Page 1

Här är företagens problemlösare Vårgårdaföretaget Contage har specialiserat sig på en rad olika tjänster. Genom att bolagets kunder outsourcar uppdragen till Contage kan dessa lägga tid och pengar på den egna verksamheten, medan Contage löser oönskade arbetsuppgifter snabbt och effektivt.

Läs mer på sidan 38.

En ledande aktör inom form för platsgjuten betong och ställningssystem PERI grundades 1969 av Artur Schwörer och är idag en av världens största tillverkare av form- och ställningssystem. Det är en familjeägd koncern med huvudkontor i Weissenhorn, Tyskland och det finns mer är 60 dotterbolag och 120 logistikcenter strategiskt placerade runt om i världen. Läs mer på sidan 76.

Nr1 Mars 2017 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Grundaren Lennart Lindblad berättar:

PHILIP TUNBORG

Så bildade jag Autoliv

PROJEKTLEDARE, FÖRETAGARNA

FÖRETAGARNA

Kilometerskatten oroar svenska företagare

Du behöver inte köra lastbil för att drabbas av kilometerskatten. Driver du matbutik eller jobbar i transportbranschen kan du också omfattas av den så kallade kilometerskatten. Läs mer på sidan 4.

Läs mer på sidan 12.

INDUSTRI

Testcenter för samarbetande robotar möjliggör nya tekniska lösningar för svensk industri Nu öppnar ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri. Läs mer på sidan 5.

ENERGI

Biogas kopplad till IoT ger helt nya intäktsmodeller för svenska bönder Sverige har satt målsättningen högt när det gäller fossiloberoende transporter. 2030 vill man uppnå ett fossiloberoende och 2050 vill man uppnå ett nollnetto av växthusgaser. Det är ambitiösa målsättningar och i spåret av dessa har nya aktörer tagit fram lösningar som leder oss i rätt riktning. En av dessa nya innovativa aktörer är NeoZeo. Läs mer på sidan 19.

Stor bilaga:

Danmark 6 UTGÅVOR PER ÅR - 200 000 L ÄSARE PER NUMMER 0513-222 60 info@herbo.se www.herbo.se

Jocke tel. 0705-979212 kontakt@herrljungalager.se www.herrljungalager.se

Din redovisningsbyrå i Vimmerby!

Kontakta oss idag! 035-18 88 00 info@bs-redovisning.se www.bs-redovisning.se


infrastuktur

5

www.svenskleverantorstidning.se

Sjöfartsprojekt för Mälaren till SWEPOS – ett stödsystem Markoch miljödomstolen

för satellitpositionering

Nu har experter inom en rad olika områden utrett Mälarprojektets miljö- och säkerhetspåverkan. Man har kommit fram till att projektet medför störningar i form av bland annat buller och påverkan på fisket. Därför kommer nu Mark- och miljödomstolen att pröva Geodetisk mätning är grundläggande tillåtligheten. vid till exempel projekteringen av ett bygge, vid ledningsarbeten eller när en väg eller järnväg ska anläggas. Modern och effektiv sjöfart kräver bättreIdag farleder än vad Mälaren och Södertälje sker mycket av mätningen medkanal hjälpoch av sluss erbjuda Med en breddning och GPSkan och andrai dag. satellitbaserade system. förlängning av slussen samt muddring i kanalen SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem och i några områden i den nuvarande farleden satellitpositionering i Sverige. i för Mälaren öppnas möjligheten att utnyttja sjö-

fart GNSS på ett mycket effektivt sätt.förFör två är samlingsnamnet dedrygt satellitbaseårrade sedan påbörjades med att och ta fram en systemen GPS,arbetet ryska Glonass euromiljökonsekvensbeskrivning för projektet att peiska Galileo. Uppgiften för SWEPOS är att förbättra säkerheten och framkomligheten för tillhandahålla data från GNSS-satelliterna för en sjöfarten på Mälaren, i första hand till och från mängd olika tillämpningar: Västerås och Köping. Uppdraget från regering Positionsbestämning med centimetertill och•riksdag gavs mot bakgrund av att Mälardai realtidmed för omfattande bland annat len ärmeternoggrannhet en befolkningstät region transportbehov och navigeringoch ochkapacitetsbrist datainsamling för för vägdatabaser järnvägstransporter. Prognoserna för framtida med lägesbunden information. godstransporter visar på behov en förbättrad • Positionsbestämning medav millimetertill transportinfrastruktur för attgenom göra sjöfarten mer centimeternoggrannhet efterberäkning. konkurrenskraftig. • Vetenskapliga tillämpningar som till exempel monitorering av landhöjningen i Sverige. Visar på störningar Experter inom många olika områden har utrett Mälarprojektets påverkan på miljö och säkerhet och slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivningen blir att planerade arbeten innebär avse-

SWEPOS startades i början av 1990-talet av Lantmäteriverket som ett pilotprojekt i samarbete med Onsala Rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola, som också arbetade med permanentbaserade GPS-stationer. – GPS har under de senaste åren blivit användbart i många sammanhang, ett nödvändigt system i modern navigation på land, hav och i luften runt hela världen, såväl som inom geodetisk mätning, säger Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS i Gävle. Stor noggrannhet – En vanlig GPS-mottagare har idag en noggrannhet på fem till tio meter, men ska man ha större noggrannhet måste man få stöd från GPSstationer som finns permanent monterade på ett antal platser över hela landet, berättar Peter Wiklund. Punkternas läge är bestämda med hög precision i Sveriges nationella referenssystem värt minskad risk för olyckor som kan påverka miljön samtidigt som framkomligheten förbättras. Men utredningarna visar också att det blir störningar under genomförandet. Bland annat

SWEPOS® NätverksRTK-tjänst

SWEREF99, och genom att använda SWEPOStjänsterna får även användarna positionen direkt i det nationella referenssystemet. SWEPOS-stationerna är byggda för oavbruten GNSS-mätning på en stabil och väldefinierad position. I dagsläget finns cirka 300 referensstationer över hela Sverige. Infrastrukturprojekt De främsta användarna av SWEPOS system är kommuner, mätföretag, jordbruk samt byggoch anläggningsföretag. SWEPOS är bland annat involverat i projektanpassade lösningar och infrastrukturprojekt för Trafikverket. Ett exempel är byggnationen av den nya motorvägen i Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden. – Vi har gjort en förtätning av GNSSstationer runt Sundsvall för att täcka in behovet och få ett bra stöd för bygget, berättar Peter Wiklund. som buller under anläggningsarbeten och påverkan på fisket i samband med muddring. Nu ska Mark- och miljödomstolen pröva tillåtligheten. Källa: sjofartsverKet.se

Nu överlämnar Sjöfartverket miljökonsekvensbeskrivningen för Mälarprojektet till Mark- och miljödomstolen för prövning.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till

 erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS beräkningstjänst. TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


Ulricehamn

55-57

ledaren Årjäng

58-59

2

www.svenskleverantorstidning.se

2 ledaren innehåll Företagarna har ordet

ledaren

3

www.svenskleverantorstidning.se

Har vi tid att vara perfekta innehåll på sociala medier? Följande innehåll hittar du i Svensk

www.svenskleverantorstidning.se

4

innehåll

Leverantörstidning 3 2014 Jag finns på Facebook men kan för allt i I ett tidigare nummer av Svensk Lever- nummer världen inte kalla mig för aktiv Facebookanantörstidning publicerade vi en artikel om vändare. Däremot får jag flera gånger om dagen svenskarnas användning av sociala medier. Vi meddelanden i mobilen så snart någon av mina presenterade resultaten av undersökningen vänner har lagt upp en bild, www.svenskleverantorstidning.se lagt till en kommen”Svenskarna och sociala medier 2016”, vilken tar eller skrivit ett inlägg. bygger på intervjuer av 3 000 Följande personer från tolv innehåll hittar du i Svensk Det är bilder från en skogspromenad. år och uppåt. Leverantörstidning Det är nummer ett ”Fiiiina du”3 till2014 någon som lagt upp en ny bild på sig själv. Här framgår bland annat att 77 procent av Det är rader om att fröken X har städat alla tillfrågade använder sociala medier och badrummet och bakat en kaka… att hela 58 procent gör det varje dag. De som Jag undrar; är det verkligen den typen av använder sociala medier gör det i genomsnitt 7,1 kommunikation man ska prioritera att både ta timmar per vecka. del av och förmedla om man samtidigt har svårt 7,1 timmar per vecka... Följande innehåll hittar du i Svensk att få tiden att räcka till? Det är en timme om dagen. I en tid då debatten allt Leverantörstidning mer handlar om ett nummer 3 2014 Så klart, hur roligt vore det med sociala ökat tempo i samhället, såväl på jobbet som medier om vi bara använde dem till att förmedla på fritiden, och att tiden för de allra flesta inte väsentlig information? Vi vill ju ha lite roligt i räcker till, att många önskar att dygnet hade 30 tillvaron också och i kontakten med våra vänner. timmar i stället för 24, ställer jag mig frågan; Problemen jag ser stavas press och prestige. är just sociala medier en anledning till att mänHur många känner press över att vara mer niskor i allmänhet har svårt att lägga det dagliga aktiv på Facebook eller Instagram än vad man tidspusslet? egentligen har lust och tid till? Om kompisen har lagt ut tio bilder och kommentarer, och Åter igen; en timme om dagen använder vi sociala medier, och om man då betänker att kate- jag själv bara två, blir mångas reaktion att man Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag måste upp i samma nivå, vare sig man har något gorin medelålders personer – den jag själv ingår terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi att förmedla eller inte. Är det månne därför i – förmodligen drar ner snittet kan man anta att men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när jag får veta när mina vänner har städat sina tidsåtgången är betydligt högre bland exempelvis i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi det börjar grönska och man har hela badrum…? småbarnsföräldrar, studerande med flera, som i ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. regel är de mest aktiva personerna i samhället. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Arbetslusten och glädjen ökar och det Prestige är ett annat begrepp som blir mer När infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Skulle den tid de lägger på sociala medier få dem är härligt när den andan smittar av sig eller mindre ofrånkomligt i sammanhanget. känna sig mindre stressade om de i stället Svärd presenterade regeringens mångmiljardHär i Göteborg undrar vi om denattomdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag bland människor runtomkring. En vän till mig berättade hur han slets upp ur spenderade satsningar infrastruktur terade Västlänkenbetonade verkligenhon kommer att bli av, den på något annat? ansluter mig till de som fylls av energipå svensk sängen klockan åtta en lördagsmorgon av en tjej att man kommer att satsa på sådant som leder men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när han dejtade, tvingades åka ut på picknick där Jag är 46vioch känner att jag befinner mig till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är om huruvida i höst då göteborgarna ska rösta Frågan är om även svensk infrastruktur går det börjar grönska och man har hela tjejen tog en bild och lade ut den på Facebook, mittemellan den yngre generationen som en klok strategi som sikt borgar för ett stärkt skapå behålla trängselskatten eller inte.sådär Västlänken mot en ny vår? Detden känns onekligen så efter härliga sommaren framför sig. näringsliv. Den här typen av satsningar varpå de packade ihop och åkte hem. Förklartill sig allt det som sociala medier kan erbsvenskt ska ju till stor del finansieras via justtagit biltullarna. regeringens besked om att satsa 522 miljarder Arbetslusten och glädjen ökar det i hand med gå och ofta hand just konkurrenskraft Catharina ingen; kompisarna hade lagt ut bilder från sina juda,Elmsäteroch den äldre generationen som kanske När infrastrukturminister kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. är härligt den andan av sig och arbetstillfällen, och presenterade det är sannolikt en av mångmiljardmysiga stunder i det gröna och hon kände inte riktigt förstår storheten med fenomenet. Svärd regeringens 522 miljarder kronor – det börnär onekligen räcka smittar bland människor runtomkring. de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar pressen av att göra likadant… Det gör mig kluven. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon till en hel del när det handlar om att både stärka i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? när Jagde kallar den Här nationella infrastrukturplanen Jag leder jobbar med media och har både studerat att man kommer att satsa på sådant som som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Västlänkenbetonar verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi för ”dengårbästa terade någonsin”. dock Min poäng är att sociala medier i många fall och arbetat till jobb Man och främjar konkurrenskraften. Det ärmed media under hela den period det här i Svensk Leverantörstidning ochsvensk det är infrastruktur Frågan är om även men mer klarhetsatsningar i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när det ökande behovet av dylika och blir ett skyltfönster där man visar upp alla posidå sociala medier har exploderat och mer eller en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt intressant att konstatera mot enatt nydet vår?inte Detenbart känns onekligen så efter i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi efterlyser större mod och ansvarstagande börjar och tiva saker i ens liv, det välstädade hemmet, ens svenskt näringsliv. Den härfrån typen avmindre satsningar har tagit över rollen som normal komhandlar om attdet bygga ut ochgrönska bygga regeringens beskednytt, om attman satsahar 522 hela miljarder ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken berörda parter så att en modern och väl härliga sommaren sig. till 2025. gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft snygga partner, miljöer man vistas i, kläder man munikationsform människor emellan. Ändå har utan också om den attkronor bevara detinfrastruktursatsningar som redan framförfram på skainfrastruktur ju till stor delsåfinansieras via just biltullarna. fungerande småningom och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av köpt. Det uppstår konkurrens och jag kan tänka jag haft svårt att ta till mig konceptet fullt ut. Arbetslusten och glädjen ökar och det finns och fungerar. Drift och underhåll 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka När infrastrukturminister Catharina Elmsäteröverdetill framtida generationer. aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar mig att problemet är extra stort bland de yngre ska i hög grad prioriteras, avspeglas är till härligt när andan smittar siglämnas en helvilket del den när det handlar om att av både stärka Svärd presenterade regeringens mångmiljardska taden lärdom av Dannäratt devikallar nationella infrastrukturplanen där trycket på att synas, att tillhöra, att vara och Låt mig vara tydlig; sociala medier är i det faktum attbland nära halva svensk mil- runtomkring. somnog utveckla infrastruktur. Du läser Man om tycker människor satsningar på svensk betonade hon och oss någonsin”. av infrastruktur den statsgaföranvända ”den bästa Man betonar dock en kommunikationskanal som binder representera något, är högt. fantastiskt, jardregnet ska falladet över detta.Leverantörstidning och det ärmarkatt härjust i Svensk man kommer att satsa på sådant som leder man själva arbetat efter. satsningar det ökande behovet av dylika och Resten ska gå till utveckling samman intressant att av konstatera att det inte enbart rantimodell och konkurrenskraften. Det är människor på ett sätt som aldrig tidigFrågan är om även svensk infrastruktur går Ni till kanjobb läsa vad främjar Lars Redtzer, efterlyser större mod ansvarig och ansvarstagande från infrastrukturen och det handlar Sociala medier binder samman. are varit handlar om atti bygga ut och bygga nytt, klok strategipåsom på siktByggborgar för ett stärktmöjligt. Ett meddelande till en person mot en vår? Det känns onekligen så efter föreninfrastruktur Sveriges berörda parter så att en modernpåoch väl sidan jordklotet, som tidigare endast mångt och mycket omny rälsbunSkapar relationer. andra utan också om att bevara det som redan svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder industrier, tycker i sitt inlägg längre så småningom fungerande infrastruktur den trafik, närmare bestämt Bygger broar. kunde nås med post på en eller ett par veckor, finns och fungerar. Drift och underhåll gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. fram i tidningen. lämnas över till framtida generationer. höghastighetståg. ska Deti ligger heltprioriteras, vilket avspeglas Sociala medier skapar också stress, press och eller ett telefonsamtal för ett antal hundrahög grad och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 522 miljarder – det bör onekligen räcka Tills nästa gång jagvialla Man önskar tycker att ska ta lärdom avgår Dani linje med satsningar andrakronor prestige i en tid då vi som allra minst behöver lappar, nu att skicka på en millisekund i deti faktum att nära nog halva milde aspekter Sveriges Byggindustrier beaktar enoch hel lär delinär det handlar om att både stärka många sköna som timmar i vårsolen! mark och använda oss av –den statsgaländer världentill över det. jardregnet ska falla över just detta. gratis dessutom. Det är inget mindre än en när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om rantimodell man själva arbetat efter.och en utveckling som man givetvis förlängningen innebära kortare Resten ska gå till utveckling av för ”den bästa någonsin”. betonarrevolution dock URBANMan NILSSON det här i Svensk Leverantörstidning och det är Ni kan läsaUTGIVARE vad Lars Redtzer, ansvarig alla dagar i veckan. restider, inte minst mellan landets infrastrukturen och det handlar i Och då har jag inte ens tagit upp problemaska applådera ANSVARIG det ökande behovet av dylika satsningar och intressant att konstatera att det inte enbart för infrastruktur på Sveriges Byggstorstadsregioner. mångt och mycket om rälsbuntiken med näthatet. Bara det är ett ämne för en efterlyser större mod och ansvarstagande från handlar om att bygga ut och bygga nytt, industrier, tycker i sitt inlägg den trafik, närmare bestämt helt annan krönika. Minlängre invändning är denna; motiverar den tid berörda parter så att en modern och väl utan också om att bevara det som redan fram i tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt vi lägger fungerande infrastruktur så småningom på sociala medier det vi får tillbaka? finns och fungerar. Drift och underhåll Tills nästa gång önskar jag alla ÖRJAN PERSSON i linje med satsningar i andra lämnas över till framtida generationer. ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas många sköna timmar i vårsolen! REDAKTÖR länder världen över och lär i Man tycker att vi ska ta lärdom av Dani det faktum att nära nog halva milv förlängningen innebära kortare a mark och använda oss av den statsgaNNa URBAN NILSSON jardregnet ska falla över just detta. EN sca h Äv restider, inte minst mellan landets UTGIVARE rantimodell man självaANSVARIG arbetat efter. L oc N Resten ska gå till utveckling av I TIL d storstadsregioner. EN I Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig INg infrastrukturen och det handlar i ! oNE Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 årg Ansvarig utgivare: 1-2017 30:e Tph för infrastruktur på Sveriges Byggmångt och mycket om rälsbunUrban Nilsson Stefan Carewall industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt Tidningen höghastighetståg. utges Tidningen utgesav: av: fram i tidningen. Prenumerera: Det ligger helt Prenumerera: Hexanova Media Media Group AB Tills nästa gång önskar jag alla Hexanova AB i linje Group med satsningar i andra En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydav Fiskhamnsgatan 2,världen 414 58 58över Göteborg många sköna vårsolen! Fiskhamnsgatan 2, 414 Göteborg Naländer ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsomtimmar text och iolika tecken. I och och lär i N N a E sc h Äv 05 00 N du Telefon 031-719 ocförlängningen Redaktionsledning: med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas a Telefon 05 00 innebära kortare L031-719 Redaktionsledning: Nu k TIL dIN N I I URBAN NILSSON användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på EN 031-719 Fax 05 29 29 inte minst mellan landets gEN restider, Stefan Carewall 031-719 05 17 kodFax 031-719 05 NIN QRStefan 031-719 05läsaren 17 kan scanna in ANSVARIG UTGIVARE E! TId och iCarewall tidningsannonser, där hoN Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg reklamskyltar LÄsa stefan.carewall@hexanova.se RTp a storstadsregioner. m s en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida

ledaren

2 Industri 5-12

Ledaren Bygg 13-15 Företagarna har ordet Infrastruktur 16-18 Infrastruktur

Energi 19-20

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? IT 21-23 Göteborg 24-26 Mölndal 27

Partille 28-29 Alingsås 30-35

Vårgårda 36-41 Herrljunga 42-43 Östergötland 44-53 Mjölby 54-56

2

3

innehåll Ledaren

4-6

Industri Bygg

7-10

2

Företagarna har11-13 ordet Infrastruktur 14

Energi

IT/SäkerhetIndustri Maskin Ledaren Bygg

15

Åland Infrastruktur IT/Säkerhet Industri Bornholm Maskin

30

16-17 har ordet DanmarkFöretagarna 18-29 Energi 31-36

Bygg Mora/Leksand Danmark Energi Västmanland Åland

3

4-6

7-10

2 11-13 3 14

4-6 15 7-10 16-17

37-40 11-13 18-29 41-42 1430

IT/Säkerhet Göteborg 43-44 1531-36 Bornholm Maskin Marks kommun Mora/Leksand 45-47 16-17 37-40 SmålandDanmark Västmanland 48-53 18-29 41-42 3043-44 Borås Åland 54 Göteborg Bornholm Ulricehamn Marks kommun55-57 Årjäng Mora/Leksand 58-59 Småland

31-36 45-47 37-40 48-53

Ängelholm 79-84

Marks kommun Årjäng Småland

45-47 58-59 48-53

Höganäs 85-86

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

Örebro

57-61

Småland 62-67 Halmstad 68-78

Lund 87

Västmanland Borås Göteborg Ulricehamn

41-42 54 43-44 55-57

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Urban05 Nilsson Besök oss gärna på nätet: Örjan Persson 21 med erbjudanden eller mer031-719 information. Kontakta oss om hur Tidningen utges av:du kan använda annons! Tryck:en QR-kod i din www.svenskleverantorstidning.se orjan.persson@hexanova.se www.svenskleverantorstidning.se Prenumerera: Hexanova Media Group AB Pressgrannar prenumeration@hexanova.se Tryck: En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Den enda enda mediepartnern mediepartnern du behöver behöver ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Den du Adress-/namnändring: Pressgrannar Telefon med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Tidningen ansvarar ej för för 031-719 insänt, ej ej05 00 Tidningen ej insänt, Redaktionsledning: a av ansvarar N aNN användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på adressandring.slt@hexanova.se ÄvE Fax 031-719 05 29 u sc h dbeställt beställt material. Eftertryck av text c N o material. Eftertryck av text Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in a Adress-/namnändring: reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, N ILL I Nu k T d N EN Ioch EN I förbjudet, och bilder förbjudet, om om inte inte särskild särskild en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida bilder Ekonomi: kod Ng adressandring.slt@hexanova.se I R N Q TId NE! Besök oss gärna Ansvarig utgivare: medlina@hexanova.se erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur Nr 3-2014 30:e årg på nätet: Lina Akyuz, pho överenskommelse träffats med LÄsa träffats med aRT smöverenskommelse du kanUrban använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se Ekonomi: Nilsson redaktionen. www.hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar Malin Vester Tidningen utges av: Prenumerera: Den enda mediepartnern malin.vester@hexanova.se Hexanova Media Group AB du behöver En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydAdress-/namnändring: Tidningen ansvarar insänt, ejligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Fiskhamnsgatan 2, 414 ej 58för Göteborg adressandring.slt@hexanova.se beställt material. Eftertryck av textmed att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Telefon 031-719 05 00 Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på bilder05förbjudet, om inte särskild Faxoch 031-719 29 Ekonomi: Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, överenskommelse träffats med Lina Akyuz, lina@hexanova.se en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida redaktionen. www.hexanova.se Besök oss gärna på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se Pressgrannar Den enda mediepartnern du behöver Adress-/namnändring:

ISSN 1102-9137

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

ISSN 1102-9137

Tidningsstatistik ABTel. Tel. 08-507 Tidningsstatistik AB 08-507 424924 00 00

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00

ISSN 1102-9137


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Kilometerskatten oroar svenska företagare Du behöver inte köra lastbil för att drabbas av kilometerskatten. Driver du matbutik eller jobbar i transportbranschen kan du också omfattas av den så kallade kilometerskatten.

Vare sig du jobbar inom transportbranschen, driver en matbutik, är pensionerad eller egenföretagare så kommer den föreslagna kilometerskatten påverka din vardag. Den föreslagna skatten innebär att all tung lastbilstrafik ska betala 75 procent mer i kompensation för miljöpåverkan än vad den orsakar. Skatten är avståndsbaserad, vilket betyder att långväga leveranser medför enorma kostnadsökningar för godstrafiken. Vi lever i ett land med stora avstånd och efterfrågan av transporter ökar för varje år som går. Dyrare leveranser innebär högre priser på varor och tjänster, vilket innebär att det är före-tagare på gles- och landsbygd, tillsammans med konsumenterna, som kommer att stå för notan. Producenter av matvaror, medicin, byggmaterial och andra tjänster måste täcka för de enorma kostnader som skatten innebär. Mycket av det som du förlitar dig på i din vardag

Utökat växa-stöd bra för företagen För Företagarna är det ett viktigt politiskt mål att göra det lättare för små företag att växa och anställa. Ett välkommet reformförslag i den riktningen lades nyligen fram av Miljöpartiet och finansmarknadsminister Per Bolund. Miljöpartiet vill utöka växa-stödet – en sänkning av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag som anställer en första person - så att det också inkluderar aktiebolag. Förslaget går ut på att företag som anställer sin första person inte betalar full arbetsgivaravgift på lönen upp till en månadslön på 25 000 kronor under de första tolv månaderna. Istället betalas endast ålderspensionsavgiften. För högre löner betalas full arbetsgivaravgift för delen av lönen som överstiger 25 000 kronor.

kommer därför att bli dyrare och ju längre bort du bor, desto dyrare blir det. När förslaget presenteras i februari kommer vi att få veta exakt hur stora dessa kostnader kommer att bli. För Företagarna – och många av våra medlemmar – är kilometerskatten något som väcker stort engagemang och som kommer att vara en prioriterad fråga under den kommande tiden. PHILIP TUNBORG PROJEKTLEDARE, FÖRETAGARNA

300 000 företag, som i dagsläget saknar anställda, skulle kunna beröras av förslaget. Förhoppningen är att en sådan reform skulle hjälpa till att pressa tillbaka arbetslösheten. Det räcker med att tio procent av de aktuella företagen nappar för att skapa 30 000 nya jobb. Företagarnas medlemsundersökningar visar tydligt att den höga kostnaden för att anställa är ett stort tillväxthinder. Sänkta arbetsgivaravgifter vore därför ett effektivt verktyg för att få företagare att skapa fler jobb. Enligt Per Bolund är reformen en prioriterad fråga i budgetför-handlingarna, men det återstår att

se om Miljöpartiet blir framgångsrikt och hur förslaget sedan ska finansieras. Om ett utökat växa-stöd finansieras genom höjda skatter som drabbar företagandet på annat håll, som till exempel en kilometerskatt på tunga transporter. En sådan skatt skulle slå särskilt hårt mot tillväxten och jobbskapandet i glesbygden.

Problem för företagen när fackförbund ställer orimliga krav Du behöver inte köra lastbil för att drabbas av kilometerskatten. Driver du matbutik eller jobbar i transportbranschen kan du också omfattas av den så kallade kilometerskatten.

Företagarna kommer ofta i kontakt med företag som på olika vis drabbas av fackförbundens orimliga krav. Ett aktuellt fall är Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge i Halland, som startades av Sara Wennerström för sex år sedan. Sedan dess har bageriet vuxit, vunnit priser och blivit ett välkänt turistmål. De anställda har goda villkor; löner i paritet med ett kollektivavtal, tjänstepension, sjukförsäkring och tillgång till olika förmåner. Alla anställda delar på samtliga arbetsuppgifter. Nu kan Sara Wennerström bli tvungen att ändra på bageriets framgångsrika modell. Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) kräver att bageriet ska anpassa sig efter ett avtal som snarare passar stora brödfabriker. Inte nog med det, ett kollektivavtal ska gälla för bagarna, ett annat för personalen i serveringen. Annars hotar facket med blockad. För Sara Wennerström innebär kraven att det kan bli slitningar i personalgruppen och att hon kommer få lägga mer tid på administration, mindre tid till utvecklingen av företaget. Risken

är att kraven leder till att färre bagare kan vara anställda året runt. De ojämna maktförhållanden som i dag råder mellan fackförbund och enskilda småföretagare sätter föreningsfriheten ur spel. Facken brukar försvara sitt agerande genom att hävda att konflikterna i Sverige är så få att de inte utgör något problem. Men redan hotet om att vidta stridsåtgärder ”tvingar” företagen att ingå kollektivavtal för att undvika att företaget lider alltför stor ekonomisk skada. Företagarna anser att rätten att vidta stridsåtgärder måste begränsas i svensk lag.  En proportionalitetsregel behöver införas för att skydda företag som inte vill ingå kollektivavtal men som ändå kan visa att de har schysta villkor för sina anställda. En sådan regel kan utformas på olika sätt men Företagarna menar att den är nödvändig, framför allt för att skydda de mindre ägarledda företagen. När det gäller sympatiåtgärder vill Företagarna att möjligheten stoppas helt. Sympatiåtgärder för att tvinga in kollektivavtalslösa företagare i kollektivavtal måste bli olagliga. Dagens regelverk gör det i praktiken omöjligt även för seriösa företag att stå utanför kollektivavtal, om facken kräver att sådana införs, något som rimmar illa med avtalsfriheten. På sikt äventyrar detta företagsamheten i Sverige. LISE-LOTTE ARGULANDER ARBETSRÄTTSEXPERT, FÖRETAGARNA

PATRIK NILSSON SAMHÄLLSPOLITISK CHEF, FÖRETAGARNA


industri

5

www.svenskleverantorstidning.se

Testcenter för samarbetande robotar möjliggör nya tekniska lösningar för svensk industri

ABB:s YuMi är en samarbetande, innovativ och människovänlig tvåarmad robot med funktioner som kan frigöra mycket stor automationspotential inom industrin. Fotograf: ABB

Sverige är en industrination vars industri står för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Samtidigt hårdnar den globala konkurrensen och för att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs en nyindustrialisering med en väsentligt ökad grad av automation. Robotar som samarbetar med människor, så kallade kollaborativa robotar, kommer i framtiden att bli en mycket viktig komponent för att stärka företagens konkurrenskraft. Denna typ av robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och applikationer som tidigare inte varit möjliga att automatisera. Erfarenheten säger att marknadsintroduktionen av ny och banbrytande teknik ofta tar lång tid på grund av att processer och metoder saknas, både tekniskt såväl som affärsmässigt. Slutanvändarna, det vill säga industriföretagen, ser potentialen, men saknar kunskap huruvida deras behov och applikationer går att lösa med samarbetande robotar.

Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås. Testcentret är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande parter. – All innovation bygger på tätt samarbete mellan kunder och leverantörer och det gäller alldeles särskilt inom digitalisering och automation där utvecklingen går så snabbt nu, säger Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige. Med hela Sverige som upptagningsområde kommer testcentret att utföra koncept- och applikationsutvecklingar för att visa hur och om olika problem går att automatisera med hjälp av samarbetande robotar. Några av de första uppdragen kommer att ske i samarbete med Karolinska Institutet, Astra Zeneca och Volvo. – Nu kommer ’collaborative robotics’ och det är troligen en lika stor möjlighet till förbättrad konkurrenskraft som införande av robotar var för ett tiotal år sedan, säger Robert Larsson. En typisk samarbetande robot som kan nämnas i sammanhanget, och som kommer att användas på testcentret, är ABB:s YuMirobot. Det är en tvåarmad industrirobot med ett användningsområde där människan (tillika operatören) och roboten kan sitta sida vid sida och arbeta i en produktionslinje.

Testcenter för samarbetande robotar öppnar En del av lösningen på detta är det testcenter för samarbetande robotar som nu öppnas i

Ingen säkerhetsbur Denna nya industriautomationstrend, med robotar som lättare kan samarbeta med människan, innebär en tätare interaktion mellan män-

Nu öppnar ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri.

niska och robot. Det betyder också att robotsystemet inte behöver omges av en traditionell säkerhetsbur, så som det ofta ser ut idag, på olika automatiserade produktionslinjer.

– Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar, som kommer att stärka svensk industri, säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen.

Källa: abb.com

Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige. Fotograf: ABB


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

BillerudKorsnäs gör storinvestering i Gruvön Styrelsen för BillerudKorsnäs har nyligen beslutat genomföra den största framtidssatsningen i bolagets historia och en av de största i Sverige de senaste åren – investeringen i en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön. Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Den nu beslutade investeringen om 5,7 miljarder SEK innebär att en ny kartongmaskin byggs vid produktionsanläggningen i Gruvön samt att ombyggnationer görs i existerande massabruk. Kartongmaskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Maskinen kommer att producera vätskekartong, förpackningskartong, food service board och liner. Investeringsprojektet startar omgående och produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019. – Detta är ett historiskt beslut för BillerudKorsnäs. Den stabila marknadstillväxten för vätskekartong och annan förpackningskartong

BillerudKorsnäs genomför den största framtidssatsningen i bolagets historia– investeringen i en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön.

tillsammans med vår världsunika spetskompetens inom området gör oss perfekt positionerade för att tillfredsställa den globala efterfrågan på denna marknad. När vi utvärderat olika alternativ har tillgången till förnyelsebar råvara från hållbart brukade skogar i Norden vägt mycket tungt, säger Per Lindberg, BillerudKorsnäs vd och koncernchef. Ökad efterfrågan Med smarta förpackningslösningar kan fossilberoende, klimatpåverkan och nedskräpning minskas samtidigt som livsmedelssäkerheten

ökar. Efterfrågan på hållbara lösningar växer över hela världen när fler och fler aktörer som varumärkesägare, livsmedelshandel och konsumenter gör medvetna val. Då nuvarande produktionskapacitet vid BillerudKorsnäs anläggningar på sikt inte räcker till för att tillfredsställa den framtida efterfrågan har möjligheten till ny kartongproduktion vid Gruvön studerats ingående sedan 2015. Produktionsstrukturen renodlas Förutom tillväxten inom vätske- och annan förpackningskartong innebär satsningen en reno-

dling av produktionsstrukturen inom koncernen. Nuvarande pappersproduktion i Gruvön kommer successivt att flyttas till andra anläggningar inom koncernen i och med uppstartsperioden för den nya kartongmaskinen, med ambitionen att erbjuda kunderna fullgoda alternativ. Gruvöns produktion av kvalitetsledande fluting kommer inte att beröras av investeringen.

Källa: billerudkorsnas.se

Framgång beror på kunskap och hur den används Cameba har fått sitt namn efter ”de tre vise männen” Caspar, Melchior och Balthasar. Underrubriken till historien om dessa tre män är att de ”sökte och fann”. Cameba arbetar i samma anda.

Klas Holmberg

Vi träffar Klas Holmberg som startade företaget 1992, och han berättar lite om sin egen och företagets historia. – De första åren arbetade bolaget med struktur och managementutveckling. Mellan 1999 – 2003 började jag arbeta med industriell utveckling för företag under 30 anställda. Inte förrän 2003 kommer affärsområdet Rekrytering/Headhunting in i bolaget. Det var efter en förfrågan från Trelleborg AB, att hjälpa dem att hitta en mycket kompetent kvalitetschef. Därefter har Cameba mer och mer börjat arbeta med kompetensförsörjning och företrädesvis som headhunter. Vidare så är jag med i olika styrelser för att stödja företagen i deras affärsutveckling, säger Klas. En bra analys är grunden – Vi försöker förmå företag att på ett strukturerat sätt göra en kompetensanalys om vilka förmågor de besitter och hur de används. Alltså vilka förmågor finns för att skapa de produkter som deras kunder har behov av. – Kompetensanalys bör vara grunden för att utveckla och kunna föra ett bra medarbetarsamtal. Cameba hjälper till med analysen och den externa kompetensförsörjningen som då är rekryteringen.

Kompetensanalys & Headhunting www.cameba.se 046 211 67 30

Vi vet var kompetens finns och vår utgångspunkt är alltid i första hand referensen. Våra kandidater rekommenderas av andra innan v i kontakter dem. Camebas utgångspunkt är, att organisations framgång beror på resursernas förmåga och deras möjlighet att verka vid ett givet tillfälle. Denna utgångspunkt har skapat vår arbetsmetod, utredning - insikt - strategiska val. Kunder och konkurrens Våra kunder är mestadels tillverkande företag, från det lilla familjeföretaget till internationella koncerner. Våra kunder finns över hela världen men vi får alltid uppdragen ifrån Sverige. Sedan kan placeringen vara i exempelvis Kina eller Portugal. Vad gäller konkurrensen så är den oerhört hård, inte minst eftersom det finns alldeles för många aktörer som ”provar på” om det går att tjäna pengar. Cameba arbetar ofta ihop med andra typer av konsultorganisationer inom till exempel logistik, teknik och organisationsutveckling. Detta medför att vi får en bredare ingång i olika verksamheter och därmed lättare hittar den specifika kompetens som våra kunder efterfrågar.

Förståelse i alla led – För att ett företag ska fungera optimalt så har ledningen och chefskapet uppdraget att skapa en syntes av Resurserna: kompetens råvara - kapital. Resultatet blir en produkt som ger en nöjd kund eller en missnöjd kund. Om utfallet är en missnöjd kund så måste man gå tillbaka in i organisationen och se var i processen som man fallerar - se hur resurser används och vilken förmåga de har. Cameba har kunskap om kompetens och hur den kan appliceras i olika processer och verksamheter – att se och förstå helheten. Detta gör att vi tycker att vi på ett adekvat sätt kan föra ett bra samtal med våra kunder och förstår problem och frågeställningar i de uppdrag som vi får. Synsättet är detsamma vid rekrytering: vi måste förstå individen, vi måste förstå kunskapen och vi måste sätta kandidatens kunskap i ett sammanhang. På motsvarande sätt vill vi att kandidaten förstår att sätta sin egen förmåga i ett sammanhang. Vad gäller framtiden så handlar mest om att lära och förstå den snabba utveckling som sker på kunskapsområdet och att föra in den i vår arbetsmetodik. Ständig utveckling är viktigt för oss inom Cameba avslutar Klas Holmberg.

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

Mekanisk verkstad i branschens framkant

På Hellstens Mekaniska AB strävar man efter att hela tiden jobba i branschens framkant, såväl kunskapsmässigt som maskinellt. Det har gett företaget ett mycket gott rykte i branschen som en trogen leverantör av allehanda komponenter till svensk industri.

Rickard Hellsten, VD och delägare på Hellstens Mekaniska AB, berättar att det var hans far Johnny som startade företaget hemma i sitt garage1983. Fyra år senare flyttades företaget till Väderstadsågens lokaler i Väderstad och redan året därpå anställdes den förste medarbetaren. – Sedermera har vi genomfört en nybyggnation som stod färdig för inflyttning 2014. Det har bidragit till att vi hela tiden växer beträffande omsättning, berättar Rickard. Idag sysselsätter verksamheten tolv anställda. Den utgår från ändamålsenliga lokaler med sammanlagt 1 100 kvadratmeter produktionsyta och 240 kvadratmeter kontorsyta. Rickard framhåller gärna den toppmoderna maskinparken som har en mycket hög automationsnivå. – Vår stolthet är en maskin av märket Okuma som har 15 axlar och 48 verktygspositioner, vilket avsevärt minskar våra ställtider. Maskinen har mycket hög kapacitet och kan bearbeta en

mängd olika detaljer. Att ha moderna maskiner är viktigt för att vi hela tiden ska kunna verka i branschens framkant och arbeta flexibelt. Därför investerar vi ständigt i vår utrustning, samtidigt som vi upprätthåller en hög kunskapsnivå i företaget, påpekar Rickard Hellsten. Framtidstro På Hellstens Mekaniska är man hela tiden lyhörda för sina kunders önskemål. – I de sällsynta fall kunden efterfrågar en udda detalj och vi saknar plats eller maskinell utrustning för uppdraget är vår ambition att genast göra nödvändiga investeringar för att kunna tillgodose kundens förfrågan. Det är viktigt eftersom vi konkurerar med lågkostnadsländer, poängterar Rickard som hyser en stark framtidstro beträffande svensk industri. – Vi tror på både oss själva och branschen. Det gäller att upprätthålla en hög kvalitet på det man tillverkar. I längden tror vi att det är detta och inte priset som kunderna kommer att efterfråga, menar han. Årets Företagare 2015 Rickard vill även passa på att framhålla mamma Marie-Louise som är delägare, tillika

ekonomiansvarig i företaget. Han är stolt över det han benämner som det lilla familjeföretaget med de stora musklerna. – Vi tycker att det är viktigt att alla i företaget är delaktiga i allt som berör verksamheten. Då tar var och en ansvar för sin yrkesroll, säger han. Hellstens Mekaniska AB är således en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning, och de anställda utvecklas ständigt via fortbildning och utbildning. Det är ett framgångskoncept som 2015 belönades med att Hellstens Mekaniska

utsågs till Årets Företagare i Mjölby kommun. – Vår ambition är att fortsätta växa och utveckla företaget. Idag lider vi på sätt och vis av lite växtvärk eftersom det är ett problem för hela branschen att få tag i kompetenta produktionstekniker. Här tycker vi att utbildningsväsendet borde kunna göra mer, branschen behöver stark arbetskraft, konstaterar Rickard Hellsten.

Hellstens Mekaniska AB Vallbergsvägen 6, 590 21 Väderstad Telefon: 0142-706 00 Fax: 0142-706 45 www.hellstens-mek.se


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Högt tempo hos ledande träemballagetillverkare VIDA Packaging är en av de ledande tillverkarna av träemballage i Norden. I den gedigna verksamheten, vilken innefattar flera olika anläggningar, produceras allt ifrån lastpallar, pallkragar och plywoodlådor till specialemballage och kabeltrummor.

VIDA Packaging AB är privatägt och huvudkontoret är placerat i Hestra, där man tillverkar pallkragar. I Ryd tillverkas större serier och i Skärplinge tillverkas specialpallar, kragar och lådor. Vi besöker VIDA Packagings anläggning i Vimmerby där det tillverkas 1,2 miljoner pallar varje år. En högkapacitetslinje tillverkar

Platschef Martin Milton

300 pallar i timmen, medan en annan linje gör specialpallar i korta serier. En tredje linje tillverkar standardpallar i långa serier. Pallarna kan fås infärgade, specialhyvlade och tvättade om kunden så önskar. – Här i Vimmerby är vi specialiserade på snabba korta serier, men i stora volymer, förklarar platschef Martin Milton. Snabba leveranser – Kundens beställning kommer dag ett, dag två tillverkas ordern och dag tre levereras den. Alla våra kunder har dock inte så bråttom. För vissa bygger vi lager, men det är våra baskunder som styr utvecklingen. De vill ha snabba leveranser, vilket kräver en bra planering och leveransprecision från vår sida. Det har blivit något av vårt signum, konstaterar Martin. Två storkunder dominerar, cirka 40 procent av produktionen går till dessa. I verksamheten arbetar 30 personer. Automatiseringsgraden varierar, vissa order är på kanske tjugo måttbeställda pallar och görs med bordstillverkning. Fördelen är att man snabbt kan variera storleken på produkten till skillnad från automatiserade linjer som har ställtider att ta hänsyn till. Ständig produktutveckling VIDA Packaging har nio sågverk, vilket gör att man alltid har god råvarutillgång på ISPM15märkt, värmebehandlat virke i kvalitet 6–7sortering, som brukar användas till emballage. – Vår verksamhet bygger på en lång tradition av innovativ produktutveckling i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. Genom att vi

Leveransklara pallar

Automatisk pallspikning

arbetar med utvecklingen hela vägen från skog till slutanvändare, och vidare till återvinning av produkten, får vi en optimal kombination av funktion, kostnad och miljöhänsyn, avslutar Martin Milton.

görare. I Sverige behandlas träet genom värmebehandling.

FAKTA Standarden ISPM 15: Den internationella standarden ISPM 15 är en internationell överenskommelse för att förhindra att allvarliga växtskadegörare sprids med träemballage genom världshandeln. Skadegörare som kan hota skogarna, men även träd i stadsparker och privata trädgårdar. Standarden ISPM 15 står för International Standard of Phytosanitary Measures No. 15. Det är en internationell standard. Många länder kräver att träemballage som förs in i landet ska följa ISPM 15. Sverige och EU kräver också det genom våra växtskyddsregler. Standarden ISPM 15 innebär att träemballage ska vara tillverkat av barkat trä som är behandlat mot växtskade-

Träemballage som omfattas av ISPM 15: Begreppet träemballage är brett och omfattar trä och träprodukter som man använder för att stötta, skydda eller förvara varor. Det kan till exempel vara: - packlådor - boxar - förpackningsaskar - häckar - tunnor och liknande förpackningar - lastpallar - pallboxar och liknande förpackningar samt - pallflänsar - stödjevirke, för att kila fast eller bära upp last

Kvalitet före kvantitet i Abtrax Verktygsmaskiner En av Mellansveriges ledande handlare för plåt- och verktygsmaskiner är Abtrax Verktygsmaskiner AB i Mjölby. Här saluför man ett brett urval av både nya och begagnade maskiner, och det är kvaliteten som alltid kommer i främsta rummet.

Abtrax Verktygsmaskiner köper, säljer och mäklar en mängd olika plåt- och verktygsmaskiner. Man håller en hög omsättningstakt i sin lagerhantering och kan därför hela tiden erbjuda ett brett sortiment av såväl nya som begagnade maskiner. Det är Marcus Johansson som leder verksamheten efter att ha jobbat som anställd i ett företag i Linköping som sålde nya och begagnade industrimaskiner. 2001 tog han över ansvaret för verksamheten kring begagnad utrustning och lade därmed grunden till dagens Abtrax. Samma år flyttades företaget till nuvarande lokaler i Mjölby. Kvalitet till rätt pris Marcus Johansson har lång erfarenhet, närmare bestämt 25 år, av industrimaskiner och har

arbetat med detta över hela Sverige. Han framhåller bland annat IMET:s breda program av sågmaskiner som Abtrax representerar. – Det är ett Italienskt varumärke av hög kvalitet, och det är något som vi förespråkar. Här är kvalitet viktigare än kvantitet. Kvalitet till rätt pris är vår filosofi, säger Marcus bestämt. Abtrax Verktygsmaskiner AB har varit agent för IMET i tio år och man är mycket nöjda med IMET:s höga kvalitet beträffande såväl automatiserade som manuella utrustningar, såsom bandsågar och klingsågar. Andra välkända varumärken man jobbar med är Biko (profilbockning) och danska HM Machinery. Långsiktiga kundrelationer Marcus beskriver Abtrax Verktygsmaskiner AB som ett service- och säljföretag som gärna arbetar med långa relationer till sina kunder. Man lägger också stor vikt vid eftermarknaden. – Vi strävar alltid efter att arbeta nära våra kunder och på så sätt bli en problemlösare kring deras behov av verktygsmaskiner. För oss är det en fördel att vara en förhållandevis liten aktör på en stor marknad, eftersom vi alltid kan jobba med korta beslutsvägar, menar Marcus och

Marcus Johansson nämner att man genom åren har samarbetat med ett flertal stora aktörer, bland andra Sandvik och Mölndals Industriprodukter. Något annat man lägger stor vikt vid i Abtrax Verktygsmaskiner är att regelbundet serva sina maskiner. När något behöver repareras ombesörjer man det snabbt och effektivt. – Framöver kommer vi att jobba ännu mer för att stabilisera våra långa samarbeten ytterligare. Vi bygger långsiktiga kundrelationer och det ska vara en naturlig del i vår kontakt med våra kunder, avslutar Marcus Johansson.

Abtrax verktygsmaskiner AB Kungsvägen 13 595 50 Mjölby Sverige

Telefon: +46 (0)142 - 155 80 Mobil: +46 (0)733-20 75 12 E-post: maskiner@abtrax.com Hemsida: www.abtrax.com


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Eksjöhus bygger ny fabrik Eksjöhus, som ingår i Lindholmsgruppen, är en vital sjuttiotreåring som tillverkat hus sedan 1944. Ambitionen har alltid varit att leverera attraktiva produkter. Vinst har varit mer prioriterat än marknadsvolym. Nu är företaget är aktuellt med en ny volymhusfabrik som byggs i Nifsarp, Eksjö, och som läggs i ett nytt bolag.

– Det som skall byggas i den nya fabriken i Nifsarb är volymkoncept, radhus, parhus, kedjehus, styckehus och lägenheter, berättar Mikael Olsson, VD för Eksjöhus AB. Husen byggs i fabrik så att golv, väggar, innertak, kakling med mera är färdigt vid leverans – Det nya är att vi bygger volymhus med lägenheter i två, tre och fyra plan. Vi kallar detta för generation fyra. Husen byggs i en industriellt fulländad, skyddad miljö och resultatet blir en linjär kvalitet, fortsätter Mikael Olsson. Investeringen ligger på 125 miljoner kronor, betalas med eget kapital och beräknas skapa minst sjuttio nya arbetstillfällen i kommunen. Om fem år räknar man med att leverera ett hus om dagen i den nya fabriken, eller 150 kvadratmeter bostad per dag. Komplett husleverantör Eksjöhus strävar efter att vara en komplett husleverantör som har kontroll över alla moment, från råvara till inflyttningsklart hus. Kostnadsmedvetenhet har alltid varit typiskt för VD Mikael Olsson

ETT HUS FÖR HELA LIVET

BESTÄLL VÅRA KATALOGER!

www.eksjohus.se

Eksjöhus.Man tar allt virke från eget sågverk, vilket ger kontroll på det råmaterial som köps in och förädlas i processen. Med egna lastbilar levereras husen i tid med stor varsamhet. Marknadsläge Marknadsutvecklingen för småhus har varit god. Under 2016 byggdes cirka 11 000 småhus och räknar man in lägenheterna har det totalt byggts cirka 60 000 bostäder. Bidragande faktorer till den goda marknaden är den rådande bostadsbristen, låga räntor och likaså låg arbetslöshet. Sverige har en stark BNP, låg inflation och reallöneökningar. – Det som bromsar marknaden på sina håll är bristen på villatomter i tillväxtkommuner. Där finns mer att göra, konstaterar Mikael Olsson och utvecklar: – Kommuner borde förbereda infrastruktur för villaboende, som man har gjort i till exempel Örebro och Umeå. Undersökningar visar att sju av tio vill bo i eget hus, med den högre livskvalitet som det ger. Man ser emellertid en förtätningshysteri där kommunerna vrider marknaden mot flerbostadshus. Med vår nya fabrik tillgodoser vi det ökade behovet av flerbostadshus.

Starkt varumärke Eksjöhus står för ett entusiasmerande, stimulerande, modernt ledarskap och vill vara en attraktiv arbetsgivare som följer med tiden. Ett ekonomiskt starkt företag skapar trygghet för både kunder och medarbetare. Företaget har fått AAA i ekonomiskt betyg tjugo år i sträck, i en bransch som har varit som en berg- och dalbana. Utslagningar av aktörer har varit legio, ränteavdragen sänkts och momsen höjts från 12 till 25 procent. – Eksjöhus har ett starkt varumärke och bra bemötande mot kunderna, visar de kundenkäter som vi genomför, berättar Mikael. – Vi har som företag bra värderingar och vill överträffa våra kunders förväntningar. Husen har hög standard, genomtänkta planlösningar och håller fullgod kvalitet. Vi slår oss dock inte till ro. Resan är det viktiga, med ständig utveckling, både som företag och som individer. Om man inte utvecklas, avvecklas man. Engagemang och ett bra samspel mellan medarbetare och företagsledning föder en delaktighet och målmedvetenhet som gör att vi räknar med en kraftig omsättningsökning de närmaste åren, avslutar Mikael Olsson.


10

industri www.svenskleverantorstidning.se

Sammanslagning blev stark komponentleverantör inom folierade och fanerade produkter

Carl Rietz vid mantlingsmaskin

Översikt nya hallen

Entreprenören Carl Rietz ville starta eget och såg stora utvecklingsmöjligheter i Göteborgs List & Trä och i Herrljunga Träindustri. Han köpte båda och samlade det bästa från de båda verksamheterna i Herrljunga Träindustri AB. Idag är företaget en stark komponentleverantör av alla typer av folierade och fanerade produkter till byggnads-, möbel- och inredningsindustrin.

Carl Rietz är civilingenjör och arbetade tidigare i ledande positioner i flera bolag. Senast som industriansvarig för Volvo Bussar i Mexiko under fyra år, med ansvar för cirka 1 500 personer och 500-800 bussar per år. – Det handlade om att effektivisera produktionen och skapa ett bättre flöde genom att jobba på rätt sätt, berättar Carl som dock länge funderat på att bli sin egen. Möjligheten dök upp när Göteborgs List & Trä (GLT) och Herrljunga Träindustri AB blev till salu. Carl slog till, köpte båda företagen och initierade en förändringsresa från produktion i båda företagen, för att under första året succesivt flytta verksamheten och samlokalisera den till Herrljunga. I Herrljunga har investerats i en ny lager- och produktionshall på 2 500 kvadratmeter. Alla anställda i Göteborg erbjöds att flytta med, varav ett knappt tiotal valde att flytta, berättar Carl. Kompletterar varandra Båda företagen arbetade med liknande

Robot vid bredmantlingsutrsutningen produkter men på lite olika sätt. GLT hade en mer industrialiserad produktion med längre serier, förmåga att om-mantla på till exempel aluminium, plast och gips, och innefattade även en massivträavdelning, medan Herrljunga Träindustri jobbade mer med kortare serier, efterbearbetning, montering med mera. – De båda verksamheterna kompletterar varandra väl och har gett oss ett breddat kunnande och möjlighet att erbjuda våra kunder en bredare produktportfölj. Vi kan erbjuda folierade och fanerade produkter från lister på 6x6 millimeter till bredmantlande skivor med 1 200 millimeters bredd, samt om-mantling på nästan alla material, till exempel aluminium, plast, gips, MDF, spån, plywood, och massivträ, berättar Carl Rietz. Herrljunga Träindustri AB är idag en stark komponentleverantör till byggnads-, möbel- och inredningsindustrin. Med erfarna medarbetare, hög och bred kompetens och en ändamålsenlig maskinpark, som bland annat innefattar tre

Massivträavdelningen formatsågar, sex hyvlar, nio om-mantlingsmaskiner, ett par CNC-maskiner med mera, servar man ett hundratal kunder, varav ett 40-tal är återkommande avtalskunder. I kundkretsen märks till exempel dörr- och fönstertillverkare, bygghandeln, möbeltillverkare och aktörer inom kök, badrum och butiksinredning. De allra flesta kunderna finns i Sverige, men även Norge och Danmark är viktiga marknader. Stark utveckling Kapacitet, effektivitet, flexibilitet, kvalitet och miljö är ledord i Herrljunga Träindustri AB:s verksamhet. – Vår styrka är vår bredd i kompetens hos våra medarbetare och vår förmåga att kunna erbjuda kundspecifika produkter i nästan vilka profiler som helst.

Sammanslagningen mellan de två bolagen var nödvändig för att denna typ av industri ska kunna finnas kvar i Sverige och kunna möta kundernas höga krav och varierande efterfrågan, säger Carl. – Personalstyrkan i Herrljunga har på ett och ett halvt år vuxit från 20 till 35. Samtidigt har sammanslagningen inneburit att vi arbetar aktivt med att implementera nya arbetssätt, steg för steg ska vi bli mer effektiva. Nya material och typer av förfråganingar kommer hela tiden så det gäller att ständigt ha ett öra mot marken och se till att verka i branschens framkant, avslutar Carl Rietz.

Hudenevägen 34, 524 92 Herrljunga • Telefon: 0513-12095 • Fax: 0513-10443 e-post: info@herrljunga-tra.se • www.herrljunga-tra.se


industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

Professionella arbetsinsatser i besvärliga miljöer På hög höjd, i trånga utrymmen och på andra otillgängliga arbetsplatser krävs både kunskap och tillstånd för ett bolag och dess anställda. När dessa saknas kan MR Teknik & Service spela en avgörande roll. Bolaget är specialister på reparbete, så kallat rope access.

Rope access är samlingsnamnet för arbetsinsatser på svårtillgängliga platser, såsom höga höjder eller trånga utrymmen. MR Teknik & Service är specialister inom området och kan tack vare sin långa erfarenhet och breda kompetens erbjuda professionell hjälp kring allehanda uppdrag. – Vi rycker in och jobbar på platser där ordinarie personal inte kan, vill eller får arbeta. Vi jobbar med hänsyn till både miljö och säkerhet och har genom åren utfört uppdrag för aktörer i en mängd olika branscher, säger Robin Ringqvist, VD för MR Teknik & Service. Vid besiktning hjälper man även sina kunder att köpa in utrustning. Man samarbetar med Aptum beträffande säkerhetsarbete och DBI Sala angående fasta installationer. Höga krav Typiska arbetsmiljöer för MR Teknik & Service kan vara bergrum, industrier, trånga utrymmen och höga byggnader. Driftledaren har även rökdykarutbildning. – Just nu storsatsar vi inom bergrum och tunnelsystem med besiktningar, åtgärder och montage, exempelvis vid avledning av vatten, berättar Robin Ringqvist som gärna poängterar det personliga engagemanget med alla bolagets kunder och samarbetspartners. – Det är mycket viktigt för att vi ska kunna leva upp till de åtaganden vi har genom hela

Arbetsledare Jonathan Tallroth arbetsprocessen och tillfredställa våra kunders specifika krav, behov och förväntningar, säger han bestämt. Många kunder finns inom energi-, bygg- och industrisektorn. Målsättningen är att verka över hela landet och på lång sikt även globalt. Fortum, Stockholm Vatten och Scandinavian Biogas i Huddinge, som renoveras i samverkan med många aktörer, är några exempel på uppdragsgivare. Flexibilitet MR Teknik & Service sysselsätter i dagsläget 25 personer bestående av bland annat industriklättrare, mekaniker, ingenjörer och drifttekniker. Verksamheten är både miljö- och kvalitetscertifierad. – Vi arbetar mycket flexibelt och lösnings-

fokuserat, och utbildar oss kontinuerligt för att hela tiden ligga i framkant, säger Robin Ringqvist som också jobbar med ett tydligt framtidsperspektiv. – Inom några år ska vi ha ännu fler klätterlag som står redo för både långa och korta projekt. Det kommer att öka vår kapacitet ytterligare, inte minst kring uppdrag som ombyggnader,

MR Teknik & Service arbetar med reparation och underhåll. Vi erbjuder kunden stor flexibilitet genom erforderlig kompetens för reparbete så kallat Rope Access. Vi är proffs på platser där ordinarie personal inte vill, kan eller får arbeta. Miljöhänsyn och säkerhet är alltid faktorer i genomförandet av våra uppdrag.

fasadreparationer, glasmontage, fönsterputs, industrimålning och reparationer av balksystem. Arbetsledaren i MR Teknik & Service, Jonathan Tallroth, med ett förflutet som elitidrottare, säljer även klätterutrustning och fallskyddssystem samt utbildar i kurser om klättring i trånga utrymmen. Han planerar dessutom att på sikt även kunna utbilda inom industriklättring.

MR Teknik och Service AB Första Bassängvägen 1, 115 41 Stockholm 08 - 669 56 00 info@mrteknik.se www.mrteknik.se


12

industri www.svenskleverantorstidning.se

Historien om Autoliv Berättad av grundaren Lennart Lindblad Autolivs produkter räddar uppskattningsvis 25 000 liv varje år. Det här är grundaren Lennart Lindblads egen berättelse om hur världens största tillverkare av bilsäkerhetsutrustning blev till.

Min bakgrund är enkel, jag är en bondson uppväxt i Kvinnestad socken, tio kilometer från Vårgårda. Pappa hade vid 16 års ålder emigrerat till USA där min farfar redan hade arbetat ett antal år. 1927 kom han tillbaka och på nyåret 1929 gifte han sig med min mor Anna. Jag föddes i november samma år och växte upp på familjens gård. Jag började således arbeta som bonddräng och därefter jobbade jag bland annat på Vårgårda Armaturfabrik och i järnhandeln CJE. Tillsammans med min bror Stig startade jag sedermera egen firma, ett initiativ som inte slog särskilt väl ut. Vi nappade i stället på ett anbud från ortens VW-representant och sålde de nybyggda lokalerna på Korsgatan. Stig tog över de maskiner vi hade och startade en mekanisk verkstad, medan jag tog över vårt lager och firmanamnet Lindblads Autoservice. Utvecklade produkten Hösten 1955 skulle jag göra en liten biltur till Halmstad och jag ville gärna förbättra säkerheten, speciellt för min fru som ju satt väldigt oskyddad i högersätet med dåtidens vänstertrafik. Jag beställde en säkerhetssele på en annons i tidningen Motor, men monterade den aldrig då den dels var mycket krånglig att ta på, och dels inte såg tillräckligt stark ut. Min bedömning var att en sele borde klara några gånger kroppsvikten för att göra någon nytta. Jag gjorde i stället ett test med selen genom att försöka lyfta en 200 kilos tyngd i den. Den rubbade sig inte nämnvärt innan selen gick i trasor. Att det här var ett område för förbättringar förstod jag då. På bröderna Klingströms bandväveri i Vårgårda fick jag rådet att använda ett Nylonband som de just tagit fram. I Järnhandeln fanns ett halsband för tjurar som hade ett till synes starkt spänne, vilket passade till bandet. Ett test med denna kombination visade sig klara över ett ton i sling, det vill säga utformad som en livrem. Därefter experimenterade jag med olika bältesgeometrier och kom så småningom fram till en konstruktion som vi idag kallar 3-punktsbältet. Det fanns inte pengar för att söka något patent, men detta var dock inte någon förlust eftersom idén redan var patenterad av amerikanen Griswold, men det visste jag inte då. Jag bad Stig att ta fram ett lämpligt ändbeslag för bandet så att vi kunde tillverka kompletta bälten. Jag ringde en tidigare leverantör, Tobiassons Biltillbehör i Borås, och frågade om han var intresserad av säkerhetsbälten. Svaret blev att flera kunder väntade på just detta och han bad mig följa med till Svenska Renault i Stockholm, som var berett att lämna en order om produkten var rätt. Vi fick en jätteorder med tanke på vår blygsamma kapacitet, och på hösten 1956 var vi igång med produktionen. Försäljningen tog fart Under 1957 kom Trafiksäkerhetsverket ut med normer för testning och Statens Provningsanstalt hade byggt en – med dagens mått mätt – primitiv testanläggning i Stockholm. Våra första tester där misslyckades och vi lärde oss snart varför. Vi fick tips av testpersonalen om lämpligare band och andra spännen, och redan året därpå fick vi godkänt. Nu tog försäljningen fart på allvar – inte bara i Sverige, utan i hela Europa, där man uppmärksammat det svenska initiativet med en testnorm som garanterade en viss kvalitet och förhoppningsvis en livräddande produkt. Både produktion och antalet anställda fördubblades de första tre-fyra åren på 60-talet. Vi fick sedermera en bra agent i Schweiz och startade ett eget företag i Tyskland – Gebruder

Lindblad Schwedengurte. Sedan en tid tillbaka var Ford Motor i Stockholm vår kund och vi kunde nu också bli leverantör för Ford-Werke i Köln. Egen testanläggning 1964 byggde vi vår egen dynamiska krockbana – en kopia av den anläggning Statens Provningsanstalt hade. Vi hade bytt lokaler och disponerade nu Kabom-fastigheten på Parkgatan där provanläggningen placerades. Vi var då den enda bältestillverkaren i Europa som hade en egen dynamisk testanläggning och detta gav oss mycket good-will ute hos Europas biltillverkare. Våra krocktester hade visat hur viktigt det var med ett hårt åtdraget säkerhetsbälte för att få bästa möjliga skyddseffekt. Detta framstod som extra viktigt när vi nu gjorde tester med automatiska upprullare i bältena. Jag sökte 1965 patent på en krutdriven försträckare som vi hade testat med gott resultat, men den här utvecklingen tog fart först 1968 då vi inledde ett samarbete med FFV i Eskilstuna. I dag är en försträckare på varje säkerhetsbälte standard. Utan försträckare i säkerhetsbältet skulle Airbagen kunna döda fler än den räddar. 1975 sålde jag företaget till Gränges, som hade blivit ledande på tillverkning av upprullare för bilbälten, men som inte hade egen bältestillverkning. Vårgårdaandan Att starta och bygga upp detta företag hade inte varit möjligt utan skickliga och ansvarskännande medarbetare, samt inte minst en tolerant och hängiven hustru, som fick vara utan sin man två-tre dagar i veckan och ha totalansvaret för hem och tre barn. Autoliv, som sedan 1984 också inkluderar broderföretaget Stil-industri, har alltid burits fram av duktiga och ansvarskännande medarbetare på alla nivåer. Detta bevisades inte minst när fabriken i Vårgårda nära nog totalförstördes av en brand 1995. Trots att detta skedde mitt under semesterperioden var nästan alla på plats dagen efter branden och ställde sig till ledningens förfogande för att om möjligt få igång produktionen igen så att ingen kund förlorades. Detta kallas än i dag för ”Vårgårdaandan”.

Lennart Lindblad

Störst i världen Autoliv är i dag världens största tillverkare av bilsäkerhetsutrustning och har nu cirka 68 000 anställda, fördelade på ett hundratal fabriker globalt. I Vårgårda har Autoliv sitt viktigaste forsknings- och utvecklingscenter med ett imponerande antal ingenjörer och tekniker. Tillverkningen av säkerhetsbälten har sedan länge flyttats ut till ett antal länder med lägre kostnader och idag produceras det i stället gasgeneratorer och andra känsliga produkter för airbags. En ny typ av varselsystem har också satts i produktion senaste året. Det är en typ av kamera som till och med ser i mörker och varnar eller bromsar om föraren är ouppmärksam. I dag forskar man, enligt uppgift med utveckling för självkörande bilar, tillsammans med Volvo och totalt är Autoliv i Vårgårda nu en arbetsplats för cirka tusen personer. Räddar 25 000 liv om året Autolivs produkter räddar, enligt uppgift, mer än 25 000 liv om året. Det blir nästan tre liv varje timme, och sannolikt är det många fler som överlever utan att bli invalider för resten av livet. Det är min förhoppning att Autoliv ska förbli världsledande när det gäller att rädda liv, även i framtidens bilar, och att verksamheten i Sverige och framför allt Vårgårda får fortsätta att växa. Jag vill avsluta med att uttrycka min glädje och stolthet över att få ett officiellt erkännande för mitt arbete genom att tilldelas Polhemspriset 2016. Polhemspriset: diplom med motivering LENNART LINDBLAD


bygg 13 www.svenskleverantorstidning.se

NCC bygger hundra lägenheter i centrala Trelleborg NCC kommer på totalentreprenad för AB TrelleborgsHem att bygga två flerfamiljshus med totalt cirka 100 hyreslägenheter och butikslokaler på gamla bryggeritomten i centrala Trelleborg. Ordervärdet uppgår till cirka 130 MSEK.

De nya fastigheterna uppförs i kvarteret Sparven 1, beläget strax väster om Trelleborg AB:s huvudkontor. De 100 lägenheterna fördelas på två byggnader om vardera fem våningar. De kommer även att rymma två-tre butikslokaler. I området kommer NCC också att anlägga utemiljö med en piazza och parkeringar i anslutning till husen. – Efterfrågan på hyresrätter i innerstaden är stor. Det är därför glädjande att vi tillsammans med NCC får möjlighet att skapa ett helt nytt bostadskvarter på centralt läge i Trelleborg. För

att anknyta till platsen, som Trelleborgs bryggeri en gång huserade på, kommer den gamla bryggerikänslan att återskapas i de nya byggnaderna, säger Pia Jönsson, VD på TrelleborgsHem. – Upphandlingen genomfördes genom att anbudsgivarna fick lämna ett pris för varje producerad bostadsarea. På detta sätt ger det NCC en morot att producera så mycket lägenhetsyta som möjligt, inom givna ramar, i vår färdigprojektering av projektet. Bra för NCC och bra för TrelleborgsHem. En typisk win-winsituation, säger Ulf Öst, affärschef på NCC. Inflyttning 2019 Detaljprojektering av fastigheten påbörjas omgående av NCC. Fastigheten byggs i två etapper. Planerad byggstart för etapp ett är efter sommaren 2017. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in våren 2019. Affären orderregistreras i det fjärde kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building. Källa: ncc.se

NCC kommer att bygga två flerfamiljshus med totalt cirka 100 hyreslägenheter och butikslokaler på gamla bryggeritomten i centrala Trelleborg. Fotograf: Illustration:Syd Ark Konstruera AB.

En kunnig och erfaren resurs för säkra byggprojekt Kjell Alexandersson är ingenjören som efter många år som anställd på GHAB har aktiverat sin enskilda firma Terra Bygg & Konsult. Med sin långa erfarenhet representerar han ett brett koncept av byggrelaterade tjänster – allt ifrån kontrollansvarig och besiktningar till projektering och arbetsmiljö.

Kjell Alexandersson och hans företag Terra Bygg & Konsult erbjuder en bred palett av tjänster inom byggsidan för både enskilda och företag. Kjell arbetar snabbt, har lång erfarenhet, ett utbyggt nätverk, god kontakt med konsulter och underleverantörer, samt en human prissättning på sina tjänster. Certifierad kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) Lagen kräver att alla byggen skall ha en kontrollansvarig. En kontrollplan skall upprättas och den innehåller kontrollpunkter som skall bevakas och följas upp under byggprocessen, så kallad egenkontroll. När bygget är färdigt skall det ske ett slutsamråd. Alla punkter i kontrollplanen skall då vara ifyllda. Slutkontrollen kan utföras av byggherren, entreprenören eller en extern uppdragstagare. När allt till slut är godkänt signeras kontrollplanen och ett utlåtandet upprättas, detta skickas in till kommunens byggnadsinspektör som med ledning av kontrollplan och utlåtande, samt sitt egna besök som underlag, utfärdar ett slutbevis och byggnationen får tas i bruk. – Det finns en specialutbildning för kontrollansvariga och sedan sker fortlöpande fortbildningar. Certifieringen är giltig i fem år, sedan måste

0705-223149 kjell.byggkonsult@telia.com

den förnyas, berättar Kjell Alexandersson. Certifieringen finns i två nivåer. Komplexa uppdrag kräver den högre nivån. Ett exempel på ett komplext uppdrag är Tallholmens nyligen uppförda värmekraftverk i Vimmerby där jag var kontrollansvarig. Projektering När en beställare presenterar ett projekt görs en analys. Vilka projektörer behöver hjälpa till i projektet? El? VVS? Hur ser bygglovsprocessen ut? Behövs ett nytt bygglov? Hur kan den egna personalens kunnande tas till vara på bästa harmoniska sätt? Det är frågor som Kjell hanterar. Besiktningar – Ett besiktningsuppdrag går ut på att man gör en slutbesiktning, där uppdraget enkelt uttryckt går ut på att leta fel i entreprenaden, berättar Kjell. Om större fel upptäcks, får entreprenören rätta till dem och sedan genomförs en fortsatt slutbesiktning. En garantibesiktning utförs två år efter godkänd slutbesiktning. AB04/ABT06 föreskriver dessutom en tioårig funktionsgaranti. – Vid besiktningar kan det behövas en rejäl dos diplomati för att lösa problem och motsättningar. Byggherre och entreprenör kan ha olika uppfattningar om hur avtal och regelverk skall tolkas. Vad har gjorts? Vad fattas? Besiktningsmannen ingår i beställarens organisation och ska vara med i hela byggprocessen. Man kan lägga upp besiktningsförfarandet på lite olika sätt, till exempel att man gör fortlöpande besiktningar för då blir slutbesiktningen enklare. Sammanfattningsvis kan sägas att besiktningsmannens uppgift är att hitta fel i entreprenaden, berättar Kjell.

Vrångatorp 121 598 93 VIMMERBY

Arbetsmiljö Sedan 2011 skall det vid varje bygg-, anläggnings- och installationsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnaren. Kjell Alexandersson tar på sig också denna typ av uppdrag. För att säkra en säker arbetsmiljö skall en arbetsmiljöplan upprättas som beskriver förekommande arbetsuppgifter på en byggplats. Arbetsmiljöplanen är ett levande dokument som kan förändras under projektets gång. – Jag gör en riskanalys och med hjälp av ordnings- och skyddsregler vill man förhindra att olyckor händer. Skyddsronder skall skötas. Jag kontrollerar att det finns en anslagstavla med viktig information på arbetsplatsen och medarbetarna får signera att de tagit del av informationen, berättar Kjell. Kontroll görs också på att personalen har adekvat utbildning för det jobb de skall utföra. Arbetsmiljöplanen skickas in till Arbetsmiljöverket för att de skall kunna kontrollera arbetsplatsen under pågående bygge. Behövs dock inte för mindre projekt. Kjell Alexandersson avslutar med att berätta att han även tar på sig uppdrag inom byggledning, byggkontroll, upprättar bygglovshandlingar, kostnadsberäkningar, byggjuridik, förslagsritningar, enbostadshus, förfrågningsunderlag till anbudsinfordran och som byggtekniskt bollplank.

Kjell Alexandersson

fakta Arbetsmiljö Det är arbetsgivarens ansvar att sörja för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön.Arbetsmiljöverkets inspektion är mer än bara kontroll. Förutom att arbetsmiljön kontrolleras vid inspektionen, är besöken viktiga tillfällen för dialog mellan inspektören, arbetsgivaren och skyddsombudet. Inspektören visar på de arbetsmiljöbrister som finns i verksamheten förklarar vilka riskerna är och vilka regler som gäller. Arbetsgivaren och skyddsombudet får möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas. Källa: Arbetsmiljöverket (www.av.se)


14

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Serneke bygger Campus Eskilstuna

– För att skapa ett levande och modernt campus där vi kan samla all verksamhet under ett och samma tak bygger vi ett nytt campus i centrala Eskilstuna. Dagens avtal med Serneke innebär att byggprocessen nu äntligen kan starta.

Serneke har ingått genomförandeavtal kring det prestigefyllda uppdraget att bygga ett nytt campus för Mälardalens högskola i Eskilstuna. Detta efter att Skanska överklagat tilldelningen av projektet men nekats prövningstillstånd i Kammarrätten. Projektet har ett ordervärde omkring 700 miljoner kronor.

Idag tecknades ett genomförandeavtal mellan Serneke och Mälardalens högskola. Tillsammans med Eskilstuna kommun kommer parterna att skapa ett levande och modernt campus där alla verksamheter samlas på ett ställe. Den nya högskolebyggnaden kommer att uppföras på Hamngatan i centrum där Sporthallen och Vattenpalatset är belägna idag. – Vi har under en längre period sett på Eskilstuna som en av de strategiskt viktigaste kommunerna i Mälardalen att etablera oss i. Vi valde projektet med omsorg – i samråd med vår

projektutvecklingsverksamhet – och önskade en volym och komplexitet som passar vår projektstrategi. Detta kontrakt är ett tydligt bevis på hur starka vi är när det kommer till samverkan inom koncernens olika delar, säger Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg.

fastighetsägande bolaget NYAB för drygt sex miljoner kronor av Eskilstuna kommun. Serneke Projektutveckling kommer att leda utvecklingen av projektet med ambition att avyttra fastigheten till ett fastighetsbolag. Hyresavtalet för fastigheten löper på 20 år.

God dialog Beslutet om tilldelning av projektet överklagades av Skanska, som också lämnat anbud på uppdraget. Förvaltningsrätten gick dock på högskolans linje och nyligen gav Kammarrätten besked om att de inte tar upp fallet till prövning, vilket Skanska begärt. – Det känns extra kul att vinna för att vi lever upp till kundens höga kravställning snarare än lägsta pris. Detta kommer att borga för ett kanonfint samarbete och genomförande. Vi har haft en väldigt god och lösningsorienterad dialog med högskolan och är glada för att de nu äntligen kommer igång med sitt projekt, säger Daniel Åstenius. Serneke förvärvar samtidigt aktierna i det

Står klart 2019 – För att skapa ett levande och modernt campus där vi kan samla all verksamhet under ett och samma tak bygger vi ett nytt campus i centrala Eskilstuna. Dagens avtal med Serneke innebär att byggprocessen nu äntligen kan starta, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH. Byggstart sker efter att bygglov är beviljat, vilket bedöms kunna ske under första halvan av 2017. Under första kvartalet 2017 påbörjas detaljprojekteringen samt vissa förberedande arbeten såsom rivning av befintliga delar. Campus Eskilstuna beräknas stå klart 2019. Källa: serneke.se


bygg 15 www.svenskleverantorstidning.se

Skanska investerar cirka 240 miljoner kronor i nytt kontorsprojekt på Universitetsholmen i Malmö Skanska investerar cirka 240 miljoner kronor i ett nytt kontorsprojekt på Universitetsholmen i Malmö med en total uthyrningsbar yta om 6 500 kvadratmeter.

Kontorshuset Aura kommer med sina sju våningar att ha ett fantastiskt läge med närhet till kommunikationerna på Malmö Central. Huset kommer dessutom att erbjuda olika former av mötesplatser och service. Projektet siktar på att få LEED Platinum-certifiering. Klart 2019 Byggnationen har påbörjats och kommer att färdigställas under februari 2019. I kvarteret uppför Skanska även bostads- och hyresrätter, klara för inflyttning hösten 2018. Tillsammans med bostäderna blir det nya kon-

torshuset Aura en naturlig fortsättning på närliggande Malmö Live och Malmös nya saluhall. Universitetsholmen får samtidigt ett bredare utbud av nya arbetsplatser, bostäder samt en ny förskola. På Universitetsholmen i centrala Malmö har Skanska tidigare utvecklat flera projekt, bland annat Malmö Live och STUDIO. Initierar och utvecklar fastighetsprojekt Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och hyresbostäder. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och hyresbostäder. Källa: skanska.com Skanska investerar cirka 240 miljoner kronor i nytt kontorsprojekt på Universitetsholmen i Malmö.

Kennmarks fixar elen – och larmen Nybyggnation eller renoveringsinsatser – Kennmarks Elfix AB kan alltid stå till tjänst med professionella insatser. Man jobbar med både elinstallationer, projekteringar, larm och data, och tar sig an såväl privata bostäder som kontor och industrier.

– Vi följer alltid upp våra arbeten för att kunden skall vara helt nöjd med resultatet. Vi är också på tårna när det gäller akutjobb.

Kennmarks Elfix AB i Vimmerby utför alla typer av elinstallationer och projekteringar, i samband med både nybyggnation och renoveringar. De är även kompetenta installatörer av data och larm. Företaget har vuxit snabbt, de senaste tre åren har man gått från två till sex anställda. Ägaren Michael Kennmark arbetade som anställd elektriker i 15 år. 2008 startade han en enskild firma efter att ha läst in behörigheten och 2013 var det dags att bilda aktiebolag. – Vimmerby är en liten stad och jag har byggt upp ett brett kontaktnät, berättar Michael. Mycket sker genom personliga kontakter och rekommendationer från nöjda kunder. Ofta räcker ett rejält handslag som bekräftelse på överenskommelsen med kunden. Under senare år har fler och fler företagskunder, fastighetsägare

Projektör Alexander Fransson och VD Michael Kennmark och lantbruk fogats till kundkretsen. – Vi har lång erfarenhet av såväl elinstallationer, ombyggnader som servicearbeten och kan åta oss uppdrag i både bostäder, kontor och industrier, upplyser Michael Kennmark.

Terra

Villalarm utan månadskostnad Kennmarks Elfix erbjuder även effektiva villalarm. Kunden kan få ett larm installerat till ett humant pris, utan att behöva förbinda sig till en månadskostnad som gör tjänsten dyrare i det långa loppet. – Vi har också gjort stora brandlarmsinstallationer till nybyggnationer, ett LSS-boende och en nattklubb, miljöer där brandsäkerheten är vital, berättar Michael och nämner också Vimmerbyhus som är en stor kund, för vilken man har utfört åtskilliga nyinstallationer. Han framhåller i sammanhanget medarbetaren Alexander Fransson som arbetar med projektering av nybyggnationer, liksom det faktum att man kan leverera kompletta ritningar till slutkunden, något som uppskattas.

Ambitiösa – Vi har ambitionen att alltid göra ett bra jobb och vara seriösa och pålitliga, slår Michael fast och betonar att kvaliteten ligger i detaljerna. – Vi följer alltid upp våra arbeten för att kunden skall vara helt nöjd med resultatet. Vi är också på tårna när det gäller akutjobb. Är det akut så är det akut. Då får vi stuva om dagen så att vi klarar uppdraget. Annars ligger vi normalt på en veckas framförhållning. Kennmarks Elfix omsätter idag runt fem miljoner kronor. Om några år hoppas Michael att företaget har vuxit ytterligare så att man kan vara med och räkna på de riktigt stora jobben. – De nuvarande lokalerna räcker till under överskådlig tid. Det mesta arbetet utförs ju ute hos kunden, konstaterar han avslutningsvis.


16

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

En expert på anläggningstransporter och maskintransporter

I Vimmerbyföretaget Uhres Gräv & Transport är man experter på anläggningstransporter och maskintransporter. Stefan Uhre driver företaget som utvecklats mycket starkt sedan starten, och som även säljer både sand och grusmaterial.

Uhres Gräv & Transport är ett transportföretag i nordöstra delen av Kalmar län, med säte i Vimmerby. Företaget utför trailertransporter med sina dragbilar, främst anläggningstransporter och maskintransporter. Man säljer sand och grusmaterial av mycket hög kvalitet. Med hjullastare röjer man snö, lastar och lossar med mera. Företaget har kunder av alla slag, till exempel betongtillverkare, kommuner, lantbruk, anläggningsföretag, golfklubbar och privatpersoner. Började i liten skala Det är Stefan Uhre som driver Uhres Gräv & Transport: – Jag var anställd för att köra mjölk åt ett åkeri, berättar han inledningsvis. – När jag i början av 2000-talet besökte släktingar på västkusten såg jag en grävmaskin som verkade stå oanvänd. Jag kontaktade ägaren, köpte den på studs och startade en enskild firma. Därefter började jag på fritiden utföra diverse grävjobb åt bönderna i trakten. Jag grävde bort stenar, grävde diken och dammar, minns Stefan som sedermera investerade i fler fordon och maskiner. – För att slippa köpa transporter av bandgrävmaskinen köpte jag en lastbil och en trailer, för att själv kunna flytta maskinen. Senare beställde en granne ett väguppdrag, så jag köpte en grustrailer för att också kunna göra den typen av jobb. Servar betongtillverkare Till en början köpte Stefan grus från en privat grustäkt i Hultsfred, och därefter från en

grustäkt i Blackstad. Till slut övertog han hela anläggningen med maskiner och allt. När man grävde sig längre in upptäckte man att täkten saknade humus i materialet vilket gjorde det idealiskt för betongindustrin. Det ledde till att Uhres Gräv & Transport lockade kunder hos flera framstående betongtillverkare, bland dem Finja Betong i Hultsfred som blev en lojal kund. Åt Vimmerby Prefab sköter man leveransen av grus och fyller på just in time. – Dessvärre blev det stopp för täkten 2011 när tillståndet skulle förnyas. Orsaken var att området blivit klassat som ett naturområde. Idag har jag i stället tillgång till grus från en fin täkt i Odensvi, berättar Stefan. Bunkersand till golfbanor Uhres Gräv & Transport utför alla typer av trailertransporter. Man förfogar över både maskintrailer och tipptrailers och kan utföra transporter av industrimaskiner, entreprenadmaskiner, bergmaterial samt grus och jord. – Vi säljer dessutom sand och grus av hög kvalitet, till exempel bärlager, väggrus, singel med mera. Två specialprodukter vi erbjuder är betonggrus och bunkersand. Vår bunkersand ligger på flera golfbanor, bland annat på Västerviks och Loftahammars golfbanor, berättar Stefan Uhre. Han konstaterar att företagets kunder uttrycker att Uhres Gräv & Transport är smidiga och enkla att ha att göra med. – Telefonen är öppen dygnet runt och vi är både snabba och flexibla. Även om de flesta uppdragen sker på ostkusten åtar vi oss uppdrag i hela landet. Vi har kört så kallad skräpfisk från Västervik och Gävle till Rönnäng och Göteborg, berättar Stefan, vars lastbilar är snyggt motivlackerade och väcker uppmärksamhet i trafiken. De har också med framgång deltagit i diverse utställningar. Jag vet hur man servar och reparerar lastbilarna och tycker att det är roligt att ha snygga arbetsfordon. Det tycker min duktiga personal också, avslutar Stefan Uhre.

Stefan Uhre, företagets ägare


infrastruktur 17 www.svenskleverantorstidning.se

Telia slopar roamingavgiften i Norden och Baltikum De flesta av oss vill fortsätta leva våra mobila liv även när vi är utomlands, utan att oroa oss för höga räkningar när vi kommer hem. Den 17 december tog Telia bort roamingavgiften för samtal, sms, mms och surf i Norden och Baltikum. Det innebär att kunden ringer, sms:ar, mms:ar och surfar till samma pris som i Sverige, enligt det abonnemang som kunden har. Det gäller alla mobilabonnemang och mobila bredbandsabonnemang för företag och privatpersoner och både nya och befintliga kunder.

– För att våra kunder ska känna sig fria att använda mobilen precis som hemma när de är utomlands, tar vi nu bort roamingavgiften i Norden och Baltikum som är i topp bland svenskarnas resmål, både bland företagare och bland konsumenter. Det sker automatiskt för alla kunder innan jul då många är på resande fot, säger Hélène Barnekow, vd för Telia Sverige. ”Varit drivande” Det innebär till exempel att om man är i Danmark och ringer ett lokalt samtal, eller skickar ett sms, kostar det inte mer än om man hade gjort det inom Sverige. Detsamma gäller om du surfar. – Telia har varit drivande på marknaden i att göra det billigare och tryggare att mobilsurfa

utomlands. Vi var först ut med att sänka priserna samt införa fast dagspris och kostnadskontroll för mobilsurf utomlands. Nu när två tredjedelar av svenskarna har en smartphone, är det fler som vill ta med sitt mobila beteende utomlands. Man vill kunna googla och använda karttjänster, klara av jobbet och vara fri att arbeta som hemma. Nu gör vi det ännu enklare, säger Hélène Barnekow. FAKTA Kunderna slipper roamingavgiften när de använder mobilen i följande länder: Danmark,

Telia slopar roamingavgiften i Norden och Baltikum. Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Priset för att ringa, sms:a/mms:a och surfa i Norden och Baltikum blir detsamma som hemma i Sverige, enligt det abonnemang som kunden har. Det gäller mottagna samtal, lokala samtal, samtal hem till Sverige, skickade och mottagna sms/mms och surf. Det gäller även samtal mellan länderna i Norden och Baltikum.

Gäller ej samtal från Sverige till utland. Gäller ej samtal, sms eller mms till betaltjänster, dvs tjänster med förhöjd taxa. Det gäller alla mobilabonnemang och mobila bredbandsabonnemang, för både företag och privatpersoner. Det gäller ej kunder med kontantkort. Källa: telia.se

Sverige blir pionjärmarknad för Omocos ”Network-In-a-Box”-lösning NIB(Network-In-a-Box)-lösningen från Omoco lanseras nu i Sverige. Omoco, som drivs av telekomföretaget Vihaan Networks Ltd, står fast vid sin vision om att alla ska kunna vara ostört uppkopplade, oberoende av geografisk position. Med Omocos innovativa installera-det-själv, BTS (Base Transceiver Station) /NIB-lösning finns alla komponenter som behövs för att bygga ett autonomt nätverk i en och samma enhet.

Omoco gör det möjligt för både användare och företag att distribuera sitt eget nätverk, även på avlägsna platser. Lösningen är operatöroberoende och kan lätt integreras med vilket MNO eller VoIP som helst, under bara någon minut. Det är en kompakt hårdvaruplattform som klarar ett komplett GSM-nät och kan fungera som en radio. Omoco ger en garanterad kapacitet och kan anpassas till olika platser som landsbygdssamhällen, urbana företag, avlägsna industrier, lyxhus/egendomar, katastrofscenarier och M2Mkommunikation, samt över industrisektorer. Komplett kommunikations- och nätverkslösning I startskedet har Omocos teknik använts i glesbyggda samhällen med liten eller ingen nätverksanslutning i avlägsna delar av Indonesien, Afrika och Latinamerika. I nästa steg tittar man på urbana tillämpningar för Europa, med Sverige som pionjärmarknad. Omoco har nyligen startat ett samarbete med WX3, som levererar röst- och videotjänster över IP (VoIP) till kunder i Sverige. Tillsammans kommer de att erbjuda en komplett kommunikations- och nätverkslösning till en mängd företag i landet. I samband med PTS beslut att öppna ett 5G-nät är Omoco engagerade i att stötta Sverige i att bli ett FoU-nav för ICT i världen.

Mats Nilsson, konsult, VNL Europe och bistående direktör, Wireless@KTH. Foto: Bhawana Daga Enkla att konfigurera, underhålla och hantera Under invigningen av Urban ICT Arena demonstrerade Omoco sin NIB-lösning som kan

implementeras sömlöst i en organisations ITinfrastruktur. De är lika enkla att konfigurera, underhålla och hantera som en trådlös router. I studentlabbet på KTH hade man suttit upp

Omocos nätverksbox som kommer användas för att testa pågående IoT-projekt, och som var en del av den guidade turen under invigningen. Källa: Omoco


18

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Sernekes mark i Polen blir del av särskild ekonomisk zon

Sernekes mark i Polen blir del av särskild ekonomisk zon. För drygt tio år sedan köpte byggkoncernen Serneke 50 000 m² mark i Golczewo i nordvästra Polen, nära tyska gränsen och hamnstäderna Szczecin och Swinoujscie. Genom beslut av Polens regering kommer nu markområdet, som kallas Sweden Industrial Center (SIC), att inkluderas i en särskild ekonomisk zon vilket möjliggör utveckling av ett industricentrum med förmånliga skattevillkor.

Serneke förvärvade jordbruksmark i Polen för drygt tio år sedan och konverterade den till kontor- och industrimark i en ny detaljplan. Serneke har uppvaktat Polens regering och kommunen i Golczewo för att få igenom en så kallad särskild ekonomisk zon (Special Economic Zone, SEZ), som innebär skattelättnader och lägre sociala avgifter för de företag som väljer att etablera sig i

industriområdet. – Vi såg dessa möjligheter redan när vi förvärvade marken. Tanken, då som nu, är att bygga upp en industripark som kan understödja en stark byggkonjunktur i Sverige. Med de fördelar som en ekonomisk zon skapar och med ett betydligt gynnsammare löneläge kan vi få ned kostnader och leveranstider på byggnadsmaterial. Men en industripark i en särskild ekonomisk zon kommer även att intressera många andra typer av verksamheter, säger Ola Serneke, VD Serneke Group. Skapar 200-300 nya arbetstillfällen Serneke planerar att producera prefabricerade element av stål, betong och trämaterial och leverera till koncernens byggarbetsplatser. Utöver produktionslokaler, planeras det även för kontor för projektörer och konstruktörer inom byggindustrin.

– Vi räknar med att vi, tillsammans med samarbetspartners, kommer att investera omkring 100-200 miljoner kronor i nya produktionsanläggningar under en period om cirka tio år. Detta skapar omkring 200-300 nya arbetstillfällen i Golczewo, säger Ola Serneke. – Vi ska göra detta tillsammans med starka och kända aktörer som också är intresserade av marknaden i Tyskland och Polen, fortsätter han. Långsiktiga fördelar – Serneke fokuserar naturligtvis på den starka svenska marknaden och de stora uppdrag vi har och kommer att få i de tre storstadsområdena. Möjligheten att etablera egen produktionskapacitet i Polen skulle långsiktigt säkra leveranser av viktiga insatsprodukter till våra svenska arbetsplatser. På sikt kan Polen även bli ett intressant land för Sernekes entreprenadverksamhet. Landets ekonomi är stark och de har en stor

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

befolkning med ökande köpkraft och krav på bra boende och infrastruktur, säger Ola Serneke. Fakta: Vad innebär en särskild ekonomisk zon? En särskild ekonomisk zon är ett avgränsat område som en stat inrättat för att ge företag förmånliga villkor. Polens särskilda ekonomiska zoner grundas på lagar inrättade 1994. I dag finns det 14 särskilda ekonomiska zoner i Polen. Särskilda ekonomiska zoner skapades för att: - Understödja ekonomisk utveckling i olika regioner - Hantera postindustriell egendom och infrastruktur - Skapa nya jobb - Locka internationella investeringar till Polen (Källa: A guide to Special Economic Zones in Poland, KPMG, Poland) Källa: serneke.se


energi 19 www.svenskleverantorstidning.se

Biogas kopplad till IoT ger helt nya intäktsmodeller för svenska bönder Sverige har satt målsättningen högt när det gäller fossiloberoende transporter. 2030 vill man uppnå ett fossiloberoende och 2050 vill man uppnå ett nollnetto av växthusgaser. Det är ambitiösa målsättningar och i spåret av dessa har nya aktörer tagit fram lösningar som leder oss i rätt riktning. En av dessa nya innovativa aktörer är NeoZeo.

– De bönder som investerar i egen biogasanläggning som renar metan till bränsle har stora vinster att göra.

NeoZeo förutspår att det kommer bli viktigt att erbjuda kostnadseffektiva biogasuppgraderingsmoduler som är tillgängliga för alla, även mindre lantbruk så att slutanvändare kan köpa biometan till sina fordon direkt från bönderna. Bönderna kan genom detta erbjuda en biogasstation för alla som önskar tanka med biogas. Att uppgradera sin bil till biogas är idag enkelt. Det kostar cirka 10 000 kronor och är en investering som kan räknas hem relativt snabbt, eftersom

NeoZeo har utvecklat en kostnadseffektiv lösning som utnyttjar den stora mängden energi från exempelvis gödsel, gräs och matavfall och omvandlar den till rent biogasbränsle. kostnaden för biogas är ca 20 procent billigare jämfört med bensin. Det kan bli upp till 50 procent billigare om slutanvändaren köper biogasen direkt från bonden.

Freja, 11 år Alla barn som kämpar mot cancer är riktiga hjältar. Stöd barncancerforskningen med 100 kr i månaden så bidrar du till att fler barn överlever sin sjukdom. Bli Barnsupporter idag på barncancerfonden.se

– De bönder som investerar i egen biogasanläggning som renar metan till bränsle har stora vinster att göra, menar Petr Vasiliev, vd på NeoZeo. – Även om de inte startar en biogasstation så kommer de kunna driva alla sina egna transportmedel med biogas, vilket sparar stora pengar för det enskilda lantbruket. Det finns idag flera miljöbidrag att söka som gynnar de lantbruk som vill hänga med och förenkla regeringens ambitiösa satsning mot att nå fossiloberoende 2030. NeoZeos lösning kommer att bidra till att gårdarnas relativa jordbruksavfall för biogasproduktion kan öka från cirka 5 procet av 1,68 TWh år 2013, till den långsiktiga potentialen 76 procent biogas som produceras från jordbruksavfall av 10- 15 TWh biogas som produceras i Sverige 2030. NeoZeos produkt NeoZeo har utvecklat en kostnadseffektiv lösning som utnyttjar den stora mängden energi från exempelvis gödsel, gräs, hönsströ från gårdar eller från avlopps- och/eller matavfall i småstäder och omvandlar den till rent biogasbränsle.

Rå biogas består av en blandning av metan (CH4) och koldioxid (CO2), förutom några andra mindre komponenter såsom H2O, H2S. NeoZeoss utrustning avlägsnar koldioxiden och de andra komponenterna. NeoZeos lösning för biometanproduktion innehåller prekonditionering av rå biogas, till exempel avlägsnande av föroreningar, avsvavling, separation av CO2, separation av H2O och distribution av ren biometan till gasstationer. NeoZeos biogasuppgraderingsmoduler är lämpliga för små och medelstora flöden av biogas som produceras på gårdar och i småstäder och orter, där råbiogasflödet är mellan 10 och 200 Nm3 / timme. NeoZeos app för bönderna Varje lantbruk som använder NeoZeos lösning kommer synas i en app. I denna app kan den som vill tanka biogas få en vägbeskrivning till närmaste lantbruk som erbjuder biogastankning. Tekniken bakom betallösningen är utvecklad i samarbete med ayonds IoT-avdelning (Internet of things), som även utvecklat appen. ayond arbetar sedan tidigare med liknande lösningar för Fortums elbilskunder. Källa: neozeo.com

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


20

energi www.svenskleverantorstidning.se

2016,ett händelserikt el-år, enligt elbolaget Bixias årsrapport 2016 års medelpris för el beräknas hamna på knappt 28 öre per kWh. Det är 35 procent högre än förra året, då elpriset var väldigt lågt. 2016 års elpriser har varierat kraftigt – under våren var det lågt för att sedan stiga under sommaren och hösten, främst på grund av det torra vädret. I juli hade vi tre gånger så högt elpris som året innan.

Till skillnad från 2015, som präglades av hög tillrinning i vattenmagasinen och mycket vindkraft, har 2016 varit ett torrt år med relativt lite vind, vilket påverkat priserna uppåt. – Året inleddes med ganska låga elpriser, då var också den hydrologiska balansen normal, därefter ledde torkan till att den hydrologiska balansen sjönk under sommaren och hösten. En annan orsak till de succesivt stigande elpriserna under året var kolpriset som låg mycket lågt i början på året, men som nådde höga nivåer

under hösten, säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på elbolaget Bixia. Importerat el under hösten Under perioder då nivåerna i de nordiska vattenmagasinen är låga tvingas vi att importera el. – Den el vi importerat under hösten har varit ganska dyr vilket bland annat beror på att kolpriset varit högt och att Frankrike haft problem med sin kärnkraft. Periodvis kan den el som importeras till Norden vara billig, om exempelvis Tyskland har överskott av sol- och vindkraftsproduktion, säger Anders Engqvist. Färre lågtryck ger mindre vindkraft Vindkraftsproduktionen har varit 11 procent lägre än under 2015 trots att vi installerat fler vindkraftverk under året. – Orsaken är att vi inte haft lika lågtrycksbetonat väderläge som vi hade under 2015, även om vindkraftsproduktionen ökade under de sista månaderna. Sammanlagt har vindkraften stått för 8 procent av den totala elproduktionen

i Norden. Sedan förra året har vi i Sverige fler vindkraftverk och en högre vindkraftsproduktion än i Danmark, säger Anders Engqvist. Mer förnybart sänker priset på kort sikt – efter 2020 stiger priset Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren vilket beror på utbyggnaden av förnybar energi och att kärnkraftverket Olkilouto 3 i Finland tas i drift. – Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en förstärkt energibalans fram till 2020. Efter år 2020 räknar vi med att energibalansen försvagas, beroende på stängningen av Oskarshamn 1 samt Ringhals 1 och 2 och dessutom ökad export av el ut från Norden. Ytterligare en faktor som kommer att bidra till prisuppgången efter 2020 är att Tyskland stänger ner sina kärnkraftverk och Frankrike minskar sin kärnkraft, säger Anders Engqvist. Källa: bixia.se Anders Engqvist, chefsanalytiker på elbolaget Bixia.

Nu skrivs ny historia i knutpunkten Kil Värmländska Kil är en knutpunkt, inte bara för järnvägen utan även i elnätet. Nu bygger Ellevio om sin stora station i Kil med smart teknik för framtiden. Stationen är ett viktigt nav i Värmlands elförsörjning.

