__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

w Upphandlingsstöd i världsklass är hennes ambition

Nya utmaningar när Norrköpings kommun växer

”Uppdraget att ta sig an en ny modern myndighet är hedrande och spännande.” Läs mer på sidan 21.

”Allt fler jobb skapas och antalet invånare växer hela tiden.” Läs med på sidan 26.

Nr 1 2016 Pris 39 kronor

TIDNINGEN SOM UNDERLÄTTAT DINA INKÖPSBESLUT SEDAN 1981 ENERGI Elbolag med höga ambitioner

Västerås

52När Härryda kommun expanderar

ställs förstås höga krav på regionens elförsörjning. Här tar kommunalägda Härryda Energi ett stort ansvar för såväl invånare och näringsliv som miljön Sveriges företag närhundra procent genomledande att leverera det gäller undertak är Interoc Akustik AB. Företaget förnybar el. åtar sig

www.tidningeninkoparen.se

Sveriges ledande expert på undertak allt ifrån mindre reparations- och serviceinsatser till kompletta entreprenader och sidan ligger därmed Läs mer på 64. bakom såväl konserthus som konferensanläggningar och köpcentrum.

INDUSTRI

Interoc Akustik AB bildades 2011 men företagets rötter sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så. Undertaksverksamheten etablerades i Västerås redan under 70-talet och sedan dess har verksamheten utvecklats till landets ledande aktör avseende undertak. Idag finns bolaget representerat via kontor från Gävle i norr till Malmö i söder.

”Med drygt 200 egna montörer vill vi att våra beställare ska känna en trygghet när de anlitar oss.”

Legotillverkare i branschens framkant

ter, inredningsakustik och studios. Vi kan ta oss an stora och komplicerade projekt och ser oss snarare som en samarbetspartner till byggföretagen än en traditionell underleverantör, säger Mikael Ljungkvist som är en av företagets delägare.

Det är kundanpassat som gäller i Skellefteåföretaget Plastic Technolo–gy Vi arbetar över hela Sverige och har Composites AB. Här tar man fram lång erfarenhet av arbeten med undertak, Hållbart och estetiskt beklädnadspaneler, systemväggar, glasfron-i komposit Interoc Akustik avancerade produkter ochutför allt ifrån mindre tack vare företagets breda kompetens och långa erfarenhet kan man bistå med helhetslösningar, från idé till färdig produkt.

service- och reparationsinsatser till stora och omfattande entreprenader värda tiotals miljoner kronor. Man förbättrar arbetsmiljö, akustik och estetik i alla typer av lokaler, såsom aulor, entréer, trapphus och idrottshallar, reser systemväggar och invändiga glaspartier i form av exempelvis kontorslösningar och jobbar även med gipsväggar. Man jobbar också med beklädnad av såväl innerväggar som fasader där man bygger både hållbart och estetiskt. – För oss handlar det om att alltid ta fram rätt lösning för varje enskilt behov. Vi för en nära dialog med kunden och ser till att leverera det vi har lovat inom överenskommen tid. Så bygger vi långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer, säger Mikael Ljungkvist. Bred kompetens Bland Interoc Akustik AB:s många referensobjekt märks exempelvis köpcentrum, konserthus kontorslokaler och konferensanläggningar.

– Våra uppdragsgivare uppskattar vår breda kompetens. Med drygt 200 egna montörer vill vi att våra beställare ska känna en trygghet när de anlitar oss, säger Mikael Ljungkvist som, liksom sina kollegor, tror på en god tillväxt i Interoc Akustik AB. – Vår ambition är att expandera norrut, och sedermera även i övriga Norden. Samtidigt gäller det att vi växer under kontrollerande former. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2011 - Omsatte 280 miljoner kronor 2014 - Jobbar rikstäckande - Väder sig främst till offentlig sektor

Västerås

En stark konsultpartner inom elkraft Västeråsföretaget TechTeam360 AB bildades för två och ett halvt år sedan och representerar ett brett koncept avseende konsulttjänster kring elkraft. Projektledning, mekanisk konstruktion, elkonstruktion, drifttagning och anbudsingenjörer utgör huvudsysslor i företaget som i dagsläget sysselsätter tolv anställda.

Läs mer på sidan 10.

BYGG Norrköpingsbyggare med stora muskler

– Vi förfogar över erfarna specialister med mångårig erfarenhet från branschen, blandade med unga, hungriga ingenjörer med framtiden framför sig. Vi är positiva, drivna, kommunikativa och alltid öppna för intressanta och spännande uppdrag. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda den bästa kvaliteten marknaden kan erbjuda, säger Willy Palm.

TeliaSonera

Byggentreprenören i Norrköping AB räknas till en av regionens riktigt starka aktörer kring allt som rör modernaAndreas byggprojekt. ledord som Ägarna Yttermark ochMed Willy Palm trygghet, engagemang och innovaNär det gäller elkraft är TechTeam360 AB en stark konsultpartner för tion står man för Sverige. ett koncept somtjänsteutbud står man för svenska företag över hela Med sitt breda allt ifrån projektledning till konstruktion och drifttagning. spänner över entreprenad, service och fastighet. Läs mer på sidan 37.

– Vi hjälper många företag och organisationer med projektledning som kan handla om ekonomisk eller tidsmässig planering, samordning i leveransprojekt med mera. Våra projektledare uppfattas ofta som spindeln i nätet som håller ihop hela projektet och olika aktörer, berättar Andreas Yttermark som driver verksamheten tillsammans med kollegan Willy Palm.

Hunger och erfarenhet TechTeam360 AB arbetar rikstäckande. Kunderna utgörs av region- och lokalnätsägare samt industrikunder som levererar energilösningar. De attraheras av TechTeam360’s starka koncept.

Liksom Andreas Yttermark har han ambitionen att fortsätta bygga upp företagets struktur och frigöra mer tid så att man uteslutande kan ägna sig åt operativa arbetsuppgifter. Duon räknar också med nyanställningar och en ökande omsättning.

introducerar världsunik tjänst fakta Tjänster på bred front Tjänsten Elkonstruktion och Mek-konstruktion handlar ofta om att vi har personal ute hos kunderna som knyter samman en anläggnings elektriska respektive mekaniska utrustning efter kundens specifikationer.

ÖRJAN PERSSON

– Vi tar med andra ord fram montageoch tillverkningsunderlag så att andra kan bygga själva anläggningen, utvecklar Willy Palm. Underlagen tas fram med både 2Doch 3D-teknik.

När anläggningen väl är på plats och det ska säkerställas att den uppfyller alla givna krav anlitas TechTeam360 för att utföra funktionalitetsprov. Härutöver tillhandahåller TechTeam360 AB nyckelpersoner till sina kunder i form av exempelvis anbudsingenjörer, säljstöd och rådgivningstjänster. Här har man tecknat ramavtal med ledande aktörer i branschen från både privat och offentlig sektor.

Läs mer på sidan 15.

- Bildades hösten 2012 - 12 anställda - Omsatte drygt 10 miljoner kronor 2014 - Jobbar rikstäckande

6 UTGÅVOR PER ÅR – DISTRIBUERAS TILL BESLUTSFATTARE ÖVER HELA LANDET

JES AB

Kraftfull kompetens gör skillnad! TT360 erbjuder professionella konsulter inom elkraftområdet. Kontakta oss på tel: 072-700 10 47 info@tt360.se www.tt360.se


ledaren

innehåll 3

www.tidningeninkoparen.se

Vilka effekter får Ledaren

3

Företagarna har ordet

4-5

Industri

6 - 10

Bygg

11- 13

Infrastruktur

14- 15

IT

16 - 18

Energi

19 - 20

Upphandling

21

HR

22

Managment

23

Företagsekonomi

24

Tolkförmedlingstjänster

Vi lägger vintern bakom oss. Vinter och vinter förresten, här i Göteborg där jag mestadels befinner mig har det inte varit mycket till vinter, åtminstone inte innan och efter den snö- och köldknäpp som kom i januari. Jag tycker att det är en inspirerande tid på året nu när dagarna blir längre och längre och vi har hela våren och sommaren framför oss. Det föder positiva tankar och ny energi. Mörker och låga temperaturer har också präglat regeringen som har haft svårt att förankra sin välfärdspolitik hos allmänheten med ett allt svagare opinionsstöd som följd. Mot den bakgrunden var det intressant att ta del av det som medierna benämner som ”Löfvens jättesatsning”, och som inte bara ska lyfta regeringen till opinionsmässigt högre höjder, utan också stärka det man kallar den svenska samhällsmodellen. Offensiven ska fungera som en röd tråd genom resterande del av mandatperioden, och syftar till att försvara den offentligt finansierade välfärden, bland annat genom att fack och

26-41

Falköping/Tidaholm

42-49

Borås

50-61

Härryda

62-65

arbetsgivare är de som ska sätta villkoren på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen, dess ministrar och andra partiföreträdare ska – som man uttrycker det – tala med en mun och på så sätt rikta klara och tydliga budskap om hur välfärdsmodellen ska stärkas och jobben ska bli fler. Det är intressanta tongångar som hörs, och oavsett om de är en följd av dåliga opinionssiffror, eller ett led i regeringens linje till kontinuerlig samhällsutveckling är förstås alla satsningar som syftar till bättre välfärd och fler jobb välkomna. Satsningen känns tyngre, och tycks ha mer substans, än ett vanligt politiskt utspel, inte minst eftersom regeringen betonar att arbetet ska genomsyra alla politiska nivåer. Statsråden har skickats ut i landet för att sprida budskapet och det ryktas dessutom om en omfattande reklamkampanj i syfte att sälja in budskapet hos svenska folket. ”Vi tänker ta den här fajten”, säger Löfven och det låter onekligen som om han menar vartenda ord när han talar om åtgärderna som på sikt ska betyda bättre skola, bättre sjukvård och formandet av ett öppet land som kan exportera. Samtidigt ämnar regeringen skärpa tonen mot oppositionen för att på ett tydligare sätt kunna visa på de politiska skillnader som råder mellan blocken. Ungefär samtidigt levererar regeringen dessutom nyheten om en treårig satsning på totalt 60 miljoner kronor för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag. Det är Arbetsförmedlingen som i samarbete med Tillväxtverket får i uppdrag att utarbeta och genomföra ett nationellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer. Härigenom ska arbetstillfällena bli fler.

25

Norrköping

Kungsbacka

regeringens storsatsning?

Man kan ha vilka åsikter man vill om regeringens arbete och orsaken till dessa initiativ, men i grund och botten är det förstås positivt när en regering visar handlingskraft och inte är passiv. Återstår att se om satsningarna får önskad effekt, och då hellre i form av fler jobb, en bättre skola och en starkare välfärd, snarare än växande opinionssiffror för de ledande partierna. Det är trots allt de förändringar vi ser ute i samhället som räknas.

66

URBAN NILSSON

ANSVARIG UTGIVARE

redaktion Nr 1 2016

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.tidningeninkoparen.se

Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

Redaktion Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

Michaela Jönsson

Tryck: Pressgrannar AB

www.hexanova.se

Arn Omanovic arn@hexanova.se

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson urban@hexanova.se 031-719 05 01

michaela.jonsson@hexanova.se

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00


4

Företagarna har ordet

www.tidningeninkoparen.se

Företagarnas önskelista för 2016 2015 var ett rafflade år, fyllt av politisk dramatik. Regeringen fick administrera oppositionspartiernas budget och en decemberöverenskommelse upprättades och föll. Spännande kan tyckas – men i ett osäkert politiskt läge vågar inte företagare investera, anställa och utveckla sina verksamheter. På Företagarnas önskelista för 2016 kommer därför politisk stabilitet och breda överenskommelser, högt upp.

Vad som beslutas här kan komma att påverka många småföretagare negativt, och det är därför viktigt att vi håller våra positioner och kämpar för rättvis konkurrens och marknadsekonomi.

Det gäller även sänkta skatter på tjänster. Vår kanske mest uppmärksammade kampanj under 2015 var Rotupproret. Facebooksidans 21 000 följare har bland annat mobiliserats till att skicka in protestverktyg till Finansdepartementet. Regeringskansliets registratorer fick emotta såväl vinkelslipar som hammare och rundsågar. Inför Socialdemokraternas kongress i våras skickade våra lokalföreningar verktyg från bygdens företagare, som vi kunde stå och dela ut till deras socialdemokratiska ombud på kongressen. Trots det massiva motståndet ändrade sig inte regeringen i frågan och sänkningen av avdraget är nu verklighet. Kampen för att regeringen ska höja tillbaka subventionsgraden i Rot-avdraget till 50 procent, fortsätter därför under 2016. I Rut-frågan har vi rönt större framgångar. Regeringen planerar att utvidga Rut-avdraget så att det även ska gälla flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och bredda

omfattningen av trädgårdstjänster. Genom vår kampanj #Rutuppropet ska vi hjälpa regeringen att hitta fler branscher som kan inkluderas i Rut-avdraget. Under 2016 ska vi också jobba för att regeringen åter höjer taket i avdraget, så kunderna kan köpa fler tjänster. Rut-avdraget har identifierats som en integrationsmotor, men vi har också flera förslag för hur småföretagen kan inkluderas i integrationsarbetet. Vi har dragit igång ett antal integrationsprojekt, som ni kan läsa mer om på vår hemsida. Två andra skattefrågor som kommer stå i fokus under 2016 gäller personaloptioner och ändrade skatteregler för fåmansbolag. Vi önskar förstås bättre skatteregler för personaloptioner så att små innovativa företag får lättare att rekrytera personal. I fråga om entreprenörsskatten för fåmansbolag måste vi kämpa för att behålla det som finns. Här vill regeringen höja skatterna. Under 2015 lyckades vi också sätta fokus på företagarperspektiv i socialförsäkringsfrågor. I Socialförsäkringsutredningen som presenterades i våras finns flera bra förslag och i den kommande Föräldraförsäkringsutredningen har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll valt att fokusera på företagares situation, efter att hon uppmärksammat vår rapport Föräldrafällan. Vi ska fortsätta att hjälpa regeringen att skapa större social trygghet för företagare. Två andra frågor som bubblar gäller lagförslaget om villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling, samt utvecklingen i utredningen om vinster i välfärden. Vad som beslutas här kan komma att påverka många småföretagare negativt, och det är därför viktigt att vi håller våra positioner och kämpar för rättvis konkurrens och marknadsekonomi.

Mycket glädjande är också att Företagarna fått medel från Europeiska socialfonden för att göra en inventering av småföretagens faktiska kompetensbehov. Med det som grund kommer vi att under 2016 på ett effektivt sätt kunna arbeta för bättre matchning på arbetsmarknaden. Naturligtvis fortsätter också kampen mot byråkratin. Företagare tvingas idag skicka nära hundra miljoner blanketter till över 70 olika myndigheter. Så ska det inte behöva se

ut 2015. Entreprenörer ska kunna fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete. PATRIK NILSSON SAMHÄLLSPOLITISK CHEF FÖRETAGARNA


Företagarna har ordet

www.tidningeninkoparen.se

5

Olagliga krav på kollektivavtal i Vimmerby Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen i alla offentliga upphandlingar ska ställa krav på att företag med anställd personal måste ha kollektivavtal. Att ställa sådana upphandlingskrav vore dock både olagligt och olämpligt. Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen ska kräva att företag med anställd personal ska ha kollektivavtal. Detta ska gälla i alla offentliga upphandlingar. Företagarna vill understryka att sådant kravställande inte är lagligt. Det strider mot EU:s grundläggande principer att i samband med offentlig upphandling begära att ett företag ska vara bunden av eller ska teckna ett kollektivavtal. Detta följer bl.a. av en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1713-1995), som har bekräftats i senare domar. Ett krav på kollektivavtalsanslutning är inte förenligt med EU:s grundläggande principer om bland annat likabehandling och icke-diskriminering. Rättsläget är tydligt på denna punkt. De nya EU-direktiven inom upphandlingsområdet bedöms inte förändra rättsläget i denna fråga. Det kan även nämnas att Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över offentlig upphandling, i en rapport i somras har meddelat att det inte är tillåtet att kräva att leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal under kontraktstiden. Enligt verket står ett sådant krav i strid med proportionalitetsprincipen och är även problematiskt med hänsyn till föreningsfriheten. Det är anmärkningsvärt att kommunfullmäktige i Vimmerby inte verkar bry sig om att krav på kollektivavtal är olagligt, utan ändå beslutar att ställa denna typ av krav. Krav på kollektivavtal slår särskilt hårt mot

små företag. Hela 60 procent av de små företagen i Sverige saknar kollektivavtal – men de absolut flesta av dessa små företag är givetvis seriösa i sin verksamhet och som arbetsgivare. De absolut flesta av dessa företag erbjuder schyssta arbetsvillkor för sina anställda. Om man kräver anslutning till kollektivavtal kommer dock små företag utan kollektivavtal att utestängas helt från att delta vid kommunens framtida upphandling, både som leverantörer och som underleverantörer. Resultatet blir färre anbud och högre kostnader för skattebetalarna som en följd. Och i förlängningen risk för sämre ekonomisk tillväxt. Grundtanken med offentlig upphandling är att göra goda inköp genom att ta tillvara på den konkurrens som finns på marknaden. Det är därför av central betydelse att de offentliga upphandlingarna är öppna för alla seriösa företag – med eller utan kollektivavtal. Kommunfullmäktiges beslut är alltså inte bara olagligt, utan även olämpligt. Vi uppmanar kommunfullmäktige i Vimmerby att göra om och göra rätt! ULRICA DYRKE, UPPHANDLINGSEXPERT FÖRETAGARNA CHRISTOFFER LEWINOWITZ, REGIONCHEF FÖRETAGARNA KALMAR OCH KRONOBERG MARCUS ALSÉR, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA VIMMERBY

Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert Företagarna.

Fungerande ägarskifte viktigt för Sverige Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren, enligt en undersökning från Företagarna. Detta innebär drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nästan 200 000 företag om även egenföretagarna räknas med. Hela 32 procent svarar i undersökningen att företaget kommer att läggas ned när de själva lämnar företaget och ett stort skäl till detta är svårigheter att hitta en ny ägare. Om inte generations- och ägarskiften i näringslivet kan underlättas riskerar detta leda till såväl försvunna arbetstillfällen som förlorat värde i form av kapital, kompentens och upparbetad infrastruktur. Sverige behöver inte bara nystartade företag utan även fler växande och framgångsrika företag. Med tanke på den snabba strukturomvandlingen i näringslivet är det helt nödvändigt att arbetskraft, kapital och kompetens smidigt och enkelt kan föras över mellan olika sektorer, olika företag och generationer. För att komma dit behövs en välfungerande kapitalmarknad som underlättar ”exit” och ”entry” på ägarsidan. Det är också viktigt att ägarskatterna inte snedvrider konkurrensen till fördel för utländskt eller institutionellt ägande. I dagsläget finns flera problem som försvårar generations- och ägarskifte i mindre företag. De flesta regelverk är utformade för att passa storföretag och deras anställda, inte småföretagare. Regelverken är också

anpassade främst till industriföretagens förutsättningar vilket inte alltid ger rätt förutsättningar för tjänsteföretagen, trots att det är den sektor i näringslivet som växer snabbast. Dessutom missgynnar kapitalbeskattningen aktiva svenska ägare relativt utländskt och passivt ägande. Något som ytterligare försvårar möjligheterna till generations- och ägarskifte är att reglerna för investeraravdraget ändras fr.o.m. 2016. Då införs en spärr som innebär att avdraget vägras om investeraren själv eller någon närstående redan är delägare i bolaget. Det gör det än svårare för familjemedlemmar att köpa sig in i och ta över befintliga bolag. Företagarna har flera förslag på hur både yngre generationer och externa aktörer kan bli mer intresserade av att överta befintliga företag: Åtgärder för att stimulera nyföretagandet bör även omfatta personer som planerar att ta över ett existerande företag. Reformera arbetsrätten och kollektivavtalen. Gör LAS mer flexibelt för småföretag. LAS upplevs idag som ett stort problem i samband med expansion och neddragningar. Påtvinga inte småföretagare kollektivavtal mot deras vilja. Se till att entreprenörskap i större omfattning blir en del i utbildningssystemet.

Fyra av fem nya jobb har skapats av småföretag, framför allt fåmansbolag. En översyn av ägarskatterna både för fåmansbolag och egenföretagare behöver inriktas på att förenkla och förtydliga reglerna, inte på att dra in fler skattekronor till staten. Utvidga investeraravdraget och gör det möjligt för svenska privatpersoner att spara ihop riskkapital till eget eller andras företagande. Underlätta för privatpersoner att våga ta steget att driva företag och premiera deras risktagande. DANIEL WIBERG CHEFSEKONOM FÖRETAGARNA


6

Industri

www.tidningeninkoparen.se

Konkurrensfördelar för leverantörer som erbjuder finansieringslösningar, service, uppgradering och underhåll Lågkonjunkturen under 2008-2010 slog mycket hårt mot svensk industri och nedgången inom industrin var större än i andra delar av den svenska ekonomin. En av följderna av detta har varit att många industriföretag skjutit upp investeringar i kostsam utrustning och istället valt att ”svetta ut” sina gamla maskiner. Att uppdatera sin utrustning ökar produktiviteten och leder till en lägre kostnad per enhet och är därför en viktig förutsättning för industriföretagen. För återförsäljare och leverantörer av industriutrustning gäller det att erbjuda kunden smarta lösningar och funktioner för att denne ska kunna möjliggöra sina investeringar. Uppskjutna investeringar Åren efter lågkonjunkturen har sakteligen visat på återhämtning inom svensk industri. I takt med de framstegen behöver många av de svenska industriföretagen uppdatera sin utrustning, med en snabb teknisk utveckling är detta en viktig del i att behålla konkurrenskraften. Istället är det många industriföretag som har fått vänta med dessa investeringar. År 2007 uppgick det samlade värdet av investeringar i verktygsmaskiner i Sverige till 533 miljoner dollar, år 2012 hade den siffran sjunkit till 333 miljoner dollar och i den senaste mätningen till 268,3 miljoner dollar, för 2014 är den förväntade konsumtionen 297,6 miljoner dollar. Trots dollarkursens påverkan har investeringar i verktygsmaskiner alltså minskat drastiskt sedan finanskrisen. Fördelar för leverantörer som erbjuder alternativ För att kunna erbjuda kunden en möjlighet att göra viktiga investeringar är det därför många leverantörer som idag erbjuder finansieringslösningar som ett alternativ. Genom att dela upp kostnaden för investeringen per månad, istället för en stor klumpsumma, är det lättare för kunden att relatera den månatliga kostnaden till de besparingar som investeringen leder till. På så sätt kan steget till att investera bli mindre. Exempelvis stiger energikostnaderna för många industriföretag. För industriföretag som årligen konsumerar mellan 2000 till 20 000 MWh har elpriserna stigit med 14 procent mellan 2007 och 2014, för företag med en mindre konsumtion, upp till 20MWh, har priserna stigit med upp till hela 38 procent under samma tidsperiod. För att underlätta investeringar i ny, energieffektiv teknik finns det därför lösningar där de regelbundna inbetalningarna är desamma som, eller till och med lägre än, energibesparingarna som möjliggörs med den nya tekniken. Specialistfinansiärer, ofta med en bakgrund inom industrin, tenderar att ha djupare förståelse för själva utrustningen, företagets verksamhet samt riskerna och fördelarna med en investering. Med sådan expertis kan

finansiären hjälpa återförsäljaren att erbjuda sin kund den bästa lösningen. Ofta har specialistfinansiärer dessutom bra koll på den tekniska utvecklingen och kan därmed förutse och förstå riskerna med att behålla föråldrad teknik. Med denna kunskap kan finansiären ta ett säkert och välgenomtänkt beslut och med en allsidig lösning som integrerar teknik och finansiering slipper kunden söka finansiering externt. Förutom att erbjuda lösningar som underlättar för kunden att finansiera sin utrustning är det en stor konkurrensfördel att som leverantör kunna erbjuda ytterligare funktioner. Exempelvis inkluderar många specialistfinansiärer även serviceavtal, försäkring, tjänster för installation, uppgradering och underhåll och paketerar på så sätt in alla kostnaderna. I de flesta fall är den initiala kostnaden bara en bråkdel av de totala driftkostnaderna för IT eller annan teknik. Många finansieringsavtal täcker därför inte bara inköpspriset, utan även driftkostnader så som service, underhåll, administration och utbildning. På så sätt kan företaget ta hänsyn till alla driftkostnader i sin finansiella strategi. Detta är en mycket viktig aspekt för många företag eftersom det ger en tydlig förståelse för alla operationella kostnader. Möjligheten att uppgradera utrustningen eller systemen under en i förväg utsatt tid kan även inkluderas i finansieringskontraktet. Framförallt när det kommer till servicefunktionsutrustning är finansieringslösningar ett vanligt sätt att finansiera utrustningen. Servicefunktionsutrustning, som exempelvis truckar, industrikompressorer och produktionsutrustning, är utrustning som är nödvändig för verksamheten, men som det är onödigt att binda upp sitt kapital i. Sådan utrustning är ofta bättre att byta ut medan det finns ett andrahandsvärde än att äga själv. Stärkta kundrelationer Genom att samarbeta med finansiärer kan återförsäljare och leverantörer skapa långsiktiga relationer med sina kunder genom regelbundna inbetalningar. Det är ett bra

Gunnar Skagerlind, Siemens Financial Services

sätt för återförsäljaren att hålla kontakten med sina kunder och på så sätt upprätthålla sina relationer med kunderna. Att kunna se kostnaden för en investering som en regelbunden inbetalning, istället för ett stort utlägg kan också påverka kundens beslut. Slutligen betalas utrustningen direkt till återförsäljaren av finansiären, som sedan samlar in de regelbundna inbetalningarna från kunden, vilket minskar risken för återförsäljaren och även påverkar rörelsekapitalet positivt. Det blir allt viktigare för leverantörer och återförsäljare att kunna erbjuda en bredare mångfald av sätt för att finansiera sin utrustning. Att förstå sig på kundens verksamhet och ge rätt råd om hur denne kan använda sitt kapital smartast är

en viktig förutsättning för god kundservice och nöjda kunder. INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD, FINANSKRISENS EFFEKTER PÅ SVENSK INDUSTRI, 2009 SWEDBANK, INKÖPSCHEFSINDEX TILLVERKNINGSINDUSTRIN GARDNER RESEARCH, THE 2009 WORLD MACHINE-TOOL OUTPUT & CONSUMPTION SURVEY, 2009 GARDNER RESEARCH, THE 2014 WORLD MACHINE-TOOL OUTPUT & CONSUMPTION SURVEY, 2014 STATISTISKA CENTRALBYRÅN, PRISER PÅ EL FÖR INDUSTRIKUNDER 2007-, FEBRUARI 2015


Industri

www.tidningeninkoparen.se

7

Legotillverkare med superprecision och snäva toleranser I fem decennier har Hagema AB varit något av industrins högra hand. Skärande bearbetning, svarvning och fräsning är företagets specialitet i arbetet med att ta fram mekaniska komponenter. Här handlar det om helhetslösningar från idé till färdig produkt. – Vi har till exempel haft en stororder till Almaprojektet i Chile, ett projekt bestående av 66 högpresterande parabolantenner som placerats på en höjdplatå i de norra delarna av landet, berättar Cliff Nyström och nämner den ändamålsenliga och moderna maskinparken där man hela tiden gör investeringar i syfte att ligga steget före sina konkurrenter. Fokus ligger också på att ombesörja personalens kompetens och Cliff framhåller gärna de anställdas kunnande, vilja till utveckling och inte minst deras noggrannhet i allt man gör.

Många av de industriaktörer som kräver precision på hög nivå känner väl till Hagema. Vi är kända för vår höga kvalitet och prestanda.

Från början var Hagema AB ett företag som producerade transportband. Det startade på 50-talet och togs i början av 70-talet över av verktygsmakare Cliff Nyström som än idag äger företaget tillsammans med familjen. Verksamheten utgår från Billdal söder om Göteborg. Här verkar man i ändamålsenliga lokaler med ett läge som gör att man finns nära sin huvudmarknad, vilken är just västkusten. Det är dock inte ovanligt att man även levererar till kunder globalt. – Många av de industriaktörer som kräver precision på hög nivå känner väl till Hagema. Vi är kända för vår höga kvalitet och prestanda, konstaterar Cliff Nyström, VD. Modern maskinpark Cliff beskriver företaget som en mekanisk verkstadsindustri med fokus på legotillverkning via skärande bearbetning, svarvning och fräsning i CNC-styrda maskiner. Det handlar om mekaniska komponenter i form av allt ifrån utvecklingsdetaljer och prototyper till serieproduktion. Man jobbar med mycket hårda precisionskrav, varför Hagema blivit en välkänd leverantör till bland annat rymdforskningsindustrin.

Stabil tillväxt Hagema AB erbjuder utvecklings- och konstruktionsarbeten i 3D CAD/CAM där man kan ta fram lösningar från idé till färdig produkt. Man producerar en hel del prototyper till Chalmers Tekniska Högskola som ställer höga krav på mycket snäva toleranser. – Vår senaste investering är en unik skärande maskin av märket Kern med superprecision ända ned till toleranser på +0,5my. Bearbetning med dessa känsliga toleranser kräver lokaler som är tempererande och därför är lokalen för mätning och produktion försedd med teknik som gör att temperaturen håller sig mellan 19 och 21 grader året runt, berättar Cliff Nyström. Hagema har även inriktat sig på att tillverka detaljer till medicinkemisk laboratorieutrustning, vilket bidragit till att företaget har flera ben att stå på och därför inte drabbats av nedgångar i samband med lågkonjunkturer i samma utsträckning som konkurrenterna. Hagema AB har haft en stabil tillväxt och enligt Cliff råder en stark framtidstro och vilja att utveckla företaget vidare. Bolaget ligger långt fram i utvecklingen och erhåller allt fler förfrågningar, inte minst från internationella rymdforskningsinstitut. ÖRJAN PERSSON

fakta - Familjeföretag - 8 anställda - Omsätter 9 miljoner kronor - Känt för sina snäva toleranser

Cliff Nyström, VD


8

Industri

www.tidningeninkoparen.se

ABB, E.ON och Ericsson i nytt samarbete

kring smarta energilösningar ABB, E.ON och Ericsson har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla innovativa produkter och tjänster som erbjuder smarta energilösningar till en mängd branscher, i syfte att hjälpa företag att minska energi- och driftskostnader samt förbättra konsumenternas komfort och produktivitet. De färdiga resultaten, i form av så kallade ”smarta” eller ”intelligenta” produkter, kommer att säljas genom innovationsbolaget Brunnshög Energi AB.

Vårt mål är att hjälpa andra branscher att fånga de nya möjligheter som det uppkopplade samhället erbjuder för att kunna leverera ekonomiska och sociala fördelar.

Samarbetsavtalet omfattar initialt fyra arbetsområden; kommersiella fastigheter, transporter, solenergiproduktion och datacenter. Inom vart och ett av dessa områden finns det en rad framtagna affärsidéer. Samarbetet fokuserar på Brunnshög, ett område i Lund, med visionen att skapa en världsledande forsknings- och innovationsmiljö och en europeisk modell för hållbar stadsplanering. – I ABB:s strategi Next Level lyfter vi vikten av partnerskap för att åstadkomma hållbar tillväxt. Vår teknikutveckling fokuserar på fördelarna med att tillämpa ’Internet of Things, Services and People’. Vi ser en stor potential att tillsammans med Ericsson och E.ON skapa smarta lösningar för såväl kommersiella som privata kunder. Satsningen på världsledande materialforskning i Lunds nya stadsdel Brunnshög skapar möjligheter för innovation inom många områden, säger Johan Söderström, VD ABB Sverige. Ökad innovationstakt Målet med samarbetet är att tillsammans arbeta för att öka innovationstakten och

därigenom kunna erbjuda lösningar som förbättrar energi- och drifteffektivitet i de utvalda områdena. Fokus för samarbetet är insamling, analys och spridning av data på ett sätt som är till nytta för både företag och konsumenter. – E.ON, med nya visionen ’Improving People’s Lives’, sätter kunden i fokus och är med och driver omställningen mot ett hållbart samhälle. I ABB och Ericsson har vi två starka samarbetsparter där vi tillsammans kan erbjuda en möjlighet att få fram nya idéer och produkter som ligger helt i linje med omvärldens snabba utveckling, Jag är övertygad om att det kommer att vara betydelsefullt för den omställning mot mer hållbara och kundfokuserade energilösningar som energimarknaden är mitt inne i och som kräver fler gränsöverskridande samarbeten med såväl akademin som med ledande innovativa företag”, säger Fredrik Rosenqvist, Chef Business Innovation på E.ON Sverige. Energieffektivisering Inom ramen för samarbetet har området Kommersiella fastigheter kommit längst. Ett pilotprojekt pågår redan med fokus på att minska driftkostnaderna genom ökad energieffektivitet och samtidigt förbättra komfort och produktivitet hos hyresgästerna. ABB:s plattform för integrerad fastighetsautomation erbjuder funktioner som möjliggör energieffektivisering, styrning av fastigheten och insamling av data om byggnaden, vilken sedan på ett säkert sätt delas till Ericssons molnbaserade ”Service enablement platform”. Informationen görs tillgänglig i E.ONs appar utvecklade för fastighetsskötare och hyresgäster vilka möjliggör bättre transparens, analys och kontroll, och de dagliga rutinerna förbättras. Transportområdet handlar om att utveckla lösningar för att tillgodose framtidens transportbehov av människor och varor. Genom att kombinera e-mobilitet och olika former av insamlad dataanalys utvecklas innovativa affärsidéer och skalbara modeller för hållbara transportlösningar.

ABB, E.ON och Ericsson har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla innovativa produkter och tjänster som erbjuder smarta energilösningar till en mängd branscher.

”Fånga möjligheter” Inom området Solenergiproduktion arbetar parterna med lösningar som ska förenkla och göra det mer förmånligt att vara solenergiproducent. Inom området Datacenter arbetar parterna på helhetslösningar för ökad kostnadsoptimering och intelligent kapacitetsutnyttjande, med minskad energiåtgång och miljöpåverkan som följd. Parterna erbjuder tillsammans en bred portfölj och ett så kallat ”one-stop-shop-koncept” för energioch automationslösningar, vilket förenklar för de som bygger och äger datacenter. ‘ – Ericsson tror på den transformation som informations- och kommunikation-

stekniken kan erbjuda. Vårt mål är att hjälpa andra branscher att fånga de nya möjligheter som det uppkopplade samhället erbjuder för att kunna leverera ekonomiska och sociala fördelar. Samarbetet stödjer Ericssons vision och strategi. Vi har redan ett partnerskap för smarta elmätare med E.ON och tillsammans med ABB och E.ON kommer vi att möjliggöra för nya marknader att ta form, säger Charlotta Sund, Regionchef norra Europa och centrala Asien, på Ericsson. Källa: abb.com


Industri

www.tidningeninkoparen.se

Rätt stål i rätt tid Duroc Special Steel, med utgångspunkt från stålstaden Luleå, är en leveranssäker leverantör av tunna, högkvalitativa bandstål. Företaget förfogar över en av Europas bästa produktionsanläggningar, liksom lång erfarenhet av att skapa stål med snäva tjocklekstoleranser och extra fin ytjämnhet.

Inom den egna produktionen har vi Europas bästa tjocklekstoleranser.

Duroc Special Steel ingår i Durocs industrigrupp och har funnits i nuvarande skepnad sedan 2009 då företaget köptes av SSAB. Verksamheten sysselsätter 20 anställda med lång erfarenhet och kompetens när det gäller framtagning av rätt bandstål för en viss applikation. Vi träffar Roger Andersson, vd på Duroc Special Steel, som berättar att bolaget har fyra affärsområden. – Vi erbjuder egetproducerat bandstål, legoproduktion åt andra ståltillverkare samt lager och logistik, där vi lagrar material till kunder i närområdet. Sedan i höstas erbjuder vi även renodlad stålhandel, vilket innebär att vi köper in material och säljer det vidare enligt kundernas önskemål, berättar Roger Andersson. Snäva tjocklekstoleranser Duroc Special Steel erbjuder kraftigt förbättrade toleranser jämfört med konventionella valsverk. – Inom den egna produktionen har vi Europas bästa tjocklekstoleranser. Dessutom kan vi valsa ända ned till 0,2 millimeters tjocklek trots att materialet är tusen millimeter brett. Det finns bara ett par aktörer i världen som klarar det, säger Roger Andersson och tillägger med ett skratt: – Tyvärr finns det inga kunder som efterfrågar detta. Vi kan alltså göra något som ingen vill beställa, men det är i alla fall en fjäder i hatten för oss, samtidigt som vi står redo den dagen behovet uppstår.

En flexibel aktör Duroc Special Steel kan uppvisa en flexibel verksamhet och ett mycket brett produktsortiment. – De stora drakarna, som till exempel SSAB, Arcelor och Thyssen, erbjuder sina respektive produktsortiment, men vi kan erbjuda alla dessa produkter eftersom vi köper direkt från stålverken, säger Roger Andersson och berättar att Duroc Special Steel under senare år har effektiviserat produktionen för att bli mer konkurrenskraftigt i framtiden. – Det har blivit tuff konkurrens när det gäller stålförsäljning. Priserna sjunker och det blir mindre marginaler för varje år. Därför har vi nischat in oss på specialmaterial och mindre volymer, som normalt inte finns som standard, säger Roger Andersson. Han avslutar med att berätta att man under våren kommer att öppna ett handelscenter i Vislanda några mil söder om Växjö. REINO KARLSSON

VD Roger Andersson

9


10

Industri

www.tidningeninkoparen.se

Legotillverkare i branschens framkant

Det är kundanpassat som gäller i Skellefteåföretaget Plastic Technology Composites AB. Här tar man fram avancerade produkter i komposit och tack vare företagets breda kompetens och långa erfarenhet kan man bistå med helhetslösningar, från idé till färdig produkt. Roger Lundström, VD Plastic Technology Composites AB fyller 50 år i år och har genom decennier utvecklats till en trogen leverantör av kompositprodukter till svensk industri. Man jobbar med legotillverkning men kan även erbjuda egna produkter samt konsultation. Det förstnämnda kan handla om serier med allt ifrån ett tiotal till flera tusen artiklar. – Alla produkter tillverkas i armerad plast, till exempel glasfiber- eller kolfiberarmering. Beträffande våra egna produkter tar vi bland annat fram avloppstankar och slamavskiljare, vilka tillverkas i glasfiber-

armerad polyester. Polyester är en härdplast och tillsammans med fiber blir produkterna väldigt starka, berättar Roger Lundström, VD för Plastic Technology Composites AB. Beträffande konsulttjänster kan Roger och hans kollegor medverka i ett tidigt skede i sina kunders projekt, och på så sätt vara med och utforma den tilltänkta produkten. – Vi har gedigen kunskap gällande material, representerar en anpassad produktionsteknik och jobbar bland annat

med 3D-ritningar. Vi arbetar flexibelt och utgår alltid från kundens behov, säger Roger Lundström. Helhetsåtagande Han nämner bland annat ett projekt för Dynapac där man var med från första början och diskuterade fram den bästa lösningen beträffande tillverkning av en motorhuv. Man tog fram skisser som kunden implementerade i sina egna ritningar. Produkten produceras alltjämt i PTC:s fabrik med hjälp av så kallad sluten tillverkningsteknik, i detta fall vakuuminjicering. Utifrån kundens ritningar tog man också fram de verktyg som var nödvändiga för produktionen. Bred kundkrets Plastic Technology Composites AB sysselsätter 14 anställda, arbetar rikstäckande och vänder sig företrädesvis till svensk industri, grossister och entreprenörer. Arbetsvagnar i Lycksele, Göthes Sanitetslager i Norrtälje, Bombardier i Västerås, SQS i Skellefteå och BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik är bara några exempel ur den digra kundkretsen.

– Vi har lång erfarenhet av många olika tillverkningstekniker och förfogar över modern och aktuell tillverkningsutrustning. Med tanke på att vi står för helhetslösningar behöver kunden bara ha kontakt med en enda aktör. Vi bedriver dessutom en mycket miljövänlig verksamhet eftersom vi jobbar med slutna tillverkningstekniker, säger Roger som spår en fortsatt god utveckling i företaget. – Vi kommer att fortsätta utveckla oss ytterligare kring både material och tillverkningstekniker. Det lär innebära såväl nyanställningar som ökade omsättningsnivåer, spår Roger Lundström.

ÖRJAN PERSSON

fakta

- Bildades 1965 - 14 anställda - Beräknas omsätta 18 miljoner kronor 2015 - Verkar rikstäckande

Konkurrensfördelar i composite - från design till färdig produkt Produkter i composite är vår specialitet.

Vi är serietillverkare och er kompetenspartner vid utveckling och produktion av avancerade produkter i composite.

Tel: 0910 - 711 390 info@ptc.nu www.ptc.nu

PLASTIC TECHNOLOGY COMPOSITES

Från idé till färdig produkt i composite

Vår kompetens, utrustningen och våra lokaler gör att vi kan vara er samarbetspartner från idé till färdig composite produkt.

Kundsegment • Infratruktur • Säkerhet & Skydd • Maskinindustrin

• Fordonsindustrin • Fritidssektorn • Byggsektorn


Bygg

11

www.tidningeninkoparen.se

Närmare hälften har utfört olagligt hemmafix

Hela 44 procent av landets invånare har någon gång brutit mot de föreskrifter som finns för elarbeten.

Hela 44 procent av landets invånare har någon gång brutit mot de föreskrifter som finns för elarbeten. Framförallt är det männen som utmanar ödet med elen, trots att det finns regler och lagar för vilka moment man får och inte får utföra själv. Det visar Skanskas Sifoundersökning Säkerhetsbarometern. De allra flesta elarbeten är olagliga att utföra, om man inte är behörig installatör eller utför arbetet under påsyn av en installatör godkänd av Elsäkerhetsverket. Men i Skanskas Säkerhetsbarometer verkar långt ifrån alla känna till detta, särskilt inte männen. Hela 39 procent av alla män har nämligen någon gång själva bytt en strömbrytare mot en dimmer. Undersökningen visar även att närmare var femte person i landet har bytt ett ojordat vägguttag mot ett jordat trots att detta strider mot lagen. – Framför allt är brandrisken hög om man gör fel med elen och långt ifrån alla

hushåll är rustade för en eventuell brand. Även risken för felkoppling eller att få ström i sig eller andra som följd är stor. Att närmare vart tredje hushåll, 29 procent, inte äger en brandsläckare är mycket oroväckande, säger Rikard ”Säkra Snickaren” Andersson, skyddsombud på Skanska. Skaderisken avskräcker inte En annan anledning till att inte ge sig på olagliga elarbeten på egen hand är skaderisken som man utsätter sig för. Det verkar dock som om rädslan för att göra sig illa har liten effekt när det gäller att avskräcka hemmafixarna från att plocka fram verk-

tygslådan. För även om närmare var femte person, 18 procent, svarar att de är eller har varit oroliga för att skada sig vid hemmafixet är det endast fyra procent av dem som väljer att inte utföra renoveringar själva på grund av detta. – Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta allvarliga olyckor enkelt kan undvikas genom rätt utrustning och planering. Dock gäller det att i förväg kolla upp vilka renoveringar som man enligt lag faktiskt får utföra på egen hand, annars kan det leda till både kostsamma och smärtsamma konsekvenser, säger Rikard Andersson. Det här får du fixa på egen hand: * Byta strömbrytare – Du får byta enkla strömbrytare med två ledare själv. Är det fler ledare anslutna kräver det särskilda kunskaper som bara en fackman har. * Montera stickproppar, sladduttag och sladdströmbrytare – Detta får du utföra på egen hand men är du det minsta osäker, köp färdigmonterat eller kontakta en fackman.

* Byta trasiga säkringar och ljuskällor – Detta får du också fixa på egen hand. Dock bör en fackman tillkallas om ljuskällan eller säkringen går sönder igen för korrekt felsökning och åtgärd. För det här måste du anlita en utbildad elektriker: * Byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat – Ska du byta ut ojordade vägguttag mot jordade i ett rum måste du anlita en fackman. Du får alltså inte utföra detta på egen hand. * Byta en vanlig strömbrytare till en dimmer – Kan verka enkelt men för att utföra detta måste du anlita en fackman. Källa: skanska.se


12

Bygg

www.tidningeninkoparen.se


Bygg

13

www.tidningeninkoparen.se

Hur kan byggbranschen förnyas? Saknas det förnyelse i byggbranschen? Frågan är ständigt aktuell och man kan konstatera att variationerna är stora beroende på byggföretagens storlek. Ambitionen till förnyelse finns men också hinder i form av resursbrist och en allt starkare prispress.

Det är Håkan Håkansson, professor på Handelshögskolan BI i Oslo, och ekonomie doktor Malena Ingemansson, Uppsala universitet, som ligger bakom rapporten ”Att bygga förnyelse”. Via en enkät som gick ut till drygt 2 200 medlemsföretag i BI ville man kartlägga i vilken grad byggbranschen förnyas, vilka uttryck den i så fall tar sig och vilka hinder som finns. Många vill hävda att byggbranschen saknar både nytänkande och produktivitetsutveckling, men i rapporten konstateras att möjligheterna skiljer sig markant mellan små och stora aktörer. Drygt 60 procent av de tillfrågade företagen hade genomfört någon form av förnyelsearbete, men det rör sig i dessa fall företrädesvis om stora, framför allt bostadsbyggande, bolag verksamma i tillväxtkommuner, och sådana som ingår i koncerner. Det handlar framför allt om ett ökat antal partneringkunder, förbättrad planering, ökad användning av tekniska plattformar och en större användning av virtuellt byggande. Även mindre företag

har förbättrat planeringen och ökat andelen partneringkunder, men de saknar däremot resurser för satsningar på tekniska plattformar och virtuellt byggande.

gar och förbättringar av den egna verksamheten i mångt och mycket hänger samman med krav och synpunkter från kunder och idéer från medarbetarna. Idéer och synpunkter från underentreprenörer, leverantörer och konsulter är inte alls lika starka drivkrafter, och här skiljer sig byggsektorn från flera andra branscher där just den typen av kommersiella relationer ofta anges som den viktigaste drivkraften till förnyelse. Inte heller forskning och information från myndigheter påverkar byggbranschens förnyelsearbete i någon större utsträckning.

Planeringsarbete Planeringsarbetet lyfts fram som en av de vanligaste förnyelseåtgärderna och här finns antagligen flera orsaker. Utvecklingen i branschen går mot att företagen lägger ut mer arbete på specialister och underentreprenörer, vilket i sin tur kräver bättre planering för en samordnad verksamhet. Detta kommer såväl företaget som dess kunder tillgodo genom bland annat minskat resursslöseri och mer effektivt utnyttjande av befintlig personal. Samtidigt uppger många aktörer problem med att anpassa planeringen efter rådande förutsättningar. Det har gjort att planeringsarbetet under senare år har åsidosatts.

Många företag, framför allt de större aktörerna, anger att förändringsarbetet drivs framåt av nationell och internationell konkurrens, men myntet har även en baksida i form av prispress, vilket upplevs som det största hindret för förnyelse. Prispressen skruvar upp tempot, vilket förstås också påverkar planeringstiden kring olika projekt. Det får konsekvenser i att företagen inte hinner utveckla nya samarbeten eller testa nya produkter och metoder. I stället sker nytänkandet under pågående produktion, vilket kan skapa störningar, förseningar eller i värsta fall byggfel. Tidspressen gör också att de innovationer som kommer fram under byggtiden inte dokumenteras, sprids eller tas till vara i kommande projekt.

Prispress motverkar Gemensamt för många byggföretag, stora som små, är att möjligheten till förändrin-

Avslutningsvis nämner man i rapporten att förutsättningarna för ett mer effektivt förnyelsearbete bland landets byggföretag

skulle förbättras genom upphandlingar med mer fokus på kvalitet och mindre på pris, att tiden mellan beställning och byggstart tillåts öka och att samarbeten med andra branschled stärks. ÖRJAN PERSSON

Ambitionen till förnyelse finns bland byggbranschens aktörer, men också hinder i form av resursbrist och en allt starkare prispress.

En ny innovation inom fasadkonstruktion Paroc Delign är ett nytt och innovativt sandwichelementsystem som kan användas för att tona bort de vertikala skarvar som man ofta kan se på fasaderna till prefabricerade byggnader. Obrutna horisontella skarvar som korsar elementets vertikala skarvar öppnar upp en helt ny värld av visuella möjligheter inom fasadkonstruktion.

Paroc Delign-konceptet är ett komplett, integrerat fasadsystem bestående av element, fästdon, tätningar och läkt. Delign-regelsystemet möjliggör användning av obrutna horisontella linjer i fasader och gör att samma linje även kan fortsätta runt hörnen på byggnader. De kostnadseffektiva Delign-elementen finns i flera olika färger. – Det har funnits en efterfrågan på ett system som Delign, speciellt bland arkitekter och konstruktörer. Tack vare systemet kan de designa ännu mer imponerande och karakteristiska fasadlösningar, säger Jim Willberg , konstruktör med ansvar för Delign från Paroc.

Den verkliga innovationen i Delign-konceptet är det lättanvända infästnings- och läktsystemet som täcker elementet och läktfästena. Eftersom elementfästena är dolda under fasadläkten är det enklare att bygga bort de lodräta skarvarna i fasaden nästan helt. Säker och snabb att installera Den mest synliga delen av Delign-systemet består av sandwichelementen av typen Paroc Shadow, med djupa skarvar mellan elementen, en stenullskärna och stålbeklädnad. I fasader varierar tjockleken på elementen vanligtvis från 120 till 300 millimeter.

Paroc Delign är ett nytt och innovativt sandwichelementsystem. Den största fördelen med Delign-systemet förutom det eleganta utseendet är att installationen går snabbt och enkelt. Läktskydden levereras klara för installation för att underlätta integreringen med elementskarvarna och kräver inget ytterligare arbete på byggarbetsplatsen. Delign-systemet är vattentätt i samma sekund som installationen är klar.

– Det första Delign-projektet har redan slutförts i finska Rovaniemi, och det andra projektet, vid Bromma flygplats i Stockholm, kommer att stå klart hösten 2015. Delign har redan fått ett mycket varmt mottagande av våra kunder, säger Willberg. Källa: paroc.com


14

Infrastruktur

www.tidningeninkoparen.se

ABB ökar kapaciteten i Norges elnät ABB har tagit hem en order värd runt 30 miljoner dollar på krafttransformatorer som ska bidra till att öka kapaciteten väsentligt i Norges nationella elnät och samtidigt säkra stabiliteten och möjliggöra överföring av mer förnybar energi i nätet. Beställare är Norges statliga kraftoperatör Statnett SF. Ordern bokades i andra kvartalet 2015.

ABB:s transformatorteknik stödjer Norges satsning på att transportera mer förnybar energi tillförlitligt i elnätet via befintliga kraftkorridorer. Transformatorerna levereras av ABB:s verksamhet i Ludvika.

Ordern på nio transformatorer inkluderar sju 1 000 MVA 420/300 kV autotransformatorer och två 300 MVA 420/132 kV krafttransformatorer.

– Som en del av vår strategi Next Level är ABB fast beslutet att stödja integreringen av förnybar energi och en hållbar utveckling av kraftinfrastruktur.

Transformatorerna ska hjälpa till att öka överföringskapaciteten i Norges stamnät och säkerställa stabila elleveranser. De ska också stödja anslutningen av mer förnybar energi och bidra till Norges klimatmål samt stödja leveranser av ren energi inom landet och till resten av Europa.

Uppgraderar Som en del av världens största projekt i sitt slag uppgraderar nu Statnett spänningen i det norska stamnätet från 300 till 420 kV genom att konvertera befintliga 300 kV kraftledningar och ställverk, alternativt ersätta föråldrade ledningar med låg kapacitet med nya högeffektiva ledningar. Att använda befintliga kraftkorridorer innebär en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för att öka kapaciteten och minska överföringsförlusterna i elnätet med låg miljöpåverkan.

– Vi är glada att ABB:s högteknologiska transformatorteknik valdes för att stödja denna betydande uppgradering av Norges kraftnät, säger Bernhard Jucker, President för ABB:s division Power Products.

Källa: abb.com

Svevia vinner 15-årigt driftkontrakt i Norge Svevia Norge AS ska på uppdrag av Hæhre Entreprenør sköta om drift och underhåll av E6:an och E12:an genom Mo i Rana de närmaste 15 åren. Svevias uppdrag omfattar delen för drift och underhåll i en för Norska Vegvesendet ny kontraktsform som kallas ”Utviklingskontrakt” och som omfattar både projektering av ny E6, anläggande samt drift och underhåll. Uppdraget, som sträcker sig över 15 år, omfattar totalt 183 kilometer väg, med Mo i Rana som knutpunkt. – För att allt ska fungera för människor och företag måste vägarna vara säkra och framkomliga. Vi vet att vi kan erbjuda den servic som krävs, säger Lars Reitan, vd Svevia Norge AS. ”Skapar förutsättningar” Svevia Norge AS har funnits sedan 2011 och räknat hem flera kontrakt för drift och underhåll av de statliga vägarna. – Marknaden i Nordnorge är mycket intressant. Det här kontraktet ger Svevia en långsiktig och stabil grund att stå på. Det skapar en trygghet för oss och ger oss goda förutsättningar för att fortsätta växa på drift- och underhållsmarknaden i Norge. Källa: svevia.se

Lars Reitan, VD Svevia Norge AS.


Infrastruktur

www.tidningeninkoparen.se

15

TeliaSonera introducerar världsunik tjänst Genom att ansluta sig till plattformen kan leverantörerna erbjuda sina tjänster via appens gränssnitt samt ta del av bilens data för att utveckla nya tjänster. Bilägarna väljer själva till vem de vill dela med sig av informationen. – Det här skapar värde för såväl bilägaren, föraren och passageraren som tjänsteleverantörerna, och innebär början på ett helt nytt ekosystem för IoT-tjänster. Framåt ser vi enorma utvecklingsmöjligheter och ännu fler användningsområden tillsammans med olika partners, säger Hans Dahlberg. ”Köra säkert” Två företag som har anslutit sina tjänster till TeliaSoneras plattform är Folksam med ”Köra säkert” och Bilia. – Med Köra säkert presenterar vi det första steget av många inom framtidens uppkopplade försäkringar. Vi engagerar oss i våra kunder och genom Telias teknik och vår tjänst kan vi stimulera våra kunder till en säkrare körstil med sänkt hastighet. Det sparar liv och är bra för miljön och plånboken, vilket gör alla till vinnare, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef på Folksam. Nu gör TeliaSonera det möjligt för ägare av både gamla och nya bilar att koppla upp bilen och få tillgång till samma smarta tjänster som i dagens moderna premiumbilar.

Nu gör TeliaSonera det möjligt för ägare av både gamla och nya bilar att koppla upp bilen och få tillgång till samma smarta tjänster som i dagens moderna premiumbilar. Tjänsten Telia Sense gör det inte bara enklare att ha koll på bilen, bilägarna kan dessutom köpa till tjänster från utvalda leverantörer. Det kan till exempel handla om bildiagnos på distans eller försäkringstjänster. Först ut är Folksam och Bilia. Därmed tar TeliaSonera nästa steg i satsningen på sakernas internet (Internet of Things, IoT). På TeliaSoneras IoT-symposium på Münchenbryggeriet i Stockholm premiärvisades TeliaSoneras tjänst för den uppkopplade bilen. Telia Sense fungerar på de flesta bilmodeller från 2001 och senare, även de som saknar inbyggd uppkoppling.

Freja, 11 år Alla barn som kämpar mot cancer är riktiga hjältar. Stöd barncancerforskningen med 100 kr i månaden så bidrar du till att fler barn överlever sin sjukdom. Bli Barnsupporter idag på barncancerfonden.se

– Merparten av dagens uppkopplade bilar är uppkopplade från fabriken och är typiska premiummodeller. TeliaSoneras lösning är en av få som är inriktade på att monteras i befintliga bilar. Med en hårdvara som enkelt installeras i bilen och en mobil app får kunderna tillgång till alla smarta tjänster en bilägare kan tänkas behöva, samlat på ett ställe, säger Hans Dahlberg, chef för TeliaSonera globala m2m-enhet. Heltäckande lösning TeliaSonera är den enda operatör i världen som kan erbjuda en heltäckande lösning för den uppkopplade bilen. I en och samma tjänst får bilägaren tillgång till smarta funktioner för kontroll av bilen, uppkoppling via wifi och möjlighet att köpa till tjänster från TeliaSoneras partners.

– Tillgänglighet är väldigt viktig för våra kunder. Att koppla upp kundernas bilar och öka tillgängligheten än mer är därför en naturlig satsning för oss. Vi upplever att kunderna efterfrågar en enkelhet och en helhet runt bilägandet. Detta i kombination med wifi och de smarta tjänsterna gör att vi tror att Telia Sense kommer att tas väl emot av våra kunder, säger Per Ovrén, affärsutvecklingschef och inköpschef på Bilia. Tjänsten kommer att släppas i Sverige under 2016, därefter successivt på TeliaSoneras övriga marknader. Så här fungerar det Rent tekniskt fungerar det så att en hårdvara pluggas in i bilens OBD-port (On-Board-Diagnostics)* som används av verkstäder och bilprovningen för diagnoser. Den sitter vanligtvis under ratten eller vid förarens vänstra fot. Hårdvaran innehåller GPS, accelerometer*, gyroskop*, Wifi, 4G och levereras med ett inbyggt sim-kort. Hårdvaran kommunicerar med en molnbaserad plattform som bilägaren kommer åt via en app i sin mobil. Det här ger bilägaren tillgång till en rad smarta tjänster. Källa: telia.se


16

IT

www.tidningeninkoparen.se

Intelligent kamerabevakning skyddar ensamkommande flyktingbarn Skyddsbehovet för asylboenden och ensamkommande flyktingbarn har aldrig varit större. En epidemi av mordbränder har skakat landet under hösten. En kommun i södra Sverige är först ut att använda intelligent kamerabevakning för att skydda barnen. Intelligent kamerabevakning kan snabbt sättas upp för att skydda asylboenden. Säkerhetsbranschen kämpar för att möta efterfrågan på väktare, vilket gör att framåttänkande kommuner nu ser på andra alternativ. Jämfört med traditionella väktartjänster är intelligent kamerabevakning 200 gånger så priseffektivt per bevakad minut. Detta gör det ekonomiskt möjligt att bevaka fler riskutsatta objekt. – Intelligent kamerabevakning tillsammans med koncepten kring mjuk bevakning och sociala väktare gör att du får en mycket bättre effekt. Väktaren kan hantera både en situation som uppstår inne på boendet

likväl som ett försök till mordbrand då de har exempelvis släckgranater. Utmaningen är att de måste vara på rätt plats i rätt tid och det är precis vad vi hjälper till med, säger Johnny Berlic vd på Mindmancer AB. Tid och pengar – Flera kommuner pratar om att göra upphandlingar. Det tar tid och kostar pengar. Priset för att göra själva upphandlingen för ett asylboende motsvarar årskostnaden för bevakning av ett dussin anläggningar. Ofta tar det från ax till limpa mer än sex månader att bara göra en LOU-upphandling. Behovet är här nu, det gäller att agera, avslutar Johnny Berlic.

Allt fler använder intelligent kameraövervakning i syfte att skydda ensamkommande flyktingbarn.

Källa: mindmancer.se

Professionella tjänster kring upphandling och inköp Kunskapsföretaget AB Ecenea är experter på upphandling och strategiskt inköp. Här jobbar man med ambitionen att vara kundens naturliga samarbetspartner kring allt ifrån konkreta stödinsatser till rådgivning och konsultation. Ecenea har en bred erfarenhet inom området offentlig upphandling. Bland företagetskonsulter finns experter på stora komplexa entreprenadupphandlingar, vård och omsorg, varor och tjänster samt IT. Cane Svekanski är Eceneas regionchef för region norr. 2014 blev han tillfrågad av Eceneas VD om han ville starta upp ett nytt kontor med hela norra Sverige som upptagningsområde, och Cane valde förstås att tacka ja.

Regionansvarig Cane Svekanski

– Vi har som stående ambition att vara kundens naturliga samarbetspartner och att jobba så ”odramatiskt” och jordnära som möjligt med våra uppdragsgivare. Våra medarbetare har lång erfarenhet av inköp och upphandling, dessutom med bakgrund från många olika branscher, vilket gör att vi

har både bredd och spetskompetens i bolaget, berättar Cane Svekanski. Breda tjänster Cane är utbildad industriell ekonomiingenjör och har bland annat jobbat som upphandlare på Trafikverket och inköpare på Ericsson. 2011 blev han upphandlingskonsult och tar även idag på sig projektledarroller i uppdrag, främst i byggbranschen. – Upphandling och inköp är ju en naturlig del av ett helt projekt. När vi får ett uppdrag av kunden får vi ofta även förtroendet att leda projektet vidare för implementering eller uppföljning av avtal, berättar Cane. Utöver konsulttjänster inom upphandling, inköp och projektledning kan Ecenea även utbilda kundernas personal, företrädesvis inom lagen om offentlig upphandling och entreprenadupphandling. Eceneas kunder finns främst inom den offentliga sektorn med exempelvis uppdragsgivare som Region Gävleborg, Upphandlingscenter Ludvika, Västerås Stad, Uppsala kommun, Avesta kommun och Sala kommun, men åtar sig även uppdrag åt privata aktörer, till exempel det ÅF-ägda bolaget EQC. Lokal förankring AB Ecenea region norr har fått en flygande start i Gävle och sysselsätter idag, efter bara lite drygt ett år, åtta anställda. Cane Svekanski lyfter fram medarbetarna, som nästan uteslutande jobbar ute på plats hos sina uppdragsgivare, som bolagets främsta tillgång. Samtliga konsulter har lång erfarenhet och bakgrund från många olika branscher.

– Utöver erfarenhet och meriter är mångfald viktigt för oss. Vår ambition och målsättning är att skapa en så jämställd arbetsplats som möjligt, vilket främjar och skapar god dynamik, utveckling och lärande i företaget. En annan fördel är den lokala förankringen, vilket gör att Ecenea alltid är nära och lättillgängliga för sina uppdragsgivare. Skulle det mot förmodan krävas expertis som inte finns på kontoret i Gävle jobbar man nära de andra Ecenea-kontoren i Sverige. – Vår ambition är att fortsätta växa i framtiden, men göra det på ett smart, sunt och kontrollerat sätt. Vi hoppas också kunna etablera ytterligare kontor i ett flertal norrländska städer, kanske framför allt i Sundsvall, Umeå och Luleå. Samtidigt vill vi utveckla projektledarverksamheten samt utbildningsinsatserna ytterligare, avslutar Cane Svekanski.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Ecenea Norr grundades 2014 - Åtta anställda - Omsätter cirka 8 miljoner kronor - Upptagningsområde: Norr om Stockholm - Jobbar mot främst offentlig sektor gör även uppdrag åt privata aktörer


IT

www.tidningeninkoparen.se

17

Skånskt IT-företag investerar i förnyelsebar solenergi IT Gården investerar i en modern solcellspark och siktar på att bli självförsörjande på el. Företaget växlar därmed upp ännu en nivå i miljösatsningen.

IT Gårdens datacenter är redan energieffektiva genom att datacentrarna kyls med ett grundvattensystem. Detta innebär att IT Gården har installerat fyra pumpar som kyler all IT-utrustning med vatten. – Kall och varm luft blandas aldrig, detta ger en besparing på minst 98 procent jämfört med traditionella datacenter, säger Magnus Nilsson, infrastrukturansvarig. Detta kompletteras nu med el från förnyelsebar solenergi. En solpark kommer att byggas vid E6:an i höjd med Landskrona Södra. – Vårt läge är perfekt och vi är stolta över att leda miljövänliga energiinvesteringar i Sverige, säger Jan Swedin, VD på IT Gården.

IT Gården investerar i en modern solcellspark och siktar på att bli självförsörjande på el.

på 250 miljoner svenska kronor. IT Gården förser 40 000 användare med miljövänlig el och detta sker genom huvudkontor i Landskrona samt filial i Göteborg.  Tekniken kan leverera 200 000 kWh per år och ska byggas öster om E6.an vid IT Gårdens huvudkontor i Landskrona. Solcellsparken beräknas stå färdig till sommaren 2016. Solparken består av 635 stycken 315 watts solpaneler som monteras på ställning och är ett högkvalitativt montagematerial för solenergi. Parkens fundament är påldrivning som är snabbmonterat och stabilt för att klara meteorologiska påfrestningar. För att omvandla likström från panelerna till växelström i elnätet används växelomriktare och optimerare som är en beprövad teknik som används i fler än 90 länder. Källa: itgarden.se

Beprövad teknik Satsningen på solcellsparken matchar IT Gårdens kraftiga tillväxt. IT Gården har på bara de tre senaste åren vuxit till hundra anställda och har en rullande årsomsättning

HiQ i samarbete med Volvo Cars På kort tid har Volvo Cars lanserat två nya koncept för framtidens bilar. Koncept där tekniken skapar ett mervärde för dig som förare och köpare. På två av dem där HiQ varit med och både konceptutvecklat och implementerat teknik. känna dig säker när du lämnat över till det autonoma systemet varför säkerhet, HMI och prediktiv teknik och nya tjänster är bärande delar i konceptutvecklingen.

Virtual Reality är ett exempel på hur teknik skulle kunna bidra till en mer förstående och roligare värld. ”Concept 26” tittar på vad vi som förare vill göra med tiden när bilen har tagit över ratten; vila, titta på film, spela spel, arbeta, umgås med vänner, ta ett möte eller något helt annat. Valet ska vara ditt. Och du ska

Teknik- och tjänsteutveckling skapar möjligheter som går utanför bilens fysiska begränsningar, något som blir extra tydligt i det andra konceptet som nyligen lanserades. Här används ”mixed reality” på Microsofts nya plattform vilket tar både köpar- och förarupplevelsen till en helt ny nivå. – Virtual Reality-tekniken har nått en mognadsgrad där den verkliga kundnyttan börjar ta form. I dag får vi tillgång till tekniken mobilt vilket i sig skapar helt nya affärsmöjligheter, säger Patrik Sahlsten, Vice VD och kundansvarig på HiQ i Göteborg. ”Spännande resa” HiQ har utöver samarbetet med Volvo

HiQ har både konceptutvecklat och implementerat teknik för Volvo Cars. Cars startat flera koncept- och utvecklingsprojekt med Virtual Reality inom utbildning och kommunikation. Områden där tekniken har potential att revolutionera sättet vi lär oss nya saker på och hur vi interagerar med andra, i verkliga eller virtuella miljöer med känslan av att verkligen ha varit där. – Virtual Reality är ett exempel på hur teknik skulle kunna bidra till en mer förstående och roligare värld. Vi lever i en spännande tid där möjligheterna är oänd-

liga. Aldrig tidigare har vi haft så mycket teknisk kapacitet att skapa förändring. Nu behöver vi fler briljanta människor som vill vara med på den här spännande resan, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. Källa: hiq.se


18

IT

www.tidningeninkoparen.se

Erfaren guide i IT-djungeln

Mattias Dahlberg till vänster och Janne Frisk till höger.

IT-djungeln är snårig och för många företag är en erfaren guide ett måste för utveckling och framgång. Söderhamnsbaserade D & F Datakonsult AB är företaget som med hög tillgänglighet och lokal närvaro hjälper till med allt ifrån datorer och hårdvara till nätverk och serverlösningar. Datorer, hårdvara, nätverk, säkerhet, backup, serverlösningar, brandväggar, trådlösa enheter och reparationer – inga områden är främmande för D & F Datakonsult som kom till när Janne Frisk, som redan då drev eget bolag, blev uppringd av Mattias Dahlberg och tillfrågad om han kunde göra några uppdrag åt dennes bolag. Duon såg snart att det fanns ett behov att fylla och bestämde sig för att slå sina påsar ihop. Resultatet; D & F Datakonsult AB som drivits i nuvarande form sedan 2012. – Vi hjälper framför allt små och medelstora företag med helhetssupport och datatjänster. Beträffade vårt tjänsteutbud finns det i princip inget vi inte klarar av, säger Mattias och Janne med stort eftertryck. Duon utför även uppdrag åt privatpersoner.

– Vi ser ett ökat behov av support- och datatjänster bland privatpersoner och vi utför gärna jobbet hemma hos kunden. Det är något som uppskattas, säger de. Lång erfarenhet Både Janne och Mattias har lång erfarenhet av IT-branschen och besitter gedigen kunskap kring en mängd olika problemlösningar. I de fall ytterligare expertis efterfrågas har man ett mycket brett kontaktnät att luta sig mot. Man jobbar i ett upptagningsområde som sträcker sig över framför allt Gävleborg och Sveg. Vallviks Bruk, Stora Enso Timber, Metallpartner och Söderhamns kommun är bara några av de som valt att anlita D & F Datakonsult AB. – Många uppskattar vår höga tillgänglighet och den lokala närvaron. Även om många jobb går att utföra på distans jobbar vi helst på plats hos kunden. Vi är

mycket flexibla och lyhörda gentemot våra kunders önskemål som uppskattar att vi kan göra enskilda punktinsatser som konsulter, men även ta ett helhetsansvar kring olika insatser, säger Mattias Dahlberg. Tillgänglighet och flexibilitet D & F Datakonsult AB är en av få aktörer i Sverige som är MikroTik-certifierad. MikroTik är ett lettiskt bolag med fokus på prisvärd nätverksutrustning, såsom routrar. Certifieringen är ett led i satsningen på att hela tiden utveckla sin kompetens och införliva den i verksamheten. Det har gjort att D & F Datakonsult AB har haft en mycket god utveckling, och inget tyder på att den kommer att avta. – Vi hoppas kunna anställa fler medarbetare under kommande år, samtidigt som vi fortsätter att fokusera på det vi är bra på

med hög tillgänglighet och flexibilitet, säger Janne Frisk.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Drivs i nuvarande form sedan 2012 - 2 anställda - Omsätter cirka 3,5 miljoner kronor - Upptagningsområde: Gävleborg + Sveg - Jobbar mot både privat och offentlig sektor - Certifierade för MicroTik


52

Energi

Västerås

19

www.tidningeninkoparen.se

www.tidningeninkoparen.se

Sveriges ledande experti Storbritannien på undertak Byggstart för solkraftpark Sveriges ledande företag när det undertak är Interoc Nugäller påbörjas arbetet med Vattenfalls första Akustik AB. Företaget åtar sig solkraftanläggning, Parc Cynog i Wales, Storbritannien. allt ifrån mindre reparations- och Parken blir en kombinerad vind- och solkraftpark. Vid serviceinsatser till kompletta ”Med drygt 200 egna entreprenader ligger därmed Parc Cynog och finns sedan 14 år en vindkraftpark med elva bakom såväl konserthus som montörer vill vi att turbiner. Redan i slutet konferensanläggningar och av mars 2016 kan den 5 megawatt beställare (MW) stora solkraftparken börjavåra producera el. ska känköpcentrum. Interoc Akustik AB bildades 2011 men – Vind och solsträcker kompletterar varandra företagets rötter sig betydligt längre bra, genom att än solen på sommaren tillbaka i tiden så. skiner Undertaksverksamheten i Västerås är redan medanetablerades vintern i allmänhet den under blåsiga 70-talet sedan att desskonstruera har verksamheten säsongen.och Genom solkraftutvecklats till landetstillledande aktör parken i anslutning en vindkraftpark får avseende undertak. Idag finns bolaget repvi ett antal synergier som vi kan använda. resenterat via kontor från Gävle i norr till Det gäller bland annat vägar och befintMalmö i söder. liga elinstallationer som kan användas för gemensam matning till nätet från – Vi arbetar över hela Sverige ochbåde har lång erfarenhet av arbeten undertak, sol och vind. Och eftersommed vi redan har beklädnadspaneler, systemväggar, relationer med markägarna kan viglasfronbygga på dessa när det gäller att ta fram avtal för markanvändningen, säger Claus Wattendrup, chef för affärsutveckling inom affärsområde Wind.

na en trygghet när de anlitar oss.”

och Vattenfall tittar nu på ytterligare möjligheten att kombinera solenergi med vindkraft. ter, inredningsakustik och studios. Vi kan ta oss–an stora ochärkomplicerade projektoch och Solenergi en beprövad teknik ser oss snararesjunker som ensnabbt. samarbetspartner kostnaderna Vi kommertill byggföretagen underleverockså att satsa än merenpåtraditionell decentraliserad solenantör, säger Mikael Ljungkvist som är en av ergi, och hjälpa våra kunder med planering, företagets delägare. byggande och drift av solcellsanläggningar. Elproduktion solenergi kommer att Hållbart ochfrån estetiskt Interoc utför åren allt ifrån mindre öka underAkustik de närmaste och är ett tillväxtområde för Vattenfall, säger Claus Wattendrup. Solkraftparken Parc Cynog kommer att bestå av totalt 18 860 solpaneler och ha en installerad kapacitet på 4,99 MW vilket kommer att innebära en årsproduktion motsvarande hushållsel till 1 441 hushåll.

service- och reparationsinsatser till stora och omfattande entreprenader värda tiotals miljoner kronor. Man förbättrar arbetsmiljö, akustik och estetik i alla typer av lokaler, såsom aulor, entréer, trapphus och idrottshallar, reser systemväggar och invändiga glaspartier i form av exempelvis kontorslösningar och jobbar även med gipsväggar. Man jobbar också med beklädnad av såväl innerväggar som fasader där man bygger både hållbart och estetiskt. – För oss handlar det om att alltid ta fram rätt lösning för varje enskilt behov. Vi för en nära dialog med kunden och ser till att leverera det vi har lovat inom överenskommen tid. Så bygger vi långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer, säger Mikael Ljungkvist.

– Våra uppdragsgivare uppskattar vår breda kompetens. Med drygt 200 egna montörer vill vi att våra beställare ska känna en trygghet när de anlitar oss, säger Mikael Ljungkvist som, liksom sina kollegor, tror på en god tillväxt i Interoc Akustik AB. – Vår ambition är att expandera norrut, och sedermera även i övriga Norden. Samtidigt gäller det att vi växer under kontrollerande former. ÖRJAN PERSSON

fakta

- Bildades 2011 Bred kompetens - Omsatte 280 miljoner kronor 2014 Bland Interoc Akustik AB:s många refe- Jobbar rikstäckande rensobjekt märks exempelvis köpcentrum, konserthus kontorslokaler och konferensan- Väder sig främst till offentlig sektor läggningar. Nu påbörjas arbetet med Vattenfalls första solkraftanläggning, Parc Cynog i Wales, Storbritannien.

Västerås

Platsen användas idag för fårbete, och kommer att fortsätta att göra det även efter att solkraftparken är klar.

En stark konsultpartner inom elkraft Ökade satsningar En kommersiell satsning på solenergi breddar den förnybara energiportföljen

Källa: vattenfall.com

Västeråsföretaget TechTeam360 AB bildades för två och ett halvt år sedan och representerar ett brett koncept avseende konsulttjänster kring elkraft. Projektledning, mekanisk konstruktion, elkonstruktion, drifttagning och anbudsingenjörer utgör huvudsysslor i företaget som i dagsläget sysselsätter tolv anställda.

Hunger och erfarenhet TechTeam360 AB arbetar rikstäckande. Kunderna utgörs av region- och lokalnätsägare samt industrikunder som levererar energilösningar. De attraheras av TechTeam360’s starka koncept.

En stark konsultpartner inom elkraft När det gäller elkraft är TechTeam360 AB en stark konsultpartner för svenska företag över hela Sverige. Med sitt breda tjänsteutbud står man för allt ifrån projektledning till konstruktion och drifttagning.

Ägarna Andreas Yttermark och Willy Palm När det gäller elkraft är TechTeam360 AB en stark konsultpartner för svenska företag över hela Sverige. Med sitt breda tjänsteutbud står man för allt ifrån projektledning till konstruktion och drifttagning.

– Vi ute hjälper många företag organisasonal hos kunderna som och knyter samman tioner med projektledning som kan handla en anläggnings elektriska respektive mekaom ekonomisk eller tidsmässig niska utrustning efter kundensplanering, specifikasamordning i leveransprojekt med mera. tioner. Våra projektledare uppfattas ofta som spindeln i nätet som håller ihop hela projektet Vi taraktörer, med andra ord Andreas fram montageoch–olika berättar Ytteroch tillverkningsunderlag så atttillsammans andra kan mark som driver verksamheten bygga själva anläggningen, med kollegan Willy Palm. utvecklar Willy Palm. Underlagen tas fram med både 2Doch 3D-teknik. Tjänster på bred front Tjänsten Elkonstruktion och Mek-konNär anläggningen påviplats struktion handlar oftaväl omäratt har och per-det ska säkerställas att den uppfyller allasamman givna sonal ute hos kunderna som knyter en anläggnings elektriska respektive mekanikrav anlitas TechTeam360 för att utföra ska utrustning efter kundens specifikationer. funktionalitetsprov. Härutöver tillhandahåller TechTeam360 AB nyckelpersoner till – Vikunder tar med andraavord fram montagesina i form exempelvis anbudsinoch tillverkningsunderlag så att andra kan genjörer, säljstöd och rådgivningstjänster. bygga själva utvecklar Willy Här har mananläggningen, tecknat ramavtal med ledande Palm. Underlagen tasfrån fram medprivat både och 2Daktörer i branschen både och 3D-teknik. offentlig sektor. När anläggningen väl är på plats och det Hunger och erfarenhet ska säkerställas att den uppfyller alla givna AB arbetar kravTechTeam360 anlitas TechTeam360 förrikstäckatt utföra ande. Kunderna utgörs av regionoch funktionalitetsprov. Härutöver tillhandlokalnätsägare samt industrikunder som till ahåller TechTeam360 AB nyckelpersoner levererar energilösningar. De attraheras av sina kunder i form av exempelvis anbudsinTechTeam360’s koncept. genjörer, säljstödstarka och rådgivningstjänster. Här har man tecknat ramavtal med ledande – Vi iförfogar överfrån erfarna aktörer branschen bådespecialister privat och med mångårig offentlig sektor.erfarenhet från branschen,

– Vi förfogar över erfarna specialister med mångårig från branschen, blandade med erfarenhet unga, hungriga ingenjörer blandade med unga, hungriga med framtiden framför sig. Viingenjörer är positiva, med framtiden framför sig. är positiva, drivna, kommunikativa ochVialltid öppna för drivna, kommunikativa och alltid öppna intressanta och spännande uppdrag. Tack för intressanta och spännande uppdrag. vare vår erfarenhet kan vi erbjuda Tack varelånga vår långa erfarenhet kan vi erb-den bästaden kvaliteten marknaden kan erbjuda, juda bästa kvaliteten marknaden kan säger Willy Palm. erbjuda, säger Willy Palm. LiksomAndreas AndreasYttermark Yttermarkhar harhan hanambiambiLiksom tionenatt attfortsätta fortsättabygga byggaupp uppföretagets företagets tionen strukturoch ochfrigöra frigöramer mertid tidsåsåatt attman man struktur uteslutandekan kanägna ägnasig sigåtåtoperativa operativaarbetarbetuteslutande suppgifter.Duon Duonräknar räknarockså ocksåmed mednyannyansuppgifter. ställningar ställningaroch ochen enökande ökandeomsättning. omsättning.

fakta fakta

- Bildades hösten 2012 - Bildades hösten 2012 - 12 anställda - 12 anställda - Omsatte - Omsattedrygt drygt10 10miljoner miljoner kronor kronor 2014 2014 - Jobbarrikstäckande rikstäckande - Jobbar

Ägarna Andreas Yttermark och Willy Palm Västeråsföretaget TechTeam360 AB bildades för två och ett halvt år sedan och representerar ett brett koncept avseende konsulttjänster kring elkraft. Projektledning, mekanisk konstruktion, elkonstruktion, drifttagning och anbudsingenjörer utgör huvudsysslor i företaget som i dagsläget sysselsätter tolv anställda. – Vi hjälper många företag och organisationer med projektledning som kan handla

om ekonomisk eller tidsmässig planering, samordning i leveransprojekt med mera. Våra projektledare uppfattas ofta som spindeln i nätet som håller ihop hela projektet och olika aktörer, berättar Andreas Yttermark som driver verksamheten tillsammans med kollegan Willy Palm. Tjänster på bred front Tjänsten Elkonstruktion och Mek-konstruktion handlar ofta om att vi har per-

Kraftfull kompetens gör skillnad! TT360 erbjuder professionella konsulter inom elkraftområdet. Kontakta oss på tel: 072-700 10 47 info@tt360.se www.tt360.se

ÖRJAN PERSSON PERSSON ÖRJAN


20

Energi

www.tidningeninkoparen.se

Bravida ingår samarbete med KTH för att utveckla energismarta lösningar Bravida ser en ökad efterfrågan på klimatsmarta tekniska lösningar och tar nu ett steg framåt för att bidra till en hållbar klimatutveckling. Ett samarbete inleds med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Bravida anställer samtidigt Adnan Ploskić, teknisk doktor, som har specialiserat sig inom lågtemperatursystem vid KTH:s avdelning för strömnings- och klimatteknik. Effektiv användning av våra naturresurser är en stor utmaning för vår värld. Genom energisnåla tekniska lösningar, som installeras och underhålls på rätt sätt, kan Bravida bidra till en hållbar utveckling. En viktig anledning till satsningen är att erbjuda Bravidas kunder energismarta lösningar som hjälper dem uppnå högt uppsatta klimatmål. – Våra kunder och samhället i stort ställer allt högre krav på tekniska lösningar som minimerar den negativa klimatpåverkan. Det krävs en installatör som både kan installera och underhålla lösningarna för maximal utväxling. Genom en ökad kompetens inom området kan vi erbjuda ännu bättre energismarta lösningar, säger Magnus Hamerslag, chef för verksamhetsutveckling på Bravida.

Långsiktigt samarbete Ett samarbete mellan Bravida och KTH:s avdelning för strömnings- och klimatteknik har inletts där båda parter ska samverka kring forskning och utvecklingsfrågor inom framförallt lågtempererad uppvärmning. Samarbetet är en långsiktig satsning för att öka kompetensen i installationsbranschen och för att skapa mer tillämpningsbar forskning som snabbare omsätts till produktion och kommer till nytta för Bravidas kunder och av samhället. Minskar energianvändningen Adnan kommer utveckla Bravidas tjänsteutbud och aktivt delta i kundprojekt och serviceuppdrag. Dessutom kommer han bedriva forskning och utbildning i det inledda samarbetet inom strömnings- och klimatteknik på KTH till 50 procent.

Adnan Ploskić, teknisk doktor.

– Tidigare har jag visat att värmeavgivningen från befintliga radiatorsystem kan förbättras avsevärt genom en väl genomtänkt kombination av radiatorer och byggnaders tilluftssystem. Det medför både energibesparingar och bättre inomhusklimat. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond kommer vi att fortsätta utforska lågtem-

peraturradiatorsystemens potential. Målet är att minska energianvändningen med tio procent i hus utrustade med radiatorsystem, vilket kommer medföra både lägre uppvärmningskostnader för kunden och en minskad klimatpåverkan, säger Adnan Ploskić, verksamhetsutvecklare på Bravida. Källa: bravida.se

Svensk och tysk elmarknad knyts närmare samman Med Hansa PowerBridge når arbetet med en ny utlandsförbindelse till kontinenten planeringsfasen. Den nya likströmsförbindelsen ska stärka förbindelsen mellan de svenska och tyska transmissionsnäten. Detaljerna kring Hansa PowerBridge preciseras i samarbetsavtalet som nyligen undertecknades av Svenska kraftnät och 50Hertz. Efter att parterna signerade ett intentionsavtal, ett ”Memorandum of Understanding”, i mars 2014 går nu projektet in i en mer detaljerad planering. – Projektet är ett viktigt steg i arbetet mot en gemensam europeisk elmarknad. Det stärker försörjningssäkerheten i båda länderna och ökar effektiviteten i och med möjligheten att dra nytta av produktionen av förnybar el ytterligare, allt till nytta för såväl svenska och tyska elkunder som Europa som helhet, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät. Långdistansförbindelse En genomförbarhetsstudie – en feasibility study – har visat på konkret nytta för båda

länderna och för Europa. Svensk elmarknad kan ta del av överskottsel från vindkraft i nordöstra Tyskland och svensk vattenkraft kan komma tyska marknaden tillgodo när vinproduktionen där är låg. – Genom överenskommelsen når vi en viktig punkt i projektet. Med Hansa PowerBridge kan vi etablera en väl fungerande långdistansförbindelse från Skandinavien via nordöstra till södra Tyskland och därmed bidra till Europas utveckling mot en större andel förnybar elproduktion, säger Boris Schucht, vd på 50Hertz. Förbindelsen blir ca 30 mil lång och länkar samman tyska Mecklenburg-Western med södra Sverige. Kapaciteten i

Detaljerna kring Hansa PowerBridge preciseras i samarbetsavtalet som nyligen undertecknades av Svenska kraftnät och 50Hertz. förbindelsen blir 700 MW och väntas tas i drift 2025. Möjligheten att utvidga kapaciteten kan komma att övervägas i framtiden. Källa: svk.se


Upphandling

www.tidningeninkoparen.se

21

Upphandlingsstöd i världsklass är hennes ambition Tillsammans med medarbetarna har hon ambitionen att skapa ett upphandlingsstöd i världsklass. Inger Ek tillträder i april som ny generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten. OFFENTLIGA AFFÄRER har fått en intervju med Inger Ek, välkänd i Upphandlarsverige. Men allt i livet kan ju inte handla om offentlig upphandling. Så vi undrade vad Inger gör när hon inte är på jobbet som upptar en ansenlig del av hennes tid. – Ska jag vara riktigt ärlig så arbetar jag rätt mycket. På fritiden försöker jag ofta återhämta mig på olika sätt. Det blir av nödvändighet en del motionerande, antingen genom power walks eller gym. För att riktigt koppla av åker jag upp till norra Bohuslän där mina föräldrar bor. Jag tycker om att vara på och nära havet, det ger energi och kraft! Jag tycker om att läsa, är lite kulturellt och rätt historiskt intresserad. Jag tycker därför om att resa till ställen med intressant bakgrund, till exempel Rom. Vilken var din första känsla och tanke när du fick frågan om att bli gd? – Det är ju en process som man går igenom men min första känsla var en viss förvåning. Jag är ju inte urtypen av statlig tjänsteperson… och tanken var ”Varför- vad tror de att jag kan bidra med”? Efter ett tag när det gått en tid och jag hade fått svar på vad som förväntades och jag själv kände att jag faktiskt skulle kunna bidra – då kom känslan av stolthet och förväntan. Berätta gärna om din bakgrund. Vad jobbade du t.ex. med innan du tillträdde din tjänst i Mölndals kommun? – Efter utbildningen arbetade jag åtta år i statlig verksamhet som förvaltningsjurist, inledningsvis på Trafiksäkerhetsverket och sedan Vägverket i Örebro. Verksamheten i Örebro hanterade bil- och körkortsregistren och var tidigt ute med tillämpning av dataregisterlagstiftning. Under min tid där kom jag i kontakt med den första lagen om offentlig upphandling och var med och upphandlade blanketter till fordonsägare och skrev avtalet med tillverkaren av det ”nya” lilla körkortet. Före tiden i Mölndal jobbade jag närmare tre år i Göteborgs stad inom Utbildningsförvaltningen i en form av juridisk controllerfunktion och arbetade med bland annat upphandling och avtalsfrågor. Vilka problem- och/eller utvecklingsområden identifierar du inom svensk offentlig upphandling framöver? – Känslan är att det inom svensk offentlig upphandling finns en mycket hög krångelfaktor som överskuggar syftet. Offentlig upphandling har över lång tid präglats av formalia som har skapat rädsla för att göra fel och tagit sådan tid och kraft att möjligheten att se den goda affären i många sammanhang missats. Effektivare processer

över hela inköpskedjan är nödvändigt – man får inte glömma att upphandling inte sker för sin egen skull – varan eller tjänsten är till för att tillgodose försörjning av ett faktiskt behov för samhällsmedborgare! – Det finns många delar som måste utvecklas inom offentlig upphandling, ett exempel är dialogen mellan marknadens aktörer och upphandlande myndigheter. Det är fortfarande väldigt stor spridning i insikt och kunskap om vilka möjligheter som ett bra upphandlings- och inköpsbeteende kan ge. Vad tar du med dig från din bakgrund? Du kommer närmast från posten som VD på Upphandlingsbolaget i Göteborg, men har även varit stadsjurist och upphandlingschef i Mölndal. – Att jobba i kommuner innebär en närhet till den lokala politiken, som vissa sammanhang har annat fokus än alla regelverkets grundläggande principer. Det är då som tjänsteperson viktigt att veta vad som är ditt ansvar samtidigt som det är viktigt att vara lyhörd och kreativ inom lagens gränser. Andra erfarenheter från de närmaste befattningarna är naturligtvis erfarenheten att vara chef och ytterst ansvarig för att leda en verksamhet så att uppsatta mål nås och strategier följs. Att vara chef i förändringsarbete förutsätter långsiktig uthållighet och förståelse för att alla medarbetare inte är i samma fas som jag själv. Jag har insett att kunniga, engagerade medarbetare och kommunikation är avgörande för att riktningen ska få bra fäste och spridning. Du har förblivit Göteborgsregionen trogen. Kommer du att flytta till huvudstaden nu? – Jag har ju arbetat och levt en längre period i Örebro, och under studietiden i Lund, så jag har inte varit helt fast i Göteborgsområdet alltid. Nu kommer jag att flytta till lägenhet Stockholm men veckopendla tillbaka till västkusten på helger. Eftersom döttrarna är vuxna och utflugna finns inte de hinder att arbeta på annan ort kvar som fanns när de var i skolåldern och man som förälder behövde vara närvarande i vardagen. Jag ser fram emot att lära känna Stockholmsområdet lite mer och kanske pröva på kulturutbudet lite. Vilka insatser ser du som allra viktigast för upphandlingsstödet när den nya lagstiftningen trätt i kraft 1 januari 2017? Och innan dess? – Rent naturligt är det viktigt att myndigheten är förberedda för att kunna ge ett stöd till intressenterna som underlättar

införandet av direktiven i Sverige. Avsikten är ju att det ska finnas stöd i den omfattningen att upphandlande myndigheter ser de nya möjligheterna och vågar börja använda de med en gång. Exakt vilka insatser det blir vet jag inte idag, men kommunikationsinsatser av olika slag känns som ett naturligt inslag. – För tiden före lagstiftningen träder ikraft kommer myndigheten behöva ta fram vägledning för vad den kommande ”vakuumperioden” utan införda direktiv innebär och bör hanteras av upphandlande myndigheter och leverantörer.

Till sist, vad vill du säga i övrigt kring din nya kommande roll? – Uppdraget att ta sig an en ny modern myndighet är hedrande och spännande. Att tillsammans med medarbetarna skapa ett upphandlingsstöd i världsklass är en riktig utmaning – det gillar jag! INTERVJU: BO HÖGLANDER


22

HR

www.tidningeninkoparen.se

En relationsskapande jobbförmedlare

Platschef Kim Forsell och regionchef Östen Krantz.

Rätt person för rätt jobb. Filosofin i Work for you är lika enkel som tilltalande. I Work for you ser man varje arbetssökande individ som en outnyttjad resurs som genom gediget och målmedvetet arbete slussas rätt i arbetslivet. Så arbetar en relationsskapande jobbförmedlare.

Vi jobbar resultatorienterat, ett samarbete med Work for you ska alltid betyda bättre lönsamhet för kunden.

Jobbförmedlingen Work for you AB sysselsätter idag 250 anställda och finns representerat på cirka 40 kontor över hela Sverige. Bolaget är en fristående jobbförmedlare med hög kompetens inom stöd och matchning, integration, arbetsmarknadsutbildningar och förändringsarbeten – alltid med visionen att matcha rätt person med rätt jobb. Vi besöker kontoret i Gävle som sysselsätter 13 heltidsanställda samt ett antal konsulter under ledning av regionchef Östen Krantz och platschef Kim Forsell.

– Vi är starka inom integration och duktiga på att snabbt slussa ut nyanlända medborgare i arbete. Ofta använder vi oss om det vi kallar för meritportföljen, vilket innebär att vi validerar individens meriter, betyg och arbetslivserfarenheter. Utifrån dessa tar vi reda på vilka jobb som är lämpligast, förklarar Östen Krantz. Work for you jobbar också mycket med stöd och matchning. Man erhåller många uppdrag frånArbetsförmedlingen som man har en bra och nära relation med. Soft Skills Work for you är också en leverantör av TSL och coachar individer som har hamnat snett eller eftersträvar en nystart på karriären. Man besitter dessutom full kompetens avseende det moderna konceptet Soft Skills som går att implementera på såväl enskilda individer som grupper och hela företag. Konceptet går ut på att man får svara på 134 strategiskt och vetenskapligt framtagna frågor i form av en webenkät. Så snart alla svar sammanställts görs en analys av styrkor och brister hos individen eller gruppen. När analysen är klar sätts en rad praktiska övningar ihop. – Det spelar ingen roll om man gör det för en enskild individ, för personalen som står på linan, för ledningsgruppen eller hela

bolaget – Soft Skills fungerar oavsett. Det är en väldigt effektiv och tydligmetod för att få reda på vilka arbetsuppgifter som lämpar sig bäst. Dessutom gillar vi att det blir lite mindre fokus på CV och mer på personlig lämplighet, säger Kim Forsell. Work for you är den enda aktören i landet som är licensierad att utbilda i konceptet. Kvalitet i alla led Work for you jobbar ständigt efter sitt ledord; kvalitet. Begreppet ska genomsyra allt man gör – allt ifrån personerna man rekryterar till bemötandet på kontoret. – Vi jobbar också ständigt för att åstadkomma så långa kundrelationer som möjligt, inte minst genom att hela tiden vara lyhörd förvåra kunders önskemål. Vi jobbar resultatorienterat, ett samarbete med Work for you ska alltid betyda bättre lönsamhet för kunden. Härutöver träffar vi våra egna rekryter väldigt ofta, berättar Kim Forsell. Östen och Kim hoppas att man i framtiden kan driva ett eget Soft Skills-center

där man ska kunna utbilda både sina kunder men även egna utbildare i Soft Skills. – Marknaden förändras hela tiden, det gäller för oss att hela tiden vara lyhörda inför våra kunders nya behov och önskemål. Utifrån detta arbetar vi målinriktat med det vi är bra på; relationsskapande jobbförmedling med hög kvalitet, säger Östen Krantz.

ÖRJAN PERSSON

fakta - 13 heltidsanställda + konsulter - Omsätter cirka 12 miljoner kronor - Jobbar mot både privat och offentlig sektor


Managment

www.tidningeninkoparen.se

23

Breda managementtjänster för målmedvetna företag – Vi frigör tiden åt ägarna så att de i stället kan ägna tid åt kärnverksamheten, förklarar Johan Eskengren som i sammanhanget gärna vill lyfta fram JES fokus på etik och moral i samband med alla sina uppdrag. I JES arbete med projektledning och projekt som arbetsform utbildar, leder och implementerar man olika projekt utefter kundens behov. JES har vunnit pris som Årets Internationella Utmanare av Näringslivet i Jönköpings län och arbetar här med ett egenutvecklat webbverktyg som kompetensförstärker olika instanser i hur ett projekt fungerar. Webbverktyget går under namnet projektlaboratoriet.se och finns tillgängligt på flera olika språk. Spetskompetens Genom åren har JES AB stöttat och utvecklat en mängd olika företag och organisationer, bland andra Abellio AB, Örebro kommun, NSR, Jönköpings Energi, Alfa Quality Moving, Göteborgs Hamn och Säkra.

VD, Johan Eskengren En nedåtgående trend eller en redan fungerande verksamhet – det finns alltid förbättringsåtgärder att göra och JES Management AB utgör verktyget som gör det möjligt. Genom att arbeta brett med allt ifrån strategier och visioner till organisation och effektivisering skapar JES framgångsrika och lönsamma företag. JES AB – Eller Johan Eskengren i Sverige AB som förkortningen står för – etablerades 2009. Med kontor i Stockholm, Helsingborg och Jönköping arbetar man rikstäckande med managementtjänster till såväl privat som offentlig sektor. På huvudkontoret i Jönköping träffar vi initiativtagaren, tillika företagets VD, som berättar att verksamheten är uppdelad i fyra olika huvudområden; Strategi & Vision, Verksamhetsledning & Ledningssystem, Organisation & Effektivisering samt Projektledning & Projekt som arbetsform.

– När det gäller Strategi & Vision hjälper vi till exempel olika bolag som påverkas av lagstiftningen. Vår ambition är att skapa en ekonomi i balans för kunden och på så sätt skapar vi också möjligheter till förändring. Oftast blir vi tillfrågade om hur allt ska drivas och då jobbar vi direkt mot ägaren, styrelsen och verkställande ledning. Vi hjälper hela vägen tills allt är implementerat, förklarar Johan Eskengren.

Arbete på djupet och bredden Beträffande Verksamhetsledning & Ledningssystem står JES för strukturerna i verksamheten. – Under ett företags förändringsprocess är det viktigt att säkerställa att hela strukturen följer med. För att få detta att hända fungerar vi som en katalysator och leder olika projekt i sin helhet. Vi hjälper till exempel våra uppdragsgivare till olika ISO-certifieringar eller implementera branschspecifika standarder, berättar Johan. Organisation & Effektivisering handlar om att stötta företag och organisationer inom olika processer som kan vara organisatoriska och/eller effektiviserande. Det kan till exempel röra sig om outsourcing eller rationalisering av verksamheten där JES kan ta ett helhetsgrepp.

– Det finns flera olika orsaker till att många väljer att anlita oss, men våra kunder uppskattar förstås att vi tar ett helhetsansvar kring alla projekt tills allt är implementerat. Vi besitter spetskompetens inom ett flertal olika arbetsområden och har byggt upp ett brett kontaktnät i olika branscher. Att vi har en ödmjuk inställning till kundens olika förutsättningar är också något som uppskattas av våra uppdragsgivare, säger Johan Eskengren.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Etablerades 2013 - 8 konsulter - Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 - Jobbar mot både privat och offentlig sektor - Hela bolaget omsätter cirka 280 miljoner kronor


24

Företagsekonomi

www.tidningeninkoparen.se

Stark ekonomipartner för målmedvetna företag

Ägarna Fredrik Gunnarsson till vänster och Karl-Olov Pålsson till höger.

Målmedvetna företag och organisationer har i PM Konsult i Östersund AB en trygg och stabil ekonomipartner. Man står för helhetslösningar kring allt ifrån bokföring till bemanningstjänster och blir därmed en viktig kraft för lönsamhet och utveckling.

EU-ansökningar om strukturfonder genom att ta fram nödvändiga handlingar.

Ekonomiföretaget PM Konsult i Östersund AB bildades 2008 och vänder sig till såväl små som stora företag, stiftelser, föreningar och organisationer inom både privat och offentlig sektor. Man jobbar rikstäckande och erbjuder en rad olika kvalificerade konsulttjänster, såsom bokföring, bokslut/deklarationer, företagsekonomianalyser, kalkyler och budgetar, ägarskiften, lönehantering, bolagsbildningar och bemanning.

Breda tjänster Beträffande tjänster kring kalkyl och budget jobbar man med resultatkalkyler men också med rådande likviditetssituation.

– Hos oss står kunden alltid i centrum och erhåller hjälp från personer med branscherfarenhet och företagarbakgrund.

– Ofta handlar det om hjälp i samband med olika investeringar och stora förändringar i företaget. Då bankernas krav blir allt högre bistår vi företagarna i kontakten med banken, säger Fredrik Gunnarsson.

Vi är mycket väl insatta i olika branscher, vilket borgar för att kunden alltid får valuta för investerade pengar, säger Karl-Olov Pålsson.

– Vi erbjuder löpande redovisning i olika former och beträffande bokslut och årsredovisningar jobbar vi även med resultat- och skatteplanering. Många företag uppskattar också våra ekonomianalyser då vi tar ett helhetsgrepp om kundens verksamhet och belyser dess starka och svaga punkter, berättar Karl-Olov Pålsson som äger och driver företaget tillsammans med kollegan Fredrik Gunnarsson.

I samband med ägarskiften kan PM Konsult titta närare på siffror och skattesituation för den som lämnar men också för den som tar över. När det gäller bolagsbildningar kan man hjälpa till vid start eller ändring av bolagsform, men också erbjuda rådgivning kring exempelvis anställningar, inventarier, arbetssätt med mera. PM Konsult kan också bistå med bemanning på plats hos kunden kring allt ifrån redovisning till bokslut, samt bistå med

Kunden i centrum På PM Konsult i Östersund AB står man för ett personligt engagemang.

Liksom sin kollega spår han en god utveckling i PM konsult där man hela tiden

har för avsikt att utveckla sitt arbetssätt och följa den tekniska utvecklingen för att alltid kunna serva sina kunder på bästa sätt.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2008 - 6 anställda - Omsätter 4 miljoner kronor - Servar privat och offentlig sektor - Jobbar rikstäckande


Tolkförmedlingstjänster

www.tidningeninkoparen.se

25

Tolkservice på bred front I en värld som hela tiden krymper, där rörligheten ökar och där allt fler kontakter knyts mellan länder och folkslag ökar behovet av att överbrygga språkproblematiken. Det ställer höga krav på en organisation som Gävleborgs Tolkservice AB där man anser att tolkservice bör vara en naturlig del av den offentliga sektorn. Gävleborgs Tolkservice AB bildades 2008, sysselsätter sex anställda och har dessutom tillgång till cirka 500 av regionens tolkar och översättare. Företaget är medlem i Tolkservicerådet och jobbar rikstäckande mot både privata och offentliga verksamheter. Vi träffar Lena Mulholland och Tuula Seliö som driver verksamheten, och som anser att tolkservice borde vara en del av den offentliga sektorn. – Vi tycker att det bästa på sikt vore att kommunerna i Gävleborgs län och Region Gävleborg tillsammans äger och driver sin egen tolkförmedling för att tillgodose det egna behovet av tolk. På så sätt skulle närhetsprincipen, samordning av resor och det bästa användandet av invånarnas skattepengar bli en realitet. Det skulle även bidra till att behålla arbetstillfällen inom länet, säger Lena och Tuula. Flera tjänster Gävleborgs Tolkservice AB arbetar på bred front med tolkning, översättningar, utbildningar, meddelandeförmedling och samhällspåverkan. Man står för platstolkning i länet och rikstäckande telefontolkning, även i udda språk, och servar allt ifrån advokater till Svenska kyrkan.

– Vi utbildar tolkarna via introduktionsutbildningar som även innehåller ett rekryteringstest som tolken måste klara för att bli registrad. Därefter erbjuder vi interna kurser och hänvisar till extern fortbildning där vi också bidrar ekonomiskt, berättar Lena Mulholland.

ualer. Meddelandeförmedling handlar om att hjälpa kunder som vill framföra meddelanden i form av exempelvis ombokningar, avbokningar och kallelser. Tandvården, hälsosjukvården och skolan är vanliga uppdragsgivare, och det handlar om i stort sett dagliga insatser inom det här området.

Beträffande översättningar jobbar man med bland annat juridiska texter, betyg, intyg, körkort, köpehandlingar och man-

Gävleborgs Tolkservice AB jobbar också med samhällspåverkan. –Det är viktigt att alla i samhället kan ta del av det viktiga som händer i området. Vi översätter till exempel texter till tre olika språk i den lokala tidningen Mitt Gävle, och våra tolkar anlitas även vid EU-besök här i regionen, berättar Lena. Kvalitetsfokus Skolor i Gävle kommun, gränspolisen, SFI, boenden för ensamkommande i Ludvika, Folktandvården Slottstorget och Integrationsenheten i Hudiksvall är bara några av de som anlitar Gävleborgs Tolkservice AB. Vi utbildar gärna våra kunder i ”Tala genom tolk” och står också för en del utbildningsinsatser på Högskolan i Gävle

Ägarna Tuula Seliö till vänster och Lena Mulholland till höger

GTS

Gävleborgs Tolkservice AB

gavleborgstolkservice.se info@gavleborgstolkservice Byggmästargatan 12 / Staketgatan 5 803 24 Gävle tel 026-106025

– Många uppskattar att vi är lättillgängliga eftersom vi är nåbara 24 timmar om dygnet, året runt på ett och samma telefonnummer. För att hela tiden förbättra oss jobbar vi dessutom kontinuerligt med avvikelsehantering som vi ser som en självklar punkt när det gäller förbättring av kvalitet på både tolkar och verksamheten i stort, säger Tuula Seliö. – Vi är lyhörda inför våra uppdragsgivares tankar och önskemål och erbjuder välutbildade tolkar. Liksom kollegan Lena hoppas hon att offentlig verksamhet i Gävleborg driver en egen tolkförmedling senast 2020. – Vi hoppas också på att tolkens status har höjts avsevärt till dess och att arbetet

kring en standardisering av ordet ”tolk” är slutförd. Tolkning och översättning ska vara ett självständigt yrke med seriösa uppdragstagare och förmedlingar som erbjuder dessa tjänster, fastslår Lena Mulholland och Tuula Seliö. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2008 - Omsätter cirka 18 miljoner kronor - Sex anställda - Tillgång till cirka 500 av regionens tolkar/översättare - Servar både privat och offentlig sektor - Jobbar rikstäckande - Certifierat enligt FR2000 - Privat medlem i TSR (Tolkservicerådet)


26

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

Nya utmaningar när Norrköpings kommun växer

Näringslivsdirektören Anne Revland.

Norrköpings kommun upplever just nu en expansionstakt inom ett flertal olika områden som man inte har upplevt tidigare. Näringslivskontoret har del i framgångarna men står samtidigt inför stora utmaningar kommande år när såväl invånarantal som nyetableringar växer. Att arbeta aktivt med företagen är en viktig del i det arbetet, menar näringslivschef Anne Revland.

För andra året i rad blev Norrköpings kommun utsedd till bästa tillväxtkommunen i Östergötland, samtidigt som antalet nyetableringar var det högsta någonsin under 2015. Det säger en del om den utveckling man nu ser i kommunen, och som näringslivschef Anne Revland har att förhålla sig till i sitt dagliga arbete med att främja såväl nyetableringar som befintliga företag i kommunen.

– Vi på näringslivskontoret jobbar proaktivt och rör oss mycket bland företagen eftersom vi ser vikten av att vara lyhörda gentemot näringslivet. Det viktiga för oss är att synas på de rätta ställena, ha kontakt med rätt aktörer och förstå hela affärsprocessen. Vi vill att alla ska känna sig välkomna att investera i vår kommun, säger Anne Revland. Hon berättar att Näringslivskontoret för två år sedan arrangerade ett event där man samlade fler än 500 representanter från regionens företag för att berätta om kontorets arbete, visioner och framtidstankar. Man har också utvecklat ett magasin som heter Create och som belyser näringslivet och den växande staden Norrköping. Ett annat initiativ är de frukostmöten man anordnar en gång i månaden där företagen ges möjlighet att berätta om deras utveckling, tankar och funderingar. Ny stadsdel I Norrköpings kommun finns idag cirka 9 000 registrerade företag. Några av de nyetableringar som skett på sistone Mr. Mint som satsar på ett e-handelskoncept med utgångspunkt från Norrköping, Viacon, Swebolt, M4-Gruppen med flera. Effekten av Rustas etablering har också bidragit att fler företag har börjat spana på Norrköping som en möjlig etableringsort. – Vi får inte glömma att nämna att en helt ny stadsdel, Inre hamnen, håller på att byggas med drygt 4 000 nya bostäder och plats för många nya företagsetableringar. Vårt logistiska läge, med närheten till järnvägen, är något som uppskattas av många, säger Anne Revland. Klättrar på rankingen 2015 var ett år som går till historien som, ur ett flertal perspektiv, ett av de mest framgångsrika genom tiderna för Norrköpings kommun. Beträffande bost-

adsbyggandet färdigställdes 831 nya lägenheter samtidigt som byggandet av 1 025 nya lägenheter påbörjades. Folkmängden ökade med 1 670 personer jämfört med året innan, och på Arbetsförmedlingen nyanmäldes hela 17 160 platser – den högsta siffran under de senaste tio åren. Antalet belagda hotellrum ökade med 23 procent under sommaren 2015, vilket är den näst högsta siffran i hela landet. Sammantaget gör det att Norrköping klättrar 29 placeringar uppåt i Svenskt Näringslivs rankning över företagsklimatet. – Allt fler jobb skapas och antalet invånare växer hela tiden. Vi upplever en nyfikenhet från omvärlden som tilltalar oss och som jag kan säga att vi inte har upplevt tidigare, åtminstone inte i den här utsträckningen, konstaterar Anne Revland. Anne har jobbat som näringslivschef i sju år efter ett förflutet på Trygghetsrådet. Hon är i grund och botten en utbildad personvetare med examen från Linköpings universitet. Nu blickar hon framåt och spår att Norrköpings kommun går en fortsatt ljus framtid till mötes. – Vårt universitet borgar för hög kompetens, och jag anser att staden representerar en kreativ miljö, oavsett vilken bransch man verkar i. Det är bara några av de faktorer som skapar förutsättningar för ett framgångsrikt företagande och ett rikt social liv. ÖRJAN PERSSON

fakta - 9 000 registrerade företag - 7 gasellföretag - Nytt rekord för nyetableringar 2015 - Bästa tillväxtkommunen i Östergötland för andra året i rad - 10 anställda på Näringslivskontoret


137 035

invånare i Norrköping 31 dec 2015

50 min

restid till Stockholm när Ostlänken står klar

9

Norrköping är den nionde största kommunen i riket

50 703

personer besökte Bråvalla festival 2015

5 000

studenter på Campus Norrköping, Linköpings universitet

1 025

nya lägenheter byggs just nu i Norrköping

40 500

meter spårväg finns i Norrköping

23 %

fler belagda hotellnätter 2015 än 2014


28

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

Flygplatsen utvecklas när Norrköping växer Norrköpingsregionen växer och utvecklas, och den lokala flygplatsen hänger med i det höga tempot. Norrköping Airport servar såväl affärssom charterresenärer och är tack vare sin geografiska placering ett viktigt nav för regionens näringsliv. I april etableras en ny flyglinje mellan Norrköping och München.

Behovet av snabba och flexibla kommunikationer till och från Norrköpingsregionen ökar ständigt, vilket gör Norrköping Airport till en allt viktigare aktör i sammanhanget. Här jobbar man kontinuerligt med att utveckla verksamheten och forma flygplatsen till en viktig knutpunkt. Flygplatsen ägs av Norrköpings kommun och tog förra året emot cirka 110 000 resenärer. Norrköping Airport är landets fjärde största charterflygplats och är också Sveriges äldsta flygplats med sina 82 år på nacken. Vi träffar Mari Torstensson, VD för Norrköping Airport AB, som inleder med att berätta att en ny flyglinje mellan Norrköping och München etableras från och med den 15 april. – München är ett riktigt flygnav och flygplatsen blev nyligen vald till Europas bästa. Den här satsningen betyder mycket för såväl turism som näringsliv här i Norrköpingstrakten, menar Mari. Linjen kommer att trafikeras sex dagar i veckan av flygbolaget BMI Regional som samarbetar med det tyska flygbolaget Lufthansa, vilket gör det smidigt att resa vidare från München med Lufthansa på en genomgående biljett. Viktig aktör Norrköping Airport har en viktig funktion att fylla avseende kommunikationer från och till Norrköping och regionen. Mari Torstensson framhåller marknadschefen Bertil Skärblom som har kontinuerliga kontakter med olika flygbolag och charterarrangörer för att utveckla flygplatsens utbud. Härutöver upprätthåller man täta kontakter med näringslivet och lokala politiker.

VD Mari Torstensson

Varje år ombesörjer flygplatsen cirka 5 000 landningar. Olika chaterarrangörer genomför flygningar till Turkiet, Grekland, Italien, Kroatien, Spanien och Cypern, och under perioden juni till augusti trafikeras även Gotland. Fortsätter växa Norrköping Airport har två landningsbanor; en asfalt- och en gräsbana. – Asfaltbanan är 2 203 meter lång, vilket innebär att vi i praktiken kan ta emot stora flyg enligt flygplatskoden 4E. Gräsbanan används av mindre privat- och segelflyg, berättar Mari Torstensson. Beträffande flygplatssäkerheten följer man internationella regelverk. Man förfogar över en insatsledarbil och två brandfordon med tillgång till minst fyra brandmän varje gång ett plan lyfter eller landar.

– Under mina tolv år som VD här på flygplatsen har vi aldrig haft något allvarligt tillbud, påtalar Mari. Hon berättar att resenärer från Norrköping och närregionen i allmänhet är nöjda med en pålitlig verksamhet som gör att de kommer fram i tid. Det faktum att flygplatsen ligger förhållandevis nära stan gör att hela resan uppfattas som enkel. – Det händer många spännande saker i och kring Norrköping och befolkningen ökar hela tiden. Därför tror vi också att vi kommer att fortsätta växa. I framtiden hoppas vi kunna presentera fler nya flyglinjer och inom en femårsperiod räknar vi med att hantera ett passagerarantal som överstiger 160 000 resenärer, säger Mari Torstensson. ÖRJAN PERSSON

fakta - Sveriges äldsta flygplats - Sveriges fjärde största charterflygplats - Ägs av Norrköpings kommun - 33 heltidsanställda och ett 20-tal timanställda - Omsätter 45 miljoner kronor - 110 000 resenärer under 2015 NYTT: Den 15 april startar en reguljär flyglinje mellan Norrköping och München, vald till Europas bästa flygplats 2015. Linjen kommer att trafikeras sex dagar i veckan av flygbolaget BMI Regional som samarbetar med Lufthansa.

Eiffelmünchen Nå världen via München. Ny flyglinje från Norrköping. Boka nu på norrkopingairport.se eller via din resebyrå.


Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

29

Stor flexibilitet i klassisk mekanisk verkstad Flexibilitet och snabbhet är faktorer som präglar verksamheten i Allmeko Mekaniska Verkstad AB. Hit vänder sig både lantbrukare och stora industribolag med allehanda förfrågningar kring allt ifrån kugghjulsfräsning till verktygsoch maskintillverkning.

Ägarna Peter Hultkrantz till vänster och Vesa Lilja till höger.

– Vi är allsidiga, har en varierad maskinpark och mycket professionella medarbetare. Därmed står vi väl rustade att möta de behov som finns inom tillverkningsindustrin. Våra kunder har genom åren uppskattat de olika uppdrag vi utfört inom till exempel maskinbyggen och maskinrenoveringar, tillverkning och renovering av maskinkomponenter, verktygstillverkning och kugghjulsfräsning, fortsätter Peter.

Allmeko Mekaniska Verkstad har anor sedan 50-talet och leds idag av de båda ägarna Peter Hultkrantz och Vesa Lilja.

Bred verksamhet Hos Allmeko Mekaniska Verkstad är man experter på skärande bearbetning.

– Vi är ett företag som står för flexibilitet och snabbhet för många olika kunder – allt ifrån mindre lantbruk till riktigt stora internationella koncerner, säger Peter som beskriver företaget som en mycket modern mekanisk verkstad.

– Här jobbar vi med svarvning, fräsning och borrning av alla material, såsom stål, plast och rostfritt. Majoriteten av inkomna beställningar handlar om arbeten med olika slags stål och rostfritt, och vi har kapacitet att bearbeta riktigt stora detaljer på upp till tre ton, berättar Vesa Lilja.

Montering och demontering ingår också i det breda tjänsteutbudet, liksom svetsning där man utför enklare uppdrag. Tack vare ett brett kontaktnät och trogna samarbetspartners kan man även erbjuda mer kvalificerad svetsning. Allmeko Mekaniska Verkstad jobbar också med prototyper och enstyckstillverkning. – Här servar vi oftast kunder inom den tillverkande industrin som behöver hjälp med framställning av produkter de har ritningar på. Vi erbjuder våra kunder rådgivning vid dessa tillfällen då det kan vara svårt att som utomstående skapa sig en korrekt helhetsbild av hela processen. Vi besitter till exempel goda kunskaper om olika materialegenskaper och kan således guida våra kunder rätt i fråga om material och härdning, förklarar Vesa. Man jobbar dessutom med serietillverkning, oftast i mindre serier på upp till 50 artiklar, samt åtar sig akuta reparationer. – Vid behov åker vi ut till uppdragsgivaren där vi undersöker och dokumenterar detaljen eller komponenten, vilket minskar stillestånd i kundens verksamhet, påpekar Vesa Lilja. Kundfokus Allmeko Mekaniska Verkstad AB sysselsätter sju anställda och arbetar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Norrköping, Stockholm och Mälardalen, ner mot Småland. Miljösec, Johsjö, Drivsystem,

Saltängens Mekaniska och ME Maskin är några av uppdragsgivarna. – Vi jobbar med ett klart och tydligt kundfokus, vi är lyhörda, står för flexibilitet och snabba omställningar samt jobbar med en god planeringsförmåga där kunden är garanterad hög kvalitet på beställd produkt, framhåller Peter Hultkrantz. Han berättar avslutningsvis att man inom kort kommer att investera i en ny maskin, värd 2 miljoner kronor, som kommer att innebära ännu högre kapacitet. Han utesluter inte heller nyanställningar inom en inte alltför avlägsen framtid. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 1953 - 7 anställda - Omsätter 6,5 miljoner kronor - Täcker Norrköping, Stockholm och Mälardalen, ner mot Småland - Servar både privat och offentlig sektor

Stark revisionspartner för små och medelstora företag Med en stark revisionspartner i ryggen skapas trygghet i verksamheten, samtidigt som man lägger grunden för tillväxt och bättre lönsamhet i företaget. Detta är man väl medvetna om i Björkholms Revision & Redovisningsbyrå AB där man arbetar brett med revision, redovisning och skatterådgivning.

Björkholms Revision & Redovisningsbyrå AB startades av Roger Björkholm 2005. Roger har arbetat med revision och redovisning i 40 år, dels som anställd, men också som delägare i en lokal revisionsbyrå i Norrköping, men valde i samband med att han ville trappa ner att sälja bolaget till Stefan Gustafsson. Nu leder Stefan firman med åtta anställda, där man riktar sig främst mot små och medelstora företag i framför allt Norrköpings- och Stockholmstrakten. – Vi är ett företag som hela tiden jobbar med hög tillgänglighet gentemot våra kunder. Vi besvarar alla inkommande frågor snabbt, jobbar väldigt serviceinriktat och strävar efter att sätta en personlig prägel på allt vi gör, säger Stefan. Bred kompetens Björkholms Revision & Redovisningsbyrå utför lagstadgad revision av ett bolags redovisning och förvaltning.

Vi vill vara delaktiga i våra kunders framtida utveckling och det självklara valet när det gäller redovisning och revision.

– Här har vi två slags upplägg; det första där vi jobbar som revisorer hos kunden och den andra med olika kombiuppdrag med löpande revision och andra tillhörande tjänster, förklarar Stefan.

När det gäller redovisning jobbar man med löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer. I samband med olika uppdrag kan man också ta sig an kundens privata ärenden, till exempel inkomstdeklarationer. En annan tjänst är skatterådgivning där Björkholms Revisionsbyrå hjälper till vid exempelvis bolagsförsäljningar kring frågor om hur man genomför dem så skatteeffektivt som möjligt. – Vi jobbar också med likvidationer där vi bistår med hjälp i samband med avveckling av bolag, berättar Stefan Gustafsson. Fortsatta satsningar Björkholms Revision & Redovisningsbyrå är medlem i Inpact International, vilket är ett internationellt nätverk av revisionsbyråer. Stefan Gustafsson ser en ökad efterfrågan på företagets tjänster och kommer under hösten att tillsätta ytterligare tjänster på redovisningssidan. – Vi ser dessutom behovet av digitala lösningar och kommer att satsa mer inom detta område för att underlätta för våra kunder. Vi vill vara delaktiga i deras framtida utveckling och även i fortsättningen vara det självklara valet när det gäller redovisning och revision. ÖRJAN PERSSON

Ägare Stefan Gustafsson

fakta - Bildades 2005 - 8 anställda - Omsatte 8,2 miljoner kronor 2015 - Kunder i Norrköping och Stockholm - Jobbar mot små och medelstora företag - Medlem i Inpact International


30

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

En specialist på fastighetstekniska system Caverion är bolaget som tar fram energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Det rör sig om hållbara livscykellösningar, inte minst beträffande förebyggande och planerat underhåll som därmed förlänger livslängden och minskar driftkostnaderna. Det gäller i högsta grad även Caverions avdelning i Norrköping.

Caverion bildades genom separationen av segmenten Building Systems och Industrial Services från YIT Group den 1 juli 2013. Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier.

Bolaget har för avsikt att bli den ledande leverantören av avancerade och hållbara livscykellösningar, med tjänster som används i bland annat kontor, butiksfastigheter, bostäder, offentliga lokaler, industrianläggningar och infrastruktur. Styrkan ligger i den

höga tekniska kompetensen, vilket resulterar i heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden för livscykeln hos fastigheter och industrianläggningar. Effektiva servicelösningar Vi besöker avdelningen i Norrköping som verkat i nuvarande form sedan 2010. Här träffar vi servicechef Keijo Kouvala. – Här på servicesidan står vi för tekniskt underhåll och effektiva servicelösningar för kunder i en mängd olika branscher. Vi representerar ett helhetskoncept och jobbar brett inom flera olika arbetsområden, säger Keijo och börjar med att nämna området VVS där en serviceledare och fem kvalificerade rörmokare jobbar brett mot industri, fastighetsägare och privatpersoner med allt ifrån installationer till servicearbeten, samt vidtar åtgärder i samband med felanmälningar. Ett annat område är Klimat där Caverions duktiga ventilations- och servicetekniker jobbar med exempelvis montage, eller med avtalskunder som har olika serviceintervaller. Affärsområdet Kyla omfattar en egen grupp på fyra kyltekniker som verkar på en växande marknad. Här servar man avtalskunder men genomför också installationer och service.

Servicechef Keijo Kouvala

– Beträffande El och Energi jobbar vi tätt med lokala byggherrar och fastighetsägare. Vi driver olika projekt, stora som små, och förfogar över egna ingenjör som kan erbjuda olika energibesparande åtgärder. Nyligen utförde vi ett sådant uppdrag för Gränges i Finspång där kunden har en paybacktid på bara sex år, berättar Keijo Kouvala. Caverion jobbar härutöver med OVK-besiktningar, en tjänst man utför för bolagets avtalskunder, men också för andra aktörer.

Caverion i Norrköping utför installationer och service inom el, rör, ventilation samt kyla och värmepumpar. Tfn 011-23 08 00 caverion.se

Långsiktiga kundrelationer Caverion i Norrköping täcker ett upptagningsområde som sträcker sig över Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång. Kungsleden, Gränges, Luvata, Byggentreprenören och Melander Bygg är bara några av alla de nöjda kunder man servat genom åren.

Vi representerar ett helhetskoncept och jobbar brett inom flera olika arbetsområden. – Många av de som anlitar just oss uppskattar att vi står för helhetslösningar samtidigt som vår mångåriga erfarenhet borgar för bästa kvalitet. Vi kan även erbjuda professionell rådgivning. Det är ett led i vår strävan efter att skapa lågsiktiga kundrelationer, säger Keijo Kouvala som har lång erfarenhet av branschen och ett tvåårigt förflutet på Caverion. I januari i år blev han chef för serviceavdelningen med ett 40-tal anställda. Han ser ljust på bolagets framtid och hoppas att man inom fem år ska omsätta 50 miljoner kronor och ha anställt ett tiotal nya kollegor. – Samtidigt ska vi förstås fortsätta vårt arbete med att utveckla våra olika projektlösningar kring allt ifrån projektledning till installation, avslutar Keijo Kouvala.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Verkat i Norrköping sedan 2010 i nuvarande form - Ett 40-tal anställda på servicesidan - ISO-certifierat - Täcker Norrköping, Söderköping och Finspång - Servicesidan omsatte 36 miljoner kronor 2015


Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

31

En stabil blästringspartner för stålindustrin Stålindustrin har i Emmels Lackering & Blästring AB en trygg samarbetspartner med hög kapacitet inom blästring, rostskydd och förzinkning. Numera tar man sig även an båtar med både plåt- och plastskrov, vilket ger dem en mer lättarbetad, men också hållbar, yta. komma vidhäftning enligt standarden ISO12944-5. Vi utför blästring i både inomhus- och utomhusmiljöer, säger Mats Roos som driver Emmels Lackering & Blästring AB tillsammans med kollegan Jonas Andersson. Mats nämner i sammanhanget även sodablästring som också är en av företagets specialiteter. – Det rör sig om en miljöprodukt där vi jobbar man med att rengöra ytan i sin helhet. Processen har ingen förstörande effekt och är bra vid till exempel fasadblästring, altanblästring, klottersanering med mera, berättar Mats.

Mats Roos till vänster och Jonas Andersson till höger. Emmels Lackering & Blästring AB bildades 2001 och sysselsätter i dagsläget sex anställda. Verksamheten riktas mot stålindustrin, företrädesvis mekaniska verkstäder, samt aktörer inom byggnadssmide, och omfattar ett helhetskoncept inom blästring, rostskydd och förzinkning. – När det gäller blästring handlar det i första hand om att avlägsna rost. Vi jobbar även i samband med nyproduktion för att åstad-

Flera metoder Emmels Lackering & Blästring AB jobbar också med rostskyddsmålning enligt tidigare nämnda ISO-standard. Man tar sig an allt ifrån båtar till lastbilsfälgar, utför legomålning, målar containrar och mer därtill.

Kontakta oss gärna för ett långt och framgångsrikt samarbete.

Ett annat område är pulverlackering där man jobbar med sin egen pulverlinje. – Att pulverlackera är ett miljömässigt bra alternativ då det inte används några lösningsmedel. Här jobbar vi med serier upp till tusen artiklar, berättar Jonas Andersson och nämner även sprutförzinkning som används i stället för galvanisering. – Vi smälter zinktråd med vilken vi belägger stålprodukter. Här kan det till exempel handla om brostolpar som ska gjutas, och med denna behandling förlänger vi rostskyddet med cirka 20 år, upplyser han. Numera tar sig Emmels Lackering & Bästring även an alla typer av båtar med skrov i både plast och stål. Båtarna får därmed en glans och lyster som dessutom innebär en mer lättarbetad yta, samt minskar risken för det man kallar böldpest. Bolaget driver dessutom Bråvikens Varv som ligger invid Norrköpings hamn.

Hög kapacitet Emmels Lackering & Bästring rör sig i ett upptagningsområde som sträcker sig över framför allt östra Götaland, Stockholm och Malmö. Bland uppdragsgivarna finner vi bland andra TISAB, Colmech, Nordenbergs Mekaniska och Zues. Vi har lång erfarenhet av rostskyddsmålning och garanterat korta ledtider. Vi kan blästra upp till 500 kvadratmeter balk i slungbläster, berättar Jonas Andersson som, om allt går som det är tänkt, ensam kommer att ansvara för verksamheten inom en femårsperiod. – Vi kommer också att investera i en egen marina för att kunna ta upp och behandla båtar, och därigenom utveckla den grenen ytterligare, avslutar han ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2001 - 6 anställda - Omsatte 9,5 miljoner kronor 2015 - Certifierat enligt SS-EN 1090

Bättre miljöarbete med Envigo i ryggen I takt med ett allt tydligare miljöfokus i samhället ställs högre krav på landets näringsidkare. Idag är det lika viktigt att det är kunniga och insatta personer som hanterar ett företags miljöfrågor som dess ekonomifrågor, och här kan Envigo AB göra en tydlig insats. Företaget står för helhetslösningar avseende miljötillstånd, ledningssystem och miljötjänster. Envigo AB har sju år på nacken och har således samlat på sig god erfarenhet kring vad som krävs av företag i fråga om att leva upp till dagens hårda miljökrav. Allt fler anlitar experter för att kunna bedriva ett så effektivt miljöarbete som möjligt och här har Envigo AB vuxit till en rikstäckande aktör med ett komplett utbud av kvalificerade tjänster rörande miljötillstånd, ledningssystem och miljötjänster. Beträffande den förstnämnda kan Envigo rycka ut när ett företag behöver miljötillstånd för att kunna genomföra olika projekt. Att söka ett miljötillstånd kan vara ett nog så komplicerat och omfattande arbete, menar Kristian Eriksson, VD för Envigo AB. – Vi kan stå till tjänst med att ansöka om miljötillstånd för nya verksamheter eller bistå vid förlängning av befintliga tillstånd, men också bidra i samband med planering av efterbehandling av verksamhetsområden efter

avslutad drift. Vi hjälper våra kunder genom alla steg; från början till dess att kunden har ett beslut om tillstånd, säger Kristian och berättar att man här servar ett brett spektra av kunder inom bland annat energi, lantbruk och transport. Helhetsåtaganden Envigo hjälper också små och medelstora företag att införa, upprätta och underhålla miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem enligt ISO 14001 och 9001. Med Envigos tjänst ELS skapas ett certifierbart ledningssystem. – Vi ska fungera som ett bollplank för våra kunder, som efter införandet av systemet ska kunna klara av att hantera det själva. Genomförandet tar allt ifrån fem till tolv månader, beroende på kundernas behov och önskemål, berättar Kristian Eriksson och tillägger att ett ledningssystem för miljö och kvalitet ökar företagets miljöprestanda, tro-

värdighet, kontroll och kännedom om den egna verksamheten, samtidigt som det också blir en konkurrensfördel. Området Miljötjänster kan till exempel handla om miljörapportering, utformning av egenkontrollprogram, second opinions, periodisk besiktning, utredningar, beräkningar av bullernivåer, provtagning samt myndighetskontakter. Nära kunddialoger Neova AB, Hasselfors Garden AB, Jämtkraft, Norrköpings kommun och Sonstorps Åkeri är bara några av de som valt att anlita Envigo AB. Bolaget arbetar serviceinriktat och för en nära dialog med alla sina uppdragsgivare. – Vi är ett kunskapsföretag som ligger i framkant beträffande miljöfrågor. Vi företräder genomtänkta processer när det gäller den här typen av frågeställningar, vilket i sin tur innebär att vi har en väletablerad struktur i bolaget. Det är något som våra kunder värdesätter högt, konstaterar Kristian Eriksson som tror på en fortsatt god utveckling för Envigo AB. Han räknar till exempel med att kunna etablera verksamheten på ytterligare någon ort i Sverige framöver. ÖRJAN PERSSON

fakta

VD Kristian Eriksson.

- Bildades 2009 - 6 anställda - Omsatte cirka 5 miljoner kronor 2015 - Kunder rikstäckande - Servar både privat och offentlig sektor


32

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

Ett starkt företagskoncept kring modern fastighetsutveckling Dagens moderna byggprocesser har i Developing Design Sweden AB en stabil och trogen samarbetspartner. I koncernen finns sju starka bolag som vart och ett bidrar till lyckade projekt med kvalificerade tjänster inom allt ifrån arkitektur och design till byggledning och konstruktion.

Vi möter Bo Johansson, VD för koncernen Developing Design Sweden AB. Han började arbeta med koncernutveckling redan på 90-talet genom att förvärva och starta upp nya bolag med stark anknytning till Norrköping som utgångspunkt. Developing Design Sweden AB är ett moder- och ägarbolag till sju företag inom tre verksamhetsinriktningar med fokus inom byggkonsultbranschen via kvalificerade tjänster inom arkitektur, projekt- och byggledning samt konstruktion. – Vårt breda koncept attraherar uppdragsgivare över hela Sverige. Med bredden och kunskapen inom koncernen är vi beredda att möta marknadens krav och förväntningar, säger Bo Johansson och tillägger att verksamheten finns representerad i Norrköping, Linköping, Ludvika och Stockholm.

Koncernens verksamheter Arkitektgruppen GKAK AB, Byggkoordinator AB och A2H Byggteknik AB är alla dotterbolag under Developing Design Sweden AB. Det förstnämnda är verksamt inom allt ifrån program, detaljplaner och husprojektering till inredning av såväl små som stora projekt. – Vi arbetar med hållbarhet, bland annat avseende energi- och miljölösningar med kunder inom vård och omsorg, skolor, bostäder, kontor, industri, kommersiella fastigheter med mera. Här jobbar vi med höga ambitioner och har genom åren kontinuerligt breddat vår kompetens för att kunna möta marknadens allt högre krav, säger Bo Johansson. Byggkoordinator AB är verksamt inom projekt- och byggledning, och åtar sig olika uppgifter kring installationssamordning, besiktningar, kalkyl, fastighetsutveckling med mera. A2H Byggteknik AB representerar å sin sida ett brett kunnande inom produktionsteknik där man jobbar med konstruktioner, bygghandlingar och kalkylunderlag. – A2H besitter både djup och bred komptens inom betong-, stål- och träkonstruktioner samt grundkonstruktioner. Företaget arbetar med många olika typer av projekt för såväl privata byggherrar, som entreprenadföretag och kommuner med flera och står för genomtänkta konstruktionslösningar med hänsyn till produktionsteknik, arbetsmiljökrav och ekonomi, berättar Bo Johansson och tillägger att de sju företagen tillsammans sysselsätter ett 60-tal anställda. Helhetsansvar Kommuner, fastighetsbolag, industrier, entreprenörer med flera är bara några av de uppdragsgivare som valt att anlita Developing Design Sweden AB. Kunderna uppskattar en aktör som tar ett helhetsansvar kring hela byggprojekt, och som innehar alla de verktyg som krävs för att driva projekt och fastighetsutveckling på ett gestaltningsmässigt, ekonomiskt och produktionsmässigt effektivt sätt. Här finns en förmåga att kunna förutse framtida krav och mata in dem i de aktuella projekten.

VD Bo Johansson – Vi har haft en gynnsam utveckling och låg personalomsättning då vi lyckats behålla kompetensen och därigenom hela tiden kunnat fortsätta utvecklas. Kravet på tillväxt, både omsättningsmässigt och verksamhetsmässigt, har alltid funnits och är något vi utgår ifrån. För att kunna fortsätta utvecklas på det sätt vi vill är det viktigt att upprätthålla kontinuerliga kontakter med olika aktörer från privat och offentlig sektor. Tack vare den bredden är vi en stark aktör på marknaden och tar hela tiden fler och fler marknadsandelar, säger Bo Johansson. ÖRJAN PERSSON

fakta - Koncernen består av sju bolag; GKAK Norrköping, Linköping, Ludvika, Byggkoordinator Norrköping, Linköping, Ludvika och A2H Byggteknik Norrköping/Ludvika - 60 anställda - Omsätter cirka 68 miljoner kronor - Arbetar rikstäckande mot privat och offentlig sektor - Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001


Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

33

En trygg partner för sjöfartsnäringen Flexibilitet och trovärdighet Frakt & Trosstjänst servar också ett flertal distansmäklare utanför Norrköpings hamn. Nautic Shipping, TSA, Ivarlund, Valdemar Andersson och Team Lines MM är bara några exempel på andra uppdragsgivare.

Mäklare, rederier och besättningar i behov av kvalificerade tjänster har i Frakt & Trosstjänst i Norrköping AB en trygg och pålitlig samarbetspartner. Genom att anlita Frakt & Trosstjänst finns både tid och pengar att spara i och med att kunden slipper samordna tjänster med flera instanser. Frakt & Trosstjänst i Norrköping AB servar sjöfartsnäringen med ett smörgåsbord av kvalificerade tjänster. Allsidighet är ett begrepp som återkommer när vi träffar Robert Nyberg, VD, och Mikael Agnesten, personalansvarig, som leder verksamheten med sina fem anställda. – Vi står för ett stort kunnande och en vilja att hela tiden lösa kundens problem. Vi jobbar med stor yrkesstolthet, det här är en livsstil som inte bara kräver en hel del av oss, utan som också ger oss väldigt mycket, säger Robert och Mikael. Jobbar brett Frakt & Trosstjänst etablerades 2010 och servar kunder i Stockholm, Göteborg, Gävle och Norrköping. Bolaget har dock gamla anor inom sitt gebit, vilket inbegriper tjänster relaterade till sjöfart. Besättnings- och personalfrågor, fartygsförtöjning, frakt- och försörjningshantering till fartyg, sjöassistans samt, framför allt, en mängd olika tjänster för skeppsmäklare ingår i det breda konceptet. – När det gäller besättningsfrågor kan det röra

– Våra uppdragsgivare uppskattar att vi hela tiden sätter kunden i centrum, att vi är flexibla och företräder en rak och ärlig dialog. De ser oss som en trovärdig och kvalitetssäker leverantör, säger Robert Nyberg som, liksom sin kollega, ser ljust på framtiden.

sig om allt ifrån att hämta inresta besättningar från flygplatser till att erbjuda logi mellan olika uppdrag. På så sätt erbjuder vi dessa personer goda och avkopplande miljöer för återhämtning. En annan uppgift som återkommer mer eller mindre dagligen är att vara behjälpliga i samband med ankomster av fartyg. Här samarbetar vi med lotsen, bogserbåtar och båtman, och det är förstås väldigt viktigt att alla dessa aktörer är synkroniserade då det kan vara direkt förödande om något händer vid en förtöjning, understryker Robert Nyberg. Frakt & Trosstjänst är också behjälpligt när det gäller diverse transporter till och från fartyg. Det kan handla om hantering av allt ifrån dokument till förbrukningsvaror. Man jobbar också på uppdrag av skeppsmäklare där man till stor del fungerar som spindeln i nätet på plats. Det kan till exempel röra sig om att bistå med diverse kontakter mellan hamnarnas speditörer, stuvare och leverantörer. – Vi har förstås också ett nära samarbete med Sjöassistans, där vi kan vara behjälpliga kring en

– Vår ambition är att fortsätta växa under kontrollerade former, utöka personalstyrkan och finna nya tjänster som genererar ännu fler uppdrag, säger Robert Nyberg och Mikael Agnesten.

Personalansvarig Mikael Agnesten till vänster och VD Robert Nyberg till höger. mängd olika problem som kan uppkomma såväl till havs som i hamnarna – allt ifrån båthaverier till grundstötningar. Härutöver jobbar vi med det vi kallar allservice, och som till exempel kan innefatta provtagning i sambandmed muddring i och runt hamnen här i Norrköping, berättar Mikael Agnesten.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Startade 2010 - 5 anställda - Omsätter cirka 4 miljoner kronor - Kunder i Göteborg, Gävle och Norrköping

En stark partner för företag i förändring Företag i en förändringsprocess har en stark partner i Frontit. Här jobbar man med effektiva konsulttjänster som förenar verksamhet och IT, och som utvecklar såväl verksamheter som individer till hållbara resultat.

Vår resa har bara börjat i regionen och vi vill skapa ännu fler möjligheter för erfarna konsulter som vill bli en del av Frontit. Frontit-koncernen sysselsätter i dagsläget 135 anställda och finns representerad på flera orter. Vi besöker Norrköpingskontoret där Gunilla Zandin leder verksamheten tillsammans med sina nio anställda i ett upptagningsområde som sträcker sig från Mjölby till Nyköping. – Vi består av seniora konsulter som hjälper kunder på deras förändringsresa mot utveckling och hållbara resultat. Marknaden för detta är stor och förfrågningarna blir allt fler. Vi ligger i framkant när det gäller projekt- och verksamhetsutveckling hos kunder inom både privat och offent-

lig sektor, säger Gunilla som har en bakgrund som både konsult och projektledare. Jag uppskattar möjligheten att kunna träffa många nya människor och leverera nytta hos dem, att skapa ett värde för kunden som blir kvar hos dem även efter vi är klara med vår leverans. Verksamhetsutveckling, projektledning och utbildning Frontit verkar inom tre huvudsakliga arbetsområden; verksamhetsutveckling, projektledning och utbildning, varav det förstnämnda kan handla om ledarskapsutveckling, förändringsledning, utredningar, nyttoanalyser och organisationsutveckling. Det här är ett område som uppskattas mycket av kunderna då den tillför mycket till deras respektive organisationer och verksamheter. – Inom projekt jobbar vi mycket med ledning och styrning i olika former. Vi besitter även hög kompetens avseende krav och test, och kan också jobba mer strategiskt med till exempel projektmognadsanalys, nyttorealisering, projektkontor och projektgranskning. Vi erbjuder även tillgång till mentor/stöd inom ovan nämnda områden, berättar Gunilla Zandin. Beträffande utbildningar kan Frontit utbilda inom alla de tjänster som ingår i tidigare nämnda affärsområden. Utbildningarna är skräddarsydda efter kundens behov.

Lokal prägel Siemens, Saab, Region Östergötland, Kriminalvården och BillerudKorsnäs är bara några av de som valt att anlita Frontit. Norrköpingskontoret arrangerar nätverksträffar för projektkontor tre till fyra gånger om året med kunder från både privat och offentlig sektor. Genom dessa nätverksträffar har Frontit byggt en plattform där kunderna träffas och kandiskutera sina problemställningar och framför allt lära av varandra. Man bjuder även in till kostnadsfria seminarier 3-4 gånger per år, som syftar till att bjuda på kunskap och inspirera om hur man kan arbeta med förändring inom olika områden. - Att bjuda på kunskap och inspiration för hur man faktiskt lyckas med sitt förändringsarbete är det centrala i det vi gör och på seminarierna berättar vi hur man kan lyckas i detta arbete, säger Gunilla. – Många av våra uppdragsgivare väljer att anlita just oss då vi är lokala, finns i närheten och sätter en personlig prägel på det vi gör. Vi satsar kontinuerligt på tillväxt och erbjuder tjänster som är efterfrågade. Att vi besitter stark kompetens med seniorkonsulter med mångårig erfarenhet upplevs som väldigt positivt, säger Gunilla Zandin. Frontit kommer framöver att satsa vidare på att förstärka Frontits varumärke i regionen och, förstås, bygga vidare på en redan stark kundkrets. - Vår resa har bara börjat i regionen och vi siktar på att fortsätta i samma takt som vi gjort sedan starten 2014. Det kommer att skapa ännu fler möjligheter för erfarna konsulter som vill bli en del av Frontit , säger Gunilla. ÖRJAN PERSSON

fakta

VD Gunilla Zandin.

- 9 anställda - Omsatte 10 miljoner kronor 2015 - Gasellföretag - Utsett till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av ”Great Place to Work” – fyra år i rad - Ingår i Frontit-koncern med 130 anställda


34

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

Ett klokt val för trygga elinstallationer Trygghet och yrkesstolthet är två begrepp som på ett utmärkt sätt sammanfattar verksamheten i Elinstallationer i Norrköping AB. Kunniga och kompetenta elektriker ser till att säkerheten kommer främst, oavsett om det rör sig om ljussättning i privata hem eller installationer i samarbete med nybyggnation. Elinstallationer i Norrköping AB – eller Elino som många väljer att kalla företaget – står för ett helhetskoncept kring allt som rör professionella elinstallationer för såväl privatpersoner som företag och offentlig verksamhet. – Med mer än 20 års erfarenhet av elinstallationer har vi samlat på oss massvis med kunskap. Yrkesstoltheten speglar hela företaget, vi har en passion för det vi gör och utför. Snygga, prydliga och framför allt säkra dragningar är A och O för oss, och vi tar oss an såväl enkla 1-timmesjobb som månadslånga komplicerade projekt, berättar Henrik Appelgren, VD i Elinstallationer i Norrköping AB. Flexibilitet Elino rycker in i samband med både nybyggnation och renoveringar av såväl privata bostäder som industrier. Man jobbar med reparation av vitvaror för både privatpersoner, fastighetsägare och kommuner, monterar belysning i både inomhus- och utomhusmiljöer, samt utför service kring alla typer av elinstallationer. – Många gånger kan det handla om driftstopp av olika slag som kräver snabba åtgärder, och här kan vi

Ekonomiansvarig Alexandra Bohlin och VD Henrik Appelgren. agera mer eller mindre direkt när kunden kallar, säger Henrik Appelgren och berättar att man även ställer upp med personal för andra lokala företag när de saknar tillräckligt med arbetskraft. – Vi tycker rent allmänt att vi borde bli bättre i branschen på att samarbeta med varandra, inte minst för kundernas bästa, menar Henrik. Samarbete skapar fördelar Elinstallationer i Norrköping AB täcker hela

Östergötland och har genom åren attraherat en mängd stora uppdragsgivare, bland andra Skanska, Caverion, Sundins El och Heimstaden. Härutöver samarbetar man också med Svensk Brandservice AB och Bo Kvar Bostadsanpassning AB, vilket innebär att Elino kan åta sig mer än bara traditionella elinstallationer. – För de som till exempel önskar en brandsläckare, brandvarnare, nödljus eller något annat kan vi tillgodose detta behov genom våra samarbetspartners. Vi är alltid noga med att alla ska kunna känna sig trygga i sina hem, på kontoret eller i verkstadshallen, och därför ser vi till att allt är kopplat efter konstens alla regler, medan våra partners ombesörjer allt det övriga, säger företagets VD Henrik Appelgren. Får beröm Elinstallationer i Norrköping AB bildades 2009 och sysselsätter idag åtta anställda som på ett utmärkt sätt representerar bolagets starka koncept. Tillgängligheten är hög och många kunder väljer att kontakta företaget genom det formulär som finns på hemsidan. – Vi står för kvalitet och service, och många av våra kunder återkopplar till oss med beröm då vi alltid gör snygga jobb och städar upp efter oss. För oss är inga uppdrag vare sig för små eller för stora, säger Alex-

andra Bohlin som har ambitionen att alltid förbättra verksamheten. – Det handlar inte minst om att fortsätta bredda vårt tjänsteutbud. Vi kommer också att rekrytera ytterligare ett par personer med hög yrkeskompetens.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Bildades 2009 - 8 anställda - Täcker hela Östergötland - Helhetskoncept

Skräddarsydda lösningar för smart bostadsanpassning Nya regler inom en mängd olika områden ställer höga krav på effektiv bostadsanpassning. Det är man väl medveten om i Bo Kvar Bostadsanpassning AB som tar fram skräddarsydda anpassningar för såväl privata hem som offentliga lokaler. Appelgren som delar in verksamheten i tre huvudområden; produkter, tjänster och agent mellan beställare och slutkund. Området Produkter innefattar till exempel spisvakt, huvudbrytare, vattenstopp, strömbrytare, stödhandtag och handikappanpassade duschkabiner. Här samarbetar man i hög utsträckning med Svensk Brandservice AB.

Bo Kvar Bostadsanpassning AB etablerades 2015 men har redan blivit en spelare att räkna med i Östergötland när det gäller lösningar för lokal- och bostadsanpassning. – För oss handlar det om att ta fram anpassningar som möter framtida utmaningar kring exempelvis säkerhet och standard. Det gäller inte minst för personer med särskilda behov, säger bolagets VD, Henrik

Beträffande tjänster står Bo Kvar Bostadsanpassning för kompletta helhetslösningar kring rörelsefrihet hos personer med olika funktionshinder. Samtliga lösningar är alltid individ- och lokalanpassade. – Här är det av yttersta vikt att vi har kollegor som är lyhörda och besitter stor social kompetens. Det gäller att ha förståelse för de olika behoven hos slutbrukaren, betonar Alexandra Bohlin som är företagets ekonomiansvariga. Bo Kvar Bostadsanpassning AB verkar också i

rollen som agent mellan beställaren och slutbrukaren. – När en aktör, till exempel en kommun, skickar in en förfrågan om hjälp till en av deras klienter kan vi ta hand om uppdraget enligt överenskomna parametrar och önskemål. Vi underrättar uppdragsgivaren när arbetet hos slutbrukaren är färdigt, förklarar Alexandra. Helhetslösningar Finspångs, Mjölbys, Motalas och Söderköpings kommuner är några av de som anlitat Bo Kvar Bostadsanpassning. – Våra uppdragsgivare från såväl privat som offentlig sektor upplever det som enkelt och prisvärt att samarbeta och hålla kontakt med endast en aktör som sköter hela uppdraget och står för en helhetslösning. Man uppskattar också att vi alltid försöker leva oss in i slutbrukarens situation och jobbar med respekten för både slutbrukaren och uppdragsgivaren, säger Henrik Appelgren.Kabelvägen 17, utställning av produkter för bostadsanpassning! Han passar på att nämna lokalerna på Kabelvägen i Norrköping där man ställer ut företagets produkter. Här ges alla möjligheter att komma in och testa de olika lösningarna i en anpassad miljö.

Blickar framåt Bo Kvar Bostadsanpassning AB har tre anställda, men i takt med att efterfrågan ökar lär också behovet av fler kompetenta medarbetare växa. Henrik Appelgren lägger stor vikt vid att sprida företagets budskap och visa upp vilka möjligheter det innebär för de som väljer att samarbeta med företaget. – Vi ska fortsätta presentera vårt koncept för olika aktörer och visa hur smidigt, enkelt, prisvärt och högkvalitativt det är att ha med oss att göra. Vår stående ambition är att erbjuda ett helhetskoncept som gynnar både uppdragsgivaren och slutbrukaren.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Bildades 2015 - 3 anställda - Täcker hela Östergötland samt delar av Sörmland - Jobbar mot både privat och offentlig sektor


Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

35

Kompletta lösningar för klimatsmart återvinning I en tid då miljöarbete och återvinning blir allt viktigare står RGS 90 Sverige AB för ett vinnande koncept. Här handlar det om helhetslösningar kring avfallshantering och återvinning i form av allt ifrån rådgivning och provtagning till bortforsling och sanering.

RGS 90 erbjuda kompletta saneringslösningar. Det breda konceptet har genom åren attraherat en mängd nöjda kunder, bland andra Renall, Motala kommun och E.On.

Oavsett vad för slags saneringsproblem det rör sig om kan vi stå till tjänst. RGS 90 Sverige AB omfattar återvinningsanläggningar över hela landet, vilka alla företräder bolagets starka koncept kring effektiv avfallshantering. Det innefattar rådgivning, provtagning, analys, bortforsling av förorenade massor av olika slag, sanering på plats, vattenföroreningar, dokumentation och användning av återvunnet material. Vi besöker anläggningen i Norrköping där Mats Glad ansvarar för Region Öst. – Oavsett vad för slags saneringsproblem det rör sig om kan vi stå till tjänst. Vi har lång erfarenhet av att hantera föroreningar och avfall på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Vi tar emot och behandlar förorenad jord och avfall i form av helhetslösningar, vilka innefattar allt ifrån återvinning till deponering, samt olika logistiklösningar. Härutöver kan vi erbjuda moderna och högeffektiva åtgärder på plats hos uppdragsgivaren, berättar Mats Glad som själv har lång erfarenhet av branschen. Han har bland annat jobbat som kollektivare inom den kommunala renhållningen och verkat på marknadssidan inom liknande bolag.

Regionschef Mats Glad.

I framkant RGS 90 verkar i framkant kring allt som gäller återvinning. Man anammar ofta en modell som används flitigt i Danmark och som går ut på att hanteringen i en högre utsträckning sker maskinellt. Entreprenadavfall, verksamhets- och industriavfall, jord samt biobränsle utgör företagets fyra huvudområden. Beträffande entreprenadavfall kan

Biobränsle • Jord • Avfall 011-26 60 90

– En stor del av vår styrka ligger i den kompetenta personalen som finns på anläggningen. Vi lägger också alltid stor vikt vid att jobba så flexibelt som möjligt. Vi har alltid bra koll på både in- och utflöden av material. Sammantaget gör det oss till en komplett avfallsanläggning som kan åta oss riktigt stora uppdrag, säger Mats Glad. En annan fördel med RGS 90:s anläggning i Norrköping är den geografiska placeringen. Den ligger centralt och är därmed lättillgänglig för alla. – Vår ambition är att man ska kunna köra in till oss med en lastbil, tömma sitt avfall och därefter åka ut med ett nytt lass härifrån. Det är så vi vill jobba, förklarar Mats. Fortsatt utveckling Mats Glad spår att man inom en femårsperiod kommer att bredda verksamheten ytterligare, inte minst genom att kunna hantera fler typer av material. – Vi ska förstås också fortsätta att utveckla och förfina våra metoder för hur material hanteras, och möjligtvis kommer vi också att satsa på ett lite mer konsumentinriktat produktsortiment, avslutar han. ÖRJAN PERSSON

fakta

- Etablerades 2002 - 8 anställda - Omsätter cirka 35 miljoner kronor - Upptagningsområde: Stockholm till Kalmar - Jobbar mot både privat och offentlig sektor


36

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

En helhetsleverantör av fastighetstekniska tjänster Säkrare drift, effektivare energianvändning och lägre driftkostnader – fördelarna är många när man samarbetar med FastighetsTeknik AB. Med sitt breda koncept blir bolaget en effektiv och långsiktig partner för alla i behov av kvalificerade fastighetstekniska tjänster.

På FastighetsTeknik AB jobbar man med ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner till bland annat industrin, fastighetsägare, kommuner och landsting. Verksamheten täcker hela Östra Götaland och innefattar konsultation, installation och service, samt en helhetssyn på fastighetenstekniska system och installationer. – Vi står för ett totalkoncept inom vårt gebit och blir på så sätt en trygg och pålitlig partner för våra kunder. Genom att samarbeta med oss erhåller de säkrare drift, effektivare energianvändning och lägre driftkostnader, säger Anders Kallio, VD för FastighetsTeknik AB. Stark bredd Verksamheten fokuserar på ett flertal olika arbetsområden. FastighetsTeknik jobbar heltäckande inom området el där fastighetsägare dominerar kundkretsen. Här ingår även tjänster kring tele, data, belysning och energieffektivisering. FastighetsTeknik är också en expert avseende VS-installationer och service kring vatten, värme och sanitet. Man utför läckagesökningar, utför byten av undercentraler och växlare, samt rengör fjärrvärme- och kylsystem. Här är man återförsäljare för välkända CTC. – Beträffande kyla utför vi årliga kontroller enligt ackreditering. Vi erbjuder installationer och service av kyltekniska anläggningar som pumpar och kylare samt installerar luft, vatten och bergvärme. När det gäller ventilation bygger vi om ventilationssystem och byter aggregat. Här är vi återförsäljare

VD Anders Kallio till vänster och HR och marknadschef Jonas Gustavsson till höger. för Fläkt Woods, berättar Jonas Gustavsson, HR/marknadschef. Ett annat område är fastighetsautomation där man bygger olika automationsskåp för förbättrade inomhusklimat. Under senare år har också intresset för energibesparande åtgärder ökat successivt. – Vi utför besiktningar och återkopplar med olika energibesparande åtgärder. I de flesta fall får kunden också en bättre inomhusmiljö på köpet. Vi kan genomföra överenskomna åtgärder själva, vilket underlättar för kunden som bara behöver ha kontakt med en enda aktör genom hela processen, framhåller Jonas Gustavsson. FastighetsTeknik AB jobbar också med teknisk förvaltning av fastigheter i form av bland annat periodiska besök. Man tar sig

även an akuta fel och företräder en jourverksamhet med kollegor som är tillgängliga 24 timmar om dygnet. Framtidsoptimism Telia, Reimers, Lantmäteriet, Linköpings kommunala Fastighetsbolag, Norrköpings kommun och Östgötaporten är bra några av de som anlitat FastighetsTeknik. – Många väljer oss då de känner till vår bredd och det faktum att vi fokuserar på kundens önskemål. Vi står för flexibilitet och tillgänglighet tack vare våra kontor i Norrköping och Linköping, säger Anders Kallio som ser framtiden an med stor tillförsikt. – Vi vill fortsätta expandera, målet är att fördubbla omsättingen inom en femårsperiod. Vi vill också utveckla vårt engagemang kring samhälle, näringsliv och fören-

ingsliv, samt erbjuda praktikplatser och ta emot lärlingar. Med tanke på hur marknaden ser ut och hur närregionen och näringslivet utvecklas tror vi att vi går en spännande framtid till mötes. ÖRJAN PERSSON

fakta - 31 anställda - Helhetsleverantör av fastighetstekniska tjänster - Omsatte 35 miljoner kronor 2015 - Täcker hela Östra Götaland


Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

37

Laddstationerna fler och bättre när antalet elbilar ökar delas in i tre huvudsakliga affärsområden; Smart Chargestation, Charge Portal Back Office System samt OEM Charging Solutions. – Det förstnämnda handlar om att utveckla och saluföra kompletta laddstationer till allt ifrån villaägare, energibolag och bostadrättsföreningar till offentlig sektor och publika platser. Våra laddare är utrustade med smart effektbalansering, vilket gör att de kan ladda upp till åtta gånger fler bilar än konkurrerande lösningar, berättar Patrik Lindergren. Inom det område man kallar Charge Portal Back Office System har Chargestorm AB utvecklat driftövervakning och koppling till olika betalsystem. Här riktar man sig i huvudsak till operatörer och serviceföretag, varav de flesta finns i Norge där man i dagsläget servar drygt 70 kunder. Det rör sig om en öppen plattform som kan kopplas mot olika system, allt ifrån betalsystem till fastighetsautomation och andra driftsystem.

VD Patrik Lindergren

I takt med att elbilarna blir fler och fler ökar också behovet av laddstationer. Här spelar Chargestorm AB en viktig roll i sin strävan efter att skapa de bästa laddstationslösningarna för marknadens elfordon. Chargestorm AB bildades 2009 och har som uttalad ambition att skapa de bästa laddstationslösningarna för elfordon på marknaden. Här utvecklar man tekniken själva och jobbar

uteslutande med svenska produkter i form av både små och stora installationer. Vi träffar Patrik Lindergren, huvudägare tillsammans med kollegan Stefan Gabrielsson, som berättar att verksamheten

– Beträffande OEM Charging Solutions säljer vi våra komponenter till andra tillverkare av laddstationer. Vi har levererat vår teknologi till fler än 7 000 laddplatser, berättar Patrik. Mot nya marknader Jämtkraft, Malmö Stad, Stockholms Stad och Volvo är bara några av de som anlitat Chargestorm AB. Det är en växande kundkrets och Patrik Lindergren har all anledning att tro på en fortsatt ökad efterfrågan. – Vi har långt framskridna planer på att bredda oss på nya marknader. Våra produkter finns redan

i hela Norden och delar av övriga Europa, och framöver siktar vi även mot den amerikanska och asiatiska marknaden. Vi ska etablera oss på fler orter i Sverige och även utveckla såväl nya som befintliga produkter, säger han bestämt. Deltar i expertgrupp Patrik berättar vidare att han personligen kommer att befinna sig i Bryssel vid flera olika tillfällen under det närmsta året. Han ingår i en expertgrupp med uppgift att utreda och diskutera e-mobility-frågor och laddningsinfrastruktur i Europa. – Det är förstås en förmån att få möjlighet att delta i detta arbete. Samtidigt är det stimulerande att jobba med lösningar som bidar till en bättre miljö. Vi växer och utvecklas tillsammans med våra kunder, avslutar Patrik Lindengren.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Bildades 2009 - Helhetsleverantörer av laddningsprodukter - 15 anställda - Omsatte 16,5 miljoner kronor 2015 - Jobbar enbart med svensktillverkade produkter

Processarbete som gör skillnad Målmedvetna företag har i Propia AB en stark samarbetspartner kring effektivt processarbete. Genom att analysera verksamheten och föreslå förbättringar och förbättringsmetoder utifrån rådande situation lägger man grunden till utveckling och lönsamhet. Propia AB har mer än 20 år på nacken och arbetar utifrån en filosofi som går ut på att ett fungerande processarbete måste byggas från grunden och utföras i rätt ordning. Man kallar verksamhetsområdet Operational Excellence, vilket innebär att man utifrån rådande läge och förutsättningar föreslår förbättringar och förbättringsmetoder som både skapar och bibehåller stabil lönsamhet i olika verksamheter. – Vi jobbar utifrån våra egna metoder och modeller som efter 20 års utveckling håller mycket hög standard. Vi utvecklar processer i världsklass, och med hjälp av vårt arbetssätt kan vi beskriva tillståndet i olika verksamheter. Propia gör skillnad, säger Inger Stern, VD. Erfarenhet och nytänkande Propias konsulter besitter specialkompetens inom Process Management, Operations Management, IT Management, Supply Chain Management och Analytics for Management. Man

kan också bistå med interrimlösningar som, enkelt uttryckt, täpper till luckor hos företag. – Vi har både seniora och juniora konsulter, alla med olika bakgrund, och vi tror att det ger ett betydande mervärde. Vi samarbetar mycket med akademin och tar emot universitetsstudenter som gör sina examensarbeten hos oss. På så sätt står våra seniora konsulter för erfarenhet och våra yngre för nytänkande, förklarar Inger Stern.

VD Inger Stern

Oavsett uppdrag har med andra ord Propia en konsult som passar. – Vi är inte en aktör som kommer in, ger en rapport om hur man borde jobba och sedan lämnar kunden i sticket. Vi lägger stor vikt vid att vara med kunden genom hela processen, från analysstadiet till själva implementeringen och utvärdering, understryker Inger som tillträdde som VD för Propia för ungefär ett år

sedan. Hon har tidigare jobbat mycket inom försäljning och projektledning, har varit VD för ett start-up-företag samt jobbat med samverkan på Linköpings universitet. Lokal förankring Inger lyfter också fram den starka lokala förankringen, vilket Propias kunder ser som en stor fördel. – Vi tar oss mer än gärna an uppdrag var som helst i landet men huvudfokus ligger på Östergötland och Stockholm, säger Inger. Idag sysselsätter verksamheten 15 medarbetare, och inom en femårsperiod hoppas hon att ytterligare ett tiotal konsulter breddar densamma. I övrigt handlar det om att bibehålla företagets starka prägel med arbete som innefattar både hjärta och själ.

– Propia är och ska förbli ett företag som man både vill jobba för och med, avslutar Inger Stern. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 1995 - Sysselsätter 15 medarbetare - Omsätter cirka 16 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande med fokus på Östergötland och Stockholm - Servar både privat och offentlig sektor


38

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

Norrköpingsbyggare med stora muskler Byggentreprenören i Norrköping AB räknas till en av regionens riktigt starka aktörer kring allt som rör moderna byggprojekt. Med ledord som trygghet, engagemang och innovation står man för ett koncept som spänner över entreprenad, service och fastighet. Byggentreprenören i Norrköping AB firar tio år och kan se tillbaka på ett decennium med mycket god utveckling. Verksamheten sysselsätter idag 43 anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Norrköping, Linköping, Söderköping och Finspång. VD Mattias Helm leder bolaget. Han är mer eller mindre uppvuxen i byggbranschen och drev själv ett eget bolag fram till 2010 då han började arbeta på Siemens. Förra året övertog han VD-rollen i Byggentreprenören där man jobbar efter tre tydliga ledord; trygghet, engagemang och innovation. – Dessa ledord har tagits fram av samtliga anställda och förmedlar vårt budskap om att kunden ska känna sig trygg när denne anlitar oss och att vi alltid ska vara engagerade i kundens behov, samtidigt som vi hela tiden fortsätter utvecklas i takt med nya innovationer. Det här är viktiga värdegrunder för oss, såväl internt som externt, understryker Mattias Helm. Tre verksamheter Byggentreprenören i Norrköping AB verkar inom tre huvudsakliga områden, vilka vart och ett representeras av ett bolag. Det handlar om entreprenad, service och fastighet, varav det förstnämnda innefattar omfattande entreprenadup-

– Våra kunder kan alltid lita på oss och på att vi levererar med hög kvalitet i rätt tid. Vi är väldigt stolta innehavare av VVV-certifiering som ett av Sveriges starkaste företag gällande stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde. Vi står för flexibilitet då vi i praktiken kan hjälpa en kund med allt ifrån att byta en dörr till att bygga en hel fastighet. Man behöver bara ringa ett samtal så sköter vi resten, upplyser Mattias som ser ljust på bolagets framtid.

pdrag för företag samt aktörer inom både privat och offentlig sektor.

– Om fem år räknar vi med att Byggentreprenören är ett av de ledande bolagen i regionen, men redan inom tre år hoppas vi kunna fördubbla vår omsättning. Det ska ske genom stabil tillväxt, såväl organiskt som via förvärv.

– Vi utför till exempel renoveringar och tillbyggnader, men på senare tid har det i allt högre utsträckning handlat om nybyggnationer. Vi siktar på att satsa på och utveckla nybyggnationssidan ordentligt då antalet förfrågningar ökar för varje dag som går. Här står vi för ett helhetskoncept med allt ifrån ritning till avslutat projektet. Entreprenadsidan anser vi är gränslös och vi ser inga begränsningar i vad vi kan handskas med, utan gillar snarare alla utmaningar, säger Mattias. Beträffande serviceverksamheten vänder man sig i hög utsträckning mot fastighetsbolag och industri. Servicesidan genomgår en ganska stor omorganisation med nya roller och införandet av ett nytt affärssystem, i syfte att skapa bättre struktur, ordning och trygghet för bolagets kunder. Byggentreprenören i Norrköping AB:s fastighetsbolag innefattar i dagsläget två fastigheter. Mot bakgrund av att efterfrågan ökar även här har man nyligen köpt en ny fastighet som ligger på Söderleden 106. – Köpet och flytten är en viktig pusselbit

ÖRJAN PERSSON

VD Mattias Helm. där målsättningen är att vara ett av de ledande bolagen i regionen. Ägarna för hela koncernen, Niklas Brink och Dag Fraser, ser även här stor utvecklingspotential då Norrköping, som är en näringslivsregion, utvecklas hela tiden, både befolkningsmässigt och företagsmässigt, konstaterar Mattias Helm. Framtidsoptimism Holmen papper (Bravikens Pappersbruk), Norrköpings kommun, Corallen Fastigheter, Lundbergs, Heimstaden och Nordic Care är bara några exempel ur den digra kundkretsen.

fakta - Ägare: Niklas Brink och Dag Fraser - Bildades 2005 - 43 anställda - Omsatte 112 miljoner kronor 2015 - Täcker Norrköping, Linköping, Söderköping och Finspång - Servar både privat och offentlig sektor

Displayer och förpackningar som syns och märks I en tid då det blir allt svårare att tränga igenom mediebruset och nå fram med sitt budskap gäller det att satsa på produkter som både syns och märks. Det är en tydlig filosofi i Tupac AB där man tar fram iögonfallande displayer och förpackningar.

Display- och förpackningsleverantören Tupac AB är specialiserad på att anpassa displayer och stansade lådor så att de uppmärksammas maximalt. Man jobbar uteslutande med svensk wellpapp och kartong i en verksamhet där bolagets konstruktions- och designavdelning samarbetar tätt med varandra. – Vi hjälper företag och varumärken att sticka ut och synas med sina produkter i butik. Det gör vi genom att bistå med skräddarsydda butiksställ och säljande förpackningar, och härutöver kan vi även erbjuda emballagelösningar till företag. Här jobbar vi med den senaste tekniken inom konstruktion, design och produktion, berättar Jonas Söderman, marknadschef på Tupac AB. Erfarenhet och kompetens Tupac grundades 1990 och har således lång erfarenhet och brett kunnande inom butiksdisplayer. Man gör allt ifrån små displayer till stora golvställ och skyltar. – Vi är dock inte låsta till standardprodukter utan arbetar flexibelt mot kundens önskemål och kravställningar. Vi kan med andra ord skräddarsy lösningar helt utefter dennes situation, säger Jonas och berättar att Tupac servar kunder över hela Norden, företrädesvis inom handel och tillverkningsindustri. Bland dessa märks till exempel Toms Sverige, Lavazza och Orkla.

Marknadschef Jonas Söderman.

På Tupac arbetar 17 kompetenta medarbetare med lång erfarenhet av branschen. Man besitter

således stor kunskap i bolaget och har genom åren lärt sig vad som fungerar och hur man sticker ut. En stor fördel med att anlita Tupac är att hela kedjan från design till produktion jobbar in-house på huvudkontoret i Norrköping. Lönsam investering Tupac har de senaste åren gjort en spännande resa med bra tillväxt, en trend som Jonas tror kommer hålla i sig i framtiden. – Med vår stabila kundbas har vi alla förutsättningar att växa organiskt. Våra produkter är egentligen inga kostnader. I och med att det rör sig om säljfrämjande produkter är det ekonomiska utfallet när man anlitar oss alltid riktigt bra, konstaterar Jonas Söderman.

fakta

ÖRJAN PERSSON

- Grundades 1990 - 17 anställda - Omsätter 22 miljoner kronor - Upptagningsområde: Norden - Jobbar mot både privat och offentlig sektor - Använder uteslutande svenskt papper

Kontakta oss på 011 - 28 44 00


Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

39

Pålitlig leverantör av säker IT-infrastruktur

VD Jonas Bergstrand till vänster och marknadschef Niklas Källström till höger.

Fibergruppen i Sverige AB är en stark och pålitlig leverantör av tekniska installationer och fasta eller trådlösa nätverk. Det starka konceptet innefattar allt ifrån stadsbyggnadsoch lantbygdsprojekt till rådgivning och servide, och attraherar såväl privatpersoner som företag, kommuner och fastighetsägare. Fibergruppen i Sverige AB utför avancerade installationer och skapar driftsäkra lösningar för internet, tele, data, kabel-TV, larm och övervakning. Verksamheten inbegriper kontor i Norrköping, Stockholm och Malmö, och det är på det förstnämnda som vi möter Jonas Bergstrand, VD och Niklas Källström, marknadschef. – Vi bygger IT-infrastruktur åt aktörer inom både privat och offentlig sektor, och står för en helhetslösning – från själva ansökan tills projektet är avslutat. Kunden behöver bara ha en enda kontakt i stället för att anlita flera olika aktörer, framhåller Jonas Bergstrand. Helhetslösningar Fibergruppen jobbar med landsbygds- och stadsbyggnadsprojekt, projektledningssys-

tem, rådgivning och service, varav det förstnämnda omfattar projekt med i regel långa avstånd mellan husen, medan stadsbyggnadsprojekt – eller FTTH-projekt som man också säger – ofta handlar om kortare sträckor. Beträffande projektledningssystem har Fibergruppen utvecklat en egen webbaserad lösning. – Med hjälp av denna får vi en tydlig överblick över hela projektet, från station till slutkund. Hela projektet dokumenteras löpande, vilket innebär att uppdragsgivaren kan agera snabbt i fall av en avvikelse. De resultat vi får tack vare projektledningssystemet genererar högre kvalitet med betydligt mindre störningar under projektets gång, förklarar Niklas Källström.

samt Teknik som installerar och sköter driften av aktiv nätverksutrustning.

Vi tar hand om helheten så att kunden kan känna trygghet.

När det gäller rådgivning kan Fibergruppen bistå i samband med exempelvis investeringsfrågor, planering, kalkyler och ritningar, medan området service är en gren under stark utveckling. – Tanken är att vi ska finnas tillgängliga för våra uppdragsgivare och slutkunder avseende service och eftermarknad även efter att ett projekt är utfört, säger Niklas. Vid kundkrets Fibergruppen i Sverige AB bildades 2013 och ingår sedan januari i år i koncernen Transtema Group, som består av det helägda rörelsedrivande bolaget Transtema AB och det delägda Relinknetworks. Koncernen bildades i nuvarande form under 2014. Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation. Verksamheten är indelad i två affärsområden; Nät som projekterar, bygger och underhåller passiva kommunikationsnät,

Fibergruppen täcker ett upptagningsområde som sträcker sig mellan södra Norrland och Skåne. Kunderna finns bland landets kommuner, fastighetsägare, företag och privatpersoner samtidigt som man fungerar som underentreprenör för flera internationella bolag inom telekom och bredband. Telia, Zetius, Örebro län och Örtofta i Lund är bara några av uppdragsgivarna. – Många väljer att anlita just oss då vi har snabba återkopplingstider med bra beslutsunderlag. Vi jobbar helst med helhetslösningar och erbjuder i 99 procent av fallen en fast prissättning, vilket skapar trygghet hos våra kunder, säger Jonas Bergstrand som spår att verksamheten kommer att fortsätta expandera framöver. – Vi ska bli en rikstäckande aktör, avslutar han bestämt. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2013 - 19 anställda - Kontor i Norrköping, Stockholm och Malmö - Omsatte 50 miljoner kronor 2015 - Täcker området från Södra Norrland till Skåne - Sedan årsskiftet en del av Transtema Group AB


40

Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

Små och medelstora företags redovisningsbyrå

LRF

Kontorschef Magnus Bjurling.

LRF Konsult AB är små och medelstora företags redovisningsbyrå. Med representation över hela landet verkar man alltid nära sina kunder, det vill säga uppdragsgivare i alla branscher som genom samarbetet med LRF Konsult sparar både tid och pengar. Det gäller inte minst kontoret i Norrköping.

VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA. LRF Konsult ger dig trygghet i att våga ta steget, satsa och tro på framtiden, vi gör de svårbegripliga reglerna enkla. Vi är idag Sveriges största rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. KONTAKTA OSS PÅ LRF KONSULT

Nygatan 93, Norrköping 011-19 49 00 lrfkonsult.se/norrkoping

Våga ta kontakt med oss. Vi är många gånger ett bra alternativ som rådgivare till ditt företag. LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditetsplanering. Små och medelstora företag inom alla branscher har blivit bolagets specialitet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner. Bredden är LRF Konsults styrka. Man servar cirka 75 000 kunder totalt landet över, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna föredelade på alla möjliga branscher. Verksamheten är uppdelad i olika områden; ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning, samt fastighetsförmedling, och härtill kommer

ett koncept kring juridisk och ekonomisk planering inför generationsskiften och frågor kring värdering av bolag, fastigheter och skog. Givetvis tar man också emot privatpersoner som vill ha hjälp att till exempel deklarera aktie- eller fastighetsförsäljningar. Breda tjänster Vi besöker LRF Konsults kontor i Norrköping där verksamheten funnits på samma plats ända sedan mitten av 60-talet. Här träffar vi kontorschef Magnus Bjurling med ansvar även för kontoret i Finspång. – Vi hjälper företag med allt ifrån löpande redovisning till skatterådgivning och löpande administration. Till vår hjälp har vi jurister, mäklare och affärsrådgivare. I dagsläget har vi fler än tusen olika uppdrag för framför allt enskilda firmor och små företag, men vi kan förstås även bistå andra bolag, betonar Magnus. LRF Konsult i Norrköping sköter löpande redovisning med bokslut och deklarationer. Man erbjuder juridiska tjänster i form av fastighetsrätt, familjejuridik, affärsjuridik, generationsskiften med mera, samt står även för affärsrådgivning. Det kan till exempel handla om ekonomistyrning och miljörådgivning, eller frågor kring olika EU-projekt. – Vi är också Sveriges största mäklare beträffande jord- och skogsfastigheter, och jobbar dessutom med löneservice, vilket är en nyhet för LRF Konsult här i regionen. Här håller vi på att skapa en ny verksamhetsgren för företag som vill outsourca sin löne-

hantering. Vi auktoriserar våra lönekonsulter för att kvalitetssäkra löneprocesser enligt SRF, och har dessutom precis investerat i två heltidstjänster på löneadministrationssidan. Vi ser att det handlar om en efterfrågad tjänst där företagen är mindre sårbara om de vänder sig till oss, konstaterar Magnus Bjurling. Digitala tjänster LRF Konsult i Norrköping sysselsätter ett 30-tal personer och samverkar dessutom med kontoren i Valdemarsvik, Linköping, Kisa, Vadstena och Ödeshög. Man servar en bred krets av återkommande kunder som uppskattar bolagets starka resurser i kombination med lokal närvaro. Uppskattade är också LRF Konsults digitala verktyg som underlättar kontakterna. – Vi tror att vi kommer att arbeta allt mer digitalt och med våra rådgivningstjänster mot våra kunder i framtiden. Dock kommer vi fortfarande att vilja sätta en personlig prägel på vårt arbete. Våga ta kontakt med oss. Vi är många gånger ett bra alternativ som rådgivare till ditt företag, avslutar Magnus Bjurling. ÖRJAN PERSSON

fakta - På samma adress i Norrköping sedan 1964 - Ett 30-tal anställda - Omsatte cirka 28 miljoner kronor 2015 - Samverkar med kontoren i Valdemarsvik, Linköping, Kisa, Vadstena och Ödeshög


Norrköping

www.tidningeninkoparen.se

41

Åkeri och reliningföretag i perfekt symbios Wilssons Åkeri AB och Wilssons Relining AB är juridiskt två olika bolag, men man jobbar extremt nära varandra. Tillsammans med koncernens tredje bolag, Sanero, skapar man en helhet kring spol-, sug- och reliningtjänster. I Wilssonskoncernen samverkar bolagen i perfekt symbios med varandra. Tillsammans sysselsätter Wilssons Åkeri och Wilssons Relining 37 anställda. Det förstnämnda grundades av S-O Wilsson redan 1957 och har sedan dess byggt upp lång erfarenhet och ett brett kunnande kring spol- och suguppdrag. Man förfogar över välutrustade fordon med hög kapacitet, och samtliga kan både spola och suga. Uppdragen kan till exempel handla om tömning av enskilda avlopp eller spolningar av fastigheter där stopp har uppstått. – Vi utför uppdrag vid såväl akutfall som i förebyggande syfte, men härutöver jobbar vi också med specifika uppdrag. Under sommarhalvåret transporterar vi till exempel en hel del vatten, till exempel dricksvatten till fartygen i hamnen eller till personer som vill fylla sin swimmingpool. Vi har också lång erfarenhet av att tömma både olje- och fettavskiljare, berättar Thomas Strid, VD för Wilssons. Utöver detta finns också ett stort kunnande kring spolning och inspektion av mark- och fastighetsledningar eller större kulvertar, vilket är en smidig metod för bedömning av status och funktion. En kamera förs in i kulverten/avloppsröret med lite olika metoder varpå det går att bedöma rörets skick och därefter vidta eventuella åtgärder. När det handlar om stora kulvertar, till exempel under stadens gator och vägar, filmar man med hjälp av robotar. Stor konkurrens Skulle det visa sig att kulverten/avloppet är i dåligt skick kommer Wilsson Relining AB in i bilden. Relining har varit en verksamhetsgren hos Wilssons sedan 2003 och man har således även där lång erfarenhet och brett kunnande. Här finns kompetens att utföra alla typer av reliningmetoder, oavsett om det gäller strumpmetoden, sprutmetoden eller punktlagning. Relining är ett sätt att renovera befintliga ledningar i stället för att traditionellt byta ut, vilket i vissa fall kan vara oerhört komplicerat och kostsamt – Vi jobbar i en mycket konkurrensutsatt bransch, speciellt här i Östergötland och främst inom åkeribranschen, och i och med konkurrenssituationen finns risken att uppdragen blir prispressade. Trots detta är vi noga med att alltid utföra våra uppdrag med hög kvalitet. Det gäller att alltid göra ett bra jobb för att få behålla kunderna, konstaterar Thomas Strid. Viktigt uppdrag Wilssons Åkeri jobbar över hela Östergötland medan Wilssons Relining servar ett ännu större upptagningsområde. De båda bolagen har genom åren byggt upp en bred och stabil kundkrets inom flera olika branscher.

– Det känns inspirerande att vara en del av ett företag som har ett så pass viktigt uppdrag som att hålla stadens avloppssystem i bra skick. Det är klart att det kan kännas frustrerande i bland att folk tar fungerande vatten och avlopp för givet, det vi gör syns ju sällan med ögat, men det är väldigt viktiga och samhällsnyttiga uppdrag vi utför, säger Thomas och fortsätter: – Jag skulle önska att folk generellt sett hade bättre koll på sina avloppsrör. Man tar hand om sitt hus, tvättar taket, målar om, håller koll så att man inte har fuktskador och så vidare, men avloppet blir alltför ofta förbisett, påpekar han. I framtiden ser Thomas att Wilssons Åkeri har ett allt större fokus på säkerhet och miljö, bland annat med hjälp av fler så kallade recyclingbilar samt alternativa bränslen. Han tror också att det kommer att råda ett större säkerhetsfokus vid utförandet av uppdragen, bland annat med utökade krav på TMA-funktioner. Beträffande reliningverksamheten hoppas han att företaget ska kunna växa till att bli marknadsledande i regionen, inte minst tack vare fortsatta satsningar på ny teknik, nya metoder och ny utrustning. ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat 1957 - 37 anställda i de båda bolagen - Omsätter cirka 45 miljoner kronor - Upptagningsområde: Östergötland med omnejd - Certifierat enligt ISO 9001 och 14001

VD Thomas Strid.


42

Falköping/ Tidaholm www.tidningeninkoparen.se

Flera nyetableringar när Falköping växer

Näringslivschef Magnus Sundén.

Falköpings kommun expanderar, inte minst tack vare spännande nyetableringar. Näringslivsenhetens hårda jobb ger med andra ord resultat och utmynnar i en stad och region som blir allt mer attraktiv för företagen.

Att vi agerar snabbt, lätt och att vi som näringslivsenhet levererar det vi lovar uppskattas oerhört av alla parter.

I Falköpings kommun verkar i dagsläget cirka 2 100 aktiva företag. Antalet ökar dock stadigt med mellan 100 och 130 nyetableringar per år. Bakom framgångarna ligger bland andra kommunens näringslivsenhet som arbetar aktivt med såväl nyetableringar som befintliga företag med ambition att utvecklas.

– Vi är inte främmande för att själva ta kontakt med representanter för företag inom olika branscher. Vi går efter ett förutbestämt schema som går ut på att vi träffar befintliga företag ungefär en gång i månaden, men också via frukostmöten som ofta kretsar kring ett speciellt tema, berättar Magnus Sundén, näringslivschef i Falköpings kommun. Magnus har jobbat i sin yrkesroll i fem år och har ett mångårigt förflutet inom offentlig sektor. Det är en minst sagt målmedveten person som inte ens en elakartad cancer kunde rå på. – Jag fick beskedet 2008, det var en tung tid men jag kämpade på och friskförklarades för några år sedan. Med målmedvetenhet kommer man långt, fastslår Magnus som onekligen vet vad han talar om. H&M gör entré Falköpingsregionen är attraktiv ur etableringssynpunkt, inte minst tack vare infrastrukturen med västra stambanan som fungerar mycket bra. Det är en av anledningarna till att H&M valt att etablera en ny butik i Falköping.

– De har ett ytbehov som är större än vanliga butikers, vilket innebär att vi dessutom kommer att investera i att förnya gator och torg. Vi bygger mer än 2 000 kvadratmeter butiksyta där H&M kommer att vara en av tre butiker på plats. Ovanpå kommer man att bygga 25 hyreslägenheter som kommer att ägas av vårt kommunala bostadsbolag, Falköpings Hyresbostäder, berättar Magnus Sundén. Det blir med andra ord en helt ny fastighet anpassad för både handel och bostäder i kvarteret Plåtslagaren. Samtidigt byggs Storgatan och Köttorget om med syfte att kommersiellt stärka centrum och skapa flöden till den nya handelsplatsen. – Vår förhoppning är att fler etableringar kommer, säger Magnus som kan se tillbaka på ett 2015 där en hel del hände i kommunen. Byggmax, Dollar Store och en möbel-outlet etablerades bland annat. Magnus berättar vidare att det i kommunen finns ledig mark på flera hundratusen kvadratmeter, liksom lediga lokaler. I Falköping finns även Skaraborgs Logistikcenter och Magnus hoppas på ett nytt stort Sverigelager i kommunen senast 2021. Framtidsoptimism Magnus Sundén ser ljust på regionens framtid och hoppas på en fortsatt positiv utveckling.

– Vi vill fortsätta ha goda kontakter med politikerna när det gäller strategi och framtidsinriktningar. Mätningar vi har gjort visar att vi stärkt vår position undan för undan, men också att vi har ytterligare jobb att göra. Det geografiska läget och ett bra samarbete med olika instanser underlättar beslutsfattandet hos företag som vill etablera verksamhet i Falköping. Att vi agerar snabbt, lätt och att vi som näringslivsenhet levererar det vi lovar uppskattas oerhört av alla parter, avslutar Magnus Sundén. ÖRJAN PERSSON

fakta - 2 100 aktiva företag - Cirka 100-130 nyetableringar per år - 4,5 heltidstjänster på näringslivskontoret - Flera hundra tusen kvadratmeter ledig mark och lokaler - Skaraborgs Logistikcenter finns i Falköping


Logistikcenter i Västsverige

Välj Falköping för bästa logistikläge! Stora Enso/Sydved, Södra och Schenker/Jula har redan valt oss. Välkommen att skaffa dig ett fördelaktigt och miljösmart läge i vår nya logistikpark! Vi kan erbjuda en daglig containerpendel med tåg till och från Göteborgs hamn samt hanteringsspår för 650 meter långa tåg. Spåren är elektrifierade och överlämningsbangården signalreglerad. Här finns två virkesterminaler, två kombiterminaler (23 000 resp. 28 000 kvm) samt stora ytor för etablering i direkt anslutning till terminalerna. Här finns även BS Verkstäder och Swemaint som erbjuder vagnoch lokunderhåll. FALKÖPINGS KOMMUN Leif Bigsten, chef för infrastruktur och logistik · 0705-93 03 63 Magnus Sundén, näringslivschef · 0727-33 23 06

www.skaraborglogisticcenter.se


44

Falköping/ Tidaholm www.tidningeninkoparen.se

Flera nyetableringar när Falköping växer Det finns mycket pengar att spara genom att byta ut gamla fönster och dörrar mot moderna, underhållsfria varianter. Utvecklingen är tydlig i Falköpingsföretaget EM Fönster AB som med sitt helhetsåtagande står för allt ifrån försäljning till montage och service. EM Fönster AB är en fönster- och dörrleverantör med säte i Falköping men med ett upptagningsområde som tack vare dess sju återförsäljare sträcker sig från Skåne upp till Stockholmsområdet. Man erbjuder högkvalitativa fönster och dörrar i PVC, trä och aluminium, och personalen bistår gärna med rådgivning och tips på vilken typ av material eller produkt som passar bäst i varje sammanhang. I utställningslokalen i Falköping finns massor av produkter att ta del av, och som gör att du som kund enkelt ska förstå skillnader och egenskaper på de olika material som finns på marknaden.

genom att stödja många välgörenhetsorganisationer, såsom Missing People, Aktiv Skola och Momenta. Härutöver stödjer man flertalet lokala föreningar och idrottsklubbar. Framöver hoppas Therese och Emil kunna expandera och bredda verksamheten ytterligare, främst med hjälp av fler återförsäljare. – Vi jobbar endast med noga utvalda återförsäljare, uteslutande familjeföretag. I dagsläget känner vi också att det finns en hel del outnyttjad kompetens i företaget, och i framtiden hoppas vi kunna frigöra denna kompetens och på så vis kunna åta oss ännu fler och större uppdrag, avslutar Emil och Therese Wernäng.

– Vi delar gärna med oss av vår gedigna kunskap och erfarenhet, allt för att du som kund ska kunna göra ett så bra val som möjligt, säger Therese Wernäng som driver företaget tillsammans med maken Emil. Totalansvar EM Fönster AB etablerades 2009 och företräder idag ett koncept som gör att man kan ta hand om hela kedjan från försäljning till montage och service. Emil och Therese har dessutom utvecklat goda relationer med sina leverantörer som ofta i hög grad är delaktiga i produktutvecklingen. Allt för att produkterna ska vara så väl anpassade för det nordiska klimatet som möjligt. Kunderna är allt ifrån stora företag till privatpersoner. Bland de förstnämnda märks bland andra Balder, MB Bygg, Riksbyggen, Visionsgruppen, Senäte och Gislavedshus. – Våra kunder värdesätter att vi alltid kan erbjuda snabb service och hålla en hög tillgänglighetsgrad. Lägg därtill att vi har korta ledtider och snabba leveranstider, samt pressade marginaler på våra produkter för att kunna erbjuda så bra priser som möjligt, säger Emil Wernäng.

ÖRJAN PERSSON

fakta Vill fortsätta växa EM Fönster jobbar med CE-märkta produkter och en ständig ambition att alltid se till kundens bästa. Therese har en bakgrund inom försäljning och friskvård medan Emil har ett förflutet inom skolan, vilket bidrar till det faktum att båda alltid har haft en fallenhet för andra människors välbefinnande. Duon tar också ett samhällsansvar

- Grundat 2009 - 7 anställda - Upptagningsområde: Södra och mellersta Sverige - Kreditvärdighet AA - CE-märkta produkter

Smidigt verktyg för förenklad LAS-hantering I såväl små som stora verksamheter kan LAS-hanteringen bli både krånglig och kostsam. Lösningen stavas WinLas, ett verktyg som är snabbt, enkelt och användarvänligt, och som skapar full överblick kring allt som rör LAS-hantering.

– Faktum är att 210 kommuner och sju av Sveriges landsting idag använder sig av WinLas, liksom ett antal av landets högskolor och universitet, berättar Bo.

WinLas AB erbjuder sina kunder ett marknadsledande verktyg inom LAS-hantering, det vill säga Lagen om anställningsskydd. Vi träffar Bo Johansson, VD, som berättar att företaget har sitt ursprung i en förfrågan från Falköpings kommun som ville effektivisera sin LAS-hantering i slutet på 80-talet. Bo blev djupt involverad och har sedan dess drivit bolaget.

Fler lösningar Utöver LAS-hantering kan WinLas AB även erbjuda lösningar för kompetenskartläggning och schemaläggning. Med den förstnämnda, som är en tilläggsmodul till WinLas grundversion, blir de anställdas kompetenser och meriter lättöverskådliga. WinLas schemamodul är å sin sida ett användarvänligt program som gör det smidigt att planera och lägga scheman för personal som går på schema.

– Ett av våra första uppdrag var åt Skövde kommun, som för övrigt fortfarande nyttjar våra tjänster. De råkade ut för en brand där hela deras LAS-dokumentation förstördes. Efter det jobbade en person med att helt enkelt åka runt och fråga de anställda hur länge de hade jobbat, och då blev det uppenbart att man behövde hjälp med att utveckla LAS-hanteringen, berättar Bo som har en lång karriär bakom sig inom läraryrket. Han startade WinLas 1987, men jobbade parallellt som lärare till år 2000 då han bestämde sig för ägna sig åt WinLas på heltid. Idag sysselsätter verksamheten elva anställa som servar kunder över hela Sverige.

Snabbt, enkelt och användarvänligt De stora fördelarna med WinLas är att arbetsgivaren får full koll på sina anställdas anställningstider och således kan säkerställa en korrekt LAS-hantering. Bo Johanssons kompetenta personal, som ständigt utvecklar WinLas, lägger också stor vikt vid att verktyget ska vara snabbt, enkelt och användarvänligt. Det går att integrera WinLas med de flesta lönesystem, varav VISMA är en nära sammarbetspartner. WinLas AB hjälper både stora och små aktörer, främst inom offentlig verksamhet men även privata bolag, med LAS-hantering. – Verktyget lämpar sig framförallt väl för verksamheter som har många tidsbegränsade anställningar. Med WinLas blir anställningstider och annat både lättöverskådligt och lätthanterligt, förklarar Bo och nämner kunder som Falköpings kommun, Helsingborg kommun, Region Skåne och Statens Institutionsstyrelse (SIS).

I framtiden hoppas Bo Johansson att man bibehåller den marknadsledande position man intagit inom sin nisch. – För att lyckas med det ska vi fortsätta utveckla WinLas och jobba med en hög servicegrad gentemot våra kunder, avslutar han. ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat 1987 - 11 anställda - Omsätter cirka 14 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Jobbar mot både offentlig och privat sektor


Falköping/ Tidaholm

45

www.tidningeninkoparen.se

Alltjämt högtryck i anrikt åkeri I Börje Näsström Åkeri AB vet man vad säkra, trygga och punktliga transporter innebär. Bolaget har mer än hundra år på nacken och är än idag en synnerligen välrenommerad aktör kring alla möjliga transportuppdrag. mycket hänt i familjeföretaget som numera sysselsätter ett 80-tal anställda och täcker hela gamla Skaraborgs län.

Anledningen till att många har valt att anlita just oss i mer än hundra år är att vi bland annat företräder snabba beslutsvägar, vilket gynnar kunden, inte minst vid mer brådskande ärenden. Börje Näsström Åkeri AB bildades redan 1904 men har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som till 1892. Sedan Albert Larsson grundade den gedigna firman har

– Vår långa erfarenhet i kombination med bred kompetens borgar för ett väl utfört arbete åt våra kunder. Det är det som gör oss till en trygg och stabil partner kring allehanda transporttjänster, säger Börje Näsström, VD. Stark bredd Börje berättar att man jobbar brett inom flera olika arbetsområden, varav körningar för DHL utgör en väsentlig del av verksamheten. Det handlar om både hämtning och distribution av styckegods för både privatpersoner och företag i hela gamla Skaraborgs län. – Den här delen av verksamheten kräver 35 bilar i drift. Vår huvudterminal ligger i Tibro, berättar Börje och nämner sedan området krankörning där Börje Näsström Åkeri utför körningar med fem kranbilar för Optimeras kunder. Lager och logistik finns

VD Börje Näsström på Bangatan i Falköping och här finns de flesta kunderna i byggsektorn. Man utför också körningar av tvätt för Berendsen till och från ett flertal hotell och vårdinrättningar i Västsverige. Här servar man många kunder inom offentlig sektor, bland annat inom äldrevården. En annan uppgift är systemtrafik på uppdrag av Kinnarps med körningar varje dag i Småland och Västra Götaland. I verksamheten ingår dessutom dotterbolaget ASS Transport som startades 1994 och utgår från huvudkontoret i Estland. – Det rör sig om olika körningar mellan Sverige och Estland, beroende på förfrågningar och kundernas önskemål, berättar Börje Näsström. Trogen kundkrets I kundkretsen finns gott om välkända företag. DHL, Kinnarps, Berendsen, Braås Åkeri och Optimera bara för att nämna några, och till listan kan även läggas bolag som MTD Products Sweden och Miljöagenturer som har valt att anlita Börje Näsström Åkeri som helhetspartner för både lager och logistik.

Arbete med att besvara kundernas frågor och önskemål sköts dagligen.

– Anledningen till att många har valt att anlita just oss i mer än hundra år är att vi

bland annat företräder snabba beslutsvägar, vilket gynnar kunden, inte minst vid mer brådskande ärenden, förklarar Börje som spår en fortsatt god utveckling i firman. – Vi kommer att fortsätta investera i anpassning av fordonsflottan, bland annat med miljöbilar, säger Börje som äger företaget tillsammans med hustrun Lena och döttrarna Sara och Anna. Tanken är att de två sistnämnda ska ta över företaget inom en femårsperiod.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades av Albert Larsson 1904 - Familjeföretag i fjärde generationen - 80 anställda - Omsätter cirka 65 miljoner kronor - Täcker hela gamla Skaraborgs län


46 46

Falköping/Tidaholm Tidaholm Falköping/

www.tidningeninkoparen.se www.tidningeninkoparen.se

Starka automationslösningar för effektiva och målmedvetna företag När kostnaderna kostnaderna växer växer väljer väljer många många tillverkande tillverkande När industrier att att flytta flytta produktionen produktionen utomlands. utomlands. Det Det vill vill industrier Tidaholmsföretaget PV PV Systems Systems AB AB ändra ändra på på genom genom att att Tidaholmsföretaget erbjuda kvalificerade automationslösningar. erbjuda kvalificerade automationslösningar. Vi vill vill bidra bidra till till att att företagen företagen blir blir mer mer effektiva effektiva och och –– Vi därför väljer väljer att att stanna stanna ii Sverige, Sverige, säger säger bolagets bolagets därför marknadschef, Roger Käll. marknadschef, Roger Käll.

PVSystems SystemsAB ABgrundandes grundandesför fördrygt drygt PV tioårårsedan sedanoch ochhar harsin sinverksamhet verksamheti iTidaTidatio holm.Verksamheten Verksamhetenärärrikstäckande rikstäckandeoch och holm. harsom sommål målatt atteffektivisera effektiviseraden dentillvertillverhar kandeindustrin. industrin.Man Mantar tarfram frameffektiva effektiva kande automationslösningarsom somgör görsina sinakunders kunders automationslösningar verksamhetermer merkonkurrenskraftiga konkurrenskraftigaoch och verksamheter lönsamma. lönsamma. Fleroch ochfler flertillverkande tillverkandeindustrier industrier ––Fler flyttarsin sinproduktion produktionutomlands. utomlands.Vi Vivill, vill, flyttar genomatt attbistå biståmed medeffektiva effektivaoch ochlönlöngenom sammaautomatonslösningar, automatonslösningar,bidra bidratill tillatt att samma flertillverkande tillverkandeindustrier industrierstannar stannareller eller fler

etablerarsig sighär häri iSverige. Sverige.Vår Våraffärsidé affärsidéärär etablerar attöka ökalönsamheten lönsamhetenoch ochkonkurrenskraften konkurrenskraften att vårakunder, kunder,säger sägerRoger RogerKäll Källsom somärär åtåtvåra marknadschefoch ochmedgrundare medgrundaretill tillbolaget. bolaget. marknadschef Handriver driverPV PVSystems Systemstillsammans tillsammansmed med Han VD:nBenny BennyKjellgren Kjellgrenoch ochhar hargjort gjortsåså VD:n sedanstarten starten2005. 2005. sedan Skräddarsyddalösningar lösningar Skräddarsydda PVSystems Systemsvill villvara varaen enhelhetsleverantör helhetsleverantör PV sinauppdragsgivare. uppdragsgivare.Kunden Kundenkommer kommerin in åtåtsina meden enritning, ritning,idé idéeller ellerkravspecifikation, kravspecifikation, med varpåPVS PVSskräddarsyr skräddarsyrkundanpassade kundanpassade varpå lösningarutefter utefterdessa. dessa.Man Mankan kantataansvar ansvar lösningar förhela helakedjan, kedjan,från frånutveckling utveckling för ochtillverkning tillverkningtill tillinstallation installationoch och och driftsättning.Dessutom Dessutomkan kanman man driftsättning. CE-märkasina sinaprodukter produkteroch ochman man CE-märka lämnardessutom dessutomförmånliga förmånligagarangaranlämnar tierpå påutförda utfördaarbeten. arbeten. PV PVSystems Systems tier företräderhög högkompetens kompetensinom inomoch och företräder jobbarofta oftamed medrobotteknik robottekniki isina sina jobbar lösningar. lösningar. Vijobbar jobbarpå påsåsåvis visatt attviviäven även ––Vi skräddarsyrpersonaluppställninpersonaluppställninskräddarsyr geninför införvarje varjeprojekt. projekt.Vi Vikollar kollar gen heltenkelt enkeltvilka vilkakompetenser kompetensersom som helt behövsinnan innanviviinleder inlederett ettarbete, arbete, behövs ochmed medhjälp hjälpav avvälutvecklade välutveckladenätnätoch verkoch ochnära närasamarbetspartners samarbetspartnerskan kan verk sedansätta sättasamman sammanen enoptimal optimal vivisedan personalstyrka,säger sägerRoger. Roger. personalstyrka, Långsiktighet Långsiktighet PVSystems SystemsAB ABhar harhög högkundkundPV nöjdhetoch ochjobbar jobbaralltid alltidför föratt att nöjdhet uppdragsgivarnaska skavara varaåterkomåterkomuppdragsgivarna mandeoch ochmed medmålet måletatt attutveckla utveckla mande

Frånvänster; vänster;Håkan HåkanHedgren Hedgrenteknisk tekniskchef, chef,Anton AntonAndersson Anderssonmontageledare, montageledare, Från RogerKäll Källmarknadschef, marknadschef,Benny BennyKjellgren KjellgrenVD VDoch ochSiewert SiewertNilsson Nilssonförsäljare. försäljare. Roger

långaaffärsrelationer affärsrelationersom sommöjligt. möjligt. såsålånga Vitar targärna gärnaett etthelhetsansvar, helhetsansvar,men men ––Vi därefterstannar stannarvivigärna gärnakvar kvarhos hoskunden. kunden. därefter Ävenom omdet detdå dåinte interör rörsig sigom omett etttotaljobb totaljobb Även kanvivifortfarande fortfarandebistå biståmed medlösningar lösningarför för kan attfortsätta fortsättautveckla utvecklaoch ochautomatisera automatiseraproproatt duktionen,säger sägerRoger. Roger. duktionen, Hanbetonar betonaratt attdet detska skakännas kännastryggt tryggtatt att Han anlitaPVS, PVS,och ochdetta dettauppnår uppnårman mangenom genom anlita attalltid alltidjobba jobbaväldigt väldigtnära närakunden kundensamt samt att varalyhörd lyhördmot motdennes dennesönskemål önskemåloch ochkrav. krav. vara Vifår fårofta oftahöra höraatt attviviärärlätta lättaatt attjobba jobba ––Vi med,det detärärgivetvis givetvisnågot någotvivivärdesätter värdesätter med, högt,medger medgerRoger. Roger. högt, Enannan annanstor storanledning anledningatt attanlita anlitaPVS PVS En kvalitetenpå påde deprodukter produkteroch ochmaskiner maskiner ärärkvaliteten mantillverkar. tillverkar.Allting Alltingtestas testasnoggrant noggrantinnan innan man deinstalleras installerashos hoskund. kund.Maskinerna Maskinernaoch och de lösningarnafrån frånPVS PVShar harhög högdriftsäkerhet, driftsäkerhet, lösningarna menskulle skullenågot någotoförutsett oförutsetthända händaärärföreföremen tageten entrygg tryggpartner partnerdå dåman manbistår bistårmed medall all taget hjälpsom sombehövs behövsvid videventuella eventuellakomplikakomplikahjälp tioner. tioner.

FredrikLind, Lind,Automationsingenjör. Automationsingenjör. Fredrik

PVSystems SystemsAB ABverkar verkari iegna, egna, PV ändamålsenligalokaler lokaleri iTidaholm Tidaholmdär där ändamålsenliga utrymmefinns finnsför förexpansion. expansion. utrymme framtidenser servivigärna gärnaytterligare ytterligare ––IIframtiden tillväxtmen mendet detfår fårabsolut absolutinte inteske skepå på tillväxt bekostnadav avkvalitet kvalitetoch ochkundfokus, kundfokus, bekostnad understrykerRoger RogerKäll. Käll. understryker

ÖRJANPERSSON PERSSON ÖRJAN

fakta Grundat2005 2005 --Grundat Ägs av Storskogens Industrier - Ägs av Storskogens Industrier 15 anställda - 15 anställda Omsättercirka cirka60 60miljoner miljonerkronor kronor --Omsätter Jobbar rikstäckande - Jobbar rikstäckande Certifieratenligt enligtISO ISO14001 14001 --Certifierat Kreditvärdighet AAA - Kreditvärdighet AAA


Falköping/ Tidaholm

47

www.tidningeninkoparen.se

Titech Systems gillar utmaningar Titech Systems AB i Tidaholm är inte som andra mekaniska verkstäder. Här räds man inte att ta sig an de riktigt utmanande jobben, vilket har resulterat i en komplett systemleverantör med kompetens som sträcker sig över allt ifrån tillverkning av mekaniska komponenter till montage av både hydraulik och elektronik.

Titech Systems AB har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1945. Verksamheten är rikstäckande, sysselsätter ett 50-tal anställda och har genom åren utvecklats till en kvalificerad mekanisk verkstad där man gärna åtar sig de mer avancerade och komplicerade uppdragen. – Vi är en komplett systemlegoleverantör, vilket innebär att vi har kompetens att ta fram alla delar i exempelvis en maskin – allt ifrån alla mekaniska komponenter till hydraulik och elektronik, berättar Peter Labecker. Jobbar brett Titech Systems AB verkar inom flera olika segment, varav ett är automation. Här besitter man mycket hög kompetens och lång erfarenhet av att konstruera och tillverka materialhanteringssystem i form av drivna banor, hissar, portalrobotar med mera för att effektivisera materialflödet i fabriker. – När det gäller automationslösningar, så kontaktar en kund oss med en idé eller kravspecifikation, varpå vi utvecklar och tillverkar lösningen utefter denna, förklarar Peter Labecker. Bolaget är certifierat enligt ISO 38 34-2, vilket är ett intyg på att man får utföra avancerad svetsning, samt ISO 15 085-2 som ger Titech behörighet att svetsa mot tågindustrin. Idag levererar man bland annat den så kallade takplattan till olika

tågtillverkare, vilket är komplicerad stor svetsad och bearbetad produkt i aluminium. Titech Systems har härutöver lång erfarenhet av att tillverka produktionsutrustning åt fordonsindustrin. En annan målgrupp man jobbar mycket åt är livsmedelsindustrin, för vilken man erbjuder tillverkning av produktionsutrustning. Här jobbar man ofta i rostfritt, vilket också är en specialitet inom Titech Utöver nämnda kundgrupper jobbar även Titech mot försvarsindustrin och maskinbyggare, vilket kan vara till exempel bandningsmaskiner och virkespressar, och då handlar om kompletta lösningar, klara att tas i drift. Nära kundrelationer Titech servar ett brett kundspektra, man har bland annat gjort flertalet jobb åt framgångsrika familjeföretag i Skaraborg och till Volvo i Sverige och utomlands. – Vi strävar alltid efter hög kvalitet på våra leveranser. Vi värdesätter också den personliga relationen med våra kunder som alla erhåller en egen kontaktperson. Denne kan kunden alltid vända sig till i alla lägen, upplyser Peter Labecker och tillägger att Titech dessutom står för en hög leveranssäkerhet. Titech Systems har även ett systerbolag, Arion Sweden AB i Hjo. Arion erbjuder lösningar inom maskinsäkerhet och legotillverkning i rör och tunnplåt. Peter Labecker är utbildad ingenjör och ekonom. Han började sin karriär som elevingenjör på ABB och under sina tio år i Västerås och Ludvika hade han flera olika ledande befattningar. Efter ABB-tiden flyttade han hem till Skaraborg 2008 och började då som fabrikschef på Paroc, innan han tillträdde som VD på Titech System 2012 och Arion Sweden 2013. Framöver hoppas han på god tillväxt i båda bolagen med både befintliga och nya kunder. – Jag hoppas att vi erhåller fler större uppdrag kring systemlegotillverkning och fler helhetsåtaganden på Titech. Vi räknar också med att kunna bredda verksamheten ytterligare mot fler branscher, men med fortsatt fokus på avancerade mekaniska uppdrag.

VD Peter Labecker.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildat 1945 - Cirka 50 anställda - Omsätter cirka 60 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Certifierat enligt ISO 9001 och 14001 - Certifierat enligt ISO 38 34-2 (avancerad svetsning) och 15 085-2 (behörighet att svetsa mot tågindustrin)


48

Falköping/ Tidaholm www.tidningeninkoparen.se

Många fördelar med outsourcad logistik Fler och fler ser fördelarna med att outsourca sin lager- och godshantering till en extern aktör. Här kan Partnerlogistik Sverige AB bli en lönsam samarbetspartner. – Som kund minskar du kraftigt dina fasta kostnader och till en rörlig kostnad är du alltid rätt anpassad efter ditt resursbehov, säger Billy Lundgren, VD.

Vi lägger stor vikt vid att alltid vara transparenta och tydliga mot våra kunder, samt att alltid jobba så flexibelt som möjligt.

Partnerlogistik drivs av VD Billy Lundgren, ekonomichef Håkan Swahn och styrelseordförande Jörgen Gustafsson. Billy har lång erfarenhet av logistik- och transportbranschen medan Håkan har sin yrkesbakgrund inom bank- och finanssektorn. Med sina olika kompetenser bildar de en stark ledning i bolaget som grundades 2010 och som erbjuder professionella tjänster inom lager och godshantering åt andra företag. E-handelslogistik, marknadsmaterial och grossistorderhantering är Partnerlogistiks huvudsakliga arbetsområden.

Från vänster; Jörgen Gustafsson styrelseordförande, Billy Lundgren VD, Håkan Swahn Ekonomichef.

– Genom att outsourca företagets lageroch logistikfunktion till oss omvandlar man en ganska hög fast kostnad till en rörlig kostnad, vilket gör att du som kund aldrig betalar mer än du utnyttjar, påpekar Billy Lundgren. Flexibilitet Partnerlogistik lagerhåller och hanterar andra företags e-handelsartiklar. De lägger stor vikt vid att jobba så flexibelt som möjligt och arbetar ofta direkt i kundens affärssystem. Beträffande marknadsmaterial lagerhåller och hanterar företaget stora kvantiteter av bland annat reklamskyltar, kampanjmaterial och butiksinredning, vilket skickas direkt till butik eller säljare för större varumärken inom dagligvaruhandeln.

När det gäller hållbar logistik kontakta oss gärna på:

www.partnerlogistik.se info@partnerlogistik.se

0515-69 46 40

Österängsgatan 6, FALKÖPING

– Hantering av marknadsmaterial har nästan blivit något av vår specialitet, medger Billy Lundgren och berättar vidare att de förstås även lagerhåller annat material. – Man bör dock inte förväxla oss med ett vanligt lagerhotell. Vi jobbar helst med in-och utgående gods då vår specialitet utgörs av just godshantering, påpekar han. Lyckad flytt Partnerlogistik servar idag många nöjda och återkommande kunder, såsom Flamco och Bollnäs Bilvård. Kunderna är stora som små aktörer inom både privat och offentlig sektor. – Vi lägger stor vikt vid att alltid vara transparenta och tydliga mot våra kunder, samt att alltid jobba så flexibelt som möjligt. En annan viktig faktor till vår höga kundnöjdhet är servicegraden vi erbjuder. Det är nyckeln till en god kundrelation, vi vill alltid ha en så personlig kontakt med våra kunder som möjligt, säger Håkan Swahn, ekonomichef, och berättar att företagets kunder alltid erhåller en egen kontaktperson som denne kan vända sig till i alla väder. – I slutändan handlar det om att även göra kundens kund nöjd, påpekar han. Partnerlogistik arbetar rikstäckande och har relativt nyligen flyttat sin bas från Lidköping till Falköping, där företaget nu förfogar över en lageryta på cirka 10 000 kvadratmeter. – Vi trivdes jättebra i Lidköping men nu har vi en stor egen fastighet med bra potential att utvecklas i. Sedan vi kom hit till Falköping har vi upplevt ett fantastiskt stöd av kommunen och det råder ett riktigt bra företagsklimat här. Falköping är ett

logistikcenter med tydligt uttalade mål som utvecklas i snabb takt och vi ser fram emot att få vara en del av den resan, säger Håkan Swahn.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat 2010 - 11 anställda - Omsätter cirka 7,5 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Jobbar mot både privat och offentlig sektor


Falköping/ Tidaholm

49

www.tidningeninkoparen.se

En trygg bankpartner i med- och motgång

Bankchef Niclas Andersson.

Omtanke, kvalitet och närhet är tre begrepp som på ett utmärkt sätt tydliggör Swedbanks verksamhet. Med stark lokal närvaro och breda tjänster inom alla bankväsendets områden är Swedbank en bank för alla. Det gäller inte minst kontoret i Falköping. – Att skapa en nära relation med våra kunder där vi känner oss delaktiga i deras utveckling, tror vi är det bästa för att skapa nöjda kunder och en meningsfull bankrelation, säger Niclas Andersson på Falköpingskontoret. Swedbank strävar efter att vara det självklara valet för privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer. Verksamheten grundades i form av Sveriges första sparbank 1820 och representeras numera av cirka 430 kontor över hela landet samt ytterligare cirka 500 kontor i de baltiska länderna och Ukraina. Sammanlagt servar Swedbank cirka nio miljoner privatkunder och en halv miljon företagskunder. Därmed är man marknadsledande när det gäller sparande, placeringar, hushållsinlåning, fondsparande och individuellt pensionssparande. Det rör sig om en fullservicebank som kan stå till tjänst för kunder som till exempel funderar på ett investera, köpa eller starta företag, eller helt enkelt behöver diskutera eller rådfråga någon med kunskap om affärer och viktiga trygghetsfrågor med olika försäkringslösningar. Stärker näringslivet Trots sin storlek är det den lokala förankringen som anses vara Swedbanks styrka. Besluten fattas på de lokala kontoren. Nyckelbegreppen är omtanke, kvalitet och närhet, begrepp som i allra högsta grad kännetecknar kontoret i Falköping som etablerades redan på 60-talet. Härutöver

finns även ett kontor i Floby. Falköpingskontoret sysselsätter 22 anställda varav 14 arbetar mot privatpersoner och resten mot företag, under ledning av Niclas Andersson. – Vi är en bank som vill värna om bygden och dess invånare långsiktigt. Det är roligt att kunna konstatera att nyetableringarna i kommunen ökar, vår ambition är att växa med alla våra kunder, säger Niclas. Han anser att satsningarna på infrastrukturen och utbyggnaden av E20 är mycket viktiga för hela regionen, där det över huvud taget råder en positiv känsla kring handel och utveckling. – Samtidigt är vi en kommun med många nysvenskar och det är en resurs som vi anser att man ska tillvarata och värna om. Det finns mycket vi kan lära av varandra samtidigt som vi utvecklas tillsammans, anser Niclas och berättar att man nyligen genomförde projektet Unga jobb tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunen i syfte att hjälpa ungdomar mellan 18 och 24 år att komma in på arbetsmarknaden. 45 företag var på plats under arrangemanget.

– Vi på Swedbank, som värnar om det lokala, måste göra vad vi kan för att hjälpa till att utveckla de personer som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Detta är vårt självklara skäl till att medverka vid denna typ av aktiviteter, samtidigt som det ger oss möjlighet att pröva personer via en praktikplats. Så man kan säga att det är en win-win-situation för alla, påpekar Niclas Andersson. Fullsortimentsbank Swedbank i Falköping erbjuder sina kunder ett brett utbud av finansiella tjänster. Utöver de traditionella banktjänsterna erbjuder man rådgivning av en familjejurist (samboavtal, testamente, bouppteckningar med mera). Möjlighet att köpa eller sälja fastigheter via Fastighetsbyrån finns, och bankens företagsförmedling hjälper dessutom till i samband med försäljning och förvärv av företag. – Vi tror på kraften i ett lokalt engagemang och därför finns vi där våra kunder finns. Tanken är att förvalta vårt långsiktiga engagemang och samtidigt tillföra ny energi i våra åtaganden, säger Niclas.

Swedbank satsar mycket på nya tjänster och ny teknik. – Den nya tekniken kan man inte värja sig från, utan mer se som nutidens sätt att lösa sina vardagsrutiner. Detta gäller lika mycket privatpersoner som företag. Om våra kunder har ett högt teknikutnyttjande skapar detta förutsättningar så att vi kan fokusera på rådgivning, som förhoppningsvis ger en ökad tillväxt i Falköping, avslutar Niclas Andersson.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Falköpingskontoret etablerades på 60-talet - 22 anställda - Ytterligare ett kontor i Floby - Jurist inhouse

Tryggare liv som företagare? Ring oss på Swedbank 0515-72 31 00


50

Borås

www.tidningeninkoparen.se

Kontinuerliga näringslivssatsningar i Borås

Näringslivschef Anders Glemfelt.

I ett Borås som fortsätter växa utgör företagen viktiga byggstenar för utveckling och tillväxt. Här satsar man på såväl befintliga verksamheter som nyetableringar. – Företagare är samhällsentreprenörer. Vi vill att varenda företagare i Borås verkligen känner att man är delaktig i samhällsutvecklingen, säger Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås. Det är Näringslivsenheten i Borås som har till uppgift att främja den strategiska tillväxten i kommunen. Man hjälper till vid ny- eller ometablering och jobbar med att stärka regionens företag på olika sätt. Näringslivschef Anders Glemfelt berättar att Borås samlar alla typer av företag och verksamheter, men att man delar in näringslivet i fem olika kluster, vilka innefattar företag eller branscher som man känner är typiska och talande för Borås. – Självklart har vi ett textil- och modekluster med tanke på att det finns en väldigt lång och stark tradition av textil- och modeverksamhet här i Borås, säger Anders och nämner företag som Ellos och Gina Tricot, vilka båda är väletablerade i staden. Här finns även Textile Fashion Center där Textilhögskolan ligger. Här kan aktörer i branschen få hjälp med att starta, driva eller utveckla sin verksamhet, samtidigt som man också bedriver forskning inom området på Textile Fashion Center.

Ytterligare ett kluster är vad man kallar för Aktiv säkerhet. Utanför Borås har en världsunik testbana, Astazero, byggts. En anläggning där alla typer av system kommer att kunna testas i olika trafiksituationer. Övriga kluster man delar in näringslivet i är e-handelsklustret, det kreativa klustret samt resursåtervinning. Målmedvetet arbete Anders och hans kollegor på Näringslivsenheten jobbar ständigt för att få fler företag att etablera sig i Borås. – Vi jobbar mycket i nätverk och presenterar staden via olika aktiviteter, såsom på mässor och events. I vissa fall händer det till och med att vi söker upp och tar kontakt med företag som vi vill ska etablera sig i Borås. När det gäller större etableringar av internationella företag har vi ett gott samarbete med Business Sweden, berättar Anders Glemfelt. Att få nya företag att etablera sig i Borås är med andra ord en stor del av Näringslivsenhetens uppgift, men att få de redan

befintliga aktörerna att trivas och utvecklas värdesätts minst lika högt. – Företagare är samhällsentreprenörer. Vi vill att varenda företagare i Borås verkligen känner att man är delaktig i samhällsutvecklingen, betonar Anders och berättare vidare att man på många olika sätt stimulerar till branschöverskridande möten, inte minst via väl utvecklade nätverk. Ett exempel på samarbete mellan Näringslivsenheten och näringslivet är Textile Fashion Center, där samarbetet med Textilhögskolan resulterade i etableringen av Market Place Borås, en ekonomisk förening som endast jobbar mot textilklustret. Ett liknande samarbete genomfördes även mot e-handelsklustret där den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås har samma uppgift. Höga ambitioner Borås är en stad som också är duktig på att arrangera stora events, såsom orienteringstävlingen O-ringen och SM-Veckan. Anders Glemfelt berömmer i sammanhanget gärna lokalpolitikerna som han anser har fattat bra beslut och gjort staden mer attraktiv genom olika insatser. Borås Stad har en klar bild och vision om hur staden ska se ut 2025. När Anders siar om framtiden för näringslivet ser han att man bevarar och utvecklar textiltraditionerna i Borås, med ambitionen att fortsätta leda innovation och forskning inom området. Han hoppas också att man med hjälp av ökad e-handel ska kunna förtäta stadsdelen Knalleland med centrum, för att på

så sätt kunna utveckla ännu fler shoppingmöjligheter. Fler industriområden står också på önskelistan. På det nybyggda industriområdet Viared Västra finns bara ett fåtal av de 40 tomterna kvar, och Anders hoppas på god tillväxt även i andra industriområden, till exempel Nordskogen. Anders Glemfelt ser med andra ord goda utvecklingsmöjligheter för hela regionen. – Det råder ett fantastiskt klimat bland företagarna i Borås, men jag ser gärna att lokala företag blir ännu mer aktiva i upphandlingar. Jag är övertygad om att fler lokala anbud hade utvecklat och gynnat näringslivet här i Borås ytterligare, konstaterar han.

ÖRJAN PERSSON

fakta - 108 000 invånare - Drygt 12 000 företag - Tillväxt på cirka 250-300 företag/ år, varav ca 10-20 av dessa är större ny- eller ometableringar - Cirka 250-400 nya jobbtillfällen per år - Näringslivskontoret sysselsätter sju anställda


INNOVATION UTAN GRÄNSER I Borås finns en näringsrik mylla där affärsmässiga framgångar kan slå rot och växa sig starka. Samarbetet mellan näringsliv, högskola, kultur, forskningsinstitut och stad skapar en innovativ energiutväxling och ovanligt goda tillväxtmöjligheter. Resultatet är bland annat en högt utvecklad kunskap inom miljöteknik, textil innovation, logistik och digital handel. I Borås skapar vi en kultur av gränslös innovation för starka etableringar och framtida utveckling.


52

Borås

www.tidningeninkoparen.se

Flexibla logistiklösningar med personlig prägel

Ett logistikföretag med stora muskler är sällan flexibelt och personligt. Undantaget stavas Albini & Pitigliani Sverige AB. Här företräder man effektiva logistiklösningar via väg, sjö, flyg samt tredjepartslogistik i en anda som präglas av stor flexibilitet och personliga kundrelationer. Alpi grundades 1999 och ägs sedan juni 2013 av Kerry Logistics. Här jobbar man med ambitionen att vara det enklaste, flexiblaste och mest kundnära logistikbolaget på marknaden. Huvudkontoret ligger i Borås, men faktum är att hela världen är bolagets upptagningsområde. Med hjälp av bolagets välutvecklade nätverk och sina seriösa och säkra samarbetspartners kan man erbjuda väg-, sjö- och flygtransporter i stort sett överallt. – Alpi är specialiserat på vissa marknader i Europa, såsom Italien, Portugal, Turkiet, Rumänien, Norge samt Tunisien, Egypten och Marocko i Nordafrika, men om en kund skulle behöva hjälp med transporter till/från något annat land i Europa kan vi även då hjälpa till att skräddarsy bästa möjliga lösning. Vi har fasta avgångar från samtliga marknader till Borås och vice versa varje vecka, berättar Torbjörn Hagberg, VD för Alpi, som företaget allmänt kallas. Hög kapacitet Beträffande sjö- och flygfrakt har Alpi mycket väl utvecklade nätverk med egna samlastningstrafiker och samarbetspartners i hela världen med tyngdpunkt på Fjärran

Östern. Tack vare ägarbolaget Kerry Logistic, med huvudkontor i Hong Kong, och egen tullterminal kan man skicka och ta emot containrar från hela världen. Alpi bedriver terminal-, lager- och tredjepartslogistiksverksamhet. Samtliga dessa verksamhetsområden bedrivs i egna lokaler med en sammanlagd yta på 19 000 kvadratmeter i direkt anlutning till kontoret i Borås. Det handlar om att sköta kundernas logistik för allt från styckplock och kartongplock till hela pallar till butiker, lager och privatpersoner, och här använder man sig av modern teknik med streckkoder och skanning för att säkerställa att allt gods hanteras på ett korrekt sätt. ”Familjär känsla” Alpi servar idag drygt tusen kunder, allt ifrån stora aktörer till små företag. Verksamheten sysselsätter 54 anställda med en ständig ambition att vara ett personligare alternativ än de andra aktörerna i logistikbranschen. Torbjörn utvecklar: – Tanken är att man som kund nästan ska uppleva en familjär känsla när man kontaktar Alpi. Hos oss har du alltid direktkontakt med trafikansvarig då de har bäst kännedom

om var ditt gods befinner sig, vilket innebär snabba svar. Alla våra trafikansvariga har daglig kontakt med våra partner i hela världen, vilket innebär full kontroll på hela logistikkedjan, berättar Torbjörn. Torbjörn Hagberg har varit verksam inom logistik- och transportsektorn sedan 1981. Han har haft flertalet tunga positioner på ett antal av Sveriges största logistikbolag innan han tillträdde som VD på Alpi 2014. Nu blickar han framåt och spår en fortsatt god utveckling för Alpi. – Jag tror att det gäller att fortsätta vara ett personligt, kundnära och flexibelt företag för att nå nya framgångar. Vi både tror och hoppas på god tillväxt och att vi så småningom ska kunna etablera verksamheten på ytterligare några platser i Sverige.

ÖRJAN PERSSON

fakta Segloravägen 26 504 64 BORÅS

tel. 033-22 21 80

www.albini.se

- Grundat 1999 - Ägs sedan 2013 av Kerry Logistic - 54 anställda - Omsätter cirka 150 miljoner kronor - Jobbar världsomspännande - AEO-certifierat


Borås

www.tidningeninkoparen.se

53

Hållbara livscykellösningar för fastighet och industri Energieffektiva lösningar för byggnader och industrier är välkända Caverions specialitet. Genom ett samarbete med Caverion erhåller man hållbara livscykellösningar som leder till förlängd livslängd och minskade driftkostnader för fastigheter och industrianläggningar. Caverions Boråsenhet är förstås inget undantag. industrier. Vi kan åta oss hela kedjan i projekten, allt ifrån planering och projektering till montering och installation, berättar Leif.

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Kontor, butiksfastigheter, bostäder, offentliga lokaler, industrianläggningar och infrastruktur – Caverion tar sig an alla och erbjuder förebyggande och planerat underhåll som därmed förlänger livslängden och minskar driftkostnaderna. Vi besöker anläggningen i Borås som sysselsätter ett 70-tal anställda under ledning av distriktschef Leif Persson. – Vi är specialister när det handlar om att bygga och ta fram energilösningar åt byggnader och

Lång erfarenhet Caverion i Borås verkar över hela Sjuhäradsområdet med omnejd. Företag och invånare i regionen har därmed tillgång till ett av de marknadsledande företagen inom servicetekniskt underhåll, med både bred och spetsig kunskap inom området. Dessutom besitter Caverion specialistkompetens inom energi och OVK-kontroller/besiktningar. Detsamma gäller området entreprenad där man åtar sig alla typer av uppdrag inom el, kyla, ventilation, rör och sprinkler. Det starka konceptet har attraherat flera nöjda kunder. – De som anlitar oss kan känna sig säkra på att de har att göra med en kunnig och erfaren aktör. Vi har många års erfarenhet av att ta fram energilösningar för både bostäder och kommersiella fastigheter samt industrifastigheter. Vi erbjuder en helhetslösning i och med att vi har kompetens att ta hand om alla delar av kedjan, säger Leif Persson som verkade som teknisk chef och affärsutvecklare i både Sverige och internationellt åt Carlsberg innan han tillträdde som distriktschef på Caverion för fem år sedan.

Leif värdesätter långa kundrelationer, något man uppnår genom att alltid vara lyhörd mot kunden, bistå med hängivna och duktiga servicetekniker och alltid hålla hög tillgänglighetsgrad. Leif berättar att man kan erbjuda så kallade EPC-projekt, vilket innebär att Caverion garanterar besparingar i form av energieffektivitet och minskat underhåll. – Det innebär en stor trygghet för kunden, och det visar också på hur säkra vi är på att vi alltid bygger effektiva lösningar, säger Leif. Expanderar Caverion har anor sedan början av 1900-talet och finns idag på ett hundratal platser i Sverige. Enheten i Borås befinner sig i en expansiv fas med fokus på att erövra ytterligare marknadsandelar. – Vi expanderar nu i sådan grad att vi kommer att behöva anställa fler medarbetare inom kort, upplyser Leif Persson som onekligen trivs i sin yrkesroll. – Det känns stimulerande att verka i ett område som står inför en spännande utveckling. I en region under stark utveckling ser vi också ett ökat behov och större kravställningar på fastighetsenergi. Där kan Caverion göra en väsentlig insats. ÖRJAN PERSSON

fakta - Anor sedan 1901 - Finns på ett hundratal platser i Sverige - 70 anställda i Borås - Omsätter cirka 110 miljoner - Upptagningsområde: Sjuhärad med omnejd - Certifierat enligt ISO 9001 och 14001

Global leverantör av kablage och komponenter Frinab Fristad Industri AB är mångas självklara val när det gäller kablage och komponenter. Det gedigna Boråsföretaget designar och tillverkar bland annat textilkablar och upphängningsanordningar och kan erbjuda såväl ett standardsortiment som skräddarsydda lösningar. Det är passande nog i det som döpts till LightCity, en mil utanför Borås, som Frinab Fristad Industri AB huserar. Företaget, som började som en liten entreprenörsdriven firma 1984, har utvecklats till en stark global aktör inom sitt gebit. Det handlar om kabel, kablage, lampupphäng, plafonder, textilkabel, silikonkabel, halogenfritt, sladdställ med mera, det vill säga produkter och lösningar som tillgodoser kundernas behov. – Vi karlägger kundernas behov och tar fram en lämplig lösning, oavsett om det rör sig om standardartiklar eller skräddarsydda produkter, säger Bo Hennings, VD för Frinab Fristad Industri AB. NUD-kollektionen Bo lyfter fram två huvudsakliga affärsområden, varav det främsta utgörs av designade textilkablar och designad upphängningsanordning för lampor. Dessa produkter ingår i en kollektion kallad NUD som är ett registrerat varumärke hos Frinab.

VD Bo Hennings .

– Det är i princip bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan designa, säger Bo Hennings och berättar att NUD-kollektionen bland mycket

annat innefattar detaljer för lampans upphängning i betong, koppar och kork. Kunderna finns framför allt bland retailbutiker men Bo berättar att såväl privatpersoner som andra företag är välkomna att kolla in NUD-kollektionen. På Frinabs hemsida kan man testa sig fram genom att matcha allt ifrån olika färger på kabeln till material i upphängningen.

ständigt efter att leva upp till våra ledord:, det vill säga att stå för kvalitetsjobb åt våra kunder och vara en trovärdig och trygg partner. Dessutom jobbar vi med stor leveranssäkerhet, avslutar Bo Hennings. ÖRJAN PERSSON

– Just designade textilkablar var vi på Frinab först på marknaden med, men idag finns det ganska gott om plagiat från andra aktörer. Det som skiljer våra kablar från konkurrenternas är att våra håller extremt hög kvalitet, framhåller Bo. Det andra affärsområdet han gärna lyfter fram är Montering. Frinab är ett högkompetent kunskapsföretag när det gäller montering av armatur och kablage. Man kan också ta sig an att skala och bearbeta kablar för kunds räkning. Erfarenhet och kompetens Frinab Fristad Industri AB omfattar idag en egen fabrik i Litauen, man är delägare i en fabrik i Kina och har försäljningskontor samt ett showroom i London. Konceptet attraherar en allt större kundkrets där vi redan idag finner stora bolag som Fagerhult, Ilva och Merci. – Vi är ett företag med lång erfarenhet och gedigen kompetens, samtidigt som en stor del av personalen är ung till åldern och ständigt bidrar med nytänkande och nya designidéer. Vi strävar

www.frinab.com

fakta - Grundat: 1984 - Omsätter cirka 60 miljoner kronor i Sverige - Egen fabrik i Litauen - Showroom i London - ISO 9001-certifierat


54

Borås

www.tidningeninkoparen.se

Fuktbekämpare med stora resurser

Fuktskador är ett stående problem i alla typer av fastigheter. Här kan Garantientreprenad AB utgöra en synnerligen betydelsefull aktör med sitt breda koncept kring professionella avfuktningsåtgärder. Med moderna och marknadsledande lösningar sparar man tid och pengar åt såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare. Garantientreprenad AB ingår i en koncern bestående av totalt tre företag, där moderbolaget Fuktspärrteknik står för produkter och produktutveckling. Fukthjälpen AB jobbar med utredningar och mätningar, medan Garantientreprenad står för själva utförandet. Tillsammans kan man erbjuda ett helhetskoncept inom fukt- och mögelskyddssystem. – Vi jobbar med den ständiga målsättningen att skapa sundare boendemiljöer. Ventilationsgolv, syllbyten, dräneringar och krypgrundsarbeten är våra specialiteter och vi utför uppdrag över i princip hela Sverige, säger Lars Caarp som driver verksamheten tillsammans med sin kollega Tony Forsberg. Lars har en bakgrund som snickare, även om hans yrkeskarriär har innefattat jobb inom flera branscher. Han har till exempel varit verksam som webdesigner innan han tillträdde på GEAB, som företaget allmänt kallas.

Optivent Garantientreprenad AB är experter på att montera så kallade ventgolv. Ofta är det moderbolagets egna Optivent som används. Optivent är en typ av matta som läggs mellan den blöta betonggrunden på huset och innergolvet. På så vis förhindrar man fukt och mögel att ta sig upp i golv och väggar. Optivent är en mekanisk undergolvsventilation som suger ner varm och torr luft från rummet, varpå den passerar genom systemet för att sedan sugas ut ur huset via en fläkt. – Ofta upplever exempelvis personer med astma väldigt positiva resultat av ventilerande golv. En stor fördel med Optivent är att bygghöjden endast är åtta millimeter. Golvet är dessutom utformat så att det passar i alla typer av byggnader, och det går dessutom att lägga alla typer av golv ovanpå Optivent. Utseendet på den aktuella lokalen behöver således inte påverkas, förklarar Lars Caarp.

Vi erbjuder helhetslösningar inom ventilerade golvsystem,dränering och fuktskydd.

Ring för kostnadsfri offert! 031 - 29 33 10 alt. 033 - 29 23 05 info@ge-ab.se www.ge-ab.se

• • • • •

Syllbyten Ventilerade golvsystem Dränering Krypgrunden Vind

På GEAB är man också experter på syllbyten. Syllen på ett hus blir ofta fuktoch mögelangripen, och dessutom finns, enligt Lars, generellt sett en ovilja bland vanliga snickare att utföra syllbyten. Då kan GEAB rycka in som en trygg partner. GEAB utför också vanliga dräneringar med hjälp av olika fuktspärrstekniska lösningar, och härutöver genomför man också åtgärder i krypgrunder. Då är det ofta avfuktaren Trygghetsvakten som installeras. – Trygghetvakten är en bra, energisnål och miljövänlig avfuktare som är konstruerad för att skydda vindar och krypgrunder, framhåller Lars Caarp. Framhåller personalen Garantientreprenad AB etablerades 2002 och sysselsätter i dagsläget nio anställda. Den breda kunskap och kompetens samt långa erfarenhet som finns i bolaget är bara några av många anledningar till varför GEAB har så många nöjda kunder. Dessa återfinns bland såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare. – En annan anledning är vår fantastiska personal. Det gläder mig alltid lika mycket när kunder hör av sig och berömmer våra medarbetare, säger Lars som tror på en fortsatt god tillväxt och fördubblad omsättning inom fem år.

– Självklart ska vi samtidigt fortsätta utveckla och ligga i framkant vad gäller både produkter och arbetsmetoder, säger han bestämt. – Jag tror att det gäller att fortsätta vara ett personligt, kundnära och flexibelt företag för att nå nya framgångar. Vi både tror och hoppas på god tillväxt och att vi så småningom ska kunna etablera verksamheten på ytterligare några platser i Sverige.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat 2002 - 9 anställda - Omsätter cirka 14 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Jobbar mot både privat och offentlig sektor


Borås

www.tidningeninkoparen.se

55

Bara vinnare med aktiv företagshälsovård erbjuda mer skräddarsydda lösningar, en personligare relation och kortare ledtider. Priserva arbetar främst med företag men också privata kunder är välkomna. Man har samarbete med olika försäkringsbolag och tillgång till specialistbedömningar samt röntgen i Göteborg med kort väntetid. Nytt nätverk- lokala företagshälsor i Sverige Christina Henriksson är i grunden utbildad distriktssköterska. Hon jobbade inom både landsting och kommun i 14 år innan hon helt sadlade om, startade och började driva en konferensanläggning under en tioårsperiod. 2014 tillträdde hon som VD på Priserva, en tjänst där hon har nytta av både sin sjukvårdsbakgrund och sitt entreprenörskap. Christina är till exempel initiativtagare till ett nätverk av företagshälsor runt om i Sverige.

VD Christina Henriksson.

Allt fler arbetsgivare inser fördelarna med friska och välmående medarbetare. Här spelar företagshälsovården en avgörande roll, inte minst Priserva AB med sitt breda koncept kring såväl fysisk som psykisk hälsa bidrar till friskare personal, färre sjukskrivningar och bättre ekonomi för företagen. Priserva Företagshälsovård är en lokal företagshälsa i Borås som ägs av en större svensk koncern med bolag inom två sektorer; bygg och medicin, varav Priserva tillhör den senare. I Borås etablerades verksamheten 2014 och här sysselsätts i dagsläget 20 anställda, inklusive konsulter. Priserva finns även i Ljusdal, Ånge, Sveg och Edsbyn, och har som stående ambition att leda utvecklingen kring företagshälsovård och ta fram lönsamma, långsiktliga hälsolösningar för företag. Nytänkande är något som genomsyrar hela företaget, vilket Christina Henriksson, VD för Priserva i Borås, gärna skriver under på.

– Att jobba nära med och vara lyhörda mot våra kunder är en viktig nyckel i vår verksamhet. Vi kommer gärna in så tidigt som möjligt i företagens processer, gör analyser och frågar oss vad just detta företag egentligen behöver? Därefter skräddarsyr vi lösningar utefter varje kunds specifika behov, förklarar Christina. Psykisk hälsa – för ett hållbart arbetsliv På Priserva jobbar man alltid för att kunden ska uppleva det så enkelt och smidigt som möjligt. Christina påpekar också att företagshälsovård idag handlar om betydligt mer än den fysiska arbetsmiljön.

– Fysisk problematik på arbetsplatser, såsom förslitningsskador, för mycket stillasittande, bulleroch så vidare, är väldokumenterade och vi har i dagsläget bra koll på hur man jobbar med och förebygger dessa problem. Vi känner att det är dags för företagen att skifta fokus till områden som rör människors psykiska hälsa, och här jobbar vi mycket med individ,organisation, chefsstöd, och HR-stöd i företagen. Det är viktigt att alla mår bra på jobbet – vi vill komma in tidigare i företagen för att göra skillnad, öka lönsamheten i företagen och möjliggöra ett hållbart arbetsliv, understryker Christina Henriksson. Nöjda kunder Som kund hos Priserva har man aldrig några bindningstider. De som mot förmodan inte är nöjda med det Priserva erbjuder kan lämna samarbetet direkt om man så vill. Christina menar att Priserva har samma kompetens som större aktörer inom branschen, men kan i högre utsträckning

– Jag noterade att flertalet av våra kunder finns på olika platser runt om i landet, och att det upplevdes som krångligt att behöva anlita olika företagshälsor med olika avtal. Därför startade vi detta nätverk av lokala företagshälsor som samarbetar över hela landet. Tillsammans skapar vi ett bra alternativ till de stora kedjorna i branschen, säger Christina Henriksson och berättar att det idag finns cirka 50 företagshälsor i nätverket.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Etablerades i Borås 2014 - Ett 20-tal anställda, inklusive konsulter -Upptagningsområde: Borås med omnejd -Jobbar mot både privat och offentlig sektor - Finns även i Ljusdal, Ånge, Sveg och Edsbyn


56

Borås

www.tidningeninkoparen.se

En komplett partner för säkerhet och trygghet I ett samhälle där allt fler känner ökad otrygghet är LåsTeam en partner att luta sig mot. LåsTeam arbetar inom hela lås-, larm- och säkerhetsområdet, vilket gör att man kan stå för kompletta säkerhetslösningar för både privat och offentlig sektor.

Säkerhetsföretaget LåsTeam har vuxit kraftigt de senaste åren. Bolaget finns representerat i Skövde och via ett nyetablerat kontor i Stockholm, samt i Borås där huvudkontoret ligger. Här träffar vi VD Klas Ingemarsson.

fakta

bolagen på marknaden. Boråskontoret har ett flertal referensarbeten på sitt samvete. Utöver detta servar man regelbundet ett flertal kunder, som förstås också kan teckna förmånliga serviceavtal med LåsTeam om så önskas. Helhetslösningar När man anlitar LåsTeam ska kontakten vara enkel, säger Klas Ingemarsson.

– Här strävar vi efter att hålla en hög servicegrad och alltid vara lyhörda gentemot våra kunder. Eftersom alla har olika önskemål och kravställningar är detta en nyckel för goda samarbeten och nöjda kunder, säger Klas.

– Därför får kunden en kontaktperson som sköter hela ärendet. Uppstår det eventuella problem eller liknande behöver du som kund bara vända dig till en person, därefter tar LåsTeam hand om resten, förklarar Klas som har arbetat i lås- och säkerhetsbranschen sedan 1997. Han har under sina år jobbat med allt ifrån att montera och installera ute på fältet till att driva bolaget framåt i rollen som VD.

Lås och låssystem, inbrottslarm, säkerhetsdörrar, passersystem, kameraövervakning, kassaskåp, dörrautomatik och brandlarm är bara några av de arbetsområden som LåsTeam verkar inom. Kompetensen är hög inom samtliga områden, vilket gör att LåsTeam utan tvekan är ett av de ledande

LåsTeam har jour dygnet runt, alla dagar, vilket innebär ytterligare en trygghet för kunden. Härutöver besitter medarbetarna synnerligen bred kompetens, mycket tack vare att man kontinuerligt jobbar med personalutveckling i syfte att bli ännu bättre.

VD Klas Ingemarsson. God utveckling LåsTeam bildades 2000 och sysselsätter i dagsläget 45 anställda. Bolaget har ända sedan starten haft en mycket god tillväxt och Klas Ingemarsson spår att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig. – Jag hoppas att vi inom en femårsperiod är ännu fler anställda och har etablerat oss på ytterligare några orter i Sverige. ÖRJAN PERSSON

- Bildades 2000 - 45 anställda - Omsättning cirka 45 miljoner kronor 2014 - Upptagningsområde: Borås, Skövde & Stockholm med omnejd - Kontor i Borås, Skövde och Stockholm - Certifierat enligt ISO 9001 och 14001 - Certifierad anläggarfirma inom följande produktområden: Brandlarm, inbrottslarm, cctv & lås - Certifierade ingenjörer inom samtliga produktområden

Viktig samarbetspartner för ledande biltillverkare För bilindustrin är Dalsjöforsföretaget Mont Blanc Industri AB en väsentlig samarbetspartner. Mont Blanc i Dalsjöfors är en OEM-leverantör med huvudfokus på framtagning av takräcken till nya bilmodeller. Man tillverkar även cykelhållare, takboxar och relaterade produkter. Idag ingår de främsta billtillverkarna i Europa i bolagets kundkrets. Mont Blanc grundades redan 1947 och utgår från den lilla orten Dalsjöfors utanför Borås. Man designar, tillverkar och säljer produkter inom takräckssegmentet till bilindustrin. Det rör sig framför allt om takräcken, cykelhållare och takboxar men även närbesläktade produkter och lösningar, såsom hundgaller och skidhållare. – Samtliga produkter designas och utvecklas med stor noggrannhet och håller hög kvalitet, säger Claes Unosson, VD, och berättar att cirka 95 procent av försäljningen går på export.

fakta

- Grundat 1947 - 70 anställda - Omsätter cirka 130 miljoner kronor - OEM-leverantör - Certifierat enligt ISO 9001 och 14001 - TS-certifierat

OEM-leverantör Mont Blanc är en så kallad OEM-leverantör, vilket innebär att man designar takräcken för nya bilmodeller. – Ingen bilmodell är den förra lik, så när en biltillverkare tar fram en ny modell erhåller vi specifikationer och designar takräcket utifrån dessa. Idag tar vi fram takräcken åt flertalet av de största biltillverkarna i Europa. Våra produkter stämplas med biltillverkarens egen logo och inte med Mont Blancs, upplyser Claes Unosson. Beträffande eftermarknad tillverkar Mont Blanc dessutom egna produkter under det egna varumärket. Dessa säljs via återförsäljare inom bildetaljhandeln, där bland andra två av Sveriges absolut största aktörer redan finns representerade. Claes berättar att mycket av utvecklingsarbetet idag handlar om att göra produkterna så enkla och säkra som möjligt. – Förutom kvalitet och lång hållbarhet tror jag att konsumenter idag vill ha ett takräcke eller en cykelhållare som är enkel att hantera i alla moment. Den ska vara lätt att fästa på bilen och enkel att förvara, allt ska vara smidigt, och det är något vi fokuserar mycket på här, betonar han.

VD Claes Unosson.

Plåtdetaljerna i Mont Blancs produkter tillverkas i Dalsjöfors, där man även ombesörjer utveckling och montering. Mont Blanc har också tillverkning och försäljning i Frankrike och Rumänien. Pekar uppåt Claes Unosson är i grunden ekonom och kom till Mont Blanc via ett konsultuppdrag och blev så pass involverad att han efter en tid erbjöds VD-posten. – Jag kom in när företaget försattes i företagsrekonstruktion våren 2013, men är fortsatt kvar här, berättar Claes med ett leende.

Han kan konstatera att allt sedan dess har pekat uppåt för Mont Blanc. – Vi har efter rekonstruktionens genomförande på bara några år lyckats vända resultaten till något positivt, och nu ser vi mycket ljust på framtiden, säger Claes som även vill passa på att framhålla den 70 man starka personalstyrkan. – Vi har fantastiskt kompetenta och lojala medarbetare. Den låga personalomsättningen vittnar om att personalen trivs här och det är givetvis något jag är väldigt glad över. ÖRJAN PERSSON


Borås

www.tidningeninkoparen.se

57

Ledande golventreprenör för offentliga miljöer Vad har Gardemoens flygplats i Oslo, Malmö Central och nybyggda Mall of Scandinavia i Stockholm gemensamt? Dess besökare kliver runt på stengolv från Golvimporten Entreprenad AB. Den klassiska golvexperten jobbar rikstäckande med ett helhetskoncept som innefattar både service och entreprenad.

Golvimporten Entreprenad AB lägger, servar och renoverar stengolv, företrädesvis i butiker och köpcentrum. Med drygt 50 år på nacken kan företaget med VD Pierre Nilsson erbjuda ett helhetsåtagande kring allehanda golventreprenader. Man jobbar rikstäckande med både service och entreprenad, varav det sistnämnda inbegriper läggning av högkvalitativa stengolv.

stort engagemang. På så sätt skapar vi nöjda kunder och långvariga kundrelationer. Det gör att uppdragsgivarna återkommer till oss, menar Pierre som i sammanhanget gärna framhåller den 45 man starka personalstyrkan.

– Butiker och köpcentrum har blivit något av vår specialitet men vi har även lagt golv i många andra offentliga miljöer, berättar Pierre Nilsson och nämner att man även kan erbjuda smarta entrélösningar av EU-varumärket Clean Entrance, en textilplatta som gör att upp till 90 procent av smutsen stannar i entrén i stället för att dras in i butiken.

Spår fortsatt tillväxt Golvimporten Entreprend AB är idag marknadsledande i landet beträffande professionella golventreprenader. Bolaget är BKR-certifierat samt auktoriserad PERmedlem, och när Pierre Nilsson, som innehaft VD-rollen Golvimporten sedan 2012, siar om framtiden ser han bara möjligheter och fortsatt tillväxt.

Beträffande golvservice tar sig Golvimporten Entreprenad AB an att renovera, slipa och behandla stengolv.

– Entreprenadsidan är stabil och vi upplever en ökad efterfrågan beträffande service och underhåll. Här ser vi en större marknad. Vi tror att vi kommer att utvecklas och växa väsentligt på den delen, avslutar han.

– Här på Golvimporten värnar vi om våra anställda, betonar han.

– Vi har duktig personal med hög kompetens inom allt som rör effektiv golvservice, och dessutom lämnar vi omfattande garantier. Ofta lämnar vi nygolvsgaranti på gamla golv som vi servar. Vår stående ambition är att vi vill vara med under hela golvets livslängd, säger Pierre Nilsson.

Kundfokus Golvimportens golv syns i många offentliga fastigheter runt om i hela landet, till exempel flertalet ICA-butiker och Biltemabutiker, Malmö Central och nybyggda köpcentret Mall of Scandinavia i Stockholm, men också på flygplatsen Gardemoen i Norge. Bolagets långa erfarenhet och höga kapacitet attraherar en allt vidare kundkrets. – Vi lägger cirka 100 000 kvadratmeter golv om året. Det är förstås en trygghet för kunden att vi är ett starkt och stabilt företag som kommer att finnas kvar. Viktigast är dock våra kundrelationer, att vi håller en hög servicenivå och jobbar med

ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat 1965 - 45 anställda - Omsätter cirka 52 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Jobbar mot både privat och offentlig sektor - Auktoriserad PER-medlem - BKR-certifierat

Säljande golv

®

Golvrenovering

Golvläggning

Ge dina kunder ett positivt första intryck med vackra och funktionella golv. Golvimporten är specialister på Terazzo-, Naturstens- och Keramiska plattor till lokaler med högt slitage och höga krav. Eller ta en titt på CleanEntrance , vårt beprövade koncept för entrézoner som ger en estetiskt tilltalande och lättskött entré. ®

Entrézoner

www.golvimporten.se

Golvbehandling


58

Borås

www.tidningeninkoparen.se

Energieffektiva och smarta belysningslösningar för allehanda butiker Ljussättningen i en butik kan utgöra skillnaden mellan motgång och framgång. Fenomenet är välbekant i Prolight AB som erbjuder energieffektiva och smarta belysningslösningar för allehanda butiker. – Vi säljer inte en ”produkt”, vi säljer ljus och upplevelser, säger Eric Bergman som är Senior Advisor på Prolight.

Eric Bergman var också den som grundade Prolight AB i Borås för drygt tio år sedan och som sedan dess har varit med och utvecklat detsamma till en marknadsledande aktör i Sverige beträffande butiksljus och ljusdesign. Utöver att skapa trivsamma miljöer åt sina kunder jobbar Prolight dessutom aktivt med att sänka energianvändningen hos sina uppdragsgivare. Från huvudkontoret och det egna lagret i Borås sker design, projektering och distribution, medan merparten av produkterna tillverkas i koncernens två egna anläggningar i Kina. Självklart står Prolight själva för service och underhåll efter att produkter och lösningar har installerats. – Butiker som anlitar Prolight ska kunna känna sig säkra på att det är ett företag med lång erfarenhet av butiksljussättning de har att göra med. I och med att vi har egen tillverkning, och därmed också full kontroll på alla led, från design till installation, kan vi erbjuda helhetslösningar, säger Eric Bergman som har arbetat i belysningsbranschen sedan 1984, och med butiksbelysning sedan 1987. Kunder i Sverige Prolight vänder sig till svenska kunder och följer dem ut i hela Europa samt Mellanöstern, företrädesvis större butikskedjor inom livsmedel, konfektion, skor, apotek, bilutställningar och sport, men man har även utfört enskilda uppdrag åt butiker via någon av företagets återförsäljare. – Våra kunder uppskattar att vi sällan jobbar med standardlösningar utan skräddarsyr och anpassar våra lösningar efter varje kunds önskemål och kravställningar. Det egna lagret i Borås gör att vi dessutom kan leverera snabbt och säkert, påpekar Eric Bergman. Enligt Eric är det mycket viktigt för Prolight att alltid jobba så nära kunden som möjligt och vara lyhörda för dennes önskemål. Han betonar att man inte ska missta Prolight för att vara en vanlig produktleverantör – Vi säljer inte en ”produkt”, vi säljer ljus och upplevelser, och jobbar mycket med livscykelkostnader och hållbarhet beträffande våra produkter, säger Eric Bergman och berättar att dagens LED-lampor är

cirka tio gånger mer effektiva än vanliga glödlampor. – För en stor butik med många armaturer blir det givetvis en stor besparing, i vissa fall har pay off-tiden varit kortare än tre år med våra produkter. Framtidstro Prolight AB ägs sedan 2012 av ITAB Shop Concept som är noterat på OMX Stockholms fondbörs. Moderbolaget har vidareutvecklat Prolights koncept och ITAB Prolight finns i dagsläget etablerat i 13 länder, något som får Eric att se positivt på framtiden, inte minst beträffande den internationella marknaden. – Vi ser att intresset och behovet av våra produkter ökar hela tiden, och hoppas att vi inom en femårsperiod ska omsätta cirka 150 miljoner kronor och kunna anställa ytterligare ett tiotal personer, säger Eric Bergman.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat 1947 - 70 anställda - Omsätter cirka 130 miljoner kronor - OEM-leverantör - Certifierat enligt ISO 9001 och 14001 - TS-certifierat


Borås

www.tidningeninkoparen.se

59

Trogen leverantör av fackverk och stålstommar

Platschef Jörgen Svensson.

Fackverk och stålkonstruktioner är Maku Stål AB:s specialiteter. Med 50 års erfarenhet av branschen, en ändamålsenlig produktionsanläggning och kompetenta medarbetare står man för ett kvalitetskoncept som uppfyller alla branschens högt ställda krav. I Maku Stål AB besitter man lång erfarenhet och gedigen kunskap om allt som rör stålkonstruktioner. Man tillverkar fackverksbalkar och stålstommar till kunder över hela landet, vilka erhåller intyg på att

de krav som ställs på bärande stålkonstruktioner i EN 1090 alltid uppfylls.

jektering till design och tillverkning. Här träffar vi också platschef Jörgen Svensson. – Just att vi har alla delar i projektkedjan under samma tak innebär en enkelhet och trygghet för kunden. Här förfogar vi över specialdesignade maskiner, anpassade för just Makus ändamål, berättar Jörgen.

Vi har 50 års erfarenhet av dimensionering och tillverkning av fackverksbalkar i stål.

CE-märkning Anläggningen hyser ändamålsenliga lokaler med modern specialutrustning, vilket gör att Maku kan tillverka fackverksbalkar av högsta kvalitet med mycket stor måttnoggrannhet. Här finns kompetens att beräkna fackverk och stålkonstruktioner enligt såväl gamla BKR som de nya Eurokoderna. Samtliga produkter som lämnar anläggningen är dessutom CE-märkta.

Dimensioneringshjälp på vår hemsida!

– CE-märkning ger dig som kund ett intyg på att de krav som ställs på bärande stålkonstruktioner i EN 1090 uppfylls. Det gör oss till en certifierad leverantör med dokumenterad erfarenhet, kompetent personal, anpassad utrustning och rätt utgångsmaterial som arbetar med produkt- och marknadsanpassade kvalitetssystem. Med 50 års erfarenhet av branschen blir vi en trygg samarbetspartner för våra kunder, säger Jörgen Svensson som samtidigt passar på att lyfta fram bolagets 35 anställda.

På huvudkontoret i Borås har man hela kedjan in-house – från försäljning och pro-

MAKU STÅL AB • Verkstadsgatan 15 • 504 62 Borås Telefon: 033-23 70 80 • Telefax: 033-41 50 23 www.maku.se

I framkant Maku Stål AB har genom åren skaffat sig en framskjutande position och ett mycket gott rykte i branschen. Utvecklingen i

bolaget har varit god och Jörgen ser ingen anledning att tro att trenden inte ska hålla i sig. – Vi kommer att fortsätta jobba i samma anda och enligt det vinnande koncept vi står för. Det är en fördel för både oss och kunderna att vi alltjämt kan samla all kapacitet och kompetens under ett tak, och för oss gäller det förstås att fortsätta hålla oss i branschens framkant vad gäller såväl teknik som utveckling, avslutar Jörgen Svensson.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Mer än 50 års erfarenhet av branschen - Cirka 35 anställda - Omsätter cirka 64 miljoner kronor - Arbetar rikstäckande - Certifierat enligt EN 1090 - CE-märkta produkter


60

Borås

www.tidningeninkoparen.se

Stora energibesparingar med Ecopilot

Marknadschef Rikard Larsson.

Avancerad fastighetsautomation är företaget Kabona AB:s specialitet. Man har tagit fram en marknadsledande energibesparingsprodukt, Ecopilot, som genom att reglera värme, kyla och ventilation åstadkommer i snitt mellan 20 och 30 procent lägre energiförbrukning i offentliga lokaler och kommersiella fastigheter.

Kabona AB grundades 2001 och sysselsätter numera ett hundratal anställda. Företaget jobbar rikstäckande och har tagit fram den uppmärksammade energibesparingsprodukten Ecopilot, som är en marknadensledande lösning för de fastighetsägare som vill minska sina energikostnader. Ecopilot styr och reglerar värme, kyla och ventilation, vilket reducerar energiförbrukningen väsentligt. – Man kan säga att man kör ecodriving med fastigheten, säger Rickard Larsson, marknadschef på Kabona AB sedan två år tillbaka.

Ecopilot® är ett varumärke inom Kabona AB.

Goda resultat Ecopilot kan appliceras i alla typer av fastigheter, förutom privatbostäder. I en ”vanlig” kontorsbyggnad sparas i snitt 20-30 procent energi. – Vi har till exempel uppnått väldigt goda resultat i flertalet skolor i Stockholmsområdet, men också i det stora köpcentret Frölunda Torg i Göteborg, säger Rikard Larsson och berättar att köpcentret drar mindre energi idag än för fem år sedan, trots att det har gjorts en rejäl utbyggnad av fastigheten under tiden.

– Faktum är att våra resultat i vissa fall nästan är för bra för att vara sanna. Vi behöver ofta bevisa att det funkar i den enskilde fastighetsägarens hus med ett pilotprojekt. Rikard nämner i sammanhanget fastigheten Kuggen i Göteborg där Ecopilot reducerade energiåtgången med 50 procent, trots att den redan innan klassades som en lågenergibyggnad. – Alla de siffror och statistik vi presenterar är uppmätta och verifierade av Energimyndigheten via programmet Lågan, så resultaten är verkligen så bra som vi säger, understryker Rikard Larsson. Kort pay back-tid Idag finns Ecopilot i cirka 400 fastigheter och snittbesparingen av energi har uppmätts till 22 procent beträffande värme och 28 procent avseende kyla. Ecopilot går att integrera med andra styr-och reglersystem, och härutöver kan Kabona bistå med enskilda punktinsatser eller, som ofta är fallet, ta ett helhetsansvar. Allt efter kundens önskemål och kravställningar. Rikard berättar att fördelarna med Ecopilot, förutom de stora besparingarna, är att den fungerar i alla fastigheter. Bland användarna finns många privata aktörer, men just nu jobbar man hårt med att implementera Ecopilot även inom den offentliga sektorn. Här finns, menar han, massor av pengar att spara för offentliga aktörer.

– Att investera i en Ecopilot är inte alls så kostsamt som många tror och lönsamhetstiden (ROI) är så låg som cirka tre till fem år. Vi erbjuder till och med testinstallationer hos våra intressenter så att de själva kan ta del av de resultat som uppnås, berättar Rickard Larsson. Kabona AB upplever en stark tillväxt och när Rickard siar om framtiden ser han ingen anledning att tro att den trenden ska brytas. Inom en femårsperiod hoppas han på fördubblad omsättning och att Kabona och Ecopilot har etablerats även internationellt.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat 2001 - Hundratal anställda - Omsätter cirka 150 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Jobbar både mot privat och offentlig sektor


Borås

www.tidningeninkoparen.se

61

Revisionsbyrån med Sveriges mest nöjda kunder

Kontorschef Per Anders Carlsson .

Med sin breda kompetens och storföretagets resurser i ryggen erbjuder BDO i Borås ett komplett utbud av revisions- och redovisningstjänster. Den stående ambitionen är att göra sina kunders företag mer lönsamma, ett koncept som resulterat i att BDO enligt en undersökning har landets mest nöjda kunder. BDO utgör ett nätverk av framstående revisionsbyråer med representation i 140 länder och 55 000 anställda. Det gör bolaget till en av de största revisorsorganisationerna i världen. I Sverige finns ett 30-tal kontor strategiskt utspridda över hela landet. Samtliga drivs lokalt men med tillgång till hela det globala nätverket, vilket gör att man kan följa sina kunder även utomlands. En stor del av den svenska verksamheten avser rådgivning och revision av svenska dotterföretag till utländska moderbolag. Vi besöker kontoret i Borås, etablerat 1999, där vi träffar kontorschef Per Anders Carlsson. Han berättar att man lägger stort värde i att relationen och kontakten med kunderna ska kännas trygga och lättsamma. – Vi vet att det inte är världens roligaste grej att ta upp telefonen och ringa sin revisor, många upplever det till och med som jobbigt. Så ska det inte vara. Det ska vara kul att samarbeta med oss och kännas lättsamt att ta kontakt med oss, betonar Per Anders. Alla branscher BDO erbjuder tjänster kring bland annat årsredovisningar, bokslut, inkomstdeklarationer, moms, skatter, löpande

redovisning och bokföring samt ekonomisk rådgivning. Härutöver tillhandahåller man andra ekonomitjänster, såsom löner och momsredovisning. För att hela tiden ligga i branschens framkant deltar företagets medarbetare kontinuerligt i olika utbildningar inom rådgivning, revision, skatt och företagsservice.

gar till möjligheter. Vi föredrar långsiktiga relationer och samarbeten och jobbar alltid i team för att på bästa sätt ge våra kunder rätt rådgivning och service, säger Per Anders Carlsson som i framtiden ser ett ökande behov av rådgivning. Rådgivningsdelen av verksamheten är redan idag den snabbast växande.

med sin redovisningskonsult, ladda ner blanketter, rapporter och dokument och mycket mer. ÖRJAN PERSSON

fakta

- Etablerades i Borås 1999 - 11 anställda - Upptagningsområde: I huvudsak Sjuhärad och Göteborg - Jobbar mot privat sektor

Han ser också att tekniska lösningar fortsätter utvecklas, något som BDO givetvis håller sig uppdaterat kring. Idag finns exempelvis det man kallar för BDO-kontoret, en portal på nätet där man som företagare får tillgång till en mängd webbaserade tjänster. Här går det att kommunicera

– Vi vänder oss i hög utsträckning till små och medelstora, ägarledda och familjeägda bolag, men har även lång erfarenhet av andra företagsformer. I och med att vi befinner oss i Borås har vi haft en hel del med modebranschen att göra, men idag servar vi kunder inom alla branscher, upplyser Per Anders Carlsson och tillägger att Sjuhäradsbygden och Göteborg utgör det huvudsakliga upptagningsområdet. BDO-kontoret Samtliga BDO:s revisorer är i hög grad delaktiga ute hos kunderna och man värdesätter alltid att hålla hög tillgänglighet. Kanske är det just detta tankesätt som ligger bakom att man i år enligt SKI (Svensk Kvalitétsindex) har de mest nöjda kunderna i landet bland alla revisions- och redovisningsbyråer.

#1

#1

#1

#2

#3

#1

#1

#1

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

– Här brinner vi för att vända utmaninAnnons_SKI2015_Borås_120x87mm_outlines.indd 1

2016-02-01 11:32:04


62

Härryda

www.tidningeninkoparen.se

Bättre lönsamhet med stark datakonsult i ryggen Med en stark datakonsult i ryggen stärks den egna verksamheten på flera olika plan och skapar därmed förutsättningar för utveckling och lönsamhet. Det är en filosofi man dagligen arbetar efter i Academix med fokus på agil mjukvaruutveckling inom inbyggda system och IT. Det är Andreas Broman som är VD i Academix AB, tillika grundare av företaget han startade 2010 och som redan året därpå ombildades till aktiebolag. Sedan starten har han byggt upp en verksamhet med ett mycket gott rykte och många nöjda kunder. Bolaget sysselsätter i dagsläget 13 anställda som på ett utmärkt sätt representerar företagets starka koncept kring professionella tjänster inom agil mjukvaruutveckling med fokus på inbyggda system och IT.

fakta - Grundat 2010, omvandlat till aktiebolag 2011 - 13 anställda - Omsätter cirka 20 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Jobbar mot både privat och offentlig sektor

– Vi verkar helt oberoende från andra aktörer, jobbar uteslutande agilt och kan erbjuda allt ifrån enskilda konsulter till hela scrum teams om den aktuella insatsen kräver detta. Genom att hela tiden arbeta nära de bästa mjukvaruutvecklarna vässar vi hela tiden vårt koncept och attraherar på så sätt många tunga uppdragsgivare, berättar Andreas Broman. Personligt och lättillgängligt På Academix jobbar man rikstäckande men företrädesvis i Storgöteborg. Kunderna finns i en mängd olika branscher, allt ifrån tillverkande industrier till konsumentprodukter, till exempel kameror, bilar och svetsar. Jeppesen och Delphi är bara två exempel ur den växande kundkretsen. Trots att företaget i sammanhanget är en relativt liten aktör är man oerhört resursstarka. ‘ – Datakonsultbranschen är speciell på så vis att man ofta samarbetar med sina konkurrenter. Med våra partnerbolag och konsultmäklare blir vi det lilla personliga och lättillgängliga bolaget med de stora konsultleverantörernas leveranskapacitet och kompetensutbud, säger Andreas och tillägger att man nyligen har tillsatt två scrum teams på två olika uppdrag, vilket skvallrar om företagets höga kapacitet.

VD Andreas Broman. Hög kompetens Andreas Broman är utbildad inom elektroteknik på Chalmers, men säger att programmering och IT alltid har varit ett stort intresse. Efter avklarade studier arbetade han som IT-konsult, och efter att ha jobbat åt flertalet stora aktörer, bland andra Volvo, samt utomlands i Tyskland och Finland, startade han Academix. Företaget har fått en flygande start och har lyckats etablera sig väl med hög beläggningsgrad på bara fem år. En av förklaringarna är den höga kompetens och kunskapsnivå som finns i bolaget.

– Merparten av våra konsulter är seniora med mycket lång erfarenhet och är väl insatta i allt som rör kvalificerad mjukvaruutveckling. Vår anställningsmodell tillåter en stor grad av frihet och attraherar konsulter som är attraktiva och trygga i konsultbranschen. En annan viktig framgångsfaktor är att jobba med transparens och tydlig kommunikation gentemot våra uppdragsgivare, säger Andreas Broman som kan se tillbaka på en framgångsrik tid och blicka framåt med tillförsikt. – Vi har vuxit under kontroll och ökat lönsamheten varje år sedan starten. Alla kurvor pekar fortsatt åt rätt håll, avslutar han. ÖRJAN PERSSON

Oljerening som främjar både plånbok och miljö Nedsmutsad olja anses allmänt som obrukbar. I de allra flesta fall kasseras den, vilket är ett slöseri med såväl pengar som naturens resurser. Effektiv rening kan innebära att oljan får en mer eller mindre oändlig livslängd, och det är här som företaget Europafilter IM AB kommer in i bilden. Europafilter IM AB producerar lösningar för att rena hydraul- och smörjoljor. Företagets innovativa produkter och lösningar innebär att man ökar livslängden på oljan, viket därmed innebär stora ekonomiska besparingar för användarna. Dessutom blir påverkan på miljön betydligt mindre i och med att mängden spillolja reduceras avsevärt. Systemet går att implementera på alla typer av maskiner som använder hydraul- eller smörjolja. – Faktum är att vi i världen kasserar oerhörda mängder nedsmutsad olja som egentligen skulle kunna gå att använda mer eller mindre för evigt.

Det är ett enormt resursslöseri, konstaterar Mats Norling, VD för Europafilter IM AB. Ständig utveckling Europafilter grundades för 25 år sedan och levererar sina lösningar till kunder i hela världen. I kundkretsen finns många aktörer inom gruv- och processindustrin och bland tillverkande industrier, såsom IAC, Statoil, Stora Enso, Vattenfall och ABB, men Mats Norling är noga med att framhålla att man även vänder sig till mindre aktörer. Ingen kund är för liten, betonar han. Europafilter utvecklar sina produkter kontinuerligt samt tillverkar dessa i den egna anläggningen i Kungshamn, vilket innebär att det rör sig om en helsvensk produkt. – En annan faktor som gör oss mer eller mindre unika på marknaden är att vi har en oerhört bra förmåga att sätta oss in i kundens problem, och utifrån detta skräddarsy bästa möjliga lösning. Vi har också väl fungerande rutiner kring logistik, vilket innebär korta leveranstider, poängterar Mats.

Academix

Goda samarbeten Han framhåller också de goda samarbeten man har med laboratorier som säkerställer kvaliteten på Europafilters system genom kontinuerliga mätningar på den olja som passerar genom företagets produkter. På så sätt kan man vetenskapligt fastslå att Europafilters system ger goda resultat, samtidigt som man bidrar till utveckling och uppdatering av både nya och befintliga produkter. – Samma laboratorier hjälper ofta till med internutbildning. Smörjmedel och oljor utvecklas snabbt och det gäller för oss på Europafilter att hänga med i utvecklingen, betonar Mats Norling. Han spår en positiv framtid med ökad omsättning och fler anställda för bolaget. Europafilter har en god tillväxt som enligt Mats beror på att kunderna blir allt mer medvetna om vikten av att ha bra oljor med lång livslängd i sina maskiner. – Människor är i allmänhet dessutom mycket mer miljömedvetna idag, därför attraheras många av våra lösningar, avslutar Mats Norling.

VD Mats Norling.

fakta - Grundat: 1990 - Sysselsätter 11 personer - Omsätter cirka 16 miljoner kronor - Levererar till hela världen - Certifierat enligt ISO 9001

ÖRJAN PERSSON

OLJERENING I VÄRLDSKLASS

Erfarna konsulter inom agil mjukvaruutveckling www.academix.se

info@academix.se

www.europafilter.com


Härryda

www.tidningeninkoparen.se

63

Elbolag med höga ambitioner När Härryda kommun expanderar ställs förstås höga krav på regionens elförsörjning. Här tar kommunalägda Härryda Energi ett stort ansvar för såväl invånare och näringsliv som miljön genom att leverera hundra procent förnybar el.

Härryda Energi är ett bolag med visionen att bli Sveriges ledande energibolag. Landvetter och Härryda expanderar i rask takt och Härryda Energi står inför en stor men inspirerande utmaning nu när elnät måste byggas ut och uppdateras. – Vi ligger ständigt i framkant vad gäller teknik när elnät byggs. Vi har till exempel byggt ett så kallat självläkande nät i Hindås och vi försöker förlägga så mycket elkabel som möjligt under marken, säger Bernt Hansson, VD för Härryda Energi. Han berättar vidare att även elhandel sedan 2010 utgör en väsentlig del av verksamheten. Man levererar hundra procent förnybar el till alla typer av kunder; privatpersoner, industrier, kontor, kommersiella fastigheter och så vidare, och man har under åren format en rejäl kundbas med hög kundnöjdhet. Konkurrenskraftiga priser Härryda Energi grundades för 30 år sedan och ägs av Härryda kommun. Bolaget sysselsätter ett 30-tal anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Härryda med omnejd. I företaget lägger man stor vikt vid den lokala förankringen. Enkelhet och närhet är två ledord som genomsyrar alla delar av verksamheten. Härutöver erbjuder man konkurrenskraftiga priser. – Vi arbetar med prisvärd el, det vill säga bra konkurrenskraftiga priser samt stabil prissättning, informerar Bernt.

Han betonar också att företaget är hundra procent kommunalägt, vilket innebär att allt överskott återinvesteras i Härrydas fortsatta utveckling. – Man kan säga att vi på så vis bidrar med affärsmässig samhällsnytta, man får något tillbaks om man köper lokalt. Dessutom tar vi ett stort miljöansvar eftersom all el som säljs är förnybar, gjord av 100 procent vatten, påpekar han och tillägger att verksamheten härutöver är miljödiplomerad. I branschens framkant Bernt Hansson har efter studierna på Chalmers spenderat hela sin aktiva yrkeskarriär inom el- och energibranschen. Han har bland mycket annat jobbat utomlands som konsult med att bygga elnät över landsgränser och har innehaft olika chefsroller ända sedan 1985. I framtiden ser han att Härryda Energi fortsätter att hålla sig i framkant. – Vår ambition är att fortsätta bygga övergripande nät med hög kapacitet och hög driftsäkerhet. Vi ska också hålla oss

Vi kan vårt område

Ljus, kraft och värme, tryggt och säkert, nu och i framtiden. Dessutom prisvärd och förnyelsebar, gjord av 100 % vatten.

Härryda Energi - Närmare dig Besök harrydaenergi.se eller ring 031 - 724 64 99

VD Bernt Hansson. uppdaterade kring ny teknik, inte minst beträffande solenergi, säger Bernt. Han konstaterar avslutningsvis att Härryda Energi befinner sig i en generationsväxling, och att det är roligt att se nytt blod med stor entusiasm komma till bolaget. – Det har varit både lärorikt och inspirerande att få vara en del av utvecklingen på Härryda Energi, avslutar han.

ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundades 1985 - Kommunalägt - 30 anställda - Omsätter cirka 90 miljoner kronor - Upptagningsområde: Landvetter/ Mölnlycke/Hindås/Härryda med omnejd - Miljödiplomerat - Säljer enbart förnybar el, gjord av 100 % vatten


64

Härryda

www.tidningeninkoparen.se

Teknikleverantör med gamla anor Tunga investeringar i tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är för många företag en avancerad process. Här kan Christian Berner AB bistå med ovärderlig hjälp som leverantör av avancerad teknisk utrustning, komponenter och material från ledande internationella tillverkare. I kombination med konsultation, analys av tekniska behov, utveckling, installation och service blir Christian Berner en komplett partner kring allt som rör högteknologiska produkter.

VD Bo Söderqvist. Christian Berner är ett teknikhandelsföretag med gamla anor och lång erfarenhet. Bolaget grundades av norrmannen Christian Berner 1887, och redan på 20-talet fanns verksamheten representerad i Norge, Sverige och Finland. Familjen Berner är, fyra generationer senare, fortfarande majoritetsägare i Christian Berner Tech Trade, moderbolaget till koncernens svenska bolag Christian Berner AB. Idag sysselsätter verksamheten 130 anställda och kännetecknas av högt ingenjörsdriv och hög kompetens. – Vi jobbar uteslutande med kvalitetsprodukter och kan erbjuda våra kunder allt

ifrån enskilda uppdrag till helhetslösningar och serviceavtal, berättar Bo Söderqvist, VD.

När kunderna efterfrågar hållbara lösningar är det lönsamt att investera i miljöteknik, poängterar Bo Söderqvist.

Bo har ett yrkesförflutet inom BE-Group och tillträdde som VD på Christian Berner AB 2010.

Spindeln i nätet Christian Berner AB servar cirka 5 000 köpande kunder årligen. Bland dessa kan aktörer som Trafikverket, Skanska, ABB, Tetra Pak, Stora Enso, Boliden och flertalet kommuner nämnas.

Materialteknik, process och miljö Högteknologiska produkter är Christian Berner AB:s specialitet. Verksamheten vilar stadigt på två stabila ben; materialteknik samt process och miljö. Beträffande det förstnämnda är man framför allt starka på teknisk plast samt vibrations- och bullerdämpning. – Vi är en av de större aktörerna i Norden när det gäller teknisk plast och glidplast samt vibrationsteknik. När det gäller process- och miljöteknik kan det handla om produkter inom allt ifrån instrument och analys, förpackning och desinfektionssystem till högtryckspumpar och pappersteknik.

RENT VATTEN

UV renar vattnet miljövänligt. Bakteriefritt dricksvatten till miljontals användare.

– I vår roll som teknikhandelsföretag agerar vi på sätt och vis som spindeln i nätet mellan leverantör och kund. Det innebär att vi kundanpassar produkter, utvecklar systemlösningar, installerar samt utbildar och servar produkterna. På så vis skapar vi också mervärden för kunden, förklarar Bo. Christian Berner är noterat på Nasdaq Stockholm, First North till ett värde av cirka 280 miljoner kr. Under andra halvan av 2016 har bolaget planer på att listas på Nasdaq Stockholm Small Cap. Bo förutspår

TYSTA MILJÖER

Sylomer är ett mångsidigt och flexibelt material som dämpar ljud och vibration effektivt.

en ljus framtid med fortsatt god tillväxt. – Vi ska fortsätta växa organiskt men även med hjälp av förvärv, utöka vår organisation samt bredda vårt produkt- och tjänsteutbud ännu mer, avslutar Bo Söderqvist. ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat: 1887 - Omsätter cirka 400 miljoner kronor - 130 anställda - Finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland - ISO 9001-certifierat - Noterat på Nasdaq Stockholm, First North

HÅLLBAR PRODUKTION

Tekniska lösningar inom vakuumsystem, energiproduktion och processkontroll minskar miljöbelastningen.

VI FÖRBÄTTRAR MILJÖER SOM PÅVERKAR MÅNGA Christian Berner levererar avancerad teknisk utrustning, komponenter och material från ledande internationella tillverkare och skapar mervärde för sina kunder genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan.

CHRISTIAN BERNER AB LEDANDE PARTNER FÖR TEKNISKA LÖSNINGAR www.christianberner.se


Härryda

www.tidningeninkoparen.se

65

Klar konkurrensfördel med tydlig onlinestrategi på avslut när de väl är inne på e-handeln, få all orderhantering och logistik att fungera, ha väl fungerande rutiner för returer och så vidare. Vår styrka var, och är än idag, att vi kan alla steg i e-handelskedjan – från idé och design till marknad och utveckling, säger Mattias. Smart integrering Mattias Johansson har lång erfarenhet av IToch webbranschen. Han jobbade för ett stort danskt IT-företag 1999 och fick där lära sig mycket om webben och hur internet fungerar. Efter några år som IT-ansvarig på Lernia började han se ett växande behov av e-handelstjänster och idén till Fantastiskt växte fram. 2003 grundande han bolaget som idag sysselsätter åtta anställda.

VD Mattias Johansson.

Företag med en tydlig onlinestrategi har idag en stor fördel i förhållande till konkurrenterna. Här kan Fantastiskt Sweden AB spela en viktig roll med sin expertis inom integration och e-handelslösningar. I samarbete med kunden utvecklar man dennes idéer och tar fram färdiga koncept med en målmedveten onlinestrategi. Ambitionen i Fantastiskt Sweden AB är enkel; att skapa framgång för sina kunder. Bolaget bildades 2003 och skilde sig redan då från konkurrenterna eftersom man representerade hög kompetens inom hela e-handelskedjan. Idag jobbar Fantastiskt Sweden AB rikstäckande med ett helhetskoncept kring e-handel, B2C, B2B och abonnemangsförsäljning.

Vi träffar företagets VD, Mattias Johansson, som gärna betonar vikten av att se onlinestrategi ur ett helhetsperspektiv. – Många tror att det bara är att skaffa sig en e-handel, och sedan börjar affärerna att rulla, men så är inte fallet. Man måste locka besökare till hemsidan, ta fram strategier för hur man vill profilera sitt varumärke, få besökarna att gå

E-handelslösningar utgör självfallet en väsentlig del av verksamheten än idag, men man har även breddat densamma och arbetar idag mycket med att integrera data. Mattias förklarar: – Många företag har numera exempelvis ett affärssystem, ett annat system för logistik, ytterligare ett för e-handel, ett fjärde CRM-system och ett femte lönesystem. Vad vi gör är att vi integrerar samman alla dessa, vilket gör allt mycket smidigare, enklare och mer överskådligt. Sammantaget ger det kunden stora konkurrensfördelar, konstaterar han. I branschens framkant Som kund hos Fantastiskt är man i trygga händer eftersom allt hostas och drivs i bolagets egna servermiljöer. En nyckel för ett lyckat projekt är kommunikationen med kunden och analysen innan själva projektet startar. Fantastiskt har under åren jobbat med de allra flesta affärssystem och besitter idag således extremt bred kompetens. Man

jobbar alltid med den senaste tekniken, men tar också alltid hänsyn till att kunden inte blir ”låst” av densamma. – Om en kund mot förmodan skulle vilja lämna oss för en annan aktör ska denne kunna ta över på ett enkelt och smidigt sätt, men så brukar det faktiskt inte vara i den här branschen, konstaterar Mattias Johansson. Fantastiskt Sweden AB vänder sig ofta till större aktörer, med en omsättning på cirka 50 miljoner kronor och uppåt, inom både privat och offentlig sektor. Zitius, Twist & Tango, Newhouse och Katshing är några av dem. Fantastiskt är ett expansivt bolag och man letar nu efter nya talangfulla utvecklare. Inom en treårsperiod hoppas Mattias att företaget sysselsätter 20-30 anställda med en omsättning på cirka 50 miljoner kronor. ÖRJAN PERSSON

fakta - Bildades 2003 - 8 anställda - Omsätter cirka 16 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Jobbar mot både privat och offentlig sektor

Internationella flyttjänster från dörr till dörr är mest lämplig för varje enskild flytt, oavsett om det betyder båt, flyg eller vägfrakt. Vi kan frakta gods till världens alla hörn, från dörr till dörr och inom uppsatta tidsramar, och kan förstås rycka in i samband med flytt såväl från som till Sverige, berättar Sebastian Fondell. Gott rykte Interdells internationella flyttjänster innefattar således utlandsflytt, relocation, mobility och magasinering både i Sverige och utomlands. Man erbjuder veckovisa avgångar med båt över hela världen, och när det gäller flygfrakt trafikerar man dagligen alla större internationella flygplatser. Beträffande bilfrakt inom Europa kan Interdell hämta upp och leverera från och till vilken plats som helst.

VD Sebastian Fondell.

Världen krymper i takt med allt bättre kommunikationer. Rörligheten ökar konstant vilket ger företaget Interdell AB en allt större roll. Interdell är specialiserat kring flytt av såväl privata hem som företag och erbjuder snabba och säkra frakter av kompletta bohag från dörr till dörr över hela världen. Interdell AB är idag ett av få företag i Sverige som uteslutande fokuserar på hantering av internationellt flyttgods. Bolaget grundades 2011 och leds av Sebastian Fondell med god hjälp av sina fem anställda plus underleverantörer.

– Vi hjälper människor att flytta utomlands och har kapaciteten och kunnandet som krävs för att frakta hela bohag eller kontor. Tack vare våra många samarbetspartners och väl utvecklade kontakter kan vi alltid erbjuda den typ av frakt som

– Vi har på kort tid lyckats bygga upp ett gott renommé och servar idag många nöjda och återkommande uppdragsgivare. Den typiska kunden är en anställd som fått utlandstjänst, eller ett företag som ska starta ny eller flytta sin verksamhet till utlandet. Våra kunder finns således inom både privat och offentlig sektor, säger Sebastian. Öppen dialog Sebastian Fondell har studerat på handelshögskolan I Wien. Han valde att flytta tillbaka till Sverige 2001och arbetade då som lärare i tyska och ekonomi. Därefter hamnade han i logistikbranschen innan han startade Interdell 2011. Ända sedan starten har han jobbat med ett klart och tydigt kundfokus.

– Våra kunder uppskattar att vi alltid är väldigt öppna, transparenta och ärliga i vår kommunikation. Vi är alltid noga med att tydligt klargöra för våra kunder vad som ingår eller inte ingår i offerten och att inga dolda kostnader tillkommer. Vår stående ambition är att alltid ge ett pris på frakt inom 24 timmar efter mottagen förfrågan, säger Sebastian som spår att efterfrågan på företagets tjänster kommer att öka framöver. – Vi har en positiv utveckling, jag hoppas att vi inom en femårsperiod är ett tiotal anställda med en omsättning på cirka 12 miljoner kronor. ÖRJAN PERSSON

fakta - Grundat: 2011 - Fem anställda plus underleverantörer - Omsätter cirka 5 miljoner kronor - Jobbar rikstäckande - Jobbar mot både privat och offentlig sektor


66

Kungsbacka

www.tidningeninkoparen.se

Entreprenörer med imponerande bredd

Ägarna Miroslaw Baj och Margareta Bloc.

Bredden är tilltalande i bolaget som är ett såväl bygg- och entreprenadföretag som en aktör kring hushållsnära tjänster. BMK Entreprenad AB jobbar med allt ifrån snickeri och anläggningsarbete till trädgårdsskötsel och städning. 2013 startade Miroslaw Baj och Margareta Kloc BMK Entreprenad AB tillsammans. De båda kommer ursprungligen från Polen. Miroslaw är utbildad byggnadssnickare och har lång erfarenhet av mureri, snickeri och anläggningsarbete, inte minst

mot bakgrund av att hans familj sedan flera generationer har varit verksam inom byggnation och renovering. Margareta har bott i Sverige sedan 1989 och har ett stort kontaktnät inom just dessa

branscher. Tillsammans utgör de således ett mycket bra team ihop med sina 16 anställda. Företaget är verksamt företrädesvis i Halland och Göteborgsområdet, men åtar sig uppdrag över hela Sverige för både privata och offentliga verksamheter.

säkerhetsställa att allt är gjort enligt avtal och att kunden är nöjd. Det har visat sig vara en bra väg att gå, samtidigt som det har gett oss ett gott rykte i branschen. Kunder kommer till oss tack vara goda rekommendationer, berättar Margareta Kloc.

– Vi är utför alla vanligt förekommande bygg- och entreprenadarbeten, men erbjuder också hushållsnära tjänster, såsom trädgårdsskötsel och städning. Vi utför till exempel en hel del underleverantörsarbete kring prefabricering inom betongarbeten och armering, berättar Miroslaw och nämner i sammanhanget kunder som BAB på Ringön och Betong & Prefab i Landvetter.

Kundfokus Liksom Miroslaw ser hon ljust på framtiden för BMK Entreprenad. Man delar ambitionen att fortsätta sträva mot ännu bättre tillväxt inom alla arbetsområden. Det gäller inte minst städ och rengöring där man idag bland annat utför trappstädningar för PM Fastigheter.

Maskinparken består av ett flertal grävmaskiner, minidumpers med mera. En av BMK Entreprenads styrkor är att de utför handgrävning vid dräneringsarbete där de inte kan använda sig av sina maskiner. Renoverar och bygger BMK Entreprenad tar sig an totalrenoveringar av fastigheter och har ett stort kontaktnät av duktiga kollegor inom alla områden rörande bygg och renovering. Kunderna behöver med andra ord bara en enda kontakt i sina projekt.

Miroslaw och Margareta lyfter även fram ROT- och RUT-avdragen som de anser har gynnat marknaden och branschen stort. – När det gäller ROT och RUT ombesörjer vi alla kontakter med myndigheterna. Det är bara en del i vårt kundfokus som går ut på att alltid stå för kvalitativa och prisvärda helhetslösningar inom bygg, renovering, entreprenad och städ, säger Miroslaw och Margareta Kloc och avslutar med att tipsa om företagets hemsida; www. bmkentreprenad.se.

– Vi är noga med att leverera enligt överenskommelse och inom de tidsramar som satts upp i dialog med kunden. Alla våra uppdrag avslutas med att kunden och vi tillsammans gör en slutbesiktning för att

ÖRJAN PERSSON


infrastuktur

5

www.svenskleverantorstidning.se

Sjöfartsprojekt för Mälaren till SWEPOS – ett stödsystem Markoch miljödomstolen

för satellitpositionering

Nu har experter inom en rad olika områden utrett Mälarprojektets miljö- och säkerhetspåverkan. Man har kommit fram till att projektet medför störningar i form av bland annat buller och påverkan på fisket. Därför kommer nu Mark- och miljödomstolen att pröva Geodetisk mätning är grundläggande tillåtligheten. vid till exempel projekteringen av ett

bygge, vid ledningsarbeten eller när en väg eller järnväg ska anläggas. Modern och effektiv sjöfart kräver bättreIdag farleder än vad Mälaren och Södertälje sker mycket av mätningen medkanal hjälpoch av sluss erbjuda Med en breddning och GPSkan och andrai dag. satellitbaserade system. förlängning av slussen samt muddring i kanalen SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem och i några områden i den nuvarande farleden satellitpositionering i Sverige. i för Mälaren öppnas möjligheten att utnyttja sjö-

fart GNSS på ett mycket effektivt sätt.förFör två är samlingsnamnet dedrygt satellitbaseårrade sedan påbörjades med att och ta fram en systemen GPS,arbetet ryska Glonass euromiljökonsekvensbeskrivning för projektet att peiska Galileo. Uppgiften för SWEPOS är att förbättra säkerheten och framkomligheten för tillhandahålla data från GNSS-satelliterna för en sjöfarten på Mälaren, i första hand till och från mängd olika tillämpningar: Västerås och Köping. Uppdraget från regering Positionsbestämning med centimetertill och•riksdag gavs mot bakgrund av att Mälardai realtidmed för omfattande bland annat len ärmeternoggrannhet en befolkningstät region transportbehov och navigeringoch ochkapacitetsbrist datainsamling för för vägdatabaser järnvägstransporter. Prognoserna för framtida med lägesbunden information. godstransporter visar på behov en förbättrad • Positionsbestämning medav millimetertill transportinfrastruktur för att göra mer centimeternoggrannhet genomsjöfarten efterberäkning. konkurrenskraftig. • Vetenskapliga tillämpningar som till exempel monitorering av landhöjningen i Sverige. Visar på störningar Experter inom många olika områden har utrett Mälarprojektets påverkan på miljö och säkerhet och slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivningen blir att planerade arbeten innebär avse-

SWEPOS startades i början av 1990-talet av Lantmäteriverket som ett pilotprojekt i samarbete med Onsala Rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola, som också arbetade med permanentbaserade GPS-stationer. – GPS har under de senaste åren blivit användbart i många sammanhang, ett nödvändigt system i modern navigation på land, hav och i luften runt hela världen, såväl som inom geodetisk mätning, säger Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS i Gävle. Stor noggrannhet – En vanlig GPS-mottagare har idag en noggrannhet på fem till tio meter, men ska man ha större noggrannhet måste man få stöd från GPSstationer som finns permanent monterade på ett antal platser över hela landet, berättar Peter Wiklund. Punkternas läge är bestämda med hög precision i Sveriges nationella referenssystem värt minskad risk för olyckor som kan påverka miljön samtidigt som framkomligheten förbättras. Men utredningarna visar också att det blir störningar under genomförandet. Bland annat

SWEPOS® NätverksRTK-tjänst

SWEREF99, och genom att använda SWEPOStjänsterna får även användarna positionen direkt i det nationella referenssystemet. SWEPOS-stationerna är byggda för oavbruten GNSS-mätning på en stabil och väldefinierad position. I dagsläget finns cirka 300 referensstationer över hela Sverige. Infrastrukturprojekt De främsta användarna av SWEPOS system är kommuner, mätföretag, jordbruk samt byggoch anläggningsföretag. SWEPOS är bland annat involverat i projektanpassade lösningar och infrastrukturprojekt för Trafikverket. Ett exempel är byggnationen av den nya motorvägen i Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden. – Vi har gjort en förtätning av GNSSstationer runt Sundsvall för att täcka in behovet och få ett bra stöd för bygget, berättar Peter Wiklund. som buller under anläggningsarbeten och påverkan på fisket i samband med muddring. Nu ska Mark- och miljödomstolen pröva tillåtligheten. Källa: sjofartsverKet.se

Nu överlämnar Sjöfartverket miljökonsekvensbeskrivningen för Mälarprojektet till Mark- och miljödomstolen för prövning.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till

 erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS beräkningstjänst. TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


Returadress:

Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 Gテ傍EBORG

Annons:

Profile for Hexanova Media Group AB

Inköparen nr-1 2016  

Tidningen Inköparen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare uppdaterade genom intressanta art...

Inköparen nr-1 2016  

Tidningen Inköparen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare uppdaterade genom intressanta art...

Profile for hexanova
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded