2016 slt 2 fin low

Page 1

Nr 2 April 2016 • Bilaga

E X TR A B I L AG A – E D I TI O N F I N L AN D

Finland

Foto: Rauma Marine Center

Läsvärt, intressant & nytt


19

34

Finska uppfinningar erövrar Norden

32 Finsk djuphamn mot nya mål

23

8

Hotellidyll i vacker småstad

Starkt entreprenadföretag blickar mot den Skandinaviska marknaden

12

29

Smarta produktionslösningar för nordisk livsmedelsindustri

25

I finska Rauma förenas framtid och historia

Expanderande släpvagnstillverkare gör avtryck i transportbranschen

Stort, tungt, komplicerat – inget uppdrag för stort för Evetco


10

30

Broderlandet

Finland Maskinbearbetande Raumaföretag expanderar – öppen för nya svenska kunder

Speciallösningar i anrikt plåtslageri

Finland var tidigare en del av Sverige och genom århundraden har landet styrts av antingen Sverige eller Ryssland. De starka banden till Sverige avspeglas bland annat i språket med en tiondel av befolkningen med svenska som modersmål. Dessa bor till största delen i de västra delarna av Finland. I städerna Kristinestad och Rauma finns tydliga svenska influenser och här finns många exempel på hur de svenska traditionerna lever vidare. Finland var under mer än 600 år en del av Sverige men fick i samband med den svenskryska freden 1809 avstå en stor del av Finland till Ryssland. 1918 – bara ett år efter självständighetsdagen – hamnade Finland i inbördeskrig och under andra världskriget stred landet mot både Ryssland i vinterkriget och mot Tyskland. Efter kriget drabbades Finland av stora krigsskadestånd till Ryssland, men finnländarna som är ett segt och hårt arbetande folk arbetade sig genom den svåra efterkrigstiden. Finlands sak är också vår har man alltid tyckt i Sverige och många svenskar stred på den finska sidan. Kopplingen till Sverige är stark och vänskapen mellan broderfolken har alltid varit stor. Till skillnad från Sverige har Finland behållit sina varv och i stort sett samtliga dess underleverantörer. Detta har medfört att flera av dessa företag med expertis inom traditionell svetsverksamhet och maskinell bearbetning har verkat och utvecklats till att bli världsledande. Många av företagen är också sedan generationer tillbaka familjedrivna. Stolta traditioner och generationsöverskridande kompetens har gjort att man i Finland fått tillverka allt ifrån borriggar till Norge och USA till lyxkryssningsfartyg, ytstridsfartyg och isbrytare för Finland och Sverige. Vidareförädling av skogsprodukter till färdig småhusproduktion i form av element- och blockhus är ett affärsområde som ökat starkt bara under senare år. Finländare är ett uppfinningsrikt folk och har även utvecklat kompetens i att bygga bioenergiverk för både fjärrvärmeuppvärmning och elproduktion där restprodukter från ovannämnda verksamheter används. Bristen på småhusproduktion, ingenjörstjänster och logistiklösningar i Sverige, tillsammans med kapacitet i form av underleverantörer för den svenska mekaniska industrin, kan vara det resurstillskott som kan hålla den svenska konjunkturen uppe.

6

27

Finsk specialist kring recyclefordon och påbyggnader

Månghundraåriga varvstraditioner hålls vid liv i finska Raumo


4

närpes www.svenskleverantorstidning.se

Finska Närpes på offensiven Kulturhus, ishall, skidskyttearena, vacker natur, spetskompetensföretag, tomatkarneval och dansbandhelger – finländska Närpes har onekligen massor att locka med. Möt kommunens näringsbolagschef, Håkan Westermark, som bjuder på en guidad tur i allt som Närpes har att erbjuda.

Ingressen skvallrar om en kommun som tilltalar alla på ett eller annat plan, men det som kanske mest av allt kännetecknar Närpes är att man i området odlar 80 procent av finländarnas konsumtion av tomater, gurkor och paprikor. Enorma odlingar i växthus gör att man är mer eller mindre självförsörjande. Närpes är också en kommun som satsar på industri. Faktum är att två av Nordens ledande tillverkare av speciallastfordon, påbyggnader och släpvagnar finns representerade i Närpes, och som en följd av detta hyser kommunen också en rad högteknologiska underleverantörer som är marknadsledande inom exempelvis maskinell bearbetning. Härtill kommer yrkesinstitutet/ yreksutbildningen som genom sina utbildningslinjer förser dessa företag med arbetskraft. Håkan Westermark är VD för näringslivsbolaget Dynamo i Närpes: – Vi producerar inte bara grönsaker, kryddor och blommor i växthus eller tillverkar lastfordon. Vi säljer också tjänster. Just nu arbetar vi med att hjälpa ett svenskt företag med en satsning i Finland, och vi befinner oss regelbundet i alla nordiska länder för att sprida kunskap om vår kapacitet. Vi leder också ett antal nationella och internationella EU-projekt som syftar till att utveckla handeln mellan våra nordiska länder, berättar han. Håkan Westermark formligen sprudlar av idéer och infomation. Han redovisar omfattande kontaktnät i både Finland och Sverige som gagnar alla företag som vill samarbeta. – Oavsett vad det är för fråga eller idé som svenska företag vill dryfta är det bara att maila eller ringa så kommer vi och gör ett besök, alternativt välkomnar dem hit, informerar Håkan.

Massor att se och uppleva Filippa Sundlin är marknads- och eventkoordinator och ansvarar för turistbyråverksamheten i kommunen: – Vi är ju ett företag som ägs av kommunen, lokala banker, Folksam och företagarna i Närpes. Håkans ansvar är att utveckla företagen och skapa kontakter, medan jag koordinerar och tar hand om besökarna, berättar Filippa. Vad kan då denna företagsamma kommun erbjuda sina besökare? Filippa har många svar på den frågan: – Vi har kulturhuset som är alldeles nytt. Där finns också vårt nya lokala hotell Red & Green som förstås namngetts efter färgerna på gurkor och tomater. Där finns också en konsthall med

en ny utställning varje månad och en kultursal för konserter, bio, teater och andra kulturevenemang. Bra sömn, kultur och mätta magar är en del av vårt framgångskoncept. Mittistanhuset som kulturhuset heter är ypperligt också för konferanser. Dansbandshelg och tomatkarneval Visit Närpes, som är kommunens turistorganisation, har ett tiotal guider som tar besökarna med till Öjskogsparken med sin vridbara läktare där man somartid spelar tetaer, till de gamla unika kyrkstallarna, till något av växthusen eller på en matrunda till lokala köttproducenter. Dansbandshelger på vackra Fagerö lockar besökare från hela regionen och det är de mest

populära dansbanden som kommer dit. Lasse Stefanz och Elisas är bara några exempel. Hotellet erbjuder paket med övernattning och entré, och varför inte passa på att besöka gourmetrestaurangen Linds Kök, delta i den berömda Tomatkarnevalen som är en hyllning till matriket, eller ta en båttur ut i den vackra skärgården? – Oavsett om det rör sig om ett ett företag som önskar hjälp med kontakter eller privata besökare som vill ha tips på något att göra är vi alltid tjänstvilliga och ställer upp i alla väder, avslutar Filippa Sundin och Håkan Westermark. ge, avslutar en optimistisk Niklas Sandqvist. TEXT: ÖRJAN PERSSON


närpes

5

www.svenskleverantorstidning.se

I Närpes finns plats för både lantbruk och teknikföretag I den finlandssvenska staden Närpes har begreppet landsbygd fått en både positiv och framåtsträvande innebörd. – Vi var till en början en lantbrukskommun och ur denna har det sedan utvecklats många företag inom landsbygdsnäringarna och även toppinnovativa företag, säger stadsdirektören Hans-Erik Lindqvist.

83 procent av Närpes invånare är svenskspråkiga och många är tvåspråkiga. – Därför är samarbetet över Bottenviken både traditionsrikt och enkelt, berättar Håkan Westermark som är ansvarig för det av kommunen och företagen ägda företagsutvecklingscentret Dynamo. Närpes har flera välkända företag, varav ett är svenskägda Hilding Anders som verkat i bygden under lång tid. Ett annat är Caraway som odlar och säljer kummin över hela världen. Andra välkända aktörer är Närko och NTM, vilka exporterar en stor del av sina släpvagnsprodukter. NTM är dessutom en ledande producent av specialdesignade renhållningsbilar.

Mot nya mål Även kulturen har fått en framträdande roll i Närpes. I det nyöppnade kulturhuset ryms både biograf, konsthall och konferensutrymmen, samt hotell med 30 rum. Hur ser då framtiden ut för denna svenskbygd? – Vi har en stabil politisk majoritet som målinriktat agerar så att Närpes ska vara en plats för alla – oavsett ålder. Ett stort och aktivt föreningsliv med alla förekommande sporter finns och just nu planeras för den nya skidskyttearenan. Vi har ett rikt utbyte med våra vänorter i både Sverige och Norge och vi har tydliga ambitioner på att synas mer i dessa länder och på olika sätt marknadsföra både kommunen och våra företag, avslutar Hans-Erik Lindqvist. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Finländska Närpes är i många avseenden en föregångsstad när det gäller framåtskridande och utveckling, något som stadsdirektören Hans-Erik Lindqvist gärna skriver under på. – Till företagsutvecklingen har även vårt utbildningssystem bidragit. Förutom grund- och gymnasieskolor har vi också Yrkesakademins enhet i Närpes med huvudinriktning mot blivande licenssvetsare, logistik med yrkesförarutbildning, vindkraftsmontörer, bygg samt vårdoch omsorgsutbildningar, berättar han. Nästan hundra hektar växthus och hälften av Finlands samlade produktion av gurka och tomater kommer från Närpes, och det är en andel som bara växer. Sysselsättningen inom dessa näringar är betydande och bidrar starkt till kommunens balanserade budget. Tillsammans utgör de ett viktigt incitament till stadens företagskultur och en viktig motor för utvecklingen. – Dessa framgångsrika företag leder till att underleverantörer både utvecklas och ges möjligheter att växa, inflikar Peter Andersén, förvaltningsdirektör.

främst genom arbetskraftsinvandring. – Vi är förstås glada för att barnfamiljer väljer att bosätta sig hos oss och därför har kommunen satsat betydande resurser på skolor och barnomsorg men även äldrevård. Det är viktigt att den som bosätter sig här har aktiviteter att ta del av men även känner sig helt trygga på ålderns höst, betonar Hans-Erik Lindqvist.

Hans-Erik Lindqvist, Peter Andersén och Håkan Westermark.

Välkända företag Närpes har i dagsläget 9 400 invånare och har haft förmånen att kunna bibehålla invånarantalet

Närpes – Staden där allt är möjligt Kyrkvägen 2, 64200 Närpes, Finland, Telefon +358 (0)6-2249111, www.narpes.fi


6

närpes www.svenskleverantorstidning.se

Finsk specialist kring recyclefordon och påbyggnader Den starkt förorenade luften i våra storstäder ställer allt högre krav på fordonstrafiken. El- och hybridbilar blir allt mer populära och nödvändiga. – Vi ser detta tydligt genom att vi levererar allt fler och får allt fler förfrågningar kring hybridfordon inom recyclingbranshen, säger Kurt-Erik Nordin på NTM – Närpes Trä & Metall. Ett företag med expertis kring både recyclefordon och påbyggnader

NTM – det vill säga Närpes Trä & Metall – har flera strängar på sin lyra. Planering och tillverkning av recyclefordon, släpvagnar och lastbilspåbyggnader samt försäljning och montering av lasthanteringsutrustning står på den dagliga agendan. Området recyclefordon, eller sopbilar som de tidigare benämndes, utvecklas kontinuerligt i takt med ökade miljökrav, och här ligger NTM i mångt och mycket i branschens framkant beträffande nytänkande och moderna lösningar. – För bara ett tiotal år sedan var det enfackslösningar som gällde, men i takt med att källsorteringen blivit allt viktigare har det också ställts nya krav på dagens recyclefordon, säger Kurt-Erik Nordin som leder verksamheten och för de stolta familjetraditionerna vidare tillsammans med sina barn. Peter Källberg, företagets exportchef visar upp ett exempel. – Om vi ser på just detta fordon är det försett med inte mindre än fyra olika fack. Samtliga är försedda med komprimator.

Kärlen lyfts och ställs tillbaka samtidigt men med reglerad slaghastighet. Recyclefordon levereras direkt från Finland där man också har konstruktionsavdelning för både recyclefordon och släp, samt påbyggnader. Leverans, försäljning och service sker antingen via NTM:s egna dotterbolag i Sverige eller partners i Norge och Danmark. Påbyggnader och anpassningar NTM är inte bara en framstående aktör när det gäller recyclefordon. Detsamma gäller påbyggnationer och anpassning av släp och flak. Det som skiljer NTM från många av deras konkurrenter är att kunden kan komma in med schassit från exempelvis en Volvo-lastbil och sedan hämta den med all utrustning monterad, klar att ta i drift. NTM kan därmed närmast liknas vid ett shoppingcenter för lastbilar och släpvagnar. – Allt går att finna, allt går att lösa. Egentligen är det bara fantasin och kundens plånbok som sätter gränserna. Vi åtar oss allt ifrån det mekaniska och svetstekniska till elektronik, speciallösningar och lackering, och allt sker här i våra egna lokaler, berättar Kurt-Erik Nordin. Fullt upp Närpes Trä & Metall servar en mängd kunder över hela Europa men de största marknaderna utgörs av Sverige, Norge, Finland och Danmark. Trots att företaget har hög kapacitet med sina 500 anställda är orderböckerna välfyllda. – Det är ett lyxproblem i dagens tider att ha mycket att göra men det finns alltid tid att klämma in beställingar. Vi rekommenderar att man beställer släpet eller påbyggnationen samti-

digt som man beställer bilen från fabriken, tipsar Källberg. Efterfrågan på smarta påbyggnadslösningar ökar hela tiden och det finns all anledning att se ljust på framtiden. – Vi expanderar stadigt. Målet är att bli större i Norden samtidigt som vi långsamt tar ännu större andelar på den övriga europeiska marknaden, säjer Kurt-Erik Nordin. Djupa rötter NTM har djupa rötter i Närpes, vilket gäller både företaget, dess anställda och kunderna. – Här på fabriken har vi anställda vars föräldrar antingen arbetar eller har arbetat hos oss. Detsamma kan vi se hos våra kunder. Idag är det ofta andra och tredje generationens kunder som återkommer till oss, berättar Peter Källberg. Liksom Kurt-Erik Nordin ser han ljust på företagets framtid. – Vi expanderar stadigt och med våra nya hybridfordon räknar vi med fler kunder från de större nordiska städerna. Engagemang, bra konstruktionslösningar och hög kvalitet på hela produktionskedjan gör att vi får trogna kunder, fastslår Kurt-Erik Nordin. TEXT: ÖRJAN PERSSON

FÖRSÄLJNING SOPBILAR ANDERS HÄGGLUND & 070-224 67 85 SLÄPVAGNAR & BILPÅBYGGNADER David Walander & 0511-24 283 Tom Berg & 0140-170 03


närpes

7

www.svenskleverantorstidning.se

Skydd mot vind, sol, värme, insyn och inbrott – Närpesföretag har lösningen I finska Österbotten och Närpes är företagarandan påtaglig. En rad spetskompetensföretag har genom sina produkter och uppfinningar erövrat inte bara Finland och Norden utan också stora delar av Europa. Ett av dessa företag är Pedelux som startades 1974 av Veikko och Marita Stenholm. Skydd mot vind, sol, värme, insyn och inbrott är företagets specialitet.

– I företagets linda var det persienner och rullgardiner som tillverkades. Pappa sågade och monterade medan mamma sydde väven, och där grundlades företaget, berättar Camilla Stenholm, dotter till företagets grundare och ansvarig för verksamheten idag. Hon berättar vidare att man numera specialiserat sig på skydd mot vind, sol, värme, insyn och inbrott. – Vi har följt med i utvecklingen och anpassat produktsortimentet efter kundernas behov. Allt är skräddarsytt och vi har hela produktionen i vår egen hand. Det betyder att våra kunder alltid i efterhand kan tilläggsbeställa reservdelar, fortsätter hon. Camilla visar runt i de moderna produktionslokalerna. – Här har vi kallagret och hit kommer alla aluminiumprofiler. Det är lång leveranstid på aluminium, så vi väljer att ligga på ett stort lager så att vi alltid kan serva våra kunder, upplyser Camilla. Rundvisningen går vidare till kapningen av profilerna där Markku Kaivo-Oja arbetar, och vidare till Inger Franzén som kapar till en scengardin. – Här svetsar vi tyger till screengardiner, berättar Camilla och demonstrerar den nyinköpta maskinen som kan bearbeta tygstycken med upp till sex meters bredd. I företagets konstruktionsavdelning görs alla ritningar med exakt måttsättning.

Den förstnämnda består av allt ifrån kommuner, landsting och företag som köper mörkläggningar, och scenteknik till sportanläggningar som behöver avskärmningar, berättar Camilla. En effektiv lösning är Pedelux scengolv som kan levereras nedsänkbara för en sporthall där man med en enkel knapptryckning kan lyfta upp den. I scenen finns färdiga lösningar med stolar för publiken. Mycket snabbt kan lokalen efter exempelvis en basketmatch förvandlas till en aula, teaterlokal eller liknande. Beträffande solskydd och insynsskydd, som är andra storsäljare till den professionella marknaden, är alla tillverkade i flamskyddande material och profilerna är helt individuellt anpassade. Avskärmningar och speciella inbrottsskydd

är också helt kundanpassade. – En produkt som ofta efterfrågas är isolerade jalusier, vilket gör att exempelvis kökspersonal kan arbeta utan att störa övrig verksamhet, berättar Camilla Stenholm och tillägger att fasadbeklädnader och avskärmningsväggar också utformas helt enligt kundens önskemål.

marknaden kommer att växa. Vårt produktsortiment, vår höga kvalitet och breda produktionsorganisation är anpassad för tillväxt, avslutar Camilla Stenholm.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Framtidsoptimism Hur ser då Camilla på den framtida nordiska marknaden? – Det ser positivt ut för oss. Vi har redan ett antal återförsäljare i Sverige men vi räknar med att den svenska marknaden ska bli större. Detsamma gäller i Norge. Vi har en återförsäljare i Namsos men vi tror att även den norska

Smarta lösningar Pedelux kunder finns bland såväl den privata och offentliga marknaden som byggföretag. – Vi har ju två huvudkoncept och det är den professionella respektive den privata marknaden.

Scenteknik och draperier

Avskiljningsväggar

BEKANTA ER MED VÅRT MÅNGSIDIGA PRODUKTSORTIMENT PÅ HEMSIDAN www.pedelux.fi Terminalvägen 5, Närpes, Finland Tfn: 010 292 5700 pedelux@pedelux.fi


8

närpes www.svenskleverantorstidning.se

Starkt entreprenadföretag blickar mot den Skandinaviska marknaden Markentreprenader för allt som rör vatten, dräneringar, el och fjärrvärme är J & A Lindemans specialitet. Med tre decennier bakom sig i branschen finns det inga problem som Jan Lindeman och hans personal inte kan lösa, och nu blickar man även mot den övriga skandinaviska marknaden.

att två entreprenörer måste anpassa sig till varandra, men det slipper våra kunder vara med om eftersom vi har möjlighet att utföra alla moment, berättar Anders som innehar spränglicensen. Blickar mot Sverige J & A Lindeman åtar sig alla former av röroch kabeldragning, men gör även allt annat som förekommer i branschen. I Finland råder i stort sett samma regler som i Sverige; att separera dräneringsledningar från dagvatten är ett krav som gäller i hela Norden. – Det har hänt att vi på plats har råkat ut för överraskningar som gjort att vi tvingats att till exempel svetsa plastkonstruktioner för att kunna koppla samman dagvattenledningar. Vi har varit med i så många år och sett så många olika problem att vi har lärt oss att hantera de flesta, säger Jan.

Allt som rör vatten, dagvatten, dräneringar, el, fjärrvärme med mera samt hela tomtplaneringar tillhör J & A Lindemans vardag. Det enda man egentligen inte gör är vägjobb som kräver de riktigt stora maskinerna. – I princip kan man säga att vi gör allt som en 28 tons grävmaskin klarar av, sammanfattar Jan Lindeman. Han ser ljust på företagets framtid och siktar nu på att erövra fler marknadsandelar i Norden. – Vi har visserligen välfyllda orderböcker redan nu, men vi är mycket öppna för att arbeta i Sverige. Prismässigt vet vi att vi är mycket konkurrenskraftiga så om det finns en kommun, bostadsrättsförening eller husbyggare som vill ha vår hjälp så är det bara att kontakta oss, upplyser Jan Lindeman. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Jan, Anders och Oscar Lindeman

Sökning av en ledning på ca 5-6m djup

Uppbyggning skjutvall till skidskyttebana

Bergborrning med borrvagn och borrtraktor J & A Lindeman är ett Närpesbaserat entreprenadföretag som på 30 år gått från att vara något av en hobbyverksamhet till en erfaren spelare i entreprenadbranschen. Vi träffar bröderna Jan och Anders Lindeman som gemensamt grundade företaget 1989. – Det började egentligen som ett komplement till gårdsdriften och efterhand som uppdragen kommit in har vi köpt på oss maskiner. Idag har vi en modern grävmaskinspark med enheter på mellan 8 och 28 ton, och efter hand har vi kompletterat med dumpers och lastbilar samt en egen borrigg, vilket gör att vi kan borra och spränga själva, berättar Jan Lindeman.

Mångsidighet J & A Lindemans styrka är mångsidigheten. Man sköter i stort sett all service och alla reparationer själva, och förfogar över en fullutrustad servicevagn med bland annat hydraulsangspress, vilket gör att man är mer eller mindre självförsörjande på reparationssidan. Detta uppskattas förstås av kunderna eftersom stilleståndstiden minimeras. En annan fördel är bolagets förmåga att åta sig kompletta sprängningsarbeten. – Vi vet att man i många fall anlitar speciella entreprenörer som borrar spränghålen varpå en annan aktör kommer och spränger. Det innebär

Nedgrävning av tryckavloppsrör

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER DITT ENTREPRENADARBETE Närpes tel. +358 400 76 33 23

J&A Lindeman Vasavägen 23 64200 Närpes, Finland Telefon +358 400 76 33 23 E-post anders.lindeman@hotmail.com


närpes

9

www.svenskleverantorstidning.se

Profilspecialist expanderar – satsar nordiskt Vi är många som någon gång kommit i kontakt med Procons produkter. Procons är en specialist när det gäller framtagning av profiler i metall för en mängd olika ändamål. – Flexibilitet, snabba anpassningar i produktionen och specialiserade kundlösningar är vårt gebit, säger Klas West, VD för Procons.

Procons är ett gammalt företag som efter ägarbyte satsat offensivt på att bredda produktmassan. – Vi har specialiserat oss på att tillverka profiler i vanlig plåt, rostfritt, duplexmaterial, koppar och aluminium för en rad olika användningsområden. Rostfria profiler för gruvindustrin, borriggar med mera samt profiler, beslag och hjullösningar till skjutdörrsgarderober är några av de produkter vi tillverkar, liksom ledn-

ingsskenor till exempelvis växthusbelysning och profiler till cyklar, berättar Klas West, VD för Procons, tillika en av bolagets ägare. Han förklarar att företaget besitter all den kompetens som krävs för att utveckla kundanpassade produkter. – Vi satsar inte på styckproduktion eller plåtprofiler till exempelvis vindskivor som tillverkas i miljontals upplagor, utan lägger oss i mittsegmentet där vi konkurrerar med flexibilitet, snabba anpassningar i produktionen och specialiserade kundlösningar. Vi tar en diskussion med kunden och tar sedan i samarbete med denne fram en lämplig profil och ett materialval som kan passa. Via våra underleverantörer låter vi tillverka verktyget till rullprofilen och monterar det i någon av våra sex produktionslinjer. Normalt fem-sex dagar efter lagd order levererar vi till kunden, säger Klas West.

– Vi har tolv anställda och personalen är fantastisk när det gäller att ställa upp. Om vi får en order som kräver att vi arbetar kvällstid eller helger så gör vi det. Detta är en av fördelarna med att vara en mindre organisation. Flexibilitet, konkurrenskraftiga priser och säkra leveranstider gör att vi kan konkurrera med de flesta Klas West visar en av rullprofilmaskinerna

En av rullprofilmaskinerna som tillverkar profiler för Sandviken Mining

Ändamålsenlig maskinpark Vi gör en rundvandring i fabrikslokalen i Malax ett par mil söder om Vasa. Under vårt besök står en lastbil klar för att köra till Sverige. – Detta är en leverans av belysningsskenor, kommenterar Klas West och visar sedan upp roboten som tillverkar cykelskärmar. Maskinlinjen både stansar hålen och valsar profilen, varpå materialet vid behov går till ytbehandling. – Denna maskin kanske ser en aning åldersdiger ut, och det är den också, samtidigt som den är mycket pålitlig och klart ekonomiskt konkurrenskraftig i sammanhanget. Det är inte alltid den supermoderna utrustningen som är mest lönsam, även om vi har den också, konstaterar Klas. Han visar upp en annan enhet som är helt arbetsklar för gruvindustrin. Med kort varsel beställer de profiler som används till utrustning för skydd av borrutrustningarna. Eftersom detta är en slitagedel kommer ordern med mycket kort varsel och mot bakgrund av att profilen är avancerad, godstjockleken stor och tillverkningen sker i rostfritt, är det en omfattande procedur att programmera om utrustningen. – Därför står denna linje i beredskap uteslutande för denna produkt, berättar Klas.

Smart Profiling

Snabba leveranser Rundvandringen genom fabriken fortsätter till den senaste linjen som snart ska vara driftklar. Totalt har Procons då sju linjer med kapacitet att klara godstjocklekar i rostfritt stål på upp till tre millimeter. I maskinparken finns också automatexenterpressar. Egen licenssvetsare gör att man tillsammans med underleverantörer kan tillverka en stor del av den maskinella utrustningen själva. – Vi har tolv anställda och personalen är fantastisk när det gäller att ställa upp. Om vi får en order som kräver att vi arbetar kvällstid eller helger så gör vi det. Detta är en av fördelarna med att vara en mindre organisation. Flexibilitet, konkurrenskraftiga priser och säkra leveranstider gör att vi kan konkurrera med de flesta, poängterar Klas West. En annan fördel är de logistiska förutsättningarna, vilket gör att man kan stå för mycket snabba leveranser. – När det gäller vissa kunder kan deras order vara på plats redan dagen efter beställning, avslutar Klas West. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Procons Oy AB, Industrivägen 4, 66110 Malax, Finland Hemsida: www.procons.fi Tfn +358 6 315 8800


10

närpes www.svenskleverantorstidning.se

Speciallösningar i anrikt plåtslageri I Närpes tillhör Hällströms Plåt ett av de riktigt anrika företagen. Det klassiska plåtslageriet har ett CV som få kan matcha och besitter än idag spetskompetens som gör att man kan åta sig speciallösningar som anpassas helt efter kundens behov och önskemål.

Vi träffar Mikael Hällström som leder verksamheten i Hällströms Plåt. Det var hans farfars farfar som lade grunden till företaget för 130 år sedan. – Jag är ju femte generationens plåtslagare, men när firman startades var det kopparslagare som jobbade, och i stället för imhättor och utsugsanordningar tillverkade min farfars farfar kaffepannor och mjölkstävor, berättar Mikael och tillägger att man fortfarande gör en hel del koppararbeten. – Kunskaperna har gått i arv, förklarar han. Skorstenskonstruktioner Hällströms yrkeskunnande är oomtvistat i Österbotten och många vänder sig till Mikael med olika typer av problem som kräver speciallösningar. – Merparten av våra projekt är speciallösningar som kräver både erfarenhet, uppfinningsrikedom och rätt maskinell utrustning, berättar sambon Michaela Esch som ansvarar för firmans administrativa verksamhet. – En stor produkt för oss är skorstenslösningar där kunden anger vilken typ av eldkälla som används och hur högt det är till nocken. Därefter konstruerar vi skorstenen samt levererar och monterar den, fortsätter hon. Ett exempel på en av Hällströms Plåts särskilda skorstenskonstruktioner är en variant som är vridbar. Kaminen i det aktuella fallet gick med andra ord att vrida 180 grader så att eldstaden kunde betraktas från både köket och vardag-

Skorsten uterum

srummet. Spetskompetens Mikaels far Christer ansluter till intervjun och det fasta handslaget avslöjar att ”pensionären” fortfarande i allra högsta grad är aktiv. Han visar upp en 30 meter lång skorsten som företaget har tillverkat och som senare i veckan ska levereras till kunden via ett specialfordon. – Det är lite komplicerat eftersom skorstenen måste tillverkas i sektioner som sedan svetsas samman med hjälp av en svetsrobot. Det ska ju helst bli rakt också, säger Christer med ett skratt. Hällströms Plåt besitter med andra ord mycket speciell spetskompetens. Att tillverka kopparhuvor och beslag för kyrkor och historiska byggnader är något som idag behärskas av några få hantverkare, varav Mikael och hans kollegor är några av dem. – Det mesta vi gör är ju imhättor, fläktkåpor och liknande i specialformat, samt olika plåthuvar för ventilation och skorstenar. Men vi gör i princip allt och när man får sådana här uppdrag som kopparhuvor på kyrkor är det extra roligt, eftersom vi får möjlighet att testa våra yrkeskunskaper, säger Mikael Hällström. Framtidstro Mikael ser ljust på företagets framtid och har bilden klar för sig om hur verksamheten ska se ut framöver. – Vi vill inte konkurrera med att lägga tusentals kvadratmeter takplåt eller väggpaneler, utan vår nisch är skorstenar och specialprodukter i form av skräddarsydda och kundanpassade lösningar. Orderböckerna är välfyllda och eftersom Sverige och den svenska marknaden är väldigt bekanta för oss vore det förstås trevligt att erhålla fler uppdrag även på andra sidan gränsen, avslutar Mikael Hällström. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Skorsten till värmeverk

Vi står för erfarenhet och kvalitet. Vi planerar, designar och tillverkar varierande och kundanpassade produkter, allt enligt önskemål. Telefon +358 6 22 42 302 mikael@hallstromsplat.com

Christer Hällström till vänster, Mikael och Michaela Esch med några exempel på produkter som tillverkats.

– Det mesta vi gör är imhättor, fläktkåpor och liknande i specialformat, samt olika plåthuvar för ventilation och skorstenar. Men vi gör i princip allt och när man får sådana här uppdrag som kopparhuvor på kyrkor är det extra roligt, eftersom vi får möjlighet att testa våra yrkeskunskaper

Montering


närpes 11 www.svenskleverantorstidning.se

Laserteknikföretag riktar blicken mot Sverige Listan över finska spetskompetensföretag som ser Sverige och Norge som blivande marknader blir allt längre. Ett av de mer framgångsrika företagen är laserteknikföretaget Plasma Steel i Närpes, en knapp timme söder om Vasa.

Avancerade maskiner Ordning och reda på både kontor och verkstadsgolv visar att familjeföretaget sätter ordning, säkerhet och kvalitet högt på listan. – Vi har nyligen påbörjat arbetet med att kvalitetscertifiera oss enligt ISO 9001 och vi får även beredskap för ISO 14001-certifiering. Det kommer förmodligen att ta lite tid på grund av att det är ett treårigt projekt vi är involverade i, men under 2018 räknar vi med att certifieringen ska vara avklarad, berättar Johanna. Rundvisningen fortsätter och i en annan del av verkstaden står en ny Domino Lasermaskin som arbetar i 2D/3D, vilket gör att den 5-axlade maskinen klarar mycket avancerade operationer och konstruktioner av såväl millimeterstora som riktigt omfattande produkter, som till exempel fasning. Lasermaskinen är försedd med fjärrövervakning så att man via internet kan koppla upp sig på en monitor.

Satsar vidare Hur ser då framtiden ut för Plasma Steel? – Vi är nu beredda att satsa mer internationellt. Glädjande nog är orderböckerna välfyllda och vi står i begrepp att investera i ännu en maskin, en fiberlaser. Då kan vi serva den alltmer tilltagande kundgruppen från Sverige, säger Johanna som noterar ett större intresse även från övriga Norden. – Samarbetet som initierats av våra respektive regeringar börja märkas och vi är tvåspråkiga, vilket också underlättar kontakten mellan våra grannländer, avslutar hon. Ab Plasma Steel Oy tilldelades nyligen Närpes Företagare RF:s och Företagshuset Dynamos företagarpris, Årets Dynamo 2016. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vår specialitet är att på uppdrag av våra kunder skära, pressa, svetsa och bocka metalliska material. Vi ser oss som underleverantörer till den mekaniska industrin. Johanna, Thomas och Johnny vid den nya lasermaskinen. Johanna Österberg som leder verksamhten i Plasma Steel med dess fyra anställda tar emot i de nya och fräscha fabrikslokalerna. – Vår specialitet är att på uppdrag av våra kunder skära, pressa, svetsa och bocka metalliska material. Vi ser oss som underleverantörer till den mekaniska industrin, berättar Johanna som är sambo med Thomas Svedström, somi sin tur äger och driver familjeföretaget tillsammansmed Johannas bror Johnny Österberg. – Det räcker att vi får en ritning från kunden så tillverkar vi och ytbehandlar produkten helt enligt dennes önskemål, fortsätter Johanna Österberg. En rundvandring i de egna lokalerna visar bland annat den gamla men trotjänande kantpressen – en svensk Pullmax som trycker med 250 000 kilo och kan hantera arbetsstycken som är upp till 3 000 millimeter långa. Mitt emot står en Finstråleplasmaskärare 280A som klarar arbetsstycken som är 6 000 millimeter långa och 2 500 millimeter breda. – Våra kunder – exempelvis NTM och Närko – har behov av kraftfulla konstruktioner och då kommer denna plasmaskärare väl till pass, menar Johnny.

Fabriksvägen 3, 64230 Närpes, Tel. +358 40 57 92 227 E-mail: office@plasmasteel.fi, www.plasmasteel.fi

I Johannas hand; en produkt med avancerad teknik och som tillverkats i lasermaskinen.

Produkter som tillverkats med laserteknikens hjälp.

* 2/3D laserskärning * Finstråleplasmaskärning * Kantpressning * Svetsning * Blästring, svarvning, fräsning och målning ombesörjs av olika samarbetspartners


12

närpes www.svenskleverantorstidning.se

Expanderande släpvagnstillverkare gör avtryck i transportbranschen Det moderna logistikväsendet ställer allt högre krav på anpassade transportlösningar. Här spelar finska Närko en viktig roll med sitt gedigna koncept kring släpvagnar och påbyggnader. Allt kan anpassas efter varje beställares behov och önskemål.

Vi träffar Mats Norrgård, försäljningschef för Närko med utgågnspunkt från finska Närpes. – Vi närmar oss 70-årsjubileet men i grunden är verksamheten densamma idag som vid starten; tillverkning av släpvagnar enligt kundens önskemål. Vi utför också påbyggnader på lastbilar, grus- och timmerfordon, och i stort sett all tillverkning anpassas helt efter kundens behov, säger Mats och berättar att semitrilers och växelflak är vanliga inslag i produktionen, där även den flexibla och smarta släpvagnslösningen Dolly har blivit de senaste årens storsäljare. Hög kapacitet 350 miljoner kronor i omsättning, 260 anställda och 30 000 kvadratmeter stora produktionslokaler skvallrar om företagets höga kapacitet. All tillverkning sker i Finland men Närko har härutöver försäljningskontor på olika platser runt om i Europa. I Norge finns Norske Närko och i Sverige representeras bolaget via Svenska Närko samt dotterbolaget A-Trans som även har viss tillverkning. Det svenska företaget är baserat i Knivsta där försäljnings- och serviceavdelningen sitter. Man har härutöver utökat organisationen med en försäljare stationerad i skånska Fagerhult. Mats Norrgård ser en ökande efterfrågan på Närkos produkter.

– Vi närmar oss 70-årsjubileet men i grunden är verksamheten densamma idag som vid starten; tillverkning av släpvagnar enligt kundens önskemål. – Marknaderna för släpvagnar och påbyggnader är stabila och vi kan även se en kommande ökning. Dollys och framförallt skåpfordon har vuxit betydligt på den svenska marknaden, konstaterar Mats. Väntar på besked Mats Norrgård ser en tydlig förklaring till bolagets framgångar i det starka nät av lokala underleverantörer som bolaget byggt upp genom åren. – De förfogar över moderna maskinparker och de senaste tekniska lösningarna, vilket bidrar till att vi alltid kan hålla hög kvalitet genom hela tillverkningslinjen. Det är en av våra styrkor. Att verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden är ytterligare ett kvitto på att vi står väl rustade inför framtiden, säger Mats.

SWEDEN: Svenska Närko AB Rubanksgatan 5 741 71 KNIVSTA Tel. +46 (0)18 34 90 60 www.svenskanarko.com ATRANS AB Box 41 913 21 HOLMSUND Tel. +46 (0)90 25 950 www.atrans.se

Nu väntar både han och hela branschen på att svenska myndigheter ska ta beslut om både maximalt tillåten fordonskombinationslängd, och framför allt högsta tillåtna lastvikt. – Här i Finland gäller 76 ton medan Sverige har 64 ton. Branschen väntar på Sveriges beslut i denna fråga. Som det är nu tvekar åkarna en del med att beställa till dess att de vet säkert vad som gäller. Vi märker att det finns ett uppdämt behov, menar Mats. Klarar Närko AB detta uppdämda behov? – Definitivt, svarar Mats Norrgård. Vi har kapaciteten och genom att utöka skiftesgången kan vi klara av en ökning utan problem . Mats avslutar med att tipsa om Transportmässan på Elmia senare i år där Närko kommer att vara med och presentera olika fordonslösningar. TEXT: ÖRJAN PERSSON

NORWAY: Norske Närko AS Hunnselvvegen 3 2830 RAUFOSS Tel: +47 934 82 900 (Erik) Erik Fagerholm

FINLAND: Oy Närko Ab Nixvägen 16 64200 NÄRPES Tel. +358 (0)207 662 200 www.narko.com


närpes 13 www.svenskleverantorstidning.se

Närpesbaserat pulverlackeringsföretag expanderar – satsar på Norden I Närpes, som är Finlands motsvarighet till svenska Gnosjö, växer företagen så det knakar. Ett av dessa är pulverlackeringsföretaget Powderline som nyligen flyttade till egna och betydligt större lokaler.

Powderline har under de fem år som företaget existerat i huvudsak arbetat som underleverantör till företag i närområdet. Med de nya lokalerna ska man både kunna dubblera kapaciteten och åta sig uppdrag rörande större serier och mindre objekt.

Marko Saukko vid några fälgar som precis brännlackerats. – I de nya lokalerna har vi planerat in ytterligare en ugn och sprutbox för våtlackering, vilket gör att vi ökar kapaciteten betydligt, berättar Marko Saukko som är företagets ägare och grundare. – Jag hade under många år arbetat med dylika arbetsuppgifter men i ett annat företag, och när jag såg utvecklingspotentialen bestämde jag mig för att starta eget, och nu är vi fem anställda. Jag har till och med fått ta in min pappa som är pensionär för att hjälpa till i samband med flytten, fortsätter Marko med ett skratt.

Modern anläggning De nya lokalerna stod klara att tas i drift den 1 mars. Powderline har under de fem år som företaget existerat i huvudsak arbetat som underleverantör till företag i närområdet. Med de nya lokalerna ska man både kunna dubblera kapaciteten och åta sig uppdrag rörande större serier och mindre objekt. Förbehandlingen av produkterna sker dels i blästeranläggningen som blästrar med stålkulor. I reningsanläggningen separeras smutsen och

dammet från stålkulorna som sedan återanvänds. Den alkaliska tvätten som ger ett jämnare ytskikt samtidigt som vidhäftningsförmågan blir större, vilket i sig ger ökad slittålighet, är åtta meter lång. Blästern är hela 7,5 meter lång, 4,5 meter bred och 3 meter hög, vilket innebär att man klarar att blästra många produkter samtidigt, alternativt större objekt. Tydligt miljötänkande – Något som tillkommit i verksamheten sedan flytten till de nya lokalerna är att Powderline nu också ska ta sig an våtlackering, vilket inte bara ökar kundunderlaget utan också höjer kvaliteten på de arbeten man utför. – De allt större kraven från myndigheter och

kunder gör att vi har valt att helt arbeta med vattenlösliga färger och förbehandling som är fosfatfri, berättar Marko. Alla sprutlackerings- och ytbehandlingsföretag är utsatta för omfattande regelverk och Powderline anpassar förstås verksamheten därefter. Man har till exempel påbörjat arbetet med att kvalitets- och miljöcertifiera företaget enligt ISO-standarden. – Arbetet för att få certifieringen är omfattande och tar tid, men vi har påbörjat det och har redan benämningen ”Grön Lösning”, eller som vi skriver på våra hemsidor ”Green Solution”, vilket är ett bevis på vår omtanke och medvetenhet om miljön, avslutar en offensivt satsande Marko Saukko. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Powderline – din PArTner inoM PulverlAckering Ta gärna kontakt så vi kan berätta mer om de möjligheter vår nya anläggning är lämpad för. Låt oss få lämna offert på pulverlackering av dina produkter! Oy Powderline Ab, Fabriksvägen 2, 64200 Närpes, Finland Tel. +358(0)400 903 470, info@powderline.fi, www.powderline.fi


14

närpes www.svenskleverantorstidning.se

Från enmansföretag till välkänd aktör inom mekanisk bearbetning På Nimetech jobbar man med mycket snäva toleranser och har därför ett eget mätrum med en jämn temperatur där alla instrument kalibreras regelbundet. En gång om året kalibreras alla mätinstrument och kalibreringsverktyg av en extern aktör. Från skiss till färdig lösning Nimetech har specialiserat sig på tillverkning av små och medelstora serier. Konkurrenskraften sitter i såväl de anställdas höga spetskompetens som den ultramoderna maskinparken. – I bland kommer kunden till oss med en skiss eller idé, och utifrån denna har vi sedan tillverkat slutprodukten. Givetvis gör vi inte alla

moment själva. I de fall det krävs gjutning eller svetsning ombesörjer vi även detta med hjälp av våra samarbetspartners och det gäller även härdning och ytbehandling. Däremot gör vi all maskinell bearbetning själva och om kunden vill så ordnar vi även slutmontering och leverans direkt till kunden, framhåller Niklas Sandqvist som har flera välkända företag på meritlistan. Här finns till exempel världskända Wärtsilä från Finland samt svenska Nordhydraulic och Engcon. – Vi satsar på att nå fler uppdragsgivare i Sverige. Eftersom vi redan finns etablerade i norra Sverige ser vi också en marknad i norra Norge, avslutar en optimistisk Niklas Sandqvist. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Nimetech har specialiserat sig på tillverkning av små och medelstora serier. Konkurrenskraften sitter i såväl de anställdas höga spetskompetens som den ultramoderna maskinparken.

Stefan Berts lägger sista handen på en leverans av hydraulikverktyg till Sverige. På tjugo år har företaget Nimetech utvecklats från ett enmansföretag i hyrda lokaler till att idag vara knappt 25 anställda och med hela Norden som arbetsfält. Nimetech är en expert på mekanisk bearbetning.

Det är Niklas Sandqvist som ligger bakom Nimetech, vars namn är en förkortning av Niklas Metall & Teknik. Han började i liten skala med maskinell bearbetning där han med hjälp av CNC-styrda svarvar och fräsar producerade detaljer för ortens industrier. – Efterhand har verksamheten expanderat och även om vi idag är underleverantör till en rad kända företag så är det allt mer helhetslösningar kunderna efterfrågar, berättar Niklas Sandqvist som med andra ord är företagets VD och ägare.

Modern utrustning Maskinbearbetningsverksamhet förknippas av många med mörka lokaler och ogästvänliga produktionsmiljöer. Denna bild förändras helt hos Nimetech där arbetsmiljön är i det närmaste kliniskt ren. Man får snarare känslan av att gå omkring på ett kontor. Niklas visar runt i de ändamålsenliga lokalerna. – Vissa kunder efterfrågar tillverkning av en enstaka produkt med ett enda arbetsmoment, medan andra vill ha komplicerade operationer utförda i flera steg. Ta denna maskin till exempel. Här tillverkar vi hydraulikenheter som ska klara avancerade hydrauliska moment. I detta fall har vår maskin flera hundra verktyg som arbetar i arbetsstycken från några kilo till upp emot två ton, berättar Niklas stolt.

Niklas Sandqvist visar några produkter

Hydraulikkomponenter på väg till Sverige

Företaget bearbetar aluminium, gjutjärn (GRS 200, GRP 400), stål och rostfritt stål med moderna CNC-styrda bearbetningsmaskiner. Vi har specialistkunskap inom svarvning, fräsning, svetsning, monteringar, testning och provtryckning.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION! Magasinvägen 5, 66100 Malax Phone: +358 6 365 1910 Mobile: +358 50 557 4820 Email: niklas.sandqvist@nimetech.fi www.nimetech.fi

Nimetech STEEL GOING STRONG


kristinestad 15 www.svenskleverantorstidning.se

Framtidstro i vänliga och trygga Kristinestad I en tid då allt fler landsortskommuner i Finland krymper väljer människor att stanna kvar i det trygga Kristinestad. Här satsar man målinriktat på både invånare och näringsliv som gör att befolkningen trivs och företagen utvecklas. Det är en av anledningarna för att just Kristinestad är Finlands tryggaste stad med vänliga människor.

Stadsdirektör Riitta El-Nemr och förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist. – Det är förstås trevligt att benämnas som Finlands tryggaste stad och få feedback om invånarnas vänlighet, inleder stadsdirektör Riitta El-Nemr, innan hon skämtsamt tillägger: – Det är i varje fall bättre än det motsatta… Humorn kännetecknar i mångt och mycket den anda av trivsel som råder i Kristinestad, som inte bara syftar till att vara centralort för innovation och utveckling inom jordbrukssektorn, utan också en stad som kontinuerligt satsar på livskvalitet för människor i alla åldrar. Eget hälsokampus med jourmottagning och under samma tak ett privat operationssjukhus, geriatrikavdelning och omsorg om de äldre är viktiga orsaker till att staden inte längre tappar invånare i den takt det handlade om för några år sedan. Trenden tycks ha vänt.

– I princip alla landsortskommuner tappar befolkning till större städer. Vår kurva har under det gånga året börjat plana ut, eftersom allt fler människor numera väljer att bosätta sig i vår idylliska stad, konstaterar Riitta El-Nemr som ser flera anledningar till detta. – Vi satsar på bra utbildningsförutsättningar med ett brett programutbud för barn upp till och med gymnasiet, samtidigt som fritidssektorns resurser anpassats för att ge mångsidig service. Våra invånare ska trivas oavsett vilken åldersgrupp de tillhör. Härutöver har vi ett mycket aktivt föreningsliv och kulturverksamhet med eget kulturhus. Det är ännu ett exempel på hur vi hela tiden breddar oss, säger Riitta.

Näringslivsbolag Förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist ansluter och berättar att man även har startat ett eget näringslivsbolag som hjälper stadens företag att utvecklas. Det kan handla om allt ifrån renodlad rådgivning till hjälp med att nå ut till nya kunder och samarbetspartners. – Jordbrukssektorn har alltid varit stark hos oss. 30 procent av Finlands matpotatis odlas här och det har gjort att företag som utvecklar jordbruksredskap har funnit en naturlig plats hos oss, vilket i sin tur har genererat andra avknoppande företag som nått framgångar långt utanför våra gränser, berättar han. I Kristinestad verkar ett flertal ledande specialistföretag som producerar allt ifrån jord- och skogsbruksmaskiner till inredande väggbeklädnader. Mångfalden är stor och metall-, livsmedeloch träbearbetande företag har ökat sin andel av stadens skatteinkomster. Kristinestad är även hemort för ett antal avancerade logistikföretag och under senare år har flera vindkraftsbolag planerat och även börjat bygga vindkraft i kommunen. Vindkraft har bland annat hållit tekniska centralen tämligen sysselsatt.

– Vindkraft är en del av vårt jobb för att öka andelen förnybar energi, som också är en av Finlands strategiska målsättningar. Att planera och bygga vindkraft i kommunen betyder många arbetstillfällen, inte minst för de lokala entreprenörerna, konstaterar Riitta. I kommunens södra delar byggs en vindkraftpark med 34 möllor, vilken för närvarande är det den största i Finland. Efter att parken blivit färdig får utbildade vindkraftsinstallatörer arbete samtidigt som kommunen erhåller skatteintäkter. Kommun med ambitioner Såväl Dan-Anders Sjöqvist som Riitta ElNemr ser positivt på regionens framtid. Kommunen har inte bara en stabil ekonomi utan också bra och framåtsträvande politiker som vågar satsa målmedvetet och framtidsinriktat. – Vi tror att vi kommer att fortsätta att växa och målet är fortfarande att vara en byggd för alla – i alla åldrar och för företag i alla branscher. Vi är till för våra medborgare och ska se till att livsvillkoren är bästa möjliga, avslutar Riitta El-Nemr.

TEXT: ÖRJAN PERSSON


16

kristinestad www.svenskleverantorstidning.se

Unika upplevelser och stolta traditioner i Finlands vänligaste småstadsidyll Kristinestad på den finska västkusten personifierar i mångt och mycket bilden av en småstadsidyll. Den gamla stadsbebyggelsen och de många traditionsrika marknaderna är bara några exempel på faktorer som bidrar till stadens unika atmosfär, vilken lockar tiotusentals besökare varje år. I Kristinestad finns något att uppleva året runt. Kristinestad hör även till det internationella nätverket Cittaslow som lyfter upp det goda livet i småstäder runt hela världen. FOTO: STUDIOSARA / SARA BONDEGÅRD

Just den gamla trähusbebyggelsen är extra sevärd och bakom varenda gårdsdörr döljer sig en prunkande och unik trädgård. Härutöver lockas många av trägårdevenemanget som arrangeras i staden. – Portarna till stadens trädgårdar öppnas den 18-19 juni då besökaren kan få ta del av bakgårdarna till dessa fantastiska trähus och se en unik och levande trädgårdsutställning, berättar Helena och nämner även de tre traditionstyngda årliga marknaderna som arrangerats ända sedan 1783, och av vilka sommarmarknaden den 15-17 juli är populärast. – Det är ett svårslaget rekord och ett evenemang som varje år lockar tiotusentals besökare, berättar Angelique. Förutom den gamla stadsmiljön, alla evenemang och annat finns naturen ständigt närvarande. Skärgårdsmiljön med ett fantas-

tiskt innanhav ligger bokstavligen i staden och erbjuder både båtutflykter och fiske samt skridskoåkning vintertid.

Sommarmarknaderna lockar besökare från när och fjärran.

Var fjärde potatis på de finländska matborden kommer idag från Kristinestad.

Arrangerar det mesta Visit Kristinestad är en annorlunda turistbyrå eftersom man inte bara svarar för den vanliga turistinformationen, utan också arrangerar det mesta för både den enskilde turisten och besökande grupper. – Vi hjälper resebyråer, bussföretag och pensionärsgrupper med planering, guidning och annat. Detsamma gäller sportklubbar som vi hjälper med hela deras vistelse – från resan hit till övernattning, lokalhyra och utbyte med finska föreningar. Företag som söker affärspartners eller besökande turister är lika välkomna. Vi finns till hands för alla, avslutar Angelique Irjala. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Kristinestads Centrum Vi träffar Visit Kristinestads VD Angelique Irjala och Helena Kari en kall och vintrig februaridag. Väl inne i det centralt belägna turistkontoret råder trots mörker och kyla en varm och ljus stämning. Värmande kaffe, levande ljus och ett fantastiskt fotocollage pryder väggarna och för tankarna till ljusa sommarmånader. Helena som för dagen bemannar turistkontoret och ansvarar för stadens guideverksamhet tar emot. – Visst är Kristinestad vackert även på vintern? säger hon och överlämnar den nytryckta broschyren som med vackra bilder lockar besökare i tiotusental till såväl de välkända marknaderna som den gamla stadsbebyggelsen. Turistbyråverksamheten med guidebyrån är en del av Kristinestads Näringscentral, som förutom nämnda verksamheter även hjälper bygdens företag att utvecklas och hitta nya affärspart-

ners. Utländska företag kan vända sig direkt till näringscentralen som vidarebefordrar alla frågor och hjälper till med eventuella kontakter.

FOTO: STUDIOSARA / SARA BONDEGÅRD

FOTO: STUDIOSARA / SARA BONDEGÅRD

Barnens Dag firas varje sommar på Kilens hembygdsgård i Sideby.

I Kristinestad finns flera olika vandringsleder och vacker natur.

Traditionstyngda marknader Kristinestad grundades 1649 av Per Brahe den yngre som namngav staden efter drottning Kristina. Staden anlades efter ett dåtida rutmönster och eftersom den aldrig har brunnit är många av byggnaderna bevarade från denna tid. 270 av byggnaderna, varav 220 är boningshus, finns bevarade och lockar besökare från hela världen. – Vi har ju många höjdpunkter att erbjuda våra besökare, och en av dessa är då ägarna av de gamla husen utsmyckar sina fönster som en julkalender med luckor som man öppnar dag för dag. Inte sällan bjuds man exempelvis på glögg vid lucköppningen, berättar Angelique Irjala.

Turistbyråverksamheten med guidebyrån är en del av Kristinestads Näringscentral, som förutom nämnda verksamheter även hjälper bygdens företag att utvecklas och hitta nya affärspartners. Utländska företag kan vända sig direkt till näringscentralen som vidarebefordrar alla frågor och hjälper till med eventuella kontakter. FOTO: STUDIOSARA / SARA BONDEGÅRD

Helena Kari och Angelique Irjala.

Visit Kristinestad

Kristinestads Näringscentral

Rådhusgatan 2 A FI-64100 Kristinestad Tfn +358 40 740 2311 turism.matkailu@krs.fi www.visitkristinestad.fi

Rådhusgatan 2 A FI-64100 Kristinestad Tfn: +358 40 5693796 angelique.irjala@krs.fi www.businesskristinestad.fi


kristinestad 17 www.svenskleverantorstidning.se

Fästfolk bakom urstarkt familjeföretag Botnia Bolt och moderbolaget SWEBOLT har sina rötter i Finska Kristinestad där tillverkningen av fästelement sker. Här finns allt ifrån trallskruv till bultar och specialtillverkade komponenter, och här kan man också kvalitetstesta produkterna i det egna laboratoriet.

Det än idag familjeägda företaget Botnia Bolt startades av Christer Pedersen som styr koncernen från företagets huvudkontor i Sverige, medan brorsonen Patrik ansvarar för verksamheten i Finland. Vi träffar Patrik Pedersen och produktionschefen Kristian Enlund, varav den förstnämnde visar upp det omfattande huvudoch plocklagret. – Här finns allt ifrån sexkantskruvar, expanderbultar och vanliga bultar i alla dess former till specialtillverkade komponenter. Varje onsdag året om går det en långtradare fullastad med alla typer av fästelement till Sverige där vi har lager för den svenska och norska marknaden, berättar Patrik. Förutom fästelement säljer Botnia Bolt/SWEBOLT också alla typer av bits, gängtappar och gängsnitt samt erbjuder ett brett utbud för byggmarknaden. De regelbundna leveranserna gör att lagret i Sverige alltid är välfyllt, vilket innebär att kunderna redan dagen efter en beställning får sina varor levererade direkt till byggarbetsplatsen, grossisten och så vidare. Eget laboratorium Patrik Pedersen och Kristian Enlund visar in i produktionslokalerna där man för dagen tillverkar trallskruv. – Som du ser är i stort sett allt automatiserat och tillverkas från tråd som kallformas snabbt, effektivt och med stor precision, säger Kristian och visar vidare in i CNC-verkstaden där man kan tillverka allt enligt kundens ritningar och önskemål. Det kan vara svarvade och frästa komponenter, gängstänger i speciallängder eller speciella säkerhets- och hållfasthetstestade bultar för kraftindustrin och försvarsindustrin. Mikael Ersfolk tar därefter emot i det egna laboratoriet som det bara finns en handfull av i hela Norden. – Här testar jag hållfastheten på stålet till dess att bulten går av. Resultatet visas sedan i både siffer- och diagramform så att kunden kan avgöra om tåligheten är tillräcklig, förklarar Mikael.

I de fall kunden har större krav på hållfastheten eller vill ha bulten härdad på ett visst sätt ordnar man förstås även det. Framtidsoptimism I maskinverkstaden kan externa kunder köpa laboratorietjänster. Det rör sig om en fullt utrustad och toppmodern anläggning som gör att man klarar av alla former av maskinell bearbetning, medan man köper in tjänster kring härdning och ytbehandling. Verksamheten är givetvis kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Hur ser då Patrik Pedersen på framtiden för Botina Bolt? – Genom åren har vi erhållit mycket uppskattning från kunder i både Finland och Sverige. Detta stärker oss i vår övertygelse om att vi är på rätt väg och att vi jobbar på rätt sätt. Vi ska fortsätta växa i takt med kundernas efterfrågan och krav, logistiken ska effektiviseras och vi planerar för utbyggnationer både här i Kristinestad och i Sverige, avslutar Patrik Pedersen. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Varje onsdag året om går det en långtradare fullastad med alla typer av fästelement till Sverige där vi har lager för den svenska och norska marknaden.

Oy Botnia Bolt AB är ett växande parti- och underleverantörs företag.Till vårt sortiment hör ett stort urval av artiklar för industri och byggnadsindutri, verktyg samt elverktyg. En god ställning på marknaden har vi nått genom nära samarbete med våra leverantörer, fördjupat engagemang i vissa produktgrupper samt erfarenhet och kunskap om våra produkter. Utgångspunkten i vår verksamhet är alltid kundernas behov.

Bultvägen 10-12 641 00 Kristinestad, Finland | Telefon: +358 (0)24 8090 200 | E-post: info@botniabolt.fi | www.botniabolt.fi


18

kristinestad www.svenskleverantorstidning.se

Smarta uppfinningar förenklar skogsavverkningen i Norden I Kristinestad en knapp timme söder om Vasa finner vi företaget Kone-Ketonen Oy. Under marknadsföringsnamnet Keto Harvesters har bolaget mer eller mindre revolutionerat skogsindustrin på avverkningssidan med sina smarta och ändamålsenliga lösningar.

I finska Österbotten ligger en rad företag som i årtionden har utvecklat produkter som sedan bidragit till utveckling i olika branscher. Ett av dessa är Kone-Ketonen som med sina smarta uppfinningar förenklar skogsavverkning. Här har man tagit fram ett redskapshuvud som finns i alla storlekar, från de minsta för det lilla skogsbrukets traktorer till det största som är avsett för avancerade avverkningsmaskiner. Företagets historia startade egentligen för mer än 30 år sedan då Lauri Ketonen tog fram en enklare variant av dagens skogsskördare. Från att ha varit ett enmansföretag med verksamhet för i huvudsak den lokala finska marknaden har företaget sedan dess vuxit till ett 50-tal anställda med försäljningskontor och samarbetspartners över hela världen. Det är faktiskt fortfarande så att Lauri dagligen arbetar med produktutveckling. Patenterade lösningar Kone-Ketonens patenterade valsmatning med minimala skador på virket och unika kapaggregat och hydraulsystem har väckt uppmärksamhet över hela världen. – Just valsmatningen är vi extra stolta över eftersom säkerheten på mått- och dimensionsberäkning ligger på 98 procent, vilket gör att skogsägaren får betalt för exakt rätt mängd avverkad skog. Vidareförädlaren, såsom sågverk, får också korrekta uppgifter om vad som levererats, berättar Peter Bodman, företagets reservdelsansvarige och en av de som ansvarar för den nordiska marknaden. Juha Ketonen som är företagets kommande generation och ansvarig för inköp av delar och produkter fyller i: – Arbetshuvudet eller skördarens utformande är i stort sett identisk oavsett om det är en skördare på 500 kilo avsedd för kalhyggen, gallring och liknande, eller en enhet på mer än tre ton avsedd för avverkning av riktigt stora träd. Det blir alltså inte någon skillnad i kvalitet mellan en liten och en stor enhet tillägger, framhåller Juha. Ökad efterfrågan Hur ser man då på den nordiska marknaden i Kone-Ketonen? – Vi kan se en ökad efterfrågan på de mindre enheterna eftersom dessa passar för de som bedriver ett kompletterande skogsbruk som en sidoverksamhet. Efterfrågan kommer från både

Sverige och Norge, berättar uppfinnaren Lauri Ketonen som anslutit till intervjun. Han fortsätter: – Vi har idag ingen generalagent i varken Sverige eller Norge men däremot samarbetspartners i båda länderna. Dessa säljer våra produkter och ordnar med reservdelar. – Alla våra skördare säljs direkt via våra partners och detsamma gäller reservdelar. Från lagret här i Kristinestad håller vi reservdelar till alla våra produkter och redan samma dag som vi får ordern skickar vi iväg beställningen, berättar Jari Hakala som är företagets internationella säljare. Det som gör Kone-Ketonen smått unikt är att företaget kontrollerar hela produktionskedjan – från idé och patent till tillverkning av enheter, slutmontering, lackering och leverans direkt till kunden. Korta ledtider på mindre än en månad skapar flexibla kundförutsättningar. – Vi besöker gärna företag i Sverige och välkomnar även elever från skogsbruksskolor som vill komma hit och ta en titt på fabriken och tillverkningen, eller prova våra olika lösningar, hälsar Peter Bodman. TEXT: ÖRJAN PERSSON


kristinestad 19 www.svenskleverantorstidning.se

Finska uppfinningar erövrar Norden I finska Österbotten kryllar det av spetskompetensföretag som genom decennier utvecklat produkter som lockat intressenter över hela Norden. Ett av dessa är Ab Konva-Center i Tjöck, utanför Kristinestad, som underlättar arbetet väsentligt för Nordens rotfruktsodlare.

– Jag hade i flera år umgåtts med tanken att starta egen verksamhet, och en natt när jag låg och funderade på namn och verksamhet kom jag på det, berättar Harry Granlund som leder verksamheten i Konva-Center. Konva-Center är förkortningar på de finska orden maskin och delar, och det sammanfattar på ett bra sätt verksamheten i det gedigna bolaget. Tillsammans med sönerna Michael och Joachim, samt underleverantörerna, utvecklar Harry Granlund produkter som lanseras över hela Norden. Helhetslösning Historien tar sin början för 40 år sedan då Harry funderade på hur potatisplockning och förädling skulle kunna utvecklas. Tekniken att ta upp potatisen ur marken fanns redan men förädling, sortering och skalning var områden där Harry såg utvecklingspotential. – Det finns olika typer av utrustningar för till exempel skalning av potatis. Skalningen sker utan vatten, detta betyder inte bara stora besparingar av vatten utan gör också restprodukterna användbara till exempelvis djurfoder. Dessutom har vi maskiner för sortering och tvättning av rotfrukter, förklarar Harry Granlund. Han berättar att man i dagarna lanserar en helt ny klyftmaskin som skär potatisen eller rotfrukterna i exakt lika stora bitar, klara för tillagning. Just att de blir lika stora gör att tillagningen blir jämn och att alla bitar blir klara samtidigt. Förpackningsmetoderna finns i form av olika lösningar. Tekniken och hanteringen är desamma vare sig det handlar om potatis, morötter eller andra rotfrukter. – Vi planerar och kartlägger kundens behov och bygger sedan maskinerna helt enligt både kapacitetsbehov och lokalens utformning. Det rör sig med andra ord om helt skräddarsydda lösningar, säger Harry.

Gråvattenrenare Totalt har Konva-Center, genom återförsäljare, byggt cirka 3 000 lösningar som levererats till kunder i Finland och Sverige. Dock ännu ingen i Norge men man söker febrilt efter en importör. Anlagen för uppfinningar har gått i arv i och med att Harrys son Michael har lanserat en helt unik produkt som renar gråvatten (BDT), det vill säga vatten från tvätt- och diskmaskin, handfat, duschar och så vidare. Själva filtreringsmassan har Harry uppfunnit i samarbete med två universitet och han har också patent på sammansättningen. Efter filtreringen kan det renade vattnet släppas ut i naturen, det behövs inte någon tilläggsfiltrering (markbädd). – Den här lösningen kräver att WC-avloppet separeras från alla övriga avloppsledningar och går ut genom husgrunden i två helt separata ledningar, berättar Michael. – Privata hushåll har sluten tank för endast WC-vatten och vårt gråvattenfilter till övrigt vatten. Gråvattenförbrukningen är cirka 85 procent av hela hushållsvattenförbrukningen, resten, det vill säga 15 procent, är WC-vatten (sluten tank). – Vi har nyligen konstruerat en tillägglösning med flottörpump som gör att det renade vattnet kan pumpas upp till den nivå som gråvattnet kommer in. Detta är speciellt lämpligt i låglänt terräng där det är kostsamt att gräva och spränga eller svårt att av andra orsaker få fall på systemet, berättar Michael. Det rör sig med andra ord om två riktigt smarta uppfinningar som far och son Granlund representerar. Nu hoppas de kunna erövra ännu större marknadsandelar. – Våra produkter har gjort stor succé och just nu är vi i full färd med att bygga ut vårt återförsäljarnät i Sverige och Norge, avslutar Harry Granlund.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Totalt har Konva-Center, genom återförsäljare, byggt cirka 3 000 lösningar som levererats till kunder i Finland och Sverige. Dock ännu ingen i Norge men man söker febrilt efter en importör. Harry och Michael Granlund. Till höger den revolutionerade gråvattenrenaren, till vänster en stenavskiljare som ingår i skalningsprocessen.


20

kristinestad www.svenskleverantorstidning.se

Finsk timmerhanterare expanderar – satsar nordiskt Många av de större sågverksanläggningarna i Finland, Sverige och Norge har utrustning eller produkter som härstammar från finska företaget Nordautomation. Bolaget tar fram lösningar och produkter som i allt väsentligt underlättar hanteringen av timmer och biprodukter. – Via vårt uppköp av svenska Interlog har vi nu fått tillgång till en del av den svenska sågverksmarknaden, upplyser Pauli Ojala som är företagets ägare och grundare.

Nordautomation med ett 80-tal anställda har specialiserat sig på all utrustning som behövs för att hantera färdigkapat timmer. Bolaget konstruerar timmersorterare, inmatningslösningar, mätstationer, utrustningar för tillkapning samt utrustning för hantering av biprodukter, såsom bark och spån. – Det enda vi inte levererar är själva sågutrustningen, även om den ofta också är finsktillverkad. Allt konstrueras här i Kristinestad medan all tillverkning sker i vår fabrik i Alajärvi, berättar Rune Bergström, en av flera som anställts för att utveckla den nordiska marknaden. – Vi är flera som anställts med svenska som modersmål just för att tillvarata svenska och norska kunders intressen. Via uppköpet av Interlog är vi nu etablerade i Sverige och vi har både ett svenskregistrerat företag och anställd personal i Sverige. Den svenska organisationens uppgift är att lyssna av kundernas behov och arbeta fram offertunderlag. Därefter konstruerar och bygger vi här i Finland, berättar Fredrik Segervall, som är en av de nya ”svenskarna”. Skräddarsydda lösningar På Nordautomation skräddarsyr man lösningar för kunder av alla storlekar och med olika kravspecifikationer. Det behöver inte nödvändigtvis handla om de största sågverken som man levererar till, verksamheten har sedermera breddats till att även serva de mindre aktörerna. – Vi ser att behovet av sågade produkter ökar stadigt och då ska vi finnas där med vår erfarenhet och kompetens. Det kan vara allt ifrån att modifiera existerande anläggningar till konstruerandet av helt nya enheter, säger Pauli Ojala som är företagets ägare och grundare. Storspelare Nordautomation har utvecklats till en storspelare i branschen. Företagets konstruktioner finns idag företrädesvis i de nordiska länderna men även ett så avlägset land som Australien föredar finsk kvalitet. – Vi satsar offensivt och målet är klart; vi ska utöka kundkretsen och genom kunskap och kostnadseffektiva lösningar sprida våra produkter, avslutar Pauli Ojala. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Birgitta, Alice, Fredrik, Rune och Pauli.

TIMMERSORTERING SÅGINTAG BARKHANTERING

www.nordautomaƟon.se

SPÅNHANTERING FLISHANTERING Vi moderniserar de Nordiska sågverken! NORDAUTOMATION - en komplett leverantör | konstruktörer | projektledare | plc-programerare | mekanisk verkstad | montageledare | driftsättare | reservdelslager i Sverige


kristinestad 21 www.svenskleverantorstidning.se

Anrik finsnickare blickar mot Sverige Nästan ute i skärgården i vackra Skaftung, en timme söder om Vasa, ligger anrika familjesnickeriet Lindy. Här sitter snickartraditionerna i väggarna och resulterar i allt ifrån moderna inredningslösningar till traditionella dörrar och fönster enligt gamla mönster och utföranden.

Thomas Lindberg, ägare till snickerifirman Lindy, tar emot i den ändamålsenliga anläggningen i Skaftung. Tillsammans med sina åtta anställda för han de stolta familjetraditionerna vidare. Han visar runt i lokalerna och börjar med virkesförrådet där stockar trängs med uppkapat trämaterial i bredder på allt ifrån någon decimeter till över en meter. – Vi jobbar med alla träslag men just nu arbetar vi mest med ek, berättar Thomas och passar samtidigt på att visa upp firmans egen torkutrustning. Rundvandringen går vidare via utställningsdelen som visar fönster och dörrar i alla dess former och mått.

– Här har vi en dörr som kunden ville ha utformad på ett visst sätt. Vi lät tillverka en schablon av en blomma och en kompassros, varpå vi skickade den till glasmästaren för etsning. Nu är dörren klar för leverans, berättar Thomas. Kollegan Tommy Grannas hastar förbi och berättar att han just har lackerat karmen för en specialdörr till en gammal kyrka. – Vi sköter all ytbehandling själva och produkten lämnar oss lackad eller målad i den nyans kunden önskar, förklarar Thomas Lindberg. Tidsenliga lösningar På monteringsavdelningen sätts en komplicerad dörr- och fönsterkonstruktion samman. En kund har beställt ett fönsterparti med isolerglas och en gångdörr i ek. – Det är en avancerad konstruktion som också blir tung. Kunden vill dessutom ha den monterad på plats, men det löser vi förstås också, påtalar Thomas. I snickeriverkstaden jobbar man också med

– Vi sköter all ytbehandling själva och produkten lämnar oss lackad eller målad i den nyans kunden önskar.

gamla gångjärn, smidesbeslag och annat för att skapa lösningar i tidsenlig anda. Lindy har ju många kommuner, kulturgårdar, kyrkor med flera som kunder, och det är ganska vanligt att uppdragen handlar om att ersätta befintliga snickerier med lösningar som är så lika originalen som möjligt. Därför måste man ofta tillverka verktyget först. Det kan till exempel handla om en kutter eller ett fräsverktyg för en speciell profil innan man tillverkar exempelvis listen eller fönstret. Goda samarbeten Frågan man ställer sig är om det finns några begränsningar för dessa finsnickare? – Egentligen inte, svarar Thomas.

– Vi tar mått på allt ifrån fönster och dörrar till trappor, tillverkar och monterar. Vi tillverkar allt i trä men när det handlar om speciella beslag och gångjärn samarbetar vi med en smed. Vi samarbetar också med glasmästare när det gäller glaspartier. Nu blickar Thomas Lindberg gärna mot den svenska marknaden. – Sverige är absolut intressant. Vi är ju inte så många kvar i vår bransch, så om till exempel en kommun, kyrka eller ett kulturhus önskar våra tjänster är det bara ringa eller maila. Om arbetet så kräver besöker vi kunden i Sverige men i många fall räcker det med att denne skickar ett par fotografier och anger vilka mått som gäller så löser vi jobbet här hos oss, avslutar Thomas Lindberg. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Tel. 044 5168 689 thomas@lindy.fi

Vi tillverkar högklassiga fönster & dörrar!


22

kristinestad www.svenskleverantorstidning.se

Kristinestadshotell med charm och gemyt Småstadsidyllen Kristinestad med sin månghundraåriga bevarade stadskärna lockar både långväga och lokala gäster. Många väljer att bo och övernatta på Hotel Kristina som med charm och gemyt får gästarna att känna sig särskilt välkomna.

Hotel Kristina och ägarparet Marja Hakala och Risto Rouhiainen tar emot en vintrig februaridag. Det är inte bara det trivsamma hotellet utan också det gästvänliga bemötandet som är kännetecknande, inte bara för hotellet, utan för hela staden. Från första parkett ser man hur en herre sitter och fiskar på isen alldeles utan för hotellet. – Det är bra fiske här ute, kommenterar Risto samtidgt som den första sprattlande fångsten landas. – Sommartid är det gästhamn här utanför och vi har också fyllningsstation för dieseldrivna båtar, fortsätter han. Nära idyllen Staden Kristinestad är döpt efter drottning Kristina och så nära en romantisk dröm man kan komma. 300 meters promenad på den välkända stenbron och man är mitt inne bland 300 gamla hus från 1650-talet, en minst sagt imponerande upplevelse och allt inom bekvämt promenadavstånd. Från hotellets västsida erbjuds gästen en fantastisk utsikt över fjärden med direktförbindelse till Bottenviken. Kristinestad är väl värt ett par dagars besök och med hotellet som bas kan den på världsarvslistan upptagna arkipelagen upplevas med både båt och bil. Sevärdheterna i den gamla svenskbygden är otaliga och språket är

Marja Hakala och Risto Rouhiainen.

Hotel Kristina är stadens enda hotell och restaurang! Hotellet är beläget på havsstranden i utkanten av Kristinestads centrum. Restaurangen och Panorama-terassen erbjuder en vacker vy över fjärden och den historiska trähusstaden. Itätori 1, 641 00 Kristiinankaupunki, Finland Tel +358 6 2212 555, info@hotelkristina.fi, www.hotelkristina.fi

inte något problem eftersom i stort sett alla talar svenska. Gott om plats Hotel Kristina välkomnar såväl turister som hantverkare och affärsresenärer. Egen restaurang med en liten à la cartemeny, bar med mera bidrar till att man kan tillfredsställa de flesta gästernas behov. – Vi får anses vara ett litet charmigt och gemytligt hotell. Det är dessutom rent och snyggt, och för de som vill finns det rikligt med strövutrymmen, bastu med mera. De som är sugna på något gott att dricka kan besöka baren som är öppen till sent på kvällen, berättar Marja Hakala och tillägger att hotellet är helt rökfritt och har fullständiga rättigheter. Hotellet som erbjuder 25 rum rymmer också familjerum. Totalt förfogar man över 44 bäddar men plats finns för extrasängar vid behov. – Vi har en attraktiv prisbild och det är alltid möjligt att köpa till olika saker, såsom matpaket att ta med till jobbet. På helgerna ändrar vi delvis karaktär eftersom vi har många buss- och sportgrupper på besök, och då kan man beroende på budget också välja att köpa till olika tjänster, exempelvis buffé. Hos oss kan man hålla företags-, familje-, bröllops- och julfester, samt andra fester, avslutar Marja Hakala. TEXT: ÖRJAN PERSSON


kristinestad 23 www.svenskleverantorstidning.se

Hotellidyll i vacker småstad Endast en timme söderut från finska Vasa ligger den vackra lilla staden Kristinestad. I denna småstadsidyll finns massor att se och uppleva för såväl turister som besökande grupper och föreningar. Hotel Leila och Hotel Alma står för utmärkta övernattningsmöjligheter.

Kristinestad, som fått sitt namn efter Sveriges drottning Kristina, är idealisk ur flera perspektiv. Det geografiska läget med närheten till Sverige, prissättningen och tillgången av olika fritidslokaler gör att inte minst allt fler föreningar ser möjligheter att arrangera träningsläger i staden. Många väljer att bo på Hotel Leila och Hotel Alma, vilka ägs av Asko Wilén. – Vi har ju två hotell i vår lilla ”hotellkedja”. Dels är det Alma som ligger helt nere vid vattnet och sedan har vi Leila som ligger mitt i den gamla stadsmiljön. Vardera hotell har cirka 20 sängar så gästande grupper kan antingen hyra båda hotellen eller ett av dem, beroende på gruppens storlek, berättar ägaren Asko. Valmöjligheter De båda hotellen representerar två olika frukostkoncept. Vintertid placeras frukosten i rummens kylskåp för gästen att avnjuta när denne vill, medan man under sommartid har ett samarbete med en närliggande restaurang dit gästerna välkomnas. Grupper ges alltid, året runt, möjlighet att äta frukost i restaurang.

– Vi har valt denna väg för att ge våra gäster olika valmöjligheter. På Hotel Leila har gästerna även möjlighet att tillaga enklare rätter själva, om de väljer att inte besöka restaurangen, informerar Asko Wilén. Alma har tio dubbelrum med en fantastisk utsikt över vattnet där gästerna kan se när båtarna kommer in och angör bryggan. Här finns också plats för extrasängar. Leila har nio rum som alla är så pass stora att det även här finns plats för extrasängar. Båda hotellen ligger centralt och allt man som gäst behöver finns inom kort promenadavstånd. Många idrottsföreningar Hotel Leila och Hotel Alma företräder koncept som tilltalar besökare av alla de slag. – Egentligen är vi två hotell som inriktat oss på affärsresenärer och övernattande hantverkare, men på helgerna välkomnar vi många familjer och andra som till exempel vill ta del av olika arrangemang i bygden. Vi har också möjlighet att bistå med hjälp kring olika idrottsföreningars vistelser. Tillsammans med kommunen ordnar vi träningstider i sim- eller sporthall eller i närbelägen ishall, medan vi ordnar allt som har med boendet och maten att göra. Vi är gärna med och planerar er vistelse, avslutar Asko Wilén med en hälsning till Sverige. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vi har ju två hotell i vår lilla ”hotellkedja”. Dels är det Alma som ligger helt nere vid vattnet och sedan har vi Leila som ligger mitt i den gamla stadsmiljön. Alma Stranden

Hotell Alma

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

Hotell Leila, Kök

Hotell Alma

Hotell Leila, Lounge

Hotell Alma


24

kristinestad www.svenskleverantorstidning.se

Konferera i unik skärgårdsmiljö På slingrande vägar går färden från Kristinestad ut i den finska skärgården. Vägen blir mindre och mindre och går mellan kobbar och skär och helt plötsligt exploderar skärgården i sin fulla prakt. Färden avslutas vid en av Finlands bäst bevarade konferenshemligheter – Kummelgrund.

många högtidsdagar firas under veckosluten och vardagarna nyttjas av konfererensgrupper. Allt förpackas enligt kundens önskemål och behov, berättar Jan Peter Ivars som är anläggningens köksmästare. Han presenterar köket som är av traditionell nordisk karaktär med rätter som baseras på årsbundna råvaror. Kummelgrunds restaurang räknas till en av områdets bästa. Ordnar det mesta Ingenting saknas på Kummelgrund. Konferensavdelningen rymmer allt i teknisk utrustning som står att finna. I områdets parkliknade slottsmiljö finns rikligt med möjligheter till rekreation och avkoppling. – En del grupper vill ha picknick eller grillafton på stranden och då ordnar vi givetvis det. Vi samarbetar dessutom med de bästa aktörerna inom ett flertal olika verksamhetsområden här i regionen. Det gör att vi kan tillgodose de flesta behov till priser som är klart konkurrenskraftiga även med svenska mått mätt, säger Erkki Jyllilä avslutningsvis. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Smaka på namnet. Visst låter det som ett ställe gjort för njutning och avkoppling. Redan på gårdsplanen med den magnifika utsikten känner man hur puls och blodtryck sjunker. Detta måste vara den optimala platsen för lugn, rekreation, avkoppling och kloka beslut. – Välkommen till Kummelgrund, hälsar Erkki Jyllilä som tillsammans med hustrun driver konferensanläggningen som tidigare var en gammal sjöbevakningsstation. Erkki tar oss med längs trapporna upp i sjöbevakningstornet som ytterligare visar de fantastiska omgivningarna. – Här uppe har vi havsutsikt i fyra väderstreck och det finns en promenadplattform runt hela tornet. Konferensavdelningen med plats för ett 20-tal gäster har vi placerat på toppen och under oss har vi tre våningar där vi har inrättat sviterna, berättar Erkki Jyllilä.

Välkomnar alla Totalt erbjuder den topputrustade anläggningen sju rum som med snillrika lösningar kan rymma ett 15-tal bäddar, vilka placerats på ett sätt så att vistelsen blir avskild. – Vi erbjuder paket för tio personer som då disponerar hela anläggningen. Det är upp till kunden att avgöra om denne vill använda enkelrum eller flerbäddsalternativ, säger Erkki. Kummelgrund lockar inte minst ledningsrupper och andra privata sällskap som söker en unik och avskild miljö. – Vi är en exklusiv konferensanläggning utan att detta avslöjas i priset. Hos oss kan man avhålla allt ifrån födelsedagsfiranden och bröllop till konferenser och ledningsgruppsmöten. Vi är som en kameleont som anpassar sig efter årstid och behov. Sommartid finns plats för familjer som söker unika upplevelser, medan

– Vi är en exklusiv konferensanläggning utan att detta avslöjas i priset. Hos oss kan man avhålla allt ifrån födelsedagsfiranden och bröllop till konferenser och ledningsgruppsmöten. Vi är som en kameleont som anpassar sig efter årstid och behov.

Ut över det vanliga invid havet

Konferenser • Företagsarrangemang • Privata fester Skärivägen 364, 64480 Skaftung (Kristinestad), Finland • Telefon +358 103202640 och +358 5046 99331 • www.kummelgrund.fi


rauma 25 www.svenskleverantorstidning.se

I finska Rauma förenas framtid och historia Några mil norr om Åbo ligger staden Rauma som onekligen har mer att erbjuda sina besökare än många andra städer. Den kringliggande naturen, den gamla genuina stadsdelen, stolta båtbyggartraditioner och ett modernt logistikcentrum är bara några exempel på faktorer och företeelser som lockar besökare till Rauma.

Rauma har under en rad av år medvetet satsat på att göra staden till ett attraktivt logistikcenter. Djuphamnen är naturlig men kajkapaciteten har byggts ut betydligt. – Det är i huvudsak en bulkhamn men vi har byggt ut containerkapaciteten, och dessutom planeras en NLG-anläggning, berättar stadens

näringslivschef Heikki Nurmi. – Järnvägsnätet som vi erbjuder är av samma spårbredd som den som finns i Östeuropa, och det nyligen färdigställda logistikcentrat Lakari, med mycket stora markarealer och lagerlokaler, står färdigt för intresserade företagare, tillägger han. Rauma är också känt för sina stolta båtbyggartraditioner och för sin mekaniska och svetstekniska spetskompetens. Som en följd av den omfattande varvsverksamheten har underleverantörerna utvecklats till att bli ledande inom bland annat metallbearbetning. – Vi brukar säga att vi är ett logistikcentrum men också en knutpunkt när det gäller modern metallbearbetning, säger Heikki Nurmi.

– Vi brukar säga att vi är ett logistikcentrum men också en knutpunkt när det gäller modern metallbearbetning Rauma – Turistorten Rauma är också en synnerligen attraktiv stad ur ett historiskt perspektiv. Staden inbegriper två världsarv som finns med på Unescos lista. Det mest kända är den gamla stadsdelen som består av 600 byggnader och ett knappt tusental invånare. Flera byggnader dateras så långt tillbaka som till 1400-talet men merparten är byggda på 1700-talet. – Denna del av staden är ju i sig ett levande museum och många hämtar inspiration från dessa kvarter. Sedan har vi bronsåldersgravarna i Sammallahdenmäki som har ett trettiotal gravrösen, vilka också finns med på världsarvslistan, berättar Irene Villanen som jobbar på Turistorganisationens serviceavdelning.

Natur och kultur Även besökare på jakt efter avkoppling och naturupplevelser söker sig med fördel till Rauma. Arkipelagen tillsammans med den underbart vackra natur som omgivningarna bjuder på är hänförande i många avseenden. Den kulturintresserade kan ta del av en rad musik- och teaterevenemang hela sommaren igenom, och via turistorganisationens evenemangskalender redovisas allt som händer året om. Här har förstås Turistorganisationens serviceavdelning en viktig roll att fylla. – Här tar vi emot frågor och önskemål från privata besökare, idrottsföreningar, bussgrupper med flera, varpå vi ordnar hela deras vistelse. Oavsett om det handlar om en båttur i skärgården, övernattning på hotell eller guidade turer i den gamla stadsdelen kan vi stå till tjänst med en lösning, framhåller Irene. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Seaside Industry Park Rauma erbjuder en utmärkt och färdig verksamhetsplattform för företag av många olika slag och storlekar.

Logistiskt sett har Rauma ett utmärkt läge. Förbindelserna till andra orter i Finland, till Europa och utanför Europa är mycket smidiga.

Lakari logistik- och företagsområde har planerats särskilt med tanke på aktörer som behöver utrymme.

Mer information: Rauma stads näringslivsoch planeringstjänster Näringslivschef Heikki M. Nurmi heikki.nurmi@rauma.fi Näringslivsplanerare Mirja Kotiranta mirja.kotiranta@rauma.fi Rauma stads turistbyrå +358 2 834 3512 matkailu@rauma.fi visitrauma.fi


26

rauma www.svenskleverantorstidning.se

Port of Rauma i spännande expansionsfas För att en hamn ska kunna utvecklas krävs flera samspelande faktorer. Hamndjup, kajlängd, järnväg och väg utgör grundpelare för hur en hamn ska kunna växa. Dessa finns i finska Rauma där hamnen befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas.

– Vi har en djuphamn med fri segelkapacitet på tio meter (kommer att vara tolv meter 2017), och med tusen meter kaj, varav 600 meter har ett djup på tio meter eller mer. Därmed har vi all den kapacitet som dagens sjötransporter kräver, berättar Kari Voutilainen , Europort Raumas kommersiella direktör. Europort Rauma ingår i organisationen Euroports Holland. Med inte mindre än 18 fartygsavgångar till destinationer över i stort sett hela världen utgör Rauma ett viktigt nav i regionens transport- och logistikcentrum. Bara i Europa finns 13 terminaler som Port of Rauma anlöper varje vecka, och bland de största och mest intressanta för svenska operatörer är Antwerpen, där huvudkontoret är placerat, och Rostock i Tyskland. Staden Rauma, som är huvudägare av hamnbolaget, har arbetat förutseende och dragit både järnvägs- och vägnät på ett sådant sätt att hamnen trots dess storlek inte ligger mer än någon minuts färdväg från centrum, men ändå avsides för att inte genera och störa. – Vägnätet som byggts är både bärkraftigt för tunga transporter och brett nog för att klara specialtransporter, så när vi nu inviger den nya kajen hoppas vi kunna få mer tonnage till oss, berättar Kari Voutilainen. Djuphamnen har en samlad kajlängd på drygt 500 meter, vilket innebär att Port of Rauma även kan ta emot riktigt stora fartyg. Fullkoncepthamn Alla hamnar har tillgång till järnväg men det som gör hamnen i Rauma unik är att man kan lasta direkt från fartyg till järnvägsvagnar och sedan ställa upp dem på den egna rangerbangården. Rikligt tilltaget med terminalkapacitet och plats reserverad för utbyggnation gör hamnen attraktiv för norra Europas logistikaktörer. – Vi är ju en fullkoncepthamn med kapacitet att ta emot och leverera all typ av last, oavsett om det rör sig om bulk i pulver- eller vätskeform, renodlat styckegods eller containrar. Vår kran klarar tunga lyft på 200 ton och containerhamnen har hög kapacitet. Med direkt tillgång till forna Östeuropas spårbredd når vi hela Ryssland och Östeuropa direkt från kajen, framhåller Kari Voutilainen.

Kapacitet finns Allt fler röster höjs för miljömedvetna transporter och då är fartyg och järnväg de bästa alternativen. Trycket på logistiklösningar i södra Sverige, södra Norge och Danmark gör att hamnen i Rauma kan vara en del av norra Europas framtida logistiklösning. – Vi har arealerna till stora lagerlokaler och detta tillsammans med kapaciteten, järnvägen och närheten till flygplatsen gör att vi ser oss själva som attraktiva. Feederfartyg som vill anlöpa oss kan på kort tid, och utan onödiga omlastningar, via vår organisation få sitt gods transporterat vidare med hjälp av våra partners, säger Kari Voutilainen. Han berättar avslutningsvis att man vid behov snabbt kan färdigställa mer lagerutrymme, ordna uppställningsplats för containrar och anpassa verksamheten efter rådande behov. TEXT: ÖRJAN PERSSON


rauma 27 www.svenskleverantorstidning.se

Månghundraåriga varvstraditioner hålls vid liv i finska Raumo Medan Sverige succesivt avvecklat sina varv har Finland och Raumo genom omstruktureringar satsat på specialmarknader där inte bara kunskaper utan också långvariga traditioner präglar verksamheten. Fartygstillverkaren Rauma Marine Constructions är ett talande exempel.

– Vi har delat in våra kompetensområden i olika huvudfåror. Som bekant är ju issituationen i bottenviken komplicerad och det har medfört att vi har utvecklat speciell isbrytarkompetens. I Raumo har vi till och med tillverkat isbrytare för aktörer i Afrika, även om det i detta fall har rört sig om forskningsfartyg, men vi har också tillverkat isbrytare för färd och arbete i Ishavet, berättar Håkan Enlund som är marknadsdirektör i RMC. Rauma Marine har valt att lägga sig i mellansegmentet med fartyg mellan 50 och 250 meter. Det rör sig om både bil- och passagerarfartyg för bland annat Stena Line, Scandlines, TT-Line med flera. – Något som efterfrågas allt mer är ytstridsfartyg i form av attackfartyg, korvetter, stridsbåtar, minläggare med mera, men vi har också tillverkat svävare, berättar Håkan Enlund och tillägger att Raumo också ligger bakom världens största aluminiumfartyg. Enorm kapacitet RMC ssyselsätter ett 50-tal fast anställda men har härutöver tillgång till ett brett nätverk av inte minst partnerföretag och underleverantörer. Det gör att personalstyrkan vid behov snabbt kan utökas med ytterliggare några hundra personer. – Just nu gör vi servicearbeten på ett fartyg för finska staten. Faktum är att vi i Raumo har byggt i stort sett alla moderna ytstridsfartyg under senare årtionden. Vi hoppas givetvis på att samarbetet mellan svensk och finsk försvarsindustri ska leda till fler beställningar, säger Håkan. Strakt specialiserade RMC har varit inblandat i och lett utvecklingen av flera moderna havsbaserade anläggningar. Det har varit allt ifrån offshoreanläggningar till speciella beachplattformar för en beställare i Dubai.

– Till Dubai levererade vi i samarbete med ett annat finskt företag en hel beachplattform med bar, swimmingpooler och solterasser för ett hotell. Det enda vi inte levererade var sanden och palmerna, berättar Enlund med ett skratt. Framtidstro Rauma Marine samarbetar med både konstruktörer och designers verksamma i Raumo, vilket betyder att man tar ansvar för hela produktionslinjen – från ritbordet till färdig leverans. Vilka storlekar opererar man då med på fartygssidan? – Vi brukar säga att det som ryms på tvären i vår torrdocka (85 meter, reds anm) är för litet. I övrigt finns det egentligen inte några begränsningar, svarar Håkan Enlund. Han konstaterar att marknaden är tuff men att orderböckerna trots allt är tämligen goda. Han ser trots allt framtiden an med tillförsikt. – När oljepriserna höjs tror vi mycket på offshoremarknaden. Vi vet också att flera redierier i både Sverige och andra länder står i bregrepp att uppgradera sina bil- och passagerarfartyg, och då vill vi vara med och offerera. Sedan tror vi också på militära ytstridsfartyg. Detta ett kompetensområde som vi utvecklat under senare år och då ser vi både finska och svenska marinen som presumtiva kunder. Vi rustar för framtiden, avslutar Håkan Enlund.

– Något som efterfrågas allt mer är ytstridsfartyg i form av attackfartyg, korvetter, stridsbåtar, minläggare med mera, men vi har också tillverkat svävare.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

VI ByggER faRtyg föR spEcIELLa ÄndamåL och sVåRa föRhåLLandEn mEd BREd kompEtEns och stoR EntusIasm

Håkan Enlund: +358-400 36 55 32, Markku Uusitalo: +358-400 22 52 68 P.O. Box 55, Suojantie 5, FI-26101 Rauma, Finland, E-post: info@RMCfinland.fi


28

rauma www.svenskleverantorstidning.se

Finsk ytbehandlingsspecialist satsar svenskt Bland alla finska specialistföretag är Laitila Components & Coating ett av de som onekligen sticker ut. Det här är ytbehandlinsexperten som också erbjuder kompletta produktionslösningar.

Ismo Leskäla och Kai Salo visar några produkter man tillverkat.

– Vi har under många år tillverkat allt ifrån komponenter till järnvägen till olika elektriskt ledande komponenter för bland annat ställverk. Detta har gjort oss till något av experter på att tillverka produkter som ska leda elektrisk spänning, berättar Kai Salo, VD och delägare av Laitila Components & Coating. Ismo Lekselä, som är företagets kvalitétsdirektör, visar runt i lokalerna. – Här kommer allt material in och det mesta är i form av kopparplåt, kopparstänger, kopparprofiler och dito i aluminium. I första produktionsledet klipper eller stansar vi materialet till rätt storlek och form och därefter bearbetas det enligt kundens önskemål. Som du ser kan våra robotar bocka komplicerade tredimensionella och avancerade konstruktioner, vilket gör att vi kan ta oss an de flesta operationer under eget tak, berättar han.

handlar med nickel eller silvercoating, altierativt pulverlackerar. – Grundmaterialet är koppar som vi sedan ytbelägger, förtydligar Kai. Han berättar vidare att verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISOstandarden. – Miljöcertifieringen har varit svår att uppnå med tanke på att ytbehandlingsbranschen är omgärdad med en mängd olika specialbestämmelser. Vi är stolta över att vi trots detta har lyckats uppfylla alla de krav som ställs för certifieringen, säger Ismo Lekselä. Helhetslösningar Vad gör då Laitila Components & Coating

så unikt? Bolagets starka flexibilitet är en av faktorerna. – Kunden kan komma till oss med sin ritning och ange hållfasthetskrav och toleransenivåer, varpå vi producerar produkten helt enligt önskemål, samt levererar den till angiven plats. Om det skulle vara något moment eller en del i en kedja av produktionen där vi saknar kapacitet tar vi hjälp av vårt nätverk av underleverantörer. Ett samtal, en ritning med specifikationer och vi löser hela kundens behov. Sedan spelar det ingen roll om det bara är ett ytbehandlingsmoment eller hela produktioner – vi åtar oss hela uppdraget, säger Kai Salo med en tydlig hälsning till Sverige.

Kvalitet och miljö Till den anvancerade och omfattande maskinparken finns både vatten- och laserskärutrustning. – Vi kan tillverka allt ifrån millimeterstora komponenter till kraftiga elektriskt ledande kopparkonstruktioner, berättar Kai Salo. Förutom elektriskt ledande produkter tillverkar Laitila Components & Coating även handdukstorkar i koppar som man sedan ytbe-

– Vi har under många år tillverkat allt ifrån komponenter till järnvägen till olika elektriskt ledande komponenter för bland annat ställverk. Detta har gjort oss till något av experter på att tillverka produkter som ska leda elektrisk spänning. Några produkter i urval

Jukka svetsar en handdukstork.

Tillverkning av komponenter i koppar och aluminium

Laitila Coating AB | Erik Sorolaisentie 2, 238 00 Laitila, Finland Telefon +358 2 857 1710 | E-post: info@laitilacoating.fi | Hemsida: www.laitilacoating.fi

TEXT: ÖRJAN PERSSON


rauma 29 www.svenskleverantorstidning.se

Stort, tungt, komplicerat

– inget uppdrag för stort för Evetco Rauma är berikat med en riktigt stark aktör beträffande modern maskinbearbetning. I Evetco Ky är inga objekt vare sig för stora, för tunga eller för komplicerade. Med bred kunskap och en ändamålsenlig maskinpark står man för skräddarsydda lösningar anpassade efter varje enskilt uppdrag.

Toni och Esa Lehtinen. Ett maskinberabetningsföretag för tankarna till mindre produktenheter som svarvas, fräses eller gängas och som oftast går att lyfta med handkraft. Hos företaget Evetco i finska Rauma är ingen produkt för svår. – Vi har en alldeles speciell utrustning där arbetsstycket sitter fast på arbetsbänken medan verktyget snurrar och bearbetar godset, berättar Toni Lehtinen. Pappa Esa visar stolt runt i fabriken som han grundade 2004 och presenterar den senaste maskinen som är gigantisk. – Vi bearbetar just nu delar till propellerlösningar som finns på en finsk uppfinning. Maskinhuset finns på några av världens strösta isbrytare och bogserbåtar, berättar Toni.

Familjeföretag Familjeföretaget Evetco Ky med ett tiotal anställda har gjort sig känt för att arbeta med arbetsstycken som de flesta andra inte klarar av. Företaget startade sin verksamhet 2004 i form av ett enmansföretag, som därefter gradvis vuxit till dagens gedigna bolag. – Pappa hade ju arbetat i många år som maskinarbetare men valde att starta eget, och idag håller vi till här i nybyggda egna lokaler, berättar Toni. Som fallet är i många andra familjeföretag har Toni mer eller mindre vuxit upp i verkstadsmiljön. Efter avslutade civilingenjörsstuder är han klar att fortsätta att tillsammans med pappa Esa utveckla företaget. – Jag har fortlöpande varvat arbete inom exempelvis offshorebranschen med studier och nu är det dags att göra rätt för mig i familjeföretaget, berättar han med ett skratt. Skräddarsydda lösningar Evetcos specialitet är stora och komplicerade konstruktioner som kräver maskinell bearbetning. Råvaran som ofta kan väga tiotals ton lastas på eget specialfordon och placeras sedan på arbetsbordet för bearbetning. Man har specialiserat på skräddarsydda produkter och kundanpassade lösningar i små och stora serier. Företagets CV innehåller en lång rad av Finlands mest kända företag och många års kvalitetstänkande har resulterat i att bolaget är såväl kvalitets- som miljöcertifierat enligt ISO-standarden. – Vi är stolta över certifieringen, inte bara för att många av våra kunder kräver det utan för att vi numera också kan ta uppdrag från både Sverige och Norge, vilka vi ser som kommande marknader, berättar Toni Lehtinen. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Management system ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certified by DNV. Welding supervision by IIW authorized International Welding Engineer.

Adress: E-post: Telefon: Hemsida:

Volttitie 18, 26100 Rauma, Finland toni.lehtinen@evetco.fi +358 44 766 6977 www.evetco.fi


30

rauma www.svenskleverantorstidning.se

Maskinbearbetande Raumaföretag expanderar

– öppen för nya svenska kunder I Rauma besöker vi en ledande leverantör beträffande serietillverkning av produkter och prototyper via maskinell bearbetning. Vi talar om R-Sarkon Oy som med sitt breda och erkänt högkvalitativa koncept attraherar en allt vidare kundkrets i såväl Finland som utomlands.

R-Sarkon Oy är en ledande leverantör av serietillverkade delar via CNC-bearbetning och CNC-svarvning. Det handlar om produkter för en mängd olika produktionsområden i såväl Finland som utomlands i form av såväl prototyper som serier om hundratusentals delar. Vi träffar Mikko Raittila, tekniskt ansvarig vid R-Sarkon Oy, i företagets konferensrum. På ena väggens långsida finns bilder på några av bolagets produkter, allt ifrån millimeterstora artiklar till ytterst avancerade och tekniskt krävande produkter, såsom låscylindrar. – Här ser vi skäret till en av våra produkter. Det tillverkar vi helt från råmaterialet och sitter på saxar från en av världens mest kända till-

verkare inom sitt gebit. Vi levererar det färdigslipat och klart för montering, berättar Mikko med ett tioårigt förflutet på R-Sarkon Oy. Kunskap och kapacitet På R-Sarkon Oy tar man fram i stort sett vilken produkt som helst som går att skapa via maskinell bearbetning. – Det brukar vara så att kunden kommer till oss med en CAD-ritning över en produkt man vill låta tillverka och därefter blir det vår uppgift att ta fram den. I bland är det lättare att rita och konstruera än att ställa in maskinen med sex arbetshuvuden som ska bearbeta materialet. Det händer att vi får diskutera med kunden och komma fram till alternativa lösningar. Oftast klarar vi detta, berättar Mikko Raittila. På bordet framför honom ligger en nytillverkad produkt som trots storleken av en tändsticksask omfattades av inte mindre än ett tiotal avancerade tillverkningsmoment innan den var klar. En av R-Sarkons kunder är välkända säkerhetsföretaget Assa Abloy i Eskilstuna. Man tillverkar deras låscylindrar som sedan monteras i

lås över hela världen. Mikkos hustru, Sari Raittila, ansvarar för kundserviceavdelningen: – Vi är givetvis både glada och stolta över att ha en av världens största låstillverkare som kund. Det skvallrar om att vi besitter både kapacitet och kunskap, konstaterar hon. Mikko berättar vidare att man jobbar med snabba ledtider. För större kunder är den så kort som tre arbetsdagar. – Kommer ordern in en onsdag så finns den hos kunden på måndag och sedan spelar det ingen roll var i Norden det är. Vi servar givetvis även mindre kunder men vi brukar upplysa våra samarbetspartners om att beställningen ska innehålla ett avancerat produktionsmoment, ett volymmässigt rätt antal samt ett längre samarbetsavtal, säger Mikko, men tillägger snabbt: – Nu är det ju inte så att vi bestämmer vilken

– Vi är givetvis både glada och stolta över att ha en av världens största låstillverkare som kund. Det skvallrar om att vi besitter både kapacitet och kunskap.

CNC TURNING COMPANY

CONTRACT VI HJÄLPER DIG MED bL.A. MANUFACTURER sVARVnInG OFPRofEssIonELL TURNED AND MACHINED PARTS

kunden ska vara och hur produktionen ska se ut. Det är ett samarbete mellan oss som producenter och kunden som beställare. Vi har den bästa tänkbara maskinella utrustningen och vi vill utnyttja den så effektivt och optimalt som möjligt, förtydligar han. ”På tå” Det 60 man starka företaget utvecklas ständigt. Arbete i alla metalliska material och även i plast kräver nya maskininvesteringar, och efterfrågan från både Sverige, Norge och Tyskland har avspeglat sig i orderböckerna. – Vi är på tå och arbetar med att utöka kundunderlaget. Genom att förvärva grannfastigheten kan vi vid behov mycket snabbt anpassa och öka produktionen efter marknadens behov. Vi tror mycket på att växa i Sverige och Norge, avslutar en positiv Mikko Raittila.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

ALLA VÅRA MAsKInER GÅR I tREsKIft. nEDAn sER Du nÅGRA EXEMPEL PÅ MAsKInER ÄR:

ocH bEARbEtnInG

Välkommen med dina förfrågningar till r-sarkon@r-sarkon.fi eller läs mer på r-sarkon.fi R-Sarkon Oy, Rekitie 2, 26510 Rauma, Finland Tel. +358 2 822 2455, Fax +358 2 822 9094

cnc-sVARVAR 30st cnc AutoMAtsVARVAR 17 st 6-sPInDLE AutoMAtsVARVAR 10 st ”MAcHInInG cEntER” 6 st


rauma 31 www.svenskleverantorstidning.se

En ledande kraft kring produktoch teknologiutveckling Företaget IonSign i finska Rauma är kanske inte så känt hos allmänheten, men faktum är att många företag och verksamheter på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med bolagets produkter. – Det vi erbjuder är industriella lösningar baserade på skräddarsydda elektronik- och mjukvarulösningar, oftast avsedda för fjärrstyrning eller övervakning, berättar direktören och delägaren Mika Kivistö.

IonSign, som snart firar tioårsjubileum, anses vara den ledande partnern för kommuner, landsting och industriföretag som genom teknik, elektronik och programmering skapar förutsättningar för industriell innovation. Låter det kryptiskt? – Enkelt förklarat går det till så att kunden kontaktar oss med ett projekt och ber oss lösa programmeringen och hitta elektroniska lösningar för att maskinen eller systemen ska göra det som avses. Vår grundidé är att våra produkter ska leda till att kunden ska kunna fjärrstyra, övervaka och kontrollera drift och automation av exempelvis motorer, kraftverk, fastigheter eller liknande. Lösningar för det industriella internet, om buzzordet används, förklarar Mika Kivistö. Skräddarsydda lösningar Via hårdvaran som IonSign också tillhandahåller genomför man den lokala delen av fjärrstyrningen eller övervakningen. Det kan vara allt ifrån att se ledningstemperaturen eller hitta läckage på kommunens fjärrvärmeverk till att övervaka låssystem och ventilationsanordningar. Kort och gott allt som ska kunna övervakas och fjärrstyras. – Det kan vara hård- och mjukvara för att analysera effekten på ett kraftverk, kontrollera status på detsamma och ta reda på vad som är fel vid eventuella driftsstörningar. Det vi erbjuder är helt enkelt skräddarsydda teknologiska lösningar, berättar Mika. Intelligent programvara Produkterna som IonSign utvecklar omfattas av intelligent hård- och mjukvara som använder både lokala och mobila nätverk. Ofta har produkten eller konstruktionen till uppgift att samla in data från både fasta och rörliga installationer. IonSign, som sysselsätter ett tiotal anställda ingenjörer och experter, arbetar mestadels i Finland men ser ett ökat intresse från kunder i Sverige och Norge. – Vi brukar säga till våra kunder att om de inte har hittat det de söker så ska vi utveckla det åt dem, säger Mika som ser norra Sverige och norra Norge som en del av företagets framtida marknad. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Mika Kivistö, stående, och Risto Vire.


32

rauma www.svenskleverantorstidning.se

Smarta produktionslösningar för nordisk livsmedelsindustri Amitec några mil norr om Åbo är företaget som specialiserat sig på helhetslösningar för bland annat livsmedelsindustrin. Det kan vara allt ifrån produktions- och förpackningslinjer till enorma diskmaskiner. – Lite vårdslöst vågar vi påstå att vi genom vår organisation kan tillgodose kundens samtliga behov inom vårt gebit, säger bolagets styrelseordförande, Raine Kuusisto.

Amitecs koncept för produktionslösningar för livsmedelsindustrin innefattar allt ifrån idé till konstruktion och igångsättning på plats. I kundens beställning kan man dessutom lägga in övervakning och serviceavtal. Under företagets 35-åriga historia har man utvecklat en egen norm- och kompetensnivå som gjort att man tillverkar produktionslösningar till världens ledande livsmedelsföretag. TetraPak, Grådö Mejeri, Skåne Mejeri och Arla i Sverige, Tine i Norge, Carlsberg i Danmark och Nestle och Valio i Finland är bara några exempel på beställare, vilket också skvallrar om den kompetens och det förtroende man besitter. Man innehar också ett flertal certifieringar, såsom kvalitet

och miljö enligt ISO-standarden samt ISO 3834 som är en svetsstandard. – Dagens standarder är mycket omfattande. Enkelt beskrivet måste vi besitta specifika materialkunskaper om både svartstål, kolstål, rostfritt och ett flertal andra stålkvaliteter som vi arbetar med. Härutöver måste vi också inneha kompetens för att välja rätt material till rätt typ av produktion, påpekar Frans Rantapere som är bolagets projektchef. Full dokumentation I Amitec arbetar man mestadels i rostfritt eftersom det oftast används av företagets kunder. Här innehar man förstås alla de certifikat och tillstånd som krävs, men också EN 13460, vilket är ett certifikat som gör att Amitec kan upprätta handhavandeinstruktioner, underhållsplaner och andra för produkten relevanta handlingar. – Kort uttryckt; kunden beställer och vi levererar med alla dokument som krävs för att denne ska kunna starta sin produktion. Våra främsta marknader inom livsmedelsindustrin är de för mjölk, kött, juice och ölproduktion, men vi kan också åta oss uppdrag för exempelvis

läkemedelsindustrin, säger bolagets styrelseordförande Raine Kuusisto. Helhetslösningar Livsmedelsindustrin ställer som bekant mycket höga krav på hygien och därför har Amitec också utvecklat speciella tvättmaskiner. De avancerade tvättutrustningarna rengör inte bara tillberedningskärlen utan även alla rör, böjar och annat som finns längs med hela produktionskedjan. – När en kund beställer en maskin av oss står vi ofta för en helhetslösning med allt ifrån inmatningsbord och tillberedningsmaskin till förpackningsutrustning, påsförslutare och utrustning för packning på pallen. – Varje mänsklig hand är ett osäkerhetsmoment som kan leda till problem och därför bygger alla våra lösningar på en mycket hög grad av automation, säger Frans Rantapere. Kunderna har också möjlighet att teckna serviceavtal som behandlar allt ifrån driftsövervakning, kontroll och löpande underhåll till akuta reparationer. Amitec har förlagt all produktion

till Finland men har försäljnings- och servicekontor även i Sverige. – Sakta men säkert bygger vi ut organisationen. Målet är att växa och vi ser hela Norden som vår hemmamarknad, avslutar Raine Kuusisto. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Kort uttryckt; kunden beställer och vi levererar med alla dokument som krävs för att denne ska kunna starta sin produktion. Våra främsta marknader inom livsmedelsindustrin är de för mjölk, kött, juice och ölproduktion, men vi kan också åta oss uppdrag för exempelvis läkemedelsindustrin.

Vi hjälper industrin att förbättra effektiviteten med sina produkter och tjänster. Vår kärnkompetens är att hitta processer och materialhanteringslösningar.

Garpintie 270, 23800 Laitila, Finland Telefon +358 40 300 2200 E-post: amitec@amitec.fi, www.amitec.fi


rauma 33 www.svenskleverantorstidning.se

Specialisolering och fantasifulla skapelser framställs genom värmetrådsskärning I företaget Sulotek är uppfinningsrikedomen stor. Här har man upptäckt möjligheterna med EPS- och XPS-material, vilket format ett koncept där Sulotek tillverkar allt ifrån industriisolering till stora låtsasdjur på barnens lekplatser.

På landsbygden utanför Laitila i sydvästra Finland huserar Sulotek och dess ägare Santeri Sulo. Från att ha varit ett enmansföretag i en tio kvadratmeter stor lokal har företaget på sex år vuxit till fem anställda och verkstadslokaler på ett tusental kvadratmeter. – Från början hade vi en liten idé som vi därefter har vidareförädlat. Idag tillverkar vi allt ifrån måttbeställd specialisolering för geotermiska system till seriefigurer i jätteformat, berättar Santeri Sulo. Han nämner ett exempel kring just geotermiska system där röret till marknivå oftast ska isoleras. Då kan Sulotek skära materialet i exakt rätt form, varpå kunden, som ofta är en kommunalt geotermisk aktör, kan fylla på med material, såsom grus eller annat, utanför isoleringen. Industriisolering är en produkt som stadigt ökat. Norge är en stor exportmarknad och eftersom röranslutningarna till marknivå ofta antingen går via berg eller andra svårare massor krävs specialisolering för att effekten ska bibehållas. – Vi börjar tillverkningen från flera kvadratmeter eller kubikmeterstora block av EPS- eller XPS-material som vi sedan skär till i önskad längd och dimension. Vi har egentillverkade CNC-styrda maskiner som vi kan programmera och således ta fram exakt det kunden önskar, berättar Santeri Sulo.

Tåliga material En annan produkt är utrustning för snowparks, lekland och äventyrsbad. Gigantiska elefanter, lekborgar och liknande har skapats i Suloteks verkstad. – Vi målar figurerna som kunden önskar och klär materialet med glasfiber för att öka slitage- och slagtåligheten, berättar Santeri och visar en bild från en fasad från Stokmann, som är en känd varuhuskedja i Finland. Otroligt naturtrogen och storstadslik stadsmiljö har formats, skurits ut och färgsatts av Sulotek. – En av våra anställda är konstnär och designer så hans kunskaper i att skapa verklighetstrogna produkter är eftertraktade. Kombinationen av hans kunskaper och vår materialkännedom och teknik har gjort att vi fått kunder över hela norra Europa, berättar Santeri. Arbetsmetoden kallas värmetrådsskärning och materialet som används är EPS eller XPS som är värmetåligt upp till 80 grader och köldtåligt ned till minus 200 grader. Materialet, som är helt återvinningsbart, har inga restprodukter. Spill från skärningen mals ned och pressas i stora rullar som sedan utgör grundmaterial vid exempelvis tillverkning av kaffemuggar. Ny produkt Nu lanserar Sulotek en helt ny produkt; transportlådor för exempelvis färsk fisk eller tillagad varm mat. Lådorna anpassas helt efter kundens önskemål och kan belastas upp till hundra kilo. Om kunden vill ha bärhandtag, lyftöglor eller förberett för pallyftare kan Sulotek ordna även detta. – Lådorna kan levereras helt obehandlade,

förstärkta med glasfiber, målade eller försedda med kundens logo – allt är möjligt, menar Santeri Sulo som gärna blickar framåt. – Vi har mest arbetat med finska kunder, exempelvis Burger King som beställt jättehamburgare, lekland som försetts med fantasidjur och energiverk i behov av isolering. Nu ser vi en allt större efterfrågan från Sverige och Norge, och det gör att vi framöver kommer att satsa offensivt även på dessa marknader. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Från början hade vi en liten idé som vi därefter har vidareförädlat. Idag tillverkar vi allt ifrån måttbeställd specialisolering för geotermiska system till seriefigurer i jätteformat

Sulotek Oy är specialiserade på att skära ut tredimensionella bitar ur mjuka material som EPS- och XPS-styrox (frigolit). Dessa skärs med egna, patenterade, datastyrda CNC-maskiner. Med dem är det möjligt att skära ut i stort sett vilka former som helst, med millimeterprecision. Med rätt ytbehandling kan produkterna, bitarna, göras hårda nog att tåla till och med hammarslag. Adress: Haukantie 317, 23800 Laitila, Finland, Telefon +35844-0851070, www.sulotek.fi


34

kaskö www.svenskleverantorstidning.se

Finsk djuphamn mot nya mål Kaskö hamn – eller Port av Kaskö som hamnbolaget heter – erbjuder fri segelkapacitet på nio meter och i övrigt hög kapacitet tack vare den tusen meter långa kajen. Vi träffar hamnchefen Timo Onnela. – Härutöver förfogar vi över ett ytterst modernt hamnområde med terminalbyggnader, RoRo-ramper och stor utvecklingskapacitet. Målet är att komplettera så att vi även kan bli en containerhamn, berättar han. Staden Kaskö – eller Kaskinen som den heter på finska – är huvudägare av hamnbolaget, och har jobbat målmedvetet och därför dragit både järnvägs- och vägnät på ett sådant sätt att hamnen sammankopplas med centrum på ett sätt som gör transporter till och från densamma snabba och smidiga. Vägnätet är brett och kraftfullt nog att klara såväl tunga transporter som breda specialtransporter.

I finska Kaskö utgör stadens hamn ett viktigt centrum för transport och logistik. I den moderna hamnen finns hög kapacitet att ta emot såväl stora fartyg som omfattande godsmängder för vidare transport.

Hög kapacitet Timo Onnela är väl bekant med hamnen och inseglingsrännan eftersom han började karriären som lots.

– Förutom hamnens beskaffenhet är den korta inseglingsrännan en av våra absolut störta fördelar. Från farleden är det bara åtta sjömil till kaj, vilket förkortar liggtiden väsentligt, konstaterar Timo. Han berättar vidare att hamnens utformning gör att det i princip är möjligt att lasta gods direkt från fartyg till järnvägsvagnar och sedan ställa upp dem på de egna sidospåren. Från hamnens eget industrispår har man direkt kontakt med den finska stambanan. Den 40 hekar stora och ultramoderna hamnen har rikligt med utvecklingsmöjligheter. Infrastrukturen i form av väg och järnväg är klar och väntar på intressenter. – Ytterligare en fördel med vår hamn är att den, trots att den är kommunalägd, har en privat del som gör att all trafik kan ske med beskattningsbefriat drivmedel, vilket är en ekonomiskt viktig faktor idag, menar Onnela.

peiska marknaden ska investera i Kaskö hamn. Hamnområdet rymmer omfattande ytor för stora lagerlokaler och Timo bedömer att man även i övrigt har alla förutsättningar att bredda verksamheten och expandera inom själva hamnområdet när behovet uppstår. Han lyfter också fram det faktum att hamnens järnväg har samma spårbredd som forna Östeuropa, vilket underlättar miljövänliga transportalternativ för bolag med sikte på Ryssland och Östeuropa. Även feederfartyg som anlöper Kaskö hamn kan snabbt och smidigt, utan onödiga omlastningar, få sitt gods transporterat vidare med hjälp av hamnens samarbetspartners. – Vi har alla möjligheter att utvecklas, i och med att vi redan idag förfogar över ytan som krävs och kunnig personal. När efterfrågan ökar kan vi snabbt anpassa oss efter rådande situation, avslutar Timo Onnela. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Utvecklingsmöjligheter Timo Onnela har en vision om att stora aktörer som vill nå ut på den forna östeuro-

Timo Onnela.

– Förutom hamnens beskaffenhet är den korta inseglingsrännan en av våra absolut störta fördelar. Från farleden är det bara åtta sjömil till kaj, vilket förkortar liggtiden väsentligt.

T OF KASKINE OR

Kaskö hamn är belägen på Finlands västkust ca. 100 km söder om staden Vasa. Hamnen är en av landets viktigaste exporthamnar för trävaror och cellulosa och hanterar ca. 1,1 milj. ton gods per år.

S

TIE

POR

TO

N

P

Kaskö Hamn

F OPPORTUN

I

Port of Kaskinen – Kaskö Hamn Ab, Fiskehamnsvägen 30, Fi-64260 Kaskö, www.portofkaskinen.fi, +358407265740


kaskö 35 www.svenskleverantorstidning.se

Kaskö – gamla stadsmiljöer, kultur och evenemang När bilister och bussresenärer färdas längs riksväg 8 mellan Åbo och Vasa på den finska västkusten passeras flera skyltar med namnet Kaskinen och en symbol för sevärdheter. Många väljer att göra en avstickare och det är onekligen mödan värt. I Kaskö, som vi säger i Sverige, finns massor att uppleva.

Marlene Svens, Pia Ruotsalainen, Sonja Lapveteläinen och Kari Häggblom.

Vi svänger av mot Kaskö och kommer fram till en av Finlands charmigaste och bäst bevarade småstäder. Redan när man passerar skylten känner man hur puls och blodtryck sjunker och en helt underbar stadsmiljö hälsar besökaren välkommen. – Det är faktiskt en av våra främsta tillgångar – tystnaden. Vi säljer tystnaden och unika naturupplevelser, säger Kari Häggblom, fullmäktigeordförande i Finlands minsta stad. Den i trakten så välkände handelsmannen Peter Johan Bladh grundlade Kaskö och “Finlands Manhattan” som stadskärnan kallas. – Stadsrättigheterna fick vi av dåvarande svensk-finske kungen Gustav III och huvudanledningen till stadsrättigheterna var den naturliga hamnen och rikliga tillgången på fisk, berättar stadens turismsekreterare Pia Ruotsalainen. Smeknamnet Finlands Manhattan kommer av att staden är uppbyggd efter ett rutmönster som påminner om det i New York, även om byggnaderna förstås är helt olika de i den stora världsmetropolen. Små pittoreska hus från 1700och 1800-talet är idylliska och många vallfärdar hit för att se den genuina stadskärnan.

moderna bostadsområden, skola, vårdcentral och fiberkabel till samtliga hushåll. – Vi har en liten men stabil befolkning. Glädjande nog kan vi se att allt fler barnfamiljer väljer att flytta hit eftersom miljön är idyllisk och allt finns inom bekvämt gångavstånd, berättar stadsdirektören Marlene Svens. Hon berättar vidare om något som är mer eller mindre unikt i staden Kaskö; det man kallar för Go working place. – Det innebär att nyinflyttade, arbetspendlare eller nystartade företag mot en ytterst moderat summa kan hyra ett skrivbord eller ett kontor – allt beroende på verksamhetens omfattning. Det ska helt enkelt vara enkelt att etablera sig här, fortsätter Svens. Något annat som är speciellt i Kaskö är att invånarna brukar bli restaurangchefer för en dag då de ges möjlighet att laga mat för gästande besökare (Internationella restaurangdagen fyra gånger om året). Mycket att uppleva Kaskö är en tvåspråkig kommun med 70 procent finsktalande och 30 procent svensktalande i

befolkningen. Staden har ett ytterst aktivt förenings- och kulturliv. – Loppmarknaden med efterföljande jazzkonsert är ett evenemang som alltid mångdubblar befolkningen. Detta får anses vara en av sommarens höjdpunkter, berättar Sonja Lapveteläinen som sitter i stadens turistföreningsstyrelse. – Vi har också guidade rundvisningar på både museet, Bladhska gården och till flera av stadens konsthantverkare. Härutöver kan vi erbjuda olika program på allt ifrån en timme till en hel dag med till exempel utflykt till vackra Sälgrund, fortsätter Sonja som också förestår stadens guideverksamhet. Vad finns det mer att uppleva på denna fantastiskt charmiga ö? – Vi rekommenderar ett besök på fyren där och det också går att övernatta, berättar Kari Häggblom som också är skeppare på båten. – Vi har hotell, bed & breakfast och andra övernattningsalternativ, och det som är spännande är att det alltid finns något att uppleva här. Det är bara att ringa eller maila så ger vi mer information, avslutar Sonja Lapveteläinen.

Go working place Trots att staden bara hyser 1 300 invånare erbjuder den allt som större städer har, såsom

Kaskö är en tvåspråkig kommun med 70 procent finsktalande och 30 procent svensktalande i befolkningen. Staden har ett ytterst aktivt förenings- och kulturliv.

Kaskinen Kaskö -All in oneVälkommen till vår idylliska östad på Finlands västkust

www.visitkaskinen.fi

Kaskö stad +358-6-2207711 • Turistinformation +358-400-868781

TEXT: ÖRJAN PERSSON


36

jakobstad www.svenskleverantorstidning.se

Finskt ingenjörsföretag blickar västerut Marina och byggnadstekniska projekt kräver god planering. Här kan finska PolyPoint göra en väsentlig insats. Det gedigna ingenjörsföretaget tar sig an alla dylika projekt och levererar en helhetslösning kring bland annat el-, ventilations- och VVS-installationer.

brandlarm på exempelvis ålderdomshem och skolor. Härutöver arbetar man också med passagekontroll, fjärrövervakning och kameror. – Egentligen har vi inga begränsningar i företaget inom det kommersiella området. Vi tar oss dock inte an privata bostäder, objekten vi jobbar med är större än så eftersom det är då vår kompetens och våra resurser kommer bäst till pass, säger Peter Granholm. Blickar mot Sverige PolyPoint har idag nio fast anställda men har ytterligare ett antal samarbetspartners som gör att man mycket snabbt kan anpassa företagets

kostym till projektets storlek. Boalgets referenslista är lång och en rad kommuner och storföretag finns på densamma. PolyPoint har bland annat svarat för vidareutbildningen på ortens högskola. Hur ser då framtiden ut för detta framåtsträvande ingenjörsföretag? – Vi tittar nu aktivt på Sverige och den nordiska marknaden. Vi har lång erfarenhet och den spetskompetens och kapacitet som behövs. Vi välkomnar svenska kommuner och kommersiella företagare till en förutsättningslös diskussion, avslutar Peter Granholm. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Jakobstadbaserade PolyPoint är ett ingenjörsföretag som specialiserat sig på helhetslösningar kring planeringsområden inom fastighets- och marin planering, företrädesvis inom specialområdena el- och VVS-teknik.

Martin Granö, Peter Granholm, Oscar Rönnlund och Johan Granholm diskuterar projektet Replot daghem Jakobstadbaserade PolyPoint är ett ingenjörsföretag som specialiserat sig på helhetslösningar kring planeringsområden inom fastighets- och marin planering, företrädesvis inom specialområdena el- och VVS-teknik. Peter Granholm, som är företagets VD och delägare, tar emot i de centralt belägna lokalerna i Jakobstad. – Geografiskt befinner vi oss mitt emot de större norrländska kuststäderna i Sverige, vilket gör att avståndet till oss är betydligt närmare än till exempelvis Stockholm. Avstånden betyder numera väldigt lite eftersom dagens teknik gör att vi bara behöver besöka kunden på plats vid några få tillfällen, varpå hela kontakten kan ske via internet, påminner Peter Granholm. Han berättar att kunderna kontaktar PolyPoint och överlämnar en ritning på exempelvis en skola, ett flerbostadshus eller en vårdinrättning. Med ritningen som bas utarbetar PolyPoint hela konstruktionsarbetet med dimensionering av allt ifrån värmepumpar och spillvattenledningar till ventilationsaggregat.

– Vi ser dessutom till att ta fram kompletta upphandlingsunderlag så att kunden kan gå vidare och upphandla inte bara bygget utan hella VVS-arbetet med alla installationer, och det gälller förstås även hel elsidan, upplyser Peter Granholm. ”Inga begränsningar” PolyPoints specialkompetens lockar många kommuner och företaget arbetar inte bara med nyproduktion utan konstruerar också el- och VVS-installationer i befintliga objekt. Just nu färdigställer man ett projekt mitt i Jakobstad där hela vatten- och avloppsystemet byggs om och ny ventilation installeras som uppfyller dagens krav. Samtidigt energikonverterar man en skola från gammal och kostsam oljeuppvärmning till värmepumpslösning med djupborr och seriekoppade värmepumpar från Nibe. PolyPoint jobbar med alla typer av svagströmsinstallationer. Det kan röra sig om trådbundna

Gammalt tilluftaggregat

Rotormaskin som ersatte det gamla tilluftsaggregatet

Bostadslägenheternas ventilationsmaskin

PolyPoint erbjuder helhetsplanering inom samtliga delar av fastighetsplanering. Vår spetskompetens är att vi obehindrat kombinerar el- och vvsa-planering till en fungerande helhet som integreras i den totala byggnadsplaneringen.

Choraeusgatan 13 (Pb 109), 68600 Jakobstad, Finland Växel + 358 6 781 7600, mobil +358 44 7817611 E-post: info@polypoint.com


jakobstad 37 www.svenskleverantorstidning.se

Modell- och formbyggare med gedigen historia För finska båttillverkare har företaget ScanMould länge varit en trogen leverantör. ScanMould tillverkar pluggar och formar för framtagning av nya båtmodeller. Nu blickar man mot Sverige, inte minst mot den svenska bil- och gjuteriindustrin.

Det var ett initiativ från Bella Boats och Essma som gjorde att Marcus Lill och Mats Fors, tillsammans med dem, lade grunden till det som idag är en framgångsrik modell- och formtillverkare. – Jag och Mats kom till ett tomt hål i marken och idag är vi tiotalet anställda, berättar Marcus och sammanfattar därmed på ett utmärkt sätt företagets framgångsresa. ScanMould, som ligger i finska Jakobstad, en timme norr om Vasa, har specialiserat sig på 3D-fräsning av pluggar till nya båtmodeller och andra kompositprodukter. Fräsarna, som klarar att arbeta i upp till 12,5 meter långt, 4,5 meter brett och 1,8 meter högt material, går vid behov dygnet runt. – Genom att dela produkten har vi klarat att tillverka pluggar som är 19 meter långa. Vid behov gör vi tredimensionella modeller utifrån kundens ritningar eller skisser, och sedan kan vi via våra CNC-fräsar fräsa ut pluggarna, vilka sedan används för att gjuta de färdiga produkterna, förklarar Marcus Lill. Flygsimulatorer ScanMoulds kunder finns i huvudsak på den finska sidan av Bottenviken, men för den

- From model to reality From model rom model reality m model eality ality Mats Fors till vänster och Marcus Lill visar en av 3D-fräsarna.

intresserade i Sverige är man inte främmade för att tillverka allt ifrån modeller och prototyper till färdiga produkter. – Just nu håller vi på att bygga flygsimulatorer till en kund i Ryssland. Egentligen handlar det om tre färdiga flygsimulatorer, kompletta med cockpit, instrumentering och så vidare, så att piloterna ska kunna utbildas i simulatorn innan de flyger på riktigt, berättar Mats Fors.

M Manag Mat Mats Managing Mats Managing Oy ScaF

“Inga begränsningar” Utvecklingen är alltjämt god i ScanMould där orderboken är välfylld. Den åtta man starka staben av hantverkare söker alltid nya utmaningar, och den svenska bil- och gjuteriindustrin är marknader man funderar på att satsa på. Redan idag är ScanMould involverat i projekt tillsammans med ett par svenska företag. Tack vare att man är tvåspråkiga med svenska som modersmål underlättas arbetet väsentligt. – Egentligen har vi inga begränsningar, vi arbetar för både bil- och båtindustrin men fräser också för gjuterier och alla andra i behov av formar, prototyper eller liknande. Vi åtar oss hela projekt – från ritning till färdig produkt, avslutar Marcus Lill.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Managing D Oy Scan M +3585 Oy Fax Scan M +35850 +358 Oy Scan Mou +35850 4 Fax +3586 mats.fors@s +35850 439 Fax +3586 7 mats.fors@sca Åsback Fax +3586 726 mats.fors@scan Åsbackav 688100 Ytteresse mats.fors@scanm Åsbackavä www.scan 688100 Ytteresse -F Åsbackaväge 688100www.scanmo Ytteresse -F 688100 Ytteresse - FIN www.scanmou www.scanmould Färdig produkt till en båt avsedd för försvaret

Detaljbild från en av 3D-fräsarna.

ScanMould är en erfaren och flexibel partner

Mats Fors båtbranschen är den största kundgruppen , men naturligtvis vi tjänar även

Managing Director

inom andra områden. Vi letar alltid efter nya utmaningar, så kontakta oss idag!

- From model to reality

Oy Scan Mould Ab +35850 4390 056 SCAN MOULD OY Fax +3586 7260 052 mats.fors@scanmould. Åsbackantie 140 Åsbackavägen 140 68810 Ytteresse 688100 Ytteresse - FINLAND Finland www.scanmould.com

MAtS FOrS tel. +358 (0)50 4390 056 mats.fors@scanmould.fi www.scanmould.fi

tUOtANtOJOHtAJA

MArCUS LiLL tel. +358 (0)50 5749 188 marcus.lill@scanmould.fi www.scanmould.fi


38

lahti www.svenskleverantorstidning.se

Finsk inovationskraft bakom unik saneringsprodukt När välkända Exxcon Valdes havererade och dess oljespill fick förödande miljöskador på Alaskakusten fick det trots allt vissa positiva effekter i och med att en rad olika saneringsprodukter testades. En av de mest lyckade produkterna uppfanns av ett finskt industrikonsortium och har gjort stor succé.

Ekonomi och miljö Vid en första anblick kan man tro att denna produkt är ännu ett medel av många på marknaden som strös ut och som man sedan kasserar. Med ORS-Sorb är det annorlunda. Fördelarna med att olja och för den delen även färg, glykol eller liknande kan återanvändas är förstås stora ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Produkterna är uppfunna i Finland och har testas av SINTEF, Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning, vid Trondheims universitet. Detta har resulterat i att ORS-Sorb nu lanseras i Norge och Sverige samtidigt, men målet är att produkten framöver ska finnas över hela världen.

För små och stora behov ORS samarbetar med Dorotea Mekaniska med vilka man bland annat genomfört olika tester. Dorothea Mekanika förser dessutom ORS med diverse utrustning för oljesanering. – Flera räddningsstationer kan köpa och frakta tekniken på ett enkelt sätt. Prismässigt klarar en mindre brandstation den här investeringen, menar Juhani Ruotsalainen. Priset tillsammans med produktsortimentet och olika förpackningslösningar gör att produkten kan finnas i industriell form hos kommuners räddningsverk, men även hos privatpersoner

Miia Avela och Juhani Ruotsalainen. I Björneborg träffar vi Miia Avela och Juhani Ruotsalainen, två av personerna bakom företaget Oy Operative Recovery Solutions JMR Ltd, eller ORS som man allmänt säger. – Det fina med vår produkt, kallad ORSSorb, är att den finns i form av hanterbara små påsar som säljs på bensinstationer, i järnhandeln och så vidare. Dessa är avsedda för de små behoven, till exempel utspilld bensin eller en färgburk som välts, men vi saluför också stora säckar för industriellt bruk, vilka används inom exempelvis industrisektorn, berättar Miia Avela. ORS har för industrin och räddningsverken dessutom utvecklat en container som fyller behoven i samband med större saneringsinsatser. Om en båt läcker i hamnbassängen eller om olja sipprar ut från ett oljeborrtorn ska i regel ett saneringsföretag ta sig ut till platsen med enorma länsar som läggs ut. En minst sagt tidsödande process. – Vår container kan med hjälp av en truck eller klolastare lastas direkt på fartyget eller räddningsbåten. Under tiden båten färdas tillverkas en cylinderformad enhet av saneringsmaterialet, vilket sedan läggs ut på den aktuella platsen. Eftersom uppsugningsförmågan är så högeffektiv absorberas nästan hundra procent av oljespillet, berättar Juhani Ruotsalainen som vidareutvecklat produkten. Materialet kan sedan enkelt samlas in, oljan kan dessutom återvinnas och det som återstår kan komposteras efter en enkel mikrobiologisk process, vilket gör ORS-Sorb till ett miljömässigt mycket tilltalande alternativ.

Europas ledande företag när det gäller återvinning av olja Vi är föregångaren när det gäller produktutveckling. Hörnstenarna i vår framgång är kunder som är ledande inom sitt område och med skicklig och motiverad personal. Oy Operative Recovery Solutions JMR Ltd | www.ors-sorb.com Palttinakatu 2 c, 15230 Lahti, Finland | E-post: info@ors-sorb.com

som bara behöver en mindre mängd för mindre olyckshändelser och incidenter. – ORS-Sorb lämpar sig faktiskt även för kemikalier. Absorberade vätskor kan utvinnas ur materialet för att sedan återanvändas. Efter den mikrobologiska processen kan resterande avfall användas till jordförbättring, komposteras eller brännas. Restavfallet är flamsäkert och brinner långsamt, avslutar Miia Avela. TEXT: ÖRJAN PERSSON


karleby 39 www.svenskleverantorstidning.se

Mångårig erfarenhet bakom framgångsrikt svetsmekaniskt Karlebyföretag I Karleby tar vi tempen ett svetsmekaniskt företag där erfarenheten är lång och kunskapsnivån hög. Öja Alu-Tank Oy jobbar med svets och bearbetning, och förser inte minst båtindustrin med bland annat bränsletankar och vattentankar.

Den globala lågkonjunkturen bromsar utvecklingen i de flesta företag och branscher, men när vi besöker Öja Alu-Tank i finska Jakobstad råder det trots allt febril aktivitet i anläggningen. Bolaget är verksamt inom metallindustrin och utför svets- och bearbetningsarbeten samt planeringar. Huvudprodukten är bränsletankar och vattentankar i både aluminium och rostfritt, företrädesvis till båtindustrin. – Visst märker vi av konjunkturen – liksom alla andra – men vi försöker förhålla oss till den

och ha flera verksamhetsben att stå på, säger Kjell Sundfors som är delägare i familjeföretaget. – Vi lutar oss mot flera verksamhetsområden. Den ena är ju den svetstekniska avdelningen där vi svetsar i alla material och sedan har vi även den maskinmekaniska avdelningen med CNCsvarvar och annan för ändamålet lämplig utrustning, fortsätter han. Framhåller medarbetarna Öja Alu-Tank har nästan 60 år på nacken. Bröderna Kjell och Sture Sundfors lär nu upp Kjells söner Benjamin och Sebastian så att de kan föra familjens yrkestraditioner vidare. Företaget som formellt grundades 1958 av Kjell och Stures far började jobba med visst svetsmekaniskt arbete redan efter 2:a världskriget. Sture lyfter fram de trogna medarbetarna som en av förklaringarna till företagets framgångar.

Bröderna Sture och Kjell samt Sebastian Sundfors vid pågående tanktillverkning – Vi har en intressant mix av personal. Äldre trogna yrkesmän som arbetat hos oss i många år jobbar tillsammans med unga nyutbildade personer, och på så vis tar vi vara på både erfarenhet och nytillkommen kompetens. Mixen gör att vi vågar ta på oss arbetsuppgifter som tekniskt är mycket komplicerade och krävande, berättar Sture.

Logo med textur Specialbyggda tankar och skugga Familjen Sundfors kunskaper är oomtvistade i Karlebyregionen. En av specialiteterna är bränsAnvänds om möjligt på letankar som är specialbyggda för att passa i en rad olika båtmodeller. papper och webgrafik. – Vi svetsar tankarna i både rostfritt och aluminium, och efter provtryckning CE-märker vi dessa. Bränsletankarna levererar vi till i stort sett hela den finska båtindustrin och vi levererar även specialtankar till beställare i både Sverige och Norge, berättar Sebastian Sundfors.

Logo utan textur

Specialistkompetensen gör att man svetsar i alla förekommande material. inget arbete är fysiskt för stort eller komplicerat. Företagets mångåriga erfarenhet har inneburit att man även tillverkar andra typer av produkter, såsom utrymningstrappor, stegar, handikappanpassningar med mera. – Vi har ju ett mycket stort kontaktnät och många samarbetspartners, vilket innebär att vi kan åta oss allt ifrån framtagande av prototyper, mekanisk bearbetning, svetsning, härdning och ytbehandling till slutmontering, säger Sebastian. Används på mör Liksom sina kollegor ser han ljust på företagets framtid. bakgrund eller i – Vi tittar intresserat på Sverige och den inte vill ha med marknaden. Vi befinner oss i en ständig utvecklingsprocess och undersöker löpande kompletterande marknader.

Logo med utan skugg

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Logo utan

Används när det inte är möjligt att printa en textur.

Benjamin vid bockmaskin och i bakgrunden vattenskärningsutrustningen.

Tank med CE-märkning

• ALUMINIUMARBETEN Logo enfärgad/ svartvit • PLÅTARBETEN Används om man vill ha • PLANERING OCH DESIGN en enfärgad logo på ljus bakgrund. • SKÄRANDE BEARBETNING • SVARVNING Tel +358 40 75 800 39 • www.alutank.fi

Logo enfär svartvit

Används om ma en enfärgad log mörk bakgrund.


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 Gテ傍EBORG

Finland

Foto: Kaskテカ

Lテ、svテ、rt, intressant & nytt