Page 1

Breda satsningar utvecklar Katrineholms kommun

En trygg leverantör av kvalitativa verktygskomponenter

Katrineholms kommun befinner sig i stark utveckling och det är ett målmedvetet arbete på flera olika plan som lagt grunden till den goda trenden. Med tydliga satsningar på bland annat näringsliv, miljö, infrastruktur och bygg... Läs mer på sidan 18.

Bland verktygsmakare, maskinbyggare med flera råder allmänt stor tidspress. De är beroende av en trygg leverantör av kvalitativa verktygskomponenter och finner den i Motalaföretaget Bimex Verktyg AB. Läs mer på sidan 36.

Nr3 Maj 2018 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

SMART CITY-

TEKNIK

BYGG

Ett helhetsgrepp kring rivning, demontering och återvinning Aktörer inom bygg, industri och offentlig sektor har i Haga R.O.T. Service AB en komplett och pålitlig partner när det gäller selektiv rivning, demontering och återvinning. Bolaget står för ett helhetskoncept, vilket innebär att kunden bara behöver ha kontakt med en enda aktör genom hela sitt projekt.

löser storstadsregionernas utmaningar Läs mer på sidan 17.

Läs mer på sidan 12.

INDUSTRI

Driftsäkra lösningar för tillfällig ånga och varmvatten Såväl fastighetsägare som den tunga industrin kan med fördel vända sig till Steam Power Sales & Rental när behovet av ångcentraler, het- och varmvattencentraler uppstår. Steam Power både säljer och hyr ut kostnadseffektiva lösningar som både är driftsäkra och håller hög standard. Läs mer på sidan 8.

DANMARK

Fågelsång och idyll på jylländsk konferensanläggning Företag i jakt på en lite annorlunda konferensupplevelse bör rikta blickarna mot danska Knebel. Här ligger Fuglsöcentret, en 4-stjärnig konferensanläggning med en mängd sevärdheter och aktiviteter inom bekvämt räckhåll. Läs mer i bilagan.

8 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID NING FÖR LE V ER A N TÖR ER

Vi utför alla typer av byggnationer • www.artigsbygg.se

www.fridhemsvillan.se

Lekåsa Kyrkängen 801 465 95 Nossebro Telefon 0512-41 000 info@miljopress.se www.miljopress.se

Kvalitet – Miljövänligt – Rent – Snyggt – Säkert


- LESS INSPIRATION, MORE EDUCATION!

5,7 av 6 i betyg!

Talarförmedling Behöver ni en underhållare till er kick-off? Berör ni ett särskilt ämne under er konferens, och behöver en föreläsare som kan stärka det budskap ni vill förmedla? Eller ska ni påbörja en omorganisation och behöver en extern konsult? Vi arbetar med att matcha ditt verksamhets behov med rätt talare - till rätt tillfälle! Med över 800 expeter i vår förmedling kan vi garantera föreläsare, moderatorer, konsulter eller underhållare till er konferens, workshop, kick-off, utbildningsdag mm. 031-733 33 30 alt. 08-796 60 30 | lfl@lfl.se | www.laraforlivet.se

Öppna föreläsningar Lyssnar ni på varandra på jobbet? Samarbetar ni på bästa sätt? Vill ni få ny energi i arbetsgruppen? Genom våra halvdagsföreläsningar kan er arbetsgrupp tillsammans få både inspiration och kunskap till ett fördelaktigt pris! Vår ambition är att ge dig och din arbetsgrupp en och annan aha-upplevelse, förnyad arbetsglädje och konkreta verktyg för att göra din arbetsvardag både smidigare och ännu mer glädjefylld! 031-733 33 30 alt. 08-796 60 30 | lfl@lfl.se | www.laraforlivet.se

Kurser Vill du veta hur du kan arbeta smartare i Excel? Har ni förberett er inför nya GDPR? Eller ni kanske har andra utvecklingsbehov inom ledarskap, förhandling och kommunikation? Vi skräddarsyr även kurser efter era behov, som vi genomför på plats hos er! Väljer du att förenkla ditt vardagliga arbete med nya kunskaper genom våra kurser, så lovar vi att bidra med glädje och ny inspiration till ditt yrkesliv! 031-733 33 30 alt. 08-796 60 30 | lfl@lfl.se | www.hexanovaacademy.se

Kompetensutveckling som förändrar!

www.laraforlivet.se

|

www.hexanovaacademy.se


Ulricehamn

en

2

Årjäng ledaren

innehåll ledaren

2

www.svenskleverantorstidning.se

55-57

www.svenskleverantorstidning.se

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Ledaren

Företagarna har ordet Infrastruktur

ledaren Industri

3

Följande innehåll hittar du i Svensk Bygg Leverantörstidning nummer 3 2014www.svenskleverantorstidning.se

innehåll Vad kommer innehåll innehåll ledaren Bra med fokus på trygghetsmiljardsatsningarna innehåll och säkerhetsfrågor att innebära? innehåll 2

Ledaren Följande innehåll hittar du i Svensk

IT/Säkerhet

2

Leverantörstidning nummer 3har 2014 Företagarna ordet

Ledaren

Energi

www.svenskleverantorstidning.se Följande innehåll hit Maskin

3

Leverantörstidning n

Danmark

Infrastruktur 4-6i Svensk Följande innehåll hittar du 2

ÅlandLedaren

mation. Den rådande samhällsutvecklingen gör Vilket samhälle vill vi ha i framtiden? Den Leverantörstidning nummer 3 2014allt viktigare, liksom behovet trygghetsfrågorna upplevda otryggheten ökar bland såväl medborav förebyggande trygghetsåtgärder. Det är ur det gare i Här allmänhet som offentliganställda. När omdebati Göteborg undrar vi om den Vår i luften. Visst är det härligt? Jag perspektivet man ska betrakta Trygg & Säker; en och trygghetsfrågor får allt större att bli av, terade Västlänken verkligen kommer ansluter mig till de som fylls av energi säkerhetskonferens och mötesplats för landets offentliga fokus ökar också behovet av samtal ochväl personmen mer klarhet i frågan lär vi få efter valet när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidning.se Följande innehåll i Svensk samlas på och medverka till att liga möten kring problematiken. Trygg & Säker i höst då göteborgarna ska rösta om huruvidaverksamheter vi hittarattdu det börjar grönska och man har hela vända en accelererande trend mot otrygghet för är en konferens och mötesplats för personer, ska behålla trängselskattenarbetar eller inte. Västlänken nummer 3 2014 såväl medborgare som landets offentliganställda. företag och organisationer somLeverantörstidning med den härliga sommaren framför sig. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. trygghetsoch säkerhetsfrågor inom det Arbetslusten och glädjen ökar och det När Sverige. infrastrukturminister Catharina ElmsäterDet är Hexanova Media Group och Malmö offentliga är härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljard-Stad som tillsammans arrangerar Trygg & Säker bland människor runtomkring. på Malmö Live den 29-30 augusti. Enligt Johan Malmö är värdstad och infrastruktur Malmö Live utgör satsningar på svensk betonade hon Hult, chef för Trygghets- och Säkerhetsenheten mötesplatsen när Tryggatt & satsa Säker på arrangeras att man kommer sådant för som leder Malmö Stad, handlar det för deras del om att första gången. Trygghetsoch säkerhetsfrågor Deti är till jobb och främjar konkurrenskraften. Frågan är om även svensk infrastruktur går sprida kunskap inom hela organisationen och är idag högaktuella inom alla områden och på en klok strategi som på sikt borgarinnehåll för ett stärkthittar Följande dusigi enSvensk mot en ny vår? Det känns onekligen så efter på så sätt skapa bättre helhetsbild, fånga alla nivåer. Och det är en problematik med ett svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder in ny kunskap och samverka med hela samhälsynnerligen brett spann vi Leverantörstidning talar om. I det stora nummer 3 2014 gå ofta hand i hand med konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. perspektivet let. Staden arbetar aktivt förebyggande med handlar det om ettjust ständigt växande och det är sannolikt en av säkerhetsfrågor, bland annat genom programmet motarbetstillfällen, den nationella säkerheten i form av 522 miljarder – det bör onekligen räcka hotoch Här i Göteborg undrar vikronor om den omdebatVisst är det härligt? Jag de aspekter som Sveriges Byggindustrier CTC, Community That Cares, vilket bygger på terrordåd och kränkning av nationsgränser, men beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka terade Västlänken verkligen kommer att bli av, till de som fylls av energi närockså de kallar den nationella infrastrukturplanen att man via så kallade kunskapsallianser mäter, vi ser en ökning av exempelvis IT-sabotage som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet gassar som mest, när analyserar och påverkar de bakomliggande och IT-spionage som drabbar både allmänför ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det den häromdebati Svensk Leverantörstidning Här i Göteborg undrar vi om det härligt? Jag i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi och det är faktorer som ökar sannolikheten för att olika heten, samhället och företag. Härutöver växer önska och man har hela det ökande behovet av dylika satsningar och Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag intressant att konstatera att det inte enbart terade Västlänken kommer att bli av, som fylls av energi ska verkligen behålla trängselskatten eller inte. Västlänken problematt skabliuppstå. otryggheten hos större den enskilde individen som i efterlyser mod och ansvarstagande från terade Västlänken verkligen kommer av, Samtidigt mobiliseras sommaren framför sig. ansluter fylls av energi men mer klarhet frågan lär vi väl få efter handlar omvalet att bygga och byggamig nytt,till de som allt som mest, när skai ju till stor del finansieras via justutbiltullarna. boende, frivilligsektorn, näringsliv och andra i högre utsträckning också drabbas av brott mer i frågan berörda partermen så att enklarhet modern och lär välvi väl få efter valet i höst ska rösta omockså huruvida vårsolen n och glädjen ökar och detdå göteborgarna utan om viatt bevara när det som redangassar somavmest, och man har hela lokalsamhället i ett strategiskt, strukturerat och olika när slag, inte minstiihöst storstadsregionernas När infrastrukturminister Catharina Elmsäterdå göteborgarna ska rösta om huruvida vi Katrineholm 18-23 ska behålla trängselskatten eller inte.och Västlänken fungerande infrastrukturfårsåettsmåningom det grönska och man har hela där kriminaliteten finns fungerar. Drift ochvibörjar underhåll ren den andan smittar av sig hälsofrämjande arbete i syfte att främja sunda utsatta områden allt framför Svärd presenterade regeringens mångmiljardHär i Göteborg undrar om den omdebatVårsig. i luften. Visst härligt? Jag trängselskatten eller inte. Västlänken skaär judet till stor del finansieras via just biltullarna. lämnas överska tillbehålla framtida generationer. den härliga sommaren framför sig. ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas värderingar och hälsosamma val hos barn och stadigare fäste. skor ökar runtomkring. ädjen och det terade Västlänken24-32 verkligen ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. satsningar påCatharina svensk infrastruktur betonadekommer hon att bli av, ansluter mig tillNyköping de som fylls av energi När infrastrukturminister Elmsäteratt viinfrastrukturminister ska ta lärdom av DanArbetslusten och glädjen ökar ochMan det tycker När unga. i det faktum närai frågan nog halva men mer att klarhet lär vi milväl få efter valet ndan smittar av sig gassar Catharina Elmsäternär vårsolen mest, när att man kommer att satsa på sådant som leder Svärd som presenterade regeringens mångmiljardmark och använda ossstora av den statsga-mångmiljardär härligt när den andan smittar av sig Samhället står med andra ord inför i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi jardregnet ska falla över just detta. Oxelösund 33 Svärd presenterade regeringens ntomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon det börjar grönska och man har hela till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är m även svensk infrastruktur går J. David hon Hawkins från University of utmaningar vadrantimodell gäller allmänhetens uppfattning bland människor runtomkring. manpå själva arbetat efter.Drbetonade skasom behålla ellerav inte. Västlänken satsningar svensk infrastruktur Resten ska gåträngselskatten till utveckling att man kommer satsa på sådant leder den härliga så sommaren framför sig. en att klok strategi som på siktstor borgar för34 ett stärkt Det känns onekligen efter Washington besöker Trygg & Säker för att om den trygghet som erbjuds. Det handlar om Trosa ska ju till del finansieras via just biltullarna. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig att man kommer att satsa på sådant som leder och det handlar i till glädjen jobb och ökar främjar konkurrenskraften. Det Arbetslusten och och det infrastrukturen nsk infrastruktur svenskt näringsliv. Den härärtypen avHär satsningar berätta om Det CTC, och Justitie- och inrikeskonkreta åtgärder påinfrastruktur gator, i parker och på torg, ked om att satsagår 522 miljarder När infrastrukturminister Catharina Elmsäteri Frågan Göteborg undrar visvensk om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag till jobb och främjar konkurrenskraften. är för på Sveriges Byggen klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt är om även infrastruktur går och mycket om rälsbuns onekligen efter när den andan smittar ärsåhärligt avhand sig mångt i hand med just konkurrenskraft minister men om myndigheters hantering av inlägg inforSvärd presenterade regeringens mångmiljardterade Västlänken verkligen kommer att också blisåav,efter en klok strategi som på siktlängre borgar för Morgan ett stärktJohansson berättar om den struktursatsningar fram till 2025.näringsliv. ansluter miggå tillofta de fylls energi industrier, tycker i sitt svenskt Densom här typen av satsningar mot en ny vår? Det känns onekligen tt satsa 522bland miljarder den av trafik, närmare bestämt människor runtomkring. nationella säkerhetsstrategin. Härutöver blir det och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av betonade satsningar på svensk infrastruktur hon men mer klarhet ibesked frågan om lär vi väl få efter valet svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar ronor – det bör onekligen räcka när vårsolen gassar som mest, när gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft regeringens att satsa 522 miljarder fram i tidningen. atsningar fram till 2025. höghastighetståg. Det ligger helt panelsamtal kring Group Violence Intervention att man kommer att satsa på sådant som leder i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. detstärka börjar grönska och man har hela är det att både det bör handlar onekligenom räcka Tills nästa gång önskar jag allasannolikt iden linjenationella andra bland en andra tillmed jobbsatsningar ochinfrastrukturplanen främjar Deteller skai konkurrenskraften. behålla trängselskatten och arbetstillfällen, och det ärmed av David Kennedy som är  närSveriges de kallar är Du om även svensk infrastruktur går de aspekter som Byggindustrier 522 miljarder kronor –ärdetinte. bör Västlänken onekligen räckamånga den härliga sommaren framför sig.beaktar enskom infrastruktur. läser om ndlar att Frågan både stärka timmar i vårsolen! en världen klok strategi som sikt borgar för ettdet stärkt ska julär till stor del finansieras via justom biltullarna. forskare vidbeaktar John Jay College of Criminal Justice, länder överbetonar ochpå ien desköna aspekter som Sveriges Byggindustrier mot en ny vår? Det känns onekligen så efter när de kallar den nationella infrastrukturplanen till hel del när handlar att både stärka för ”den bästa någonsin”. Man dock astruktur. Du läser om ochArbetslusten och glädjen ökar och det Leverantörstidning det är svenskt näringsliv. Den här typen av svensk satsningar När infrastrukturminister Catharina Elmsätersamt kring hoten mot medborgare och välfärdsnär de kallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare om att satsa 522 miljarder för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock som utveckla infrastruktur. Du läser om det ökande behovet avav dylika och törstidningregeringens ochdet detinte ärbesked URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar sig i satsningar onstatera att enbart gå ofta hand hand med just konkurrenskraft Svärd presenterade regeringens mångmiljarddär bland andra kriminologerna Jerzy för ”den bästaANSVARIG någonsin”. Mansamhället, betonar dock kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. restider, inte minst mellan landets det ökande behovet av dylika satsningar och det här i Svensk Leverantörstidning och det är UTGIVARE att det inte enbart efterlyser störreoch mod och ansvarstagande från bland människor runtomkring. bygga ut522 och bygga nytt, arbetstillfällen, och det är sannolikt en av satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Sernecki och det ökande behovet av dylika satsningar ochPeter Lindström deltar tillsammans miljarder kronor – det bör onekligen räcka efterlyser större mod och ansvarstagande från intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. och bygga nytt, berörda parter att en som modern ochByggindustrier väl deså aspekter Sveriges beaktar att man kommer att satsa påutsådant som leder att bevararedan det redan med Greta Berg, efterlyser större mod och ansvarstagande frånjurist vid SKL. en som hel del när det handlar att både berördaom parter så attstärka en modern och väl handlar om att bygga och bygga nytt, det som till i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i Frågan luften. Visst är det härligt? Jagde går fungerande infrastruktur såHär småningom när kallar den nationella infrastrukturplanen till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern väl några exempel ur det digra Dettaoch är bara rar. Drift och underhåll som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om är om även svensk infrastruktur fungerande infrastruktur så småningom utan också om att bevara det som redan och underhåll Västlänken verkligen kommer att bliettav,stärkt ansluter tillDet deoch som fylls energi för ”den bästaterade någonsin”. Man en klok strategi som pådock sikt borgar för lämnas över framtida generationer. fungerande infrastrukturprogrammet, så småningom vars andemening är att verka för en detvilket här i Svensk Leverantörstidning är av mot en mig ny vår? känns onekligen såtill efter lämnas över tilldet framtida generationer. prioriteras, avspeglas finns ochibetonar fungerar. Drift och underhåll , vilket avspeglas men mer klarhet frågan lär vi väl få efter valet det ökande behovet av dylika satsningar och svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar när vårsolen gassar som mest, när lämnas över till framtida generationer. trygg samhällsutveckling. Det handlar om att Man attavviDanska ta lärdom av Danintressant att konstatera att Man det inte enbart regeringens besked omatt attvi satsa 522 miljarder tycker ska tycker ta lärdom ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas halva milg nära halva nog mili höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi efterlyser ansvarstagande från gåmod ofta hand i handatt med just konkurrenskraft Man tycker att vi skabelysa ta lärdom av Dan- men också se de möjligbörjar och man har hela utmaningarna om attdet bygga ut och byggaoch nytt, kronor pågrönska infrastruktursatsningar fram tillstatsga2025.större mark använda oss av den mark och använda oss av denioch statsgadet faktum nära nog halva milust detta. alla över handlar just detta. ska och behålla trängselskatten eller inte. Västlänken berörda parter så att en modern och väl arbetstillfällen, och det är sannolikt en av mark och använda oss av som den statsgaheter finns i form av såväl preventivt arbete v utan också om att bevara det som redan 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka den härliga sommaren framför sig. rantimodell man själva arbetat efter. arantimodell jardregnet ska falla över just detta. man själva arbetat efter. a ckling av N å till utveckling av ska de ju aspekter till stor del via just biltullarna. aN EN att bådefungerande chandlar infrastruktur såfinansieras småningom som Sveriges v rantimodell man själva arbetat efter.insatser. Ä som mer direkta finns och fungerar. och u släsa tillDrift en hel delunderhåll närkan det om stärka Ni vad Lars Redtzer, ansvarig Resten ska gå tillByggindustrier utvecklingElmsäterav beaktar Arbetslusten och och detvad ch ökar handlar Ni kan läsa Larsöver Redtzer, ansvarig aN d glädjen När infrastrukturminister Catharina LL o och deti handlar igrad prioriteras, N lämnas generationer. närtill deframtida kallar den nationella infrastrukturplanen Nu kför TIinfrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig dIpå N ska i hög vilket avspeglas som utveckla svensk Du läser om I I infrastruktur Sveriges Bygginfrastrukturen och det handlar i är härligt när den av sig N smittar älsbunEN andan för infrastruktur Sveriges Svärd regeringens mångmiljardNgE Manpå tycker att vi Byggska och tanågonsin”. lärdom avom Dan-kod milförpresenterade ”den bästa Man betonar dock ket om rälsbunför infrastruktur på Sveriges dNI QiR i det faktum att nära nog halva Trygg &ByggSäker är en möjlighet att samlas, det här Svensk och detlängre är industrier, tycker i sitt inlägg mångt mycket rälsbunTILeverantörstidning NE! mt bland människor runtomkring. Ansvarig Nr 3-2014 30:e årg pho Äsa satsningar på svensk infrastruktur betonade hon utgivare: L T industrier, tycker i sitt inlägg längre mark och använda oss av den statsgaR det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker agera i sitt inlägg längre mare bestämt ma i tidningen. jardregnet ska falla över just detta. intressant att konstatera att det inte enbart och skapa förändring. Om det går att fram s den trafik, närmare bestämt ger helt att man kommer att satsa på sådant som leder Urban Nilsson man själva efter. efterlyser störrearbetat mod och ansvarstagande från fram i tidningen. fram i tidningen.förhindra ungas väg in på en samhällsfientlig Resten utveckling handlar om attavbygga ut ochgång bygga nytt, g. Det ligger helt ska gå till Tills nästa önskar jag allarantimodell höghastighetståg. Det ligger helt ndra jobb och konkurrenskraften. Detväl är Nitill kan läsaberörda Lars Redtzer, parter så attansvarig en imodern och Frågan är omom även infrastruktur går Tills nästa gång önskar jag allavunnet. Prevention ur ett såväl Tidningen utges av: nästa gång önskar jagfrämjar alla infrastrukturen och detockså handlar iatt svensk utan bevara dettimmar somTills redan bana är mycket många sköna i vårsolen! ivad linje med satsningar andra ningar i andra Prenumerera: är i klok strategi som på siktByggborgar ett stärkt föreninfrastruktur på Sveriges fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! mångt och mycket om rälsbunfungerar. Drift och underhåll många sköna timmar i vårsolen! Hexanova Media Group AB socialt som situationellt perspektiv är därför två länder världen över och lär i kortare över och lär i prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den härframtida typen avgenerationer. satsningar En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydindustrier, tycker i sitt inlägg längre lämnas över till URBAN NILSSON regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder den trafik, närmare skabestämt i högbesked grad prioriteras, vilket viktiga delar av konferensen, men även hoten förlängningen innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg n landets nnebära kortare ANSVARIG UTGIVARE gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och tidningen. tycker viligt skamer ta landets lärdom av Dankronor infrastruktursatsningar höghastighetståg. ligger helt iDet detpå faktum att nära nog halvafram mil- till 2025. fram i URBAN NILSSON restider, inte minst mellan utifrån ochhar utmaningarna ANSVARIG UTGIVARE Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas för det öppna demokoch arbetstillfällen, och det är sannolikt en av nst mellan landets Tills nästa gång jag alla oss av Redaktionsledning: markönskar och använda den statsga522jardregnet miljarder kronor det bör räcka ANSVARIG UTGIVARE i linje med satsningar i andraska falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. ratiska samhället. Därför blir en konferens, en användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 29 sköna timmar många i vårsolen! rantimodell man själva arbetat efter. er. en och hel del dettill handlar om att stärka 05 länder världentill över lär ska inär gå Resten utveckling av både Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in mötesplats, som Trygg & Säker inte bara reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig utveckla svenskoch infrastruktur. förlängningensom innebära kortare infrastrukturen det handlarDu i läser om en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida relevant, utan också nödvändig i vår strävan efter stefan.carewall@hexanova.se URBAN NILSSON för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock infrastruktur på Sveriges Byggdet mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för restider, inte minst mellan ochlandets mycket om rälsbun- och Besök med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur ett tryggare samhälle i framtiden. ANSVARIG UTGIVARE det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga ÖRJAN PERSSON höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl Nberörda gång önskar jag alla REDAKTÖR utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan EN caN andra h Äv du s c N o a fungerande infrastruktur så småningom Den enda du behöver N ILL många sköna timmar i vårsolen! finns och fungerar. Drift och underhåll Nu k mediepartnern INT länder världen över och lär i I dI N N E E Adress-/namnändring: utgivare: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng skaAnsvarig i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen förlängningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON Urban Nilsson ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i det faktum att nära nog halva mils restider, inte minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text v ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson Na a mark och använda oss av den statsgaN E caN jardregnet ska falla över just detta. s v Ä Prenumerera: Ansvarig utgivare:och bilder förbjudet, omTidningen storstadsregioner. 0:eL årg inte särskild och utges av: Ekonomi: L rantimodell man själva arbetat efter. N I up AB I T d Prenumerera: ska gå Urban tillärutveckling av prenumeration@hexanova.se En QR-kodResten (Quick Response) en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydEN I Nilsson Hexanova Group ABLina överenskommelse träffats med INg Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Adress-/namnändring: 14 58 Göteborg det handlarstreckkod, i Ansvarig Nr 3-2018 E! Tidningsstatistik A QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt merinfrastrukturen information än enoch endimensionell såsom utgivare: text och olika tecken. I och hoN Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p T Rtges av: Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och 0 med attmångt många och modernare mobiltelefoner och avkoda QR-koder har kodernas mycket om rälsbun-kan läsa Stefan Carewall Prenumerera: Redaktionsledning: Urban Nilsson Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många industrier, tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas ökat. Koderna kan bland annat hittas på edia GroupTidningen ABanvändningsområden den trafik, närmare bestämt utges av: Redaktionsledning: prenumeration@hexanova.se Stefan 031-719 05läsaren 17 ärstefan.carewall@hexanova.se En (Quick Response) en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydTidningen utges av:QR-kod användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där kan scanna in Ekonomi: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 Prenumerera: höghastighetståg. Det ligger helt atan 2, 414PR 58 Göteborg &en More Scandinavia AB Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in ligt information änöppnar en endimensionell och olika tecken. I och reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, QR-kod med sinmer mobiltelefon som då en webbsida streckkod, såsom text avstefan.carewall@hexanova.se Hexanova Group AB ekonomi@hexanova.se Tills nästa gång önskar jag allabetydNNaMedia N med satsningar i andra prenumeration@hexanova.se EnKontakta QR-kod (Quick Response) en och tvådimensionell streckkod som kan innehålla i linje sca erbjudanden nätet: ÄvE 2, en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida ISSN 1102-9137 eller mer information. oss om hur kan är 414 58 Göteborg 719 05 00kaFiskhamnsgatan med att många modernare mobiltelefoner läsa avkoda QR-koder har kodernas stefan.carewall@hexanova.se Redaktör: N dumed och Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg L Redaktionsledning: L många sköna timmar i vårsolen! merKoderna information en endimensionell streckkod, såsom textpå och olika tecken. I ochmed erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur IN världen Besök gärna nätet: Nu TI dTryck: ISS länder överi och lär iligt använda en QR-kod din annons! I orstidning.se användningsområden ökat. kanänbland annat 05 hittas på oss N INdu kan 031-719 05 ETelefon 05 29 R-kodTelefon Örjanmodernare Persson 21 kan gEN 0500 00 innebära med att många mobiltelefoner läsa och avkoda QR-koder har kodernasdu kan använda NIN 031-719 Stefan 031-719 05läsaren 17031-719 Q ! Pressgrannar Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se kortare Redaktionsledning: reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där kan scanna in annat hittas på TId031-719 oNEförlängningen a h Fax 05 29 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä användningsområden ökat. Koderna kan bland URBAN NILSSON L orjan.persson@hexanova.se RT Fax 05 29 sma031-719 Pressgrannar restider, minst mellan landets eninte QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Stefan 031-719 05läsaren 17 kan scanna inANSVARIG UTGIVARE stefan.carewall@hexanova.se reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där nern du behöver Urban Nilsson ärna på nätet: Adress-/namnändring: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur storstadsregioner. en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Den enda mediepartnern du behöver stefan.carewall@hexanova.se j för insänt, ejBesök oss gärna på nätet:

Företagarna har ordet

Industri

7-10

4 Företagarna har ordet 3 11-13 Infrastruktur Bygg Ledaren 4-6 2 Industri 5-10 EnergiFöretagarna Industri 7-10 har ordet 143 2

ledaren

d kommer innehåll jardsatsningarna kommer Vad kommer innebära? rdsatsningarna Vad kommer miljardsatsningarna 154-6 Ledaren Energi 14 Industri 7-10 Maskin 16-17 Företagarna har ordet IT/Säkerhet Danmark Bygg 15 11-13 18-29 Infrastruktur Maskin 16-17 ÅlandEnergi Industri 3014 Danmark 18-29 IT/Säkerhet 15 Bornholm 31-36 Bygg Åland 30Ledaren Maskin 16-17 Mora/Leksand 37-40 Energi Bornholm 31-36 Företagarna har ordet Danmark 18-29 IT/Säkerhet Mora/LeksandVästmanland Infrastruktur 41-42 Åland37-40 30 Maskin 43-44 Västmanland Göteborg 41-42 Industri Bornholm 31-36 Danmark Göteborg 43-44 Bygg 37-40 MarksMora/Leksand kommun 45-47 Åland Marks kommun 45-47 Energi Västmanland 41-42 Småland 48-53 Bornholm Småland 48-53 IT/Säkerhet BoråsGöteborg 5443-44 Mora/Leksand Borås Maskin Marks54 kommun 45-47 Ulricehamn Västmanland55-57 Ulricehamn 55-57 Danmark Småland 48-53 Årjäng 58-59 Göteborg Årjäng Åland Borås58-59 54 Marks kommun Bornholm Ulricehamn 55-57 Småland Årjäng Mora/Leksand 58-59 Borås Västmanland Ulricehamn Göteborg Vad är en QR-kod Årjäng Marksden kommun och vad används till?

Infrastruktur 11 Bygg Bygg 12-13 Energi 14-15

11-13 IT/Säkerhet Infrastruktur

nnebära? att innebära? IT 16-17 miljardsatsningarna Vad kommer attSödermanland 18-34 innebära? miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer Motala 35-43 miljardsatsningarna Skaraborg 44-59 att innebära? Småland 60

redaktion

Göinge 61

Hässleholm 62-67 Klippan 68-71

ion redaktion aktion Vad är en QR-kod redaktion och vad den till? redaktion Vadanvänds är en QR-kod är en QR-kod och vadVad används den till?

Bornholm Företagarna har ord Infrastruktur Mora/Leksand Industri Västmanland

Bygg 2 Göteborg Energi 3 Marks kommun IT/Säkerhet 4-6 Småland Maskin 7-10 Borås Danmark 11-13 2 Ulricehamn Åland 14 3 ÅrjängBornholm 15 4-6 Mora/Leksand 16-17 7-10 Västmanland 18-29 11-13 Göteborg 30 14 Marks kommun 31-36 15 Småland 37-40 16-17 Borås 41-42 18-29 Ulricehamn 43-44 30 Årjäng 45-47 31-36 48-53 37-40 54 41-42 55-57 43-44 58-59 45-47

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

ISSN 11

Vad är en QR-kod och vad används den till?

och vad används den till? redaktion

Vad är en QR-kod Tidningen utges av: och Prenumerera: vad används den till? Besök oss gärna påkan nätet: du använda din annons! adressandring.slt@hexanova.se Tryck:en QR-kod i Layout: leverantorstidning.se Tidningen ansvarar ej för insänt, ej rtryck av textwww.svenskleverantorstidning.se

ISSN 1102-9137

ISSN 1102-9137

Adress-/namnändring: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur Hexanova Media Group AB använda du kan din annons! adressandring.slt@hexanova.se Tryck:enEnQR-kod www.svenskleverantorstidning.se Michaela Jönsson QR-kodi prenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betyd-

beställt material. Eftertryck av text Pressgrannar om inte särskild Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Ekonomi: ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Pressgrannar michaela.jonsson@hexanova.se och bilder förbjudet, om inteavkoda särskild Ekonomi: ediepartnern behöver äffats med Dendu du behöver 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och QR-koderAB harTel. kodernas LinaTelefon Akyuz, 031-719 lina@hexanova.se Tidningsstatistik 08-507 924 00 Denenda endamediepartnern mediepartnern du behöver Redaktionsledning: Adress-/namnändring: överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se exanova.se Adress-/namnändring: nsvarar ej för insänt, ej Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Fax 031-719 05 29 Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Tryck: Stefan Carewall 031-719 05 17 v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in adressandring.slt@hexanova.se redaktionen.där www.hexanova.se NNa text adressandring.slt@hexanova.se N beställt Eftertryck erial. Eftertryck sca avmaterial. PR & More Scandinavia AB ÄvE ubeställt material. Eftertryckav avtext text en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Pressgrannar aN d ILL och N I Nu k T och bilder förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur En del av: I och I örbjudet, inte särskild Nom N bilder förbjudet, om inte särskild E E Ekonomi: d Ekonomi: ko Ng du kan använda QR-kod i din annons! dNI QRträffats med Tryck:en E! www.svenskleverantorstidning.se a TI överenskommelse hoN Ansvarig utgivare: överenskommelse träffats med Nr 3-2014 30:e årgAkyuz, lina@hexanova.se melse LÄsträffats Tpmed Lina Akyuz, lina@hexanova.se R Lina Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 a Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 00 smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar Tidningsstatistik AB Urban Nilsson redaktionen. www.hexanova.se . www.hexanova.se

redaktion

Vad är en QR-kod Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: och Prenumerera: vad används den till? Adress-/namnändring: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Hexanova Media Group AB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00

ISSN 1102-9137

Tidningssta


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Bra men liten satsning på ungas förtagande Regeringen satsar tjugo miljoner kronor för att få fler unga att starta och utveckla företag. Hälften ska gå till satsningar i grundoch gymnasieskolan. Den andra hälften fördelar sig på sju miljoner till Tillväxtverket för kurser som vänder sig till högskole- och universitetsstudenter och tre miljoner till en satsning bland åttonde- och niondeklassare på att prova på att driva fiktiva företag. Det är en välkommen satsning från regeringen, även om tjugo miljoner är en blygsam summa i sammanhanget. Det är en bra ambition att fler unga ska

våga ta steget att starta eget. Att få inspiration och bli stärkt med kunskap om hur man startar företag ökar förutsättningarna för unga att själva skapa sin framtid och följa sina drömmar. De elever som har utbildats i entreprenörskap genom UF-företagande blir både mer anställningsbara, oftare själva företagare och står sig starkare på arbetsmarknaden. Men satsningarna måste gå hand i hand med ett bättre företagsklimat. Att den svenska arbetsmarknaden är stark är i grunden något positivt, dock gäller det att skapa rätt förutsättningar så att människor väljer att starta företag ändå.

Kostsam svensk ledning i marginalskatteligan Nyligen presenterade OECD sin årliga rapport om beskattning av inkomst ”Taxing Wages 2018”. Det kommer inte som någon överraskning att Sveriges marginalskatt sticker ut och är mycket högre än snittet i de 35 OECD-länderna.

Marginalskatten visar skatten på den sista intjänade hundralappen. När du har en inkomst som ligger på snittet i Sverige och väljer att jobba lite mer och därmed tjänar 100 kronor extra betalar du 49 kronor skatt på den sista intjänade hundralappen. Om du har en inkomst som ligger bara fyra procent över snittinkomsten blir det mycket mindre attraktivt att jobba extra. Marginalskatten ökar till 64 procent vilket innebär att du bara får behålla 36 kronor av hundralappen som du tjänade efter din extra insats. Belöningen för att jobba mer, att börja jobba natt och helg, eller att utbilda sig och på så sätt kunna tillföra mer

värde blir alltså lägre. Redan vid 150 procent av snittinkomsten ligger Sveriges marginalskatt på 70 procent och det är högst i världen. I Sverige är marginalskattesatsen inte bara väldigt hög, den är redan hög vid relativ låga inkomster vilket gör att många drabbas av den, inte bara bankdirektörer utan även sjuksköterskor, poliser och lärare. Forskning visar att höga och ökande marginalskatter leder till samhällsekonomiska förluster. En hög marginalskatt minskar incitamentet att viderautbilda sig, bli mer produktiv eller jobba mer och har därmed en negativ påverkan på arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt. Även rörligheten på arbetsmarknaden minskar vilket varken gynnar arbetsgivarna, arbetstagarna eller samhället i stort. Utbildning och arbete måste löna sig mer. RENÉ BONGARD

Statistiker

HANNA CEDERQUIST

Expert, kompetensförsörjning

Foto: Oskar Omne

Foto: Oskar Omne

Insiktslöst utspel om arbetskraftsinvandring Socialdemokraternas utspel om hårdare regler för arbetskraftsinvandring visar på att de verkar sakna insikt om såväl företagens kompetensbehov som den svenska arbetsmarknadens matchningsproblem. Det största tillväxthindret för svenska småföretag är svårigheterna med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Detta uppges som det största tillväxthindret av mer än vart fjärde företag enligt Företagarnas Småföretagsbarometer 2017.

I storstadslänen har arbetskraftsbristen nått de högsta nivåerna på tio år och kompetensförsörjningsproblemen är akuta inom viktiga branscher som till exempel IT, verkstad och teknik. Samtidigt har ogenomträngliga och oförutsägbara regler för arbetstillstånd under lång tid försvårat för utomeuropeiska medborgare att få arbetstillstånd. Tillämpningen av reglerna för arbetstillstånd har även medfört att personer som redan arbetar i Sverige och som sökt förnyat arbetstillstånd utvisas på grund av mindre eller oavsiktliga fel i villkoren, vilket får katastrofala konsekvenser för enskilda, för företag och för svensk konkurrenskraft. Utöver en osäker situation för den som söker arbetstillståndet är regelverket särskilt administrativt betungande för mindre företag, där enskilda medarbetares kompetens är desto viktigare. Såväl tillväxttakt som internationell handel hålls därmed tillbaka och på sikt försvagas den svenska konkurrenskraften. Företagarna har därför efterfrågat att såväl regeringen som ansvariga myndigheter skyndsamt vidtar åtgärder för att förenkla arbet-

stillståndsprocessen och minimera antalet kompetensutvisningar. Regeringens aviserade utredning tycks motiverad av helt andra faktorer och kan komma att försvåra företagens kompetensförsörjning ytterligare. DANIEL WIBERG

Ekon dr. och chefsekonom

Foto: Företagarna


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

En innovativ samarbetspartner för livsmedels- och läkemedelsindustrin

Platschef Peter Frank framför mässmontern och några av Multicheck:s produkter Såväl livsmedels- som läkemedelsindustrin har en innovativ och framåtskridande samarbetspartner i Multicheck AB. Företaget, med utgångspunkt från Östra Ljungby, är specialister inom vågteknik, metalldetektering och röntgenteknik, och kan via sina lösningar bidra till att göra sina kunders verksamheter säkrare, enklare, mer lönsamma och kostnadseffektiva.

Multicheck AB startades för tio år sedan och är ett helägt dotterbolag till Multicheck A/S som grundades 2000. Bolaget har ända sedan starten jobbat med höga ambitioner och jobbar idag med den uttalade målsättningen att bli en av de ledande aktörerna i Sverige inom framför allt vågteknik, metalldetektering och röntgenteknik, företrädesvis för livsmedels- och läkemedelsindustrin.

– Vi ska växa i hela Skandinavien tillsammans med våra danska ägare och norska kollegor i Multicheck A/S, i takt med att vi vidareutvecklar oss inom övrig tillverkningsindustri. Våra ägare i Danmark ägs i sin tur delvis av Wipotec-OCS som tillverkar checkvågar och röntgenutrustning, vilket utgör stora delar av vårt produktsortiment, säger Peter Frank, plats- och säljchef på Multicheck AB i Östra Ljungby i Klippans kommun. Ökad efterfrågan I Europa införs snart en ny lag med syftet att minska risken för att förfalskade läkemedel kommer in i den legala läkemedelskedjan, vilket därmed stärker patientsäkerheten. Lagen börjar gälla från och med februari 2019 och gäller receptbelagda produkter. Detta är en av anledningarna till att Multichecks maskiner för serialisering och säkerhetsförsegling just nu efterfrågas allt mer. Man räknar med att dessa specialmaskiner kommer att omsätta 18-19 miljoner kronor 2018.

– Här gäller det också för oss att visa framfötterna beträffande service med mera, samt se till att våra kunder har aktuella skötselråd, vilket vi förbereder just nu. Serialisering gör att kundens varumärke skyddas ytterligare och att i slutändan även ekonomin förbättras, säger Peter Frank. Beträffande metalldetektorer har Multicheck levererat 15 sådana till en av Sveriges största kycklingleverantörer, där förebyggande av kontaminering av produktionslinjer är av största vikt. Vidare har bolaget sålt 26 checkvågar till ett av de största bagerierna i Skandinavien. Service och underhåll Multichecks maskiner finns så långt norrut som i Vilhelmina, men större delen av företagets kunder finns i södra Sverige. Det rör sig företrädesvis om industrier, bland annat tillverkare av livsmedel där produktionslinjer förses med kontrollutrustning för att säkerställa att det inte förekommer metaller eller glas i

slutprodukten. Mejerier, konfektyr-, kött- och charkproducenter, bagerier med flera är exempel på branscher som via detektorer och röntgenutrustning måste eliminera risken för kontaminering i produktionen. – Vi erbjuder förstås också service på alla våra produkter, men försöker också förmedla vikten av kontinuerligt underhåll och kalibrering av exempelvis vågarna för bästa ekonomi och minimering av driftstörningar, säger Peter Frank. Peter konstaterar att utvecklingen i Multicheck har varit god och spår att trenden kommer att hålla i sig. – Omsättningen ökar och vi anställer kontinuerligt för att hela tiden kunna möta den ökande efterfrågan på våra lösningar. Allt fler upptäcker också fördelarna med att hyra utrustning av oss vid akuta tillfällen, samt att vi dessutom kan stå till tjänst med viss certifiering och validering, säger Peter Frank.

Multicheck AB • Brödernas gata 1 • 264 71 Östra Ljungby • mail@multicheck.se • Tel: 010 240 67 50 • www.multicheck.se


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Helhetsleverantör av vattenreningslösningar Rent vatten. Affärsidén i Chemical Equipment Scandinavia AB är enkel, men det är många års hårt arbete som ligger bakom dagens helhetsleverantör av kompletta reningslösningar för kemisk vattenrening. Såväl mekanisk som kemisk rening ingår i konceptet.

Chemical Equipment Scandinavia AB – eller CEAB som man allmänt säger – startades 1996 av ett antal styr-/regleringenjörer och konstruktörer från Kemira Kemi AB. Med spetskompetens inom processteknik och design, samt senare också vattenreningskemi, blev industriell vattenrening deras specialitet. CEAB utvecklades därefter vidare och har sedan 2007 verkat i sin nuvarande form. Bolaget ingår i Meccom-gruppen, vilket underlättar då all tillverkning och anpassning finns tillgänglig med kort varsel, det är endast en dörr mellan design/ konstruktion och tillverkning. Vi träffar platschef Marcus Olsson, automations- och innovationstekniker Håkan Hallberg, kemist och marknadsansvarig Magnus Svensson, samt koncernchef Joakim Svensson. – Vi är utvecklingsbolaget inom Meccom och det är inom vattenrening för processindustri vi vill vara med och utveckla. Från början var vi en utrustningsleverantör men därefter har vi mer och mer gått över till att leverera hela

reningsprocesser för förorenat vatten. Vår ambition är att vara marknadsledande inom kemisk vattenreningsteknologi för industriella processvatten, men givetvis också jobba med kommunala anläggningar för vatten, avlopp, avfall och värmeproduktion. Bygg- och saneringsbranschen är också växande marknader för oss, säger Marcus Olsson. Lång erfarenhet, bred kompetens CEAB levererar hela reningsanläggningar– såväl mobila som permanenta – för kemisk vattenrening. I produktportföljen finns förutom hela reningsanläggningar också utrustning för hantering av fasta eller flytande kemikalier för vattenrening, som till exempel polymeranläggningar för både fast och flytande polymer och bentonitdoseringsanläggningar. När det gäller reningsanläggningars design och processmässiga set-up för olika typer av förorenade vattenan passas dessa specifikt för varje kund. Med den arbetsmetodiken blir samtliga förutsättningar och regler, interna såväl som externa, beaktade. Huvudsaklig inriktning är mot mobila/portabla reningsanläggningar som hyrs ut månadsvis eller på långtidsavtal, men om kunden önskar köpa en platsbyggd anläggning löser man förstås även detta. – Vi tar fram våra anläggningsdelar från kompetens och mångårig erfarenhet inom området kemisk vattenrening. Våra konstruktioner baseras på bästa tekniska lösning ur reningsperspektivet, vi mönsterskyddar de delar

som är unika. Vi skräddarsyr också reningsverk för våra kunder utefter vad den initiala utredningen kommit fram till. Idag kan vi hantera 5-25 kubikmeter i timmen i våra standardmoduler, men krävs det större effekt finns möjligheter att parallellkoppla två eller flera verk, eller helt enkelt montera tillräckligt antal nödvändiga moduler i samma verk, förklarar Marcus Olsson. Ett exempel som tagits fram som förslag på förfrågan hade en kemisk fällnings-/flockningskapacitet om cirka 150 kubikmeter i timmen med nödvändig reaktionstid, allt genom att använda standardmoduler. Med gedigen yrkeserfarenhet och som utbildad biolog har Marcus själv lång erfarenhet vad gäller miljöfrågor med mera. Sälj- och marknadschef Magnus Svensson är utbildad kemist och specialist på kemisk vattenrening. – Det krävs kunskap idag då branschen vi arbetar i allmänt representerar mycket hög

kompetens. I kombination med automationsoch innovationstekniker som Håkan kan vi redan i ett tidigt skede skapa oss en bild av hur den aktuella anläggningen ska fungera, säger Magnus. Hela Sverige Med el, svets, projektledare, konstruktörer samt automationstekniker med alla certifieringar som krävs under samma tak, skapas korta beslutsvägar och leveranstider. – Idag har vi hela Sverige som upptagningsområde. Då vi har tillgång till marinbiologer, kemister och labb är det inte många som slår oss på fingrarna när det kommer till uppdrag kring utsläpp, miljö och annat som rör vatten, konstaterar koncernchef Joakim Svensson. Han nämner kunder som Oatly, Findus, Fortum, Barry Callebaut, Trelleborg Energi och Stockholm Vatten. CEAB har bland annat renat vattnet i en mindre sjö i Skåne när ett utsläpp upptäcktes i en anslutande å. – Då hade vi utrustning på plats inom 48 timmar, så vi är med andra ord även bra på att agera snabbt med våra mobila anläggningar i samband med akuta händelser, fortsätter Joakim. I framkant CEAB:s huvudsakliga uppgift är att skapa de förutsättningar som behövs för att rena vatten så att det kan vidarepumpas till de kommunala reningsverken eller direkt till en recipient (vattenområde som används som mottagare av orenat eller renat avlopps- eller dagvatten). – Miljökrav och miljömål kommer att bli tuffare inom en snar framtid, spår Marcus. – Det gör att vi hela tiden vill ligga i framkant, särskilt för de processindustrier som idag inte har något reningsverk. Vi tror att man kan spara pengar om man är tidigt ute och inte väntar tills lagarna börjar gälla. Vi ser ljust på framtiden och tänker fortsätta investera i såväl kunskap som utrustning. Rent vatten är ju en förutsättning för överlevnad, och det är här vi kan utveckla och utvecklas, säger Marcus Olsson.


industri www.svenskleverantorstidning.se

Chem ic a l Eq u i p me nt AB • Ad re ss: Åby to r p svä g e n 9 , 2 6 4 3 9 K l i p p a n Leveran s a dre s s : M a l tg rä n d, 2 6 4 3 9 K li p p a n • Te le fo n : 0 4 3 5 – 4 4 3 4 5 0 E p os t : i n fo @ c h e m i m i x . se • w w w. c h e m i m i x . s e

7


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Driftsäkra lösningar för tillfällig ånga och varmvatten Såväl fastighetsägare som den tunga industrin kan med fördel vända sig till Steam Power Sales & Rental när behovet av ångcentraler, het- och varmvattencentraler uppstår. Steam Power både säljer och hyr ut kostnadseffektiva lösningar som både är driftsäkra och håller hög standard.

EK Steam Power Sales & Rental AB – eller bara Steam Power som företaget allmänt benämns – är idag den ledande aktören i Sverige beträffande uthyrning av mobila värmeanläggningar för industri och fastigheter. Ångcentraler, hetvatten- och varmvattencentraler byggs in i flyttbara containrar, och det rör sig om lösningar med effekter på allt mellan 100 kW och 3 MW. Under särskilda omständigheter seriekopplar man flera enheter för att uppnå den effekt som kunden önskar. – Våra enheter hyrs i allt från några dagar upp till flera år, och i vissa fall köper kunden vår lösning, antingen direkt eller efter att ha provkört den och därmed ser våra enheter som alternativa lösningar, säger Mikael Walhelm, VD på EK Steam Power Sales & Rental AB.

Egen konstruktion och tillverkning Steam Power ingår i Meccom-Gruppen, vilket gör att man förfogar över de tjänster och produkter man erbjuder under samma tak. Industriservice, konstruktion, el och automation, rör och tryckkärl är några av de tjänster som tillhandahålls inom gruppen. – Vi har egen tillverkning där vi börjar med en egen konstruktion, köper in komponenter och bygger ihop anläggningen med all el och automation, för att sedan leverera med egen kranbil till kunder i södra Sverige. Inom detta område försöker vi installera själva i den mån vi har tid. Vatten och el ska anslutas samt injusteras till den temperatur och det flöde som krävs, berättar Mikael. Steam Powers anläggningar finns idag över hela Sverige. Företaget står för transporter till avlägsna kunder och kan även bistå med igångkörning för dessa med hjälp av externa aktörer som man sedan länge har ett gott samarbete med. Steam Powers enheter kopplas antingen till befintlig anslutning eller där en kommande värmekälla ska installeras i samband med nyproduktion, vilket i regel är i markplan, vilket gör avlastning och installation enkelt och smidigt. – Vid nyproduktion av fastigheter kan byggaren få värme i ett tidigt skede genom att hyra en mobil enhet, vilket underlättar många arbetsmoment, inte minst vintertid. Till industrin kompletterar vi vid olika behov, såväl kort- som långvariga, upplyser Mikael Walhelm. Behovet ökar Som bränsle kan med fördel användas miljövänlig RME-olja eller naturgas. Det finns även elektriska varmvatten pannor. Mikael anser att bolaget går en ljus framtid till mötes med ökad omsättning. – Vi har idag fler än 40 enheter i gång över hela Sverige, och även i Norge. Tack vare att vi själva står för konstruktion och tillverkning har vi full koll på alla kostnader, vilket i sin tur innebär konkurrenskraftiga priser för våra kunder. Eftersom våra enheter i många fall går dygnet runt gäller det att upprätthålla hög kvalitet och service, och en förmåga att snabbt kunna rycka ut när det uppstår akuta behov, understryker Mikael Walhelm. Mikael betonar vikten av att upprätthålla en driftsäker maskinflotta. Han noterar en ökande efterfrågan på Steam Powers produkter. Det nordiska klimatet gör att behovet är stort och förhoppningen är att kunna sprida konceptet vidare i de skandinaviska länderna.


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Stark utveckling i innovativt Klippanföretag FlexoArt är Klippanföretaget som vilar stadigt på två ben. FlexoArt Engineering och FlexoArt Graphic bildar tillsammans ett heltäckande koncept kring dels finmekanik och dels innovativa lösningar för tryckeribranschen.

Vi träffar Per Bengtsson, en av delägarna i FlexoArt AB, i lokalerna på Ravingatan i Klippan dit verksamheten flyttades 2012. – Nu äger vi våra egna lokaler med möjligheter att bygga ut när tiden och produktionen så kräver, säger Per och berättar att FlexoArt AB vilar stadigt på två ben; FlexoArt Graphic, bolagets tryck- och färgavdelning vilken servar kunder worldwide, och FlexoArt Engineering med fokus på finmekanik. – Här utvecklar vi och tar fram prototyper för aktörer inom ett flertal olika branscher, säger Per och berättar att det var här grunden till dagens verksamhet lades när han i början av 80-talet startade Bentec AB. – Jag köpte en svarv och började tillverka små produkter för växellådor och transmission inom

Vevaxel till dragracing motorcykel

FlexoArt huvudprodukt kammarrakel för tryckindustrin racingsporten. Bentec AB integrerades med FlexoArt Engineering 2011, upplyser han. FlexoArt Engineering FlexoArt Engineering vänder sig till kunder i hela Sverige. Finmekanik är bolagets främsta styrka, och tack vare dess ändamålsenliga maskinpark kan man med hög precision tillföra eller göra förändringar beträffande sina kunders produktionsanpassning. Man jobbar med alla material och med ett tydligt kvalitetsfokus avseende de delar som måste hålla över en viss tid. FlexoArt tar fram rätt material och garanterar den hållbarhet som kunden kräver för ett specifikt ändamål. – Vi gillar utmaningar och kan stå till tjänst för kunder med svåra och krångliga finmekaniska delar. Vi kan konstruera, ta fram prototyper och säkerställa att all dokumentation följer med vid leverans, säger Per Bengtsson. Han anser att racingen har bidragit till företagets utveckling, inte minst när det gäller

Kammarrakel monterad i en flexopress

transmission och växellådor. Per har ett brinnande racingintresse, framför allt för dragracing för motorcyklar där han alltjämt är aktiv. Han har fyra EM-segrar i bagaget och innehar fortfarande Europarekordet för topphastigheter med sina 380 kilometer i timmen på bara 6,3 sekunder. FlexoArt Graphic I början av 90-talet etablerades FlexoArt Graphic när Per mötte nuvarande kollegan Joar Stenqvists far med idéer kring förpackningstryck på exempelvis burkar och emballage. Idag har FlexoArt Graphic utvecklat egna lösningar som gör att man kan bistå sina kunder kring dosering av färg på valsar till produkter som ska ha ett visst tryck. Joar är idag delägare i FlexoArt tillsammans Pers son Alexander. – Med våra lösningar förbättrar vi våra

Kulmatare till frysmaskin

kunders egna maskiner, samtidigt som vi erbjuder tre månaders öppet köp, vilket är väldigt ovanligt i den här branschen. Men vi är trygga med vetskapen om att våra lösningar har en sådan effekt att kunden inte ångrar sig. Det brukar snarare resultera i att kunden väljer våra lösningar i hela sin produktionslinje, säger Per. Idag verkar FlexoArt i ett 40-tal länder världen över. Just nu installeras företagets lösningar i bland annat USA och Kanada, och därefter bär det av till S:t Petersburg i Ryssland för en annan installation. För monteringen samarbetar företaget med en extern aktör som har utbildats i bolaget och kan dess produkter. Mycket på gång FlexoArt sysselsätter tolv anställda samt en praktikant. – Jag försöker bistå skolan här så gott det går och har därför alltid tagit in verkstadspraktikanter. Utbildning är bra och i kombination med praktik ger det även en bild av verkligheten, säger Per. Han tycker att framtiden ser ljus ut och berättar att ambitionen är att fortsätta växa. – Det finns en del i pipelinen just nu som vi ska introducera. Vi har bland annat fått en kanal in i USA med en produkt som vi är ensamma om i världen, så det ska förstås bli spännande. Dessutom ökar efterfrågan från två av de största maskintillverkarna för produktion av papperspåsar i världen, så vi har onekligen en del spännande projekt att sysselsätta oss med i framtiden, avslutar Per Bengtsson.

+46 435 10095 info@flexoart.biz Graphic & Engineering

www.flexoart.biz


10

industri www.svenskleverantorstidning.se

Stickad ståltråd i Naim Josefis nya kollektion I den svenske designern Naim Josefis senaste kollektion finns tre spektakulära galaklänningar som är stickade av väldigt tunn ståltråd, 0,1 millimeter tjock. Stålklänningarna har tagits fram i ett samarbete med Jernkontoret och det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Tidigare i år gjorde Naim Josefi en bejublad visning på Stockholm Fashion Week där hans kollektion Inhabitants visades upp i Spegelsalen på Grand Hotel. Kollektionen innehåller bland annat tre exklusiva klänningar tillverkade av stickat stål. Dessutom finns 3D-printade skalbaggar i metall med på flera av kollektionens delar. Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och Jernkontoret har stöttat projektet och framtagningen av materialet i Josefis stålklänningar. − Jag tycker att det här samarbetet visar vilka möjligheter ett material som stål ger. Med kreativitet och högt tekniskt kunnande kan en bländande vacker klänning i stål skapas utan att den blir tung eller svår att bära. Dessutom är

Klänningar av stickat stål designade av Naim Josefi. Fotograf: Stockholm Fashion Week stålet 100 procent återvinningsbart, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material. Inspirationen till kollektionen har Naim Josefi hämtat från biologin och fokus har legat på skalbaggar och deras spännande former, färger

och variationer. – Jag är förtjust i deras glänsande skal, färgglada mönster och metalliska accenter. Skiftande nyanser i deras struktur och kombinationerna av olika mönster skapar en dynamisk dimension i deras utseende, menar Naim Josefi.  

Unika egenskaper Naim Josefi inledde sitt skapande i stål med ett par 3D-printade skor. I samband med att han skulle ta fram skor av återvunnet stål kom han i kontakt med Jernkontoret. Den kontakten har lett till flera spännande modeprojekt där de stickade stålklänningarna är de senaste i raden. – Stål är fullt återvinningsbart och har egenskaper som gör att jag kan skapa exklusivt mode som världen aldrig sett förr. Jag är väldigt nöjd med resultatet och det goda samarbetet med stålindustrin, säger Naim Josefi. Josefi har designat stålklänningar tidigare. De tillverkades då av stålpaljetter som etsats ut ur supertunt bandstål i olika färger. Dessa klänningar är även i år mycket eftertraktade. På den senaste av svenska filmbranschens årliga galor, Guldbaggegalan 2018, fanns en av paljettklänningarna med. Den bars av Evin Ahmad, bland annat nominerad i klassen bästa kvinnliga huvudroll. En annan paljettklänning bars av Sara Steele på årets Elle-gala. Källa: jernkontoret.se

Driftsäkra anläggningar och färre stopp med FreMek som partner Att få en industrianläggning att fungera är en sak, att göra den driftsäker och minimera dess driftkostnader en helt annan. Här kan FreMek spela en avgörande roll genom sin förmåga att kartlägga fel, lösa problem och förebygga driftstopp.

FreMek AB i Östra Ljungby är det lilla företaget som löser de stora problemen. Vi träffar Fredrik Thulinsson som etablerade verksamheten redan 2006 och bildade bolaget åtta år senare.

– FreMek hittar och löser problem i industrier. Vi söker innovativa lösningar för att eliminera driftstopp och därigenom spara pengar för våra kunder. Att få en fungerande industri är den lätta biten, men att få ner driftskostnaderna och samtidigt få en driftsäker anläggning, det är här som FreMek AB har sin styrka, säger Fredrik. För att kunna ta fram kostnadsstatistik per enhet i de processer man arbetar med krävs en hel del analysarbete och en förmåga att – som Fredrik uttrycker det – kunna tänka utanför boxen. I FreMek jobbar man bland annat med

vibrationsanalyser, lasermätning/uppriktning, balansering, lyftutrustning, maskinflytt, speciallösningar, moderniseringar, service och reparationer i syfte att åstadkomma de slutresultat som både beställare och FreMek önskar. Många olika branscher FreMeks kunder finns i en mängd olika branscher, såsom plast-, betong-, plåt-, bil-, pappersmassa- och traversindustrin, för att bara nämna några. Nyligen jobbade man även inom den kemiska industrin i Perstorp för att lösa vissa uppgifter som tidigare entreprenörer haft problem med. – Detta lyckades vi bra med. Liksom många andra uppdragsgivare anlitade man oss för att säkra driften, säger Fredrik Thulinsson. Fredrik har ända sedan barnsben haft ett brinnande intresse för hur saker och ting fungerar. – Jag har alltid skruvat isär saker, såsom leksaker, mopeder och bilar,och sedan satt samman dem igen för att bilda mig en förståelse för vad som händer och hur objekten fungerar. När det var dags att välja gymnasielinje var valet enkelt för mig. Det blev Industriprogrammet med skärande bearbetning, just för att jag skulle kunna tillverka brådskande detaljer och kunna erbjuda förbättringsidéer. Just att tillverka för att nå ett bättre resultat känns som en av våra främsta styrkor, säger Fredrik. Pengar att spara FreMeks upptagningsområde sträcker sig från Stockholm och Uddevalla och söderut. I samband med större projekt hyr Fredrik in personal som han genom åren har byggt upp långa arbetsrelationer med. Vidare har han en kollega strax utanför Karlstad som han bollar idéer och samarbetar mycket med.

– Vi har samma tänk och är lite av både konsulter och "uppfinnarjockar" i de projekt vi samarbetar i. Det gäller att ta in så mycket information man kan av närvarande personer i de processer vi tar oss an, poängterar Fredrik. Han konstaterar att framtiden ser ljus ut för FreMek. Fler och fler goda referenser leder till ännu fler uppdrag. – När företagen upptäcker vilka pengar det finns att spara väcks intresse för våra tjänster. Det vi ska bli bättre på är serviceavtal. Om vi får med oss kunderna i vårt tänk förstår de att bra service ger färre driftstopp, vilket i sin tur är en stor besparing.

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


infrastruktur 11 www.svenskleverantorstidning.se

Unga tjejer byggde stad hos Iterio – vill inspirera fler att välja ingenjörsyrket 15 förväntansfulla högstadietjejer stormade i slutet av mars in hos Iterio i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under dagen fick de svar på sina frågor; vad gör egentligen en ingenjör om dagarna och hur är det att jobba med teknik? Iterio deltog i år för första gången i kampanjen IGEday, Introduce a Girl to Engineering day.

Projektledaren Katarina Bryngelsson Farkas.

– Det var en dag för tjejer av tjejer, kan man säga, och vi planerade dagen så att de skulle få en bra inblick i den bredd av uppgifter som våra medarbetare har i sina olika uppdrag som ingenjörer, säger Katarina Bryngelsson Farkas, som själv är civilingenjör inom geoteknik och projektledare för IGEday på Iterio. Inspirerades Efter en gemensam introduktion till de olika avdelningarna på Iterio fick de sedan en mer fördjupad insikt kring geoteknik, miljöteknik och projektledning. De hann känna på alltifrån olika jordprover till att få veta vilka jordarter som finns där de själva bor. De byggde en stad och fick tänka till kring sådant som hur man ska hantera dagvatten, hur gröna tak fungerar och hur trafik bör planeras. De fick också lyssna till vad man kan göra som ingenjör i ett biståndsprojekt i Pakistan.  – Vår förhoppning är förstås att många av tjejerna blev så nyfikna och inspirerade att de väljer ingenjörsyrket. Av den feedback vi fick under lunchen har flera av dem faktiskt stärkt sina planer på att söka tekniska utbildningar i gymnasiet och vidare, vilket förstås är jättekul, säger Katarina Bryngelsson Farkas.

Högstadieelever på besök hos Iterio i Stockholm under IGEday den 23 mars. 2 300 tjejer Introduce a Girl to Engineering day (IGEday), arrangeras varje år av den ideella organisationen Womengineer. Syftet är att öka teknikintresset bland unga tjejer. I år har över 80 företag

över hela Sverige anmält sig och mer än 2 300 tjejer kommer få chansen att lära sig om livet som ingenjör. Källa: Iterio AB

NIRA Dynamics, Hertz och Ahlberg Bil samarbetar kring säkerheten på sydsvenska vägar Hyrbilar i Sverige är till stor del en outtömd källa av information, men nu tar Hertz och Ahlberg Bil hjälp av NIRA ynamics för att ge information om väglaget. Samhällsnyttan ligger i fokus i det här samarbetsprojektet som ska ge vägentreprenörer och myndigheter möjligheten att effektivisera sin vinterväghållning.

Mjukvaran för friktionsmätning installeras på en OBD-enhet, som kopplas in i OBDuttaget under instrumentpanelen. Information om vägfriktion, om vindrutetorkarna är igång, samt omgivningstemperatur samlas in och delas med NIRA:s molnlösning. Därifrån kombineras datan med detaljerad väderdata från NIRA:s samarbetspartner Klimator, som förutser halka

och ger entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt. Anonym information Informationen som skickas är helt anonymiserad, information om vilken bil som skickar vilken data finns helt enkelt inte. Det har under utvecklingen av produkten varit en oerhört

viktig aspekt att ta hänsyn till då integriteten hos Hertz kunder är av yttersta vikt. Lika viktigt har det varit att bilen inte påverkas negativt på något sätt. – Det känns väldigt bra att kunna bidra med våra hyrbilar i detta viktiga arbete för att förbättra trafiksäkerheten. Den här satsningen ligger helt i linje med vårt varumärke och våra värderingar. Vi vet att bilar har påverkan på miljön och vi försöker hela tiden ligga i framkant avseende senaste tekniken inom säkerhet och hållbarhetsfrågor. Detta är sannolikt bara början på vad vi kan göra med uppkopplade bilar, det innebär nya affärsmodeller för oss, men också viktigt respektera den personliga integriteten, säger Anders Tärnell, marknadschef och projektledare från Hertz.   Många vinster – Genom att använda oss av Hertz uppkopplade fordon kan vi öka säkerhetsmedvetenheten, minska antalet halkolyckor och även möjliggöra för myndigheter och dess entreprenörer att mer effektivt röja snö och salta vårt vägnät, säger Johan Hägg, marknads- och försäljningschef på NIRA Dynamics. Vinsterna är många, minskad miljöpåverkan i form av mindre saltåtgång, minskade samhällskostnader och framförallt säkrare, mindre hala vägar. – Samarbetet med Hertz är ett steg i rätt riktning. Tidigare samarbeten med taxibolag har visat sig fungera mycket bra, och vi tror att hyrbilsmarknaden kan bidra med väglagsinformation på andra typer av platser och vägar, säger Predrag Pucar, VD på NIRA Dynamics. Källa: niradynamics.se

NIRA Dynamics, Hertz och Ahlberg Bil har inlett ett samarbete kring säkerheten på sydsvenska vägar.


12

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetsgrepp kring rivning, demontering och återvinning Aktörer inom bygg, industri och offentlig sektor har i Haga R.O.T. Service AB en komplett och pålitlig partner när det gäller selektiv rivning, demontering och återvinning. Bolaget står för ett helhetskoncept, vilket innebär att kunden bara behöver ha kontakt med en enda aktör genom hela sitt projekt.

Haga R.O.T. Service AB bildades 1993 och finns representerat i såväl Linköping som Norrköping där huvudkontoret ligger. Vi träffar bolagets VD, John Torsell, som berättar att man levererar kompletta tjänster inom rivning, demolering, håltagning och sanering.

– Kunden bara behöver ta kontakt med en enda aktör för hela sitt projekt – därefter sköter vi resten.

VD John Torsell

– Vi vänder oss till kunder inom bygg, industri och offentlig sektor, och kan erbjuda en bredd som få av våra konkurrenter kan matcha. Det gör att kunden bara behöver ta kontakt med en enda aktör för hela sitt projekt – därefter sköter vi resten, säger John. Breda tjänster Haga R.O.T. Service river allt från ett fuktskadat badrum till fabriker och hyreshus. – Vi har alla nödvändiga maskiner för att utföra dylika arbeten, vilket gjort att vi genom åren har utfört många komplicerade rivningar på bland annat sjukhus, berättar John Torsell. Håltagning utförs i allt som går att borra i. Vanligast är betonghåltagning för till exempel dörr- eller fönsteröppningar, men det kan också handla om exempelvis hål för nya avloppsstammar och trappor. Beträffande sanering jobbar Haga R.O.T. Service mycket med asbest- och PCB-sanering, men man tar sig även an markföroreningar. Personalen är välutbildad inom området, och man utför även sanering av PAH som finns i bland annat asfalt och gammal takpapp. Haga R.O.T. Service jobbar även med betongslipning då man till exempel slipar bort limrester från golv. – Vi slipade sammanlagt 5 000 kvadratmeter vit marmorfasad på ett hus i Norrköping. Det är ett projekt vi är särskilt stolta över, berättar John Torsell och upplyser om att man även arbetar med återvinning.

Bolaget förfogar över en återvinningsanläggning i Norsholm där man tar emot betong som inte är förorenad. Här krossas den och blir till fyllmaterial som man sedan säljer vidare via företagets återförsäljarnät. Fortsatta satsningar Haga R.O.T. Service AB servar kunder rikstäckande inom både privat och offentlig sektor. Lundbergs, Skanska, Peab, NCC, Teknikbyggarna, Bernhardsson & Carlsson, Åhlin & Ekeroth samt Norrköpings och Linköpings kommuner är några av de som valt att anlita John och hans kollegor kring olika projekt. – Våra kunder ser oss som en komplett leverantör inom vårt segment. Vi är en lagspelare och innehar såväl kunskapsmässiga som maskinella resurser för alla de uppdrag vi åtar oss. Vi lägger stor vikt vid miljön, vilket även innefattar arbetsmiljön för våra medarbetare. Rent, smidigt och snabbt är våra ledord, säger John Torsell. Han spår en fortsatt god utveckling i bolaget som han tror kommer att sysselsätta fler än hundra anställda om fem år.

– Vi kommer att satsa mer på digitalisering och fortsätta investera i och förnya maskinparken. Även återvinningsverksamheten ser vi stor utvecklingspotential i, så det handlar i mångt och mycket om att bli ännu mer effektiva, avrundar John Torsell.

fakta

- Bildades 1993 - Ombildades till aktiebolag 1996 - 77 anställda - Omsatte 120 miljoner kronor 2017 - Kunder rikstäckande - Huvudkontor i Norrköping och kontor i Linköping - Servar både privat och offentlig sektor - Certifierat enligt BF9K


bygg 13 www.svenskleverantorstidning.se

NCC grundlägger för Sveriges största kraftvärmeverk Kraftvärmeverket i Västerås är Sveriges största och hela 98 procent av tätorten är ansluten. NCC grundlägger sista delen av den nya, moderna kraftvärmeanläggningen, Block 7. När den är klar slutar Mälarenergi att elda med bränslen som kol och olja.

– Vi anlägger en stadig grund som ska bära en hundratals ton tung panna och 450 ton tung turbin som vibrerar. Det kräver mer än många andra mark- och betongarbeten och är ett ovanligare uppdrag som inte görs varje dag, säger NCC:s projektchef Per Granholm. Kol och olja fasas ut På en 10 000 kvadratmeter stor yta kommer NCC att slå ner 900 stålpålar, tre till tolv meter långa, och gjuta 5 500 kubikmeter betong. NCC gjuter även grunden till en 110 meter hög skorsten. Arbetet inleds med schaktning. I augusti lyfts panna och turbin på plats. Därefter gjuter NCC höga väggar runt installationerna. – När NCC nu anlägger grunden för sista etappen Block 7, tar vi sista steget i att fasa ut kol och olja. Den nya pannan kommer att eldas med återvunnet trä, till exempel från rivningsarbeten. Målet är att bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020, säger Magnus Eriksson, tf affärsområdeschef för Värme, Mälarenergi. Når miljömålen Block 7 ersätter de äldsta delarna av Kraftvärmeverket som togs i drift 1963 och bland annat eldas med kol och olja. När Mälarenergi började återvinna hushålls- och industriavfall

NCC grundlägger sista delen av den nya, moderna kraftvärmeanläggningen, Block 7. När den är klar slutar Mälarenergi att elda med bränslen som kol och olja. Skiss: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor i kraftvärmeverkets Block 6 halverades varje västeråsares utsläpp av växthusgaser. Block 6 blev det i särklass största enskilda bidraget till att minska utsläppen i Västerås. – I nästa steg, med Block 7, kommer Västerås att nå sina miljömål och kunderna får en trygg,

prisvärd och hållbar uppvärmningsform, säger Magnus Eriksson. Block 7 kommer stå för cirka 36 procent av värmeproduktionen och Block 6 för runt 50 procent. Kraftvärmeverket i Västerås är Sveriges största och förser 98 procent av Västerås tätort

samt hushåll i Hallstahammar och Surahammar med el och fjärrvärme. NCC:s arbete har börjat och pågår till hösten 2018. Under 2019 sker installationer och tester. Våren 2020 tas Block 7 i drift. Källa: ncc.se

Byggnads: Lugn, byggboomen har inte ”tvärnitat” Sveriges Byggindustrier (BI) släppte nyligen en rapport om det minskande bostadsbyggandet. På fackförbundet Byggnads känner man inte igen sig i BI:s dystra beskrivning av läget. – Branschen går som tåget, behovet av bostäder är enormt. Satsa på hyresrätter om försäljningen av bostadsrätter går trögt, uppmanar Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Sveriges byggindustriers (BI) rapport om det minskande bostadsbyggandet fick stort genomslag i media. ”Byggboomen har tvärnitat”, påstods det. På fackförbundet Byggnads, som organiserar fler än 100 000 byggnadsarbetare, känner man inte igen sig i den beskrivningen utan tycker att BI:s analys är vilseledande och skapar onödig oro. – Branschen går som tåget och det enda problemet är att det behövs fler kompetenta byggnadsarbetare som kan vara med och bygga ikapp. Vi står fortfarande inför en enorm bostadsbrist; ungdomar som vill flytta hemifrån, trångbodda

flerbarnsfamiljer, äldre som vill flytta till anpassat boende, arbetssökande som vill flytta dit där jobben finns... Behovet är enormt, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm. ”Politiskt färgad” Enligt honom är BI:s rapport politiskt färgad. Orsaken till minskningen uppges vara skärpta amorteringsregler och försämrade möjligheter för byggbolag att göra skattemässiga ränteavdrag. – Istället för att måla upp katastrofscenarier borde BI fokusera på hur vi, tillsammans i byggbranschen, ska ta oss an våra gemensamma utmaningar; att bygga fler billiga bostäder för att få bort den bostadsbrist som finns och få fler att vilja bli byggnadsarbetare, säger Johan Lindholm. Källa: byggnads.se

Byggnads ordförande Johan Lindholm känner inte igen bilden av att byggboomen har tvärnitat utan ser politiska motiv bakom BI:s rapport. Foto: Byggnads


14

energi www.svenskleverantorstidning.se

Eldrivna ledbussar testas i Göteborg – trafikstart i juni I juni utökas trafiken med elektrifierade bussar i Göteborg. Två helt eldrivna ledbussar i prototyputförande ska testas på en del av linje 16, som har hög turtäthet och ett stort antal resenärer. Försöken bedrivs inom ramen för ElectriCity-samarbetet, som sedan 2015 kör elektrifierade bussar i demonstrationstrafik på linje 55 i Göteborg.  

– Genom att utöka demoarenan och testa elledbussar med hög kapacitet på en linje med många resenärer kan vi ge fler göteborgare ett attraktivt alternativ till den egna bilen. De nya eldrivna bussarna är betydligt tystare än dieselbussar, helt utan avgasutsläpp och utformade för att ge en smidig och bekväm resa. Det blir också ett viktigt underlag inför beslut om framtida satsning på elbussar säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik. Teknik ombord De två nya bussar som tas i bruk i sommar är 18,7 meter långa ledbussar med plats för upp till 135 personer varav 38 sittande. Bussarna är bland annat utrustade med fyra dubbeldörrar, stora fria golvytor och ergonomiskt utformade ledstänger, handtag och ryggstöd för stående passagerare. Formgivarna har också fokuserat på att skapa en färgstämd interiör med väl avvägd

belysning. Tanken är att ett stort antal passagerare snabbt ska kunna kliva på och av vid varje stopp, samtidigt som resan ska bli så behaglig som möjligt. Ombord finns gratis wifi, möjlighet att ladda mobilen och utökad trafikinformation. Laddstationer Förutom fordonen har ett tydligt fokus varit att utveckla informationen ombord på bussarna där nya typer av skärmar både in- och utvändigt kommer att testas. Utöver detta kommer hållplatserna vid Eriksbergstorget och Lindholmen få nya väderskydd. På två hållplatser, Eriksbergstorget och Sahlgrenska, kommer laddstationer att finnas. Laddstationerna baseras på det gemensamma gränssnittet OppCharge, som innebär att de kan användas även av elbussar från andra tillverkare. Mellan 14 och 21 juni kommer de nya elbussarna att gå som ”Volvo Ocean Race-linjen” mellan Nordstan och Frihamnen i samband med aktiviteterna runt racet. Från och med 25 juni börjar bussarna köra utmed linje 16, sträckan mellan Eriksbergstorget och Nordstan morgon och kväll, och sträckan Eriksbergstorget till Sahlgrenska under dagtid. Trafiken kommer att skötas av Transdev, som redan idag hanterar trafiken på ordinarie linje 16. – Linje 16 är en av de linjer som transporterar flest passagerare i Göteborg, vilket ger oss möjlighet att verkligen sätta tekniken på prov. Bland annat är batterierna dimensionerade för att

Två helt eldrivna ledbussar i prototyputförande ska testas i Göteborg på en del av linje 16. bussarna ska kunna köras utan avbrott för laddning under högtrafik. Istället sker laddningen vid tidpunkter när belastningen än mindre, antingen vid någon av de två laddstationer som nu byggs på linjen eller när bussen är inne i depå, säger Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar. – Elbussar är tysta och utsläppsfria och skapar nya möjligheter för stadsplanering. Det känns extra bra att kunna bidra till att sänka bullernivån vid Sahlgrenska.

Fakta ElectriCity De nya eldrivna ledbussarna ingår som en del i ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas. Ledbussprojektet drivs av Volvo, Västtrafik, Göteborgs Stad, Göteborg Energi och Transdev. Källa: volvogroup.se

Vattenfall och Axfood i grönt samarbete Vattenfall har börjat leverera 280 GWh el per år till Axfood, ett av de största noterade detaljhandelsföretagen i Norden, med start den 1 april 2018. Leveransen sker till närmare 300 butiker i Sverige och elen är producerad av vatten- och vindkraft. Elavtalet är en del av Axfoods strävan att effektivisera sin elanvändning och öka spårbarheten.

Avtalet innebär att elen till alla Axfood Snabbgross och Hemköps butiker, cirka 100 GWh, är producerad av vattenkraft och miljödeklarerad enligt EPD* precis som resterande 180 GWh som är producerad på Vattenfalls vindkraftsanläggningar och även märkt med Bra Miljöval. Denna el går till samtliga Willys butiker i Sverige. Vattenfall har en tydlig strategi att vara ledande inom förnybar produktion och konsumtion. Målet är att bli fossilfria inom en generation och hjälpa de kunder som vill samma sak. – Vi är väldigt glada över att Axfood valde Vattenfall. De har höga krav på miljö och hållbarhet genom hela livscykeln och våra produkter och tjänster kunde på ett bra sätt matcha de högt ställda kraven. Genom att välja EPD får Axfood

en överblick och total transparens av sitt klimatavtryck per kilowattimme, säger Helle HerkHansen, miljöchef på Vattenfall. Prioriterad fråga För Axfood är effektiviserad elanvändning en prioriterad fråga och målet är att till år 2020 ha minskat elförbrukningen för butiker och lager med 15 procent per kvadratmeter. I dag har de en yta om cirka 826 000 kvadratmeter. En annan viktig fråga är elens ursprung. – Vi arbetar för bra, prisvärd och hållbar mat för alla och vill att den el vi använder ska vara förnybar, som den varit sedan 2009. Att använda miljödeklarerad el ger oss även en spårbarhet som är viktig. Vattenfalls tydliga hållbarhetsfokus var avgörande i valet av ny elleverantör, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood. Axfood har en marknadsandel i Sverige på drygt 20 procent och över 1 100 butiker, varav 274 är egenägda. *Environmental Product Declaration Källa: vattenfall.com

Helle Herk-Hansen och Åsa Domeij.


energi 15 www.svenskleverantorstidning.se

ABB-teknik möjliggör expansion av solkraftspark i Dubai ABB har tagit hem en order värd mer än 90 miljoner dollar från Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), det ledande energibolaget i Förenade Arabemiraten, och ska bygga en elkraftsanläggning på 400 kV i Shams som integrerar solkraften från de kommande faserna i solkraftsparken Mohammed bin Rashid Al Maktoum med stadens elnät. Detta blir ABB:s andra anläggning för solkraftsparken, något som visar på företagets satsning på att leverera tillförlitlig elkraft till konsumenter och betjäna bygg- och infrastrukturbranschen vid sidan av energisektorn och industrikunder.

ha en total kapacitet på mer än 2 000 MVA. När fas 3 i projektet är slutfört 2020, samma år som Dubai ska stå värd för Expo 2020, kommer den totala solkraften som genereras via Solar Photovoltaic att överstiga 1 000 MW och minskar därmed väsentligt koldioxidutsläppen. – Vi är stolta över att arbeta tillsammans med DEWA och fortsätta att bidra till detta banbrytande projekt med vår toppmoderna teknik som stärker kapaciteten och ger renare solkraft till människor, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. – Att integrera förnybar energi är en viktig del i vår strategi Next Level och vår dokumenterade erfarenhet stärker vår position som den givna partnern för ett starkare, smartare och grönare elnät.

Efter åratals av snabb tillväxt och urbanisering fortsätter Dubai att vara en av de snabbast växande städerna i världen och uppsvinget i befolkningstillväxt och olika sektorer i ekonomin, som turism, har lett till en ökad efterfrågan på energi. För att öka elförsörjningen och uppfylla målen om en ökad användning av förnybar energi lanserade Förenade Arabemiraten sin ambitiösa strategi Dubai Clean Energy Strategy 2050 som ska göra Dubai till ett globalt center för ren energi och grön ekonomi.

Ren och förnybar energi – I Dubai har vi en omfattande strategi i energisektorn. Vi är engagerade i att nå målen i Dubai Clean Energy Strategy 2050, som lanserats av hans höghet schejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President och Premiärminister i Förenade Arabemiraten och regent i Dubai, om att 75 procent av Förenade Arabemiratens totala energiproduktion ska komma från ren energi per 2050. För att uppnå målen om ren energi krävs en kapacitet på 42 000 MW med ren och förnybar energi per 2050. Det dominerande projektet för att uppnå dessa mål är solkraftsparken Mohammed bin Rashid Al Maktoum som kommer att ha en kapacitet att generera 5 000 MW per 2030, med investeringar på totalt 50 miljarder AED (emiratiska dirham). Solkraftsparken kommer att bidra till att minska över 6,5 miljoner ton koldioxidutsläpp per år när parken står klar, säger hans excellens Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director och CEO för DEWA. ABB:s elkraftanläggning innefattar leverans

Minskar koldioxidutsläppen Solkraftsparken Mohammed bin Rashid Al Maktoum, som ligger inåt landet 5 mil söder om Dubai, är en viktig del av Dubais förnybara energistrategi. När parken står klar 2030 kommer den att uppta 214 kvadratkilometer, generera 5 000 MW och minska koldioxidutsläppen med cirka 6,5 miljoner ton. ABB ansvarar för design, leverans och installation samt driftsättning av ställverket i Shams på 400/132 kV som, när det står klart, kommer att

av 400 och 132 kV gasisolerade ställverk, strömtransformatorer, skydd-, automatiserings- och styrsystem liksom övervaknings- och kommunikationssystem. Anläggningen kommer också att följa IEC 61850 med stöd för öppen och smidig

Elkraftsanläggning i solkraftsparken vid Mohammed Bin Rashid ska stärka Dubais elnät och minska koldioxidutsläppen.

kommunikation med alla intelligenta enheter. 2017 levererade ABB det första ställverket som ansluter den andra fasen av solkraftsparken MBR och integrerar 200 MW elektricitet till elnätet. Källa: abb


16

it www.svenskleverantorstidning.se

Digitalisering – hur ska industrin möta utmaningarna? Behovet av en ökad digitalisering ställer nya krav på svenska industriföretag. De industrier som inte är rustade att möta utmaningarna med en mer automatiserad och datadriven verksamhet riskerar att förlora i konkurrenskraft. För de industrier som följer med i utvecklingen finns det istället mycket att vinna. Dessutom skapas möjligheter att utveckla verksamheter genom att nya kompetenser och arbetssätt tillförs befintliga organisationer.

Trenden hos svenska företag har under en lång följd av år varit en utflyttning av tillverkningen till lågkostnadsländer. Kalkylen var enkel då arbetskostnaden ansågs vara för hög i Sverige. Tillgången till ny digital teknik och nya automationsmöjligheter har lett till att många företag idag väljer att åter investera i tillverkning på hemmaplan. Genom en ökad automatisering kan inte bara tusentals jobb räddas kvar. Många företag väljer också att flytta hem tidigare utflyttad verksamhet i takt med att man upptäcker fördelarna med att hålla ihop hela värdekedjan – från utveckling till färdig produkt. För många tillverkningsindustrier krävs det att tiden från utveckling, konstruktion, tillverkning och uppgraderingar till nya produktgenerationer krymps för att korta time-to-market. Då är det en stor fördel att kunna hålla samman och knyta tätare band mellan tillverknings-, forskningsoch utvecklingsavdelningar. Digitalisering och en mer datadriven verksamhet är framförallt en möjlighet för Sveriges små och medelstora företag. Dessa står för den största

delen av industrins totala omsättning. Att de kan fortsätta att vara lönsamma och konkurrenskraftiga är viktigt då deras betydelse för landets gemensamma välstånd är stor. Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde. ”Smart industri” är Sveriges nya industrialiseringsstrategi För att bibehålla konkurrenskraften inom svensk industri menar regeringen att en ökad digitalisering är en av nycklarna. 2016 presenterade närings- och innovationsministern Mikael Damberg en ny strategi för att stötta utvecklingen och skapa rätt förutsättningar. Den nya industrialiseringsstrategin ”Smart Industri” ska göra Sverige ledande inom den digitala utvecklingen och i utnyttjandet av digitaliseringens stora möjligheter. För att Sverige ska fortsätta att ha en konkurrenskraftig industri måste förutsättningarna för att utveckla smartare fabriker öka, fabriker som till fullo utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Risken är annars att Sverige halkar efter i den globala konkurrensen. USA och Kina byggs idag fler nya produktionsanläggningar än i Europa. Bedömningen är att digitaliserings- och automationsgraden kommer att vara högre i dessa anläggningar jämfört med befintliga anläggningar i många andra länder. Digitalisering en förutsättning för kundanpassad produktion Motivationen hos svensk industri att satsa på en mer digitaliserad verksamhet kommer sannolikt att vara starkt förknippad med en ökad

Närings- och innovationsministern Mikael Damberg. Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet kundnytta. En bredare insikt om att digitaliseringen blir en förutsättning för en mer kundnyttodriven produktion förväntas leda till en ökad digitaliseringstakt. För att industrin ska klara ökade krav på en mer kundanpassad produktion behöver verksamheter vara flexibla och omställningsbara. I framtiden måste företag kunna hantera större variationer, med flera modeller och mindre serier som produceras i samma tillverkningssystem. En omställning pågår i den globala tillverkningsindustrin från hög volym med låg mix till en mer kundanpassad låg volym med hög mix som sker

närmare kunderna och med mer kvalificerad arbetskraft. Kunderna med dess olika önskemål står i fokus för denna omställning. Med hjälp av digitala lösningar kan produktionssystem hantera mycket stora modellvariationer och olika seriestorlekar. Genom ökad flexibilitet och användning av digitala verktyg kan företag tillverka kundanpassade produkter till samma kostnad som vid masstillverkning. Flexibilitet genom digitalisering är nyckeln till framgång då kundernas krav ökar och blir allt mer komplexa. Cecilia Hamrén, Atlas Copco Industrial Technique AB

Framtidens digitala fabrik: ”Ställer nya krav på underhållsarbetet” Målsättningen är klar: SKF ska ha en produktion i världsklass, vilket ställer stora krav på underhållsavdelningarna. I en alltmer digitaliserad produktionsmiljö har förebyggande underhåll en nyckelroll. – Digitaliserat underhåll ställer nya krav på organisation och kompetens, säger Johnny Stieger, globalt ansvarig för Manufacturing Reliability på SKF.

Syftet med underhållsarbetet är att säkra den tekniska tillgängligheten för produktionen, att få utrustningar att gå när de skall gå, med rätt hastighet och leverera med rätt kvalitet. Sammantaget ställer det nya krav på organisation och kompetens i de företag som är på väg in i Industri 4.0. Inte minst mot bakgrund av en maskinpark som i många fall består av både äldre mekanik och sprillans ny uppkopplad utrustning. – Detta ställer krav på en ständig utveckling av hur vi gör och vad vi gör gällande våra underhållsprogram, metoder och analyser kring

Johnny Stieger, underhållsspecialist på SKF. Fotograf: SKF

avvikelser, utbildning och organisation, säger Johnny Stieger. – Många säger idag att ”vi är inte redo för den digitala fabriken än”, men på många håll är man redan där. Man hämtar redan idag upp processdata via sensorer. Det kommer också allt mer sofistikerade verktyg såsom termografiska kameror, app för remuppriktning eller SKF QuickCollect som är enkla att använda och som inte kräver expertkunskap för att användas. Med hjälp av appar för mobilen kan man koppla upp analysfunktioner som tidigare inte var möjliga. Tröskeln till planerat underhåll sänks allt mer. Men att införa modern, digital produktionsteknik innebär inte att allt blir problemfritt över en natt. Vilket även visat sig vid den nya World Class Manufacturing-anläggningen i Göteborg som invigdes förra året. – När du implementerar en ny teknik upptäcker du ständigt nya saker. Vi lär oss något nytt varje dag. Underhållspersonalens roll förändras, från att ha gjort många manuella inspektioner kan man idag i förväg få fakta om sådant som är på väg att avvika, via sensorer, säger Johnny Stieger. Rätt processdata Vägen mot World Class Manufacturing innebär alltså att man måste jobba på ett delvis annat sätt än tidigare. I en modern maskin ingår idag mycket processdata i själva styrsystemen som det gäller att använda sig av. Det kan göra stor skillnad, menar Johnny som tar som exempel en maskin med en slid som rör sig fram och tillbaka. – Då bör effektuttaget vara rätt konstant. Om det inte är det, utan sliden börjar förbruka mer kraft kan det bero på smörjningen eller, om

den plötsligt kräver mer effekt, kan du ha haft en mindre krock i maskinen, förklarar Johnny Stieger. Det betyder att saker och ting inte är linjära längre. Förr kanske man fortsatte köra maskinen tills den gick sönder för att därefter gå in och göra en felundersökning, byta sliden eller rikta upp den. Idag försöker man fånga upp avvikelser i ett tidigt skede och agera innan kvalitetsproblem eller haverier uppstår. – Tack vare att våra utrustningar kopplas upp mer och mer, att vi får bättre och bättre uppkopplade verktyg där vi till exempel kan mäta och följa att axlar är linjära, att det smörjs som det skall i våra utrustningar, hur temperaturen eller vibrationerna utvecklas, ger det oss ett starkt beslutsunderlag för vad som behöver göras och när. Identifierar avvikelser Den stora utmaningen är sedan att inte bara upptäcka avvikelsen i maskinen, utan också bygga bort den verkliga orsaken bakom så att felet inte uppstår igen. Genom tillgång till mer data från exempelvis sensorer, visualiserade på ett tydligt sätt som underlättar analys, kan de avgörande besluten baseras mer på fakta. Man behöver inte längre i samma utsträckning som tidigare förlita sig på individuell erfarenhet eller subjektiva upplevelser. Eller som Johnny Stieger uttrycker det: – Tack vare tillförlitliga data, visualiserade i realtid, kan vi i större utsträckning identifiera avvikelser innan det påverkar produktionen negativt. Idag finns verktyg som underlättar insteget till ”Smart Maintenance” och ökar förutsättningarna för ett än mer effektivt planerat underhåll. Källa: skf.com


it 17 www.svenskleverantorstidning.se

Är Smart City-teknik lösningen på storstadsregionernas utmaningar? Den totala befolkningen i Sverige förväntas stiga med drygt 700 000 personer under de kommande 25 åren. Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att befolkningsökningen kommer att hamna antingen direkt i storstäderna eller i förorts- och pendlingskommunerna1. Ett ökande antal lockas till städerna samtidigt som vi står inför utmaningar i samband med urbanisering, miljö och samhälle. Dessa inkluderar, bland andra utmaningar i samband med de demografiska förändringarna, livsmedelsförsörjning, gröna transportlösningar och energieffektivitet2. Smart City-teknik kan vara lösningen.

Användning av informations- och kommunikationsteknik och digitalisering markeras ofta som en lösning för att hantera dagens sociala utmaningar. Detta har gett upphov till begreppet Smart City, eller ”smarta städer”. Denna ”smarta” utveckling handlar om att använda teknik och digitalisering för att förbättra städernas infrastruktur och offentliga tjänster, och därmed människornas levnadsstandard. Smarta projekt kan till exempel handla om att utveckla system som säkerställer bättre luft- och vattenkvalitet, införandet av den digitala vården, och fokusera på miljövänlig kollektivtrafik. Sådana projekt är både nyttiga och nödvändiga, och har även direkt relevans för att tackla de utmaningar vi står inför i förhållande till befolkningstillväxten, klimatförändringar och ökad urbanisering. Minskad energiförbrukning genom smart kontroll Det är särskilt viktigt att genomföra lösningar som kan bidra till att minska vår energiförbrukning, i synnerhet av energi som används för uppvärmning, kylning och elektrisk utrustning. En sådan konsumtion är ofta mycket hög i offentliga och privata byggnader och enligt ABB står kontor och hem för så mycket som 40 procent av energiförbrukningen i västvärlden3. Detta kan dock minskas betydligt genom installation av så kallade smarta kontrollsystem, eller styrsystem. Idag är vanligtvis kontrollerade system, såsom brandlarm, ventilationssystem, belysning och uppvärmning, separat, men med moderna och sofistikerade system kan dessa program integreras i en plattform. Sådan kontroll ger byggnader ett "centralt nervsystem" som samlar konkurrerande intressen. I Stavanger har fyra städer deltagit i forskningsprojektet Horisont 2020 och redan provat ett sådant system i ett pilotprojekt. Med hjälp av mobiler och surfplattor får husägare information om hur mycket el de använder och hur de kan minska sin egen energiförbrukning, till exempel genom att ställa in det så att uppvärmningen av hemmet sker i tidsintervaller. Smarta styrsystem Användning av smarta styrsystem har potential att minska energiförbrukningen, ge fördelaktiga effekter i förhållande till miljö och klimat, samt minska kostnaderna för bygg och hushåll. Att investera i sådan utrustning kräver emellertid ekonomiska resurser som kan vara utom räckhåll för kommuner och privata fastighetsägare. Ett resultat av detta är att användningen av kapital från den privata sektorn har blivit mer och mer vanligt för att finansiera sådana investeringar. Privata finansiärer förstår vikten av att införskaffa ny utrustning och ny teknik för att generera intäkter och minska driftskostnader, och kan därför erbjuda skräddarsydda finansieringslösningar som levererar energibesparingar och lägre kostnader.

Mindre driftskostnader, stora besparingar Siemens Financial Services (SFS) rapport ”Smart Start” från 2016 tittade på olika Smart City-projekt, och identifierade ett antal projekt som lätt kan finansieras genom lånefinansiering från den privata sektorn, samt har en pålitlig avkastning. Installation av smarta styrsystem var ett av nio olika projekt som rapporten identifierade. Den uppskattade också att totalt 2 190 miljoner euro finns tillgängligt för finansiering från den privata sektorn i Sverige, Norge och Finland. Sådana "Smart Start"-projekt – mindre investeringar i "smarta uppgraderingar” – kan därför lätt finansieras av den privata sektorn, eftersom dessa investeringar har en snabb och pålitlig avkastning. Dessutom minskas driftskostnaderna, samtidigt som besparingarna som genereras av sådana projekt nästan skulle betala för den initiala investeringen, i vissa fall inom några år. Grön teknik sprids Privat finansiering kan bidra till att grön teknik snabbare blir tillgänglig i både städer och för privata fastighetsägare. Eftersom privata finansiärer kombinerar teknisk och finansiell expertis med fokus på innovativa och skräddarsydda finansieringslösningar kan privat finansiering vara nyckeln till att starta trenden mot smart omvandling. Både städer och privata fastighetsägare har tillgång till ett brett utbud av olika finansieringsmetoder, och privat och offentlig lånefinansiering kan komplettera varandra genom att underlätta för utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik. Gunnar Skagerlind Försäljningschef Industry, Siemens Financial Services (SFS) Sweden


18

södermanland - katrineholm www.svenskleverantorstidning.se

Breda satsningar utvecklar Katrineholms kommun

Förvaltningschef Stefan Jansson. Fotograf: Daniel Hjalmarsson Katrineholms kommun befinner sig i stark utveckling och det är ett målmedvetet arbete på flera olika plan som lagt grunden till den goda trenden. Med tydliga satsningar på bland annat näringsliv, miljö, infrastruktur och bygg befinner sig kommunen i ett skede där såväl inflyttning som företagsetableringar ökar.

I Katrineholms kommun är det Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med att skapa förutsättningar för att driva orts- och näringslivsutveckling på ett effektivt sätt och utifrån en helhetssyn med långsiktighet. Vi träffar förvaltningschef Stefan Jansson som berättar att man arbetar brett inom olika områden med fokus på såväl tätbebyggda områden som glesbyggd. – När det gäller näringslivet jobbar vi förstås med befintliga företag, men även med exploateringsmöjligheter för nyetableringar. Vår ambition är att ha en tät dialog med regionens företag. Vi har dessutom målsättningen att genomföra minst hundra företagsbesök per år för att fånga upp de behov som finns. Det finns en tydlig strategi för ytterligare satsningar på nyetableringar, berättar Stefan Jansson.

– Katrineholm

växer och utvecklas som aldrig förr. Han anser att bra tågförbindelser och närhet till båttrafik med hamnar är några av orsakerna till varför allt fler företag väljer att etablera sig i Katrineholm. I dagsläget finns cirka 2 300 registrerade företag i kommunen. – Katrineholms logistikcentrum kan hantera många företags skiftande behov, påpekar Stefan. Långsiktighet och förbättringar Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar också inom plan- och byggområdet där man bland annat ansvarar för översikts- och detaljplaner. Det kan handla om bygglovshandlingar, strandskyddsärenden, tillsynsärenden med mera.

Man arbetar också med infrastrukturfrågor och genomför kommunens investeringsplaner gällande exempelvis cykelbanor, gator och gröna områden. – Här jobbar vi med strategisk planering och strävar efter långsiktighet och förbättringar, bland annat genom tätare samarbete med andra närliggande kommuner samt kommuner från hela Stockholmsregionen. Trafikfrågan ligger också högt på agendan med många olika punkter att ta hänsyn till, från hastighetsbegränsningar till olika tillståndsärenden, berättar Stefan. Han lyfter även fram förvaltningens miljöarbete där man till exempel jobbar med olika tillsynsfrågor, bland annat för livsmedelshantering och hälsoskydd. Framtidstro Stefan Jansson är en av Katrineholms kommuns 34 000 invånare. Han trivs utmärkt i sin yrkesroll efter att bland annat ha varit verksam på kommunens fastighetsförvaltning. Efter en tid som avdelningschef på Siemens i Finspång följde uppdrag i rollen som fastighetschef på Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och affärsområdeschef på HSB Södermanland, innan han förra året började på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Stefan spår att kommunen går en ljus framtid till mötes.

– Med starka lokala entreprenörer som tar sitt samhällsansvar och satsningar på bland annat nya bostäder kommer Katrineholm fortsätta växa. Vi gör satsningar på ett mer levande centrum men lägger minst lika stor vikt vid landsbygdsfrågor och besöksnäring. Såväl inflyttning som företagsetableringar ökar, vilket gör att Katrineholm växer och utvecklas som aldrig förr. Det känns oerhört stimulerande att få vara med på den resan, säger Stefan Jansson.

fakta - 34 000 invånare - Cirka 2 300 registrerade företag - Cirka 150 nystartade företag per år - 50 anställda på Samhällsbyggnadsförvaltningen - 3 anställda på Näringslivsenheten - Cirka 300 nya bostäder byggdes under 2017


www.svenskleverantorstidning.se

VAR FJÄRDE SVENSK INOM RÄCKHÅLL.

Katrineholm växte upp kring dåtidens modernaste infrastruktur – järnvägen. Nu är vi en plats för framtidens infrastruktur. En plats för miljövänliga transporter och för den digitala världen.

katrineholmslogistikcentrum.se/ETABLERA

19 R U D I N C O M M U N I C AT I O N

göteborg/härryda


20

södermanland - katrineholm www.svenskleverantorstidning.se

En enda kontakt för allehanda byggprojekt fakta - Bildades 2013 - Sysselsätter 13 personer - Omsatte 17,5 miljoner kronor 2017 - Täcker Södermanland, Östergötland, Stockholm och Mälardalen - Servar både privat och offentlig sektor - Fördubblade omsättningen under ett år

Ett byggprojekt blir smidigare ju färre entreprenörer som är inblandade. Det är man väl medvetna om i Byggsolid Sverige AB som satsat på en stark bredd kring allt från fönsterbyten till renovering och komplett nybyggnation. För kunden räcker det med en enda kontakt – Byggsolid tar hand om resten.

Byggsolid Sverige AB bildades för fem år sedan och sysselsätter idag 13 personer. Daniel Lundborg och Poyan Sandnell driver det välrenommerade byggföretaget från lokalerna i centrala Katrineholm. De framhåller firmans starka bredd kring allt från tak- och fönsterbyten till renoveringar samt komplett nybyggnation. – När det gäller nyproduktion för privatpersoner erbjuder vi helt kundanpassade villor. Vi utgår från kundens önskemål och specifikationer och är alltid lyhörda i det avseendet. Det har inneburit att vi till exempel har byggt villor med en takhöjd på upp till 5,4 meter, berättar Daniel. Byggsolid Sverige AB bygger också bostadsrätter och hyreslägenheter. Just nu bygger man 14 bostadsrätter i centrala Katrineholm. – Här kunde vi som första aktör i området visa upp projektet med hjälp av VR-glasögon för potentiella köpare. Det var ett uppskattat grepp, konstaterar Poyan Sandnell och berättar att det handlar om exklusiva lägenheter med exempelvis 3,5 meters takhöjd, kamin och bastu i några av dem. Intresset har varit stort och samtliga lägenheter är redan sålda. Ett projekt som är på gång går under

Vi levererar med driv och engagemang. –

namnet Kungliga Posten där man ska omvandla gamla lägenheter och lokaler till bostadsrätter. Huset är Q-märkt, vilket innebär att exempelvis exteriören är skyddad och ska bevaras i samråd med Länsstyrelsen. Beträffande ombyggnationer och renoveringar tar sig Byggsolid an såväl privata bostäder som fastigheter och butikslokaler. Fönsterbyten och takrenoveringar utgör vanliga uppdrag. Framhåller personalen Byggsolid Sveriges upptagningsområde sträcker sig över Södermanland, Östergötland, Stockholm och Mälardalen. Bolaget är anslutet till XL Byggs tjänst Monterat & Klart, vilket innebär regelbundna uppdrag. ICA, BRF Penseln, BRF Nötskrikaren, BRF Hyvelbänken och BRF Lärkan är ett axplock av andra uppdragsgivare. – Vi tål att jämföras med andra aktörer i branschen. Få kan matcha det kunnande, den kvalitet och höga kapacitet som vi besitter. Vi strävar efter återkommande kunder och bygger

Ägarna Poyan Sandnell och. Daniel Lundborg gärna upp långsiktiga relationer, säger Daniel Lundborg som i sammanhanget gärna framhåller personalen. – Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och nyckeln till våra framgångar. Fördubblade omsättningen Och nog är verksamheten framgångsrik. Bara under ett år fördubblades omsättningen i firman, men den snabba utvecklingen har inte fått

Daniel Lundborg och Poyan Sandnell att sväva iväg. – Vi tror att marknaden kan komma att mattas av i närregionen inom de närmsta åren, men det är vi beredda på. Vi kommer att möta den utmaningen genom att bredda oss ännu mer, samtidigt som vi förstås ska upprätthålla vår höga kvalitetsnivå i de projekt vi åtar oss. Vi söker ständigt efter ny mark och nya tomter att bebygga och levererar med driv och engagemang.


södermanland - katrineholm

21

www.svenskleverantorstidning.se

Byggbranschens högra hand kring byggnadskonstruktion och projektering

VD Johan Öberg Byggsektorn har i Jodacon Engineering AB en kunnig och professionell samarbetspartner kring byggnadskonstruktion och projektering. Här finns lång erfarenhet av allehanda konstruktionsuppdrag, vilket gör att Jodacon Engineering kan stå till tjänst med allt från bygglovshandlingar för en privat villa till konstruktionsritningar för stora fastigheter.

Jodacon Engineering har i flera års tid servat byggbranschen, den offentliga sektorn och privatpersoner med professionella tjänster kring byggnadskonstruktion och projektering. – Vi har mångårig erfarenhet av en mängd olika konstruktionsuppdrag, bekräftar bolagets VD, Johan Öberg, och berättar att det till exempel kan handla om allt från enklare beräkningar till större ritningsleveranser av konstruktioner för att utforma ett projekt. Jodacon skapar sig en helhetsbild av konstruktionen och hur den kan komma att påverkas av externa krafter och annan mekanisk påverkan. Man genomför byggnadsberäkningar på strukturen som ska bära byggnaden och kontrollerar att alla ingående komponenter, såsom vägar, pelare, bjälklag och grundläggning kommer att stå emot de yttre krafter som påverkar. Här samarbetar Jodacon Engineering med myndighetsrepresentanter, arkitekter och andra konsultdiscipliner. Man tar sig också an prefabricerade konstruktioner. – Här erhåller vi uppdrag, oftast direkt från leverantörerna. Vi kontrollerar att konstruktionerna kopplas samman på rätt sätt och säkerställer att allt blir lika hållfast och robust som i en homogen konstruktion. Vi kan även rita platsgjutna konstruktioner direkt till entreprenören och därefter ange vilken typ av armering och betong som ska användas. Ritningarna levereras direkt till arbetsplatsen och oftast handlar det då om grundkonstruktioner, berättar Johan Öberg.

– Vi är ett litet bolag med stora kunder och stora ambitioner.

Bred kompetens Jodacon Engineering verkar också i rollen som projekteringsledare vid behov. Här har man samordningsansvaret och driver projekteringsmöten med konsulter inom olika verksamheter. I uppdraget ingår också Bas-P, vilket omfattar byggarbetsmiljösamordning för projektering. Jodacon samordnar och tar ansvar för arbetsmiljön under hela projekteringsskedet. – Härutöver jobbar vi också med utredningar och kontroller. Vi utreder till exempel huruvida det går att bygga till eller förändra strukturen i en befintlig konstruktion. Vi anlitas också som en tredjepartsgranskare, vilket är relativt vanligt när det gäller stora projekt. Här kontrollerar vi till exempel att en viss konstruktion stämmer överens med ritningen, förklarar Johan Öberg. Han berättar att företaget har fem anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Södermanland, Östergötland, Stockholm och Mälardalen. Erlandssons Bygg, Botrygg AB, Peab, Katrineholms kommun, Norrköpings kommun och Tegelstaden tillhör de som valt att anlita Jodacon Engineering för olika projekt. – Vi utvecklar nära relationer med våra kunder och sätter gärna en personlig prägel på våra uppdrag. Snabba beslut och flexibilitet

kännetecknar oss. Som en mindre aktör i branschen har vi inte råd att misslyckas, det vi lovar levererar vi. Vi står dessutom för konkurrenskraftiga priser eftersom vi har låga overheadkostnader, säger Johan Öberg. "Stark resa" Johan noterar att efterfrågan på företagets tjänster ökar i takt med att byggprojekten blir fler och fler i regionen. Han hoppas sysselsätta ett tiotal anställda inom en snar framtid och berättar att han räknar med ökad omsättning redan i år. – Vi är ett litet bolag med stora kunder och stora ambitioner, som på kort tid har gjort en stark resa. Vi befinner oss fortfarande i en stark utvecklingsfas och ser positivt på nya samarbeten och utmaningar.

www.jodacon.se

fakta - Bildades 2012 - 6 anställda - Omsatte 6 miljoner kronor 2017 - Kunder i Södermanland, Östergötland, Stockholm och Mälardalen - Servar både privat och offentlig sektor


22

södermanland - katrineholm www.svenskleverantorstidning.se

Starkt koncept kring ombyggnation och renovering – Noggrannhet, pålitlighet och kvalitet med kunden i fokus kännetecknar oss på Byggproduktion i Katrineholm.

VD Jimmy Nyberg

Västra Fredsgatan 1, Katrineholm 070-764 94 84 • 070-582 53 32 www.byggobetongproduktion.se

Jimmy Nyberg och Tobias Lindström har med gemensamma krafter byggt upp ett byggkoncept som attraherar allt fler. Bredden är Byggproduktion i Katrineholm AB:s styrka och tyngdpunkten ligger på ombyggnation och renovering. Med bolagets breda kompetens i kombination med professionella samarbetspartners åtar man sig både små och stora projekt.

2017 och resultatet blev mycket lyckat. En återkommande kund är Katrineholms Stadshotell där Byggproduktion har genomfört ombyggnationer i några av rummen. Ytterligare ett uppdrag utfördes på O'Leary's restaurang i Katrineholm och för Tranab gjuter man betongplattor. – Våra kunder uppskattar att vi alltid är lyhörda inför deras önskemål. För oss är alla våra nöjda kunder vår allra bästa marknadsföringskanal, säger Jimmy och lyfter i sammanhanget fram sin kompetenta personalstyrka.

Det har bara gått fyra år sedan Jimmy Nyberg och Tobias Lindström startade Byggproduktion i Katrineholm AB, men redan nu har företaget intagit en stabil position i Södermanlands byggbransch. Sex anställda representerar företagets byggkoncept med fokus på ombyggnation och renoveringar för både privatpersoner och företag. – Vi jobbar med allt från att renovera ett kök eller ett badrum till utbyggnader i nästan vilka omfattningar som helst, säger Jimmy och berättar att man just nu gör en 120 kvadratmeter stor utbyggnad för en kund. – Vi jobbar ofta i rollen som totalentreprenör och hyr vid behov in underentreprenörer inom exempelvis VVS, el och måleri. Vi har ett kontaktnät i framför allt Katrineholm och Vingåker som gör att vi dessutom kan hjälpa till med att ta fram ritningar och konstruktioner, upplyser Jimmy Nyberg. Renoveringsuppdragen innefattar ofta fönsterbyten samt renovering av tak med såväl tegelsom betongpannor. Man drar sig heller inte för att åta sig uppdrag på Q-märkta hus.

Fortsatta satsningar Flera av medarbetarna har arbetat i branschen under hela sina yrkesverksamma liv och härtill kommer två lärlingar. – Det känns bra att kunna forma unga förmågor till kompetenta yrkesutövare. Vi erbjuder också praktikplatser hos oss, vilket uppskattades av ungdomarna som sedan gärna söker sommarjobb hos oss. På sikt ger det samtidigt oss själva möjligheter att knyta till oss stark kompetens, påpekar Jimmy. Jimmy tror på en fortsatt god utveckling i företaget och berättar att man kommer att fortsätta sina satsningar, inte minst på renovering och fastighetsproduktion, för att ännu bättre kunna möta förfrågningar från hyres- och bostadsrättsmarknaden.

Goda referenser Byggproduktion i Katrineholm AB åtar sig både små och stora projekt. Till de sistnämnda hör ett arbete i Lofsdalen där företaget bistod med betong- och murningsarbete samt invändiga arbeten på en 250 kvadratmeter stor fjällstuga. Projektet pågick från och med våren till slutet av

fakta - Bildades 2014 - 6 anställda - Omsatte 9 miljoner kronor 2017 - Täcker Södermanland


södermanland - katrineholm

23

www.svenskleverantorstidning.se

Professionell projektering inom energi, VVS- och elteknik

Småhustillverkare, byggföretag och VVS-installatörer i behov av professionella tjänster beträffande teknisk projektering kan med fördel vända sig till Totalkonsult i Katrineholm. Företaget är verksamt inom energi, VVS- och elteknik och tar sig an allt från bostäder till kontor och verksamhetslokaler.

Totalkonsult är ett tekniskt konsultföretag, verksamt inom energi, VVS- och elteknik. Bolaget bildades 2009 och vänder sig till kunder över hela Sverige med professionella tjänster kring vatten och avlopp, värme, ventilation och elektricitet för bland annat bostäder, mindre kontor och lokaler. Verksamheten finns representerad via kontor i Falkenberg och med huvudkontor i Katrineholm. Där träffar vi bolagets VD, Kjell Arfvidson. – Vi ritar och dimensionerar alla installationer som har med vatten och avlopp att göra såväl inomhus som utomhus. Vi dimensionerar och beräknar effektbehovet för olika värmesystem, såsom radiatorer och golvvärme, liksom utrustningar som exempelvis värmepumpar, varmvattenberedare, avloppsanläggningar och dagvatten, berättar Kjell. Bred kompetens Beträffande ventilation dimensionerar Totalkonsult ventilationssystem utifrån olika behov. Man tar fram lämplig utrustning som aggregat, ventilationshuvar, ventilationskanaler med mera. Man projekterar även elinstallationer beträffande exempelvis armaturer, uttag, dess placeringar och så vidare, samt jobbar med energiberäkning. – Energiberäkning är ett dokument som krävs för att få bygglov och som uppskattar en byg-

– Lång erfarenhet inom installationsprojektering borgar för bästa kvalitet.

gnads energiförbrukning under ett år. Via energiberäkningar kan man se om en vald energilösning klarar gällande energikrav, samt utläsa lämpliga storlekar på värmekällor. Här finns tydliga regler att förhålla sig till, förklarar Kjell Arfvidson. På Totalkonsult jobbar man både direkt mot slutkunden och i rollen som underentreprenör. Småhustillverkare, byggföretag, VVS-installatörer och även privatpersoner tillhör kundkretsen där uppdragsgivare som Mjöbäcksvillan, Västkuststugan, Hem1, Byggsolid, Rörproduktion och Akademiska Hus i Stockholm märks. – Uppdraget för Akademiska Hus fick vi via Peab och rörde framtagning av VShandlingar för fem hyreshus med studentboenden på KTH:s område. Det var ett stort projekt för oss som blivit mycket lyckat, och som nu avslutas för vår del, berättar Kjell. I ständig utveckling Totalkonsult levererar alltid kvalitetshandlingar. Man representerar en bra prisbild tack vare låga overheadkostnader och en liten, slimmad

organisation. De flesta projekt får en huvudansvarig person, vilket underlättar för kunden som bara behöver en enda kontakt genom hela projektet. – Vi är hängivna inom det vi gör och håller oss ständigt uppdaterade när det gäller regler och ny teknik. Vi arbetar oberoende mot både leverantörer och beställare och hittar alltid den bästa lösningen för varje specifikt projekt. Lång erfarenhet inom installationsprojektering borgar för bästa kvalitet., säger Kjell Arfvidson. Han berättar avslutningsvis att det pågår ett ständigt förbättringsarbete i bolaget för att möta kundernas behov och önskemål. – Vi anpassar oss givetvis efter de behov och krav som finns på marknaden och utvecklar vårt koncept därefter.

MOSSVÄGEN 5 641 49 KATRINEHOLM

fakta

VD Kjell Arfvidson

- Bildades 2009 - 8 anställda och 3 underkonsulter - Omsatte 8 miljoner kronor 2017 - Kunder rikstäckande - Huvudkontor i Katrineholm och kontor i Falkenberg - Servar både privat och offentlig sektor

0150-48 22 60 www.totalkonsult.com

Vi är ett tekniskt konsultföretag verksamt inom VVS-, El- och Energiteknik. Vi projekterar det som en byggnad behöver för att fungera.


24

södermanland - nyköping www.svenskleverantorstidning.se

Rikstäckande leverantör av industrioch fastighetstekniska system – Som en ledande leverantör av multidisciplinära tjänster inom fastighet och industri har vi en mycket stark bredd beträffande både kunskap och kompetens.

Distriktschefer Benny Plantin och Robert Jacobsson Företag, kommuner och landsting – alla kan dra nytta av Caverions erbjudande kring energieffektiva lösningar. Det breda utbudet omfattar tjänster för fastighetens hela livscykel och kan bland mycket annat innebära ökade energi- och kostnadsbesparingar för fastighetsägaren.

Caverion-koncernen med säte i Finland har verksamhet i 13 länder i Nord- och Centraleuropa. I Sverige representeras verksamheten av Caverion Sverige AB och Caverion

Industria AB som finns representerade på ett hundratal orter över hela landet. Totalt sysselsätter Caverion i Sverige sammanlagt 4 000 medarbetare som var och en företräder bolagets breda koncept kring att skapa och förvalta användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Det breda tjänsteutbudet omfattar allt från rådgivning och design till projektledning, projektgenomförande, integrerade servicelösningar och tekniskt underhåll, medan de olika teknikområdena bland annat innefattar värme och sanitet, ventilation, kyla, el, automation och industriinstallationer.

Caver ion Ny köping Eski l stunavägen 7 611 56 NYKÖPING Tel : 0155- 200200 i nf o.se@caverion .com ww w.caverion .se

Brett utbud av tjänster En av Caverions lokala enheter finns i Nyköping där vi träffar distriktschef Robert Jacobsson med ansvar för området Automation. – Vi levererar helhetslösningar inom fastighetsdrift, service och entreprenad. När det gäller automation utför vi ingenjörstjänster för konstruktion, projektering, programmering och projektledning inom infrastruktur, industri och fastighet, säger Robert och tillägger att man har tillgång till egen apparatskåpstillverkning i den egna verkstaden. Klimatvindtunnel för en större tillverkare av lastbilar och bussar i Södertälje, Citybanan i Stockholm på uppdrag av Trafikverket och en ny målerilinje för en större lastbilstillverkare i Oskarshamn är bara några exempel på projekt där Caverion varit involverat på sistone. Ett pågående projekt utförs för Kvarnåkershamns Vattenverk på Gotland där man tillverkar dricksvatten av havsvatten. Inom området Entreprenad och Service är det Benny Plantin, tillika distriktschef för Nyköping, som är ansvarig. – Här arbetar vi med fastighetstekniska tjänster som el, rör och klimat. Bostadsbyggnationen här i regionen blomstrar, vilket innebär att vi får allt mer att göra. När det gäller servicetjänster bistår vi våra kunder med tjänster kring el, vs, klimat och säkerhet, ofta enligt treåriga kontrakt, berättar Benny. Caverion jobbar också med akuta serviceinsatser, vilket ställer höga krav på företagets tekniker. Jourverksamheten omfattar 24 timmar om dygnet för vissa uppdragsgivare. En stor kund är en ståltillverkare i Oxelösund som man samarbetat med sedan 40 år tillbaka. Nyköpings och Oxelösunds kommuner samt Sörmlands Läns landsting än andra exempel ur den digra kundkretsen.

Helhetsleverantör Caverion åtar sig både små och stora projekt. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, samt ackrediterad för Säker Vatten. Bolagets styrkor ligger i dess tekniska kompetens, kundorienterade service och breda utbud av tjänster som täcker alla fastighetstekniska system genom fastighetens hela livscykel. – Som en ledande leverantör av multidisciplinära tjänster inom fastighet och industri har vi en mycket stark bredd beträffande både kunskap och kompetens. Den lokala förankringen i kombination med den stora koncernens muskler gör oss till en helhetsleverantör inom modern fastighetsteknik. Vår ambition framöver är att täcka hela Sverige med våra automationstjänster och fortsätta växa, inte minst inom serviceområdet.

fakta - Bildades 2009 - 8 anställda och 3 underkonsulter - Omsatte 8 miljoner kronor 2017 - Kunder rikstäckande - Huvudkontor i Katrineholm och kontor i Falkenberg - Servar både privat och offentlig sektor


södermanland - nyköping

25

www.svenskleverantorstidning.se

Finmekanisk legotillverkning i branschens framkant Avancerad finmekanisk legotillverkning är företaget EQ-mek AB:s specialitet. Fokus har legat på framför allt enstyckstillverkning och mindre serier, men i takt med framgångar och nya investeringar i maskinparken växer nu EQ-meks kapacitet ytterligare.

EQ-mek bildades 1996, sysselsätter 14 anställda och vänder sig till en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige. Genom åren har man arbetat upp ett brett kunnande kring avancerad finmekanisk legotillverkning, framtagning av prototyper, serieproduktion och delmontage. – Vi har alltid varit duktiga på enstyckstillverkning och korta serier. Vi jobbar mycket med maskinbyggare och besitter bred kompetens kring tillverkning av hydraulcylindrar, berättar Erik Eneman, VD för EQ-mek AB. Investering ökar kapaciteten Beträffande legotillverkning kan EQ-mek ta sig an serier om allt från en till ett tusental artiklar.

– Vi har alltid varit duktiga på enstyckstillverkning och korta serier.

– Kunden kan kontakta oss med en 3D-fil, färdiga ritningar, eller till och med en gammal och sliten detalj som många av våra konkurrenter skulle avböja att arbeta med. Här trivs vi med utmaningar och jobbar alltid hårt för att hitta en bra lösning för våra kunder, säger Erik Eneman. Under senare tid har man på EQ-mek börjat investera i utrustning för att kunna ta sig an större serier. Nyligen genomfördes en investering, värd 5,5 miljoner kronor, i en ny svarv, Mazak 350 med en robotcell som ska vara installerad och i drift i juni.

VD Erik Eneman – Då kommer vi att kunna ta emot förfrågningar gällande större detaljer, samtidigt som vi ökar kapaciteten beträffande större serier. Tanken är att den nya robotcellen ska kunna producera även under kvällar och helger, säger Erik. När det gäller tillverkning av hydraulcylindrar levererar EQ-mek en mängd olika kundspecifika cylindrar till olika beställare. Cylindrarna är oftast framtagna genom ett samarbete mellan företaget och kunden. Här handlar det om kundanpassade lösningar i både små och stora serier. – Vi är inte främmande för att samarbeta med kundens designavdelning för att optimera prestandan och åstadkomma en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Därför deltar vi gärna redan i ett tidigt skede av konstruktionsprocessen, upplyser Erik Eneman. Trivs med utmaningar EQ-mek AB:s kunder finner vi bland exempelvis tillverkare av specialmaskiner och fixturkonstruktioner, bland mekaniska verkstäder och inom jordbrukssektorn, samt inom flyg-, livsmedels- och bilindustrin. CTT Systems, Nolek, Caroliner, Agelis Group, Eberspächer och SAAB är några exempel ur kundkretsen. – Vi levererar detaljer med hög precision och finish. Våra kunder uppskattar att vi kan komma in i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet, och på

så sätt produktionsanpassa detaljerna på bästa sätt. Våra duktiga och kompetenta kollegor är vårt ansikte utåt och besitter i snitt 20 års erfarenhet av branschen. Vi trivs med att jobba med komplexa produkter och stora utmaningar, säger Erik Eneman. Erik spår en fortsatt god utveckling i EQ-mek. Ambitionen är att fortsätta utvecklas på olika plan, samtidigt som man genomför fler investeringar i maskinparken. På så sätt förblir EQ-mek AB ett företag i den finmekaniska branschens framkant.

fakta - Bildades 1996 - 14 anställda - Omsatte 20 miljoner kronor 2017 - Kunder rikstäckande - Certifierat enligt ISO 9001

Legotillverkning sker med hjälp av moderna maskiner och robotar

DIN LEVERANTÖR AV LEGOTILLVERKNING TOPPMODERN MASKINPARK Brukslagarvägen 7, 611 31 Nyköping Tel: +46 155 266495 • E-post: info@eq-mek.se Tillverkning av hydraulcilindrar övervakas och utförs av kunniga medarbetare

www.eq-mek.se


26

södermanland - nyköping www.svenskleverantorstidning.se

Nyköpingsföretag i perfekt symbios I Nyköping får vi ta del av två verksamheter som tillsammans verkar i perfekt symbios. Guy Åhlin Entreprenad AB och Nyköpings Hyrmaskiner Bo Zenk AB representerar ett brett koncept kring maskinuthyrning, försäljning och entreprenad, och har härigenom format var sin stark kundkrets.

Det är äkta makarna Guy Åhlin och Maria Källman som driver de båda bolagen. Dess närbesläktade verksamheter formar ett mycket tilltalande koncept kring maskinuthyrning, försäljning och entreprenad. – Båda våra bolag står för helhetslösningar och verkar i framkant, inte minst när det gäller maskiner och utrustning. Vi jobbar långsiktigt och strävar efter långa och utvecklande kundrelationer, säger Guy och Maria. Uppdrag för SSAB Guy Åhlin Entreprenad AB jobbar i huvudsak

– Vårt signum är snabb återkoppling och snabba utföranden.

på uppdrag av SSAB som sedan länge är bolagets största kund och representerar merparten av företagets omsättning. För SSAB utför man servicearbeten, lastar och lossar fordon samt ombesörjer leveranser. När SSAB servar sina egna maskiner bistår Guy Åhlin Entreprenad också med lyfthjälp och kompetens. – Våra duktiga maskinister värnar om såväl kunden som dennes och vår egen utrustning. Dessutom utför vi renhållning av gator och vägar på hela SSAB:s område. Vi har ständigt två maskiner för gatusopning och tre hjullastare i gång sju dagar i veckan, säger Guy Åhlin som i sammanhanget gärna vill lyfta fram företagets duktiga och erfarna pensionärer som rycker in under helger och vid behov. Maskinparken innefattar bland annat tre hjullastare utrustade med de senaste tekniska lösningarna samt bästa miljöklassningen, TIR4. Företaget utför förstås även uppdrag för andra aktörer än SSAB och är inte främmande för att ikläda sig rollen som underentreprenör åt byggbolagen, för vilka man till exempel kan hjälpa till med lastning och lossning av fordon och material. – Vi har ända sedan starten 1991 jobbat med moderna maskiner och en kunnig personalstyrka. Med en hög servicenivå och ett gott rykte i regionen har vi nått en bra position i branschen där våra kunder vet att de har att göra med en stabil och pålitlig aktör. Vårt signum är snabb återkoppling och snabba utföranden, säger Guy Åhlin. Maskiner för alla behov Nyköpings Hyrmaskiner Bo Zenk AB bildades redan 1967. – Bo Zenk bildade företaget för mer än 50 år sedan och är alltjämt aktiv här i Nyköping.

– Kunnig personal och produkter i världsklass kännetecknar oss.

Det känns stimulerande att föra hans arv vidare. Liksom min makes bolag har vi ett gott renommé och är ett välkänt företag i Nyköping med omnejd, säger Maria Källman. Nyköpings Hyrmaskiner jobbar aktivt med försäljning, uthyrning, eftermarknad och reservdelar. Företaget saluför Husqvarnas hela produktsortiment av maskiner för skog och trädgård, såsom åkgräsklippare, robotgräsklippare, röjare, motorsågar och lövblåsare. Man säljer även handmaskiner från Hitachi och är dessutom ensamt i regionen om att saluföra handmaskiner från Festool. – När det gäller uthyrning kan vi erbjuda allt från motorsågar och golvslipmaskiner till minigrävare och skyliftar. Det är en säsongsbetonad verksamhet, men vi strävar efter att hela tiden kunna erbjuda maskiner för alla typer av uppdrag och förfrågningar, säger Maria. Eftermarknadsuppdrag handlar i regel om service och reparationer på utrustning från Husqvarna och Polaris. Här bistår man kunder såväl med som utan serviceavtal. Även när det gäller reservdelar handlar det mestadels om produkter för Husqvarnas maskiner, till exempel kedjor, klingor och fjädrar. – Vi står för snabba leveranser. En produkt som till exempel beställs på en torsdag når kunden redan under måndagen. Kunnig

VD för Nyköpings Hyrmaskiner Bo Zenk AB, Maria Källman personal och produkter i världsklass kännetecknar oss, upplyser Maria Källman och tillägger att man även kan erbjuda bränsle till både fyrtaktsoch tvåtaktsmaskiner. Framtidsoptimism Förutom SSAB tillhör Peab, Byggmästarna, Skanska och Merox de som valt att anlita Guy Åhlin Entreprenad. Bland Nyköpings Hyrmaskiners uppdragsgivare märks till exempel Nyköpings kommun, Svenska kyrkan, Skanska, NCC, Svevia och Lantbruksskolan, liksom många lokala byggföretag. Både Guy och Maria ser framtiden an med stor tillförsikt. – Framtiden har egentligen aldrig sett mer ljus ut för våra två bolag än vad den gör nu. Nyköpings Hyrmaskiner kommer bi att flytta till nya lokaler redan inom ett par år, samtidigt som investeringarna i nya maskiner och verktyg kommer att fortsätta med oförminskad styrka. På entreprenadssidan ser vi väldigt positivt på ett fortsatt samarbete med SSAB, samtidigt som vi kommer att fortsätta serva andra aktörer från närregionen, avslutar Guy Åhlin och Maria Källman.

fakta Guy Åhlin Entreprenad AB: - Bildat 1991 - 6 anställda - Omsatte 12 miljoner kronor 2017 - Täcker Nyköping och Oxelösund - SSAB är huvudkund VD för Guy Åhlin Entreprenad AB, Guy Ålin

Box 526, 611 10 Nyköping 070 - 565 30 85 www.guyab.se

Nyköpings Hyrmaskiner Bo Zenk AB: - Bildat 1967 - 10 anställda - Omsatte 21 miljoner kronor 2017 - Täcker Nyköping, Oxelösund och Gnesta - Servar både privat och offentlig sektor


södermanland - nyköping

27

www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring bygg och inredning

– Vi tar oss an både större och mindre projekt.

Jan Westerling och Anna Westerling och 900 kvadratmeter, belägen i det nyetablerade industriområdet på Arnö.

House i Nyköping AB är företaget som tar ett helhetsgrepp kring såväl bygg- som inredningstjänster. Tillsammans med sina kunder tar man fram kreativa och smarta lösningar kring alla bygg- eller inredningsuppdrag, och blir därmed kundens högra hand när det gäller att förverkliga dennes drömprojekt.

House i Nyköping AB verkar brett inom tre verksamheter; Bygg, Inredning och Fastighet. – Vi tar oss an både större och mindre projekt. Våra kompetenta medarbetare, snickare och inredare har mångårig erfarenhet av branschen och är väldigt måna om att alltid jobba med högsta möjliga kvalitet. Det som driver oss är spännande utmaningar och olika projekt som uppfattas som svåra och utmanande. Det är något vi trivs med, säger Jan och Anna Westerling, ägare av House i Nyköping AB. Helhetslösningar House Bygg jobbar med allt från komplett nybyggnation till ombyggnation, tillbyggnation, renovering samt snickeritjänster inom hem och butik.

– Vi jobbar oftast direkt mot kunden och står för totalentreprenader med tillgång till branschens bästa underentreprenörer i närregionen inom bland annat el, golv, VVS, plåt och måleri, upplyser Anna Westerling och kommer osökt in på House Inredning där man erbjuder inredningshjälp och homestyling med fokus på estetik och funktionalitet. – Vi jobbar också mot andra större aktörer, till exempel HSB Produktion för vilka vi bistår med inredningskoordinatorer. Med deras expertis kring bland annat kakel, klinker, färg och golv bidrar vi till att skapa homogena bostäder som människor trivs i, säger Anna. House jobbar också mot Hultsfredshus. Man har tagit fram ett nytt lägenhetskoncept där Nyköpings kommun är första beställare. House har inrett en lägenhet som fotograferas och publiceras i en broschyr, vilken sedan skickas ut över hela Sverige. Inom ramen för verksamheten i House Fastigheter bygger man egna fastigheter för uthyrning. Inom kort kommer en byggnad att stå klar för inflyttning av hyresgäster redan nu i sommar. Det rör sig om en industrifastighet för upp till sex företag och med ytor på mellan 75

God utveckling House i Nyköping har genom åren byggt upp en stark och stabil kundkrets med företag som Apoteket, HSB, olika bostadsrättsföreningar, Heda Skandinavien AB, ICA med flera. – Vi står för ett helhetskoncept där kunden har kontakt med enbart oss. Tillsammans med kunden hittar vi kreativa, smarta och funktionella lösningar utifrån dennes behov. Vi trivs med det vi gör och brinner för vårt yrke, vilket återspeglas i den kvalitet vi levererar, säger Jan Westerling. Det har gått elva år sedan bolaget, där idag sex anställda jobbar, bildades, och ambitionen är att fortsätta utveckla verksamheten i samma positiva anda som gällt ända sedan starten. – Till en början jobbade vi enbart med bygg, men sedan dess har vi tagit nya steg i olika riktningar, vilket både breddat och berikat verk-

samheten. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen utan att någonsin tumma på vår höga kvalitet. För oss är det viktigt att alltid sätta en personlig prägel på alla de uppdrag vi åtar oss, avslutar Jan och Anna Westerling.

fakta - Bildades 2007 - 6 anställda - Omsatte 10 miljoner kronor 2017 - Täcker Nyköping med omnejd - Servar både privat och offentlig sektor

Lokal uthyres 75-900 m2

På Arnö industriområde erbjuder vi uthyrning av nybyggda lokaler till företag. Fastigheten har sex stora industriportar och på motsvarande sida finns möjlighet till separat kundentré. Har du specifika önskemål utformas detta i samråd med dig. Kontakta oss för mer information och visning.

Tillverkarvägen 5, Nyköping | info@housenykoping.se


28

södermanland - nyköping www.svenskleverantorstidning.se

Sverigeledande på energieffektiva inomhusklimat Allt fler inser de såväl ekonomiska som miljö- och hälsomässiga fördelarna med sunda inomhusklimat. Här jobbar Indoor Energy i branschens absoluta framkant med sitt breda koncept kring installation, service och underhåll inom fastighetsteknik och fastighetsautomation.

Indoor Energy finns representerat på ett flertal platser i landet och sysselsätter totalt 140 personer, som på ett utmärkt sätt företräder bolagets starka koncept kring installation, service och underhåll inom fastighetsteknik och fastighetsautomation med fokus på energieffektivitet. Ett 20-tal av dem arbetar på enheten i Nyköping där vi träffar avdelningschef Filiph Persson-Kangas. Han berättar att verksamheten kretsar kring två huvudsakliga affärsområden; Services och Control, varav det förstnämnda handlar om servicelösningar kring kyla, värme, ventilation samt styr- och reglerteknik. – Det handlar om fastighetstekniska lösningar i branschens framkant. Många kunder tecknar förmånliga serviceavtal med oss, men vi anlitas förstås också för nya uppdrag och omfattande projekt. Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetar gärna med lokala aktörer, förklarar Filiph. Omfattande entreprenader Affärsområdet Control innefattar ofta stora automationsentreprenader, inte minst i samband med nybyggnation. Många av kunderna återfinns i Stockholmsregionen där deras mest kända projekt utfördes på Friends Arena i Solna. – Där gjorde vi hela styrentreprenaden, från idé till överlämnade, berättar Filiph och tillägger att kunderna förstås också kan anlita Indoor Energy Services för en mängd olika serviceinsatser. Beträffande Consultants erbjuder Indoor Energy Services en rad olika konsulttjänster kring energieffektivisering. – Vi står för en helhet, från kartläggning via

– Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna.

Avdelningschef, Filiph Persson - Kangas åtgärdsförslag till genomförande. Därefter står vi för uppföljning och utvärdering. Besparingen varierar från kund till kund, beroende på fastighetens skick, våra kunder har helt enkelt landets mest energieffektiva fastigheter. En av dem gör en besparing på hela 40 000 kilowattimmar i månaden, tack vare våra lösningar, berättar Filiph Persson-Kangas. Filiph, som kommer från en entreprenörsfamilj i installationsbranschen, är driftingenjör i grunden och har bland annat ett förflutet som områdesansvarig på Astra Zeneca. Efter diverse konsultuppdrag på Hifab tog han rollen som avdelningschef i Södertälje. Han blev head-

huntad till Indoor Energy Services för fyra år sedan och trivs ypperligt med yrkesrollen. Fritiden spenderar han gärna med familjen, och han är dessutom aktiv som ledare inom ungdomsfotbollen. Energihandboken Indoor Energy Services ligger även bakom den uppmärksammade Energihandboken som man nyligen lanserade. Energihandboken reder ut begreppen och levererar handgripliga tips om förbättrat energianvändande. Tipsen kommer från bolagets 140 medarbetare, som alla varit delaktiga i att skriva boken.

– Faktum är att Sveriges fastigheter står för 40 procent av samhällets energikonsumtion. Med Energihandbokens tips och råd räknar vi med att landets fastighetsägare kan spara upp till 40 procent av sin energiförbrukning, samtidigt som hela Sveriges totala energikonsumtion kan minska med 16 procent. Det skulle förstås betyda väldigt mycket för miljön då elproduktionen i så fall skulle minska med ungefär 96 TWh per år, säger Filiph Persson-Kangas. Bred kundkrets Nyköpingsenheten täcker ett stort upptagningsområde. Företaget har OVK-behörighet, är ackrediterat för provtryckning och är företagscertifierat för arbete med kyla. SSAB, Gnestahem, Rasta, Nyköpingshem, Klövern, Cityfastigheter i Katrineholm och Conventor i Trosa är bara några av uppdragsgivarna. – Som en mellanstor aktör har vi god lokalkännedom, samtidigt som vi kan ta oss an riktigt stora projekt tack vare storbolagets starka kunnande och breda kompetens. Lokalt har vi Nyköpings bredaste koncept kring kyla och styroch reglerteknik, vi är enkla att samarbeta med, jobbar flexibelt och sätter en personlig prägel på våra uppdrag, säger Filiph Persson-Kangas. Han spår en fortsatt god utveckling i såväl bolaget i stort som Nyköpingsenheten. Ambitionen är att fortsätta växa med nya marknadsandelar och ökade omsättningsnivåer som följd.

fakta - 21 anställda, 140 på riksnivå - Omsatte 30 miljoner kronor 2017, 200 miljoner på koncernnivå - Certifierade tekniker på individnivå - Ackrediterade för provtryckning - OVK-behörighet - Företagscertifierade för kyla


södermanland - nyköping

29

www.svenskleverantorstidning.se

Bredden imponerar i klassisk entreprenadfirma Boende och företag längs den sörmländska ostkusten har i Thunman Entreprenad AB en trygg och stabil aktör att vända sig till för allehanda markentreprenader. Inga uppdrag är vare sig för stora eller för små för företaget som gräver för såväl fiber som husgrunder och avlopp, och även kan ta sig an uppdrag i skärgården.

Det börjar dra sig mot 50-årsjubileum i firman som Staffan Thunman startade 1971 och som idag sysselsätter ett 20-tal anställda. Fredrik Thunman, son till företagets grundare, är den som idag för de stolta traditionerna vidare. – För oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små, säger Fredrik och berättar att man erbjuder allehanda grävtjänster för en mängd olika ändamål. – Vi jobbar mycket åt Svevia som är en kund

– Vi gillar utmaningar, komplexa arbeten och udda önskemål.

till oss sedan många år tillbaka. Vi gräver för busshållsplatser, lekplatser, parker med mera. Just nu befinner sig tre grävmaskiner och två anläggare ute på fältet för ett uppdrag kring fibergrävning. Det handlar om ett stort projekt – Sörmlandsringen – där vi knyter samman nya serverhallar åt Amazon, berättar Fredrik. Det blir också en hel del grävning av husgrunder för både privatpersoner och företag, samt arbeten kring avlopp där man i hög utsträckning samarbetar med Täbyföretaget Skandinavisk Kommunalteknik. Såväl enskilda avlopp för hushåll som reningsverk anlitar Fredrik och hans kollegor i det avseendet. Thunman Entreprenad utför också uppdrag för kunder med hus eller sommarstugor i

skärgården. Avlopp, grunder, gräsmattor – inga uppdrag är för svåra. – Det rör sig inte sällan om uppdrag som andra aktörer kan uppfatta som krävande, men som vi snarare ser som utmaningar. Vi förfogar över två båtar som gör att vi kan jobba i princip var som helst längs kusten och i skärgården, upplyser Fredrik Thunman och tillägger att man även åtar sig mindre uppdrag, såsom diverse trädgårdssysslor. Gott renommé Thunman Entreprenad verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Södertälje i norr till Norrköping i söder och en bit inåt landet. Svevia, Skanska, Caverion, Bravida och Sandbäckens Rör är bara några av de uppdragsgivare som värdesätter bolagets fokus på service, kvalitet och helhet. – Vårt goda rykte i branschen gör att vi hela tiden erhåller nya uppdrag. Vi ser oss som perfektionister inom vårt gebit och står för helhetslösningar som våra kunder uppskattar. I de sällsynta fall något blir fel tar vi fullt ansvar och åtgärdar problemet omedelbart. Våra kunder ska inte bara känna sig bekväma, utan också trygga med att anlita oss, understryker Fredrik Thunman.

VD Fredrik Thunman

God utveckling Fredrik trivs ypperligt i sin yrkesroll men har fler talanger utöver professionella entreprenadarbeten. Han har inte mindre än sex SM-guld i

westernridning och har synts i TV flera gånger, inte minst när han nådde riksfinal i Globen Horse Show där han slutade tvåa. Tävlingsinstinkten har han tagit med sig i sitt ledarskap, och kanske är det en av anledningarna till att omsättningen i Thunman Entreprenad AB ökat med 35 procent bara under senaste året. – Vi jobbar hela tiden hårt med att utveckla våra tjänster och på så sätt förstärka vårt varumärke. Vi gillar utmaningar, komplexa arbeten och udda önskemål, säger Fredrik Thunman.

fakta - Startades 1971 av Staffan Thunman - 19 anställda - Omsatte 30 miljoner kronor 2017 - Täcker hela regionen från Norrköping till Södertälje - Servar både privat och offentlig sektor - 8 grävmaskiner - 2 båtar för jobb i Skärgården

allt för kundens bästa kvalitet, helhet och service! HUSDRÄNERINGAR • PARKERINGAR • AVLOPPSANLÄGGNINGAR

THUNMAN entreprenad

Vi har 40 års branscherfarenhet! Vi samordnar även med andra yrkesgrupper för att kunna ge dig som kund bästa service och totalentreprenad.

Fredrik Thunman: 070-378 75 54 • info@thunmanentr.com • www.thunmanentr.com


30

södermanland - nyköping www.svenskleverantorstidning.se

Kontraktstillverkare utan begränsningar I kontraktstillverkaren TurnMill Group fokuserar man på skärande bearbetning i en mängd olika material. Kostnadseffektiva helhetslösningar är bolagets filosofi. Med moderna maskiner och ett flexibelt arbetssätt kan man erbjuda allt från enstaka prototyper till omfattande serietillverkning.

TurnMill Group ägs av AY-Gruppen och är specialiserat kring kontraktstillverkning inom skärande bearbetning, vattenskärning, svetsning, formsprutning och montage. Koncernens moderbolag, TurnMill AB, finns lokaliserad i både Jönåker och Nyköping. I Nyköping träffar vi koncernens VD, Mattias Skeppstedt, som framhåller TurnMills förmåga att erbjuda kunderna ett helhetskoncept via en kostnadseffektiv produktionsprocess. – Vi jobbar med ett väl inarbetat leverantörsnätverk, erfaren personal och en modern maskinpark. Det skapar flexibilitet och gör att vi kan producera allt från enstaka prototyper till stora serier, säger Mattias och tillägger att man jobbar i en mängd olika material, såsom rostfritt, verktygsstål, aluminium, koppar, mässing, titan och plast. – Vi har även lång erfarenhet av att jobba i olika superlegeringar, vilket är en stor styrka, säger Mattias.

– Vårt framgångskoncept bygger på differentierad tillverkning tack vare ett brett utbud inom gruppen.

Två affärsområden TurnMills kunder finns bland annat inom branscherna energiteknik, kärnkraftsteknik, livsmedelsteknik, fordonsindustri, medicinteknik samt verkstads- och ingenjörsteknik. Mattias Skeppstedt förklarar att verksamheten delas in i två affärsområden, varav det ena benämns High Volume & Fast Track. – Det rör sig egentligen om två olika grenar där High Volume handlar om högvolymstillverkning av framför allt svarvade komponenter, medan Fast Track går ut på att på kort tid leverera produkter till kunden. Vi vet att branschen kräver snabba beslut och korta ledtider och har rättat oss därefter, något som våra kunder värdesätter högt, säger Mattias. Det andra affärsområdet är Advanced Precision Machining och handlar om tillverkning i mellanstora serier. Det kan röra sig om produkter på allt från ett par till flera hundra kilo med höga toleranskrav.

VD Mattias Skepstedt Fortsatt utveckling I TurnMill AB:s kundkrets märks företag som Siemens, Atlas Copco, Alfa Laval, GE Healthcare och Tetra Pak. – För oss är det viktigt att varje enskild kunds problematik tas på fullaste allvar. Bara då kan vi ta fram en optimal lösning för var och en, understryker Mattias Skeppstedt. Produktionen är nätverksbaserad. I kombination med bolagets breda kontaktnät med företag inom olika branscher kan man alltid stå till tjänst kring olika problemlösningar. – Vi verkar både lokalt, nationellt och internationellt, och verkar i en bransch där våra kunder ställer höga krav på korta ledtider och konstandseffektivitet. Vi står för ett helhetskoncept som våra kunder värdesätter, framhåller Mattias. Han ser dock ett problem i att hitta kompetenta operatörer, något som hela branschen lider brist på, och betonar därför vikten av att värna

om den kompetens som företagets 85 anställda besitter, samt arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling. När han blickar framåt handlar det om att fortsätta satsa på och utveckla maskinparken, inte minst genom automatisering men också genom investeringar inom additiv tillverkning, så kallad 3D-printing. – Med tanke på orderingången, hur marknaden ser ut och ökad globalisering räknar vi med ökade omsättningsnivåer och således också en växande personalstyrka. Företagsgruppen har mer än hundra år bakom sig och flera av våra kunder har varit oss trogna i flera decennier. Samtidigt gäller det att inte slå sig till ro utan hela tiden sträva efter att nå ut till fler nya aktörer med vårt starka koncept. Vårt framgångs-koncept bygger på differentierad tillverkning tack vare ett brett utbud inom gruppen, avslutar Mattias Skeppstedt.

fakta - Ägs av AY-Gruppen - TurnMill gruppen består av TurnMill AB, Finspång Mekaniska AB, Linköpings Rostfria AB, TurnMill Polska, TurnMill China och B.M.T Engineering i Mostar, Bosnien & Hercegovina - 85 anställda - Omsatte 130 miljoner kronor 2017 - Certifierat enligt ISO9001 och ISO14001 - Gruppen investerar just nu i ökad automatisering


östergötland - norrköping

31

www.svenskleverantorstidning.se

MACHINING EXCELLENCE Manufacturing is in our DNA – Machining Excellence!

HIGH VOLUME

FAST TRACK ADVANCED PRECISION MACHINING

www.turnmill-group.se


32

södermanland - nyköping www.svenskleverantorstidning.se

Kundanpassade säkerhetslösningar för fastigheter, egendom och människor

– Säkerhet för allt du vill skydda. I ett samhälle med ett allt tydligare säkerhetsfokus har ett företag som CERTEGO AB en viktig roll att fylla. CERTEGO står för säkerhetslösningar för fastigheter, egendom och människor och utformar dessa efter var och ens behov och situation.

CERTEGO AB ägs av ASSA ABLOYkoncernen och sysselsätter 445 anställda i sex svenska regioner. Ansvarig för Öst och Väst är Robert Gustafsson. Han beskriver CERTEGO som en trygg leverantör av kompletta säkerhetslösningar för fastigheter, egendom och människor via mekaniska och elektroniska skydd, tjänster och kompletta entreprenader. Beträffande mekaniska skydd jobbar man ofta i samband med nybyggnationer, ombyggnationer, eftermarknad och service. Det handlar om olika låssystem, nycklar, elektriska och mekaniska lås, utrymningslås, dörrstängare och dörrautomatik, galler, nyckelskåp, kassaskåp, brandskåp med mera. Området elektroniska skydd innefattar till exempel kameraövervakning, passersystem, bokningssystem, integrerade system, inbrottslarm, överfallslarm, brandlarm och utrymningslarm. Här arbetar man ofta nära Allmännyttan. Breda tjänster CERTEGO står också för ett brett utbud av olika tjänster, bland annat ”CERTEGOKey” som efterfrågas i allt större utsträckning av många bostadsbolag.Tjänsten innebär bland annat att CERTEGO administrerar sina kunders nycklar, exempelvis vid bostadsbyten och utlåning av nycklar till entreprenörer med mera. – Vi erbjuder och utvecklar olika serviceavtal och underhållsplaner efter kundens behov och önskemål. Vi har jourverksamhet dygnet runt och kan även stå för finansiering, funktionsavtal, kortadministration med mera. Härutöver åtar vi oss kompletta entreprenader från ax till limpa. Då står vi för allt från behovsanalys och projektering till installation, driftsättning, utbildning och eftermarknad med service, underhåll och support, berättar Robert Gustafsson. Robert har bland annat 22 år bakom sig i hissbranschen med olika chefsbefattningar. Sedan några år tillbaka är han regionchef för CERTEGO Öst och Väst som täcker åtta städer; Göteborg, Motala, Linköping, Norrköping,

Regionchef öst & väst, Robert Gustafsson Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs. Han ingår dessutom i bolagets ledningsgrupp. Lyfter fram medarbetarna Hyresbostäder i Norrköping, Stångåstaden, Bostadsbolaget Platen, Nyköpings kommun och Eskilstuna kommun är några av de som valt att samarbeta med CERTEGO AB. – De väljer oss eftersom vi alltid levererar effektiva lösningar i tid. Funktionalitet och kvalitet är ledord i verksamheten, vi har ett ärligt förhållningssätt och är tydliga med våra priser, så att man som kund får förståelse och löpande kontroll över egna kostnader. För oss är det viktigt att bygga upp långsiktiga relationer till våra kunder, poängterar Robert. Han berättar att man internt arbetar hårt

med att vara branschens främsta arbetsgivare. CERTEGO har ett eget lärlingsprogram på nationell nivå som syftar till att utbilda personal till duktiga tekniker genom bolagets internutbildade handledare. – Våra medarbetare är kompetenta och engagerade, och tillför ett mervärde genom att skapa innovativa, trygga och behovsanpassade system. De är bolagets främsta ambassadörer och vårt ansikte utåt, säger Robert och lyfter fram begrepp som trygghet, proaktivitet, stolthet och kompetens – begrepp som genomsyrar alla delar av verksamheten. Den kompetenta personalstyrkan är i mångt och mycket fundamentet när CERTEGO AB bygger vidare för framtiden. – Vår ambition är att fortsätta växa geografiskt och även framöver vara Sveriges största säkerhets.

leverantör och branschens främsta arbetsgivare, säger Robert Gustafsson.

fakta

- Ägs av ASSA ABLOY-koncernen - 445 anställda i Sverige, har en årlig omsättning på cirka 800 miljoner kronor - Består av 6 regioner - Region Öst & Väst omsatte en fjärdedel av bolagets totala omsättning 2017 - AAA-klassat - Certifierat enligt ISO9001 och ISO14001

Säkerhet för allt du vill skydda Vi erbjuder kompletta säkerhetslösningar från mekaniska lås till passersystem, övervakning och larm. Eskilstuna Kungsgatan 67 016-10 88 60

Katrineholm Fredsgatan 44 0150-66 98 50

Linköping Vigfastgatan 6 013-17 10 00

Norrköping Importgatan 26 011-13 05 00

Nyköping Idbäcksvägen 10 0155-25 60 90

certego.se


södermanland - oxelösund

33

www.svenskleverantorstidning.se

Miljöfokus i brett Nyköpingsåkeri

VD Daniel Wallo

Nyköpings Maskin & Transport AB har en bredd som i sin tur format en mycket bred kundkrets. Stora byggföretag och aktörer inom miljö och återvinning anlitar det välrenommerade bolaget för allehanda transportuppdrag.

– Vi löser alla former av transporter. Så säger Daniel Wallo, VD för Nyköpings Maskin & Transport AB. Bolaget bildades 1987 och Daniel köpte det 2012. Idag sysselsätter verksamheten nio anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Sörmland, Östergötland, Stockholm och Mälardalen. NMT, som företaget allmänt benämns, är ett av de större enskilda åkerierna i Nyköpingsregionen. Man vänder sig till kunder inom flera olika branscher, vilket i sin tur har format en mycket stark bredd i verksamheten. – Vi tecknade nyligen ett nytt avtal med Svevia som sträcker sig över en sexårsperiod och innefattar snöröjning ,halkbekämpning samt utryckning i samband med trafikskador och ombyggnationer. Vi har också avtal med Sandahls Mark & Asfalt för vilka vi genomför asfaltbeläggning, berättar Daniel Wallo.

– Vi värnar om både små och stora kunder och jobbar med ett tydligt kvalitetsfokus.

Anlitas av flera branscher En annan bransch som gärna anlitar Nyköpings Maskin & Transport är byggsektorn. – Vi kör material till och från olika byggarbetsplatser i samband med markberedningar och byggnationer men även maskiner och utrustning, säger Daniel och nämner även miljö- och återvinningsbranschen som en av bolagets främsta uppdragsgivare. – Vi har ett avtal med Kuusakoski Sverige AB för vilka vi hämtar skrot hos deras kunder och transporterar materialet till deras återvinningsanläggning i Oxelösund för vidare bearbetning, säger Daniel och berättar att projektet ”Håll Sverige Rent” snart drar igång. Då åker man runt och hämtar skrot från gårdar och lantbrukare i området. Projektet syftar till att sopor och skrot inte ska hamna i naturen utan köras till sortering vid diverse sorteringsanläggningar. I just denna regionen är det Stena Recycling som är uppdragsgivare. Just miljöaspekten är påtaglig i hela NMT:s verksamhet. Man jobbar kontinuerligt med förnyelse och modernisering av maskin- och fordonsparken. Branschen ställer höga krav och

det är en av anledningarna till att bolagets nio fordon är Euro 5- och Euro 6-klassade. – Långsiktiga satsningar på ett hållbart klimat och ett hållbart samhälle är viktiga för oss och därför är vi noga med planering av våra transporter beträffande exempelvis samlastning och returfrakter. Vi jobbar aktivt för att minska bränsleåtgången och följer förstås alla gällande kvalitets- och miljönormer, understryker Daniel Wallo. Flexibilitet Svevia, Sandahls, Kuusakoski, NCC och Peab är bara några av NMT:s uppdragsgivare. Personalen har alla nödvändiga utbildningar och behörigheter för alla typer av transporter. Man jobbar med allt från transporter med farligt gods och breda transporter med följebil till uppskyltning av arbetsområden, omledning av vägar och framställande av TA-planer. Vintertid erbjuder man dessutom jourverksamhet för flera av sina kunder. – I övrigt är det vår stora flexibilitet som kännetecknar oss. Ena dagen erbjuder en slags

Nyköpings Maskin & Transport

körning, till exempel en asfalttransport, medan det är en helt annat dagen efter, såsom en bredlasttransport, en plogsväng eller ett båtlyft med kranbilen. Väldigt ofta är det ”snabba puckar” och viktiga beslut som gäller, men nästan allt går att lösa. Det gäller att inte se problemen utan möjligheter. Många av våra kunder är återkommande, vilket vi ser som ett bevis på att vi jobbar seriöst, med rätt prisbild och på rätt sätt, säger Daniel Wallo som spår en fortsatt god utveckling i bolaget. – Det kommer att hända mycket i den här attraktiva regionen framöver, vilket i sin tur kommer att generera många nya uppdrag.

fakta - Drivit bolaget sedan 2012 - 9 anställda - Omsatte 19 miljoner kronor 2017 - Täcker Sörmland, Östergötland, Stockholm och Mälardalen - Servar både privat och offentlig sektor

Tel: 0155-30250 • info@nykopingstransport.se • www.nykopingstransport.se


34

södermanland - trosa www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd i Björns byggfirma

VD Björn Holmér

– Kunderna måste vara hundra procent nöjda innan vi lämnar arbetsplatsen.

Björn Holmér har lång erfarenhet av byggbranschen. Han driver den egna firman Björn Holmér Bygg AB där hans bredd får fritt spelrum. Allt från fönsterbyten till komplett nybyggnation ingår i det starka byggkonceptet.

Vi träffar Björn Holmér hemma i bostaden, en villa han själv har byggt och som i alla avseenden speglar det fokus på noggrannhet och kvalitet som genomsyrar verksamheten i den egna firman. Han bildade den för 20 år sedan och driver den idag med fyra anställda, varav två är hans egna söner.

0706 333 053 holmerbygg@hotmail.com Andervik Rudeborg, 61991, Trosa

– Man kan säga att vi i princip utför allt inom bygg, säger Björn och nämner till en början området nybyggnation där man i rollen som totalentreprenör tar ett helhetsansvar kring dylika byggprojekt. – Det blir en stor fördel för kunden som under hela arbetets gång bara behöver ha kontakt med en enda aktör, det vill säga oss. Kunden har i regel en färdig ritning och därefter tar vi tag i hela projektet med hjälp av våra samarbetspartners inom exempelvis el, VVS och måleri, berättar Björn Holmér. Ombyggnation och renovering Björn Holmér Bygg jobbar också med om- och tillbyggnation, inte minst beträffande kök och badrum. – På senare tid har vi märkt att allt fler kunder från Stockholm köper sommarstugor och fritidshus här i trakten, vilka de önskar bygga om till villastandard. Nu på våren blir det också många altanbyggen och arbete med uteplatser. Vi noterar också att människor i allmänhet byter kök lite oftare än vad man kanske gjorde för 10-20 år sedan. Förr bytte man kök när det i princip inte längre gick att använda, medan man idag i allt högre utsträckning passar på att byta redan i samband med köp och inflyttning i en ny bostad. Det råder ett allt större fokus på färg, design och funktion, menar Björn Holmér. Ett annat arbetsområde är fönsterbyten, vilka ofta utförs på hus från 70- och 80-talet. – Idag är detta i mångt och mycket en energifråga eftersom U-värdet på dagens fönster är väsentligt mycket bättre än på äldre varianter. Med nya fönster sparar en kund stora pengar genom lägre uppvärmningskostnader, samtidigt som komforten förbättras med reducerade bullernivåer, poängterar Björn. Härutöver utför Björn Holmér Bygg AB också takarbeten. Dagens takpannor håller betydligt bättre kvalitet än gamla, vilka inte var lika bra

på att stå emot väder och vind. Björn och hans medarbetare byter både takpannor och underliggande papp. Gott rykte Björn Holmér Bygg jobbar företrädesvis i ett område kring Nyköping, Oxelösund, Trosa och Järna. Företaget har ett gott renommé tack vare många nöjda kunder. – Vi försöker stå för det lilla extra, i en liten region där alla känner alla är det oerhört viktigt med ett gott rykte. Vi är seriösa och levererar alltid vad vi lovar. Kunderna måste vara hundra procent nöjda innan vi lämnar arbetsplatsen, säger Björn bestämt och nämner att man många gånger har fått åtgärdat fel som andra, mindre seriösa aktörer i branschen, har åstadkommit. – Vi kommer på avtalade tider, håller oss till överenskomna tidsrammar, samt levererar det vi har kommit överens om med kunden, lovar Björn Holmén. Han blickar framåt och konstaterar nöjt att generationsväxlingen i bolaget är säkrad i och med att sönerna Emil, 22 och Joakim, 29 är verksamma i detsamma. Planen är att fortsätta på den inslagna vägen och bygga vidare på det goda rykte som Björn Holmér Bygg genom åren har byggt upp.

fakta - Bildades 1998 - 4 anställda - Omsatte 6 miljoner kronor 2017 - Täcker Nyköping, Oxelösund, Trosa, Järna


motala

35

www.svenskleverantorstidning.se

Starkt byggkoncept för både privatpersoner och företag Kvalitet, trygghet och kostnadseffektivitet. Så lyder ledorden i Adderalink Motala AB. Motalafirman har sedan starten haft en mycket god utveckling och åtar sig allt från nyproduktion till serviceuppdrag i nära samarbete med fastighetsägare.

Det var Björn Gustafsson som, tillammans med en kollega, startade Adderalink Motala AB vid årsskiftet 2013/14. Sedan en kort tid tillbaka leder han verksamheten med sina 14 anställda på egen hand. Adderalink Motala AB projekterar och bygger i nära samarbete med fastighetsägare, och har en stark bredd, vilken innefattar allt från renovering, om- och tillbyggnation till komplett nybyggnation. – Vi åtar oss både små och stora uppdrag och arbetar främst här i området runt Motalas och Vadstenas kommuner. Vi vänder oss till både privatpersoner och företag, berättar Björn. Stora uppdrag Sedan starten har Adderalink Motala AB utfört en mängd olika uppdrag. För Motala kommun har man genomfört en nybyggnation av ett LSS-boende i Bråstorp samt renoverat ett äldreboende på Strandvägen i två etapper under 2015 och 2017.

heter, vilket sker i samarbete med en annan lokal byggfirma.

– Under vintern har vi färdigstället 18 nyproducerade radhus för Vadstena Fastighets AB, vilka stod klara i februari i år. Just nu jobbar vi med nybyggnation av en godisbutik för en lokal handlare. Tanken är att den ska öppnas i samband med Vätternrundan, berättar Björn Gustavsson. Nyligen har Adderalink Motala AB även påbörjat projektet Bälgen åt ett lokalt fastighetsbolag. Det rör sig om byggandet av 14 lägen-

Kvalitet, trygghet, kostnadseffektivitet Adderalink Motala AB utför även köks- och badrumsrenoveringar. Man innehar våtrumscertifikat och kan även utföra all plattsättning. Kvalitet, trygghet och kostnadseffektivitet är ledord i Adderalink Motala AB som erhöll högsta kreditvärdighet 2017. I företaget finns stor byggkunskap inom både nyproduktion och service. Bolaget har även ramavtal med Bostadsstiftelsen Platen och Lassila&Tikanoja. – En stor anledning till våra framgångar är min personal som består av en perfekt mix av äldre, rutinerade personer och yngre, lovande förmågor. De är självgående, tar ett stort ansvar och besitter mycket hög kompetens, framhåller Björn Gustavsson.

En lösningsorienterad guide i den snåriga IT-djungeln De flesta företag är idag beroende av en fungerande IT-miljö. Med en IT-expert som Impleo IT Solutions i ryggen skapas förutsättningar för utveckling och lönsamhet i alla verksamheter. Produktkonfigurator/designverktyg som förenklar säljprocessen

Impleo erbjuder webblösningar, appar och traditionella Windows-applikationer, samt hjälper företag och organisationer med digitalisering och anpassningar för att effektivisera verksamheten. De har lång och bred erfarenhet, och är en smidig och hjälpsam guide i den snåriga ITdjungeln. Peter Oscarsson och Joakim Schelin bildade Impleo IT Solutions 2010. I januari 2017 anslöt sig nye delägaren Magnus Lexén till företaget. – Vi tre har arbetat tillsammans i olika projekt sedan flera år tillbaka. Idag är vi tolv medarbetare som fokuserar på systemutveckling i form av ett flertal olika lösningar, säger Magnus. Han berättar att samarbetet etablerades 2007 i samband med att Peter och Joakim bistod Svenska Ishockeyförbundet i att ta fram ett system för administration och statistikinsamling. Under åren har de sedan arbetat ihop i ett flertal projekt och det blev naturligt att gå samman. Konceptet har sedan dess både utvecklats och breddats väsentligt till att idag innefatta kompletta lösningar för hemsidor, appar och Windowsapplikationer, intranät och verksamhetsstöd, integration med affärssystem och konsulttjänster.

system och direkt få ett pris. Systemet genererar dessutom automatiskt en miljöbild i 3D och en monteringsanvisning för det önskade förvaringssystemet. Att systemet dynamiskt skapar en unik monteringsanvisning sparar företag otroligt mycket tid då mängden monteringsanvisningar och plocklistorna i princip kan vara hur många som helst, berättar Magnus. Delar av Impleo IT Solutions på Motalagalan 2017 för att ta emot priset för Årets innovation PAM elevadministration och Cardskipper Impleo IT Solutions ligger bland annat bakom den egenutvecklade lösningen PAM elevadministration som är ett system för administrering av elever och deltagare i olika utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. – Systemet stöder samtliga förekommande uppdragstyper från exempelvis Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningar, yrkesutbildningar och SFI på en och samma plattform. PAM har även stöd för kundspecifika fakturaunderlag, såsom Arbetsförmedlingens självfakturering och rekvisition, förklarar Magnus Lexén. Impleo IT Solutions har även tagit fram ett

www.adderabygg.se

anmälnings- och administrationssystem för Vätternrundan, samt Cardskipper som ersätter traditionella medlemskort. Med Cardskipper kan föreningar och kundklubbar ha en smidig och effektiv kommunikation med sina medlemmar. I dag är Cardskipper utbrutet till ett eget bolag, men det är fortfarande Impleo som utvecklar all mjukvara. – Vi arbetar även en hel del med sälj- och produktkonfigureringsverktyg. Det kan till exempel vara system för att designa bänkskivor till kök, byggnadsställningar/väderskydd, eller som till Sportbox; ett säljverktyg för att låta kunderna själva bygga sitt önskade förvarings-

Ökad efterfrågan Magnus förklarar att Impleo tar vid där generella IT-system blir för kantiga. Man skräddarsyr lösningar som är helt anpassade efter sina kunders behov. Med sin breda kunskap och djupa kompetens hjälper man sina kunder att välja rätt väg kring digitalisering i den många gånger snåriga IT-djungeln. – Vi ser att efterfrågan på våra lösningar ökar kontinuerligt, vilket gör att vi ser ljust på framtiden. Vi växer och ambitionen är att växa ytterligare, vi vill öka antalet medarbetare och söker därför ständigt efter nya systemutvecklare, upplyser Magnus Lexén och berättar avslutningsvis att Impleo IT Solutions AB under Motalagalan utsågs till Årets Innovationsföretag 2017.


36

motala www.svenskleverantorstidning.se

En trygg leverantör av kvalitativa verktygskomponenter

Bland verktygsmakare, maskinbyggare med flera råder allmänt stor tidspress. De är beroende av en trygg leverantör av kvalitativa verktygskomponenter och finner den i Motalaföretaget Bimex Verktyg AB. Här jobbar man med stor flexibilitet kring såväl standard- som speciallösningar.

Bimex Verktyg startades 1982 och sysselsätter idag 26 anställda i företagets egna lokaler i Motala, vilka innefattar kontor, verkstad och lager. Anna Karin Ernerudh är VD i det välrenommerade bolaget. – Inledningsvis importerade vi stansar, dynor, fjädrar med mera från Europa, vilka vi sålde till svenska företag med plåtbearbetning som specialitet. Med tiden utvecklades verksamheten mer och mer kring egen tillverkning i syfte att kunna specialanpassa de standarddetaljer vi importerade. Sedan ungefär fem år tillbaka dominerar verkstadsdelen verksamheten. Numera tillverkar vi direkt efter kundens önskemål, vilket kan vara såväl pressverktyg som andra maskindelar, berättar Anna Karin. Kunder över hela landet Med egen tillverkning är Bimex flexibilitet stor när det gäller både standard- och specialdimensioner. – Vi tillverkar specialverktyg och komponenter som kunden behöver för sin produktion, förklarar Anna Karin och nämner plåtpressare, verktygsmakare, pressgjuterier och maskinbyggare som vanliga kunder. Vi har en mycket god relation och djupgående samarbeten med våra kunder. Vi jobbar med korta ledtider och kan snabbt få fram olika detaljer tack vare våra duktiga medarbetare, säger Anna Karin. Bimex vänder sig till en kundkrets som

VD Anna Karin Ernerudh sträcker sig över hela Sverige. Bland kunderna finns Nord-Lock som tillverkar låsbrickor och SAAB i Linköping, tillsammans med många andra. Modern maskinpark Bimex Verktyg AB förfogar över en rationell och mycket modern maskinpark, bestående av ett tiotal CNC-maskiner för såväl svarvning som

fräsning, samt en trådgnist för mer avancerade geometrier. Det finns även en härdugn vilket minimerar ledtiderna då både mjuk- och hårdbearbetning kan ske inom ett par dagar. Med en maskin för lasermärkning kan kunderna få sina egna artikelnummer på detaljerna. Sammantaget står Bimex för ett koncept som bidrar till smidiga lösningar med både hög precision och korta ledtider.

– Vi kommer under året att bygga ut verkstaden med ytterligare 240 kvadratmeter, vilket gör det möjligt för oss att investera i ännu fler maskiner och på så sätt höja vår kapacitet och stärka vårt koncept ytterligare, avslutar Anna Karin Ernerudh.

Från enstyck till fåtal, allt under samma tak.

Made in Motala! info@bimex.se Tele 0141 - 20 36 50

www.bimex.se


motala

37

www.svenskleverantorstidning.se

Landets ledande leverantör av effektiva sopmaskiner Broddson AB är Sveriges ledande leverantör av högkvalitativa bogserande sopmaskiner. Som ensam svensk tillverkare av elevatorsopmaskiner och pålitlig leverantör av reservdelar, tillbehör och borstar blir Broddson den kompletta aktören beträffande effektivt gatuunderhåll.

Broddson AB etablerades 1993 och har sedan dess utvecklats till en ledande aktör i Sverige avseende vägunderhåll. Verksamheten utgår från Motala där man förfogar över en anläggning som innefattar verkstad, lager och kontor under ett och samma tak. Den sysselsätter idag 24 anställda och kretsar kring tillverkning och montering av bogserade sopmaskiner. Härutöver kan Broddson även erbjuda sugande sopmaskiner via agenturer, samt stå för reservdelar, borstar och tillbehör till alla förekommande fabrikat. – Vi är en komplett leverantör av lösningar för effektivt vägunderhåll, sommar som vinter. Utöver våra sopmaskiner erbjuder vi dessutom bland annat sopvalsar, släntklippare, plogar och spridare, upplyser Mats Hofstam, VD. Fem starka modeller Broddsons utbud av sopmaskiner omfattar idag fem olika modeller, varav fyra av dem kopplas som släp till ett annat fordon. Den största är Broddson Scandia, vilken också finns i en eco-modell utan traditionell förbränningsmotor. Från maskinen löper en transportör som

leder upp skräpet till lastbilsflaket, vilket visat sig vara mycket uppskattat bland användarna. Broddson Nordic är den vanligaste varianten i Sverige. Den, liksom Broddson Polar, kopplas till en traktor och har en behållare på 3,2 kubikmeter, medan Polar-variantens behållare rymmer 1,1 kubikmeter. – Polar är en mycket smidig maskin för trånga utrymmen, påpekar Mats Hofstam. Modellen Fighter finns i två storlekar. Den är försedd med en ogräsborste och är perfekt för användning längs trottoarkanter och refuger. Den senast framtagna maskinen är Broddson MS som också finns i två storlekar och som är den enda icke bogserade modellen. I stället sitter föraren och styr maskinen från en lastbilshytt. Alla Broddsons sopmaskiner är PM2.5-miljöcertifierade. Global export Broddson AB:s verksamhet innefattar nyförsäljning, eftermarknad, service, begagnat

Broddson AB • Ringtrastvägen 3, 591 37 Motala, Sverige www.broddson.se • +46 141 21 60 00 • info@broddson.se

och utveckling. Försäljning sker genom offentliga upphandlingar till kunder i den offentliga sektorn, men också direkt till privatägda bolag. Serviceverksamheten rör ofta omfattande renoveringsinsatser och anpassningar. Broddson levererar, installerar och anpassar såväl nya som begagnade maskiner och använder sig i princip uteslutande av svenska underleverantörer. – Vi vill vara en komplett leverantör inom vårt gebit. Idag går hälften av vår tillverkning på export över hela världen, inte minst till Saudiarabien. I Sverige servar vi kommuner, fastighetsbolag och Svenska kyrkan, men också storföretag som Peab och Svevia, berättar Mats Hofstam och berättar avslutningsvis att man under sommaren kommer att flytta till större lokaler med ännu bättre möjligheter för ökad produktion.


38

motala www.svenskleverantorstidning.se

Trygg transportör med tydlig miljöprägel

I Emanuelssons Transport AB har service och miljö högsta prioritet. Det välrenommerade Motalaföretaget står för konkurrenskraftiga godsleveranser från dörr till dörr med miljöklassade bilar och välutbildad personal. Ett vinnande koncept – idag och i framtiden.

Nuvarande ägaren Jörgen Emanuelsson köpte Åkes Bilfrakt 2000 och jobbade från början lokalt i Östergötland med en enda bil. Sedan dess har en hel del hänt i bolaget som Jörgen bytte namn på till Emanuelssons Transport,

Jerry, Cecilia och Jörgen Emanuelsson och där även hans son och dotter arbetar som chaufförer och svågern Jerry är ekonomiansvarig. Vi träffar Jörgen och Jerry på anläggningen i Motala, vilken rymmer både lager och kontor. – Vi utför transporter av livsmedel samt partioch styckegods. Våra ledstjärnor har alltid varit personlig service och att kunna leverera gods från dörr till dörr utan mellanhänder. Idag utför vi beställningstransporter över hela Sverige och har fasta körningar åt flera större kunder, berättar Jörgen Emanuelsson.

Årets Motalaföretag och Sveriges första fossilfria åkeri 2015. Transport, lager och logistik med personlig service....... Med ett fast, dagligt turschema som grund, kan vi på Emanuelssons transport lösa det mesta av era transport och lagerbehov. Från vår bas i Motala går det varje vecka tio fasta turbilar. Turerna täcker Småland, Östergötland, Västergötland och Göteborg, samt Stockholm. Vi utför beställningstransporter och expresstransporter över hela Sverige och övriga Europa. Fordonsparken är modern och förarna är utbildade inom ECO-driving. Samtliga våra fordon drivs med de förnybara bränslena RME och HVO

Dynamovägen 8, 59161 Motala

Tel 0141-22 76 80

info@emanuelssonstransport.se

Varierande uppdrag Östenssons Livs har nio butiker i Östergötland och för dem kör Emanuelssons Transport regelbundet matvaror och färskvaror. Tre kylbilar kör sex dagar i veckan. Man utför också många uppdrag åt svensk verkstadsindustri, inte minst i form av transporter mellan Stockholm, Göteborg och Småland. – För Bevent Rasch AB här i Motala gör vi körningar till byggen runt om i Sverige, och härutöver kör vi även en hel del legoprodukter på uppdrag av Väderstad-Verken, berättar Jerry Emanuelsson. Bolaget förfogar över en lageryta på 3 000 kvadratmeter och kan därmed stå för effektiva lager- och logistiklösningar. Man erbjuder både plock- och packtjänster och kan lagerhålla kundernas produkter, vilka sedan transporteras med egna fordon till önskad mottagare. Miljön i fokus Turbilstransporter utgör alltjämt en väsentlig del av verksamheten med ett flertal fasta turer varje vecka. I kombination med samordnade transporter kan man erbjuda lösningar till konkurrenskraftiga priser, samtidigt som man minimerar miljöpåverkan. Fordonsparken rymmer ett 20-tal enheter i olika storlekar och med en tydlig miljöprägel. – Faktum är att vi är Sveriges första fossilfria åkeri. Våra bilar är Euro 5- och Euro 6-klassade och drivs med HVO eller RME. HVO är ett syntetiskt drivmedel och RME framställs av rapsolja. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden och våra förare är utbildade i ECO-driving, upplyser Jörgen Emanuelsson. Liksom Jerry märker han att företagets tydliga satsningar på service och miljö betalar sig. Efterfrågan ökar på bolagets tjänster bland kunder som uppskattar dess höga flexibilitet. Säkra leveranser med få omlastningar minimerar risken för skador på godset. – Vi har alltid strävat efter att ha en fräsch och modern fordonspark för både våra kunders och miljöns skull. Därför investerar vi kontinuerligt i nya bilar, säger Jörgen Emanuelsson och avslutar med att berätta att Emanuelssons Transport AB utsågs till Årets Motalaföretag 2015.


motala

39

www.svenskleverantorstidning.se

90-årig utvecklare av redskap för vägunderhåll

Carl Gindahl Ett av Motalas äldsta företag är Holms Industri AB. I mer än 90 år har bolaget vässat sitt koncept kring produkter för effektivt vägunderhåll. Den stående ambitionen är att erbjuda marknadens bästa sop- och snöredskap, och därmed i allra högsta grad bidra till att landets vägar är både rena och säkra.

Holms Industri etablerades redan 1927 och är därmed ett av Motala äldsta aktiva företag. Genom åren har företaget utvecklats i takt med sin samtid till dagens utvecklare och tillverkare av marknadsledande sopmaskiner. Utbudet innefattar upptagande sopmaskiner, sopvalsar, snöplogar och sandspridarskopor, varav de förstnämnda finns i två modeller – en för mindre redskapsbärare som traktorer och hjullastare, samt en för större fordon. Sopvalsar monteras fram på en traktor eller hjullastare och finns i tre olika varianter. Man saluför två typer av snöplogar, en diagonalplog och en vikplog. – Vår stående ambition är att tillhandahålla de bästa redskapen och den bästa supporten till aktörer som håller våra vägar både rena och säkra. Vi jobbar med ett stort säkerhetstänk i alla avseenden och har för avsikt att hela tiden utveckla nya, innovativa lösningar för effektivt vägunderhåll, säger Carl Gindahl, VD för Holms Industri AB. Gedigen historia Det var Edvin Sandström som bildade bolaget när han började tillverka hästskor under 1920talet. När traktorer började överta de arbetsuppgifter som arbetshästar dittills ombesörjt började konceptet ändras, och under 50-talet togs den första sopvalsen fram, vilken monterades på en traktor. Edvin drev företaget fram

till 60-talet då sonen Henry tog över. Från och med 2011 är det Henrys tre döttrar som äger bolaget. Anläggningen i Motala är 10 000 kvadratmeter stor och innefattar bland annat en lackeringsavdelning, verkstad med kantpressar och robotiserad svetsning samt monteringsavdelning. Verksamheten sysselsätter 45 anställda samt ytterligare tre personer i ett säljbolag i USA. Export över hela världen Fastighetsbolag, kommuner, entreprenörer och lantbrukare i hela Sverige vänder sig till Holms Industri. 60 procent av produktionen går dock på export till beställare över hela världen, varav Norge och USA är företagets främsta

SAFER ROADS

exportländer. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och samtliga produkter är förstås CE-märkta. Nyligen laserades Holms Borsten som kopplas till en grävmaskin och som därmed utgör ett lättskött redskap för städning på exempelvis en byggarbetsplats. Holms-borsten finns i fyra olika storlekar.

– Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch och har därför en offensiv strategi som bland annat handlar om att hela tiden utveckla nya produkter. Vi vill fortsätta växa och utveckla vår produktportfölj, och har en plan och en strategi för detta. Vi räknar också med att kunna expandera geografiskt under kommande år, avslutar Carl Gindahl.


40

motala www.svenskleverantorstidning.se

De står för marknadens mest utrymmeseffektiva hissar När trenden går allt mer mot att bygga på höjden växer behovet av driftsäkra hissar. Motala Hissar levererar marknadens mest utrymmeseffektiva hissar som dessutom är miljövänliga tack vare låg energiåtgång. Hisslösningar med lång livslängd och låga underhållskostnader är bolagets filosofi.

Motala Hissar AB:s historia sträcker sig tillbaka till 1972 då företaget etablerades i Motala av två finska bröder. De började med tillverkning av garageportautomation och därefter hissar för sopor. Sedermera övergick man till produktion av vanliga hissar. 1991 köptes bolaget av Konekoncernen som idag tillhör de tre största hisstillverkarna i världen. På anläggningen i Motala träffar vi Stefan Westin, VD för Motala Hissar AB. – Kone fokuserar på hissar för nybyggnation medan vår inriktning är hissar för befintliga byggnader. Vår ambition är att utveckla marknadens mest utrymmeseffektiva hissar som dessutom är både driftsäkra och miljövänliga tack vare låg energiåtgång. Vår unika teknologi garanterar kunderna marknadens lägsta underhållskostnader och längsta livslängd, säger Stefan.

Trygga garantier Motala Hissar vänder sig till bland annat byggföretag, fastighetsbolag och kommuner, men även till privatpersoner. Företagets hissar finns således i allt från skolor och kontor till färjor, hyreshus och offentliga miljöer. På anläggningen i Motala, vilken rymmer både kontor, utvecklingsavdelning, produktionslokaler, lager samt plåt- och svetsavdelning, tillverkas såväl plattformshissar som konventionella varianter. – Våra hissar har ett självbärande schakt och vi jobbar överlag med ett klart och tydligt kvalitetsfokus i alla led. Det gör att vi bland annat kan lämna tio års garanti på hissarnas drivsystem, säger Stefan Westin. Korta installationstider I Motala Hissar jobbar man med korta installationstider, vilket minimerar påverkan hos fastighetsägaren. En plattformshiss monteras i regel på två till tre dagar om förberedelsearbetet är rätt utfört. En traditionell variant tar lite längre tid, uppskattningsvis cirka två veckor. – Våra kunder får dessutom låga underhållskostnader eftersom hissarna är så pass tillförlitliga. I kombination med våra trygga garantier får de många års problemfri drift. Vi utvecklar hela tiden vårt koncept och servar en ständigt växande kundkrets. Idag utgör hela Europa vår huvudmarknad, avslutar Stefan Westin.

Luxorgatan 1, Box 4029, S-59104, Motala, Sweden • Phone +46 141 23 70 50 • info@motalahissar.se • www.motalahissar.se


motala

41

www.svenskleverantorstidning.se

En erfaren aktör kring stora gräventreprenader Tjällmo Grävmaskiner är ett sedan länge inarbetat varumärke i Mellansverige. Den välkända entreprenadfirman har rötter sedan 60-talet och åtskilliga väl genomförda projekt på meritlistan. Numera är det grävning för fiber som är företagets främsta uppgift.

Tjällmo Grävmaskiner etablerades redan 1968 och har sedan dess haft en mycket god utveckling. Inte minst under 2000-talet, vilket medförde att bolaget förvärvades av Erlandssonkoncernen 2014. Ända sedan starten har man utfört diverse uppdrag inom schakt, kabelläggning, kabeldragning och alla förekommande linjenätarbeten på uppdrag av Telia och dåvarande Televerket. Genom åren har det blivit åtskilliga såväl små

som stora uppdrag, och med tiden har verksamheten specialiserats kring gräventreprenader för el, tele och bredband. – Vi lägger fiber åt bland andra Utsikt Bredband, Vadstena kommun, Vökby samt Norrköping Vatten & Avfall. På uppdrag av Peab lägger vi både fiber- och elkabel, och för Vattenfall Service utför vi linjearbeten och lägger elkabel, berättar Carl Alexandersson, VD för Tjällmo Grävmaskiner AB. Kunskap, kompetens och rätt utrusning Till sin hjälp har man en ändamålsenlig maskinpark med ett flertal olika enheter. Ett 30-tal grävmaskiner och sju lastbilar ingår, liksom egna lastväxlare för att kunna flytta maskinerna snabbt och smidigt. I kombination med stor kunskap och bred kompetens formas ett vinnande koncept. – Vi har all den kompetens som krävs för uppdrag inom schakt, kabelläggning, kabeldragning och linjenätarbeten, liksom för elkraftsuppdrag, såsom kabelschakter, kabeldragning och linjearbeten med korgmaskiner, berättar Carl Alexandersson.

Trygg och pålitlig partner Tjällmo Grävmaskiner verkar i ett stort upptagningsområde som sträcker sig över hela Mellansverige med fokus på Östergötland, Södermanland, Kronobergs län och Småland. Orderböckerna är välfyllda för såväl 2018 som 2019. – Vi kommer till exempel att bygga ett fibertransportnät mellan Norrköping och Gnesta på uppdrag av Peab. Det är ett mycket omfattande projekt som vi ser fram emot mycket, säger Carl Alexandersson. Han ser flera olika anledningar till att kunderna väljer just Tjällmo Grävmaskiner för stora entreprenader. – Vi har lång erfarenhet och ses som en trygg och pålitlig partner i dessa sammanhang. Vi har vad som krävs för att kunna ta oss an stora projekt och utföra dem klanderfritt, samtidigt som vi representerar en för branschen bra prisbild. Man kan säga att vi är den mindre aktören med de riktigt stora resurserna.

Erstorpsv. 7 590 29 Borensberg 0141-40731 info@tjallmogravmaskiner.se www.tjallmogravmaskiner.se


42

motala www.svenskleverantorstidning.se

Moderna metoder möter klassiskt hantverk i U. Axelssons Snickeri AB

Stefan, Thomas och Ulf I snart 50 år har U. Axelssons Snickeri AB i Motala kombinerat teknik med det klassiska hantverket. Idag är man en av få aktörer i Sverige som alltjämt anammar denna filosofi, och som erbjuder kundanpassade produkter i såväl trä som metall och komposit. I Axelssons Snickeri får snickarglädjen fritt spelrum.

Det är bröderna Thomas Fjärrstad och Stefan Axelsson som driver U. Axelssons Snickeri AB, men det var deras far Ulf som etablerade företaget i Motala redan 1969. – Jag har jobbat i företaget i 30 år och Thomas sedan 2011. För tre år sedan tog vi över verksamheten efter vår far som alltjämt är aktiv i företaget, berättar Stefan som tillsammans med Thomas har nio anställda. Vi träffar dem i deras egna lokaler i Solsäter. Det rör sig om ett renodlat specialsnickeri där produktionen är helt och hållet kundorderstyrd. Inga standardlösningar förekommer i firman som ända sedan starten har värnat om det genuina hantverket och förenat det med modern teknik. Stora beställningar U. Axelssons Snickeri AB är ett av få snickerier i Sverige som erbjuder kundanpassade lösningar som förenar både trä, metall och komposit. Inredningar för tåg och båtar är exempel på vad U. Axelssons Snickeri AB jobbar med. – Under förra året gjorde vi ett hundratal inredningar i massiv mahogny för två Nimbusbåtmodeller. Ett annat stort projekt som vi just avslutat rörde fönster i massiv teak/valnöt för en beställare i Saudiarabien. Fem av våra inredningssnickare jobbade med detta projekt i cirka 18 månader och nu ska produkterna skeppas till kunden i sju 40-fots containrar, berättar Thomas Fjärrstad.

Ett annat nyligen avslutat projekt har pågått i fem år för Svenska Bostäder i Stockholm. Även här handlade det om fönster, närmare bestämt 6 500 stycken U. Axelssons Snickeri AB tillverkar också exklusiva trappor, köks- och badrumsmöbler som man ritar och designar själva utefter kundernas önskemål. Mycket på gång I verkstaden förenas moderna produktionsmetoder med klassiskt hantverkskunnande och genuin snickarglädje. Här finner vi ett 30-tal maskiner, bland annat två 5-axlade CNCmaskiner, en bredbandsputsmaskin och en avancerad hyvel. – Vi investerar i ytterligare en formatsåg som ska installeras före semestern, upplyser Stefan och berättar att man jobbar i konstruktionsprogrammet SolidWorks 3D CAD. U. Axelssons Snickeri har flera spännande projekt på gång och tanken är att man framöver också ska bygga till för att få ytterligare yta i produktionsanläggningen.

U. Axelssons Snickeri AB • Medevivägen 77, 591 50 Motala • Tel. 0141 23 53 00 • info@axelsnick.se


motala

43

www.svenskleverantorstidning.se

En komplett samarbetspartner för svensk industri Svensk industri har en kompetent samarbetspartner med en stark bredd i W&G Service Group. Bolaget står för professionell industriservice inom många olika områden och kan erbjuda allt från service- och underhållsinsatser till montage, svets och smide.

W&G Service Sverige AB är ett företag som onekligen har många strängar på sin lyra. Bröderna Leif Gustavsson och Dennis Wärme startade bolaget i Askersund 2009, men flyttade verksamheten till Motala fyra år senare. Service och underhållsarbeten för processindustrin är bolagets huvudsyssla, vilken innefattar ett flertal olika tjänster. – Vi besöker kunden och utför förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifieringar och förbättringar på dennes anläggning. Vi är ISO 3834- och EN 1090-certifierade, vilket innebär att vi får arbeta med bärande stålkonstruktioner. Vi är flexibla, våra kunder ser oss som en problemlösare, säger Leif Gustavsson och nämner värmeverk, gruvor, stålverk och pappersbruk som vanliga uppdragsgivare.

nyinstallation, flyttar maskinutrustning samt utför rörmontage och installationer. Kvalitet och säkerhet står i fokus, vilket bland annat innebär att alla uppdrag inleds med en noggrann riskanalys. Personalen är utbildad inom tunga/säkra lyft, heta arbeten, arbete på hög höjd samt arbete i mobila arbetsplattformar. De innehar också förarbevis för truck, travers samt skylift. – I vår egen verkstad finns bland annat en ny vattenskärmaskin med vilken vi kan skära i alla material, såsom stål, glas, plast, sten, kakel, gummi och trä. Den har kapacitet att skära i 160 millimeter tjockt stål med en skäryta på 4 gånger 6 meter, upplyser Leif som är utbildad IWS – International Welding Specialist – vilket innebär att W&G kan åta sig de flesta typer av svetsarbeten. Dennis är å sin sida utbildad instruktör. Det gör att man själva kan utbilda sina anställda inom exempelvis Heta Arbeten, truck- och traverskort, skyliftkort med mera.

– Vi är en komplett leverantör av stål- och smidesdetaljer, såsom grindar, portar, räcken och trappor. Vi kan ombesörja allt från konstruktion till tillverkning av såväl enstaka produkter som större serier, säger Dennis Wärme. W&G Service Group verkar över hela Norden. Men här i Motala har de till exempel tecknat avtal med bostadsstiftelsen Platen kring

diverse smidesarbeten på deras fastigheter. Bolagets största kund är Lundin Mining, fyra mil norr om Motala, där man står för service, underhåll samt tillverkning av stålkomponenter för deras produktionsanläggning. En annan kund är Fortum i Kumla där man också står för service- och underhållsinsatser.

Svets och smide I den välutrustade verkstaden i Motala utför man dessutom svets- och smidesarbeten för både privatpersoner och företag.

Kvalitet och säkerhet W&G Service jobbar också med montage och demontering av stålkonstruktioner, maskiner och utrustning. Man står för ombyggnation och

W&G SERVICE GRO

W&G SERVICE GROUP SVERIGE AB W&G SERVICE GROUP SVERIGE AB

W&G SERVICE

W&G SERVICE GROUP SVERIGE AB

W&G SERVICE GROUP SVERIGE

Kontakt: Leif Gustavsson Delägare/projektledare leif@bwgsverige.se Kontakt: 073-0332838 Leif Gustavsson

Oss hittar ni på Fabriksgatan 2 i Motala eller surfa in på www.bwgsverige.com för mer information

Delägare/projektledare

Dennis Wärme leif@bwgsverige.se Delägare/projektledare 073-0332838 dennis@bwgsverige.se

Kontakt: Leif Gustavsson Delägare/projektledare leif@bwgsverige.se 073-0332838 AB Dennis Wärme Delägare/projektledare dennis@bwgsverige.se 073-8292233

Oss hittar ni på Fabriksgatan 2 i Motal för mer information


44

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp i anrik byggfirma Artigs Bygg är det lilla byggföretaget som imponerar med sin stora bredd. Den välrenommerade Lidköpingsfirman åtar sig uppdrag för både privatpersoner och företag, och erbjuder allt från ROT-jobb och renoveringsinsatser till komplett om-, till- och nybyggnation.

Det är ett företag med riktigt gamla anor vi får ta del av under vårt besök hos Artigs Bygg AB. Den välrenommerade byggfirman startades redan 1908 och har utgått från Lidköping ända sedan dess. 2009 köpte Bo Johansson företaget som idag sysselsätter 72 personer, inklusive inlånad personal. – Vår stora personalstyrka och starka bredd gör att vi kan ta oss an riktigt stora projekt. Vi utför all typ av renovering, ROT-jobb och

nybyggnationer för både privatpersoner, företag, fastighetsägare och Lidköpings kommun, berättar Bo. Varierande projekt Med åren har Artigs Bygg åtagit sig allt större projekt. Företaget har tecknat ett samarbetsavtal med Erik Hembergs Fastighets AB, vars senaste projekt rör ett sexvåningshus i Tranås som blir klart nu i maj. Artigs Bygg ligger också bakom

Burger King i Lidköping, renovering och nybyggnation av vindsvåningslägenheter i kvarteret Valkyrian, samt restaurering av kvarteret Ottan där man bland annat renoverat ett K-märkt magasin i gammal stil. Ett liknande jobb utfördes på Kinnekulle privata gamla gårdar. För Lidens Gardencenter har man gjort allt från ritning till färdig byggnad, ett projekt som kommer att vara klart till sommaren och härutöver ligger Artigs Bygg bland annat bakom ett äldreboende Kållandsö. Totalentreprenader En av Artigs Byggs styrkor är att man kan bistå med allt från skisser och idéer till färdigt bygge. – Vi åtar oss totalentreprenader med egna snickare och betongarbetare. Installationsjobb och övriga tjänster köper vi in av erfarna och kompetenta entreprenörer som vi samarbetar med, säger Bo Johansson och berättar att man under försommaren drar i gång ett projekt i Skövde kring sammanlagt 44 lägenheter i tvåvåningshus på uppdrag av EH Fastigheter i samarbete med Götenehus. Artigs Bygg AB samarbetar också med Snickeriet Bo Johansson AB för vilka man bland annat gör gjutmodeller åt Sabel Gjuteri, butikskompletta inredningar, samt diverse specialjobb.

Totalleverantör med helhetsansvar kring installations- och servicetjänster Bravida är Sveriges ledande leverantör av installations- och servicetjänster, samt en del mindre specialavdelningar, såsom telekom/data, F o S, sprinkler, kyla med mera. Bolaget verkar brett inom el, styroch reglerteknik, ventilation VS. Bravida representerar ett helhetskoncept som få konkurrenter kan matcha. Bravida står för allt från design och projektering till installation, drift och underhåll.

Bravida jobbar heltäckande inom områdena El, VS, Kyla, Fastighetsautomation, Fire and Security telefonväxlar och Ventilation. Man tar sig an allt från bostadshus och kontor till industrier där man står för såväl mindre serviceinsatser som omfattande entreprenadprojekt. – Vi tar ett helhetsansvar som sträcker sig över allt ifrån design och projektering till installation och service. Vi verkar i branschens absoluta framkant med ambitionen att våra insatser ska resultera i en såväl miljövänlig som kostnadseffektiv lösning för kunden, säger Carl-Henrik Henrysson med ansvar för Bravidas ventilationsverksamhet i Skövde, inklusive filialkontor i Skaraborg. – Man kan säga att vi står för de flesta tekniska lösningar i en fastighet, något som få av våra konkurrenter kan matcha. Här i Skövde, och

faktiskt i hela Skaraborg, är vi ensamma om att kunna erbjuda ett sådant helhetskoncept. Stora resurser Installations- och serviceföretaget Bravida har sitt ursprung i gamla BPA och finns representerat på närmare 160 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cirka 11 000 anställda jobbar enligt ett synnerligen framgångsrikt koncept som bygger på stor flexibilitet och en stark lokal närvaro, kombinerat med det stora företagets resurser inom bekvämt räckhåll. Det gör Bravida till Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. – Våra kunder finns bland kommuner, med vilka vi ofta har ramavtal, stora entreprenadföretag, små och större företag, myndigheter, samt även privatkunder. På den lokala marknaden ses vi som det mindre företaget med den stora koncernen i ryggen, säger Carl-Henrik Henrysson. Han berättar vidare att Bravida har lång erfarenhet av utveckling och installation av intelligenta installationer. De integrerade lösningarna kan variera från enkla till mycket avancerade konstruktioner, och man erbjuder både specialistkompetens och helhetslösningar som bygger på enkelhet och användarvänlighet. Omfattande projekt Genom åren har Bravida i Skaraborg varit

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

involverat i ett flertal omfattande projekt, varav ett är den nya Barn- och Kvinnokliniken på Skaraborgs sjukhus i Skövde som blev klart sommaren 2017. – Här kommer vi även att vara delaktiga i en större utbyggnad, värd 2,2 miljarder kronor. Det är ett politiskt beslut som klubbas i sommar och vi kommer att ansvara för ventilationsarbete på sammanlagt 39 000 kvadratmeter, berättar Carl-Henrik.

Bravida Skaraborg jobbar också med rörentreprenader när nya Karlastaden med Nordens högsta hus, Karlatornet, börjar ta form på Lindholmen i Göteborg. – I övrigt ser vi fram emot ett flertal spännande infrastrukturprojekt här i Skövde. Staden och regionen expanderar, byggprojekten blir fler och fler, liksom förfrågningarna till oss från olika uppdragsgivare. Vi går en spännande framtid till mötes, konstaterar Carl-Henrik Henrysson.

Adress Skövde: Norregårdsvägen 8 541 34 Skövde 0500-44 58 00 info@bravida.se www.bravida.se


skaraborg

45

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetssäkrade automationslösningar för svensk industri Maskinbyggare och verkstadsindustrin har i AutomationsTeknik i Lidköping AB en framåtskridande samarbetspartner kring kvalitetssäkrade automationslösningar. Med kunskap, kompetens och kvalitetsprodukter från välkända leverantörer står man för allt från idé till färdig lösning.

Automations Teknik i Lidköping startades 2013 och har sedan dess utvecklats kontinuerligt. Fyra sysselsatta personer har blivit 14 i verksamheten som fram mot sommaren kommer att påbörja byggnationen av en egen fastighet och räknar med att under sommaren 2019 kunna utgå från sina nya, fräscha lokaler, med verkstad och kontor, i Kartåsens industriområde. Den kretsar företrädesvis kring automations-

uppdrag för maskinbyggare och slutanvändare. Konstruktion, projektering, programmering, apparatskåpsbyggnation, industriservice, visionsteknik och säkerhetslösningar är de områden man jobbar med. – Våra huvudområden rör bulkmaterialhanterings-, betong-, sågverks-, livsmedels- och processindustrin. Våra kunder finns i hela Sverige och kan låta oss ansvara för såväl helhetsåtaganden som delar av projekt, upplyser Birgitta Johansson som är en av bolagets delägare. Programmering, projektering och konstruktion När det gäller automationsprojektering utgår man alltid från kundens behov och skräddarsyr en lösning utifrån deras önskemål. Automations Teknik AB konstruerar och bygger automations-

lösningar för företag i flera olika branscher, varav badanläggningar är en av de nyare. – Här har vi utvecklat styrsystem för rening av vatten i badanläggningar. Idag finns många sådana anläggningar från 70- och 80-talet, vilka har stora behov av renovering, påpekar Birgitta. Hon berättar att huvuddelen av verksamheten i AutomationsTeknik kretsar kring programmering, projektering och konstruktion och att man förfogar över en egen verkstad för apparatskåpsbyggnation. Från idé till färdig lösning Just nu är det hög beläggning i verkstaden

där man bygger ställverk till fyra nya cementbärarande fartyg som ska färdas i Europa och Indien. Företaget har också stått för automatisering av en granitanläggning för Benders Sverige AB i Ävja (Bohuslän). Den nya investeringen gör att kunden kan producera 24 timmar om dygnet, där produktionen går obemannad över nätter och helger. – Vi står för kvalitetssäkrade lösningar från konsultation till färdig produkt, från idé till färdig lösning. Med en hög automationsnivå kan industrin i Sverige vara med och konkurrera med lågprisländerna, avslutar Birgitta Johansson.

www.atlid.se

Gunnar Wikstrand 072-570 11 19

www.atlid.se

Gunnar Wikstrand 072-570 11 19


46

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på avancerad NC-bearbetning

Ett brett kunnande, välutbildad personal och en modern maskinpark är faktorer som gjort Franzéns Mekaniska AB till en given samarbetspartner för flera av Sveriges ledande industrier. Franzéns Mekaniska tillverkar precisionsdetaljer och kan leverera såväl små som stora serier.

Franzéns Mekaniska Verkstad AB är specialiserat kring avancerad NC-bearbetning. Företaget legotillverkar precisionsdetaljer i små och stora serier på uppdrag av ett flertal av landets ledande industrier, företrädesvis med verksamhet inom hydraulik och pneumatik. En av förklaringarna till företagets framgångar är att man jobbar med hög automation i kombination med hög kvalitet samt har termisk gradning i huset. – Termisk gradning är ett mycket effektivt sätt att grada detaljer och dessutom få dem levererade till kund, tvättade och rena för montering. Faktum är att det är förhållandevis få legoleverantörer som gör detta. Vissa av våra kunder ställer krav på termisk gradning, men vi jobbar med termisk gradning även på många av våra andra produkter i syfte att upprätthålla en hög

kvalitetsnivå, säger Joakim Franzén som leder verksamheten. Han berättar att man producerar en hel del hydraulikdetaljer såsom cylinderdetaljer, pumpdetaljer och komplexa hydraulikblock. Legotillverkning sker i serier om allt från några enstaka artiklar till upp mot 10 000 till 15 000 artiklar på årsbasis. – Vi jobbar mestadels i stål, gjutjärn och aluminium, och bearbetar med fördel komplexa detaljer med ett högt förädlingsvärde. Vi ombesörjer även de flesta typer av efterbehandlingar så som exempelvis härdning, eloxering, elzink och så vidare. Vi kommer i framtiden inte vara främmande för om våra kunder vill ha mer kompletta komponenter av oss som kan innebära exempelvis montering, provtryckning med mera. Vi kommer att anpassa verksamheten därefter, säger Joakim. I ständig framkant Franzéns Mekaniska AB har ända sedan etableringen 1971 lagt stor vikt vid att vara en aktör i branschens absoluta framkant. Redan tre år efter starten köptes den första CNC-styrda maskinen, vilket var den andra av denna modell som såldes i Sverige. Det var med andra ord

en stor investering under en tid då företaget utvecklades kraftigt men var också startskottet för automatiseringen. Efter ett antal flyttar på grund av ökad efterfrågan och växande produktion flyttades verksamheten 1982 till nuvarande lokaler på Industrigatan i Järpås. Då var man sex personer i firman som jobbade med tre CNCstyrda maskiner på en yta av 300 kvadratmeter. Idag sysselsätter verksamheten 25 personer som på en sammanlagd produktionsyta av 4 000 kvadratmeter arbetar med 36 CNC-styrda maskiner. Sedan 1982 har anläggningen byggts ut inte mindre än sex gånger. Framhåller medarbetarna Franzéns Mekaniska AB vänder sig till kunder över hela Sverige och förfogar över en mycket modern maskinpark. Ambitionen är att uppnå en ännu högre automatiseringsgrad.

– Vi jobbar dagtid men flera av våra maskiner arbetar dygnet runt, vilket gör att vi kan åta oss omfattande uppdrag med kort varsel och erbjuda snabba leveranser, säger Joakim Franzén som i sammanhanget också gärna framhåller sina medarbetare. – De är oerhört kunniga och ansvarstagande, utan dem hade vi inte varit det vi är idag. Vi representerar en bra arbetsplats och har därför väldigt låg personalomsättning. Det skapar kontinuitet som förstås kommer våra kunder tillgodo i slutändan.

Industrigatan 14 SE-531 75 JÄRPÅS, Sweden Telefon: 0510-91100 info@franzensmek.se www.franzensmek.se


skaraborg

47

www.svenskleverantorstidning.se

Ovanligt stark bredd i slimmad elfirma livslängden och minimera underhållet. Faktum är att det annars kan bli en ganska dyr historia i längden, poängterar Börje. Han berättar att man även monterar laddstolpar och rekommenderar elbilsägarna att ha trefas i bilen för både snabbare och säkrare laddning.

Traditionella elinstallationer, industriservice, bredband, larm och säkerhet – för Lidköpings El & Tele är inga uppdrag omöjliga. Företaget är med andra ord en komplett aktör kring allt som rör el och tele, och erbjuder numera dessutom moderna och attraktiva solcellslösningar.

Lidköpings El & Tele har verkat i nuvarande form sedan 2010. Bolaget ingår i Hovbygruppen med kontor på Hovby Ängsbo, medan kontor, lager och verkstad finns på Tornväktargatan i Lidköping. Företaget har ända sedan starten stått för en mycket stark bredd. – Vi är sex personer i företaget som tidigare jobbat i några av branschens stora bolag. Det har förstås varit lärorikt, samtidigt som det har byggt upp en kompetensbredd som i mångt och mycket är unik i ett mindre företag som vårt, säger Börje Rask som leder verksamheten. Allt inom el Lidköpings El & Tele gör i princip allt inom el. Elinstallationer, industriservice, automatiseringar, data- och telenät, bredband, kabel-TV, hörslingor, larm och säkerhet – inga uppdrag är vare sig för små, för stora eller för svåra.

– Vi jobbar i tätorter och på landsbygden och tar oss an allt från privata hem till kontor och industrier. Fiberinstallationer är en vanlig syssla för oss nu för tiden, konstaterar Börje. Kunderna finns företrädesvis i Lidköping med omnejd och orderboken är välfylld. Fram

till sommaren blir det ett antal större jobb kring nybyggnation av bland annat kontor och lager där Lidköpings El & Tele står för alla elinstallationer, inklusive styrd belysning – eller närvarobelysning – via LED-armaturer. – LED-armaturer ska styras för att maximera

Solcellslösningar Numera kan Lidköpings El & Tele även erbjuda kompletta solcellspaket. Man har valt att satsa på ett fabrikat som skiljer sig från övriga lösningar genom att hela konstruktionen jobbar med optimering av varje enskild solpanel. – Det innebär att varje panels verkningsgrad maximeras, till skillnad från traditionella lösningar som levererar enligt principen ”svagaste länken”. I samband med installationerna erbjuds kunden även en app där denne får en klar och tydlig bild över vad varje solpanel levererar. Bredbandsanslutning är en förutsättning för att få överblick av anläggningen, upplyser Börje Rask som noterar att efterfrågan på solceller är något som ökar allt mer. Börje påminner avslutningsvis också om att kunderna, när de installerar solceller, kan erhålla ett investeringsstöd som motsvarar 30 procent av kostnaden.

Fönsterrenovering med hantverksfokus I Främmestads Snickerifabrik står det traditionella hantverket alltjämt i centrum. Företaget har anor sedan 1940-talet och har således lång erfarenhet av genuin fönstertillverkning. Det har gett snickeriet åtskilliga uppdrag kring K-märkta hus där inga fönster eller fönsterbågar, oavsett ålder och form, utgör något hinder för en professionell arbetsinsats.

Främmestads Snickeri startades redan 1943 och drivs idag av Anders Gredemark med 15 år bakom sig i företaget. – Vi har ända sedan 70-talet specialiserat oss på fönster och dörrar, och allt tillverkas enligt

kundens önskemål och specifikationer. Vi jobbar i samband med både nyproduktion och renovering av äldre hus och jobbar inte sällan med K-märkta byggnader. Det har blivit något av vår specialitet, säger Anders. Inga profiler omöjliga Han lyfter fram det traditionella, genuina hantverket som onekligen kommer till sin rätt i Främmestads Snickerifabrik. Här är löpande band-principen bannlyst ända sedan starten. I stället företräder man ett arbetssätt som bygger på ansvar och ett stort personligt engagemang. – Många av de profiler som finns på gamla fönsterbågar är unika och går inte att få som standard. Med vår kunskap kan vi kopiera profil-

erna och ta fram verktyg som anpassas för varje enskilt uppdrag. För oss är inga profiler omöjliga, vi brinner snarare för gamla tiders fönsterprofiler som onekligen präglades av mångsidighet och stor fantasi, tycker Anders Gredemark. Han berättar att fönstren tillverkas i tätvuxen furu och att det är viktigt den kådrika sidan vänds utåt för bästa resultat. – Rätt tillverkade håller våra fönsterprofiler länge med minimalt underhåll, säger Anders. Kunskap och erfarenhet Främmestads Snickerifabriks kundkrets finns främst i Västsverige, inte minst i och kring

Göteborg. Man jobbar med flera olika fastighetstyper, bland annat hyreshus och bostadsrätter, och vänder sig till såväl privatpersoner som små och stora byggföretag. – Vår styrka ligger i att vi har lång erfarenhet och en hög kunskapsnivå. Det borgar för hög kvalitet, och tack vare vår storlek har vi heller inga problem med att åta oss större uppdrag, upplyser Anders Gredemark. Liseberg, Mossbergska Friluftsskolan i Västra Bodarna, Wallenstam och PNV Bygg i Kungälv är bara några av företagets uppdragsgivare. För närvarande jobbar Främmestads Snickerifabrik i ett projekt kring dörrar och fönster i Saluhallen i Göteborg.

Anders Gredemark

Rosbo 204, 465 98 Nossebro • Tel. 0512-53057 frammestadssnickeri@telia.com • www.frammestadssnickerifabrik.se


48

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Byggare med miljöfokus Ett långsiktigt miljö- och kvalitetsfokus präglar verksamheten i Fridhems Snickeri & Anläggning där man i många avseenden har en annan filosofi än många andra branschnära aktörer. Här jobbar man med såväl tillbyggnation och renovering som komplett nybyggnation av både villor, lagerbyggnader och verkstäder. Allt med ett klart och tydligt miljötänk.

Fridhems Snickeri & Anläggning AB fick sitt namn 2009 då Pontus Malmberg gick in som delägare i företaget som startades av hans far 1977. – Vår huvudsakliga affärsidé är att leverera miljövänliga hus till ett konkurrenskraftigt pris till den breda massan, säger Pontus och berättar att man sedan två år tillbaka bedriver egen hustillverkning inom ramen för Fridhemsvillan, som är så kallade ECO-hus i lösvirke. I dagsläget kan man erbjuda fem olika huslösningar, men ofta har kunden specifika önskemål som man ritar och projekterar. – Vi bygger såväl villor som mindre lägenhetshus och kunden väljer själv från vårt färdiga koncept eller en skräddarsydd lösning, upplyser Pontus Malmberg. Energisnålt och miljövänligt Fridhems Snickeri & Anläggning bygger

energisnålt och miljövänligt. Man har höga krav på att de material man använder är giftfria. – Tyvärr finns det mycket gifter i dagens byggmaterial, men vi har länge arbetat hårt för att hitta miljövänliga material som är fria från bland annat lösningsmedel. Vår ambition är att allt ska vara både återvinnings- och nedbrytningsbart, samtidigt som husen ska vara underhållsfria under lång tid. Självfallet tummar vi dock inte på säkerheten när det till exempel kommer till brandsskyddskrav och liknande, betonar Pontus Malmberg. Pontus tror att Fridhems Snickeri & Anläggning är den enda husleverantören som använder sig av livsmedelsklassade lim och tätskikt i våtutrymmen. Samtidigt konstaterar han att det i många fall kan kosta både tid och pengar att arbeta miljövänligt i dagens byggbransch. – Det är både svårt och dyrt att få nya produkter godkända. Det känns som om branschen är mycket konservativ, men vi hämtar en hel del inspiration från Tyskland där man har kommit mycket längre inom miljöhusområdet. Här i Sverige krävs det eldsjälar för att jobba på samma sätt och här måste vi alla bli bättre, anser Pontus Malmberg. Brett koncept Andra exempel på företagets starka miljökoncept är att man kan erbjuda solceller och värmeåtervinning av avloppsvatten. Det sistnämnda lämpar sig väl för tvåvåningshus där

varmvattnet från övervåningen går att återvinna på ett tämligen enkelt sätt. Utöver miljöhusbyggnation åtar sig Fridhems Snickeri & Anläggning andra insatser, såsom byggande av industrilokaler, lagerbyggnader och verkstäder, renovering, om- och tillbyggnation.

Kundkretsen finns i Syd- och Mellansverige, med fokus på närområdet. Bland företagets samarbetspartners finns sex byggföretag, tre VVS-firmor och två elfirmor. Härutöver samarbetar man med Bolist som ombesörjer virkesleveranser för mer långväga projekt.

Kvalitetsprodukter för industri, fordon och lantbruk Med rötter sedan tidigt 40-tal är GelinsKGK AB en sedan länge välkänd och trygg grossist för aktörer inom industri, fordon och lantbruk. Med sitt breda koncept kring kvalitetssäkrade högtryckstvättar, kompressorer, tryckluftsverktyg och mycket mer servar man en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige.

KGK i företagsnamnet står för Kvalitet Genom Kunskap, vilket på ett synnerligen bra sätt sammanfattar konceptet i Gelins-KGK AB.

Det välrenommerade grossistföretaget, vilket startades i Skara redan 1942, erbjuder ett brett urval av produkter för industri, fordon och lantbruk. – Högtryckstvättar, kompressorer och tryckluftsverktyg är våra specialiteter. Vi saluför vårt breda sortiment via återförsäljare i hela landet, varav cirka 500 är större och ett tusental är mindre, berättar Jerker Linder som leder verksamheten. Ingår i Indutrade Sedan 2014 ingår Gelins-KGK i Indutrade,

en internationell, börsnoterad industrikoncern där Gelins-KGK är ett av cirka 200 företag med liknande storlek och verksamheter. – Det handlar om ett långsiktigt ägande där vi sköter oss helt själva. Vi utvecklas hela tiden tillsammans med våra kunder. Vi strävar också efter att kontinuerligt uppdatera vårt sortiment genom att vara lyhörda för vad marknaden efterfrågan. Vår ambition är att alltid kunna tillgodose kunderna med de produkter de efterfrågar, säger Jerker Linder. Han berättar att Gelins-KGK har kunder över hela Sverige och att man uteslutande satsar på kvalitetsprodukter från leverantörer i Tyskland och Italien. Företaget är dessutom auktoriserad serviceverkstad för Ingersoll Rand (verktyg och maskiner), Kränzle (högtryckstvättar) och Fiac (kompressorer). På stark frammarsch Utvecklingen har varit god i Gelins-KGK, inte minst sedan företaget blev en del av Indutrade, varefter omsättningen har ökat med 20 procent. – Vi besitter hög kompetens och växer stadigt inom vårt segment. Vi tittar just nu på möjliga förvärv av liknande företag tillsammans med vårt moderbolag, vilket skulle ge oss ytterligare förutsättningar att växa. Eftersom vi är en aning trångbodda söker vi dessutom efter större lokaler. Idag är vi 25 personer i bolaget, plus två anställda på resande fot i Norrland, men tanken är att anställda ytterligare några personer redan under 2018, avslutar Jerker Linder.

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

Gelins-KGK AB • Göteborgsvägen 1, Box 207, 532 23 SKARA Tel: 0511-131 30 • E-post: info@gelins-kgk.se • www.gelins-kgk.se


skaraborg

49

www.svenskleverantorstidning.se

Högsäsongen står för dörren på femstjärniga Kronocamping

Det börjar bli hög tid att boka sommarens campingvistelse. Bland såväl semesterfirare som konfererande företag med Västergötland som resmål har Kronocamping i Lidköping länge varit en populär plats för övernattning, nöje och avkoppling. På den natursköna campingen finns både husvagns-/husbilsplatser och stugor att hyra, och den som vill kan krydda vistelsen med allt från god mat på Restaurang Sjökanten till roliga aktiviteter.

Kronocamping är en av 14 femstjärniga campingar i Sverige. Den drivs som ett familjeföretag av Pernilla Söderström, hennes bröder Peder och Pavo samt deras far Lars-Göran Andersson. Sven Larsson, morfar, var den som etablerade verksamheten i slutet av 60-talet. – Vi har ett mycket gott anseende i branschen och får ofta goda omdömen från våra gäster som uppskattar vår höga kvalitet samt det faktum att det alltid är rent och snyggt på området. Vi står för en totalupplevelse och har ett unikt läge som en stadsnära camping, säger Pernilla Söderström och berättar att Kronocamping förra året utsågs till Sveriges bästa camping av Husvagns- och husbilstidningens läsare. Konferenser Kronocamping hyser cirka 470 platser, varav alla har elanslutning och flera har vatten och avlopp. Härtill kommer 30 stugor med två till sex bäddar, de flesta med dusch och toalett. Den

höga standarden och det utmärkta läget har gjort att även konfererande företag lockas till anläggningen. – Vi satsar allt hårdare på just våra konferensgäster. Vi har till exempel en komplett, tekniskt fullt utrustad konferensbyggnad med tre lokaler och plats för ett 70-tal gäster. Efterfrågan ökar mer och mer och vi kan även hyra ut lokaler för fester och olika evenemang, informerar Pernilla. Massor av aktiviteter Campingens utmärkta läge är en bidragande orsak till dess popularitet. Framnäsbadet med sin utomhusbassäng med tempererat vatten ligger granne med campingen, och här badar Kronocampings gäster gratis. På området finns också Restaurang Sjökanten som serverar dagens lunch från och med maj månad, och som också är mycket populär bland Lidköpingsborna. Spa, relaxavdelning, gym, äventyrsgolf och aktivitetshus för barnen är annat som lockar besökare från hela Sverige. – Under sex sommarveckor, 27-32, satsar vi extra mycket på olika arrangemang, såsom after beach, quiz, musikuppträdanden och aktiviteter för barnen, upplyser Pernilla Söderström som ser fler utvecklingsmöjligheter för Kronocamping framöver. – Vi vill både växa och utvecklas. Vi vill till

exempel gärna ta över Lidköpingsparken och fotbollsplanerna in mot centrum, och på så sätt vara med och utveckla ett mer levande centrum med upplevelser för barn och ungdomar. En

sådan satsning gynnar förstås både kommunen och servicenäringen.

Läckögatan 531 54 Lidköping - Telefon: 0510-268 04 - info@kronocamping.com - www.kronocamping.com


50

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Många grenar i klassisk järnhandel Kvänums Järn har länge haft sin självklara plats bland regionens invånare och företag. Den traditionella järnhandeln har successivt breddat utbudet av både tjänster och produkter och är numera en specialist på elverk och motorsvetsar, samtidigt som man erbjuder professionella markentreprenader.

När Niklas Karlsson och Fredrik Lindqvist tog över Kvänums Järn 2015 övertog man en järnhandelsbutik med flera decennier bakom sig. Här finns det mesta som en modern järnhandel ska innehålla, och i de fall något saknas köper man inte det vid behov. Utöver traditionella produkter, såsom verktyg, spik och skruv saluför man numera även virke, kompressorer, motorsvetsar samt egentillverkade bensindrivna elverk. Det rör sig om elverk med en effekt på mellan 3 och 16 kW, men också traktordrivna varianter på mellan 30 och 110 kW. Härutöver importerar man elverk från Italien, Tyskland och Frankrike från 16 kW och uppåt. – De bensindrivna elverk vi själva bygger skapas i vår egen verkstad här i Kvänum. De bygger på 20 års kontinuerligt kvalitetsarbete, de är enkla och robusta eftersom vi har använt oss av de bästa komponenterna och satt samman dem i en enhet som tål att hanteras. Vi har mycket få reklamationer på våra elverk och säljer dem på en marknad där efterfrågan ökar hela tiden. Vi saluför dem via återförsäljare över hela Norden och kommer att satsa mer framöver på att bygga ut återförsäljarnätet, säger Niklas Karlsson och berättar att man tillverkar cirka 200 bensindrivna elverk varje år.

Kvänums Järn är även återförsäljare till Lindab, vilket innebär att sortimentet även innefattar bland annat takavvattning, tak- och väggplåt. Kvänum Entreprenad I verksamheten ingår även Kvänum Entreprenad där ett tiotal anställda verkar över stora delar av Västra Götalandsregionen. Man har specialiserat sig på markstensläggning för såväl villatomter som industriytor. – Vi förfogar i sammanhanget över ett antal specialmaskiner som skapar perfekta ytor, samtidigt som maskinen kan ställas in för lutande ytor, berättar Niklas Karlsson som ser många fördelar med markstensbeläggning.

senare år har vi märkt en markant ökning av efterfrågan på dylika entreprenader. Numera lägger vi hela gator med marksten, samtidigt som vi förstås även gör murar och gångar. Vi tillhandahåller och säljer även en mängd olika material

kring markstensläggning, upplyser Niklas Karlsson. Kvänum Entreprenad gjuter även såväl små som stora hus- och industrigrunder.

Ökad efterfrågan Dessa tål i regel höga horisontella påfrestningar, underhållsbehovet är lågt, livslängden lång, samtidigt som ytan blir estetiskt tilltalande. – Med våra moderna maskiner kan vi hålla nere priset vid arbete med större ytor. Under

Tel. 0512-930 55

info@kvanumsjarn.se • www.kvanumsjarn.se

Tel. 0512-301 460

info@kvanument.se • www.kvanument.se


skaraborg

51

www.svenskleverantorstidning.se

Miljöföretag med mervärden I Miljöpress i Nossebro AB brukar man säga att man packar in sina kunders miljöproblem. Företaget har genom åren utvecklat både teknik och metoder som gör att avfallsbolag i såväl Sverige som utomlands kan lagra stora mängder avfall på ett både flexibelt och miljövänligt sätt. Härutöver ingår även transport- och entreprenadtjänster i företagets verksamhet.

Miljöpress i Nossebro startades av Anders Fogel 1996. Avfallsåtervinning, åkeri- och entreprenadverksamhet står på företagets agenda, varav det förstnämnda dominerar. – Vi komprimerar brännbart avfall så att kunden på ett säkert sätt kan lagra sitt avfall. Med hjälp av nio mobila och stationära avfallspressar balas och plastas avfallet in i en relativt lufttät inneslutning med reducerad syretillförsel, vilket förhindrar mögel och förmultning. Det gör att balarna kan lagras utomhus under lång tid och att man minimerar problemen med obehaglig lukt, berättar Anders Fogel. Kunder är avfallsanläggningar och värmeverk runt om i Sverige. – Med hjälp av vår mobila utrustning kan vi

spendera allt från någon vecka till flera månader hos kund. Vi servar också aktörer som jobbar med torvbrytning, dessa förser bland annat lantbruken med strö till sina stallar, berättar Anders. Transportverksamhet Åkeri- och transportverksamheten i Miljöpress i Nossebro AB startades delvis upp för att företaget ska kunna flytta sina pressanläggningar runt om i landet. Transportverksamheten har sedan utökats så att man utför externa transporter av grus, schaktmassor, maskiner med mera. Miljöpress utför även halkbekämpning åt allt från mindre vägföreningar till Trafikverket. Entreprenaduppdrag Entreprenaduppdragen innefattar olika uppdrag kring grävning och schaktning. I företaget finns en bred maskinpark med både grävmaskin, lastbilar, hjullastare och teleskoplastare. I företaget finns också en verkstad för att kunna utföra reparation och underhåll på de egna maskinerna. Miljöpress jobbar dessutom med en tydlig miljöprägel kring mer än just den dagliga verksamheten. – En tredjedel av den el vi förbrukar producerar vi själva via solceller som installerades för fem år sedan. Sedan två-tre år tillbaka använder

vi oss dessutom av HVO100, ett förnyelsebart bränsle, i alla våra fordon och maskiner, berättar Anders Fogel som just nu söker efter en ny medarbetare. – Vi är tio personer i företaget just nu, men behöver bredda med en mångsysslare som kan göra lite av varje, säger Anders och uppmanar intresserade personer att höra av sig.

Ökad efterfrågan i välrenommerat verkstadsföretag MIMO Production AB har sedan starten för tio år sedan sakta men säkert vässat sitt koncept. Idag talar vi om en synnerligen kompetent aktör kring skärande bearbetning, konstruktion, svetsning och montering. Det har genom åren byggts upp en stark kundkrets och MIMO jobbar mycket med chassidetaljer för tunga fordon och med bolag inom pappers- och massaindustrin.

personer och har under senare år expanderat kraftigt. Kundkretsen har successivt breddats, huvudinriktningen är skärande bearbetning, gärna av lite större detaljer, men också lösningar för pappers- och massaindustrin, samt renoveringmotordetaljer till fartygsindustrin.

Det var Morgan Karlsson som tillsammans med kollegan Mikael Johansson grundade MIMO Production som ett renodlat legoföretag för tio år sedan. Konstruktion, bearbetning, svetsning och montering är företagets specialiteter. – Vi jobbar med skärande bearbetning, fräsning och svetsning i de flesta material. Vi är också en legoproducent av exempelvis balk och plåtkonstruktioner, och sedan tre år tillbaka förfogar vi över vår egen plåt- och svetsverkstad där vi huvudsakligen jobbar med formning och svetsning av aluminium, berättar Morgan Karlsson. Kraftig expansion MIMO Production AB sysselsätter idag åtta

– För pappersbruk utför vi en hel del underhållsarbete av sliten eller trasig utrustning. Det blir en hel del påsvetsning av hårda material, såsom stelit och andra typer av hårdsvets, för ökat slitskydd. Vi jobbar också mycket med tunga fordon, liksom med konstruktion och

tillverkning av bearbetningsfixturer och mindre maskiner, vilket har blivit en betydande del av vår verksamhet, säger Morgan. Ändamålsenlig maskinpark Han visar upp den ändamålsenliga maskinparken som man hela tiden förnyar. Här finns bland annat en horisontell fleroperationsmaskin med kapacitet för relativt stora detaljer, vilken kommer väl till pass när det handlar om att tillmötesgå de höga krav som inte minst den tunga fordonsbranschen ställer. Beträffande bearbetningsfixturer handlar det ofta om både konstruktion och tillverkning där efterfrågan har ökat under senare år. Konstruktionsarbetet sker i SolidWorks, 3D CAD. – Vi jobbar också med plasmasvetsning och är därmed ett av få företag i Sverige som gör detta. Det kan till exempel handla om renovering mot fartygsmotorer och påläggssvetsning, berättar Morgan Karlsson. Han lyfter fram företagets starka flexibilitet och stora förmåga att kunna ställa om produktionen snabbt. – Utmaningen ligger i att hitta kompetent personal med rätt utbildning och verkstadskunskap. Det innebär också att vi satsar extra mycket på våra egna medarbetare som erhåller den utbildning som krävs för att klara jobbet, avslutar Morgan Karlsson.

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)

Nygatan 2, 467 40 Grästorp • info@mimoproduction.se • www.mimoproduction.se


52

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Bred revisionsbyrå för målmedvetna företag I Varatrakten har små och medelstora företag en trygg och stabil revisionspartner i ryggen via SA Revision AB. Med ett komplett koncept kring allt ifrån bokslut, deklarationer och skatter till professionell rådgivning och revision servar man kunder inom en mängd olika branscher.

SA Revision har funnits i egen fastighet på Södra Videgatan i Vara sedan 2007. Sverker Alfredsson startade företaget i samband med att LRF Revision 1998 lade ner sin verksamhet. Tre av dess medarbetare startade upp det nya bolaget som fick en bra start och snabbt byggde upp ett gott rykte i branschen. För några år sedan genomfördes en generationsväxling i företaget då fem av de anställda gick in som delägare i detsamma. Idag sysselsätter SA Revision 15 personer, varav fem auktoriserade revisorer och tre auktoriserade redovisningskonsulter. Revision, bokslut, deklaration, företagsekonomisk rådgivning, bolagsbildning samt skatter ingår i det breda konceptet, vilket riktas till aktörer inom många olika branscher. Främst en revisionsbyrå SA Revisions kunder finns företrädesvis i Västra Götaland med fokus på gamla Skaraborg. – I dagsläget servar vi knappt tusen kunder i form av små och medelstora, ägarledda aktiebolag, samt ett antal ekonomiska föreningar.

Vi jobbar med andra ord med ett brett spektra beträffande uppdragsgivare, varav en stor andel har någon form av lantbruksanknytning, berättar Fredrik Hermansson som leder verksamheten. Han fortsätter: – Vår ambition är att främst vara en revisionsbyrå, det vill säga erbjuda revision med revisionsnära rådgivning, snarare än den löpande redovisningen. Här har vi i stället ett gott samarbete med olika redovisningskonsulter i Skaraborg, upplyser Fredrik.

Trivseln i fokus SA Revision har haft en stabil utveckling och servat en kundkrets som vuxit kontinuerligt. – Vi upplever en harmonisk tillväxt och en personalstyrka som både växer och förstärks, säger Fredrik. Han konstaterar att medelåldern på personalstyrkan är förhållandevis låg i jämförelse med branschen i stort. Könsfördelningen är jämn och sjukfrånvaron låg. – Det är viktigt att vår personal trivs och mår bra. Det lägger också grunden till att vi värnar om våra kunder på ett bra sätt med personliga kontakter, hög tillgänglighet och en hög servicenivå. Vi vill vara ett bollplank åt våra kunder och jobba proaktivt, säger Fredrik Hermansson. I SA Revision jobbar man i team, alla hjälps åt, uppgifterna löses tillsammans, utan något fokus på egen vinning. Man satsar också stora resurser på kontinuerlig utbildning så att samtliga medarbetare förses med rätt verktyg för varje enskilt uppdrag. – Det uppskattas av kunderna som fortsätter att rekommendera oss, konstaterar Fredrik Hermansson.

- Professionella företagare behöver professionella revisorer info@sarevision.se


skaraborg

53

www.svenskleverantorstidning.se

Pengar att spara med kostnadseffektiva IT-lösningar Det finns både tid och pengar att spara för företag med fokus på rätt IT-lösningar. SBL Data jobbar med allt från nätverk och kommunikation till arbetsflöden, program och säkerhet, och kan, tack vare sin breda kompetens, vara med och utforma konstadseffektiva IT-lösningar för kunder i en mängd olika branscher.

SBL Data firar 30 år i branschen och det är ett företag som kan se tillbaka på en tid där utvecklingen varit mycket god. – Det har till och från varit tuffa tider för hela IT-sektorn, men vi har hela tiden sett till att anpassa vårt koncept efter rådande omständigheter och marknadens behov, säger Erik Lundström som är en av tre delägare i företaget. Med huvudkontor i Skara och representation även i Vara och Vänersborg täcker SBL Data ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Fyrstadsregionen och Skaraborg. Bolaget sysselsätter 19 personer varav fyra har anställts under de senaste 18 månaderna. Kundanpassade lösningar SBL Data säkerställer att deras kunders ITinvesteringar blir så kostnadseffektiva och säkra som möjligt. Servers och nätverk, lagring och kommunikation, arbetsflöden och CRM-system samt program och säkerhet är företagets fokusområden. – Vi vänder oss till företag som saknar en egen IT-avdelning. Den kan i stället vi ansvara för, och på så sätt blir vi en långsiktig IT-partner med fokus på tjänster, service och funktioner. Tillsammans med kunden genomför vi en behovsanalys där vi kartlägger rutiner, backupplösningar med mera. Utifrån denna tar vi fram en lämplig lösning som kan vara allt från mindre insatser till helhetskoncept kring servrar, datorer med mera, berättar Erik Lundström. SBL Data har härutöver en egen supportavdelning dit kunderna kan vända sig för snabb hjälp i samband med problem. Många kunder väljer dessutom att teckna förmånliga supportavtal för bästa möjliga service. – Idag är många programvaror uppbyggda på ett sätt som gör att vi kan koppla upp oss direkt mot kund och hjälpa till från distans. Det ökar vår kapacitet och gör att vi kan hjälpa fler och arbeta snabbare, påpekar Erik. Bygger för framtiden SBL Data servar i dagsläget cirka 600 kunder. Många av dem växer i samarbetet med SBL Data, vilket ger Erik och hans kollegor fler uppdrag. – Det ser positivt ut, verksamheten är byggd för framtiden. Vi genomgår en föryngring av företaget och har på senare tid anställt flera nya

Tore Gustafsson och Erik Lönström unga förmågor. Personalen är vår största tillgång. De bidrar med stor kunskap och kompetens, utan den hade vi aldrig varit det vi är idag, konstaterar Erik Lundström.

– Vi vänder oss till företag som saknar en egen IT-avdelning. Den kan i stället vi ansvara för, och på så sätt blir vi en långsiktig IT-partner med fokus på tjänster, service och funktioner.

VI DRIVER DIN IT-UTVECKLING. KONTAKTA OSS IDAG. WWW.SBL.SE


54

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Seniorer med stor yrkesstolthet och erfarenhet Att yrkeserfarenhet är guld värt i många olika sammanhang är man väl medvetna om i Seniorjobb i Skövde och Lidköping. I det välrenommerade bemanningsföretaget hyr man ut kompetenta personer från 55 år och uppåt till både privatpersoner och företag. De besitter inte bara lång yrkeserfarenhet, utan också stor livsglädje och en vilja att göra skillnad. – De har en enorm yrkesstolthet, säger Anette Löfvenborg som leder verksamheten.

Seniorjobb i Skövde och Lidköping fyller tio år och har sedan starten hyrt ut erfarna seniorer, 55 år och uppåt, till både företag och privatpersoner. Det rör sig om bland annat administrativ personal, städpersonal, hantverkare samt uppdrag kring hushållsnära tjänster. – 40- och 50-talister är oerhört lojala mot såväl företaget som kunderna, samtidigt som de

besitter enorm yrkeserfarenhet. Många har till exempel varit egna företagare innan de kom till oss. Dessa personer har en enorm yrkesstolthet, säger Anette Löfvenborg som leder verksamheten. Prisvärd partner Via Seniorjobb ges möjlighet att hyra en senior under allt från några timmar till flera veckor och månader. – Personen i fråga kanske inte jobbar hela dagar. De väljer själva hur mycket de vill jobba, men resultatet blir å andra sidan alltid väldigt bra. Många av de som jobbar hos oss har en yrkeserfarenhet på 40-50 år, berättar Anette. Seniorjobb förser företag med rätt kompetens i samband med exempelvis arbetstoppar eller personalbrist. Det kan till exempel handla om ett projekt som kräver extra arbetskraft. För privatpersoner handlar det ofta om hushållsnära tjänster, vilka ju omfattas av både ROT- och RUT-avdragen. Gemensamt för såväl företag som privatpersoner är att det blir tid över för annat när man anlitar Seniorjobb.

– Vi har en bra prisbild och skräddarsyr upplägget i samråd med våra kunder. På så sätt kan vi alltid ta fram en optimal lösning. Vi är helt enkelt en prisvärd partner för alla i behov av kompetent förstärkning, säger Anette Löfvenborg. Ökad efterfrågan Seniorjobb står för trygghet för såväl uppdragsgivare som anställda. Man innehar erforderliga skade- och ansvarsförsäkringar, och företaget är förstås registrerat hos Bolagsverket. Anette noterar att allt fler får upp ögonen för vad Seniorjobb kan erbjuda. – Vi möter en ökad efterfrågan hela tiden, vilket innebär att vi i princip alltid är i behov av nya seniorer, inte minst hantverkare, trädgårdskunniga och lokalvårdare. I dagsläget sysselsätter vi ett 50-tal seniorer med stor variation beträffande yrkeskompetens, upplyser Anette och tipsar avslutningsvis om företagets nya hemsida, www.seniorjobbskovde.se.

Stabil leverantör av förbrukningsmaterial till industri och entreprenörer Industriaktörer och entreprenörer behöver aldrig lida brist på förbrukningsmaterial. Ett samarbete med Vara Säljservice ger tillgång till bolagets breda sortiment av allt från bult, slipmaterial, svetstillbehör och emballage till högtrycksslangar och industrislangar från välkända Hydroscand.

Vara Säljservice etablerades i samband med att Industriförnödenheter i Ardala utanför Skara förvärvades 2008. Sedan dess har företaget varit en trogen leverantör av förbrukningsmaterial till industrin och entreprenörer, men även till slutkonsumenter. I det breda sortimentet finner vi bland mycket annat bult och fästelement, slipmaterial, skyddsmaterial, svetstillbehör från välkända ESAB och Fronius, papper och embal-

lage. Verksamheten omfattar såväl leveranser som lagerhållning åt kund samt en egen butik på Däckgatan i Vara. – Vi har haft butiken sedan 2011 och det rör sig om en riktigt fullmatad proffsbutik. Vi har en hög servicenivå och har genom åren skapat goda relationer med våra trogna kunder, säger Henrik Rydén som äger Vara Säljservice. Slang av alla de slag Sedan 2013 tillhandahåller Vara Säljservice Hydroscands breda sortiment av slang och ledningskomponenter. Utbudet innefattar såväl högtrycksslangar som industrislangar i form av allt från hydraul-, bränsle-, avgas-, broms- och kylarslangar till ventilationsslangar, ång- och tryckluftsslangar. – Det händer ofta att en kund besöker oss i butiken med ett önskemål kring en slang, vilken vi tillverkar under tiden kunden väntar. Vår snabba service uppskattas mycket, konstaterar Henrik. Växer stadigt Vara Säljservice servar en kundkrets som finns i hela Skaraborg med omnejd. Varje dag lämnar en turbil anläggningen i Vara för transporter till kunderna, och för kunder i närområdet sker leveranser oftare än så. Man har för kunder som så önskar installerat förbrukningsskåp som fylls på efter behov, och där kunden debiteras först

Seniorer att hyra

Vi finns i Skövde och Lidköping 0702-23 23 06 & 0500-40 99 99 • www.seniorjobbskovde.se skovde@seniorjobb.nu

när nya varor levereras. Henrik Rydén ser ett stadigt växande behov av företagets produkter och tjänster och kan även se tillbaka på flera framgångsrika år för Vara Säljservice. – Sedan starten 2008 har vi vuxit stadigt. En person har blivit fyra och vi utvecklar hela tiden vårt sortiment med nya produkter. Vår lagerhållning bygger helt enkelt på de produkter våra kunder efterfrågar, säger Henrik Rydén.


skaraborg

55

www.svenskleverantorstidning.se

Prisvärt, flexibelt och hållbart med modulbyggda hus

Space m2 är byggföretaget med målsättningen att ligga steget före i fråga om miljövänliga lösningar, smarta byggsystem och modern processutveckling. Företaget bygger fullutrustade flerbostadshus med möjlighet till kundanpassningar inom ramen för en affärsmodell som innebär hög standard till mycket konkurrenskraftiga priser.

Byggföretaget Space m2 startades för ungefär två år sedan i Borga Plåts före detta lokaler i Edsvära utanför Vara. I de 10 000 kvadratmeter stora lokalerna har man organiserat hela produktionsprocessen som en bilfabrik. – Härigenom får vi en bättre överblick över hela produktionen och får på så sätt också bättre möjligheter att optimera flödet i tillverkningen, säger Anders Sandin som leder verksamheten. Space m2 tillverkar prefabmoduler i trä med fokus på högkvalitativ standard och kända varumärken. Det handlar om moduler i flera olika storlekar, varav de största mäter 12 gånger 4 meter. – Hela processen görs i vår fabrik, vilket gör att modulerna aldrig utsätts för regn och rusk under tillverkningen. Modulerna görs helt färdiga med el, VVS, mattor med mera, och allt anpassas efter kundens behov och önskemål, säger Anders. Han berättar att den enda monteringslinje man hade vid starten redan har blivit tre. 25 anställda tillverkar en modul per linje och dag.

Anders Sandin Helhetslösningar Space m2 vänder sig till kunder över hela landet. Fastighetsägare, kommuner, kommunala bostadsbolag och Allmännyttan är vanliga uppdragsgivare. Nya kunder är välkomna att besöka fabriken där man diskuterar kundens önskemål och går igenom aktuella förutsättningar. Därefter lämnar Space m2 ett kostnadsförslag och när parterna är överens tar det i regel inte mer än sex till åtta veckor innan tillverkningen av modulerna startar. Space m2 kan även ansvara för markarbetet via kvalificerade underleverantörer om kunden så önskar. – Vi står för en helhetslösning från idé till nyckelfärdigt hus. Vi jobbar med stor flexibilitet eftersom vi inte har en fast portfölj, vilket innebär att kunden har stora möjligheter att utforma det framtida boendet. Det gör oss kreativa och nytänkande, samtidigt som det är

mer kostnadseffektivt att bygga i modulform än på traditionellt vis. Dessutom förkortas den totala entreprenadtiden, påminner Anders Sandin. Hållbarhet och kvalitet Anders anser att modulbyggda hus är minst lika bra som traditionellt byggda hus eftersom man jobbar efter samma kravställning. I Space m2 jobbar man med ett ständigt fokus på hållbarhet och kvalitet, man skapar miljövänliga hus genom att kombinera hantverkskunnande och gedigen träkunskap med modern processutveckling. Det resulterar i hus som kvalitetsmässigt matchar platsbyggda hus utan problem, samtidigt som man kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser.

– Vi bygger flerbostadshus i allt från 1 plans längor till hus byggda på höjden med lägenhets storlekar som kunden efterfråga. Just nu projekteras ett sexvåningshus med ett hundratal studentbostäder för Chalmers på Gibraltargatan i Göteborg. Det är vårt enskilt största projekt hittills och beräknas på grund av bygglovsprocessen vara klart under våren 2019, berättar Anders Sandin. Han tycker att marknaden sänder positiva signaler. Flödet i fabriken är bra och möjligheter finns att flerdubbla produktionen om behovet uppstår. Space m2 får allt fler förfrågningar kring hela bostadsområden, vilket skapar en bra mix av entreprenader i olika storlekar. – Inga uppdrag är vare sig för små eller för stora för oss, poängterar Anders Sandin.

Besöksadress: SPACE M2, Edsvära Borga 4, 535 93 Kvänum Telefon: 0512 - 700 70 www.spacem2.se


56

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Inga begränsningar i Skövde Gravyr Företaget som etablerades i liten skala för snart 30 år sedan har sedan dess vuxit till en stark aktör med hög kapacitet inom lasergravyr, namnskyltar och graverade skyltar. Med hög kunskap och en modern maskinpark vänder sig Skövde Gravyr till allt från små butiker till storföretag.

Familjeföretaget Skövde Gravyr startades utanför Skövde i liten skala 1990 då man erbjöd gravyr på bland annat klockor och mindre skyltar. Sex år senare gick flyttlasset in till centrala Skövde och samtidigt började man i allt högre utsträckning rikta sig mot industrin. Sedan 2014 utgår verk-

samheten från lokalerna på Mejselvägen där man numera förfogar över all modern utrustning som uppdragen kräver. – Vi har i princip alltid sett till att ligga i framkant när det gäller maskiner och utrustning. Vår maskinpark är både bred och modern, vilket gör att vi kan gravera för alla möjliga ändamål, säger Robert Svensson som leder verksamheten. Bredd och kompetens Skövde Gravyr besitter både kunskap och kompetens inom allt som rör lasergravyr, namnskyltar och graverade skyltar. – Det mesta vi gör är kundspecifikt. Vi jobbar med print, lasermärkning och fräsning med färgfyllning, och kan arbeta i de flesta material. För industrikunder gör vi till exempel en hel del spårbarhetsmärkning, men också namnskyltar och publika skyltar, såsom fasadskyltar, berättar Robert. Skövde Gravyr servar i dagsläget ett hundratal återkommande större kunder och vänder sig till uppdragsgivare över hela Sverige. Det rör sig om allt från små butiker till storföretag, och härutöver samarbetar man också med exempelvis reklambyråer och skylttillverkare som man bistår med sådant de själva inte klarar av. Företaget samarbetar dessutom vid behov med andra aktörer i Europa, exempelvis kring etsade skyltar. – Vår styrka ligger i vår starka bredd och kompetens, vår duktiga personal kan ombesörja

det mesta. Kunderna besöker oss med en idé varpå vi i samarbete med denne arbetar fram en lämplig lösning. Skyltar, vepor, banderoller och så vidare – vi kan ta oss an allt, såväl stort som smått, framhåller Robert Svensson. Made in Skövde Skövde Gravyr ingår i Almis utvecklingsprojekt och jobbar utifrån en affärsplan med målet att fördubbla omsättningen inom fem år. Sedan två år tillbaka jobbar man med ett nytt affärssystem som är mer lättarbetat och skapar ett bättre flöde i verksamheten än tidigare. – Vi är också en del av Made in Skövde, vilket är en grupp av företag inom tillverkande industri som jobbar tillsammans. Den har funnits i tio år och sammanlagt är vi cirka 130 personer som samarbetar i större projekt. De senaste åren har det verkligen varit bra fart på verksamheten, vilket bidrar till att vi ser ljust på företagets framtid, avslutar Robert Svensson.

Industrilokaler och idrottshallar – Tråva Produkter bygger kundanpassade lokaler Såväl industrin som idrottsrörelsen attraheras av Tråva Produkter AB:s koncept. Det välrenommerade byggföretaget bygger såväl industrilokaler som idrottshallar i form av robusta stålkonstruktioner, och kapaciteten är hög. En industrihall på 10 000 kvadratmeter är inga problem för Tråva Produkter.

Tråva Produkter startades i början av 80-talet och är specialiserat kring konstruktion och montage av stålhallar. Det rör sig om både större och mindre konstruktioner för en mängd olika ändamål, såsom industri, butiker, idrottshallar och kontor. – Vi bygger kompletta lokaler – från grund till färdig byggnad. Hallarna skräddarsys efter kundernas behov, vilket gör att de erhåller en fastighet som är optimerad för den aktuella verksamheten, säger Stefan Jonsson som leder verksamheten i Tråva Produkter, men som också är son till företagets grundare, Rune Jonsson. Tidlösa hallar Han berättar att man lyssnar av kundens behov och tar därefter fram en planlösning tillsammans med denne. I den egna verkstaden

tillverkar man C-märkta bärande konstruktioner i form av stålstommar. – Vi lägger stor vikt vid utseendet, vår ambition är att skapa tidlösa hallar med stor vikt på plåtdetaljer. Det ska vara snygga utföranden som passar kundens verksamhet, understryker Stefan och tillägger att man även åtar sig uppdrag kring ombyggnation och renoveringar. Han berättar vidare att verksamheten är certifierad enligt SS EN 1090-0, vilket innebär att man får jobba med bärande konstruktioner. Det ger kunderna både trygghet och en garanti för att arbetat är utfört på ett korrekt sätt. Mycket på gång Tråva Produkter sysselsätter åtta personer plus inhyrd personal. Bolagets kunder finns företrädesvis i Skaraborg och består bland annat av företag, kommuner, byggföretag och idrottsorganisationer. – Redan från början låg fokus på stålkonstruktioner, vilket bland annat ledde till att vi under 80-talet byggde ett flertal tennishallar på uppdrag av kommuner runt om i Sverige. Sedermera inriktade vi oss allt mer mot industrilokaler, berättar Stefan. För närvarande jobbar man med ett projekt för XL Bygg i Lidköping som ska vara klart under våren. En tillbyggnad för Vårgårda

Kromverk är ett annat projekt. – Vi har många jobb på gång, både 2018 och 2019 ser ut att bli bra år för oss. Allt fler upptäcker vårt koncept kring stabila och prisvärda konstruktioner, avslutar Stefan Jonsson.

Tråva Produkter AB • Köpmannagatan 56, 534 92 Tråvad • 0512-200 61 info@travaprodukter.se • www.travaprodukter.se


skaraborg

57

www.svenskleverantorstidning.se

Offshoreindustrin väljer Golvprofil Sverige AB Golvprofil Sverige AB är bolaget som tack vare sin breda kompetens och sina kvalitetsprodukter anlitas av bland andra offshoreindustrin och läkemedelsindustrin. Företaget jobbar med kompletta golventreprenader men är också en grossist av välkända kvalitetsprodukter, bland andra det egna varumärket EPOTONG.

David Karlsson är en av delägarna i Golvprofil Sverige AB, men grunden lades av hans far Anders, också delägare i företaget, som köpte en golvfirma 1972. – Fram till 2004 var det ett renodlat entreprenadföretag, 2011 började jag med inriktning mot försäljning av maskiner, verktyg och tillbehör för golv- och byggbranschen i hela Sverige. Förra året valde vi att slå samman de två verksamheterna och jobba under Golvprofil Sverige AB, berättar David. EPOTONG Golvprofil Sverige AB sysselsätter sju anställda och jobbar med såväl entreprenader som grossistverksamhet. Sedan 20 år tillbaka har man tagit

sig an golventreprenader inom offshorebranschen, företrädesvis på oljeplattformar, samt i renrum för läkemedelsindustrin. Här jobbar man med den egenutvecklade produkten EPOTONG FireSafe och andra marinklassade produkter. – EPOTONG är en härdplast som jämnar ut golven i en golvmodul. Det är en flexibel lösning som inte spricker, vilket ofta är fallet med vanligt spackel. Den är till exempel brandklassad enligt de hårda krav som den norska offshoreindustrin ställer, upplyser David Karlsson. Han berättar att hans far har jobbat i ett 50-tal projekt med EPOTONG, bland annat Ekofisk 4/2L som rörde ett stort bostadshotell utanför Norges kust. Det byggdes i Singapore och omfattar sammanlagt 14 000 kvadratmeter yta fördelade på tolv våningar. Dansgolv Golvprofil Sverige AB lägger även andra typer av golv för företag och industrier i Sverige. Tillsammans med en ingenjör har man även tagit fram Golvprofil Dansgolv, ett specialanpassat golv som är speciellt på flera olika sätt, vilket innebär att golvets svikt är densamma över hela ytan. Balettakademien i Stockholm och Tiffany’s i Thailand är bara två av beställarna.

Beträffande grossistverksamheten jobbar Golvprofil Sverige uteslutande med välkända varumärken, samt egna legotillverkade produkter. Sammanlagt saluför man i dagsläget cirka 2 000 olika artiklar för golvläggare och byggföretag. En beställning via webbutiken innebär i regel leverans redan nästa dag. – Vårt sortiment är framtaget så att det representerar hög kvalitet till en bra prisbild. Vår strategi inför framtiden är att även börja exportera våra produkter. Först och främst till den norska och finska marknaden, men därefter även till övriga världen via återförsäljare. Ambitionen är också att utveckla webbförsäljningen, säger David Karlsson. Ny produkt David berättar avslutningsvis att man nyligen har lanserat en helt ny produkt, framtagen tillsammans med en uppfinnare. Det rör sig om en så kallad mattresare. – Det är en specialutrustning som kopplas till en gaffeltruck och som sedan gör det möjligt att lasta och resa två meter långa mattrullar för lagring. Det här är en produkt vi tror mycket på inför framtiden, avslutar David Karlsson.

WWW.GPSHOP.SE Webbshoppen för golv- och byggproffs


58

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Här bor landets mest nöjda hyresgäster

Sveriges mest nöjda hyresgäster bor i Hyresbostäder Falköping. Det kommunala fastighetsbolaget tillhandahåller både bostäder och verksamhetslokaler, framför allt centralt i Falköping, vilka präglas av funktion och trivsel utöver det vanliga.

Hyresbostäder Falköping bildades 1979 när ett antal stiftelser i Falköpings kommun slogs samman till ett kommunalt fastighetsbolag. Idag sysselsätts ett 30-tal anställda på sammanlagt elva kontor i kommunen, varav fem finns i centralorten. Det är också i Falköpings tätort som merparten av bolagets fastighetsbestånd finns. – I dagsläget har vi sammanlagt 1 937 lägenheter fördelade på ett 50-tal fastigheter, informerar Anders Johansson som är bolagets VD. Han framhåller Hyresbostäder Falköpings tydliga fokus på både trivsel och funktion, ett målmedvetet arbete som också betalat sig. – När Hyresgästföreningen genomförde en undersökning bland sina medlemmar visade det sig att våra hyresgäster var mest nöjda av alla. Det ser vi som ett bevis på att vi jobbar på rätt sätt, konstaterar Anders. Green Log Hyresbostäder Falköping innefattar också dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg som äger cirka 30 000 kvadratmeter verksamhetsyta via olika industrifastigheter i Falköping och Floby. Man har bland annat låtit bygga Green Log, ett logistikcenter med lager och omlastning där man också kan ta emot upp till 200 meter långa tåg. Anläggningen invigdes i mars och hyrs av logistikaktören TBN Sweden.

Flera nya projekt I Floby äger Hyresbostäder Falköping en industrifastighet som man hyr ut till AC Floby, vilket ägs av Volvo, och även innefattar en brandsektion. – I höstas färdigställde vi en central affärsfastighet på sammanlagt 2 500 kvadratmeter för H&M och Cervera, och här har vi också byggt 24 helt nya hyreslägenheter. Just nu jobbar vi dessutom med grannfastigheten där 22 nya lägenheter fördelade på fyra tvåvåningshus ska

stå klara i maj nästa år, berättar Anders Johansson. Inom kort kommer man att också starta en nybyggnation av 27 hyreslägenheter på den gamla lasarettstomten, mitt i centrum, vilka ska vara inflyttningsklara i september 2019. Härutöver leder man ett helt nytt projekt, Kvarteret Diamanten, vilket omfattar 80 hyreslägenheter i två punkthus i centrala Falköping.

Huvudkontor: Dotorpsgatan 53, 521 44 Falköping. Tel: 0515-88 75 50 info@hyresbo.se www.hyresbo.se


skaraborg

59

www.svenskleverantorstidning.se

Varierande uppdrag i erfaren målerifirma

Libergs Måleri är företaget som bevisar att snabbhet och stor noggrannhet går att förena även i måleribranschen. Privatpersoner, byggföretag, försäkringsbolag och Svenska Kyrkan – alla anlitar Libergs Måleri för såväl invändiga som utvändiga måleriinsatser.

Staffan Liberg har varit aktiv i måleribranschen i 33 år och hade med andra ord lång erfarenhet av densamma när han startade den egna firman Libergs Måleri 2010. Vi träffar honom i området Brogärde i Falköping där han förfogar över såväl kontor som lager och lackeringsverkstad. – Vi tar oss an alla traditionella måleriuppdrag, såväl invändiga som utvändiga, och jobbar även med tapetsering. Våra kunder är både företag och privatpersoner här i regionen, vilket innebär att uppdragen brukar variera mycket i omfattning. Vi målar stort som smått och på alla material, upplyser Staffan Liberg. Små och stora uppdrag Utöver privatpersoner, som står för ungefär 40 procent av uppdragen, märks kunder som Svenska Kyrkan, försäkringsbolag samt byggföretag som Riksbyggen, Sveders Bygg och PK Bygg i Falköping. – Vi kan åta oss totalentreprenader tack vare ett omfattande nätverk av professionella hantverkare, säger Staffan och nämner samtidigt företaget Chrisma Svets, för vilka man utför stålmålning i deras lokaler. För att jobba med detta krävs en utbildning kring arbete med härdplast, vilket en av Staffans anställda har. Libergs Måleri målar också lägenheter för fastighetsbolaget Visionsgruppen i Falköping, och för Skanska målade man 44 lägenheter i kvarteret Yxan. – Nyligen avslutade vi ett arbete för Skanska

där vi målade en cafépaviljong i parken Plantis här i Falköping, berättar Staffan och tillägger att man även utför en hel del underhållsmåleri på Mössebergs Kurort. Kvalitet i alla led I Libergs Måleris egen lackeringsverkstad finns en sprutbox för målning av köksluckor, dörrar med mera. Verksamheten sysselsätter nio anställda och firman är förstås ansluten till branschorganisationen Måleriföretagen, vilket man varit ända sedan starten. Måleriets största leverantör är Caparol som står för välkända kvalitetsprodukter. – Det är en självklarhet för oss att använda kvalitetsprodukter i alla avseenden, liksom att hålla utlovade tider. Vi har alla lång erfarenhet av branschen, och det är något som märks i de uppdrag vi utför, avslutar Staffan Liberg.

Sidvallsgatan 7, 521 36 Falköping • Tel: 070-311 43 93, 072-559 36 50 (kontor) E-post: info@libergsmaleri.se • www.libergsmaleri.se


60

småland www.svenskleverantorstidning.se

Skogens konung söker kontakt

Få vilda svenska djur fascinerar så som älgen. I Elinge Älgpark har du som besökare alla möjligheter att komma riktigt nära skogens konung. Betrakta, klappa och mata de mäktiga djuren och upplev en heldag i älgarnas eget rike, mitt i djupaste Småland.

Det är Maria Martinsson som leder verksamheten i Elinge Älgpark, men det var hennes svärfar Lars-Göran som startade det som då var landets första älgpark. – Han hade hjortar i hägn när han köpte en moderlös, skadad ettårig älgtjur och lät den gå tillsammans med hjortarna. Ryktet om den tama älgen spred sig och folk kom i allt stridare ström för att beskåda den. Han kom på att han lika gärna kunde ta betalt för sevärdheten och någonstans där kläcktes idén om att skapa en hel park, berättar Maria. Starten skedde i liten skala och parken har därefter byggts till år från år. Full fart blev det från och med 1994 när tillstånden från Länsstyrelsen och Jordbruksverket var klara. Lars-Göran köpte två älgar från Skånes Djurpark och genom naturlig tillökning har älgstammen efter hand vuxit i antal.

Imponerande djur Älgarna får pellets en gång om dagen året om. De är, enligt Maria Martinsson, dessutom väldigt förtjusta i löv, tallris och björktoppar. Maria, som gjorde entré i verksamheten 2011, berättar att alla besökare får mata älgarna med björksly, morötter och äpplen. Besökarna kan promenera i parken och klappa de sällskapliga älgarna och deras kalvar. Dock får man inte gå in i hägnet, det är älgarnas revir. – Gästerna brukar bli mycket imponerade när de möter dessa stora, mäktiga djur. De fotograferar dem gärna och en del besökare återkommer varje år som ett trevligt avbräck i vardagen. Här är miljön är lugn, tyst och harmonisk, säger Maria Martinsson.

ALLA FÅR MATA VÅRA ÄLGAR Elinge Älgpark, Östra Elinge, 340 13 Hamneda Öppet alla dagar 9-19. Mobil: 070-370 08 22 E-mail:info@elingealgpark.com www.elingealgpark.com

Souvenirshopp och café I Elinge Älgpark finns också en souvenirshop där man kan köpa älgkramdjur, älgvarningsskyltar, muggar, väskor med älgmotiv, plånböcker och halsband med älgtänder och till och med älgbajs. Det finns också en troféhall med älghorn och renskinn. När man som besökare har gått runt en stund kan det smaka gott med lite mat och fika. I den sommaröppna restaurangen med café kan man till exempel beställa älghamburgare, kaffe med våfflor och ostkaka. – Det är jag, min make och svärfar samt två säsongsanställda som sköter verksamheten. Vi arbetar hela tiden med att utveckla parken och har som ambition att presentera åtminstone ett par nyheter varje år, avslutar Maria Martinsson.


göinge 61 www.svenskleverantorstidning.se

Inga uppdrag omöjliga för PA:s Entreprenad För PA:s Entreprenad AB är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort. Företaget är en komplett markentreprenör med både kunskap och maskinpark som gör att inga uppdrag är omöjliga. Allt från trädgårdsarbeten och husgrunder till schakt och fibergrävning ingår i det breda konceptet.

Det var Patrik Isaksson som startade PA:s Entreprenad AB 2016 tillsammans med en kollega. – Vi fick massor att göra redan från början och efter fyra månader var vi tio anställda. Idag är vi 22, berättar Patrik och fortsätter: – Ursprungstanken var att även jag själv skulle köra maskinerna, men jag fick lov att tänka om och ta hand om allt det praktiska i stället när efterfrågan blev så stor som den blev. Det var lite svårt i början men tack vare personalens höga kompetens löste det sig fantastiskt bra. PA:s Entreprenad AB åtar sig allt inom markarbeten. Inga uppdrag är vare sig för stora eller för små, och man står alltid för kostnadsfria besök och offerter. Medarbetarna har breda kunskaper och lång erfarenhet av allt från fiberdragning, husdränering och trädgårdsanläggning till poolgrävning, anläggning av uppfarter, stensättning med mera. Verksamheten är isodränceritifierad. – Vi kan i princip ta oss an vilka typer av jobb som helst tack vare vår breda kompetens. Det gör att vi har många olika ben att stå på och kan serva både företag och privatpersoner. Vi erbjuder snabb leverans och kan i regel påbörja ett projekt inom tre-fyra veckor från mottaget uppdrag. Det har bidragit till att vi erhåller många nya förfrågningar hela tiden, berättar Patrik Isaksson. Utbildad personal I den egna maskinparken finns ett tiotal enheter i form av allt från lastbilar till små och stora grävare. Samtliga medarbetare har all utbildning som krävs och vidareutbildas och uppdateras kontinuerligt för att alltid ligga i kunskapsmässig framkant. – Vi har en grym sammanhållning på jobbet, all vår personal ställer alltid upp i alla lägen. De sätter alltid kunden i centrum och avslutar aldrig ett projekt innan denne är hundra procent nöjd, säger Patrik som själv alltid är den som först träffar kunden, men också den siste som lämnar. – Det är vårt sätt att vara proffsiga mot alla våra kunder, påpekar han. PA:s Entreprenad åtar sig uppdrag över hela Sverige. Man åker dit jobben finns har ambitionen att nå ut till fler privatpersoner. Höga ambitioner Patrik konstaterar att det finns – som han

uttrycker det – många amatörer och bluffmakare i branschen som lovar mycket men levererar desto mindre. – Det händer ofta att vi får rycka in för kunder som anlitat dessa aktörer efter att de till exempel har fuskat med underarbete. Kunderna

uppfattar oss som proffsiga redan vid första intrycket och får arbetet utfört enligt konstens alla regler. Vi har alltid en tät dialog med kunden från första kontakten och ända tills projektet är avslutat, säger Patrik Isaksson som ser framtiden an med stor tillförsikt.

– Vår ambition är att ha ett 30-tal anställda och investera i fler maskiner. Den ständigt ökande efterfrågan på våra tjänster gör den planen fullt realistisk.

Schakt • Trädgård • Fiber • Markarbete

0768-66 98 57 Östra Olinge 754 A, 289 90 Knislinge packe9@hotmail.com • www.pasentreprenad.se


62

hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

Kunnande förenas med passion i Berthons åkeriverksamhet

Ägare Berthon till vänster och anställd till höger I Berthons Transport & Emballage AB förenar ägaren Berthon Jönsson både kunnande och passion i ett och samma företag. Åkeriverksamheten fokuserar på emballagetransporter i Syd- och Mellansverige, och kompletteras av Berthons stora passion för motivlackering av bilar.

Familjeföretaget Berthons Transport & Emballage etablerades 1989 och det är grundaren själv, Berthon Jönsson, som står som ensam ägare. – Sedan 2003 är vi en heltäckande firma som ombesörjer transporter över hela Sverige. Härutöver kör vi ett lass med gods varje vecka till Kongsvinger i Norge, säger Berthon och berättar att en stor del av verksamheten går ut på att man hämtar upp tomma IBC-behållare hos

sina kunder. De transporteras därefter till olika aktörer i Stockholm där de fylls på, varpå de fraktas tillbaka till kunderna igen. – Faktum är att vi är ensamma i Sverige om dessa transporter. De finns några mindre aktörer i storstäderna som dock bara kör lokalt. Vi har lång erfarenhet av såväl dylika körningar som branschen i stort, påpekar Berthon Jönsson. Ett serviceyrke Berthon betonar vikten av att alltid vara på rätt plats i rätt tid. – Vi kontaktar alltid kunden dagen innan vi kommer och säkerställer att allt är okej, att överenskomna tider fortfarande gäller och att det är rätt person på plats som vi träffar. Vi ser gärna att våra kunder lägger ett ännu större ansvar på oss beträffande serviceuppdrag. En tät dialog med kunden skapar ett bättre flöde i hela vår verksamhet, menar Berthon.

Företaget sysselsätter sex fast anställda, varav fyra chaufförer. Berthon betonar att transportuppdrag är ett serviceyrke och att man därför måste lägga stor vikt vid serviceinriktad personal. – Tidigare fick man nästan be om ursäkt när man kom ut till kunderna då många tittade ned på oss, men det har vänt. Numera blir vi alltid bemötta med respekt, säger Berthon. Han påpekar dock att de ökade kraven har medfört att det numera kan vara svårt att hitta rätt personal. – Att vara lastbilschaufför idag handlar inte bara om att hålla i ratten och styra en lastbil, det kan vem som helt göra. Man måste vara välutbildad, kunna mycket om allt från olika transportlagar till vikter, tullar med mera, poängterar Berthon. Motivlack Berthons Transport AB innefattar fem bilar,

stationerade i Bjärnum. Det rör sig om Scaniabilar som tillverkas och motivlackas i Holland, och när det kommer till motivlack är Berthon Jönsson en av landets stora entusiaster. – Det här är min stora hobby och något jag verkligen brinner för, säger han med stort eftertryck. – Samtliga våra bilar är motivlackade och vi har vunnit ett flertal priser genom åren. Jag åker på träffar varje år tillsammans med andra entusiaster. Berthon betonar att hans bilar inte har motiv som på något sätt kan uppfattas som stötande. Tvärtom är han mån om att bilarna ska kunna ses av alla och köras i alla miljöer. Bilarna är dessutom utrustade med dash cam, samt EURO 5-klassade, vilket innebär att utsläppsgraden är renast möjlig.

Grangatan 4 280 20 BJÄRNUM • Tel: 070-322 10 30 • E-mail: berthon@telia.com • www.berthons.se


hässleholm

63

www.svenskleverantorstidning.se

Erfaren borrare för både vatten och värme MBE Brunnsborrning AB är erfarna brunnsborrare för borrning av både vatten och värme. Allt fler privatpersoner och företag inser till exempel de såväl miljömässiga som ekonomiska fördelarna med bergvärmepumpar i stället för traditionella uppvärmningsalternativ. MBE Brunnsborrning både borrar, installerar och servar bergvärmelösningar.

som säljer in värmepumpar till kunderna, varpå MBE står för borrentreprenaden, ingrävningar och installationen av vattenpumpar. MBE Brunnsborrning AB borrar också för bergvärme, vilket medför en av de lägsta uppvärmningskostnaderna för såväl företag som privata hem. – Villaborrningarna blir vanligare ju längre norrut man kommer. En del kompletterar värmesystemet med solpaneler för uppvärmning av borrhålet under sommarhalvåret.

Familjeföretaget MBE Brunnsborrning AB startades 2014 av Martin och Angelica Rejdvik och står för ett koncept som innefattar vattenbrunnsborrningar, energiborrningar och entreprenadborrningar över hela Sverige. Merparten av jobben sker i en tio mils radie från Vittsjö och därefter i resten av Skåne, men om uppdraget så kräver drar man sig inte för att resa till norra Sverige. Merparten av kunderna är företag. – Man kan säga att åtta av tio hål för företag är energihål, medan nio av tio hål för privatpersoner är vattenbrunnsborrningar. Företaget har ett flertal utvalda samarbetspartners över hela Sverige, varav flera är VVS-firmor

Stor kunskap Martin började arbeta som brunnsborrare 2009 och har, tillsammans med sina medarbetare, många år bakom sig i branschen och lång erfarenhet av olika borrinsatser. – För att bli en bra brunnsborrare krävs det att man har kunskap om de olika typer av bergarter som finns, vilka djup de ligger på, hur man läser olika typer av kartor och så vidare. Många av MBE:s entreprenadborrningar sker i eller runt om storstadsregionerna. I samarbete med H-P Borrningar i Klippan AB borrades Biltemas bergvärmeanläggningar i Hudiksvall och Charlottenberg.

Helhetslösningar I MBE Brunnsborrning AB finns all nödvändig utrustning för alla typer av uppdrag. Man förfogar i dagsläget över tre olika riggar, varav den stora 20-tonsriggen har en mast på hela tio meter. Företaget innehar alla typer av brunnsborrningscertifikat och personalen har flera olika geologiutbildningar bakom sig. Kunderna kan därmed vara säkra på att alla borrningar utförs av kompetenta brunnsborrare. Vi ser till att allt kommer fram i tid och anser

att det är mycket viktigt med en tät och öppen dialog med kunden genom hela arbetsprocessen. När vi lämnar ett arbete ska kunden vara nöjd. En titt i orderböckerna avslöjar att MBE Brunnsborrning AB har en hel del inbokade uppdrag de närmsta åren. – Framtiden ser ljus ut, inte minst mot bakgrund av att allt fler efterfrågar miljövänliga, billiga och lönsamma kyl- och uppvärmningslösningar.

Vi ordnar er energilösning! För privatpersoner, företag eller BRF • Borrning och värme • Vattenbrunnar & pumpar • Nyinstallation & Service • Solceller & laddstolpar • Energilagring


64

hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på laserskärning och kantbockning Laserskärning och kantbockning är specialiteterna i NMP Lego AB. Med sitt starka kvalitetskoncept har företaget byggt upp en kundkrets över hela Sverige bestående av både små och stora företag. Inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort för NMP Lego.

När företaget där Nicklas Johannesen, Måns Stigevi och Peter Johnsson jobbade gick i konkurs 2015 valde de att köpa verksamheten, överta kundkretsen och köra vidare i ny regi. Det är en satsning de aldrig har behövt ångra. – Vi hade jobbat i firman i många år så vi visste hur allt funkade. I början var det lite

Delägare Nicklas Johannesen

kämpigt och vi jobbade nästan dygnet runt för att få båten på rätt köl igen, och nu känner vi att allt flyter på som det ska, säger Nicklas som tillsammans med sina kollegor har sex anställda. NMP Lego AB står för helhetslösningar kring laserskärning och kantbockning. Man jobbar med legotillverkning av en mängd olika plåtprodukter och saluför härutöver den egentillverkade pelletsbrännaren PellX, vilken togs fram redan 2004. PellX säljs i Sverige via 150 återförsäljare och i övriga Europa via ytterligare ett 50-tal. Ultramodern lasermaskin Beträffande tillverkningen skärs produkterna ut med hjälp av NMP:s ultramoderna fiberlaser på 10 kW.

– Vår nya lasermaskin är en av de mest kraftfulla modeller som finns. I Sverige finns bara ett fåtal och faktum är att vi är det minsta företaget i världen som innehar en sådan maskin, säger Nicklas Johannesen och tillägger att maskinen kan hantera tjocklekar på allt från 0,5 till 30 millimeter. När lasern har gjort sitt går detaljerna ofta vidare till kantpressen för att bockas. Till denna har man valt att investera i en ny

Tel: 0451-238 50 Mail: order@nmp-lego.se Hemsida: www.nmp-lego.se

programvara som gör att NMP Lego i det avseendet kan mäta sig med marknadens ledande aktörer. – Vi är inte beroende av att stå vid maskinen för att programmera utan kan sköta den från distans. Den nya programvaran ger dessutom möjlighet att kontrollera om produkten går att bocka enligt maskinens ramar och verktyg med hjälp av simulerad bockning i 3D, berättar Nicklas. NMP Lego jobbar också med svetsning samt detaljtillverkning mot olika industrier. Härutöver kan man även erbjuda olika former av ytbehandlingar i samarbete med lokala aktörer. – Vi har bra samarbete med många lokala företag och självklart ställer vi själva upp när någon behöver hjälp. Det känns stimulerade att arbeta i ett klimat där man snarare ser varandra som samarbetspartners än konkurrenter, säger Nicklas. Gillar utmaningar NMP Lego AB servar både små och stora kunder. Nya förfrågningar kommer hela tiden. – Vi är duktiga på att skapa och vårda kundrelationer. Just nu har vi många intressanta projekt på gång, säger Nicklas som ser flera olika anledningar till bolagets goda rykte. – Vi kan tillverka allt från små fästen till stora konstruktioner, enstaka artiklar eller serier på flera tusen produkter. Vi är heller inte rädda för att ta oss an nya utmaningar och ta fram egna produkter. Även om vi är ett litet företag ligger vi i framkant när det kommer till utveckling och möjligheter vi kan erbjuda våra kunder. Framtiden ser ljus ut, hela branschen har mycket att göra och vi räknar med att ha fullt upp de kommande åren, säger Nicklas Johannesen och avslutar med att berätta att man även har en sidoverksamhet i form av ett tryckeri där man till exempel kan trycka reklam på tröjor, bildekaler och vepor.


hässleholm

65

www.svenskleverantorstidning.se

Palltillverkare med stolta anor Med anor sedan 1880-talet är Troedsson & Nilsson AB alltjämt ett företag som verkar i takt med sin samtid. Miljöprägeln är tydlig i bolaget som i decennier reparerat och tillverkat lastpallar av svenskt trä. 450 000 pallar per år produceras i den anrika verksamheten.

Fabrikschef Lars Forsell

Troedsson & Nilsson AB startades i Bjärnum 1884 som ett renodlat sågverk med tillverkning av smörtunnor i bokträ. Det dröjde närmare sjuttio år innan verksamheten flyttades till Mala mellan Bjärnum och Hässleholm där man sågade upp råvirke till lastpallar, vilka fraktades till Helsingborg där de monterades ihop. Sedan 1980-talet bedrivs verksamheten i nuvarande form med två bygglinjer och en såglinje. Sedan 1999 ingår företaget i KRP Pall & Emballage AB, en koncern som idag sysselsätter ett 90-tal anställda och finns representerad i Malmö, Bräkne-Hoby, Tingsryd, Bjuv och Bjärnum. Nio av dem arbetar på Troedsson & Nilsson där vi träffar filialchef Lars Forsell. – Vi reparerar och tillverkar lastpallar och kan ta fram kundanpassade lösningar, inte minst till kemindustrin. Det brukar bli cirka 450 000 pallar per år som vi företrädesvis levererar till lokala slutkunder här i regionen. Vi har ett bra samarbete med lokala åkare som sköter våra transporter och står för nästan dagliga leveranser till Helsingborg, berättar Lars och nämner beställare som Kemira i Helsingborg, Perstorp AB & DHL Internpall. Flexibilitet och effektivitet Troedsson & Nilsson AB jobbar med en liten och slimmad organisation, vilket innebär både flexibilitet och effektivitet. Ordning och reda råder i verksamheten som är certifierad för tillverkning av pallar för den kemiska industrin. Företaget innehar också ISPM15-certifikat, vilket krävs så snart en lastpall ska exporteras utanför EU. Jordbruksverket kontrollerar inköp av virke och säkerställer att verksamheten sköts på ett klanderfritt sätt. – Vi använder oss uteslutande av svenskt virke. Vi köper timmer som vi sedan legosågar

hos ett lokalt sågverk i Ballingslöv, varpå vi klyver och kapar det här i vår fabrik. Allt material hettas upp till 56 grader Celsius så att bakterier och ohyra dör. Vår ambition är att använda oss av lokala samarbetspartners så långt det går, eftersom vi vill värna om det lokala företagandet, säger Lars Forsell. Lars framhåller sina medarbetare som i snitt har varit företaget troget i 25 år. Personalomsättningen är i det närmaste obefintlig. – Det innebär att våra anställda måste lära sig allt på plats här i fabriken, inte minst mot bakgrund av att vi har många specialmaskiner. Nyrekryteringar blir därmed en utmaning för oss eftersom det kan vara svårt att hitta personer som passar in i vårt sammansvetsade gäng, säger Lars. Tydlig miljöprägel Lars konstaterar att det på senare tid har varit många tuffa år för emballageindustrin. Nu är dock läget annorlunda, efterfrågan är minst sagt hög, vilket ställer högre krav på inköp av råvaror. – Inom livsmedelsindustrin använder man nästan bara plastpallar, vilket ur miljösynpunkt är förkastligt eftersom det kostar mycket att framställa, tillverka och återanvända dessa pallar. Träpallar har ett bättre rykte om sig när det kommer till återvinning då de går att bränna upp för exempelvis fjärrvärme. I vår produktion går flis och spillved till Hässleholms Fjärrvärme, medan spån går till olika lantbrukare. För oss känns det positivt att dra vårt strå till stacken för ett hållbart kretsloppssamhälle, påpekar Lars Forsell.

Adress: Gyllenlundsvägen 12 (Mala), 282 65 Bjärnum • Tele 0451-17330 Lars Forsell: 0451-17144, E-post lars@troedsson-nilsson.se • Mikael Fasth: 0451-17080, E-post micke@trodesson-nilsson.se


66

hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

Utveckling och lönsamhet med praktisk IT-leverantör i ryggen En stark och pålitlig IT-infrastruktur stärker det dagliga arbetet i alla företag och organisationer. Här spelar QSi Sweden AB en viktig roll med sitt breda koncept kring moderna och funktionella IT-lösningar. Med QSi i ryggen skapas utrymme för utveckling och lönsamhet.

QSi Sweden AB erbjuder IT-konsulttjänster och lösningar inom infrastruktur, säkerhet samt informationshantering. Bolaget etablerades 2005 av trion Per Alverup, Christer Persson och Thomas Nilsson, vilka idag verkar som konsulter i företaget. 13 anställda jobbar under ledning av VD Ann Andersson. – Vi står för effektiva IT-lösningar och brukar benämna oss själva som "en ovanligt praktisk IT-leverantör". Våra kunder förklarar vad de behöver – vi tar hand om tekniken, sammanfattar Ann den dagliga verksamheten i QSi Sweden AB. QSi vänder sig i huvudsak till mindre och medelstora företag. Man verkar främst lokalt i Skåne, men har även kunder i andra regioner. Långvariga kundrelationer är något som gynnar såväl uppdragsgivaren som QSi. – Vi växer med våra kunder. Genom åren har vi haft förmånen att få vara delaktiga i många olika företagsverksamheter och sett dem växa från några få anställda och liten omsättning till hundratals anställda och flera miljoner i omsättning. Kunderna väljer oss för att vi är ett ärligt, pålitligt och enkelt IT-företag, säger Ann Andersson. QSi utvecklar inga system eller program själva, utan är i stället en certifierad Microsoft-partner. Företaget var ett av de första i landet som erbjöd sina kunder Office 365. – Det har inneburit att vi ligger långt före våra konkurrenter i det avseendet, samtidigt som våra kunder står väl rustade för framtiden. IT-infrastruktur Men vad innebär egentligen begreppet ITinfrastruktur? – Det är det som gör att allt fungerar när du jobbar, svarar Ann. – Vi skapar förutsättningar för att allt från

VD Ann Andersson servrar till olika applikationer och enheter ska fungera tillsammans. En fungerande ITInfrastruktur är företagets hjärta. QSi:s konsulter spenderar mycket tid hos kunderna, och härutöver har man en Helpdesk som är öppen mellan klockan 7 och 17. – Vi är ute hos våra kunder varje dag, även om vi kan sköta mycket på distans är det personliga mötet viktigt för oss. En del installationer måste

dessutom utföras på plats. Många av våra kunder vill jobba med personer med lokal förankring, och därför strävar vi efter att det så ofta det är möjligt ska vara samma person som har kontakt med var och en av våra kunder, säger Ann. Hon förklarar att man fokuserar på funktioner och tillämpningar. QSi jobbar dessutom med lägre debiteringsmål är många av konkurrenterna.

– Vi har inga dedikerade säljare som många i branschen har av tradition. I stället är det konsulterna som ansvarar för hela leveranskedjan, från behov och förslag till implementering av lösningen. Det gör att vi inte har overhead i form av säljare, vilket gör att konsulterna kan avsätta en del av sin tid för vård och utveckling av sina kunder. Personalvård På QSi Sweden AB ser man till att hela tiden jobba i branschens framkant, vilket i mångt och mycket bottnar i personalvård. Medarbetarna uppdateras ständigt via utbildningar och alla är delaktiga i de förändringsbeslut som fattas. – Det sitter i väggarna här hos oss, menar Ann. Företaget samarbetar dessutom med ITgymnasiet i Kristianstad och de Industritekniska programmen i Hässleholm. Man deltar också i olika företagsgrupper, samt i Teknikcollege i Skåne där stora tillverkade företag och kommuner också deltar. – Här får vi möjlighet att påverka och komma med förslag till kommuner och skolor kring vilken typ av personal vi behöver i framtiden. Det leder i sin tur till att elevernas kompetens är så pass hög när de tar examen att de kan få jobb direkt. För vår del blir det ett sätt för oss att möta företagen och kartlägga de lösningar de behöver för att utvecklas och bli lönsamma. Det känns också stimulerade att få vara med och engagera oss i vad som händer i kommunen, säger Ann Andersson och konstaterar avslutningsvis att efterfrågan är stor på QSi Sweden AB:s lösningar. – Om jag hade haft fyra personer med rätt kvalifikationer framför mig hade jag anställt dem direkt, och inom en månad hade de varit självgående med full beläggning. Så mycket jobb har vi för tillfället och det ökar hela tiden.


En ovanligt praktisk IT-leverantör

Vi söker nu ytterligare förstärkning till vårt kontor i Hässleholm. Brinner du för nätverk och säkerhet? Vill arbeta fritt och självständigt? Värdesätter din egen utveckling och samtidigt har kundens bästa för ögonen?

Vi söker nu personer med: o mångårig erfarenhet inom design och felsökning av kommunikationslösningar o goda kunskaper om brandväggar, switchar och WiFi o erfarenhet av produkter från Cisco och HP o goda kunskaper om nätverksprotokoll, DNS och DHCP o meriterande om certifieringar inom CCNA, CCNP eller motsvarande finns På QSi erbjuder vi en långsiktig och trygg anställning. Tillsammans med kompetenta kollegor erbjuds du vidareutveckling och ett flexibelt arbetssätt. Vi arbetar aktivt med kunden i fokus för att leverera konkurrenskraftig IT med hög tillgänglighet och kvalitét till våra kunder.

För mer information kontakta: Ann Andersson, 0451-422 35 eller skicka ett mail till jobb@qsi.se Vi rekryterar löpande och urval sker därefter. Läs mer om tjänsten på www.qsi.se


68

klippan www.svenskleverantorstidning.se

En komplett samarbetspartner kring material- och logistiklösningar N.O. Lyftab har sedan många år varit en trogen leverantör av utrustning för materialhantering för tung industri. På anläggningen i Klippan tillverkas allt från enskilda komponenter till kompletta transportanläggningar, vilket gör Lyftab till en komplett samarbetspartner kring material- och logistiklösningar.

Vi träffar Björn Olsson som leder verksamheten i N.O. Lyftab – eller bara Lyftab som de flesta väljer att benämna företaget. Det var Björn och hans fru Ingrid som grundade bolaget 1990. – Vi jobbade på Moving i Åstorp och jag hade varit där sedan jag slutade skolan 1976, berättar Björn. – Ägarstrukturen på Moving förändrades och samtidigt var vi några som funderade på att starta eget. När vi körde i gång hyrde vi lokaler i Östra Ljungby och efter ytterligare ett par flyttar valde vi för två år sedan att förlägga verksamheten på nuvarande plats. Här har vi just renoverat kontorslokalerna och byggt en ny produktionshall. Nu förnyar vi även lackeringsverkstaden, berättar Björn. Transportörer med hög kapacitet Lyftab tillverkar produkter för materialhantering i form av allt från små enkla länkhjul till

kompletta transportöranläggningar för tung industri. – Faktum är att det är förehållandevis få aktörer i branschen som tillverkar transportörer för tungt gods. Vanliga transportörer klarar gods på 10-15 ton, medan våra kan hantera upp till 42 ton, berättar Björn Olsson. Lyftab förser dessutom sina transportörer med våg, gör dem höj- och sänkbara med mera, allt efter kundens önskemål. Man konstruerar och bygger allt själva, de laserskurna metallstyckena beställs, varpå man svetsar, monterar och lackar anläggningen innan leverans till kund. Lyftab är

042-20 83 30 • info@lyftab.se • www.lyftab.se

med från projektering till slutbesiktning. Det gör att man har korta beslutsvägar, vilket i sin tur innebär korta leveranstider. – Vi har all kunskap i huset, vilket gör att vi kan kapacitets- och hållfasthetsberäkna, layouta, säkerställa att kvalitets- och säkerhetsnormer följs, CE-märka och transportera laster på upp till 70 ton per transportör. I kombination med hög kvalitet och lång livslängd står vi för ett koncept som få av våra konkurrenter kan matcha, konstaterar Björn. Han berättar att flera av Lyftabs anläggningar har varit i gång mer eller mindre dygnet runt i mer än 20 år hos många större kunder, och fortfarande levererar. – Det är den bästa reklam vi kan få, menar Björn Olsson. Hela världen Lyftab levererar sina produkter över hela världen. Många av de större svenska kunderna har använt sig av Lyftabs lösningar under många år, och när de sedan väljer att etablera sig utomlands blir det naturligt att göra samma investeringar. För närvarande är en anläggning på gång till en kund i Kina och tidigare har man leverarat till exempelvis USA, Brasilien och Sydkorea, samt över i princip hela Europa. – Framtiden ser ljus ut för vår del, konstaterar Björn, vars söner Henrik och Jonas redan jobbar i bolaget och så småningom kommer att driva det vidare.


klippan

69

www.svenskleverantorstidning.se

Grävare med gott rykte – Det kommer alltid att finnas behov av duktiga grävare, menar Johan Bergman. Han driver den egna firman JB Gräv & Maskin och har genom åren byggt upp ett gott rykte och en bred kundkrets i regionen. Allt från privatpersoner till byggoch anläggningsföretag som Peab med flera anlitar Johan och hans medarbetare.

Vi träffar Johan Bergman, ägare av JB Gräv & Maskin, när han just kommit hem efter ännu en dag på uppdrag av Peab inne i Helsingborg. – Det är ett större projekt där vi förbereder för marklägenheter, berättar Johan. – Jag är uppvuxen på en familjegård här i närheten och mina föräldrar, som driver gården idag, vill gärna att jag tar över den så småningom. Jag kände dock att jag ville ha något att falla tillbaka på och grävning har alltid varit en av mina intressen, så det föll sig naturligt att starta min egen grävfirma. En grävmaskin kommer dessutom alltid till användning, både här på gården och i andra sammanhang, så det har visat sig vara en bra investering, säger Johan som har tre anställda och förfogar över fyra grävmaskiner samt ett antal mindre maskiner och utrustningar. – Vi förvarar allt här på gården, vilket är en utmärkt utgångspunkt med tanke på att vi har hela Skåne som upptagningsområde, säger Johan. Han lyfter även fram personalen som han rekryterat via kontakter och referenser. – Idag gäller det att ha ett driv och att kunna sköta sig själv, och det är mina anställda fantastiskt bra på. Eftersom vi ofta jobbar som inhyrda underentreprenörer och ständigt är i kontakt med presumtiva kunder, är det skönt att vi alla drivs åt samma håll och vet vad det handlar om, såväl yrkesmässigt som socialt.

Små och stora uppdrag JB Gräv & Maskin är – som Johan uttrycker det – bra på det mesta. Man räds inte några uppdrag, vilket genom åren har byggt upp både erfarenhet och kompetens i företaget. Under senare tid har det blivit allt fler uppdrag kring schaktning för stora bygg- och anläggningsföretag som Peab, HA Bygg, M6 Bygg med flera. – Våra uppdrag är både små och stora, vi har till exempel jobbat med stallplatser, uteplatser

och skolor. Just variationen gör jobbet roligt. Det blir aldrig statiskt, man får vara med och lösa problem och tänka lite utanför boxen ibland, vilket håller hjärnan igång, anser Johan. – Just det faktum att de större bolagen hör av sig är ju ett betyg på att vi gör ett bra jobb. Hittills har vi aldrig haft en reklamation på utfört arbete, vilket också bidrar till vårt goda rykte. Välfylld orderbok Johan ser ljust på företagets framtid. Många uppdrag är på gång, nästan hela året är fullbokat, men man håller några luckor i kalendern öppna för att vid behov kunna serva såväl trogna som nya kunder. – Jag ska dessutom renovera på gården hemma hos mina föräldrar för att anpassa lokaler för både service och förvaring av våra maskiner. Det gäller att förbereda och anpassa verksamheten så att allt fungerar så smidigt som möjligt, säger Johan och avslutar: – Infrastruktur, VA och sanering är områden som alltid kommer att efterfråga grävare, vilket gör att vi hela tiden utvecklas. Det känns också bra att de större aktörerna har fått upp ögonen för oss.

Tostarp 878 264 53 LJUNGBYHED jbgravomaskin@telia.com


70

klippan www.svenskleverantorstidning.se

Genuint hantverk bakom välrenommerad spännbandstillverkare Join Klippan AB tillverkar accessoarer till olika typer av ändamål, företrädesvis skogsarbete, lantbruk och kreatur, häst, hund och katt samt säkerhetsprodukter. Det är ett gediget hantverk som ligger bakom verksamheten. Med lång erfarenhet finns alla möjligheter att anpassa produkterna efter kundernas specifika önskemål och specifikationer.

I Join Klippan AB:s lokaler på Stackarpsvägen i Klippan träffar vi VD Kristina Örn och produktionsansvarig Jan Svensson. – Här i huset har vi funnits sedan 1988 och i nuvarande lokaler sedan 2000 efter en om- och tillbyggnad, berättar duon innan de presenterar bolagets starka koncept kring krok-, sax- och knivhölster, verktygsbälten, grova arbetshängslen, olika slags remmar, halsband och koppel. – Säkerhetsprodukter som spännband är något vi på senare tid börjat profilera oss med allt mer, förklarar Jan och bjuder på en guidad tur i produktionsanläggningen. Tack vare möjligheterna att snabbt ställa om maskinerna kan vi producera såväl små som stora serier. Mycket av arbetet görs för hand och vi ser till exempel när sömmaren syr fast en del till remmarna till en viss produkt. Gedigen historia Join Klippan AB såg dagens ljus när Kristinas far, Gert Örn, lämnade VD-posten på Klippan Team och använde sitt patent på separationshämmare för att finansiera uppstarten av Join Klippan AB. Fram till 1988 drev Gert bolaget själv i en mindre lokal där han med ett sadelmakeri och hemarbetande sömmerskor arbetade med läderbearbetning. I takt med att verksamheten utvecklades och efterfrågan växte anställdes personal. Som mest var man ett 20-tal personer i företaget. – Jag började här själv 1992 och tanken var att det bara handlade om ett tillfälligt jobb för min del. Det visade sig bli lite längre än så, säger Kristina.

Jan Svensson gjorde entré i bolaget 1994 då han basade för renovering och tillbyggnad av lokalerna. Han anställdes och började arbeta i produktionen. I dag drivs familjeföretaget av tre generationer; Gert, Kristina och Jakob Örn. Växande kundkrets Fram till för något år sedan levererade Join Klippan AB spännband företrädesvis till rederier, men nu har fler branscher fått upp ögonen för vad Join kan erbjuda. – Eftersom vi kan producera mindre serier ges en mindre aktör möjlighet att specialbeställa produkter för just sin verksamhet. Också en del järnhandlare har tagit in våra spännband i sitt produktsortiment. Då vi inte har någon butik arbetar vi med kontakter och nätverk för att sprida våra produkter. Kunderna är allt från mindre firmor till stora kedjor, och man ser med spänning fram mot fortsättningen i företaget. – Vi har lång erfarenhet av att kundanpassa våra produkter. Maskinparken är perfekt anpassad, vilket ger oss möjlighet att snabbt ställa om från stora till små serier. Just spännbandens utveckling ska bli kul att följa.


klippan

71

www.svenskleverantorstidning.se

Fullt utrustade stålhallar för alla ändamål

Anrika LR-System AB har genom åren vässat sitt koncept till dagens framstående producent av stålhallar. Det rör sig om konstruktioner för en mängd olika ändamål till beställare i hela mellersta och södra Sverige.

LR-System i Ljungbyhed har anor sedan 1910 då Ludvig Rosengren började tillverka höhissar. Under 50-talet började produktionen av utgödslingsanordningar och sedermera tillverkade man även hydraulcylindrar. De två sistnämnda produkterna finns kvar i produktutbudet än idag men numera ligger fokus på stålbyggnader. – Just stålhallarna var min far Per Lindahl med och introducerade. Han började här 1971 och företaget tog sitt nuvarande namn 1980. Vi tillverkade stålhallar åt Skånska Lantmännen fram till 1989 och därefter har efterfrågan bara ökat, berättar Patrik Lindahl, ägare och VD i LR-System AB. Idag levererar bolaget 80-90 hallar per år. I kombination med utgödslingslösningarna passerade man nyligen omsättningsnivåer på 100 miljoner kronor. – Då ska vi ha i åtanke att det råder högkonjunktur, så nu är det viktigt för oss att både gasa och bromsa samtidigt. Idag investerar vi för egna medel och ser till att vara förberedda när nästa högkonjunktur kommer, säger Patrik.

Industrier, ridhus och kontor LR-Systems upptagningsområde sträcker sig från Stockholm och Göteborg i norr och söderut, men viss export sker dessutom till den europeiska marknaden. Kunder är mellanstora byggare samt slutkunder som man levererar direkt till. Patrik har varit verksam i företaget sedan 1992 och började med beredning och stommontering av stålhallar.

1220

– Vi konstruerade, svetsade och var ute och monterade, berättar Patrik. Stålhallar blev mer och mer populära och användningsområdena blev allt fler. Från början rörde det sig mest om maskinhallar och stall, men idag kan det handla om allt från ridhus och industrier till Friskis & Svettis-lokaler och kontor. Många branscher har upptäckt stålhallarnas enkelhet och anpassningsförmåga. – Vi kan leverera allt från en byggsats till

610 LJUNGBYHED 0435-44 07 60 www.lr-system.se

nyckelfärdig lösning, beroende på bygglov, tillstånd och så vidare. Därmed kan en hall stå färdig för inflyttning på bara fem-sex månader. El, VVS och övriga installationer sker via delad entreprenad. Snittkostnaden för en standardhall ligger runt miljonen, sedan beror det givetvis på vad man vill ha den fylld med, förklarar Patrik Lindahl. 2 000 ton stål om året Patrik tog över taktpinnen i det familjeägda företaget 2010, vilket idag sysselsätter ett 30-tal anställda. Han berättar att LR-System hanterar cirka 2 000 ton stål varje år, vilket säger en del om de volymer man jobbar med. Takstolar med en spännvidd på upp till 35 meter klarar man att leverera direkt från fabrik, vilket gör det billigare för slutkunden. Allt material görs så färdigt som möjligt på fabriken där även lackering ingår, varpå olika samarbetspartners står för transporter och montering. – Efterfrågan ökar vilket gör att framtiden ser ljus ut för vår del. Vi har införskaffat mark i anslutning till befintlig tomt då vi vill ha bra koll på flödet av material. Eftersom vi hanterar långa och tunga objekt måste flödet fungera till hundra procent, från inleverans till färdig produkt. Samtidigt ska personalen ha en bra arbetsmiljö, det är något vi värnar om väldigt tydligt, avslutar Patrik Lindahl.


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

PR & More Scandinavia AB En del av:

Svensk Leverantörstidning nr-3 2018  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-3 2018  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Advertisement