Page 1

PwC skapar säkrare och mer lönsamma affärer

Breda satsningar i Kungälvs kommun

Med en stark revisions- och rådgivningspartner i ryggen skapas struktur och trygghet i företagen. Landets ledande aktör inom revision, redovisning och rådgivning är PwC som med sitt breda koncept hjälper företag och organisationer att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma. Läs mer på sidan 51.

Kungälvs kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas. Tydliga satsningar görs på allt ifrån företagande till bostadsbyggande och besöksnäring. – Vi jobbar mot målen att öka invånarantalet från 43 000 till 50 000 och ha Sveriges lägsta arbetslöshet redan 2020, säger Robert Hallman, näringslivschef. Läs mer på sidan 32.

Nr6 November 2017 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

SNABB UTVECKLING AV ELBUSSAR Läs mer på sidan 23.

INDUSTRI

Kundanpassade automationsoch produktionslösningar för industrins förändringsprocesser I takt med industrins ständiga förändringsprocesser ställs allt högre krav på mer komplexa produktionssystem. Här kan Industrilogik i Lanna AB spela en central roll med sitt helhetskoncept kring kundanpassade automations- och produktionslösningar. Industrilogik står för kompletta projekt från idé till produktion. Läs mer på sidan 9.

BYGG

Det personliga arkitektkontoret med stora resurser I Accent Arkitekter i Värnamo tar man ett helhetsgrepp kring allehanda byggprojekt och levererar moderna lösningar som förenar färg, form och funktion. Det har sedan starten attraherat kunder inom såväl den privata som offentliga sektorn, och resulterat i allt ifrån privata hem till kontor och industrier. Läs mer på sidan 16.

DANMARK

Dansk rörteknisk spetskompetens Worm ApS på norra Jylland är ett anrikt svetsmekaniskt familjeföretag som i decennier utvecklat unika kunskaper i att bocka och svetsa rör. I ett nära samarbete med sina kunder tar man alltid fram en optimal lösning för varje enskilt ändamål. Läs mer på sidan 90.

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID NING FÖR LE V ER A N TÖR ER

Fastighetsbyggen i Väst AB


2

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Hexanova Academy Kompetensutveckling på dina villkor KOMMUNIKATION HR & PERSONAL

VÅRD & OMSORG

LEDARSKAP

JURIDIK

UPPHANDLING

IT

EKONOMI

Nu har vi släppt vårens kurser! Nya datum

Nya kurstitlar

Nya föreläsare

Våra populäraste kurser EXCEL FÖR SJÄLVLÄRDA ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF GDPR - NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Läs mer om kurserna på

www.hexanovaacademy.se


Ulricehamn

en

55-57 2

Årjäng ledaren ledaren

ledaren

58-59

Ledaren Företagarna har ordet Infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

22

www.svenskleverantorstidning.se

ledaren Industri

3

Bygg

Energi innehåll Vad kommer innehåll IT/Säkerhet Personfixeringen riskerar innehåll 2 ledaren Följande innehåll hittar du i Svensk Följande innehåll hit Maskin miljardsatsningarna innehåll innehåll Leverantörstidning nummer 3 2014 överskugga det politiska Leverantörstidning n Företagarna har ordet 4 www.svenskleverantorstidning.se www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

att innebära? budskapet innehåll Ledaren

Danmark

Följandeinnehåll innehållhittar hittardu du i påståendena Svensk kan ju bevisligen inte vara Följande i Svensk Båda 2 Åland sanna. Snarare bottnar det hela i ett Ledaren fenomen Leverantörstidning nummer 32014 2014 Leverantörstidning nummer 3 som många anser blir allt tydligare inom svensk

Industri 5-15 Här i Göteborg3undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag Företagarna har politik; personfixeringen.Bornholm Närordet opinionssiffrorna nått nya bottennivåer 2 Företagarna har ord Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi ochterade pressen blev för stor tvingades Anna Kinberg men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet riksdagsval genomför Infrastruktur 4-6 Följande när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidning.se Batra till sist lämna uppdraget som partiledareinnehåll Ledaren Bygg 16-18 Ledaren 2viI 2samband hittarmed duvarje i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand i höst då göteborgarna ska rösta om huruvidaSVT sina vallokalsundersökningar. På frågan

ledaren

det börjar grönska och man har hela Industri den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och Infrastruktur 19-20 Bygg det är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring. Energi

för Moderaterna. Frågan jag ställer mig är; "Vilken betydelse hade partiledaren eller inte. nummer 3 2014 för ditt val varska det behålla verkligenträngselskatten politiken honLeverantörstidning förträdde ellerVästlänken av parti i riksdagsvalet i dag?" sågs en tydlig ska ju till stor finansieras viaflydde? just biltullarna. hennes person somdel gjorde att väljarna skillnad om man jämförde valet 2002 med 2010. När infrastrukturminister Catharina ElmsäterNär Fredrik Reinfeldt steg åt sidan efter valet Svärd presenterade regeringens mångmiljard-2002 ansåg till exempel 28 respektive 24 procent av Kristdemokraternas och Socialdemokraterns 2014 blev det egentligen någon kamp om satsningar på svenskaldrig infrastruktur betonade hon väljare att partiledaren hade mycket stor vem som skulle ta över ledarskapet i det som då att man kommer att satsa på sådant som leder betydelse i deras val, men åtta år senare var motsvar ett parti med nära 25 procent av väljarstöjobbKinberg och främjar konkurrenskraften. Detvarande är Frågan är om även svensk infrastruktur går siffra för Fredrik Reinfeldt och Jimmie det.tillAnna Batra var allmänt mycket en klok strategi kretsar som på sikt för ett stärkt Åkesson 45 respektive 27 procent. Följande innehåll hittar du i Svensk mot en ny vår? Det känns onekligen så efter omtyckt i moderata och varborgar mer eller svenskt näringsliv. här typen av satsningarÄven dagens trend är tydlig; partiledaren får mindre självskriven somDen efterträdare. Mindre regeringens besked om att satsa 522 miljarder Leverantörstidning nummer 3 2014 allt större betydelse och frågan är vad denna allt handvari hand med just konkurrenskraft tre ofta år senare tongångarna de motsatta när kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. än gå mer omfattande personfixering i svensk politik gång pådet gångärvisade nya en av och arbetstillfällen, och sannolikt 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka opinionsmätningarna beror på? bottennivåer. Paniken spred sig i partidistrikten de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka ochnär precis som närden hockeylaget sparkar tränaren de kallar nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om efter ett antal förluster var det ledarskapet som dock En förklaring kan förstås vara medierna. Man för ”den bästa någonsin”. Man betonar det den häromdebati Svensk Leverantörstidning och det är anar att just partiledarna i större utsträckning Här i Göteborg undrar vi om det härligt? Jag fick klä skott även i Moderaterna. Kinberg det ökande behovet av dylika satsningar ochän andra Här den omdebatVårdet i luften. Visst är det härligt? Jag bort intressant att av, konstatera att inte enbart partiföreträdare hamnar mer och mer terade Västlänken verkligen kommer att bli Batra tvingades och jag hari Göteborg egentligenundrar inga vi om som fylls av energi efterlyser större mod och ansvarstagande från terade Västlänken verkligen kommer att blimen av, samtidigt är mediekanalerna ansluter mig till de som fylls av energi i rampljuset, men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet handlar om att bygga ut och bygga nytt, problem med det. Som högst ansvarig får man som mest, när men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet berörda parter så att en modern och väl också betydligt fler idag än för ett antal år sedan, i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi när vårsolen gassar som mest, när ta konsekvenserna i motgång – likväl som man utan också om att bevara det som redan och man har hela i höst då göteborgarna ska rösta omgör huruvida ska behålla trängselskatten eller inte.och Västlänken fungerande infrastruktur så småningom vilket att flervipersoner som kanske tidigare det börjar grönska och man har hela solar sig i glansen i medgång. Däremot ställer finns fungerar. Drift och underhåll en framför sig. Här i Göteborg undrar den omdebatVår i luften. Visst härligt? Jag trängselskatten eller inte. Här i Göteborg undrar vi vi omom den omdebatVår i luften. Visst ärär det Jag ska judet tillhärligt? stor del finansieras via just biltullarna. inte togVästlänken del av nyhetsrapportering i samma lämnastillöver tillbehålla framtida generationer. jag mig frågande de ska skäl som angavs från den härliga sommaren framför sig. ska i terade hög grad prioriteras, vilket avspeglas ädjen ökar och det Västlänken verkligen kommer ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. ansluter mig som fylls energi Catharina terade Västlänken verkligen kommer attatt blibli av,av, ansluter mig tilltill dede som fylls avav energi När infrastrukturminister Elmsäterutsträckning nu har möjlighet till det när text, moderat håll till varför omtyckta Anna plötsligt Man tycker att vi ska ta lärdom av DanArbetslusten och glädjen ökar och det i det faktum att nära noglär halva men mer klarhet i frågan lär väl efter valet ndan smittar av sig gassar När infrastrukturminister Catharina men mer klarhet i frågan vi vi välmilfå få efter valet när vårsolen gassar som mest, när Svärd presenterade regeringens mångmiljardbilder ochElmsäterfilmklipp blivit mer lättillgängliga. när vårsolen som mest, när inte var så av omtyckt längre. Några menade att mark och använda oss av den statsgaär härligt när den andan smittar sig i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi jardregnet ska falla över just detta. Svärd presenterade regeringens mångmiljardntomkring. i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi satsningar på svensk infrastruktur betonade hon det börjar grönska och man har hela nämnde man också att den svenska det börjar grönska och man har hela den moderata politiken hade man förändrats under bland människor runtomkring. rantimodell själva arbetat efter.Tidigare behålla eller inte. Västlänken satsningar på svensk infrastruktur betonade hon skaska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken Resten ska gåträngselskatten till utveckling av att manframför kommer attsig. satsa på sådant som leder politikens utformning, den tydliga blockpoliden härliga sommaren framför Kinberg Batras ledarskap, medan andra ansåg den härliga sommaren sig. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Ni kanatt läsaman vadkommer Lars Redtzer, att satsa ansvarig på sådant som leder ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. infrastrukturen och det handlar i till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är tiken, bidrog till personfixeringen i och med att Arbetslusten och glädjen ökar och det nsk infrastruktur går och att politiken var densamma som tidigare, men Arbetslusten glädjen ökar och det infrastrukturminister Catharina Elmsäteri Frågan Göteborg undrar om den omdebat- går för infrastruktur Vår i luften. Visst Jag till jobb ochpå främjar konkurrenskraften. Det bara är fanns två möjliga statsminisNär infrastrukturminister Catharina ElmsäterSveriges Byggen klok strategi somär pådet sikt härligt? borgar förNär ett stärkt omHär är om ävenvisvensk infrastruktur mångt och mycket rälsbundet i praktiken s onekligen såhärligt efter när attatt partiledaren hade lyckats nå ut med den. när den andan smittar ärär härligt den andan smittar avav sigsigfylls Svärd presenterade regeringens mångmiljardterade Västlänken verkligen kommer blisåav,efter inte en klok strategi sominlägg på siktlängre borgar för ett stärkt Svärd presenterade regeringens mångmiljardansluter mig till de av energi industrier, tycker i sitt svenskt näringsliv. Densom här typen av satsningar mot en ny vår? Det känns onekligen terkandidater inför varje val. Med ett Centerparti tt satsa 522 miljarder den trafik, närmare bestämt bland människor runtomkring. bland människor runtomkring. satsningar svensk infrastruktur betonade hon men mer klarhet ibesked fråganhon lär vi få efter näringsliv. Den här typen satsningar satsningar svensk infrastruktur betonade vårsolen gassar som när påpå gå ofta hand i hand med just mest, konkurrenskraft regeringens om attväl satsa 522 valet miljarder fram isvenskt tidningen. som av i opinionsmätningarna inte ligger långt atsningar fram till 2025. när höghastighetståg. Det ligger helt att man kommer satsa sådant som leder höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi 2025. gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft att man kommer attiatt satsa påpå sådant som leder ochbörjar arbetstillfällen, ochoch det man är sannolikt en av kronor på infrastruktursatsningar fram till det grönska har hela bakom Moderaterna finns det i sammanhanget det bör onekligen räcka Tills nästa gång önskar jag alla i linje med satsningar i andra till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är Frågan är även svensk infrastruktur de aspekter som Sveriges Byggindustrier 522 miljarder kronor – det bör onekligen räckamånga sköna timmar i vårsolen!skäl att tona ner den betydelsen. Frågan omom även svensk infrastruktur gårgår den härliga sommaren framför sig.beaktar ndlar om att både är stärka klok strategi som sikt borgar ett stärkt ska ju till stor finansieras via justom biltullarna. länder världen över och lär ien de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar enen klok strategi som påpå sikt borgar för ett stärkt mot en vår? Det känns onekligen så efter infrastrukturplanen när deonekligen kallar den till heldel delför när det handlar att både stärka mot enläser nyny vår? Det känns sånationella efter astruktur. Du om Arbetslusten och glädjen ökar och det svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar När infrastrukturminister Catharina när de kallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder förhärligt ”den bästa Man betonarav dock som utveckla svensk infrastruktur.ElmsäterDu läser om regeringens om att satsa 522någonsin”. miljarder törstidning och det besked är Samtidigt går det att finna exempel som både URBAN NILSSON är när den andan smittar sig gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Svärd presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Man betonar dock gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. restider, inte minst mellan landets det ökande behovet av dylika satsningar och det här i Svensk Leverantörstidning och det är kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. UTGIVARE att det inte enbart stärker och reducerar teorin om partiledarens bland människor runtomkring. och arbetstillfällen, och det sannolikt satsningar på svensk infrastruktur betonade hon det ökande behovet av dylika satsningar och och arbetstillfällen, och det är är sannolikt enen avav att det 522 miljarder kronor – det onekligen räcka större mod och ansvarstagande från intressant att konstatera inte enbart 522 miljarder kronor – efterlyser det börbör onekligen räcka storstadsregioner. och bygga nytt, betydelse. Att Annie Lööfs sympatiska retorik de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar att man kommer att satsa på sådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande från de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka berörda parter så stärka att en modern och väl handlar om att bygga ochomdebatbygga nytt, tillredan en hel del närVår det ihandlar om att både det som och förmåga Här i Göteborg undrar vi omutden luften. Visst är det härligt? Jag när de kallar den nationella infrastrukturplanen till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och välatt vara både saklig och tydlig är en när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Frågan är om även svensk infrastruktur går fungerande infrastruktur så småningom utan också om att bevara det som redan som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om och underhåll anledning till Centerpartiets opinionsmästerade Västlänken verkligen kommer bliettav,stärkt ansluter tillDet deoch som fylls energi för ”den bästa någonsin”. Man betonar en klok strategi somdock pådock sikt borgaratt för fungerande infrastrukturstor så småningom ”den bästa någonsin”. Man betonar det i Svensk Leverantörstidning är avför mot en mig ny vår? känns så efter lämnas över tilldet framtida generationer. finns och fungerar. Drift underhåll härhär i Svensk Leverantörstidning och det äronekligen , vilket det avspeglas sigagenerationer. lyft är tydligt, men när Kristdemokraterna mensvenskt mer klarhet i frågan lär vi typen väl och få efter valet det ökande behovet av dylika satsningar och näringsliv. Den här av satsningar när vårsolen gassar som mest, när lämnas över till framtida det ökande behovet av dylika satsningar och intressant konstatera det inte enbart regeringens besked omatt attvisatsa 522 miljarder Man tycker ska ta lärdom av Danska i hög gradska prioriteras, vilket avspeglas intressant attatt konstatera attatt det inte enbart g halva milpå ett kort, en ung kvinna med i höst då göteborgarna rösta om huruvida vi efterlyser större ansvarstagande från gåmod ofta hand i handattmed just konkurrenskraft Man tycker att vi skasatsade ta lärdom av liknande Danefterlyser större mod och ansvarstagande från det börjar grönska och manoss har hela handlar bygga och bygga nytt, kronor påbygga infrastruktursatsningar fram tillstatsga2025. mark och använda av den ioch det faktum nära nog halva milhandlar omom attatt bygga ut ut och nytt, ust detta. ett av tydligt driv och rak retorik i Ebba Busch ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken berörda parter så att en modern och väl och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av mark och använda oss den statsgaberörda parter så att en modern och väl v utan också om att bevara det som redan 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka den härliga sommaren framför sig. rantimodell ska falla över justbiltullarna. detta. redan NNman a a själva arbetat efter. ska ju tilljardregnet ckling avutan också om att bevara det som Thor,arbetat har lyftet uteblivit. Miljöpartiets byte av stor del finansieras via just a EN att både chandlar fungerande infrastruktur så småningom de aspekter som Sveriges v rantimodell man själva efter. så småningom Ä och fungerar. och u släsa tillDrift enoch hel delunderhåll närkan det om stärka Ni Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Resten ska gå tillByggindustrier utvecklingElmsäterav beaktar Arbetslusten och och fungerande det och fungerar. Drift underhåll ch ökar handlar finns i finns ovad aN d glädjen k L När infrastrukturminister Catharina språkrör haransvarig inte heller stärkt partiet i opinionsL N u I lämnas över till framtida generationer. när de kallar den nationella infrastrukturplanen Ipå Sveriges N T infrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, d lämnas över till framtida generationer. N ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas som utveckla svensk Du läser om I I för infrastruktur Bygginfrastrukturen och det handlar i vilket avspeglas är härligt när den N smittar av sig älsbun- ska i hög grad prioriteras, EN andan Svärd regeringens mångmiljardmätningarna, vilket också föranleder frågan om i NgE Man tycker att vi ska ta lärdom Dan-kod milför ”den någonsin”. Man betonar dock för infrastruktur på Sveriges ByggMan tycker attpresenterade vimångt skabästa ta och lärdom avav DandNI QiR i det faktum nära nog halva det här Svensk och det är industrier, tycker i sitt inlägg längre mycket om rälsbuni det faktum attatt nära nog halva milTILeverantörstidning NE! mt bland människor runtomkring. Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg pho satsningar på svensk infrastruktur betonade hon vilken utsträckning LÄsa T mark och använda oss av den statsgaR det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker i sitt inlägg längre en karismatisk och omtyckt av den statsgajardregnet falla över just detta. intressant att konstatera att det inte enbart mark och använda fram sma i tidningen. denoss trafik, närmare bestämtsom leder skaska falla över just detta. ger heltjardregnet att man kommer att satsa på sådant Urban Nilsson rantimodell man själva arbetat efter. efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen.partiledare kan kompensera för politiken han rantimodell man själva arbetat efter. Resten ska gå till utveckling av handlar om att bygga ut och bygga nytt, Tills nästa gång önskar jag alla höghastighetståg. Det ligger heltDet är Resten ska gå till utveckling av ndra till jobb och främjar konkurrenskraften. eller hon företräder? Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig berörda parter så att en modern och väl Frågan är om även svensk infrastruktur går Tills nästa gång önskar jag alla Tidningen utges av: Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig infrastrukturen och handlar iatt bevara utan också om dettimmar som redan sköna i vårsolen! i linje med satsningar i andra infrastrukturen och detdet handlar i många Prenumerera: är i eninfrastruktur klok strategi som på sikt borgar ett stärkt Och i vilken utsträckning klarar gemene man för på Sveriges Byggfungerande infrastruktur såför småningom motom en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! för infrastruktur på Sveriges Byggmångt och mycket om rälsbunfinns fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB länder världen över och lär i mångt och mycket rälsbunkortare prenumeration@hexanova.se svenskttycker näringsliv. Den här typen avgenerationer. satsningar En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som innehålla betyd-bakom partiledaren? att kan skärskåda politiken industrier, tycker i sitt inlägg längre lämnas över till framtida URBAN NILSSON regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder industrier, sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt ska i högbesked grad prioriteras, vilket förlängningen innebära kortare den trafik, närmare bestämt Fiskhamnsgatan 2, 414 58iihand Göteborg n landets ANSVARIG UTGIVARE gå ofta hand med just konkurrenskraft ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. URBAN NILSSON Väldigt få lägger sinI och röst på ett parti om man fram i tidningen. Man tycker att vi ska ta lärdom av Dankronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. fram i tidningen. höghastighetståg. ligger helt iDet det faktum att nära nog halva milinte mellan landets höghastighetståg. Det ligger helt ANSVARIG har Telefon 031-719 05 00restider, med attav många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda ogillar QR-koder kodernas och arbetstillfällen, ochminst det är sannolikt en statsgaav dessUTGIVARE främste företrädare, även om man Tills nästa gång önskar jag alla mark och använda oss den 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Tills nästa gång önskar jag alla Redaktionsledning: i linje med satsningar i andra jardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. i linje med satsningar i andra användningsområden kan bland annat hittas på ställer sig bakom själva politiken. Annars kanske de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 05 många sköna timmar i vårsolen! rantimodell man själva arbetat efter. ökat. Koderna till en hel dettill handlar om att stärka många sköna timmar i vårsolen! länder världen över och lär inär gå Resten utveckling av både Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in länder världen över och lärdel i ska reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den nationella infrastrukturplanen det alltjämt hade varit Anna Kinberg Batra som Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om förlängningen innebära kortare och det handlar i infrastrukturen förlängningen innebära kortare en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se URBAN NILSSON för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock URBAN NILSSON för infrastruktur på Sveriges Byggdet här i Svensk Leverantörstidning och det är restider, inte minst mellan landets mångt och mycket om rälsbunBesök oss gärna på nätet: restider, inte minst mellan landets med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur lett Moderaterna i valet 2018.. ANSVARIG UTGIVARE ANSVARIG UTGIVARE det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! storstadsregioner. Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, ÖRJAN PERSSON Pressgrannar a av så attnästa en modern och väl N parter Tills gång önskar jag alla aNNberörda utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan E c s v andra Ä REDAKTÖR ch N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d länder världen över och lär i I N IN Adress-/namnändring: Ansvarig utgivare: gEN lämnas över till framtida generationer. odE k N I R ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dN Q Tidningen E! ej för insänt, ej innebäravilket kortare TIansvarar hoN Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa URBAN NILSSON Urban Nilsson RTp ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se i det faktum att nära nog halvalandets mil- beställt sma restider, inte minst mellan material. Eftertryck av text v a ANSVARIG UTGIVARE v Urban Nilsson a a NN mark och använda oss av den statsgaN aa NN E N jardregnet ska falla över just detta. asc v E Ä Prenumerera: storstadsregioner. h cÄhv och bilder förbjudet, om inte särskild o Tidningen utges av: Lc o Ekonomi: L rantimodell man själva arbetat efter. N L I up AB I T Prenumerera: ska gå tillärutveckling av dIINd prenumeration@hexanova.se En QR-kodResten (Quick Response) en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydN EIN Hexanova Group ABLina överenskommelse träffats med g INEg Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Layout: 14 58 Göteborg ! det handlarstreckkod, i Ansvarig Nr 6-2017 utgivare: Tidningsstatistik A QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt merinfrastrukturen information än enoch endimensionell såsom text och olika tecken. I och o!NE NhE Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg o p h Ansvarig utgivare: T Nr 3-2014 30:e årg p R Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se Michaela Jönsson ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och 0 med attmångt många och modernare och avkoda QR-koder har kodernas mycketmobiltelefoner om rälsbun-kan läsa Stefan Carewall Redaktionsledning: Urban Nilsson Nilsson Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många industrier, tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan blandUrban annat hittas på michaela.jonsson@hexanova.se den trafik, närmare bestämt Tidningen utges av: Redaktionsledning: Stefan 031-719 05läsaren 17 Prenumerera: Tidningen utges av:iCarewall användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där kan scanna in Tidningen utges av: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 Prenumerera: höghastighetståg. Det ligger helt Prenumerera: Hexanova Media Group AB Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida avstefan.carewall@hexanova.se Hexanova Group prenumeration@hexanova.se NaMedia Hexanova Group ABAB Tills nästa gång önskar jag alla NMedia N med satsningar prenumeration@hexanova.se QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som innehålla betydi linje i andra sca erbjudanden prenumeration@hexanova.se Tryck: nätet: ÄvE 2, EnEn QR-kod (Quick tvådimensionell streckkod som kankan innehålla betyden QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida ISSN 1102-9137 eller mer information. Kontakta ossResponse) om hur är en Fiskhamnsgatan 414 58 Göteborg stefan.carewall@hexanova.se N dumed och a Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg k L Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg L många sköna timmar i vårsolen! mer information endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I ochmed erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur IN världen Besök oss gärna på nätet: Nu TI kan länder ligtiligt mer information änän enen endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och dTryck: ISS överi och lär använda en QR-kod din annons! Ndu Pressgrannar orstidning.se Telefon 031-719 05 00 Redaktionsledning: EN I EN I g031-719 med många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernasdu kan använda kod Telefon 0505 0000 innebära kortare med attatt många modernare mobiltelefoner kanwww.svenskleverantorstidning.se läsa och avkoda QR-koder harhar kodernas NIN031-719 QR- Telefon ! Pressgrannar Tryck:en QR-kod i din annons! Redaktionsledning: TId031-719 Redaktionsledning: oNEförlängningen a h Fax 05 29 Stefan Carewall 031-719 05 17 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på URBAN NILSSON L ökat. Koderna kan bland annat hittas på Adress-/namnändring: RT 05 ma031-719 FaxFax 05 2929 inte minst mellananvändningsområden s031-719 Pressgrannar restider, landets Stefan 031-719 05 17 kankan Stefan 031-719 05 17läsaren reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där scanna nern du behöver stefan.carewall@hexanova.se Urban Nilsson reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där läsaren scanna in inANSVARIG UTGIVARE Adress-/namnändring:enen adressandring.slt@hexanova.se storstadsregioner. QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Den enda mediepartnern du behöver stefan.carewall@hexanova.se QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida j för insänt, ejBesök oss gärna på nätet:

7-10 har Företagarna harordet ordet 33 Företagarna 11-13 Infrastruktur 4-6 Infrastruktur 4-6 Ledaren 14 Industri 7-10 Industri 7-10 Företagarna har ordet IT/Säkerhet Bygg 15 11-13 Bygg 11-13 Infrastruktur Maskin Energi16-17 14 Energi 14 Industri Danmark 18-29 IT/Säkerhet 15 IT/Säkerhet 15 Bygg Åland 30Ledaren Maskin 16-17 Maskin 16-17 Energi Bornholm 31-36 Företagarna har ordet Danmark 18-29 Danmark 18-29 IT/Säkerhet Mora/Leksand Infrastruktur 30 Åland37-40 30 Åland Maskin Västmanland 41-42 Industri Bornholm 31-36 Bornholm 31-36 Danmark Göteborg 43-44 Bygg Mora/Leksand 37-40 Mora/Leksand 37-40 Åland Marks kommun Västmanland 45-47 Energi Västmanland 41-42 41-42 Bornholm Småland 48-53 IT/Säkerhet Göteborg 43-44 Göteborg 43-44 Mora/Leksand Borås 54 Maskin Markskommun kommun 45-47 Marks 45-47 Västmanland Ulricehamn 55-57 Danmark Småland 48-53 Småland 48-53 Göteborg Årjäng Åland Borås58-59 54 Borås 54 Marks kommun Bornholm Ulricehamn 55-57 Ulricehamn 55-57 Småland Årjäng Mora/Leksand 58-59 58-59 Årjäng Borås Västmanland Ulricehamn Göteborg Vad är en QR-kod Årjäng Marksden kommun och vad används till?

innehåll

kommer IT 21 Vad kommer rdsatsningarna Energi 22-23 Vad kommer miljardsatsningarna Vad kommer nnebära? att innebära? Solenergi 24 miljardsatsningarna miljardsatsningarna Vad kommer attGöteborg 25-31 innebära? att innebära? miljardsatsningarna Kungälv 32-42 att innebära? Varberg 43-50 Vad kommer Mariestad 51-53 miljardsatsningarna Härnösand 54-59 att innebära? Småland 60

redaktion

Kristianstad 61-65 Kävlinge 66-71

Karlstad 72-75 Danmark 76-91

ion redaktion Vad är en QR-kod redaktion och vad används den till? redaktion redaktion Vadärären enQR-kod QR-kod Vad ochvad vadanvänds användsden dentill? till? och

Industri Västmanland

Bygg 2 Göteborg Energi 3 Marks kommun IT/Säkerhet 4-6 Småland Maskin 7-10 Borås Danmark 11-13 2 Ulricehamn Åland 14 3 ÅrjängBornholm 15 4-6 Mora/Leksand 16-17 7-10 Västmanland 18-29 11-13 Göteborg 30 14 Marks kommun 31-36 15 Småland 37-40 16-17 Borås 41-42 18-29 Ulricehamn 43-44 30 Årjäng 45-47 31-36 48-53 37-40 54 41-42 55-57 43-44 58-59 45-47

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

ISSN 11

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till? Arn Omanovic Prenumerera: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen Adress-/namnändring: Besök oss gärna nätet: utges av: ISSN1102-9137 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta hur adressandring.slt@hexanova.se Besök oss gärna påpå nätet: ISSN med erbjudanden eller mer information. Kontakta ossoss omom hur rtryck av textwww.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB Ekonomi: kan använda QR-kod i prenumeration@hexanova.se din annons! adressandring.slt@hexanova.se Tryck: www.svenskleverantorstidning.se dudu kan använda enen QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydarn@hexanova.se beställt material. Eftertryck av text om inte särskild Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Ekonomi: ekonomi@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Pressgrannar Pressgrannar ochmobiltelefoner bilder förbjudet, om inte särskild Ekonomi: äffats med Den enda mediepartnern du behöver 05 00 med att031-719 många modernare kan läsa och avkoda QR-koderAB harTel. kodernas LinaTelefon Akyuz, 031-719 lina@hexanova.se Örjan Persson 05 21 Tidningsstatistik 08-507 924 00 Den enda mediepartnern du behöver Redaktionsledning: Den enda mediepartnern du behöver överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se exanova.se Tidningen ansvarar Adress-/namnändring: ej för insänt, ej Fax 031-719 05 29 Adress-/namnändring: orjan.persson@hexanova.se Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Stefan Carewall 031-719 05 17 v Tidningen ansvarar ej för insänt, ej a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se NNa material. adressandring.slt@hexanova.se N beställt Eftertryck av text adressandring.slt@hexanova.se sca ÄvE Eftertryck text en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida dubeställt chmaterial. Eftertryck avav text omaterial. aNbeställt N ILLbilder I Nu k T och förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur förbjudet, inte särskild EN I och EN I förbjudet, bilder omom inte särskild Ekonomi: gbilder Ekonomi: kod och NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: överenskommelse träffats med Nr 3-2014 30:e årg p LÄ överenskommelse träffats med Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningsstatistik Tel. 08-507 924 Lina Akyuz, lina@hexanova.se aRT Tidningsstatistik ABAB Tel. 08-507 924 0000 smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 424 00 Urban Nilsson redaktionen. www.hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se prenumeration@hexanova.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Tidningssta


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Ett vinsttak slår hårt mot företagen Fyra av fem välfärdsföretag som går med vinst kommer att drabbas stenhårt om det vinsttak som regeringens utredare Ilmar Reepalu föreslagit blir verklighet. Det visar en rapport som välfärdsentreprenören Dan Olofsson beställt. Företagen skulle få se vinsten sjunka med mellan 80 och 100 procent.

Viktigt steg mot kortare betaltider Nyligen togs ett viktigt steg av flera storföretag för att korta de långa betaltiderna som drabbar småföretagen. Nu måste löftet om en betalkod bli verklighet. Företagarna har länge drivit linjen att de små företagen ska kunna få betalt inom trettio dagar och slippa agera bank till storföretagen. Det initiativ som tagits av tretton storföretag är ett avgörande steg i rätt riktning. Det kommer att leda till kortare betaltider, men än är vi inte där. Nu tar det hårda arbetet vid med att utforma den exakta lydelsen av koden och de villkor som ska gälla för anslutna företag. Företagarna kommer att vara en aktiv part i detta arbete.

Det är bra att Reepalus vinsttaksförslag noga synas i sömmarna. Som denna analys visar kommer det bli dramatiska effekter för många företag. Företagarna har i remissyttranden, debattartiklar och kontakter med politiker varnat för att de förutsättningar som Reepalu-utredningens förslag ger inte är förenliga med att bedriva en stabil och kvalitativ verksamhet.

Företagarna ser positivt på det arbete som regeringskansliet och Näringsdepartementet gör för att komplettera näringslivets kod och bidra till transparens och ökade möjligheter till uppföljning av företagens rapportering kring betaltider. Jag hoppas att vi kommer framåt i det här arbetet under det närmsta halvåret, samtidigt som det vore bra om storföretagen som nu står bakom betalkoden omgående försöker förkorta sina betaltider. Uppmärksamheten som frågan får i debatten kan i sig göra att småföretagen vågar säga ifrån om att acceptera längre betalningstider än vad de vill ha. DANIEL WIBERG

chefsekonom Företagarna

Initiativet från storföretagen har samordnats av Näringsdepartementet och stödjs av Företagarna och en rad näringslivsorganisationer. Det är mycket glädjande att de samtal som förts inom näringslivet nu leder till utformandet av en kod för betaltider för de små och medelstora företagen som är verksamma i Sverige. Grundprincipen är att betaltiderna regleras genom avtal. En betaltidskod kan ge vägledning när det ska avgöras vad som utgör oskäliga avtalsvillkor enligt de regler som redan finns.

Förslaget till vinsttak handlar inte om vinstmedel som ägarna tar ut ur företagen, utan siktar in sig på möjligheten att kunna gå med vinst över huvud taget. Det går inte att på ett ansvarsfullt sätt driva och utveckla privata företag på de här premisserna. Många privata verksamheter kommer i stället att tvingas lägga ned – trots att de håller god kvalitet och är uppskattade av sina användare. Det vore illa för Välfärdssverige. ULRICA DYRKE

Upphandlingsexpert på Företagarna

Svenska företagare har rätt till trygghet Endast en av tre företagare är trygg med polisnärvaron och många upplever inte att det är värt att polisanmäla brott, visar Företagarnas nya undersökning Brottslighet och polisens arbete 2017.

Under allt för lång tid har vi sett en beklämmande utveckling vad gäller brott mot företagare i Sverige, både på landsbygden och i våra storstäder. Nyligen stängde företagare i Husby Centrum ner i en protestaktion för att inte tillräckligt görs för att stoppa kriminaliteten, dagen efter aktionen kapades en livsmedelsaffär av ett kriminellt gäng i Malmö. Brott mot företag är ett allvarligt problem som ökar otryggheten för anställda, kunder och leverantörer. Samtidigt drabbas tillväxten, leverantörer och många som är beroende av lokalservice om en butik eller verksamhet tvingas stänga ner temporärt, eller i värsta fall permanent. I Företagarnas undersökning Brottslighet och polisens arbete 2017 har vi tillfrågat småföretagare om brott begångna mot deras företag. Bland de mest utsatta branscherna hittar vi företag inom byggindustrin, tillverknings- och utvinningsindus-

tri, samt servicebranschen med hotell, restauranger, transport och handel. Fyra av tio företag som utsatts för brott de senaste fem åren har valt att inte göra en polisanmälan. Anledningen till detta är företagens låga tilltro till polisens förmåga att reda ut brottet. Det är helt enkelt inte värt att lägga tid och resurser på att anmäla. Att företagare inte anmäler brotten som de utsätts för är djupt oroväckande. Som statistiken visar är det ingen större geografisk skillnad på utsattheten, men med ett samhälle där ansvaret för att freda sig mot brott alltmer läggs på enskilda företagare kommer vi se stora skillnader mellan sådana som har råd att investera i dyr övervakningsteknik eller ordningsvakter och de som inte har det. Från Företagarna vill vi se att brott mot företag prioriteras upp. Alla har rätt till trygghet, och vi kan inte acceptera ett försämrat företagsklimat på grund av brott. PHILIP THUNBORG

Projektledare Företagarna


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

Sex av tio vill köpa en laddbar bil, men dieseln rasar, enligt ny undersökning Bilmarknaden kan svänga snabbare än beräknat mot miljöbilar de närmaste åren. Sex av tio bilägare säger att de helst skulle köpa en laddbar bil nästa gång. Tre av fyra män över 56 år uppger att de helst skulle välja en hybridbil vid nästa bilköp men hälften av alla yngre män 28-35 år vill ha en ren elbil. Efterfrågan på den tidigare så populära dieselbilen rasar rejält. Det framgår av en ny undersökning som elbilsmässan eCar Expo låtit göra på 1 015 svenska bilägare.

eCar Expo, Skandinaviens enda elbilsmässa, som arrangeras i november, har under september månad låtit undersökningsföretaget Mejsel genomföra en kvantitativ undersökning på 1 015 bilägare, hälften män och hälften kvinnor, om inställningen till el- och elhybridbilar. – Vi har för första gången kartlagt vad svenska bilägare anser om elbilsmarknaden och olika drivmedel, där el- och hybriddrift nu tar en allt större plats. Det var något överraskande att så många som 63 procent helst skulle välja en laddbar bil vid nästa bilköp, det visar att utvecklingen går fortare än branschen tror, säger Gunnar Dackevall, mässgeneral för elbilsmässan eCar Expo i Stockholm och Göteborg i november.

ligger över snittet med 51 procent för rena elbilar och 61 procent för hybrider.

Sex av tio vill köpa en laddbar bil, men dieseln rasar, enligt ny undersökning från eCar Expo. Stört intresse i storstäderna En av frågorna som ställdes till 1 015 svenska bilägare var vilket drivmedel de helst skulle välja vid nästa bilköp. Skillnaderna mellan åldrar och kön var markanta, män är mer intresserade av en ren elbil än kvinnor. Av yngre män 20-35 år svarade 47 procent att de skulle välja en elbil,

medan män över 56 år skulle köpa elhybrid. Av de kvinnliga bilförarna skulle 64 procent köpa en hybridbil med el och bensin/diesel (män 63 %), medan endast 39 procent av kvinnorna svarade elbil (män 45 %). Inte oväntat är intresset för att köpa el- och hybridelbilar störst i storstäder, där Stockholm

Dieselbilen tappar Undersökningen visade också ett häpnadsväckande stort tapp för dieselbilar, där endast en tredjedel av alla de svarande skulle välja det miljökritiserade bränslet nästa gång de köpte bil. Av de bilförare som hade rangordnat sitt drivmedel som mycket troligt, hade bara 10 procent valt diesel, en avsevärd minskning från dagens marknadsandel på cirka 40 procent. Källa: ecarexpo.se

Kvalitet före kvantitet i Abtrax Verktygsmaskiner En av Mellansveriges ledande handlare för plåt- och verktygsmaskiner är Abtrax Verktygsmaskiner AB i Mjölby. Här saluför man ett brett urval av både nya och begagnade maskiner, och det är kvaliteten som alltid kommer i främsta rummet.

Abtrax Verktygsmaskiner köper, säljer och mäklar en mängd olika plåt- och verktygsmaskiner. Man håller en hög omsättningstakt i sin lagerhantering och kan därför hela tiden erbjuda ett brett sortiment av såväl nya som begagnade maskiner. Det är Marcus Johansson som leder verksamheten efter att ha jobbat som anställd i ett företag i Linköping som sålde nya och begagnade industrimaskiner. 2001 tog han över ansvaret för verksamheten kring begagnad

utrustning och lade därmed grunden till dagens Abtrax. Samma år flyttades företaget till nuvarande lokaler i Mjölby. Kvalitet till rätt pris Marcus Johansson har lång erfarenhet, närmare bestämt 25 år, av industrimaskiner och har arbetat med detta över hela Sverige. Han framhåller bland annat IMET:s breda program av sågmaskiner som Abtrax representerar. – Det är ett Italienskt varumärke av hög kvalitet, och det är något som vi förespråkar. Här är kvalitet viktigare än kvantitet. Kvalitet till rätt pris är vår filosofi, säger Marcus bestämt. Abtrax Verktygsmaskiner AB har varit agent för IMET i tio år och man är mycket nöjda med IMET:s höga kvalitet beträffande såväl automatiserade som manuella utrustningar, såsom bandsågar och klingsågar. Andra välkända varumärken man jobbar med är Biko (profilbockning) och danska HM Machinery. Långsiktiga kundrelationer Marcus beskriver Abtrax Verktygsmaskiner AB som ett service- och säljföretag som gärna arbetar med långa relationer till sina kunder. Man lägger också stor vikt vid eftermarknaden. – Vi strävar alltid efter att arbeta nära våra kunder och på så sätt bli en problemlösare kring deras behov av verktygsmaskiner. För oss är det en fördel att vara en förhållandevis liten aktör på en stor marknad, eftersom vi alltid kan jobba med korta beslutsvägar, menar Marcus och nämner att man genom åren har samarbetat med ett flertal stora aktörer, bland andra Sandvik och Mölndals Industriprodukter.

Marcus Johansson Något annat man lägger stor vikt vid i Abtrax Verktygsmaskiner är att regelbundet serva sina maskiner. När något behöver repareras ombesörjer man det snabbt och effektivt. – Framöver kommer vi att jobba ännu mer för att stabilisera våra långa samarbeten ytterligare. Vi bygger långsiktiga kundrelationer och det ska vara en naturlig del i vår kontakt med våra kunder, avslutar Marcus Johansson.

Abtrax verktygsmaskiner AB Kungsvägen 13 595 50 Mjölby Sverige

Telefon: +46 (0)142 - 155 80 Mobil: +46 (0)733-20 75 12 E-post: maskiner@abtrax.com Hemsida: www.abtrax.com


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Rätt person på rätt plats med Bemanningspoolen Bemanningspoolen är företags och organisationers samarbetspartner kring kvalificerad bemanning och rekrytering. Bemanningspoolen kan erbjuda personal inom både kollektiv- och tjänstesektorn, och i kombination med sin starka lokala förankring kan man hela tiden leva upp till sin egen devis; rätt person på rätt plats.

Bemanningspoolen i Värnamo AB är GGVVregionens äldsta bemanningsföretag och naturligtvis auktoriserat. Företaget grundades 2000 och VD Thierry Alanen har varit med från starten.

Personalansvarig Anders Karlsson och VD Thierry Alanen

– Vi har genom åren etablerat ett brett nätverk av arbetsgivare och partners. Som framgår av namnet hyr vi ut bemanning till företag för både kortare och längre uppdrag, mest på kollektivsidan, men också på tjänstemannasidan, berättar han. – I dagsläget har Bemanningspoolen i Värnamo ett nittiotal uthyrda personer inom en fem mils radie från Värnamo. Uppdragen finns ofta inom industri, lager, produktion, truckkörning, montage, packning och maskinoperation. – Vi har stor efterfrågan på CNC-operatörer, det är svårt att hitta utbildad personal som är ledig. De flesta med kvalificerade kunskaper har jobb idag, konstaterar Thierry. Stark utveckling Hur är läget för de nyanlända? Där kan språket vara en utmaning, medger Thierry. Många arbetsgivare förväntar sig att personalen skall kunna kommunicera på svenska, så språket är en viktig faktor att ta tag i för att kunna vara anställningsbar. Vi har en högkonjunktur och skulle lätt kunna placera tjugo personer till på företagen, menar han. Bemanningspoolen har haft en stark utveckling. Omsättningen ligger runt 40 Mkr. Vad är hemligheten bakom framgången? Vi upplevs som seriösa av marknaden och har bra koll på arbetsmarknaden. Vi är starka och lokala, och företagen uppskattar vår närhet, erfarenhet och vårt engagemang, säger Thierry och tillägger att man använder sig av verktyget JobMatch Talent för att finna en rätt person för det aktuella jobbet.

Bemanningspoolens lokaler Komplement till bemanning Sedan en tid tillbaka finns även ett systerföretag till Bemanningspoolen; Bemanningspoolen Produktion AB. – Företaget har startats för att ge de kunder som så önskar möjlighet att lämna över hela eller delar av sin produktion till oss, eller kanske logistik och kvalitetskontroll som tredje part, förklarar Thierry. Genom Bemanningspoolen Produktion avlastar

man företagen så att de i stället kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Man har ett samarbete med Tidsam när det gäller produktion och utleveranser, och kan, tack vare samarbete kring kompetensförsörjning, vara väldigt flexibla. – Därmed blir vi också mer konkurrenskraftiga. Den här typen av funktionslösningar har framtiden för sig, efterfrågan finns och växer, avslutar Thierry Alanen.

Sveriges äldsta tillverkare av täcken och kuddar I Täckfabriken i Vittaryd står det genuina hantverket i fokus. Företaget är inte bara landets äldsta tillverkare av täcken och kuddar, utan utför också legosömnad, samt står även i övrigt för ett brett och spännande utbud av produkter för hus och hem.

Det är Per-Håkan Andersson som leder Täckfabriken i Vittaryd AB, ett företag som etablerades redan på 1930-talet av familjen Porat. – Faktum är att vi är Sveriges äldsta tillverkare av täcken och kuddar, och dessutom producerar vi madrasser av många olika slag. Vi tillverkar det kunden önskar, även i specialmått, och kan

också ta fram provserier, såväl kortare som längre och med olika fyllnings- och stoppningsmaterial, berättar han. Brett sortiment Täckfabriken representerar även i övrigt ett rikt och spännande utbud av produkter för hus, hem och fritid. Man tillverkar innerkuddar och plymåer, utför specialsömnad och producerar stoppningsmaterial. Beträffande madrasser kan man tillverka dem i specialmått för exempelvis husbilar, husvagnar och båtar. – Vår produktionsanläggning är mycket flexibel, vilket gör att vi också kan utföra legosömnad, även i större serier. Vi jobbar med materialkonvertering genom att bearbeta polyesterfiber och skumplast, och vi kan också skära till olika stoppningsmaterial, latex och polyesterskivor, berättar Per-Håkan.

Markus Gillborne skär polyeter som används i stoppning. Utställningslokal och fabriksförsäljning Han visar upp den ändamålsenliga maskinparken där det är möjligt att quilta madrasskydd och madrasser. Ett stenkast från E4:an, finns utställningslokal och fabriksförsäljning där kunder kan ta del av hela sortimentet. – Vår styrka ligger i vår höga kompetens inom specialsömnad. Vi utför i princip allt inom sömnad, och det uppskattas av våra kunder, avslutar Per-Håkan Andersson.

Utställningslokal och fabriksshop i Lagan nära E4 söder om Värnamo

Per Håkan Andersson och dottern Cecilia vid en quiltmaskin.

Täckfabriken i Vittaryd AB

Ni kan besöka vår utställnings och outlet lokal på Värnamovägen 17, belägen vid gamla E4 i Lagan, c. 1,5km från avfart 81 på E4

Tillverkar och säljer täcken, kuddar, innerkuddar, plymåer, madrasser och olika stoppnings material. Vi säljer även påslakan, lakan, frotté och sängar mm.

Telefon: 0370-45030, 070-3735044

Etabl. 1933 bemanningspoolen.se

0370-198 80

Kontaktperson: Per-Håkan Andersson Öppet enligt överenskommelse.


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

Mekanisk verkstad i branschens framkant

På Hellstens Mekaniska AB strävar man efter att hela tiden jobba i branschens framkant, såväl kunskapsmässigt som maskinellt. Det har gett företaget ett mycket gott rykte i branschen som en trogen leverantör av allehanda komponenter till svensk industri.

Rickard Hellsten, VD och delägare på Hellstens Mekaniska AB, berättar att det var hans far Johnny som startade företaget hemma i sitt garage1983. Fyra år senare flyttades företaget till Väderstadsågens lokaler i Väderstad och redan året därpå anställdes den förste medarbetaren. – Sedermera har vi genomfört en nybyggnation som stod färdig för inflyttning 2014. Det har bidragit till att vi hela tiden växer beträffande omsättning, berättar Rickard. Idag sysselsätter verksamheten tolv anställda. Den utgår från ändamålsenliga lokaler med sammanlagt 1 100 kvadratmeter produktionsyta och 240 kvadratmeter kontorsyta. Rickard framhåller gärna den toppmoderna maskinparken som har en mycket hög automationsnivå. – Vår stolthet är en maskin av märket Okuma som har 15 axlar och 48 verktygspositioner, vilket avsevärt minskar våra ställtider. Maskinen har mycket hög kapacitet och kan bearbeta en

VD Rickard Hellsten mängd olika detaljer. Att ha moderna maskiner är viktigt för att vi hela tiden ska kunna verka i branschens framkant och arbeta flexibelt. Därför investerar vi ständigt i vår utrustning, samtidigt som vi upprätthåller en hög kunskapsnivå i företaget, påpekar Rickard Hellsten. Framtidstro På Hellstens Mekaniska är man hela tiden lyhörda för sina kunders önskemål. – I de sällsynta fall kunden efterfrågar en udda detalj och vi saknar plats eller maskinell utrustning för uppdraget är vår ambition att genast göra nödvändiga investeringar för att kunna tillgodose kundens förfrågan. Det är viktigt eftersom vi konkurerar med lågkostnadsländer, poängterar Rickard som hyser en stark framtidstro beträffande svensk industri. – Vi tror på både oss själva och branschen. Det gäller att upprätthålla en hög kvalitet på det man tillverkar. I längden tror vi att det är detta och inte priset som kunderna kommer att efterfråga, menar han. Årets Företagare 2015 Rickard vill även passa på att framhålla

mamma Marie-Louise som är delägare, tillika ekonomiansvarig i företaget. Han är stolt över det han benämner som det lilla familjeföretaget med de stora musklerna. – Vi tycker att det är viktigt att alla i företaget är delaktiga i allt som berör verksamheten. Då tar var och en ansvar för sin yrkesroll, säger han. Hellstens Mekaniska AB är således en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning, och de anställda utvecklas ständigt via fortbildning och utbildning. Det är ett framgångskoncept som

2015 belönades med att Hellstens Mekaniska utsågs till Årets Företagare i Mjölby kommun. – Vår ambition är att fortsätta växa och utveckla företaget. Idag lider vi på sätt och vis av lite växtvärk eftersom det är ett problem för hela branschen att få tag i kompetenta produktionstekniker. Här tycker vi att utbildningsväsendet borde kunna göra mer, branschen behöver stark arbetskraft, konstaterar Rickard Hellsten.

Hellstens Mekaniska AB Vallbergsvägen 6, 590 21 Väderstad Telefon: 0142-706 00 Fax: 0142-706 45 www.hellstens-mek.se


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Levererar växttorv av högsta kvalitet

Leif Good med ett tillskuret torvblock – Ljus och fin är den, torven vi skördar. Den består mest av sphagnum (vitmossa) och är känd för sina goda odlingsegenskaper, berättar Leif Good. Leif är platschef på Hörle Torv AB, beläget en knapp mil norr om Värnamo.

På området har man skördat torv i över hundra år. 1967 köpte Karl-Bertil Gustavsson torvtäkten från Hörle Bruk och bildade Hörle Torv AB. På 60-talet sålde man stallströ, på 70-talet levererade man pressade säckar till Weibulls och Hasselfors och under 80-talet började man exportera till Nederländerna. Efter-Karl Bertils bortgång köptes företaget 2008 av det holländska bolaget Lentse Potgrond, vilket ingår i Horticoop-koncernen, och som sedan många år tillbaka varit kund till Hörle Torv. Idag exporteras nästan all torv till Nederländerna, resten köps av trädgårdsföretag i Sverige. Bra för gödning Platschefen Leif Good började arbeta i Hörle Torv redan 1973 och har varit företaget troget ända sedan dess. – Skillnaden är stor mot när jag började. Då gjordes det mesta manuellt och det var ett jobb som krävde både muskler och uthållighet. Idag finns specialbyggda maskiner som skördar upp till 14 block åt gången, berättar Leif. Blocken sorteras och staplas på pallar enligt ett speciellt mönster inför torkning, vilket alltjämt sker manuellt. Torkningen tar därefter tre månader. Hörle Torv sysselsätter tre anställda, men man tar hjälp av ett trettiotal säsongsarbetare under sommarens högsäsong. Leif är kvalitetsansvarig för all skördad torv som genomgående ska ha samma färg och kvalitet. – Torven är en ung torv som är bra för gödning. Förmultningsgraden är låg, vilket gör att torven innehåller flera näringsämnen och har bra uppsugningsförmåga. Torven blandas ut med olika substrat från andra högkvalitativa material och används av odlingsföretag i Nederländerna, berättar Leif.

Torvblocken torkas i tre månader Ansvarsfull odling EU-restriktioner för torv gör det svårt att få tillstånd för nya torvtäkter, trots att Sverige har stora torvtillgångar. Hörle Torv har licens fram till 2031, vilket är ungefär så länge som täkten räcker. – Vi förfogar över drygt hundra hektar täkt och producerar runt 20 000 kubikmeter per år. Vi gör inga maxuttag, utan arbetar utefter en plan så att vi långsiktigt balanserar leveransmängden med tillgången. Det viktigaste är att vi hela tiden levererar hög och jämn kvalitet, understryker Leif Good. Hörle Torv har slutat leverera isoleringstorv som kräver två till tre års torktid, då platsen inte räcker till. Svenska trädgårdsföretagskunder vill ha torven i block som används till att bygga med i trädgårdarna, och det finns en viss efterfrågan på taktorv. – Att odla torv är ansvarsfullt, investeringstiden är lång och man har att ta hänsyn till miljöfaktorer samt politiska beslut, påpekar Leif. Horticoopkoncernen innehar RPP-certifikat (Responsibly Produced Peat) sedan 2016 samt ISO-kvalitetsmärkning, och genom Horticoop har Hörle Torv tillgång till en världsmarknad, med länder som Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Danmark, USA och Sydamerika. Det skandinaviska försäljningskontoret är beläget i Danmark. Aneby Bark AB Aneby Bark AB, som har samma nederländska ägare, hyr in sig på samma område där Hörle Torv verkar. – Vi köper in bark från sågverken, berättar Christer Hjalmarsson som ansvarar för anläggningen. – Vi hanterar bara bark av fur, sorterar bort orenheter manuellt, förädlar och sorterar barken i fem olika storlekar, 2-5, 5-10, 10-20, 20-40 och 25 millimeter. Våra produkter används till täckbark i rabatter och orkidéodlingar samt som en ingrediens i växtsubstrat.

Hörle Torv AB Hörle Ådalen 331 92, VÄRNAMO tel. 0370-20120 horletorv@telia.com www.horticoop.com

Torvblocken skärs till med bandsåg

fakta

RPP: Responsibly Produced Peat (RPP) är ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion. Certifieringsprogrammet har som mål att minimera de negativa effekterna av torvbrytning och maximera dess positiva effekter. Vitmossa: Vitmossor (Sphagnum) är ett formrikt mossläkte. Arterna växer i kärr, mossar och på andra mycket fuktiga platser, bland annat i skogar. De växer inte där vattnet är kalkhaltigt. Många arter av vitmossor växer i mycket fuktiga miljöer, genom kapillärcellerna och sin fortgående tillväxt kan de bilda ett sammanhängande vattengenomdränkt täcke, på vilket andra växter kan finna fäste, detta täcke kallas för gungfly. De nedre delarna av mossorna dör snart, men multnar inte bort helt, utan bildar torv, som till slut helt och hållet fyller det vatten de växer i och bildar en högmosse. Den mer eller mindre multnade vitmossan, torven, har ekonomisk betydelse som bland annat bränsle. Vitmossa används också vid odling av epifytiska orkidéer och många köttätande växter, i synnerhet Nepenthes och Heliamphora. Källa: Wikipedia

Aneby Bark AB Hörle Ådalen 331 92, VÄRNAMO Tel. 0380-430 58 info@barkab.com www.barkab.com


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Kundanpassade automations- och produktionslösningar för industrins förändringsprocesser I takt med industrins ständiga förändringsprocesser ställs allt högre krav på mer komplexa produktionssystem. Här kan Industrilogik i Lanna AB spela en central roll med sitt helhetskoncept kring kundanpassade automations- och produktionslösningar. Industrilogik står för kompletta projekt från idé till produktion.

Industrilogik i Lanna AB skapar kundanpassade automations- och produktionslösningar. Med allt mer komplexa produktionssystem krävs flexibilitet och nytänkande, och i det sammanhanget står Industrilogik för just detta i kombination med helhetssyn och tillförlitlighet. Företaget är expert på industriautomation, men utför också reparation, felsökning och underhåll åt kunder i framför allt GGVV-regionen. – Vi utför akutservice av alla slags industrimaskiner, allt inom elektronik, hydraulik, mekanik och pneumatik, så kompetensen är bred, konstaterar Lennart Carlström som grundande Industrilogik i Lanna 1989.

Robotsidan växer Lennart Carlström konstaterar också att robotsidan i företaget växer. – Vi säljer, installerar och programmerar Mitsubishis 6-axlade och Scara robotar, men vi har kompetens att monitorera och göra ändringar på de flesta märken som förekommer på marknaden, informerar Lennart och tillägger att man även tillverkar apparatskåp och säljer servosystem av märket Mitsubishi. – Man kan säga att vi är experter på interfacekopplingar mellan maskiner och kringutrustning, avslutar han.

fakta

Automation kan även kallas för automatisering och det innebär att man låter en maskin eller en teknik utföra ett visst arbete. Det finns en tydlig koppling till både elektronik och IT men även miljö, ekonomi och förhållandet människa - maskin. Automationssystem är ofta komplexa med stora datornätverk, visualisering av komplex processinformation i realtid, sensorer, simulering och med fokus på produktionsekonomi. Inom materialhantering handlar det om att produkter skall paketeras, transporteras och lagras utan stor personalinsats.

Söker personal Lennart började arbeta på Gnosjö Elverk och var sedan anställd som Industrielektriker på Eltjänst i Lanna i 20 år. Idag driver han verksamheten tillsammans med två ytterst kompetenta medarbetare; Robert Carlström och Ulrik Johansson, vilka Lennart gärna framhåller lite extra. Han ser dock ett problem i att rekrytera kompetenta medarbetare till en bransch som ställer höga krav på kunnande. – Automationstekniker som kan alla moment från ritningsunderlag till maskin i drift är en bristvara. Vi söker just nu efter ytterligare automationstekniker, upplyser Lennart och uppmanar intresserade att höra av sig. Robert Carlström, Lennart Carlström och Ulrik Johansson

Ulrik vid förpackningsline med Mitsubishi robot

Ulrik med automationskonstruktionsprojekt


10

industri www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring vatten- och laserskärning Vatten- och laserskärning är företaget Jet-Flex AB:s specialitet. Med kompetenta medarbetare och moderna maskiner står man för helhetslösningar från bearbetning av platta råmaterial till färdig, ytbehandlad detalj.

Familjeföretaget Jet-Flex AB i Bredaryd utför vatten- och laserskärning med hjälp av CNCstyrda fleroperationsmaskiner. Företaget startades i liten skala 1995 och fokuserade till en början enbart på vattenskärning, medan uppdrag kring laserskärning lejdes ut. Det hela ändrades dock 2000 då man köpte sin första egna laserskärningsmaskin. – Genom åren har vi renodlat verksamheten så att vi idag främst arbetar med platta material i plåt, plast, mässing, gips, trä och klinker. Vi står för ett helhetsåtagande som sträcker sig ända fram till färdig, ytbehandlad detalj, berättar Joakim Borg som leder verksamheten tillsammans med Peter Ekman, och med grundaren Göran Andersson som senior advisor. Små och stora serier Vi träffar Joakim i Jet-Flex anläggning i Bredaryd, vilken hyser 1 400 kvadratmeter produktionsyta och 200 kvadratmeter kontor. Här skär man med vatten och laser, bockar, svetsar och efterbehandlar alla skurna detaljer i moderna CNC-maskiner, samt utför slutmontering av olika konstruktioner.

Joakim Borg vid Ermaksan fiberlaserskärmaskin – Vi gör även prototyper åt prototypverkstäder. Serierna kan innehålla allt ifrån ett tiotal till 3 000 enheter, och ibland upp till 10 000 stycken i varierande material och bearbetningar. Med vattenskärning skär vi detaljer i i stort sett alla material och tjocklekar, och med laserskärning i huvudsak stålplåt, rostfritt stål och aluminium upp till 20 millimeters tjocklek, berättar Joakim Borg. 2014 investerade Jet-Flex i en ny fiberlaser av märket Ermaksan som även används i utbildningssyfte vid maskinförsäljning. Generalagent för Ermaksan Jet-Flex AB servar 660 kunder över hela Sverige, varav ett tiotal är större och regelbundet återkommande. Kunderna finns inom reklam, design och – förstås – industri.Bland större kunder märks bland andra de svenska bil- och lastbilstillverkarna, liksom ABB. Jet-Flex är sedan 2014 generalagent för Ermaksan plåtbearbetningsmaskiner. – Ermaksan valde oss som ny representant för

Sverige då de uppskattade vår långa erfarenhet och kompetens inom plåtbearbetningsprocesser, säger Joakim och berättar att Ermaksan, som är ett familjeägt turkiskt företag,är en av världens största tillverkare av plåtbearbetningsmaskiner. De tillverkar fler än 3 000 maskiner årligen, har en omfattande serviceorganisation och försäljning i många länder. – Vi känner oss både stolta och trygga med att sälja deras maskinprogram som omfattas av mycket hög kvalitet, bra service och starka garantier, säger Joakim. Han lyfter fram den höga kompetensen, den långa erfarenheten och snabba beslutsvägar som några av Jet-Flex AB:s konkurrensfördelar. – Vi ser snabbt hur ett jobb ska utföras på ett sätt som ger bäst totalekonomi för kunden. Om en kollega i branschen kan lösa kundens uppgift på ett bättre sätt, hänvisar vi dem dit. Gnosjöandan kallas det, avslutar Joakim Borg.

Ulf Petersson kör kantpressen

Joakim Borg VD joakim@jetflex.se Tel: 0370-501412

Jetflex AB • Ängarna Industriområde, Jonstavägen 15 333 74 BREDARYD • Tel: 0370-861 77 • www.jetflex.se

Peter Ekman Produktions chef Peter.ekman@jetflex.se Tel: 0370-501411

Vi är även återförsäljare för:


industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

Scania lanserar ny generation anläggningsfordon Scania lanserade nyligen XT, det nya programmet för anläggningslastbilar skräddarsydda för byggindustrin. – Bygg- och anläggningsindustrin möter allt starkare krav på hållbar och kostnadseffektiv produktion. Varje del i det komplexa logistikflödet i byggprocessen måste bli effektivare och Scania XT är vårt bidrag till denna förändring, säger VD och koncernchef Henrik Henriksson, Scania.

Lanseringen av det nya anläggningsprogrammet är det andra steget i Scanias introduktion av den nya generationen lastbilar, resultaten av över tio års utveckling och en samlad investering på mer än 20 miljarder kronor.

Efter en grundlig analys av den mångsidiga bygg- och anläggningsindustrin har Scania utvecklat ett heltäckande produktprogram som svarar mot de mycket varierande transportuppdragen inom området. Brett koncept Scania XT är ett starkt erbjudande som omfattar hela spektret av hytt- och motorvarianter, från de minsta P-hytterna till de rymliga S-hytterna. Kunderna kan välja motorer med effekter från 280 hk till 730 hk. Det breda utbudet av specifikationer kompletteras med omfattande tjänster som säkerställer de högsta kraven på driftsäkerhet, tillförlitlighet och lönsamhet för kunderna. Med lanseringen av XT-programmet växlar Scania upp inom området genom skräddarsydda lösningar riktade till krävande kunder i Europa. – Vi satsar hårdare på transporter till byggindustrin, säger Henrik Henriksson. Nu har vi de bästa fordonen, de bästa tjänsterna och det rätta kunnandet på samma sätt som för våra lastbilar för fjärrtransporter, där Scania är ledande. Ökar kundernas lönsamhet Åkerier och transportörer inom byggindustrin utgör oftast en del i större process och att undvika

Nyligen lanserades Scania XT, det nya programmet för anläggningslastbilar skräddarsydda för byggindustrin. Fotograf: Scania

störningar är kritiskt. Scania har därför – utöver starka och robusta fordon – skapat ett helt ekosystem av tjänster som säkerställer tillförlitliga leveranser samtidigt som kundernas lönsamhet förbättras. – Globalt fortsätter byggindustrin att växa och Scania introducerar nu förbättrade lösningar för att möta efterfrågan, säger Henrik Henriksson. Vi är väl medvetna om de små marginalerna för

många åkerier och vi har utvecklat fordon och lösningar som kommer att uthålligt öka deras lönsamhet. Källa: scania.com

Kundanpassade lösningar i Nordic Converting Nordic Converting erbjuder professionell stansning av självhäftande komponenter. Med sofistikerad utrustning jobbar man flexibelt med hög precision, vilket resulterar i lösningar som anpassas helt efter beställarens krav och önskemål.

Nordic Converting startades 2013 och har idag fem anställda, varav fyra har sin bakgrund i ett större företag inom samma bransch. 2015 hade man vuxit ur sina gamla lokaler och flyttade till nya på Granatvägen i Kode. Här träffar vi Glenn Andersson och Viktor Börjesson som leder verksamheten. – Vi jobbar med stansning, företrädesvis rotationsstansning, av självhäftande komponenter. Vi köper in tejp från en mängd olika leverantörer beroende på arbetsområden. I regel känner våra kunder till vilken tejp de behöver, men i annat fall hjälper vi till att ta fram den rätta varianten, säger Viktor Börjesson. Många användningsområden Nordic Converting stansar material på allt ifrån några få millimeter till ett par meter. Allt anpassas efter kundens önskemål och behov. Glenn Andersson noterar att allt fler upptäcker fördelarna med tejp. – Monteringen blir mycket enklare än med exempelvis skruv eller lim. Nya användningsområden kommer hela tiden, liksom nya varianter med olika egenskaper, säger han och nämner till exempel skumtejp med dämpande och dam-

mtätningsegenskaper, vattenavvisande nätmembrantejp och skyddstejp. Bred kundkrets Nordic Convertings kunder finns i ett flertal olika branscher, såsom bil-, bygg-, möbel- och elektronikbranschen. Det rör sig om både små och stora kunder, många återkommande, varav de flesta finns i Sverige, men man servar även beställare i utlandet. – Våra kunder uppskattar vår höga kunskapsnivå, vår stora flexibilitet och våra korta ledtider. I kombination med vår moderna maskinpark kan vi alltid ta fram komplexa produkter, säger Glenn Andersson och nämner också företagets ISO-certifiering, vilket också gett företaget en kvalitetsstämpel. En annan förklaring till framgångarna är den goda sammanhållning som råder medarbetarna emellan. – Vi är ett gott gäng som trivs ihop. Vi delar en positiv framtidstro och ser möjligheter i att växa i vår befintliga organisation, säger Glenn och avslutar med att tipsa om företagets hemsida; www. nordicconverting.se.

Address: Granatvägen 3, 44260 Kode, Sweden Phone: +46 705 404919 • Email: info@nordicconverting.se

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


12

industri www.svenskleverantorstidning.se

Stark leverantör av kostnadseffektiva apparatskåp En liten flexibel leverantör med stort tänk och rejäla muskler. Så beskriver VD Michael Kuisma verksamheten i Novael Production AB. Med sin gedigna kunskap och starka bredd är Novael en expert på konstruktion av apparatskåp och elskåp inklusive relaterade tjänster. Det starka konceptet spänner över allt ifrån elkonstruktion och produktionsteknik till montering och sluttest.

Novael Production AB:s specialitet är kostnadseffektiva konstruktions- och montagelösningar av styrskåp och övrig kontraktstillverkning.

– Vi ser oss som den lilla, flexibla leverantören med det stora tänket och de rejäla musklerna. Här finns kunnande och kapacitet att ta fram kvalitativa produkter och även stå för konstruktionen av dessa om kunden så önskar, säger Michael Kuisma, VD. Novaels breda koncept innefattar tjänster inom bland annat elkonstruktion, produktionsteknik, elcentraler, material och logistik, liksom montering, installation, dokumentation, sluttest och kalibrering. När det gäller apparatskåp kan Novael skapa en lösning utifrån kundens specifikationer, men också komma in i en senare fas där kunden redan gjort grundkonstruktionen. Man jobbar enligt ett mycket strukturerat arbetssätt, vilket

säkerställer hög kvalitet i alla led av produktionsprocessen – från genomgång av kretsscheman via montage och tillverkning till sluttest, dokumentation, packning och leverans. Företaget erbjuder också både konstruktion och tillverkning av alla typer av elcentraler. – Beträffande konstruktion av apparatskåp har vi lång erfarenhet och bred kompetens som gör att vi kan möta alla de utmaningar vi ställs inför. Vi vänder oss till kunder över hela Mellansverige och är kända för vårt tydliga fokus på leveranssäkerhet och kvalitet, säger Michael Kuisma. Han lyfter också fram samarbetet med det internationella storföretaget Eldon, beträffande Novael Productions tillverkning av laddstolpar för elbilar. En representant för Eldon Installation AB framhåller Novael i ett uttalande: ”Novael har en bred kompetens som väl matchar vår och gör att vi kan samarbeta som partners och även få hjälp med värdefulla tips och förbättringar. Vi uppskattar deras goda service och tillmötesgående. Vi tycker de är noggranna, håller god kvalitet och är pålitliga. Vi använder Novael för montage av laddstolpar när vi har produktionstoppar och inte hinner med allt i vår egen produktion. Med det tryck vi upplever nu och ser framöver tror vi volymerna kommer att öka.”

God struktur Michael berättar att han varit delägare i företaget sedan 2009 och förvärvade hela bolaget 2016. Han såg stor potential i verksamheten som rymde lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning av apparatskåp. – Jag har själv arbetat i 30 år i branschen och känner mig trygg med att kunna leverera god kvalitet till mina beställare. Jag känner av en ökad efterfrågan av våra produkter och tjänster, men vi har alla arbetat hårt för att skapa en god struktur i företaget för att alltid stå redo för alla nya utmaningar, säger Michael Kuisma. Han passar i sammanhanget på att framhålla medarbetarna som var och en verkar inom sitt specifika ansvarsområde. – Alla har sina specialiteter och givna roller i bolaget, vilket medför att vi arbetar effektivt och kan stå för en genomgående hög standard på de produkter och tjänster vi erbjuder. Det är bra för såväl oss själva som våra kunder, poängterar Michael. Väl rustade På Novael Production AB jobbar man efter en given vision och affärsplan för att man över tid ska nå uppsatta mål och samtidigt ständigt bli bättre. Michael ser detta som en klar och tydlig styrka som genererar företaget stora muskler att konkurera med större aktörer. – Förbättringsarbete och struktur är något jag brinner för och det smittar av sig även på kunder och vårt närverk av kontakter. Det har emellanåt varit ett hårt jobb med en del tuffa beslut, men min filosofi är att vi alltid kan göra jobbet något bättre än dagen innan. Vi vill växa både som företag och på det personliga planet, och vi känner oss väl rustade inför framtiden.

Produktionen i full gång på Novael i Åtvidaberg

VD Michael Kuisma

Örsätter Industrigallerian 597 94 Åtvidaberg Växel: 0120-812 00 Epost: info@novael.se www.novael.se


industri 13 www.svenskleverantorstidning.se

Effektiv produktion med OnePartnerGroup

Palltillverkning OnePartnerGroup brukar benämna sig själva som Sveriges lokalaste rekryteringsoch bemanningsföretag, men de erbjuder även andra tjänster inom legoproduktion och logistik. I Värnamo, exempelvis, tillverkar man och säljer pallar och specialemballage i trä.

OnePartnerGroup Business Solutions AB är ett komplement till rekryterings- och bemanningsverksamhet som bolaget bedriver på ett flertal orter i landet, under varumärkena OnePartnerGroup och EPAB. OnePartnerGroup Business Solutions har egen produktion av pallar och specialemballage och utför också legoverksamhet åt industriföretag. Det kan handla om montering, packning och kvalitetskontroll med mera. Verksamhetslokaler finns i Värnamo, Vaggeryd, Anderstorp och i Östergötland. – Vi ger våra kunder stöd i hela deras leverantörskedja i allt ifrån produktion till lager och kvalitetskontroll, berättar Martin Skogeryd, platschef i Värnamo. Business Solutions kan hantera enstaka delar i kedjan eller flera delar som att producera, lagerhålla och leverera ut produkterna till slutkundkunden. Det ger en ökad flexibilitet för bolagets kunder som kan fokusera på sin kärnverksamhet. Systerföretaget OnePartnerGroup Logistics erbjuder tjänster inom logistik och skräddarsyr tillsammans med kunder all från drift och beman-

Specialemballage

Martin Skoglund ning av lager till 3PL till transporter och tull. Företaget har idag verksamheter i Jönköping, Nässjö och Göteborg. Närvaro och tillgänglighet – Koncernen rekryterar, utbildar och hyr ut personal för att hjälpa företag med deras behov, på kortare eller längre sikt. Vi har lång erfarenhet av att skapa mervärde för både kunder och medar-

betare och arbetar hela tiden med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, säger Martin Skogeryd. – Att Business Solutions och Logistics har tillkommit känns som ett naturligt steg för oss att kunna erbjuda kunderna ännu bättre lösningar på både lokal och regional nivå. Den lokala närvaron och tillgängligheten är viktig för bolaget. Att kunna ställa om och svara upp snabbt på uppdragen är viktigt nu när det är ett högt tryck på företagen. För att kunna göra detta är närheten till kunderna av stor vikt. – I en tid med brist på personal på många håll förstår fler och fler att det är viktigt att använda sin egen personal på bästa sätt och att hitta nya och flexibla lösningar på de uppgifter som inte kräver specialkompetens, fortsätter Martin. – Att köra och ställa maskiner kräver erfarenhet och kunskap som är svår att lägga på någon annan. Däremot, att låta någon annan genomföra

Har ni en produktion eller logistik som är tids - eller personalkrävande? Läs mer på onepartnergroup.se hur vi kan hjälpa er!

slutmonteringen, packningen eller att outsourca lager är enklare. Växer och utvecklas OnePartnerGroup Business Solutions har varit delaktigt i integrationsprojekt med målet att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Samhällsengagemanget på de lokala marknaderna är också viktigt. – Vi har en stark lokal förankring på de orter vi verkar och en hög expansionstakt. Vi öppnar flera kontor under de närmsta månaderna och Logistics etablerar sig i fler regioner. Vi är varken nöjda eller klara än på länge avslutar Martin Skogeryd med ett leende.


14

industri www.svenskleverantorstidning.se

Stark utveckling för stadig plastproducent Åtta år i branschen, men erfarenheten i PE Plast AB sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så. Det här är en sann expert när det gäller formsprutning av plastprodukter, ett koncept som inneburit kraftig utveckling och tillväxt i företaget.

VD Patrik Ekwall visar upp detalj till lastbil PE Plast AB:s huvudsakliga verksamhet handlar om att formspruta plastprodukter till bil-, el-, sjukvårds-, byggnads- och teknisk verkstadsindustri. Ambitionen är att lösa kundens alla önskningar kring samgjutningstekniker, såsom plast-plast, plast-gummi och plast-metall. Företaget, som formsprutar detaljer från 1 gram upp till 1,5 kilo, har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Idag sysselsätter verksamheten 20 anställda och omsätter cirka 35 miljoner kronor. – Jag köpte företaget 2009, berättar VD Patrik Ekwall. – De senaste åren har vi vuxit med 30-40 procent årligen och det har handlat om organisk tillväxt med våra befintliga kunder. Vi har under senare tid tagit fram 130 nya verktyg och vi bygger nu till 1 100 kvadratmeter för att klara den ökande efterfrågan. Vi är det lilla flexibla företaget med den höga kompetensen, som levererar rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Jag vet, det låter som en klyscha, men det är vår ambition, säger Patrik. Med utökad lokalyta behöver PE Plast naturligtvis också anställa fler kompetenta personer. Redan idag finns många medarbetare med lång erfarenhet av branschen.

Den tusen kvadratmeter stora utbyggnaden är klar i december Kunder i fordonsbranschen PE Plast förfogar i dagsläget över ett tjugotal maskiner med låskraft från 20 till 500 ton. Robotarna i verkstaden bidrar till en hög automatiseringsgrad. De flesta av företagets kunder finns i fordonsbranschen, såväl personbilar som lastbilar. – Vi har alla nödvändiga certifieringar som krävs för att få leverera till fordonsindustrin. Den senaste kallas EATF och vi fick höga betyg i certifieringsprocessen som ett kvitto på vår höga kvalitetsnivå, berättar Patrik Ekwall. PE Plasts kunder erhåller support från idé till färdig produkt. När Patrik och hans kollegor blir engagerade tidigt i ett projekt finns goda möjligheter till kostnadsbesparingar genom rätt materialval och utformning av produkten. Kan en metalldel ersättas med plast? Om det är möjligt blir resultatet i regel kostnadseffektivt och mer miljövänligt. Framtidsoptimism PE Plast tillhandahåller verktygskonstruktion både lokalt och i Asien. Prototypframtagningen sker i nära samarbete med kunden.

Negribossimaskin med 500 tons låskraft – Hela vår produktionskedja präglas av ett klart och tydligt kvalitetstänk. När produkten är klar kan vi även lagerhålla den om kunden så önskar, och härutöver står vi alltid för snabba och säkra leveranser, säger Patrik Ekwall som förstås har all anledning att se ljust på företagets framtid.

– Vi är förväntansfulla inför framtiden, prognosen kan liknas vid en solig vårdag, säger han lite skämtsamt. – Vi strävar också efter att vara en attraktiv arbetsgivare, med personal som trivs och stannar kvar.

Margretelundsvägen 18, 331 34 VÄRNAMO • 0370-65 32 00 • info@peplast.se • www.peplast.se


industri 15 www.svenskleverantorstidning.se

Northvolts batterifabrik byggs i Skellefteå Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik. En forskningsverksamhet kommer att förläggas till Västerås. Den totala investeringen fram till år 2023 är beräknad till upp emot 4 miljarder Euro varav merparten kommer att investeras i Skellefteå. – Vi är glada för beskedet. Det här kan bli en av Europas största etableringar. Valet av Skellefteå är ett styrkebesked för hela norra Sverige, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

Beskedet innebär att Northvolt tänker placera vad som kan bli Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier i Skellefteå. Fabriken väntas innebära uppemot 2 000-2 500 arbetstillfällen och kommer att innebära lokal och regional utveckling inom flera områden. –  Skellefteå har visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering av detta slag. Vi kan erbjuda hundra procent förnybar energiproduktion, en attraktiv site, väl fungerande hamn, järnväg, närhet till kommunikationer och dessutom en hög livskvalitet med möjlighet att snabbt öka byggandet av bostäder och skolor som kommer att behövas, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå. Teamarbete Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft, vill påminna om fortsättningen och ge alla inblandade en eloge. – Den här processen har varit ett teamarbete från dag ett. Nu tar vi oss an det intensiva arbete som fortsätter och är beredda att möta varje steg i tidplanen. Northvolts ambition är att sätta spaden i marken under andra halvåret 2018 och ha den första fjärdedelen av fabriken klar och uppe i produktion 2020. När fabriken är fullt utbyggd 2023 kommer den totalt att producera 32 GWh batterikapacitet per år.   – Skellefteå uppfyller samtliga grundläggande

Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft. Foto: Paulina Holmgren.

Peter Carlsson, vd Northvolt, Lorents Burman, kommunalråd Skellefteå, Anders Teljebeck, Västerås och Mikael Damberg, näringsminister.

förutsättningar för etableringen av fabriken på ett enastående sätt. Vi ser dessutom en stor fördel i att kunna använda oss av Skellefteås förnybara energiförsörjning, säger Peter Carlsson, grundare och VD, Northvolt.   skelkraft.se Kristina Sundin Jonsson.

En specialist på lastbilspåbyggnader En smart påbyggnad på ett fordon kan underlätta lastning och lossning väsentligt, och i förlängningen spara stora pengar för användaren. Här kan PLS Truck Bodies AB spela en viktig roll med sin långa erfarenhet av påbyggnader som är både användarvänliga och hållbara.

PLS Truck Bodies AB, som ingår i Inducorekoncernen, är specialiserat på lastbilspåbyggnader. Historiskt har det kunnat handla om nästan vad som helst; skogsbilar, flak för grus och sten eller kranbilar, men numera är det skåpbyggnationer som gäller. Företaget med sina 85 anställda är marknadsledande på fjärrtransportskåp och tillhandahåller även ett egenkonstruerat släp för marknaden. – Det släp vi tillhandahåller är 4- eller 5-axlat, berättar VD Roger Åström. – Vi får ett monterat chassi från den legotillverkare vi anlitar, vi bygger på skåpet enligt kundens önskemål, besiktigar och levererar ett komplett släp. Efterfrågan är stor. Vi säljer den under eget varumärke, och kunden erhåller alla garantier och komplett dokumentation från PLS. Tillsammans med vårt dotterbolag Norfrig räknar vi med att leverera 150 till 200 släp per år. Kunderna ser fördelen med att ha oss som en helhetsleverantör. Tillsammans med Norfrig, som är specialiserat på tempererade transportskåp, kan vi erbjuda alla typer av lösningar för transporter, säger Roger. 60-årsjubileum PLS Truck Bodies, som i år firar sextioårsjubileum, har ramavtal med Volvo, Scania och Mercedes Benz, som alla ställer hårda krav på sina leverantörer. Omsättningen för PLS ligger idag på cirka 170 miljoner kronor och hela Inducorekoncernen omsätter 1,4 miljarder kronor. Målsättningen är att fördubbla omsättningen de närmaste åren genom förvärv och organisk tillväxt. Några av de större slutkunderna är PostNord, Schenker med flera. Sju aktiva säljare bearbetar Sverigemarknaden och en sköter Norge. Det finns också en betydande organisation för efter-

Roger Åström marknaden som säkerställer en hög servicegrad under produktens livscykel. Premiumprodukter PLS konfigurerar sina produkter utifrån kundens önskemål, vilket innebär att man kan skräddarsy den lösning man vill ha på sitt släpfordon eller bilskåp. – Vi erbjuder en premiumprodukt, kunderna kommer tillbaka eftersom de får en kvalitetsprodukt med god totalekonomi, menar Roger Åström och tillägger att verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. – Vi har kompetensen, kapaciteten, miljötänket och långsiktigheten. Vi har dessutom ett samarbete med Linköpings Universitet för att förbättra aerodynamiken med målet att spara bränsle, upplyser Roger. Det kan till exempel handla om att man rundar av lister, monterar sidospoilers, minimerar hyttspelet, klär in objekt, täcker chassit undertill etc. För styckegodsleveranser i storstäderna kan PLS leverera höj- och sänkbara skåp. – Vissa kunder vill ha specialprodukter, där man till exempel kan köra av taket på sidan i kombination med ett kranmontage i skåpet. Vår flexibilitet gör att vi kan möta våra kunders höga förväntningar, avslutar Roger Åström.

Tillskärning av väggelement

Lastbilsskåp under uppbyggnad


16

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Det personliga arkitektkontoret med stora resurser I Accent Arkitekter i Värnamo tar man ett helhetsgrepp kring allehanda byggprojekt och levererar moderna lösningar som förenar färg, form och funktion. Det har sedan starten attraherat kunder inom såväl den privata som offentliga sektorn, och resulterat i allt ifrån privata hem till kontor och industrier.

Accent Arkitekter i Värnamo AB verkar i hela GGVV-regionen. Företaget har ett ramavtal med Värnamo kommun och arbetar också mot kommunala och privata fastighetsbolag samt företag och privatpersoner. Verksamheten etablerades 2010, sysselsätter idag nio anställda medarbetare och har snabbt vuxit till en aktör att räkna med i regionen. – Vi kan hjälpa våra kunder med hela uppdraget, från idé till färdigt projekt, och ta oss an alla typer av objekt, berättar delägaren Ing-Marie Gustafsson, tillika VD i Accent Arkitekter. Det kan handla om allt ifrån kontor, industrier och äldreboenden till flerbostadshus, villor och ladugårdar. Accent Arkitekter arbetar nära beställaren och är lättillgängliga. I teamet ingår ett nätverk av arkitekter, ingenjörer, projektörer, projektingenjörer, byggledare, kontrollansvariga och besiktningsmän. Vid behov av särskild kompetens inom exempelvis akustik, konstruktion, ventilation eller el hyrs den in av andra aktörer. – Vi avlastar vår kund från samordningsansvar och det är så många vill ha det idag, konstaterar Ing-Marie Gustafsson. Breda uppdrag För Värnamo kommun ligger Accent Arkitekter bakom ombyggnad av storkök och förskolor. Vidare gör man utredningar beträffande kommande projekt. Det kan handla om utemiljöer och lokalanpassningar av till exempel sporthallar, idrottsanläggningar och andra lokaler. Är tomten lämplig för en tänkt verksamhet? Hur är det med trafiklösningar och buller? Hur ser kostnadskalkylen ut? På Accent Arkitekter söker man hela tiden svaren för att åstadkomma ett så lyckat slutresultat som möjligt. – Ett flertal företag anlitar oss för utformning av om-, till- och nybyggnader av industrier och kontor. Genom att anpassa akustik, belysning, möbler och inredning kan vi skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Det är lättare att få personalen att trivas och stanna kvar om arbetsmiljön är attraktiv, poängterar Ing-Marie. Både Ing-Marie, som är arkitekt/SAR, och den andre delägaren Marcus Axelsson, som är byggnadsingenjör, har lång erfarenhet av arbete på ett stort arkitektkontor. Efter en tid kände båda att det var dags att starta eget, vilket alltså skedde 2010. – Vår ambition har hela tiden varit att verka i rollen som det mindre, personliga arkitektkontoret med det stora företagets tjänsteutbud, berättar Marcus.

Delägarna Ing-Marie Gustafsson och Marcus Axelsson – Vi är snabbfotade och kan hantera många uppdrag tack vare personligt ansvar och den samarbetsanda som är kännetecknande för vad som brukar kallas Gnosjöandan. När vi har toppar köper vi tjänster från kollegor och partners i vårt nätverk. Vi hänger med och är vana vid snabba ryck. Föredöme i god arbetsmiljö Ett gott rykte ger fler uppdrag. Hos Accent

Arkitekter i Värnamo är det personligt, rakt och tydligt, man är helt enkelt måna om att göra ett bra jobb. – Vi har en familjär, glad och positiv andra här på kontoret. Vi har valt att satsa mycket på personalen som har möjlighet att jobba hemifrån emellanåt. Dessutom anordnar vi studieresor, deltar på kurser, arrangerar teambuildningsaktiviteter och tar oss tid för motion och hälsoaktiviteter. De nya och unga lär av de äldre, kunskaperna sprids

och resulterar i bättre sammanhållning. Vi är stolta över vår arbetsplats och det är bra för både oss och våra kunder, påpekar Ing-Marie Gustafsson. Hon blickar gärna framåt och konstaterar avslutningsvis att man söker fler medarbetare, närmare bestämt en projektledare och en projektör. – Vi ser också gärna ett samarbete med nya beställare och framöver är vi inte främmande för en filialetablering i en större stad.

www.accentarkitekter.se Skolgatan 2D, 331 31 Värnamo, Sweden

+46 76 - 113 24 30 ing-marie@accentarkitekter.se


bygg 17 www.svenskleverantorstidning.se

Byggbranschen utbildar i energibyggnad Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för handledarutbildningen ENERGIBYGGARE – en utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning.

ENERGIBYGGARE vänder sig till alla som är verksamma i bygg- och installationsbranschen. Efter genomförd handledarutbildning ska deltagarna kunna fungera som handledare för sina arbetskamrater inom det egna företaget. – Bygg- och installationsföretagen är nödvändiga i arbetet med att sänka Sveriges energianvändning. Det här är ju något som våra företag jobbar med varje dag, även om de inte alltid använder begrepp som energieffektivisering. Att höja kompetensen kring detta ytterligare tjänar såväl företag som samhälle på, säger Hans Söderström, projektledare Installatörsföretagen. Sex moduler Kursen är uppdelad i sex interaktiva moduler som tillsammans tar cirka fyra timmar i anspråk; Introduktion – Energibyggare gör skillnad, Värmeisolering, Lufttäthet, Byggnaden som system samt Fukt och Installationer.

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för handledarutbildningen ENERGIBYGGARE. – Om drygt tre år, den 31 december 2020, ska alla nya byggnader vara nära-noll-energibyggnader. Därför är kompetens inom energieffektivt byggande en mycket viktig komponent för bygg- och installationsföretag. Och det brådskar, säger Åsa Douhan, projektledare Sveriges Byggindustrier.

2 000 personer har redan utbildats Från och med hösten 2017 ges utbildningen bland annat av Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagens utbildningsenhet EUU. I skrivande stund har nästan 2 000 personer genomgått utbildningen Energibyggare via han-

dledare på den egna byggarbetsplatsen. Utbildningen är framtagen inom ett EU-projekt där ledande branschaktörer medverkar. Energibyggare är en av de utbildningar som kan registreras i ID06 Kompetensdatabas. Källa: sverigesbyggindustrier.se

Bravida får stort partneringuppdrag när Mälarsjukhuset byggs om Bravida har tecknat partneringavtal med NCC när Mälarsjukhuset i Eskilstuna renoveras. Uppdraget omfattar installationer inom el, vs, ventilation samt säkerhet och har ett ordervärde på cirka 73 miljoner kronor.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna står inför en stor ombyggnation och modernisering. Bravida har fått i uppdrag av NCC att utföra samtliga installationer inom el, vs, ventilation och säkerhet i en 15 000 kvadratmeter stor sjukhusbyggnad. Byggnaden rymmer lokaler för vård och administration. Projektet, som inkluderar de nya installationerna, kommer att bidra till att lokalerna får betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftekonomi. – Samarbetsformen partnering är optimal i komplexa projekt. Installationer är en stor och viktig del i ombyggnaden och tillsammans kan vi

skapa moderna, effektiva och långsiktigt hållbara vårdmiljöer som gynnar patienterna, de anställda och landstinget, säger Hans Kroné, projektchef på NCC. Partneringprojekt Uppdraget utförs som ett partneringprojekt och en projektledare från varje teknikområde involveras från Bravida. Dessutom arbetar en installationschef från Bravida tätt tillsammans med NCC för att samordna projektet. – Det här är både ett viktigt och spännande uppdrag för oss. Vi tror starkt på det här sättet att samarbeta och driva entreprenader, säger Per Karlsson, för Bravida el i Eskilstuna. Projektet är uppdelat i olika etapper, en för varje sjukhusbyggnad. Den första etappen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2017/18 och den sista vid årsskiftet 2018/19. Totalt kommer cirka 20 Bravidamedarbetare vara engagerade i projektet. Källa: bravida.se

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

Bravida har tecknat partneringavtal med NCC när Mälarsjukhuset i Eskilstuna renoveras.


18

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Klimatneutral betong är målet i Sverige Den svenska betongbranschens målsättning är att de kommande åren ytterligare kraftigt minska koldioxidutsläppen från betong till husbyggnation. På lite längre sikt räknar branschen med att betong ska vara klimatneutralt sett ur ett livscykelperspektiv. Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat - en rapport om arbetet för klimatneutral betong”.

Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong. – Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation, främst kopplat till utveckling av nya cement, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och tillägger: – Betongbranschens utveckling under senare år med optimering av betongsammansättning och användning av alternativa bindemedel gör det möjligt att sänka klimatpåverkan ytterligare redan idag. Riksbyggens projekt Brf Viva är ett konkret exempel på det med cirka 30 procents lägre klimatpåverkan. Nu arbetar betongbranschen med målsättningen att nå halverad klimatpåverkan från betong inom fem år. Hållbarhet och utveckling Syftet med rapporten som branschföreningen Svensk Betong tagit fram är att redovisa det arbete som svensk betongindustri genomfört – samt vad man har för avsikt att genomföra framöver – för att minska klimatpåverkan från betong. I rapporten redovisas fakta om betongs klimatpåverkan och betongbranschens målsättning. Vidare betonas också vikten av att se till hela livscykeln då man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan. – Hållbarhet handlar om att väga samman både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Allt arbete med förbättring och optimering måste utgå från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd. Hela livslängden måste beaktas inte bara produktionsfasen, säger Malin Löfsjögård. Rapporten innehåller också sammanfattande information om betongs innehåll, egenskaper, funktion och livslängd samt långsiktig hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. – Vi märker att det finns en kunskapsbrist kring betongs klimatpåverkan och den mycket snabba utveckling som sker inom vår bransch då det gäller att få fram klimatförbättrad betong. Genom rapporten hoppas vi nu öka kunskapen hos beslutsfattare, kommuner, byggbolag, arkitekter och andra grupper som är involverade i

byggandet av nya bostäder i Sverige, säger Malin Löfsjögård och fortsätter: – Betongindustrin har under lång tid arbetat med utveckling. Med en tydlig målsättning pekar nu branschen ut riktningen för arbetet på kort och lång sikt för att nå klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv. Stor potential Redan idag är det fullt möjligt att leverera klimatförbättrad betong men nu vill Svensk Betong se en ökad efterfrågan från branschens aktörer. – Det är stort fokus på klimatpåverkan och behov av minskning, men vi ser att den potential som redan finns med klimatförbättrad betong inte utnyttjas fullt ut idag, säger Carina Edblad, ordförande Svensk Betong och VD Thomas Betong AB och fortsätter: – Betongbranschen arbetar med att ytterligare sänka betongs miljö- och klimatpåverkan på kort och lång sikt för betong till husbyggnation. Arbetet pågår inom olika områden, såsom betongsammansättning, råvaror, transporter, tillverkning, design- och materialoptimering. En liknande utveckling pågår för betong till anläggningskonstruktioner då nya cement med tillsatsmaterial som har cirka 20 procents lägre klimatpåverkan är på väg att introduceras i Sverige. Källa: svenskbetong.se

Freja, 11 år Alla barn som kämpar mot cancer är riktiga hjältar. Stöd barncancerforskningen med 100 kr i månaden så bidrar du till att fler barn överlever sin sjukdom. Bli Barnsupporter idag på barncancerfonden.se


infrastruktur 19 www.svenskleverantorstidning.se

Com Hem inleder samarbete kring smarta bostäder Com Hem och TMPL har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans kunna erbjuda digitala tjänster avseende bland annat smarta hem, energimonitorering, servicetjänster och social interaktion till Com Hems kunder.

TMPL tillhandahåller en plattform för integration av olika digitala tjänster till de boende. Tjänsteplattformen erbjuds till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Sverige och ska bidra till en bättre upplevelse för boende och förenkla administration för fastighetsägarna. Avtalet innebär att Com Hem kommer att vara TMPL:s exklusiva partner avseende distribution till kunder inom fastighetsägarsegmentet. – Vi märker ett stort intresse från våra fastighetsägarkunder kring hur de ska kunna dra nytta av digitala tjänster. Vi har alltid som fokus att släppa loss kraften för våra kunder och vi är övertygade om att vi med detta samarbete kommer att addera ett mervärde för de boende såväl som för fastighetsägarna, säger Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem.

tjänster för ökad grannsamverkan. De boende kommer förutom att kunna boka tvättstuga och hitta information om sitt boende, även kunna beställa matkassar, boka eller dela fordon samt beställa mat från den lokala restaurangen. – Fastighetsbranschen står inför en stor omställning, där utmaningen är att nyttja potentialen av digitalisering i framtidens boende. Vi drivs av tron att det digitala erbjudandet till de boende kommer att bli minst lika viktigt som det fysiska. Samarbetet med Com Hem påskyndar denna process och gör att fler människor inom kort kommer att erbjudas ett bättre boende, säger Eric Anderbjörk, VD på TMPL. Samarbetet med Com Hem har pågått sedan 2016 med ett antal pilotprojekt, men går nu in i nästa fas i och med att tjänsten börjar att anpassas till Com Hems kunder. Lansering kommer att ske hösten 2017.

Många funktioner Med tjänsteplattformen kommer fastighetsägare enkelt att kunna administrera information, hantera hyresbetalningar och erbjuda diverse

Källa: comhem.com

Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem. Fotograf: Olof Holdar

Stadsbor oroliga för växande sociala klyftor:

Hälsa är en klassfråga när stockholmarna bedömer sin stad Låginkomsttagarna i Stockholm upplever både sämre fysisk och mental hälsa, har låg framtidstro och anser sig ha sämre förhållanden än höginkomsttagare. Det visar en ny undersökning som NCC har låtit göra bland storstadsbor om utvecklingen i staden.

– Resultatet är oroväckande och visar att upplevelsen av vår boendemiljö också påverkar vår hälsa. Därför måste vi som samhällsaktör utforma och bygga områden som ger invånarna tillgång till sjukhus och andra samhällsfunktioner som kan bidra till att förbättra den upplevda hälsan, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC. Av undersökningen framgår att bland personer med lägre inkomst (mindre än 24 999 kronor i månaden) upplever endast 47 procent av de tillfrågade att de har en bra fysisk hälsa medan motsvarande siffra bland personer med en högre inkomst (över 40 000 kronor i månaden) är 68 procent. Samma mönster ser vi även i uppfattningen om mental hälsa.

Hälsa är en klassfråga när stockholmarna bedömer sin stad. Fotograf: Heath Korvola/ Getty images

Skillnad mellan inkomstgrupperna Låginkomsttagare anser sig även ha ett sämre förhållande, 65 procent jämfört med 75 procent för höginkomsttagare, samt sämre balans mellan arbete och privatliv, 50 procent bland låginkomst-

tagarna jämfört med 64 procent bland höginkomsttagarna. Framtidstron är det som skiljer inkomstgrupperna mest åt. Endast 40 procent av låginkomsttagarna har en stark framtidstro medan motsvarande siffra för höginkomsttagarna är 62 procent. De boende i staden upplever även att man har större grad av självbestämmande ju högre inkomst man har. Stadsplanering viktigt Undersökningen visar att brist på samhällsservice, såsom sjukvård, bankomater, bra skolor etc upplevs större i områden med lägre snittinkomst, och att de invånare som är missnöjda med sitt boendeområde saknar just närhet till sjukvård och bra skolor. – God stadsplanering är en viktig pusselbit för att skapa trivsel och trygghet i en stad. Vi vet till exempel att placeringen av ett sjukhus i en stad påverkar den upplevda hälsan bland invånarna och det är viktigt att ha med sig även sådana perspektiv när vi utvecklar samhällen så de sociala klyftorna inte blir ännu större, säger Christina Lindbäck. Källa: ncc.se


20

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Framtidens arbetsplats poppis i nutid

I Sankt Kors kontorshus testas framtidens arbetsplats och morgondagens möjligheter skarpt, i realtid. Vallastaden uppvisar mängder av nyskapande idéer kring hur vi kan bygga, bo och leva i framtiden. Men hur ser framtidens arbetsplatser ut? Vilka lösningar erbjuds i morgondagens arbetsliv? I Sankt Kors kontorshus i området testas framtidens arbetsplats och morgondagens möjligheter skarpt, i realtid.

Vallastadens enda kontorshus är byggt av Sankt Kors. Under bo- och samhällsexpots tre intensiva veckor fylldes huset av den levande utställningen ”Framtidens arbetsplats”, där företagare har provjobbat i den spännande miljön, fylld av nya tekniska lösningar. Bland annat har de haft tillgång till Linköpings första utomhusarbetsplats, högst uppe på husets terrass. En av de som jobbat i ”framtidens kontor” är Anton Hedström på Idea Hunt. Han berättar om en lyckad testperiod med ständigt utbyte av information och erfarenheter. – Kontoret har allt jag behöver, många bra platser att sitta vid, skrivare, konferensrum som bokas smidigt via en app, wifi som fungerar även på takterrassen och inte minst gott kaffe. Vi har verksamhet även i USA och kör videomöten varje vecka. Att kunna ha mötet utomhus, eller i det inglasade mötesrummet med schysst ljusinsläpp och frisk luft har verkligen varit inspirerande. Jag är också mycket positivt överraskad över allt gott

som kommer med att sitta tillsammans med andra bolag, säger Anton. Rum för tillväxt Med kraft av tekniska innovationer skapas nya möjligheter, inte minst för människor att arbeta nära tillsammans i mer flexibla miljöer. Sankt Kors jobbar på många olika sätt för att skapa miljöer som lockar till utveckling, kreativitet och mänskliga möten. Anna-Maria Jakobsson, tillväxtchef på Sankt Kors, menar att vi ställer nya krav på vår arbetsplats och att det traditionella kontoret med fördel kan kompletteras med fler alternativ. – Lokalerna ska erbjuda olika typer av arbetsplatser som fyller olika behov och du ska kunna sitta var som helst, något som är möjligt tack vare digitaliseringen. Det moderna kontoret uppmuntrar möten och samtal med kollegor. Tekniken skapar nya förutsättningar, men det är hur vi människor interagerar som är det mest spännande. De flexibla platserna ökar chansen att personer som kanske inte annars skulle arbetat nära varandra hittar nya infallsvinklar, ny energi och nya möjligheter till samverkan, säger AnnaMaria. ”Gav mersmak” Sankt Kors fortsätter att söka vägar för att forma framtidens kontor. Huset i Vallastaden ska även fortsättningsvis fungera som testbädd

för att hitta de bästa lösningarna för framtidens företagsmiljöer och hyreslösningar. Testperioden under expot i Vallastaden gav verkligen mersmak, menar Anna-Maria. – Det är jättekul att vår kontorslösning och utomhusarbetsplatsen får så mycket uppskattning. Det är tydligt att många önskar sig en flexibel

arbetsmiljö, utan att för den skull behöva göra avkall på vare sig teknik eller bekvämlighet. Men om ett företag önskar sig ett mer traditionellt kontor, har vi har fem våningar till i huset med plats för det också, säger Anna-Maria. Källa: saktkors.se


it 21 www.svenskleverantorstidning.se

Internetmuseum skriver historia på Wikipedia Internetmuseum tar i höst in en Wikipedian in Residence för att sprida internethistorien på världens största uppslagsverk. Satsningen genomförs i samarbete med Wikimedia Sverige.

– Det här är ett sätt för oss på Internetmuseum att se till att kunskapen om internets historia sprids så brett som möjligt. Wikipedia är den naturliga starten för den som söker fakta i ett ämne, och vi vill bidra till att informationen där både är heltäckande och spännande, säger Jörgen Löwenfeldt, verksamhetsansvarig för Internetmuseum, som drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. En Wikipedian in Residence (WiR) är en erfaren Wikipediaskribent som under en bestämd tid jobbar på plats hos ett företag eller en organisation. Denne fungerar som mellanhand för att utveckla verksamhetens arbete med Wikipedia och Wikimedia Commons, den fria mediedatabasen. Andra liknande samarbeten som genomförts har varit hos Riksantikvarieämbetet, Smithsonian och British museum. Värderar relevans WiR på Internetmuseum är Emma Rydberg, mångårig administratör på nätuppslagsverket, utbildad researcher och samhällsvetare. Hennes roll blir att gå igenom museets förstahandskällor och värdera deras relevans för Wikipedia. Hon ska

även studera museets fysiska och digitala arkiv. – Det känns väldigt roligt att kunna bidra till att sprida den kunskap om Sveriges internethistoria som Internetmuseum har. Som en del av Wikipedias gemenskap kommer jag att hjälpa till med förståelsen av Wikipedia och se till att artiklarna inom ämnesområdet håller hög kvalitet, säger Emma Rydberg. ”Ett kulturarv” Som Wikipedian in Residence kommer Emma att inventera Wikipedias behov av museets ämnesexpertis för att se vad som i nuläget saknas och vilka artiklar som behöver skapas och byggas ut. Det gäller även för Internetmuseums bildmaterial och media, som kan dyka upp på Wikipedia när projektet är genomfört.  Sara Mörtsell är projektledare för utbildning på Wikimedia Sverige: – Internetmuseum bär ett kulturarv som berör vår vardag, men berättelsen om hur internet utvecklades är ändå relativt okänd bland allmänheten. Med Emmas spetskompetens ger hon museet alla möjligheter att kunna tillgängliggöra kunskapen för alla, eftersom Wikipedia är världens femte mest besökta webbplats. Källa: iis.se

Jörgen Löwenfeldt och Emma Rydberg. Fotograf: Kristina Alexandersson CC BY

Förtroendet för svenska myndigheters hantering av känslig information rasar I en uppföljande undersökning har Sentor tagit reda på hur förtroendet för myndigheters hantering av känslig information påverkats av det uppmärksammade IT-haveriet hos Transportstyrelsen. De nya siffrorna visar att förtroendet har dykt från 70 procent i februari till 50 procent i augusti.

Sentor tar varje år fram rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. I år genomfördes undersökningen i februari och rapporten har nu sammanställts av Sentor för release senare i höst. I undersökningen har Sentor frågat svenskarna om deras förtroende för att myndigheter och andra aktörer som hanterar känslig data skyddar informationen från missbruk och intrång.

Jörgen Elovsson, GDPR-ansvarig på Sentor.

IT-skandalen påverkar I februari uppgav 70 procent av svenskarna att de hade högt eller mycket högt förtroende för att myndigheter skyddar informationen. När samma fråga ställdes i augusti hade förtroendet kraftigt sjunkit. Nu uppgav endast 50 procent att förtroendet var högt. – Den senaste tidens uppmärksammade händelser har självklart påverkat svenskarnas förtroende för myndigheters hantering av känslig information. Haveriet visar på vikten av att ha ordning på sin informationssäkerhet och att ha en kompetent och engagerad ledning som prioriterar

detta område. Förhoppningsvis leder det här till ett helt annat fokus från högsta ort för att lyfta säkerhetsarbetet i offentlig sektor, för det behövs, säger Jörgen Elovsson som är GDPR-ansvarig på Sentor. Även kommunerna tappar i förtroende hos svenskarna Det är inte bara myndigheterna som har tappat i förtroende, även kommunerna har påverkats av den senaste tidens händelser. Förtroendet har rasat från 60 procent i februari till 44 procent i augusti. Kommunerna har länge kritiserats för bristande informationssäkerhet. När MSB genomförde en undersökning 2015 visade det sig att 170 av 241 kommuner som deltog i undersökningen inte arbetade systematiskt med informationssäkerhet. Även om det förhoppningsvis har blivit bättre sedan dess finns det fortfarande stora brister som kan bli kostsamma för medborgarna. – Kommunerna har ansvar för många viktiga samhällsfunktioner och sitter på mycket känslig information. Det kan vara allt från vattenförsörjning till personuppgifter kopplade till vård och omsorg. Kommunerna behöver precis som myndigheterna lyfta sig flera snäpp, men för det krävs pengar. Frågan är om resurserna finns, avslutar Jörgen. Källa: sentor.se


22

energi www.svenskleverantorstidning.se

Havsbaserad vindkraftspark i Storbritannien får innovativ lösning för energilagring ABB:s batteribaserade energilagringssystem optimerar användningen av förnybar energi och ger samtidigt stabilare elnät och säkrare elleveranser.

ABB har vunnit en order på sitt system BESS (Battery Energy Storage System) på två megawatt för att stödja integrering och överföring av elkraft från den havsbaserade vindkraftparken Burbo Bank utanför Liverpool i Storbritannien. Beställare är det ledande danska energiföretaget för hållbar energi DONG Energy. Burbo Bank har varit i drift sedan 2007 och har en kapacitet av 90 MW, vilket motsvarar elbehovet hos upp till 80 000 engelska hushåll. Det här blir första gången som en havsbaserad vindkraftpark ansluts till ett energilagringssystem av det här slaget för att stärka och stabilisera elnätet i Storbritannien. Stabila och säkra elleveranser Det nationella transmissionsnätet i Storbritannien (National Grid) behöver säkerställa stabila och säkra elleveranser. Nätfrekvensen är beroende av balansen mellan utbud och efterfrågan på el. Integrering av stora mängder intermittent vindkraft ökar komplexiteten på utbudssidan och kan resultera i frekvensvariationer som i sin tur kan påverka leveranserna av el till konsumenterna.

ABB:s innovativa lösning BESS stabiliserar nätfrekvensen och hjälper därmed vindkraftparken att leverera säker och tillförlitlig el. – Vi är glada att få implementera den här innovativa lösningen som kommer att underlätta integreringen av miljövänlig vindkraft utan att kompromissa med nätstabiliteten och elkvaliteten till konsumenterna, säger Giandomenico Rivetti, global chef för ABB:s verksamhet High Voltage Products inom divisionen Power Grids. – Energilagring spelar en nyckelroll i utvecklingen av elnätet och är ett strategiskt fokusområde för oss som partner i arbetet för ett starkare, smartare och grönare elnät. ”Förverkligar vision” – Behovet av flexibla elnät fortsätter att öka. Som en ledande leverantör av fossilfri energi ser vi fram emot att vara en del av den här innovativa lösningen som gör energisystemet smartare och bidrar till högre stabilitet i transmissionsnätet, säger Ole Kjems Sørensen, Senior Vice President, Partnerships, M&A and Asset Management vid DONG Energy. – Den här lösningen som vi har utvecklat tillsammans med ABB är ett exempel på hur vi förverkligar vår vision. Källa: abb.com

ABB:s batteribaserade energilagringssystem optimerar användningen av förnybar energi och ger samtidigt stabilare elnät och säkrare elleveranser. Fotograf: Foto: Dong Energy

Vattenfalls kärnkraft rekryterar hundratals – Kärnkraftsproduktion in på 2040-talet skapar många arbetstillfällen de kommande årtiondena.

framtida svenska elförsörjningen. Kärnkraftsproduktion in på 2040-talet skapar många arbetstillfällen de kommande årtiondena, säger Dag Svensson, chef för HR inom BA Generation.

Vattenfalls kärnkraftsverksamhet behöver fler än 300 nya medarbetare de kommande åren. Nu lanseras en unik satsning för att locka ingenjörer och teknikintresserade som vill arbeta med Vattenfalls kärnkraftsverksamhet in i framtiden.

Dag Svensson, chef för HR inom BA Generation. Fotograf: Bosse Johansson

Nu rekryterar Vattenfall inför framtiden. Med Vattenfalls breda kärnkraftsverksamhet behövs hundratals nya medarbetare de kommande åren och sannolikt ännu fler på längre sikt. – Vi vill attrahera, utveckla och behålla medarbetare samtidigt som vi med kampanjen vill skapa intresse för en framtida karriärmöjlighet inom ett område som är mycket viktigt för den

60-tal yrken Inom svensk kärnkraft finns ett 60-tal olika yrken och utvecklingsmöjligheterna är stora och finns i hela Vattenfallkoncernen. Kampanjen pågår mellan 15 september och 15 december och riktar sig i första hand till högskoleingenjörer och civilingenjörer som är nyutexaminerade eller har några års arbetslivserfarenhet. Kampanjen syftar också till att rekrytera ett 20 tal ”Nuclear Trainees” till Vattenfall Nuclear Trainee Programme som startar i mars 2018. 20 000 arbetstillfällen Förra året svarade den klimatvänliga kärnkraften för 40 procent av svensk elkraftsproduktion – lika mycket som svensk vattenkraft. Svensk kärnkraft är moderniserad och Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 är väl rustade för långtidsdrift. Svensk kärnkraft skapar idag omkring 20 000 arbetstillfällen inom drift och underhåll. Källa: vattenfall.se

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


energi 23 www.svenskleverantorstidning.se

Snabb utveckling av elbussar runt om i Sverige Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta smarta projekt och utveckling för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster, förbättra hållbarheten, locka företag och talang, samt utveckla sin konkurrenskraft. Miljövänlig transport har allt mer kommit att bli en fråga för kommunerna och klimatförändringarna är regeringens högst prioriterade miljöfråga. Sverige har satt det ambitiösa målet att införa en fossilfri fordonsflotta år 2030, vilket är ett viktigt steg mot målet om ett koldioxidneutralt samhälle som ska uppnås år 2050. Kollektivtrafiken och särskilt busstrafiken spelar en viktig roll för att uppnå detta mål. Detta eftersom kollektivtrafik som drivs med el möjliggör minskade utsläpp och energiförbrukning, samt mindre buller i vår trafikmiljö. Utmaningar – och möjligheter Framtidens städer ställer stora krav på tillgänglighet och närhet mellan invånare, arbetsplatser och allt annat staden har att erbjuda. Busstrafiken i våra städer står inför stora positiva förändringar de närmaste åren. Samtidigt som beprövad teknik och etablerade drivmedel under många år kommer att vara viktiga för att hålla kollektivtrafiken rullande finns det tydliga tecken på att en helt ny era håller på att göra sitt intåg. Elbussarna är energieffektiva och kollektivtrafiken kommer att kunna köra nära människors bostäder och rätt igenom bostadsområden på ett helt annat sätt än idag. Vid årsskiftet fanns det 41 helt eldrivna bussar i Sverige, vilket är en fördubbling jämfört med föregående årsskifte. Statistiken visar också att det finns en bredd av leverantörer av eldrivna bussar, och att det idag finns eldrivna bussar registrerade i tio svenska kommuner. Umeå en förebild En av de städer som satsar på elbussar är Umeå. Stadens ambitiösa planer på att köra stadsbussarna på el har väckt stor uppmärksamhet, både inom Sverige och internationellt. Det finns för tillfället nio elbussar i drift i Umeå och satsningen på miljövänliga bussar har bidragit till att kväveoxidutsläpp från busstrafiken har minskat med 19 procent. Planen är att upphandla ytterligare 24 helelektriska bussar under 2019, vilket kommer att innebära att 70 procent av stadsbussarna då kommer att vara eldrivna. Satsningen innebär dock stora kostnader. Det handlar om investeringar på runt 200 miljoner kronor och än så länge är det dyrare att använda elbussarna. Varje elbuss kostar cirka 200 000 kronor mer per år, men när marknaden växer är förhoppningen att det blir billigare. Flera finansieringskällor Finanskrisen har satt märkbara spår i kommunernas ekonomi och den offentliga sektorns budget är ofta otillräcklig för att kunna investera i elbussar. Följande nedskärningar av offentlig finansiering från staten söker kommuner därför efter andra former av finansiering för att möjliggöra investering av elbussar. Verkligheten är att kommunerna behöver komma åt en blandning av finansiering från den offentliga och privata sektorn för att påskynda sina smarta initiativ och dra nytta av de resulterande förbättringarna, såsom besparingar, förbättrad effektivitet, kvalitet och medborgarservice så snabbt som möjligt. Ett varierat utbud av finansieringskällor tillåter kommuner att genomföra samtliga önskade investeringar med hjälp av en kombination av finansiering från den offentliga och den privata sektorn. Olika finansiärer kan anskaffas för de olika typerna av teknikinvesteringar. Ju tidigare de smarta investeringarna genomförs, desto snabbare kan man se besparingar eller nya intäkter.

2,2 miljarder euro Forskning från Siemens Financial Services (SFS) beräknade tillgången till finansiering som en typisk kommun skulle kunna komma åt från finansiärer inom den privata sektorn. Forskningen visar att det finns 2,2 miljarder euro tillgängligt från privata finansiärer för utveckling av svenska smarta städer och kommuner. Denna beräkning visar till vilken nivå tillgångsbaserad finansiering kan bidra till att förbättra medborgarnas hälsa, göra de offentliga tjänsterna mer effektiva och ändamålsenliga samt locka företag och talang för ekonomisk tillväxt. Det kommer även resultera i att främja och frigöra den hårt pressade offentliga sektorns kapital för mer visionära och experimentella initiativ för utveckling av smarta städer och kommuner. Tillgångsbaserad finansiering Tillgångsbaserad finansiering är lättillgänglig och det är enkelt och snabbt att sätta upp. De erbjuder också hög transparens för övervakning och analys av kostnader. Sådana finansieringsmetoder sprider kostnaden över en överenskommen avbetalningsperiod, med månatliga finansiella betalningar anordnade efter att anpassa den förväntade nyttan över tiden från den nya tekniken. Detta eliminerar behovet av en stor initial utgift, vilket låser upp de tillgängliga medlen för andra utgifter. Med andra ord ger tillgångsbaserad finansiering kommuner tillgång till den senaste tekniken, utan att behöva ta av knappa kapital eller använda traditionella krediter. Finansieringslösningen kan även täcka andra kostnader såsom installation samt ge flexibilitet att uppgradera tekniken i linje med utvecklingen. Smarta städer Kommuner som vill investera i miljövänliga bussar skulle kunna överväga fördelarna med en specialistfinansiär som har en djup förståelse för både de utmaningar och krav den offentliga

sektorn står inför. Till skillnad från traditionella finansiärer som kan sakna omfattande teknisk kunskap för att till fullo utvärdera effekten en potentiell investering förstår specialistfinansiärer tekniken och dess praktiska tillämpning inom den offentliga sektorn. Nya smarta elbussar är bara ett exempel på utvecklingen av smarta städer för att lyckas åstadkomma en tät och attraktiv stad. Det måste dock finnas pengar i budgeten för att genomföra investeringen i första hand. Nedskärningarna i kommunernas offentliga finansiering fortsätter och man kan tydligt se vilken nyckelroll finansiering från den privata sektorn har genom att hjälpa dem att uppnå sina ambitioner och utveckla smarta kommuner och städer. GUNNAR SKAGERLIND, Siemens Financial Services i Sverige


24

solenergi www.svenskleverantorstidning.se

Solenergin fortsätter vinna mark

Kv Sashsen, HSB:s brf i Helsingborg. VD Robin Nilsson vid solcellsanläggningen på Energotech, Malmö.

Vi träffar Robin Nilsson, ägare och VD för Svenskt Byggmontage AB, ute på en av arbetsplatserna där Energotech AB bygger både kontor och lager. Med hjälp av egen transportör lyfts solcellspanelerna upp på taket och monteras enligt framtagen installations- och planritning. Monterad och klar kommer anläggningen att leverera cirka 50 000 kWh per år. – I kombination med en ytterst välisolerad byggnad samt att beställaren, Sven Pavin, är specialist inom värmebranschen (elektrisk och vattenburen takvärme), blir detta en högst miljöanpassad anläggning att visa upp som exempel på framtidens värmelösningar, säger Robin som grundande bolaget 2013 efter att ha verkat i branschen under många år. – Min far, Rune Nilsson, har alltid varit verksam i byggbranschen, så det var hos min far som jag började min praktik. Redan 2005 var vi med och monterade en solcellsanläggning, vilken då var Sveriges första offentligt upphandlade anläggning, berättar Robin.

Elsäkerhetsverket som behörig elinstallatör. Produktutvecklingen gällande solcellspaneler och växelomriktare går snabbt framåt och ger redan idag hög verkningsgrad, vilket tillsammans med allt lägre produktkostnader bidrar till den växande marknaden, berättar Robin. Fossila bränslen, såsom olja, gas och kol, blir allt dyrare att hantera ur miljösynpunkt, vilket gynnar utvecklingen av förnybar energi. Här blir de många fördelarna med just solenergi tydliga. Driftskostnaden i förhållande till investeringskostnaden vid installation, det vill säga en engångskostnad som bestämmer elpriset under avskrivningstiden (vanligtvis kring tio år), innebär att elförbrukningen därefter blir helt gratis, samtidigt som solcellerna kanske till och med genererar ett överskott som kan säljas. – Tänk att få en utbetalningsavi i stället för en räkning från elleverantören, säger Robin Nilsson med ett leende och nämner därefter fler fördelar med solenergi. Fastighetsvärdet höjs motsvarande investeringskostnaden, anläggningen har lång livslängd (produktionsgarantin för solcellspaneler är 25 år), miljöpåverkan är obefintlig utan ljud och utsläpp, och anläggningen kräver heller nästan inget underhåll utöver vanlig rengöring. – Man bör också ha i åtanke att kostnaden för solenergi dessutom är helt oberoende av fluktuerande marknadspriser, samtidigt som energideklarationen, vilken idag är ett krav vid fastighetsförsäljning, får ett annat värde som kan möjliggöra en positiv inverkan på försäljningspriset, påminner Robin Nilsson.

Många fördelar Bygg- och solcellsentreprenader är Svenskt Byggmontage AB:s specialiteter, där de sistnämnda har kommit att dominera uppdragen allt mer. – Från början verkade vi mestadels i rollen som underentreprenör till större byggbolag, men med tiden har vi i allt högre grad levererat nyckelfärdigt till både privatpersoner och företag. Vi ritar, projekterar och monterar anläggningen, därefter är den i kundens ägo, säger Robin och fortsätter: – Vi utbildar oss kontinuerligt för att framtidssäkra våra insatser och är registrerade på

Stora projekt Företag och privatpersoner kan idag söka statliga subventioner för installation av just solenergi. Företag har 30 och privatpersoner 20 procent på komplett anläggning, men Energimyndigheten ser just nu över dessa bidrag, vilket får Robin att hoppas på ännu bättre villkor så småningom. Sedan starten har Svenskt Byggmontage monterat solcellsanläggningar för åtskilliga uppdragsgivare, bland annat på Hylliebadet, IKEA:s nya huvudkontor i Svågertorp och Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

Allt fler, såväl privatpersoner som företag, ser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med solenergi. Svenskt Byggmontage AB står i sammanhanget för ett starkt och tilltalande koncept som innefattar allt ifrån ritning och projektering till montage av den nyckelfärdiga anläggningen.

Peter Carlsson och Kim Nordgren, montörer på Svenskt Byggmontage.

Gunnarshögs Gård, Hammenhög, Österlen. – Gunnarshögs Gård är precis driftsatt och klar, upplyser Robin och fortsätter: – Gällande egna anläggningar försöker vi hålla oss i Skåne, men vårt upptagningsområde är hela södra Sverige, berättar Robin som i sammanhanget gärna framhåller Kraftpojkarna AB. – Kraftpojkarna är vår grossist på allt gällande solenergi. De har ett fantastiskt sortiment och är idag Skandinaviens största grossist. Genom deras produkter och sortiment kan vi stå för långa gar-

antier, vilket gör att våra kunder känner sig trygga och kan räkna hem den anläggning vi har installerat enligt angiven prognos, säger Robin Nilsson. Han ser ljust på framtiden för såväl Svenskt Byggmontage som solenergibranschen i stort. – Framöver lär vi utöka personalstyrkan vad gäller både försäljning, projektering och montage. Miljö- och energifrågor är ju något hela världen bryr sig om idag och det känns förstås oerhört stimulerande att få vara med på den resan.

CMYK-färgskala

Häljarp Skåne Offertförfrågan : info@svensktbyggmontage.se

Vi levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar! PMS-färgskala

PMS 431

PMS 2935

Tel: 070 5598191


göteborg 25 www.svenskleverantorstidning.se

En viktig aktör för västsvenska utemiljöer LP Entreprenad är en betydande aktör när det gäller utveckling och skötsel av västsvenska utemiljöer. Man jobbar med anläggning, skötsel och maskintjänster i ett koncept som spänner över allt ifrån enstaka tjänster till kompletta helhetsentreprenader.

Lökplantering, Kungälvs sjukhus, 8 kg

LP Entreprenad är ett av Västsveriges ledande företag inom utemiljö. Niclas Petersson driver bolaget som Operativ Chef men det var hans far Lennart som startade detsamma redan 1956. Verksamheten har ända sedan starten utgått från Gunnilse strax utanför Göteborg och man började med att erbjuda maskintjänster när kommunen byggde fotbollsplaner. Under 60-talet började man även med snöröjning och under 80-talet köptes den första grävmaskinen. 1996 tog Niclas tillsammans med sina fem syskon över ägarskapet i LP Entreprenad. – Ända sedan slutet av 80-talet har vi jobbat med egna entreprenader och idag verkar vi brett inom tre huvudsakliga arbetsområden; anläggning, skötsel och maskintjänster, berättar Niclas. Små och stora uppdrag Det handlar om att skapa och underhålla livsmiljöer. LP Entreprenad bistår med allt ifrån enstaka tjänster till kompletta helhetslösningar och kan härutöver erbjuda specialisttjänster samt jour. Det sistnämnda gäller inte minst vintertid då LP Entreprenad utför vinterväghållning och snöröjning i regionen. Anläggningsentreprenader rör i princip allt inom mark och anläggning, VA-arbeten, dräneringar, grundarbeten, miljösanering, väganläggning, beläggningsarbeten,

anläggning och underhåll av parker, lekplatser samt idrotts- och fritidsanläggningar är exempel på uppdrag som ingår i det breda konceptet. Stort arbetsområde Området Skötsel omfattar omvård i olika former av utomhusmiljöer. – Vi jobbar till exempel på uppdrag av Göteborgs Stad med ansvar större delen av Hisingen samt västra Göteborg från Västra Frölunda till Kullavik. Här sköter vi om alla gator och parker genom att till exempel klippa gräsytor, rensa ogräs samt städa gator, torg och skolor. Dessutom genomför vi halkbekämpning under vintern i hela Göteborg, berättar Niclas Petersson och tillägger att man samarbetar med cirka 350 olika aktörer när det gäller vinterväghållning. LP Entreprenad hyr också ut maskiner med förare. I maskinparken finns 20 grävmaskiner, ett 30-tal sopmaskiner och cirka 50 traktorer. – Vi säljer tjänsterna till exempelvis kommunen, fastighetsbolag och driftunderhållsentreprenörer som Svevia, NCC och Peab, upplyser Niclas Petersson innan han runder av: – Vi värnar om vår miljö och skapar hållbara lösningar – från idé till livskvalitet.

Effektiv systemintegration skapar förutsättningar för tillväxt Integration är nyckeln som möjliggör för olika verksamheter att snabbt ta till sig ny teknik och förändra sina affärsprocesser. En tydlig strategi för integration gör att du kan skapa förutsättningar för verksamheten att växa, förnya sig och skapa tillväxt. Det är utifrån denna filosofi som Celeste Digital i Göteborg AB byggt sitt koncept, vilket innefattar kvalificerade tjänster inom systemintegration.

Celeste Digital i Göteborg AB är ett tjänsteföretag inom IT-sektorn, tillika specialist inom systemintegration. Man jobbar med och har lång erfarenhet av ICC, det vill säga Integration Competence Center, Governance, Plattformsutvärdering, Projektledning, Molnstrategi, Utveckling och Test – allt med fokus på Integration. – Mycket av det vi hjälper våra kunder med drivs av digitaliseringen av tjänster och affärsprocesser, och man kan säga att det vi ser idag bara är början på den digitala transformationen. Idag, när processer går från att vara manuella rutiner till automatiserade och digitala, krävs det väldigt mycket systemintegration, berättar Marcus Johansson, VD. Växande behov Integration är nyckeln som möjliggör för olika verksamheter att snabbt kunna förändra sina affärsprocesser och maximera utnyttjandet av befintliga system. En tydlig strategi för integration gör

att du kan skapa förutsättningar för verksamheten att växa, förändra sig och skapa tillväxt. – Vi ser idag ett växande behov av digitalisering inom både privat och offentlig sektor. E-handel med både företag och privatpersoner kräver integration mellan system och affärspartners, eftersom alla delar är automatiserade och digitala. Vi jobbar mycket med integrationsplattformar som är det centrala navet i en integrationslösning. Med hjälp av denna ges full kontroll på en verksamhets affärsflöden, förklarar Johan Holmberg, grundare och en av delägarna i Celeste Digital. Bolaget har jobbat med företag som COOP, Lantmännen, Phoenix Group och Göteborgs Universitet. För COOP Värmland arbetar man i ett pågående projekt kring integrering av en leverantörsportal, och för Phoenix Group jobbar man med ett omfattande byte av integrationsplattform i samarbete med Axway. – Lantmännen är ett internationellt företag som växer genom uppköp. För dem har vi integrerat de nya verksamheterna med de gamla genom en smart integrationsplattform. Här jobbar vi med en av våra samarbetspartners, Software AG, berättar Johan Holmberg. Hög kompetens Celeste Digital sysselsätter fem anställda på kontoret i Göteborg. – Vi söker aktivt efter nya kompetenser, både seniorkonsulter men också juniorkonsulter, för att bättre kunna tillmötesgå kundens olika behov och få en så bra kostnadsbild som möjligt, säger Marcus Johansson och berättar att man har ett

Johan Holmberg och Marcus Johansson partnerskap med ett indiskt företag i syfte att erhålla spetskompetens, men också ur ett ekonomiskt perspektiv, samt för att kunna täcka olika tidszoner. – Härigenom kan vi till exempel erbjuda support och underhåll 24 timmar om dygnet. Idag har vi också ett antal underkonsulter som hjälper oss, vilket ger oss ytterligare kompetens och bredd, påpekar Marcus. Celeste Digital tillhandahåller också paketerade lösningar för testning av systemintegration. – Vår erfarenhet visar att en av de viktigaste

framgångsfaktorerna för att lyckas med ett integrationsprojekt i tid och med hög kvalitet vid driftsättning är just tillgången till ett bra testverktyg och ramverk som möjliggör integrationstester, säger Marcus Johansson. Han tror att företaget kommer att expandera och växa med flera individer per år framöver. – Vi sätter våra medarbetares utveckling och välmående i fokus. Det ser vi som drivkraften i företaget, vilket gör att vi kommer att kunna växa, locka till oss nya medarbetare och bibehålla vår höga kvalitet.

Digital transformation through Integration Kronhusgatan 11 | 411 05 | Göteborg | info@celestedigital.se | tel: +46709152910


26

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Viktig miljökonsult när Västra Götaland utvecklas

Fotograf: Kasper Dudzic I det moderna samhället ligger utmaningen i att utveckla infrastruktur i boendemiljöer och samtidigt bibehålla den biologiska mångfalden. Här spelar EnviroPlanning Västra Götaland en viktig roll i sin strävan efter att främja lösningar som är såväl ekonomiskt som ekologiskt och etiskt hållbara.

EnviroPlanning är ett kunskapsorienterat konsultföretag som erbjuder tjänster inom Akvatisk biologi, Biologisk mångfald, Miljösäkrad samhällsbyggnad och Hållbar kemikalieanvändning. I rollen som miljökonsulter vägleder man sina uppdragsgivare mot lösningar som är såväl ekonomiskt som ekologiskt och etiskt hållbara. Idag sysselsätter verksamheten, som ägs av medarbetarna, ett 20-tal personer, varav hälften är disputerade. – Vi styrs av våra värderingar, vilket innebär att vi bidrar till våra medarbetares trivsel och balans i livet, samtidigt som vi jobbar med ett stort miljöengagemang. Båda är viktiga för oss, fastslår Tony Johansson, VD på EnviroPlanning Västra Götaland AB. Tony studerade Väg och Vatten med inriktning ljud och vibrationer på Chalmers på 80-talet. Efter en tid som regionchef och försäljningschef på ÅF fick han i april i år möjligheten att leda EnviroPlanning, ett uppdrag han inte kunde tacka nej till. Varierande projekt EnviroPlanning Västra Götaland startades 2000 som ett expertföretag inom miljö och samhällsutveckling i Göteborg. En av bolagets största kunder är Trafikverket för vilka Bold man utför en mängd olika Rockwell Italic uppdrag. Vinklad Ett av dem rör projektet Marieholmsdevis förbindelsen där man verkar i rollen som miljöbyggledare och ser till att projektet följer gällande miljölagstiftning.

EnviroPlanning är också involverat i planering och uppföljning av ekoduktprojekten över E6 och Sandsjöbacka i Mölndal, vilka ska vara avslutade i juni 2018. Det rör sig om byggandet av så kallade faunapassager som gör att djur kan passera genom infrastrukturen. I ett pilotprojekt för Trafikverket bistår man dessutom med kunskap kring införlivandet av ett viltvarningssystem längs våra vägar. – Vi jobbar mycket åt kommuner och har ramavtal kring olika typer av uppdrag, såsom naturvärdesinventeringar och ekosystemtjänster. En av våra största insatser var som sakkunniga i projektet Västlänken, där förhandlingar i miljödomstolen nyligen avslutades. Vi har också hjälpt Kungälvs kommun när de genomförde en ny detaljplan för ett område i Kungälvs centralort. Här ska man pröva möjligheterna att komplettera befintlig miljö vid Kvarnkullen med bostäder, berättar Tony Johansson.

Stora utmaningar EnviroPlanning Västra Götaland jobbar också med hållbarhet när det gäller kemikalier, ett arbete som bland annat omfattas av två viktiga uppdrag. Det ena gäller giftfria förskolor och det andra rör utländska produkter som ska lanseras på den svenska marknaden. Härutöver har man också fått ett uppdrag på Europanivå för att titta på innehållet i hushållskemikalier, till exempel tvätt- och diskmedel. – Beträffande hållbar kemikalieanvändning har vi genomfört ett flertal uppdrag. Vi har till exempel bistått Naturskyddsföreningen med utformning av Bra Miljöval-kriterier och krav för hormonstörande ämnen i kemiska produkter. Vi har också gjort screening av betongtillsatser där återvunnen betong använts i infrastrukturbyggen eller lagts på deponier, berättar Tony.

Han förklarar att EnviroPlannings uttalade vision är att samhällets utbyggnad ska styras av ekosystemets värden och människans hälsa. Framtiden har flera utmaningar när det handlar om utveckling av infrastruktur i boendemiljöer, samtidigt som den biologiska mångfalden ska bibehållas. – Vi ser ett ökat behov av både expertkompetens och förståelse för samhällsutveckling, och här har vi en tydlig roll att spela. Vi vill hela tiden växa och utvecklas, och har för avsikt att även expandera geografiskt framöver, avslutar Tony Johansson.

Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg, Vi erbjuder konsulttjänster inom Akvatisk biologi, Biologisk mångfald, Miljösäkrad samhällsbyggnad och Hållbar kemikalieanvändning. Vi hjälper våra kunder bland annat med kvalificerad rådgivning, utredningstjänster, ledningsstöd och bemanning.

031-771 87 40 www.enviroplanning.se


göteborg 27 www.svenskleverantorstidning.se

I framkant kring smarta, datadrivna analyslösningar Digitaliseringen tar allt större plats i samhället. Möjligheterna, liksom utmaningarna, är många och här är företaget Knowit en tydlig faktor. Knowit skapar gränsöverskridande lösningar genom att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it.

Vi träffar Håkan Alsén, VD för Knowit Decision Göteborg AB, som förklarar att företaget ingår i Knowit AB-koncern med cirka 2 000 anställda och representation i Sverige via ett 20-tal kontor, samt ytterligare kontor i Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Estland. I Göteborg jobbar 250 personer inom tre huvudsakliga arbetsområden; Experience, Insight och Solutions. Det förstnämnda betecknas som Nordens ledande kommunikations- och teknikbyrå med verksamhet i fyra länder. – Här jobbar vi med riktad digital närvaro och berikande användarupplevelser via webb, mobil och sociala medier. I slutändan handlar det om att bistå företag, organisationer och andra verksamheter att nå sina affärskritiska mål, förklarar Håkan Alsén. Affärsområdet Insight fokuserar på managementkonsulting i form av både taktiskt och strategiskt stöd. Knowit tar fram idéer, ger råd och utvecklar skräddarsydda lösningar utifrån kundens verksamhet. När det gäller Solutions handlar tjänsterna om att förmå företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom olika it-lösningar. – Här finns vi med i alla delar av systemutvecklingsprocessen – från idé, arkitektur och projektstyrning till systemutveckling, implementering, test och säkerhet, upplyser Håkan Alsén. Datainsamling Håkan förklarar att arbetet i mångt och mycket handlar om att samla in data via olika sensorer, appar, affärssystem, webb och digitala kanaler, inte minst via sociala medier som Twitter och

VD Håkan Alsén Facebook, och utifrån dessa tillhandahålla data för analyser med ett datalager. Insamlad data används sedan i processen av analytiker och algoritmer som skapar en prediktion och ett beslutsstödsystem, vilket kunderna kan utgå ifrån när de fattar strategiska, taktiska och operativa beslut. – Vi tar fram nyckeltal och arbetar utifrån målgruppens informationsbehov men även med att testa hypoteser eller att bara visualisera den data man har. Härigenom hjälper vi företag med deras datadrivna beslut. I det avseendet är det förstås oerhört viktigt att vi håller en mycket hög kvalitetsnivå på datat genom kundens arbetsprocesser, understryker Håkan. Tjänsterna riktas till bland annat marknadschefer och inköpschefer, men också controllers eller statistiker som vanligtvis står för analys på företagen. – Vi jobbar mest mot stora företag som har behov av att automatisera datainsamling för beslutsunderlag med hjälp av senaste teknik. Genom att samarbeta med Knowit kan kunden till exempel förutspå ett beteende och förändringar eller underhåll på en produkt eller hos en kund, vilket gör det möjligt att genomföra nödvändiga justeringar innan produktionen startar eller kunden förloras, förklarar Håkan Alsén. Varierande projekt Knowit har varit involverat i TV-produktion där man gjorde analytiska tolkningar genom textanalyser av deltagare i dokusåpor och program-

ledare. Detta genom bevakning av dataflöden i sociala medier, ett arbetssätt som sedermera belönades med utmärkelsen ”Inovation of the year”. Man hjälper även till i Göteborgstrafiken med att hitta sambandet mellan tid och sträcka för olika resenärern och optimera det på bästa sätt och lösning för olika målgrupper. Exempelvis har man tittat på människors cykelvanor för att sedan leverera förslag på framtida utformning av cykelvägar. – Just nu arbetar vi med att optimera parker-

ingssituationen i Göteborg. Vi jobbar med appdata och kombinerar den med annan data för att öka servicenivån och parkeringsupplevelsen, berättar Håkan Alsén som gärna framhåller struktur, analys, kreativitet och strategisk kompetens som nyckelfaktorer till Knowits framgångar. – Vi tänker nytt och är duktiga på att hitta nya vägar framåt som skapar datadrivna beslutsunderlag, genom att tillhandahålla data åt verksamheten. Det skiljer oss från våra konkurrenter.


28

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Moderna IT-lösningar för målmedvetna företag Dagens företag behöver verka i takt med sin samtid för att kunna utvecklas, bli framgångsrika och lönsamma. Då blir LM Improve IT en värdefull partner genom sitt starka koncept kring förbättringsarbete genom digital interaktion. Här står man för ett helhetskoncept med tjänster som förenar teknik, form och applikation.

Lars-Magnus Yngve startade LM Improve IT 2010 efter att ha spenderat ett tiotal år i IT-branschen. Vi träffar honom på kontoret i Torslanda där han berättar att bolagets huvudfokus ligger på förbättringsarbete genom digital interaktion. – Vi är ett IT-konsultföretag som skapar en helhet med tjänster som innefattar teknik, form och applikation. Genom att kartlägga kundens IT-behov kan vi ta fram en skräddarsydd lösning med ändamålsenliga verktyg för en framtidssäkrad datordrift. Skräddarsydda lösningar Arbetet kan handla om att bygga nätverk, installera säkerhetslösningar, tillhandahålla klientsupport och systemsupport med mera. LM Improve IT jobbar med såväl PC som Mac och Linux. – Det handlar helt enkelt om att skapa en lösning utifrån kundens behov. Vi för en dialog med

denne kring vilka olika system som ska implementeras och säkerställer sedan att allt fungerar som det ska. Vi tillhandahåller helt enkelt rätt verktyg till rätt kund, säger Lars-Magnus Yngve och lyfter i sammanhanget fram det man på företaget kallar LM Care, vilket innebär att man bryr sig om sina kunder, inte bara genom ord, utan också via handling. Inom ramen för LM Care övervakar man kundens IT och kan därmed snabbt rycka in när problem uppstår. – Det förekommer perioder då våra kunder har sina arbetstoppar, och då måste hela kedjan fungera, såsom förbindelser, kassasystem och tidsrapporteringar. Här kan vi stå för avgörande insatser, poängterar Lars-Magnus. Arena Channel LM Improve IT jobbar också med digital kommunikation, vilket bland annat innefattar den egenutvecklade tjänsten Arena Channel, med vilken man hjälper företag att via öppet Wi-Fi nå ut till sina kunder samt följa upp effekten av aktiviteterna. – Det kan röra sig om ett hotell som vill nå ut med att man till exempel har happy hour samma kväll. Så snart någon ansluter till nätverket via dator, mobil eller surfplatta dyker specifikt erbjudande och meddelande upp, och inga appar behövs för att få tjänsten att fungera, förklarar Lars-Magnus.

Härutöver jobbar LM Improve IT också med varumärkesutveckling genom att fastställa, visualisera och implementera kundens optimala position för verksamheten. Man förfogar dessutom över sin egen fotograf och ateljé där man till exempel kan fotografera produkter och verksamhetsbilder för publicering på en hemsida.

– Härigenom kan vi skapa kompletta webblösningar för våra kunder från skapande av site till full drift och övervakning, och säkerställa att allt fungerar friktionsfritt, avslutar Lars-Magnus Yngve.

En viktig teknikkonsult när Göteborg bygger och utvecklas Det händer massor på bygg- och infrastruktursidan i Göteborg, och i många av projekten spelar Elprojekt Konsult Sverige AB en viktig roll. Vi talar om ett teknikkonsultföretag inom bygg- och fastighetssektorn med inriktning på elteknik, med en tjänsteportfölj som rymmer allt ifrån utredningar, mätningar och kalkyler till projektering, kontroller och besiktningar.

Vi träffar Håkan Grundberg som är en av fyra delägare i Elprojekt Konsult Sverige AB. Han jobbade som elektriker i 20 år, bytte till konsultbranschen 2009 och startade eget företag 2012. Det blev mer och mer att göra och 2015 inleddes ett samarbete med Johan Ågersten och Mathias Jillnefelt. 2016 slog man sina påsar ihop och blev Elprojekt Konsult Sverige AB – Johan och Mathias grundade företaget eftersom de såg hög potential inom det här området av elbranschen. De hade redan byggt upp ett

Mathias Jillnefelt med företagets visningsställ för KNX, DMX och Dali applikationer.

Lars-Magnus Improve IT AB • Gamla Flygplatsvägen 4, 423 37 TORSLANDA contact@lmimproveit.com • 031 – 17 17 70 • www.lmimproveit.com

mycket gott samarbete med en stark kundkrets, vilket förstås underlättade starten, berättar Håkan Grundberg. Han framhåller det faktum att alla i företaget är mycket intresserade och engagerade i allt de jobbar med. – Vi jobbar med en personlig närhet till våra kunder och det är något som både vi och kunderna värdesätter. Det lägger grunden till ett fortsatt gott samarbete. Avancerade projekt Projektering, programmering, utredningar, mätningar, kontroll och granskning, kalkyler, installationssamordning, besiktningar samt samordnad funktionskontroll är tjänster som Elprojekt Konsult Sverige AB – eller ELPROKON som företaget också benämns – erbjuder. Verksamheten utgår från kontoret i Göteborg, och det är också i och kring Göteborg som de flesta uppdragen sker. Trots företagets ringa ålder kan man redan visa upp en diger meritlista som bland annat innehåller Gamlestadens Resecentrum där ELPROKON har projekterat el och telesystem i fastigheten, och Kungsportshuset där man har projekterat el och telesystem i både fastigheten och restaurangen som byggs i Gamle Ports före detta lokaler. Liknande uppdrag har man även haft på Drivhuset i Gårda och på Rosendalsskolan. – För Volvo i Torslanda projekterade vi el och tele för ett kontorshus på 26 000 kvadratmeter, och vi jobbar också med ett flertal projekt för

SKF. Beträffande entreprenadbesiktningar har vi jobbat på Kulturum i Partille och Almedals Terrasser för att nämna några. Vi ska också vara med och besiktiga det nya kvarteret Platinan som byggs i området kring Centralstationen på uppdrag av Vasakronan, berättar Håkan Grundberg och tillägger att man även är delaktigt i bygget av den nya Hisingsbron. I branschens framkant Elprojekt Konsult Sverige AB expanderar kontinuerligt och är i dagsläget sju man till antalet. Man ser till att verka i branschens absoluta framkant genom att hela tiden investera i nya tekniska lösningar såsom ritprogram (Cad), smarta belysningsstyrningar, mätsystem etc. – Vi jobbar gärna med ny teknik och försöker hålla oss uppdaterade hela tiden. Vi har en systemintegratör som jobbar nästan enbart med KNX och DALI. Vi arbetar även mycket med energieffektivisering och optimering av olika anläggningar, vilket vi märker en allt större efterfrågan kring, berättar Håkan. Framöver ska Elprojekt Konsult Sverige AB vara med och rita projekt inom el till en av den kommande Västlänkens stationer, liksom för det nya höghuset Gårda Vesta som ska börja byggas inom en snar framtid. – Vår ambition är att fortsätta expandera och anställa fler konsulter för att kunna tillgodose våra kunders ökande behov, avslutar Håkan Grundberg.

Elprojekt Konsult Sverige AB • Gullbergs strandgata 36D, 411 04 Göteborg • info@elprokon.se • www.elprokon.se


göteborg 29 www.svenskleverantorstidning.se

Mer än bara redovisning – din kompletta samarbetspartner

Mer än bara redovisning. Så lyder filosofin för Maria Fredholm och hennes företag MCon i Göteborg AB. MCon är med andra ord en komplett redovisningsbyrå med kvalificerade tjänster kring redovisning, rådgivning, analys och rapportering, ett koncept som skapar förutsättning för utveckling och lönsamhet för firmans kunder.

Maria Fredholm, auktoriserad redovisningskonsult samt VD och ägare för MCon i Göteborg AB, har arbetat i redovisningsbranschen i drygt 20 år. Större delen av tiden har hon arbetat på en av de större redovisningsbyråerna, men hon har även provat på rollen som ekonomichef under några år. 2010 kände hon att hon var redo för nästa utmaning i karriären och bildade MCon i Göteborg AB, där MCon är en förkortning av Maria Consulting. Företaget sysselsätter idag elva personer, samtliga ekonomer, med olika personligheter och erfarenheter. – Jag hade en vision om att skapa en modern redovisningsbyrå som inte är som alla andra och som sticker ut från mängden, och det tror jag att våra kunder upplever när de kontaktar oss, säger Maria. Det är också denna känsla man får när man kliver in i MCons stora, ljusa vindsvåning på Södra Larmgatan. Här möts du av en personligt inredd arbetsplats med takkronor, levande ljus och annorlunda inredning. – Jag ville skapa en arbetsplats som påminner om att vara hemma i vardagsrummet, det blir lite mer avslappnad atmosfär då. Värdesätter teamet MCon är anslutet till FAR, Föreningen Auk-

VD och ägare Maria Fredholm toriserade Revisorer, och bistår sina kunder med allt ifrån löpande redovisning, löner, bokslut och årsredovisningar till deklarationer, koncernredovisningar, rådgivning, prognoser och analyser. I kundkretsen finns såväl små enskilda firmor som stora börsnoterade bolag, oftast ägarledda. Ett antal företag har valt att ställa sin post till MCon, vilket innebär att Maria och hennes kollegor hanterar hela postflödet som granskas och attesteras digitalt. Man använder sigav Fortnox webbaserade redovisningssystem. – Det papperslösa samhället kommer att bli den nya verkligheten i framtiden, och det blir förstås en utmaning för oss att möta den. Därför jobbar vi redan nu med att anpassa oss till vad som komma skall, så att vi kan fortsätta leverera

MCON i Göteborg AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg info@mconab.se www.mconab.se

i en tid då allting blir elektroniskt, säger Maria Fredholm. Maria betonar också vikten av personaltrivsel eftersom hon anser att det är en viktig och bidragande faktor till lyckade resultat. – Vi vill vara den arbetsplats som attraherar den moderna redovisningskonsulten. Varje år åker vi på en teambuildingresa där vi blandar utbildning med djupa diskussioner om hur vi ska arbeta mot gemensamma mål. Nu senast var vi på Mallorca, och denna gång var huvudsyftet att diskutera hur vi bör arbeta enligt REKO (svensk standard för redovisningstjänster). Jag vill att alla deltar i diskussionerna och bidrar med sina tankar och idéer. Vi respekterar olikheter och ser dem som en tillgång till organisationen, säger Maria.

Kompetens, erfarenhet, engagemang MCon i Göteborg AB:s kunder upplever företaget som en lyhörd samarbetspartner som är enkel att ha att göra med. – I och med att jag själv är egenföretagare har jag lätt att sätta mig in i mina kunders problematik och tänka hur jag själv skulle ha agerat i deras situation. Vi arbetar mestadels på kontoret, men åtar oss också uppdrag på plats ute hos våra kunder. Vår höga kompetens och långa erfarenhet i kombination med ett personligt engagemang är det som gör att våra kunder känner att de får lite extra hos oss, lite mer än bara redovisning, helt enkelt.


30

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Varierande uppdrag i klassiskt glasmästeri Allt inom glas och solfilm. Filosofin i Olofstorps Glasmästeri är – om uttrycket tillåts – glasklar, och det är ett koncept som ända sedan 60-talet har attraherat en allt vidare kundkrets. I det klassiska glasmästeriet tar man sig an allt ifrån glas i vitrinskåp till fordonsglas.

Olofstorps Glasmästeri etablerades redan 1966 och har sedan dess skaffat sig ett mycket gott anseende och en framskjutande position i den lokala branschen. 2004 tog Christian Simonsson över företaget efter dess tidigare ägare, och han har sedan dess både cementerat och vidareutvecklat verksamheten. – Man kan säga att vi jobbar med allt inom glas och solfilm. Vi vänder oss till både företag och privatpersoner i Lerums- och Angeredsområdet, säger Christian som vi träffar i glasmästeriets lokaler med verkstad, lager och kontor på Gråbovägen i Olofstorp. Auktoriserad bilglasmästare Christian och hans tre anställda jobbar med allt ifrån inramningar, fönsterglas och inredningsglas till väggar, dörrar och räcken i glas. Man tar sig an både invändiga och utvändiga glaslösningar, och glasar även in en hel del vitrinluckor på uppdrag av olika köksleverantörer. Mest handlar det dock om bilglas. – Vi är en auktoriserad bilglasmästare, vilket

Ägaren Christian Simonsson och kundmottagaren Lotta Svensson innebär att vi kan garantera kvalitet på såväl montage som täthet och själva produkten. Vi lagar även mindre stenskott i syfte att förhindra sprickbildning, upplyser Christian Simonsson. Han påminner också om att ett fordons rutor slits och blir repiga med tiden, vilket gör att sikten blir sämre, inte minst vid körning i mörker. Han rekommenderar därför att man regelbundet ser över bilens rutor. Solfilm Olofstorps Glasmästeri jobbar också med sol-

film och säkerhetsfilm som skyddar mot inbrott. Den förstnämnda reducerar solljusinsläpp och reflekterar bort värmen, vilket ger en mer behaglig inomhustemperatur under årets varma månader, samtidigt som den också erbjuder visst insynsskydd. Solfilm går att applicera i såväl fastigheter som fordon. Olofstorps Glasmästeri är medlem i Samglaskedjan tillsammans med ett 20-tal andra glasmästerier över hela Sverige. Medlemskapet innebär

avtal med alla försäkringsbolag samt bättre inköpsvillkor, vilket förstås gynnar kunden i slutändan via konkurrenskraftiga priser. – Vi står för en snabb och bra service och förfogar över två lånebilar som våra kunder kan använda under tiden deras fordon repareras. I regel kan vi ta hem en ruta samma dag som kunden kontaktar oss, vilket gör oss väldigt flexibla, konstaterar Christian Simonsson.

En betydande aktör kring svenska infrastrukturprojekt När stora, omfattande infrastrukturprojekt, såsom Citybanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg, ska genomföras är det Robert Colliander man kontaktar. Han driver den egna firman Robert Colliander Infrakonsult AB där han med sin långa erfarenhet och djupa kunskap bidrar med professionella konsulttjänster kring verksamhetsstyrning och projektledning.

Robert Colliander studerade berggrundsgeologi på Göteborgs Universitet och arbetade därefter som konsult på Jacobsson & Widmark, som

senare blev WSP. I rollen som tunnelprojektör deltog han i Södra Länken-projektet i Stockholm och i arbetet kring Botniabanan. 2004 deltog han i järnvägsutredningen åt Trafikverket i Göteborg för nuvarande Västlänken, ett projekt där han var ansvarig för de delar som rörde tunnlar i berg. Året därpå startade han den egna firman Robert Colliander Infrakonsult AB där han arbetar med projektledning och projekteringsledning av bergrelaterade infrastruktur- och anläggningsprojekt, samt konsulting i frågor mellan byggherre och entreprenör. – Mitt första projekt gällde Citybanan i Stockholm där jag ledde WSP:s arbete med sys-

Olofstorps Glasmästeri Gråbovägen 1031 424 71 Olofstorp Telefon: 031-702 06 97 www.olofstorpsglas.se

temhandlingar. Sedermera fick jag i uppdrag att göra detaljprojektering och upphandlingsdokument inom Citybananprojektet på uppdrag av Trafikverket i Stockholm. 2009 påbörjades bygget av Citybanan och jag har varit konstruktionsansvarig under hela byggprocessen för station City och entreprenad Norrmalmstunneln. Projektet blev klart och invigdes i juli i år, berättar Robert Colliander. Omfattande projekt Robert är specialiserad inom järnväg och tunnelbana. Just nu jobbar han på uppdrag av Landstinget i Stockholm kring en utbyggnad av stadens tunnelbanesystem. Tanken är att det ska byggas 20 kilometer ny tunnelbana samt tolv nya stationer som ska byggas i berget. Projektet har medfört att en helt ny förvaltning skapades inom Landstinget, och det var Robert och tre kollegor som åtog sig uppdraget 2014. Snart anställdes en förvaltningschef och arbetet drog igång. – Vi började med att ta fram alla strategier, processer och rutiner som krävs för att bygga upp och driva en ny förvaltning och utbyggnadsprocesser. Idag är det 160 personer inom förvaltningen som omfattar fyra utbyggnadsprojekt med ett tusental projektörer från stora konsultfirmor som ritar och konstruerar. Jag har rollen som teknisk chef för tunnelbanan som ska vara klar 2027, berättar Robert.

Ökande behov Han berättar vidare att det dessutom finns planer på att bygga ytterligare sex stationer, ett planeringsarbete som ska påbörjas redan nästa år. En av stationerna ska ligga på hundra meters djup under markytan, vilket innebär att resenärer kommer att behöva använda höghastighetshissar i stället för rulltrappor. – Det är ett spännande projekt och det är överlag en intressant framtid beträffande svenska infrastrukturprojekt. Det byggs allt mer järnväg och tunnelbana för att möta det växande befolkningsantalet, men också för att möta de miljökrav som ställs på resandet i ett modernt samhälle. Det gör att behovet av specialiserade konsulttjänster inom det här området ökar, konstaterar Robert Colliander som i framtiden ska fokusera mer på infrastrukturprojekt i Västsverige.

Colliander Infrakonsult AB Colliander Infrakonsult AB arbetar med verksamhetsstyrning, projektledning och projekteringsledning i stora komplexa infrastrukturprojekt. Fokus ligger på tunnelprojekt för järnväg och tunnelbana i stadsmiljöer.

Skanstorget 4 B 411 22 Göteborg Mob: 070-592 44 26


göteborg 31 www.svenskleverantorstidning.se

Tystare miljöer med marknadsledande ljudisolering Det ställs allt högre krav på bullerdämpning och godkända ljudnivåer i olika slags inomhusmiljöer. Utvecklingen är tydlig för Swedac som erbjuder högkvalitativa isolermaterial i form av en rad olika lösningar. – Vårt varumärke är en garanti för effektiva produkter samt service av högsta kvalitet, oavsett storlek på kund och projekt, säger Fredrik Aremyr som leder verksamheten i Swedac.

Det är Fredrik Aremyr som driver Swedac AB, men det var hans far och tidigare kollega som skapade bolaget 1980. Sedan 2011 driver Fredrik det vidare tillsammans med sin mor och tre anställda. Vi möter honom på kontoret i Storås industriområde i Angered dit man flyttade 2001 då kravet på större lokaler gjorde att Swedac byggde nya, egna, moderna och rymliga lokaler. – Det ställs varje år allt högre krav på bullerdämpning och godkända ljudnivåer i olika inomhus- och arbetsmiljöer. Vi kan erbjuda en mängd olika bullerdämpande lösningar, vilka anpassas för var och en av de miljöer det rör sig om. Det handlar om allt ifrån privata bostäder och fordon till fartyg och bolag inom byggnads- och tillverkningsindustrin, berättar Fredrik.

Egenutvecklade produkter Absorption och isolering av luftljud, dämpning av stomljud samt olika typer av vibrationsisolering ingår i Swedacs breda koncept. Det kan röra sig om ljudabsorbenter, isolermattor samt viskoelastiska massor och material. Man har tagit fram flera egenutvecklade produkter, varav ett flertal tillverkas i Swedacs fabrik. Swedac bistår även med rådgivning, beräkningar och enklare konstruktionsritningar och kan tack vare en ändamålsenlig maskinpark även hjälpa till med konstruktion och bearbetning av diverse material. – Vi jobbar till största del med egenutvecklade produkter men kan också erbjuda ett antal standardlösningar. Sammantaget handlar det om att reducera bullernivåerna i både arbets- och boendemiljöer. Vårt varumärke är en garanti för bullerdämpande produkter samt personlig service av högsta kvalitet, säger Fredrik Aremyr.

Fredrik och hunden Cypher

Stora projekt Swedac har under åren haft flera stora projekt i Göteborg, vilket man tycker är extra roligt då man

• Dämpning av stomljud • Absorption av luftljud • Vibrationsisolering • Isolering av luftljud

Swedish Acoustic Products Innovations AB www.swedac-acoustic.se | info@swedac-acoustic.se | 031-7441890

Dämpkassetter kan uppleva effekten på nära håll. – För Stena Line har vi löst stora stomljudsproblem på olika fartyg som orsakades av propellrar och motorer. Till GöteborgsOperan, TVhuset, Stadsteatern och Clarion Hotel Post har vi levererat våra egenutvecklade olika dämplim som går att använda till de flesta golvkonstruktioner. Vi var även delaktiga när biografen Filmstaden Scandinavia i Stockholm byggdes i Mall of Scandinavia, där man behövde ljuddämpa både väggar och golv för att klara de höga krav som ställs på en IMAX-klassad biograf, berättar Fredrik. Swedac utför även egna montageuppdrag, inte minst för bygg- och industriföretag, och kan göra allt ifrån att isolera ett datorchassi till större installationer för fartyg, industrier samt byggföretag. – Vi har till exempel utfört större montageuppdrag för både Peab, JM och Veidekke här i Göteborg. För det sistnämnda handlar det om ljudisolering i Kungsportshuset där anrika Restaurang Gamle Ports lokaler byggs om till en ny exklusiv nöjesarena, avslutar Fredrik Aremyr.


32

kungälv www.svenskleverantorstidning.se

Breda satsningar i Kungälvs kommun

Kungälvs kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas. Tydliga satsningar görs på allt ifrån företagande till bostadsbyggande och besöksnäring. – Vi jobbar mot målen att öka invånarantalet från 43 000 till 50 000 och ha Sveriges lägsta arbetslöshet redan 2020, säger Robert Hallman, näringslivschef.

Redan idag har Kungälvs kommun landets femte lägsta arbetslöshet, och det är ett hårt och målmedvetet arbete som ligger bakom det faktum att kommunen befinner sig i en stark tillväxtfas beträffande såväl företagande som befolkningsutveckling. Kommunens 43 000 invånare ska bli 50 000 inom de närmaste åren, och när det gäller sysselsättning jobbar man med ambitionen att ha Sveriges lägsta arbetslöshet redan 2020. – Vi har redan idag ett starkt näringsliv med många starka företag i mellansegmentet. Här ser vi stor potential för tillväxt genom att vi kan tillgodose deras behov, inte minst beträffande etableringsytor, säger Robert Hallman, näringslivschef i Kungälvs kommun, och berättar att det finns långt framskridna planer på att skapa 300 000 kvadratmeter byggbar industrimark i Rollsboområdet. Han betonar också vikten av att upprätthålla en hög servicenivå och det goda bemötande som företagen behöver för att utvecklas och bli lönsamma. – Vi ser kontinuerligt över hela ärendehanteringen, det är förstås av största vikt att hela denna apparat fungerar så smidigt som möjligt. Här jobbar vi mycket aktivt, det handlar om att hela tiden kartlägga och förstå företagens behov, påpekar Robert Hallman. Aktivt bostadsbyggande Ett annat fokusområde i Kungälvs kommun är bostadsbyggandet, vilket förstås är en förutsättning för en kommun med ett växande invånarantal. Ett helt nytt bostadsområde byggs just nu i centrala Kungälv, närmare bestämt i Kongahälla, där det blir tusen nya lägenheter. Det handlar om såväl kommunala som privata byggbolag som erbjuder både hyresrätter och bostadsrätter i olika etapper, varav de första redan

Näringslivschef Robert Hallman är klara. I området ska det också byggas ett nytt köpcentrum med ett hundratal butiker som ska öppnas under våren 2019. En annan satsning rör Ytterby där man också har projekterat för ett tusental nya bostäder. – Här har vi redan byggt den nya Sparråsskolan, vi vill vara tidigt ute med den kommunala servicen i området, poängterar Robert Hallman och nämner att man även satsar på byggnationer i kommunens serviceorter, såsom Koön vid Marstrand och Diseröd. – Vår ambition är att skapa miljömässig och social hållbarhet med en mix av olika bostadsformer, samtidigt som vi vill se till att det befintliga bostadsbeståndet har en god utveckling. Främjar besöksnäringen Kungälvs kommun företräder också ett starkt föreningsliv med många idrottsföreningar. Just idrottsföreningarna utgör en viktig faktor när det handlar om integration genom sitt målmedvetna arbete med att rekrytera nyanlända till föreningarna. I kommunen jobbar man också aktivt för att främja regionens besöksnäring. – Det pågår ett fortlöpande arbete med att stimulera besöksnäringen och nå ut med allt det som Kungälvs kommun har att erbjuda, inte minst Marstrand som är en riktig pärla. I regionen finns massor att upptäcka och vi spår en fortsatt god utveckling när det gäller antalet besökare, avrundar Robert Hallman.

I Kungälv strävar vi efter arbete åt alla. Vi vill göra rätt från början och investerar i barn och unga. Vi bygger ett attraktivt samhälle där alla ska känna sig trygga.

www.kungalv.se • 0303 – 23 80 00 kommun@kungalv.se


kungälv

33

www.svenskleverantorstidning.se

Viktig markexploatör när Kungälv växer och utvecklas – Kungälv växer med många nya bostäder... samtidigt som allt fler företag flyttar hit. Kungälvs geografiskt fördelaktiga läge längs med E6, och närheten till såväl Göteborg som Oslo, gör att allt fler väljer att flytta till och etablera verksamhet i regionen. Här spelar Bokab en viktig roll med sitt breda koncept kring markexploatering. Genom att förvärva, förvalta och förädla fastigheter bidrar man i allra högsta grad till Kungälvs starka utveckling.

Bokab ägs av Kungälvs kommun och har till uppgift att bedriva markexploatering och markförvaltning. Genom att förvalta, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädelsevis mark för utveckling och exploatering, bidrar man till kommunens långsiktiga utveckling. För två och ett halvt år sedan fick Bokab nya ägardirektiv, likt Älvstrandens Utveckling AB i Göteborg, vilka går ut på att verka för att bredda och utveckla bebyggda fastigheter. – Kommunstyrelsen har fattat beslut om försäljning av fem fastigheter till Bokab, varav de flesta är centralt belägna. Vår uppgift är att förvalta och utveckla dessa, säger Peter Jakobson, VD för Bokab. Etableringsmark som villatomter Bokab erbjuder såväl etableringsmark som villatomter, och i en växande kommun som Kungälv har det redan funnits gott om uppdrag på agendan. – Förra året såldes 90 000 kvadratmeter verksamhetsmark, vilket är rekord och ska jämföras med ett snitt på cirka 30 000 kvadratmeter per år, berättar Peter Jakobson och nämner att alla tomter i området Antorp, utefter E6 i de norra delarna av Kungälv, är slutsålda. I början av 2017 fanns 36 villatomter till salu i Tega Västergård, varav 34 numera är sålda. Beträf-

fande Rollsbo Västerhöjd tas en ny detaljplan fram i början av nästa år för 350 000 kvadratmeter ny verksamhetsmark, med försäljningsstart i slutet av 2018. – Nästa år erbjuder vi 14 villatomter på Tega Ängar, och här är vi redan nu uppe i 118 intressenter, upplyser Peter Jakobson. Utvecklar kustområdet Ett annat projekt som kommunen i mångt och mycket lagt grunden till är utbyggnaden av sjukhuset för drygt 1 miljard kronor under en femårsperiod. Framöver handlar dock en stor del av Bokabs arbete om att utveckla kustområdet. – Vattennära områden är alltid populära, inte minst för villatomter, och här kommer vi att satsa ännu mer intensivt framöver. Kungälv växer med många nya bostäder, det byggs både flerfamiljshus och villor, samtidigt som allt fler företag flyttar hit. Framtiden ser onekligen intressant ut, konstaterar Peter Jakobson.

Vi köper mark! – Har du något att sälja?

www.bokab.nu


34

kungälv www.svenskleverantorstidning.se

En komplett leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem Processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn har i Kungälvsbaserade EDT en komplett leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem. Med lång erfarenhet av branschen och ledande kompetens inom elektrisk drivteknik servar man en kundkrets som sträcker sig över hela världen.

Claes Hugoson startade Electric Drive Technology, EDT, 2011, efter att ha verkat i branschen ända sedan 1984. Han presenterar företaget som en komplett leverantör av högpresterande elmotorer och generatorer samt effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter. – Vi representerar ledande kompetens inom elektrisk drivteknik och erbjuder robusta lösningar för krävande kunder, säger Claes. Han berättar att en av bolagets specialiteter är att bygga provrum för testning av elmotorer och transformatorer. Här mäts till exempel elektrisk effekt, vridmoment, varvtal och temperatur, och lösningen bygger på mycket speciell teknik. Beträffande transformatorprovning mäts energiförlust, funktion, hållbarhet med mera via avancerade processer. Bolagets kunder hanterar transformatorer på upp till 400-500 ton. Breda insatser EDT finns med genom hela processen – från val av motor, generator eller styrsystem till leverans, installation, intrimning och körstart. – Vi har till exempel byggt en speciallösning på 5 000 ampere och 5 volt, vilken används för att värma likströmskabel samtidigt som den är spänningsatt. Kunden använder apparaten i sitt laboratorium där man mäter kabeln och skarvarna så den håller för de krävande miljöer den utsätts för. Det kan handla om spänningar på upp till 500 000 volt, poängterar Claes Hugoson. Sedan ungefär ett halvår tillbaka jobbar EDT också med en balanseringsmaskin där man tar sig an olika roterande delar på upp till sex ton. Allt genomförs i den egna verkstaden i Kungälv där man även gör vibrations- och lagermätning. – Vi jobbar till exempel med betesputsar, vilka används för att klippa gräs längs vägrenar och diken. Vi kan balansera det mesta som snurrar, och har även möjlighet att balansera mobilt. Det tar betydligt längre tid men kan under vissa omständigheter löna sig, berättar Claes.

Balanseringsmaskin för det som snurrar

Global kundkrets EDT säljer även spänningsregulatorer till elverk på fartyg, mindre kraftverk, grustag, med flera, och i ett nytt svenskt projekt erbjuder man elmotorer till generatorer, styrsystem, komponenter med mera från samarbetspartnerna CG Global och Ganz. – Det rör sig om mycket avancerad europeisk teknologi för optimal prestanda, påpekar Claes Hugoson. EDT kan, om kunden så önskar, även ta ett helhetsansvar kring all service och underhåll av elmotorer, ställverk och transformatorer. Företaget har dessutom ett samarbete med en aktör som reparerar ångturbiner, vilket genererar en hel del jobb. Kunderna finns företrädesvis inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn och finns över i princip hela världen.

Demo anläggning för provrum av el motorer

En komplett leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem över hela världen. Elektrisk drivteknik EDT AB P.O Box 305 SE 442 10 Kungälv, Sweden

Tel: +46-(0)303-240410 e-mail: info@edtab.se www.edtab.se


kungälv

35

www.svenskleverantorstidning.se

AW Elteam antar elbranschens utmaningar Utvecklingen har varit god i AW Elteam under senare år, inte minst tack vare den ökande efterfrågan på företagets tjänster. Entreprenad, service, styr- och reglerteknik samt larm är företagets specialiteter, och man tar sig an både små och stora uppdrag i allt ifrån privata bostäder till stora industrier.

AW Elteam startades 1982 men har sedan dess både vuxit och breddats såväl verksamhetsmässigt som sett till antalet anställda. Den ursprungliga personalstyrkan på två personer har vuxit till 45 och idag verkar företaget brett inom fyra huvudsakliga arbetsområden; entreprenad, service, styroch reglerteknik samt larm. Det förstnämnda innefattar allehanda elinstallationer i industrifastigheter, kontorsbyggnader och bostadshus. Det kan handla om belysning, kraftförsörjning och nätverksinstallationer, och AW Elteam deltar ofta redan på projekteringsstadiet för att i förlängningen kunna ta fram en så bra och kostnadseffektiv lösning som möjligt. Området Service kan röra sig om allt ifrån insatser i komplicerade industrianläggningar till enklare villareparationer. – Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och alla ska erhålla snabb service och stor flexibilitet. Vi jobbar mycket med serviceavtal och vänder oss till bland annat fastighetsägare, industrier och kontor. Vår ambition är att bygga upp bra och långsiktiga relationer med våra kunder,

säger Henrik Augustsson, nytillträdd VD i AW Elteam. Smarta fastighetslösningar Styr- och reglerteknik omfattar smart styrning av värme, kyla och elförbrukning. Det handlar om att optimera fastigheter i syfte att uppnå en så hög energi- och kostnadseffektivitet som möjligt. – Här jobbar vi tillsammans med företag som levererar och driftsätter styrsystem, medan vi gör kabeldragningar och installerar alla komponenter. Vi rycker in i samband med både ny- och ombyggnationer, ofta för industrier och andra stora verksamheter som Volvo och Landvetter Airport. Den här typen av insatser har en tydlig kostnadsoch miljöprägel eftersom man minimerar energiförbrukningen, säger Henrik Augustsson och tillägger att man bland annat jobbar med KNX, vilket är ett öppet standardiserat kommunikationssystem för hem- och fastighetsautomation. Larm är AW Elteams senaste verksamhetsområde, vilket innefattar framför allt brand- och inbrottslarm, men även kameraövervakning och passagesystem. Med hjälp av smarta fastighetslösningar kan man bygga samman el, larm, passagesystem och kameror till en intelligent styrning av ett avancerat larm som är uppkopplat mot larmcentral. Söker personal AW Elteams kunder finns företrädesvis i Göteborg och Kungälvsområdet, och består av både små och stora bolag, bland annat av lokala byggföretag och kommuner, vilka man har byggt upp

långa relationer med. På entreprenadsidan handlar det ofta om arbete i bostäder, skolor, förskolor och industrier. – Tack vare vår starka bredd kan vi komma in i ett projekt redan vid projekteringsstadiet och därefter ta ett helhetsansvar för el, energi och säkerhet, säger Henrik, men pekar samtidigt på utmaningen för företag i elbranschen när det kommer till att rekrytera kompetent personal. – Den snabba tekniska utvecklingen i elbranschen med mycket programmering gör att det krävs stor teknisk kompetens av dagens elektriker. Därför har vi ett nära samarbete med gymnasieskolorna i närområdet, och tar emot många

praktikanter. För att växa behöver vi nyanställa både elektriker och larmtekniker, och därför känns det naturligt för oss att bidra till att utbilda unga människor, säger Henrik Augustsson som tidigare arbetade med produktutveckling på Semcon. Nu blickar han framåt och spår en fortsatt god utveckling i AW Elteam. – För mig är det en intressant utmaning att se vad jag kan ta med från ett storföretag och implementera i en lite mindre aktör. Ambitionen är förstås att även i framtiden vara en komplett leverantör av el, styr, larm och data.

En komplett partner kring mark- och anläggningsarbeten Kvalificerade mark- och anläggningsarbeten är Br. Carlsons Entreprenad AB:s specialitet. I företaget är man experter på vatten- och avloppsanläggningar, men åtar sig såväl små som stora uppdrag över hela Göteborg med omnejd.

Drygt 30 år har gått sedan Br. Carlsons Entreprenad såg dagens ljus i Kärna utanför Kungälv. De tre bröderna Christer, Göran och Robert äger företaget gemensamt och har genom åren format en stark och välanlitad aktör kring mark- och anläggningsarbeten i Göteborg med omnejd. – Vi besitter bred kompetens och åtar oss både små och stora uppdrag – allt ifrån mindre grävningar i trädgårdar till större grundschaktningar. Vi servar såväl företag, föreningar och samfälligheter som privatpersoner i Kungälv, Göteborg och STO-området, upplyser Christer Carlson som tillsammans med sina bröder förfogar över 15 kompetenta medarbetare och en komplett maskinpark med bland annat grävare mellan 1,5 och 25 ton, två hjullastare, dumper, två traktorer med vagn, trailer med mera. Vatten och avlopp En av Br. Carlsons Entreprenad AB:s specialiteter är uppdrag kring vatten- och avloppsanläggningar. Man anlägger såväl enskilda avlopp för enstaka villor som större avloppssystem för flera hundra hushåll, både på land och i skärgården, och även mot det kommunala VA-nätet. På Klåverön utanför Marstrand har man utfört en mängd olika uppdrag. Förra året försåg man 40 hushåll med vatten och avlopp och därefter har man utfört markarbeten för privatpersoner och

VI TAR ANSVAR FÖR EL, STYR, LARM & DATA 0303-24 30 90 www.awelteam.se

föreningar samt byggt stenmurar med hjälp av sprängsten. – Vi har även anlagt vägar och utfört ledningsarbeten. Det kommer nya projekt hela tiden och vi jobbar fortfarande aktivt därute, berättar Christer. Han nämner också Swedegas för vilka Br. Carlsons Entreprenad utför en hel del underhållsarbete på gasledningen mellan Malmö och Stenungsund. – Det rör sig om så kallat coatingarbete då vi klär in gasrören med en skyddsmassa för att förhindra korrosion. Vi verkar även i rollen som gasvakt när arbete pågår i närheten av ledningen. Många kompetenser Verksamheten utgår alltjämt från Kärna där Christer och hans kollegor förfogar över kontor, lager och verkstad. – Vår ambition är att bygga ut verkstaden för att även kunna bistå utomstående aktörer, såsom entreprenörer och jordbrukare. Till vårt förfogande har vi också en komplett servicebil för olika former av serviceuppdrag ute på fältet, informerar Christer Carlson.

Han berättar avslutningsvis att man besitter många olika kompetenser, såsom Trafiksäkerhet, Miljö och Hjälp på väg, Farligt gods och Heta arbeten. Den breda kunskapsnivån gör att verksamheten även innefattar andra typer av uppdrag, till exempel vägunderhåll och skrapning, byggnation och upprustning av vägar, rensning av diken, bäckar och vattendrag, samt vintervägunderhåll.


36

kungälv www.svenskleverantorstidning.se

Erfarna experter inom provning och mätteknik Dynamo Free AB är en sann expert inom provning och mätteknik. Med sin breda expertis och långa erfarenhet utför man kvalificerade mättjänster såväl ute på fältet som i det egna laboratoriet. Med Dynamo Free i ryggen minimeras haverier, underhållskostnader och obehagliga överraskningar.

Det var Tobias Johansson, VD, och Joakim Risberg som startade Dynamo Free 2015. Vi möter dem i deras anläggning i Kungälv där de förfogar över både givarlabb och kontor. – Det vi erbjuder är mättjänster av hög kvalitet. Vi är experter inom provning och mätteknik, och vi jobbar såväl ute på fältet som i vårt eget laboratorium, berättar de. Töjning, vibration, kraft, tryck, temperatur, flöde med mera – Dynamo Free mäter allt och det kan handla om uppdrag på allt ifrån ett par timmar till ett år. Specialområdet är töjningsmätning, där man dels limmar givare på befintliga konstruktioner och dels erbjuder skräddarsydda kraftgivare med hög känslighet och låg överhörning. Kostnadsbesparingar Dynamo Free utför mätningar och beräkningar

på allt ifrån komponenter till fordon, broar och byggnader. Härigenom minimerar beställaren haverier, underhållskostnader och obehagliga överraskningar. – Vi tar helt enkelt fram lämpliga mätlösningar utifrån kundens egna frågeställningar. Denne kanske vill veta varför något gått sönder eller ta reda på hur omfattande slitaget är på ett specifikt objekt, men vi genomför också särskilda mätningar där vi ersätter originaldelar med vårt mätdon, till exempel motorfästet på en bil. Utifrån de resultat som kunden får av oss kan denne göra förändringar och förbättringar, vilket kan innebära stora kostnadsbesparingar, påpekar Tobias Johansson. Ökad efterfrågan i Dynamo Free AB är man förhållandevis ensamma om att erbjuda hållfasthetsbaserade mätningar ute på fältet. Då handlar det i regel om större konstruktioner som exempelvis broar. – Vi genomför till exempel långtidsmätningar i syfte att kartlägga utmattningsskador. På så sätt får beställaren en klar bild över när det behöver göras en översyn och hur serviceinsatser kan optimeras för att minimera stilleståndstider, säger Joakim Risberg och tillägger att man samarbetar med Inspecta och Semcon som gör underlag och

Tobias Johansson och Joakim Risberg beräkningar på Dynamo Frees mätningar. Både Joakim och Tobias ser en ökande efterfrågan på Dynamo Free AB:s tjänster. – Vi befinner oss alltjämt i en uppbyggnadsfas, men vi har tydliga visioner om vart vi vill nå. Vi

räknar med att uppdragen, inte minst fältmätningarna, kommer att bli fler, och vi ser också långtidsmonitorering som ett växande område. Sammantaget ser vi stor potential i att fortsätta växa.

Inga begränsningar i Jörgens byggfirma I Gert Johansson Byggservice AB är ambitionen tydlig. Företaget ska erbjuda allt inom professionella byggtjänster, och det är kundvård som gäller. – Vi gör inte bara det vi ska, utan tillmötesgår alla våra kunders önskemål, säger Jörgen Deyre som äger bolaget.

Gert Johanssons Byggservice startades i Kareby utanför Kungälv. Idag sysselsätter företaget tio personer men på sikt vill ägaren Jörgen Deyre, tillika son till företagets grundare, att antalet anställda ska bli fler. – Vi märker att efterfrågan ökar, konstaterar han och berättar att man mestadels jobbar i Kungälvsområdet där man vänder sig till både företag och privatkunder.

Gert Johansson Byggservice står för ett helhetskoncept som innefattar allt ifrån mindre reparationer, försäkringsskador och fönsterbyten till om- och tillbyggnation samt komplett nyproduktion av såväl prefab- som lösvirkeshus. – I regel har vi totalentreprenaden då vi tar hand om allt tillsammans med våra samarbetspartners, säger Jörgen som själv är utbildad snickare med ett förflutet i företaget sedan 1996. Förra året tog han över firman efter sin far. Framhåller medarbetarna Jörgen framhåller gärna personalen som han tycker är mycket serviceminded. – Mina medarbetare gör inte bara det som ska göras, utan tillmötesgår alla våra kunders önskemål. De lägger gärna lite extra tid på att lyssna på kundens specifika behov. Det kan ta lite längre tid men det är värt att ha en öppen dialog så att slutresultatet blir så bra som möjligt, menar Jörgen. De anställda är yrkesskickliga men besitter också hög social kompetens. De flesta av firmans snickare har börjat som lärlingar i företaget. – Vi samarbetar med Kungälvs Byggymnasium och tar emot skolans praktikanter, berättar Jörgen Deyre och påminner om att man som kund, utöver traditionella kanaler, kan komma i kontakt med företaget via Facebook och Instagram. Specialjobb I Gert Johansson Byggservice har man satsat stora resurser på egna maskiner för att kunna åta sig olika typer av specialjobb. Man har en egen verkstad där man kan göra förberedande arbets-

insatser, och här kan även kunderna få tillträde för att måla sina paneler. – Vi satsar mer och mer på uppdrag för företag, vi märker en ökad efterfrågan på dessa tjänster, konstaterar Jörgen. Han berättar att man bland annat har byggt om Toyotas bilhall i Kungälv där man har slipat ner betonggolvet och försett det med ny klinkerbeläggning. Man har även flyttat innerväggar, utfört snickeriarbeten och målat. – Just nu byter vi panel, tilläggsisolerar, gör fönsterbyten med mera för en bostadsrättsförening i Komarken. Det är en kund som vi har jobbat med ända sedan företaget startades, berättar Jörgen Deyre avslutningsvis.

Jörgen Deyre


kungälv

37

www.svenskleverantorstidning.se

Rätt byggnadsställning sparar tid och pengar För byggbranschen är det av största vikt att hålla nere tidsåtgången för såväl montage som nedmontering av byggnadsställningar. I det avseendet är NSG AB en synnerligen viktig partner med sitt starka koncept kring moderna byggnadsställningar.

Nordic Scaffold Group (NSG) har mer än 40 års erfarenhet av byggnadsställningar. Sedan 2009 finns bolaget representerat i Kungälv efter att ha flyttat från Alingsås. Idag jobbar tolv personer, samt inhyrd personal i samband med arbetstoppar, i det välrenommerade företaget med fokus på

ställningsbyggnationer, montering och uthyrning. – Vi jobbar med två olika typer av system; Plettac och Peri stål- eller aluminiumställningar, samt väderskydd som efterfrågas allt mer. Vi förfogar över en stor kranbil plus fem mindre flakbilar, vilket gör oss väldigt flexibla och innebär att vi snabbt kan vara på plats hos behövande kunder, säger Niels Kjeldsen som leder verksamheten i Kungälv. Flexibel modulställning Niels Kjeldsen vet hur viktigt det är för byggbranschen att hålla nere tidsåtgången för såväl montage som nedmontering av byggnadsställningar. Av den anledningen har NSG AB tagit hem

en modulställning som håller måtten inom industri- och fasadarbeten. I samarbete med Rillco AB har man utvecklat ett dubbelräcke som minimerar antalet komponenter, vilket således också minimerar såväl vikt som tidsåtgång i samband med montage och nedmontering.

– Det innebär förstås stora besparingar för de som väljer att investera i en sådan ställning i stället för att investera i en annan variant, poängterar Niels Kjeldsen och tillägger att NSG:s lösning även är perfekt för den flitige hemmafixaren som är i behov av en smidig och pålitlig byggnadsställning. Återkommande kunder På NSG i Kungälv verkar man företrädesvis lokalt med fokus på hemorten och dess grannkommuner. Beställarna är mestadels kommuner och byggföretag, varav många är återkommande tack vare ett långvarigt samarbete med NSG och en mycket kompetent och omtyckt depåchef, Georg Andersson. Sedan 2017 har man ett ramavtal med Kungälvs kommun och för fyra år sedan tecknade man ett underhållskontrakt med Mölndals Energi. För närvarande är man involverat i ett stort projekt i Dösebacke i Kungälvs kommun avseende ett nytt Vattenverk i regi av NCC. Här har NSG ett kontrakt för byggnadsställningar till mitten av 2018. – Våra uppdragsgivare uppskattar vår stora flexibilitet och att vi levererar den service och kunskap som kunderna kräver av oss, säger Niels Kjeldsen som ser ljust på bolagets framtid.

Besöksadress: Filaregatan 23, 44234 KUNGÄLV • Postadress: Box 554, 44216 KUNGÄLV • Tel: 0303-10090


38

kungälv www.svenskleverantorstidning.se

Hälso- och kostnadsmässiga fördelar med smarta ventilationslösningar Sunda inomhusmiljöer hamnar allt mer i fokus i takt med att fler inser de såväl kostnadsmässiga som hälsomässiga fördelarna. I Rollsbo Ventilation & Bygg finns lång erfarenhet inom området. Man erbjuder kundanpassade ventilationslösningar för såväl arbetsplatser som bostäder.

Rollsbo Ventilation & Bygg startades 1987 och har haft samma inriktning ända sedan starten, det vill säga kundanpassade ventilationslösningar för såväl kontor och andra arbetsplatser som privata bostäder. – Vi tar hand om allt, såväl anpassningar som nyinstallationer, tillsammans med våra samarbetspartners, säger Preben Justesen som leder verksamheten. Han berättar att kunderna består av bland annat byggföretag, fastighetsägare och kommuner, företrädesvis i Göteborgsregionen. Just nu jobbar man bland annat med en nyinstallation i en båthall i Kungälv. Kundanpassat Rollsbo Ventilation & Bygg jobbar med alla på marknaden förekommande produkter och märken, vilket gör att man alltid kan ta fram en lösning som är helt och hållet anpassad efter

kundens behov, önskemål och specifikationer. Till sin hjälp har man en egen verkstad där man vid behov kan jobba med specialtillverkning. Efter genomförd installation ansvarar man för anläggningen i två till fem år, beroende på vad för slags lösning det rör sig om. – Idag styrs allt med smarta lösningar för att få en så optimal drift som möjligt. Användarna kan via webben se vad som händer i anläggningen och även styra värme, kyla, ljus, ventilation med mera från distans. Det är ett mycket tydligt energifokus i samhället idag, och det är förstås väldigt stimulerande att få jobba med detta, påpekar Preben Justesen. Nära kunderna Rollsbo Ventilation & Bygg sysselsätter idag sex personer som på ett utmärkt sätt representerar företagets starka koncept kring skräddarsydda lösningar. – Vi har en hög servicenivå, kunder ska inte behöva vänta i onödan. Vi jobbar med ett tydligt kundfokus och det har gjort att många av våra uppdragsgivare väljer att återkomma till oss. Eftersom vi är ett förhållandevis litet företag i branschen jobbar vi med snabba beslutsvägar och i en nära dialog med kunderna. Sådant uppskattas, konstaterar Preben Justesen.

Stort och smått kring inomhusklimat och värmeåtervinning

Preben Justesen

Trogen maskinleverantör till svensk industri – Vi vänder oss i princip TM tillVerkstad hela Sveriges Familjeföretaget grundades redan 1967 under namnet Tencom Mecano AB. verkstadsindustri. Den ursprungliga huvudsysslan var reparation

För svensk industri har TM Verkstad länge varit en trogen leverantör av verktyg, utrustning, maskiner och service. Företaget är en specialist på luftverktyg, men kan även i övrigt bistå sina kunder med hjälp så att rätt maskin hamnar på rätt plats.

av luftverktyg och hydrauliska handverktyg för industrin, och även om verksamheten har utvecklats betydligt sedan dess kretsar arbetet än idag i mångt och mycket kring just luftverktyg som kommit att bli något av TM Verkstad AB:s specialitet. Härutöver är företaget också en innovativ partner till industrin med specialistkompetens inom ett flertal olika områden. Man erbjuder pneumatiska monteringsmaskiner från välkända Fuji och FAR, nit- och blindnitverktyg samt diverse reservdelar. Verksamheten kretsar också kring egen tillverkning av produkter och tillbehör, såsom lamelltillverkning. Man tar fram prototyper och modeller och tillhandahåller dessutom begagnade maskiner. – Vi servar svensk industri med monteringsmaskiner och kan även verka i rollen som konsulter då vi vägleder våra kunder till att välja rätt utrustning. Det kan till exempel handla om att vi föreslår en större maskin som inte behöver belastas lika mycket som en mindre variant. Ett sådant beslut kan innebära stora kostnadsbesparingar för kunden, påpekar Johan Andersson som leder verksamheten i TM Verkstad. Fokus på ergonomi Den höga kunskapsnivån i TM Verkstad har byggts upp under alla år som företaget har verkat. Man vet vad som fungerar bäst för varje enskild kund och för olika behov. – Vi jobbar med stora firmor som Atlas Copco, Chicago Pneumatik, Desoutter, Fuji, FAR och Titan. Vi har till exempel tillsammans med

Swerea varit med och tagit fram en mejselmaskin för en bergborr som minskar vibrationerna med 60 procent. Ergonomin är i detta fall oerhört viktigt eftersom för stora vibrationer kan skada både människor och maskiner, poängterar Johan Andersson. Helhetslösningar TM Verkstad står för helhetslösningar. Man tar fram själva produkten, monterar den och hjälper till med igångsättning, samt servar alla de märken man saluför. – Vi har bland annat byggt dörrfixturer åt Volvo PV samt tillverkat alla Bingolottohjul under Loket Olssons tid, minns Johan Andersson med ett leende. – Vi vänder oss i princip till hela Sveriges verkstadsindustri, avrundar han.

TM Verkstad POWER AND PRECISION IN PERFECT HARMONY

Glose 820, 442 73 Kärna Tel 031-21 89 00 • www.tmverkstad.se

Bultgatan 13, 442 40, Kungälv • 0708481225


kungälv

39

www.svenskleverantorstidning.se

Omfattande byggprojekt – endast en kontakt

Nybyggd garagehall i Kareby Kungälvsbaserade Fastighetsbyggen i Väst AB expanderar i takt med att fler och fler upptäcker företagets starka koncept. Man åtar sig allehanda byggprojekt – från badrumsrenoveringar till komplett nybyggnation – och samordnar hela projektet tillsammans med professionella hantverkare. Kunden behöver dock bara hålla kontakten med en enda aktör; Fastighetsbyggen i Väst.

Fastighetsbyggen i Väst startades 2010 av Markus Johansson och Mattias Olausson och har sedan dess haft en stadig tillväxt. Idag sysselsätter företaget 13 personer plus inhyrd personal i samband med arbetstoppar, då personalstyrkan kan uppgå till totalt 15-20 man. Tack vare bolagets starka bredd och stora kontaktnät kan man åta sig totalentreprenader på i princip alla uppdrag man får. – I och med vårt täta samarbete med andra professionella hantverkspartner kan vi åta oss allt ifrån mindre renoveringar och stambyten till komplett nybyggnation av såväl privata lösvirkeshus som stora industrilokaler. Vi vänder oss till såväl kommuner och företag som föreningar och privatpersoner här i Kungälvstrakten, säger Markus Johansson. Sammansvetsat team En stor del av Fastighetsbyggen i Väst AB:s kunder erhåller man via kundkontakter, projektörer och förvaltare. – Vi tar ansvar för allt ifrån bygghandlingar till slutbesiktning. Vi och våra samarbetspartner har alla licenser, utbildningar och behörigheter som krävs för att utföra jobben enligt gällande branschregler, säger Markus Johansson som i sammanhanget gärna framhåller sina medarbetare.

Efter

Fasadförändringar och utbyggnad av frisörsalong på Stenungstorg

Mattias Olausson och Markus Johansson – Vi är ett bra och sammansvetsat gäng. Tillsammans med våra samarbetspartner utgör vi ett riktigt bra team. Omfattande projekt För närvarande jobbar Fastighetsbyggen i Väst med ett stort projekt på Stenungstorg i Stenungsund där man drar in sprinklersystem till alla butiker i köpcentret. – Det blir en hel del nattjobb så att vi inte stör verksamheten, konstaterar Markus. – Det är många företag och personer som är involverade så det gäller att arbeta effektivt så att det blir ett bra flyt kring hela projektet och att vi håller tidsplanen, fortsätter han och tillägger att man efter nyår ska bygga en ny entré och renovera de offentliga toaletterna. En annan stor totalrenovering gäller fem

Fastighetsbyggen i Väst AB

Före tvättstugor på vardera 150 kvadratmeter, ett arbete som i slutändan berör 900 lägenheter. Uppdragen fortsätter att komma in i en allt stridare ström, och Markus Johansson spår att den goda utvecklingen i företaget kommer att hålla i sig. – Vi har ökat vår omsättning varje år ända sedan starten. Förra året blev vi ett Gasellföretag och det kommer att upprepas även i år, avslutar Markus.

Fastighetsbyggen i Väst AB Signalgatan 1 442 40 Kungälv info@fastighetsbyggen.se Markus Johansson: 0735-454353 Mattias Olausson: 0709-596032

Gasell

www.fastighetsbyggen.se


40

kungälv www.svenskleverantorstidning.se

Breda uppdrag i välrenommerad byggfirma Lång branscherfarenhet, flexibilitet och kunnig personal. Det är bara några av de omdömen som Kungälvsföretaget PNW Bygg AB har fått. Det råder med andra ord ordning och reda i byggfirman som åtar sig allt ifrån mindre reparationsinsatser till komplett nybyggnation.

Det har gått tio år sedan PNW Bygg startades. Nicklas Werner leder verksamheten och är en av två delägare i företaget. Han beskriver PNW Bygg som ett traditionellt byggföretag med stort yrkeskunnande, lång branscherfarenhet, stort engagemang och korta beslutsvägar. – Vi gör snickerijobb av alla de slag, allt ifrån mindre renoveringar till färdiga bostadshus, med visst fokus på renoveringar av tak och fasader, altanbyggen, fönsterbyten med mera. Vi bygger dessutom Attefallshus, berättar Nicklas som har tolv anställda i firman. Givande samarbeten Niklas är uppväxt i Kungälv och har genom åren skapat sig gott om kontakter i området, vilket lett till att de flesta av PNW Byggs uppdragsgivare finns i och kring Kungälv. – De flesta av våra kunder är privatpersoner, men vi servar också en hel del företagskunder. Det brukar bli en del anpassningar av deras verksam-

heter i form av allt ifrån montering av en skylt hos en bilhandlare till att bygga om ett helt kontor, upplyser Nicklas Werner. Han lyfter i sammanhanget fram samarbetet med Uterum Väst, för vilka PNW Bygg monterar deras Santex-koncept. – Vi har ett brett utbyte och har två killar som jobbar med dessa året runt. De monteras med jordskruv, vilket är både enkelt och smidigt. Byggnationerna går också att justera efter hand, det spar både tid och pengar, påpekar Nicklas. Totalentreprenader PNW Bygg, Uterum Väst och Kungälvs Mur & Skorsten utgår från samma lokaler på Svarvaregatan i Kungälv. – Vi hjälper varandra och har ett mycket bra samarbete, säger Nicklas med stort eftertryck. Han nämner dessutom Astebergs Snickeri i Göteborg som man också har ett givande samarbete med, och som jobbar med finsnickerier i form av exempelvis kök och garderober. – Vi tar oftast totalentreprenaden när det rör sig om sådana jobb. Våra kunder uppskattar att vi jobbar med stor materialkännedom och samarbetar med marknadens ledande materialleverantörer. Flexibilitet, ett brett produktutbud och kunnig personal med stort engagemang är andra saker som kännetecknar vår verksamhet, avslutar Nicklas Werner.

Stort och smått kring inomhusklimat och värmeåtervinning Allt mer fokus hamnar på ventilation där kraven på ren inomhusluft hela tiden höjs. Pro Vent AB jobbar med allt ifrån mindre reparationsinsatser till stora totalentreprenader kring allt som rör inomhusklimat och värmeåtervinning och jobbar med ledande produkter för bästa resultat.

Pro Vent startades av Ola Ahlmann 2007, och under de tio år som gått sedan dess har företaget vuxit till att idag sysselsätta tolv personer.

– Vi är ett ventilationsföretag med fokus på inomhusklimat och värmeåtervinningssystem i bostäder. Vi står för allt ifrån små reparationsinsatser till kompletta totalentreprenader, och rycker in i samband med såväl nyproduktion som ombyggnad eller tillbyggnad, säger Ola Ahlmann. Moderna lösningar Service, rensningar, OVK-besiktningar, injusteringar, filterbyten, nyinstallationer, reparationer, besiktningar, radonsanering samt försäljning ingår i Pro Vent AB:s breda koncept. – Idag handlar det mycket om styr- och reglerteknik samt nätverk i systemen. I större system regleras flödesmätning med hjälp av närvarogivare och co2-givare för att hålla energikostnaderna nere. Behovsstyrd ventilation innebär att användaren kan styra och övervaka systemet från var som helst, upplyser Ola. Han upplever att medvetenheten kring ventilation och dess möjligheter ökar hela tiden. Allt fler inser vikten av goda inomhusklimat och ser fördelarna med att kunna styra ventilation, värme och kyla på ett enkelt och överskådligt sätt. – Det är även viktigt att jobba med ventilation för att få bort radon som det finns mycket av i Västsverige. Hälso- och miljöaspekten utgör grunden i allt vi jobbar med, påpekar Ola Ahlmann. Trogen kundkrets Pro Vent AB erbjuder kompletta helhetslösningar från ritning till slutförande. Man har all kunskap under samma tak och är förstås noga med

att följa gällande energilagar. Man jobbar med två av värdens största fläkttillverkare, Fläktwood och Systemair, som båda är svenska. Det har format en bred kundkrets i framför allt Göteborg och Bohuslän, allt ifrån privatpersoner till byggföretag, kommuner, landsting och fastighetsägare. Det innebär att Pro Vents lösningar finns på såväl

arbetsplatser som i privata bostäder. – Många av våra kunder har varit med oss ända sedan starten. Vi har dessutom tecknat ramavtal med Kungälvs kommun för vilken vi sköter all kommunal verksamhet inom vårt ansvarsområde, avslutar Ola Ahlmann.

Truckgatan 10 442 40 Kungälv 031-382 45 00 www.pro-vent.se 0701-429597 • www.pnwbygg.se


kungälv

41

www.svenskleverantorstidning.se

JAELAB på tårna när elbranschen utvecklas I snart 30 år har Jörgen Andreassons EL AB, även kallat JAELAB, i Kungälv varit Västra Götalandsborna troget med kvalificerade elinstallationer. Man verkar i takt med sin samtid och är därför även specialiserade kring solenergi, laddstolpar för elbilar och smarta hem.

Jörgen och Anneli Andreasson startade och driver JAELAB tillsammans sedan 1989. 2005 flyttade man företaget till Kareby norr om Kungälv

där man har kontor, verkstad och lager. Nio personer förfogar över åtta servicebilar, och så sent som i år valde man att sälja automationsavdelningen till en av de anställda. – Nu har vi ambitionen att vara en mer renodlad elfirma, säger Jörgen Andreasson. Nya lösningar Jörgen konstaterar att det händer en mängd spännande saker i elbranschen just nu. JAELAB är med på tåget. Det handlar till exempel om montering av solpaneler där JAELAB samarbetar med Kungälvs Energi.

Det är ett mycket spännande framtidsområde som medför minskade elkostnader och en hållbar miljö. –

– Det är ett mycket spännande framtidsområde som medför minskade elkostnader och en hållbar miljö. Vi monterar också laddstolpar för elbilar, säger Jörgen och påminner samtidigt om att det kan uppstå problem med försäkringar om något går fel när man laddar bilen genom ett vanligt vägguttag. JAELAB rekommenderas även av Kungälvs kommun för elsanering i privata hem för elöverkänsliga personer. Ett annat spännande område är så kallade smarta hus (KNX). – Genom KNX kan man styra till exempel värme, ventilation, belysning och bastu med hjälp av mobiltelefonen eller surfplattan. Dessa lösningar har blivit betydligt billigare i dag i takt med ökad efterfrågan, och det har samtidigt inneburit att dagens elektriker måste kunna en hel del om programmering, konstaterar Jörgen Andreasson.

Varierande uppdrag JAELAB vänder sig till såväl privatpersoner som företag, såsom byggare och industrier, i framför allt Kungälvsområdet. Fastighetsbyggen i Väst, Bröderna Carlssons Entreprenad, Romelanda Snickeri, Wenzel Bygg och Carryline är bara några av uppdragsgivarna. – Ett av våra större uppdrag rör underhåll och service för Kungälvs Motor & Segelsällskap, vilket vi har jobbat med i 15-20 år. På Klöverön nära Marstrand lägger vi värmekabel för VAanläggning för ett 40-tal hushåll. Vi har egen båt för personal och materialtransporter till öarna. För Fastighetsbyggen i Väst utför vi stamrenovering i Göteborg och för Romelanda pastorat sköter vi service och underhåll som vi har gjort i cirka 15 år, avslutar Jörgen Andreasson.

JAELAB är det innovativa företaget som ligger i framkant med smarta och energisnåla lösningar inom el

JÖRGEN ANDREASSONS EL AB

0303-44 56 00 • www.jaelab.se


42

kungälv www.svenskleverantorstidning.se

Gedigen historia och tydliga visioner hos ledande pumptillverkare Tapflo är en av de ledande pumptillverkarna med en tydlig ambition att erbjuda ett brett utbud av premiumprodukter för olika industriella applikationer. Med erfarenhet från industriell vätskehantering och pumptillverkning sedan decennier tillbaka vet man vad kunderna kräver av en industripump.

Tapflo Group är en oberoende, familjeägd, svensk tillverkare och global leverantör av luftdrivna membranpumpar, centrifugalpumpar och annan industriell processutrustning. Företaget startades 1980 av Kungälvsborna Börje Johansson och Hans Emanuelsson med föresatsen att förse svenska företag med industripumpar – På 80-talet var det ovanligt med tätningslösa pumpar som inte läckte. Vi fick agenturen för och erbjöd magnetkopplade pumpar av hög kvalitet, och i mitten av 80-talet startade vi egen tillverkning av membranpumpar. Det är en kompakt lösning för pålitlig drift och med ett minimalt antal komponenter som möjliggör enkelt underhåll. Denna producerar vi än idag, berättar Håkan Ekstrand som leder verksamheten i Tapflo AB.

– Våra kunder uppskattar vårt omfattande lager av pumpar som möjliggör snabba leveranser.

Marknadsledande Som den största tillverkaren i Europa är Tapflo marknadsledande på tryckluftsdrivna membranpumpar. Membran- och magnetpumpar för allt utom vatten tillverkas i polyeten, aluminium och syrafast stål. – Membranpumparna har vi utvecklat tillsammans med lokala kemiföretag eftersom det handlar om svåra, tuffa applikationer som ska klara känsliga medier med så liten påverkan som möjligt. Här tar vi fram allt ifrån små doseringspumpar till stora transportpumpar, upplyser Håkan Ekstrand.

Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV +46 303 14050 info@tapflo.se www.tapflo.se

Långsiktigt tänkande Tapflo innefattar 14 helägda dotterbolag i form av renodlade säljföretag. I Polen finns tillverkningen av membranpumpar och i Sverige finns företaget representerat via huvudkontoret i Kungälv och en filial i Stockholm. Totalt sysselsätts 300 personer i hela koncernen. Tapflo servar en marknad som sträcker sig över hela värden, varav Östeuropa står för ungefär halva omsättningen. I kundkretsen finns företag inom bland annat kemi, process, läkemedel och ytbehandling. – Vi är ett företag som förespråkar ett långsiktigt tänkande och som jobbar med tydliga visioner. Våra kunder uppskattar vårt omfattande lager av pumpar som möjliggör snabba leveranser, säger Håkan och berättar att kunden får sin pump redan dagen efter beställning om den görs före klockan tolv. – Vi blickar framåt med ambitionen att bredda produktionen och specialanpassa ännu fler pumpar för specifika ändamål. Det handlar bland annat om membranstyrda, så kallade intelligenta, pumpar, avslutar Håkan Ekstrand.


varberg 43 www.svenskleverantorstidning.se

Varberg ska bli västkustens kreativa mittpunkt

Näringslivsdirektör Martin Andersson Varberg växer och det satsas brett på såväl näringsliv som bostadsbyggande och besöksnäring. Det är ett gediget arbete som ligger bakom satsningarna, och som mynnar ut i visionen om att Varberg ska bli västkustens kreativa mittpunkt.

Marknad Varberg bidrar till kommunens utvecklingsarbete och sysslar med destinationsoch näringslivsfrågor i syfte att utveckla Varberg som attraktiv kommun att besöka, bo och verka i. Kommunen, med dess 62 500 invånare och ett växande antal registrerade företag, hade fram till nyligen brist på lediga tomter, vilket nu åtgärdats genom att man förberett och utvecklat ett nytt verksamhetsområde; Holmagärde. – Kommunen kommer att börja sälja tomterna

– Vår vision är

att bli västkustens kreativa mittpunkt.

redan 2018 och totalt sett handlar det om en cirka 200 000 kvadratmeter stor yta alldeles intill motorvägen, det vill säga själva entrén till Varberg. Här finns det plats för många olika verksamheter, allt ifrån kontor till lager och industrier, informerar Martin Andersson som är näringslivsdirektör i Varbergs kommun.

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

Jobbar på bred front Martin Andersson berättar att Marknad Varberg jobbar på bred front i syfte att stärka kommunens näringsliv, inte minst med de redan etablerade företagen för vilka man bland annat genomför företagsbesök och samordnar möten. – Det handlar om att främja och hela tiden förbättra företagsklimatet i kommunen. Kompetensförsörjning, bostäder och infrastruktur är områden som företagarna själva lyfter fram som viktiga att satsa på. Att hitta rätt personal och samtidigt växa är en utmaning i dagsläget, konstaterar Martin. Marknad Varberg är lyhört och arbetar hela tiden med att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Regionen är mycket attraktiv med närheten till Göteborg och Borås, samt Malmö och övriga Skåne. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att ta fram ny etableringsmark,

vilket innebär att Varbergs kommun kommer att växa markant den närmaste framtiden. – Bland annat kommer en helt ny stadsdel att skapas i det gamla hamnområdet. Även Varbergstunneln, med Väskustbanans dubbelspår, kommer att bidra väsentligt till utvecklingen, liksom den nya placeringen av Varbergs Hamn som är en av näringslivets viktigaste knutpunkter. År 2030 kommer vi att vara 80 000 invånare, spår Martin Andersson. Utmärkelser Varbergs eget Campus med olika utbildningar, tillsammans med en levande stadskärna och vacker natur, uppskattas av såväl företagare som privatpersoner. Varbergs centrum blev utsett till Årets Stadskärna 2016 av organisationen Svenska Stadskärnor, och Varberg som kommun har blivit utsedd till Årets Landsbygdskommun fyra år i rad (2014-2017) av tidningen Focus. – De närmaste åren förväntar vi oss en stark tillväxt med ökat bostadsbyggande runt om i kommunen, bland annat i form av den nya stadsdelen Västerport i hamnområdet som bidrar med cirka 2 500 bostäder. I kombination med fortsatta satsningar på näringslivet tar vi nya steg mot visionen att bli västkustens kreativa mittpunkt, avslutar Martin Andersson.lv

fakta

- 62 500 invånare - Ett växande antal registrerade företag - 15 anställda på Marknad Varberg


44

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Energibolag med tydligt samhällsansvar

VD Björn Sjöström Varberg Energi är så mycket mer än bara ett elbolag. Här håller man hårt på grundläggande värderingar och strävar efter att vara en betydande aktör kring modern samhällsbyggnad. – Vi jobbar med ledord som framåtanda och nytänkande med målet att kontinuerligt utmana oss själva, säger Björn Sjöström, VD för Varberg Energi.

Kommunalägda Varberg Energi strävar efter att vara ett föredöme i branschen ur alla olika aspekter. – Vi utvecklar oss själva och tänker i nya banor kring energi och information, säger Björn Sjöström, VD, och presenterar bolagets starka bredd kring energi, elnät, elhandel, IT och entreprenad. Det förstnämnda kretsar kring fjärrvärme med restvärme från Södra Cell Värö, samt från det egna värmeverket Flisan af Varberg. Sammantaget servar man cirka 12 000 fjärrvärmekunder. Man distribuerar också gas och äger, såväl själva som tillsammans med andra aktörer, cirka 35 vindkraftverk. – Vi producerar också vattenkraft via tre olika vattenkraftverk, samt satsar på solenergi. Söder om Varberg har vi byggt Sveriges största solcellspark, Solsidan, som täcker energibehovet för cirka 250 villor. Vi byggde dessutom landets första vindkraftspark, Bäckagård, 1991, berättar Björn. Breda satsningar Stadsnätet är koncentrerat kring Varberg som tätort samt områden söder om staden, och innefattar 23 000 kunder. – Det rör sig om ett mycket stabilt nät med väldigt få och korta avbrott. Vi företräder dessutom mycket låga elnätsavgifter i jämförelse med landet i övrigt, berättar Björn Sjöström. Varberg Energis AB:s varumärke för elhandel är Viva. De senaste tre åren har man fördubblat antalet kunder till dagens 37 000. – Vi har nyligen förnyat avtalet med Gekås som deras elhandelspartner i ytterligare tre år, vilket vi känner oss väldigt stolta och nöjda med, säger Björn. Utbyggnaden av fibernätet sysselsätter 60-70 personer i form av såväl egna anställda som inhyrd personal. Cirka 2 000 kunder om året ansluts till fibernätet som man hoppas ska ha hundraprocentig täckning 2020. – Beträffande entreprenader projekterar och genomför vi alla våra jobb inom fjärrvärme, elnät, gas och fiber. Vi levererar ljus då vi äger alla

fakta - Kommunalägt bolag - 106 anställda - Omsatte en halv miljard kronor 2016 - Certifierat enligt ISO9001, ISO14001 och ISO18000 - Verifierat enligt ISO26000 för socialt ansvarstagande

gatustolpar och kommer under nästkommande fyraårsperiod byta ut 12 000 belysningsstolpar till LED-belysning, vilket i sin tur kommer att minska energiförbrukningen med hela 65-70 procent, berättar Björn Sjöström. Framåtanda och nytänkande Varberg Energi servar kunder inom ett flertal olika segment; privatpersoner, företag, organisationer, offentlig sektor med flera, och överlag är man väldigt nöjda med det Varberg Energi står för. – Våra kunder upplever att vi är bäst över tid, inte minst genom våra grundläggande värderingar som håller på lång sikt. Vi bygger relationer med våra kunder samtidigt som vi vill spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Vi jobbar med ledord som framåtanda och nytänkande med målet att kontinuerligt utmana oss själva, säger Björn Sjöström. Han blickar framåt och avslöjar att man inom kort kommer att kunna presentera ännu ett affärsområde. Arbetet kring digitalisering och allmän utveckling lär fortsätta och man hoppas också kunna etablera ett flertal nya tjänster och samarbeten. – Det som driver oss är vårt samhällsengagemang, vi tror stenhårt på öppenhet och kreativitet. Hållbarhet är vårt DNA och nu växlar vi upp när det gäller socialt ansvarstagande med ISO26000.


varberg 45 www.svenskleverantorstidning.se

En trygg samarbetspartner för svensk industri Svensk industri har i Industriunderhåll AB en trygg och stabil samarbetspartner kring service- och underhållsinsatser. Med sitt starka koncept har man sedan starten attraherat en mängd stora kunder som ser fördelarna med en stark partner med ett arbetsätt kring allt ifrån idé till färdig lösning.

Industriunderhåll AB fyller 35 år och ägs idag av en kvartett med VD Ann-Sofie Borglund i spetsen. Genom åren har verksamheten ständigt förädlats till dagens framstående aktör kring montering, service och reparationsinsatser för industrin. – Vi installerar, underhåller och reparerar våra kunders maskinparker och verkar brett med byggnation, service, försäljning och tillverkning, säger Ann-Sofie Borglund och berättar att man till exempel rycker in i samband med revisionsstopp

på pappers- och massabruk. – Vi monterar industrihallar och utför montage och flytt av hela fabriker. Vi kan även stå för bemanning under både kortare och längre perioder. Personalens kunnande är vår styrka och vår ambition är att även kunna bidra med vår breda kunskap för andra industrier, framhåller hon. KG Mekaniska Industriunderhåll AB importerar och säljer även byggmaterial i form av sandwichpaneler och byggplåt från Polen till marknadsmässigt bra priser.

fakta

– Det är något vi tror kommer att fortsätta växa, enligt våra marknadsundersökningar, konstaterar Ann-Sofie och nämner sedan dotterbolaget KG Mekaniska AB där man bland annat jobbar med stål- och plåtbearbetning, samt hydraulik. – Vi jobbar också mycket med entreprenadmaskiner och lastbilspåbyggnader, samt servar en del kunder ute i fält. Vi producerar dessutom ett antal egna produkter, såsom kabel- och slangplogar, drillmaster, borrmaster för grävmaskiner och balgripar för jordbruk, upplyser hon.

- Industriunderhåll fyller 35 år, KG Mekaniska fyller 5 år i år - 4 delägare - Ett 30-tal anställda - Omsatte cirka 35 miljoner kronor 2016 tillsammans med dotterbolaget KG Mekaniska - Certifierat enligt FR2000 - Kunder i Sverige och Norge

VD Ann-Sofie Borglund

Flexibilitet Industriunderhålls kunder finns i Sverige och Norge med visst fokus på pappers- och träförädlingsindustrin. Bolaget innehar försäljningsagenturen för sågverksutrustning med inriktning mot virkestorkar från Heinola Sågverksmaskiner i de båda länderna. Produkterna är efterfrågade av olika aktörer på marknaden och så sent som i år uppfördes anläggningen Moelven Notnäs i Torsby. Södra, Andritz, Derome, P.S. Åkeri i Varberg och Rox International är andra uppdragsgivare hos Industriunderhåll AB och KG Mekaniska. Flexibilitet kännetecknar verksamheten i bolagen, och Ann-Sofie Borglund framhåller att man alltid försöker vara lyhörda inför sina kunders önskemål och behov. – Vi vill våra en långsiktig partner till våra kunder där vi deltar hela vägen från idé till färdig lösning, säger hon, men påtalar också den prob-

lematik som uppstår när kunder efterfrågar service och underhåll under semester- eller stopperioder. – Det blir inte lättare med tanke på att allt färre utbildar sig inom området, och det innebär att vi kommer att förändra vårt arbetssätt. Vi kommer försöka sprida ut vårt arbete lite jämnare över året så vi slipper toppar och dalar, samtidigt som vi kommer utveckla försäljningen av bygg- och plåtmaterial. Flexibilitet är vår styrka, avrundar Ann-Sofie Borglund.

Industriunderhåll AB, Karl Gustav 143, 432 69 Karl Gustav 0340 – 333 44 • info@industriunderhall.se • www.industriunderhall.se


46

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Experter på data och telekommunikation

Copyright, Elisabeth Nestor

Blacklink Networks AB är en aktör som verkar i sin bransch absoluta framkant. Det här är en expert på planering, utbyggnad och operativ drift av kommunikationsinfrastruktur, ett koncept som attraherar såväl fastighetsägare som operatörer av offentliga och privata data- och telekommunikationsnät.

Det har gått ungefär fyra år sedan vi sist besökte Christian Eklund & Fevzi Ahmed, två av ägarna till Blacklink Networks AB, och vi kan genast konstatera att tiden inte har stått stilla i företaget. Fyra tjänstebilar och ett tiotal anställda har förvandlats till 45 bilar och ett 60-tal medarbetare. Och det är just personalen som Christian och Fevzi lyfter fram som huvudskäl till framgångarna. – Vi hade aldrig avancerat och flyttat fram våra positioner på marknaden om det inte hade varit för vår duktiga personal, gemenskapen och den goda samanhållningen vi har i företaget. Arbetsmiljön är riktig bra och vi har bra försäkringar för våra anställda, egen personalportal, friskvård samt regelbundna sammankomster med mera, berättar de när vi träffar dem på huvudkontoret i Varberg. Härutöver driver man numera även en filial i Malmö, vilket sammantaget formar ett arbetsområde som sträcker sig över Västra Götaland, Halland och Skåne. Stark bredd I Blacklink Networks AB är man experter på data och telekommunikation. Man vänder sig till fastighetsägare samt operatörer av offentliga och privata nät avsedda för data-och telekommunikation, och erbjuder både tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och operativ drift av kommunikationsinfrastruktur, såsom fastighetsnät, optofibernät, FTTH, trådlösa nätverk och aktiv nätelektronik. – Vi kan åta oss ett helhetsansvar eller fokusera på något enskilt område tack vare vår spetskompetens. Det är kunden som bestämmer, poängterar Christian Eklund och nämner villainstallationer och företagsinstallationer som exempel. Blacklink Networks jobbar också med utbyggnad av fibernät, vilket exempelvis kan handla om att blåsa en fiberkabel mellan två punkter samt svetsning, installation och dokumentation. – Dokumentation är en viktig del av arbetet, och vi gör det för att kvalitetssäkra processen. Vi tycker om ordning och reda, säger Fevzi Ahmed. Ett annat arbetsområde är service som kan

handla om såväl små som omfattande insatser. – Vi erbjuder förmånliga serviceavtal till våra kunder och står för skräddarsydda lösningar. Våra ledord är kvalitet, punktlighet och lyhördhet, säger Fevzi. Kvalitetsfokus Idag ingår Blacklink Networks i koncern med Blacklink Holding AB som ägare och Blacklink Entreprenad AB som systerbolag. Det var 2011 som Christian och Fevzi, tillsammans med ytterligare en kollega, startade bolaget efter flera år i fiberbranschen. Efter att man gjort ett antal större jobb utan en enda besiktningsanmärkning började kunderna strömma till. – Det lönar sig att arbeta hårt med kvalitet,

Copyright, Elisabeth Nestor

menar Christian och nämner några referenskunder som Varberg Energi, Peab, Ericsson, Kasab, Netel, Akea, och Bäck Installation. – Många anlitar oss då vi står för hög kvalitet och är lyhörda för kundens önskemål. Att vi hela tiden investerar i maskinparken och kan utföra alla typer av uppdrag är något som uppskattas högt, säger Christian och Fevzi. De har för avsikt att fortsätta utveckla verksamheten. Viljan och tankar finns på att etablera ytterligare en filial inåt i landet, men inget är spikat och klart. – Vi kommer att fortsätta lyssna på marknaden och behovet hos både nuvarande och potentiella kunder och agera därefter, avslutar Christian Eklund och Fevzi Ahmed.

fakta - 61 anställda - Beräknad omsättning för 2017 är 42 miljoner kronor - Huvudkontor i Varberg plus en filial i Malmö - Täcker Västra Götaland, Halland och Skåne - Servar både privat och offentlig sektor


varberg 47 www.svenskleverantorstidning.se


48

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp för miljömedveten markentreprenör Varberg och dess omnejd växer, vilket innebär fler och mer omfattande uppdrag för ett företag som Miljöschakt Väst AB. Bolaget jobbar med schaktning, transporter och anläggningsarbete i såväl Halland som Västra Götaland.

Miljöschakt Väst AB ägs av Jan Nilsson, Martin Nielsen och Martin Asklöf, och startades den 1 maj 2015. Trots sin relativt ringa ålder har företaget redan skaffat sig en framskjutande position i sin bransch och successivt breddat sitt upptagningsområde. Idag omfattar det såväl Halland som Västra Götaland där man bistår med uppdrag kring schaktning, transporter och anläggningsarbeten. Miljöschakt tillhandahåller förarbundna entreprenadmaskiner i form av moderna enheter med den senaste tekniska utrustningen.

Delägaren Martin Asklöf – Vi erbjuder kundanpassade lösningar för allehanda bygg- och infrastrukturprojekt, och arbetar långsiktigt med våra kunder. Det handlar om uppdrag som vanligen sträcker sig över 6 till 18 månader, berättar Martin Asklöf, en av delägarna,

– Företagsnamnet Miljöschakt finns till för

att främja både inre och yttre miljöpåverkan hos personal, kunder och samhället.

och presenterar den imponerande maskinparken med hjulgrävare, lastmaskiner och bandgrävare på upp till 30 ton. Tydlig miljöprägel Miljöschakt Väst AB åtar sig också egna anläggningsarbeten. – Det kan handla om uppdrag kring villadräneringar, husgrunder eller fibergrävning. Här samarbetar vi också med företag i byggbranschen, upplyser Martin. Han framhåller gärna personalen som han beskriver som engagerad och intresserad kring kundens behov och önskemål. Även företagets tydliga miljöprägel är värd att nämna. – Den visar sig redan när vi gör våra inköp av nya maskiner. Våra enheter drivs uteslutande med HVO som ett ekobränsle som ersätter, men har samma egenskaper som diesel. Företagsnamnet Miljöschakt finns till för att främja både inre och yttre miljöpåverkan hos personal, kunder och samhället, säger Martin Asklöf. Framtidstro Varberg Energi, Varbergsortens Elkraft, Mark & Energibyggarna i Mölndal, Skanska, NCC, Veidekke, NT:s Mark & Fastighetsservice och MTA är bara några av de som valt att anlita Miljöschakt Väst AB. Martin nämner bland annat ett uppdrag kring vatten och avlopp som gick ut på att koppla upp ett 50-tal fastighetsägare mot det kommunala vatten- och avloppsnätet. Upp-

draget pågick mellan mars och oktober månad och utfördes ute på landsbygden. – Många väljer att anlita oss tack vare vår engagerade personal. Vi tillför mervärden för våra kunder och jobbar med ett klart och tydligt kvalitetsfokus i allt vi gör. Det är viktigt att allt blir rätt från början, och självklart jobbar vi efter alla branschens krav och regler, säger Martin. Han konstaterar att man verkar i en expansiv region och att det därför finns all anledning att se ljust på företagets framtid. – Vi räknar med att kunna ta fler marknadsandelar framöver och höja våra omsättningsnivåer. Förmodligen kommer vi också att behöva förstärka organisationen ytterligare, avrundar Martin Asklöf.

fakta

- Ägs av Jan Nilsson, Martin Nielsen och Martin Asklöf - Startades den 1 maj 2015 - Omsatte 45 miljoner kronor 2016 - Täcker Halland och Västra Götaland - Servar både privat och offentlig sektor

Vi utför arbeten i Halland och Västra Götaland.

info@miljoschakt.com • Tel: 0340-83 000


varberg 49 www.svenskleverantorstidning.se

Trogen leverantör till västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt

Platschef Magnus Sundqvist Släryds Grus & Entreprenad AB är en viktig aktör kring västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt. Bolaget levererar grusmaterial till allt ifrån husgrunder till vägbyggnation i en anda som kännetecknas av såväl lokal förankring som den stora huvudägarens resurser.

Släryds Grus & Entreprenad AB är ett dotterbolag till NCC Industry AB. Tio anställda under ledning av platschef Magnus Sundqvist täcker ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig över Varberg, Falkenberg och Kungsbacka. – Man kan säga att vi är ett företag som ligger först i byggbranschens näringskedja. Vi levererar grusprodukter till allt ifrån husgrunder till stora vägprojekt, berättar Magnus. I Släryd förfogar man över sammanlagt nio täkter. Med hjälp av mobila enheter förflyttar man sig mellan dem. – Normalt sett arbetar vi i våra egna täkter, men vi är samtidigt inte främmande för att, vid behov, arbeta på andra täkter inom ramen för koncernens verksamhet, tillägger Magnus. Framhåller medarbetarna Ungefär 800 000 ton material lämnar Släryds täkter varje år i form av CE-märkta produkter. – Vi är ett starkt varumärke, vi jobbar med stark lokalkännedom och alla i branschen vet vilka vi är. Med en stark ägare i ryggen har vi alltid tillgång till allt vi behöver, säger Magnus Sundqvist och framhåller i sammanhanget bolagets duktiga

och kunniga medarbetare som alla besitter lång branscherfarenhet. – Duktiga krossmaskinister utgör en stor tillgång för alla företag i vår bransch, inte minst nu när många upplever problem med att hitta kompetent personal. Vi är lyckligt lottade med ett sammansvetsat team som tillsammans driver hela företaget framåt, framhåller Magnus. Satsar framåt Släryds Grus & Entreprenad kan erbjuda alla grusprodukter som finns på marknaden. Tillgängligheten med många egna täkter inom området

borgar för snabba leveranser. A Betong, Thomas Betong, Benders och Varbergs kommun är bara några av bolagets uppdragsgivare. – Vi har till exempel levererat mer än 200 000 ton grus till ett projekt i Värö, berättar Magnus Sundqvist och fortsätter: – Vi anser att dagens system med olika tillstånd och villkorsändringar för att bryta grus är en alldeles för långsam process som i vissa fall ta upp till flera år. Vår uppfattning är att naturgruset börjar ta slut, vilket innebär att vi i framtiden kommer att fokusera allt mer på helkrossade produkter i betong. Vi kommer också att satsa mer på bergtäkten i Kungsbacka, och inom några år hoppas vi ha ökat omsättningen väsentligt med nya marknadsandelar och ytterligare någon ny kollega.

fakta - Dotterbolag till NCC Industry AB - 10 anställda - Omsatte 60 miljoner kronor 2016 - Täcker Varberg, Falkenberg och Kungsbacka - Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 - CE-märkta produkter - 800 000 ton lämnar Släryds täkter årligen


50

varberg www.svenskleverantorstidning.se

En stark servicepartner för svensk industri Det är det stora kunnandet och den starka bredden som gjort Stackenäs Mekaniska AB till en synnerligen välrenommerad samarbetspartner bland industriaktörer i Sverige och utomlands. Man jobbar med det mesta inom montage och nyinstallationer och servar idag en bred kundkrets, främst inom sågverks-, pappers- och massaindustrin.

Stackenäs Mekaniska AB etablerades 2011. Fredrik och Hendel Bengtsson leder verksamheten som verkar brett inom bland annat montage, nyinstallationer, reparationer, svets och smide, men ibland även med VVS, hydraulik och pneumatik. I företagets smidesverkstad svetsar man stålkonstruktioner, samt bygger och tillverkar olika byggnadssmidesprodukter. Här finns en robotsvets som används för hård påläggning. – Vi arbetar inte med massproduktion, utan anpassar allt efter kundernas behov och önskemål. Största delen av vår arbetstid spenderar vi på plats hos våra kunder, berättar Fredrik Bengtsson.

Delägare Hendel Bengtsson

Bröderna Bengtsson med tjänstebilarna anpassade till verksamheten

När pris och kvalité får bestämma! Adress: Nyhemsvägen 1, 432 68 Veddige tel. 0706- 49 21 89, 0705- 13 14 20 info@stackenas.se • www.stackenas.se

Delägare Fredrik Bengtsson Bemanning, maskinuthyrning och eftermarknad Stackenäs Mekaniska erbjuder också bemanningstjänster då man hyr ut underhållsmekaniker för olika uppdrag inom industrin. – Vi kan rycka in med kort varsel, till exempel i samband med sjukskrivningar. Vi har även en snickare anställd som kan stå till tjänst i samband med både större och mindre uppdrag, exempelvis ombyggnationer. Sågverk, energibolag, pappersbruk och massabruk är vanliga uppdragsgivare, säger Hendel Bengtsson och upplyser att man även erbjuder maskinuthyrning. I maskinparken finns flera liftar, teleskopslastare, truckar med mera, och allt kan göras tillgängligt för kunderna med mycket kort varsel. Stackenäs Mekaniska jobbar också med eftermarknaden och erbjuder kompletta servicetjänster vid behov, exempelvis i samband med driftstopp. Kundfokus Stackenäs Mekaniska AB servar kunder över hela Sverige, men även i utlandet. I kundkretsen, vilken domineras av sågverk och aktörer inom pappers- och massaindustrin, finner vi bland andra Derome, Södra, Stora Enso, Varberg Energi, Andritz, System Hall, Stena Recycling, CGV med flera. – Vi sätter kundens främsta i fokus och har alltid tillgång till kompetenta medarbetare. Vi anställer de vi tror på. Men det är inte lätt att bli anställd på Stackenäs Mekaniska säger Fredrik Bengtsson. – Vi har medvetet skyndat långsamt. Han betonar företagets tydliga kvalitetsfokus och ambitionen att alltid vara kundernas självklara val i fråga om professionell bemanning. Man kommer att fortsätta på den inslagna vägen och arbeta hårt för att bibehålla den höga kompetensnivå som finns i Stackenäs Mekaniska AB.

fakta - Fredrik & Hendel startade sin yrkesbana 2005 som anställda på deras fars företag, Stackenäs Energi, köpte det 2011 och bytte namn till Stackenäs Mekaniska AB - 10 heltidstjänster - Omsatte 16 miljoner kronor 2016 - Kunder rikstäckande och utomlands - Servar både privat och offentlig sektor


mariestad

51

www.svenskleverantorstidning.se

PwC skapar säkrare och mer lönsamma affärer Med en stark revisions- och rådgivningspartner i ryggen skapas struktur och trygghet i företagen. Landets ledande aktör inom revision, redovisning och rådgivning är PwC som med sitt breda koncept hjälper företag och organisationer att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma.

PwC verkade tidigare under namnet Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ett företag med en lång historia bakom sig i revisionsbranschen. Idag är PwC marknadsledande i Sverige inom sina verksamhetsområden, det vill säga revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. PwC finns representerat på ett hundratal kontor runtom i landet där 3 700 medarbetare servar ungefär 50 000 kunder, allt ifrån små och medelstora, ofta ägarledda, företag inom alla förekommande branscher, till stora, globala företag och organisationer. Dessutom är man en stor aktör när det gäller revision och rådgivning inom offentlig sektor. Tjänsteutbud Vi besöker PwC i Skövde där vi träffar Frida Fredrikssonsom är kontorsområdesansvarig för redovisning i Skaraborg. Hon beskriver verksamheten som ett fullservicekontor. – Hela Skaraborgsregionen är ett attraktivt område med många små och medelstora företag inom olika branscher. Under senare år har digitaliseringen inom olika områden fått allt större plats och vi finns där för att stötta och driva våra kunder framåt i detta. PwC kan bistå med allt ifrån löpande redovisning och månadsavstämningar till bokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer, mom-

fakta

- 80 anställda - Kontor Tibro, Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad - Jobbar mot små och medelstora företag till stora globala företag

sredovisning och andra sammanställningar till Skatteverket. – Insourcing, vilket innebär att vi i praktiken sitter ute hos kunden och jobbar, blir allt vanligare. I vissa fall kan det handla om uppdrag som pågår löpande och i andra fall under några månader. Vi följer alla trender och jobbar digitalt så att kunden kan skicka in underlag till oss via vår affärsplattform MyBusiness, berättar Frida. Med MyBusiness blir det möjligt att sköta all administration och kommunikation på ett och samma ställe. Lösningen erbjuder smarta funktioner för en enklare arbetsdag och har flera olika fördelar och funktioner. Användaren kommer åt systemet dygnet runt från antingen datorn, telefonen eller läsplattan. PwC arbetar också med revision och skatterådgivning kring allt ifrån generationsskiften till familjejuridik. Man erbjuder även övrig rådgivning kring till exempel ombildning eller försäljning av bolag, kompanjonavtal etc. Skaraborg Verksamheten sysselsätter 80 personer i ett upptagningsområde som sträcker sig över Skövde,

Frida Fredriksson, kontorsområdeansvarig för redovisning i Skaraborg Tibro, Lidköping, Falköping och Mariestad. – PwC är en av Sveriges största leverantör av redovisningstjänster. Vi tar oss tid för våra kunder och är en helhetsleverantör av de tjänster vi erbjuder. Vi arbetar i team och kunden har därmed flera kontaktytor, vilket gör att de blir mindre utsatta vid sjukdomar, ledigheter, semestrar och liknande. Många uppskattar också att vi erbjuder seminarier inom nya skatteregler, fastighetsseminarier, kunskapsdagar och andra arrangemang, säger Frida Fredriksson. Fortsatt utveckling Frida känner trakten väl eftersom hon är född, uppvuxen och boende i Skövde. Hon tog examen

från ekonomiprogrammet på högskolan i Skövde 2004 och började därefter arbeta på PwC, först som revisorsassistent i fem år och därefter som auktoriserad redovisningskonsult. Från och med den 1 juli i år verkar hon i rollen som kontorsområdesansvarig för redovisning i Skaraborg. När Frida blickar framåt spår hon att efterfrågan på framför allt lönetjänster och löpande redovisning kommer att öka. – MyBusiness och andra lösningar gör att det i framtiden inte kommer att spela någon roll var våra kunder befinner sig. De kommer alltid att kunna nå oss och våra tjänster, avrundar Frida Fredriksson.


52

mariestad www.svenskleverantorstidning.se

Imponerande bredd i Anders byggfirma I ByggAnders i Mariestad AB möter vi en byggfirma med ett synnerligen brett koncept. Rutinerade ägaren Anders Wallgren och hans erfarna medarbetare genomför allt ifrån fönsterbyten och köksrenoveringar till komplett nybyggnation.

Anders Wallgren, VD och ägare av ByggAnders i Mariestad AB, har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt byggbranschen. Som utbildad snickare började han 1976 på en mindre byggfirma samt ett husföretag under en 20-årsperiod, bland annat i Tyskland, innan han 1996 valde att starta eget. Idag driver han firman med sina fyra anställda och vänder sig till både privatpersoner och företag i framför allt Mariestad, Skövde och Hova. – Vi står för ett helhetskoncept, inte minst tack vare det breda kontaktnät vi har byggt upp med företagarna i regionen, säger Anders. Flera verksamhetsområden ByggAnders i Mariestad står för en imponerande bredd som inbegriper allt ifrån fönsterbyten och köksrenoveringar till komplett nybyggnation. En av företagets specialiteter är takbyten.

– Vi byter yttertak med både tegel- och betongpannor, men dock inte papptak. Här står vi för ett helhetskoncept tack vare vårt breda kontaktnät med företagarna i regionen, säger Anders Wallgren. Ett gott samarbete har man även med rörmokare, målerifirmor, elektriker med flera beträffande köksrenoveringar. Avseende fönsterbyten tar man mått på plats hos kunden och kan därefter tillsammans med lokala bygghandlare lämna en offert. – Vi utgår alltid från kundernas önskemål, arbetar med svensktillverkade fönster och är helt märkesoberoende, säger Anders. ByggAnders jobbar också med tillbyggnader, ofta för privatpersoner som till exempel vill bygga ut sin sommarstuga eller villa, men också med mindre konstruktioner, såsom altaner. Man åtar sig också renoveringsuppdrag, i regel för fastighetsägare. – Det kan handla om allt ifrån fönsterbyten till omdisponering av olika kontorsutrymmen. Vi deltog till exempel i ett projekt tillsammans med några andra kollegor i branschen då vi renoverade 16 badrum på uppdrag av en fastighetsägare, berättar Anders. Industriservice är ytterligare en gren i ByggAnders koncept, och här handlar det om ombyggnader, renovering och underhåll av indus-

Ny- & tillbyggnation • Ombyggnation/renovering Reparationer & servicearbeten

VD Anders Wallgren trifastigheter. Härutöver kan man även åta sig komplett nybyggnation av allehanda objekt. – Just nu genomför vi ett projekt i området Sjölyckan här i Mariestad där vi bygger en villa på cirka 200 kvadratmeter. Arbetet påbörjades nu i oktober 2017 och beräknas vara klart i slutet av mars 2018, berättar Anders Wallgren. Diger meritlista Genom åren har ByggAnders samarbetat med många och samlat på sig åtskilliga uppdrag på meritlistan. Agnehus Fastigheter i Skövde, Nimoverken i Hova, Homebutiken i Mariestad och Katrinefors Kraftvärme är bara några av många nöjda uppdragsgivare. – Våra kunder uppskattar vår kompetenta personal som alltid tar ansvar på arbetsplatsen för såväl vår egen del som för våra samarbetspartners. Om vi står som totalentreprenör samarbetar vi enbart med pålitliga aktörer, och vi jobbar dessutom med material som håller hög kvalitet, material som vi själva kan stå för. Sammantaget blir slutresultat alltid det kunden önskat sig, säger Anders som har ambitionen att företaget ska fortsätta utvecklas inom fler verksamhetsområden framöver.

fakta - Startades 1996 som enskild firma - 4 anställda - Omsätter cirka 5 miljoner kronor - Servar både privatpersoner och företag - Täcker Mariestad, Skövde och Hova


mariestad

53

www.svenskleverantorstidning.se

Efterfrågade bygginsatser kring glas och aluminium

Delägaren Per Bergqvist Det glasklara valet. Så lyder slogan i Ebje Bygg AB. I det gedigna Mariestadsföretaget är man experter på glas och aluminium, och genomför allt ifrån fönsterbyten till inglasningar av altaner.

Ebje Bygg AB startades för tre år sedan. Mikael Jernberg och Per Bergqvist tog initiativ till företaget som sedan starten har haft en god utveckling med en kundkrets som sträcker sig över hela södra Sverige. Ebje Bygg sysselsätter fem anställda och fokuserar på bygginsatser som innefattar glas och aluminium. Fönsterrenoveringar utgör cirka 50 procent av verksamheten. – Det finns många olika sätt att renovera fönster på, beroende på fönstrets utformning. Man behöver inte alltid byta ut dem, vilket förstås blir ett mer prisvärt alternativ för kunden, påpekar Per Bergqvist. Han förklarar att man ofta bearbetar fönstrets utsida och ser till att den blir underhållsfri. Insidan behöver inte samma omsorg då den inte utsätts för samma påfrestningar när det gäller väder och vind, regn och snö. – Självklart justerar och smörjer vi fönstern så att de fungerar som om de var nya, tillägger Per som vi träffar på kontoret på Stockholmsvägen i Mariestad.

Innan han och Mikael Jernberg startade Ebje Bygg jobbade de tillsammans på ett annat av ortens företag i 20 år. Inglasningar Balkonginglasningar och räcken är en annan av Ebje Bygg AB:s specialiteter. – Här jobbar vi helt märkesoberoende och verkar ofta i rollen som underentreprenör i samband med nyproduktion. I regel är det byggbranschens aktörer som beställer våra tjänster, berättar Per. Ebje Bygg åtar sig också inglasning av altaner. – Oftast handlar det om kunder med ett befintligt altangolv som de önskar göra till inglasade uterum. Vi besöker kunden, tar mått och återkopplar därefter med förslag på olika lösningar. Som privatperson kan man göra avdrag med ROT-avdraget, något vi förstås hjälper våra kunder med, informerar Per Bergqvist och påminner om att kunderna i dessa fall behöver söka bygglov eftersom man permanent byter utseende på huset. God utveckling På bara tre år har Mikael Jernberg och Per Bergqvist byggt upp ett brett kontaktnät som sträcker sig över hela södra Sverige. Bland många nöjda kunder märks till exempel Prefond AB, Windoor Sverige AB och Arqdesign.

– Vår långa erfarenhet av branschen borgar för hög kvalitet på de uppdrag vi åtar oss. Många uppskattar att vi är en mindre aktör som månar extra om kunderna. Vi sätter en personlig prägel på arbetet vi utför och kunderna värdesätter att de bara behöver ha kontakt med en enda aktör under hela projektet, säger Per. Han spår en fortsatt god utveckling i företaget med ökad omsättning och nyanställningar som följd. – Vi knyter gärna nya kontakter och umgås dessutom med planer på att bredda vårt verksamhetsområde med ytterligare en eller ett par nya byggtjänster, avslutar Per Bergqvist.

fakta - Bildades 2014 - Ägs av Mikael Jernberg och Per Bergqvist - 5 anställda - Omsatte 4 miljoner kronor 2016 - Täcker hela södra Sverige


54

härnösand www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd i rutinerat formsprutningsföretag I Härnösand finner vi en sann expert när det gäller legotillverkning av kvalificerade formsprutade och extruderade produkter. Härnösands Plastindustri AB har lång erfarenhet av branschen och erbjuder ett tilltalande koncept som kombinerar hög kvalitet, snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser.

Natalija, en mångårig och trogen medarbetare gjuter plast på en skruv Legotillverkning av kvalificerade formsprutade och extruderade produkter är Härnösands Plastindustri AB:s specialitet. Kompetent personal i kombination med en modern och ändamålsenlig maskinpark formar ett koncept som dessutom innefattar framtagning av nya produkter i samarbete med kunden, liksom service och underhåll av både formsprutnings- och extruderingsverktyg. Verksamheten utgår från den moderna anläggningen vid Saltviks industriområde i Härnösand, och det är här vi träffar far och son Ulf och Kim Müller som leder bolaget. – Vi kombinerar hög kvalitet, möjlighet till korta serier, snabba leveranser med egen lastbil och konkurrenskraftiga priser, och det har gjort att vi har ett väldigt gott rykte i branschen. Vår närhet till både hamnen och E4 är förstås också en stor fördel avseende tillgänglighet, konstaterar de båda. Byggde från grunden Ulf Müller startade företaget 1989 när hans dåvarande arbetsgivare gick i konkurs. – Vi jobbade med formsprutning och jag frågade helt enkelt om jag fick hyra in mig på maskinerna, vilket jag fick och på den vägen är det. Med tiden uppgraderade jag maskinparken och ökade företagets kapacitet. 1994 ombildade jag företaget till aktiebolag och hyrde ut mig själv åt lokala aktörer i behov av formsprutade plastdetaljer, berättar Ulf. Därefter har han även gett sig in i fastighetsbranschen med ett antal lyckade investeringar, inte minst anläggningen som Härnösands Plastindustri

Från vänster; Kim Müller, Ulf Müller driver Härnösands Plastindustri framgångsrikt, där Kim succesivt kommer ta över företaget verkar i via bolaget Saltvik Invest AB. Avsikten är att investera i fler industrifastigheter framöver. Generationsskifte Härnösands Plastindustri AB sysselsätter idag tolv anställda och har tidigare blivit utsett till Årets Företag i regionen. Genom åren har man tagit fram en mängd olika produkter och lösningar. – Vi har till exempel formsprutat kastöglor till samernas lasson och utvecklat plastblandningen i dessa, berättar Kim Müller. Kunderna finns även i bland annat skogsindustrin och inom husvagnsnäringen. – Bredden är vår främsta styrka, menar Kim som successivt kommer att ta över ledarrollen i Härnösands Plastindustri efter sin far. Trots sin unga ålder har han – som han uttrycker det – formsprutningen i blodet och blev involverad i pappas verksamhet redan som ung. – Jag känner mig jättetaggad, ambitionen är att företaget även i framtiden ska vara en ledande aktör inom formsprutning i Norrland, avslutar Kim Müller med stort eftertryck.

FORMSPRUTNING OCH EXTRUDERING

0611-265 20


härnösand

55

www.svenskleverantorstidning.se

Ingenting är omöjligt i Pers byggfirma

Inget är omöjligt. Så lyder mottot i Härnösandsföretaget Kulls Bygg AB. Här antar man ständigt nya utmaningar kring alla typer av byggprojekt, och jobbar i samråd med kunden ända till avslutat uppdrag.

Vi träffar Per Kullh, mannen bakom Kulls Bygg AB, som berättar att han spenderade många år som lagbas på ett stort byggföretag innan han bestämde sig för att gå sin egen väg. – Under flera års tid pratades det om att verksamheten skulle utvecklas, men när jag märkte att tiden gick och ingenting hände började jag tröttna och bestämde mig sedermera för att starta eget. På så vis fick jag själv möjlighet att styra över både min egen och mitt företags utveckling, berättar Per. Det har gått sex år sedan han etablerade Kulls Bygg helt på egen hand, men därefter har utvecklingen mycket riktigt tagit fart. Idag sysselsätter verksamheten tio anställda. Vi-känsla I Kulls Bygg antar man alla utmaningar med stor entusiasm, inget jobb är vare sig för litet eller för stort för Per och hans medarbetare. Allt genomförs i enlighet med kundens önskemål

och man för en tät och löpande dialog med uppdragsgivaren genom hela det aktuella projektet. – Det skapar en vi-känsla i projekten och blir samtidigt en trygghet för kunden som får full insyn i hela arbetsprocessen, säger Per som gärna ser en fortsatt utveckling i företaget, så länge den inte sker på bekostnad av kvaliteten. – Vi vill inte bli för stora, utan jobbar i stället kontinuerligt för att stabilisera verksamheten och därifrån ta ett steg i taget. Vår ambition är att vara en stabil aktör i byggbranschen under många år framöver här i Härnösand. Framhåller personalen Pers grundfilosofi för Kulls Bygg AB är att allt är möjligt och inget är omöjligt. – Det handlar helt enkelt om att se möjligheter och svara upp mot kundernas önskemål på ett så bra sätt som möjligt, säger Per Kullh och lyfter i sammanhanget fram sina duktiga medarbetare. – Utan dem står jag mig slätt. Varje dag gör var och en sitt yttersta för att våra kunder ska känna sig väl omhändertagna och sedermera komma tillbaka till oss. Jag har hittat helt rätt i mitt val av personal, vilket har lett till att vi har ett väldigt gott renommé här i Härnösand. Vi är kända för att vi alltid står för bra och kvalitativa insatser. Sådant gör att vi växer, konstaterar Per Kullh.

070-681 66 66 info@kullsbygg.com www.kullsbygg.com

Har du funderat på att renovera eller har något projekt som ligger i startgroparna så är det bara att kontakta oss för att få din dröm att gå i uppfyllelse. Med erfarna och professionella snickare så ser vi till att dina planer går i lås.


56

härnösand www.svenskleverantorstidning.se

Din plåtslagare i Västernorrland Såväl privatpersoner som företag i och kring Härnösand har en erfaren och kunnig plåtslageriverkstad inom bekvämt räckhåll. Höga Kusten Plåtslageri AB jobbar med allt som rör byggnadsplåt och kan även legotillverka detaljer efter kundernas önskemål.

Det är Håkan Törnberg och Peter Lindberg som äger och driver Höga Kusten Plåtslageri AB. När företaget de arbetade i gick i konkurs 1987 valde de att köpa det och etablera en ny, fräsch aktör på marknaden. – Valet mellan arbetslöshet eller att våga satsa var ganska enkelt. Vi trodde på oss själva och vår långa erfarenhet som idag uppgår till mer än 30 år i branschen. Idag är vi sju anställda och är ett välmående företag. Vi har jobbat på och är nöjda med hur företaget ser ut idag, säger Håkan och Peter som även förvaltar sin egen industrifastighet, och hyr ut arbetsyta till två andra företag. Smidigt och kostnadseffektivt Höga Kusten Plåtslageri AB jobbar med allt som rör byggnadsplåt, till exempel tak, men kan också åta sig legotillverkning av olika detaljer. – Vi sätter våra kunder främst, vilket vi

upplever att många uppskattar. Vi har all tänkbar utrustning för att utförandet av projekten ska ske så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt för våra kunder, säger Peter Lindberg. Han berättar att man nyligen även investerade i en teleskopslastare, i första hand för egna projekt, men många kunder har sedan dess valt att hyra den, inklusive förare, när Håkan och Peter inte behöver den.

fokus ligger snarare på utveckling och att bli ännu bättre på det vi gör. Det är också viktigt att vår personal trivs. Det leder i förlängningen till goda

kundrelationer. Vi känner att vi jobbar på rätt sätt och det kommer vi att fortsätta med, avslutar Håkan Törnberg och Peter Lindberg.

På rätt väg Höga Kusten Plåtslageri AB jobbar mestadels i Härnösand med omnejd, företrädesvis mot företag med även privata uppdragsgivare förekommer. – Vi har hört att våra kunder uppskattar vårt trevliga bemötande och att vi alltid är flexibla och konsulterande. Det är några av våra styrkor som vi strävar efter att hela tiden utveckla, säger Håkan Törnberg. Det arbete man utför lämnar inte några frågetecken efter sig, kunderna blir nöjda med den höga kvalitetsnivå som bolaget representerar. Håkan och Peter är nöjda med utvecklingen i företaget. – Den ligger helt i linje med vad vi vill uppnå. Vi har egentligen inga ambitioner att bli större,

Högakustenplåtslageri AB är ett plåtslageri med bred kompetens. Kontakta oss för en offert på ditt uppdrag. Adress: Kattastrand, 871 65 Härnösand

Telefon: 0611-139 63 www.hogakustenplatslageri.se


härnösand

57

www.svenskleverantorstidning.se

Västernorrlands håltagningsspecialist

Bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland har i Härnösandsföretaget LEEAB en stadig aktör på borrning och sågning i betong och tegel. Genom åren har bolaget legat bakom en mängd stora projekt, inte minst kring rivningsuppdrag som är en av LEEAB:s specialiteter.

LEEAB – eller L Erlandsson Entreprenad AB som är företagets fullständiga namn – utför alla typer av borrnings- och sågningsarbeten i betong och tegel, men även övriga rivningsarbeten. Detta utgör grundpelarna i verksamheten som dessutom innefattar bygg- och projektledning inom byggoch anläggningsbranschen. – Mixen vi har är en av våra styrkor. I rollen som byggkonsult är jag ofta beställarens representant i projekten. I kombination med att vi genomför rivning och håltagning gör det att LEEAB är en tydlig och delaktig part för framdriften i de projekt vi deltar i, säger Leif Erlandsson, VD och ägare av LEEAB. LEEAB grundandes redan 1984 och Leif tog över företaget i mars 2016. Han har ett långt förflutet inom bygg- och anläggningsbranschen på några av de större rikstäckande företagen där han arbetat i ledande positioner, vilket har gett honom erfarenhet av bland annat bygg- och projektledning, projekteringsledning, kalkylering, anbudsutvärdering, anbudslämning, organisationsfrågor, ekonomi, förhandlingar och personansvarsfrågor. Han är affärsmässig, lösningsorienterad och har ett tydligt driv i sitt företagande, vilket har

bidragit till en stark tillväxt i bolaget sedan han tog över. Framhåller medarbetarna LEEAB utgår från Härnösand och det är Västernorrland som utgör bolagets huvudsakliga upptagningsområde. – Vårt koncept är väl inarbetat i Västernorrland. Våra kunder uppskattar att vi är enkla att

ha att göra med. Jag jobbar med byggledning och konsultuppdrag medan mina medarbetare sköter betonghåltagning och rivning, säger Leif som gärna framhåller de anställda lite extra. – Killarna gör ett otroligt bra jobb, de är guld värda och är vårt ansikte utåt varje dag. Vi ser oss själva som pålitliga, det är viktigt för oss att våra kunder är nöjda med det vi levererar. Ett trevligt och professionellt bemötande samt hög kvalitet är faktorer vi lägger mycket stor vikt vid, understryker Leif Erlandsson. Stabilitet främst Leif spår att LEEAB kommer att fortsätta utvecklas och växa.

Korsmässvägen 15, 871 65 Härnösand, Sverige Tel 0611-245 97 Epost: leif@leeab.nu

– För mig är det viktigt att vara en stark och pålitlig aktör och att växa tillsammans med våra kunder. Det medför stabilitet, en trygg tillvaro för personalen och även för mig själv som företagare, avslutar Leif Erlandsson.

www.leeab.nu


58

härnösand www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet i Norrlands Härdindustri Bil- och skogsindustrin är två av de branscher som valt att vända sig till Norrlands Härdindustri AB i fråga om professionell värmebehandling. Här finns lång erfarenhet och brett kunnande inom området, vilket resulterar i skräddarsydda lösningar och snabba leveranser.

Norrlands Härdindustri etablerades redan under 70-talet och har sedan dess utvecklats i stadig takt till dagens professionella aktör kring värmebehandling. Vi möter Mario Costa, VD, som äger och driver företaget tillsammans med kollegan Peter Vesterlund. Verksamheten sysselsätter nio anställda och utgår från bolagets egen, 1 200 kvadratmeter stora, industrifastighet i Saltviks industriområde i Härnösand. – Vi är ett legoföretag som värmebehandlar material åt framför allt skogsindustrin och bilindustrin, men även åt andra i behov av härdat material. Just legoproduktion är vår styrka då vi snabbt och flexibelt kan styra om i produktionen, vilket ger oss möjlighet att utföra såväl stora som små serier samt akuta uppdrag med hög kvalitet. En snabb och flexibel produktionskedja innebär att vi kan skräddarsy lösningar åt våra kunder och garantera snabba leveranser, framhåller Mario Costa. Stark bredd Mario berättar att deras produktionsanläggning innefattar sex härdugnar och fyra induktionsaggregat som tillsammans har kapacitet att härda i samtliga material och med en produktionskapacitet på upp till 15 ton per dag. Norrlands Härdindustri utför alla typer av härdningar, såsom sätthärdning och seghärdning, nitrokarburering, induktionshärdning och glödgningar. Den starka bredden attraherar en omfattande kundkrets där vi bland andra finner företag som Precomp Solutions i Ulricehamn, Ekets Mekaniska samt Bearbetningscenter i Kramfors.

Vill utvecklas Enligt Mario Costa är ambitionen att fortsätta utveckla och investera i produktionen för att stärka kapacitet och flexibilitet, samt utveckla bolagets medarbetare. – Personalen är förstås oerhört viktig för oss, de flesta har jobbat här i många år, vilket är en av våra styrkor, säger han. Andra konkurrensfördelar är bolagets kostnadseffektiva lösningar och korta ledtider. Verksamheten är härutöver både kvalitets- och miljöcertifierad. – Vi vill utvecklas hela tiden och ta ett stort ansvar i rollen som arbetsgivare i kommunen. Vi har till exempel anställt ett flertal nyanlända personer, något vi är stolta över och tycker är oerhört roligt och berikande. Vi vill utveckla såväl företaget som de personer som jobbar hos oss, avslutar Mario Costa.

Norrlands Härdindustri AB Sätthärdning • Seghärdning • Avspänningsglödgning • Mjukglödgning • Nitrokarburering Nitrokarburering med postoxidering • Induktionshärdning • Ionit-ox

Med 40 års erfarenhet! Smedjevägen 8, 871 54 Härnösand • Tel: 0611-209 40, 214 60 • norrlandshardindustri@telia.com • www.norrlandshardindustri.se


härnösand

59

www.svenskleverantorstidning.se

Att synas på rätt sätt Signum Reklam ingår i bolaget Skylt & Reklam i Härnösand AB och leds idag av Sebastian Johansson och Fredrik Bäckström, två unga killar med tydliga visioner. – Vi såg ända från början stor potential i Signum Reklam, och det var med andra ord inget svårt beslut när vi bestämde oss för att köpa företaget, berättar duon som har en anställd samt möjlighet att kalla in ytterligare två personer i samband med arbetstoppar.

lösare åt företag och föreningar i behov av effektiv profilering och tydliga marknadsföringsinsatser. Oavsett om det rör sig om en företagsetablering, omprofilering eller lansering av en ny produkt kan Signum Reklam ta fram en optimal lösning. – Vi kan bistå med grafiskt material, skyltproduktion, bildekor, profilkläder, presentartiklar med mera, och allt till det vi kallar för ett rättvist pris. Vi ser oss själva som en totalentreprenör för våra kunder och representerar en bredd som gör att vi kan utföra allt ifrån koncept till färdigställande. Vi bistår med både idéer och design, säger Fredrik Bäckström och tillägger att man vid behov samarbetar med lokala företag, exempelvis för foldrar och broschyrer då man anlitar Hemströms Tryckeri i Härnösand. Fredrik och Sebastian har fullt upp och är engagerade i ett flertal olika projekt just nu. – Vi upplever att behovet har ökat, inte minst de senaste sex månaderna. Det känns förstås stimulerande, säger Sebastian och nämner att kunderna i huvudsak finns i och kring Härnösand, men även i övriga delar av Västernorrland.

Anpassade lösningar Sebastian och Fredrik betecknar Signum Reklam som ett serviceföretag och en problem-

Tydliga ambitioner Fredrik och Sebastian har stora planer för sitt företagande och jobbar med ambitionen att

Smart och iögonfallande profilering kan vara skillnaden mellan motgång och framgång för dagens företag. I ett samhälle där mediebruset blir allt tätare ser man i Signum Reklam ett växande behov av riktade marknadsföringsinsatser. Här tar man ett helhetsgrepp kring kundens profileringsbehov och erbjuder allt ifrån presentartiklar till framtagning av en komplett grafisk profil.

Signum Reklam ska bli den självklara partnern i marknadsföring för företag och föreningar i Härnösand och Västernorrland. – Vi vill expandera och utveckla våra tjänster genom att både utöka vår personalstyrka, bredda verksamheten och utveckla den med nya tjänster och produkter. I framtiden ser vi till exempel gärna att vi har anställda med behörighet att

Sebastian Johansson och Fredrik Bäckström

När ditt företag behöver sticka ut! 0611-224 22

www.signumreklam.se

utföra elinstallationer eftersom alltmer skyltmaterial innefattar el och belysning. Det är ett steg i vår utveckling mot att hela tiden kunna erbjuda fler och bättre kostnadseffektiva lösningar. Samtidigt kommer vi förstås aldrig att tumma på vår höga kvalitet och snabba leveranser, poängterar Sebastian Johansson och Fredrik Bäckström.


60

småland

Kundvård i fokus i Amers redovisningsbyrå Med en kompetent och stabil redovisningsbyrå i ryggen skapas förutsättningar för lönsamma verksamheter. Det är något man tagit fasta på i RedLab AB där man har lång erfarenhet av allt ifrån bokföring, löneadministration och bokslut till deklarationer, skattefrågor och rådgivning.

RedLab AB är en redovisningsbyrå i Värnamo med lång erfarenhet och auktorisation från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Företaget sköter löpande bokföring, löner, bokslut, årsredovisningar, skatte- och deklarationsfrågor åt små och medelstora företag. Beroende på kundens behov anpassar man ett lämpligt paket för den löpande bokföringen. Civilekonomen Amer Bavcic kom från Bosnien till Sverige för tjugofem år sedan. Han kompletterade sina studier i Sverige på Högskolan i Gävle och arbetade sedermera en tid på Gävle kommun, innan han flyttade till Värnamo kommun. Han har också jobbat på skattekontoret i Reftele i sju år och lika länge på en annan revisionsbyrå innan han startade RedLab 2014. Fasta priser Ambitionen var att erbjuda kvalificerade redovisningstjänster till små och medelstora företag. Hans anslag till marknaden var att erbjuda ett all inclusive-system, med ett fast pris till kunden.

– Kunden får hjälp med löpande bokföring, skatter, bokslut och obegränsat med konsultationer till ett fast pris, berättar Amer Bavcic. – Mina kunder skall inte ha ont i magen när fakturan från RedLab kommer, utan veta den exakta årskostnaden för tjänsten i förväg. Den personliga kontakten och kundservicen är central för mig. Kunden får av mig fortlöpande utbildning, skolning och laglig skatteplanering. Jag håller kontroll på kostnadsställen och hjälper kunden att dra i handbromsen i realtid, innan utgifterna hinner skena iväg. Det innebär lite mer jobb i början av kundrelationen, men sedan flyter det på. Tar sig tid Amer är välkänd i bygden och många av kunderna har sökt sig till RedLab tack vare rekommendationer från andra kunder. Amer har två döttrar, varav den ena kommer in i verksamheten 2018 efter att ha avslutat sin högskoleutbildning. – När kunder ringer och har frågor ser jag till att ge snabba och korrekta svar. Om jag behöver efterforska information återkopplar jag så fort som möjligt. Jag tar mig tid med kunderna och samtalar med dem i lugn och ro utan stress, säger Amer Bavcic som både tar emot kunder på det egna kontoret och besöker dem på plats. – Kunderna är aldrig en störande del av ett arbete, de är skälet till att jag har ett. Att ge kunden ett värdigt bemötande är viktigt för mig, avslutar Amer Bavcic.

Amer Bavcic

Växjöföretag skuggar smålänningarna Det är inte bara under sommarmånaderna vi behöver effektiva solskydd. När solen står lågt under årets kyligare månader blir behovet minst lika stort, något man är väl medvetna om i Växjö Markisfabrik. Här står man för skräddarsydda lösningar av såväl invändiga som utvändiga solskydd.

Växjö Markisfabrik AB tillverkar kompletta markiser av flera modeller och syr markisdukar, balkongskydd med mera, i huvudsak till privata kunder och till återförsäljare inom solskyddsbranschen samt till projektmarknaden inom fastighet. Företaget är medlem i SSF, Svenska Solskyddsförbundet, och är det enda företaget i Kronobergs

län som syr och limmar markisdukar. Börje Rundqvist övertog företaget 1989 efter att tidigare ha drivit Persiennfabriken i Växjö AB. Idag drivs företaget av barnen Jörgen Rundqvist som är styrelseordförande och Lena Broström i VDrollen. Verksamheten utgår från rymliga lokaler på Annavägen i norra delen av Växjö. – Vi har egen tillverkning av markiser vilket ger oss djupare kunskaper om produkterna och deras egenskaper, berättar Lena Broström. – Allting görs på beställning och vi kan göra speciallösningar då vi har egen sömnad och verkstad. Vi besöker kunden utan kostnad innan offert för att få exakta mått, ta hänsyn till fönstrens beskaffenhet och fodring, samt ta reda på om det finns stuprör eller fästen som vi måste ta hänsyn till, fortsätter hon.

Växjö Markisfabriks solskyddstekniker är utbildade hos Svenska Solskyddsförbundet via en tioveckorskurs som motsvarar tio högskolepoäng. I fabrikens utställningslokal kan man bekanta sig med företagets markiser och övriga solskyddsprodukter, såsom utvändiga solskärmar, persienner, rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner, skärmgardiner, solfilm och insektsnät. Smarta installationer Växjö Markisfabrik levererar också solskydd till offentlig sektor och privata företag. Magnus Svensson har hand om projektmarknaden och presenterar några av de projekt man genomfört under senare tid. Till Ljungfälleskolan i Växjö levererades 37 egentillverkade SolidScreen zipscreens med motorer som känner av hinder. Allt styrs med sol- och vindsensorer i olika väderstreck som är kopplade till tre styrenheter. Zip-screenmarkiserna löper parallellt med rutan och tål vindstyrkor på upp till fyrtio sekundmeter. Dessutom levererades 42 invändiga motoriserade rullgardiner med mörkläggningsväv, samt plisséer och draperier. Gemöskolan i Älmhult erhöll 20 SolidScreenlösningar, vilka styrs av en kombisensor på taket. Fastigheten är uppdelad i två zoner där varje zon i sin tur är uppdelad i två komfortzoner. För att minska risken för skadegörelse är bottenplanets solskydd aktivt endast under kontorets bemanningstid. Vintertid styrs solskyddet så att energiförbrukningen sänks.

– Via egen tillverkning har vi möjlighet att vara mycket konkurrenskraftiga när det gäller priser och service, utan att tumma på kvaliteten. Vi arbetar endast med kvalitetsprodukter, säger Lena Broström och nämner till exempel Hunter Douglas, som är världens största tillverkare av solskydd, och Luxaflex som levererar de invändiga produkterna. Växjö Markisfabrik använder sig av modern teknik under tillverkningsprocessen. 2004 investerade man i en automatisk kapmaskin för markisväv och två år senare köpte man Sveriges första lim- och svetsmaskin för markisväv och screenväv. – Tack vare medarbetarnas flexibilitet och kompetens kan vi hålla en mycket god kundservice och bra leveranstider. Vi kommer inom kort även att uppdatera våra ordersystem för bättre produktionskontroll, avslutar Lena Broström.

Modern teknik En liknande lösning erhöll Xllnc i Växjö, medan Växjö Markisfabrik på Mohedaskolan i Moheda installerade 14 Excellent screen-lösningar med manuell reglering. Markiserna har en specialfärg för att smälta in i resterande plåtarbete.

Storgatan 68 B, 331 31, VÄRNAMO 0370-657713 amer@redlab.nu www.redlab.nu

0470-253 50

Annavägen 2 - Växjö - www.vaxjomarkisfabrik.se


kristianstad

61

www.svenskleverantorstidning.se

Global aktör kring moderna belysningslösningar I Global Lighting Consultants låter man kvaliteten tala för sig själv. Företaget är en internationell aktör kring allt som har med moderna belysningslösningar att göra, och det är ett koncept som inte kräver någon marknadsföring för att tilltala kunderna. – Man kan säga att vi är ett belysningsföretag som verkar i det dolda, säger Nicklas Erlandsson och Lars Göransson som leder bolaget.

Nicklas Erlandsson Nicklas Erlandsson och Lars Göransson grundade Global Lighting Consultants 2009 och bolaget har sedan dess haft en mycket stark utveckling. Huvudkontoret i Kristianstad har kompletterats med ytterligare två kontor i Asien, ett i Hong Kong och ett i Shenzhen, som är en ekonomisk zon i Kina med cirka 15-20 miljoner invånare. Härutöver har man även etablerat en produktionsanläggning i Filipinerna. Nicklas och Lars beskriver Global Lighting Consultants – eller GLC som man kort och gott säger – som en helhetsleverantör kring allt som rör belysning. – Vi är en förlängd arm åt våra kunder, en problemlösare kring exempelvis materialhantering, design, produktframtagning, certifiering av olika produkter samt tillverkning av belysningslösningar i olika former och för olika användningsområden, säger Nicklas Erlandsson. En brygga mellan kulturer Det innebär att Global Lighting Consultants verkar i rollen som konsult, producent, leverantör, projektledare och kvalitetssäkrare. Man ser sig i mångt och mycket som en brygga mellan olika kulturer, och sitter med i Business Sweden samt Handelskammaren i Hong Kong. GLC förfogar över sin egen kvalitetscontroller på plats i Asien, vilket säkerställer att produkterna uppfyller europeisk standard. – Allt handlar om personliga kontakter som har odlats fram genom många års närvaro i regionen. I vår organisation har alla samma värde och alla blir behandlade på samma sätt oavsett om du är

Lars Göransson VD eller jobbar på golvet. Detta är en av många anledningar till att vi har fått stor respekt av företagen i Asien, säger Lars Göransson. Tydligt miljötänk I GLC låter man kvaliteten tala för sig själv. Ytterst lite resurser läggs på marknadsföring då konceptet är så starkt. – Man kan säga att vi är ett belysningsföretag som verkar i det dolda eftersom vi sällan syns utåt och exponerar vårt varumärke. Vi vet vad vi är duktiga på, vi vet att våra produkter håller måttet när vi lämmar över dem till våra kunder, säger Nicklas och Lars. Konsument kan hitta GLC:s produkter på Åhléns bland annat. Lars och Nicklas jobbar med ett klart och tydligt energi- och miljötänk. Deras filosofi är att

alla måste dra sitt strå till stacken för att främja miljön. Ett exempel är fabriken i Filipinerna, GLC Green, som tillverkar produkter av organiska material. Största delen av GLC:s kundkrets finns i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Asien,

men härutöver servar man även en del kunder i Nord- och Sydamerika, samt i andra europeiska länder. Ateljé Lyktan, Ballingslöv, IKEA och Fagerhult är bara några av bolagets svenska kunder.

GLCScandinavia Vastra Storgatan 11, 2tr 29132 Kristianstad, Sweden T: +46 768 531791 info@globallightingconsultants.com www.globallightingconsultants.com

glcgreen


62

kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

En automationskonsult med långsiktighet I Alprotek Automationskonsult AB har sydsvenska företag en stark partner kring styr- och reglerprojekt, kontroll och entreprenadbesiktningar. I Alprotek kombineras teknisk kompetens med helhetsansvar och långsiktighet, vilket format ett koncept som omfattar allt ifrån utveckling till montering, drifttagning och service.

Alprotek Automationskonsult AB har utvecklats från en systemleverantör till ett tjänsteinriktat företag med fokus på utredningar, kontrollbesiktningar, installations- och projektledning. – Vi ser oss som verklighetsknutna konsulter inom området automation. Vår specialitet är att med bred kunskap och erfarenhet finnas med

Simon Gullberg och Arne Lerstorp

hela vägen från utveckling fram till montering, intrimning och idrifttagning av anläggningar, samt att erbjuda kunderna teknisk service, underhåll och förvaltning efter igångsättning, säger Arne Lerstorp som leder verksamheten. Alprotek Automationskonsult ingår i olika besiktningsgrupper som utför besiktningar på stora projekt. Genom att samla flera aktörer säkerställer man stor och bred kompetens kring alla projekt. – Vi bygger och monterar med andra ord inget själva, utan verkar som konsulter som kommer med råd till kunderna kring hur man ska bygga för att förstå framtiden och kunna möta framtidens krav, förklarar Arne. Varierande projekt Alproteks kunder finns mellan Stockholm i norr och Skåne i söder, och består av bland andra olika kraftvärmeverk, landsting och kommuner, men även industriprojekt såsom Södra Cell Mörrumsbruk som just nu genomför flera stora investeringar. Lokalt pågår uppdrag med flera åtaganden för både Kristianstads kommun och Region Skåne. Man har dessutom ett ramavtal med ABK för vilka man utför besiktningar och kontroller av deras byggnationer. Exempel på medverkan i olika besiktningsgrupper är pågående projekt såsom Borås Energi & Miljö som bygger ett nytt energi- och miljöcenter sydväst om Borås, och Regions Östergötlands sjukhusprojekt. Långsiktiga lösningar Alprotek Automationskonsult AB strävar stän-

Arne Lerstorp och Per Larsson digt efter att utveckla personalen så att man kan möta sina kunders allt högre krav. – Våra tjänster håller hög kvallitet och vi levererar alltid vad vi har lovat. Vi tänker framåt, har långsiktiga relationer med våra kunder, vilket blir en successiv kunskapsuppbyggnad som är till nytta för både oss och kunden. Vi förstår och tänker helhet och ser till resultatet. Det är först när kunden är nöjd som vi är nöjda, poängterar Arne Lerstorp.

Han betonar vikten av att skapa effektiva lösningar som blir lönsamma i det långa loppet – för stunden och för framtiden. I den strävan söker man nu efter personal med erfarenhet av industri och automation. – Vi vill bredda vår verksamhet, men det är svårt att hitta personal med rätt kompetens här i Kristianstad, konstaterar Arne Lerstorp avslutningsvis.

En golventreprenör att lita på Skräddarsydda lösningar är filosofin i Fjälkinge Industrigolv. Företaget står för kompletta entreprenader kring både små och stora uppdrag och skapar fogfria golvytor som är både ekonomiska, lättstädade och estetiskt tilltalande.

Patrik Andersson och Tomas Svensson startade Fjälkinge industrigolv 2015 efter att ha arbetat för olika arbetsgivare i branschen under många år.

– Vi kände att vi hade både kunskapen och kontaktnätet för att starta eget, och det är ett beslut vi aldrig har behövt ångra, säger de båda. Fjälkinge Industrigolv jobbar med härdplast och skapar utställningsgolv, beläggningar i parkeringshus, industrigolv och storköksgolv, samt erbjuder diamantslipning. – Vi utför kompletta entreprenader från den enklaste dammbindning till en komplicerad beläggning med syrafast material.Vi skräddarsyr en komplett lösning och besöker gärna kunden på

plats för att kartlägga behovet och hitta en lämplig lösning. Det som gör våra golv speciella är de är helt och hållet fogfria, vilket innebär att de blir både hygieniska, lättstädade och funktionsvänliga, säger Patrik som tillsammans med Tomas kallar in personal vid behov. Stort upptagningsområde De flesta av Fjälkinge Industrigolvs uppdrag genomförs inomhus men det går att lägga dylika golv även utomhus så länge väderförhållandena tillåter. Tack vare ett nätverk av goda samarbetspartners kan man åta sig riktigt stora jobb med inhyrd personal, samtidigt som Patrik och Tomas övervakar arbetet så att allt blir på Fjälkinge Industrigolvs vis och levereras på rätt sätt. Tenghagen & Co i Kristianstad och Halmstad Industrigolv är två av företagets samarbetspartners, och Fjälkinge Industrigolv ställer förstås upp med personal när någon kollega i branschen kallar. – Vi utför jobb för privatpersoner men vänder oss företrädesvis till företag. Det kan röra sig om industrier, logistikföretag, bilverkstäder, restauranger, butiker och arenor, säger Patrik Andersson och nämner kunder som Pågen i Malmö och Kiviks Musteri på Österlen. – Faktum är att vi servar kunder från Stockholm i norr och hela vägen söderut i Sverige, så vårt arbetsfält är i realiteten väldigt stort, konstaterar han. Små och stora uppdrag Att anlita Fjälkinge Industrigolv innebär att

Norretullsvägen 15, plan 2 291 32 Kristianstad

044-190320 www.alprotek.se

man som kund erhåller mycket slitstarka golv med lång livslängd. Det är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ eftersom de snabba arbetsinsatserna minimerar produktionsstopp, samtidigt som slutresultaten blir både säkra och estetiskt tilltalande. – Vi använder oss av miljöanpassade produkter, vilket kräver vissa utbildningar kring hantering av härdplast. Vi anpassar oss efter kunden, om denne vill att vi utför jobbet under en helg då deras produktion står still gör vi det. Inget jobb är vare sig för litet eller för stort för oss, säger Tomas Svensson som liksom sin kollega ser ljust på framtiden. – Allt fler kunder kontaktar oss, vilket gör att vi har många uppdrag i vår pipeline. Viktigast för oss är dock att våra kunder alltid är nöjda med våra insatser. Vi strävar inte efter att bli störst – bara bäst.

www.fjalkingeindustrigolv.se


kristianstad

63

www.svenskleverantorstidning.se

Professionell montör av silos, transportutrustning och maskinmontage Strax norr om Kristianstad finner vi företaget som bidrar med ovärderligt stöd när silos och transportutrustning ska monteras och driftsättas. IA Montage Sweden AB jobbar kundanpassat och servar en kundkrets som sträcker sig över hela Skandinavien och övriga norra Europa.

IA Montage Sweden AB etablerades 1998 och har som specialitet att montera silos till framför allt cement- och kalkfabriker. Man monterar dessutom stommar och transportband, liksom maskinutrustningar till bland andra spannmåls-, kalk-, cement-, bageri- och pelletsindustrin. Man verkar företrädesvis i rollen som underentreprenör åt andra företag, men åtar sig dessutom egna projekt. – Våra största kunder är olika cementbolag och kalkbolag, men vi har även producerat och monterat silos för spannmål, mjöl och kaffe. Vi får de flesta uppdrag via Bulkteknik som sköter de flesta upphandlingarna beträffande silos. När vi får klartecken tar vi över och monterar silos och transportutrustning för bulkhantering, berättar Anders Eriksson som leder verksamheten. Helhetsansvar Silos är stora och kan monteras samman på olika sätt. De levereras i form av stora plåtar som böjs och sätts ihop. – Vanligtvis brukar man skruva ihop delarna men vi har valt att svetsa dem, vilket är det mest hållbara alternativet. Faktum är att vi är ganska ensamma om detta i Sverige, konstaterar Anders Eriksson. Därefter monteras transportutrustning som gör att materialet kommer in och ut ur silorna. När

allt är monterat och klart för igångkörning finns IA Montage också med för att säkerställa att allt fungerar som det ska. – Beroende på vilken kund det rör sig om handlar det om olika styrsystem. Vi jobbar väldigt nära elektriker och automationspersonal, säger Anders och fortsätter: – Allt handlar om att synka med olika leverantörer så att kunden får allt monterat och klart i tid. Det är en utmaning att få ihop det med grundarbeten, elektriker, styrsystempersonal och så vidare. Det som oftast ställer till det är när båtarna blir försenade för inlastning och provkörning. Detta kan vi inte påverka, men även i dessa fall brukar vi kunna lösa allt så att produktionen är igång enligt tidsplan. Lång erfarenhet IA Montage åtar sig uppdrag runt om i hela Sverige, men servar även kunder internationellt i framför allt Skandinavien och norra Europa. Man har dessutom gjort en del jobb i Kina. Företaget har tio anställda men i samband med toppar kan personalstyrkan uppgå till ett 40-tal personer. Verksamheten är certifierad enligt ISO 1090 och ISO 3834, och man är dessutom med i samband med slutbesiktningar. – Tack vare vår långa erfarenhet av branschen

har vi en bra förmåga att kartlägga behov och se vilka lösningar som ska användas för att tillgodose kundens behov på bästa sätt, säger Anders Eriksson och berättar att man inför 2018 har många stora och intressanta projekt på gång.

Sydsveriges ledande kommunikationsbyrå visar vägen Med en effektiv kommunikationspartner i ryggen når du ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Det är utgångspunkten för Infab, Sveriges enda kommunikationsbyrå med fokus på Vägledande kommunikation. I en kombination av effektiva tjänster och digitala lösningar hjälper man sina kunder att synas på rätt sätt, mot rätt målgrupp och i rätt kanaler.

Infab är Sveriges enda kommunikationsbyrå med fokus på vägledande kommunikation. Det är också en av Sydsveriges största kommunikationsbyråer med 35 anställda och representation i Kristianstad, Karlskrona, Malmö och Helsingborg. På

Annica Lagergren

kontoret i Kristianstad arbetar tio personer under ledning av Annica Lagergren. – Vi arbetar med vägledande kommunikation mot både offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Målet är att vägleda, synliggöra och göra enkelt för våra kunder samt deras målgrupper. Det gör vi med djup och bred kunskap i kombination med lång erfarenhet av resultatinriktad kommunikation inom digital media, såväl som i traditionella kanaler. Det kan handla om allt från att producera webbsidor, utveckla grafiska profiler, producera trycksaker och kampanjer till att hjälpa kunden att ta fram en strategi kring hur man blir ett eftertraktat arbetsgivarvarumärke. Allt som skapar en känsla kring kundens företag och hur varumärket ska kännas och upplevas mot konsumenter, säger Annica. Kundens lönsamhet i fokus Infab Kommunikation servar idag 100-talet kunder inom olika branscher. – Vi fokuserar på kommunikation med kundens lönsamhet i fokus. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och att det vi levererar skapar fler affärer och eller större kännedom kring kundens varumärke. Vi erbjuder en bred kompetens inom kommunikation och varumärkesarbete. Anlitar man oss behöver man som kund inte vända sig till någon annan då vi har allt i huset, säger Annica. Strategisk projektledare arbetar tätt ihop med copywriters, grafiska formgivare, fotografer, illustratörer, webbutvecklare med flera. – Vi satsar på långsiktiga kundkontakter och tack vare vår mångfald kan vi erbjuda lösningar som man annars kanske måste vända sig till flera olika bolag för att hitta. Hos oss får kunden tillgång till

www.iamontageab.se

idéer och lösningar som bygger på en kombination av strategiska och operativa kommunikationstjänster, säger Annica och tillägger att Infab tidigare i år köpte webbutvecklingsföretaget Ikoncept som idag delar kontor med Infab i Kristianstad. Kvalitetsfokus Infab arbetar med stora som små företag och förvaltningar. Exempelvis Hilding Anders, HK Scan, Rosenqvist, Syngenta och C4 Energi för att nämna några. I nuläget är de också drivande i ett unikt samarbete där Infab tar fram ett antal filmer som främst via sociala medier ska marknadsföra vuxenutbildningarna i de fem kommunerna i Blekinge samt Bromölla och Tingsryd under en gemensam insats. En annan stor uppdragsgivare är

Varje dag fattar en människa 35 000 beslut. Vi underlättar några av dem. Barbackagatan 2 • 291 32 Kristianstad Telefon: 044-10 23 00 • infab.nu

handbollsklubben IFK Kristianstad för vilka Infab har tagit fram allt som syns i hallen, på sociala medier och i tidningar. Man har också precis i dagarna lanserat IFK:s nya webbsida. – Våra kunder uppskattar att vi jobbar med ett tydligt kvalitetsfokus och en tät dialog. Kundens lönsamhet ligger praktiskt taget i våra händer, vilket gör att vi alltid måste ligga i topp när det kommer till leverans av slutprodukter, säger Annica Lagergren. Hon berättar avslutningsvis att man hela tiden söker efter ny personal med olika kompetenser för att ytterligare kunna bredda sin kunskapsbank. – Vi har en stor kundkrets som gör att vi är i behov av att växa, men det viktigaste är att vi hittar rätt personer till vårt redan fantastiska team.


64

kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

Elkonsult med bredd och djup

Satelliten, detaljprojektering och kontroll av elinstallationer, nybyggnad av produktionsanläggning till The Absolut Comapany. Kristianstad Elkonsult AB, KEAB, är den kompletta samarbetspartnern för allt som rör el. Här tar man ett helhetsgrepp kring allt ifrån utredning, projektering och montagekontroll till entreprenadbesiktningar, revisionsbesiktningar och dokumentation, vilket attraherar en allt bredare kundkrets.

Kristianstad Elkonsult etablerades 1982 och verkar i rollen som ett kompetent fårmansföretag med fokus på elkonstruktionsbranschen. Företaget är helt fristående utan anknytning till någon större nationell eller internationell konsultgrupp, vilket gör att man alltid kan ta fram bästa möjliga lösning för varje specifikt uppdrag. Det starka konceptet innefattar projektering, kontroll och besiktning av el-, tele-, säkerhets- och hissanläggningar samt redovisningsbesiktning av elanläggningar, utredningar, teleregistrering, projektledning och service. – Vi hjälper företagen med vilka lösningar de bör välja och hur det hela ska se ut. Vi tar fram handlingsplaner och produktionsplaner, och när allt är klart går vi igenom allt som elleverantörerna har satt upp och dragit. Vi kontrollerar så att kunden har fått det denne beställt, att rätt varor är levererade, samt att priset stämmer med vad man tagit fram, berättar Bert Svensson som är en av två delägare i bolaget. Bred kundkrets I verksamheten involveras bland andra CADritare, projektörer för upphandling och framtagning av ramhandlingar samt projektledare. – Vi jobbar mycket med arkitekter och byggledare. Kundkretsen är lokal och de flesta finns i Kristianstadsregionen. Vi vänder oss till både små och stora kunder, säger Bert Svensson och nämner bland andra kommuner, Fastighetsbolaget JernHusen i Malmö, C4 Shopping i Kristianstad, HSB Skåne, Fastighetsbolaget ABK och Byggnads AB Bröderna Persson. Man servar också olika lokala fastighetsägare och även IKEA i Älmhult som man genom åren har servat i en mängd olika projekt.

Ystad badhus och arena, systemhandlingar och elinstallationer.

– C4 Shoppingcenter är det största projekt vi har deltagit i. Här har vi suttit med ända från starten 2014 och kommer att vara med till slutet när det är klart hösten 2018. Det är över huvud taget ett av de största projekten i Kristianstad, konstaterar Bert. Personliga kundrelationer Kristianstad Elkonsult har lång erfarenhet av branschen och besitter bred kompetens. Genom åren har man tagit sig an allt ifrån bostadshus till industrier. – Vi har egentligen allt som de stora aktörerna i branschen har, men vi har samlat all kompetens i samma hus, vilket gör att vi inte behöver ringa eller kontakta andra enheter som inte har den lokala kännedomen, påpekar Bert Svensson som också gärna lyfter fram den goda anda som råder i företaget och som gör att man alltid engagerar sig i sina kunder. – Det är skillnaden mellan små och stora företag – vi jobbar med och för kunden, understryker Bert. Han berättar att man efter flera års letande har hittat och satt samman det han kallar för sitt Dream Team. – Vi tycker att personliga relationer är viktiga och det är något som funnits i företaget ända sedan det startades. Mycket av KEAB:s goda rykte ligger i allt det arbete som grundaren Kjell-Åke lade ner på att skapa personliga relationer med alla kunderna, avslutar Bert Svensson.

Kv Erikdahlberg, detaljprojektering och besiktning, elinstallationer, återuppbyggnad av fastighet efter brand.

Rådhuset, kontroll av elinstallationer under byggtiden, ombyggnad av kommun- och rådhus.

PROJEKTERING – KONTROLL – BESIKTNING EL

Lasarettsboulevarden 4 A 291 33 KRISTIANSTAD Telefon: 044 – 20 35 50 www.keab-el.se


kristianstad

65

www.svenskleverantorstidning.se

Lokal revisionsbyrå med storföretagets resurser I Kindberg Revision AB förenas det bästa av två världar. Den åtta medarbetare starka revisionsbyrån har det lilla företagets flexibilitet och nära kundrelationer men också tillgång till den stora ägarens resurser.

Kindberg Revision AB startade i Kristianstad 2000 och representeras idag via ett kontor i centrala Kristianstad och ett i Sölvesborg. Sedan 2005 ingår företaget i Crowe Horwath Group som ett av tio svenska bolag. – Vi har lång erfarenhet av branschen, men för att ingå i Crowe Horwath måste man uppfylla vissa krav. Därför har vi genomgått en kvalitetskontroll och dessutom måste samtliga medarbetare gå på regelbundna utbildningar, berättar Claes Kindberg som leder verksamheten. Lokal förankring Kindberg Revision sysselsätter åtta personer; en godkänd revisor, tre auktoriserade revisorer och fyra redovisningsassistenter.

– Vi granskar företagens redovisningar och bokslut, hjälper till med skattekonsultation, löner, årsredovisningar och mycket mer. Vi jobbar både på vårt eget kontor och på plats ute hos kunden. Genom att regelbundet besöka våra kunder kan vi göra löpande kontroller och på så sätt hitta och rätta till eventuella fel i ett tidigt skede, säger Claes Kindberg. Många av firmans kunder finns av naturliga skäl i Kristianstad och Sölvesborg. De består av såväl små som medelstora företag i alla branscher, såsom butiker, verkstäder och byggföretag. Report Online I Kindberg Revision AB arbetar man således nära och aktivt med sina kunder. – Vi är en liten lokal byrå som känner den lokala marknaden väl, men som dessutom har tillgång till alla resurser som de större byråerna har, tack vare samarbetet med Crowe Horwath Group. Eftersom bolaget har kontor runt om i Sverige kan vi alltid möta våra kunder på ett lokalt plan. Härigenom blir vi ett serviceföretag som hjälper kunderna i stället för att vara ett traditionellt kontrollerande revisionsbolag, säger Claes Kindberg.

Han avrundar med att slå ett slag för Report Online, vilket är en webbaserad tjänst som man erbjuder sina kunder. Med Report Online kan de ta del av sina räkenskaper året runt, 24 tim-

mar om dygnet. Allt visas på ett lättläst och överskådligt sätt och man kan som kund följa sin verksamhet ner till en nivå där man kan få daglig kontroll.

Modern teknik och gediget hantverk i anrik naturstensspecialist avancerade CNC-styrda fräs och svarv som är Sveriges största för stenbearbetning. Med ny sten blir livslängden mycket, mycket lång, upplyser Bengt Hössung.

Natursten blir ett allt mer populärt val såväl inomhus som utomhus. Marmor & Granit AB har i decennier tagit fram estetiskt tilltalande stenprodukter i såväl privata som offentliga miljöer, och allt är sprunget ur en anda som förenar modern teknik med traditionellt hantverk.

Marmor & Granit AB startade redan 1943. Det gedigna familjeföretaget, med tre delägare och 13 anställda, är sedan tre år tillbaka en del av STENY. – Vi var sammanlagt elva företag i branschen som gick samman för att kunna serva en ännu bredare kundkrets. Det är ett samarbete som har fungerat bra och gett goda resultat, säger Bengt Hössung som leder verksamheten i Marmor & Granit. Han berättar att man under de senaste 10-20 åren har jobbat med inredning och att man för fem år sedan även började arbeta med restaurering av äldre byggnader. Under senare tid har man även åtagit sig en del konstuppdrag. När det gäller restaureringsuppdragen handlar det ofta om exempelvis kyrkor och andra offentliga byggnader. Stora Hammars kyrka och fasaden på Uppsala Universitet är två exempel på större restaureringsuppdrag. – Restaurering är något som tar tid och där det

gäller att ha nytänkande. Tidigare har man lappat och lagat sprickor och stenar, vilket inneburit att man har tvingats göra om samma jobb igen efter några år. Det vi gör är att byta ut hela stenen och sätta dit en likadan. Det kan vi göra tack vare vår

Östra storgatan 24 • 291 31 Kristianstad • +46 44-12 12 12 claes.kindberg@crowehorwath.se • www.crowehorwath.net

Konstverk Beträffande traditionell inredning jobbar Marmor & Granit med plattor för golv och väggar, inte minst i våtutrymmen. – Vi kan till exempel skapa hela innerväggar i stora block som håller i många livstider och är näst intill helt underhållsfria om man jämför med vanliga, målade väggar i offentliga miljöer, säger Bengt. När det gäller konst och specialhantverk ligger Marmor & Granit bland annat bakom Pål Svenssons fiol som står i Orsa, en specialdesignad bänk på nationalarenan i Oslo samt konstverket I’m You på Wanås-utställningen. Det är en kombination av traditionellt hantverk och modern utrustning som ligger bakom Marmor & Granits konstverk. – Vi är bäst i Sverige på digital 3D-scanning och i kombination med Sveriges största och mest avancerade CNC-utrustning, som kan behandla en sten från sex vinklar, kan vi ta oss an vilken utmaning som helst, konstaterar Bengt Hössung. I framkant Bengt menar att företaget ligger i framkant,

Industrigatan 6, 291 36, Kristianstad

målet är att bli Sveriges bästa montör, leverantör och tillverkare av stenprodukter. – Just nu jobbar vi med att ta fram nya instrument som är ännu mer anpassade för stenindustrin. Allt sådant tar tid men vi känner att vi är en bra bit på väg, avslutar Bengt Hössung.

Tel: 044–21 34 40 E-post: info@marmorgranit.se

www.marmorgranit.se


66

kävlinge www.svenskleverantorstidning.se

Hög kompetens i sammansvetsad VVS-duo

Ägare av Alms VVS, Daniel Sahlin och Per Boldin. Alms VVS i Furulund är ett sedan länge välkänt företag i den sydsvenska VVSbranschen. I firman finns kunskap och kompetens för alla typer av VVS-relaterade uppdrag och man vänder sig till såväl företag som kommun och privatpersoner med sitt breda koncept.

Det startades redan 1997 av Mats Alm som Per kände sedan gymnasietiden på 80-talet. 2002 började han som anställd hos Mats och några år senare utökades samarbetet när Per köpte in sig som delägare i företaget. När Mats valde att i stället satsa på läraryrket tog Per över även hans del och för tre år sedan blev även Daniel Sahlin delägare i företaget, efter att ha arbetat i detsamma under ett antal år.

Vi träffar ägarna till Alms VVS, Per Boldin och Daniel Sahlin, på Kungsgatan i Furulund där de är i full gång med sortering och städning av befintliga lokaler. – Vi har hittat en mer anpassad lokal för våra ändamål på Företagshuset i Hög, och då är det lika bra att förbereda sig när vi har tid över, säger Per som beskriver firman som ett traditionellt VVS-företag.

Stark bredd Alms VVS jobbar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Landskrona i norr till Falsterbo i söder. I jobbet ingår en hel del serviceuppdrag på anläggningar som man har installerat. – Då vi främst arbetar mot företag som byggare, plattsättare, köks- och badrumsmonterare, är det efter deras uppdrag vi får anpassa oss geografiskt. Vi har förmodligen gjort ett gott intryck

eftersom många företag från dessa branscher väljer att återkomma till oss gång efter gång, konstaterar Daniel Sahlin. När KKB Fastigheter AB, det vill säga Kävlinges kommunala bostadsbolag, flyttade sitt huvudkontor i Kävlinge var Alms VVS delaktigt med arbete kring värme, vatten och kyla. – Vi är breda och har de behörigheter som krävs inom vårt gebit. Vi kan även ta oss an uppdrag kring köldbärare och fjärrvärme tack vare ett gott samarbete med experter inom området, säger Daniel och berättar att man även har installerat ett stort pannrum i Lackalänga, vilket är byggt och förberett för 24 radhus. Gott samarbete Tidigare jobbade Alms VVS företrädesvis med privata villor men numera ligger fokus snarare på de beställare man samarbetar med.

– Det mesta debiteras per timme och det tyder ju också på förtroende från våra beställare, säger Per Boldin som tycker att samarbetet honom och Daniel emellan fungerar bra. – Vi delar upp jobben mellan oss när så krävs. Vissa jobb kräver dock två man och där har vi hittat en bra modell för att lösa dessa på ett tidsmässigt bra sätt. Per och Daniel tycker att två personer är lagom i dagsläget, men visst har man funderat på att anställa ytterligare personal. – Vi vill förstås höja vår omsättning, men problemet är att hitta kvalificerad personal. Jobbet handlar idag om så mycket mer än att bara "skruva rör". För oss är det viktigt att vi anställer rätt folk så att vi kan upprätthålla vår höga kvalitetsnivå, avslutar Per Boldin och Daniel Sahlin.

046-73 11 90 info@almsvvs.se www.almsvvs.se


kävlinge

67

www.svenskleverantorstidning.se

Trogna kunder hos bred byggentreprenör I skånska Dagstorp finner vi byggföretaget som specialiserat sig på allt inom totalentreprenad, snickeri och bygg. Christian Flood Bygg AB gör allt ifrån dörr- och fönsterbyten till om- och tillbyggnation för en krets med många återkommande kunder.

Vi träffar Christian Flood, ägare och VD till bygg- och renoveringsföretaget med samma namn, på kontoret i Dagstorp. Han berättar att han startade företaget 2011. – Det var min far som lockade över mig till byggbranschen. Efter lärlingstid och erfarenheter av det mesta inom bygg kändes det rätt att prova vingarna själv, säger Christian. Efter något år anställde han sin första medarbetare och fram till i våras var man totalt fem personer i firman. – Eftersom jag tycker om jobbet och vill vara på fältet så mycket jag kan är nog fem eller sex anställda optimalt, om inte min arbetsdag ska övergå i mer tid på kontoret än på fältet, säger Christian med ett leende. Totalentreprenader Christian Flood Bygg AB erbjuder mer eller mindre allt inom bygg. Man gör om- och tillbyggnader, renoverar och bygger badrum och kök, genomför dörr- och fönsterbyten samt takrenoveringar. – Vi kan åta oss kompletta totalentreprenader då vi ombesörjer hela byggprocessen från idé till

färdigställande genom vårt breda kontaktnät. Vi har byggt upp ett mycket brett närverk av elektriker, målare, plåtverkstäder, VVS-företag med flera, vilket gör att vi kan hålla utlovade byggtider och färdigställa våra projekt enligt kundens specifikationer, säger Christian. Det huvudsakliga upptagningsområdet sträcker sig från Helsingborg i norr till Malmö i söder och några mil inåt landet, men med det nätverk man har blir det givetvis ett och annat uppdrag på lite längre håll. – Vi är bra på de lite mer rörliga jobben och undviker i den mån vi kan nybyggnation. Då blir man kvar alldeles för länge på samma arbetsplats. Däremot tar vi oss gärna an totalrenoveringar av villor, och vi gillar om- och tillbyggnad där det hela tiden dyker upp problem som vi får lösa. Vi

är också duktiga på fönster- och takbyten och har erfarenhet av anpassning av industrifastigheter, upplyser Christian Flood. Kvalitet i alla led Christian Flood Bygg har utfört uppdrag för bland andra Lantmännen Fastigheter och Örenäs Slott.

– Vi jobbar med kvalitet i alla led. De bästa referenserna är våra nöjda kunder och det är vår uppgift att förvalta dessa kunder väl, påpekar Christian och berättar att man just nu befinner sig i Lund för en takomläggning. – Det är fjärde gången vi gör detta på just den gatan, vilket tyder på att uppdragsgivaren anser att vi gör ett bra jobb, avslutar Christian Flood.

Plattsättare med yrkespassion Noggrannheten står i fokus i Dahlströms Kakelservice AB där man utför allt inom plattsättning i allt ifrån kök och badrum till terrasser och trappor. Företaget kan härutöver stå för kompletta badrumsrenoveringar i samarbete med andra parter.

Badrum, kök, utvändiga trappor, terrasser med mera – Dahlströms Kakelservice AB utför allt inom plattsättning. Grundaren och ägaren Ola Dahlström är uppväxt i en byggfamilj och inledde yrkeskarriären i Skanska i rollen som både arbetsledare och platschef. När han fick möjlighet att jobba på Interoc tog Ola chansen att bli en del av deras plattsättningsverksamhet.

Ola Dahlström

Jag började som arbetsledare och blev sedermera arbetschef. Då var vi som mest 45 plattsättare och ett tiotal tjänstemän. Efter cirka tio år och nya ägare i Interoc Plattsättning bestämde jag mig för att förverkliga mina visioner om att starta eget. Det gick över förväntan och 2010 bildade jag Dahlströms Kakelservice AB, berättar Ola. Totalentreprenader Erfarenhet och kunskap kring att räkna hem jobb, projektera och utföra dem hade Ola i ryggmärgen. Skanska, mindre byggfirmor, försäkringsbolag och privata kunder hade han med sig via det nätverk han byggt upp genom åren. Idag servar han företrädesvis privata kunder. – Då jag river, snickrar, bygger om och målar själv tror jag det ger mig en fördel ute på fältet. Detta eliminerar kostnad och ställtid, kunderna har bara en kontakt och det uppskattas verkligen, säger Ola och berättar att han tar hjälp av samarbetspartners vid större entreprenader. – En av våra specialiteter är just totalrenoveringar av badrum. Vi sköter all samordning med alla berörda parter, såsom rörläggare, elektriker, snickare och målare. Just nu utför Dahlströms Kakelservice, i samarbete med andra kollegor, all plattsättning på kvarteret Sandhammaren i Kävlinge. Byggmästaren i Skåne är byggherre och det rör sig om ett hundratal lägenheter. Vidare bistår man Peab kring all keramik i deras arbete med IKEA-kök för privatpersoner.

– Keramik är ett material som kommer mer och mer, inte bara gällande kakel och klinker för inomhusbruk utan även för fasader, konstaterar Ola. Medlem i BKR Redan 1954 grundades PER, Plattsättarentreprenörernas Riksförbund, som idag hyser cirka 4 300 medlemsföretag. Utav dessa är ett 50-tal auktoriserade och Dahlströms Kakelservice AB är ett av dem. Sedan 1989 finns också BKR, Byggkeramikrådet, som tillhandahåller branschregler för våtrumsarbeten. Dahlströms Kakelservice är naturligtvis anslutet även till BKR, vilket innebär att man har behörighet att utföra arbeten för vattentäta keramiska beklädnader i våtutrymmen. – BKR:s riktlinjer är mer eller mindre standard för hela Byggsverige. Inget av de större byggbolagen anlitar idag någon underentreprenör som inte är certifierad hos BKR, säger Ola. Han tycker att framtiden för såväl Dahlströms Kakelservice som branschen i stort ser ljus ut. – Jag har tidigare haft anställda men trivs med att köra själv och i stället hyra in kollegor i branschen som är likasinnade vad gäller service och kvalitet. Vad lagar och paragrafer säger om fem år vet vi inte men när kroppen inte håller längre finns det kanske en ny utmaning gällande besiktning och kontroll inom vårt gebit. Det vore ju något att tänka på i slutet av karriären, avslutar Ola Dahlström.

CHRISTIAN FLOOD BYGG AB Dagstorps Söderv. 70 244 95 Dösjebro Tel: 070-571 85 68 E-post: info@cfbygg.se Web: www.cfbygg.se

Smålandsgatan 13 244 32 KÄVLINGE

Mobilnr: 0707- 88 44 09 www.dahlstromskakelservice.se


68

kävlinge www.svenskleverantorstidning.se

Flexibla portlösningar för alla behov Med snabb service, hög tillgänglighet och ett brett sortiment är Doorsystem Sweden AB ett givet val för många i behov av en smart och effektiv portlösning. Doorsystems koncept innefattar specialframtagna varianter för alla ändamål, och monteras på plats till kunder över hela Sverige.

Dörr- och portlösningar för industrier, präglade av företagets ledord kvalitet och hygien, är Doorsystem Sweden AB:s specialitet. Det handlar om effektiva lösningar med hög operationell tillförlitlighet och låga underhålls- och driftkostnader. Företget är återförsäljare för danska Doorsystem A/S, ett världsomspännande bolag med portar för inomhusbruk. – Med det danska storföretaget i ryggen kan vi erbjuda ett brett och väl anpassat system som monteras på ett professionellt sätt, utan geografisk begränsning, säger Göran Gustavsson, VD för Doorsystem Sweden AB med utgångspunkt från Löddeköpinge. Han berättar att bolaget etablerades 1995 och att det onekligen har hänt en hel del sedan starten. – Idag erbjuder vi såväl nyförsäljning som service, underhåll och montering av portar, lastbryggor och vädertätningar. Då kringutrustningen

med all automatik är en stor del av verksamheten kretsar den till 70 procent kring just serviceinsatser, säger Mats Ekström som är servicechef. Han berättar vidare att man har agenturen för polska Krispol gällande takskjutsportar och holländska Stertil beträffande lastbryggor och vädertätningar. Härtill har man en uppsjö av underleverantörer, samt serviceavtal med PostNord i Malmö, Orkla, Atria Sweden och Ewerman i Helsingborg, för att nämna några. Certifierat och godkänt Doorsystems kunder finns i hela Sverige, men de flesta uppdagen utförs på hemmaplan runt om i västra Skåne. Nyligen anställde man en ny säljare med förflutet i Peab som kommer att vara verksam söder om en linje från Strömstad till Gävle. Vidare har man ett bra samarbete med ägaren av SE Svets & Montage i Stockholm.

– Vi har jobbat ihop sedan 2000 och nu i oktober öppnar han även Doorsystem Stockholm AB. Genom våra agenturer kommer vi att förse dem med material. De har ett avtal med Stockholm Vatten, och sedan tidigare har vi själva ett avtal med SL i Stockholm. Det blir ett bra samarbete för båda parter, spår Mats Ekström. Han påpekar också att Elsäkerhetsverket från och med den 1 juli i år har nya lagstadgade regler vad gäller arbete inom el. Doorsystem Sweden är certifierat och godkänt för detta. – Vi fortbildar och utbildar oss kontinuerligt och är även certifierade för Heta Arbeten, lift- och truckkörning, vilket de större kunderna har som krav idag, poängterar Göran Gustafsson. Doorsystems fordonspark består av sju fordon, vilka enligt Göran är företagets viktigaste verktyg. Bilparken uppgraderas vart tredje år och man kör miljövänligt. Vidare är verksamheten godkänd för

TransQ, vilket är ett upphandlingsprogram som exempelvis Posten kräver för att få erhålla uppdrag från dem. Tillgänglighet i fokus I Doorsystem Sweden AB lägger man stor vikt vid tillgänglighet. – Idag ringer 80 procent av våra kunder direkt till någon av våra tekniker vid problem och får då omgående svar kring åtgärd och tidsplan. Vidare har vi ett serviceprotokoll i våra telefoner, där vi och kunden direkt får feedback på vad som är okej eller bör åtgärdas. Vi är unika beträffande båda dessa lösningar, upplyser Mats Ekström. Liksom sin kollega ser han ljust på Doorsystems framtid. Man söker i dagsläget efter fler tekniker med kunskap kring el, mekanik och hydraulik, som kan växa med uppgiften och bli en del av ett framgångsrikt team.


kävlinge

69

www.svenskleverantorstidning.se

Stolta traditioner och moderna metoder i målmedveten 500-åring I Kävlinge besöker vi företaget där historien onekligen sitter i väggarna. Lilla Harrie Valskvarn AB är landets tredje äldsta företag, en verksamhet där den djupa kunskapen och de traditionella arbetsmetoderna verkar i samklang med dagens moderna lösningar. Ett hundratal produkter i våra svenska butikshyllor innehåller mjöl från Lilla Harrie Valskvarn.

På Lilla Harrie Valskvarn AB firade man 500-årsjubileum 2009, vilket gör firman till Sveriges tredje äldsta företag. – Här i området fanns en gång i tiden 13 kvarnar, idag är det bara vi kvar som har industriproduktion av mjöl, berättar Peter Torstensson som är produktionsansvarig i det anrika bolaget. Lilla Harrie Valskvarn ingår sedan 1984 som ett eget bolag i Pågen-gruppen, ett annat företag med stolta anor. Familjeföretaget Pågen grundades redan 1878 och drivs idag av femte generationen. Det populära brödet Lingongrova är idag Sveriges mest sålda bröd och det är Lilla Harrie Valskvarn som står för mjölet. – Vi rostar det råg som används i Lingongrova för att ge brödet en bättre struktur. Det är bara ett exempel på hur vi bearbetar olika mjölsorter genom till exempel rostning och värmebehandling för att anpassa dem till de produkter de ska ingå i. Vi har kunskapen och de långa traditioner som

krävs, medan vår säckhantering är helt och hållet robotstyrd, berättar Peter. Två enheter Lilla Harrie Valskvarn AB innefattar idag två produktionsenheter; den anrika kvarnen i Kävlinge och anläggningen i Västra Frölunda, varav den sistnämnda hyser sju av företagets totalt 40 anställda. I bolaget förmals drygt 122 000 ton vete och råg varje år, varav Frölundaenheten endast maler vete. – Med hjälp av våra valsar maler vi vetet och frigör på så sätt kliet för att erhålla siktat mjöl. Det är skillnad på att mala och krossa vete, och det är våra siktare som bestämmer vilken struktur mjölet ska ha för att bli så kundanpassat som möjligt, säger Peter och tillägger att en femtedel av allt vi i västvärlden äter idag är baserat på just vete. Lilla Harrie Valskvarn tar emot spannmål året runt. – Kring augusti-september, vilket är normal skördetid, får vi in en fjärdedel av hela årets veteproduktion, vilket gör att verksamheten går för högtryck mer eller mindre dygnet runt under denna tid, berättar Helene Sollerhed, inköpschef. Bolaget samarbetar idag med cirka 200 kontrakterade odlare i Sverige, varav flertalet finns i Skåne. – Vi kör enbart svenska bönders råvaror i våra kvarnar. Vi satsar på kvalitet, ser över transportkostnader och därigenom tänker vi på miljön, samt

ser till att vi har en spårbarhet på allt vi levererar. Svenskt jordbruk är känt som ett hållbart jordbruk, den certifierade Sverige-märkningen används på produkter bakade på vårt mjöl, upplyser Helene. Höga kvalitetskrav All transport sker med hjälp av fem egna bulkbilar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Värmland i norr till Skåne i söder.Till Pågen levererar Lilla Harrie Valskvarn mjöl till cirka 50 produkter. – Vi tillverkar mjöl till var och en av alla produkter med de krav på kvalitet som bagerierna ställer. Vårt labb ligger här i framkant, totalt levererar vi idag mjöl till fler än hundra produkter inom livsmedelsindustrin, berättar Jörgen Hansson, försäljnings- och utvecklingschef. Lilla Harrie Valskvarn befinner sig ofta ute på plats hos sina kunder, inte minst de mindre

bagerierna, som får hjälp beträffande struktur och jämnhet i sina produktioner. Förutom Pågen arbetar man också mot många av de stora koncernerna i livsmedelsbranschen. – För att hålla vårt försprång ställer vi hela tiden höga krav på oss själva gällande kvalitet och jämnhet i alla våra leveranser. Det har varit vårt signum genom åren och kommer att prägla verksamheten även lång tid framöver, säger Jörgen.

Närodlat mjöl sedan 1509 www.lhv.se


70

kävlinge www.svenskleverantorstidning.se

Snabb utveckling i solskyddsbranschen Utvecklingen beträffande solskydd går framåt i rasande fart och marknaden berikas ständigt med nya innovativa produkter. Här ligger Solklar Markis & Persienn i framkant med marknadens bredaste sortiment av solskydd och fönsterinredning.

Solklar Markis & Persienn AB startades av Stephan Nilsson i början av 2010. Han hade arbetat på Persiennpågarna i Lund sedan början av 90-talet och kände att det var dags att prova något eget. – Jag bodde i Löddeköpinge och visste att det fanns gott om villor i behov av solskydd i närområdet. Det fanns inte heller några direkta konkurrenter i området, så det föll sig naturligt att vi utgick från just Löddeköpinge. Vi har funnits i samma fastighet sedan starten, men bytte lokal 2012, vilket gav oss bättre förutsättningar för vår stora utställningslokal. Kunderna vill ju gärna se vilka möjligheter som finns innan de tar beslut, säger Stephan. Upptagningsområdet sträcker sig idag över en cirka tre mils radie från hemorten. Verksamheten sysselsätter fem anställda, men under högsäsong

Dina fönster förtjänar det allra

Kom in och botanisera bland härliga gardiner till dina fö behålla utsikten och samtidigt få ett insynsskydd, eller k finns möjlighet att kalla in extrapersonal för exemmed vår erfarenhet och kunskap kan vi vägleda läggning i sovrummet, vi hjälper dig! pelvis monteringsuppdrag. våra kunder till den bästa lösningen för deras – Vi har skapat en bra verksamhet på ganska kort tid, tycker Stephan. – Genom kontinuerlig utbildning, utveckling och modernisering ser vi till att ligga i framkant gällande solskydd både inomhus och utomhus. Samtidigt gäller det att vara väl insatt i design, färg och form för att kunna erbjuda det som ligger i tiden.

ändamål, säger Stephan Nilsson. När han blickar tillbaka kan han konstatera att det förr i tiden, beträffande solskydd, mestadels handlade om fönstermonterade persienner, vilka oftast tillverkades i mindre skala av många mindre producenter. Idag finns helt andra produkter att jobba med, till exempel funktionsgardiner som reglerar både värme och kyla. – Vi har förmånen att få jobba med världens största varumärke för invändiga funktionsgardiner, Luxaflex, vilka vi också är en av Sveriges största återförsäljare för. Vårt showrom är ett av de största, vi arbetar även i övrigt med de ledande leverantörerna i branschen och kan därmed erbjuda marknadens bredaste sortiment av solskydd och fönsterinredning, säger Stephan. Han berättar att det flesta utomhuslösningar idag är fjärrstyrda, men det blir allt vanligare att även inomhusskydd blir motoriserade. – Det blir mer tidsstyrt både morgon och kväll, även våra olika årstider gör att man vill styra sitt solskydd på ett mer ekonomiskt och miljövänligt sätt, konstaterar Stephan.

Alltid skräddarsydd Luxaflex®-kvalitet och med 5

Marknadsledande produkter Allt som Solklar Markis & Persienn producerar och levererar inom solskydd är direkt måttanpassat på plats hos kund. – Vi hjälper kunden med allt ifrån måttagning, idéutveckling och materialval till montering, och

LÖDDEKÖPINGE KONTAKT Fågel Fenix väg 3 046-70 99 Revolutionerande nyhet Årets nyhet12-17 är den flexibla friståendeinfo@solkla pergolaVardagar markisen Harol Nomo, vilket är det enda vindsäkra solavskärmningssystemet med integrerade zipscreens som10-13 helt går att öppna och stänga. Lördagar www.solkl – Taket är hundra procent sol- och vattentätt

046 – 70 99 50 • info@solklar.se • www.solklar.se

och kan öppnas upp helt och stängas beroende på väderlek. Dessutom är hela rummet stormsäkert. Ett riktigt uterum med integrerat solskydd att njuta av året runt, tipsar Stephan Nilsson.


kävlinge

71

www.svenskleverantorstidning.se

Markentreprenader med personlig prägel Hos en mindre entreprenör blir flexibiliteten desto större och kundkotakten tätare. Det är Kävlinge Markentreprenad ett gott exempel på. Företaget åtar sig allt ifrån grävning för husgrunder, dränering, vatten och avlopp till fastighetsskötsel, rivningar, maskinuthyrning och trädgårdsarbete.

Uppdragen i Kävlinge Markentreprenad varierar från sten- och plattsättning, dränering, avlopp

och husgrunder till jordvärme, stubbfräsning, skötsel och underhåll. Det har gått 20 år sedan Per-Ove Persson startade företaget efter att bland annat ha byggt golfbanor på olika platser i Sydsverige. – Det tog åtta år innan jag bestämde mig för att starta eget. 2000 bildade jag aktiebolag och fick genom mina kontakter möjlighet att hyra ut mina tjänster, berättar Per-Ove. Till en början utförde man en hel del uppdrag för Chefen & Chefen rörande montering av upplysningsskyltar i södra Sverige, men med tiden

har utvecklingen allt mer gått åt uppdrag i närområdet, närmare bestämt i en tre mils radie från hemorten Kävlinge. Komplett maskinpark Kävlinge Markentreprenad sysselsätter sex anställda, omsätter cirka 4,5 miljoner kronor och rymmer en maskinpark med en tolv tons grävmaskin, hjullastare, bobcats samt några mindre maskiner. – Nyinvesteringar finns i tankarna och inom snar framtid hoppas jag vi kan vara ett tiotal anställda med en omsättning på cirka 10 miljoner. Målsättningen är att växa, då jag är uppvuxen på en bondgård är jag van vid hårt arbete och räds inte det som krävs för att få fart på bolaget, säger Per-Ove. Då han tidigare sålde av företagets industrifastighet på Mineralgatan hyr han nuvarande lokaler av Lantmännen Fastigheter på gamla sockerbruket, vilket har visat sig vara en bra lösning. Ser framåt Fördelningen mellan företag och privata kunder är ungefär likvärdig i Kävlinge Markentreprenad. – Jag gillar våra privata kunder eftersom man i regel har en mer öppen dialog med dessa. Vår kunskap kan ofta få dem att se en annan, bättre lösning på de åtgärder de vill ha utförda, menar Per-Ove Persson. För några år sedan gick han en yrkeshandledarutbildning kring markentreprenad i Hässleholm.

– Just juridiken gällande vår bransch var väldigt intressant och givande, vilket jag har stor användning för i de olika uppdrag som vi tänker arbeta med i framtiden. – Vi gräver där vi står, är vår slogan och med vår uppskattade och omtyckta personal ska vi se till att utvecklas, bygga vår kvalitetspolicy ännu starkare och se till att bli en aktör att räkna med i framtiden, avslutar Per-Ove Persson.

Stark servicepartner till sydsvensk industri Industriföretagen i och kring Kävlinge har en trygg och stabil partner i Lilla Harrie Produkter AB. Bolaget erbjuder industriservice, reparationer och smidestillverkning, och står för ett koncept som bygger på flexibilitet, service och problemlösning.

Det var 1989 som Roger Joelsson startade det som då hette Lilla Harrie Pågarna tillsammans med kollegan Jonas Roos. – Planen var att tillverka räcken, grindar och andra smidesprodukter för husbehov, minns Roger som sedan dess har kunnat se företaget växa och utvecklas till dagens starka partner för traktens industriföretag. Industriservice, reparationer och mindre tillverkning av smide för byggindustrin är bolagets specialiteter, men man har även utvecklat verksamheten ytterligare inom närliggande arbetsområden. – Vi genomför till exempel service på samtliga Tomras pantmaskiner här i Skåne, berättar Roger som i dagsläget har tio anställda i firman. Flexibilitet I Lilla Harrie Produkter AB har man valt att fokusera på mindre projekt, präglade av flexibilitet, service och problemlösning. Nordic Sugar i Örtofta och Arlöv är ett företag som Lilla Harrie Produkter har haft ett nära samarbete med sedan 1991. – Sockerindustrin är väldigt speciell där man kör stenhårt under säsong i cirka tre månader för att sedan köra reparationer och serviceunderhåll resterande del av året, säger Roger och nämner även uppdragsgivare som Orkla, Kavli, Sydgrönt samt reningsverk i närområdet. – Till dessa kunder blir det även att vi tillverkar en hel del som inte lyder under speciell CEmärkning och oftast är akut, beroende på slitage, transportskador eller annan skada som måste åtgärdas för vidare drift eller produktion. Många

Box 39 • 244 21 Kävlinge • Tel: 046-70 70 50 • Mobil: 0708-82 25 49 mail@kavlingemarkentreprenad.se • www.kavlingemarkentreprenad.se

gånger genomför vi nödvändig åtgärd på plats hos kund, samtidigt som beställaren, genom en egen konstruktör eller liknande, har möjlighet att göra en ritning på vår lösning. Framhåller personalen I den 900 kvadratmeter stora verkstaden finns bandsågar, kantbockar, svetsar och allt annat som krävs för att tillgodose kundernas krav och behov. – Det krävs en hel del yta för att kunna hålla produktionen på den nivå vi gör, även om vi tillverkar 80 procent av våra lösningar på plats hos kund. Det gäller för oss att alltid vara så förberedda som möjligt, betonar Roger Joelsson.

Han vill i sammanhanget även framhålla personalen som bland annat består av svetsare, mekaniker och montörer. – De betyder allt och är fantastiska på att lösa de problem som kan uppstå. De har varit med ett tag och det känns oerhört glädjande att få köra vidare med det här gänget, säger Roger. Företagets ambition är att fortsätta verka i nuvarande form och storlek, samtidigt som man ska utveckla de serviceavtal man har och upprätthålla en fortsatt god ton med sina kunder. – Det är grunden till den företagsanda vi vill stå för även i framtiden, avslutar Roger Joelsson.

Lilla Harrie Produkter AB • Fredriksrovägen 256, 244 91 KÄVLINGE • Telefon 046-73 71 13 • www.lhp.se


72

karlstad www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta lösningar i heltäckande ingenjörsbyrå När verkstads- och processindustrin står inför tekniska problem och utmaningar blir Camatec Industriteknik AB en trygg axel att luta sig mot. Vi talar om en heltäckande ingenjörsbyrå med helhetslösningar som specialitet. – Vi gillar helt enkelt att lösa tekniska problem, säger Johan Ljungner, VD för Camatec Industriteknik.

Grunden till Camatec Industriteknik AB lades 1991 då företaget bildades i form av en ingenjörsbyrå med fokus på pappers- och massaindustrin i Karlstadsregionen. 1998 började man erbjuda beräkningstjänster och kunde härigenom bredda kundkretsen mot hela regionens basindustri. Bolaget växte och idag sysselsätter verksamheten ett 40-tal anställda. Fyra delägare representerar företaget som sedan tio år tillbaka också finns representerat i Västerås. Helhetslösningar Bolagets VD, Johan Ljungner, beskriver Camatec Industriteknik AB som ett projektorienterat ingenjörsföretag med fokus på basindustrin i Karlstads- och Västeråstrakterna. – Vi löser tekniska problem och utmaningar för kunder inom verkstads- och processindustrin och kan åta oss ett helhetsansvar med kompletta systemleveranser. Tack vare våra erfarna teknikkonsulter kan vi stå för allt ifrån tillverkning till montering och CE-dokumentation, berättar Johan. Han förklarar att det kan handla om tillfällen

då en kund vill ta fram en ny produkt som är anpassad till ett visst ändamål. Då kan Camatec hjälpa till att antingen utveckla den eller ta fram en annan variant på en befintlig produkt. – När det gäller tillverkning och montering samarbetar vi med ledande företag i regionen för bästa resultat. Härutöver utför vi även teknisk dokumentation och riskanalyser, säger Johan Ljungner. Han berättar att kunderna uppskattar Camatecs höga kompetens, snabbhet och korta ledtider, vilket möjliggörs tack vare en liten organisation. Bred kompetens Under senare år har Camatec Industriteknik producerat lösningar även för entreprenad- och gruvindustrin. Man tar även fram egna produkter, bland annat en helt ny teknisk lösning för effektivare asfalteringsarbete, vilken man har sålt till en av världens ledande aktörer i branschen. – En annan produkt är Camoil som vi tagit fram för stålindustrin. Med Camoil minskar spillet avsevärt i samband med förädling av bandplåt, säger Johan och tillägger att man tack vare produktens framgångar även har startat ett säljbolag med samma namn. Den breda kompetensen präglar verksamheten i Camatec Industriteknik där man utöver nämnda områden även är duktiga på analyser för tekniska beräkningar, hydraulik och 3D-skanning. – Vi strävar hela tiden efter att utveckla oss och satsar dessutom mycket på personalvård. Vi vet att kontinuitet bygger framgång på sikt och att det därför är viktigt att behålla komptensen i företaget. Vår ambition är att bli branschens bästa arbetsgivare, avslutar Johan Ljungner.

Breda konsulttjänster kring el och automation I Karlstad finner vi en sedan länge välanlitad konsult inom el och automation. Med sitt breda koncept som innebär att man både projekterar, konstruerar och programmerar har Inelko AB genom året attraherat kunder inom en rad olika branscher.

samhetsområden. Våra kunder finns företrädesvis i Värmland inom process- och kemiindustrin, berättar Martin Olsson som är delägare tillsammans med Peter Dahlström och Steve Olsson. Den sistnämnde var också en av företagets grundare på 80-talet.

Inelko bildades redan 1983 och har sedan starten utvecklats i takt med sin samtid till dagens professionella konsultverksamhet kring el och automation. – Vi projekterar, konstruerar och programmerar, och har sedan etableringen utfört en rad olika uppdrag för kunder inom många olika verk-

Stark bredd Kraft och belysning, instrumentering, processkontroll, programmering, riskanalyser av eloch instrumentanläggningar samt CE-märkning för elutrustning är bara några av de områden som Inelko AB verkar inom. – Ett exempel är när en maskinbyggare kontaktar oss och ber om hjälp med att ta fram ett underlag för el och automationsutrustning för en

maskin. Kunden har en idé och utifrån denna tar vi fram ett förslag till utrustning. Om kunden vill gå vidare gör vi ritningsunderlag och skapar nödvändiga mjukvaror, berättar Martin Olsson. Uppdragsgivare finns också inom exempelvis pappers-, cellulosa-, kemi-, verkstads-, och läkemedelsindustri. Den starka bredden tilltalar kunderna, liksom det faktum att man jobbar helt märkesoberoende. – Vi arbetar med de flesta större fabrikaten på marknaden, till exempel Siemens, GE, Mitsubishi och Rockwell Automation som är världsledande i branschen, men att vi jobbar märkesoberoende innebär att vi alltid kan ta fram den lösning som passar var och en av våra kunder allra bäst, poängterar Martin. Engagemang och erfarenhet Inelko jobbar helt enligt kundernas krav och önskemål. Man samarbetar med olika installationsföretag, och efter genomförd installation utför man tester och medverkar oftast vid uppstart och utbildning. – En av våra styrkor är vårt stora personliga engagemang. En annan är vår långa erfarenhet, liksom våra konkurrenskraftiga priser, framhåller Martin Olsson och tillägger att verksamheten är ISO-certifierad och verkar med högsta kreditvärdighet. Inelko AB åtar sig även utlandsuppdrag. För närvarande finns man till exempel i Abu Dhabi där man servar Valmet. Härnäst väntar en resa till Mexiko där man ska starta upp en anläggning på uppdrag av Yara.

+46 (0)54 19 06 50 • Östra Klarälvsgatan 17 • info@inelko.se • www.inelko.se


karlstad

73

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande revisions- och konsultföretag skapar trygghet och lönsamhet Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning heter kort och gott PwC. Bolaget representerar ett koncept som attraherar kunder världen över. PwC hjälper företag och organisationer att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma.

PwC, tidigare känt under namnet Öhrlings PricewaterhouseCoopers, finns representerat i 157 länder världen över och sysselsätter sammanlagt drygt 220 000 medarbetare. Bolaget uppstod i sin nuvarande form 1999 genom en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och PriceWaterhouse, båda med en lång historia bakom sig i revisionsbranschen. Fusionen ledde till bildandet av ett företag som omedelbart blev marknadsledande i Sverige inom sina verksamhetsområden, det vill säga revision, riskhantering, redovisning, skatterådgivning, corporate finance, cyber security och annan revisionsnära rådgivning. Fullservicekontor En stark revisions- och redovisningspartner i ryggen skapar struktur och trygghet i företagen. Det konstaterar Martin Myhr som är marknadsansvarig på PwC i Värmland. Vi träffar honom på kontoret i Karlstad, men härutöver driver man även ett kontor i Karlskoga. – Vi är en ledande aktör kring revision, redovisning och skattefrågor. Utöver dessa bastjänster står vi för professionell rådgivning inom en rad olika områden, såsom riskhantering, hållbar affärsutveckling och cyber security, berättar Martin Myhr. MyBusiness Han ser positivt på den digitala utveckling som sker i branschen och slår i sammanhanget gärna ett slag för PwC:s digitala affärsplattform MyBusi-

ness, som gör det möjligt att sköta all administration och kommunikation på ett och samma ställe. MyBusiness erbjuder smarta funktioner för en enklare arbetsdag och har flera olika fördelar och funktioner. Användaren kommer åt systemet dygnet runt från antingen datorn, telefonen eller läsplattan. – Dialogen med din rådgivare blir enkel, det blir ordning och reda bland alla dokument, du erhåller full koll på din redovisning och du löper ingen risk att missa viktiga datum, eftersom PwC håller koll åt dig. Via MyBusiness kan vi även

hjälpa till att analysera och utveckla din verksamhet, och du som kund har full tillgång till alla väsentliga siffror, upplyser Martin Myhr. Nu lanseras dessutom en ny app i MyBusiness för kvittohantering som fungerar i alla typer av smartphones.

– Vi kommer till exempel att arrangera ett seminarium kring datasäkerhet, vilket är ett mycket aktuellt och engagerande ämne inte minst med tanke på att en cyberattack kan förorsaka stor ekonomisk skada för företagen, påpekar Martin Myhr.

– Kunden får ett digitalt och automatiserat arbetssätt och slipper skicka in kvitton och underlag manuellt till PwC, vilket gör hanteringen både snabb och enkel för kunden, säger Martin.

Stark ställning I Sverige finns PwC representerat på ett hundratal kontor där 3 600 medarbetare servar ungefär 50 000 kunder inom alla förekommande branscher. En majoritet av dessa består av mindre och medelstora – ofta ägarledda – lokala företag, men man har också skaffat sig en mycket stark ställning bland globala bolag och svenska storföretag och organisationer. Dessutom är man den klart dominerande aktören när det gäller revision inom kommuner och landsting. Även privatpersoner ingår i PwC:s kundkrets.

Seminarier Nyligen flyttade PwC i Karlstad till nya, moderna lokaler i inre hamnen. Härifrån servar man en bred kundgrupp av företag i olika storlekar. Man arbetar dessutom med seminarier kring olika aktuella ämnen för att kunna erbjuda ett mervärde för sina kunder.

Kontakta oss Besöksadress: Tullhusgatan 1 B, 52 26 Karlstad Postadress: Box 351, 651 08 Karlstad Telefon: 010-108 66 54


74

karlstad www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta helhetslösningar i flexibel mekanisk verkstad Små serier, prototyper, reservdelar och specialverktyg – bredden och flexibiliteten är framträdande i Mykå Verktyg & Mekanik. I ett nära samarbete med sina uppdragsgivare står man för en helhetslösning, från prototyp till färdig produkt.

Myka Verktyg & Mekanik startades 1981 som en avknoppning av Karlstads Verktygsfabrik och har sedan dess utvecklats till dagens starka mekaniska verkstad. När man under 90-talet tog över verktygsavdelningen från före detta FFV kompletterades verkstaden med en mängd olika maskiner – utrustning som haft en stor betydelse i företagets utveckling. – Vi fräser, slipar, svarvar och svetsar, samt erbjuder värmebehandling. Det gör att vi kan stå för ett koncept som sträcker sig från prototyp till färdig produkt, säger Nicklas Olsson som driver familjeföretaget tillsammans med fadern Reinert. Nicklas fru Cecilia sköter dessutom det administrativa arbetet i företaget som sammantaget sysselsätter åtta anställda. Breda tjänster Mykå Verktyg & Mekanik är specialiserat kring produkter i små serier, prototypframtag-

ning, reservdelar, såsom maskinkomponenter, specialverktyg för industrin samt kundanpassade, skärande verktyg. Härutöver erbjuder man även reparationssvetsning i verktygsstål och aluminium, industriell automatisering, service och reparationer samt verktygsskärpning. Mykå vänder sig till kunder över hela Sverige, inte minst inom tillverkningsindustrin, men har också servat kunder i länder som Kina, Indien, USA, Sydkorea, England och Tyskland. – Vi kan ombesörja konstruktion och utveckling av en produkt genom att själva ta fram en ritning för 3D-modeller, säger Reinert och visar upp den ändamålsenliga maskinparken med fem CNC-styrda maskiner. Under hösten kommer man också att komplettera med en femaxlad variant i syfte att stärka verksamheten och framöver kunna åta sig ännu mer komplicerade uppdrag. Mykå Verktyg & Mekanik arbetar i de flesta förekommande material, såsom verktygsstål, aluminium och mässing. Erfarenhet och kunnande I Mykå Verktyg & Mekanik finns lång erfarenhet och ett brett kunnande kring mekanisk tillverkning. Till sin hjälp har man också ett stort kontaktnät av kompletterande aktörer, såsom ytbehandlare, plåtindustrier och elektronikföretag.

– Det nära samarbetet med både kunder och partners gör oss flexibla och ger oss möjligheter att ta fram komplexa system och komponenter snabbt, och till ett konkurrenskraftigt pris, säger Nicklas och nämner kunder som Valmet, Löfbergs Lila och Saab Dynamics. Mykå Verktyg & Mekanik är dessutom ett auktoriserat servicecenter för Swedish Satellite Systems, för vilka man nytillverkar och utför service på deras system, samt har ett givande samarbete med Lernia.

Ägarna Reinert och Nicklas Olsson

Klassisk aktör kring el-, tele- och datainstallationer Stadshotellet som genomförde en större ombyggnation av ett kök. Här gjorde Rydahls alla elarbeten under ett år i ett projekt som var klart strax innan sommaren. För närvarande genomför man en nyinstallation i ett parkeringshus i inre hamnen på uppdrag av Löfbergs Fastigheter, ett arbete som ska vara klart till våren. – Våra kunder uppskattar vår långa erfarenhet, höga kunskapsnivå och höga kvalitet på utförda jobb, påpekar Jörgen Walfridsson och tillägger att bolaget också är auktoriserad serviceverkstad med specialutbildade tekniker för Electrolux tvättsystem för fastigheter och industribruk, Wilo- och Perfektapumpar samt Franke fläktsystem. Rydahls är dessutom medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Familjeföretaget Rydahls Elektriska AB jobbar brett med el-, tele- och datainstallationer. Med sin stora kunskap, i form av ett sammansvetsat team av professionella yrkesmän, åtar man sig uppdrag för såväl industrier och offentliga lokaler som privata bostäder. Förra året etablerade man dessutom dotterbolaget Rydahls Teknik med fokus på konstruktion och installation av nätverk och fiber.

Det är ett riktigt gediget familjeföretag i fjärde generationen vi får ta del av när vi besöker

VD Jörgen Walfridsson

Rydahls Elektriska Eftr. AB. Bolaget grundades för 75 år sedan och ägs av familjen Brandt. Genom åren har man utformat ett vinnande koncept kring el-, tele- och datainstallationer samt reparationer för industrier, offentliga lokaler och bostäder. – Vi utför nyinstallationer i samband med exempelvis om- och tillbyggnation av allt ifrån lager och kontor till privata bostäder. Vi servar till exempel byggföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, men även Karlstad kom-

Postadress: Box 1031, 65115 KARLSTAD Besöksadress: Zakrisdalsvägen 34B, 65342 KARLSTAD Telefon: 054 567720 • www.myka.se

mun, med vilka vi har ett avtal, berättar Jörgen Walfridsson, VD för Rydahls Elektriska AB och tillägger att man även jobbar med service och kompletta entreprenader. Små och stora jobb Rydahls Elektriska kan åta sig såväl små som stora uppdrag. – Ibland räcker det med en muntlig genomgång tillsammans med kunden innan vi kan ta fram färdiga ritunderlag, säger Jörgen och nämner

Rydahls Teknik Förra året etablerades också dotterbolaget Rydahls Teknik med fokus på konstruktion och installation av nätverk och fiber. Företaget är auktoriserat för service och installation av CANT beträffande fiber och antenner för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. – I Rydahls Teknik saluför vi även telefonväxlar, larm och passagesystem. Vi arbetar helt märkesoberoende och står för alltid från installation till service och underhåll, upplyser Jörgen Walfridsson avslutningsvis.

Besök: Sågverksgatan 31, Lamberget Karlstad Post: Box 5014, 650 05, Karlstad • Tel: 054-69 08 50 E-post: mail@rydahls-el.se • www.rydahls-el.se


karlstad

75

www.svenskleverantorstidning.se

Ordning och reda i Niclas VVS-firma Nybyggnation eller renoveringar, värmepumps- eller golvvärmeinstallationer – VVS Design Niclas Johanneson AB i Karlstad täcker det mesta. Man vänder sig till både privatpersoner och företag med filosofin att utförda arbeten ska vara både funktionella och estetiskt tilltalande.

Det har gått sju år sedan Niclas Johannesson startade sin egen VVS-firma, men branschkunnandet sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så. – 31 år har det blivit, bekräftar Niclas som vi möter i företagets lokaler i Ilanda industriområde i Karlstad.

Badrum hos kund

Sommarfirmabilen Ford F100-56 Företaget sysselsätter sju anställda som på ett utmärkt sätt upprätthåller bolagets starka koncept inom VVS och kyla. – Vi vänder oss till både privatpersoner och företag i samband med såväl nyinstallationer och renoveringar som reparationer och serviceinsatser, upplyser Niclas Johannesson.

ledande märken som CTC, Nibe och Thermia, och man är dessutom auktoriserad installatör av CTC:s värmepumpar. Man jobbar med allt ifrån bergvärme till luft/vatten-varianter, och arbetar härutöver även med att installera och reparera AC-system i såväl kontor som bilar och bussar. En person i företaget arbetar uteslutande med detta.

Värmepumpar och AC Kök, badrum, golvvärmeinstallationer, air condition, filterinstallationer och värmepumpar är bara några av VVS Designs arbetsområden. Vad gäller det sistnämnda jobbar man med

Varierande uppdrag Sedan starten har VVS Design Niclas Johannesson AB hela tiden stärkt och utvecklat samarbetet med olika entreprenörer i regionen. Det har bidragit till ett flertal uppdrag, varav ett utfördes på Råtorps IP där man genomförde samtliga VVS-installationer i idrottsplatsens omklädningsrum. – Förra året var vi delaktiga i ett flertal nybyggnationer av bostadsrättslägenheter i Frödingområdet på uppdrag av Black Comb Peak och Hags Bygg. I våras jobbade vi med Hammarö Business Suite AB:s uthyrningslokaler i Nolgård, och vi har även utfört arbete i en arkitektritad villa på RudHammarö där vi stod för all VVS samt installationer av värmepump och golvvärme, berättar Niclas. Han betonar vikten av att arbetet ska vara både snyggt och funktionellt, och framhåller i sammanhanget sina erfarna och kompetenta medarbetare som alltid städar upp efter sig på de olika arbetsplatserna. – Det måste vara ordning och reda, betonar Niclas Johannesson.

Undercentral i Regnbågens Förvaltnings fastighet

Vi utför allt inom VVS och kyla, exempelvis: • • • • • • • •

Kök Badrum Värmepumpsinstallationer Golvvärmeinstallationer Nybyggnation Renovering Filterinstallationer Air condition


76

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Välbesökt när EOT presenterade morgondagens elektroniklösningar

Framtidens elektronik är redan här. I månadsskiftet oktober-november presenterade Messecenter Herning morgondagens elektrotekniska lösningar på mässan Electronics of Tomorrow.

När Messecenter Herning arrangerar sina event lockar de besökare från hela Skandinavien. Electronics of Tomorrow var inget undantag då man under tre intensiva dagar slog upp portarna och presenterade morgondagens elektrotekniska lösningar. Lars Kjaergaard är projektkoordinator för mässan. – Den har kommit till på initiativ av branschen som under regelbundna mötesdagar och konferenser kunnat utforma en mässa som presenterar framtidens elektronik på ett publikt vänligt sätt. Vi har från början valt att hela mässans inriktning ska bygga på att både utställare och besökare ska komma varandra närmare för att utbyta erfarenheter och bygga nätverk, säger han. Lättillgängligt och begripligt Tidigare under hösten genomfördes teknikmässan HI 2017 som publikt och utställarmässigt blev en succé. Konceptet då är detsamma som man nu tillämpade då man presenterade Electronics of Tomorrow, eller EOT som den allmänt kallas. EOT är den första elektrotekniska mässan i sitt slag i Skandinavien. – Konceptet bygger på att utställaren, som är allt ifrån en maskintillverkare eller produktutvecklare till programmerare, på ett lättförståeligt

sätt ska kunna presentera sin verksamhet. Lättillgängligt och begripligt är hela idén – besökaren ska inte behöva vara expert, det enda som behövs är ett teknikintresse. Utställarna ska kunna visa besökaren vad det är som får en maskin att utföra ett visst arbetsmoment, berättar Lars. För utställaren blir det förstås en utmaning att förklara en komplext utförd operativ manöver på en maskin, men det är, menar Lars Kjaergaard, just det som är mässans huvudsyfte. – Det handlar om att kunna förklara på ett begripligt sätt. Tillsammans med de olika utställarna arrangerades olika konferenser och föreläsningar om hur det fungerar, säger Lars och lyfter bland andra fram Århus kommun som stod bakom en av föreläsarna. Här berättades det bland annat om olika Smart City-aktiviteter med konkreta och tydliga exempel på hur morgondagens teknologi redan används inom exempelvis kommunal verksamhet.

"Framtiden är här" Redan om några få år kommer en stor mängd produkter att innehålla element av IoT-karaktär, det vill säga kommunicerande teknologi, spår Lars Kjaergaard. – Framtiden är redan här och ett besök på EOT gav en unik inblick i vad vi har att vänta, säger han. Etablerade bolag och företag under uppbyggnad, tillsammans med nätverksbyggande, utställningar och intressanta föreläsningar, ledde

mässbesökaren in i framtidens teknologiska lösningar, och skapade härigenom ett fundament för framtida samarbete. Till exempel har Messecenter Herning arbetat tillsammans med IDEON i Lund för att nå både svenska utställare och svenska besökare. – De fick inspiration inför framtiden, säger Lars Kjaergaard och avslöjar att EOT är tillbaka redan 2019.

är tilbake i vår 2019 ELECTRONICS OF TOMORROW U T STÄ L L N I N G · KO N F E R E N S E R · N E T WO R K I N G VÅR 2019 / HERNING, DANMARK


danmark

77

www.svenskleverantorstidning.se

Smarta förråds- och transportlösningar för alla ändamål – Med eller utan

lås, i plast eller tystgående gummi – allt skräddarsys efter kundens behov. I danska Horsens besöker vi ett företag som tagit fasta på företagens behov av smarta och flexibla förråds- och transportlösningar. D-Tradings rullcontainers används idag i allt ifrån skolor till butiker.

Vi träffar Martin Nielsen, ägare av företaget D-Trading, som börjar med att visa upp företagets showroom. Här finns bland annat en nätcontainer som rymmer en EU-pall på bredden. Containern har en smart stängningsmekanism samt tak och botten i 50 millimeters masknät i förzinkat stål. – Just denna modell uppskattas av bland annat hantverkare som vill låsa in stöldbegärlig utrustning, samtidigt som den är lättåtkomlig, förklarar Martin medan han demonstrerar öppnings- och låsningsmekanismen. Det är ett smart system som också är användbart på skolor och i andra offentliga lokaler, inte minst i glesbygden där man ofta har problem med björnar, rävar och andra djur som vill äta sig mätta på hushållssopor. – Användningsområdet är stort och kunderna kan bestämma vilken typ av hjul de vill ha. Med eller utan lås, i plast eller tystgående gummi – allt skräddarsys efter kundens behov. Vi kan också skräddarsy containerns mått om kunden så önskar. Jag besöker gärna kunden på plats och kartlägger dennes behov, varpå våra ingenjörer tar fram ett förslag och en offert. Tillverkningen sker i Tyskland och vi kan leverera standardprodukter på två dagar, men specialbyggda containers tar av förklarliga skäl lite längre tid, säger Martin Nielsen.

Enkelt lås som håller containrarna på plats.

Olika varianter D-Trading har utvecklat olika typer av containerlösningar. Det finns exempelvis en specialcontainer avsedd för livsmedelsindustrin med avtagbara och tvättbara hyllor i plast, medan andra containers är vik- och stapelbara. – En del företag inom exempelvis kosmetikbranschen och dagligvaruhandeln får godset på pallar som sedan ska lyftas in i lokalen med hjälp

Martin Nielsen demonstrerar en av storsäljarna. av en pallyft. Det sker inte sällan med skador på inredning och gods som följd. Våra rullcontainers är tystgående, kan ställas undan så att de inte stör för att sedan packas upp när personalen får tid till det. Ett flertal stora kunder inom kosmetikbranschen har beställt dessa, berättar Martin Nielsen. Flexibla lösningar D-Trading har på kort tid gjort sig ett namn i Norden. Oljeindustrin, och då speciellt cateringföretag som ser till att riggpersonalen får färska råvaror, väljer D-Tradings rullcontainers eftersom dessa både håller hög kvalitet och tål slitaget av att fraktas i sjöcontainers. – Just denna modell är framtagen för att passa med innermåtten på en sjöcontainer. Den är dessutom försedd med lås som gör att varorna inte faller ut. I tillägg kan kunderna beställa allt ifrån hjul med olika typer av beläggning till speciella draghantag som är lätta att hantera i exempelvis besvärligt väder med snö och kyla, förklarar Martin. I regel utgår man i D-Trading från en standardmodell som sedan anpassas till kundens särskilda behov.

DT Rullcontainer

- Designa din egen

rullcontainer

• Få en skräddarsy dd lösning efter din a behov och önskem • Från idé till utveck ål ling – vi tillhandah åller hjälp och presentation • Många års erfare nhet av olika proje kt i Europa • De bästa lösninga rna till konkurrenskr aftiga priser • Allt görs med kä nsla för låga underh ållskostnader Läs mer och se m ånga andra produk ter på www.d-trading.dk

Martin Nielsen visar hur specialhandtagen fungerar. – Vi demonstererar gärna våra produkter, gör en utredning och lämnar en oförpliktigande offert. Vi vill växa och Sverige och Norge är våra satsningsområden, avslutar Martin Nielsen.

BÄSTA KVALITET – LÅNG LIVSLÄNGD

D-TRADING www.d-trading.dk · E-mail: d-trading@d-trading.dk Tlf. +45 8681 1000 · Fax +45 8681 1077


78

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Svetsmekaniskt företag på offensiven Danska Randers på Jylland är något av den danska metallindustrins urmoder. Många svetsmekaniska företag har överlevt finanskriserna och utvecklat sin verksamhet. Ett av dessa är Dahlitech.

– Vi tar ett totalansvar kring hela arbetet. Det är bara för kunden att leverera en ritning med kravspecifikationer så tillverkar vi lösningen.

– Redan från början satsade vi på att utföra arbeten kring traditionella stålkonstruktioner och utifrån denna verksamhet har vi utvecklats till att vi numera kan åta oss allt ifrån mindre produktioner till hela maskinlösningar, berättar Dahlitechs ägare och grundare, Sören Dahl Larsen. En rundvandring i de ljusa och moderna produktionslokalerna, där allt drivs via i det närmaste perfektionistiska arbetsmetoder, inser man att detta är en verksamhet som fokuserar på noggrannhet och kvalitet. – Vi arbetar efter en modell som påminner om kvalitetscertifieringen ISO 9001, vilket innebär att allt vi gör dokumenteras och produceras med noggranna kvalitetskontroller, upplyser Sören. Hög kapacitet Rundvandringen går vidare förbi de tre kantbockningsmaskinerna som vardera klarar 160 tons tryck och kan arbeta med gods på upp till 3 000 millimeters längd. – Några av maskinerna står stilla idag eftersom vi har skickat en del av vår personal på kurs för att vi ska kunna hålla oss uppdaterade kring de kvalitetskrav som råder i vår bransch, förklarar Sören och visar därefter upp företagets helautomatiserade laserskärmaskin, där man kan mata in plåtar som är 3 000 gånger 1 500 millimeter, samt skära i 20 millimeters svartstål och 12 millimeters rostfritt stål. – Helautomatiserad drift gör att vi kan ta oss an inte bara komplicerade produkter utan även mängdtillverkning, förklarar Sören Dahl Larsen.

En Co2-kylanläggning är ytbehandlad, monterad och klar för leverans. Helhetslösningar Dahlitech är en totalleverantör av allt ifrån laserskärning, kantpressning, svetsning, rör- och profilarbeten till hela montagearbeten. Företaget har specialkompetens för arbete med rostfritt stål, svartstål eller aluminium och kapaciteten är omfattande. – Vi har kunder från hela Danmark och med certifiering enligt EN 1090 är vi godkända för produktioner för exempelvis byggbranschen. Detta lockar kunder från både när och fjärran, konstaterar Sören. Även om orderböckerna är välfyllda finns det ledig kapacitet, vilket föranleder Sören Dahl Larsen att välkomna både svenska och norska kunder. – Vi tar ett totalansvar kring hela arbetet. Det är bara för kunden att leverera en ritning med kravspecifikationer så tillverkar vi lösningen. Vi ombesörjer ytbehandling i form av galvanisering, lackering eller betsning, och om kunden så önskar åker vi och monterar på plats, avslutar Sören Dahl Larsen.

Sören Dahl Larsen vid laserskäraren

Dahlitech A/S Kertemindevej 48, 8940 Randers SV, Danmark Tlf.: +45 87 10 07 88 E-mail.: sdl@dahlitech.dk Web.: www.dahlitech.dk


danmark

79

www.svenskleverantorstidning.se

Traditionella metoder och modern teknik förenas i FL Automatic I danska Randers finner vi en verkstadsmekanisk expert där traditionella arbetsmetoder och modern teknik förenas. FL Automatic företräder en stark bredd och ett uppskattat kvalitetskoncept med sikte på hela den nordiska marknaden.

Michael demonstrerar chockvågsmaskinen för sjukgymnaster.

Michael demonstrerar en del av kiropraktikerutrustningen som tillverkas.

Michael H. Christensen tar emot på FL Automatics anläggning i Randers. – Som du ser är vi ganska trångbodda här, men om ett halvår har vi fått våra nya produktionslokaler i drift och då samlas all produktion på ett och samma ställe. Som det är nu har vi fyra olika verksamhetsgrenar och två av dem ligger utanför Randers, men genom att samla allt på en plats vinner vi många produktionsfördelar, säger Michael. I FL Automatic bearbetas alla metalliska material men även plast. Vid behov av härdning eller ytbehandling av olika slag finns en rad samarbetspartners alldeles i närheten som åtar sig detta. Smides- och svetsmekaniskt arbete, laserbearbetning och en modern CNC-avdelning formar ett brett koncept. Utöver dessa områden driver FL Automatic egen produktion av behandlingsbord och behandlingsstolar för kiropraktiker. – Vi tillverkar dessa utrustningar för marknader i hela Norden och utöver detta har vi också agenturen för maskiner för chockvågbehandling av skadade vävnader. Detta är en utrustning som sjukgymnaster över hela Norden använder, berättar Michael och demonstrerar funktionen.

Michael visar upp den ändamålsenliga smedjan där man alltjämt tar emot beställningar kring traditionella smidesarbeten. – Då sätter vi fyr på ässjan och arbetar på samma sätt som man gjort i århundraden, säger Michael och visar vidare ut i maskinverkstaden där moderna CNC-maskiner placerats i en del av verkstaden, medan en annan rymmer traditionella svarvar, fräsar, planslipar med mera. – Denna del av verkstaden används flitigt när vi ska ta fram prototyper och göra utvecklingsarbeten. Det tar ofta för lång tid och kostar onödigt med pengar att använda modern CNC-teknik till detta. När vi har tagit fram prototypen kan vi däremot sköta tillverkningen i CNC-maskinerna. Programvaran läses in direkt i maskinerna, vilket gör att produktionstiden effektiviseras, berättar Michael H. Christensen.

Ny och gammal teknik FL Automatic förfogar över en laserskärare med kapacitet att hantera plåtar som är 3 000 gånger 1 500 millimeter. Den är försedd med ett högt lager som gör den särskilt lämplig för stora serier. Det höga lagret innebär också att maskinen kan jobba obemannad och därigenom slutföra serier efter normal arbetstid. I verkstaden finns också en CO2-laser och nyligen investerade man i en 6,5 kilowatts fiberlaser.

Framtidsoptimism Michael har ett gediget verkstadsmekaniskt förflutet och tog över FL Automatic 1995. Från att ha varit en relativt liten aktör har företaget utvecklats till ett välrenommerat bolag med ett 30-tal medarbetare. Michael ser ljust på företagets framtid. – Vi är ensamma om produktionen för kiropraktiska kliniker. Kombinationen av traditionellt verkstadsmekaniskt arbete med allt ifrån utveckling och prototyptillverkning till serieproduktion gör oss breda och starka. Vi vet att underleverantörsledet är hårt pressat i Norden och där kan vi utgöra en resurs, avslutar Michael H. Christensen.

Jesper arbetar med utveckling av en prototyp.

FL Automatic www.flautomatic.dk Tel: +45 8644 5122


80

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Tillverkare av hydraulcylindrar på offensiven

Vi kommer ofta i kontakt med olika typer av hydraulcylindrar. Allt ifrån enorma cylindrar som lyfter hela förskepp på fartyg till små varianter som öppnar en lucka i TVskåpet. Danska Hydraflex är specialist på hydraulcylindrar i alla storlekar.

– Vi är ett helägt danskt företag som ända sedan starten har satsat på hydraulcylindrar med höga krav på funktion, hållbarhet och säkerhet. Alla våra produkter har full spårbarhet och testas innan de levereras till kund, berättar Niels Rahbek, direktör för Hydraflex. En rundvandring i fabriken i Viborg på Jylland avslöjar att allt är minutiöst organiserat. – Här inne kapar vi stålet som levereras direkt från stålverket. Därefter går det till den maskinella tillverkningen som är i en separat byggnad, för att till sist hamna i monteringsbyggnaden med sina höga krav på renlighet, berättar Niels Rahbaek. Under vårt besök är man i färd med att installera en svetsrobot. – Det gör vi för inte för att minska kostnaderna utan för att förbättra kvaliteten. En mänsklig hand har sina brister medan roboten alltid utför exakt det den blivit programmerad till, konstaterar Niels. Kundanpassat ISO-certifieringarna enligt 9001-2008 och 9001-2015 är klara, vilket gör att Hydraflex får ännu ett kvitto på sin höga kvalitetsnivå. – Allt vi gör är kundanpassat, vi tillverkar allt ifrån en enda hydraulcylinder för ett enstaka ändamål till mindre serier. Egentligen finns

Niels Rahbek med en specialcylinder det inga storleksbegränsningar, vi tillverkar det kunden vill ha. Får vi reda på slaglängd på cylindern och vad den ska klara gör vi konstruktionen därefter, säger Niels Rahbaek och tillägger att man även reparerar uttjänta cylindrar. Hydraflex har två år i rad utsetts till årets Gazellföretag med stor tillväxt. 95 procent av alla cylindrar tillverkas helt kundanpassade. Totalt finns det i företagets konstruktionsregister fler än 4 000 modeller. 2016 producerades 40 000 cylindrar fördelade på 770 olika modeller, varav 120

endast finns i ett enda exemplar. – Vi är ju väldigt högspecialiserade och levererar helt enligt kundens krav, och därför blir det inga stora serier för oss. Om kunden redan beställt en hydraulcylinder hos oss klarar vi att leverera inom fyra veckor från order, men om vi får en helt ny förfrågan som vi ska ta fram material till behövs det ytterligare två veckor. Som mest är leveranstiden således sex veckor, upplyser Niels Rahbaek.

Professional cylinder manufacturer. Expert advice and flawless solutions delivered on time.

www.hydraflex.dk

Öppnar ny enhet Alla hydraulcylindrar levereras basmålade i företagets färg, men om en kund önskar en speciell rostskyddfärg, pulverlackering eller en silokonbelagd cylinder för riktigt svåra miljöer ordnar man även det. Hur ser då framtiden ut för Hydraflex? – Vi verkar redan inom olje- och marinindustrin och våra orderböcker är fulla. Till årsskiftet öppnar vi dock en enhet till, och då räknar vi med att kunna satsa på bland annat Sverige, avslöjar Niels Rahbaek avslutningsvis.


danmark

81

www.svenskleverantorstidning.se

Patenterad oljerenare gör succé

Rune Hjortnaes Pedersen och Jan Kjaergård visar testrummet där alla enheter testas innan leverans. Ebeltoft är ett litet vackert samhälle alldeles vid havet som många passerar förbi. Vad många inte vet är att det mitt i idyllen utvecklas framtidens oljereningsanläggningar. GreenOil Standard heter företaget bakom den patenterade lösningen.

Rune Hjortnaes Pedersen visar några filtertyper och demonstrerar manometrarnas funktion. När vi hör ordet oljerenare tänker de flesta av oss på ett oljefilter, vars hantering kräver specialverktyg och är både smutsigt och besvärligt. GreenOil Standards lösning är annorlunda. – Vi har utvecklat ett oljefilter, eller snarare en oljerenare, som med en helt ny teknik renar oljan från skadliga partiklar och vatten. Den är mycket användarvänlig, vilket gör att det inte behövs några specialverktyg, man klarar hanteringen med vanlig handkraft, berättar Jan Kjaergård, produktchef i GreenOil Standard. Varför väljer man att etablera sig i just Ebeltoft och inte Köpenhamn? – Uppfinnaren till filtret kommer från Ebeltoft och det gör även övriga ägare. De vill ha produktionen på sin hemort. Vi outsourcar den mekaniska produktionen men all utveckling, montering och testning gör vi själva här i huset innan vi levererar antingen direkt till kund eller till åter-

försäljare, berättar Rune Hjortnaes Pedersen som är företagets Sales manager. Består av fårull Det unika med GreenOils lösning är att den består av fårull som pressats samman med en speciell metod. Det har visat sig vid olika typer av utredningar att just fårull gör att det filtreras bort en större mängd partiklar än med andra filterreningsanläggningar. Studier visar att GreenOils filterreningsanläggning är överlägset bäst på marknaden. – Vi är givetvis stolta över att vårt filter visat sig vara så bra och vi har precis fått igenom ett patent på en metod som avlägsnar vatten från olja. Vår uppfinnare fick idén genom att utgå från en vanlig kaffebryggare och konstruerade utifrån denna en lösning som gör att vattnet i filtret förångas och släpps ut genom ett dräneringsrör. Kombinationen med filter i fårull och förångaren är en stor succé och just nu utrustas fyra fartyg för polarexpeditioner med dessa filer, berättar Rune. Men hur vet man då när det är dags att byta filter? – Vi har monterat en manometer på både inlopps- och utloppssidan av filtret. När tryckförändringen blir för stor går ett larm till fartygets maskinist, grävmaskinens förare eller drftsteknikern vid vindkraftverket, berättar Rune. En annan effekt filtret har är att saltkristallerna också filtreras bort, vilket uppskattas av inte minst offshoreföretagen. Ny produkt på gång GreenOil Standard befinner sig nu i ett offensivt utvecklinsarbete som gör att man till sommaren 2018 kommer att kunna presentera ännu en nyhet. Det rör sig om en oljefilterrenare för 24 volt, vilket finns på grävmaskiner, skogsmaskiner och anläggningsfordon. Men vad är då kostnaden för de som väljer att använda sig av GreenOils lösningar? – Våra filter är effektiva och har en unik kvalitet

och livslängd. Även designen är tilltalande, men om de hade tillverkats i exempelvis Tyskland eller USA hade prisbilden varit en helt annan. Våra lösningar ligger på mellan 1 000 och 10 000 euro, vilket innebär att kostanden för produkt och installation sparas in snabbt genom att man eliminerar driftstopp och reducerar slitage, säger Rune Hjortnaes och avslutar: – Vi har en produkt som är bra och som revolutionerar marknaden. Nu är vi mogna för att växa och Sverige är en mycket intressant marknad.

Filter av lamull

O ff -L i n e Oi l F i l tr ati o n So l u t ion s Erhvervsparken 10, 8400 Ebeltoft Denmark • Phone: +45 87 52 00 84 • Email: info@greenoil.dk • www.greenoil.dk


82

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk djuphamn mot nya mål

Henrik Carstensen För att en hamn ska kunna verka och utvecklas krävs flera samspelande faktorer. Inseglingsrännans och hamnens djup, kajlängd och närhet till ett utbyggt väg- och transportnät är exempel på viktiga faktorer. Vi finner dem alla i danska Grenaa på Jyllands ”näsa”.

– Vi har en djuphamn med inte mindre än 2 500 meter kaj och fri segelkapacitet på upp till elva meter. Vårt geografiska läge är en stor fördel, inte bara för passagerartrafiken från Varberg utan också för den omfattande mängden lastbilar. Genom att åka via vår ”blå motorväg” får chaufförerna till och från Norge, Sverige och Finland inte bara välbehövlig vila. De slipper dessutom trafikköerna i Sydsverige och genom Själland och Fyn som ofta orsakar olyckor och stora förseningar, berättar Henrik Carstensen, hamndirektör i Grenaa Havn. Grenaa Havn har blivit känd och omtalad efter att världens största vindkraftpark installerades där. Allt gods till bygget skeppades ut i havet från Grenaa, vilket innebar att det byggdes upp en mindre stad av bostäder för arbetare från hela Europa. – Vi byggde under de åren upp en speciell kunskap kring vindkraftparker och vad som

krävdes för att hantera, transportera och montera dessa. Vi hoppas att den kompetens som vi då fick kan vara till hjälp nu när Sverige planerar stora offshorebaserade vindkraftparker, säger Henrik Carstensen. Expanderar Grenaa Havn befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Man jobbar till exempel redan idag med recycling med hela Danmark som upptagningsområde. Via Stena Recycling har man tillgång till teknik och kapacitet för att sortera, klippa och mala sönder skrot till smältverk i bland annat Turkiet och Tyskland. – Vi för just nu diskussioner med flera företag som specialiserat sig på att återvinna hela vindkraftverk. Att hantera och återvinna bland annat plasten från de enorma vingarna kräver inte bara utrymme utan också kunnande. Dessa bolag kan bli ett utmärkt komplement till Stena som återvinner skrot. Vi vet att det finns många vindkraftparker i både Danmark och Sverige som tjänat ut och ska ersättas med nya. På så vis används hamnen både som bas för att uppföra nya vindkraftparker och som slutdestination för uttjänta, påpekar Henrik Carstensen. Industrihamnen har också blivit en servicehamn för borr- och bostadsplattformar i Nordsjön. Plattformarna transporteras till hamnen där de uppgraderas inför nya uppdrag.

– Vi är ju en stor industrihamn som specialiserat sig på olika typer av verksamhet. Förutom ovannämnda sysslor satsar vi även på att vara en bulkhamn där vi hanterar alla typer av bulklaster. Därtill ska läggas att vi också har säkerställt stora landarealer som möjliggör för företag att etablera sig här hos oss. Stora företag med behov av lastnings- och lossningskapacitet samt terminaler kan få sina behov tillgodosedda här i Grenaa. Vi har dessutom nyligen förvärvat ett stort komplex av fastigheter med hamnens bästa läge. Här ska vi skapa förutsättningar för företag av alla storlekar att etablera antingen produktions- eller administrationsverksamhet direkt i hamnen, berättar Henrik. Stark tillväxt När det gäller framtiden målar Henrik Carstensen upp en mycket positiv bild av Grenaa Havn. – Vi har en stark tillväxt och ser oss som en logistikknutpunkt för hela Norden, vilket betyder att gods som landar i vår hamn redan 24 timmar senare kan vara hos mottagare i Sverige, Norge och Finland, säger han. Henrik betonar att man snabbt kan färdigställa mer lagerutrymme, ordna uppställningsplatser och anpassa verksamheten efter kommande behov. – Sist men inte minst ser vi fram emot en ny förbindelse mellan Halmstad och Grenå. Då blir vi verkligen den ”blå motorvägen” för både privatbilister och yrkestrafik. Via Grenaa Havn kommer man helt enkelt närmare Europa, avslutar Henrik Carstensen.


danmark

83

www.svenskleverantorstidning.se

Danska elementhus löser bostadsproblem Många förfasas över både prisutveckling och leveranstider på småhusmarknaden. Lösningen kan finnas i danska Havndal på norra Jylland. Här finner vi HS Element Byg.

– Vår styrka är

att kunna bygga huset exakt så som kunden önskar. Vi har inga sågjiggar och monteringslinjer, utan alla objekt är kundanpassade. – Vårt koncept bygger helt enkelt på att kunden kommer till oss med en ritning eller en skiss. Med hjälp av skissen tar vi fram alla beräkningsunderlag för snölaster, vindtryck med mera och utifrån detta underlag dimensioneras sedan våra hus. Kunden kan sedan bestämma allt vad gäller exempelvis tilläggsisolering och andra önskemål, såsom takvinklar, ryggåstak, valmat, eller platt tak, berättar Henrik Svendsen, ägare och grundare av HS Element Byg. HS Element Byg färdigställer elementen i egna produktionslokaler och allt sker under tak. Virket är med andra ord torkat och klart när väggelementen monteras och isoleras, fönster sätts in och fuktspärrar monteras. Takstolar och takbeklädnad levereras samtidigt med elementen. – I vårt pris ingår hela huskonstruktionen med tilläggsisolering, transport, montering och alla personalkostnader. En till två dagar efter att vi har kommit fram med vår kranbil är huset klart för inredningssnickerierna och redan från dag 1 är huset vädertätt, berättar Henrik. Om kunden så önskar kan HS Element Bygs egna plattsättare färdigställa våtutrymmen eftersom dessa inte går att frakta utan risk för sprickbildning. Helt kundanpassat I HS Element Bygs lokaler i Havndal är mötesrummet klätt med ritningar från olika objekt.

Villor, förskolor, skolor med mera har producerats i de rymliga monteringslokalerna. – I Danmark väljer våra kunder oftast platta tak medan svenskar och norrmän ofta föredrar ryggåstak eller valmade tak, förhöjda väggliv eller större takutsprång. Vår styrka är att kunna bygga huset exakt så som kunden önskar. Vi har inga sågjiggar och monteringslinjer, utan alla objekt är kundanpassade, poängterar Henrik Svendsen. Förutom att kunden kan välja utseende på huset, väggars placering, fönster- och dörrhål kan HS Element leverera allt som behövs för att färdigställa huset. Det kan vara innerdörrar, massiva trägolv eller liknande – det vill säga i princip allt utom el och VVS. Blickar mot Sverige En snabb titt på olika beställningar avslöjar att prisbilden är ytterst attraktiv. Jämfört med svenska priser får man otroligt mycket hus för pengarna, och då ingår transport och montering som ofta tillkommer i Sverige. HS Element Byg har byggt upp en serviceorganisation med manskapsbod, övernattningsvagn med mera och allt transporteras tillsammans med huset. En lastbil med släp och en kranbil följer med vid leveransen. – Det enda kunden behöver göra är att se till att plattan eller plintarna är klara samt att det finns byggström och en farbar väg fram till platsen där huset ska monteras. Allt annat har vi med oss själva, vilket gör att kunden vid kontraktsskrivandet vet exakt vilken kostnaden blir. Kunden kan efter leverans och montering antingen själv eller via en lokal firma färdigställa huset invändigt, informerar Henrik. HS Element Byg monterar åtskilliga hus i Danmark varje år. Man har även monterat hus i Norge och nu tar man sikte på Sverige. – Vi vet att behoven i Sverige är stora. Med vår centrala belägenhet med endast fyra-fem timmar från Göteborg och Malmö kan vi bli en aktör även på den marknaden. Skicka en ritning eller skiss så kan vi ha ett oförpliktigande samtal om leveranstider, priser med mera, hälsar Henrik Svendsen.

Henrik Svendsen


84

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk isoleringsexpert blickar mot Sverige På norra Jylland ligger ett litet fåmansföretag som utvecklat revolutionerande isoleringsmattor, vilka gör succé på såväl oljeplattformar som i kemisktekniska industrier. Kvik Isolering ligger bakom de populära lösningarna.

Vi träffar Stein Willy Venstad som tillsammans med svågern Lars Weje driver det snabbt växande företaget Kvik Isolering. – Namnet Kvik har vi tagit för att vi dels kan leverera en order snabbt och dels har en produkt som ska vara lätt och kvick att använda, berättar Stein Willy som har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med isolering. Det som gör Kvik Isolerings produkter speciella är att man förser dem med värmeslingor så att de kan användas i mer eller mindre extrema klimat. Därför finns de flesta av företagets kunder i de nordligare delarna av Sverige och Norge. – Kunden behöver bara fylla i ett enda mätdiagram med diameter och längd, samt avståndet till hålet där utrustningen ska sitta. Därefter tar vi med hjälp av våra konstruktionsprogram fram exakta ritningar. Vi tillskär och syr materialet, och levererar den färdiga produkten med termostat, kontakt med mera så att den är färdig att använda, upplyser Stein Willy Venstad. Skräddarsydda lösningar Kvik Isolering är helt igenom en dansk produkt. All kontrusktion och tillverkning sker i

Danmark, endast råmaterialet är importerat. Det kan röra sig om lösningar med allt ifrån flamskyddsmaterial som ska tåla öppen låga till material med anpassning helt enligt kundens behov. Man har utvecklat de speciella isoleringskuddarna men också den tekniska utrustningen med allt ifrån enkla termostater till seriekopplade anordningar i komplexa installationer. – Våra produkter sparar inte bara pengar för kunden utan är skräddarsydda att användas på ett exakt ställe. På så sätt erhåller kunden inte bara en ekonomisk besparing utan också ett effektivt

skydd för personal samt ett bättre inneklimat. Det behöver med andra ord inte bara handla om en produkt för att skydda mot kyla, utan också en lösning som förbereder exempelvis bockning av elkablar i större diemsnsioner. Genom förvärmning förenklas bockningsarbetet och skadorna på kabeln minimeras. En sidoeffekt är att det också blir ljudisolerat, påpekar Stein Willy Venstad. Bred kunskrets Kvik Isolerings kunder finns bland allt ifrån kommunala vattenverk till livsmedels- och kemisktekniska industrin. En stor del av kundkretsen består också av andra isoleringsfirmor.

Faktum är att Kvik Isolering idag levererar till en stor del av Danmarks isoleringsföretag. – Vi besöker gärna våra kunder på plats för att ge råd och eventuellt ta mått samt komma överens om materialval. Vi skräddarsyr därefter en produkt som är enkel att använda, oavsett om det är tre eller trettiotre grader kallt, och som dessutom är användarvänlig oberoende av temperatur, snö- och isförhållanden, säger Stein Willy. Hur ser då framtiden ut för dessa isoleringsspecialister? – Vårt mål är att expandera. Norden är vår hemmamarknad och vi ser stor potential att växa, avslutar Stein Willy Venstad.

Ventiler och flänsar • pumpar • tankar • kompensatorer • värmeväxlare • rör • all annan teknisk utrustning

Kvik Isolering I/S Slettestrandvej 4 9690 Fjerritslev

Stein Willy Venstad Telefon: +4560490949 Mail: stw@kvik-isolering.eu

Lars Weje Telefon: +4525333363 Mail: lrw@kvik-isolering.eu


danmark

85

www.svenskleverantorstidning.se

Experter på hydraulik-, elektrooch maskinkonstruktioner Kattegat Teknik har blivit utsett till Årets Gazellföretag fyra år i rad. Hårt arbete ligger bakom i företaget som är experter på hydraulik-, elektro- och maskinkonstruktioner. Nu riktar man blickarna även mot Sverige för de som vill ta del av företagets kunnande och expertis.

Vi träffar direktören Jörgen Kroer och elektromekaniker John Andersen på Kattegat Teknik, och det första man som besökare ser är en hylla fylld av Gazell-utnämningar som bevis för att

Torben Pedersen renoverar ett toppstycke till en motor.

företaget är framgångsrik och har uppvisat ett kontinuerligt växande resultat. – Jo, det har gått bra för oss. Vi har utsetts till Årets Gazellföretag här i Grenå fyra år i rad. Det är givetvis hedrande men bakom dessa ligger ett strävsamt och målinriktat arbete, betonar Jörgen Kroer. Kattegat Teknik har tre olika verksamhetsben att stå på. Ett av dessa är tillverkning av egna ställdon som efter en elektrisk impuls utför ett arbetsmoment i form av ett cylinderslag. Detta heter aktuator på fackspråk och tillverkas och säljs under namnet Dynax. – Vi har ett standardsortiment på lager men kan efter kundens önskemål bygga upp dessa lösningar kring hans eller hennes behov. Det kan röra sig om faktorer som kraften i trycket, slaghastigheten eller slaglängd, berättar Jörgen Kroer. Standardprodukterna finns i lager och kan levereras omedelbart, medan specialbeställningar tar två till tre veckor beroende på storlek och kvantitet. Närbelägna turistsuccén Kattegatcentret med sina enorma akvarier har pumpar och utrustning som levererats av Kattegat Teknik. Renoverar och byter ut Det andra affärsområdet rör elektroavdelningen och är den nytillkomna delen i företaget. Här renoverar man elmotorer i alla storlekar, vilket även innefattar omlindning av motorer, byte av axlar, bussningar och lager med mera. Den största elmotorn som renoverats var på 1 500 KW DC, vilket gör företaget intressant för en rad industriföretag i behov av Kattegat Tekniks tjänster. – Vi kan erbjuda ett standardsortiment av utbytesmotorer som kan levereras för dagen men specialorder och omlindning av större motorer behöver vi tre-fyra veckor för att klara. Vi kan också, om kunden så önskar, ersätta deras motorer

med helt nya. Här i Grenå finns de vanligaste storlekarna på lager men en specialbeställd kvalitetsmotor tar några dagar att leverera, berättar elektromekaniker John Andersen. När det gäller de större motorerna har kunderna i regel framförhållning. De kan ha noterat förslitning och planerar ett stopp i samband med exempelvis semester, julledighet eller liknande, och då passar de på att lämna in motorn till Kattegat Teknik som gör den driftsklar under ledigheten. Mekanisk bearbetning Det tredje affärsområdet handlar om mekanisk bearbetning. Det kan vara allt ifrån att svarva styckvisa produkter till att arbeta fram prototyper, fräsa detaljer eller liknande. Kattegat Teknik förfogar bland annat över en utrustning som klarar av att rikta, bearbeta och balansera axlar på upp till tio ton. – Många större industrier, exempelvis pappersbruk, anlitar oss för att renovera slitna, skadade eller krökta axlar. Det blir billigare än att ersätta dem med nya. Oftast rör det sig om obalans i utrustningen och då kan kunden välja att skicka den till oss, eller låta oss komma till dem och balansera den på plats, berättar Jörgen Kroer och tillägger att man för ändamålet förfogar över en specialutrustad laserteknikanordning. – Det är viktigt att balanseringen görs i tid innan lager, bussningar eller axeln tagit skada. Det är bara att ringa så kan vi vara på plats i Sverige inom 12-24 timmar, beroende på var i landet kunden befinner sig. Vi är beredda att arbeta över hela Norden.

Henrik renoverar en Dynaxmotor.

Kattegat Teknik ApS Rolshøjvej 2 DK-8500 Grenaa

Jörgen Kroer och John Andersen.

Tlf. +45 87 59 12 12 mail@kattegatteknik.dk www.kattegatteknik.dk


86

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk förpackningsplast gör succé i Norden Livsmedelsindustrin är en av de största branscherna i Norden. Merparten av ingredienserna som används i det nordiska köket är producerade här. För att bevara livsmedlens höga kvalitet krävs dock bra förpackningar. Vi finner dem i danska förpackningstillverkaren Pack Plast.

Peter Lund är ägare och grundare av företaget Pack Plast i danska Randers. – Det är kanske inte så många som känner

till det men alla produktförpackningar för livsmedel måste genomgå en rigorös kontroll med full spårbarhet från råvara till färdig förpackning, berättar Peter. I enlighet med bolagets fastlagda strategiplan för de närmsta fem åren anställdes Preben Thomsen som försäljare. Preben arbetade tidigare som produktutvecklare och besitter specialkännedom om plasten och dess råvara. – Vi är specialiserade på att tillverka förpackningsprodukter till livsmedelsindustrin och oavsett om det gäller lock till sallad eller ett tråg till kött så är det viktigt med inte bara spårbarhet och

innehåll, utan också hur den molekylära sammansättningen ska vara, förklarar Preben Thomsen. – Vi blir ett bra team eftersom jag har den maskinella kunskapen medan Preben svarar för djuplodande materialkunskaper, konstaterar Peter Lund. Dialog med kunden Pack Plast innehar alla de certifieringar som krävs och anses vara en av de ledande aktörerna i branschen. Med snart 30 års erfarenhet att falla tillbaka på har Pack Plast ett imponerande kundCV med flera av de ledande livsmedelsproducenterna. Tillsammans med kunden sitter man ner och går igenom vilka krav denne har, och därefter tar man fram en kundanpassad lösning. Två av de viktigaste faktorerna i produktionen är kvalitet och funktionalitet.

– Vår teknik baseras på termoform där råmaterialet som produceras i Europa anländer i en film som vi sedan använder vid produktionen. Verktyget som vi låtit tillverka håller högsta kvalitetskrav med snäva toleranser – allt för att slutprodukten ska bli bästa tänkbara och för att undvika produktionsstopp. – I regel väljer kunderna en lösning där vi producerar och lagerhåller deras specialdesignade produkter. När det är dags att fylla på sina lager är det bara att kontakta oss, upplyser Peter Lund. Design och kvalitet Design och kvalitet är viktiga samverkande egenskaper för Pack Plast. Om exempelvis en sallad ska vara inbjudande att köpa behöver inte bara råvaran vara tilltalande, utan även förpackningen. – När vi för diskussioner med kunden är det ofta just förpackningens utformning och användningsområde som vi fokuserar på. Vi vill inte bara skapa en förpackning utan också en förvaringslösning som är tilltalande för slutkunden, poängterar Peter Lund. Han framhåller den moderna maskinparken och hans skickliga medarbetare. Kombinationen formar en hög och enhetlig kvalitetsnivå, vilket är ett måste ur både produktions- och kundsynpunkt. Peter ser ljust på Pack Plasts framtid och konstaterar att företaget redan har stora marknadsandelar på hemmaplan och i Norge. – Vår ambition är att satsa mer på marknaderna i Sverige och Finland. Vi har genom åren uppnått en mycket hög kompetens- och kunskapsnivå, inte minst tack vare vårt nära samarbete med våra kunder. Det är med dem som vi hela tiden för en diskussion om hur våra produkter kan bli ännu bättre. En eventuell reklamation ser vi inte som ett klagomål, utan som en utmaning i att vi hela tiden kan utvecklas och bli bättre, avslutar Peter Lund.

Peter Lund och Preben Thomsen.

Innovation och produktutveckling i engagerade partnerskap. Haraldsvej 17, DK-8960 Randers SØ Telefon +45 86 42 00 35 mail@packplast.dk www.packplast.dk


danmark

87

www.svenskleverantorstidning.se

Anrikt metallbearbetningsföretag blickar mot den svenska marknaden – Det enda vi behöver är en ritning med tillhörande kravspecifikation, utifrån denna kan vi leverera allt till kunden.

Det råder ordning och reda i L-tek. Det anrika metallbearbetningsföretaget lägger stor vikt vid faktorer som noggrannhet, flexibilitet och kvalitet, vilket resulterar i ett koncept som innefattar allt ifrån idé till färdig produktionsanläggning.

Vi besöker det anrika metallbearbetningsföretaget L-tek och får redan vid ankomsten en bild av hur välorganiserad verksamheten är. Från receptionen till produktion och kvalitetsnivåer fungerar allt med stor precision. – Vi är ju ISO-certifierade enligt bland annat

9001-2015, 3834-2 och EN 1090. Det medför att vi måste kunna styra och dokumentera allt från allra första stund. Och då menar jag inte bara den administrativa delen i vår organisation, utan också själva tillverkningen med allt ifrån stålets smältugnar till slutbrukaren, säger Lars Nielsen som är företagets ägare och grundare. Vi träffar dessutom Henrik Hassing som tillsammans med Henrik Hvid ansvarar för företagets försäljningsverksamhet. – Vi tillverkar allt ifrån enkla serietillverkade produkter till avancerade maskiner, och vi arbetar med alla metalliska material. Det enda vi behöver är en ritning med tillhörande kravspecifikation, utifrån denna kan vi leverera allt till kunden. Om det behövs härdning, betsning av rostfritt stål eller lackering ordnar vi även det, säger Henrik Hassing. Full spårbarhet Det råder med andra ord ordning och reda i L-tek där man jobbar med full spårbarhet i hela processen – från materialet som levereras med innehållsdeklaration, via hela produktionen med alla dess faser till full dokumentation till kunden. Man innehar alla certifikat för att få leverera till exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustrin. – Att arbeta med leveranser till livsmedelsindustrin kräver avancerade bearbetningsmetoder och därför har vi investerat i en nya laserskärare

Lars Nielsen till höger, Henrik Hvid i mitten och Henrik Hassing. upp till 10 KW. Tre nya fiberlaserskärare med tornmatning och en kapacitet att hantera arbetsstycken som är 4 000 millimeter långa och 2 000 millimeter breda ger oss kapacitet att ta oss an riktigt stora order, konstaterar Lars Nielsen. I produktionen finns bland annat tillverkning av komplicerad böjda ämnen och svetsade strukturer samt andra kundanpassade lösningar. Moderna maskiner Maskinparken, som är av yppersta klass och med det senaste inom respektive område, skapar inte bara en högre produktionstakt utan möjliggör också tillverkning av avancerade produkter och systemlösningar. Verksamheten omfattar en separat svetsavdelning med svetsrobotar som eliminerar manuella misstag och skapar enhetliga och likadana produkter. L-tek levererar allt ifrån robotsvetsning i svartgods till avancerade maskindelar och hela maskiner – från idé till färdig lösning klar att tas i bruk. Hur ser man då på framtiden i detta framgångsrika metallbearbetningsföretag? – Vi har fullt upp att göra här i Danmark men vi ser även Sverige och Norge som intressanta marknader. Vi är öppna för diskussioner om samarbete. Vi har erfarenheten, kapaciteten och komplexiteten för att kunna åta oss alla typer av uppdrag, avslutar Lars Nielsen.

L-tek A/S Auningvej 91 C | DK-8961 Nørager | www.l-tek.dk

RING: 0045 86 48 72 95


88

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Professionell metallbearbetning utan begränsningar I företaget Söström är det bredden som kännetecknar verksamheten bäst. Det välrenommerade metallbearbetningsföretaget kan – ensamt och i samarbete med andra aktörer – åta sig i stort sett alla typer av svetsmekaniska arbeten och erbjuda helt kundanpassade lösningar.

Vi träffar Brian Söström Hansen, ägare och direktör i företaget Söström, i dess lokaler i Randers, några mil norr om Århus på danska Jylland. – Vi är en traditionell svetsmekanisk verksamhet som kapar, bockar, svetsar och ytbehandlar produkter i allt ifrån svartstål och aluminium till rostfritt. Det som kanske skiljer oss mest från andra svetsmekaniska företag är att vi har en egen konstruktions- och projektavdelning som gör alla ritningar och beräkningar som behövs. Detta gäller exempelvis svetsning av trappor och utrymningsplattformar, och då kan vi antingen komma till kunden och ta mått på plats eller utifrån ritning och leveransbeskrivning göra hela konstruktionen, samt vid behov även montera den, berättar Brian Söström Hansen. Hög kapacitet Söström, med ett 35-tal anställda, har en imponerande maskinpark. Laserskäraren klarar att skära i plåt med måtten 3 000 gånger 1 500 millimeter, vilket gör att materialet kan utvecklas optimalt, Press-, klipp- och kantbockningsmaskiner utgör utmärkta komplement till laserskäraren. – Vi är CE-godkända och certifierade enligt EN1090 EXC-3, vilket innebär att vi kan åta oss arbete som kräver konstruktions- och beräkningsprogram för exempelvis trappor, gångbroar, plattformar med mera. Vi har också en avdelning för byggnadsstål där vi kan svetsa bärande konstruktioner, såsom industribyggnader berättar Brian. Söström genomför beställningsarbeten och underleverantörsprojekt, men står också för egen produktion. Det handlar exempelvis om låsbara containerlösningar. I programmet finns också kundvagnsgarage för varuhus, cykelförråd, bänkar och bommar. – Vi har ett standardsortiment men kan också utifrån detta, och tillsammans med kunden, göra helt kundanpassade lösningar. Kunden kan också välja vilken form av ytbehandling denne vill ha. Stålrent, pulverlackerat, sprutmålat eller galvaniserat – det är kunden som bestämmer, säger Brian Söström Hansen. Blickar mot Sverige Söström kan både med egen kapacitet och via ett brett nätverk av andra aktörer i branschen åta sig i stort sett alla typer av svetsmekaniska arbeten. Kapaciteten finns och trots att man har en välfylld orderbok kan man i regel klara att leverera en produkt sex veckor efter inkommen order. Brian Söström Hansen blickar framåt med tillförsikt och spår en fortsatt ökad efterfrågan på företagets lösningar.

Mogens förbereder en valsning.

– Vi har fullt upp att göra här i Danmark men vi ser även Sverige och Norge som intressanta marknader. Vi är förstås öppna för diskussioner om samarbete, avslutar Brian Söström Hansen.

Brian Söström Hansen

Blommevej 22 DK-8930 Randers NØ Tlf. 0045 86 41 75 22 Email: info@sostrom.dk

w

w

w.

s o s

t ro

m

.d

k

Metal – Retail – Outdoor – Construction - Production


danmark

89

www.svenskleverantorstidning.se

Kommande jubilar gör succé med komplicerad kugghjulsproduktion Randers Tandhjulsfabrik är ett hundraårigt familjeföretag som i generationer samlat på sig erfarenhet, vilket format ett av Europas ledande kugghjulsföretag. Begrepp som kvalitet och leveranssäkerhet har präglat verksamheten ända sedan starten.

Palle Martin som leder verksamheten i Randers Tandhjulsfabrik berättar att det rör sig om ett orderproducerande företag som arbetar med små serier, företrädesvis 5-50 enheter och i några fall upp till 200-250 enheter. – Kunden kommer till oss med en specifikation av en transmission som han eller hon vill ha löst. Det kan vara ett cylindriskt objekt med ut- och/ eller invändiga kugghjul, koniska eller spiralskurna kugghjul med en speciell typ av härdning, eller i en särskild legering. Tillsammans tar vi fram

det kugghjul som kunden önskar. Samarbete, via provproduktion till slutlig produktionslösning är vårt sätt att arbeta på, säger Palle Martin. Höga krav Han visar runt i de moderna produktionslokalerna i Randers på danska Jylland, vilka rymmer det mesta i maskinväg. ISO-certifiering enligt norm 9001 och 14001, med full dokumentation och spårbarhet på alla material – från stålverket genom alla produktionslinjer till slutanvändning – är en självklarhet. – Bland våra kunder finns företag som ABB, Atlas Copco och MAN Diesel & Turbo, och dessa industrijättar kräver att allt som görs dokumenteras, inte bara beträffande själva materialet utan också hela tillverkningsprocessen med eventuell härdning och märkning av varje enhet, påpekar Palle Martin. Randers Tandhjuslfabrik har inte bara

En detalj som just producerats. nyproduktion på agendan utan åtar sig också att renovera, eller rättare sagt byta ut, slitna kugghjul i växellådor, något som bland andra maskintillverkaren Gea utnyttjar. Maskintillverkaren plockar helt enkelt ut växellådan och skickar den till Randers, och två till tre veckor senare levereras växellådan tillbaka som om den vore ny.

Palle Martin

Randers Tandhjulsfabrik A/S • Haraldsvej 19, DK-8960 Randers SØ • Telefon: +45 8642 4177 E-mail: info@tandhjul.dk • Hemsida: www.tandhjul.dk

Kvalitetsfokus Sverige och Norge är tillsammans med Danmark huvudmarknader för Randers Tandhjulsfabrik. Det familjedrivna, snart hundraårsjubilerande, företaget har utvecklats till en av de ledande aktörerna i branschen. Produktionen och de interna processerna utvecklats och förfinats hela

tiden, och man ser ingen anledning till att ändra på ett vinnande koncept. – Prismässigt tillhör vi inte de billigaste men det är den höga kvaliteten och de korta leveranstiderna som gör våra kunder till vinnare i längden. Om man jämför oss med en måltavla så ska vi befinna oss i ”bulls eye”. Det är kunden som med sin kravspecifikation avgör om vi ska vara mitt i ”ögat” eller strax intill. Vår filosofi är att kvalitet, leveranstid och pris ska följas åt, och att det är kundens kravspecifikation som sätter prislappen, säger Palle Martin.


90

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk rörteknisk spetskompetens

Worm ApS på norra Jylland är ett anrikt svetsmekaniskt familjeföretag som i decennier utvecklat unika kunskaper i att bocka och svetsa rör. I ett nära samarbete med sina kunder tar man alltid fram en optimal lösning för varje enskilt ändamål.

– Jag brukar lite skämtsamt säga att jag började i verkstaden innan jag började skolan, berättar Egon Worm, vars far Erling startade företaget Worm ApS 1971. – Jag var alltid med pappa i verkstaden och från början handlade det om att bocka rörprofiler till den danska möbelindustrin, så rör och stål är något som alltid har funnits i mitt liv, fortsätter han. Den stolta danska möbelindustrin har sedan dess blivit mindre men det finns fortfarande möbel- och inredningsföretag som kontaktar Worm för att bocka rör i alla dess former. Idag handlar dessa kontakter mest om att göra små serier med specialdesign, och i dessa fall gäller alltjämt det gedigna hantverket. – Man kan inte lära sig detta yrke i skolan, det är praktiskt arbete i verkstaden som gäller, och därför har vi utbildat all personal själva, berättar Egon Worm. Komplicerade arbetsmoment Det som utmärker Worm ApS är dess förmåga att bocka och forma alla typer av rör med en diameter på mellan 2 och 130 millimeter. En del av rören är mycket komplicerade och svåra att bocka. – För vissa rörbockningar måste vi först med hjälp av maskinkonstruktörer tillverka bockmaskinen innan vi sedan kan leverera den färdiga produkten, förklarar Egon. Han visar upp ett kopparrör med en diameter på 1,8 millimeter som är försedd med en fläns och en fästskruv. – När vi inledde detta arbete fick vi tillsammans med kunden diskutera hur den skulle användas. Därefter tog vi hand om hela produktionen där det inte bara ingick bockning av röret, utan också montering av anslutningar och T-kopplingar samt trycktestning med mera, berättar han. Egon visar också en annan konstruktion som ingår i en äggkläckningsutrustning. Rören förses

Far och son Egon och Erling Worm visar en produkt man bockar. med varmvatten i en bestämd temperatur som sedan monteras med speciella distanser för att hålla jämn och exakt temperatur. Nära kunddialoger Worm ApS har ett CV som är lika långt som företagets erfarenhet. Bland kunderna återfinns en rad stora och välkända svenska och norska bolag som är verksamma inom olika områden. Egon Worm visar fler exempel på rörbockningar och en del är mycket komplicerade. Det är svårt att ens

• • • • • • •

föreställa sig att det går att bocka på detta sätt. – Det händer emellanåt att vi får en ritning från en kund på en detalj som vi redan då kan konstatera är omöjlig att bocka på det sätt kunden vill. Det kan vara allt från bockningsradien, vinkeln eller materialvalet som gör att det inte fungerar. Tillsammans med kunden och konstruktören ändrar vi då antingen i materialet eller på ritningen för att kunden ska erhålla en rörkonstruktion som passar just dennes behov, avslutar Egon Worm.

Jakob bockar en äggkläckningsanläggning.

af af rørrør •Bukning Bukning af af rørrør •Endebearbejdning Endebearbejdning opkravning •T-drill T-drill opkravning Valsning afaf spiraler • Valsning spiraler Profilvalsning • Profilvalsning •Pladebearbejdning Pladebearbejdning Svejsning • Svejsning

Vi ses

på sta

nd J71 54

Kontakt yderligere information Kontakt os os for for yderligere information Kontakt os for yderligere information Bakkegårdsvej Bakkegårdsvej 2 2– – 6, 6, smedesmede- og og maskinværksted maskinværksted ApS ApS

DK–7900 DK–7900 Nykøbing Nykøbing Mors Mors

Tel. + + 45 45 97720177 97720177 -- Fax Fax + + 45 45 97710453 97710453 www.worm.dk www.worm.dk -- worm@worm.dk worm@worm.dk Tel.


danmark

91

www.svenskleverantorstidning.se

Danskt plastbearbetningsföretag gör succé i Norden Röchling Meta-Plast är det forna familjeföretaget som gjort succé hos aktörer inom både olje- och gasutvinningen i Norden samt bland vindkraftparker, bland annat utanför Jyllands ostkust där världens största vindkraftpark uppförts. Mer än 30 års erfarenhet av branschen i kombination med familjen Busk Jensens målmedvetna satsningar har gjort Röchling Meta-Plast till en av Europas mest framstående aktörer inom bearbetning av industriell plast.

Martin Busk Jensen visar en av många bearbetade plastprodukter. Vi träffar Martin Busk Jensen, direktör för Röchling Meta-Plast och son till Paul som startade företaget tillsammans med en god vän. – Företaget startade i en liten fabrik intill vår bostad. Redan som liten vistades jag och mina syskon i fabriken och fick på så sätt kunskapen om att bearbeta plast som en del av uppväxten, berättar Martin. Bolaget växte stadigt på den skandinaviska marknaden då det tyska familjeföretaget Röchling ville inleda ett samarbete. Så småningom såldes Meta Plast till Röchling med anor från 1822 och med tillverkning och bearbetning av plast över hela världen. – I och med uppköpet fick vi helt andra verksamhets- och ekonomiska muskler. Sammanslagningen med Röchling ledde till en omfattande expansion och vi fick en allt större marknadsandel av att bearbeta plast för offshoreverksamheten och vindkraftsindustrin, berättar Martin Busk Jensen. Höga kunskapskrav Att hitta arbetskraft som är utbildad för att arbeta med plastbearbetning kan vara svårt. Därför rekrytteras morgondagens personal via ett lärlingssystem som leder till att alla erbjudits fasta anställningar i Röchling Meta-Plast. – Att bearbeta plast kräver idag helt andra kunskaper än för ett tiotal år sedan. Dagens produktion och plastbearbetning sker i komplicerade robotstyrda och automatiserade maskiner, och för detta finns egentligen ingen direkt utbildning, utan all personal utbildas på plats. Vi har medarbetare som arbetat hos oss sedan starten för snart 30 år sedan. De har följt med i utvecklingen och genom kunskapsöverföring säkrar vi fortsatt utveckling och produktion, säger Martin Busk Jensen. Hög kapacitet Samgåendet med Röchling gör att Röchling Meta-Plast kan åta sig alla typer av bearbetning av teknisk plast och komposit. – Våra styrkor är vår starka bredd och vårt

Leverandør af emner i teknisk plast, metal og komposit materialer til den skandinaviske industri. Vi producerer vores produkter på avancerede CNC maskiner på fabrikker i Danmark og Letland.

A GLOBAL PRESENCE:

stora kunnande. I fabriken här utanför Grenå på Jylland har vi specialiserat oss på att bearbeta plast för offshore- och vindkraftsindustrin med huvudfokus på marknaderna i Norden. Via vår fabrik i Lettland servar vi bland annat Finland och Baltikum och kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på större serier. Fördelen med att tillhöra en världsomspännande koncern är att vi alltid har tillgång till kompetens och kapacitet via våra 15 fabriker i Europa. Härigenom kan vi svara upp mot alla industrikunders krav på kvalitet och flexibilitet, poängterar Martin. Verksamheten är certifierad enligt ISO-standarden och inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort för Röchling Meta-Plast.

The Americas

Europe

Industrial Orangeville, ON/CA Cleveland, OH/US Dallas, NC/US Gastonia, NC/US Kimberly, WI/US Mount Pleasant, PA/US Ontario, CA/US Itupeva, BR

Headquarter Mannheim, DE

Automotive Akron, OH/US Duncan, SC/US Troy, MI/US* Silao, MX Itupeva, BR Medical Rochester, NY/US

Röchling Meta-Plast A/S

Adresse: Tøjstrupvej 31 8961 Allingåbro Telefon: 86481711

Industrial Bad Grönenbach-Thal, DE Haren, DE Lahnstein, DE Lützen, DE Nentershausen, DE Roding, DE Ruppertsweiler, DE Troisdorf, DE Oepping, AT Gozzano, IT Venegono Inferiore, IT Gloucester, GB High Peak, GB Hitchin, GB Décines, FR Maxéville, FR

Asia Bocairent, ES Rusko, FI Virserum, SE Allingåbro, DK Liepāja, LV Saint Petersburg, RU Planá nad Lužnicí, CZ Automotive Gernsbach, DE Ingolstadt, DE Köln, DE Mainburg, DE Munich, DE Peine, DE Rüsselsheim, DE Stuttgart, DE Wackersdorf, DE Weidenberg, DE Wolfsburg, DE

Worms, DE* Abbiategrasso, IT Laives, IT* Trento, IT Volpiano, IT Birmingham, GB Gijzegem, BE Paris, FR Araia, ES Teruel, ES Göteborg, SE Kraslice, CZ Ostrava, CZ Piteşti, RO Medical Brensbach, DE Neuhaus am Rennweg, DE

Industrial Kunshan, CN Shanghai, CN Suzhou, CN Mumbai, IN Vadodara, IN Singapore, SG Yokohama, JP Automotive Changchun, CN Chengdu, CN Kunshan, CN* Shenyang, CN Suzhou, CN Osaka, JP

* Automotive Technical Center

Mail: sales@meta-plast.dk Hjemmeside: www.meta-plast.dk


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-6 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-6 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement