Page 1

Kalmar kommun i stark utveckling I Kalmar kommun händer det saker kring såväl bostadsbyggande som näringslivssatsningar. Allt fler lockas av fördelarna det innebär att etablera verksamhet i en kommun under stark utveckling. – Samverkan på olika sätt och på olika plan bidrar till att skapa ett hälsosamt klimat för företagande i regionen, säger näringslivschef Thomas Davidsson.

Läs mer på sidan 46.

En ledande aktör i den europeiska svetsbranschen I mer än 75 år har Elga tillverkat svetsförbrukningsmaterial. Det gör företaget till en av de största aktörerna i den europeiska svetsbranschen. Bolaget har nästan 80 år på nacken och representerar idag ett produktsortiment som tilltalar kunder över hela världen.

Läs mer på sidan 26.

Nr3 Juni 2017 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Stor bilaga:

Danmark DANMARK

Arbetar du med rätt precision?

Det vänliga Danmark och Garden by the sea lockar nordbor till Mittjylland

Arbetar du med rätt precision?

Danskarna är världens lyckligaste folk säger en rad undersökningar och danskt hygge är ett begrepp som norrmän och svenskar är välbekanta med. Vad är det då som utmärker det lilla samhället Struer på Mittjylland… Läs mer i bilagan sidan 2.

INFRASTRUKTUR

SBB bygger framtidens järnväg Signal & Banbyggarna AB tar ett stort ansvar kring svensk infrastruktur. För järnvägssektorn åtar man sig professionella uppdrag inom ban, el, mark och signal, och det rör sig om tjänster kring allt ifrån buskröjning och markarbeten till spårentreprenader och säkerhetstjänster.

Läs mer på sidan 12.

Mikrovågshjälm ger snabb SWEPOS® Nätverks- RTK-tjänst och säker bedömning av

skallskador

– navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggranhet. Läs mer på sidan 21.

ENERGI

Växjö Energi Elnät investerar i ökad leveranssäkerhet Hög leveranssäkerhet och några av landets lägsta elnätspriser får inte Växjö Energi att slå sig till ro. Nu investerar Växjö Energi Elnät ytterligare 65 miljoner kronor per år för att åstadkomma ännu högre leveranssäkerhet. Läs mer på sidan 18.

Läs mer om SWEPOS och våra tjänster på

8 UTGÅVOR PER ÅR - 200 000 L ÄSARE PER NUMMER www.swepos.se ● TELEFON 026-63 37 53

Adress: Gustaf Mattssons väg 2 451 50 Uddevall Tel: 0522-239 00 E-post: info@graniten.com


infrastruktur Arbetar du med rätt precision?

2

www.svenskleverantorstidning.se

Arbetar du med rätt precision?

SWEPOS® Nätverks- RTK-tjänst – navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggranhet. Läs mer om SWEPOS och våra tjänster på www.swepos.se ● TELEFON 026-63 37 53


Ulricehamn

en

55-57 2

Årjäng ledaren ledaren

ledaren

58-59

Ledaren Företagarna har ordet Infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

22

www.svenskleverantorstidning.se

ledaren Industri

3

Bygg

Energi innehåll Vad kommer innehåll IT/Säkerhet innehåll 2 ledaren Almedalsveckan Följande innehåll hittar du i Svensk Följande innehåll hit Maskin miljardsatsningarna innehåll innehåll Leverantörstidning nummer 3 2014 Leverantörstidning n www.svenskleverantorstidning.se www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

att innebära? värnar demokratin innehåll

Företagarna har ordet

ledaren

4

Ledaren

Följandeinnehåll innehållhittar hittardu dui Svensk i Svensk Följande 2 Leverantörstidning nummer 2014 Leverantörstidning nummer 3 32014

Danmark

ÅlandLedaren

Våren här i Göteborg har varitviförhållandevis Här i Göteborg undrar om den omdebat-Annars är det framför allt under 2000-talet Vår i luften. Visst är det härligt? Jag Företagarna har ordet 3känns Industri 5-8 2 som Almedalsveckan harBornholm utvecklats Företagarna som mest. och solig, och det verkligen förstås bra att vi har ord terade Västlänken kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi varm Allt fler vill ta chansen att delta och synas på harmen hela mer den oslagbara svenska sommaren framklarhet i frågan lär vi väl få efter valet Infrastruktur 4-6 Följande när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidning.se Ledaren Ledaren 2vi2hittar som innehåll duvalåret i Svensk arrangemanget 2010 rymde nästan föri oss. glada och positiva när om vårenhuruvida Infrastruktur Mora/Leksand höstFolk då blir göteborgarna ska rösta det börjar grönska och man har hela 1 400 event, varav drygt tusen seminarier, vilka spirar och sommaren är i antågande, och det är Bygg 9-11 ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken 3 journalister. 2014 Två år Industri 7-10Leverantörstidning Företagarna harordet ordet bevakades av omkring 900 en energi som har en förmåga atthar smitta av sig Företagarna 33 nummer den härliga sommaren framför sig. Industri ska ju till storDet delärfinansieras via justnyabiltullarna. Västmanland senare ägde drygt 1 800 evenemang rum, varav mellan individer. sådant som föder Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina ElmsäterBygg 11-13 1 500 seminarier, och därefter har nya tankar, nyaInfrastruktur idéer. Inspiration behöver vi alla, vare nästan Infrastruktur 4-6 4-6 Infrastruktur 12-17 är härligt när den andan smittar av sig sigSvärd Bygg presenterade regeringens mångmiljardrekord slagits. vi hämtar den från solen och värmen eller Göteborg Ledaren 2 bland människor runtomkring. människorna runt omkring oss. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Energi 14 Industri 7-10 Industri 7-10 demokrati att man kommer att satsa på sådant som leder Inget arrangemang slår ett slag förEnergi har ordet 3 Marks kommun Energi 18-19 och öppenhet som Almedalsveckan. Det faktum Och det äroch väl främjar lite detta somFöretagarna är tanken med Det till jobb konkurrenskraften. är IT/Säkerhet 15 Frågan är om även svensk infrastruktur går Bygg 11-13 har fått flera efterföljare Bygg 11-13 att arrangemanget i denenklassiska Almedalsveckan på Gotland som IT/Säkerhet klok strategi som på sikt borgarinnehåll för ett stärkthittar du i Svensk Följande mot en ny vår? Det känns onekligen så efter andra länder är ett gott betyg åt evenemangets snart står för dörren. Även för Infrastruktur oss på Hexanova 4-6 Småland svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar 16-17 Energi 14 regeringens besked om att satsa Maskin 522 miljarder Energi 14 betydelse och människors behov av att träffas Media Group som ser fram emot evenemanget Leverantörstidning nummer 3 2014 IT 20-21 Maskin gåstor oftaentusiasm. hand i hand med justochkonkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. med och föra dialog kring7-10 viktiga ämnen som Öppenheten tillgängIndustri och arbetstillfällen, och det sannolikt Danmark 18-29 Borås IT/Säkerhet 15 såväl det politiska påverkar systemet som under Almedalsveckan är är unik i såväl en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka ligheten IT/Säkerhet 15 Danmark de aspekter som Sveriges människors vardag. som övriga världen, ochByggindustrier det är något vi beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka Sverige Bygg 11-13 Hälsovård 22 när de kallar den nationella infrastrukturplanen verkligen ska värna om. Här är alla välkomna Åland 30 Maskin Ledaren 16-17 2 Ulricehamn som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Maskin 16-17 Åland ochför ordet är fritt. ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det den häromdebati Svensk Leverantörstidning och det är ÖRJAN PERSSON Här i Göteborg undrar vi om Energi 14 det härligt? Jag det ökande behovet av dylika satsningar och Bornholm 31-36 REDAKTÖR Här i Göteborg undrarhar vi omordet den omdebat- 3 Företagarna 18-29 Vårdet i luften. Visst är det härligt? JagDanmark intressant att av, konstatera att inte enbart 18-29 terade Västlänken verkligen kommer att bli som fylls av energi ÅrjängBornholm Detefterlyser här Danmark är Sveriges mötesplats Göteborg/Partille 23-30 störrestörsta mod politiska och ansvarstagande från att bli av, terade Västlänken verkligen kommer ansluter mig till de som fylls av energi men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet handlar om att bygga ut och bygga nytt, som mest, när IT/Säkerhet 15 och även om det parter är de politiska partierna men mer klarhet i som frågan få efter valet 4-6 berörda såInfrastruktur att en modern och lär välvi väl30 Mora/Leksand 37-40 i höst då göteborgarna ska rösta omockså huruvida mest, Åland utan om viatt bevara när det vårsolen som redangassar somsyns Åland och man har hela ochnär hörs mest under Almedalsveckan är ska rösta30 Mora/Leksand i höst då göteborgarna om huruvida vi ska behålla trängselskatten eller inte.och Västlänken fungerande infrastruktur så småningom det grönska och man finns fungerar. Drift ochvibörjar underhåll en framför sig. detta har ocksåhela en möjlighetska förbehålla både intresseorganiMaskin Här i Göteborg undrar om den omdebatVår i luften. Visst härligt? Jag trängselskatten eller inte. Västlänken 16-17 Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst ärär det Jag ska judet tillhärligt? stor del finansieras via just biltullarna. Uddevalla 31-32 lämnas över till framtida generationer. Västmanland 41-42 den härliga sommaren framför sig. Industri Bornholm 31-36 skaterade i terade högVästlänken grad prioriteras, vilket avspeglas Bornholm sationer och företag att ska träffas förstor att diskutera ädjen ökar och det Västlänken verkligen kommer ju till del finansieras via31-36 just biltullarna.7-10 ansluter mig som fylls energi Catharina verkligen kommer attatt blibli av,av, Västmanland ansluter mig tilltill dede som fylls avav energi När infrastrukturminister ElmsäterMan att viinfrastrukturminister ska ta lärdom av DanArbetslusten och glädjen ökaroch ochsamhällsfrågor. det tycker När politik Och faktum är att i det faktum att nära nog halva milmen mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet ndan smittar av sig Catharina Elmsäter- 18-29 Danmark men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när Svärd presenterade regeringens mångmiljardnär vårsolen gassar som mest, när Göteborg 43-44 mark och oss avhar den statsgaärrösta härligt när denviandan av sig vismittar blir fler Mora/Leksand och fler som villanvända delta. Mycket Bygg Mora/Leksand 37-40 11-13 ibetonade höst göteborgarna ska rösta om huruvida vi jardregnet ska falla överska just detta. 37-40 Svärd presenterade regeringens mångmiljardntomkring. i höst dådå göteborgarna om huruvida satsningar på svensk infrastruktur hon det börjar grönska och man har hela Göteborg det börjar grönska och man har hela Lysekil 33 bland människor runtomkring. hänt sedan Olof Palme höll sina tal i Almedalen rantimodell man själva arbetat efter. ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken satsningar på svensk infrastruktur betonade hon 30 ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken Resten ska gå till utveckling av att manframför kommer attsig. satsa på sådant som leder Åland den härliga sommaren framför den härliga sommaren sig. i slutet av 60-talet. 1994 arrangerades det första ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Marks kommun 45-47 Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig att man kommer att satsa på sådant som leder Energi ska ju tillDet storärdel via just Västmanland 41-42 14 ochfinansieras det handlar i biltullarna. Västmanland 41-42 till jobb och främjar konkurrenskraften. Arbetslusten och glädjen ökar och det infrastrukturen nsk infrastruktur går och Arbetslusten glädjen ökar och det Marks kommun seminariet intresseorganisationer; Industriförinfrastrukturminister Catharina Elmsäteri Frågan Göteborg undrar om den omdebat-avgår Vår i luften. Visst det härligt? Jag till jobb ochpå främjar konkurrenskraften. Det är När infrastrukturminister Catharina Elmsäterför infrastruktur Sveriges Byggen klok strategi somär på sikt borgar förNär ett stärkt omHär är om ävenvisvensk infrastruktur mångt och mycket rälsbuns onekligen så efter Bornholm 31-36 är härligt när den andan smittar av sig är härligt Kumla/Hallsberg 34-38 när den andan smittar av sig bundet och Företagarna, varav den sistnämnda Svärd presenterade regeringens mångmiljardterade Västlänken verkligen kommer att bli av, en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt Svärd presenterade regeringens mångmiljardansluter mig till de som fylls av energi Småland 48-53 industrier, tycker i sitt inlägg längre svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar mot en ny vår? Det känns onekligen så efter IT/Säkerhet Göteborg 43-44 15 tt satsa 522 miljarder Göteborg 43-44 den trafik, närmare bestämt bland människor runtomkring. bland människor runtomkring. ävenvalet syns i Svensk Leverantörstidning. satsningar svensk infrastruktur betonade hon men mer klarhet ibesked fråganhon lär vi fåjuefter Småland näringsliv. Den här typen av satsningar satsningar svensk infrastruktur betonade vårsolen gassar som när påpå gå ofta hand i hand med just mest, konkurrenskraft regeringens om attväl satsa 522 miljarder fram isvenskt tidningen. atsningar fram till 2025. när höghastighetståg. Det ligger helt Mora/Leksand 37-40 att man kommer att satsa på sådant som leder i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft att man kommer att satsa på sådant som leder och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det börjar grönska och man har hela Borås 54 det bör onekligen räcka Tills nästa gång önskar jag alla45-47 Maskin Marks kommun 45-47 Marks kommun i linje med satsningar i konkurrenskraften. andra jobb och främjar Det ska behålla trängselskatten och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 16-17 tilltill jobb främjar konkurrenskraften. Det äreller Frågan är även svensk infrastruktur Borås de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 522 miljarder kronor –ärdetinte. bör Västlänken onekligen räckamånga Frågan omom även svensk infrastruktur gårgår den härliga sommaren framför sig.och ndlar om att både är stärka sköna timmar i vårsolen! Östergötland 39-45 en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. länder världen över och lär i de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 41-42 en klok strategi som på sikt för Västmanland mot en vår? Det känns onekligen så efter infrastrukturplanen när deonekligen kallar den tillborgar en hel del ett närstärkt det handlar om att både stärka 55-57 mot enläser nyny vår? Det känns sånationella efter astruktur. Du om Arbetslusten och glädjen ökar och det Ulricehamn Småland 48-53 18-29 svenskt näringsliv. Den här typen satsningar När infrastrukturminister Catharina ElmsäterSmåland 48-53 närDanmark de kallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare svenskt näringsliv. Den här typen avav satsningar regeringens om att satsa 522 miljarder för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om regeringens om att satsa 522 miljarder Ulricehamn törstidning och det besked ärbesked URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sigi hand gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Svärd presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Man betonar dock gå ofta hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. restider, inte minst mellan landets det ökande behovet av dylika satsningar och det här i Svensk Leverantörstidning och det är kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. Göteborg 43-44 UTGIVARE att det inte enbart bland människor runtomkring. och arbetstillfällen, och det sannolikt satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Årjäng detÅland ökande behovet av dylika satsningar och arbetstillfällen, och det är är sannolikt enen avav att det Borås58-59 54 och 30 Kalmar 46-55 522 miljarder kronor – det onekligen räcka större mod och ansvarstagande från Borås 54 intressant att konstatera inte enbart 522 miljarder kronor – efterlyser det börbör onekligen räcka storstadsregioner. och bygga nytt, Årjäng aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar att man kommer att satsa påutsådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande från dede aspekter Sveriges Byggindustrier beaktar det handlar om att både berörda parter så stärka attstärka en modern och väl som handlar om att bygga och bygga nytt, tilltill enen helhel deldel närnär det handlar om att både det som redan Marks kommun 45-47 Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag när de kallar den nationella infrastrukturplanen till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och väl 31-36 de kallar infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser Frågan är omDu även svensk går den nationella fungerande infrastruktur sånär småningom utan också om att bevara detattsom redan som utveckla svensk infrastruktur. läser omominfrastruktur Bornholm Ulricehamn 55-57 och underhåll Ulricehamn 55-57 terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt ansluter tillDet deoch som fylls energi för ”den bästa någonsin”. Man betonar en klok strategi somdock pådock sikt borgar för fungerande infrastruktur så småningom ”den bästa någonsin”. Man betonar det i Svensk Leverantörstidning är avför mot en mig ny vår? känns så efter lämnas över tilldet framtida generationer. finns och fungerar. Drift och underhåll härhär i Svensk Leverantörstidning och det äronekligen , vilket det avspeglas Småland 56-58 mensvenskt klarhet i frågan lär vi typen väl få efter valet Småland 48-53 det ökande behovet av dylika satsningar och näringsliv. här av satsningar närregeringens vårsolen gassar som mest, när lämnas över till framtida generationer. det ökande behovet avmer dylika och intressant konstatera det inte enbart besked om attvisatsa 522 miljarder Man tycker att ska ta lärdom av Danska isatsningar hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas intressant attatt konstatera attatt det inte enbart g halva mil37-40 Årjäng Mora/Leksand 58-59 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Årjäng efterlyser större och ansvarstagande från gåmod ofta hand i handatt med just konkurrenskraft Man tycker att vi ska ta58-59 lärdom av Danefterlyser större mod och ansvarstagande från det börjar grönska och man har hela handlar om att bygga ut och bygga nytt, kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. mark och använda oss av den statsgai det faktum nära nog halva milhandlar om att bygga ut och bygga nytt, ust detta. skaså behålla trängselskatten eller Västlänken berörda parter så att en modern och och och det ärinte. sannolikt mark och använda oss av den statsga- 54 berörda parter attarbetstillfällen, en modern och välväl Borås v själva utan också att bevara som redan– det 522 miljarder kronor bör onekligen räcka den härliga sommaren framför sig. rantimodell man arbetat efter. jardregnet ska falla över just detta. en av också omom att bevara detdet som redan aa ckling avutan ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. N aNN Västmanland E c fungerande infrastruktur så småningom de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar s v rantimodell man själva arbetat efter.41-42 fungerande infrastruktur så småningom Ä Halmstad 59-63 finns och fungerar. Drift och underhåll uglädjen till en hel del när det handlar om att både stärka Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig h Resten ska gå till utveckling av d Arbetslusten och ökar och det finns och fungerar. Drift och underhåll c N handlar i a När infrastrukturminister Catharina ElmsäterLL o N lämnas över till framtida generationer. när de kallar den nationella infrastrukturplanen Ipå Nu kför TIinfrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig 55-57 d lämnas över till framtida generationer. N ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas som utveckla svensk Du läser om I I infrastruktur Sveriges Bygginfrastrukturen och det handlar i vilket avspeglas Ulricehamn är härligt när den N smittar av sig älsbun- ska i hög grad prioriteras, EN andan Svärd regeringens mångmiljardNgE Man tycker att vi ska ta lärdom Dan-kod milför ”den någonsin”. Man betonar dock för infrastruktur på Sveriges Bygg- 43-44 Man tycker attpresenterade vimångt skabästa ta och lärdom avav DanGöteborg dNI QiR i det faktum nära nog halva det här Svensk och det är ILeverantörstidning industrier, tycker i sitt inlägg längre E! mycket om rälsbuni det faktum attatt nära nog halva milT N o mt bland människor runtomkring. a h Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg satsningar påoss svensk infrastruktur betonade hon LÄs Tp mark och använda oss av den det ökande behovet avstatsgadylika satsningar och industrier, tycker i sitt inlägg längre Vad är en QR-kod mark och använda av den statsgamaR jardregnet ska falla över just detta. intressant att konstatera att det inte enbart fram i tidningen. s den trafik, närmare bestämt jardregnet ska falla över just detta. ger helt Laholm 64-70 Årjäng 58-59 att man kommer att satsa på sådant som leder Nilsson Urban rantimodell man själva arbetat efter. efterlyser större modefter. och ansvarstagande från fram i tidningen. rantimodell man själva arbetat Resten utveckling handlar omav attavbygga ut ochgång bygga nytt, jag alla Tills nästa önskar höghastighetståg. Det ligger helt Resten skaska gågå tilltill utveckling Marks kommun 45-47 ndra till jobb och främjar konkurrenskraften. Detväl är används den Ni kan läsa vad Lars Redtzer, berörda parter så ansvarig attansvarig en modern vad och Frågan är om även svensk infrastruktur går Niutges Tills nästatill? gång önskar jag alla Tidningen av: kan läsa vad Lars Redtzer, och

innehåll

kommer Vad kommer rdsatsningarna Vad kommer kommer miljardsatsningarna Vad nnebära? att innebära? miljardsatsningarna miljardsatsningarna Vad kommer att innebära? innebära? att miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

infrastrukturen och handlar iatt bevara utan också om dettimmar som redan sköna i vårsolen! i linje med satsningar i andra infrastrukturen och detdet handlar i många Prenumerera: är i eninfrastruktur klok strategi som på sikt borgar ett stärkt för Sveriges Byggfungerande infrastruktur såför småningom motom en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! för infrastruktur påpå Sveriges Byggmångt och mycket om rälsbunfinns fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB länder världen över och lär isatsningar och mycket rälsbunkortare mångt prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här typen av En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydindustrier, tycker i sitt inlägg längre lämnas över till framtida generationer. URBAN NILSSON regeringens besked om att satsa 522 miljarder industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas förlängningen innebära kortare den trafik, närmare bestämt Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg n landets ANSVARIG UTGIVARE gåi ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och fram i tidningen. tycker viligt skamer ta landets lärdom av Dankronor på infrastruktursatsningar tidningen. höghastighetståg. ligger helt iDet det faktum att nära nog halvafram mil- till 2025. fram inte mellan höghastighetståg. Det ligger helt ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 031-719 05 00restider, med attav många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och arbetstillfällen, ochminst det är sannolikt en statsgaav Tills nästa gång önskar jag alla mark och använda oss den 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Tills nästa gång önskar jag alla Redaktionsledning: i linje med satsningar i andra jardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. i linje med satsningar i andra användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 05 många sköna timmar i vårsolen! rantimodell man själva arbetat efter. till en hel del när det handlar om att både stärka många sköna timmar i vårsolen! länder världen över och i gå till utveckling av Resten Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in länder världen över och lärlär i ska reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig som utveckla svenskoch infrastruktur. förlängningen innebära kortare infrastrukturen det handlarDu i läser om förlängningen innebära kortare en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se URBAN NILSSON för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock URBAN NILSSON infrastruktur på Sveriges Byggdet mellan här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för restider, inte minst mellan landets mångt och mycket om rälsbun- och Besök restider, inte minst landets med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur ANSVARIG UTGIVARE ANSVARIG UTGIVARE det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! storstadsregioner. Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl NNberörda gång önskar jag alla utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan sca vEN andra ch Ä N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d IN länder världen över och lär i I N N E E Adress-/namnändring: utgivare: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng skaAnsvarig i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen förlängningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON Urban Nilsson ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i det faktum att nära nog halva mils restider, inte minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text ANSVARIG UTGIVARE v av Urban Nilsson NNaa mark och använda oss av den statsgaN aa NN E N jardregnet ska falla över just detta. asc v E Ä Prenumerera: storstadsregioner. h cÄhv och bilder förbjudet, om inte särskild o Tidningen utges av: Lc o Ekonomi: L rantimodell man själva arbetat efter. N L I up AB I T Prenumerera: ska gå tillärutveckling av dIINd prenumeration@hexanova.se En QR-kodResten (Quick Response) en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydN EIN Hexanova Group ABLina överenskommelse träffats med g INEg Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Layout: 14 58 Göteborg ! det handlarstreckkod, i Ansvarig Nr 3-2017 utgivare: QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt merinfrastrukturen information än enoch endimensionell såsom text och olika tecken. I och o!NE NhE Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg o p h Ansvarig utgivare: T Nr 3-2014 30:e årg p R Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se Michaela Jönsson ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och 0 med attmångt många och modernare och avkoda QR-koder har kodernas mycketmobiltelefoner om rälsbun-kan läsa Stefan Carewall Redaktionsledning: Urban Nilsson Nilsson Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många industrier, tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan blandUrban annat hittas på michaela.jonsson@hexanova.se den trafik, närmare bestämt Tidningen utges av: Redaktionsledning: Stefan 031-719 05läsaren 17 Prenumerera: Tidningen utges av:iCarewall användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där kan scanna in Tidningen utges av: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 Prenumerera: höghastighetståg. Det ligger helt Prenumerera: Hexanova Media Group AB Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida avstefan.carewall@hexanova.se Hexanova Group prenumeration@hexanova.se NaMedia Hexanova Group ABAB Tills nästa gång önskar jag alla NMedia N med satsningar prenumeration@hexanova.se QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som innehålla betydi linje i andra sca erbjudanden prenumeration@hexanova.se Tryck: nätet: ÄvE 2, EnEn QR-kod (Quick tvådimensionell streckkod som kankan innehålla betyden QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida ISSN 1102-9137 eller mer information. Kontakta ossResponse) om hur är en Fiskhamnsgatan 414 58 Göteborg stefan.carewall@hexanova.se N dumed och a Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg k L Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg L många sköna timmar i vårsolen! mer information endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I ochmed erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur IN världen Besök oss gärna på nätet: Nu TI kan länder ligtiligt mer information änän enen endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och dTryck: överi och lär använda en QR-kod din annons! Ndu Pressgrannar orstidning.se Telefon 031-719 05 00 Redaktionsledning: EN I EN I g031-719 med många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernasdu kan använda kod Telefon 0505 0000 innebära kortare med attatt många modernare mobiltelefoner kanwww.svenskleverantorstidning.se läsa och avkoda QR-koder harhar kodernas NIN031-719 QR- Telefon ! Pressgrannar Tryck:en QR-kod i din annons! Redaktionsledning: TId031-719 Redaktionsledning: oNEförlängningen a h Fax 05 29 Stefan Carewall 031-719 05 17 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på URBAN NILSSON L ökat. Koderna kan bland annat hittas på Adress-/namnändring: RT 05 ma031-719 FaxFax 05 2929 inte minst mellananvändningsområden s031-719 Pressgrannar restider, landets Stefan Carewall 031-719 05 17 ANSVARIG UTGIVARE Stefan Carewall 031-719 05 17 reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in nern du behöver Urban reklamskyltarstefan.carewall@hexanova.se och i tidningsannonser, därNilsson läsaren kan scanna in Adress-/namnändring:enen adressandring.slt@hexanova.se storstadsregioner. QR-kod med mobiltelefon som öppnar en webbsida Den mediepartnern du behöver stefan.carewall@hexanova.se QR-kod med sinsin mobiltelefon som dådå öppnar enenda webbsida stefan.carewall@hexanova.se j för insänt, ejBesök oss gärna på nätet:

Hässleholm 71

Sjöbo 72-78

ion redaktion Vad är en QR-kod redaktion och vad används den till? redaktion redaktion Vadärären enQR-kod QR-kod Vad ochvad vadanvänds användsden dentill? till? och

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till? Arn Omanovic Prenumerera: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen Adress-/namnändring: Besök oss gärna nätet: utges av: ISSN1102-9137 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta hur adressandring.slt@hexanova.se Besök oss gärna påpå nätet: ISSN med erbjudanden eller mer information. Kontakta ossoss omom hur rtryck av textwww.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB Ekonomi: kan använda QR-kod i prenumeration@hexanova.se din annons! adressandring.slt@hexanova.se Tryck: www.svenskleverantorstidning.se dudu kan använda enen QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydarn@hexanova.se beställt material. Eftertryck av text om inte särskild Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Ekonomi: ekonomi@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Pressgrannar Pressgrannar ochmobiltelefoner bilder förbjudet, om inte särskild Ekonomi: äffats med Den enda mediepartnern du behöver 05 00 med att031-719 många modernare kan läsa och avkoda QR-koderAB harTel. kodernas LinaTelefon Akyuz, 031-719 lina@hexanova.se Örjan Persson 05 21 Tidningsstatistik 08-507 924 00 Den enda mediepartnern du behöver Redaktionsledning: Den enda mediepartnern du behöver överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se exanova.se Tidningen ansvarar Adress-/namnändring: ej för insänt, ej Fax 031-719 05 29 Adress-/namnändring: orjan.persson@hexanova.se Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Stefan Carewall 031-719 05 17 v Tidningen ansvarar ej för insänt, ej a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se NNa material. adressandring.slt@hexanova.se N beställt Eftertryck av text adressandring.slt@hexanova.se sca ÄvE Eftertryck text en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida dubeställt chmaterial. Eftertryck avav text omaterial. aNbeställt Mats Carlert N ILLbilder I Nu k T och förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur förbjudet, inte särskild EN I och EN I förbjudet, bilder omom inte särskild Ekonomi: gbilder Ekonomi: kod och mats.carlert@hexanova.se NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: överenskommelse träffats med Nr 3-2014 30:e årg p LÄ överenskommelse träffats med Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningsstatistik Tel. 08-507 924 Lina Akyuz, lina@hexanova.se aRT Tidningsstatistik ABAB Tel. 08-507 924 0000 smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 424 00 Urban Nilsson redaktionen. www.hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se prenumeration@hexanova.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

ISSN 11

Tidningsstatistik A

ISS

Tidningssta


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Brott mot företagare gör alla till förlorare

Vinsttak höjer inte kvaliteten i våra företag

Företagare är personer som är vana vid att ta risker. De satsar inte bara tid och engagemang, utan investerar, lånar och låter bli att ta ut lön för att få företagen att växa.

Nyligen presenterade Ilmar Reepalus Välfärdsutredning sitt slutbetänkande, som rör kvalitetskrav i välfärdssektorn. Hans tilltro till kvalitetskrav är dock inte stor, utan han förespråkar alltjämt sitt föreslagna vinsttak. Företagarna håller inte med.

Nya utmaningar är något en företagare kan räkna med. Men det finns faror som lurar där också. Brott som begås mot företag. Det är en slags otrygghet som inte ens den mest riskbenägna person ska behöva tackla. Vi vet faktiskt inte exakt hur omfattande problemet med brott mot företag är, eftersom mörkertalet är stort. Många av Företagarnas medlemmar säger till oss att de inte ser någon mening med att anmäla mindre grova brott, eftersom det ofta ändå inte leder till åtal. Det vi däremot vet utifrån kontakter med våra medlemmar är att många företagare inte känner sig helt trygga i sin vardag. Det gäller till exempel de som jobbar i butiker och inom hotell- och restaurangvärlden. Ägarna är ofta frustrerade över att de anställda tvingas arbeta i en otrygg miljö. Vi på Företagarna får höra talas om vaneförbrytare som smiter från bensinmacken utan att betala - utan att något händer, trots att det finns bevis. Företagare hör av sig till oss och berättar om systematiska stölder och snatterier av kallt beräknande kriminella. Vi hör berättas om områden där yrkeskriminella sprider otrygghet på gator och torg.

Nu har vi hört nog. Nu är det dags för handling. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. I tre av fyra kommuner står småföretagarna och deras anställda för den största andelen av skatteintäkterna från inkomster. Företagare är både samhällsbyggare och välfärdsskapare. Utan företagande skulle det vara tomt i affärernas hyllor och det skulle inte ens finnas några affärer att handla i. Ju mer resurser företagen måste ägna åt att freda sig från brott, desto mindre tid kan de ägna åt att utveckla sin verksamhet. Det förlorar alla på.

PATRIK NILSSON,

Vad vi behöver är i stället ett välfärdssystem med mångfald, valfrihet och kvalitetskonkurrens – till nytta för medborgarna.

Företagarna vill vända på Reepalus argumentation. Vi behöver sätta fokus på rätt saker – och det är kvaliteten i verksamheterna. Vi vill se mer genomtänkta och utvecklade kvalitetskriterier för respektive typ av välfärdsverksamhet. Och vi vill ha en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av verksamheterna. På sådant sätt kan man se till att alla aktörer levererar i välfärdssystemet. Och det ska givetvis gälla inte bara fristående aktörer, utan även den verksamhet som bedrivs av offentlig sektor. Dålig kvalitet måste åtgärdas – oavsett driftsform. Reepalus vinstmodell är mycket långtgående och innebär i princip ett vinstförbud för de flesta fristående aktörer. Detta kommer inte att gynna kvaliteten. Under sådana förutsättningar kommer det nämligen inte vara möjligt för fristående aktörer att bedriva en långsiktig verksamhet med god kvalitet. Risken är uppenbar att de kommer att se sig tvingade att lägga ned sina verksamheter. I förlängningen drabbar det de som är anställda, patienter, brukare och elever på dessa fristående verksamheter.

samhällspolitisk chef Företagarna

Hög tid att ta itu med regelkrånglet Regeringen har misslyckats med att rensa upp i alla regelverk som sätter käppar i hjulet för företagarna. Det erkände näringsminister Mikael Damberg (S) under ett seminarium med Näringslivets Regelnämnd nyligen. Nu krävs nya tag.

Företagens administrativa bördor och kostnader har ökat år för år sedan 2013. I fjol uppgick kostnaderna för att följa alla regler till mer än hisnande 1,2 miljarder kronor. Det är inte rimligt. Visst behövs det lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Sådana spelregler är helt nödvändiga för att marknaderna som företagen verkar på ska fungera. Men när reglerna inte är ändamålsenligt utformade, eller helt enkelt för många, så skapas onödiga samhällsekonomiska kostnader med välfärdsförluster som följd. Företagarna vill se tydliga och kvantitativa mål för minskad regelbörda. Då kan regering och alla myndigheter som begär in uppgifter börja tackla problemet på ett effektivt sätt. Det är också så som våra grannländer arbetar, till exempel i Danmark där implementeringsrådet arbetar för att främja danska företags konkurrenskraft genom att framgångsrikt minska deras kostnader år från år. En annan viktig åtgärd är att skärpa arbetet med att analysera vilka konsekvenser nya regler får för

företag och även hushåll. Uppnås verkligen målet med de åtgärder som föreslås? Regeringen måste tydligt visa att den menar allvar med att förenkla regelbördan för företag. Tyvärr gör den tvärtom och olika förslag, som till exempel de förändrade 3:12-reglerna, kommer bidra till ökat regelkrångel. De indirekta samhällsekonomiska kostnaderna, som följer av en hög regelbörda på ett lands företag, är ansenliga och sannolikt avsevärt mera betydelsefulla än de direkta kostnaderna för att efterleva reglerna. Visst är det bra att näringsminister Damberg erkänner att detta är ett misslyckande, men än viktigare är att regeringen försöker vända utvecklingen.

DANIEL WIBERG,

CHEFSEKONOM FÖRETAGARNA

ULRICA DYRKE

upphandlings- och konkurrensexpert på Företagarna


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

Flaggstång direkt till trädgården till marknadens lägsta priser Flaggstången är pricken över i:et i många svenska trädgårdar. Företaget Vikingmast har tillverkat och sålt flaggstänger sedan 60-talet och kan, tack vare leveranser direkt från den egna fabriken, erbjuda flaggstänger till marknadens lägsta priser.

Åke Franzéns far startade flaggstångstillverkning i Ekenässjön på 1960-talet och hade fabrik även i Björköby. Åke började arbeta i företaget efter militärtjänstgöringen 1984. Två år senare flyttade han till England och såg marknadsförutsättningar för tillverkning av flaggstänger på plats. Han startade Glassfibre Flagpoles som fick leverera till både OS i Barcelona 1992 och världsutställningen Expo ’92 i Sevilla. 1994 valde dock Åke att sälja bolaget och flytta tillbaka till Sverige och Vikingmast AB. Tre bolag Vikingmast tillverkar och säljer flaggstänger och flaggor av högsta kvalitet. Sedan starten 1968 har man tillverkat och sålt flera hundra tusen flaggstänger, vilka levereras med 15 års garanti. Produktionen sker enligt Svenska Provningsanstaltens normer. – Idag har vi tre bolag i gruppen, med verksamhet i Sverige, Polen och Estland. I Polen har vi sjutton anställda och fabriken har kapacitet att tillverka 20 000 flaggstänger per år. Fabriken exporterar till hela Europa, berättar Åke Franzén. Vikingmast har också kontor, lager och distribution i Estland där två personer jobbar. I Sverige sker försäljning till branschkunder och direkt till slutkunder via en nätbutik. Snabba leveranser Det finns sex större tillverkare av flaggstänger i Europa, vilket innebär att branschen har en viss överkapacitet. – Våra konkurrensmedel är svensk kvalitet, egen tillverkning, korta ledtider, leverans till kundens trädgård och marknadens lägsta priser, säger Åke och förklarar att man genom att köpa direkt från tillverkaren hoppar över återförsäljarledet och spar pengar.

– I vår produktion kan vi tillverka såväl flaggstänger för u-balksfästen (gamla fästen för trästänger) som flaggstänger i olika färger. Eftersom vi tillverkar själva och har ett centrallager i Vetlanda kan vi snabbt leverera beställningen med eget fordon och lägga den på av kunden anvisad plats. Vi har till och med levererat en fjorton meter lång flaggstång till det kungliga kastellet i Stockholm, avslutar Åke Franzén.

Åke Franzén

fakta Vikingmast flaggstång är tillverkad av glasfiberarmerad polyester och råvaran kommer från de största och kunnigaste råvaruleverantörerna. Produktionen sker enligt Svenska Provningsanstaltens normer. Tester genomförs efter ett noga förberett schema och flaggstången ska tåla en vindstyrka på minst 45 sekundmeter. Ytan på flaggstången är av en väl beprövad gelcoat som håller stången underhållsfri i många år. Även flaggstångsfästena är galvaniserade och testade efter SP:s normer.

Vikingmast- Flaggstång och tillbehör i toppkvalitet Din pålitliga leverantör för ömsesidigt givande affärer! Bäckvägen 1, 574 35

info@vikingmast.se

VETLANDA

www.vikingmast.se

0725-544574

alt. www.vikingmast.com


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Ett världsledande företag i Sjöbo Scanjet har anor från 1961 när Lars Jinbäck startade ett familjeföretag inom bilbranschen vilket under årens lopp utvecklats till en världsledande aktör för den marina industrin och då främst till tankbåtar. I Sjöbo sker allt för tillverkning och utveckling av tankspolningsutrustning samt tryck/vacuum-ventiler.

ha leveranstid på ca 6-7 månader ser vi önskade leveranstider på ner till 3-4 månader, konstaterar Håkan vidare. Stabil framtid Framtiden ser ljus ut för vårt företag, säger

Håkan. Vi följer ju varvsutvecklingen i stort och för nuvarande är det stabilt med prognoser något över budget. Nästan alla producerade produkter exporteras och Scanjet är idag ett internationellt välrenommerat företag 56 år efter att Lars drog igång det hela avslutar Håkan Amilon.

Vi träffar platschef Håkan Amilon på Scanjets kontor i Sjöbo. – Jag har jobbat här sedan -95 och förra året tog jag över som platschef efter Thomas Jinbäck, en av delägarna, som idag tillbringar större delen av sin tid i vårt nya bolag i Singapore, Scanjet Feen IGS Pte Ltd som producerar inertgasutrustning.

Fast installation av en tankspolningsmaskin, SC30T, en mediadriven maskin. Scanjets storsäljare

Världsledande aktör – Det vi gör i Sjöbo idag är i huvudsak tankspolsutrustning samt montering av tryck/ vakuum-ventiler för att ventilera tankarna på alla större fartyg. Det gäller i huvudsak tankfartyg, allt från mindre flodfartyg, till VLCC och ULCC, råoljetankers i folkmun, berättar Håkan. Vi är världsledande inom vårt område och har idag över 68 % av världsmarknaden för tankspolningsmaskiner gällande tankers över 1000 ton. Slutmontering i Sjöbo – Det hela började här i Sjöbo och än idag tillverkar och slutmonterar vi allt här, säger Håkan med stolthet i rösten. I Sjöbo sysselsätter vi idag cirka 75 personer, med ett fåtal av dessa inhyrda och de senaste 2 åren har vi mer än fördubblat vår omsättning till 285 miljoner 2016. Det har under senare tid varit en viss överproduktion på varven och även viss serietillverkning på fartyg vilket medför att från idag Stena vision. Källa; Stena Bulk, Foto: Conny Wickberg

Kontoret i Sjöbo

Stolt Nielsen, stor kemikalieredare. En av Scanjets viktigaste kunder

INTELLIGENT TANK MANAGEMENT Södra Långebergsgatan 36 SE-400 97 Göteborg Sweden T: +46 31 338 7530 sales@scanjet.se www.scanjet.se

Scanjet Group is a leading global supplier of tank cleaning equipment and solutions for any marine, offshore and industrial application. With more than 50 years’ experience, we have been involved in the business of tank cleaning from the supply of sophisticated tank cleaning systems for ships to the engineering and design of systems for industrial industries, such as sanitary, food & beverage, transport, energy and pulp & paper.


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

SKF inviger tillverkning med digital teknik i världsklass SKF:s satsning i Sverige tar ny fart med invigning av en helt ny fullt automatiserad och digital produktionsprocess i Göteborg anpassad för tillverkning av sfäriska rullager. Den nya produktionsenheten är den första i sitt slag att tas i drift inom SKF-koncernen och ingår i ett program för nästa generation tillverkningsteknologi inom företaget.

Mätning av innerring – Produktionsflödet är helt unikt inom lagerbranschen och utgör en ny tillverkningsstandard för oss som vi kommer att replikera till flera fabriker inom koncernen. Investeringsprogrammet är viktigt för oss för att utnyttja vår tillverkningskapacitet än mer effektivt och öka vår globala konkurrenskraft och flexibilitet gentemot våra kunder, säger Luc Graux, tillverkningsdirektör för SKF koncernen. Nya möjligheter Med hjälp av digital teknik kopplas hela värdekedjan samman i produktionsprocessen från inflödet av komponenter till leverans av produkt till slutanvändare. Dessutom kombineras nästa generations mobil infrastruktur med tillverkningsprocessen i syfte att öka effektiviteten.

– Den nya produktionsenheten innebär helt nya möjligheter för oss att korta ledtiderna, öka flexibiliteten och effektiviteten i produktionen, säger Sten Karlsson projektledare för den nya produktionsenheten. Drygt en miljon lager per år Förutom investeringen i Göteborg har liknande investeringar aviserats för Schweinfurt, Tyskland, Nilai, Malaysia och Flowery Branch USA. I fabriksenheten i Göteborg tillverkas över en miljon lager per år. Merparten av produktionen går på export. Produkterna används i tung industri såsom gruvor, stålverk, pappersmaskiner, vindturbiner, axelboxar i tåg, fläktar och pumpar. SKF i Sverige har förutom enheten i Göteborg också produktion av lagerhus i Katrineholm,

Automatisk montering av rullningslager utveckling och produktion av industrikopplingar i Hofors, kompetenscenter för smörjsystem i Linköping, produktion av enheter för tillståndsövervakning i Luleå samt ett servicecenter för tillståndsövervakning i Kiruna. Källa: skf.com

Innering på väg i produktionslinan

Hög kapacitet kring professionell varmförzinkning Varmförzinkning är en av de mest hållbara metoderna för att skydda stål från rost. AB Säffle Varmförzinkning är ett företag med hög kapacitet och flexibilitet med logistiklösningar för att kunna ta sig an såväl små som stora objekt. Konceptet tilltalar en mängd kunder i närområdet, inte minst på byggsidan med krav på högkvalitativ varmförzinkning

Säffle varmförzinkning är det senaste tillskottet i koncernen Pohlinvest. Där ingår även anläggningarna i Halmstad, Lysekil och Rydsgård. Halmstad förfogar över Sveriges längsta gryta med kapacitet att ta upp till 24 meter långa konstruktioner beroende på utformning, samt en högtemperatursgryta för gängade produkter och smådetaljer. Anläggningen i Lysekil har en gryta som är 9,1 gånger 1,35 gånger 2,60 meter och anläggningen i Rydsgård har en gryta som är 8x1,5 gånger 2,30 meter. Lång Livslängd Vi besöker anläggningen i Säffle, vilken funnits i Pohlinvestgruppen sedan 2005. Här finns Sveriges djupaste zinkgryta, närmare bestämt tre meter djup. – Vår Specialitet är objekt på upp till tio meter, till exempel trappsektioner, stolpar och balkkonstruktioner, och våra kunder finns

företrädesvis i områdena Skaraborg, Västergötland, Bohuslän, Värmland, samt områdena Østfold, Vestfold, Akershus och Hedmark i Norge. Vi har turbilar som trafikerar dessa områden en gång i veckan då de hämtar och lämnar gods, berättar Jonas Lindh som är plats/ marknadsansvarig. Jonas berättar att varmförzinkning är en effektiv metod med låg initialkostnad för att korrosionsskydda stål. Objekten blir mer eller mindre underhållsfria och erhåller en mycket lång livslängd. Om så önskas kan man med fördel även måla den varmförzinkade ytan till önskad kulör för att erhålla ännu längre livslängd.

9001/14001 samt EN 1090-1 vilket innebär att man har full kontroll på hela processen vad gäller spårbarhet och dokumentation.

– Alla anläggningar har ett bra samarbete där vi kan hjälpa och dra nytta av varandras erfarenheter och logistiklösningar för att ge kunden bästa möjliga service, avslutar Jonas Lindh.

Gott Rykte Säffle Varmförzinkning sysselsätter i dagsläget tolv personer. Man jobbar med en stark lokal förankring. – Vi samarbetar med ett flertal lokala företag gällande transporter, blästring, svetsning samt målning, och servar både stora och små företag i en mängd olika branscher. De uppskattar vår flexibilitet och höga servicegrad, att vi håller konstant hög kvalitet på det arbete vi utför och erbjuder korta leveranstider. För oss är det dessutom viktigt att hela tiden ha en bra dialog med våra kunder, berättar Jonas. Verksamheterna i Säffle, Halmstad, Lysekil och Rydsgård utför varmförzinkning enligt EN ISO 1461, och är även certifierade enligt ISO

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)

AB Säffle varmförzinkning • Säterivägen 32 • Box 189 661 24 Säffle • Tel: 0533 - 69 16 50


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Hon visar att mekanikeryrket är för alla Bristen på teknisk kompetens i fordonsverkstäder är påtaglig. Inom en snar framtid behöver Mekonomen Group 500 nya medarbetare till sina verkstäder, det totala behovet i branschen är 5 800. Branschen bemannas till 96 procent av män. Vi har pratat med Michelle Hög Neumann som visar att mekaniker är ett yrke för alla.

På den fordonstekniska utbildningen vid Tyresö gymnasium utbildar sig fem kvinnor till mekaniker. En av dessa elever är Michelle som är inne på sitt andra år av tre. Utbildningen omfattar hela arbetskedjan i en bilverkstad, från att du tar emot kund och bil, till felsökning och att åtgärda felet. – Jag var väldigt nervös innan jag började på gymnasiet. Jag trodde jag skulle komma in i en klass med mycket killar och att jag skulle vara själv med att inte ha så mycket kunskap. Men det visade sig när jag kom hit att alla kunde lika lite och alla var lika nervösa. Förutfattade meningar Logiskt tänkande, att kunna kommunicera med kunderna och ett genuint intresse för bilarna är de huvudsakliga egenskaperna du behöver för att bli en framgångsrik mekaniker. – Det finns väldigt mycket förutfattade meningar om branschen, bland annat att man måste vara stark och tuff, men så är det inte. Allt handlar om teknik, hjärnan och ens kunskaper. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna, lång eller kort, stark eller svag, vi har ju verktyg

här av en anledning, det är våra hjälpmedel, säger Michelle. Gäller att se helheten Bilarna blir allt mer tekniska och smartare, de kan redan köra själva och bilar med alternativa bränslekällor eller miljöbilar såsom el- och hybridbilar blir fler. – Den största utmaningen med att jobba som fordonsmekaniker är att se helheten och samband med olika komponenter och felsökningar, att alltid vara noggrann och inte missa något. Det är som att läsa matte, är du inte intresserad kommer det vara jobbigt. Men är du intresserad av bilar och vill lära dig så kommer det gå jättebra. Man får hungra efter kunskapen, säger Michelle. Se filmen med Michelle Hög Neumann på Facebook (Mekonomen Sverige). Om yrket • Branschen är i behov av 5 800 mekaniker de kommande tre åren • Framtidsyrke med goda förutsättningar att få ett välbetalt jobb direkt efter gymnasiet • Antalet sökande till Sveriges fordonstekniska gymnasieutbildningar har minskat i snitt med cirka 125 personer per år sedan 2011/2012 (Skolverket) • Andelen kvinnor på fordonsprogrammet har sedan 2013/2014 ökat något till dagens 15 procent (Skolverket) Källa: mekonomen.com

Michelle Hög Neumann

Användningen av miljögummi ökar hos Volvo Cars I mer än ett år har Enviro som första aktör i världen levererat återvunnen kimrök till Volvo Cars via AnVa Polytechs miljögummi. Volvo Cars har sedan dess kraftigt ökat användningen av miljögummi. Idag återfinns Enviros kimrök i drygt tjugo olika sorters komponenter i alla Volvo Cars bilmodeller.

Volvo chassipluggar

– Idag sitter komponenter med Enviros återvunna kimrök i Volvobilar över hela världen och volymerna ökar. Vi välkomnar Volvo Cars hållbarhetsarbete och deras ambition att implementera AnVas miljögummi med vår kimrök i ännu fler komponenter, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro. Samtliga chassi- och karosspluggar av gummi i Volvo Cars bilmodeller tillverkas idag med AnVas miljögummi. För Volvo Cars är detta en del av satsningen på mer hållbara konstruktionsmaterial, allt i enighet med strategin för ökad resurseffektivitet.

– En viktig förutsättning för denna övergång är att materialet lever upp till de krav som ställs, och med AnVas och Enviros verifierade material finns förutsättningar för ytterligare tillämpningsområden, säger Thomas Sörensson. Kontinuerligt utvecklingsarbete – Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt för att utvidga materialfloran av miljögummi så att vi kan erbjuda vårt miljögummi i en större mängd applikationer, säger Jan Bäckström, marknadschef hos AnVa Polytech. För Enviro är Volvo Cars utökade användning av miljögummi ett viktigt steg framåt för att etablera en cirkulär ekonomi inom däck- och gummiindustrin, inte minst för kommande anläggningsaffärer. – Att ett världsledande företag inom fordonsindustrin som Volvo Cars väljer att satsa på Enviros återvunna material väger tungt i förhandlingarna med alla våra intressenter, intresset ökar för både kimröksprodukten och återvinningstekniken, säger Thomas Sörensson. Källa: envirosystems.se


bygg

9

www.svenskleverantorstidning.se

En heltäckande betongentreprenör

I samband med bygg- och infrastrukturprojekt i Syd- och Mellansverige är det ofta BGS Betong AB som kallas in. Bolaget står för platsgjutna betongkonstruktioner enligt konstens alla regler och betraktas allmänt som en heltäckande betongentreprenör.

BGS Betong AB erbjuder platsgjutna betongkonstruktioner inom bygg- och anläggningsarbeten. Man vänder sig till uppdragsgivare, såväl stora som små, i både Sverige och Norge, och kan även ta sig an mindre arbeten inom den privata sektorn. – Det handlar företrädesvis om större projekt i Syd- och Mellansverige med fokus på storstadsområdena, framför allt på uppdrag av större byggföretag. Vår styrka ligger i vår stora yrkesskicklighet och höga kvalitet i de arbeten vi utför, säger Tobias Fors, VD och ägare, tillika en av ursprungliga tre grundare av BGS Betong som han var med och startade 2013. Tre år senare ägs bolaget ensamt utav Tobias Fors och verksamheten flyttade till egna lokaler på Smedbergsvägen i Munkedal, ett centralt läge utmed E6. Kompletta totalentreprenader BGS Betong står för kompletta totalentreprenader inom mark och betong och gör allt som har att göra med platsgjutna betongkonstruktioner inom bygg och anläggning. – Vi utför alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner, stålpålning, spontning samt montage av prefabricerad betong, och kan härutöver även bistå med projektledning och konsultation inom mark och betong. Sammantaget gör det oss till en heltäckande betongentreprenör, fastslår Tobias Fors.

Framtidstro BGS Betong AB sysselsätter i dagsläget ett 30-tal personer, vilka finns utspridda i landet på olika projekt. – Samtliga våra medarbetare har stor erfar-

enhet av bygg- och anläggningsarbete, och på tjänstemannasidan kommer vår personal från de stora byggföretagen, upplyser Tobias. Han konstaterar att företagets starka koncept har genererat en bred och stabil kundkrets med

återkommande uppdragsgivare. Utvecklingen har varit god ända sedan starten, och Tobias Fors har all anledning att se ljust på framtiden. – Vi är ett expansivt företag som siktar på att växa stadigt och kontrollerat.

Smedbergsvägen 15, 455 35 Munkedal Växel +46 524 43 18 00


10

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Träbyggande motarbetar klimatförändringarna Byggsektorn står för upp till 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser årligen, och har därför en viktig roll att spela i arbetet med att dämpa klimatförändringarna. Att bygga med trä är en del av problemets lösning, eftersom trä är det enda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid. Träprodukter, som Kerto® LVL, har ett förvånansvärt litet koldioxidavtryck under sin livscykel och kan användas i praktiskt taget alla typer av byggnader för att lagra koldioxid. 

Ett av de viktigaste sätten att dämpa klimatförändringarna är att hitta nya sätt att lagra koldioxid från atmosfären. Byggsektorn kan bidra till denna positiva utveckling genom att använda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livscykel. Trävaror lagrar exempelvis ungefär ett ton koldioxid per kubikmeter. – Träets torrvikt är 50 procent koldioxid och eftersom denna koldioxid tas från atmosfären bidrar den inte till växthuseffekten, säger Matti Kuittinen, arkitekt och forskare vid Aaltouniversitetet. – När vi planerar nya byggnader eller renoverar en befintlig, måste vi titta på vilka utsläpp som skapas under byggnadens hela livscykel, fortsätter doktor Frank Werner från Frank Werner Environment & Development.

Att bygga i trä motverkar de globala utsläppen av växthusgaser. Träprodukter kan användas i alla slags byggnader Träbaserade material kan användas i de flesta delar av en byggnad för att binda koldioxid från atmosfären. Det gör att arkitekter och byggare kan nå ambitiösa mål för reducerade koldioxidutsläpp. Störst potential för koldioxidlagring finns i ytterväggar, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Ett passivhus ritades till exempel för ett kallt klimat med två olika alternativa byggnadsmaterialval; en träram med träfiberisolering och en lättbetongsram med EPS-isolering. – Energieffektiviteten i byggnadens skal var densamma med båda alternativen. Däremot

gav tillverkningen av träalternativet ungefär 40 procent lägre koldioxidutsläpp. Även mängden atmosfärisk koldioxid som lagrades i träramen var nästan fyra gånger så hög som i det andra alternativt, förklarar Kuittinen. Trä är klimatvänligt under sin hela livscykel – och längre än så Eftersom stora mängder koldioxid kan lagras i byggnadens träelement är det viktigt att se till att lagringen blir så långvarig som möjligt. För lång livslängd krävs bra design, fuktskydd under konstruktionen och bra underhåll. Och när träelementen inte längre används i byggnader

kan de återanvändas som andra produkter, så att den atmosfäriska koldioxiden som lagras i materialet inte frigörs. Efter en återvinningscykel kan trämaterialet användas inom bioenergiproduktion. – För många gamla byggnader gäller att om de skulle uppföras idag skulle förnybara material användas mycket mer. En hel revolution med mer klimatvänliga och hållbara byggnader är möjlig med hjälp av välutvecklade produkter för grönt byggande. Resten är upp till arkitekter och konstruktörer, avslutar Werner. Källa: metsawood.com

Ny undersökning avslöjar hjärtat i svenska hem Inredning och homestyling har länge varit en stark trend. Att köpa nyproducerat ger möjligheten att sätta sin egen prägel på bostaden redan från början. Så vad prioriterar bostadsköpare när de ska forma sina nya hem? En undersökning från Skanska visar att köket utan tvekan ligger oss varmast om hjärtat. Och det är där bostadsköparna väljer att lägga det mesta av sina pengar.

Möjligheten att anpassa köket efter eget tycke och smak är något som dagens bostadsköpare prioriterar högt.

Skanskas nya undersökning bland potentiella bostadsköpare visar att hela 70 procent vill ha möjlighet att anpassa köket efter egna önskemål. Var femte person tycker samtidigt att badrummet är viktigast att få inreda utifrån egna preferenser. Statistik från Skanska visar också dessa två rum är de som svenska bostadsköpare lägger mest pengar på när handlar om inredning och tillval. Funktionalitet och trivsel Trots att hallen är det första en besökare möter verkar det vara en relativt oviktig yta. Endast en procent av de som vill köpa nyproduktion anser nämligen att hallen är viktig att inreda, och det är även där det spenderas minst pengar. – Köket är verkligen hemmets hjärta med plats för såväl matlagning som avkoppling och umgänge. De lägenheter som byggs idag är ofta mindre till ytan jämfört med för 10-20 år sedan. När sovrum och barnrum blir mindre blir det viktigare att disponera de kvadratmeter vi har till vårt förfogande på ett smart sätt. Många väljer därför att inreda sina kök på ett personligt sätt med hög funktionalitet och stor trivselfaktor, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem.

Planlösning viktigast i nyproduktion Undersökningen visar också att 65 procent av de som planerar att köpa en nyproduktion tycker att det är viktigt att få möjlighet att påverka planlösningen. Motsvarande siffra för de som vill köpa begagnat är 54 procent. Topplista – Rummen svenskarna lägger mest pengar på Kök – 58 % Badrum – 29 % Sovrum – 4 % Vardagsrum – 4 % Hall – 3 % Källa: skanska.se


bygg 11 www.svenskleverantorstidning.se

Karlatornet ett steg närmare byggstart Byggnadsnämnden i Göteborgs stad beslutade nyligen att skicka detaljplanen för Karlatornet och Karlastaden till granskning. Därmed är ett av Göteborgs viktigaste byggprojekt ett steg närmare byggstart.

Beslutet om granskning av ”Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen” var uppe för beslut i byggnadsnämnden redan 20 december i fjol men återremitterades då. Anledningen var att nämndens majoritet ville ha mer information kring delar av detaljplanen, bland annat Karlatornets utformning. – Det är skönt att vi kommer vidare i processen och att Karlastaden och Karlatornet i och med beslutet kommer ett steg närmare byggstart. Vi har full förståelse för att politiken vill ha all den information de kan få kring projektets olika delar. Det är ett oerhört viktigt byggprojekt för hela staden, säger Patrik Lindström, t f VD för Karlastaden Holding AB, tillika VD för Serneke Projektutveckling. Optimerad tidsplan Representanter från Serneke och arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill träffade tidigare i år ledamöter från nämnden och stadsbyggnadskontoret för att ge ytterligare detaljerad information kring de delar av planen som behövde förtydligas. Nu kände sig nämndens ledamöter redo för beslutet att skicka Karlastaden och Karlatornet vidare i planprocessen och låta detaljplanen gå ut för granskning. Detta steg i planprocessen innebär att berörda parter har möjlighet att ta del av projektet och bidra med synpunkter som slutligen ska sammanfattas i ett granskningsutlåtande. Nästa steg i processen är att byggnadsnämnden tar beslut om detaljplanen för att därefter skicka vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut i maj. – För att optimera tidplanen kommer vi att söka bygglov parallellt med planarbetet och antagandet. Om allt flyter på med bygglov och planantagande, så ska vi ha ett godkänt bygglov på plats under sommaren. Ett första spadtag är planerat redan tidigt i höst detta år. Det blir ett historiskt tillfälle då en ikonbyggnad för staden börjar ta form, säger Patrik Lindström.

Göteborgs kommande landmärke, Karlatornet, är ett steg närmare byggstart. Fakta om Karlastaden Karlastaden blir en attraktiv blandstad på Lindholmen i Göteborg, knappa tio minuter från city. En modern, tät och levande stadsmiljö med höga byggnader och moderna lösningar. Här byggs cirka 2 000 lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och exklusiva takvåningar varvas med moderna kontorslokaler, hotell, butiker, restauranger, förskola och vårdcentral. Mitt i området reser sig Karlatornet – Nordens

högsta byggnad på drygt 240 meter. Siluetten kommer att vara synlig från både älven och stadens centrum. Ägare: Serneke och NREP är delägare med 50 procent vardera i det joint venture-bolag, Karlastaden Holding AB, som utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen. Beräknad omsättning: 13 miljarder kronor över 5-6 år.

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

Storlek: Området omfattar en markyta på cirka 32 000 kvadratmeter och består av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Totalt blir det omkring 2 000 bostäder på cirka 270 000 kvadratmeter, varav 70 000 kvadratmeter kommersiell yta. Byggtid: Preliminär byggnationsstart av Karlastaden är beräknad till hösten 2017, där Karlatornet är först ut. Källa: serneke.se


12

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

SBB bygger framtidens järnväg

Från vänster, ägarna Jonas Friberg, Pär Opard och Pär Larsson

Signal & Banbyggarna AB tar ett stort ansvar kring svensk infrastruktur. För järnvägssektorn åtar man sig professionella uppdrag inom ban, el, mark och signal, och det rör sig om tjänster kring allt ifrån buskröjning och markarbeten till spårentreprenader och säkerhetstjänster.

Signal & Banbyggarna AB fyller tio år och ägs idag av en trio bestående av Jonas Friberg, Pär Opard och Pär Larsson. Jonas är marknadschef, tillika grundare av Signal & Banbyggarna, var från början utbildad i en annan bransch och beskriver sig själv som en entreprenör ut i fingerspetsarna. Han är hundägare, bor i Kvarnsveden och är pappa till två barn. Bolagets VD, Pär Opard, blev headhuntad av Jonas och har genom åren gått ett 20-tal utbildningar inom ledarskap och startat upp 19 olika bolag. Han är gift och verkade i Uppsala och Stockholm innan flytten gick till Borlänge för 15 år sedan. Pär Larsson är styrelseordförande i Signal & Banbyggarna och har genom åren arbetat med en mängd olika uppdrag, samtliga på ledande positioner. Han grundade Fiskarhedenvillan och bor i Borlänge med hustrun Ulrika och deras två barn. Brett koncept

Signal & Banbyggarna AB – eller SBB som man allmänt säger – sysselsätter 120

- Man måste våga ge alla en ny chans. Jonas Friberg angående att SBB ger personer som tidigare hamnat snett i livet möjlighet till anställning.

anställda och är ackrediterat hos TransQ. Bolaget säljer och levererar produkter och tjänster inom järnvägssektorn med fokus på uppdrag inom ban, el, mark och signal. – Vi är ett av Sveriges mest kompetenta företag inom signalteknik, konstaterar Pär Opard. – Vi utför både besiktning och tekniska uppdrag, projekteringar, hastighetsnedsättningar med mera, fortsätter han och lyfter fram bolagets kompetenta signaltekniker som har lång erfarenhet av branschen. Med sina fullt utrustade servicebilar är man snabbt på plats där problem uppstår. SBB jobbar också med bansvets i form av termit-, på-, och formsvets, men kan även erbjuda olika tjänster kring markarbeten och ombyggnation. Det kan till exempel röra sig om att förlänga en perrong eller utföra kanalisationsarbeten.

– Vi bygger och monterar även bullerskärmar i olika material längs väg och järnväg. Det är en viktig insats för att dämpa ljudet för boende i dessa miljöer, säger Pär och passar samtidigt på att nämna bolagets starka maskinpark. – Vi har all tänkbar utrustning för alla typer av entreprenader. Det, i kombination med korta beslutsvägar, är bara några av flera faktorer som gynnar slutkunden. Framhåller personalen

Signal & Banbyggarna AB har gått från att vara ett kompetensuthyrningsföretag till ett entreprenadbolag som blir starkare för varje dag som går. Man servar kunder i både Sverige och Norge, och framgångarna har man den starka personalstyrkan att tacka för. Det menar Jonas Friberg. – Utan våra medarbetare hade bolaget inte varit vad det är idag. De är våra ambassadörer och uppträder tillmötesgående på alla sätt och vis. Här försöker vi hela tiden upprätthålla en vi-känsla som gör att de anställda känner en stolthet över att få representera SBB. För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare där de anställda kan göra sig hörda och vara med och påverka den dagliga verksamheten, säger Jonas. Han berättar att man i samarbete med Arbetsförmedlingen jobbat med att ge personer som av någon anledning hamnat snett i livet möjlighet till anställning. – Man måste våga ge alla en andra chans, säger han bestämt. Filosofin har varit framgångsrik. Under

sina tio år har SBB servat ett flertal stora uppdragsgivare, bland andra Trafikverket, Infranord och Strukton. – Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch, men vi jobbar med låga overheadkostnader, vilket gör att vi kan driva effektiva processer med medarbetare som vågar fatta egna beslut. Det gynnar förstås våra uppdragsgivare, säger Pär Larsson som, liksom sina kollegor, gärna blickar framåt. – Vi har utvecklat en treårsplan som vi räknar med kommer att fördubbla vår omsättning. Vi tror på en god tillväxt i bolaget och att vi kommer att fortsätta utveckla vårt koncept, inte minst beträffande entreprenaduppdrag, säger Jonas Friberg, Pär Opard och Pär Larsson.

fakta - Bildades 2006 - 120 anställda - Omsätter 290 miljoner kronor 2016 - Kunder rikstäckande och i Norge - Servar både privat och offentlig sektor - Ackrediterat hos TransQ


Vill du vara med på vår resa när

VI BYGGER FRAMTIDENS SPÅR

KONTAKTA OSS SBB Signal & Banbyggarna Lagergatan 2, Borlänge www.signal-banbyggarna.se info@signal-banbyggarna.se


14

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Låsblecksgatan 3 SE-589 41 Linköping Tel: +46 13 15 96 50 info@grundtuben.se www.grundtuben.se

Expansiv grundpålningsteknik ersätter traditionellt grundläggningsarbete

"Grundläggning Nacka Strand" för Gångbro Grundläggning och fundament kräver sin arbetsinsats i form av grävning och annat tidsödande arbete. Alternativet stavas Grundtuben, en metod som bygger på expanderande pålar. Dagens ökande krav på effektivitet och tidsbesparing gör att allt fler föredrar att jobba med Grundtuben.

Tonny Werlemalm, VD och delägare i Grundtuben AB, berättar att Steve Johansson var den som utvecklade idén och tog den vidare. Den bygger på ett jordankare som Steve hade licens på redan under mitten av 90-talet, och än idag är Steve i allra högsta grad delaktig i Grundtubens verksamhet. – Redan 1996 hade jordankaret Grundtuben patent i 28 länder, berättar Tonny Werlemalm med ett förflutet i VD-rollen sedan tio år tillbaka. – Ursprungstanken var att sälja enbart produkten men vi förstod snart att kunderna efterfrågade ett helhetskoncept där även entreprenaderna, det vill säga själva pålningsarbetet, ingick. Numera kan vi således erbjuda helhetslösningar kring allt som rör Grundtuben, säger Tonny. Många fördelar Grundtuben är det moderna och expansiva alternativet för grundsättning. Den är utvecklad för att lösa de tuffa krav och problem som byggentreprenörer och hela samhällsbyggnaden står inför idag. Grundtuben har många unika fördelar i jämförelse med traditionellt grundläggningsarbete eftersom dess expansionspålar direkt

"Grundläggning Facklan” till Nyköpings kommun

”Grundläggning för Bullerskärm Mälarbanan ” till Peab/Trafikverket kan bära och ta stora drag-, tryck-, horisontal-, torsion- och momentbelastningar. Ingen grävning och inga betongfundament behövs och Grundtuben kan dessutom användas i de flesta typer av grundförhållanden, inte minst vid flytbenägna och tjärlfarliga jordar. Metoden har i

princip ingen negativ miljöpåverkan alls, den är snabb och enkel och därmed synnerligen kostnadseffektiv. Staket, altaner, trappor, bullerplank, grundförstärkningar, skärmtak och skyltar är bara några exempel på användningsområden för Grundtuben. – Trafikverket, Peab, Skanska och NCC är bara några av de som använder sig av Grundtuben idag, men vi är öppna för alla som eftersträvar en kostnadseffektiv grundläggning. Vi företräder en enkel produkt och projektleder hela vägen till färdigställt arbete, framhåller Tonny Werlemalm. Spår ökad efterfrågan Grundtuben AB har samarbetspartners över i stort sett hela landet som man anlitar kring olika

projekt. Kvalitet och miljö är begrepp som ständigt står i fokus. – Kortare ledtider innebär mindre miljöpåverkan jämfört med andra metoder på marknaden, poängterar Tonny som även tror att ekonomi är en viktig faktor för de som väljer Grundtuben. – Vi spår att efterfrågan på denna lösning kommer att öka successivt framöver. Det känns förstås stimulerande men det gäller samtidigt för oss att fortsätta utveckla konceptet och leverera en riktigt bra produkt och tjänst till såväl befintliga som nya samarbetspartners. Vi är idag sex anställda men kommer bland annat att rekrytera en projektchef så att jag kan fokusera mer på affärsutveckling, avslutar Tonny Werlemalm.

Låsblecksgatan 3 SE-589 41 Linköping Tel: +46 13 15 96 50 info@grundtuben.se www.grundtuben.se


infrastruktur 15 www.svenskleverantorstidning.se

Välrenommerad entreprenör längs sydsvenska vägar Vägarna i Småland och Blekinge är vanliga arbetsområden för Målajord Maskinstation AB. Det välrenommerade Rottneföretaget förfogar över såväl maskiner som kunskap och komptens för allehanda vägentreprenader.

Eje och Lena Erdman driver Målajord Maskinstation utanför Rottne. Lena sköter kontoret och kör maskiner och Eje är den drivne företagsledaren med det stora kontaktnätet som

Lena Erdman

är mycket aktiv med att hitta jobb och uppdrag. I företaget finns dessutom en komplett maskinpark för allehanda uppdrag; två lastmaskiner, två skogsmaskiner och fem traktorer, samt fem anställda med hög kompetens. – Våra medarbetare har gått Trafikverkets kurser Arbete på väg, vilket har bidragit till att vi sedan starten har utfört många uppdrag på vägarna i främst Småland och Blekinge, berättar Lena Erdman. TMA-körning Bland Målajord Maskinstations många kunder finns Växjö och Älmhults kommuner samt Trafikverket, och härutöver ett flertal privata kunder. – Vi utför till exempel vägkantsröjning med hjälp av maskinaggregat. Vid vägarbeten bidrar vi med TMA-körning, vilket innefattar fordon med energiupptagande krockkuddar baktill i syfte att generera extra skydd åt vägarbetarna. Vi utför även snöröjning och maskinsopning av vägar, upplyser Lena. Breda uppdrag Målajord Maskinstation är anslutet till Farmartjänst Värend och bland uppdragen finns bemanning, trädgårdstjänster, gräsklippning och snickeriuppdrag. Med skogsmaskinerna sköter man buskröjning med ackumulerande klipp runt betesvallar och åkrar. Uppdragen blir fler och fler och tillsammans med maken Eje företräder Lena ett bra ledarskap som bidrar till den goda utvecklingen i företaget. – Eje är en bra problemlösare som bidrar

mycket till att företaget har ett gott renommé. Bra utförda arbeten och ett gott rykte är ju god reklam för oss. Eje är duktig på att hitta jobb

och har utvecklat ett brett kontaktnät med lokala entreprenörer som vi har ett gott samarbete med, berömmer Lena Erdman.

fakta TMA står för Truck Mounted Attenuator och är ett mobilt, energiupptagande påkörningsskydd. Trafikverket reglerar vilken typ av TMA som är tillåtna. Vanligast förekommande TMA är en lastbil med ett påkörningsskydd som är monterat baktill och ger ett förstärkt skydd för personal som arbetar på väg. Skyddet är ett deformationsblock och bruttovikten på bäraren bör överstiga nio ton. TMA används vid tillfälliga arbeten på väg, som sättning av snöpinnar, tvättning av vägmärken och snödikning. TMA används också vid räddningsinsatser i samband med trafikolyckor.

Stark bredd i Peters grävfirma Peter Nybergs Gräv har många strängar på sin lyra kring allt som rör markarbete. Man utför både små och stora grävjobb och kan ta sig an allt ifrån husdräneringar och enskilda avlopp till anläggning av murar och marksten.

Peter Nyberg startade sitt grävföretag 1996, först på deltid, senare på heltid när antalet uppdrag ökade. Företaget utför både mindre och större grävjobb, husdräneringar, enskilda avlopp, murar, markstensanläggning och snöröjning. – Jag är auktoriserad entreprenör av FANN:s vatten- och avloppssystem, säger Peter Nyberg och berättar att FANN är marknadsledande inom sitt område. Det är ett robust system som kräver minimalt med underhåll. – Hälften av våra uppdrag är anläggning av avlopp eftersom kommuner utför inventeringar och kräver åtgärder på avlopp som inte uppfyller dagens krav. Andra uppdrag kan vara grävande av villa- och garagegrunder, dräneringsarbeten, markstensläggning, murar, trädgårdsplanering, grässådd, försäljning av jord med mera, säjer Peter. Han gräver dessutom skogsdiken, reparerar och underhåller skogsvägar samt sköter snöröjning vid de alltmer sällsynta tillfällen då vägarna täcks av snö. – Fördelen med milda vintrar utan tjäle är att vi kan hålla på med markarbeten även på vintern, konstaterar Peter. Modern maskinpark Maskinparken i Peter Nybergs Gräv är mycket fräsch. Peter har till exempel investerat i en helt ny sex tons bandgående grävmaskin som kan arbeta i trädgårdar. Den är mångsidig, har både rotortilt, planerskopa, grävskopa, kabelskopa,

Peter Nyberg tjälkrok och grip. Dessutom finns lastmaskin, traktor, fyrhjuling och tippvagnar i olika storlekar. Gott renommé Bland kunderna finns både kommuner och företag men de allra flesta är privatpersoner. – Jag är angelägen att utföra ett bra jobb. Ett gott rykte om arbetsresultat och pålitlighet

gör att kunder ger rekommendationer till sina vänner och bekanta. Och många kunder visar mig förtroendet att utföra arbetet med löpande timdebitering för de vet att jag utför jobbet så snabbt, bra och ekonomiskt det bara är möjligt, avslutar Peter Nyberg.

Målajord Maskinstation AB Östra Målajord, 363 33 ROTTNE Epost: mamas_lena@hotmail.com Telefon Eje: 0706-33 48 70

Tel: 0733092028 ● www.pnybergsgrav.se


16

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

En expert på Lännen-maskiner Maskiner från välkända Lännen har blivit Markus Freijs specialitet. Han driver den egna firman Mackes Maskinservice där han erbjuder allt ifrån försäljning till service och reparation. – Lännen är helt oslagbar eftersom du får flera maskiner i en och samma enhet, säger Macke.

Markus ”Macke” Freij sköter försäljning och service av främst Lännen-maskiner i företaget Mackes Maskinservice i Rottne AB. Han började arbeta med Lännen-maskiner 1998 när han som anställd började utföra service på ett företag i Växjö. 2003 köpte han loss servicedelen och startade eget i hyrd lokal i Växjö och hade också en servicebil, med vilken han utförde reparationer på plats ute hos kund. 2006–2007 byggde han en verkstad på den egna fastigheten utanför Rottne. Efter en förfrågan från Lännen tog han även över försäljningen. – Jag säljer mellan fem och åtta nya maskiner per år, berättar Markus ”Macke” Frej. Allt i ett Varje nyförsäljning genererar en kedjereaktion på kanske fem inbyten från nyare till äldre, som skall gås igenom, servas och göras i ordning för nästa kund. Det gör att Macke har beläggning i sin verkstad alla årets månader. Bland kunderna märks kraftbolag, kommuner, vägentreprenörer med flera. Lännen-multimaskiner kan användas för att utföra flera maskiners jobb inom byggande av infrastruktur, kommunalteknik, underhållsarbeten på nätverk och underhåll av järnväg med mera. – Jag tycker att Lännen är helt oslagbar eftersom du får flera maskiner i en och samma enhet, berömmer Macke. En enda Lännen-multifunktionsmaskin kan ta hand om alla uppgifter på arbetsplatsen och

på det sättet eliminerar den behovet av specialmaskiner, vilket minskar kostnaderna. Man får allt i ett – en hjullastare, grävmaskin och linjemaskin, och man kan placera en typgodkänd vagn efter maskinen som man kan dra last med. – Den går fram nästan som en bandgrävare i terrängen och är snabbare än en hjulgrävare då den får köras i 50 kilometer i timmen. Det gör att man ofta kan förflytta sig mellan arbetsplatserna utan trailertransport. Allt detta ger en bra totalekonomi, framhåller Macke. Påbyggnationer Macke kan maskinerna utan och innan och är mycket hjälpsam och serviceinriktad. Ofta ringer kunden för att upptäcka att många problem kan lösas med ett enda telefonsamtal. Han säljer också tillbehör som passar många andra maskiner, till exempel skopor, asfaltsfräsar, raseringsspel, bärgningsvinschar, hydraulik, elverk och kompressorer med mera. Macke är den ende i Sverige som utför specialbyggnationer på maskinerna även för grannländerna. – Jag monterar till exempel kranar så att maskinen även kan användas som skördare och skotare, berättar Macke.

– Jag tycker

att Lännen är helt oslagbar eftersom du får flera maskiner i en och samma enhet.

Markus "Macke" Freij Han förklarar att han placerar en lastbilskran fram, vilket gör att maskinen får 18–30 meters räckvidd, och det går dessutom att använda en personkorg.

Lännen - många maskiner i en

Många fördelar Lännen har ett effektivt och mångsidigt hydraulsystem vilket möjliggör snabba redskapsbyten. Det löstagbara grävaggregatet gör det möjligt att utnyttja ett brett redskapssortiment och tilläggsutrustning. Man kan till exempel röja snö och sanda samtidigt. Maskinen är mycket smidig med en stor svängvinkel i midjan och är den starkaste på marknaden. Den har störst dragkraft, är den starkaste lastaren och har det

starkaste grävaggregatet. Den nya K-serien har fokuserat på förarens ergonomi och komfort. Hytten är breddad, sikten är bättre, AC-anläggningen är förbättrad och en god ergonomi ger smidigare körning. Och finishen är utmärkt och lyfter det visuella intrycket. Lännen multifunktionsmaskiner uppfyller kraven för den bästa tillgängliga tekniken (BAT= Best Available Tecnology). Med en multifunktionsmaskin från Lännen kan arbetsuppgifterna ofta slutföras på en enda gång och då minskar den skadliga miljöbelastningen, avgasutsläppen, bullernivån och störningarna för trafiken och landskapet.

Rottne Rydet Björkedal 363 33, ROTTNE 0705-443116 macke-lannen@hotmail.com


infrastruktur 17 www.svenskleverantorstidning.se

Sverige blir pionjärmarknad för Omocos ”Network-In-a-Box”-lösning NIB(Network-In-a-Box)-lösningen från Omoco lanseras nu i Sverige. Omoco, som drivs av telekomföretaget Vihaan Networks Ltd, står fast vid sin vision om att alla ska kunna vara ostört uppkopplade, oberoende av geografisk position. Med Omocos innovativa installera-det-själv, BTS (Base Transceiver Station) /NIB-lösning finns alla komponenter som behövs för att bygga ett autonomt nätverk i en och samma enhet.

Omoco gör det möjligt för både användare och företag att distribuera sitt eget nätverk, även på avlägsna platser. Lösningen är operatöroberoende och kan lätt integreras med vilket MNO eller VoIP som helst, under bara någon minut. Det är en kompakt hårdvaruplattform som klarar ett komplett GSM-nät och kan fungera som en radio. Omoco ger en garanterad kapacitet och kan anpassas till olika platser som landsbygdssamhällen, urbana företag, avlägsna industrier, lyxhus/egendomar, katastrofscenarier och M2Mkommunikation, samt över industrisektorer. Komplett kommunikations- och nätverkslösning I startskedet har Omocos teknik använts i

glesbyggda samhällen med liten eller ingen nätverksanslutning i avlägsna delar av Indonesien, Afrika och Latinamerika. I nästa steg tittar man på urbana tillämpningar för Europa, med Sverige som pionjärmarknad. Omoco har nyligen startat ett samarbete med WX3, som levererar röst- och videotjänster över IP (VoIP) till kunder i Sverige. Tillsammans kommer de att erbjuda en komplett kommunikations- och nätverkslösning till en mängd företag i landet. I samband med PTS beslut att öppna ett 5G-nät är Omoco engagerade i att stötta Sverige i att bli ett FoU-nav för ICT i världen. Enkla att konfigurera, underhålla och hantera Under invigningen av Urban ICT Arena demonstrerade Omoco sin NIB-lösning som kan implementeras sömlöst i en organisations ITinfrastruktur. De är lika enkla att konfigurera, underhålla och hantera som en trådlös router. I studentlabbet på KTH hade man suttit upp Omocos nätverksbox som kommer användas för att testa pågående IoT-projekt, och som var en del av den guidade turen under invigningen.

Källa: Omoco Mats Nilsson, konsult, VNL Europe och bistående direktör, Wireless@KTH. Foto: Bhawana Daga

ABB levererar innovativ lösning för urban batterilagring i Danmark – stödjer förnybar energi ABB meddelar att företaget framgångsrikt har satt i drift Danmarks första urbana energilagringssystem på uppdrag av Radios, elnätsdivisionen inom DONG Energy. Systemet baserat på litionjonbatterier (BESS) ska anslutas till det lokala elnätet i den nya hamnstadsdelen Nordhavn i Köpenhamn.

– Vi är glada över den här innovativa lösningen som ska bidra till säkrare elleveranser och ytterligare stödja Danmarks satsning på förnybar energi. Det här är ett utmärkt exempel på ABB:s strategi att ta fram ekoeffektiva och innovativa lösningar för energisektorn, säger Giandomenico Rivetti, chef för ABB:s verksamhet High Voltage Products inom divisionen Power Grids.

– Som en av huvudaktörerna inom ny teknik för smart energi ser ABB energilagringslösningar som en avgörande komponent för att kunna utnyttja förnybar energi på ett effektivt sätt i framtidens elnät. Olika funktioner Batterilagringssystemet kommer att stå för en betydande del av energisystemet, i vilket

majoriteten av elproduktionen avses komma från sol- och vindkraft. Eftersom förnybar energi är mindre förutsägbar behöver energilagring ingå som en viktig del av systemet för att säkra elleveranserna. ABB:s flexibla och modulära system kan användas för olika funktioner som att flytta en effekttopp i tiden samt frekvensregleringsstöd. – Genom att integrera batterilagring i Nordhavn har vi möjlighet att lära oss mer om hur nya tekniska lösningar och marknadsmekanismer samverkar med elnätet, säger Knud Pedersen, styrelseordförande för Radius. – Jag bedömer att batteriteknik, på längre sikt, har potential att jämna ut belastningen på elnätet och bidra till en mer kostnadseffektiv drift. Batterilagringssystemet ingår i projektet EnergyLab Nordhavn som drivs i stadsdelen Nordhavn i Köpenhamn. Projektet syftar till att utveckla och demonstrera framtidens energilösningar, inklusive ny värdefull kunskap som bidrar till att förverkliga ett mer flexibelt och hållbart elnät med stora mängder förnybar energi. Dessa lösningar är nödvändiga för att nå det ambitiösa målet att göra Köpenhamn till världens första koldioxidneutrala huvudstad 2025. Fyraårigt projekt ”EnergyLab Nordhavn – en ny urban energiinfrastruktur” är ett fyraårigt projekt (2015-2019) för att utveckla framtidens energilösningar. Projektet använder Nordhavn som ett fullskaligt laboratorium i stadsmiljö för att demonstrera hur el, fjärrvärme, energieffektiva lösningar och eltransporter kan kombineras i ett intelligent, flexibelt och högeffektivt energisystem. Samarbetsparter i projektet är bland andra Danmarks Tekniske Universitet, Köpenhamns stad, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Danfoss, Clean Charge, METROTHERM, Glen Dimplex och PowerLab facilities.

Batterilagringssystem som ansluts till elnätet kan ge elförsörjning till 60 hushåll under 24 timmar.

Källa: abb.com


18

energi www.svenskleverantorstidning.se

Växjö Energi Elnät investerar i ökad leveranssäkerhet Hög leveranssäkerhet och några av landets lägsta elnätspriser får inte Växjö Energi att slå sig till ro. Nu investerar Växjö Energi Elnät ytterligare 65 miljoner kronor per år för att åstadkomma ännu högre leveranssäkerhet.

fakta Växjö Energi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband i Växjö kommun. Växjö Energi Elnät är ett helägt dotterbolag och ansvarar för elnätet i Växjö. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och 2016 uppgick omsättningen till 707 miljoner kronor.

Växjö Energi Elnät är bolaget som ser till att elen kommer fram till elkonsumenten. Elnätet i Växjö är till 96 procent nedgrävt i marken och endast en liten del består således av luftledningar. Det ger som följd en mycket hög leveranssäkerhet. Bolaget servar 35 000 kunder men mot bakgrund av att Växjö kommun expanderar planerar man för att det tillkommer cirka tusen nya kunder varje år. – Vi har en hög leveranssäkerhet och den vill vi behålla. Under 2016 var medelavbrottstiden endast tolv minuter, men kundkraven ökar. Därför kommer vi de närmaste åren att investera cirka 65 miljoner kronor per år, vilket ytterligare kommer att stärka leveranssäkerheten, berättar Mats Lundin, affärsområdeschef Elnät. Kontroll över förbrukningen Vad handlar investeringarna om? – Det handlar om ombyggnader av befintliga fördelningsstationer och om att göra näten intelligentare för styrning samt för att kunna ta emot nästa generations mätare. – Antalet solcellsanläggningar i nätet ökar, i dag har vi ett 60-tal och fler kommer att byggas, berättar Mats. Redan nu kan man som kund läsa av sin egen förbrukning fram till gårdagen på Mina sidor på bolagets hemsida. I framtiden ska man kunna läsa av den i realtid genom att öppna en app och samtidigt optimera energiförbrukningen genom olika åtgärder som man som kund kan vidta.

Transformatorstation Nödvändiga investeringar Växjö har historiskt sett haft låga elnätspriser. Av de 31 största kommunerna i landet är Växjö kommun den som höjt minst de senaste tio åren, enligt Nilsholgerssonundersökningen. De stora investeringarna som nu är aktuella kräver dock vissa prishöjningar men överskottet återinvesteras. – Under 2016 påbörjades ombyggnaden av vår fördelningsstation Elverket där transformatrordelen är klar, medan restarende delar kommer att bli klara 2019. I år har vi dessutom påbörjat ombyggnaden av fördelningsstationen på Sandviksverket, denna ombyggnad blir klar 2018. Därefter kommer vi att ge oss på ytterligare en station. Härigenom förbättras driftsäkerheten ytterligare och våra kunder kan känna sig trygga med vår leverans, berättar Mats Lundin avslutningsvis.

Mats Lundin och Peter Karlsson

Vi utvecklar morgondagens lösningar Vi hjälper våra kunder att ta del av framtidens nya tjänster och möjligheter. Det innebär att vi är lösningsorienterade och jobbar proaktivt för att lösa våra kunders behov. Vi vågar prova nya saker – oavsett om det gäller miljö, teknik eller något annat. Tillsammans bidrar vi till en grönare framtid och ett hållbart samhälle. Läs mer på veab.se


energi 19 www.svenskleverantorstidning.se

LED-användning - så mycket sparar du I och med LED-teknikens intåg pågår ett armaturbyte runt om i landet i full fart – många av dem till ingen nytta alls. 

Massoud Ahmadi, VD på LEDiA, menar att det finns stora ekonomi- och miljöbesparingar att göra genom att byta till LED-belysning.

Genom att byta till LED bidrar du med otroliga energibesparingar – upp till 80 procent mindre koldioxidutsläpp. Samtidigt menar Massoud Ahmadi, grundare och vd på LEDfullserviceföretaget LEDiA, att den miljömässiga vinsten blir mindre på grund av att många armaturbyten sker i onödan. – Det är både dyrt och ett miljömässigt slöseri. Jag rekommenderar i första hand ett byte av ljuskälla, innan armaturbyte. Vi ser tyvärr ett växande berg av bortkastade armaturer som inte är avskrivna. Möttes av motstånd Massoud Ahmadi har en bakgrund inom elektronikbranschen. Han marknadsintroducerade LED-belysning i Sverige för nästan ett decennium sedan och möttes då av ett motstånd och konservatism från belysningsbranschen – Det var först 2014, när LED-tekniken belönades med Nobelpris, som många började tänka om. I samma veva såg storföretagen ett bra tillfälle att överdriva teknikskiftet och började

sälja nya och dyrbara armaturer. Frågan vi idag ställer oss till våra kunder är om de vill byta ljuskälla fem gånger per år eller en gång per år. ”Högre avkastning än banken” LEDiA konstruerar enkla och ekonomiska LED-ombyggnationssatser. Genom att leverera och montera allt inom LED är kundspannet brett. – Idag använder till exempel Svenska Bostäder och en rad andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar våra lösningar, med lysande resultat. De sparar både pengar och miljö genom att behålla det arkitektoniska valet som initialt och använda smarta LED-moudullösningar. Jag skulle vilja påstå att LED ger högre avkastning än banken, avslutar Massoud Ahmadi. Exempel på kostnadsbesparing Lagerlokaler Använder du 380 stycken LED-lysrör (56 W) kommer du, under 50 000 arbetstimmar att spara; Elförbrukning: upp till 680 000 kW mindre Miljö: 68 ton CO2 mindre En total investering ligger på 182 400 kronor. Du sparar 1 010 800 kronor. Källa: ledia.se

Allt hårdare energikrav möts med innovativa lösningar Boverket har presenterat nya kravnivåer för NNE-byggnader och vill se en sänkning av energianvändningen vid både nyproduktion och renovering från och med 2021. För att kunna möta de hårda kraven är smarta innovativa lösningar näst intill ett måste. Ett exempel är den unika fasadlösning som företaget Smartfront tagit fram tillsammans med Paroc. Den integrerar ventilationen i fasaden vid renovering av hus.

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Syftet är att genom höga energikrav, ställda så att berörda företag får tid på sig att ställa om, driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i Europa. Boverket har tagit fram förslag på vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda. Nyligen presenterade de sitt förslag till nya kravnivåer för energianvändning för nyproduktion och renoveringar av så kallade Nära-nollenergibyggnader. Skärpta krav från 2021 Boverket har presenterat två kravnivåer. Den första, som gäller från 2017 till 2021, innebär i praktiken ingen skärpning av kraven jämfört med vad som gäller idag. Däremot väntas dramatiskt ökade krav vid nyproduktion och renovering från och med 2021. För att nå klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus. 75-80 % av de byggnader som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda, så även befintligt bostadsbestånd måste energirenoveras.

Unik fasadlösning Smarta, innovativa lösningar behövs nu i allra högsta grad för att möta kommande lagkrav, till exempel på isoleringssidan. Isolering är den enskilt viktigaste faktorn för att konstruera ett energieffektivt hus och kan stå för så mycket som 75 procent av husets totala potential att minska energianvändningen. En lösning som har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden är SmartFront; en unik fasadlösning som innebär att ventilationen läggs i isoleringen på utsidan av huset. Det finns flera vinster med systemet; minskade uppvärmningskostnader, ett bättre inomhusklimat och sänkt energianvändning. 50 % energibesparing kan uppnås Bakom SmartFront står ett företag i Eskilstuna med samma namn som produkten. Stefan Forsberg, VD, lyfter fram ytterligare en stor fördel med det smarta systemet. – Genom att lägga ventilationen ute i fasaden kan man dessutom genomföra renoveringen utan att störa de boende. Byggnader har en enorm energibesparingspotential och Stefan Forsberg är en stor förespråkare av energirenovering. – Nyckeln till att uppnå de mål som har satts upp är att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. Med vår lösning uppnås en energibesparing på minst 50 procent, oftast mer. I utvecklingen av den har vi haft stor hjälp av Paroc. – Paroc förstår nyttan av det vi gör. De har varit behjälpliga med att driva produkten framåt genom bland annat råd, tips, stöttning och teknikfrågor av olika slag. Det är väldigt många fastigheter i Sverige som läcker energi. Genom vårt samarbete kan vi tillsammans hjälpa människor samtidigt som vi förbättrar miljön.

Årets Innovatör Nyligen fick SmartFront ta emot den prestigefyllda utmärkelsen Årets Innovatör i Eskilstuna med motiveringen: ”Årets innovatör har gjort en stor insats för att föra in förnyelse i en traditionell bransch. Samhällets utmaningar har betraktats som en möjlighet och fått utgöra grunden för affärsmässig utveckling som kommer både individer och samhälle till nytta. En utpräglad förståelse för behovet av olika kompetenser har fört årets

vinnare hela vägen från idé till innovation och kan nu visa upp en ny smart front för världen.” Anders Bertilsson, Regionchef hos Paroc, anser att just den förståelsen är väldigt viktig. – Kombinationen av deras spetskompetens inom fasadlösningar och vår inom isolering och materialval har lett fram till en riktigt bra lösning. Källa: paroc.com

Paroc Smartfronts lösning för energirenovering av fasader.


20

it www.svenskleverantorstidning.se

Digitalisering har potential att öka tillverkarnas intäkter med 6,3 procent En ny forskningsrapport från Siemens Financial Services (SFS) undersöker det potentiella värdet som digitalisering kan erbjuda tillverkare. ”Digitalization Productivity Bonus” är det potentiella ekonomiska värdet av digitalisering och beräknas uppgå till mellan 6,3 procent och 9,8 procent av den totala årsomsättningen 2025. Finansieringslösningar enligt Industri 4.0 spelar en viktig roll i att hjälpa tillverkarna att frigöra potentialen av digitaliseringen

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny rapport som lanserades i samband med Hannovermässan 2017, som undersöker värdet av digitalisering för tillverkarna. Nya generationens digitaliserade teknik (även känd som Industri 4.0) gör det möjligt för tillverkarna att förbättra prestanda genom ökad tillverkningsproduktivitet, förbättrad planering och prognoser, förbättrad konkurrenskraftig kapacitet och större finansiell hållbarhet. Digitaliseringspotentialen för tillverkare är i fokus för Siemens närvaro vid Hannover Messe.

En ny forskningsrapport avslöjar att det potentiella ekonomiska värdet av digitalisering beräknas uppgå till mellan 6,3 procent och 9,8 procent av den totala årsomsättningen 2025.

De olika dimensionerna av produktivitet skiljer sig åt mellan branscher och mellan länder. Trots detta ökade tillverkningsproduktiviteten – förmågan att antingen producera samma antal produkter för mindre, eller flera produkter för samma kostnad – och har en tydlig och beräkningsbar positiv effekt på kostnader och marginaler. Den nya rapporten har gett denna positiva effekt namnet Digitalization Productivity Bonus. Bättre matchning och efterfrågan Med vittnesmål från fler än 60 internationella industriföretag, sakkunniga konsultföretag och akademiska experter baserade i elva länder, har rapporten byggt en modell som uppskattar Digitazation Productivity Bonus för olika branscher. Den potentiella Global Digitalization Production Bonus (alla tillverkningssektorer) beräknas uppgå till mellan 6,3 procent och 9,8 procent av de totala årliga intäkterna 2025. Rapporten analyserar läkemedelsindustrin samt mat- och dryckessektorn för att visa hur digitaliseringen kan tillämpas för att bidra till förbättrad produktivitet i tillverkningen. Inom livsmedelsindustrin och dryckessektorn kan till exempel digital information som flödar upp och ner för distribution och försörjningskedjor bidra till bättre matchning av utbud och efterfrågan för att skydda mot överbeställning och överproduktion. Enligt en analytiker inom läkemedelsindustrin kan digitalisering och dataanalys minska de höga nivåerna av driftstopp som vanligtvis ligger runt 30-40 procent för läkemedelsfabriker.

sin produktionsteknik för nya generationens digitaliserade system och utrustning. Specialistfinansieringslösningar har utvecklats för att göra det möjligt att investera i de nya tekniska plattformarna enligt det nya tankesättet som Industri 4.0 tillför, så att tillverkarna ska kunna uppnå digital omvandling på ett hållbart sätt. Dessa lösningar tillåter företag att utnyttja den framtida affärsnyttan av digitaliserad utrustning för att finansiera förvärvet av den nya gångbara tekniken. Rapporten undersöker dessa specialistfinansieringslösningar, inklusive pay-to-access/use, finansiering av teknikuppgradering, pay-foroutcome, övergångsfinansiering, rörelsekapitalslösningar och mycket mer. De täcker en rad behov från förvärvet av endast en digitaliserad utrustning till finansiering av en helt ny fabrik. – Intelligenta finansieringslösningar erbjuds oftast av specialistfinansiärer som har en djup förståelse för inte bara den digitaliserade tekniken, utan också om hur denna teknik praktiskt kan genomföras, kommentarer Gunnar Skagerlind, Head of Sales Industry Sverige från Siemens Financial Services. – De spelar en viktig roll för att organisationer ska få tillgång till nyskapande teknologi och börja dra nytta av Digitalization Productivity Bonus. Källa: siemens.com

Specialistfinansieringslösningar Digitalization Productivity Bonus kan endast förverkligas när en tillverkare har uppgraderat

Rädslan för robotisering låg i Sverige – 7 av 10 tror inte att digitalisering och robotisering ska leda till att de förlorar arbetet.

Artificiell intelligens, digitalisering och robotar som kan hjälpa eller ersätta människor diskuteras regelbundet i media. Men rädslan för en så kallad robotisering är låg bland svenskarna. Endast en av tio tror att de kommer att förlora arbetet på grund av digitalisering, robotar och ny teknik. Sju av tio tror inte detta. Centric har låtit intervjua drygt 1 000 svenskar som är i arbete och frågat dem om det finns en risk att digitalisering, robotar och ny teknik kommer att leda till att de förlorar arbetet. Svaret är att det tror de inte. Hela 73,4 procent säger att de inte tror att digitalisering, robotar och ny teknik kan leda till att de förlorar arbetet. Endast 8,4 procent av de intervjuade tror på motsatsen. Resterande dryga 18 procent, vet inte. – Rädslan för robotiseringen är mindre än vad vi har trott, säger Klas Bonde, vd för IT-företaget Centric Professionals.

– Vi trodde nog att fler skulle vara oroliga för att bli av med jobbet eftersom det talas mycket om vad artificiell intelligens och digitaliseringen kan göra för företagen nuförtiden. Jag tror dock att många ser digitaliseringen och AI som verktyg för att utveckla de tjänster som redan idag hanteras av maskiner, exempelvis banktjänster och andra webbaserade tjänster. Siffrorna varierar Siffrorna varierar dock beroende på ålder. Yngre människor är mer oroliga för vad teknikutvecklingen kan innebära för arbetet än äldre. I Centrics undersökning säger 13,5 procent av de intervjuade personerna i gruppen 18-29 år att det är möjligt att digitalisering, robotar och ny teknik kommer att leda till att de förlorar arbetet. Det är nästan dubbelt så mycket som intervjupersonerna i åldersgrupperna 30 till 44 och 45 till 65, här säger endast 7,6 procent samma sak. På samma sätt varierar siffrorna beroende på om intervjupersonerna har sin anställning i privat eller offentlig sektor. 10,9 procent av de tillfrågade i offentlig sektor tror att det är möjligt

– I offentlig sektor finns yrken som läkare, lärare, sjuksköterska med flera, som åtminstone i det korta perspektivet känns väldigt svårt att ersätta med en maskin eller robot.

att digitalisering, robotar och ny teknik kommer att leda till att de förlorar arbetet. I offentlig sektor är motsvarande siffra endast 5,1 procent. – I offentlig sektor finns yrken som läkare, lärare, sjuksköterska med flera, som åtminstone i det korta perspektivet känns väldigt svårt att ersätta med en maskin eller robot, säger Klas Bonde, vd för It-företaget Centric Professionals. – Jag kan tänka mig att det är en av anledningarna till att det finns en tydlig skillnad mellan de två sektorerna. Källa: centric.eu

Klas Bonde, vd Centric Professionals.


it 21 www.svenskleverantorstidning.se

Mikrovågshjälm ger snabb och säker bedömning av skallskador Resultat från en patientstudie bekräftar att mikrovågsteknik kan användas för att snabbt påvisa blödning efter skallskador. Genom att patienten undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling. Det visar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats.

Mikael Persson, professor i medicinsk teknik, Chalmers.

Studien visar på nya användningsområden inom sjukvården för mikrovågstekniken. Mikrovågsmätningar har i tidigare studier visat sig vara ett framgångsrikt sätt att skilja patienter som fått stroke orsakad av blödning i hjärnan från strokepatienter som drabbats av blodpropp med syrebrist i hjärnan som följd. Den nya studien visar att tekniken fungerar även för personer som drabbats av traumatiska skallskador, vilket är den vanligaste orsaken till dödsfall och handikapp bland unga människor i Sverige. Det kan exempelvis handla om allvarliga skallskador till följd av trafikolyckor, misshandel

eller fall. Cirka 20 000 personer per år drabbas av traumatiska skallskador i Sverige.  Stor potential I studien jämfördes 20 patienter, inlagda för operation av kroniskt subduralhematom – en allvarlig form av blödning under skallbenet – med 20 friska frivilliga personer. Patienterna undersöktes med mikrovågsmätningar och med traditionell datortomografi. Resultaten visar att mikrovågsmetoden har stor potential att påvisa blödningar för den här gruppen av patienter. – Även om studien är liten och endast är fokuserad på en typ av skallskada är resultatet lovande. Mikrovågshjälmen kan komma att förbättra den medicinska bedömningen av traumatiska skallskador redan innan patienten kommit till sjukhuset, säger Johan Ljungqvist specialist i neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet indikerar att mikrovågstekniken kan bli användbar i ambulanser och även i andra vårdsituationer.

Revolutionerande teknik Ytterligare studier på akuta skallskadepatienter pågår och planeras i Västra Götalandsregionen och utomlands. – Mikrovågstekniken har potential att revolutionera medicinsk diagnostik genom att ge snabbare, flexiblare och mer kostnadseffektiv sjukvård. I stora delar av världen kan mikrovågsmätningar bli ett komplement till datortomografi och andra bildgivande system, som ofta saknas eller kan ha långa kötider, säger Mikael Persson, professor i medicinsk teknik på Chalmers. – Det är en utmaning att utveckla en ny klinisk metod, från tidiga testversioner till en kliniskt hanterbar prototyp, i en akutmedicinsk miljö där omhändertagandet av patienten inte får bli fördröjt, säger Mikael Elam, professor i klinisk neurofysiologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare vid universitetssjukhuset.  Den nära samverkan mellan teknisk och medicinsk kompetens som krävs har stöttats av MedTech West, den västsvenska samverkansplattformen för medicinteknisk utveckling styrd av kliniska behov. Vetenskapsrådets program för klinisk behandlingsforskning har varit avgörande för projektet.  Artikeln "Clinical evaluation of a microwavebased device for detection of traumatic intracranial hemorrhage" publicerades nyligen i Journal of Neurotrauma. Där presenterar forskare från Chalmers, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset resultaten från den nya patientstudien. Fakta om mikrovågsmätningar En mikrovågshjälm placeras på patientens huvud och undersöker hjärnvävnaden med hjälp av mikrovågor. Den består av tre delar; ett hjälmliknande antennsystem som sätts på patientens huvud, en mikrovågsenhet samt en dator för styrning av utrustningen, datainsamling och signalbehandling. Antennerna på hjälmen sänder i tur och ordning in svaga mikrovågssignaler i hjärnan, samtidigt som mottagarantennerna mäter reflekterade signaler. Hjärnans skilda strukturer och substanser påverkar mikrovågornas spridning och reflektioner på olika sätt. De mottagna signalerna ger ett komplext mönster, som tolkas med hjälp av avancerade algoritmer.

Källor: Chalmers, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetsjukhuset

Genom att patienter med skallskador undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling.

Mikael Elam, professor och överläkare i klinisk neurofysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


22

hälsovård www.svenskleverantorstidning.se

Nämndemansgården erbjuder en inneboende tro på möjligheten till förändring Maria. Vi har även utbildningssamarbete med högskolan Ersta Sköndal Högskola. Tillsammans driver vi en vidareutbildning i relationellt arbete med alkohol-/drogberoende som alla våra behandlare genomgår. Utbildningen omfattar 15 högskolepoäng och löper under ett år.

Vi träffar VD Maria Martinsson på Nämndemansgårdens kontor i Malmö. Maria var tidigare VD på Avonova Företagshälsovård, och blev VD på Nämndemansgården 2010. – Nämndemansgården i Blentarp har i juni 30 års-jubileum och det har hänt en hel del sedan Gittan Crafoord startade det hela. Fram till 1999, när Gittan Crafoord gick bort var vi endast representerade med just Nämndemansgården i Blentarp. Idag är vi verksamma på 15 orter med internat och rehabcenter, berättar Maria. När sonen Thomas Wiklund tog över efter Gittan år 2000 började man att vidareutveckla och bredda den behandlingsform som Nämndemansgården stod för, och mellan -05 till -09 mer än tredubblades omsättningen. Men för att förstå vår utveckling måste jag berätta hur det hela började förklarar Maria.

Gittan Crafoords engagemang för att hjälpa kemiskt beroende och deras anhöriga startade för mer än 30 år sedan och började med att Gittan själv blev nykter tack vare Minnesotamodellen, även kallad tolvstegsmodellen. Den togs fram redan 1949 och har givetvis vidareutvecklats och är idag en av de mest tillämpade behandlingsmetoderna. "När polisen tog mig med 2,4 promille i blodet, inleddes en process som gav mig ett underbart liv i nykterhet. Jag har fått en möjlighet att leva medvetet och i verkligheten och önskar att alla andra med kemiskt beroende kunde få uppleva detsamma som jag”, uttryckte sig Gittan. 1985 genomgick Gittan Crafoord Hazeldens behandling. Året efter utbildade hon sig vid Johnsoninstitutet i USA i Alcoholism and Chemical Dependency Counseling och 1987 startade hon Nämndemansgården – ett företag som i dag finns i stora delar av Sverige. Gittan vigde sitt liv åt att med stort engagemang hjälpa andra alkoholister och att informera om alkoholism och beroende, denna obotliga men behandlingsbara sjukdom. Under Gittans sista år förverkligade hon en dröm hon haft sedan sin 10-åriga nykterhetsdag om att också bilda en stiftelse med syfte att stödja de personer som är i behov av behandling, samt att stödja forskning och kunskap inom området. Samarbetet med forskare startade tidigt – ett samarbete som fortsätter både i Nämndemansgårdens regi och genom stiftelsens försorg. Gittan Crafoord avled 1999 efter att stiftelsen bildats.

Ungdomar kräver i regel lite längre tid och då vi även erbjuder utslussningsmöjligheter och familjehem så är behandlingstiden väldigt individuell. Ett starkt varumärke som signalerar engagemang och kvalitet – Våra kunder är idag ca 65 % från kommunernas socialtjänster och kriminalvården. 20 % från arbetsgivare och övriga är privata som betalar ur egen ficka. Hos de yngre kunderna märker vi en nedgång på alkoholproblemen men droger och spelberoende tenderar att öka, tillsammans med den psykiska ohälsan. Spelberoende är ju en ganska ny form av beroende vilket också idag behandlas på liknande sätt, berättar Maria. Vi behandlar människor från 16 år och uppåt och i alla behandlingar ingår

anhörigbehandling som är en viktig del. Kommunerna lyder under offentlig upphandling och vi har avtal med ca 80 % av alla kommunerna i Sverige. Nämndemansgården har ett väldigt starkt varumärke, och vi är störst i Norden inom beroende. Vi är idag 240 anställda och omsätter ca 150 miljoner, men inom en 5-årsplan vill vi öka ca 30 % och med det få en stabilare grund att stå på. – Vi har professionaliserat verksamheten och är under ständig utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001:200 och vi arbetar kontinuerligt med kompetensväxling och kompetensutveckling. Kvalitetsarbetet för oss är centralt för att säkerställa att vi förstår och möter våra olika kundgruppers behov och förväntningar, betonar

Det är varje enskild persons behov som är viktigast av allt – Idag dag finns en större förståelse för de problem vi behandlar än vad som funnits tidigare. Det fanns klyschor för bara 10 år sedan att man var tvungen att ”nå botten” för att få hjälp. Så är det inte idag. Vi försöker informera, utbilda och hjälpa kommuner och företag att tidigt uppfatta de signaler som tyder på någon form av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Detta gör vi bland annat genom hemsidor och facebook, men framförallt via workshops och seminarier som vi arrangerar cirka 30 gånger/år för olika målgrupper. Gentemot arbetslivet arbetar vi med Kundansvariga och Case Managers som är ute hos arbetsgivarna för att hjälpa till med policyarbete, chefsutbildningar och rehabsamordning. När vi har slutit ett avtal med ett företag är vi alltid där och informerar och uppmuntrar verksamheten att fånga problemen innan de blivit för stora. Det är varje enskild persons behov som är viktigast av allt, avslutar Maria Martinsson.

Nämndemansgården fortsätter att utvecklas – Att vi har etablerat oss i stort sett hela landet beror dels på att vi vill kunna hjälpa fler och dels på att geografin är viktig, särskilt för att kunna stödja våra nationella företag och organisationer. Vi kartlägger varje klient för att få fram en helhetsbild och utifrån detta erbjuda lämplig insats. Det kan vara allt ifrån lågintensiv öppenbehandling 3 timmar/vecka, högintensiv 3-5 timmar/ dag eller internatbehandling på alltifrån 5 veckor dygnet runt. I vissa fall pågår behandlingen upp till ett år, det beror på omständigheterna säger Maria.

Sitter du här och längtar hem till vinboxen? När alkoholen tagit över är det dags för en förändring.

Ring oss om du vill ha hjälp på vägen 020-20 20 75


göteborg/partille

23

www.svenskleverantorstidning.se

Höga säkerhetskrav i Bohlin Gullqvist Ställningar I samband med diverse byggprojekt i och kring Göteborg är Bohlin Gullqvist Ställningar mångas förstaval när det gäller byggnadsställningar. Här besitter företaget stor kompetens, samtidigt som man också kan åta sig allehanda bygguppdrag för såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar.

Det är familjen Bohlin, närmare bestämt Ulla och hennes två söner Mikael och Niklas, samt Daniel Gullqvist, som ligger bakom Bohlin Gullqvist Ställningar. Daniel är huvudägare sedan årsskiftet och vi möter honom på kontoret på Hisingen varifrån verksamheten utgår. – Vi är ett byggföretag med fokus på byggnadsställningar. Vi hyr ut ställningar, monterar och demonterar, och vänder oss företrädesvis till byggföretag, men i viss mån även privatpersoner. Härutöver kan vi även åta oss diverse byggentreprenader samt erbjuda bemanning, berättar Daniel. Stadig och snabb att montera Bohlin Gullqvist Ställningar samarbetar mycket med WBG som är ett dotterbolag till Wangeskogs Hyrcenter. WBG har inga egna montörer, vilket gör att Daniel och hans medarbetare får både montera och ta ner ställningar. Man använder sig av +8-systemet som är en modulställning i stål. – Det är en bra variant som våra kunder uppskattar, inte minst eftersom den är stadig och dessutom går snabbt att montera, säger Daniel Munoc som ansvarar för det administrativa arbetet i företaget. När det gäller byggentreprenader kan det till exempel handla om målning, takarbeten, byte av träpaneler med mera. När ett större behov uppstår vänder man sig till Swea Group som är en av företagets uppdragsgivare. Andra är Gisab och BRA Bygg i Göteborg. Framhåller personalen Bohlin & Gullqvist är medlem i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, samt kollektivt anslutna via Byggnads. – Våra kunder uppskattar vår höga servicenivå, att vi är noggranna och sätter säkerheten främst under hela byggtiden, säger Daniel Gullqvist som i sammanhanget gärna framhåller den fem man starka personalstyrkan. Denna berikades nyligen med två nya montörer och fler nyanställningar lär bli aktuella framöver. – Våra anställda har lång erfarenhet, är välutbildade och innehar yrkesbevis beträffande ställningsbyggande, upplyser han. Enligt Daniel Gullqvist är ambitionen att bredda verksamheten framöver med exempelvis rivningsuppdrag. I dagsläget handlar det dock bland annat om ett samarbete med BRA Bygg som bygger ett antal fritidshus på Knarrholmen.

Backa Bergögata 8 422 46 Hisings Backa tel: 0707 77 65 68 Email: info@bohlingullqvist.se www.bohlingullqvist.se


24

göteborg/partille www.svenskleverantorstidning.se

Sveriges modernaste biltvätt för lastbilar och personbilar

fakta TideCar Bilvård vänder sig till privatpersoner samt företag och erbjuder allt från handtvätt till rekonditionering av personbilar, husvagnar, båtar, bussar och inte minst lastbilar. Det unika med företagets tvätt är att man modifierat konceptet med en semiautomatiserad tvättgata som fungerar som en ”Drive Through”, men ersatt alla maskinborstar med handtvätt. TideCar startade redan 2003 och var då bland de första aktörerna att erbjuda 100 % professionell handtvätt i Regionen.

– Strategisk placering vid Stigs Center – Importgatan 2-4 Hisings Backa, avfart 78 E6 – Långtradare, lastbilar, personbilar, husvagnar och båtar – Öppet alla dagar i veckan.(Lastbilstvätten är stängd söndagar och helgdagar.)

SLT:s utsände träffar marknadsansvarig Hamed Tadayon på deras moderna anläggning, strategiskt placerad på Stigs Center i Hisings Backa. Genom panoramarutorna i Loungen kan vi se en jämn ström med bilar passera och det är lite av ett skådespel att uppleva detta. – För att uppnå bästa tvättresultat för både lastbilar och personbilar är mängden vatten viktigare än ett hårt tryck. Detta tillsammans med ” rätt rengöringsmedel” och ett anpassat tryck är nyckeln till ett lyckat slutresultat och där har vi hittat den perfekta mixen genom vår erfarenhet hävdar Hamed bestämt. Effektiv lastbilstvätt TideCar tvättar allt från lätta lastbilar till långtradare med en unik maskin utrustad med totalt 5 olika borstar varav en speciell takborste. Ett speciellt spolsystem för rengöring av underredet är framtaget för våra svenska förhållanden med mycket salt och asfaltsrester. 6 olika munstycken fördelar totalt 1 500 liter per långtradare och renas sedan i vårt egna reningsverk. Förarhytten borstas för hand och även svampar används, eftersom det är känsligt med utrustning på lastbilarna samt svårt att komma åt utrymmet mellan hytt och släpekipage med maskinen. Tvättgatan är idag 35 meter lång men ska byggas ut till en längd av 73 meter vilket innebär att vi kan erbjuda Europas längsta tvätthall och tvätta två långtradare samtidigt. Vårt mål är personlig service och nöjda kunder. – Vi har alltid våra kunder i fokus säger Hamed. Förutom att kunden alltid skall bli 100 % nöjd med tvättresultatet så kan man också välja mellan att sitta kvar i bilen eller att slå sig ner i vår cafélounge, njuta av en kopp kaffe, spela tv-spel eller låna en läsplatta. Hamed berättar vidare om det unika konceptet där man erbjuder alla fördelarna med handtvätt i kombination med de fördelar som en automattvätt innebär. – Vid hög belastning tar vi faktiskt emot en ny

bil varannan minut poängterar Hamed, så risken för långa kötider är väldigt liten. Privat och företagskunder – Vi vänder oss till både företagskunder och privatkunder. Det finns ett enkelt programval över vad de olika tvättalternativen innebär och det går också att skräddarsy sitt eget tvättprogram. Om man tittar närmre, så ser man att tvätten sker i mer än 7 steg som gör att man kan välja fritt vad man vill ha för tvätt eller behandling. Man kan välja alla 7 steg eller plocka ut ett eller flera steg efter egna önskemål. Man skall även veta vad det kostar innan man påbörjar tvätten vilket är viktigt för kunden. – Många företag har redan upptäckt fördelarna med ett avtal hos oss, även många småföretagare är avtalskunder. För ett fast pris per månad så kan kunden tvätta sitt fordon så ofta som önskas. Även invändig rengöring som tillval eller inkluderat i avtalen har gjort TideCar till ett enkelt val bland konkurrenterna.

har olika fordon inom samma verksamhet, ett tvättcenter för modern fordonsvård och biltvätt betonar Hamed.

Helhetslösning inom bilvård – Förutom vår biltvätt erbjuder vi en rad andra tjänster och möjligheter fortsätter Hamed engagerat berätta. Rekonditionering, gör-detsjälvhall som vi även brukar för husbilar, båtar, husvagnar och naturligtvis bilar. Dessutom har vi den största och effektivaste lastbilstvätten. TideCar erbjuder en helhetslösning för företag som

Miljö och spännande framtidsplaner Hamed berättar vidare om miljön och poängterar att företaget med råge uppfyller alla krav från miljö och hälsoskydd och kontinuerligt arbetar för att alltid ligga i framkant inom detta område. – Vi har ett eget reningsverk som tar hand om vårt smutsvatten innan det släpps ut i stadens

Lastbilstvättens supermaskin med 5 borstar avloppssystem och bland annat används till underredesspolning i lastbiltvätten. Till detta ska vi inom kort installera vattentankar som rymmer 80 kubikmeter vatten och det renade vattnet går nästan att dricka, vilket är ett bevis på hur effektivt vi renar vårt spillvatten konstaterar Hamed. – Vi har idag 22 medarbetare vilket gör oss till Sveriges största fordonstvätts- anläggning vad gäller personlig fordonstvätt. Planer finns också på att öppna två nya anläggningar i Göteborgsområdet inom kort.


26

göteborg/partille www.svenskleverantorstidning.se

En ledande aktör i den europeiska svetsbranschen

I mer än 75 år har Elga tillverkat svetsförbrukningsmaterial. Det gör företaget till en av de största aktörerna i den europeiska svetsbranschen. Bolaget har nästan 80 år på nacken och representerar idag ett produktsortiment som tilltalar kunder över hela världen.

Elga AB grundades som ett familjeföretagi Göteborg 1938 och är sedan drygt 17 år tillbaka en del av den globala gruppen ITW, Illinois Tools Works Inc, en världsledande leverantör av industriutrustning. Elga har genom åren vuxit internationellt. Idag säljs bolagets produkter över hela världen genom ett nätverk av internationella distributörer. På huvudkontoret i Partille, dit man flyttade från Lerum 1988, träffar vi Rein Nuudi, VD för Elga AB och med ansvar för Norden, Beneluxländerna, England och Ryssland. – Vi är en specialiserad leverantör av svetsförbrukningsmaterial och står för ett koncept som innefattar alla former av tillsatsmaterial för alla typer av svetsning. Vi riktar oss mot krävande kundsegment och deras primära behov av svetselektroder och svetstråd, berättar han. Kvalitetsfokus Nämnda kärnprodukter kompletteras med ett utbud av noggrant utvalda förbrukningsvaror för TIG, MIG/MAG och SAW. Det rör sig om ett helhetskoncept för svetsning i alla material, såväl manuell som robotsvetsning, vilket även innefattar fördjupad kunskap och hög kvalitet. – Faktum är att vi företräder tusentals produkter för olika användningsområden, säger Rein Nuudi. Kunderna finns företrädesvis inom den tunga industrin, såsom tung fordonsindustri, men också bland skeppsvarv och aktörer inom off-

shore, infrastruktur, raffinaderier och verkstäder. – Våra kunder uppskattar den höga kvalitet vi står för. Bra svetsegenskaper lämnar lite slaggprodukter efter sig, poängterar Rein och nämner att Elga är såväl kvalitets- som miljöcertifierat enligt ISO-standarden. Forskning och utveckling Av regionens drygt hundratal anställda jobbar knappt hälften i Partille där man även driver en produktionsanläggning. Här bedriver man också forskning och utveckling, vilket enligt

Rein Nuudi är nödvändigt med tanke på hur marknaden ser ut och utvecklas. – Eftersom det kommer nya stålsorter hela tiden måste vi anpassa våra produkter därefter, säger Rein som spår en fortsatt god utveckling i företaget. Ambitionen är att bredda såväl konceptet som kundsegmentet. – Vi kommer att satsa ännu hårdare på att etablera vårt varumärke i Europa. Vi har till exempel tagit fram nya typer av rörtrådar, lämpade för robotsvetsning inom den tunga fordonsindustrin. Här ser vi mer utvecklingspotential, konstaterar Rein Nuudi.

QUALITY AND KNOW-HOW IN WELDING

www.elga.se Järntrådsvägen 2, 433 30 PARTILLE • Tel: +46 31 726 46 00


göteborg/partille

27

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsfokus i välkänd stålspecialist Broson Steel är mångas förstahandsval när det gäller produkter och tjänster kring kvalitativa stålprodukter. Det breda konceptet innefattar bland annat svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler, liksom bearbetning av desamma, och allt i en anda som präglas av service, leveranssäkerhet och hög kvalitet.

Broson Steel har sina rötter i 1940-talet då bröderna Oskarsson började sälja stål, däck, axlar och fälgar till bönderna i och kring hemorten Vårgårda. Idag ägs bolaget av norska Tubinor A/S, en ståltillverkare som valde att vända sig till Broson Steel när de behövde en försäljningskanal i Sverige. Huvudkontoret ligger alltjämt i Vårgårda där man har avdelningar för försäljning, inköp och ekonomi. I Göteborg finns lager och försäljningsavdelning, och härutöver driver man ett försäljningskontor i Västerås. Verksamheten sysselsätter 35 anställda och man vänder sig till kunder i både Sverige och Norge. – Vi är ett handelsbolag med fokus på stål. Vi köper materialet från producenter i företrädesvis Italien och Österrike, men naturligtvis även

från SSAB, berättar Mathias Andersson, VD för Broson Steel. Produkter och tjänster Broson Steel erbjuder både produkter och tjänster kring svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler. Härutöver jobbar man även med tunnplåt och stångstål samt systemprofiler till dörrar, fönster och väggar. När det gäller tjänster handlar det bland annat om bearbetning i form av exempelvis kapning, hålning, galvning, bockning och laserskärning. – Man kan säga att vår kärnverksamhet kretsar kring rör och profiler till tillverkningsindustrin, men även till exempelvis lätta mekaniska verkstäder. Vi skräddarsyr de produkter vi levererar och kapar allt material efter kundens specifikationer, berättar Mathias Andersson. Kvalitet och service I maskinparken hittar vi modern utrustning för allehanda uppdrag. Produktkvalitet, en hög servicegrad och en lika hög leveranssäkerhet präglar verksamheten som förstås är kvalitetsoch miljöcertifierad enligt ISO-standarden, liksom enligt EN 1090 som är en standard för arbete med bärande stålkonstruktioner. En upp-

dragsgivare som länge har valt att samarbeta med Broson Steel är Z-Lyften. – Vår ambition är att hela tiden bredda vårt koncept, men det är samtidigt viktigt att vi

aldrig gör avkall på vår höga kvalitet och servicenivå. Kunden kommer alltid i främsta ledet, understryker Mathias Andersson.

Golvexpert i branschens framkant Storkök, industrier, verkstäder och lagerhallar – alla har ett hårt golvslitage gemensamt. Här kan Pfeil Entreprenader göra en väsentlig insats som specialist på att lägga, behandla och förstärka olika slags golv.

Pfeil Entreprenader bildades för 25 år sedan och drivs idag av Kristijan Smilevski med ett förflutet i företaget sedan 2008. För tre år sedan tog han över verksamheten som idag sysselsätter nio anställda. Vi träffar honom i Partille utanför

Göteborg där man förfogar över både kontor och lager i Järnringens industriområde. – Vi är specialister på att lägga, behandla och förstärka olika slags golv. Härutöver besitter vi stor kunskap kring reparation av fogar, skarvar och övergångar. Vi lagar och förstärker golvytor med olika sorters härdplatser, beroende på kundens verksamhet. Beläggningen kan förstås fås i olika kulörer, berättar Kristijan. Pfeil Entreprenaders breda koncept innefattar också dammbindning av exempelvis garage, industrigolv och betonggolv, golvmålning, fogfria golvbeläggningar samt flytspackling av golv.

– Det hela går ut på att vi fräser upp ett spår i golvet och lägger ner en magnetslinga som sedan förseglas. Gångarna går att använda för både bemannade och obemannade truckar, och faktum är att det är få företag i branschen som utför detta, konstaterar Kristijan. Konceptet har även attraherat kunder utomlands, bland annat i italienska Maranello för motorfabriken Ferrari. SCA, Axfood och Volvo är andra kunder inom området. Kristijan Smilevski blickar gärna framåt. – Vår ambition är att fortsätta växa och vara bäst inom vårt område, säger han bestämt.

Avancerad process Genom åren har Pfeil Entreprenader tagit sig an en mängd olika objekt, såsom storkök, industrier, verkstäder, lagerhallar, parkeringshus och tvätthallar. – Många gånger verkar vi i rollen som underentreprenör till ett byggföretag, upplyser Kristijan Smilevski och berättar att polering av en betongyta är en minst sagt avancerad process. Man börjar med att slipa med ganska grova diamantsegment, avlägsnar betonghinnan och gärna tills man når ballasten. Därefter binder man betongen med vattenglas varpå man slipar ytterligare steg med olika segment. I slutskedet appliceras ett medel som skyddar betongen från smuts och i sista steget poleras ytan. – Vi har lång erfarenhet av detta arbete. Vi är kunniga inom det vi gör och besitter bred kompetens, säger Kristijan. AVG- och smalgångssystem Pfeil Entreprenader utför också så kallade slingfräsningar för smalgångstruckar och AGV-truckar, en verksamhet som faktiskt lade grunden till företaget när det startades.

tel. 0322 62 64 00

www.brosonsteel.se

Järntrådsvägen 9, 433 30 Partille • 0706-200 892 info@pfeil-entreprenader.se • www.pfeil-entreprenader.se


28

göteborg/partille www.svenskleverantorstidning.se

Nytt och traditionellt förenas i Porthalla VVS I Partilleföretaget Porthalla VVS AB förenas traditionellt VVS-arbete med nutidens installationer av exempelvis värmepumpar och solfångare. Det gör Porthalla VVS till en pålitlig aktör, oavsett om ett rör har sprungit läck eller om du efterfrågar smarta lösningar för energibesparing.

Det var Thomas Andersson som startade Porthalla VVS 2003 och han driver alltjämt sin firma med utgångspunkt från Partille där han och hans två anställda förfogar över både kontor och lager. Föreraget monterar, installerar och reparerar allt inom VVS och vänder sig till både företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i Göteborg med omnejd. – Det brukar bli en hel del service- och underhållsinsatser, samt arbete i samband med mindre ombyggnationer, såsom renoveringar av badrum och kontor. Vi verkar ofta i rollen som underentreprenör åt byggföretagen, berättar Thomas. Energibesparingar Till sin hjälp har Thomas och hans anställda tre fullt utrustade servicebilar med vilka man snabbt kan ta sig till behövande kunder. Man är certifierade enligt Säker Vatten, och en av Thomas anställda är dessutom diplomerad installatör av solvärmelösningar. – Det passar oss utmärkt eftersom vi ända sedan starten har arbetat med energibesparande åtgärder, konstaterar Thomas Andersson som ser stor potential beträffande just solenergi. Porthalla VVS utför beräkningar kring en totalinstallation och kartlägger hur solfångaren ska kopplas samman med fastighetens befintliga rörsystem. I regel är det stora kostnadsbesparingar det handlar om för kunden. Det är i första hand privatpersoner man servar i sammanhanget. – Det går att spara upp till 6 000 kWh per

år beroende på hur stor anläggning man väljer, upplyser Thomas. Varierande uppdrag Thomas Andersson har 38 år bakom sig i branschen. I nästan hälften av dessa har han även arbetat med installationer av värmepumpar – allt ifrån berg- och jordvärme till luft/vattenvarianter. – Jag jobbar med alla förekommande märken och anpassar lösningen efter varje kunds specifika behov, berättar Thomas som kan se tillbaka på 14 framgångsrika år med många intressanta projekt. – Vi utförde rördragningar för olja då Land-

vetter Airport installerade en spilloljetank. I höstas arbetade vi på uppdrag av Mölndals kommun med att säkerställa temperaturen för duschoch badvatten på två gruppboenden. Vi åtar oss således det mesta och den starka bredden är något våra kunder uppskattar, avslutar Thomas Andersson.

De hjälper verksamheter att rulla på vägarna Västsvenska företag har i Team Verkstad Sverige AB en trygg och flexibel partner som säkerställer att deras verksamheter rullar. Team Verkstad reparerar, servar och underhåller tunga fordon och släp. – Vi vill vara den kompletta underhållsverkstaden för tunga fordon, fastslår Andreas Ehrenborg, VD.

Team Verkstad har funnits i snart tio år och är ett dotterbolag till Nettbuss Sverige AB. Verksamheten sysselsätter ett 30-tal anställda och omfattar kontor och verkstad i Partille samt verkstäder i Kinna och Tanumshede. Härutöver driver man också en plåtverkstad i Partille, och det är just i Partille som vi träffar företagets VD Andreas Ehrenborg. – Vi utför reparationer, service och underhåll på tunga fordon, såsom lastbilar, bussar och trailers samt släp för kunder i hela västra Sverige, alternativt ekipage på genomresa. Antingen besöker kunder oss på plats i verkstaden, eller så åker vi till kunden med någon av våra servicebilar, vanligtvis i samband med akuta stopp. Från och med i sommar planerar vi att kunna erbjuda 24-timmarsjour på servicebilen, berättar Andreas. Ligger i framkant I Partille har man nyligen gjort en stor ny- och tillbyggnation. Fem arbetsplatser har blivit sammanlagt 14 arbetsytor på totalt 2 900 kvadratmeter, inklusive verkstad och lager, kontor och omklädningsrum. Man har också investerat i nya

minimerar kostsamma avbrott i ett företags verksamhet, påpekar han. – Vi har förståelsen för hur viktiga fordonen är för våra kunder, vilket gör oss till den självklara samarbetspartnern.

och moderna verktyg och utrustningar. – Det gäller att hänga med, vi har till exempel förberett oss för att kunna ta emot elbussar, vilka blir allt vanligare, konstaterar verkstadschef Hannu Kolehmainen som betonar vikten av kontinuerligt underhåll för en smidig och friktionsfri verksamhet. – Det handlar om att verka i förebyggande syfte. Om fordonen servas och underhålls regelbundet är risken mindre att de går sönder, vilket

Kundanpassade lösningar Team Verkstad genomför även kampanjer för tillverkare och återförsäljare av fordonskomponenter, bland andra KG Knutsson, Setra och Mercedes. – Vi arbetar helt och hållet märkesoberoende och har även tecknat avtal med vissa försäkringsbolag kring exempelvis krock- och maskinskador. I vår plåtverkstad i Partille tar vi oss an alla slags karosseriskador, upplyser Andreas Ehrenborg och berättar att plåtverkstaden innefattar tre arbetsplatser och bemannas av fyra personer. Lackeringsuppdrag sker via en av företagets

samarbetspartners. – Vi står för kundanpassade lösningar och fokuserar på att fordonen rullar och är trafiksäkra. Vi står dessutom för konkurrenskraftiga priser, säger Andreas. Han berättar avslutningsvis att man även kan kalibrera alkolås samt utföra hjulinställningar och AC-kontroller. – Vår ambition är att vara den kompletta underhållsverkstaden för tunga fordon.

Team Verkstad AB Adress: Järnringen 56, 433 30 Partille Telefon: 031-350 01 40

Adress Brodalsvägen 7, 433 38 Partille • Telefon 031-760 24 22 E-mail info@porthallavvs.se • Hemsida www.porthallavvs.se

E-post: info@teamverkstad.se Hemsida: www.teamverkstad.se


göteborg/partille

29

www.svenskleverantorstidning.se

Landets ledande aktör kring klimatsmart kyla Med nästan 80 års erfarenhet och 40 år på den svenska marknaden är Huurre Sweden landets ledande aktör när det gäller livsmedelskyla, avancerad processkyla och klimatsmart kyla. Företaget står för ett helhetskoncept som innefattar allt ifrån projektering och konstruktion till installation, service och underhåll.

– Vi ligger

långt fram när det gäller utveckling av moderna, energisnåla och miljövänliga anläggningar.

Huurre grundades i Finland redan 1946 och etablerades i Sverige för cirka 40 år sedan. Här jobbar man rikstäckande med representation från Falun i norr till Lund i söder, och sysselsätter cirka 400 anställda. Region Väst täcker ett område mellan Strömstad och Falkenberg och verksamheten leds av filialchef Jan Brännerud. – Vi jobbar med både butikskyla och industrikyla. Här i Region Väst är vi särskilt starka kring butikskyla. Vi konstruerar, bygger och installerar kylanläggningar, vilka anpassas efter våra uppdragsgivares önskemål, behov och specifikationer, säger Jan och berättar att man erbjuder kylanläggningar som drivs av naturliga köldmedier, såsom koldioxid. – Vi kan förvänta oss att traditionella köldmedier kommer att fasas ut mer och mer på grund av dess negativa miljöpåverkan. Vi ligger långt fram när det gäller utveckling av moderna, energisnåla och miljövänliga anläggningar, konstaterar Jan Brännerud. Värmeåtervinning på köpet Faktum är att Huurre arbetar uteslutande med just Co2-anläggningar, vilka finns i varierande storlekar för olika behov – allt ifrån mindre varianter för en butik till riktigt stora anläggningar för exempelvis ishallar eller köpcentrum. – En Co2-anläggning medför att användaren

Jan Brännerud på köpet erhåller en betydligt högre värmeåtervinning än med de traditionella varianterna, upplyser Jan Brännerud. För närvarande är Huurre Region Väst verksamt i Nordby norr om Strömstad där man byter ut ett flertal kylanläggningar i ett köpcentrum, ett arbete som ska vara klart kring årsskiftet. – Här integreras kylsystemet med värmeåtervinning, vilket kommer att innebära att köpcentrat blir självförsörjande på värme, berättar Jan. Helhetskoncept Huurre använder sig av en mängd olika leverantörer för att hela tiden kunna ta fram optimala och skräddarsydda lösningar för varje enskilt behov. – Vi står för ett helhetskoncept som innefattar allt ifrån projektering och konstruktion till installation, service och underhåll, säger Jan Brännerud och berättar att samtliga hans medarbetare är certifierade kyltekniker. En tydlig ambition i bolaget är att jobba flexibelt med hög tillgänglighet och alltid kunna vara snabbt på plats hos behövande kunder. Därför erbjuder Huurre 24-timmarsjour.

Växel 021 370 50 00 • Mail: support@huurre.se • www.huurre.se


30

göteborg/partille www.svenskleverantorstidning.se

Högtryck i Görans VVS-firma Kvalitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet är begrepp som kännetecknar Gothia VVS AB. Företagets gedigna koncept kring allt som rör modernt VVSarbete har attraherat en mängd olika uppdragsgivare och inneburit åtskilliga projekt i Göteborgsområdet.

Ägare Göran Woller

fastighetsbolag, såsom HSB, Riksbyggen, Ernst Rosen och ett flertal mindre aktörer. Kvalitet och miljö Gothia VVS är ett auktoriserat och miljödiplomerat VVS-företag. Bolaget är förstås medlem i branschorganisationen VVS-Företagen och innehar speciella certifikat för arbete och svetsning av syrafasta rör i olika material. Företagets medarbetare uppdaterar sina utbildningar varje år för exempelvis liftar och sprinklerarbeten, solvärme samt Säker Vatten, vilket gör att man anlitas frekvent av försäkringsbolag med flera i samband med vattenskador och övriga arbeten. – Vi är mycket noggranna i vad vi gör och hur vi utför våra arbeten, våra medarbetare är mycket kompetenta och självgående i sina projekt. Alla på företaget genomgår kontinuerligt nya utbildningar för att hålla sig uppdaterade kring vad som händer i branschen. Tack vare våra fullt utrustade servicebilar är vi dessutom mycket flexibla och kan snabbt vara på plats för att ge kunden effektivitet i uppdragen, säger Göran Woller och lyfter fram ledord som kvalitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Man använder sig av den senaste tekniken och köper in material från branschens ledande leverantörer. I Gothia VVS jobbar man dessutom med ett klart och tydligt miljöfokus. – Vi har just bytt ut sex av våra servicebilar till miljöklassade fordon för att kunna leva upp till de nya miljökraven. Det är ett initiativ som går hand i hand med vår företagspolicy och vår miljödiplomering, avslutar Göran Woller.

Gothia VVS fyller 20 år och ägaren Göran Woller kan se tillbaka på två framgångsrika decennier. Verksamheten utgår från Partille och innefattar även en filial i Alingsås. – Vi utför kort och gott allt inom VVS, säger Göran som själv har 38 år bakom sig i branschen. – Vi jobbar med nyinstallationer, service och underhåll och kompletta entreprenader, och vänder oss till byggbolag, fastighetsbolag och förvaltare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner. – Vi har avtal med både Göteborgs och Alingsås kommuner och ett flertal större fastighetsbolag där vi utför alla typer av VVSuppdrag i de flesta typer av inrättningar, såsom skolor, sjukhus, vårdinrättningar, lokaler och lägenheter berättar Göran Woller. Stora uppdrag Gothia VVS har en diger meritlista. I Alingsås jobbar man mycket med ABB och flera fastighetsbolag för vilka man utför rördragningar i olika projekt. En annan uppdragsgivare är Gryaab i Göteborg som just nu bygger en helt ny driftcentral med ett mycket sofistikerat och komplett laboratorium. Detta projekt har pågått i snart ett år så det närmar sig invigning med stormsteg. – För Gryaab utför vi även olika typer av underhållsarbeten inom VVS som till exempel värme, kyla, vatten, avlopp och tryckluftsarbeten, berättar Göran. – Vi har även mycket servicearbeten för flera

Gothia VVS DIN VVS-PARTNER I VÅTT OCH TORRT

-VI GÖR ALLT INOM VVS

Huvudkontor: Ögärdesvägen 19, 433 30 Partille. Tel 031-26 94 10 • Filial: Mejerigatan 1, 441 39 Alingsås • Tel 0322-190 90 gothia@telia.com • www.gothiavvs.se


uddevalla

31

www.svenskleverantorstidning.se

Graniten Engineering uppfinner gärna hjulet en gång till Vi träffar Fredrik Sollenby, VD på Graniten Engineering som engagerat berättar; Vi har förmånen att få tillåta oss tänka smart, tänka långt och tänka om. Det vill säga tänka ut ny teknik – av befintliga delar, nya komponenter och sådant som ännu inte finns. – Vi har tillräckligt mycket genialitet och kreativitet för att uppfinna hjulet en gång till. Eller rulla in det i en hittills inte skådad maskinlösning. Vårt team av utvecklare, konstruktörer, testare och andra tänkare känner inga gränser.

– Oavsett vilken typ av uppdrag vi ställs inför är en sak säker fortsätter Fredrik. Vi utnyttjar alltid vår unika mix av kompetenser för att skapa smartare helhetslösningar än våra konkurrenter. Det innebär att våra maskinlösningar kan vara de mest innovativa och banbrytande i sitt slag. Men det är inget självändamål. Vi korsbefruktar våra kunskaper från olika branscher, vidareutvecklar befintlig teknik och ifrågasätter befintliga metoder i vår jakt efter den bästa vägen till slutmålet. Kompetens och kvalitet – Vi är ett teknikföretag som tänker på allt från ide till färdiga produkter. Det som kännetecknar vår styrka och framgång är vår kombination mellan att ha ett stort tekniskt kunnande och ett engagemang i att förstå kundernas önskemål och krav. Kompetens och kvalitet är två ord som vi ständigt fokuserar kring poängterar Fredrik, och om man tittar på vad som är grunden i vårt företag så ser man att det finns hela kedjan från idé och konstruktion till produktion och utveckling av nya maskinlösningar. Graniten arbetar också mycket med utveckling av befintliga maskinsystem men även med att hitta utvecklingspotential i redan färdiga maskinkonstruktioner. Genom ett genuint intresse av att hitta lösningar så försöker vi vara pålästa och nyfikna på hur marknaden utvecklas och att hela tiden ligga i framkant vad gäller teknisk utveckling konstaterar Fredrik. Givetvis erbjuder Graniten Engineering även service och support och har resande servicetekniker som servar maskiner ute hos kunder runt om i landet. Medarbetarna är vår största styrka Fredrik poängterar att företagets absolut största tillgång är medarbetarna. "Vi har fantastiska medarbetare och alla upplever att det är roligt att komma till jobbet. Jag tror att det

– Kompetens och kvalitet är två ord som vi ständigt fokuserar kring.

främst beror på att det är kreativa människor som får röra sig i en kreativ miljö". – Bolaget grundades 1992 och har funnits i Uddevalla sedan starten, och där kommer vi att förbli säger Fredrik. "Vi ser ljust på framtiden och de närmsta åren hoppas vi på en tillväxt med kanske ytterligare kontor i Sverige och även ytterligare internationalisering. Men vi kommer alltid att vara ett Uddevallaföretag" avslutar Fredrik Sollenby full av tillförsikt inför framtiden.

Adress: Gustaf Mattssons väg 2 451 50 Uddevall Tel: 0522-239 00 E-post: info@graniten.com Hemsida: www.graniten.com


32

uddevalla www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar när det gäller butiksinredning och butiksutformning

Hansson och Russberg Inredningar, i folkmun H&R Butiksinredningar är ett företag som levererar lönsamhet i form av högkvalitativa butikslösningar. Thorbjörn Hägelstam startade firman i liten skala redan 1985 och har som resten av medarbetarna ett stort och gediget kunnande om butiksinredning och butiksdesign.

Företaget har en svårslagen kompetens att åta sig helhetsåtagande vad gäller allt inom utformning och framtagning av butiksinredning och man är gärna delaktig redan från butiksdesignen, till konstruktion och tillverkning av själva inredningen. HR Inredningar har genom åren hjälpt allt från stora butikskedjor till småbutiker med både helt nya butiker och med ombyggnader av befintliga. Mycket mer än en inredningstillverkare – Vi brukar säga att vi levererar inte bara högkvalitativ inredning utan också ett stort kunnande och en gedigen erfarenhet. När det gäller att designa butiken så att den blir så säljande som möjligt, eller om man vill få kunderna att röra sig på ett speciellt sätt, så har vi lång erfarenhet och stort kunnande kring detta. – Vi är mycket mer än inredningstillverkare betonar Thorbjörn och lägger tillägger att företaget nyligen färdigställt ett stort projekt i Uddevalla där vi levererade ett helhetsåtagande vad gäller design och inredning i den nya saluhallen. Andra referenser som kan nämnas är exempelvis 4-gott i Göteborg och många aktörer inom dagligvaruhandeln. Kvalitet och leveranssäkerhet Utöver hög kvalitét och stort kunnande lägger företaget stor vikt vid leveranstider och man har otroligt nog inte haft en enda försenad leverans sedan företaget startade för över 30 år sedan vilket får tas som ett kvitto på företagets punktlighet. Stor hänsyn tas även vad gäller miljöaspekten genom exempelvis samarbete med andra lokala producenter. Och i lackboxen används de

mest miljövänliga lackerna på marknaden. Thorbjörn nämner också intern utbildning och påpekar vikten att alla medarbetare är uppdaterade på nyheter, maskinteknik och nya tekniker. – I framtiden tror jag att företaget kommer att växa en aning och fortsätta investera i maskinparken för att kunna hålla så hög kvalitét som möjligt på inredningen vi bygger och som vi levererar. Men redan idag har vi en välutvecklad och modern maskinpark och dessutom ett helt automatiserat lager avslutar en optimistisk Thorbjörn Hägelstam.

Hansson & Russberg AB Kurödsvägen 7 451 55, UDDEVALLA Växel 0522 - 919 40 E-post info@hr-inredningar.com Hemsida www.hr-inredningar.com


lysekil 33 www.svenskleverantorstidning.se

Optimala inomhusklimat med underhållsfria H-fönstret I Lysekilsföretaget H-Fönstret är ambitionen tydlig; deras fönster ska ha minst lika lång livslängd som fastigheten de monteras i. Med H-Fönstret i huset förenas optimala inomhusklimat med miljömedvetenhet och estetik.

H-Fönstret i Lysekil har nästan 40 år på nacken, och det hela började med en jakt på det optimala fönsterbeslaget. Man fann det i Norge där det gick under namnet H-Vinduet (Husmorsvinduet), en variant som gjorde att fönstret utan problem kunde öppnas och svängas runt. I Sverige blev det H-Fönstret och i och med att man funnit det man sökte kunde tillverkningen av det man betraktar som världens bästa fönster inledas. Resultatet; ett kvalitetsfönster med utvändig karm och båge av aluminium, liksom samtliga bärande delar, med en insida av furu. – Det ligger väldigt mycket hantverksjobb bakom våra fönster, säger Daniel Kjellson, VD för H-Fönstret i Lysekil. – Vår ambition är att tillverka det bästa fönstret som säljs på marknaden, företrädesvis till ägare och förvaltare av bostäder och fastigheter. Inomhusklimat, miljö och design H-Fönstret är liktydigt med en konstruktion

som förenar ett optimalt inomhusklimat med stränga miljökrav och snygg design. Fönstret blir en estetisk del av fastigheten. Idag är ett hundratal personer verksamma i fabriken i Gåseberg utanför Lysekil, vilket gör H-Fönstret till en av de största arbetsgivarna i Lysekil kommun. – Vi tillverkar cirka 1 200 fönster i veckan, alla måttbeställda och unika. Vi vänder oss till kunder i hela Sverige, men även i Norge och England. Idag räknar vi med att fler än en miljon fönster finns installerade i bostäder och fastigheter runt om i Sverige och Västeuropa, säger Daniel Kjellson. Kundfokus H-Fönstret levererar till fönsterbyten för framför allt större privata och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Kunderna är ofta återkommande oavsett storlek på företag. – Beställarna uppskattar att våra fönster är i stort sett underhållsfria och innefattar helt säkra anslutningar mot olika material, såsom puts, tegel och trä. Vi jobbar med oerhört höga säkerhetskrav, inte minst kring barn och personsäkerhet, men är samtidigt noga med att våra fönster ska vara enkla och smidiga att både montera och hantera, påpekar Daniel Kjellson.

Han lyfter fram företagets tydliga fokus på kundnöjdhet, de mjuka värdena är viktiga, något som gjort H-Fönstret till en riktig favorit bland exempelvis arkitekter och konsulter. Det målmedvetna arbetet har betalat sig och result-

erat i att H-Fönstret idag är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida.

Bredden utmärker Jörgens verkstadsföretag Bredden är kanske det som bäst kännetecknar J Skarin Service AB i Lysekil. Med en verksamhet som spänner över allt ifrån legotillverkning av metallprodukter till montering av teleskopläktare i sportarenor är J Skarin Service ett företag att anlita för en mängd olika projekt.

Jörgen Skarin startade sin verksamhet 1989 då företagets inriktning var montering av fordonstvättar i Sverige. 1992 byggdes verkstaden och därmed blev det mer och mer legotillverkning med fokus på svets- och smidesjobb, kapning, klippning och bockning av både mindre och skrymmande detaljer, mestadels i svartplåt. – Idag är vi en mekanisk verkstad med en

mycket stark bredd, inte minst kring legotillverkning av metallprodukter. Arbetet med fordonstvättarna finns kvar, fast i mindre skala och med större koncentration till närområdet. 2016 byggde vi en gör det själv-tvätt i Lysekil i egen regi som vi driver. Planer finns på att bygga fler i Bohuslän framöver, berättar Jörgen Skarin. Monterar läktare I J Skarin Service AB:s breda verksamhet ingår även industriservice i olika former, bland annat service av maskiner och lokaler, liksom smidesoch stålarbeten, framtagning av prototyper med mera. Man kan också åta sig att galva material tack vare samarbetet med närliggande Lyse Varmförzinkning. – Ett annat ben i vår verksamhet är att vi även monterar teleskopläktare i sportarenor, det vill säga läktare som kan köras in och ut efter behov. Det här är något vi jobbar med för uppdragsgivare över hela Sverige, berättar Jörgen. Hög flexibilitet J Skarin Service AB sysselsätter i dagsläget åtta personer med bred komptens inom arbetet man utför. – Vi har lång erfarenhet och alla de behörigheter som branschen kräver. För oss gäller det också att hela tiden hålla oss uppdaterade kring och efterleva de lagar och krav som branschen ställer. Hundraprocentiga insatser är

det krav vi ställer på oss själva, fastslår Jörgen Skarin. Han tillägger att man vänder sig till både privatpersoner och företag och att kunderna uppskattar företagets höga flexibilitet och korta beslutsvägar. – Vi har också en stark bredd i verksamheten med flera ben att stå på. Sammantaget har det gett oss många återkommande kunder, konstaterar Jörgen Skarin avslutningsvis.

Mekanisk verkstad. Allt inom fordonstvättar H-Fönstret i Lysekil - Gåseberg 420 - 453 91 LYSEKIL Telefon: 0523-66 54 50 - E-post: info@hfonstret.se - Webb: www.hfonstret.se


34

kumla/hallsberg www.svenskleverantorstidning.se

Golventreprenader enligt konstens alla regler

VD och delägare Michael Bruse Med mer än fyra decennier bakom sig i branschen är Golvtjänst i Hallsberg en trygg och ofta anlitad aktör när det gäller kompletta golventreprenader. Företaget jobbar med allt ifrån plastmattor till trägolv.

Golvtjänst i Hallsberg bildades 1975 när tre entreprenörer såg ett växande behov av professionella golventreprenader. Michael Bruse började arbeta som platschef i företaget 2010 och blev delägare tre år senare. Idag sysselsätter verksamheten tolv anställda i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Örebro län.

– Vi utför alla typer av golvläggning förutom fogfria golv. Det handlar mestadels om plastmattor, men även om linoleumgolv, trägolv och textilmattor. Vår ambition är att förena det lilla företagets flexibilitet och personlighet med hög kapacitet som gör att vi kan ta oss an de största entreprenaderna, säger Michael Bruse. Varierande uppdrag Golvtjänst i Hallsberg vänder sig till byggentreprenadföretag, fastighetsbolag, kommuner och dess bolag, landstinget samt privatpersoner. Man arbetar mycket med ramavtal med bland andra Örebro kommun, Futurum och Örebrobostäder. – Fastighetsbolaget Futurum ansvarar för skolorna i Örebro. Det blir en hel del jobb i deras

regi, men också med sjukhus och vårdinrättningar i regionen på uppdrag av Region Örebro län, säger Michael och nämner dessutom ett arbete på Postterminalen i Hallsberg där man lade samtliga golv på uppdrag av NCC. – För privatpersoner handlar det mestadels om badrumsrenoveringar. Vi kan montera kakel, klinker eller våtrumsmattor, men även ta oss an kompletta renoveringsinsatser från designstadiet till själva utförandet, upplyser Michael Bruse. Personalen trivs Golvtjänst i Hallsberg samarbetar med branschens mest välkända och välrenommerade leverantörer och tillverkare i syfte att alltid upprätthålla en hög kvalitet på de arbeten man utför.

Man har även ett eget showroom där kunder kan hämta idéer och inspiration, och i den egna verkstaden kan man till exempel kapa mattor inför olika uppdrag. I Örebro förfogar man även över ett lager. Golvtjänst i Hallsberg är medlem i GBR, Golvbranschens Riksförbund, samt certifierat för arbete i våtutrymmen. – Vi samarbetar också med yrkesskolan Alléskolan i Hallsberg och låter dess elever genomföra sin praktik i företaget. Vid behov har vi sedan även anställt dem, berättar Michael Bruse som kan konstatera att det råder hög trivsel bland medarbetarna i företaget. – Vi har extremt låg personalomsättning.

Golvtjänst i Hallsberg AB • Lertagsgatan 3, 694 34 Hallsberg • E-post: michael.bruse@golvtjansthallsberg.se • www.golvtjansthallsberg.se


kumla/hallsberg

35

www.svenskleverantorstidning.se

Stabilt koncept kring städ och fönsterputs När såväl privatpersoner som företagare har svårt att få tiden att räcka till är det inte städning och fönsterputs som prioriteras. Här kan Hoffes Fönsterputs & Städ AB göra en stadig insats med sin långa erfarenhet och sitt starka koncept.

Peter Nordin och Stefan Waldner har varit arbetskollegor i många år, inte minst i Hoffes Fönsterputs & Städ som ägaren Dieter Hofman startade redan 1981. – Vi kände Dieter väl och fick möjligheten att ta över företaget 2011, berättar Peter som liksom sin kollega har ett 30-tal år bakom sig i branschen. Idag driver de firman med dess 25 anställda från Hallsberg där man förfogar över både kontor och lager. Jobbar brett Hoffes Fönsterputs & Städ är verksamt inom all sorts fönsterputs, städhjälp och annan service för såväl privatpersoner som för företag i Hallsberg och Örebro med omnejd. – Vi tar oss an alla slags städuppdrag och är riktigt duktiga på golvvård. Vi både rengör och lägger på en ytbehandling med polish eller vax. När det gäller stengolv genomför vi en så kallad twisterskurning i olika steg för ökad glans. Vi jobbar förstås även med plastmattor, linoleumgolv, mattrengöring och trägolv, upplyser Peter Nordin. Beträffande fönsterputs använder man sig av miljövänliga produkter så långt det är möjligt för perfekta och fläckfria resultat. En annan tjänst

strummor till balkar och kabelstegar med mera. – I exempelvis en industrilokal är det många partiklar som cirkulerar i luften. Vi bidrar helt enkelt till att skapa bättre arbetsmiljöer. Vår personal är mycket duktig och arbetsvillig, och några av medarbetarna har liftutbildning och fallskyddsutbildning, berättar Peter.

är belysningsservice där man med hjälp av skylift tar sig upp till och rengör armaturer och reflektorer. Man byter lysrör och glimtändare, och rengör dessutom allt ifrån rör och ventilation-

Många uppdrag Hoffes Fönsterputs & Städ har ett gott rykte i regionen, vilket har medfört uppdrag för en mängd olika kunder genom åren. – Vi har avtal med Hallsbergs kommun avseende fönsterputs, vi utför städuppdrag för sågverket Setra Hasselfors, fönsterputs för Örebrobostäder, och har också ett omfattande samarbete med det kommunala fastighetsbolaget Hallbo beträffande olika städuppdrag, berättar Peter Nordin. Till sin hjälp har man elva servicebilar som snabbt kan vara på plats hos behövande kunder. Härutöver vänder sig Hoffes Fönsterputs & Städ även till många äldre i regionen, vilka erhåller hjälp med bland annat hemstädning, gräsklippning, trimning, rensning av rabatter, häckklippning och snöskottning.

Flexibel kraft kring schaktning, markarbeten och krossning Schaktning, markarbeten och krossning är MOJAB Entreprenad AB:s specialitet. Med sin långa erfarenhet och starka bredd åtar man sig uppdrag över hela Sverige, och här jobbar man med filosofin att inget jobb är vare sig för litet eller för stort.

Det är Jonas Mattisson som driver MOJAB Entreprenad, ett företag han startade 2013 med utgångspunkt från Kumla. I och med anställningen av ytterligare en maskinförare uppgår personalstyrkan numera till sex personer, vilka representerar företagets starka koncept kring schaktning, markarbeten och krossning. – När det gäller schaktning och markarbeten verkar vi ofta i rollen som underentreprenör åt exempelvis byggföretag. För oss är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort, säger Jonas Mattisson. Schaktarbeten MOJAB Entreprenad AB utför uppdrag i hela Sverige, med utgångspunkt från Kumla. För närvarande genomför man schaktarbeten i Västerås på uppdrag av Vätterschakt där man använder tre av företagets maskiner; två grävmaskiner på 30 och 38 ton samt en bulldozer på larvfötter. Det rör sig om en nybyggnation för Postnords nya lokaler. – Tidigare har vi bland annat utfört ett schaktarbete i Eskilstuna och dessförinnan ett annat i Göteborg. Vi har även jobbat i Stockholm

på uppdrag av JM Entreprenad, berättar Jonas Mattisson. Stor rörlighet Beträffande krossning jobbar MOJAB Entreprenad med asfalt och betong. Företaget förfogar i sammanhanget över en egen mobilkross, en lastmaskin samt två grävmaskiner, varav en är försedd med en crusher, med vilken man reducerar storleken på materialet innan det krossas. – Vi åker till olika återvinningstippar, såsom D.A. Mattsson i Upplands Väsby. De får in schaktmassor som vi sedan krossar. Vi jobbar också för Svensk Krossåtervinning samt Wennbergs Entreprenad i Stockholm genom att besöka deras olika anläggningar, berättar Jonas. Han konstaterar att MOJAB Entreprenad har skaffat sig ett gott rykte i branschen. – Våra kunder uppskattar att vi är flexibla och alltid försöker hitta bra lösningar för var och en. Vi förfogar också över en stor och ändamålsenlig maskinpark, men kan trots detta jobba med stor rörlighet, avslutar Jonas Mattisson.

Adress: HAGENDALSVÄGEN 12, 692 30 Kumla • Telefon: 072 545 22 20 E-post: jonas@mojabentreprenad.se • Hemsida: www.mojabentreprenad.se


36

kumla/hallsberg www.svenskleverantorstidning.se

Här förädlas svenskt kvalitetskött MOAB är företaget som levererar styckade detaljer av gris till den svenska marknaden. Det starka kvalitetskonceptet går tillbaka till mitten av 80-talet och resultatet ser vi i butikernas kyldiskar hos landets ledande livsmedelskedjor.

AB i Dalsland, vilket innebär att MOAB uteslutande jobbar med svenskt kött. – Grisarna levereras till oss varje eftermiddag och redan dagen därpå styckar vi dem. Vi producerar cirka 25-30 ton kött per dag och 7 500 ton per år, varav 2 000 ton förädlas, berättar Michael Oldin som tycker att samarbetet med AJ Dahlbergs Slakteri fungerar väl. – Tack vare samarbetet får vi full insyn i allt ifrån uppfödning till slakt och styckning. Det sätter en kvalitetsstämpel på våra produkter, menar han. Produkterna distribueras till grossister och livsmedelskedjor som Axfood, ICA och COOP, samt till charkuterier över hela Sverige. – Vår styrka är vår höga servicegrad gentemot våra kunder. Vi är flexibla och står för snabba leveranser.

produktion på cirka 2 300 kvadratmeter byggs nu ut med ytterligare 400 kvadratmeter. – Härigenom får vi ett bättre flöde i produktionen samtidigt som vi erhåller bättre personal-

utrymmen. Allt ska vara klart i juni, upplyser Michael Oldin och tillägger avslutningsvis att det är sjätte gången sedan starten som anläggningen byggs ut.

Närproducerat Svenskt fläskkött från Närke Det är Michael Oldin som leder verksamheten i MOAB. Han jobbade på Gällersta Slakteri i elva år innan han tog över företaget och gav det sitt nuvarande namn. 1990 flyttades det till Kumla och numera är verksamheten koncentrerad kring styckning och förädling av griskött. – Vi vänder oss till kunder på hela den svenska marknaden och har under åren även utvecklat egna konsumentförpackade produkter, berättar Michael och nämner till exempel julskinka samt rimmade och kryddade produkter för grillning. Bara svenskt kött MOAB samarbetar med AJ Dahlbergs Slakteri

Bygger ut MOAB expanderar stadigt i takt med ökad efterfrågan. Dagens anläggning med kontor och

– Vår styrka är vår höga servicegrad gentemot

våra kunder. Vi är flexibla och står för snabba leveranser.

Din lokala leverantör av Svenskt fläskkött - när endast det bästa är gott nog. Marsvägen 5, 692 34 Kumla • Telefon. 019-58 70 70 Mail: order@moab.se • Hemsida: www.moab.se


kumla/hallsberg

37

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande aktör kring naturstensentreprenader

Nationalmuseum Stockholm, fasad renovering Nationalmuseet i Stockholm, Kungliga Slottet, Mall of Scandinavia och Arlanda Flygplats – alla bär företaget Närkestens sigill. Närkesten är en av landets ledande aktörer när det gäller naturstensentreprenader och kan åta sig såväl små, enkla som stora och mycket omfattande uppdrag.

Närkesten Entreprenad bildades redan 1980 och leds idag av VD Mikael Medin med ett förflutet i företaget sedan 1989. Han gick in i verksamheten tillsammans med Stefan Aronsson och Michael Wallin 2010 och leder således en verksamhet med 30 montörer. Sedan årsskiftet finns Närkesten även representerat via ett kontor i Bromma. Lång erfarenhet Genom åren har Närkesten utvecklats till ett av landets ledande företag inom byggprojekt där natursten ingår. – Vi arbetar med många olika stensorter men föredrar marmor, kalksten och granit. Våra montörer har lång erfarenhet och rutin inom natursten, men även med kakel och klinker som vi företrädesvis jobbar med här i Örebroregionen. Vi har inte mindre än tolv plattsättare som är certifierade för arbete i våtutrymmen, berättar Mikael Medin. Verksamheten i Närkesten innefattar även projektering och konsultation kring materialval och tekniska lösningar. Man driver även en försäljningsavdelning där man förädlar och säljer allt inom natursten, kakel och klinker. Omfattande uppdrag På Närkesten har man bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med kyrkor och fasader. Bredden är dock större än så, vilket resulterat i

Trappa i vit brasilianskt granit, hotell i Stockholm

Vår stenhuggare hugger sten i Stockholm slott en mängd omfattande och prestigefyllda projekt, inte minst kring en hel del nyproduktion av bostäder i Stockholm. – Vi jobbar med såväl naturstensgolv som trappor, fasader, murar med mera. Under senare år har det blivit fler och fler renoverings- och restaureringsuppdrag, berättar Mikael Medin och nämner Nationalmuseet i Stockholm där man jobbat i drygt två år och ska vara klara kring årsskiftet. På Kungliga Slottet har man arbetet i hela sex år med fasadrenovering på uppdrag av Statens Fastighetsverk.

– Det rör sig om sammanlagt 10 000 kvadratmeter natursten som ska renoveras, säger Mikael och berättar att Närkesten även lagt 20 000 kvadratmeter marmorgolv i Mall of Scandinavia i Solna. På Arlanda Flygplats har man genom åren utfört ett flertal återkommande arbeten. – Vi vänder oss till kunder över hela Sverige, bland andra Peab, Skanska och NCC, men även privatpersoner. Vi satsar mycket på kulturbyggnader eftersom det finns många sådana fastigheter i Sverige, säger Mikael Medin och upplyser avslutningsvis om att Närkesten Entreprenad AB är medlem i både Stenindustriförbundet och Plattsättningsentreprenörernas Riksförbund. Nya stendetaljer till kungliga slottet

Ett av Sveriges ledande entreprenadföretag inom byggprojekt där natursten ingår

www.narkesten.se


38

kumla/hallsberg www.svenskleverantorstidning.se

En ledande leverantör för upphandling av tekniska system I ett samhälle där miljö och kvalitet får allt större betydelse, samtidigt som kraven på kostnadseffektivitet ständigt är en faktor, driver Swedish Net en verksamhet som onekligen ligger rätt i tiden. Företaget har specialiserat sig på upphandlingsstöd för tekniska system och står för ett helhetskoncept som innefattar allt ifrån analys till projektledning och uppföljning.

Bevakningscentral högsäkerhetsfängelse Swedish Net grundades i Hallsberg 1999 och ägs idag av tre delägare med grundaren Markus Selme i spetsen. Vi träffar honom i Hallsberg där huvudkontoret alltjämt ligger, men numera finns företaget representerat även i Stockholm och Karlstad, samt i Mexiko där Swedish Net blev verksamt 2016. – Vi är i grunden ett konsultföretag men driver även egna entreprenader inom tekniska system, där vi uppmärksammat stora brister på hur upphandlingar utförs, samt hur upphandlingsunderlagen utformas både tekniskt och administrativt. Vi ansåg att vi med vår bakgrund av kunder med höga krav på kvalitet kunde göra detta bättre, berättar Markus Selme. Helhetslösningar Genom åren har Swedish Net arbetat med en mängd olika anläggningar med höga krav, såsom kärnkraftverk, fängelser, flygplatser, försvarsrelaterade objekt, vattenverk, ambassader, landsting och kommuner. Med sin långa erfarenhet och breda kunskap kan man för varje enskild uppdragsgivare ta fram en helhetslösning, vilken kan omfattas av analys, framtagning av upphandlingsunderlag, projektering, projektledning och uppföljning. – Vi genomför en analys och lämnar utifrån denna rekommendationer på olika åtgärder inklusive kostnadskalkyler, som stäms av med

Fordonskontroll kärnkraftverk beställaren. Det kan till exempel röra sig om rekommendationer kring var kameror ska placeras, vilka typer av larm och passersystem som ska installeras och var det kan vara lämpligt att bygga galler eller staket. Därefter kan uppdraget omfatta framtagning av en rambeskrivning och administrativa föreskrifter som beställaren kan använda vid offentlig upphandling. När själva upphandlingsförfarandet är utfört finns det ofta behov av att stödja beställaren i att leda och följa upp projektet, förklarar Markus. I många upphandlingar idag saknas en helhetssyn när en upphandling ska utformas. Swedish Net kan stödja i alla delar av processen, vilket man är en av få aktörer i Sverige som gör. Kvalitet och miljö – Vi arbetar mycket med kvalitet och miljö samt var ett av de första företagen i Sverige som certifierades för ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Vi är medlemmar i UN Global Compact och jobbar aktivt med mänskliga rättigheter, antikorruption, arbetsmiljö och hållbar utveckling, vilket också är ledord i vår verksamhet, avslutar Markus Selme.

Försvarsrelaterade projekt


östergötland

39

www.svenskleverantorstidning.se

Komplett partner kring brandskydd och Första Hjälpen

Ett effektivt brandskydd är inte bara en självklarhet, det är också något som krävs via ett flertal olika lagar. Här kan Linköpings Brandservice göra en väsentlig insats med sitt helhetskoncept kring förebyggande brandskydd och Första Hjälpen.

Linköpings Brandservice etablerades redan på 50-talet och fick sitt nuvarande namn ett 20-tal år senare. Idag sysselsätter verksamheten 22 personer som på ett utpräglat sätt representerar bolagets starka koncept kring förebyggande brandskydd och Första Hjälpen. – Vi erbjuder allt ifrån serviceavtal på brandskyddsutrustning till helhetskoncept för brandskydd och Första Hjälpen. Vi arbetar nära våra kunder. Snabb service och akut problemlösning är våra utmaningar, men också våra styrkor. Våra kunder uppskattar att vi arbetar med helhetlösningar, vilket gör att de slipper anlita flera olika aktörer för ett heltäckande koncept, säger Emmy Edlund, VD.

LIBRAWEB Linköpings Brandservice AB erbjuder bland annat Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), försäljning och installation samt underhåll av brandskyddsprodukter, omladdning av handbrandsläckare, brandtätning, kontroll och underhåll av brandgasventilatorer, utrymningsplanering samt utbildning inom bland annat brand, Heta Arbeten och Första Hjälpen. Jesper Ulvan som ansvarar för servicedelen av företaget berättar att brandskydd är något som styrs genom olika lagar, bland andra ”Lagen om skydd mot olyckor”, Arbetsmiljölagen och Boverkets Byggregler som medför att alla verksamheter är ansvariga för att aktivt och förebyggande bedriva ett brandskyddsarbete. Företaget lanserar nu LIBRAWEB, ett webbaserat verktyg som kunderna kan använda för en tydlig styrning av krav, utbildningsbehov, underhållsåtgärder och egenkontroller som ska utföras. – Det är en tjänst som vi har utvecklat själva och som går att använda i exempelvis en smartphone eller läsplatta. Användaren kan snabbt

och lätt få en bild över hur man ska utföra sina återkommande underhålls- och kontrollåtgärder. Vi står förstås även för support, upplyser Emmy Edlund. Ökad efterfrågan Linköpings Brandservice jobbar mot kommuner, fastighetsbolag och entreprenörer och framhåller tydligt att de små kunderna är lika viktiga som de större. Efterfrågan på företagets lösningar är stor, vilket har gjort verk-

samheten en aning trångbodd. Därför letar man nu efter nya lokaler. – Vår verkstad är en viktig del i verksamheten där våra kunder kan få direkt service. Vi behöver utöka den och även lager och kontorsdelen. Vi har kontaktat ett antal fastighetsbolag och vi hoppas att vi redan i år kommer att kunna flytta in i större lokaler här i Linköping, säger Emmy Edlund som tydligt märker av det ökande behovet av bolagets tjänster.

AB Linköpings Brandservice Ottargatan 12 582 78 Linköping Telefon: 013-12 45 10 E-post: info@lbrand.se www.linkopingsbrandservice.se


40

östergötland www.svenskleverantorstidning.se

Uppfinningsrikedom och framåtanda hos innovativ entreprenör Det som började med en egentillverkad lantbruksvagn under 50-talet har utvecklats till en framstående producent av vagnar, stommar till maskinhallar och kemikalieförråd. Ivarssons i Metsjö AB personifierar uppfinningsrikedom och framåtanda och levererar prisvärda produkter av högsta kvalitet.

Anders Ivarsson leder verksamheten i Ivarssons i Metsjö AB tillsammans med kusinen Per Ivarsson. Han berättar att det var hans farfar KarlUno och dennes bror Sune som i sitt lantbruk

hade behov av en vagn. De konstruerade en egen variant med mycket lyckat resultat, ryktet spreds bland granngårdarna och snart erhöll de beställningar som bara blev fler och fler. Mycket har hänt sedan dess i bolaget som hela tiden har utvecklat och vässat sitt koncept. – Idag satsar vi på tre huvudprodukter; vagnar, stommar till maskinhallar och kemikalieförråd. Lantbruksvagnarna är förstås vår äldsta produkt, men vi utvecklar den hela tiden för att den ska leva upp till våra kunders ökande krav, säger Anders Ivarsson och berättar att Lantmännen och Swecon är två av återförsäljarna av företagets lantbruksvagnar.

Innovativa lösningar Ivarssons i Metsjö AB:s maskinhallar är avsedda för såväl jordbruk som industri. De har en spännvidd på fribärande balkar från 10 till 40 meter och levereras som kompletta byggsatser i isolerat eller oisolerat utförande. Den så kallade Metsjöhallen är vida känd för sin höga kvalitet. Beträffande gas- och kemikalieförråd rör det sig om mobila lösningar som går att få i storlekar på allt ifrån 0,7 till hela 35 kvadratmeter. – Det var i början av 80-talet som bensinstationernas hantering av gasol väckte en efterfrågan på dylika lösningar. Det här blev genast en stor produkt för oss och vi har med åren utvecklat den till att omfatta förråd i många offentliga lokaler, såsom biografer, laboratorier, skolor och restauranger – det vill säga överallt där kraven på miljövänlig och säker förvaring är höga, säger Loa Ivarsson som är tredje generationen i företaget. Ivarssons i Metsjö AB levererar till kunder över hela Norden samt EU. Företagets produkter har ett starkt anseende bland slutanvändare som exempelvis är lantbrukare, entreprenadföretag och industri. De uppskattar bolagets fokus på hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, något som möjliggörs genom att Ivarssons erhåller

TILLVERKAR VAGNAR HALLAR OCH MOBILA FÖRRÅD FÖR LANTBRUK OCH INDUSTRI

direktleveranser av färdigkapad råvara direkt från stålverken. Inga mellanhänder håller kostnader – och priser – nere. Kvalitetsprägel Ivarssons i Metsjö AB sysselsätter ett 80-tal anställda. Man jobbar för högtryck och utvecklar sina produkter i ett nära samarbete med Brandskyddsmyndigheten och miljönämnder. – Våra normer följer europeisk standard för explosiva ämnen. Det sätter en kvalitetsprägel på våra produkter, men våra kunder uppskattar också vårt tydliga miljötänk. De vagnar vi tillverkar har till exempel en mycket låg vikt, vilket minskar drivmedelsförbrukningen i de fordon som drar dem, påpekar Loa. Han noterar att efterfrågan på företagets produkter ökar, inte minst i Sverige, och han tror på en liknande utveckling även i övriga Europa. – Vi följer utvecklingen och ska fortsätta stå för innovativa lösningar. Vi tror på våra produkter, säger Loa Ivarsson.

585 92 Linköping Tel: 013-593 10 E-post: info@metsjo.se Hemsida: www.metsjo.se


östergötland

41

www.svenskleverantorstidning.se

Byggföretaget som gärna sticker ut Complete Produktion AB är mer än bara ett traditionellt byggföretag. Niclas Lindstedt och Erik Rosenqvist företräder en nytänkande aktör i byggbranschen, som anammar ett modernt arbetssätt och gärna kliver utanför ramarna. – Ingen kommer ihåg en fegis, säger de båda.

Niclas Lindstedt och Erik Rosenqvist startade Complete Produktion AB 2016. – Vi kände helt enkelt att vi kunde göra sakar

och ting lite bättre än andra aktörer i branschen. Det är en skön utmaning att tänka så, samtidigt som vi hela tiden utvecklar oss själva i takt med våra uppdrag, säger Niclas. Företaget erbjuder byggnadsarbeten, renoveringar, underhållsarbete samt reparationer åt såväl fastighetsägare och fastighetsbolag som privatpersoner, och både Niclas och Erik har lång erfarenhet av renovering, inte minst lägenhetsrenoveringar. – Genom åren har vi byggt upp ett brett nätverk kring just lägenhetsrenovering här i Linköping och det har därför fallit sig naturligt

Niclas Lindstedt och Erik Rosenqvist

för oss att specialisera oss på detta. Vi trivs med att arbeta i egen regi, bollen ligger hos oss, vi uppskattar ansvaret vi får och jobbar med en vilja att alltid lämna ett väl utfört arbete efter oss. Så skapar vi ett gott rykte och får en bredare kundkrets på köpet, resonerar Erik Rosenqvist. Moderna arbetssätt I Complete Produktion AB jobbar man med korta ledtider och en ambition om att alltid finna de bästa lösningarna åt varje enskild kund. Det innebär inte, betonar Niclas och Erik, att deras lösningar är de dyraste. – Redan från början visste vi att vi skulle ha nog med uppdrag för att sysselsätta oss på heltid, eftersom många redan känner till vad vi gör och vad vi kan, säger Erik Rosenqvist. Han förklarar att man som ett ungt företag i branschen ständigt försöker utveckla ett modernare arbetssätt genom att till exempel ta hjälp av smartphones och andra IT-lösningar som gör jobbet enklare för både de själva och deras kunder. – För oss är det en självklarhet att alltid sätta kundens önskemål och deras kravbild när det gäller kvalitet och ledtider främst. Kunden ska vara trygg när denne anlitar oss och för oss som företagare ger det oss större frihet när det gäller att fatta rätt beslut under projektens gång. Vi gillar speciallösningar och har en passion som vi vill ska återspeglas i de inredningslösningar vi

skapar. Det kan handla om detaljer som sticker ut. Ingen kommer ihåg en fegis och vi vill inte fastna i det berömda ekorrhjulet, påpekar Niclas Lindstedt. Långsiktiga kundrelationer Ambitionen i Complete Produktion AB är att alltid stå för högklassiga, men också funktionella, lösningar. Ambitionen är att låta företaget växa i lagom takt, men Niclas och Erik är noga med att expansion inte får ske på bekostnad av kvalitet och goda kundrelationer. – Långa relationer är viktiga, det är också vad våra kunder eftersträvar. Samtidigt är det viktigt att vi har roligt på jobbet. Det främjar vår kreativitet, vilket förstås kommer kunderna tillgodo i slutändan, poängterar Niclas Lindstedt och Erik Rosenqvist.

Inte bara takarbeten i Brokinds Plåtslageri Med mer än 30 år i branschen är Brokinds Plåtslageri AB en välkänd aktör i Östergötland. Takarbeten är företagets specialitet, men här finns kunskap och kompetens även för andra typer av plåtarbeten. Det här är firman som åtar sig både små och stora projekt.

Det var Roger Rengenvik som startade Brokinds Plåtslageri 1984 och som fortfarande driver den välrenommerade firman med sina sex anställda, bland andra sonen Robert och veteranen Lasse Fallman som varit firman trogen under många år. – Sådant skapar kontinuitet, säger Roger som onekligen gillar det han gör och har hunnit skaffa sig lång erfarenhet av omfattande plåtslageriprojekt. – Jag har arbetat med plåt så länge jag kan minnas. Jag är en entreprenör ut i fingerspetsarna och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Stark bredd Brokinds Plåtslageri har många strängar på sin lyra, inte bara takarbeten som många andra aktörer i branschen väljer att fokusera på. – Självklart är takarbeten vår huvudsakliga syssla men vi samarbetar till exempel också med Morupsfönster kring bland annat fönsterbyten

och fönsterbleck. Vi gör även annat plåtrelaterat arbete, och när det gäller takarbeten tar vi oss an såväl kommersiella byggnader som villor och andra typer av bostadshus. Vi lägger även papptak och nyligen har vi också börjat jobba med läggning av grästak som blir allt mer populärt, berättar Roger Rengenvik. Fullt upp Genom åren har Brokinds Plåtslageri skapat sig ett synnerligen gott rykte i branschen, vilket gjort att projekten fortsatt att komma i en stadig

ström. – Ibland kan det vara svårt att hinna med allt, men vi löser alla våra uppdrag med hög kvalitet, oavsett om det rör sig om små eller stora projekt. Utmaningarna driver oss framåt och vi jobbar alltid med fokus på kundernas önskemål. Det viktigaste är att de är nöjda när vi är klara, understryker Roger. Hans ambition är att företaget ska fortsätta verka på samma höga nivå och att man ska få möjligheten att ta sig an många nya intressanta projekt. Han har heller inget emot att anställa

fler medarbetare. – Det råder dock brist på duktiga plåtslagare, så det är i många fall lättare sagt än gjort. Vi vill heller inte konkurrera med löner med våra kollegor, avslutar Roger Rengenvik.

Complete Produktion Linköping AB Blästadsgatan 108, 589 23 Linköping Niclas: 0708-143230 Erik: 0709-448895 complete.linkoping@gmail.com www.completelinkoping.se

Adress: Långängsvägen 6 582 72 Lindköping

Mobil: 070-8397320 E-post: rengenvik@telia.com


42

östergötland www.svenskleverantorstidning.se

En golvexpert för industri och offentliga miljöer Rätt golv på rätt plats till rätt pris. Så lyder filosofin i Linköpings Industrigolv AB. Här kombineras brett kunnande och lång erfarenhet med produkter från ledande leverantörer, vilket formar ett koncept kring säkra och hållbara golvinstallationer för Sveriges industrier och offentliga miljöer.

Linköpings Industrigolv AB är en specialist på golv inom industri och offentliga lokaler. – Vi står för säkra och hållbara installationer även i de mest utsatta miljöer och utrymmen med höga hygienkrav. Vi har till exempel lagt golv för aktörer inom livsmedelsindustrin, men också i parkeringshus där kraven på hållfasthet är extremt höga. Vår höga kompetens och vårt stora

kunnande, i kombination med produkter från landets ledande leverantörer, gör att vi alltid kan erbjuda rätt golv på rätt plats till rätt pris, säger Björn Andersson som leder verksamheten. Bred kompetens Linköpings Industrigolv AB är experter på massagolv, fogfria beläggningar, polerad betong, vilket efterfrågas allt mer, slipning och målning av betonggolv, dammbindning och påkörningsskydd. Man kan även rycka in när skadad betong behöver repareras. – Vi åtar oss gärna totalentreprenader där vi finns med från början till slut. Vi har hög kapacitet med tanke på ledtiderna och kan vid behov lägga uppemot hundra kvadratmeter under en dag när uppdraget så kräver, säger Björn. Han startade företaget för fem år sedan efter att ha intresserat sig för golvläggning i samband med ett sommararbete tillsammans med sin far. Denne driver också ett företag i regionen.

Inga genvägar Linköpings Industrigolv åtar sig uppdrag över hela Östergötland och norra Småland, samt vid behov även i andra delar av landet. Björn har en anställd, vilket ibland kan vara för lite, men i takt med att företaget växer kommer han förstås att anställa fler. Det handlar enligt Björn dock om att skynda långsamt. – Jag vill inte att företaget växer för fort så att vi riskerar att göra avkall på kvaliteten. I den här branschen är det extremt viktigt att man inte tar några genvägar och att kunderna blir hundra procent nöjda. Vi fokuserar på att alltid stå för väl utförda jobb, då kommer kunderna tillbaka till oss, avslutar Björn Andersson.

Linköpings industrigolv AB är ett företag som är specialister på golv inom industri och offentliga lokaler. Även om vi är nischade inom ett visst segment så är vi väldigt breda inom området. Vi utför följande arbeten: Middagsgatan 92, 589 53 Linköping Tel: 0763-384 246 (Björn) E-post: info@linkopingsindustrigolv.se www.linkopingsindustrigolv.se

• • • •

Massagolv baserade på epoxi/akryl/polyuretan/vinylester. Polerad betong – Superfloor. Injektering med epoxi eller polyuretan. Mindre betongarbeten.

Vår erfarenhet och bredd på golvinstallationer gör att Linköpings Industrigolv AB är en bra samarbetspartner. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri golvkonsultation!


östergötland

43

www.svenskleverantorstidning.se

En fullserviceaktör inom el, tele och data

I Electrosec Elteknik står man för helhetslösningar inom el, tele och data. Man vänder sig till allt ifrån privatpersoner till byggare, kommun och landsting, och arbetar efter sin alldeles egen filosofi; ingenting är omöjligt för en elektriker.

Vi möter Kalle Andersson, delägare i Electrosec Elteknik, som han startade tillsammans med Anders Dalhammer 2010. – Vi hade många år bakom oss som anställda hos stora elinstallatörer och kände att det helt enkelt var dags att starta något eget. Till en början handlade det mest om olika former av elentreprenader, men sedan starten har vi utvecklats till ett fullserviceföretag inom el, tele och data, inklusive service och support. Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning som skapar trygghet för både oss och kunden, säger Kalle Andersson. ”Ingenting är omöjligt” Electrosec Elteknik vänder sig företrädesvis mot byggare, kommun och landsting, men kan till exempel också ta sig an kompletta elinstallationer för privata villaägare. Man är certifierade för installationer i lantbruk och kan ta sig an såväl akuta behov som planerade åtgärder. Kalle lyfter även fram företagets unika finansieringslösningar för de tjänster man utför. – Vi kan till exempel dra om elen och installera solceller till en fast månadskostnad, förklarar Kalle. I sammanhanget framhåller han de goda

– Väl genomförda projekt skapar förtroende och det är något vi är noga med att upprätthålla.

kundrelationer man byggt upp sedan företaget startades. Tillsammans med uppdragsgivarna finner man alltid en lämplig lösning. – Vi brukar säga att ingenting är omöjligt för en elektriker. Våra medarbetare har gedigen kunskap inom sina respektive ansvarsområden och vi verkar i stora delar av Östergötland. Den lokala förankringen är viktig för oss eftersom vi alltid vill jobba nära kunden. Vi för en dialog som alltid resulterar i en optimal lösning. Det skapar ett engagemang hos både oss och kunden, säger Kalle Andersson.

Sunnorpsgatan 10, 582 73 LINKÖPING • info@electrosec.se

I ständig utveckling Kalle kan med andra ord se tillbaka på sju framgångsrika år för Electrosec Elteknik. Ambitionen är att fortsätta utveckla bolaget och ett led i detta är att även utveckla personalen via exempelvis utbildningar av olika slag. – Vi tror att våra framgångar hänger samman med att vår personal trivs och att vi utvecklas

tillsammans med företaget och våra kunder. Då blir vi en stabil samarbetspartner, samtidigt som vi breddar oss och kan ta oss an nya utmaningar. Väl genomförda projekt skapar förtroende och det är något vi är noga med att upprätthålla, avslutar Kalle Andersson.

Norrbygatan 1, 590 31 BORENSBERG • info@borensbergsel.se


44

östergötland www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring fogfria golv

0 1 9 3 1 2 3 1 0

p s t y fl h c o v l o g a i r f g inom fo r p e r t n e v l o g d a r e s i Auktor – För oss är det också viktigt att samtliga medarbetare känner sig delaktiga i det vi gör. Vi är ett litet företag men klarar mycket.

Det är framför allt tillverknings- och byggindustrin som upptäckt fördelarna med RGB I Linköping AB:s starka koncept. Företaget är expert på fogfria golv och jobbar med allt ifrån golvläggning och underhåll till renovering och reparation.

Vi träffar Christer Wiberg som förvärvade RGB i Linköping AB 2002, och Daniel Lund som är arbetsledare i bolaget. Daniel började med att praktisera i företaget som startades 1993 och som idag sysselsätter tio anställda. – Vi är ett serviceföretag som vänder oss mot företrädesvis tillverkningsindustrin och byggindustrin, men även till privatpersoner. Vi ombesörjer fogfria golvbeläggningar och golvavjämning, i princip allt som rör golv i form av renovering, reparation och underhåll. Vi erbjuder gärna helhetslösningar där vi även konsulterar våra kunder till bästa hållbara lösning, säger Daniel Lund.

Auktoriserad golventreprenör inom fogfria golv och flytspackel 013-21 39 10

r ö n e r p

Höga krav Beträffande golvavjämning och andra liknande uppdrag utgår RGB från de krav som ställs av beställaren. Företaget är certifierad Weber Golventreprenör och härdplastcertifierat via Flowcrete, vilket gör att man kan utföra fogfria golvbeläggningar. Härutöver kan man utföra mindre betongrenoveringar i konstruktioner eftersom man även är certifierat av Silanex, Florosil och Dexorband. Samtliga medarbetare genomgår dessutom fortlöpande utbildningar i Heta Arbeten och SSG. – Vi har utfört uppdrag åt bland andra Skärblacka Bruk, Ericsson och Scan för att nämna några. Ibland handlar det om specialuppdrag mot exempelvis livsmedelsindustrin där vi jobbar med höga krav på hållbarhet och dammfria beläggningar. Vi har lång yrkeserfarenhet och har genom åren arbetat upp goda relationer till våra kunder, berättar Christer Wiberg. Han berättar att man som Certifierad Webergolventreprenör har genomgått en särskild

utbildning i Webers regi, och att alla RGB:s arbeten utförs enligt Webers kvalitetssäkringsprogram.

Rustar för framtiden Daniel och Christer berättar att de rustar inför framtiden. Man har till exempel nyligen flyttat till nya lokaler med lager och utomhusutrymmen för uppställning av maskiner. – Vi uppdaterar egentligen hela företaget för att på ett så bra sätt som möjligt kunna höja vår kompetens och kapacitet gentemot våra kunder. För oss är det också viktigt att samtliga medarbetare känner sig delaktiga i det vi gör. Vi är ett litet företag men klarar mycket, konstaterar Christer. Han berättar att företaget driver ett kontinuerligt förbättringsarbete för att alltid kunna verka i branschens framkant. Han tror på en fortsatt stadig tillväxt i bolaget i takt med att såväl företag som medarbetare utvecklas tillsammans och i samklang med sina kunder.

E-post: info@rgbab.se Hemsida: www.rgbab.se Adress: Björklundsgatan 1 584 22, Linköping


östergötland www.svenskleverantorstidning.se

45

Nya utmaningar väntar TD Fernströms Entreprenad AB När den nya järnvägsbanan kommer att byggas genom Linköping lär det bli fullt upp för Fernströms Entreprenad. Redan idag är företaget en ofta anlitad aktör i samband med olika bygg- och infrastrukturprojekt i regionen. Den starka bredden, kompetensen och höga kapaciteten gör Fernströms Entreprenad till ett givet val.

David Fernström, delägare i TD Fernströms Entreprenad AB tillsammans med sin pappa Torbjörn, berättar att det var hans far som startade företaget 1992 som enskild firma. Till en början hyrde han ut sig själv som förare åt andra företag i Linköping med omnejd. – Jag startade eget 2010 men körde åt min far, ett samarbete som växte med tiden och som till slut resulterade i att vi båda bestämde oss för att slå våra påsar ihop 2011. Idag är vi tio anställda och hyr in egenföretagare vid behov, berättar David. Vi-känsla Grunden till företaget är, enligt David, kunskap, erfarenhet och ödmjukhet. – Vi är ett entreprenadföretag med stora muskler och hög produktivitet som bistår våra kunder med markarbeten, maskintransporter och andra tunga transporter med hög kvalitetskänsla, ofta i rollen som underleverantör. Ofta rör det sig om infrastrukturprojekt men vi är alltid intresserade även av andra typer av projekt. Inget är vare sig för stort eller för svårt för oss, säger David Fernström. Han berättar att han gärna själv deltar i arbetet genom att till exempel köra maskinerna. Han ser sig själv som en del av företaget och har som ambition att samtliga företagets medarbetare ska känna likadant. – Jag är inte chefen som pekar och styr, utan snarare den som utför reparationer eller hoppar ner i gropen. Jag vet och kan vad jag pratar om, och den kunskapen ska komma verksamheten tillgodo. Min far är likadan och vi ser oss båda som operativa delägare, säger David. Han lyfter fram den vi-känsla som finns i bolaget, något som han ser som en av dess främsta styrkor. – Vi står för ett gott bemötande, vi är omtyckta och lätta att ha att göra med. När våra medarbetare känner sig delaktiga i den dagliga driften tar de ett större ansvar. Tillsammans med korta beslutsvägar skapar det stor flexibilitet. På det sättet är vi ett modernt företag med stolthet i det vi gör. Utvecklingspotential Fernströms Entreprenads tjänster riktar sig till bygg- och entreprenadföretag, kommuner och privatpersoner. Arbetsområdet sträcker sig över framför allt Östergötland med omnejd, man

åker ditt uppdragen finns. Den ändamålsenliga maskinparken består av hjul- och bandgrävmaskiner, dumprar och lastbilar. – Vi löser oftast de efterfrågningar som finns, men har vi fullt upp löser vi det oftast med hjälp av andra entreprenörer. Maskintrailertransporter utförs över hela Sverige och vi strävar ständigt efter en så låg miljöpåverkan som möjligt. Därför kör vi endast med miljöcertifierade fordon, berättar David. Bolaget är medlem i ME Maskinentreprenörerna och Åkeriföreningen, vilket skapar stor trygghet för företagets kunder. För närvarande jobbar man med ett projekt i Boxholm på uppdrag av BEFAB. Det rör sig om en nybyggnation av en gasanläggning intill Ovakos anläggning. Det lär dock bli fullt upp för David och hans kollegor även framöver, inte minst med tanke på bygget av den nya järnvägsbanan genom Linköping. – Det kommer att följa en mängd nybyggnationsprojekt i dess spår. Det tillsammans med andra utvecklingsplaner kommer att ge oss stora möjligheter att fortsätta växa. Vi är och förblir en aktör att räkna med, avslutar David Fernström.

TD Fernströms Entreprenad AB l Besöksadress: Harstenagatan 15 i Linköping l Telefon: 0722 - 00 30 00 l www.fernstroms-entre.se


46

kalmar www.svenskleverantorstidning.se

Kalmar kommun i stark utveckling

Domkyrkan Kalmar. Foto: Jan Magnusson I Kalmar kommun händer det saker kring såväl bostadsbyggande som näringslivssatsningar. Allt fler lockas av fördelarna det innebär att etablera verksamhet i en kommun under stark utveckling. – Samverkan på olika sätt och på olika plan bidrar till att skapa ett hälsosamt klimat för företagande i regionen, säger näringslivschef Thomas Davidsson.

fakta - 67 000 invånare - 6 000 företag - 400 till 450 nyetableringar per år - 7 anställda på näringslivskontoret

Thomas Davidsson konstaterar att Kalmar kommun växer. Invånarantalet ökar med cirka tusen personer per år, samtidigt som nyetableringarna av företag ligger mellan 400 och 450. Här spelar Näringslivsenheten en viktig roll. – Vi jobbar med att både stödja de befintliga företagen och hjälpa till i samband med nyetableringar, säger han och berättar att näringslivet i Kalmar vilar stadigt på flera ben, framför allt kring tillverkning, tjänsteföretag och handel. Inte minst den digitala sektorn växer snabbt och man ser dagligen nya effekter av digitaliseringen. – Det är viktigt att ha ett brett och differentierat näringsliv för att vi inte ska vara sårbara vid olika konjunkturförändringar, menar Thomas. Universitetsstad Kalmar är en universitetsstad, vilket bidrar till bildandet av många nya företag. Kompetensförsörjningen upplevs som en stor utmaning. – Många företag söker rätt kompetens. Vi för en dialog med Linnéuniversitetet angående detta och hoppas bland annat få till stånd en ingenjörsutbildning. Här har vi flera viktiga områden

att hitta samverkan mellan företag och skola på, betonar Thomas Davidsson. Kalmar är dessutom en handelsstad med ett mycket starkt handelsindex. Nyligen slog EKOHallen och XXL Sport upp sina portar i området kring Hansa City. Handeln skapar också många arbetstillfällen, både i butiker och i underleverantörsledet, och har med andra ord en mycket positiv effekt på hela regionens näringsliv. Byggnationen av bostäder har också tagit ordentlig fart. Drygt 400 bostäder är under byggnation för närvarande. eHälsomyndigheten etableras eHälsomyndigheten omlokaliseras för närvarande till Kalmar. I arbetet för myndighetens etablering i Kalmar har framhållits att den snabba utvecklingen kring e-hälsofrågor kräver en miljö med möjlighet till såväl kompetensförsörjning som utveckling och forskning, vilket Kalmar län kan erbjuda. Linnéuniversitetet

Nedre från vänster: Jonas Svendsén, Landsbygdsutvecklare, Monica Björkegren-Olsson, Inflyttarlots och Christian Hulten, Företagslots. Övre från vänster: Thomas Davidsson, Näringslivschef Alexandra Petrakou, Universitetsstrateg och Linda Peterson, Företagslots. Foto: Jan Magnusson

har utbildning och forskning inom relevanta områden och närhet till Kampradstiftelsen, och här finns eHälsoinstitutet som ett etablerat nationellt och internationellt ledande utvärderings- och forskningscentrum. Omlokaliseringen skapar 100-150 nya arbetstillfällen och utgör en mycket positiv insats för länets framtida utveckling inom området. Satsningen ligger dessutom väl i linje med flera områden inom den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län och arbetet med att stärka kompetensen i regionens arbetsliv. Man har redan ett 70-tal personer på plats i eHälsomyndighetens nya lokaler på Borgmästargatan 5. Effektiv samverkan Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga faktorer i Näringslivsenhetens arbete.

Därför har man utvecklat ett brett kontaktnät med näringslivet, Linnéuniversitetet, andra kommuner, Kalmar Science Park, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, Regionförbundet med flera. – För etablerade företag arrangerar vi två stora informationsmöten årligen, ett på hösten och ett på våren, som besöks av cirka 150 företag per tillfälle. Här diskuteras allt ifrån nyheter från regionen till infrastruktur, bostäder och andra viktiga frågor som företagarna själva lyfter fram och är engagerade i. Vi strävar hela tiden efter att skapa ett hälsosamt klimat för företagande i regionen, och de flesta upplever att samarbetet med politikerna fungerar bra, konstaterar Thomas Davidsson och berättar avslutningsvis att Växjö/Kalmar är näst störst i hela Sverige på IT-utveckling och digitalisering, efter Stockholm.


kalmar www.svenskleverantorstidning.se

En viktig aktör för Kalmarregionens utveckling I en växande region under stark utveckling spelar den lokala flygplatsen en väsentlig roll. Det är man väl medveten om på Kalmar Öland Airport där kontinuerliga satsningar binder samman regionen med såväl Stockholm som kontinenten.

VD Ronny Lindberg Kalmar Öland Airport tog emot 239 000 resenärer 2016. Vi träffar Ronny Lindberg, VD och med ett förflutet i verksamheten ända sedan 1983. Han har med andra ord varit med under tiden då den dåvarande militärflygplatsen bytte skepnad till en civil dito. För fem år sedan övertog han VD-rollen i bolaget som i dagsläget sysselsätter 42 anställda. – Vår ambition är att stimulera och utveckla möjligheterna för ett enkelt resande till och från regionen, med fokus på i första hand Stockholm dit vi har mellan sex och nio avgångar per dag. Vi ska dessutom vara med och utveckla förutsättningar för ytterligare resande till kontinenten, inte minst Tyskland. Det främjar besöksnäringen och härutöver vill vi också kunna erbjuda ett enkelt resande med charter till Medelhavet, berättar Ronny. Hela 60 procent av resenärerna är affärsresenärer och 20 procent åker fram och tillbaka över dagen mellan Kalmar och Stockholm, ett faktum som i sig skvallrar om flygplatsens stora betydelse. Säkerheten främst Kalmar Öland Airport är en viktig aktör för regionens näringsliv. För att kunna utveckla

kärnverksamheten kring säkerhet, tillgänglighet och service samarbetar man aktivt med andra flygplatser. – Tillsammans drar vi olika lärdomar som gör att vi bättre kan anpassa vårt koncept till rådande näringslivsklimat. Vårt största fokus ligger dock av naturliga skäl på säkerhet. Inget får gå fel i verksamheten och det är förstås av största vikt att våra anställda ser till att rutiner, lagar och regler följs och efterlevs, betonar Ronny. Kalmar Öland Airport samarbetar med kommunen, landstinget, politiker och andra aktörer som är väsentliga för att kontinuerligt kunna driva en bra verksamhet. Sedan tio år tillbaka är bolaget kommunalägt, vilket upplevs som positivt. – Vi erbjuder ett enkelt, tillgängligt och säkert resande till och från regionen tillsammans med flygbolagen. Utvecklingen har varit positiv de senaste sex åren, men jag är dock bekymrad inför 2018 eftersom flygskatten ska införas för samtliga resenärer. Det lär få negativa effekter på

utvecklingen, spår Ronny Lindberg. Tydliga visioner Ronny har på nära håll kunnat ta del av utvecklingen och den allt större betydelsen som Kalmar Öland Airport har fått. 1999 byggdes flygplatsbyggnaden ut och 2015 gjordes en investering i att anpassa banan till nya och moderna flygplanstyper. Idag finns även en väletablerad flygskoleverksamhet på flygplatsen. När det gäller framtidstankar har Kalmar Öland Airport sju målområden i visionen man kallar för ”2025 – den enkla resan”. – Det gäller för oss att hitta den bästa utväxlingen för regionen. Det enskilt viktigaste området är att stärka och stimulera utvecklingen mot Stockholm. Införandet av flygbiobränsle ligger också högt på listan med målet att redan 2018 kunna säkerställa fem procent blandning av jetbiobränsle. Målet är dock hundra procent och det hoppas vi kunna uppnå så småningom, avslutar Ronny Lindberg.

fakta - 42 anställda - Omsätter cirka 53 miljoner kronor - 239 000 resenärer i fjol - Kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO9001 och ISO14001 - 6 till 9 avgångar till Stockholm dagligen - Trafikeras av bland andra SAS och BRA - Chartertrafik till Medelhavet - Omfattande flygskoleverksamhet

Är du för ett hållbart flyg men mot en skatt som bara är ETT SLAG I LUFTEN för miljön och som begränsar Sverige? Minskade utsläpp ska uppnås genom ökad bränsleeffektivitet och inte genom att begränsa resandet och rörelsefriheten i världen.

ETTSLAGILUFTEN.NU

47


48

kalmar www.svenskleverantorstidning.se

De åtar sig dagens och framtidens miljöutmaningar I det moderna kretsloppssamhället spelar Stena Recycling en viktig roll. Dagens och morgondagens miljöutmaningar står ständigt i fokus för bolaget som med 120 anläggningar över hela Sverige erbjuder anpassade avfallslösningar för företag i alla branscher.

Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som med 250 anläggningar, varav 120 i Sverige, är en av Europas ledande aktörer inom återvinning. I nästan 70 år har Stena fungerat som en etablerad länk i industrisamhället. Stena Recycling är det ledande återvinningsföretaget i Sverige och erbjuder kundanpassade helhetslösningar för samhällets olika branscher, allt ifrån sjukhus till verkstadsindustrin. Med nya innovationer för man återvinningen framåt med målet att återföra så mycket avfall som möjligt till kretsloppet i form av nya råvaror, om och om igen. Det gäller järn- och metallskrot, returpapper, farligt avfall, kemikalier, elektronikskrot, plast och övrigt verksamhetsavfall. Stena Recycling är ISO-certifierat enligt miljö, kvalitet samt arbetsmiljö.

miljöfrågor, leder verksamheten i rollen som filialchef. – Vi står för ett helhetskoncept då vi samlar in allt tänkbart restmaterial som uppstår från både verksamhet och produktion. Vi förädlar materialen och låter dem leva vidare som råvaror till nya produkter eller energi, förklarar han. På Kalmaranläggningen tar man hand om järn- och metallskrot, papper och plast, trä och brännbart avfall, rivningsmaterial samt farligt avfall. Härutöver erbjuder man utbildningar inom sortering och miljö. – Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla rätt lösning för varje enskild kund då vi utgår från dennes olika behov och önskemål. Vi kan den lokala marknaden och våra kunder upplever att vi finns nära hela tiden, säger Marcus Johansson.

Nya krav På Stena Recycling är man väl medvetna om att avfallet förändras med tiden. Vi kosumerar allt mer, vilket förstås påverkar verksamheten i allra högsta grad. – Vi anpassar oss hela tiden mot marknaden. Nya produkter utvecklas och konsumeras kontinuerligt, vilket ställer höga krav på oss som återvinningsföretag. Vi måste hela tiden ha koll på trender och ligga steget före. Nya produkter och material i omlopp innebär behov av nya, hållbara återvinningsmetoder, poängterar Marcus. Stena Recyclings expertis och duktiga kollegor kan vägleda sina kunder till en klok och väl genomtänkt avfallshantering som sparar tid och ökar intäkterna. – Vi har gjort det för många kunder inom olika branscher och vet exakt hur man kan för-

bättra arbetssätt och flöden i olika delar av verksamheten. Härigenom skapas en kostnadseffektiv hantering. Vi höjer gärna värdet på kundens avfall genom att ta det ett steg längre och bistå med allt runt omkring, då miljöfrågor är något

fakta - 17 anställda i Kalmar - Filial för farligt avfall i Nybro - Hanterar cirka 90 000 ton avfall per år - Certifierat enligt ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001

Verkar lokalt Vi besöker Stena Recycling i Kalmar där man hanterar cirka 90 000 ton avfall per år. Marcus Johansson, som sedan länge jobbat med olika

– Vi höjer gärna värdet på kundens avfall genom att ta det ett steg längre och bistå med allt runt omkring, då miljöfrågor är något vi värdesätter högt. Filialchef Marcus Johansson

Stena Recycling AB Husängsvägen 7 39128 Kalmar Tel 0480-43 03 00


kalmar

49

www.svenskleverantorstidning.se

Viktig leverantör till Kalmars bygg- och infrastrukturprojekt

VD Jonas Johansson I samband med anläggningsarbete och infrastrukturprojekt i Kalmar län är det ofta AB Nybrogrus som står för ballastmaterialet. Här tillhandahåller man makadam, stenmjöl, sand, grus med mera, och tack vare en liten och smidig organisation blir hela verksamheten flexibel.

AB Nybrogrus bildades 1970 men har sitt ursprung så långt tillbaka som till 1958. Det är ett familjeföretag i andra generationen med hela Kalmar län som upptagningsområde. Närheten till hamnen gör dock att man även exporterar till utlandet, inte minst till de baltiska staterna. 35 anställda upprätthåller företagets starka koncept kring produktion och försäljning av ballastmaterial, såsom makadam, stenmjöl, sand och grus, vilka används vid olika bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt i regionen, men också som insats vid betong- och asfaltstillverkning. AB Nybrogrus bryter berg- och grusmaterial i fyra olika bergtäkter, och kunden bestämmer själv om denne vill komma och hämta materialet själv

eller få det levererat till önskad plats. – Hela vår organisation kännetecknas av flexibilitet, vi har vår egen transportledare och förfogar över ett flertal transportbilar. Vid behov anlitar vi lokala bolag för frakt och leveranser, berättar Jonas Johansson som leder verksamheten i AB Nybrogrus. De material man arbetar med är anpassade för olika ändamål. Man skiljer på bergkrossprodukter och natursandprodukter, varav de förstnämnda handlar om krossballast som används

för allmänna väg- och anläggningsändamål, asfaltsballast som egentligen är ett insatsmaterial för olika typer av asfalt, samt vattenbyggnadssten som är sorterade blockstenar, vilka bland annat används för skapande av beständiga kustmiljöer. Natursand används i en mängd olika sammanhang, bland annat på lekplatser. Ökande krav Jonas Johansson har verkat i branschen i mer än 30 år och kan konstatera att den har förändrats en hel del under senare år tack vare påtagligt ökade krav i flertal avseenden. Resultatet har

fakta HIGH QUALITY GRANITE AGGREGATE TO CLIENTS IN SWEDEN AND ABROAD.

- Bildades 1970 (ursprung 1958) - Familjeägt företag i andra generationen - 35 anställda - Omsätter cirka 150 miljoner

Nybrogrus AB • Runtorp 502,388 99 Påryd Phone: +46 480 388 80 • E-mail: info@nybrogrus.se

www.nybrogrus.com

kronor - Två helägda dotterbolag - Täcker Kalmar län - Exporterar till utlandet - Jobbar med CE-märkta produkter

blivit en mer reglerad verksamhet där i princip all form av produktion är tillståndspliktig enligt miljöbalken. – Ett krav för att få sälja materialet inom EU är att det är CE-märkt, vilket i sig är en självklarhet, men samtidigt anser vi att myndigheterna via olika regelverk har skapat en väsentligt mer komplex arbetssituation. När det gäller framtida regleringar för branschen hoppas vi att aspekten med rimliga förutsättningar för att kunna driva industriell utvinning på rationellt vis beaktas, säger Jonas. ”Tid är pengar” NCC Industry, Nybro Betongelement, Swerock och Peab är bara några av de som flitigt anlitar AB Nybrogrus. – Vår ambition är att vara en långsiktig partner med fokus på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi besitter den kunskap och kapacitet som krävs för att lösa de mest komplexa krav, säger Jonas Johansson. Han är väl medveten om att transporter står för en väsentlig del av kundens totalinvestering vid köp av berg- och grusmaterial, och därför arbetar man aktivt med olika logistikfrågor för att minimera kundens transportkostnader. – Tid är pengar, påpekar Jonas som ser en ljus framtid för AB Nybrogrus. – Ambitionen är att fortsätta växa under kontrollerade former och förbli ett företag byggt på en stabil ekonomisk grund.


50

kalmar www.svenskleverantorstidning.se

3D-laserskanning i branschens framkant

Thomas Moberg och Magnus Moberg går igenom en ritning Letech AB är Kalmarföretaget som jobbar i sin bransch absoluta framkant. Man erbjuder kvalificerade mättjänster med 3D-skanning och tillhör tack vare sin gedigna historia en av de aktörer som varit med och drivit utvecklingen framåt.

Letech AB finns representerat i både Kalmar och Varberg, och servar kunder över hela Norden. Företaget bildades 2002 då 3D-skanning var ett relativt outvecklat område. Mycket har hänt sedan dess och Letech har följt med i den snabba utvecklingen. – Vi tillhandhåller kvalificerade mättjänster och erbjuder våra kunder 3D-visualisering med hjälp av bland annat 3D-laserskanning. Genom att 3D-skanna olika konstruktioner säkerställer vi en hög kvalitet på själva slutprodukten, säger Thomas Moberg, VD för Letech AB. Han betonar att man gör besparingar på miljö, resor och pengar genom att låta Letech konstruera i 3D. Kunden kan se exakt hur en plats eller ett område ser ut tack vare de exakta mätningarna med felmarginaler på enbart fem millimeter. För att säkerställa att allt kommer med och syns från de olika vinklarna har man ett snitt på 40 till 50 miljoner punkter per uppställning. – Den här tekniken har utvecklats kontinuerligt och gjort att vi genom åren har stöttat projekt med inmätningar och 3D-laserskanning för allt ifrån kyrkor och fästningar till processanläg-

gningar och bostadshus, berättar Thomas. Bred kompetens Letech jobbar även med efterbearbetning av mätdata. Utifrån dessa tar man fram 3D-modeller för en rad olika ändamål. – Det viktiga är att vi hela tiden håller kontakten med kunden då vi är konstruktörer i grund och botten och förstår kundens behov. Vi kombinerar vår 3D-skanning med flyg- och drönarskanning för att få en total översikt när det gäller utomhusprojekt, förklarar Thomas Moberg. När det gäller 3D-konstruktion vänder sig Letech ofta till aktörer inom processindustrin. Samtliga mätningar är protokollförda på alla punkter och positioner, allt för att konstruktionen ska vara kvalitetsmässigt säkerställd. Letech jobbar härutöver även med projektledning. – Vi deltar i en mängd olika projekt och bistår uppdragsgivare som vill utnyttja vår kompetens. Oftast handlar det om projekt under tre till sex månader där vi deltar i ett tidigt stadium för att kunna göra så stor nytta som möjligt. Helhetskoncept Letech AB står för ett helhetskoncept inom sina specialområden. – Vi konkurrerar aldrig med våra uppdragsgivare, som till exempel kan vara teknikkonsultfirmor, utan bistår med vår kompetens. Genom åren har vi servat många olika aktörer inom både privat och offentlig sektor, berättar Thomas och nämner kunder som Valmet, OKG

Kalmar Projekt Support

Thomas Moberg med en 3D scanner i Oskarshamn, Akzo Nobel, SAAB och Preem. Thomas berättar vidare att branschen var relativt outforskad när Letech etablerade sig i början av 2000-talet, och just det faktum att företaget har 15 års erfarenhet av densamma är något som kunderna värdesätter högt. – Vi jobbar med ett klart och tydligt kundfokus och tummar aldrig på kvaliteten i det arbete vi utför. Vi sätter oss alltid in i upp-

Smedjegatan 9 Box 918 SE-391 29 Kalmar, Sweden

dragsgivarens roll, säger Thomas Moberg som gärna blickar framåt. Framöver kommer Letech att fortsätta satsa på BIM-tjänster inom byggsektorn och även fortsätta utvecklingen kring 3D visualisering med nya verktyg, till exempel VR-glasögon. Samtidigt söker man ständigt efter nya medarbetare med ett starkt intresse för 3D-teknologi.

Varberg

Växel

Järngatan 10 SE-432 32 Varberg, Sweden

+46(0)480 49 30 65 www.letech.se


kalmar

51

www.svenskleverantorstidning.se

En stark aktör kring ett hållbart samhällsbyggande

Rejlers är en betydande aktör när det handlar om svensk samhällsbyggnad. Med professionella insatser inom bygg och fastighet, energi, industri, telekom och infrastruktur jobbar man brett på flera plan mot det övergripande målet att hela tiden verka för moderna, energieffektiva lösningar för ett hållbart samhälle.

fakta

- 80 anställda i regionen, 40 ingår i resultatdelen för Sydost - Omsatte 41 miljoner kronor 2016 med 33 anställda - Region Sydost omfattar kontor i Växjö, Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn - Certifierat enligt ISO9001 och ISO14001 - Servar både privat och offentlig sektor

Rejlers ambition är att förse sina kunder inom både privat och offentlig sektor med innovativa och energioptimala lösningar. Rejlers ska vara en långsiktig partner när det gäller att bygga ett hållbart samhälle över generationer. Det gäller inte minst enheten i Kalmar där ett 20-tal anställda representerar bolagets breda koncept under ledning av regionchef Martin Kroon. – Kort och gott handlar vår verksamhet om att bygga en bättre planet för alla. Rejlers är inblandat i mycket av det du inte ser eller tänker på, men som bara ska fungera, säger Martin och lyfter fram fem huvudsakliga affärsområden där Rejlers dagligen står för väsentliga insatser; Technology, Building, ICT, Infra och Energy. Jobbar brett Inom Technology erbjuder Rejlers kvalificerade konsulttjänster för industrin, inte minst inom automation och robotteknik. Uppdragen kännetecknas av modernisering och effektivisering av tillverkningsprocesser, produktionsanläggningar och produkter. – Vi hjälper våra kunder att öka produktiviteten genom att rationalisera processen, minska spill, rationalisera flöden och så vidare. Här

Martin Kroon, regionchef sydost kommer vi gärna in i ett tidigt skede av processen för att kunna åstadkomma en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Vi kan finnas med hela vägen från förstudier till konstruktion och drifttagning, upplyser Martin Kroon. Inom området Energy erbjuder Rejlers tjänster inom alla led av energiförsörjningskedjan, från produktion via distribution till förbrukning. – Vi kan till exempel ta fram energibesparande åtgärder. Det kan röra sig om insatser som sparar 30 procent energi men där kostnaden för insatsen bara uppgår till tio procent. Det blir en win-win-situation för alla, påpekar Martin. Affärsområdet Infra handlar i mångt och mycket om modernisering och planering av exempelvis vägar, tunnlar, järnvägar, broar, flygplatser och hamnar. Rejlers uppdrag inom järnvägssektorn omfattar projektering av bland annat strömförsörjning, signalsystem, kanalisationer, kommunikation med mera. Här talar man ofta om BEST som står för Bana, El, Signal och Tele. Även hägnad, att hägna in spårområden med staket så att obehöriga inte kan beträda dem, är ett växande

område. Affärsområdet ICT står för Information and Communication Technology, och här är Rejlers ett av Sveriges största konsultföretag inom telekomsektorn. – Arbetet kan handla om planering av mobilradiotrafik med mobilnät där vi bistår våra kunder med allt ifrån tillståndshantering för masten till radionätkonfigurationen. Vi jobbar också mycket med fibernät och projekterar inför byggandet, berättar Martin Kroon och nämner avslutningsvis även affärsområdet Building som är under uppbyggnad i Kalmar, men som redan finns i andra regioner där Rejlers är verksamt. Här ligger fokus ofta på allt som handlar om elförsörjning, belysning, energistyrning, kommunikationslösningar, brandsäkerhet och övervakning. Framtidsvisioner Rejlers i Kalmar verkar i Region Sydost där man genom åren har servat kunder som OKG, Scania, Kalmar Vatten, Yaskawa, Norden Machinery och Atlas Copco.

– Våra uppdragsgivare uppskattar att vi tar fullt ansvar för de uppdrag vi åtar oss. Vi förstår kundens behov och arbetar mycket lösningsorienterat. Senaste kundundersökningen för region Sydost visade en kundnöjdhet på hundra procent, vilket var bäst för samtliga Rejlers avdelningar i Sverige. Det är givetvis både förpliktigande och inspirerande men beror främst på våra fantastiska medarbetare, berättar Martin. Han räknar med att affärsområdet Building kommer att vara fullt utvecklat inom fem år, och redan 2020 hoppas han att verksamheten i Sydost sysselsätter över hundra anställda, varav cirka 90 ingenjörer. Han tror på ökade omsättningsnivåer i såväl Kalmar som Växjö och Karlskrona, och för att kunna upprätthålla bolagets höga service- och kvalitetsnivåer håller man dörrarna öppna för nya duktiga ingenjörer som vill utvecklas tillsammans med Rejlers. – Vi vill förstås också fortsätta utveckla våra affärer till nya nivåer med befintliga uppdragsgivare, samtidigt som vi tar nya marknadsandelar med många nya, nöjda kunder, avslutar Martin Kroon.

Rejlers Sverige AB - Kalmar • Esplanaden 27, 392 34 Kalmar, Sweden • Telefon: +46 771 78 00 00 • www.rejlers.se


52

kalmar www.svenskleverantorstidning.se

Oberoende aktör kring professionella byggnadsbesiktningar Besiktningsbolaget Sydost AB är företaget att kontakta kring allt som rör överlåtelsebesiktningar, lukt- och fuktproblematik. Bolaget har många års erfarenhet av byggnadsbesiktningar, fuktteknik samt riskbedömningar kring olika typer av konstruktioner, och har genom åren servat såväl privatpersoner som företag och offentlig förvaltning.

Besiktningsbolaget Sydost AB etablerades 2012 och är ett kunskapsföretag avseende besiktning av byggnader. Dess spetskompetens finns inom överlåtelsebesiktningar, men också inom fukt- och luktproblematik. – Vi är en helt oberoende aktör och täcker alla sektorer, vilket innebär att våra kunder är allt ifrån privatpersoner till privatägda företag, fastighetsmäklare, advokater och offentlig sektor. Vi tar oss an alla typer av byggnader, såsom villor, fritidshus och bostadsrätter. Genom våra insatser skapar vi förståelse för olika byggnader, dess konstruktioner och miljön, samtidigt som vi förklarar och förmedlar fakta och information till våra uppdragsgivare på ett professionellt sätt, säger Roger Klaesén, VD för Besiktningsbolaget Sydost AB.

Breda tjänster Roger delar in verksamheten i fyra huvudsakliga områden; överlåtelsebesiktning, utredningar, energideklarationer och åtgärdsförslag gällande vattenskador. Beträffande överlåtelsebesiktningar genomför man förbesiktningar där säljaren har möjlighet att teckna en försäkring mot dolda fel, liksom en besiktning av fastigheten på uppdrag av köparen. – I samband med besiktningar kan vi också utföra radonmätningar och vattenprover. Som kund kan man alltid räkna med att hela byggnaden kontrolleras med största noggrannhet för att vi ska kunna erhålla så mycket relevant information som möjligt om byggnaden i fråga. På så sätt skapar vi trygghet för både säljaren och köparen, förklarar Roger Klaesén. När det gäller utredningar görs dessa efter upplevd problematik med luft- eller luktavvikelser i en byggnad. Det kan handla om bostadshus, offentliga objekt, dagis, skolor, hotell med mera. – Genom åren har man ofta använt material och byggmetoder som vid olika tillfällen har visat sig generera olika besvär för brukarna av inomhusmiljöer. Vi genomför olika mätningar och provtagningar och återkopplar med förslag om förbättringar, säger Roger. Besiktningsbolaget genomför energideklara-

Byggnadsteknisk administratör Marie Ackebjer tioner, vilka ska genomföras enligt lag i samband med försäljning av hus. Här belyses energianvändning och förbrukning, samtidigt som man lämnar tips och råd om hur man kan göra ytterligare energibesparingar. Beträffande åtgärdsförslag kring vattenskador erhåller Besiktningsbolaget ofta uppdrag via andra besiktningsföretag. – Vi yttrar oss om själva skadans utredning och eventuella åtgärder. Våra uppdragsgivare känner sig trygga med att vi besitter den kunskap som krävs inom konstruktions- och fuktteknik, och härutöver installerar vi även avfuktare i exempelvis källare, berättar Roger Klaesén. Tillgänglighet och kommunikation Besiktningsbolaget Sydost täcker Kalmar län, Öland, Kronobergs län och Blekinge. Sedan starten har man servat en mängd olika uppdragsgivare, varav några är Pontuz Löfgren AB, Åkesson Mäklarbyrå, Husman Hagberg, Borgholm Energi och CA Fastigheter. – Vi har verkat i fem år nu och respekteras för de höga kunskapsnivåer och den långa erfarenhet vi besitter. Vår tillgänglighet och kommunikation är något som uppskattas bland våra kunder och uppdragsgivare. Sedan starten 2012 har vi utfört mer än 3 000 besiktningar. Vi är framför allt stolta över vår långa historik gällande reklamationer. Framöver hoppas Roger att Besiktningsbolaget ska nå ut till en ännu bredare kundkrets med en större geografisk spridning. Han hoppas också kunna bredda personalstyrkan och höja omsättningsnivåerna mot målet att bli Sveriges ledande besiktningsföretag.

VD Roger Klaesén

fakta - Startades 2012 - 5 anställda - Omsätter drygt 5 miljoner kronor - Täcker Kalmar län, Öland, Kronobergs län och Blekinge - Certifierat enligt SBR - Certifierat via SP


kalmar

53

www.svenskleverantorstidning.se

Kontinuiteten präglar Clasons Måleri Privatpersoner och företag i behov av en komptent och erfaren målare har i Clasons Måleri i Kalmar AB ett synnerligen gott alternativ. Här jobbar man med såväl invändig som utvändig målning i en anda som präglas av hög kvalitet och stor noggrannhet.

Clasons Måleri bildades 1987 och drivs av Anders Clason. Han berättar att han intresserade sig för måleribranschen redan i grundskolan när han gjorde praktik i en målerifirma. Idag driver han den egna firman med 16 anställda, och med hustrun Helene som sköter ekonomi och HRfrågor.

Helene Clason, ansvarig för administration, ekonomi och HR

– Måleri är förstås vår främsta syssla och här står vi för ett riktigt helhetskoncept. Vi jobbar med allt ifrån traditionellt måleri till service, underhåll, fuktskador och fönsterrenovering, säger Anders och lyfter i sammanhanget fram ett synnerligen omfattande jobb som nu pågått i två och ett halvt år. Det rör sig om måleriinsatser på Hossmo Gård som är en K-märkt byggnad i behov av varsam renovering.

Kakel och klinker Clasons Måleri jobbar också med kakel och klinker. Företaget är certifierat av Byggkeramikrådet sedan 2000 och personalen utbildas kontinuerligt. – Kakel- och klinkerarbetet är ett perfekt komplement till måleriet. Vi lämnar alltid tio års garanti på utfört jobb, och våra kunder är även välkomna till vårt showroom där de kan få idéer och hämta inspiration kring olika lösningar, upplyser Anders Clason. Härutöver innefattar Clasons Måleri även viss fastighetsverksamhet. Företaget äger två hyresfastigheter med 16 lägenheter i centrala Kalmar. Det rör sig om klassiska byggnader i gammal stil, vilka byggdes för snart 90 år sedan, men som sedan har renoverats. Bolaget äger dessutom en 3 000 kvadratmeter stor industrifastighet med VD Anders Clason hyresgäster som Polisen, Länsförsäkringar och Ballingslöv. Personlig prägel Det har gått 30 år sedan Clasons Måleri startades och genom åren har man hunnit bygga upp ett gediget kontaktnät med entreprenörer inom flera olika branscher. Kunderna finns inom bland annat försäkringsbranschen, hotell och restaurang, privata fastighetsägare, byggbranschen och offentlig sektor. – Våra kunder uppskattar vår höga kvalitetsoch servicenivå och att de alltid har tillgång till en personlig rådgivare. Det ger varje enskilt uppdrag en personlig prägel. Personalen har lång erfarenhet av branschen och vi har regelbundna möten för att kunna diskutera olika förbättringsåtgärder. Under de senaste fem åren har vi inte förlorat en enda medarbetare, säger Anders Clason stolt. Upptagningsorådet sträcker sig över hela Kalmarregionen, men Anders berättar att man till och med har servat en kund på Mallorca som behövde hjälp med att renovera en tvåplanslägenhet. – Vi hoppas kunna behålla vår sammansvetsade personalstyrka även under kommande år. Vi har en riktigt bra teamkänsla i företaget, konstaterar Anders Clason avslutningsvis.

Slöjdaregatan 2, 393 53 Kalmar

fakta - Bildades 1987 - 16 anställda

Mbt: 0707-481314, 0707-481315 E-post: info@clasonsmaleri.se

- Omsatte cirka 16 miljoner kronor 2016 - Täcker hela regionen - Kunder inom privat och offentlig sektor - AAA- klassat


54

kalmar www.svenskleverantorstidning.se

Små och medelstora företags redovisningsbyrå LRF Konsult AB är små och medelstora företags redovisningsbyrå. Med representation över hela landet verkar man alltid nära sina kunder, det vill säga uppdragsgivare i alla branscher, som genom samarbetet med LRF Konsult sparar både tid och pengar. Det gäller inte minst kontoret i Kalmar.

LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditetsplanering. Små och medelstora företag inom alla branscher har blivit bolagets specialitet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner. Bredden är LRF Konsults styrka. Man servar cirka 75 000 kunder totalt landet över, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna föredelade på alla möjliga branscher. Verksamheten är uppdelad i olika områden; ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning, samt fastighetsförmedling, och härtill kommer ett koncept kring juridisk och ekonomisk planering inför generationsskiften och frågor kring värdering av bolag, fastigheter och skog. Givetvis tar man också emot privatpersoner som vill ha hjälp att till exempel deklarera aktie- eller fastighetsförsäljningar. Breda tjänster Vi besöker LRF Konsults kontor i Kalmar där vi möter kontorschef Bosse Johansson med ett förflutet på LRF Konsult sedan 1991. – Vår ambition är att åstadkomma en bättre ekonomi hos våra kunder. Vi vill gärna bygga stabila relationer från grunden så att vi kan utvecklas tillsammans med våra kunder, säger Bosse. Liksom på LRF Konsults övriga kontor arbetar man i Kalmar brett med ekonomi, affärsrådgivning, juridik och fastighetsförmedling för framför allt små och medelstora företag. – Vi jobbar med redovisning, bokslut och deklarationer, företagsekonomi, lön och skatt, e-tjänster, beslutsunderlag med mera, och när det gäller affärsrådgivning kan vi bistå med råd kring exempelvis företagsledningsfrågor, ekonomistyrning, affärsutveckling, EU och framtid. Beträf-

Kontorschef Bosse Johansson fande juridik behandlar vi allt ifrån familjerätt och fastighetsrätt till affärsjuridik, bolagsrätt och intrång, upplyser Bosse Johansson. När det gäller området fastighetsförmedling jobbar man enbart med jordbruks- och skogsfastigheter, inklusive värderingar, skogsbruksplaner, generationsskifte, kapitalvinstutredningar, prisstatistik med mera. – Vi vill med hjälp av hela vårt tjänsteutbud aktivt bistå våra kunder i arbetat med att utveckla sina företag och dess ekonomi så att de blir lönsamma, framgångsrika och respekterade. Vi vänder oss till kunder i alla möjliga branscher, betonar Bosse Johansson. Digitala tjänster LRF Konsult i Kalmar täcker ett upptagningsområde som sträcker sig över trakterna kring

Kalmar, Öland och Emmaboda. Företaget är medlem i SRF. – Genom att samarbeta med oss får våra kunder mer tid över till kärnverksamheten. Vi utvecklar hela tiden våra digitala tjänster med olika lösningar som underlättar för våra kunder, bland annat genom att erbjuda företagsekonomi direkt i mobilen. Vi besöker ofta våra kunder på plats och bildar oss en uppfattning om dennes verksamhet, vilket förstås är en stor fördel för oss i vårt fortsatta arbete, förklarar Bosse Johansson. Han blickar gärna framåt och spår att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig. – Vår starka lokala förankring i kombination med storföretagets resurser är ett vinnande koncept. Vi kommer bland annat att fortsätta fokusera på digitala lösningar, till exempel e-bokföring i olika former, avslutar Bosse Johansson.

NYHET!

NYHET! Digital Företagare

Digital Företagare från 99 kr/månad

från 99 kr/månad

GITAL FÖRETAGARE.

ERNA I DITT FÖRETAGS EKONOMI

ka vara enkelt och smidigt som företagare. Med Digital Företagare får du passar ditt företags behov i kombination med tryggheten av en personlig sta priser, Digital Företagare från 99 kr/månad.

ult.se/orebro eller ring 019-16 83 50, för mer information.

fakta - 33 anställda - Täcker Kalmar, Öland och Emmaboda - Omsatte cirka 32 miljoner kronor 2016 - Jobbar mot små och medelstora företag - Certifierat enligt ISO9001 och ISO14001 - Medlem i SRF

BLI DIGITAL FÖRETAGARE. SE MÖJLIGHETERNA I DITT FÖRETAGS EKONOMI

Att sköta ekonomin ska vara enkelt och smidigt som företagare. Med Digital Företagare får du

Att sköta ekonomin ska varabehov enkelt och smidigt som av en personlig digitala tjänster som passar ditt företags i kombination med tryggheten rådgivare. Alltid till fasta Digital priser, Digital Företagare från kr/månad. företagare. Med Företagare får99du digitala Besök oss på lrfkonsult.se/orebro ring 019-16 83 50,i för mer information. tjänster som passar ditt eller företags behov kombination med tryggheten av en personlig rådgivare. Alltid till fasta priser, Digital Företagare från 99 kr/månad. Besök oss på lrfkonsult.se/kalmar eller ring 0480-42 18 50, för mer information.


kalmar

55

www.svenskleverantorstidning.se

Komplett partner kring bockade rörprodukter och svetsade rörkonstruktioner Conpipe Scandinavia AB är din kompletta partner kring bockade rörprodukter och svetsade rörkonstruktioner. Inte minst fordonsbranschen attraheras av Conpipes breda koncept, vilket innefattar allt ifrån prototyptillverkning till serieproduktion.

– Våra kunder uppskattar att vi vill vara med genom hela flödet, och på så vis kostnadseffektivisera produkterna tillsammans med dem.

Conpipe Scandinavia AB etablerades 2006 och ägs av Incita Förvaltning. Med huvudkontor och produktion i Halltorp samt produktion i Bergkvara sysselsätter verksamheten 27 anställda under ledning av VD Thomas Johansson som har ett förflutet inom fordonsbranschen sedan 90-talet. Just den tunga fordonsbranschen är en av Conpipes främsta målgrupper. – Vi är dess kompletta partner när det gäller bockade rörprodukter och/eller svetsade rörkonstruktioner. Vi står för helhetslösningar som innefattar allt ifrån prototyptillverkning till serieproduktion, säger Thomas. Han berättar att man tillverkar såväl grova som klena rör i större serier samt unika eftermarknadsartiklar i små serier. Conpipe har kapacitet att bocka och forma rör med en diameter på mellan 6 och 150 millimeter. Grova rör används ofta till avgasdetaljer inom tung fordonsindustri och tillverkningen sker med hög automation och med robotbestyckad utrustning. – Vi förädlar produkten, svetsar, monterar och värmeisolerar, vilket innebär att vi ser oss själva som en systemleverantör och leverantör av helhetskoncept. Vi vill gärna vara med redan vid prototypsstadiet och bidra med våra kunskaper, och därigenom sänka kostnaderna för produkten och verktygen. Vi kan således redan på ett tidigt stadium återkoppla genom konstruktiv produktkritik, vilket leder till kostnadseffektiva lösningar, säger Thomas Johansson. Hög kapacitet Tillverkningskedjan startar med kapning/ skärning av rör i olika utföranden, runda eller profil. Detta sker i 2-D laser- eller klingkapning. Därefter bockas och formas röret för att sedan gå vidare i tillverkningskedjan med insvetsning av tillhörande komponenter och även slutmontage där sådant finns på produkten. Man vänder sig till kunder inom ett flertal olika branscher, såsom industri, fordon, möbler och trädgårdsmaskiner, berättar Thomas och nämner kunder som Volvo Construction Equipment, Volvo Penta, Scania Trucks, Husqvarna och AQ Segerström. Beträffande eftermarknadsartiklar levererar Conpipe unika reservdelsprodukter till sina storkunder. – Det rör sig om cirka 1 500 olika detaljer som tillverkas i små serier och levereras direkt till beställarnas reservdelslager. – Vår personal har väldigt lång erfarenhet av branschen. Våra kunder uppskattar att vi vill vara med genom hela flödet, och på så vis kostnadseffektivisera produkterna tillsammans med dem, framhåller Thomas.

VD Thomas Johansson

Thomas visar stolt olika prototypprodukter Framtidstro Han spår en fortsatt god utveckling för Conpipe Scandinavia AB, inte minst tack vare det ständiga förbättringsarbete som pågår i bolaget. – Vi kommer att fortsätta satsningarna på automation i produktionen och effektivisera flödet. Vi räknar med ökade omsättningsnivåer och en breddning mot nya marknader, avslutar Thomas Johansson.

Maskinena i verkstaden är av yttersta vikt för Conpipe

fakta - Bildades 2006 - Ägs av Incita Förvaltning - Huvudkontor och produktion i Halltorp samt produktion i Bergkvara - 27 anställda - Omsätter 55 miljoner kronor - Certifierat enligt ISO/TS16949 (fordonsindustrins krav) samt ISO 9001och ISO 14001

Besöksadress: Glasholmsvägen 10, 38897 HALLTORP

Tel. 0480 36492 Mail: info@conpipe.se Web: www.conpipe.se


56

småland

Växjö expanderar på alla fronter

Under 2017 kommer cirka 1000 nya lägenheter ut på bostadsmarknaden i Växjö. Boel Holmstedt, VD på Konsultföretaget Bengt Dahlgren är därför ständigt på jakt efter duktigt folk och Linnéuniversitetets ingenjörsutbildningar är en bra rekryteringsbas. Foto: Mats Samuelsson Växjö kallas för Europas grönaste stad tack vare sitt målmedvetna arbete kring en hållbar framtid. Växjö är också en av de kommuner som har Sveriges bästa företagsklimat. Ambitionen är att fortsätta vara en grön oas, präglad av innovation, tillväxt, öppenhet och trivsel.

Vi träffar Thomas Karlsson som är näringslivschef i Växjö kommun. Han är nöjd med utvecklingen under senare år. – Växjö har haft en exceptionell tillväxt de senaste tjugo åren. Invånarantalet har vuxit med över tusen personer per år och idag bor 90 000 invånare i kommunen. Bara under de senaste fem åren har det skapats 3 000 nya nettoarbetstillfällen i det privata näringslivet, konstaterar han. Thomas berättar att samtliga branscher har haft en bra nettotillväxt. Han nämner särskilt

IT, besöksnäring, logistik, handel, bygg och tillverkningsindustri, som alla har god tillväxt och lönsamhet. Kronobergs län har också landets högsta exportvärd per capita; 187 000 kronor per invånare. Jobbar för högtryck Näringslivsenheten i Växjö kommun erbjuder omfattande stöd för företag som vill etablera verksamhet i regionen. – Våra företagslotsar fungerar som bollplank och stöd till entreprenörer, innovatörer och företagare. Genom rådgivning kring bland annat etablering, affärsutveckling, kontaktförmedling och nätverk kan vi bidra till att underlätta etableringen och främja en god start i verksamheten, säger Thomas Karlsson som kan konstaterar att näringslivsenheten jobbar för högtryck. – Hjulen snurrar för fullt och utmaningen är att hinna med, bekräftar han. Växjö är också med i ett tillväxtprojekt, benämnt Step Two, för 20 företagare med

utländsk bakgrund. Många av dem växer och anställer nu fler medarbetare. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Rotary skannar vi av kompetensen hos de nyanlända. Det har resulterat i att ett 50-tal ingenjörer och lika många kvalificerade byggjobbare relativt snabbt har kommit i arbete. Förbättrad infrastruktur Thomas framhåller i sammanhanget också behovet av att förbättra infrastrukturen genom att till exempel få en tillförlitlig tågtrafik. Likaså är bredbandsutbyggnaden viktig. – Vi har 9 000 företag av vilka 2 400 finns på landsbygden. Och när det gäller statliga myndighetsfunktioner har vi ännu inget i Växjö. Vi ser gärna att en ny IT-myndighet placeras här, säger Thomas Karlsson. Han kan konstatera att Växjö håller på att positionera sig som ett digitalt centrum, med det näst starkaste IT-klustret på företagssidan efter Stockholm. Linnéuniversitetet, Sveriges

femte största lärosäte, med verksamhet i Växjö och Kalmar, har drygt 30 000 studenter som förser regionen med kompetens och kvalificerad arbetskraft. Även på bostadsmarknaden händer det en hel del i Växjö kommun. Sammanlagt cirka 1 000 nya bostäder färdigställs under 2017. – Samtidigt söker tio företag riktigt stora tomter för nybyggnation och härutöver ska ett 25-tal expandera sina lokaler. Det finns med andra ord behov av både verksamhetsmark och kompetensförsörjning, konstaterar Thomas Karlsson. Thomas lyfter avslutningsvis även fram besöksnäringen där projektet MAT 2017 har blivit en gastronomisk höjdare med 50 000 besökare. Hundratals små livsmedelsproducenter ställer ut sina närproducerade läckerheter och tävlar i olika kategorier. I år hålls arrangemanget den 8 och 9 september.

Etablera dig i en av Sveriges mest miljövänliga och expansiva kommuner! Vi hjälper dig! Nyetableringar | Expansion | Mark- och lokalfrågor | Företagslots Landsbygdsutveckling | Nätverk | Näringslivsnyheter | Statistik & databaser | Socialt entreprenörskap | Näringslivsförtur | Sustainable Småland | Företagsevent | Exportkontakter Kina & USA

www.vaxjo.se/naringsliv | Tel. 0470-415 90


småland

57

Stolta anor i Lindgrens Plåtslageri I Lindgrens Plåtslageri AB sitter historian i väggarna. Företaget har anor ända sedan 1890-talet och är än idag en väl anlitad aktör kring allt ifrån hyllor och ställ till speciallösningar kring ventilation.

Mårten Lindgren har tagit över rodret efter fadern Matz Lindgren i familjeföretaget som startades redan 1890. Lindgrens Plåtslageri etablerades då av fem bröder och har genom åren delats upp i flera grenar. Mårten är nu fjärde generationen i en av grenarna. – Jag började arbeta i företaget efter skolan 1985 och är uppväxt med bolaget, berättar han. – När jag började hade vi gamla, otidsenliga lokaler på samma tomt, men för några år sedan byggde vi nytt och stort och rev det gamla. Lokalerna vi har nu räcker väl till för våra behov, och vi hyr även ut plats till några andra företag. Korta leveranstider Lindgrens Plåtslageri AB tillverkar inte långa serier av ventilationsdetaljer utan har specialiserat sig på stycketillverkning av specialventilation.

– Pappa Matz är specialist på att måtta aggregat efter kundens behov och vi tillverkar och monterar dem, säjer Mårten och berättar att det till exempel kan röra sig om övergångar från runt till fyrkantigt, ljudfällor med mera. – Vår styrka är korta leveranstider. Vi har fem kunder med större volymer på beställningar, övriga kunder beställer specialjobb, berättar Mårten. En stor kund är Växjöbostäder som fått hjälp av Lindgrens Plåtslageri med att klä in hissar i rostfri plåt för att göra klottersanering enklare. Hyllor och ställ En annan stor kund är Aditro som i sin tur är underleverantör till ett företag i tobaksbranschen. Lindgrens Plåtslageri var en av sammanlagt 19 montörer som delade på uppdraget att byta ut 20 000 hyllor i cigarettställen i 575 butiker. – Nya direktiv har kommit som skall minska attraktionskraften i cigarrettskyltningen, och för vår del handlar arbetet om demontering, ombyggnad och montering av ställ med den nya utformningen, berättar Mårten.

Matz och Mårten Lindgren Tickets resebyråer har fått ny inredning i form av kataloghyllor signerade Lindgrens Plåtslageri. Företaget är även delaktigt i Sweden Rock Festival i Sölvesborg där tillfälliga butiker behöver cigarrettställ.

– De närmaste åren har vi kanske ett behov av att anställa ett par medarbetare till tack vare ökad efterfrågan på våra produkter. Vi jobbar vidare, montagejobben finns alltid kvar, avslutar Mårten Lindgren.

Växjöbostäder ska bli Sveriges bästa hyresvärd Kommunägda Växjöbostäder AB erbjuder såväl stads- som naturnära boenden för olika behov. Genom att ta ett aktivt miljö- och samhällsansvar bidrar man till en hållbar utveckling i Växjö. Under senare år har man vässat konceptet och arbetar nu mot en ny vision; Växjöbostäder ska bli Sveriges bästa hyresvärd.

Växjöbostäder AB är det nya kommunala bostadsbolaget i Växjö, vilket bildades genom en sammanslagning av Hyresbostäder i Växjö och Växjöhem 2014. Bolaget har en ny uppbyggnad från grunden med en effektivare styrning, och man har också utrett huruvida det är bäst för

VD Maria Säterdal

bolaget att sköta den yttre miljön i egen regi eller genom outsourcing. – Vi fann att genom att köpa tjänsterna sänker vi kostnaderna och behåller kvaliteten. Målet är att vi ska kunna förvalta fler bostäder till samma kostnad som tidigare, vilket ger ett bättre driftsnetto, säger Maria Säterdal som är VD i företaget. Hon anser att bolagets vision sticker ut och framhåller att målet är att bli Sveriges bästa hyresvärd. – Min förhoppning är att vår vision ska fungera som både bränsle och vägvisare, att den motiverar och ger trygghet till våra medarbetare, men också attraherar våra hyresgäster och partners/leverantörer, I december 2016 såldes knappt 20 procent av bestånden till Heimstaden och Viktoria Park. Växjöbostäder fördubblade sin soliditet och har därmed en betydligt bättre ekonomisk stabilitet att bygga nytt för. – Vi får egen avkastning på kapital genom att bygga nytt. Planen är att bygga 200 nya bostäder per år och ha kapacitet att bygga 400 bostäder årligen, säger Maria Säterdal. Dialog med hyresgästerna Hur uppfattas det nya bolaget? – Vi uppfattas som nya och i förflyttning mot något bättre. Det är viktigt att vara tillgängliga trots att vi är en stor organisation i ett bolag med många hyresgäster, slår Maria fast. – Vi erbjuder bra boendemöjligheter för alla, både studenter, familjer och äldre. När vi bygger nytt eller renoverar befintligt ska vi bygga hållbart och ta miljöhänsyn, förklarar hon.

Adress: Smedjegatan 27, 350 33, VÄXJÖ • tel: 0470-711817 Mårten Lindgren: 0708-352324 • E-post: lindgrens.plat@tele2.se

Vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder i både stadsnära och naturnära boendemiljöer i Växjö. Läs mer om oss på: www.vaxjobostader.se

2016 införde Växjöbostäder ett nytt sätt att genomföra hyresgästenkäter på som innebär att dubbelt så många hyresgäster svarar på våra frågor om trivsel och service i boendet. – Vi analyserar svaren från våra hyresgäster noggrant. Den senast genomförda enkäten ledde till 200 åtgärder som hyresgästerna efterfrågat. Om någon månad kommer vi få resultatet från mätningen för 2017. Det är en utmaning att kommunicera vad pengarna räcker till för att göra förbättringar utifrån enkäten, vi måste göra tuffa prioriteringar, påpekar Maria,. Hållbart byggande Med Allbolagslagen som infördes 2011 blev det ännu tydligare att de allmännyttiga bolagen ska drivas på ett affärsmässigt sunt sätt på alla

nivåer. Det innebär att verksamheten ska utvecklas på affärsmässiga grunder. De allmännyttiga bostäderna ska inte längre vara hyresnormerande utan lagstiftarens budskap är att tjänsterna ska vara rätt prissatta och motsvara bruksvärdet av bostaden. Ägaren Växjö kommun har fastställt ett årligt avkastningskrav från verksamheten, och kommunen fick också viss utdelning från reavinsterna på fastighetsförsäljningarna. – Vi är stolta över att ordna boende för cirka 20 000 kommuninvånare med målsättningen att bygga och förvalta hållbart i fortsatt dialog med hyresgästerna. Vi ska utveckla verksamheten på ett hållbart sätt utifrån behoven och bygga för att tillgodose efterfrågan, avslutar Maria Säterdal.

fakta - Växjöbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö - Totalt äger bolaget cirka 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter - Äger dessutom 42 000 kvadratmeter lokaler - Sysselsätter cirka 100 medarbetare - Vision: Att bli Sveriges bästa hyresvärd Affärsidé: - Lätt att bo och leva för våra hyresgäster - Attraktiva boendemöjligheter där människor trivs och känner sig trygga - Medverka till att Växjö växer och utvecklas på ett hållbart sätt


58

småland

Fiskodling med positiva miljöeffekter Svensk Miljökontroll AB, Aneboda Fiskodling, bedriver sättfiskodling av gräskarp, spegelkarp och praktkarp. Odlingen sker på fastigheten Aneboda Fiskodling i Växjö kommun och består av cirka 45 hektar dammar på en total fastighetsyta om cirka 90 hektar. Verksamheten har mer än hundra år på nacken och man har således lång erfarenhet av odling av karp för utsättning i svenska vatten.

Verksamheten i Aneboda startades 1906 av Södra Sveriges Fiskeriförening med uppdraget att ta fram lämpliga raser för matproduktion. Man skulle undersöka om karp och sutare var lämpliga matfiskar och målsättningen var att utsätta fisk i dammar och sjöar med dålig avkastning. 1975 kompletterades odlingarna med gräskarp. Tio års försöksperiod blev beslutad och kravet var att gräskarpen inte skulle föröka sig okontrollerat. En metod togs fram för att skapa en kontrollerad miljö där man kunde reproducera gräskarpar. Efter provperiodens slut släpptes gräskarpen fri för användning i svenska vatten under senare delen av 1980-talet. Då fanns en övergödningsproblematik i svenska sjöar som man skulle åtgärda på ett naturligt sätt. – Gräskarpen kommer främst från flera hundra mil långa kinesiska floder, där fiskens rom utvecklas under vandring till källflödena, berättar Jonas Jonsson som leder verksamheten.

– Rommen är pelagisk, det vill säga svävande, vid rätt genomströmningshastighet. Om rommen sjunker till botten dör den. Om strömmen är för häftig slås rommen sönder. Rommen utvecklas först i översvämningsområden, den lever först på djurplankton, sedan börjar den äta späd vegetation, för att i vuxen ålder leva på att äta av vattenvegetationen. Kan gräskarpen föröka sig i Sverige på naturlig väg? – Nej, i Sverige kan den endast föröka sig på

VÄXER DITT VATTEN IGEN?

Det finns en BRA lösning GRÄSKARP - Hälsokontrollerad fisk för svenska vatten -

ANEBODA FISKODLING - Karpodling sedan 1906 -

Box 118 www.aneboda.se 0472- 26 20 01 363 03 Lammhult jonas@aneboda.se

Jonas Jonsson artificiell väg, fortsätter Jonas och berättar att fisken förvaras inomhus där man kan styra flöde, temperatur och föda tills de blir lekmogna. Då kramar man ur romkornen. – När ynglen vuxit till 8-12 millimeter stora larver sätts de ut i preparerade yngeldammar under sommaren. Dammarna är kalkade och befriade från rovfiskyngel. Fram i oktober har de vuxit till en storlek på 30-100 millimeter, och därefter förvaras de inomhus under vintern i bassänger med recirkulerande varmvatten och med reningsverk som tar bort kväve och organisk belastning. De måste väga minst 400 gram för att klara den svenska vintern på grund av de energireserver den behöver för att övervintra, förklarar Jonas Jonsson. Gräskarparna säljs när de är två år gamla, väger cirka 500 gram och är minst 30 centimeter i storlek. Antalet gräskarpar som levereras anpassas efter kundens vatten. Om sjön eller dammen är igenvuxen planterar man fler, annars färre. Antalet beror också på vilken typ av växtlighet som finns i vattnet. Vilka är kunderna? – Gräskarparna levereras till markägare, privatpersoner, golfbanor, bönder, kommuner, parkförvaltningar, reningsverk, kvävedammar och till de som vill ha estetiskt tilltalande vatten, berättar Jonas.

Alternativet är mekaniskt rensning med maskiner, vilket ger stor påverkan på miljön. Långsiktiga effekter Gräskarpar har levererats till fler än 7 000 vattendrag. Man kan dock inte se resultatet efter en vecka, det rör sig inte om någon så kallad quick fix. – Man får räkna med två till tre år innan man gör en uppföljning och ser om de åtgärder som gjorts är tillräckliga, säger Jonas. – Det som är positivt är att man ser effekt av inplanteringen 10-15 år framåt. Gräskarpen lever 10-30 år och man räknar med en ekonomisk livslängd på tio år. Under sin tillväxtperiod äter den växtlighet motsvarande sin egen vikt per dag, berättar han. Finns det vatten där gräskarpen inte fungerar? – Ja, om dammen är väldigt grund så att den riskerar bottenfrysning en kall vinter så är det ett generellt problem, berättar Jonas. Mink och fiskgjuse kan också begränsa beståndet, även om gräskarpen är väldigt skygg. Gräskarp är ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ. Den påverkar inte ekosystemet utan sluter kretsloppet och ger ett rikligare djurliv då den bara äter växter.


halmstad 59 www.svenskleverantorstidning.se

Entreprenadmaskiner med erfarna förare

Vid behov av entreprenadmaskiner med förare är Brogårds Maskinstation i Halmstad ett naturligt val. Företaget erbjuder en hög servicenivå, finns tillgängliga dygnet runt och har en egen verkstad med personal som säkerställer driften.

Vi träffar Svante Gunnarsson som berättar att det hela började med att han jobbade

på en firma som hade samma verksamhet som Brogårds Maskinstation har idag. – Företaget gick i konkurs 2009 och då startade jag Brogårds Maskinstation i Halmstad AB. Jag köpte upp alla maskiner från den gamla firman och sedan var jag igång. Även ett par av de gamla medarbetarna fick samtidigt anställning i det nya företaget berättar Svante. Sedan 2012 huserar vi på Klagstorpsvägen 20 här i Halmstad och har ett 15-tal medarbetare. Vi har verkligen fokuserat

på att handplocka våra medarbetare, och har även satsat på att rusta upp maskinparken till mer moderna och miljöanpassade maskiner. Fokus på entreprenadsidan – Vi koncentrerar oss numera helt på entreprenadsidan Till största delen utför vi maskinarbeten åt både små och stora bygg och anläggningsföretag, och vi utför exempelvis husdräneringar, plattläggning, grundarbeten, rörläggningar och avloppsanläggningar. Vi framställer och sorterar även matjord åt både företag och privatmarknaden berättar Svante vidare. – I vår kraftfulla maskinpark kan vi erbjuda grävmaskiner, hjullastare, dumprar, kran och schaktbilar och utför uppdrag åt kunder som kan vara allt mellan NCC eller Peab till en enskild privatkund. Vi gör även mycket arbeten åt fastighetsbolag och förvaltningsföretag i och runt omkring Halmstad. Vår bransch är hårt konkurrensutsatt och prispressad förklarar Svante. Och inte nog med det, vi har även en hel del problem med dieselstölder, skadegörelse och rena stölder av maskiner vilket är mycket tråkigt och kostar både pengar och tid. Kompetensen viktigast – Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna och alla våra maskinister och förare innehar förarbevis. Dessutom måste vi ha ID06 som innebär tillstånd att befinna oss på byggarbetsplatser. Detsamma gäller för arbete på väg. Vad gäller framtidsvisionerna så ska vi fortsätta hålla en hög standard på maskiner, lastbilar och medarbetarna. Vi vill fortsätta att växa försiktigt och inte bli för stora utan istället lägga fokus på att behålla kvalificerad personal med rätt kompetens och rätt kvalifikationer avslutar en optimistisk Svante Gunnarsson.

Besöksadress Klastorpsvägen 20 302 62 Halmstad Kontaktperson Svante Gunnarsson Birgitta Andersson

Växel 035 - 445 44 E-post svante brogards.se birgitta@brogards.se

www.brogards.se


60

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Restaurang Karl, det självklara valet för lunch, catering och fest i Halmstad

Restaurang Karl är till största delen en lunchrestaurang men erbjuder även catering och julbord i sin egen festlokal. Ett julbord som är världsberömt i hela Halmstad.

Vi träffar ägaren Bengt Johansson som berättar att verksamheten startade för 8 år sedan genom att vi blev tillfrågade av SE Banken om att ta över en rörelse som gått i konkurs. Det var ett bra erbjudande vi fick och som vi inte kunde säga nej till konstaterar Bengt som samtidigt berättar att han på den tiden drev Simlångsdalens Gästgifaregård men som avyttrades när Restaurang Karl drogs igång. Lunchen är vår grund – Tanken var från början att driva två olika restauranger, en av min son och en av min dotter, men istället blev det full satsning på Restaurang Karl vilket så här i efterhand visat sig vara ett väldigt bra beslut. Förutom vår lunchverksamhet driver vi även cateringverksamhet och vi dukar varje år upp vårt fantastiska julbord. Vad gäller catering är begravningsbyråer en av våra viktigaste kundgrupper förklarar Bengt vidare. Vi erbjuder allt från enklare kaffe med kaka till bufféer och varm mat och ser till att allt från dukning till blommor görs på rätt sätt. – Restaurang Karl har många stamkunder från närområdet och det innefattar allt från försäkringsmäklare och banktjänstemän till byggnadsarbetare och vår ambition är att ständigt förbättra oss och att alltid servera både god och nyttig mat. Kunskapen i köket är hög trots min ekonomiska utbildning säger Bengt med ett leende. Mitt arbetssätt har alltid gått ut på att ta över något och att sedan få det att växa ordentligt. Att även gå ut i restaurangen och tala med gästerna är också något jag gärna gör poängterar Bengt – att få direkt feedback på det vi serverar är alltid bra. Brinner för hög kvalitet – Vad gäller framtiden så är tanken att mina

barn ska föra arvet vidare, och även om jag fortfarande är delaktig så är det mina barn som håller på ta över mer och mer. Själv skulle jag önska att mera arbeta med kvalitetsfrågorna som exempelvis vad som innebär ekologiskt odlat, vad är närodlat och vad är närproducerat. Vi vill ju kunna förklara för gästen var råvarorna kommer ifrån och hur exempelvis grönsakerna är odlade. Jag brinner nämligen för kvaliteten eftersom jag vill veta vad vi stoppar i oss minst tre 3 gånger om dagen avslutar en mycket engagerad Bengt Johansson.

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

DAGENS LUNCH 80:DAGEN SALLAD 80:-

AVHÄMTNING 65:UTKÖRNING 65:-

Axel Olssons gata 25, 302 27 Halmstad Tel. 035-701 20, Fax 035-17 31 20 Mail: info@resturangkarl.se, www.restaurangkarl.se


halmstad 61 www.svenskleverantorstidning.se

Tryggt och säkert med Nokas Security Nokas Security är en totalleverantör av säkerhetslösningar och kontanthantering till offentliga och private verksamheter. Företaget ansvarar bland annat för säkerheten på Arlanda med både säkerhetsvakter och skyddsvakter. Även Ringhals och SAAB är betydande uppdragsgivare.

Vi träffar Thommie Björkman som berättar att verksamheten i Halmstad startade 2006 och då helt från början. Vi har vuxit väldigt snabbt och är idag den näst största aktören i Halmstad efter Securitas. Nokas i Halmstad kan idag erbjuda helhetslösningar inom alla typer av säkerhets-uppdrag betonar Thommie. En mängd olika typer av uppdrag – Företaget erbjuder ronderande bevakning där väktaren har en bil och säkerställer olika företag i en region. Vi har även vakter som är stationerade på en specifik plats. Värdetransporter, butikskontroll, ordningsvakter, biljettkontrollverksamheten på tåg och bussar är också områden som vi verkar inom förklarar Thommie. Dessutom kommer det ofta extrabeställningar då vi hyrs in av någon som behöver oss för ett speciellt uppdrag. – Vi är nästan 40 anställda i Halmstad så vi kan rycka in med kort varsel menar Thommie.

Högsta kvalitet och säkerhet – Våra kunder är mestadels industri, handelskunder, varuhus och butiker samt privatsidan då vi rycker ut på larm. Vi tillhör region sydväst och som innefattar Värmland, Bohuslän, Halland och Skåne som täcks upp med ett antal platskontor. – Det är ingen konkurrent som slår oss gällande kvalitet och säkerhet poängterar Thommie. Vi är det enda företaget i branschen som är certifierade enligt alla certifikat vilket visar att vi ställer höga krav på oss själva och har ordning på allt runt omkring våra uppdrag. Detta speglar vår filosofi, ”Vi lånar ditt företag på natten och du får tillbaka det orört på morgonen”. Vi skräddarsyr lösningar för våra kunder med olika tekniska system från bland andra Siemens

och Stanley Security, men vi har också mindre leverantörer av hemlarm som BBGRUPPEN i Halmstad och Lås och Larm. Höga krav på våra medarbetare – Vi ställer olika krav för att bli medarbetare hos Nokas Security. Man ska vara minst 20 år och ha gymnasiekompetens. Vidare ska man vara ostraffad och vara godkänd av polis och Säpo för att bli godkänd. Utbildningen består av att man

går Väktarutbildning 1. Sedan är det dags för Väktarutbildningen 2 då man åker med andra väktare för att få erfarenhet. Först därefter får man jobba ensam som ronderande väktare. Vart 4e år måste man gå en fortutbildning för att få behålla sin väktarbehörighet. Gör man inte den så måste man börja om från början. Även jag som platschef måste gå alla dessa kontinuerliga utbildningar poängterar Thommie.

Det är vi som ser till att Glassboxarna är välfyllda GB bildades 1942 när Mjölkcentralen tillsammans med Choklad-Thule köpte Alaska-glass, och namnet Glace-Bolaget såg dagens ljus för första gången. GB´s huvudkontoret ligger i Stockholm och stora delar av glassen tillverkas i Flen. GB fyller i år 75 år och detta kommer att firas under hela året med olika evenemang och aktiviteter.

Vi träffar Mikael Ottosson på GB Grossisten Sydväst AB som berättar att han kom in i verksamheten kring millenniumskiftet och nu arbetat på företaget i 16 år, men företaget etablerades i Halmstad redan på mitten av 60-talet. – Jag började som lastbilschaufför och åkte runt

Platschef Mikael Ottosson med GB-gubben Clowe

till butikerna och levererade glass och kallades då för direktsäljare. Det har hänt väldigt mycket under mina 16 år här säger Mikael, men den stora förändringen blev när alla vi återförsäljare bildade grossistföretaget Varsego tillsammans. Styrkan hos oss ligger i närheten till våra som kunder och att vi känner väl till de lokala förutsättningarna förklarar Mikael vidare. Varsego arbetar ständigt med att utvecklas och har idag ett bredare sortiment och förutom glass säljer vi även dricka, fast food, fryst mat och kaffebröd, bröd med mera. Leveranser och blixtsnabb service – Vår huvuduppgift är förstås att se till att kundernas glassboxar alltid är välfyllda och att tillgängligheten är hög på produkterna som ju ofta är en impulsvara inte minst under den varma årstiden. Vi brukar säga att man aldrig ska behöva gå särskilt långt för att kunna få en glass poängterar Mikael. Förutom själva leveranserna är en viktig del av vårt arbete att serva våra kunders glassboxar. Det är oerhört viktigt att våra kunder får en snabb service av oss vid problem eller haverier på boxar. Alla som kan sälja glass – Vi har ju en stor bredd på våra kunder som ju egentligen är alla verksamheter som bedriver försäljning till konsument som exempelvis de stora dagligvarukedjorna, livsmedelsbutiker och alla bensinstationer. Sedan finns de som vi kallar ” den gyllene massan” som är alla kiosker, servicebutiker och andra butiker som vill och har möjlighet att sälja glass. Det området som GB Grossisten Sydväst servar är ett område från Helsinborg i söder upp till Kungsbacka i norr och till Jönköping i inlandet så vi har ett väldigt stort distrikt konstaterar Mikael.

TOTALLEVERANTÖR INOM SÄKERHET Bevakning • Teknik Värdehantering • Larmcentraler

www.nokas.se

Direktsäljare Filip Svensson 9 av 10 glassar heter GB – Man brukar säga att av 10 sålda glassar i Sverige så kommer 9 av dem från GB. I vårt distrikt finns ju några aktörer till, exempelvis SIA, Ängelholmsglass och Triumfglass men genom vårt starka varumärke och fantastiska sortiment hävdar vi oss väldigt väl i den konkurrensen berättar Mikael vidare. – Vår verksamhet är ISO-certifierad och det finns trygga system för att garantera att våra kylbilar alltid håller rätt temperatur oavsett väder och volym av varor i frysbilen. En glass som håller på att smälta går inte att frysa om så detta är oerhört viktigt för oss slår Mikael fast. Nyheter som säljer – I år har GB lanserat ekologisk glass samt en ekologisk pinne och GB fortsätter att utveckla vårt sortiment av laktosfri glass och även fler produkter för konsumenter som har andra typer

Säljare Conny Jonsson av allergier. Marknaden blir större och större för dessa produkter och GB lägger ner mycket arbete på att i framtiden kunna fortsätta att lansera nyheter i den nischen. GB har också lanserat en ny mjukglassmaskin som både stora som små butiker kan använda och som inte är lika dyr som en traditionell mjukglassmaskin utan ligger i 20-tusen kronorsklassen och är så enkel att använda så glassköparen kan göra det själv. – Självklart vill vi ha fler kunder men lika viktigt är att behålla de befintliga kunderna, och vi arbetar ständigt med att förbättra leveransbilarna, satsa på miljöbilar och aktivt verka för trafiksäkerhet. – Att arbeta med GB är enormt kul, produkter som alla gillar och vi är alltid välkomna med öppna armar när vi kommer med våra leveranser avslutar en optimistisk Mikael Ottosson.

Halmstad Svarvaregatan 12 302 50 HALMSTAD Tel 035-21 71 74 sydvast@varsego.se www.gb.se


62

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

En stålhallsbyggare av stora mått Allt började 1980 med ett företag jag hade vid namn Peter Ottossons plåt och först 1998 byggde jag vår första stålhall. Namnbyte med ändring till aktiebolagsform skedde kring år 2000 och vi började då på allvar med stålhallar.

Halleplast i Västberga

Vi har stämt möte med Peter Ottosson på Peter Ottosson Montage. ”jag började själv med en anställd och idag är vi 6 anställda och planerar anställa ytterligare 1-2 projektledare i år och förhoppningsvis även en säljare till kommande år. Därtill har vi 20 montörer som jobbar heltid för oss. För ungefär 6 år sedan byggde vi även vår nuvarande lokal på Blåklintsvägen 61 som ligger längst med Nissastigen på väg 26”. Företaget drivs idag av Robert Ottosson. Stora stålhallar – Numera är ofta våra projekt mer avancerade byggen. De sista åren har vi byggt 8 olika idrottshallar i Stockholm och det kommer att bli fler. Även bilhallar och lagerhallar är en stor del av vår verksamhet berättar Peter. Största delen av våra uppdrag är att bygga större hallar och vi har för närvarande ett pågående arbete åt NCC på Landvetter flygplats som expanderar kraftig. Vi har också byggt ca 43000m2 åt Boozt i Ängelholm som är den kända näthandeln som säljer kläder och skor. SydGrönt i Helsingborg som brann ner har vi också byggt upp med intilliggande tvätthall, Wohlins fryshus och Lidl centrallager i Halmstad och så ska vi bygga åt

Lidl i Halmstad Sia-glass i Slöinge. Vi har också börjat sälja hallar där vi inte bara bygger, utan också säljer hela hallen som en helhetslösning helt i egen regi. Stort behov av hallar -Vi är rikstäckande och bygger i hela Sverige. 2016 byggde vi 33 stålhallar för olika ändamål runt om i Sverige och i år ser det ut att kunna bli ännu fler. Våra största kunder är stålhallsleverantörer såsom Plåthuset Syd, Tectum Byggnader och Lindab hallar som vi har ett mycket bra samarbete med och monterar många stålhallar åt. Vi sålde även några hallar själva 2016 som exempelvis två byggnader till Lagermix på flygstaden i Halmstad, en lagerhall till Fakon Fastigheter i Falkenberg och en ridhall på Vilshärads golfbana. – I vår verksamhet är det förstås viktigt att ha kompetenta samarbetspartners och Peter nämner exempelvis Hyrhöjden och Jinert, även Tata Steel, Lindab, Halleplast och Icopal med flera har vi kontinuerliga samarbeten och affärer med.

Boozt

Säkerhet i fokus Peter berättar vidare att företaget är medlemmar i SBI som står för Sveriges Byggindustri, där måste man som företag uppfylla vissa kriterier och krav. – Vi är också anslutna till ID06 som idag är krav på större byggarbetsplatser. Dessutom har all vår

– Vi är rikstäckande och bygger i hela Sverige. 2016 byggde vi 33 stålhallar för olika ändamål runt om i Sverige och i år ser det ut att kunna bli ännu fler.

personal fullständig säkerhetsutbildning inom alla aktuella områden och alla våra montörer innehar naturligtvis lift-kort, heta-arbeten och olika typer av trucklicenser med mera som krävs för arbetet betonar Peter. Vad gäller framtidsplaner så satsar vi nu mer på att bli en totalentreprenör och kunna ta hand om hela försäljningen. Vi vill kunna erbjuda en helhetslösning där vi tar hand om hela projektet från idé till färdig byggnad.

Skogås rackethall i Stockholm

Blåklintsvägen 61 A 313 33, Oskarström Artikel: 395084 Storlek: 26 x 10 cm Antal: Pantone C Svart (Standardfärg) 505 ??? Förslag 421 Vit (Standardfärg)

0768-58 50 14

pomontage@telia.com

Artikel: 395085 Storlek: 11 x 4,2 cm Antal: Pantone C Svart (Standardfärg)


halmstad 63 www.svenskleverantorstidning.se

En given kompetenspartner i Halmstad Maxkompetens erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering omställning. Företaget arbetar inom bland annat, IT, industri och teknik samt jobbar proaktivt med ekonomiresurser av skilda slag.

Företaget startade i Växjö 2003 och har sedan starten vuxit till 10 kontor med huvudkontor i Stockholm. Vi träffar Joachim Lodel som berättar att han började på Maxkompetens 2014. då han samtidigt studerade till HR-assistent. – Jag var praktikant under ett halvår under min studietid och i april 2015 blev jag anställd som konsultchef och känner att mitt arbete är det bästa man kan ha säger Joachim och tillägger att han från början tidvis var själv på Halmstadkontoret men att kontoret nu vuxit till 4 medarbetare i takt med nya uppdrag. Olika typer av uppdrag Vi är också starka på rekrytering inom IT-branschen samt industrisektorn och har också förvärvat ett antal bolag, exempelvis Hampf AB, Skol-pool AB, Help at work och helt nyligen två nya företag, Multiekonomerna och Magna AB i Stockholm.

Kontorschef Joachim Lodel, VD Carolina Simonsson, Konsultansvarig Emina Helic och Account Manager Henrik Gustafsson. – Vår primära uppgift här i Halmstad just nu är att få Hampf att börja växa betonar Joachim. Hampf är ett bolag med inriktning på ekonomi, redovisning, och lönehantering och vänder sig till alla typer av företag och vi har även anställt en speciell person som bland annat ska fokusera på att marknadsföra verksamheten. Bredd och spetskompetens – Våra kunder finns inom alla branscher där vi kan hjälpa till med rekryteringar och bemanningar. Vi är störst inom teknik, IT och industri men tar också marknadsandelar inom transport. Rent geografiskt är förstås Halmstad vår stora marknad men vi verkar även i övriga Halland och är ju dessutom rikstäckande genom våra övriga kontor runt om i Sverige. Konkurrensen är hård inom vår bransch konstaterar Joachim och betonar vikten av att alltid leverera högsta kvalitet i alla uppdrag och nämner exempelvis Skandia Transport, Volvo, Atea och Combitech som viktiga kunder och samarbetspartners. Vi Kontorschef Joachim Lodel

Kristian IV:s Väg 3 Box 841, 301 18 Halmstad Tel: 035-710 02 33 halmstad@maxkompetens.se www.maxkompetens.se

arbetar även mycket med att erbjuda marknaden duktiga studenter där vi har ett bra samarbete med Högskolan här i Halmstad som vårt kontor i Trade Center också är granne med fortsätter Joachim. Att kunna erbjuda företag snabb hjälp med kompetenta studenter är en viktig del i vår verksamhet. – Våra medarbetare har specifika kunskaper i de branscher vi verkar inom och vi är ett auktoriserat företag vilket bland annat innebär att vi har alla kollektivavtal inom LO, Almega samt Unionen och hyr ut personal enligt gällande lagstiftning beträffande sjuklöner och tjänstepension och försäkringar. Expansiv framtid – Med start nu 1:a maj har jag tillträtt tjänsten som kontorschef på Halmstadkontoret fortsätter Joachim berätta, och som jag nämnde tidigare är det nu fullt fokus på Hampf där vi bland annat kommer att kunna erbjuda små och mellanstora företag redovisningsekonomer för att hjälpa till med deras redovisning. Vi håller på att anställa fler konsulter och även utvidga vårt geografiska område till Falkenberg, Varberg och upp till Göteborg där vårt Göteborgskontor tar över. Vår plan framåt är att vi ska växa vidare så att vi även kan öppna ett nytt kontor i Varberg. – Att vi ska vara det självklara valet för företag som vill ha hjälp med att hitta spetskompetens inom bemanning och rekryteringsuppdrag är något som genomsyrar hela vår organisation avslutar en optimistisk Joachim Lodel, som är mycket stolt över att numera vara kontorschef och ska ta Halmstadkontoret till nya höjder inom Maxkompetens-koncernen.


64

laholm www.svenskleverantorstidning.se

Ett byggföretag som alltid levererar det lilla extra

Rickard Ulfves Adium Bygg AB/ Södra Hallands Byggställningar är ett mindre familjeföretag som etablerades 2011. Företaget ägs av Örjan Samuelsson och Rickard Ulfves, men Örjan är inte operativ i verksamheten förutom att han leder styrelsearbetet i bolaget och sköter en del administrativa sysslor. Rickard är driftansvarig och har dagligt ansvar för planering och utförda arbeten och företaget sysselsätter 10 – 12 anställda under högsäsongen.

Byggnadsställningar i fokus. – Adium Bygg:s huvudsakliga inriktning är byggnadsställningar och mindre om och tillbyggnader av bostadshus. Dessutom åtar vi oss installationer av braskaminer berättar Rickard vidare. Vad gäller byggnadsställningar erbjuder vi alla typer av ställningar såsom konventionella byggställningar, fasadställningar, industriställningar och väderskydd som vi både hyr ut och sköter monteringen av. Vår kundstock är 95 % företagskunder och finns fördelade från Halmstad och söderut ända ner till Trelleborg så man kan enkelt säga att vi täcker hela södra Sverige. Nyttig konkurrens Att det finns konkurrende företag i branschen tycker Rickard är bra då det innebär att de seriösa aktörerna finns kvar både vad det gäller pris och kvalitet. Vi ser det som en sporre att utmanas av konkurrenter och att kunna ta fram den bästa lösningen för våra kunder. Och alltid med säkerheten i främsta rummet eftersom det är andra människor som tryggt ska kunna arbeta i de ställningar vi byggt poängterar Rickard. . Flera branscher och fokus på säkerhet – Vårt motto inom bolaget är ” ingenting är omöjligt”. Ett uttryck som väl speglar att vi utför

arbeten inom många olika branscher som exempelvis fartyg, broar, industri och husfasader säger Rickard. Genom goda relationer och samarbetspartners får vi många förfrågningar och uppdrag inte minst från byggföretag som uppskattar våra helhetslösningar. – I vår bransch är det oerhört viktigt att vi innehar de yrkesbevis som krävs för vår verksamhet betonar Rickard. Yrkesbeviset är indelat i olika kategorier vad gäller utbildningsnivån och vi har den högsta utbildningsnivån vilket innebär att vi kan arbeta på upp till 70 meters höjd. Dessutom är vi naturligtvis fullt utrustade med exempelvis hjälm, skyddskor och säkerhetsselar. På frågan om hur planerna ser ut framåt för företaget säger Rickard att det är högkonjunktur nu inte minst i byggbranschen och det ser ut att hålla i sig under överskådlig tid. För närvarande åtar vi oss större och större uppdrag vilket på sikt kan innebära viss expansion avslutar en optimistisk Rickard Ulfves.


laholm

65

www.svenskleverantorstidning.se

Aluminium – ett fantastiskt materialval Aluminiumspecialisten Combicover AB är som namnet säger specialiserade på aluminium och säljer både profiler och plåt. Företaget är en mycket kompetent partner vad gäller både tillverkning och svetsning av aluminium

Vi träffar Staffan Bertilsson som startade med att göra inredningar för diskotek- och uteställen, nöjesställen och restauranger. Ganska så snart kom jag in kom in på scenbyggnationer och började tillverka olika scener för konserter och dylikt. Jag jobbade då mycket med Badrock med bland annat Björn Skifs. Året är då runt 1985 och i den vevan kom aluminium som det självklara materialvalet som var både starkt och hade lång livslängd. Jag lärde mig svetsa i aluminium och även göra konstruktioner som utvecklades till en verksamhet som var helt inriktad på evenemangskonstruktioner. Allt ifrån utescener, inne-scener till kravallstaket. Tiderna förändrades – Nu är det lite annorlunda än på 80-talet. Alla har sina egna lastbilar med hela scenen färdig och man har sin egen personal som monterar färdiga delar. Idag öppnar sig en trailer och där scenen är så gott som klar och därför

lämnade jag branschen. – 1985 startade jag mitt företag i annat namn och Aluminiumspecialisten startade jag 2005 förklarar Staffan. Specialister på allt inom aluminium – Företaget har nu byggt upp ett stort kunnande kring materialet, de bästa leverantörerna och vilket material som är lämpligt till vad och verkar numera inom 3 olika områden, inomhusscener och scengolv, försäljning av aluminiumprofiler och legotillverkning. – Scensortimentet är våra egna produkter som vi säljer över hela landet. Kunderna är exempelvis kommuner, hotell, restauranger och statliga verk säger Staffan. Vår styrka är att vi säljer inte bara ett material utan vi bearbetar materialet från grunden och har en stor kunskap och erfarenhet av kvaliteter och bearbetning vilket många kommuner och större företag uppskattar och känner sig trygga

Staffan Bertilsson med. Detta ger oss långsiktiga relationer med våra kunder vilket är positivt både för dem och för oss. Vi har också en rad olika företag som vi samarbetar med, både materialleverantörer och företag som har spetskompetens inom exempelvis plåtbearbetning förklarar Staffan vidare. Nya lokaler ger nya möjligheter – Vi har nyligen flyttat till våra nya lokaler Rössjöholmsvägen i Våxtorp. Det är en före detta listfabrik med totalt 18 000 kvadratmeter så vi har nu möjlighet att växa i den takt vi själva vill. Vår primära målsättning är dock inte att växa utan att fortsätta vara en högkvalitativ partner inom aluminium för både våra befintliga och potentiella kunder avslutar Staffan Bertilsson fylld av framtidstro.

Kunskap och utbildning i brandskydd Brandskyddsföreningen är en ideell förening som startade för cirka 100 år sedan och finns runt om i hela Sverige och arbetar med brandsäkerhet. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper de människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Vi träffar Börje Knutsson på Brandskyddsföreningen Halland som arbetar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Detta görs genom rådgivning, information, utbildningar och aktiviteter som riktas till allmänheten, företag, myndigheter och föreningarnas medlemmar. Utöver att förmedla brandsäker kunskap skapar vi mötesplatser för människor som är intresserade av detta område förklarar Börje. – Allt ekonomiskt överskott går oavkortat till vår ideella verksamhet, till exempel informationsaktiviteter om brandskydd för barn och äldre. Vi ska vara en opartisk påverkare som utvecklar och sprider kunskap om ett bra brandskydd och arbetar långsiktigt med att driva aktuella frågor. Vi förenar erfarenhet med förankring i nuet och genom tydliga riktlinjer och normer skapar vi förutsättningar för ett bra brandskydd för alla förklarar Börje vidare. Olika utbildningar Till Föreningen finns kopplat ett bolag vars uppgift är att sälja brandskyddutbildningar av

olika slag till kunder i hela Halland och avkastningen går tillbaka in i den ideella föreningen. – Den utbildning vi har flest kunder till är certifiering för heta arbeten som är ett krav från försäkringsbolagen och är en endagsutbildning. Vi har ett gott sammarbete med alla räddningstjänster runt om i Halland. Vad gäller konkurrensen så finns många aktörer som utbildar i heta arbeten men vi kan garantera vi är bäst på detta område säger Börje – Vi utbildar även föreståndare i mindre omfattning. Det är för sådana som har tillståndsplikt för brandfarlig gas eller annat och kan gälla allt ifrån en bensinmacksföreståndare, restauranger, skolor, och industrier. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska man bedriva systematiskt brandskyddsarbete och då utbildar vi dem som ska bli brandskyddsansvariga, brandskyddskontrollanter och anläggningsskötare för brandlarm. Kunskap är nyckeln till brandsäkerhet. – Våra framtidsvisioner är att brandskyddsföreningen i Halland ska inrikta sin verksamhet mot att utveckla kunskap inom brandsäkerhetsområdet, tydligt ta ställning i frågor som är viktiga för ett brandsäkrare Sverige, driva opinion och aktivt sprida attitydpåverkande kunskap så att människor och organisationer kan ta eget ansvar för sitt brandskydd poängterar Börje. Från centralt håll på brandskyddsföreningen i Stockholm verkar man för att påverka och stötta forskning för att minska antalet omkomna i bränder. De som oftast inte klarar sig från en

Aluminiumspecialisten AB . Rössjöholmsvägen 31, 312 75 Våxtorp . 0430-306 30 www.scengolv.se . www.aluminiumspecialisten.se

brand är socialt utsatta, funktionshindrade, och äldre personer. Brandskyddsföreningen håller därför nu på och försöker påverka individanpassat brandskydd som kan vara genom att ha en spisvakt eller en sprinkler för de mest utsatta personerna avslutar Börje Knutsson.

Börje Knutsson

tel. 070- 379 23 30 • mail: halland@brandskyddsforeningen.se www.brandskyddsforeningen.se


66

laholm www.svenskleverantorstidning.se

Kövlinge Bygg, ett välkänt byggföretag i Halland För många människor är Kövlinge Bygg ett välkänt namn när det gäller om och tillbyggnationer, renoveringar eller nybyggnation i Halland. Ett företag med 25 års erfarenhet som alltid levererar hög kvalitet i sina uppdrag.

Vi stämt möte med Mikael Drott Nilsson som inleder med att berätta att 1989 startade han en enskild firma, Mikael Nilssons bygg. När hans svåger Mikael Kullberg blev arbetslös 1993 och vi befann vi oss i en lågkonjunktur inom byggbranschen så startade vi tillsammans Kövlinge Bygg AB. Mycket har hänt under dessa 25 åren

och idag är vi runt 10 anställda på företaget. Allt från fönsterbyte till nybyggnation – Till största delen så sysslar vi med renoveringar och tillbyggnader. Det är mycket fönsterbyten och köksrenoveringar men även jobb med träläggningar kring pooler och pooltak. Men naturligtvis utför vi även nybyggnationer poängterar Mikael och nämner även montering av monteringsfärdiga hus som Villa-Nordic och Mjölbäckvillan. – Våra kunder som finns i områdena runt Båstad, Laholm och Halmstad är till 90 % privatkunder och resterande är företagskunder. Vi får även förfrågningar från andra orter längre bort men dessa säger vi nej tack till eftersom

marknaden där vi redan finns är så stark konstaterar Mikael. Dessutom har vi under lång tid byggt upp vårt företag och är välkända för att alltid utföra arbeten med hög kvalitet vilket gör att kunskapen om vår firma sprids som ringar på vattnet. – Vi har också våra anställda som både har lång erfarenhet och ett stort kunnande och utan dem hade vi inte varit där vi är idag slår Mikael fast. Erbjuder totalentreprenad – Vi har också under årens lopp byggt upp ett väldigt bra kontaktnät inom exempelvis VVS, Måleriarbeten, kakel & klinker, plåt och grundarbeten. Med hjälp av dessa kan vi erbjuda våra kunder en totalentreprenad vilket är mycket uppskattat. Att vi också har högsta kreditvärdighet, trippel A visar att vi inte bara har en bra ekonomi utan också visar att vi är ett seriöst företag som inte har några anmärkningar. Och att vi även har många återkommande kunder tar vi som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt säger Mikael vidare. Att vara som vi nu är ett 10-tal medarbetare tycker jag är den perfekta storleken för oss eftersom jag vill ha full kontroll på allt som händer inom företaget, så vi har inga planer på att växa ytterligare. Vi kan också alltid ge en personlig service till våra kunder vilket jag tycker är väldigt viktigt avslutar en nöjd Mikael Drott Nilsson.

Ledande företag inom licenssvetsning och industriunderhåll Licenssvetsare är en bristvara i Sverige men genom Licenssvets & Industriunderhåll i Pershult AB finns nu möjligheten till kompetent personal på korta eller längre uppdrag. Något som många kunder både i Sverige och i Europa redan upptäckt.

– För 20 år sedan startade jag mitt första företag inom teknisk konsultverksamhet berättar Robert Wileur. Jag hyrde ut mig som produktionstekniker till olika industriföretag och gjorde en del uppdrag åt militären, men jag hade också många uppdrag inom offshore. Efter att ha arbetat på detta sätt under ett antal år startade jag 2015 företaget Licenssvets & Industriunderhåll i Pershult AB förkortat SUPAB. Min tanke var att min familj skulle komma in i verksamheten men i starten var jag ensam fortsätter Robert att berätta och tillägger att nu för tillfället efter cirka två år har företaget 22 personer som är ute på olika jobb. Lika lön oavsett nationalitet – Jag satsar på personal som bor i Sverige, men vi konkurrerar med folk från utlandet. Så antingen så får man strunta i att vara egen företagare eller så gör man som alla andra. Det är inte min idé utan det är svenska staten som vill att systemet ska fungera så. Skillnaden med oss är att vi alltid betalar samma lön oavsett om det är en svensk inhyrd eller en från exempelvis Estland förklarar Robert. Licenssvetsning är basen – Till största del hyr vi ut personal till företag som behöver licenssvetsning. Antingen som reparationsarbete eller till egentillverkning. Vi gör också industriunderhåll där vi reparerar det

som behövs. Ofta handlar det om pappersbruk, värmeverk eller den kemiska branschen som har stort behov av svetsare och underhållspersonal förklarar Robert vidare. Vi nytillverkar också en hel del inom fjärrvärmeanläggningar och utför rörsvetsningar i både rostfritt, svartstål samt tryck-kärl. Det görs med TIG-svetsning och pinne som vi kallar det för inom branschen och kunderna är bland andra Perstorp AB och KRS Saltängens Mekaniska. Vi hyr även ut personal till JHG Industri AB som arbetar på samma sätt som vi gör. Vi hjälps ofta åt och hyr ut personal till varandra vid behov. Bland andra kunder vi arbetar med kan även Mainpartners AB som är ett finskt företag nämnas och även Peab och NCC. Våra kunder finns inte bara i Sverige utan över hela Europa tillägger Robert – Det är många företag som håller på med industriunderhåll men det finns inte så många som kan erbjuda licenssvetsare i Sverige. Vårt företag arbetar efter ISO 9000 för att kunna utföra stora projekt och dessutom projekt inom det militära området. –Vi är även andrapartscertifierad av Kongsberg defence och aerospace AB vilket gynnar oss i förfrågningar som kommer in till oss förtydligar Robert. Framtiden är nu Vad gäller framtidsplanerna så gäller det för oss att fortsätta åka med tåget. Jag hade tidigare

ett bolag med namn AM Teknik och hade stora uppdrag inom det militära och många av mina tidigare kunder frågar mig om jag inte ska starta upp ett nytt AM-Teknik igen och då är mitt svar, - Det har jag redan gjort! Jag lever inte i det förgångna avslutar en mycket engagerad Robert Wileur.

LICENSSVETS & INDUSTRIUNDERHÅLL PERSHULT AB PL 241, 312 98, Våxtorp • tel. 0708-45 22 32


laholm

67

www.svenskleverantorstidning.se

En kompetent partner i Halland när det gäller fogfria golv

David Fridolf

– Vi lägger fogfria epoxygolv, gör golvmålning och sandfärgsbeläggningar samt utför vi olika typer av slipning av betonggolv.

Fogfria Massagolv, FMG AB i Laholm är ett företag man tryggt kan vända sig till när det gäller golvbeläggningar som uppfyller alla krav gällande slitage, hygien och kvalitet. Företaget utför allt från läggning av epoxygolv till betongslipning.

Vi möter David Fridolf som berättar att han efter att varit anställd under många år 2005 startade upp sitt företag inom måleri, industrigolv och betongslipning. 2012 ombildade han bolaget, upphörde med måleri och fokuserade istället helt på industrigolv och betongslipning och företaget heter numera Fogfria Massagolv, FMG AB.

Fler kunder – Det har skett mycket sedan jag ombildade företaget och min kundkrets har ökat markant. Jag har kunnat anställa fler medarbetare och vi har också ökat vårt geografiska upptagningsområde så att vi nu även täcker in Småland säger David. Men vi utgår förstås fortfarande från Idvägen 10 i Laholm där vi har vår bas. – Våra kunder är allt i från byggare till kommuner och privatpersoner och jobben kan innebära garage, storkök, butiker, verkstäder, tvätterier och industrier. Vi lägger fogfria epoxygolv, gör golvmålning och sandfärgsbeläggningar samt utför vi olika typer av slipning av betonggolv. Hård konkurrens men stor marknad – Konkurrensen är ganska hård i vår bransch men marknaden växer så i dagsläget finns jobb

för alla aktörer förklarar David. För att stärka oss har vi upparbetat väldigt bra samarbeten med våra leverantörer, inte minst vad gäller teknisk support vilket stärker oss vid nya förfrågningar, dessutom har vi bra samarbetspartners inom håltagning, snickeri och målning vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning. Vi är också utbildade inom härdplast och anslutna till Sweff som är vår branschorganisation. Bra framförhållning Framtiden ser väldigt ljus ut hävdar David, vi har många förfrågningar på allt från mindre jobb till stora projekt på upp till 10 000 kvadratmeter. Detta innebär att vi kommer att utöka vår maskinpark för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på våra tjänster avslutar en nöjd David Fridolf.

•Industrigolv •Betongslipning 070-60 71 800 • fmg.fridolf@laholm.com www.fogfriamassagolv.se


68

laholm www.svenskleverantorstidning.se

En grävfirma som levererar kvalitet med personlig service Grävar´n Thomas Filipsson AB är ett företag i Laholm som utför grävningsarbeten för husdräneringar, grunder samt avlopp, och trädgårdar. Schaktningsarbeten och ledningsgrävningar är också något som detta företag utför snabbt och effektivt.

Vi träffar Thomas Filipsson som jobbade på en firma som byggde och reparerade bensinstationer och där det också innebar en del grävarbete. Det föll sig naturligt att det alltid var jag som skötte grävningen och man kan säga att det var under denna period jag lärde mig jobbet berättar Thomas. Från fritidsfirma till AB – 2007 så startade jag mitt företag och skulle enbart göra jobb på helger och på min fritid, men jag fick så mycket att göra att jag blev tvun-

gen att säga upp mig från mitt ordinarie arbete och satsa heltid på firman. Jag startade som enskild firma och kallade mig då bara Grävar´n, men i januari 2016 ombildade jag till aktiebolag med namnet Grävar´n Thomas Filipsson AB fortsätter han, och konstaterar samtidigt att han sedan dess fått in fler och fler förfrågningar och uppdrag vilket nog kan tas som ett kvitto på att företaget levererar jobb med hög kvalitet. Tuff konkurrens – Våra kunder är mestadels företagskunder, fastighetsägare och en del privatkunder som finns spridda i ett område mellan Ängelholm och Halmstad. Branchen är utsatt för en del oseriös konkurrens hävdar Thomas. Ofta är det enbart pris som styr och inget handlar om vilken kvalitet uppdraget håller och nämner exempelvis fibergrävning där ofta oseriösa aktörer får uppdrag på grund av ett lägsta pris.

För att möta denna typ av konkurrens levererar vi alltid hög kvalitet och lämnar alltid garantier på utförda jobb betonar Thomas. – I vår bransch är vi många som hjälps åt, gamla kompisar som har sina firmor och vi hjälper varandra så att vi alltid kan lösa problemen på ett bra och kostnadseffektivt sätt för våra kunder. Detta gäller ofta vid projekt för större kunder som Peab, NCC och Rivab.

Ljus framtid – Vårt företag är i en expansiv fas för tillfället och jag har utökat med en ny maskin vilket innebär att vi kan ta på oss fler jobb samtidigt som vi inte vill växa för mycket och för fort utan kunna fortsätta att leverera kvalitet med en bra personlig relation med våra kunder avslutar en nöjd och optimistisk Thomas Filipsson.

– I vår bransch är vi många som hjälps åt... vi hjälper varandra så att vi alltid kan lösa problemen på ett bra och kostnadseffektivt sätt för våra kunder.

Thomas Filipsson

Ränneslöv 226 312 95 Laholm

073-183 83 80 gravarnab@telia.com


laholm

69

www.svenskleverantorstidning.se

Hagatun Revision - en kompetent ekonomipartner i Laholm När man som företagare i Laholmstrakten vill frigöra mer tid till sin kärnverksamhet är ett bra val att anlita Hagatun Revision som erbjuder hög kompetens inom all form av ekonomihantering. Företaget erbjuder dessutom uthyrning av ekonomipersonal på olika nivåer.

Vi träffar Kristian Einarsen som entusiastiskt berättar om sin verksamhet och hur det hela startade. – Jag är i grunden en rastlös person och gillar att styra över mig själv och vara min egen chef så därför startade jag min verksamhet i liten skala 2007 under namnet Einarsens Ekonomirådgivning och ändrade namn till Hagatun Revision först 2008. Jag har utvecklat mig själv från att enbart hålla på med bokföring till att hyra ut mig till olika företag och är certifierad redovisningsekonom. Exempelvis har jag i dag varit på ett stort företag där jag håller på med ett projekt att avveckla deras verksamhet. Från början var jag helt själv men idag är vi tre duktiga medarbetare berättar Kristian. Delaktighet är grunden – Att vara delaktig och utveckla ett företag eller att få ta hand om helheten är sådant som jag brinner för säger Kristian. Att få ett företag på fötter det triggar mig, eller att hjälpa till att avsluta om det behövs. Att våga

säga till en företagare att detta måste läggas ner beroende på att det bara kommer kosta ägaren mer pengar att driva vidare är viktigt. – Du som företagsledare ska kunna ställa den frågan till mig angående företagets ekonomi och jag ska kunna ge ett korrekt och tydligt svar vilket jag gör. Jag har även en baskunskap inom juridik men jag hyr in jurister när så behövs för att nå bästa resultat i komplicerade frågor. Genom att jag tidigare arbetat på skatteverket har jag även baskunskaper inom skattejuridiska frågor tillägger Kristian. – Mycket av vår verksamhet handlar förstås om bokföring, löner och skatter, allt löpande arbete. Uthyrningsdelen är mer styrelsearbete och coachning vad gäller att exempelvis få ett företag på fötter. Att dessutom få utmana sig själv är nyttigt både för vårt bolag och för mig själv personligen betonar Kristian Uppdragens art och omfattning skiftar – Våra uppdragsgivare är väldigt skiftande i storlek och kan vara allt från fåmansbolag upp till stora bolag med kanske 500-600 anställda och geografiskt sett arbetar vi över hela Halland men har även gjort jobb även i Växjö och Helsingborg. Konkurrensen i branschen vi verkar i är stenhård med både små och stora konkurrenter men genom hög kompetens hävdar vi oss väl berättar Kristian vidare och tillägger att inom uthyrningsdelen är konkurrensen mindre och dessutom är hög kompetens ett än mer viktigt

Revisor Kristian Einarsen kriterium i detta segment vilket gynnar oss poängterar Kristian. Vi har också goda samarbetspartners i form av revisorer, mäklare och jurister som vi tar in beroende på uppdragets art och karaktär. Fortsatt utveckling avföretaget – Vad gäller framtiden så är det för närvarande svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens vilket är ett problem då jag vill fortsätta

att utveckla företaget vidare. För egen del vill jag gärna ha fler styrelseuppdrag vilket jag nu arbetar på. Jag älskar att träffa människor som vill utveckla sitt företagande. Men det som driver mig allra mest är att träffa människor som vill få sitt företag på fötter efter svårigheter. Att se en företagares glädje efter en sådan vändning slår det mesta avslutar en engagerad Kristian Einarsen.

En stark aktör inom lyftuppdrag och specialtransporter När behov finns av komplicerade transporter, monteringsarbeten eller trädfällning är Våxtorp Kran & Transport ett givet val för en trygg och säker lösning.

Vi träffar Jerry Jönsson som berättar att han tidigare arbetat som anställd chaufför men ville mer och startade då en egen firma, Våxtorp Kran och Transport. Han ville erbjuda något som inte alla andra hade och satsningen blev på en kranbil som köptes in 2011. Allt eftersom har han bytt upp sig till en allt större bil och på senare tid har Jerry även hyrt in kollegor för att kunna erbjuda marknaden fler kranbilar.

Jerry Jönsson

Tel: 070-7537953 • Mail: info@hagatun.se • Hemsida: www.hagatun.se

Många olika sorters uppdrag Företagets uppdrag har undan för undan vuxit och består idag av en rad olika typer av Jobb. Trädfällning med kran, specialtransporter som exempelvis husflyttningar, breda transporter och olika typer av monteringsarbeten är ofta förekommande uppdrag för företaget berättar Jerry.

– Våra kunder är allt ifrån stora kraftbolag till bygghandlare men även privatpersoner. Kunderna finns över hela Sverige men vi har även haft uppdrag i både Danmark och Finland berättar Jerry vidare. I och med att det inte är många andra företag som har en kranbil i den storleken vi har så får vi in många förfrågningar på jobb som kräver en kranbil av största sort. Stark byggmarknad – Vi har även ett mycket bra samarbete med andra aktörer i branschen, vilket gör att vi kan åta oss uppdrag från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Samarbetspartners som delar vårt engagemang och vår vilja att alltid leverera högsta kvalitet i våra uppdrag. Viktigt att poängtera är att vi har alla tillstånd, certifikat och försäkringar tillägger Jerry och avslutar med att berätta om att planer finns att ytterligare utöka verksamheten för att möta ett allt större behov från marknaden. Det byggs som aldrig förr i vår region och där ska vi vara med och ta nya uppdrag avslutar en optimistisk Jerry Jönsson.


70

laholm www.svenskleverantorstidning.se

Ett företag som erbjuder kompetent marin- och industriservice

Vi träffar idag Henrik Johansson på Laholm Marine & Industry Services på deras kontor i Laholm. Strategiskt placerat på västkusten mitt emellan två av Sveriges största och viktigaste hamnar i Göteborg och Malmö har bolaget på kort tid fått många spännande uppdrag.

– Till största delen tillhandahåller vi service till sjöfart och industri. Den servicen är i form av underhåll och reparationer av olika slag, men även nyinstallationer inleder Henrik. Det kan röra sig om bland annat ventiler, pumpar, fläktar och tankar, men även stålkonstruktioner och mekaniska komponenter såsom pumpar, motorer och alla roterande utrustningar. Det sista området vi är verksamma inom är hydraulik inom framför allt industrin.

Startskottet var 2014 – Jag jobbade till sjöss i många år fortsätter Henrik berätta, och då jobbade man 6 veckor i streck och var sedan ledig 6 veckor. Detta gjorde att jag hade gott om tid i land för att göra annat, så jag har haft diverse verksamheter under årens lopp förklarar Henrik. – 2013 gick jag iland för gott och våren 2014 startade jag Laholm Marine & Industry Services, eller LMIS AB som bolaget förkortas. Enligt mitt synsätt så startar man en ny verksamhet för att göra det bättre än vad konkurrenterna gör och i början var jag lite irriterad på att ekonomerna hela tiden ska styra och ställa i ett nystartat företag. I stället för att enbart fokusera på vinstmarginaler så bör ju kvalitén på de utförda arbetena styra mer och skapa en bra bas för företaget hävdar Henrik bestämt. – I början blev jag anlitad mest anlitad på projektbasis men 2015 anställde jag min första medarbetare och då började sakar och ting hända. Vi började få förfrågningar om

större projekt och det stora genombrottet kom i februari/mars 2016 då vi fick ett stort jobb i Danmark. Under detta jobb var vi nästan 30 personer som var fullt sysselsatta enbart på detta projekt. Efter detta projekt har det fortsatt med fler intressanta förfrågningar och uppdrag konstaterar Henrik. Jobb över hela världen – Våra kunder är varv, rederier och industrier och finns över hela världen så vi är inte bara rikstäckande utan även världstäckande. Nyligen har vi gjort ett jobb i Singapore och vi har i nuläget folk i Alaska, England, och har nyligen avslutat ett jobb i Västindien. Vi utför även uppdrag för en del lokala rederier här i Sverige och för hamnarna i Malmö, Göteborg och Stockholm samt varv i Danmark och i Landskrona och Henrik nämner även södra Hallands Kraft som en kund. – Det är hård konkurrens i vår bransch vad gäller industrin, och på den marina sidan finns en global konkurrens från andra länder som

också har helt andra personalkostnader än vad vi i Sverige har. LMIS konkurrerar dock inte om priset utan vi fokuserar på tillförlitlighet, punktlighet och kvaliteten i våra utförda jobb vilket i det långa loppet också betalar sig bäst hävdar Henrik bestämt. Vi har också ett bra samarbete med ett norskt företag som bistår oss att designa större installationer och system. Uppdragen genererar nya jobb – Vi verkar på en dynamisk marknad där vi hela tiden ser att nya aktörer dyker upp. Det jag tror på för en långsiktig framgång är att man sakta men säkert arbetar sig in på marknaden och med hög kvalitet får ett gott rykte som genererar nya möjligheter och affärer säger Henrik vidare. Ett exempel på jobb vi får är när stora aktörer i branschen gjort jobb, men inte levererat den kvaliteten kunden efterfrågat och då går uppdraget att åtgärda felaktigheter ofta till mindre aktörer som oss avslutar Henrik Johansson fylld av tillförsikt inför framtiden.

INDUSTRIGATAN 18 312 34 LAHOLM, SWEDEN Tel(24/7): +46-723-953926 E-mail: info@lmis.se Web: www.lmis.se


hässleholm

71

www.svenskleverantorstidning.se

När servicen verkligen är viktig blir valet GTP Trading & Transport AB GTP Trading & Transport är i grunden ett transportföretag som på ett personligt sätt och med hög servicenivå är en partner till både privat och företagskunder. Man åtar sig transporter såväl inom landet som till och från utlandet.

SLT:s reporter träffar Tobias Persson som sedan 2010 driver företaget som idag sysselsätter ett 10-tal personer och ständigt utvecklas med nya och spännande affärsidéer. – Man kan nog säga att jag är uppfödd i transportbranschen berättar Tobias. Redan som liten brukade jag åka med min farsa på olika

transporter och vid 17 års ålder gick jag till sjöss. När jag fyllde 20 år var det dags för lastbilskort och jag fick anställning hos Nils Hanssons Åkeri i Ljungbyhed. Där blev jag kvar i 11 år och körde huvudsakligen på Spanien och Portugal. När sedan EU öppnades upp förändrades transportbranschen snabbt och Nils Hanssons Åkeri såldes. Det var då jag tog beslutet att starta upp själv och våren 2012 införskaffade vi vår första egna lastbil. Stadig tillväxt – Under åren har vi sakta men säkert fortsatt vår tillväxt fortsätter Tobias att berätta. Vi har nu 5 fordonsekipage och under 2017 är målet att fortsätta utöka fordonsparken. Under maj 2017 flyttar verksamheten in i nya lokaler med mer kontors och lagerutrymmen. Därmed samlas GTP:s olika verksamheter som består av GTP Trading & Transport, GTP Online Shop och den inom kort kommande avdelningen GTP Rental på ett och samma ställe. – GTP Trading & Transport satsar på att vara en logistikpartner till både privat och företagskunder där våra kunder skall kunna nå oss 7 dagar i veckan och även utanför de ordinarie arbetstiderna, vilket vi vet uppskattas väldigt mycket. Vår fördelning i dagsläget är ungefär 60 % privatkunder och 40 % företagskunder och vår ambition är att öka på företagssidan innefattande även terminal och omlastningsverksamhet berättar Tobias. När vi tittar på marknaden för privatpersoner så vill flera av de stora logistikföretagen

inte arbeta mot privata marknaden utan bara mot företag vilket ju givetvis är en intressant företeelse för vår verksamhet fortsätter Tobias. Webbshop öppnar nya möjligheter Nu kommer min naturliga fråga om namnet på företaget som ju också innehåller Trading. – Vi har våren 2016 öppnat en webbshop som heter gtponlineshop.com där vi börjat sälja ett intressant och unikt sortiment av bland annat t-tröjor och skor. En av de mest unika artiklarna är SolAct t-tröjor där trycken ändrar färg vid sol / UV ljus. Nu när vi har lärt oss hur man bäst driver en webbshop och ge bra kundservice så kommer GTP Online Shop under 2017 utöka sortimentet undan för undan med alla möjliga artiklar mellan himmel och jord berättar Steffi Persson som är huvudansvarig för GTP Online Shop. Nya idéer skall sjösättas – Vad gäller framtiden så har vi många idéer. Transportdelen var ju vår start och 2016 kom vår webbshop igång och nu under år 2017 så är målet att även GTP Rental ska komma igång efter sommaren där det bland annat ingår fordonsuthyrning avslutar en optimistisk Tobias Persson.

T-shirt från Onlineshopen

GTP Trading & Transport AB Björkliden 7 281 51 Hässleholm

Växel: 0451-705 750 info@gtptt.com www.gtptt.com

Besök vår onlineshop:

www.gtponlineshop.se


72

sjöbo www.svenskleverantorstidning.se

En trygg partner inom klinker och kakel Camu AB är enmansfirman som löser det mesta inom bad/kök vad det gäller klinker och kakel samt diverse murningsarbeten och vänder sig till den som vill ha snabb och bra service inom närområdet här i Sjöbo. Vi träffar ägaren, Christer Andersson på Åsumsgatan i Sjöbo, där Camu håller till.

Jag har arbetat som murare sedan jag slutade skolan, berättar Christer. Jag gick Bygg & Anläggning i Ystad med inriktning på murning. Efter skolan var det inget problem att få anställning, så på den vägen blev det. Mitt sista fasta jobb var på PNB i Malmö innan jag körde igång en enskild firma, Christer Andersson Mur, Puts o Kakel, den 1:a april 2000. Det var en utmaning i början att få allt att fungera som egen företagare. Man skulle skaffa jobb, sköta inköp, färdigställa arbetet och sedan se till att fakturan gick iväg och blev betald. I början tog jag alla jobb som hade med murning att göra för att få fart på firman, men efterhand har jag mer och mer nischat mig inom kakel och klinker. 2009 bildade jag AB men namnet består, Camu AB (Christer Andersson Mur AB).

Små och ibland större projekt – Jag håller oftast 2 - 3 jobb igång samtidigt, säger Christer. Det känns bra då det innefattar vissa moment i arbetet där man får vänta någon dag innan man kan fortsätta. Flytspackling exempelvis måste ju få härda innan man kör vidare. Vidare trivs jag att planera och göra detta ensam då det känns bra att själv ha kontroll på de olika momenten. – Några större jobb blir det också ibland, säger Christer. Jag har exempelvis lagt golvet i utställningshallen på Bilfirma Thor Nilssons här i Sjöbo. Det var på 350 kvm, och som tur var fick jag lite handräckning till de plattorna. Jag har även gjort utställningsmontern hos VVS Butiken Comfort och genom dem får jag även en del andra jobb. Många av de kök och badrum jag har gjort till privatpersoner ger även dessa ringar på vattnet, och detta är ju ett bra betyg på att kunderna är nöjda, och det är det som alltid har varit mitt motto. – Nöjda Kunder. Det är ju detta som är lite av tjusningen att arbeta som jag gör, man får ta del av kundernas reaktioner direkt och jag kan lämna arbetsplatsen till 100 % nöjd. Perfekt storlek Framtiden ser ljus ut och jag gillar den kosty-

Christer Andersson men jag befinner mig i nu. Orderboken är bra påfylld men jag har alltid dörren öppen för nya uppdrag. De certifieringar som krävs för de arbeten jag utför uppdateras kontinuerligt, fortsätter Christer. Det gäller vattentäta våtrum, BKR (Byggkeramikrådet) m.m. Försäkringsbolagen har ju satt vissa krav gällande våtutrymmen och det tycker jag är bra, det håller ju kvalitén och seriösiteten på rätt nivå. – Arbetet är väldigt stimulerande med mycket kundkontakt och samtidigt utvecklande, då det

Bilfirma Thor Nilsson, Sjöbo gäller att hålla sig uppdaterad med allt nytt som kommer inom branschen. Flexibiliteten och möjligheten att styra över sin egen tid tycker jag är det viktigaste nu avslutar Christer och ser fram emot nya spännande utmaningar.

Ledande företag inom tillverkning av låneautomater Galleri Form AB startade 1995 i Sjöbo av Ulf Månrand. Företaget tillverkar bok- och låneautomater för självbetjäning till bland annat bibliotek och skolor. Detta står för ca 60 % av deras verksamhet. Dessutom tillverkas receptionsdiskar och specialmöbler som säljs både i Sverige och utomlands.

Vi träffar Ulf Månrand som berättar om hur han byggde nytt hus och samtidigt en snickeriverkstad i anslutning till denna på ett område i Sjöbo Kommun som är anpassat för bostad med industri. Hans fru Eva arbetade då på annat håll och hjälpte till med pappersarbetet på kvällar och helger, men är numera en del av arbetsstyrkan som för nuvarande uppgår till 6 personer. Efterhand som verksamheten utvecklades har vi i etapper byggt ut verkstaden och investerat i maskiner med modern teknik. Jag arbetade som snickare parallellt med starten av företaget och hade varit i kontakt med boklåneautomater i mitt tidigare arbetsliv och när jag fick en förfrågan att börja tillverka dessa till biblioteken var det idén till Galleri Form AB. Vi är idag ett stort snickeri i litet format.

Copenhagen Towers i Köpenhamn

Levererar till hela Norden – Vi levererar idag till hela Norden och har även fått förfrågan från England, berättar Ulf. Vi är underleverantörer till ett företag i Danmark, så det är de som sköter all försäljning. Vi kom i kontakt med dessa redan vid starten och vi har ett jättebra samarbete. Allt görs i vår verkstad – Vi ritar, konstruerar, bygger, och installerar all elektronik här på hemmaplan och innan leverans testar vi alla automater så att de lever upp till det kunden har beställt. Nu har vi även tagit hand om allt inköp gällande elektroniken till dessa automater. Alla kommuner och skolor har ju idag bibliotek, så det finns en stor marknad att bearbeta framhåller Ulf. Och den snabba digitala utvecklingen med kameror och kortläsare gör ju att man måste hålla sig ständigt uppdaterad med den nya tekniken. Vi levererar ca 300 automater/år där vissa är mer standardiserade och andra specialritade automater, allt enligt kundens önskemål. Några exempel på specialdesignade automater är de vi levererat till Designbiblioteket, Konstbiblioteket och Arkitektskolan i Köpenhamn framhåller Ulf. Specialinredningar I samarbete med arkitekter och inredningsfirmor kommer vi in på vårt andra ben inom Galleri Form som är receptionsdiskar och specialmöbler, vilket står för övriga delar av vår verksamhet fortsätter Ulf berätta. Exempel på dessa är receptionsdisk till Sony Mobile Communications AB, Copenhagen Towers och Tomelilla Bibliotek. Corian® ett material i tiden Corian används till köksbänkar, i badrumsinredningar och till receptionsdiskar. Galleri Form är en auktoriserad Corian® producent och

Simrishamns biblioteks specialdisk har varit i Belgien på utbildning för att kunna ge våra kunder 10 års produktgaranti på material och arbete. Materialet består av akryl och aluminium. Det är återvinningsbart, man kan forma det efter de mallar man gör och sedan efter uppvärmning till ca 160 grader låter man det kallna till den form man gjort, limmar och polerar det och allt ser ut att vara i ett helt stycke. – Vi är ett av få företag som ingår i DuPonts Quality Network och har certifiering för detta, säger Ulf. Vi har gjort receptionsdisken till Sturups flygplats, en receptionsdisk till State street Bank och vi har ytterligare projekt på gång i Köpenhamn. Vår framtid är i Sjöbo – Bokautomaterna är idag vår kärnprodukt

Kungliga konstbiblioteket i Köpenhamn där vi är underleverantörer, men med Corian i sortimentet och våra kontakter inom specialsnickeri och möbler, är det här vi ser vår största utvecklingspotential framåt. Om några år har vi kanske några fler anställda, anpassat lokalerna ytterligare och kanske byggt till för att kunna höja kapaciteten i den takt vi önskar växa i. Både Eva och jag känner varmt för den lokala känslan här i Sjöbo så det är här vill fortsätta utvecklas avslutar Ulf med ett leende.

Redskapsgatan 17 SE 275 39 Sjöbo Tel. +46 416-25977 Mail: info@galleriform.se Web: www.galleriform.se


sjöbo

73

www.svenskleverantorstidning.se

Specialister på allt inom gräv och schakt Rail Maskiner Sverige AB bildades 2013. En av grundarna, Alexander Bech, träffar vi på deras kontor Sjöbo. Det hela började egentligen när jag var 20 och jag körde eget med en handgrävare och det fortsatte i cirka 5 år innan jag blev inhyrd hos BCA, för att köra deras spårgrävare, berättar Alexander.

– Ägaren där gav mig ett förslag om att starta eget, och på den vägen blev det. Idag har vi 6 spårgående maskiner plus en minigrävare. Det är järnvägar i södra Sverige som gäller för vår del. Eftersom vi utgår från Sjöbo och alla maskiner gällande järnvägsjobben ska transporteras, vilket vi gör med egen trailer gäller det att ha så lite ställtid som möjligt. Då vi bara jobbar som UE (underentreprenör) gällande detta så får vi ju följa med beställaren dit jobben finns, säger Alexander. Att hitta personal är en trång sektor – Det svåraste är inom vårt verksamhetsområde är att hitta personal. Man måste ha en förstående familj då det blir ”husvagnsjobb” till 90 %. Vi jobbar många timmar när vi är på plats, projekten har ju en sluttid som vi måste hålla, och då behövs det ett antal personer för att kunna köra nästan 7/24, berättar Alexander. Spårmaskinsjobb handlar i huvudsak om att lägga om slipers, stängsel och kanalisation vid järnvägen. Sedan blir det alltid lite tillkommande beroende på vad vår beställare har fått för uppdrag.

delägare, med stor erfarenhet från Skanska som var hans tidigare arbetsgivare. Det är tänkt att Peter fokuserar på denna verksamhet, och jag på railmaskinerna, säger Alexander. Nätverket Peter har med sig från Skanska hoppas vi ska ge en del projekt i framtiden. Även här tänker vi köra mest som UE.

säger Alexander. Tankar finns på att införskaffa ytterligare några, men som jag sa innan, det gäller att hitta personal också. I vår schaktfirma är Peter redan igång med uppdrag för Skanska och även åt Antonssons Entreprenad. Så sakta men säkert ser vi redan en tillväxt här konstaterar Alexander.

Många enheter igång samtidigt – Vi har idag ca 15 enheter igång med Railmaskiner, traditionell grävning samt en del transportverksamhet, där vi främst koncentrerar oss på leverans av asfalt. Detta i sin tur innebär stora krav på service och underhåll, och inom en snar framtid flyttar verkstaden till nya, väl anpassade lokaler. I februari inhandlades 2 entreprenadmaskiner som ska ingå i Peters maskinpark. Vi tror på en bra framtid just inom detta och tanken är att vi ska fortsätta expandera. – Inom rail (järnväg) har vi gjort mycket slipersbyte och markarbete åt BCA. Även Rosenqvist i Stockholm är en av våra större kunder. Just nu drar det igång ett projekt där vi skall vara med och byta ut 1,5 miljon slipers, vilket kommer att hålla 5 maskiner igång minst året ut,

Förstärkt administrationen – Tidigare skötte jag själv alla papper och allt vad där tillhör, men har sedan en tid hjälp av Richard Hermansson som är VD och som även tar hand om allt övrigt. Richard ordnar även med alla tillstånd och miljöcertifieringar som våra maskiner och även personal behöver. Framtiden ser således rätt ljus ut. Inom rail håller vi lite varandra om ryggen då det är en

Ny verksamhet – Vi har sedan en tid även startat upp Schakt & Entreprenadmaskiner Sverige AB vilket ska arbeta med mer traditionella gräv och anläggningsentreprenader. Där är Peter Gustavsson

Alexander Bech

väldigt speciell bransch. Behövs det personal så hyr vi av varandra. Jag ser med spänning fram emot är hur vår nya entreprenadsfirma kommer att utvecklas. Regionen här i Skåne är het nu så då gäller det att haka på, avslutar Alexander Bech vår intervju.

Peter Gustavsson


74

sjöbo www.svenskleverantorstidning.se

En innovativ företagsgrupp i Sjöbo Lunds Mekaniska har bytt namn från och med mars 2017, och heter numera i-Tech Machining AB, berättar Stefan Jönsson, ägare till bolaget.

– Efter ca 20 år som anställd på Tetra Pak, och ytterligare nästan 10 år som egen företagare inom verkstadsbranschen, startade jag 2010 Lunds Mekaniska i Dalby, berättar Stefan. Detta var då en ren mekanisk verkstad som jobbade som legoleverantör. 2014 flyttade vi till Sjöbo, där jag ”snubblade ”över ett hyreskontrakt på en bättre lämpad lokal för det ändamål jag ville vidareutveckla företaget i, berättar Stefan. Efter flytten har Stefan Jönsson, ägare till före detta Lunds Mekaniska bildat ett nytt bolag och ändrat namn från Lunds Mekaniska till i-Tech Machining. Bolaget ingår i en bolagskonstellation där huvudbolaget heter i-Tech Solutions och där även i-Tech Labeling ingår. Namnändringen för Lunds Mekaniska blev godkänt först i mars 2017 så vi arbetar med den nya profileringen för fullt, berättar Stefan. Syftet med namnändringen var att tydliggöra vår verksamhet, i-Tech Solutions står för Industrial Technical Solutions vilket genomsyrar hela företagsgruppen. Två spännande verksamhetsben – Vår huvudsakliga syssla i i-Tech Machining

oss inom legotillverkningen och investerade nu i mars i en helt ny fler-op maskin, en fräs som gör allt tänkbart inom detta område. Trots att vi skulle kunna fylla vår verksamhet genom att bara tillverka till vårt systerbolag, har vi ändå valt att till viss del fortsätta agera som legoleverantör till andra kunder, detta gör att vi hela tiden utsätts för konkurrens och måste vara på tårna när det gäller produktionsteknik och utveckling.

Verner Persson vid vår nya Fler-op maskin är skärande bearbetning, svarvning och fräsning av små och medelstora serier. Vi erbjuder även montage både som delmontage och som kompletta maskiner eller moduler, säger Stefan. – Vi kan trots vår storlek agera som en komplett leverantör och ta ett totalansvar för en komplett leverans. En form av legotillverkning som kan innehålla allt från konstruktion, tillverkning, installation och driftstart. Vi levererar allt efter kundens önskemål. Förpackningsindustrin och den grafiska industrin står för ca 50 % av produktionen och vi kan ju säga att vi är 3-partsleverantör till Tetra Pak, fortsätter Stefan. Vi fortsätter att utveckla

– i-Tech Labeling, vårt systerbolag bolag som jag köpte vid årsskiftet, (tidigare Label on) är ett företag som tillverkar etiketteringsmaskiner. Här ser jag möjligheten att utveckla något helt eget och det driver mig vidare mot nya mål, poängterar Stefan. Målet är att 2020 tillverka ungefär 15-20 stycken sådana maskiner. Dessa är specialanpassade efter kundens önskemål där produkten skall upp på en matningslinje och sedan förses med de olika etiketter som krävs. Vi bygger kompletta etiketteringssystem, allt efter kundens önskemål och det finns idag 3 olika grundmaskiner att utgå från varefter vi kundanpassar dessa till det kunden beställer. Vi ser en stor potential i dessa maskiner och ser med spänning fram emot vidare utveckling och produktion inom detta område, slår Stefan fast.

Bra samarbete i branschen Inom i-Tech Machining är det främst maskinbyggare som är våra kunder. Vi känner varandra väl inom denna bransch och ser inte varandra som konkurrenter utan snarare som kollegor. Man kan säga att vi kompletterar varandra väl och uppstår det några problem löser vi dem tillsammans. Vi prioriterar kvalité och service, det vill säga att man håller det man lovar. Leveranstider, kvalité, prestanda med mera. Det är ju detta vi tar betalt för och gör att vi kan ha den långsiktiga relationen vi har med våra kunder, avslutar Stefan Jönsson fylld av tillförsikt inför framtiden.

Stefan Jönsson vid en av etiketteringsmaskinerna som snart ska levereras

historik Specialsnickeri i Sjöbo som levererar allt utom standardprodukter Vid behov av specialsnickerier är J. N Snickerier en perfekt partner. Företaget tillverkar exempelvis fönster, dörrar, trappor, kök och specialinredningar. Det finns egentligen inga begränsningar utan företaget tillverkar det mesta efter kundens önskemål.

J.N. Snickerier AB har varit igång i Sjöbo sedan -78, då Martin Nilssons far, Jan Nilsson startade företaget. Jan har varit snickare sedan skolan avslutades och är fortfarande med i stort sett varje dag i verksamheten. Det hela startade inne i Sjöbo, men efter diverse flytt, har vi varit på nuvarande plats sedan -86. Då byggdes grunden till nuvarande snickeriverkstad och -91 anpassade man byggnaden till hur den ser ut idag. Sonen, Martin Nilsson, som driver snickeriet idag gick på gymnasiet i Jönköping, 3-årig träteknisk vilket var en av de första 3-åriga inom detta gebitet i Sverige, och blev kvar i Jönköping några år efter skolan. Martin arbetade på 2 olika företag inom snickeribranschen innan det var dags att styra kosan mot Sjöbo igen och -99 började arbeta hos sin far, Jan Nilsson. Unika specialanpassade produkter – Vår inriktning är främst specialsnickerier, säger Martin. Allt ifrån fönster, dörrar, trappor,

046-288 70 40 0706-28 01 84

kök och specialinredningar. Det finns egentligen ingenting utan att vi kan tillverka det, och allt efter kundens önskemål. Vi är proffs på att efterlikna det som varit tidigare, vare sig det är 25, 50 eller 100 år gammalt. – Idag servar vi södra Skåne, kan man säga. Med tyngdpunkt på Malmö och Lund där flertalet av våra kunder har valt oss som leverantör av sina speciella önskemål. Det är ofta genom dessa referenser och känningar som nya uppdrag kommer in till oss, berättar Martin. Vi vill vara unika med de produkter vi gör, och alla produkter är ju verkligen kundanpassade inom vårt område. Vill man exempelvis ha standardfönster så finns det andra leverantörer av det. Vi ska, och kan inte konkurrera med dessa, utan vi är bra på det där lite unika, specialanpassade fönster, dörrar eller vad det nu kan gälla, säger Martin. Från enstaka produkter.. – Vi brukar säga, ”beroende på hålets storlek” så anpassar vi produkten vilket inte alltid går att hitta på de större byggvaruhusen. Vi levererar allt ifrån ett exemplar till önskat antal. I det här yrket gäller det att ha många bollar i luften samtidigt då kundernas beställningar alltid varierar i antal. Planering och framförhållning gällande tillverkning, målning med mera gör ju att man får aktivera även ”huvudkontoret”, det är inte i händerna allt sitter, poängterar Martin.

info@i-techsolutions.se www.i-techsolutions.se

Martin med en specialbeställd fönsterram klädd med mahogny Framtiden är ljus – Vi utför det mesta på timlön, säger Martin. Det känns ärligast mot kunden och när man börjar riva i gammalt vet man inte alltid vart det slutar. Istället för att då lämna fast pris och gardera sig för eventuella tillkommande kostnader, tycker vi timlön är det mest rättvisa för båda parter, säger Martin. – Jag ser positivt på framtiden. Vi befinner

ju oss i en högkonjunktur just nu, men jag tror att inom det hantverksyrket vi är så kommer det alltid att finnas en marknad. Specialsnickerier kommer alltid att vara efterfrågat och vi försöker anpassa kostymen efter vad vi tycker är en lagom nivå. Jag har idag André här som lärling och hoppas han ska finna glädje i det här hantverket för att föra traditionen vidare avslutar Martin Nilsson.


sjöbo

75

www.svenskleverantorstidning.se

En bygghandelskedja för proffs och privatkunder som växer i Skåne historik 1904 Bonden Lars Göransson startar firma Lars Göransson, försäljning av byggmaterial. En man vid namn Malmqvist starta konkurrentföretag 1913 Göransson gör konkurs, Malqvist avlider. En Lantmannaffär startar men de tuffa krigsåren gör att densamma sätts i likvidation. 1932 Carl Persson och svågern Gunnar Gustafsson tar över. Det nya namnet blir naturligtvis Persson och Gustafsson. 1952 Gunnar Gustafsson tar ensam över verksamheten 1974 Sonen, Bertil Gustafsson tar över. Startar P&G villan, tillverkning av villor. 1985 8 villor (Sandbyvillan) säljs till Schweiz. P&G Villan säljs i början av 90-talet. P&G blir en renodlad bygghandel. 1994 Anläggning Bjärsjölagård förvärvas. Flyttar 2008 till Sjöbo. 2000 PoG övertar Alfred Pehrssons Bygghandel i Hörby. 2006 Nybyggt logistiklager i Södra Sandby invigs. 2007 Sonen Carl Gustafsson, 3:e generationen, blir ny VD 2010 PoG öppnar ny filial i Malmö. 2012 Stor om- och tillbyggnad i Södra Sandby . 2014 PoG övertar Österlens Byggmarknad i Tomelilla och Borrby. 2015 17 september invigs nya PoG i Malmö på Olsgårdsgatan, Fosie industriby. 2.800 kvm ”Drive In”, 700 kvm butik samt kontor på våning 2.

Ny uteplats på PoG i Sjöbo Vi träffar Mårten Olsson, CFO och Marknadschef på PoG i deras knappt 2 år gamla lokaler på Olsgårdsgatan, Fosie Industriby i Malmö. En fantastisk anläggning med helt kundanpassad Drive In och en attraktiv butik.

– Vi fick vara med från början och kunde då anpassa hela anläggningen efter våra behov, säger Mårten. PoG är ett varumärke med familjekänsla, och har varit ett familjeföretag sedan starten. Persson & Gustafsson från början, sedan P&G och numera PoG Woody Bygghandel. Logistik är nyckeln – Vi har idag moderniserat våra Drive In på i stort sett alla våra anläggningar, fortsätter Mårten. Det gäller att göra det enkelt för kunden att handla. Snabb service, och lätt att hitta både för byggare och för konsument är viktiga faktorer. Byggarna tjänar ju sina pengar på bygget, och vill därför minska sina ställtider så gott det går. Konsumenten ska känna sig välkommen men samtidigt känna att vi är en proffsbutik. För att underlätta mot byggarna utvecklar vi våra logistiktjänster gällande transporter, packning, inbärning med mera. Kunden vill ha stora leveranser för att få ner priset, men får då flytta produkterna flera gånger på bygget, vilket vi då underlättar med vårt logistiktänk redan från början. Vi utvecklar vår e-handel, där PoG Fosie Industriby i Malmö

BORRBY • HÖRBY • MALMÖ • SJÖBO • SÖDRA SANDBY • TOMELILLA • POG.SE

kunden då kan söka upp sin order, kolla offerter mot slutorder samt effektivt styra sina leveranser. Mindre byggare kan i sin tur använda detta system för att säkerställa korrekt fakturering och offerering mot sina kunder. Fortsatt expansion – Vi finns idag på 6 orter och kommer inom kort att öppna ny filial även i Helsingborg, där vi nu letar lämpliga lokaler. PoG har redan anställt 2 personer för detta ändamålet. Tanken är att stärka upp vår närvaro i Skåne för att finnas på fler orter. Vi vill komma närmare byggarna och fastighetsägarna, det är ju deras villkor/behov som styr våra tjänster, betonar Mårten. – I Sjöbo har vi byggt i stort sett helt ny Drive In, och butiken renoverade vi för 3 år sedan. Vi har även i dagarna färdigställt en nybyggd uteplats vid entrén för att visa olika virkessorter, samt även kunna användas som en mötesplats utomhus. Näthandel, service och kunskap – I framtiden tror jag vi finns representerade på fler orter här i Skåne, säger Mårten. Näthandeln tror vi kommer att öka och service med leveranser och annan logistik kommer säkert att förändras. Där vill vi ligga i framkant. Vår personal blir mer och mer rådgivare vilket innebär att utbildning måste ske kontinuerligt, vilket stärker vår position men även personalen, fortsätter Mårten. Vi vill vara proffs i vår egen vardag i egna butiker och växa med kundernas önskemål. Tillsammans gör vi Skåne lite Blåare, avslutar Mårten Olsson med ett leende.


76

sjöbo www.svenskleverantorstidning.se

Stenhusbyggarna från Sjöbo Vi träffar Mbas i Sverige AB och Morgan Strömbäck Bygg AB på Verkstadsgatan 10 i Sjöbo, där kontor och plåtverkstad har sitt säte. Ägare till Mbas är Morgan Isaksson, och till Strömbäcks Bygg Morgan Strömbäck. Vi kallar dem Morgan I och Morgan S vidare i texten för att kunna särskilja dem lättare.

Mbas är en förkortning av Morgans Bygg och Allservice, vilket Morgan I grundade redan 2001. – Dessförinnan gick jag som lärling så jag har 20 års erfarenhet av husbyggnation, då främst med inriktning på stenhus, säger Morgan I. Morgan Strömbäck Bygg körde under egen regi i cirka 7 år, och då byggde jag trähus, berättar Morgan S. Vi byggde hus på varsitt håll tills jag blev inhyrd här hos Mbas, och på den vägen

är det. Jag har även tidigare arbetat med ventilation på Bravida, vilket vi har glädje av idag då vi främst kör totalentreprenad på de hus vi bygger, säger Morgan S. 20 anställda som älskar stenhus Vi bygger i hela Skåne men med tyngdpunkt på den västra delen från Ystad till Landskrona. Vi har specialiserat oss på stenhus vilket alltid varit populärt längs kusterna men nu även börjat efterfrågas inåt landet. Vi är i dagsläget 20 anställda, murare, kakelsättare, snickare och plåtslagare. Vi har egen plåtverkstad här i byggnaden så det enda vi i dagsläget behöver hjälp med för att färdigställa är måleri, vilket vi då tar in anbud på beroende var i Skåne vi är. Lars Henriksson som tidigare arbetat på Woody i Skurup, är anställd här på kontoret och ser till att alla leveranser och beställningar plus allt annat flyter som det ska. Vi är även certifierade för byggnation av

trähus (lika viktig när man bygger stenhus, de består ju även av en del trä) samt innehar certifikat för säkra våtutrymmen. Många fördelar med stenhus – Vi bygger villor, och kallar oss en byggfirma men är faktiskt på gränsen till hustillverkare, menar Morgan I. Vårt koncept är att inte ha något koncept. Fram tills idag har vi gjort allt inom bygg men nu riktar vi in oss på tillbyggnader och husproduktion i sten. Det är en myt att stenhus är dyrare än lösvirke eller arkitektritade trähus, och så finns det även andra fördelar. Det vi bygger med är massiv Siporex (gasbetong), vilket varken kan brinna eller mögla, säger Morgan I. Det ger ett vackert och tidlöst resultat, lufttätt och välisolerat, en väldigt bra värmeupptagningsförmåga vilket ger energibesparing samt kräver minimalt med underhåll. Stenhusens tidlösa karaktär gör att dess värde på bostadsmarknaden består oavsett av de trender som kommer och går.

Från kundskiss till färdigt hus Kunden kan komma till oss med en ganska enkel skiss på sitt ”drömhus” och därefter ritar vi hela huset, diskuterar med kunden och kommer med förslag gällande arkitektur och design. Sedan specificerar vi hela huset för kunden och kan därigenom förhandla, byta vissa delar till en helt kundanpassad byggnation. Vi har avtal med Ballingslöv gällande kök och bad, Inwido gällande fönster och dörrar, vilket ger oss en stor möjlighet att kunna erbjuda dessa leverantörer, men det är kunden som bestämmer i slutändan vilka fabrikat de vill ha i sitt nya stenhus. Delaktighet är viktig – Vi har alltid som målsättning att vara en komplett partner som arbetar nära våra kunder. En del kunder vill vara delaktiga och göra det de kan själva, vilket de självklart får göra. Vi ska aldrig ha någon missnöjd kund, säger Morgan och Morgan samstämmigt, vilket säger en del om deras inställning. Vi är med i produktionen och är ute på arbetsplatserna hela tiden, vilket ger oss en form av familjekänsla där alla känner sig delaktiga, det tycker vi är jätteviktigt och vill att det ska genomsyra vårt tänk när det gäller företagande. – Det känns bra just nu, framförhållningen är god och det är bra tryck på förfrågningar. Vi ska försöka växa med förnuft, men framförallt allt stärka och vårda vårt varumärke, avslutar Morgan och Morgan innan de drar vidare till nästa punkt för dagen.

Ett expansivt inrednings och monteringsföretag Ronny`s Inredning och Montage AB startade redan -96, då som enskild firma och gick 2015 över till AB på grund av arbetsprocesser, fler anställda samt att det separerar det privata från arbete, berättar Ronny Lassing. Det ger en annan trygghet och känns även rätt mot nuvarande uppdragsgivare.

Jag har varit verksam inom branschen i stort sedan jag slutade skolan, fortsätter Ronny. Jag var montageledare på Skåneinredningar redan vid 22 års ålder, där vi hade stora projekt igång i stort sett hela tiden, vi var bl.a. i Tripoli o jobbade, vi gjorde Statt i Eskilstuna för att nämna några projekt. Efter det fick jag erbjudande om att hjälpa till i Norge. Vi rev och byggde upp tre nattklubbar i Trondheim, och av bara farten gjorde vi två nattklubbar i Oslo, säger Ronny. Efter detta blev jag inhyrd till Bröderna Persson, där inriktningen var främst banker och apotek.

snickeriet, medan jag körde igång montagefirman mer på allvar. Många intressanta projekt – Turning Torso, numera välkänd byggnad i Malmö, blev något att hugga tänderna i direkt. Genom Skellefteå Snickericentral AB (SSC) fick vi i uppdrag att montera alla specialinredningar i denna något spektakulära byggnad. Detta var vår första kontakt med SSC vilket fram tills idag varit en stor uppdragsgivare och vilket vi hoppas kommer att fortsätta vara. Vidare har vi även ett bra samarbete med Gustafs (Gustafs Scandinavia

Montörsarmen drog igen Under denna period var det bara arbete och uppdrag på annan ort, och allt resande gjorde att jag till slut ville vara mer på hemmaplan. Sagt och gjort, tillsammans med min bror Göran Lassing, startade vi en snickerifirma och där blev jag kvar i fem år innan det drog i den resande montörsarmen igen. Göran driver fortfarande

AB) vilka är proffs på exklusiva träinredningar, främst då med sina högklassiga akustikpaneler, men även sina ribblösningar. Genom dessa två gjorde vi Ericssons nya i Lund, och har fortsatt vårt samarbete sedan dess. Vi monterade både en skola och bibliotek i Lund genom detta samarbete. – Det fungerar så att de hyr in mig på projekten, och jag i min tur ser till att bemanna dessa arbeten efter behov. Idag har jag 10 montörer igång, men vissa projekt kräver mer bemanning och då ser vi till att lösa det. Främst inredare

och byggnadssnickare är det vi är i behov av, och efter kontrollerad F-skatt och entreprenadsförsäkring är det ok att hjälpa oss med montage, säger Ronny. Vi hade ett jobb till Skanska för ett tag sedan, och bara här gick det åt 12-15 man under 1,5 år. – Vidare har vi gjort hela kontorsdelen på Emporia, Rättscenter i Malmö, Hovrätten i Malmö och ansvarade för hela inredningsmontaget på Malmö Live, för att nämna några spännande projekt. Just nu är vi i Falsterbo med SSC som uppdragsgivare och monterar alla kök till brf Sjögatan, ett flerfamiljshus på 21 lägenheter, där Erlandssons Bygg har huvudentreprenaden. Efter det är klart ska vi till Lund och montera Tingsrätten, så nog finns det att göra, konstaterar Ronny. Ordning och reda i alla projekt Vi har alltid löpande samtal med våra beställare, där SSC och Gustafs har varit de största uppdragsgivarna, men vi ser nu en ökad förfrågan. Skanska, Ero Bygg, Erlandssons m.fl. har börjat få upp ögonen för oss. En intressant framtid där vi ska försöka växa och framförallt bredda oss till byggarna. Jag vill ha ordning och reda på de arbetsplatser vi är på, och siktar på att dels ägna mig mer åt rollen som projektledare och med några riktigt duktiga och ansvarsfulla arbetsledare i teamet så ska vi nog kunna sätta Ronny`s Inredning och Montering på kartan, avslutar en nöjd Ronny Lassing med ett leende.

070-5460883 Verkstadsgatan 10, 275 39, Sjöbo • 0733-892087 • morgan@mbas.se

Södra Vollsjövägen 343 275 67, Vollsjö ronnysinredning@sjobo.nu


sjöbo

77

www.svenskleverantorstidning.se

Ett effektivt entreprenadföretag i Sjöbo Rubins Gräv AB har anor tre generationer tillbaka, berättar Fredrik Rubin, ägare av företaget. Min farfar startade Sjöbo Anläggning redan 1936, och Mats, min far driver Sjöbo anläggning idag. Det var där jag började redan som tolvåring med diverse sommarjobb och så fortsatte det tills jag var klar med skolan, säger Fredrik.

Efter studenten ville jag prova något annat och det blev som långtradarchaufför i några år men när jag, 2011 kom tillbaks till ”rötterna” startade jag en enskild firma, Rubins Gräv. Jag började själv men uppdragen växte och jag behövde hjälp, och började anställa personal. Det hela växte ytterligare, och jag anställde så att vi kunde vara hela arbetslag, och även en lastbilschaufför anställdes. 2015 var vi 10 anställda, 2016 blev vi 15 och i september bildades Rubins Gräv i Skåne AB fortsätter Fredrik. Fullt upp att göra – Vi har alltid mycket att göra, så i nuläget söker jag både projektledare och anläggare för ett helt nytt arbetslag. Det är svårt att få tag på utbildad och kunnig personal i närområdet, vilket vår senaste anställning inte minst visar, då den personen är från Gotland och såg vår annons via facebook berättar Fredrik. – Kontoret här på Villagatan införskaffade vi när bolaget bildades och här sköter vi pappersarbetet, förfrågningar och offerter. Maskinhall och verkstad har vi i Östraby. Vi hyr även en tomt här i Sjöbo där vi har lastbilen och vissa containrar, säger Fredrik. Försäljning av matjord, baslager, makadam och stenmjöl ingår även det i firman, vilket vi förvarar i Östraby. Dit kör vi även schakter och liknande om det är av bra kvalité. Övrigt skickar vi till deponi.

Dräneringsarbete

Stort upptagningsområde – Vi har hela Skåne som upptagningsområde gällande standardjobb, men vi är också bra på styrbar borrning och tryckning under vägar vilket bland annat gav oss ett stort jobb i Göteborg förra året, så vi är flexibla just gällande den biten. Bra utfört arbete belönas ju ofta med förfrågningar, vilket känns bra, säger Fredrik. Det är ett bra betyg för Rubins Gräv, men utan bra personal är det svårt, betonar Fredrik – Maskinparken idag hanterar från 3 till 10 ton. Vid behov av större maskiner så hyr vi in dessa, men våra fyra grävare, två hjullastare, traktor, lastbil med släp plus alla mindre maskiner klarar ändå de flesta uppdrag. Med vår egen lastbil kör vi det ”finkorniga” och till det grova hyr vi in den tjänsten förklarar Fredrik.

arbeten vi utför och en stor del i detta har givetvis med personalen att göra och det ska de ha en eloge för. Deras sociala förmåga vid de olika projekten ger givetvis ”ringar på vattnet” och det är nog det bästa betyget man kan få, säger Fredrik. – Framtiden ser väldigt ljus ut, förfrågningarna trillar in, vi söker mer personal som jag nämnde innan, vilket gör att vi kommer att

växa i den takt vi önskar. Då vi också har ett stort miljötänk inom företaget kring exempelvis miljösortering och hela tiden uppdaterar oss i ärendet, ser vi bara möjligheter. Jag brinner själv för trädgård och miljö och genom det ska vi växa in i den kostym som vi här på Rubins Gräv tror är den rätta för oss i framtiden, avslutar Fredrik Rubin.

Bra personal vilket ger ringar på vattnet – Vi utbildar oss fortlöpande för arbete på väg 2 och 3, och har förarbevis på allt och vi har bra kontakter med försäkringsbolagen gällande rivning av exempelvis brandskadade objekt. Idag har Rubins Gräv ett bra rykte genom de

Schaktning för bostad

Färdigställd trädgård av Rubins Gräv

Fredrik vid en av de större maskinerna

PROFFS PÅ MARK & TRÄDGÅRD www.rubinsgrav.se • info@rubinsgrav.se

0722-526522


78

sjöbo www.svenskleverantorstidning.se

En takläggare som ständigt når nya höjder Knut Bengtsson, ägare till Rödde Tak & Fastighetsservice, startade -93 och då med en anställd. Tankarna var att ha något att göra och att inte hålla på så länge, säger Knut. Men efter ett erbjudande om ett större jobb i Lund har åren rullat på, så på den vägen är det, säger Knut, 24 år senare.

– Idag har jag 8 fast anställda, så det gäller att man räknar hem några jobb för att hålla dem igång. Vi kör ju året runt, så det blir en hel del nyproduktion. Vid högsäsong (den varmare delen av året) får vi ibland även hyra in personal, beroende på hur mycket jobb vi får in. Idag är det ju bra tryck inom byggbranschen, så då gör vi allt för att tillfredsställa våra kunder. Vårt upptagningsområde är idag till största del syd/ sydvästra delen av Skåne. Vikten av tätskikt – Det vi gör främst är att när svallen är lagd, klär vi in taket för att klara alla möjliga tänkbara väderförhållanden. Idag är det till 90 % tätskikt (i folkmun förr kallad takpapp) inte att förväxla med underpapp, som vi arbetar med. Då vi till största delen arbetar med lite större projekt så är det tätskikt som gäller. Ofta vid större tak/ byggnader är det idag väldigt platta tak och då är det bästa alternativet för långvarig hållbarhet, berättar Knut.

– Givetvis hjälper vi alla privata kunder som vill ha vår kunskap gällande tak och därtill service. Många referensprojekt – Vi var bl.a. med och gjorde tätskikten till Greenhouse Augustenborg i Malmö genom NCC, berättar Knut. Ett av Sveriges främsta spjutspetsprojekt inom hållbar stadsutveckling. Där har taken olika varianter av gröna lösningar. Förskolan har ett odlingsbart tak, ett av taken har odlingslotter, samt även en växthuskupol, berättar Knut vidare. Andra objekt vi varit med om är Otto Magnussons nyproduktion av lägenheter i Oxie, Nimabs lägenheter i Vellinge m.m. Vi har genom åren gjort mycket arbete till

Nimab, betonar Knut. NCC och Veidekkke har även de varit våra samarbetspartners under lång tid. Jag har även gjort en hel del arbete åt Tetra Pak och efter några års frånvaro där fick vi hjälp av Thages att ta oss in på den marknaden igen. Idag har vi en del jobb till Otto Magnusson Bygg i Malmö, men vi är tillgängliga för alla ovan nämnda entreprenader. Lokalt sett här i Sjöbo kommun är det ju Thages och Nimab som vi har uppdrag igenom, säger Knut. Personalen min viktigaste tillgång – Givetvis hjälper vi alla privata kunder som vill ha vår kunskap gällande tak och därtill service. Det gäller ju att hålla kontinuerlig ingång

på byggen och arbete, vilket även mina anställda är införstådda med och förmedlar de förfrågningar de får så att vi kan offerera. Jag har väldigt lite omsättning på personal, vilket känns bra men man måste vara medveten om att vi producerar för att det ska bli något resultat, säger Knut. Rent bokföringsmässigt har jag hjälp av LRF, vilket gör att jag kan fokusera på offerter, arbetsledning och se till att mina anställda har det bra. Mår de bra, så mår företaget bra, avslutar Knut vår intervju och skyndar vidare till nästa uppdrag.

Ett personligt företag inom kakel och klinker Tessella på latin betyder kvadratisk mosaikbit och jag tyckte det var ett passande namn när jag bildade aktiebolaget Tessela Golv & Kakel berättar Mattias Andersson när vi träffar honom i bostaden i Blentarp. Det skulle kännas behagligt att uttala, men ändå ha en anknytning till det vi sysslar med, så det känns bra, säger Mattias.

Efter skolan började jag att jobba direkt. Jag fick en anställning på Hofterups Livs och trivdes bra där tills jag blev uppsagd -94. Jag hade bara gått arbetslös i 2 veckor innan Hans Nilssons Plattsättning fick reda på detta och Hans, som då hade kommit lite till åren sökte någon som kunde vara hantlangare till att börja med, så jag fick anställning där och på den vägen är det. När Hans avvecklade företaget 2001 så var jag väl inarbetad och startade upp en enskild firma, MA Kakel och hade fördelen att kunna ta med mig ett antal kunder från till min egen verksamhet. Med tiden så växte uppdragen och för att bättre kunna särskilja det privata och arbetet, så bildades Tessella Golv & Kakel 2014, berättar Mattias. Helt ny sten vi är ensamma om – En ny produkt som vi är ensamma om och har agenturen för i Sverige är poolsten från Grekland, vilket vi började med 2015. Jag träffade Janis Papadopulos 2008 när vi behövde lite extra hjälp och vi fortsatte att jobba tillsammans. Det är för övrigt hans fru som jag startade Tessella tillsammans med och hon hade släktingar som arbetade med och hade kontakter för just den här stenen berättar Mattias. – Företaget i Grekland heter Sofikitis, vilket

även staden heter där verksamheten finns. Med deras över 40 år i branschen gällande denna natursten kändes det helt rätt att även införliva denna möjlighet till vår verksamhet, säger Mattias. Just nu har vi fyra kunder som ska ha just denna sten till poolkanter och inklädnad. Det är ju nu säsongen drar igång på allvar och då gäller det att vara med. Det blir ju även bra referenser för merförsäljning. Olika typer av uppdrag – I dagarna har vi avslutat ett Älvsbyhus i Staffanstorp, och ska igång med ett till där. Vårgårdahus har vi gjort en del till och vi har även hjälpt Nimab på ett LSS boende i Södra Sandby. Vidare har jag kontakt med en byggare i Malmö som har avtal med vissa försäkringsbolag, och honom har vi hjälpt i några år så brist på arbete kan man inte säga att det är, och konstigt vore väl det i denna högkonjunktur, i alla fall inom byggsektorn. – Vårt upptagningsområde är idag från Ystad till Helsingborg men merparten av jobben är i Malmöregionen. Vi är idag förutom mig själv 3 anställda och det är i huvudsak badrum som vi inriktar oss på, men givetvis så utför vi alla inom

RÖDDE TAK AB Lilla röddevägen 89, 275 64 Blentarp 0708-78 03 47 info@roddetak.se www.roddetak.se

branschen förekommande arbeten gällande kakel och klinker, men även markstensarbeten betonar Mattias. Våra kunder är i huvudsak byggare, mindre företag och privatkunder. Goda framtidsutsikter – Framtiden ser vi ljust på och vi behöver nog anställa 3, 4 hantverkare till. Dels för att underlätta för egen del, då kan man ju fokusera på att dra in jobb. I dagsläget är det 50 % rent arbete, och övrig tid plus kvällar och helger blir kontorstid, berättar Mattias vidare. 2015 gick jag med i ett BNI team, Malmö Future vilket då främst skapar nätverk men givetvis även arbete. Här fick jag bl.a. kontakt med Byggteamet i Syd

och thegodpeople.se vilka har förmedlat en hel del jobb till oss, vilket vi är väldigt tacksamma för och hoppas att det hjälpt även dem till fler affärer. Det är ju det vi lever på, avslutar Mattias med ett leénde.

Månskensvägen 1, 275 62, Blentarp • 0708-294110 • tessella@blentarp.se


BIOVAC SBR ®

AVLOPPSRENING FÖR SAMLAD BEBYGGELSE

BIOVAC SBR OVAN MARK

BIOVAC SBR NEDGRÄVD

Biovac® SBR reningsverk är våra stora flexibla avloppsanläggningar för upp till 30 000 PE som möter kunderna krav på kapacitet, funktionalitet och lönsamhet. Smart och ekonomiskt alternativ till att ansluta småhus mot kommunalt avloppsnät. Ingreppen i landskapet blir mindre och anslutningsavgiften kan reduceras rejält. Lämpar sig bra för placering i extrema och skyddsvärda miljöer där avloppsreningen måste ske på plats enligt högt ställda krav. För placering både under och ovan mark. Våra nedgrävda anläggningar är de största i sitt segment och erbjuder oslagbar kapacitet på en liten yta. Vi erbjuder fjärrövervakning och 24-timmars serviceåtagande på plats. Produktutveckling, tillverkning och slutmontering av komponenter sker i Norge. Försäljning och installation sköts av Bra Miljöteknik med huvudkontor i Uddevalla. Återförsäljarnät och serviceorganisation i stora delar av Sverige. Vi erbjuder totalentreprenad.

SVENSK GENERALAGENT


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

Hexanova Academy Kompetensutveckling på dina villkor KOMMUNIKATION HR & PERSONAL

VÅRD & OMSORG

LEDARSKAP

JURIDIK

UPPHANDLING

IT

EKONOMI

Bli bättre än dina konkurrenter! Utvecklas i din yrkesroll med oss på Hexanova Academy • Ett stort kursutbud • Uppskattade föreläsare • 5,7 av 6 i genomsnittsbetyg på kurserna Läs mer på:

hexanovaacademy.se

Sommarerbjudande! Nu får du som läsare hela 20% rabatt om du anmäler dig senast 31 juli! Använd rabattkod ”SLT”.

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-3 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-3 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement