Tidningen Inköparen nr-5-6 2016

Page 1

Prifloat, mycket mer än ett undersökningsföretag ”I framtiden vill jag framförallt ytterligare utveckla vår verksamhet att aktivt stödja våra kunder...” Läs med på sidan 45.

w

VVS-tjänster och solenergilösningar under samma tak ”Målet med vårt arbete är att alltid göra kunden nöjd till marknadsmässiga priser med korta väntetider.” Läs mer på sidan 64.

Nr 5-6 2016 Pris 39 kronor

TIDNINGEN SOM UNDERLÄTTAT DINA INKÖPSBESLUT SEDAN 1981 IT Urstarkt förtroende för svenska myndigheters ITsäkerhet Trots kritik från Riksrevisionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, visar en ny rapport att svenskarna har ett urstarkt förtroende för myndigheters förmåga att skydda deras känsliga data från missbruk och intrång. Läs mer på sidan 15.

Försäljning av närproducerad el ökar Läs mer på sidan 13.

Bygg Caverion och Trafikverket har tecknat avtal värt 23 miljoner SEK Caverion och Trafikverket har tecknat avtal värt 23 miljoner SEK. Avtalet sträcker sig över två år med option på förlängning i ytterligare 2+2 år. Uppdraget omfattar tekniska installationer i vägar och tunnlar i Stockholmsområdet däribland Essingeleden, Häggviksleden och Norrortsleden, Södra länken, Muskötunneln och Norra länken. Läs mer på sidan 9.

Industri Legotillverkare med superprecision och snäva toleranser I fem decennier har Hagema AB varit något av industrins högra hand. Skärande bearbetning, svarvning och fräsning är företagets specialitet i arbetet med att ta fram mekaniska komponenter. Här handlar det om helhetslösningar från idé till färdig produkt. Läs mer på sidan 6.

6 UTGÅVOR PER ÅR – DISTRIBUERAS TILL BESLUTSFATTARE ÖVER HELA LANDETledaren

innehåll 3

www.tidningeninkoparen.se

Vilken roll spelade medierna i kampen om Vita Huset?

Ledaren

3

Företagarna har ordet

4

Industri

5-7

Bygg

8- 10

Infrastruktur

11- 12

Energi

13 - 14

IT

15 - 16

HR

17

Transport

18

Dalarna:

19 - 74

20 - 41

Borlänge

Falun

42 - 47

Ludvika

48 - 57

Avesta

58 - 67

Mora

68- 74

Donald Trump blir USA:s 45:e president och världen håller andan. Hur kunde det hända, är frågan många ställer sig, och i sammanhanget pekas media ut som en orsak till att det gick som det gick. Men vilka krav kan vi egentligen ställa på medierna i en demokratisk valrörelse? Vill vi att media fungerar som en opinionsbildare eller bara som en förmedlare och skildrare av verkligheten? Donald Trump gick fram som en ångvält i den amerikanska valrörelsen och anklagade medierna för att hålla motkandidaten Hillary Clinton om ryggen. Vad han dock glömde bort, eller valde att inte nämna, var att han till stor del hade media att tacka för att han över huvudtaget blev Republikanernas presidentkandidat. När Trump kungjorde sin kandidatur blev han förstås en synnerligen tacksam figur att fokusera på för amerikanska medier. En fastighetsmagnat helt utan politisk erfarenhet gjorde anspråk på positionen som världens mäktigaste person. Självklart var det något som medierna både ville och förväntades lyfta fram ur alla tänkbara aspekter. Trumps resa var förstås mer spännande att följa än de andra kandidaternas. Kan man anklaga medierna för att Trump exponerades betydligt mer än sina konkurrenter? Knappast. Är man med i racet om världens mäktigaste ämbete kan man inte bara förvänta sig, utan även kräva, att kandidaterna är medietränade ut i fingerspetsarna. Med andra ord; man får det medieutrymme man förtjänar. Att Donald Trump, med sin bakgrund och aggressiva retorik, vann den kampen är fullt naturligt. Medierna gjorde – i det fallet – sitt jobb. I sammanhanget måste man också inse skillnaden mellan public service och privata medier. Om en svensk kvällstidning lyfter fram det faktum att Bonde-Erik har gift om sig som huvudnyhet lyfter vi knappt på ögonbrynen. Om SVT:s Rapport

redaktion Nr 5-6 2016

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.tidningeninkoparen.se

gjorde samma sak hade vi slagit bakut. Även om vi som mediekonsumenter kan önska ett berikande utbud av nyheter måste vi hela tiden ha i åtanke att en privat Tv-kanals, radiokanals eller tidnings främsta syfte är att sälja annonsplats och lösnummer. Vara lönsam, precis som alla andra verksamheter. Här, liksom i andra sammanhang, är det efterfrågan som styr utbudet. Vi får inte veta att Bonde-Erik gift om sig för att tidningsredaktionen i fråga tycker att det är det för dagen mest intressanta som hänt på nyhetsfronten, utan för att läsarna efterfrågar det. Förenklat; i mångt och mycket får vi de medier vi förtjänar. I USA har public service en betydligt mer undanskymd roll än i Sverige, vilket förstås ställer högre krav på konsumenterna att själva sålla i mediefloden och välja vad som är relevant eller inte. Amerikanska medier är också mycket duktiga på grävande journalistik, men anses samtidigt vara förhållandvis försiktiga när det gäller att öga mot öga ställa makthavare och andra personer i betydande positioner mot väggen med det de har hittat. Kanske är det en förklaring till att USA:s näste president i skarpa ordalag har fördömt medias skildring av Hillary Clintons e-posthantering. Amerikanska medier har också fått kritik för att de opinionsmätningar som gjordes före valet visade sig slå så fel. Nu är det måhända inte alltid medierna som genomför själva mätningarna, utan snarare beställer dem av olika opinionsinstitut, men samtidigt menar många att medierna bidrog till bilden av att Clinton hela tiden befann sig i förarsätet. Förklaringen sägs vara att journalisterna gjorde det lätt för sig genom att intervjua personer från mer välmående samhällsklasser i USA, snarare än att arbeta på gräsrotsnivå och på allvar skildra missnöjet som bevisligen växte sig allt starkare bland den mer utsatta befolkningen. Åter igen; kan man verkligen anklaga medierna även för detta? Förklaringen är förmodligen att balansgången är svår i dagens täta mediebrus att väga mellan att publicera relevanta nyheter eller nyheter som allmänheten efterfrågar, vilket bevisligen inte alltid går hand i hand? Som mediekonsumenter kan vi kräva att det som publiceras skildras sanningsenligt och korrekt, men vi kan däremot inte begära att en nyhet prioriteras före en annan, eller skildras på ett särskilt sätt. Dock gör media sig själva en otjänst om man inte gräver tillräckligt djupt eller arbetar tillräckligt brett för att skapa en så komplett bild som möjligt kring ett ämne. Då kan det slå tillbaka när allmänheten sitter med facit i hand, och det visar sig att medierna haft fel. Precis som när man missade att Donald Trump ledde racet mot Vita Huset. ÖRJAN PERSSON ANSVARIG UTGIVARE

Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

Redaktion Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

www.hexanova.se

Michaela Jönsson

Ansvarig utgivare: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

Arn Omanovic arn@hexanova.se

Mats Carlert mats.carlert@hexanova.se

Prenumerera: prenumeration@hexanova.se Tryck: Pressgrannar AB

michaela.jonsson@hexanova.se

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00


4

Företagarna har ordet

www.tidningeninkoparen.se

Månadsrapportering är fel åtgärd mot svartarbete I samband med att höstbudgeten presenterades blev det känt att regeringen planerar att införa månadsrapportering för företag. Företagarna ser förslaget som ett led i en oroande utveckling där samhällets kontroller och åtgärder mot fusk och bedrägeri alltmer läggs över från myndigheter till rapportering och uppgiftskrav på företagen. Detta drabbar förstås de mindre företagen särskilt hårt.

Månadsrapportering lanseras som en del i regeringens krafttag mot svartarbete. Ingen vore gladare än vi om lösningen på oschysst konkurrens från fuskare skulle vara så enkel. Företagarna delar regeringens oro för att seriösa företagare tvingas konkurrera med kriminella. Däremot kan vi inte se att förslaget om månadsuppgifter skulle vara effektivt för att lösa problemet. Det vore naivt att tro att de som verkligen fuskar och har svart arbetskraft plötsligt skulle bli laglydiga och börja lämna månadsuppgifter om löner till sina anställda. Följden blir i stället att seriösa företagare

drabbas dubbelt, dels genom ökad administration genom månadsuppgifter och dels genom att den oschyssta konkurrensen från fuskare ändå fortsätter. Det framgår inte heller varför Skatteverket skulle ha behov av uppgifterna just månadsvis. Rapporteringen på individnivå kunde göras kvartalsvis istället, åtminstone för små företag. En sådan lösning skulle ändå innebära en tätare rapportering än idag, men inte vara lika belastande. Belastningen och konsekvenserna för företagen riskerar att bli större än vad som anges i förslaget. Särskilt de ca 80 000 arbetsgivare som idag lämnar arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift på papper skulle drabbas av att tvingas till månadsvis rapportering. Företagarna välkomnar digitala lösningar och lättillgängliga e-tjänster. Men det är fortfarande många arbetsgivare som rapporterar på papper – förmodligen övervägande äldre företagare som inte känner sig bekväma med digitala lösningar. Risken finns att nya rapporteringskrav får dem att välja att lägga ned sina företag snarare än att köpa dessa tjänster eller att själva börja lära sig hur det fungerar digitalt. ANNIKA FRITSCH, SKATTEEXPERT FÖRETAGARNA

Svenska företagare förtjänar en andra chans I början av oktober överlämnade regeringens särskilde utredare, professor Pontus Braunerhjelm, sitt utredningsbetänkande Entreprenörskap i det 21 århundradet (Dir. 2015:10) till näringslivsminister Mikael Damberg och regeringen. En av utredningens viktigaste delar är en översyn av reglerna kring företagsrekonstruktion. Målet är att förbättra förutsättningarna för en andra chans för de entreprenörer och företagare som riskerar att hamna i konkurs. Företagarna har länge uppmärksammat problemet med allt för krångliga och stigmatiserande regler kring konkurs och rekonstruktion. I exempelvis USA ses misslyckanden som en naturlig del av risktagandet – ett steg på vägen mot framgång. Det finns gott om exempel på framgångsrika företagare som har haft en eller flera konkurser bakom sig. I Sverige leder misslyckanden alltför ofta till att individer slås ut både ekonomiskt och socialt. Bland kritikerna finns Världsbanken, som i en rapport 2014 har påpekat att det svenska insolvensförfarandet borde snabbas upp och att det

är mer kostsamt än i jämförbara OECD-länder. Kunskapen om ansvarsreglerna i samband med insolvens och konkurs är dessutom ofta mycket dåliga bland företagare. Möjligheterna att reorganisera och rekonstruera bolag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter borde därför förbättras. Det är betydligt bättre att utforma skatte- och regelsystem så att det uppmuntrar till risktagande och företagande än att i efterhand, med statliga subventioner, kompensera för systemens brister genom branschstöd och riktade bidrag. Ett modernt välfärdssamhälle som Sverige måste ge individen en reell chans att ta sig vidare från tidigare misslyckanden och driva nya verksamheter. DANIEL WIBERG,

CHEFSEKONOM FÖRETAGARNA


Industri

5

www.tidningeninkoparen.se

En stabil blästringspartner för stålindustrin Stålindustrin har i Emmels Lackering & Blästring AB en trygg samarbetspartner med hög kapacitet inom blästring, rostskydd och förzinkning. Numera tar man sig även an båtar med både plåt- och plastskrov, vilket ger dem en mer lättarbetad, men också hållbar, yta. komma vidhäftning enligt standarden ISO12944-5. Vi utför blästring i både inomhus- och utomhusmiljöer, säger Mats Roos som driver Emmels Lackering & Blästring AB tillsammans med kollegan Jonas Andersson. Mats nämner i sammanhanget även sodablästring som också är en av företagets specialiteter. – Det rör sig om en miljöprodukt där vi jobbar med att rengöra ytan i sin helhet. Processen har ingen förstörande effekt och är bra vid till exempel fasadblästring, altanblästring, klottersanering med mera, berättar Mats.

Mats Roos till vänster och Jonas Andersson till höger. Emmels Lackering & Blästring AB bildades 2001 och sysselsätter i dagsläget sex anställda. Verksamheten riktas mot stålindustrin, företrädesvis mekaniska verkstäder, samt aktörer inom byggnadssmide, och omfattar ett helhetskoncept inom blästring, rostskydd och förzinkning. – När det gäller blästring handlar det i första hand om att avlägsna rost. Vi jobbar även i samband med nyproduktion för att åstad-

Flera metoder

Emmels Lackering & Blästring AB jobbar också med rostskyddsmålning enligt tidigare nämnda ISO-standard. Man tar sig an allt ifrån båtar till lastbilsfälgar, utför legomålning, målar containrar och mer därtill.

Hög kapacitet

- Kontakta oss gärna för ett långt och framgångsrikt samarbete.

Ett annat område är pulverlackering där man jobbar med sin egen pulverlinje. – Att pulverlackera är ett miljömässigt bra alternativ då det inte används några lösningsmedel. Här jobbar vi med serier upp till tusen artiklar, berättar Jonas Andersson och nämner även sprutförzinkning som används i stället för galvanisering. – Vi smälter zinktråd med vilken vi belägger stålprodukter. Här kan det till exempel handla om brostolpar som ska gjutas, och med denna behandling förlänger vi rostskyddet med cirka 20 år, upplyser han. Numera tar sig Emmels Lackering & Bästring även an alla typer av båtar med skrov i både plast och stål. Båtarna får därmed en glans och lyster som dessutom innebär en mer lättarbetad yta, samt minskar risken för det man kallar böldpest. Bolaget driver dessutom Bråvikens Varv som ligger invid Norrköpings hamn.

Emmels Lackering & Bästring rör sig i ett upptagningsområde som sträcker sig över framför allt östra Götaland, Stockholm och Malmö. Bland uppdragsgivarna finner vi bland andra TISAB, Colmech, Nordenbergs Mekaniska och Zues. Vi har lång erfarenhet av rostskyddsmålning och garanterat korta ledtider. Vi kan blästra upp till 500 kvadratmeter balk i slungbläster, berättar Jonas Andersson som, om allt går som det är tänkt, ensam kommer att ansvara för verksamheten inom en femårsperiod. – Vi kommer också att investera i en egen marina för att kunna ta upp och behandla båtar, och därigenom utveckla den grenen ytterligare, avslutar han ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2001 - 6 anställda - Omsatte 9,5 miljoner kronor 2015 - Certifierat enligt SS-EN 1090

Atlas Copco förvärvar verksamhet med självstansande nitning i Kina Atlas Copco har kommit överens om att förvärva självstansande nitningsverksamheten tillhörande Phillip-Tech (Beijing) Co., Ltd. Phillip-Tech är baserat i Peking och har en försäljnings- och teknikanläggning i Shanghai. Företaget har cirka 45 anställda.

Phillip-Tech säljer produkter och lösningar för självstansande nitning utformade av Atlas Copco-ägda Henrob, en marknadsledare för denna innovativa monteringsteknologi som Gruppen förvärvade 2014. Phillip-Techs kunder inkluderar flera stora fordonstillverkare. – Henrobs nitningslösningar efterfrågas

allt mer av fordonstillverkare till följd av deras avancerade monteringsbehov, och det starka teamet på Phillip-Tech spelar en vital roll i marknadsföringen av teknologin i Kina, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. – Denna monteringslösning kommer att fortsätta växa allteftersom fordonstillverkare strävar efter att bygga lättare fordon för att minska bränslekonsumtionen. Används av biltillverkare

Självstansande nitning är en mekanisk monteringsmetod för att fästa samman lager av material där svetsning är svårt, t.ex. med aluminium. Biltillverkares användning av denna teknologi ökar då de använder nya material för att göra fordonen lättare och mer energieffektiva. Förvärvet förväntas bli klart under det fjärde kvartalet 2016.

Atlas Copco har kommit överens om att förvärva självstansande nitningsverksamheten tillhörande Phillip-Tech (Beijing) Co., Ltd.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Assembly Solutions inom affärsområdet Industriteknik. Källa: atlascopco.com


6

Industri

www.tidningeninkoparen.se

Legotillverkare med superprecision och snäva toleranser I fem decennier har Hagema AB varit något av industrins högra hand. Skärande bearbetning, svarvning och fräsning är företagets specialitet i arbetet med att ta fram mekaniska komponenter. Här handlar det om helhetslösningar från idé till färdig produkt.

- Många av de industriaktörer som kräver precision på hög nivå känner väl till Hagema. framhåller gärna de anställdas kunnande, vilja till utveckling och inte minst deras noggrannhet i allt man gör. Stabil tillväxt

Från början var Hagema AB ett företag som producerade transportband. Det startade på 50-talet och togs i början av 70-talet över av verktygsmakare Cliff Nyström som än idag äger företaget tillsammans med familjen. Verksamheten utgår från Billdal söder om Göteborg. Här verkar man i ändamålsenliga lokaler med ett läge som gör att man finns nära sin huvudmarknad, vilken är just västkusten. Det är dock inte ovanligt att man även levererar till kunder globalt. – Många av de industriaktörer som kräver precision på hög nivå känner väl till Hagema. Vi är kända för vår höga kvalitet och prestanda, konstaterar Cliff Nyström, VD. Modern maskinpark

Cliff beskriver företaget som en mekanisk verkstadsindustri med fokus på legotillverkning via skärande bearbetning, svarvning och fräsning i CNC-styrda maskiner. Det handlar om mekaniska komponenter i form av allt ifrån utvecklingsdetaljer och prototyper till serieproduktion. Man jobbar med mycket hårda precisionskrav, varför Hagema blivit en välkänd leverantör till bland annat rymdforskningsindustrin. – Vi har till exempel haft en stororder till Almaprojektet i Chile, ett projekt bestående av 66 högpresterande parabolantenner som placerats på en höjdplatå i de norra delarna av landet, berättar Cliff Nyström och nämner den ändamålsenliga och moderna maskinparken där man hela tiden gör investeringar i syfte att ligga steget före sina konkurrenter. Fokus ligger också på att ombesörja personalens kompetens och Cliff

Hagema AB erbjuder utvecklings- och konstruktionsarbeten i 3D CAD/CAM där man kan ta fram lösningar från idé till färdig produkt. Man producerar en hel del prototyper till Chalmers Tekniska Högskola som ställer höga krav på mycket snäva toleranser. – Vår senaste investering är en unik skärande maskin av märket Kern med superprecision ända ned till toleranser på +0,5my. Bearbetning med dessa känsliga toleranser kräver lokaler som är tempererande och därför är lokalen för mätning och produktion försedd med teknik som gör att temperaturen håller sig mellan 19 och 21 grader året runt, berättar Cliff Nyström. Hagema har även inriktat sig på att tillverka detaljer till medicinkemisk laboratorieutrustning, vilket bidragit till att företaget har flera ben att stå på och därför inte drabbats av nedgångar i samband med lågkonjunkturer i samma utsträckning som konkurrenterna. Hagema AB har haft en stabil tillväxt och enligt Cliff råder en stark framtidstro och vilja att utveckla företaget vidare. Bolaget ligger långt fram i utvecklingen och erhåller allt fler förfrågningar, inte minst från internationella rymdforskningsinstitut.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Familjeföretag - 8 anställda - Omsätter 9 miljoner kronor - Känt för sina snäva toleranser

HAGEMA AB • Bolshedens Industriv 26, 427 50 Billdal Tfn: 031-91 04 10 • info@hagema.se • www.hagema.se

VD Cliff Nyström


Industri

7

www.tidningeninkoparen.se

Smidesföretaget där allt är möjligt

Linus Merell i verkstan

Merell Svets & Montage AB är ett smidesföretag som har sitt säte i Linköping. Företaget är certifierat enligt ISO 1090-1 och 3834, och arbetar till största del med byggnadssmide inom såväl nyproduktion som om- eller tillbyggnad.

– Vi arbetar efter tanken att inget är omöjligt, säger Pelle Merell som startade företaget för åtta år sedan. – Vi har lång erfarenhet inom svets och bearbetning, fortsätter Pelle som tidigare arbetade inom jordbruket, där man alltid fick tänka konstruktivt och hitta lösningar inom byggnation och maskin. Vill växa

– Idag är vi fyra medarbetare, varav en är sonen Linus. Det blir en hel del smidesstommar men givetvis också allt annat inom smide, såsom räcken, staket, balkonger, legotillverkning och reparation, säger Pelle. Merell Svets & Montage vänder sig i huvudsak till byggbranschen men har ett flertal företagskunder som man har samarbetat med länge. För den offentliga sektorn verkar man som underleverantör till byggherren. – Idag har vi en kundbas med runt hundra kunder, men vi har givetvis som målsättning att växa. Jag hoppas kunderna vänder sig till oss för att de ser oss som noggranna, kompetenta och flexibla. Det är det som är vår ambition, säger Pelle. ÖRJAN PERSSON

VD Pelle Merell

Pelle Merell 0733-321681 Fax 013-47 41 808 info@merellsvets.se www.merellsvets.se Jour dygnet runt


8

Bygg

www.tidningeninkoparen.se

Inget snickerijobb är för udda för oss även Stockholmsregionen kommer att vara viktig för oss i framtiden. Vi har redan goda referenser från bland annat Landskapsregeringen, Ålands Bygg och Allbygg vilket stärker oss i att vi är på rätt väg konstaterar Andreas. – Inom de närmsta 5 åren har vi för avsikt att ha ytterligare 3 till 5 nya kollegor och vi kommer att fortsätta vår investering i nya maskiner och utrustning. Ytterligare en viktig målsättning är att komplettera vår verksamhet med att vara återförsäljare åt någon större aktör inom byggbranschen.

Med förflutet från snickeribranschen sedan 25 år tillbaka tog Andreas Silfver över verksamheten på Sagulins Snickeri AB 2016. Ett anrikt snickeri på Åland sedan 70 år tillbaka. Sagulins snickeri är ett företag som jobbar med traditionella snickeriuppdrag, men även hjälper kunderna med mer speciella och udda önskemål. – Andreas berättar entusiastiskt om verksamheten och nämner att basen är traditionella snickeriuppdrag som fönsterbyten, verandor och renoveringar men att även

ÖRJAN PERSSON

fakta ”specialjobben” ökar kraftigt – allt från måttanpassade reklamskyltar, förvaringar/ exponeringar till trappor i olika utföranden. Då gör vi även enklare konstruktions och designarbeten med ritningar enligt kundens önskemål. Inspiration är viktigt

VD Andreas Silfver

– För att på ett enkelt sätt kunna visa och inspirera våra kunder har vi nu bestämt oss för att bygga ett ”showroom” så att man på

plats kan se färdiga lösningar. Avsikten är att showroomet skall stå färdigbyggt innan sommaren 2017 och undan för undan fyllas med produkter och lösningar vi producerat för våra kunder. – Ett exempel kan vara bänkskivor i specialutföranden fortsätter Andreas engagerat att berätta. Åland och Stockholm är vår framtid

– Hemmamarknaden är förstås väldigt viktig för oss som Åländskt företag men

- Bildades på 50-talet av Edgar Sagulin - Ägs av Andreas Silfver - Täcker hela Åland och jobbar mot kunder från Stockholm till Uppsala - Privatpersoner, företag och offentlig förvaltning - Kännetecknas av flexibilitet

Skanska hyr ut 840 kvadratmeter i Stockholm New Creative Business Spaces till spelutvecklare Skanska hyr ut cirka 840 kvadratmeter i Stockholm Seaside vid Hammarby Kaj till Arrowhead Game Studios AB. Inflytt sker i juni 2017. I och med uthyrningen är drygt 80 procent av ytorna i projektet nu uthyrda. – Vi är glada att få välkomna ytterligare en hyresgäst till Stockholm New Creative Business Spaces. Den verksamhet som Arrowhead bedriver är helt i linje med den vision vi har för området, att skapa en stimulerande miljö för kreativa företag och organisationer, säger Fredrik Lantz på Skanska Fastigheter Stockholm. ”Genuin norrlandskänsla”

Arrowhead är en svenskägd spelstudio som utvecklar kooperativa spel vilka uppmuntrar till kreativitet och social interaktion. Studion har nu funnits i sju år och har släppt fyra spel. – Vi är väldigt nöjda med lokalerna som kommer anpassas efter våra unika behov och önskemål. Nu står Arrowhead inför nästa steg som företag och behöver ett kon-

Skanska hyr ut cirka 840 kvadratmeter i Stockholm Seaside vid Hammarby Kaj till Arrowhead Game Studios AB. tor som matchar vår profil och ger utrymme för nyrekrytering. Vi ser fram emot känslan av ett andra hem, ett kontor utformat med en genuin norrlandskänsla, vilket speglar vår historia, säger Johan Pilestedt, VD för Arrowhead. Källa: skanska.se


Bygg

9

www.tidningeninkoparen.se

Fler ekologiska bostäder med ny fabrik En ny husfabrik etableras i Norsjö i Västerbotten, en region känd för sitt träkunnande. Med denna satsning kan företaget Grönbo tredubbla sin årskapacitet av lägenheter. – Vi märker en kraftigt ökad efterfrågan på våra ekologiska flerbostadshus och fastigheter och vill visa att det går att bygga ett sundare boende till samma pris som vanliga bostäder, säger Grönbos Mattias Henriksson som även är delägare i den nya husfabriken, Ecopart.

Den nystartade fabriken kommer att leverera huskomponenter till Grönbo. Det handlar om ytter- och innerväggar, bjälklag, takdelar, balkonger och färdiga modulbadrum till Grönbos flerbostadshus och fastigheter som byggs enligt ett egenutvecklat ekologiskt byggsystem. Huvudmarknaden är idag Västerbotten och Norrbotten, och med en ökad kapacitet ökar också möjligheten till en större geografisk spridning. – Vi har idag en årskapacitet på 150 lägenheter. Med denna satsning kan vi på lång sikt växla upp årskapaciteten till 500 lägenheter. Då kan vi också bli en större aktör i Sveriges bostadskris. Förhoppningen är att fabriken ska ge upp till 70 arbetstillfällen, säger Mattias Henriksson, verksamhetsansvarig på Grönbo och delägare i den nya husfabriken.

Husfabriken ska vara igång före nyår, så fort nödvändiga anpassningar av produktionsmiljöerna är genomförda. Till sommaren räknar ägarna med ett 20-tal anställda. På Norsjö kommun är det ett välkommet tillskott då fabrikslokalerna med tidigare fönstertillverkning stått tomma sedan ett år tillbaka, vilket drabbat sysselsättningen på orten. Regionens kompetenser inom trä kan nu tas tillvara och utvecklas ytterligare. – Det här blir ett lyft för hela regionen. Vi har länge jobbat målmedvetet med att hitta en ny aktör, säger Mikael Lindfors, kommunalråd i Norsjö. Källa: gronbo.com Mattias Henriksson och Anders Eriksson är glada över satsningen på en ny husfabrik. Foto: Norsjö kommun

Caverion och Trafikverket har tecknat avtal värt 23 miljoner SEK Caverion och Trafikverket har tecknat avtal värt 23 miljoner SEK. Avtalet sträcker sig över två år med option på förlängning i ytterligare 2+2 år. Uppdraget omfattar tekniska installationer i vägar och tunnlar i Stockholmsområdet däribland Essingeleden, Häggviksleden och Norrortsleden, Södra länken, Muskötunneln och Norra länken. Uppdraget omfattar även löpande arbeten som exempelvis förbättringar och moderniseringar av befintliga installationer. Caverion har sedan 2011 haft ett liknande uppdrag av Trafikverket och det nya avtalet innebär att samarbetet utökas. – Avtalet innebär en vidareutveckling och fördjupning av den redan goda relationen mellan Trafikverket och Caverion. Det här uppdraget kräver hög kompetens och erfarenhet av bland annat projektledning, genomförande och eldriftsansvar och jag är övertygad om att vi kommer leva upp till kundens krav och förväntningar, säger Mikael Smedborn, Distriktschef Caverion Managed Services Mitt. Avtalet täcker teknikområdena värme och sanitet, ventilation och luftbehandling, kyla och automation. Tjänsteområden som omfattas är design och konstruktion och managed operations. Källa: caverion.se

Caverion och Trafikverket har tecknat avtal värt 23 miljoner kronor.


10

Upphandling

www.tidningeninkoparen.se


Infrastruktur

11

www.tidningeninkoparen.se

8 av 10 svenskar surfar fortfarande på samma sajter och appar I år fyller internet 25 år och vi har aldrig varit så uppkopplade som vi är nu. Nu visar en ny Sifo-undersökning från Tele2 att svenskarna är redo att koppla upp sig ännu mer. Samtidigt framkommer det att svenskarna fortfarande begränsar sig i vad de väljer att ta del av på nätet. Närmare 6 av 10 (56 procent) svenskar upplever i dag att de inte utnyttjar internets alla möjligheter och fler än 8 av 10 surfar på samma sajter och använder samma appar. – Uppkoppling är så mycket större än bara skärmtid. Vi vill inte begränsa människor, eller säga vad de ska göra eller inte göra. Vi vill visa att möjligheterna är oändliga och att du kan välja själv. Snart kommer vi i princip att kunna koppla upp vad som helst, säger Samuel Skott, VD på Tele2 Sverige.

Svenskarna är positiva till ett mer uppkopplat liv

7 av 10 (70 procent) svenskar menar att deras omgivning inte ställer krav på dem om att vara mindre online, t.ex. genom att minska sitt mobilanvändande eller sin skärmtid. Drygt 8 av 10 (79 procent) svenskar anser också att de kan uppleva saker på internet som de annars inte hade kunnat göra. Mer än varannan (55 procent) anser också att de genom internet kan möta människor som de annars inte hade kunnat möta.

Samuel Skott, VD på Tele2 Sverige. – Vi väljer att hylla det uppkopplade livet och allt vad det har att erbjuda. Vi anpassar våra erbjudanden efter den föränderliga värld vi lever i och det speglar nu också de produkter och tjänster som möjliggör mer uppkoppling. Vi tycker att det är dags att bejaka internets och uppkopplingens alla möjligheter och ta för oss ännu mer av det som finns att göra och uppleva därute, fortsätter Samuel Skott.

Det här kan svenskarna helst tänka sig att koppla upp: - Hälsan (28%) - Hjärnan (15%) - Krukväxterna (14%) - Dammsugaren (12%) - Spisen (11%) - Garderoben (9%) - Husdjuret (7%) - Sängen (4%)

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av TNS Sifo, på uppdrag av Tele2, under perioden 15-26 september 2016. I undersökningen deltog 1 000 respondenter via en webbenkät. Undersökningen är riksrepresentativ. Källa: tele2.se

Vattenfall lanserar partnerbaserat laddnät i norra Europa Nyligen lanserades laddnätverket inCharge som Vattenfall bygger tillsammans med partners i Sverige och norra Europa. Tusentals laddare kommer att ingå och nätverket innebär att det blir enkelt för företag, kommuner och lokala energibolag att erbjuda elbilsladdning.

Genom inCharge vill Vattenfall undanröja det i särklass största hindret för att våga byta till elbil, möjligheten till laddning oavsett land och plats. Alla Vattenfalls befintliga snabbladdare kommer att ingå i nätverket, likaså de tusentals laddare som tillhör de partners som kopplar upp sig till inCharge. – Elbilsförare måste kunna lita på att det finns ett tillförlitligt och omfattande nätverk av laddare. Med denna satsning strävar vi efter att tillsammans med partners bygga ett av de största laddnäten i norra Europa. Dagens 2 732 laddpunkter i Sverige, Tyskland och Nederländerna kommer inom kort

att mångdubblas, säger Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-Mobility. Stort intresse

Det finns ett stort intresse från företag, kommuner och lokala energibolag att erbjuda elbilsladdning. I dag saknar många möjligheten att kunna övervaka stationerna, erbjuda kundsupport och hantera betalning. Med inCharge kan du ansluta dina befintliga laddare eller få hjälp med att etablera nya laddstationer som ska ingå i laddnätet. – Vattenfall hanterar betalflödena så att kunden får all sin förbrukade laddning på en faktura – och laddstationsägaren får intäkterna från laddningen. Vi hoppas med inCharge kunna underlätta för energibolag och andra att erbjuda elbilsladdning och samtidigt förenkla elbilslivet för förarna, säger Susanna Hurtig. Nätet växer

För kunden innebär inCharge att du får tillgång till ett omfattande laddnät som växer allt eftersom fler ansluter sina laddare. Dessutom förenklas användandet i och med att laddkortet eller laddbrickan från

Tusentals laddare kommer att ingå i laddnätverket inCharge. inCharge kan användas vid alla stationer. Nytt är att Vattenfall även lanserar appen inCharge som ersätter den tidigare appen Ladda Elbilen. – Med appen går det att betala direkt vid de snabbladdstationer som ingår i

inCharge-laddnätet, du får information om var laddstationerna finns, om de är tillgängliga och vilken typ av laddning som erbjuds, upplyser Susanna Hurtig. Källa: vattenfall.com


12

Infrastruktur

www.tidningeninkoparen.se

Time Out för en starkare säkerhetskultur

Arbetsplatsolyckorna på NCC har mer än halverats på fem år Arbetsplatsolyckorna på NCC har mer än halverats på fem år. Många initiativ har bidragit till den positiva utvecklingen, bland annat förebyggande åtgärder som Time Out. Idag diskuteras vikten av säkerhet på Awareness Day på alla NCC:s arbetsplatser.

– Vi har en nollvision för arbetsolyckor och vi vill att alla ska komma hem från arbetet oskadda. Time Out är ett arbetssätt som hjälper oss att minska antalet olyckor på våra arbetsplatser, att säga ifrån, att agera, vidta åtgärder och säkra riskfyllda och osunda arbetssituationer, säger Peter Wågström, vd och koncernchef för NCC. Awareness Day

Det är sjätte året i rad som NCC genomför Awareness Day och temat är, för andra året i rad Time Out. Arbetet avstannar klockan 9:00 på samtliga arbetsplatser på NCC:s alla marknader. En gemensam diskussion hålls på arbetsplatsen där alla ska ges möjlighet att komma med tankar och idéer om hur den egna arbetsplatsen kan bli ännu säkrare, både fysiskt och psykiskt, och vad man som enskild individ kan göra. – Även om det är viktigt att vi sätter av en särskild dag, Awareness Day, för att dis-

kutera säkerhet är säkerhet något vi måste fokusera på varje dag, säger Lars-Gunnar Larsson arbetsmiljöchef på NCC. Starkare säkerhetskultur

Sedan 2011 mäter också NCC hur antalet arbetsplatsolyckor har utvecklats. Antalet arbetsplatsolyckor har minskat med 51 procent de senaste fem åren. – Det är glädjande att antalet arbetsplatsolyckor har minskat så pass mycket, men det finns mer att göra. Vi jobbar för en starkare säkerhetskultur genom att visa vikten och toleransen för Time Out. Det ska vara en naturlig del av arbetet att ta Time Out när vi ser ett osunt beteende eller att säkerheten är i fara. Time Out handlar om att våga ta ställning och ta ett personligt ansvar för säkerheten på arbetsplatsen där ”våga säga ifrån” och ”bry sig om” blir det självklara, säger Lars-Gunnar Larsson. Källa: ncc.se

Freja, 11 år

Alla barn som kämpar mot cancer är riktiga hjältar. Stöd barncancerforskningen med 100 kr i månaden så bidrar du till att fler barn överlever sin sjukdom. Bli Barnsupporter idag på barncancerfonden.se


Energi

13

www.tidningeninkoparen.se

Försäljning av närproducerad el ökar Elbolaget Bixia var tidigt ute när de för tre år sedan lanserade närproducerad el genom produkten ”Bixia Nära”. Nu verkar marknaden ha mognat – sedan årsskiftet har företaget ökat sin försäljning av närproducerad el med över 200 procent.

– Det är en fantastisk utveckling vi ser just nu och vi är mycket glada över att så många av våra kunder gör ett aktivt val som förändrar klimatet i rätt riktning. Genom att välja närproducerad el vet man som konsument varifrån elen kommer, samtidigt som man är med och stöttar utbyggnaden av förnybar el, säger Jesper Wendel, produktansvarig på Bixia. Under lång tid har Bixia köpt in närproducerad el från småskaliga producenter av sol-, vind- och vattenkraft. I dag har företaget fler än 1 200 närproducenter som de köper sin el ifrån och antalet producenter ökar i snabb takt. Från lågintresse till medvetet val

El har historiskt varit en lågintresseprodukt som har varit svår att särskilja, dessutom är konkurrensen på elmarknaden hård. – Vi har länge jobbat för att ändra bilden av el från lågintresse till högintresse. I takt med att intresset för ekologisk, närproducerad mat ökar ser vi också att alltfler vill göra ett medvetet val även när det gäller el. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle börjar i de val vi gör, säger Jesper Wendel.

Emil Sällvik från Nya Skottorp i Halland är en av Bixias närproducenter. Foto: Bixia Gårdsbutik för el på nätet

Förra året ökade den svenska försäljningen av ekologisk mat snabbast i världen. Samtidigt har närproducerade initiativ som Bondens marknad och gårdsbutiker vuxit sig allt starkare.

– Vårt mål har varit att våra kunder ska känna att de handlar sin el i Bixias egna gårdsbutiker. Vi har en nära relation med många av våra lokala producenter av solvind- och vattenkraft, som kunderna kan möta på vår hemsida och i våra sociala

kanaler. Nu jobbar vi aktivt för att ännu fler ska välja närproducerad el från sol, vind och vatten, säger Jesper Wendel. Källa: bixia.se

Svensk-finsk nätstudie klar En femte elförbindelse mellan Sverige och Finland kan vara lönsam och bra för elmarknaden. Det mest näraliggande alternativet är att bygga en ny, tredje växelströmsledning mellan norra Sverige och norra Finland, konstaterar de båda ländernas systemoperatörer i en gemensam studie.

Svenska kraftnät och dess finska motsvarighet, Fingrid, har i en gemensam samhällsekonomisk studie undersökt olika möjligheter att stärka kopplingen mellan Sveriges och Finlands stamnät för el. Bakgrunden till studien är behovet av förstärkning för att dels utjämna prisskillnader mellan elområden, dels ersätta förbindelsen Fenno-Skan 1 innan den når sin tekniska livslängd. – Studien visar att en förstärkt kapacitet mellan Sverige och Finland har många förtjänster. Högre kapacitet för marknaden är en del. Andra är ökade möjligheter att utbyta reserver och balanstjänster, bättre möjlighet att utnyttja utsläppsfri elproduktion och att integrera ännu större volymer

förnybar el i näten, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät. ”Olika utmaningar”

I studien har olika förstärkningsalternativ värderats. En ny HVDC-förbindelse mellan antingen SE2 eller SE3 och Finland är två. En tredje växelströmsförbindelse mellan SE1 och Finland ett annat. Störst samhällsekonomisk nytta visade växelströmsalternativet. – Vi ser att olika alternativ innebär olika utmaningar och det finns en del vi ytterligare måste ta hänsyn till, bland annat i näten, innan vi kan gå vidare med nya HVDC-länkar till Finland. Därför riktar vi nu in vårt fortsatta arbete på utvecklingen av en tredje AC-förbindelse till norra Finland. Nyttoutfallet är dock mycket olika för de två länderna, vilket kommer att behöva beaktas, säger Mikael Odenberg. En ny leding till Finland skulle kunna vara på plats efter 2025 och då öka kapaciteten mellan länderna med ca 800 MW eller 30 procent. Källa: svk.se En svensk-finsk nätstudie visar att en förstärkt kapacitet mellan Sverige och Finland har många förtjänster. Foto: Tomas Ärlemo


14

Energi

www.tidningeninkoparen.se

Lägre vindkraftsproduktion trots fortsatt utbyggnad

Charlotte Unger Larsson, VD Svensk Vindenergi. Fotograf: Niklas Palmklint

Nya uppgifter från Svensk Vindenergi visar att det 2016 ser ut att bli lägre produktion från svenska vindkraftverk än året innan och att investeringstakten fortfarande är låg jämfört med de senaste åren. Branschorganisationen påpekar att elnäten skyndsamt måste byggas ut då vindkraftsutbyggnaden huvudsakligen sker i norra Sverige.

Svensk Vindenergis prognos visar att den samlade årsproduktionen från svenska vindkraftverk minskar från 16,5 TWh år 2015 till 14,2 TWh under 2016, trots att ny vindkraft motsvarande en helårsproduktion om totalt 1,3 TWh har tillfört kraftsystemet före årets slut. Förklaringen ligger framförallt i att fjolåret var ovanligt vindrikt, medan 2016 hittills har varit ett ganska vindfattigt år. – De naturliga vindvariationerna ger större avtryck i produktionssiffrorna. Skillnaden mellan 2016 och 2015 kan bli 2,3 TWh, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga ökningen den senaste femårsperioden, säger Charlotte Unger Larsson, vd Svensk Vindenergi.

Under det tredje kvartalet 2016 har det beslutats om investeringar i vindkraft avseende 66 MW, vilket är en nedgång med 58 procent jämfört med kvartalet innan, men 29 procent högre jämfört med samma period 2015. Ser man till de senaste 12 månaderna är det en nedgång om 12 procent jämfört med året innan, rullande tolv månader. Merparten av investeringarna sker i norra Sverige men eftersom elbehovet i huvudsak finns i södra Sverige, ökar belastningen på den redan idag ansträngda överföringskapaciteten från norr till söder. – Vi har påtalat problemet för regeringen och Svenska kraftnät under flera års tid. Utbyggnaden av elnäten måste påskyndas för att undvika att elen blir inlåst i norr. Tillståndsprocesserna är alldeles för långa och behöver kortas ned, avslutar Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi. Källa: svenskvindenergi.org

Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi.


IT

15

www.tidningeninkoparen.se

Konsumenterna vill ha digitala finansiella tjänster från sina nuvarande finansinstitutioner CGI släppte tidigare i höst resultatet av sin årliga konsumentundersökning om digitala finansiella tjänster. Den visar bland annat att konsumenterna vill ha digitala finansiella tjänster från sina nuvarande finansiella institutioner.

2016 års undersökning med namnet ”FinTech Disruption in Financial Services” undersöker hur väl konsumenterna anser att de finansiella institutionerna uppfyller kundernas behov, samt hur de värdesätter olika digitala banktjänster. Undersökningen tar även upp marknadskännedom, köphinder och preferenser gällande leverantör av digitala tjänster. Många utmaningar

Dagens banker står inför en sällan tidigare skådad rad utmaningar, bland annat konkurrens från FinTech-sektorn (finansiell teknologi), som siktar in sig på att ta andelar av bankernas kunder, produkter och intäkter – något som bankerna är väl medvetna om. I CGI:s globala utblick Global 1000, vilken baseras på tusentals intervjuer med ledande verksamhets- och it-chefer i

privata och offentliga organisationer i hela världen, uppger bankerna den accelererande transformationen av banker som en topprioritering för att bemöta ökad konkurrens, regulatoriska krav och förväntningar från kunder. Konsumentundersökningen ”FinTech Disruption…” kompletterar diskussionerna från CGI Global 1000 med konsumentperspektivet, och bekräftar många av slutsatserna från denna kring FinTech-bolagens roll i att omvandla banksektorn. Inom ramen för bankkonsumentundersökningen ”FinTech Disruption…”, tillfrågade CGI 1 670 konsumenter i Australien, Frankrike, Kanada, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA om deras syn på banktjänster. CGI undersökte även tolv ledande FinTech-drivna tjänstekoncept, bland annat skydd av digital identitet och skydd mot bedrägerier, sammanslagen personlig ekonomisk förvaltning, mobila betalningar, personanpassade digitala upplevelser med mera. Några av de viktigaste resultaten visar att: - Mer än 75 procent av konsumenterna föredrar att få nya digitala tjänster från sina nuvarande finansinstitutioner eller någon annan traditionell tjänsteleverantör snarare

att se all personlig finansiell information samlad på ett ställe. 63 procent känner till denna tjänst och 37 procent säger att de har för avsikt att använda sig av den. - 51 procent uppger att mobila betalningar är en värdefull tjänst och 94 procent känner till att den finns medan 53 procent har för avsikt att använda sig av den. Krävs arbete

Bengt Blomberg, chef för finansiella tjänster på CGI Sverige. än en icke-traditionell leverantör. - 78 procent av konsumenterna värderar digital säkerhet högt, 83 procent uppger att de känner till denna tjänst och 52 procent säger att de har för avsikt att använda sig av den. - 61 procent värderar personlig ekonomisk förvaltning högt, inklusive möjligheten

Brist på förtroende visade sig vara det största hindret för köp när det gäller alla typer av finansiella digitala tjänster, följt av upplevd komplexitet, samt upplevda risker. De etablerade bankerna är väl positionerade för att framgångsrikt kunna erbjuda nya digitala finansiella tjänster baserat på sina betrodda kundrelationer, men det krävs arbete för att minska komplexiteten i dessa tjänster och underlätta köp. – Partnerskap med FinTech-företag gör att bankerna kan agera snabbare. Bankerna har tidigare vid många tillfällen framgångsrikt samarbetat över gränserna. Nu är det dags att göra motsvarande med FinTech-bolagen, säger Bengt Blomberg, chef för finansiella tjänster på CGI Sverige. Källa: cgi.com

Urstarkt förtroende för svenska myndigheters IT-säkerhet Trots kritik från Riksrevisionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, visar en ny rapport att svenskarna har ett urstarkt förtroende för myndigheters förmåga att skydda deras känsliga data från missbruk och intrång.

Den fjärde april i år blev det obligatoriskt för svenska myndigheter att rapportera IT-incidenter enligt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med de nya reglerna är att skapa sig en samlad bild över samhällets informationssäkerhet och utveckla förmågan att förebygga, upptäcka och hantera IT-incidenter. Igår publicerades en intervju med Richard Oehme, chef för cybersäkerhet på MSB, där han uppgav att det hittills inkommit 131 rapporter till MSB. I sju av fallen har det lett till polisanmälan och i ytterligare 21 inrapporterade fall kan det komma att leda till polisanmälan.

Albin Zuccato, Head of Information Security på Sentor. ”Ligger långt efter”

Trots tidigare varningsflagg från Riksrevisionen och MSB har svenskarna ett stort förtroende för att myndigheterna i landet skyddar privatpersoners känsliga data (som exempelvis namn, personnummer, politiska åsikter med mera).

I Sentors rapport Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2016 har svenska privatpersoner fått uttala sig om frågor som rör digital säkerhet. I rapporten uppger 79 procent att de har förtroende för svenska myndigheters förmåga att skydda deras känsliga information från missbruk och intrång. Enbart 16 procent respektive 5 procent uppger att de har ett lågt eller mycket lågt förtroende för att myndigheter skyddar deras känsliga data. – Den obligatoriska incidentrapporteringen kommer visa på huruvida svenska myndigheter verkligen gör ett bra jobb för att skydda känslig data. Riksrevisionen och MSB har starkt kritiserat säkerheten. Många kommuner anger själva att de jobbar för lite med säkerhet och vår egen uppfattning är att myndigheterna i många fall ligger långt efter med sin säkerhet, säger Albin Zuccato, Head of Information Security på Sentor. Svenskarna litar inte på sociala medier

Lägst är förtroendet bland svenskarna för att sociala medier skyddar känslig data från

missbruk och intrång. Endast 10 procent uppger att de har ett högt eller mycket högt förtroende. 46 procent av svenskarna uppger att de har ett lågt förtroende och hela 44 procent menar att de har ett mycket lågt förtroende för sociala mediers förmåga att skydda informationen från intrång och missbruk. – Det här är ett välkänt dilemma. Människor säger att de inte vill att deras personliga information ska användas, men samtidigt vill de inte avstå från att använda sociala medier. Det är ganska anmärkningsvärt för trots att sociala medie-företag är ganska öppna med att de använder personliga uppgifter, vill vi inte höra det och klandrar de istället för att vara opålitliga. I större utsträckning bör vi snarare ta konsekvenserna och avsluta kontona eller helt enkelt acceptera vad de säger, avslutar Albin Zuccato. Källa: sentor.se


16

IT

www.tidningeninkoparen.se

Facebook dominerar och Twitter tappar – så använder vi sociala medier 2016 Svenskarna gillar sociala medier och användningen fortsätter att öka. 77 procent av alla internetanvändare* använder sociala medier, och vi lägger allt mer tid på det. Facebook är fortfarande populärast och fortsätter att öka i alla åldrar utom bland de under 16 år. Där är i stället Snapchat och Instagram populärast. Twitter tappar däremot användare. Det visar rapporten ”Svenskarna och sociala medier 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Rapporten är ett utdrag ur den kommande årliga rapporten ”Svenskarna och internet”.

I dag är det 77 procent av alla internetanvändare som någon gång använder sociala medier och 58 procent som gör det varje dag. De som använder sociala medier gör det i genomsnitt 7,1 timmar per vecka vilket är en ökning med 40 minuter sedan förra året och nästan 50 procent under de senaste tre åren. Allra flitigast är de unga kvinnorna mellan 16-25 år som ägnar cirka 12 timmar i veckan åt sociala medier. Så många använder de olika sociala nätverken:

Facebook – 71 procent Instagram – 44 procent Linkedin – 26 procent Snapchat – 25 procent Twitter – 18 procent Kik – 10 procent Reddit – 8 procent 5,5 miljoner svenskar använder Facebook

Användningen av Facebook fortsätter att öka och har gjort så sedan mätningarna började 2011. 71 procent använder Facebook, att jämföra med 70 procent förra året. Det innebär drygt 5,5 miljoner svenska användare. Drygt hälften av alla internetanvändare är på Facebook varje dag. – Facebook har gått från att vara en social medietjänst till att vara mer eller mindre ett måste, en del av infrastrukturen för kommunikation på nätet, säger Pamela Davidsson som är statistikansvarig på IIS. Störst andel användare finns i gruppen 16-25 år där 94 procent använder Facebook. Den enda grupp där användandet minskar är bland ungdomar under 16 år. För två år sedan var det 83 procent av 12-15 åringarna som använde Facebook, men idag är den siffran nere på 67 procent. Twitter minskar för första gången

Efter att ha ökat stadigt sedan mätstarten 2011 minskar användningen av Twitter; från 22 procent förra året till 18 procent 2016, vilket är en tillbakagång till samma nivå som 2013. Det är första gången det syns en tillbakagång för ett socialt media i undersökningen överhuvudtaget. Mindre än hälften av de som besöker Twitter skriver något själva och bara 3 procent av Twitterbesökarna twittrar dagligen.

Snapchat är oumbärligt för tonårstjejerna

Snapchat är ett av de sociala medier som ökat mest i Sverige sedan 2015 (från 21 till 25 procent). Här skiljer sig användningen dock mycket åt beroende på åldersgrupp. Bland tonårstjejer är användningen skyhög. – 92 procent av gymnasietjejerna använder Snapchat varje dag. Det är den högsta dagliga användningen av en tjänst som vi någonsin uppmätt, säger Pamela Davidsson. De äldre användarna har inte hittat Snapchat och det är fortfarande sällsynt med dagliga användare över 35 år. Upp till 25 år är det minst 75 procent som använder Snapchat, men över 56 år finns det nästan inga användare alls. Kik och Reddit nya tjänster i undersökningen

För första gången ingår även chattjänsten Kik och den sociala nyhetssidan Reddit i undersökningen. 10 procent av internetanvändarna använder Kik. Vanligast är tjänsten i åldern 12-15 år där 59 procent är användare. Från 26 år och uppåt är det bara 4 procent som använder Kik. Reddit har betydligt fler användare bland män än kvinnor. 14 procent av männen har någon gång använt Reddit, medan motsvarande siffra för kvinnor bara är 2 procent. Kvinnor mer aktiva än män

En större andel kvinnor än män använder sociala medier. Kvinnorna dominerar på Facebook, Instagram och Snapchat medan det är en högre andel män som använder Twitter, Linkedin och Reddit. Kvinnor ägnar också mer tid än män på sociala medier, i genomsnitt 7,8 timmar per vecka jämfört med männens 6,3 timmar. Män över 36 år lägger ungefär lika mycket tid per vecka oavsett ålder medan kvinnornas användning sjunker med åldern. Noterbart är ändå att kvinnor över 76 år som använder sociala nätverk gör det i genomsnitt 4 timmar per vecka.

Pamela Davidsson som är statistikansvarig på IIS. Foto: Sara Arnald Svenskarna och sociala medier – en del av Svenskarna och internet

Svenskarna och sociala medier 2016 är en del av IIS årliga undersökning ”Svenskarna och internet” som släpptes den 10 november.

Svenskarna och internet baseras på IIS egen primärdatainsamling som undersöker svenskarnas användning av internet. Totalt intervjuades 3 000 personer från 12 år och uppåt under perioden februari-april 2016. Källa: iis.se


HR

17

www.tidningeninkoparen.se

En relationsskapande jobbförmedlare

Platschef Kim Forsell och regionchef Östen Krantz.

Rätt person för rätt jobb. Filosofin i Work for you är lika enkel som tilltalande. I Work for you ser man varje arbetssökande individ som en outnyttjad resurs som genom gediget och målmedvetet arbete slussas rätt i arbetslivet. Så arbetar en relationsskapande jobbförmedlare.

- Vi jobbar resultatorienterat, ett samarbete med Work for you ska alltid betyda bättre lönsamhet för kunden.

Jobbförmedlingen Work for you AB sysselsätter idag 250 anställda och finns representerat på cirka 40 kontor över hela Sverige. Bolaget är en fristående jobbförmedlare med hög kompetens inom stöd och matchning, integration, arbetsmarknadsutbildningar och förändringsarbeten – alltid med visionen att matcha rätt person med rätt jobb. Vi besöker kontoret i Gävle som sysselsätter 13 heltidsanställda samt ett antal konsulter under ledning av regionchef Östen Krantz och platschef Kim Forsell.

– Vi är starka inom integration och duktiga på att snabbt slussa ut nyanlända medborgare i arbete. Ofta använder vi oss av det vi kallar för meritportföljen, vilket innebär att vi validerar individens meriter, betyg och arbetslivserfarenheter. Utifrån dessa tar vi reda på vilka jobb som är lämpligast, förklarar Östen Krantz. Work for you jobbar också mycket med stöd och matchning. Man erhåller många uppdrag från Arbetsförmedlingen som man har en bra och nära relation med. Soft Skills

Work for you är också en leverantör av TSL och coachar individer som har hamnat snett eller eftersträvar en nystart på karriären. Man besitter dessutom full kompetens avseende det moderna konceptet Soft Skills som går att implementera på såväl enskilda individer som grupper och hela företag. Konceptet går ut på att man får svara på 134 strategiskt och vetenskapligt framtagna frågor i form av en webenkät. Så snart alla svar sammanställts görs en analys av styrkor och brister hos individen eller gruppen. När analysen är klar sätts en rad praktiska övningar ihop. – Det spelar ingen roll om man gör det för en enskild individ, för personalen som står på linan, för ledningsgruppen eller hela

bolaget – Soft Skills fungerar oavsett. Det är en väldigt effektiv och tydlig metod för att få reda på vilka arbetsuppgifter som lämpar sig bäst. Dessutom gillar vi att det blir lite mindre fokus på CV och mer på personlig lämplighet, säger Kim Forsell. Work for you är den enda aktören i landet som är licensierad att utbilda i konceptet. Kvalitet i alla led

Work for you jobbar ständigt efter sitt ledord; kvalitet. Begreppet ska genomsyra allt man gör – allt ifrån personerna man rekryterar till bemötandet på kontoret. – Vi jobbar också ständigt för att åstadkomma så långa kundrelationer som möjligt, inte minst genom att hela tiden vara lyhörd för våra kunders önskemål. Vi jobbar resultatorienterat, ett samarbete med Work for you ska alltid betyda bättre lönsamhet för kunden. Härutöver träffar vi våra egna rekryter väldigt ofta, berättar Kim Forsell. Östen och Kim hoppas att man i framtiden kan driva ett eget Soft Skills-center

där man ska kunna utbilda både sina kunder men även egna utbildare i Soft Skills. – Marknaden förändras hela tiden, det gäller för oss att hela tiden vara lyhörda inför våra kunders nya behov och önskemål. Utifrån detta arbetar vi målinriktat med det vi är bra på; relationsskapande jobbförmedling med hög kvalitet, säger Östen Krantz.

ÖRJAN PERSSON

fakta - 13 heltidsanställda + konsulter - Omsätter cirka 12 miljoner kronor - Jobbar mot både privat och offentlig sektor


18

Transport

www.tidningeninkoparen.se

Fordonsanpassning för alla behov Idag har många bilen som sin arbetsplats och för dessa är det förstås av största vikt att fordonet är anpassat efter alla behov. Här kan Kyla & Fordonsinstallationer i Linköping AB spela en viktig roll. – Vi jobbar med allt ifrån fordonsklimat till påbyggnader, säger Michael Lerdén som äger bolaget tillsammans med Jonathan Levin.

fakta - Bildades 2012 - 3 anställda - Omsätter 6,5 miljoner kronor - Täcker hela Östergötland

Vi har bestämt möte med Michael Lerdén och Jonathan Levin men tvingas skjuta upp intervjun till dagen efter. Såväl privata som offentliga aktörer stod i kö för att få hjälp med sina fordon. – Våra kunder måste vi förstås alltid prioritera, inte minst då vi alltid har ambitionen att arbeta flexibelt och kunna rycka ut med kort varsel, säger de båda och berättar att utvecklingen har gått snabbt och efterfrågan ökat sedan starten 2012. Kyla & Fordonsinstallationer i Linköping AB vänder sig till både företag och privatpersoner i behov av hjälp kring fordonsanpassning. Det kan handla om allt ifrån AC-kontroller till påbyggnader i form av exempelvis arbetsbelysning och serviceinredning. Man kan också installera och serva kylaggregat i lastbilar.

Ägarna Jonathan Levin och Michael Lerdén

Servar och reparerar

Fordonsklimat är en av företagets specialiteter. Bolaget är återförsäljare för Ebersprächer, Webasto, Defa och Calix, och har kompetens att både serva, underhålla, reparera och installera klimatanläggningar. – Vi jobbar med tempererade transporter, företrädesvis livsmedelstransporter, där vi verkar i rollen som garantiombud för Thermoking, Mitsubishi, Hultsteins och Frigoblock. När det gäller påbyggnader kan vi ta oss an såväl vanliga bilar som servicebilar, säger Michael Lerdén och berättar att man för två år sedan hjälpte en kund som dagligen befann sig ute på vägarna. Man installerade en kaffemaskin i hans servicefordon. – Vi är med andra ord inte främmande för att bistå våra kunder med tjänster som många andra aktörer i branschen vare sig vill eller kan utföra, konstaterar Michael. Kyla & Fordonsinstallationer i Linköping

Reparation på en lastbil

jobbar dessutom med kylarrenovering, vilket innebär att kunden gör en väsentlig besparing i jämförelse med att investera i en ny kylare. – Ibland händer det att tillverkan har slutat producera kylare till vissa fordonsmodeller, och i dessa fall är våra insatser mer eller mindre nödvändiga för våra kunder, säger Jonathan Levin. Trivs med utmaningar

Kyla & Fordonsinstallationer i Linköping täcker hela Östergötland. Sedan starten har man servat en mängd olika aktörer i både privat och offentlig sektor, till exempel Tommy Norbergh Åkeri, Hedin Bil, Rejmes, Engströms, Falck Services och Linköpings kommun. – Vi står för service, kvalitet och, inte minst, flexibilitet eftersom vi kan jobba

Reparation på en ambulans

även under helger i de fall kunden behöver sitt fordon redan i början på veckan. Det är viktigt även för oss att våra kunders verksamheter inte påverkas negativt, understryker Jonathan Levin. – Vår 30-åriga erfarenhet av branschen borgar för goda insatser och vi trivs med de utmaningar som våra kunder ger oss. Liksom Michael ser Jonathan framtiden an med tillförsikt. Man noterar ett ständigt ökat intresse för de tjänster företaget erb-

HJÄLP BARNEN SOM FLYR!

ÖRJAN PERSSON

013-130707 •

Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

juder, och redan vid årsskiftet flyttar man in i nya lokaler med dubbelt så stor verksamhetsyta, men på samma adress. – Vi räknar med stigande omsättningsnivåer, vilket kommer att innebära ett behov av att nyanställa. Vi håller i princip alltid våra dörrar öppna för kunnig och erfaren personal, avslutar Michael Lerdén och Jonathan Levin.

info@kylaofordon.se

- DIN PÅBYGGARE!

www.kylaofordon.se


Tema Dalarna Dalarna utvecklas och såväl befolkningstillväxt som företagsetablering visar positiva trender. Regionen representerar en stark bredd kring näringslivet där såväl småföretag som stora industrier, såsom ABB och SSAB, verkar sida vid sida. En mängd branscher finns representerade, allt ifrån vård och service till råvaror och högteknologi. Turism har en framträdande roll och det finns en ständigt växande skara bland företag med fokus på närproducerade livsmedel. Många, såväl privatpersoner som företag, väljer att flytta till Dalarna för ökad livskvalitet. Den vackra naturen i kombination med ett utmärkt geografiskt läge mitt i Sverige borgar för välbefinnande för familjen och utvecklingsmöjligheter samt lönsamhet för företagen. Dalarnas tydliga attraktionskraft lägger därmed grunden för en fortsatt god utveckling för regionens näringsliv.


20

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

Borlänges näringsliv i stark utveckling Borlänge kommun ligger i framkant inom ett flertal olika näringar, och Näringslivskontoret verkar aktivt för att stärka företagens konkurrenskraft samt stimulera nyetableringar i regionen. Här jobbas det aktivt för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle, idag och i framtiden, för såväl företag som kommuninvånare.

och järnväg för hela regionen. För oss gäller det att marknadsföra oss över hela landet för att berätta just om det fina logistikläget, framhåller Angelica Ekholm. Hon berättar att Borlängeregionen även utvecklas kraftigt beträffande handel, inte minst tack vare de goda kommunikationsmöjligheterna. Två tydliga exempel är Kupolen och Norra Backas Handelsplats som under senare år har haft en mycket god utveckling. Handelsindex för sällanköpshandeln ligger på 152 (2015), vilket skvallrar om att människor från andra regioner besöker Borlänge för just handel. Kulturfokus

- Industrin i Dalarna omsätter cirka 70 miljarder kronor årligen och det är en siffra som talar sitt tydliga språk.

Med goda kommunikationer, blomstrande handel och innovativa samarbeten är Borlänge som stad en knutpunkt för näringslivet i hela regionen. I Borlänge kommun pågår ett aktivt arbete för en attraktiv och hållbar region, för både invånare och näringsliv, där bland annat Näringslivskontoret med näringslivschefen Angelica spelar en av rollerna. Hon lyfter gärna fram ett flertal näringar där Borlänge som kommun ligger i framkant, och där också Näringslivskontoret har ett klart och tydligt fokus. Ett exempel är Materialteknik med inriktning stål och papper. – Här i Borlänge har vi två stora industrier vi värnar om; Kvarnvedens Pappersbruk och SSAB, men också ett flertal små och medelstora företag som utvecklas väldigt bra. Industrin i Dalarna omsätter cirka 70 miljarder kronor årligen och det är en siffra som talar sitt tydliga språk. Vi är väldigt nöjda med det faktum att regeringen har en ambition att stötta just industrisektorn. Det skapar goda framtidsförutsättningar för såväl företagen som dess anställda, påpekar Angelica som är född och uppvuxen i Stockholm. Hon flyttade till Borlänge för 20 år sedan och är numera även ordförande i Borlänge Konståkningsklubb. Transport och handel

Transport och kommunikation är ett annat område där inte bara Borlänge, utan hela Dalarna, ligger långt fram. Faktum är att Dalarna är Sveriges fjärde största transportlän. 70 Procent av det som transporteras från Gävle Hamn och vidare ut i världen är gods med avsändare Dalarna. – Järnvägstrafiken är viktig och Borlänge som stad är en knutpunkt för både vägnät

Angelica Ekholm lyfter även fram de kreativa- och kulturella näringarna, och kan i sammanhanget förstås inte låta bli att nämna Peace & Love-festivalen i Borlänge, som genom åren har lockat många kända artister, inte bara från Sverige utan även internationellt, såsom Patty Smith och Bob Dylan. – Eftersom Dalarna och Borlänge har ett musikarv med många kända artister som kommer härifrån så ligger musiknäringen oss varmt om hjärtat, understryker hon och nämner också nyetableringen av musikgymnasiet Rytmus som drar igång i befintliga lokaler hösten 2017. – Det som är positivt med nyetableringen är att våra ungdomar inte längre kommer att behöva flytta till andra orter för att studera musik. Vi har dessutom långt gångna planer på att även bygga ett kulturhus, men än så länge är inga sådana beslut tagna, informerar Angelica. Högskola, Dalarna Science Park och samarbete med näringsliv

Högskolan Dalarna är lokaliserad till två orter, Falun och Borlänge där Borlängeinriktningen har ett tydligt fokus mot materialteknik, transport, ekonomi och IT. Här jobbar man intensivt med att stärka kopplingen mellan högskolan och näringslivet. Högskolan ligger granne med Trafikverket, så en hel del samarbete sker mellan dessa instanser. 8 000 personer arbetar och studerar vid Dalarnas Science Park i Borlänge. Här finns bland annat företagsinkubatorn som har till uppgift att starta och utveckla nya tillväxtföretag, vilket samspelar väl med högskolans uppdrag om högre utbildning och utveckling i regionen – Högskolan finns som en stark och innovativ kraft i vårt samhälle och det är något vi måste få våra lokala företag att förstå och utnyttja i allt högre grad, säger Angelica. Näringslivsfrukostar och företagsbesök

I Borlänge kommun finns drygt 51 300 invånare och 4 700 registrerade företag. Näringslivskontoret med sina sju anställda arbetar proaktivt och anordnar till exempel näringslivsfrukostar för regionens företagare. Man genomför cirka 200 företagsbesök årligen, vilket innebär att varje medarbetare gör ett besök per vecka. Härutöver träffar man olika branschgrupper, såsom Handelsgruppen, Små-

Näringslivschef Angelica Ekholm

företaggarrådet och Framtidsgruppen. – Vi förmedlar lediga markytor, kontorsoch industrilokaler, vilka är anpassade för olika verksamheter. Vi vill främja näringslivet, men också vara med och skapa optimala livsförhållanden för våra invånare. I Borlänge är det nära till allt, vi kan erbjuda ett bra kultur- och friluftsliv med närhet till både sjöar och skidåkning. Vår ambition är att också representera Sveriges rikaste föreningsliv, säger Angelica Ekholm. Hon blickar framåt och berättar att man inom en snar framtid kommer att bygga ett flertal nya bostäder, bland annat inne i Borlänge centrum, men också nya villor och radhus på andra platser i kommunen. ÖRJAN PERSSON

fakta - 7 anställda på Näringslivskontoret - ca 4 700 registrerade bolag - 51 378 invånare - Handelsindex sällanköpshandel: 152 (2015) - Högskolan Dalarna i Borlänge har ca 4 300 studenter - 8 000 personer arbetar och studerar vid Dalarnas Science Park i Borlänge


Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

21

Proffs på markarbete och stenläggning Bredd och flexibilitet är två faktorer som i allra högsta grad kännetecknar Bröderna Axelssons Mark & Sten AB. Företaget jobbar med allt ifrån husgrunder till stenläggning och sanering, och anlitas regelbundet av de riktigt stora byggjättarna. Det har gått fem år sedan Bröderna Axelssons Mark & Sten AB bildades, ett företag som sysselsätter tre anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Borlänge, Falun, Säter och Rättvik. Vi träffar de två bröderna, Magnus och Dan Axelsson, som leder verksamheten. – Vi arbetar brett inom mark och entreprenad och har en ändamålsenlig maskinpark till vår hjälp, säger de och berättar att man förfogar över en grävmaskin, en lastmaskin, en lastbil och ett flertal servicebilar. Brett koncept

Stenläggning är en av Bröderna Axelssons specialiteter. Man bygger infarter, gångar, murar, bussfickor och mycket mer. – Vi har inga begränsningar utan arbetar med alla olika slags markstenar och mot både privat och offentlig sektor. Beträffande husgrunder jobbar vi mot både privatpersoner och företag. Vi gör även dräneringar och lägger garageplattor, berättar Magnus och Dan. I konceptet ingår också asfaltsjusteringar där man till exempel reparerar vägar för flera av branschens stora aktörer. Ett annat arbetsområde är sanering där man ofta jobbar på uppdrag av kommunen. Man borrar hål, inte minst i samband med nybyggnationer, för att ta reda på om det finns föroreningar i marken som ska bebyggas. Bröderna Axelssons Mark & Sten AB har ytterligare en syssla; driftområde. – För närvarande jobbar vi på uppdrag av NCC Drift i Borlänge kring ett projekt på två plus två år. Vi jobbar brett med att bland annat reparera skador på vägarna samt byta mitträcken och sidoräcken. Inom det här affärsområdet har vi också ett uppdrag åt Skanska i Falun, berättar bröderna. Flexibilitet

Trots att Bröderna Axelssons Mark & Sten AB verkat i bara fem år har man hunnit serva många olika aktörer i närregionen, inte minst byggjättar som Peab, NCC och Skanska, men också ett företag som Dala Miljöteknik. – Våra kunder är vår bästa reklam, fastslår Magnus och Dan. – De uppskattar att vi alltid utgår från deras behov och unika situation. Vi kännetecknas av stor flexibilitet och har dessutom en välutvecklad jourverksamhet. Nu när vintern kommer brukar det också bli en hel del snöröjning och snöskottning. Bröderna berättar avslutningsvis att man framöver kommer att bygga både garage och kontor så att hela verksamheten samlas

Ägarna Magnus Axelsson och Dan Axelsson

under ett tak. Målet är att omsätta 8 miljoner kronor inom fem år och vägen dit går via fortsatt utveckling och stabilitet. – Vi letar också efter en ny, kunnig, erfaren och självgående kollega inom mark, sten och anläggning, avslutar Magnus och Dan.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Bildades 2011 - 3 anställda - Omsätter 5,5 miljoner kronor - Täcker Borlänge, Falun, Säter och Rättvik - Servar både privat och offentlig sektor Marcus på väg till sitt uppdrag

AXELSSONS MARK & STEN AB Vi hjälper dig med allt inom mark, sten och grundarbeten Magnus Axelsson 070-370 84 61 • Dan Axelsson 070-370 84 63 br.axelssons@hotmail.se • Hyttgatan 4, 784 62 Borlänge


22

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

Ett nischat företag som bygger och underhåller svenska och skandinaviska järnvägar Signalbolaget i Sverige AB är ett företag som bygger och underhåller järnvägar i Sverige, Norge och Danmark. Alla deras medarbetare har hög teknisk kompetens inom olika specialområden och samtidigt har de en unik arbetslivserfarenhet inom signalteknik, svets och banteknik.

Delägare Olga Selin

Företaget fyller 10 år i år och har haft en framgångsrik resa med en mycket stark utveckling med tredubblad omsättning och personalstyrka. Bolaget har gått från att enbart haft signalteknisk kompetens till att idag ha kompetens inom de flesta områden inom branschen. Vi träffar Olga Selin, ekonomichef och en av tre delägare. De andra två, Tommy Johansson och Henrik Andersson har varit med ända från starten och är signaltekniker i grunden. Heltäckande kompetens

– Om jag skulle nämna några av våra kompetensområden så kan jag bland annat lyfta fram spårsvetsare, signaltekniker, SISÄ, bantekniker, TSM, SoS-ledare och tågvarnare, ja listan kan göras lång konstaterar Olga. Vi är ju nischade för att kunna erbjuda helhetslösningar inom både underhåll och nybyggnation av järnvägar och då är det viktigt att ha all kompetens inom företaget. I vårt arbete lägger vi alltid fokus på arbetsmiljö och miljöfrågor och vi följer samtliga krav inom branschen. Exempelvis är samtliga våra fordon miljöanpassade och har all nödvändig miljödokumentation. Olika affärsområden

Vår verksamhet kan delas in i ett antal olika affärsområden som egna projekt, extern uthyrning av arbetskraft, utlandsverksamhet samt industri berättar Olga vidare. – Med egna projekt menas att vi frontar hela arbetet från trafikverket på ett projekt. Är det väldigt stora uppdrag (eller ytterligare kompetenser som behövs) kan vi gå ihop med andra liknande företag och erbjuda en totallösning tillsammans. Detta område står för cirka 50 % av vår totala

omsättning. Vad gäller extern uthyrning av personal har vi skapat en resurspool där vi kan erbjuda kompetent personal till både små och stora aktörer som behöver tillfälliga personallösningar. – Ibland får vi även in förfrågningar från utländska företag som behöver hyra in personal, vilket vi självklart också löser poängterar Olga och tillägger att detta är ett eget affärsområde. Ett annat spännande affärsområde är det vi kallar för industri. Detta är ett område som är under utveckling och som vi tror har en stor potential. Det finns till exempel olika industrier som äger egen järnväg och som har behov av en kompetent samarbetspartner både vad det gäller underhåll och nybyggnation. Nöjda kunder och en klar målsättning

– Vårt företag uppfyller alla krav på kompetens samtidigt som vi alltid vill utvecklas ytterligare. Hög kvalitet och god service till våra uppdragsgivare är något vi alltid strävar efter. Och det är ju tillsammans med våra kunder som vi kommer att kunna fortsätta utvecklas och bidra till en god utveckling och hållbarhet inom den skandinaviska infrastrukturen förklarar Olga. Vi är problemlösare och våra medarbetare arbetar hårt för att uppfylla våra kunders behov och önskemål. Med det sagt vill jag starkt betona att våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Bland nöjda uppdragsgivare kan jag bland andra nämna Infranord, Strukton, VR truck, BDX samt BCA.

Fortsatt tillväxt

– Vi är kompetensmässigt förberedda och står väl rustade för framtida utmaningar genom våra medarbetare som säkerställer vår höga kvalitet. Inom 3 år är vår målsättning att ha fördubblat omsättningen med bibehållen lönsamhet och vara en ännu starkare aktör på marknaden avslutar en optimistisk Olga Selin. MATS CARLERT

fakta - Cirka 100 anställda - Bildades 2006 - Rikstäckande samt Norge och Danmark - 100-110 miljoner i omsättning - Privat och offentlig sektor - Certifierade enligt ISO 3834-2


www.signalbolaget.se

Signalbolaget AB | Gjutargatan 52, 781 70 Borlänge | Tele: 0243 - 125 65


24

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

Ett företag som ser till att spåren är säkra

– Ibruktagandebesiktning krävs vid större ingrepp på bananläggningen så kallade kategori 1 arbeten. Detta skall utföras av utbildad besiktningsman innan trafikpåsläppet och som säkerställer dess utförande. Samtliga av våra besiktningsmän har eller kommer att genomgå utbildningen ”Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten” Det är viktigt för oss att man har rätt förutsättningar då man kommer att ställas inför svåra beslut som berör trafiksäkerheten.

Svensk Spårbesiktning AB är ett nischat företag som utför alla olika typer av spårbesiktningar. Företaget arbetar enbart med spårbesiktning vilket gjort bolaget unikt inom sin bransch och de har också ett nära samarbete med Signalbolaget AB.

Bolaget grundades 2014 tillsammans med Signalbolaget AB som är delägare och nära samarbetspartner. Målsättningen är att företaget skall vara det självklara valet vid behov av olika typer av spårbesiktningar. Vi har stämt träff med Henrik Viklund, VD på Svensk Spårbesiktning som berättar att det var slumpen som gjorde att han hamnade i den här branschen. – 2003 träffade jag en bekant som berättade att de sökte bantekniker inom järnvägen, och det blev starten på en väldigt spännande resa för mig. Fyra specifika områden

– Vi arbetar inom fyra olika områden berättar Henrik. Säkerhetsbesiktningar, ibruktagandebesiktning, ibruktagningsledare och underhållsbesiktningar. Mycket av

VD Henrik Viklund

underhållsbesiktningen omfattas redan av säkerhetsbesiktningen, så därför utförs inte underhållsbesiktning på alla våra uppdrag. Vi försöker att skilja på dessa besiktningsmetoder så mycket som möjligt genom att internt diskutera det i företaget samt tillsammans med kunden och hitta anpassade lösningar på hur man genomför det på bästa möjliga sätt. Säkerhetsbesiktning görs periodisk och varje bana har en individuell besiktningsplan, exempelvis ska spårväxlar besiktigas flera gånger per år. Varje spår delas dessutom in i olika klasser beroende på hastigheten på banan och tonnage, det vill säga den sammanlagda vikten ett spår utsätts för under ett år, förklarar Henrik vidare.

– Ibruktagningsledare är relativt nytt och vi befinner oss där i en utvecklingsfas. Det är säkerhetsmässigt lika viktigt med spåret som det är med resten av anläggningen. Vi vill vara med och påverka tillvägagångssättet och samtidigt utveckla det för att det ska bli så säkert och tydligt som möjligt. I dagsläget har vi två stycken utbildade ibruktagningsledare på företaget vilket vi är stolta över konstaterar Henrik. Utbildning och säkerhet är vår framtid

– Inom företaget lägger vi stor vikt på att våra medarbetare ska ha rätt kompetens och utbildningar i rollen som besiktningsman. Att man har rätt förutsättningar för att kunna säkerställa sitt arbete är prio ett för oss betonar Henrik.

Företaget har på kort tid vuxit och Henrik nämner uppdragsgivare som Infranord, Infratek och Strukton. Vid expansion är det ju också väldigt viktigt att prioritera dialogen med kunderna vilket är ett förhållningssätt som genomsyrar hela företaget. Vårt mål är att vi ska vara ett av de bästa företagen inom spårbesiktning och om 5 år tror jag att vi har dubblat omsättningen samt antalet medarbetare och vi ser naturligtvis också fram emot ett fortsatt givande samarbete med Signalbolaget avslutar Henrik Viklund. MATS CARLERT

fakta - Startade 2014 - 6 anställda - 7 miljoner i omsättning - Rikstäckande - Vänder sig till privat och offentlig sektor

tel. 076-813 22 11 Svensk spårbesiktning AB • Gjutargatan 52, 781 70 Borlänge • info@svensksparbesiktning.se • www.svensksparbesiktning.se


Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

25

Skräddarsydda rörlösningar för svensk industri Industrirör är Borlängeföretaget ConTub AB:s specialitet. Här tar man fram skräddarsydda rörlösningar för allt ifrån vatten och ånga till gas och kyla för industrier över hela Sverige.

VD Jonas Ehrling

Vi träffar Jonas Ehrling, VD, tillika en av fyra delägare i ConTub AB som bildades 1998. – Vi jobbar med industrirör och kan ta fram kundanpassade rörlösningar för vatten, ånga, gas, naturgas och kyla, vilka vi installerar på industrier och för infrastrukturprojekt över hela landet, berättar Jonas som har ett förflutet som svetsare och som 2008 blev en av fyra delägare i ConTub AB. Flera olika branscher

I ConTub AB jobbar man med flera olika material och medier, vilket gör att bolaget kan serva aktörer inom flera olika branscher, inte minst pappers-, massa- och stålindustrin där man ofta byter ut gamla ledningar eller drar nya. En del av tillverkningen sker i den egna verkstaden, vilket förstås förkortar ledtiderna och minimerar störningsmomenten i kundens produktion. – All montering sker alltid i samråd med kunden, säger Jonas Ehrling och nämner även byggsektorn där ConTub kan bidra med såväl mindre stålkonstruktioner som grövre rördragning. Här utgörs de flesta uppdragsgivarna av bolag med fokus på exem-

pelvis stålbyggnader och husproduktion. För livsmedels- och läkemedelsindustrin drar ConTub ledningar enligt de specifika normer som branschen förespråkar. Mejerier, bryggerier och matproducenter hör till kundkretsen, liksom en aktör som Cederoths International, som producerar plåster, hudkräm, tandkräm med mera. ConTub är också en betydande samarbetspartner för aktörer inom offentlig infrastruktur. – Här handlar det ofta om insatser på vattenverk, energiverk och värmekraftverk. Vi utför nyinstallationer och renoveringar av rörledningar, ångsystem med mera, liksom traditionella servicearbeten, berättar Jonas. Blickar framåt

Genom åren har ConTub AB servat åtkilliga uppdragsgivare, bland andra Stora Enso, NCC, Falu Energi & Vatten,

Cederoths International och Spendrups. – Vi skräddarsyr lösningar utifrån de förutsättningar som råder i den aktuella branschen. Våra kunder ges möjlighet att ta del av projektet i förväg genom att vi skapar det i 3D-CAD, upplyser Jonas Ehrling. Han lyfter fram den långa erfarenhet som råder bland de 30-tal medarbetarna i före-

taget. De är, menar han, bolagets främsta tillgång, och en förutsättning för en fortsatt god tillväxt. – Framöver tror och hoppas vi att ConTub kommer att växa sig allt starkare på hemmamarknaden, inte minst inom bygg- och livsmedelssektorn. Med en sådan utveckling lär vi även anställa fler medarbetare, avslutar Jonas Ehrling. ÖRJAN PERSSON

fakta ConTub AB

• Mästargatan 7B, 781 71 Borlänge • Telefon: 0243-921 90 • www.contub.se

- Bildades 1998 - 4 delägare - 30 anställda - Omsätter 35 miljoner kronor 2016 - Servar både privat och offentlig sektor - Kunder rikstäckande


26

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

Stålmän från Dalarna

VD Tom Teneberg

- Vi är stålmän från Dalarna med sikte på hela Mellansverige som vår marknad.

säger Tom Teneberg, VD som vi träffar på anläggningen i Borlänge, vilken hyser både kontor, verkstad och produktion under ett tak. Svetsade stålkonstruktioner, bearbetning och montage ingår i BSM:s starka koncept. Kvalificerade medarbetare jobbar med all typ av tryckkärlssvetsning upp till säkerhetsklass 4 i såväl de egna lokalerna som på plats ute hos kunderna. Beträffande bearbetning handlar det bland annat om fräsning, svarvning och borrning för produktion i både små och stora serier. Montage sker på plats hos uppdragsgivarna, men också i den egna anläggningen. – Vi klarar av även de lite mer krävande jobben eftersom vi besitter hög kunskap och kompetens inom hydraulik, pneumatik, mekanik och elektronik. Det kan till exempel handla om montering av gruvmaskiner till Atlas Copco, säger Tom Teneberg och passar i sammanhanget på att framhålla bolagets sammanlagt 63 anställda.

Den uppmärksammade olyckan på Södertäljebron, viken fick till följd att bron stängdes av för all trafik, reparerades snabbare än vad många trodde var möjligt. BSM AB låg bakom insatserna som avslutades efter bara två veckor.

Kvalitet i rätt tid

BSM AB – eller Bergqvist Svets & Mek AB som är företagets fullständiga namn – är ett komplett verkstadsföretag och en stark stålbyggare. Verksamheten etablerades redan 1972 och spänner över allt ifrån traversbanor och maskinkonstruktioner till avancerat bygg- och konstsmide. – Vi är stålmän från Dalarna med sikte på hela Mellansverige som vår marknad,

Ett projekt som Tom och hans medarbetare är särskild stolta över är uppdraget för Trafikverket efter den i media så uppmärksammade olyckan på Södertäljebron, vilken fick till följd att bron tvingades stänga för all trafik. BSM kallades in, klarade av uppgiften och gjorde bron driftklar på bara två veckor, vilket var betydligt snabbare än vad många trodde var möjligt. Genom åren har BSM utvecklat sitt kontaktnät och skapat goda relationer till många uppdragsgivare. I kundkretsen märks

aktörer som Stockholms Hamnar, ABB, Stockholms Hamnentreprenad, Peab, Skanska och NCC. – Många kunder från såväl privat som offentlig sektor väljer att anlita oss eftersom de vet att vi alltid levererar kvalitet i rätt tid. Vi håller dessutom en rimlig prisnivå och innehar alla nödvändiga certifieringar för att kunna utföra de uppdrag vi får på ett professionellt och korrekt sätt, säger Tom Teneberg.

Blickar framåt

Med förflutet som VD för Hallbyggarna, och efter att arbetat i många olika roller förknippade med inköp, är Tom laddad att lyfta BSM till nya höjder. Han spår att den goda utvecklingen i bolaget kommer att fortsätta med ökande omsättningsnivåer som följd. – Vår stående ambition är att växa tillsammans med våra kunder, avslutar Tom Teneberg.

fakta - Bildades 1972 - 63 anställda - Omsätter drygt 90 miljoner kronor - Täcker Mellansverige

ÖRJAN PERSSON

Våra certifieringar: SS/EN ISO 3834-2 EN 1090-1 SS-EN 287-1 EN-15085 CL 1 ISO 9606 EXC 4

HJÄLP BARNEN SOM FLYR! Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.


IT www.tidningeninkoparen.se

Fรถr mer information besรถk: www.bsm.nu

27


28

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

Små och medelstora företags redovisningsbyrå

Kontorschef Olof Esgård och auktoriserad redovisningskonsult Hans Reyier

LRF Konsult AB är små och medelstora företags redovisningsbyrå. Med representation över hela landet verkar man alltid nära sina kunder, det vill säga uppdragsgivare i alla branscher som genom samarbetet med LRF Konsult sparar både tid och pengar. Det gäller inte minst kontoret i Borlänge.

VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA. LRF Konsult ger dig trygghet i att våga ta steget, satsa och tro på framtiden, vi gör de svårbegripliga reglerna enkla. Vi är idag Sveriges största rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. KONTAKTA OSS PÅ LRF KONSULT

Borganäsvägen 46, Borlänge 0243-697 80 lrfkonsult.se/borlange

LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditetsplanering. Små och medelstora företag inom alla branscher har blivit bolagets specialitet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner. Bredden är LRF Konsults styrka. Man servar cirka 75 000 kunder totalt landet över, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna föredelade på alla möjliga branscher. Verksamheten är uppdelad i olika områden; ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning, samt fastighetsförmedling, och härtill kommer ett koncept kring juridisk och ekonomisk planering inför generationsskiften och frågor kring värdering av bolag, fastigheter och skog. Givetvis tar man också emot privatpersoner som vill ha hjälp att till exempel deklarera aktie- eller fastighetsförsäljningar. Breda tjänster

Vi besöker LRF Konsults kontor i Borlänge som etablerades 1998 och ingår

i ett område tillsammans med kontoren i Avesta, Hedemora och Ludvika. Borlängekontoret täcker södra och mellersta Dalarna och sysselsätter 18 anställda under ledning av kontorschef Olof Esgård. – Vår ambition är att hjälpa våra kunder i olika frågor så att de i stället kan ägna sig åt kärnverksamheten, säger Olof och nämner några av de tjänster man representerar. LRF Konsult erbjuder professionell affärsrådgivning då man agerar som bollplank i olika strategiska beslut och jobbar proaktivt. Det kan handla om allt ifrån bokslut och deklarationer till budgetskalkyler och affärsplaner. Man hjälper samtidigt företagsägarna med skatteplanering. Inom området redovisning bistår LRF Konsult med löpande bokföring, momsredovisningar, lönehantering, skattedeklarationer, resultatuppföljning med mera. – Här kan vi vara hela eller delar av ett företags ekonomifunktion, inklusive löneadministration. Med hjälp av våra digitala lösningar blir det smidigt att samarbeta med oss, säger Hans Reyier som är auktoriserad redovisningskonsult med ett 20-årigt förflutet på LRF Konsult. LRF Konsult bistår också i juridiska frågor kring exempelvis generationsskiften, testamenten och boupptäckningar, liksom beträffande affärsjuridik, såsom kompanjonavtal och köpeavtal. Här finns också kompetens inom fastighetsjuridik. Samtidigt är LRF Konsult också landets största fastighetsförmedlare av jord- och skogsfastigheter. Man jobbar med allt ifrån små till riktigt stora fastigheter med koppling till den gröna näringen. Hans Reyier vill också passa på att lyfta fram den digitala tjänsten Mitt Kontor där man som kund har tillgång till all viktig och

väsentlig information, liksom en rad olika tjänster direkt i mobilen, surfplattan eller datorn. Lokal närvaro

Olof Esgård ser flera anledningar till varför många väljer att anlita LRF Konsult. – Vi är en professionell byrå som verkar lokalt och har en human prisnivå på de tjänster vi erbjuder. Vi jobbar med en bra dialog med våra kunder och är inte främmande för att besöka dem på deras arbetsplatser, säger Olof med ett förflutet på Östberg Group, en familjeägd koncern med internationell verksamhet i 11 länder och försäljning i fler 70 länder där han jobbade som CFO och hade hand om affärs- och verksamhetsutveckling. Nu blickar han framåt med ledningens ambition i åtanke; att fortsätta vara Sveriges bästa rådgivare. – Våga ta kontakt med oss. Med vårt breda tjänsteutbud och våra digitala lösningar är vi ett utmärkt alternativ som rådgivare till just ditt företag. ÖRJAN PERSSON

fakta - Kontoret i Borlänge bildades 1998 - Borlänge, Avesta, Hedemora och Ludvika ingår i ett kontorsområde - 18 anställda - Omsätter drygt 20 miljoner kronor - Täcker södra och mellersta Dalarna


Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

29

En trygg partner för svensk tillverkningsindustri

Dala Plåttekink står för ett helhetserbjudande till svensk tillverkningsindustri. Som professionell legotillverkare tar man ett helhetsansvar kring allt ifrån konstruktion till förpackad och levererad produkt. Nyligen flyttade verksamheten till nya lokaler i Borlänge, vilka borgar för fortsatt utveckling och expansion.

Dala Plåtteknik AB etablerades 1984 och har sedan dess haft en mycket god utveckling. Under 90-talet ökade efterfrågan på laserskurna komponenter, vilket gjorde att företaget investerade i sin första laserskärmaskin. Tjänster kring svets och ytbehandling lades snart till det gedigna konceptet, och när man nyligen flyttade verksamheten till nya, ändamålsenliga lokaler i Borlänge skapades ytterligare förutsättningar för fortsatt expansion och utveckling. Idag sysselsätter verksamheten ett 30-tal anställda och samarbetspartners, vilka tillsammans företräder Dala Plåtteknik AB:s starka koncept kring CAD, laserskärning, kantpressning, svetsning, efterbehandling, ytbehandling, montage och förpackning. Ambitionen är att vara en av Dalarnas främsta och mest flexibla legotillverkare. Helhetskoncept

Dala Plåtteknik AB – eller Dalaplåt som man kort och gott säger – står med andra ord för ett helhetserbjudande till svensk tillverkningsindustri. Härigenom kan man avlasta sina kunder i samband med såväl produktionstoppar som vid mer långsiktiga behov. Dala Plåtteknik tar ett heltäckande produktionsansvar, vilket gör att uppdragsgivarna i stället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Dalaplåt arbetar med de senaste verktygen och utrustningarna inom CAD, laserskärning, och kantpressning. Man erbjuder såväl manuell svetsning som robotsvetsning och kan efterbehandla objekt på upp till tre meter. Beträffande ytbehandling kan man erbjuda både varmoch elförzinkning, samt våtlackering och pulverlackering.

Samarbetspartners

Förra året flyttade Dala Plåtteknik till nya lokaler i Borlänge, vilka anpassats helt efter verksamheten. Ökad leveransprecision och effektivare logistikprocesser blir naturliga följder av flytten. Den höga kapaciteten i bolaget gör att Dalaplåt kan åta sig större uppdrag och upprätthålla bolagets förmåga att alltid leverera trygga helhetsösningar kring allt ifrån konstruktion till förpackad och levererad produkt. En annan orsak till Dala Plåtteknik AB:s starka ställning är att man genom åren har byggt upp ett starkt nät av samarbetspartners. Nyligen inledde man ett samarbete med ett norskt företag, tillika en av

fakta - Bildades 1984 - 30 anställda - Omsätter cirka 50 miljoner kronor 2016 - Verkar rikstäckande med fokus på Mellansverige - Servar privat sektor - Kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

Nordens ledande aktörer inom återvinning. Bolaget är en ledande tillverkare av anläggningar för biologisk återvinning av både flytande och fast avfall. Dalaplåts uppdrag blir att producera komponenter till dessa anläggningar. – Vi har varit delaktiga i produktutvecklingen och bidragit med rådgivning kring produktionsanpassning och produktionsteknik. Det här är en satsning som ligger helt rätt i tiden, så vi ser verkligen fram

emot det här samarbetet, säger Ted Andersens, VD på Dala Plåtteknik. Ett annat samarbete involverar verkstadsföretaget BGC-Plåt i Horndal utanför Avesta. BGC-Plåt arbetar i de flesta förekommande material. Genom att utnyttja varandras utrustning kan man alltid leva upp till sina respektive kunders högt ställda krav och leverera beställda produkter i rätt tid. ÖRJAN PERSSON

Tel 0243-21 53 00 mail@dpt.se www.dpt.se

Du hittar oss i Borlänge, i Bergslagen där stål- och plåtförädling varit ledande i årtionden. Vår styrka är laserskärning och bockning av produkter, i små som stora serier, med hög precision. Mjuka värden är något vi också lägger stor vikt vid och som leder till en positiv utveckling både för oss och dig. Att lära känna oss lite mer kan resultera i en lönsam affär! Gå in på www.dpt.se som ett första steg.


30

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

En hustillverkare utöver det vanliga

Svenska Husgruppen AB är ett företag som tillverkar och bygger högkvalitativa energisnåla hus under varumärkena Forsgrens Timmerhus och Faluhus. De erbjuder allt från villor, fritidshus och radhus till flerfamiljshus. – Vi förvandlar dröm till verklighet. Vi har antagligen flera kunder som bor i sina hus större delen av sina liv än vi har kunder som bygger hus som ett steg mot att så småningom bygga eller köpa sitt drömhus. Vi bygger högkvalitativa hus som kanske inte alltid är billigast vid inköp men som sett över tid kan vara ett bättre köp sett utifrån kvalité och driftkostnader förklarar Fredrik Hedlund, VD på Svenska Husgruppen. Fredrik är nyligen inflyttad till Dalarna från Nynäshamn där han bott större delen av sitt liv. – Jag har inte varit någon bransch trogen men har arbetat med försäljning både i och utanför Sverige under större delen av mitt yrkesverksamma liv berättar Fredrik som närmast kommer från ett VD-uppdrag inom marinbranschen. – Vi kan dela in vår verksamhet i två olika produktområden förklarar Fredrik. Dels styckehus (villor, fritidshus) och objekt (radhus, hyresrätter, bostadsrätter). Vi marknadsför, tillverkar och säljer två olika varumärken – Forsgrens timmerhus och Faluhus. Arkitektritade timmerhus sedan 1954

Forsgrens Timmerhus tillverkar hus med en unik värmetimmervägg. Detta gör att vi når det klassiska timmerhusets utseende men med det moderna husets energisnåla driftskostnader. Vi har en huskatalog som många gånger kan ses som inspiration eller utgångspunkt när våra kunder vill skapa sitt

VD Fredrik Hedlund

- Att bygga hus är en stor affär och det är viktigt att känna sig trygg med såväl företaget som med säljaren.

drömhus. I princip anpassas alla hus enligt kundens önskemål, ibland små förändringar och ibland blir det ett helt nytt hus. Forsgrens Timmerhus är marknadsledande på tillverkning av timmerhus till fjällvärlden men våra hus passar lika bra för permanentboende eller som fritidshus runt om i Sverige. – Vi tillverkar timmerhus från 60 kvm upp till 300 kvm men det finns egentligen ingenting som begränsar storleken. Vi är väldigt flexibla och anpassar våra

Svenska Husgruppen AB • Telefon 0243-21 72 00 info@svenskahusgruppen.se • www.svenskahusgruppen.se

Våra varumärken:

www.faluhus.se

www.forsgrenstimmerhus.se

hus utifrån kundens behov och önskemål. Det är sällan vi bygger två identiskt lika hus poängterar Fredrik. Faluhus skräddarsyr husdrömmar sedan snart 60 år

– Faluhus tillverkar många olika typer av hus. Även Faluhus ”kataloghus” kan ses som inspiration eller väcka en tanke om vad man kan skapa. De flesta Faluhus är dock mer eller mindre kundunika. Husen byggs i trä inomhus i tempererad miljö i vår fabrik i Borlänge. Faluhus har med sin väggkonstruktion bland de bästa energivärdena på marknaden. Husen har alltid en hög grundstandard, både vad gäller funktion och utrustning och vi samarbetar med de bästa leverantörerna inom kök, badrum, golv och övrig inredning betonar Fredrik. Även Faluhus arbetar med ledstjärnor som kvalitet, energisnåla lösningar och miljö. Att lämna över vår huskatalog till en potentiell kund är verkligen en härlig känsla säger Fredrik. Då vet man att processen är igång och det är alltid lika roligt att få hjälpa en kund att göra verklighet av sina drömmar. Ett tryggt val

– Våra kunder är både privatpersoner och företag. Vi skapar personliga drömhus samtidigt som de byggs så miljövänligt som möjligt. Husen levereras dessutom alltid med en färdigställandeförsäkring och en nybyggnadsförsäkring som skyddar mot väsentliga skador i 10 år genom försäkringsaktiebolaget Gar-Bo. Det ger en extra trygghet för våra kunder.

Vi ser oss i framtiden som den husleverantör som har de mest nöjda kunderna och jag tror på en kraftig tillväxt och omsättningsökning inom de närmaste 5 åren avslutar Fredrik Hedlund fylld av tillförsikt inför framtiden. MATS CARLERT

fakta - Bildades 1954 - 30 anställda - 100 miljoner i omsättning 2016 Rikstäckande - Två varumärken: Forsgrens timmerhus och Faluhus - Trippel A rating


Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

31

Stark producent av kompletta transmissionslösningar Svensk industri i behov av kompletta transmissionslösningar har i Borlängeföretaget Transtech AB den perfekta samarbetspartnern. Här producerar man allt ifrån små detaljer för kontorsmaskiner till stora industriapplikationer i såväl små som stora serier.

VD Leif Stenius

Transtech AB har 22 år på nacken och vänder sig till kunder över hela Sverige. Elva anställda representerar företagets koncept kring produktion av öppna transmissionslösningar, inte minst i form av ett brett sortiment av standardprodukter. I anläggningen i Borlänge tar man fram allt ifrån små detaljer för kontorsmaskiner till stora industriapplikationer. Man är även återförsäljare till Bando, en av de större aktörerna i världen på kuggremmar, kilremmar med mera. – Vi vänder oss i huvudsak till svensk industri, men även i viss mån till utländska kunder. Vår stora styrka är vår flexibilitet och förmåga att jobba med flera olika arbetsmoment, säger Leif Stenius, ägare och VD för Transtech AB med ett 42-årigt förflutet i branschen. Han började arbeta på en mekanisk verkstad i Leksand redan 1974 och startade sedermera Transtech 1994 tillsammans med en kollega. Han står som ensam ägare sedan 15 år tillbaka och verkar från lokalerna i Borlänge sedan 2005. Flera tillverkningsmetoder

Transtech tillverkar kuggremshjul, kugghjul, snäckhjul och skruv, och kan produc-

fakta

- Bildades 1994 - 11 anställda - Omsätter cirka 9 miljoner kronor 2016 - Servar kunder rikstäckande - Jobbar enligt ISO-standarden

Henrik Edvardsson

era i allt ifrån en enstaka detalj till serier om tusen produkter eller mer. Man jobbar med CNC-svarvning och supportsvarvning av exempelvis axlar och släta hjul, och arbetar även med fräsning i CNC-styrda fleroperationsmaskiner. I verkstaden finns bland annat en 4-axlig variant. Härutöver åtar man sig enklare verkstadsarbete i form av till exempel manuell svarvning, fräsning, borrning, kilspår och kapning av material. Helhetslösningar

Genom åren har Transtech AB servat fler än tusen nöjda kunder, bland andra OEM Automatik i Tranås, Momentum Industrial Group, Megadyne Group och Microprecision i Stockholm. – Anledningen till att många söker sig till oss är att vi står för helhetslösningar kring exempelvis en drivenhet eller kuggväxel. Vi arbetar med alla förekommande material och bearbetningsmetoder, inklusive härdning, ytbehandling med mera. Yrkeserfarenhet som sträcker sig mer än fyra decennier tillbaka i tiden borgar för hög kvalitet på de produkter vi tillverkar. Kunden får valuta för sin investering, säger Leif.

Vinko Bilic vid svarv

Han spår en fortsatt god utveckling i bolaget och tror att man kommer att öka produktionen ett snäpp framöver. – Det har vi kapacitet att klara, liksom att fortsätta investera i maskinparken. I den

här branschen gäller det att ligga i framkant hela tiden, konstaterar Leif Stenius. ÖRJAN PERSSON

Transtech AB • Herrgårdsgatan 24, 781 72 Borlänge Tel: 0243-627 60 • E-post: info@transtech.se • Hemsida: transtech.se


32

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

Ett effektivt mark- och entreprenadföretag Torsångs mark och entreprenad AB är ett företag som man gärna vänder sig till med förfrågningar om anläggnings och markarbeten. Företagets medarbetare är välutbildade maskinförare och har en lång yrkeserfarenhet inom all typ av anläggningsarbete.

VD Anders Frisk

Inköparen träffar idag Anders Frisk, VD på Torsångens mark och entreprenad. Han är född och uppvuxen i Borlänge, och började redan 1998 att arbeta som grävmaskinist. Anders var anställd fram till 2010 då han startade det egna företaget Torsångs mark och entreprenad. Bred verksamhet

– Verksamheten kan delas in i flera olika områden berättar Anders och nämner bland annat fibergrävning, grundläggningar, samt underhåll och anläggning av vägar och trädgårdar. Vi erbjuder helhetslösningar helt utifrån kundens önskemål och utför byggnation av V/A-anläggningar från offert till slutbesiktning, dränering av fastigheter, markarbeten, grundarbeten, finplanering, plattläggning samt gräv och lastmaskinsarbeten. Vi gör även husgrunder till både villabyggnation och industrifastigheter. På vintern jobbar vi mycket med väghållning, renhållning, sandning och snöröjning poängterar Anders. – Inom fibergrävning fungerar vi som underentreprenör åt de stora aktörerna i

branschen och även åt Borlänge kommun, så vi har uppdragsgivare både från den privata och offentliga sektorn. Vi utför uppdragen effektivt genom vår maskinpark som vi ständigt uppdaterar betonar Anders. Torsångs mark och entreprenad erbjuder också underhåll och nyanläggning av gång och cykelvägar men också mindre bilvägar. Och som alltid en helhetslösning från första schaktningen fram till färdig asfalterad väg. – Anders berättar vidare att företaget även utför anläggning av trädgårdar. Det kan handla om att skapa en helt ny trädgård, eller att förändra en befintlig. Då ingår det ofta att vi bygger stigar, platt eller stenläggning, murar och ibland biluppfarter. Detta är spännande uppdrag där vi tillsammans med kunden skapar nya miljöer. En bra kundmix

– Under årens lopp har vi knutit många kontakter och genomfört en mängd olika projekt. Allt ifrån stora omfattande arbeten till mindre uppdrag för privatpersoner och

Mark&Entreprenad AB Storsten 165 784 78 Borlänge info@torsangs.se

www.torsangs.se

nämner bland annat Borlänge kommun, BRS Network, Peab, Landstinget Dalarna, One Nordic, Eltele, Skanova och Bahnhof. Naturligtvis har vi även genomfört många uppdrag för bostadsrättsföreningar och privatpersoner. – Vi är ju en relativt liten aktör vilket innebär att våra kunder alltid får ett personligt bemötande hos oss. Dessutom kan vi vara väldigt flexibla då vi har egna maskiner. Och att alltid ge snabb återkoppling kring förfrågningar och projekt är ett signum för vårt företag. Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal säger Anders med ett leende. Positiv utveckling

– Med våra duktiga medarbetare och med våra många återkommande uppdragsgivare ser jag ljust på framtiden och vi kommer att fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder. Det som vi kommer sträva efter är att fortsätta vara det flexibla och personliga företaget som vi är idag. Om utvecklingen fortsätter som hittills skulle jag tro att vi om

5 år har mer än fördubblat vår omsättning och naturligtvis förnyat och utvecklat vår maskinpark avslutar en nöjd Anders Frisk. MATS CARLERT

fakta - Startade 2010 - 5 anställda + inhyrd personal - Privat och offentlig sektor - Geografiskt område Dalarna, rikstäckande vid större projekt - 5 miljoner i omsättning 2016 - Cert. ID06, BASPU, ESA, miljögodkända


Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

Takläggare med sällsynt kvalitetsfokus När det gäller professionell takläggning i Dalarna är det få som slår Taksmide AB på fingrarna i fråga om kvalitet. – Vi gör till och med uppföljande garantibesiktningar två år efter avslutat projekt för att säkerställa att kunden är nöjd, säger Håkan Tellner, VD.

Taksmide i Borlänge är med sina nästan 50 år i branschen ett välkänt företag i Borlängetrakten. Det gedigna familjeföretaget sysselsätter 30 anställda och verkar över hela Dalarna. Håkan Tellner började arbeta i bolaget redan som 20-åring när hans morfar ägde bolaget. Nu har han drivit detsamma i 25 år och lägger stor vikt vid att upprätthålla företagets starka kvalitetsfokus. – Att göra kunder nöjda är ett krävande men också ett väldigt stimulerande jobb. Därför gör vi uppföljande garantibesiktningar så lång tid som två år efter avslutat projekt för att säkerställa att kunden är nöjd, säger Håkan. Hög standard

Takläggning är företagets specialitet och man jobbar med alla slags material, såsom lertegel, betongpannor och bandtäckningar. – Vi utför takläggning på hus, företagslokaler, kommunala fastigheter med mera. Inga jobb är vare sig för stora eller för små för oss. De som arbetar med takläggning hos oss är utbildade plåtslagare och snickare, men också personer som utbildats av just oss. Vi har byggt upp vår egen Taksmidestandard, vilket innebär att vi är noga med små detaljer. Samma höga standard och kvalitet ska gälla på alla tak vi lägger, fastslår Håkan Tellner och berättar att man för ändamålet förfogar över en stor lastbil försedd med kran. Verksamheten innefattar också butiken Plåtshopen i Borlänge där man säljer allt inom takläggning, såsom takpannor, papp

och läkt, takfönster och så vidare. Man förfogar också över en egen verkstad där man tillverkar alla slags plåtbeslag, till exempel stosar, ventilationshuvar och skorstensbeslag. Kunder kan via Plåtshopen beställa beslag som man sedan tillverkar i verkstaden. Härutöver ingår även DB Bygg AB i koncernen. DB Bygg är beläget i Falun och utför alla slags byggarbeten. DB har idag avtal med både Falun och Borlänge kommun. Trygga kundrelationer

Taksmide i Borlänge AB har verkat i Dalarna i nästan 50 år, vilket inneburit

VD Håkan Tellner

en mängd uppdrag för kunder inom både privat och offentlig sektor. Peab och Caverion samt Avestas, Hedemoras, Faluns, Borlänges, Moras och Orsas kommuner har också valt att anlita bolaget. – Våra kunder upplever att det är tryggt att anlita just oss då vi aldrig tar betalt i förskott, utan först efter att ett arbete är utfört och kontrollerat. Vi står dessutom för helhetslösningar och sätter en personlig prägel på vårt arbete. Utifrån våra egna standarder lämnar vi också generösa garantier, säger Håkan Tellner. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 1969 - Familjeföretag - Koncernen har 60 anställda och - Omsätter över 100 miljoner kronor 2016 - Servar både privat och offentlig sektor - Täcker hela Dalarna

33


34

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

SBB bygger framtidens järnväg

Från vänster, ägarna Jonas Friberg, Pär Opard och Pär Larsson

Signal & Banbyggarna AB tar ett stort ansvar kring svensk infrastruktur. För järnvägssektorn åtar man sig professionella uppdrag inom ban, el, mark och signal, och det rör sig om tjänster kring allt ifrån buskröjning och markarbeten till spårentreprenader och säkerhetstjänster.

Signal & Banbyggarna AB fyller tio år och ägs idag av en trio bestående av Jonas Friberg, Pär Opard och Pär Larsson. Jonas är marknadschef, tillika grundare av Signal & Banbyggarna, var från början utbildad i en annan bransch och beskriver sig själv som en entreprenör ut i fingerspetsarna. Han är hundägare, bor i Kvarnsveden och är pappa till två barn. Bolagets VD, Pär Opard, blev headhuntad av Jonas och har genom åren gått ett 20-tal utbildningar inom ledarskap och startat upp 19 olika bolag. Han är gift och verkade i Uppsala och Stockholm innan flytten gick till Borlänge för 15 år sedan. Pär Larsson är styrelseordförande i Signal & Banbyggarna och har genom åren arbetat med en mängd olika uppdrag, samtliga på ledande positioner. Han grundade Fiskarhedenvillan och bor i Borlänge med hustrun Ulrika och deras två barn. Brett koncept

Signal & Banbyggarna AB – eller SBB som man allmänt säger – sysselsätter 120

- Man måste våga ge alla en ny chans. Jonas Friberg angående att SBB ger personer som tidigare hamnat snett i livet möjlighet till anställning.

anställda och är ackrediterat hos TransQ. Bolaget säljer och levererar produkter och tjänster inom järnvägssektorn med fokus på uppdrag inom ban, el, mark och signal. – Vi är ett av Sveriges mest kompetenta företag inom signalteknik, konstaterar Pär Opard. – Vi utför både besiktning och tekniska uppdrag, projekteringar, hastighetsnedsättningar med mera, fortsätter han och lyfter fram bolagets kompetenta signaltekniker som har lång erfarenhet av branschen. Med sina fullt utrustade servicebilar är man snabbt på plats där problem uppstår. SBB jobbar också med bansvets i form av termit-, på-, och formsvets, men kan även erbjuda olika tjänster kring markarbeten och ombyggnation. Det kan till exempel röra sig om att förlänga en perrong eller utföra kanalisationsarbeten.

– Vi bygger och monterar även bullerskärmar i olika material längs väg och järnväg. Det är en viktig insats för att dämpa ljudet för boende i dessa miljöer, säger Pär och passar samtidigt på att nämna bolagets starka maskinpark. – Vi har all tänkbar utrustning för alla typer av entreprenader. Det, i kombination med korta beslutsvägar, är bara några av flera faktorer som gynnar slutkunden. Framhåller personalen

Signal & Banbyggarna AB har gått från att vara ett kompetensuthyrningsföretag till ett entreprenadbolag som blir starkare för varje dag som går. Man servar kunder i både Sverige och Norge, och framgångarna har man den starka personalstyrkan att tacka för. Det menar Jonas Friberg. – Utan våra medarbetare hade bolaget inte varit vad det är idag. De är våra ambassadörer och uppträder tillmötesgående på alla sätt och vis. Här försöker vi hela tiden upprätthålla en vi-känsla som gör att de anställda känner en stolthet över att få representera SBB. För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare där de anställda kan göra sig hörda och vara med och påverka den dagliga verksamheten, säger Jonas. Han berättar att man i samarbete med Arbetsförmedlingen jobbat med att ge personer som av någon anledning hamnat snett i livet möjlighet till anställning. – Man måste våga ge alla en andra chans, säger han bestämt. Filosofin har varit framgångsrik. Under

sina tio år har SBB servat ett flertal stora uppdragsgivare, bland andra Trafikverket, Infranord och Strukton. – Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch, men vi jobbar med låga overheadkostnader, vilket gör att vi kan driva effektiva processer med medarbetare som vågar fatta egna beslut. Det gynnar förstås våra uppdragsgivare, säger Pär Larsson som, liksom sina kollegor, gärna blickar framåt. – Vi har utvecklat en treårsplan som vi räknar med kommer att fördubbla vår omsättning. Vi tror på en god tillväxt i bolaget och att vi kommer att fortsätta utveckla vårt koncept, inte minst beträffande entreprenaduppdrag, säger Jonas Friberg, Pär Opard och Pär Larsson. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2006 - 120 anställda - Omsätter 290 miljoner kronor 2016 - Kunder rikstäckande och i Norge - Servar både privat och offentlig sektor - Ackrediterat hos TransQ


Vill du vara med på vår resa när

VI BYGGER FRAMTIDENS SPÅR

KONTAKTA OSS SBB Signal & Banbyggarna Lagergatan 2, Borlänge www.signal-banbyggarna.se info@signal-banbyggarna.se


36

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

En viktig samhällsbyggare för en hållbar stadsutveckling

Chef avd. vatten Anders Hellman, miljö hållbarhets konsult Anna Sjöström, och kontorsansvarig Linda Carlsson

Workshop med 30-talet företag från Ludvikaområdet med temat ”Hållbart företagande, CSR”. Verktyget Ketso användes under workshopen.

När Sverige utvecklas spelar Tyréns en viktig roll som ett av landets ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I ett nära samarbete med uppdragsgivare och partners tar man fram hållbara lösningar som främjar stadsutveckling och infrastruktur.

Tyréns verksamhet sträcker sig över hela Sverige och bolaget har även kontor i Danmark, England och Estland. Det rör sig om ett stiftelseägt bolag, vilket bland annat innebär att en del av vinsten återinvesteras i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi besöker kontoret i Borlänge, där 35 anställda på ett tilltalande sätt företräder bolagets starka koncept som kretsar kring teknisk konsultverksamhet rörande hållbar samhällsbyggnad. Vi träffar Linda Carlsson, kontorsansvarig i Borlänge, som berättar att Tyréns i Borlänge är verksamt inom två av bolagets affärsområden; Mark & Anläggning samt Fastighet & Bygg. Det förstnämnda handlar i huvudsak om arbete kring infrastruktur, såsom väg och järnväg, där Tyréns engagerar sig i projekt i alla skeden och omfattningar med en kombination av spets- och breddkompetens. – Vår största kund är Trafikverket och i deras projekt är vi med i alla skeden – från

tidig utredning till förvaltning, berättar Linda. – Inom affärsområdet Fastighet & Bygg arbetar vi med både uppdrag gentemot den offentliga och den privata sektorn. I många fall hjälper vi både kommunen och den privata byggherren genom den snåriga planprocessen. Därtill gör vi utredningar i tidiga skeden där bland annat gestaltning och hållbarhetsbedömningar kan vara betydande delar. Tyréns och Fastighet & Bygg inom Region Mitt har sedan i våras på allvar stärkt sin position som en arkitekt att räkna med genom sitt förvärv av AQ Arkitekter. Inom kompetensområdet samt med Borlänge som lokalförankring är man nu ett samlat gäng på drygt 80 personer med stor kunskap inom husbyggnad, plan och landskap. Lokal förankring

Tyréns vänder sig till såväl privatägda företag som offentlig förvaltning. Genom åren har man samarbetat med samtliga kommuner i Dalarna, bland företagen märks uppdragsgivare som Trafikverket, Fiskarhedenvillan, ABB, Länsstyrelsen Dalarna, BSM, Maserfrakt, Borlänge Energi, Falu Energi & Vatten, NCC, Skanska, Riksbyggen och Peab. – Vi samarbetar förstås också med Tyréns rikstäckande, vilket gör att våra kunder har tillgång till vårt nationella nätverk av experter och specialister. Samtidigt förstår vi den lokala marknaden och sätter därmed

Anna Sjöström, miljö- och hållbarhetskonsult, 010-452 36 45 www.tyrens.se vxl 010-452 20 00

- Kundförfrågningar strömmar in och vi arbetar aktivt för att hitta utbildade, erfarna och nyexaminerade kollegor till oss.

en personlig prägel på allt vårt arbete. Vi är flexibla och anpassningsbara samt duktiga på att upptäcka utvecklingspotential inom olika områden, berättar Anna Sjöström, miljö- och hållbarhetskonsult på Tyréns. Hållbarhet

Mjuka frågor som hållbarhet och framför allt social hållbarhet efterfrågas allt mer från våra kunder, berättar Anna Sjöström. – Vi kan till exempel hjälpa till som processtöd inom social hållbarhet i både bygg- och planeringsprocessen, vi arbetar med både folkhälsofrågor, jämställdhet och jämlikhet samt CSR-frågor. Vi kan även hjälpa till att ta fram produkterna sociala konsekvensbedömningar (SKB) och barnkonsekvensanalys (BKA) berättar Anna. Genom bolagets stiftelse, Sven Tyréns Stiftelse, driver man flera olika forskningsoch utvecklingsprojekt. Många av dessa handlar om hållbarhet som till exempel Decode/Citylab som handlar om hållbar stadsbyggnad. – Ett FOU-projekt som vi gärna vill lyfta fram är ett internt FOU-projekt där målet är att utveckla en struktur och ett arbetssätt för hur vi på Tyréns ska arbeta med och kommunicera kring hållbarhet i våra uppdrag. Tyréns verkar i en bransch som

står för nära hälften av samhällets totala miljöpåverkan och detta innebär ett stort ansvar. Resultatet kommer att bli en enkel hållbarhetsredovisning och/eller en hållbarhetsmärkning för uppdrag, där våra kunder kan se samt även i sin tur enkelt kommunicera hur vi har arbetat med hållbarhet i uppdraget. Söker nya kollegor

I rollen som samhällsbyggare är Tyréns en betydelsefull aktör när Sverige går mot en allt mer hållbar stadsutveckling och infrastruktur. Bolaget har skaffat sig en framskjutande position i branschen, bakom framgångarna ligger ett aktivt arbete och en tydlig målmedvetenhet. – Kundförfrågningar strömmar in och vi arbetar aktivt för att hitta utbildade, erfarna och nyexaminerade kollegor till oss, berättar Anders Hellman som avslutningsvis nämner att medarbetarna trivs på Tyréns. – Vi har kul tillsammans på jobbet! Enligt medarbetarundersökningen Great Place To Work som rankar Sveriges bästa arbetsplatser hamnar Tyréns på sjätte plats bland stora företag i Sverige. ÖRJAN PERSSON

fakta - Ett stiftelseägt företag - 35 kontor i Sverige - 1 600 medarbetare - 35 anställda i Borlänge


Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

37

En rikstäckande och ledande aktör inom skylttillverkning

hela projekteringen med bland annat bygglov. Detta kompletterat med tydliga och enkla offerter och en bra prisnivå har gjort Skyltstället till en ledande aktör.

Skyltstället i Sverige AB är ett företag som tillverkar alla sorts skyltar till alla typer av företag genom en effektiv centraliserad produktion och med lokala försäljningskontor runt om i landet. De över 35 försäljningskontoren drivs av franchisetagare. Vi träffar Samuel Eriksson, koncernchef för Skyltstället i Sverige AB. Han är född i Borlänge och i grund och botten utbildad byggare med inriktning på anläggningsteknik. Ett av hans stora intressen är att spela golf och vid 17 års ålder började han klippa gräset på Gangnäs golfklubb strax utanför Borlänge och det blev en bra kombination för honom att jobba på förmiddagen och träna på eftermiddagen. Samuel har alltid haft klara mål i sitt liv och hans nästa målsättning vara att arbeta som Greenkeeper, Course Manager och han fick det jobbet på en golfklubb i Dalarna där han tillbringade 3 år. Därefter ville han fortsätta utvecklas och hamnade på en av Sveriges mest kända golfanläggningar, Kungsängens Golfklubb som bland annat arrangerat Scandinavian Masters. 4 år senare blev Samuel ansvarig för golfanläggningen Pega Catalonia i Barcelona men stannade bara i 6 månader eftersom han samma vecka flytten gick till Spanien också hade träffat sin stora kärlek och nuvarande fru, och kärleken gjorde att han återvände till Sverige. 2011 fortsatte Samuel att utbilda sig på Management Diplama for Athlets – Cruyff Institute. En skräddarsydd ledarskaps och ekonomiutbildning för personer med en bakgrund inom idrotten En bredd som ger oss konkurrensfördelar

– Det som gör Skyltstället unika i branschen är att vi är så breda, våra lokala konkurrenter har oftast nischat sig på en specifik kategori och har en begränsning där. Och genom att vi byggt upp vår koncern med franchisetagare runt om i landet

Tydliga målsättningar på fortsatt expansion

Koncernchef Samuel Eriksson

som hanterar försäljningen får vi en stor produktionsvolym med centraliserade inköp vilket ger oss bra inköpspriser, effektivitet och gör att vi kan erbjuda en hög servicegrad över hela landet berättar Samuel. Vi kan dela in verksamheten i 4 olika kategorier, utomhusskyltar, inomhusskyltar, mässmontrar samt industri. Inom dessa 4 områden tar vi fram allt från bilstripning, fasadskyltar och beachflaggor till hela mässmontrar. Även inom industrin finns ett jättebehov av skyltar och Samuel nämner som ett exempel att på varje ABB-robot finns ett 20-tal skyltar.

Inför framtiden har vi tydliga målsättningar och budgeterar att om 5 år kommer vår omsättning ligga på cirka 500 miljoner och att vi då består av ett 50-tal försäljningskontor. Då har vi också gått utanför Sveriges gränser och finns i flera länder. Vi ser även att vi jobbar med de flesta stora butikskedjorna då stor del av vår framtid ligger där. – Vi kan erbjuda rikstäckande lösningar för till exempel ICA där de kan få samma typ av skyltar över hela landet, men även att den lokala ICA handlaren kan få en lokal anpassning som exempelvis en mindre banderoll, ett lokalt budskap eller liknande genom att vända sig till det lokala Skyltstället. Vi kan på det sättet erbjuda den lokala kontakten samtidigt med en rikstäckande lösning. – Det vi gör nu är att söka ytterligare investerare till Skyltstället, vi är beredda att

släppa ytterligare procent av verksamheten för att växla upp. Det finns en tydlig affärsplan för de som är intresserade slår Samuel Eriksson fast. Skyltstället kommer också starta upp en rikstäckande kedja för montagelösningar som vänder sig till säljorganisationer, rikstäckande kedjor och privatpersoner där enkelhet är nyckeln. MATS CARLERT

fakta - Bildades 2011 - 5 anställda - Rikstäckande - Privat och offentlig sektor - Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt miljögodkända - Största aktören i Skandinavien - Över 35 försäljningskontor i Sverige.

Kreativitet lösningar

Några kunder som vi anser är nöjda med oss är bl.a. Rustabo, Vi Förenade, AB Masterhallen, Lugnet skidstadion och Kupolen köpcentrum. – Vi erbjuder helheten, vi har den egna produktionen på allt och vi har ett av Sveriges absolut mest högkvalitativa och effektivaste produktionssätt. Vi har även ett forsknings och utvecklingsteam som ständigt jobbar med utvecklandet av nya produkter och att effektivisera samt förfina produktionen. Genom våra lokala försäljningskontor får vi en naturlig närhet till våra kunder och kan på så sätt alltid hålla en hög servicegrad menar Samuel vidare, och betonar också vikten av kreativa lösningar, bra designförslag och kompetensen att kunna hantera

SKANDINAVIENS LEDANDE SKYLTAKTÖR


38

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

En sann expert på rivning och håltagning

På Borlängeföretaget Void AB är man experter på rivning och håltagning. Den höga kapaciteten i bolaget gör att man kan åta sig riktigt stora entreprenader, inte minst för aktörer inom process-, pappers- och byggindustrin. Härutöver kan Void även leverera högpolerade golv. Void AB bildades 1984 och arbetar idag rikstäckande med allt ifrån traditionella rivnings- och håltagningsjobb till större rivningsåtaganden. Verksamheten sysselsätter 26 anställda under ledning av Anders Andersson med ett 22-årigt förflutet i bolaget. – Beträffande både håltagning och rivning jobbar vi med att såga och borra i betong för exempelvis installationer och ombyggnationer. Vi använder oss av olika tekniker som klingsågning och vajersågning, och kan borra i riktigt hårda material. Vi har framförallt profilerat oss som specialister på mer avancerade rivningar inom process-, pappers- och byggindustrin, berättar Anders Andersson som innehaft VD-rollen i Void AB i tio år. Rivningsentreprenader innefattar ofta även asbestsanering, inte minst i samband med ombyggnation inom bygg och industri. Man täcker olika zoner så att inte det skadliga ämnet blåser ut, utan stannar inne i asbestzonerna. När arbetet är utfört tar man hand om det kontaminerade materialet och packar in det i ett tätslutande kärl för transport till destruktion. Högpolerade golv

kurser i hur man använder kemisk betong för att fästa exempelvis bultar eller balkar i samband med montage inom industrin eller byggbranschen. Stora uppdragsgivare

– Genom åren har vi byggt upp ett brett kontaktnät och servat många nöjda kunder, säger Anders och nämner uppdragsgivare som Peab Anläggning, SSAB, Stora Enso, NCC, Skanska, ABB, Ovako och Spendrups. – Vi är inte främmande för att arbeta som underentreprenörer åt mellanstora och stora byggherrar. Många av våra kunder är återkommande eftersom de uppskattar att vi alltid tar ansvar för våra uppdrag, respekterar angivna tidsramar och upprätthåller kommunikationen med uppdragsgivaren. Något annat vi ofta får beröm för är det faktum att vi alltid lämnar arbetsplatserna rena och snygga efter oss, berättar Anders Andersson. Han spår att utvecklingen i bolaget kommer att fortsätta, inte minst beträffande golvpolering. Man kommer också att satsa mer på marknaden i Mälardalen med ökande omsättningsnivåer som en naturlig följd. Anders tror också att Void AB kommer att nyanställa inom en inte allt för avlägsen framtid. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 1984 - 26 anställda - Omsätter cirka 28 miljoner kronor 2016 - Servar både privat och offentlig sektor - Arbetar rikstäckande

Vinnare av olika utmärkelse inom branschen: - Svenska Demoleringspriset 2014 - Svenska Demoleringspriset 2016 - Bästa Rivningsprojekt 2016 (Ovako, Smedjebacken) - Bästa Håltagningsprojekt 2016 (Ovako Smedjebacken) - Bästa håltagningsentreprenör 2014

voidab.se

Void AB kan även leverera högpolerade golv. – Vi slipar först betonggolven, varpå vi polerar med metallinbundna diamanter. Därefter lägger vi på en härdare och slutligen polerar vi med plastinbundna diamanter för optimal glans. Resultatet blir en lättstädad, underhållsfri, slät och fin yta, säger Anders. Ett förhållandevis nytt arbetsområde för Void är brandtätning, något som kunderna efterfrågar allt mer. Härutöver erbjuder man också kemankarutbildningar, det vill säga

VD Anders Andersson håller nyss vunna Svenska Demoleringspriset 2016


Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

39

Breda tjänster i Sveriges ledande teknikkonsultbolag ÅF är ett av Sveriges största teknikkonsultföretag med fokus på tre branscher; energi, industri och infrastruktur. Vi besöker ÅF Consult i Borlänge där man erbjuder breda lösningar för en kundkrets som uppskattar företagets lokala anknytning i kombination med det stora bolagets höga kapacitet.

- Vår produkt EnergiSamarbete går ut på att vi inte tar betalt förrän kunden kan påvisa energibesparing.

ÅF, för många tidigare känt som Ångpanneföreningen, grundades 1895. Det gör ÅF till ett av Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. ÅF:s bas finns i Europa men såväl verksamhet som kundkrets sträcker sig över hela världen och sysselsätter idag cirka 8 500 medarbetare. Ända sedan starten har bolaget präglats av ett starkt ingenjörskunnande, modern teknik och ständig förnyelse, vilket lett fram till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar för industriprocesser, infrastruktur, building projekt samt utveckling av produkter och IT-system. ÅF har idag kontor i 20 länder samt cirka 80 kontor i Sverige. Här är ÅF-koncernen uppdelad i tre divisioner, Technology, Infrastructure och Industry samt en division för den internationella verksamheten. Industri, energi, infrastruktur

Vi besöker ÅF Consults kontor i centrala

Med passion för teknik

Regionchef Anders Lundin och Camilla Björkgren

Borlänge där vi träffar regional manager Anders Lundin i företagets nyrenoverade lokaler. Borlängekontoret etablerades 1995 och sysselsätter 200 anställda. Anders har varit med ända sedan starten och beskriver ÅF som en leverantör av tekniska helhetslösningar till industri, stat, kommun, landsting och fastighetsägare, med fokus på tre affärsområden; industri, energi och infrastruktur. – Området Industri präglas mycket av stål- och pappersindustrin, och handlar i mångt och mycket om produktutveckling, design och funktion. Våra uppdrag kan se väldigt olika ut, till exempel insatser

Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en hållbar framtid. I Dalarna, med kontor i Borlänge, Falun, Mora, Avesta och Ludvika, är vi ett starkt team av konsulter inom energi, industri och infrastruktur som förser våra kunder med lönsamma, effektiva och hållbara lösningar. Följ våra framsteg på afconsult.com

för att åstadkomma en kapacitetshöjning i kundens produktion, säger Anders och tillägger att man även kartlägger kunders energiförbrukning med ambitionen att höja produktionskapaciteten med bibehållen energiåtgång. Han kommer därmed osökt in på området Energi där ÅF har utformat den egna produkten EnergiSamarbete. – Den går ut på att vi inte tar betalt förrän kunden kan påvisa energibesparing. Vi jobbar mycket med kunder inom kärnkraft och övrig energi, och erbjuder ett program som spänner över allt ifrån produktion till funktion hos konsumenterna, säger Anders Lundin. Beträffande området Infrastruktur jobbar ÅF mycket med vägar och järnvägar, men även infrastruktur i form av byggnader. – Det handlar för oss om att skapa ett hållbart samhälle där vi är med och påverkar hela kedjan. Det som driver utvecklingen inom infrastruktur är urbanisering med hårdare krav inom flera områden. Samhällsbyggnaden skiljer sig idag mycket åt hur det var tidigare. Vi följer hela tiden samhällsutvecklingen och anpassar våra tjänster utifrån de behov som finns, förklarar Anders. Bredd och spets

Många anlitar ÅF då bolaget representerar både bredd och socialkompetens. Med 8 500 medarbetare runt om i landet och fler än 27 000 medlemar i ett brett nätverk finns alltid tillgång till rätt kompetens för varje enskilt uppdrag. – Vi antar varje teknisk utmaning. Vi anser att vi har ett starkt varumärke och är attraktiva som arbetsgivare, vilket gör

att vi hela tiden kan rekrytera kompetent arbetskraft. Våra uppdragsledare, som består av ingenjörer och civilingenjörer, är våra hjältar inom organisationen, framhåller Anders Lundin och nämner att man gärna ser kvinnliga sökande till ÅF i Borlänge. – Under oktober anställde vi enbart kvinnor, berättar han. Anders ser positivt på ÅF:s framtid och hoppas kunna utveckla verksamheten och få den att växa ytterligare, såväl omsättningssom personalmässigt. ÖRJAN PERSSON

fakta - 8 500 medarbetare på koncernnivå - Kunder över hela världen - Borlängekontoret bildades 1995 - 200 anställda i Borlänge - Omsätter 210 miljoner kronor 2016 - Kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 - Servar både privat och offentlig sektor


40

Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

Bärgare med servicekänsla Bilbärgning, transporter och bortforsling av fordon – verksamheten i Borlängeföretaget Lundbärgarna AB är bred och vänder sig till en ännu bredare kundkrets.

VD Jan-Erik Eriksson

- Vi har en stabil organisation med kunnig personal och en unik vagnpark för att kunna erbjuda så effektiva bärgningar. som möjligt.

Rotatorn, den enda i sitt slag i Sverige, från ett uppdrag i somras

fakta

- Bildades 2005 - 7 heltidsanställda + timanställda - Omsätter 10 miljoner kronor - Följer Assistancekåren regelverk - Ingår i Ulf Lundberg-företagen AB tillsammans med 15 andra bolag

Teknisk kompetens och utpräglad service är begrepp som kännetecknar Lundbärgarna AB. Verksamheten finns i både Falun och Borlänge och inom tre huvudsakliga grenar; bilbärgning, transportverksamhet åt verkstäder samt bortforsling av fordon. Bolaget ingår i Ulf Lundberg-företagen tillsammans med 15 andra företag. Farlig arbetsmiljö

Vi besöker kontoret i Borlänge där JanErik Eriksson är VD. Han berättar att bilbärgning är en minst sagt händelsestyrd verksamhet. – Ju sämre vädret är desto mer har vi att göra, konstaterar han och berättar att man bärgar såväl personbilar som lastbilar, byggoch entreprenadmaskiner. I bland kan företagets tekniker reparera mindre fel på plats. Det är dock, betonar Jan-Erik, en minst sagt riskfylld miljö de jobbar i.

– Att arbeta längs vägarna är farligt, i regel har våra medarbetare inte alls det utrymme de behöver för att kunna utföra sitt jobb på ett säkert sätt. Vi önskar verkligen att förarna ville visa betydligt mer hänsyn när de passerar våra arbetsplatser, vädjar han.

Beträffande transporter åt verkstäder brukar det bli transporter av cirka 150 bilar i månaden åt exempelvis plåt- och lackverkstäder. Största kunden är dock Bilmetro. – Det är en gren som växer, men också ett bra komplement till övrig verksamhet eftersom vi fyller ut den tid vi inte bärgar, säger Jan-Erik. Bortforsling av övergivna fordon som står på kommunala ytor sker också. De flesta uppdragen inkommer via mail eller personliga kontakter. Här har, framhåller Jan-Erik, Lundbärgarna ett samarbete med kommunen som fungerar utmärkt.

– Vi har en stabil organisation med kunnig personal och en unik vagnpark för att kunna erbjuda så effektiva bärgningar som möjligt. I och med att vi har hela Assistanskårens organisation bakom oss kan vi arbeta mycket flexibelt, säger Jan-Erik och nämner sedan bolagets satsning på en ny räddningsstation. – Tack vare denna kommer vi att kunna arbeta ännu mer effektivt. Räddningsstationen kommer att vara belägen mellan Falun och Borlänge och beräknas vara klar under andra kvartalet 2017. Jan-Erik spår ökade omsättningsnivåer under kommande år och vill i sammanhanget passa på att lyfta fram bolagets duktiga medarbetare och tekniker. – De är förklaringen till våra framgångar, konstaterar han. ÖRJAN PERSSON

Falun

Borlänge

023-100 17

0243-196 30

Assistancekåren i ryggen

Genom åren har Lundbärgarna servat en mängd olika uppdragsgivare, varav några är Borlänge och Falu kommun, åkerinäringen i Mellansverige, bilföretag och försäkringsbolag.


Dalarna - Borlänge

www.tidningeninkoparen.se

41

Stabila bemanningslösningar för Dalarnas transportoch logistikföretag - Vi har haft tur som har fått en så pass kompetent personalstyrka.

När transport- och logistikföretagen i Dalarna har som mest att göra blir Dala Work AB ett tilltalande alternativ. Dala Work erbjuder kvalificerad personal för alla behov och har, trots företagets ringa ålder, redan blivit en etablerad bemanningsaktör i regionen.

Det är Johan Rosenborg och Pontus Holmgren som leder bemanningsföretaget Dala Work AB. Johan har ett förflutet i ett annat företag i branschen, medan Pontus tidigare arbetade med just transport och logistik. Det var med andra ord en bra grund att bygga verksamheten på, och framgångarna har inte låtit vänta på sig, trots att företaget bara är sisådär ett halvår gammalt. – Redan idag servar vi en handfull relativt stora kunder. Vi jobbar ju inte med fasta kontrakt, utan med löpande avtal, men de som anlitar oss väljer att göra det gång på gång. För en av våra kunder hyr vi till exempel dagligen ut fyra-fem personer, berättar Johan Rosenborg. Mervärde

Dala Work erbjuder kvalificerad arbetskraft för Dalarnas transport- och logistikföretag och det rör sig om allt ifrån chaufförer till terminal- och lagerpersonal. Verksamheten sysselsätter ett tiotal anställda som var och en har den komptens och certifieringar som krävs för olika typer av arbetsinsatser. – Vi har handplockat våra medarbetare och använt oss av både Blockets platsannonser och personliga kontakter i vår strävan efter att finna rätt medarbetare. Vi har haft tur som har fått en så pass kompetent personalstyrka, säger Johan. Han anser att Dala Work erbjuder ett mervärde i jämförelse med konkurrenterna, inte minst mot bakgrund av att både han själv och kollegan Pontus Holmgren är involverade i alla delar av verksamheten, även på golvnivå där man har en nära dialog med samtliga sina anställda och bistår dem i det dagliga arbetet. – En annan konkurrensfördel är att vi garanterar en ersättare i de fall någon av våra medarbetare blir sjuk och inte kan

Från vänster, ägarna Johan Rosenborg och Pontus Hedback Holmgren

jobba. Det är åtminstone en klar och tydlig ambition som vi har, och hittills har vi aldrig behövt svika det löftet. Där skiljer vi oss från andra aktörer i branschen, poängterar Johan Rosenborg. God utveckling

Bemanningsbranschen har länge haft en positiv utveckling generellt i Sverige, och Johan konstaterar att den trenden ser ut att hålla i sig, även om den är tydligare i storstadsregionerna. – Min känsla är att efterfrågan på bemanningstjänster ökar i Dalarna, bland annat tack vare att hela regionen växer och utveck-

las. Det gäller inte minst transport- och logistiksektorn där behovet varierar mycket under året. På våren och just nu inför julen har vi – och hela branschen – otroligt mycket att göra, men i januari och februari kan det däremot vara lugnt. Regelverket gör det också svårt för företagen att anställa personer på deltid, och därmed uppstår det förstås ett stort behov av personal i samband med arbetstoppar, konstaterar Johan. Han spår med andra ord en fortsatt god utveckling för Dala Work. – Behovet ökar, framför allt i Falun-Borlänge-området som alltmer växer samman. Vi ska fortsätta växa och har också

långt framskridna planer på att bredda verksamheten med ytterligare ett ben, avslutar Johan Rosenborg hemlighetsfullt.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Bildades 2016 - Tio anställda - Omsätter 3,5-4 miljoner kronor - Jobbar över hela Dalarna

Dala Work AB •Vasagatan 5, 784 32 Borlänge info@dalawork.se • 070-9430304 • www.dalawork.se


42

Dalarna - Falun

www.tidningeninkoparen.se

Företagarandan blomstrar i Falun

Näringslivschef Linda Norén

Vi har bestämt möte med Linda Norén som är näringslivschef i Falun kommun sedan 2012. Hon är uppvuxen i Luleå men flyttade till Dalarna 2001 och är i grunden beteendevetare.

Näringslivsenheten i Falun verkar för att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Falun och för att befintliga företag ska kunna utvecklas. Man jobbar med rådgivning, matchning mot kompetenser för rekrytering, landsbygdsutveckling och andra projekt för att utveckla näringslivet. Naturligtvis erbjuder man också hjälp med etableringsfrågor samt lokaler och mark. Enkelt, snabbt, tydligt och trevligt

- Oavsett om man driver företag eller vill etablera sin verksamhet här i Falun kommun ska det alltid upplevas snabbt, enkelt, tydligt och trevligt.

– Vi arbetar efter fyra ledord berättar Linda. Snabbt, enkelt, tydligt och trevligt. Oavsett om man driver företag eller vill etablera sin verksamhet här i Falun kommun ska det alltid upplevas snabbt, enkelt, tydligt och trevligt. Vi här på näringslivsenheten håller en hög tillgänglighetsgrad och ser till att alltid lyssna på, och finnas ute bland företagarna här i kommunen. Som exempel åker vi ut på företagsbesök varje tisdag. Vi arrangerar också många olika möjligheter för nätverkande som till exempel våra återkommande företagarfrukostar som är en väldigt populär aktivitet.

Vid vår fråga om företag som nyligen etablerat sig i kommunen nämner Linda Svenska Krämfabriken, en modern produktionsanläggning för kosmetik som ett bra exempel på en lyckad nyetablering. Företaget kom in via företagslotsen i Falun, och valde därefter att etablera i Falun mycket tack vare enkelheten och servicen man fick från näringslivsenhetens sida. Nyanlända är en viktig resurs

– Linda berättar också entusiastiskt om integrationsinitiativet #hursvårtkandetva som Falu kommun och Företagarna Falun står bakom. Det går ut på att företagare, politiker och tjänstemän utmanar varandra att bjuda in nya Falubor att följa med under en arbetsdag. Kanske leder det till praktik, kanske till jobb säger Linda och förklarar vidare. Genom detta byggs nätverk och nya möjligheter skapas. – Linda betonar att hon ser ljust på framtiden och företagsklimatet i Falun. Givetvis hoppas jag på många fler nyetableringar och även att befintliga företag stannar kvar och

utvecklas här i Falun. Framförallt tror jag på många nyetableringar i stadskärnan. Vi har en fantastisk stadskärna och det ska vi givetvis värna om. Jag tror också vi blivit ännu bättre på kompetensförsörjning vilket ju är en förutsättning för ett bra företagarklimat. MATS CARLERT

fakta – Antal registrerade företag i Falun: ca 6000 – 7 anställda på näringslivsenheten – ca 350 nyetableringar/ år i Falun – 2 gasellföretag – Årets kulturkommun 2015


Dalarna - Falun

www.tidningeninkoparen.se

43

Ett nischat konsultbolag inom testtjänster och kravhantering Konsultbolag1 är ett oberoende IT-konsultbolag specialiserat på kravhantering och testtjänster. Genom sina tjänster vill bolaget förbättra kvalitén i flera led och därigenom skapa större nytta åt sina kunder som finns inom både privat och offentlig sektor.

Vi träffar Marit Wester, VD för Konsultbolag1 i Dalarna, som har en bakgrund som systemvetare och som genom åren haft många ledande roller för bland annat CGI och Landstinget i Dalarna. Eftersom hon genom åren specialiserat sig på krav- och testområdet var Konsultbolag1 ett självklart val. Hon har haft VD-rollen på Konsultbolag1 Dalarna sedan starten 2013. När det gäller kravhantering berättar Marit att man ofta hjälper till som en oberoende partner vid olika typer av förändringar, nya inköp eller upphandlingar. Hon berättar också att man utför alla typer av testtjänster både hos kund eller leverantör. ”Vi jobbar alltid väldigt nära våra kunder och har hela tiden en dialog och eftersom två uppdrag aldrig ser likadana ut blir varje projekt kundanpassat. Att låta oss ta hand om tester och utvärderingar inför godkännande av leveranser innebär givetvis en stor avlastning för kunden som kan fokusera på kärnverksamheten istället”, säger Marit och berättar vidare att man ofta också kommer in som rena projektledare i olika uppdrag. Utbildning och samarbete

Konsultbolag1 är marknadsledande inom utbildning i test- och kravhantering och har ackrediterade lärare som även håller certifieringskurser. Utbildningarna hålls oftast i Stockholm, Göteborg och Malmö men man kan också arrangera företagsinterna kurser

VD Marit Wester

som genomförs hos kunden. ”I Dalarna har vi hittills endast haft företagsinterna kurser men under våren 2017 kommer våra eftertraktade grundkurser att hållas lokalt eftersom det finns en stor efterfrågan” säger Marit och fortsätter, ”Konsultbolag1s tre kontor, Falun, Stockholm och Malmö, samarbetar på ett nära och bra sätt. Rikstäckande har Konsultbolag1 runt 90 specialiserade konsulter.” Konsultbolag1 Dalarna har idag många nöjda återkommande kunder, bland andra CCS Healthcare, Trafikverket och Clas Ohlson. Helt nischade

En stor konkurrensfördel hos Konsultbolag1 är det faktum att man är helt nischade och fokuserar på testtjänster och kravhantering. Det finns fler aktörer som erbjuder dessa tjänster men ingen annan i regionen är nischad. ”Vi vet att vi är bäst på det vi gör och lämnar exempelvis utveckling och programmering till andra. En annan stor fördel är också att vi är oberoende och slipper därmed “sitta i knät” på vissa specifika leverantörer.” ”Vi vill vara enkla och öppna att ha och göra med” poängterar Marit, ”vi jobbar efter ett ganska enkelt motto, är kunden

BRINNER DU FÖR KRAVHANTERING ELLER TEST?

Då borde du arbeta hos oss. Vi driver marknaden framåt i Dalarna. Var med på vår resa så lovar vi dig spännande perspektiv.

Det självklara valet Läs mer och ansök på konsultbolag1.se/jobb

nöjd är vi nöjda. Vår höga andel nöjda kunder uppnår vi tack vare våra fantastiska konsulter som alltid jobbar efter tre ledord, enkelt, personligt och ansvarstagande.” När det oförväntade sker

Marits värld ställdes upp och ned våren 2015 när hon ådrog sig en stroke, något som resulterade i en lång sjukskrivning och rehabiliteringsprocess. ”Mina medarbetare visade ett fantastiskt ansvarstagande under den tiden jag var borta och drev Konsultbolag1 vidare.” Marit har under en tid arbetstränat och ökat arbetstiden successivt för att komma tillbaka och ser idag ljust på framtiden. ”Självklart sätter det saker i perspektiv. Träning är idag en naturlig del av mitt liv och människan och hälsa är i fokus. Olika typer av hälsoaktiviteter har alltid varit en rolig och självklar del för bolaget och kommer så att förbli. Det som hände kommer jag alltid att bära med mig men jag har visat att det går att komma tillbaka och vara positiv och jag hoppas och tror att det också har gjort mig till en bättre ledare och förebild.” Ljus framtid

Vad gäller Konsultbolag1 i Dalarna vill Marit vara det självklara valet inom krav och test för både kunder och medarbetare. ”Marknaden är lite omogen här. Vi vill öka medvetenheten kring krav och test och driva utvecklingen framåt i regionen, vilket är riktigt spännande och roligt. Vi får ofta

föra in metodik, rutiner och processer för våra kärnområden i olika organisationer. Det ställer förstås krav på att vi vet vad vi gör och även kan anpassa nivån efter kundens behov och förmåga.” Marit tillägger att man är i en expansiv fas och letar hela tiden efter nya duktiga medarbetare. ”Hos oss är det viktigt att man har rätt inställning och vi går snarare på kvalitet än kvantitet. Vi har dessutom en naturlig möjlighet till intern kompetensutveckling som vi drar nytta av bland annat genom våra egna utbildningar och genom nätverkandet och samarbetet mellan våra kontor” avslutar en nöjd Marit Wester. MATS CARLERT

fakta – Konsultbolag1 etablerades i Dalarna 2013 (Konsultbolag1 har funnits sedan 2001) – 8 anställda – Upptagningsområde: Dalarna och angränsande län – Jobbar mot både privat och offentlig sektor – REQB och ISTQB-certifierade


44

Dalarna - Falun

www.tidningeninkoparen.se

Kvalitetsprodukter för borrning och demolering LIFA är ett företag som erbjuder kvalitétsprodukter för berg-och jordborrning samt för demolering av berg, sten och byggelement. Man har en ständig ambition att kunna leverera där konkurrenter inte kan och man sätter hela tiden service och kundfokus främst. Produktsortimentet innefattar allt från hela riggar till små tillbehör. Företaget erbjuder även service och eftermarknad för alla sina kunder.

SLT:s reporter har stämt möte med Mari Johansson, Vice VD och Rickard Lindström, marknads och medieansvarig på LIFA:s huvudkontor i Falun. De berättar att företaget även finns i Stockholm, Hindås och Norsjö, utanför Skellefteå. LIFA är ett familjeföretag grundat av Rickards far Per-Erik Lindström. Per-Erik är fortfarande VD för bolaget men det är Mari som operativt driver LIFA då Per-Erik sedan många år tillbaks bor och driver andra verksamheter i USA. En helhetsleverantör för svensk marknad

– Vi importerar maskiner och tillbehör för berg- och jordborrning från ett flertal aktörer, vilket gör oss till en helhetsleverantör inom gruv- och entreprenadbranschen förklarar Mari. Vår strävan är att våra ständiga utvärderingar och samarbeten med leverantörer från ett flertal länder leder till en kontinuerlig produktutveckling anpassad för den svenska marknaden. LIFA står för kvalitet och utveckling. Vi uppdaterar ständigt våra borrprodukter, tjänster och processer samt uppfyller de lagar och krav som finns för ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete.

fakta – Bolaget grundat 1994 – 9 anställda – Omsätter ca 50 miljoner – Jobbar rikstäckande mot privat och offentlig sektor – Kontor i Falun, Hindås, Stockholm och Norsjö

Återkommande kunder över hela landet

Man har många nöjda återkommande kunder över hela landet, bland dessa kan nämnas Björkdalsgruvan, Uppländska Berg och Skanska. På LIFA värdesätts kundkontakten och servicen högt. Man är alltid lyhörda mot marknaden och har en nära dialog med sina kunder. Företaget är också lättillgängligt och förfogar över ett stort lager vilket betyder korta leveranstider. Produktsortimentet innefattar uteslutande kvalitétsmärken som Robit, Rammer, Yamamoto, B Burg och Gyros. Familjetraditionen ska finnas kvar

Mari och Rickad säger att en stor konkurrensfördel hos LIFA är det faktum att man är stora nog att kunna verka över hela Sverige, men små nog för att kunna ge kunden mer personlig kontakt och större kundfokus. – Familjetraditionen är något vi skall fortsätta värna om på LIFA säger Mari och slår fast att huvudkontoret alltid kommer finnas kvar i Dalarna. LIFA befinner sig i en positiv tillväxttrend och om ca 5 år hoppas man på att vara ca 20 anställda med en dubblad omsättning. MATS CARLERT

Marknadschef Rickard Lindström och vice VD Mari Johansson


Dalarna - Falun

www.tidningeninkoparen.se

45

Prifloat, mycket mer än ett undersökningsföretag Vi har stämt möte med Maria Hedlund, VD på Prifloat AB i Falun, som har lång erfarenhet av industribranschen. Hon har bland annat jobbat med forskning och utveckling på Stora Enso, logistikfrågor på Scania och ABB innan hon 2009 började på Prifloat där hon varit VD sedan 2015.

VD Maria Hedlund

Prifloat är ett företag som hjälper sina uppdragsgivare att effektivisera deras verksamheter genom att mäta och analysera processer och därmed skapa beslutsunderlag för att prioritera rätt i förbättringsarbetet. Kunderna finns från många olika branscher men man är speciellt nischade inom byggbranschen. Byggprocessmätning™

Med modellen Byggprocessmätning™ mäter man hur pass väl projektarbetet upplevs fungera. Man får på så vis en bra insikt i hur kritiska delar för projektet, exempelvis ledarskap och kommunikation fungerar eller inte fungerar. Målet är att skapa bättre styrning och samverkan genom hela projektorganisationen och därmed få en effektivare byggprocess, högre måluppfyllnad och bättre projektekonomi. Byggprocessmätning™ bygger på en vetenskapligt underbyggd modell som är väl beprövad och har idag tillämpats på ca 250 byggprojekt, stora som små. Svaren samlas i ett verktyg som projektledaren har full tillgång till så man kan analysera sina egna projekt och få jämförelse med branschen. Processmätningar

Prifloat utför även verksamhetsspecifika processmätningar för att hitta prioriterade förbättringsområden. Man mäter då på

djupet om en organisation har rätt förutsättningar och arbetssätt för att kunna bli framgångsrik och uppnå sina mål. Till skillnad från Byggprocessmätning™, som baseras på ett antal standardfrågor är dessa mätningar mer grundläggande och skräddarsys för varje enskild kund och lämpar sig för samtliga branscher, inte bara byggbranschen. Återkommande kunder från olika branscher

Prifloat har idag många nöjda återkommande kunder, bland dessa kan exempelvis Trafikverket, Fiskarhedenvillan, Högskolan Dalarna, NCC, Akademiska Hus och Locum nämnas. – Vi har genomfört många större uppdrag åt Trafikverket, aktuellt nu är bland annat att etablera en ny modell för att mäta och förbättra järnvägsunderhållet och omfattar alla underhållskontrakt fortsätter Maria. Genom att analysera tekniska data med mätning av underhållspersonalens upplevelser skapas en djupare förståelse av vilka förbättringsåtgärder som behöver prioriteras. Mer än ett undersökningsföretag

– Maria betonar att Prifloat är mer än ett

Effektivisera Din verksamhet genom rätt beslutsunderlag Falun 023-66 77 200 | Kaserngården 4 | 791 40 Falun Stockholm 08-412 00 650 | Vretenvägen 8 | 171 54 Solna info@prifloat.se | www.prifloat.se

undersökningsföretag, “när undersökningarna är klara är vi med och coachar och leder förbättringsarbetet. Vi besitter hela kedjan från undersökning- till managementkompetens. Den långa erfarenheten av att arbeta fram modeller för mätning och att implementera arbetssätt för förbättringsarbete är också en stor anledning att anlita Prifloat. Och givetvis vår databas där man kan jämföra sitt egna projekt mot branschen” säger Maria. – Maria ser ljust på framtiden och Prifloat har anställt 4 nya medarbetare bara det senaste året. I framtiden vill jag framförallt ytterligare utveckla vår verksamhet att aktivt stödja våra kunder i deras förbättringsarbete och även göra Prifloats mätplattform tillgänglig för övriga konsulter med behov av

att mäta och kvalitetssäkra processer avslutar Maria.

fakta

MATS CARLERT

– Prifloat grundat: 2002 – 13 anställda – Omsättning 13,5 miljoner – Rikstäckande – Jobbar mot både privat och offentlig sektor


46

Dalarna - Falun

www.tidningeninkoparen.se

Ett ledande måleriföretag i Dalarna

Fototapet

Vid behov av måleriarbeten är Sandå Dalarna ett utmärkt företag att vända sig till. De har kunnande och resurser för såväl omfattande måleriuppdrag som för mindre uppdrag. Företaget erbjuder ett brett spektra av tjänster och har även specialkompetens inom till exempel plåt/stålmålning genom samarbete med andra Sandåmålerier.

Vi träffar Tommy Mattsson, platschef, som har spenderat hela sin yrkeskarriär inom måleribranschen. Han började som lärling 1987 och har sedan dess haft flertalet olika chefsroller och drivit eget bolag innan han 2009 etablerade Sandå i Dalarna. Kompetens och bredd

– Vi är ett företag som har både kompetensen och bredden för att utföra alla förekommande arbeten inom måleri. Traditionellt måleri, nyproduktion/ROT-jobb, sprutmålning av köksluckor, försäkringsarbeten och stål/plåt-arbeten är några av våra segment berättar Tommy. Vad gäller traditionellt måleri vänder vi oss till både privatpersoner och företagsmarknaden och vad gäller nyproduktion och ROT-uppdrag har vi etablerat goda samarbeten med ett antal

Regionschef Tommy Mattson Fönsterskydd Söderbaumska

olika fastighetsbolag som vi ofta får förfrågningar från. För nyproduktion och ROT har vi personal som uteslutande arbetar med detta. Vi har också en välutvecklad maskinpark som gör att vi effektivt och rationellt utför uppdrag inom nyproduktion betonar Tommy. Även för försäkringsarbeten har vi specialiserad, flexibel personal som gör olika typer av service och försäkringsjobb. Givetvis har vi alla nödvändiga certifikat som krävs för exempelvis våtrumsarbeten Stål och plåtmålning

– Sandå finns ju på ett stort antal orter i Sverige, och med en mängd olika spetskompetenser vilket gör att vi även kan åta

Vy över Rättvik

oss specialuppdrag som till exempel plåtmålning och blästring. Vi har ett väldigt bra samarbete med andra Sandå-företag runt om i Sverige och kan dra nytta av varandras specialkompetenser konstaterar Tommy. Hög servicegrad och duktiga medarbetare skapar förtroende

Välkommen till din målare i Dalarna!

Våra målare kan hjälpa dig med allt inom traditionellt måleri samt tapetsering. Sandå i Dalarna • Främbyvägen 8, Falun • Tel: 023-100 13 E-post: tommy.mattsson@sanda.se • Hemsida: www.sanda.se

Något som prioriteras hos Sandå är att alltid vara leveranssäkra och hålla tidsramar. “Vi har som målsättning att alltid hålla tider” säger Tommy och fortsätter, “flexibilitet är också något som är viktigt för att kunna tillgodose kunders förfrågningar så snabbt som möjligt”. – Det är ju våra medarbetare som gjort Sandå till ett framgångsrikt måleriföretag och våra duktiga målare fungerar som goda ambassadörer för vårt företag betonar Tommy. Något som många nöjda återkommande kunder redan upptäckt, och det gäller inom både privat och offentlig sektor. Tommy nämner till exempel Falun, Säter, Hedemora och Mora kommun. Även DIÖS, Masmästaren, HMB och Byggpartner är trogna kunder till oss.

– Vi är ett bra sammansvetsat gäng som trivs ihop här på Sandå i Dalarna vilket också märks på vår låga personalomsättning. Detta skapar trygghet både för oss och för våra kunder betonar Tommy och avslöjar samtidigt att planer finns för ytterligare etableringar i Dalarna. MATS CARLERT

fakta – Startade 2009 – 27 anställda – Omsätter ca 20 miljoner – Upptagningsområde från Avesta till Sälen – Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001


Dalarna - Falun

www.tidningeninkoparen.se

47

En husleverantör som levererar ett tryggt boende Att bygga nytt hus är oftast den största affären man gör i sitt liv och då är det viktigt att ha en trygg och kunnig husleverantör som levererar en helhetslösning utan dolda överraskningar. Familjehus AB har tagit fasta på detta och erbjuder hus med totalentreprenad vilket besparar köparen både tid och pengar förklarar Leif Söderlund, VD på Familjehus AB i Falun.

Leif Söderlund har lång erfarenhet av att både bygga och att sälja hus. Efter att ha börjat sin yrkesbana som snickare i slutet på 70-talet sadlade han om till att sälja hus 1985, och i husbranschen har han verkat som både regionchef och säljchef. 1995 startade Leif Svenska Familjehus AB. Totalentreprenad ger många fördelar för en husköpare

– Vi har en klar målsättning inom Svenska Familjehus, samtliga våra kunder skall vara helt nöjda med det vi levererar slår Leif fast. Vi säljer hus med totalentreprenad vilket ger våra kunder stor trygghet och alltid full koll på ekonomin. Det är tidskrävande och arbetsamt att själv samordna samtliga parter i ett husbygge, det slipper man när man köper hus på totalentreprenad. Kunden får en exakt offert på hela huset och därmed en bättre bild av vad totalkostnaden för huset blir i slutändan. Varje hus anpassas efter kundens önskemål och tomtens förutsättningar och vi har en nära dialog med köparen genom hela processen, från design och avtal ända fram till slutbesiktning. Vi tar också på oss en rent rådgivande roll där våra kunder kan ta del av vår långa erfarenhet och vårt kunnande.

Kvaliteten är alltid prioriterad

–– Vi lägger stor vikt vid kvalitén på våra hus och är noga med att allt går rätt till genom hela byggnationen. Eftersom vi har totalansvaret så måste vi också välja våra underentreprenörer med omsorg och se till att de också har samma kvalitetsmål. Som exempel berättar Leif att man alltid gör fuktmätningar innan isolering, detta för att säkerställa att inga fuktskador uppkommer i framtiden. Just kvaliteten är enligt Leif en stor anledning till att köpa hus av Svenska Familjehus. Ärligheten och transparensen mot kunderna är en annan. – Vi har hela tiden en rak och tät dialog med våra kunder och undanhåller aldrig någonting i våra offerter. Har kunden några frågor vad gäller detaljer träffas vi gärna och går igenom vad som kostar vad i offerten. I framtiden ser gärna Leif att verksamheten växer ytterligare, men det får inte bli på bekostnad av kundfokus och service. Svenska Familjehus skall fortsätta sträva efter 100 % kundnöjdhet.

VD Leif Söderlund

MATS CARLERT

fakta – Bolaget grundat 1995 – 7 anställda – Omsättning 2016 ca 25 miljoner – Upptagningsområde: Falun med omnejd + Stockholm – Kreditvärdighet AAA

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)

NÄR KVALITÉ OCH TRYGGHET AVGÖR

023-266 40 www.familjehus.se


48

Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

En framgångsrik företagarkommun med ABB i spetsen I Ludvika finns ett starkt näringsliv konstaterar Lars-Åke Josefsson, näringslivschef inom Ludvika kommun. Här finns Dalarnas största företag ABB som är en tungviktare i sin bransch. Vi talar om ABBs absolut viktigaste enhet med 2700 anställda och som jobbar med transferering av elenergi samt högspänning och är i absolut framkant inom dessa områden. Självklart arbetar ABB med andra saker också men just det här är unikt. Dessutom har vi många andra framgångsrika företag som sammantaget gör Ludvika till en stark näringslivskommun betonar Lars-Åke.

- Vi är en av de få kommunerna i Sverige där ett enskilt företag har fler anställda än kommunen själv har.

Näringslivskontoret i Ludvika är ett kontor som jobbar brett inom alla branscher och bistår i stora som små frågor och tillsammans med företag av skiftande storlekar. – Till största delen arbetar vi med rena utvecklingsfrågor. Det här är en kommun som skiljer sig från många andra kommuner eftersom vi inte har en stor näringslivsenhet utan en näringslivsfunktion. Vi har dels ett lokalt investmentbolag där kommunen är delägare i tillsammans med ABB, Väsman Invest AB och sedan har vi också ett utvecklingsbolag, Samarkand 2015 AB som vi är delägare i. Den här konstruktionen gör att vi tillsammans jobbar aktivt för kommunens näringslivsutveckling. Några stora bolag dominerar

– Det här är också en kommun som har

Näringslivschef Lars-Åke Josefsson

en ganska speciell näringslivsstruktur i och med att vi har några stora bolag som dominerar fortsätter Lars-Åke. Det gör att Ludvikas struktur i näringslivet skiljer sig rätt mycket från andra kommuner. Vi är en av de få kommunerna i Sverige där ett enskilt företag har fler anställda än kommunen själv har. För att locka hit nya företag lägger vi mycket tid på de förfrågningar vi får och är noggranna med att alltid ge så bra service och support vi kan. Vi är också medlemmar i Stockholm Business Alliance och får förfrågningar via dem. Detta är ett samarbete mellan 55 kommuner med Stockholm i spetsen och som arbetar för att

locka fler företag till medlemskommunerna. Befintliga företag prioriteras

– Inom näringslivsfunktionen prioriterar vi de befintliga företagen inom kommunen och deras utveckling. Vi jobbar med bland annat rådgivning, information som är viktig för företagare, ekonomisk rådgivning, mentorskap samt träffar i nätverk, och det är oftast företagen själva som bestämmer vad de vill ha hjälp med. Det finns många exempel på bra samarbeten mellan näringslivsfunktionen och näringslivet och Lars-Åke nämner exempelvis ett aktivt samarbete med Säfsen Resort som expand-

erar och investerar i sin verksamhet samt ett mångårigt samarbete med Spendrups bryggeri kring deras fortsatta expansion. MATS CARLERT

fakta - 1150 Företag i regionen - 1 anställd


Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

49

Ett verkstadsföretag som både tillverkar och monterar Grängesbergs Rör och Maskinreperationer AB är ett familjeägt verkstadsföretag i Grängesberg som bland annat tillverkar matarskruvar, silosanläggningar och diverse plåt och stålkonstruktioner. De levererar helhetslösningar, från ritning till färdigt montage. Vi möts av VD Tobias Skutnäs som är 29 år gammal och bor i Grängesberg där han även är uppväxt. Tobias gick en plåtslagareutbildning på gymnasiet och började jobba direkt efter skolan. I gymnasiet blev han utvald att tävla i plåtslageri för unga plåtslagare och kom så långt som till topp 3 i SM i Linköping. 2013 startade han eget, Ludvika Plåt och Smide AB och 2014 blev han tillsammans med sin pappa delägare i Grängesbergs Rör och Maskinreperationer AB. Tillverkning och montage

– Vår verksamhet kan delas in i 3 olika områden berättar Tobias. Tillverkning, montage samt reperationer. Vi tillverkar bland annat matarskruvar som är stora

VD Tobias Skutnäs

skruvar som transporterar olika gods, och används i exempelvis kalk och flisverk. Vi tillverkar även silosanläggningar för olika ändamål och kunder. Vi har till exempel. gjort silos till Spendrups, och olika kalkverk. Vi utför även ren legotillverkning från ritning fram till en till en färdig maskindetalj. Vi tillverkar mycket sådana maskindelar till gruvindustrin och även olika konstruktioner de har i sina olika verk. Vi monterar också de flesta av dessa detaljer på plats. – Vad gäller rena reparationer då skickas antingen delen hit eller så åker vi ut och

reparerar på plats. Det kan exempelvis vara att en matarskruvskruv gått sönder eller att en maskin behöver repareras förklarar Tobias. Välkända kunder och expansiva framtidsplaner

Under senare år har man arbetat för bland annat Spendrups, Metso, Atlas Copco, Enbema, ABB, Normet och SSAB. Vi har alltid hög kvalitet på utförda jobb och snabba leveranser. Vi samarbetar väldigt mycket med Ludvika Plåt och Smide och vår plan för framtiden är att öka personalstyrkan och tredubbla omsättningen avslutar Tobias Skutnäs.

fakta - Bildades på 80-talet - 6 Anställda - 6 miljoner i omsättning 2016 - Privat och offentlig sektor - Dalarna

MATS CARLERT

Ett effektivt och personligt företag inom byggplåt och smide fakta

Ludvika Plåt och Smide AB är ett företag som gör allt förekommande inom byggplåt och byggsmide. Bland annat falsade tak, bandtäckningar och stålstommar. Företaget sköter även montering av sin tillverkning av exempelvis lister och beslag, avväxlingar, samt montering av takplåt, vattenavrinning och PAROC element.

Vi träffar VD Tobias Skutnäs som betonar företagets höga kompetens och att man är väldigt snabba och flexibla. Vi tillmötesgår alltid kunden så att jobben blir utförda på rätt sätt. Verksamheten innefattar plåt, smide, tillverkning, montage samt reperationer.

Tillverkning och montage

– Vi tillverkar alla förekommande lister, beslag och olika plåtdetaljer. Vi tillverkar även plåtskivorna som ska upp när man ska falsa ett tak fortsätter Tobias berätta. Vad gäller smide tillverkar vi de flesta förekom-

mande produkter, exempelvis avväxlingar och stålstommar. Vi utför även alla typer av reparationer av plåt och smide, exempelvis läckande plåttak. Expansion även här

Vi har bland annat jobbat med Spendrups och olika byggföretag. Planen är även för detta bolag att vi ska öka i både personal och omsättning, minst det dubbla om 5 år. Och med fler medarbetare kan vi åta oss fler och större uppdrag avslutar Tobias Skutnäs.

- Bildades 2013 - 3 Anställda - 3 miljoner i omsättning 2016 - Dalarna - Privat och offentlig sektor

MATS CARLERT

CKNING Ä T D N A B T Å L BYGGP SVETS E M M O T S L Å ST

Tel: 070-575 75 34 E-post: platochsmide@telia.com Besök: Bergsmansvägen 80, Grängesberg


50

Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

Ett högkompetent tillverkande företag i Ludvika AQ Welded Structures AB är ett företag som tillverkar svetsade konstruktioner i kombination med andra processer exempelvis bearbetning, bockning, montering och laserskärning. Företaget har tillverkning i de flesta material såsom stål, aluminium, rostfritt och koppar. Vi har stämt möte med Jennie Söderlund, VD på AQ Welded Structers. Hon har ett tidigare förflutet inom bland annat Bombardier, Volvo och har nu varit på företaget i drygt två år. Hög kompetens

Vi är fokuserade på komplicerade produkter och vi erbjuder konstruktionskapacitet i delar eller hela system. Vi tillverkar avancerade konstruktioner och produkter i vår verksamhet. Vi har bred kompetens inom svetsning såsom TIG, MIG, MAG och CMT i såväl robot som manuell svetsning. Utöver hög precision inom svetsning så är kombinationen med andra processer ”in house” en enorm styrka. Detta gör att vi kan leverera ett helt koncept på ett kostnadseffektivt sätt betonar Jennie. En uppskattad flexibilitet är att vi arbetar i de flesta materialen, stort som smått och tjockt som tunt. Vi jobbar i små som stora serier, och med den såväl enkla som den komplexa produkten. Vi kan även partna upp i utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. Vi arbetar med bland annat, ABB, Scania och Nexans som ser oss som enkla att jobba med, har lång erfarenhet och snabba beslutsvägar.

Ingår i en större företagsgrupp

En annan styrka är att vi tillhör en koncern som har fler kompetenser än enbart det vi kan erbjuda här i Ludvika berättar Jennie Söderlund. Saknas det en kompetens här i Ludvika har vi den troligtvis någon annanstans och då hjälps vi åt inom de totalt cirka 40 bolagen inom gruppen.

Vi har ett stort nätverk av leverantörer och då vi är cirka 40 bolag som samarbetar kring inköp gör det att vi får förmånliga villkor och hög service poängterar Jennie. Värderingsstyrt företag

AQ är ett värderingsstyrt företag och hela AQ gruppen har samma värderingar som genomsyrar hela verksamheten fortsätter Jennie stolt, Kunden i fokus, Enkelhet, Entreprenörsanda, Kostnadseffektivitet och Mod och respekt är det som gäller för AQ Welded Structures. Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring

AQ Welded Structures AB Valhallavägen 2, 771 31 Ludvika Tel: 0240-877 70 www.aqg.se

– Vår plan är att fortsätta växa med både befintliga och nya kunder. Om det skulle behövas och behovet uppstår kommer vi att utöka med fler skift. Idag har vi dagtid, tvåskift samt treskift. Lokalmässigt kommer vi inte behöva expandera. Målsättningen är att omsätta 200 miljoner i en 5 årsplan med parallell kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Dessa två parametrar är betydelsefulla för AQ Welded Structures och är centrala när man ska växa. Samtidigt är det viktigt att våra medarbetare ska känna sig stolta att jobba på AQ med våra värderingar och framtidsplaner. – De två senaste åren har det skett stora organisatoriska förändringar inom verksamheten både med implementeringar och med certifikat. Nu när vi genomfört detta arbete har vi en trygg grund att stå på. Vi samarbetar med kunder och deras specifika kundkrav vilket kan innebära fler certifikat i framtiden. Att alltid vara lyhörda, se nya affärsmöjligheter och ta action på dessa är vår vardag och vår framtid hävdar Jennie och konstaterar samtidigt att hela organisationen nu är laddad för framtiden. MATS CARLERT

VD Jennie Söderlund

fakta - Bildades 2008 - Cirka 50 anställda - 90 miljoner i omsättning 2016 - Ludvika kommun - Privat sektor - Cert. ISO 14001, ISO 9001, ISO 3834-2, TS 16949 - Cirka 5000 anställda i hela världen i AQ group - 40 bolag i AQ koncernen - www.aqg.se


Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

51

Ett företag som har full koll på hela bygget

Kontorschef Anders Nyberg

Vi träffar Anders Nyberg som är kontorschef och i grunden byggnadsingenjör och har jobbat på Byggkoordinator sedan 2006. Innan dess var han verksam inom entreprenadsidan. Född i Stockholm men flyttade till Dalarna för 16 år sedan då han köpte ett fritidshus och trivdes så gott att han inte ville återvända till huvudstaden.

– AB Byggkoordinator i Ludvika är ett expansivt företag som växer både personalmässigt och i antal uppdrag. Allting vi arbetar med ställer krav på kompetens inom entreprenadjuridik samt hög bygg och teknikkunskap berättar Anders Nyberg. Vi arbetar med helheten och är behjälpliga

igenom hela byggprojektet med de flesta delarna såsom projektering, kalkyl, projektledning, upphandling av entreprenörer, bygglov, byggledning i genomförandet, slutbesiktning samt överlämning. Vi erbjuder en helhetslösning

– Vi har kunskapen och erfarenhet för såväl stora som små projekt och har ett nära samarbete med våra två systerbolag som bidrar till att vi har en helhetslösning. A2H Byggteknik AB som är konstruktörer, och Arkitektgruppen GKAK som tillhandahåller arkitekttjänster och projektering. När man tecknar avtal med någon av oss brukar de andra bolagen också bli inblandade, och vi samarbetar in i varandras projekt. Verksamheten kan delas in i områdena projekt och byggledning, kontrollansvar PBL, entreprenadbesiktning samt kalkyl och rådgivning förklarar Anders vidare.

Fyra huvudsakliga verksamhetsområden

– Inom projekt och byggledning ser vi till att kunden får det han beställt, vi bevakar kundens intresse i form av tidsåtgång och ekonomi. Kontrollansvar PBL, PBL står för Plan och Bygglagen, vilket innebär att vi hjälper våra kunder med bygglov, bygglovssansökan och bevakningen under byggtiden avseende bygglagstiftning. Där bygglov krävs, krävs det också att man har med en kontrollansvarig vilket också är ett myndighetskrav betonar Anders. – Vi besiktigar hela entreprenader, och vi besiktigar då utförandet mot kontrakt, samt lagar och förordningar samt mot fackmanamässighet. Beställaren skall få det de betalar för och vi ska säkerställa att det utförs på rätt sätt gentemot lagar och regler förklarar Anders. Genom våra kalkyltjänster hjälper vi våra kunder med att ta fram kostnadsberäkningar för beslutsfattande. Vi beräknar hela byggkostnaden och utifrån det underlaget kan kunden ta ett beslut om att gå vidare med projektet. Slutligen hjälper vi många kunder med rådgivning kring byggfrågor och entreprenadjuridik. Goda framtidsutsikter

– Under åren har vi fått arbeta tillsammans med otroligt många spännande kunder som exempelvis NVK - Norra Västmanlands Kommunaltekniska förbund

som äger och förvaltar kommunfastigheter i Nordberg och Fagersta, Ludvika kommun, Kopparstaden, ABB, Skinnskatteberg kommun och Smedjebackens kommun. Vi är måna om våra kunder och tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. – Vi arbetar efter en 3-årig handlingsplan som förnyas varje år och vi kommer säkerligen att växa med ytterligare 3-4 konsulter inom 5 år. Då med förhoppningsvis ännu fler spännande kunder och en omsättning på 10-12 miljoner avslutar en optimistisk Anders Nyberg MATS CARLERT

fakta - Bildades 2008 - 6 Anställda - Cirka 6 miljoner i omsättning 2016 - Dalarna, Norra Västmanland - Privat och offentlig sektor - Cert. Kontrollansvariga, besiktningsman, ISO 14001, ISO 9001


52

Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

MaserFrakt Anläggning AB erbjuder maskinoch transporttjänster, entreprenader, återvinning och egna bergtäkter

Produktionschef Lars Söderström

Vi möts av produktionschef Lars Söderström som bor strax utanför Ludvika i Smedjebacken där han även är uppväxt. Lars har rest mycket i sitt liv och har tidigare varit egenföretagare tills han för cirka 4 år sedan började på MaserFrakt.

– MaserFrakt Anläggning AB är ett företag som är i ständigt utveckling. Vi är kompletta och inte nischade, utan erbjuder en rad olika tjänster. Vi är bland de enda bolagen i branschen som är så heltäckande konstaterar Lars. Vi har hög kompetens och goda kunskaper och man kan dela in verksamheten i olika

områden som maskin och transporttjänster, täkter, återvinning samt entreprenad. Ett komplett bolag

– Vad det gäller maskin och transporttjänster kan det inte bli enklare. Man ringer och beställer en transport från A till B och får ett pris. Fast eller på timme. En enkel tjänst där kunden vill ha en tjänst utförd. Vi har våra egna bergtäkter där vi krossar materialet till önskade och efterfrågade storlekar och kvaliteter. I första hand så använder vi här transporter med våra egna delägare. Ett annat område där vi verkar är återvinning av olika slag. Vi flisar trä och sorterar bland annat jord till olika produkter. På entreprenadområdet utför vi helhetslösningar. Vi vänder oss till privatsidan men framförallt till små och stora företag och utför uppdragen till fasta priser betonar Lars. Planerad expansion

– Vi utför många olika uppdrag för bl.a. kunder som NCC, Peab, Skanska, ABB och arbetar även mycket med olika kommuner. Vi är ett stort, gammalt och tryggt bolag som har bra och snabb service. Nyligen har vi expanderat med ytterligare en medarbetare och redan nu har vi sett en positiv skillnad och ligger över budgeten.

Vi planerar att fortsätta öka tillväxten och förhoppningsvis kommer vi inte bara att bibehålla verksamheten i Ludvika utan även utöka den med tiden. Vi kommer att bli bredare och förhoppningsvis öka omsättningen med 10 % om några år avslutar en nöjd Lars Söderström. MATS CARLERT

fakta - Bildades 1939 - 6 Anställda(Region väst) - 110 miljoner i omsättning 2016 - Region Dalarna - Privat och offentlig sektor - Cert. ISO miljö och kvalité


Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

53

Svensktillverkade trailers av högsta klass Nordic Cartrailer är ett relativt nytt namn på trailermarknaden men i företaget finns kompetent personal med lång erfarenhet inom trailerbranschen. Deras nisch är tillverkning av specialvagnar enligt kundönskemål men man erbjuder även ett standardsortiment.

Vi möter upp Olle Löfgren, VD som är 71 år gammal och bor i Storfors som ligger 9 mil från Fredriksberg där har han bott sedan 1975. Olle var statligt anställd på postverket fram till 1969 då det var en ren tillfällighet att han kom in i trailerbranschen. När Olle var ung var hans stora intresse motorfordon och han körde cross och därefter rally vilket han även tävlade inom Trailers byggda med omsorg

– Nordic Cartrailer AB är ett företag som har en speciell inriktning på alla slag av släpvagnar eller så kallade trailers. Vi utgår från kundens önskemål och behov, därefter specialanpassar vi den efter detta berättar Olle. Vi har en produktion som är väldigt hantverksmässig och vi utgår från ett fackverkssystem. Det är ganska lätt för oss att anpassa oss till olika typer av vagnar när vi jobbar på det viset vilket ger bättre lönsamhet och förenklar arbetet. Våra huvudsakliga produkter kan delas in i olika områden som Flaktrailers, Kombinationstrailers, Maskintrailers, Scootervagnar, Båttrailers, Skåptrailers samt Högtippade släptrailers. Trailers för alla behov och önskemål

– Olle förklarar att flaktrailers i första hand är avsedda för företag som har behov av kraftiga släpvagnar som exempelvis entreprenadsläp. Vi anpassar oss helt efter kundens behov och specialanpassar släpet. Kombinationstrailer är en kombination av

VD Olle Löfgren

flaktrailer och maskintrailer och kan användas inom många områden. Totalvikten är 3 ½ ton. Våra maskintrailers är avsedda för att transportera mindre grävmaskiner, gräsklippare och allehanda småmaskiner och är också specialanpassade utifrån kundens önskemål. Vad gäller scootervagnarna tillverkar vi dem med plats för allt mellan 1-6 scootrar. Beträffande båttrailers säljer vi varianter på mellan 1.3 till 3 ½ ton fortsätter Olle berätta. – Så kallade skåptrailers är täckta vagnar som är anpassade till exempelvis uthyrningsverksamheter. Vi anpassar även skåptrailers till olika typer av mässor och event förklarar Olle vidare. Vi säljer också något vi benämner som högtippad trailer. Det är en vagn som är anpassad till högt tonnage så att man även kan transportera en grävmaskin. Både direktkunder och återförsäljare

– Under åren har vi tillverkat en rad olika slags trailers till bland annat Vattenfall, KraftX AB och AP Ställningsprodukter som direktkunder men vi samarbetar också en hel del med återförsäljare. En hel del av våra produkter anpassas också till hårdare körning. Vi har funktionella lösningar

och kundanpassade speciallösningar som vi snart är ensamma om konstaterar Olle med stolthet i rösten. Vi gör det på ett annorlunda sätt än andra tillverkare och det innebär att vi får ut en bättre produkt då vi alltid tillverkar grunden i en svetsad fackverkskonstruktion. Gärna expansion

Vi kan och vi vill gärna expandera och söker kontinuerligt nya medarbetare. Jag letar också efter medarbetare som kan ersätta mig, antingen som anställd eller driva det i egen regi. Jag vill gå tillbaka till att hålla i inköp och en del av försäljningen och inte hålla i produktionen. På detta sätt hoppas jag att vi kan dubbla antalet anställda och öka produktionsvolymen avslutar Olle Löfgren. MATS CARLERT

fakta - Bildades 2010 - 8 Anställda - 20 miljoner i omsättning 2016 - Skandinavien - Privat och offentlig sektor

Specialkonstruktioner samt standardtrailer. Svenskbyggda Flak, Combi, Fordon, Båt samt Skåptrailer. Totalvikter 750-3500 kg.

Telefon: 070-2935555 E-post: info@nordiccartrailer.se Nordic Cartrailer AB | Filipstadsvägen 34, 770 10 Fredriksberg


54

Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

Helhetslösningar inom service och underhåll Quant Service Sweden AB är en global ledare inom industriellt underhåll som även levererar transportlösningar och tillhandahåller tjänster inom energieffektivisering. Bolaget är flexibelt och anpassar sig efter kundens behov och önskemål. Företaget erbjuder allt från helhetslösningar för ett effektivt underhåll, till flytt av exempelvis ett pallställ eller hjälp med inköp och transport av en ny maskin från Italien.

Vi har stämt möte med Jon Persson-Hagström, platschef i Ludvika. Jon gillar utmaningar, både inom och utanför arbetet och har tidigare jobbat som IT- systemansvarig, underhållsteknisk chef och drivit egen verksamhet. På Quant har han arbetat i fem år. – Våra kunder finns vid anläggningar världen runt, i Sverige, Asien, Nordamerika och på flera ställen i Europa, berättar Jon. Vi erbjuder en helhetslösning där vi verkar i nära samarbete med våra kunder och värdesätter långsiktighet före kortsiktighet. Samtidigt så investerar vi i utvecklingen. Vår verksamhet kan delas in i fyra olika områden, Industriell Service, Underhållsutveckling, Transport och Logistik samt Restproduktshantering. Industriell service som lagras digitalt

– Inom industriell service tar vi hand om helheten inom service. Vi utför bland annat förebyggande underhåll, planerbara jobb och akuta åtgärder. Vi hjälper även till med lagstadgade kontroller, och tar hand om hela maskinparken som kan omfatta mekaniska och elektriska maskiner, lyftverktyg och traverser, förklarar Jon vidare. Om vår kund har mycket oljeanläggningar så har vi speciell personal som sköter det. All service

och underhåll dokumenteras och lagras digitalt. I allt vi utför sätter vi säkerheten främst, understryker Jon. Underhållsutveckling med hög teknisk kompetens

Inom området underhållsutveckling analyserar vi en mängd data och information vilket resulterar i investerings- och förbättringsförslag. Vi ger svar på frågor hur åtgärder kan göras bättre eller billigare. Bör man investera i ny utrustning eller kan vi spara in på något är frågor som vi belyser, fortsätter Jon. – För närvarande arbetar vi med ett system som heter Quant Smart Maintenance (Industri 4.0), vilket innebär att vi kopplar in sensorer och givare på maskiner och utrustning. Mätningar kopplas till ett datasystem där vi och kunden kan följa allt live –

hur maskinen går, att maskinen går, om vibrationer, värme och hur många timmar den har körts. Detta går att följa på bland annat surfplattor, datorer och TV skärmar för ständig övervakning. Specialister inom interntransporter

Inom transport och logistik sköter vi först och främst interntransporter åt vår kund men vi utför även mindre transporter utanför, det vill säga kortare sträckor. – Vi tar där dagligen hand om cirka 40 långtradare som vi lossar och vidaretransporterar allt gods inom anläggningen. Allt styrs genom streckkoder och vi placerar rätt gods på rätt plats, Vi sköter hela logistikkedjan från att gods kommer in till att det går ut. Vi hyr/leasar även ut truckar som exempelvis ledstaplare där kunden får både truck och service med i priset så att det blir en helhetslösning. Oftast brukar vi kunna hålla livslängden längre än vad leverantörerna anger eftersom vi är noggranna med att leverera ”rätt” truck samt servar den med både erfarenhet och kompetens vilket sparar en hel del pengar åt våra kunder. Restproduktshantering som ger intäkter

Inom restproduktshantering skapar vi lösningar åt våra uppdragsgivare genom att bygga upp rutiner och hantering för att sortera rätt från början. Därefter säljs restprodukterna till den som betalar bäst. – Vi har vänt en trend från att betala för att bli av med restprodukterna, till att istället få betalt. Fabriker med mer än 100 anställda har en stor vinning i att arbeta aktivt med restproduktshantering, konstaterar Jon. Vi

Platschef Jon Persson Hagström

är helt oberoende och använder oss av de kontaktnät vi har för att se till att affären blir så bra som möjligt för vår kund. Fortsatt expansion

– Vi ser ljust på framtiden och på 5 års sikt tror jag att vi kommer fortsätta att expandera och att vi dubblat vår personalstyrka i Dalarna. Vi har då också många fler kunder och framförallt så tror jag att vi har utvecklats med omvärlden och jobbar ännu mer digitalt och med ny teknik, avslutar en optimistisk Jon Persson Hagström.

MATS CARLERT

fakta - Quant kommer ur tidigare ABB Full Service - Över 25 år inom industriellt underhåll - Bildades 1991 -115 Anställda - Privat sektor - Dalarna - Cert. ISO 14001 och 9001 samt OHSAS18001


Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

55

Swedbank är en bank som bryr sig lite mer Swedbank AB är en bank som alltid sätter kunden i fokus. De har hög kompetens och bygger långa relationer med sina kunder. Banken är ett aktivt bollplank till sina kunder med målsättningen nöjda kunder och nöjda medarbetare. Dessutom är Swedbank i Dalarna mycket aktiva vad gäller ungdomar och nyanlända.

Inköparen har bestämt träff med Oskar Hjertström, kontorschef på Swedbank Ludvika. Förutom arbetet brinner Oskar för barn och idrott och han sitter även med i juryn för UF, Ung Företagsamhet. I grund och botten är han utbildad civilekonom med inriktning nationalekonom och har arbetat inom Swedbank i 16 år. Två segment

– Vi verkar inom två olika segment (Privat och Företag) berättar Oskar. På privatsidan hjälper vi kunder med till exempel krediter vid husköp, placering av pengar, försäkringar och förmögenhetsrådgivning. Vi har givetvis betydligt fler privatkunder än företagskunder. Företagssidan bygger mer på olika typer av relationer och där fungerar vi ofta som bollplank med effektiva lösningar på olika problemställningar både på kort och på lång sikt. Företagssidan kräver också att vi kan presentera skräddarsydda lösningar för olika typer av företag som ofta har väldigt olika behov och önskemål. Starkt ungdomsengagemang

Som bank är vi väldigt aktiva gällande dagens ungdomar vilket vi anser är oerhört viktigt för framtiden. Vi är bland annat engagerade i Ung Företagsamhet, Ung Ekonomi, Äntligen Jobb och Unga Jobb. – Ung Företagsamhet, även kallat UF är nationellt. Sista året i skolan på gymnasiet så bildar man ett bolag på hösten och driver bolaget under läsåret och avslutar det på våren när man går ut. Där utser Ludvika en vinnare, därefter Dalarna och slutligen är man på en Sverigenivå då detta pågår över hela landet. Man tävlar mot varandra med bland annat bedömning av logotyp, affärsplan, bästa företag och affärsidé förtydligar Oskar. Vi är en stolt sponsor till UF. – Inom Ung Ekonomi är vi ute och föreläser på skolorna, lär ungdomarna vardagsekonomi, göra en enkel budget och få

förståelse för vad saker och ting kostar t ex boende, kläder, abonnemang etc. Vi pratar också om vad som händer med sms-lån och andra korta krediter. Vi belyser också vad ränta är, vilken sits man kan hamna i och vilka konsekvenser det kan få senare i livet genom att ha en oövertänkt ekonomi. För oss känns det angeläget att redan i ett tidigt skede av livet ta upp sådant som kan påverka under lång tid framåt poängterar Oskar. Äntligen Jobb engagerar

– På Äntligen Jobb hjälper vi nysvenskar att få chans till praktik och arbetslivserfarenhet genom de olika nätverk vi har. Vi har för närvarande en praktikant hos oss som heter George Kamar från Syrien. Det enda syftet med hans praktik är att han ska lära sig språket. Han är med ute i kundtjänst och lyssnar annars går han på SFI. Han gör inget praktiskt bankarbete utan är enbart med för att höra oss prata och för att se hur det fungerar på en svensk arbetsplats förklarar Oskar. Vi försöker ta in en eller två praktikanter per år och då varierar det hur länge de är här, det vanliga är 3 till 6 månader. George är här 3 timmar om dagen 3 dagar i veckan och det styrs lite utifrån att han läser SFI på de andra tiderna så vi anpassar oss lite beroende på dem. Unga under 25 år

– Unga Jobb är ett liknande system, men där hjälper vi unga under 25 år som av en eller annan anledning inte kommer in på arbetsmarknaden och vi ger vi dem en praktik. Där har vi faktiskt hittat guldkorn som resulterat i riktig anställning. Vi hjälper till att ordna praktikplatser genom att prata med företagarna, och i och med att vi har kontakt med många företagare så kan vi hjälpa till att öppna dörrarna på så sätt. Detta är en sak som särskiljer oss från andra banker anser jag betonar Oskar, vi är med och tar ansvar och vårt samhällsengagemang är väldigt stort. Okonventionella metoder

Det finns även något som heter Speedmeeting och då bjuder vi in företag och potentiella ungdomar där de får presentera sig för varandra – det är lite som en blinddate mellan företag och ungdomar. Det är en aktivitet Swedbank i Borlänge och Falun arrangerat ett antal gånger. – Vi vill gärna hjälpa unga få jobb och då har vi tänkt på hur just Swedbank kan hjälpa yngre eller nyanlända att få jobb,

Kontorschef Oskar Hjertström och praktikant George Kamar

och det vi kan göra är att delvis ta in egna praktikanter som George och delvis så kan vi prata med våra företagare och se om även de kan hjälpa till att ta in ungdomarna istället för att de ska drälla på stan eller sitta hemma och bara spela dataspel. Inom Äntligen Jobb och Unga Jobb har vi också ett nära samarbete med arbetsförmedlingen avslutar Oskar Hjertström.

fakta - Bildades 1820 - 10 anställda (Ludvika kontoret) - Ludvika Kommun - Privat och offentlig sektor

MATS CARLERT

HJÄLP BARNEN SOM FLYR!

Välkommen till oss i Ludvika! Öppettider: kl. 10–15 mån-fre, torsdag extraöppet till kl. 18 Adress: Storgatan 32

Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.


56

Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

Företaget som lyfter det mesta utan problem Bergslagens Kranlyft AB är ett företag som servar industrin och byggen, men även privatpersoner. Företaget löser allt som har med frakt, lyft, mekaniska jobb, reparationer, snöskottning och smide att göra. Verksamheten kan delas in i olika områden som lyfttjänster, transporter, montage, konsultverksamhet och tillverkning.

Vi träffar bröderna Roine och David Gustafsson som driver och äger bolaget tillsammans, och som de tog över efter sin far för 10 år sedan. Roine är VD för bolaget och i grund och botten maskinmekaniker. Hans bror David har bland annat tidigare jobbat som både bagare och asfaltsläggare. Lyft och transporter

– Våra lyfttjänster är grunden till allt. Här lyfter vi allt som man inte orkar bära, vi tar hand om hela biten, allt från till exempel att plocka ner en gammal fabrik till att flytta en lekstuga. Vi löser allt som både är högt och tungt, och vi både lyfter och transporterar det. Vår affärsidé är att vi erbjuder en helhetslösning så att kunden slipper bekymra sig. Ett exempel kan vara ett företag som har beställt en ny maskin till sin fabrik. Då kan vi hämta den, lyfta in och även montera ihop den på plats. I vår maskinpark finns bland annat grävmaskiner, skyllifter, mobilkranar, lastbilar, hjullastare

- Vi löser allt som både är högt och tungt, och vi både lyfter och transporterar det.

och minikranar så vi löser det mesta tryggt och effektivt säger Roine och David samstämmigt. – Tanken är samma för våra transporttjänster, vi transporter allt överallt med kranbilar och hämtar och monterar det till våra kunder. Vi jobbar mycket med exempelvis ställverk där vi använder både våra lastbilar och kranar. Vi är inget direkt åkeri, vi jobbar inte på det sättet, däremot kan vi till exempel demontera en radiomast i Ludvika och köra den till Jokkmokk och sätta upp den igen. Vi utför specialtransporter med helhetslösningar förklarar Roine. Komplicerade montagearbeten

– Här jobbar vi med både bygg och industrimontage såsom maskinflyttningar och så kallade baxningsuppdrag. Det kan exempelvis gälla en stor industrimaskin som väger 20 ton som skall placeras i ett hörn eller ett ventilationsaggregat som väger 2 ton och som ska upp 20 meter och in i ett

Delägare David Gustafson och VD Roine Gustafsson

hål i väggen. Vi utför uppdrag som ingen annan kan eller vill utföra och vi brukar säga att ingenting är omöjligt, det kan bara ta lite längre tid säger David med ett leende. Konsultverksamhet och säkerhetsaspekter

– Vi erbjuder också konsultverksamhet och utbildning beträffande säkerhet inom lyft och höghöjdsarbeten. Vi gör lyftplaner och lyftlösningar och hjälper kunden att ta fram allt som behövs för att exempelvis utföra ett visst montage eller demontering. Ofta ingår även logistiklösningar på arbetsplatsen. Vid byggnation av ett nytt bostadsområde kan vi erbjuda lossning av allt material, inlyftning och även montering. Inom industrin kan ett uppdrag vara byte av en stor traverskran och även då skräddarsyr vi en helhetslösning för kunden berättar Roine vidare och tillägger att företaget även åtar sig viss specialtillverkning för industrin. Nöjda kunder och medarbetare

– Exempel på kunder vi haft under åren är bland annat Skanska, ABB, Vattenfall, Svenska kraftnät och SSAB. Vi utvecklas och kommer att fortsätta utvecklas med våra kunders olika uppdrag. En viktig sak vi alltid prioriterar är att vara snabba och

effektiva på kort varsel vilket uppskattas av våra kunder. Vi kommer alltid att hålla oss till det vi gör bra, och göra det bäst, samtidigt som vi har en hög servicegrad. Det är marknaden och kunderna som styr oss och på så sätt är vårt högsta mål att våra medarbetare och kunder ska vara nöjda med oss och då blir även vi nöjda avslutar Roine och David samstämmigt. MATS CARLERT

fakta - Bildades 1972 - 8 Anställda - 10-15 miljoner i omsättning 2016 - Mellansverige - Privat och offentlig sektor


Dalarna - Ludvika

www.tidningeninkoparen.se

57

Ett plåtslageri i Ludvika som fler och fler vänder sig till

Vi erbjuder även kalla och uppvärmda hallbyggnationer där vi både levererar och monterar stomme, väggar och tak nämner Håkan vidare.

Plåtslageri Ludvika AB är ett företag som är verksamt inom bygg och fastighetsbranschen och erbjuder arbeten inom bland annat byggnadsplåtslageri, ventilation och svets & smide. Företaget är relativt ungt men består av erfarna och kompetenta medarbetare.

Jag möter Håkan Fredriksson som är VD på företaget. Håkan är född och uppväxt i Ludvika och har arbetat med plåt hela sitt liv och började som plåtslagare 1982. I gymnasiet gick han verkstadsteknisk inriktning. Tidigare har Håkan varit tränare i fotboll i Ludvika FK, men nu spenderar han mesta delen av sin lediga tid i sitt fritidshus. På två år har det hänt väldigt mycket

– Håkan inleder med att poängtera att även om Plåtslageri Ludvika är ett ungt företag så är vi alla erfarna inom branschen. Vi utför alla våra uppdrag med omsorg och högsta servicegrad och vi använder alltid välkända kvalitetsprodukter. På två år har det hänt väldigt mycket och vår ambition från början att enbart arbeta med takarbeten har fått ändras med tiden allt eftersom våra kunders efterfrågan ökat inom andra områden än just takarbeten. Vi är idag verksamma inom byggnadsplåtslageri,

5 år hamna där vi står nu med personal och omsättning. Så nu är målsättningen att fortsätta verksamheten i nuvarande omfattning avslutar en nöjd Håkan Fredriksson.

Hyresvärd och namnkunniga kunder

VD Håkan Fredriksson

svets och smide, ventilation, hallbyggnationer samt även uthyrning av lokaler som jag återkommer till. Allt från plåtarbeten till hallbyggnationer

– Beträffande byggnadsplåtslageri jobbar vi med exempelvis takarbeten, hängränner, stuprör, plåtlister och fönsterbläck. Vad gäller plåttak utför vi både reparationsarbeten och nyläggningar. Vi reparerar och svetsar också staket och dörrar i stål och erbjuder även nytillverkning. Inom ventilation monterar vi och servar mindre ventilationsanläggningar.

Vi äger också en gammal skola där vi hyr ut lokaler som är nyrenoverade och invändigt anpassade för hyresgästerna. Lokalen är på totalt 1400 kvm och där hyr vi ut mindre delar till framförallt företag. Nu är vi 9 olika företag och 2 privatpersoner som tillsammans huserar i den gamla skolan konstaterar Håkan. Några kunder som vi hittills jobbat med är bland andra AEB, Erlandsson Bygg, NJ Bygg, Bröderna Svensson Bygg, Byggbolaget i Dalarna, Farstukvisten, Ludvika Hem, Kopparleden samt Ludvika Kommunfastigheter. Det har gått otroligt bra för oss och målsättningen från början var att om

MATS CARLERT

fakta Bildades 2014 6 Anställda 12 miljoner i omsättning 2016 Dalarna och Västmanland Privat och offentlig sektor


58

Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

Breda näringslivssatsningar när Avesta växer

Avesta kommun är en av landets snabbaste växande kommuner. Hårt arbete ligger bakom och har inte minst resulterat i ett näringsliv som utvecklas kontinuerligt. Här spelar Näringslivskontoret en viktig roll. – Vi vill vara en dörr in i kommunen, säger näringslivsutvecklare Lars Enoksson.

Det bor drygt 23 000 invånare i Avesta kommun som procentuellt sett är en av landets snabbast växande kommuner sett till befolkningstillväxt. – Målet är att vi ska passera 25 000-strecket senast 2020, säger Lars Enoksson, näringslivsutvecklare i Avesta. En starkt bidragande orsak till den goda utvecklingen är ett näringsliv som går samma väg. Idag finns ett tusental företag i kommunen som på flera olika plan har ett gott stöd av Näringslivskontoret. – Vi skapar förutsättningar för företag i Avesta att utvecklas och stödjer dem i deras arbete. De befintliga företagen stöttar vi med kompetens och arbetskraft, infrastruktur, transport och samverkan med andra aktörer, men vi arbetar förstås aktivt på flera olika plan för att också locka nya etableringar till regionen. Vi vill vara en dörr in i kommunen, säger Lars. Temakvällar och frukostmöten

Näringslivskontoret arbetar proaktivt med bland annat företagsbesök. – Vår ambition är att utföra minst hundra besök per år och anställd på Näringslivskontoret, säger näringslivsutvecklare Stina Lundkvist och nämner de uppskattade frukostmöten som man anordnar en gång i månaden. – Det brukar komma närmare hundra personer på dessa möten och det tycker vi är jätteroligt. Vi träffas och diskuterar ett utvalt tema. Vi genomförde till exempel ett frukostmöte på Coop där vi pratade handel, och ett annat berörde lasarettet i Avesta där vi diskuterade både nutid och framtid, berättar Stina.

Man arrangerar dessutom temakvällar som är lite längre möten där man behandlar ett ämne mer intensivt. Nästkommande möte kommer att handla om ledarskapsutbildningar och äger rum i januari. Där kommer man från Näringslivskontorets sida att erbjuda företagarna en möjlighet att vidareutbilda sig inom ledarskap. Avestasamtalen i Verket

För fjärde året i rad arrangeras också det som går under namnet Avestasamtalen i Verket. Syftet med initiativet är att skapa en arena där näringslivet, facken, politiken och chefer i offentlig sektor kan mötas och utbyta tankar och idéer. Samtalen ska bidra till den fortsatta utvecklingen av svensk basindustri. Denna gång ligger fokus på infrastruktur och dess inverkan och värde för basindustrins framtid. Tidigare Avestasamtal har bland annat fokuserat på stål- och pappersindustri, trä- och skogsindustri samt energifrågans betydelse för just basindustrin. Markyta och lokaler

En fortsatt god näringslivsutveckling kräver förstås lokaler och markyta för såväl nyetablering som expansion. Här finns flera olika alternativ, bland annat i form av kontorshotellet i Koppardalen där inte minst nybildade och mindre företag i behov av en

mer begränsad arbetsyta ges möjlighet att växa och utvecklas. Här sitter redan Nyföretagarcentrum, ALMI, Arbetslivsresurs med flera. I de centrala delarna av Avesta finns fortfarande en del butiksyta kvar för de som jobbar med handel. Beträffande markytor har man utvecklat Horndals industriområde där det inte minst finns gott om elkraft. – Vi kan erbjuda hela 400 000 kvadratmeter ledig mark på Nordanö och ytterligare mark i Horndal, informerar Lars Enoksson och berättar att många företag väljer att etablera sig i regionen just tack vare dess goda geografiska läge. – Vi finns nära både riksväg och järnväg, och inom 30 minuters bilresa når vi 80 000 människor. Inom en timme finns Gävle, Uppsala, Västerås och Borlänge. Arlanda når man på endast 80 minuter med tåg, upplyser Lars. Ger resultat

Det finns flera exempel på hur Näringslivskontorets insatser har främjat företagandet i regionen. – Vi jobbade i tre år för att få Returtex till Avesta och nu sysselsätter bolaget 15 personer. Vi har arbetat tätt med Stora Enso Fors och skapat förutsättningar för deras fortsatta utveckling, vilket nyligen resulterade i invigningen av Förbifart Fors. Ett annat exempel är Biltema som kommer att

Näringslivschefen Lars Enoksson och Näringslivsutvecklaren Stina Lundkvist diskuterar utvecklingen av regionen

etablera en 7 000 kvadratmeter stor anläggning i Dalahästområdet, vilket blir Dalarnas största Biltema, berättar Stina Lundkvist. Hon lyfter fram Näringslivskontorets fem anställda och dess målmedvetna arbete för att hela tiden utveckla regionen och dess näringsliv. – I Avesta ska det vara enkelt att förverkliga företags och människors ambitioner.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Cirka 1000 aktiva företag i kommunen - 23 025 invånare - 5 anställda på Näringslivskontoret - Cirka 130 nystartade aktiva företag (AB, HKB & Enskild firma) per år


KONTAKTA OSS!


60

Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

Prisvärt och proffsigt i Stigs redovisnings- och revisionsbyrå

Ägare Stig Hallgren

”Hos oss får du råd”, lyder policyn i Avestaföretaget Addi Redovisning & Revision AB, och det är en slogan som sammanfattar konceptet på mer än ett sätt. Professionell hjälp och rådgivning kring allt ifrån bokföring och bokslut till skatter och revision till ett konkurrenskraftigt pris är vad kunderna erhåller.

Det är Stig Hallgren som leder verksamheten i Addi Redovisning & Revision AB, ett bolag han etablerade för snart tio år sedan efter ett gediget förflutet i branschen. Redan 1977 började han arbeta på Skatteverket där han stannade i tio år

innan han flyttade till KPMG i Fagersta. Ytterligare 20 år i KPMG lade grunden till dagens framgångskoncept som kretsar kring redovisning, revision, bokslut, deklarationer och konsultationer. – Vi vänder oss företrädesvis till små och medelstora företag i hela Avesta med omnejd, säger Stig Hallgren som i dagsläget har sju anställda i firman. Tre av dem är experter på bokföring som är en av Addi Redovisning & Revisions specialiteter. Detsamma kan sägas om revision där Stig har hjälp av en revisor som garanterar arbetsinsatser med fokus på kvalitet och noggrannhet. Breda tjänster

Man upprättar också bokslut för företag

Hos oss får du råd

Koppardalsvägen 73 774 41 Avesta Tfn växeln: 0226-576 25 Telefax: 0226-561 33 Hemsida: www.addiavesta.se

inom en mängd olika branscher. – I de fall vi utför bokföringen själva blir arbetet med bokslutet enklare och mer överskådligt, konstaterar Stig och nämner även området deklarationer. – Det kan handla om exempelvis företagsdeklarationer, handelsbolagsdeklarationer eller aktiebolagsdeklarationer. Vi går igenom allt så allt är klart och korrekt när man lämnar in deklarationen till Skatteverket. Härutöver erbjuder Addi Redovisning & Revision även konsultverksamhet där man bistår sina kunder med allt som rör likvidationer, generationsskiften, skatterådgivning och kompanjonavtal. – Vi brukar dock inte ta oss an specifika juridiska frågor, upplyser Stig Hallgren.

i Koppardalen dit man flyttade nyligen. Läget är perfekt och lättåtkomligt för företagets kunder som kan parkera precis utanför entrén. Stig Hallgren har hunnit fylla 66 år och börjar umgås med planer på att dra sig tillbaka. – Jag börjar fundera i dessa banor och därför är jag öppen för att komma i kontakt med intressenter i branschen, avslutar han.

Utbildas kontinuerligt

fakta

Många företag väljer Addi Redovisning & Revision tack vare dess starka lokala förankring och breda kompetens. – I den här branschen gäller det att vara uppdaterad och därför utbildar vi oss kontinuerligt, vilket också är ett krav från vår branschorganisation. Noggrannhet och kvalitet är A och O hos oss, och dessutom är våra tjänster mycket prisvärda, påpekar Stig. Verksamheten utgår från fräscha lokaler

ÖRJAN PERSSON

- Bildades 2007 - 7 anställda - Omsätter 4 miljoner kronor - Marknaden är i huvudsak hela Avesta med omnejd - Jobbar mot privat sektor


Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

61

Stark bredd hos klassisk markentreprenör

Det finns få markentreprenörer som kan matcha den erfarenhet, bredd och kompetens som Grytnäs Gräv AB representerar. Med nästan 60 år på nacken åtar man sig en mängd olika uppdrag, allt ifrån grundarbeten till stensättning, och alltid med samma fokus på kvalitet och precision. Grytnäs Gräv AB:s historia sträcker sig ända tillbaka till 1957. Verksamheten sysselsätter 45 anställda under ledning av VD Magnus Bohman som själv varit anställd i bolaget under hela sitt yrkesverksamma liv. Vi träffar honom på kontoret i Avesta där han lyfter fram företagets breda koncept kring vatten och avlopp, vägar och torg, fjärrvärme, grundarbeten, bullerskydd och service. – Beträffande vatten och avlopp jobbar vi med nyläggning av rör och renovering av befintliga nät, liksom så kallade omvandlingsområden då exempelvis enskilda avlopp byggs om och integreras i kommunala nät. När det gäller vägar och torg jobbar vi bland annat med olika exploateringsområden där vi till exempel utför stensättningar på torg eller jobbar med grönytor och plantering av träd. Vi lägger också en hel del elkabel och förberedder för inkoppling, berättar Magnus som intog VD-rollen i bolaget för ungefär fyra år sedan.

Magnus och hans kollegor schaktar, återfyller och återställer. Man utför grundarbeten, såsom parkeringsplatser, cykelbanor, dränering och jobbar även med bullerskydd längs vägar och järnvägar. – Ofta erhåller vi konstruktionsunderlag från uppdragsgivaren, men i de fall vi själva står för hela projektet tar vi själva fram underlag och ritningar. När det gäller service gör vi det mesta. Det kan till exempel röra sig om underhåll av asfalt och grönytor, plattläggning med mera, men vi utför också servicetjänster inom vatten och avlopp, exempelvis i samband med läckage eller stopp i avloppet, berättar Magnus Bohman.

Breda tjänster

Lång erfarenhet

Grytnäs Gräv AB jobbar även med fjärrvärme då man i regel tar hjälp av underentreprenörer som svetsar rören, medan

VD Magnus Bohman

Grytnäs Gräv AB täcker ett upptagningsområde som sträcker sig över Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Västerås och

Uppsala. Eftersom bolaget har nära nog 60 år på nacken står man för ett sedan länge inarbetat varumärke i regionen, där man genom åren har servat ett flertal olika aktörer med vitt skilda uppdrag. Här märks bland andra Borlänge Energi, Falu Energi, Trafikverket, Avesta Vatten & Avfall, Mälarenergi och många fler både mindre och större bolag från privat och offentlig sektor. – Våra kunder vet att det finns få anlägg-

ningsföretag med så mycket kompetens som vi har. Vi har till exempel sju certifierade svetsare för PE-plast, vilket används till 95 procent i vattenledningar. Alla våra arbetsledare, utom en, har jobbat i minst 15 år hos oss, framhåller Magnus och lyfter därmed fram den långa erfarenhet som finns i Grytnäs Gräv. Andra konkurresfördelar är hög kvalitet och det faktum att man alltid håller utlovade leveranstider. Det råder ordning och reda i verksamheten. – Vi är smidiga att jobba med och står för hög kvalitet i alla våra åtaganden, säger Magnus. Han berättar avslutningsvis att den ökande efterfrågan på företagets tjänster gör att man under nästkommande år kommer att försöka bredda personalstyrkan med ytterligare två personer.

fakta 0226 – 362 60

Grytnäs Gräv AB | Klockarkilsvägen 10, 774 62 AVESTA | www.grytnasgrav.se

ÖRJAN PERSSON

- Bildades 1957 - Ägs av Arne Hallgren - 45 årsanställda - Omsätter 90 miljoner kronor 2016 - Täcker Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Västerås och Uppsala


62

Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

Takläggare i tredje generationen När det gäller takläggning och takrenoveringar är det få som slår Hedbergs Tak AB på fingrarna i fråga om kunnande och erfarenhet. I det gedigna familjeföretaget jobbar numera tredje generationens takläggare, vilka företräder ett koncept som är helt och hållet anpassat för det nordiska klimatet. Hedbergs Tak AB har en gedigen historia bakom sig. Anders Hedberg startade firman 1962 och överlämnade bolaget till sönerna Lars och Per 1989. Idag äger Per företaget tillsammans med sonen Fredrik, vilket gör Hedbergs Tak AB till ett familjeföretag i tredje generationen. Verksamheten sysselsätter åtta anställda och täcker ett upptagningsområde som sträcker sig över både Dalarna och Västmanland. Tätskikt och isolering av låglutande yttertak är företagets specialitet, och man rycker in i samband med både nyproduktion och renovering. – Vi lägger tak på nya byggnader, såsom industrihallar, bostäder med mera. Vi är inte främmande för att arbeta som underentreprenörer åt byggherrar, men jobbar också direkt mot fastighetsägare, berättar Per Hedberg. Han berättar att man jobbar med asfaltsbaserade material, såsom takpapp, takdukar, miljödukar och olika slags isoleringar. När det gäller renoveringsinsatser jobbar man i regel direkt mot fastighetsägaren eller förvaltaren.

– Det handlar i stort sett om samma material och arbetsmetoder som vi använder vid nyproduktioner, säger Per. Konkurrensfördelar

Under sina mer än 50 år i branschen har Hedbergs Tak hunnit serva många olika uppdragsgivare från både privat och offentlig sektor. Avestas och Hedemoras kommuner, Byggpartner AB, Seco Tools, Orcla Care och Byggsvängen i Västerås är bara några av dem. – Vi är auktoriserade som Sika- och Trebolit-entreprenörer, och våra produkter är anpassade till det svenska klimatet. Dessutom utbildas våra anställda kontinuerligt hos våra leverantörer. Det är sådant som kunderna värdesätter, konstaterar Fredrik Hedberg.

- ... Dessutom utbildas våra anställda kontinuerligt hos våra leverantörer. Det är sådant som kunderna värdesätter.

Ägarna Fredrik Hedberg och Per Hedberg

Förrådsvägen 4 • 774 24 Avesta • 0226-595 20

RÄTT TAK PÅ RÄTT PLATS - TILL RÄTT PRIS Svenskt tätskikt på tak sedan 1889.

Fortsatt god utveckling

Lång erfarenhet av branschen borgar för goda affärer och Fredrik, som redan äger 30 procent av bolaget, har bestämt sig för att fortsätta på den inslagna vägen. – Vi är här för att stanna, säger han bestämt. Planen för framtiden är att fortsätta driva verksamheten enligt samma framgångsrika koncept. – Vi räknar med fortsatt god tillväxt och att vi även framöver ska kunna utveckla verksamheten ytterligare. Fram emot våren räknar vi också med att kunna nyanställa en eller två nya takmontörer, berättar Per och Fredrik Hedberg avslutningsvis. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades av Anders Hedberg1962 - 1989 tog sönerna Lars och Per Hedberg över - 2014 togs bolaget över av Per Hedberg - 2016 ägs bolaget av Per och hans son Fredrik Hedberg - Ett familjeägt företag i tredje generationen - 8 anställda - Omsätter 15 miljoner kronor 2016 - Täcker Dalarna och Västmanland - Servar både privat och offentlig sektor


Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

63

Många användningsområden för kompositprodukter

Militären, rymd- och offshoreindustrin är bara några av de branscher som jobbar med mycket avancerade system i sina fordon. Här spelar JPC Composite AB en viktig roll som leverantör av kompositprodukter. Det handlar om lösningar som trots sin lätta vikt är starkare än stål. Kolfiber är extremt hållbart, starkare än stål och har dessutom låg densitet. Det är egenskaper som förstås är ovärderliga i en mängd olika sammanhang. JPC Composite tillverkar komponenter som används i avancerade system för bland annat flygplan och fartyg, men har härutöver många års erfarenhet av tillverkning av ortopediska hjälpmedel, såsom proteser och ortoser. – Vi är experter på lättviktslösningar efter kundernas önskemål vad gäller prestanda, ergonomi och cykeltider. Det har format en kundkrets som spänner över flera olika branscher, bland annat offshore, aerospace, automotive, industri, medicinteknik och militär, berättar Thomas Jonsson som äger och driver JPC Composite AB tillsammans med Hans Nikander. Varierande produkter

För processindustrin kan JPC Composite tillverka lyftbord med krav på att vara både raka och lätta. Man utgår ifrån kundens ritningar och tar fram ett CAD-underlag vid behov. – Vi gör också komponenter till mätteknik, något som vi är ganska ensamma om eftersom det är produkter som många andra aktörer inte har möjlighet att leverera, säger Hans Nikander. Inom området aerospace tillverkar JPC Composite exempelvis komponenter till kalibreringsutrustning i stridsflygplan och kamerahus till helikoptrar, men också vingar till tvåsitsiga lättviktsflygplan. Man gör antenner och ballistiska skydd för militären, ortopedtekniska lösningar, såsom ortoser och handikappramper för rullstolar för medicinindustrin, och karosser till STCCoch WTCC-bilar inom området automotive. – För offshorebranschen tillverkar vi olika slags utrustning, till exempel membraner till olika verktyg för oljeindustrin. Det kan också röra sig om delar till en 32 fots-katamaran, berättar Hans.

Ägarna Hans Nikande och Thomas Jonsson

fakta - Bildades 2000 - 8 anställda - Omsätter drygt 10 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Servar både privat och offentlig sektor

Kompetens och noggrannhet

Prepreglaminering med härdning i autoklav, RTM, pressning och injicering är de produktionsmetoder man tillämpar i JPC Composite AB. Kunderna finns över hela landet och har genom åren bestått av bland andra Aston Harald Composite, Metronor, Flir Systems Politech, Giro Motion, Cayan Racing och Volvo Polstar Performance. – Vi har bred kompetens, jobbar med stor noggrannhet och utgår från kundernas behov. Det gör oss till pålitliga leverantörer som alltid levererar i tid. För oss är det en hederssak att uppfylla våra kunders högt ställda kvalitetskrav, vilket är möjligt eftersom vi förfogar över teknik som många av våra konkurrenter saknar, säger Thomas Jonsson. Den ökande efterfrågan gör att JPC Composite är i behov av större lokaler och man har redan hyrt ungefär tusen kvadratmeter ny produktionsyta. – Vi hoppas kunna flytta till nya, större lokaler inom kort och även bredda personalstyrkan framöver, avslutar Thomas Jonsson. ÖRJAN PERSSON

www.jpc.se JPC Composite AB • Koppardalsvägen 53, 77441 Avesta Telefon: +46 (0) 226 102 13 • E-mail: info@jpc.se


64

Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

VVS-tjänster och solenergilösningar under samma tak

VD Penikandjomon Kone

Penikandjomon Kone är en entreprenör ut i fingerspetsarna. Han driver P. Solenergi & Service AB där han erbjuder såväl klassiska VVS-arbeten som moderna solenergilösningar. Nu vill han också introducera hudvårdsprodukter från sitt hemland på den svenska marknaden.

Penikandjomon Kone – eller Kone som han kort och gott kallas – kom till Sverige från Elfbenskusten 2004. Han hamnade i Göteborg där han pluggade på Chalmers och träffade flickvännen och sambon Veron-

ica. 2014 gick flyttlasset till Avesta där han bildade P. Solenergi & Service AB, men trots att det bara har gått två år sedan dess har han redan hunnit bli utsedd till Årets Företagare i Avesta 2015 och nominerad till Årets Företagare i Dalarna. Tre affärsgrenar

P. Solenergi & Service AB finns representerat i både Avesta och Hedemora, och har två huvudinriktningar; VVS-tjänster och solenergi. – Beträffande VVS gör vi allt ifrån att laga ett enkelt läckage till att utföra industriservice med rörsvetsning. Här jobbar vi mot både privatpersoner och företag, vi har bland annat ett avtal med Boliden avseende

Ivarshyttevägen 4, 776 33 Hedemora tel: 073 818 73 76

service av vatten och värme. I princip står vi för ett helhetskoncept när det gäller VVS-tjänster, säger Kone. P. Solenergi & Service AB köper och installerar solfångare. – Även här servar vi både privatpersoner och företag som vill göra en insats för såväl miljön som den egna plånboken. Om man köper en solfångare är man garanterad att få pengarna tillbaka, även om payoff-tiden kan variera beroende på var i landet man bor, förklarar Kone. Han avslöjar sedan sitt senaste projekt, kallat Innovation Sweden, som är ett företag med fokus på import och export av afrikanska hudvårdsprodukter under namnet Shea Butter Karite. – Första beställningen på ett halvt ton har redan kommit in och vi har dessutom startat upp en filial i Elfbenskusten. Vi jobbar också med palmolja och kokosolja, och ska inom kort åka till Holland för att diskutera affärer med en potentiell samarbetspartner. Spår fortsatta framgångar

VVS-arbeten och solenergiinstallationer www.psolenergiochvvsservice.se

info@psolenergiochvvsservice.se

Trots att P. Solenergi & Service AB bara har två år på nacken har man redan hunnit serva en mängd kunder inom olika verksamheter. Boliden, Näs Verkstäder, RM Bygg, Peab i Avesta med flera har redan fått

ett gott förtroende för Kone och hans sju medarbetare. – Målet med vårt arbete är att alltid göra kunden nöjd till marknadsmässiga priser med korta väntetider. Vid akuta ärenden ställer vi upp för våra kunder omgående, säger Kone bestämt. Han spår att man inom en femårsperiod kommer att vara ett 20-tal anställda i Sverige och cirka 30 i Elfenbenskusten. – På sikt har vi också planer på att etablera ett nytt kontor i Göteborg, som jag faktiskt upplever som min hemstad, avslutar Kone. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2014 - 7 anställda - Omsätter 5,5 miljoner kronor 2016 - Kontor i Avesta och Hedemora - Jobbar rikstäckande


Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

65

Kvalitetsprodukter för svensk byggindustri På Sveriges byggarbetsplatser ställs höga krav på hållbarhet och kvalitet. Det har man tagit fasta på i PA-SO Produkter AB som levererar proffsprodukter i stål för byggindustrin. Det starka konceptet har geneterat en kundkrets som sträcker sig över hela landet.

PA-SO Produkter AB bildades 1983 och drivs idag av Patrik Björk och Sophie Södergren som är barn till bolagets grundare. Vi träffar den förstnämnde som tidigare var välkänd speedwayförare i Masarna. – Vi tillverkar proffsprodukter som tål de höga krav som ställs på landets byggarbetsplatser. Samtliga våra produkter produceras i vår egen verkstad här i Avesta, säger Patrik och berättar att stålmaterialet är ett medvetet val från företagets sida. – Vi anser att högkvalitativa produkter är nuet och framtiden, och därför väljer vi stål, ett material som håller länge. Om en produkt håller i många år behöver man bara köpa reservdelar till den i stället för en helt ny enhet. Det är kostnadseffektivt, framhåller Patrik Björk och tillägger: – Är man kvalitetsmedveten, då väljer man produkter från PA-SO. Rikstäckande

PA-SO Produkter AB erbjuder högkvalitativa arbetsbockar för byggindustrin, väggstöd och byggsteg samt bodetablering som är ett smidigt trappsystem i form av helhetslösningar för olika modeller av arbetsbodar. Det breda konceptet har skapat en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige. – Våra referenser är vår bästa reklam, vi är oerhört stolta över att kunna hjälpa så många aktörer inom olika verksamhetsområden, säger Patrik och nämner till exempel Cramo, Ramirent, Lambertsson, Ahlsell, Wurth, Skanska, NCC och Peab. – Vi är ett välkänt företag med kvalitativa och genomtänkta produkter och därför väljer man att samarbeta med oss. Den snabba logistik vi representerar underlättar för kunderna som får sina produkter levererade redan dagen efter beställningen. Anlednin-

fakta - Bildades 1983 - Grundades av Sören Björk och Reine Södergren - Ägs av Patrik Björk och Sophie Södergren - 12 anställda - Omsätter cirka 36 miljoner kronor - Kunder rikstäckande

- Är man kvalitetsmedveten, då väljer man produkter från PA-SO. gen till vår snabbhet är att vi har ett stort lager, förklarar Patrik Björk. Redo för fortsatt utveckling

På PA-SO Produkter AB vill man behålla jobben i Sverige. Därför sker all tillverkning på hemmaplan av material som är hundra procent svenskt. – Inom den närmsta framtiden kommer vi fortsätta utveckla våra produkter för att göra de ännu bättre, och vi har också planer på att bredda vårt produktutbud med nya lösningar. För att klara av marknadens behov har vi byggt ut vår verkstad med ytterligare 400 kvadratmeter, vilket ger oss möjligheter att öka produktiviteten. Om utvecklingen håller i sig lär vi också behöva nyanställa framöver, avslutar Patrik Björk. ÖRJAN PERSSON

Delägaren Patrik Björk

Spara tid och pengar och öka säkerheten med Pa-So Step Tel: 0226-508 24, 511 91 • Fax: 0226- 559 43 • www.pa-so.se


66

Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

Bara uppåt i Peters byggfirma Peter Löfgren är ett gott exempel på en yrkesman som verkligen trivs med sitt jobb. – Jag har svårt att sitta still och har dessutom snickaryrket i blodet, hävdar Peter som driver företaget P.L. Montage & Bygg AB. Allehanda bygguppdrag för både privatpersoner och företag ingår i konceptet.

Ägaren Peter Löfgren

Peter Löfgren började arbeta som snickare direkt efter avslutad utbildning på gymnasiets byggprogram. Han menar att snickaryrket finns i blodet och medger att han har svårt att vara still. – När jag är hemma blir det också en hel del snickrande, medger han och berättar att han startade den egna firman P.L. Montage & Bygg AB 2005. Idag driver han företaget med sju anställda och jobbar företrädesvis över de södra delarna av Dalarna. Såväl privatpersoner som företag ingår i kundkretsen.

Bygg, montage, service

Bygg, montage och service är företagets tre grundpelare. – Vi gör allt ifrån att bygga altaner och lägga tak till ombyggnation och utbyggnation av fastigheter och lokaler. På senare tid har vi även åtagit oss komplett nybyggnation av hus. Vår ambition är att alltid genomföra alla projekt med så stor noggrannhet som möjligt, säger Peter Löfgren. P.L. Montage & Bygg AB säljer och monterar SP-fönster i trä eller aluminium. Peter och hans kollegor besöker kunden på plats

Ska du bygga ut renovera eller lägga nytt tak? PL Montage & Bygg fixar både små och stora byggnationer Säljer & monterar SP-fönster. Framtidens hus kräver framtidens fönster.

Vi finns i Avesta, ring Peter

070-644 59 05

och tar mått, varpå fönstren tillverkas och monteras. – Vi försöker utföra fönsterbyten med så korta väntetider som möjligt, men det underlättar förstås för oss om kunden kommer in med sin förfrågan i god tid. Självklart monterar vi andra produkter också, såsom garageportar, upplyser Peter. Beträffande service bistår man sina kunder med allt ifrån mindre jobb, som sättning av lister, till att utföra service på egenmonterade produkter som ingår i produktgarantin. Konkurrensfördelar

Colorama i Avesta, Karl Hedin AB och Engstedts Rör är tre exempel ur kundkretsen. – Kunderna uppskattar att vi är ett seriöst byggföretag som gör bra jobb till ett konkurrenskraftigt pris och håller utlovade tider. Vi får också beröm för att våra medarbetare är både kunniga och trevliga. Att vi lämnar arbetsplatserna välstädade efter oss uppskattas förstås också, säger Peter Löfgren.

Han spår en fortsatt god utveckling i företaget som han inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att berika med ytterligare ett par snickare. – Vi tror på fortsatt stigande omsättning och ser fram emot nya, spännande uppdrag och utmaningar. ÖRJAN PERSSON

fakta - Startades 2005 - 7 anställda - Omsätter cirka 9,5 miljoner kronor - Täcker södra Dalarna - Servar både privatpersoner och företag


Dalarna - Avesta

www.tidningeninkoparen.se

67

Svetsföretagens högra hand Dalarnas svetsverkstäder har en trygg partner att luta sig mot i Svetshuset i Avesta AB. Företaget tillhandahåller all typ av svetsutrusning och tillsatsmaterial som krävs för kvalificerade svetsinsatser, och härtill kommer ett service- och reparationskoncept som kompletterar verksamheten.

Från vänster, ägarna Glenn Rudh, Reine Rudh och Johan Söder

Svetshuset i Avesta har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till slutet av 70-talet. Vi träffar delägarna Reine Rudh, Johan Söder och Glenn Rudh som berättar att man vänder sig till små och medelstora svetsverkstäder över hela Dalarna. – Vi tillhandahåller all den svetsutrustning, i form av maskiner och tillsatsmaterial, inklusive svetsgaser med mera, som verkstadsindustrin behöver. Det handlar till exempel om komplett svetsutrustning från vår leverantör ESAB, men även plasmaskärningsutrustning, luft- och elverktyg med mera, berättar Reine Rudh. Brett koncept

Beträffande tillsatsmaterial kan Svetshuset bland annat erbjuda elektroder, rörtråd, solid tråd och lödprodukter. ESAB och Voestalpine Böhler Welding är huvudleverantörer, och ambitionen är att lagerhålla de vanligaste produkterna, men även kunna ta fram unika lösningar när kunderna så önskar. Svetshuset är den lokala svetsexperten. I lager finns bland annat svetsgaser från Aga. – Här servar vi en bred kundkrets med allt ifrån industri och verkstäder till aktörer

som jobbar med vård och livsmedel, inflikar Johan Söder och nämner även kap- och slipprodukter för bearbetning av olika material, vilka också ingår i Svetshusets koncept. Det gör också service och reparationer. – Vi servar den utrustning vi säljer och är en auktoriserad serviceverkstad åt ESAB. Vi är utbildade av ESAB för att kunna utföra garantireparationer på deras maskiner, men har även lång erfarenhet av reparationer av andra fabrikat. Vi utför också

valideringar av svetsutrustning enligt EN 50504, och självklart servar och reparerar vi maskiner och utrustning som kunderna inte har handlat hos oss. Vi reparerar och underhåller även en viss gasolutrustning, informerar Johan.

are någon person inom försäljning. – Just på servicesidan ser vi stor potential att utveckla verksamheten, konstaterar Glenn Rudh. ÖRJAN PERSSON

Starka kunder

Bland många återkommande uppdragsgivare märks företag som Outokumpu Stainless AB, AFG Engineering, Krylbo Verkstäder, Stjärnsunds Svetsmekano AB och Veolia. – Vi är kända för att utföra service genom att hitta den bästa – inte den dyraste – lösningen för kunden, eftersom vi alltid utgår från dennes behov. De uppskattar också att vi har en bra lagerhållning och hög tillgänglighet, samt att vår personal är IWS-utbildad (International Welding Specialists), säger Reine Rudh. Han lyfter också fram bolagets nästan 40 år långa erfarenhet av branschen. Planen är att fortsätta växa, inte minst på servicesidan, och framöver även anställa ytterlig-

fakta - Bildades 1979 - 4 anställda - Omsätter cirka 8 miljoner kronor - Täcker hela Dalarna - Jobbar mot små och medelstora svetsverkstäder - IWS-utbildad personal


68

Dalarna - Mora

www.tidningeninkoparen.se

Mora kommun – en kommun fylld av framtidstro och optimism Utvecklingsenheten i Mora jobbar för att skapa och utveckla ett hållbart Mora. Man försöker hela tiden utveckla kommunen så att det finns goda förutsättningar för att driva företag, leva och verka i Mora.

- Vi har generellt sett en riktigt bra tillväxt här i Mora så även när det gäller företag som redan finns här är det viktigt att vi har lokaler och mark för att företag ska kunna expandera och växa.

frukostmöten som ger tillfälle för nätverkande. Vi sitter också med i många branschorganisationer för att ständigt hålla oss uppdaterade om vad som efterfrågas från olika branscher. Givetvis gör vi också många besök ute hos olika företag. Kan du ge ett konkret exempel på när samarbetet utvecklingsenheten/ näringslivet har fungerat extra bra?

Vi träffar Caroline Smitmanis Smids, som är utvecklingschef på utvecklingsenheten inom Mora kommun. Hon är i grund och botten kulturvetare och tillträdde sin tjänst i maj 2016. – Man kan säga att vi har 5 områden vi jobbar med här på utvecklingsenheten. Näringslivsfrågor, infrastruktur, klimatfrågor, samhällsplanering och social hållbarhet förklarar Caroline. Hur jobbar ni för att få nyetableringar i Mora?

– Näringslivsfrågorna är en del av kommunens utvecklingsarbete och styrs av en näringslivsstrategi. Vi vill vara en nod i norra Dalarna. Enkla kommunikationer hit är också viktigt och vi håller just nu på att utveckla bredbandsnätet här. Givetvis planlägger vi också så det finns attraktiva tomter och lokaler att etablera sig i. Men det är också viktigt att livet fungerar utanför arbetet här i Mora kommun och vi ser därför till att ha en stark skola och hög social hållbarhet i kommunen. Vi har också ett speciellt etableringsforum dit man kan vända sig om man går i tankar om att etablera här i Mora. Forum Mora heter det, och där får man hjälp med sina funderingar och frågor. Hur jobbar ni med det befintliga näringslivet?

– Vi har generellt sett en riktigt bra tillväxt här i Mora så även när det gäller företag som redan finns här är det viktigt att vi har lokaler och mark för att företag ska kunna expandera och växa. Vi försöker hela tiden ha en bra dialog med företagarna och vi anordnar exempelvis

– Absolut, svarar Caroline direkt. Då måste jag förstås nämna Moragalan. I samverkan med företagarna här i Mora är vi med och arrangerar en galaliknande tillställning där vi bland annat delar ut pris till årets företagare. Ett årligt återkommande arrangemang där kommunen och företagarna arbetar tätt tillsammans. Hur ser framtidsplanerna för näringslivet i Mora ut?

– Vi har ett jättebra näringslivsklimat med många starka bolag här i dagsläget och vår ambition är att fortsatt vara i topp inom besöksnäringen. Med vår vackra natur och exempelvis Vasaloppet som fortsätter att utvecklas finns alla förutsättningar. Vi jobbar också hela tiden för att så många som möjligt av de nyanlända som kommer hit också ska få stanna. Bra skolor och en bra dialog med företagarna är en nyckel för att lyckas med detta avslutar Caroline Smitmanis Smids.

fakta

ÖRJAN PERSSON

– Antal registrerade företag i Mora: 2002 – 8 Anställda på utvecklingsenheten – 83 nya företag registrerades i Mora januari-november 2016 – Bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna i Dalarna


10 minuter till jobbet, 5 minuter till träning

www.tidningeninkoparen.se

Dalarna - Mora

Mora Kommun • 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16 • Tel: 0250-260 00 E-post: mora.kommun@mora.se • www.mora.se

69


70

Dalarna - Mora

www.tidningeninkoparen.se

Per Wikstrand fokuserar på taksäkerheten

Per Wikstrand AB är ett företag som tillverkar och säljer ett brett produktsortiment inom taksäkerhet. Produktspannet spänner hela vägen från utrymningsstegar till vajersystem och snörasskydd. I och med att företaget erbjuder en mängd olika infästningar så passar deras produkter till alla slags takkonstruktioner.

Per Wikstrand AB har alltid varit ett varumärke som förknippas med hög kvalitét. Sedan början av 90-talet ingår man i Weland- koncernen. Vi träffar Hans Westerberg som har jobbat på Per Wikstrand sedan 1989. Service och kundfokus prioriteras

– Våra produkter är CE-märkta där så är möjligt, alternativt P-certifierade enligt svensk standard. Produkterna säljs till stör-

sta del via takpannetillverkare, plåttillverkare och plåtgrossister som i sin tur förser bland annat bygghandeln med våra produkter. Hans nämner exempelvis Benders och Bevego som viktiga kunder. – Service och kundfokus är viktigt på Per Wikstrand AB. Vi tar hand om våra kunder genom alla delar i processen. Som ett exempel kan vi förmontera vissa delar så monteringen på taket sedan blir mycket snabbare och enklare. Att hålla en hög kvalitet på produkterna och hög leveranssäkerhet är också något vi lägger stort fokus på.

TAKSÄKERHET Komplett program skyddsanordningar för din taksäkerhet. Produkterna finns på lager för omgående leverans i varmförzinkat eller lackerat utförande.

Takbrygg or och nockräck med vajeen r Takbrygga med vajer

Nockräcke med vajer

• • • • • •

Takbryggor Takbryggor med vajer Snöräcken Nock- och takfotsräcken Takstegar • Fasadstegar Skyddsräcken

Dössjonsvägen 10 • 792 36 Mora 0250-289 80 • www.perwikstrand.se

Offerter på hemsidan

På vår hemsida kan man som kund enkelt skapa sin egen kalkyl där man bygger ihop säkerhetsutrustningen till sitt tak online och sedan skapas en offert eller order efter underlaget. Den långa erfarenheten som finns hos Per Wikstrand är en trygghet för våra kunder poängterar Hans. Vi har hållit på med taksäkerhetsprodukter i över 30 år nu, och jag vågar påstå att vi har mycket bra koll på både marknaden och produktutveckling. Per Wikstrand AB har även två ytterligare produktområden. Dels produkter som vedklyvar, vedkapar, transportörer och vedmaskiner och dels ett sortiment av ventiler för vattentankar. – Avslutningsvis slår Hans fast att ambitionen hos Per Wikstrand AB är att fortsätta hålla oss i framkant vad gäller tillverkning,

utveckling och försäljning av taksäkerhetsprodukter och att fortsätta befästa företagets starka varumärke. MATS CARLERT

fakta – Bolaget grundat 1971 – 12 anställda – Omsätter ca 40 miljoner – Upptagningsområde: rikstäckande – Certifierade för taksäkerhet – Ingår i Weland-koncernen


Dalarna - Mora

www.tidningeninkoparen.se

71

Lokal revisionsbyrå med spetskompetens och rådgivning

PwC i Mora är ett företag som tillhandahåller kvalitétstjänster inom redovisning, revision och rådgivning. Man är en lokal aktör som hjälper företag och organisationer att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma. Vi har bestämt träff med Mats Niss Jonsson, kontorsområdeschef och Anders Hvittfeldt, auktoriserad revisor på PwC Mora. Mats och Anders berättar att PwC har tre affärsben att stå på, redovisning, revision samt affärs- och skatterådgivning.

Redovisning med digitala hjälpmedel

Revision

Vi hjälper många små och medelstora företag med deras redovisning och erbjuder helhetslösningar som är anpassade efter kundens behov. – Här ligger vi i framkant med digitala lösningar, som exempel vår webbaserade plattform MyBusiness som underlättar kommunikationen mellan kunden och oss. Som kund har man även tillgång till den via en mobilapp och kan således nyttja den oavsett var man befinner sig säger Mats och förklarar vidare att företagare med hjälp av MyBusiness på ett enkelt och tydligt sätt kan ha överblick över hur företagets ekonomi utvecklas.

PwC utför revision i ägarledda och publika bolag samt till offentlig sektor. – Genom vår revision säkerställer vi att företagens information till ägare och övriga intressenter är rättvisande. I revisionen får vi god inblick i och kunskap om våra kunders verksamhet och kan med den i ryggen vara ett viktigt bollplank, ge goda råd och föreslå förbättringsåtgärder, säger Anders.

www.pwc.se/mora

Ekonomin i mobilen. För dig som småföretagare. Välkommen att kontakta oss i Mora 010-212 89 00.

Affärs- och skatterådgivning

– Affärsrådgivning kan till exempel inbegripa råd kring köp och försäljningar av företag, analysmodeller för lönsamhet, riskanalyser eller komplicerade redovisningsfrågor. Vår skatterådgivning omfattar allt från företagsbeskattning och momsfrågor till ägarbeskattning. Vi kan också hjälpa till med en hel del företagsrelaterade avtal och juridiska frågor, informerar Anders Lokal aktör med hela PwC:s kunskap i ryggen

PwC i Mora har idag många nöjda återkommande uppdragsgivare från en mängd olika branscher. En stor del av kunderna är småföretagare som inte minst uppskattar rådgivningsbiten. – En stark revisions- och redovisningspartner i ryggen skapar struktur och trygghet i företaget och är en av de viktigaste anledningarna till att anlita PwC en annan är att vi ligger i framkant vad gäller digitala lösningar, säger Mats. Inom våra väggar finns det både bred erfarenhet och spetskompetens inflikar Anders. Vi är en lokal

aktör men vi har hela PwCs kunskap och kompetens i ryggen. Vad man än behöver hjälp med finns kompetensen att tillgå via oss och på det sättet är PwCs storlek en trygghet för kunderna. PwC är ofta en första arbetsplats för ekonomistudenter i Dalarna och vi rekryterar så gott som årligen någon nyexaminerade ekonom till vårt kontor i Mora berättar Mats. Anders lägger också till att PwC med sitt stora lokala nätverk ofta hjälpt till att öppna dörrar för företag och företagare som vill utvecklas genom nya kontakter och partnerskap. I framtiden ser Mats en fortsatt snabb utveckling av digitala lösningar inom PwC och att rådgivningsdelen blir en allt större och viktigare del av verksamheten. MATS CARLERT

fakta – PwC etablerat i Mora 1975 – 26 anställda i Mora. 60 anställda hela norra Dalarna inräknat – Upptagningsområde: Norra Dalarna – Jobbar mot privat och offentlig sektor – Utsedd till årets revisionsbyrå 2016


72

Dalarna - Mora

www.tidningeninkoparen.se

Hexanova Academy - Kompetensutveckling på dina villkor!

Till dig som läser Tidningen Inköparen! Vår hemsida är uppdaterad med nya kurstitlar och datum! Boka din kurs redan nu och ange tidningen Inköparen för att få 20 % rabatt på vårens kurstillfällen! Erbjudandet gäller tom 20 jan 2017.

5,6 av 6 Snittbetyget våra kurser får av deltagarna

Förenkla ditt vardagliga arbete med ny kunskap och sätt guldkant på ditt yrkesliv med ny inspiration och ökad arbetsglädje!

www.hexanovaacademy.se


Dalarna - Mora

www.tidningeninkoparen.se

73

Scanmast – ett företag i stark tillväxt Scanmast är ett ungt företag men med anor som sträcker sig tillbaks till 1920-talet. Företaget grundades 2009 genom en avknoppning från företaget Wibe, som bland annat byggde ut det svenska radio- och TV-nätet i mitten på förra seklet.

VD Roger Mobrin

Vi möter Scanmast:s VD Roger Mobrin som har lång erfarenhet av telekom-branschen där han började sin bana på Eriksson 1990. Han har sedan dess bland annat suttit i koncernledningen för Tele2 och varit VD för Orbion Consulting. Han tillträdde som VD för Scanmast i januari 2016. Scanmast är idag i första hand ett företag som erbjuder tjänster och produkter inom belysning, övervakning, tele och data. Man bygger även fibernät och utvecklar framtida mobilnät (4G och 5G). “Vi möts ibland av uppfattningen att vi är en produktleverantör, men vi är mycket mer än så” säger Roger och utvecklar, “om vi exempelvis ska bygga belysning vid en fotbollsarena är vi gärna med redan från början och rådgör med kunden vilka master som är mest lämpade och hur de skall placeras för optimalt resultat. Sedan sköter vi allt från markarbetet till installationen och driftsättningen. Vi är helt enkelt en totalentreprenör.” Viktiga referensarbeten

Att det finns gedigen kunskap, flexibilitet och hög kapacitet hos Scanmast förstår man när man ser till några axplock av referensarbeten företaget utfört. Bland annat byggde man belysningen på Bro Park Galopp 2016,

fakta – Bolaget grundat 2009 – 100 anställda – Omsätter cirka 360 miljoner 2016 – Upptagningsområde: Sverige och Norge – Jobbar mot privat och offentlig sektor – Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt OHSAS 18001 (arbetsmiljö) – Kontor i Kista, Mora, Borlänge, Luleå och Oslo.

Sveriges nationalgaloppbana: “Ett stort projekt där vi hade totalentreprenaden. Vi reste 36 master med totalt 825 armaturer” säger Roger och fortsätter; “Det var knappt om tid och högt ställda krav då ljuset måste vara bra nog för TV-sändningar i HD-kvalitet” säger Roger och tillägger skrattandes att folk till och med hade hört av sig till polisen när man testade belysningen för första gången. Ett annat uppdrag man utfört var att bygga belysningen till skid-VM i Falun. Man byggde samtidigt ut 4G-nätet i Falun då det förväntades bli extremt belastat under VM. Ytterligare ett referensarbete utförde man nyligen åt Teracom. Sommaren 2016 utsattes en av Teracoms master i Borås för mycket omfattande sabotage. Scanmast hjälpte till att säkra området och man såg till så Teracoms reservanläggning kom igång. Just nu jobbar man med att inventera tusentals master i Sverige för ett flertal kunder. I takt med att detaljer byggs på i existerande master under årens gång ändras också hållbarheten. Scanmast erbjuder besiktningar och beräkningar samt kan ta fram förslag på åtgärder så att samtliga master fortfarande är säkra.

leveranstiderna avsevärt, ofta levererar man inom en vecka. Säkerhetstänket hos Scanmast är också en stor fördel för beställaren, “Säkerhet är givetvis något som vi alltid prioriterar högt här” poängterar Roger och tillägger att man har exempelvis klätterskydd och liknande säkerhetsprodukter i lager. Att man erbjuder service och underhållstjänster över hela Sverige och Norge är också en stor fördel för kunderna. Expansiv framtid

Roger ser ljust på framtiden och inom

en 5-årsperiod tror han att Scanmast har tredubblat personalstyrkan och har en omsättning på cirka 1 miljard. “Framför allt hoppas vi växa inom vägar och vägbelysning” säger Roger. ”Vi är mitt i den bransch som skapar framtidens samhälle och ser oss själva idag, tack vare vårt breda kunnande med allt från entreprenad, installation till drift och underhåll, mer som en samhällsbyggare än något annat”. MATS CARLERT

Säkerheten i fokus

Den långa erfarenheten och totalansvaret är två starka skäl att anlita Scanmast. Att man är flexibla och har korta leveranstider är också en stor fördel. Man förfogar över ett stort varulager med till största del standardiserade produkter och kan på så vis korta

scanmast.com


74

Dalarna - Mora

www.tidningeninkoparen.se

Ett byggföretag som använder sig av den digitala utvecklingen

VD Jeff Öijer

Mora Bygg är ett företag som utför allt från stora till små byggprojekt. Med hjälp av starka underentreprenörer åtar man sig gärna totalentreprenader och man bygger allt från villor till industrihallar. Även mindre åtaganden, exempelvis servicejobb och ROT-jobb utförs av Mora Bygg.

Man är inte geografiskt bundna och har utfört arbeten över stora delar av Sverige, även om tyngdpunkten ligger på Mora och Dalarna. Några nöjda kunder hos Mora Bygg är exempelvis Eon, Mora Mast och MAFI AB. Man åtar sig jobb både från privat och från offentlig sektor. Vi möter upp Jeff Öijer, VD för Mora

Bygg som gick direkt från gymnasiet där han läste byggprogrammet till Mora Bygg. Efter några år föreslog dåvarande ägaren att Jeff skulle ta över firman. Jeff tyckte det lät som en spännande utmaning och har drivit verksamheten framåt sedan dess. Han har även en lång elitkarriär i skotercross bakom sig. Totalentreprenad sparar både tid och pengar

– Jeff berättar att styrkan hos Mora Bygg är att man kan erbjuda sina beställare en fullständig helhetslösning, Man skall kunna kontakta oss och sedan sköter vi hela projektet. Vi har ett brett kontaktnät med sammarbetspartners som gör att du som kund slipper anlita 6-7 olika firmor, som tar både energi och tid. Vi sköter allt så du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi har alltid en nära och transparent relation med kunden, och förmågan att alltid kunna anpassa oss efter kundens önskemål och behov. Detta och att vara flexibla är enligt Jeff två ”måsten” för ett lyckat byggprojekt. Jeff berättar också att man har ett nära sammarbete med, och även säljer hus för Bra Hus. Givetvis får kunden en helhetslösning även här och kan köpa sitt hus genom totalentreprenad. Digitalisering hjälper och förenklar

Mora Bygg är ett företag som ligger i framkant vad gäller teknik och digitalisering. – Det är något som höjer kvalitén på våra byggen säger Jeff och utvecklar; “teknik och digitalisering förenklar vår interna kommunikation med bland annat bilder från byggplatser och all övrig dokumentation

digitaliserad”. Det höjer både säkerheten och kvalitéten och vi har som ambition att fortsätta ligga i framkant vad gäller teknik poängterar Jeff Öijer avslutningsvis.

fakta

MATS CARLERT

– Bolaget grundat: 1981 – 25 anställda – Omsättning: ca 35 miljoner – Upptagningsområde: Rikstäckande men med fokus på närområdet – Jobbar mot både privat och offentlig sektor

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

www.morabygg.se Mora Bygg | Tallvägen 11A | 792 75 MORA | 0250-38 900 | info@morabygg.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


infrastuktur

5

www.svenskleverantorstidning.se

Sjöfartsprojekt för Mälaren till SWEPOS – ett stödsystem Markoch miljödomstolen

för satellitpositionering

Nu har experter inom en rad olika områden utrett Mälarprojektets miljö- och säkerhetspåverkan. Man har kommit fram till att projektet medför störningar i form av bland annat buller och påverkan på fisket. Därför kommer nu Mark- och miljödomstolen att pröva Geodetisk mätning är grundläggande tillåtligheten. vid till exempel projekteringen av ett

bygge, vid ledningsarbeten eller när en väg eller järnväg ska anläggas. Modern och effektiv sjöfart kräver bättreIdag farleder än vad Mälaren och Södertälje sker mycket av mätningen medkanal hjälpoch av sluss erbjuda Med en breddning och GPSkan och andrai dag. satellitbaserade system. förlängning av slussen samt muddring i kanalen SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem och i några områden i den nuvarande farleden satellitpositionering i Sverige. i för Mälaren öppnas möjligheten att utnyttja sjö-

fart GNSS på ett mycket effektivt sätt.förFör två är samlingsnamnet dedrygt satellitbaseårrade sedan påbörjades med att och ta fram en systemen GPS,arbetet ryska Glonass euromiljökonsekvensbeskrivning för projektet att peiska Galileo. Uppgiften för SWEPOS är att förbättra säkerheten och framkomligheten för tillhandahålla data från GNSS-satelliterna för en sjöfarten på Mälaren, i första hand till och från mängd olika tillämpningar: Västerås och Köping. Uppdraget från regering Positionsbestämning med centimetertill och•riksdag gavs mot bakgrund av att Mälardai realtidmed för omfattande bland annat len ärmeternoggrannhet en befolkningstät region transportbehov och navigeringoch ochkapacitetsbrist datainsamling för för vägdatabaser järnvägstransporter. Prognoserna för framtida med lägesbunden information. godstransporter visar på behov en förbättrad • Positionsbestämning medav millimetertill transportinfrastruktur för att göra mer centimeternoggrannhet genomsjöfarten efterberäkning. konkurrenskraftig. • Vetenskapliga tillämpningar som till exempel monitorering av landhöjningen i Sverige. Visar på störningar Experter inom många olika områden har utrett Mälarprojektets påverkan på miljö och säkerhet och slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivningen blir att planerade arbeten innebär avse-

SWEPOS startades i början av 1990-talet av Lantmäteriverket som ett pilotprojekt i samarbete med Onsala Rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola, som också arbetade med permanentbaserade GPS-stationer. – GPS har under de senaste åren blivit användbart i många sammanhang, ett nödvändigt system i modern navigation på land, hav och i luften runt hela världen, såväl som inom geodetisk mätning, säger Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS i Gävle. Stor noggrannhet – En vanlig GPS-mottagare har idag en noggrannhet på fem till tio meter, men ska man ha större noggrannhet måste man få stöd från GPSstationer som finns permanent monterade på ett antal platser över hela landet, berättar Peter Wiklund. Punkternas läge är bestämda med hög precision i Sveriges nationella referenssystem värt minskad risk för olyckor som kan påverka miljön samtidigt som framkomligheten förbättras. Men utredningarna visar också att det blir störningar under genomförandet. Bland annat

SWEPOS® NätverksRTK-tjänst

SWEREF99, och genom att använda SWEPOStjänsterna får även användarna positionen direkt i det nationella referenssystemet. SWEPOS-stationerna är byggda för oavbruten GNSS-mätning på en stabil och väldefinierad position. I dagsläget finns cirka 300 referensstationer över hela Sverige. Infrastrukturprojekt De främsta användarna av SWEPOS system är kommuner, mätföretag, jordbruk samt byggoch anläggningsföretag. SWEPOS är bland annat involverat i projektanpassade lösningar och infrastrukturprojekt för Trafikverket. Ett exempel är byggnationen av den nya motorvägen i Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden. – Vi har gjort en förtätning av GNSSstationer runt Sundsvall för att täcka in behovet och få ett bra stöd för bygget, berättar Peter Wiklund. som buller under anläggningsarbeten och påverkan på fisket i samband med muddring. Nu ska Mark- och miljödomstolen pröva tillåtligheten. Källa: sjofartsverKet.se

Nu överlämnar Sjöfartverket miljökonsekvensbeskrivningen för Mälarprojektet till Mark- och miljödomstolen för prövning.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS beräkningstjänst. TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


Returadress: posttidning

Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

Annons:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.