1849 invigdes det första järnvägsspåret i Kil, som också var den första järnvägen för allmän trafik i Sverige. Nästan 170 år senare är det dags för ny historia att skrivas. Ellevio gör sin största satsning någonsin på elnätet i kommunen

Anders Ekberg, projektansvarig. Fotograf: Ellevio

genom totalrenoveringen av ställverket, som ligger nära järnvägsspåren i de östra utkanterna av tätorten. En investering på närmare 100 miljoner kronor. – Här kommer elen som produceras av vattenkraften i norra Värmland och fördelas vidare ut i elnätet. Vattenkraften är viktig idag och kommer bli än viktigare framöver när vi får in mer väderberoende elproduktion i elnäten, berättar Anders Ekberg som är ansvarig för projektet på Ellevio. Modern teknik Den nuvarande stationen i Kil är byggd på 1960-talet och hela stationsområdet är ungefär lika stort som tre fotbollsplaner. Utrustningen fungerar fortfarande, men har nått pensionsåldern. När stationen nu byggs om sätter Ellevio in modern teknik som ger större möjligheter till automatiska omkopplingar om något fel inträffar. Det innebär färre och kortare strömavbrott för de värmländska kunderna. – Som det är idag måste vi många gånger skicka ut personal om det inträffar ett fel i ställverket. När stationen är färdigbyggd kommer mycket kunna skötas med automatik och direkt från driftcentralen i Karlstad, säger Anders Ekberg. Rekordsatsning Projektet börjar med markarbetet under våren 2017 och ska vara klart under våren 2019. Entreprenör är Vattenfall Services. Det är en del av Ellevios rekordsatsning på elnätet. Under 2016-2019 satsar företaget cirka en miljard för att förbättra det värmländska elnätet, genom vädersäkring och modernisering. Källa: ellevio.se

Ställverket i Kil. Fotograf: Jonatan Björck/Ellevio


it 21 www.svenskleverantorstidning.se

Affärsmodeller med finansieringslösningar stärker organisationers konkurrenskraft En ny forskningsrapport från Siemens Financial Services (SFS) granskar utvecklingen av pay-for-outcomes-modeller. Med dessa modeller är betalningarna baserade på förväntade affärsresultat. Affärsmodeller av typen pay-to-use kommer att fortsätta att spela en viktig roll för att upprätthålla konkurrenskraften och kommer att samexistera med pay-for-outcome.

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som undersöker nya affärsmodeller där man betalar för resultat. Den pågående globaliseringen av handeln fortsätter att sätta press på marknaden och företag blir alltmer intresserade av att noga granska kostnader och effektivitet. Istället för att använda finansieringslösningar där man enbart får tillgång till ny utrustning och teknik, så bygger betalningarna alltmer på förväntad produktivitet eller resultat. Med vittnesmål från företag och branschorganisationer i 13 länder undersöker rapporten var dessa affärsmodeller för närvarande används, den fortsatta tillväxten av samexisterande payto-use-finansieringslösningar samt sannolika utvecklingstrender när vi går mot 2020. Över hela världen befinner sig olika länder i olika skeden på resan mot att börja använda pay-foroutcome-modeller. Forskningen visar att organisationer i USA och Västeuropa tenderar att ha mer diversifierade finansieringsarrangemang än de i östra Europa och Asien. Ökat intresse Studien visar dock att tillgången och intresset för lösningar där en organisation betalar på basis av förväntade affärsresultat ökat avsevärt under de senaste åren. Utfall kan inkludera sådana effekter som ökad tillverkningsproduktivitet, minskad energiförbrukning, lägre kostnad per process, snabbare patientgenomströmning eller minskade föroreningar. Rapporten belyser att organisationer inte längre kan räkna med att deras etablerade maskiner, utrustning och teknik kommer att hålla dem konkurrenskraftiga i ett helt decennium. Som ett resultat så har lösningar som att betala för att använda istället för att äga utrustning, såsom objektfinansiering, vuxit de senaste 20 åren och förväntas fortsätta att växa ännu mer. De fortsätter även att utvecklas och anpassar sig hela tiden till nya tekniktrender på marknaden. Mindre risk Genom att betala för resultatet av teknik snarare än själva tekniken så blir kostnaderna mer transparenta och risken för föråldrad teknik och bundet kapital kan undvikas. Som ett resultat av dessa affärsmodeller kan man upprätthålla sin konkurrenskraft samt erbjuda innovativa lösningar och tjänster till sina kunder. – Att kunna betala för affärsresultat är den senaste utvecklingen inom finansdrivna affärsmodeller inom tillverkning, service, infrastruktur och hälsovård, kommenterar Gunnar Skagerlind, Head of Sales Industry Sweden, från Siemens Financial Services. – Detta är en betydande fördel i en värld där allt snabbare teknikutveckling ökar investeringsrisken.

– Att kunna betala för affärsresultat är den senaste utvecklingen inom finansdrivna affärsmodeller inom tillverkning, service, infrastruktur och hälsovård. Gunnar Skagerlind


22

it www.svenskleverantorstidning.se

Rädslan för robotisering låg i Sverige – 7 av 10 tror inte att digitalisering och robotisering ska leda till att de förlorar arbetet.

Artificiell intelligens, digitalisering och robotar som kan hjälpa eller ersätta människor diskuteras regelbundet i media. Men rädslan för en så kallad robotisering är låg bland svenskarna. Endast en av tio tror att de kommer att förlora arbetet på grund av digitalisering, robotar och ny teknik. Sju av tio tror inte detta. Centric har låtit intervjua drygt 1 000 svenskar som är i arbete och frågat dem om det finns en risk att digitalisering, robotar och ny teknik kommer att leda till att de förlorar arbetet. Svaret är att det tror de inte. Hela 73,4 procent säger att de inte tror att digitalisering, robotar och ny teknik kan leda till att de förlorar arbetet. Endast 8,4 procent av de intervjuade tror på motsatsen. Resterande dryga 18 procent, vet inte. – Rädslan för robotiseringen är mindre än vad vi har trott, säger Klas Bonde, vd för IT-företaget Centric Professionals.

– Vi trodde nog att fler skulle vara oroliga för att bli av med jobbet eftersom det talas mycket om vad artificiell intelligens och digitaliseringen kan göra för företagen nuförtiden. Jag tror dock att många ser digitaliseringen och AI som verktyg för att utveckla de tjänster som redan idag hanteras av maskiner, exempelvis banktjänster och andra webbaserade tjänster. Siffrorna varierar Siffrorna varierar dock beroende på ålder. Yngre människor är mer oroliga för vad teknikutvecklingen kan innebära för arbetet än äldre. I Centrics undersökning säger 13,5 procent av de intervjuade personerna i gruppen 18-29 år att det är möjligt att digitalisering, robotar och ny teknik kommer att leda till att de förlorar arbetet. Det är nästan dubbelt så mycket som intervjupersonerna i åldersgrupperna 30 till 44 och 45 till 65, här säger endast 7,6 procent samma sak. På samma sätt varierar siffrorna beroende på om intervjupersonerna har sin anställning i privat eller offentlig sektor. 10,9 procent av de tillfrågade i offentlig sektor tror att det är möjligt

– I offentlig sektor finns yrken som läkare, lärare, sjuksköterska med flera, som åtminstone i det korta perspektivet känns väldigt svårt att ersätta med en maskin eller robot.

att digitalisering, robotar och ny teknik kommer att leda till att de förlorar arbetet. I offentlig sektor är motsvarande siffra endast 5,1 procent. – I offentlig sektor finns yrken som läkare, lärare, sjuksköterska med flera, som åtminstone i det korta perspektivet känns väldigt svårt att ersätta med en maskin eller robot, säger Klas Bonde, vd för It-företaget Centric Professionals. – Jag kan tänka mig att det är en av anledningarna till att det finns en tydlig skillnad mellan de två sektorerna. Källa: centric.eu

Klas Bonde, vd Centric Professionals.

Svenskarna skeptiska till e-kronan enligt ny undersökning Nyligen öppnade Riksbanken för möjligheten att införa en digital valuta, så kallad e-krona i Sverige. Men konsumenterna är skeptiska - varannan svensk anser att en ny digital valuta inte bör införas medan var tredje inte bryr sig om frågan. Det framgår i en SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto.

Det har gått 20 år sedan de första internetbankerna gjorde sitt intåg i Sverige, i december 1996. För att uppmärksamma 20-årsjubileet och utvecklingen inom området har Tieto låtit SIFO undersöka svenskarnas inställning till framtidens digitala bank- och betaltjänster. Resultaten visar bland annat att nästan varannan (47 procent) anser att Sverige inte bör införa en ny digital e-valuta för att komplettera kontan-

ter. 29 procent anger att de inte bryr sig eller tar ställning, medan endast 9 procent säger sig vara positiva till införandet av en e-krona. – Skulle e-kronan bli verklighet kan Sverige bli det första landet i världen med en egen digital valuta. Initiativet kan bidra till att snabba på utvecklingen av nya digitala tjänster inom området, vilket är positivt. Samtidigt finns en tveksamhet bland konsumenter kring vilket mervärde en sådan valuta kan ge, inte minst i en tid då allt fler alternativa digitala betaltjänster lanseras, säger Charlotta Wark, chef för digitala betalningslösningar på Tieto.

Mobila betaltjänster på frammarsch – majoritet vill ha digitala kvitton Undersökningen visar att mobila betalningstjänster blir allt populärare, men ännu har en bit kvar till de traditionella alternativen som kort och kontanter. När det gäller val av betalningsalternativ i butik säger sig hela 96 procent föredra kortbetalning, medan motsvarande siffra för kontanter och mobilbetalning (ex Swish) är 63 respektive 41 procent. För betalningar över nätet är kort det populäraste alternativet (70 procent), före fakturabetalningar (67 procent) och direktbetalningar via bank (63 procent). När det kommer till kvitton är det allt mer digitalt som gäller – 54 procent av svenskarna säger sig vilja ha ett digitalt kvitto (32 procent) eller både ett fysiskt och digitalt kvitto (22 procent) när de handlar. 41 procent föredrar fortfarande ett papperskvitto i handen. Svenskarna är skeptiska till e-kronan enligt ny undersökning

Charlotta Wark, chef för digitala betalningslösningar på Tieto – Digitaliseringen av bank- och betaltjänster är inne i ett viktigt skede. Utmaningen nu är att skapa användarvänliga system som gör det enkelt för konsumenter och företag att köpa och sälja varor och tjänster, samtidigt som viktig administration, såsom fakturering och inbetalning av moms, automatiseras. Här finns stora samhällsvinster att göra och det gäller att svenska banker agerar snabbt tillsammans med andra aktörer inom det finansiella ekosystemet för att vi ska

kunna fortsätta ligga i framkant för utvecklingen, säger Charlotta Wark. Få använder Bitcoin Undersökningen visar även att trots att en stor andel av svenskarna, 67 procent, känner till den befintliga digitala valutan Bitcoin så är det få som har använt den. Endast 2 procent säger sig ha använt Bitcoins. Källa: tieto.com


it 23 www.svenskleverantorstidning.se

Facebook dominerar och Twitter tappar – så använder vi sociala medier 2016 Svenskarna gillar sociala medier och användningen fortsätter att öka. 77 procent av alla internetanvändare använder sociala medier, och vi lägger allt mer tid på det. Facebook är fortfarande populärast och fortsätter att öka i alla åldrar utom bland de under 16 år. Där är i stället Snapchat och Instagram populärast. Twitter tappar däremot användare. Det visar rapporten ”Svenskarna och sociala medier 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Rapporten är ett utdrag ur den kommande årliga rapporten ”Svenskarna och internet”.

I dag är det 77 procent av alla internetanvändare som någon gång använder sociala medier och 58 procent som gör det varje dag. De som använder sociala medier gör det i genomsnitt 7,1 timmar per vecka vilket är en ökning med 40 minuter sedan förra året och nästan 50 procent under de senaste tre åren. Allra flitigast är de unga kvinnorna mellan 16-25 år som ägnar cirka 12 timmar i veckan åt sociala medier.

Kik och Reddit nya tjänster i undersökningen För första gången ingår även chattjänsten Kik och den sociala nyhetssidan Reddit i undersökningen. 10 procent av internetanvändarna använder Kik. Vanligast är tjänsten i åldern 12-15 år där 59 procent är användare. Från 26 år och uppåt är det bara 4 procent som använder Kik. Reddit har betydligt fler användare bland män än kvinnor. 14 procent av männen har någon gång använt Reddit, medan motsvarande siffra för kvinnor bara är 2 procent.  

användning sjunker med åldern. Noterbart är ändå att kvinnor över 76 år som använder sociala nätverk gör det i genomsnitt 4 timmar per vecka. Svenskarna och sociala medier – en del av Svenskarna och internet Svenskarna och sociala medier 2016 är en del av IIS årliga undersökning ”Svenskarna och

Kvinnor mer aktiva än män En större andel kvinnor än män använder sociala medier. Kvinnorna dominerar på Facebook, Instagram och Snapchat medan det är en högre andel män som använder Twitter, Linkedin och Reddit. Kvinnor ägnar också mer tid än män på sociala medier, i genomsnitt 7,8 timmar per vecka jämfört med männens 6,3 timmar. Män över 36 år lägger ungefär lika mycket tid per vecka oavsett ålder medan kvinnornas

Så många använder de olika sociala nätverken: Facebook – 71 procent Instagram – 44 procent Linkedin – 26 procent Snapchat – 25 procent Twitter – 18 procent Kik – 10 procent Reddit – 8 procent 5,5 miljoner svenskar använder Facebook Användningen av Facebook fortsätter att öka och har gjort så sedan mätningarna började 2011. 71 procent använder Facebook, att jämföra med 70 procent förra året. Det innebär drygt 5,5 miljoner svenska användare. Drygt hälften av alla internetanvändare är på Facebook varje dag. – Facebook har gått från att vara en social medietjänst till att vara mer eller mindre ett måste, en del av infrastrukturen för kommunikation på nätet, säger Pamela Davidsson som är statistikansvarig på IIS. Störst andel användare finns i gruppen 16-25 år där 94 procent använder Facebook. Den enda grupp där användandet minskar är bland ungdomar under 16 år. För två år sedan var det 83 procent av 12-15 åringarna som använde Facebook, men idag är den siffran nere på 67 procent. Twitter minskar för första gången Efter att ha ökat stadigt sedan mätstarten 2011 minskar användningen av Twitter; från 22 procent förra året till 18 procent 2016, vilket är en tillbakagång till samma nivå som 2013. Det är första gången det syns en tillbakagång för ett socialt media i undersökningen överhuvudtaget. Mindre än hälften av de som besöker Twitter skriver något själva och bara 3 procent av Twitterbesökarna twittrar dagligen. Snapchat är oumbärligt för tonårstjejerna Snapchat är ett av de sociala medier som ökat mest i Sverige sedan 2015 (från 21 till 25 procent). Här skiljer sig användningen dock mycket åt beroende på åldersgrupp. Bland tonårstjejer är användningen skyhög. – 92 procent av gymnasietjejerna använder Snapchat varje dag. Det är den högsta dagliga användningen av en tjänst som vi någonsin uppmätt, säger Pamela Davidsson. De äldre användarna har inte hittat Snapchat och det är fortfarande sällsynt med dagliga användare över 35 år. Upp till 25 år är det minst 75 procent som använder Snapchat, men över 56 år finns det nästan inga användare alls.

Pamela Davidsson som är statistikansvarig på IIS. Foto: Sara Arnald

internet” som släpptes den 10 november. Svenskarna och internet baseras på IIS egen primärdatainsamling som undersöker svenskarnas användning av internet. Totalt intervjuades 3 000 personer från 12 år och uppåt under perioden februari-april 2016. Källa: iis.se


24

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Ökad efterfrågan hos ledande maskinuthyrare Stavdal är en av landets ledande aktörer när det gäller maskinuthyrning. Med en komplett och modern maskinpark, i kombination med en rad andra tjänster för byggoch industriarbetsplatser, blir Stavdal en helhetsleverantör utöver det vanliga.

Stavdal finns representerat via sammanlagt 18 hyrcenter på totalt tolv orter i Sverige och Norge. Ett av dem ligger på Stigs Center i Göteborg där vi träffar Robert Carlsson som driver anläggningen med ett tioårigt förflutet i branschen. Han beskriver Stavdal som en helhetsleverantör av maskinutrustning och relaterade tjänster, såsom etablering av ställningar, fallskydd, byggström och utbildning till arbetsplatser inom bygg, industri, anläggning och evenemang. – Här i Göteborg har vi två hyrcenter, ett i Sisjön och ett här på Stigs Center. På Exportgatan har vi vårt stora projektcenter där vi har bodar, liftar, byggmaskiner, ställning och fallskydd. En komplett lösning för våra stora kunder, helt enkelt, berättar Robert. Från skruvdragare till hjullastare Stavdals anläggning på Stigs Center innefattar både lager och kontor på en sammanlagd yta av 2 000 kvadratmeter. Man erbjuder uthyrning av – som Robert uttrycker det – allt ifrån skruvdragare till hjullastare, och som kund hos Stavdal kan man alltid vara säker på att maskinen man hyr håller högsta klass.

– Våra ledord på Stavdal är Personlig, Kompetent, Handlingskraftig och Fräscha maskiner. Vi vänder oss till kunder i hela Göteborgsregionen, såsom byggföretag, hantverkare, rivare, håltagare och installatörer, säger Robert Carlsson. Utbildar Robert framhåller att Stavdal vill vara det personliga hyrcentret. Öppettiderna är generösa och man förfogar över två egna budbilar i Göteborg som dagligen transporterar olika utrustningar till bolagets kunder. Vid behov används externa budtransportörer för att nå kunderna snabbt. Stavdal hyr inte bara ut, utan erbjuder även utbildning. – Vi har liftutbildningar, ställningsutbildningar, Heta Arbeten, Arbete på Väg med mera. I regel rör det sig om endagskurser, informerar Robert Carlsson och påminner avslutningsvis om att det även bedrivs en järnhandel i samma byggnad.

MÄNNISKAN & MASKINEN Vi vet hur snabbt en hantverkare kan behöva komplettera med en maskin, lift eller annan utrustning. Det spelar ingen roll om det rör sig om en komplett maskinpark, en utbildning för hela personalen eller en skruvdragare. Kom till oss på Stigs Center! Vi hjälper dig hitta rätt, det är det vi kallar Människan & Maskinen. Stavdal AB, Backa Strandgata 2 | Uthyrning: 031-50 59 90 | goteborg.stigscenter@stavdal.se Samtliga hyrcenter hittar du på www.stavdal.se


göteborg 25 www.svenskleverantorstidning.se

Komplett logistikpartner för hälso- och sjukvårdssektorn Hälso- och sjukvårdssektorn har i Medical Log Point en trogen och pålitlig logistikpartner. Bolaget står för ett komplett försörjningssystem som ger kunden full kontroll på hela flödet. – Med vårt koncept i ryggen minskar man sina kostnader och förstärker kassaflöde och kundservice, säger Torleif Möllerström, vd och huvudägare av Medical Log Point.

Medical Log Point – eller MLP som man allmänt säger – har sitt ursprung i apoteksdistributören Tamro. När ett finskt riskkapitalbolag köpte upp en del av verksamheten bilades bolaget OneMed som är en grossist inom hälsa och sjukvård. 2009 köpte i sin tur Torleif Möllerström ut en del av den verksamheten och bildade Medical Log Point AB. Kontor och 1 600 kvadratmeter lager finns i Hisings Kärra, och härutöver finns ytterligare 2 300 kvadratmeter lageryta i Hisings Backa. Minskade kostnader Medical Log Point tar hand om hela logistiken för hälso- och sjukvårdsprodukter. – Vi är ett nordiskt centrallager för våra uppdragsgivare och lagerhåller en mängd olika produkter inom medicintekniskt förbrukningsmaterial. Med dagliga avgångar till kunder i hela Norden blir vi en komplett logistikpartner med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet, säger Torleif Möllerström. Det rör sig med andra ord om kompletta logistiklösningar, ett fulländat försörjningssystem, vilket tas fram i ett nära samarbete med kunderna. – De erhåller full kontroll samtidigt som de optimerar sin egen lagerhållning, minskar sina kostnader och förstärker kassaflödet, framhåller

Torleif och nämner begrepp som leveransprecision och kostnadskontroll, vilka genomsyrar alla delar av verksamheten. MLP fokuserar på att hela tiden hålla utlovade leveranstider och kan även transportera i en obruten kylkedja när uppdraget så kräver. Några av de uppdragsgivare som Medical Log Point samarbetar är bioMerieux, Sanicare, AST Medical, Medic24, Spox Medical, Anatomix och Real Stevia. Skräddarsydda lösningar I Medical Log Point har man lång erfarenhet av kvalificerad tredjepartslogistik inom hälsa och sjukvård. Hög kunskap och kompetens borgar för hög kvalitet på de tjänster man erbjuder. – Vi bygger vårt logistiksystem på marknadens standardlösningar för att nå kostnadseffektivitet, men kundanpassar tjänsterna där det krävs. På så sätt skräddarsyr vi vårt erbjudande för att leva upp till våra uppdragsgivares behov. Våra uppdragsgivare kan genom att köpa vårt logistikkoncept i stället koncentrera sig på sin kärnverksamhet, säger Torleif Möllerström. Verksamheten sysselsätter i dagsläget ett tiotal anställda och är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden 9001 och 14001.

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)

Nordisk lösning för logistikNordisk lösning för logistikkrävande produkter krävande produkter Mobil: +46 (0)70 521 57 65 Växel:+46 +46(0)70 (0)31521 159960 Mobil: 57 65 • Växel: +46 (0)31 159960 e-post:torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com e-post: torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com www.medicallogpoint.com www.medicallogpoint.com


26

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring värme och kyla Industriella lösningar för kyla och värme är företaget VästTeknik AB:s specialitet. Med ett koncept som innefattar allt ifrån installation och renovering till service och underhåll vänder man sig till uppdragsgivare i ett flertal olika branscher.

Det är två erfarna herrar som driver VästTeknik AB. Martin Söderqvist startade företaget 2008 tillsammans med kollegan Martin Andersson efter att tidigare ha varit arbetskollegor i branschen under många år. Det fanns med andra ord gott om erfarenhet att bygga bolaget på och utvecklingen i detsamma har varit god. Idag sysselsätter verksamheten sex anställda och utgår från nya lokaler med kontor, lager och verkstad. Tre tekniker jobbar uteslutande med nyinstallationer medan två personer sysslar med service och underhåll.

Miljöfokus Industriella lösningar för kyla och värme är VästTekniks specialitet. – Vi jobbar med industriella kyl- och frysanläggningar, klimatkyla, värmepumpar, värmeåtervinning, ventilation och luftkonditionering. Vårt koncept spänner över allt ifrån installation och renovering till service och underhåll av till exempel kyl- och frysrum eller större värmepumpar i en fastighet, berättar Martin Söderqvist. Det rör sig med andra ord om ett helhetskoncept, exempelvis när en kund vill få ner sin energiförbrukning och därför behöver byta ett aggregat. Då kan VästTeknik hjälpa till med att ta fram en helt ny lösning, men också installera en CO2-lösning på en befintlig maskin för att åstadkomma en bättre verkningsgrad och minimera miljöpåverkan. – CO2 är betydligt mer miljövänligt än traditionella köldmedel. Miljötänkandet spelar en central roll för oss i allt ifrån projektering till konstruktion, påpekar Martin Söderqvist. Certifierat och godkänt Kundkretsen består av industrier, såsom läkemedels-, tillverknings- och livsmedelsindustrier, fastighetsägare, kommuner och landsting i västra Sverige. Man har dock utfört uppdrag på andra orter i Sverige och även utomlands. VästTeknik har bland annat tecknat avtal med Göteborgs Energi och Chalmers Fastigheter. Ingemar Johanssons Chark är en annan kund för vilka VästTeknik sköter underhåll, styr- och reglerteknik. – Just nu genomför vi en nyinstallation av kylrum och kylbänkar i köket på Alingsås Lasarett, vilka kopplas samman med en styr- och regleranläggning, berättar Martin Söderqvist och nämner i sammanhanget andra uppdragsgivare som Akademiska Hus och Fiskhamnen i Göteborg. Genom åren har man även arbetat med ett flertal hotell, bland andra Marstrands Havshotell där man har installerat både värme och kyla. – Vi är certifierade för arbete med kyla och godkända för provtryckning av Swedac. Vi förfogar över egen utrustning för detta, och faktum är att vi är en av få aktörer i Sverige som är godkända för tryck med 140 bar, berättar Martin Söderqvist som har all anledning att blicka framåt med tillförsikt beträffande VästTeknik AB:s verksamhet. – Efterfrågan på våra lösningar ökar, så vi lär inom en inte alltför avlägsen framtid behöva nyanställa en installatör och en servicetekniker, avslutar han.

Telefon: 031-760 24 21 | Mail: info@vastteknik.se | Hemsida: www.vastteknik.se | Adress: Tagenevägen 12 - 422 59 Hisings Backa


mölndal

27

www.svenskleverantorstidning.se

We bring plastics to life

– Vi tar fram verktyg och detaljer utifrån våra kunders ritningar och kan jobba i ett flertal olika material.

VD Mario Donatella

Allt som kretsar kring plast. Så sammanfattas verksamheten i Talent Plastics AB. Bolaget består av åtta kvalitetsmedvetna företag som tillsammans representerar ett synnerligen brett koncept, vilket innefattar allt ifrån idé, design och formgivning till formsprutning, extrudering och konstruktion. Det gäller inte minst Talent Plastics Göteborg AB.

Talent Plastics består av åtta tillverkande bolag – sex i Sverige och två i Estland – som tillsammans företräder bolagets starka koncept kring plastbearbetning med kompletterande verksamheter. Det handlar om tillverkning av produkter och delsystem med komponenter i termoplast, i huvudsak på uppdrag av nordeuropeisk industri. Formsprutning, extrudering, bearbetning, inbyggd elektronik, montering och konstruktion ingår i den samlade verksamheten, där det stora bolagets höga kapacitet förenas med det lilla företagets flexibilitet och nära kundrelationer.

Helhetsansvar Vi besöker Talent Plastics Göteborg AB där man fokuserar på extrudering av termoplast, strängsprutning samt legotillverkning. Här träffar vi VD Mario Donatella som berättar att företaget har sina rötter i mitten av 60-talet då Profilspecialisten i Västra Frölunda bildades. Efter kontinuerlig utveckling såldes företaget 1997 till ITAB Plast som sedermera sålde det vidare till Talent Plastics. Mario framhåller extruderingstekniken med vilken man tillverkar komplicerade profiler och produkter. – Vi tar ett helhetsansvar kring såväl utveckling, konstruktion och provverktyg som efterbearbetning och annan verifiering. Vi tar fram verktyg och detaljer utifrån våra kunders ritningar och kan jobba i ett flertal olika material, berättar han och framhåller i sammanhanget bolagets höga kompetens. – Vi jobbar med fräsning, borrning, girning, stansning, märkning och så vidare. Med det stora kunnande vi besitter kring såväl tillverkningstekniker som material kan vi alltid leva upp till våra kunders högt ställda krav kring perfektion och kvalitet, säger Mario Donatella. I framkant Talent Plastics Göteborg AB erbjuder också co-extrudering, eller strängsprutning, då man sammanfogar flera skikt av olika material för olika ändamål. Beträffande legotillverkning kan man tillverka exempelvis rör, profiler och slangar i alla möjliga dimensioner och för varierande användningsområden. – Här har utvecklingen gått snabbt framåt under senare år. Förr handlade det alltid om lösningar i plåt, aluminium och gummi i dessa sammanhang, men numera är det allt fler som inser att plast har många fördelar i jämförelse med traditionella material, säger Mario Donatella och nämner till exempel reducerad vikt och lägre kostnader som tydliga exempel. I sin strävan efter att alltid kunna tillmötesgå sina kunders önskemål tillverkar man även sina egna verktyg för användning i produktionen. Det breda konceptet gör att Talent Plastics Göteborg AB attraherar kunder i ett flertal olika branscher. – Vi strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten. I den här branschen är det viktigt att hela tiden hålla sig i framkant, avslutar Mario Donatella.

Adress Talent Plastics Göteborg AB Bangårdsvägen 45 428 36 Kållered Tel: 031-7952000 www.talentplastics.se


28

partille www.svenskleverantorstidning.se

En 100-årig tillverkare av svenska flaggstänger av högsta kvalitet Säkerligen har du sett produkter från detta 100-åriga företag utan att veta vem tillverkaren är. Strömblads är namnet på det anrika företaget som tillverkar och säljer flaggstänger och tillbehör i Partille strax utanför Göteborg.

SLT träffar nuvarande ägaren Håkan Pilcrantz som berättar om Gustav Strömblad som startade företaget. Gustav var en entreprenör ut i fingerspetsarna och dessutom uppfinnare som bland annat uppfann och tillverkade mattpiskställen som tidigare var en vanlig syn på gårdarna utanför hyreshus. Han var även först med att ta fram en speciell toppkula i handblåst glas för flaggstänger. Det speciella med Gustavs kulor var att de roterade med vinden och flaggen vilket gjorde att de inte trasslade in sig. Denna uppfinning fick även Gustav patent på och funktionen är samma än idag även om glasmaterialet numera består av polykarbonat. Inte bara flaggstänger Håkan berättar att det sju man starka företaget

säljer flaggstänger i längder mellan 6-22 meter men självklart tas också andra längder fram efter beställning. All tillverkning sker på plats i Partille där vi även har utställning kontor och lager. Förutom flaggstänger har vi också alla tillbehör som kan behövas, exempelvis linor, kulor, invändiga system plus alla typer av reservdelar. Dessutom erbjuder vi montering och service betonar Håkan. Vi säljer också flaggor och vimplar, både nationsflaggor men även mycket företagsflaggor. Stabil marknad – I dag ser marknaden ut som den gjort ett tag med hälften företagskunder och hälften privatkunder och våra kunder finns inte enbart i Sverige utan runt om i världen. Företaget har ramavtal med ett antal kommuner, bland andra Partille och Göteborgs kommuner men även lanstingen finns på kundlistan. Håkan påpekar också att en ständig produktutveckling sker av att utveckla och förbättra redan välbeprövad och god teknik. Det gäller hela tiden att ta gamla produkter till nya nivåer och betonar också att allt som levereras är svensktill-

verkat.redan välbeprövad och god teknik. Det gäller hela tiden att ta gamla produkter till nya nivåer och betonar också att allt som levereras är svensktillverkat. Spännande framtid Som avslutning berättar Håkan lite hemlighetsfullt att just nu arbetar företaget med två väldigt spännande utvecklingsprojekt som kommer att presenteras inom en snar framtid. Mer kan jag inte avslöja i dagsläget men snart kan vi lyfta på locket avslutar en optimistisk Håkan Pilcrantz.

Designa din egen skylt på skyltmax.se Idén med Skyltmax tog fart redan 2008 då John Eskilsson och hans kusin David Engstrand insåg att det saknades något på den svenska marknaden vad det gällde skylttillverkning. Skyltmax.se erbjuder ett verktyg på nätet för att kunder på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ska kunna designa och producera sina skyltar även i små upplagor.

Vi träffar John Eskilsson som berättar att verksamheten hela tiden har utvecklats och att man idag erbjuder ett brett sortiment av skyltar och i en mängd olika material. Företaget sysselsätter idag 25 personer som ser till att produktionen löper 6 dagar i veckan. Ett enkelt sätt att få snygga skyltar – Plast, aluminium, akryl och trä är material som våra kunder kan få sina skyltar i berättar John. Vi erbjuder även vinyltexter, dekaler och banderoller i olika format. Och inom en snar framtid lanserar vi också namnbrickor och dörrskyltar i mässing. Det unika är att kunden själv genom vår Skyltomat på vår hemsida kan designa sina skyltar på ett enkelt sätt. En stor fördel för kunden är att man kan beställa enstaka skyltar som tidigare var mycket dyrt. All tillverkning sker i våra egna lokaler och vi sköter också själva all fakturering och kundservice betonar John. Internationell marknad – Vi har idag försäljning över hela världen och erbjuder lokala hemsidor på de olika ländernas egna språk och har även lokal kundservice på landets språk, exempelvis tyska, franska, nederländska, italienska och spanska. Tack vare att vi

enbart säljer på nätet hanterar vi cirka 400 olika kunder per dag och av dessa är 70 % förstagångskunder konsterar John och nämner på samma gång Naturkompaniet och Vårdförbundet som stora och återkommande kunder. Att nå nya marknader, exempelvis Ryssland är vår klara målsättning framåt avslutar en mycket optimistisk John Eskilsson.

info@skyltmax.se

031-448178


partille 29 www.svenskleverantorstidning.se

Ett familjeföretag som erbjuder städning och hushållsnära tjänster Är ni ett företag eller privatperson som behöver en bra lösning på er städning kan man med fördel vända sig till Kontor & Hemstäd i Sverige AB. Företaget har sitt huvudkontor i Partille utanför Göteborg men har även etablerat sig i Stockholm för att kunna serva sina kunder i huvudstaden. Nästa år skall de även starta i Oslo.

VD AnnKristin Tobiasson

Kontor & Hemstäd startades av AnnKristin Tobiasson 2007 samt blev AB 2010. De har tills idag vuxit till 15 medarbetare och är ett sant familjeföretag. Idag driver AnnKristin med hennes man Pierre Tobiasson företaget tillsammans. Hög kvalitet och duktig personal Med en hög kvalitet, lång erfarenhet, bra priser samt trevlig personal har de under åren växt genom goda rekommendationer. De har både Företagskunder samt privatkunder. Gillis Edman Begravningsbyrå och Biner Consulting som exempel på företagskunder i Göteborg. Även byggstädning, trappstädning och slutstädning vid nyproduktion är nischer som de ökar på. Nyckeln till att kvaliten skall hålla kundens önskemål, är att man ger en ärlig och rättvis offert. Där städaren får den tid som behövs för att utföra städningen efter kundens behov. Öppnar i huvudstaden De har också öppnat en filial i Stockholm där de redan har kunder. Genom att även etablera sig i Stockholm kommer de på ett naturligt sätt närmare sina kunder där. De ser det naturligtvis också som ett sätt att kunna ta på sig betydligt mer jobb på den marknaden. Miljön i centrum De är väldigt noga med att använda sig av miljövänliga rengöringsmedel men nöjer sig inte med detta utan de är faktiskt ett av få företag inom städbranschen som medvetet åker kommunalt. Genom att deras medarbetare så mycket

som möjligt använder kollektivtrafiken till och från kunder så värnar de om miljön och på samma gång minimerar de antalet bilar inom företaget. I dag har de bara 2 bilar på 15 medarbetare vilket är lite unikt i branschen. Det lilla extra Kontor & Hemstäd i Sverige AB har inga färdiga paket, utan som en av få städfirmor så skräddarsyr de lösningar efter varje kunds behov och önskemål. Dessutom erbjuder de sina kunder exempelvis rastning av hundar, tvätt och strykning. De har även kunder som de handlar mat åt och nästan fungerar som en hemtjänst åt. Att göra det lilla extra är något som uppskattas mycket. – Att vara det lilla familjeföretaget som tar sig tid för sina kunder och hela tiden bevisar att de är företaget att lita på när de gäller Kontorstäd samt hushållsnära tjänster är något som genomsyrar hela företaget säger Pierre och AnnKristin samstämmigt. Vår vision är att i redan nästa år även etablera oss i Norge. Andreas & Pierre

Vid täcknande av abonnemang hos oss bjuder vi på upp till 3 veckors gratis städning. Ring oss på 0709-206000 eller via epost: info@kontorochhemstad.se för mer information.


30

alingsås www.svenskleverantorstidning.se

Alingsås Business Center främjar företagandet i Alingsås Alingsås kommun växer för varje år och blir en alltmer attraktiv kommun att både bosätta sig och etablera företag i. Här spelar Alingsås Business Center en viktig roll. – Vår ambition är att tillsammans med näringslivet skapa ett bra företagsklimat och förbättra förutsättningarna för företagande i kommunen, säger näringslivschef Magnus Thordmark.

Alingsås Business Center är ett samverkansorgan mellan kommunen och näringslivet med fyra representanter från näringslivets olika grenar (LRF, Fastighetsägarna, Företagarna och Alingsås Handel) och tre representanter från kommunen (kommundirektör, kommunikationschef och tillväxtchef ). Sedan den 1 januari 2016 är Alingsås Business Center – eller ABC som man ofta benämner den – Alingsås kommuns näringslivsenhet. – Min uppfattning är att näringslivsfrågor tidigare inte hade samma dignitet som idag. Med Alingsås Business Center gör vi en storsatsning för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen, säger Magnus Thordmark, näringslivschef sedan den 1 augusti 2016, och med bakgrund i det privata näringslivet.

företag i Alingsås, fastslår Magnus Thordmark. Han berättar vidare att man så sent som i februari månad arrangerade en stor entreprenörsgala med fler än 300 personer. – Ambitionen var att skapa en mötesplats för kommun och näringsliv, och vår ambition är att evenemanget ska återkomma varje år framöver, säger Magnus.

Breda insatser Alingsås Business Centers verksamhet omfattar bland annat operativt näringslivsfrämjande arbete, service till nyföretagare, etableringsfrågor, kompetensförsörjning samt industri-, handels-, tjänstenärings- och besöksnäringsstrategier. ABC ska också utgöra en attraktiv mötesplats som främjar näringsliv och företagsetablering i kommunen. – Tillsammans med näringslivet ska vi skapa ett bra företagsklimat och förbättra förutsättningarna för företagande i kommunen. Det ska vara enkelt att starta, etablera, driva och utveckla

Nytt industriområde Magnus Thordmark lyfter gärna fram det helt nya industriområde på cirka 100 000 kvadratmeter som nu växer fram utmed E20. Området har ett utmärkt logistiskt läge, inte minst för industriföretagen, och många lokala aktörer har visat intresse för att etablera sig på området. – Vi jobbar mycket flexibelt och kan anpassa oss efter företagarnas behov. Vi fattar snabba beslut och kan i många fall träffa företagare inom en vecka efter kontakt. Det ska gå snabbt för de som vill etablera sig här, säger Magnus Thordmark bestämt.

God tillväxt Alingsås är en tillväxtkommun som växer med cirka 1,5 procent om året. I höstas passerade invånarantalet 40 000. Många uppskattar att kommunen har goda förbindelser, inte minst beträffande kollektivtrafik till och från Göteborg, men också närheten till högskolestäderna Borås, Trollhättan och Skövde. – Vi kan också erbjuda ett rikt föreningsliv, bra skolor, förskolor utan köer, en hel del aktiviteter och evenemang i staden, liksom attraktiva boendealternativ. Magnus Thordmark lyfter till

exempel fram den helt nya stadsdelen Stadsskogen och satsningen på nya bostäder inom bostadsprogrammet TräStad2019. – Här kommer det att byggas cirka 3 000 nya bostäder de närmsta tio åren som smälter in i den gamla bebyggelsen, säger han och berättar avslutningsvis att Alingsås fyller 400 år 2019. Inför firandet har man bland annat byggt en ny simhall i Nolhaga Park samt ett antal nya konstgräsplaner. Planer finns också på en ny ishall.

ETABLERA DIG I ALINGSÅS. ATTRAKTIV INDUSTRIMARK TILL SALU.

KONTAKT & INFORMATION: TOMAS THORIN TEL. 0322-617767 WWW.ALINGSAS.SE


alingsås 31 www.svenskleverantorstidning.se

Takbyrån mot nya höjder När det gäller arbete med låglutande tak och värmeisolering är det få som slår Takbyrån på fingrarna. Företaget står för helhetslösningar och vänder sig till allt ifrån privatpersoner, via bygg- och fastighetsbolag, till kommuner och landsting.

ytterligare tre personer på kontoret i Alingsås. Härifrån utgår verksamheten i ett upptagningsområde som sträcker sig över en tio mils radie kring hemorten. – Vi vänder oss till bygg- och fastighetsföretag, kommuner och landsting, bostadsrättsföreningar, industrier samt privatpersoner, berättar Håkan.

Takbyrån etablerades av Håkan Jaconelli och Stefan Sylvén 2014 efter ett förflutet på Alingsås Tak. Utvecklingen i företaget har gått snabbt och idag sysselsätter Takbyrån 27 montörer och

Helhetslösningar Takbyrån erbjuder helhetslösningar kring allt som rör låglutande tak och värmeisolering. Det rör sig om uppdrag kring såväl nyproduktion och ROT/renovering som service- och underhållsinsatser.

– Våra insatser främjar en god totalekonomi eftersom vi erbjuder den billigaste och mest effektiva lösningen på låglutande tak avseende värmeisolering. Våra lösningar håller tätt, lovar Håkan Jaconelli. Takbyrån jobbar med pappduk från Icopal, en svensktillverkad variant. – Det är en riktig proffsprodukt, certifierad och tillverkad efter vårt klimat. Den har en livslängd på 25-30 år på stora ytor och vi lämnar 15 års garanti. I de fall kunden önskar att vi lägger papp på traditionellt vis kan vi i specifika fall även jobba med kokande asfalt i gryta, berättar Håkan. Takbyrån lägger även tätskikt på exempelvis terrasser, broar och parkeringshus för att motverka att vatten tränger ner i betongen. Man förfogar också över en komplett serviceavdelning där man tar hand om mindre och brådskande reparationer samt service och löpande underhåll. Lång yrkeserfarenhet Håkan Jaconelli beskriver Takbyrån som ett seriöst och mycket kvalitetsmedvetet företag med stor kompetens. – Vi har killar i företaget som har lagt takpapp i mer än 30 år. Alla vidareutbildas kontinuerligt

i teknik, kvalitet, miljö och säkerhet, såsom Heta Arbeten och Säkra Lyft, berättar Håkan som dock ser fler förklaringar till företagets framgångar. – Vi är en slimmad organisation med bra struktur på kontoret. Det gör att vi också kan hålla en bra prisnivå på våra jobb. Vi jobbar med många fasta kunder och följer förstås alla regler och avtal med Byggnads.

En komplett partner för smart klimatstyrning Bostäder, kontor, shoppingcenter och industrier – alla är beroende av fungerande teknik när det gäller el, VS och ventilation. Här kan företaget Assemblin spela en central roll som en komplett installations- och servicepartner.

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation. Företaget är verksamt i Sverige, Norge och Finland och sysselsätter totalt fler än 5 000 anställda på drygt hundra orter i Norden. Med lokal närvaro och storföretagets resurser i ryggen blir Assemblin en komplett installationsoch servicepartner. Arbetsinsatserna sträcker sig över allt ifrån bostäder till kontor, shoppingcenter, idrottsarenor och industrier. Vi besöker Assemblins kontor i Alingsås där verksamheten etablerades 1995 då företaget Elektromontage förvärvades. 25 anställda har därefter blivit 80, vilka jobbar inom området El med fokus på installation, service och säkerhet. Härutöver ingår området Konstruktion i det breda konceptet. Leif Thornström leder verksamheten.

– Ungefär halva personalstyrkan jobbar med installation. Här står vi för helhetslösningar där vi ritar och konstruerar samt utför kompletta entreprenader inklusive högspänning. Inga jobb är vare sig för stora eller för små för oss, konstaterar Leif. Solceller Han berättar vidare att man även säljer solcellssystem som han tror kommer att revolutionera elbranschen inom en snar framtid. – Nu inkluderar dessa system även batteribackup, vilket redan finns i många andra länder. Dessutom sjunker priserna, vilket gör det mer lönsamt att satsa på. Det här området ökar stadigt, inte minst tack vare att folk i allmänhet blir mer och mer miljömedvetna, säger Leif. Beträffande service jobbar man med allt ifrån fiber till högspänning. Många av bolagets kunder har tecknat serviceavtal med Assemblin. Området Säkerhet innefattar larm, lås, passersystem, inbrottsskydd, TV-övervakning med mera. – Efterfrågan på dylika tjänster och produkter ökar stadigt och utvecklingen går alltmer mot mer tekniska installationer. Vi bygger kompletta säkerhetssystem för exempelvis inbrotts- och brandlarm, och vänder oss till både privatpersoner och företag, berättar Leif Thornström.

Takbyrån i Alingsås AB Borgens gata 16 441 39 Alingsås Telefon: 0322-64 70 00 www.takbyran.se

Stark bredd På konstruktionssidan ritar och konstruerar Assemblin alla sina elanläggningar. – Det har blivit något av vår nisch, faktum är att det är få av våra konkurrenter i regionen som gör detta. Vi bistår även våra övriga filialer inom det här området och allt dokumenteras för kundens bästa, säger Leif Thornström. Assemblin vänder sig till såväl företag och fastighetsägare som kommuner och landsting, samt privatpersoner. Alla jobb är välkomna, stora som små, och den starka bredden gör att man kan bistå med allt ifrån idéer till färdigställt projekt.

– Vi har vårt eget lager som försörjer medarbetarna med allt de behöver, vilket genererar tryggare, säkrare och snabbare arbetsinsatser. Många av våra kunder kan emellanåt behöva akut hjälp, och då har vi kapacitet att rycka ut med mycket kort varsel.

Alingsås Ängsvaktaregatan 7A 441 38 Alingsås Växel +46 10 472 60 00 Lokalnummer 0322-671100 www.assemblin.com


32

alingsås www.svenskleverantorstidning.se

Ett komplett installationsföretag inom el och automation Bredden är utmärkande för Alingsås El & Teknik AB. Med ett koncept som spänner över allt ifrån traditionella elinstallationer till svagström, nätverk och automation blir firman ett komplett installationsföretag inom el och automation.

Alingsås El & Teknik startades 2013 och finns representerat i både Alingsås och Lerum. – Vi var fem personer som jobbade på en annan elfirma. När den gick i konkurs bestämde vi oss för att starta eget och det har vi aldrig behövt ångra, säger Ola Bergqvist, som är en av delägarna. Idag sysselsätter verksamheten totalt nio personer som på ett utmärkt sätt uppfyller firmans ambition om att vara ett komplett installationsföretag inom el och automation. – Vi jobbar med traditionell elinstallation i samband med både nyproduktion och renovering för såväl privatpersoner som företag, till exempel butiker, samt industrier och offentlig förvaltning. Vi åtar oss också fiberinstallationer, företrädesvis för företag i Alingsåsområdet, liksom automationsuppdrag och programmering. Här jobbar vi en hel del för DHL där vi rycker in över hela landet och jobbar med deras paketbanor, berättar Ola Bergqvist.

Tekniska lösningar Med fem delägare som var och en har ett flertal kontakter i branschen har Alingsås El & Teknik en stark konkurrensfördel. – Vi erhåller många uppdrag via kontakter och befintliga kunder. I början var vi ofta uthyrda till andra firmor, men idag är det tvärtom; det är vi som hyr in arbetskraft, berättar Ola. Mycket av arbetet går i linje med teknikutvecklingen, till exempel tekniska system inom industri och smarta hus som styrs med hjälp av mobiltelefoner från distans. I sammanhanget jobbar Alingsås El & Teknik AB ofta med kunder från den offentliga förvaltningen men också för privatpersoner i samband med nyproduktion av bostäder. – Det här är en del av jobbet som vi tror kommer öka mer och mer framöver i takt med att teknikutvecklingen går framåt, spår Ola Bergqvist. Personliga kundkontakter Frånsett uppdragen för DHL utgörs företagets upptagningsområde av Alingsås med omnejd. Det skapar lokal närvaro, vilket uppskattas av kunderna. – Vi strävar efter att det alltid är samma personer som återkommer till kunder som anlitar oss kontinuerligt. För oss är personliga kontakter viktiga, och härutöver står vi för hög kompe-

På bilden syns Albin Molander, Christopher Nilsson, Jimmy Pålsson, Andreas Vedlund, Ola Bergqvist, Lars-Håkan Svensson. Gida Eriksson Rodrigues, Anders Nordblom och Daniel Bugno saknas på bilden.

tens, en bra bredd och rättvisa priser, säger Ola Bergqvist och nämner att man samarbetar med många byggare, för vilka man ofta ikläder sig rollen som underleverantör. Ola ser ljust på företagets framtid men känner

att man gör klokt i att skynda långsamt. – Det gäller att vi växer i en takt som är hållbar, det viktiga är att upprätthålla de goda kontakterna med våra kunder och en stabil ekonomi i företaget.

Stark maskinleverantör till skandinavisk verkstadsindustri Verkstadsindustrin i Skandinavien har i Företaget Kenson en trygg och stabil leverantör av högkvalitativa maskinanläggningar med tillhörande komponenter. Här jobbar man uteslutande med produkter och lösningar från välkända tillverkare, och kompletterar med en serviceverksamhet utöver det vanliga.

Kenson vänder sig till verkstadsindustrin i Sverige, Norge och Danmark, och består av två bolag; Kenson Sales KB och Kenson Component AB. Det förstnämnda jobbar, tillsammans med Kenson Sales Support AB, med försäljning och service av maskinanläggningar från ledande leverantörer, medan Kenson Component AB inriktar verksamheten mot försäljning och service av komponenter och tillbehör till maskiner

och maskinanläggningar. – Vi står helt enkelt för helhetslösningar eftersom vi säljer, installerar och servar. I vårt koncept erbjuder vi större specialmaskiner från ledande italienska tillverkare, vilket innebär maskiner av högsta kvalitet, berättar Kent Olsson, VD och ägare. Välkända leverantörer Kensons leverantörer är Buffoli Transfer SpA och Giuliani division of IGMI SpA, som var och en är ledande inom sina respektive segment. Det skapar en produktportfölj med fem högkvalitativa lösningar som var och en tillför konkurrenskraft till skandinavisk verkstadsindustri. Det rör sig om IEMCA stångmagasin för matning av stänger till främst svarvar, CJS fasmaskiner för stänger och EUROFIMET tvättmaskiner för tvätt av färdiga detaljer. De sistnämnda monteras samman med bearbetningsmaskiner. I konceptet ingår också AR Filtrazioni – filter som monteras på, eller ihop med bearbetningsmaskinen för att filtrera rök och oljedimma, samt INDASS spånhanteringsutrustning som tar vara på, centrifugerar och bricketterar metallspån.

Hög kunskapsnivå Bland Kensons kunder finns såväl mindre företag som stora koncerner. Nio personer sysselsätts och kunskapsnivån i bolaget är hög. – Vår servicepersonal är förstås utbildad på samtliga produkter i vårt starka sortiment. Vi har handplockat våra medarbetare för att vi alltid ska kunna tillhandahålla kompletta tekniska processer för våra kunder och uppdragsgivare. Nu märker vi att efterfrågan på våra produkter och lösningar ökar, och det innebär bland annat att vi kommer att utöka vår servicepersonalstyrka med fler personer, avslutar Kent Olsson.

Kungegårdsgatan 7, 441 57 Alingsås • 0322 - 66 87 20 info@kenson.se • www.kenson.se


alingsås 33 www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på mjukfogning

I dagens byggprojekt läggs allt mer fokus på fogning. Det ska vara tätt och det ska vara snyggt. En specialist på mjukfogning hittar vi i Alingsås Fogtjänst där Ulrika Östermyr representerar det framgångsrika konceptet i en mansdominerad bransch.

Alingsås Fogtjänst startades av Tomas Östermyr 1990. Dottern Ulrika jobbade å sin sida inom förskolan, men sadlade om och började arbeta i sin fars företag 2007. – Jag tyckte genast att det var jättekul och allt fungerade bra. För två år sedan bestämde vi att jag skulle ta över företaget, vilket jag gjorde i januari i år, berättar Ulrika. Hon tycker att det har gått utmärkt att arbeta i en annars så pass mansdominerad bransch. – Jag har hela tiden fått ett trevligt och professionellt bemötande, även om många som ringer tror att jag sitter på kontoret. I bland har jag fått övertyga dem om att jag driver firman och verkligen kan det här jobbet.

Fogar det mesta Alingsås Fogtjänst utför mjukfogning på uppdrag av företag, företrädesvis byggföretag, men också för privatpersoner. – Vi jobbar mestadels i samband med nybyggnation där vi utför allt ifrån fogning av fasader och betongelement till fogning runt fönster, mellan gipsväggar och i badrum. Vi utför även brandfogning med mera, berättar Ulrika Östermyr. Hon konstaterar att fogning är något som fått ett allt större fokus under senare år. – Det ska vara snyggt och tätt, menar hon. "Fullt upp" Alingsås Fogtjänst sysselsätter i dagsläget fem personer i ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig över Alingsås med omnejd. Man har bland annat arbetat med två 21-våningshus på Norra Stranden i Ulricehamn genom samarbetspartnern Hökerums Bygg. Ett annat uppdrag utfördes i ett bostadsområde vid Åby Travbana i samarbete med Tommy Byggare, och företaget har även fogat nya tingsrätten i Alingsås på uppdrag av Serneke, en byggnad som fick Plåtpriset 2016 vid arkitekturdagen Plåt16 i Göteborg.

– Vi har fullt upp och under våren kommer vi att anställa ytterligare en person för att kunna svara upp mot den ökande efterfrågan på ett bra sätt. Min son Gustav började jobba i företaget förra sommaren, så nu har vi med andra ord

säkrat den tredje generationen i företaget, avslutar Ulrika Östermyr.

Ulrika Östermyr tel. 0708-84 44 24 ulrika@fogtjanst.se

VI HAR FOG FÖR VAD VI LOVAR

fogtjanst.se


34

alingsås www.svenskleverantorstidning.se

Moderna kommunikationslösningar för målmedvetna företag Målmedvetna företag kräver mobila kommunikationslösningar. Här kan Pema Kommunikationer AB i Alingsås spela en viktig roll. Med kvalificerade lösningar kring såväl fast som mobil telefoni, samt datanätverk, ökar man sina kunders rörlighet och lägger grunden för flexibla och lönsamma verksamheter.

Det är Per Majlöv som driver Pema Kommunikationer AB, och det var också han som etablerade verksamheten redan 1980, det vill säga precis innan de första riktiga mobiltelefonerna lanserades. – 1982 kom tegelstensmodellen som blev en tydlig nisch för oss, och när dåvarande Televerket släppte monopolet för telefonväxlar sex år senare blev vi snabbt en stark aktör på den marknaden. Samtidigt följde vi förstås utvecklingen av mobiltelefonerna, minns Per Majlöv som med andra ord varit med under hela den moderna mobiltelefoneran. Flexibla lösningar Telekom har med andra ord utgjort Pemas röda tråd genom åren. Man har i mångt och mycket servat industrin och sedan 1988 driver man också en industributik i samband med att verksamheten flyttades till nuvarande plats

på Mjölnaregatan i Alingsås. Idag jobbar man med försäljning, service och installation av olika tillämpningar inom fast och mobil telefoni. Man levererar lösningar till kunder, företrädesvis i Västsverige, via dels den egna butiken, och dels genom besök hos uppdragsgivarna. Dessa består i huvudsak av företag med höga krav på effektivitet gällande data- och telekommunikation. – Vi levererar telefonsystem från en av världens ledande leverantörer, i form av en flexibel och ekonomisk lösning för både små och stora företag. Vår förmåga att förena mobil och fast kommunikation är en av våra främsta styrkor, menar Per Majlöv.

När det gäller installation av datanätverk jobbar Pema med både koppar- och fiberteknik. Tillsammans med kunden tar man fram den optimala lösningen för var och ens behov. – Vi konsultar företagarna och låter det ta den tid det behöver för att uppnå bästa möjliga lösning, säger Per och tillägger att man i viss mån även vänder sig till privatpersoner. Det kan bland annat handla om installationer av lösningar för personer med hörselnedsättning. Lång erfarenhet Per Majlöv beskriver Pema som det lilla företaget med den stora flexibiliteten och höga

servicenivån. – Det är förstås en styrka att vi har verkat så länge i branschen. Vi har lång erfarenhet av det vi jobbar med, konstaterar han. Per lyfter fram sina medarbetare som alltid ser till att ligga i framkant kunskapsmässigt. Härigenom kan man alltid ta fram de bästa lösningarna för varje enskild kund. – Våra kunder har höga krav på effektivitet gällande data- och telekommunikation. Hos oss står kunden i fokus och vår ambition är att alltid bygga långvariga relationer, avslutar Per Majlöv.

Trygghet med stark ekonomipartner i ryggen Med en stabil ekonomipartner i ryggen skapas trygghet i verksamheten. Alingsås Revision AB representerar ett starkt koncept kring revision, redovisning och konsultation och jobbar med hög tillgänglighet och stort engagemang.

Alingsås Revision startades 1995 och drivs sedan ett par år tillbaka av Tobias Moberg och Annika Ahlberg Andersson som båda är auktoriserade revisorer. På kontoret på Stationsgatan i Alingsås jobbar elva personer, varav en anställdes så sent som i januari i år. – Vi vänder oss till små och medelstora företag, samt även i viss mån privatpersoner, i Alingsås med omnejd. Idag servar vi sammanlagt cirka 500 kunder, varav 200 är revisionskunder, berättar Tobias Moberg. Bred och djup kunskap Revision, redovisning och konsultationer ingår i bolagets starka koncept, varav det förstnämnda omfattar såväl lagstadgad revision som revisionsrådgivning och övriga revisionstjänster. Redovis-

Mjölnaregatan 1 441 32 Alingsås

ning innefattar till exempel löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och redovisningskonsultationer, men även andra administrativa tjänster, såsom löneadministration. Beträffande konsultationer handlar det inte sällan om skatterådgivning. – Här kan vi ta hjälp av och rådgöra med skattekonsulter på Skattehuset i Göteborg som är experter på detta, upplyser Tobias och berättar att krångliga skatteregler är en stor utmaning för dagens företag. – Det krävs stor kunskap för att skapa en så lönsam verksamhet som möjligt, inte minst beträffande generationsskiften där det ofta kan krävas många års planering för att allt ska bli optimalt. Vi besitter både bred och djup kunskap inom skatteområdet, framhåller Tobias Moberg. Han tillägger att det införs nya skatteregler den 1 januari 2018. – Utan att gå in på detaljer kan vi konstatera att det blir försämrade skattevillkor för fåmansbolagsdelägare. Utöver skatterådgivning omfattar området Konsultationer även bland annat inkomstdeklarationer, företagsbildning, företagsvärdering och företagsförvärv, generationsskifte, aktieägaravtal

0322-66 55 00 www.pemakom.se

och andra frågor kring ekonomistyrning. Engagemang, kvalitet, ansvar Alingsås Revision är medlem i branschorganisationen FAR för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Man är också medlem i Sverev som är en sammanslutning av fristående redovisnings- och revisionsbyråer i Sverige. Härutöver samarbetar man med Londonbaserade DFK

International i syfte att även kunna erbjuda sina kunder internationella kontakter. – Vi jobbar med stort engagemang, hög kvalitet och ansvar. Med vårt kontaktnät kan vi erbjuda alla de tjänster som storbyråerna kan. Vår konkurrensfördel är vår starka lokala förankring och närheten till kunden. Det är något som många av storbolagen i branschen saknar, konstaterar Tobias Moberg.


alingsås 35 www.svenskleverantorstidning.se

Energifokus i ledande teknikkonsultföretag ÅF, det vill säga ett av landets ledande teknikkonsultföretag, befinner sig i ständig utveckling. Vi besöker ÅF i Alingsås som på ett framträdande sätt representerar hela ÅF-koncernens starka bredd, inte minst beträffande smarta lösningar kring energioptimering och energibesparing.

ÅF är ett av Sveriges största teknikkonsultföretag med fokus på tre branscher; energi, infrastruktur och industri. Bolaget som grundades som Ångpanneföreningen redan 1895, har ända sedan starten präglats av starkt ingenjörskunnande, modern teknik och ständig förnyelse, vilket lett fram till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar. ÅF sysselsätter idag cirka 8 500 medarbetare och erbjuder teknikkonsulttjänster med bas i Europa, men med verksamhet och kunder i hela världen. Bolaget har idag kontor i ett 30-tal länder samt drygt 60 kontor i Sverige. Energibesparing och energioptimering Alingsåskontoret verkar inom områdena Energi, VVS, El och Konstruktion. Företaget blev en del av ÅF 2008 och leds av Anders Fritzon. – Kring årsskiftet bildades en energigrupp på kontoret med fyra personer som jobbar uteslutande med detta. Det handlar framför allt om lösningar kring energibesparing och energioptimering i såväl befintliga fastigheter som i samband med nyproduktion, berättar Anders och fortsätter: – VVS är vår största gren men det som växer mest är området energi. Här på Alingsåskontoret är vi en spjutspets när det gäller lågenergihus och passivhus. Vi ligger till exempel bakom Sveriges första 0-energiskola, närmare bestämt Stadsskogenskolan här i Alingsås. Nu håller vi på med ungdomsbostäder här på orten som också klassas som 0-energihus. Samtidigt jobbar vi med en utredning kring ett äldreboende som ska byggas om till passivhus. Höga ambitioner Just nu jobbar ÅF i Alingsås dessutom med tre stora VVS-projekt på Mölndals Sjukhus, Östra Sjukhuset i Göteborg och Kärnsjukhuset i Skövde. – Vi finns med genom hela projektkedjan – från förstudie, projektering och konstruktion till projekt och installationsledning, samt slutlig besiktning, berättar Anders Fritzon. Han trivs med att jobba i ett av Sveriges äldsta konsultbolag med dess mer eller mindre unika erfarenhetsbank. ÅF har ett brett samarbete

mellan kontoren, vilket genererar många spännande projekt. Det gör att medarbetarna trivs, men samtidigt kan det, enligt Anders, i bland vara svårt att rekrytera kompetent personal. Trots detta har han höga ambitioner med Alingsåsverksamheten. – Ända sedan starten har vi vuxit kraftigt. Vår målsättning är att bli dubbelt så stora genom både förvärv och organisk tillväxt, på såväl lokal nivå som på riksnivå, fram till 2020, avslutar han.

Solgatan 3 SE 441 30, Alingsås +46 10 505 00 00 info@afconsult.com www.afconsult.com


36

vårgårda www.svenskleverantorstidning.se

Vårgårda åter bästa näringslivskommunen i Västra Götaland I Vårgårda kommun satsar man metodiskt och målmedvetet på näringslivet. Det har gett resultat. Nu kan kommunen notera sin bästa ranking någonsin på Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. – Vi märker ett ökat intresse för kommunen och det gäller för oss att hela tiden vara flexibla. Snabba svar på alla förfrågningar är ett måste idag, säger Johanna Heleander från Center of Innovation (COI).

Det är hårt arbete och långsiktiga strategier som ligger bakom Vårgårda kommuns framgångsrika näringslivssatsningar, ett arbete som lett till

att kommunen numera innehar åttondeplatsen på Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. Det är bäst i Västra Götaland och den bästa rankingen hittills för Vårgårda kommun, där man inte minst gjort satsningar beträffande upphandling. – Här låg vi inte så bra till tidigare, men vi har jobbat målmedvetet för att vända trenden. Ett exempel är att kommunen avser att handla lokalt och gynna lokal service förutsatt att de lokala företagen håller konkurrenskraftiga priser. Kommuner väger in både lokal närvaro och pris, vilket är positivt. Självklart är det viktigt att vi värnar om skattebetalarnas pengar, det ska vara en kostnadseffektiv service som betalar sig på sikt, betonar Bengt Hilmersson (c), kommunalråd.

Han berättar vidare att man under senare tid även har bjudit in lokala företag för att både informera om upphandlingar och ta del av tankar och synpunkter. – Det var något vi satsade mycket på förra året och vi märker att det nu börjar ge resultat, konstaterar Hilmersson. Snabbhet viktigt Johanna Heleander tillträde som näringsutvecklare på Center of Innovation, COI, 2015. Hon konstaterar att Vårgårda kommun har ett gynnsamt läge och att inte minst industriområdet Flygaren väster om E20 växer stadigt. – Det har varit mycket att göra sedan jag började, vilket förstås är positivt. Området växer med många nya förfrågningar kring tomter.

Vi försöker hela tiden vara flexibla, påpekar Johanna som menar att snabbhet är nyckelordet i sammanhanget. Man välkomnar alla förfrågningar och försöker få till ett möte med berörda parter inom en vecka. COI lotsar bland annat vidare till lokala entreprenörer, till exempel byggare. – Det måste gå snabbt, snabbhet och hög servicenivå är två av våra främsta konkurrensfördelar. Vi kan se att även lokala aktörer satsar på Flygaren, samtidigt som rotationen ökar, vilket gynnar hela det lokala näringslivet. Expansiva företag bygger nytt för att fortsätta växa och då kan mindre och nystartade aktörer få bättre tillgång till befintliga industrilokaler, säger Johanna Heleander. Mobil affärsmodell Under senare år har Vårgårda kommun jobbat aktivt med nyföretagande och innovationer. – Vi jobbar aktivt för att leva upp till vårt namn, Center of Innovation, såsom till exempel patent och finansieringshjälp. Här spelar Almi Företagspartner Väst, privata finansieringsalternativ och bankerna en viktig roll, säger Johanna Heleander och nämner i sammanhanget också COI:s egen Facebook-sida som fått stort genomslag med många följare. Satsningar på skolan Skolan är ett område där kommunen också ser behovet av större satsningar. Bengt Hilmersson menar att det traditionellt sett har varit förhållandevis enkelt att få jobb i Vårgårda, vilket har medfört att skolan och utbildning inte har haft samma prioritet som i andra kommuner. – Idag kräver företagen mer, det gör att skolan måste bli bättre på att förmedla kunskap. I höstas startade vi projektet En Väg In för personer som står i utkanten av arbetsmarknaden. Syftet är att hjälpa och underlätta för dem att ta steget in på arbetsmarknaden genom exempelvis praktik, utveckling och språk. Vårgårda är för litet för att någon ska behöva sitta hemma, fastslår Bengt Hilmersson. Vårgårda kommun hyser cirka 11 000 invånare med en befolkningsökning varje år. Kommunen har bra kommunikationer med både tåg och bil. Utbyggnaden av E20 till motorväg mellan Alingsås och Göteborg ska vara klar 2021.

Snabba och flexibla lösningar! Vi bygger broar mellan företag och kommun.


vårgårda 37 www.svenskleverantorstidning.se

Fibernätet byggs ut i Vårgårda Pema Kommunikationer AB är en sedan länge välanlitad aktör när det gäller moderna och flexibla kommunikationslösningar för företag. Sedan en tid tillbaka verkar man även tillsammans med Vårgårda Stadsnät som nu kan erbjuda privatkunder och företag i Vårgårda med omnejd tillgång till Internet, telefoni och kabel-tv via fibernätet.

Pema Kommunikationer AB erbjuder försäljning, service och installation av olika tillämpningar inom fast och mobil telefoni. Man levererar lösningar till kunder, företrädesvis i Västsverige, via dels den egna butiken i Alingsås, och dels genom besök hos uppdragsgivarna. Dessa består i huvudsak av företag med höga krav på effektivitet gällande data- och telekommunikation. Per Majlöv driver verksamheten och berättar att ett stort projekt sker för Vårgårda Stadsnät. – Vi gräver ner fiber i Vårgårda för internet, telefoni och TV för såväl privatpersoner som företagare med krav på en stabilare och framför allt snabbare uppkoppling, berättar Per.

industriområdet Flygaren väster om E20. – Stadsnätet i Vårgårda är ett samarbete med Vårgårda kommun som fungerar mycket enkelt och smidigt. Idag har vi drygt tusen anslutna kunder i stadsnätet och det blir fler och fler hela tiden, inte minst eftersom det dras in i de nya bostadsområdena som byggs i Vårgårda, berättar Per Majlöv. Snabbt och stabilt Det man erbjuder är en stabil och extremt snabb internetuppkoppling med överföringshastigheter på upp till 1 gigabit/sekund till ett bra pris. Kunden väljer själv operatör och hastighet utefter sina egna behov. – Kapaciteten är mycket hög. Idag är det inte bara datorn, utan en mängd andra apparater i hushållet, såsom TV, telefon, larm och dylikt, som ansluts till ett nätverk. Med fiber i huset behöver man aldrig oroa sig för att hastighet och datamängd inte räcker till, säger Per Majlöv. Fiber är det snabbaste sättet att skicka information på och eftersom fiberkabeln inte leder elektricitet är den inte känslig för åska och blixtnedslag. Eftersom den dessutom grävs ned är den dessutom skyddad mot väder och åverkan.

Fler och fler Pema har arbetat med stadsnätet sedan 2005, men det är först nu som man har börjat ta sig an

Lokal byggfirma med hög kapacitet HTY Bygg i Vårgårda är ett tydligt exempel på att även en lokal byggfirma kan uppvisa en mycket stark bredd. Företaget erbjuder allt ifrån betonghåltagning och pumptjänster till kompletta bygginsatser, och representerar en stark bredd med många olika kompetenser.

HTY Bygg startades 2007 som ett lokalt hantverkarföretag i Vårgårda. 2013 ombildades företaget till aktiebolag och idag erbjuder man ett brett kunnande och stark kometens kring byggtjänster, plåtslageri, betonghåltagning samt pumptjänster för flytspackling. Verksamheten sysselsätter 13 personer, främst hantverkare med olika specialkompetenser, och samtliga innehar yrkesutbildning. – Vi månar om våra kunder och vill alltid vara tydliga med allt vi företar oss så att kunden kan känna sig trygg. Vi vänder oss till både kommunala och privatägda bolag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner. Våra kunder inom pump och plåt finns i Västra Götaland, på bygg- och betongsidan servar vi mestadels lokala företag, berättar Tomas Ylläsjärvi som leder verksamheten. Jobbar brett Inom byggtjänster utför HTY Bygg allt inom byggnation och snickeri – från villabyggen till om- och tillbyggnationer.

– Vi erbjuder noggrann planering från dag ett och är hela tiden lyhörda inför kundens önskemål. Vi kan jobba som både totalentreprenör och i rollen som samarbetspartner år en annan aktör, berättar Tomas Ylläsjärvi. HTY Bygg bygger även villor åt Sjömarkens Hus i regionen. – Kunden gör upp affären med oss och Sjömarken tillverkar själva byggelementen som vi sedan monterar, förklarar Tomas som vi träffar i de nya lokalerna på Korsgatan i Vårgårda, vika innefattar lager, kontor och verkstad. Eget plåtslageri Beträffande betonghåltagning jobbar HTY Bygg med en egen håltagare, maskiner och utrustning, vilket gör att man snabbt kan rycka ut för dylika uppdrag. Arbetet utförs med högsta säkerhet och kvalitet. Man erbjuder pumptjänster för flytspackel för både stora och små ytor, man erbjuder olika typer av reparationsarbeten, och förfogar sedan sommaren 2016 över ett eget plåtslageri med all tänkbar utrustning för alla typer av plåtarbeten. – Det faktum att vi kan erbjuda våra kunder en sådan bredd i vårt tjänsteutbud – från snickeri till håltagning, pumptjänster och plåtslageri – innebär att vi kan ombesörja stora delar av ett projektet inom ramen för verksamheten, avslutar Tomas Ylläsjärvi.

Korsgatan 38 447 35 Vårgårda 0708 496765

tel. 0322-66 55 00

www.pemakom.se

info@htybygg.se


38

vårgårda www.svenskleverantorstidning.se

Här är företagens problemlösare Vårgårdaföretaget Contage har specialiserat sig på en rad olika tjänster. Genom att bolagets kunder outsourcar uppdragen till Contage kan dessa lägga tid och pengar på den egna verksamheten, medan Contage löser oönskade arbetsuppgifter snabbt och effektivt.

Contage startades 1999 och leds idag av Håkan Claesson som köpte företaget av Manpower 2010. Han beskriver Contage som ett supportföretag åt sina kunder. – Vi tar helt enkelt hand om kundernas icke huvudsakliga uppgifter. Vi har en rad olika tjänster att erbjuda, säger Håkan och presenterar ett urval av dem. Breda tjänster Han delar in konceptet i tre huvudsakliga områden; företagsservice, legoarbete och tvätt, varav det förstnämnda till exempel kan innefatta lager- och logistiktjänster, såsom sortering och kontroller av produkter och komponenter. Det sker antingen i Contages egna lokaler eller ute hos kunden. Det är denne som bestämmer och hanteringen kan antingen ske vid enstaka tillfällen eller mer kontinuerligt. – Vi kan också lagra, plocka och packa olika varor, erbjuda lång- och korttidsförvaring, inklusive farligt gods. Vi kan dessutom erbjuda såväl packning som leverans av postpaket där vi även ansvarar för tullhantering, certifikat med mera, upplyser Håkan Claesson. Fastighetsskötsel, städ och rengöring, reparation och underhåll samt park och anläggning är andra områden Contage verkar inom beträffande företagsservice.

När det gäller legoarbete kan det bland annat handla om bearbetning, montering och emballageservice. Beträffande tvättjänster kan Contage ta sig an exempelvis emballage, lock, skivor, kättingar och kabeltrummor. – Vi förfogar över särskilda specialmaskiner för detta beroende på plastmaterial, temperatur, emballagetyp med mera, berättar Håkan. Flexibilitet Contage är ett företag som anpassar sig helt efter kundens önskemål. – Vår flexibilitet är vår stora styrka. När

företag står inför utmaningar kan de kontakta oss så löser vi dem snabbt, i bland inom en timme. Vi har ett mycket gott samarbete med bemanningsföretaget Söder & Co, informerar Håkan Claesson. Han betonar vikten av att skapa förtroende hos kunden och fokusera på långsiktiga samarbeten.

– Vi har en väldigt platt organisation, den som svarar i telefonen löser problemet. Vi vill vara en problemlösare med stort fokus på varje enskilt uppdrag. Det har gett oss många återkommande kunder genom åren. De vet att Contage är ett företag att lita på.

Företagssupport Allt från enstaka, akuta uppdrag på timbasis, till att ta hand om ett helt affärsområde eller en funktion ni vill outsourca. Contage AB Wallentinvägen 11, Vårgårda Tel 0322-66 68 60 info@contage.se www.contage.se


vårgårda 39 www.svenskleverantorstidning.se

Bredd och kompetens i Djupedals Rör

Allt ifrån service- och underhållsinatser till komplett nyinstallation. Djupedals Rör har lång erfarenhet och bred kompetens kring allt som rör modernt VVS-arbete.

Djupedals Rör AB har rötter sedan 1969 men fick sitt nuvarande namn så sent som under våren 2016. Bolagets kunder finns mestadels i Vårgårdas, Alingsås och Varas kommuner, och Djupedals Rör har lager och kontor på alla tre orterna. På Parkgatan i Vårgårda ligger huvudkontoret. Här träffar vi Karl-Johan Kjellner som leder verksamheten. – Vi gör allt inom VVS, vatten, sanitet, ånga och fjärrvärme. Allt ifrån service och under-

hållsinsatser på befintliga anläggningar till kompletta entreprenader och nyinstallationer. Vi är en lokal, pålitlig och väl förankrad aktör med lång erfarenhet som alltid sätter kunden i centrum. Det har gjort att vi har många både stora och mindre företagskunder som är återkommande, berättar Karl-Johan Kjellner. Ingår i Comfortkedjan Djupedals Rör vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Insatser för industrin har blivit en av bolagets främsta styrkor. – Vi jobbar också mycket med serviceavtal, fjärrvärme samt servar och installerar värmepumpar av olika märken. Vårt stora kunnande och vår breda kompetens får kunden på köpet,

konstaterar Karl-Johan Kjellner. Han berättar vidare att företaget sedan en tid tillbaka ingår i Comfortkedjan, det vill säga Sveriges största VVS-kedja, vilket förstås bidrar till företagets starka bredd. – Vi driver vår egen Comfortbutik med allt man kan tänka sig inom badrum, blandare, rördelar med mera. Här tar vi emot såväl företagskunder som privatpersoner. Söker personal Djupedals Rör AB:s goda anseende och starka bredd gör att kundkretsen hela tiden breddas. Det ställer förstås höga krav på verksamheten, men det är krav man lever upp till genom att hela tiden bredda personalstyrkan och uppdatera sin kompetens.

– Just nu söker vi VVS-personal på alla våra tre orter för att kunna tillmötesgå den ökande efterfrågan. Vi tar även hjälp av lärlingar som vi lär upp, varav många sedan får fast anställning hos oss, säger Karl-Johan Kjellner. Han berättar avslutningsvis att man under våren kommer att arbeta i ett stort projekt på uppdrag av Benders som bygger en ny fabrik i Evja Stenbrott. Här kommer Djupedals Rör att stå för allt VVS-arbete.

SPECIALISTER INOM SPECIALISTER INOM VATTEN OCH VÄRME VATTEN OCH VÄRME

SPECIALISTER INOMwww.djupedalsror.se VATTEN OCH VÄRME

VÅRGÅRDA · Parkgatan 19 · 0322-62 33 70 | KVÄNUM · Storgatan 12 · 0512-921 00 www.djupedalsror.se ALINGSÅS · Mejerigatan 6 · 0322-101 06 | www.djupedalsror.se

VÅRGÅRDA · Parkgatan 19 · 0322-62 33 70 | KVÄNUM · Storgatan 12 · 0512-921 00

VÅRGÅRDA · Parkgatan 19 · 0322-62 33 70 | KVÄNUM · Storgatan 12 · 0512-921 00 ALINGSÅS · Mejerigatan 6 · 0322-101 06 ALINGSÅS · Mejerigatan 6 · 0322-101 06

www.djupedalsror.se


40

vårgårda www.svenskleverantorstidning.se

Verkstadsföretag med höga kvalitetskrav – Det gäller att hela tiden ligga i branschens framkant, säger Marita Friberg och konstaterar samtidigt att det inte alltid har varit helt lätt att slå sig fram i en så pass mansdominerad bransch. Hon har dock utvecklat företaget till dagens säkra och välrenommerade leverantör till såväl svensk som utländsk industri. Kunderna finns företrädesvis i gamla Skaraborg, Göteborg och Alingsås, och återfinns inom bland annat maskintillverkningsbranschen, bil- och elindustrin.

Industriföretagen ställer hela tiden nya krav på sin produktion. Det smittar förstås av sig på ett verkstadsföretag som Helit Produktionsteknik AB som specialiserat sig på kundanpassade lösningar för varje enskilt uppdrag. – Det gäller att hela tiden ligga i framkant, konstaterar Marita Friberg, VD och ägare av Helit.

Verkstadsföretaget Helit Produktionsteknik AB startades av Lennart Lindblad 1997, tillika mannen som en gång startade Autoliv. 2000 sålde Lennart företaget och Marita Friberg fick frågan om hon ville ta över som ensam ägare. Hon föredrog en konstellation, företaget slogs samman med ett annat i branschen under ledning av Marita och ytterligare två delägare. – Sedan starten har vi byggt prototyper men nu började vi också med byggnation av monteringsmaskiner. 2001 investerade vi i en vattenskärare och i och med detta breddades vår kundkrets. Vi byggde ut och fördubblade vår verksamhetsyta, berättar Marita som sedan 2009 står som VD och ensam ägare av Helit. I samma veva började man jobba med legotillverkning i mindre serier. – Vår första kund här i Alingsåstrakten blev

Marita Friberg ABB, och därefter rullade det på med flera kunder och uppdrag. Kunskap och erfarenhet Helit Produktionstekniks styrka är dess långa erfarenhet och höga kunskapsnivå kring

produktion av kundanpassad utrustning. Man arbetar helt och hållet utifrån kundens behov, krav och specifikationer, och har ett ständigt öra mot marken för att känna av industrins behov och krav vad gäller utveckling av nya och bättre produkter.

Funktionell maskinpark I dag ligger fokus på legotillverkning i metall och plast i mindre serier. Det rör sig om både enklare och mer avancerade delar och allt ifrån från små detaljer till lösningar på upp till tre meter. Man utför även ytbehandling och viss montering efter kundernas önskemål och förfogar i sammanhanget över en funktionell maskinpark som optimerar produktionen. – Det medför att vi kan erbjuda snabba och säkra leveranser. Vår styrka ligger i helheten och vårt nära samarbete med våra kunder som skapar förtroende, framhåller Marita. Hon berättar avslutningsvis att man även jobbar med kontrollfixturer för att kunna kvalitetssäkra produktionen. Planer finns på att investera i ytterligare en vattenskärare för att kunna tillmötesgå den ökande efterfrågan från Helits kunder.

Pricksäkra bemannings- och rekryteringslösningar för Västsveriges företag En ständigt föränderlig arbetsmarknad ställer allt högre krav på dagens företag i fråga om rekrytering. Här kan rekryterings- och personaluthyrningsföretaget Söder & Co göra en väsentlig insats med sitt helhetskoncept kring just bemanning och rekrytering.

När det gäller rekrytering tar Söder & Co ett helhetsansvar om kunden så önskar. Även här jobbar man med stor noggrannhet. – Om ett företag felrekryterar kan det kosta mycket pengar. Vi går grundligt tillväga i vår rekryteringsprocess och ser till att erbjuda rätt person till rätt plats till rätt pris. Här har vi stor nytta av vårt breda nätverk, vår lokala förankring och mångåriga erfarenhet, och dessutom gör vi en uppföljning inom tre till sex månader för att säkerställa att allt har fallit väl ut, upplyser Linda.

Söder & Co Vårgårda bildades 2011. Idag finns Söder & Co representerat på 13 orter över hela Mellansverige. På kontoret i Vårgårda träffar vi Linda Nydenfeldt som leder den lokala verksamheten. Hon beskriver Söder & Co som ett bemannings- och rekryteringsföretag med lång erfarenhet av branschen, och som hjälper sina kunder att lyckas med en hög kvalitet. – Vi hjälper företagen med deras kompetensförsörjning på både den kollektiva sidan och tjänstemanasidan. Vi är verksamma inom alla branscher, utom vård, skola och omsorg, och servar i dagsläget ett 70-tal företag i företrädesvis Alingsås, Herrljunga och Vårgårda. Vår styrka ligger i vår lokala förankring, vi är ute hos våra kunder varje vecka där vi stöttar både uppdragsgivaren och våra konsulter så att de ska trivas på sina arbetsplatser. Ett högt engagemang och tillgänglighet sju dagar i veckan är jätteviktigt, understryker Linda Nydenfeldt.

Grafisk plattform

– Vi skapar flexibilitet i alla delar av våra kundföretag och strävar efter att vara en pålitlig partner med långasiktiga och förtroendeingivande relationer till såväl våra uppdragsgivare som våra konsulter.

Rätt person på rätt plats Söder & Co jobbar brett med bemanning, rekrytering och inhyrningsrekrytering, varav det sistnämnda innebär att kunden testar en inhyrd medarbetare under en tid för att sedan erbjuda anställning om allt känns rätt för båda parter. Beträffande bemanning kan Söder & Co erbjuda personal i allt ifrån någon dag till flera år. – Vi jobbar mycket i nätverk för att hitta rätt

Produktionsteknik AB Tel 0322-62 35 80, 62 09 60 · www.helit.se

Linda Nydenfeldt kompetens till företagen. Vi är snabba, effektiva och vana vid att hitta personallösningar som passar vart och ett av våra kundföretag, säger Linda och påminner om att det är både billigare och mer hälsosamt för personalen att hyra in arbetskraft i stället för att låta medarbetarna jobba övertid.

Långsiktiga kundrelationer Långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende är ledord i Söder & Co. – Vi skapar flexibilitet i alla delar av våra kundföretag och strävar efter att vara en pålitlig partner med långasiktiga och förtroendeingivande relationer till såväl våra uppdragsgivare som våra konsulter. Samtidigt är det förstås roligt att bidra till att skapa karriärmöjligheter för många engagerade människor, tycker Linda Nydenfeldt. Redan nu börjar man planera inför årets semesterperiod, och därför behöver man förstärka personalstyrkan med cirka 150 personer. Inte minst studenter brukar rycka in under sommarmånaderna.


vårgårda 41 www.svenskleverantorstidning.se

Nya satsningar på Tånga Hed Tånga Hed är ett av landets mest spännande evenemangscenter. En mängd evenemang och aktiviteter lockar årligen åtskilliga företag, organisationer och privatpersoner. Nu lanseras nya satsningar som på ett ännu mer utmärkande sätt kommer att sätta Tånga Hed på kartan.

Tånga Hed är evenemangsanläggningen som erbjuder något för alla smaker och inriktningar. Golf, dansbandshelg, träning, vandring och nostalgifestival är bara ett fåtal exempel ur det digra programmet. Patrik Ekelund leder verksamheten genom bolaget Tånga Fritid AB och berättar att man hela tiden jobbar med att bredda utbudet. – I november 2015 invigdes vår nya bowlinghall, upplyser han och lyfter i sammanhanget fram den lokala profilen Per-Uno Hafström. – Han har ett stort idrottshjärta och har genom åren bidragit med mycket till kommunen, inte minst genom att sponsra föreningslivet. Han har även sponsrat hela bowlinghallen, vilket gett hela vår anläggning ett rejält lyft. Per-Uno frågade mig om det var något annat vi saknade och jag svarade en äventyrsgolfbana. Den invigde vi förra sommaren och den har blivit en stor succé, berättar Patrik. Mycket på gång Bland Tånga Heds många evenemang märks till exempel Viva Vårgårda, ett årligt event med cirka 800 matgäster där bland annat årets företagare, idrottsledare och turistpris delas ut. Ett annat är hundutställningen Schäfer som arrangeras i juni månad, både i år och 2018, där uppemot 6 000 personer och ett oräkneligt antal hundar deltar under en vecka. Redan i slutet av april arrangeras delar av Potatiscupen i handboll, och under Kristi himmelsfärdshelgen i maj är det dags för Ekumeniska kyrkornas rikskonferens. – Ett av våra mest populära event är Nostalgimässan som äger rum under två helger i juni, då cirka 10 000 personer brukar besöka oss. Vi försöker även i övrigt att arrangera någonting mer eller mindre varje helg under årets gång, säger Patrik Ekelund och nämner att just hundevenemang har blivit något av Tånga Heds specialitet. Representanter från Polisen och Securitas brukar träna sina hundar på anläggningen där man också arrangerar en hel del katt- och kaninutställningar.

– Det händer hela tiden spännande saker här, vilket förstås gör det till ett mycket roligt jobb att gå till varje dag, säger Patrik. Nytt hotell Tillhörande camping och vandrarhem, med sina 220 bäddar i 2-bädds-, 4-bädds- och 6-bäddsrum håller öppet året runt, vilket är nödvändigt med tanke på den späckade kalendern. Inom kort kommer man också att kunna erbjuda 60 nya hotellrum i enplanstyp av amerikansk modell, där varje rum har sin egen ytterdörr. En del av de gamla kasernerna kommer att byggas om för ändamålet och varje rum kommer att hålla mycket hög standard med både dusch och toalett samt de senaste tekniska lösningarna. Redan i år ska bygget vara i gång och första etappen ska vara klar till sommaren 2018. – Detta krävs för att vi ska kunna fortsätta vara med i matchen, konstaterar Patrik Ekelund som ser mycket positivt på Tånga Heds framtid. – Vi ligger långt fram i planeringen och har till exempel redan nu klart med ett antal hundevenemang flera år framöver. 2018 står vi som värd för en partiledardebatt och första helgen i juni arrangerar vi en lastbilsmässa som sedan återkommer de fyra närmsta åren. Här finns mycket att se fram emot.

Tånga Fritid AB Box 65 447 22 Vårgårda

+46 (0)322-62 43 11 info@tangahed.se www.tangahed.se


42

herrljunga www.svenskleverantorstidning.se

Herbo satsar när Herrljunga kommun växer När Herrljunga kommun växer ökar behovet av attraktiva bostäder. Herbo antar utmaningarna och kan erbjuda ett brett urval av attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform. Samtidigt finns både planerade och pågående projekt som kommer att resultera i allt ifrån lägenheter till det mindre enfamiljshuset Herbovillan.

Herrljunga kommun växer, framför allt tätorten, och för att möta den ökande efterfrågan bygger det kommunala bostadsbolaget Herbo nya bostäder. – Redan 2015 började vi bygga flerbostadshus igen, det var faktiskt mer än 30 år sedan sist. Vi märkte tidigt att efterfrågan ökade och för oss gällde det att handla snabbt, säger Birger Sjöberg, VD för Herbo.

Senaste tillskottet är ett nytt femvåningshus med 20 lägenheter i form av både tvåor och treor, där upphandling har skett i samarbete med SABO. Herbovillan Herbos uppdrag är att erbjuda hyresgäster i Herrljunga kommun ett brett urval av attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform. Idag förfogar man över cirka 630 lägenheter, varav 70 procent återfinns i tätorten. Det handlar om trygga och långsiktiga boenden med fokus på service, kontinuerliga underhållsinsatser och en tydlig miljöprägel. Beskrivningen gäller inte minst den så kallade Herbovillan som är framtagen av Herbo tillsammans med lokala entreprenörer. – Det är ett mindre enfamiljshus med egen tomt, carport och förråd. Dessa har vi byggt de senaste åren och vi har planer på att bygga

betydligt fler under den närmsta tiden, berättar Birger Sjöberg. Projekt på gång Herbo ligger knappast på latsidan, det finns en hel del spännande projekt på gång, inte minst det fyra våningar höga hus med sammanlagt 16 lägenheter, såväl tvåor som treor, som byggs med ett centralt läge nära kommunhuset i Herrljunga. På Horsbyområdet i Herrljunga finns planer på olika byggnationer längre fram. – Vi planerar dessutom att bygga parhus och eventuellt också Herbovillan i Ljung utanför centralorten. Vi har ett nära samarbete och en bra dialog med planenheten på kommunen, berättar Birger Sjöberg som tycker att bostadsmarknaden i Herrljunga ser övergripande ljus ut. – Lönsamma projekt på orter med svag tillväxt kan vara en utmaning, men från vårt perspektiv finns det möjligheter.


herrljunga 43 www.svenskleverantorstidning.se

Brett koncept kring lager- och logistiktjänster Lager- och logistikhantering blir ett allt större problem för dagens företag, där verksamheten går på högvarv, ytorna är små och tiden är knapp. Här kan Herrljunga Lager & Logistik AB göra en väsentlig insats med sitt breda koncept kring allt ifrån orderplock och packning till lastning och lagerhållning.

Herrljunga Lager & Logistik etablerades för snart fem år sedan och servar sedan dess allt ifrån privatkunder till storföretag med volymer på flera tusen pall. Till sitt förfogande har man ett omfattande lagerhotell mitt i Västergötland med ett mycket bra logistiskt läge. – Det är en stor fördel för både oss och våra kunder att vi finns ute på landsbygden. Kostnader och priser blir lägre, samtidigt som vi med vårt läge når 1,7 miljoner människor inom en radie av tio mil, berättar Joakim Olsson som leder verksamheten. Det rör sig om ett modernt varmlager med 7 200 kvadratmeter golvyta och 3 500 kvadratmeter entresolyta. Lagerbyggnaden befinner sig på ett inhägnat område. Brett tjänsteutbud För företag som till exempel vill expandera utan att ta allt för stora risker och dra på sig

omfattande investeringskostnader blir Herrljunga Lager & Logistik AB en perfekt samarbetspartner. I det breda konceptet ingår till exempel lagerhållning på både kort och lång sikt, lossning, lastning, godskontroll, orderplock, packning, emballering och administration. Med andra ord en komplett tredjepartslogistik enligt kundens behov. – Vi håller en mycket hög servicenivå i verksamheten.”Rätt gods till rätt kund i rätt tid med rätt hantering”, är vår filosofi. Vi är också duktiga på att hitta lösningar i samband med akuta ärenden, något som våra kunder uppskattar högt, säger Joakim Olsson. Planerar för expansion Herrljunga Lager & Logistik AB servar ett brett spektra av kunder, allt ifrån livsmedelsföretag till tung industri. Många är lokala uppdragsgivare, men några har sin bas i Stockholm, för vilka man sköter tredjepartslogistik. – De flesta av våra kunder lagerhåller sina varor hos oss på kontinuerlig basis, men vi har även dem som främst behöver en mer kortsiktig lösning, understryker Joakim. Han ser sina kunder som samarbetspartners och framhåller gärna sina medarbetare som han anser gör ett mycket gott jobb. Personalstyrkan uppgår idag till sju personer, men fler kallas in i samband med arbetstoppar. – I framtiden har vi planer på att investera

i ett höglager och eventuellt också ett kyllager. Markyta finns att tillgå, så när vi bestämmer oss för att satsa är det bara att slå till, konstaterar Joakim Olsson.

God utveckling i Hans byggfirma Från Herrljunga utgår ett byggföretag med ett synnerligen brett utbud av professionella byggtjänster. I HPL Byggtjänst har man sakta men säkert byggt upp ett starkt kvalitetskoncept som spänner över allt ifrån snickeri och plattsättning till renovering, tillbyggnation och komplett nybyggnation för både privatpersoner och företag.

den starka utveckling som HPL Byggtjänst har haft under senare år. Många av dem är återkommande. – Vi har ett brett kontaktnät när det gäller underleverantörer, inte minst i vårt arbetsområde som utgörs av Herrljunga med omnejd. Vi har dessutom en bra åldersmix bland de anställda, och vi drar oss inte för att ta emot lärlingar från byggprogrammet i Herrljunga. De lär sig massor

HPL Byggtjänst startades av Hans Larsson 2005. Fem år senare ombildades företaget till aktiebolag och sedan dess har det haft en mycket stabil utveckling. Idag sysselsätter företaget elva personer i en verksamhet som vänder sig till både företag och privatpersoner. – Vi jobbar inom snickeri och plattsättning, sätter kakel och klinker och murar dessutom spisar. Härutöver gör vi allt ifrån mindre renoveringsjobb på kontor, industribyggnader och hyreshus, oftast i rollen som totalentreprenör. Vårt fokus har länge legat på renoveringar och tillbyggnader, men framöver kommer vi att satsa mer på nyproduktion för att få fler ben att stå på, säger Hans Larsson som äger och driver HPL Byggtjänst. Han framhåller i sammanhanget kollegan Jessica Lager som började arbeta i firman i januari i år för att hjälpa till med det administrativa. – Hennes arbete med kundvård kommer att betyda mycket nu när vi satser på nyproduktion, konstaterar Hans. Återkommande kunder Mixen av kunder är en stor förklaring till

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

av att arbeta sida vid sida med våra äldre och mer erfarna medarbetare. Vi har ett bra samarbete med skolan, ett samarbete som vi gärna utvecklar ytterligare, säger Hans Larsson. Varierande uppdrag HPL Byggtjänst utför en hel del ROT-arbeten för privatpersoner. Det kan röra sig om arbete med kök och badrum, olika renoveringsinsatser

eller byggen av altaner och uterum. För företag handlar det ofta om kontorsanpassningar, omoch tillbyggnationer. Företaget utvecklas sakta men säkert, målet är att växa med 5-10 procent per år. – Vi vill öka långsamt i takt med nya utmaningar, säger Hans och avslutar med att tipsa om den nya hemsidan som lanseras under våren.


44

östergötland www.svenskleverantorstidning.se

Med en trygg maskinpartner minimeras stillestånden

Christopher Sundell Aebi Schmidt är en sedan länge välkänd leverantör av maskiner och utrustning för bland annat vinterväghållning och parkskötsel, med tillhörande service och underhåll. – Vi vet att stillestånd är kostsamma för våra kunder, därför jobbar vi snabbt och flexibelt. Det gör oss till en samarbetspartner för våra kunder, där vi finns med från tillverkningsstadiet till eftermarknaden, säger Christopher Sundell som leder verksamheten med utgångspunkt Skänninge.

flygplatser. I Sverige finns bolaget representerat i Skänninge där man jobbar med service och försäljning under ledning av VD Christopher Sundell. – Vi är en aktör som hjälper våra kunder att nå sina mål, eftersom vi jobbar med hela kedjan – från tillverkning till eftermarknad. För våra kunder blir ett stillestånd av exempelvis en sopmaskin kostsamt, och därför verkar vi i rollen som en partner till våra uppdragsgivare. Vi lyssnar på våra kunder och ser till att leverera service och reservdelar snabbt och effektivt, förklarar han.

Aebi Schmidt finns representerat över hela världen och är en av de ledande leverantörerna av maskiner, utrustning, reservdelar och service för bland annat vägunderhåll, grönyteskötsel och vinterväghållning. I det breda konceptet ingår även lösningar för underhåll av järnväg och

I ständig utveckling Christopher betonar vikten av att hela verksamheten drar åt samma håll. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete i bolaget som för snart tio år sedan bytte namn från Broddway till Aebi Schmidt. I Bolaget finns lång erfarenhet av att leverera lösningar för bearbetning av asfalts- och

grönytor samt snöröjning och halkbekämpning. – Vi ser oss som konsulter till våra partners. De kommer in med en förfrågan och vi tillhandahåller den bästa lösningen. Vi säljer inte på pris utan på långsiktiga relationer, vi är innovativa och genomsyras i koncernen av mjuka värden, säger Christopher Sundell. Koncernen sysselsätter cirka 1 300 anställda. Bolagets tillverkande enheter kallar man för kompetenscenter. – Det är just det de är; anläggningar där vi samlat kompetens inom våra specialområden under ett tak, vilket gör att vi på ett bra och effektivt sätt kan tillgodose våra kunders behov och önskemål, framhåller Christopher. Aebi Schmidt erbjuder ett komplett utbud av maskiner och utrustning för den svenska marknaden. Man jobbar kontinuerligt med utveckling för att kontinuerligt kunna förnya och förbättra såväl det befintliga produktutbudet som framtida lösningar.

Bredd och kapacitet Christopher Sundell är stolt och passionerad över det koncept som Aebi Schmidt representerar. Han har arbetat i bolaget i ett tiotal år och verkat i VD-rollen i hälften av dem. Han trivs med att arbeta i ett bolag som finns representerat i såväl EU som USA. Det skapar stor bredd och hög kapacitet i verksamheten. – Vi arbetar med ”SinglePointContact”, vilket innebär att våra kunder bara behöver kontakta en enda person som tar problemet hela vägen in i mål. Vi har arbetat upp ett nätverk av servicepartners över hela Sverige och härutöver har vi egna servicebilar. Det gör att vi snabbt kan stå till tjänst med service- och reparationsinsatser, vilket minimerar kundernas stillestånd, säger Christopher Sundell och tillägger avslutningsvis att verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden.

Aebi Schmidt Sweden Borgmästaregatan 24 SE - 596 34 Skänninge Phone: +46 142 29 90 00 www.aebi-schmidt.se


östergötland

45

www.svenskleverantorstidning.se

En sann expert på skärande bearbetning

Industrin ställer allt högre krav på skärande bearbetning och Hejla Skärteknik AB står hela tiden redo att anta utmaningen. Med stor kompetens och modern utrustning tar man sig an allehanda uppdrag från en bred och stabil kundkrets.

Hejla Skärteknik hette från början Svemek Produkter AB när företaget startade i ett litet garage i Heda. När efterfrågan ökade flyttades företaget till Väderstad, och tio år senare var det dags för nästa flytt när verksamheten flyttades till Hejla, där maskinparken också breddades med en CNC-styrd skärmaskin och en fleroperationsavdelning. För ungefär elva år sedan bytte företaget både namn och ägare och sedan dess har verksamheten breddats kontinuerligt. Idag förfogar man över två gasmaskiner, två lasrar och fyra fleroperationsmaskiner, vilket förstås skapat en mycket tilltalande bredd i bolaget. Hög kapacitet Vi träffar Torbjörn Strelin, VD och ägare, och Tina Nilsson, driftschef. – Vi är ett serviceinriktat företag inom gasoch laserskärning, men även med kapacitet för fleroperationsuppdrag inom skärande bearbetning. Vi tillverkar detaljer till industrin och utför, när kunderna så önskar, även legoarbeten, berättar de. Hejla Skärteknik verkar i ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig över Småland och Östergötland, men ambitionen är att utöka kundkretsen norrut. – Väderstad AB och Holms Industri är bara två exempel ur vår breda kundkrets och vi har hela tiden ambitionen att attrahera fler aktörer

inom den tunga industrin. Det stärker företaget ytterligare, samtidigt som vi förstås upprätthåller vår höga servicegrad och tydliga kvalitetsfokus gentemot våra befintliga kunder, säger Torbjörn Strelin. Han tillägger att man 2009 även investerade i fastigheter, vilket lett till att man idag även står som hyresvärd med ett bestånd av sammanlagt 15 lägenheter. Kvalitet och miljö På Hejla Skärteknik AB jobbar man med ett klart och tydligt miljö- och kvalitetsfokus. – Beträffande det sistnämnda handlar det om att alltid leva upp till våra kunders höga krav på

kvalitet och leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser. Därför jobbar vi hela tiden med ständiga förbättringar, samtidigt som vi förstås lever upp till de lagar och regler som omgärdar branschen, understryker Tina Nilsson. Även beträffande miljö handlar det om ett ständigt utvecklingsarbete. Lagar och förordningar följs med god marginal och i arbetet finns

hela tiden en ambition att arbeta utifrån kretsloppsprincipen. – Det handlar om ett minimera miljöpåverkan i alla delar av verksamheten, bland annat genom att fortlöpande utbilda våra anställda i ett aktivt miljöarbete, förklarar Tina Nilsson avslutningsvis.

Vi skär plåt från 1 till 300 mm Hejla Skärteknik AB Skall Leverera produkter som uppfyller kundens krav på kvalite och leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. Hejla Skärteknik AB Hejla Gamla Stationsområdet 59022 Väderstad

Tele: 014271194 Mail: info@hejlaskarteknik.se Hemsida: www.hejlaskarteknik.se


46

östergötland www.svenskleverantorstidning.se

Professionella rengöringstjänster för dagligvaruhandeln Dagligvaruhandeln har problem med smutsiga kärl. Här kan Ditrands AB göra en väsentlig insats med sitt breda koncept kring kvalificerade rengöringstjänster.

Det var Tommy Danielsson som startade Ditrands AB 1993 när han började serva och reconda pantautomater via uppdrag från automatleverantören. – Det finns många rörliga och mekaniska delar som helt enkelt blir kladdiga av innehållet i flaskor och burkar. Det ställer till problem för dagligvaruhandeln och deras kunder med driftstopp och saker som går sönder. Med våra insatser får automaterna bättre driftsäkerhet, berättar Tommy. För ett antal år sedan gick dagligvaruhandeln över från att ha returnerat återvinningen i kartonger till uppsamling i plastkärl, vilka sedan töms och hämtas av en tvåfacksbil och komprimeras ytterligare. Det sammanpressade materialet medför att kärlen snabbt blir smutsiga. Tommy såg ett rengöringsbehov och tog snabbt fram en lösning. – Jag använde mig av en steamer, en handdriven variant med högtrycksfunktion, och senare har den blivit en automatiserad del i vår arbetsbil. Den gör ett utomordentligt jobb och lämnar kärlen i fint skick i alla de butiker som idag är anslutna till vår kundbas, upplyser Tommy Danielsson. Ditrands står även för en funktionskontroll av kärlen, byte av trasiga hjul och reparation av lyftramen.

– Just nu håller vi även på med att testa rengöring av butikernas kundkorgar, som ju också har en tendens att snabbt bli smutsiga, med en mobil halvautomatiserad tvätt. Testerna har gett goda resultat så förhoppningsvis kommer även detta att ingå i våra tjänster framöver, säger Tommy. Familjeföretag Efterfrågan i butikerna har ökat i snabb takt, vilket onekligen fört verksamheten framåt. Sedan elva år tillbaka jobbar även Tommys dotter Erika i företaget. Året efter gjorde Markus Ekudd entré. Tommy och Markus känner varandra sedan länge. – Idag servar vi butiker enligt ett schema fyra gånger per år. Vi verkar i bland annat Småland, Östergötland och Södermanland, berättar Erika som tillsammans med Markus åker runt till kunderna. – Vi tycker om att besöka våra uppdragsgivare och trivs med att det är ett fritt jobb, säger de båda.

Tommys hustru, Karin Danielsson, är delaktig i företaget och sköter numera det administrativa. Även hon var aktiv ute på fältet på heltid tills dottern Erika började i företaget. – Sonen Kent Danielson är också delaktig. Han är IT-ansvarig i företaget, även om han numera huvudsakligen jobbar som datascientist på konsultföretaget Addfor i Turin i Italien med ansvar att vidga deras marknad i Norden. – Vi har blivit ett riktigt familjeföretag, och jag tror att våra kunder märker av den goda stämningen när de jobbar med oss, menar Tommy. Själv ser han sig som något av en proaktiv innovatör. Han tror mycket på företagets satsning på rengöring av kundkorgar, men vill förstås också utveckla konceptet ytterligare med nya rengöringstjänster. – Vi vill även framöver vara en god samarbetspartner till dagligvaruhandeln och fortsätta användningen av enbart varmvatten och ånga. Vi har en spännande tid framför oss och vi lär fortsätta växa.

fakta Tvättbjörnen i återvinningssymbolen är bolagets visuella budskap för verksamheten.

Ny tjänst på gång Rengöring av plastkärl och pantautomater är således Ditrands AB:s specialitet, men man rengör även soprum och sopkärl åt bland andra Mjölby kommuns Kommunala Bostadsbolag.

Ditrands personal: Kent Danielsson, Tommy Danielsson, Markus Ekudd, Erika Danielsson och Karin Danielsson

Service och Recond inom dagligvaruhandel Rikstäckande

Barrskogsv. 6

Tel. 070 - 696 20 91 Mail: info@ditrands.se

Etablerade sedan 1993 Ditrands AB

Kontakta oss:

Hemsida: www.ditrands.se

590 19 Mantorp


östergötland

47

www.svenskleverantorstidning.se

Extern kontorshjälp frigör tid och kraft för kärnverksamheten

Pia Hjelmar och Helene Svensson Kontorsarbete och administration tar i många fall både tid och kraft från ett företags kärnverksamhet. Lösningen kan heta Ditt Kontor, en effektiv samarbetspartner som sköter allt ifrån löpande bokföring till telefonpassning. Ditt Kontor kan även hjälpa ditt företag att synas via såväl en hemsida som sociala medier.

Ditt Kontor sysselsätter fyra personer och står för ett koncept som i princip innefattar allt kontorsarbete i dagens företag och verksamheter. – Vi jobbar med allt ifrån bokföring till telefonpassning, det vill säga hjälper våra kunder med det som inte är deras kärnverksamhet. En byggare ska kunna ägna sig åt att snickra under tiden vi sköter allt det administrativa. Vår tanke är kort och gott att våra uppdragsgivare ska slippa sitta och jobba med pappersarbete under kvällar och nätter, och i stället kunna lägga tid

Medevivägen 61 59150 Motala 0141 - 800 80 info@dittkontor.se www.dittkontor.se

och kraft på att utveckla kärnverksamheten och skapa lönsamhet i bolaget, förklarar Pia Hjelmar som driver Ditt Kontor AB. Enstaka tjänst eller hel totallösning Pia Hjelmar har drivit företag sedan snart 20 år tillbaka. Under sent 90-tal försåg hon företagschefer med personifierade datautbildningar med utgångspunkt från Göteborg, innan hon några år senare flyttade till Motala. Här arbetade hon mycket med bokföring och administration åt regionens företagare, vilket i förlängningen gjorde att hon 2008 etablerade Ditt Kontor. Fyra år senare ombildades företaget till aktiebolag. Ditt Kontor erbjuder i princip alla förekommande konstorsuppgifter, och det är kunden själv som plockar från smörgåsbordet. – Våra kunder förbinder sig inte att beställa ett visst antal tjänster. Vi kan åta oss någon enstaka uppgift eller stå för en totallösning där vi helt enkelt verkar som kundens kompletta kontor, antingen i våra egna eller på plats i kundens

lokaler, betonar Pia Hjelmar. Ditt Kontor erbjuder till exempel löpande bokföring enligt kundens tidsschema och önskemål. Man jobbar med uppläggning av redovisningsrutiner och kontoplaner och kan även rådgöra kring specifika redovisningsfrågor. Skatt, moms, deklarationer och löner ingår förstås också, liksom sekreterarservice och traditionell telefonpassning. Hjälper dig att synas Ditt Kontor kan också vara en stark partner när det kommer till exponering via internet. – Vi tar fram professionella och lättöverskådliga hemsidor. Vi jobbar med några av världens främsta publiceringsverktyg, vilket gör det enkelt för kunderna att uppdatera sina webbplatser. Självklart kan vi även ombesörja den biten om kunden så önskar, upplyser Pia. Närvaro via sociala medier blir också allt vanligare, och även här kan Pia och hennes medarbetare göra en väsentlig insats.

– Vi kan ta fram en Facebook-sida som matchar kundens hemsida, och även hjälpa denne att synas via Instagram. Kunden kan sedan själv välja om denne vill sköta uppdateringen eller låta oss göra jobbet, informerar Pia Hjelmar. Ditt Kontor kan dessutom bistå företag med deras grafiska profil genom att ta fram logotyper, visitkort, broschyrer, annonser med mera. – Vi vet hur viktigt det är för ett företag att ha ett bra ansikte utåt. Vi tar fram ett modernt och proffsigt grafiskt utseende som förstärker verksamhetens budskap. Det är viktigt eftersom kunder ofta drar slutsatser utifrån den grafiska profilen, och utgör i mångt och mycket en grund för framgång och lönsamhet, konstaterar Pia Hjelmar.


48

östergötland www.svenskleverantorstidning.se

Kreativiteten flödar i Hessleberg Industri Kreativiteten är minst sagt påtaglig i Hessleberg Industri AB. Företaget tar fram och tillverkar inredningsdetaljer för alla branscher, inte minst för skolor och förskolor, och arbetar även aktivt för att utveckla och skapa nya, spännande produkter.

Hessleberg Industri AB är ett mindre tillverkningsföretag med lång erfarenhet av branschen. Man tillverkar inredningsdetaljer för alla branscher, och härutöver tar man också fram

inredningsdetaljer åt ABA-Skol AB och larmbågar åt Gunnebo Gateway. Den förstnämnda är numera också en delägare i företaget, liksom Kicki Andersson som driver verksamheten tillsammans med kollegan Björn. Verksamheten utgår från de ändamålsenliga lokalerna utanför Motala, varifrån man levererar sina produkter till kunder över hela Sverige och även i Norge. – Vår marknad är företrädesvis förskolor, fritidshem och skolor i Sverige och Norge, men faktum är att vi har kunder över hela världen via våra larmbågar för butikssäkerhet. Dessa har blivit en stor del av vår produktion, berättar Kicki Andersson. Högsta kvalitet I Hessleberg Industri AB arbetar man även med att utveckla nya produkter genom det egna varumärket Hessleberg Produkter. Kicki Andersson gillar skapandet. – Det är fantastiskt kul när vi till exempel kan använda oss av spillmaterial och skapa en helt ny produkt. Det är ju mer kostnadseffektivt, samtidigt som vi gör en miljöinsats, konstaterar hon. Kicki är tydlig med företagets ambition att tillhandahålla bästa möjliga kvalitet på

marknaden beträffande bolagets produkter. – Vi samarbetar endast med certifierade företag som står för en hållbar utveckling. För oss är det en självklarhet att de produkter vi erbjuder är helt och hållet fria från kemikalier, giftiga tillsatser och andra skadliga ämnen. I ständig utveckling Kicki Andersson har nio anställda som hon gärna framhåller lite extra. – Utan deras otroliga engagemang hade vi aldrig varit det vi är idag. Alla tar ett stort ansvar för sitt arbete och det medför att såväl de själva som hela företaget utvecklas, menar hon. Kicki blickar framåt med tillförsikt och spår att den kontinuerliga utveckling som råder i verksamheten kommer att fortsätta tilltala såväl nya som befintliga kunder. – Våra beställare uppskattar vårt tydliga fokus på ett brett sortiment, kvalitet, miljö och säkerhet. Vår ambition är att alltid vara öppna och tillgängliga för våra kunder och motsvara deras högt ställda krav, förväntningar och önskemål. Det är en linje vi ska fortsätta arbeta efter, inte minst eftersom det skapar fortsatt tillväxt i företaget.

Vi är ett mindre tillverkningsföretag med lång erfarenhet som tillverkar inredningsdetaljer för förskola/skola och även andra inriktningar. Vår styrka är korta ledtider och små serier. Vi formger/designar våra produkter och hjälper gärna vår kund med deras ideér och design.

Norrsten 212, 591 92 Motala • 0141 518 13 • www.hessleberg.se


östergötland

49

www.svenskleverantorstidning.se

Trygg leverantör av svensktillverkad LED LED-belysningen har revolutionerat branschen och är här för att stanna. Det är något man sedan länge har konstaterat i Motalaföretaget Locklight. Företaget vänder sig till fastighetsbolag och offentliga utrymmen med ett kvalitetskoncept som anpassas helt efter beställarens önskemål.

Familjeföretaget Locklight Svensktillverkad LED AB utgår från Motala och har ända sedan starten 2009 fokuserat på belysningslösningar

utöver det vanliga. Ambitionen är att vara mer än bara en belysningsleverantör och i stället kunna stå för helhetslösningar kring moderna belysningsarmaturer. Därför tar man ett helhetsansvar i de projekt man åtar sig, vilket innefattar allt ifrån inventering, kalkylering och projektledning till färdig installation av marknadens bästa och mest hållbara belysningslösningar. Man står dessutom för en professionell slutbesiktning av sina entreprenader. Det handlar om att hela tiden optimera sina insatser för att ständigt kunna erbjuda bästa möjliga lösning utifrån varje enskilt behov.

Kvalitetsfokus Locklight vänder sig till fastighetsbolag och offentliga utrymmen, såsom trapphus, källare, vindar, garage, förrådsutrymmen, servicehus och fasader. Man erbjuder moderna och energisnåla LED-armaturer anpassade efter beställarens krav och önskemål. Den stående ambitionen är att erbjuda marknadens bästa LED-ljuskällor, baserad på den senaste och mest effektiva tekniken. Lockligt arbetar uteslutande med svensktillverkade komponenter och kan därför garantera lösningar av högsta kvalitet. Man lämnar också fem års garanti på levererade ljuskällor.

Locklight använder sig av det allra senaste i fråga om sensorteknik. Härigenom optimeras ljuskällans användningsområde. Den monteras i armaturer med tidlös design.

Bred kundkrets Locklight samarbetar med noga utvalda leverantörer av bland annat stolpbelysning och pollare. Företaget servar idag en bred och stabil kundkrets, och uppdragsgivarna uppskattar dess förmåga att leverera kompletta helhetslösningar. Sedan starten har Locklight arbetat med fler än 200 av landets kommunala fastighetsbolag, samt åts

Olovsgatan 4 • 591 35 MOTALA • info@locklight.se • Tfn: 0141 - 23 95 40


50

östergötland www.svenskleverantorstidning.se

Många fördelar med StallMagasinets stallmatta StallMagasinet AB är en komplett leverantör av djurfoder och tillbehör. Den mest framträdande produkten är stallmattan som inte bara ökar hästens komfort, minskar halkrisken och sänker ljudnivån, utan dessutom minskar strökostnaderna för djurägaren.

Helena Lundqvist startade StallMagasinet AB tillsammans med sin man Gustav Rehn 2004, ett resultat av att Helena arbetade på ett företag som sålde inredning till lantbruksmarknaden. Hon jobbade bland annat med stallmattor. – När de bestämde sig för att lägga ner verksamheten bestämde jag mig för att fortsätta satsa på stallmattor. Jag hade redan byggt upp ett bra kontaktnät och hade en fantastisk produkt med överlägsen kvalitet i jämförelse med många andra varianter på marknaden, berättar Helena. Tillsammans med Gustav är hon agent för en högkvalitativ matta som kort och gott går under namnet Stallmattan. – Vi använder den själva i våra stall i Västra Lärketorp som ligger bara ett stenkast från Mjölby. Stallet används även som visningsstall för kunder, berättar de. Kostnadseffektiv produkt Stallmattan ger hästen en bra liggkomfort i boxen, halkrisken minskar och ljudnivån sänks. Dessutom minskar strökostnaderna för djurägaren. En väggmatta skyddar dessutom både hästen och väggen från skador. – Det är en mycket kostnadseffektiv produkt som inte bara ökar djurets välbefinnande utan dessutom är lätt för djurskötaren att hålla ren. Vi kan även erbjuda den på rulle, upplyser Helena och Gustav som ser sig själva och företaget som problemlösare för branschen.

– Vi konsulterar fram den bästa lösningen för våra kunder och strävar alltid efter att bygga långsiktiga kundrelationer. StallMagasinet AB levererar till djurstallar över hela Sverige. Härutöver driver man en butik på den egna gården där man kan erbjuda ett mycket brett sortiment av foder och tillbehör till alla djur. Lantbruket producerar även hö och hösilage till försäljning. Ökad efterfrågan Helena och Gustav spår att efterfrågan på mattor till hästtrailers och andra djurtransporter kommer att öka framöver. – Vi upplever att allt fler satsar på att få ner sina strökostnader, men vi ser också ett växande intresse av att öka komforten för djuren i samband med transporter, vilket vi uppskattar mycket. Många transportörer kontaktar oss och vill prova våra mattor och de är i allmänhet mycket nöjda efteråt, berättar Helena. I dagsläget saluför StallMagasinet två varianter av mattor och man ser en tydlig trend i att utvecklingen inom området fortsätter. – I år kommer vi att bredda oss med fler återförsäljare och fokusera ännu mer på djurtransportbranschen. Förmodligen kommer vi att behöva anställa mer personal och även bygga ut vårt torklager där vi torkar vårt foder. Det gäller att vi ökar vår kapacitet i takt med den växande efterfrågan.

Helena och Gustav

Matta i stallgången ger en väldigt tyst och behaglig miljö! Vi kan starkt rekommendera dessa mattor som dessutom är av väldigt hög kvalitet, ser fortfarande ut som nya!

0142-125 26 • www.stallmagasinet.se

Stallmattor – Gummimattor BOX • STALLGÅNG • SPOLSPILTA • SJUKHAGAR VÄGG • TRAILER • LASTBIL • RAMP

Matta till stallgången!

Matta till box/spilta!

Matta till spolspilta!

/Douglas Lindelöw

Tel: 0142-125 26 E-post: info@stallmagasinet.se www.stallmagasinet.se


östergötland

51

www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör kring gaturenhållning

När nu våren är i antågande råder det högsäsong för aktörer inom gaturenhållning. Det märker man inte minst på SweepTech AB som är en helhetsleverantör av produkter och tjänster kring modern gaturenhållning. Det breda konceptet innefattar såväl maskiner som konstruktionsoch tillverkningstjänster.

SweepTech AB är en komplett partner när det gäller produkter för gaturenhållning. Man erbjuder – inte minst via den egna webbutiken – reservdelar och tillbehör till olika maskiner, såsom sopmaskiner och plogar från välkända BEMAB. I samarbete med kunden tar man fram produktionsunderlag samt tillverkning av prototyper och mindre serier. – När det gäller de egenutvecklade produkterna jobbar vi ända från idéstadiet till färdig lösning. Vi kan erbjuda vår egen kantsopmaskin och vikplog, säger Andreas Nilsson som leder utvecklingen i företaget. Han är utbildad maskintekniker med flera års erfarenhet av konstruktion och produktion. Det gör att SweepTech även kan utföra konstruktionstjänster och tillverkning åt andra uppdragsgivare.

God utveckling Andreas berättar att företaget etablerades 2004 av ett antal före detta anställda på BEMAB AB i Mjölby. Tre delägare blev så småningom en när Arne Andersson drev företaget vidare på egen hand, men med god hjälp av ekonomiansvarig Gunilla Nilsson som tidigare innehaft samma roll på BEMAB. För en tid sedan gick Arne i pension och numera är det Gunilla och hennes son Andreas Nilsson som driver företaget vidare. – I början fokuserade SweepTech på försäljning av reservdelar till BEMAB:s produkter. Med tiden började vi även utveckla egna produkter, till exempel kantsopmaskinen Kobra och en mindre vikplog som passade på ATV:er och åkgräsklippare, berättar Andreas. De senaste tio åren har SweepTech levererat nästan 900 vikplogar till Husqvarna. Husqvarna säljer i sin tur vikplogen som ett originaltillbehör till sin åkgräsklippare i Rider-serien. Webbutik SweepTech vänder sig företrädesvis till såväl privatpersoner som små och stora företag, bland andra Husqvarna. Man jobbar kontinuerligt med utveckling för att hela tiden kunna ta fram nya, praktiska lösningar för snöröjning och gatuunderhåll. I den egna webbutiken saluför man soptillbehör och nya sopborstar till de flesta märken på marknaden. Webbutiken och

Idrottsvägen 5, 59634 SKÄNNINGE • Tel: 0142-880 90 Mobil: 0725700790 • E-post: andreas@sweeptech.se

reservdelskatalogerna på hemsidan gör det enkelt för kunden att köpa reservdelar och tillbehör till sin sopmaskin. Andreas lyfter i sammanhanget gärna fram deras kantsopmaskin Kobra, vilken utvecklades redan i samband med att företaget startades. – Det är en produkt vi har utvecklat själva och den gör ett utmärkt jobb längs med trottoarer och husväggar, säger Andreas som tror på en

Sweeptech Kobra Kantsopmaskin och Ogräsborste – Idealisk för åtkomst utmed trottoarkanter, husväggar och trånga passager.

fortsatt god utveckling i SweepTech AB. – Vårt kompletta utbud av reservdelar samt vårt breda koncept kring service och support gör att vi kommer ta nya kliv den närmsta tiden. Vi kommer dessutom att kunna presentera fler egenutvecklade produkter framöver. Det handlar om nya effektiva lösningar inom gaturenhållning och tillbehör för åkgräsklippare och ATV.


52

östergötland www.svenskleverantorstidning.se

Grävare med erfarenhet Det finns onekligen gott om erfarenhet i Tjällmo Grävmaskiner AB. Ända sedan slutet av 60-talet har ägaren och grundaren Rune Aktner jobbat med olika typer av gräventreprenader, och numera är det grävning för fiber som är företagets främsta uppgift.

Rune Aktner berättar att han startade Tjällmo Grävmaskiner med en traktorgrävare 1968. Under 70-talet började han anställa och i början av 80-talet ombildades företaget till aktiebolag. Genom åren har man åtagit sig såväl små som stora uppdrag, och med tiden har verksamheten specialiserats kring el, tele och bredband – Ända sedan starten har vi utfört diverse uppdrag inom schakt, kabelläggning, kabeldragning och alla förekommande linjenätarbeten på uppdrag av Telia och dåvarande Televerket, berättar Rune Aktner. Det stora lyftet kom dock 2003 då Tjällmo Grävmaskiner AB fick möjlighet att ta sig an ett riktigt stort projekt. Rune benämner det som ”VÖKBY”. – Det var Vadstenas, Ödeshögs, Kindas, Boxholms och Ydres kommuner som gav oss i uppdrag att arbeta med deras fiberutbyggnad. Det är ett oerhört stort projekt som fått till följd att vi förstås varit tvungna att lägga i en högre växel. Företaget har naturligtvis vuxit kraftigt tack vare detta, konstaterar Rune Aktner. Ändamålsenlig maskinpark Nedgrävning av fiber-, el- och telekablar har blivit Tjällmo Grävmaskiner AB:s specialitet. Till sin hjälp har man en ändamålsenlig maskinpark med ett flertal olika enheter på allt ifrån 1,5 till 14 ton. Man förfogar över egna lastväxlare för att kunna flytta maskinerna snabbt och smidigt, något som förstås sätter en kvalitetsprägel på verksamheten. Mellansverige, det vill säga Östergötland, Närke och Södermanland, utgör det huvudsakliga arbetsområdet för företagets 45 anställda. – Nyligen förvärvades bolaget av SMA Svensk Mark AB, vilket gör att vi numera ingår i en stor koncern. Det känns tryggt, säger Magnus Koski, VD i Tjällmo Grävmaskiner.

Kvalitet före kvantitet Magnus ser bara fördelar med den nya ägaren. – Vi ser verkligen fram emot kommande år eftersom vi nu blir ännu starkare och därmed har möjlighet att åta oss fler och större utmaningar. Liksom Rune menar han att kvalitet alltid går före kvantitet i Tjällmo Grävmaskiner AB. Filosofin är, menar de, en av bolagets starkaste konkurrensfördelar och något som löpt som en röd tråd genom verksamheten ända sedan starten för snart 50 år sedan. – Vi satsar vidare och tror att vår tillväxt kommer att vara bestående. Vi räknar helt enkelt med många goda år framöver för detta anrika företag, avslutar Rune Aktner och Magnus Koski.

Tjällmo Grävmaskiner har en maskinpark anpassad för både små och stora uppdrag. Vi har inriktning på El, tele och fiberarbeten. Vi erbjuder alltid professionell och yrkeskunnig personal för att du som kund ska känna dig trygg. Tjällmo Grävmaskiner AB Erstorpsv. 7 590 29 Borensberg

0141-40731

www.tjallmogravmaskiner.se


östergötland

53

www.svenskleverantorstidning.se

En däckpartner att räkna med Boende i och kring Mjölby har i Däck & Bilcenter en kunnig och välorienterad partner kring allt som rör däck och fälgar. Det handlar om ett helhetskoncept som utöver försäljning även innefattar däckförvaring, hjulinställning, balansering och verkstadsarbeten.

Magnus Johansson är ägare till Däck & Bilcenter i Mjölby. Han berättar att han 1988 köpte företaget Mjölby Bildemontering med tillhörande inkråm tillsammans med en kollega. – Vi är ett serviceföretag som servar våra kunder med däckrelaterade tjänster samt enklare reparationer och bilservice. Vi håller en mycket hög standard på både däcksidan och servicesidan, förklarar Magnus och berättar att Däck & Bilcenter i Mjölby sedan 2015 är en del av Hankook Master. Det rör sig om en kedja med ett 20-tal anslutna företag runt om i landet. – Vi tillhör inte Hankook utan är i grund och botten märkesoberoende, även om Hankook är det märke vi säljer mest av. Vi levererar och jobbar med alla i branschen förekommande fabrikat, fortsätter Magnus.

ment. I verkstaden tar man sig också an mindre avancerade reparations- och serviceinsatser på bilar. Samhällsansvar Däck & Bilcenter sysselsätter i dagsläget fem anställda. För närvarande genomför en gymnasieelev sin praktik i företaget för att lära sig mer om branschen, något som Magnus Johansson uppskattar. – Jag tycker det är viktigt att vi som näringsidkare tar ett samhällsansvar och inte enbart värnar om vår egen verksamhet. Det känns bra att kunna bidra och hjälpa till, säger Magnus som ser positivt på firmans framtid. – Vår ambition är att fortsätta utveckla verksamheten. Vi är och förblir en däckpartner att räkna med och lita på här i Mjölby, avslutar Magnus Johansson.

Breda tjänster Magnus stora bilintresse har i allra högsta grad bidragit till den goda utveckling som Däck & Bilcenter i Mjölby har haft. Han skruvar och mekar även på fritiden och brinner verkligen för sitt jobb. Lokalerna har byggts ut i omgångar, vilket bland annat inneburit att man idag förfogar över ett väl tilltaget däckhotell. Förutom förvaring innefattar det breda konceptet även hjulinställning och balansering, samt försäljning av både däck och fälgar i ett brett sorti-

Däckverkstad - 0142 127 90 Bilverkstad - 0142 29 76 44 www.dackobilcenter.se

Däck & bilcenter i Mjölby AB Hargsvägen 82 595 92 Mjölby


54

mjölby www.svenskleverantorstidning.se

Allroundentreprenör med starka resurser

Bredden är talande i Jonas Johansson Entreprenad & Sprängning. Man utför allt ifrån snöröjning och grävningsuppdrag till specialsprängningar och har genom åren byggt upp såväl kompetens som maskinpark för att kunna tillgodose alla behov.

– Det kändes som ett naturligt steg och det ledde till att vi utvecklade företaget tillsammans, jag och Jan-Erik. Idag är vi tre anställda och fortsätter utveckla familjeföretaget för att vi ska vara det självklara valet för kunder i behov av specialsprängningar eller andra typer av entreprenader, berättar Jonas.

Jonas Johansson startade sitt företag 1995 efter att tidigare ha verkat i byggbranschen. När byggboomen sprack under 90-talet bestämde han sig för att göra något annat. Han tog körkort för lastbil och började köra grus i egen regi. Efter några år började han dock arbeta åt sin svärfar, Jan-Erik Lantz, som jobbade med specialsprängningar och behövde hjälp i sin verksamhet.

Komplett maskinpark Jonas Johansson Entreprenad & Sprängning går att beskriva som ett allroundföretag inom olika former av entreprenader. – Vi utför bergsprängningar och specialsprängningar, utför snöröjning och halkbekämpning och kan även åta oss diverse grävuppdrag. Vi jobbar nära våra kunder och står för totallös-

ningar, säger Jonas Johansson och berättar att bolagets bilar kör för Vätterlogistik som är en åkeriförening. Härutöver har man även täta samarbeten med bland andra NCC och Svevia. Jonas visar upp den starka maskinparken som innefattar en bandgrävare, en traktorgrävare, två borrvagnar och två lastbilar. En av lastbilarna är försedd med spridare för halkbekämpning och dessutom förfogar man över lastväxlare för transporter till och från arbetsplatserna, vilka i regel är i området kring Mjölby med omnejd. Satsar vidare Att arbeta nära sina uppdragsgivare är något man värdesätter högt i Jonas Johansson Entreprenad & Sprängning.

– Vi vill växa oss starkare tillsammans med våra kunder och på så sätt samtidigt utveckla vår egen verksamhet. Härigenom kan vi på ett optimalt sätt möta framtidens behov, inte minst av fortsatta investeringar, när kunderna och förfrågningarna blir fler, förklarar Jonas Johansson. Han berättar avslutningsvis att man redan i år kommer att införskaffa en ny borrvagn för att kunna åta sig ännu fler och mer komplicerade sprängningsuppdrag. – Vi är ett hårt arbetande företag som gillar det vi håller på med, konstaterar Jonas.

Hälla Hällstugan 595 91, MJÖLBY

070-3595059

strangnas@telia.com


mjölby

55

www.svenskleverantorstidning.se

E-handel med kullager till de rätta priserna På Skänninge Mekaniska valde man att bygga vidare på ett redan etablerat koncept. När man 2010 etablerade webbutiken kullagret.com kunde man erbjuda sina kunder allt ifrån kullager till bilvårdsprodukter och verktyg från välkända tillverkare till rätt pris med snabba leveranser.

Skänninge Mekaniska AB har ända sedan tidigt 70-tal levererat transmissionsdelar, kullager, tätningar och kilremmar till både företag, lantbruk och privatpersoner. Företaget startades redan 1974 och jobbade även med legotillverkning mot lokala kunder. Nuvarande VD:n, Sören Bremer, hörde sedermera talas om att företaget var till salu och han fick möjlighet att ta över hela verksamheten 2000. Sören utvecklade densamma och investerade i maskinparken för att hänga med konkurrenterna. – Just då jobbade vi en hel del med enstyckstillverkning och legospecial, samt service och reparationer mot exempelvis lantbrukssidan, och det är arbetsinsatser som i mångt och mycket gäller för oss än idag, berättar Tobias Levandersson som var anställd när Sören tog över företaget. Kollegan Robert Olsson gjorde sedermera också entré i bolaget och bildar tillsammans med Sören och Tobias en stark trio som för verksamheten framåt. kullagret.com Kullagerförsäljningen har ökat successivt i Skänninge Mekaniska, och det föll sig naturligt att utveckla idéer kring en webbutik. 2010 öppnades kullagret.com. – Vi hade noterat att man inte minst på den privata sidan många gånger hade det svårt att få tag i bra kullager till rätt priser. Med vår webbutik kan vi snabbt och säkert tillgodose våra kunders behov av kullager, smörjmedel, bilvårdsprodukter, verktyg och belysning från kända tillverkare, berättar Sören Bremer och nämner varumärken som SKF och FAG. – Från våra lokaler här i Skänninge levererar vi till kunder i hela Norden. Spännande framtid Robert och Tobias berättar att anläggningen kommer att byggas ut under året för att få en mer kundvänlig butiksdel där man kan möta kunder och förse dem med de varor de önskar. Det är kundernas ökande efterfrågan som gör att man behöver större lagerutrymmen och en modernare och mer anpassad butiksdel som ombesörjer även den lokala marknaden.

Utvecklingen är med andra ord god i företaget där inte minst legotillverkningen fortsätter att utvecklas. – En stor del av framgångarna beror på att vi tillhandahåller en hög servicegrad och snabba leveranser. Vi har även stor kunskap om de artiklar vi säljer. Vi räknar med att utbyggnaden kommer att innebära ett lyft för hela verksamheten och att kullagret.com kommer att fortsätta utvecklas med fler artiklar. En fördel med vår webbutik är att vi nås lätt via telefon och det är nog mycket uppskattat då vi får många samtal från kunder som vill få råd och tips om vilka varor de önskar. Vi är således inte bara en butik på nätet, vi finns på riktigt. Vi går en spännande framtid till mötes, konstaterar Sören Bremer, Robert Olsson och Tobias Levandersson.

Kullagret.com • Verkstadsvägen 10, 596 34 Skänninge • Tel: 0142 - 415 56 • info@kullagret.com


56

mjölby www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare för Östergötlands entreprenörer Entreprenadbranschen i Östergötland har i Östgöta Maskinservice AB en trygg och stabil problemlösare nära till hands. Företaget servar och reparerar alla typer av maskiner och arbetar helt och hållet märkesoberoende.

Det är paret Torbjörn och Marianne Gustavsson som driver det man beskriver som ett serviceföretag mot entreprenadbranschen i hela Östgötaregionen. Torbjörn har arbetat med fältservice av entreprenadmaskiner ända sedan 1976 och umgicks, liksom Marianne, länge med tankarna på att göra något eget. 2000 gjorde de slag i saken. – Vi mer eller mindre snubblade över en fastighet i Mantorp som var till salu, så vi valde att slå till och köpte hela rasket med bensinstation, verkstad och lagerytor. Vi anställde personal och utvecklade sakta men säkert verksamheten, berättar Marianne. Efter att slutligen ha fått ett bygglov godkänt valde de att bygga ut anläggningen. 2013 stod den klar och innefattar sedan dess också en nyrenoverad automatstation. – Det var förstås en mycket stor investering men vi är övertygade om att den betalar sig på sikt, säger Marianne och passar i sammanhanget på att lyfta fram Q-Star som bistod med hjälp under hela resan. – De är guld värda, framhåller hon. Jobbar märkesoberoende Östgöta Maskinservice ombesörjer service och reparationer av alla typer av maskiner. – Vi arbetar helt märkesoberoende vilket gör att vi kan reparera eller utföra service på de flesta märken. Men vår specialitet är Caterpillar. Vi jobbar dessutom med marina produkter och har genom åren servat en hel del båtar längs Göta Kanal. Det har således blivit reparationer

av båtmotorer av alla de slag, berättar Torbjörn Gustavsson. Han menar att man tar sig an alla typer av förfrågningar och ser sig själva som duktiga problemlösare. Den starka bredden gör att många vänder sig till Östgöta Maskinservice. – Vi utför även service och reparationer på släpvagnar, trailers och båtvagnar. Vi samarbetar med bland andra TK Båtvagnar i Boxholm och Tiki Trailer som är bra leverantörer. Vi säljer deras produkter. Vi tar oss även an mindre maskiner och bilar när detta efterfrågas, upplyser Torbjörn. Blickar framåt Torbjörn och Marianne framhåller gärna sin duktiga och kompetenta personalstyrka, vilken är en förutsättning för fortsatta framgångar. – Vår ambition är att fortsätta utveckla verksamheten, säger Marianne och berättar att man kommer att få hjälp av Almi som under ett och ett halvt års tid kommer att förse bolaget med en affärscoach. – Denne ska hjälpa oss att ta nya steg och även befästa det vi gör bra redan idag. Vi kommer också att investera i ny IT för att stärka upp verksamheten ytterligare. Vi vill även fortsättningsvis kunna jobba nära våra kunder, avslutar Torbjörn och Marianne Gustavsson.


örebro

57

www.svenskleverantorstidning.se

Imponerande bredd i EL & PC Installationer AB I EL & PC Installationer AB talar bredden sitt tydliga språk. Bolaget utför allt ifrån traditionella elinstallationer, totalentreprenader inom el, tele och data till Industri- och fastighetsautomationsprojekt. Det är ett koncept som attraherar kunder över hela landet.

– Vi jobbar med elkonstruktion, tar fram underlag och ritningar, och erbjuder allt under ett tak.

EL & PC Installationer AB etablerades redan 1978 av den tidigare ägaren Per-Olov Rosander. Sedan Per-Olov dragit sig tillbaka 2012 ägs bolaget av fyra delägare, varav en är Andreas Nordh, med ett förflutet i företaget sedan 2003. – Vår ambition är att vara ett av få elteknikföretag som kan åta sig totalentreprenad inom elinstallation och industriautomation. Örebroregionen är vår huvudmarknad men vi arbetar rikstäckande, i vissa fall även utomlands och då framför allt inom industriautomation, berättar Andreas och presenterar företagets breda koncept. Från idé till färdig funktion Verksamheten vilar stadigt på fyra stabila ben; industri- och fastighetsautomation, tele- och datainstallationer, traditionella elinstallationer samt service och underhåll. – Beträffande det förstnämnda vänder vi oss till bland annat tillverknings- och processindustrin, eller till aktörer inom infrastruktur, såsom gruvor och tunnlar. När det gäller industri- och maskinautomation kan vi i de flesta fall stå för

Andreas Nordh allt ifrån idé till färdig funktion, berättar Andreas Nordh. Fastighetsautomation utformas efter kundens önskemål. EL & PC Installationer AB arbetar med olika fabrikat beträffande styrsystem, och man står för såväl förstudie som installation och driftsättning. – Vi jobbar med elkonstruktion, tar fram underlag och ritningar, och erbjuder allt under ett tak. Vi förfogar över egna PLC-programmerare som programmerar styrsystemet och därefter ansvarar vi för elinstallationer, funktion och överlämnande, förklarar Andreas. – För närvarande arbetar vi med ett par större automationsprojekt, exempelvis en specialutrustning för formning av plast för en uppdragsgivare i USA.

Johan Eriksson

Stora inom elinstallation EL & PC Installationer AB har vuxit mycket de senaste åren, framför allt beträffande totalentreprenader inom el, tele och data för

fastighetsägare, kontor, industri och hemmiljö. Delägare Johan Eriksson (som arbetat på företaget sedan 1993) ansvarar för såväl nyinstallationer som ombyggnationer och renoveringar, inte minst mot byggföretag och fastighetsbolag i Örebro län. – Genom åren har det blivit en hel del uppdrag på olika skolor i regionen. Vi utför exempelvis elinstallationer i samband med nybyggnationen av Steneskolan i Åbytorp, och sedan årsskiftet har vi påbörjat Kumlabostäders nya huvudkontor i Kumla. Vi har också fått ett stort uppdrag gällande ombyggnationen av Adolfbergsskolan i Örebro, ett arbete som sträcker sig över tre år, berättar Andreas Nordh avslutningsvis.


58

örebro www.svenskleverantorstidning.se

En stark aktör kring en hållbar industri Rejlers är en betydande aktör när det handlar om svensk industri. Med professionella insatser inom industri, bygg och fastighet, energi, telekom och infrastruktur jobbar man brett på flera plan mot det övergripande målet att hela tiden verka för moderna, energieffektiva lösningar för ett hållbart samhälle.

Rejlers Sverige AB levererar konsulttjänster inom verkstadsindustri, processindustri, elkraft, telekom och infrastruktur. Verksamheten finns representerad i Sverige, Finland och Norge. Ambitionen är att förse sina kunder inom både privat och offentlig sektor med innovativa och energioptimala lösningar. Rejlers ska härigenom vara en långsiktig partner när det gäller att bygga ett hållbart samhälle över generationer. Bolaget verkar inom fem huvudsakliga områden; Technology, Infra, Energy, Building och ICT, och sysselsätter totalt cirka 2 200 personer, varav 1 200 på ett 40-tal kontor i Sverige. Helhetslösningar Vi besöker Rejlers i Örebro där man bland annat verkar inom affärsområdet Technology, under ledning av platschef Mikael Sandin. – Technology vänder sig i huvudsak mot industrin i Sverige med inriktning automa-

tion, mekanik samt process och anläggning. För industrin kan vi erbjuda en helhetslösning, alternativt verka inom olika delar av ett projekt. Vi finns med hela vägen från förstudier till konstruktion och drifttagning, berättar han. Inom Technology kännetecknas Rejlers uppdrag av modernisering och effektivisering av tillverkningsprocesser och produktionsanläggningar. – Det kan till exempel handla om att en gammal maskin ska bytas ut mot en ny, eller när en lina behöver bytas eller renoveras. Vi genomför en förstudie, projekterar, tar fram olika alternativ, varpå vi, om kunden så önskar, upphandlar olika materialleverantörer och entreprenörer. Rejlers kan alltså vara med i hela genomförandet, upplyser Mikael Sandin. Uppdragen kan också innefatta hydraulik, programmering, CE-märkning, konstruktion, automation, framtagning av manualer och driftinstruktioner samt utbildning av personal som ska använda den aktuella utrustningen. Hög kapacitet Värdeord som Rejlers Sverige AB tagit fram för organisationen är pålitlig, framgångsrik, personlig och hälsosam. Bolaget satsar mycket på sina konsulter med allt ifrån friskvård och interna aktiviteter till kompetensutveckling för att alltid kunna leverera framgångsrika lösningar till slutkunden som stärker deras konkurrenskraft.

– Vi har all den kapacitet som krävs för att kunna erbjuda ett helhetskoncept för att underlätta vardagen för våra kunder. Vi jobbar märkesoberoende och är duktiga på att anpassa oss efter varje enskilt uppdrag. De branschområden vi huvudsakligen verkar inom i regionen är livsmedel och läkemedel, papper och massa, kraftvärme, stål/verkstad, fastighet samt explosiver, säger Mikael Sandin För E.On i Örebro utför Rejlers löpande ingenjörsuppdrag inom el och automation och för Kopparbergs Bryggeri arbetar man just nu med olika insatser för att hjälpa dem att öka sin kapacitet.

Mikael, Anders och Mika

Här blir IT ett effektivt redskap för framgångsrika affärer I företaget Kontract IS Services AB jobbar man med en filosofi som förändrar vårt sätt att se på IT. IT är, menar man, inte en teknisk stödfunktion utan en förutsättning för konkurrenskraft. – Vi förädlar IT till ett effektivt redskap för framgångsrika affärer, säger Kristian Franzén, VD på Kontract IS Services.

Kristian Franzén och kollegan Stefan Alkman grundade Kontract IS Services 2006 och har sedan dess utvecklat verksamheten med 40 anställda, kontor i Göteborg och huvudkontor i Örebro. Vi träffar Kristian i Örebro där han beskriver bolaget som en IT-verksamhetskonsult med specialkunskap. – Våra kunder är stora och medelstora företag samt den offentliga sektorn i hela Sverige. Vårt uppdrag är att effektivisera och förändra en organisations IT-struktur och förädla den från att vara en teknisk stödfunktion till en förutsättning för konkurrenskraft och framgångsrika affärer, förklarar han.

rejlers.se

Analyserar, vägleder, förbättrar Kontract är i sammanhanget en oberoende partner utan några affärsmässiga bindningar till vare sig produkter eller leverantörer. – Vi kartlägger kundens verksamhet och genomför en analys baserad på dennes IT. Vad kan vi förändra och effektivisera i kundens organisation? Hur kan man använda IT för att skapa högsta möjliga mervärde? Hur åstadkoms fler affärer via IT och hur möter våra kunder sin marknad? Genom att kombinera specialistkompetens inom IT med både kunskap erfarenhet inom verksamhetsutveckling kan vi analysera, vägleda och förbättra kundens konkurrenskraft, utvecklar Kristian Franzén.

Jobbar på bred front Kontract IS Services kan till exempel rycka in när en kommun ska samverka med sina grannkommuner, eller när en organisation slås samman med en annan. I sådana fall måste även de två IT-verksamheterna integreras med varandra på ett effektivt sätt. – Vi tittar på de tekniska plattformarna, på arbetssättet och organisationen. Det handlar också om att människor och kulturer ska slås ihop och fungera tillsammans, menar Kristian. Han berättar att allt fler väljer att outsourca sina IT-verksamheter. I dessa fall kan Kontract komma in och driva en upphandlingsprocess, säger Kristian. Bland Kontracts uppdragsgivare finns exempelvis Ahlsell, Loomis, Transportstyrelsen och Atlas Copco. Blickar framåt Kontract följer sina kunder från problemanalys till genomförande med hjälp av effektiva förändrings- och förbättringsprojekt. Allt fler inser fördelarna med de lösningar som bolaget representerar. – De blir mer effektiva och sparar pengar, konstaterar Kristian Franzén och berättar att

Kristian Franzén Kontract IS Services har blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri fem år i rad. Verksamheten är dessutom AAA-klassad. – Vi blickar framåt med ambitionen att växa. Våra kunder finns över hela Sverige redan idag, så fler kontor närmare kunderna är ingen omöjlighet, avslutar Kristian Franzén.

010-4474500 www.kontract.se


örebro www.svenskleverantorstidning.se

Välfyllda orderböcker i anrikt måleri

Med mer än hundra år på nacken är Krafft Måleri ett sedan länge inarbetat begrepp i Örebro med dess omnejd. Professionella måleritjänster kompletteras med en fullsortimentsbutik, vilken även innefattar en köksutställning.

Krafft Måleri bildades för inte mindre än 121 år sedan och har med sin långa historia blivit en synnerligen välkänd aktör i Örebros målerikretsar. Företaget ägs av sammanlagt nio delägare, varav en är nuvarande Vd:n Mikael Bascuas som började som anställd i firman för 14 år sedan och blev delägare sju år senare. Idag driver han företaget med dess 93 anställda. – Vi verkar i huvudsak här i Örebro län och vänder oss till bland annat byggföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, till exempel Örebrobostäder och Futurum, men också till privatpersoner, berättar Mikael. Komplett butik Krafft Måleri står för ett komplett målerikoncept. Anläggningen med kontor, verkstad och butik ligger i anslutning till Behrn Arena. I verkstaden renoverar man bland annat gamla fönster som slipas, målas och förses med nya glas. Man utför även dekormålning och förfogar över en egen färgsättningsavdelning där man tar fram de rätta kulörerna för varje enskilt projekt. – Vi hjälper gärna våra kunder med att ta fram kreativa idéer och lösningar på färgsättning, målning och tapetsering, berättar Mikael Bascuas och lyfter i sammanhanget även fram den egna butiken där man finner ett brett sortiment av färg, tapeter och tillbehör. Här finns även Krafft Måleris stora köksutställning.

– Vi hjälper gärna våra kunder med att ta fram kreativa idéer och lösningar på färgsättning, målning och tapetsering.

– Vi är återförsäljare för NovaFlex kök. Det är ett svenskt märke, närmare bestämt från Borås, som håller mycket hög kvalitet. Vi besöker intresserade kunder där vi mäter upp och lämnar ett förslag via en 3D-ritning. Därefter är det våra egna montörer som sätter upp köken i samarbete med elektriker och VVS:are. Kunden behöver dock bara en enda kontakt genom hela köksprojektet, påpekar Mikael. Mycket på gång Krafft Måleri har genom åren utfört en mängd projekt för olika uppdragsgivare. För närvarande jobbar man med fönsterrenoveringar på Nicolaiskolan för det kommunala bolaget Futurum. Samtidigt genomför man också en målerientreprenad i en nyproduktion på Ladugårdsängen. Framöver kommer Krafft Måleri dessutom att jobba med en annan nyproduktion på Tybblelundsskolan på uppdrag av Futurum. Bolaget har också ett avtal med Myresjöhus avseende måleriarbeten i samband med deras byggnationer.

Idrottshuset 1A, 702 25 Örebro • Butik: 019 – 10 57 50 • Måleri: 019 – 10 57 40 • info@krafft-maleri.se • www.krafft-maleri.se

59


60

örebro www.svenskleverantorstidning.se

Flexibel leverantör av bronsämnen och glidlager

Svensk industri har sedan slutet av 70-talet haft en trygg och pålitlig partner när det gäller bronsämnen, glidlager och andra glidelement. Lagermetall AB erbjuder lösningar för mekaniska applikationer inom alla branscher och kan tack vare sitt stora lager alltid leverera rätt produkter i rätt tid.

Lagermetall AB bildades 1979 av Bo V:son Hellström. Bolaget sysselsätter ett 20-tal personer och har även ett dotterbolag i Kina. Lager och kontor finner vi i Örebro varifrån Lagermetall AB levererar bronsämnen, glidlager och övriga glidelement. – Vi har specialiserat oss på bronsmaterial som innehåller upp till 85 procent koppar och erbjuder såväl halvfabrikat som färdiga produkter. Vi saluför till exempel stänger i olika former till mekaniska verkstäder eller andra aktörer med egen verkstad, och när det gäller färdiga produkter har vi en rad samarbetspartners i Sverige, Tyskland, Kina och Finland, berättar Christer Hellström, VD i Lagermetall AB.

Rätt produkt i rätt tid Lagermetalls produkter används till mekaniska applikationer inom alla branscher. Det kan handla om komponenter i egna produkter eller för reparation och underhåll av befintlig maskinutrustning. Materialet köps in från producenter i Europa. Tack vare regelbundna transporter förfogar man alltid över ett omfattande lager, vilket gör att kunderna erhåller sina produkter i rätt tid.

Beträffande glidlager säljer Lagermetall lösningar i många olika varianter. Ett glidlager används för att skydda en roterande axel vid tunga belastningar och långsamma rörelser. Kunder är i regel maskintillverkare och företag som jobbar med reparation och underhåll av maskiner i hela Sverige. – Vi har byggt upp ett eget mätrum där vi kan kontrollera de färdiga produkter som skickas till oss och säkerställa att de klarar alla mått- och toleranskrav. Vi har också investerat i ett CADprogram och tagit fram riktiga ritningar på våra produkter, upplyser bolagets vice VD Niclas Boson. Kvalitetsfokus Med ett av Skandinaviens största varulager av bronsämnen och glidelement är Lagermetall AB en av marknadens mest effektiva leverantörer. – Vi fokuserar på hög kvalitet, korta ledtider och en hög servicegrad, och strävar hela tiden efter att vara ett kundorienterat företag som bygger långsiktiga kundrelationer. Vår långa erfarenhet och vårt stora kunnande borgar för en fortsatt god utveckling. Vi vill vara en stabil leverantör med hög leveranssäkerhet, fastslår Christer Hellström.

Han berättar avslutningsvis att Lagermetall AB var en av de första aktörerna i Örebro län som kvalitets- och miljöcertifierades mot den nya ISO-standarden 9001:2015 och 14001:2015. Den nya certifieringen lägger bland annat ett ännu större ansvar på ledningen.

Lagermetall AB • Boskärsgatan 23 • 702 25 Örebro • Phone. +46(0)019-20 96 60 • brons@lagermetall.se • www.lagermetall.com


örebro

61

www.svenskleverantorstidning.se

Trygghet med rikstäckande redovisningsbyrå i ryggen Med en trygg redovisningsbyrå i ryggen sparar företag både tid och pengar. Det är man väl medvetna om i LRF Konsult som med sina rikstäckande tjänster dagligen servar små och medelstora företag. Kontoret i Örebro är ett gott exempel på vad LRF Konsult kan erbjuda.

LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditet. Små och medelstora företag inom alla branscher har blivit bolagets specialitet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner. Bredden är LRF Konsults styrka. Man servar cirka 75 000 kunder totalt landet över, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna föredelade på alla möjliga branscher. Verksamheten är uppdelad i olika områden; ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning, samt fastighetsförm-

edling, och härtill kommer ett koncept kring juridisk och ekonomisk planering inför generationsskiften och frågor kring värdering av bolag, fastigheter och skog. Fullservicekontor Vi besöker LRF Konsults kontor i Örebro med dess 35 anställda under ledning av Kenth Mohlin. Han berättar att det i länet finns ytterligare fyra kontor, i Lindesberg, Karlskoga, Hallsberg och Odensbacken, och att man vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. – Här i länet står den gröna näringen, lantbruk och skogsbruk för ungefär hälften av arbetsinsatserna och övriga branscher för resten. Vi är ett fullservicekontor som täcker alla våra tjänsteområden; ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling, berättar Kenth Mohlin. LRF Konsult kan bistå med redovisning, bokslut, årsredovisningar, deklarationer, löner och fakturering men framförallt också med rådgivning som blir allt viktigare. Beträffande affärsjuridik handlar det ofta om frågor kring generationsskiften, försäljningar samt familjejuridik, såsom bouppteckningar, äktenskapsförord och tvister. – När det gäller fastighetsförmedling jobbar vi

med både skogs- och lantbruksfastigheter. Det rör sig mest om försäljningar men också värderingar inför exempelvis ett generationsskifte, säger Kenth Mohlin. Digitala paket LRF Konsult fyller hundra år 2018. Samtidigt firas 70-årsjubileum på Örebrokontoret där man, liksom i bolaget i stort, hela tiden strävar efter att utveckla sitt koncept. Numera kan man erbjuda ett antal så kallade digitala paket; Företagare, Bonde, Häst och Skog, och fler paket är på gång. – Vi erbjuder dessa paket till ett fast pris. Kunden får hela vårt erbjudande i en och samma

Kenth Mohlin helhetslösning som förenklar det dagliga arbetet för användaren. Det här är en helt ny tjänst som vi tror mycket på, avslutar Kenth Mohlin.

Tydligt kvalitetsfokus i Elcam Kvalitet står i fokus när Örebroföretaget Elcam presenterar sin verksamhet. Elcam projekterar och dimensionerar fördelningsskåp och arbetar efter ett eget kvalitetssystem. Samtliga arbetsinsatser anpassas efter kundernas behov och önskemål.

Elcam bildades 1994 när Asea Skandia bestämde sig för att lägga ner sin apparatskåpstillverkning. I samma veva valde fem av de anställda att starta eget, och för fem år sedan köpte Per-Olov Rosander hela firman med dess tre anställda. – Vi jobbar med projektering och dimensionering av fördelningsskåp. Vi bygger och specialanpassar dessutom elskåp, automatikskåp, centraler och ställverk efter kundens behov och önskemål, berättar Per-Olov som har jobbat i elbranschen i 50 år.

NYHET! Digital Företagare från 99 kr/månad

Han lyfter fram de tydliga kvalitetskrav man hela tiden jobbar efter. I Elcam arbetar man enligt ett eget kvalitetssystem och härutöver CEmärker man samtliga produkter enligt gällande direktiv. Skräddarsydda lösningar I kundkretsen märks till exempel grossister som Ahlsell och Elektroskandia, samt elinstallationsföretag över hela Sverige. – Vi bygger kundspecifika konstruktioner som är unika för var och en av våra slutkunder. Genom åren har vi byggt en hel del elcentraler för skolorna här i Örebro, liksom för Behrn Arena och Forsmarks kärnkraftverk. Vi står för allt ifrån idé och ritning, och tar därefter fram ett förslag som kunden sedan godkänner. Därefter konstruerar vi våra lösningar som slutligen ett elinstallationsföretag installerar, förklarar PerOlov Rosander. Erfarenhet och kompetens För vattenverket i Örebro har Elcam byggt ett flertal pumpskåp under en femårsperiod. Man har också byggt automatskåp för Lithells kolfabrik i Sköllersta. Uppdragen avlöser varandra och många vänder sig till Elcam tack vare det goda rykte som företaget byggt upp genom åren. – Vi besitter mycket hög kompetens och har lång erfarenhet av branschen. Våra kunder uppskattar att vi jobbar med höga kvalitetskrav och att vi kan ta fram kundunika specialkonstruktioner. Däri ligger en stor del av förklaringen till våra framgångar, konstaterar Per-Olov Rosander.

BLI DIGITAL FÖRETAGARE. SE MÖJLIGHETERNA I DITT FÖRETAGS EKONOMI

Att sköta ekonomin ska vara enkelt och smidigt som företagare. Med Digital Företagare får du digitala tjänster som passar ditt företags behov i kombination med tryggheten av en personlig rådgivare. Alltid till fasta priser, Digital Företagare från 99 kr/månad. Besök oss på lrfkonsult.se/orebro eller ring 019-16 83 50, för mer information.

Boställsvägen 6 702 27 Örebro info@elcam.se www.elcam.se


62

småland

Positiv utveckling i Vimmerby kommun Vimmerby kommun erbjuder hög livskvalitet för sina invånare och ett starkt kommunalt stöd för företagen. – Mycket är positivt men visst har vi utmaningar att möta, säger Patrik Kinnbom, utvecklingschef i Vimmerby kommun.

Patrik Kinnbom har varit näringslivschef i Vimmerby under ett antal år. Under februari 2016 skedde en omorganisation där en ny avdelning bildades innehållande näringslivsenheten samt kultur- och fritidsförvaltningen. Den nya konstellationen kallas för Utvecklingsavdelningen och Patriks titel ändrades följaktligen till utvecklingschef. Utmaningar Hur mår då Vimmerby kommun beträffande företagande och näringsliv? – Södra lägger ner sågverket i Södra Vi. Setra har blivit uppköpt av Bergs Timber med reducering av produktion och personal som följd. Och efter en infekterad debatt genomfördes 2016 en folkomröstning som sade nej till att fyra landsortsskolor i kommunen skulle läggas ner, med konsekvenser för den ekonomiska planeringen.Det som är positivt är att besöksnäringen och industrin går riktigt bra, konstaterar Patrik Kinnbom. När man talar om besöksindustri kan man konstatera att Astrid Lindgrens Värld årligen drar en halv miljon besökare till kommunen och framförallt restauranger och hotell får en bra draghjälp av detta. Antalet gästnätter har ökat stadigt under flera år. Beträffande industrin går Ljunghälls, som är en stor leverantör till bilindustrin mycket bra. I kommunen finns träindustri, fönster- och dörrtillverkare som expanderar. Åbro och Arlas mejerier är två stora företag som också går utmärkt. IKEA-ägda BoKlok har som ett av fyra företag fått ett ramavtal med SKL för att leverera bostäder till 900 kommuner i Sverige, med syfte att bostadsbristen skall byggas bort. Ett annat företag i kommunen, Älö Trä, legotillverkar komponenter åt BoKlok. Industriområden Vimmerby kommun har projekterat två nya områden med tomter för handel och industri. Krönsmon ligger utmed riksväg 23/34 strax nordväst om Vimmerby med goda exponeringsmöjligheter mot passerande trafik. – Området lämpar sig för tillverkningsindus-

– Vimmerby har

en position där riksvägar går i fyra riktningar, hamnar finns i Västervik och Oskarshamn, och en stor järnvägsknut finns i Nässjö på några mils avstånd. Vi ser ett intresse från transport- och logistikföretag att etablera sig här.

trier och logistikföretag, säger Patrik Kinnbom. Han berättar att det finns 200 000 kvadratmeter förberett för en flexibel och snabb etablering. – Vimmerby har en position där riksvägar går i fyra riktningar, hamnar finns i Västervik och Oskarshamn, och en stor järnvägsknut finns i Nässjö på några mils avstånd. Vi ser ett intresse från transport- och logistikföretag att etablera sig här, konstaterar Patrik.. Ceos industriområde ligger närmare centrum och är lämplig för lättare industri och handel. Tre tomter är sålda och totalt omfattar området 50 000 kvadratmeter. Utbildning Vimmerby gymnasium är sedan några år en del i Teknikcollege Östra Småland, som är ett samarbete mellan kommunerna Vimmerby, Oskarshamn, Mönsterås, Västervik, Högsby och Hultsfred. Syftet med Teknikcollege är att med en fyrårig gymnasieingenjörsutbildning öka elevernas chans att få jobb och tillgodose teknikoch industriföretagens behov av kvalificerad arbetskraft. Mot bakgrund av svårigheten att hitta personal startar Träcenter en tjugo veckors utbildning för CNC-operatörer i Västervik. – Vi har fått många nysvenskar i kommunen och ordnar därför med SFI (svenska för Invandrare) och praktik ute på företagen. Det ger ett socialt sammanhang och en möjlighet att praktisera språket, säger Patrik Kinnbom.

Patrik Kinnbom, utvecklingschef på Vimmerby Kommun – Privata aktörer är förstås välkomna. Det finns god tillgång till centrumnära mark där detaljplanerna är up to date. Den som önskar bo naturnära har alla möjligheter. Man tar sig in till stan på 5-10 minuter och slipper storstadens trafikstockningar, säger Patrik Kinnbom som anser att Vimmerby kommun erbjuder hög

Bostäder Som på många andra håll är behovet av bostäder påtagligt.

Vimmerby ligger nära!

livskvalitet. – Finge man önska sig något vore det en upprustning av Stångådalsbanan, så tågresenärerna kunde få kortare restider till Kalmar och Linköping där många arbetar och studerar, avslutar Patrik Kinnbom.

Vimmerby ligger nära!

200 000 kvadratmeter industrimark står redo och Sveriges bästa vård- och omsorgsboende är snart klart.

Vill du vara med och utveckla ditt företag tillsammans med oss? Fördelen med Vimmerby är många. Här finns möjlighet 200 000 kvadratmeter industrimark står redo och Sveriges bästa vård- och omsorgsboende är snart klart.Vill du vara med och att förena yrkesliv, familj och fritid. Näringslivet präglas av såväl tradition som förnyelse och det är ingen slump att välkända utveckla ditt företag tillsammans med oss? Fördelen med Vimmerby är många. Här finns möjlighet att förena yrkesliv, familj och företag etablerar sig här.

fritid. Näringslivet präglas av såväl tradition som förnyelse och det är ingen slump att välkända företag etablerar sig här. har ett nära samarbete och bygger för framtiden. Vi satsar långsiktigt!

Samhällsbyggnadsavdelningen och näringslivsenheten har ett nära samarbete och bygger för framtiden. Vi satsar Samhällsbyggnadsavdelningen ochlångnäringslivsenheten siktigt!

Y

Patrik Kinnbom, näringslivschef Telefon: 0492-76 90 04

Patrik Kinnbom, näringslivschef

Carina Östh, näringslivsutvecklare Telefon: 90 04 Telefon: 0492-760492-76 94 10

Carina Östh, näringslivsutvecklare Telefon: 0492-76 94 10


småland

63

Gods- och materialtransporter med höga kvalitetskrav Gunnekulla Grus & Transport AB bedriver åkeriverksamhet med gods- och materialtransporter på väg samt handel med vägoch anläggningsmaterial. Kristoffer Isaksson har lång erfarenhet av branschen och servar allt ifrån lantbruk och privatpersoner till skogsbolag och entreprenadföretag.

Det var Kristoffer Isaksson som startade Gunnekulla Grus & Transport AB 2015 efter att under en fyraårsperiod varit anställd på Tore Gustafssons åkeri i Västervik. – Min chef Per Gustafsson tyckte att jag skulle passa som egenföretagare och uppmuntrade mig till det. Jag köpte loss bilen och startade aktiebolaget 2015. Per har gett mig fantastisk

stöttning, samarbete och feedback och jag har försökt vara lyhörd för att lyssna, lära och göra rätt, berättar Kristian Isaksson. Vägunderhåll Till 85 procent består arbetet av vägunderhåll. Bland kunderna märks entreprenadföretag, vägsamfälligheter, skogsbolag, lantbruk och privatpersoner. När jag träffar Kristian kör han just bort bortsprängda bergsmassor från ett vägarbete norr om Överum och levererar dem till ett vägbygge som en lantbrukare i närheten håller på med. Kristian har investerat i en ny sandspridare och tanken är att han också skall kunna sommarsalta grusvägar med denna. Sommarsaltning sker för att grusvägar inte skall damma sommartid.

Stora utmaningar Vilka faktorer är viktiga som åkerientreprenör? – Förutom de självklara, som att ha trafiktillstånd, YKB (Yrkeskompetensbevis) och utbildningen Arbete På Väg, är det viktigt att vara punktlig och hålla vad man lovar. Att få till ett bra resultat, att vara flexibel och beredd att ställa upp på akutjobb är också något som kunderna uppskattar. Vilka utmaningar finns det? Framförallt vädret. Grusvägar är väldigt väderberoende, när det är lämpligt väder jobbar jag långa veckor för att få så mycket gjort som möjligt under rätta förutsättningar. Kristian har i sitt aktiebolag på kort tid fått till en lönsam verksamhet. Han har investerat i en splitter ny grusbil och planerar på sikt att expandera med en bil till.

fakta Yrkeskompetensbevis, YKB: Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. Yrkeskompetensbevis (YKB) är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Lagen berör alla förare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) i yrkestrafik. För alla nya yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Därefter krävs fortbildning vart femte år. Källa: www.akeri.se – Sveriges åkeriföretag

Ekologiska städinsatser med kundfokus Innan Cathrine Sandberg startade ECO Städservice hade hon som anställd arbetat med städning och golvvård i tjugo år på både hotell, industrier, skolor, företag och i privata hem. I april 2014 etablerade hon en enskild firma med målet att starta ett aktiebolag inom ett år. Hon lämnade sin anställning och gav sig ut till i stort sett varje företag i Vimmerby och delar av Hultsfred för att marknadsföra företagets tjänster. Responsen var positiv och omedelbar. Sex månader senare startade hon ECO Städservice AB med åtta anställda. Idag har företaget ett diplom från UC som bevis för sin kreditvärdighet. – Jag vill driva företaget utan skuldsättning, understryker Cathrine och berättar att ECO Städservice utför allt ifrån företagsstädning, fönsterputsning och hemstädning till byggstädningar och industrisaneringar, men även fastighetsskötsel.

ECO Städservice AB drivs i allra högsta grad ur ett nöjd kund-perspektiv – kunden skall alltid känna att denne får en professionellt utförd städinsats. Medarbetarna har lång erfarenhet av städning. De flesta anställda i företaget har tillstånd att köra skylift, samt kan utföra taktvätt och fasadtvätt. Vissa har certifikat för ställningsbyggnad. Det finns också en arbetsmiljösamordnare och ett skyddsombud. I bolaget finns även en certifierad kontrollansvarig som har kompetens att kontrollera allt ifrån små till större byggen, rivningar och markarbeten. Företagstjänster – Åt företag utför vi kontorsstädning, butiksstädning, fönsterputs, golvvård, industrisanering, flyttstädning med mera, berättar Cathrine. – Om kunden har egen anställd städpersonal kan vi hoppa in och hjälpa till vid sjukdom och ledigheter, och om kunden någon gång bestämmer sig för att köpa tjänsten har kunden lärt känna oss som en pålitlig samarbetspartner, påpekar hon. ECO Städservice erbjuder också tjänster inom fastighetsskötsel. Det kan handla om att ta emot felanmälningar eller åtgärda enklare fel på ventilation, lås, larm, VVS och el. Man samarbetar och stämmer av med drifttekniker, entre-

– Ibland är kunden lite hemmablind och då kan vi fotografera till exempel ett golv som behöver extra behandling och omsorg och visa hur fint resultatet kan bli. Vi städar inte bara utan försöker ha blick för hur lokalerna skall vårdas. ECO Städservice är medlem i Företagarna samt Almega. Företaget arbetar också med personalfrämjande åtgärder för de anställda, till

prenörer, hyresgäster och förvaltare i samband med större störningar. RUT-tjänster ECO Städservice utför all slags hemstädning. Det kan röra sig om veckostädning, fönsterputsning, flyttstädning och trädgårdsarbeten. Medarbetare kan också ikläda sig rollen som ledsagare och följa med till exempelvis läkare eller tandläkare, på promenader eller när någon skall handla. – Dessa tjänster ryms inom RUT-avdraget och kunden väljer hur ofta de vill ha hjälp, utan krångliga abonnemang som binder upp kunden. Ytterligare upplysningar finns på skatteverkets hemsida, informerar Cathrine Sandberg. Ekologiskt och ekonomiskt Som framgår av företagsnamnet städar Cathrine och hennes medarbetare ekologiskt. – Det innebär till exempel att vi använder så lite kemikalier som arbetet kräver och använder de mest miljövänliga alternativen. Det kan ibland räcka med enbart vatten, konstaterar Cathrine. Hon berättar vidare att man hela tiden strävar efter att finna smarta lösningar för att arbetet också ska utföras på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

Gunnekulla Grus & Transport AB Kvarngatan 8 578 95 VIMMERBY

exempelvis friskvårdsinsatser. – Vi har en mycket duktig och pålitlig personal som är värd allt beröm. Vi har ett gott rykte och våra kunder rekommenderar oss till andra. Något jag kunde önska vore att även dödsbon kunde få nyttja RUT-avdraget. Då kunde anhöriga få möjlighet att få hjälp med att röja ur dödsbon. Vi älskar utmaningar, avslutar Cathrine Sandberg.

0706-175456 gunnekullagrus@gmail.com

Vi vårdar • Miljön • Företag • Kunderna • Relationerna 076-181 84 78

ecostadservice.se


64

småland

Närproducerat i klassiskt Vimmerbybageri

Ägaren Herluf Neessen Herluf Neessen började som bagarlärling 1967. Han arbetade som anställd bagare i 19 år i Skara, Ulricehamn och Vimmerby, innan han startade Vimmerby Bageri och Konditori AB (VIBAKO) 1988. Idag omsätter företaget cirka 8 miljoner kronor, sysselsätter åtta anställda och betjänar Vimmerby och angränsande kommuner med bröd och bakverk via fyra billinjer.

– Våra kunder uppskattar vår närhet. Lokalproducerat är miljövänligt då man slipper långa transporter. Vår flexibilitet gör att vi snabbt kan anpassa produktionen efter kundens önskemål, berättar Herluf, som också kallas Helle. Herlufs personal har gått Nordmills trågarkurs där de får lära sig att blanda degar och analysera, till exempel växtbetingelserna för spannmålet.

fakta

Trågning: Trågaren har en viktig roll i bageriet. Trågaren kör alla degarna och ansvarar för att degarna kommer att fungera vidare genom hela processen med uppslagning, jäsning och avbakning. Blir inte degarna rätt gjorda, kommer det inte att fungera längre fram i processen. Kunnig personal bidrar till ett gott bröd och nöjda kunder.

Kvalitetsfokus En av de stora kunderna är Astrid Lindgrens Värld som under högsäsong serverar sina besökare tusentals Vibako-smörgåsar varje vecka. Sommartid ökar bageriets omsättning med cirka 50 procent jämfört med övriga månader och då får konditoriet ta in extrapersonal. Vibako levererar även till Moliljan flyktingförläggning som beställer 200–300 bröd om dagen, men även till butiker, kommunal omsorg, sjukhem, skolor och campingplatser. – Vi är måna om att leverera hög kvalitet, slår Helle fast. – Bra kundservice, utmärkta råvaror och kompetent personal är vårt signum. Kakorna bakas med äkta smör och mandelmassan innehåller inga konserveringsmedel. Det är ett konkurrensmedel mot de stora drakarnas bakeoff-bröd som levereras frusna för att sedan gräddas i butik.

Herluf marsipanfyller semlor Våra surdegsbröd har kommit i ropet, de kräver längre jästid än vanliga bröd och är mycket uppskattade, berättar Herluf Neessen. Personliga bakverk Nattugglor och morgonpigga uppskattar

nattservicen som företaget erbjuder. Idrottslag, väktare, tidningsbud och andra som rör sig i natten kan titta förbi och förse sig med nybakat bröd och kakor samt även färdiga smörgåsar. En specialitet är att kunden kan beställa en tårta med ett eget motiv, till exempel en bild på en person. Man utgår från ett foto som scannas in i datorn. Sedan överförs bilden till ett ätbart majspapper med hjälp av en skrivare som använder livsmedelsfärg. Därefter läggs bilden på tårtan. – Det är en populär gåva vid till exempel bröllopsdagar, barnkalas, med mera. När företag har visningar, invigningar och jubileer kan de lägga in sin logotyp i tårtorna som serveras, tipsar Herluf som varit verksam i 50 år som bagare. Han börjar nu se sig om efter en efterträdare som vill fortsätta att producera bageriprodukter för närområdet, kanske redan under 2017.


småland

65

Handledning och kompetensutveckling för målmedvetna organisationer

Mårten Havskog handleder och utbildar personalgrupper och chefer Personalgrupper i privata företag, chefer inom privat vård och behandling samt inom kommun, landsting och stat – alla vänder sig med fördel till Mårten Havskog och hans företag Handledning & Kompetensutveckling. Med sin både djupa och breda kompetens erbjuder han allt ifrån konflikthantering till ledarskapsutbildningar som främjar målmedvetna organisationer och lägger grunden till framgångsrika verksamheter.

Det är Mårten Havskog som driver Handledning & Kompetensutveckling, ett företag han startade år 2000. Han utgår från Vimmerby och erbjuder ledarskapsutbildning, konflikthantering, och chefshandledning genom samtal. Det kan gälla frågor kring personal, kollegor, konflikter, ledarskapsstil och produktionsfrågor, samt hur man tar det vidare. Arbetet utförs från ett KBT-

perspektiv. KBT står för kognitiv beteendeterapi och kan handla om personalgrupper som får processhandledning till hjälp att utveckla kommunikation, samarbete och funktionell samverkan. Det kan också finnas konkreta exempel där en chef eller en medarbetare inte fungerar optimalt i sina relationer på arbetsplatsen eller mot kunder. – Jag ställer frågor som Vad motiverar ett beteende? Vilka motivationskrafter finns det? Är det belöning eller konsekvens som är effektivast? Hur gör man det begripligt för individen? Förklarar Mårten som förstås har ett genuint intresse av människor och vårt sätt att både tänka och agera i olika sammanhang. – Kan man se den konkreta nyttan av att göra något? Människor gör ofta det som fungerar för att få det som de vill ha. Här kan man få verktyg för att förstå individen och hjälpa andra att ändra ett oönskat beteende, genom att kunna skilja på olika handlingsalternativ och vad de leder till, förklarar Mårten Havskog.

Handledning & Kompetensutveckling

Gedigen bakgrund Mårten har arbetat aktivt med klienter som lärare och chef, och har härutöver varit ansvarig för ett HVB-hem. Han har ett stort kontaktnät. Mårten är utbildad beteendevetare, Fil mag i psykologi vid Linköpings universitet, handledadutbildad vid Linnéuniversitetet i Växjö och grundutbildad psykoterapeut i KBT-metodik av Beteendeterapeutiska Föreningen. Han har också utbildats i prestationsutveckling genom mentala processer vid Linnéuniversitetet i Kalmar, samt arbetat som praktiskt inriktad utbildningsansvarig lärare inom behandlingspedagogutbildning för cirka 250 elever. Mellan 2010 och 2013 var han chef för ett stort vårdbolag. Anpassade insatser Såväl privata företag som universitet och statliga myndigheter har samarbetat med Handledning & Kompetensutveckling i fråga om uppdragsutbildningar. Härutöver har man jobbat med handledning åt allt ifrån kommunala verk-

samheter till familjehem och SiS-institutioner. – Det handlar om funktionella insatser med både pedagogiska och lärande inslag på flera olika nivåer. Våra insatser utformas efter uppdragsgivarens behov, och vi bedriver våra insatser såväl på plats hos kunden som i annan lokal, säger Mårten Havskog. Handledningsinsatser utgår från KBTbaserad metodik och sker företrädesvis med utgångspunkt från två olika perspektiv. Dels av processhandledning för personalgrupper som behöver utveckla kommunikations- och samarbetsförmåga och möjligheter att samverka så funktionellt som möjligt. Dels utifrån metod och ärendeinsatser kring specifika ärenden eller händelser. – Syftet med handledningen är att utveckla konkreta verktyg och strategier som uppdragsgivaren kan använda i sin vardag, förtydligar Mårten Havskog.

Handledning & Kompetensutveckling har funnits sedan 2000 och bedriver handledning och utbildning för personalgrupper samt chefer inom privat vård och behandling samt inom kommun, landsting och stat. Handledning & Kompetensutveckling Snararp 120 • 598 92 VIMMERBY Epost: handledning@telia.com • Telefon 070-6922584 www.handledning-kompetensutveckling.webnode.se


66

småland

Mycket på gång i Vimmerby Energi & Miljö Det händer mycket just nu i Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB), som är det kommunala energibolaget. Det nya kraftvärmeverket Tallholmen har varit i drift under ett drygt år och är ett arkitektoniskt landmärke i södra delen av staden. Ett annat 20-miljonersprojekt är ett nytt system för sopsortering i hushållen och härutöver är en ombyggnad av avloppsreningsverket aktuell.

Torbjörn Swahn tillträdde som VD i Vimmerby Energi & Miljö AB den 1 mars 2016 efter att ha varit teknisk chef i bolaget sedan 2012. VEMAB är moderbolag och har två dotterbolag; Vimmerby Energi Nät AB och Vimmerby Energiförsäljning AB som sysslar med att distribuera respektive sälja el. Under moderbolaget finns förutom Värme även renhållning och VA. Totalt 40 personer arbetar i verksamheten. – Kraftvärmeverket Tallholmen har avklarat sin första revisionsavstämning, berättar Torbjörn Swahn. – Efter att barnsjukdomarna har eliminerats är driften kostnadseffektiv och tillgängligheten hög, cirka 98–99 procent. Förutom fjärrvärme till Vimmerby centralort levererar det även hetvatten till Arlas mjölkpulverfabrik och ånga till Åbro Bryggeri, fortsätter han. Fick miljöpris Miljö- och Byggnämnden i Vimmerby och Hultsfreds kommuner tilldelade 2015 års miljö-

pris till Vimmerby Energi & Miljö AB. Motiveringen löd: ”Vimmerby Energi & Miljö AB har med det nya kraftvärmeverket minskat förbränningen av olja med 4 000 kubikmeter totalt inom kommunen. Allt bränsle som används är skogsavfall från närområdet. Askan som blir restprodukt återförs till skogen som gödning. I kraftvärmeverket produceras också cirka 25 procent av den el som VEMAB har behov av. Även den nya anläggningen är byggd med tanke på estetiskt utseende och är inte bara ett skal omkring pannan.” Miljövänliga produkter och tjänster I samhällena Gullringen, Södra Vi, Frödinge och Storebro finns närvärme. I Frödinge köper man färdig värme från sågverket, på övriga orter finns fastbränslepannor som eldar miljövänligt biobränsle. Förbrukarna är privatpersoner, kommunala verksamheter och större industrier. Närvärmen produceras till hundra procent av biobränslen och produktionen har minskat både koldioxidutsläpp och stoftutsläpp från vedpannor, vilket medför friskare luft lokalt och mindre

fakta Avloppsreningsverk Under 2015 renades 2 118 320 kubikmeter avloppsvatten. Det motsvarar cirka 5 800 kubikmeter som kommer in till reningsverket varje dag. Fosforreduktionen för utgående vatten var 94 procent och kvävereduktionen var 34 procent. Avvattnat slam från reningsverket förs tillbaka till åkermark och därmed har växtnäring i form av cirka 34 ton kväve och 18 ton fosfor kunnat återföras till marken. I Storebro reningsverk bekämpas myggor med miljövänliga bekämpningsmedel, guldfiskar i stället för kemikalier. Vattenproduktion Under 2015 producerades 1 744 764 kubikmeter i kommunens 13 vattenverk. Värme I centralorten är nära hundra procent av samtliga lägenheter och lokaler anslutna till fjärrvärmenätet, liksom mer än 75 procent av villorna. Vidare är flera industrier anslutna till nätet. Fjärrvärmeproduktionen sker i normalfallet uteslutande med olika former av biobränslen. Restprodukterna från förbränningen, dvs askan, återförs till skogen och ingår därför i ett naturligt kretslopp. Under 2015 lämnade VEMAB 769 ton aska som, efter härdning, ska spridas i skogen och på så sätt ge näring och kalkverkan i skogsmarken. Elhandel För att ta klimatansvar säljer Vimmerby Energiförsäljning endast förnyelsebar el. År 2015 såldes 82 570 MWh förnyelsebar el.

Det nya kraftvärmeverket Tallholmen klimatpåverkan globalt sett. – Vimmerby Energi & Miljö har en mångfacetterad verksamhet och nyttiga samhällsfunktioner. Vi levererar bekvämt och tryggt förnybar el- och värmeenergi till lokala kunder. Vi tar hand om avloppet och avfallet och levererar vårt viktigaste livsmedel – rent vatten. Vi har en hög miljöprofil och våra värdeord är närhet, bekvämlighet och hållbarhet. Vi vill vara lättillgängliga för kunden som alltid är välkommen in till oss, framhåller Torbjörn Swahn. Åtgärder med miljövinster För att säkra stabila elleveranser håller man på att bygga bort luftledningar och gräver ned elkablarna. Nu sjösätter man också ett nytt insamlingssystem för hushållssopor. Varje hushåll får två kärl med fyra fack i varje kärl. Tjugo miljoner investeras i projektet. Genom att hushållsavfallet sorteras i olika fraktioner fås en stor positiv miljöpåverkan och jordens resurser sparas. – Vi kommer att bygga om förbehandlingen och avloppsreningsverket. Vi har sökt ett nytt miljötillstånd för det, vilket kommer att leda till att vi kan fortsätta ta hand om processavloppsvatten från industrier, berättar Torbjörn. Förbehandlingsanläggningen kommer att moderniseras så den får ökad kapacitet och driftsäkerhet. Denna renar primärt industriernas utsläpp så att det kommer i paritet med normala nivåer av avloppsvatten innan vattnet går vidare för behandling i reningsverket. Industrierna bekostar sin egen del och Vimmerby Energi & Miljös ansvarsområden är reglerade i avtal. – Alla våra verksamhetsgrenar är miljö- och kvalitetscertifierade enligt både ISO 14001 och ISO 9001, vilket innebär att vi jobbar med ständiga förbättringar och tar beslut och agerar med fokus på miljön, både lång- och kortsiktigt, i alla områden inom företaget. All el som vi säljer är till hundra procent förnybar. Ungefär 25 procent produceras i det biobränsleeldade kraftvärmeverket Tallholmen och resten är producerad med vattenkraft, berättar Torbjörn Swahn avslutningsvis.

Elnät - VA - Renhållning - Värme - Elhandel www.vemab.se 0492-76 93 00

VD Torbjörn Swahn

Ackumulatortanken rymmer 18 000 kubikmeter varmvatten


småland

67

Prisvärda ekonomitjänster för små och medelstora företag Med en stabil ekonomipartner i ryggen kan företaget lägga all kraft på kärnverksamheten. Ziffran Redovisning jobbar med allt ifrån löpande bokföring, deklarationer och årsredovisningar till fakturering och bolagsbildningar.

fakta Exempel på tjänster som Ziffran Redovisning erbjuder: - Bokföring - Bokslut och årsredovisning - Deklaration - Skattedeklaration/Momsredovisning - Löneadministration - Fakturering - Budget - Betalningar - Kontakt med myndigheter - Konsultation i samband med nybildning eller ombildning

Ziffran Redovisning hjälper enskilda firmor och ägarledda aktiebolag med tjänster inom bokföring och bokslut. Huvudkontoret ligger i Stockholm och filialer finns i Södertälje och Vimmerby. Företaget är auktoriserat av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och är dessutom ISO-certifierat. Man följer REKO, som är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för kvalitativa redovisningstjänster. Standarden riktar sig i första hand till auktoriserade redovisningskonsulter och målet är att skapa kvalitet i redovisningen. Löpande bokföring, skattedeklaration, bokslut och årsredovisningar är företagets specialiteter, men man kan också hjälpa till med att sköta betalningar och faktureringar, samt bistå i samband med bolagsbildningar. Personlig service På Vimmerbykontoret finner vi Sam Hallingfors vars bror Hans startade företaget år 2000 i Stockholm. Sam kom in i verksamheten och startade Vimmerbyfilialen, först från ett hemmakontor och sedermera, från och med 2006, i ett centralt beläget kontor inne i centralorten. Vimmerbykontoret servar ett fyrtiotal kunder, främst i hemkommunen och grannkommunerna. – Till en början betjänade jag många Stockholmskunder och skötte bolagets administration, men med tiden knöts fler lokala kunder till

företaget. När vi inleder ett samarbete med en ny kund brukar vi boka ett möte, känna lite på varandra och analysera kundens behov. Om allt känns rätt går vi vidare till ett samarbete, berättar Sam. Det mesta av arbetet utförs på kontoret, en del ute hos kunderna som i huvudsak består av mindre tjänsteproducerande aktiebolag och enskilda firmor. – En fördel med den tekniska utvecklingen är att det är lätt att skicka dokument elektroniskt, konstaterar Sam Hallingfors och fortsätter: – Våra kunder uppskattar att vi är ett litet kontor med personlig kontakt. Vi ger snabba svar på kundens frågor och tar reda på vad som gäller vid svårare frågeställningar. Inom redovisning finns en stor föränderlig regelmassa och vi behöver hela tiden vara uppdaterade kunskapsmässigt. Vi har förståelse för företagens problematik. Vi vinnlägger oss om god kommunikation så att kunden inte råkar ut för obehagliga överraskningar. Och jag vågar påstå att hos oss får kunden mycket för pengarna. Stort nätverk Sam räknar med att anställa en eller två medarbetare till under de närmaste åren, möjligen en kompanjon som kan komma in som en lokal partner. – Vårt medlemskap i SRF och vår ISO-certifi-

Sam Hallingfors ering är en kvalitetssäkring av våra tjänster och är ett led i att kunna erbjuda effektiva och prisvärda tjänster till våra kunder. Varje kund är unik och vi anpassar och tillhandahåller de tjänster som önskas. Vi har dessutom tillgång till ett stort nätverk av specialister inom revision, skatter, löner, juridik och ekonomi som vi tar hjälp av i samband med mer komplicerade frågeställningar, avslutar Sam Hallingfors.

En stark konstellation kring värme, kyla och ventilation I en tid då allt större fokus hamnar på goda inomhusklimat och energisnåla uppvärmningslösningar kan Kesséns Värme & Ventilation göra en väsentlig insats. Roger Kessén driver företaget och samarbetar dessutom med företaget Ulfs Kyl & Värmepumpar. Tillsammans bildar de en stark konstellation kring värme, kyla och ventilation.

– Ungdomar med rätt egenskaper gör ett klokt val i att söka sig till branschen.

Roger Kessén bestämde sig för att starta eget 2011 när det företag har var anställd på som servicetekniker beslöt sig för att i fortsättningen köpa tjänsten externt. Företaget fick namnet Kesséns Värme & Ventilation. – Jag tar i samarbete med kunden fram lösningar för att optimera funktion och energiförbrukning på värme- och ventilationsanläggningar. Ibland blir den bästa lösningen att byta ut anläggningen mot en ny och modern, berättar Roger. Förmånliga serviceavtal Kundkretsen finns normalt inom en tiomilsradie från Vimmerby, i bland annat Hultsfred, Oskarshamn, Västervik, Linköping, Eksjö och Vetlanda. – Många kunder önskar ett serviceavtal för smidighetens skull. Det innebär att jag sköter anläggningen åt kunden, besöker företaget regelbundet, utför service, byter filter och optimerar energieffektiviteten, säger Roger Kessén.

Kesséns Värme & Ventilation Mobil: 0768-566622 Roger Kessén och Ulf Lundmark

Ulfs Kyl & Värmepumpar Roger har ett nära, komplementerande samarbete med Ulf Lundmark och hans företag Ulfs Kyl & Värmepumpar. Ulf Lundmark har el- och kylbehörighet och har mer än tjugo års erfarenhet av ventilation, kyla och värmepumpar. – Förutom det nära samarbetet med Roger Kessén tar jag många egna uppdrag inom ventilation och värmepumpar, berättar Ulf som är återförsäljare för Fujitsu och Mitsubishi. – Jag utför installation, service, felsökning och reparationer på dessa anläggningar, och gör också nyinstallationer av kylanläggningar, tillägger han. Ulf utgår från Ankarsrum och arbetar inom samma område som Roger. Förutom företagskunder servar han en hel del privatkunder. Ulf är dock något bekymrad över återväxten i kyl- och värmebranschen. – Det är svårt att hitta kompetent folk att anställa. Det här är en bransch där det alltid behövs duktigt folk. Ungdomar med rätt egenskaper gör ett klokt val i att söka sig till branschen, avslutar Ulf Lundmark.

Ulfs Kyl och värmepumpar Mobil: 0768-566622 ulfskylvarmepumpar.se


68

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Infotool i Halmstad lyfter organisationer och verksamheter

Gunilla Gustafsson Infotool är ett IT- företag som erbjuder affärssystem med utgångspunkten användarvänlighet. Kostnadseffektiva och produktivitetshöjande lösningar för beslutsstöd samt budget och prognos vilket ger flexibla verksamhetsstöd som enkelt kan anpassas till förändringar. Att anlita Infotool innebär engagemang och en trygg investering för framtiden.

Vi har stämt möte med Gunilla Gustafsson på Infotools Halmstadkontor som ger oss en intressant inblick i IT-baserade verksamhetsstöd. – Historien om Infotool börjar redan 1987 då två personer som arbetade på Ericsson bestämde sig för att starta eget. Mac-datorer var i fokus från start men 1990 när de kom i kontakt i med Dimensional Insight tog det fart på allvar. Personligen kom jag i kontakt med infotool 1991 genom programvaran jag köpte av dem. Jag tyckte att företaget var spännande och arbetade på rätt sätt och 1998 fick jag möjligheten att starta upp vårt kontor här i Halmstad berättar Gunilla Gustafsson entusiastiskt. Mycket har hänt sedan dess, vi har vuxit, fått intressanta och

stora kunder, utvecklat en support av världsklass och har cirka 10 kompetenta medarbetare här i Halmstad. Tack vare högskolan i Halmstad har vi också relativt lätt för att hitta nya duktiga medarbetare. Idag har vi kontor i Stockholm, Östersund och här i Halmstad vilket gör att vi täcker upp hela Sverige geografiskt konstaterar Gunilla. Beslutsstöd Vi är en leverantör av beslutstöd eller Business Intelligence. Vi levererar programvara och helhetslösningar och har utvecklat en support i världsklass, allt för att få våra kunder så nöjda som möjligt. Engagemang och tillgänglighet är två nyckelord vi byggt hela vår verksamhet på poängterar Gunilla. Vi har också fyra år i rad blivit utsedda till toppleverantör av verksamhetslösningar genom Radargruppens kundundersökningar av IT-leverantörer. Även i Gartner Group-undersökningar ligger vi i topp. Resultat som vi tar som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Krävande kunder. – Vi levererar också ett budget- och prognossystem som heter IBP som står för Infotool

Budget och Prognos. Våra kunder är allt ifrån mindre tillverkande företag till stora offentliga organisationer och Gunilla nämner bland andra Eves Stålfjäder i Bredaryd, dahls i Stockholm, MSB som står för Myndigheten församhällsskydd och beredskap och Huddinge kommun. Våra kunder är ofta tillverkande företag och myndigheter samt hälsovårdsregioner. Men vi har även många universitet och högskolor som uppdragsgivare tillägger Gunilla. – Vi står starka i konkurrensen som finns på marknaden genom våra kvalitetsprodukter och höga kompetens inom verksamhetslösningar och inte minst uppföljningar betonar Gunilla. Infotool har också ett antal intressanta samarbeten med andra företag i branschen. Några av dessa är Orango som finns i södra Sverige, IT i Centrum från Jönköping och inte minst med Pilago och Infotool i Norge samt Info Geyzer. – Samarbeten som utvecklar oss och gör att vi ständigt är i framkant inom vår nisch förklarar hon. Kompetenta medarbetare – Att vara verksamhetskunnig, förstå processerna hos våra kunder och vara kompetent inom IT är några viktiga delar som finns hos samtliga

Uppdaterad information. När du behöver det.

Presenterad som du vill ha den.

Diver Platform gör det möjligt för beslutsfattare att ta rätt beslut baserade på fakta snarare än antaganden.

Gör din information värdefull.

våra medarbetare säger Gunilla bestämt. Men även lyhördhet, vara drivande och kunna kommunicera är nycklar som vi alltid fokuserar på och som skapar förutsättningar för långvariga kundrelationer med våra uppdragsgivare. Vi genomför också varje år en Beslutsstödskonferens, eller ett användarmöte där våra kunder kan träffa alla medarbetare, samarbetspartners och leverantörer och nätverka och få nya idéer. Fortsatt tillväxt Vad gäller framtidsplanerna så har vi en målsättning att fortsätta växa varje år med cirka 20 % både vad gäller omsättning och medarbetare. Eftersom vi nu har fått en ny teknisk plattform vi kallar Specter har vi några spännande och intensiva år framför oss när detta ska implementeras. Vi har börjat installera plattformen hos några kunder och vi ser redan en stor kundnytta. Vi vill också bli större på vårt egna system och vår utvecklingsverksamhet kommer att växa vilket kommer att innebära att vi inte blir beroende av andra leverantörer avslutar en mycket optimistisk Gunilla Gustafsson.

INFOTOOL Bredgatan 2 302 50 Halmstad +46 35 156685 sales@infotool.se www.infotool.se


halmstad 69 www.svenskleverantorstidning.se

Nya Metallgjuteriet i Halmstad tar fram helhetslösningar för både korta och långa produktionsserier Nya Metallgjuteriet i Halmstad är ett familjeföretag som startade redan 1947. Vi har bestämt träff med bolagets VD sedan 2010, Dennis Englund som ger oss en spännande inblick i detta företags hantverkskunnande och högkvalitativa produkter inom metallgjutning.

– År 2010 sålde dåvarande ägarna Frank och Anita Larsson verksamheten till investmentbolaget Falkess AB. Dennis äger 20 % av gjuteriet. Jag har gått den långa vägen och började redan 1985 vilket innebär att jag arbetat tillsammans med både Frank, Bertil och Anita Larsson och jag har nog arbetat med alla sysslor vi har här på företaget. När jag fick arbetet som VD 2010 var det ju mitt i en konjunkturnedgång med tuffa tider men jag hade förmånen att ha de tidigare ägarna vid min sida över en lång övergångsperiod vilket innebar stor trygghet för mig poängterar Dennis. Idag är vi 16 medarbetare och med väldigt låg personalomsättning vilket innebär att vi behåller kompetensen och inte behöver lägga så mycket tid på att lära upp nyanställda. Tre olika gjutningsprocesser – Vi är ett renodlat legoföretag där vi gjuter i aluminium genom tre olika typer av processer, sandgjutning, pressgjutning och blockformning. Den största andelen är sandgjutningen där vi hjälper kunden från start till slutprojekt. Vi tar

fram modeller och gör prototypgjutningar och som därefter anpassas för serieproduktion. Vi har även egen värmebehandling av godset. Därmed kan man nog säga att vi är ett metallgjuteri som levererar helhetslösningar konstaterar Dennis. Våra kunder är från många olika branscher men största andelen står verkstadsindustrin för. Vi tillverkar bland mycket annat delar till möbler, lampor och snäckväxlar, dessutom mycket produkter för gruvindustrin och cylinderprototyper. Kunder både i Sverige och Europa – Våra kunder finns både i Småland och Skåne, men vi har även kunder i Finland, Danmark, USA, Holland, Tjeckien, Frankrike och Tyskland. Vad gäller konkurrensen i gjuteribranschen så är den stenhård där även många verksamheter har flyttat utomlands. Men inom Metallgjuteriet i Halmstad ser vi positivt på framtiden och hösten som varit har varit väldigt positiv och vi har ökat med 15 – 20 % berättar Dennis vidare. Vi har korta ledtider och vi levererar efter order på under en vecka vid små och korta serier. Dessutom samarbetar vi med olika bearbetningsföretag, småsnickerier samt andra gjuterier. Marknaden är för liten för att man inte ska kunna hjälpa varandra tycker jag. Miljö & kvalitet i fokus – Dennis betonar vidare att tillverkningsprocessen styrs av ett kvalitetssystem som är integrerat med miljöarbetet. Vi arbetar ständigt

med förbättringar i verksamheten och med den bästa möjliga tekniken för att minimera miljöpåverkan. Smältning av metallerna sker med el och ventilationen renas med filter. Vi arbetar med återvinningsbara aluminiumslegeringar och återvinner också sanden i blockformningen. Arbetsmiljön prioriteras och ventileras högeffektivt samtidigt som våra lokaler delvis värms upp från vår egen tillverkningsprocess. Positiv trend – Vad gäller framitidsplanerna så ser det väldigt ljust ut för närvarande och vi har ett långsiktigt mål att öka till 30 miljoner i omsättning och ligger idag på cirka 23,5 miljoner så vi är snart där betonar Dennis. Vi ser en positiv trend och har även anställt en produktionschef i år för att kunna gå in i nästa fas och kunna bredda våra kunder och få in helt nya, vilket jag nu prioriterar. Fortfarande är det så att kvalitén är viktigast

och inte kvantitet. Vi skissar nu också på att bygga om för att vi ska höja vår kapacitet och kunna öka produktionen inom sandgjutning avslutar en nöjd Dennis Englund fylld av optimism inför framtiden.

En betydande transportaktör i södra Sverige TransportCentralen i Halmstad bedriver en bred verksamhet med fjärrtransporter, distributionstransporter och specialtransporter. Företaget ingår också i ett nätverk kallat ”on road” för inrikestransporter av styckegods. Dessutom är entreprenadsidan en stor del av verksamheten där bolaget är en viktig aktör i Halland och på Västkusten.

1940 bildades den ekonomiska föreningen som då hette Halmstad Tönnersjö Lastbilscentral som 1966 bytte namn till Transportcentralen. 1975 etablerade sig företaget strategiskt beläget intill trafikplatsen Halmstad Syd intill E6. Vi träffar Lars Quander som berättar att han kom till företaget som Vd 2010. – Det har hänt en hel del sedan dess och 2012 ombildades föreningen till aktiebolag berättar Lars och tillägger att 2016 gjordes en fusion med Åkericentralen i Falkenberg och det nya

blundar för denna problematik poängterar Lars. Vi själva håller hög kvalitet och tillgänglighet och ser till att betala avtalsenliga löner till alla våra chaufförer och följer lagar och regler noggrant. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 och vi arbetar för närvarande med att genomföra ISO 26000 som innefattar social hållbarhet tillägger Lars,

bolaget heter nu TransportCentralen med cirka 72 delägare, 250 anställda varav 20 medarbetare på kontoret. Tre huvudsakliga verksamheter Verksamheten är inriktad på tre huvudsakliga områden, logistik, entreprenad och sist men inte minst recycling. – Logistikgrenen innefattar fjärrtransporter, distribution där vi kör med mindre bilar, och slutligen specialtransporter där vi bland annat transporterar spannmål, betongelement och stål och plåt i olika former. Vi ingår också i ett nätverk för inrikestransporter som heter on-road som är fjärrtransporter av olika styckegods. – Inom entreprenadsidan handlar det om olika typer av anläggningsfordon och grävmaskiner där vi åtar oss uppdrag som exempelvis schaktning, dränering och olika typer av lyftuppdrag förklarar Lars. – Vi erbjuder också en helhetslösning inom recycling med transporter, uthyrning av containers och miljöhantering och vi bedriver verksamhet på egna anläggningar i Halmstad och Falkenberg där vi sorterar och återvinner materialen med hjälp av våra egna sorteringsmaskiner och krossar.

niga kunder vi utför transporter för och våra kunder finns över hela Halland och Skåne. – Konkurrensen är knivskarp i vår bransch och det finns en osund konkurrens där man inte följer de regler som vi har inom transportbranschen. Vi jobbar mycket med denna fråga och hävdar bestämt att myndigheter och politiker

Namnkunniga kunder i en hård konkurrens – Våra kunder finns inom områden som lager för konsumentprodukter och exempelvis Biltema är en stor kund, men även inom byggsektorn har vi stora kunder. Estrella och Berte Qvarn är också två namnkun-

Fortsatt tillväxt – Vad gäller framtidsplanerna så är visionen att vi vill fortsätta växa tillsammans med marknaden och med fokusering på verksamhetsområdena i Halmstad och Falkenberg. Vår målsättning är att hamna på en årsomsättning för 2017 på 400 miljoner kronor. Vi tror att byggsektorn planar ut en aning fast med fortsatt bra efterfrågan på våra tjänster, och på logistikområdet ser vi också en växande marknad och potential som vi ytterligare kommer att fokusera på avslutar en nöjd Lars Quander fylld av framtidstro.

• Pressgjutning • Blockformning • Sandgjutning/Bullformning • Bearbetning • Värmebehandling www.nyametall.se | dennis@nyametall.se | 035-17 32 88

Välkommen till oss, din partner inom logistik och entreprenad, med kontor i Halmstad och Falkenberg. LOGISTIK OCH ENTREPRENAD

HALMSTAD: 035-19 13 00 FALKENBERG: 0346-145 75

Besök gärna vår hemsida: www.transportcentralen.se


70

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Ett företag som levererar helhetslösningar inom ventilation och kyla Frigovent Inneklimat är experter på allt vad som har med inneklimat att göra och levererar helhetslösningar. Företaget tar dessutom hand om allt underhåll och all service. Förutom ventilation har företaget också lång erfarenhet och hög kompetens inom all form av kyla.

Ryan Korsbakke Frigovent Inneklimat startades av Dan Hallgren redan 1979 men först 1991 ombildade han det till ett aktiebolag. 2006 var vi tre personer som köpte ut honom. Det var Fredrik som började 1999, Tobias som kom till oss 2005 och jag själv som varit på företaget sedan 2001 berättar Ryan Korsbakke. Tillväxt och expansion i lugn takt – Det som har hänt sedan dess är att vi sakta växt och idag är nästan 20 anställda. Då vi tog över företaget låg vi i Trönninge men efter 2 – 3 år växte vi ur lokalerna där och vi köpte vår fastighet på sadelvägen 6 i Halmstad. Vi har sett en positiv ökning av omsättningen varje år, 2006 låg vi på omkring 4 miljoner kronor och förra året hamnade vi på nästan 23 miljoner, så visst har det varit en positiv utveckling konstaterar Ryan. Ventilation och kyla – En av våra största styrkor är att vi har flera ben att stå på. Ventilation för bostäder, butiker och industri till ren processventilation. Dessutom arbetar vi med allt som har med kyla att göra. Allt från den lilla AC-pumpen på bilen till grönsaksdiskarna på stormarknaderna eller det vi kallar processkyla inom industrin. – Vi monterar allting själva eftersom vi har alla nödvändiga kunskaper som behövs inom

styr och reglerteknik. Våra kunder är 15 – 17 % privatkunder som exempelvis villaägare. På företagssidan som är resterande finns fastighetsägare, livsmedelstillverkare, livsmedelsbutiker och andra företag som behöver ventilation och kyla. Viktigt att betona är att vi säljer helhetslösningar och inte enskilda produkter. Det är vårt starkaste argument och verktyg för att hävda oss mot inte minst internethandeln slår Ryan fast. Många långa kundrelationer – Vad gäller kunder är vårt huvudsakliga upptagningsområde Hallands län och Halmstad med närliggande kommuner men vi har även kunder som av olika orsaker flyttat härifrån men som ändå fortsätter att samarbeta med oss. Vi har även ett antal trogna kunder som varit med från starten och fortfarande är frekventa uppdragsgivare, vilket vi tar lite som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt fortsätter Ryan. Beträffande konkurrensen så finns det ett antal konkurrenter både inom ventilation och inom kyla. De som kan båda områdena är lätträknade så att vi kan erbjuda både ventilation, kyla och numera också el gör oss unika i branschen och ger oss fler och större uppdrag. – Genom våra goda samarbetspartners inom exempelvis rörläggeri och snickeri stärker vi också vårt sätt att erbjuda helhetslösningar till våra kunder poängterar Ryan. Certifieringar en nödvändighet – Alla våra kylmontörer innehar alla nödvän-

Nybyggnadsprojekt Nyhem. Klart -16. Tobias Höst i gul hjälm samt ansvarig montör Alexander Nielsen. diga certifikat och även företaget är självklart certifierat inom kyla. Inom ventilation innehar vi också de certifikat som behövs, exempelvis OVK och för radon. Vi har också allmän behörighet på el och hög kreditvärdighet vilket våra största kunder ofta tittar på. Vi är inte miljö och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001 men arbetar utifrån de systemen betonar Ryan vidare. Fortsatt lugn och trygg expansion med 3 delägare Vad gäller framtidsplanerna så ser vi ut att kunna växa ännu mer eftersom vi tar större marknadsandelar och definitivt har blivit en

Halländsk klimatpartner med fingertoppskänsla INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR VÄRME, KYLA OCH VENTILATION

Frigovent inneklimat AB // Tel 035 18 89 30 // ePost info@frigovent.se // www.frigovent.se

aktör att räkna med på marknaden. – Under resans gång har vi varit och är fortfarande 3 delägare och därför har vi tagit fram ett kompanjonavtal tillsammans där ägarskap, försäljningar och mycket annat är juridiskt reglerat. En trygghet för oss alla 3 betonar Ryan. Inte minst med det faktum att vi alla 3 har olika spetskompetenser och roller är detta en trygghet både för oss själva och för företaget i framtiden. Tobias är den som håller i ekonomin och räknar på stora projekt och entreprenader, Fredrik är den som ansvarar för allt arbete ute på fältet och själv arbetar jag mycket med företagets sälj och nätverk avslutar Ryan Korsbakke fylld av tillförsikt inför framtiden.


halmstad 71 www.svenskleverantorstidning.se

En gummifabrik som utvecklats till en stark internationell aktör Bilder: Love Janson HGF AB är en ledande gummifabrik som satsar på innovationer och nära utvecklingssamarbeten med sina kunder. Bolaget är ett expansivt familjeägt företag specialiserat på tekniskt formgods i gummi och TPE. Med en modern maskinpark, egna fabriker och med kontinuerlig utveckling säkerställer företaget leveranser av högkvalitativa produkter till kunder över hela världen.

Christian Kiks Företagets historia började i Halmstad redan1947 så företaget firar 70-års jubileum i år. Från början bedrevs verksamheten mitt inne i Halmstad men numera finns företaget på Knäredsgatan berättar Vd Christian Kiks som vi stämt möte med för att ta reda på lite mer om detta expansiva Halmstadföretag. Stora förändringsarbeten – Själv började jag på HGF i slutet på 2006 och fick förmånen att tillträda som VD 2012 inleder Christian. Om vi vrider tillbaka klockan 10 år så har bolaget under denna tid gjort omfattande förändringar som vi kallar transformationer. Den första började 2006 genom att en grundlig översyn av våra fabriker där vi nu gjort en lång och framgångsrik resa. Vi har nu 2 väl fungerande fabriker med moderna maskinparker. En här i Halmstad och en i Lettland, dessutom har vi byggt upp ett säljkontor i Belgien kostaterar Christian. – Vi är nu inne i vår andra transformation som innebär att vi går från att vara ett legoföretag till att bli ett kunskapsföretag där vi tillför mer kundnytta för våra kunder och även utvecklar egna produkter. Vi ska även utveckla våra uppdragsgivares produkter och tillföra nya idéer. Vi har sedan 2012 ökat vår materialavdelning och vi har en egen produktavdelning som vi inte haft tidigare och detta gör att vi satsar mer på att kunna ta fram egna produkter. Företaget verkar också mer och mer på den internationella marknaden som en polymertillverkare av världsklass och genom vårt nya säljkontor i Belgien får vi möjlighet till fler och större kunder betonar Christian. Nationella och internationella kunder – HGF verkar inom 6 olika affärsområden. Automotive, Sealing, Mining & Construction, och Sports är våra 4 största områden, dessutom

Personal arbetar vi inom Industrial Products och sist men inte minst en helt ny marknad för oss som är Marine & Offshore. Många av våra kunder är stora och internationella koncerner som är både nordiska men även europeiska. Som exempel nämner Christian Ford, Mitsubishi, Seat och Honda. Bland svenska kunder utmärker sig Volvo och Scania, men vi har även många mindre svenska uppdragsgivare betonar Christian, och nämner också Ford i Sydamerika som en kund. Vi har också ett mycket bra samarbete med högskolan här i Halmstad där vi under årens lopp gjort många spännande projekt tillsammans. Dessutom har vi ett nära samarbete med Eleiko vad gäller produktutveckling inom affärsområdet Sports. Fortsatt expansion – Vad gäller konkurrensen i vår bransch så finns det en del mindre företag i Sverige fortsätter Christian berätta, men också stora aktörer som exempelvis Trelleborg. Internationellt sätt så är det en betydligt hårdare konkurrens än i Sverige. Vi är certifierade enligt ISO/TS, ISO 14001 och vi har också fått många utmärkelser som t.ex. VQE – Volvo Quality Excelence som vi vunnit två gånger. Vad gäller framtidsplanerna så kommer vi att expandera ytterligare inte minst på den internationella marknaden med hjälp av vårt nya kontor i Belgien avslutar Christian Kiks fylld av optimism inför framtiden.

Ny TPE-maskin i Riga 2016

Gummiföretag i världsklass www.hgf.se

035-18 06 00


72

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Ett ledande företaget inom teknik & innovation Företagets affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra applikationsanpassade ledningssystem i världsklass med hjälp av egna fabriker. Genom ny teknik och innovationer är Flexit Hydraulics en snabbt växande leverantör till den nordiska marknaden.

Vi träffar Erik Holmsten som berättar att det hela startade för fyra år sedan. Vi som driver företaget har över 40 års erfarenhet av branschen och vår ägare är BPI Europé med italienska Intertraco som huvudägare. – Vi är en högteknologisk leverantör av ledningskomponenter inom hydraulik för exempelvis truckar, grävmaskiner, skogsmaskiner och även inom hissegmentet. I huvudsak producerar vi slangkopplingar, snabbkopplingar, adapters, hydraulrör med mera. Tillverkningen sker i egna fabriker i Italien och Japan och vi har en högteknologisk produktion som är helt unikt för oss och för branschen vilket bland annat innebär att

vi har full spårbarhet på alla ingående detaljer förklarar Erik Holmsten. High-tech – Vad som hänt sedan starten 2013 är att från noll i årsomsättning har vi gått till cirka 20 miljoner kronor i omsättning vilket är väldigt bra med tanke på att det är en svår bransch att slå sig in i. Detta tack vare att vi attraherar kunder med bra produkter samt att sättet vi producerar på är helt unikt och där skiljer vi oss från våra konkurrenter. Våra automatiska monteringsceller är för branschen riktigt Hi-tech. Det är något som vår grupp tagit fram och vi har även patent på detta. OEM-kunder, återförsäljare och eftermarknad – Eftersom vi siktar in oss på OEM-kunder som står för Original-Equipment-Manufacturer så kommer inte privatpersoner och handlar av oss på plats så därför påstår jag att vi är ganska så okända för gemene man hävdar Erik vidare, och förklarar att försäljningen sker genom tre olika kanaler, OEM-kunder, återförsäljare och till eftermarknad. Privatpersoner hänvisas till vår webshop då vi inte har någon butiksverksamhet i lokalen. – Våra kunder finns inom container- krantruck- samt inom skogsbranschen och våra största kunder inom Norden - Sverige, Danmark, Norge samt Finland är bla. Sandvik och Konecranes. Men vi levererar även till kunder i Tyskland och Italien. Konkurrensen är hård men vi arbetar långsiktigt och inom 5 – 7 år kommer vi vara en betydande leverantör eller åtminstone en av de större. Mycket då tack vare vår unika

produktionsteknik som vi har i kombination hög kvalitet på produkterna. Bridgestone-slangen är väldigt välkänd för många OEM-kunder runt om i Europa och övriga världen, så det är en klar försäljningsfördel att vi som grupp är enda försäljningskanalen in i Skandinavien. – Vi försöker alltid ha en väldigt tät kontakt med våra kunder och utvecklar ofta produkten tillsammans. Det är tack vare att vi är producenter som vi har denna möjlighet till tajta samarbeten betonar Erik vidare. Genom att vi har egna fabriker har vi också möjligheter till att ta fram specialprodukter för våra kunder vilket är uppskattat. Vi har även utvecklat bra samarbete med Enskede Hydraul utanför Uppsala och med danska JL Hydraulik. Full dokumentation och framtidsplaner – Samtliga våra fabriker och gruppen som helhet är såväl ISO-certifierade som miljöcertifierade. Vi lägger också mycket fokus på process- och produktutbildningar för våra befintliga medarbetare och gedigna introduktioner för nya medarbetare. Ett sätt att alltid säkerställa hög

kvalitet i alla led betonar Erik. – Vår målsättning är att ha återkommande kunder som vi kan arbeta tillsammans med långsiktigt. Vi är här för att stanna på marknaden och att leverera det bästa inom vår bransch. Vad gäller framtidsplanerna så är vi inom 5 – 7 år en betydande leverantör inom OEM-sektorn, och det tack vare högteknologisk produktion, spårbarhet och leveranssäkerhet. Vi vill samtidigt fortsätta växa och växer vi som vi gjort hittills får vi kanske börja se om oss en större lokal där vi får plats med allt. Men än så länge klarar vi oss här på Ryttarevägen i Halmstad. Som avslutning nämner Erik företagets webbshop som startades för ett år sedan och som ständigt utvecklas. – Ett sätt att kunna nå våra kunder och erbjuda en ständig hög service avslutar en mycket optimistisk Erik Holmsten. Företagets VD Villi Mori instämmer i ovan, och betonar än en gång, att ett partnerskap med FlexIT-Hydraulics AB också innebär högsta kvalitet på produktfloran som slangar och kopplingar från Bridgestone och Intertraco samt ett nära samarbete med våra partners. – Vi erbjuder en helhetslösning i form av full spårbarhet på alla monterade slangledningar, samt märkningar direkt på de monterade slangledningarna (I form av text) enligt partnerns önskemål. Och även märkningar direkt på hylsorna vid behov. – Vårt mål är också att alltid ha högsta leveranssäkerhet enligt överenskomna ledtider med partnern, och om vi tar en titt på den största samarbetspartnern i volym (Konecranes) har vi en leveranssäkerhet på 99-100% om man ser tillbaka på de sista 6 månaderna, och detta är vi väldigt stolta över.

Halmstad Golfklubb – förstklassig golf och mycket mer Halmstad Golfklubb har en lång historia att luta sig mot. Det hela började redan 1930 på I16 där militärerna fick välja mellan hästaktiviteter eller golf och en förening bildades. 1938 gick flytten till Tylösand som alltjämt är hemmaort för Halmstad Golfklubb.

Vi träffar Christian Jakobsson som berättar att han kom in i verksamheten 2009. – Den stora förändringen som skett under min tid här är att klubben numera driver restaurangverksamheten i egen regi även om det under alla tider funnits restaurang på klubben. I klubben är vi bara 3 200 medlemmar och många människor står i kö för att komma med i Halmstad Golfklubb. Trycket är väldigt hårt och kötiden är cirka 12-15 år konstaterar Christian. Varje år har vi nästan 15 000 spelare hos oss och vi är runt 40 heltidsanställda som sköter verksamheten, det

dubbla under högsäsongen och med en årsomsättning på nästan 40 miljoner kronor berättar Christian vidare. Inte bara golf – Vi är en av Sveriges absolut bästa golfklubbar och vi erbjuder två olika banor i underbar natur med bland annat vacker tallskog. Varje år arrangerar vi mellan 30 och 40 olika företagsevenemang av olika storlekar och inriktningar. Förutom golfbanorna finns vår egen restaurang, konferensanläggning med mötesrum, shoppingmöjligheter, utegym och inte minst nybyggda banor för paddeltennis. Enkelt uttryckt erbjuder vi en helhetsupplevelse fylld av aktiviteter för våra gäster konstaterar Christian. Vi har också en stor juniorverksamhet där vi hälsar ungdomar välkomna redan från 6 års ålder. Golf är ju också en aktivitet där alla åldrar finns representerade tillägger han.

+ 46 (0) 35 13 08 00 - www.flexit-hydraulics.se

En helhetsupplevelse – Vi fokuserar både på våra medlemmar och på våra cirka 8 000 gäster som årligen besöker oss. Vårt upptagningsområde är i huvudsak Småland, Varberg och Göteborg men vi har även många tillresande från Stockholm. Vad gäller boende samarbetar vi med bland andra Hotell Tylösand och Scandic Hallandia, två bra hotell med närhet till havet och våra golfbanor vilket ger gästerna en helhetsupplevelse. Vi konkurrerar inte primärt med andra golfbanor i Sverige, utan erbjuder ju istället så mycket mer än enbart golf fortsätter Christian. – Vi mäter detta i kundnöjdhet och där vi ofta brukar jämföra oss internationellt när vi

jämför oss med andra. Vårt varumärke är starkt och kommunicerar vår produkt på ett tydligt sätt vilket gör att vi har många återkommande kunder och gäster och Christian nämner Audi, Volvo och Ica som exempel. Ständig utveckling Vad gäller framtidsplanerna så försöker vi ständigt utveckla oss för att kunna erbjuda nya aktiviteter och upplevelser. En golfanläggning är ju en levande produkt och inte minst under lågsäsong är det viktigt att kunna erbjuda våra gäster en mångfald av aktiviter avslutar Christian Jakobsson fylld av tillförsikt inför kommande säsong.

Halmstad Golfklubb, Golfbanevägen, 302 73 Halmstad Tel. 035-176800, info@hgk.se, www.hgk.se


halmstad 73 www.svenskleverantorstidning.se

En kompetent aktör inom lagring och distribution av kylda och frysta varor

Wohlins Fryshus Logistik AB är ett företag i Halmstad som erbjuder helhetslösningar inom tredjepartslogistik med stora resurser för lagring, hantering och distribution av kylda och frysta produkter.

– Företaget startade sent 1970 tal då vår pappa körde Stockholms-linjen för Åhus glass och sia glass berättar Tomas och Roger Wohlin. Han levererade i Stockholm och lastade annat för att kunna leverera i södra Sverige. Två sådana körningar gjordes varje vecka under namnet Wohlins åkeri. I början på 90 talet startade han ett dotterbolag som hette Wohlins Fryshus AB. Då fick han förfrågningar från Holland om att hantera fryst pommes frites och det var starten för vår lagringsverksamhet. 1999 sålde vi transportverksamheten till Tommy Nordberghs Åkeri i Hjärnarp och byggde samtidigt anläggningen

här på Remvägen 6 där vi finns sedan 2001. På samma gång investerade vi också i distributionsbilar avpassade för vår verksamhet. Samarbetspartner med Netto – 2002 fick vi Netto som ny stor kund och fick förmånen att vara med redan från starten när de etablerade sig i Sverige. Vi både lagrade, plockade och distribuerade till deras butiker. Vi har sedan dess fortsatt växa tillsammans med våra kunder och vi jobbar mycket med västsvenska livsmedelsproducenter där vi erbjuder helhetslösningar genom att sköta hela logistiken åt dem och deras kunder. – Helhetslösningar, allt ifrån emballage och råvaror i inleveranser till deras fabriker och sedan distribution ut till de olika grossisterna. Våra kunder behöver inte bygga upp egen logistik och lagerhantering utan kan köpa hela tjänsten från oss betonar Tomas.

Inte enbart kyl och frys – Vi hyr också ett lager på över 4 000 kvm som hanterar torrvaror förutom dom 8 000 kvm med kyl och fryslagring. Vår huvudsyssla är att vi är en tredjepartlogistiker och av det är fryslagret vår största verksamhet, men även transporter och transportförmedling inklusive budtransporter av kyl- och fryst fortsätter Roger berätta. – Våra kunder finns i hela södra Sverige och består mestadels av livsmedelproducenter och livsmedelsimportörer. Men vi breddar oss ständigt och har exempelvis ett bageri som kund där vi sköter hela infrysningen åt dem. Bageriet bakar och vi sköter resten. Vi har också olika förpackningsuppdrag. Lagringsdelen har blivit allt mer efterfrågad och vi lagrar för såväl stora som små företag – alla företag med lagringsbehov är välkomna till oss. Speciellt torrlagerdelen har ökat sista åren och vi breddat våra kundsegment som numera inte bara är livsmedelsrelaterat konstaterar Tomas.

FRYSLAGER, FRYSTRANSPORTER OCH LOGISTIKTJÄNSTER

Ett företag i tillväxt och utveckling Vi blev utsedda till årets företagare här i Halland 2015 och är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas och är kontrollerade av livsmedelsbranschen. Vi är också medlemmar i ”Fair Transport” som står för att man ska använda åkare som följer alla de regler och lagstiftningar som finns i branschen. Vad gäller framtidsplanerna så är vi 15 anställda idag men inom ett år kommer vi att vara ett 30-tal medarbetare. Vi ser också fram emot vårt nya projekt där vi nu bygger ett nytt fryshus som innebär en ökning med 13 000 pallplatser. Ett projekt vi genomför tillsammans med vår största kund. Detta är nog en bra sammanfattning av Wohlins Fryshus Logistik AB – ett företag i ständig utveckling avslutar Tomas och Roger samstämmigt.

WOHLINS.SE


74

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Anderberg Media ger det lilla extra Anderberg Media är ett företag som till största del gör produktioner för sociala medier, tv-reklam och radio-reklam. Företaget erbjuder även beställningsfilm i form av bland annat företagspresentationer och dokumenteringar av olika typer av evenemang.

För 10 år sedan arbetade jag framför kameran på TV4 här i Halmstad berättar Bo Anderberg, och då tillsammans med en tekniker vid namn Micke Timmerman som trots att han var rullstolsbunden var en grymt duktig tekniker. En kväll stötte jag ihop med Micke som berättade att TV4 skulle lägga ner reklam och TV-produktionen i Halmstad. – Vi började då prata om att starta upp något nytt tillsammans och på den vägen är det och vi arbetar nu tillsammans på heltid inom bolaget. Fredagsfräckisar som blev en succé Vi kom på en unik idé för Facebook med en bonde i huvudrollen där vi gör en fredagsfräckis varje vecka. En jättesuccé som följs av ca 100 000 personer per vecka. Vi gjorde även bondeidén för Statoil och fick otroliga 2 miljoner visningar på Facebook. Fler och fler företag har nu blivit intresserade av att göra egna filmer utifrån vår grundidé och vi håller just nu på att ta fram

olika figurer och olika filmidéer för en rad olika företag. Komik är viktigt – Vi lägger ofta in lite komik i våra produktioner vilket inte så många andra gör och det är det som gjort att vi uppmärksammats betonar Bo. Naturligtvis har vi manus som vi utgår från men ofta blir det också improvisationer som sätter extra knorr på filmerna. Arbetssättet när vi producerar film är att jag arbetar med en handkamera och Micke arbetar med en stationär kamera. Detta gör att vi har ett bra råmaterial när vi sedan tillsammans klipper ihop slutproduktionen. Micke är dessutom duktig på att lära mig nya saker att tänka på men också på att ge beröm för det man gör bra. Namnet som varumärke – Under åren har jag lyckats bygga upp en hög igenkänning och lite av lokalt kändisskap med mitt namn. De flesta i Halmstad vet numera vem Bosse är genom filmerna med fredagsfräckisar och mina figurer som Gustav, Conrad och tant Asta konstarerar Bo med ett leende. Huvuddelen av våra kunder finns naturligtvis i Halmstadområdet men även uppdrag i Stockholm, Göteborg och Malmö förekommer. – Vi har nu flyttat till Bildhuset på Flytstaden och vi kommer att inleda ett samarbete med

Bosse och Micke ett företag som har ett kontinuerligt behov av reklamkampanjer av olika slag så framtiden ser väldigt ljus ut för vår verksamhet avslutar Bo Anderberg.

En systemintegratör i framkant av den mobila utvecklingen av fordonselektronik Mobile Integrator Sweden AB är en oberoende systemintegratör och leverantör av elektroniksystem för fordon och mobila maskiner. De arbetar med konstruktion och utveckling av elektronik och system för den mobila marknaden och levererar allt från komponenter till hela systemlösningar enligt kundens önskemål.

Vi träffar Kjell Wester som berättar att han varit inom fordonsbranschen sedan 1976 och arbetat med utveckling av elektroniksystem för lastbilar, truckar och materialhantering. 2010 startade jag företaget Mobile Integrator Sweden AB tillsammans med ytterligare tre delägare, varav två av oss var aktiva i bolaget berättar Kjell. Mycket har skett på de sju år som gått sedan vår start och idag är vi tre delägare, fem medarbetare och har en omsättning på 13,5 miljoner kronor. Renodlad affärsidé Det har varit en enorm utveckling under resans gång, från reläteknik till dagens elektronik har det hänt väldigt mycket. Idag finns det avancerade styrsystem kopplade i nätverk i fordonen vilka styr alla funktioner.

– Vår affärsidé är att vi ska förse den mobila marknaden med kunskap och nya system baserade på öppna och standardiserade plattformar och arkitekturer. Mobile Integrator skall alltid stödja sina kunder i val av komponenter och system med avseende på pris, kvalitet och prestanda förklarar Kjell. En allt större del av maskinernas värde realiseras i avancerad elektronik så det blir viktigare att välja rätt system och leverantör för att vara framgångsrik med sina produkter. Bred kundkrets – Våra kunder finns inom lastbilar och lastbilspåbyggnader, anläggnings- och specialmaskiner, transport och logistik samt skogs och jordbruksmaskiner. Dessutom erbjuder vi vår egen produkt MIAB Online där kundernas olika fordon kopplas upp till en molntjänst där man har full kontroll över fordonens status på ett helt nytt sätt. Kunden får tillgång till en smidig portal på Internet där man hela tiden ser statusen för fordon och maskiner och hur de används. Erfarenhet och mätningar från olika kundinstallationer visar entydigt på stora besparingar i driftkostnader samt ökad tillgänglighet på maskinerna. Ett område som utvecklar sig snabbt poängterar Kjell.

Behöver du hjälp? med att göra en Radio - Facebook reklam eller LEDSARG Produktion Ring oss eller skicka ett mail så diskuterar vi om hur vi bäst kan hjälpa dig! Bosse Anderberg 0705 - 63 33 45 - bosse@bosse.se Micke Timmermann 0735 - 45 33 90 - micke@bosse.se

www.bosse.se

OEM-kunder Företagets kunder är uteslutande OEMkunder (Original Equipment Manufacture) där Kjell nämner Volvo som ett typiskt OEM-företag och även Cargotec. – Vi arbetar med kunder i hela Norden men har även uppdrag i exempelvis England, Nederländerna, USA och till och med i Angola. Konkurrens finns men vi hävdar oss väl i den genom både erfarenhet och spetskompetens. Vi har också goda samarbetspartners både bland leverantörerna av vår elektronik och inom fordonsindustrin. Ljus framtid Vad gäller framtidsplanerna så ser det väldigt ljust ut för vår bransch med tanke på den tekni-

TA KONTROLL ÖVER ERA MASKINER!

Tel. 035-210440 www.mobileintegrator.se info@mobileintegrator.se

•POSITION •ENERGIFÖRBRUKNING •DRIFTTID/UTNYTTJANDEGRAD •KOLLISIONER •SERVICE/ÄRENDEHANTERING •BEHÖRIGHETSKONTROLL

ska utvecklingen och kundernas behov och krav på fler och smartare lösningar kopplat till den digitala tekniken. Vi samarbetar också med Högskolan i Halmstad där det forskas intensivt på intelligenta fordon och givarsystem. Inom ett par år så är de flesta av våra kunders fordon uppkopplade via Internet. Tekniken med förarlösa bilar är snart ett faktum och tekniken kommer också att finnas tillgänglig för mindre och medelstora OEM-tillverkare med hjälp av Mobile Integrator avslutar Kjell.


halmstad 75 www.svenskleverantorstidning.se

Ett ledande företag inom svetsade konstruktioner av hög kvalitet Två bröder startade företaget redan 1959 och naturligtvis var deras efternamn Jansson, ett efternamn som fortfarande finns med i företagsnamnet AB Bröderna Jansson-Nissavarvet. Från att varit ett fåmansföretag har bolaget utvecklats under årens lopp och sysselsätter idag närmare 60 personer.

Vi har stämt möte med Christin Henriksson som berättar att hon kom till företaget redan 1989 i form av ekonomiansvarig och blev vd 2013. Mycket har hänt under dessa år konstaterar Christin och fortsätter. – Vi har gått från att vara ett familjeföretag till att vara en organisation där alla får vara med att bestämma. Vi har byggt upp en helt ny organisation och en linjeproduktion med 5S. Vi har även fokuserat på att styra upp processerna och uppnå en högre effektivitet och kvalitetssäkring. Två affärsområden samt legouppdrag – Vi arbetar inom två affärsområden berättar Christin, dels den tyngre fordonsindustrin och dels bygg och anläggningsindustrin och vi levererar stora och grova svetsade konstruktioner av hög kvalitet. Våra kunder kommer med en skiss eller en färdig ritning som vi tillverkar enligt. Eller att de vill ha en lösning på en konstruktion eller en tillverkningslösning. Då kommer våra projektledare in i bilden som har lång erfarenhet och hög kompetens inom konstruktion och tillverkningslösningar betonar Christin. – Vårt arbete bygger på stor hantverksskicklighet samt erfarenhet och våra medarbetare har bådadera. Dessutom genomför vi olika typer av vidareutbildningar kontinuerligt. Vi räknar med att det tar cirka 6 månader för en nyanställd att bli självgående och åtminstone ett par år för att bli fullärd, så det är verkligen en spetskompetens vi erbjuder våra kunder konstaterar Christin. Dominerande kunder – Våra kunder finns i hela södra Sverige och en våra största och viktigaste kunder är Konecranes i Markaryd som står för nästan hälften av vår omsättning, övriga viktiga kunder återfinns främst bland de stora byggbolagen. Detta kompletterar vi med legoarbeten såsom skärning, bockning och ytbehandling. – Vi konkurrerar självklart med andra svenska verkstäder och dessutom med lågprisländer som Polen, Rumänien och Tjeckien. Genom att hålla en hög servicegrad och erbjuda produkter med

VD Christin Henriksson hög kvalitet och säkra leveranser så står vi oss väl i konkurrensen konstaterar Christin. Sedan de nya reglerna på CE märkning av stålkonstruktioner infördes 2014, har vi märkt att vi hävdat oss ganska bra, då det inte är så många verkstäder som valt att certifiera sig enligt högsta klass, klass 4. Fortsatt satsning framåt Vad gäller framtiden kommer vi att fortsätta att bygga stabilitet inom företaget, ytterligare effektivisera produktionen och hitta nya nischade marknader med behov av vår kunskap och kompetens. – Att fortsätta utveckla hela vårt serviceerbjudande är också något vi kommer att fortsätta fokusera på, inte minst med tanke på konkurrensen från utlandet. Dessutom fortsätta att kompetensutveckla våra medarbetare – våra medarbetare är ju nyckeln till våra framgångar avslutar en optimistisk Christin Henriksson.

Metallvägen 2, Box 48 SE - 301 02 Halmstad

Tel. 035-17 66 60 Fax. 035-21 95 82

E-post: nissavarvet@br-jansson.se Hemsida: www.br-jansson.se


76

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

En ledande aktör inom form för platsgjuten betong och ställningssystem PERI grundades 1969 av Artur Schwörer och är idag en av världens största tillverkare av form- och ställningssystem. Det är en familjeägd koncern med huvudkontor i Weissenhorn, Tyskland och det finns mer är 60 dotterbolag och 120 logistikcenter strategiskt placerade runt om i världen.

SLT:s utsände träffar Per Berglund, VD och Cecilia Losvik, Marknadskommunikatör som berättar att PERI startades upp i Sverige 1993 och det skedde genom en sammanslagning av ett par olika aktörer på marknaden. Huvudkontoret placerades i Halmstad och verksamheten finns nu på nio orter i Sverige, kontor med lager i Stockholm och Halmstad samt sju säljkontor. Stark tillväxt – Företaget har växt rejält på senare tid och vi är numera marknadsledande inom vår nisch och vi fortsätter att växa berättar Per. Själv kom jag in i företaget 1:a november 2016 så jag har precis kommit in i verksamheten. Till största delen sysslar vi med form för platsgjuten betong och konstruktionstjänster. Alla typer av platsgjutna

– Inom företaget har vi ett tydligt tillväxtmål vilket vi med råge är på väg att uppfylla. Den trånga sektorn nu är att hitta fler kompetenta medarbetare vilket vi bland annat löser genom fler medarbetare inte bara ifrån Sverige.

VD Per Berglund konstruktioner från infrastuktur till bostadsstommar byggs rationellt med hjälp av våra tekniska helhetslösningar och specialistkompetens. Vi tillhandahåller även byggnadsställningar som vi både säljer och hyr ut. Produkter med hög säker-

het och användarvänlighet. En annan del av vår verksamhet är försäljning av form- och konstruktionsplywood betonar Per. Stark tillväxt inom byggbranschen – Våra kunder finns inom hela byggbranschen, speciellt företag som arbetar med platsgjutet byggande. Grunden för byggande är betong så även i infrastrukturprojekt, exempelvis brobyggen är en viktig marknad för oss betonar Per och Cecilia samstämmigt. Våra uppdragsgivare finns över hela Sverige och tillväxten i byggbranschen är otroligt stor för närvarande vilket naturligtvis gynnar oss konstaterar Per. Konkurrens finns men med vår höga kundservice och spetskompetens inom tekniska lösningar för våra kunder står vi oss väldigt starka på marknaden. Vi utbildar även våra kunder i att hitta rationella och enkla lösningar som ger bra kostnadseffektivitet. Återkommande kunder är exempelvis NCC och Skanska och tillsammans med Skanska genomför vi nu ett världsunikt projekt med högsta precision i konstruktionen. Fokus på miljö, kvalitet och kompetens PERI arbetar ständigt med att utveckla verksamheten med fokus på miljö och kvalitet i nära samarbete med våra kunder. – Vi är certifierade enligt ISO avseende kvalitet och miljö (9001:2015, 14001:2015) och FSC vilket är en självklarhet och nödvändighet i vår bransch. Alla nya medarbetare inom sälj och konstruktion får också en gedigen introduktion i PERI’s värdegrund och produkter under en två veckors introduktionsutbildning i Tyskland. En väldigt bra start för nya medarbetare på PERI betonar Per. Vi är dessutom ett företag som värdesätter det mångkulturella och har medarbetare från många olika länder. Ett synsätt som gör hela vår organisation dynamisk poängterar Per.

Ökat byggande ställer krav – Inom företaget har vi ett tydligt tillväxtmål vilket vi med råge är på väg att uppfylla. Den trånga sektorn nu är att hitta fler kompetenta medarbetare vilket vi bland annat löser genom fler medarbetare inte bara ifrån Sverige. Vår anläggning i Stockholm kommer att byggas ut kraftigt inte minst för att kunna möta den ökande efterfrågan för olika typer av nybyggnationer inom infrastruktur avslutar Per Berglund och Cecilia Losvik fyllda av optimism inför framtiden.

Innovation. Flexibilitet. Kvalitet. PERI är en av världens största tillverkare och leverantör av form- och ställningssystem. Vi är en pålitlig partner för hela byggprocessen - form, ställning, plywood och konstruktion.

Form Ställning Plywood Konstruktion www.peri.se


halmstad 77 www.svenskleverantorstidning.se

Birger Svensson Redovisning – mer än enbart redovisning Birger Svensson Redovisning AB i Halmstad är en mindre redovisningsbyrå som tillsammans med sitt nätverk erbjuder tjänster inom ekonomi för såväl enmansföretagaren som för det större bolaget. Verksamheten har mer och mer gått från ren redovisning till ett rådgivande kunskapsföretag.

Vi träffar Birger Svensson och Peo Österman och Birger berättar att starten skedde redan 1995 då han var anställd på ett byggföretag som ekonomiansvarig. Företaget köptes upp av en större entreprenadfirma och administrationen skulle flytta till huvudkontoret i till annan ort. – Jag var inte intresserad av att flytta med och gick istället ner i tjänst och startade verksamhet i egen regi. Jag registrerade då min enskilda firma under namnet, Birger Svensson Redovisning och 2007 ombildade jag den enskilda firman till aktiebolag då jag var i behov av att anställa en medarbetare. En välkommen medarbetare kom in i verksamheten 2014 kom Peo Österman in i verksamheten vilket innebar en välkommen avlastning för Birger som var överhopad med kunder och uppdrag. Peo hade under 10 års tid drivit en egen redovisningsbyrå.

– Vi är ganska lika i vårt sätt att arbeta betonar Birger och redan från början har vi trivts ihop och det känns som om vi arbetat tillsammans betydligt längre tid än vad almanackan visar. – Under de senare åren har vi mer och mer övergått till att arbeta med rådgivning än att som tidigare mest utföra rena redovisningstjänster åt våra uppdragsgivare. En naturlig branschglidning då den moderna tekniken och digitaliseringen gjort att företagen mer och mer sköter sin löpande redovisning på egen hand. Något som känns väldigt stimulerande menar Birger och Peo samstämmigt. Vi arbetar uteslutande med företagskunder och vårt upptagningsområde finns i södra Sverige från Malmö ända upp till Göteborg och österut mot trakterna av Gislaved flikar Birger in. Krav och framtid som stimulerar Vad gäller konkurrensen så ser vi det mer som att vi har kollegor eller samarbetspartners där vi hjälper varandra och samarbetar. Vi sitter med 6-7 andra redovisningskonsulter och revisorer här på Slottsmöllan där vi ofta lunchar ihop och har en otrolig kunskapsbank tillsammans. Som SRF-ansluten auktoriserad redovisningskonsult, vilket garanterar hög kvalitet, kompetens och erfarenhet följer vi en arbetsmall som alla andra anslutna redovisningskonsulter inom denna organisation också måste följa. Vi är även REKO-anslutna som står för svensk standard för redovisningstjänster. Vi har som krav att följa

Birger Svensson och Peo Österman god redovisningssed vilket bland annat innebär att om vi misstänker oegentligheter som penningtvätt är vi skyldiga att anmäla detta. – Vår framtidsvision är att ha en kundstock där dessa gör mera av det dagliga arbetet och vi kommer in som rådgivare och problemlösare. Detta skall ske både genom utbildning av befintlig kundstock såväl som ett mera grundligt urvalsarbete vid intag av nya kunder betonar Birger.

– Det handlar inte bara om oss utan också om att kunden ska få största möjliga valuta för investeringen i sitt samarbete med oss. Ju mer rätt information vi får från början desto lättare blir vårt arbete och därmed kan vi lägga mer tid på kvalitativt arbete och att ge goda råd beträffande våra kunders verksamheter. Ordning och reda är A och O för oss vilket naturligtvis även gagnar våra uppdragsgivare avslutar Birger och Peo samstämmigt.

100 års erfarenhet av VVS Att vända sig till AB Oscar Hanson VVS i Halmstad innebär en trygg leverantör inom värme, ventilation, sanitet och kyla. Företaget har funnits i över 100 år och har 110 medarbetare som arbetar med såväl stora projekt som enskilda serviceuppdrag.

Vi träffar Oscar Hanson som berättar att det var hans namne och gammelfarfar som 1916 köpte upp ett konkursbo och bildade Oscar Hanson Värme och Vattenledningsaffär här i Halmstad. Verksamheten startade med att installera uppvärmning av kyrkor och har under årens lopp utvecklats till ett ledande VVS-företag. Kompletta inom VVS – Jag kom på allvar in i verksamheten 2005 berättar Oscar engagerat. Jag hade även tidigare då och då arbetat inom företaget, men genom ett generationsskifte blev det naturligt för mig att helt satsa på företaget. Vi är en komplett installatör inom värme, ventilation, sanitet och kyla, men vi arbetar också mycket med energiutredningar på olika typer av fastigheter. Vi analyserar då hela energiförbrukningen och föreslår åtgärder för att minska förbrukningen genom smarta lösningar beträffande bland annat värmeuppdelningen i lokalerna. Kunder över hela Sydsverige – Vi är ju ett fullserviceföretag inom VVS

viket gör att vi har stor spridning på våra kunder men det är byggföretag, industrier, fastighetsägare och offentlig sektor som står för 90 % av våra uppdrag. De flesta av våra kunder finns från Varberg i norr till Bjärehalvön i söder, men vi åtar oss gärna uppdrag i hela Sydsverige poängterar Oscar. – Vi innerhar självklart alla certifikat och tillstånd som kan behövas för vår verksamhet. Varje specialkompetens har sina egna certifikat och tillstånd och Oscar nämner bland annat certifieringar för arbeten med rör, el, kyla, gas och ånga. Även för tryckprovning, säkert vatten och svetsning krävs certifikat och olika utbildningskrav. Våra arbetsområden är komplexa så

035-161700

det gäller att ha koll på alla tillstånd och krav konstaterar Oscar. Fortsatt kundfokus Inom AB Oscar Hanson VVS har vi alltid satsat på långsiktighet och även om företaget nu funnits i 100 år ska vi finnas i 100 år till vilket kräver kundfokus och att vara lyhörda för ny teknik och nya krav från våra befintliga och potentiella kunder avslutar Oscar Hanson fyll av tillförsikt inför framtiden.

www.ohvvs.se


78

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Ledande på frukt och grönt sedan många år

Historien om Halmstad Frukt & Grönt startade redan 1991 på Väster i Halmstad i en liten källarlokal. Vi träffar idag Kenneth Bengtsson, Jonas Eliasson och Anette Johansson. Kenneth berättar att det var han och Barry Sjögren som startade verksamheten. Det började med butikskörningar och kring 1995 – 96 så började vi att anställa mer folk och växa.

Halmstad Frukt & Grönt fortsatte att växa och år 2000 kom Anette in i bilden och Jonas började 2001. Under 2002 fick vi en tredje delägare då Mats Millbourn trodde på vår idé. Det har hänt mycket sedan dess och idag är vi 13 duktiga och engagerade medarbetare. Vintern 2009 flyttade vi till lokalerna där vi finns idag på Skruvgatan 12 och samma år blev dessutom Anette vår fjärde delägare. Kvalitet och logistik – Till största delen packar vi frukt och grönt i stort och smått. Vi levererar till olika distributionscentraler eller direkt till kunderna. Vi har sex egna lastbilar numera och hämtar det mesta av varorna vi säljer i Helsingborg. Vi beställer också en hel del från Polen och Holland där vi kan göra våra inköp ett steg närmare odlaren. Vi lastar sex gånger i veckan i Helsingborg och omsätter vårt lager cirka fyra gånger i veckan. Våra kunder är bland andra kommunala enheter som förskolor, skolor, servicehem och olika kök. Dessutom levererar vi till restauranger och pizzerior samt livsmedelsbutiker. Det geografiska område vi verkar inom är hela Hallands län,

Växjö – Alvestaområdet, Gislaved och Ängelholm och naturligtvis i alla dess kranskommuner. – Vi arbetar i en konkurrensutsatt bransch med många aktörer. Pris, kvalitet, ett brett sortiment och punktliga samt snabba leveranser är faktorer där vi hävdar oss väl och som gjort att vi fått ett gott anseende i branschen konstaterar Anette. Krav för att få vara med i upphandlingar För att få komma med ibland annat de kommunala upphandlingarna krävs ISOcertifiering både vad gäller kvalitet och miljö. Man ska även kunna uppvisa att företaget är uppbyggt på ett strukturerat sätt. –Krav som vi med råge uppfyller och som ger oss möjlighet till att delta i många intressanta upphandlingar. Vårt företag blev också utsett till Gasellföretag 2016 vilket vi både är glada och stolta över konstaterar Kenneth, Jonas och Anette samstämmigt. Framtidstro och optimism – Vad gäller framtidsplanerna så vill vi gärna fortsätta att expandera på det sätt vi gjort hittills och även vara med i utvecklingen hos privatmarknaden. Vi ser också redan nu att många intressanta upphandlingar kommer under året där vi ska vara med och lämna anbud. Det är Jonas som håller i den delen för oss – ett viktigt arbete som han sköter med den äran poängterar Kenneth. Dessutom har vi tankar på en ytterligare utbyggnad av våra lokaler för att matcha vår planerade fortsatta expansion avslutar en nöjd Kenneth Bengtsson fylld av tillförsikt inför framtiden för Halmstad Frukt & Grönt AB.

Lokalt och närproducerat

Direkt till restauranger, företag och offentliga kunder

Halmstad Frukt & Grönt AB | Skruvgatan 12 | 302 44 Halmstad | 035-186875 | info@halmstadfruktogront.se


ängelholm 79 www.svenskleverantorstidning.se

Antennexperten fixar installationer och service på allt inom TV och data Antennexperten AB är experter på antenner, paraboler och nätverksteknik. När vi landar på kontoret i Strövelstorp är det Robert Lindgren, tillika ägare och arbetsledare som tar emot oss och berättar om sitt företag.

Jag jobbade som snickare direkt efter skolan men vid 25 års ålder fick jag anställning i en Expertbutik. Efter bara några månader så slutade deras egna montörer och då fick jag förfrågan om inte jag kunde tänka mig att montera antenner och paraboler. Sagt och gjort, på den vägen blev det och jag arbetade med detta i cirka 15 år tills jag förverkligade mina tankar på att starta eget inom samma område. Detta var i Simrishamn men efter 2 år med 7 dagar i veckan började kroppen säga ifrån. Det var dags att ta det lite lugnare, samtidigt som frugan (Kristina) längtade tillbaka till Ängelholm. Byggde nytt Då jag varit i snickeribranschen tidigare bestämde vi oss för att bygga nytt. Det slutade med att Robbans Bygg & Antennservice byggde 8 fastigheter här på Olvonvägen i Strövelstorp. – Bygger man ett kan man väl bygga 8, säger Robban vilket är ett bra exempel på hans entreprenadsanda. Tre av företagets bilar står på uppfarten och Robert berättar att vi är inne hos grannen och monterar. ”Nu ser du vilken snabb och bra service Antennexperten har” skämtar Robert och vi slår oss ner på kontoret för en vidare pratstund. Starten började på sjukhus 2012 bildades nuvarande Antennexperten AB och starten kunde väl börjat bättre. I februari trillade Robert ner vid ett montage och skadade foten ganska allvarligt. Men förstod inte allvaret just då utan avslutade arbetet, men i bilen kom smärtan så det blev att åka till akuten. – Dock inte med bil därifrån, säger Robert. Rehab i 5-6 månader sedan började jag arbeta lite smått igen. Ett av de första jobben var hos en läkare som undrade vad jag gjort, vilket medförde en remiss till Halmstad Movement – idrottsläkare. De opererade mig några gånger och efter detta är min arbetstid 25 %. Detta gör att jag numera sköter det administrativa och mina idag 3 anställda utför allt montage och servicearbete. Dessutom är en av dem specialiserad på datorer och nätverk vilket är klockrent för oss i tider av att all teknik skall länkas ihop. Skräddarsydda lösningar – Vi skräddarsyr lösningar, allt efter kundens önskemål. Då vi är installationstekniker med mångårig kunskap och erfarenhet, har vi valt att specialisera oss på antenn, parabol och nätverksteknik. Vi arbetar idag enbart med de tre stora aktörerna av TV-utbud, Canal Digital, Viasat och Boxer. Det handlar om montering, felsökning

Robban, Jimmie och Dennis och service på paraboler för Canal Digital och viss mån Viasat. För Boxer är det mest felsökningsuppdrag. Utanför detta hjälper vi givetvis kunderna med de problem vi kan åtgärda och som faller inom vårt kunskapsområde. – Idag har vi specialbeställda bilar för just vårt ändamål så att vi till 99 % löser alla problem på plats utan att behöva åka iväg för att komplettera med delar. Då vårt upptagningsområde idag är från Falkenberg till Värnamo samt hela Skåne, gäller det att eliminera körsträckorna för högsta möjliga effektivitet och lönsamhet. En normal installation fixar vi idag på cirka 2 timmar, så sköter jag markservicen och planeringen för montörerna rätt så klarar de 4 installationer per dag, och detta med 100 % kvalitet. Detta har vi fått bevis på från våra leverantörer med flertalet utmärkelser, både gällande kvalitet och för antalet montage konstaterar Robban med lite stolthet i rösten. Kvalitet och service För att upprätthålla hög kvalitet och service gäller det att arbeta med rätt produkter, säger Robban. Vi tar alla våra delar från WISI i Tyskland, vilka även har ett lager i Malmö. Samtliga på företaget är CANT – Certifierade (Centrala antennföreningen) vilket krävs av våra uppdragsgivare och vi går fortlöpande på utbildning och seminarier för att bibehålla högsta produktkunskap och för att kunna ge bästa service till våra kunder.

Våra kunder vårdas minst lika bra som den här ”Pärlan”, säger Robban med glimten i ögat! – Detta känns självklart för oss då våra ledord är Kvalitet – Service – Kunskap poängterar Robban. – Vi är ett bra team idag, fortsätter Robban. Min tid på kontoret är idag lagom anpassad till det antal montörer vi är. Då vi idag monterar ca 60 % av vår tid, och övriga 40 % är på serviceuppdrag, tycker jag bemanningen är helt perfekt. Skulle dessa förutsättningar förändras,

får vi givetvis utbilda och kanske till och med anställa för att säkra framtida behov. Det absolut viktigaste är vår kvalitet och noggrannhet, den kommer vi aldrig att ”tulla” på. Disk- eller tvättmaskinen kan stå stilla i några dagar, men om TV eller skärmar inte fungerar, då blir det ett ramaskri i hemmet, avslutar Robert med ett leende.


80

ängelholm www.svenskleverantorstidning.se

Ett värdigt slut innefattar även hästar Vi viker av från motorvägen i Ängelholm och kör några km innan vi når fram till Ellenberga gård i Munka-Ljungby. Här ligger det första krematoriet i Sverige som är specialiserade enbart på hästar.

Miljön och omgivningen när man kör in på gårdens infart inger ett lugn redan från början. Byggnaderna är lika vilken gård som helst, det enda som avviker är skorstenar som höjer sig från 2 byggnader en bit upp mot himlen. På innergården hittar vi in till kontoret där Roger Sandberg tar emot och när vi slår oss ner märks en viss stämning i lokalen. Rofyllt kan man kalla det, och Roger berättar att det är så här vi vill bemöta våra kunder. Roger har varit med sedan starten 2008 men berättar att tanken på hästkrematoriet redan började tidigt 2000-tal. Under 17 års tid (90 – 07) drev vi en djurambulans här i området. Då jag är utbildad narkossjukskötare arbetade jag med ambulansen, men även inne på kliniken dit vi körde djuren. Då började tanken på ett krematorium växa fram. Vi lyckades inte rädda alla djur på de utryckningar vi gjorde, och hur tar man bäst hand om avlidna djur på ett värdigt sätt. Specialiserade på hästar – På den tiden var SVA i Uppsala det enda djurkrematoriet i Sverige, vilket gjorde tanken ännu mer intressant att starta upp här i södra Sverige. När vi började undersöka vad som gällde fanns det inga direkt fasta regler och lagar på vad som gällde. Efter många års arbete med myndigheterna, främst jordbruksverket kunde vi i februari 2008 kremera vår första häst. – Genom att vi specialiserat oss på enbart

Roger Sandberg hästar gör det oss unika i Sverige. Första året kremerade vi 257 hästar, att jämföra med 2016, då vi kremerade 1009 hästar. Detta visar ju också att våra tankar var helt rätt. – Och vi får inte glömma våra ägare, som investerade för att göra detta möjligt. Byggnader, ugnar, kylrum och allt övrigt som behövs krävde en investering på cirka 12-15 miljoner innan vi kom igång. Vår första ugn fungerade inte helt enligt planerna men efter att vi fick tips om Simon Donear i England, expert på dessa ugnar, har allt fungerat perfekt. Vi har idag 2 ugnar med kapacitet för cirka 2000 kremeringar/år, och kylrummen vi har är specialbyggda och rymmer idag 20 hästar.

svårt att gå och endast med ledsyn, delade ut posten i området. Hästen var hans ledsagare och kunde postrundan som en modern GPS. Hästen stannade vid varje låda och plats där post skulle levereras. Ägaren ville verkligen ge sin trogna vapendragare ett värdigt slut så vi blev kontaktade och kunde förverkliga hans önskemål. Ett annat unikt ärende var när vi fick kremera en elefant 2009. Enligt jordbruksverket så ska alla cirkusdjur i Sverige kremeras, och vi har ju en anläggning för så stora djur.

att kunden vill ha askan med sig hem, planerar vi detta. Cirka 40 % av våra kunder har detta önskemål idag. Efter det placeras djuret i kylrum och kremeras inom 2-3 dagar. En häst tar ca 5 timmar att kremera, först hög uppvärmning för vattenavdunstning sedan brinner resterna ner av sig själva. Kvar återstår ca 15-20 kg aska. Vid separat kremering bestämmer vi med kunden hur de vill ha askan i retur. Vi erbjuder all eller delar av askan i den miljövänliga urna som kunden valt i papp eller i trä.

Kunden bestämmer typ av kremering Logistiken för själva ärendet innefattar en del formalia. – Det vi gör är att efter kontakt med kunden kommer vi överens om tid för avhämtning. Vi har alla kompetensbevis för avlivning så vid vissa fall utför vi även detta. Antingen på plats eller här på anläggningen. Önskar kunden vanlig kremering eller separat kremering, vilket innebär

Begravningsentreprenör med ansvar – Vi är djurens begravningsentreprenör och då är det väldigt viktigt att tillgodose kundens önskemål. Det är ju många ungdomars favoritdjur, främst tjejer som representerar hästägande, så därför lägger vi mycket tid för samtal och bearbetning av deras sorg. Detta sker när askan hämtas, cirka 14 dagar efter kremering. Det är därför vi har möblerat kontoret så här, säger Roger. – Vi vill gärna ge en lugn och avstressad atmosfär när kunden kommer, och jag måste säga att alla de ungdomar vi träffar här är fantastiska i sättet att prata med oss och i situationer för dessa svåra beslut. Ju färre frågetecken desto enklare blir det ju att hantera sin sorg. Verksamhet 7 dagar i veckan – Vi har idag kapacitet att fördubbla vår hantering av hästar på anläggningen med den utrustning vi har. Jag ser framför mig en stabil utveckling och idag klarar vi uppdragen med den personal vi är. Vi har ju service sju dagar i veckan så någon av oss fyra finns alltid anträffbar på Ellenberga gård. Det viktigaste för oss är att ta ansvar och vårda den volym vi har i dagsläget, och utvecklas därefter avslutar Roger Sandberg.

Servar södra Sverige – Vi servar idag 11 kliniker från Nödinge i norr till Vaggeryd i öster och Malmö i söder. Privatpersoner ringer från hela landet och givetvis så hjälper vi dem om möjlighet finns. Ett ovanligt jobb var när vi hämtade en häst i Florö, 50 mil norr om Oslo. I Norge kremerar man bara smådjur men denna beställning var lite annorlunda. Det sägs att ägaren, som var handikappad, hade

En målerifirma med genuina traditioner i nordvästra Skåne AB Kurt Lundström Målerifirma är den äldsta målerifirman i nordvästra Skåne. Det är ett familjeföretag som startades av Kurt Lundström 1972 och nu drivs i andra generationen genom sonen Magnus Lundström och hans kompanjon Patrik Rosengren.

Kurt var målare från grunden och startade upp firman på Bjäre men efter några år flyttade han ner verksamheten till Ängelholm, säger Magnus. I nuvarande lokaler har vi huserat sedan 15 år tillbaka men med vissa om- och tillbyggnader för att anpassa oss till de behov våra

Patrik och Magnus

anställda och våra arbeten kräver. Magnus och jag träffades redan i skolan -78, berättar Patrik. Det var i 9:e klass som vi praoade hos Kurt, vilket för min del gav en fortsättning som lärling och jag blev kvar i 8 år, för att sedan gå vidare till andra uppdrag. 2009 korsades våra vägar och jag började jobba med Magnus igen och 2014 blev jag delägare, vilket idag fungerar alldeles ypperligt. Säsongsvariationer – Vi har idag 40 anställda och 20 egna bilar men detta varierar alltid över tiden, säger Patrik. Vid högsäsong, ofta den varma och ljusare delen av året tar vi in mer personal, då kan vi bli upp till 65 personer, vilket vi var i somras, men i riktigt dåliga tider har vi varit nere på 20 säger Magnus och minns tillbaka. Vi har ju varit verksamma i 45 år och då fått uppleva några konjunktursvängningar genom åren. Tre huvudområden – Våra målare är väldigt självgående och sköter sina uppdrag från början till slut. En del ser vi knappt då de kör direkt till arbetsplatserna. Det är rätt skönt säger Patrik, för då kan Magnus och

jag fokusera på nya projekt. Vi försöker att ha våra områden så Magnus servar Bjärehalvön och jag ansvarar för övriga nordvästra Skåne. – I dagsläget kan man säga att vi vilar på 3 ben. Ramavtal, bygg och privatmarknad. På Bjärehalvön är det mycket privat och då vi har verkat där i många år med goda resultat och referenser, ser jag bara positivt gällande detta område, säger Magnus. Likadant med avtalen och byggbranschen betonar Patrik. Det ett härligt tempo, vilket känns fantastiskt att få verka i just nu. – Vi är medlem i Måleriföretagen i Sverige och uppfyller deras krav på seriositet och etiska regler. Måleriföretagen i Sverige är en förening för måleriföretag och målerikonsulter, där vi alltid arbetar mot en Nöjd Kund Garanti, säger Magnus. – Just i dagarna har vi förlängt vårt avtal med Ängelholmshem vilket sysselsätter ca 10 målare på heltid, säger Patrik. Vidare har vi några projekt med NCC, ca 175 lägenheter som ska renoveras, och i Helsingborg byggs det nu ca 1700 nya bostäder, vilka vi till en del ska försöka vara med på. Goda tider Det är bra tider nu så vår framförhållning ser väldigt bra ut. Då vi utför allt inom måleri

och har väldigt bra referenser från hela Ängelholm med omnejd, vilket vi tackar våra duktiga medarbetare för, så kan vi inte annat än jobba vidare i den positiva anda som hela branschen känner nu avslutar Magnus och Patrik samstämmigt.

Kremering Trotjänaravlivning Akuta och planerade hämtningar av döda/avlivade hästar 0431-43 00 38 Jourtelefon 0705-92 77 92 www.hastkrematoriet.se

www.lundstrommaleri.se


ängelholm 81 www.svenskleverantorstidning.se

Cranemech i Ängelholm levererar säkra lyft

Cranemech AB i Ängelholm är ett väletablerat företag inom lyftbranschen och har funnits sedan 1998. Företaget erbjuder försäljning, moderniseringar, service och underhåll av industriella lyftanordningar.

Peter Granström VD och servicetekniker startade företaget och har numera även Viktor Gibrand vid sin sida. – Jag anställde Viktor -05 och sedan 2014 är det vi två som äger bolaget, säger Peter. Utöver oss två så har vi även Patrik Elfrid anställd sedan februari -16. Förutom tillverkningsindustrin servar vi alla som är i behov av lyftanordningar. Vi jobbar med lyft från 50 kg upp till 200 ton och vårt mål är säkra lyft, vilket vi levererar tillsammans med serviceavtal då det idag är lagstadgat med besiktning och dokumenterat underhåll på dessa produkter. När vissa byggnader förändras eller på annat sätt påverkar våra konstruktioner (även slitage) gör vi speciella lasermätningar för att kunna justera samt räta upp traversbanor och liknande installationer förklarar Viktor vidare. Högteknologiska samarbetspartners – Vi är inte bundna till några specifika leverantörer utan vi anpassar det efter kundens önskemål. Men några vi samarbetar med är ABUS Kransystem, (tysk tillverkare) vilka har ett brett sortiment av kranar och traverser med tillbehör, IRC AB – som tillhandahåller radiostyrningar till kranarna, och i dagarna skall vi faktiskt ner till Italien och besöka Conte metal mec som tillverkar lyftok med mera och de vill att vi ska vara deras representant i Sverige. Ett mycket spännande möte, säger Peter. – När det gäller traversbanor är det Sånna Smide AB som bygger dessa åt oss, de är certi-

fierade enligt EN 1090, vilket blev en standard 2014, säger Peter. Därefter monterar vi och sköter injusteringar till det ändamål kunden önskar och har beställt. Även Scanunit är en av våra samarbetspartners som bland annat levererar stroppar, krokar och kättingar för att koppla lasten. Stora kunder – I dagsläget är Lindab AB och Öresundkraft med Filborna sopförbränningsstation några av våra större kunder. Vi har även varit på kärnkraftverken, exempelvis utförde vi arbeten på Forsmark i 1,5 år i ett stort projekt. Pappersbruken använder ofta våra tjänster och även så A-Betong i Vislanda. Och för att nämna någon lokal kund hjälper vi Marco AB här i Ängelholm konstaterar Peter och Viktor.

Nödvändiga certifieringar – För att få arbeta med det vi gör krävs certifieringar. Idag är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt OHASA 18001. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt och har behörighet för traversförare, lift, truck, heta arbeten och fallskydd med mera Alltid fokus på säkerheten – Vi har en bred erfarenhet inom service, montage och reparationer, fortsätter Viktor. Då vi även säljer begagnat är det ju av stor vikt att vi kan leverera dessa produkter i genomgånget och godkänt skick med förutsättning att klara aktuella besiktningar, och tillfredsställa våra kunder. Med tanke på alla kontroller så erbjuder

vi även serviceavtal på aktuella lyftanordningar. Kontinuerlig service och underhåll gör ju att driftavbrotten blir färre på varje installation och detta i sin tur sparar pengar för våra kunder. Ett driftstopp på en större anläggning kan ju få katastrofala följder för deras ekonomi. – I vårt arbete är det alltid säkerheten som är viktigast, säger Peter. Det åligger ju givetvis användaren att ha löpande översyn och se till att alla krav uppfylls så att inte säkerheten äventyras, detta görs genom daglig kontroll av den som brukar lyftanordningen. Det finns en central författningssamling från 2007 som styr detta i detalj avslutar Peter Granström.

Metallgatan 21A, 262 72 Ängelholm • 0431-43 24 20 • info@cranemech.com • www.cranemech.com


82

ängelholm www.svenskleverantorstidning.se

Ett expansivt familjeföretag i byggbranschen Rehn Bygger är ett familjeägt, oberoende entreprenadföretag som har sin verksamhet i nordvästra Skåne. Det var Claes Rehn som startade företaget för ca 40 år sedan, men 2004 köpte Freddie Sturk bolaget och på den vägen är det, säger Joakim Sturk, idag VD på bolaget.

I dag är hela familjen engagerade inom företaget, men från början var det min far Freddie, som körde igång och hade på den tiden 12 anställda. Min mor är också delaktig då hon varit med i stort sett hela tiden för att hålla koll på det administrativa. Freddie ville ena oss under ett tak och då vi alla var inom byggbranschen var ju detta möjligt. Från början var kanske vi bröder lite skeptiska till att arbeta med familjen, men det har ju visat sig fungera alldeles ypperligt. Ett verkligt familjeföretag Idag är Joakim VD, Patrik är arbetschef för service och Jonas har hand om lager och maskiner. Freddie och Marie, föräldrarna börjar så sakta dra sig tillbaka då Freddie nyligen fyllde 65 och Marie vill ta det lite lugnare. – De finns alltid tillhands när vi behöver diskutera vissa ärenden, säger Joakim. Det känns tryggt att få ta del av deras erfarenhet när vi så behöver, vi är ju ett familjeföretag, och då löser vi problemen tillsammans. Framgångsrika år Rehn Bygger arbetar till största delen med totalservice inom renovering, ombyggnad och tillbyggnader. – Vi profilerar oss inte som nybyggare men på senare tid tittar vi även på detta, och söker för tillfället både platschef och träarbetare för att kunna tillfredsställa även detta område. De senaste åren har varit väldigt bra för vår del och jag tycker att vi har anpassat och växt till oss i den kostym och i den takt vi önskat. – Vi är idag 60 anställda, omsätter ca 80 miljoner och siktar på ytterligare 10 miljoner när vi är färdiga med vårt projekt i Helsingborg. Idag hyr vi in oss i Helsingborg och har 3 arbetsledare och ca 20 gubbar igång. Här ska vi etablera oss och bygga nytt kontor bredvid NSR på Makadamgatan. Resterande personal utgår från vårt kontor här i Ängelholm. Kunder med frekventa uppdrag – Försäkringsbolagen, särskilt Folksam och IF är två stora kunder till oss, säger Joakim. Fred-

MAXI ombyggnaden i Ängelholm.

– Att vi är så flexibla och har många ben att stå på gör oss inte heller så konjunkturkänsliga.

die har byggt upp väldigt bra kontakter, vilket vi idag är tacksamma för och detta i sin tur ger ju merarbete, vilket tyder på att vi har skött oss bra och det tänker vi fortsätta göra. I dagsläget har vi några träarbetare och 3 målare som enbart färdigställer de försäkringsjobb vi har. – Brännborn Fastigheter är en annan stor kund som vi har bra relationer med och där vi i nuläget renoverar och bygger om Ica MAXI här i Ängelholm. Här är det mycket smide och plåtarbeten som ingår och vi har totalentreprenaden för denna ombyggnad. Tilläggas kan att efter ombyggnad ska även Claes Olsson in i detta område.

Hela familjen Sturk: Jonas, Patrik, Marie, Freddie och Joakim God framförhållning och kompetent personal – Den framförhållningen vi har idag har vi aldrig haft tidigare och vi ser väldigt ljust på framtiden. Vi har redan en del jobb som drar igång till hösten och även en del in på 2018. Att vi är så flexibla och har många ben att stå på gör oss inte heller så konjunkturkänsliga, poängterar Joakim.

Våra medarbetare är det viktigaste vi har, och vi ser alltid till att göra dem delaktiga i alla projekt vi är engagerade i. De är ju vårt ansikte utåt och vi utbildar, informerar och lyssnar alltid med ett extra öra för att kunna tillgodose våra gubbar. Mår de bra så mår hela företaget bra, avslutar Joakim med glimten i ögat…

Rehn Bygger är verksamt i byggsektorn och våra huvudsakliga tjänster omfattar: - Nybyggnad - Ombyggnad

Ett företag man kan lita på

- Renovering - Byggservice - Skadereparationer för Försäkringsbolag

Rehn Bygger AB • Margretetorpsvägen 100, 262 43 Ängelholm • e-post: info@rehnbygger.se • www.rehnbygger.se


ängelholm 83 www.svenskleverantorstidning.se

Northmaint förbättrar driftsäkerheten inom industrin Northmaint AB i Ängelholm är ett företag som arbetar med driftsäkerhet i världsklass inom industrin. Företaget utvecklar det industriella underhållet vilket ger bättre kontroll och medför en operativ överlägsenhet.

Företaget bildades 2012 men resan dit har varit lång, berättar ägaren Niclas Höglund. Det hela började på flygflottiljen F13 i Norrköping. Jag tog anställning direkt efter lumpen och utbildade mig till flygtekniker. Efter en tid kom jag till F10 Ängelholm och fick arbeta med Viggenplanen. Sista åren innan F10 lades ner 2002 arbetade vi mer och mer med JAS Gripen vilket var väldigt intressant, berättar Niclas. Erfarenhet och kompetens – Då teknik och driftsäkerhet var min styrka, fick jag anställning på Perstorps Formox AB som underhållschef. Vidare i arbetslivet efter 5 år så kom jag till Isover i Billesholm där driftsäkerhet blev min stora utmaning. Isover hade tidigare investerat och infört SAP, ett stort affärssystem vilket jag som driftsäkerhetschef skulle utveckla genom anläggningsregister, förebyggande underhåll, kostnadskalkyler med mera. Det innebar många resor för utbildning, möten med leverantörer, benchmarking, vilket i sig är en ganska stor och bred uppgift. Tanken är ju att eliminera

att elektrikern kan lite murning. Då kan även industrins egen personal ingripa vid enklare fel och förhindra längre driftstopp. Detta med grund av den databas som upprättats, vilken då kan ge direkta direktiv om vad som ska göras i en viss situation och av vem. – Vi involverar vårt tänk i hela våra kunders organisationer, från Vd, produktionschef, ekonomi, HR ner till folket på golvet. I vissa fall har vi fått produktion och driftspersonal att träffas varje morgon för att eliminera små fel och hitta lösningar för att gå vidare konstaterar Niclas.

driftstopp och andra störningar för att hålla nere kostnaderna. 2012 blev starten Med denna erfarenhet och en växande tanke att detta kan jag göra i egen regi, blev resultatet Northmaint AB. Kontor upprättades, patent och registreringsverket godkände namnet och 2012 drog jag igång. Äntligen kan jag strukturera mina egna verktyg var min tanke förklarar Niclas. – Min första kund blev Perstorp Speciality Chemicals AB. Jag kunde ju redan fabriken och vi arbetade med vissa nya lagkrav de hade fått, vilket i sin tur gav en ny handlingsplan, nya målbilder, och att ha koll på nyckeltal. Det här projektet varade i 8 månader. Öresundskraft blev nästa projekt där vi skulle se över hela anläggningssystemet på Filbornaverket. Det hela slutade med att vi ISO-certifierade tre anläggningar åt Öresundskraft enligt ISO 9000. I stora drag handlar det om hur man hanterar sina tillgångar. Säkrare drift och underhåll – Vi hjälper våra kunder att driva projekt mot säkrare drift och underhåll. Vi gör nulägesanalyser och skapar målbilder, som innebär klarhet i vad, eller inte vad de ska göra för att förbättra driftsäkerheten. I arbetet används alltid företagets databas som grund för förändringar. Sitter IT-avdelningen på annan ort, kan informationen

Niclas Höglund bli långdragen eller i vissa fall helt fel. Det vi gör då är att uppgradera, det vill säga byter eller ger ny information så att databasen fungerar över hela företaget förklarar Niclas vidare. Det finns idag en EU-standard för arbetsorderhantering vilken vi försöker att implementera i vårt arbete så att saker görs/sker efter ett visst utarbetat system, detta i symbios med databasen Driftstopp kostar oerhörda summor – 60 % av alla driftstopp/fel på maskiner beror på felaktigt handhavande. I slutändan innebär detta oerhörda kostnader som kan reduceras med rätt verktyg. Jag önskar lite mer utbildning och lite mer ”multitänk” här, säger Niclas. Som att snickaren även kan lite el, eller

Fortsatt utveckling – För närvarande arbetar vi med uppdrag för Essentia AB och Kemira, och vi arbetar dessutom dagligen vidare med att uppdatera oss själva för att kunna skapa driftsäkerhet i världsklass. Lagar, regler och direktiv förändras och vi ser till att alltid få del av den informationen så att våra verktyg för att skapa driftsäkerhet i världsklass alltid är uppdaterad Framtiden ser ljus ut, betonar Niclas. Jag skulle vilja ha ytterligare några anställda för att kunna bearbeta större företag här i nordvästra Skåne. Detta kan ge mig mer tid till att föreläsa, ge andra företag del av vårt arbete och på så sätt motivera till ständig förbättring - Jag älskar att föreläsa, att få vara någon form av ”Senior Advicer” på ålderns höst hade varit underbart, avslutar Niclas.

Ett elföretag med spetskompetens Bo Gabrielsson och Torbjörn Johansson har känt varandra länge. De träffades på Skanska Electrics redan för 20 år sedan och sedan dess har de hängt ihop i olika konstellationer. De har båda arbetat med el hela sina yrkesverksamma liv och tillsammans har de 70 års erfarenhet.

Efter diverse diskussioner med Patent och registreringsverket kunde vi i oktober 2014 registrera bolaget, Team Gabjo Eltjänst AB, förkortningen blev till av efternamnen Gab-rielsson och Jo-hansson förklarar Bo. – Vi är ju båda uppvuxna på byggen, med tillbyggnad och övrig elinstallation men har de senaste 20 åren mer och mer övergått till industri-installationer. Genom de företag vi gjort arbeten för och där vi är nu, så tycker jag vårt nätverk inom branschen har gett oss med beröm godkänt. Vi behärskar datanät, vi gör service och allmän installation, vilket jag tror gör oss väl förberedda också inför framtiden betonar Torbjörn och Bo samstämmigt. En dominerande kund – Vår värld är rätt så liten just nu, säger Torbjörn. Sedan bolaget startades har Ecolean AB här i Helsingborg varit vår uppdragsgivare och

arbetsplats. Ecolean utvecklar och tillverkar förpackningsmaterial, förpackningar och fyllningsmaskiner till livsmedelsindustrin och vi hjälper till med all eldragning, vilket kan innebära ren industriinstallation, men även maskinbyggnad och tillhörande automation. Just nu installerar vi en helt ny produktionslinje, vilken ska vara klar inom det närmaste. – Vi samarbetar mycket med Artech Solutions, vilket är en mekanisk firma som bygger och flyttar befintliga maskiner vid ändringar i produktionsledet, säger Bosse. Genom deras kontakter har vi till och med varit i Kina och kopplat elen till deras maskinbyggen där. – Det kan väl var något att lägga till i CV:et, tillägger Torbjörn. Spännande framtid Vi har precis avslutat vår allmänna behörighet ABL (lågspänning), vilket innebär att du får stå för anläggningen genom din egen firma, säger Torbjörn. Tidigare lånade/hyrde man in behörighet från andra bolag men fr.o.m. 2017.07.01 är det en ny lag vilken innebär att alla elfirmor ska vara registrerade och att någon inom företaget måste ha den formella behörigheten. – Just nu ska vi avsluta de projekt vi har inom Ecolean. De kanske ger oss nya uppdrag vilket vi

Bo Gabrielsson och Torbjörn Johansson gladeligen tar emot, och får vi också in några nya fina jobb så får vår ”spelande tränare” Torbjörn ut och värva lite nya elektriker på marknaden. Vem vet, vi kanske är ett helt fotbollslag nästa gång ni på SLT kommer och intervjuar oss,

avslutar Bosse med ett leende. Ska vi utvecklas är det väl närmast min grabb som kommer att göra sin lärlingstid här hos oss, säger Bo.

Team Gabjo Eltjänst AB Halmgatan 1 264 54 Ängelholm

Driftsäkerhet i världsklass Northmaint AB • Nybrovägen 4, 262 63 Ängelholm • www.northmaint.se info@northmaint.se • Tel +46 (0)725 221 528

0709-238614 0709-236640 tb.2010@hotmail.se


84

ängelholm www.svenskleverantorstidning.se

Sandins Group - ”proffs” på fiberutbyggnad Vi träffar den sanna entreprenören Max Sandin hemma i Strövelstorp. Precis hemkommen från ett av alla sina uppdrag. Idag har jag tre bolag igång, varav två med entreprenadmaskiner och sedan 2015 även en Gör-Det-Själv-Tvätt som är belägen på Klippanvägen här i Ängelholm inleder Max Sandin.

Vi går tillbaka lite i tiden och Max berättar hur det hela började. När jag var 13 år började jag jobba på Rönnagård i Höganäs hos familjen Johnson. De ägde marken där min familj bodde, så den kontakten blev ganska naturlig. Här fick jag lära mig hårt arbete och att man löser de problem som uppstår själv, inte med hjälp av utomstående. Dessa tankar har jag med mig idag och är oerhört tacksam till familjen Johnson för att jag fick denna start och att de har format mig till den jag är idag. Snabb expansion – Tankarna på något eget växte fram och 2005, 19 år gammal, åkte jag helt ensam ner till Tyskland och införskaffade min första maskin. En bandgrävare, vilken jag gjorde arbete med på ledig tid och helger. År 2012 bildades Sandins Entreprenad AB och då lämnade jag lantbruket för att satsa helhjärtat på min affärsidé. Jag införskaffade ytterligare några maskiner och anställde 2 medarbetare för att komma igång. Då arbetade vi till stor del bara med kabel och fiber och som underentreprenörer. Idag är vi 12 anställda och har även utvecklats bolagsmässigt. Mycket av framgången ska ju de anställda tackas för. Bra personal är viktigt för alla företag, och jag har lyckats hitta rätt personligheter. Vi har under åren som gått grävt cirka 150 000 m kabel och fiber schakt. Så vi är välsammansvetsade vid det här laget. Tre olika bolag – Idag driver jag de tre bolagen Sandins Rail, Sandins Teknik och Sandins Entreprenad, vilka alla ingår i Sandins Group. Sandins Rail är lite speciellt, det är rälsgående grävmaskiner och här arbetar vi bara som underentreprenörer då det är lite komplext just inom järnvägen. Vi åtar oss jobb i hela Sverige och vid totalavstängning av järnvägen jobbar vi dygnet runt. Det blir många timmar och kräver givetvis då också minutiös planering för att hålla utsatta tidsplaner. Järnvägsnischen vill jag gärna utveckla vidare och tack vare vårt geografiska läge sneglar vi nu även mot Danmark betonar Max. Sandins Entreprenad arbetar i huvudsak med fiberutbyggnad vilket i nuläget är aktuellt i hela Sverige, men vi ser till att hålla oss i nordvästra Skåne, för att hålla ner ställtiderna och kunna gräva på ordinarie arbetstider. I och med maskin-

Mob: 070-538 83 94

Sandin Entreprenads arbetsstyrka parken vi har finns även fjärrvärmeutbyggnaden i tankarna. Just nu är volymen fiber, men vi måste tänka på framtiden och då är fjärrvärmen ett tänkbart komplement. – Sandins Teknik innehar Gör-Det-SjälvTvätten. Jag kände förra ägaren och sa till dem, ska ni sälja så är jag intresserad, och på den vägen är det. Just nu försöker vi utveckla möjligheten att få företag att handla polletter mot faktura, för att deras anställda ska kunna tvätta företagsbilarna på ett smidigt sätt. Arbetsfordon som sticker ut Max tankar inför framtiden är enbart positiva. – Sedan 2012 profilerar jag mig med att endast köpa svartlackerade maskiner inom entreprenadsidan. Det ska vara vårt ansikte utåt, säger Max. Då vi årligen passerar över 2000 fastighetsägare vid fibergrävning syns vi väldigt tydligt. Och genom bra arbete och synliga maskiner är mitt mål att alla ska tänka på väl genomfört arbete samt rent och snyggt, både när vi lämnar ett område men även gällande våra maskiner. Det ska vara bättre än när vi kom helt enkelt. En positiv bild förmedlar rätt budskap vilket i sin tur ger mer rekommendationer och mer arbete. Ledord som genomsyrar all verksamhet I sina olika verksamheter har Max ledorden Kvalitet – Familjär – Planering, vilka genomsyrar alla bolagen. Vid tvättanläggningen ska det alltid vara rent, och jag är där själv ofta på kvällarna för att se till verksamheten, trots att jag har en person som är där varje morgon och sköter anläggningen. Om jag skulle vara upptagen eller

Fiberutbyggnad bortrest ser jag alltid till att någon annan gör besöket betonar Max. – Då vi kallar oss ”Proffs på fiberutbyggnad” är planeringen alltid oerhört viktig. Det ska vara rätt man på rätt plats och slutprodukten ska alltid vara våra kunder till belåtenhet. Tack vare att min fru Camilla hjälper till med pappersarbe-

tet får jag mer tid till att göra det jag är bra på, utveckla min entreprenadsanda. Då vi numera även kör egna totalentreprenader går hjärnan på högvarv med idéer och olika projekt. Det är väl lite så jag är och lever, men som tur är finns Camilla och trycker på pauseknappen ibland, avslutar Max Sandin med ett leende.

Klippanvägen Ängelholm


höganäs 85 www.svenskleverantorstidning.se

En måleri- och byggnadsfirma som lägger ner det lilla extra Vi träffar Otto Renemark i den före detta gamla fiskelängan nere vid hamnen i Lerberget. Jag köpte den för 11 år sedan, säger Otto och visar stolt upp vad gamla ytterväggar kan berätta. Tillbyggnader har skett undan för undan i den nu toppmoderna villa familjen Renemark bor i. Det är så här jag gillar att arbeta, säger Otto. Man får utmana sig själv och bolla idéer för att komma fram till bästa lösningen för just det projekt man arbetar med.

Intresset för bygg och renovering började dock långt tidigare. Direkt efter 9:an började Otto som traditionell målarlärling. – Min farbror drev ett större byggbolag och genom honom kom jag in i branschen, säger Otto. Jag blev kvar i firman i cirka 15 år innan flyttlasset gick till Helsingborg. Jag fick anställning på LP Måleri, men tanken på att driva något eget började växa fram. Min tanke var från början att köpa upp lägenheter, renovera dessa och sedan sälja dem vidare. Sagt och gjort, efter 6 år hos LP Måleri bildade jag 2008 Renemark Måleri & Bygg AB.

Oftast mindre projekt – Idag har jag 3 visstidsanställda och framförhållningen ser väldigt bra ut. Då vi är väldigt flexibla, och gillar att jobba med lite mindre projekt så täcker vi ett stort spann inom branschen. Vi bygger, renoverar, gör fasadjobb, målar och tapetserar samt arbetar även med kakel och klinker. Vi försöker hålla oss från Båstad i norr till Rydebäck i söder, men har även varit i Ystad vid något tillfälle. Det är mitt kontaktnät som styr och kan vi bara tillfredsställa kunden blir det en och annan lite längre tur, säger Otto. – Det är just de här mindre jobben vi gillar, så vi inte blir låsta på samma ställe för länge. Detta händer givetvis ibland, men då samarbetar vi även med andra entreprenörer då jag under resans gång lärt känna elektriker, vvs:are och plåtslagare och tillsammans hjälps vi åt och färdigställer större arbeten. – För nuvarande gör vi ett uterum i Rydebäck, takarbeten i gamla Lerberget och en liten tillbyggnad i Arild, vilket förklarar lite hur vi arbetar. Vi både bygger och målar, vilket ger oss möjligheten att arbeta just som vi själva vill, säger Otto. Boendet i Höganäs med omnejd är ju väldigt villatätt, vilket i sin tur ger oss småföretagare alla möjliga uppdrag. Vi har ju även mycket

sommarbostäder vilka mer och mer görs om till permanentboende, och detta gör ju att vi har en hel del förfrågningar inom just det området. Lagom kostym Vi monterar och gör även en hel del butiksinredningar och renoverar restauranger fortsätter Otto berätta. Här blir det mycket inredningskakel och för att nämna några referenser så har vi gjort uppdrag för Shell, Seven Eleven, Coffee Hous, Apoteket och olika bilprovningar. – Min tanke för framtiden är nog att införskaffa några mindre fastigheter för uthyrning, säger Otto. Det gäller ju att säkra upp lite för att trygga pensionen. I övrigt tycker jag att kostymen är lagom stor nu så vi jobbar vidare likt tidigare, avslutar en nöjd Otto Renemark..

En lokal redovisningsbyrå i Höganäs med hög kompetens och gedigen erfarenhet Redovisningsbyrån i Höganäs AB är en väletablerad byrå i Höganäs och har funnits sedan tidigt 80-tal. Företaget vänder sig till små och medelstora företag och erbjuder alla former av redovisningstjänster till sina kunder.

Birgitta Jensen började sin bana redan 1993 med en enskild firma samtidigt som hon hade en anställning på en juristfirma i Helsingborg. Sedan 2005 är Birgitta ägare av Redovisningsbyrån, som ombildades till AB 2011. Små och medelstora företag Från början arbetade jag från bostaden, flyttade sedan in till Storgatan och har nu kontoret här på Pottenborgsvägen 4B i Höganäs. – Vi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå, säger Birgitta. Vårt upptagningsområde är nordvästra Skåne. Idag är vi 3 medarbetare, förutom mig själv, Karoline Persson, auktoriserad och anställd sedan 2012 och Patrik Jensen, som precis har börjat skola om sig från bilbranschen till ”pappersvärlden” och har anställning som redovisningsassistent. Våra kunder är små och medelstora företag

med olika bolagsformer. Vi har en bred kundkrets från många olika branscher, allt från tjänsteproducerande företag, hantverkare, restauranger, åkerier till detaljhandel. Vi välkomnar alla typer av företag och riktar inte in oss på någon specifik bransch, utan försöker vara så breda som möjligt. Omvärldsförändringar påverkar – Vi är företagarnas ekonomer. Vi hjälper till med: löpande bokföring, bokslut, löner, avtal, fakturering, deklarationer ja allt som kunden vill ha hjälp med inom sitt företagande förklarar Birgitta vidare. Gällande RUT- och ROT är vi även med och hjälper våra kunder. På grund av ändringaran i avdragen 1/1 2016 förväntar vi oss en ökning, främst på RUT- sidan under det kommande året. Birgitta nämner Montessoriskolan i Höganäs, Dan Olsson Bygg & Inredning AB, HIC AB som några exempel på kunder som anlitar Redovisningsbyrån i Höganäs.

utveckling. Även bokföringsnämnden ställer höga krav på oss, vilket gör att vi uppdaterar oss kontinuerligt för att behålla vår certifiering. – I framtiden hoppas jag att vi kommer att växa ytterligare med ytterligare några medarbetare. Dagens snabba utveckling inom IT och digitalisering gör det möjligt att befinna sig i stort sett vart som helst i världen men ändå ha en nära

kontakt med kunderna. Nätverken kommer att bli allt viktigare för att knyta till sig nya kunder och givetvis, att man hittar och levererar de lösningar som uppdragsgivare kräver och även förväntar sig. – En modern och resursstark redovisningsbyrå med hög kunskapsnivå, det är vårt motto för att möta framtidens utmaningar avslutar Birgitta Jensen.

Fortsatt digitalisering Vi är auktoriserade medlemmar i SRF konsulterna (branschförbund) vilket innebär att vi godkänns genom en granskning vart tredje år vilket är en garanti för kompetens, kvalitet och

Birgitta Jensen, Patrik Jensen och Karoline Persson

otto.renemark@telia.com

Auktoriserad Redovisningsbyrå Pottenborgsvägen 4B- 263 57 Höganäs Tel: 042-34 38 80 • E-post: info@rbih.se www.redovisningsbyranihoganas.se


86

höganäs www.svenskleverantorstidning.se

Alla ska kunna få lära sig att simma Bra Flyt AB startade 2004 av Pernilla Ahlström, men innan var hon kommunalt anställd på simhallen i Höganäs. ”Jag flyttade till Höganäs redan 1987, och året där på började jag på simhallen” berättar Pernilla. Anledningen till att Bra Flyt startade var att Pernilla hade simning för barn med funktionsnedsättning, och fick inte ha den verksamheten i kommunens regi. Det blev naturligt med avslut som kommunanställd då det togs beslut att samtlig vattenverksamhet skulle läggas över på kommunens simförening, och istället satsade på sitt företag.

Vi träffar Pernilla Ahlström på området Ramlösa Brunnspark, Helsingborg. Här driver Pernilla en del av sin verksamhet idag, mesta övrig tid är förlagd i Höganäs Sportcenter. – Det som var jobbigast i början var de tider man blev tilldelad. Det kunde vara kvällar, mellan exempelvis. 21.00 – 21.45, lördagar 16.3018.00. Det är ett fåtal som egentligen vet hur mycket jag fått kämpa för att få de tider vi har idag i Höganäs. Men även gamla och nya kunder har varit med och påverkat genom sina kontakter och nätverk poängterar Pernilla. Många slåss om tiderna i simhallar 2010 byggdes simhallen i Höganäs ut, vilket givetvis gjorde det hela lättare och bättre för min

– Att kunna simma och vara vattensäker framförallt är en rättighet.

verksamhet. En ny chef på kommunen för simoch sporthallen som förstod problematiken var givetvis också en fördel. – Men jag får fortfarande kämpa för att mina kunder ska få lära sig att simma eller ha vattengympa på något sånär anständiga tider, säger Pernilla. För att hyra tid i simhallen gäller olika taxor gällande förening eller privata företag. Idag är det samma gällande simskolor, men Skatteverket vill höja momsen från 6 till 25 % då man anser att simskola inte är idrott eller utbildning. Vattengympa räknas som friskvård, men babysim räknas som rekreation med 25 %.

Renovering av Ramlösabassängen – Ramlösabassängen fick jag nys om 2010 och fick tillträde på söndagar. Första passet här hade jag 3 kunder, minns Pernilla och skrattar. Huset här byggdes -91 av Folksam. De skulle ha det till rehabilitering för egen räkning, men undrar hur de egentligen tänkte när byggde med stentrappa ner till omklädningsrummen, vilket försvårade tillgängligheten. Oseriös driftansvarig gjorde att jag flyttade verksamheten till Helsingborgs lasarett 2013, och tappade många av mina kunder. 2015 blev jag driftsansvarig för Ramlösa och har gjort en hel del renovering i anläggningen. Ny handikappvänlig toalett, ominstallerat en hiss mellan omklädningsrum och bassäng för att förbättra tillgängligheten för alla kunder som nyttjar bassängen.

Verksamheten utökas undan för undan Idag har Pernilla 13 timanställda instruktörer samt även personal till att städa och sköta om hallen i Ramlösa. – Jag har även introducerat simning för invandrare och har idag 5 timanställda instruktörer som talar bl a arabiska, vilket gjort att jag har 140 kvinnor i veckan, som lär sig att simma, säger Pernilla med ett leende. Mina muslimska lärare har gjort ett jättearbete, och som dessutom gått simlärutbildning där alla läroböcker är på svenska, så bara det är en prestation av dessa lärare som nu är godkända instruktörer. – I dagsläget kör vi 4 dagar i Höganäs och 2 dagar i Ramlösa, med egen verksamhet i bassänger. Jag själv är också utbildad massageterapeut och kör det i Gamla Sparbankens lokaler i Höganäs, där jag också har en liten butik med loppis och hantverk. Lördag är ledig dag under terminerna. Vår avslutande fråga till Pernilla blir, vad gör du om 5 år… – Jag är kvar i Höganäs men förhoppningsvis arbetar jag lite mindre. Kanske jag väver lite mer med mina vänner i Arild, jag älskar hantverk och blir det tid över, så ligger närliggande loppisar i farozonen för ett besök. Men att lära ut simning är mitt liv och inte minst att arbeta tillsammans med mina ungdomar som är instruktörer och alltid ger sitt yttersta till våra kunder. – Att kunna simma och vara vattensäker framförallt, är en rättighet avslutar Pernilla, och vi på Bra Flyt AB är en väg till den kunskapen.

En byggnadsfirma i Höganäs som fokuserar på kvalitet och leveranssäkerhet Thorbjörn Prutz är ett välkänt ansikte i Höganäs med omnejd och driver T Prutz Byggnads AB som erbjuder nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i främst i området kring Höganäs. Så går du i byggtankar hittar du här en erfaren och noggrann byggnadsfirma

– Det hela började när min far ordnade ett sommarjobb till mig på ett större byggbolag. Där lades grunderna till det som kom att bli T Prutz Byggnads AB, vilket registrerades 2013. Efter mina år som lärling och diverse ströjobb startade jag eget redan i tidig ålder, säger Thorbjörn. Det blev en hel del småjobb; staket, terrasser och mindre ombyggnader och eftersom Höganäs är en ganska villatät kommun så började förfrågningar gällande detta att trilla in i strid ström. En byggnadsfirma skapas – På den tiden var vi två enmansfirmor som körde ihop men då min kollega ville byta bransch tog jag en vanlig anställning, jag kände jag behövde stanna upp och tänka på vad jag ville göra med min framtid. Här fick jag sedan en arbetsledarroll men det kändes inte rätt för mig förklarar Thorbjörn. Efter diverse diskussioner och funderingar inom familjen så stod det klart att jag skulle starta ett bolag, där jag även kunde anställa min son Tobias, som då gick i byggnadstankar.

– Sagt och gjort, vi körde igång och genom mina tidigare kontakter med Skånska Byggvaror fick vi göra många uterum åt deras kunder. Denna kontakt är något vi har fortsatt vårda och uterummen fortsätter att ge oss arbete. Idag har jag även fått i uppdrag att bygga om deras kontor, vilket tyder på att Skånska Byggvaror har ett stort förtroende för oss. – Ett lite annorlunda projekt vi håller på med nu är att bygga ut en bilhall i Helsingborg. De vill ha en ny utställningshall samt en däckverkstad i anslutning till hallen. Basen är närområdet Vårt upptagningsområde sträcker sig idag från Halmstad i norr till Malmö i söder. Givetvis vill vi vara i närområdet då vi har vår bas på Brännerigatan här i Höganäs, men kunderna ger oss bra referenser, vilket medför förfrågningar genom deras nätverk, och det försöker vi vårda så gott det går. Men man bygger ju inte så mycket när man sitter i bilen, så därför vårt önskemål med närområdet säger Thorbjörn med ett leende. – Idag gör vi allt inom villabyggnation. Allt ifrån små ombyggnader till nyproduktion av villor där vi är med hela vägen, från ritning till färdig villa, allt efter kundens önskemål. Det är främst lösvirkeshus som efterfrågas, vilka vi då offererar och bygger helt klara. Vi ser också att de gamla ”sommarstugorna” mer och mer görs om till permanentboende,

• SIMSKOLA FÖR BARN OCH VUXNA, BABYSIM SAMT VATTENGYMPA Höganäs Sportcenter, Ramlösabassängen All utbildning enligt Svenska Livräddningssällskapet

• MASSAGE Storgatan 64, Höganäs Ansluten till Benify Mer info finns på www.braflyt.com / @braflytab annons_Braflyt_B120xH43_leverantörstidning.indd 1

2017-02-15 11:53

främst då pensionen närmar sig och många söker sig till en lugnare omgivning på ålderns höst. Lagom storlek på en byggnadsfirma – Idag är vi 4 anställda men planen är att vi ska bli 5 inom det snaraste. Där kan jag tycka att kostymen är lagom för vår verksamhet. Då har jag 4 medarbetare på fältet och jag kan sköta allt det administrativa, vara med på möten med mera. Givetvis hoppar man in när det behövs, tidsplanen ska ju följas till kundernas belåtenhet, oavsett om väder och vind, eller andra problem ställer till det med bemanningen. – Kvalité, bra personal och säkra leveranser är de ledord jag vill att vi ska stå för. Personalen är ju även de ansiktena utåt, och jag har fullt förtroende för mina ”gubbar”. De ställer alltid upp, i vårt och torrt. Nu har vi precis avslutat ett villabygge i Maria Park, ett i Sundvik samt en stor terassbyggnad.

Thorbjörn Prutz Nu kör vi vidare med tillbyggnaden på bilhallen vi nämnde tidigare samt Skånska Byggvarors ombyggnad av kontoren. Jag har också en del jobb att räkna på så framförhållningen ser faktiskt riktigt bra ut, avslutar en nöjd Torbjörn Prutz.

Prütz T

Byggnads AB

Tröskvägen 35 • 263 53 Lerberget • 070-3174304 • thorbjorn.prutz@bredband.net


lund

87

www.svenskleverantorstidning.se

En ledande biluthyrare i södra Skåne

Alex Walther Biluthyrningen i Malmö AB är ett Avis/ Budget-företag som har anläggningar i Malmö och i Lund. I Sverige kan du hitta över 150 Avis stationer. Deras specialitet är biluthyrning med personliga leveranser av hyrbilar. Ofta handlar det om försäkringsbolag och deras kunder som råkat ut för skada och snabbt behöver en bra hyrbil. Biluthyrningen i Malmö samarbetar med samtliga försäkringsbolag på marknaden.

Vi träffar Alex Walther som började inom företaget 2010 och han berättar att företaget de senaste åren framgångsrikt tecknat ett antal viktiga avtal med stora kunder. Det har då uteslutande handlat om personbilar och vår målsättning är nu att även etablera oss som en stark aktör vad gäller uthyrning av transportbilar.

Företagsmarknaden dominerar – Företagsmarknaden är dominerande för oss men även privatmarknaden är betydande inte minst på helger och under sommartid. Vi arbetar ständigt på att ta fram attraktiva paketerbjudanden både på korta och längre hyrtider poängterar Alex. Avis har också förvärvat Budget biluthyrning vilket har gett oss en betydligt större marknad och också en naturlig uppdelning där Avis fokuserar på företagsmarknaden och Budget koncentrerar sig på privatmarknaden. Vårt upptagningsområde för båda kundgrupperna är förstås Malmöregionen men också kringliggande kommuner.

också den traditionella bilhandeln mer och mer utvecklat egna biluthyrningskoncept som ytterligare skärper konkurrensen.

Konkurrens som sporrar – Eftersom vi är många aktörer i branschen här i Skåne gäller det ständigt att utveckla vår service och våra erbjudanden slår Alex fast. Och med konkurrenter menar jag inte enbart rena biluthyrningsföretag utan på senare tid har

Ständig utveckling – Marknadsmässiga priser, hög servicegrad och en ständig uppföljning på våra kunders feedback gör att vi hela tiden utvecklar och förbättrar våra produkter fortsätter Alex berätta. Vi är också måna om att serva våra bilar på

Boka din hyrbil hos Avis i Lund på www.avis.se eller ring 046 - 14 50 30

respektive märkesverkstad vilket ger trygghet både för oss och för våra kunder. Vi har också skapat ett bonusprogram där kunden får en egen profil med olika typer av förmåner. Vi är också medlemmar i Biluthyrningens riksförbund och är dessutom ISO-certifierade genom vår stora andel miljöbilar. Vad gäller framtidsplanerna så vill vi fortsätta växa och ta större marknadsandelar, inte minst genom vår satsning på miljöbilar avslutar en optimistisk Alex Walther.


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-1 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-1 2017  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement