest. Många känner sig osäkra och obekväma inför att installera och använda tjänsterna. Efter att vi nu byggt

Tjänster Tjänsten Kom-igång-hjälp bistår med bland annat följande: - Leverans och installation av router - Aktivering av tjänst och säkerställning av funktion - Installation och genomgång av tv-box - Genomföra vidaredragning av kablar - Koppla upp alla enheter och säkerställa kvalitet och funktion – Det finns liknande tjänster på marknaden, men ingen som kan hjälpa till med fysisk vidaredragning av kablar. Med IP-Onlys Kom-igång-hjälp tar vi ett steg vidare och förhoppningen är att kunden ska bli självgående med alla tjänster och enheter i hemmet, även om det innebär att man drar ytterligare sladdar, säger Fredrik Relander. Källa: IP-Only

Kravet på att lära sig nytt anstränger i det digitala arbetet Arbetarskyddspersonalen uppskattar att mängden data, kunskapsunderskott och kravet på att lära sig nytt är utmaningar som digitaliseringen orsakat på arbetsplatserna. Även en allt otydligare gräns mellan arbete och fritid, arbetets psykiska belastning och ensamarbete ansågs vara de främsta hälsoriskerna i anknytning till digitaliseringen. Detta framgår av en Arbetarskyddspanel som Arbetarskyddscentralen och Arbetarskyddsinstitutet låtit utföra och som är riktad till arbetarskyddscheferna och arbetarskyddsfullmäktigeledamöterna.

Av svarsgivarna uppskattade hela 90 procent att användningen av digitala verktyg har betydligt eller i någon mån ökat mängden information och nytt som ska läras in på den egna arbetsplatsen. I de öppna svaren betonades nya kunskapsunderskott och krav på att lära sig nytt som en central hälsorisk. – Att lära sig nya system upplevs på många arbetsplatser som betungande och arbetstagarna har svårigheter att behärska olika applikationer och tekniska apparater, konstaterar direktör Päivi Husman på Arbetshälsoinstitutet. – En utmaning är även till exempel strömmen av e-post. E-posten är fortfarande vardag i kommunikationen på arbetsplatserna. Vad som emellertid är intressant är att endast var tionde anställd använde vittgående sociala medier och direktmeddelanden för arbetsgemenskapens kommunikation på arbetsplatsen. Både positiva och negativa effekter Digitala verktyg ansågs öka antalet ändringar och avbrott i arbetet samt splittra arbetet. De ansågs öka arbetsmängden och arbetstakten, bringa fler utmaningar för ledarskapet samt minska på tillfällen då människor möts ansikte mot ansikte. Det som såg ut att vara en positiv effekt av digitaliseringen var färre missförstånd och problem i kommunikationen.

– Informationen löper smärtfritt och alla har tillgång till den. Ofta löper arbetet i övrigt även bättre och lättare tack vare olika tekniska applikationer. Anmärkningsvärt är att effekten av digitaliseringen i sin helhet på den egna arbetsplatsen ansågs som något positivt eller som något både positivt och negativt, summerar direktör Husman om resultaten. Digitaliseringen belastar och underlättar Av arbetarskyddspersonalen uppskattar cirka tre av fem (57 %) att digitaliseringen åtminstone rätt mycket har fördunklat gränserna mellan arbete och fritid. Drygt hälften (52 %)

ansåg att digitaliseringen ökat arbetets mentala belastning och hälften (50 %) uppskattade att digitaliseringen orsakat mer ensamarbete. Utöver kunskapsunderskott nämndes även problem i nacke och skuldror, otydlighet i arbetet och icke fungerande teknik som nya belastningsfaktorer i anknytning till digitaliseringen. – Digitaliseringen medför de facto nya utmaningar, men även möjligheter för arbetarskyddsarbetet. På arbetsplatserna kan ny form av belastning skönjas som till exempel härrör från höga kognitiva krav i arbetet. Det som underlättar arbetarskyddsarbetet är förbättrad tillgång till information, många

digitaliserade applikationer som kan utnyttjas i arbetarskyddsarbetet, konstaterar sakkunnig Kerttuli Harjanne på Arbetarskyddscentralen. Källa: Arbetarskyddscentralen

Päivi Husman Riitta

Arbetarskyddspersonalen uppskattar att mängden data, kunskapsunderskott och kravet på att lära sig nytt är utmaningar som digitaliseringen orsakat på arbetsplatserna.


skydd och säkerhet

15

www.svenskleverantorstidning.se

Gallerbolaget vässar konceptet i ett otryggt Sverige I en tid då kriminaliteten ökar och otryggheten växer blir behovet av skalskydd desto större. Det är en utveckling man tydligt märker i Gallerbolaget i Sverige AB där man är experter på frågor kring inbrottsskydd och säkerhet. Bolaget levererar jalusier och gallerlösningar till aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.

Gallerbolaget i Sverige AB bildades 2010 och servar idag kunder inom både privat och offentlig sektor över hela landet. Verksamheten finns representerad i Stockholm, Västerås och Malmö, samt i Norrköping där huvudkontoret ligger. Här träffar vi bolagets VD, Sarah Sparelius som med 20 år bakom sig i branschen beskriver Gallerbolaget som företaget med branschens bästa kompetens kring inbrottsskydd och säkerhet. – Vi tillverkar rulljalusier och smidesgaller, och tillhandahåller även brandgardiner och påkörningsskydd. Man kan säga att verksamheten är indelad i tre affärsområden – tillverkning, försäljning och montering samt eftermarknad –

– Snabba leveranser och en hög servicenivå kännetecknar oss på Gallerbolaget.

som tillsammans bildar en helhet kring effektiva inbrottsskydd, säger Sarah. Kundanpassade lösningar All tillverkning sker i anläggningarna i Norrköping och Malmö där Gallerbolagets personal med sin långa erfarenhet tar fram kundanpassade lösningar. Allt utformas efter beställarnas

Tillverkning utförs i egna lokaler.

Gallerbolaget i Sverige Furingstadsvägen 70-72 605 91 Norrköping

VD Sarah Sparelius behov, önskemål och specifikationer. Därefter ser Gallerbolaget till att någon av företagets många samarbetspartners bistår med montering på plats om kunden så önskar. – Genom åren har vi utvecklat ett mycket stort kontaktnät som gör att vi alltid kan rycka ut snabbt, oavsett var i Sverige behovet uppstår, säger Sarah Sparelius. Beträffande eftermarknad kan Gallerbolagets kunder teckna förmånliga serviceavtal, vilka utformas efter behov och önskemål. – Vanligast är att man tecknar sig för ett år i taget. Då ingår till exempel översyn av produkten, varpå vi återkopplar till kunden med förslag på åtgärder i de fall vi gör bedömningen att sådana behövs. Vi är väldigt flexibla och kommer snabbt ut till kunden vid behov, upplyser Sarah. Ökad efterfrågan De flesta företag och organisationer inser vikten av skydd och säkerhet. Sedan starten har Gallerbolaget servat en mängd olika aktörer på rikstäckande nivå, bland andra H2M, Fastpartner, Assa Abloy, Migrationsverket, Coop och ICA. – Kunderna väljer oss av många olika anledningar, inte minst för vår långa erfarenhet och höga servicenivå. Vi åtar oss både små och stora uppdrag, och står för ett helhetskoncept, säger Sarah och berättar att företaget var delaktigt i bygget av Friends Arena i Solna, där man i samarbete med Peab tillverkade och monterade alla rulljalusier till kiosker och serveringsställen i arenan. Sarah Sparelius noterar förstås den ständigt

växande otryggheten i samhället och förutspår att det därför lär bli fortsatt hög efterfrågan på produkter och tjänster från en aktör som Gallerbolaget. – Som marknaden ser ur just nu, inte minst avseende samhällsutvecklingen i stort, förväntar vi oss fortsatt höga orderingångar, men också en fortsatt stark utveckling hos såväl oss själva som branschen i stort. Vi hoppas kunna etablera oss på fler orter framöver, samtidigt som vi fortsätter jobba aktivt med produktutveckling, säger Sarah Sparelius.

fakta - Bildades 2010 - 16 anställda - Omsatte 20 miljoner kronor 2017 - Servar både privat och offentlig sektor - Kunder rikstäckande - Huvudkontor i Norrköping samt representation även i Stockholm, Västerås och Malmö

Växel: 011- 19 06 70 E-post: info@gallerbolaget.se Hemsida: www.gallerbolaget.se


16

fastigheter och lokaler www.svenskleverantorstidning.se

Många användningsområden för tillfälliga modullösningar

Marknadens största leverantör av tillfälliga lokaler är Expandia Moduler AB. Omsorgsboenden, kontor, förskolor och skolor – Expandia Moduler tar fram nyckelfärdiga lösningar, inklusive allt från ritningar och bygglov till el och VVS, anpassade helt efter beställarens behov.

På Expandia Moduler AB:s anläggning i Stidsvig, alldeles intill E4 i Klippans kommun, träffar vi bolagets VD Jonas Wallstedt. Han berättar att Expandia Moduler AB idag är en av Europas största leverantörer av tillfälliga lokaler och att man kan erbjuda nyckelfärdiga kontor, skolor, förskolor och olika typer av omsorgsboenden, helt anpassade efter kundens behov. – Vi ordnar med allt från ritningar och bygglov till markarbeten, el, VVS, ventilation och montage, samt ser till att allt är besiktigat och klart innan kunden tar våra lokaler i besittning. Från order till färdig leverans kan vi lösa på cirka 30 dagar, men bygglovsprocesserna är det som vanligtvis tar längre tid, vilket givetvis påverkar slutdatumet, berättar Jonas som spenderar större delen av sin arbetstid på kontoret i Västerås. Expandia Moduler började egentligen som en hobbyverksamhet i form av ett litet familjeföretag i Malmö 1987. Två år senare etablerades Expandia Moduluthyrning AB och 1992 gick flytten till Helsingborg. Verksamheten i Mälarregionen växte sig sedermera allt större, vilket gjorde att man valde att förlägga huvudkontoret i Västerås. Idag har man även kontor i Göteborg, Norge och Danmark, och nu även i Helsingfors. – Här ser vi växande marknader och vi vill vara på plats för att snabbare kunna bemöta den ökande efterfrågan, säger Jonas Wallstedt.

VD Jonas Wallstedt Arbetsmiljö och kvalitet Modulerna har utvecklats från enplanslösningar till dagens lokaler på två och till och med tre våningar, inte minst i takt med att allt fler skolor, framför allt i storstadsregionerna, väljer att använda sig av dylika moduler. Expandia Moduler AB satsar enbart på svensktillverkat. Bolagets leverantörer är Moelven i Värmland och Woodcon i Hamneda strax söder om Ljungby. – Då vi äger konceptet för de moduler vi har till uthyrning, men köper in moduler och all annan installation, tycker vi att svensk standard står sig bra. Det säkerställer våra krav beträffande arbetsmiljö, materialval och kvalitet, vilket är det vi prioriterar i alla våra system. Vi investerar cirka en halv miljard kronor varje år i våra produkter och med vår tighta organisation och våra samarbetspartners känner vi att trygghet, säkra leveranser och minimalt med reklamationer idag är vår styrka, säger Jonas.

Behovet lär öka Jonas Wallstedt spår en fortsatt ökande efterfrågan på Expandias modullösningar. Man har träffat flera av landets större kommuner och har fått veta att det under de 10-15 närmaste åren kommer att saknas många skolplatser. – Bara i Stockholmsområdet pratar vi om upp emot 34 000 nya grundskoleplatser under åren fram till 2040, och då ska man ha med i beräkningen att det tar ungefär sju år att projektera och färdigställa en skola för cirka 800 elever i denna region. Det talar för att vår bransch kommer att göra en väldigt stor samhällsnytta många år framåt, spår Jonas. Just valmöjligheten att välja skola eller förskola gör att många elever flyttar runt, och här påverkar ju även de privata alternativen.

Något att tänka på är även att de demografiska områdena förändras, barnfamiljer väljer vissa miljöer, områden och så vidare. – Vi tror att även äldrevården kommer att behöva lösningar som vi kan erbjuda. Vi har redan tagit fram moduler som är anpassade till äldreomsorgen och dess särskilda behov, säger Jonas Wallstedt. Han menar att bilden av det man i folkmun förr benämnde som baracker när man talade om moduler har suddats ut, och att dessa har accepterats som en fullgod lösning med alla möjliga bekvämligheter. – Inom fem år är min förhoppning att vi har passerat 25 000 moduler, kanske ännu fler beroende på hur äldrevården och skolan kommer att se ut, avslutar Jonas Wallstedt. EXPAN DIA STÄM PEL

VI ÄR MÅNGA SOM BLIR ÄLDRE MEN, KOMMER VI ALLA HA ETT BO?

TI LLVE R KA

DI

SVERIGE IA EX PANND 1989 SEDA

Med våra tillfälliga boendemoduler kan du snabbt och enkelt bygga till eller skapa helt nya vård- och omsorgsboenden. Lägenheter med egen ingång eller enskilda rum i korridor, vad passar er bäst?

Se alla våra flyttbara boenden på expandia.se/boende MODULER FÖR UTHYRNING


livsmedel

17

www.svenskleverantorstidning.se

Utvecklingsfokus i ledande bagerikoncern I Åsljunga finns en av Europas främsta bagerikoncerner representerad i form av Continental Bakeries North Europe AB. Kakor, skorpor, kex och toast är koncernens specialiteter, och med välkända varumärken som Gille, Bussink och Brinky under sina vingar exporterar man produkter över hela världen.

Den europeiska bagerikoncernen Continental Bakeries är specialiserad på tillverkning av kakor, skorpor, toast, kex och mellanmål. Man jobbar primärt med private label men har även ett flertal egna välkända varumärken under sina vingar, bland andra Haust, Gille, Grabower, Bussink, Brinky och Continental Bakeries. – Gille är det vi är mest kända för här i Sverige, säger Mikael Carlsson när vi träffar honom på kontoret i Åsljunga. Mikael är sedan fem år tillbaka VD för Continental Bakeries North Europe AB som idag utgår från Åsljunga och Örkelljunga. Verksamheten etablerades redan 1967 då Tord Einarsson grundade varumärket Gille genom sitt Café Gillet i Åsljunga. – Vi befinner oss här på Näckrosvägen där allt började, och redan på 70-talet lanserades den berömda familjeförpackningen – den vita ”lådan” med kakor för alla. I mitten av 80-talet räckte inte lokalerna till här i Åsljunga och i takt med ökad efterfrågan byggdes en ny bagerilokal i Örkelljunga. Idag bakas och förpackas det drygt 1,5 miljarder kakor i dessa två anläggningar, och 2017 nådde vi en omsättning på 550 miljoner kronor, berättar Mikael.

– I koncernen producerar vi 160 000 ton och omsätter cirka 400 miljoner euro varje år, vilket gör oss till en ledande producent i vår bransch. Just Continental Bakeries North Europe AB som jag företräder är ett eget bolag i denna stora koncern med ansvar för den nordiska marknaden och Baltikum. Vi är en lokal producent i Sverige med en stark europeisk ägare i ryggen, vilket jag tror är bra för framtiden, säger Mikael Carlsson. I ständig utveckling Idag tillverkas ett hundratal produkter i en mängd olika förpackningar, och i princip bakas alla kakor utan tillsatser och är fria från transfetter. Gilles kakor innehåller i första hand svenska råvaror av högsta kvalitet. Havren i Gilles produkter kommer från Västgötaslätten där den växer som bäst. Varumärket Gille har

Stark ägare i ryggen Sedan 2008 ingår företaget i den holländska bagerikoncernen Continental Bakeries med anor från sent 1500-tal. Continental Bakeries har 15 moderna produktionsanläggningar i Västeuropa som tillsammans sysselsätter cirka 2 500 medarbetare. Härifrån exporterar man sina produkter över hela världen. I Åsljunga och Örkelljunga jobbar 220 personer.

! T E H Y N S J U S O RT E R S KA KO R Traditioner för nya generationer

idag över 35 procent av den svenska marknaden för småkakor. – Vi vill effektivisera vidare, utveckla hållbarhet och kvalitetssäkra ännu mer för att kunna växa och förbättra oss. Vår stående ambition är att förbättra näringsvärdet på våra produkter, minimera miljöpåverkan och öka våra positiva sociala effekter. Hållbarhet är nyckelordet, avslutar Mikael Carlsson.


18

örnsköldsvik www.svenskleverantorstidning.se

Näringslivet i fokus när Örnsköldsvik växer fakta

- 56 000 invånare - 2 500 verksamma företag - 8 anställda på Näringslivsenheten - På 10:e plats bland kommuner över 40 000 invånare enligt SKL:s ranking - Ska bygga 200 bostäder årligen

Örnsköldsviks kommun växer och mycket beror på det hårda arbete som Näringslivsenheten ligger bakom. Genom att stötta befintliga företag, serva nyföretagarna och främja nyetableringar bäddar man för ett rikt näringsliv med goda utvecklingsmöjligheter.

Näringslivsenheten anstränger sig för att underlätta företagarnas tillvaro i Örnsköldsviks kommun och arbetar samtidigt aktivt för att ännu fler företag ska kunna utvecklas och etablera sig i kommunen. Fredrik Holmgren är näringslivschef och berättar att det i dagsläget finns cirka 2 500 verksamma företag i kommunen. Näringslivsenheten jobbar brett genom att stötta befintliga företag, serva nyföretagarna och främja nyetableringar. Arbete kring det förstnämnda sker genom företagslotsen som existerat sedan 2003. – Vi hjälper till med frågor kring utveckling, bygglov, mark och liknande, men jobbar även bredare än så, bland annat genom att arrangera företagsträffar för att hålla oss uppdaterade om företagarnas vardag, men också för att själva kunna informera om olika nyheter. Vi arrangerar också en Företagardag och en Företagargala, berättar Fredrik. Härutöver arbetar en näringslivsutvecklare kontinuerligt med att utveckla stadskärnan, liksom med att locka olika evenemang till Örnsköldsvik. Service för nyföretagare sker bland annat via Nyföretagarcentrum eller Almi, alternativt andra aktörer. Här fungerar Näringslivsenheten som spindeln i nätet. Beträffande etableringsfrågor jobbar man långsiktigt i syfte att locka attraktiva företag till kommunen. Örnsköldsviks kommun är, tillsammans med Härnösands, Kramfors och Sollefteås kommuner med i High Coast Invest där man strävar efter att locka utländska investerare till regionen. – Eftersom det råder viss brist på ledig tomtmark i förhållande till efterfrågan för vi hela tiden diskussioner kring nya etableringsområden. Vi har också ett lokalregister där fastighetsägarna själva lägger in ytor som är lediga och disponibla, upplyser Fredrik Holmgren. Starka projekt Fredrik lyfter i sammanhanget fram projektet Digitala Steg för tillväxt, vilket är en satsning på tre år kring digitalisering av olika områden under tolv månader. Först ut är besöksnäringen och därefter hantverksbranschen. Vilken bransch man kommer att fokusera på under år tre är ännu inte fastlagt. – Vi ligger långt fram när det gäller att hjälpa våra företag att tillvarata digitaliseringens möjligheter, påpekar Fredrik.

Näringslivschef Fredrik Holmgren Ett annat projekt är N6-Initiativet går ut på att Norrlands sex största städer verkar gemensamt för en förändrad bild av norra Sverige. – Vi vill till exempel peka på områden som forskning, industri och näringsliv där vi är duktiga och således har bra förutsättningar för de som vill etablera sig här. Andra områden är besöksnäring och processindustri, säger Fredrik och berättar att man just nu koncentrerar sig på två fokusområden med stor potential: skoglig bioekonomi och musikproduktion. – Härutöver är infrastrukturen bra och vi ligger geografiskt sett bra till mellan Umeå och Sundsvall. Framtidstro Fredrik blickar gärna framåt och spår nya

– Vi ligger långt fram när det gäller att hjälpa våra företag att tillvarata digitaliseringens möjligheter. utvecklingsmöjligheter när Botniabanan nu är igång. – Det kommer att innebära att vi i allt högre utsträckning växer samman med Umeå när det gäller arbetsmarknaden. Vår ambition är också att positionera oss globalt som en region värd att investera i. Förhoppningsvis ska vi bygga

framtidens bioraffinaderi i Örnsköldsvik och tydliga planer finns på att förtäta stadskärnan och Västra Kajen, samt utveckla tomten där den gamla busstationen låg. 2030 ska vi vara 65 000 invånare, avslutar Fredrik Holmgren.


örnsköldsvik

INVESTERA OCH VÄX I ÖRNSKÖLDSVIK

www.svenskleverantorstidning.se

”Örnsköldsvik är en företagstät kommun med såväl många lokalt ägda företag som stora internationellt verksamma exportföretag. Vår kommun präglas av stor företagsanda och handlingskraft, innovation och utveckling. Tillsammans med Umeå är Örnsköldsvik norra Sveriges största region med 200 000 invånare. De senaste åren har 30 miljarder kronor investerats i regionen.”

Läs om utvecklingen i Örnsköldsvik! www.evolve.ornskoldsvik.se www.ornskoldsvik.se/etablering

19


20

örnsköldsvik www.svenskleverantorstidning.se

Byggteamet växer på bredden

– 40-årig erfarenhet av branschen borgar för de bästa produkterna och tjänsterna marknaden har att erbjuda. Bredden är påtaglig i Byggteamet i Örnsköldsvik AB där man utför allt från nybyggnationer, om- och tillbyggnationer till renoveringar. Men det starka konceptet är dock ännu bredare än så. Även takstolar och industriemballage är specialområden i det välrenommerade företaget.

Byggteamet i Örnsköldsvik AB etablerades 1990 och ägs idag av Lars Hörnblad. Sedan vi besökte honom för fyra år sedan har utvecklingen i bolaget fortsatt, såväl tjänstemässigt som sett till omsättning och antalet anställda. Det rör sig om ett riktigt familjeföretag.

– Min bror Anders sköter arbetsledning och kalkyler, min syster Eva hjälper oss med administrativa frågor, medan min son Fredrik arbetar med takstolar, berättar Lars som i dagsläget har elva anställda. Byggteamet står för ett komplett koncept kring renovering samt om- och tillbyggnad där man jobbar med allt från grund till tak. – Vi har just fått in en beställning från en större fastighetsägare rörande en totalrenovering av en fastighet, både in- och utvändigt, inklusive arbeten med el och VVS. Här samarbetar vi med andra aktörer från regionen. Vi erbjuder också servicetjänster och är i dagsläget anlitade av ett flertal fastighetsägare, för vilka vi rycket ut vid behov, berättar Lars. Takstolar och industriemballage Beträffande takstolar tillverkar man sådana i trä med upp till 20 meters spännvidd. Takstolarna är självklart CE-märkta och byggda helt i C24-klassat virke. Företagets konstruktörer utför beräkningar i dataprogrammet TrussCon, och Lars vill i sammanhanget gärna lyfta fram kollegan Fredrik Nättle som är ansvarig för arbetet med takstolar. Ett annat specialområde är kundanpassad husproduktion i storblock. – Här är det ofta kunden själv som kommer in med en ritning på ett hus, ett garage eller en

Lars Hörnblad, VD med hunden Zero

industrilokal, varpå vi tar fram en lösning enligt kundens önskemål. Storblocken tillverkas i upp till tolv meters längd med vikter på mellan ett par hundra kilo till ett ton, och är alltid färdigmålade och klara i samband med montage, upplyser Anders Hörnblad. Byggteamet jobbar dessutom med industriträemballage där man till exempel producerar långpallar i längder på upp till tolv meter. Beställare är ofta lokala verkstäder. Trogen kundkrets Byggteamet i Örnsköldsvik servar en kundkrets som sträcker sig från Sundsvall och uppåt. – 40-årig erfarenhet av branschen borgar för de bästa produkterna och tjänsterna marknaden har att erbjuda. Många av våra kunder har varit med oss i mer än 30 år. En annan förklaring till våra framgångar är förstås våra duktiga medarbetare. Det anser inte bara vi, utan också kunderna som ofta framhåller deras kompetens, säger Lars Hörnblad. Han spår att företaget kommer att fortsätta växa och utvecklas och tror att antalet stora projekt kommer att öka framöver. – Så som orderingången ser ut just nu, och med tanke på framtidsutvecklingen och behovet

Anders Hörnblad, arbetsledare och kalkylator i branschen, räknar vi med att anställa ytterligare två-tre branscherfarna snickare, förutspår Lars och Anders Hörnblad.

fakta

- Bildades 1990 - Ägs av Lars Hörnblad - 11 anställda - Omsatte 16 miljoner kronor 2017 - Kunder från Sundsvall och uppåt - Certifierat för takstolar och industriträemballage

Byggföretaget med bred kompetens och lång erfarenhet Ombyggnad | Renovering | Husprefab | Plattsättning | CE-märkta Takstolar Upplagsvägen 16, Örnsköldsvik | Tel. 070-527 11 75 | www.byggteamet-vtv.se


örnsköldsvik

21

www.svenskleverantorstidning.se

Innovativa lösningar för pappers- och massaindustrin fakta - Bildades 2002 - 5 delägare - 13 anställda - Beräknad omsättning för 2018 är 40 miljoner - Kunder worldwide

Örnsköldsviksföretaget PulpEye tar fram onlineapplikationer och tjänster med syftet att främja produktionen och bidra till utveckling och lönsamhet. Det gäller framför allt massa- och pappersindustrin där PulpEyes lösningar borgar för lönsamhet och långsiktig utveckling.

Öjvind Sundvall är VD för PulpEye, ett företag han beskriver som ett innovativt mätteknikbolag med fokus på onlineapplikationer och tjänster för framför allt massa- och pappersindustrin. Bolaget bildades 2002, har fem delägare och finns idag representerat i Örnsköldsvik, Sundsvall och Västerås i Sverige, samt på alla jordens kontinenter, utom Afrika. Därmed har man i princip hela världen som sin marknad. PulpEye säljer analysatorer för mätning online, varav huvudprodukterna är massaanalysatorn PulpEye och flisanalysatorn ScanChip. Den förstnämnda är en egenutvecklad produkt som mäter kvaliteten på pappersmassa, medan ScanChip gör det möjligt att mäta flisens dimensioner online. – Vår ambition är att våra produkter ska bidra till ökad utveckling, produktivitet och lönsamhet. Vi åtnjuter till exempel ett fantastiskt stort förtroende från svensk skogsindustri där vi täcker 80-85 procent av marknaden, berättar Öjvind Sundvall, VD för PulpEye. Pulp On Target Sedan vi besökte PulpEye för några år sedan har man fördubblat omsättningen. En av förklaringarna är att man breddat produktportföljen med lösningen Pulp On Target som effektiviserar produktionen för jämnare kvalitet och räknar ut slutegenskaper online. Man har härutöver utökat servicepaketet med ett nytt verktyg som analyserar mätares status.

VD Öjvind Sundvall – Just nu arbetar vi hårt med att öka produktionen av mätarna som mestadels produceras lokalt här i Örnsköldsvik genom ett bra nätverk av kunniga företag. Det är samtidigt vår största utmaning – att få organisationen att fortsätta växa i takt med förfrågningar. Vi har till exempel blivit tillfrågade av finska skogskoncerner om att bidra med ny teknik och hjälpa dem i deras utveckling, berättar Öjvind. Flexibilitet och innovation PulpEye är med andra ord ett innovativt företag som kännetecknas av flexibilitet och ett brett nät av olika aktörer och samarbetspartners. Man arbetar proaktivt och öppnar hela tiden upp för nya möjligheter. – Vi vill hela tiden utveckla såväl oss själva

– Vi är en global leverantör av ny mätteknik och nya tjänster, som hela tiden strävar efter att nå ut till nya marknader. som vårt produktutbud. Att arbeta mot samma mål inom organisationen innebär teamwork. Vi är ett gäng kollegor som jobbar tillsammans och känner nu att vi är i ett skede där vi bara kan växa ytterligare, säger Öjvind Sundvall. Han berättar att man nyligen vann en statlig upphandling i Kina om att mäta kvaliteten på de kinesiska sedlarna. PulpEye har i år också

fått förtroende av den chilenska tillverkaren av falskartong, Cartulinas, som har köpt två PulpEye-system för kvalitetskontroll online till sitt bruk i Maule, som i sin tur är ett av världens största falskartongbruk. PUG – 18 PulpEye User Group är möten som PulpEye anordnar vartannat år, och där man berättar för sina kunder om vad man kommer att göra framöver. Samtidigt erhåller man feedback från uppdragsgivarna, vilket gör det lättare för PulpEye att tillmötesgå deras önskemål i framtiden. De offensiva satsningarna fortsätter med ambitionen att erövra ännu fler andelar på den globala marknaden. – Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att utveckla vår organisation och hela leveranskedjan, inklusive produktionsrutiner. Vi ska också bredda vårt kontaktnät och på så sätt hitta nya tillverkare där vi kan outsourca produktionen. Vi är en global leverantör av ny mätteknik och nya tjänster, som hela tiden strävar efter att nå ut till nya marknader, avslutar Öjvind Sundvall.


22

örnsköldsvik www.svenskleverantorstidning.se

Kunskap, service och kvalitetsmaskiner hos Ramirent Hos Ramirent kombineras kunskap och service med de bästa maskinerna marknaden har att erbjuda. Det attraherar allt fler, från privatpersoner till stora byggföretag.

Att hyra från Ramirent är praktiskt på flera sätt. Välservad och driftsäker utrustning för med sig färre driftavbrott. Det innebär också att användaren inte behöver binda kapital i utrustningen. Ramirent etablerades redan i slutet av 1950talet och har sedan dess utvecklats till att bli den ledande leverantören av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri, med representation över hela Sverige. Vi besöker Ramirent i Örnsköldsvik där vi träffar kundcenterchef Johan Fahlén. – Vi är en helhetsleverantör av utrustning, tjänster och utbildningar inom branschen. Vi är mycket serviceinriktade och jobbar med ett klart och tydligt kundfokus, säger Johan som hade sju år bakom sig i branschen innan han rekryterades till Ramirent i Örnsköldsvik. För många är Ramirent synonymt med maskinuthyrning. Företaget erbjuder allt från små handmaskiner till bygghissar och entreprenadmaskiner, de flesta kan levereras redan samma dag som beställningen kommer in. – Vanligtvis handlar det om löpande avtal men vi hyr också ut maskiner till specifika

Mathias Lindström och Anton Westman, duktiga medarbetare

Fredrik Söderström tar emot kunder och deras förfrågningar

Johan Fahlén, kundcenterchef

Din lokala maskinuthyrare

HYR DET DU BEHÖVER TILL DITT BYGGPROJEKT Hyr du från Ramirent får du tillgång till precis rätt utrustning när du behöver den. Oavsett om du behöver lätta handverktyg eller tunga vältar. Förutom vårt stora utbud av maskiner och utrustning kan vi erbjuda kunskap och service som underlättar ditt byggprojekt. Besök oss på Hästmarksvägen 12 i Ö-vik, på ramirent.se eller ring 0660-29 31 25. Välkommen.

projekt, då det ofta kan handla om långtidsavtal, säger Johan Fahlén. Vi rengör maskinerna själva och de servas av Ramirent centralt, vilket gör att vi alltid kan garantera maskiner i toppskick. Service och utbildning Ramirent är dock mer än bara maskinuthyrning. Man står till exempel för transporter till och från kunderna och kan också bistå kring utformning av TA-planer, etableringsritningar samt planer och ritningar för tillfällig byggström och värme. Konceptet innefattar också utbildningsverksamhet. Ramirent erbjuder ett 20-tal utbildningar som täcker det mesta i branschen. De som efterfrågas mest är ställningsutbildningar, liftutbildningar och fallskyddsutbildningar. Samtliga arrangeras på plats i Ramirents lokaler. – Vi är väldigt flexibla och håller kurserna när det passar kunden bäst. Ibland genomför vi kurser och utbildningar med kort varsel då kunden själv, på grund av projektets art, måste ha utbildad personal snabbt för att kunna påbörja arbetet, upplyser Johan. Återkommande kunder – Det faktum att våra kunder med kort varsel kan få tillgång till det de behöver för sin dagliga verksamhet uppskattas. Vi kan den lokala marknaden, närregionen och behoven som råder

– En hög servicenivå och stor vilja att hjälpa kunden kännetecknar oss på Ramirent

här. Hög servicenivå och stor vilja att hjälpa kunden kännetecknar oss på Ramirent, säger Johan och fortsätter: – Det verkar uppskattas. Johan berättar vidare att Ramirent satsar mycket på utleveranser då de flesta har insett att det är både tids- och resurskrävande att skicka någon från den egna verksamheten. Johan spår en fortsatt god utveckling för Ramirent, såväl nationellt som i Ö-vik. Ambitionen är förstås att stärka bolagets position som den främsta aktören i regionen när det gäller service, produkter och tjänster i branschen. – Det är också viktigt att vi även framöver ses som en attraktiv arbetsgivare. Med tanke på orderingången, alla förfrågningar kring våra produkter och tjänster, samt hur vi spår att marknaden kommer att se ut inom den närmsta framtiden, hyser vi inga tvivel om att Ramirent går en god framtid till mötes, avslutar Johan Fahlén.

fakta - 5 anställda i Örnsköldsvik - Kunder i Ö-vik med omnejd - Servar både privat och offentlig sektor - Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001


örnsköldsvik

23

www.svenskleverantorstidning.se

Sogeti skapar framtidens IT-lösningar Entreprenörskap och enkelhet finns i hjärtat av IT-konsultföretaget Sogetis DNA, en stark grund för innovation. Med innovativa lösningar kring bland annat digitala lösningar och molnplattformar bidrar man till minskat kostnadsflöde, ökad effektivitet och säkrad kvalitet hos sina kunder.

Sogeti Sverige AB bildades den 1 januari 2003. Bolagsnamnet kommer från franskan och är ursprungsnamnet för hela Capgeminikoncernen med 200 000 anställda inom vilken Sogeti ingår, grundad av Serge Kampf 1967. I Sverige har Sogeti 1 150 anställda på 21 orter runt om i landet varav en är Örnsköldsvik. Här träffar vi ortschef Johan Bryngelsson som berättar att Sogeti tillhandahåller IT-tjänster för både stora och små företag. – Vi är en oberoende tjänsteleverantör som tillhandahåller spetskompetens inom IT. Vi erbjuder experter inom olika områden, som projektledning, testledning, systemutveckling och verksamhetsutveckling. Beträffande testledning strukturerar och verifierar vi produkter och processer, medan vi avseende verksamhetsutveckling jobbar med förstudier, kartläggningar, effektivisering och optimering av verksamheten utifrån våra expertkunskaper, berättar Johan Bryngelsson och tillägger att digitalisering är en viktig del av Sogetis arbete. – Genom att stödja våra kunder på deras digitaliseringsresa kan vi utveckla processer, integrera och skapa systemstöd, och på så sätt utveckla effektivare affärsprocesser. Vi satsar också mycket på process-IT, inte minst mot bakgrund av skogsindustrin i hela regionen och längs Norrlandskusten, säger Johan. Helhetsleverantör Sogeti är en helhetsleverantör med visionen att uppfattas som den bästa leverantören på varje lokal marknad. Man kan arbeta i såväl de egna lokalerna som på plats hos kunden. Företaget återinvesterar i forskning för att ligga i framkant gällande metodiker inom bland annat innovation, kommande teknologier som exempelvis AI och machine learning och så vidare. Det blir i sin tur stort mervärde till kunder på den lokala markanden. Sogeti omvärldsbevakar allt som händer inom dessa områden och delar med sig av sin kunskap

fakta

- En del av Cap Gemini Group - Örnsköldsvikskontoret startades 2007 - 30 anställda - Omsatte 30 miljoner kronor 2017 - Täcker Örnsköldsvik och närregionen - Servar både privat och offentlig sektor - Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 - Ny logotyp sedan 2018

genom att till exempel bjuda in till öppna event för befintliga kunder, potentiella nya kunder, branschkollegor och/eller andra organisationer/ verksamheter med intresse för detta, i syfte att väcka idéer och inspirera. I kundkretsen märks bland andra Holmen Skog, BAE Systems Hägglunds, Sekab, Örnsköldsviks kommun, Miva och Örnsköldsviks Energi. – Våra uppdragsgivare uppskattar vår starka lokala förankring, samtidigt som vi har storföretagets muskler och resurser i ryggen. Vår enkelhet och vårt entreprenörskap är grunden till våra starka kundrelationer. Vi är tillgängliga, snabba och väldigt enkla att samarbeta med, vilket gör oss till en trygg partner. I Sogeti jobbar vi med en stark företagskultur, vilket bland annat innebär att vi här i Örnsköldsvik samarbetar tätt med kontoren i Sundsvall och Umeå. Det gynnar våra uppdragsgivare, konstaterar Johan Bryngelsson. Johan nämner i sammanhanget också det kvalitetssystem man jobbar efter, vilket kartlägger kundens syn på Sogeti. I kombination med övrig feedback har man uppmätt en kundnöjdhetsgrad på hela 98 procent. #addher Johan lyfter också fram Sogetis viktiga och målmedvetna arbete kring jämställdhet i IT-branschen. Nyligen startade man nätverket #addher i Örnsköldsvik med syftet att sätta fokus på jämställdhetsfrågor och i förlängningen få fler kvinnor att arbeta med IT i alla roller och positioner. Nätverket finns på 16 orter och har

Johan Bryngelsson, ortschef

– Vår enkelhet och vårt entreprenörskap är grunden till våra starka kundrelationer. samlat fler än 4 500 medlemmar. Initiativet är bara ett av många led i framtida satsningar. Sogeti i Örnsköldsvik har vuxit stadigt ända sedan starten beträffande såväl tjänsteutbud som antalet anställda. – Faktum är att de fem senaste anställningarna i Örnsköldsvik har varit kvinnor, vilket är

fantastiskt kul. Vi har precis blivit 30 anställda, men vi nöjer oss inte där. Vi satsar vidare på en sund tillväxt, fortsatt arbete med jämställdhet inom branschen och att utveckla nya digitala lösningar till våra kunder, vilka finns i både Örnsköldsvik och på andra orter i Sverige, avslutar Johan Bryngelsson.

Johan Bryngelsson

www.sogeti.se

Ortschef Örnsköldsvik johan.bryngelsson@sogeti.se 070-211 13 40

Sjögatan 1A 891 60 Örnsköldsvik


24

örnsköldsvik www.svenskleverantorstidning.se

Hållbar resurssmart återvinning I det moderna kretsloppssamhället spelar Stena Recycling en viktig roll. Dagens och morgondagens miljöutmaningar står ständigt i fokus för bolaget som med 95 anläggningar över hela Sverige erbjuder resurssmart återvinning för företag i alla branscher.

Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som finns på 200 platser i tio länder. I närmare 80 år har Stenas återvinningsverksamhet fungerat som en del i industrisamhället. Stena Recycling är det ledande återvinningsföretaget i Sverige och erbjuder kundanpassade helhetslösningar för samhällets olika branscher, allt från detaljvaruhandel till verkstadsindustrin. Genom bearbetning och förädling av olika material skapar bolaget nya råvaror och återvinningen blir en hållbar affär, samtidigt som återanvändningen av jordens ändliga resurser maximeras. Stena Recycling materialåtervinner järn- och metallskrot, papper, farligt avfall, plast och övrigt verksamhetsavfall. Bolaget är ISO-certifierat enligt miljö, kvalitet samt arbetsmiljö. 25 000 ton per år Vi besöker Stena Recycling i Örnsköldsvik där vi träffar filialchef Tomas Jonsson med 16 år bakom sig i bolaget inom flera olika befattningar. – Vi verkar för miljöns bästa, vilket förstås känns oerhört stimulerande, säger Tomas och fortsätter: – Vår anläggning har funnits på samma plats ganska länge, vilket gör att de flesta i regionen lätt hittar till oss. Hög kompetens och låg personalomsättning har bidragit till vår starka position. Tomas berättar att verksamheten sysselsätter 20 anställda och täcker hela Örnsköldsviks kommun. Här bearbetas drygt 25 000 ton avfall

varje år, inte minst järn och metall där man jobbar med egen bearbetning i form av sortering, klippning och gasskärning för att säkerställa kvaliteten för mottagarna. – Svenska stålbruk är våra kunder inom det här området. Priserna på stål är väldigt instabila, vilket innebär att vi arbetar mycket med frågor kring produktionsplanering och logistik, förklarar Tomas. Ett annat avfallsområde är syrafast material, vilket inbegriper inte mindre än tio olika kvalitetsgrupper. Materialet i sig är mycket dyrare än stål och därför är det ännu viktigare med kvalitetssäkring. Även här servar man många svenska stålverk, men man arbetar också mycket med export till Indien, Kina, Turkiet med flera. Beträffande farligt avfall hämtas detta på plats hos kunderna. Det kan till exempel handla om spillolja, kylvätska och andra kemikalier. Stena Recycling i Örnsköldsvik jobbar även med transporter med sina sju egna bilar. Här är största uppdragsgivaren Örnsköldsviks kommun för vilken man tar hand om hushållsavfall och matavfall, men också avfall från regionens industrier. – Transporttjänsterna ligger som en del av

– Vi jobbar med en stark lokal förankring, har koll på näringslivet och den lokala marknaden, vilket gör oss till en naturlig utvecklingspartner kring miljö- och återvinningsfrågor.

vårt helhetsåtagande gentemot våra kunder. Faktum är att vi är en av två Stena Recyclinganläggningar i Sverige med kommunalt uppdrag gällande hushålls- och matavfall, säger Tomas Jonsson och nämner även kunder som BAE Systems, Domsjö Fabriker, Bosch och OSTP. – De vänder sig till oss eftersom de vet att vi innehar alla certifieringar och står för helhetslösningar. Vi jobbar med en stark lokal förankring, har koll på näringslivet och

fakta - 20 anställda - Täcker hela Örnsköldsviks kommun - Kunder inom privat och offentlig sektor - Certifierat enligt ISO9001 och ISO14001 samt OHSAS 18001 - Hanterar alla materialslag - Bearbetar mer än 25 000 ton material per år - 70 % av transporterna går via järnväg Tomas Jonsson, filialchef

LÅT MATERIALEN LEVA. I vår värld finns inga förbrukade produkter eller material. Vi ser ett värde och nya möjligheter i allt runt omkring oss. Tillsammans med dig och ditt företag återvinner vi produktionsspill och kasserade produkter – och låter allt detta material leva vidare i nya produkter. Om och om igen. Det gör återvinning till en lönsam affär för ditt företag samtidigt som vi hushåller med jordens begränsade resurser.

IT STARTS HERE.

010-445 67 30 ornskoldsvik@stenarecycling.se www.stenarecycling.se

den lokala marknaden, vilket gör oss till en naturlig utvecklingspartner kring miljö- och återvinningsfrågor. Tomas framhåller den tekniska utvecklingen som synnerligen viktig för såväl Stena Recycling som branschen i stort. Stor vikt läggs vid att kvalitetssäkra verksamheten, att optimera transporterna och frakta ännu mer material via järnväg. Det handlar, menar Tomas Jonsson, om att hela tiden jobba smartare.


örnsköldsvik

25

www.svenskleverantorstidning.se

Flexibla vägglösningar för alla behov

I byggbranschen jobbar man ständigt med utmaningen att skapa så platseffektiva lösningar som möjligt. Det gäller inte minst innerväggar och här kan SWG Produktion AB spela en viktig roll. SWG tillverkar flexibla, ljudtäta och brandsäkra väggar för alla behov.

SWG Produktion ingår i Scandinavian Wall Group AB och har snart 40 år på nacken. Företaget har därmed sedan länge cementerat sin position som en stabil och pålitlig leverantör av kundanpassade vikväggar och blockväggar för offentliga och privata miljöer. Kontor och produktionslokaler samt avdelningar för order, försäljning, lager och leverans finns under ett och samma tak i Långviksmon, fem mil utanför Örnsköldsvik. Härutöver har man ytterligare ett säljkontor i Skogås utanför Stockholm, samt försäljningsbolag i Danmark och Norge. Övriga europeiska marknader nås med agenter och samarbetspartner. Kundorderstyrd produktion Dan Nordin är VD i SWG Produktion. – Våra vägglösningar optimerar lokalytor eftersom de är flexibla och enkla att använda. Samtidigt är de ljudtäta och brandsäkra samt tillverkade i snygg design, förklarar han. Han berättar att kunden identifierar sitt behov och kontaktar därefter SWG Produktion, ofta efter en titt på bolagets hemsida. Kunden kan välja mellan flera olika material. – Faktum är att all vår produktion är helt och hållet kundorderstyrd, vi utgår från kundens önskemål och behov, och utifrån detta tar vi fram ett förslag på utformning av väggen.

– Våra kunder uppskattar vår långa erfarenhet av branschen och den höga kvaliteten på våra produkter.

Därefter återstår det bara för kunden att göra en beställning, varpå vi producerar lösningen och levererar till kunden. Om kunden har sådana önskemål kan vi även erbjuda själva monteringen, upplyser Dan Nordin. Han berättar vidare att man kan förse väggarna med ljudabsorbenter som klarar hela Rw 50 decibel. Produkterna levereras direkt till beställarna, till exempel skolor eller kollegor från bygg-, och fastighetsbranschen. – Vår ambition är att hålla en leveranstid på som mest sex veckor efter att kunden har erhållit bekräftelsen, säger Dan. Vill växa SWG Produktions svenska upptagningsområde sträcker sig över hela Mälardalen, men även Norge, Danmark, England och Tyskland är marknader man verkar på.

VD Dan Nordin – Våra kunder uppskattar vår långa erfarenhet av branschen och den höga kvaliteten på våra produkter. De väggar vi byggde på 80-talet är fortfarande i bruk i en mängd lokaler på olika håll. Målet är att fortsätta utveckla den svenska marknaden som står för 15 procent av vår omsättning. Utvecklingen i länder som Polen och England följer vi noga, här ser vi goda förutsättningar att kunna växa, konstaterar Dan Nordin. Han medger att det är en utmaning att hitta kompetent arbetskraft, inte minst mot bakgrund av att företagets verksamhet ligger på landsbygden. Den 23 man starka befintliga personalstyrkan är dock synnerligen lojal. Vissa av medarbetarna har varit företaget troget ända sedan starten. – Vi satsar offensivt och räknar med att nå omsättningsnivåer på 50 miljoner kronor inom två år. För att klara det kommer vi behöva investera och utveckla produktionslinjen, men också investera i ytterligare någon kompetent

kollega. Framtiden ser intressant och spännande ut, inte minst med tanke på den växande marknaden i Europa, konstaterar Dan Nordin.

fakta

- Startades 1980 - Ingår i SWG Group - 23 anställda - Omsatte 37 miljoner kronor 2017 - Täcker Mälardalen i Sverige samt Norge, Danmark, England och Tyskland - Brandcertifierat enligt EI30 och EI60 - Servar både privat och offentlig sektor


26

örnsköldsvik www.svenskleverantorstidning.se

Stark utveckling hos ung entreprenör

VD Elias Westin Dränering, grävning, dikning eller buskröjning – Wentreprenad står till tjänst i alla avseenden. Den unge entreprenören Elias Westin har på kort tid byggt upp en stabil aktör i den västernorrländska entreprenadbranschen.

– Våra kunder väljer oss eftersom de upplever oss som ett seriöst företag som håller vad vi lovar.

19-årige Elias Westin var bara 16 år gammal när han startade den egna firman Wentreprenad med en enda minigrävare. Samtidigt studerade han på Örnsköldsviks Tekniska Gymnasium där han tog sin examen så sent som i somras. Det har dock inte hindrat utvecklingen i firman som idag sysselsätter sex anställda. – Vi har haft en mycket bra utveckling och vuxit hela tiden. Nyligen köpte jag en tomt här i Ö-vik där vi kommer att kunna hysa kontor, garage och verkstad under samma tak, berättar Elias. Breda tjänster Wentreprenad erbjuder de allra flesta tjänster som kännetecknar entreprenadbranschen. Grävmaskiner och hjullastare utgör huvudredskapen när man bland annat dränerar och installerar trekammarbrunnar, gräver för vatten och avlopp, utför tomtplanering eller dikningar. – Vi gör fibergrävningar där vi står för ett helhetskoncept med allt från grävning och fibersättning till schaktning och återfyllning med jord. Vi är heller inte främmande för att jobba som underentreprenörer åt större företag, upplyser Elias.

Bjästatjärn 134, 89391 Bjästa 070-560 37 73 info@wentreprenad.com www.wentreprenad.com

Wentreprenad utför också buskröjning längs dikeskanterna i Västernorrland för uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. En annan syssla är snöröjning där man har tre hjullastare anpassade för detta. Man tar sig an kommunala vägar, riksvägar och motorvägar, men ställer även upp för lokala vägföreningar. Härutöver utför man en hel del grävningar och markarbeten för både företag och föreningar i regionen, samt erbjuder maskinuthyrning. Växande kundkrets Örnsköldsvik med omnejd är Wentreprenads huvudsakliga arbetsområde, men i praktiken jobbar man över hela Västernorrland. Trots att företaget är ungt har man på kort tid lyckats upprätta ett brett kontaktnät med många nöjda kunder som följd. Örnkraft, Svevia, IPonly, Näska Ryttarklubb och Hummelviks vägförening är bara några av dem. – Våra kunder väljer oss eftersom de upplever oss som ett seriöst företag som håller vad vi lovar. Vi är ett gäng unga och drivna killar och tjejer som alltid strävar efter goda slutresultat och nöjda kunder. Framgång föder framgång, menar Elias Westin. Han spår att företaget under kommande år kommer att fortsätta på den inslagna vägen med ökade omsättningsnivåer. Kundkretsen lär fortsätta växa och Elias Westin ser gärna fler förfrågningar från större aktörer.

fakta - Ägs av Elias Westin - 6 anställda - Täcker Västernorrland - Servar privat och offentlig sektor - Beräknad omsättning för 2018 är 8 miljoner


örnsköldsvik

27

www.svenskleverantorstidning.se

Svetsning och licenssvetsning med hela Sverige som marknad

Process- och pappersindustrin, energioch värmeverk – det är bara några av de branscher som frekvent vänder sig till Örnsköldsviks Rörteknik AB i fråga om bland annat svetsning och licenssvetsning. Det starka konceptet har byggt en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige.

Örnsköldsviks Rörteknik bildades 2006 och sysselsätter idag 28 anställda under ledning av Roine Nilsson och Sven Arnerlöf som äger bolaget gemensamt. Vi träffar den förstnämnde som förklarar att företaget är en expert när det kommer till rör och svetsning. – Vi drar industrirör för process- och massaindustrin och jobbar här i stort sett utan begränsningar. Beträffande svetsning och licenssvetsning vänder vi oss i hög utsträckning till industrin där det ofta rör sig om insatser på produktionsenheter. Vi monterar även maskiner, såsom stora pumpar och värmeväxlare. Monteringsuppdrag är vanliga i de projekt vi åtar oss, berättar Roine Nilsson. När det kommer till serviceinsatser handlar det ofta om reparationsinsatser och förebyggande underhåll. Här servar man många kunder från närregionen, antingen löpande eller i samband med produktionsstopp. – Oftast löper serviceavtalen under flera år, beroende på kundens behov och önskemål, upplyser Roine. Kvalitet och miljö Örnsköldsviks Rörtekniks kunder finns inom process- och pappersindustrin, bland kraft- och värmeverk samt anläggningar för energi- och värmeåtervinning, men även bland aktörer i

fakta behov av professionella VVS-installationer. – Vi arbetar mycket i det närliggande geografiska arbetsområdet, men tar oss även an uppdrag i övriga delar av Sverige, säger Roine Nilsson. Han berättar vidare att man jobbar efter ett kvalitets- och miljösystem som beskriver de planerade och systematiska åtgärder som företaget använder i syfte att uppnå uppställda mål. Dessa är i sin tur en garanti för att produkter och tjänster som levereras från Örnsköldsviks Rörteknik AB håller den kvalitet som krävs och motsvarar de krav som framförs av köparen.

marknaden som en erfaren och kompetent partner, säger Roine Nilsson. Han lyfter i sammanhanget fram två viktiga samarbetspartners, Åsbergs Rörteknik i Sundsvall och Indupipe i Gävle, som man tar hjälp av när projekten så kräver. Tillsammans utgör man en 150 man stark aktör med både bred och djup kompetens.

- Bildades 2006 - Ägs av Sven Arnerlöf och Roine Nilsson - 28 anställda - Omsatte 28 miljoner kronor 2017 - Kunder rikstäckande - Servar både privat och offentlig sektor - Certifierat enligt SS-EN 3834-2 och 1090-1

Framhåller medarbetarna Domsjö Fabriker, Övik Energi, Miva, Valmet, Metsä Board, SCA och Andritz är bara några av många nöjda uppdragsgivare. Roine ser framför allt personalen som en starkt bidragande orsak till den ständigt växande kundskaran. – Vår personal är både kompetent och lojal, och utbildas dessutom kontinuerligt för att alltid kunna verka i branschens framkant. Vi följer alla trender och utvecklas på så sätt hela tiden. Mångårig erfarenhet av branschen tillför vårt arbete kvalitet och lyfter vår position på

Delägaren Roine Nilsson

– Mångårig erfarenhet av branschen tillför vårt arbete kvalitet och lyfter vår position på marknaden som en erfaren och kompetent partner.

S ve n 0 7 0 - 3 9 3 9 7 7 7 Roine 070-573 65 00 To r b j ö r n 0 7 3 - 8 0 0 2 5 2 9


28

alingsås www.svenskleverantorstidning.se

Breda satsningar får Alingsås att växa Alingsås kommun växer för varje år och blir en alltmer attraktiv kommun att både bosätta sig och etablera företag i. Genom engagemang på flera olika plan jobbar man aktivt tillsammans med näringslivet i syfte att skapa ett bra företagsklimat och förbättra förutsättningarna för företagande i kommunen. Satsningarna främjar på sikt även trivseln i Alingsås som nyligen utsågs till landets tredje bästa landsortskommun av tidningen Fokus.

Alingsås kommun vill hela tiden skapa förutsättningar för att förbättra näringsklimatet i regionen. Målmedvetna satsningar, i kombination med ett fördelaktigt geografiskt läge nära Göteborg, har gjort att företagen går bra och växer. Andra förklaringar är närheten till vägar och järnväg samt en god och väl utvecklad ITstruktur. – Vi jobbar dessutom allmänt med att förbättra vår service till företagen, bland annat genom att ta snabba beslut kring exempelvis bygglov, företräda ett gott bemötande och lyssna av näringslivets förutsättningar, säger Peter Grön-

berg, tillförordnad näringslivschef i Alingsås kommun. Han berättar att man jobbar i program med ett flertal andra kommuner, där man träffas och diskuterar näringslivets utveckling utifrån olika aspekter, såsom myndighetsutövning. Man arrangerar work shops där alla företag i Alingsås bjuds in för att diskutera hur näringslivets förutsättningar kan bli ännu bättre. – Det måste vara klara och tydliga besked från vår sida när företagen kontaktar oss i olika ärenden. Alla ska behandlas lika, om vi blir osäkra är det lätt att vi blir försiktiga. Om företa-

gen upplever att de inte får den hjälp de behöver finns risken att de väljer att flytta och därför måste vi jobba aktivt med service, snabba besked kring olika tillstånd och en god dialog med näringslivet, betonar Peter Grönberg. Utmaningar I Alingsås finns cirka 40 000 invånare och 3 500 företag, företrädesvis små och medelstora bolag, inte minst inom IT och tillverkningsindustri. – När det gäller nyetableringar ligger vi ganska bra till i jämförelse med resten av Sverige, men det är en ständig utmaning för både företag och kommun att hitta specifik personal inom vissa segment. En annan utmaning är framtagning av ny etableringsmark. Den stora efterfrågan har gjort att mycket mark redan har bebyggts, men vi räknar med att kunna erbjuda betydligt fler ytor inom en två-treårsperiod, upplyser Peter Grönberg. Människor trivs i Alingsås I ett flertal undersökningar kring kommuners service, boende, fritid, skola med mera har Alingsås kommun fått mycket goda resultat. Så sent som i våras rankandes den till exempel som Sveriges tredje bästa landsortskommun av tidningen Fokus. Alingsås är en tillväxtkommun som växer med cirka 1,5 procent om året. Många uppskattar att kommunen har goda förbindelser, inte minst beträffande kollektivtrafik till och från Göteborg, men också närheten till högskolestäderna Borås, Trollhättan och Skövde. Man kan också erbjuda ett rikt föreningsliv, bra skolor, förskolor utan längre köer, en hel del aktiviteter och evenemang i staden, liksom attraktiva boendealternativ. – Under en tioårsperiod ska det byggas cirka 3 500 nya bostäder, såväl villor som hyres- och bostadsrätter, i olika områden, säger Peter Grönberg och lyfter i sammanhanget fram Stadsskogen som började exploateras för ett tiotal år sedan och som har ett mycket attraktivt länge nära sjön Mjörn. – Många uppskattar närheten till naturen, sjöarna och den kuperade terrängen, liksom handeln och föreningslivet. Nästa år fyller vi 400 år och det kommer att märkas på många olika sätt, avrundar Peter Grönberg.

Peter Grönberg

ETABLERA DIG I ALINGSÅS ATTRAKTIV VERKSAMHET- OCH INDUSTRIMARK TILL SALU

KONTAKT & INFORMATION: 0322 - 61 62 66 WWW.ALINGSAS.SE


alingsås

29

www.svenskleverantorstidning.se

Erfarenhet och kompetens i Djupedals Rör

I Djupedals Rör har man lång erfarenhet och bred kompetens kring allt som rör modernt VVS-arbete. VVS, vatten, sanitet, ånga och fjärrvärme – allt täcks i företagets breda koncept, vilket innefattar allt ifrån service- och underhållsinatser till komplett nyinstallation.

Djupedals Rör bildades för elva år sedan av Karl-Johan Kjellner som alltjämt driver bolaget vidare. Företaget har kontor och driver Comfortbutiker i Vårgårda och Alingsås samt en mindre filial i Kvänum. Butikerna ingår i Comfortkedjan som är landets största VVS-kedja med cirka 130 medlemsföretag.

Sammantaget sysselsätts 27 personer med bred kunskap inom allt som har med VVS, vatten, sanitet, ånga och fjärrvärme att göra. Allt ifrån service och underhållsinsatser på befintliga anläggningar till kompletta entreprenader och nyinstallationer ingår i det starka konceptet. –Vi är en lokal, pålitlig och väl förankrad aktör med lång erfarenhet som alltid sätter kunden i centrum. Det har gjort att vi har många både stora och mindre företagskunder som är återkommande, berättar Karl-Johan Kjellner. Kyla och värme Kundkretsen sträcker sig i huvudsak över Alingsås, Vårgårda och Kvänum med omnejd, och består företrädesvis av företag, såsom

bostadsbolag, och kommuner. Andelen privatkunder uppgår till cirka 20-30 procent. – Vi står för kompletta entreprenader, inte minst i samband med nybyggnation, men också för ett brett koncept kring service och underhåll. Vi är certifierade för arbete med kyla och värme och jobbar mycket med både kylanläggningar och värmepumpar, säger Karl-Johan och berättar att man har tecknat avtal med Vårgårdas och Alingsås kommuner, liksom med bostadsbolaget i Vårgårda och ett flertal företag.

hans kollegor att ansvara för allt VVS-arbete. Starten sker i sommar och allt ska vara klart under hösten 2019. – Det här är ett stort jobb för oss som ligger helt i linje med den utveckling vi har haft under senare år. Vi upplever en stark expansion och har nästan fördubblat antalet medarbetare sedan två-tre år tillbaka. Vi är ett sammansvetsat gäng med personer i alla åldrar och som trivs med ett flexibelt och utvecklande jobb, konstaterar KarlJohan Kjellner.

Stort projekt Närmast i tiden för Djupedals Rör ligger ett stort projekt när Peab och Vårgårda kommun bygger en ny, 6 500 kvadratmeter stor, låg- och mellanstadieskola. Här kommer Karl-Johan och

Parkgatan 19, 447 31 Vårgårda • 0322-623 370 • www.djupedalsror.se


30

alingsås www.svenskleverantorstidning.se

Ett givet val för professionell plåtbearbetning

VD Patrik Johansson

Duniform försslutningsmaskin för färdigmat Stor yrkesskicklighet i kombination med en modern och ändamålsenlig maskinpark gör Nolans Mekaniska till ett starkt alternativ för kunder i behov av professionell plåtbearbetning. Företaget tar fram allt från enkla plåtdetaljer till avancerade maskinlösningar.

Ända sedan Nolans Mekaniska startades av Kenth Nilsson och två kollegor 1981 har företaget haft en mycket positiv utveckling, även i samband med lågkonjunkturer. Företaget är känt för att göra allt från att tillverka enkla plåtdelar till att ta fram mycket avancerade maskinlösningar. – Vi är en pålitlig legotillverkare av både större och mindre, enklare och mer komplexa detaljer i framför allt mindre serier, men vi kan även ta oss an beställningar på upp till 5 000 detaljer, inklusive montering, lackering och viss lagerhållning. Tillsammans med kunden utvecklar och optimerar vi produkterna, vilket är både tids- och kostnadseffektivt. Vårt åtagande innefattar allt från konceptfasen och konstruktion till prototypframtagning och produktion, säger Patrik Thalén, nytillträdd VD i Nolans Mekaniska och Pressparts. Patrik har 15 år bakom sig på SKF, varav flera i olika chefsroller. Han är utbildad enligt Dale Carnegies filosofi kring modernt ledarskap, vilken bygger på nära relationer, ömsesidig respekt, delaktighet och ansvar. Förvärv som breddar Nolans Mekaniskas kundkrets finns inom ett flertal olika segment och består av både mindre och större aktörer. Man har bland annat tagit fram förpackningsmaskiner åt DUNI för

Svetsslipplats Stativ till 3D-skrivare

manuell försegling av måltidslösningar, delar till radarsystem och JAS-plan för SAAB, samt lock och stativ åt Arcam som tillverkar 3D-printrar, som printar i titan och är ett företag i stark expansion. I koncernen Nolans Mekaniska ingår även Solserv i Malmö och Presspart i Vårgårda som förvärvades i mars 2018. – Tack vare Vårgårda Presspart kan vi erbjuda fler och bättre helhetslösningar för våra kunder, inte minst för SAAB, upplyser Patrik Thalén. Företaget Solserv säljer kompostmaskiner som idag tillverkas i Kina, men nu väljer

Nolans Mekaniska att ta hem tillverkningen till Sverige. Här handlar det om en patenterad kompostmaskin med mikroorganismer som reducerar upp till 95 procent av bioavfallet på 24 timmar. – Det är en mycket spännande maskin som ligger helt rätt i tiden. I höst räknar vi med att komma igång med serieproduktionen, men redan nu har vi levererat de första kompostmaskinerna här från anläggningen i Alingsås, berättar Patrik. Tydliga ambitioner I Nolans Mekaniska har man en lång tradition som specialist inom plåtbearbetning

och tillverkning i små och mellanstora serier. Patrik framhåller den yrkesskickliga och erfarna personalen, som i kombination med en kraftfull maskinpark gör att man utan problem klarar rejäla utmaningar. – Vår ambition är att vara det självklara valet, från gårdagens leverantör till morgondagens samarbetspartner. Vår affärsstrategi är att fortsätta växa, både som företag och via förvärv, tillsammans med våra kunder. Här råder det ordning och reda och alla som jobbar här gör det med stort eget ansvar. På Pressparts är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISOstandarden, och det kommer vi även att vara på Nolans 2019, avslutar Patrik Thalén.

Hemsida:

www.nolans.se

Telefon:

0322-78940


alingsås

31

www.svenskleverantorstidning.se

Framåtanda i Sveriges ledande teknikkonsultbolag

– Vi har krav på oss att växa med tio procent per år, och då är breddningen viktig för oss. Energioptimering och energibesparing får ett allt större fokus och här står ÅF för ett ledande koncept. Ett av landets ledande teknikkonsultföretag är ständigt på tårna, inte minst i Alingsås där ÅF erbjuder hela koncernens starka bredd.

ÅF, för många tidigare känt som Ångpanneföreningen, grundades 1895, vilket gör bolaget till ett av Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. ÅF har cirka 8 500 medarbetare och erbjuder teknikkonsulttjänster inom energi, infrastruktur och industri med bas i Europa, men med verksamhet och kunder i hela världen. ÅF har idag kontor i ett 30-tal länder samt drygt 60 kontor i Sverige. Bolaget har ända sedan starten präglats av starkt ingenjörskunnande, modern teknik och ständig förnyelse, vilket lett fram till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar. Stora projekt I Alingsås har ÅF funnits i tio år. – De senaste åren har vi upplevt en stark expansion och vuxit från 15 till 25 anställda, berättar sektionschef Anders Fritzon som vi träffar i ÅF:s nya, 600 kvadratmeter stora och nyrenoverade, lokaler i Börjessons Bils fastighet. Inte bara personalmässigt, utan också verksamhetsmässigt, har företaget utvecklats på sistone. Efter att tidigare mest ha fokuserat på områdena energi och VVS har man under senare år även specialiserat sig på el och byggprojektering. – Det har gjort att vi kan åta oss fler och större projekt, till exempel Centrumskolan i Vårgårda där vi gör all installationsprojektering. Tidigare verkade vi ofta som en av flera parter i olika projekt, berättar Anders Fritzon. Bland kunderna finns såväl landsting och kommuner som företag, bostadsbolag och fastighetsägare. Västfastigheter är bolagets största kund, vilket innefattar arbete på NÄL i Trollhättan, Borås Sjukhus, KSS i Skövde, Östra Sjukhuset i Göteborg, Mölndals Sjukhus och Alingsås Lasarett.

– På KSS i Skövde gör vi projektering av nybyggnation på den psykiatriska avdelningen. Inför nybyggnationen av Högsbo Specialistsjukhus ritar vi alla rörinstallationer. Det handlar om en sammanlagd yta av 28 000 kvadratmeter och allt ska stå klart 2023, upplyser Anders. Fortsatta satsningar För att fortsätta växa och bredda sitt utbud har ÅF i Alingsås även börjat erbjuda besiktningar, CE-märkningar, provning av anläggningar med mera. – Vi har krav på oss att växa med tio procent per år, och då är breddningen viktig för oss. Nu handlar det mycket om satsningar på energisidan och beträffande inomhusklimat. Vi gör till exempel beräkningar på solcellsanläggningar i syfte att optimera dem i förhållande till den aktuella byggnaden, säger Anders Fritzon. Han berättar avslutningsvis att ÅF även är delaktigt i ett projekt kring byggnation av hyresoch bostadsrätter på uppdrag av Alingsåshem, TB-Gruppen och Peab.

Sandbergsvägen 4A, 441 39 Alingsås +46 10 505 00 00 info@afconsult.com www.afconsult.com


32

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Eltekniklösningar med hjärta och hjärna När Västlänken byggs i Göteborg är Eitech Electro en av aktörerna. Eitech är företaget som står för allt från löpande servicetjänster till kompletta helhetslösningar i stora projekt kring allt som rör elteknik.

Eitech har ett förflutet sedan 1994 då bolaget verkade under namnet EIAB. Bolaget fick sitt nuvarande namn 2015 och ägs sedan årsskiftet av VINCI Energies, en fransk teknikkoncern med cirka 70 000 anställda världen över, och med ett brett utbud av tjänster inom industri, service och ICT. Det rimmar med andra ord väl med Eitech som med fokus på eltekniska lösningar levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom branscherna bygg, offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. Företaget sysselsätter cirka 1 200 personer med verksamhet från Kiruna i norr till Malmö i söder och huvudkontor i Umeå. Därmed har man via sina 25 affärsenheter hela Sverige som upptagningsområde. Brett koncept Eitech Electro finns representerat i Västra Frölunda. Här träffar vi enhetschef Henrik Lewerentz som ansvarar för ett geografiskt område som sträcker sig från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder. – Vi är ett elinstallationsföretag med ett mycket brett koncept. Vi jobbar i samband med både nyproduktion och ombyggnation av fastigheter och tar oss även an service- och underhållsinsatser, säger Henrik och nämner kundgrupper som kommuner, landsting, byggföretag och fastighetsbolag. Stora projekt Eitech Electro jobbar bland annat med

bostadsprojektet Lundbypark för Skanska och Götaporten för Tommy Byggare – Vi har precis inlett ett serviceuppdrag på Landvetter Airport där vi har ett flerårsavtal med Swedavia berättar Henrik Lewerentz. Han kan konstatera att företaget har intagit en framskjuten position i branschen och han ser flera anledningar till detta.

– Vi jobbar med stort engagemang och lokal närvaro. Våra uppdragsgivare uppskattar vår förmåga att kunna åta oss stora projekt. Vi är förstås kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden, och tack vare vår goda utveckling lär vi behöva nyanställa ett antal elektriker under hösten och våren, avslutar Henrik Lewerentz.

Effektiva logistiklösningar för målmedvetna företag Idag är ett effektivt logistiksystem mer eller mindre ett måste för att många av landets bolag i transport- och logistikbranschen ska kunna upprätthålla en lönsam verksamhet. Här kan Proxio Systems AB spela en viktig roll som en framåtskridande leverantör av effektiva logistiklösningar.

Transport- och logistikbranschen blir allt mer konkurrensutsatt, vilket ställer höga krav på kontroller av fraktberäkning och

logistikkostnader. Mattias Hägerstrand är utvecklingschef för Proxio Systems AB, ett personalägt företag med cirka fyra år på nacken, och som sedan starten satsat på att tillhandahålla effektiva verktyg för visualisering, analys och simulering för branschens aktörer. – Med våra verktyg får företagen kontroll på sina transportkostnader och med att beräkna miljöbelastningen. Det blir enkelt och överskådligt, samtidigt som våra kunder minimerar sina kostnader i deras verksamheter, säger Mattias som har 20 år bakom sig i rollen som mjukvaruarkitekt.

Figuren visar hur en emissionskalkyl I Proxio Emissions kan se ut för en transport som har gått med lastbil, båt och tåg från Kina till Sverige.

info@eitech.se | +46 31 67 27 00 | www.eitech.se

Tre redskap Proxio Systems AB har själva tagit fram tre olika verktyg i form av mjukvarulösningar som kunderna abonnerar på per månad, och som väsentligt underlättar det dagliga arbetet för användarna. Ett av dem är Proxio Shipments som ger dem full kontroll över sina transportflöden. – Proxio Shipments visualiserar ditt transportnätverk på karta. Man jobbar sedan interaktivt direkt i kartan med strategisk planering och analys av transportnätet, upplyser Mattias. Proxio Tariffs är ett molnbaserat fraktberäkningssystem som hjälper användaren att minska kostnaderna genom att välja den mest optimala transporttjänsten. – Här kan kunden lagra alla sina transportavtal och priser och på så sätt få full kontroll över sina transportfakturor. Fraktkalkylatorn gör att man kan se i förväg vad en transport kommer att kosta, i stället för på en faktura när uppdraget redan är genomfört. Verktyget tar även med exempelvis vägskatter, drivmedelstillägg med mera i kalkylerna, vilket är en förutsättning när man kontrollerar sina transportfakturor, förklarar Mattias Hägerstrand. Det tredje verktyget är helt nytt och heter Proxio Emissions, vilket räknar ut alla utsläpp ned till kolli-nivå. Här täcks alla transportslag in: lastbil, tåg, flyg och fartyg, och likaså alla emissionstyper. Miljöpåverkan blir härigenom tydlig, vilket gör Proxio Emissions till ett utmärkt redskap i ett företags hållbarhetsarbete. Gemensamt för alla verktyg är att de är byggda för att kunna integreras med redan existerande system, som affärssystem, transportbokning eller lagerhantering.

Utvecklingschef Mattias Hägerstrand Nytt verktyg på gång Alla Proxio Systems lösningar är nätbaserade och kräver därför inga krångliga installationer. I kundkretsen finns såväl transportföretag som transportköpare och logistikaktörer med en önskan om full kontroll på verksamheten. Efterfrågan ökar och Mattias och hans kollegor ligger inte på latsidan. Ambitionen är att hela tiden utvecklas och bli bättre. – Vi har till exempel redan börjat ta fram ännu ett verktyg, närmare bestämt ett grafiskt simuleringsverktyg som räknar fram scenarier för olika transportupplägg. Det är en lösning vi tror mycket på och som vi tror kommer att gynna branschen ytterligare, säger Mattias Hägerstrand.

Proxio Systems AB www.proxio.se info@proxio.se Växel 031-607711 Mattias Hägerstrand: 0708532199


göteborg 33 www.svenskleverantorstidning.se

Stor flexibilitet i klassisk mekanisk verkstad

Den starka bredden är det som kanske allra mest kännetecknar verksamheten i Ingenjörsfirma Bågenfelt & Hellström. Den kompletta mekaniska verkstaden jobbar med allt från prototyp- till serietillverkning och arbetar mycket flexibelt mot kunder inom framför allt läkemedels-, process-, och fordonsindustrin.

Bandtransporter, klippverktyg, konstruktion, service och underhåll, specialmaskiner, vattenskärning, vibrationsmatare, vibratorer, maskin- och industriflytt – Ingenjörsfirma Bågenfelt & Hellström representerar ett koncept som spänner över det mesta. – Vi jobbar företrädesvis med legotillverkning, allt från prototyp- till serietillverkning av exempelvis verktyg och maskindelar, men också kompletta maskiner och utrustningar. Vi tar fram specialmaskiner utifrån våra kunders specifikationer och är även framstående beträffande tillverkning i rostfritt, berättar Kristian Wejrum, VD. Vi träffar honom tillsammans med projektledaren Almir Hafizovic i anläggningen i Högsbo industriområde varifrån verksamheten utgått i sin helhet sedan 80-talet. Företaget etablerades redan 1973, sysselsätter idag ett 40-tal anställda och ägs idag av Kristian, Almir och ekonomiansvarige Harry Lammasniemi. Kundanpassade helhetslösningar I den kompletta maskinparken finner vi inte mindre än tolv CNC-styrda maskiner, varav tre svarvar och nio fräsmaskiner. Två av dem är femaxlade och en kan bearbeta material på

VD Kristian Wejrum

3 000 gånger 800 millimeter. Utrustningen i kombination med lång erfarenhet och hög kompetens gör att Ingenjörsfirma Bågenfelt & Hellström kan åta sig helhetslösningar som är helt och hållet anpassade för automationsindustrin. – Vi har stora resurser inom såväl skärande bearbetning som plåt och svets. Vi jobbar mycket flexibelt och står för snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser, säger Almir Hafizovic. I verkstaden finns kapacitet att stå för allt från ritning till färdig produkt, inklusive elinstallationer. – Vi förfogar över vår egen elverkstad. Det gör att vi även kan tillverka el- och styrskåp. Härutöver kan vi även tillverka kundanpassade bandtransportörer, upplyser Almir. Varierande uppdrag Ingenjörsfirma Bågenfelt & Hellström

servar kunder inom framför allt livsmedels-, läkemedels-, process- och fordonsindustrin. Genom åren har man jobbat med vitt skilda uppdrag, såsom mobilantenner för Ericsson, monteringsenheter för Volvos robotar och monteringsmaskiner för barnnappar.

– Vår kundkrets sträcker sig över hela Sverige och det gör att vi ser ljust på framtiden. Vår ambition är att fortsätta växa inom både projekt och tillverkning, avslutar Kristian Wejrum.


34

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Komplett koncept kring kyla och värme

Allt fler inser vikten av bättre inomhusklimat på arbetsplatsen. Inte bara personalen främjas genom bättre hälsa och större arbetsglädje – även anläggningar och utrustning trivs bättre och får längre livslängd. Detta har man tagit fasta på i KylKontroll Göteborg AB som med sitt starka koncept optimerar både klimat och anläggningar.

KylKontroll Göteborg AB är ett ackrediterat service- och installationsföretag beträffade kyla och värmepumpar. Företaget optimerar med andra ord både inomhusklimat och anläggningar, vilket gör att det breda tjänsteutbudet innefattar såväl luftkonditionering, kommersiell kyla och värmepumpar som installation och entreprenad, projektering, service och förebyggande underhåll, samt lösningar kring energieffektivisering och optimering. – Våra kunder finns företrädesvis inom kommersiella fastigheter och process- och tillverkningsindustrin, men även på den marina sidan samt där vi verkar och reser över hela världen och utför olika uppdrag, säger Christer Foleby som leder verksamheten tillsammans med Peter Malmström. Lång erfarenhet Duon har övertagit företaget efter de förra ägarna som etablerade KylKontroll 1995. Vi träffar dem i Högsbo industriområde där verksamheten sysselsätter ett 30-tal medarbetare. – Jag och Peter har verkat i branschen i över 25 år och har varit arbetskollegor sedan länge, säger Christer. Han berättar att den lokala kundkretsen i huvudsak sträcker sig i en tio mils radie från Göteborg. Företaget är auktoriserad återförsäljare i västra Sverige för Carrier vätskekylmaskiner och värmepumpar, samt återförsäljare för Mitsubishi Electric och Daikin. Man utför dock självklart service på alla fabrikat och modeller.

Ett bättre klimat... www.kylkontroll.se

Framtidsoptimism Efterfrågan på KylKontrolls tjänster och produkter ökar konstant, inte minst tack vare den nya F-gasförordningen som för KylKontrolls del innebär en hel del ombyggnadsarbete i syfte att åstadkomma miljövänligare och energisnålare kyl- och värmepumpssystem, som klarar framtida krav på lägre CO2-påverkan. – Vi har expanderat kraftigt de senaste åren, och här har vi alla våra duktiga och kompetenta medarbetare att tacka för framgångarna, säger Christer Foleby som ser goda utsikter för en fortsatt positiv utveckling i företaget. – Vi befinner oss i en expansiv fas, inte minst med tanke på alla byggprojekt som är på gång i Göteborgsregionen. Här ser vi stora möjligheter att kunna vara med och arbeta med ett flertal av projekten.


göteborg 35 www.svenskleverantorstidning.se

Naturliga produkter för skäggvård Mr Bear Co. AB är företaget att vända sig till för alla med skägg eller mustasch. Mr Bear Co. AB var först i Sverige med att ta fram och tillverka produkter inom skäggvård och med åren har man genom en nära dialog med sina kunder utvecklat och förfinat sitt koncept. Idag representerar man en bred produktportfölj med förstklassiga naturliga produkter, helt utan kemikalier och tillsatser.

Vi träffar duon bakom Mr Bear Co. AB, Björn Landén och Sandra Hansson, varav den förstnämnde länge har arbetat med att skapa kosmetikaprodukter från ren råvara. – Jag och Sandra tog fram vår första produkt,

ett mustaschvax, hemma i köket, vilken blev mycket uppskattad. Därefter har vi breddat vårt produktutbud kontinuerligt och flyttat verksamheten till större lokaler i takt med ökad efterfrågan, berättar Björn från lokalerna i Västra Frölunda. Här sysselsätts i dagsläget nio anställda. Naturliga produkter Mr Bear Co. AB tillverkar och säljer kosmetikaprodukter under det egna varumärket Mr Bear Family. Det rör sig om produkter för skägg och rakning, eftervård för tatueringar, samt ett urval av andra hudvårdsprodukter. – Vi använder oss uteslutande av naturliga produkter och genuina råvaror, helt utan kemikalier och tillsatser. Det är bra för både dig och miljön, konstaterar Sandra Hansson och tillägger att man jobbar med både fett- och vattenbaserade produkter. Mr Bear Co. AB säljer även tillbehör för rakning och skäggvård, såsom hyvlar, borstar och knivar under det egna varumärket. I och med flytten till nya lokaler får man dessutom möjlighet att bredda produktutbudet ytterligare till att även omfatta diverse hårvårdsprodukter. – Vi jobbar med mycket höga kvalitetskrav och erbjuder produkter som är helt unika. Det har lett till att vi idag är landets största aktör inom vårt gebit, säger Sandra. Ett urval av Mr Bear Familys produkter, allt från skäggolja till rakprodukter.

Interiören på Barbershopen som Björn till stora delar byggt själv.

Björn Landén och Sandra Hansson och sonen Cornelis i Mr Bear Family Barbershop på Pusterviksgatan 15.

I fabriken i Högsbo Industriområde produceras produkterna för hand.

Barbershopen på Pusterviksgatan nära Järntorget.

Egen butik Mr Bear Family’s produkter finns hos barberare, frisörer, i butiker och webbshopar, samt hos företagets distributörer och agenter i Europa. Man driver dessutom sin egen webbutik samt en fysisk butik, Mr Bear Family Barbershop, på Pusterviksplatsen i Göteborg, vilken etablerades i samarbete med Johan Hagvall, en välkänd och duktig barberare. – Här kan du raka eller ansa ditt skägg, men givetvis också köpa våra produkter, säger Björn

Landén, som liksom Sandra spår att den positiva utvecklingen i företaget kommer att hålla i sig. – Inom kort kommer vi att certifiera oss enligt GMP, som är en certifiering inom kosmetikabranschen. Vår ambition är också att bredda vårt sortiment. Vi kommer till exempel att kunna erbjuda en varmrörd raktvål som är tillverkad helt enligt gamla beprövade metoder.

www.mrbearfamily.com info@mrbearfamily.com


36

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Svårslaget koncept i klassisk målerifirma

Ägarna Ronny och Ludwig Jinesjö Historian sitter i väggarna i Ringsten Måleri & Plattsättning AB som med sina 85 år i måleribranschen är en sedan länge välrenommerad aktör i densamma. Traditionerna är starka, samtidigt som företaget utvecklas kontinuerligt. Klassiskt måleriarbete förenas idag med plattsättning och diverse snickerijobb.

Ringsten Måleri & Plattsättning startades redan 1933. Idag drivs de stolta traditionerna vidare av far och son Ronny och Ludwig Jinesjö, varav den förstnämnde gjorde entré i firman 1976. Han blev delägare 2000 och driver företaget tillsammans med Ludwig sedan 2017. Vi träffar de båda i lokalerna i Högsbo industri-

område, varifrån verksamheten utgår med sju anställda. – Vi var länge en renodlad målerifirma men började erbjuda plattsättning 2000. För fyra år sedan tog vi ännu ett steg då vi anställde en snickare och började åta oss diverse snickeriuppdrag, berättar Ludwig som har tio år bakom sig i branschen. Stark bredd Ringsten Måleri & Plattsättning AB utför alla förekommande måleriarbeten, inklusive uppsättning av tapet, för såväl privatpersoner som företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, såsom Kungsleden och Sundbo Fastigheter. Bland företagskunderna märks till exempel Bergqvist Bygg.

Beträffande kakel- och klinkerarbeten utförs dessa i både badrum, tvättstugor, kök och torra utrymmen. – Här jobbar vi mestadels för privatpersoner, konstaterar Ronny Jinesjö. – Vi samarbetar med pålitliga underentreprenörer inom el och VVS, till exempel Nisses El och Långedrags VVS, vilket gör att vi kan åta oss totalentreprenader. Vi är våtrumscertifierade av Byggkeramikrådet och är även certifierade av Måleribranschens Våtrumskontroll för måleriinsatser i våtrum. Vi är dessutom medlemmar i branschorganisationen Måleriföretagen. Återkommande kunder Sedan några år tillbaka åtar sig Ringsten Måleri & Plattsättning även diverse snickeriup-

pdrag. Det kan till exempel handla om fönsterbyten, fasadarbeten, köksrenoveringar och dylikt. Efterfrågan på företagets tjänster är konstant hög, inte minst tack vare den långa erfarenhet och det breda kunnande som Ronny, Ludwig och deras anställda besitter. – I juli inledde vi ett projekt kring både invändig och utvändig målning på 19 nybyggda radhus på Hisingen på uppdrag av Bergqvist Bygg, berättar Ronny som kan se tillbaka på många framgångsrika år med ett stort antal lyckade projekt. – Genom åren har vi till exempel jobbat med 400 badrum utan en enda reklamation. Sådant bidrar till att många kunder väljer att komma tillbaka till oss.

Måleri • Bygg • Kakel Telefon: 031 338 86 70 www.ringsten.se


göteborg 37 www.svenskleverantorstidning.se

Hållbar energiproduktion i branschens framkant Samster är företaget som jobbar med hållbar energiproduktion i branschens framkant. Samster har bland annat tagit fram en egenutvecklad hybridpanel som genererar både värme och el. Här finns med andra ord stora pengar att spara för både privatpersoner och företag.

Samster bildades för fem år sedan och utvecklar kombinationslösningar baserade på hållbar energiproduktion. Initiativtagarna Kent Samuelsson och Wilhelm Steier hade känt varandra ända sedan Kent köpte en värmepump av Wilhelm. – Han jobbade då med att bygga egna

värmepumpar, medan jag själv arbetade med soloch styrlösningar. Våra kunskaper kompletterade varandra väl och vi bestämde oss för att starta eget, säger Kent. Egenutvecklad hybridpanel Han berättar att Samsters koncept minskar energislöseri och miljöpåverkan genom effektiv styrning av energiflöden utifrån behov och konsumtion. Samtidigt minimeras det energispill som sker under processen. Samster har tagit fram en egenutvecklad hybridpanel som genererar både elektrisk och termisk energi. Kent Samuelsson utvecklar: – Det är en solpanel som hämtar värme från undersidan av panelen. Härigenom kyls solcellerna på framsidan och avger på sätt upp till 20 procent mer el än traditionella varianter, förklarar han. Lösningen är särskilt anpassad för bergvärmepumpar. Samster återladdar borrhålen, vilket ökar såväl livslängd som effektivitet. Panelen i kombination med resten av systemet genererar mer energi än andra lösningar och kan dessutom ersätta termiska solfångaranläggningar. – Vårt system har lång livslängd, arbetar ljudlöst och ökar värdet på fastigheten. Det sparar energi och kunden försäkrar sig mot framtida energiprisökningar, påpekar Kent Samuelsson. Produkten, kallad Kallhybrid, arbetar året runt, inte bara när solen skiner. Samster samarbetar med KTC Control, vars styrsystem sitter i Samsters anläggningar.

Produktutveckling Samster sysselsätter fyra anställda och utgår från Lindome utanför Göteborg. Bland kunderna finns såväl privatpersoner som företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hotell och lantbruk. För Stena Fastigheter har Samster monterat en stor anläggning för ett hundratal lägenheter på Pennygången i Högsbo, och i Alingsås har man på uppdrag av HSB jobbat med 70 lägenheter. Man samarbetar med Mera Sol AB som monterar företagets anläggningar. Kent Samuelsson ser en ökad efterfrågan på Samsters lösningar och spår en fortsatt god utveckling i företaget. Man jobbar i branschens absoluta framkant och lägger en hel del resurser på produktutveckling. Man jobbar till exempel med FKB, det vill säga fjärrvärme i kombination med bergvärme, vilket kan sänka en fastighets uppvärmningskostnader med 50 procent. – Vi har också tagit fram något vi kallar för ett energiräddningspaket. När en gammal bergvärmepump byts ut mot en ny blir borrhålets djup i regel för litet. Med vår lösning kan man då skapa en anläggning som kombinerar luft, vatten, berg och sol.

Specialanpassade sopmaskiner för alla behov När det gäller sopmaskiner kräver olika insatser olika maskinlösningar. Det är utgångspunkten i Sweep Sopmaskiner som alltid levererar en optimal lösning för varje enskilt behov. Sopmaskinerna skräddarsys helt enkelt efter kundens önskemål och specifikationer.

I Sweep Sopmaskiner är den stående ambitionen att leverera en optimal lösning för varje enskilt behov. Bolaget etablerades 2012 och ägs av Jacob Hallin och Tim Sannes, samt den sistnämndes far Lars som har inte mindre än 40 år bakom sig i branschen. Vi träffar Tim och Jacob i företagets lokaler i Stadsdelen Högsbo i Göteborg där man förfogar över både kontor, verkstad och lager. – Vi säljer och marknadsför våra maskiner över hela Sverige och skräddarsyr våra lösningar helt efter kundernas behov, säger de och framhåller sopmaskinen Nilfisk 3500 som man är återförsäljare för, och således både säljer och servar. Nilfisk 3500 Nilfisk 3500 används företrädesvis för sopning av trottoarer och allmänna platser. Det rör sig om en synnerligen smart konstruktion som går att förse med ett flertal olika tillbehör, såsom plog, spridare, ogräsborste och skurdäck. Den fungerar också som en gräsklippare och innefattar dessutom en behållare som kan fyllas

med vatten och diverse rengöringsmedel för optimal rengöringseffekt. – Det är en sugande maskin som både sopar och tar upp sand och grus. Den är lätt och smidig att hantera, tar sig fram överallt, även i hörn, och arbetar även då den körs baklänges, förklarar Tim Sannes och berättar att maskinen är synnerligen populär bland exempelvis fastighetsbolag, kyrkor och bostadsrättsföreningar, men även bland kommuner och privata entreprenörer. Bygger om, servar och reparerar I Sweep Sopmaskiner bygger man om kundens enhet efter dennes behov och önskemål. Man kan till exempel utrusta maskinen med kameror både bak och fram och byta ut sätet mot ett komfortsäte från Recaro. – Vi förfogar dessutom över ett komplett servicelager med reservdelar, samt utför service och reparationer såväl i vår egen verkstad som på plats hos kunden. Vi har servicepartners över hela Sverige och förfogar över en egen servicebil och en dragbil som gör att vi kan hämta och transportera sopmaskiner till vår verkstad, säger Jacob Hallin och tillägger att man lämnar två års garanti på utförda reparationsinsatser. Sweep Sopmaskiner säljer även begagnade enheter som erhållits via inbyten.

Adress: Gårdavägen 91 437 35 Lindome Email: info@samster.se Web: www.samster.se

SWEEP

SOPMASKINER www.sweepsopmaskiner.se


38

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Svetsspecialist med hög kapacitet SK Licenssvets AB har sedan starten utvecklats till en helhetsleverantör i svetsbranschen. Med ett koncept som spänner över allt från entreprenad och produktion till service och underhåll servar man en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige.

Kvalitet, flexibilitet, effektivitet och säkerhet är ledorden i SK Licenssvets AB:s verksamhet. Företagets VD, Christian Suopanki, beskriver bolaget som en helhetsleverantör i svetsbranschen med ett koncept som spänner över allt från entreprenad och produktion till service och underhåll. – Vår huvudsyssla är rörentreprenader. Vi installerar, svetsar och monterar alla typer av rörledningar, upplyser Christian och berättar att man vänder sig till kunder i bland annat tillverkningsindustrin, pappersbruk och energisektorn. SK Licenssvets utför även service, underhåll och reparationsinsatser, antingen på plats hos kunden eller i den egna verkstaden i Högsbo industriområde. – Vi svetsar i alla förekommande material, såsom tryckkärlsstål, rostfritt, aluminium, och legerat material, samt innehar ett brett täckningsområde på svetsaprövningar, WPS:er och WPQR, säger Christian. SK Licenssvets är certifierat enligt 1090-1 för lastbärande stålkonstruktioner och ISO 3834-2 för tryckkärlskonstruktioner.

Familjeföretag Det var Christians far som etablerade SK Licenssvets 1989. Han är alltjämt aktiv i familjeföretaget där vi bland de 37 anställda även finner Christians mor Jane med ansvar för administration, brodern Dennis och kusinen Sami som arbetar som projektledare och systern Jessica som är personalansvarig. Tillsammans har de hela Sverige som upptagningsområde, men företaget åtar sig också uppdrag i både Danmark och Norge. Genom åren har man tecknat ramavtal med ett flertal kunder, bland andra Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Göteborgs Stad, Gryaab och Mölndals Energi. Omfattande projekt Sedan starten har SK Licenssvets åtagit sig ett stort antal varierande uppdrag. – Just nu jobbar vi i ett stort projekt för E.ON i Stockholm gällande en rörentreprenad kring fem pumpstationer för fjärrvärme och fjärrkyla.

Ett annat stort projekt är Göteborgs Energi på Sävenäsverket där vi står för en totalentreprenad kring allt från projektering till installation beträffande rör och tillhörande utrustning för askhantering. Jag kan också nämna arbetet för Alelyckans Vattenverk där vi står för en rörentreprenad för en geoenergianläggning, berättar Christian Suopanki. – Vi har fullt upp och framtiden ser ljus ut för vår del. Den ökande efterfrågan gör att vi kommer att behöva nyanställa personal, bland annat projektledare, arbetsledare och montörer, avslutar Christian Suopanki.


göteborg 39 www.svenskleverantorstidning.se

Brett koncept i VF Plåt Allt inom byggnadsplåtslageri. Devisen i VF Plåtslageri AB är lika enkel som självklar. Det välrenommerade Göteborgsföretaget har många års samlad erfarenhet av branschen och står för allt från inredningsdetaljer till bandtäckning av plåttak.

VF Plåtslageri AB etablerades 1989 och köptes två år senare av Johnny Henriksson som leder verksamheten sedan dess. Vi träffar honom i anläggningen i Högsbo industriområde där företaget förfogar över både verkstad och kontor. – Vi utför allt inom plåtslageri, upplyser han. – Det kan handla om produktion och montering av bandtäckning för plåttak eller tillverkning av plåtdetaljer, såsom hängrännor, stuprör, fönsterbleck, skorstenshuvar och ränndalar. Vi tillverkar även rostfria detaljer, bänkskivor med mera till exempelvis butiker, bland andra Pressbyrån och 7-Eleven, men även för privatpersoner, berättar Johnny och nämner även kunder som fastighetsägare och byggföretag, för vilka VF Plåt ofta verkar i rollen som underentreprenör. Det blir också en hel del uppdrag på öarna längs Göteborgs och Bohusläns kust. Hög kapacitet VF Plåtslageri sysselsätter i dagsläget tio personer, varav åtta med yrkesbevis och två är lärlingar. Tillsammans förfogar de över en komplett maskinpark bestående av tre plåtsaxar

Ägaren Johnny Henriksson med kapacitet att klippa upp till tre meter långa plåtar, två klippsträckor, en kantmaskin med lådverktyg samt fyra falsmaskiner. – Vi uppgraderar vår maskinpark kontinuerligt och har precis installerat en tre meters kantpress. I kombination med vår långa erfarenhet, vår förmåga att alltid hålla utlovade tider och vår höga kvalitet på utförda arbeten har vi byggt upp ett gott renommé i branschen, säger Johnny Henriksson som själv har 35 år bakom sig i plåtbranschen. VF Plåtslageri har bland annat jobbat med ett omfattande projekt på Hisingen där man på uppdrag av Skanska har deltagit i en ombyggnation av en fastighet med ett tak på sammanlagt 5 000 kvadratmeter. Två av företagets anställda är dessutom auktoriserade för arbete på oljeriggarnas bostadsplattformar. Solbräcke Plåt & Snickeri Utöver VF Plåtslageri AB äger och driver Johnny Henriksson även företaget Solbräcke Plåt & Snickeri AB i Kungälv tillsammans med Carl Hammarstrand. Bolaget startades 2013 och är specialiserat kring plåtslageri, men också inredningssnickeri. Här arbetar två byggnadssnickare, en plåtslagare, en möbel- och inredningssnickare samt en lärling. Solbräcke Plåt & Snickeri vänder sig till bland annat privatpersoner, butiker och restauranger med allt från trappor till skåp och möbler.

Gabriel Welander

031 - 47 48 00 Amalia Jönssons g. 23 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA


40

öland www.svenskleverantorstidning.se

Hantverk och design blir till tidlösa skinnoch läderprodukter Strax öster om Färjestaden på Öland finner vi platsen där stort hantverkskunnande och tidlös design präglar verksamheten. Hos Ribes Läder tillverkas alla produkter på gården. Här finner vi allt från jakttillbehör till bälten, väskor och plånböcker i skinn och läder.

Det har gått mer än 40 år sedan Ulla-Britt och Bengt Ripheden startade Ribes Läder i Gislaved. Redan året därpå flyttade man verksamheten till Öland. Dottern Annette Ripheden tog över verksamheten för ca 10 år sedan och driver den tillsammans med sambon Anders Karlsson. Vi träffar dem i företagets lokaler i byn Tävelsrum, några kilometer öster om Färjestaden. – När vi tog över verksamheten var vi två anställda, nu är vi sex personer, vilket skvallrar

om att vi har vuxit rejält under senare år, berättar Annette. I Annette Riphedens Läder AB, som företaget heter idag, tillverkar man egna skinn- och läderprodukter i svenskt vegetabilgarvat läder från Tärnsjö. Här tillverkar man till största delen läderprodukter åt andra företag, bland andra Fjällräven, Kvänum Kök, Designtorget, Örsjö Belysning och till Jangir Maddadi i Kalmar. – Vi står för ett stort hantverkskunnande och tidlös design och till vårt egna sortiment tillverkar vi allt från dam- och herrväskor, portföljer, ryggsäckar, plånböcker till bälten, hundkoppel, och ett stort sortiment av jakttillbehör som är framtagna genom samarbeten med jägare. I dagsläget jobbar vi med ett 15-tal återförsäljare, berättar Annette. Stor butik I verksamheten ingår den 220 kvadratmeter stora Fritidsbutiken där man säljer sina egentillverkade skinn- och läderprodukter. Här finns ett stort sortiment av dam- och herrkonfektion under välkända varumärken samt försäljning av nya- och begagnade vapen, ammunition samt jakttillbehör. Här finns även en jaktsimulator där både privatpersoner, företag och jaktlag kan boka in sig för att träna sitt skytte, eller ha en kul stund med kompisgänget. – Vi står för en stark bredd och är en av få aktörer i Sverige som tillverkar produkter i svenskt skinn, vilket innebär att de är fria från

tungmetaller och andra farliga ämnen. Genom att jobba med svenska produkter främjar vi också svenskt näringsliv och bidrar till att behålla jobb och verksamheter i landet. Det betyder mycket för oss, säger Anders Karlsson med stort eftertryck. Inredningsuppdrag I verksamheten ingår också en del inredningsuppdrag. För närvarande lindar man trappräcken till en kyrka och tillverkar inredning till Tigers, Stenströms och H&M:s butiker löpande. – En annan rolig referens, är att vi bidrog med skinnsitsar till filmen Men In Black i ett nära samarbete med Kalmars hetaste designer,

Jangir Maddadi. Vi har också lindat trappräcken i det norska kungahuset, ett annat jobb som vi är mycket stolta över, berättar Annette Ripheden. Liksom Anders ser hon alltjämt en stor utvecklingspotential kring verksamheten. Det är viktigt att jobba framåt, men samtidigt är vi noga med att inte överge den genuina anda som mina föräldrar en gång etablerade, avslutar Annette Ripheden.

Trädnedtagning med hög kapacitet Nedtagning av träd är Högröjarna AB:s specialitet. Med stor kapacitet, hög kompetens och egenutvecklad utrustning kan man ta ner alla oönskade träd med perfekt resultat.

När Hans Borrhed noterade hur många sågade ned träd på allehanda mer eller mindre olämpliga vis föddes tanken på att ta fram en lösning som kunde göra arbetet lättare. – Jag och en kollega köpte en maskin med en räckvidd på 21 meter, men upptäckte att den var så dålig att leverantören fick ta hem den igen. Vi fick börja tänka i nya banor och kunde luta oss mot min erfarenhet kring hydraulik.

Vi införskaffade en italiensk kran och fick hjälp av en annan kollega som räknade ut hur man skulle kunna montera den på en lastbil. 2004 var maskinen klar och vi kunde börja använda den i olika uppdrag. Det blev stor succé och kunderna var minst sagt nöjda, berättar Hans Borrhed. Fullt upp – Det har hänt en del på 15 år men aldrig någon olycka, säger Hans och skrattar. Verksamheten drivs i den egna firman Högröjarna AB där han hela tiden har förnyat både fordon och utrustning. Man jobbar med nedtagning av träd och har kapacitet att jobba 27 meter uppåt och 24 meter i sidled. – Vi plockar ned träd som lutar eller står i vägen av olika anledningar, och som många väljer att inte försöka ta ned själva på grund av risken att de faller och skadar egendom. Vi sågar så långt ner vi kan och lämnar alltid en liten stubbe. Stubbfräsning överlåter vi åt andra aktörer, men vi står däremot för bortforsling av trädrester, grenar och sågspån, upplyser Hans. Kundkretsen sträcker sig från Norrköping i norr till Eslöv i söder och Växjö i väster, men en koncentration på Kalmar och Öland. 75 procent av kunderna är privatpersoner och resten utgörs av kommunala verksamheter. – Många almar har drabbats av en sjuka här på Öland, vilket gör att vi får många uppdrag från kommunen just nu gällande nedtagning av dessa. Vi har egentligen ingen högsäsong utan har fullt upp mer eller mindre hela året. Ibland känns det som om vi har högsäsong året

runt, konstaterar Hans Borrhed och tillägger att även Svenska Kyrkan är en återkommande uppdragsgivare för Högröjarna AB. Rent och snyggt Högröjarna och skaffat sig ett mycket gott rykte i branschen, inte minst mot bakgrund av att man alltid lägger stor vikt vid att göra det rent och snyggt innan man lämnar arbetsplatsen. – Ibland blir det nästan lite komiskt när vi plockat bort ett högt träd och kunden i första hand reagerar över hur prydligt det blev runtomkring, snarare än att trädet är borta, säger Hans Borrhed som ser framåt med tillförsikt, men också gärna blickar bakåt en smula. – Det enda jag ångrar är att jag inte startade företaget 20 år tidigare. Jag är ju lantbrukare i grunden och hade med andra ord en omfattande maskinpark och alla möjligheter att komplettera lantbruket med trädfällning. Det är dock historia, nu blickar vi framåt och vi har massor att göra.

Annette Riphedens Läder AB Tävelsrum 119 386 92 Färjestaden info@ribes.se www.ribbes.se

Ring oss på 0705-09 03 00


öland

41

www.svenskleverantorstidning.se

Gillis kroppkakor – en del av den svenska matkulturen Den öländska kroppkakan har en alldeles särskild plats i många svenskars mathjärtan, något Gillis Lorensson tog fasta på när för ett tiotal år sedan etablerade sin egen restaurang. I Arontorps Kroppkakor & Mat bjuds gästerna på kroppkakor, lagade från mors och svärmors hemliga recept. – Vi vill sprida kroppkakan, inte minst till den yngre generationen. Det här är en del av den svenska matkulturen som vi måste värna om, säger Gillis Lorensson.

På en öländsk skördefest 2008 fick Gillis Lorensson i uppdrag att stå för kroppkakor. Responsen blev överväldigande. – Våra kroppkakor bygger på en kombination av min mors och svärmors hemliga recept. De blev omåttligt populära och allt fler föreslog att jag skulle starta eget. Jag fick ett samtal från Köpstadens Restaurang som ville att jag skulle

driva den vidare, men när jag märkte hur bra det verkligen gick bestämde jag mig för att bygga en helt ny restaurang på Torslunda som stod klar sommaren 2009, berättar Gillis. Idag sysselsätter verksamheten 26 heltidsanställda året runt, samt ytterligare ett 15-tal under högsäsong. 600 ton potatis om året I Arontorps Kroppkakor & Mat serveras klassiska öländska kroppkakor, gjorda på svenska närproducerade råvaror. I kombination med traditionell husmanskost erbjuds gästerna en genuin måltid i en enkel miljö till ett vettigt pris. Alla ska vara välkomna till Arontorps Kroppkakor & Mat. Här erbjuder man också catering för olika tillfällen, och numera distribuerar man dessutom nykokta kroppkakor till ett tiotal ICAbutiker från Oskarshamn i norr till Karlskrona i söder och Växjö i väster. – Vi producerar cirka 3 000 portioner om dagen här i restaurangen. Beträffande kroppkakorna gör vi av med drygt 600 ton potatis, tio kubikmeter mjölk och fem kubikmeter grädde

varje år. Det är en hel del, konstaterar Gillis med ett leende och lyfter i sammanhanget fram Potatisförädling Öland med kollegan Janne i spetsen. – Janne trodde på oss ända från början och var till stor hjälp när vi skulle köra i gång. Utan honom hade vi aldrig varit vad vi är idag, framhåller han. Numera levererar man kroppkakor även till ett flertal restauranger och caféer runt om i Blekinge och Småland, bland andra Kalmar Hotell, Restaurang Filialen i Kalmar, Restaurang Köpstaden och caféet på Soliden. Vill sprida kroppkakan Den goda utvecklingen har gjort att Aron-

SAR! JÄTTEGODA SMÖRGÅ mgjorda

Med handskalade

räkor, he

e t s a d o g s d Ölan ! r o k a k p p o r k

torps Kroppkakor & Mat har byggt ut vid två tillfällen. En del blev klar under våren 2017 och nyligen färdigställdes ytterligare en del med en utbyggnad av kök och personalutrymmen samt en avdelning för förpackning. – Vår ambition är att sprida kroppkakorna vidare och därför jobbar vi aktivt med en förpackningslösning som ska hålla dem färska ända fram till konsumentens tallrik. Det är en lurig nöt att knäcka eftersom potatis svartnar om den utsätts för syre. Vi vill sprida kroppkakan, inte minst till den yngre generationen. Det här är en del av den svenska matkulturen som vi måste värna om, säger Gillis Lorensson.

Nykokta kroppkakor och raggmunkar – varje dag!

ÖPPET VARJE 8 DAG 10-1

LUNCHMENY

Varierande husmanskost måndag-fredag Lunchmeny på www.kroppkakor.se

Vi använder närproducerade råvaror!

Välkomna önskar Gillis med personal! 0485-388 87, Torslunda 102, Färjestaden


42

öland www.svenskleverantorstidning.se

En framåtsträvande partner för hållbar marknadskommunikation Alla företag vill synas men få har tiden och resurserna som krävs för hållbar marknadskommunikation. Det är här som Combiz med ägaren Anette Bugarski kommer in i bilden. Med Combiz som partner säkerställs effektiv marknadsföring i alla dess former, oavsett om det rör sig om mobilanpassade hemsidor eller resultatbaserad SEO. Allt skräddarsys efter kundens behov och önskemål.

Hållbar marknadskommunikation är Anette Bugarskis devis. Hon driver företaget Combiz, Communication 4 Business, där hon jobbar med allt från mobilanpassade hemsidor till nyhetsbrev och resultatbaserad sökmotoroptimering. Firman startade hon för tio år sedan efter ett avsevärt förflutet i branschen. En förändrad familjesituation gjorde att hon fick lov att tänka i nya banor kring arbetslivet och mammarollen, och hon tvekade därför aldrig att ta chansen att starta eget. – Jag jobbar nog lite annorlunda i jämförelse med mina kollegor i branschen, kanske lite hårdrare till och med. Jag är en väldigt lojal person och lägger stor vikt vid att mina kunder ska känna sig trygga i samarbetet med Combiz. Jag går och lägger mig med ett gott samvete varje kväll, och det är så det måste vara när man driver företag i den här branschen, säger Anette med stort eftertryck. Anette lovar, som hon uttrycker det, inte guld och gröna skogar, och medger att det emellanåt kan komma förfrågningar kring sådant som hon känner att hon inte riktigt kan leva upp till. – Då handlar det för mig inte om att göra business till vilket pris som helst, utan i stället stå för det jag gör. Jag är genuint intresserad av människor och känner en stor tillfredsställele när jag kontaktar en kund som är helt nöjd med det jobb jag och mina samarbetspartners utför. Jag sätter mig in i kundens verksamhet och lägger stor vikt vid ett personligt bemötande. Vi är inte billigast men bäst på det vi gör. Små och stora insatser Combiz kan stå till tjänst med kompletta marknadsföringsinsatser eller utvalda delar. Oavsett är det alltid kundens förutsättningar och önskemål som ligger till grund för arbetet och slutresultatet. – Vissa vill ha hjälp med ett nyhetsbrev medan andra efterfrågar en komplett marknadsstrategi. Inget jobb är vare sig för litet eller för stort för mig, säger Anette Bugarski och tillägger att hon även jobbar som speakerröst i olika sammanhang. Ända sedan starten har hon omgett sig med goda samarbetspartners, inte minst tekniker som tar fram de tekniska lösningar som kunderna efterfrågar. – Jag är bättre på att kommunicera än att prata teknik, så det känns bra att kunna lämna över den biten till de som behärskar den till fullo. Kunden behöver dock bara ha kontakt med mig, jag står för helhetslösningen, upplyser Anette som i dagsläget samarbetar med inte mindre än sex tekniker.

Anette Bugarskis Stortrivs Combiz är ett certifierat Rättviseföretag vilket skvallrar om att det rör sig om en synnerligen seriös verksamhet. – Faktum är att jag inte kan dra mig till minnes att jag någonsin har haft en missnöjd eller upprörd kund. Visar man respekt så får man

oftast respekt tillbaka, och då blir i allmänhet slutresultatet också bra, menar Anette Bugarski. Hon trivs ypperligt med sitt jobb, säger att hon nästan betraktar sitt företag som en extra familjemedlem. Hon blickar gärna framåt, har många visioner och medger att hon ibland har svårt att leva i nuet.

Vi är den effektivaste lösningen för företag som vill ha en hållbar marknadskommunikation i olika former. Vi skapar relevant trafik som leder till affärer. 073 679 19 00 • anette.bugarski@combiz.se • www.combiz.se

– Jag brinner för det jag gör och lär jobba vidare till den dag jag känner att jag inte trivs längre. I dagsläget har jag svårt att se den dagen komma.


öland

43

www.svenskleverantorstidning.se

Snabb utveckling i Pers grävfirma Grävtjänst Färjestaden AB är entreprenadfirman som gör det mesta som har med kvalificerade grävarbeten att göra. Per Wåhlstrand driver enmansfirman som startade som ett sidoprojekt, men som på kort tid har attraherat en stor och alltjämt stadigt växande kundkrets.

Faktum är att Per Wåhlstrand slutade sin tjänst på en entreprenadfirma så sent som den 1 augusti efter att ha drivit sin egen firma sedan 2016. – Jag tog tjänstledigt och startade grävfirman som något av ett sidoprojekt vid sidan om mitt

ordinarie arbete, men det har bara exploderat och jag har fått mer och mer att göra. Jag har inga anställda utan hyr in folk och företag för olika projekt. Nu har jag så mycket att göra att jag har börjat fundera på att anställa för att kunna hinna med alla förfrågningar jag får, berättar Per Wåhlstrand. Massor att göra Vi träffar Per i hans lokaler på Storgatan i Färjestaden. Härifrån utgår verksamheten som till stor del handlar om tillbyggnader och grunder. Per jobbar dessutom med bland annat med dagvatten och dräneringar samt alla typer av markarbeten och stenläggningar, och utför dessutom en hel del poolgrävningar eftersom han

verkar som projektledare för Pool Sweden. Pool Sweden är en av flera samarbetspartners till Per som också samarbetar med bland annat elektriker, markentreprenörer och VVS-firmor. Konkurrensen i branschen är förhållandevis hård på Öland men enligt Per wåhlstrand är det inget han märker särskilt mycket. – Jag får två av tre uppdrag så jag kan inte klaga. Det känns som om vi alla har ungefär lika mycket att göra, säger Per som just nu jobbar med ett stort villaprojekt som innefattar dagvatten, dränering, uteplats och hela planeringen av tomten. Satsar vidare Grävtjänst Färjestaden erhåller också en hel

del uppdrag av Mörbylånga kommun. Per har på kort tid byggt upp ett mycket gott rykte bland ölänningarna som vet att företaget håller vad man lovar och står för en hög servicegrad. Per ser också till att hålla sig med en bra och uppdaterad maskinpark, vilken nyligen kompletterades med en ny hjullastare. Per kan se tillbaka på ett par riktigt framgångsrika år sedan starten och den goda utvecklingen ser ut att hålla i sig. – Förfrågningarna fortsätter att komma in så jag ser framtiden an med stor tillförsikt. När jag nu kan ägna mig åt den egna firman på heltid kan jag satsa ännu hårdare på fler och större uppdrag, avslutar Per Wåhlstrand.

Per Wåhlstrand

R I N G O S S PÅ

0704-82 43 61


44

öland www.svenskleverantorstidning.se

Ölänningarnas val när vitvarorna kraschar I Färjestaden finner vi ölänningarnas samarbetspartner när det gäller service på vitvaror och värmepumpar. Jaxx Vitvaruservice på Öland AB står för konkurrenskraftiga och snabba serviceinsatser men också både försäljning och installation av dylika lösningar.

Mannen bakom Jaxx Vitvaruservice på Öland AB heter Jack Nyman. Efter att ha varit anställd på Electrolux valde han 2011 att starta i egen regi och det är ett beslut han aldrig har behövt ångra.

– Både jag och företaget har utvecklats och det tycker jag är väldigt stimulerande. Mina arbetsuppgifter är i princip desamma som under tiden på Electrolux, lite har förändrats, men visst har jag fått ett större ansvar eftersom det handlar om mina egna kunder. Jag får många spinn-offeffekter av mina uppdrag och har skapat mig ett mycket gott rykte i branschen. Mina kunder vet att de får professionella arbetsinsatser när de anlitar mig, säger Jack Nyman. Verksamheten kretsar i huvudsak kring reparation och service av diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, spisar, kylar och frysar, samt installation, reparation och försäljning av värmepumpar. Många av

serviceinsatserna sker på plats hos kunden. – Jag har arbetat ensam ända sedan jag startade firman. Jag tycker att det funkar bäst så samtidigt som det blir en trygghet för kunden att veta att det är en och samma person som besöker denne. Jag blir trots allt insläppt i människors privata hem med ansvar för husnycklar och larmkoder, påminner Jack. Snabba ryck Snabba inställelsetider och prisvärda lösningar kännetecknar Jaxx Vitvaruservice. – Större aktörer tar ofta betydligt längre tid på sig att komma ut till en kund som behöver snabb service. I regel kan jag rycka ut inom en timme efter tagen kontakt. Jag är flexibel och kan snabbt vara på plats och kartlägga felet. Om jag mot förmodan inte kan infinna mig samma dag blir det dagen efter, och efter avslutad insats kör jag en servicegenomgång med kunden, upplyser Jack som dessutom står för konkurrenskraftiga priser. Det är, menar han, en viktig faktor i branschen och en av anledningarna till att Jack genom åren har haft många återkommande kunder. – Det ser jag som ett kvalitetsbevis, säger han. Framtidsoptimist Behovet av goda service- och reparationsinsatser på vitvaror, i kombination med en alltjämt hög efterfrågan på värmepumpar, ger Jack all anledning att se fortsatt ljust på företagets framtid. Ambitionen är att driva det vidare i samma positiva anda. – Jag kommer att jobba vidare så länge jag tycker att det är kul, och eftersom jag verkligen

uppskattar kundkontakten är detta något jag älskar att göra. Än så länge reparerar jag alla maskiner på plats, men planer finns på att vid behov kunna ta med mig dem och laga dem i en egen verkstad, avslutar Jack Nyman.

Stabil samarbetspartner kring el och VVS Du som funderar på att renovera badrummet, byta panna eller är i behov av andra VVS- eller elinstallationer har i Kalmar VVS & Elmontage en trygg och stabil partner. Förutom ett brett sortiment av kvalitetsprodukter för allehanda våtutrymmen erbjuder man även installation, service och underhåll.

Kalmar VVS & Elmontage har sina rötter i 70-talet då företaget verkade under namnet Kalmar VVS-Montage. Efter att ha arbetat från fastlandet flyttades verksamheten till Färjestaden på Öland och 2002 fick bolaget sitt nuvarande namn. Det har vuxit sakta men säkert och sysselsätter idag ett 30-tal anställda som servar kunder i såväl Kalmar som på Öland. – Fördelningen mellan dessa områden är förhållandevis jämn, konstaterar Stefan Rudman som leder verksamheten. Denna kretsar kring VVS- och eltekniska lösningar inom såväl entreprenader, service- och underhållsinsatser som via företagets butik på Storgatan i Färjestaden. – Alla som funderar på att renovera badrummet, byta panna eller vill ha hjälp med att se över en VVS- eller elinstallation kan med fördel vända sig till oss. Förutom kvalitativa produkter erbjuder vi även inspiration, installation, service och underhåll. Vi står för ett mycket brett koncept och har under många år även installerat värmepumpar i såväl villor

som större fastigheter med olika tekniska förutsättningar, berättar Stefan. Moderna lösningar I Kalmar VVS & Elmontage verkar certifierade VVS-installatörer och rörmokare​ . Härtill har man ett flertal kompetenta samarbetspartners, bland andra Thermia för vilka man är återförsäljare av deras värmepumpar. – Samarbetspartners är förstås viktiga när man står för helhetslösningar som vi gör, konstaterar Stefan Rudman som också betonar vikten av att hänga med i den tekniska utvecklingen för att hela tiden kunna verka i branschens framkant. Numera kan man till exempel göra 3D-ritnignar av kundernas badrum, som härigenom kan se det färdiga slutresultatet innan de lägger sina beställningar på kakel, klinker och inredning. Kalmar VVS & Elmontage jobbar också med en väl fungerande energikalkyl som kartlägger hur mycket kunden kan spara genom olika energiåtgärder. – Det finns mycket pengar att spara för de som gör och tänker rätt. Detta är något som alla borde anamma för såväl sin egen som miljöns skull, poängterar Stefan. Han lyfter också fram företagets egen butik med ett brett utbud av både el- och VVSartiklar, badrumsinredning, bastur, pool- och spaprodukter samt belysning. Här finns också en mängd reservdelar. Hit är förstås både privatpersoner och företag välkomna.

Kalmar VVS & Elmontage. – Det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen, satsa mer på digitala lösningar och energikalkyler, samtidigt som vi inte ska glömma bort våra rötter och hur allt en gång började. Vi ska fortsätta jobba i den andan och växa i en lagom takt. Vår höga kvalitet och vårt personliga bemötande är något vi aldrig tummar på, säger Stefan Rudman bestämt. denne. Jag blir trots allt insläppt i människors

Blickar framåt – och bakåt Stefan Rudman ser positivt på framtiden i

Jaxx Vitvaruservice på Öland AB reparation, service och installation av

Värmepumpar • Vitvaror • Kyla tel 0702 42 70 68

www.jaxxservice.se 0485-316 70 • info@kalmarvvs.se • www.kalmarvvs.se


öland

45

www.svenskleverantorstidning.se

En mångsidig samarbetspartner för Ölands lantbrukare

Ägare Mia Gustafsson, Ägare Rikard Gustafsson, Simon Johansson, Hans Johansson, Osse Hälteryd och Jens Notini Ölands lantbrukare har i Runstens Rep. och Smide en mångkunnig samarbetspartner. Service och reparation av lantbruksoch entreprenadmaskiner är företagets specialitet. I det breda konceptet ingår även tillverkning av egna lantbruksprodukter, såsom maskinredskap, verkstolar, djurtransportburar med mera.

– Vi är ett fullserviceföretag till lantbruket på Öland och i Kalmar, säger Rikard Gustafsson som driver Runstens Rep. och Smide tillsammans med hustrun Mia. Företaget etablerades på Öland 1999 och har sedan dess utvecklats till att idag sysselsätta fem anställda. Verksamheten kretsar kring service och reparation av lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner, men man tillverkar även produkter som används inom lantbruket, till exempel djurburar, verkstolar, redskap till lastmaskiner samt diverse legotillverkning. Härtill kommer även tillverkning av hydraulslangar, reparationssmide samt service och montage i ladugårdar och det mesta som finns på ett lantbruk, exempelvis foderanläggningar, utgödslingar med mera. Vi har med andra ord en stor bredd och kompetens i företaget. Vi ombesörjer bland annat service och montage åt Ydre-Grinden i Småland, Kronoberg och Blekinge län, berättar Rikard.

Framhåller personalen I den ändamålsenliga verkstaden jobbar personal med bred kompetens där alla har lantbrukarbakgrund, något som Rikard lägger stor vikt vid. Personalen har även liftkort, är utbildade för Heta Arbeten samt ID06-auktoriserade för att kunna närvara vid byggnation. Vi är oerhört stolta över våra anställda. Personalen är engagerad och drivande, och vi känner att de vill företaget väl, berömmer Rikard och Mia. Personalen är förstås en bidragande orsak till att Runstens Rep. och Smide har många återkommande kunder. En annan är att företaget står för heltäckande serviceinsatser. – Vår starka bredd och vår breda kunskap gör oss konkurrenskraftiga. Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder, sådant genererar trygghet bland våra uppdragsgivare, menar Rikard Gustafsson.

Ägare Rikard Gustafsson Mycket på gång – Vi ser framtiden an med tillförsikt och har för avsikt att fortsätta bredda och utveckla verksamheten, samt bygga vidare på långsiktiga kundrelationer. Vi är ödmjuka, påstår aldrig att vi är bäst utan strävar i stället hela tiden efter att bli bättre. Det är våra kunder som gör att vi existerar och därför måste vi lyssna på dem i alla lägen, betonar Rikard och fortsätter:

– Företaget utvecklas och står ständigt inför nya utmaningar. Vi tyckte att vi tog till när vi byggde vår nya verkstad för fyra år sedan, men vi märker att vi redan börjar bli en aning trångbodda. Det känns jätteroligt att det går att utveckla företag på landsbygden.

0485-56 23 48 • 070-559 84 90 Runsten 16, 386 94 Färjestaden runstensrepochsmide@telia.com • www.runstenssmide.se


46

öland www.svenskleverantorstidning.se

Mer att välja på hos Kakelcenter på Öland Många vill ha kakel och klinker i kök och badrum, men inte alla finner det de söker. Kakelcenter på Öland är alternativet för de som eftersträvar ett lite bredare sortiment, men inte bara av kakel och klinker, utan också av allt från badrumsmöbler till pooler.

Det är Magnus Yngvesson, som tidigare var konditor och delägare i Färjestadens Hembageri, som driver Kakelcenter på Öland AB. När han 2004 skulle renovera badrummet noterade han att det fanns få leverantörer av bra kakel och klinker och tanken föddes på att starta eget i branschen. – Eftersom jag hade sålt min andel i bageriet och behövde något annat att göra bestämde jag mig för att slå till och satsa på kakelbranschen. Sortimentet i branschen var som sagt bristfälligt så det krävdes en hel del för att bygga upp en fungerande verksamhet, berättar Magnus. Han reste till Bologna i Italien och besökte världens största kakelmässa där han skaffade sig kontakter och inköpskanaler. – I början sålde jag uteslutande till byggföretag, men snart fick jag förfrågningar kring själva arbetet och jag bestämde mig för att bredda verksamheten. Jag arbetade ensam på den tiden men har idag sex anställda, upplyser Magnus Yngvesson. Helhetslösningar Idag kretsar arbetet i Kakelcenter till största del kring plattsättning för såväl privatpersoner som byggföretag. Man erbjuder plattsättning och mattläggning i framför allt kök och badrum. – Det blir en hel del badrumsrenoveringar för privatpersoner där vi tar ett helhetsansvar även kring VVS, snickeri och el. Vi står med andra ord för helhetslösningar, vilket våra kunder uppskattar. Det kräver förstås också att vi håller oss med bra samarbetspartners, säger Magnus Yngvesson.

Kakelcenter på Öland ligger bland annat bakom omklädningsrum och kontor för Bergkvarabuss i Kalmar och nybyggnationen av Torsås kommunhus. – Vi står för ett professionellt bemötande gentemot våra kunder. Vi är personliga och står för kompletta lösningar som underlättar för konsumenterna. Dessa uppskattar att vi inte är knutna till någon kedja, vilket gör att vi kan hålla ett riktigt brett sortiment från många olika tillverkare. Vi väljer våra egna grossister och får på så sätt en mellanhand mindre, vilket innebär lägre priser för våra kunder, säger Magnus. Vidare utveckling Magnus och hans kollegor är våtrumscertifierade enligt Byggkeramikrådet. I september kommer Magnus tillsammans med sina medarbetare åter besöka kakelmässan i Bologna och ta del av de senaste nyheterna och trenderna, samt hämta inspiration. – Det är en utmärkt möjlighet för såväl mig själv som personalen att utveckla oss tillsammans, anser Magnus Han har ambitionen att vidareutveckla arbetet, inte minst via digitala modeller som gör kunden en tydlig bild av det tilltänkta slutresultatet. – Utvecklingen i branschen går snabbt, det gäller för oss att haka på och hänga med, avslutar Magnus Yngvesson.

Ett populärt val för professionella gräventreprenader Mikael Engmans Gräv AB är ett populärt val bland ölänningar i behov av professionella gräventreprenader. Mikaels uppdrag spänner över allt från trädgårdsanläggning till fibergrävning för både privatpersoner och företag.

Mikael Engman hade jobbat i entreprenadbranschen i åtskilliga år när han 2016 bestämde sig för att starta eget. – Det har varit tufft, jag har slitit hårt, men det har gett resultat i och med att jag har byggt upp ett stort kontaktnät med både samarbetspartners och uppdragsgivare, säger Mikael som också är medlem i den ekonomiska föreningen Öst-Schakt, som genererar många uppdrag. Härutöver utför han också egna jobb från kunder som kontaktar honom. – Det kan handla om allt från dräneringsuppdrag till andra typer av grävjobb. Än så länge har jag inga anställda utan jobbar för mig själv. Egentligen hade jag behövt en gubbe till för att hinna med allt, men det är väl något som kommer så småningom. Stark bredd Mikael förfogar över två ändamålsenliga maskiner med vilka han kan åta sig en mängd olika uppgifter. Det blir en hel del uppdrag kring vatten och avlopp, men också fibergrävningar samt ett flertal trädgårdsgrävningar på fastlandet. Mikael har gått kurser i dränering, avlopp och motorsåg. Han är auktoriserad för ADRtransporter av farligt gods och har också gått Vägverkets Krav-kurs. MKS, det vill säga Mark- & Kabelservice, är en av Mikaels främsta uppdragsgivare.

NYTT BADRUM?

VI ERBJUDER HELHETSENTREPRENAD Vill ha fler privatuppdrag FRÅN START TILL KLART BADRUM I sommar har det också blivit en hel del

uppdrag för Ölands bönder som behövt hjälp Besök gärna vår utställningsbutik för inspiration!

med att gräva fram vatten. Jobben fortsätter att komma in och Mikael står redo med ambitionen att driva verksamheten vidare i samma positiva anda. – Jag hoppas kunna erhålla fler uppdrag från privatmarknaden, såsom dränering, avlopp och grunder, men också plattläggning, trädfällning och växthusbyggen. Jag jobbar med stor bredd och kan åta mig en mängd olika jobb i privata trädgårdar

MIKAEL ENGMANS GRÄV AB

Torslunda 102, Färjestaden. 0485-306 70. www.kakelcenter.se

GÅRDBY 407 386 92 Färjestaden

0702-55 03 29


öland

47

www.svenskleverantorstidning.se

Personlig assistans på starka grunder Det finns idag ett stort behov av personlig assistans för människor med funktionsnedsättningar. Kommunen och Försäkringskassan, som har huvudansvaret, ställer höga krav på branschens privata aktörer. Det passar Brukartorget som alltid lägger stor vikt vid trygghet och kvalité. Här jobbar man med att bygga förtroenden och starka grunder för maximal livskvalitet för var och en. Din dröm, vårt mål, lyder Brukartorgets devis.

Lena Norlander. Foto: Johannes Vimmlis Norlander

Det är Lena Norlander som driver Brukartorget AB, och det var ett initiativ som föll sig fullständigt naturligt för henne. – Min dotter var i behov av assistans och genom att starta eget fick jag möjlighet att ta hand om henne på bästa sätt. Från början hade jag mitt kontor hemma i sovrummet och under det första året tog jag inte ens ut någon lön. Sedan dess har jag och mina kollegor jobbat hårt för att med små medel bygga upp Brukartorget till vad det är idag, berättar Lena som idag har 150 anställda och verkar i åtta kommuner. Brukartorget utgår från öländska Färjestaden och erbjuder företrädesvis personlig assistans i det egna hemmet. Lena och hennes kollegor lägger stor vikt vid det förberedande arbetet innan man börjar jobba åt den enskilde individen. – Det är viktigt att vi kan leva upp till de förväntningar som uppdragsgivaren har på oss. Det gör vi genom att inhämta rätt kunskap och jobba från grunden. Genom att utgå från en stark grund byggs ett förtroende mellan assistenten och uppdragsgivaren, vilket borgar för att samarbetet fortskrider under lång tid, förklarar Lena. Livskvalitet Assistentens jobb har hamnat i fokus under senare år, vilket förstås ställer extra höga krav på branschens aktörer. För Lena Norlander och hennes kollegor är det en självklarhet att alltid utgå från uppdragsgivarnas behov. Din dröm, vårt mål, lyder Brukartorgets devis. – Varje människa måste få leva sitt liv utifrån sina möjligheter med sin funktionsnedsättning. Livskvalitet är A och O för oss alla, och vi måste hela tiden komma ihåg att många människor med en funktionsnedsättning inte kan leva samma liv som tidigare. Med personlig assistans bidrar vi till att dessa personer får samma rättigheter och möjligheter till en god vardag som alla vi andra, påpekar Lena. Hon lägger stor vikt vid begreppet gemenskap. Det har bidragit till att Brukartorget har ett mycket gott anseende, tillgängligheten är hög och uppdragsgivarna känner sig alltid trygga. Brukartorget har blivit utsett till Gasellföretag flera gånger och Lena Norlander har själv fått utmärkelser som Årets Kvinnliga Stjärnskott och Årets Mentor. Gemenskap, trygghet, glädje – Goda relationer bygger förtroenden och främjar positiva samarbeten. Hos oss finns trygghet, gemenskap och stor glädje. Vi ska helt enkelt stå för fantastisk service dygnet runt för alla som behöver våra tjänster, understryker

– Genom att utgå från en stark grund byggs ett förtroende mellan assistenten och uppdragsgivaren...

Lena. Hon betonar också vikten av att personalen trivs och mår bra, vilket förstås är en förutsättning för att de ska kunna utföra jobbet på ett optimalt sätt. Utmaningen just nu är att ersätta personal som ska på semester med personer som uppdragsgivarna känner sig trygga med. – Det blir alltid en liten förändring för uppdragsgivaren under semestertider, men å andra sidan också ett kärt återseende när assistenten kommer tillbaka, säger Lena Norlander som generellt ser ett ökande behov av kvalitativ personlig assistans. – Vi breddar oss hela tiden, ambitionen är att expandera och verka i fler kommuner.


48

öland www.svenskleverantorstidning.se

En grävexpert ut i fingerspetsarna

Ägare Rikard Gustafsson Lastning, lossning, transporter, schaktning och vägbyggnation. Arbetsuppgifterna är många för Jimmy Larsson som ensam driver Larssons Lastartjänst i Färjestaden. Med sitt breda koncept har han skaffat sig ett gott rykte i den öländska entreprenadbranschen.

Jimmy Larssons far startade företag i entreprenadbranschen 1979 och när denne gick bort 1991 tog Jimmy över det som då verkade under namnet Larssons Entreprenad i Färjestaden AB. Jimmy sålde sedermera företaget och arbetade i stället för Kalmar kommun, innan han i februari 2014 valde att starta upp sin egen verksamhet med namnet Larssons Lastartjänst. – Det har blivit många nya kontakter, inte minst med yngre förmågor som formar en ny generation i branschen. Själv är jag något av en

ensamvarg och därför driver jag firman på egen hand, utan anställda, säger Jimmy. Brett koncept Larssons Lastartjänst står för ett brett koncept som bland annat innefattar lastning, lossning, grävuppdrag, transporter av bland annat rör och grus, vägbyggnation och schaktning. – Det gäller att bygga sina egna förutsättningar och utföra jobb som gör att man blir ihågkommen. Det genererar i sig nya uppdrag. Som man sår får man skörda, är en filosofi jag brukar jobba efter, säger Jimmy Larsson. Han innehar ID06-certifikat som gör att han får verka på byggarbetsplatser, han går kontinuerliga kurser, såsom Arbete på Väg och innehar ADR-intyg för transporter av farligt gods. Även de maskiner han använder är besiktigade och kontrollerade för att uppfylla alla de krav som branschen ställer.

Mobil 072-573 19 61

Larssons Lastartjänst verkar i regionen kring Kalmar och Öland, men Jimmy kan även åta sig mer långväga uppdrag när uppdraget så kräver. Han är medlem i Öst-Schakt med god överblick av branschen och som också förmedlar en hel del jobb.

Färjestaden

– För närvarande jobbar jag på Länssjukhuset i Kalmar där man bygger en ny psykiatriavdelning. Tidigare har jag varit med i bygget av den nya sträckningen av E22, och därefter deltog jag i bygget av en återvinningscentral på uppdrag av Skanska, berättar Jimmy Larsson. Ser framåt Uppdragen fortsätter med andra ord att strömma in till Larssons Lastartjänst och Jimmy ser flera anledningar till att många väljer att anlita hans firma. – Jag har ju trots allt jobbat med detta i hela mitt yrkesverksamma liv, är det något jag verkligen kan så är det att köra hjullastare och allt annat som rör branschen. Jag är dessutom alltid noga med att uppdatera min utrustning, vilket inneburit att jag idag kör en mycket modern hjullastare. Det är viktigt att hänga med tekniken och dess utveckling, understryker Jimmy Larsson som ser positivt på framtiden. – Min ambition är att köra på i samma anda och eventuellt bredda mig framöver. Det gäller att alltid vara öppen för nya idéer.


osby - lönsboda

49

www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydd programvara för ditt företag

Inget är omöjligt – det omöjliga tar bara lite längre tid. Det är filosofin i Five Line Systems AB som specialiserat sig på skräddarsydd programvara för alla typer av verksamheter. Oavsett om det rör sig om ett litet program, mobilapplikationer eller hela företagssystem kan Five Line Systems ta fram en smart och kostnadseffektiv lösning.

Det har gått 19 år sedan Five Line Systems AB bildades, ett företag som drivs av Joachim Hansson och Mattias Karlsson. – Vår specialitet är att skapa kundanpassad programvara från grunden. Det kan röra sig om små program som länkar samman större standardsystem, hela företagssystem med kopplingar

till ekonomisystem, verktyg för att administrera hemsidor, mobilapplikationer samt påbyggnadsprogram till affärssystemet Axapta eller Dynamics AX, berättar Joachim. Five Line Systems jobbar också med anpassning av webbplatser där man till exempel kan skapa webbutiker eller visning av artiklar från kundens interna affärssystem, eller sammankoppla affärssystem och internet för informationsöverföring. – Vi arbetar med allt från enklare funktioner till komplicerade system. Inget är omöjligt – det omöjliga tar bara lite längre tid, säger Joachim Hansson. Allt kundanpassas I Five Line Systems jobbar man med systemutveckling i olika former och med olika tekniker. Systemen anpassas efter marknaden och man

jobbar ofta som inhyrda konsulter för olika företag. – Vi jobbar med Lucids programvara, berättar Joachim. – När vi startade jobbade vi som konsulter hos dem, de föreslog att vi skulle starta eget och så blev det. Idag är det inget vi ångrar, säger han med stort eftertryck. Nu körs och används systemet på ett hundratal fabriker inom plastindustrin i olika länder. Five Line Systems arbetar dock också med andra företag, stora som små, för vilka man kundanpassar och optimerar system och programvaror för olika verksamheter. Kunderna finns företrädesvis i norra Skåne, men upptagningsområdet är i praktiken större än så eftersom många kunder har filialer och kontor även på andra orter. En av de större uppdragsgivarna är Delta Plast i Åstorp.

Återkommande kunder Five Line Systems har nyligen tagit fram en standardprogramvara som man sedan anpassar efter varje kunds önskemål, behov och specifikationer. – Med denna programvara når vi ännu fler kunder och kan erbjuda snabbare feedback. Vi jobbar nära våra kunder som alltid ges möjlighet att testa olika funktioner så att de kan komma fram till vilken lösning som passar dem allra bäst. Det har gett oss ett mycket gott renommé och många nöjda och återkommande kunder, säger Joachim Hansson. Han berättar att man jobbar helt utan säljorganisation, all försäljning sker via kontakter. Den ökande efterfrågan har gjort att Joachim och Mattias nu funderar på att anställa ytterligare en person.

Postadress: Box 51, 283 21 Osby Besöksadress: S. Portgatan 28 B Tel 0479-422 90 • info@fls.se


50

osby - lönsboda www.svenskleverantorstidning.se

Dörr- och fönsterlösningar utöver det vanliga Fönsterspecialisten i Lönsboda är företaget som står för det lilla extra kring allt som rör fönster, fönsterdörrar och skjutdörrspartier. Här förenas det klassiska hantverket med moderna produktionsmetoder, vilket resulterar i lösningar utöver det vanliga.

Fönsterspecialisten i Lönsboda har djupa rötter i den skånska myllan. Redan 1905 etablerades det anrika familjeföretaget som sedan tio år tillbaka ägs av Malin och Fredrik Almqvist. – Vi tillverkar fönster, fönsterdörrar och skjutdörrspartier i en mängd olika utföranden. Vi kliver ofta in redan i projekteringsstadiet där vi tillsammans med kunden diskuterar fram en optimal lösning för det aktuella projektet. Det gör att kunder på jakt efter något utöver det vanliga väljer att vända sig till oss. Vi kombinerar moderna produktionsmetoder med stor yrkesskicklighet och det klassiska hantverket, berättar Malin. Fönsterspecialisten i Lönsboda tillverkar allt från fönsterpartier för privata villor till skjutdörrar för större projekt på flera år. Man jobbar i flera olika material, inte minst lärk, ek och cederträ, men även med aluminium- och kopparbeklädnad. – Just kopparbeklädda fönster är något som är mycket populärt just nu, konstaterar Malin. – Vi kan erbjuda större fönsterenheter än andra aktörer, och även i många olika former på glaset. Vi anlitas ofta för projekt kring K-märkta fastigheter för vilka vi tillverkar tidstypiska fönster. Ingen kan se om byggnadens fönster är nya eller flera hundra år gamla.

återförsäljare. Kunderna kontaktar oss direkt och det innebär att vi arbetar utan långa processer och med korta ledtider. De flesta av våra konkurrenter jobbar enligt löpande band-principen och med större volymer, men vi gör tvärtom. Våra kunder får en anpassad lösning och slipper välja ur ett befintligt sortiment, poängterar Malin Almqvist.

Unika lösningar Varje vecka lämnar en fullastad bil anläggningen i Lönsboda med olika fönsterpartier och skjutdörrar till kunder runt om i Sverige. Kunder finns även i Danmark och det rör sig om såväl privatpersoner som företag och organisationer. Eftersom man samarbetar med arkitekter blir det många lösningar för nyproducerade hus och fastigheter. Bolagets långa historia och starka kvalitetskoncept har gjort Fönsterspecialistens produkter kända runt om i världen. Man har tillexempel försett svenska ambassaden i Tokyo med fönster, liksom Tingsrätten i Lund där samtliga fönsterpartier var klädda i koppar. – Vårt nära samarbete med olika arkitekter gör att våra partier blir helt unika. Inga projekt är vare sig för små eller för svåra för oss, vi jobbar helt utefter kundernas önskemål och utan

Framhåller personalen Fönsterspecialisten i Lönsboda sysselsätter 25 anställda, och det är en personalstyrka som Malin inte är sen att framhålla. – Vi hade aldrig varit det vi är idag utan våra medarbetare, de är fantastiskt duktiga och fullblodsproffs rakt igenom, berömmer hon. Trots att anläggningen ligger mitt ute på landet har man aldrig några problem med att rekrytera personal. Företaget har ett nära samarbete med Lernia i Osby som är duktiga på att hitta rätt personer på kort tid när behovet uppstått. – Eftersom alla projekt är unika lägger vi stor vikt vid att utbilda personalen på rätt sätt. Alla har anpassade arbetstider utifrån den egna individens önskemål. Vår ambition är att alltid ligga i framkant för att kunna erbjuda så optimala lösningar som möjligt. Vi investerar dessutom mycket i vår maskinpark. Under senare år har vi bytt ut mer eller mindre samtliga maskiner för att framtidssäkra verksamheten, säger Malin Almqvist som ser framtiden an med tillförsikt. Fönsterspecialisten i Lönsboda har flera intressanta projekt på gång.

Ollonstigen 10, 283 71 Lönsboda • Tfn: 0479-210 20 • info@fonsterspecialisten.se • www.fonsterspecialisten.se


osby - lönsboda

51

www.svenskleverantorstidning.se

Framåtsträvande tillverkare av skräddarsydda plastprodukter

Tillverkningsindustrin har i Triplan AB en stark samarbetspartner kring formsprutade plastprodukter. Triplan står för allt från idé till färdig lösning och tar fram skräddarsydda komponenter, anpassade helt efter kundens krav, önskemål och specifikationer.

Triplan AB startades i Lönsboda 1991 och har sedan dess utvecklats starkt, bland annat tack vare ett dotterbolag i Litauen. Idag sysselsätter verksamheten 150 anställda, varav en tredjedel verkar i Lönsboda under ledning av VD Nicklas Sahlsten. – Vi jobbar med formsprutning av plastkomponenter i form av såväl delar till våra kunders lösningar som kompletta produkter. Det vi representerar är högkvalitativa och innovativa systemlösningar från idé till färdig produkt,

men även montering och sammansättning, och härutöver står vi för en hög leveranssäkerhet, säger Nicklas. Han berättar att Triplan har gått från att vara

en underleverantör av formsprutade plastdetaljer till att ta ett större ansvar i produktionsprocessen. Det innebär bland annat att man redan på projektstadiet kan tillföra lösningar som i slutändan innebär tidsbesparingar och ökad lönsamhet för företagets kunder. Hög kapacitet En kund kan kontakta Triplan med en skiss eller produktidé kring en formsprutad produkt eller önskad legotillverkning. Företaget har ända sedan starten haft hög kompetens gällande både produktutveckling och tillverkning, och härtill kommer en modern maskinpark med hög kapacitet. Här finns inte mindre än 55 maskiner, varav många har en låskraft, det vill säga det tryck som krävs för att hålla ihop formen, på mellan 50 och 650 ton. En stor del av de plastgranulater som används i produktionen kommer från Europa och en hel del från Sverige. – Med tillverkning i både Sverige och Litauen kan vi snabbt serva våra kunder med korta ledtider och god kontroll på volymer. De flesta av våra kunder finns inom tillverkningsindustrin, framför allt inom möbler, fordon, VVS och hushållsprodukter. Faktum är att vi har kunder

i Hela Europa, liksom i både Syd- och Nordamerika, berättar Nicklas Sahlsten. I framkant IKEA, Husqvarna och NIBE är några av de kända varumärken som Triplan samarbetar med, men också mindre och medelstora företag är exempel på uppdragsgivare i Triplans kundkrets. – Vi ligger i framkant när det gäller teknikutveckling, men ser att det råder brist överlag i branschen på tekniker och underhållspersonal. Detta möter vi genom kontinuerliga internutbildningar så att vi hela tiden håller oss uppdaterade kring vad som händer i branschen, säger Nicklas. Han ser framtiden an med tillförsikt. Verksamheten expanderar och fabriken i Lönsboda och Litauen kommer att byggas ut. – Vi märker att volymerna ökar hos våra befintliga kunder och att nya kunder och projekt är på väg in, så vi har en positiv utvecklingskurva, konstaterar Nicklas Sahlsten.

+46 (0)479-255 50 • info@triplan.se • www.triplan.se


52

örkelljunga www.svenskleverantorstidning.se

Möbeltillverkare med hundraåriga anor I Åsljunga får vi ta del av verksamheten i ett riktigt klassiskt företag. Åsljunga Möbelfabrik har hundra år på nacken och har med andra ord varit med genom ett helt sekel av trender och stilar kring de svenska hemmens möbler. Bord som präglas av design, funktion och kvalitet är företagets specialitet, vilket resulterat i produkter som idag finns över hela världen.

Vi landar i Åsljunga och når den anrika byggnaden där man sedan tidigt 1900-tal tillverkat möbler av alla de slag. Nuvarande ägaren Per Bernesson möter upp vid entrén och berättar att företaget startade 1914 och har stannat inom familjen sedan 1918, då hans farfar blev delägare. – Min farfar Fride tog över företaget själv 1922 och lät 1928 bygga bostadshuset här bredvid. Företaget och bostadshuset har sedan gått i arv. Min far Berne tog över Åsljunga Möbekfabrik 1957 och sedan tolv år tillbaka är det jag som står vid rodret, säger Per. Slutkunder över hela världen Från början tillverkades traditionella möbler som bord, stolar, skåp med mera. Förr handlade det mycket om massiva och specialritade möbler, medan valnötsmodet blev populärt under 70-talet. – Under 80-talet verkade vi allt mer i rollen

som underleverantör för andra möbelföretag och på den vägen är det, säger Per Bernesson och berättar att man sedan en tid tillbaka har specialiserat sig på planmöbler för både privata hem och offentlig miljö. – Vi tillverkar bord i alla dess former. Vi tillverkar, målar, lackar och betsar just det som våra kunder efterfrågar, säger han. Idag har Åsljunga Möbelfabrik samarbete med bland andra Johanson i Markaryd och Skandiform i Vinslöv. De är leverantörer av möbler för kontor och offentlig miljö, med fokus på design, funktion och kvalitet. – Båda dessa bolag har kunder över hela världen, vilket innebär att våra bordsskivor finns representerade långt utanför landets gränser. Vi är väldigt glada för detta samarbete, säger Per. Framhåller personalen Fabriken har byggts till i omgångar, den senaste tillbyggnaden gjordes 1988 då man investerade i en tork, samtidigt som avdelningar för lackering, emballage och lager fick ännu större utrymmen. – Tanken var att framtidssäkra verksamheten under många år framåt och åstadkomma ett bra flöde genom hela produktionsprocessen, och det är något som vi har nytta av än idag, konstaterar Per Bernesson. Verksamheten sysselsätter nio anställda. Två av dem har arbetat i firman sedan 50 respektive 30 år tillbaka och tillför med andra ord ovärderlig erfarenhet.

Berne och Per – Är det något jag vill framhålla lite extra är det just personalen. Utan den hade vi inte varit det vi är idag, det är ett som är säkert. Vi försöker arbeta som ett lag och hjälpas åt. Min far arbetar hos oss i stort sett varje arbetsdag och min fru Ingemo har hand om ekonomin. Per ser ljust på framtiden och spår en fortsatt

god utveckling i företaget. – Vår kvalitet och kunskap har byggt upp vårt goda rykte, vilket i sin tur attraherar nya kunder. Genom att förädla de samarbetspartner vi har och vidareutveckla oss på det vi är bra på siktar vi mot att finnas till över ännu ett sekel, avslutar Per Bernesson.

Trygg kontrollant av tankar och cisterner Dieseltankar, depåvagnar och oljecisterner omfattas av stränga krav på regelbundna kontroller. Det är här som Roos Safety AB kommer in i bilden. Företaget besiktigar och säkerhetskontrollerar enligt konstens alla regler, vilket byggt en omfattande kundkrets från norr till söder.

Roos Safety AB startades i Ängelholm av Bo Roos som tidigare var brandskyddsansvarig samt lärare på Banskolan. Han fick via jobbet kontakt med en person som besiktigade tankar,

och någonstans där föddes idén om att driva en liknande verksamhet i egen regi. 2005 bildade han Roos Safety med fokus på besiktningar och säkerhetskontroller av mobila dieseltankar (ADR), depåvagnar och oljecisterner. Härutöver jobbade man även med relaterade utbildningar. Sonen Daniel gjorde entré i firman 2007 och är den som driver Roos Safety AB idag. – Vi valde tidigt att dela upp besiktnings- och utbildningsverksamheten mellan oss, vilket blev lyckat. Efterfrågan ökade konstant, vilket gjorde att vi valde att ta in Fredrik Almén 2011, berättar Daniel som är den som ansvarar för besiktningsarbetet och driver bolaget idag.

2012 placerades utbildningsverksamheten i ett separat bolag, Roos Safety Utbildning AB, vilket Bo sedermera sålde. Han hoppar dock alltjämt in som mentor då och då. Stark bredd Roos Safety vänder sig till kunder från Haparanda i norr till Ystad i söder. I företagets system finns idag 3 756 registrerade tankar som man besiktigar och kontrollerar. – Vi är väldigt breda inom exempelvis skogsnäringen. Vi är ackrediterade för trycksättning med gas och besiktning av såväl depåvagnar som dieseltankar och oljecisterner på upp till 50 kubikmeter ovan mark, och kan även ta oss an brandsläckare och gasolanläggningar, upplyser Daniel Roos. Transporter av farligt gods kräver godsdeklaration och att behållaren uppfyller vissa krav. Själva behållaren har benämningen IBC och ska enligt lag besiktigas var 30:e månad. – Vi har en god kontakt med kunderna, men även vårt datasystem talar om för oss när vi ska kontakta berörd kund för denna typ av besiktning. Daniel berättar vidare att man uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt och att vi är ackrediterade mot Swedac som är kontrollerande myndighet kring kvalitet och säkerhet.

Efterfrågan ökar även i andra branscher och Daniel har all anledning att tro på en fortsatt god utveckling i Roos Safety AB. – Fredrik och jag befinner oss på resande fot i stort sett varje vecka. Vi reser med våra servicebilar och när vi befinner oss i Norrland kan det ibland hända att vi är borta två veckor i stöten, avslutar Daniel Roos.

God utveckling I Roos Safety AB är man specialiserade på dieseltankar, men man åtar sig även uppdrag för exempelvis färgbranschen där man besiktigar färgbehållare för kunder som Akzo Nobel, Sherwin Williams och Auson AB i Kungsbacka.

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

Körsbärsliden 16 28636 Örkelljunga 070-650 79 08 www.roossafety.se daniel@roossafety.se


örkelljunga

53

www.svenskleverantorstidning.se

Proffs på träemballage i alla storlekar Företag i behov av högkvalitativa träemballage kan med fördel vända sig till Örkelljunga Emballage AB. Det välrenommerade familjeföretaget erbjuder allt från häckar och lådor till specialpallar och flak för allehanda godstransporter.

Träemballage i alla storlekar, såsom häckar, lådor, pallar, specialpallar, flak med mera för skyddad och säker godsleverans är inriktningen i Örkelljunga Emballage AB. – Standardiserade pallar med mera överlåter vi till andra, det vi fokuserar på är måttanpassade emballage – allt från minsta lådan till emballage som mäter 10-15 meter, beroende på vad och vart kunden ska transportera. För det mesta måttar kunden själv och tack vare mobilernas kameror kan man idag få stor hjälp den vägen. Är det väldigt tunga, svårmåttade eller unika produkter kunden ska transportera åker vi givetvis ut och hjälper dem med måttagning om kunden så önskar, säger Åsa Andersson som driver det välrenommerade familjeföretaget idag tillsammans med de tre övriga delägarna Patrik och Camilla Juul samt Joakim Lund. Det startades i mitten av 80-talet och det var Åsas och Camillas far Boris Andersson som tillsammans med sin bror startade upp verksamheten i garaget i Florshult. Bröderna tillverkade godkända, måttanpassade träemballage för frakt i Sverige och övriga världen och drev på den tiden även ett transportföretag. Under mitten av 90-talet hade verksamheten vuxit så pass mycket att man valde att flytta densamma till nuvarande lokaler på Industrigatan i Örkelljunga. – De måste ha varit rätt ute med tanke på att lokalerna är mycket ändamålsenliga än idag. Dessutom har vi möjlighet att bygga ut, en tanke vi har burit på under en tid, berättar Patrik Juul.

– Ibland råder virkesbrist, då får man vara lite om och kring sig, säger Patrik som är van vid att lösa dylika problem när de uppstår. Allt virke man använder är värmebehandlat och företaget är dessutom godkänt av Jordbruksverket för leverans av träemballage enligt internationell standard. (ISPM15) – Faktum är att vi är ganska unika på det vi gör, vi kan dessutom snabbt hjälpa kunder som får akuta problem gällande emballage. Vi har knappt några fasta maskiner i hallen utan kan producera dessa emballage relativt omgående, utan att för den skull våra andra kunder blir

lidande. Ställtiderna i produktionen är i stort sett noll i detta avseende, vilket uppskattas av kunderna, säger Joakim Lund. Upptagningsområdet utgörs till stor del av västra Sverige runt E6, samt Helsingborg och Landskrona där stora kunder till Örkelljunga Emballage är verksamma. – Våra kunder uppskattar den höga kvalitet vi står för, att vi lyssnar på dem och alltid försöker lösa deras problem. Vidare är vi väldigt stolta över vår personal och vi vill gärna att de ska vara delaktiga i alla moment i vår produktion, vilket gör att alla kan hoppa in överallt vid semestrar, sjukdom och så vidare, säger Åsa.

Utvecklingsmöjligheter De fyra delägarna ser framtiden an med stor tillförsikt. Bara i år har man utökat personalstyrkan med två personer och man umgås, som nämnts, med planer på en utbyggnad. – Läget här på Industrigatan är väldigt väl anpassat för just vår verksamhet, inte minst vad gäller in- och utlastning av material och färdigt emballage. Idag jobbar vi med inhyrda transporter, vilket fungerar jättebra, men i framtiden hoppas vi även kunna lösa den biten inom företaget. Då har vi en ännu mer komplett helhetslösning att erbjuda våra kunder, konstaterar Joakim Lund.

Löser akuta ärenden Emballagematerialet hämtas från tre-fyra olika leverantörer i norra Sverige.

Häckar - Lådor - Pallar www.orkelljungaemballage.se Industrigatan 20 286 36 Örkelljunga

0435-549 38 orkelljunga.emballage@telia.com


54

örkelljunga www.svenskleverantorstidning.se

Skånska lantbrukares egna byggföretag Nordvästra Skånes lantbrukare har i Morgan Nilsson Bygg & Betong AB en alldeles egen samarbetspartner kring allehanda byggprojekt. Morgan och hans kollegor har nischat sig mot just lantbruket och kan därmed stå för arbetsinsatser på och byggnation av allt från stallbyggnader till maskinhallar.

Vi träffar Morgan Nilsson ute på arbetsplatsen i Värsjö strax norr om Örkelljunga. – Här har vi rivit en ladugårdsliknande byggnad och är i full färd med att bygga en ny, mer kontorsanpassad byggnad efter kundens önskemål. Taket är på och nu är det full fart med all invändig byggnation för att vi ska hålla vår tidsplan, säger Morgan. Han startade den egna firman Morgan Nilsson Bygg & Betong 2004. Efter avslutat gymnasium på Bygg- och anläggningslinjen gick han som lärling på Peab, och efter en tid på EG-Bygg föddes planerna på att starta eget. – I början var jag helt själv, runt 2010 anställde jag min första medarbetare och idag är vi tre. Jag hyr in extra personal vid behov. Gällande bokföring och övrigt pappersarbete har jag stor hjälp av frugan Katarina som sköter detta med den äran, berättar Morgan som ombildade företaget till aktiebolag 2013. Goda samarbeten Ända sedan starten har Morgan Nilsson riktat sig mot lantbruket. – Vi har byggt upp ett bra rykte i branschen, vilket gör att vi får nya förfrågningar hela tiden, berättar Morgan. Upptagningsområdet utgörs i huvudsak av nordvästra Skåne, men ibland har kunderna kontakter som gör att Morgan och hans medarbetare åker några mil extra. Man gör allt från att gjuta plattor till att säkerställa att byggnaden kommer på plats, plus att man även monterar den utrustning kunden önskar. Morgan Nilsson Bygg & Betong är således den enda kontakt kunden behöver för allehanda byggprojekt. – Detta gör ju även att beslutsprocessen blir betydligt kortare vid eventuella justeringar eller förändringar som vi och kunden eventuellt finner under byggtiden. Vid större konstruktioner eller mer specialanpassade byggnader är vi idag cirka fem företag som samarbetar, berättar Morgan. Han nämner att man även har ett väldigt bra samarbete med Tectum Byggnader AB i Vinslöv där man har stor kunskap kring stålbyggnader och tillhörande konstruktioner, inte minst stall och maskinhallar. En annan samarbetspartner är Derome som levererar allt material till projektet i Värsö. – Vi måttar allt medan Derome kapar och girar i förväg så att vi bara erhåller platta paket, vilket gör monteringsarbetet så mycket enklare. Vi slipper springa upp och ner för byggnadsställningar för att kapa och gira på plats. Detta fungerar jättebra, så en eloge till Henrik och grabbarna på Derome, säger Morgan. Söker fler medarbetare Framtiden för Morgan Nilsson Bygg & Betong ser ljus ut.

– Vi kommer att ha arbete till dess jag går i pension, ler Morgan och betonar att lantbruksfolket är väldigt enkelt att ha som kunder, samtidigt som det, enligt Morgan, alltid kommer att finnas efterfrågan på det man bygger. Det faktum att företaget är specialiserat kring lantbruk gör det attraktivt för just traktens lantbrukare. De utgör i dagsläget cirka 90 procent av kundkretsen, medan övriga uppdrag kommer via lantbrukarnas kontakter. Inom några år hoppas Morgan Nilsson att företaget sysselsätter ett par personer till. Han eftersöker mer, självgående personal men konstaterar att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens. – Jag är dock mycket glad över de medarbetare jag har. Utan dem hade vi aldrig varit det vi är idag, avslutar Morgan med stort eftertryck.

Ägare Rikard Gustafsson

MORGAN NILSSON

BYGG & BETONG AB

Värsjö 6240 280 4 Skånes Fagerhult 0733-96 76 26 moggesbyggobetong@spray.se


örkelljunga

55

www.svenskleverantorstidning.se

Stark familjeanda i klassiskt åkeri

I familjeföretaget Mohlins Åkeri AB vilar verksamheten på genuina värdegrunder. Korta beslutsvägar, nära kundkontakter och hög kvalitet på utförda uppdrag präglar verksamheten som framför allt kretsar kring kyl- och frystransporter av livsmedel enligt konstens alla regler.

Vi träffar VD och delägare Susanne Mohlin på Mohlins Åkeri AB:s kontor på Industrigatan i Örkelljunga. Hon berättar att firman är ett familjeföretag som etablerades av hennes föräldrar redan 1977. – Pappa Arne köpte en grusbil och sedermera en annan bil med vilken han utförde transporter på uppdrag av Gullfiber. Därefter blev det fruktoch grönsakstransporter för ICA och därefter erhöll företaget uppdrag från Frigoscandia kring i huvudsak kyl- och frystransporter av livsmedel. Där någonstans lades grunden till dagens verksamhet, berättar Susanne som driver Mohlins Åkeri tillsammans med brodern Eddie. Sedan dess har företaget utvecklats till ett fullserviceåkeri kring kyl- och frystransporter samt styckegods- och torrgodstransporter. Bolagets särskilda nisch är linjetrafik mellan Skåne och Norrland. Tack vare ett antal samarbetspartner täcker man hela Norrland. Bred kundkrets Mohlins är ett helt fristående åkeri som idag hyser 24 fordon och sysselsätter 60 anställda, varav flertalet chaufförer är stationerade i antingen Gävle, Söderhamn eller Hudiksvall där man lastar om för vidare transporter norrut. – Chaufförerna kör ner till oss här i Örkelljunga, vi lastar, chaufförerna tar sin vila enligt lagboken och kör sedan norrut igen. På fredagar har vi cirka 16 bilar som lastas här i Skåne för vidare färd norrut. I retur kör vi till stor del virke med oss söderut. Det är viktigt att bilarna är så fyllda som möjligt vid alla trans-

porter för att det ska bli någon ekonomi i det hela, säger Susanne Mohlin. Upptagningsområdet sträcker sig i huvudsak över Malmö, Helsingborg, Halmstad och Kristianstad. Mohlins Åkeri förfogar över kyl- och frysterminaler i Helsingborg, bland annat mot bakgrund av att en hel del grönsaker, färsk frukt med mera kommer till Sverige just via Helsingborg. – Vidare hämtar vi blommor för Saba i Malmö och just dessa transporter ställer ju krav på att vi som transportföretag ska kunna anpassa oss snabbt, då det är färskvaror vi transporterar, säger Susanne och nämner även uppdragsgivare som Continental Bakeries, Lindab i Grevie, Ecophon, Dagab och Ekets Mekaniska. – Vi servar med andra ord en ganska bred kundgrupp. Man efterfrågar direktkontakt, korta ledtider och snabba lösningar på eventuella problem, vilket vi på Mohlins löser. Just den typen av service märker vi att kunderna uppskattar, säger Susanne.

Värnar om personalen Susanne anser att företagets framtid ser ljus ut, vilket i sin tur är ett resultat av kontinuerliga satsningar. – Vi lägger stora resurser på både bilar och personal. Eftersom det allmänt råder brist på chaufförer i branschen lägger vi stor vikt vid personalvård. Vi tar oss alltid tid för samtal, alla ska alltid känna sig som hemma hos oss, betonar Susanne. Ambitionen är att både bredda och trygga

verksamheten. Susanne betonar vikten av att bibehålla den familjära stämningen i firman. – Våra medarbetare är inte bara ett anställningsnummer, de är en del av familjen. Härutöver kommer vi alltid att upprätthålla en hög personlig servicegrad och vara anpassningsbara till den verklighet som råder. Vi har idag en bra spridning på våra kunder och är noga med att inte lägga alla ägg i samma korg. Om vi passerar 100 miljoner kronor i omsättning inom de närmaste åren vore det ju ett bevis på att vi utvecklas i rätt riktning.

Industrigatan 16 286 26 Örkelljunga Tel. 0435-540 50 info@mohlinsakeri.se www.mohlinsakeri.se


56

ronneby www.svenskleverantorstidning.se

Ett komplett företag inom el, brandskydd och säkerhet Det blir ett allt större fokus på säkerhetsfrågor bland såväl företag som i privata hem. Det märker man också tydligt i Best AB som är ett komplett företag inom el, brandskydd och säkerhet. Med sitt starka koncept levererar man el- och säkerhetslösningar till allt från privatpersoner till företag, kommuner och landsting i södra Sverige.

BEST AB startades i Ronneby 2005 och beskrivs som ett företag med fokus på el, brandoch säkerhet i alla dess former. Vi träffar Magnus Nilsson, vd och en av sammanlagt tre ägare i bolaget. – Det var 2011 som vi tog steget och breddade verksamheten med brandskydd och säkerhet. Samtidigt blev vi även certifierad anläggarfirma för brandlarm, då vi sedan tidigare blivit certifierade för inbrottslarm. I och med detta blev Best AB ett av få företag i södra Sverige som är certifierat inom båda dessa områden, upplyser Magnus. Han berättar att företagets personal därför inte enbart består av elektriker utan också specialister inom de lösningar man representerar. Såväl bolaget som dess medarbetare måste inneha dessa certifieringar, vilket är ovanligt. – Det är inte alltid lätt att finna kompetent personal, men trots det har vi ända sedan starten vuxit med cirka två medarbetare per år. Idag är vi närmre 40 personer med kontor här i Ronneby och även i Hässleholm. Det sistnämnda kontoret drivs som ett dotterbolag. I höst kommer vi även att etablera ett filialkontor till Ronneby med placering i Karlskrona, berättar Magnus. Att det blev just Karlskrona föll sig naturligt. – Vi tror hårt på Karlskrona. Marknaden

växer något galet där borta, inte minst tack vare alla nya byggprojekt, säger Magnus Nilsson. Bred kundskara Grundfilosofin i Best AB är att inte bara leverera en produkt, installation eller tjänst, utan att också ikläda sig rollen som kundens mäklare mot olika kravställare. Härigenom frigörs dyrbar tid samtidigt som man bidrar till att höja kvaliteten. Det har bidragit till bolagets breda kundkrets i ett upptagningsområde som sträcker sig över Blekinge, Skåne och Kronoberg. Bland kunderna finns såväl företag som kommuner, landsting, partners, föreningar och privatpersoner. Tingsryds kommun och dess kommunala bolag är en del av företagets nya kunder där avtal signerats. – På entreprenadsidan erbjuder vi våra kunder totalentreprenader, mestadels i samband med nybyggnation. Vi är till exempel delaktiga i bygget av Elons nya butik i Ronneby och Postnords nya lokal i Karlskrona, berättar Magnus. Inom områdena EL & Säkerhet handlar det även mycket om service- och underhållsinsatser, där kunder väljer att teckna fullserviceavtal med Best. – Våra kunder vet då vad underhåll av brandskydd och säkerhet kostar, inte bara i år

utan även framöver. Med oss som partner vågar vi lova att våra kunder kan lägga mindre tid på säkerhetsarbetet och mer på kvalitetshöjande insatser. Framhåller personalen Best AB utför även nätverks- och fiberlösningar och monterar laddstationer för elbilar. – Dessa blir idag fler och fler, inte minst tack vara det så kallade Klimatklivet som innebär ett ekonomiskt stöd till de som köper en elbil. Vi

är duktiga på det vi gör, har lång erfarenhet av branschen och ligger i framkant när det kommer till material och utrustning, säger Magnus. I Best AB är man inte främmande för företagsförvärv i syfte att bredda konceptet och kunna möta den ökande efterfrågan. I det sammanhanget är förstås befintlig personalstyrka ovärderlig, något som Magnus Nilsson gärna understryker. – Vår personal är superviktig och helt självgående, vi litar på våra medarbetare till hundra procent.

Vill Du vara en del av BEST:s utveckling? BEST expanderar i öst och öppnar upp i Karlskrona. Vi har nyligen tecknat avtal med Tingsryds kommun och orderstocken bara ökar i Ronneby med omnejd. Nu söker vi efter elektriker, larmtekniker och ritare samt personal inom brand och säkerhet, CAD och dokumentation. Välkommen med din ansökan. Läs mer på vår hemsida www.bestab.se

Industrigatan 12

Björklundavägen 3

Gullbernavägen 20

372 31 Ronneby

281 33 Hässleholm

371 47 Karlskrona

0457-75 600 • info@bestab.se • www.bestab.se


ronneby

57

www.svenskleverantorstidning.se

Stort och smått i Blekinge Plåtsupport Blekinges plåtslagerier blir färre men Blekinge Plåtsupport AB håller trots allt ställningarna tack vare sitt starka koncept. Man jobbar med allt från fönsterbleck till takarbeten. – Vi ser oss som en problemlösare som via en nära dialog med kunden alltid når ett perfekt slutresultat, säger Mattias Tiberg och Magnus Berg som leder verksamheten.

Mattias Tiberg och Magnus Berg grundade Blekinge Plåtsupport 2015 efter att ha jobbat i branschen under många år. Det är ett val de aldrig har behövt ångra. Idag har de nästan mer att göra än de klarar av, men Mattias och Magnus lägger stor vikt vid att alltid hålla vad man lovar. – Även om vi är fullbokade ser vi till att alltid ta hand om akuta ärenden. Vi är måna om våra kunder, inte minst eftersom det inte finns så många plåtslagerier kvar här i regionen, säger Mattias och Magnus som sedan en tid tillbaka verkar från helt nya lokaler. Alla slags plåtarbeten De berättar vidare att man utför alla slags byggnadsplåtarbeten – allt från fönsterbleck till takarbeten. – Vi jobbar nära ett antal snickeriföretag och rycker in i samband med både renovering och nybyggnation. Det kan handla om både stort och smått och vi kan även jobba med exempelvis

takfönster. Vi ser oss som en problemlösare som via en nära dialog med kunden alltid når ett perfekt slutresultat, säger Mattias och Magnus. De flesta av Blekinge Plåtsupports kunder är företag men man åtar sig också en hel del uppdrag för privatpersoner. – Det brukar bli en hel del servicejobb åt industrin, vilket gör att vi har fullt upp även under vinterhalvåret då vi kan arbeta inomhus, åtminstone i den mån detta går att styra, säger Mattias. Företaget verkar i en tre mils radie från Ronneby och är just nu involverat i ett nybyggnationsprojekt i Backaryd. Trivs på jobbet Liksom bland många av Mattias och Magnus

kollegor i branschen upplever man ett problem med att finna personer med rätt kompetens, inte minst eftersom utbildningarna till plåtslagare blir allt färre. – Vi löser det genom att hyra in personal vid behov. Det viktiga är att kunden aldrig blir lidande av att vi är underbemannade, betonar Magnus. Precis som Mattias trivs han ypperligt med sitt jobb. – Inget uppdrag är det andra likt, vilket gör det här jobbet fantastiskt roligt. Vi tycker till exempel att det är extra kul att jobba med äldre byggnader där man kan se de tydliga kontrasterna när arbetet är slutfört. Varje detalj är en utmaning när man inte jobbar med standardmått.


58

ronneby www.svenskleverantorstidning.se

Ett komplett målerikoncept för proffs och hemmafixare Helhetslösningar är filosofin i Färghuset Österport i Karlshamn. I samband med såväl nybyggnation som renovering ska beställaren inte behöva vända sig till någon annan aktör än sin lokala Coloramabutik kring allt som rör färg, tapeter, golv och plattsättning. Det breda konceptet har länge attraherat såväl privatpersoner som företag.

Färghuset Österport i Karlshamn ingår i Coloramakedjan med cirka 160 butiker över hela Sverige. Vi träffar Roger Göransson, som utöver Färghuset driver ytterligare tre Coloramabutiker i regionen, en i Karlshamn, en i Olofström och en i Ronneby. Roger tog över som verksamhetschef 2017 efter att ha arbetat i bolaget i 18 år. – Colorama har under årens lopp utvecklats mycket här i regionen, samtidigt som man har förvärvat nya företag och vävt in dem i verksamheten på ett bra sätt. Det har gett oss en stark ställning här, konstaterar Roger som tycker att begreppet helhetslösningar i mångt och mycket sammanfattar det som Colorama står för. Ambitionen är att beställaren inte ska behöva vända sig till någon annan aktör än Colorama kring allt som rör färg, tapeter, golv och plattsättning i samband med såväl renovering som nybyggnation. – Vi har till exempel fem utbildade inredningsdesigners och tolv fasadexperter som åker ut och gör analyser på fasadfärgen hos kunderna. Det är en service vi har i alla våra fyra butiker, berättar Roger. Man förfogar dessutom över egna samordnare som sköter kontakten med andra inblandade aktörer kring olika projekt. Här finns också egna golvläggare och plattsättare, och härutöver

har man ett gott samarbete med många av elfirmorna, VVS- och måleriföretagen i regionen. – Det gör sammantaget att vi alltid kan lämna ett komplett prisförslag till kunderna, oavsett storleken på projektet. Vi jobbar dessutom tätt med olika mäklarfirmor. För dem kan vi besöka säljaren, kartlägga objektet och göra en bra styling av den aktuella fastigheten. Vi kan också lämna offert på olika åtgärder i huset. Denna kan mäklaren sedan ta med sig till köparen som på så sätt ges möjlighet att åtgärda eventuella fel innan denne flyttar in. Detta har fallit väl ut hos både säljare och köpare och är något som vi kommer att jobba ännu mer med i framtiden, spår Roger Göransson.

Komplett sortiment I butiken i Karlshamn, liksom i regionens övriga butiker, finner vi ett komplett sortiment av färg, tapeter, golv, kakel och klinker, tillbehör, verktyg med mera för såväl privata hemmafixare som proffs. – En privatperson har till exempel möjlighet att göra sina val i butiken, lämna nycklarna till oss och resa på semester, varpå bostaden är färdigrenoverad när denne kommer tillbaka, informerar Roger. I kundkretsen ingår också en mängd målerifirmor. Till butiken i Ronneby hör en bil som servar inte mindre än 35 målare i Karlskrona med produkter varje dag.

– Här kommer vi att lägga mycket kraft den närmsta tiden då vi känner att här finns mycket att göra. I Karlshamn har vi en person som servar yrkesmålarna i området så att de inte behöver åka in till butiken för att hämta det de behöver. De lägger bara sin order varpå sköter vi resten, säger Roger. Idag är omsättningen jämnt fördelad mellan butiksförsäljning och entreprenader, men Roger ser en stadigt ökande efterfrågan på de sistnämnda. – Kunder vill idag i allt högre utsträckning att vi besöker dem och utför jobbet, så att de kan prioritera sin tid på annat, konstaterar Roger Göransson. Framtidsoptimism Han anser att framtiden ser ljust ut, men poängterar samtidigt att man inte kan slå sig till ro. – Vi tittar ständigt på nya projekt, olika sätt att utvecklas på och möjligheter att utbilda personalen. Vi har vuxit sakta men säkert under senare år med vetskapen om att vi måste vara bra på det vi gör innan vi går vidare och breddar med annat. Vår personal har många års erfarenhet inom alla områden, så det känns väldigt tryggt på alla sätt och vis när vi blickar framåt mot nya utmaningar, säger Roger Göransson.

ÖSTERPORT JANNEBERG RONNEBY OLOFSTRÖM www.colorama.se


ronneby

59

www.svenskleverantorstidning.se

Skandinaviens ledande tillverkare av bearbetat gjutgods

Fordons- och verkstadsindustrin har i Kockums Maskin AB en ledande tillverkare av bearbetat gjutgods. Här står man för helhetslösningar med totalansvar, vilket innefattar allt från prototypframtagning till leverans av färdig lösning.

Kockums Maskin AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av bearbetat gjutgods. Bolaget ägs av danska Vald Birn A/S och vänder sig företrädesvis mot fordons- och verkstadsindustrin. - Vi tar ett totalansvar kring hela tillverkningsprocessen och står för helhetslösningar från prototyp- och modellframtagning till leverans av komplett lösning, inklusive teknisk support. Det har byggt en kundkrets som sträcker sig över hela Skandinavien, säger Mats Malmqvist, VD i Kockums Maskin AB. Han lyfter i sammanhanget fram begreppet Total Casting Concept, vilket tydliggör bolagets fokus på just helhetslösningar och totalansvar. Det innebär också att företagets kunder i princip kan skicka sina specifikationer till Kockums

Maskin, varpå företaget tar fram en komplett lösning. Modern maskinpark I Kockums Maskin tar man sig an såväl små som medelstora serier. Det handlar företrädesvis om tillverkning i järngjutgods, men även i metall-, stål- och aluminiumgjutgods samt smide.

- Så snart det handlar om större volymer väljer allt fler just gjutgods eftersom det blir mer kostnadseffektivt i förhållande till andra material. Dessutom blir hållbarheten bättre eftersom det rör sig om ett lättare och styvare material, förklarar Mats Malmqvist.

ER ORDER, VÅRT ANSVAR.

www.kab.se

I företaget besitter man bred kunskap om hela tillverkningsprocessen. Man jobbar mestadels med objekt på upp till hundra kilo och har en maskinpark som är lämpad därefter. Mycket av arbetet är automatiserat, och under senare tid har man gjort investeringar kring 20 miljoner kronor i syfte att framtidssäkra verksamheten. Framtidsperspektiv Det som från början var delar av bolagets tillverkningskedja har man i Kockums Maskin utvecklat till ett nytt affärsområde. Genom att ikläda sig konsultrollen kan man erbjuda råd och stöd kring exempelvis gjutningsteknik, materialteknik, kvalitetsutveckling och prototyptillverkning. Kockums Maskin sysselsätter idag ett 80-tal anställda men letar mer eller mindre ständigt efter fler medarbetare, inte minst tekniker och CNC-operatörer. - Det är svårt att hitta kompetent personal idag, konstaterar Mats Malmqvist och nämner att man i det perspektivet arbetar mycket med regionens skolor. - Just nu genomför vi till exempel ett projekt för tjejer i åttonde klass som får besöka olika industrier och ta del av den dagliga verksamheten, berättar Mats. Han ser dock framtiden an med tillförsikt, bolaget jobbar med ett klart och tydligt framtidsperspektiv. - Vi sätter alltid människan i centrum och jobbar hela tiden med nya tekniker. Det kvittar hur moderna maskinerna är om du inte har personal som behärskar dem. Därför ser vi alltid till att uppdatera personalen kunskapsmässigt. Det har medfört att vi i princip inte har någon personalomsättning, konstaterar Mats Malmqvist.


60

ronneby www.svenskleverantorstidning.se

Profilprodukter får företag att synas

I ett allt tätare mediebrus gäller det att synas. Profilprodukter är en effektiv väg att gå och här står Mer Sport Agenturer AB för ett spännande koncept. Vare sig du vill öka din försäljning, stärka kundrelationer eller bara sprida ditt varumärke kan Mer Sport ta fram en skräddarsydd lösning för just din verksamhet.

I Mer Sport Agenturer AB vet man sedan länge betydelsen av skarpa profilprodukter för såväl företag som idrottsföreningar och organisationer. Här kan man erbjuda alla typer av företagskläder och skor, allt från grova arbetskläder för jobb ute i terrängen till plagg för till exempel kontor och mässor, inte minst med hjälp av egen screentryckutrustning och egna brodyrmaskiner. Mer Sport kan även utföra foliering av bilar, ta fram rollups, vepor och giveaways, men också sportkläder i alla dess former. Man jobbar även med legotryck för företag som bidrar med sina egna plagg. – Vi ligger långt fram inom vårt gebit och jobbar med oerhört höga kvalitetskrav. Vi utarbetar en strategi kring varje förfrågan och tar därefter fram en lämplig lösning, oavsett om syftet är att stärka relationer, öka försäljningen, skapa lojalitet eller bara sprida varumärket, säger Hjalmar Ekström som nyligen tog över Mer Sport Agenturer AB i Ronneby. Företaget har verkat under tidigare ägare i 30 år, men Hjalmar är dock långt ifrån ny i företaget. Han har verkat i detsamma sedan 2009 och har därmed full koll på vad Mer Sport står för. Mobila show rooms De flesta av Mer Sports kunder är företag och idrottsföreningar. De förstnämnda finns över hela Sverige, medan idrottsföreningarna överlag har en mer lokal anknytning. Bolaget jobbar även mycket med kommunen, BTH i Karlskrona, Studentkårerna i Karlshamn och Karlskrona, JMT i Stockholm med flera. – Vi driver en webbutik och har show rooms på plats ute hos föreningarna där de ges möj-

lighet att prova olika produkter. När de är klara loggar de bara in på webben och lägger sina beställningar. På så sätt finns alltid produkterna ute hos kunderna och vi behöver inte hålla på med beställningslistor och så vidare. Detta är något som vi kommer att satsa mer på eftersom vi har mött väldigt mycket god respons, berättar Hjalmar Ekström och tillägger att man bland annat företräder det tyska märket JAKO, vilket står för mycket hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Hektisk tid väntar Även många nystartade företag kontaktar Mer Sport Agenturer när det handlar om allt från visitkort till profilkläder. – Vi har allt som ett nystartat företag behöver i fråga om profilering för att komma igång. Genom att samarbeta med oss slipper de ringa runt till många olika aktörer och göra sina beställningar. Det gör oss till en helhetsleverantör inom vårt gebit, konstaterar Hjalmar. Han spår att Mer Sport kommer att ha fullt upp under hösten, inte minst mot bakgrund av att många kunder redan har börjat lägga sina beställningar för årets julklappar. – Det är förstås ett angenämt problem för mig som ny ägare. Vår övergripande ambition är att hela tiden bli bättre, inte minst på föreningssidan där vi ska satsa mer på våra show rooms. Vår styrka är att vi har allt under samma tak och slipper leja bort olika arbetsuppgifter. På så sätt känner vi att vi har bra koll på helheten och kan ge bättre service till kunderna.

Hjalmar Ekström

Västra Industrigatan 3 372 31 Ronneby 0457-261 10 info@mersport.se


ronneby

61

www.svenskleverantorstidning.se

Närhet, upplevelser och glädje på Möllstorps Camping Närhet, upplevelser och glädje. Så lyder ledorden på Möllstorps Camping på Öland. Det här är platsen för de som söker en campingupplevelse nära havet, med avkoppling och rekreation.

Möllstorps Camping, nära Färjestaden på Öland, har funnits sedan 60-talet och leds idag av Emma Drott som varit campingen trogen

sedan 2009. Sedan dess har det hänt en hel del på den populära campingplatsen. – Vi har till exempel renoverat våra stugor och skaffat fler platser för husvagnar och husbilar. Även servicehuset har vi låtit renovera, säger Emma som i dagsläget har 15 anställda, varav tre jobbar året runt. Utbyggnaden innebär att Möllstorps Camping nu kan erbjuda nästan 600 gästplatser, 450 med elanslutning och ett hundratal tältplatser. Härtill

kommer sju villavagnar med toalett och dusch, samt anläggningens populära stugor. 200 av gästerna bor på campingen hela säsongen, från april till oktober. Gympa och yoga Närhet, upplevelser och glädje är ledorden på Möllstorps Camping. – De har varit aktuella hos oss sedan lång tid tillbaka men nu ska det också synas på ett bättre sätt. Vi har till exempel nyligen bytt logotyp och marknadsföringsstrategi. Vår stående ambition är att erbjuda en härlig semesterupplevelse, säger Emma och lyfter fram träning och rekreation som blivit allt mer populära inslag på Möllstorps Camping. Instruktörer kör gympapass tisdagar och torsdagar, och under onsdagar och fredagar finns möjligheter till yoga. Här finns också en minigolfbana, en trevlig restaurang och en härlig utsikt över Kalmar Sund. Med utgångspunkt från Möllstorps Camping kan man uppleva hela Öland. – Vi kan erbjuda närheten till havet, roliga upplevelser och närheten till Färjestaden. Vill man ta en utflykt till Kalmar så är vi den camping som ligger närmast brofästet, upplyser Emma Drott.

God utveckling Möllstorps Camping är förstås ansluten till Sveriges Campingarnas Riksförbund. Den är dessutom AAA-klassad vilket innebär att verksamheten har högsta kreditvärdighet. Campingen är dessutom medlem i föreningen Camping Öland tillsammans med ett 20-tal andra campingplatser. – Vi ger varandra tips och idéer, hjälper varandra och stöttar. Är vi fullbelagda rekommenderar vi någon av de andra anläggningarna, och under fotbolls-VM hänvisades många gäster till oss eftersom vi hade storbilds-TV, berättar Emma. Hon kan se tillbaka på flera års god utveckling på Möllstorps Camping och spår att den trenden kommer att hålla i sig. Campingintresset ökar konstant bland svenskarna. – Vi vill fortsätta driva campingen i samma anda, samtidigt som vi hela tiden har ambitionen att förbättra oss. Restaurangen ska exempelvis få en ansiktslyftning och vi har planer på utökade öppettider, kanske till och med året runt, avrundar Emma Drott.

Emma Drott

närhet till upplevelse och glädje Vi har det perfekta utgångsläget för utflykter runt om på Öland och så är det gångavstånd till Färjestaden. Möllstorps Camping, en semesteranläggning för hela familjen! Annons_hexanova_höst2018_240x30.indd 1

mollstorps-camping.se 2018-09-25 14:11


62

ronneby www.svenskleverantorstidning.se

Komplett partner kring marknadsledande pumpstationer Norvatek AB är den ledande samarbetspartnern kring arbete med vatten och avlopp. Företaget tillverkar pumpstationer och representerar ett koncept som sträcker sig från design och konstruktion till leverans och installation. Skräddarsydda lösningar garanterar optimal funktion.

Pumpstationer i mästarklass. Så sammanfattar man konceptet i Norvatek AB som sedan starten har utvecklats till landets ledande leverantör inom sitt gebit. Norvatek utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden, företrädesvis till kommuner och statliga företag samt större byggbolag. – Vi tar fram pumphus till dag-, dricks- och spillvattenanläggningar, och eftersom behoven hos våra kunder varierar bygger vi dem utefter deras krav och önskemål. Hittills finns det inget önskemål vi inte har kunnat leva upp till, säger Torbjörn Granflo, och Stefan Andersson ansvariga för Norvatek i Backaryd.. Bolagets bredd innebär att man kan hantera hela vatten- och avloppslösningar för större

infrastrukturprojekt, såsom bro- och tunnelbyggen eller arbeten kring reningsverk. Helhetslösningar Norvateks styrka är att man – som Torbjörn uttrycker det – står för allt från ax till limpa, det vill säga allt från bottenplatta till överbyggnad, inklusive rör, el, automation och reningsverk. Hela pumpstationen levereras och monteras via två leveranser, oavsett var i Sverige den ska monteras. – Vi finns med genom hela processen – från projektering, design och konstruktion till prefabricering, montering, leverans och installation. Kunden erhåller en helt nyckelfärdig lösning och finns förstås till hands även därefter beträffande rådgivning och service. Vi utbilder också personal på plats, eftersom vi vet att det kan vara svårt att hitta kompetenta personer med kort varsel, säger Stefan.

Några av Norvateks konkurrenter jobbar med platsbyggda pumphus, men i Norvatek har man valt att tillverka allt i de egna fabrikerna för en bättre och mer ekonomisk lösning. Eftersom man hanterar hela kedjan från design och konstruktion till produktion kan man anpassa sina pumpstationer på en mängd olika sätt beträffande såväl utseende som funktion, såsom volymkapacitet, automatisering, ventilation och överbyggnad. Stark utveckling Norvatek har sina rötter från 1929 och började tillverka pumpstationer under 1990talet. Sedan fyra år tillbaka verkar man under nuvarande namn och nyligen gick bolaget samman med Wåge, vilket innebär att man tillsammans blivit en av marknadens starkaste aktörer inom pumpstationer, med all kunskap och kompetens samlad under samma varumärke – Norvatek. Sedan 2014 har antalet anställda fördubblats till 140 personer på sju olika platser i Sverige. I Ronneby, där Torbjörn och Stefan verkar, sysselsätts 40 anställda i produktionen och 15 tjänstemän. – Idag levererar vi våra lösningar till kunder från Gävle i norr till Ystad i söder. Vi garanterar en snabb och säker leverans med högsta kvalitet på både material och arbete, och det är ett koncept som våra kunder uppskattar. Det har byggt ens stabil krets av återkommande kunder, konstaterar Torbjörn Granflo.

031-16 90 00 • i n fo@n or v a t ek . se • w w w.no r v ate k .s e


ronneby

63

www.svenskleverantorstidning.se

En stark partner för en effektivare produktionsprocess I kontraktstillverkaren Orbit One AB vågar man tänka utanför boxen. Företaget är en expert på att ta fram lösningar för alla typer av produkter i form av effektiva produktionslösningar genom hela värdekedjan. – Vi erbjuder kunderna en helhetslösning – från support vid ritbordet till eftermarknad och service, säger Mattias Lindhe, VD på Orbit One.

Orbit One AB, med verksamhet även i Stockholm, Ryssland och Polen, har satt Ronneby på kartan. Förra året fick företaget pris från det lokala näringslivet för sin förmåga att verka internationellt. – Vi är idag en av de större aktörerna på den skandinaviska marknaden i vår bransch med tillverkning på alla nämnda ställen och med huvudkontoret här i Ronneby. Trots att vi är så pass stora jobbar vi med en platt organisation och en liten ägarskara, vilket gör oss mycket flexibla, säger Mattias Lindhe, VD på Orbit One AB. I Orbit One brukar man benämna sig själva som ”kontraktstillverkaren som utmanar det konventionella sättet att tänka”. – Man kan säga att vi tar fram tillverkningslösningar för alla slags produkter, som i de flesta fall innehåller någon form av elektronik. Det kan handla om fartkameror, mjölkanläggningar, nätverksväxlar eller pumpar, vilket gjort att produkter tillverkade hos Orbit One idag finns överallt i världen. Vi kan antingen bygga helt färdiga produkter eller en färdig lösning, inklusive mjukvara, som kunden själv monterar i sin egen slutprodukt, förklarar Mattias.

behov. Orbit One gör, menar han, affärer med hjärtat. – Vår platta organisation skapar snabba beslutsvägar, oftast direkt vid bordet, utan att man behöver vända fram och åter. Vi erbjuder helt enkelt kunderna en helhetslösning – från rådgivning vid ritbordet och idé till eftermarknad och service. Härutöver kan vi även erbjuda viss lagerhållning i syfte att korta kundernas leveranstider, upplyser Mattias. Orbit One anlitas idag av många av Sveriges riktigt stora företag. Man jobbar med alla nödvändiga certifikat och kan på så sätt jobba med i princip alla branscher. – Vid tillverkning inom exempelvis medicin, automotive, olja och gas, aerospace och försvar är säkerhet och låg felfrekvens oerhört viktigt. Hög tillförlitlighet innebär för oss att det finns litet eller inget utrymme för fel. Det tummar vi aldrig på, avslutar Mattias Lindhe.

Långsiktiga lösningar Med rötterna i telekomföretag som Ericsson och Nokia har Orbit One lång erfarenhet av tillverkning. Det har gett företaget unik kompetens för att möta kraven på högteknologiska lösningar. Här, liksom beträffande andra typer av lösningar, handlar det om helhetsåtaganden där man i ett nära samarbete med kunden resonerar sig fram till vad som blir den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. – Vi tror på långsiktiga lösningar med maximerad produktlivscykel och låga underhållskostnader. Därför är vi ofta delaktiga i ett tidigt stadium av produktutvecklingen. Vi kan också förkorta ”time-to-market” genom prototyptillverkning, snabb återkoppling och effektiva inköp. Det handlar helt enkelt om att skräddarsy effektiva produktionslösningar genom hela värdekedjan, och på så sätt alltid kunna leva upp till våra kunders högt ställda krav och förväntningar, säger Mattias Lindhe. ”Affärer med hjärtat” Han menar att OrbitOne fungerar mer som en partner. Ett jordnära företag, är ett begrepp han gärna använder när han förklarar vikten av att komma under kundens skal och förstå dennes

www.orbitone.se


64

ronneby www.svenskleverantorstidning.se

Ett klokt val för små och stora markentreprenader

Fiberdragning, dränering, stenspräckning och tomtplanering – Ronneby Entreprenad & Trädgård AB är en expert på allehanda markentreprenader. I en konkurrensutsatt bransch och region står Ronneby Entreprenad & Trädgård för en bredd som byggt en stark kundkrets.

Det är Kennet och Per Svensson som leder Ronneby Entreprenad & Trädgård AB, ett företag de startade 2013 och som idag sysselsätter tre anställda. – Vi jobbade båda tidigare som anställda på andra större firmor men kände att vi skulle kunna göra jobbet i egen regi och stå för ett bra servicekoncept. Vi bestämde oss för att slå till och det har vi aldrig ångrat, säger Per. Ronneby Entreprenad & Trädgård utför alla typer av markentreprenader, såsom tomtplanering, dränering, stenspräckning och fiberdragning. – Vi erbjuder kompletta entreprenader och samarbetar i många fall med andra företag i branschen. Vi hjälps åt med maskiner och annat, vilket gör att vi i de flesta fall kan erbjuda samma service som de stora aktörerna. Samtidigt jobbar vi också som underentreprenör åt dem, men vi vänder oss också till den privata marknaden, upplyser Per Svensson. Stenspräckning Arbetsområdet sträcker sig över Blekinge och södra Kronoberg, i princip ungefär en timmes körning från Ronneby, men det händer förstås att man servar mer långväga kunder än så. Konkurrensen i närområdet är förhållandevis hård, men Per och hans kollegor har en konkurrensfördel i det faktum att man har kunskap och behörighet kring stenspräckning, vilket blir ett allt vanligare alternativ till sprängning. Stenspräckning är ett modernt och smidigt sätt att avlägsna sten, berg och betongfundament som är i vägen vid grävning för exempelvis dränering, vatten-, el- och fjärrvärmeledningar, utan att skada intilliggande byggnader. Stenspräckning omfattas inte av något besiktningskrav vilket

gör det till en snabb, enkel och billig metod. – Till skillnad från sprängning krävs det bara 30 i stället för 300 meters säkerhetsavstånd. Det gör att denna metod funkar bättre i bebyggelse, samtidigt som det bara kostar en bråkdel jämfört med sprängning. Andra fördelar är att det går snabbt och inte kräver några stora maskiner. Stenspräckning blir allt mer populärt, inte minst här i Blekinge där en stor del av markytan vilar direkt på berggrunden, konstaterar Per. Framhåller personalen Som alla andra aktörer i branschen upplever man i Ronneby Entreprenad & Trädgård att det många gånger är svårt att rekrytera kompetent arbetskraft. – Man får gilla läget och vi har förmånen av att ha personal som är fantastisk. De är helt självgående och går att lita på till hundra procent i alla lägen, berömmer Per Svensson. Maskinparken består av hjullastare, lastbil, några mindre maskiner samt all annan utrustning som krävs i det dagliga arbetet. I de fall någon annan maskin behövs finns den tillgänglig via någon av företagets samarbetspartners. Per berättar avslutningsvis att kalendern är mer eller mindre fulltecknad. – Framöver har vi bland annat två stora projekt på gång, ett i Malmö och ett i Växjö. Det är lite lugnare här på hemmaplan just nu, vilket ger oss möjligheter att ta oss an lite större uppdrag.

RO NNEBY E NT RE PRE NAD & TR ÄD G Å RD AB M o bil: 0 7 0 0 -4 7 4 1 7 2 S T R AN D G ATAN 11 372 30 Ronneby


ronneby

65

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande tillverkare av lyftar och ramper U-Lift AB i Backaryd är landets mest framstående tillverkare av lyftar, ramper och luftfjädring för olika typer av persontrafik, samt lyftar och ramper för tåg.

kan exempelvis en häst gå rakt in i fordonet då underredet nästan ligger plant mot marken. Hantverksbilar har ofta ont om utrymme när de jobbar i storstäderna. Med U-Lifts lösningar slipper hantverkarna höga kliv med tunga lass i trånga utrymmen.

U-Lift AB är sprunget ur ett familjeföretag som bildades på 80-talet. Verksamheten har sina huvudsakliga områden inom tillverkning och försäljning av hydrauliska person- och lastlyftar för persontrafik, samt rullstolsramper och handikappsramper till tåg i Sverige, övriga Norden, Europa och stora delar av Ryssland. – Allt produceras här i Backaryd och en stor del av våra produkter går på export, till ett flertal av de största tågtillverkarna, berättar Mattias Olsson, VD i U-Lift AB.

Ökad efterfrågan U-Lift AB sysselsätter 20 anställda. Här finns konstruktörer som tillsammans med kunden tar fram den bästa lösningen för varje enskilt behov. Verksamheten innefattar ett eget testcenter, maskinverkstad med modern utrustning samt ett stort reservdelslager, vilket gör att man kan serva kunder snabbt när behovet uppstår. – Vi är det lilla företaget med det stora bolagets styrka. Vi växer tillsammans med våra underleverantörer och behöver nog nyanställa personal för att klara av den ökande efterfrågan. Vi kan se en utveckling mot att mer och mer tillverkas i Ryssland och Kina, men vi känner oss trygga med det koncept vi står för idag, säger Mattias Olsson.

Höga krav – Då vi är ett litet bolag jobbar vi flexibelt, har korta beslutsvägar och möjligheter att kundanpassa våra produkter lättare än en större aktör. Vi står alltid för hög kvalitet och stor tillförlitlighet. Det ställer samtidigt oerhört höga krav på våra underleverantörer, påpekar Mattias Olsson som i sammanhanget även vill lyfta fram den egna personalstyrkan. – Utan den hade vi aldrig varit där vi är idag. De är helt fantastiska och verkligen ”best of the best”, berömmer han. Mattias berättar vidare att U-Lifts höj- och sänkbara luftfjädringar även kan användas på hästtransporter och hantverksbilar. Härigenom


66

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Maseco AB – problemlösaren är såväl den mindre som de stora livsmedelsproducenterna I takt med att kraven på våra livsmedels innehåll och sammansättning hela tiden skärps, så krävs ny teknik och korta ledtider hos processleverantörer. Både lagstiftning och konsumentkrav leder till behov av nya tekniklösningar, nyinvesteringar och modernisering av befintlig utrustning.

Maseco kan leverera såväl enkla lösningar som avancerade system för produktion av pumpbara livsmedel och har kompetens att erbjuda rådgivning med kreativt tänkande. Kärnkunskapen är processteknik som malning, pumpning, rörsystem, ventillösningar, blandning, pastörisering och sterilisering av flytande eller viskösa livsmedel med eller utan partiklar. Maseco konstruerar och levererar även utrustning för ex. fyllning, förslutning, transportutrustning, kylning av förpackad produkt mm efter själva processen. Maseco startade i slutet av 40-talet för att förse livsmedelsindustrin med processtillbehör och utrustning. Målgruppen var initialt småskalig produktion till i första hand juiceproduktion. Ungefär samtidigt så startar Trensums Musteri sin verksamhet på orten med samma namn. Trensums Musteri var initialt en typisk kund för Maseco. När Marc Ljungström engagerade sig i familjeföretaget blev han med sitt stora teknikintresse alltmer involverad i olika teknikfrågor och hur dessa kunde lösas. Redan från slutet av 60-talet och framåtledde detta till samarbeten med bl.a. Alfa Laval och senare även Tetra Pak.

Under några år reste han världen runt och startade upp större livsmedelsanläggningar främst för juiceproduktion. 1978 förvärvas Maseco AB. Bolagets verksamhet kompletterades med handel och installation av processutrustning med siktet inriktad på att bli en bra leverantör till såväl Trensums Musteri som till andra livsmedelsföretag. Trensums Musteri växte kraftigt under 70-talet och redan tidigt hade viss försäljning av utrustning till andra livsmedelsföretag skett. Drivande och ansvarig för fortsatt utveckling var som tidigare Marc Ljungström. Genom åren harmånga tillverkare inom huvudsakligen livsmedelsindustrin varit och är trogna kunder till Maseco och fått hjälp med allt, från att serva befintliga utrustningar till att leverera kompletta processlinjer. I takt med utvecklingen hos våra kunder med ständigt stigande krav på förbättring och effektivisering av sina produktionsresurser är Maseco en snabb adapter. Livsmedelsproduktion lever under stark prispress, varför smarta energieffektiva utrustningar och automatiserade styrfunktioner behövs. Maseco AB har genom sin lilla storlek och höga flexibilitet stora möjligheter att erbjuda de flesta livsmedelsproducenter kostnadseffektiva lösningar. Maseco omsätter idag ca 50 miljoner kr/ år och har ett 20-tal anställda med en hög grad av specialistkompetens inom rostfri processutrustning samt hur man designar och installerar utrustningen.

Magnus Gustavsson har flera år lett såväl kundkontakt som inköp. Mikael Nilsson kompletterar Magnus med tonvikt på utrustning efter processen. Båda med lång erfarenhet av frågeställningar från industrin. Marc Ljungström finns hela tiden i bakgrunden. Masecos motto är att vara en ansvarsfull, flexibel och lyhörd leverantör av prisvärda och optimerade system med kortast möjliga ledtider. Företaget har stabila och trogna kunder, där

många av företagets ca 300 kunder varit med mycket länge. Den viktigaste delen, som är grunden i Maseco, är våra kompetenta medarbetare. Ett stort leverantörs- och samarbetsnätverk har byggs upp genom åren som också är en mycket viktig del i vår verksamhet. Maseco lägger stor vikt på kompetensutveckling av sina medarbetare och på att vårda och utveckla de goda relationerna med leverantörer och partners.

Laxrökning med stolta traditioner Laxen har en alldeles särskild plats i svenskarnas hjärtan. I Karlshamn finner vi Vägga Rökeri där man sedan länge anammat de gamla traditionerna kring laxrökning. Här jobbar man med gamla beprövade metoder, vilket resulterar i smakupplevelser utöver det vanliga.

Orten Mörrum klingar bekant i alla laxentusiasters öron, och det var också där som Ingemar Martinsson började röka fisk i mitten av 50-talet. När efterfrågan på lax ökade började han röka lax mer kommersiellt och därefter har utvecklingen bara fortsatt. 1975 flyttade han verksamheten till Karlshamn där Jeppe Antonsson och övrig personal idag för de stolta traditionerna vidare.

– Idag är vi 35 anställda här i Karlshamn. Själv började jag här 2013 men fick min första lön av Ingemar när jag bara var i tioårsåldern. Jag har med andra ord varit delaktig i verksamheten och branschen länge, berättar Jeppe. Höga kvalitetskrav Lax utgör huvudprodukten i Vägga Rökeri där man både kallröker, varmröker, gravar och rimmar. Härutöver finns en del makrill i sortimentet. – Vi jobbar uteslutande med riktig rök från flisat alträ, medan många av våra konkurrenter använder sig av rökvätskor. Vi är också en av få aktörer som filear laxen själva, medan många andra väljer att köpa färdig filé från Norge. Vår kunskap och långa erfarenhet borgar för kvalitet och våra kunder uppskattar att allt produceras här i Sverige, säger Jeppe Antonsson. I Vägga Rökeri jobbar man med mycket höga kvalitetskrav, vilka också kontrolleras av Livsmedelsverket. Verksamheten är certifierad enligt IP-sigill som är framtagen av de svenska dagligvarukedjorna. Merparten av försäljningen sker till just dagligvaruhandeln men också till restauranggrossister. Konkurrensen är hög men inget som påverkar Jeppe i negativ riktning. – Konkurrens är bra, den gör att man hela tiden är på tårna och jobbar med nya idéer.

Det gäller att uppdatera produktportföljen med jämna mellanrum, menar han. Jeppe nämner också att ägarna återinvesterar merparten av vinsten i företaget, vilket gör att man alltid kan hålla sig med en modern maskinpark. Även detta, menar han, är en stark konkurrensfördel, liksom att man levererar med egna bilar. Värnar traditionerna Jeppe Antonsson ser positivt på företagets framtid. Ambitionen är att fortsätta jobba i samma anda och värna om de stolta traditioner som präglar verksamheten. – Vi växer för varje år, samtidigt som vi jobbar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och matsvinnet. Vi håller just nu på att ta fram en ny grupp av färdigprodukter som innehåller 95 procent rent laxkött och som ska göra detta arbete ännu mer effektivt, avslutar Jeppe Antonsson.Trensums Musteri var initialt en typisk kund för Maseco. När Marc Ljungström engagerade sig i familjeföretaget blev han med sitt stora teknikintresse alltmer involverad i olika teknikfrågor och hur dessa kunde lösas. Redan från slutet av 60-talet och framåtledde detta till samarbeten med bl.a. Alfa Laval och senare även Tetra Pak.

Ingemar Martinsson

Problemlösaren som skräddarsyr utrustningar inom livsmedelsindustrin www.maseco.com magnus@maseco.com, 070-564 29 89. marc@maseco.com, 070-552 22 92

vaggarokeri.se


karlshamn

67

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande leverantör av miljöanpassade smörjmedel Företagsnamnet sammanfattar väl vad Binol AB representerar. Binol står för Biologiskt nedbrytbara oljor, det vill säga miljöanpassade smörjmedel, vilka distribueras till aktörer inom såväl verkstadsindustrin som skogs- och anläggningsbranschen.

Binol AB har sitt ursprung från AAK:s produktion av rapsolja. I mitten av 70-talet beslöt sig AAK för att även satsa på smörjmedel, inledningsvis för verkstadsindustrin. Ur detta skapades Binol AB. Sedan dess har bolaget utvecklats till en av de ledande aktörerna kring utveckling och produktion av miljöanpassade smörjmedel. Man vänder sig företrädesvis mot verkstadsindustrin samt skogs- och anläggningsbranschen för vilka man erbjuder bland annat hydraulvätskor, sågkedjeoljor, rengöringsoljor till bandsågar och hyvelbord, liksom skär- och slipvätskor samt skäroljor. – Inte minst vår skärolja är väldigt omtyckt eftersom den sliter mindre på verkstadsdetaljer och har en längre livslängd än konkurrerande produkter. Det blir förstås kostnadseffektivt i längden, påpekar Lars Randahl som leder verksamheten på Binol AB i Karlshamn. – Jag började här som ekonomichef redan 2001. Tillsammans med killarna i produktionen tillhör jag nog de som har varit här längst, konstaterar han. Biologiskt nedbrytbart Namnet Binol står för Biologiskt Nedbrytbara Oljor, vilket innebär att företaget i sin produktion och i sina produkter inte använder sig av några mineraloljebaserade ämnen. – Om exempelvis en skogsmaskin får hål på en hydraulslang ute i skogen rinner hydraulvätska rakt ut i naturen. Till skillnad från många andra produkter är vårt smörjmedel biologiskt nedbrytbart, vilket gör att miljön inte tar skada om olyckan skulle vara framme, poängterar Lars Randahl.

Företaget representerar varumärkena Quaker, Binol och BioSafe, och har eget forsknings- och utvecklingslabb dit exempelvis kunder inom verkstadsindustrin kan skicka sina vätskor och oljor för analys och kontroll. – Vi lägger också stor vikt vid vårt servicekoncept. Vi strävar efter att hela tiden upprätthålla en hög servicenivå så att våra kunder aldrig ska behöva komma i kläm. Snabba leveranser skapar trygghet, liksom det faktum att även våra säljare är välutbildade på våra produkter och gärna hjälper till i olika serviceärenden, upplyser Lars. Går samman 2014 köptes Binol av Quaker Chemical Corporation, ett världsledande företag på marknaden för processvätskor för en rad olika applikationer. Inom kort kommer sammanslagningen av moderbolaget och Houghton International, en annan av branschens stora aktörer, verkställas. – Vi lär bli dubbelt så stora, vilket skapar möjligheter för oss att satsa ytterligare. Vi behöver detta för att kunna nå ut bättre och bygga en större säljorganisation, menar Lars och tillägger att man redan idag har hela Norden som marknadsområde. – Vår ambition är att bli nummer ett i branschen på verkstadssidan. Samgåendet kommer att göra oss ännu starkare, så det finns all anledning för oss att sikta högt, säger Lars Randahl.

Quakers senaste innovationer inkluderar skärvätskor som ger: •Borfria, pH-buffrande system •Förbättrad emulsionsteknologi som reducerar förbrukningen •Problemfria skärvätskor för flera olika metaller och för olika vattenkvaliteter © 2017 Quaker Chemical Corporation. All Rights Reserved.

MW_ad_186x65mm_SE_Binol_January 2017.indd 1

Produkterna är utvecklade för att ge optimal prestanda för de senaste materialen, såsom: •Bimetaller •Pulvermetaller •Kompaktgrafitjärn (CGI)

A QUAKER CHEMICAL COMPANY

1/11/2017 10:30:09 AM


68

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Smarta automationslösningar för svensk industri Svensk industri har i Flextend AB en mångkunnig och framåtskridande partner när det gäller automationslösningar för betjäning av bearbetningsmaskiner. Flextend åtar sig allt från kompletta automationsprojekt till rena konsultuppdrag, vilket byggt en stadigt växande kundkrets.

Flextend erbjuder konsulttjänster inom maskinkonstruktion, el-konstruktioner, PLC och robotprogrammering. Det handlar om robotbaserade och moduluppbyggda system som är enkla att konfigurera. Det tar exempelvis inte mer än några minuter att lägga till en ny detalj, vilket gör Flextends lösningar ytterst lämpliga för serieproduktion i mindre skala. – Vi erbjuder allt från kompletta automationsprojekt till rena konsultuppdrag, och står för en mängd olika lösningar beträffande in- och utmatning av gods ur cellerna, samt

olika hjälpfunktioner för mätning, märkning, individartiklar och så vidare, säger Anders Bengtsson som leder verksamheten tillsammans med kollegan Pierre Blomquist. De båda arbetade tillsammans på SwedeMatic som konstruerade specialmaskiner och automationslösningar, såsom robotceller med mera. När bolaget gick i konkurs 2010 bestämde de sig för att starta eget och redan efter någon månad var Flextend ett faktum. – Pierre är expert på mekaniska konstruktioner medan jag jobbar mer med programmering, vilket gör att våra kompetenser matchar varandra väl. Helhetslösningar Anders förklarar att verksamheten vilar stadigt på två stabila ben: konsultuppdrag inom programmering, mekaniska konstruktioner och automation, samt leverans av kompletta automationslösningar, företrädesvis för betjäning av bearbetningsmaskiner. Härutöver jobbar man också för fjärrvärmebranschen, vilken man servar

med optimering och styrning av fjärrvärmenät. – Sedan starten har vi jobbat med flera hundra olika projekt kring automatisering för kunder i en mängd olika branscher. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige. Vi har dock även arbetat utomlands där vi tagit oss an anläggningar ända borta i Australien, berättar Anders Bengtsson. Han framhåller samarbetspartners som Yaskawa Nordic AB och Evomatic i Karlshamn, och lyfter fram vikten av goda samarbeten för att kunna erbjuda de helhetslösningar man gör.

Positiv utveckling Förra året flyttades verksamheten i Flextend till nybyggda lokaler på Gröna Vägen. – Det var nödvändigt för att vi skulle kunna ta oss an större uppdrag. Nu har vi vår egen verkstad där vi även kan provköra våra lösningar innan de skickas till kund. Det är en av våra styrkor, liksom vår förmåga att hålla utlovade leveranstider, säger Anders. Han konstaterar att utvecklingen i företaget har varit god och att trenden ser ut att hålla i sig. Tanken är att bredda personalstyrkan ytterligare. – Problemet är att finna personer med rätt kompetens, säger Anders Bengtsson.

Anders Bengtsson

Anlägga skogsvägar är Fredriks specialitet Skogsbolag och markägare är helt beroende av aktörer som Vägbyggarn i Mörrum AB för att kunna bedriva sin verksamhet. Vägbyggarn fokuserar på anläggning av skogsvägar, men kan härutöver åta sig allt från dikningar och dräneringar till tomtplanering för nybyggnation.

Vi träffar Fredrik Eriksson som driver Vägbyggarn i Mörrum AB, ett företag han startade 2015 efter att ha arbetat i sin fars firma, Rolfs Gräv, ända sedan slutet av 80-talet. Nu hoppas Fredrik att även hans son ska börja jobba i firman. – Än så länge jobbar han för min far, men tanken är att jag ska anställa honom hos mig inom kort, säger Fredrik. Han berättar vidare att hans far sedan lång tid tillbaka har jobbat för traktens lantbrukare, något som även Fredrik gör, men härutöver

Fredrik Eriksson

har han funnit något av företagets nisch i att renovera och bygga skogsvägar. – Vi gör vägarna framkomliga för timmertransporter och skogsmaskiner. Dessa basvägar, som man kallar dem i branschen, är mycket viktiga för hela skogsnäringen, påpekar Fredrik.

Samtidigt renoverar Vägbyggarn en tre och en halv kilometer lång vägsträcka i småländska Ryd – Vi samarbetar med andra aktörer, framför allt min fars firma och Pelles Åkeri. Tillsammans med samarbetspartner kan vi stå för helhetslösningar som vi annars inte skulle kunna erbjuda, säger Fredrik.

Stark bredd Vägbyggarn i Mörrum har dock fler strängar på sin lyra. Man jobbar med tomtplanering för nybyggnation, om- och tillbyggnation, man schaktar, gräver för enskilda avlopp, utför skogsdikningar samt dränerar, bland annat åkermark och ridbanor. Just nu befinner sig Fredrik i Mörrum där han är med och bygger en helt ny anläggning för Mörrums Skyttecenter.

På tårna Vägbyggarn i Mörrum har under förhållandevis kort tid fått ett mycket gott rykte i regionen. – I branschen brukar vi säga att en kund pratar med minst fem andra kunder, vilket förstås innebär att vi måste göra bra ifrån oss hela tiden. Det gäller att vara på tårna, att utveckla verksamheten och alltid sträva efter att

ge kunden så stor valuta för sina pengar som möjligt. Jag jobbar flexibelt och anpassar mig alltid efter kundens önskemål, säger Fredrik Eriksson. Han berättar att han innehar sprängkort som gör att han har tillåtelse att spränga när så krävs för exempelvis en vägbyggnation. Han uppdaterar också ständigt maskinparken och har nyligen investerat i en ny lastbil. – Tanken är att vi ska utöka med ännu en grävmaskin, säger Fredrik som är nöjd med hur företaget ser ut idag. – Jag strävar inte efter att låta företaget växa alltför mycket, det känns bra att driva verksamheten i mindre skala. Kundkontakten blir mer personlig än i ett större bolag och det är så jag vill ha det.

www.flextend.se 0454-375 77

vagbyggarn@gmail.com • 0708 54 58 20 • www.vagbyggarn.se


karlshamn

69

www.svenskleverantorstidning.se

ONE Nordic rustar för framtiden Samhället ställer höga krav på tillgänglighet i energianläggningar, överföringsoch distributionssystem, samtidigt som många av systemen och anläggningarna är i behov av renovering och uppgradering. Dessutom efterfrågar marknaden allt fler energieffektiva lösningar. ONE Nordic är företaget som alltid står redo att möta utmaningarna.

ONE Nordic har funnits sedan 2011 och ägs av koncernen Altorfund III. Tidigare var bolaget verksamt under varumärket E.ON ES och Sydkraft. Bolaget är en av Sveriges ledande leverantörer av entreprenader, underhåll och tekniska tjänster inom energi- och industrisektorn. Man hjälper energiproducenter, distributörer samt energianvändare att utveckla, bygga, underhålla, modernisera och optimera sina anläggningar. ONE Nordic har verksamhet på ett 25-tal orter i Sverige med huvudkontor i Malmö, och arbetar med kunder över hela landet inom flera olika verksamhetsområden: elnät och stationer, belysning, fiber, trafikinformatik, industriservice, teknisk fastighetsförvaltning, värmekraft, spårburen trafik, gas, fjärrvärme, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, energimätning, energioptimering, kommunikationssystem, elkraft och automation.

framför allt i stam- och regionnät, men också i stationer/ställverk, vindkraft, vattenkraft, energimätning etc. Det krävs en utveckling av framtidens infrastruktur så att den klarar allt större påfrestningar och kapacitetsbehov, och det är ONE Nordic specialister på. ONE Nordics mål är att ligga i täten och bistå energiproducenter, distributörer och energianvändare att bygga nya, samt att modernisera och optimera befintliga anläggningar så att de följer senaste miljö-, kvalitets- och lagkraven, och så att de är så energieffektiva som möjligt. – Trivseln i branschen är väldigt god och både arbetsgivarindex och tillsvidareanställningar ligger högt. De som väljer att satsa på branschen är väldigt nöjda, konstaterar Kim. Som anställd på ONE Nordic gör man dessutom en tydlig samhällsinsats. När stormen river ner elledningar, vid plötsliga fel i ställverk, störningar i fjärrvärmeverk, när gatubelysningen eller trafiksignaler slocknar, vid fel i fibernätet och så vidare behövs en backup som tryggar tillgängligheten i dessa anläggningar. Då är ONE Nordic där. – Lokalt i Karlshamn täcker vi flertalet av bolagets verksamhetsområden och arbetar med elnät och stationer (0,4-400kV), belysning, fiber, trafikinformatik, industriservice, teknisk fastighetsförvaltning, värmekraft, gas, fjärrvärme,

Stark tillväxtbransch I Sverige sysselsätter ONE Nordic cirka 1 000 anställda, varav ett 30-tal verkar i Karlshamn under ledning av Kim Wilton. – Jag tog över rollen som avdelningschef i Karlshamn i mars tidigare i år, säger Kim och berättar att han drogs till energibranschen och ONE Nordic i synnerhet. Bolaget är verksamt på en framtidsmarknad och i en tillväxtbransch och har en stor och spännande bredd i sitt erbjudande. ONE Nordics beställare planerar för kraftiga investeringar de närmaste tio åren. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor,

Kim Wilton vattenkraft, energimätning, driftkommunikation, elkraft och automation.Vi företräder med andra ord en stark bredd och därför lägger vi stor vikt vid att hela tiden vidareutbilda vår personal. En annan viktig del i vår verksamhet är våra samarbetspartners, upplyser Kim Wilton. – E.ON Energidistribution, NKT och lokala storindustrier är några av de som nyttjar våra tjänster i Blekinge. Med E.ON har vi ett samarbete där vi bygger, förbättrar och underhåller deras eldistributionsnät och nätstationer, berättar Kim Wilton. Behov av fler kraftmontörer, ingenjörer och elnätsdesigners ONE Nordic har intagit en stadig position i sin bransch och Kim ser flera orsaker till framgångarna. – Vi har en mycket bred kompetensbas att arbeta med, och som många av våra konkurrenter saknar. Våra kunder uppskattar också att

vi står redo dygnet runt med våra serviceinsatser, säger han. Kim ser framåt med tillförsikt och spår fortsatt tillväxt i bolaget. – Vi har valt ut ett antal tillväxtområden där vi satsar ytterligare resurser. Det förutsätter också att vi attraherar människor med rätt kompetens. Rent allmänt anser vi att fler personer bör söka sig till el- och energibranschen så att vi kan möta den ökande tillväxten. För de som är intresserade av energi och teknik finns fina möjligheter att utvecklas hos oss, säger Kim. ONE Nordic har i tillväxttider som dessa behov av kraftmontörer, elnätsdesigners och ingenjörer. För att uppfylla behovet av kompetensinflöde driver man flera traineeprogram till vilka man kan skicka in sin ansökan nu under hösten 2018.

Är du en av oss?

Att arbeta med energiinfrastruktur och energianläggningar är en framtidsmarknad och en tillväxtbransch.

8

Vi på ONE Nordic söker kontinuerligt Projektledare, montörer, ingenjörer, beredningstekniker, konstruktörer och traineer. www.one-nordic.se/karriar

Jonas Arvidsson Vd, ONE Nordic


70

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

Bredden påtaglig i Ågatans Plåtslageri Karlshamns kommun är berikad med ett plåtslageri som jobbar med mycket få begränsningar. I Ågatans Plåtslageri arbetar man med allt från fönsterbleck och stuprör till insatser i samband med renovering och nybyggnation.

Ågatans Plåtslageri har en alldeles speciell historia som började med att Anders Hammarlings far drev ett ölcafé tillsammans med sin hustru. De behövde ett nytt tak på fastigheten men lyckades aldrig finna ett företag som kunde utföra jobbet. – Min far köpte då ett antal maskiner från en skola och gjorde jobbet själv. Under tiden passerade många människor förbi som också talade om svårigheter med att finna kompetenta plåtslagare. Han fick ett antal uppdrag som sedermera blev fler och fler, och till sist fick han lägga ner caféet och satsa på plåtslageriet på heltid, berättar Anders som leder verksamheten idag.

Anders Hammarling

1990 flyttades den till Gastliden där man idag sysselsätter sex anställda. Brett koncept Ågatans Plåtslageri verkar brett med allt som rör byggnadsplåt. Det kan röra sig om fönsterbleck och stuprör, men också om kompletta insatser i samband med reparationer och nybyggnation. Renovering och underhåll utgör andra delar av verksamheten. Ågatans Plåtslageri är medlem i Plåt- & Ventföretagen, man innehar ID06-certifikat, behärskar Heta Arbeten, certifikat för ställningsbyggnad samt olika liftkort. Konkurrensen är numera förhållandevis hög i regionen, men än så länge finns det gott om jobb för alla områdets aktörer. – De är våra konkurrenter men samtidigt också våra kollegor. När någon av oss har mycket att göra får någon annan ta över uppdraget, det är bra för både oss och våra kunder. Med goda samarbetspartner kommer man längre än om man måste kämpa ensam på marknaden, poängterar Anders och tillägger: – Våra konkurrensfördelar är att vi är personliga och trevliga att ha att göra med. Vi håller också utlovade tider, vilket uppskattas mycket av våra kunder. Ökad efterfrågan För närvarande arbetar Ågatans Plåtslageri på uppdrag av kommunen med ett arbete i Försäkringskassans lokaler. Man har precis avslutat ett arbete på vårdcentralen och har nyligen lämnat offerter för byggandet av den nya gallerian i Karlshamn. – Vi har med andra ord gjort en hel del jobb

för kommunen som också är vår avtalspartner, upplyser Anders Hammarling. Han noterar att efterfrågan på företagets tjänster fortsätter att öka, vilket gör att han förmodligen kommer att ta in en lärling för att hinna med alla nya uppdrag. – Vi kommer att fortsätta driva företaget i samma positiva anda, samtidigt som vi hela tiden ska se till att hålla oss med en modern och uppdaterad maskinpark. Det är viktigt att ligga i branschens framkant, avslutar Anders Hammarling.

Sjöservice bara ett samtal bort När lastfartygen lägger till i Karlshamn står Karlshamns Sjöservice med uppkavlade ärmar. Bolaget dirigerar fartygen och förtöjer trossarna i en verksamhet där man hela tiden måste vara beredd på att rycka ut – dygnet runt, året runt.

Vi träffar Fredrik Roth och Julius Franzén som är två av sammanlagt sex delägare i Karlshamns Sjöservice AB. Fredriks Far och Julius morfar drev ett stuveri i Karlshamns Hamn och sjöservicedelen blev ett eget bolag 1987. Verksamheten har med andra ord mer än 30 år på nacken. – Det är vi som står på kajen och tar emot förtöjningstrossarna när lastfartygen anländer. Vi dirigerar också fartygen till rätt plats i hamnen. Tidigare jobbade vi även i Ronneby hamn, men efter att fartygstrafiken där lades ner arbetar vi nu uteslutande här i Karlshamn. Ett normalt år har vi ungefär 750 uppdrag, berättar Fredrik Roth. Alltid redo Det är med andra ord ett arbete som kräver stor flexibilitet. I Karlshamns Sjöservice står man redo 24 timmar om dygnet, året runt. Uppdragsgivarna är bland andra Skeppsmäklarna, Gillis Shipping, Becoship och Bergdahl & Co, men man får dessutom förfrågningar från andra städer i Sverige, inte minst hamnarna i Göteborg och Norrköping. – Vi jobbar även på uppdrag av Sjöfartsverkets lotsar som vi har daglig kontakt med, tillägger Julius Franzén som, liksom sin kollega, kan konstatera att den tekniska utvecklingen i branschen har varit avsevärd sedan starten i mitten av 80-talet. – Idag jobbar vi till exempel med AIS, det

Fredrik Roth och Julius Franzén vill säga Automatic Identification System, via mobilen. Det är ett system som gör det möjligt att identifiera fartyg och följa deras rörelser. På så sätt får vi bra koll på var de olika fartygen befinner sig och kan härigenom förbereda vårt arbete på ett bättre sätt än tidigare, förklarar han. Fullt upp Karlshamns Sjöservice erhåller ständigt nya uppdrag. Mellan oktober 2017 och maj 2018 anlände dagliga laster med drygt 26 000 rör. – Vi vet att en ny omgång är på gång så vi misstänker att vi kommer att ha massor att göra även framöver, säger Fredrik. Företagets framtid ser med andra ord ljus ut och planer finns på att projektanställa för att kunna öka kapaciteten ännu mer. Planer finns också på expansion via hamnen i Åhus.

Karlshamns Sjöservice AB Box 170,374 23 Karlshamn 0708-37 11 45 sjoservice@gmail.com

– Ingenting är klart, det är än så länge bara en tanke, men förhoppningsvis kan vi så att säga ”ro det i hamn”, säger Fredrik Roth och Julius Franzén.


karlshamn

71

www.svenskleverantorstidning.se

Det genuina hantverket präglar Christers guldsmedja

Christer Fremberg Christer Fremberg hade som ung inga tankar på att bli guldsmed, men vågade ta chansen när den dök upp. Idag får han fullt utlopp för sitt stora hantverkskunnande i Frembergs Guldsmedja där han både skapar och omarbetar smycken av alla de slag.

Fremberg Guldsmedja har funnits på Drottninggatan i Karlshamn i 20 år. Christer Frembergs erfarenhet av branschen sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden än så, vilket präglar det jobb och den noggrannhet han står för. – Till största del gör jag vigsel-och förlovningsringar, men det handlar också om att reparera och omarbeta kundernas gamla smycken. Det är oerhört stimulerande att införliva mitt stora hantverkshjärta i kundernas smycken och kunna leva upp till deras önskningar, säger Christer Fremberg. Det är ett i många avseenden delikat arbete som kräver mycket stor försiktighet, inte minst med smycken som ska lagas. – Jag jobbar med stor noggrannhet, vilket gör att jag i bland till och med kan bjuda kunden på en extra lödning om jag ser att exempelvis en länk är svag. Till skillnad från exempelvis en bilmekaniker som alltid tar betalt för upptäckta fel väljer jag att bjuda på detta. Det handlar om yrkesstolthet, menar Christer. Lång väg Christer berättar att han mer eller mindre halkade in i branschen på ett bananskal. Han gick den naturvetenskapliga linjen på gymnasiet, men valde att hoppa av efter två år när förväntade studieresultat uteblev. – Jag hade ingen motivation att fortsätta och visste heller inte vad jag ville jobba med, bara att jag ville arbeta med mina händer. I en tidning såg jag en annons där en guldsmed erbjöd sig att utbilda en person ”från gatan”. Jag tänkte: varför inte, och ansökte tillsammans med ett 40-tal andra personer, berättar Christer. Alla fick en bit silverplåt, en såg och uppmaningen att skapa något under en veckas tid. Christer valdes ut och började sin utbildning hos guldsmeden 1978. – Han ställde fyra krav, minns Christer med ett leende. – Du får inte vara med i facket, du ska alltid komma i tid, oavsett väder, du ska alltid ställa upp på övertid och du ska städa alla toaletter och arbetsbänkar varje fredag. Jag levde upp till detta och fick min utbildning tillsammans med fyra andra guldsmeder. Christer blev kvar i fem år innan han flyttade till Karlshamn och startade sin egen firma. Han jobbade till en början på uppdrag av andra guldbutiker men ägnar sig numera enbart åt egna jobb.

Hjälper varandra Christer Fremberg har genom åren byggt upp ett mycket stort yrkeskunnande, men kan vid behov även ta hjälp av många av landets övriga guldsmeder. Han berättar om en Facebookgrupp med 280 anslutna medlemmar där man hjälper till med att lösa varandra problem. – Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, och det brukar inte ta mer än några minuter innan man får svar på sin fråga. Det här är ett mycket bra verktyg för oss som är med, påpekar Christer. Han trivs med sitt jobb och har inga planer på att göra något annat så länge han orkar fortsätta. Han tycker att framtiden ser ljus ut, konstaterar att efterfrågan på smycken ökar nu när det råder högkonjunktur, medan kunderna snarare väljer att omarbeta och reparera befintliga smycken i samband med lågkonjunktur. Det finns med andra ord alltid mycket att göra i en bransch där Christer till viss del oroar sig för att det genuina hantverket alltmer kommer att få stå tillbaka för den tekniska utvecklingen.

– Det kommer alltmer datoriserade lösningar som printar smycken mer eller mindre på löpande band. Idag CAD-ritas dessutom allt fler smycken, samtidigt som lasersvets och

laserlödning blir allt vanligare. På sätt och vis tycker jag att det är tråkigt, en dator kan aldrig ersätta en guldsmeds hantverk.

Frembergs Guldsmedja AB Drottningatan 50, Karlshamn • Tel: 0454 – 102 83 info@frembergsguld.se • www.frembergsguld.se


72

karlshamn www.svenskleverantorstidning.se

En bred aktör kring VVS och licenssvetsning I Sölvesborgs Industri & Licenssvets AB talar bredden sitt tydliga språk. Företaget är en bred VVS-aktör men också en expert när det gäller licenssvetsning för industrin. Det har format en bred och stabil kundkrets av allt från privatpersoner till stora bolag över hela landet.

Michael Lundberg leder verksamheten i Sölvesborgs Industri & Licenssvets AB och beskriver bolaget som ett professionellt installationsföretag inom licenssvetsning och VVS. – Beträffande det sistnämnda sköter vi till exempel allt underhållsarbete på rörsidan för AAK i Karlshamn, medan vi avseende licenssvetsning innehar alla licenser som krävs för svetsning i rostfritt, syrafast och svart material. Vi utför allt inom rörsvetsning och tar oss an både små och stora jobb, säger Michael. Michael var en av tre före detta anställda på YIT som 2010 bestämde sig för att starta eget. SILAB, som många allmänt benämner företaget idag, verkade tidigare som en del av Elofssons VVS men drivs idag av Michael Lundberg och hans svärfar Mikael Tinglöf, en känd företagsledare från Sölvesborg som bland annat är VD för SILAB. Verksamheten utgår delvis från lokalerna på Västra Kajen i Karlshamn och sysselsätter idag 16 anställda.

som har verkat i branschen ända sedan 1978 och således har upplevt den starka utveckling som präglat densamma ända sedan dess. – Tiden går fort, allting förnyas och nya tekniska lösningar tillkommer hela tiden. Det gäller att vara på tårna för att hålla sig i framkant, poängterar han. Lång erfarenhet SILAB tar sig alltid an både den stora och den lilla kunden med samma professionalism​ och kompetens. Alla företagets anställda har en bred och mångårig erfarenhet av branschen, vilket förstås är en trygghet för alla dess kunder. Michael lyfter särskilt fram företagets starka kompetens på industrisidan där dess förmåga att svetsa rör i alla sammanhang gör att man många gånger har arbetat i mer eller mindre omöjliga utrymmen. För privatpersoner erbjuder man alla slags VVS-tjänster, allt från installation och service av pannor och värmepumpar till arbetsinsatser i samband med nybyggnation och ombyggnation. Nu satsar man vidare mot att bredda verksamheten ytterligare mot såväl privat- som företagskunder. – Vi vill växa inom alla våra verksamheter, men samtidigt vara noga med att driva företaget vidare i samma goda anda som rått sedan starten, avslutar Michael Lundberg.

Bred kundkrets SILAB:s huvudsakliga upptagningsområde sträcker sig över Karlshamn och Sölvesborg, men i princip välkomnar man kunder över hela landet. Det kommer till exempel allt fler förfrågningar från Skåne- och Stockholmsregionen. – Eftersom vi står för en så pass bred komptens, det vill säga alla slags svetsnings- och monteringsjobb inom vårt gebit för såväl privatpersoner som industrin, erhåller vi uppdrag från i stort sett hela Sverige, säger Michael Lundberg

SILAB Sölvesborgs Industri & Licenssvets AB Vi kan även VVS 070-628 78 01

SILAB Sölvesborgs Industri & Licenssvets AB Vi kan även VVS 070-628 78 01


karlshamn

73

www.svenskleverantorstidning.se

Rederiernas förlängda arm i Karlshamns Hamn

Lastning av sågade trävaror Hamnen i Karlshamn expanderar och för en aktör som Becoship ställs därmed allt större krav på verksamheten. Becoship är rederiernas förlängda arm när man ikläder sig rollen som skeppsmäklare, linjeagent och speditör – ett helhetskoncept med stor tillgänglighet.

Becoship etablerades redan 1970 och flyttade till Stillerydshamnen i slutet av 90-talet. I samma veva gjorde Thomas Ahlford entré i bolaget som han sedermera blev delägare till när den tidigare ägaren gick i pension. Han äger därmed företaget tillsammans med JönssonNovabolagen i Norrköping och kan konstatera att mycket har hänt sedan de tog över. – Det var strax före den internationella finanskrisen, vilket gjorde det tufft att driva verksamheten. När den inföll var vi relativt väl förberedda och det dröjde inte länge innan framför allt virkesvolymerna ökade, vilket är det vi jobbar mest med. Den utvecklingen har sedan bara fortsatt och trenden ser ut att hålla i sig, förra året hanterade vi nästan 427 000 kubikmeter, säger Thomas Ahlford. Spindeln i nätet Thomas beskriver Becoship som skeppsmäklare, linjeagent och speditör i ett.

– Vi är rederiernas representant i hamn, det är vi som gör alla beställningar på lastning och lossning av fartyg samt hanterar kundernas varor. Man kan se oss som en spindel i nätet som beställer arbetsinsatser och samlar in kostnader till sammanställda fakturor. Om det exempelvis kommer varor via lastbil eller tåg lastar vi om dem för respektive destination, förklarar Thomas Ahlford. Becoship utfärdar dessutom vid behov exportdokument och tar hand om en mängd andra förfrågningar. Det kan handla om allt från reparationer och påfyllning av proviant till läkarbesök och avfallshantering. Sedan kollegan Jonas Karlsson gjort entré i företaget för två år sedan hanterar man dessutom stora kvantiteter vegetabilisk olja för AAK. Förra året hanterade man till exempel hela 190 000 ton. Becoship jobbar i nära samarbete med Karlshamns Hamn. – Vi har gemensamma kunder och därmed också gemensamma mål, säger Thomas som anser att tillgängligheten är det som kanske utmärker Becoship mest. – Någon av oss är alltid tillgänglig dygnet runt. Eftersom vi ser oss som rederiernas förlängda arm är det viktigt att de alltid kan nå oss. Det är ju i grund och botten godset som styr,

det måste alltid finnas plats för godset på kajen, påpekar Thomas Ahlford. Framtidstro Både Thomas och Jonas har vardera 25 års erfarenhet av branschen. Maria på speditionen har varit företaget troget sedan 1999. Det är med andra ord en minst sagt erfaren trio som leder verksamheten i Becoship. Thomas konstaterar att de mindre fartygen i allt högre utsträckning får ge vika för de större, vilket blir mer kostnadseffektivt för kunderna. – Vi ser ljust på framtiden och märker en trend med ökade volymer, vilket är bra för hamnen. Hamnen växer dessutom allt mer, vilket ger oss större ytor att arbeta på. När fler och större

Lossning av Eucalyptus flis fartyg anländer får vi mer att göra, samtidigt som vi ökar våra utvecklingsmöjligheter, konstaterar Thomas Ahlford.


74

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk entreprenadfirma vill ha grävuppdrag i Sverige Anders Andersen är uppväxt med entreprenadarbeten. Idag driver han den egna firman Anders Andersen Entreprenad där han med sin breda kompetens och stora maskinpark tar sig an allehanda grävuppdrag. Han åtar sig gärna jobb i Sverige där han står för ett både kvalitetsoch prismässigt starkt alternativ.

Redan som liten följde Anders Andersen med sin far som är ”kloakmästare”, vilket på svenska innebär en certifierad aktör för arbete med alla typer av vatten- och avloppsinstallationer. Vi träffar honom hemma i bostaden en ljummen sensommardag och möts av lastare, grävmaskiner och dumpers i miniformat, vilket skvallrar om att det finns en ny generation som gärna följer i pappas fotspår. – Jag har tre pojkar i förskoleåldern som älskar att leka med dessa. Ibland får de följa med mig upp i lastbilen eller grävmaskinen, det är riktigt roligt att se hur entusiastiska de blir, säger Anders med ett leende. Själv började han driva företaget i liten skala på fritiden, men utvecklingen har därefter gått fort. Idag sysselsätter verksamheten elva maskinförare, varav en även är mekaniker. – Han betyder mycket för oss, det är mycket som behöver servas och repareras när man jobbar i den här branschen, konstaterar han. Bred maskinpark Anders Andersen Entreprenad är ett av områdets mest kända entreprenadföretag med åtskilliga uppdrag på sitt CV. Anders förfogar över inte mindre än sju grävmaskiner, allt från minigrävare till 30-tonsmaskiner, dumpers och lastbilar. Alla grävmaskiner utom de minsta är försedda med rotortilt. – Det är viktigt att hålla sig med bra utrustning. Våra killar har alla maskinförarbevis och många års erfarenhet av att arbeta med alla typer av markarbeten. Min far ansvarar för rörarbete inom både vatten och avlopp, och härutöver besitter vi kompetens inom exempelvis betongarbete och markstensläggning. Vi är dessutom självförsörjande såtillvida att vi inte bara flyttar massor utan också våra egna maskiner, berättar Anders. Blickar mot Sverige Orderböckerna är välfyllda men Anders är intresserad av uppdrag över hela Norden. – Vi arbetar redan nu till viss del internationellt och flertalet av våra anställda är öppna för att arbeta i exempelvis Sverige, säger Anders Andersen. Svaret på frågan om vad en grävtimme kostar jämfört med hos svenska entreprenörer avslöjar att prisbilden är mycket attraktiv. – Om någon i Sverige är i behov av såväl små som stora arbetsinsatser är vi självklart intresserade. Det är bara att ringa eller maila så lämnar vi mer än gärna ett oförpliktigande anbud, säger Anders med en hälsning till Sverige.

Anders Andersen vid några av barnens naturliga leksaker.

AA-Entreprenør | Anders Andersen | Spangvej 6, 7000 Fredericia, Denmark | Telefon: +45 23 60 66 10 | Email: anders@aa-entreprenor.dk | www.aa-entreprenor.dk


danmark

75

www.svenskleverantorstidning.se

Danskt plåtbearbetningsföretag expanderar I Bissenbakker Maskinfabrik är man experter på plåtbearbetning för en mängd olika ändamål. Lång erfarenhet, en modern maskinpark och en synnerligen kunnig och kompetent personalstyrka har lagt grunden till ett företag som nu expanderar med sikte på den nordiska markanden.

Frank Bissenbakker, grundare och huvudägare till Bissenbakker Maskinfabrik i jylländska Kolding tar emot och visar runt i lokalerna. – Som du ser har vår goda utveckling inneburit att vi blivit en aning trångbodda, men redan till jul flyttar vi till en ny industrilokal som fördubblar vår kapacitet, berättar Frank. Dagens produktionslokaler är uppdelade i tre enheter. I plåtverkstaden bearbetas alla metalliska plåtar. Intill ligger CNC-avdelningen där man svarvar och fräser såväl egna produkter som kundspecifika lösningar, och på svetsavdelningen monteras alla konstruktioner. – Som du ser är maskinparken mycket modern, så vi klarar alla i branschen förekommande arbetsuppgifter, säjer Frank Bissenbakker.

matningsfunktioner, stor arbetskapacitet och en effektiv skärlaser kan vi konkurrera med lågprisländerna. Till denna avdelning har vi kantpressar som klarar att bocka tredimensionellt samt egen svets- och montagesavdelning. Vår bredd gör att kunden kan vända sig till oss med ett uppdrag varpå vi löser allt från produktion till ytbehandling och montering, säger Bissenbakker. I kundkretsen finns både stora svenska möbelproducenter och danska företag med världskända produkter. I Bissenbakker Maskinfabrik har man lagt grunden för fortsatt god utveckling. – Vi vi vet att vi kunskapsmässigt och maskinellt kan konkurrera med vilket företag som helst, avslutar Frank Bissenbakker.

Moderna maskiner Vi förflyttar oss från kontoret till avdelningen med maskiner för bockning av paneler av alla de slag. Direkt möts vi av en Salvagnini-maskin som är en helautomatisk bockningsmaskin med kapacitet att bocka, bearbeta och stansa plåtmaterial för en mängd olika ändamål. I Bissenbakker Maskinfabrik finns därmed kapacitet att hantera tre meter långa plåtar. – Maskinen har helautomatisk verktygsväxling, så det blir en effektiv och kostnadsbesparande produktion. Programmeringen går fort och när väl alla data är inlagda kan vi producera allt från en plåtpanel till tusentals. Maskinens kapacitet gör att vi kan leverera en order inom några veckor, upplsyer Frank Bissenbakker. Till Salvagnini-maskinen finns också en laddningsautomat och ett program som med stor noggrannhet kan notera och förhindra felaktigheter i produktionen. Det kan vara ett verktyg som blir slitet eller något i plåten som inte stämmer. När maskinen varnar för avvikelser kan man snabbt åtgärda detta utan att produktionen avstannar mer än under kortare tidsperioder. Hög kapacitet I en avdelning för sig själv finns de hypermoderna laserskärmaskinerna som är några av de snabbaste i branschen. CO2-lasern och fiberlaserskäraren är försedda med tornautomat kan arbeta i stort sett dygnet runt. Det enda som behövs är tillsyn och att någon matar maskinen med plåt. Mässing, koppar och galvaniserad metall med varierande tjocklek kan bearbetas i maskinerna. – Vi har valt att satsa på maskiner som klarar de vanligast förekommande arbetsmomenten och som de flesta kunderna efterfrågar. Genom

Bissenbakker Steel and supply Gejlhavegård 14 A 6000 Kolding, Danmark Telefon: +45 75 50 80 13 Epost: frank@bissenbakker.dk www.bissenbakker.dk


76

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Expert på rostfritt för Nordens livsmedelsindustri I Sjölund, i området kring danska Kolding, finner vi ett högspecialiserat företag som skördat stora framgångar genom sitt arbete för livsmedels- och processindustrin i Norden. Dan-Team Stainless är en expert på rostfria lösningar och kan tack vare sin stora flexibilitet ta fram skräddarsydda produkter för en krävande kundkrets.

Vi träffar Sören Pedersen som är en av fyra ägare av verksamheten i Dan-Team Stainless. Ib och Kim Rasmusen samt Martin Bindesbøl är de tre övriga. Sören berättar att han själv har arbetat med rostfritt material i många år, i huvudsak inom livsmedelsindustrin genom egen verksamhet. Dan-Team Stainless har 20 år bakom sig i branschen och har sedan starten byggt upp såväl kompetens som personalstyrka och maskinpark. Sören guidar runt i verkstaden som band annat rymmer kantbockningsutrustning, kap- och klippmaskiner samt svetsaggregat. – Här kan du se ett exempel på det vi arbetar med. Det är en ganska avancerad form av cisterner som i detta fall är avsedda för livsmedelsindustrin. Vår affärsidé är att tillverka helt kundanpassade lösningar som vi sedan monterar på plats hos kunden, och detta gör vi faktiskt över hela världen, berättar Sören Pedersen. Han är dock noga med att inte ta åt sig hela äran för bolagets framgångar. – Det var bröderna Ib och Kim Rasmussen som började utföra monteringsuppdrag. Många kunder efterfrågade specialbeställningar, och det var när Ib och Kim bestämde sig för att bygga en egen fabrik som jag kom in i företaget, berättar Sören med klädsam ödmjukhet.

Sören Pedersen

Stor flexibilitet Dan-Team är, trots att företaget numerärt är litet, en spelare av klass. Sören framhåller de anställda som alla är mycket erfarna och flexibla. De kan därför med mycket kort varsel åta sig uppdrag i stort sett var som helst i Norden, vilket har lett till att Dan-Team Stainless genom åren har erhållit många prestigeuppdrag, inte minst för välkända livsmedelsföretag i både Sverige och Norge. – Vår styrka är att vi är mycket flexibla och behärskar de flesta moment som avser arbete i rostfria material. Vår produktion är anpassad efter kundspecifika lösningar. Små serier och specialprojekt är vår nisch, säger Sören. Om kunden så önskar kan Dan-Team Stain-

less besöka kunden på plats, diskutera utformningen, upprätta en ritning eller skiss samt ta mått, och därefter komma och montera lösningen när den är klar. I regel klarar man ett sådant uppdrag på bara tre-fyra månader. – Vi har bred kompetens kring ritning och konstruktion. Kunden erhåller en 3D-ritning så att denne i förväg kan skapa sig en bild av den färdiga installationen, upplyser Sören. Ordning och reda Rundvandringen i fabriken fortsätter genom tillskärningsavdelningen med sina vals- och klippmaskiner, till svets- och montageavdelningen, samt till materiallagret där plåt och rör i alla längder och dimensioner ligger uppradade snyggt och prydligt. Det råder ordning och reda i Dan-Team Stainless där utvecklingen hela tiden går framåt. Hur ser då Sören Pedersen på uppdrag i Sverige? – Sådana är givetvis positiva för oss. Vi är redan idag verksamma i både Sverige och Norge men vi har definitivt kapacitet att åta oss fler uppdrag.

Adress: Kurkmarkvej 6, 6093 Sjølund, Danmark Telefon: (+45) 7699 1020 Email: info@dan-team.com Hemsida: www.dan-team.com


danmark

77

www.svenskleverantorstidning.se

Dragkrokslösningar för alla behov MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 3 07-16-2016

Træk nr.: 48-4800-16

Anvendelse: Tesla

Kim Holst

MONTERINGSVEJLEDNING Træk nr.: 48-4800-16

Side 1 af 3 07-16-2016

Anvendelse: Tesla

48-4800-16 0 Kg 0 Kg

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S DK 6000 KOLDING KONTAKT kh@da-gdw.dk Tlf.: +45 75 50SÄLJ: 03 90 Fax: +45 75 50 19 59 DK 6000 KOLDING VIA75 IMPORTÖRER Tlf.: +45 75 50 03FÖRHANDLING 90 Fax: +45 50 19 59 OCH GROSSISTER

Rev. 1 PRP

Skräddarsydda lösningar Förutom såväl fasta som löstagbara dragkrokslösningar, instegslösningar med mera har Dansk Anhaengertraek även specialiserat sig på att tillverka olika transportlösningar som fästs på dragkroken. Det kan vara lösningar för hantverkare som behöver placera en viss utrustning på dragkroken till privatpersoner som vill ha ett cykelställ på sin bils krok. – Vi har i stort sett allt som efterfrågas vad gäller dragkrokslösningar till instegslösningar. Allt är skräddarsytt och ytbehandlat, och med leveransen följer också fullständiga monteringsanvisningar. Våra produkter är godkända och kvalitetstestade av bland annat TUV i Tyskland. Nu satsar vi hårt på att bredda oss på den nordiska marknaden, avslutar Kim Holst. F05.1-10

Dansk Anhaengertraek i i har snart 40 år producerat dragkrokslösningar till både privatbilar, pickuper och varubilar. Via samarbete med GDW i Belgien har man i det egna lagret i Kolding på danska Jylland inte mindre än 65 000 olika typer av dragkrokar. Vi träffar Kim Holst som guidar runt i de enorma lokalerna. – Här på lagret har vi allt från lösningar för 50-talets veteranbilar till avtagbara krokar för alla typer av fordon upp till 3,5 ton. Här i verkstaden tillverkar vi prototyper till dragkrokar men vi producerar också speciallösningar för instegsbehov vid skjutdörren eller förarplatsen, alternativt monterade ovanpå eller under själva dragkrokslösningen. Just instegslösningarna är unika och måttanpassas helt efter kundens behov och fordonsmärke, berättar Kim.

Snabba leveranser De vanligaste modellerna finns i lager och oavsett om det gäller en stor bildelskedja eller ett enskilt företag kan man samma dag som ordern kommer in både producera utrustningen, förpacka den och skicka den med bil till Sverige, Norge och Finland. – Till beställare i södra Sverige levererar vi tidigt på morgonen dagen efter lagd order, men för kunder i norra Sverige får man lägga på en dag, upplyser Kim Holst.

F05.1-10

Det framförs allt fler 3,5 tons bilar i innerstäderna. Dessa är trots sin litenhet både snabba och smidiga, men ett av problemen är den begränsade lastvolymen, vilket gör att bilarna ofta får köra tillbaka till terminalen för att lasta mer gods. Dansk Anhaengertraek har en lösning i form av typanpassade och godkända dragkrokslösningar som betydligt kan öka lastvolymen och därmed spara kostnader för både kunden och miljön.

Træknummer Max belastning (horisontalt) Max belastning (vertikalt)

48-4800-16 0 Kg 0 Kg

Rev. 1 PRP

Træknummer Max belastning (horisontalt) Max belastning (vertikalt)


78

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsfokus i fjärde generationens gummiexperter

Över hundra års traditioner i hur gummi kan formas och bearbetas har gjort företaget Dansk Gummi Industri till Europaledande vad gäller framtagning av specialtillverkade produkter. Gruvindustrin, offshore- och livsmedelsbranschen är bara några av de branscher som anlitar Dansk Gummi Industri.

Christian och Peter Thomsen, som är fjärde generationens ägare av det traditionstyngda företaget Dansk Gummi Industri, berättar att bolaget har utvecklat två närstående produktioner där råvaran gummi präglar den ena och polyuretan den andra. Råvarorna köps in, varpå de bearbetas till produkter enligt kundernas önskemål. – Vi för en nära dialog med kunden kring vad produkten ska användas till och vad den ska klara. Det kan till exempel röra sig om kraftiga vibrationsdämpare på maskiner inom gruvindustrin där det är stora tryck och krafter som gäller, eller en lösning för offshoreindustrin där man ställer mycket höga krav på trycktålighet och moståndskraft mot extrema väderförhållanden. Oavsett om det är en gummi- eller polyuretanbaserad produkt är vi med från idé och prototyp till färdig serieproduktion, säger Christian. Han berättar att även livsmedelsindustrin i hög utsträckning vänder sig till Dansk Gummi

Industri. Därför är samtliga företagets produkter godkända för användning i livsmedelsbranschen över hela Europa. Bredd och kapacitet I den egna ingenjörsavdelningen hjälper Dansk Gummi Industri sina kunder med deras idéer. Ofta kontaktar de bolaget med en skiss som Christian, Peter och deras kollegor gör en ritning av, producerar en prototyp och sedan tillverkar. – Vi kan därefter göra hela serier men också tillverka styckvis, det är helt och hållet upp till kunden, upplyser Stefan Olsen som är företagets marknadschef.

Han berättar vidare att den starka bredden och höga kapaciteten gör att kundkretsen omfattar allt från små enmansföretag till stora, internationella aktörer inom bland annat vindkrafts- och livsmedelsindustrin, liksom den kemisktekniska industrin. Flexibilitet Dansk Gummi Industri är inte bara känt för sina unika kunskaper utan också för sin stora flexibilitet. Det 35 man starka manskapet kan vid behov arbeta både kvällar och helger för att klara en leverans. Allt som produceras omfattas av full dokumentation från såväl råvarans härkomst som genom hela tillverkningsprocessen, fram till det att kunden fått varan levererad. Det är en arbetsordning som Christian och Peter Thomsen trivs med. – Det är spännande att axla både ansvar och kompetens. Vi har gått i den bästa skolan genom att kunna följa produktionen och se hur gummioch gummiblandningar används. Dessa kunskaper som genomsyrar hela bolaget gör att vi attraherar kunder över hela världen, säger Christian och Peter Thomsen och avslutar med att tipsa om att Dansk Gummi Industri kommer att vara representerat på Elmia-mässan senare i år.


danmark

79

www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet hos expert på rostfria lösningar Ferreo är företaget att samarbeta med när det handlar om riktigt stora objekt i rostfritt. Här jobbar man med skräddarsydda lösningar av hög kvalitet, vilket har attraherat kunder inom såväl livsmedelssom läkemedels- och processindustrin.

Direkt vid ankomsten till Ferreos fabrik inser man att det här bolagets specialitet är riktigt stora rostfria konstruktioner. Besökaren möts av ett antal värmeväxlare modell större, närmare bestämt cirka 20 meter långa och tre meter i diameter. Så har det dock inte alltid varit, enligt Mads Klyhn Johannsen, delägare och direktör för Operation & Quality.

– I fabriken, som faktiskt firar 70 år i år, har man från början sysslat med traditionellt smidesarbete, för att sedan allt mer övergå till kundanpassade lösningar. Idag bygger och utvecklar vi en mängd olika konstruktioner tillsammans med våra kunder, upplyser han. Det kan till exempel röra sig om stora filteranläggningar, torklösningar, trycktankar, cyklonrenare, silotankar och mycket mer, och i princip allt konstruerar och bygger man själva. – Den enda begränsning vi har är egentligen storleken på vår port och vilka storlekar som är tillåtna att frakta på väg, säger Mads som har en masterexamen i ekonomi och ansvarar för hela produktionskedjan och processoptimering. Svenska marknaden lockar Frank Nielsen är delägare och direktör för Sales & Technology. Han är kemiingenjör i grunden och en välkänd person bland såväl livsmedels- som läkemedels- och processindustrin. Han har arbetat på uppdrag av ett flertal av Sveriges mest kända industrier och ser därför positivt på att jobba i Sverige. – Vi ser hela Norden som vår hemmamarknad och är mycket intresserade av nya uppdrag. Sverige som ligger närmast är av naturliga skäl en mycket intressant marknad för oss, påpekar Frank Nielsen. Dokumentation och spårbarhet Ferreo har en välfylld meritlista med uppdrag för allt från kommunala vattenverk till livsmedelsindustrin. En av de större kunderna är Wärtsilä för vilka man har producerat NLG-tanklösningar. Man har också tagit fram värmeväxlare till industrier över hela världen. – Vi har funnits i många år. Med vår egen ingenjörsavdelning kan vi tillsammans med kunden komma fram till vilken rostfri variant som ska användas för varje enskilt objekt. Vi talar kundens språk och kan alltid ta fram en optimal lösning, säger Mads Klyhn Johannsen. Han berättar att Ferreo just nu levererar en cyklonrenare på 125 ton, 25 meter lång och 6 meter i diameter till en kund. Denne, liksom alla andra kunder, erhåller ett personligt lösenord till företagets app där kunden kontinuerligt kan följa produktionen från första plåten som valsas till slutmontering och transport. Allt dokumenteras i bild och med olika testresultat. Vid leveransen får kunden en pärm där allt dokumenteras med full spårbarhet.

– Vi har kapacitet att producera riktigt stora objekt, men har inga begränsningar för hur små de kan vara. Inget projekt är för litet för oss, även om vi har valt att specialisera oss på större lösningar, avslutar Frank Nielsen.

Skartved Vestervej 3, 6091 Bjert, Danmark +45 75 50 99 77 • ferreo@ferreo.dk • www.ferreo.dk


80

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Danska finsmidestraditioner frodas och utvecklas i Farum

Gørtler Metalsmeden ApS har specialiserat sig på att arbeta med finsmide i mässing, koppar och brons. Med sitt Sverigenära läge i Farum, strax utanför Köpenhamn, tar företaget nu sikte på den svenska marknaden.

I tre generationer har yrket finsmed, eller gørtler som man säger i Danmark, förfinats och utvecklats i Farum. Här verkar Görtler Metalsmeden ApS under ledning av Michael Satterup Hansen som vi träffar i hans verkstad några kilometer från Köpenhamn. – Vårt arbete består i huvudsak av att vi nytillverkar eller reparerar smidesutrustningar för kulturmärkta och historiska byggnader i hela Danmark. Jag har precis kommit tillbaka från Roskilde där jag tittat på ett projekt som vi drar igång efter sommaren, och som går ut på att nytillverka utsmyckningar, dörrgrepp med mera på en gammal egendom, berättar Michael. Gediget hantverk I familjeföretaget har fantastiska kronor, ljusstakar med mera tillverkats till åtskilliga kyrkor, särskilda montrar för utställning med mera. – Vi arbetar i huvudsak här i Danmark men har också många kunder i Sverige och Norge. De kontaktar oss med en skiss eller en produkt som de vill ha producerad. Helst vill vi besöka den aktuella platsen för att bilda oss en uppfattning av i vilken miljö produkten ska finnas. På så sätt kan vi säkerställa att den lever upp till både funktionella och utseendemässiga krav som kunden ställer, säger Michael vars son och far ingår i det sju man starka företaget. På Glyptoketet och Kungliga biblioteket kan

Michael Satterup Hansen ploerar. man se exempel på dörrpartier, utställningsmontrar med mera som med skicklig hand utformats på ett fantastiskt sätt av Michael och hans kollegor. Gørtler Metalsmeden har gjort sig ett namn inte bara i Danmark utan också i övriga Norden. – Det är givetvis glädjande att så många upptäcker oss. Det finns få liknande företag kvar i Norden, vilket gör att våra orderböcker alltid är välfyllda för flera månader framöver, säger Michael och förklarar att yrket gørtler är en kombination av att vara konsthantverkare och

samtidigt ha unika kunskaper om de metalliska material man arbetar med, samt hur de uppför sig vid värmebehandling, svetsning med mera. – De produkter vi arbetar med kräver specialkunskaper och det tar år att få dessa. Vi har lärlingar som går hos oss och som är väldigt duktiga. Jag har själv arbetat hos min far hela livet och känner att jag är långt ifrån fullärd, berättar Michael ödmjukt. Blickar mot Sverige Med sitt Sverigenära läge i Farum, strax utanför Köpenhamn, tar Görtler Metalsmeden nu sikte på den svenska marknaden. – Vi är givetvis intresserade av uppdrag i södra Sverige. Det tar ju inte längre tid för mig att köra till Malmö och Lund än det tar till centrala

Köpenhamn, så om det finns någon privatperson, kommun, församling eller liknande som behöver vår hjälp är vi alltid beredda att rycka in – även om kunderna ibland får ställa sig i kö, avslutar Michael Satterup Hansen med ett skratt.

Gørtler Metalsmeden ApS v/ Michael Satterup, Gammelgårdsvej 75 F, 3520 Farum, Danmark Tlf. +45 44 95 21 40 per@goertler-metalsmeden.dk www.goertler-metalsmeden.dk


danmark

81

www.svenskleverantorstidning.se

Kundanpassade hydrauliklösningar för industrin

Det lilla företaget Hydropac i jylländska Kolding har specialiserat sig på kundanpassade hydrauliklösningar för tryck på upp till 700 bar. Allt från maskinbyggare till konstruktörer och industribyggare har tagit till sig företagets starka koncept, präglat av både kvalitet och flexibilitet.

Vi träffar Jesper Frederiksen och Flemming P. Nielsen som är två av delägarna i Hydropac. Övrig andel ägs av cylinderproducenten HydraComp som är ett nytt partnerskap, ingånget 2018, i syfte att kunna erbjuda konkurrenskraftiga helhetslösningar. Duon berättar att företaget har specialiserats kring skräddarsydda lösningar där hydraulikkomponenter ingår. Det kan vara särskilda powerpacks som är helt anpassade för exempelvis komprimatorer för renhållningsverksamhet eller testutrustningar för fordonsbaserade kranar med mera. – Vi har standardlösningar men det mesta är kundanpassat, berättar Jesper och presenterar oss för medarbetaren Jörn som just är i färd med att montera ett powerpack som företaget har designat för en kund. – Vi använder oss av ventiler, motorer och elektronik som redan finns på marknaden och bygger samman dessa komponenter till en lösning som klarar kundens behov. Den här lösningen krävde till exempel anpassning till en given yta och då har vi förstås fått förhålla oss till detta i vår produktion, förklarar Jesper Frederiksen. Bred kundkrets Hydropac levererar kompletta hydraulsystem

Jesper Frederiksen till industribyggare och konstruktörer, maskinbyggare och hela avfallssektorn. Företagets CV är imponerande och till kunderna räknas också några av de största aktörerna inom exempelvis vindkrafts- och möbelindustrin. – Vi tillverkar powerpacks på upp till 700 bar, men vanligast är att vi rör oss upp till 250 bar, berättar Flemming. Flemmings och Jespers mångåriga erfarenhet ligger till grund för att man i Hydropac kan rita, dimensionera och konstruera alla möjliga system. Stor flexibilitet I Hydropac besöker man gärna kunden på plats och diskuterar dennes behov. När kunden

ger klartecken vidtar konstruktions- och ritningsarbetet och om kunden så önskar åker Hydropacs montageteam ut och monterar samt kör igång anläggningen. – Det spelar ingen roll om det rör sig om ett fiskefartyg, en kemiskteknisk industri, ett fordon eller en renhållningsanläggning – vi tillverkar och monterar helt enkelt det kunden önskar, säger Flemming P. Nielsen. Liksom Jesper ser han framtiden an med stor tillförsikt. – Hittills har vi mest varit verksamma här i Danmark, men vi ser både Sverige och Norge som framtida marknadsområden för oss. Vi har redan flera förfrågningar från dessa länder och ser därför framtiden an med stor entusiasm, avslutar Jesper Frederiksen och Flemming P. Nielsen.

Ambolten 41 A DK-6000 Kolding +45 70278800 info@hydropac.dk www.hydropac.dk


82

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Meriterad kyl- och värmepumpsproducent söker samarbeten i Sverige Det danska företaget Innoterm har på bara femton år blivit en av Nordens stora producenter av kyl- och värmepumpsanläggningar. Nu söker man efter svenska samarbetspartners som kan bli företagets förlängda arm. – Det blir en win-win-situation för båda parter, säger Palle Lemminiger på Innoterm.

– Vi har glädjande nog fått flera av Nordens stora livsmedelsproducenter som kunder. Vi har bland annat installerat en klimatneutral kylanläggning baserad på CO2 hos en av Nordens största producenter av kycklingkött, upplyser Palle Lemminger, direktör och grundare av framgångsrika Innoterm på Jylland. Han berättar vidare att hela företagets inriktning under de första tio åren var att producera kyla på olika nivåer. Bland annat till en skridskobana i centrala Trondheim och en rad installationer hos danska och svenska livsmedelproducenter. Efter hand som kundernas kravspecifikationer ändrades började man även producera industriella värmepumpslösningar. – I Köpenhamn har vi exempelvis hämtat värme från Öresund, från norska fjordrar och i form av frånluftslösningar på en rad industrier, säger Palle Lemminger.

Certifieringar Innoterm har utvecklats till en stor aktör som ser hela Norden som sin hemmamarknad. I danska Kolding sitter hela staben av ingenjörer och experter, vilka tar fram helt och hållet kundanpassade lösningar. I konceptet ingår, förutom kylanläggningar och värmepumpslösningar, även kompletta luftbehandlingssystem med filterlösningar. ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 är bara några av de certifieringar man följer. – Vi har även Achilles certifikat inom området energi, och då är det den norska offshoremarknaden vi tänker på. Vi valde området energi eftersom oljebranschen har haft några tuffa år, men när den går upp kommer vi att bredda denna certifiering, berättar Lemminger.

Palle Lemminger

Med certifieringarna följer krav på full dokumentation över allt från materialval till hela produktionslinjer, vilket medföljer varje installation. En snabb titt på certifieringarna och företagets refererenslista avslöjar att Innoterm är en av giganterna inom segmentet. Söker samarbetspartners På vår fråga om hur Innoterm ser på den nordiska marknaden svarar Palle Lemminger: – Vi vill expandera och det gör vi lättast genom samarbete. Vi söker därför efter svenska och norska företag som kan vara vår förlängda arm. De finner kundrna och deras behov – vi projekterar, konstruerar, dimensionerar och monterar tillsammans med dessa företag och tar sedan ansvar för eftermarknaden. Det blir en win-win-situation för alla parter, menar Palle. Innoterm är välkänt för sina stora och prestigebundna produktioner, men man kan även ta fram kyllösningar för serverrum och andra mindre anläggningar.

– Vi är öppna för alla diskussioner och välkomnar både stora som små kunder. Alla är välkomna att kontakta oss för ett oförpliktigande samtal eller möte, avslutar Palle Lemminger.

Innoterm A/S • Essen 32 • 6000 Kolding • Danmark Tlf.: +45 7450 5550 • Web: www.innoterm.dk • E-mail: info@innoterm.dk


danmark

83

www.svenskleverantorstidning.se

Barnen är med och påverkar när Ledon bygger lekplatsutrustning

Skräddarsydda lekplatsutrustningar signerade danska Ledon blir allt vanligare på Nordens lekplatser. Ledon utvecklar lekutrustning i nära samarbete med såväl barn som pedagoger och forskare, samt enligt alla höga säkerhetsbestämmelser, vilket inneburit uppdrag för en mängd skolor, förskolor, bostadsrättsföreningar med flera.

Vad är det som skiljer Ledon från andra leverantörer av lekplatsutrustning? Frågan går till Simone Donbaek som är tredje generationens producent i Ledon. – Det började med att min farfar började tillverka lekplatsutrustningar i hemmet. Pappa Tom, som nu är direktör, arbetade tillsammans med farfar i fabriken på nedervåningen medan vi bodde på andra våningen, vilket gjorde att jag spenderade en hel del tid i fabriken. Min far och farfar har hela tiden arbetat utifrån barnens naturliga lekbehov och har alltid tagit hjälp av såväl barn som forskare och pedagoger för att skapa de bästa lekplatserna, berättar Simone. Höga säkerhetskrav Lekplatsutrustning omfattas, av naturliga orsaker, av en mängd olika säkerhetskrav. Simone visar upp en tjock pärm med hundratals sidor med olika bestämmelser som Ledon som tillverkare måste leva upp till. – Bara vad gäller gungutrustningar har vi inte mindre än 30 olika säkerhetspunkter som vi måste följa för att leva upp till kraven på säkerhet, hållbarhet och pedagogiska behov, berättar hon. Ledon erhåller ofta förfrågningar från exempelvis bostadsrättsföreningar, förskolor eller skolor där man på en given yta ska bygga en lekplats. Beställaren erhåller en 3D-ritning där denne kan se exakt hur lekplatsen kommer att se ut. Alla material man använder i konstruktionerna är godkända av

Livsmedelsverket, vilket gör att barn som biter eller slickar på redskapen inte riskerar att få i sig några skadliga ämnen. Brett koncept Ledon har utvecklat flera olika koncept, bland annat i form av egentillverkade rutschkanor i alla tänkbara färger och modeller. Temalekplatser, med till exempel ett slottstema, är ett annat exempel, liksom helt och hållet underhållsfria lekplatser. – Vi skiljer oss från många andra producenter av lekutrustning såtillvida att vi jobbar nära såväl beställaren som barn och pedagoger. Därefter ansvarar vi för hela genomförandet, vi river eventuellt den gamla lekplatsen och lämnar hållbarhetsgarantier som gäller för många, många år framöver. Det har vi gjort i många år i Danmark och det är vår målsättning att inom kort göra det även i Sverige. Allt tillverkas här i Danmark, i vår egen fabrik, vilket gör att vi har full koll på det material vi använder. Vi genomför också noggranna säkerhetskontroller hela tiden så att vi alltid levererar produkter som motsvarar de högsta kvalitets- och säkerhetskraven, säger Steen Betak som ansvarar för den nordiska verksamheten i Ledon. – Vi arbetar idag via återförsäljare i Sverige och Norge. Vad gäller just Sverige, som vi ser som vår nästa hemmamarknad, har vi anställt en svensk representant som utifrån kontoret här i Kolding ska arbeta med att råda och hjälpa svenska kunder med att anpassa deras lekplatsutrustningar. Det är bara att kontakta oss så tar vi fram en bra och säker lösning, helt anpassad efter era behov, säger Steen Betak med en hälsning till Sverige.

SPECIALPRIS

Ring oss idag på +46 101 992 502

9 395:SEK

Metallgungställning med 2 däckgungor Pris exkl. moms och frakt

Få vår nya broschyr med fina erbjudanden

info@ledon.se www.ledon.se


84

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Kvalificerad maskinbearbetning till konkurrenskraftiga priser På Jylland, endast en halvtimme från Kolding, ligger ett av Danmarks många företag som tack vare lång erfarenhet och en ultramodern maskinpark kan konkurrera med lågprisländer. Vi talar om LJ Maskinteknik med fokus på kvalificerad maskinbearbetning.

Vi träffar Lars Jörgensen som är direktör och grundare av företaget LJ Maskinteknik. Han började jobba som underentreprenör hemma i garaget och har under de 30 år som gått sedan dess utvecklat företaget till en synnerligen modern aktör avseende maskinbearbetning i moderna CNC-maskiner. – Det kan röra sig om allt från prototyptillverkning till enstaka artiklar eller hela serier, berättar Jörgensen och visar upp den ändamålsenliga anläggningen. – Här sker all tillverkning av de mekaniska produkterna. Våra svarar klarar att bearbeta alla metalliska material upp till en diameter av 300 millimeter och fräsarna klarar 780 x 1 780 millimeter. Tillsammans med bocknings- och klipputrustning samt en separat svetsverkstad kan vi står för helhetslösningar, inklusive montering.

Automation Modules För att kunna konkurrera med lågprisländer krävs kompetens kring robotteknik och automatisering. Därför startade Lars Jörgensen företaget Automation Modules där man tar fram standardiserade automatiseringsstationer med olika funktioner. – Vi jobbar med design, utveckling och kundanpassning, och har exempelvis olika typer av gripverktyg som antingen klämmer eller lyfter, samt fokuserar med hjälp av vakuum. Roboten som vi använder och bygger in i våra lösningar klarar av att lyfta upp till tio kilo, och systemet ska kunna vara operativt hos kunden en dag efter installation, säger Allan T. Meiling som ansvarar för den nya verksamheten. Vi bjuds även här på en rundvandring i de moderna lokalerna och maskinparken imponerar onekligen. Hela produktionen är uppbyggd med stor disciplin. – Vi arbetar efter ISO-standard, allt vi gör dokumenteras från metallens härkomst, genom hela processen till leverans hos kund. Vi jobbar med andra ord med full spårbarhet, berättar Meiling.

Blickar mot Sverige Med tanke på den brist på producerande metallverksamheter som råder i södra Sverige är efterfrågan stor på de lösningar som LJ Maskinteknik representerar. – Inom det vi i Danmark kallar för spånbearbetning, alltså svarvning och fräsning, har vi viss ledig kapacitet. Våra system klarar att läsa in ritningar digitalt i våra system och därefter kan vi påbörja produktionen i stort sett omedelbart. Om det behövs härdning eller annan ytbehandling löser vi detta i samarbete med andra aktörer, upplyser Lars Jörgensen. Liksom Allan T. Meiling ser han ljust på

framtiden för LJ Maskinteknik och Automation Modules. – Vi har kunnig personal och en modern maskinpark. Vi åtar oss gärna uppdrag från svenska företag och är öppna för alla diskussioner, vare sig det gäller en enstaka detalj eller prototyp, eller fullskalig serietillverkning. Vi är nu fullt operativa när det gäller automatiseringsoch robotiseringslösningar, och ser Sverige som en spännande marknad, avslutar Lars Jörgensen och Allan T. Meiling.


danmark

85

www.svenskleverantorstidning.se

Anrik tankproducent för Nordens livsmedelsföretag På Jylland, och då speciellt i det som kallas för Trekantområdet, finns stolta industritraditioner som genom decennier bidragit till utvecklingen av specialkunskaper som efterfrågas över hela världen. Ett av de företag som genom kundkap och kvalitet lockat åtskilliga nordiska kunder är LP Kolding som specialiserat sig på tillverkning av olika typer av tankkonstruktioner till bland annat livsmedelsindustrin.

Mogens Feld-Andreasen är LP Koldings ägare och den som för de snart sextio år gamla traditionerna vidare. – Vi började faktiskt med att tillverka mjölktankar för tankbilar till bland annat Sverige och Norge. Kunskaperna och erfarenheterna har sedan legat till grund för att konceptet har utvecklats, så numera levererar vi allt från specialtankar som ska tåla högt tryck, smörkärnare, färskvattengenartorer med mera till hela industrilösningar med pipelines och dylikt, berättar Mogens.

LP Kolding tillverkar kundanpassade lösningar. Kunden kontaktar bolaget med en idé eller skiss, varpå företagets konstruktionsavdelning tar hand om ritningsoch konstruktionsarbete. Därefter vidtar produktion och distribution. – Med andra ord handlar det ofta om lösningar direkt till kund, utan mellanhänder.I Sverige samarbetar LP Kolding med företaget Tego Process, fortsätter Feld-Andresen. Snabb process Det är allmänt känt i Norden att leveranstiderna för olika maskinella lösningar

Mogens Feld-Andreasen, lärlingen Sune, som arbetar inne i tanken, och svetsaren Martin tittar på ett objekt.

Mogens Feld-Andreasen visar ett exempel på produktion.

är långa. Mot bakgrund av den svenska regeringens intentioner att i hög grad öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel lär behovet av exempelvis anläggningar för livsmedelsproduktion öka kraftigt. Det kan vara gårdsmejerier eller bryggerier som på grund av bristande kapacitet får vänta länge på att starta produktion av exempelvis mjölk eller smör. Här kan LP Kolding spela en viktig roll. – Från det att vi får en skiss i handen till produktion tar det cirka 8-10 veckor, så får vi bara in beställningarna och kan lägga in dessa i vår produktionsline så ska vi klara en leverans till kund inom tre månader, upplyser Mogens FeldAndreasen. Företagets CV är imponerande långt. Färskvattengeneratorer till borrplattformar för att rena och avsalta vatten är en viktig och återkommande produkt, men man tar också fram enorma filteranläggningar och produktionsanläggningar för livsmedelsindustrin. Norska Skala, som byggt ”den Norska melkeveien”, är en stor kund, liksom Alfa Laval.

Inga begränsningar LP Kolding har haft en god utveckling, och ambitionen är förstås att växa ytterligare. – Vi har kunnandet, alla certifikat som behövs och står under det danska livsmedelsverkets kontroll, vilket gör att vi kan åta oss i stort sett alla typer av arbeten där det finns krav på lösningar i rostfritt eller syrafast stål. Vi arbetar i linje med kvalitetsnormen ISO 9001, vilket gör att vi kan ta oss an alla typer av uppdrag där det ställs höga krav på produkten, säger Mogens Feld-Andreasen. Han berättar vidare att inga uppdrag är vare sig för stora eller för små för LP Kolding, och man saknar också geografiska begränsningar avseende kundförfrågningar. – För oss kan det handla om en liten tank för exempelvis smörproduktion på ett gårdsmejeri i södra Sverige, eller hela prooduktionsanläggningar för omega 3-oljor till en beställare i Nordnorge, avslutar Mogens Feld-Andreasen.

LP KOLDING A/S Tailer made solutions in stainless steel LP Kolding, Egtvedvej 2, 6000 Kolding, Denmark • www.lp-wolding.dk • Email: lp@lp-kolding.dk • Tel: +45 7552 4177


86

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Konferensanläggning för finsmakaren Cirka 30 minuter från Helsingör och Köpenhamn ligger Metalskolen Jørlunde. En helt fantastisk konferensanläggning som onekligen förtjänar mer uppmärksamhet från svenska företag och organisationer. En bekväm vistelse i miljöer präglade av dansk design och inredningsrkitektur när den är som bäst väntar besökaren.

Att påstå att Metalskolen Jørlunde är helt okänd för oss svenskar vore att fara med osanning. – Vi har faktiskt en hel del svenska besöakare i form av deltagare i någon av Dansk Metalls verksamheter, men renodlade svenska företag eller offentliga verksamheter är betydligt färre, berättar Connie Tinghøj som är Metalskolens bokningschef. Hon guidar runt på anläggningen som blir till en presentation av dansk design och inredningsarkitektur, vilket skapar en alldeles speciell känsla. Plenumsalen med sina åtta tolkboxar är värd ett besök liksom de andra konferensutrymmena som klarar gruppstorlekar på upp till 300 personer. Hur många besökare kan Metalskolen Jørlunde egentligen hantera som mest? – Vi kan ta emot allt från några få personer till 250 övernattande gäster, men faktum är att vi hyser årliga event med bland annat jazzfestival på sommaren, då kan det röra sig om ett tusental gäster. Merparten av våra konfererande grupper är i storleksordningen 25-50 personer, och eftersom vi har rikligt med konferenslokaler kan vi alltid håla grupperna isär och ingen behöver känna att det är trångt, svarar Connie Tinghøj. Välkomnar alla När gästerna kommer till Metalskolen möts de av storslagen natur med vackra bokskogar i ett böljande kulturlandskap, samt en enastående park med konstverk. För den som inte får sitt lystmäte av utomhusaktiviteter stillat finns både ett välutrustat gym, aktivitetsrum med biljard med mera och en egen simhall med internationella mått. Metalskolens kök är vida känt för sin höga klass. – Vi har en ekologisk meny med miljövänligt odlade råvaror och detta uppskattas inte minst av flera danska kommuner som står på kundlistan, berättar Connie Tinghøj. Till kundgruppen räknas också schweiziska CERN, den världsberömda partikelacceleratorn där man forskar kring kärnenergi, samt den svenska motsvarigheten MAX V i Lund. Kanske kan Metalskolen bli något av forskningaktör-

Connie Tinghøj ernas mötesplats? Connie Tinghøj är dock noga med att påpeka: – Nu är det inte bara den här typen av kända aktörer som gästar oss. Vi har många medicinbolag, IT-företag, kommuner, regioner samt privata företag och organisationer på kundlistan. Vi har öppet för alla, oavsett härkomst, och det går bra att avhålla konferenser även under veckosluten. Moderata priser Rundvisningen avslutas i biblioteket med alla tänkbara dagstidningar och tidskrifter på olika språk. Miljön och anläggningen ger en exklusiv känsla och då kan man tänka sig att priset är därefter? – Nej, nej, säger Connie bestämt. – Vi har högst moderata priser som passar alla plånböcker, och vi hjälper gärna till med hela konferensplaneringen. En snabb titt på prislistan visar att en konferensgäst får mycket för pengarna. Det gör Metalskolen Jørlunde till ett ytterst intressant alternativ för svenska företag och organisationer. – Vi har ett mycket gott bokningsläge i höst och under våren 2019, men om man är lite flexibel klarar vi av att lösa det mesta. Om en kommun, region eller ett företag dessutom vill teckna avtal och försäkra sig om plats går det också bra, avslutar Connie Tinghøj.

Konferencer & møder Møde med overnatning & 1 mødelokale • Morgenbrød & kaffe, te • Isvand og frisk frugt hele dagen • Frokostbuffet med 1 vand & kaffe,te • Eftermiddags kaffe, te & hjemmebag • Middag 2-retters menu med årtidens råvarer • Aftenkaffe, te • Overnatning i enkeltværelse • Lækker stor morgenbuffet

Pris pr. person i enkeltværelse inkl. moms DKK 1.570,Ring eller læs mere på

Tlf. 4739 0100 • metalskolen.dk


danmark

87

www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda glaslösningar genom tre generationer Maskinbyggare och motortillverkare har i decennier haft problem med att kontrollera oljenivån i komplicerade motorer och växellådor. Med en ny och delvis unik metod har det danska företaget Mirit Glas utvecklat och ersatt oljepluggar med ett inspektionsfönster i glas. Detta är bara ett exempel på företagets förmåga att ta fram skräddarsydda lösningar för olika ändamål.

tekniker som gör att vi kan framställa och härda glas som används i allt från laboratorieglas till touchskärmar och som inspektionsglas i exempelvis pannrum för fjärrvärme, berättar Johan Stenfeldt, försäljningsansvarig i Mirit Glas. – Vi är ett relativt litet företag med knappt femton anställda och detta gör att vi kan upprätthålla stor flexibilitet och producera såväl styckvisa glas till speciella ändamål som serieproducerat glas.

– Just våra inspektionsfönster för kontroll av oljenivåer har i mångt och mycket satt oss på kartan. Under de 65 år som vi existerat har vi samlat på oss inte bara kunskaper utan också

Hög kapacitet Mirit Glas levererar till återförsäljare och utformar helt kundanpassade produkter. Det kan till exempel röra sig om glas till offentlig

Glas belysning som är svåra att förstöra, glasrör, avskärmningsglas eller glas som härdas med olika metoder och som förses med unika egenskaper. – Enkelt uttryckt är det så att kunden kommer till oss med en ritning och en kravspecifikation varpå vi tar fram en anpassad produkt för det aktuella ändamålet. Vi kan arbeta med de flesta dimensioner och med objekt med en diameter ned till fem millimeter och glasskivor i olika tjocklekar. När det krävs använder vi oss av kemisk härdning, men i regel rör det sig om termisk härdning. Vi kan också förse den färdiga produkten med etsat serienummer, logotyp eller annan information som kunden önskar ha på glaset, upplyser Johan Specialglas til professionelle Stenfeldt Hansen. För kunder som efterfrågar blåst glas kan Mirit Glas ta hjälp av sina samarbetspartners.

Fra

God utveckling Mirit Glas har haft en mycket god utveckling ända sedan starten. Företaget har varit aktivt genom tre generationer och arbetar alltjämt med ambitionen att växa såväl personalmässigt som genom att bredda kundkretsen på den skandinaviska marknaden. – Allt fler upptäcker vår starka bredd och förmåga att ta fram skräddarsydda lösningar efter varje kunds behov. Vi utvecklas kontinuerligt och välkomnar hela tiden nya kunder till oss, avslutar Johan Stenfeldt Hansen.

Specialglas til professionelle

Specialglas til professionelle

Glas efter dine behov Fra én enkelt til store serier

Specialglas til professionelle

www.miritglas.com Glas efter dine behov Fra én enkelt til store serier

www.miritglas.com

Glas der kan mere

Fx modstå slag, tryk, varme og kemikalier

www.miritglas.com


88

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk spetskompetens kring professionell ytbehandling Industriföretaget Nichro Haardchrom A/S satsar på att bredda kundkretsen i Sverige. Bolagets specialitet är att belägga invändiga ytor på olika objekt, vilket görs med olika metoder beroende på ändamål.

Nichro Haardchrom A/S förser sina kunders produkter med en hård invändig yta via två metoder: strömlös nickel och hårdkrom. – Det finns många som lägger hårdkrom eller förnicklar utvändiga ytor men vi arbetar med exempelvis rör för exempelvis läkemedels- och livsmedelsbranschen, som invändigt ska förses med exempelvis en hård kromyta. Vi arbetar med mycket små toleranser, berättar Kristian Eg Lökkegaard, kemiingenjör som har varit med att bygga upp företagets starka kompetens. I ett nära samarbete med DTU (Dansk Teknologisk Institutt), professor Per Møller och hans svenska kollega Peter Leisner vid Jönköpings universitet, arbetar Nichro Haardchrom med att utveckla nya metoder för ytbehandling med höga krav. – Vi jobbar med ett intressant projekt som nu pågått i cirka 18 månader, och vars resultat vi hoppas ska vara klara under 2018 eller första delen av 2019, berättar Carsten Ree Jörgensen som är en av företagets delägare. Hög kapacitet Beläggning av hårda ytor med hårdkrom eller nickel är något som företaget specialiserat sig på. En kund kan skicka sina delar till Hvidovre där de behandlas för att bli slittåliga eller motstå korrosion. Företaget kan arbeta med produkter med en invändig diameter på upp till 500 x 2 500 millimeter och utvändiga längder på upp till 5 500 millimeter, men om det finns behov av behandling av ännu större objekt kan Nichro Haardchrom lösa även detta. Det behöver inte vara nya delar eller produkter som behandlas, kunderna kan exempelvis skicka befintliga verktyg som behöver förses med ett korrossionsskyddande hölje. Nichro Haardchrom arbetar enligt ISO 4527 som är en kvalitetsnorm för ytbehandling och arbetar också med både pulsplätering och järnplätering. Vill växa i Sverige Nichro Haardchrom har genom åren byggt upp en mycket stark kompetens som Danmarks ledande företag har upptäckt. Komplicerade rörkonstruktioner hos GRAM, Danfoss och Grundfoss förses med hårda ytor hos Nichro Haardchrom som ligger i Hvidovre alldeles vid motorvägen till Sverige.

– Om kunden är tveksam till vilken av ytbehandlingsmetoderna som är bäst är det bara att ringa eller maila till oss så förklarar vi hur vi hårdbelägger ytor med strömlös nickel eller hårdkrom.

– Vår ambition är att växa på den svenska marknaden. Vår placering endast 20 minuter från centrala Malmö gör att vi kan åta oss uppdrag över hela Sverige och med mycket kort framförhållning. Vi åtar oss uppdrag från såväl livsmedels- och läkemedelsindustrin som den kemisktekniska industrin, upplyser Jörgensen. Bolaget har också ett flertal samarbetspartners, vilket gör att en kund kan skicka en ritning till Nichro Haardchrom som i sin tur kan låta tillverka den hos någon av deras samarbetspartners. Därefter ytbehandlar man den enligt kundens önskemål varpå den förpackas och skickas direkt till kunden. – Om kunden är tveksam till vilken av ytbehandlingsmetoderna som är bäst är det bara att ringa eller maila till oss så förklarar vi hur vi hårdbelägger ytor med strömlös nickel eller hårdkrom. Vi är alltid öppna för en dialog med alla våra kunder, avslutar Carsten Ree Jörgensen.

Carsten Ree Jörgensen och Kristian Eg Lökkegaard.

a.h . n ich ro H a a rd c h ro m A / S Søvangsvej 11‑15, 2650 Hvidovre, Danmark

Tl f + 45 36 7 8 16 00 info@nichro.dk • www.nichro.dk


danmark

89

www.svenskleverantorstidning.se

Expert på maskinell bearbetning expanderar på den nordiska marknaden 40-årsjubilerande företaget NSM är en sann expert på maskinell bearbetning. Företaget har länge varit en trogen leverantör till bland andra medicin- och livsmedelsindustrin, och nu breddar man verksamheten med både personal och nya lokaler i syfte att erövra mer av den nordiska marknaden.

Lars Evald driver det 40-årsjubilerande företaget NSM som nu expanderar och satsar på fördubblad produktion. – Vi är faktiskt verksamma i hela Norden och har specialiserat oss på att bearbeta superduplexmaterial för medicin- och livsmedelsindustrin, men vi arbetar med alla metalliska material där kraven på tolerans är höga, berättar Lars Evald. Den 2 000 kvadratmeter stora fabriken i Kolding har blivit för liten, men tack vare ett företagsköp ökar produktionsytan inom kort till 7 700 kvadratmeter. I kombination med en förstärkning av den idag 50 personer starka personalstyrkan har man skaffat sig muskler för att satsa ännu hårdare på den nordiska marknaden. – Totalt blir vi då 70 anställda och får tillgång till en ultramodern maskinpark. Kapaciteten ökar därmed markant och redan till jul finns vi i de nya lokalerna, berättar Evald. Höga krav ISO 9001-certifiering och Achilles-certifikat, tillsammans med en rad andra kompetensbevis och en titt på företagets CV, avslöjar att NSM är en aktör av klass. – Vi har ju både svenska Alfa Laval, danska Danfoss och norska offshoreföretag som kunder, och samtliga ställer höga krav på vår produktion. Snäva toleransnivåer, egen 3D-mätutrustning och full spårbarhet på både material och produktion gör att vi kan svara upp mot de höga krav som ställs inom både medicin- och livsmedelsindustrin. Maskinparken

och våra kunniga medarbetare är nyckeln till vår framgång, säger Lars Evald. NSM är också certifierat för tillverkning av utrustning som ska förses med både CE-stämpel och dokumentation för genomförda trycktester. I den separata poleravdelningen poleras och ytbehandlas utrustning för industrin. – Många kunder inom både livsmedels- och medicinindustrin kräver ytbehandling, men vi har också en egen monteringsavdelning där vi kan montera kundens produkter och leverera kompletta lösningar, upplyser Lars. Kompetens och erfarenhet NSM har gjort sig känt för sin höga kompetens och långa erfarenhet. Man räds inte att arbeta med konstruktioner och material som många företag väljer att avstå från. – Vi ser just svåra produktioner som en utmaning och vi testar gärna både materialets gränser liksom produktionsutrustningens möjligheter och begränsningar. Vi vill vara med i hela produktionsfasen – från idé och framtagande av material till produktion. Ofta fungerar vi som rådgivare och hjälper kunden med både materialval, konstruktion och processval, säger Lars Evald. Han berättar vidare att man även erbjuder sina kunder att fungera som ett avropslager. NSM producerar i enlighet med kundens önskemål och lagerför därefter produkterna för kundens räkning. – Vi tecknar gärna långsiktiga produktionsavtal med alla våra kunder och ser gärna fler uppdragsgivare från hela Norden, avslutar Lars Evald.

Lars Evald

Ambolten 16, DK 6000 Kolding, Danmark E-mail: nsm@nsm.dk Tlf: + 45 7553 3011 www.nsm.dk


90

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Stolta familjetraditioner bakom anrik chokladproducent I danska Kolding produceras chokladprodukter utöver det vanliga. Välkända Ole Chokolades verksamhet bygger på långa traditioner och resulterar i kvalitetsprodukter, lagade av färska råvaror. – Det kompromissar vi aldrig med, säger Marianne Vile Ellerkamp som driver företaget.

Marianne Vile Ellerkamp som är uppväxt i chokladfabriken i danska Kolding tar emot i de moderna produktionslokalerna. – Det var egentligen min pappa Ole som grundade företaget 1966. Mina första minnen är hur jag fick hjälpa till i fabriken och nu 50 år senare är det jag tillsammans med mina tio heltidsanställda som driver verksamheten, berättar hon. Efter att ha fått ta på heltäckande skyddskläder och skoskydd visar Marianne runt i lokalerna. – Vi väljer alltid de bästa råvarorna och om vi tar masrsipanen som exempel så importerar vi den från Lübeck i Tyskland. Det gör att våra produkter har en hållbarhet på fyra månader och det kompromissar vi inte med, betonar Marianne. I tillredningsköket blandas produkterna innan de via rör går till de olika maskiner som tillverkar de många chokladvarianterna med varierande fyllningar. – Den här pralinen innehåller till exempel en särskild oljerik valnöt och det är ett arbete som vi måste göra manuellt. Faktum är att det gäller ett flertal av våra arbetsmoment, och vi vill ha det så för att upprätthålla bästa möjliga kvalitet, men också för att vissa moment faktiskt inte går att utföra maskinellt, förklarar Marianne Vile Ellerkamp. Eget tryckeri Ole Chokolade har ett eget tryckeri där man trycker alla förpackningar och askar. Man förfogar över ett brett utbud av askar och kartonger som företag kan få sin egen logotyp tryckt på. Även de som önskar ett reliefmönster kan få sin önskan tillgodosedd. Med egna stansmaskiner kan man tillverka de mest komplicerade askarna, och man kan till och med i viss utsträckning anpassa pralinerna efter beställarens önskemål. – Vi har många av världens chokladleverantörer som våra kunder, vilket gör att vi tar fram emballage som liknar deras egna produkter. Vi trycker även vår egen logo på förpackningen, vilket är en kvalitetsstämpel och garanti för färska råvaror, upplyser Marianne. Alla företagets chokladprodukter förses dessutom med en ingrediensförteckning så att köparen kan se exakt vad de olika

chokladsorterna innehåller. I Ole Chokolade har man särskilda maskiner där det inte är tillåtet att blanda eller hantera nötprodukter på grund av riskerna för nötallergiker. Högsäsongen har inletts Ole Chokolade är en orderbaserad verksamhet, vilket gör att man inte vänder sig till privatpersoner. Företag kan beställa det antal produkter man önskar, men vill man ha egen text eller logo på förpackningen måste ordern rymma minst hundra askar. I Ole Chokolade upplever man just nu sin högsäsong, vilken varar ända fram till jul. Samtidigt utökas personalstyrkan från 10 till 25 anställda för att man ska kunna möta den ökande efterfrågan. – För de som vill ha specialblandningar och egna askar behöver vi beställningarna redan i september/oktober för att bli klara till jul, men beställningar från standardsortimentet klarar vi på några få dagar, upplyser Marianne. Hon konstaterar att Norge har blivit en allt större marknad för företaget och noterar samtidigt att även allt fler svenska företag vänder sig till Ole Chokolade. – De som eftersträvar handtillverkad choklad, tillverkad med de bästa råvarorna kan med fördel vända sig till oss, avslutar Marianne Vile Ellerkamp med en hälsning till Sverige.

Ole Chokolade ApS Bygmarken 2, DK-6000 Kolding, Danmark

Telefon: +45 75 56 55 33 info@olechokolade.dk www.olechokolade.dk


danmark

91

www.svenskleverantorstidning.se

Idrottsentusiaster väljer jylländsk multisportanläggning Endast en halvtimme från färjan i Fredrikshavn och knappt några hundra meter från några av Danmarks bästa badstränder ligger Hirtshals Idraetscenter. Jyllands motsvarighet till välkända multisportanläggningar på Själland erbjuder allt från spelbara fotbollsplaner året runt till simsportarena, gym och idrottshallar.

– Vi har haft tur eftersom kommunen redan under tidigt sjuttiotal valde att bygga en fullstor sporthall som sedan etappvis byggts ut till att vara en av Danmarks mest frekventerade sportanläggningar, inte minst bland svenskar, berättar Rasmus Jespersen som är ansvarig för verksamheten på Hirtshals Idraetscenter. Multisportarenan erbjuder inte mindre än tre fotbollsplaner direkt utanför entrén. – Vi brukar säga att i princip alla sporter går att utöva, och även om det förstås inte stämmer helt och hållet erbjuder vi möjligheter till utövning av en mängd olika idrotter som många andra anläggningar inte kan leva upp till, säger Rasmus. Många möjligheter Fotbollsplaner, sporthall med internationella mått för olika bollsporter, innebandyplaner, badmintonbanor och tennishallar är bara några exempel på vad Hirtshals Idraetscenter kan erbjuda.

nent. Den lokala klubben som driver verksamheten är internationellt respekterad och många klubbar och nationer väljer att förlägga både träningar och utbildningar till Hirtshals.

– Vi har det mesta, och att vi dessutom ligger bara ett stenkast från några av Danmarks bästa badstränder gör oss inte mindre attraktiva. Golven i sporthallarna lever upp till krav från professionella klubbar och simhallen har inom kort genomgått en omfattande renovering. De gamla sandfiltren är utbytta mot särskilda glasfilter, reningsanläggningen är utbytt och klor för rening av badvattnet tillverkar man själva av salt. – Vi jobbar klimatsmart, bland annat genom att vi har ett eget vindkraftverk som producerar all den el vi behöver, plus ett litet överskott som vi säljer vidare, berättar Rasmus Jespersen. Nytt för i år är den nya bordtennishallen med totalt tio bord som är placerade i hallen perma-

Välkomnar svenskar Hirtshals Idraetscenter ligger mycket vackert med Västerhavet som närmaste granne, och med alla intressanta sevärdheter och upplevelser inom promenadavstånd. Det populära läget har ökat behovet av övernattningsalternativ och därför kan idrottscentret idag erbjuda åtta sexbäddsrum, tre fyrbäddsrum och ett rum med plats för tio personer. Det gör att man sammantaget kan hysa sextio övernattande gäster samtidigt. Priserna är fullt överkomliga med svenska mått mätt och Rasmus Jespersen ser förstås gärna fler svenska gäster på Hirtshals Idraetscenter. – Vi ordnar allt kring träningslägret och med det menar vi mat, logi,med mera. Vi kan även lösa billiga övernattningsalternativ, liksom boende på högklassiga hotell. Det är bara att kontakta vår resportarrangör eller oss, så skräddarsyr vi en optimal vistelse här hos oss.

Hirtshals Idrætscenter • Halvejen 4, DK-9850 Hirtshals • Centrumdirektör Rasmus Jespersen info@hirtshalsidratscenter.dk • +45 98 94 44 00 • www.hirtshalsidratscenter.dk

I samarbete med:


& more

& more

& more

posttidning

&m

or

& m o re

PR PR PR & more

& more

& more

& more

PR PR PR PR P P R R INVESTERA OCH VÄX I PR PR ÖRNSKÖLDSVIK Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

En del av Hexanova Media Group

& more

e

PR PR

”Örnsköldsvik är en företagstät kommun med såväl många lokalt ägda företag som stora internationellt verksamma exportföretag. Vår kommun präglas av stor företagsanda och handlingskraft, innovation och utveckling. Tillsammans med Umeå är Örnsköldsvik norra Sveriges största region med 200 000 invånare. De senaste åren har 30 miljarder kronor investerats i regionen.”

Läs om utvecklingen i Örnsköldsvik! www.evolve.ornskoldsvik.se www.ornskoldsvik.se/etablering

& more

& more

& more


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.