__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 32

32

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

Ett starkt företagskoncept kring modern fastighetsutveckling Dagens moderna byggprocesser har i Developing Design Sweden AB en stabil och trogen samarbetspartner. I koncernen finns sju starka bolag som vart och ett bidrar till lyckade projekt med kvalificerade tjänster inom allt ifrån arkitektur och design till byggledning och konstruktion.

Vi möter Bo Johansson, VD för koncernen Developing Design Sweden AB. Han började arbeta med koncernutveckling redan på 90-talet genom att förvärva och starta upp nya bolag med stark anknytning till Norrköping som utgångspunkt. Developing Design Sweden AB är ett moder- och ägarbolag till sju företag inom tre verksamhetsinriktningar med fokus inom byggkonsultbranschen via kvalificerade tjänster inom arkitektur, projekt- och byggledning samt konstruktion. – Vårt breda koncept attraherar uppdragsgivare över hela Sverige. Med bredden och kunskapen inom koncernen är vi beredda att möta marknadens krav och förväntningar, säger Bo Johansson och tillägger att verksamheten finns representerad i Norrköping, Linköping, Ludvika och Stockholm.

Koncernens verksamheter Arkitektgruppen GKAK AB, Byggkoordinator AB och A2H Byggteknik AB är alla dotterbolag under Developing Design Sweden AB. Det förstnämnda är verksamt inom allt ifrån program, detaljplaner och husprojektering till inredning av såväl små som stora projekt. – Vi arbetar med hållbarhet, bland annat avseende energi- och miljölösningar med kunder inom vård och omsorg, skolor, bostäder, kontor, industri, kommersiella fastigheter med mera. Här jobbar vi med höga ambitioner och har genom åren kontinuerligt breddat vår kompetens för att kunna möta marknadens allt högre krav, säger Bo Johansson. Byggkoordinator AB är verksamt inom projekt- och byggledning, och åtar sig olika uppgifter kring installationssamordning, besiktningar, kalkyl, fastighetsutveckling med mera. A2H Byggteknik AB representerar å sin sida ett brett kunnande inom produktionsteknik där man jobbar med konstruktioner, bygghandlingar och kalkylunderlag. – A2H besitter både djup och bred komptens inom betong-, stål- och träkonstruktioner samt grundkonstruktioner. Företaget arbetar med många olika typer av projekt för såväl privata byggherrar, som entreprenadföretag och kommuner med flera och står för genomtänkta konstruktionslösningar med hänsyn till produktionsteknik, arbetsmiljökrav och ekonomi, berättar Bo Johansson och tillägger att de sju företagen tillsammans sysselsätter ett 60-tal anställda. Helhetsansvar Kommuner, fastighetsbolag, industrier, entreprenörer med flera är bara några av de uppdragsgivare som valt att anlita Developing Design Sweden AB. Kunderna uppskattar en aktör som tar ett helhetsansvar kring hela byggprojekt, och som innehar alla de verktyg som krävs för att driva projekt och fastighetsutveckling på ett gestaltningsmässigt, ekonomiskt och produktionsmässigt effektivt sätt. Här finns en förmåga att kunna förutse framtida krav och mata in dem i de aktuella projekten.

VD Bo Johansson – Vi har haft en gynnsam utveckling och låg personalomsättning då vi lyckats behålla kompetensen och därigenom hela tiden kunnat fortsätta utvecklas. Kravet på tillväxt, både omsättningsmässigt och verksamhetsmässigt, har alltid funnits och är något vi utgår ifrån. För att kunna fortsätta utvecklas på det sätt vi vill är det viktigt att upprätthålla kontinuerliga kontakter med olika aktörer från privat och offentlig sektor. Tack vare den bredden är vi en stark aktör på marknaden och tar hela tiden fler och fler marknadsandelar, säger Bo Johansson. ÖRJAN PERSSON

fakta - Koncernen består av sju bolag; GKAK Norrköping, Linköping, Ludvika, Byggkoordinator Norrköping, Linköping, Ludvika och A2H Byggteknik Norrköping/Ludvika - 60 anställda - Omsätter cirka 68 miljoner kronor - Arbetar rikstäckande mot privat och offentlig sektor - Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

Profile for Hexanova Media Group AB

Inköparen nr-1 2016  

Tidningen Inköparen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare uppdaterade genom intressanta art...

Inköparen nr-1 2016  

Tidningen Inköparen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare uppdaterade genom intressanta art...

Profile for hexanova
Advertisement