Page 1

Egenutvecklad produktionsteknik i kostnadseffektiv legotillverkare Svensk tillverkningsindustri har i Rehobot Rotex AB en trygg och stabil legotillverkare av automatsvarvade små-detaljer. Tack vare en sofistikerad maskinpark med egentillverkade maskiner står man för en produktionstakt och kapacitet som håller kostnaderna nere...

Läs mer på sidan 23.

Ledande tillverkare av transportvagnar och påbyggnader Det som under 70-talet började med tillverkning av marknadsledande husvagnar har genom åren utvecklats till produktion av moderna och högkvalitativa transportvagnar och påbyggnader. ABC Karossen i Mönsterås AB har gjort en lång resa och är alltjämt en aktör i branschens framkant.

Läs mer på sidan 27.

Nr4 Juli 2017 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

INDUSTRI

Ett helhetskoncept kring allt som rör truckar I Växjö finner vi en riktig helhetsleverantör av allt som rör truckar. Sydtrade Truckar AB säljer såväl nya som begagnade truckar, man erbjuder serviceoch reparationsinsatser och står även för grund-utbildning för morgondagens truckförare. Läs mer på sidan 5.

ENERGI

Företaget som sparar pengar åt fastighetsägare För fastighetsägare som vill optimera sin fastighetsdrift är Driftoptimering I Sverige AB ett företag som kan bidra med olika åtgärder som i de flesta fall ger stora kostnadsbesparingar i energianvändning. Företaget tar gärna ett helhetsgrepp hos sina kunder när det gäller energibesparing samt optimering och erbjuder totalentreprenader som innefattar både el, värme, ventilation, kyla och styr. Läs mer på sidan 15.

DANMARK

Så skapades ett av

Randers Storcenter gör det enkelt att fylla bilen för shoppingsugna

Egen incoming-byrå Inte oväntat har Danmark en ledande VisitRanders är en annorlunda position som Nordens mest besökta land. turistorganisation med egen in- Oron ute i världen avspeglar sig i rescoming-byrå som hjälper till medmönstret och allt fler väljer flera och kortare att arrangera hela upplägget ochminisemestrar och då ligger det härliga ta hand om alla specialintressen Danmark på en klar 1:a plats och då inte minst Randers som är en vacker liten stad och syften med besöket i Randers.

VÄRLDENS SMARTASTE elnät

Läs mer på sidan 16.

8 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE

Möte - Konferens - Yrkesgrupp

strategiskt belägen för att uppleva Jyllands alla sevärdheter.

Det spelar ingen roll om det är en lägerskola på besök, ett företag som vill göra studiebesök eller en bussgrupp som vill uppleva det TIDhistoriska NING och FÖR LE V ER A N TÖR ER kulturella Jylland.

Läs mer på sidan 44.


2

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Hexanova Academy Kompetensutveckling på dina villkor KOMMUNIKATION HR & PERSONAL

VÅRD & OMSORG

LEDARSKAP

JURIDIK

UPPHANDLING

IT

EKONOMI

Bli bättre än dina konkurrenter! Utvecklas i din yrkesroll med oss på Hexanova Academy • Ett stort kursutbud • Uppskattade föreläsare • 5,7 av 6 i genomsnittsbetyg på kurserna Läs mer på:

hexanovaacademy.se

Erbjudande!

Nu får du som läsare 20% rabatt när du anmäler dig till höstens kurser. Ange rabattkod ”SLT” *Erbjudandet gäller till den 8 september


Ulricehamn

en

55-57 2

Årjäng ledaren ledaren

ledaren

58-59

Ledaren Företagarna har ordet Infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

22

www.svenskleverantorstidning.se

ledaren Industri

3

Bygg

Energi innehåll Vad kommer innehåll IT/Säkerhet innehåll Stress har blivit vanligaste 2 ledaren Följande innehåll hittar du i Svensk Följande innehåll hit Maskin miljardsatsningarna innehåll innehåll Leverantörstidning nummer 3 2014 orsaken till sjukskrivning Leverantörstidning n

att innebära? Ledaren

ledaren

www.svenskleverantorstidning.se www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Danmark

Följandeinnehåll innehållhittar hittardu dui Svensk i Svensk Följande

2 innehåll 3

ÅlandLedaren

Siffror från Försäkringskassan visar att psykisk ”Vi har världens friskaste befolkning, men Leverantörstidning nummer 2014 Leverantörstidning nummer 3 32014 sjukdom ökar för varje år. 2012 var 48 000 samtidigt är Sverige ett av de länder som har personer sjukskrivna för psykisk ohälsa, nu är högst Här sjukskrivningstal.” i Göteborg undrar vi om den omdebatsiffran 71 000. De senaste åren har fall kopplade Det därVästlänken är ett citat som de flestakommer av oss haratt bli av, terade verkligen till akut stressreaktion ökat med 73 procent. hört ellermer läst klarhet många gånger, intelärminst i få efter valet men i frågan vi väl www.svenskleverantorstidning.se hittar dufrån i Svensk En undersökning Arbetsmiljöverket samband med valrörelser. Det Följande är förstås minstinnehåll i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi bekräftar bilden; drygt var femte sysselsatt – det sagt häpnadsväckande fakta och det faller sig ska behålla eller inte. Västlänken Leverantörstidning nummer 2014 – har vill säga mer än en miljon3människor nästan naturligtträngselskatten att begrepp som bidragsfusk och ska ju tillnämns stor del finansieras via just biltullarna. arbetsrelaterade besvär av något slag. Särskilt soffpotatisar i sammanhanget. Närgick infrastrukturminister Catharina snabbt växer den psykiska ohälsan, och inte Alliansen till val 2006 och 2010 med att ElmsäterSvärd presenterade regeringens minst bland kvinnor i 30-årsåldern. Ökningen sänka sjukskrivningstalen genom lägre mångmiljardbidrag sker dock i alla åldersgrupper, i alla yrkesgrupper ochsatsningar en ökad kravbild på den enskilde individen, på svensk infrastruktur betonade hon och i alla regioner. ochatt mycket riktigt blevatt sjukskrivningarna man kommer satsa på sådantfärre. som leder Flertilllångtidssjukskrivna i arbete. jobb och främjarkom konkurrenskraften. Det ärMen varför?

Vår i luften. Visst är det härligt? Jag Företagarna har ordet 2 ansluter mig till de som fylls av energi Företagarna har ordet 4

Infrastruktur när vårsolen gassar som mest, när det börjar grönska och man har hela Industri den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det Industri 5-9 Bygg är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring. Energi

Bornholm Företagarna har ord

4-6 Ledaren Ledaren 22 Infrastruktur Mora/Leksand 7-10 Företagarnahar harordet ordet 33 Företagarna Industri Västmanland 11-13 Infrastruktur 4-6 Infrastruktur 4-6 Bygg Göteborg Ledaren 2 14 Industri 7-10 Industri 7-10 Energi Företagarna har ordet 3 Marks kommun Bygg 10-12 IT/Säkerhet 15 Frågan är om även svensk infrastruktur går Bygg 11-13 Bygg 11-13 IT/Säkerhet en klok strategi som på sikt borgarinnehåll för ett stärkthittar du i Svensk Följande mot en ny vår? Det känns onekligen så efter Anna Nyberg, psykolog och forskare vid Men hur stor del av sanningen ligger Infrastruktur 4-6 Småland svensktEnergi näringsliv. Den här typen av satsningar 16-17 Energi 14 regeringens besked om att satsa Maskin 522 miljarder 14 Stressforskningsinstitutet, som nyligen inlett egentligen i bidragsfusk och att arbetsföra Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin gå ofta hand i handattmed just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. människor ett treårigt forskningsprojekt kring jobbstress hellre väljer ligga på soffan på Industri 7-10 och arbetstillfällen, och det är sannolikt Danmark 18-29 Borås och Infrastruktur 13-14 IT/Säkerhet 15 till både organisatoriska i förhållande bekostnad, än bege sig till en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Försäkringskassans IT/Säkerhet 15 de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar psykosociala arbetsmiljöfaktorer ochDanmark kraven på – eller Arbetsförmedlingen? till en hel del när det handlar om att både stärka jobbet Bygg 11-13 när de är kallar denmed nationella hemmaplan, livspusslet, menar att Frågan relevant påinfrastrukturplanen att man Åland 30tanke Ledaren Maskin 16-17det så2kallade som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Maskin 16-17 Ulricehamn Åland nyligen har kunnat konstatera attMan stressbetonar har blivitdockden växande otryggheten på arbetsmarknaden för ”den bästa någonsin”. det den häromdebati Svensk Leverantörstidning och det är Här i Göteborg undrar vi om Energi 14 det härligt? Jag är en av de främsta orsakerna. En annan är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Stress det ökande behovet av dylika satsningar och Bornholm 31-36 Här i Göteborg undrarhar vi omordet den omdebat- 3 Företagarna 18-29 Vårdet i luften. Visst är det härligt? JagDanmark intressant att av, konstatera att inte enbart 18-29 terade Västlänken verkligen kommer att bli Energi 15-17 som fylls av energi hon kallar ”det gränslösaÅrjäng arbetslivet”Bornholm där de rimmar ju Danmark som bekant ganska illa med lathet. efterlyser större mod och ansvarstagande från terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter fylls av energi men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter handlar omvalet att bygga ut och byggamig nytt,till de som Kan som mest, när IT/Säkerhet 15 det i stället vara så men att ”världens friskaste mer i frågan väl30 få efter 8-17-jobben valet 4-6 blir allt färre, och där parter såInfrastruktur att enklarhet modern och lär välvitraditionella Mora/Leksand 37-40 i höst då göteborgarna ska rösta omockså huruvida mest,berörda när Åland utan om viatt bevara när det vårsolen som redangassar sombefolkning” Åland 30 och man har hela människor i allt högre utsträckning Mora/Leksand förväntas stå också är den som då targöteborgarna ut sig mest påska rösta i höst om huruvida vi ska behålla trängselskatten eller inte.och Västlänken infrastruktur så småningomtill arbetsgivarens förfogande mer eller det grönska och man harfungerande hela finns fungerar. Drift ochvibörjar underhåll mindre sina arbetsplatser? en framför sig. Maskin 16-17 Här i Göteborg undrar om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken Här i Göteborg undrarden vi omhärliga den omdebatVår i luften. Visst ska är det Jag ju tillhärligt? stor del finansieras via just biltullarna. lämnas till framtida generationer.under Västmanland 41-42 sommaren framför sig. 7-10 Bornholm 31-36 ska i terade hög grad prioriteras, vilket avspeglas hela sin vakna tid. Det inverkar förstås Bornholm 31-36 Sanningen ligger,över som såIndustri ofta, ädjen ökar och det Västlänken verkligen kommer ska ju till förmodligen stor del finansieras via just biltullarna. ansluter mig som fylls energi Catharina terade Västlänken verkligen kommer attatt blibli av,av, Västmanland IT 18-19 ansluter mig tilltill dede som fylls avav energi När infrastrukturminister ElmsäterMan att viinfrastrukturminister ska ta lärdom av DanArbetslusten och glädjen ökar ochdäremellan. det tycker När negativt påElmsäterprivatlivet18-29 där fritidsintressen och någonstans i det faktum att nära noglär halva men mer klarhet i frågan lär väl efter valet ndan smittar av sig gassar Catharina Danmark men mer klarhet i frågan vi vi välmilfå få efter valet när vårsolen gassar som mest, när Svärd presenterade regeringens mångmiljardnär vårsolen som mest, när Göteborg 43-44 mark och använda oss av den statsgaär härligt när den andan smittar av sig familjeliv ofta kommer i kläm. Pressen – och Ett mynt har som bekant två sidor. Bygg 11-13 Mora/Leksand 37-40 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi jardregnet ska falla över just detta. Mora/Leksand 37-40 Svärd presenterade regeringens mångmiljardntomkring. i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi satsningar på svensk infrastruktur betonade hon det börjar grönska och man har hela Göteborg det börjar grönska och man har hela stressen – ökar.hon Att friska människor utnyttjar systemet gårinfrastruktur bland människor runtomkring. rantimodell man själva arbetat efter. ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken satsningar på svensk betonade ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken Resten ska gå till utveckling av att manframför kommer attsig. satsa på sådant som leder Åland 30 den härliga sommaren framför den härliga sommaren sig. förstås inte att avfärda, det finns det bevis för, ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Marks kommun 45-47 Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig att man kommer att satsa på sådant som leder Energi ska ju tillDet storärdel via just Västmanland 41-42 14 ochfinansieras det handlar i biltullarna. Västmanland 41-42 till jobb och främjar konkurrenskraften. Arbetslusten och glädjen ökar och det infrastrukturen nsk infrastruktur går och Arbetslusten glädjen ökar och det kommun annan men när vi nås att sjukinfrastrukturminister Catharina Elmsäteri Frågan Göteborg undrar om den omdebatVår i luften. Visst det härligt? Jag till som jobbavslöjar ochpå främjar konkurrenskraften. Det ärär också inne på enMarks Göteborg/Partille 20-24 När infrastrukturminister Catharina Elmsäterförstatistik infrastruktur Sveriges Bygg- Anna Nyberg en klok strategi somär på sikt borgar förNär ett stärkt omHär är om ävenvisvensk infrastruktur gårav mångt och mycket rälsbuns onekligen så efter Bornholm 31-36 är härligt när den andan smittar av sig är härligt när den andan smittar av sig intressant linje, något jag varit inne på i en skrivningstalen på grund av psykisk ohälsa har Svärd presenterade regeringens mångmiljardterade Västlänken verkligen kommer att bli av, en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt Svärd presenterade regeringens mångmiljardansluter mig till de som fylls av energi Småland 48-53 industrier, tycker i sitt inlägg längre svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar mot en ny vår? Det känns onekligen så efter IT/Säkerhet 15 Göteborg 43-44 tt satsa 522 miljarder Göteborg 43-44 den trafik, närmare bestämt bland människor runtomkring. bland människor runtomkring. tidigare ledartext; det exploderande informationsdramatiskt senaste åren näringsliv. finns förstås all här typen satsningar svensk infrastruktur betonade hon men mer klarhet ibesked fråganhon lär vi fåökat efter valet Småland Den av satsningar satsningar svensk infrastruktur betonade vårsolen gassar som när påpå gå ofta hand i hand med just mest, konkurrenskraft regeringens om attväl satsa 522 miljarder de fram isvenskt tidningen. atsningar fram till 2025. när höghastighetståg. Det ligger helt Mora/Leksand 37-40 flödet och all tid vi lägger på internet och sociala anledning att tänka i nya banor. att man kommer att satsa på sådant som leder i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft att man kommer att satsa på sådant som leder och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det börjar grönska och man har hela Borås 54 det bör onekligen räcka Tills nästa gång önskar jag allasannolikt Maskin Marks kommun 45-47 Marks kommun 45-47 i linje med satsningar i konkurrenskraften. andra ”Vienpåverkas av vårt informationsflöde, jobb och främjar Det ska behålla trängselskatten och arbetstillfällen, och det ärmedier. av 16-17 tilltill jobb främjar konkurrenskraften. Det äreller Frågan är även svensk infrastruktur Borås de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 522 miljarder kronor –ärdetinte. bör Västlänken onekligen räckamånga Frågan omom även svensk infrastruktur gårgår den härliga sommaren framför sig.och ndlar om att både är stärka timmar i vårsolen! Östergötland 25-26 klok strategi som sikt borgar ett stärkt ska ju till stor del finansieras via justom biltullarna. som vi har svårt att koppla bort oss från, och länder världen över och lär ien desköna aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar enen klok som påpå sikt borgar för ett stärkt Västmanland 41-42 mot en vår? Det känns onekligen så efter infrastrukturplanen när deonekligen kallar den till hel delför när det handlar att både stärka 55-57 mot enläser nyny vår? Det känns sånationella efter astruktur. Du om Arbetslusten och glädjen ökar ochstrategi det Ulricehamn Danmark 18-29 Småland 48-53 svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar När infrastrukturminister Catharina Elmsätersom gör det så lätt för oss att jämföra oss med Småland 48-53 när de kallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder förhärligt ”den bästa Man betonarav dock som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om regeringens om att satsa 522någonsin”. miljarder Ulricehamn törstidning och det besked är URBAN NILSSON är när den andan smittar sigi hand gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Svärd presenterade regeringens mångmiljardnågot som också ökar pressen på oss”, för ”den bästaANSVARIG någonsin”. Manandra, betonar dock gå ofta hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. restider, inte minst mellan landets det ökande behovet av dylika satsningar och det här i Svensk Leverantörstidning och det är kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. Göteborg 43-44 UTGIVARE att det inte enbart bland människor runtomkring. och arbetstillfällen, och det sannolikt satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Årjäng hon och tror som sagt att Anna har en detÅland ökande behovet av dylika säger satsningar ochjag 30 och arbetstillfällen, och det är är sannolikt enen avav att det Borås58-59 54 522 miljarder kronor – det onekligen räcka större mod och ansvarstagande från Borås 54 intressant att konstatera inte enbart 522 miljarder kronor – efterlyser det börbör onekligen räcka storstadsregioner. och bygga nytt, Årjäng aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar att man kommer att satsa påutsådant som leder tydlig poäng där. efterlyser större mod och ansvarstagande från dede aspekter Sveriges Byggindustrier beaktar del det handlar om att både berörda parter så stärka attstärka en modern och väl som handlar om att bygga och bygga nytt, tilltill enen helhel delSmåland 27-34 närnär det handlar om att både det som redan Marks kommun 45-47 Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag när de kallar den nationella infrastrukturplanen till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och väl 31-36 Min personliga uppfattning är att människor i de kallar infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser Frågan är omDu även svensk går den nationella fungerande infrastruktur sånär småningom utan också om att bevara detattsom redan som utveckla svensk infrastruktur. läser omominfrastruktur Bornholm Ulricehamn 55-57 och underhåll Ulricehamn 55-57 terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt ansluter tillDet deoch som fylls energi för ”den bästa någonsin”. Man betonar en klok strategi somdock pådock sikt borgar för fungerande infrastrukturallmänhet så småningom anser sig ha mindre tid över till familj ”den bästa någonsin”. Man betonar det i Svensk Leverantörstidning är avför mot en mig ny vår? känns så efter lämnas över tilldet framtida generationer. finns och fungerar. Drift och underhåll härhär i Svensk Leverantörstidning och det äronekligen , vilket det avspeglas mensvenskt klarhet i frågan lär vi typen väl få efter valet Småland 48-53 det ökande behovet av dylika satsningar och näringsliv. här av satsningar närregeringens vårsolen gassar som mest, när lämnas över till framtida ochgenerationer. fritidsintressen. De ökade kraven som sociala det ökande behovet avmer dylika och intressant konstatera det inte enbart besked om attvisatsa 522 miljarder Man tycker att ska ta lärdom av Danska isatsningar hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas intressant attatt konstatera attatt det inte enbart g halva mil37-40 Årjäng Mora/Leksand 58-59 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Årjäng efterlyser större och ansvarstagande från gåmod ofta hand i handatt med just konkurrenskraft Man tycker att vi skamedier ta58-59 lärdom av Danefterlyser större mod och ansvarstagande från det börjar grönska och man har hela innebär är en orsak. En annan som jag handlar om att bygga ut och bygga nytt, kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. mark och använda oss av den statsgai det faktum nära nog halva milhandlar om att bygga ut och bygga nytt, ust detta. skaså behålla trängselskatten eller Västlänken berörda parter så att en modern och och och det ärinte. sannolikt en av mark och använda oss statsgaberörda parter attarbetstillfällen, en modern och välväl höravalltden mer är att många arbetsgivare generellt Borås 54 v själva utan också om att bevara som redan– det 522 miljarder kronor bör onekligen räcka den härliga sommaren framför sig. rantimodell man arbetat efter. a jardregnet ska falla över just detta. också om att bevara detdet som redan a ckling avutan Båstad 35-37 N ska de ju aspekter till stor del finansieras via just biltullarna. aN Västmanland 41-42 EN att både chandlar fungerande infrastruktur så småningom som Sveriges v rantimodell man själva arbetatsina efter. så småningom Ä vill minska personalkostnader, men och fungerar. och u släsa tillDrift enoch hel delunderhåll närkan det om stärka Ni vad Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Resten ska gå tillByggindustrier utvecklingElmsäterav beaktar Arbetslusten och och fungerande det och fungerar. Drift underhåll ch ökar handlar finns i finns aN d glädjen När infrastrukturminister Catharina LL o N lämnas över till framtida generationer. när de kallar den nationella infrastrukturplanen Ipå Nu kför TIinfrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig d lämnas över till framtida generationer. N samtidigt höja produktionstakten. ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas som utveckla svensk Du läser om I I infrastruktur Sveriges Bygginfrastrukturen och det handlar i vilket avspeglas Ulricehamn 55-57 är härligt när den N smittar av sig älsbun- ska i hög grad prioriteras, EN andan E d Svärd presenterade regeringens mångmiljardg o N Man tycker vi ska ta lärdom Dan-k milför ”den någonsin”. Man betonar dock för infrastruktur på Sveriges Man tycker attatt vimångt skabästa ta och lärdom avav DanGöteborg dNI QiR i det faktum nära nog halva Färre skaByggjobba43-44 mer. det här Svensk det är industrier, i sitt inlägg längre mycket om rälsbuni det faktum attatt nära nog halva milTILeverantörstidning NE! otycker mt bland människor runtomkring. Ansvarig utgivare: Nroch 3-2014 30:e årg satsningar påoss svensk infrastruktur betonade hon LÄsa Tph mark och använda oss av den det ökande behovet avstatsgadylika satsningar och industrier, tycker i sitt inlägg längre Vad är en QR-kod mark och använda av den statsgamaR jardregnet ska falla över just detta. intressant att konstatera att det inte enbart När så blir fallet är58-59 de växande sjukskrivningsfram i tidningen. s den trafik, närmare bestämt jardregnet ska falla över just detta. ger helt Årjäng att man kommer att satsa på sådant som leder Urban Nilsson rantimodell man själva arbetat efter. efterlyser större modefter. och ansvarstagande från fram i tidningen.talen inte förvånande. rantimodell man själva arbetat Resten ska utveckling handlar omav attavbygga ut ochgång bygga nytt, jag alla Tills nästa önskar höghastighetståg. Det ligger helt Resten skaLaholm 38-41 gågå tilltill utveckling Marks kommun 45-47 ndra till jobb och främjar konkurrenskraften. Detväl är används den Ni kan läsa vad Lars Redtzer, berörda parter så ansvarig attansvarig en modern vad och Frågan är om även svensk infrastruktur går Niutges Tills nästatill? gång önskar jag alla Tidningen av: kan läsa vad Lars Redtzer, och

innehåll

kommer Vad kommer rdsatsningarna Vad kommer kommer miljardsatsningarna Vad nnebära? att innebära? miljardsatsningarna miljardsatsningarna Vad kommer att innebära? innebära? att miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

infrastrukturen och handlar iatt bevara utan också om dettimmar som redan sköna i vårsolen! i linje med satsningar i andra infrastrukturen och detdet handlar i många Prenumerera: är i eninfrastruktur klok strategi som på sikt borgar ett stärkt för Sveriges Byggfungerande infrastruktur såför småningom motom en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! för infrastruktur påpå Sveriges Byggmångt och mycket om rälsbunfinns fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB länder världen över och lär isatsningar och mycket rälsbunkortare mångt prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här typen av ÖRJAN PERSSON En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydindustrier, tycker i sitt inlägg längre lämnas över till framtida generationer. URBAN NILSSON regeringens besked om att satsa 522 miljarder industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas förlängningen innebära kortare den trafik, närmare bestämt Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg n landets REDAKTÖR ANSVARIG UTGIVARE gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och URBAN NILSSON fram i tidningen. Man tycker att vi ska ta lärdom av Dankronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. fram i tidningen. höghastighetståg. ligger helt iDet det faktum att nära nog halva milrestider, inte minst mellan landets höghastighetståg. Det ligger helt ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av Tills nästa gång önskar jag mark och jag använda den statsga522jardregnet miljarder kronor det bör räcka Tills nästa gång önskar allaalla oss av Redaktionsledning: i linje med satsningar i andraska falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. i linje med satsningar i andra användningsområden kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 05 många sköna timmar i vårsolen! rantimodell man själva arbetat efter. ökat. Koderna till en hel dettill handlar om att stärka många sköna timmar i vårsolen! länder världen över och lär inär gå Resten utveckling av både Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in länder världen över och lärdel i ska reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den nationella infrastrukturplanen Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om förlängningen innebära kortare och det handlar i infrastrukturen förlängningen innebära kortare en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se URBAN NILSSON för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock URBAN NILSSON infrastruktur på Sveriges Byggdet mellan här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för restider, inte minst mellan landets mångt och mycket om rälsbun- och Besök restider, inte minst landets med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur ANSVARIG UTGIVARE ANSVARIG UTGIVARE det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! storstadsregioner. Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl NNberörda gång önskar jag alla utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan sca vEN andra ch Ä N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d IN länder världen över och lär i I N N E E Adress-/namnändring: utgivare: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng skaAnsvarig i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen förlängningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON Urban Nilsson ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i det faktum att nära nog halva mils restider, inte minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text ANSVARIG UTGIVARE v av Urban Nilsson NNaa mark och använda oss av den statsgaN aa NN E N jardregnet ska falla över just detta. asc v E Ä Prenumerera: storstadsregioner. h cÄhv och bilder förbjudet, om inte särskild o Tidningen utges av: Lc o Ekonomi: L rantimodell man själva arbetat efter. N L I up AB I T Prenumerera: ska gå tillärutveckling av dIINd prenumeration@hexanova.se En QR-kodResten (Quick Response) en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydN EIN Hexanova Group ABLina överenskommelse träffats med g INEg Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Layout: 14 58 Göteborg ! det handlarstreckkod, i Ansvarig Nr 4-2017 utgivare: Tidningsstatistik A QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt merinfrastrukturen information än enoch endimensionell såsom text och olika tecken. I och o!NE NhE Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg o p h Ansvarig utgivare: T Nr 3-2014 30:e årg p R Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se Michaela Jönsson ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och 0 med attmångt många och modernare och avkoda QR-koder har kodernas mycketmobiltelefoner om rälsbun-kan läsa Stefan Carewall Redaktionsledning: Urban Nilsson Nilsson Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många industrier, tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan blandUrban annat hittas på michaela.jonsson@hexanova.se den trafik, närmare bestämt Tidningen utges av: Redaktionsledning: Stefan 031-719 05läsaren 17 Prenumerera: Tidningen utges av:iCarewall användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där kan scanna in Tidningen utges av: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 Prenumerera: höghastighetståg. Det ligger helt Prenumerera: Hexanova Media Group AB Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida avstefan.carewall@hexanova.se Hexanova Group prenumeration@hexanova.se NaMedia Hexanova Group ABAB Tills nästa gång önskar jag alla NMedia N med satsningar prenumeration@hexanova.se QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som innehålla betydi linje i andra sca erbjudanden prenumeration@hexanova.se Tryck: nätet: ÄvE 2, EnEn QR-kod (Quick tvådimensionell streckkod som kankan innehålla betyden QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida ISSN 1102-9137 eller mer information. Kontakta ossResponse) om hur är en Fiskhamnsgatan 414 58 Göteborg stefan.carewall@hexanova.se N dumed och a Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg k L Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg L många sköna timmar i vårsolen! mer information endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I ochmed erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur IN världen Besök oss gärna på nätet: Nu TI kan länder ligtiligt mer information änän enen endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och dTryck: ISS överi och lär använda en QR-kod din annons! Ndu Pressgrannar orstidning.se Telefon 031-719 05 00 Redaktionsledning: EN I EN I g031-719 med många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernasdu kan använda kod Telefon 0505 0000 innebära kortare med attatt många modernare mobiltelefoner kanwww.svenskleverantorstidning.se läsa och avkoda QR-koder harhar kodernas NIN031-719 QR- Telefon ! Pressgrannar Tryck:en QR-kod i din annons! Redaktionsledning: TId031-719 Redaktionsledning: oNEförlängningen a h Fax 05 29 Stefan Carewall 031-719 05 17 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på URBAN NILSSON L ökat. Koderna kan bland annat hittas på Adress-/namnändring: RT 05 ma031-719 FaxFax 05 2929 inte minst mellananvändningsområden s031-719 Pressgrannar restider, landets Stefan 031-719 05 17 kankan Stefan 031-719 05 17läsaren reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där scanna nern du behöver stefan.carewall@hexanova.se Urban Nilsson reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, där läsaren scanna in inANSVARIG UTGIVARE Adress-/namnändring:enen adressandring.slt@hexanova.se storstadsregioner. QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Den enda mediepartnern du behöver stefan.carewall@hexanova.se QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida j för insänt, ejBesök oss gärna på nätet:

Danmark 42-59

ion redaktion Vad är en QR-kod redaktion och vad används den till? redaktion redaktion Vadärären enQR-kod QR-kod Vad ochvad vadanvänds användsden dentill? till? och

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

ISSN 11

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till? Arn Omanovic Prenumerera: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen Adress-/namnändring: Besök oss gärna nätet: utges av: ISSN1102-9137 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta hur adressandring.slt@hexanova.se Besök oss gärna påpå nätet: ISSN med erbjudanden eller mer information. Kontakta ossoss omom hur rtryck av textwww.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB Ekonomi: kan använda QR-kod i prenumeration@hexanova.se din annons! adressandring.slt@hexanova.se Tryck: www.svenskleverantorstidning.se dudu kan använda enen QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydarn@hexanova.se beställt material. Eftertryck av text om inte särskild Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Ekonomi: ekonomi@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Pressgrannar Pressgrannar ochmobiltelefoner bilder förbjudet, om inte särskild Ekonomi: äffats med Den enda mediepartnern du behöver 05 00 med att031-719 många modernare kan läsa och avkoda QR-koderAB harTel. kodernas LinaTelefon Akyuz, 031-719 lina@hexanova.se Örjan Persson 05 21 Tidningsstatistik 08-507 924 00 Den enda mediepartnern du behöver Redaktionsledning: Den enda mediepartnern du behöver överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se exanova.se Tidningen ansvarar Adress-/namnändring: ej för insänt, ej Fax 031-719 05 29 Adress-/namnändring: orjan.persson@hexanova.se Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Stefan Carewall 031-719 05 17 v Tidningen ansvarar ej för insänt, ej a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se NNa material. adressandring.slt@hexanova.se N beställt Eftertryck av text adressandring.slt@hexanova.se sca ÄvE Eftertryck text en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida dubeställt chmaterial. Eftertryck avav text omaterial. aNbeställt Mats Carlert N ILLbilder I Nu k T och förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur förbjudet, inte särskild EN I och EN I förbjudet, bilder omom inte särskild Ekonomi: gbilder Ekonomi: kod och mats.carlert@hexanova.se NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: överenskommelse träffats med Nr 3-2014 30:e årg p LÄ överenskommelse träffats med Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningsstatistik Tel. 08-507 924 Lina Akyuz, lina@hexanova.se aRT Tidningsstatistik ABAB Tel. 08-507 924 0000 smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 424 00 Urban Nilsson redaktionen. www.hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se prenumeration@hexanova.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Tidningssta


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Regeringens skatteförslag hämmar småföretagen Sveriges småföretagare, tillväxten och Sveriges konkurrenskraft hotas på längre sikt av flera förslag som regeringen har ambitionen att gå fram med. Det handlar bland annat om den så kallade entrepenörsskatten, flygskatten och den nyligen aviserade bolagsskatten.

Snåriga regler och en rigid tolkning har gjort att många arbetskraftsinvandrare hamnat i kläm. Många har varit tvungna att lämna Sverige på grund av mindre misstag som deras nuvarande eller tidigare arbetsgivare gjort sig skyldiga till. Det är bra att regeringen nu har agerat för att arbetskraftsinvandrare inte ska drabbas när arbetsgivare gör mindre fel.

Företagarna kommer aldrig att kritisera sänkt bolagsskatt, men logiken i att föreslå höjd entreprenörsskatt med 25 procent för att sedan föreslå sänkt bolagsskatt med 10 procent kan å andra sidan starkt ifrågasättas. När fyra av fem jobb skapas i de små företagen är vi från Företagarnas sida förvånade över att regeringen väljer att gå fram med en sänkt bolagsskatt som främst påverkar storföretagsägarna. Vi skulle istället vilja se ett större fokus på politik som gynnar småföretagen. Alla vinner på framgångsrikt företagande och framgångsrika företagare. De riktiga, varaktiga jobben skapas av företagsamma människor som tar risker, som anställer och som via skattsedeln bidrar till det gemensamma. Småföretagen, och företagarna som driver dem, är den svenska ekonomins tillväxtmotor. Trots alla positiva samtal som näringslivet fört med näringsminister Mikael Damberg så framstår detta förslag mer som det gamla Socialdemokraterna som vill gynna stor-

Det ska vara lätt att göra rätt

företagandet. Regeringens politik de senaste åren kommer, om den går igenom, att innebära ett väsentligt ökat skattetryck på landets småföretagare. Det är inte rätt väg att gå. GÜNTHER MÅRDER,

VD, Företagarna

Att det ska vara möjligt med rättning i efterhand är ett steg i rätt riktning. Men utgångspunkten för en fungerande arbetskraftsinvandring måste vara att det blir lättare för arbetsgivarna att leva upp till reglerna redan från början. För att arbetsgivarna ska kunna göra rätt måste fackförbunden ta ansvar för att offentliggöra kollektivavtalen. I dag har endast 40 procent av småföretagen kollektivavtal. För övriga arbetsgivare är det i praktiken omöjligt att känna till villkoren i komplexa kollektivavtal och hur de förändras. Det är inte rimligt att kräva att enskilda arbetsgivare ska ha detaljerad kunskap om villkoren inom kollektivavtalen när vissa myndigheter knappt har det. Från Företagarnas

sida vill vi gärna se att man inrättar rådgivningscenter som kan stötta arbetsgivare redan från början. Det ska vara lätt att göra rätt som arbetsgivare. Vi hoppas att regeringen kommer ta ytterligare steg för att stärka arbetsgivarnas möjlighet till en fungerande kompetensförsörjning. ANNA JANSSON LIBIETIS

Ansvarig för integrations- och arbetskraftsinvandringsfrågor på Företagarna

Drönarbeslutet främjar konkurrenskraften Från och med den 1 augusti slipper företag och privatpersoner ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för fotografering från drönare. Det öppnar upp för en innovativ bransch där små företag ofta kan konkurrera med stora.

Ny lagtext ger utrymme för fortsatt utveckling av en starkt växande bransch med många små företag som på kort tid lyckats konkurrera med storbolagen. Riksdagen har nu beslutat att företag, organisationer och privatpersoner inte behöver ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för fotografering från drönare, vilket innebär att de från och med den 1 augusti inte omfattas av kameraövervakningslagen. Under hösten 2016 väcktes stor oro när Högsta Förvaltningsdomstolen utfärdade en dom som fastställde att fotografering och filmning med hjälp av drönare ska anses som övervakning och således omfattas av kameraövervakningslagen. Företagen som verkar i en innovativ bransch där små företag lyckats slå sig fram som starka konkurrenter till stora bolag kände att de blev tillbakahållna av

en föråldrad lagstiftning som inte är i samklang med tiden vi lever i. Regeringen tillsatte därför en utredning som kom fram till att lagen om kameraövervakning inte bör gälla om fotografering eller filmning från drönare sker av någon annan än en myndighet, en lagändring som nu har godkänts av riksdagen. Sverige var tidigt ute med att tillåta drönare, vilket har medfört att vi legat i framkant i den tekniska utvecklingen av ett verktyg som präglas av stora möjligheter att effektivisera sättet att arbeta på inom många olika branscher. Användningsområdena för denna teknik är många och utvecklingen går i rasande fart. Sverige ska vara ett ledande land för företag som utforskar nya innovativa lösningar och nya sätt att arbeta på – därför är beslutet glädjande. PHILIP THUNBORG

Projektledare Företagarna


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring allt som rör truckar I Växjö finner vi en riktig helhetsleverantör av allt som rör truckar. Sydtrade Truckar AB säljer såväl nya som begagnade truckar, man erbjuder service- och reparationsinsatser och står även för grundutbildning för morgondagens truckförare.

Det var Curt Arvidsson som startade Sydtrade Truckar 1982. Kontor och verkstad finns i Tävelsås strax utanför Växjö och verksamheten finns också representerad via en filial i Jönköping där man har en bra placering och en stark position. Företaget satsar på kvalitet och är därför auktoriserad återförsäljare för Mitsubishis truckar i Småland och Blekinge. – Mitsubishi ger fem års full garanti på de flesta av sina produkter. De håller mycket hög kvalitet och har ett gott renommé bland användarna, konstaterar Curt Arvidsson. Mitsubishi är som bekant en stor koncern med många fabriker. Deras forskning och utveckling ligger långt framme, inte minst på batterisidan. – De nyaste varianterna av batterier är fortfarande dyra men kommer att ta över marknaden från fossil drift. Den som utvecklar denna teknik bäst kommer att ta stora marknadsandelar och här ser vi att just Mitsubishi ligger i framkant, säger Curt. De nyaste truckarna är försedda med sensorer och datorer. Man kan läsa av körbeteendet och programmera till exempel acceleration och topphastighet efter användarens körmönster. Om ett fel uppstår stannar trucken och visar en felkod som snabbt avläses med laptop. Förutom Mitsubishis 1,5 – 7-tonstruckar säljer Sydtrade även Hyundaitruckar samt Elevah plockliftar. Man hyr också ut truckar på kort eller längre tid, allt ifrån en dag till sju år. Servar och reparerar Sydtrade Truckar servar och reparerar alla märken i Småland och Blekinge. Den 14 man starka personalstyrkan förfogar över fullutrustade verkstadsbussar, vilket möjliggör service och reparationer på plats hos kund. Skulle ett större haveri inträffa tar man hem trucken till den egna

verkstaden, samtidigt som kunden kan erhålla en lånetruck under tiden deras egen repareras. – Våra handplockade servicetekniker utbildas och uppdaterar sina kunskaper hela tiden för att ständigt vara up-to-date med den senaste tekniken, säger Curt. Truckförarutbildningar Sydtrade Truckar arrangerar också truckförarutbildningar i både Jönköping och Växjö, alternativt på plats hos kunden. Man erbjuder grundutbildning för truckförare enligt Truckläroplan 10. Deras truckförarutbildare har bakgrund som servicetekniker. – De har insyn i tekniken och delar med sig av sina kunskaper, vilket ger truckförarna en känsla för hur trucken fungerar. Följden blir att man i ett tidigt skede upptäcker fel som är på gång, vilket medför stora besparingar på underhållskostnader då större haverier kan förebyggas, påpekar Curt Arvidsson. Eleverna får kunskaper och färdigheter i att säkert och effektivt framföra trucken och hantera gods. Kursen innehåller bland annat teori, praktiska körövningar och säkerhetsfrågor. Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller varje förare ett förarbevis.

Säljare Hans Johansson, servicetekniker Gustav Nielsen och VD och ägare Curt Arvidsson Framtidstro Curt ser ljust på företagets framtid, inte minst mot bakgrund av att man kommer ta in ytterligare ett märke, JCB. JCB har bland annat teletruckar som man kommer att satsa på. Dessa truckar har miljövänliga motorer och två- eller fyrhjulsdrift samt en lyftkapacitet på 2,5 till 3,5 ton.

Tel. 0470 - 10300 www.sydtrade.se

– Vi växer och utvecklas hela tiden och söker därför efter ytterligare servicetekniker. Vår ambition är att kunna få ut fler kvalitetsprodukter från Hyundai och vi satsar dessutom på att komma in hos fler företag som använder sig av så pass stora truckar (7-25 ton). Vi jobbar kontinuerligt med att marknadsföra oss och sprida vårt namn, avslutar Curt Arvidsson.


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Södra lovar fossilfria transporter år 2030

Södra ska vara fossilfritt senast 2030. Nu stärker Södra det löftet genom att anta utmaningen från Fossilfritt Sverige om fossilfria transporter senast 2030. Fotograf: Eijer Andersson Södra ska vara fossilfritt senast 2030. Målet fastställdes 2016 när beslut fattades om 15 hållbarhetsmål. Nu stärker Södra det löftet genom att anta utmaningen från Fossilfritt Sverige om fossilfria transporter senast 2030.

– Fossilfrihet och en klimatpositiv verksamhet står högt på Södras agenda. Det är därmed naturligt för oss att skriva under utmaningen från Fossilfritt Sverige och vi hoppas att många fler följer efter, säger Henrik Brodin, projektledare för Ett fossilfritt Södra. Arbetet med att uppnå fossilfrihet inom Södra är i full gång. Steg på vägen är redan tagna där exempelvis flertalet av Södras anläggningar enbart tankar sina arbetsfordon med fossilfri HVO-diesel* precis som Södras eget åkeri med 24 lastbilar. – Som en del i en grön näring vill vi vara med och driva förändringen mot ett fossilfritt samhälle. Vår verksamhet har så mycket att erbjuda samhället vad gäller omväxlingen till en bioekonomi. Vi söker därför ständigt efter möjligheter att leverera framtidens lösningar, säger Henrik Brodin.

15 hållbarhetsmål Södras hållbarhetsmål om fossilfrihet innebär att Södra ska ha en fossilfri produktion senast 2020 och fossilfria transporter senast 2030. Det är ett av Södras 15 hållbarhetsmål och likställt med de finansiella målen. Södra är även med i Ett Fossilfritt Sverige. Källa: sodra.com

fakta

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen, inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Henrik Brodin, projektledare för Ett fossilfritt Södra/Project Manager for A Fossil-Free Södra. Fotograf: Henrik Björnsson

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

Mekanisk verkstad i branschens framkant

På Hellstens Mekaniska AB strävar man efter att hela tiden jobba i branschens framkant, såväl kunskapsmässigt som maskinellt. Det har gett företaget ett mycket gott rykte i branschen som en trogen leverantör av allehanda komponenter till svensk industri.

Rickard Hellsten, VD och delägare på Hellstens Mekaniska AB, berättar att det var hans far Johnny som startade företaget hemma i sitt garage1983. Fyra år senare flyttades företaget till Väderstadsågens lokaler i Väderstad och redan året därpå anställdes den förste medarbetaren. – Sedermera har vi genomfört en nybyggnation som stod färdig för inflyttning 2014. Det har bidragit till att vi hela tiden växer beträffande omsättning, berättar Rickard. Idag sysselsätter verksamheten tolv anställda. Den utgår från ändamålsenliga lokaler med sammanlagt 1 100 kvadratmeter produktionsyta och 240 kvadratmeter kontorsyta. Rickard framhåller gärna den toppmoderna maskinparken som har en mycket hög automationsnivå. – Vår stolthet är en maskin av märket Okuma som har 15 axlar och 48 verktygspositioner, vilket avsevärt minskar våra ställtider. Maskinen har mycket hög kapacitet och kan bearbeta en

VD Rickard Hellsten mängd olika detaljer. Att ha moderna maskiner är viktigt för att vi hela tiden ska kunna verka i branschens framkant och arbeta flexibelt. Därför investerar vi ständigt i vår utrustning, samtidigt som vi upprätthåller en hög kunskapsnivå i företaget, påpekar Rickard Hellsten. Framtidstro På Hellstens Mekaniska är man hela tiden lyhörda för sina kunders önskemål. – I de sällsynta fall kunden efterfrågar en udda detalj och vi saknar plats eller maskinell utrustning för uppdraget är vår ambition att genast göra nödvändiga investeringar för att kunna tillgodose kundens förfrågan. Det är viktigt eftersom vi konkurerar med lågkostnadsländer, poängterar Rickard som hyser en stark framtidstro beträffande svensk industri. – Vi tror på både oss själva och branschen. Det gäller att upprätthålla en hög kvalitet på det man tillverkar. I längden tror vi att det är detta och inte priset som kunderna kommer att efterfråga, menar han. Årets Företagare 2015 Rickard vill även passa på att framhålla

mamma Marie-Louise som är delägare, tillika ekonomiansvarig i företaget. Han är stolt över det han benämner som det lilla familjeföretaget med de stora musklerna. – Vi tycker att det är viktigt att alla i företaget är delaktiga i allt som berör verksamheten. Då tar var och en ansvar för sin yrkesroll, säger han. Hellstens Mekaniska AB är således en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning, och de anställda utvecklas ständigt via fortbildning och utbildning. Det är ett framgångskoncept som

2015 belönades med att Hellstens Mekaniska utsågs till Årets Företagare i Mjölby kommun. – Vår ambition är att fortsätta växa och utveckla företaget. Idag lider vi på sätt och vis av lite växtvärk eftersom det är ett problem för hela branschen att få tag i kompetenta produktionstekniker. Här tycker vi att utbildningsväsendet borde kunna göra mer, branschen behöver stark arbetskraft, konstaterar Rickard Hellsten.

Hellstens Mekaniska AB Vallbergsvägen 6, 590 21 Väderstad Telefon: 0142-706 00 Fax: 0142-706 45 www.hellstens-mek.se


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Stark leverantör av kostnadseffektiva apparatskåp – Beträffande konstruktion av apparatskåp har vi lång erfarenhet och bred kompetens som gör att vi kan möta alla de utmaningar vi ställs inför.

En liten flexibel leverantör med stort tänk och rejäla muskler. Så beskriver VD Michael Kuisma verksamheten i Novael Production AB. Med sin gedigna kunskap och starka bredd är Novael en expert på konstruktion av apparatskåp och elskåp inklusive relaterade tjänster. Det starka konceptet spänner över allt ifrån elkonstruktion och produktionsteknik till montering och sluttest.

Novael Production AB:s specialitet är kostnadseffektiva konstruktions- och montagelösningar av styrskåp och övrig kontraktstillverkning. – Vi ser oss som den lilla, flexibla leverantören

med det stora tänket och de rejäla musklerna. Här finns kunnande och kapacitet att ta fram kvalitativa produkter och även stå för konstruktionen av dessa om kunden så önskar, säger Michael Kuisma, VD. Novaels breda koncept innefattar tjänster inom bland annat elkonstruktion, produktionsteknik, elcentraler, material och logistik, liksom montering, installation, dokumentation, sluttest och kalibrering. När det gäller apparatskåp kan Novael skapa en lösning utifrån kundens specifikationer, men också komma in i en senare fas där kunden redan gjort grundkonstruktionen. Man jobbar enligt ett mycket strukturerat arbetssätt, vilket säkerställer hög kvalitet i alla led av produktionsprocessen – från genomgång av kretsscheman via montage och tillverkning till sluttest, dokumentation, packning och leverans. Företaget erbjuder också både konstruktion och tillverkning av alla typer av elcentraler. – Beträffande konstruktion av apparatskåp har vi lång erfarenhet och bred kompetens som gör att vi kan möta alla de utmaningar vi ställs inför. Vi vänder oss till kunder över hela Mellansverige och är kända för vårt tydliga fokus på leveranssäkerhet och kvalitet, säger Michael Kuisma.

God struktur Michael berättar att han varit delägare i bolaget sedan 2009 och förvärvade hela bolaget 2016. Han såg stor potential i verksamheten som rymde lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning av apparatskåp. – Jag har själv arbetat i 30 år i branschen och känner mig trygg med att kunna leverera god kvalitet till mina beställare. Jag känner av en ökad efterfrågan av våra produkter och tjänster, men vi har alla arbetat hårt för att skapa en god struktur i företaget för att alltid stå redo för alla nya utmaningar, säger Michael Kuisma. Han passar i sammanhanget på att framhålla medarbetarna som var och en verkar inom sitt specifika ansvarsområde. – Alla har sina specialiteter och givna roller i bolaget, vilket medför att vi arbetar effektivt och kan stå för en genomgående hög standard på de produkter och tjänster vi erbjuder. Det är bra för såväl oss själva som våra kunder, poängterar Michael. Väl rustade På Novael Production AB jobbar man efter en given vision och affärsplan för att man över tid ska nå uppsatta mål och samtidigt ständigt bli bättre. Michael ser detta som en klar och tydlig styrka som genererar företaget stora muskler att konkurera med större aktörer. – Förbättringsarbete och struktur är något jag brinner för och det smittar av sig även på kunder och vårt närverk av kontakter. Det har emellanåt varit ett hårt jobb med en del tuffa beslut, men min filosofi är att vi alltid kan göra jobbet något bättre än dagen innan. Vi vill växa både som företag och på det personliga planet, och vi känner oss väl rustade inför framtiden.

Produktionen i full gång på Novael i Åtvidaberg

VD Michael Kuisma

Örsätter Industrigallerian 597 94 Åtvidaberg Växel: 0120-812 00 Epost: info@novael.se www.novael.se


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Många fördelar med StallMagasinets stallmatta StallMagasinet AB är en komplett leverantör av djurfoder och tillbehör. Den mest framträdande produkten är stallmattan som inte bara ökar hästens komfort, minskar halkrisken och sänker ljudnivån, utan dessutom minskar strökostnaderna för djurägaren.

Helena Lundqvist startade StallMagasinet AB tillsammans med sin man Gustav Rehn 2004, ett resultat av att Helena arbetade på ett företag som sålde inredning till lantbruksmarknaden. Hon jobbade bland annat med stallmattor. – När de bestämde sig för att lägga ner verksamheten bestämde jag mig för att fortsätta satsa på stallmattor. Jag hade redan byggt upp ett bra kontaktnät och hade en fantastisk produkt med överlägsen kvalitet i jämförelse med många andra varianter på marknaden, berättar Helena. Tillsammans med Gustav är hon agent för en högkvalitativ matta som kort och gott går under namnet Stallmattan. – Vi använder den själva i våra stall i Västra Lärketorp som ligger bara ett stenkast från Mjölby. Stallet används även som visningsstall för kunder, berättar de. Kostnadseffektiv produkt Stallmattan ger hästen en bra liggkomfort i boxen, halkrisken minskar och ljudnivån sänks. Dessutom minskar strökostnaderna för djurägaren. En väggmatta skyddar dessutom både hästen och väggen från skador. – Det är en mycket kostnadseffektiv produkt som inte bara ökar djurets välbefinnande utan dessutom är lätt för djurskötaren att hålla ren. Vi kan även erbjuda den på rulle, upplyser Helena och Gustav som ser sig själva och företaget som problemlösare för branschen.

– Vi konsulterar fram den bästa lösningen för våra kunder och strävar alltid efter att bygga långsiktiga kundrelationer. StallMagasinet AB levererar till djurstallar över hela Sverige. Härutöver driver man en butik på den egna gården där man kan erbjuda ett mycket brett sortiment av foder och tillbehör till alla djur. Lantbruket producerar även hö och hösilage till försäljning. Ökad efterfrågan Helena och Gustav spår att efterfrågan på mattor till hästtrailers och andra djurtransporter kommer att öka framöver. – Vi upplever att allt fler satsar på att få ner sina strökostnader, men vi ser också ett växande intresse av att öka komforten för djuren i samband med transporter, vilket vi uppskattar mycket. Många transportörer kontaktar oss och vill prova våra mattor och de är i allmänhet mycket nöjda efteråt, berättar Helena. I dagsläget saluför StallMagasinet två varianter av mattor och man ser en tydlig trend i att utvecklingen inom området fortsätter. – I år kommer vi att bredda oss med fler återförsäljare och fokusera ännu mer på djurtransportbranschen. Förmodligen kommer vi att behöva anställa mer personal och även bygga ut vårt torklager där vi torkar vårt foder. Det gäller att vi ökar vår kapacitet i takt med den växande efterfrågan.

Helena och Gustav

Matta i stallgången ger en väldigt tyst och behaglig miljö! Vi kan starkt rekommendera dessa mattor som dessutom är av väldigt hög kvalitet, ser fortfarande ut som nya!

0142-125 26 • www.stallmagasinet.se

Stallmattor – Gummimattor BOX • STALLGÅNG • SPOLSPILTA • SJUKHAGAR VÄGG • TRAILER • LASTBIL • RAMP

Matta till stallgången!

Matta till box/spilta!

Matta till spolspilta!

/Douglas Lindelöw

Tel: 0142-125 26 E-post: info@stallmagasinet.se www.stallmagasinet.se


10

bygg www.svenskleverantorstidning.se

En helhetspartner kring effektiv skyltning Signpartners Skylt & Konsult AB är företaget som avlastar kunden genom hela skyltprocessen, från idéer och behov, till dess att skyltningen kommit på plats och är i drift. Här står man för helhetslösningar, vilka innefattar allt ifrån förslagsritningar och bygglovsansökningar till samordning och montage.

Signpartners Skylt och Konsult AB verkar i hela södra Sverige och har tre medarbetare. Företaget ägs gemensamt av Leif Nilsson och Ramona Söderberg. Båda har lång erfarenhet av arbetet och var tidigare kollegor på ett annat företag i branschen. När detta drog ner sin verksamhet bestämde de sig för att pröva de egna vingarna. Ramona har grafisk KY-utbildning och närmare tjugo år bakom sig i branschen,

medan Leif är utbildad byggingenjör och har arbetat länge med offentlig upphandling. Han har dessutom 25 års projektledarerfarenhet. Leifs specialområde är större uppdrag för offentlig sektor, fastighetsbolag och handelsföretag. Stort skyltbehov Både Leif och Ramona har många kontakter med kunder och leverantörer i branschen. Företaget har ingen egen tillverkning utan anlitar ett nätverk av 5-10 utvalda underleverantörer. En projektansvarig håller i alla steg, som består av en första genomgång, förslagsritning, offertering, bygglovsansökan, orderhantering samt samordning av produktion och eventuellt montage. – När man tänker efter finns ett brett behov av skyltar i alla former, menar Leif. – Kontor behöver rumsnummerskyltar, kontorsrumsskyltar, wc-skyltar och hänvisningsskyltar. Offentliga lokaler och hyresfastigheter behöver fasadskyltar och markeringar för trappor och dörrsvep. Tillgänglighet för personer med funktionshinder kräver markeringar med färgkontraster och taktila skyltar, ja, listan kan göras lång, konstaterar han. Bland kunderna finns landsting, sjukhus, universitet, parkeringsbolag, andra offentliga verksamheter och byggentreprenörer. – Det vi erbjuder är skyltkonsulttjänster, berättar Ramona. – Kunden ger oss förtroendet att hantera hela projektet. Alla byggnader är unika. Vi gör oftast besök på plats, analyserar behovet av skylttyper och upprättar ett skyltprogram som sparas för eventuella tillkommande behov. Vissa projekt kan omfatta tusentals skyltar av olika utformningar och allt finns dokumenterat i skyltprogrammet. Kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och vi avlastar från uppgifter vi är experter på.

Ramona Söderberg och Leif Nilsson

Kundvård Signpartners Skylt och Konsult AB servar en pålitlig bas av återkommande kunder. – Det är lättare att vårda de kunder man har än att behöva jaga nya hela tiden. Vi svarar snabbt och återkopplar till kunden. Vi är strukturerade, yrkeskunniga och har en gedigen, bred skyltkompetens. Med vissa kunder upprättar vi ramavtal som har en avtalstid på flera år. Vi deltar i offentliga upphandlingar och har goda referenser från våra uppdragsgivare, avslutar Leif Nilsson och Ramona Söderberg.


bygg 11 www.svenskleverantorstidning.se

Byggbranschen ska stoppa olyckorna med satsningen Håll nollan Enligt ny statistik från Afa Försäkring skadades fler än 6 000 personer i byggbranschen under 2015. Nästan 2 000 skadades så svårt att de blev sjukskrivna i mer än en månad. För att stoppa denna allvarliga situation, lanserades initiativet Håll nollan vid branschmötet Årets Bygge tidigare i år.

Bakom Håll nollan står Sveriges största företag inom byggsektorn, både byggentreprenörer, fastighetsföretag och andra byggherrar, samt branschorganisationer. Bredden och kraften i den nya organisationen blir unik och möjligheterna till reella förändringar påtaglig. VD för organisationen blir Ulrika Dolietis, tidigare arbetsmiljöchef hos Skanska Sverige. ”Unikt initiativ” Håll nollan är en uppmaning och en påmin-

nelse om en av de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige; att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna. Det är ungefär 300 000 människor som arbetar i byggbranschen och 1 500-2 000 skadas allvarligt varje år. Organisationen bakom initiativet heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. – I dagsläget skadas fler än fem personer om dagen så allvarligt att det leder till medicinsk invaliditet eller sjukskriving i mer än en månad. Detta är självklart helt oacceptabelt, säger Ulrika Dolietis, VD för organisationen bakom Håll nollan och fortsätter: – Genom att samla de största bolagen i branschen i detta unika initiativ kan vi börja dela och sprida erfarenheter, kunskap och effektiva metoder med varandra, för att så snabbt som möjligt få bukt med detta allvarliga problem.

Arbetsmiljön och säkerheten skapas redan vid planeringen Det som gör satsningen Håll nollan unik är att alla som är involverade i ett byggprojekts olika faser finns representerade som medlemmar. Att skapa gemensamma arbetssätt och standarder är en av de tydliga målsättningarna med den nya organisationen. En annan är att få med arbetsmiljö och säkerhet som en parameter i anbudsprocessen. – Det är klart att vi som beställare av byggprojekt också har ett stort ansvar. Ska vi kunna angripa detta på ett effektivt sätt, så är jag helt övertygad om att den här formen av branschöverskridande samarbeten är helt avgörande. För oss som fastighetsbolag blir det därför både viktigt och helt naturligt att ingå i detta unika initiativ, säger Kerstin Lindberg Göransson, VD på Akademiska Hus.

Ulrika Dolietis, vd Håll nollan

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

Fokus på ledarskap Erfarenheten pekar på att ledarskapet på en byggarbetsplats är grunden för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Ett prioriterat område för Håll nollan är därför att jobba för att skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att säkerhet alltid har högsta prioritet. Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen är en del i satsningen. – För oss på NCC har säkerhet länge stått i fokus. De saker som vi har lärt oss vill vi nu gärna sprida till våra kollegor i branschen. Men främst av allt vill vi lära oss av de andra företagens erfarenheter kring ledarskapet för att få alla motiverade till ständig förbättring. I branschen är vi ju vana vid att vara konkurrenter, men om det finns ett område som detta inte gäller, så är det just säkerhet. Här har vi samma utmaning och här vinner alla på ett tätare och effektivare samarbete, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Källa: hallnollan.se


12

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Ny undersökning avslöjar hjärtat i svenska hem

Möjligheten att anpassa köket efter eget tycke och smak är något som dagens bostadsköpare prioriterar högt. Inredning och homestyling har länge varit en stark trend. Att köpa nyproducerat ger möjligheten att sätta sin egen prägel på bostaden redan från början. Så vad prioriterar bostadsköpare när de ska forma sina nya hem? En undersökning från Skanska visar att köket utan tvekan ligger oss varmast om hjärtat. Och det är där bostadsköparna väljer att lägga det mesta av sina pengar.

Skanskas nya undersökning bland potentiella bostadsköpare visar att hela 70 procent vill ha möjlighet att anpassa köket efter egna önskemål. Var femte person tycker samtidigt att badrummet är viktigast att få inreda utifrån egna preferenser. Statistik från Skanska visar också dessa två rum är de som svenska bostadsköpare lägger

mest pengar på när handlar om inredning och tillval. Funktionalitet och trivsel Trots att hallen är det första en besökare möter verkar det vara en relativt oviktig yta. Endast en procent av de som vill köpa nyproduktion anser

nämligen att hallen är viktig att inreda, och det är även där det spenderas minst pengar. – Köket är verkligen hemmets hjärta med plats för såväl matlagning som avkoppling och umgänge. De lägenheter som byggs idag är ofta mindre till ytan jämfört med för 10-20 år sedan. När sovrum och barnrum blir mindre blir det viktigare att disponera de kvadratmeter vi har till vårt förfogande på ett smart sätt. Många väljer därför att inreda sina kök på ett personligt sätt med hög funktionalitet och stor trivselfaktor, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem.

Planlösning viktigast i nyproduktion Undersökningen visar också att 65 procent av de som planerar att köpa en nyproduktion tycker att det är viktigt att få möjlighet att påverka planlösningen. Motsvarande siffra för de som vill köpa begagnat är 54 procent. Topplista – Rummen svenskarna lägger mest pengar på Kök – 58 % Badrum – 29 % Sovrum – 4 % Vardagsrum – 4 % Hall – 3 % Källa: skanska.se

Skanska bygger 40 våningar högt bostadshus i Seattle Skanska har tecknat avtal med Burrard Development om att bygga en skyskrapa för bostäder i Seattle, USA. Kontraktet är värt 152 miljoner dollar, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2017.

Det 40 våningar, cirka 122 meter höga, huset kallat NEXUS kommer att bli ett landmärke på Seattles horisont. En serie kuber med 8 graders skillnad sinsemellan, vilket skapar dynamiska mellanplan med unika bekvämligheter och terrasser för de boende. Utöver 382 bostadsrätter, kommer den totalt 55 000 kvadratmeter stora byggnaden att inkludera detaljhandel på markplan och sju våningar parkeringsgarage under jord.

Skanska ska bygga en 40 våningar hög skyskrapa för bostäder i Seattle.

Klart 2019 Byggnaden kommer också innehålla gym, medierum och uteplats, utöver ett utställningskök, privat matsal, skybar, allrum och utsiktsplats med utomhuskök samt lounge med eldplats på takterrassen.

Byggnationen pågår och slutförandet är planerat till mitten av 2019. Ledande roll Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Källa: skanska.se

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


infrastruktur 13 www.svenskleverantorstidning.se

ABB fick order till brittisk-fransk kraftlänk ABB har vunnit en order värd cirka 270 miljoner euro från den brittiska kraftoperatören National Grid och det franska el-nätsföretaget och kraftoperatören Réseau de Transport d'Electricité (RTE) avseende nyckelteknik för överföring av högspänd likström (HVDC) till en kraftlänk som kopplar ihop elnäten i Frankrike och Storbritannien.

ABB kommer att delta i projektet som ytterligare kommer att integrera den brittiska och den franska elmarknaden. Med en effekt av 1 000 megawatt ska den nya kraftlänken gå från Englands sydkust i Chilling, Hampshire, till Tourbe i norra Frankrike, en sträcka av 240 kilometer under Engelska kanalen. ABB ska leverera de två HVDC Light® omriktarstationerna, som kommer att vara placerade i Frankrike respektive England och sammankopplade via en undervattenskabel. Varje station omvandlar växelström till likström och därefter tillbaka till växelström innan elen distribueras. På så sätt kan stora mängder el transporteras över

långa avstånd på ett effektivt och tillförlitligt sätt med minimala förluster – HVDC-teknikens viktigaste fördel. ABB:s HVDC Light-teknik tillför därutöver avancerade egenskaper som reglering av nätfluktuationer och återställning vid elavbrott, vilket ger ytterligare ekonomiska fördelar för nätoperatören och tryggare elförsörjning för slutkunderna. – Den här ordern stärker ytterligare vår ledande ställning på HVDC-området och ger momentum till vår satsning på lönsam tillväxt genom att vara kundernas förstahandsval för starkare, smartare och grönare elnät, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. Övervakar, kontrollerar, skyddar Omriktarstationerna ska utrustas med ABB:s avancerade styr- och övervakningssystem MACHTM, vilket fullt ut stödjer företagets digitala koncept ABB AbilityTM. MACH fungerar som hjärnan i HVDC-länken, som övervakar, kontrollerar och skyddar omriktarstationernas sofistikerade teknik. Systemet övervakar tusentals enskilda operationer som sammantaget bidrar till säkra elleveranser. Bland annat

ABB ska leverera omriktarstationerna för den nya HVDC-länken IFA2.

– Den här ordern stärker ytterligare vår ledande ställning på HVDC-området och ger momentum till vår satsning på lönsam tillväxt genom att vara kundernas förstahandsval för starkare, smartare och grönare elnät.

ingår felregistrering och felsökning via fjärrstyrning. Systemet skyddar också kraftlänken från oväntade störningar, exempelvis blixtnedslag. I framkant ABB var först med att utveckla teknik för överföring av högspänd likström (HVDC) för mer än 60 år sedan. Företaget har en installerad bas av runt 110 genomförda HVDC-projekt med en sammanlagd överföringskapacitet av mer än 120 000 megawatt, motsvarande runt hälften

av den globala kapaciteten. På 1990-talet vidareutvecklade ABB HVDC-tekniken och lanserade en VSC-lösning (voltage source converter) kallad HVDC Light®. Företaget ligger i framkant även här och har levererat 18 av 24 driftsatta VSC HVDC-projekt över hela världen. ABB:s HVDC-länkar hjälper idag mer än 15 länder att transportera elkraft på ett tillförlitligt sätt över långa avstånd. Källa: abb.com


14

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Vätgaståg har gjort sin första lyckade testkörning i 80 km/h Alstom har genomfört den första lyckade provkörningen i 80 km/h av världens enda bränslecelltåg, Coradia iLint, på sin egen testbana i Salzgitter i Tyskland. Omfattande testkörningar genomförs i Tyskland och Tjeckien under de kommande månaderna innan Coradia iLint kör sina första passagerare på sträckan BuxtehudeBremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven i Tyskland i början av 2018.

Coradia iLint är det första passagerartåget i världen med lågt golv som producerar elen för framdriften med hjälp av vätgas. Tåget är helt tyst och släpper bara ut ånga och kondenserat vatten. Coradia iLint är särskilt lämpad för drift på icke-elektrifierad järnväg. Med Coradia iLint får man en hållbar tågtrafik med bibehållen hög tågprestanda. – Coradia iLint och vår bränslecellsteknik gör Alstom till den första järnvägstillverkaren som erbjuder ett nollutsläppsalternativ för publik transport. Vårt nya drivsystem, som hittills framgångsrikt provats på en testbana, har även använts på ett tåg för första gången – ett viktigt steg mot mer miljövänliga transporter i Europa, säger Didier Pfleger, vice VD för Alstom Tyskland och Österrike. Avsiktsförklaringar för 60 tåg De dynamiska testerna har utförts i Salzgitter med en hastighet på 80 km/h och i Velim i Tjeckien med upp till 140 km/h, som är Coradia iLint:s högsta möjliga hastighet. Alstom har redan skrivit avsiktsförklaringar för att sälja 60 tåg till de tyska delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg och det hessiska transportförbundet Rhein-Main-Verkehrsverbund. Källa: alstom.com

Alstoms vätgaståg Coradia iLint har gjort sin första lyckade testkörning i 80 km/h.

Tele2 och Telenor ska bygga gemensamt 5G-nät Tele2 och Telenor tecknar avtal om att bygga ett gemensamt rikstäckande nät med 5G-teknologi. Ambitionen är att ge de första kunderna tillgång till 5G med full funktionalitet redan 2020. Företagen delar redan 2G- och 4G-nät i det gemensamma bolaget Net4Mobility.

2009 bildade Tele2 och Telenor det gemensamma bolaget Net4Mobility för att gemensamt bygga och drifta det nationella 4G-nätet. Tack vare samarbetet var bolagen först i Sverige med ett rikstäckande 4G-nät som täcker 99 procent av Sveriges befolkning. När nu standarden för 5G-tekniken inte är långt borta väljer Tele2 och Telenor att fortsätta och fördjupa sitt samarbete. Detta är en naturlig väg framåt för båda parter eftersom det gemensamma 4G-nätet kommer att utgöra en mycket god grund för en 5G-utbyggnad.

– Det samarbete vi haft med Telenor i Net4Mobility har gjort att vi i dag har ett 4G-nät i världsklass. Fördelarna med att vara två aktörer i satsningen på 5G-nätet är inte bara ekonomiska. Det ger oss också stora fördelar i hur snabbt och flexibelt vi kan jobba när nätet faktiskt ska rullas ut, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige. Höga krav 5G-nätet är en förutsättning och möjliggörare för det allt mer uppkopplade samhället. Kraven på 5G-nät är högt ställda och den nya generationens nät kommer att erbjuda högre hastigheter, kortare svarstid, större robusthet och hantera fler och tätare uppkopplingar. – Sverige har en stor andel personer och företag som är avancerade användare av digitala tjänster. Med en tidig utrullning av 5G kan vi tillgodose ett behov av hög prestanda och kapacitet och se till att Sverige fortsatt ligger i teknikens framkant, säger Patrik Hofbauer, vd på Telenor Sverige. Källa: tele2.se

Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige.


energi 15 www.svenskleverantorstidning.se

Företaget som sparar pengar åt fastighetsägare

Tomas Noresson För fastighetsägare som vill optimera sin fastighetsdrift är Driftoptimering I Sverige AB ett företag som kan bidra med olika åtgärder som i de flesta fall ger stora kostnadsbesparingar i energianvändning. Företaget tar gärna ett helhetsgrepp hos sina kunder när det gäller energibesparing samt optimering och erbjuder totalentreprenader som innefattar både el, värme, ventilation, kyla och styr.

Idag träffar vi Tomas Noresson som driver Driftoptimering I Sverige AB och som berättar om sina drygt 12 år inom byggnadsautomationsbranschen. Tomas började sin karriär på Siemens under 2005 som styr- och reglertekniker och fick under sin tid där en hel del av sina kunskaper inom området. – Jag var kvar där i 8 år och hade flera olika roller, i slutet som säljare för byggnadsautomation. Energioptimering och mycket mer – Jag hade känt under en tid att det vi arbetade med, skulle jag kunna erbjuda i egen regi och dessutom ville jag både skapa och arbeta med något eget. 2013 startades bolaget upp med hemmaort i Landskrona berättar Tomas. 2016 flyttade vi till nya lokaler i Helsingborg och har sedan dess ställt om vårt fokus och tagit oss an större uppdrag där vi i stor utsträckning hanterar totalentreprenader med fokus på vårt huvudområde styr- och regler, samt energibesparing. Då hanterar vi med hjälp av förtroendevalda underentreprenörer både VS, Ventilation, El, Kyla med mera och kan då hjälpa våra kunder

att skräddarsy kompletta helhetslösningar för att kunna energioptimera deras fastigheter. Till största delen är det befintliga fastigheter med tekniska installationer som går energiekonomiskt dåligt vi arbetar med. I de flesta fall går det i dessa fastigheter att spara relativt stora mängder energi i form av exempelvis fjärrvärme, fjärrkyla, gas, el med bibehållen komfort. – Givetvis hanterar vi en hel del servicejobb också där våra kunder till exempel har problem med en reglercentral, ett ställdon eller en feldimensionerad fjärrvärmeventil. Ett av våra andra och nyare områden är entreprenadbesiktningar inom styr- och regler där vi utför och hjälper våra kunder med besiktning av styr- och reglerentreprenaden i nybyggnadsprojekt. Driftoptimering – Hos våra lite större kunder där vi i många fall installerat ett komplett styrsystem för hela fastighetsdriften hjälper vi även till med driftoptimering och hantering på distans där vi med täta intervall går in i kundens bildsystem och trimmar samt ställer in systemen för optimal komfort och optimal energianvändning. Kunder – Våra kunder är till största delen företagskunder och även ett litet antal privatkunder som vi hjälper med bland annat styr- och regler, energibesparing och resterande delar som vi har i vår produktportfölj. Våra kunder finns i hela Skåne men vårt huvudområde just nu är Helsingborg och Landskrona där vi har flest antal kunder. Brett kompetensområde – Med vår spetskompetens och vårt kunnande

inom området är vi en aktör som sticker ut bland mängden med bland annat helhetslösningar från ax till färdig limpa. Kunden har en kontaktperson som hanterar alla delar, kundanpassat lager med de produkter som vanligtvis går sönder för snabb service, driftoptimering på distans med uppföljning, genomgång och dokumentering av fastighetens tekniska system samt förslag på optimering och förbättringar som bör göras förklarar Tomas vidare. – Vi marknadsför och säljer bland annat Siemens styrsystem (DUC) Desigo PX men utför även servicearbeten på de flesta förekommande fabrikaten på marknaden. Vi hanterar allt från den enklaste reglercentral till en komplett styr- och övervakningsanläggning med bildsystem betonar Tomas. Goda referenser och helhetslösningar – Vår målsättning är att alltid vara en aktör som skiljer sig från mängden med innovativa lösningar och att vi alltid erbjuder helhetslösningar så att kunden bara behöver vända sig

till ett företag för att få hjälp med sin anläggning. Vi har goda referenser och jobbar med flera av de största fastighetsägarna i området. Många kunder som vi arbetar med idag har varit kunder sedan vi startade företaget vilket vi tycker är väldigt roligt och tar som ett kvitto på att våra kunder är nöjda med oss och att vi arbetar på rätt sätt konstaterar Tomas. Att vara den självklara aktören inom byggnadsautomation och när det gäller helhetslösningar inom värme ventilation, kyla och energibesparing är något som präglar hela vår organisation. – Vårt mål är att fortsätta växa och vara en stark aktör på marknaden, vi håller precis nu på med rekrytering av fler styr- och reglertekniker som vi avser att anställa under 2017. Vi håller också på att utveckla lösningar för att både kunna övervaka våra kunders fastigheter och att mäta driftoptimeringen av fastigheterna på ett enkelt och effektivt sätt, vi ser en potential i detta då vi på detta sätt kan utvidga vårt geografiska upptagningsområde avslutar en optimistisk Tomas Noresson.

Vi växer och söker fler styr- och reglertekniker till vårt Helsingborgskontor Intresserad?

Drift ptimering S v e r i g e AB

Allt inom byggnadsautomation och energieffektivisering

www.driftoptimera.se 090-12 00 12

Gå in på driftoptimera.se och fyll i en ansökan


16

energi www.svenskleverantorstidning.se

Så skapades ett av världens smartaste elnät

– Samarbetsprojektet på Gotland har visat hur den nya automatiserade tekniken ger våra kunder både säkrare elleveranser och möjlighet att påverka sin elanvändning vid en stor andel variabel elproduktion

Smart Grid Gotland är ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät. Nyligen presenterade Sveriges ledande experter på smarta elnät forskningsresultaten på KTH i Stockholm. Projektet ger svar på hur det är möjligt att integrera mer förnybar energi i elnätet samt hur både konsumenter och miljö vinner på en mer aktiv elkonsumtion.

Smart Grid Gotland visar hur dagens elnät kan anpassas till framtidens energisystem med en ökande andel förnybar och variabel elproduktion. Det ställer större krav på att uppnå en hög kvalitet och leveranssäkerhet i elsystemet. Det innebär bland annat att elkunden framöver förväntas ta en aktivare roll i elsystemet genom att konsumera och producera el när det behövs. – Samarbetsprojektet på Gotland har visat hur den nya automatiserade tekniken ger våra kunder både säkrare elleveranser och möjlighet att påverka sin elanvändning vid en stor andel variabel elproduktion, säger Jörgen Espeling, vd Vattenfall Eldistribution AB. Smarta mätare Ett viktigt resultat i projektet är att det går att ytterligare öka andelen vindkraft i det befintliga elnätet samtidigt som både avbrottstid och avbrottsfrekvens kan förbättras med 25 procent. Detta har uppnåtts genom att utnyttja kundernas flexibilitet vid hög vindkraftproduktion och optimera styrningen av vindkraften. En del av elnätet på Gotland har utrustats med smarta mätare, sensorer och brytare för att möjliggöra smart styrning och övervakning av lågspänningsnätet. – Genom projektet Smart Grid Gotland har vi tillsammans med övriga partner tagit ett viktigt steg emot att skapa starkare, smartare och grönare elnät. ABB:s teknik och våra medarbetares kunskap är en möjliggörare för att skapa ett hållbart samhälle, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Information bidrar till minskad elförbrukning Kundtestet Smart Kund Gotland, en del av Smart Grid Gotland-projektet, har involverat cirka 280 elkunder på Gotland och undersökt om aktiva kunder kan bidra med en förskjutning av belastningen på elnätet. Kundtestet slår fast att de kunder som har fått information om sin förbrukning har sänkt sin elförbrukning och de kunder som har flyttat sin last har gjort det utan att sänka sin komfort.

Källa. Smartgridgotland.se

Smart Grid Gotland visar hur dagens elnät kan anpassas till framtidens energisystem med en ökande andel förnybar och variabel elproduktion.


energi 17 www.svenskleverantorstidning.se

Starkt politiskt stöd för skatterabatterad grön el Tre av fyra lokalpolitiker anser att de som äger andelar i förnybar elproduktion också ska få rätt till skattereduktion, precis som de hushåll som producerar förnybar el på sitt eget tak. Hela 36 procent av politikerna kan tänka sig att själva äga andelar i förnybar el. Det framgår av enkätsvar från drygt 4 000 kommun- och landstingspolitiker.

– Det skulle sända en viktig signal från politikerna att alla hushåll i Sverige ges skatterabatt för att producera förnybar el, oavsett om det är på den egna tomten eller som andelsägare i större anläggningar. Det skulle också skynda på Sveriges väg mot 100 procent förnybar elproduktion vilket vi har politiska mål om, säger Stefan Henningsson, Senior rådgivare klimat, energi och innovation på Världsnaturfonden WWF. Omfattande undersökning Alliansregeringen föreslog och den nuvarande regeringen införde en skattereduktion för hushåll som för egen förbrukning producerar förnybar el på sitt tak eller sin tomt. Skattereduktionen undantar dock hushåll som bor i lägenhet och inte har ett eget tak eller en bostad som inte lämpar sig för egen produktion av förnybar el.  

Inför klimatmanifestationen Earth Hour som ägde rum den 25 mars uppmanade WWF både privatpersoner och beslutsfattare att växla upp omställning mot ett hållbart samhälle. Som ett led i detta har WWF tillsammans med förnybarhetsbolaget OX2 och solenergibolaget Solkompaniet genomfört undersökningen om förnybar el för alla i februari 2017. I en enkätundersökning som skickades ut till Sveriges folkvalda kommun- och landstingspolitiker svarade totalt 4 384 politiker, 19 procent av de tillfrågade. Av politikerna anser 75 procent av de svarande att det vore bra eller mycket bra att andelsägd förnybar elproduktion också ska ge rätt till skattereduktion, precis som de hushåll som producerar förnybar el på sitt tak eller sin tomt. Under tio procent av de svarande tycker att förslaget är dåligt eller mycket dåligt. Samsyn mellan blocken Det finns en samsyn mellan blocken. Av de rödgröna politikerna anser 77 procent att förslaget är bra eller mycket bra och inom Alliansen är andelen 75 procent. Mest positiva är politikerna i MP (91 procent) och C (84 procent), medan politikerna i SD är minst positiva (51 procent). – Det är viktigt att så många som möjligt ges möjlighet att delta i energiomställningen, både ur ett rättvise- och ur ett acceptansperspektiv.

Nu hoppas vi att regeringen snabbt utreder och inför detta skatteavdrag, säger Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs på OX2. Svar på frågor i enkätundersökningen: - 93 procent anser att den befintliga ”skattereduktionen för hushåll som för egen förbrukning producerar förnybar el på sitt tak eller sin tomt” är mycket bra eller bra. - 75 procent anser att ”förslaget om att också andelsägd förnybar elproduktion ska ge rätt till

skattereduktion” är mycket bra eller bra. - 10 procent av politikerna producerar redan sin egen förnybara el, antingen genom att de äger andelar i vindkraft eller solkraft (6,6 procent) eller har installerat (eller beställt) solceller på taket (3,9 procent). - 36 procent anger att de skulle kunna tänka sig att bli andelsägare av vindkraft eller solkraft.

Källa: ox2.com

20 procent mer vindkraft första kvartalet i år

– Nu börjar vi även märka av att solen bidrar till allt mer el vilket är positivt. I Danmark, där solel är mer utbyggd än här i Sverige, märks det tydligt. När årets första kvartal kunde summeras kunde elbolaget Bixia konstatera att vindkraften stått för cirka 20 procent mer el än samma period förra året. Trots det har elpriset varit cirka 25 procent högre.

– Enligt vår prognos för det första kvartalet hamnar det genomsnittliga nordiska elpriset på cirka 30 öre per kWh. Samma period förra året var snittpriset 22 öre, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia. De främsta orsakerna till att elpriset gått upp trots den ökade vindkraften är att den hydrologiska balansen varit lägre i år, det vill säga att det funnits mindre vatten i magasinen. Dessutom är marginalkostnaden för el producerad i kolkondenskraftverk högre än förra året.

– Samtidigt har det första kvartalet varit drygt en grad mildare jämfört med förra året och det milda vädret påverkar elanvändningen nedåt, säger Matina Rosenberg. God tillgång på förnybar el Vi har en stor fördel i Sverige med naturtillgångar som kan tas tillvara i form av vattenkraft och vindkraft. Under årets första kvartal stod vattenkraften för 37 procent av den totala elproduktionen och vindkraften stod för 11 procent. – Nu börjar vi även märka av att solen bidrar till allt mer el vilket är positivt. I Danmark, där solel är mer utbyggd än här i Sverige, märks det tydligt, säger Matina Rosenberg. Källa: bixia.se

Under årets första kvartal stod vindkraften för 20 procent mer el än under samma period förra året. Fotograf: Bixia


18

it www.svenskleverantorstidning.se

Upp till tio timmars datorspelande per vecka gör barn och ungdomar lyckligare

Ben Ameur Sadek, gaming-expert på Com Hem. Enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Com Hem spelar nästan sju av tio barn i åldrarna 6-17 år datorspel regelbundet. - 88 % av barnen som spelar måttligt trivs med livet, vilket är fler än bland de som inte spelar datorspel. - Varannan förälder tycker att spelandet tar för mycket av barnets tid och sju av tio anser att det är dåligt för hälsan. - Barnen säger att de vill att föräldrarna engagerar sig mer i deras spelande, men idag lägger föräldrarna i snitt 4 timmar i veckan på barnens traditionella idrott, samtidigt som 25 % säger att de inte engagerar sig alls i barnens datorspelande.

Com Hem har i samarbete med Kantar Sifo frågat 1 293 barnhushåll i Sverige om barns datorspelande. Totalt deltog 2 111 personer i

undersökningen, som visar att det går en gräns på cirka 10 timmar i veckan där spelande upp till tio timmar inte medför några negativa följder för barnens upplevda skolresultat, sociala liv och idrottande. Bland de som spelar mer finns en risk att det går ut över skolarbete, kompisrelationer och hälsa. Det finns också en risk att dessa barn inte i samma grad pratar med sina föräldrar om jobbiga saker. – Genom att ta reda på mer om barnens spelande vill vi bidra med både kunskap och vägledning till föräldrar. Det är viktigt för barnen att föräldrarna engagerar sig i deras spelande, men idag lägger föräldrarna istället 4 timmar i veckan på deras barns traditionella sportande medan

Freja, 11 år Alla barn som kämpar mot cancer är riktiga hjältar. Stöd barncancerforskningen med 100 kr i månaden så bidrar du till att fler barn överlever sin sjukdom. Bli Barnsupporter idag på barncancerfonden.se

datorspelande och e-sportande får betydligt mindre uppmärksamhet, säger Ben Ameur Sadek, gaming-expert på Com Hem. Mer än ett tidsfördriv Förutom att spela datorspel ägnar pojkar 3,4 timmar i veckan åt att titta på e-sport och på andra som spelar datorspel. Motsvarande siffror för flickor är 1,4 timmar respektive 1,1 timmar. – Att fler tittar på e-sport och gamers innebär att Pewdiepie nu är större än Zlatan. Redan idag ser vi att 30 procent av barnen ser datorspelandet som något mer än ett tidsfördriv, genom att till exempel vara med i en klubb eller något lag för e-sport. Jag tror att det kommer öka och att vi bara är i början av e-sport-revolutionen, fortsätter Ben Ameur Sadek. I undersökningen framgår att det inte nödvändigtvis behöver betyda problem om barnen lägger mycket tid på spelande. I många fall går det hand i hand med mycket fysisk aktivitet och bra kompisrelationer. Däremot bör föräldrar till barn som spelar mer än 10 timmar per vecka ha extra uppsikt så att spelandet inte går ut över skolresultat, sociala relationer och fysisk aktivitet.

Några råd: För att minska riskerna för att spelandet gå ut över skola, hälsa och socialt liv finns några saker man bör tänka på: - Engagera dig – Precis som föräldrar engagerar sig i barnens övriga aktiviteter bör man intressera sig lika mycket för vad de gör framför datorn eller läsplattan. - Utgå från fakta – Ta reda på hur mycket tid barnen lägger på datorspel och hur fysiskt aktiva de är i övrigt. - Sätt gränser – Resultatet från undersökningen visar tydligt att ett måttligt spelande inte nödvändigtvis är något att oroa sig för. OM barnen spelar mer än tio timmar i veckan bör du ha mer koll och ställa tydliga krav på mängden fysisk aktivet, sociala aktiveter och skolarbete. - Prata med ditt barn – Är du osäker på hur – prata med andra föräldrar eller personal i skolan. Du kan också kontakta organisationen Surfa Lugnt.

Källa: comhem.se


it 19 www.svenskleverantorstidning.se

Tieto och Verisec i samarbete kring ny e-legitimation Tieto och IT-säkerhetsbolaget Verisec har inlett ett samarbete kring e-legitimation för offentlig sektor. Samarbetet innebär att Tieto underlättar integrationen mellan en ny e-legitimationslösning från Verisec och de olika system och tjänster som används av myndigheter, kommuner och landsting runtom i landet. Syftet är att skapa en mobil, säker och användarvänlig e-legitimation som underlättar vardagen för både offentliganställda och medborgare.

Tieto är en av Nordens ledande mjukvaruoch tjänsteleverantörer med kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Flera statliga myndigheter, samtliga landsting och 275 av Sveriges kommuner har Tietos system och tjänster integrerade i sin IT-miljö eller i hanteringen av den. En viktig del av en IT-miljö är den digitala identifieringen av användarna och idag används ofta en rad olika lösningar som är kostsamma, begränsade eller har bristande användarvänlighet. I och med samarbetet mellan Tieto och Verisec kan inloggnings- och identifiering-

sprocesser förenklas och användarupplevelsen och säkerheten förbättras. Mats Brandt, chef för offentlig sektor i Sverige på Tieto: – Vi ser e-legitimation som en kritisk och en mycket viktig pusselbit för att lyckas med digitaliseringen av offentlig sektor. Med en e-legitimation som är såväl kostnadseffektiv och tillgänglig för alla skapas stora möjligheter för utveckling av nya tjänster för medborgarna. Med vår drivande roll i Sveriges digitalisering ser vi ett stort värde i att vara med och bygga upp den nya e-legitimationen tillsammans med Verisec och vårt ekosystem av kunder och partners. Johan Henrikson, VD Verisec: – I vår strävan att skapa en e-legitimation för alla är Tieto en viktig partner för att erbjuda relevanta tjänster kopplat till att driva användare till det ekosystem av identiteter som vi skall bygga upp. En aktör som Tieto ger oss goda förutsättningar att nå stora användargrupper och därmed göra den nya e-legitimationen till en nyckelfaktor i Sveriges fortsatta digitalisering.

Källa: tieto.com

Tieto och IT-säkerhetsbolaget Verisec har inlett ett samarbete kring e-legitimation för offentlig sektor.

Mobiltelefonen ska upptäcka vanliga sjukdomar Kameran i en vanlig mobiltelefon ska kunna användas som mikroskop för att tidigt, enkelt och billigt upptäcka vanliga parasit- och bakteriesjukdomar. Organismerna identifieras först i en bärbar nanoteknologisk detektor, utvecklad vid LTH, Lunds universitet, som därefter pluggas in i telefonen för att förstoras enligt en teknik utvecklad i USA.

Detta "mobilmikroskop" är i första hand tänkt att användas ute i fält i Afrika och Asien, där det kan vara långt mellan sjukhusen och ont om nödvändig utrustning, men där mobiltelefoner trots allt är vanliga. – Behoven är störst där, men det finns inget som hindrar att den på sikt också kan användas på svenska vårdcentraler, säger Jonas Tegenfeldt, professor i fasta tillståndets fysik som nu får ett tillskott på tre miljoner från Vetenskapsrådet för att vidareutveckla tekniken.

– Analysen blir också mer precis. Därigenom slipper man exempelvis använda bredspektrumantibiotika som spär på antibiotikaresistensen och kan ge biverkningar.

Snabba svar Lundaforskarnas teknik analyserar organismernas DNA och kräver ingen odling, vilket innebär att vårdpersonalen eller hjälparbetaren får provsvaret snabbt och slipper böket och kostnaden med att skicka iväg provet. – Analysen blir också mer precis. Därigenom slipper man exempelvis använda bredspektrumantibiotika som spär på antibiotikaresistensen och kan ge biverkningar. Tekniken kommer att testas på plats i Ghana och Tanzania, där bland annat sömnsjuka och malaria är vanligt. Om allt går väl kan tekniken finnas på plats om tidigast fem år.

Till vänster en lång DNA-molekyl från en jästcell. Till höger syns en bild av det mönster som går att få fram med forskarnas inmärkningsmetod av DNA. Det blir en “streckkod” helt enkelt. Fotograf: Jonas Tegenfeldt m fl

Så här fungerar det Ett blodprov analyseras först i en bärbar, nanoteknologisk detektor. Blodet förs in i mikroskopiska kanaler där det sönderdelas. DNA från sjukdomsalstrande organismer fångas upp och sträcks sedan ut i extremt smala mikro- och (sedan) nanokanaler.

Telefon, fluidik, enkel pump och hållare. Fotograf: LTH Eftersom smittbärande bakterier och parasiter utmärker sig av annan storlek och form, blir det möjligt att extrahera dem och sedan identifiera vilka gener och, i förlängningen, sjukdomsalstrande organismer patienten drabbats av. Detektorn pluggas in i mobilen varpå telefonens kamera förstorar upp bilden utifrån en grundläggande idé om, mycket förenklat, ta bild av fluorescerande ljus från färgämnen bundna till DNA-molekylerna. Därefter sms:as provsvaret till en central klinik för diagnos. Flera aktörer Själva mikroskoptekniken i kameran har utvecklats av professor Aydogan Ozcan vid University of Californa (UCLA) medan den tillhörande DNA-analysen är under utveckling i Lund. I projektet ingår också forskare från Glasgow och Karolinska institutet som har de för projektet nödvändiga medicinska kunskaper om bakterie- respektive parasitsjukdomar. En forskargrupp på Chalmers under ledning av Fredrik Westerlund bidrar med sin expertis inom DNA-baserad detektion av antibiotikaresistens hos bakterier. Källa: lu.se 


20

göteborg/partille www.svenskleverantorstidning.se

Högtryck i Skoglund & Börjesson Måleri Vad har domkyrkan i Göteborg och prinsessan Victorias och prins Daniels lägenhet gemensamt? Båda har målats av Skoglund & Börjesson Måleri i Västsverige AB. Den välrenommerade målerifirman tar sig an både invändig och utvändig målning och jobbar med stor noggrannhet och ett tydligt kvalitetsfokus.

Mattias Börjesson och Joakim Skoglund startade den gemensamma firman Skoglund & Börjesson Måleri i Västsverige AB 2007. Till Partille flyttade man för sju år sedan och det är härifrån verksamheten utgår med dess tio anställda. Under högsäsong plockar man dessutom in extrapersonal för att kunna möta den ökande efterfrågan. – Vi utför alla typer av måleriuppdag, såväl invändiga som utvändiga, och jobbar i huvudsak mot företag, såsom byggföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Göteborgsregionen, inklusive närliggande kommuner, men även i viss mån mot privatpersoner, berättar Mattias.

Varierande uppdrag Skoglund & Börjesson Måleri verkar ofta i rollen som underentreprenör åt byggföretag i samband med nyproduktion eller ombyggnation. Man kan även åta sig kompletta totalentreprenader eftersom man har ett utpräglat samarbete med andra hantverkare. – När Domkyrkan i Göteborg renoverades utförde vi all invändig målning. Vi utförde all målning när Peab byggde sitt nya huvudkontor på tolv våningar, och just nu arbetar vi på skyskrapan Läppstiftet på Lilla Bommen i Göteborg där 15 000 kvadratmeter kontorsyta ska renoveras på uppdrag av Veidekke, berättar Joakim Skoglund. En återkommande kund är Volvo för vilka Skoglund & Börjesson Måleri ofta rycker in i samband med ombyggnationer av bolagets kontorslokaler. – Ett speciellt jobb utförde vi för ett antal år sedan då vi målade prinsessan Victorias och prins Daniels lägenhet, berättar Joakim. Blickar framåt Skoglund & Börjesson Måleri i Västsverige AB är medlem i Målarmästarföreningen och företaget har sedan starten byggt upp ett mycket gott

rykte i branschen. Uppdragsgivarna är många och återkommande, och förfrågningarna blir fler och fler. – Framtiden ser ljus ut för vår del. Det pågår

många spännande projekt i Göteborg just nu och vi hoppas få möjlighet att kunna jobba med så många som möjligt, avslutar Mattias Börjesson och Joakim Skoglund.

Joakim Skoglund och Mattias Björnsson

Lång erfarenhet i Jonas elfirma När det gäller elerfarenhet är det få som slår Jonas Olsson på fingrarna. Han driver den egna firman Jonas Olsson El Service AB där han med sin starka bredd och gedigna bakgrund i branschen vänder sig till både privatpersoner och företag.

service- och underhållsinsatser. Jag vänder mig till både privatpersoner och företag, framför allt här i Göteborgsregionen, berättar Jonas och påminner om att privatpersoner med fördel kan använda sig av ROT-avdraget när de kontaktar Jonas Olsson El Service AB.

Jonas Olsson har arbetat som elektriker i 30 år och driver sin egen firma där han utför alla typer av elinstallationer. – Jag jobbar med allt ifrån nyinstallationer till uppdrag kring ombyggnationer, inklusive

Underentreprenör När det gäller arbete för företag verkar Jonas ofta i rollen som underentreprenör åt byggföretag. – Ett exempel är Precisa Kök & Bygg för vilka jag just nu jobbar med en villa i Kungsbacka. Det rör sig om en ombyggnation där jag utför

Ägaren Jonas Olsson elinstallationerna för en köksrenovering, berättar Jonas och nämner även andra uppdragsgivare som Blomst Snickeri & Fastigheter samt Martin Lidbergs Bygg. – Jag har genom åren arbetat upp ett bra kontaktnät med andra hantverkare. Vi hjälper varandra, säger Jonas Olsson. Mycket på gång Jonas har behörighet för elarbeten på upp till 1 000 volt. Det brukar bli en hel del köks- och badrumsrenoveringar, härnäst blir det just en

köksrenovering i en villa i Kungälv. Ett liknande arbete i en lägenhet i Majorna står också på agendan, liksom ett arbete i en villa i Partille som kommer att totalrenoveras. – Mina kunder uppskattar mig eftersom jag utför professionella insatser till vettiga priser. Det är ett koncept som uppskattas och som jag kommer att hålla fast vid även framöver, avslutar Jonas Olsson.

Jonas Olsson El Service AB Magnusvägen 59 433 62, Sävedalen

kjf-1969@hotmail.com Mobil: 070 791 86 04


göteborg/partille

21

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande leverantör av kylrum och frysrum

Små kylrum eller stora fryslager – företaget Ki-Panel hanterar båda. Ki-Panel levererar innovativa kyl- och frystekniska lösningar till alla i behov av kyl- och frysutrymmen, och har utvecklats till en ledande aktör i sin bransch.

Ki-Panel bildades i Knivsta redan under 70-talet och ingår sedan 35 år tillbaka i finska Huurre-Gruppen med cirka 700 anställda. I Sverige finns Ki-Panel representerat i Uppsala där huvudkontoret ligger, i Stockholm, Helsingborg och Göteborg, och det är i Göteborg vi möter regionchef Jörgen Fenevall med ansvar för hela Västra Götaland. – Vi projekterar, designar, bygger och servar avancerade kyl- och frystekniska lösningar i hela norra Europa. Vi tar oss an allt ifrån kyl- och frysrum till hygien- och klimatrum i alla storlekar. Vi åtar oss med andra ord både mindre och större projekt. Det handlar om att ta fram lösningar av högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Jörgen Fenevall. Kunskap, innovation, kvalitet och säkerhet Ki-panel har utvecklats till ett av Sveriges mest innovativa företag inom kyl- och fryskonstruktioner, material och relaterade tjänster. Man levererar bland annat isolerade sandwich-

paneler till framför allt kyl- och byggbranscherna, men även direkt till slutanvändare inom andra branscher med behov av kyl-, och frysrum. Härutöver företräder Ki-Panel ett brett sortiment av kyl- och frysskjutportar, kyl- och frysrumsdörrar, hyllsystem, instängningslarm samt kyl- och fryscontainers. – Vi har till exempel tagit fram avancerade köldlaboratorier för bilindustrin, speciallösningar för offshoreplattformar samt nyckelrumsfärdiga kylrum med högsta krav från livsmedelsindustrin

Backa Strandgata 15, 422 46 Hisings Backa,

031-749 54 00

och lyxrestauranger, säger Jörgen och framhåller begrepp som kunskap, innovation, kvalitet och säkerhet, något som inte minst arkitekter uppskattar i sin strävan efter att motsvara högt ställda kvalitets- och miljökrav. Ki-panel garanterar också mer än dubbelt så lång livslängd än sina konkurrenter på arbete och produkter. Man genomför dessutom noggranna efterkontroller och besiktningar av genomförda projekt.

Ansvarsfyllda uppdrag Ki-Panel har genom åren servat uppdragsgivare som Volvo, Landvetter Airport, Gothia Towers och Liseberg. Försäkringsbolag och byggföretag ingår också i den digra kundkretsen. – Förra året genomförde vi ett stort projekt för Dafgårds när de byggde ut sin produktionsanläggning i Källby. Tidigare i år har vi jobbat för Dahls i samband med deras omfattande nyetablering, och just nu arbetar vi i ett stort projekt för Toppfrys som hanterar, förpackar och distribuerar frysta produkter över hela Sverige. Här jobbar vi som totalentreprenör med ansvar för konstruktion, planering, tillverkning och montage av deras nya produktionsanläggning, berättar Jörgen Fenevall. Ki-Panel har även arbetat med Volvos testanläggning, byggt kylrum för öltankar på uppdrag av Carlsberg, och man är även involverat i utvecklingen av Partihallarna i samband med byggandet av Västlänken i Göteborg. – Det har skett stora förändringar i branschen under senare år – allt ifrån mycket strikta miljökrav till materialutveckling och arbetssäkerhet. Vi brinner för att leverera unika lösningar som genererar högsta möjliga lönsamhet och minsta möjliga risk för driftavbrott, avlutar Jörgen Fenevall.


22

göteborg/partille www.svenskleverantorstidning.se

Komplett aktör kring modernt plåtslageri Göteborgsregionens bygg- och fastighetsbolag har i NCW Plåt & Isolering AB en kvalificerad samarbetspartner kring allt som rör modernt plåtslageri. NCW Plåt jobbar med både tak och fasader – alltid i en nära dialog med sina uppdragsgivare.

Vi träffar Mats Carestam som leder verksamheten tillsammans med sina syskon i NCW Plåt & isolering AB, men det var hans far Rune som startade företaget 1968 tillsammans med två kollegor.

– Vi är ett familjeföretag, bekräftar Mats och berättar att hans bror Claes jobbar som arbetsledare och hans syster Anna med administration. Företaget med dess 14 anställda utgår från anläggningen i Sävedalen och man har ända sedan starten varit specialiserade på plåtarbeten för både tak och fasad. – Vi utför allt inom byggnadsplåtslageri, till exempel bandtäckningar och skivtäckningar i både koppar, aluminium, zink och lackerad stålplåt. Härutöver jobbar vi med sömsvetsade tak, korrigerad plåt och takpanneplåt i alla dess former, berättar Mats Carestam. Modern plåtverkstad Beträffande fasadarbeten sätter man kassetter, profilplåt eller olika kompletta plåtsystem. I sin verkstad kan man även ta sig an skorstenar, huvar, hängrännor, stuprör, fönsterbleck med mera. – Vi arbetar också med rostfria material för exempelvis balkonger och räcken, upplyser Mats och visar upp den ändamålsenliga plåtverkstaden som bland annat innefattar tre bockningsmaskiner där man kan bocka plåt på upp till tre millimeter, rostfritt i upp till två och aluminium i upp till fem millimeters tjocklek. Här finns också två plåtsaxar och en klippsträckare. NCW Plåt är AAA-klassat och medlem i olika branschorganisationer, bland andra Företagarna samt Plåt- & Ventföretagen. Omfattande uppdrag NCW Plåt & Isolering AB vänder sig till bygg- och fastighetsbolag i hela Göteborgsre-

gionen. För Svenska kyrkan har man utfört uppdrag över hela västra Sverige. Andra välkända uppdragsgivare är Peab och Erlandssons Bygg. – För närvarande utför vi renoveringar på Chalmers Tekniska Högskola. Veidekke är uppdragsgivaren och det rör sig om samtliga plåtarbeten på både fasader och tak på två fastigheter. Ett annat uppdrag rör fasad- och takarbeten i stadsdelen Majorna, ett arbete som också rör två fastigheter. I Linnéstaden jobbar vi med en

påbyggnad av två våningar på ett befintligt hus, berättar Mats Carestam. Han kan konstatera att NCW Plåt & Isolering AB har ett mycket gott rykte i branschen, vilket leder till många uppdrag från återkommande kunder. – De uppskattar vårt breda kunnande. De ser oss som en problemlösare eftersom vi alltid tar fram de bra lösningarna.

Större trygghet med erfaren revisionspartner i ryggen Det stora kunnandet och den långa erfarenheten präglar Partille Revision. Med sitt breda koncept kring revisions- och redovisningstjänster vänder man sig till mindre och medelstora företag och organisationer.

Det var Henrik Rogenfelt och Åke Andersson som bildade Partille Revision för snart tio år sedan efter att ha varit arbetskollegor under många år. 2011 gjorde även den före detta kollegan Ronny Kristiansson entré i bolaget som därmed har tre delägare och utgår från kontoret i Partille. Samtliga tre är auktoriserade revisorer, och företaget är härutöver berikat med redovisningskonsult Maria Tapper och revisorassistenten Olivia Lundgren. Tillsammans bildar de ett sammansvetsat team som präglas av stort kunnande och lång erfarenhet. Breda tjänster Partille Revision är en helt fristående revisionsbyrå. – Vi vänder oss till små och medelstora, i huvudsak ägarledda, företag i Partille och övriga Göteborgsregionen. Härutöver servar vi bland annat även stiftelser, bostadsrättsföreningar och

organisationer, berättar Henrik Rogenfelt. Revision och redovisning är byråns specialiteter. Man går igenom kundens räkenskaper och ser till att allt har skötts enligt gällande lagar och regler. – Vi granskar och bedömer företagets årsredovisning, redovisning och förvaltning och kan utifrån detta lämna ekonomisk information som styr bolaget i rätt riktning. I förlängningen bidrar vi till förbättringar som i sin tur leder till bättre lönsamhet, säger Henrik Rogenfelt. Beträffande redovisningstjänster handlar det i huvudsak om traditionella insatser, såsom bokslut, skatter och avgifter. Erfarenhet, kvalitet, kunnande Tack vare företagets breda kontaktnät kan man härutöver erbjuda stöd inom juridik, IT och pensionsfrågor. – Vi samarbetar med ett flertal advokatbyråer, jurister och skatteexperter, vilket gör att vi kan stå till tjänst vid exempelvis bouppteckningar, försäljningar, bolagsköp eller generationsskiften, upplyser Henrik Rogenfelt som anser att erfarenhet, kvalitet och kunnande är de begrepp som i mångt och mycket kännetecknar verksamheten. – Vi vill alltid arbeta nära kunden och skapa

info@ncwplat.se www.ncwplat.se Box 2038 • 33 02 Sävedalen • Tele: 031-266097

personliga kontakter. För oss är det oerhört viktigt med ett gott samarbetsklimat mellan oss och våra uppdragsgivare, betonar Henrik och nämner

avslutningsvis att Partille Revision är medlem i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Partille Revision AB Industrivägen 2 433 61 Sävedalen Tfn: 031-26 83 50 E-post: info@partillerevision.se Web: www.partillerevision.se


göteborg/partille

23

www.svenskleverantorstidning.se

Egenutvecklad produktionsteknik i kostnadseffektiv legotillverkare

Tillbyggnad 1975 ROTEX fastighet - mars 2015 Svensk tillverkningsindustri har i Rehobot Rotex AB en trygg och stabil legotillverkare av automatsvarvade smådetaljer. Tack vare en sofistikerad maskinpark med egentillverkade maskiner står man för en produktionstakt och kapacitet som håller kostnaderna nere, och som innebär att man kan konkurrera med lågprisländerna, samtidigt som man upprätthåller och överträffar dagens kvalitetskrav.

Mekaniska Verkstaden Rotex startades av Rune Andersson och Sten Pettersson i Göteborg redan 1947. Till en början höll man till i en central källarlokal men mycket har hänt sedan dess. 1962 flyttades verksamheten till Partille där anläggningen därefter har byggts ut i två omgångar i takt med ökad efterfrågan och växande produktion. För fyra år sedan såldes företaget till Rehobot-gruppen som representerar ytterligare en produktionsanläggning i Eskilstuna, Rehobot Hydraulics AB, där man tillverkar högtryckshydrauliska produkter och system.

Kungörelse - Mekaniska Verkstaden Rotex, Andersson & Pettersson

Arbetslaget utanför fabriken

Rune Andersson Egentillverkade maskiner Rehobot Rotex AB:s specialitet är billiga automatsvarvade detaljer i mässing och stål. – Vi är en legotillverkande industri och har valt att nischa oss på små svarvade detaljer med en diameter på mellan 2 och 16 millimeter. Vi jobbar främst med stora serier på 100 000 artiklar och uppåt, berättar Joel Alexandersson, VD. Han lyfter fram företagets innovationsförmåga, en ambition som gått i arv ända sedan bolaget grundandes för 70 år sedan. – Vi har alltid tillverkat våra egna maskiner och på så sätt kunna konstruera dem på ett sätt som optimerar vårt sätt att arbeta och anpassa dem efter de produkter vi producerar, förklarar Joel och visar upp den ändamålsenliga maskinparken.

Den består i dagsläget av 43 egentillverkade maskiner samt ytterligare ett antal CNC-svarvar. Sammantaget ger dem Rehobot Rotex alla de förutsättningar som krävs för en kvalitativ och kostnadseffektiv produktionsprocess. – Med vår egen utrustning kan vi optimera vår produktionstakt. När man jobbar med så pass stora serier som vi gör kan man spara in veckor i produktionstid genom att spara någon enstaka sekund på varje detalj. Eftersom vi håller kostnaderna nere kan vi konkurrera med lågprisländerna, samtidigt som vi upprätthåller och överträffar dagens höga kvalitetskrav, konstaterar Joel Alexandersson. Konkurrenskraftiga priser Rehobot Rotex AB vänder sig till tillverkningsindustrin i hela Sverige, men även i övriga skandinaviska länder samt delar av Europa, till exempel Baltikum, Polen, Tyskland och Nederländerna.

– Många av våra kunder efterfrågar närhet. De värdesätter en europeisk aktör i toppklass som kan erbjuda bra kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vårt arbetssätt gör att vi prismässigt kan konkurrera med exempelvis Kina, samtidigt som våra kunder slipper tidskrävande och miljöbelastande båttransporter på upp till åtta veckor, poängterar Joel Alexandersson. Han har i dagsläget åtta anställda på produktionsanläggningen i Partille men söker efter mer personal med mekanisk bakgrund och ett intresse av att lära sig Rehobot Rotex maskiner och produktionsteknik. – Nyanställningar lär bli nödvändiga framöver med tanke på att vi har en ökande efterfrågan på våra produkter.

SVARVADE KOMPONENTER

LEGOTILLVERKNING MED PRISER I VÄRLDSKLASS Välkommen att kontakta oss med din förfrågan idag!

www.rotex.se Sten Pettersson


24

göteborg/partille www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör av moderna och miljövänliga kyl- och värmelösningar

Jesper och Joakim CO2 har mer eller mindre revolutionerat branschen för köldmedier och Partilleföretaget NR Kyl AB har tagit plats längst fram i tåget. NR Kyl jobbar med alla typer av kyl- och frysbehov och är på så sätt en helhetsleverantör av moderna, energisnåla och miljövänliga kyl- och värmelösningar.

NR Kyl AB startades 2012 och har på kort tid skaffat sig en framskjutande position i kylbranschen. Jonas Nordmark etablerade firman tillsammans med Daniel och Johannes Ringström. – Jag och Daniel drev tidigare var sitt företag och hade arbetat tillsammans i gemensamma projekt vid flera tillfällen. Vi såg möjligheterna med CO2 som köldmedium och bestämde oss för att slå oss samman, säger Jonas. Han berättar att man var en av de första aktörerna i regionen som började använda sig av CO2, ett naturligt köldmedium som är helt miljövänligt. Det är ett koncept som onekligen har betalat sig och som gjort att personalstyrkan har vuxit från 5 till 17 sedan företaget startades. Jobbar brett NR Kyl tar sig an alla typer av kyl- och frysbehov, såsom komfort-AC och värmepumpar till fastigheter. – Vi dimensionerar, projekterar och installerar nya kylsystem, samt utför service och underhåll på kommersiella kylanläggningar. Härutöver jobbar vi även med ventilationssystem för fastigheter, lokaler och bostäder, upplyser Jonas Nordmark. NR Kyl AB ingår sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka i den rikstäckande TESABkedjan, vilket medför erfarenhetsutbyte, inköpsfördelar, utbildningar och marknadsföringsinsatser. Det skapar trygghet för kunderna, varav

Daniel Ringström och Johannes Ringström de med serviceavtal alltid har tillgång till jour 24 timmar om dygnet. En majoritet av kunderna finns i Göteborgsregionen där bland andra butikskedjor som ICA, Coop och Willys märks, liksom olika fastighetsbolag samt företag som Tommy Byggare, Newsec och Klövern. Härutöver samarbetar man med en hel del VVS- och ventilationsföretag. Fullt upp Sedan starten har NR Kyl erhållit åtskilliga uppdrag. – Just nu utför vi installationer på ICA Maxi i Partille, Högsbo och Torslanda, ICA Kvantum i Lerum och Willys i Johanneberg. ICA är en stor kund för oss, det brukar handla om allt ifrån kyl- och frysdiskar till komfortkyla i fastigheten. För närvarande dimensionerar och installerar vi även ett ventilationssystem på Villa Plantaget i Alingsås som kommunen äger. Där står vi som generalentreprenör för hela projektet, berättar Jonas.

Willys Johanneberg Den goda utvecklingen i företaget har inneburit att omsättningen har fördubblats de senaste åren. – Vår ambition är att fortsätta växa och utvecklas och etablera oss mer i Göteborgsregionen, avslutar Jonas Nordmark.

Gamla Alingsåsvägen 24 433 38 Partille 031-788 41 48 info@nrkyl.se www.tesab.se/nrkyl

NR Kyl

NR Kyl - NR Kyl NR Kyl - NR Kyl

 

Kalle

ENERGIEFFEKTIVT + MILJÖVÄNLIGT = CO2 ENERGIEFFEKTIVT + MILJÖVÄNLIGT = CO2

NR Kyl - NR Kyl

Göteborgs främsta kylföretag finns i Partille. Vi hjälper er med alla typer av kyl- och frysbehov, komfort AC och värmepumpar till fastigheter. Förutom kylteknik bistår vi gärna med kompetens för dimensionering, projektering samt installation av ventilationssystem för fastigheter, lokaler och bostäder.

EN TRYGG SAMARBETSPARTNER

RÄTT KVALITET, SERVICE OCH BEMÖTANDE! RÄTT KVALITET, SERVICE OCH BEMÖTANDE!

Välkommen till NR Kyl AB Göteborgs främsta kylföretag finns i Partille. Vi hjälper er med alla typer av kyl- och frysbehov, komfort AC och värmepumpar till fastigheter. NR Kyl AB har på kort tid kommit rönt stora framgångar hos våra kunder i Stor-Göteborg. Vi gillar verkligen kylteknik, all kylteknik även sådan där syftet är att värma. Förutom kylteknik bistår vi gärna med kompetens för dimensionering, projektering samt installation av ventilationssystem för fastigheter, lokaler och bostäder.

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi


östergötland

25

www.svenskleverantorstidning.se

Urban trädvård över hela Sverige

Stubbfräsning, en tjänst som Arboteket utför Urban trädvård är Linköpingsföretaget Arboteket AB:s specialitet. Här antar man alla de utmaningar som följer beträffande trädvård, trädfällning och beskärning av träd för såväl den privata som kommersiella marknaden.

Arboteket AB har sitt ursprung i ett annat företag men har verkat i nuvarande form sedan tre år tillbaka. Trädvård, trädfällning och beskärning av träd i urbana miljöer är företagets specialitet. Vi träffar Petter Karlquist som beskriver Arboteket som ett modernt serviceföretag med ett brinnande intresse för urban trädvård. – Vi jobbar kundfokuserat och antar alla de utmaningar som den här branschen kräver. Vårt arbetsområde utgörs i huvudsak av Östergötland men i praktiken har vi hela Sverige som arbetsfält. Vi vänder oss till både den privata och kommersiella marknaden och jobbar även med skogsbrukstjänster. Vi började i liten skala men under senare tid har efterfrågan på våra tjänster ökat rejält, berättar Petter som idag har ett 15-tal anställda. Framhåller personalen Petter upplever att det finns ett växande behov av ett specialiserat kompetensföretag som Arboteket där man hela tiden utvecklas för att alltid kunna utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt. Han framhåller gärna personalen som han ser som företagets ansikte utåt. – Jag trivs med att vara ute och jobba tillsam-

Trädfällning kan betyda höga höjder, men en Arborist är van vid det

VD Petter Karlqvist mans med medarbetarna. Utan dem vore vi inget av det vi är idag. Det är de anställda som är själva företaget och som hanterar våra kunder och samarbetsparters, berömmer Petter Karlquist. Säkerheten främst För en arborist kommer alltid säkerheten i främsta rummet. – Vi har ett klart och tydligt säkerhetstänk i företaget, säger Petter och nämner bland annat arbete med maskiner, såsom motorsågar. – Alla våra medarbetare har motorsågsutblidning och har prövats i sina kunskaper i ett praktiskt prov, berättar han. Detsamma gäller klättring och arbete på hög höjd. Personalen genomgår kontinuerligt kompetensutvecklande utbildningar och innehar de certifieringar som krävs för arbete med sele på hög höjd.

– Om något mot förmodan går fel och olyckan trots allt skulle vara framme vet medarbetarna hur de ska ordna upp situationen. Jobbet kräver ju också en del fysiskt arbete och samtliga är bra rustade för att arbeta som arborist, konstaterar Petter. Han berättar avslutningsvis att man just nu söker efter nya, större lokaler. De nuvarande börjar bli trångbodda för den växande verksamheten.

– Vi känner att det är ett rätt steg att ta. Vi räknar med att växa ytterligare och då är det viktigt att det finns utrymme för fler medarbetare, menar Petter Karlquist.

VI KAN TRÄD

Ta hjälp av professionella arborister. Ta hjälp av oss! Arboteket Ab • 013-101120 • www.arboteket.se • info@arboteket.se


s • Täckbark m.m.

östergötland

storsäck (1m3)

ov och önskemål. h lossning med lastmaskin sarbeten. d sopmaskin. 26

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsjord för många olika ändamål Vi som trodde att jord är jord bör tänka om. På Säby Maskin & Jord AB tar man fram en mängd olika jordsorter för varierande ändamål, och det är en synnerligen noggrann process som ligger bakom. Med olika recept skapar man jordkvaliteter för en mängd olika användningsområden.

Trädgårdsdax!

Träd

Det är Lars Swanberg som ligger bakom företaget Säby Maskin & Jord AB. Han drev ett lantbruk på 125 hektar och började under 80-talet med sin lastmaskin att transportera ut jord till lokala byggföretag. – Jag märkte att intresset och efterfrågan ökade, vilket gjorde att jag började intressera mig för att ta fram jord i olika kvaliteter för olika ändamål. Sedan dess har vi vuxit till en stark aktör inom detta område, berättar Peter, son och delägare i företaget. Han förklarar att det handlar om en avancerad process med olika recept och blandningar. Det rör sig om en mängd kontroller och kvalitetstester för att få fram en optimal produkt för varje enskilt ändamål. – Vi sorterar så kallad råjord och förädlar jorden i våra tre sorteringsverk, vilket garanterar hög kvalitet. En stor del av råmaterialet köper vi från Econova AB i Norrköping, och genom dem får vi också god hjälp beträffande jordanalyser, recept på jordblandningar med mera, säger Peter Swanberg.

Trädgårdsdax!

• Planteringsjord • Anläggningsjord • Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Trädgårdsdax! Trädgårdsdax! Nu •även leverans i storsäck (1m3) Planteringsjord • Anläggningsjord Vi blandar jord efter behov och önskemål. • Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m. Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin

samt grävmaskinsarbeten. 3 • Planteringsjord • Anläggningsjord Nu även leverans i storsäck (1m ) Sandupptagning med sopmaskin.

Olika sorter Säby Maskin & Jord AB kan erbjuda en mängd olika jordsorter, såsom anläggningsjord som lämpar sig för all slags anläggning som gräsytor och planteringar. Man erbjuder också planteringsjord samt sorterad matjord för bland annat enklare entreprenader, gräsytor och naturlika anläggningar. Härutöver kan man också leverera torv och mull, till exempel jordförbät-

tringsbarkmull som ökar porvolymen i jorden och som lämpar sig speciellt vid lerjord. Två andra produkter är fibermull, det vill säga komposterad träfiber som förbättrar strukturen och den vattenhållande förmågan, samt frästorv med liknande egenskaper, och som lämpar sig väl för sandjord och när man vill sänka pH-värde och näringsinnehåll.

• Planteringsjord • Anläggningsjord Vi blandar jord efter behov och önskemål. • Sandlådesand •lastmaskin Grus • Täckbark m.m. Planering, schaktning, lastning och lossning med • Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m.

Nu även leverans i storsäck (1m3) Vi blandar Nu även leverans i storsäck (1m ) jord efter behov och önskemål. samt grävmaskinsarbeten. 3 Sandupptagning med sopmaskin.

Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin Vi blandar jord efter behov och önskemål. Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin samt grävmaskinsarbeten. samt grävmaskinsarbeten. Sandupptagning med sopmaskin. Sandupptagning med sopmaskin.

Lars Swanberg

Entreprenaduppdrag Säby Maskin & Jord AB utför också olika former av entreprenaduppdrag, såsom snöröjning, grävningsarbeten, sopning och sandupptagning. – Tack vare vår stora maskinpark, som i dagsläget består av ett 15-tal olika maskiner, står vi för en riktigt stark bredd. Vi förfogar över allt ifrån sopningsmaskiner till lastmaskiner, upplyser Peter Swanberg och nämner att man även jobbar med viss lammproduktion. Peter har nio anställda i företaget som ofta verkar i rollen som underentreprenör åt större

bolag, exempelvis Svevia. Han upplever en ökad efterfrågan på företagets tjänster och produkter. – Vi utvecklas ständigt och får hela tiden bekräftelser på att våra kunder ser oss som specialister inom vårt område, säger Peter och lyfter i sammanhanget fram det goda samarbete man har med Econova i Norrköping och kontaktpersonen Dag Lindahl. – Vi fortsätter att utveckla företaget mot tillväxt och tror på vår jordhantering, avslutar Peter.

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Trädgårdsdax! Säby &Jord Jord AB SäbyMaskin Maskin & AB Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse Öppet: Vard. 7.00-16.00 eller efter överenskommelse

• Plante

Säby Maskin & Jord AB • Planteringsjord • Anläggningsjord Säby Maskin & Jord AB • Sandlådesand • Grus • Täckbark m.m. •

Nu även leverans i storsäck (1m3) Vi blandar jord efter behov och önskemål. Planering, schaktning, lastning och lossning med lastmaskin samt grävmaskinsarbeten.


småland 27 www.svenskleverantorstidning.se

Ledande tillverkare av transportvagnar och påbyggnader Det som under 70-talet började med tillverkning av marknadsledande husvagnar har genom åren utvecklats till produktion av moderna och högkvalitativa transportvagnar och påbyggnader. ABC Karossen i Mönsterås AB har gjort en lång resa och är alltjämt en aktör i branschens framkant.

För oss är det viktigt att hela tiden ligga i framkant och utveckla nya, innovativa lösningar.

Det är Kenth Rydhage samt broder Michael som leder verksamheten i dagens ABC Karossen i Mönsterås AB, men det var deras far Ragnar som lade grunden till företaget 1977. Ragnar startade ett tillverkningsföretag inom fritidssektorn, närmare bestämt husvagnstillverkaren ABC-Vagnen, som stod för en synnerligen välkonstruerad och, än idag, välkänd husvagn. Den tillverkades i Mönsterås och var en riktig kvalitetsprodukt, tekniskt innovativ i branschens framkant.

VD Kenth Rydhage & Produktionschef Michael Rydhage som tillsammans driver ABC Karossen – På den tiden fick människor i allmänhet fler veckors semester och mer i plånboken tack vare högkonjunkturen som rådde, och härigenom var det många som bestämde sig för att skaffa husvagn. Det var goda tider även för företaget, och man lyckades upprätthålla god lönsamhet och en positiv utveckling i bolaget även när konjunkturen vände, berättar Kenth Rydhage. God utveckling Företaget hade ända sedan starten legat långt fram tekniskt sett och i sortimentet ingick även

Limmning pågår enligt Sandwich Tekniken ABC Karossens specialité

husbilar och den heltäckta släpvagnen Cargo, vilken till stor del ligger till grund för dagens tillverkning av högkvalitativa transportvagnar. – Tekniken med egenlimmade sandwichelement utgör grunden i vår tillverkningsline. Under mitten av 90-talet började vi använda oss av dessa när vi producerade skåp till transportbilar. Samtidigt säkrade vi en viktig order med Statoil, för vilka vi än idag levererar skåp till deras uthyrningslastbilar. Detta medförde att vi var tvungna att bygga ut våra lokaler och modernisera verksamheten ytterligare. Det var ett stort steg för ABC Karossen, säger Kenth och berättar att han vid den här tiden hade börjat driva firman tillsammans med sin bror Michael. Sedan dess har utvecklingen fortsatt till dagens ledande producent av kundanpassade transportvagnar och påbyggnader. Man jobbar med allt ifrån serieproduktion till enstyckstillverkning och sysselsätter ett 20-tal anställda i den toppmoderna produktionsanläggningen i Mönsterås. Passion, service och flexibilitet Med hjälp av sandwichmetoden tillverkar ABC Karossen lösningar som är både kyl- och värmeisolerade. Man skapar också påbyggnader enligt kundspecifika behov. – Inom kort kommer vi att börja tillverka olika flexibla påbyggnader åt bland andra Mercedes och framöver kommer vi även att inleda ett samarbete med Fiat. Vi utvecklar hela tiden nya innovativa lösningar för 3,5 tons-chassin, säger Kenth Rydhage och tillägger att företaget innehar FR 2000-certifikat. – Vi är passionerade och jobbar med en hög servicegrad. Vi kan det vi gör och är flexibla i vårt sätt att arbeta, vare sig det handlar om serieproduktion eller enstyckstillverkning. För oss är det viktigt att hela tiden ligga i framkant och utveckla nya, innovativa lösningar. Det handlar om att ständigt bli bättre, avslutar Kenth Rydhage.

Taket ska monteras på ett 3,5 tons chassi.

Besöksadress: Kvarngatan 40 383 32 Mönsterås Postadress: Box 111 383 23 Mönsterås

Telefon: 0499-132 40 www.abckarossen.com kenth@abckarossen.com


28

småland www.svenskleverantorstidning.se

En expert på markjustering inför asfaltering och gjutning I samband med asfalteringsprojekt och gjutning av grunder anlitas Ingelstad Gräv & Markarbete AB. Företaget med ägaren Tobias Jönberg i spetsen är en expert på markjustering och förfogar över en modern maskinpark för ändamålet.

Tobias Jönberg driver Ingelstad Gräv & Markarbete AB och är specialiserad på justeringar innan asfaltering eller gjutning av större grunder. Efter att ha arbetat som anställd grävare hos Liljegrens startade han sitt företag i liten skala. Företaget arbetar i hela Småland och Blekinge. – Jag startade företaget som enskild firma 2007 och bildade aktiebolag 2013. Efter fordonsentreprenadgymnasiet körde jag speedway på heltid i åtta år i både Sverige, England och Polen, berättar Tobias och fortsätter: – Jag hade många kontakter och kände folk lite överallt, så jag började med en grävmaskin och köpte en ny efter ett år samt anställde en person. Kraftfulla maskiner På senare år har Tobias avvecklat grävarna och fokuserat på arbeten med Bobcatmaskiner. Med dem gör man justeringar av marken innan

Tobias Jönberg

asfaltering eller gjutning. – Dessa maskiner är oerhört kraftfulla och smidiga att arbeta med, säger Tobias. Det rör sig om specialmaskiner med stor kapacitet och det krävs kunnigt folk för att köra dem. De är bland annat utrustade med avancerad GPS-utrustning för att kunna utföra väldigt exakta arbetsmoment och till och med göra utsättningar. – Vi har investerat i nya maskiner för att kunna hänga med när det gäller både miljökrav, arbetsmiljö och tekniska system, upplyser Tobias Jönberg. Stabil aktör Asfaltsbolaget är en stor kund för vilken två Bobcatmaskiner är inhyrda hela tiden, men Ingelstad Gräv & Markarbete utför också uppdrag åt både kommuner och andra privata företag. Man justerade till exempel mark inför gjutning av ett 55 000 kvadratmeter stort shoppingcenter i Kristianstad. – Våra styrkor är att vi har mycket kompetent folk som kör maskinerna. Vi är ansvarstagande och har en hög leveranssäkerhet. Vi är ett stabilt företag som jobbar effektivt och har gått från noll till ett välmående bolag, avslutar Tobias Jönberg.

En specialist på vattenfilter Rent vatten är en livsnödvändighet för oss alla, och för de med egen brunn är det A och O att vattenkvaliteten ses över regelbundet. Dag Idbrant är en expert på vattenfilter och vänder sig med sitt stora kunnande och långa erfarenhet till såväl privatpersoner som företag.

drivit den egna firman Dag Idbrant VVS AB. Till skillnad från andra företag i VVS-branschen har Dag valt att endast fokusera på vattenfilter. Han har ett stort kontaktnät och servar flera större företagskunder, till exempel Brännehylte i Hillerstorp och Mörtfors mellan Västervik och Oskarshamn. Nämnas kan även Ottenby Fågelstation på Öland samt, naturligtvis, många privatkunder.

Dag Idbrant är en sann specialist på vattenfilter. Han har mer än tjugo års erfarenhet och startade eget efter en lång anställning på ett företag i branschen. Sedan hösten 2014 har han

Serviceåtgärder En privat brunn kan drabbas av problem som behöver åtgärdas. Vattnet kan börja smaka eller lukta illa. Tvätten kan bli missfärgad och

fakta Vanliga vattenproblem: Surt vatten har oftast lågt pH-värde vilket ökar risken för frätskador på rör, varmvattenberedare och kranar. Detta kan även orsaka missfärgningar i tvättställ, WC-stolar osv. Förhöjda halter av järn och mangan kan leda till missfärgning av tvätt samt igensättning av ledningssystemet. Hårt vatten är tecken på för mycket kalk i vattnet. Det ger ofta vita beläggningar och fläckar på glas och kokkärl samt på sanitetsporslin och diskbänkar. Det kan även förkorta livslängden på elpatroner i uppvärmningssystemet samt påverka exempelvis diskmaskinen negativt. Fluorid i högre halter kan påverka så att missfärgningar av tänderna uppstår med fläckar på emaljen, främst hos barn. Radongas är oftast förkommande i bergborrade brunnar där berggrunden innehåller denna radioaktiva gas. Svavelväte/sumpgas är en naturlig gas som oftast uppträder i borrade brunnar och som ger en otrevlig doft av "ruttna ägg" när man öppnar kranen. Naturliga humusämnen (döda växtdelar) och tillförda bekämpningsmedel är andra olägenheter som kan uppstå. Källa: waterteam.se

Ingelstad Gräv & Markarbeten AB Tobias Jönberg Telefon 0761-354491 Epost: igm@hotmail.se

Dag Idbrant tvättstället kan få beläggningar. Vissa drabbas av grönt vatten när de tvättar håret. Glas och porslin kan få beläggningar. – Problemet med egna brunnar är vanligen förekomsten av järn och mangan, berättar Dag. – Lågt pH-värde behöver också åtgärdas. Serviceåtgärder innefattar exempelvis påfyllning av filtermassor och kontroller av cirkulationspumpens funktion. Det gäller helt enkelt att se till att allt fungerar. Ibland behövs även ett UVfilter mot bakterier, förklarar han. Om kunden så önskar och bor på längre avstånd kan denne skicka krånglande styrenheter till Dag, som servar dem och skickar tillbaka dem till kunden med vändande post. – Det är bra att serva sitt vattenfilter varje år. Man förebygger problem och får en återkom-

mande bekräftelse på att funktionen är optimal, säger Dag Idbrant. Små och stora kunder Man bör, enligt Dag Idbrant, också anpassa sin anläggning efter maxuttaget. Ett underdimensionerat filter kan orsaka att brunnsvattnet passerar ofiltrerat, vilket kan få stora konsekvenser. Ett företag som Brännehylte kan förbruka 50 kubikmeter vatten per dygn, medan en privat villa bara förbrukar en bråkdel av detta. Oavsett omfattning; Dag kan sina grejer. – Jag har lång erfarenhet och inställer mig snabbt när läget är akut. Jag tar ett vattenprov både före och efter serviceåtgärd, och ytterligare ett prov fjorton dagar efter service för att säkerställa att vattnet håller godkänd kvalitet, avslutar Dag Idbrant.


småland 29 www.svenskleverantorstidning.se

Smarta lösningar kring teknisk isolering Energi Isolering Sydost AB levererar ett komplett sortiment av professionella isolerprodukter. Här tar man inga genvägar för att utöka kundkretsen – högkvalitativa produkter och lösningar är vad som gäller.

Christoffer Söderstedt och Peter Lundin startade Energi Isolering Sydost AB under sommaren 2014, och det var ett enkelt val, enligt de båda. – Vi var mer eller mindre var tvungna eftersom vår dåvarande arbetsgivare skulle gå i pen-

En del av personalstyrka på Energi Isolering

Kvalite på arbeten från Energi Isolering

Christoffer 073-075 17 06

sion och därför tänkte avveckla sitt företag. Valet mellan arbetslöshet och att driva företag var självklart, konstaterar Christoffer som liksom sin kollega hade arbetat med teknisk isolering under lång tid. – Redan från start hade vi tillgång till ett väl utbrett kontaktnät, vilket gjorde att vi genast fick en hel del att göra. Så har det fortsatt, idag är vi mycket omtyckta och har gott renommé hos våra kunder, konstaterar Peter Lundin. Bred kompetens Christoffers och Peters filosofi är enkel; man vill tillvarata sin mångåriga kompetens, lära av de brister som branschen upplever och utifrån detta ta fram nya, smartare och bättre lösningar. Idag har man sju anställda och verkar över hela Kalmar län med teknisk isolering, ofta i rollen som underentreprenör i olika projekt. – Vi ser oss som en modern aktör i branschen där såväl vi själva som våra medarbetare har erfarenhet och bred komptens, säger Christoffer Söderstedt och berättar att man verkar inom fyra huvudsakliga områden. Företaget är expert på ventilationsisolering och isolerar alla typer av system. Man har också stor kompetens inom plåtarbeten och isolerar också

alla typer av VVS-installationer samt erbjuder brandtätning. – Vi arbetar med produkter från Isover. Vi jobbar märkesoberoende med anser själva att Isover håller mycket hög kvalitet, säger Peter och kommer därmed in på en filosofi som man är noga med att upprätthålla i Energi Isolering; kvalitet före lågt pris. – Om man bara är ute efter att hitta den billigaste aktören lär man inte landa hos oss. Vi levererar kvalitet till rätt pris eftersom de komponenter vi använder håller högsta klass. Vi vill att våra kunder ska bli hundra procent nöjda och återkomma till oss nästa gång de är i behov av teknisk isolering, fastslår Peter Lundin. Bland återkommande kunder finner vi bland andra Hammarstedt AB, Avent AB och Tovent i Mönsterås. R-Licens Energi Isolering AB innehar R-Licens, vilket är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag med ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för Rekommenderat Företag. – Vi har alltid arbetat enligt dessa riktlinjer och ser licensen som ett kvitto på att vi gör det bra. Vi har ett socialt ansvar för våra anställda att se till att de gör ett bra jobb och i slutändan får bra betalt. Vi har en härlig sammanhållning och umgås en hel del även på fritiden, berättar Christoffer Söderstedt. Liksom sin kollega både tror och hoppas han att Energi Isolering ska fortsätta växa och utvecklas. – Inom ett par år räknar vi också med att kunna flytta till mer ändamålsenliga lokaler. Det blir en naturlig följd av företagets starka utveckling, säger Christoffer Söderstedt och Peter Lundin.

Peter 070-953 58 07


30

småland www.svenskleverantorstidning.se

Maskinuthyrare med bredd

Erik Gustavfsson och Per Ringberg driver EPAB Maskintjänst tillsammans Företag och privatpersoner i behov av hjulgrävare, hjullastare, traktorer med mera har i EPAB Maskintjänst AB en trygg och stabil uthyrare. Med sin breda maskinpark kan man tillgodose alla behov, samt även åta sig entreprenaduppdrag i egen regi.

Per Ringberg och Erik Gustavsson startade EPAB Maskintjänst 2009. – Vi hade båda lång erfarenhet av entreprenadtjänster sedan tidigare och en stark vilja att utföra uppdragen i egen regi, berättar Per och presenterar företagets breda koncept. EPAB Musiktjänst AB erbjuder maskinut-

hyrning och har en bred maskinpark bestående av bland annat hjullastare, hjulgrävare, vältar och traktorer. Man håller maskinparken uppdaterad kontinuerligt för att möta kundernas krav och önskemål. EPAB hyr ut maskinerna med eller utan förare samt erbjuder härutöver relaterade entreprenadtjänster, såsom schaktning vid markarbeten, grävmaskinstjänster till VAarbeten, snöröjning och buskröjning. – Vi har erfarenhet av alla slags anläggningsoch exploateringsarbeten, såväl stora som små. För närvarande har vi hög beläggning, men vi hyr in det vi behöver, berättar Per Ringberg. Gott rykte Per beskriver EPAB Maskintjänst som ett självspelande piano. – Många där ute vet vad vi går för och vårt anseende står högt i kurs bland våra kunder, berättar Per. Han förklarar att EPAB arbetar i ett upptagningsområde som i princip är obegränsat geografiskt sett. Verksamheten utgår från Högsby men man arbetar helt enkelt där kunderna behöver dem. – Primärt handlar det om maskinuthyrningar eller dräneringsuppdrag, lyftuppdrag, vägbyggnationer, dikesgrävning med mera. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser, menar Per Ringberg.

Framtidstro Peab, Skanska, kommuner och entreprenörer är bara några av uppdragsgivarna, liksom en hel del privatpersoner. Både Per och Erik ser positivt på företagets framtid. – Vi har ambitionen att fortsätta utveckla verksamheten, inte minst på maskinsidan och

Hantverkarvägen 17 380 53 Fliseryd tel. 070 - 649 64 40 kontakt@epab.se www.epab.nu

vill förstås även fortsätta växa. Det gör vi med nöjda kunder och väl utförda uppdrag. Framtiden ser spännande ut med en hel del projekt på gång och en uppåtgående konjunktur. Det finns en stark och tydlig byggnations- och investeringsvilja, konstaterar Per Ringberg.


småland 31 www.svenskleverantorstidning.se

Allt fler lockas till Glasrikets Golfklubb

Skickligt slaget bunkerslag på Glasrikets vackra bana Åter igen börjar fler och fler svenskar spela golf. Utvecklingen är tydlig i Glasrikets Golfklubb där den natursköna 18-hålsbanan lockar allt fler. Såväl nybörjare som erfarna spelare nyttjar banan där man hela tiden satsar på förbättringar.

Glasrikets Golfklubb grundades 1992 av Kenneth Magnusson, en entreprenör och golfspelare som också ägde banan. Till en början fanns ett motstånd från politiker och en del närboende men till sist fick man tillstånd att bygga en sexhålsbana, som sedermera har byggts ut etappvis. År 2000 löstes Kenneth Magnusson ut. Numera äger Sandsbro Golf AB banan som man tidigare arrenderade och Glasrikets Golfklubb hyr den. 2003 byggdes nuvarande 18-hålsbana. Goda resultat Golf har varit en krisbransch under de senaste tio åren med ett flertal konkurser och rekonstruktioner. Glasrikets Golfklubb har dock klarat sig bra och stått på egna ben. Trenden med ett minskande spelarantal, som började med bankkrisåret 2008 har vänts och de tre senaste åren har medlemsantalet ökat igen. – Vi har hanterat situationen genom att öka intäkterna, men framför allt genom att vara mycket försiktiga med utgifterna, berättar ordföranden C-G Göthe. – De senaste åren har vi haft goda resultat och 2016 fick vi ett överskott på 1,2 Mkr. Överskottet återinvesteras i verksamheten, vi leasar

C-G Göthe ordförande Banan slingrar sig fram genom vacker Småländsk natur nya maskiner vilket gör att vi har en fullgod maskinpark. ”Bra friskvård” Föreningen har 1 350 medlemmar, varav 800 fullbetalande seniorer. Graham Crisp är ny tränare sedan två år och i Mattias Öst har styrelsen en eldsjäl som brinner för juniorverksamheten. Många börjar som juniorer och bland medlemmarna finns ett åldersspann från knattar till 90-plussare. Trots olika kunskapsnivåer kan man få till spännande dueller på golfbanan tack vare handicap-systemet som utjämnar oddsen. – Golf är bra friskvård, säger C-G Göthe och

GLASRIKETS GK Fylleryd, 355 92 Växjö Tel: 0470-653 20 info@glasriketsgk.se www.glasriketsgk.se

upplyser om att för den oerfarne som vill pröva på finns en liten sexhålsbana med Pay and Play. – Man kan låna klubbor och få en inkörsport till sporten utan att behöva investera större belopp innan man vet om man vill fortsätta. Många trivs med att spela på vår bana eftersom den håller hög kvalitet. Vi har en god familjär stämning och en positiv omgivning, säger C-G. Golfbanan ligger i ett naturskyddsområde vilket innebär vissa restriktioner. Länsstyrelsen har gjort en skötselplan för Fylleryds naturreservat, vilket innebär att ädla träd skall vårdas. Man får ej hugga eller gräva utan tillstånd, inte heller bygga på området. Det innebär också ett

skydd mot expropiering av kommunen som aktivt söker efter ny mark att bygga bostäder på. Projekt på gång Närmast i planeringen ligger skapandet av ett träningsområde för inspel och en green som tas i drift under senhösten. Även bunkrarna skall åtgärdas så att de får en jämnare kvalitet. Restaurangen är uppskattad och har fått en ny krögare. Den är på god väg att bli en kvarterskrog för de närboende för den goda matens skull.

fakta

Handicap är ett värde som representerar den golfskicklighet en spelare anses ha. Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för spelare på olika nivåer av golfskicklighet att tävla mot varandra i handicaptävlingar på ungefär lika villkor. Dessutom kan handicap tjäna som grund för rankning av spelare i tävlingssammanhang och där utgöra grund för kvalificering. Handicap kan också användas för att mäta relativ prestation och utveckling av skicklighet på individnivå. Källa: www.golf.se


32

småland www.svenskleverantorstidning.se

Städtjänster med hjärtat på rätta stället

Thomas och Susanne Svensson driver Ha-Ren Städservice i Oskarshamn Ha-Ren Städ & Allservice är städföretaget med det stora hjärtat. Här är det fasta priser, ordning och reda, samt schyssta villkor som gäller, ett koncept som attraherar såväl företag som privatpersoner.

Det var Thomas och Susanne Svensson som startade Ha-Ren Städ & Allservice 1997 när de bestämde sig för att flytta till Oskarshamn för att starta eget tillsammans med några vänner. – Ursprungstanken var att erbjuda byggrelaterade tjänster men när byggkonjunkturren störtdök fick vi snabbt börja tänka i nya banor, berättar Susanne. Städuppdrag föll sig naturligt och man hade redan från början en vision om att hela tiden utveckla företaget mot helhetslösningar. – Vi började med hemstäd och företagsstäd och när kunderna såg att vi gjorde bra ifrån oss spred sig ryktet. Det blev en ringar på vattneteffekt och snart började vi även med fönsterputs och trädgårdsskötsel. En nöjd kund är en glad kund och vi har därför alltid arbetat metodiskt med flexibilitet och kundanpassade lösningar, förklarar Susanne. Fast pris gäller I Ha-Ren Städ & Allservice jobbar man alltid med ett stort hjärta och till rätt pris. – Vi är kanske inte billigast, men vi kan det vi gör, säger Thomas. Idag har företaget 17 anställda. Susanne sköter administrationen och Thomas själva driften ute bland medarbetarna. Man ser sig om ett kundvänligt städtjänstföretag för såväl privatpersoner som företag och kommuner, och jobbar efter principen med fasta priser.

– Om vi har gett kunden ett pris är det detta som gäller. Visst händer det att fler timmar än avtalat behövs, men i dessa fall löser uppdraget med glädje och kunnighet. Vi vill gärna att våra kunder ser oss som en partner och problemlösare, vi jobbar med helheten, betonar Thomas Svensson. Efterlyser lika villkor Ha-Ren Städ & Allservice innehar R-Licens, vilket är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att man bedriver en seriös verksamhet. Thomas och Susanne konstaterar dock att städbranschen inte känns helt ren mot bakgrund av att alla aktörer inte konkurrerar på samma villkor. – Det finns faktiskt statliga bolag som inte konkurrerar på samma villkor som vi och andra företag likt vårt. Det känns inte bra och är inte rättvist mot oss småföretagare. Regeringen pratar ofta om att de vill hjälpa oss småföretagare på olika sätt, men så vitt vi kan se händer ingenting. Vi behöver hjälp med konkret handling, inte bara i ord. För oss känns det viktigt att vara öppna med detta, för vi tror att många liknande företag upplever samma sak, säger Thomas och Susanne Svensson. De båda ser trots allt ljust på företagets framtid. De utstrålar envishet och har för avsikt att fortsätta utveckla företaget. – Vi kikar på fler flexibla lösningar på alla fronter inom vår bransch och tror på vår vision. Vi vill föregå med gott exempel och ligga i framkant när det gäller arbetet för lika villkor för oss småföretagare.

En glad fönsterputsare från Ha-ren Städservice

Ha-Ren Städ och Allservice AB Östra Torggatan 1 572 30 Oskarshamn 0491-16218 Mobil 0702799078

Kontorstider Mån – Tis 9:00-15:00


småland 33 www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare inom transportband och hydraulik

Halkjaers Bandservice AB är en trygg problemlösare när det gäller transportband och hydraulik. Man säljer och monterar såväl lätta som tunga transportband och driver en komplett butik för både privatpersoner och företag.

Magnus Halkjaer leder verksamheten i Halkjaers Bandservice AB och berättar att det var hans far och mor, Leif och Elisabeth Halkjaer, som startade företaget 1982 i hemmets garage på Stubbemålavägen i Mönsterås. Familjeföretaget växte ur garaget och fem år senare flyttade man till de centrala delarna av Mönsterås. Strax därefter växte man ur även dessa lokaler och flyttade till nuvarande lokaler på Kvarngatan. – Idag är vi nio anställda och pappa och mamma är fortfarande aktiva i företaget. Vi jobbar över i stort sett hela Småland, men det händer att vi även åtar oss uppdrag i övriga delar av Sverige, berättar Magnus. Helhetslösningar På Halkjaers Bandservice AB ser man sig som en effektiv problemlösare inom transportband och hydraulik. – Vi säljer och monterar transportband, drivremmar och modulband från Forbo, och kan tack vare deras breda sortiment lösa de flesta driftsoch transportbehov. Vi säljer och monterar även tunga transportband från Primogum och kan härigenom även erbjuda ett brett sortiment av transportbandstillbehör, såsom rullar, slitgummi och bandavskrapare. Härutöver tillhandahåller vi också reparationer på pumpar och cylindrar i vår moderna verkstad, berättar Magnus Halkjaer. Halkjaers Bandservice kundanpassar lösningar efter behov. I många fall handlar det om helhetslösningar som innefattar konstruktion, tillverkning i den egna verkstaden samt montering ute hos kund. – Södra Cell i Mönsterås är en av de kunder

som vi hjälper med hela processen, alternativt delar av den. I detta ingår även underhåll, service och reparationer, vilket är en utveckling som blir allt vanligare i branschen. Det är en utveckling vi välkomnar, säger Magnus. Halkjaers Bandservice verksamhet innefattar även en komplett butik för både privatpersoner och företag. Här finner vi bland annat kilremmar, industrislangar, luftkopplingar, lager, kedjor, bult, kap- och slipskivor, elektroder och oljor. Nya ägarförhållanden Ägarförhållandena i Halkjaers Bandservice AB är under förändring, då två andra företag i början av juli kommer att gå in som delägare. – Det innebär utökade möjligheter för oss att anta de utmaningar som föreligger framöver. Vi ser mycket fram emot detta, säger Magnus som även fortsättningsvis kommer att inneha VDrollen. – Det är dags att utveckla och stabilisera företaget för framtiden. Med de nya ägarförhållandena kommer vi att ha de muskler vi behöver, avslutar Magnus Halkjaer. VD Magnus Halkjaer & Grundaren till Halkjaers Leif Halkjaer

Vi på Halkjaers löser dina problem när det gäller transportband och hydraulik. Vi kan bandservice. Box 147, 383 23 Mönsterås • Besöksadress: Kvarngatan 38 • 0499-135 74 • info@halkjaers.se • www.halkjaers.se


34

småland www.svenskleverantorstidning.se

Stark servicepartner inom hydraulik, tryckluft och filtrering Söders Maskinservice redo för utmaningar anställda. Härutöver driver man även filialer i både Kalmar och Karlskrona.

Söders Huvudkontor i Oskarshamn – Jag arbetade utomlands under flera år och kände att tiden kanske var mogen för att jobba i Sverige. Några av de kunder jag servade föreslog att jag skulle starta eget och hyra ut mina tjänster till dem och till slut nappade jag på idén. Det är ett beslut jag aldrig har behövt ångra, liksom att låta Tommy och Anders bli delägare i bolaget. På så sätt stärkte vi organisationen och behöll den kompetens som vi har arbetat upp under många år, säger Mats som kan se tillbaka på en tid med en mycket god utveckling för Söders Maskinservice. Verksamheten utgår från Oskarshamn där huvudkontoret ligger och sysselsätter 21

Hydraulik, kompressorteknik och filtrering är Oskarshamnsföretaget Söders Maskins specialiteter. Man står för ett helhetskoncept som innefattar såväl konstruktion och försäljning som underhåll och service. Allt i en anda som präglas av kvalitet, kompetens och tillgänglighet.

Söders Maskinservice AB leds av en trio bestående av Mats Söder, Tommy Sjöberg och Anders Jacobi. De två sistnämnda blev delägare i företaget för fem år sedan och det var Mats som drog igång verksamheten under slutet av 80-talet.

Brett koncept Söders Maskinservice säljer, konstruerar, underhåller samt utför service och tecknar avtal för service inom hydraulik, kompressorteknik och filtrering. Företaget levererar kompressorer, kundanpassad hydraulik samt hydrauliska komponenter och filtreringslösningar inom respektive produktben. – Vi är en av de ledande aktörerna i branschen för högtryckskompressorer, vilket vi är stolta över. Verksamheten kretsar kring ett antal huvudområden, men faktum är att mycket vävs samman, vilket gör att det är bredden som är vår styrka tillsammans med spetskompetensen inom vart och ett av dessa områden, säger Mats Söder. Söders Maskinservice representerar ett brett sortiment av kompressorer och högtryckskompressorer, hydrauliklösningar som ventiler och pumpar, hydraulaggregat, motorer, flödesledare, ledningskomponenter såsom slang och rör, svivlar och adapter, samt en mängd olika filter – allt ifrån luft- och oljefilter till processfilter. Härutöver erbjuder man ett utbud av entreprenadlösningar, såsom hydraulhammare, rivningstänger, hydrauliska och pneumatiska spettmaskiner och rivningssaxar samt Darda spräckutrustning för berg och betong. – Något vi har arbetat med i många år är högtryckskompressorer. Och i höstas var vi till-

Två av många leveranser av rör- och slangsatser till Oskarshamns Varvet som bygger maskiner sammans med vår leverantör Sauer Compressors med om att få en prestigeorder gällande levererans av högtryckskompressorer till marinens nya Ubåtar A26, som ska tillverkas av försvarsoch säkerhetsföretaget Saab, säger Mats Söder. Framtidsoptimism Mats beskriver Söders Maskinservice som ett modernt tjänsteföretag med en bred spännvidd inom de områden man jobbar. Han kan se tillbaka på många framgångsrika år och han har all anledning att se ljust även på framtiden. – Vi kommer att fortsätta utveckla vårt koncept, samtidigt som vi fortsätter att fokusera på service och kvalitet i relationen med våra kunder. Vi räknar med ökad tillväxt och en växande personalstyrka. Ambitionen är att förbli en komplett leverantör och samarbetspartner inom vårt gebit och fortsätta växa tillsammans med våra kunder, avslutar Mats Söder.

Söders erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster för industri, kärnkraft, off-shore, sjöfart och försvar. Verksamheten bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom tre verksamhetsområden:

K

• Ledningskomponenter

ER LTR ING I F • Oljefilter • Luftfilter

• Pumpar • Ventiler • Motorer

• Högtryckskompressorer

• Oljeanalys • Prospaektering • Byggnation

• Separationsfilter

• Skruvkompressorer

• Processfilter • Tryckluftsfilter

• Oljefria kompressorer

• Service

• Filteraggregat

• Kolvkompressorer

• Service/underhåll

underhåll.

PRESSO OM EKNIK T

R

DRAULIK Y H

• Service • Läcksökning • Optimering av

tryckluftsanläggningar

t!

Söders Complete Gas Solution

ENERAT SGeller MembranteO

A

PS

Arbete med hydrauliken på två lastluckor. Två mobilkranar fick bistå för att kunna öppna luckorna och komma åt hydrauliken.

RNknik

GA

Nyhe

Vi utför kompletta tekniska

lösningar för Gas separation inom

NITROGEN

OXYGEN

HELIUM

BIOGAS

följande områden:

NITROGEN – OXYGEN – HELIUM

Vi har ett team med servicetekniker som borgar för att våra kunder får professionell service, vilket förebygger driftstopp och optimerar anläggningen.

BIOGAS – VÄTGAS

VÄTGAS Vi samarbetar med de främsta inom hydraulik, ledningskomponenter, filtrering och tryckluft. ®

www.sysadvance.com

OSKARSHAMN - KALMAR - KARLSKRONA - MANDAL NORGE Hemsida: www.soders.eu | E-post: info@soders.eu

Tommy Jacobi byter 2st hydraulpumpar på Södra TIMBER Mönsterås


båstad

35

www.svenskleverantorstidning.se

Åkeriet som alltid ger personlig service Vi träffar Carl-Fredrik Ehrensvärd. Ägare till CFE åkeri i Båstad som berättar att han för fem år sedan fick ett erbjudande om att ansluta sig till lastbilscentralen LBCÄngstorp i Laholm.

Jag hade tidigare varit anställd och att nu skapa något eget kändes rätt och riktigt för mig. Det fanns ett antal krav och utbildningar som behövdes för att kunna driva den verksamhet jag nu utför. Jag har numera fått en god kunskap om att driva eget och vad det innebär. Till största del transporterar vi grus, schaktmassor och jord. Dessutom utför vi växlingsarbeten, arbete på väg samt plogning och saltning vintertid. Under Findus verksamhetstid i Bjuv transporterade vi även ärtslam till biogasanläggningar. Hög service och punktlighet – Våra kunder är mestadels byggföretag som

exempelvis NCC men vi utför även en del transporter åt privatkunder säger Carl-Fredrik. Våra kunder finns mestadels i Laholm och Båstad men kundgruppen sträcker sig hela vägen från Helsingborg till Falkenberg. Vi arbetar i en mycket konkurrensutsatt bransch och med hård prispress vilket gör att våra nyckelord är hög service och kvalitet samt att alltid hålla utsatta tider betonar Carl-Fredrik. Vad gäller samarbetspartners så har vi framförallt LBC-Ängstorp. Gärna fler kunder i Båstad – Vad gäller framtidsplanerna så vill jag gärna utöka vår kundgrupp och ansluta CFE åkeri till fler kunder, gärna från Båstad. Dessutom vill vi eventuellt utöka med ytterligare en chaufför. Ändå är det viktigaste för mig att kunna fortsätta att ge våra kunder en personlig service och hög kvalitet i våra uppdrag, avslutar en nöjd CarlFredrik Ehrensvärd.

Carl-Fredrik Ehrensvärd

Ett effektivt städbolag i Båstad Vi träffar idag Dolbiniené Audroné som berättar att hon startade sitt städföretag 2009 och att hon då var helt själv men att bolaget idag sysselsätter fem personer. Så behöver man hjälp med professionell och kostnadseffektiv städning är Audronia Städning och strykning ett bra val.

Vi utför men mängd olika typer av städuppdrag berättar Dolbiniené. – Byggstädning, flyttstädning, företagsstädn-

ing, kontorsstädning och butiksstädningar, men naturligtvis även hemstädning och strykning som ju också finns med i vårt företagsnamn. Löser alla typer av uppdrag – Vi är professionella och flexibla och vi jobbar med alla typer av städuppdrag. Så om en kund vi utfört arbete hos också kanske också vill ha hjälp i trädgården så gör vi även det. Vi kan också få ett uppdrag från en familj som befinner sig utomlands och där frun i huset ringer oss från Spanien och ber oss städa hela huset och plocka fram utemöblerna för att de snart kommer hem, och vill komma mötas av ett nystädat hem. Ingenting är omöjligt för oss.

Jag kan också berätta att min ena dotter har en stor städfirma här i Båstad och den är förstås en konkurrent till oss, men vi har våra kunder och de har sina kunder så det är inget problem med det. Kommer att växa vidare – Vi vill att våra kunder ska komma till sitt hem eller till sitt företag och känna att det är rent och fräscht överallt. Att arbeta rationellt och effektivt som vi gör är en nyckel för att lyckas i vår bransch hävdar Audroné. De flesta av våra uppdrag är varannan vecka och om vi putsat fönster och speglar ena veckan slipper vi göra

det den andra veckan, så genom att göra jobbet bra varje gång så sparar vi tid på det sättet. – Eftersom företaget växer funderar jag nu på att ombilda bolaget till aktiebolagsform. Det innebär en större trygghet både för mig och för våra kunder och gör det också lättare att expandera framåt avslutar Dolbiniené Audroné.

Hård konkurrens som är stimulerande – Den största delen av våra kunder finns i Båstad, Torekov, och Ängelholm samt i de närliggande kommunerna och eftersom det är hård konkurrens inom vår bransch gäller det att hela tiden ha 100 % nöjda kunder och vara lyhörda för uppdragsgivarnas önskemål och feedback poängterar Dolbiniené. Även våra medarbetare är förstås en viktig del eftersom de vårt ansikte utåt.

DOLBINIENÉ AUDRONÉ -Städning & Strykning-

Lannamärkesvägen 303, 269 96 Båstad • 0708-24 90 19 adolbiniene@gmail.com

Dolbiniené Audroné

KONTAKTA OSS: Karupsvägen 18 269 40, Båstad

0705-62 73 46 fam.ehrensvard@telia.com


36

båstad www.svenskleverantorstidning.se

En kompetent aktör inom värmepumpar Vi möter Johan Svensson som 2008 startade företaget Servicebilen Swed som sysslade med byggnation och värmepumpar. Eftersom fokus mer och mer hamnade på värmepumpar blev det naturligt för mig att också ändra företagsnamnet till Båstad Värmepumpscenter AB.

– Jag arbetar helt själv och har under åren byggt upp ett stort servicenät av underleverantörer och samarbetspartners för att kunna leverera helhetslösningar till våra kunder berättar Johan. Hög kompetens inom värmepumpar – Till största del sysslar vi med dimensionering av värmepumpar och förslag på lösningar kopplat till besparingskalkyler. När det är dags för installationen använder jag mig av mitt nätverk av samarbetspartners säger Johan. – Vi erbjuder också service och felsökningar på värmepannor och andra värmesystem och till viss del även på ventilationssystem. Även varmvattenberedare och utrustningar för swimmingpooler ligger inom vårt kompetensområde tillägger Johan. Våra kunder består av 75 % privatpersoner och företagskunderna står för resterande 25 %. Geografiskt sett arbetar vi i

Johan Svensson

närområdet till Båstad med kringliggande orter och kommuner. En alltmer växande konkurrent som vi fått är internetbaserad handel med exempelvis luft-värmepumpar vilken är oerhört svårt att konkurrera prismässigt med. Alltid nära våra kunder – Vår styrka är att vi alltid finns på hemmaplan och inte åker så långt ut på uppdrag och det gör min tillgänglighet och servicenivå väldigt hög fortsätter Johan. Vi ökar kundkvaliteten samtidigt som vi genom väl genomförda installationer också får fler och fler serviceavtal som löper på. Genom vårt stora nät av samarbetspartners, exempelvis VVS-företag, ventilationsföretag, kylmontörer och elektriker får vi också många nya förfrågningar. Framtiden ser ljus ut – Vad gäller framtidsplanerna så växer utbytesmarknaden inom de områden som vi arbetar i och det gynnar oss. Solceller är också ett segment som vi tittar närmare på som är väldigt intressant, då marknaden fortsätter att vilja bli självförsörjande och att miljökraven blir hårdare. Fortsätter den marknaden att växa som den hittills gjort kommer vi framåt att satsa på detta område. Som avslutning betonar Johan vikten av att fortsätta stärka relationerna med både kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Ett byggnadsplåtslageri som firar 50-årsjubileum Hos A-Plåt i Förslöv är hantverkstradition, gediget yrkeskunnande och stolthet över ett estetiskt och varaktigt slutresultat honnörsord. Företaget fokuserar på hög servicegrad och alltid med kunden i fokus. Deras uppdrags kvalitet, funktion och utseende bygger på mångårig branschkunskap.

A-plåt grundades 1967 av Lennart Andersson och 1969 anställdes Lennarts bror Håkan. A-plåt kom att växa till åtta medarbetare och 1998 antog bolaget dess nuvarande form med flera av medarbetarna som delägare. – Själv kom jag in i bilden 1975 berättar Bengt Malm och vi är idag tre delägare, Bo Nilsson, Mats Svensson och jag själv. Nu har vi också erbjudit ytterligare två medarbetare att få köpa

in sig i bolaget som huserar på nästan 1 000 kvadratmeter och sysselsätter 10 personer. Byggnadsplåtslageri – Till största delen så är vi ett rent byggnadsplåtslageri och erbjuder lättsmide, klämsmide, tig och MiG-svetsning i aluminium och rostfritt stål berättar Bengt. Om vi tittar på våra kunder så är det faktiskt helt jämnt fördelat mellan byggnadsfirmor och privatkunder här på Bjärehalvön, Båstad och Ängelholm med omnejd. – Vi håller alltid hög kvalitet och en god servicenivå fortsätter Bengt. Två faktorer som är oerhört viktiga för att lyckas behålla och få nya kunder. Dessutom har vi väldigt bra samarbeten med några olika byggmästare vilket genererar många förfrågningar.

Dags att släppa fram yngre krafter – Vad gäller våra framtidsplaner så har vi ju nu bjudit in de övriga medarbetarna att gå in som delägare i företaget. Jag och Mats börjar ju komma lite till åren och för att fortsätta vara ett attraktivt byggnadsplåtslageri så måste de nya unga krafterna komma fram och succesivt växa sig in i företaget. Samtidigt vill vi fortsätta i samma anda som tidigare som varit ett framgångsrikt koncept för oss. Vi vill egentligen inte bli större utan vi är lagom stora som vi är avslutar Bengt Malm fylld av tillförsikt inför framtiden.

Lennart Andersson

Box 43 26903 Försölv Tel. 0431 45 05 35 Mail. info@a-plat.se www.a-plat.se

Ängelholmsvägen 28, 269 31 Båstad • Mobil: 0 702 – 13 01 52 • info@bvpc.se www.bastadvarmepumpscenter.se


båstad

37

www.svenskleverantorstidning.se

Electroplan Olight projekterar elinstallationer

​Bertil står till vänster och Björn sitter till höger Vi har stämt träff med Bertil Hervén som startade sin karriär som servicechef inom elbranschen redan 1974. 1980 fick han anställning inom Peab och började jobba som elkonsult och detta arbetade han med fram till 1996.

– Då kände jag att det var dags att göra något annat och startade eget berättar Bertil. Till en början höll vi till hemma hos mig och 1999 var vi tre medarbetare som i huvudsak arbetade med installationsföretag som vi utförde kalkyler, beräkningar och projekteringar åt. 2013 hittade jag en ledig lokal som passade för vår verksamhet och vi har i dagsläget expanderat till fem kompetenta medarbetare och vi har också inlett ett samarbete med företaget Oreo. Projektering och kalkyler Vår huvudsyssla är kostnadsberäkningar och olika kalkyler på projekt inom elinstallation. När en elinstallatör får in en förfrågan kommer vi in i bilden och bistår med kalkyler och kostnadsberäkningar för hela projektet. Vi utför även hela projekteringen med konstruktion och ritningsunderlag. En annan del där vi har hög kompetens är inom planering och styrning av belysning i syfte att spara energi och att bygga väldesignade och funktionella ljusmiljöer. Då arbetar vi med

verktyget KNX som är ett styrsystem för Conect och DALI. – Våra kunder finns från Malmö i söder till Halmstad i norr och är elinstallatörer, byggentreprenörer men även slutkunder som privatpersoner och företag fortsätter Bertil att berätta. Spännande framtidsplaner – Vad gäller framtidsplanerna så ska vi stärka vår position som en leverantör inom byggbranschen som levererar helhetslösningar. För att nå det målet behöver vi arbeta närmare byggentreprenörerna. Tillsammans med företaget som hyr lokaler av mig och som arbetar med projektering och kalkylering inom VVS kommer vi att kunna erbjuda marknaden en unik kompetens inom installationsprojektering. För att lyckas med detta så behöver vi också komma in tidigt i projekten. Vi håller nu på att finslipa detaljerna för detta spännande samarbete avslutar Bertil Hervén fylld av framtidstro.

Electroplan Olight AB

0705-76 00 68 Glimmingevägen 17 269 74 Västra karup


38

laholm www.svenskleverantorstidning.se

Ett kompetent elföretag med hög servicenivå ELent i Laholm är ett elföretag som snabbt och effektivt löser elarbeten av skilda slag. Företaget erbjuder nyinstallationer och uppgraderingar till både privat- och företagskunder.

1980 arbetade jag som elektriker på elföretaget Elarbeten tillsammans med fem andra elektriker och samma år tog jag också över företaget berättar Gert-Ove Ivarsson. Min medarbetare Roger Johansson och jag hade tankar på förnyelse och förändringar vilket utmynnade i att vi 2014 bröt oss ur företaget och startade upp vårt eget bolag ELent AB. ELent fick en flygande start – Vi fick en kanonstart med en stor uppdragsgivare som gav oss många uppdrag redan från dag 1 berättar Gert-Ove. Med vår kund som referens spred sig ryktet om oss snabbt och vi fick många nya kunder på kort tid och kunde anställa ytterligare några kompetenta elektriker. – Vi har nu en bred kundkrets och utför arbeten åt bland annat lantbruk, industrier och privatkunder. Inte minst den explosiva utvecklingen med fiberuppkoppling har gjort att vi kunnat växa på marknaden. Dessutom har vi alla

Gert-Ove Ivarsson

traditionella elarbetena som exempelvis villor med allt från belysningsarbeten till inkopplingar av kök och tvättstugor. Vårt primära upptagningsområde är Laholm med närliggande kommuner vilket gör att vi minimerar tiden i bil och istället kan göra kostnadseffektiva installationer och dessutom ge våra kunder snabb och personlig service Goda samarbetspartners och gedigen erfarenhet – Elent har också byggt upp bra samarbeten med andra företag inom byggbranschen, exempelvis med snickare, VVSföretag och markisfirmor som ständigt genererar nya förfrågningar betonar Gert-Ove. Dessutom är ju byggbranschen glödhet just nu så uppdrag finns så det räcker och blir över till oss alla i elbranschen. Samtliga våra medarbetare har förstås alla elbehörigheter som krävs för vår verksamhet och detta tillsammans med mina 40 år i branschen borgar för kompetens och kvalitet i alla olika typer av uppdrag vi har. – Så som läget ser ut just nu kommer vi att inom en snar framtid behöva anställa någon eller några fler elektriker och dessutom bygga ut, eller flytta till nya lokaler då vi redan nu är trångbodda avslutar Gert-Ove Ivarsson fylld av optimism inför framtiden.

IB Service, ett företag med många olika kompetenser IB Service I Laholm är ett företag som kan erbjuda helhetslösningar inom bygg, VVS, byggplåt och industriservice. Att vända sig till IB Service innebär att förutom hög kvalitet på utförda arbeten får man också en bra personlig service.

Vi har stämt möte med Peter Johansson som har lång erfarenhet av industriunderhåll och olika typer reparationskunnande inom lantbruk, entreprenad och fordonssidan. – År 2002 alltså för 15 år sedan började jag gå från maskin och verkstadsunderhåll till byggsidan och 2011 startade jag IB service i Laholm AB som står för Industri och Byggservice. Från början var det bara jag men idag är vi fem anställda på företaget. Vi erbjuder nu även jobb inom snickeri, VVS och även byggplåt och kommer innevarande år att landa på en omsättning kring 3.5 miljoner vilket jag är mycket nöjd med säger Peter. Men företaget har kanske växt lite för fort och vi har nu blivit trångbodda vilket vi måste åtgärda i den närmaste framtiden. Fyra verksamhetsområden – I och med att vi numera jobbar med bygg, VVS, byggplåt och industriunderhåll kan vi ta på oss att leverera helhetslösningar förutom elarbeten vilket har blivit en stor styrka för oss.

Till största delen jobbar vi med renoveringar av gamla fastigheter och det är också vad vi helst vill hålla på med vilket innebär mycket specialbyggnationer vilket vi är duktiga på förklarar Peter. Vilka är då IB Service kunder, frågar vi Peter.. ”70 % är privatkunder och 30 % företag. Vi gillar att arbeta nära våra kunder och att varje steg vi tar när vi genomför ett projekt skall kunden vara med om, vilket minimerar risken för missförstånd och felaktigheter. Geografiskt sätt utför vi uppdrag i hela Halland, men till sommaren ska vi faktiskt göra ett projekt på Öland”.

krav och regler för arbeten på över 2 meters höjd och även ID06 för att kunna befinna oss på större arbetsplatser. Utbildning för Heta Arbeten och brandskydd är andra exempel, och just nu genomgår vi certifiering för Säkert Vatten. Dessutom jobbar vi ständigt med egenkontroller för att säkra vår kvalitet.

– Vi söker nu efter fler hantverkare för våra verksamheter och eftersom vi arbetar med så olika saker vill jag gärna ha in någon som kan mer än ett område. Extra roligt för mig är att min son nu är nyutbildad plåtslagare och kommer in i företaget avslutar en mycket engagerad Peter Johansson.

Bra samarbetsklimat – Vad gäller konkurrensen så ser jag inte andra byggföretag i Laholm som konkurrenter utan mer som kollegor där vi hellre hjälper varandra än stjälper förklarar Peter. Hinner vi inte med ett jobb så ger vi uppdraget till något annat liknande företag som oss själva. Vi tar ju också hjälp av elektriker, målare och takläggare och på entreprenadsidan då det gäller grävningar så anlitar vi sådana vid större uppdrag. Naturligtvis har vi också ett antal underleverantörer vad gäller industrisidan. Viktigt med alla tillstånd och utbildningar – I och med att vi utför så skiftande arbeten är det en mängd olika tillstånd och utbildningar företaget måste ha och Peter nämner bland annat BAS U och BAS P som är arbetsmiljöverkets

Gert-Ove Ivarsson 0703 – 53 68 60 gert-ove@elent.se

Roger Johansson 0703 – 53 68 50 roger@elent.se

Norra Stenbrogatan 4, 312 31, Laholm • Tel: 070-561 33 45 • www.iblaholm.se


laholm

39

www.svenskleverantorstidning.se

En succéprodukt för djurhållning

Kennet Bengtsson Genom att mala och pelletera halm har Laholmsföretaget Laga Bioenergi lyckats ta fram en ströprodukt med en överlägsen uppsugningsförmåga som med fördel kan användas i all djurhållning och även på slakterier. Genom upphettningen vid pelleteringen försvinner också många av de svampsporer/bakterier som finns i obearbetad ströhalm och som ofta orsakar luftbesvär.

Vår historia började 2005 med att 10 lantbrukare startade ett samarbete för att hitta lönsamhetsförbättringar i verksamheten. Tanken var att producera halmpellets för eldning men tack vare att en kund kontaktade oss och ställde frågan om vår halmpellets istället kunde användas som strö för hans hästar fick vår verksamhet en annan inriktning. Frågan vi fick var en strålande affärsidé berättar Kennet Bengtsson. Bränslet som istället blev en storsäljare för djurhållning – Efter de första leveranserna blev vi omnämnda i många hästtidningar och fick genom den reklamen många nya kundförfrågningar. Då släppte vi tanken på att sälja produkten som bränsle och fokuserade istället helt på strömarknaden. I dagsläget är vi numera tre delägare som på egen hand investerat i verksamheten och utvecklat företaget fram tills nu berättar

Kennet vidare. Vi producerar nu pellets som strö till hästar, kycklinguppfödning, hönserier, grisproduktion, kor och slakterier. Vår pellets har gjort stor succé inte minst på grund av sin kraftiga uppsugningsförmåga där 1 kilo pellets suger upp 7-8 liter vätska. För att våra kunder ska få en uppfattning om åtgång brukar vi räkna med att en normal häst förbrukar en pall per år och en tävlingshäst det dubbla förklarar Kennet. Säljs genom återförsäljare – Vi säljer våra produkter genom återförsäljare som exempelvis Granngården och slutkunden kan ha allt mellan två till 300 hästar där Stockholmsområdet är ett av våra viktigaste geografiska upptagningsområden. För grisuppfödning är hela södra Sverige en viktig region påpekar Kennet vidare. Genom att våra produkter håller en högre kvalitet och ger bättre uppsugningsförmåga än våra konkurrenters produkter ser vi tydligt att fler och fler kunder vänder sig till oss.

Kommentarer från kunder:

Svensk Halmpellets Halmpelletsen innehåller inga tillsatser utan är ren halm som är hackad och därefter sammanpressad till pellets och paketerad i småsäck, storsäck eller lös vara. Med halmpellets blir din årliga kostnad mindre tack vare dess positiva egenskaper.

Vi vill också med stolthet tala om att vi tillverkar vår pellets av svensk halm som vi köper in från lokala producenter. Rakt igenom en svensk produkt med hög kvalitet. Om ni är intresserade av att sälja halmpellets så söker Laga Bioenergi just nu återförsäljare i hela landet. Laga Bioenergi AB Skogaby 261 312 93 Laholm

Tfn. 070-510 45 91 info@lagabioenergi.se

• Förbluffande uppsugningsförmåga • Halmen stannar på plats och fördelas jämt i boxen • Lättarbetad som strömedel och mindre arbete vid gödsling • Mycket mindre gödselvolym

www. lagabioenergi.se

Miljö och hållbarhet – Vi försöker så långt det är möjligt att hämta vårt råmaterial i närområdet med tanke på miljöpåverkan. För oss som lantbrukare är det också viktigt att arbeta med produkter som ingår i ett kretslopp och skapar ett hållbart system. Halmpellets som användes till hästströ, ska tillbaka till åkern och därför är vi noga med att inte tillföra några tillsatser. Men innan hästgödseln går tillbaka till lantbruket kan den mycket väl passera igenom en biogasanläggning för att där bli både biogas till våra fordon och biogödsel till lantbrukarnas åker. Hästgödsel är ett bra substrat till biogasproduktion om man är noga att skilja ur främmande föremål och om man använder strö som halmpellets, poängterar Kennet. – Vi har också tankar på att ta fram specialblandningar för att kunna tillgodose vissa kunders önskemål, och även fortsätta utveckla biogasprojekt där vi nu samarbetar med ett Stockholmsföretag som ska bygga en helt ny biogasanläggning avslutar en entusiastisk Kennet Bengtsson fylld av framtidstro.


40

laholm www.svenskleverantorstidning.se

Proffs på kranlyft och transporter Vi har bestämt möte med Niklas Holmgren på Lilla Tjärby Kran & Transport som berättar att det började med att han 2014 fick ett erbjudande om att köpa en aktiepost i LBC Ängstorp med tillhörande kranlastbil.

Niklas berättar att företaget består av två verksamheter. Dels utför vi olika typer av lyftuppdrag som exempelvis lyft av takpannor, takstolar och balkar. Sedan är det transporter av skiftande slag. – Vi transporterar allt mellan himmel och jord säger Niklas och berättar att företaget kör bland annat ris efter trädröjningar, kompostmaterial och naturligtvis grus i mängder. Dessutom transporterar vi en hel del entreprenadmaskiner som schakt- och grävmaskiner och bilen används även som TMA skydd vid vägarbete. Ny lastbil som även klarar snöröjning – Jag har nyligen bytt bil och den nya är anpassad och utrustad för snöröjning med både front- och sidoplog. Dessutom är bilen komplett med utrustning för saltning. Med ett nytt kranflak kunde jag också montera kranen från min gamla bil. Och inte nog med det säger Niklas, jag har även kompletterat med ett nytt schaktflak förra året. – Till största delen har vi företagskunder men

privatsidan är också viktig och står för cirka 30 % av våra uppdrag slår Niklas fast. Majoriteten av våra kunder finns i trakterna kring Halmstad, Båstad Ängelholm och Laholm och i och med att konkurrensen är hård i vår bransch gäller det att ständigt hålla hög kvalitet på våra utförda uppdrag och att ständigt vara på tårna och att alltid ge bra och personlig service. Samarbete och tillstånd – Vi har också ett väldigt bra samarbete med vår lastbilscentral fortsätter Niklas att berätta. Alla medlemmarna inom centralen känner varandra väl och gör att vi inte konkurrerar med varandra utan i stället alltid samarbetar. För att kunna utföra våra uppdrag finns det också myndighetskrav som vi måste uppfylla. Exempel på detta är APV (arbete på väg), YKB som står för yrkeskompetensbevis, ADR- utbildning för farligt gods och sist men inte minst är naturligtvis krankort ett måste. I framtiden så vill vi fortsätta i samma på samma sätt så som vi arbetar i dagsläget, och kanske även byta upp oss till en ny bil i framtiden. Fler uppdrag och kunder är alltid en målsättning, men som jag tidigare sagt är alltid hög kvalitet högsta prioritet hos oss på Lilla Tjärby Kran & Transport avslutar Niklas Holmgren.

Niklas Holmgren

Ett personligt minne av livet Laholms Stenhuggeri är ett erfaret stenhuggeri med stort kunnande, förstklassiga material samt egen design och bearbetning vad gäller gravvårdar. Företaget startades 1947 av Olle Larsson, men drivs idag av Jan-Rune Rohwer med mer än 25 års erfarenhet som välutbildad stenhuggare.

Vi träffar Jan-Rune som berättar att han redan1986 började tillsammans med sin far att driva ett stenhuggeri, Rohwer Granit, i Halmstad. På den tiden bröt dom egen lokal sten i stenbrotten. Gedigen utbildning – Tidigare gick jag en utbildning som stenhuggare i Tyskland eftersom det på den tiden inte fanns den möjligheten i Sverige. Åren gick och 1995 fick jag erbjudandet om att ta överta Laholms Stenhuggeri av familjen Larsson. Jag

arbetade då både i Halmstad och i Laholm ända fram till 2009. Det året gick min far bort och jag tog ett beslut om att enbart fokusera på verksamheten i Laholm vilket visat sig vara ett klokt beslut konstaterar Jan-Rune. Sedan dess har vi haft en ökande kundtillströmning, framförallt i närområdet runt Laholm, men det kommer en del kunder även från Skåne och Småland. Ett hantverk från början till slut – Till allra största delen designar och tillverkar vi nya gravstenar på beställning, antingen i gnejs eller i granit vilka är två material som lämpar sig väldigt väl för vårt nordiska klimat förklarar Jan-Rune. Dels så tillverkar vi helt nya gravvårdar där numera ofta de anhöriga vill ha en personlig utformning av stenen och dels kompletterar vi befintliga stenar med text eller andra tillägg. Hela arbetet är ett hantverk där man måste ha känsla för materialet, stenens utseende och proportionerna mellan sten, text och symboler.

Bivägen 7 312 35, Laholm

0706-63 66 13 holmgrennicke@telia.com

Jan-Rune Rohwer Erfarenhet bygger förtroende – När det gäller gravstenar är det ju ett ämne som många känner osäkerhet inför, men genom vår långa erfarenhet och kunskap skapar vi ett förtroende hos våra kunder och ger goda råd i situationer som ofta är väldigt jobbiga. Vi får också nya uppdrag på rekommendation från tidigare kunder vilket jag tar som ett kvitto på att vår verksamhet och sättet vi arbetar på är rätt konstaterar Jan-Rune vidare.

– Eftersom vi är i en bransch som styrs av årstiderna är vintern av naturliga skäl den perioden då vi har lite mindre att göra men då tillverkar vi nya stenar till vår utställning och planerar för nästa säsong. Planer för framtiden är att hitta eller bygga ut verksamheten eftersom kunskapen och verktygen redan finns. En spännande tanke som kanske snart blir verklighet avslutar Jan-Rune Rohwer.


laholm

41

www.svenskleverantorstidning.se

Pergus Bygg löser både små och stora byggprojekt

Pergus Bygg AB har sin bas i Laholm och har varit i byggbranschen i 30 år. Företaget är ett lokalt företag som arbetar efter nyckelorden engagemang och kvalitet och erbjuder de flesta förekommande byggnadsarbetena. Man har också specialkompetens inom lasergjutning och företagets betongprojekt präglas av hög kvalitet och snäva toleranser.

Vi träffar Allo Cronqvist och Christer Gunnarsson som sedan två år tillbaka driver och äger Pergus Bygg som startades redan 1987 och i år alltså firar 30-årsjubileum. Allo berättar att hon varit inom företaget i nästan 20 år och att hon för två år sedan tog över ägarskapet i bolaget tillsammans med Christer. Gedigen erfarenhet – De förra ägarna finns kvar inom företaget som duktiga yrkesmän inom snickeri och betongarbeten betonar Christer och berättar samtidigt att företaget vuxit med fem duktiga hantverkare sedan ägarbytet för två år sedan. Själv har jag över 20 års erfarenhet av byggnadsarbete och varit platschef de senaste sju åren innan jag kom till Pergus Bygg fortsätter han och berättar att bolaget arbetar med både företags- och privatkunder kunder i hela Halland, från Halmstad i norr till Ängelholm i söder. – En del av våra uppdrag handlar om betong och armering, men vi bygger också industrihallar av olika slag, utför takarbeten, bygger uterum och gör badrumsrenoveringar. Vi åtar oss också villabyggen när sådana förfrågningar dyker upp förklarar Christer. Alla tillstånd och behörigheter Pergus Bygg håller i sina projekt från början till slut och hjälper sina kunder i allt från idé till

färdigt projekt vilket innebär kostnadseffektivitet och att tidsplaner hålls. – Vi har också alla behörigheter och tillstånd som krävs för vår verksamhet poängterar Christer och nämner bland annat våtrumsbehörighet, utbildning för heta arbeten, kran och saxliftar samt ställningsbyggnation. Vi har också arbetsmiljöplaner och sist men inte minst ID06 som innebär tillstånd att befinna oss på stora byggarbetsplatser. Branschen ställer högre och högre krav på utbildningar och tillstånd och det är oerhört viktigt att företaget hela tiden är uppdaterat på nya krav och utbildningar. Bra samarbetspartners innebär helhetslösningar – Med våra 30 år i branschen har vi knutit till oss många duktiga företag som vi samarbetar med förklarar Christer. Det handlar exempelvis om markföretag, underleverantörer inom el och VVS och arkitekter samt konstruktörer. Det är ju högkonjunktur inom hela byggsektorn idag vilket innebär att det ställs höga krav på effektivitet och samarbete inom branschen för att kunna

Hovsvägen 4, 312 94, Laholm • 0768-61 31 40 info@pergusbyggab.se • www.pergusbyggab.se

tillgodose en glödhet marknad. – Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar, från idéskiss till färdigt bygge. Vi arbetar också så långt det är möjligt med lokala underentreprenörer. Vår ambition är att alltid leverera hög kvalitet till ett pris som hävdar sig väl i konkur-

rensen menar Christer och nämner samtidigt den höga kompetensen och yrkesskickligheten hos samtliga medarbetare på Pergus Bygg vilket under årens lopp skapat en speciell Pergus-anda inom företaget vilket både våra kunder och vi själva har glädje och nytta av avslutar Allo och Christer samstämmigt.


42

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Randers – en stad man

Här finns bland annat Danmarks äldsta gågata och hela familjen kan botanisera i både kedjebutiker och i specialaffärer. Randers ligger som en dansk välbevarad pärla på centrala Jylland, direkt vid den vackra Randers Fjord. Som turist och gäst blir man smått ”bergtagen” av denna lilla vackra men betydelsefulla handelsstad. I danska städer kan parkeringsfrågan vara ett problem men så är det inte i Randers, staden har satsat på ett P-system som är snabbt och brukarvänlig. Checka in med ditt master- eller visakort genom att sticka in kortet i automaten. Registrera bilnummer eller få en biljett och sen är det bara att checka ut när man lämnar. Inga höga avgifter, ingen stress för att passa P-tiden och undvikande av dyra P-böter.

Vi träffar Anne-Mette Knattrup på VisitRanders som gärna kommenterar P-systemet. – Detta är bara en av olika åtgärder vi vidtagit för att underlätta för våra besökare. Randers är en viktig shoppingstad och har varit

Bistroteket - Beläget bredvid Rådhuset och utsett till årets lunchrestaurang 2016. Franskinspirerad mat och mycket atmosfär utlovas.

Randers Regnskog- En tropisk upplevelse med fritt levande apor, leguaner och andra djur. Regnskogen består av tre kupoler, Asien, Afrika och Sydamerika och överallt möter du fritt strövande djur.

eller i få fall på svagt trafikerade vägar är också något jag rekommenderar. Även i cykelpaketen finns ett informationsmaterial och turen kan avslutas med en kanottur på den vackra Gudenå berättar Anne-Mette vidare. Anne-Mette Knattrup så i århundraden och vi försöker att göra staden mer tillgänglig med rikligt med P-platser och P-hus och det uppskattas av den allt ökande skaran av svenskar och norrmän som gärna besöker vår stad. Mängder av upplevelser i Randers Vad kan man då göra i denna gamla och historiska stad? – Vi har ju många höjdpunkter men den vi är mest stolta över är det vi kallar ”Stjernerouten” som är en rundvandring i de gamla och historiska delarna av staden. Vid varje stjärna finns en berättelse om vad som hänt på platsen, i byggnaden eller varför platsen är historiskt intressant. Besökaren får en broschyr med både karta och berättelser och grupper kan få egna guidade turer. – Att cykla på våra familjesäkra cykelvägar

Regnskog, Elvis och Beerwalk – En annan spännande upplevelse är Randers Regnskog där man inomhus skapat ett tropiskt regnskogsklimat med mängder av fåglar, fjärilar reptiler, kräldjur med mera som man kan se i regnskogen. En dansk toppupplevelse värd en resa i sig. På plats nummer fyra har jag Memphis Mansion som är ett privat museum som inte enbart visar upp en av världens största privata Elvissamlingar utan också serverar musikupplevelser och Elvis favoritmat. Dessutom vill jag nämna vår restaurangguide där vi har listat upp kända lunch- och middagsrestauranger varav flera på Michelin-nivå. Äta skall man ju göra och därför har vi gett ut den som en matnyttig guide. Vi har också skapat ett speciellt öl-provningskoncept där gästen kan köpa ett kuponghäfte som vi kallar för ”Beerwalk” och med detta häfte kan gästerna testa olika sorters öl och glaset och kartan ingår i priset – en kul och mycket uppskattad aktivitet menar Anne-Mette”.

Egen incoming-byrå VisitRanders är en annorlunda turistorganisation med egen incoming-byrå som hjälper till med att arrangera hela upplägget och ta hand om alla specialintressen och syften med besöket i Randers. Det spelar ingen roll om det är en lägerskola på besök, ett företag som vill göra studiebesök eller en bussgrupp som vill uppleva det historiska och kulturella Jylland.

Möte - Konferens - Yrkesgrupp

Centralt läge Många kombinerar ett traditionellt turistbesök med utflykter och upplevelser. Från Randers är det knappt två timmar till shopping i Tyskland, 1.5 timme till Skagen, en knapp halv timme till Århus och cirka 1.5 timme till Odense så allt går lätt att nå med egen bil på bra motorvägar eller med tåg om man så vill. – Vi är ju en annorlunda turistorganisation med egen incoming-byrå som hjälper till med att arrangera hela upplägget och ta hand om alla specialintressen och syften med besöket i Randers. Sedan spelar det ingen roll om det är en lägerskola på besök, ett företag som vill göra studiebesök eller en bussgrupp som vill uppleva det historiska och kulturella Jylland. – Det är bara att kontakta oss oavsett om det är ett äldre par på en andra smekmånad, sportgrupper, familjer eller företag så skall vi hjälpa till med hela arrangemanget avslutar Anne-Mette Knattrup.


danmark

43

www.svenskleverantorstidning.se

gärna återkommer till Retroworld - Återvänd till 60 och 70-talet hos Retroworld Bed & Breakfast. Här finns inget nytt utan allt är secondhand och retro.

Randers Fjord - En naturälskares dröm och ett vatten fyllt av fisk såsom lax, abborre och ål.

Stjernerouten - Leder besökaren runt i staden med fokus på Randers historia och spännande upplevelser.

Memphis Mansion - Ett Elvis-museum som är en hyllning till världsstjärnan. Det enda Elvismuséumet utanför USA ocm i stort sätt samma exteriör som Graceland i Memphis.

På 8 av Randers mest spännande barer finns det möjlighet att provsmaka ett antal olika specialöl. Alla barer på bekvämt promenadavstånd i centrum.

Spännande cykelturer med olika teman. Läs mer om turerna på www.visitranders.dk/cykling


44

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Randers Storcenter gör det enkelt att fylla bilen för shoppingsugna Inte oväntat har Danmark en ledande position som Nordens mest besökta land. Oron ute i världen avspeglar sig i resmönstret och allt fler väljer flera och kortare minisemestrar och då ligger det härliga Danmark på en klar 1:a plats och då inte minst Randers som är en vacker liten stad strategiskt belägen för att uppleva Jyllands alla sevärdheter.

– Shopping blir en allt viktigare sysselsättning för turister. Givetvis kommer man inte till Randers bara för att ”shoppa loss” men dagens turister vill ha både innehåll i form av intressanta sevärdheter och aktiviteter, men även shopping blir ett allt viktigare inslag för både kvinnor, män och hela familjer. Dessutom är priserna i Danmark i allmänhet och hos oss i synnerhet väldigt konkurrenskraftiga menar Lene Nørgaard som är ansvarig för Randers Storcenters events. Shoppingcenter med fokus på barnfamiljerna – Hos oss finns allt man kan önska och skulle något saknas så finns det i närliggande butiker. Med 58 specialbutiker så täcker vi i stort sett alla behov som våra kunder kan ha. Vi strävar mot att bli ett komplett shoppingcenter och i

barnen mat, samt skötrum vilket förenklar och underlättar för barnfamiljerna som är en viktig målgrupp för oss fortsätter hon.

planerna finns både fler butiker och ett speciellt lekland för de minsta berättar Lene. Vi har ju speciella barnaktiviteter i centret och nu i sommar skapar vi ett gigantiskt lekområde där barnen kan leka och bygga med de populära legoklossarna. Ett speciellt amningsrum byggs så att föräldrarna i lugn och ro kan ge de minsta

Livsmedelsbutik värd sitt namn Mataffären är en av områdets bästa med dagsfärsk frukt, fisk och kött. Det annorlunda köpcentret är ett begrepp som Lene hela tiden återkommer till. Ren och gemytlig atmosfär välkomnar kunderna och livsmedelsbutiken i Randers Storcenter är värd ett speciellt omnämnande. – Alla butiker är viktiga för oss men en välsorterad livsmedelsbutik är ett måste. Den som finns hos oss erbjuder även smått unika internetbaserade lösningar där kunderna två dagar före hemresan kan beställa olika typer av charkuteriprodukter som står färdiga att avhämtas hemresedagen, och eftersom vi har öppet samtliga veckans dagar så kan inte bara livsmedelsbutiken utan även specialbutikerna serva kunderna oavsett veckodag och tid poängterar Lene. Attraktiv prisbild Prisbilden på köpcentret får anses klart kunna konkurrera med nordiska priser. Ost, öl och livsmedel har alltid kampanjer men även generellt låga priser. Glöm inte heller att tanka bilen innan hemresan – dieseln är cirka 4 kr billigare per liter än i Sverige och Norge så kostnaden för en full tank räcker även till en stor mängd ost och öl. Randers Storcenter har via sina hemsidor en eventkalender där vår tidning, våra arrangemang och kampanjer presenteras löpande. Titta gärna in och gör en utflykt till oss – vi har öppet veckans alla dagar avslutar Lene.

Summer shopping

R ANDERSS TORCENTER . DK Merkurvej 55 8960 Randers SØ Tlf. 86 44 85 71

OPENING HOURS 58 STORES

Monday-Friday 10-19 Saturday-Sunday 10-16

KVICKLY

Monday-Sunday 8-20

Stores: B-Young, Joe & The Juice,The Body Shop, H&M, Søstrene Grene, Intersport, Vero Moda, Mr, Tøjeksperten, Imerco, Br, Flying Tiger Copenhagen, Name it, Message, Zizzi, Thiele, Bog & Idé, Kvickly, Quint, Inspiration, Synoptik, Matas, Telenor, Only, Sportmaster, Bianco, Marcus, Hunkemöller, Neye, Deichmann, Pilgrim, Glitter, Wagner

1.800 free parking spaces 6 dining spots Open ALL week

SALE all summer

ALT DU HAR BRUG FOR ÉT STED


danmark

45

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande hotell och konferensanläggning i jylländska Randers

Direktör Sven Nörskov Eskildsen På slingrande vägar går färden genom det vackra Jylland till köpstaden Randers, vackert belägen vid Randers Fjord. Överallt slås man av miljön. Små låga pittoreska korsvirkeshus med rosor på fasaderna. Färden avslutas i parkeringsgaraget under Hotel Randers – mitt i den månghundraåriga köpstaden. Där ligger en av Danmarks mest kända hotell- och konferensanläggningar.

HOTEL RANDERS

LOGOMARK

Direktör Sven Nörskov Eskildsen tar emot D E Sarmar. IGNGUIDE med öppna – Välkommen till vår vackra stad och pekar mot anrika Café Mathisen som är en av stadens mest populära mötesplatser. På vår fråga om hur den typiske gästen ser ut på Hotel Randers svarar Nörskov-Eskildsen bestämt. – Vi är lite som en kameleont och byter skepnad beroende på årstid och omgivning och bland våra kunder räknar vi in både samhällets näringslivstoppar, konfererande företag, kompisgäng och olika typer av bemärkelsedagar. Trots att byggnaderna i sig andas mycket historia och kvalité är vi ändå ett hotell och en konferensanläggning om än med en hög klass och som vid icke konferenstider vänder oss till andra grupper av gäster fortsätter Nörskov-Eskildsen berätta.

där allt ingår, bland annat golfpaket och speciella weekendpaket och dessa paket används mycket av våra nordiska gäster berättar Nörskov Eskildsen vidare.

Alla typer av konferenser – Konfererande företag kan beställa olika typer av teambuildingsprogram med professionella instruktörer hos oss. Weekendkonferenser är också möjliga hela året och konferensavdelningen innehåller allt i teknisk utrustning som kan önskas. Vi har utarbetat färdiga konferenspaket

Allt utom priset är exklusivt – Vi befinner ju oss mitt på Jylland men ändå lättillgängligt från färjorna i Grenå och Frederikshavn. Vi håller också ”jydske priser” vilket ofta är hälften av vad det kostar i Sverige, Norge eller Köpenhamn för den delen poängterar Sven. Hotellet som byggts om totalt har en uttalad HOTEL RANDERS DESIGNGUIDE

OTEL RANDERS G R A F I S K E L E M E N T —— R A M M H EN DESIGNGUIDE

miljövänlig profil i allt från mat till drift och förbrukningsmaterial. Med 78 rum och ytterligare 6 som färdigställs under året, och där alla är av yppersta klass intar hotellet den ledande positionen i Randers. Allt är exklusivt utom priset. – Vi ställer gärna upp och hjälper till med nästa konferens, golfresa eller weekendbesök. Vår egen konferenskoordinator ordnar allt från transfer från flygplats och järnväg till utflykter och teambuilding. Kontakta oss gärna för ett skräddarsytt förslag avslutar Sven Nörskov Eskildsen. G R A F I S K E L E M E N T —— R A M M E N

HOTEL RANDERS DESIGNGUIDE

KONFERENSPAKET • • • • •

Kaffe och frukost med bullar Lunch inkl. 1 öl eller läsk Kaffe med 2 typer av tårta och färsk frukt 2 rätters meny komponerad av vår kock Övernattning med kontinental frukost

Per person enkelrum DKK 1780,Per person i delat dubbelrum DKK 1680,-

G R A F I S K E L E M E N T ——S IRDAEM0 M1E1 N

SIDE 011

Torvegade 11 · DK-8900 Randers C +45 8642 3422 · hr@hotel-randers.dk www.hotelranders.dk

SIDE 011

G R A F I S K E L E M E N T ——S IRDAEM0 M1E1 N

SIDE 011

GOURMETWEEKEND

Ankomst fredag, lördag eller på begäran • Välkomstdrink • 4-rätters gourmet middag • Kaffe / Te med sötsak • Likör eller brandy • Boende i exklusivt rum • Stor frukostbuffé Pris singelrum DKK 1290,Pris dubbelrum DKK 1990,-

HOTEL RANDERS DESIGNGUIDE

og respekter de enkle retningslinjer anført nedenfor.

SIDE 03

G R A F I S K E L E M E N T —— R A M M E N

Det er vores fingeraftryk, så behandl det med omhu

og respekter de enkle retningslinjer anført nedenfor.

HE ON TEL RANDERS G R A F I S K E L E M E N T —— R A M M DESIGNGUIDE

Her er det – Hotel Randers logomark.

Det er vores fingeraftryk, så behandl det med omhu

HOTEL RANDERS DESIGNGUIDE

LOGOMARK

Her er det – Hotel Randers logomark.

SIDE 011


46

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Fladbro Kro erbjuder gourmetupplevelser och unik atmosfär

gränsen och shoppingstaden Flensburg tar det bara två timmar med bil. De danska blåflaggade stränderna ligger på bekvämt avstånd och för den som vill besöka Legoland eller HC Andersens Odense tar det inte mer än en och en halv timme.

I det lilla pittoreska och charmiga Fladbro ligger Fladbro Kro på danska Jylland. Vi träffar Jonna Hvas och Evan Petersen som driver krogen och som entusiastiskt berättar om vad som erbjuds.

– Välkommen till Fladbro och den gamle kro hälsar Jonna på kvittrande jylländsk dialekt. Rosorna på fasaden, de små fönstren med kupiga glas och en varningsskylt att man måste böja sig för att komma in genom entrédörren avslöjar husets långa historia som faktiskt är från 1730talet då den fick sina kungliga privilegier. Detta innebar att man fick tillhandahålla rusdrycker till de vägfarande berättar Jonna med ett skratt. Men byggnaderna härstammar ända från 1500-talet fortsätter hon att berätta. Råvaror från trakten Vi sätter oss i krostuen som varit samlingsplats för resenärer genom århundradena. Det välpolerade golvet av tegel har under flera hundra åt mättats med vax och de vita valvbågarna i handslaget tegel skapar en unik atmosfär. – Vi är en typisk dansk kro med ett nordiskt kök. Vi plockar örter själva, syltar och saftar

enligt gamla recept och så långt det går serverar vi måltider baserade på lokalproducerade råvaror berättar Evan. Laxen som vi för övrigt röker själva kommer dock från Norge men annars är de flesta råvarorna från bygden fortsätter han. Fladbro Kro är också en lämplig utgångspunkt för upplevelser av skilda slag. Till tyska

– Vi har många svenskar och norrmän som besöker oss året runt och uppskattar både maten, prisbilden och av närheten till allt. Och dessutom har vi plats för fler gäster avslutar Jonna med ett välkomnande leende.

Gourmetophold eller stekt fläsk med persiljesås Fladbrok kro som också tar emot bussgrupper och konferensgäster är vida kända för sin mat. Den danska nationalrätten stekt fläsk med persiljesås serveras på beställning. En nyhet för sommaren 2017 är att Fladbro Kro i samarbete med ett lokalt bränneri tillverkar sin egen gin. Ingredienserna plockas från naturen medan bränneriet tillhandhåller den destillerade spriten. En annan nyhet är de speciella ”gourmetopholden” som lanserats. Den lilla som består av 3 rätter med övernattning i dubbelrum kostar inte mycket mer än en pizza och en öl. – Sedan har vi den stora varianten som har 6 olika rätter, 6 sorters vin och champagne och ändå ett pris som är överkomligt säger Jonna som tillsammans med maken Evan målmedvetet rustat upp kroen till en attraktiv kro med många valmöjligheter.

Gourmetmat och boende i vackra omgivningar för billigt pris Randersvej 75 • DK-8920 Randers NV Tlf +4586420210 • mail@fladbrokro.dk

LUNCH - MIDDAG - MÖTEN - PARTY - BUSSRESA Se mer på www.fladbrokro.dk


danmark

47

www.svenskleverantorstidning.se

Vandrarhem i Randers lockar grupper och familjer Endast ett stenkast från centrala Randers och i ett fantastiskt parkområde ligger Randers Vandrerhjem. Bo Blach som är ägaren tar emot i receptionen som med självbetjäning gör det möjligt för gästerna att checka in på den tid som önskas.

Randers Vandrerhjem ligger mycket naturskönt. Stora generösa grönytor att leka på, lekplats för barnen och speciell grillplats finns. Hela anläggningen är öppen året runt och det milda klimatet gör att fotbollsplaner och friidrottsarenan är brukbar redan i mars. – Vi har många svenska fotbollslag och idrottsklubbar som besöker oss. Antingen är det utomhusidrott eller inomhus- och simsport och vi hjälper till med att boka plats där grupperna så önskar berättar Bo. Mycket prisvärt Randers Vandrerhjem har speciella paket där boende i flerbäddsrum och mat och planhyra ingår till ett för svenska förhållande mycket bra

pris. Vandrarhemmet ingår i en kedja av tre vandrarhem som ligger i Randers, Holstebro och Aalborg. – Vi arbetar under namnet Bo Bedre, Billigere eller Bragt och under bbbb hittar man oss lätt på nätet. Vi har samma hemsida för samtliga våra anläggningar och alla specifikationer för respektive anläggning finns på hemsidorna förklarar Bo. Vandrarhemmet som är helt handikappanpassat och med hiss, ligger mitt inne i centrala Randers har ett brett utbud av erbjudanden. Från det traditionella vandrarhemmet med en gäst som söker en säng, till lägerskolor och idrottsgrupper samt konferenser gör att skillnaden mellan vandrarhem och hotell blir ännu mer tydlig.

Oavsett om det är här i Randers, Holstebro eller Aalborg så testa oss gärna, och om det är några som vill ha lägerskolor så skall vi tillsammans med skolan och läraren sätta samman ett

Centralt läge Vandrarhemmets centrala belägenhet gör det idealiskt för upptäcktsfärder i hela Randers Fjordområde. Egna cyklar finns att hyra och färdiga paket finns att tillgå. – Vi ordnar i stort sett allt fortsätter Bo.

Bo Blach

Z

ZZ

USleep U BBBB i Rander

HOSTEL - Vandrarhem Bo Bedre Bo Billigere Randers Vandrerhjem Gethersvej 1, DK-8900 Randers • Telefonnr.: +45 9811 6044 E-mail: 8900@BBBB.dk • www.randers-vandrerhjem.dk

program helt enligt önskemål och jag vågar nog påstå att det blir till priser som är mycket attraktiva avslutar Bo Blach.


48

danmark www.svenskleverantorstidning.se

En konferensanläggning som andas lugn och ro

Några få kilometer utanför den vackra lilla medeltida staden Mariager och med en fantastiskt vacker utsikt över fjorden ligger konferensanläggningen Jomfrubakken. När man rullar upp på den grusade parkeringen hörs knastret välkomnande från bilens hjul.

I vår danska reportageserie om semester, fritid och konferens har turen kommit till Mariager och Jomfrubakken. Redan vid ankomsten får man en känsla av hur pulsen och blodtrycket går ner och man blir lugn i sinnet. Näktergalen sjunger vackert i trädgården och man känner direkt att detta är en plats att trivas på. Anrik anläggning – Vi är själva nöjda med konceptet säger Jörgen Nielsen och kliver av åkgräsklipparen. Visst är det vackert här uppe fortsätter han och slår ut med handen mot Mariager Fjord och skogen runt omkring samtidigt som han drar in ett djupt andetag. Jomfrubakken består av tre separata byggnader med 14 rum och totalt 40 bäddar. 10 av rummen har egen toalett och dusch och håller en mycket hög standard, de övriga fyra rummen har delad toalett/dusch. – Vi är lite av en kameleont som skiftar skepnad beroende på årstid och omgivningen. På veckorna är det konferensgäster och på helgerna är det mycket bröllop och fester berättar Gitte. Vi har ju 14 rum och alla är helt olika så det är bara att välja om man vill bo i ett dubbelrum, använda rummet som enkelrum eller som i vissa fall familjerum. Value for money – Merparten av rummen ligger i entréplan och är handikappanpassade. Extra breda dörrar gör

Jörgen Nielsen att även elektriska rullstolar kan komma in. Vi har också en hjälpmedelscentral i Mariager så om våra gäster behöver extra hjälpmedel så ordnar vi det berättar Gitte. Vårt koncept bygger på att ge kunden och gästen precis den service han eller hon önskar. Åt företag ordnar vi både teambuilding och utflykter, programmet anpassas helt efter budget och önskemål. Närmaste tågstation finns i Hobro och om man vill så ordnar vi transfer därifrån och likaså från flygplatsen eller hamnen. – Kvalitétsmässigt är det få anläggningar som kan konkurrera med Jomfrubakken. Priset för ett konferensdygn eller en födelsedagsfest avspeglas

En dag med boende i delat rum • • • • • • • •

frukost kaffe / te isvatten frukt lunch Eftermiddagskaffe / kaka 2 rätters middag kvällsfika

inte i kvalitén. Våra gäster får helt enkelt väldigt mycket för pengarna poängterar Gitte. Boka festen i god tid Konferenser, fester och Bröllop är vår nisch men vi tar givetvis emot andra ”vanliga B&Bgäster också. Vårt koncept, de anrika byggnaderna och miljön uppskattas av alla och vi har en stor andel norska och svenska bröllop och vi har bokningar två år fram i tiden. Om någon av era läsare planerar att gifta sig här bör man beställa i god tid säger Gitte med ett skratt. Konferenser och B&B-gäster under veckorna har mycket lättare att få plats avslutar Gitte Hadsund.

Single/Familj Per natt utan frukost i samma rum, med bäddade sängar 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer

750 Dkr 1050 Dkr 1325 Dkr 1500 Dkr 1700 Dkr

Adress: Hadsundvej 38, DK-9550 Mariager Telefon: 2329 0903 E-mail: hadsund4@mail.dk

www.jomfrubakken.dk


danmark

49

www.svenskleverantorstidning.se

Historiska Mariager erbjuder citycamping direkt vid fjorden Mariager fjord anses vara en av Danmarks vackraste fjordar och direkt vid vattenbrynet och med en bedårande utsikt ligger Mariager Camping.

Under vårt besök är hela staden i rörelse. Utanför campingen – ute på redden ligger Dannebrogen – Dronning Magrethes fartyg. – Drottningen är på besök och gästar vår vackra lilla stad och just nu är hon och planterar en ny ros som fått sitt namn efter drottningen och därefter kommer hon ner till vår granne som är Saltcentret berättar Anni Grönborg Jensen som tillsammans med maken Kenneth Malgo Jensen driver den välskötta campingen. En stor fördel för oss är att vi ligger så centralt med allt inom promenadavstånd. Mariager är ju en historisk stad och det har vi tagit fasta på och erbjuder olika typer av paket till våra gäster berättar Kenneth. Både campingplatser och stugor Campingen har 150 platser som alla har 10A säkring och åtta stugor av varierande storlek. Campingen öppnar vid påsk och stänger den sista september. – Stugorna har vi däremot öppna året om och de större har ju egen toalett och dusch samt är fullt utrustade. Vi har ständigt återkommande program med speciella veckor för mor- och farföräldrar med barnbarn och andra temaveckor med guidade rundvisningar i staden berättar Anni. Vi har också speciella ”bytelling” där vi och/eller turistkontorets personal guidar och berättar om den gamla kyrkan, den stora gravhögen och allt som skett i staden under gamla tider fortsätter hon.

Kenneth Malgo Jensen och Anni Grönborg Jensen Massor av aktiviteter och upplevelser Intill campingen ligger förutom Saltcenter med speciella utställningar och Wellnesspaket också det gamla järnvägsmuseet. I dagens oroliga omvärld tenderar folk att resa kortare distanser och det avspeglas i besöksantalet till Mariager. – Andelen svenska och norska bilar är påfallande hög och vi ser glädjande nog att antalet svenskar och norrmän stadigt ökat de senaste åren. Fler på campingplatsen och fler i våra stugor men vi har plats för ännu fler säger Anni med ett skratt. På vår avslutande fråga om vi glömt något svarar Anni, det kanske ska vara att vi hyr ut kajaker och cyklar här på campingplatsen och att vi även har egen tennisbana. Kanske ska vi också tillägga att vi alltid strävar efter att ha ett personligt bemötande. Frihet vid fjorden och semester över ålders- och nationsgränser… hos oss är alla välkomna avslutar Anni Grönborg Jensen.

Contact details Tel: +45 5195 1342 Mail: info@mariagercamping.dk www.mariagercamping.dk


50

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Det gamla posthuset i Mariager i ny skepnad Hotel Postgaarden i den danska medeltida staden Mariager är ett hotell och restaurang som är något av det mest kulinariska och romantiska man kan tänka sig. Historiens vingslag är påtagliga och smaklökarna blir tillfredsställda på alla sätt och vis.

– När jag tog över verksamheten ville jag skapa något helt annorlunda – något som inte fanns någon annanstans berättar Tommy Skjödt som äger den gamla Postgaarden som har anor ända tillbaka till 1600-talet. Hotell Postgaarden som hotellet heter ligger endast ett stenkast från den gamla medeltida kyrkan som en gång i tiden var Danmarks största. – Mariager är ju en i det närmaste bilfri stad och eftersom vi ligger mitt i centrum med alla pittoreska små affärer och historiska hus lockas många människor hit vilket vi förstås är glada för säger Tommy. Förstklassigt boende och mat Hotel Postgaarden är ett otroligt charmigt ställe. Stuckatur i taken, gamla fotografier, tidningsurklipp som pryder väggarna och sneda

väggar avslöjar att huset är mycket gammalt. – Huset är ju kulturskyddat så vi har valt att behålla huset i ursprunglig exteriör men invändigt varsamt renoverat. Våra 14 dubbelrum är alla nyrenoverade med egen toalett och dusch och hela hotellet har genomgått en ansiktslyftning inte bara när det gäller byggnaderna utan även också när det gäller maten. Just i dag gästas vi av Danmarks drottning Margrehte och naturligtvis har vi tagit fram en speciell meny med en ”kunglig” touch framhåller Tommy. – Mariager fjord som förr var en viktig transportled ligger bara 100 meter från hotellet och likaså den gamla kyrkan. Det världskända Saltcentrat med sina hälsofrämjande salta bad är en av våra närmaste grannar. Många av byggnaderna i staden är från 1200-1800-talet och lockar besökare från hela världen och kullerstensbelagda gator och klängrosor på de vitkalkade fasaderna är mer regel än undantag fortsätter Tommy entusiastiskt. Skräddarsydda upplevelsepaket – Vi har medvetet satsat på speciella upplevelsepaket som exempelvis Saltophold med wellnessbehandlingar, golfpaket, gourmetweekends och minisemestrar. Allt är framtaget för att passa de allt mer frekventa besökarna från Sverige och Norge berättar Tommy. För närvarande har vi inte plats att låta hela bussgrupper bo hos oss, men däremot kan vi erbjuda sådana grupper en middag som de sent kommer att glömma.

Tommy Skjödt Torvet 69550 Mariager Telefon.: +45 98 54 10 12 E-mail: hotelpostgaarden@imariager.dk Hemsida: www.hotelpostgaardenmariager.dk

SALTUPPLEVELSE - Mariager Salt Center (För ankomst alla dagar, 2 nätter) (Pris per person) • Stor frukostbuffé • Besök i Mariager Salt Center (möjlighet för lunch på Hotel Postgaarden) • Kl. 18:00 - Välkomnande och 2-rätters middag, följt av kaffe/te och dessert Standard dubbelrum: DKK 1495,Svit: DKK 1695,Tillägg för enkelrum: DKK 275,-

GOLF & GOURMET (Priserna är per person i dubbelrum) En övernattning inkl. 3-rätters gourmetmeny, en stor frukostbuffé och 2x greenfee. DKK 1048,Två nätter inkl. 2 x 3-rätters gourmetmeny 2x stor frukostbuffé och 3x greenfee. DKK 1798,Tre nätter inkl. 3 x 3-rätters gourmetmeny 3x riklig frukostbuffé och 4x greenfee. DKK 2498,-

MINIFERIE- mitt i Rosernas stad (Tillämpat på ankomster alla dagar i veckan) (Priserna är per person) Miniferie med halvpension , och kaffe/te med sötsak och frukostbuffé.

2 DAGAR Standardrum: Svit:

DKK 1245, DKK 1475, -


danmark

51

www.svenskleverantorstidning.se

Hvidsten kro med en spännande historia

Hvidsten är en liten charmig by, och endast 10 minuter från danska Randers ligger Hvidsten kro som en gång i tiden fick sina kungliga privilegier av den danske kungen Christian IV – samma kung som grundlade staden Kristianstad.

Kroen med sitt halmtak och sin unika atmosfär är byggnadsskyddad och står under danska motsvarigheten till svenska riksantikvariatets beskydd. Sören Kjul Fiil Paetch, kroens nuvarande ägare fortsätter familjetraditionen sedan 1884 då familjen tog över kroen. – Det är ett stort ansvar när man tar över en sådan här verksamhet och kroen har faktiskt varit en mötesplats sedan 1664 då den byggdes så traditionerna är många och långa säger Sören. Dansk mat i rejäla portioner För att gå in genom huvudentrén får en medellång reporter böja sig för att inte slå huvudet i dörrposten. – På den tiden var inte folk så långa som man är idag och som du ser är allt lite snett och skevt men det ingår i priset menar Sören med ett skratt. I krostuen kan man se in i köket där all mat tillagas helt från grunden med lokala råvaror. Brun sås och potatis säger Sören med ett smittande skratt. Gamla inredningsdetaljer och speciella skåp med gamla pipor finns bevarade och allt är så där mysigt som bara danskar kan göra det.

– Dansk god mat, rejäla portioner och ”hygge” är det vi lever på betonar Sören. Historiens vingslag från andra världskriget Vägg i vägg ligger det privata museet som handlar om Hvidstens hjältar. Det var en motståndsrörelse som bildades på Hvidsten Kro och en av hjältarna var en släkting till Sören Kjul Fiil Paetch. Gruppens uppgift var att efter kodade meddelande från BBC ta emot vapen och sprängmedel som släpptes ned i fallskärm och som senare vidarebefordras till motståndsrörelsen. Tragiskt nog avslöjades gruppen och flera arresterades, dömdes till döden och avrättades av tyskarna. Allt detta kan man läsa mer om och se på film i museet som har gratis entré och öppet då kroen håller öppet.

Sören Kjul Fiil Paetch

Nationalrätten serveras förstås Hvidsten Kro har fem rum att tillgå och eftersom det är många drop-in gäster finns det ofta plats om man bokar dagen innan eller på morgonen samma dag. Kroen är helårsöppen men som många gamla kroer håller man stängt på måndagar. – Vi har restaurangen öppen varje dag annars och vi serverar både varm och kall mat, och för bussgrupper kan vi anpassa menyn och servera bland annat den danska nationalrätten stekt fläsk med persiljesås berättar Sören. – Vi har många svenskar och norrmän som besöker oss året runt och de uppskattar både maten, prisbilden och närheten till allt. Och vi har plats för fler gäster avslutar Sören.

ÅBNINGSTIDER Mandag: Lukket Tirsdag-lørdag: 11.30 - 19.30 Søndag: 11.30 - 19.00 Besøg Hvidsten Kro og oplev de smukke og historiske omgivelser, der skaber en unik, hyggelig og enestående atmosfære.

VI ER ET BESØG VÆRD Vi er lette at finde. Kommer I fra motorvej E45 vælges afkørsel 38 Purhus. Kør mod Asferg og derefter til Hvidsten.

www.hvidstenkro.dk Hvidsten Kro · Mariagervej 450, Hvidsten · 8981 Spentrup · Telefon +45 8647 7022 · Danmark


52

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Jylländsk semesteranläggning med populärt äventyrsbad

På nordöstra Jylland endast en timmes bilresa från Frederikshavn eller Grenå ligger en av Danmarks bästa men kanske minst kända semesteranläggningar – Feriecenter Öster Hurup.

Välkommen, får det vara en kopp kaffe hörs från en välkomnande röst som visar sig tillhöra Susanne von Platen. En nyfiken reporter dristar sig till att kommentera efternamnet. – Det är riktigt, det var en förfader till min man som byggde Göta Kanal och traditionen att ”bygga” håller i sig förklarar hon med ett skratt. Mycket barnvänligt Feriecenter Öster Hurup med sitt härliga läge är något av ett eldorado för barnfamiljer. Många semesteranläggningar är så stora att barnfamiljer blir stressade av att kanske förlora uppsikten över de små. Denna risk är nästan obefintlig i Feriecenter Öster Hurup. Äventyrsbadet med vattenrutschkanor, grottor, varma bad och stora bubbelpooler ligger som en central del i feriecentret. De 75 lägenheterna ligger som en halvmåne utanför den elliptiska anläggningen och alla lägenheter har utsikt över den fantastiskt barnvänliga sandstranden. – Om nu inte sandstranden som ligger knappt hundra meter bort eller vårt äventyrsbad räcker till så har vi även tennisbanor, fotbollsplan och hoppkuddar. Och för den som är fiskeintresserad finns både havsöring, makrill och torsk att fånga, och det är bara att gå ut i havet och fånga middagen – någon båt behövs inte utan de flesta fiskar i vadarbyxor berättar Susanne. En fiskeby som lever upp på sammaren Feriecenter Öster Hurup har trots sin storlek lyckats att behålla både sin charm och egenart

Susanne von Platen samtidigt som man lyckats skapa något att göra för alla barn. Redan vid entrén till anläggningen ser man bevis på detta. Säsongen sträcker sig från påsk till höstlovet som kommer i slutet av oktober. Under denna tid är allt öppet. – Öster Hurup är ju en liten fiskeby som bara har 650 innevånare men under sommarhalvåret lever den upp med små butiker, spännande restauranger och givetvis är vår glasskiosk öppen och serverar Danmarks bästa hemlagade våfflor fortsätter Susanne med ett skratt. Vi har också en stor och välsorterad köpman som har allt för vistelsen och vill man inte laga maten själv finns flera olika restaurangalternativ att välja på. Centralt läge Prisbilden är klart konkurrenskraftig. Rabatter på färjorna, bensin- och dieselpris som är

flera kronor lägre per liter än i Sverige samt det centrala läget gör att många använder semesteranläggningen som bas för sin vistelse. – Jag har en gäst som ringde innan idag och sade att först skulle de till Legoland och därefter skulle de komma till oss och ha semester berättar Susanne. Det är faktiskt så att många använder oss som en bas för sina utflykter. Vill man vid dåligt väder, (de få dagar det är så.) kan man ta bilen och köra lite mer än två timmar till Tyskland och på vägen kan man besöka den medeltida staden Ribe eller varför inte vår egen lilla medeltida stad Mariager. Det finns alltid något att göra oavsett intresseinriktning. Dessutom ser vi att allt fler mor- och farföräldrar kommer hit med barnbarnen. Mycket aktiviteter, bra väder, ett säkert äventyrsbad och närhet till det

mesta gör att allt fler söker sig till oss och det är vi givetvis glada för avslutar Susanne von Platen.

Danmarks mest børnevenlige strand

Subtropisk badeland Wellness

Specialbutikker & restauranter

Feriecenter Øster Hurup - www.vandlandsferie.dk - E-mail: vandland@mail.dk - Tlf.: +45 30 28 00 00


danmark www.svenskleverantorstidning.se

Jylländsk Elitecamping i solsäkra Öster Hurup Danmark är ett av de nordiska favoritländerna när det gäller camping. Många svenskar känner till campingplatserna utmed västerhavet men kanske inte de längs med Jyllands östkust. Här finns inga farliga underströmmar utan stränderna är i stället långgrunda och familjevänliga berättar Mette Bendiksen som driver Öster Hurup Camping.

– Ljuset är detsamma som i Skagen, och vädret lika soligt här, men priserna är betydligt mer plånboksvänliga fortsätter hon. Den fyrstjärniga campingen får anses vara en av Danmarks mest välskötta – allt är i toppklass. 240 campingplatser som alla har 13 ampere säkring gör att de större husbilarna och husvagnarna klarar sina energibehov utan att säkringarna löser ut. – Många husbilar idag har ju separat AC och om man driver den samtidigt som TV:n är på och man dessutom har andra elslukare är det bra med ett väl utbyggt elsystem. Många valmöjligheter – Egen swimmingpool, generösa lekutrymmen för barnen, hoppkuddar och annat gör att campingplatsen är ett eldorado för barnfamiljerna. Vi har bara några få hundra meter till en av landets bästa badstränder men vid dåligt väder eller när man blir trött på strandlivet söker gästerna sig gärna upp till våra faciliteter berättar Mette. – Säsongen börjar den 1 april och slutar den 1 oktober och under denna tid är allt öppet och det gäller även butiken, poolen och alla andra aktiviteter. Förutom de 240 campingplatserna finns också 6 lyxutrustade stugor med allt som behövs för vistelsen. Två separata sovrum, vardagsrum och soffa med två extrasängar. Prisnivån för att hyra in sig på stugorna är efter nordiska förhållanden mycket konkurrenskraftig. Vi har också 8 dubbelrum varav fyra av dem är med egen toalett och dusch medan de resterande delar sanitetsutrymmen med andra i korridoren. Rummen och stugorna hyr vi ut per vecka under

högsäsongen, och man komma och gå som man själv vill säger Mette. Det går även att hyra både sänglinne, beställa slutstädningen eller få nybakade bullar till frukosten fortsätter hon med ett skratt. Gäster från många länder Öster Hurup Camping ingår i kedjan Elitecamping som är en kvalitétsstämpel för de campingar som håller högsta standard i Danmark – Vi har många norrmän som återkommer varje år och vi kan också se en ökande skara av svenskar som hittar till oss. Givetvis har vi också tyskar och holländare men svenskar och norrmän är efter danskarna vår största gästgrupp. Vi har en mycket god beläggning på campingen men det finns alltid plats för fler avslutar Mette Bendiksen”

Øster Hurup Camping Kystvejen 70 Øster Hurup DK- 9560 Hadsund Tlf +4598588051 info@osterhurup.dk www.osterhurup.dk

53


54

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Sportcenter på Jylland erbjuder skräddarsydda sportaktiviteter Endast 1,5 timme från Fredrikshavn och Grenå ligger Hadsund- och Hadsundhallerne. En multisportarena med alla typer av idrottsaktiviteter samlade.

Sören Hjelm Hansen som är hallinspektör för Hadsundhallerna tar emot i den välskötta anläggningen. – Välkommen till vår fantastiska anläggning och som du kan se har vi lagt in helt nytt golv som kommer att locka många gästande lag till oss säger Sören. Vi är ju en självägd fond med stort bidrag från kommunen så skolorna och kommunens hallidrotter är flitiga gäster hos oss men vi tar gärna emot externa klubbar på besök eller träningsläger fortsätter han. Spelbara fotbollsplaner i stort sett året runt Vanan trogen så kommer kaffet och något kallt att dricka och vi sätter oss ned i den moderna cafeterian med utsikt över både fotbollsplaner och sporthallar. – Här i cafeterian tillagar vi all mat till våra grupper och menyn planeras helt efter gästernas önskemål. Fotbollsplanerna tillhör Hadsund bollklubb och totalt har vi en konstgräsplan och fyra gräsplaner som är spelbara i stort sett hela året. De fotbollsgrupper som är intresserade kan kontakta oss så samordnar vi både träningstider på gräsplanerna, eventuellt träningstider i vårt gym och även transfer betonar Søren Hjelm Hansen. Vi kan också arrangera träningsmatcher, gemensamt utbyte och eller aktiviteter såsom

mountainbike tillägger Rudi Kristensen som är aktivitetsledare på anläggningen. Ett samtal räcker – vi ordnar allt I multisportanläggningen finns också en simhall med 25 meters bassäng och åtta träningsbanor samt speciella lokaler för kampsport såsom judo, karate, boxning och brottning. – Alla faciliteterna ligger inte under samma tak och har inte samma ägare men det är bara hundra meters promenad mellan anläggningarna. Kommunen driver simhallen, fotbollsklubben ansvarar för fotbollsplanerna och vi ansvarar för all hallidrott och vi koordinerar dessutom alla typer av träningsläger förtydligar Søren. Det skall bara behövas ett enda samtal så skräddarsyr vi hela programmet. Det enda era läsare behöver göra är att ta sig till Danmark och sen löser vi resten. Vi har övernattning i form av masslogi men vi samarbetar också med övriga övernattningsaktörer så det går att välja mellan att bo på en madrass i skolan, i en av våra lokaler eller på hotell fortsätter Sören med ett skratt och tillägger till slut att det alltid finns plats för fler svenska grupper.

Idrott och motion med fokus på glädje och goda upplevelser! Stadionvej 25, 9560 Hadsund • inspektor@hadsundhallerne.dk (+45) 4030 8761 • www.hadsundhallerne.dk


danmark

55

www.svenskleverantorstidning.se

Hotell och konferensanläggning där allt är exklusivt utom priset

På slingrande vägar går färden genom det vackra Jylland till den lilla staden Hobor. Överallt slås man av den danska miljön. Små låga korsvirkeshus med rosor på fasaderna och mysiga kroer. Färden avslutas vid den parkliknande trädgården till Hotell Amerika.

Ulrich Bastrup som är chef för anläggningen tar emot med öppna armar och hälsar välkommen. Bastrup som för dagen stärker upp vid in- och utcheckningsdisken berättar entusiastiskt vidare om hotellets verksamhet. Olika typer av gäster beroende på säsong – Vi har ju fullt hus och det är både konfererande grupper, turister och affärsmän berättar Bastrup. Beroende på årstid och veckodagar räknar vi in både samhällets näringslivstoppar, konfererande företag, kompisgäng och bemärkelsedagar som gäster hos oss. Även om våra byggnader i sig andas mycket historia och så är vi ju ändå bara ett hotell och en konferensanläggning om än med en hög klass och som vid icke konferenstider vänder oss till andra grupper av gäster fortsätter Bastrup. Proffs på konferenser Konfererande företag kan beställa olika typer

av teambuildingsprogram med professionella instruktörer. Weekendkonferenser är också möjliga under hela året, och konferensavdelningen innehåller allt i teknisk utrustning som kan önskas. – Vi befinner ju oss mitt på Jylland men ändå lättillgängligt från färjorna i Grenå och Frederikshavn och dessutom håller vi ”jydske priser” vilket ofta är hälften av vad det kostar i Sverige, Norge eller i Köpenhamn. Hotellets 68 rum är alla är av yppersta klass och innebär att hotellet har den ledande positionen i området. Vi har också tagit fram färdiga konferenspaket där allt ingår, exempelvis golfpaket och speciella weekendpaket som är väldigt populära.

KONFERENSDAG

– Vi ställer gärna upp och hjälper till med nästa konferens, golfresa eller weekendbesök. Vår konferenskoordinator ordnar allt från transfer från flygplats och järnväg till utflykter och teambuilding avslutar Ulrich Bastrup.

GOURMET WEEKEND (Lör-Sön)

- Frukost och lunchmenu - Eftermiddags kaffe med hembakad kaka - Gratis projektor - Blädderblock och overheadprojektor - Gratis internet - Kaffe/Te, isvatten och färsk frukt - Block och pennor - Snygga och rustika mötesrum - Teknisk support - Rummet tillgängligt i 6 timmar

Lördag: - Flaska mousserat vin för 2 personer - Choklad och färsk frukt på rummet

Pris per person: DKK 395,- inkl. moms

Pris per person i dubbelrum: DKK 1099,-

Kl. 19,00 - Välkomstdrink vid bordet i restaurangen - Fyra rätters gourmetmeny - Kaffe /Te med sötsak Söndag: -Stor frukostbuffé

Golf greenfeebiljetter kan beställas som tillval på alla vistelsetyper! Läs mer på www.hotelamerika.dk

Välkomna!


56

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Naturskön camping på ön Fur i Limfjorden

Att leva ekologiskt och energisnålt blir allt viktigare för de flesta av oss. Jordens resurser är begränsade och en campingplats som fokuserar på detta är den vackert belägna Fur Camping i Limfjorden.

Miljön är viktig för oss och så därför har vi installerat utrustning som begränsar spillvattnet och inte mindre än 30 % av vårt el och varmvattenbehov producerar vi själva berättar Brian Bugge som tillsammans med hustrun driver Fur Camping. Gemensamt för allt vi gör är att det skall vara så lokalproducerat som det är möjligt fortsätter Brian. En pärla i Limfjorden Ön Fur ligger som en liten pärla i Limfjorden. En fem minuter lång färjetur tar gästerna till ön och från hamnen går vägen på slingrande vägar genom det idylliska landskapet. Små gränder med blommande rosor och böljande rapsfält i gult och grönt välkomnar besökaren. När gästerna kommer till campingen möts de av ett stort grönområde där den gigantiska hoppborgen är både de gästande skolbarnens och campinggästernas favoritsysselsättning. – Vi installerar i dagarna en helt ny anläggning med rutschkanor och klätterställningar så det finns alltid något att göra för våra yngre gäster berättar Brian. En allt mer ökande del av verksamheten är lägerskolor och Brian berättar att man åtar sig hela samordningsansvaret. Det är bara att beställa så ordnar vi med transfer från järnvägsstationen eller färjan, ordnar guider på museet eller guider på fossilvandring. Det går också att beställa olika servicenivåer med helt

självhushåll eller hela paketlösningar fortsätter han. ”Ön från den blinde vinkel” En av guiderna, John Bertelsen är universitetsutbildad och arbetar numera på museet och är helt blind. Avslutande studier på universitetet fick han göra tillsammans med sin fru som läste in all litteratur på band och John klarade med hennes hjälp examen och anses vara en av LImfjordens bästa guider. Trots att han är blind kan han guida en busstur exakt med vad han ”ser”. Vi kallar denna guidning för ”ön från den blinde vinkel”. Detta är inte bara en guidning om öns historia och unika natur utan också en guidning som innebär att med rätt inställning kan alla lyckas med det man bestämmer sig för. Cykel och badvänligt Runt hela ön går bekväma vandringsleder och vackra cykelvägar. Campinggästerna kan låna cyklar och cykla ned till någon av de vackra sandstränderna.

– Vi ligger ju bara 350 meter från stranden så det är tillräckligt nära för att gå och bada till men samtidigt säkert för barnfamiljer och lägerskolgrupper säger Brian, 100 elplatser, 6 stugor och lägerskolavdelningen som också kan användas som vandrarhem har 10 rum och plats för 60 gäster. Lägerskolavdelningen är liksom allt annat topputrustat och i yppersta kvalité och Wifi finns över hela området. Hur ser det då ut med plats kommande sommar och höst? – Vissa perioder är det fullt men från 1:a veckan i augusti har vi plats både på campingen och i stugorna och för de som är intresserade av ett lägerskolarrangemang så upprättar vi gärna ett förslag avslutar Brian Bugge.

OVERNATNING

FORPLEJNING

Overnatning i lejrskole Sengelinned Forbrug, el, vand, varme WiFi Internet Slutrengøring Kapacitet: 2 x 30 pers.

Morgenmad Frokost / madpakke Frisk frugt Aftensmad Saft og kage Drikkevarer til måltider

REJSE

INDHOLD

Bustransport KøbenhavnFur tur/retur Broafgift Storebælt Færgebillet Fur Cykelleje alle dage

Bus ø-rundtur med guide Entré til Fur Museum Rundsvisning & fossiljagt Minigolf på Fur Camping Dagsbillet til Fur Ø arena

Pr. person pr.

v/ 3 overnatn

døgn

inger for 30 pe rsoner

www.FURcamping.dk

666,- DKK Moms inklud eret


danmark

57

www.svenskleverantorstidning.se

Furusundfärjan tar dig snabbt till ön Fur

Mjölner lägger ut

Mjölner styrs säkert av Kapten Wieder

Limfjorden är välkänd för de flesta men inte lika många känner till den lilla vackra ön Fur som är något av det vackraste Danmark kan erbjuda. Till Fur tar man sig enklast med bil eller färja till Danmark och därefter bilturen till Skive där vägen mot Limfjorden och Fur går.

Under färden kan säkert en och annan tänka… nu är det säkert timslånga köer till färjan med tanke på hur vacker naturen är. – Men så är det faktiskt inte. Vi har avgångar dygnet runt och under de vanligaste tiderna folk reser går färjan var femtonde minut berättar Anne-Marie Mortensen som efter att styrt fartyg över hela världen återvände till hembyn för att ansvara för färjeverksamheten. Under vissa perioder när det är festivaler på ön eller när det

är något speciellt arrangeman så kan det bli så att man får vänta på en färja eller två men det är mycket ovanligt fortsätter hon. Miljövänlig drift Furusund Faergeri har två färjor som båda döpts efter den nordiska mytologin. Sleipner som är den äldre färjan har fått sitt namn efter Odens åtta-fotade snabba häst. Den nya, större färjan som heter Mjölner har döpts efter Tors Hammare.

– Sleipner ligger mest vid kaj och används som reservfärja. Den drivs med vanlig diesel medan den nya färjan Mjölner drivs med miljövänlig diesel berättar Anne-Marie. Vi försöker att tänka på ett miljömässigt riktigt sätt och därför planerar vi att bygga om motorn på Sleipner och uppgradera färjan. På Mjölner finns flera toaletter varav en är handikappvänlig och när det blir aktuellt så skall även Sleipner uppgraderas för att helt täcka dagens behov fortsätter hon”.

Ingen bokning behöver göras En naturlig fråga när det gäller färjor är hur det fungerar med platsreservationer och svaret är tydligt. – Det behövs ingen reservation. Vi har så täta avgångar att det inte behövs men om det är exempelvis en buss med pensionärer som har ett fastställt program eller liknande så tar vi givetvis hänsyn till detta avslutar Anne-Marie Mortensen

Anne-Marie Mortensen

FÄHRE FUR:

FERRY

3 minuter Afgangstider/Fahrplan/Departure: från Danmark - 72 gånger per dag

05.00-19.00: Hvert/je/every 19.00-01.00: 01.00-05.00: -

BRANDEN: 5 min. senere/später/later.

PRISER/PREISE/PRICES:

15. min. 30. time/Std/hour

Fursund Færgeri Stenøre 3 . DK-7884 Fur Tlf. +45 9915 6467


58

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Välkänd storkro i historisk miljö Endast ett stenkast från Aalborg ligger en av för oss svenskar ganska okänd kro. Mitt i nationalparken vid Rebild Bakker, och en av Danmarks största skogar ligger Rold StorKro som i 60 år har lockat turister till rekreation och avkoppling. Jörgen Pedersen hälsar välkommen, och under tiden han hämtar kaffet kan man se att konferensgästerna intagit vinterträdgården för ett grupparbete och semesterfirarna kopplar av i de mysiga lokalerna.

Det är uppenbart att den rogivande atmosfären på Rold StorKro är en viktig anledning till varför man väljer att förlägga sin miniferie och/ eller konferens här. – Hälften av våra gäster kommer från Köpenhamn och den andra hälften kommer från resten av Danmark och sedan har vi tio procent norrmän och svenskar. Det blir väl 100 % säger Jörgen med ett bullrande skratt. Skämt åsido vi ger i december varje år ut en broschyr som är en kombination av en hälsning till våra 3 000 stamkunder, men som också är en information om alla de evenemang som vi genomför under året fortsätter han. En mängd olika paket Broschyren beskriver både konferenspaket och de så speciella weekendarrangemangen, golf- och

miniferier som är kroens huvudsakliga verksamhet men där finns också speciella paket för Påsk, Pingst, Jul och Nyår. – Vi arbetar på ett litet annorlunda sätt här. Vi har satt samman ett antal olika bokningsbara paket. Det kan vara supersöndag med specialerbjudande, miniferier och olika gourmetprogram berättar Pedersen vidare. För våra konfererande grupper kan vi som ett lämpligt avbrott erbjuda samma aktiviteter efter önskemål och vi ordnar hela upplevelsen med allt från transfer från hamnen eller järnvägsstationen, guidade visningar i nationalparken till teambuildingsprogram. Egentligen är det bara konferensgästens budget som sätter gränser tillägger Jörgen vidare. Perfekt utgångspunkt för utflykter Platsen är oerhört vackert belägen och från restaurangen har gästerna en underbar utsikt över landskapet och Rebild Bakker. För en konferensanläggning där allt är av bästa klass är en attraktiv prisbild tillsammans med mycket hög kvalité den viktigaste konkurrensfaktorn. – Vår styrka är också närheten. Vi ligger bara en till en och en halv timme från Frederikshavn och Grenå där färjorna anlöper. Det är lika lång tid till Skagen i norr och Legoland i söder så vi utgör en intressant utgångspunkt för våra gäster med samtliga Jyllands mest kända sevärdheter inom 1-2 timmar berättar Jörgen som tillsammans med hustrun Bente och Lars K. Jensen har drivit kroen i 47 år. Bra boende till attraktiva priser Med 8 000 hektar skog som närmaste granne, swimmingpool inomhus, sauna, café, bar, Panoramarestaurang och en nyanlagd 18-håls minigolfbana där man återskapat Rebild Bakker i miniatyrformat finns det alltid något att göra för samtliga gäster. – Vi erbjuder som sagt en annorlunda konferensmiljö där gästerna i pauser eller på kvällen kan slappna av och gå en runda i skogen eller motionera. Oavsett om det gäller konferensgrupper eller familjer på helger och sommartid erbjuder vi ett högklassigt boende till mycket bra priser poängterar Jörgen. Rold StorKro har 47 dubbelrum och klarar därmed också bussgrupper och personalen medverkar gärna till att planera gruppens vistelse. Det finns gott om konferens- och grupprum där det största klarar 60 personer och köket är traditionellt danskt med influenser från Frankrike.

· 2 x green-fee · 3 retters menu · Overnatning · Morgenbuffet Pr. person på dobbeltværelse Fra DKK 1.095,-

Miniferie

· 3 retters menu · Overnatning · Morgenbuffet Pr. person på dobbeltværelse Pr. dag fra DKK 795,-

Kursus/konference

Hotel

· 2 retters menu · Overnatning · Morgenbuffet · Frokost · Kaffe, frugt, kildevand · Kursuslokaler og AV udstyr Pr. person på enkeltværelse Pr. døgn DKK 1.315,-

Rold StorKro . Vælderskoven 13 . DK-9520 Skørping . Tlf. +45 98 37 51 00 . roldstorkro@rold.dk . www.rold.dk

GrafikNord

Golfophold


danmark www.svenskleverantorstidning.se

59

Dansk toppcampingplats ger verklig avkoppling

Anita och Sören Hauschildt har med sin campingplats Skive Fjord Camping intagit positionen som en av de ledande campingplatserna i Norden. ”Om man skall driva en camping måste man hitta något som är annorlunda och som tilltalar familjerna och då går det inte att konkurrera med toaletter som är en kvadratmeter större än vad grannens är säger Sören. Vi går ”all in” och försöker att vara den kompletta campingplatsen hela året fortsätter han”

175 campingplatser som alla har antingen 10- eller 16 ampere säkring gör att campinggästerna kan hålla sin vagn varm även i bitande kyla och hård vind. Det finns tre olika typer av platser och för endast några tior extra kan man få kanske den mest fantastiska utsikten som området har att erbjuda. Bad, lek och fiske Från stugorna och större delen av campingplatsen erbjuds en nästan paradisisk känsla och utsikten över fjorden är hänförande. Några få hundra meter från campingplatsen ligger badplatsen som är omgärdad av stora grönområden och lekplatser – allt för att sysselsätta pigga små barnfötter. ”vi har i år även anlagt en helt ny brygga med speciell badplattform för att underlätta för våra badgäster berättar Sören” ”vi har också riktigt bra fiskevatten och i går drog jag upp en näbbgädda och en av våra campinggäster

Anita och Sören Hauschildt drog upp en präktig havsöring bara genom att kasta från stranden fortsätter han”. ”givetvis måste man ha fiskekort men det kan man köpa hos oss inflikar Anita” Mitt på Jylland För de som inte vill bada i fjorden finns egen swimmingpool och rikligt tilltagna aktivitetsytor för barnen, Hoppkuddar, lekplatser och fotbollsplaner finns så det räcker för alla. I campingavgiften ingår WiFi, dusch, entré till poolen med mera. ”Vi brukar säga att vi nästan är ”all inclusive” berättar Anita med ett skratt.” Från campingen kan man uppleva några av områdets mest intressanta sevärdheter. Dit hör exempelvis Legoland, den gamla staden Ribe, Århus, Skagen och Tyska gränsen för shopping. ”vi ligger precis mitt på Jylland och med utmärkta vägar når man de flesta sevärdheter inom 2 timmars bilresa berättar Anita” Boka on-line På frågan om det finns plats svarar Anita… ”Under vissa sommarveckor kan det vara fullt men för midsommar och efter första delen av augusti har vi alltid plats. Det gäller också våra stugor både de lyxutrustade och de av vanlig standard. Gå in på våra sidor så kan Ni se direkt via vår on-line booking vad som är ledigt tipsar Anita avslutningsvis om”.

Campingmagasin

2014

Skive Fjord Camping Campingmagasin

2014

Skive Fjord Camping

Marienlyst Strand 15, DK-7800 Skive • +45 97514455 • info@skivefjordcamping.dk • www.skivefjordcamping.dk


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-4 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-4 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement