Page 1

Smarta automatiseringslösningar för dagens IT-processer

Dagens IT-organisationer ställs inför allt större utmaningar i fråga om exempelvis komplexitet, kostnader och säkerhetsgap. Här kan Dynamic Smartsourcing göra en väsentlig skillnad med smarta och effektiva automatiseringslösningar av olika IT-processer. Läs mer på sidan 19.

Djuren i trygga händer på Sveriges modernaste djursjukhus Hos Väsby Djursjukhus är våra fyrbenta vänner i minst sagt trygga händer. Genom sina 40 år har anläggningen utvecklats till Sveriges modernaste djursjukhus med all tänkbar modern utrustning i kombination med personalens höga kompetens. Läs mer på sidan 43.

Nr5 Juni 2015 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Ulrica Dyrke, Företagarna

FÖRETAGARNA

Fel med fackliga gratiskontrollanter Malmö stad har återupptäckt den så kallade “Vita jobb-modellen”. Det innebär att fackförbundet LO får en helt orimlig roll vid upphandlingar. Läs mer på sidan 4.

BYGG

Allt fler vill enerioptimera

Läsvärt Foto: Kvarnstrands Verktygs AB

Nytt & intressant från

nordiskt näringsliv

7 UTGÅVOR PER ÅR - 200 000 L ÄSARE PER NUMMER

0523-18900 www.korposon.se

Telefon: 0410-741220 www.cliniclands.se

0410-19800 | rondellentrelleborg.com

I en tid då allt mer handlar om att hushålla med jordens resurser och minimera energikostnader är CSAB ett företag som onekligen ligger i tiden. Energioptimering är CSAB:s specialitet och man vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Läs mer på sidan 6.

INDUSTRI

Premiär för elbusslinje 55 i Göteborg Framtidens kollektivtrafik rullar nu i Göteborg. Den 15 juni var det officiell trafikstart för Göteborgs första elektriska busslinje. Bussarna är tysta och utsläppsfria, och drivs på el från vindoch vattenkraft. Busslinjen är en av de modernaste i världen, och låter passagerarna ladda mobilen ombord och kliva av och på bussen inomhus. Läs mer på sidan 12.


SWEPOS – ett stödsystem för satellitpositionering Geodetisk mätning är grundläggande vid till exempel projekteringen av ett bygge, vid ledningsarbeten eller när en väg eller järnväg ska anläggas. Idag sker mycket av mätningen med hjälp av GPS och andra satellitbaserade system. SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. GNSS är samlingsnamnet för de satellitbaserade systemen GPS, ryska Glonass och europeiska Galileo. Uppgiften för SWEPOS är att tillhandahålla data från GNSS-satelliterna för en mängd olika tillämpningar: • Positionsbestämning med centimeter- till meternoggrannhet i realtid för bland annat navigering och datainsamling för databaser med lägesbunden information. • Positionsbestämning med millimeter- till centimeternoggrannhet genom efterberäkning. • Vetenskapliga tillämpningar som till exempel monitorering av landhöjningen i Sverige.

SWEPOS startades i början av 1990-talet av Lantmäteriverket som ett pilotprojekt i samarbete med Onsala Rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola, som också arbetade med permanentbaserade GPS-stationer. – GPS har under de senaste åren blivit användbart i många sammanhang, ett nödvändigt system i modern navigation på land, hav och i luften runt hela världen, såväl som inom geodetisk mätning, säger Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS i Gävle. Stor noggrannhet – En vanlig GPS-mottagare har idag en noggrannhet på fem till tio meter, men ska man ha större noggrannhet måste man få stöd från GPSstationer som finns permanent monterade på ett antal platser över hela landet, berättar Peter Wiklund. Punkternas läge är bestämda med hög precision i Sveriges nationella referenssystem

SWEREF99, och genom att använda SWEPOStjänsterna får även användarna positionen direkt i det nationella referenssystemet. SWEPOS-stationerna är byggda för oavbruten GNSS-mätning på en stabil och väldefinierad position. I dagsläget finns cirka 300 referensstationer över hela Sverige. Infrastrukturprojekt De främsta användarna av SWEPOS system är kommuner, mätföretag, jordbruk samt byggoch anläggningsföretag. SWEPOS är bland annat involverat i projektanpassade lösningar och infrastrukturprojekt för Trafikverket. Ett exempel är byggnationen av den nya motorvägen i Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden. – Vi har gjort en förtätning av GNSSstationer runt Sundsvall för att täcka in behovet och få ett bra stöd för bygget, berättar Peter Wiklund.


Ulricehamn

55-57

ledaren Årjäng

58-59

2

www.svenskleverantorstidning.se

2 ledaren innehåll

3

www.svenskleverantorstidning.se

innehåll Framtidssatsningar efterinnehåll sval sommar

www.svenskleverantorstidning.se

Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 5 2015 2

ledaren

Ledaren 3 Företagarna har ordet

ledaren

4

Bygg 5-7 Industri 8-13

Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 3 2014

förutsättningarna att lyckas, och diskussioner, Om sommaren 2014 var ovanligt varm och debatter och åsiktsutbyte utgör byggstenar i den skön var dito 2015 desto svalare och blötare. www.svenskleverantorstidning.se processen. Ingen kanonsommar för oss frusna nordbor som innehåll hittar du i Svensk ju ofta ser en koppling mellanFöljande väder och välbeDet tycks även ljusna för svensk ekonomi och finnande, inte minst under semestern då tanken Leverantörstidning nummer 3 2014 nyligen presenterade regeringen nya satsningar är att vi ska fylla på våra energiförråd inför den på permanenta utbildningsplatser i yrkeshöglånga hösten och vintern. Med andra ord; årets skolan för att möta den ökande efterfrågan. sommar blev inte optimal för de som kände sig Personer med yrkeshögskoleutbildning är eftertrötta och slitna efter en lång höst, vinter och traktade på arbetsmarknaden och antalet ansöknvår, men det går förstås att kompensera brist på ingar ökar. Det är bakgrunden till att regeringen sol och värme med annat som stimulerar, engagnu hittar vill avsättadu 150i miljoner kronor för att kunna erar och stärker. Följande innehåll Svensk finansiera motsvarande 2 500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan. 2016 nummer 3 utökas 2014anslagen till 360 Så är det åtminstone förLeverantörstidning mig; entusiasmen miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 6 000 är på topp inför hösten och det började redan utbildningsplatser. Det är en ökning av antalet under min vistelse under Almedalsveckan i utbildningsplatser med drygt 20 procent. Tillbörjan av juli. Som vanligt mötte jag en drös skottet i höstens budget är en del av regeringens engagerade och positiva människor, vilka, liksom jag, fick ta del av en mängd intressanta och entu- kunskapslyft och innebär att yrkeshögskolan får medel för fler än 30 000 permanenta utbildningsiasmerande tal och seminarier som inte minst gav löfte om att det finns en otrolig mängd män- splatser när reformen är helt genomförd. Med tanke på att nio av tio får jobb inom ett niskor som brinner för att på olika sätt bidra till år efter att de har avslutat sina studier på yrkeen bättre tillvaro för Sverige och dess invånare. shögskolan ligger satsningarna helt rätt i tiden. De är måhända inte överens om hur vägen dit Sverige behöver ett kunskapslyft som på sikt ska stakas ut, men det viktiga, anser jag, är att kommer att stärka vårt lands konkurrenskraft. viljan finns där, viljan att förbättra, att påverka. Återstår att se om satsningarna får avsedd effekt. Så länge den ambitionen får blomstra spelar det De är hur som helst onekligen ett stort steg i rätt mindre roll om parttillhörigheten är röd, blå riktning. eller grön. Finns viljan till förändring finns också

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Livsmedel 14-15 Lagerautomation 16 Infrastruktur 17

Göteborg 18-31

Alingsås 32 Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag

Ledaren

2

Företagarna har ordet

3

innehåll Ledaren

Infrastruktur

4-6

Industri

7-10

Bygg

2

Företagarna har11-13 ordet Infrastruktur 14

Energi

IT/SäkerhetIndustri Maskin Ledaren Bygg

15

Åland Infrastruktur IT/Säkerhet Industri Bornholm Maskin

30

16-17 har ordet DanmarkFöretagarna 18-29 Energi 31-36

3

4-6

7-10

2 11-13 3 14

4-6 15 7-10 16-17

terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet Bohuslän 33-39 när vårsolen gassar som mest, när Bygg Mora/Leksand 37-40 11-13 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Danmark 18-29 det börjar grönska och man har hela ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. Upplands Väsby 40-43 ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Energi Västmanland 41-42 1430 Åland Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina ElmsäterURBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljardHär i Göteborg undrar vi om den omdebat- Göteborg Vår i luften. Visst är det härligt? Jag IT/Säkerhet 15 ANSVARIG UTGIVARE 43-44 Bornholm 31-36 blandJönköping 44-46 människor runtomkring. satsningar infrastruktur terade Västlänkenbetonade verkligenhon kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energipå svensk attnär man kommer att satsa sådanti som leder men merpåklarhet frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, Maskin till jobb och främjar konkurrenskraften. är om huruvida viMarks kommun Mora/Leksand 45-47 16-17 37-40 i höst då göteborgarna Det ska rösta Frågan är om även infrastruktur går man har Småländska höglandet detsvensk börjar grönska och hela 47-56 en klok strategi som sikt borgar för ett stärkt skapå behålla trängselskatten eller inte. Västlänken mot en ny vår? Detden känns onekligen så efter framför härliga sommaren sig. svenskt näringsliv.ska Den typen satsningarvia just biltullarna.SmålandDanmark ju här till stor delavfinansieras regeringens besked om att satsa 522 miljarder Västmanland 48-53 18-29 41-42 Arbetslusten och glädjen ökar det i hand med gå och ofta hand just konkurrenskraft Catharina ElmsäterNär infrastrukturminister kronorSmåland 57-70 på infrastruktursatsningar fram till 2025. är härligt den andan av sig och arbetstillfällen, och presenterade det är sannolikt en av mångmiljard- Borås Åland 3043-44 Svärd regeringens 54 522 miljarder kronor – det börnär onekligen räcka smittar Göteborg bland människor runtomkring. de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar satsningar på svensk infrastruktur betonade hon till en hel del när det handlar om att både stärka i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? när Jagde kallar den Här Svedala 71-72 nationella infrastrukturplanen att man kommer att satsa på sådant som leder Ulricehamn som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Bornholm 31-36 Det tycks även ljusna terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi Marks kommun55-57 45-47 för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är det här i Svensk Leverantörstidning ochsvensk det är infrastruktur går Frågan är om även men mer klarhetsatsningar i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när det ökande behovet av dylika och en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt intressant att konstatera mot enatt nydet vår?inte Detenbart känns onekligen så efter för svensk ekonomi och 37-40 Vellinge 73-76 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Årjäng Mora/Leksand 58-59 efterlyser större mod och ansvarstagande börjar och Småland 48-53 svenskt näringsliv. Den härfrån typen av satsningar handlar om attdet bygga ut ochgrönska bygga regeringens beskednytt, om attman satsahar 522 hela miljarder ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken berörda parter så att en modern och väl härliga sommaren sig. till 2025. gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft utan också om den attkronor bevara detinfrastruktursatsningar som redan framförfram på nyligen presenterade skainfrastruktur ju till stor delsåfinansieras via just biltullarna. Västmanland 41-42 fungerande småningom och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av Arbetslusten och glädjen ökar och det finns och fungerar. Drift och underhåll Trelleborg 77-83 Borås 54 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka När infrastrukturminister Catharina Elmsäterlämnas över till framtida generationer. de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar ska i hög grad prioriteras, avspeglas regeringen nya satsär till härligt när andan smittar sigstärka Svärd presenterade regeringens mångmiljarden helvilket del den när det handlar om att av både ska taden lärdom av DanGöteborg 43-44 näratt devikallar nationella infrastrukturplanen i det faktum attbland nära halva svensk mil- runtomkring. somnog utveckla infrastruktur. Du läser Man om tycker människor Ulricehamn 55-57 satsningar på svensk infrastruktur betonade hon

Finland 84-87

och oss någonsin”. av den statsgaföranvända ”den bästa Man betonar dock jardregnet ska falladet över detta.Leverantörstidning och det ärmarkatt härjust i Svensk man kommer attarbetat satsa påefter. sådant som leder man själva det ökande behovet av dylika satsningar och Resten ska gå till utveckling intressant att av konstatera att det inte enbart rantimodell och konkurrenskraften. Det är Frågan är om även svensk infrastruktur går Ni till kanjobb läsa vad främjar Lars Redtzer, efterlyser större mod ansvarig och ansvarstagande från infrastrukturen och det handlar handlar om atti bygga ut och bygga nytt, eninfrastruktur klok strategipåsom på siktByggborgar för ett stärkt mot en ny vår? Det känns onekligen så efter för Sveriges berörda parter så att en modern och väl mångt och mycket om rälsbunutan också om att bevara det som redan svenskt näringsliv. här längre typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder industrier, tycker i sittDen inlägg fungerande infrastruktur så småningom den trafik, närmare bestämt finns och fungerar. Drift och underhåll gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor infrastruktursatsningar till 2025. fram i tidningen. lämnas över till framtida generationer. höghastighetståg. Detipå ligger heltprioriteras, vilketfram ska hög grad avspeglas och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Tills nästa gång jagvi alla Man önskar tycker att ska ta lärdom av Dani linje med satsningar andra att nära nog halva mili deti faktum de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka många sköna timmar i vårsolen! mark och använda oss av den statsgaländer världen över och lär i ska falla över just detta. jardregnet när de kallar den nationella infrastrukturplanen utveckla svensk infrastruktur. Du läser om rantimodell man själva arbetat efter. förlängningen som innebära kortare Resten ska gå till utveckling av för ”den bästa någonsin”. betonar dock URBANMan NILSSON det här i Svensk Leverantörstidning och det är Ni kan läsaUTGIVARE vad Lars Redtzer, ansvarig restider, inte minst mellan landets infrastrukturen och det handlar i ANSVARIG det ökande behovet av dylika satsningar och intressant att konstatera att det inte enbart för infrastruktur på Sveriges Byggstorstadsregioner. mångt och mycket om rälsbunefterlyser större mod och ansvarstagande från handlar om att bygga ut och bygga nytt, industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt berörda parter så att en modern och väl utan också om att bevara det som redan fram i tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt fungerande infrastruktur så småningom finns och fungerar. Drift och underhåll Tills nästa gång önskar jag alla i linje med satsningar i andra lämnas över till framtida generationer. ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas många sköna timmar i vårsolen! länder världen över och lär i Man tycker att vi ska ta lärdom av Dani det faktum att nära nog halva milförlängningen innebära kortare av mark och använda oss av den statsgaNNa URBAN NILSSON jardregnet ska falla över just detta. sca vEN Ä h restider, inte minst mellan landets UTGIVARE rantimodell man självaANSVARIG arbetat efter. L oc N Resten ska gå till utveckling av I TIL d storstadsregioner. EN I Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig INg infrastrukturen och det handlar i ! oNE Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 årg Ansvarig utgivare: 5-2015 30:e Tph för infrastruktur på Sveriges Byggmångt och mycket om rälsbunUrban Nilsson industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt Tidningen höghastighetståg. utges Tidningen utgesav: av: fram i tidningen. Prenumerera: Det ligger helt Prenumerera: Tills nästa gång önskar jag alla Hexanova Media AB i linje Group med satsningar i andra En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydav Fiskhamnsgatan 2,världen 414 58över Göteborg många sköna vårsolen! Naländer ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsomtimmar text och iolika tecken. I och och lär i N N a E sc h Äv N du ocförlängningen Redaktionsledning: med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas a Telefon 05 00 innebära kortare L031-719 Redaktionsledning: Nu k TIL dIN N I I URBAN NILSSON användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på EN 05 29 inte minst mellan landets gEN restider, Stefan Carewall 031-719 05 17 kodFax 031-719 NIN QRStefan 031-719 05läsaren 17 kan scanna in ANSVARIG UTGIVARE E! TId och iCarewall tidningsannonser, där hoN Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg reklamskyltar LÄsa stefan.carewall@hexanova.se RTp a storstadsregioner. m s en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida

ningar på permanenta Marks kommun 45-47 Årjäng 58-59 i yrkesutbildningsplatser Småland 48-53 högskolan för att möta Borås 54 efterfrågan. den ökande

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Urban05 Nilsson Besök oss gärna på nätet: Örjan Persson 21 med erbjudanden eller mer031-719 information. Kontakta oss om hur Tidningen utges av:du kan använda annons! Tryck:en QR-kod i din orjan.persson@hexanova.se www.svenskleverantorstidning.se Prenumerera: Hexanova Media Group AB Pressgrannar prenumeration@hexanova.se Tryck: En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Den enda mediepartnern du behöver Adress-/namnändring: Pressgrannar Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Tidningen Redaktionsledning: a av ansvarar ej för insänt, ej N aNN användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på adressandring.slt@hexanova.se ÄvE Fax 031-719 05 29 u sc h dbeställt c N o material. Eftertryck av text Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in a Adress-/namnändring: reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, N ILL I Nu k T d N N I förbjudet, om inte särskild EN Iochgbilder en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Ekonomi: kod N E adressandring.slt@hexanova.se I R N Q TId NE! Besök oss gärna Ansvarig utgivare: medlina@hexanova.se erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur Nr 3-2014 30:e årg på nätet: Lina Akyuz, pho LÄsa träffats med aRT smöverenskommelse du kanUrban använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se Ekonomi: Nilsson redaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningen utges av: Prenumerera: Den enda mediepartnern Hexanova Media Group AB du behöver En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydAdress-/namnändring: Tidningen ansvarar insänt, ejligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Fiskhamnsgatan 2, 414 ej 58för Göteborg adressandring.slt@hexanova.se beställt material. Eftertryck av textmed att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Telefon 031-719 05 00 Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på bilder05förbjudet, om inte särskild Faxoch 031-719 29 Ekonomi: Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, överenskommelse träffats med Lina Akyuz, lina@hexanova.se en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida redaktionen. www.hexanova.se Besök oss gärna på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se Pressgrannar Den enda mediepartnern du behöver Adress-/namnändring:

ISSN 1102-9137

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

ISSN 1102-9137

Tidningsstatistik ABTel. Tel. 08-507 Tidningsstatistik AB 08-507 424924 00 00

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00

ISSN 1102-9137


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Fel med fackliga gratiskontrollanter Malmö stad har återupptäckt den så kallade “Vita jobb-modellen”. Det innebär att fackförbundet LO får en helt orimlig roll vid upphandlingar.

I Malmö stad har man återuppväckt den så kallade “Vita jobb-modellen”. I en upphandling av bevakningstjänster har man använt modellen, som ger fackförbundet LO en helt ny – och oroväckande – roll i upphandlingssammanhang. Även Stockholms stad har nu fattat beslut om att genomföra pilotprojekt inspirerat av Vita jobbmodellen. I grunden är tanken god. Det handlar om att bekämpa svartarbete, skattefusk och oseriösa arbetsgivare. Den modell som har valts för detta är dock problematisk. Vita jobb-modellen innebär att LO:s fackliga förtroendemän ställer upp som “gratiskonsulter” för att granska de företag som levererar varor eller tjänster till kommunen. Vi förstår att detta kan vara ett lockande upplägg för kommunerna. Det finns dock flera principiella och praktiska problem med att låta fackliga förtroendemän sköta kommunernas granskning av leverantörerna. Skapar problem Vita jobb-modellen ger de fackliga ombudsmännen rätt till i princip all dokumentation som finns på företaget. Så långtgående befogenheter måste ifrågasättas, detta är knappast rimligt eller proportionerligt. Det innebär även stora praktiska och rättsliga problem för berörda företagare.

Krångel med kollektivavtalsvillkor i upphandlingar Regeringens utredning om upphandling och kollektivavtalsvillkor har presenterat sitt förslag. Utredningen har haft ett tydligt uppdrag att på kort tid lägga fram lagförslag om kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling. Detta har utredningen levererat. Förslaget innebär dock oklarheter och krångel och bådar tyvärr inte gott.

Utredningen föreslår att kollektivavtalsvillkor om bland annat lön alltid ska ställas vid upphandling som rör sådana branscher där det bedöms föreligga risk för dåliga arbetsvillkor. Utöver detta ska det även vara möjligt för myndigheter att på eget initiativ ställa kollektivavtalsvillkor. Det är i sig bra att utredningen inte föreslår att kollektivavtalsvillkor ska ställas i alla upphandlingar. Men förslaget rymmer många oklarheter och blir komplext att hantera. Att väva in arbetsrättsliga frågeställningar i den offentliga upphandlingen är en utmaning. Risk för minskad konkurrens Systemet blir svårt att hantera och förhålla sig till för många företag som vill vara med och tävla om att få leverera till offentlig sektor. Särskilt problematiskt blir det för de många små företagen som inte är anslutna till något kollektivavtal. Man måste komma ihåg att 60 procent av de små företagen saknar kollektivavtal, men de absolut flesta av dessa företag bedriver givetvis seriös verksamhet och erbjuder sina anställda schyssta arbetsvillkor. De kommer dock att behöva förändra sina villkor så att de ligger i linje med ett enskilt kollektivavtal för att kunna komma i fråga vid offentlig upphandling. Samtidigt finns en generell osäkerhet i fråga om vilka konkreta kollektivavtalsvillkor som i praktiken kan komma att användas och accepteras i de enskilda upphandlingarna. Sammantaget befaras mer krångel, ökade kostnader och ökad osäkerhet för många företag. Det finns därmed en uppenbar risk för minskat antal anbud från små seriösa företag - och därmed minskad konkur-

Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

rens. Detta vore mycket olyckligt. Det behövs anbud från fler små företag i upphandlingarna – inte färre. Komplexa frågeställningar Vidare kommer enskilda kommuner och andra upphandlande myndigheter att få komplexa frågeställningar på sitt bord när de genomför upphandlingar, såsom exempelvis vilka enskilda kollektivavtal som är tillämpliga på en viss typ av arbete. De många oklarheterna medför risk för att systemet kommer att leda till överprövningar. Till detta kommer den principiellt viktiga aspekten att utredningens förslag innehåller delar som sannolikt inte ligger i linje med EU-rätten. Detta gäller särskilt förslaget att ställa tuffare krav på svenska företag än på de utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. Detta förslag framstår som svårt att förena med principen om att alla anbudsgivare i en upphandling ska behandlas lika. Slukar resurser Utredningen föreslår att den nya Upphandlingsmyndigheten, som startade sin verksamhet den 1 september i år, ska ges en central roll i detta nya system. Inte minst föreslås Upphandlingsmyndigheten bestämma vilka branscher som är riskbranscher och även vilka kollektivavtalsvillkor som ska gälla inom sådana branscher. Detta ska ske i dialog med arbetsmarknadens parter. Upphandlingsstöd kommer definitivt behövas om den föreslagna modellen ska sjösättas, för den innebär många osäkra moment för de inblandade aktörerna. Det är dock mycket olyckligt om dessa nya arbetsrättsliga uppgifter kommer att sluka resurser som Upphandlingsmyndigheten hade behövt för att klargöra och utveckla andra viktiga delar som upphandlings-Sverige önskar vägledning om. Offentlig upphandling behöver utvecklas – inte invecklas. ULRICA DYRKE, UPPHANDLINGSEXPERT FÖRETAGARNA

Hur säkerställs exempelvis sekretess och hantering av affärskritiska uppgifter om sådant som ekonomi, planering och andra förhållanden som facken genom denna modell kan få tillgång till? Det kan handla om företagshemligheter och annat känsligt material. Det finns en uppenbar risk att företag kommer att avstå från att lämna anbud i upphandlingar som innefattar Vita jobbmodellen, eftersom det innebär en alltför stor affärsrisk att låta facken få tillgång till alla dessa uppgifter. Följden riskerar att bli färre anbud, minskad konkurrens och försämrade affärer för kommunen. Man måste även komma ihåg att de fackliga ombudsmännen inte har kompetens att göra en bred uppföljande kontroll av företagen. Deras kompetens ligger naturligen inom det arbetsrättsliga området. Därmed finns även en uppenbar risk för att fackliga kontrollanter missar andra viktiga aspekter till förmån för enbart arbetsrättsliga hänsyn. Mer uppföljning krävs Detta vore olyckligt. Det behövs mer, ändamålsenlig och strukturerad uppföljning för att garantera kvalitet och goda leveranser under kontraktstiden. Utöver detta kommer att många små företag inte har tecknat kollektivavtal. Det finns givet-

vis en uppenbar risk att facket kombinerar sin kontrollfunktion på enskilda företag med erbjudanden om att ansluta sig till kollektivavtalet. Detta kan medföra en mycket olustig situation för många småföretagare. Om inte kommunen själv har resurser att genomföra kontrollen så finns bara en väg att gå enligt vår mening; kontrollfunktionen måste upphandlas i konkurrens. I Stockholms stad förefaller man ännu inte ha tagit slutlig ställning till om man ska anlita LO:s ombudsmän som kontrollanter, eller om man i stället ska upphandla detta från marknaden. Vi förordar starkt det senare alternativet. Givetvis är vi inte emot kontroll i sig. Det behövs ändamålsenliga kontrollfunktioner som motarbetar oseriösa aktörer som exempelvis använder sig av svart arbetskraft eller ägnar sig åt bidrags- eller skattefusk. Det är vidare av central betydelse att se till att företagen levererar utlovad kvalitet och även i övrigt lever upp till vad som avtalats. Vi menar dock att kontrollen måste ske på ett annat sätt än genom att använda fackliga gratiskontrollanter. ULRICA DYRKE, UPPHANDLINGSEXPERT FÖRETAGARNA BENGT BENGTSSON, TF REGIONCHEF FÖRETAGARNA STOCKHOLMS LÄN MAGNUS N:SON ENGELBÄCK, REGIONCHEF FÖRETAGARNA REGION SYD

Står du i begrepp att säga upp ett hyresavtal? Företagarnas Rådgivning får många frågor kring hyresavtal och en mycket vanlig fråga handlar just om uppsägning av hyresavtalet. Här svarar Karin Åselius i korthet på vad som gäller.

En uppsägning kan ske i två olika syften, antingen villkorsändring eller för att hyresgästen ska avflytta från lokalen. Oavsett syftet med uppsägningen är huvudregeln att hyresavtalet ska sägas upp skriftligen för att upphöra att gälla. Vad ska man tänka på om man ska säga upp ett hyresavtal? Det gäller olika regler för hyresvärden respektive hyresgästen vid uppsägning. För båda gäller dock att uppsägningen ska ställas till rätt part. Är det till exempel flera personer som är hyresvärd eller hyresgäst ska samtliga personer anges och delges uppsägningen samt att anledningen till uppsägningen anges. Vid villkorsändring måste alla villkor som ska förändras framgå eller bifogas i ett nytt hyreskontrakt. Uppsägningen måste också vara gjord i rätt tid i förhållande till hyrestid och uppsägningstid. När hyresvärden säger upp för villkorsändring eller avflyttning måste hyresvärden förutom att ange förändrade villkor eller anledning till att avtalet inte förlängs, upplysa om hyresgästens skyldighet att inom två månader hänskjuta tvisten för medling till hyresnämnden om hyresgästen inte accepterar att flytta utan ersättning. Görs inte det är uppsägningen ogiltig och hyresavtalet löper vidare på oförändrade villkor. Eftersom uppsägningen

från hyresvärdens sida innehåller en skyldighet att upplysa om tidsfristen beträffande medlingsförfarandet är det stränga krav om delgivning. Hyresvärden ska kunna visa att delgivning har gjorts i rätt tid. Uppsägningen kan skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis. Löser hyresgästen inte ut brevet bör hyresvärden anlita en delgivningsman. Det enklaste är dock att överlämna uppsägningen personligen och att hyresgästen skriver på att uppsägningen har mottagits. När hyresgästen säger upp hyresavtalet för villkorsändring eller avflyttning finns det inte någon skyldighet att upplysa om någon tidsfrist, varför det är ett förenklat förfarande som gäller för delgivning av uppsägningen. Det innebär att uppsägningen ska sändas med rekommenderat brev till hyresvärdens adress. Lämnas uppsägningen över personligen ska hyresvärden skriva på att uppsägningen har mottagits. Säger hyresgästen upp för villkorsändring måste ansökan om medling skickas in av hyresgästen inom två månader från uppsägningen. Görs inte det är uppsägningen ogiltig. Tänk på att: - Hyresavtal i de flesta fall ska sägas upp skriftligen, minst nio månader i förväg, för att upphöra att gälla. - Det finns vissa formkrav som måste uppfyllas i uppsägningshandlingen, annars blir den ogiltig. - Det finns särskilda regler om hyrestid och uppsägningstid. Som medlem i Företagarna kan du ringa Rådgivningen med alla dina juridiska frågor – det lönar sig att vara med i Företagarna! KARIN ÅSELIUS


bygg

5

www.svenskleverantorstidning.se

Stålhallar för alla ändamål Industrihallar, lagerhallar, affärsbyggnader eller sporthallar – LLENTAB har kunnande och kapacitet att bygga alla. Det här är en expert på byggnation av stålhallar och fackverk för allehanda ändamål.

LLENTAB bygger och konstruerar kompletta stålhallar och fackverk till byggföretag och slutanvändare. Verksamheten etablerades av Leif Lindblad 1972 och fem år senare tog man fram den första bågformade LLENTAB-hallen. Under 80-talet utvecklades mer traditionella varianter med raka väggar, och sedan dess har bolaget utvecklats till dagens framträdande aktör kring hallar och fackverk. Idag ägs LLENTAB till hälften av familjen Lindblad och till resterande del av Nordstjernan AB. I Europa finns verksamheten representerad i Sverige, Polen, Tjeckien, Ukraina, Norge, Danmark, Slovakien och Tyskland, och sysselsätter cirka 450 personer, varav ungefär hälften arbetar i Sverige.

LLENTAB-hallen I produktionsanläggningen i Kungshamn träffar vi marknadschef Lars-Göran Nilsson som gärna lyfter fram det faktum att LLENTAB tillverkar alla betydande delar själva. – Det gäller allt ifrån stomme, plåtväggar och tak till bärande takplåt och sandwichpaneler. Hela stommen är varmförzinkad, berättar LarsGöran. Sedan 2008 har man genomfört betydande investeringar vilket gjort att kapaciteten mer än fördubblats. Det har bland annat medfört att LLENTAB genom åren har levererat cirka 8 000 exemplar av den klassiska LLENTAB-hallen, vilken med fördel används som industrihall, lagerhall, affärsbyggnad, sporthall med mera. Den kan levereras i många utföranden, allt ifrån mindre oisolerade hallar till stora fullt isolerade industrihallar. – Vi kan också ta fram skräddarsydda specialhallar som anpassas helt efter kundens behov. Härutöver kan vi erbjuda en räcka av portar, dörrar och fönster och andra tillbehör från våra

samarbetspartners, samt olika färgkombinationer och design på både vägg- och takbeklädnad, berättar Lars-Göran. Flexibilitet LLENTAB tillverkar Sandwichpaneler på mellan 100 och 300 millimeters tjocklek med ytskikt av varmgalvaniserad stålplåt och kärna av obrännbar stenull. De är skyddsklassade och brandklassade upp till EI240. Man tillverkar även bärande stålfackverk i ett flertal olika utföranden beroende på hur hallen ska se ut. Man kan erbjuda fri spännvidd på upp till 75 meter samt montage. – All montage sker i egen regi, hela konstruktionen skruvas ihop på plats av våra egna montörer. I dagsläget sysselsätter vi ett hundratal montörer i Sverige, säger Lars-Göran som ser ljust på LLENTAB:s framtid. – Vår vision är att bli Europas ledande aktör inom utveckling, tillverkning och försäljning av stålhallar, säger han bestämt. TEXT: ÖRJAN PERSSON

I Europa finns verksamheten representerad i Sverige, Polen, Tjeckien, Ukraina, Norge, Danmark, Slovakien och Tyskland, och sysselsätter cirka 450 personer, varav ungefär hälften arbetar i Sverige.

Vi erbjuder högkvalitativa stålbyggnader

Box 104, 456 23 Kungshamn, Telefon 0523-79000 Läs mer på vår hemsida www.llentab.se


6

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Allt fler vill energioptimera

Dominik Dymarek, VD

– Vi har sedan starten utvecklats från att ha varit ett litet företag med fokus på privatkunder till en stark leverantör av kostnads- och energieffektiva lösningar till både privatkunder, industrier och fastighetsbolag. VVS, kyla och ventilation är de områden vi fokuserar mest på

I en tid då allt mer handlar om att hushålla med jordens resurser och minimera energikostnader är CSAB ett företag som onekligen ligger i tiden. Energioptimering är CSAB:s specialitet och man vänder sig till såväl privatpersoner som företag.

CSAB har ett mycket gott renommé när det handlar om VVS- och energihantering samt optimering för både villor och fastigheter. – Vi har sedan starten utvecklats från att ha varit ett litet företag med fokus på privatkunder till en stark leverantör av kostnads- och energieffektiva lösningar till både privatkunder, industrier och fastighetsbolag. VVS, kyla och ventilation är de områden vi fokuserar mest på, säger Dominik Dymarek, VD i CSAB och tillägger att kundkretsen numera till ungefär 80 procent består av företag. Jobbar brett CSAB, som ägs av Örkelljungaföretaget Instal-Rem Sverige AB, har serviceavtal med Örkelljunga kommun, Helsingborgshem och Helsingborgs stad, och härutöver arbetar man bland annat med bostadsrättsföreningar. Företaget finns representerat i Ängelholm och Malmö där många stora och intressanta kunder finns,

speciellt i Ängelholm där man har utfört ett flertal stora arbeten. I Landskrona har man bedrivit ett stort projekt på åtta fastigheter tillsammans med Landskronahem. – Det var ett på många sätt unikt projekt som kommer att användas som referens i framtiden, berättar Dominik Dymarek. På frågan om hur Dominik ser på allmännyttan och lagen om offentlig upphandling svarar han: – Vi plockar hem ungefär hälften av alla offerter, vilket är oerhört ovanligt i branschen. Vi förklarar för kunderna hur vi hanterar problemen och löser dem så denne blir nöjd. Vi kommer ofta med lösningar som de varken har sett eller har hört talats om, säger Dominik. Lyfter fram personalen Med tanke på den ökande efterfrågan kring energioptimerade lösningar ser framtiden för CSAB synnerligen ljus ut. Ambitionen är att fortsätta växa i Skåne i första hand, men redan nu jobbar man med ett omfattande projekt i Stockholm som involverar såväl egen som extern personal. Just medarbetarna är något som Dominik Dymarek gärna framhåller när företagets framgångar kommer på tal. Verksamheten sysselsätter i dagsläget 25 personer men ambitionen är att de ska bli ännu fler.

– Vi utbildar vår personal själva genom att låta dem praktisera hos oss och på så sätt komma in i arbetslivet och få en klar och tydlig bild av vår verksamhet. De får arbeta parallellt med övrig personal tills de kan stå på egna ben och ta fullt ansvar själva. Det är en metod som fungerat mycket bra för oss, säger Dominik som förstås

också vill framhålla de medarbetare som varit företaget troget i många år. – Rutin och nytänkande skapar en vinnande kombination, konstaterar han. TEXT: ÖRJAN PERSSON


bygg www.svenskleverantorstidning.se

DET LIGGER I LUFTEN

J

KE

FÖL

&

LT

LIN UP K STYR EN

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den

• Marknadens enklaste styrning

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar

• Klarar temperaturer ner till -25°C

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö. Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Tystgående • NIBE Uplink, internetuppkopplad för fler möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030

Hammarsmedsgatan 7B, 286 32 Örkelljunga Telefon: 0435 - 517 40, E-post: info@csab.nu

7


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Elektronikdistributör med personalfokus

Jesper Andersson, VD, med sin 14-språkiga crew I Vellinge finner vi en stark leverantör av elektronikkomponenter. Vi talar om J2 Sourcing AB som vänder sig till såväl små lokala producenter som globala storföretag.

J2 Sourcing startades av Jesper Andersson och kollegan Johan Karlsson 2004. De valde att gå skilda vägar 2013, vilket inneburit att det idag är Jesper som står som ägare och VD. Vi möter honom på huvudkontoret i Vellinge. – Vi är en oberoende distributör av elektronikkomponenter och servar allt ifrån små lokala företag till stora globala bolag. Vi erbjuder inte bara lösningar när våra kunder saknar komponenter utan kan också erbjuda tjänster som syftar till att hantera våra kunders överskott, berättar Jesper Andersson och tillägger att verksamheten även innefattar en filial i Polen. Smarta lösningar J2 Sourcing AB levererar en rad olika tjänster kopplade till tre huvudsakliga affärsområden; leverantörskonsolidering, inköpslösningar samt överskottshantering. Man letar ständigt efter komponenttillverkare globalt för sina kunders räkning, inte minst i länder som Italien, Mexiko

och USA, varpå produkterna lagerhålls för kundernas räkning. Dessa finns företrädesvis inom medicin-, militär- och flygindustrin. Verksamheten sysselsätter ett 30-tal anställda med 14 olika nationaliteter – När vi bearbetar nya marknader har vi personal som behärskar både språket och kulturen i landet i fråga, något som Jesper anser vara en oerhörd fördel i relationsuppbyggnaden. Han berättar hur olika personer med varierande bakgrund kommit in i företaget på ett utmärkt sätt och bidragit till den goda utvecklingen. Omsättningen har nära nog tredubblats sedan 2009 och Jesper ser medarbetarna som en klar och tydlig framgångsfaktor i sammanhanget. –När vi startade hade vi en våning med kontor, nu har vi tre, konstaterar Jesper. Framhåller medarbetarna Jesper beskriver J2 Sourcing som en stor familj där han själv strävar efter att alla hans medarbetare ska finna sin rätta plats i livet och uppskattas för vad hon eller han gör. Samtidigt upplever alla en ovanligt stor öppenhet i företaget, vilket förstås gynnar verksamheten och även kunderna i slutändan.

– Jag har själv arbetat med det mesta, framför allt inom hotell branschen med erfarenheter ifrån både Japan, Tyskland och USA. Av denna anledning uppskattar jag människan oavsett nationalitet eller hudfärg. Hos oss trivs personalen och därför ställer de upp för företaget i vått och torrt. Faktum är att ingen har slutat av den personal som har börjat här på ett antal år. För mig är personalen A och O, avslutar Jesper Andersson. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vi är en oberoende distributör av elektronikkomponenter och servar allt ifrån små lokala företag till stora globala bolag.


industri www.svenskleverantorstidning.se

SOURCING

Ring oss om du har inkรถpsproblem! PROCUREMENT OF ELECTRONIC COMPONENTS J2sourcing is your partner in Component Procurement.

info@j2sourcing.com We serve companies ranging from global EMS companies and distributors

Address: Modemgatan 4 to small and local manufacturers. 235 39 Vellinge, Sweden

J2sourcing offers not only solutions to component shortages but as well have different services aimed at handling our customers excess.

www.j2sourcing.com J2Sourcing has been engaged in the distribution of electronic components Phone: +46 (0)40 672 72 50 to the industry since 2004. We make sure Fax: +46 (0)40 672 72 59 that our customers obtain components quickly and inexpensively, and we can additionally assist them in disposing of any excess inventory.

SOURCING

Our technical-skilled and procurementexperienced staff speaks 14 different languages to handle dialogue With customers and providers from all over the world.

This can be summed up as: Availability, Cost savings and Excess.

Ring oss om du har inkรถpsproblem! info@j2sourcing.com Address: Modemgatan 4 235 39 Vellinge, Sweden

www.j2sourcing.com Phone: +46 (0)40 672 72 50 Fax: +46 (0)40 672 72 59

9


10

industri www.svenskleverantorstidning.se

Smartaste lösningen för ventillägesstyrning Överallt inom industrin där det finns ventiler som behöver styras finns lägesställare. Här har Dinglebaserade företaget Processcomponent AB utvecklat en unik lösning. Quick Stepper är lägesställaren som tar hänsyn till såväl miljö som ekonomi och driftsäkerhet.

Processcomponent AB grundades 1984 och finns idag representerat via kontor i Dingle och Göteborg. Företaget erbjuder helhetskoncept avseende styr- och reglerutrustning för bland annat raffinaderier, stålverk, reningsverk, glasbruk, pappersbruk och fartygsindustrin. – Med mer än 30 års erfarenhet av branschen och med våra kvalificerade medarbetare kan vi ta oss an alla typer av uppdrag kring automation och energiövervakning, säger Staffan Buhr som leder verksamheten. Quick Stepper Dagens industriverksamheter omfattas av en mängd ventiler som behöver styras och där Quick Stepper kan spela en väsentlig roll. Staffan Buhr presenterar Quick Stepper som är lägesställare för pneumatiska, elektriska och hydrauliska ställdon som Processcomponent AB har patent på. Modellen för pneumatik förbrukar ingen luft vilket reducerar energikostnaden och minskar då automatiskt även Co2-utsläpp. I jämförelse med en äldre lägesställare betalar Quick Stepper sig själv på två-tre år enbart på energibesparingen. – Manuell handkörning är även möjlig utan

elektronik vilket är ovärderligt vid stopp och nödsituationer, berättar Staffan Buhr. Ventiler kan ibland vara svåråtkomligt monterade för operatörer och servicepersonal I de fallen kan enheten utrustas med en beröringsfri lägesgivare som medför att enheten inte behöver monteras på ställdonet vilket är till stor nytta för användaren. Quick Stepper kan enkelt styras via traditionell analog signal, busskommunikation eller som stand-alone med inbygg regulator som kan nås via webbläsare. Quick Stepper förenar ekonomi, miljö och säkerhet och finns med en mängd olika funktioner beroende på applikation. Energiövervakning och webbaserad visualisering I Processcomponent AB:s breda koncept ingår även nyckelfärdiga lösningar inom områdena automation, energiövervakning och energirådgivning. – Våra kunder är framför allt industri, kommersiella fastigheter samt större bostadsfastigheter. Några av våra kunder är Autoliv, Ikea, E-On och Skanska. Vår marknad sträcker sig framför allt inom Norden men även övriga Europa. Just nu söker vi efter nya distributörer för Europa, säger Staffan Buhr. OptoGroov är en ny kraftfull plattform för visualisering/styrning i realtid via en vanlig webläsare på en dator, smartphone eller smart-tv. Fördelarna är uppenbara eftersom ingen mjukvara behöver köpas och inga licensavgifter som baseras på antal mätpunkter tillkommer vilket annars är vanligt förekommande på marknaden

idag. Kunden äger dessutom sina egna mätdata. Processcomponent erbjuder dessutom lösningar för individuell fastighetsmätning (IMD) avseende energi, värme, vatten, el och larm. Staffan Buhr vill till sist slå ett slag för produkterna från Imes, med vilka man mäter cylindertryck på företrädesvis större fartygsmotorer under drift. Värden diagnostiseras och sammanställs till en

rapport som sedan kan skickas vidare till ägare, servicepersonal eller experter vilka kan bedöma motorns skick och vidta direkta eller förebyggande åtgärder utan att vara på plats. Även anläggningar som lasarett, militär och kärnkraftverk, använder sig av denna utrustning som ett verktyg. – Att mäta är att veta, säger Staffan avslutningsvis. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

En problemlösare kring hydraulik Företag i behov av hydrauliska och elektroniska lösningar har i HydraComp Hydraulic AB en trygg och trogen leverantör. Man tillhandahåller skräddarsydda totallösningar och representerar ett synnerligen brett produktutbud från välkända tillverkare.

Det är Adam Nevdahl, utbildad maskiningenjör i botten, som driver HydraComp Hydraulic AB, ett företag han startade 2007. Han har verkat i branschen i 25 år och innehade tidigare VDrollen i ett företag med liknande inriktning. När bolaget köptes upp valde Adam att gå sin egen väg och HydraComp Hydraulic AB blev ett faktum. Verksamheten utgår från Upplands Väsby där man förfogar över både kontor och lager. – Vi är ett företag som säljer och marknadsför komponenter och tjänster inom hydraulik för mindre och medelstora OEM-företag över hela Sverige, berättar Adam Nevdahl och tillägger att man även åtar sig konsultuppdrag. Kundanpassade totallösningar Hydraulik, hydrauliska komponenter, elektronik samt tillbehör är bolagets specialiteter. Det rör sig om kundanpassade totallösningar med komponenter från välkända tillverkare som HydraComp Hydraulic representerar, vilket garanterar optimal funktion på varje enskild

lösning. Företaget är återförsäljare för nio olika leverantörer, varav två av de främsta utgörs av italienska Vivoil som tillverkar kugghjulsenheter, samt BLB som tillverkar ventiler och aggregat. – Vi saluför till exempel pumpar, elmotorer, flödesdelare, ventiler som är både elstyrda och manuella, aggregat med mera. Vi har cirka 1 500 artiklar i lager och står alltid för snabba leveranser till våra kunder, i regel reda dagen efter beställning. Om vi mot förmodan saknar någon produkt beställer vi hem den på momangen. Vi erbjuder helt enkelt det kunden vill ha, betonar Adam Nevdahl. Service och reparationer HydraComp Hydraulic AB utför dessutom reparationer och service för uppdragsgivare i Mälardalen, bland andra Mediatech för vilka man servar deras produktionsbussar. Två andra kunder är Gröna Lund, vars åkattraktioner innefattar en hel del hydraulik, samt Linde Material Handling som lämnar sina komponenter hos HydraComp för reparation. – Vi åtar oss dessutom en del ritningsuppdrag där vi tar fram olika hydraulscheman, berättar Adam som ser ljust på företagets framtid. – Min vision är att utöka såväl kundkretsen som verksamheten i Sverige. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESARCH: MARTINA NORMAN

– Vi är ett företag som säljer och marknadsför komponenter och tjänster inom hydraulik för mindre och medelstora OEM- företag över hela Sverige

Telefon 0707-94 23 20 | www.hydracomp.se


industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

En flexibel problemlösare i plastbranschen Standard och rutin är främmande begrepp hos Plexlite Plastprodukter AB. Här flödar i stället kreativitet och innovationskraft i arbetet med att ta fram nya, skräddarsydda plastlösningar, från idé till färdig produkt. Det är ett koncept som inte minst attraherar industrin.

Plexlite Plastprodukter AB är specialister när det gäller att finna nya, innovativa lösningar på sina kunders problem kring modern plastbearbetning. Oavsett om kunden kommer in med en enkel idé eller skiss, eller en avancerad ritning, kan företagets VD, Mikael Nevhage, och hans kollegor ta fram en ändamålsenlig lösning, från idé till färdig produkt. – Vi står för kvalitet i alla led. Genom att samarbeta med oss tidigt i en process kan vi arbeta effektivt, optimera designen och hålla nere priset. Dessutom samarbetar vi med andra branschnära aktörer, vilket gör att vi alltid kan ta fram en helhetslösning på varje enskilt problem, säger Mikael. Satsar på industrin Plexlite tar bland annat fram maskinskydd, skyltställ för medicinindustrin och butiksställ i plexiglas. – Vi arbetar i allt högre utsträckning på uppdrag av industrin som ser fördelarna med vårt flexibla arbetssätt. Vi är inte främmande för något, alla kunder är välkomna, och idag servar vi uppskattningsvis cirka 500 kunder, varav många är ständigt återkommande, berättar Mikael Nevhage. Plexlite tillverkar bland annat skyltställ för tandborstar från TePe, som är en återkommande kund och som i sin tur även exporterar dessa ställ. Ett annat varumärke man jobbar med är Stringhyllan som numera tillverkas i plexiglas, och härutöver utför man även en hel del uppdrag för Malmö Stad. Man arbetar i material från två millimeter och uppåt, och det rör sig om ett tämligen kostnadskrävande material som i sin tur är oerhört slitstarkt och användbart. – Plexiglas kan kosta tusen kronor per kilo, konstaterar Mikael och berättar att man genom åren skapat ett flertal produkter i samarbete med kända konstnärer. – När det gäller utsmyckning kommer pengarna i andra hand, men det är förstås inte så att vi saknar konkurrens i det sammanhanget, säger Mikael och påpekar att man arbetar i miljövänligt, brännbart material.

försikt och vill i sammanhanget lyfta fram två nyckelpersoner för fortsatta framgångar. – Håkan Johansson är maskinbyggare i grunden och har 25 års erfarenhet av industrikunder. Han kommer att betyda massor för oss när vi nu satsar ännu hårdare på industrisidan. Göran Lindsjö står för konstruktionerna samt håller i ekonomin i förtaget. Med hjälp av hans expertis och kompetens kan vi hålla kostnaderna nere och fortsätta vara konkurrenskraftiga. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Plexlite Plastprodukter är specialister när det gäller att finna nya, innovativa lösningar på sina kunders problem kring modern plastbearbetning.

Kvalitet, kunskap, flexibilitet Hög teknisk kapacitet, stort materialkunnande, flexibel tillverkning, korta beslutsvägar och kreativt tänkande är begrepp som präglar verksamheten i Plexlite Plastprodukter AB. Detsamma kan sägas om kvalitet, kunskap och flexibilitet. Företaget sysselsätter sju anställda och arbetar i viss mån även med grossistverksamhet. Mikael Nevhage ser framtiden an med till-

PLEXLITE KAN KONSTEN MED PLAST Vi är specialister på att bearbeta plast och hitta nya, intressanta lösningar för dig. Ta in oss tidigt, så blir processen effektiv, designen optimal och priset bäst. Se gärna vad vi gjort för andra på vår hemsida www.plexlite.se Amilonsv. 2 D, 213 76 Malmö, Tel: 040-29 31 90, info@plexlite.se


12

industri www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på rörbockning I Vellinge besöker vi en sann specialist när det gäller bockning, ändformning och håltagning. Vi talar om Stålmannen AB som står för ett helhetskoncept kring allt ifrån prototypframtagning till fullskalig serieproduktion.

Vi möter Magnus Aretjäll, VD för Stålmannen AB och son till en av företagets grundare. Från början utgick verksamheten från Malmö, men för tre år sedan valde Magnus att flytta verksamheten till Vellinge. Då hade han drivit bolaget sedan 1995. – På den tiden arbetade vi mycket i rostfritt stål. Idag är det mest aluminium och koppar vi bearbetar genom att vi bockar raka längder på koj eller rulle, berättar Magnus. Stålmannen AB levererar så kallade konfektionerade rör och jobbar med bockning, ändformning och håltagning. Rörbockning är företagets specialitet. – Vi står för allt ifrån prototypframtagning till fullskalig serieproduktion och kan ta oss an bockning av rör på mellan 4 och 22 millimeter i diameter i alla metalliska material. Vi besitter hög teknisk kompetens och en modern maskinpark, vilket gör att vi alltid kan leverera rör till mycket konkurrenskraftiga priser, säger Magnus Aretjäll och tillägger att man däremot inte ombesörjer svetsning och lödning. Detta sker i samarbete med professionella underleverantörer.

Servar Königsegg Magnus och hans kollegor erhåller ritningar från företag som bland annat arbetar med bensinpumpar, värmepumpar och oljepannor. I kundkretsen ingår även biltillverkaren Königsegg som endast tillverkar mellan tio och tolv bilar per år, men som å andra sidan kostar minst 11 miljoner kronor. Åt Königsegg tillverkar Stålmannen AB olje- och vattenrör. De flesta kunderna finns i Sverige, Finland och Frankrike, och många av dem möter man på underleverantörsmässan på Elmia i Jönköping. – Det är en bra och mycket betydelsefull mässa för oss, konstaterar Magnus Aretjäll. Möjligt att expandera I maskinparken finns sex helautomatiska maskiner som tre personer, inklusive Magnus Aretjäll själv, sköter. Kapaciteten är hög men här finns, enligt Magnus, utrymme och läge före expansion. – Om orderingången skulle öka finns maskiner på plats så det räcker, och det är bara att rekrytera fler personer, poängterar han. Magnus tycker att framtiden ser ljus ut. Han har börjat snegla mot möbelindustrin där danska företag tillverkar produkter i Småland. – Det är en potentiell marknad att bearbeta, säger han.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Magnus Aretjäll, VD

Premiär för elbusslinje 55 i Göteborg Framtidens kollektivtrafik rullar nu i Göteborg. Den 15 juni var det officiell trafikstart för Göteborgs första elektriska busslinje. Bussarna är tysta och utsläppsfria, och drivs på el från vind- och vattenkraft. Busslinjen är en av de modernaste i världen, och låter passagerarna ladda mobilen ombord och kliva av och på bussen inomhus.

Den 15 juni var det officiell trafikstart för Göteborgs första elektriska busslinje.

Vår affärsidé är att leverera konfektionerade rör till största möjliga kundnytta. Kontakta oss på 040 - 630 38 80 eller läs mer på www.stalmannen.com

Idag blir bussar helt drivna på förnybar el en del av kollektivtrafiken i Göteborg . Busslinje 55 kommer att trafikeras av tre helt eldrivna bussar och sju elhybridbussar, samtliga från Volvo Bussar. Bussarna trafikerar sträckan från Chalmers Johanneberg till Chalmers Lindholmen, och passagerarna kan både ladda mobilen och surfa via bussens eget wifi-nätverk ombord. Fordonen är utrustade med batterier som snabbladdas med förnybar el vid ändhållplatserna. Ändhållplatsen vid Chalmers Lindholmen är inomhus, något som är möjligt tack vare att bussarna är tysta och utsläppsfria. – Volvokoncernen vill bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Här i Göteborg har vi ett unikt samarbete som gör det möjligt att lansera elbusslinjen här, och att verkligen ligga först i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik, säger Volvokoncernens hållbarhetschef Niklas Gustafsson. Lyckat samarbete Linjen är ett resultat av samarbetet ElectriCity, där nya lösningar för framtidens hållbara och attraktiva kollektivtrafik utvecklas, testas och

demonstreras. Förutom själva bussarna, omfattar samarbetet även att ta fram och testa nya hållplatslösningar, trafikledningssystem, säkerhetskoncept och energiförsörjning. Eldriften sätter inte bara Göteborg på kartan vad gäller hållbara och innovativa lösningar för kollektivtrafiken – den nya busslinjen öppnar också nya möjligheter för hur städer och tätorter planeras. “ElectriCity och linje 55 är ett konkret bevis på hur Göteborgs Stad utvecklas med inriktning på att skapa en tätare, mer hållbar och öppen stad med attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. Projektet är dessutom ett bevis på vår ambition och strategi att attrahera kompetens och investeringar som stärker möjligheterna att minska klimatpåverkan. Vi får också möjlighet att vidareutveckla samspelet mellan myndigheter, industri och akademi, säger Anneli Hulthén (s) kommunstyrelsens ordförande. Skapar arbetstillfällen Förhoppningen är att samarbetsprojektet ska locka fler att resa kollektivt, och samtidigt förena miljönytta med ekonomisk utveckling. – ElectriCity profilerar Västsverige och gör att vi kan locka innovationsföretag och spetskompetens, vilket ger nya arbetstillfällen. Det gör också att vi kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv – i hela Västra Götaland, säger Birgitta Losman (MP) ordförande i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.

KÄLLA: VOLVO.COM


industri 13 www.svenskleverantorstidning.se

Tvättjänster nytt i trygg outsourcingpartner Att outsourca delar av sin verksamhet till en extern aktör kan visa sig vara mycket kostnadseffektivt. Detta är man väl bekanta med på Vårgårdaföretaget Contage som erbjuder ett flertal olika tjänster som var och en kan hjälpa ditt företag att växa och utvecklas. Senast i raden är tvättning av lock och emballage, men även en mängd andra produkter.

En outsourcingpartner som hjälper företag att växa. Så beskrivs verksamheten i Contage där man valt att fokusera på tre olika huvudområden; legoarbeten, emballageservice samt lager och logistik. Verksamheten etablerades 1999 och ägs sedan ungefär fyra år tillbaka av Håkan Claesson. – Vi är ett lokalt företag som är välkänt här i Vårgårda. Vi sysselsätter 10-15 personer och kan vid behov även ta hjälp av inhyrd personal, berättar Håkan och presenterar företagets breda koncept. Modern tvättanläggning Området Emballageservice innefattar en rad olika tjänster, såsom tillverkning, ombyggnationer, service, underhåll, bonfire-prov och certifieringar. Härutöver kan man även åta sig tvätt av plastemballage, inklusive lock, lådor och mellanlägg. – Vi förfogar över en modern och miljöanpassad tvättanläggning som uppfyller alla krav. Den går att ställa in på en mängd olika sätt

beroende på vad som ska tvättas. Den är speciellt framtagen för lådor och lock men det går även att tvätta andra produkter, informerar han och uppmanar alla som har produkter som behöver tvättas att höra av sig för en kostnadseffektiv lösning. Legoarbeten, lager och logistik Beträffande legoarbeten kan Contage åta sig allt ifrån materialinköp till färdig produkt, men också enskilda uppdrag såsom Q-kontroll, justering, sortering och bearbetning. – Kunderna vänder sig till oss med material som behöver bearbetas eller kontrolleras. Här jobbar vi med mycket korta ledtider mot våra kunder, berättar Håkan Claesson. Även när det gäller lager och logistik uppvisar Contage en stark bredd. Distribution, inventering, påfyllnad, pack och plock samt pakethantering är några av tjänsterna man erbjuder utöver de varm- och kallager man också förfogar över. – Vi har gott om lagringsutrymme, säger Håkan Claesson. Vårt varmlager rymmer till exempel 450 pallplatser. Dessutom kan vi distribuera lagervaror enligt överenskommelse med kunden samt erbjuda hämtning av post hos ombud med mera. Håkan avslutar med att tipsa om Contages nya hemsida som kommer att lanseras under våren och där alla kommer att få en klar och komplett bild av företagets breda tjänsteutbud. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN


14

livsmedel www.svenskleverantorstidning.se

Stor entreprenör med historia som berör – Jag tog över en fabrik med två anställda och efter bara några veckor var vi 15 personer som var och en hanterade 200 grishuvuden varje dag. Vi sålde våra produkter till KF och snart fick vi lov att bygga en ny fabrik, och därefter ännu en. Ett tag var vi fler än hundra anställda.

Sverige är fullt av duktiga entreprenörer, varav många startat med två tomma händer och med tålmodighet och målmedvetenhet byggt upp framgångsrika verksamheter. Marko Anic är en av dem och bakom hans framgångar finns en historia som onekligen pendlar mellan höga höjder och djupa dalar.

Låt oss börja med Markos företag. Han driver Markos Chark på Elisedals Gård, bredvid Jägersro, och här har han byggt upp landets modernaste charkfabrik med tillhörande gårdsbutik. Kvalitet, punktliga leveranser, service och fullständiga garantier är de hörnstenar han byggt verksamheten kring. Idag servar han kunder i såväl Sverige som Storbritannien och Tyskland. Marko har sina rötter i Kroatien där han utbildade sig till slaktare, och har flera av sina landsmän anställda i företaget, inklusive två söner och en av hans fyra döttrar. Men vägen hit har varit minst sagt krokig. – Jag började i branschen genom att köpa in grishuvuden som slakterierna inte ville ha. Jag tog över en fabrik med två anställda och efter bara några veckor var vi 15 personer som var och en hanterade 200 grishuvuden varje dag. Vi sålde våra produkter till KF och snart fick vi lov att bygga en ny fabrik, och därefter ännu en. Ett tag var vi fler än hundra anställda, berättar Marko. Arbetade dag och natt Liksom sina landsmän blev Marko Anic inkallad i Titos armé. Han flydde sedermera till Österrike där han internerades tillsammans med flera hundra landsmän. När Kockums i Malmö besökte landet och värvade 200 personer togs Marko ut till plåtslagare, trots att han inte hade någon utbildning. Han

arbetade dag och natt i tre år innan facket tvingade honom att ta semester, och det var nu han sökte upp Lars Jönssons charkuterifabrik i Malmö. – Jag erbjöd mig att jobba en vecka gratis för att få visa vad jag går för och det ledde till en fast anställning. Samtidigt arbetade jag som städare på kvällar och nätter, och under helgerna var jag stuveriarbetare, minns Marko som dock skulle skörda framgångar inom ett helt annat område. Travhistoria Markos passion för hästar resulterade i att han 1980 köpte en häst från en hästägare i Halmstad. Hästen var liten och som unghäst var han ofta sjuk, men Marko såg potential i springaren som han valde att döpa till Legolas. Resten är svensk travhistoria. Legolas vann sina 19 första lopp men fick segerraden bruten av Ideal du Gazeau i VMloppet på Roosevelt Raceway i New York 1983 där Legolas gick i mål som tvåa. Samma år vann han Åbys Stora Pris. – Chefen för Jägersro ville att Legolas skulle komma dit. Jag svarade att jag ville ha ett ställe nära travbanan och när kommunen ställde upp fick jag köpa Elisedals Gård, berättar Marko som kan se tillbaka på en fantastisk tid då Legolas satte avtryck i den svenska travhistorian. Under sina år sprang han in drygt 3 miljoner kronor och satte flera rekord under sina sammanlagt 93 starter, varav 35 slutade med seger. Älskar Sverige – Jag trivs i Kroatien men älskar Sverige eftersom det är ett land där allt fungerar, säger Marko som njuter av tillvaron och numera tar dagen som den kommer. Han har kontroll på företaget och är trots sina 74 år alltjämt full av tankar och idéer. Marko är en affärsman ut i fingerspetsarna. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Marco Anic, VD och ägare


livsmedel 15 www.svenskleverantorstidning.se

Våra produkter som korvar, delikatesser och färskt kött når våra slutkonsumenter via livsmedelsbutiker, stormarknader etc Vi har stora och mindre kunder i hela Sverige, Danmark och England. Ingen kund är för liten för oss. I Skåne levererar vi kött varje dag. Vår styrka är vår flexibilitet. Vi ställer snabbt om vår produktion efter våra kunders behov. Samtidigt lyckas vi hålla konkurrenskraftiga priser www.markoschark.se

Måndag-lördag 9-18 Söndag 9-13 Telefon040-22 86 77

Markos Chark


16

lagerautomation www.svenskleverantorstidning.se

Smarta e-handelslösningar skapar framgång Smarta e-handelslösningar är avgörande för framgång i företag där marginalerna räknas i sekunder och kronor. Det är man väl medvetna om i Knapp AB som är en av de ledande leverantörerna i världen av automatiserade logistiklösningar.

Knapp AB i Åstorp designar, producerar och levererar, tillsammans med sitt moderbolag i Österrike, automatiserade logistiklösningar för lagring, plockning och övriga internlogistiska behov. Företaget ingår med andra ord i Knapp AG som är världens största aktör när det gäller lagerhantering till Läkemedelsdistribution. I Åstorp etablerades verksamheten 2008 i samband med att moderbolaget sökte efter ett företag som arbetade med rullbanor, vilket man saknade i sitt koncept. Knapp är också världsledande inom skyttelteknologi med installationer på alla kontinenter. Bolaget upplever just nu en stor efterfrågan tack vare den starka tillväxt som råder inom områdena e-handel och multichannel. – Då e-handeln ökar 15-18 procent per år ställer det höga krav på ökad effektivitet och bättre service med möjligheter att erbjuda kortare leveranstider till slutkunderna, säger Benny Thögersen, VD för Knapp AB i Åstorp. Breda lösningar Knapp har sina rötter inom läkemedelsdistribution med stenhårda krav på kvalitet och effektivitet. Detta koncept har man överfört till andra tillväxtbranscher, såsom e-handel, mode, reservdelshantering, bygg och installation samt andra distributionsintensiva verksamheter. Elgiganten och Clas Ohlson är bara två exempel på kunder som valt att samarbeta med Knapp AB.

Benny Thögersen, VD

Knapp AB i Åstorp designar, producerar och levererar, tillsammans med sitt moderbolag i Österrike, automatiserade logistiklösningar för lagring, plockning och övriga internlogistiska behov.

knapp.com

sustainable

intralogistics lösningsleverantör Att skapa innovativa och tillförlitliga logistiksystem är vad vi gör. Ett stort antal nöjda kunder visar att KNAPP levererar intelligenta lösningar för lager. Med vår kunskap i kombination med förståelse för er bransch levererar vi logistiklösningar i världsklass.

KNAPP AB | Jitegatan 7 | SE-265 38 Åstorp | Telefon: +46 42 560 00 | sales.se@knapp.com

– Inom e-handel gäller det idag att erbjuda kunderna breda lösningar med snabba leveranstider, dygnet runt. Med många artiklar, många order, få orderrader per order och få enheter per orderrad blir det automatiserade lagret helt enkelt mindre komplext än det manuella lagret, förklarar Benny Thögersen. Han berättar att den enklare och automatiserade hanteringen ofta ger en ROI på tre år eller mindre. – Leveransservicen är totalt sett helt avgörande för leveranser i rätt tid, i rätt antal och till rätt plats via våra kunders olika säljkanaler i den växande multichannelmiljön. Det gäller att e-handelssystemen hela tiden bidrar till att kapa ledtider och öka snabbheten för slutkundernas val av att köpa i butik, få produkterna hemkörda eller levererade på postdistribuerande punkter.

Smarta lösningar är avgörande för framgång i företag där marginalerna räknas i sekunder och kronor, menar Benny Thögersen. God utveckling De som besöker Knapp AB i Åstorp lär uppleva att det råder en synnerligen familjär stämning bland medarbetarna. Benny berättar om fredagsmöten där hela personalstyrkan träffas och där alla ges möjlighet att få sin stämma hörd. Sedan Benny tillträdde som VD för två år sedan har utvecklingen i företaget varit mycket god och Benny tror att trenden håller i sig. – Nu ser det verkligen positivt ut, vi har fördubblat personalstyrkan och förra året hade vi en orderingång på 600 miljoner kronor. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


infrastuktur 17 www.svenskleverantorstidning.se

Förbättrade internettjänster mellan länder i Europa EU-projektet STORK 2.0 arbetar för att skapa en infrastruktur för gränsöverskridande elektronisk identifiering och autentisering för hela Europa. Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet representerar Sverige i projektet, som ett av 19 länder.

– Målet är att säkert kunna identifiera EUmedborgare både som privatpersoner och som företrädare för juridiska eller fysiska personer över nationsgränserna via elektronisk identifiering, säger Arvid Welin vid DSV, Stockholms universitet, som är samordnare för svenska STORK 2.0. STORK 2.0 ska etablera gränsöverskridande internetbanktjänster med hjälp av eLegitimation. – Online och mobila banktjänster är nu de metoder som många av oss européer väljer idag. Införandet av eLegitimation för inloggning och för att öppna nytt konto över nationsgränserna ger stora fördelar för dagens geografiskt spridda befolkning. Sedan september 2014 kan österrikiska medborgare öppna bankkonto i Slovenien vid DIBA internetbank och sedan i juni kan österrikiska medborgare öppna testkonton på Arion bank på Island, säger Eric Smith som leder internetbank-delen av projektet. Ökar tillgängligheten Gränsöverskridande akademiska tjänster ska även underlättas. – Vi kommer att arbeta med studenter, akademiker, alumner, lärare och personal på de deltagande universiteten för att införa onlineutbildningar och en akademisk verifieringstjänst som gör det möjligt för arbetssökande inom EU

att påvisa att de har de nödvändiga akademiska meriter som efterfrågas för en anställning, säger Vicente Andreu Navarro som är ansvarig ledare för eLärande-delen i projektet. Att öka tillgängligheten till offentliga tjänster på nätet för företag över nationsgränserna är också en del i projektet. Företag som arbetar med offentliga förvaltningar i andra länder ska kunna komma åt eFörvaltningstjänster lika lätt som inhemska företag. Det kräver att en persons identitet och befogenheter, exempelvis att företräda ett företag, blir tillgängliga för – och accepteras av – den utländska e-förvaltningens tjänsteleverantör. Befintliga eHälsotjänster ska också anpassas eller utökas med hjälp av eLegitimation. Syftet är att använda eLegitimation för att möjliggöra för såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal att komma åt elektroniska patientjournaler på nätet, oavsett plats. Samfinansierat EU-projekt STORK 2.0 är ett samfinansierat EU-projekt inom ramen för IKT-stödprogrammet (ICT PSP) för konkurrenskraft och innovation (CIP). I STORK 2.0-konsortiet ingår 19 länder som deltar som ledande aktörer (Österrike, Belgien, Tjeckien, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien). Totalt medverkar 58 organisationer aktivt. STORK 2.0 bygger vidare på resultaten av det tidigare projektet STORK, genom att bredda användning av elektronisk identifiering i Europa. KÄLLA: SU.SE

EU-projektet STORK 2.0 arbetar för att skapa en infrastruktur för gränsöverskridande elektronisk identifiering och autentisering för hela Europa.

Unik teknik till nya Slussen Skanska har vunnit sitt första projekt i ombyggnaden av Slussen. Uppdraget omfattar två nya avbördningsluckor som ska reglera Mälarens vattennivå. Det nya systemet kommer att med sin storlek och speciella teknik bli unik i sitt slag.

Luckorna byggs för att kunna reglera Mälarens vattennivå under kommande hundra år. De kommer att utrustas med flera tekniska finesser, exempelvis ett styrsystem för att mäta vattennivåer och vattenflöden. – Vad vi vet har luckor med liknande funktion inte byggts på någon annan plats i världen, säger Markus Glaas, projektchef på Skanska. Slussens nya avbördningsluckor kommer att bli cirka 35 meter breda och 7,5 meter höga. Bygget av den första luckan startar i början av 2018 för att finnas driftsklar vid årsskiftet 2018/2019. Hela projektet kommer att färdigställas till mitten av 2021. Ordersumman är på 110 miljoner kronor. KÄLLA:SKANSKA

Skanska har vunnit sitt första projekt i ombyggnaden av Slussen.


18

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Passion for business stärker och bygger lönsamhet Hos Business Performance jobbar man utifrån filosofin att en säljorganisation måste träna på att bli bättre varje dag. Alternativet är att bli sämre. Det finns inget mittemellan. Man erbjuder ett flertal olika tjänster som inte bara genererar fler och mer nöjda kunder utan också stärker det egna varumärket.

Business Performance utgår från centrala Göteborg och det är också här vi möter företagets VD och ägare Marcus Hermansson. Han har ett förflutet som VD och försäljningschef i 25 år och hade med andra ord bra koll på vad det är som gör företag starka och lönsamma när han etablerade verksamheten 2009. – Vi hjälper företag att utveckla sina arbetssätt för att kunna göra fler och mer lönsamma affärer. Vi jobbar med kundservice och kundomhändertagande som verkligen gör skillnad, och som även stärker det egna varumärket, förklarar Marcus. Rakaste vägen Business Performance vänder sig till företag och organisationer i alla branscher och har genom åren jobbat med exempelvis industriföretag, butiker, advokatfirmor och reklambyråer, men också med kommuner Polisen och Räddningstjänsten. Nilfisk, Golder, Fredag Eventbyrå, Chalmers Innovation och Sahlgrenska Science Park är bara några av de som valt att nyttja Business Performance tjänster, vilka bland annat innefattar Sales Performance.

– Här analyserar vi kundens affärsförmåga och knyter ihop säljorganisationens potential med bolagets strategi. Vi identifierar den rakaste vägen framåt och skapar energi i organisationen i syfte att generera varaktiga resultat. En annan tjänst är Service Performance där vi tillhandahåller verktyg i form av styrsystem och tjänster som triggar hela kedjan till ett helt nytt beteende, att alltid leverera excellent service, förklarar Marcus Hermansson. Business Performance har genom åren hjälpt åtskilliga kunder och får massor av positiv feedback på det arbete man utför. En kund, Golden Associates, som haft ett nära samarbete med Business Performance under flera år säger bland annat att samarbetet bidrar till utveckling och tillväxt av företagets verksamhet i Sverige. Kunden uppskattar Business Performance målmedvetna, ärliga och inspirerande arbetssätt, och det faktum att det inte finns någon gräns mellan företagets och Business Performances framgångar. Business Race Marcus förklarar att det handlar om att hitta nycklarna i varje verksamhet och utifrån dessa ta fram verktyg som tränar personalen att arbeta på

rätt sätt. Business Performance har egna lokaler på Drottninggatan och Korsgatan i Göteborg, men oftast sker arbetet på plats hos kunden eller i samband med dennes konferenser eller kickoffer. – Vi utför hands-on, vilket innebär att vi tränar i sambesök, säljspel, kunddialog med mera. Många av våra uppdrag sträcker sig över sex till tolv månader, berättar Marcus. Man arbetar också med att stärka kundens företagskultur genom att jobba med faktorer som jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan. Man erbjuder specialdesignade program för Arbetsförmedlingens personal, samt en tjänst man kallar för Business Race, vilken tränar personal i mötesbokning. – Vi erbjuder inspirerande föreläsningar kring hur man bokar möten och här tar vi ofta in välkända ansikten, säger Marcus. Därefter följer en säljtävling. – Det handlar om att inspirera och entusiasmera säljarna till bättre resultat, säger Marcus Hermansson och informerar avslutningsvis om att man kring årsskiftet kommer att öppna ytterligare ett kontor i Malmö.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Säljer ditt personliga varumärketm lika bra som du? Vi lär dig hur du bygger ditt personliga varumärke som leder till fler och lönsammare affärer! Två halvdagars utbildning i personligt varumärke och LinkedIn för 5.850 kr. Göteborg den 3 och 10 november samt Malmö den 5 och 12 november. Du hittar mer information på www.businessperformance.se/PVM eller via personlig kontakt 0702-15 59 00. Drottninggatan 9, 411 14 Göteborg | Telefon 031-761 08 00 info@businessperformance.se | www.businessperformance.se


göteborg 19 www.svenskleverantorstidning.se

Smarta automatiseringslösningar för dagens IT-processer Dagens IT-organisationer ställs inför allt större utmaningar i fråga om exempelvis komplexitet, kostnader och säkerhetsgap. Här kan Dynamic Smartsourcing göra en väsentlig skillnad med smarta och effektiva automatiseringslösningar av olika IT-processer.

Dynamic Smartsourcing AB startades 2012 av nuvarande VD:n Rikard Boström och hans kollega Jan Hesselgren efter att duon varit arbetskollegor under många år. Vi träffar den förstnämnde på kontoret i Västra Frölunda varifrån verksamheten utgår med dess åtta anställda. Rikard beskriver företaget som en expert avseende automatisering av moderna IT-processer. – Vi vet att dagens IT-organisationer ställs inför allt större utmaningar i fråga om exempelvis komplexitet, kostnader, produktivitet och säkerhetsgap. Här jobbar vi med visionen att samtliga återkommande arbetsuppgifter inom en organisations IT-verksamhet ska kunna automatiseras och erbjudas som självbetjäningstjänster i en beställningsportal, förklarar han.

ton, behörigheter, applikationer, datorer, tillbehör och andra IT-resurser som verksamhetssystem, filbehörigheter och distributionslistor. – Det kan till exempel handla om en process kring en nyanställning på ett företag. Personen i fråga ska ha hård- och mjukvara, behörigheter, lösenord och allt annat som han eller hon behöver i sin befattning, förklarar Rikard och berättar att Dynamic Smartsourcing vänder sig till stora företag och organisationer över hela landet. Landsting, kommuner, privata bolag och statliga myndigheter ingår i den breda kundkretsen. FIMinaBox+ och eCatalogue Dynamic Smartsourcings lösningar effektiviserar dagens IT-processer, vilket gör att kunden tjänar tid, kvalitet och ekonomi. Produktprogrammet innefattar två olika lösningar som på

Hanterbara lösningar Dynamic Smartsourcings självbetjäningslösningar baseras på Microsofts standardprodukt Microsoft Identity Manager som på ett effektivt sätt hanterar tjänstekatalog, arbetsflöden, attester, behörigheter och integration mot olika verksamhetssystem. – För varje enskild kund bygger vi en lösning som denne själv kan hantera. Vi arbetar långsiktigt avseende support och förvaltning av våra system, säger Rikard Boström. Med Smartsourcings lösningar kan användaren själv beställa och administrera kon-

Kontoret i Fiskebäc

Rikard Boström VD

Dynamic Smartsourcings självbetjäningslösningar baseras på Microsofts standardprodukt Microsoft Identity Manager som på ett effektivt sätt hanterar tjänstekatalog, arbetsflöden, attester, behörigheter och integration mot olika verksamhetssystem.

olika sätt formar en bättre IT-struktur för dess användare. Det rör sig om FIMinaBox+ som är en paketerad identitetslösning med en rad olika funktioner för hantering av de vanligaste tjänsterna för integration och automation. Härigenom kortas kundens utvecklingsprojekt avsevärt och denne kan snabbare komma i drift med sin lösning.

Den andra heter eCatalogue och är en lösning för självbetjäning. Det rör sig om en kostnadsfri beställningsportal som väsentligt underlättar exempelvis beställningar och attesteringar med förkonfigurerade flöden och behörighetsnivåer.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Självbetjäningsportal i eCatalogue

Experter på självbetjäning och beställningsautomation

www.smartsourcing.se

info@smartsourcing.se


20

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Experter på brandskydd och riskhantering Byggherrar och entreprenörer i behov av expertis kring brandskydd och riskhantering har en trygg och kompetent partner i FAST Engineering. Med sin långa branscherfarenhet och kompetenta personalstyrka står man för ett koncept som spänner över allt ifrån analyser till systematiskt brandskyddsarbete.

DKonsultföretaget FAST Engineering är specialiserat kring brandskydd och riskhantering, och vänder sig till såväl byggherrar, industrier och entreprenörer som försäkringsbolag, myndigheter, kommuner, arkitekter och andra konsulter. Det är Mikael Nylander som leder verksamheten med utgångspunkt från Göteborg, en verksamhet han etablerade för fem år sedan. – Jag har arbetat som brandriskkonsult i tio och år kände att jag ville driva något eget, säger Mikael och berättar att man tidigare i år öppnade sitt andra kontor i Malmö. Från och med den 1 oktober finns bolaget även representerat i norska Shien, strax söder om Oslo. Helhetsgrepp Mikael Nylander berättar att FAST Engineering arbetar tillsammans med byggherren i samband med byggnadstekniska projekteringar

då man skapar ett brandtekniskt ramverk för det aktuella projektet. – Vi tittar på brandskyddet i en konstruktion, till exempel el och behovet av nödbelysning och brandlarm. Det handlar också om hur väggar ska konstrueras och vilken typ av dörrar som ska användas för att underlätta evakuering. Vi tar ett helt enkelt ett helhetsgrepp kring brandskyddet genom att stötta alla discipliner, förklarar Mikael. Resultatet dokumenteras och blir till ett underlag för arkitekter, el- och VVS-konsulter. Efter avslutat projekt genomför man en besiktning. Kompetent arbetskraft I FAST Engineerings breda tjänsteutbud ingår, förutom brandskyddsprojektering, även riskanalyser då man bedömer, identifierar och värderar de risker som kan finnas i en specifik verksamhet. Man jobbar med systematiskt brandskyddsarbete då man bland annat ser till att de krav som myndigheterna ställer upprätthålls genom bland annat planering, utbildningar, dokumentation och övningar. FAST Engineering erbjuder också analytisk dimensionering då man vi beräknar, analyserar och förbättrar ett

projekts brandtekniska lösningar, brandförlopp och rökfyllnadsberäkningar. Andra uppdrag rör utrymningsdimensionering samt ventilationsbrandskydd, vilket bland annat inbegriper systemval, isoleringstjocklek, upphängningar och komponentkrav. En sådan bredd kräver förstås synnerligen kompetent personal. – Våra anställda består av brand- och riskingenjörer med lång erfarenhet av sina respektive branscher. Vi jobbar med kontinuerlig vidareutbildning vilket gör att vi hela tiden kan verka i branschens framkant, säger Mikael Nylander som redan i höst kommer att anställda fyra nya brandingenjörer. Under 2014 utförde FAST Engineering cirka 700 uppdrag. Bolaget har bland annat tecknat ramavtal med Kalmars och Östersunds kommuner, samt med stora verksamheter, såsom IKEA, Volvo och Ringhals kärnkraftverk.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Iréne främjar samarbete och gott ledarskap Samarbete och gott ledarskap utgör grunden i alla framgångsrika verksamheter, något som Iréne Nordahl är väl medveten om. Hon driver Insikt Nordahl AB där hon långsiktigt och målmedvetet jobbar med handledning, ledarutveckling och grupputveckling. Budskapet är tydligt; medvetenhet gör skillnad.

Iréne Nordahl har lång erfarenhet av arbete kring handledning, ledarutveckling och grupputveckling, och hade i 20 års tid verkat i flera olika chefsroller inom vården, och även som internkonsult, innan hon etablerade den egna firman Insikt Nordahl AB 2009. Vi träffar henne på kontoret i Gårda i Göteborg där hon berättar att hon brinner för tydligt ledarskap och effektiva arbetsgrupper vilket bidrar till en god arbetsmiljö. – Sedan starten har jag arbetat som stöd till chefer och medarbetargrupper samt deltagit i olika projekt i Västra Götaland. Pedagogik, ledarskap, organisationskunskap och processhandledning utgör grunden i vårt arbete, säger Iréne Nordahl som för snart tio år sedan även certifierades som UGL-handledare, och sedan dess även arrangerar kurser tillsammans med två konsultkollegor.

Skapar mötesplatser Insikt Nordahl jobbar med chefs- och ledarskapsutveckling, grupputveckling, chefsstöd och konflikthantering för i huvudsak den offentliga sektorn, men även för företag. Det handlar således om insatser på såväl grupp- som individnivå som med långsiktighet och målmedvetenhet genererar såväl resultat som lönsamhet. – Vi utgår från kundens vardag och anpassar upplägget efter hur den ser ut, kundens värdegrund, mål och visioner. För oss gäller det att vara lyhörda och utforma våra insatser därefter. Det handlar om att skapa mötesplatser för utveckling, förklarar Iréne. Hon har genom åren arbetat med chefer på olika nivåer och hjälpt dem att bli tydligare i sitt ledarskap. Tydlighet förutsätter god kommunikation och det är av stor vikt att chefen tydliggör förväntningar, mål, ansvar och roller. – Vi använder oss av flera olika verktyg som bidrar och underlättar vägen dit. Dialog och reflektion får stort utrymme i arbetet. Det handlar i mångt och mycket om att bygga goda relationer mellan chefer och medarbetare och det tar tid. För grupper handlar det om att ha en gemensam bild av målet, dra nytta av varandras olikheter och tillvarata allas kompetens. Med fokus på nämnda delar uppnår gruppen ökad

Första Långg 18 413 28 Göteborg Telefon 031-19 13 10 info@fasteng.se www.fasteng.se

effektivitet. Vi tror att långsiktighet ger hållbara resultat och därför träffas vi regelbundet under en längre tid, berättar hon. Medvetenhet och självinsikt På Insikt Nordahl arbetar man processinriktat, vilket innebär att övningar varvas med teori och reflektion. Iréne betonar vikten av att våga reflektera över sig själv och det som sker i mötet med andra människor. – Därmed föds självinsikt vilket främjar utvecklingen på såväl det personliga som yrkesmässiga planet. Medvetenhet gör skillnad, avslutar Iréne Nordahl.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

– Vi utgår från kundens vardag och anpassar upplägget efter hur den ser ut, kundens värdegrund, mål och visioner.

Telefon 0704-54 80 29 www.insiktnordahl.se www.ugl-ledarskap.se


göteborg 21 www.svenskleverantorstidning.se

Karaten Bygg expanderar Byggservice och mindre om- och tillbyggnationer är Karaten Bygg AB:s verksamhet. Det gedigna byggföretaget har haft en mycket god utveckling och finns idag representerat på ett flertal orter i Sverige.

Karaten Bygg AB bildades i skånska Staffanstorp 2006 med fokus på byggservice och mindre om- och nybyggnationer på uppdrag av framför allt försäkringsbolag, fastighetsbolag, kommunala bostadsbolag och industrin. Huvudinriktningen är densamma än idag i företaget som numera finns representerat i Staffanstorp, Kristianstad, Helsingborg, Skövde och Göteborg. Vi besöker det sistnämnda kontoret där vi träffar Jonas Erlandsson som leder verksamheten. – Jag blev kontaktad av mina kollegor i Skåne som ville att jag skulle etablera Karaten Bygg här i Västsverige. Jag drog i gång 2012 med tre hantverkare men efter redan ett halvår var vi tio anställda, berättar Jonas och bekräftar således

bilden av ett byggföretag med en mycket god utveckling. Idag sysselsätter koncernen sammananlagt 200 personer. Serviceinsatser Inriktningen i Göteborg är densamma som i Skåne, det vill säga kvalificerade serviceinsatser på uppdrag av företrädesvis försäkringsbolag och fastighetsbolag. – Vi rycker in i samband med exempelvis vattenskador i en lägenhet eller villa. Vi utför också en hel del badrumsrenoveringar och sedan ungefär ett halvår tillbaka har vi avtal med några av de större byggvaruhusen. Vi monterar helt enkelt det de säljer i form av till exempel golv,

– Vi rycker in i samband med exempelvis vattenskador i en lägenhet eller villa. Vi utför också en hel del badrumsrenoveringar och sedan ungefär ett halvår tillbaka har vi avtal med några av de större byggvaruhusen.

fönster och dörrar. Härutöver har vi tecknat avtal med bland andra Alingsås kommun, Munkedals kommun och Fortifikationsverket i Skövde, berättar Jonas Erlandsson. Startade dotterbolag För två år sedan startade Jonas dotterbolaget VVS & Kakeltjänst Väst AB i Göteborg, och även här har utvecklingen varit positiv. En montör har blivit sex under firmans två aktiva år. – Ursprungstanken var att VVS & Kakeltjänst skulle säkra upp arbetsinsatser för Karaten Bygg Väst, men idag består företagets kundkrets av 60 procent egna kunder, berättar Jonas. Företaget arbetar efter leanmetoden, vilket i korthet innebär att man jobbar förebyggande och efter processkartor samt fasta rutiner. Det är en av anledningarna till företagets goda tillväxt. – Redan i höst kommer vi att starta upp en ny avdelning för större projekt och villor. Vi söker också efter ett kontor i Bohuslän för att etablera verksamheten även där, berättar Jonas Erlandsson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Finsnickeri med känsla för detaljer I företaget Panelstugan är det finsnickeriet som står i centrum. Här jobbar man med allt ifrån bänkskivor och skjutdörrar till renovering av trappor. Arbetsinsatser som vitaliserar och ger ditt hem en ny och tilltalande interiör.

vanligaste träslagen vi jobbar med är ek, ask och valnöt, men vi kan även ta fram räcken i rostfritt eller glas, något som blir allt mer populärt, säger Robert Rundberg och berättar att man har ett eget sprutmåleri där man sprutlackerar det man tillverkar.

Det är en verksamhet med gamla anor vi får ta del av när vi besöker Panelstugan. Den etablerades redan på 60-talet och drivs idag av Anders Wingård, Lars Nilsson och Robert Rundberg, varav den sistnämnda står som huvudägare. Vi träffar honom på kontoret i Bäckebol i Hisings Backa dit verksamheten flyttades från Sisjön för tre år sedan. – Vi vänder oss företrädesvis till privatpersoner i västra Sverige och har utvecklat ett gott samarbete med flera byggföretag, berättar Robert som i dagsläget har sju anställda.

Måttanpassat Panelstugan tillverkar även måttanpassade bänkskivor i trä som man både putsar och behandlar. Kunden erhåller sina bänkskivor direkt från tillverkaren, utan mellanhänder, och erhåller således en måttanpassad kvalitetsprodukt till ett lågt pris. Panelstugan levererar skivor till kunder i hela Sverige. Panelstugan tar också fram fönsterbänkar och elementskydd, man tillverkar köksluckor, specialanpassade garderober inklusive inredning och erbjuder fri frakt på skjutdörrar från Mirro och Lundbergs. – Vi kan med andra ord åta oss det mesta som rör inredningssnickerier, säger Robert Rundberg. – Alla som arbetar här har lång erfarenhet av yrket och jobbar med högsta kvalitet i fokus. De som är intresserade av träinredningar med speciella detaljer är välkomna att kontakta oss, avslutar han.

Trappor och trappräcken Renovering av trappor och trappräcken utgör en stor del av Panelstugans vardag. Här jobbar man med det egna renoveringssystemet Perfect Step för trappor inomhus med alla nödvändiga detaljer. – Vi tillverkar steg i massivt ädelträ, klär in stegen, målar sidor och undersidor, men tar även fram trappräcken i alla möjliga utföranden. De

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

VILL BYGGA EN BÄTTRE OMVÄRLD

Telefon 031 68 55 55 • www.panelstugan.se

Exportgatan 3, 422 46 Hisings Backa Tel: 031-382 23 80 Webb: www.karatenbygg.se


22

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Kostnadseffektiva transportlösningar med minimala ledtider PEAK Logistics står för smarta och kostnadseffektiva transport- och logistiklösningar mellan Skandinavien och Frankrike samt Beneluxländerna. Oavsett gods kan PEAK Logistics ta fram en lösning med minimala ledtider.

PEAK Logistics erbjuder både standardlösningar och expresstjänster mellan Skandinavien och Frankrike samt Beneluxländerna avseende del- och hellaster. Bolaget bildades 2012 och leds i Sverige av VD och huvudägare Fredrik Tauberman som också är delägare i bolagets filial i belgiska Antwerpen. Vi träffar honom på kontoret i Mölndal där han har god hjälp i det dagliga arbetet av sina tolv anställda. – Vi är ett transport- och logistikföretag som verkar i rollen som traileroperatör. Vi förfogar över 170 egna trailer med vår egen logotyp och transporterar med dragbil till olika destinationer, berättar Fredrik som själv har 20 års erfarenhet av branschen. Hög kapacitet Oavsett gods – virke, papper, stål eller något annat – och oavsett om det rör sig om en transport med normala ledtider eller expressleveranser, kan PEAK Logistics ta fram en kostnadseffektiv lösning. – Våra kunder utgörs av den svenska storindustrin, säger Fredrik Tauberman och nämner företag som Tetra Pak, Holmen Paper och Stora Enso. Det handlar i huvudsak om partigods eller hellaster på PEAK Logistics trailer, vilka mäter 13,6 meter i längd, upp till tre meter i höjd och cirka två och en halv meter i bredd. Kapaciteten är således hög för de 45 chaufförer som ingår i bolagets medarbetarpool i Sverige. – Lika många finns i Belgien men allt styrs härifrån, påpekar Fredrik. Höga ambitioner PEAK Logistics uttalade mål är att bli en ledande aktör på de marknader där bolaget är verksamt. Dit ska man nå med hjälp av företagets samlade erfarenhet i kombination med innovation, teknik och flexibilitet. – Vi är experter på vår marknad, vi håller tider och erbjuder kvalitetssäkrade transporter till konkurrenskraftiga priser. Tack vare vårt breda kontaktnät genomför vi cirka 15 000 transporter varje år, berättar Fredrik Tauberman och tillägger avslutningsvis att verksamheten är både kvalitetsoch miljöcertifierad enligt ISO-standarden.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Kvalitetstransporter till och från franKriKe Box 5364, 402 28 Göteborg, Växel: +46 (0)31-381 01 00, www.peaklogistics.se

Oavsett gods – virke, papper, stål eller något annat – och oavsett om det rör sig om en transport med normala ledtider eller expressleveranser, kan PEAK Logistics ta fram en kostnadseffektiv lösning.


göteborg 23 www.svenskleverantorstidning.se

Ett klokt val för kvalificerade VVS-jobb När ansvariga för stora evenemang som Kulturkalaset i Göteborg och Volvo Ocean Race behöver professionell VVS-hjälp är det Pegea Rör AB man kontaktar. Den välrenommerade firman åtar sig såväl serviceinsatser som kompletta entreprenader i en anda som präglas av kvalitet och noggrannhet.

Pegea Rör AB utgår från lokalerna, med både kontor och lager, på Gamlestadsvägen i Göteborg. Det är här vi träffar delägaren och styrelseordföranden Per Carlsson. – Vi är ett förhållande vis ungt företag som startades 2013, men här finns å andra sidan gott om erfarenhet, säger han och nämner de övriga delägarna Glenn Lundsten, Peter Larsson, Augustin Cobo och Conny Espefors. Kulturkalaset Pegea Rör AB utför allt ifrån service till kompletta VVS-entreprenader i samband med exempelvis nybyggnation och ombyggnation. Man vänder sig till bland annat byggföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, men också till evenemangsbolaget Göteborg & Co. – På Kulturkalaset här i Göteborg utförde vi en mängd olika VVS-arbeten, till exempel framdragning av vatten och avlopp för olika utställare, restauranger och så vidare. Ett annat exempel är Volvo Ocean Race där vi utförde VVS-arbeten på hela Frihamnspiren, berättar Per

Carlsson. För närvarande jobbar man på uppdrag av RA Bygg med arbete på Gamla Påvelundsskolan. Det rör sig om en nybyggnation och jobbet beräknas ta ungefär ett år. För Rydlers Bygg utför Pegea Rör AB VVS-arbeten på 32 villor som byggs i Gråbo. Nöjda kunder Förutom RA Bygg och Rydlers Bygg är ECB och Hallarnas Bygg några av de byggföretag som valt att anlita Pegea Rör AB. Bland fastighetsbolag märks bland andra Almgrens Fastigheter och Gesang Fastigheter. – Våra uppdragsgivare uppskattar det kvalitetskoncept vi representerar. Vi levererar alltid professionellt utförda jobb och är dessutom medlemmar i branschorganisationen VVSFöretagen. Självklart är vi också certifierade för Säker vatten, säger Per Carlsson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

En stabil partner kring västsvenska byggprojekt Lång erfarenhet Planläggningen sker i samarbete med kommunen där en detaljplan antas. Denna definierar spelreglerna kring en byggnation och innefattar till exempel riktlinjer kring byggnadsvolymer, buller, miljö och trafik. Anders och Ulrika bistår beställaren och därefter kan man hjälpa till med att ta fram projektet. Här samarbetar man med ett flertal arkitektkontor. Veidekke Bostad, Balder och Förbo är bara några av de som valt att anlita Scil Projektutveckling. – Vi jobbar med nyproduktion av både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i form av allt ifrån flerbostadshus och grupphus till villor. Vi har lång erfarenhet av branschen och har en styrka i att vi kan arbeta med projektets alla skeden. Vi tar fram kostnadskalkyler så att projektet blir ekonomiskt genomförbart, förklarar Anders Johansson. Fastighetsbolag och markäkare i Göteborgsområdet har i Scil Projektutveckling en stabil partner kring allehanda byggprojekt. Scil finns med genom hela projektet, från planering till genomförande, vilket bidrar till smidighet och kostnadseffektivitet för företagets kunder.

Det har bara gått drygt två och ett halvt år sedan före detta arbetskollegorna Anders Johansson och Ulrika Davidsson startade Scil Projektutveckling, men företaget har redan byggt upp ett respektabelt varumärke i sin bransch. Fokus ligger på projektutveckling av bostäder för projektutvecklingsbolag, fastighetsägare och

markägare i Göteborgsregionen med närliggande kommuner. – Vi representerar en beställare och finns med redan i ett tidigt skede när ett område ska planläggas. Det innebär att vi jobbar i alla stadier; planerings-, projekt- och genomförandeskedet, berättar Anders Johansson.

Egna utvecklingsprojekt Scil Projektutveckling arbetar dessutom med egna utvecklingsprojekt, och det är något man strävar efter att jobba mer med i framtiden. – Vi köper mark som vi utvecklar i egen regi och sedan säljer vidare direkt till en slutkund. Här jobbar vi företrädesvis med grupphusområden och flerbostadshus, säger Anders och berättar att man just nu jobbar med ett projekt på Styrsö där det i tre till fyra etapper ska byggas ett 40-tal bostäder i form av äganderätter och

bostadsrätter. Redan i höst är det säljstart för etapp 1 och till våren 2016 följer etapp 2. – Vi letar ständigt efter nya exploateringsområden för egen utveckling, säger Anders Johansson och passar samtidigt på att uppmana intresserade mark- och fastighetsägare att höra av sig.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

– Vi jobbar med nyproduktion av både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i form av allt ifrån flerbostadshus och grupphus till villor.

DIN VVS-INSTALLATÖR 0702-10 84 14 • E-post: anders.johansson@scil.se

Telefon 0723-03 05 40 • Läs mer på www.pegea.se


24

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

En stark konsultpartner för målmedvetna företag Med en stark konsultpartner kring management, bemanning och rekrytering i ryggen skapas möjligheter till utveckling och lönsamhet. Det är en filosofi man anammar i Göteborgsbaserade PMW Konsult AB där man genom att arbeta nära kunden hjälper dem att växa.

Det är Peter Wallin som driver PMW Konsult AB, ett företag han bildade för tio år sedan. Vi träffar honom på kontoret i Kålltorp där han berättar att han inledningsvis riktade verksamheten mot fordonsindustrin, men att han därefter successivt även servat fler och fler kunder i transportbranschen. Det är dessa två områden som dominerar verksamheten, vilken sysselsätter Peter själv och hans sex anställda. Nära kundrelationer Managementkonsult, rekrytering och bemanning är PMW Konsult AB:s arbetsområden, och gemensamt för dem alla är närheten till kunden. – Vår filosofi är att alltid skapa täta dialoger med våra kunder och härigenom spela en aktiv roll i deras verksamheter. På så sätt utvecklas och växer vi tillsammans, förklarar Peter Wallin och nämner området Managementkonsult där han kan hjälpa företag att förbättra processer och lösa problem kring produktionen. – Företag kan hyra in mig för exempelvis projektledning eller i rollen som platschef alternativt produktionschef. Jag är bra på att arbeta med stora organisationer och ta mig an stora utmaningar kring exempelvis planeringsfrågor, organisationsfrågor och lean production. Jag visualiserar resultat så att medarbetaren eller kunden kan ta reda på vad som kan göras bättre, säger Peter Wallin. Han nämner Transdev, före detta Veolia Transport, där han tog fram en pilotverkstad tillsammans med verkmästaren kring möteskulturer, ordning och reda med mera. Denna spreds sedermera till övriga verkstäder i bolaget.

anställningsvillkor regleras av gällande kollektivavtal. När det gäller rekrytering kan PMW Konsult AB stå till tjänst när ett företag till exempel behöver personal för ett större projekt, inte minst beträffande chefer och projektledare. – Vi har lång erfarenhet av rekrytering av chefer, ledare och specialister, och har dessutom skaffat oss ett brett kontaktnät inom transportsektorn och fordonsindustrin. Vi jobbar brett med flera olika sökprocesser för att finna rätt kandidat till rätt plats till rätt kostnad, påpekar Peter Wallin. Han har en stark tro på företagets framtid och ser ett ständigt växande kompetensbehov inom både fordonsindustrin och transportsektorn. – Målet är att fortsätta växa organiskt och öka omsättningen med 15 procent varje år. Jag hoppas också kunna utveckla managementverksamheten ytterligare, avslutar Peter Wallin.

Managementkonsult, rekrytering och bemanning är PMW Konsult AB:s arbetsområden, och gemensamt för dem alla är närheten till kunden.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Bemanning och rekrytering Beträffande bemanning kan PMW Konsult bidra med allt ifrån en enstaka person med spetskompetens till kompletta arbetslag för att täcka upp i samband med exempelvis semesterledigheter. – Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen och medföljande personalhantering, och kan förse företagen med såväl verkstadspersonal som chefer. Här jobbar vi helt utan geografiska begränsningar, säger Peter Wallin som själv kan jobba såväl på golvet som på managementnivå. Självklart följer PMW de regler och förordningar som finns på arbetsmarknaden, medan löner och

Vi har Vibred har bred kompetens kompetens och stor och erfarenhet stor erfarenhet av av Projektledning, Projektledning, Management, Management, Manufacturing Manufacturing och Teambuildning. och Teambuildning. Vi jobbar Vi jobbar ävenäven med med Rekrytering Rekrytering och Bemanning och Bemanning inominom Transport Transport och Automotive. och Automotive. IngetInget uppdrag uppdrag är förärstort för stort eller eller för litet. för litet. Det är Det vårärfilosofi vår filosofi att alltid att alltid arbeta arbeta nära nära våra våra kunder kunder och ta och entaaktiv en aktiv roll i roll kundens i kundens verksamhet verksamhet så attsåviatt blirvibättre blir bättre tillsammans. tillsammans. Vi gör Vivåra gör våra kunder kunder bättre! bättre! Kontor Kontor +46 31-7880176 +46 31-7880176 Mobil: Mobil: +46 763370727 +46 763370727 E-Post: E-Post: info@pmw-konsult.se: info@pmw-konsult.se: www.pmw-konsult.se www.pmw-konsult.se


göteborg 25 www.svenskleverantorstidning.se

En stark webbutvecklare för företag med ambitioner Företag med ambitioner att växa och utvecklas behöver en stark webbutvecklare i ryggen. Vi finner den i Göteborgsbaserade Provide it Consulting, en expert på webbteknik inom ett flertal tekniska plattformar.

Vi träffar Bawan Faraj, VD för Provide it Consulting som han startade tillsammans med kollegan Peter Klein för drygt tre år sedan. Han berättar att företaget sedan starten har haft en mycket god utveckling och att man numera har kontor i både Göteborg och Stockholm. Verksamheten sysselsätter snart 20 anställda som på ett utmärkt sätt representerar bolagets starka koncept kring webbteknik. – Vi är experter inom ett flertal tekniska plattformar, såsom WordPress, Drupal, Magento och EPiServer, och besitter spetskompetens när det gäller produktion av stora webbplatser, det vill säga funktionstunga system som exempelvis projekthanteringsverktyg eller ekonomisystem, berättar Bawan Faraj och framhåller sina medarbetare. Dessa utgörs av ledande konsulter inom strategi, front- och backendutveckling, kvalitetssäkring samt projektledning. Helhetslösningar Provide it Consulting jobbar med andra ord brett med allt ifrån en enkel hemsida till större portaler samt mobilapplikationer. Fordonsindustrin och etablerade e-handelsföretag tillhör

kundkretsen, och här finns kompetens att ta fram helt nya system eller utveckla befintliga. – Vi står för helhetslösningar genom att skapa projektgrupper med lämpade konsulter, och vi kan härutöver hyra ut konsulter till våra kunders projektgrupper, säger Bawan Faraj. Höga ambitioner Provide it Consulting vänder sig till allt ifrån enmansföretag till stora börsnoterade bolag. Ridderheims & Falbygdens, Framtiden och Byt Bil är bara några av uppdragsgivarna, och dessutom

undervisar Provide it på högskolor inom systemutveckling, webbteknik och projektledning. Allt fler blickar riktas med andra ord mot Bawan och hans kollegor. – Våra kunder uppskattar vår breda kompetens och vår förmåga att stärka deras system kring webbaserade och mobila plattformar, säger Bawan Faraj som i sammanhanget gärna vill framhålla Jonathan Johansson, senior utvecklare/ partner, Oscar Wennerström, CTO/partner samt Erik Håkansson, senior utvecklare/partner som, bland många andra, utgör en viktig grund

för Provide it Conslutings framtida utveckling. Ambitionen är att inom bara ett år sysselsätta mellan 40 och 50 personer via såväl organisk tillväxt som förvärv i både Sverige och utomlands. – Vi kommer att börsnotera bolaget under 2016 och öppna nya kontor i ett flertal större städer i Skandinavien, till exempel Oslo och Köpenhamn. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt, avslutar Bawan Faraj.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Angelica och John

Relining sparar tid och pengar Relining är lösningen på trasiga rör och avloppsledningar. Det är man fullt på det klara med i företaget Relino som är expert inom området. Med sina smarta metoder blir störningarna för fastighetsägaren och de boende minimala samtidigt som lösningen förlänger livslängden på gamla rör med cirka 50 år.

Relino AB ägs av GIAB och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Sundsvall. Göteborgskontoret etablerades 2009 och här träffar vi delägaren och VD:n Ronnie Carlsson med 16 år bakom sig i branschen. Han är utbildad VVS-ingenjör och har genom åren blivit upplärd kring allt som rör relining. Han vet med andra ord väl hur arbetet ska utföras på ett korrekt sätt. – Vi utför relining av avloppsstammar i olika fastigheter på uppdrag av såväl privata som kommunala fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggbolag och VVS-firmor, säger Ronnie Carlsson och nämner uppdragsgivare som Riksbyggen, HSB, PSAB, SVT Bygg, Bravida och Sandbäckens Rör. Hållbart i minst 50 år Relining är det ultimata alternativet när det gäller reparation av rör- och avloppssystem, i stället för att riva upp golv och väggar. – Kostnaden för relining är en bråkdel jämfört med att dra helt nya rör. Dessutom minimeras störningarna för de boende till endast två dagar, och bara under dagtid, säger Ronnie och berättar att relining är en beprövad metod som härstammar från olje- och försvarsindustrin där den används sedan lång tid tillbaka. Härifrån har

Ronnie Carlsson

Telefon 031-757 30 90 • www.relino.se

tekniken utvecklats, vilket har skapat effektiva verktyg som ger ett jämnt och bra resultat med tidseffektiv hantering. – Först lockar man av och demonterar vattenlås, och därefter för man in utrustningen i det aktuella röret. Detta beläggs med en polyesterplast som sprutas ut via ett roterande munstycke i tre olika lager under en och samma dag. Livslängden på ett korrekt utfört arbete är beräknad av Statens Provningsanstalt till minst 50 år. Vår lösning fungerar lika bra för hela fastigheter som för enstaka lägenheter eller för akuta punktlagningar, berättar Ronnie Carlsson. Stort projekt Ronnie framhåller personalen som är en blandning av rutinerat och erfaret och ung entusiasm. Precis innan sommaren avslutade Relino ett projekt för Riksbyggen i Hisings Kärra där man tog sig an 430 lägenheter med vertikala stammar och samlingsledningar. I höst kommer man att fortsätta arbetet hos systerföreningen med lika många lägenheter. – Vår ständiga ambition är att erbjuda det mest prisvärda, kvalitativa och miljövänliga alternativet på marknaden, avslutar Ronnie Carlsson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg | www.provideit.se Telefon 031–13 33 11 | E-post: info@provideit.se


26

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Arbetsro med stark revisionsbyrå i ryggen Med en stark och pålitlig revisionsbyrå i ryggen skapas arbetsro och på sikt även bättre lönsamhet i ditt företag. R3 Revisionsbyrå vänder sig till ägarledda företag med sitt breda utbud av kvalificerade revisions-, rådgivnings- och redovisningstjänster.

R3 Revisionsbyrå startades i Stockholm redan 1987, men det skulle dröja fram till 2012 innan bolaget även etablerades i Göteborg. Idag sysselsätter Göteborgskontoret 14 anställda. Kontoret har fyra delägare, varav en är Mikael Thorsson som berättar att merparten av hans medarbetare har lång erfarenhet av branschen. Vi är sex auktoriserade revisorer och har även flera auktoriserade redovisningskonsulter. Bred kompetens De representerar med andra ord på ett utmärkt sätt firmans starka koncept kring de tre R:en, det vill säga revision, redovisning och rådgivning. – Vi arbetar företrädesvis med revision och rådgivning gällande redovisning, beskattning och bolagsfrågor. Här i Göteborg erbjuder vi även renodlade redovisningstjänster, såsom årsredovisningar, upprättande av bokslut och deklarationer, och framöver jobbar vi för att förstärka denna verksamhet ytterligare, berättar Mikael Thorsson. Revision är en annan av företagets specialiteter. Här handlar det om att forma en kvalitetsstämpel, ett kvitto på att det råder ordning och reda i redovisningen kring exempelvis skatter och avgifter. – Vi rapporterar vår granskning i en revisionsberättelse som ställs till företagets ägare men den kan användas både internt inom företaget och gentemot företagets externa intressenter, förklarar Mikael. Beträffande rådgivning jobbar man mycket

Mikael Thorsson, kontorschef med skatterådgivning och konsultation kring värderingsfrågor, förvärv, försäljningar och bolagsrättsliga frågor. Tack vare att R3 Revisionsbyrå ingår i ett internationellt nätverk kan man även erbjuda expertis, exempelvis när det gäller etableringar utomlands.

– Vi arbetar företrädesvis med revision och rådgivning gällande redovisning, beskattning och bolagsfrågor. Här i Göteborg erbjuder vi även renodlade redovisningstjänster

Ökad efterfrågan R3 Revisionsbyrå vänder sig företrädesvis mot ägarledda företag med ambitionen att bygga långsiktiga värdeskapande relationer. De flesta finns i Göteborgstrakten och ser R3 som ett naturligt bollplank när det gäller företagets ekonomi. Efterfrågan på R3:s tjänster ökar och Göteborgskontoret har således haft en positiv utveckling sedan det etablerades för tre år sedan. – Sedan starten har vi anställt en person varje år men nu har vi precis anställt två nya redovisningskonsulter. Vår ambition är att sysselsätta drygt 20 medarbetare inom tre-fyra år, och det tror vi är möjligt med tanke på att vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och vår kompetens, säger Mikael Thorsson.

Fr v Caroline Eliasson och Anette Attemalm

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Rodrigo, revisor

Har Du funderingar kring revision av ditt företag? Undrar Du vad Du kan göra för att förbättra din eller ditt företags skattesituation? Behöver Du hjälp med bokslut eller har Du andra redovisningsfrågor? Kontakta oss på R3 Revisionsbyrå! 031-730 44 00 | mikael.thorsson@r3.se | www.r3.se


göteborg 27 www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd i Mirkos byggfirma Sim Bygg Entreprenad AB är byggföretaget där det mesta är möjligt. Ägaren Mirko Simovic och hans medarbetare visar upp en mycket stark bredd kring allt ifrån badrumsarbeten till mureri, snickeri och komplett nybyggnation.

Ägaren Mirko Simovic berättar att han grundande Sim Bygg Entreprenad AB 2012, ett företag som redan nu sysselsätter tolv anställda med kontor samt butik och utställning i Västra Frölunda. – Vi är ett företag som utför allt inom bygg, allt ifrån renoveringar och ombyggnation till komplett nybyggnation. Vi jobbar inte minst med badrumsrenoveringar där vi förstås har våtrumsbehörighet, säger Mirko och berättar att man sedan starten har gjort uppskattningsvis 250 dylika jobb. Imponerande bredd Mirkos duktiga hantverkare besitter hög kompetens avseende kakel, klinker, väggar, spotlights, golvvärme, tätskikt, rivning, VVS-arbete, elarbete och snickeri, och kan därmed åta sig kompletta entreprenader kring just badrumsrenoveringar. Man jobbar även med snickeri och utomhusarbeten, allt ifrån altanbyggen till plattläggning, montering av staket och måleriarbeten. Man är också specialist på takrenovering beträffande såväl tegeltak som papptak. När det gäller mureri kan Sim Bygg Entreprenad AB göra allt ifrån grundarbetet till färdigputsad mur eller vägg. Härutöver tillhandahåller

man allehanda städtjänster, inklusive fönsterputs. Kunderna är till största delen privatpersoner som med fördel kan utnyttja ROT-avdraget, men även bostadsrättsföreningar brukar vända sig till Mirko och hans kollegor. Man samarbetar också med försäkringsbolag i samband med exempelvis brand- eller vattenskador. – Så sent som 2014 byggde vi två lösvirkeshus i Torslanda men vi åtar oss också mindre uppdrag, såsom montering av möbler som vi gjort för Clarion Hotel, berättar Mirko Simovic och tillägger att Sim Bygg Entreprenad AB är medlem i Byggkeramikrådet och Sveriges Byggindustrier. Kvalitetsvarumärken Nyligen började Sim Bygg Entreprenad AB även erbjuda försäljning av bland annat köks- och badrumsinredningar. Företaget är återförsäljare av ett flertal varumärken, bland andra danska Primofönster som tillverkar fönster, ytter- och innerdörrar samt skjutdörrar. Ett annat är slovenska Arosa Mobilia och ytterligare ett är välkända Ehrenborg som tillverkar PVCgolv, plast- och heltäckningsmattor. Man är även återförsäljare av vitvaror från den franska tillverkaren Scholtès. – Samtliga de varumärken vi saluför håller mycket hög kvalitet, försäkrar Mirko Simovic som alltid jobbar med ett stort kundfokus. – Vi sätter alltid kunden i främsta rummet. Service är A och O i vår verksamhet, betonar han.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

NY-, OM- & TILLBYGGNADER SAMT ALLA TYPER AV REPARATIONER. KONTAKTA OSS IDAG! Sim Bygg Entreprenad AB Gustaf Wernes Gata 8B 42 132 Västra Frölunda

Telefon/fax 031 - 22 45 64 Mobil: 0721 - 58 01 50 E-mail: info@simbygg.se

– Vi är ett företag som utför allt inom bygg, allt ifrån renoveringar och ombyggnation till komplett nybyggnation. Vi jobbar inte minst med badrumsrenoveringar där vi förstås har våtrumsbehörighet.


28

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Ordning och reda i växande städfirma Det är ordning och reda som gäller i Studentstäd Nordic AB. Sjysta arbetsvillkor för medarbetarna och stor noggrannhet på varje enskild arbetsinsats har format ett städkoncept som attraherar såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare.

Studentstäd Nordic AB har funnits sedan 2009 och startades av Sebastian Åkerman som alltjämt leder verksamheten, en verksamhet som blir allt större. – Vår ambition är att finnas i landets tre största städer. Redan idag finns vi i Göteborg och Stockholm, och från och med nästa år även i Malmö, berättar Sebastian som i dagsläget sysselsätter ett 50-tal anställda, varav hälften består av extraknäckande högskolestudenter. Det rör sig med andra ord om ambitiösa medarbetare, men i Studentstäd lämnas inget åt slumpen. Samtliga nyanställda erhåller en två veckor lång internutbildning avseende materialvård, kemikalier och städteknik. Flera av medarbetarna har dessutom valt att vidareutbilda sig. – Våra medarbetare är engagerade och motiverade. Det skapar ett gott arbetsklimat och resulterar i utförda jobb av hög kvalitet, påpekar Sebastian.

Kvalitet och miljö Det är ordning och reda som gäller kring alla arbetsinsatser. Varje uppdrag avslutas med att kunden erhåller en checklista på vad som gjorts och vilka tider personalen har kommit och gått. Även miljömässigt verkar man i branschens framkant genom att enbart använda sig av miljömärkta kemikalier. För företag erbjuder Studentstäd även fruktkorgar, vatten- och kaffemaskiner, samt underhåll och service av dessa. – Vi är en auktoriserad serviceentreprenör och erbjuder mycket bra priser på våra tjänster, säger Sebastian Åkerman som har tydliga ambitioner med företaget och verksamheten. – Vi vill hela tiden utveckla och förbättra vårt koncept, betonar han. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Breda tjänster De sjysta arbetsvillkoren, som bland annat innefattar gratis företagshälsovård, har format en väl sammansvetsad personalstyrka som på ett utmärkt sätt representerar Studentstäds koncept. Det omfattar allt ifrån hemstäd, kontorsstäd och fönsterputs till flyttstäd och byggstäd. Ingen kund är vare sig för liten eller för stor. – I dagsläget städar vi regelbundet cirka 600 hushåll i Stockholm och Göteborg. Här jobbar vi bland annat åt HSB:s bostadsrättsförening i Majorna där vi utför trappstäd, klipper gräs, rensar rabatter, sandar och skottar snö. Fastighetsbyrån i östra Göteborg är en annan beställare, berättar Sebastian. Man utför dessutom specialstäd i form av exempelvis golvvård och polering. De som ansvarar för detta har 20 års erfarenhet av dylikt arbete.

– Vår ambition är att finnas i landets tre största städer. Redan idag finns vi i Göteborg och Stockholm, och från och med nästa år även i Malmö

Kontorsstädning • Hemstädning • Flyttstäd • Fönsterputs Telefon 031 - 22 50 51 | Säterigatan 27, 417 64 Göteborg e-post: info@studentstad.org | www.studentstäd.se


göteborg 29 www.svenskleverantorstidning.se

Konsult med muskler kring stora infrastrukturprojekt I samband med större infrastrukturprojekt är det dags för TFIP att rycka in. Bolaget erbjuder 3D-modelleringar såväl som 2D-ritningar för el-, styr- och VVS-installationer och projekt med låga investeringskostnader, hög teknisk tillgänglighet och låga kostnader under långa drifttider.

TFIP – eller Technology for Infrastructure Projects Sweden AB som är bolagets fullständiga namn – är ett tekniskt konsultföretag med tre år på nacken. Erfarenheten i bolaget sträcker sig dock betydligt längre tillbaka i tiden än så och har lagt grunden till TFIP:s breda koncept avseende projektledning, projektering, dokumentation och byggledning. – Vi erbjuder systemlösningar som medför låga investeringskostnader, hög teknisk tillgänglighet och låga kostnader under långa drifttider, säger Tomas Jansson, VD tillika grundare av TFIP efter att tidigare ha innehaft VD-rollen i TFT Sverige. Vi träffar honom på kontoret i Linnéstaden i centrala Göteborg där han berättar att bolaget i mångt och mycket jobbar med underjordiska anläggningar och tunnlar. Trafikverket, kommuner, Göteborgs, Stockholms och Malmös Stad är några av uppdragsgivarna, men härutöver samarbetar man också med internationella aktörer kring olika infrastrukturprojekt. – Vi kommer ofta in i ett tidigt skede då vi till exempel tar fram ritningar och handlingar, såsom förtekniska försörjningssystem, SH, FU samt bygghandlingar. Vi kan även ikläda oss rollen som rådgivare åt både svenska och internationella bolag, inte minst kring frågor om lagar och normer, berättar Tomas Jansson. Breda tjänster TFIP erbjuder tjänster på bred front. Det gäller inte minst bygg- och installationsledning där man ofta samordnar projekt där flera entreprenörer deltar. TFIP projektleder åt såväl privata som statliga och kommunala uppdragsgivare

med fokus på tid, kostnad och resultat. Beträffande projektering jobbar man med olika handlingar inom framför allt samhällsbyggnad och infrastruktur. El, styr, VVS och energi är ett annat viktigt arbetsområde för TFIP. – Ett elrelaterat fel i en anläggning kan medföra driftstopp och ökad brandrisk och därför bör man alltid låta genomföra regelbundna inventeringar och besiktningar. På så sätt kartläggs också möjligheter till energibesparande åtgärder, vilket förstås sparar både miljö och pengar för kunden, förklarar Tomas Jansson. TFIP jobbar också med dokumentation kring allt ifrån förfrågningsunderlag till handhavandebeskrivningar. Man står för ritningshantering i form av exempelvis kompletta el-, styr- och 3D-modelleringar för installationer och projekt, men kan även uppdatera dokumentation i samband med renoveringar och nyinstallationer. Härutöver kan TFIP även ta fram olika former av effektiva kommunikationslösningar. Tunga projekt TFIP har genom åren arbetat med en mängd olika infrastrukturprojekt. Citytunneln i Malmö, Götatunneln i Göteborg och Värtatunneln i Stockholm är några exempel, liksom förberedande arbete inför byggandet av Västlänken. – Just nu jobbar vi till exempel med Marieholmstunneln här i Göteborg där vi samarbetar med bland andra österrikiska Strabag och tyska Zublin. Ett annat uppdrag rör den dubbelspåriga tunneln under Varberg och vi är också engagerade i projektet Götalandsbanan vid Landvetter flygplats, säger Tomas Jansson. Han berättar att TFIP även arbetar med Ostlänken, etapp 3 förbi Skavsta flygplatsbostadsmoduler på oljeplattformar, och när den nya Hisingsbron ska byggas i Göteborg kommer TFIP förstås också att vara delaktigt.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

– Vi erbjuder systemlösningar som medför låga investeringskostnader och minimala kostnader under långa drifttider

Vi erbjuder tjänster inom infrastruktur och samhällsbyggnation Komplexa anläggningstekniska installationer i stora projekt är företagets huvudsyssla. Vi har gedigen erfarenhet av projektledning, projektering, dokumentation och byggledning. Telefon 031-13 16 45 | E-post: info@tfip.se | www.tfip.se

Vill du synas på rätt ställe?

Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


30

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Bilinredningar till marknadens bästa priser Det växande behovet av mobila arbetsplatser ställer krav på landets transportbilar. Här kan Work System göra en insats. Företaget erbjuder bilinredningar och modulsystem till marknadens bästa priser.

Daniel Gollungberg har alltid haft ett brinnande bilintresse. Han har länge jobbat med att bygga om bilar och när han för fyra år sedan startade företaget Work System Göteborg fick han utlopp för sin kreativa förmåga. – Vi utvecklar och säljer serviceinredningar till transportbilar, såväl nya som begagnade, och allt görs efter kundernas behov och önskemål. Vår ambition är att våra system ska optimera tid, plats och säkerhet i våra kunders mobila arbetsplatser, säger Daniel som själv är utbildad fordonskonstruktör. Kundanpassade lösningar Från början utgick Work System Göteborg från Partille men för tre år sedan flyttades densamma till Aröds industriområde i Göteborg där fem anställda upprätthåller företagets breda koncept. Ambitionen är tydlig; bilinredningar och modulsystem till marknadens bästa priser. Numera finns Work System representerat i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Oslo samt via en återförsäljare i Malmö. Därmed kan man

serva en marknad som sträcker sig över hela Sverige och Norge. – Vi vänder oss till alla som är i behov av en flexibel transportbil, till exempel hantverkare. Vi kan till exempel ta fram olika hyllsystem, varningsljus, dragkrokar och alkolås, och vi är förstås godkända för att montera och installera dessa, poängterar Daniel Gollungberg. Han berättar att man också är mycket duktiga beträffande specialbyggnationer för olika former av transporter – allt ifrån cyklar och motocrosscyklar till dansbandsutrustning. Slädar, dubbelgolv, takskyltar och takräcken är andra exempel på produkter man tar fram. Efter varje byggnation besiktigas bilarna noggrant så att allt är som det ska. Härutöver erbjuder Work System ett brett sortiment av olika tillbehör. Givande samarbeten Work System använder sig av ett planeringsverktyg med vilket man kan rita upp den tilltänkta lösningen så att kunden får en klar bild av hur slutresultatet kommer att bli. Det mesta tillverkas sedan i Jönköpingsområdet av skickliga underleverantörer, och man har dessutom utökat samarbetet med externa leverantörer i syfte att bredda produktutbudet ytterligare. – Vi samarbetar till exempel med billtillverkare som Peugeot, Opel, Ford, Renault och

Volkswagen och erbjuder förmånliga leasingavtal. Vi har till exempel tecknat avtal med Göteborgs Stad kring leverans av olika bilinredningar men härutöver vänder vi oss i huvudsak till små och medelstora företag, men även större

fastighetsbolag och byggföretag, säger Daniel Gollungberg som ser ljust på företagets framtid. – Vi tror att efterfrågan på våra produkter och lösningar kommer att öka, spår han.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Takentreprenör i branschens framkant När det gäller kvalificerade takentreprenader är det få som slår Wästgöta Entreprenad AB på fingrarna. Företaget åtar sig allt från takstolarna och uppåt och samarbetar med branschens ledande tillverkare. Resultatet blir professionella insatser och tak som håller tätt år efter år.

I familjeföretaget Wästgöta Entreprenad AB är det Raul Abrahamsson som projektleder och sköter verksamheten ute på fältet. Verksamheten finns representerad i Göteborg, Alingsås och Kungsbacka och det är på kontoret i Västra Frölunda som vi möter Raul med sina 16 år bakom sig i byggbranschen. – Vi jobbar med alla typer av tak utom bandplåt och åtar oss kompletta entreprenader på alla typer av fastigheter. Vi utför alla typer av arbetsinsatser från takstolarna och uppåt, berättar Raul vars hustru Inga-Caroline sköter det administrativa arbetet i företaget. Bred kundkrets Wästgöta Entreprenad AB:s helhetsåtaganden omfattar med andra ord arbete med råspont, underlagspapp och läkt. Därefter monteras takpannor, plåt- eller papptak i olika utföranden. Härutöver ansvarar man också för allt runtomkring, såsom hängrännor och stuprör, man byter vindsskivor och mer därtill. – Vi samarbetar med ledande leverantörer av byggnadstekniska material och kan därför alltid erbjuda det senaste branschen har att erbjuda,

säger Raul Abrahamsson och nämner samarbetspartners som Benders och Beijer samt Monier som säljer takpannor och underlagstak. I kundkretsen finns såväl bostadsrättsföreningar, kommunala fastigheter, samfälligheter och industriella fastighetsägare men även radhus- och villaägare. – För närvarande jobbar vi på uppdrag av HSB avseende en bostadsrättsförening i Alingsås. Här handlar det om att byta takpannor på sammanlagt 13 000 kvadratmeter takyta, ett projekt i fyra etapper under lika många år, berättar Raul. För Bigårdens Samfällighetsförening i Grimmared har Wästgöta Entreprenad bytt takpannor på ett antal garagelängor motsvarande cirka 2 000 kvadratmeter. Regelbundna utbildningar Raul och hans medarbetare går regelbundet på kurser och utbildningar hos sina leverantörer som även certifierar verksamheten avseende byggnadstekniskt material. Man har även investerat i en egen byggnadsställning som man är certifierat att sätta upp och montera ner, samt investerat i en teleskoplastare med kapacitet att lyfta ett ton 13 meter upp i luften. – Vi jobbar kontinuerligt genom att investera i både kunskap och utrustning. På så sätt bibehåller vi vår position i branschens framkant, avslutar Raul Abrahamsson. TEXT: ÖRJAN PERSSON

RESEARCH: STEFAN CAREWALL

telefon 031 - 69 84 00 • www.wgtak.se


göteborg 31 www.svenskleverantorstidning.se

Professionella städtjänster på bred front Örgryte Städ gör jobbet ingen vill göra men som däremot uppskattas desto mer. Här handlar det om städtjänster på bred front för såväl privatpersoner som företag.

Det har gått tre år sedan Jonas Nordenmark startade Örgryte Städ AB, men mycket har redan hänt i firman som på tre år byggt upp ett synnerligen attraktivt koncept kring kvalificerade städinsatser. Från kontoret i Olskroken i Göteborg utgår verksamheten med dess 20-tal anställda, en verksamhet som innefattar allt inom städ för såväl företag som privatpersoner. – Vi arbetar brett med ett flertal olika städtjänster. Kunderna kan anpassa insatserna efter sina behov och eftersom vi inte jobbar med några bindningstider kan de alltid boka om tidpunkter för städning när de vill, berättar Jonas Nordenmark. Privatpersoner och företag Örgryte Städ AB jobbar över hela Västsverige och står för ett koncept som innefattar maskinstäd, hemstädning, flyttstädning, fönsterputs, byggstäd, jourstäd och röjning. – För företag kan vi till exempel erbjuda kontorsstäd och fönsterputs efter behov. Vi fyller på med tvål och toalettpapper och kan även åta oss enklare tjänster kring fastighetsskötsel. Tack vare ett gott samarbete med andra företag kan vi dessutom hyra ut allt ifrån kaffemaskiner till entrémattor, berättar Jonas. Örgryte Städ tar sig bland annat an diverse

gymanläggningar i regionen, och i Göteborg åtar man sig uppdrag för olika frivilligorganisationer och kommunen. Privatpersoner använder sig med fördel av RUT-avdraget. Här jobbar man med allt ifrån regelbunden hemstäd till flyttstäd och golvvård. Beträffande det sistnämnda kan man ta sig an alla typer av golv och erbjuda till exempel polish, vaxning eller oljning. Kvalitet och miljö Örgryte Städ AB:s breda koncept genomsyras av kvalitet och miljötänkande. Just städbranschen är hårt reglerad miljömässigt och därför använder sig Jonas och hans kollegor uteslutande av miljövänliga rengöringsprodukter. För att säkerställa hög kvalitet på alla städinsatser använder man sig av egen utrustning i form av exempelvis singel- och kombiskurmaskiner. – Här jobbar vi med den stående ambitionen att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Vi jobbar även med jourstäd, vilket innebär att vi kan rycka ut med kort varsel dygnet runt till bland annat fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, säger Jonas Nordenmark och berättar att man till sin hjälp har fem kompletta servicebilar. Jonas berättar avslutningsvis att man även kan ta sig an sanering av soprum och installera ozonaggregat som eliminerar dålig lukt i såväl soprum som rökiga lägenheter. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Trygg aktör kring pålitliga betongentreprenader När byggprojekt ska genomföras i Göteborg med omnejd är TNB Betongentreprenader AB en trygg samarbetspartner. Företaget är specialiserat kring små och medelstora betongentreprenader för industrier och kommersiella fastigheter och jobbar med fokus på kommunikation och noggrannhet.

Det var Tommie Nilsson som startade TNB Betongentreprenader i december 2012. Vi träffar honom på kontoret på Ringön i Göteborg där han berättar att han arbetade i många år som underentreprenör åt företaget Byggfokus och att det var i samarbete med just Byggfokus som han etablerade TNB. Verksamheten sysselsätter åtta medarbetare, varav två anställdes så sent som under våren. Sedan starten har företaget haft en stark utveckling. – Vi har lång erfarenhet av det vi jobbar med och god kännedom om betongens olika egenskaper, vilket gör att vi alltid kan leverera rätt produkt till rätt projekt. Vi är en förhållandevis liten aktör, men tack vare vårt stora kontaktnät

kan vi leverera både små och medelstora betongentreprenader, framför allt för industrier och kommersiella fastigheter, säger Tommie Nilsson och berättar att man till exempel har utfört uppdrag för Volvo. Plastgjuten och prefabricerad betong TNB Betongentreprenader AB jobbar med såväl plastgjuten som prefabricerad betong. Beträffande den förstnämnda jobbar man med allt ifrån golv och grunder till väggar, tak och valv. – Vi står för en helhetslösning och kan med hjälp av egen personal och egna maskiner hantera tunga lyft av exempelvis systemformar, armering och prefabricerade element, säger Tommie och nämner företagets teleskoplastare med en räckvidd på 25 meter och en lyftkraft på upp till tre ton. – Beträffande prefabricerad betong står vi även här för kompletta entreprenader där vi själva leder och driver arbetet med egen personal och egna underleverantörer. Självklart dokumenteras arbetet avseende exempelvis kvalitet, miljö,

031-309 75 00, Arödsindustriv. 3, 422 43 Hisings Backa

dokumentation och logistik, berättar Tommie Nilsson. Gott renommé Han framhåller samarbetet med firmans leverantörer som alltid levererar produkter av högsta kvalitet. Det har lett till ett flertal projekt, såsom nybyggnationen av en kyrka i Västra Frölunda och utbyggnaden av köpcentret Vimpeln i Alingsås. I Göteborg har man bland annat varit med i byggandet av två förskolor. Alla lyckade entreprenader skapar ett gott rykte i branschen där man värdesätter kvalitet och flexibilitet. – Vi jobbar långsiktigt med våra kunder och leverantörer. Vi är måna om ett gott samarbete och värnar om begrepp som kvalitet, noggrannhet, kommunikation samt ordning och reda. Det gör oss till en stabil och pålitlig leverantör som våra kunder gärna återkommer till om och om igen, säger Tommie Nilsson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Telefon 0708-19 48 74 • E-post: tn@tnbb.se • www.tnbb.se


32

alingsås www.svenskleverantorstidning.se

Innovativa påbyggnader för tyngre fordon Alingsåsföretaget KHP är ett gott exempel på ett litet företag med stor innovationskraft. Här jobbar man med påbyggnader för tyngre fordon och det är ett koncept som sedan starten har attraherat både Volvo och Scania. Med erfarna mekaniker och modern utrustning tar man fram speciallösningar anpassade efter kundernas önskemål.

Krangatans Hydraulik & Påbyggnads AB – eller KHP som man allmänt säger – startades 2011 och har specialiserat sig på att tillhandahålla påbyggnader för tyngre fordon på 3,5 ton och uppåt, såsom lastbilar. – En hel del av de uppdrag vi åtar oss är specialjobb, det vill säga speciallösningar efter kunds önskemål. Det kan till exempel handla om nybyggnationer med snabblås för lastväxlare eller vändskiveram för tungdragare. Vi ändrar hjulbaser samt flyttar och nymonterar allt ifrån tippar och skåp till liftar och tankar. Det är kundens behov som avgör och det mesta av jobben utför vi själva på plats i vår anläggning här på Krangatan, berättar Johan Carlsson som leder verksamheten i KHP.

Goda samarbetspartners KHP samarbetar med bland andra Alf Pettersson i Alingsås som levererar skåp, lådor, skärmar med mera i rostfritt. En annan samarbetspartner är Trailereffekter i Göteborg som bland annat står för pneumatik, elkablar och styrningar. – Vi köper även in fordonschassin som vi själva iordningställer, och som vi sedan säljer när vi får tid över, säger Johan Carlsson. Starkt koncept Och tid över är ingen självklarhet i KHP där förfrågningarna kommer in i en strid ström. Allt fler upptäcker företagets starka koncept, höga kapacitet och flexibla arbetssätt. – Våra kunder uppskattar att vi är ett litet företag med ett personligt bemötande, säger Johan och berättar att man bland mycket annat har utfört modifikationsarbeten för såväl Volvo som Scania. De flesta av KHP:s kunder finns i närområdet. Johan Carlsson avslutar med att framhålla sina medarbetare och lyfter gärna fram Åke som har längst erfarenhet av alla. Åke har hela 40 år bakom sig i branschen och är således en viktig kugge i KHP:s framtida utveckling. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN


bohuslän 33 www.svenskleverantorstidning.se

De bygger ditt drömhus – precis som du vill ha det Att bygga sitt drömhus måste inte bli krångligt och dyrt. Hedekas Hus AB låter dig som kund skapa din egen bostad i samarbete med professionella arkitekter, och bara några veckor därefter är bygget i gång.

Hedekas Hus AB bygger sina hus med så kallade byggelement. Allt produceras på anläggningen i Hajums industriområde, varpå de monteras på plats på tomten. Här jobbar man inte med färdiga husmodeller, det är kunden själv som i samarbete med professionella arkitekter skapar sitt eget drömhus. – Våra hus är med andra ord helt kundanpassade. Kunden kan låta våra arkitekter ta fram färdiga förslag eller bidra med egna idéer på hur huset ska se ut, förklarar ägaren Bertil Andersson och tillägger att väntetiderna dessutom är korta. – Efter att kontraktet är skrivet tar det ungefär åtta veckor innan väggarna börjar monteras på

Caroline

plats, berättar han. Hedekas Hus AB har även börjat göra Attefallshus, vilka också utformas utifrån kundernas önskemål. Bertil noterar att efterfrågan på dessa hus ökar hela tiden. Allt byggs under tak Hedekas Hus startades 1997 med norska ägare. Redan i samband med starten sökte man efter bättre och mer ändamålsenliga lokaler genom att bland annat uppvakta Munkedals kommun. Det gav resultat och när den nya fabrikslokalen stod klar 2001 tog Bertil Andersson över som ägare. – Vår fina anläggning innebär att alla våra hus byggs under tak. Vi är med andra ord helt oberoende av väder och vind, vilket förstås är en stor kvalitetsfördel eftersom vi slipper bygga huset på plats. Vi har egen lastbil och mobilkran, vilket underlättar när husen ska monteras. På så sätt är

Per-Aage

Här jobbar man inte med färdiga husmodeller, det är kunden själv som i samarbete med professionella arkitekter skapar sitt eget drömhus. vi inte beroende av andra firmor i det avseendet, men självklart ser vi till att husen monteras när det är någorlunda bra väder, understryker Bertil Andersson. Bygger även maskinhallar Bertil berättar att man, utöver ett stort antal villor, bland annat har byggt ett hyreshus med ett 20-tal lägenheter i Munkedal. Man kan också bygga kompletta maskinhallar i en stomme av trä som sedan kläs med plåt. – Här saknar vi begränsningar. Vi bygger helt kundanpassat och kan i princip resa hur stora hallar som helst, säger Bertil. Han påpekar avslutningsvis att Hedekas Hus AB är ett litet flexibelt företag dit kunderna alltid är välkomna att följa byggnationen. Kunderna ges också möjlighet att måla sina hus enkelt och smidigt på plats i företagets anläggning. Hedekas Hus är Trippel A-klassat och utsågs också till Årets Företagare i Munkedal 2007.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

Unik design på ditt drömhUs kort leveranstid ansvarsfUllt företag telefon 0524 - 30609 e-post: info@hedekashus.se www.hedekashus.se

Hedekas Hus


34

bohuslän www.svenskleverantorstidning.se

Ordning och reda i KJ Byggnads AB Det är ordning och reda som gäller i KJ Byggnads AB. Det välrenommerade byggföretaget utför allt ifrån fastighetsservice till nybyggnation och jobbar med tydliga mål och riktlinjer kring faktorer som kundvård, kvalitet och miljö.

Munkedalsföretaget KJ Byggnads AB jobbar i huvudsak med nybyggnation och underhåll av industri- och hyresfastigheter, men man renoverar också privatbostäder. – Vi åtar oss såväl små som stora projekt, allt ifrån fastighetsservice och byggservice till ombyggnation och nybyggnation i form av såväl total- som delentreprenader. Således servar vi kunder inom flera olika segment, såsom näringsliv och offentlig sektor i mellersta och norra Bohuslän, berättar Claes-Anders Johansson som leder verksamheten. Företagets kunder erbjuds dessutom magasineringsmöjligheter av överskotts- och demonterat material. I bolagets anläggning i Munkedal förfogar man över egna deponibehållare för källsortering. Kundvård i fokus KJ Byggnads AB grundades 1979. Claes tog över företaget 1987 då fyra personer var heltidsanställda, men sedan dess har företaget vuxit till att idag sysselsätta 25 medarbetare mellan 18-65 år. Dessa förfogar över ett antal fullt utrustade servicebilar som gör att man alltid snabbt kan

vara på plats hos behövande kunder. Det är ordning och reda som gäller i KJ Byggnads AB som förstås är medlem i Sveriges Byggindustrier. Företaget är Trippel A-klassat, miljödiplomerat och utsågs till Årets Företagare i Munkedal 2012. Kundvård är ett begrepp som genomsyrar alla delar av verksamheten. – Personalen utbildas kontinuerligt i kundbemötande och samtliga våra anställda har genomfört utbildningen Ansikte mot kunden. Dessutom fortbildar vi oss hela tiden kring exempelvis asbestsanering och kretsloppshantering, och härutöver sponsrar vi gärna idrottsverksamheten här i närområdet. Vi ser oss som ett sunt byggföretag och jobbar hårt för att upprätthålla den bilden av oss själva, understryker Claes-Anders Johansson. Goda meriter Claes anser att företaget idag är lagom stort för att man alltid kunna tillgodose sina kunders önskemål på ett bra sätt. Hög kvalitet och kunden i fokus är företagets ledord. Man förfogar över egna snickare och betongarbetare, medan övriga tjänster köps vi in via företagets samarbetspartners. På meritlistan finns byggandet av Malmgrens Bils och XL-Byggs lokaler i Munkedal. För närvarande bygger man ett nytt, 700 kvadratmeter stort, församlingshem i Tanumshede kommun.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

Svetsproffs för svensk industri Petrokemi- och processindustrin har i WP Welding en erfaren partner när det kommer till kvalificerade svetsinsatser. Företagets duktiga svetsare och långa erfarenhet garanterar noggrant utförda jobb av högsta kvalitet, oavsett om det rör sig om små eller stora arbetsinsatser.

Det var nuvarande VD:n Putte Karlsson som startade WP Welding tillsammans med tre kompanjoner. – Alla vi fyra har lång erfarenhet av branschen och har jobbat med detta i hela våra yrkesverksamma liv. Vår styrka ligger i vår kvalitet, det får helt enkelt aldrig bli fel eftersom det skulle kosta våra kunder alldeles för mycket pengar. Är man verksam inom exempelvis gas- eller oljeindustrin har man inte råd med några stillstopp, poängterar Putte Karlsson och nämner kunder som Nynäshamns Raffinaderi, Borealis i Stenungssund och Preem i Lysekil. Mångårig kunskap WP Welding vänder sig till industrin i hela Sverige, företrädesvis petrokemi- och processindustrin, där man rycker in i samband med allt ifrån nyproduktion till reparations- och underhållsinsatser. 95 procent av arbetsinsatserna handlar om rörsvetsning och man åtar sig såväl mindre jobb som stora totalentreprenader. – Hos oss jobbar licensierade svetsare och rörmontörer med mångårig kunskap om hur man utför kvalificerade rör-, stål- och apparatmontage. De flesta uppdragen genomförs på plats hos våra kunder där vi är certifierade för rörkonstruktioner (38,34) och bärande stålkonstruktioner (10,90), berättar Putte Karlsson.

Noggrannhet i varje moment WP Welding sysselsätter idag ett 20-tal anställda varav 16 är svetsare som arbetar efter genomarbetade HSE- och kvalitetssystem. – Allt vi gör dokumenteras, varje liten rördel ska kunna spåras. Här jobbar vi med korta installationsperioder och hög kvalitet på utförda arbetsinsatser, vilket sparar pengar för dig som kund. Vi är mycket noggranna när vi räknar på jobb eftersom det rör sig om så pass stora belopp. Härutöver genomför vi alltid noggranna riskanalyser och förebyggande åtgärder i samband med varje uppdrag, understryker Putte. Han blickar framåt och ser ett behov av att växa ytterligare för att kunna konkurrera om de riktigt stora jobben. Redan nu finns långt framskridna planer på att fördjupa samarbetet med bolagets partners och på så sätt växa tillsammans med dem.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

– Här jobbar vi med korta installationsperioder och hög kvalitet på utförda arbetsinsatser, vilket sparar pengar för dig som kund.

Telefon 0524-12220 • www.kjbygg.com

Box 134, 453 23 LysekiL | MoBiL: 0703-26 99 37


bohuslän 35 www.svenskleverantorstidning.se

Påtaglig innovationskraft i Korp & Son – Vi bygger ett 30-tal fordon per år. Våra lösningar kan ADR-godkännas för transporter av farligt avfall och samtliga bilar som säljs omfattas av utförlig dokumentation, säger Mikael och passar på att informera om att man även tar emot inbytesfordon. Han nämner dessutom att det egna varumärket heter KS-Gigant. Framhåller personalen Korp & Son vänder sig till kunder i både Sverige och Norge, och det rör sig om såväl privata som kommunala beställare. – Redan 1969 levererade vi det första ekipa-

Slamsugare med spolutrustning samt hetvattenspanna > I anrika Korp & Son är innovationskraften påtaglig. Här konstruerar man egna fordon samt påbyggnader för slamsugning och högtrycksspolning. Det handlar om helt kundanpassade lösningar som genom åren attraherat en mängd beställare i både Sverige och Norge.

get till Norge. Här förfogar vi dessutom över ett omfattande reservdelslager för den norska marknaden, berättar Mikael Korp. Ett sådant finns förstås även i Sverige, vilket garanterar snabba leveranser. Mikael vill avslutningsvis ta tillfället i akt att lyfta fram sin personal. – Vår personal består bland annat av licenssvetsare, elektriker och montörer som i många fall konstruerar helt kundanpassade detaljer i vår välutrustade verkstad. Våra ledord är kvalitet, service och snabba leveranser, och det är värdegrunder som våra medarbetare representerar på ett utmärkt sätt, framhåller Mikael Korp.

Här konstruerar man egna fordon samt påbyggnader för slamsugning och högtrycksspolning. Det handlar om helt kundanpassade lösningar som genom åren attraherat en mängd beställare i både Sverige och Norge.

Korp & Son är ett familjeföretag i tredje generationen. Det drivs idag under ledning av Mikael Korp tillsammans med sin syster Cecilia, brodern Patrik och deras far, men det var Mikaels farfar Helge och fadern Rune som grundade företaget redan 1961. – Från början drevs verksamheten som en allmän verkstad och utgick delvis från ett patent på en så kallad pålskarv för sammankoppling av betongpålar. Den gav oss förutsättningarna att växa och redan två år senare började vi med påbyggnad av slamsugare på de chassin som kunder kom till oss med. Redan då handlade det om kundanpassade påbyggnader och det är något vi jobbar med än idag, men i mer avancerade former, berättar Mikael Korp. Äldst i Sverige Korp & Son sysselsätter numera ett 40-tal anställda och bygger idag slamsugningsbilar, högtrycksspolningsbilar och kombibilar. Det gör företaget till landets äldsta tillverkare av dylika lösningar. Härutöver tillverkar man tankar och en mängd andra detaljer, och allt kan skräddarsys och anpassas efter kundernas specifika behov och önskemål. I de flesta fall står kunderna själva för chassit varpå Korp & Son skapar en påbyggnad för det aktuella ändamålet. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

Kombi med helt öppningsbar bakgavel

Vill du synas på rätt ställe? Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 | www.svenskleverantorstidning.se


36

bohuslän www.svenskleverantorstidning.se

Bredden präglar stark markentreprenör

Erfarna chaufförer och en bred maskinpark – i KW Grävtjänst AB finns resurser för allehanda entreprenadarbeten inom gräv och anläggning. Företaget har 40 år på nacken och har genom åren byggt upp ett mycket gott rykte i branschen.

KW Grävtjänst grundades av Kent Wilhelmsson 1975 och Kent är alltjämt en av delägarna i firman som han driver tillsammans med sönerna Henrik och Patrik. Sedan starten har företaget haft en mycket god utveckling. – Inledningsvis jobbade vi med grävningsarbeten för privatpersoner, jordbrukare och företag, men vi utvecklade vårt koncept successivt. 1987 ombildades företaget till aktiebolag och i mitten av 90-talet köpte vi en mobil förkross och en finkrossanläggning. Efterhand investerade vi dessutom i borrvagn och egen sprängutrustning, vilket gjorde att vi kunde ta oss an hela processen själva, berättar Kent Wilhelmsson. Kompletta entreprenader Idag representerar KW Grävtjänst AB ett synnerligen brett koncept, vilket innefattar

entreprenadarbeten inom gräv och anläggning samt berghantering såsom borrning, sprängning, knackning och krossning. Man grusar, dikar och bygger vägar, jobbar med husgrunder, dräneringar och avloppsanläggningar, utför maskintransporter, rivnings- och demoleringsarbeten samt erbjuder försäljning av bergkrossprodukter, naturgrus, matjord och bark. Det handlar företrädesvis om uppdrag på egen entreprenad i form av exempelvis gatu- och vägbyggnationer samt grävning för VA-ledningar. – Vi har lång erfarenhet och har genom åren byggt upp ett gott rykte i branschen. Vi tar ett helhetsansvar kring våra projekt och vänder oss till både kommuner, företag och privatpersoner i Bohuslän och Dalsland med omnejd. För kommunen har vi jourverksamhet dygnet runt. Våra kunder erhåller bred kompetens och väl utförda jobb till konkurrenskraftiga priser, säger Kent Wilhelmsson och passar samtidigt på att framhålla sina tolv duktiga medarbetare. Bergkrossprodukter En annan förklaring till KW Grävtjänst AB:s framgångar är den starka maskinpark man representerar och som i dagsläget inbegriper ett 15-tal fordon och maskiner.

– Vi har allt som krävs för att kunna utföra kompletta entreprenadarbeten med fullständiga kvalitets- och miljöplaner som tillgodoser alla krav på kvalitetssäkrade arbeten inom gräv och anläggning. Vi kan utföra projekteringar och även relationsritningar på alla jobb, berättar Kent Wilhelmsson och nämner även verksamheten kring bergkrossprodukter. – Vi förfogar över en helt mobil krossutrustning som gör att vi kan ta fram lämpliga material på plats på våra arbetsplatser. Dessutom säljer vi olika typer av bergkrossprodukter till riktigt bra priser. Nyligen flyttade KW Grävtjänst till egna,

• Berghantering så som borrning, sprängning, knackning & krossning • Försäljning av bergkrossprodukter, naturgrus, matjord & bark • Husgrunder, dräneringar & avloppsanläggningar • Entreprenadarbeten inom gräv & anläggning • Rivnings- och demoleringsarbeten • Grusar, dikar & bygger vägar • Maskintransporter Telefon: 0524-30019 | E-post: info@kwg.se

nybyggda lokaler med egen verkstad, lager och tvätthall i Smedbergs industriområde i Munkedal. Förra året köpte man en tomt som kommer att bli framtida industrimark, men just nu bryter man berg på platsen. Kent Wilhelmsson, som utsågs till Årets Företagare 2014, berättar avslutningsvis att KW Grävtjänst AB är både Trippel A-klassat och miljödiplomerat. Hans förhoppning är att hans båda söner ska ta över verksamheten så småningom.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN


bohuslän 37 www.svenskleverantorstidning.se

Nu kan Lysekilsborna få lokalproducerad el Verksamheten har utifrån bolagets visioner om att bli en effektiv och attraktiv arbetsgivare i Bohuslän, hela tiden arbetet med tillväxt och har gått från 18 anställda till 70.

Kommunalägda LEVA i Lysekil AB ansvarar för elnät, vattenförsörjning, avlopp och fjärrvärme i Lysekils kommun, och gör det i en anda som präglas av kostnadseffektivitet och hållbarhet. Med sitt moderna arbetssätt utgör man en viktig kugge i kommunens utveckling. Nu kan LEVA dessutom erbjuda närproducerad el till riktigt konkurrenskraftiga priser.

LEVA i Lysekil AB är ett dotterbolag till kommunalägda Lysekils Stadshus AB. Det bildades 2008 och har till uppgift att ansvara för att elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekil. Härutöver äger och driftar LEVA de två vindkraftverken vid Humlekärr samt underhåller kommunens gator och parker på uppdrag av Lysekils kommun. – Vi jobbar i nära dialog med våra ägare och strävar hela tiden efter att vara kostnadseffektiva och flexibla gentemot både kunder och ägare. På så sätt bidrar vi också till kommunens utveckling, säger Susanne Malm, VD för LEVA i Lysekil. LEVA ansvarar för elnätet i större delen av Lysekils kommun, och det gör man på ett mycket uppskattat sätt med få avbrott och en hög servicenivå. LEVA är snabbt på plats när något behöver åtgärdas och bolagets elnätstaxor är förhållandevis låga jämfört med andra elbolag i Bohuslän. Återinvesterar Nyligen startade man dessutom egen elhandel genom att erbjuda lokalproducerad och miljövänlig el till konkurrenskraftiga priser.

– Eftersom vi återinvesterar kundernas pengar i vår lokala verksamhet stannar pengarna i kommunen och gör nytta för dess invånare. Vi kan dessutom erbjuda ett flertal förmånliga avtalsformer, och eftersom kunden får både el- och nätavgifter samlade på en och samma faktura blir det enkelt att vara elkund hos oss, informerar Susanne Malm. En del av elen kommer från de två vindkraftverk som LEVA lät bygga intill Preemraff vid Humlekärr 2008. – De tillhör fortsatt två av de högsta vindkraftverken i Sverige och förser i dagsläget cirka tusen hushåll med el. Vår målsättning är att genom förnyelsebar energi producera cirka hälften av vad våra kunder förbrukar. Vi tittar hela tiden på olika alternativ och vi har bland annat solceller på vårt eget tak som producerar cirka 15 000 kWh per år, berättar Susanne. 2003 började LEVA leverera fjärrvärme i form av spillvärme från Preemraff till bland annat kommunala anläggningar och större flerbostadshus. Därefter har nätet byggts ut till att leverera både till enskilda villor och industrier. Här finns, enligt Susanne, mer spillvärme att ta ut och LEVA tittar hela tiden på nya alternativ. Beträffande vatten och avlopp är LEVA huvudman för ett vattenverk, tre reningsverk, flertalet pumpstationer och ett väl utbyggt ledningssystem. I Lysekil använder 11 200 kunder 160 liter vatten per person varje dygn. LEVA i Lysekil sköter dessutom om gator och parker i Lysekil genom underhåll och tillsyn. Man ser till exempel till att parker är välskötta och vackra samt att lekplatser hålls säkra och ändamålsenliga.

Vill du synas på rätt ställe?

God utveckling Det har hänt en hel del i Leva i Lysekil AB sedan starten för sju år sedan. – Vi har jobbat mycket med effektiviseringar och har utvecklats genom enkla och smarta arbetsmetoder. Verksamheten har utifrån bolagets visioner om att bli en effektiv och attraktiv arbetsgivare i Bohuslän, hela tiden arbetet med

tillväxt och har gått från 18 anställda till 70. Det är alltid något på gång på LEVA och under hösten kommer vi att miljödiplomera oss och på sikt vill vi också öka det operativa samarbetet med de kringliggande kommunerna, säger Susanne Malm.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

Nu blåser det nya vindar! Välj lokal el från Lysekil!

Läs mer på: www.levailysekil.se

Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


38

bohuslän www.svenskleverantorstidning.se

Grävare med bredd I Brastad finner vi en markentreprenör där bredden och yrkesstoltheten är minst sagt påtaglig. Det handlar om Mikaels Grävtjänst som med 30 år på nacken står för ett komplett koncept kring en mängd olika entreprenader.

Mikaels Grävtjänst startades 1985 och har sedan dess haft en mycket god utveckling. Idag sysselsätter verksamheten 15 personer och omfattar en synnerligen bred maskinpark med ett 30-tal enheter. Här finns till exempel grävare från 0,8 till 30 ton, minidumprar, traktorer, hjullastare, lastbilar och lastväxlare. – Vi har en mycket modern maskinpark där inget är äldre än fem år. Vi värdesätter hög maskinkvalitet och satsar på den senaste utrustningen, säger Mikael Hansson som leder verksamheten. Breda tjänster Med sin omfattande maskinpark och kompetenta personalstyrka kan Mikaels Grävtjänst erbjuda en mängd olika tjänster inom avloppsanläggningar, markentreprenad och andra entreprenadarbeten. Man hyr dessutom ut kompletta, välutrustade maskiner med förare för olika typer av arbeten. I det breda tjänsteutbudet ingår bland annat totalentreprenad för vägar, vägun-

derhåll och förstärkningar, dikning, sprängningsarbeten, totalentreprenad kring markarbeten, avloppsanläggningar, dräneringsarbeten, transporter, snöröjning och nergrävning av fiberkabel. – Vår verksamhet bygger på att vi både hyr ut våra tjänster och utför egna totalentreprenader. Vi anlitas av företag i alla storlekar men även privatpersoner, företrädesvis i Göteborg och Bohuslän med omnejd, säger Mikael Hansson och tillägger att man även hyr ut minigrävare. Egen bergtäkt Mikaels Grävtjänst arbetar dessutom med grus och EU-sand i Sotenäs och Lysekil. Företaget förfogar över en egen bergtäkt där man kan erbjuda makadam, grus och sand av hög kvalitet. – Det rör sig om riktigt bra och hård granit som vi förädlar till alla storlekar. Vi har dessutom lagt till vår egen dimension 500 som vi anser är den bästa när det handlar om att grunda riktigt stabila vägar, säger Mikael Hansson. Han ser ljust på framtiden för Mikaels Grävtjänst och tror att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig. – Vår långa erfarenhet, bredden i maskinparken och vår egen bergtäkt gör att vi kan erbjuda och upprätthålla en hög kvalitet i alla våra projekt, avslutar han.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Innovation och flexibilitet i Sotenäs Mekaniska AB På Sotenäs Mekaniska AB har man en förmåga att anpassa verksamheten efter rådande marknad. Idag ligger fokus på konstruktion av bandtransportörer och packningsmaskiner, men det här är en mekanisk verkstad där man gör betydligt mer än så.

Det är Jan Holmstig som äger och driver Sotenäs Mekaniska, ett företag som han startade tillsammans med sin far 1980 och driver ensam sedan1988. – I början inriktade vi oss på fiskebåtar och näringen runtomkring, men i början av 90-talet noterade vi att marknaden krympte. Sedermera bestämde vi oss för att satsa mer på livsmedelsindustrin och det är ett fokus vi har än idag, berättar Jan. Sotenäs Mekaniska bygger bandtransportörer och packningsmaskiner, men man bygger även om och renoverar gamla maskiner enligt kundernas önskemål. – Vi jobbar mestadels i rostfritt och aluminium och står för kompletta helhetslösningar kring allt ifrån idé till färdig installation. Det handlar om specialmaskiner och under senare år har vi attraherat allt fler kunder även utanför livsmedelsindustrin. Vi anpassar verksamheten efter marknad och efterfrågan och bygger våra maskiner utefter rådande behov, förklarar Jan Holmstig och nämner bland annat specialmaskiner till Flodins Filter i Lysekil. Egen slitsränna Sotenäs Mekaniska konstruerar också en helt egen produkt, en typ av avloppsränna som man tog fram i samband med att Sverige gick med i

Telefon: 0523-411 19 eller 0708-77 02 38 info@mgTab.com www.mgTab.com

EU och nya regler kom att gälla. – Det är en slitsränna som är gjord i syrafast rostfritt stål. Den har inga döda vinklar och är således lätt att göra ren. Den är också lätt att montera även i befintliga system och utgör ett effektivt avrinningssystem för alla typer av våtrumsmiljöer, berättar Jan Holmstig. Slitsrännan byggs i sektioner och har ett mycket brett användningsområde. Förutom livsmedelsindustrin kan till exempel även bryggerier, bagerier och tvättanläggningar ha stor nytta av Sotenäs Mekaniskas smarta lösning. Verksamheten rymmer även en egen hydraulverkstad där man pressar slangar till bland annat entreprenadmaskiner. Man servar även båtägarna genom att erbjuda förvaringshallar där man förfogar över egna truckar och vagnar för hantering av båtarna på ett säkert och smidigt sätt. Här ligger fokus på större båtar på 30-60 fot och upp till 40 ton, och man samarbetar dessutom med kollegor i branschen som tillhandahåller service på båtarna. – I dagsläget servar vi ett tiotal stora kunder och ett antal mindre, framför allt inom livsmedelsindustrin i Sotenäs kommun, säger Jan Holmstig avslutningsvis.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

Telefon 0523-70051 sotenasmek@telia.com

Sotenäs Mekaniska bygger bandtransportörer och packningsmaskiner, men man bygger även om och renoverar gamla maskiner enligt kundernas önskemål.

Lockmaskin


bohuslän 39 www.svenskleverantorstidning.se

Bredd och flexibilitet i Bengts byggfirma Bredd och flexibilitet är två begrepp som på ett utmärkt sätt kännetecknar Svanhills Bygg & Montage. Här är det skräddarsytt och kundanpassat som gäller i företaget som erbjuder allt ifrån köksinstallationer och renoveringar till komplett nybyggnation.

Det har gått 13 år sedan Bengt Svanhill startade den egna firman Svanhills Bygg & Montage. Han kan se tillbaka på en framgångsrik tid som företagare, inte minst under senare år då verksamheten expanderat rejält och lett till att den numera sysselsätter 15 anställda och sex F-skattare. Den starka bredden är en av de främsta förklaringarna till företagets framgångar. – Vi gör allt ifrån köksinstallationer och enklare renoveringsinsatser till komplett nybyggnation av nyckelfärdiga hus, säger Bengt och understryker att man står för ett helhetskoncept. – Vi står för såväl bygglovsansökningar till målaren som gör sista strykningen. Vi syr ihop allt i en totalentreprenad tillsammans med lokala samarbetspartners, förklarar han.

Electrolux. Dessa kök har blivit en succé som dessutom har ökat vår konkurrenskraft, och därför söker vi nu ytterligare personal till vår butik, informerar Bengt Svanhill. S-golv En annan produkt som utmärker Svanhills Bygg & Montage är företagets egna S-golv i ek eller ask med mått på upp till 2 900 gånger 300 millimeter. Här finns ett standardsortiment men det går också att beställa anpassade lösningar. Alla golv går att få i valfri kulör, behandling, bredd och tjocklek och allt tillverkas för hand. Svanhills Bygg & Montage kan också erbjuda skjutdörrar med eller utan garderobsstomme eller inredning. Det handlar om måttanpassade produkter som levereras med aluminiumskena och mjukstängande funktioner. Nu i höst lanserar man dessutom ny, ytterst prisvärd badrumsinredning från italienska BMT. – Vi är ett lokalt företag med kunder bland såväl privatpersoner som företag i framför allt Sotenäs med omnejd. All vår personal har stort kunnande och jobbar med hög kvalitet, punktlighet och flexibilitet. Vi är alltid öppna för nya idéer och lösningar, säger Bengt Svanhill som ser ljust på framtiden och därför vill bredda personalstyrkan. – Vi behöver anställa två snickare till, säger han och uppmanar intresserade personer att höra av sig.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

– Vi är ett lokalt företag med kunder bland såväl privatpersoner som företag i framför allt Sotenäs med omnejd. All vår personal har stort kunnande och jobbar med hög kvalitet, punktlighet och flexibilitet.

Skräddarsytt Svanhills Bygg & Montage kan erbjuda skräddarsydda kökslösningar, vilka anpassas helt och hållet efter beställarens önskemål och behov. I företagets showroom på Smögen, närmare bestämt i Byggforums lokaler, presenterar man flera varianter av köksmodeller. – Vi kan bland annat erbjuda kökslösningar från Lube, en italiensk kökstillverkare som är en av Europas största. Deras kök är specialtillverkade för att passa i våra hus men håller trots detta en prisnivå som gott och väl matchar IKEA:s. De innefattar dessutom vitvaror från

www.svanhills.se


40

upplands väsby www.svenskleverantorstidning.se

Lösningar i medicinteknikens framkant Den medicinsktekniska utvecklingen är omfattande och fascinerande. Kebomed Sverige AB verkar i dess framkant genom att distribuera medicinteknisk utrustning till sjukvårdsinrättningar i Sverige och Europa.

Kirurgi, gynekologi, förlossningsvård, obstetrik, gastroenterologi, urologi och anestesi utgör affärsområden i Kebomed som marknadsför och distribuerar medicinteknisk utrustning till sjukvårdsinrättningar i Sverige och Europa. Bolaget startades i Danmark 2004 och etablerades i Stockholm fyra år senare. Idag utgår den svenska verksamheten från Upplands Väsby medan anläggningen i danska Glostrup hyser lager, logistik och inköpsavdelning. I Polen finns ekonomiavdelning samt fabrik som tillverkar produkter för laparaskopi och gynekologiska produkter. Kapsel med kamera Kebomed Sverige AB företräder ett brett utbud av kirurgisk utrustning, implantat, apparater, instrument och engångsprodukter från ledande leverantörer i hela världen. Inom affärsområdet Kirurgi kan Kebomed visa upp en mycket bred produktportfölj i form av till exempel diatermier, maskiner och tillbehör, men också bråck- och buknät. – Vi har dessutom lanserat en ny produkt som heter CMF, vilken består av plattor som används till rekonstruktion av svåra skador i ansiktet, till exempel missbildningar. Denna lanserades så sent som i våras, berättar Thomas Bäckström, VD för Kebomed Sverige AB. Ett annat synnerligen intressant område är Gastroenterologi/Kapselendoskopi där den tekniska utvecklingen ständigt når nya oanade höjder. Här ingår till exempel en kapsel försedd med en kamera som tar tre bilder per sekund under ett tiotal timmar. Patienten sväljer kapseln

– Vi jobbar enligt en god etisk sed där vi ställer höga krav på våra leverantörer att de ska uppfylla svensk standard.

som således ger knivskarpa bilder avseende tunntarmens anatomi. Kebomed företräder också ett brett utbud av stentar, det vill säga konstgjorda produkter för tjocktarm och matstrupe, vilka används då man misstänker en tumör eller autoimmun sjukdom. I dessa fall kan stentar ersätta befintlig vävnad. – Även inom det här området har vi lanserat en ny produkt, Cellvisio, med vilken man kan gå in med gastroskop, det vill säga en sond, till pankreas mot en cellvägg vid misstanke om tumör. I toppen av sonden finns ett kameramikroskop där man kan se vävnaden på cellnivå och på så sätt kontrollera om det rör sig om cancerceller eller friska celler. Det här skapar möjligheter för mycket snabba diagnoser, säger Thomas Bäckström.

Avtal med landstingen Inom förlossningsvård kan Kebomed bland annat erbjuda engångssugklockor och träningsdockor för barnmorskor. Området Anestesi innefattar ett stort antal trakealkanyler med olika tillbehör för alla patientkategorier, medan Kebomed inom affärsområdet Urologi nyligen lanserade Orolyft som gör att man utan operation kan förminska prostatan. – Denna behandling medför att patienten kan bibehålla den sexuella förmågan utan komplikationer. Vi är ensamma om denna produkt, poängterar Thomas Bäckström. Han berättar att merparten, närmare bestämt cirka 70 procent, av produkterna kommer från

Europeiska distributörer. Kunderna finns inom såväl privat som offentlig sjukvård, 80 procent av distributionen sker via avtal till landsting i hela Sverige. – Vi jobbar enligt en god etisk sed där vi ställer höga krav på våra leverantörer att de ska uppfylla svensk standard. Vi är också miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas, vilket innebär att vi har ett miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001, berättar Thomas Bäckström avslutningsvis.

040-30 51 05 www.kebomed.se

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: MARTINA NORMAN


upplands väsby 41 www.svenskleverantorstidning.se

Lång erfarenhet i Svantes elfirma I en tid då allt större fokus hamnar på eleffektivisering och miljösmarta val står Svante Granaths El & Tele för ett modernt koncept. Förutom alla former av elinstallationer erbjuder man även energianalyser som leder till att du sänker dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för miljön.

VD och ägaren Svante Granath berättar att han startade Svante Granaths El & Tele 1999. – Jag har varit färdig elektriker sedan 1978 och har behörighet att jobba med tusen volts systemspänning, berättar Svante och understryker på så sätt den breda kompetens och långa erfarenhet som finns i företaget. Han beskriver verksamheten som ett fullserviceföretag där man åtar sig alla typer av elarbeten och installationer. Härutöver utför man felsökningar, underhåll och serviceinsatser på alla typer av fastigheter och anläggningar. Kompletta elinstallationer När det gäller elinstallationer genomför Svante Granaths El & Tele dessa för såväl privatpersoner som företag i såväl Stockholm- som Norrtäljetrakten. Det kan handla om installationer

av allt ifrån belysningsarmaturer och spotlights till tvättmaskiner och värmepumpar. Beträffande de sistnämnda har Svante och hans kollegor installerat ett flertal varianter från välkända Panasonic i samarbete med en auktoriserad VVS-firma. Installationer på företag kan till exempel handla om belysning, värme eller hela maskinparker. – Våra elektriker har lång erfarenhet av arbete för just företag, och tack vare många utförda uppdrag för byggbranschen har vi ett stort kontaktnät av andra entreprenörer inom bland annat larm, plattsättning och målning, berättar Svante Granath. Energianalys Svante Granaths El & Tele jobbar också med energianalyser, vilket minimerar energiförbrukningen i bostäder, industrilokaler och fastigheter. – Vi ger råd om var värmekällor ska placeras för att bli så effektiva som möjligt, kontrollerar mätarsäkringar, samt berättar om fördelar och nackdelar med olika produkter och installationer. Härigenom minimerar våra kunder sina energikostnader samtidigt som de gör en värdefull insats för miljön, säger Svante Granath. Beträffande felsökning, service och underhåll

är det något man många gånger arbetar löpande med på exempelvis fastigheter, skolor och kontor. – Vi har utfört arbeten för Väsby Konsthall och arbetar mycket med bostadsrättsföreningar. Vi jobbar över hela Storstockholm och även här

i Upplands Väsby kommun, bland annat med handikappanpassade bostäder, berättar Svante Granath avslutningsvis.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: MARTINA NORMAN

Processindustrins kompletta produktionspartner Stark maskinpark Bengt-Arne beskriver Väsby Finmekanik AB som en effektiv produktionspartner för företag utan egen tillverkning och med fokus på utveckling och marknadsföring. – Vi arbetar mycket med monteringar av ventillägesställare som används i processindustrin, till exempel pappersbruk, oljeriggar och bryggerier, berättar han och visar upp den ändamålsenliga verkstaden med dess kompletta maskinpark. Tack vare stor flexibilitet beträffande såväl anställda som maskiner kan man alltid ta fram prototypserier och korta serier med mycket kort varsel. – Vi utför arbeten för bland andra IBA med säte i Tyskland för vilka vi tillverkar detaljer för röntgenutrustning. Många av våra maskiner går dygnet runt, inte minst svarvarna, berättar Bengt-Arne.

För företag som saknar egen tillverkning är Väsby Finmekanik AB en komplett produktionspartner. Med sin ändamålsenliga verkstad och fulländade monteringsavdelning kan man ta sig an allehanda förfrågningar, inklusive sådana med mycket kort varsel.

Väsby Finmekanik AB startades 1989 av Bengt-Arne Bengtsson och dennes svåger. Idag står Bengt-Arne som VD och ägare av företaget som har haft en mycket god utveckling ända sedan starten. Bolaget sysselsätter 28 anställda och omfattar en egen fastighet där hela verksamheten ryms under ett och samma tak.

Kontakta oss på telefon 070-726 61 22

Ljus framtid Väsby Finmekanik AB innefattar också en komplett monteringsavdelning där man företrädesvis jobbar med kvalitetstestning, justeringar, kundanpassningar och slutmonteringar. I företagets breda koncept ingår även tillverkning av jordningsdon för Ragnar Stålskog samt detaljer till Hällde som tillverkar matberedningsmaskiner för professionellt bruk. Atlas Copco är en annan av Väsby Finmekanik AB:s uppdragsgivare. – Vi servar kunder i alla möjliga branscher men framför allt inom processindustrin. Vi ser ett ökande behov och ser ljust på framtiden. Ambitionen är att öka vårt kundsegment successivt och växa i lagom takt, säger Bengt-Arne Bengtsson och tillägger avslutningsvis att verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: MARTINA NORMAN

– Vi arbetar mycket med monteringar av ventillägesställare som används i processindustrin, till exempel pappersbruk, oljeriggar och bryggerier,

Mellangården 6 194 51 Upplands Väsby Telefon 08-594 211 40 Fax 08-594 211 49 info@vasbyfinmekanik.se www.vasbyfinmekanik.se


42

upplands väsby www.svenskleverantorstidning.se

En fullservicepartner kring allt som rör däck

Skottkärredäck, bildäck eller traktordäck – Väsby Däck Etnavs AB kan bistå med allt. I den gedigna däckfirman finns 40 års branscherfarenhet, vilket garanterar snabb service och däck av högsta kvalitet.

Det är Mattias Lindgren som äger och driver Väsby Däck Etnavs AB, men det var hans svärfar Svante Nilsson som startade firman redan 1982. Mattias har arbetat i densamma i nio år och står som ensam ägare sedan fem år tillbaka. Det här är ett tvättäkta familjeföretag där även Mattias bror arbetar heltid. – Här finns 40 års branscherfarenhet och vi

vänder oss till både företag och privatpersoner, säger Mattias Lindgren och presenterar företagets breda koncept. Service i fokus Väsby Däck Etnavs AB:s ledord är snabb och personlig service till sina kunder, vilket man alltid eftersträvar. Man hjälper till exempel till med däckbyte och ger tips och råd om vilka däck du som kund bör ha på din bil. – Vi utför alla slags arbeten som rör däck och fälg. Vi har lång erfarenhet av alla typer av däckreparationer på allt ifrån skottkärror till personbilar, traktorer och stora jordbruksmaskiner,

säger Mattias Lindgren. Härutöver kan man även erbjuda ett brett sortiment av både däck och fälgar till försäljning. Här finns med andra ord däck i alla storlekar och dimensioner, och det rör sig om däck av högsta kvalitet. Det breda konceptet innefattar också däckförvaring i bolagets lokaler. – Vi är två personer som arbetar heltid året om, men under högsäsong utökar vi med mer personal, informerar Mattias. I branschens framkant Fördelningen mallen företag och privatpersoner är förhållandevis jämn och härtill kommer

lantbrukare som utgör en viss del av kundkretsen. De flesta återfinns i Norrort, det vill säga från Sollentuna och norrut i orter som Sigtuna, Märsta och Vallentuna. Här är man väl bekanta med Väsby Däck Etnavs AB:s starka koncept. – Vi är en välutrustad verkstad med alla moderna tekniska lösningar och maskiner för att kunna utföra alla slags arbeten. Verkstadsutrustningen förnyas ständigt så att vi hela tiden håller oss i branschens framkant. Vi växer gärna men vi vill göra det långsamt så att vi aldrig behöver tumma på vår höga servicenivå gentemot våra kunder, säger Mattias Lindgren.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: MARTINA NORMAN

Vi säljer däck av högsta kvalitet och i de flesta storlekar. Väsby Däck erbjuder även en mängd olika former av däckservice. Vi garanterar snabb service! Fornminnesvägen 1B, Runby, 194 47 Upplands Väsby Telefon 08- 590 338 58, Mobil: 0703- 38 58 35, www.vasbydack.se


upplands väsby 43 www.svenskleverantorstidning.se

Djuren i trygga händer på Sveriges modernaste djursjukhus Hos Väsby Djursjukhus är våra fyrbenta vänner i minst sagt trygga händer. Genom sina 40 år har anläggningen utvecklats till Sveriges modernaste djursjukhus med all tänkbar modern utrustning i kombination med personalens höga kompetens.

VD och ägaren Jannis Lundgren berättar att han startade Väsby Djursjukhus hemma i bostaden 1975, det vill säga samma år som han utexaminerades som utbildad veterinär. Sedan 20 år tillbaka bedrivs verksamheten i den egna fastigheten i Upplands Väsby där sjukhusets 30 anställda, varav åtta är veterinärer, förfogar över en sammanlagd yta på 3 000 kvadratmeter. Härutöver tar man hjälp av ytterligare ett antal specialkonsulter. – Vi är ett familjeföretag där även min dotter och hennes man arbetar som veterinärer. Dessutom ansvarar min fru för ekonomin, berättar Jannis Lundgren som själv har ett gediget förflutet i branschen. Under en femårsperiod jobbade han som distriktsveterinär och han har även verkat på konsulentavdelningen på SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Teknik i toppklass Väsby Djursjukhus är Trippel A-klassat och anses vara landets mest moderna djursjukhus. Här finns all tänkbar modern teknisk utrustning och expertis som garanterar optimala behandlingar för dess patienter. – Vi förfogar över CT-röntgenutrustning och artroskopiutrustning som gör att vi kan se in i knän och leder med hjälp av en kamera. Vi jobbar med laserkirurgi och mjukdelslaser som ökar blodgenomströmningen och påskyndar läkningsprocessen med upp till tio procent. Numera kan vi också erbjuda en helt ny rehabiliteringsavdelning där patienter bland annat kan få simträning. Det kan till exempel röra sig om friskvård för hundar med artros, berättar Jannis Lundgren. På Väsby Djursjukhus utför man även bukoch bröstkirurgi, ledoperationer med mera, och här finns dessutom en komplett avdelning för tandvård och tandkirurgi. I samband med operationer finns en stationär avdelning där djuren kan ligga kvar, samt en isoleringsavdelning. Verksamheten omfattar också ett eget laboratorium för provtagning samt en sterilavdelning med stora och små autoklaver. Kvalitet och klass Väsby Djursjukhus har öppet alla dagar i veckan. Man tar emot alla djur, inte minst hundar och katter, men här finns också en komplett smådjursklinik.

– Vi kan till och med ta emot hästar för vård av småskador och vaccinationer, säger Jannis som själv har erfarenhet av arbete med till exempel minkar, rävar och illrar på SVA:S konsulentavdelning. Jannis passar även på att lyfta fram sjukhusets konferensavdelning där man håller utbildningar och kurser, samt den egna butiken med foder av erkänt bra råvaror från kända kvalitetstillverkare. – Vi är noga med att företräda kvalitet och hög klass på allt vi gör, poängterar Jannis Lundgren som har för avsikt att fortsätta driva verksamheten på dagens höga nivå. – Vi kommer även fortsättningsvis att upprätthålla vår höga kompetens och införskaffa de senaste tekniska lösningarna som branschen erbjuder.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: MARTINA NORMAN

Väsby Djursjukhus erbjuder behandlingstorg, intensivvårdsavdelning, CT-diagnostik, infektionsavdelning, rehab, fler operationssalar speciellt utformade för ortopedi, mjudels- och tandkirurgi, nya stallutrymmen för våra inneliggande patienter. Är du på väg akut med ditt djur? Ring oss gärna på 08-590 307 08 eller läs mer på www.vasbyvet.se


44

jönköping www.svenskleverantorstidning.se

Svets och smide enligt konstens alla regler I Smålandsföretaget Cert Svets Sverige AB går kvalitet före serietillverkning och stora volymer. Svets och smide är företagets specialitet och här jobbar man med licensieringar och certifikat som motsvarar och lever upp till alla de höga krav som branschen ställer. Såväl idag som i morgon.

Det är Johan Karlsson som är VD och ägare av Cert. Svets Sverige AB, eller CSSAB som många väljer att benämna företaget. Johan kommer ursprungligen från Piteå men flyttade till Jönköpingsområdet 1999 eftersom har var svetsare och behövde arbete. Redan tre år senare startade han egen enskild firma där han utförde svetsjobb för såväl företag som privatpersoner runt om i Jönköping. Bolaget växte efter att han ombildat det till aktiebolag och anställt personal. – Det var en intressant tid där vi hela tiden utvecklade verksamheten, inte minst med olika certifikat och inriktningar, berättar Johan som sedan sex år tillbaka huserar i anläggningen ute på Tallvägen i Bankeryd. Höga krav Cert. Svets Sverige AB arbetar bland annat med reparationer, konstruktioner, licenssvetsning, 3D Cad-ritningar och läcktätning under drift. – Vi är ett svets- och smidesföretag som valt att inte satsa på volym eller serietillverkning utan på enskilda arbetsinsatser som motsvarar högsta möjliga kvalitetskrav. Det handlar alltså i regel om enstyckstillverkning som skräddarsys efter kunds behov och önskemål, berättar Johan Karlsson. När det gäller svetsning av bärande konstruktioner ställs idag enormt höga krav eftersom dessa vanligtvis utsätts för stora påfrestningar. Därför krävs certifikat för att få utföra dylika

svetsjobb, varpå konstruktionerna omfattas av stränga kvalitetskontroller. – De går under namnet EN1090-1 och härutöver jobbar vi också med andra certifikat för olika typer av kvalitetskontroller. På så sätt kan vi hela tiden leva upp till och möta de krav som ställs av branschen och våra kunder, berättar Johan. Ständig kompetensutveckling Cert. Sverige AB sysselsätter i dagsläget tio anställda. Trots sin storlek kan man konkurrera man med de stora aktörerna i branschen tack vare det höga kvalitetsfokus man hela tiden jobbar med. – Vår personal innehar de certifikat och licenser som krävs för att få utföra jobbet, och dessa uppdateras ständigt via utbildning eller kompetensutveckling. Det är rigorösa svetskrav på alla material och dimensioner, vilket är nödvändigt med tanke på att det i många fall rör sig om byggnader och konstruktioner som ska hålla i många, många år och där människor ska bo och arbeta, konstaterar Johan Karlsson. På CSSAB ritar man ofta i 3D-Cad, vilket ger kunden en god bild av hur den färdiga konstruktionen kommer att se ut. Johan har en konstnärsådra vilket resulterat i snygga smidesskulpturer präglade av hans känsla för skapande och estetik. Enligt Johan är orderboken välfylld och han spår dessutom att antalet uppdrag kommer att öka ytterligare framöver. – Vi kan tillgodose fler och fler eftersom vi har god kapacitet redan idag. De jobb vi har utfört talar sitt tydliga språk när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Vi står väl rustade för att fortsätta växa och utvecklas, spår Johan Karlsson. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

– Vi är ett svets-

och smidesföretag som valt att inte satsa på volym eller serietillverkning utan på enskilda arbetsinsatser som motsvarar högsta möjliga kvalitetskrav.

Reparationer • Konstruktioner • Licenssvetsning 3D Cad Ritningar • Läcktätning under drift m.m Tallvägen 10, 564 35 Bankeryd | Telefon 036-466 70 | www.certsvets.se


jönköping 45 www.svenskleverantorstidning.se

Optimala kaffeupplevelser på landets arbetsplatser Fikapausen är en central del av arbetsdagen för miljontals svenskar. Här är Jede en framträdande aktör med sitt gedigna koncept kring kaffeautomater, vattenautomater och varuautomater. Man erbjuder helhetslösningar som gör fikapausen till något utöver det vanliga.

Jede tillsammans med samarbetspartner InCup finns representerat på cirka 30 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder, och är en komplett leverantör av kaffeautomater, vattenautomater och varuautomater. Det är Christian Hermansson och kollegan Claes Ivenborg som ansvarar för distriktet som bland annat inbegriper Jönköping. Där träffar vi Anders Andrén som leder verksamheten i rollen som platsansvarig representant. – Vi har funnits i Jönköping i nuvarande regi sedan drygt två år tillbaka då vi fick en förfrågan av Jede centralt att ta över deras filial. Verksamheten består av att arbeta med kaffeautomater,

varuautomater, bryggare och service för arbetsplatser. Företaget har en historia som sträcker sig tillbaka till 1978. Flexibilitet Jedes återförsäljare (InCup) och franchisetagare (Jede) är sammanslutna och verksamma under samma koncept. Bolaget har utvecklats till en av Sveriges största leverantörer av kompletta fikalösningar för arbetsplatser och står idag för ett koncept som omfattar allt ifrån en enkel kopp kaffe till unika smakupplevelser med nymalda kaffebönor. – Kaffet är viktigt på många arbetsplatser i hela Sverige. Därför samarbetar vi med baristor som tar fram recept för den bästa kaffeupplevelsen. Vi lägger mycket energi på att tillgodose de specifika önskemål som finns när det gäller smak, upplevelse, kvalitet och service, och tillhandahåller produkter med hög kvalitet – allt ifrån kaffe, choklad, mjölk och kakor till olika slags kaffelösningar. Flexibilitet är ett ledord i allt

vi gör, säger Anders Andrén och berättar att man jobbar med märken som Zoégas och Nescafé. Ett knapptryck genererar drycker som till exempel en vanlig svart kopp kaffe, Café Crème, Cappuccino, Caffe Latte och Espresso. Jedes verksamhet omfattar också en välutbyggd organisation för all kringservice såsom teknisk service, ingredienser och tillbehör. Företagets duktiga tekniker klarar det mesta, från stora bryggsystem till den lilla Instant-maskinen. – Det handlar helt enkelt om skräddarsydda helhetslösningar för alla typer av arbetsplatser – allt ifrån det lilla företaget till den stora koncernen. Vi tillhandahåller såväl partnerservice som totalservice och hjälper även till med rena reparationer på kundägda maskiner, säger Anders. Nära kundrelationer Idag sysselsätter verksamheten 25 anställda på Jedes distrikt med mycket hög kompetens och som dagligen servar en stor och stark kundkrets.

– Vi vill helt enkelt leverera en problemfri kaffevardag nära kunderna med deras önskemål i fokus. Vi löser det mesta och konsulterar fram bästa lösningen tillsammans med beställaren. Våra kunder ska inte behöva göra mer än att trycka på en knapp för att kunna njuta av en god kopp kaffe, och de väljer själva om de vill sköta påfyllnad och service själva, eller överlåta detta åt oss, säger Anders Andrén. Han välkomnar långsiktiga kundrelationer och berättar avslutningsvis att ambitionen är att skynda långsamt och låta företaget växa i en stabil takt för att hela tiden säkerställa kvalitet i alla led genom hela verksamheten. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

Bolaget har utvecklats till en av Sveriges största leverantörer av kompletta fikalösningar för arbetsplatser och står idag för ett koncept som omfattar allt ifrån en enkel kopp kaffe till unika smakupplevelser med nymalda kaffebönor.

Telefon: 036-144644 E-mail: jonkoping@jede.se, www.automatcenter.se www.jede.se Telefon: 036-144644 E-mail: jonkoping@jede.se www.automatcenter.se www.jede.se

Telefon: 036-144644 E-mail: jonkoping@jede.se www.automatcenter.se www.jede.se


46

jönköping www.svenskleverantorstidning.se

Ordning och reda i Jönköpings modernaste däckverkstad – Det var något av det tuffaste vi någonsin gjort. Att från noll och inget under fyra års tid bygga upp verksamheten till de nivåer vi hade i den förra firman var en riktig resa för både oss och familjen, men vi ångrar inte att vi satsade helhjärtat. Det har varit en lärorik tid, konstaterar Jan Swärd.

När det gäller däck är det få som slår Jönköpingsföretaget Swärds Däckservice AB på fingrarna. Oavsett fordon kan Jan Swärd och hans kollegor ta fram en perfekt lösning i det som allmänt betraktas som Jönköpings modernaste däckverkstad.

Modernt däckhotell Idag är man sju anställda i företaget som sedan några år tillbaka finns i den egna fastigheten i Torsviks industriområde. Här ryms också ett omfattande däckhotell där många väljer att förvara sina däck. – Rosenlunds Åkeri är vår största kund vilket ger oss en bra grund att fortsätta utveckla vår verksamhet på, berättar Jan och passar samtidigt på att lyfta fram sina medarbetare. – Vår personal har en imponerande hög arbetsmoral och ställer alltid upp, säger han med stort eftertryck. Han framhåller avslutningsvis även företagets höga affärsmoral som innebär att man alltid håller det man lovar. Ambitionen är att fortsätta satsa på hög kvalitet och god service. – Vi jobbar hårt och kommer att göra så även framöver.

I Swärds Däckservice AB är det moderna tekniska lösningar och ordning och reda som gäller.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

Glöm tunga lyft, otymplig hantering och smutsiga verkstäder. I Swärds Däckservice AB är det moderna tekniska lösningar och ordning och reda som gäller. I det som allmänt benämns som Jönköpings modernaste däckverkstad erbjuder man proffsdäck och fälgar för allt ifrån skottkärror till stora entreprenadmaskiner. – Vi står för ett komplett koncept avseende däck, inklusive hjulinställningar och enklare bilservice om kunden så önskar. Under högsäsong har vi en kapacitet på drygt hundra bilar om dagen, berättar Jan Swärd som driver firman. Man företräder några av branschens starkaste varumärken, till exempel Michelin, Nokian, Bridgestone, Yokohama, Continental och Goodyear. Hårt arbete Jan har 40 års erfarenhet av däckbranschen och är en väletablerad aktör i Jönköpingstrakten. Det är dock hårt slit som ligger bakom hans och företagets framgångar. Grunden till företaget lades redan 1936 då Norks Däckverkstad etablerades. Jans far gjorde entré i firman 1954 och köpte sedermera hela verksamheten som han utvecklade på ett framgångsrikt sätt. Jan tog i sin tur över familjeföretaget i slutet av 80-talet och lät så småningom bygga nya lokaler vid dåvarande Ljungarums industriområde. – Många trodde att det var en satsning som aldrig skulle fungera, men det visade sig att de hade misstagit sig. Firman blev i stället stadens största däckverkstad med en omsättning på 23 miljoner kronor, minns Jan som sålde företaget till Euromaster 2004. Han var alltjämt verksam i bolaget, men valde att lämna detsamma 2010 för att i stället starta Swärds Däckservice tillsammans med hustrun Christina.

Vill du synas på rätt ställe?

Tel 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 | www.svenskleverantorstidning.se

Telefon 036-690 80 | www.swardsdack.se


småländska höglandet 47 www.svenskleverantorstidning.se

Djupa rötter i modern entreprenadfirma

I Eksjö finner vi ett entreprenad- och serviceföretag med både kunskap och erfarenhet som garanterar professionella insatser från A till Ö. Transporter, gräventreprenader, VA-uppdrag och fastighetsskötsel utgör en del av verksamheten i Jarls AB med rötter ända sedan 60-talet.

Det var Ingvar Jarl som 1965 startade företaget som ett timmeråkeri tillsammans med sin bror. När Ingvar råkade ut för ett fall från en timmerbil och skadade sig bestämde han sig för att aldrig mer köra timmer. I stället köpte han en traktorgrävare och byggde sig ett hus i Hult strax utanför Eksjö. Därmed var inriktningen för företagets fortsatta utveckling utstakad och när sönerna Mikael och Tomas tog över firman 1995 utvecklades företaget snabbt. Idag är Jarls AB ett välrenommerat entreprenad- och serviceföretag med bred kompetens inom transporter av maskiner och ballast, grävning och planering av grunder för villa och industri, VA-anläggningar, fastighetsskötsel, vägbyggnation samt försäljning av grus, jord och rörmaterial.

– Vår specialitet är små och stora avloppsanläggningar för enskilda hushåll eller i grupp. Vi växte kraftigt mellan 2004 och 2008 med många infrastrukturprojekt, och numera är vi mellan 10 och 15 anställda beroende på säsong och efterfrågan. Pappa lade grunden till våra framgångar och hans ande är definitivt levande i firman, säger Mikael och berättar att man företrädesvis jobbar lokalt, men även kan åta sig jobb på andra platser i södra Sverige. Modern maskinpark Mikael och Tomas anser att social kompetens är viktigt i relationen med kunder. De arbeten man utför genomförs med hög kvalitet från första grävtaget. Till sin hjälp har man en ändamålsenlig maskinpark där bröderna gärna lyfter fram en 17 tons Volvo ECR 145 som är en mycket flexibel och stark maskin. – Vi föredrar Volvo i vår maskinpark, det känns som om de är helt enkelt står för de bästa maskinerna, säger Tomas. Man servar och reparerar mycket själva eftersom det blir mer kostnadseffektivt för företagets kunder, vilka består av både privatpersoner och företag.

• Husgrunder • Enskilda avlopp • ME Diplomerade, Fann-auktoriserade • Husdräneringar • Anläggning av gräsmattor • Garageinfarter • Transporter • Leverans av grus och anläggningsjord

Värnar om miljön I Jarls AB tar man största möjliga miljöhänsyn i sin verksamhet. – Vi har en miljöplan som vi arbetar efter och vid uppgradering av vår maskinpark köper vi uteslutande miljöanpassade maskiner. Vi värnar om miljön, att lämna efter oss en röra är inget vi vill och därför kanske vi inte alltid är billigast. Däremot står vi för ordning och reda genom hela projektet, säger Mikael. Tack vare den långa erfarenhet man besitter kan Jarls AB ofta redan på offertstadiet beräkna hur omfattande arbetet kommer att bli genom att studera de aktuella markförhållandena. Denna kompetens försöker man dessutom lära ut till företagets anställda så att den djupa kunskapen alltid finns representerad i firman. Ett problem är däremot de stölder som numera ofta drabbar företag i entreprenadbranschen. Vid ett flertal tillfällen har Mikael och Tomas blivit av med diesel, reservdelar och annat av värde, och man efterlyser krafttag mot stölderna som man ser som ett växande problem för branschens aktörer. I framtidsplanerna finns tankar på att bygga

– Vi har en miljöplan som vi arbetar efter och vid uppgradering av vår maskinpark köper vi uteslutande miljöanpassade maskiner.

en ny lokal på markområdet man äger vid Östra industriområdet i Eksjö, och som man hoppas kunna hyra ut till andra företag. – Det krävs investeringar från vår sida men det ska vi säkert fixa, säger Tomas och Mikael. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

Läs m vår he er på msida www.j arls.e

u


48

småländska höglandet www.svenskleverantorstidning.se

Fönstertillverkning med hantverket i fokus I Holsbyfönster AB står de stolta hantverkartraditionerna alltjämt i centrum. Den erfarna personalstyrkan i kombination med företagets starka historia formar ett koncept kring personligt utformade fönster av högsta kvalitet.

1946 lades grunden till det som var ett av första aktiebolagen i Vetlanda kommun. Företaget hette från början Holsby Snickeri & Träförädling AB som sedan dess har haft en mycket god utveckling, men som inte fick sitt nuvarande namn förrän 2010 då Arne Karlsson och Mattias Johansson, båda ägare till VPP System AB i Vetlanda, tog över ägarskapet. För ett år sedan erbjöds de båda anställda Tomas Rodewald och Jan Karlsson att köpa företaget. Båda hade lång erfarenhet från ledande positioner på ett flertal företag runt om på Höglandet och har ett förflutet i just fönsterbranschen. – Den 1 januari i år tog vi över efter Arne och Mattias som för övrigt gjort ett utomordentligt jobb med att utveckla verksamheten. Det finns alltjämt ett nära samarbete och vänskap mellan oss fyra, vilket jag gärna vill lyfta fram, säger Tomas. Framhåller medarbetarna – Då vi var anställda på Holsbyfönster kände vi väl till det företag vi förvärvade. Det hade vi förstås stor nytta av, säger Jan Karlsson och passar samtidigt på att lyfta fram företagets tio medarbetare. – Utan våra medarbetare hade vi inte varit det vi är idag. Flertalet av dem har varit här länge

och kan vår produktion. En kedja är inte starkare en dess svagaste länk så vi är med andra ord både tacksamma för och stolta över våra medarbetare som alltid gör ett bra jobb i alla lägen, framhåller Jan och Tomas. Holsbyfönster AB är en komplett producent som levererar kundanpassade träfönster, fönsterdörrar och aluminiumfönster till både privatpersoner och företagsmarknaden. Man företräder ett 20-tal olika modeller som anpassas efter mått och design. – Vi står kanske inte för de största serierna utan fokuserar på mindre serier av hög kvalitet.

Inget lämnar fabriken om det inte är hundra procent och här jobbar vi dessutom med handtillverkade fönster. Vi kan ta fram modeller som bygger på gamla anor men även vara innovativa och nytänkande, säger Tomas Rodewald. Vill bli ännu bättre Holsbyfönster AB har sedan starten levererat specialanpassade fönster till åtskilliga nöjda kunder runt om i Sverige. – Vår stående ambition är att förse våra kunder med marknadens bästa måttanpassade fönster, men också att hela tiden bli bättre på det

Egen tillverkning av måttanpassade kvalitetsfönster Vi tillverkar allt från traditionella fönster i gammal stil till moderna vridfönster för din villa. Vår produktbredd gör oss till ett självklart val för en medveten konsument. Allt tillverkas på beställning till konkurrenskraftiga priser! Brunnsvägen 13, Holsbybrunn, 0383- 500 75, www.holsbyfonster.se

vi gör, inte minst beträffande ledtider och leveranstider. Det är viktigt att vi hela tiden utvecklas, då kommer också lönsamheten, påpekar Jan och Tomas. – Vi står för en vacker produkt som vi verkligen tror på och vi kommer att fortsätta leverera högklassiga fönster till en växande marknad, avslutar de båda. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON


småländska höglandet 49 www.svenskleverantorstidning.se

Fullservice hos bilentusiast Jonas Bromés stora passion för amerikanska bilar fick honom att starta eget i verkstadsbranschen. Idag driver han sin egen verkstad i Mekonomens regi, och här tar han emot alla bilar, vare sig det rör sig om moderna fordon eller gamla klassiska amerikanare.

Jonas Bromé äger och driver Bromés Autoservice och berättar att han startade sitt företag hemma i garaget 2001. – Jag tyckte om att meka med bilar och hade en stor passion för USA-bilar. Jag fick mer och mer att göra och 2008 bestämde jag mig för att ta steget och ansluta mig till Mekonomen. Samtidigt byggde jag en ny verkstad på Brädgårdsgatan 16 här i Sävsjö, säger Jonas och berättar att det gick åt åtskilliga eftermiddagar och kvällar för att få anläggningen färdig. Det hela tog tre månader. – Jag gillar att jobba och slita så dessa tre månader var onekligen ett äventyr, säger han och skrattar. Kvalitet och service Bromés Autoservice ingår i den rikstäckande Mekonomenkedjan och sysselsätter fyra anställda. – En av dem är Fredrik Petterson som jag växte upp med och som också delar min passion för bilar, framför allt USA-bilar, berättar Jonas. Firman har god omsättning och kunderna har tagit till sig Jonas koncept som kännetecknas av kvalitet och servicekänsla.

– Jag bjuder till exempel på en kopp kaffe i samband med kortare arbetsinsatser, och det brukar uppskattas högt av mina kunder. Vi utför alla typer av reparationer och serviceinsatser till ett bra pris. I bland kan vi till och med åka och hämta en havererad bil som vi sedan renoverar till funktionsdugligt skick. Personlig service genomsyrar allt vi gör. Det ska helt enkelt gå snabbt och smidigt att anlita oss, säger Jonas Bromé. Bromés Autoservice släcker besiktningstvåor, erbjuder AC-service och mycket mer. I samband med större och mer tidskrävande arbeten kan man erbjuda lånebilar tills kundens bil är reparerad och klar. Bygger vidare Bromés Autoservice samarbetar med de större försäkringsbolagen avseende skadeservice. Ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen och bygga vidare på framgångskonceptet som Jonas har skapat. – Jag har egentligen ingen önskan om att vi ska växa och bli större, det gäller att inte göra avkall på den personliga servicen. Det viktiga är att kunderna är nöjda med det arbete vi utför och återkommer till oss, säger Jonas som dock gärna tar emot ännu fler USA-bilar. – De som har en gammal amerikanare som de vill renovera, laga eller rusta upp till perfektion är mer än välkomna till oss. Det är vår passion, avslutar Jonas Bromé. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

– Jag tyckte om att meka med bilar och hade en stor passion för USA-bilar. Jag fick mer och mer att göra och 2008 bestämde jag mig för att ta steget och ansluta mig till Mekonomen.

Vi är en personlig verkstad som alltid sätter kunden i fokus.Vi ger 3 års Mekonomen-garanti på delar och arbete.Vi utför alla slags plåtskador, reparationer, elektroniska fel, glasbyten och även försäkringsjobb. Ring oss på tel 0382-126 29 eller läs mer på vår hemsida bromesautoservice.se

BROMÉS AUTOSERVICE

en mekonomen bilservice


50

småländska höglandet www.svenskleverantorstidning.se

Ett vinnande bilkoncept i Eksjö

Eksjö Bilaffär vässar sitt koncept. Numera är företaget en auktoriserad återförsäljare för Citroën och härutöver kompletteras utbudet av ett brett sortiment av begagnade bilar. Det gör Eksjö Bilaffär till ett självklart val för smarta bilköpare.

När Eksjö Bilaffär blev återförsäljare för Citroën blev den franska biljätten den lysande stjärnan i ett redan brett sortiment. Detta rymmer även begagnade bilar från företrädesvis Audi, BMW, Volvo och Volkswagen, och härutöver saluför man också företagsbilar i form av skåp-

och transportfordon. – Vi har valt dessa märken eftersom de företräder hög kvalitet och god standard. Detta i kombination med en hög servicenivå är det som kännetecknar hela verksamheten, säger Blerim Krasnigi som leder densamma.

Trodde på konceptet Blerim har ända sedan barndomen drömt om att få jobba med bilar, och redan innan han etablerade Eksjö Bilaffär arbetade han som bilförsäljare för en lokal handlare i Eksjö. I mars 2009 slog han upp portarna till den egna firman och ända sedan starten har det gått riktigt bra, trots lågkonjunktur och svagt engagemang från banken. – Man blev ganska motarbetad i början. Många målade upp risker och farhågor om allt som kunde gå snett men jag trodde på konceptet och det har visat sig att jag hade rätt, säger Blerim Krasnigi som bestämde sig för att ge allt under det första året och sedan göra en utvärdering kring hur det såg ut. – Första månaden sålde jag 17 begagnade bilar, tredje månaden 25 och så fortsatte det. Efter bara ett halvår behövde jag anställa personal, säger Blerim och berättar att det var hans lillebror som fick jobbet och samtidigt blev delägare i företaget. Idag sysselsätter Eksjö Bilaffär tio anställda och representerar ett brett koncept som bland mycket annat innefattar exempelvis rekond och komplett verkstad. Kundfokus Blerim Krasnigi har byggt upp en gedigen verksamhet med ett klart och tydligt kundfokus. – Våra kunder väljer oss eftersom vi alltid

lyssnar på vad de vill ha och gör allt vi kan för att överträffa hans eller hennes förväntningar, säger Blerim som ser ljust på företagets framtid, inte minst tack vare Citroëns intåg. – Förra året sålde vi fler än tusen bilar och i år räknar vi med att öka antalet med ytterligare ett par hundra fordon. Om den goda utvecklingen håller i sig lär vi behöva nyanställa framöver, konstaterar Blerim Krasnigi. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

– Våra kunder väljer oss eftersom vi alltid lyssnar på vad de vill ha och gör allt vi kan för att överträffa hans eller hennes förväntningar, säger Blerim som ser ljust på företagets framtid, inte minst tack vare Citroëns intåg.

Ledande tillverkare av moderna stansverktyg För drygt tio år sedan förvärvades GG Produkter, en av Stjärn-Stans materialleverantörer, och 2012 förvärvades dessutom Norrköpingsföretaget Stansform, vilket också har bidragit till bolagets goda utveckling och framskjutande position i branschen.

I företaget Stjärn-Stans AB var man tidigt ute med moderna tekniska lösningar. Det har gett Stjärn-Stans ett försprång gentemot konkurrenterna som man upprätthåller än idag. Man tillverkar och levererar högkvalitativa stansverktyg åt förpackningsindustrin med hjälp av modern teknisk utrustning och kompetent personal.

Modern maskinpark Stjärn-Stans AB sysselsätter ett 20-tal anställda, varav många har funnits företaget i många år. – De kan stansverktyg och vet vad det handlar om. Våra kompetenta medarbetare är en stor fördel gentemot våra konkurrenter, och vi tolkar det som att vi är en bra arbetsgivare eftersom de

Stjärn-Stans AB tillverkar och levererar högkvalitativa stansverktyg, det vill säga planstansar, rotationsstansar, pertinaxmatriser, stålmatriser, separeringsverktyg och rensverktyg samt diverse kringutrustning, åt förpackningsindustrin, wellpapp- och kartongindustrin, Smurfit Kappa, Stora Enso och DS Smith är bara några exempel ur den digra kundkretsen. – Våra kunder brukar i regel kontakta oss med en förpackningslösning som de vill att vi tar fram ett verktyg för. De väljer oss eftersom de känner till vår breda kompetens inom förpackningsindustrin, säger Niklas Dahlberg, platschef på Stjärn-Stans AB. Tidigt ute Just den långa erfarenheten har kommit att bli en av Stjärn-Stans stora konkurrensfördelar. Verksamheten etablerades redan 1967 när grundaren Sune Karlsson drog i gång det hela hemma i sitt garage. Han såg potential beträffande kvalitativa stansverktyg och tillsammans med sin son lade han grunden till dagens verksamhet. – Vi var tidigt ute avseende moderna tekniska

väljer att stanna hos oss år efter år, konstaterar Niklas Dahlberg. Stjärn-Stans förvaltar sina egna lokaler vid Norrboda i Nässjö. Här finns en toppmodern maskinpark, bland annat tre lasermaskiner, som klarar alla typer av processer som verksamheten kräver. – Vi har gjort stora investeringar för att alltid kunna leverera högsta kvalitet och säkerställa leveranserna. Vår stående ambition är att hela tiden förbättra våra ledtider. Nu hoppas vi på en mer stabil konjunktur, det skapar ännu bättre förutsättningar för oss att fortsätta växa, säger Niklas Dahlberg. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

lösningar. Redan 1976 började vi arbeta med laser och därmed var vi en av de första aktörerna i branschen som jobbade på det sättet. Det är definitivt en av anledningarna till att vi idag är ett av de ledande företagen i vår bransch. En annan förklaring är att vi började tillverka rotationsstansar redan 1992, säger Niklas Dahlberg.

DIN LEDANDE STANSTILLVERKARE Jönköpingsvägen 3, 571 34 Nässjö • Telefon: 0380-51 43 30 E-post: order@stjarnstans.se • www.stjarnstans.se

Tuvängsgatan 1, 575 39 Eksjö, Telefon 0381 - 152 00, www.eksjobilaffar.se Måndag-Fredag 9:00 - 18:00, Lördagar 10:00 - 14:00, Söndagar stängt


småländska höglandet 51 www.svenskleverantorstidning.se

Anpassade solskydd för alla behov Efterfrågan på effektiva solskydd tycks bara öka. Det är man väl medvetna om i Höglandets Markis & Persienn AB som står för skräddarsydda solskyddslösningar av högsta kvalitet.

Det är Pär Grönqvist som leder Höglandets Markis & Persienn AB, ett företag med rötter sedan 1961. 1996 jobbade Pär på Asea Kabel men var uppriktigt trött på sitt jobb och bestämde sig för att göra något annat. Han och en kompis såg en annons i Smålandstidningen om att ett hantverksföretag var till salu och de valde att slå till. Redan året därpå ombildade de verksamheten till aktiebolag. – På den tiden jobbade vi med alla möjliga servicetjänster, allt ifrån legoarbeten till bilverkstad, men när vi delade på oss har jag allt eftersom valt att styra över på just solskydd där efterfrågan ökar hela tiden, berättar Pär Grönqvist som idag förfogar över en egen verkstad, med butik i Eksjö samt butik och showroom i Nässjö där olika typer av markiser, insynsskydd, persienner, rullgardiner och jalusier presenteras. – Idag är mycket motordrivet, kunderna vill trycka på en knapp och erhålla solskydd, förklarar han och berättar att han är återförsäljare

av välkända märken som Lunex, Sandatex och Somfy som alla representerar hög kvalitet och modern design. – Lunex representerar de allra bästa profilsystemen i branschen, de håller hög kvalitet och vi tar fram kundanpassade lösningar kring såväl små som stora markiser. Behoven varierar men vi har en förmåga att anpassa oss, säger Pär Grönqvist. Komplett koncept Höglandets Markis & Persienn står för ett komplett solskyddskoncept med allt ifrån fönsterfilm till insynsskydd med kundanpassade lösningar. – Vi ger våra kunder det lilla extra för att de ska känna sig nöjda med sin investering. 95 procent av försäljningen sker till den privata marknaden men vi kan förstås tillmötesgå önskemål från alla typer av kunder. Vi gör till exempel hembesök när vi mäter och tar del av kundens önskemål, varpå vi tar fram en anpassad lösning som är både estetiskt tilltalande och funktionell, berättar Pär. Han passar samtigit på att lyfta fram medarbetarna som fungerar som konsulter och vägleder

Höglandets Markis & Persienn står för ett komplett solskyddskoncept med allt ifrån fönsterfilm till insynsskydd med kundanpassade lösningar. kunderna till bästa möjliga lösningen till bästa pris. – Mina medarbetare är företagets starkaste resurs, det de inte vet om solskydd behöver ingen veta, säger Pär med stort eftertryck. Miljöaspekt Pär Grönqvist lyfter också fram en viktig miljöaspekt som många kanske inte reflekterar över när det handlar om solskydd. Här gör kunder som väljer solskydd i stället för luftkonditionering en miljöinsats. – En luftkonditioneringsanläggning drar en hel del ström, vilket gör en markis till en betydligt bättre långsiktig investering ur en såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt. Kostnadseffektiviteten blir mycket högre, påpekar Pär som menar att byggherrar och arkitekter redan på planeringsstadiet borde ta med detta i sina beräkningar. – Kanske är det något som även lagstiftarna borde kika på, funderar Pär Grönqvist. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

Vi monterar alla på marknaden förekommande sol och insynsskydd och en del aV dem tillVerkar Vi själVa Telefon 0381-140 90 eller 0380-190 90 e-post: pg@hoglandetsmarkis.nu läs mer på hoglandetsmarkis.nu


52

småländska höglandet www.svenskleverantorstidning.se

Teknikföretag med höghastighetsspindlar och robotteknik IBAG Scandinavia är det lilla företaget med spetskompetens inom maskin- och processteknik, företrädesvis avseende höghastighetsspindlar och robotteknik. – Mer än 30 år i branschen har gett oss massor av värdefull erfarenhet, säger Hasse och Eva Carlsson som driver IBAG Scandinavia AB.

Hasse och Eva Carlsson startade IBAG Scandinavia 2000 och jobbade inledningsvis med att ta fram smarta maskin- och processlösningar. – Snart ville våra kunder att vi även skulle bygga lösningarna och i takt med ökad efterfrågan utvecklade vi vår inriktning. Idag fokuserar vi på att ta fram specialanpassade spindlar och system till maskiner och robotar. Just anpassade spindelsystem till robotar har blivit något av vår specialitet, säger Hasse Carlsson. Höghastighetsspindlar utgör huvudkomponenten i IBAG Scandinavia AB:s verksamhet, vilken innefattar service, ombyggnationer, anpassning med mera i såväl den egna verkstaden som ute hos kunderna. Man förfogar över en välutrustad verkstad och ett välfyllt lager av industri- och maskinförnödenheter. Brett sortiment Sedan 2001 har IBAG Scandinavia arbetat med IBAG Switzerland med huvudkontor

i Kloten och representation i hela världen. IBAG är idag en världsledande tillverkare av höghastighetsspindlar. Med en sådan stark kraft i ryggen har IBAG Scandinavia hög kapacitet. – Vi har idag ett av marknadens bredaste produktsortiment av motorspindlar som används i allt ifrån maskiner som tillverkar tänder i porslin till stora CNC-maskiner som bearbetar produkter i metaller. Våra spindlar med höghastighetsteknik används till att bearbeta de flesta material, såsom skumgummi, sten, aluminium, titan och härdade metaller. Vi har även specialversioner till helt andra ändamål där vår motorspindelteknik gör det möjligt för höga varvtal och effekter, som till exempel maskiner för tillverkning av torrmjölk, berättar Hasse Carlsson. Kostnadseffektiva lösningar IBAG Scandinavia har sedan 2003 byggt anpassade spindelpaket för robotar. Idag kan man ta fram spindelsystem till de flesta förekommande robotillverkare och robottyper. Utvecklingen av robotar har medfört att möjligheten att bearbeta med robotar har blivit en konkurrensfaktor till dyra CNC-lösningar. Med nya utvecklade cad/cam-system är programmeringen väldigt enkel och snabb. – Det produceras detaljer och produkter idag för miljardbelopp med hjälp av utrustningar som

är utvecklade för toleranser långt mycket högre än vad produkten kräver. Utrustningen blir med andra ord både dyr och opraktisk, samtidigt som produktionskostnaden blir alldeles för hög. En robot med en höghastighetsspindel från IBAG kan ersätta dessa maskiner och sänka produktionskostnaden avsevärt, informerar Hasse Carlsson. Starkt koncept På IBAG Scandinavia utvecklar man kontinuerligt sina system för att de ska fungera optimalt för varje robottyp och applikation. Man tillverkar själva och anpassar dresspack för olika robotar för optimal prestanda och livslängd. IBAG Scandinavia AB servar en kundkrets som sträcker sig över de skandinaviska länderna samt även Lettland, Estland och Litauen. Merparten av kunderna finns i Sverige, Norge och Danmark. Volvo, Scania, Sandvik, SAAB Aerostructures och SAPA, samt norska Hydro och Esko Graphic är några exempel ur kundkretsen, som även innefattar lokala företag som Stålöv, IBF och Pallco. – Vi står för en unik kombination; 30 års erfarenhet av robotiseringar och 15 års erfarenhet av motorspindlar som vi med framgång har använt och använder. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda optimala spindelsystem till robotar, maskinlösningar, maskinkonverteringar med mera, och vi ser fram emot att kunna utveckla fler nya lösningar och användningsområden, avslutar Hasse Carlsson. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

Eva och Hasse

Kontakta oss, det lönar sig. www.ibag.se

MotorSpindlar, Maskiner och Industriteknik. Spindlar/system till robotar, CNC maskiner, specialmaskiner, gravyr maskiner etc. Kompletta system kundanpassade till Er applikation. Vi utför maskinkonverteringar. Försäljning, service, support och vi renoverar alla fabrikat av spindlar. Maskinrenoveringar, uppgraderingar och konsultuppdrag inom industriteknik och Produktionsteknik. Över 35 år erfarenhet inom robotar, automation och processteknik.

IBAG Scandinavia AB

Ekstigen 15, 574 50 Ekenässjön Tel: 0383-347 30 E-mail: ibag@ibag.se


småländska höglandet 53 www.svenskleverantorstidning.se

En ledande tillverkare av verktyg för träbearbetning Kvarnstrands Verktyg AB är en riktig problemlösare för trä-, plast- och aluminiumindustrin. Man tillverkar och servar olika typer av verktyg i en anda som präglas av kvalitet och hög kompetens.

Kvarnstrands Verktyg AB:s uttalade affärsidé är att tillverka, sälja och serva skärande verktyg för trä-, aluminium- och plastindustrin. Huvudfokus ligger på träindustrin där man erbjuder verktygslösningar från idé till färdig produkt. – Vi erbjuder helhetslösningar med ansvar för våra produkter under hela dess livslängd. Vi jobbar på bred front, utvecklar alla våra verktyg efter beställarens önskemål samt erbjuder slipservice och annan rådgivning. Det gör oss till en helhetspartner för våra kunder, säger David Kvarnstrand, VD. Gedigen historia David Kvarnstrand utgör fjärde generationen i företaget som hans farfars far köpte av Gunnar Ljunggren 1945 tillsammans med sina söner. Gunnar hade jobbat på T-Ford-fabriken i USA där han hade tillverkat bilarnas instrumentpan-

– Så länge skogen växer kommer Kvarnstrands att finnas kvar. Vi strävar efter att utveckla skogsförädlingen eftersom vi ser den som en av våra viktigaste förnyelsebara råvaror.

eler. Här behövdes bland annat borrverktyg och här föddes idén om att tillverka och saluföra dessa även i Sverige. 1939 etablerade han verksamheten som han sedermera sålde till bröderna Kvarnstrand. – Omsättningen första året uppgick till 73 000 kronor vilket ledde till att vi kunde investera i modernare maskiner. 1947 byggde vi ut lokalerna och 1953 började man även tillverka hyvelverktyg. Min far gjorde entré i företaget i slutet av 70-talet och utvecklade företaget ytterligare, bland annat genom att bygga upp en effektiv marknadsavdelning, berättar David som tog över VD-rollen 2002 och som sedan fem år tillbaka äger företaget tillsammans med systrarna Frida och Linda. God utveckling Idag sysselsätter verksamheten 90 anställda på en 9 000 kvadratmeter stor produktionsyta. Under årens lopp har man förvärvat ett flertal strategiska företag, bland andra Bodafors Verktygsservice, vilket gjorde att just serviceavdelningen utvecklades ytterligare. Idag har man fabriker även i Nybro och i Stange i Norge. Här

ifrån levereras verktyg över hela Europa, Ryssland och Kanada. – Exporten är allt viktigare för oss och här strävar vi hela tiden efter att öka våra marknadsandelar, säger David Kvarnstrand som ser ljust på bolagets framtid. – Så länge skogen växer kommer Kvarnstrands att finnas kvar. Vi strävar efter att utveckla skogsförädlingen eftersom vi ser den som en av våra

viktigaste förnyelsebara råvaror, påpekar han. Hög kompetens, problemlösning och rådgivning samt produkter av högsta kvalitet utgör grundpelare i Kvarnstrands Verktyg AB, ett koncept som tidigare i år belönades med utmärkelsen Årets Företagare i Vetlanda kommun. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

Nordens ledande tillverkare inom verktyg för träbearbetning

Storgatan 11, 574 50 Ekenässjön | telefon 0383-347 00 | www.kvarnstrands.com.


54

småländska höglandet www.svenskleverantorstidning.se

Totallösningar inom stängsel och områdesskydd I en tid då allt fler ser behovet av att skydda sin egendom kan Lindbergs Stängselmontage stå för en effektiv lösning. Man står för totallösningar inom stängsel och områdesskydd, vilka utformas helt efter beställarens behov och önskemål.

Lindbergs Stängselmontage levererar lokal kvalitet i nära relation till kunder när det gäller deras behov av stängsel, grindar och staket, men även tillbehör, såsom larm. Det rör sig om kompletta helhetslösningar som tas fram i en nära dialog med kunderna. – Vi ser oss snarare som en partner till våra kunder, och många av dem väljer att återkomma till oss kring nya projekt eller utveckling av befintliga, säger Håkan Lindberg som driver företaget tillsammans med hustrun Erika. Man jobbar med varumärken som Demex, vilka är en mer eller mindre Sverigeledande leverantör i branschen. Härutöver erbjuder man snabba serviceinsatser rörande reparation och underhåll av stängsel och områdesskydd. Företagets duktiga montörer jobbar i team vilket garanterar effektiva, flexibla och noggranna arbetsinsatser.

– Vi ser oss snarare som en partner till våra kunder, och många av dem väljer att återkomma till oss kring nya projekt eller utveckling av befintliga.

Gjorde slag i saken Håkan & Erika Lindberg driver Lindbergs Stängselmontage sedan 2005. De hade dessförinnan flyttat från Sundsvall till Malmbäck i Nässjö kommun där Håkan fick anställning på Nässjö Stängsel och Erika på Bodafors Trä. De noterade att det fanns en stark efterfrågan kring stängsel och områdesskydd och bestämde sig för att starta eget. – Visst var det tufft i början men samtidigt byggde det karaktär, menar de båda. 2007 anställde de sin första medarbetare och fyra år senare förvärvade man Vätterstängsel AB i Jönköping i syfte att bredda och utveckla verksamheten. Idag är man tio anställda och innan året är slut ska man rekrytera ytterligare en elektriker och en stängselmontör. Erika sköter det administrativa arbetet medan Håkan jobbar med projekten tillsammans med de anställda. Tioårsjubileum I år firar Lindbergs Stängselmontage tio år. – Det är en milstolpe för oss, konstaterar Erika. Lindbergs ser ljust på framtiden. Ambitionen är att växa i lagom takt och fortsätta möta efterfrågan på områdesskydd på den lokala marknaden. – Vi har allt som krävs för att ta oss an alla typer av förfrågningar. Vi välkomnar både gamla och nya kunder när det gäller områdesskydd och tillbehör, avslutar Håkan och Erika Lindberg.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

Vi erbjuder totallösningar inom stängsel och områdesskydd. Vi monterar och levererar stängsel efter Era behov. Bland våra kunder finns såväl industrier som kommuner i södra Sverige. Läs mer på www.lindbergsstangsel.se


småländska höglandet 55 www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på grus, makadam och åkerjord

Näshults Schaktmaskiner är en specialist när det gäller grus, makadam och åkerjord. Man vänder sig till både privatpersoner och företag och står för ett koncept som kännetecknas av nära kundrelationer och hög kvalitet.

Krister Johansson, VD och ägare av Näshults Schaktmaskiner AB, berättar att han startade företaget 1975 och att han från början inriktade verksamheten mot allehanda byggtjänster och entreprenader. I början av 90-talet började han dock snegla mot andra affärsidéer, inte minst ballastprodukter som han skulle kunna utvinna ur marken han förvaltade vid Näshult utanför Åseda i Vetlanda kommun. Han köpte en bergtäkt som under åren blivit en mycket viktig del i företaget. Bergtäkten håller god klass. Berget är hårt och har enligt mätningar låg radonhalt, vilket resulterar i högkvalitativa produkter för exempelvis asfaltsbeläggning. – Idag jobbar vi med försäljning och leverans av grus och makadam samt sorterad åkerjord till privatpersoner, företag och kommuner i södra

Jönköpings, norra Kronobergs samt västra Kalmar län. Härutöver utför vi även krossning av grus och berg med mobila maskiner hos kund, samt hyr ut entreprenadmaskiner och transporterar skogsflis, berättar Krister som driver företaget tillsammans med hustrun Eva med ansvar för administrationen. Även sonen Elias, som tar hand om renhållningsverksamheten, och svärsonen Ola Svebeck, som driver entreprenaderna, är inblandade och utvecklar företaget framåt. Komplett maskinpark Näshults Schaktmaskiner AB sysselsätter i dagsläget tio anställda som alltid strävar efter nära och personliga kundrelationer. – Vi krossar ungefär 85 000 ton sten varje år och känner nu att vi verkligen har vinden i ryggen. 2015 har hittills varit fantastiskt, konstaterar Krister Johansson. Till sin hjälp har han en komplett maskinpark som innefattar minigrävare, traktorgrävmaskin, hjul- och bandgrävmaskiner, lastbilar, hjullastare, väghyvel, maskintrailersläp, slamsugare, mobila

Vi producerar sand, grus, ballast och sorterad åkerjord Vi tillhandahåller de flesta på marknaden förekommande ballasttyper och säljer container- och växelflaksprodukter (container, flak, maskinflak etc.) Ring 0383-811 18 eller besök www.nashultsschaktmaskiner.se

bergkrossanläggningar och rotopactor. – Vi säljer även container- och växelflaksprodukter, och härutöver jobbar vi även med schakt- och planeringsarbeten, transporter, uthyrning av maskiner och lastbilar, snöröjning samt sommarsaltning, berättar Ola Svebeck. God utveckling God kvalitet och en hög servicenivå är viktiga begrepp i verksamheten. Det har attraherat en bred kundkrets som bland andra innefattar bygg- och anläggningsjättar som Svevia, NCC & Skanska. Företaget jobbar med certifikat från Vattenfall och jobbar hela tiden med ett klart och tydligt miljöfokus. Utvecklingen är god i företaget och Krister tror att den kommer att bestå. – Vi tror att vi kommer att växa i takt med att våra produkter och tjänster blir mer kända. På sikt kommer vi att kunna utveckla verksamheten ännu mer. Vi tror på oss själva, säger Krister Johansson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

– Vi krossar ungefär 85 000 ton sten varje år och känner nu att vi verkligen har vinden i ryggen. 2015 har hittills varit fantastiskt


56

småländska höglandet www.svenskleverantorstidning.se

Tryckeri med helhetsfokus Print helt enkelt. Så lyder slogan i Vetlandatryckeriet ÅkessonBerg AB, och det är en devis som speglar verksamheten väl. Det ska vara enkelt för kunden att jobba med ÅkessonBerg, som finns med genom hela produktionen – från idéstadiet till färdig trycksak.

Det var 1979 som det ursprungliga ÅkessonBerg etablerades i Virserum. En av dagens fyra delägare, Arne Berg, drev företaget tillsammans med sin far, tillika företagets grundare, under många år och sedan dess har firman utvecklats till ett lokalt tryckeri med kunder över hela det småländska höglandet. – Vi jobbar nära våra kunder med begrepp som valfrihet, service och högsta möjliga kvalitet i främsta rummet, säger Stefan Adolfsson som är en annan av företagets delägare. – Här strävar vi efter mer än att bara trycka olika saker, vi vill vara en komplett leverantör och vara med redan i inledningsstadiet av ett projekt. Då kan vi bidra med tankar kring hur den färdiga produkten ska se ut, vilken grafisk profil som ska lyftas fram och så vidare. Det blir enkelt och det blir närproducerat, framhåller Stefan.

Lång erfarenhet ÅkessonBerg AB trycker allt ifrån böcker och tidningar till årsredovisningar och företagspresentationer, men även exempelvis foldrar och flyers. Man jobbar med kunderna från idéstadiet till färdigt tryck, vilket sker med hjälp av toppmodern utrustning som fyller alla behov kring modern trycksaksproduktion. – Vi har lång erfarenhet av branschen och har under många år levererat högkvalitativa produkter till våra kunder. Vi ser oss snarare som en partner än en leverantör, och våra kunder känner sig trygga med att vi är breda inom vår bransch och kan leverera i tid, säger Stefan Adolfsson. God utveckling ÅkessonBerg AB har verkat i nuvarande form sedan 2014 och den goda utvecklingen i företaget lär fortsätta. – Vår ambition är att växa i lagom takt och inom en snar framtid troligen anställa fler medarbetare för att möta den ökande efterfrågan. Vi går en intressant framtid till mötes med tanke på att allt fler uppskattar trycksaker och grafiskt material av hög kvalitet, avslutar Stefan Adolfsson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON

– Vi jobbar nära våra kunder med begrepp som valfrihet, service och högsta möjliga kvalitet i främsta rummet.

PRINT HELT ENKELT

Östra Nygatan 19 · 574 33 Vetlanda · www.akessonberg.se


småland 57 www.svenskleverantorstidning.se

Trygg leverantör av kvalitetssäkrade bandtransportörer Inom livsmedelsindustrin är kraven synnerligen höga på kvalitet och hygien. Därför vänder man sig till ENP Industrisystem AB när det kommer till bandtransportörer. ENP ligger i framkant avseende bandtransportörslösningar för bland annat livsmedels- och tillverkningsindustrin.

I nästan 40 år har ENP Industrisystem AB försett verkstads-, livs- och läkemedelsindustrin med drygt 15 000 transportörer. Verksamheten etablerades i mitten av 70-talet då initiativtagaren Elving Nilsson tog fram bandtransportörer med ospända band, vilket då var något helt nytt. Därefter har företaget stadigt utvecklats och sedan 1998 är det Leif Svensson och Johan Edwardsson som driver verksamheten vidare, efter att ha köpt bolaget från Nimoverken. Idag upprätthåller 14 anställda ENP:s breda koncept. Standardprodukter och kundanpassat I ENP Industrisystem AB:s breda produktprogram finns ett 20-tal egenutvecklade standardtyper av bandtransportörer, kedjetransportörer, stabila rullbanor, transportbanor samt modulbandstransportörer för intern materialhantering. – Vår specialitet är transportörer och transportbanor med små inbyggnadsmått och kundanpassade lösningar, säger Johan Edwardsson och berättar att kundkretsen är förhållandevis jämnt fördelad mellan beställare i livsmedelsindustrin och tillverkningsindustrin. Inom livsmedelsindustrin ställs höga krav på att transportörerna ska vara lätta att städa och hålla rena, samtidigt som bandbyten ska gå fort. Driften ska kort och gott vara enkel och underhållsvänlig, vilket kräver speciallösningar. Här ligger ENP Industrisystem i framkant.

– Vi står för kreativa lösningar, företagen ska tjäna pengar på våra transportörer. Kvalitet, hygien och underhåll är viktiga faktorer att ta hänsyn till, och vi kan tillverka transportörer för både smått och stort i olika hastigheter. Vår långa erfarenhet och våra smarta, effektiva lösningar gör det lönsamt för företagen att anlita oss, säger säljansvarig Marcus Lennström. Säkrad eftermarknad Tillverkningsindustrin kräver mer standardiserade transportörer. ENP kan ta fram smidiga konstruktioner anpassade för mindre utrymmen tack vare sina ospända band som ger lägre belastning på rullarna, detta ger mindre diameter på rullarna som i sin tur ger smidigare övergångar. Arla, Pågen, Dafgård och Tetra Pak är några av de som valt att samarbeta med ENP Industrisystem AB. – Många av våra speciallösningar säljer vi till andra transportörtillverkare. Dessutom väljer många maskinbyggare att beställa från oss, säger Johan Edwardsson och berättar att man tillverkar i lackerat, rostfritt eller aluminium. Varje transportör erhåller ett unikt tillverkningsnummer, varpå de registreras så att det snabbt går att ta fram reservdelar när behovet uppstår. – På någon minut kan vi ta fram alla uppgifter om gamla transportörer från 70-talet och framåt, och i vårt eget lager finns reservdelar även till riktigt gamla modeller, informerar Johan Edwardsson. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: HÅKAN LARSÉN

I ENP Industrisystem AB:s breda produktprogram finns ett 20-tal egenutvecklade standardtyper av bandtransportörer, kedjetransportörer, stabila rullbanor, transportbanor samt modulbandstransportörer för intern materialhantering.

Bandtransportörer för materialhantering och livsmedel På vårt produktprogram finns ett 20-tal egenutvecklade standardtyper av bandtransportörer, kedjetransportörer, stabila rullbanor, transportbanor samt modulband. Tillverkningen sker i lackerat, rostfritt eller aluminiumutförande.

Läs mer på vår hemsida www.enp.se


58

småland www.svenskleverantorstidning.se

Beslagtillverkare med Gnosjöandan i väggarna Vindo AB är ett levande exempel på ett företag som präglats av den riksbekanta Gnosjöandan. Företaget har 55 år på nacken och har sakta men säkert utvecklats till en framstående producent av plåtdetaljer för butiksinredningar.

Egen verktygsavdelning Vindo AB förfogar över sin egen verktygsavdelning där man inte bara underhåller, utan också utvecklar och tillverkar sina egna produktionsverktyg. Detta är bara en av flera olika förklaringar till företagets starka position och goda utveckling. – Det är en styrka för oss att bolaget är stabilt, att vi förfogar över ett stort lager och står för snabba och punktliga leveranser. Idag levererar vi våra produkter till beställare i hela Norden, Tyskland, Polen och de baltiska staterna, säger Hans Wickström. Han berättar vidare att man även kan tillhandahålla ytbehandling av olika detaljer tack vare ett gott samarbete med lokala pulverlackerare i Hillerstorp. Verksamheten är Trippel A-klassad, men dess största tillgång är, enligt Hans Wickström, trots allt den tio man starka personalstyrkan. – De är mycket lojala, kompetenta och kunniga. De går alltid att lita på och tar ett stort ansvar för hela företagets utveckling, berömmer Hans avslutningsvis. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

Hans Wickström, VD Vindo AB:s affärsidé är att tillsammans med sina kunder utveckla och tillverka automatpressade, dragna och gängade plåtdetaljer. I det breda produktsortimentet finner vi allt ifrån konsoler och spårpanelfästen till u-beslag, skenor med mera, det vill säga i princip allt som rör modern och effektiv butiksinredning. Härutöver tillhandahåller man även legotillverkning av detaljer i tunnplåt med laser eller stansat. – Vi förfogar över en fiberlaser där vi skär plåt i små och medelstora serier. Legotillverkning är inte främmande för oss, vi jobbar exempelvis med Husqvarnas motorsågar där vi gör värmeslingor till handtag och oljefilter, samt detaljer till headset åt Peltor, berättar Hans Wickström, VD för Vindo AB.

Stark utveckling Hans kan se tillbaka på många goda år av positiv utveckling för Vindo AB. Verksamheten etablerades vid Hakabo redan 1960 med tillverkning av blomamplar och snöskyfflar, och därefter breddades sortimentet ganska raskt med slangvindor. Ett tiotal år senare flyttade man till källaren hemma på Ringvägen samtidigt som sortimentet åter utökades med plastartiklar och strömbrytare till motorsågar. 1975 byggdes första etappen av nuvarande Vindo på Fabriksgatan i Hillerstorp och därefter har ett flertal utbyggnader skett. Under tiden har produktportföljen utökats till dagens kompletta koncept kring plåtdetaljer för butiksinredningar och legodetaljer.

Vindo AB förfogar över sin egen verktygsavdelning där man inte bara underhåller, utan också utvecklar och tillverkar sina egna produktionsverktyg.

EnkElt och rakt, grEjEr på lagrEt, snabba mEd nya dEtaljEr I vårt produktsortiment finner du bland annat automatpressade, laserskurna, dragna, gängade och rullvalsade plåtdetaljer. I stort sett allt du behöver för butiksinredning. Vi kör även legojobb. Egen vertygstillverkning.


småland 59 www.svenskleverantorstidning.se

Framstående tillverkare av högkvalitativa formverktyg I snart 50 år har Miform Verktygs AB försett marknaden med högkvalitativa formverktyg. Med en modern och ständigt uppdaterad maskinpark samt erfarna och kompetenta medarbetare står man för ett koncept som genom åren har attraherat en bred kundkrets inom framför allt telekom-, bil- och läkemedelsindustrin.

Det var bröderna Åke, Ellis och Sivert Nilsson som startade Miform Verktygs AB i den gamla spisfabriken i Tyngel 1969. Idag drivs verksamheten med dess fem anställda under ledning av VD Bengt Svensson som gick in som delägare tillsammans med Sivert Nilsson 2012. – Vi tillverkar formverktyg i zink och mässing och arbetar bland annat med legotillverkning med trådgnistring på uppdrag av Sandvik som är vår största kund idag. Suramagnet i Söderköping är en annan framstående kund, säger Bengt Svensson och tillägger att man sysslat med legotillverkning ända sedan början av 90-talet. Samarbetar med kunden En majoritet av Miform Verktygs AB:s kunder idag finns i telekom-, bil- och VVS-branschen. Genom åren har kunderna uppskattat Miforms koncept som gått ut på att alltid tillverka formverktyg av hög kvalitet med hjälp av den senaste tekniken. – Vi jobbar nära våra kunder och har en tät dialog med dessa genom hela processen. Tillsammans tar vi fram idéer och förslag, anpassade efter kundens specifika behov och önskemål, och därefter tar vi fram en lämplig lösning. Kunden har full inblick i produktionsarbetet ända från utvecklingsstadiet till färdig leverans, förklarar Bengt Svensson.

Genom åren har kunderna uppskattat Miforms koncept som gått ut på att alltid tillverka formverktyg av hög kvalitet med hjälp av den senaste tekniken.

Modern utrustning Ända sedan starten har man på Miform Verktygs AB anpassat och utvecklat maskinparken efter marknadens växande krav på kvalitet och precision. I dagens maskinpark finner vi således såväl CNC-maskiner som CAD-cam-stationer, liksom tråd- och sänkgnistmaskiner samt utrustning för höghastighetsbearbetning. – Nyligen investerade vi i en trådgnistningsmaskin som vi kan köra med en tjocklek på 0,05 millimeter tråd. Härutöver förfogar vi bland annat över en höghastighetsfräs med en kapacitet på 42 000 varv i minuten, berättar Bengt, som även tar tillfället i akt att framhålla sin kompetenta och serviceinriktade personal. – De är yrkeskunniga och mycket duktiga på det de gör. De är vårt ansikte utåt och en stor anledning till företagets framgångar. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL


60

småland www.svenskleverantorstidning.se

Anrik verktygsmakare blickar framåt Plastindustrin har i Östlings Verktygs AB en stabil och innovativ partner kring framtagning av produktions- och provverktyg. Företaget tar ett helhetsgrepp från design till produktion och har genom åren levererat verktygslösningar till ett flertal olika branscher.

Det finns gott om historia i Östlings Verktygs AB som flyttades från Bromma till Borobo i Gnosjö kommun redan 1958. Den ursprungliga inriktningen var tillverkning av presentartiklar men när Bernt Östling tog över 1983 ombildades verksamheten till en renodlad verktygstillverkare. Idag sysselsätter företaget 13 anställda under ledning av ägaren Sven Sköld. Han gjorde entré i firman för 20 år sedan och tog över ansvaret för densamma 2011. – Vi gör kompletta konstruktions- och formverktyg till plastindustrin, vilket omfattar såväl prototypverktyg och produktionsverktyg som dubbelgjutningsverktyg. Vi försöker att ha en bred bas att stå på och levererar till bland annat fordonsindustrin, medicinindustrin och livsmedelsindustrin, berättar Sven.

– Vi jobbar med så kallad moldflow för att säkerhetsställa formfyllnaden och härigenom uppnå ett snabbare och bättre slutresultat.

Stark bredd Produktionsverktyg, provverktyg och provkörning ingår i Östlings Verktygs AB:s koncept, varav det förstnämnda innefattar konsultation och konstruktion, formverktyg och 2k-verktyg, mätning och service. Beträffande provverktyg kan man bistå kunden med design, funktionsanalyser, snabba prototyper, provning och uppmätning samt formsprutning. Sedan en tid tillbaka förfogar man även över en egen formspruta som gör att företagets kunder kan provköra både produktionsverktyg och de snabba verktygen. – Vi jobbar med så kallad moldflow för att säkerhetsställa formfyllnaden och härigenom uppnå ett snabbare och bättre slutresultat. Vi har också investerat i en ny sänkgnistmaskin för att kunna hålla korta ledtider och minska förbrukningen av elektroder. Det gör oss dessutom mer konkurrenskraftiga, förklarar Sven Sköld.

Flytten gav fördelar 2014 fick Östlings Verktygs AB diplom från SPIF (Swedish Plastics Awards) som en av de bästa verktygsmakarna. Det har nu gått ett år sedan verksamheten flyttade in i de nya, ändamålsenliga lokalerna, och man kan därmed se alla de fördelar som flytten fört med sig. – Nu har vi tillgång till allt på ett plan och en stor travers för hantering av våra verktyg. I och med att vi har fördubblat verkstadsytan har vi också alla möjligheter att expandera, säger Sven Sköld. Han kan konstatera att orderboken är välfylld och att den kompetenta personalstyrkan borgar för fortsatta framgångar. – Vi har börjat komplettera vår trogna personal med yngre förmågor och nu söker vi efter fler verktygsmakare för att stärka verksamheten ytterligare. Det borde vara ett framtidsyrke för dagens unga eftersom arbete med datorer är en självklar del av arbetet, påpekar Sven Sköld. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

Kan man älsKa sin verKtygsmaKare? Du behöver inte älska verktyg för det gör vi. vi löser det uppdrag vi har för dig på det absolut bästa sättet utifrån ditt specifika behov. En gång kanske det är ett komplicerat verktyg, en annan gång en snabb provkörning av ett enkelt verktyg eller kanske service på ett verktyg du redan har.

Östlings verktygs aB Box 101, Marieströmsv. 47 335 32 gnosjö Tel 0370-333160, Fax 0370-992 45 Hemsida: www.ostling.se, E-post: info@ostling.se


småland 61 www.svenskleverantorstidning.se

En komplett truckpartner Smålänningarna har i Bernströms Truck AB en stabil, flexibel och trogen leverantör av allehanda truckar. Med välkända trucktillverkaren Hyster i ryggen kan Arne Bernström och hans kollegor erbjuda ett komplett sortiment av nya och begagnade truckar för alla ändamål.

Arne Bernström jobbade som delägare i ett annat bolag men valde att starta eget 1991 efter att ha tagit över familjegården. – Min farfar hade drivit gården sedan 1914 och när jag tog över den byggde jag om ladan till en verkstad, berättar Arne som sedermera flyttade verksamheten till nuvarande plats i småländska Hjorted. Han inriktade verksamheten mot truckar och verktygsmaskiner men valde så småningom att dela upp bolaget i två verksamhetsområden. 2010 avyttrade han verktygsmaskindelen och verksamheten renodlades till truckar och städmaskiner. Skräddarsydda lösningar Idag är Bernströms Truck AB en komplett partner kring allt som rör truckar. Verksamheten omfattar service, uthyrning, försäljning och utbildning. Det rör sig med andra ord om ett heltäckande koncept, inte minst kring försäljning och uthyrning där Bernströms kan erbjuda allt ifrån parvagnar till stora containertruckar. – Vi kartlägger våra kunders behov och tar sedan fram en skräddarsydd lösning som passar de aktuella ändamålen, förklarar Arne Bernström och berättar att det är världskända trucktillverkaren Hyster man jobbar med.

Arne Bersntröm, Ägare Bernströms Truck

Idag är Bernströms Truck AB en komplett partner kring allt som rör truckar. Verksamheten omfattar service, uthyrning, försäljning och utbildning. I 19 år var det Mitsubishis truckar man företrädde men för två år sedan valde Arne att byta upp sig till Hyster som representerar ett betydligt bredare produktprogram med truckar från 1 till 52 ton. Hyster har tre fabriker i Europa med en sammanlagd tillverkning på 80 000 truckar per år, vilket gör Hyster till den fjärde största tillverkaren i världen. – Sedan vi bytte leverantör kan vi erbjuda våra kunder ett ännu bredare program, vilket gör att vi till exempel kan tillgodose hamnar såväl som sågverksindustrin, säger Arne och tillägger att man i dagsläget har ett 90-tal truckar uthyrda till industrin. Trogen personal Bernströms Truck AB verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Kalmar län och

över det småländska höglandet. Verksamheten sysselsätter nio anställda och innefattar också heltäckande service på truckar av alla fabrikat. – Vi är dominerande i vårt huvudsakliga upptagningsområde som är Västerviks kommun, säger Arne som också gärna framhåller den starka personalstyrkan. – Jag har förmånen av att få jobba med en väldigt trogen och serviceminded personal med lång erfarenhet av branschen. Mina servicemontörer utgår alltid från hemmet och har en stark lokalkännedom, berömmer Arne som avslutningsvis berättar att verksamheten är såväl kvalitets- som miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Den är dessutom AA-klassad. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR strömbo, 590 91 hjorted • tel. 0490-203 00 • info@stbe.se • www.stbe.se

www.stbe.se • truckar • städmaskiner • Försäljning • uthyrning • utbildning • riskbedömning • service av alla truckFabrikat • www.stbe.se


62

småland www.svenskleverantorstidning.se

Elexpertis för privatpersoner, företag och kommuner att göra slag i saken, berättar Jörgen som startade El-Agenten 1991 tillsammans med Ingela Henningsson. Huvudkontor, lager och reparationsverkstad finns i Hillestorp och 2004 etablerade man även verksamheten i Skillingaryd. Stark bredd Utvecklingen har med andra ord varit god i El-Agenten AB som i dagsläget sysselsätter ett 20-tal anställda och omfattar nästan lika många mobila enheter. Bredden är stark i firman som jobbar med allt som rör el, tele, data, samt brand- och inbrottslarm för såväl privatpersoner som industrin och kommuner. Man har behörighet för arbete med spänning upp till tusen volt och kan således åta sig det mesta. – Vi jobbar med automation och service åt industrin, utför installationer åt byggföretagen i

Jörgen Johansson, ägare Det råder ingen brist på bredd i ElAgenten AB. Den välrenommerade firman jobbar med allt ifrån traditionella elinstallationer till automation och industriservice, och vänder sig till såväl privatpersoner som företag och kommuner.

Vi träffar Jörgen Johansson, ägare till El-Agenten AB med representation i både Hillestorp och Skillingaryd. – Jag jobbade tidigare på ett annat stort elföretag men trivdes inget vidare. Jag ville driva något eget och bestämde mig så småningom för

El-AGENTEN AB jobbar med allt som rör el, tele, data, samt brand- och inbrottslarm för såväl privatpersoner som industrin och kommuner.

rollen som underentreprenör, bygger om maskiner och jobbar även med nytillverkning på uppdrag av industrin. Vi säljer och installerar även Nibes värmepumpar och erbjuder full service på alla varianter, berättar Jörgen Johansson. Dygnet runt-jour Sedan åtta år tillbaka är El-Agenten AB även ackrediterat för arbete med kyla och har med andra ord befogenhet att utföra värme- & kylinstallationer samt service och reparationer. Här har man också utvecklat ett gott samarbete med lokala VVS-firmor. 2009 certifierades man även som eltermograförer, vilket innebär att man med hjälp av en specialkonstruerad kamera kan gå in i olika rörsystem och på så sätt förebygga driftstopp. – Jag har en bra och trogen personalstyrka som alltid ställer upp i vått och torrt. Därför kan vi även erbjuda jour för industrin 24 timmar om dygnet, säger Jörgen Johansson och nämner uppdragsgivare som Thule, Hillerstorps Trä och Smemo. Han poängterar avslutningsvis att man på El-Agenten AB har ett starkt och utpräglat miljötänk i allt man gör och att man givetvis är noga med att alltid följa branschens normer och regler. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

Smarta energilösningar i branschens framkant Industriservice och elinstallationer utgör huvudsysslor i välrenommerade Örkelljungaföretaget Bälinge El AB.

Bälinge El är mer än bara en elinstallatör. I det breda konceptet ingår även tillverkning av automationsskåp och programmering av styrsystem. Bälinge El kan till exempel ta fram en kostnadseffektiv lösning som minimerar energiförbrukningen i en fastighet.

Industriservice och elinstallationer utgör huvudsysslor i välrenommerade Örkelljungaföretaget Bälinge El AB. Utöver allehanda elinstallationer för både företag och privatpersoner jobbar man även med ritning och tillverkning av automationsskåp samt programmering av styrsystem för bland annat industrier och lantbruk i Örkelljunga med omnejd. Vi träffar företagets VD Rikard Larsson som startade bolaget i den egna tvättstugan 1999 parallellt med sitt jobb som elektriker. Tre år senare tog han klivet fullt ut och började arbeta på heltid med den egna firman. Jobbar med kyrkor Rikard lyfter fram företagets starka koncept kring industriautomatik där Bälinge El verkligen kan göra skillnad för sina kunder. – Vi har bland annat utfört en del specialarbeten i kyrkor, säger Rikard och berättar att besparingen avseende elkostnader var intjänad redan under ett år. – När det gäller värmestyrning i just kyrkor samarbetar vi med ett Göteborgsföretag. Det har tagit fram en unik mjukvara som vi finner mycket intressant, och som har stor potential då det finns många kyrkor som till stor del står

Rikard Larsson, VD

tomma. Vi jobbade till exempel med en kyrka som bara användes i samband med begravningar och bröllop. Bara i Lunds stift finns 475 kyrkor, så det finns mycket jobb för oss framöver, konstaterar Rikard som i dagsläget har nio anställda. Lyfter fram ROT-avdraget Bälinge El AB har ramavtal med Örkelljungas två största företag och arbetar härutöver med livsmedelsföretag som ställer höga krav på renhet. Man servar förstås också privatkunder, vilka blev betydligt fler i samband med att ROTavdraget infördes. – Det mådde branschen bra av, i stort sett alla svartjobb försvann, konstaterar Rikard som av förklarliga skäl är kritisk till de nya förslag kring ROT-avdraget som regeringen har presenterat. Han ser dessutom svårigheter i att rekrytera nya medarbetare, något som numera ofta sker via kontakter och skolan. Vi har ett bra sammarbete med de gymnasieskolor som finns i närområdet och många av de anställda har börjat sin karriär som lärlingar i företaget. Rikard Larsson ser ljust på företagets framtid. – Vi räknar med en fortsatt organisk tillväxt, säger han. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL


småland 63 www.svenskleverantorstidning.se

Svarvning i branschens

framkant Säkerhet, precision och logistik är tre av grundpelarna i Gnosjö Automatsvarvning AB:s verksamhet. Företaget är en expert när det gäller komplexa svarvade detaljer och har sedan starten för drygt 40 år sedan skapat sig ett mycket gott rykte i branschen.

tidigt ute med att införa datateknik i verksamheten, säger Linda Fransson och berättar att föräldrarna Olle och Solweig alltjämt är verksamma i bolaget. – Därmed har vi fyra decenniers erfarenhet i företaget, det är så klart en stor del av förklaringen till våra framgångar, konstaterar hon.

Gnosjö Automatsvarvning har rötter sedan 1947 då företaget började svarva i metall. Olle och Solweig Fransson köpte företaget 1974 och numera är det dottern Linda, tillika VD, som för de stolta traditionerna vidare tillsammans med systern Anna Sandberg. Den sistnämnda ansvarar idag för logistik och lager. – Vi har båda varit engagerade i familjeföretaget sedan 20 år tillbaka. Vi har haft en god utveckling och ungefär samtidigt som vi kom in i verksamheten flyttade vi till nya och större lokaler. Vi har alltid legat i framkant och var

Precision, säkerhet, logistik Gnosjö Automatsvarvning AB sysselsätter 54 anställda med både bred och djup kompetens, inte minst kring maskinparken som är mycket modern och avancerad. Företaget är en specialist avseende svarvning av komplexa detaljer i stora serier med krav på hög precision. – Just precision tillsammans med säkerhet och logistik är våra ledord. Vi blir en problemlösare åt våra kunder med vilka vi gärna bygger långsiktiga relationer. Det utvecklar såväl vår egen som

kundens verksamhet, påpekar Linda Fransson. Långsiktiga samarbeten har man också byggt med några av branschens ledande aktörer. Gnosjö Automatsvarvning ingår med andra ord i ett aktivt nätverk där samarbete stärker de olika verksamheterna och bidrar till hög kapacitet och breddad kompetens. Gnosjö Automatsvarvning levererar svarvade detaljer till svensk industri, företrädesvis fordonsindustrin, och man kan ta sig an volymer på 50 000 artiklar och uppåt i rundbordsmaskiner och mindre volymer i CNCsvarvar. Man svarvar i såväl stål som rostfritt och mässing. Breda satsningar Gnosjö Automatsvarvning strävar efter att

Familjen

SVARVNING MED HÖGSTA PRECISION Sedan snart fyra decennier är Gnosjö Automatsvarvning specialiserade på svarvning av komplexa detaljer med krav på högsta precision. För att erbjuda kapacitet upp till ø 42 mm respektive ø 65 mm i serier av olika kvantitet arbetar vi med både rundbordsautomater och CNC-svarvar. Kontakta oss så berättar vi mer! Lidängsvägen 1, Box 182, 335 24 Gnosjö Ring oss på teleton 0370 - 33 32 50 Hemsida: www.svarvning.nu E-post: info@svarvning.nu

hela tiden verka i branschens framkant. Man har under de senaste tre åren investerat 100 miljoner kronor i tillbyggnad, hisslager för råmaterial och ett flertal maskiner. Man har också byggt ett klimatrum där man packar känsliga produkter som riskerar att angripas av rost och annan påverkan. Linda berättar att verksamheten är Trippel A-klassad och certifierad enligt ISO 14001 och 9001 samt ISO/TS 16949. – Härutöver satsar vi mycket på kompetent personal och ställer krav på att alla operatörer och ställare har grönt certifikat. Vi blickar framåt och är mycket optimistiska vad gäller företagets framtid, säger Linda Fransson. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL


64

småland www.svenskleverantorstidning.se

Svårslaget koncept kring nya och begagnade verkstadsmaskiner När det gäller begagnade verkstadsmaskiner är det få som slår Gnosjö Maskin & Verktyg AB på fingrarna. Företaget säljer såväl nya som begagnade maskiner. – Med ett av marknadens bredaste utbud kan vi ta fram rätt maskin för rätt ändamål, säger Fredrik Nyström som är en av delägarna i bolaget.

Gnosjö Maskin & Verktyg AB startades av Nils-Erik Nyström 1993. För sju år sedan tog sönerna Fredrik, Robert, Daniel och Peter över företaget som i dagsläget har sju anställda och saluför ett synnerligen brett utbud av nya och begagnade verkstadsmaskiner. – Vi köper upp maskiner i samband med exempelvis omläggningar, konkurser och omstruktureringar. Det gör att vi kan erbjuda ett av marknadens bredaste utbud av begagnade verkstadsmaskiner. Detta i kombination med vårt nya sortiment av både verkstadsmaskiner och utrustning uppskattas av våra kunder då vi kan erbjuda kompletta lösningar, säger Fredrik Nyström. Enormt utbud Hos Gnosjö Maskin & Verktyg AB finns ständigt mellan 500 och 600 industrimaskiner i lager. Det rör sig om allt ifrån bandsågar, borrmaskiner, fräsmaskiner, slipmaskiner, supportsvarvar, CNC-fräsar och CNC-svarvar till plåtbearbetningsmaskiner, hydraulpressar, excenterpressar, svetsar med mera. – Vi är återförsäljare av Stenhöjs verkstadspressar, Strands pelarborrmaskiner, Telwin svetsmaskiner och Scantool-programmet som bland annat innefattar plåtbearbetningsmaskiner (HM, Scantool) och slipmaskiner (Grimax, KEF Motor). Här finns även maskiner/utrustning importerade från Kina, som till exempel supportsvarvar, pelarborrmaskiner och digital

mätutrustning från Easson. Vi är även återförsäljare för AJ-produkters breda sortiment av kontors- och verkstadsinredning, berättar Fredrik för att bara nämna något ur det breda utbudet.

Hela världen Utvecklingen har ända sedan starten varit god hos Gnosjö Maskin och Verktyg AB. 2001 byggde man en ny lokal som är synnerligen väl anpassad för verksamheten, och under åren har dessutom kundkretsen breddats väsentligt. Majoriteten av bolagets maskinförsäljning sker inom Sveriges gränser men man har kunder i hela Norden och även övriga delar av världen, bland annat i Afrika och Sydamerika. – Hos oss jobbar tre personer med reparation och iordningställande av våra maskiner. Tre jobbar med försäljning och ytterligare en som har hand om de löpande administrativa kontorsuppgifterna, säger Fredrik Nyström och berättar avslutningsvis att verksamheten är Trippel A-klassad och alltid jobbar med ett klart och tydligt miljötänk. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

GNOSJÖ MASKIN & VERKTYG AB a/begagnade y n 0 0 5 a c id t All akta oss! t n o k r, e g la i r ine verkstadsmask Lidsjövägen 1 335 32 Gnosjö

Tel. 0370-332360 Fax. 0370-332369

info@gnosjomaskin.se www.gnosjomaskin.se


småland 65 www.svenskleverantorstidning.se

Uppåt för flexibel legotillverkare

Kvalitet, flexibilitet och service. Självklara begrepp i företaget Grahnab där den höga kompetensen gör att Grahnab tar sig an uppgifter där konkurrenterna många gånger går bet. Det här är legotillverkaren där näst intill allt är möjligt.

Grahnab bildades 1992 och har genom åren utvecklats till dagens fullfjädrade legotillverkare inom plåtindustrin. Företaget har kommit att specialisera sig på butiksinredningar och står idag för ett mycket brett sortment av tråd-, rör- och plåtprodukter. – Vi åtar oss hela projekt från start till mål där vi står för allt ifrån att rita upp produkten till att tillverka den. Butiksinredningar är vår specialitet men vi gör till exempel även en hel del räcken och grindar som vi i många fall designar själva, berättar Tomas Grahn som leder verksamheten tillsammans med hustrun Anna. Gedigen historia Grahnab etablerades när Tomas köpte Allan Ahlgrens verksamhet kring tillverkning av råttfällor i Marieholm utanför Hillerstorp, ett företag med rötter från 30-talet. Tillsammans med Anna har han sedan stadigt utvecklat verksamheten kring olika produkter och tjänster där legoproduktion har hamnat i fokus. Verksamheten flyttades till Gnosjö för åtta år sedan när Tomas och Anna investerade i en ny trådbockningsmaskin som helt enkelt inte fick plats i de dåvarande lokalerna. Samma år övertog man den välkända svetsindustrin Sigab, vilket innebar att såväl personalstyrka som kapacitet och kompetens växte i företaget. – Det var ett nödvändigt steg i vår utveckling för att vi skulle kunna fortsätta tillgodose våra kunders högt ställda krav, konstaterar Tomas och berättar att man bara två år senare valde att flytta till ännu större lokaler i Lids västra industriområde i Gnosjö. Hög kompetens Den breda kompetens som Grahnab representerar har gjort att man idag kan åta sig uppdrag där många av konkurrenterna går bet. Det gäller inte minst robot- och TIG-svetsning men även andra former av svetsarbeten där lång erfarenhet och stort kunnande är nycklarna till goda resultat. Man kan även hjälpa till med att ta fram konstruktionslösningar för varje enskild kund. – Det är förstås en styrka för os att vi har kompetent personal och en bred maskinpark för alla ändamål. Vi står för snabba leveranser och följer givetvis alla branschens normer. Våra medarbetare är specialister inom sina respektive områden, framhåller Tomas Grahn. Verksamheten sysselsätter i dagsläget åtta

En stark leverantör av metall produkter Inredning - Staket - Räcke - Stapelbara stolar - Bordsstativ. Trådbockning - Laserskärning - Rör - Svetsning Telefon 0370-33 24 80 | Glimmervägen 6, 335 32 Gnosjö | www.grahnab.se

anställda. Den är Trippel A-klassad och har genom åren attraherat en allt bredare kundkrets. H&M är bara en av flera välkända bolag i kundskaran. Liksom sin fru ser Tomas ljust på företagets framtid. – Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och utvecklas tillsammans med våra kunder. Kvalitet, flexibilitet och service har alltid varit våra ledord och kommer så att vara även i fortsättningen. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL


66

småland www.svenskleverantorstidning.se

Gedigen markentreprenör fyller 50 Ett i raden av framgångsrika Gnosjöföretag är Gunnarssons Maskinservice AB. Här talar vi om en komplett markentreprenör med tjänster kring allt som rör gräv- och anläggningsarbeten. Med fem decennier bakom sig är man en etablerad kraft i den innovativa Gnosjöregionen.

Gunnarssons Maskinstation AB startade redan 1965 och det blir med andra ord stort 50-årsfirande i november. Det var bröderna Erik och Göran Gunnarsson som utförde sophämtning i kommunen och som efter tre år började med försäljning av matjord. Man införskaffade en hjullastare och en traktor, och eftersom försäljningen ökade flyttade man över personal till entreprenadverksamheten. – Faktum är att den som anställdes först i firman finns kvar hos oss än idag. Han har jobbat här i 49 år, berättar Sture Nordén, platschef på Gunnarssons Maskinstation AB. – Vårt företag expanderar alltjämt, idag har vi inte renhållningsverksamheten kvar men vi har däremot utökat entreprenaden, fortsätter han. Brett tjänsteutbud Gunnarssons Maskinstation AB utför alla typer av grävarbeten och anläggningsarbeten, i huvudsak i och kring Gnosjöregionen. Grundläggning för industrifastigheter och villor, VA-arbeten, vägarbeten, tomtplanering, plattläggning samt dränering kring villor är bara några exempel ur det breda tjänsteutbudet. – Vi vänder oss med andra ord till både företag och privatpersoner och samarbetar med bland andra Gat- & Kantsten AB i Skåne. Eftersom vi har en egen bergtäkt kan vi även erbjuda grus och sand som vi levererar till våra kunder. Härutöver sköter vi snöröjningen i delar av Gnosjö kommuns vägnät, berättar Sture Nordén och nämner den ändamålsenliga maskinparken som innefattar tre dumpers, två lastbilar, sju hjullastare och sex grävmaskiner från 4,5 till 25 ton. På Gunnarssons Maskinstation AB:s meritlista finner vi bland annat skateboardparken i Gnosjö och motionsslingan i Tölpstorp som är handikappanpassad åt Gnosjö Fotbollsklubb. Man har byggt en iögonfallande infart i Anderstorp med murar och små gatstenar i granit, man ligger bakom MTB-banan i Isaberg och man kommer även att jobba med ombyggnaden av Isabergs camping. Gott renommé Gunnarssons Maskinstation AB sysselsätter i dagsläget 15 anställda och har genom åren skaffat sig en framskjutande position i sin bransch. Samtidigt har man också byggt upp ett gott rykte som gjort att folk i allmänhet betraktar

Ditt entreprenadföretag i Gnosjö som utför Alla typer av gräv- och anläggningsarbeten åt både privatpersoner och företag i GGVV-regionen! Läs mer på www.gunnarssonsab.se eller ring 0370-981 90 Västergatan 25, 335 30 Gnosjö | sture@gunnarssonsab.se

Gunnarssons Maskinstation AB sysselsätter i dagsläget 15 anställda och har genom åren skaffat sig en framskjutande position i sin bransch.

företaget som en pålitlig och kompetent aktör. – Vi servar idag ett flertal återkommande kunder, säger Sture Nordén och nämner bland andra Skanska, Peab och Gnosjö kommun. – Det känns stimulerande att jobba med naturens produkter, och vår ambition är att inleda arbetet med att certifiera verksamheten avseende både kvalitet och miljö. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL


småland 67 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsfokus i gedigen byggfirma

Kollegorna Jyrki, Rasmus och Robert såg ett behov av ett professionellt byggföretag i Gnosjöregionen och gjorde slag i saken. Tillsammans startade de HEK Bygg Gnosjö AB där man erbjuder allt ifrån servicearbeten till komplett nybyggnation för både privatpersoner och företag.

– Vi jobbade på Skanska där Jyrki Karttunen var byggbas och projektledare medan jag och Robert Ebbesson jobbade som snickare. Vi såg att det fanns ett behov i regionen och eftersom det saknades ett lokalt byggföretag i Gnosjö bestämde vi oss för att starta eget, berättar Rasmus Högberg. Fyra år har gått sedan företaget etablerades och sedan dess har Jyrki, Rasmus och Robert byggt upp en verksamhet med bred kompetens tillsammans med elva anställda med lång erfarenhet av byggbranschen. Två av dem jobbar med kakel och klinker medan en annan lägger våtrumsmattor. Det säger en del om företagets starka bredd som innefattar de flesta förekommande byggtjänster för såväl privatpersoner som företag. Stark bredd Bredden är påtaglig i HEK Bygg AB där man jobbar med både service och entreprenad. – Vi utför nybyggnation, om- och tillbyggnation, reparationsarbeten och renoveringar, inte minst efter vattenskador. Här har vi ett bra samarbete med försäkringsbolagen, berättar Jyrki Karttunen.

Den breda kompetensen i firman gör att man även kan åta sig uppdrag kring exempelvis murning och putsning. Man utför en hel del jobb för industrier som också kan ta hjälp av HEK Bygg när det handlar om att förändra lokaler och byggnader. Tak- och fönsterbyten samt badrumsrenoveringar är andra exempel, och här kan privatpersoner förstås använda sig av ROTavdraget. – Vårt motto är att inget är omöjligt, säger Robert Ebbesson och berättar att man bland annat har gjort en tillbyggnad för Gnosjös äldsta industriföretag. Goda samarbeten HEK Bygg Gnosjö AB jobbar nära sina kunder och har härutöver utvecklat ett gott samarbete med andra branschnära aktörer, såsom el- och VVS-firmor, vilket gör att man kan åta sig projekt med allt ifrån grundläggning till färdigt hus. – Vi har bland annat nyproducerat fem villor här i Gnosjöregionen och har dessutom serviceavtal med kommunen, berättar Robert Ebbesson och tillägger att man alltid jobbar med ett klart och tydligt miljötänk och givetvis följer branschens normer och regler. PÅ HEK Bygg AB tar man också alltid hänsyn till omgivningen kring allehanda byggprojekt i syfte att minimera störningar i så hög utsträckning som möjligt.

Byggnation, reparation, nyproduktion, om- och tillbyggnader för såväl privatpersoner som företag. Telefon 0735 - 21 00 77 www.hekbygg.se

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

– Vi utför nybyggnation, om- och tillbyggnation, reparationsarbeten och renoveringar, inte minst efter vattenskador. Här har vi ett bra samarbete med försäkringsbolagen


68

småland www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör av automatiserade robotsystem I välkända Gnosjö tar vi en titt på en sann expert när det gäller automatisering av robotsystem. Vi talar om JE Robotteknik och Automation AB som erbjuder sina kunder kompletta helhetslösningar, vilka innefattar allt ifrån försäljning och installation till programmering, utbildning och support.

JE Robotteknik och Automation AB har funnits i sju år och utgår från välkända Gnosjö. Här möter vi ägaren Åke Edvardsson som berättar att han tidigare arbetade med robotsvetsning på ESAB när han till sist bestämde sig för att starta eget. Det fanns med andra ord gott om erfarenhet att bygga verksamheten kring, vilket också återspeglas i företagets starka koncept kring automatisering av robotsystem, företrädesvis från ABB. – Här är vi experter, liksom beträffande robotiserad materialhantering. Vi erbjuder våra kunder nyckelfärdiga lösningar helt enligt deras önskemål, säger Åke Edvardsson. Bred kundkrets JE Robotteknik och Automation AB designar, programmerar, installerar och driftsätter automatiserade robotsystem. Här finns lång erfarenhet av robotiserad materialhantering med olika processer, såsom svetsning, rörbockning, kantbockning, slipning, nitning och maskinbetjäning. – Vi jobbar med ljusbågssvetsning – Mig, Mag och Tig – med solid eller rörtråd från 0,8 till 1,6 millimeter, och verkar bland annat i rollen som

underleverantörer till fordons- och möbelindustrin. Faktum är att vi servar kunder från Mora i norr till Helsingborg i söder och de baltiska staterna i öster, berättar Åke Edvardsson. Helhetslösningar JE Robotteknik och Automation AB står för ett totalkoncept och tar därmed ett helhetsansvar kring hela kedjan. – Vi säljer allt ifrån standardsystem till kompletta produktionslösningar som innefattar allt ifrån robotsystem till fixturer, program, logistiklösningar med mera. Här jobbar vi ofta med helt kundanpassade lösningar, berättar Åke. Utöver installation och driftsättning utför man också komplettering, ombyggnation och flytt av robotanläggningar. Man programmerar styrsystem, effektiviserar och optimerar processer och flöden, samt erbjuder utbildningar i programmering och hantering av robotanläggningar och styrsystem. JE Robotteknik erbjuder också support- och serviceavtal inklusive akutservice, och säljer även reservdelar och slitdelar. Sammantaget kräver det förstås en hel del av företagets fem anställda. – Jag har förmånen av att jobba med mycket kompetenta medarbetare. Här arbetar vi med ständig kompetensutveckling kring nya maskiner och tekniska lösningar. På så sätt håller vi oss hela tiden i branschens framkant, säger Åke Edvardsson. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

JE Robotteknik och Automation AB står för ett totalkoncept och tar därmed ett helhetsansvar kring hela kedjan.

J E R O B O T T E K N I K h a R E x p E R T I s I N O m a u T O m aT I s E R I N g m E d R O B O T s y s T E m O c h R O B O T I s E R a d m aT E R I a l h a N T E R I N g Vi hjälper våra kunder med end-to-end lösningar och gör nyckelfärdiga lösningar helt enligt kundens önskemål. läs mer på vår hemsida www.jerobotteknik.se Telefon 070 - 567 33 40 Kungsgatan 4, 335 31 gnosjö jerobotteknik@jerobotteknik.se


småland 69 www.svenskleverantorstidning.se

LN-Kylas filosofi: Rätt temperatur på rätt plats Lokaler och produkter – alla kräver sin specifika kombination av kyla, fukt och värme. Vi möter en expert inom området, Lennart Nydén, som med sina 35 år bakom sig i branschen driver Gnosjöföretaget LNKyla AB.

Det är ingen överdrift att påstå att Lennart Nydén är specialist på uppvärmning, kylanläggningar och energieffektivisering. – Jag jobbade på en elfirma i Gnosjö när jag noterade ett ökande intresse från företagen kring kylservice. Här fanns ett stort behov att fylla, inte minst i plastbranschen som behövde serva sina kylmaskiner. Då bestämde jag mig för att lära mig kyltekniken från grunden och kontaktade ett kylföretag i Nybro som hjälpte mig. Sedan startade jag eget för att fylla luckan, berättar Lennart Nydén som etablerade LN-Kyla AB 1980. Miljöanpassade lösningar LN-Kyla erbjuder lösningar kring processkylning, komfortkyla, kyl- och frysanläggningar samt värmepumpar. – Olika förutsättningar kräver olika lösningar. Rätt temperatur och tillgång till frisk luft behövs överallt, konstaterar Lennart och nämner kyldiskar, industrier, serverrum, kontorslandskap, skolor och butiker som några exempel. Beträffande kyla erbjuder LN-Kyla kvalitetssäkrade installationer till såväl lokaler som kyl- och frysanläggningar inklusive smarta övervakningssystem. Samtliga lösningar är ekonomiskt hållbara och miljöanpassade, vilket också gäller för värme. Här jobbar man, förutom installationer av värmepumpar, även med service och underhåll av befintliga anläggningar. Det leder till att anläggningen optimeras, vilket blir både miljösmart och kostnadseffektivt. Detsamma gäller området energioptimering som också ingår i LN-Kyla AB:s breda koncept. – Faktum är att vi är en av marknadens största aktörer inom området. Vi har en mycket god förmåga att alltid finna rätt lösning för varje enskild fastighet, säger Lennart. Helhetslösningar LN-Kyla AB vänder sig till kunder inom både privat och offentlig sektor och samarbetar dessutom med en rad branschnära aktörer. Mitsubishi Electric, Daikin och Climaveneta är bara några av dem. – Våra kunder uppskattar att vi tar ansvar för allt ifrån planering till färdig produkt. Även det faktum att vi har jour sju dagar i veckan och kan leverera snabb service på akuta problem är

något som våra kunder framhåller, säger Lennart Nydén. Han menar att ingenting är omöjligt i branschen och lyfter gärna fram företagets slogan; rätt temperatur på rätt plats. Hög kompens LN-Kyla står för en hög kompetens, förutom Lennarts 35 år i branschen finns även en utbildad VVS-ingenjör samt en domare i kylteknik. – Vi har själva möjlighet att göra allt från grunden. Från att rita och konstruera hela system i 3D till att göra hela styrsystem specialanpassat för kunden, säger Lennart Nydén LN-Kyla AB är medlem i TESAB där sammanlagt 24 företag över hela Sverige gör gemensamma inköps- och försäljningsavtal. Bolaget är också ett auktoriserat kyl- och värmepumpsföretag, Trippel A-klassat samt kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

Processkylning, komfortkyla, kyl- och frysanläggningar samt värmePumPar kyldiskar, industrier, serverrum, kontorslandskap, skolor och butiker kräver alla sin specifika kombination av kyla, fukt och värme. nordbäck 10, 33591 gnosjö tel 0370-92253, e-post: info@ln-kyla.se läs mer på www.ln-kyla.se

– Våra kunder uppskattar att vi tar ansvar för allt ifrån planering till färdig produkt. Även det faktum att vi har jour sju dagar i veckan och kan leverera snabb service på akuta problem är något som våra kunder framhåller.

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


70

småland www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsmedveten leverantör av hushållsprodukter

Peter Ottosson, fabrikschef I Orthex Group finns stolta traditioner kring företagande och produktutveckling. Företaget har drygt hundra år på nacken och har genom decennier utvecklats till den ledande nordiska leverantören av kvalitativa hushållsprodukter.

En mer lämplig plats för traditionstyngda och innovativa företaget Orthex Group än Gnosjö går inte att finna. Koncernen som idag verkar som ett företag har sitt ursprung i Sveico AB, Hammarplast Consumer AB och Oy Orthex AB, vilka grundades 1914, 1947 respektive 1955. Det finns med andra ord gott om tradition och historia i bolaget som genom åren utvecklats till Nordens ledande leverantör av kvalitativa hushållsprodukter. Verksamheten sysselsätter 300 anställda, varav 45 arbetar i Gnosjö under ledning av fabrikschef Peter Ottosson. – Vi arbetar med både tillverkning och försäljning, och jobbar med ambitionen att ta fram produkter som förenklar vardagen för våra slutkunder, säger Peter och presenterar företagets breda koncept.

Brett produktprogram När Sven Johansson etablerade verksamheten för hundra år sedan tillverkades till en början kläder och byxhållare. – De första hushållsprodukterna var stekgafflar, stekspadar och vispar, och med tiden utökades sortimentet med rostfria produkter med trähandtag, vilka sedermera även lanserades i USA, berättar Peter. På 70-talet investerade man i sin första formspruta för framtagning av produkter i plast. Sammantaget har den gedigna historian och starka innovationskraften format dagens produktutbud av allt ifrån osthyvlar och stekspadar till smarta förvaringslösningar i både plast och metall.

Orthex, Gastromax och Smartstore är de varumärken man jobbar med. Faktum är att bolaget producerar 10 000 ton plastprodukter om året. Verksamheten är såväl kvalitets- som miljöcertifierad enligt ISO-standarden och Peter Ottosson spår en fortsatt god utveckling i bolaget, inte minst tack vare etableringen i Gnosjö. – Det känns stimulerande att verka i en bygd där folk är engagerade och alltid ställer upp för varandra i sann Gnosjöanda. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL

Trivs i Gnosjö Orthex Group vänder sig till dagligvaruhandeln där man sedan länge salufört bolagets starka produktutbud. – Vi har samlat våra krafter och skapat en stark leverantör av hushållsprodukter. Vi satsar hårt på produktutveckling och kommer bara i år att lansera åtta nya produkter, berättar Peter Ottosson.

www.orthexgroup.com


svedala 71 www.svenskleverantorstidning.se

Trogen legoleverantör till svensk industri Svetsning, klippning, bockning, valsning och bränning – i AB Ljungqvist & Blomberg använder man sig av en mängd olika metoder för att uppfylla sina kunders krav och önskemål. Det här är ett plåtslageri och smidesföretag med mer än hundra år på nacken.

Ljungqvist & Blomberg startade i Svedala redan 1906 och började med att tillverka bland annat zinkbadkar och färgspänner. Genom åren har verksamheten ändrats i takt med marknadens efterfrågan och rådande teknikutveckling, vilket format dagens gedigna grovplåtslageri och smidesföretag. – Vi är en komplett legoleverantör, vilket innebär att vi inte har några egna produkter, utan tillverkar allt efter kundernas önskemål och specifikationer. Vi vänder oss till industrin och står för ett komplett koncept kring plåt, smide, aluminium och rostfritt, berättar Patrik Jönsson, VD. Olika arbetsmetoder Ljungqvist & Blombergs kunder finns företrädesvis inom färgindustrin, stenkrossindustrin och byggmarknaden. Det kan handla om olika konstruktioner i järn, rostfritt och alumin-

ium, liksom smidesarbeten, svetsnings- och kantpressningsarbeten. Utöver svetsnig och bockning jobbar man även med klippning, valsning och bränning, och eftersom allt tillverkas efter kundernas önskemål blir arbetet omväxlande och varierande för företagets 20-tal anställda. Dessa utbildas kontinuerligt för att hela tiden upprätthålla en hög kunskapsnivå. – Vår personal är vår absolut största tillgång, utan den hade företaget inte varit vad det är idag, säger Patrik Jönsson med stort eftertryck.

varandra, säger Patrik Jönsson och konstaterar att de stora konkurrenterna snarare finns utomlands. – Vår ambition är att fortsätta vara en professionell och trogen leverantör till såväl befintliga

som nya kunder och även fortsätta utveckla verksamheten i takt med marknadens behov, avslutar Patrik Jönsson. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Certifierat Sandvik, Safeaero, UBA och Vesterlins är bara några av Ljungqvist & Blombergs kunder, vilka företrädesvis finns i Skåne. Företagets produkter finns dock över hela världen. Verksamheten är certifierad enligt SS-EN 1090-1 som står för bärande byggkonstruktioner, samt givetvis också SS 3834 som står för processtyrning av svetsförfarandet. Hur ser då konkurrenssituationen ut för Ljungqvist & Blomberg? – Vi känner inte av konkurrensen särskilt mycket och i branschen ser vi oss dessutom snarare som kollegor än konkurrenter. Vi hjälper

Komplett servicepartner till Skånes sjukhus I Entomed MedTech AB är ambitionen tydlig; man vill vara Sveriges ledande aktör avseende service och kalibrering av utrustning för diagnostisering av öron-näsahals-sjukdomar. Med sitt breda och stabila kvalitetskoncept blir företaget en komplett distributör och servicepartner till bland annat sjukhus och vårdinrättningar.

Entomed MedTech AB startades hösten 2009 av Jan Holmerup, först under namnet JHE MedTech AB innan det fyra år senare fick sitt nuvarande namn i samband med att företaget inledde ett djupare samarbete med Entomed AB som innebär att man tagit över service och support för de audiometrar Entomed AB tillverkar och säljer över hela världen. Samtidigt tog man över de importagenturer som Entomed AB arbetat med under ett flertal år. Dessa innefattar bland annat operationsinstrument och olika mellanöreimplantat och ventilationsrör som används vid olika öronsjukdomar. – Vår ambition är att vara landets ledande aktör avseende service och kalibrering av utrustning för diagnostisering av öron-näsa-halssjukdomar. Ungefär 20 procent av verksamheten är servicerelaterad medan resten handlar om försäljning. Sedan starten har vi tecknat avtal med ett flertal ledande tillverkare av relaterad utrustning, vilket gör att vi verkar i rollen som både distributör och servicepartner för flera av dessa, säger Jan Holmerup.

Kvalitetsfokus Han berättar att Entomed MedTech AB bland annat fick agenturen för ett danskt företag avseende särskilda audiometrar, det vill säga utrustning för att mäta hörsel och kartlägga öronens funktioner. Företaget i fråga säljer ett journalprogram till sjukhus med tillhörande audiometer som har anpassats efter programmet. – Förra året hade vi ett stort projekt kring lasarettet i Lund där vi anpassade audiometern för att kunna möta kraven från den svenska hörselvården. Det ledde sedermera till att vi nu har utrustat alla sjukhus i Skåne utom ett med denna audiometer, berättar Jan Holmerup. Entomed MedTech AB kalibrerar även de audiometrar och tympanometrar som används inom skolvården och på vårdcentralerna. Bolaget är också verksamt inom företagshälsovården. – Det är förstås viktigt att den här typen av utrustning fungerar som den ska eftersom den ofta ligger till grund för läkarens diagnos och undersöker öronens funktioner, kontrollerar trumhinnans rörlighet och läkning efter exempelvis öroninflammationer. Med hjälp av fungerande utrustning går det att förebygga skador på patienternas hörselgångar, påpekar Jan som under sina år i branschen ofta har fått mycket beröm för sina kunskaper och sin breda kompetens.

Leverantör till: Primärvård, Företagshälsovård, Skolhälsovård, Audionommottagningar, Öronkliniker, ÖNH-läkare över hela landet.

Entomed MedTech AB Storgatan 7, 233 31 Svedala 040-48 11 40 www.entomedmedtech.se

God utveckling Entomed MedTech AB:s kunder finns i hela Sverige. Företaget har efter en något trög start haft en mycket god utveckling och allt pekar på att den kommer att hålla i sig. Den stora ökningen förra året innebar att Jan fick lov att nyanställa, och eftersom han driver ett familjeföretag var det Jans bror som låg nära till hands. – Med sina breda kunskaper inom IT och elektronik passar han perfekt in i vår verksamhet.

Dessutom är han insatt i ämnet ljud, hörsel och hörselskador eftersom han också är musiker, berättar Jan. Jans mål är förstås att företaget ska fortsätta växa och han hoppas att även hans yngste son vill vara med på resan. – Han går än så länge i gymnasiet men jobbar tillsammans med mig under sommaren och lovdagar, berättar han.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Telefon 040-40 85 90 • Svetsaregatan 1, 233 51 Svedala

Vill du synas på rätt ställe? Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 | www.svenskleverantorstidning.se


72

svedala www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp i Fredriks byggfirma när Svedala växer Trakterna i och kring Svedala expanderar och Nidemyr Bygg AB är en del av den positiva utvecklingen. Det gedigna byggföretaget står för allt ifrån renoveringar och fönsterbyten till ombyggnation och komplett nybyggnation.

Fredrik Nidemyr har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv i byggbranschen och valde till sist att stå på egna ben. 2009 startade han Nidemyr Bygg och knappt ett år senare ombildade han företaget till aktiebolag. Sedan dess har det varit fullt upp för Fredrik. – Det har byggts en hel del här i regionen så det har inte blivit många dagar man har kunnat spendera hemma, konstaterar han och förklarar framgångarna med firmans breda koncept. Stark bredd Nidemyr Bygg jobbar med allt ifrån fönsterbyten, takjobb och renoveringar till ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation. Man bygger även om kök, renoverar badrum och åtar sig andra former av inredningsarbeten. – Företagskunderna är fler än privatkunderna och vi trivs med det, även om vi förstås aldrig säger nej till de sistnämnda. För privatpersoner gör vi kostnadsfria besök där vi kartlägger vad kunden vill ha hjälp med och utarbetar ett förslag. Våra kunder finns framför allt i Skåne, säger Fredrik Nidemyr och berättar att man just nu jobbar mycket med Provinshus som är i färd med att bygga ett helt villakvarter i området. Beträffande uppdrag för privatpersoner konstaterar Fredrik att branschen blev renare när svartjobben försvann i samband med att ROTavdraget infördes. Han hoppas att det blir kvar. – Det är viktigt eftersom oseriösa firmor

annars ser sin chans att ta över jobb från oss som följer branschens regler. Goda samarbetspartners För att kunna erbjuda en så stark bredd som möjligt har Fredrik utvecklat ett gott samarbete med ett flertal företag i regionen. – Min närmaste kollega är Mathias Larsson Byggteam i Ystad men vi anlitar också till exempel plåtslagare som MSV Byggplåt, VVSfirmor som Sjöbergs VVS, målare som RoNi Måleri, olika elfirmor samt murare som Mur- & Putsspecialisten. Härutöver samarbetar vi med byggingenjörer, närmare bestämt Byggledning Syd AB som vi är jättenöjda med, säger Fredrik Nidemyr. Han ser ljust på företagets framtid, inte minst tack vare byggutvecklingen i Svedala med omnejd. – Vi kommer att köra på i samma anda. Ambitionen är inte att bli så stora som möjligt utan bevara den filosofi som råder i företaget idag. Vi äventyrar inte den personliga kundkontakten, understryker Fredrik Nidemyr. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Fredrik Nidemyr har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv i byggbranschen och valde till sist att stå på egna ben.

Vi bygger huset. Du skapar hemmet. 0708 - 47 47 58 | www.nidemyr.se


vellinge 73 www.svenskleverantorstidning.se

Prosupport Scandinavia utmanar med kvalitet och funktion När marknaden för barnvagnar och bilbarnstolar översållas med kinesiska varumärken satsar Prosupport Scandinavia AB på kvalitetsprodukter från USA. Kvalitet, funktion och trygga garantier är värdeord som genomsyrar alla delar av verksamheten, och som tillsammans formar ett produktprogram, vilket tilltalar en allt bredare kundskara.

Vellingeföretaget Prosupport Scandinavia AB sticker ut med sitt breda kvalitetskoncept kring barnvagnar, bilbarnstolar och tillbehör. Därmed tar man på allvar upp kampen med branschens större aktörer. – Störst på marknaden är ett svenskt företag som tillverkar sina produkter i Kina. De är inte ensamma om detta, det är snarare så att mer eller mindre alla produkter på marknaden kommer från Kina idag, berättar Kalle Nyqvist, VD, tillika delägare med aktiemajoritet på Prosupport Scandinavia AB. Här har man i stället valt att satsa på kvalitetsprodukter från USA, vilka säljs till cirka 350 olika återförsäljare spridda över hela Norden.

Kvalitet, funktion, garantier Kalle, som tidigare arbetade med golfbagar, kom till företaget 2008 och har sedan dess bidragit till att utveckla bolagets starka koncept, vilket kännetecknas av begrepp som kvalitet, funktion, hållna leveranstider och trygga garantier. Beträffande det sistnämnda erbjuder man till exempel livstids garanti på produkternas chassin. Prosupport Scandinavia representerar bland annat varumärket BabyJogger avseende barnvagnar och tillbehör. BabyJogger uppfann till exempel trehjulsbarnvagnen, joggingvagnen och City Select-vagnen, vilka alla innefattar innovativa lösningar som underlättar hanteringen. Expanderar Prosupport Scandinavia upplever en mycket god utveckling. – Idag är vi nio personer i företaget, men innan året är slut kommer vi att vara elvatolv stycken. Det beror på att vi hela tiden tar marknadsandelar från konkurrenterna. Budgeten för 2015 är 66 miljoner kronor och 2016 räknar vi

med att sälja för 105 miljoner, berättar Kalle Nyqvist. I Norden har Prosupport Scandinavia en marknadsandel på 40 procent i Sverige, 30 i Norge, 20 i Danmark och 10 i Finland. – Den norska siffran beror på att norrmännen litar på svensken och tycker vi är flitiga och arbetar hårt. I Danmark har vi en duktig säljare som spridit våra produkter till kunder i både Island och Färöarna, säger Kalle och berättar att man idag sysselsätter fem säljare, varav två i Sverige. Under hösten kommer man att anställa ytterligare två. Det finns med andra ord behov av expansion och Kalle har inte legat på latsidan. Framöver kommer verksamheten att flytta till en större fastighet som kommer att byggas ut med större lagerlokaler. Kalle värnar dessutom om sin personal

Prosupport Scandinavia AB sticker ut med sitt breda kvalitetskoncept kring barnvagnar, bilbarnstolar och tillbehör. Kalle Nyqvist, VD

som han bland annat förser med träningskort. – Här vill vi vara som en familj. I ett företag av vår storlek gäller det att ta hand om personalen. Mina medarbetare är oerhört duktiga och ställer upp för företaget i alla väder, vilket jag verkligen uppskattar, avslutar Kalle Nyqvist. TEXT: ÖRJAN PERSSON


74

vellinge www.svenskleverantorstidning.se

Ledande utvecklare av gaslarm för kommersiell och industriell kyla

SAMON AB tillhör de världsledande aktörerna i branschen, men allt började i liten skala när Jonas utvecklade ett larmsystem för gasol. Jonas Sjöström, VD SAMON AB tar fram lösningar som främjar både miljön och personsäkerheten. Det handlar om gaslarm av olika slag, en klart växande marknad som innebär att SAMON AB:s produkter sakta men säkert sprids till jordens alla hörn.

På SAMON AB:s kontor i Vellinge möter vi VD:n och ägaren Jonas Sjöström. Bakom honom hänger en världskarta med nålar utsatta för olika kunder och anläggningar som SAMON levererat produkter till. Här kan vi se att SAMON:s lösningar finns på såväl polarstationen på Antarktis som i Thule på Grönland. Det rör sig om larm för olika typer av gaser, till exempel läckagelarm för industrikyla som används av framför allt livsmedelsbranschen, industriprocesser och ishallar samt for kommersiell kyla som storkök och supermarkets. – De gaser man framför allt vill ha koll på är ammoniak, freon, koldioxid och propan. Våra produkter värnar således om både miljön och personsäkerheten. Merparten går på export till agenter och återförsäljare, berättar Jonas Sjöström.

Stadig utveckling SAMON AB tillhör de världsledande aktörerna i branschen, men allt började i liten skala när Jonas utvecklade ett larmsystem för gasol, vilket ledde till att han mottog förfrågningar kring huruvida han kunde utveckla liknande lösningar för industriella kylanläggningar. Jonas tog fram sensorer som kunde känna av olika typer av freoner och byggde system åt en handfull lokala företag, bland andra Sockerbolaget i Arlöv. Ryktet spred sig snabbt och snart ville Kylma AB, som är grossist för just kylutrustning, ta upp Jonas larmsystem och sälja det till sina kunder. Sedermera ville även det världsomspännande kylföretaget York Refrigeration inleda ett samarbete med Jonas. De erbjöd ett slags partnerskap och därmed stod Jonas vid ett vägskäl. – Nu kunde jag inte lägre förena jobbet i Samon och partnerskapet i mitt tidigare bolag med arbetet i SAMON. Jag var tvungen att välja och efter några år med dubbelarbete valde jag att satsa helhjärtat på SAMON, berättar han.

Ökad efterfrågan Sedan dess har det mesta pekat spikrakt uppåt. Kundkretsen har vuxit stadigt och innefattar bland annat ett bryggeri på Sri Lanka som ägs av välkända Heineken. En annan är välkända Hilton-hotell i Europa, Asien och senast i Sydafrika där man har installerat gassensorer i varje hotellrum. – Det här blir allt vanligare i byggnader där fönstren inte går att öppna. Om det blir fel på luftkonditioneringen finns ibland risk att farliga gaser strömmar ut och här ser vi stor potential för framtiden, spår Jonas och jämför med hur brandvarnaren en gång i tiden vann terräng. SAMON är också världsledande när det gäller sensorer på kryssningsfartyg som i regel omfattas av enorma system för luftkonditionering samt kylning av livsmedel. Den ökande efterfrågan återspeglas i det faktum att SAMON AB har ökat sin omsättning med mellan 20 och 25 procent varje år. Anläggningen i Vellinge sysselsätter tolv anställda, vilka

arbetar med utveckling, försäljning och slutsammansättning av produkterna. Det mesta av produktionen är utlagt på underleverantörer och till exempel elektroniken tillverkas av svenska underleverantörer enligt SAMON:s noggranna specifikationer. Jonas ser ljust på företagets framtid och menar att tiden talar för dem. – Den ökande miljömedvetenheten och utvecklingen av allt dyrare köldmedier gör att alla som driver den här typen av anläggningar måste installera automatisk övervakning så att inga farliga ämnen läcker ut. Vårt största problem är att rekrytera personal på säljsidan eftersom de som ska saluföra våra produkter måste ha kunskap kring både kyla och internationell handel. I mina ögon bör man vara ingenjör och ha några års erfarenhet inom försäljning, säger Jonas Sjöström. TEXT: ÖRJAN PERSSON


vellinge 75 www.svenskleverantorstidning.se

safe monitoring

Läckage i kylanläggningen? SAMON AB utvecklar och säljer gasdetektorer till kylindustrin. Vårt största affärsområde är kyl och frysanläggningar där man mäter Ammoniak, HFC (freon) och koldioxid (CO2). Våra produkter säljs över hela världen via ett internationellt nätverk. Vi finns i Vellinge (10 km söder om Malmö).

Samon satsar för framtiden och söker nu nya medarbetare för - Innesäljare - Utesäljare - Produktion / Inköp / logistik Har du tidigare erfarenhet från kylbranschen och erfarenhet av försäljning? Som säljare gäller att du är initiativrik, självgående och har god kunskap om kylteknik och kylbranchens behov. Låter detta som något för dig? Kontakta Jonas på telefon eller skicka din ansökan till jonas.sjostrom@samon.se

Specialist på köldmedielarm SAMON AB Modemgatan 2, 235 39 Vellinge, Telefon: +46-40-155859 Fax: +46-40-156031 www.samon.se


76

vellinge www.svenskleverantorstidning.se

Den miljövänliga eldstaden erövrar Sverige Allt fler uppskattar en braskamin i det egna hemmet och nu finns en luktfri, säker och miljövänlig lösning som sedan länge tilltalat mellaneuropéerna. Det är Vellingeföretaget Gasbrasan AB som saluför gaseldade eldstäder från kvalitetstillverkaren DRU.

Lars Lüning, VD och ägare Gasbrasan AB i Vellinge erbjuder något förhållandevis nytt för den svenska marknaden, men som sedan länge är synnerligen vanligt förekommande i inte minst Holland. Där använder sig 90 procent av hushållen av naturgas och har så gjort i många år.

Vi träffar Lars Lüning, VD för Gasbrasan AB, som redan 1977 startade en butik i Åkarp där han sålde braskaminer. Den flyttades sedermera till Lomma och därefter till Malmö. Den senare avyttrades men dessförinnan hade Lars hunnit etablera sig även i Vellinge och införlivat sina butiker i Eldagruppen, som idag omfattar 43 butiker.

Säker och miljövänlig Lars, som är en sann visionär, såg potentialen på Näset, det vill säga i Vellinge kommun, som utöver Vellinge består av Höllviken, Skanör och Falsterbo. – Här byggs många stora hus som förses med eldstäder, berättar Lars som redan hade tagit kontakt med DRU-koncernen i Holland, Europas största tillverkare av gaseldade eldstäder, och skaffat sig generalagenturen för Sverige. DRU:s produkter kan användas med både naturgas och propangas, det vill säga flaskgas. – Till skillnad ifrån en braskamin som avger lukt, sot och andra olägenheter är en gasdriven eldstad luktfri och helt miljövänlig. Den avger med andra ord inga farliga gaser och är därmed mycket säker. Det finns ingen explosionsrisk, försäkrar Lars Lüning. Växande intresse Naturgas är något som blir alltmer populärt, vilket inte minst återspeglas när man tittar på energileverantörernas framtidsplaner. Då Lars Lüning är en auktoritet inom området har han fått propåer från en av de stora energileverantörerna i Sverige om ett samarbete. Dessutom har ett par Eldabutiker i Sverige valt att samarbeta med Lars Lüning kring försäljning av DRU:s produkter i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Uppsalaområdet.

– Framtiden ser mycket ljus ut för de här produkterna, konstaterar han. – Jag har alltid jobbat efter ledorden kvalitet, service, trygga garantier och hållna leveranstider. Många Eldabutiker noterar våra framgångar, varför jag är övertygad om att fler och fler kommer att samarbeta med oss i framtiden. Utöver privatpersoner har Gasbrasan AB levererat till bland annat hotell, företag och offentliga byggnader. – En eldstad utgör inte bara en mysfaktor utan också en god värmekälla, samtidigt som naturgas även kan användas till spisen för en jämn värmefördelning, påminner Lars Lüning avslutningsvis. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Till skillnad ifrån en braskamin som avger lukt, sot och andra olägenheter är en gasdriven eldstad luktfri och helt miljövänlig.

En trygg bankpartner i med- och motgång Omtanke, kvalitet och närhet är tre begrepp som på ett utmärkt sätt tydliggör Swedbanks verksamhet. Med stark lokal närvaro och breda tjänster inom alla bankväsendets områden är Swedbank en bank för alla.

Swedbank strävar efter att vara det självklara valet för privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer. Verksamheten grundades i form av Sveriges första sparbank 1820 och representeras numera av cirka 430 kontor över hela landet samt ytterligare cirka 500 kontor i de baltiska länderna och Ukraina. Sammanlagt servar Swedbank cirka nio miljoner privatkunder och en halv miljon företagskunder.

Därmed är man marknadsledande när det gäller sparande, placeringar, hushållsinlåning, fondsparande och individuellt pensionssparande. Det rör sig om en fullservicebank som kan stå till tjänst för kunder som till exempel funderar på ett investera, köpa eller starta företag, eller helt enkelt behöver diskutera eller rådfråga någon med kunskap om affärer och viktiga trygghetsfrågor med olika försäkringslösningar.

Fullsortimentsbank Trots sin storlek är det den lokala förankringen som anses vara Swedbanks styrka. Besluten fattas på de lokala kontoren. Nyckelbegreppen är omtanke, kvalitet och närhet, begrepp som i allra högsta grad kännetecknar kontoren i Vellinge och Höllviken. Vi träffar Marie Stridbeck Huber som är chef för båda. – I en expanderande region som vår med både företag och många inflyttade privatpersoner med höga inkomster är valet av bank väldigt viktigt. Vem kan erbjuda de största resurserna, de bästa villkoren och mest engagerad personal? Här ligger vi i framkant, fastslår Marie som tillbringar tre arbetsdagar i Höllviken och två i Vellinge varje vecka. Verksamheten är uppdelad på privatkunder, företag och lantbrukare, där privatkunderna idag står för cirka 60 procent. Marie Stridbeck Huber ser bankens företagsavdelning som en naturlig partner gentemot företagarna i regionen. Man vänder sig till allt ifrån enmansföretag till större företag inom alla branscher – såväl tjänsteföretag och industrier som lantbruk. – Våra företagsrådgivare försöker vara ute bland kunderna så mycket som möjligt. När det till exempel handlar om nya investeringar, oavsett om det rör sig om en maskin eller nya lokaler, finns vi alltid till hands för att bilda oss en uppfattning om den möjliga investeringen och leverera kloka råd som bidrar till lönsamheten, säger Marie.

Främjar regionen Marie Stridbeck Huber trivs med att representera en stor bank. – Här finns stora resurser samtidigt som jag själv har alla möjligheter att fatta snabba beslut, vilket förstås kunderna uppskattar, säger hon. Swedbank erbjuder Internetbank, Mobilbank och Swish som fungerar bra för bankens kunder, och som innebär att dessa kan sköta de flesta av sina bankärenden med hjälp av sin mobiltelefon. Banken stöder också det lokala föreningslivet genom att dela ut pengar till föreningar, stiftelser och kulturella institutioner. Så sent som i våras delades 200 000 kronor ut. Swedbank är också engagerat i flera olika projekt, till exempel det man kallar för På väg, och som innebär att man besöker skolor i årskurs åtta och nio där man bland annat informerar om SMS-lån och vad dessa innebär. Ett annat projekt är Unga jobb där Swedbank erbjuder praktikplatser. Om samtycke uppstår finns alla möjligheter till anställning efter avslutad utbildning. – Det känns stimulerande att få vara med och påverka vår egen omgivning, och det är förstås roligt att göra det i egen region där det händer så mycket just nu, säger Marie Stridbeck Huber och avslutar med att lyfta fram de 16 medarbetarna på kontoren i Vellinge och Höllviken. – De flesta har varit med oss i många år och det ser vi som en bekräftelse på att de trivs hos oss.

Din nya eldstad, kanske en gasbrasa.

Välkommen till Swedbank i Vellinge & Höllviken.

Vi har många olika modeller, från enkla fristående till stora pampiga. Aldrig någon störande rök, ingen ved eller askhantering. Finns för både Naturgas och Propan.

Vellinge Stortorget 12 040-42 91 50 vellinge@swedbank.se

Telefon 040-6566370 | www.gasbrasan.se

Din nya eldstad, kanske en gasbrasa. Vi har många olika modeller, från enkla fristående till stora pampiga. Aldrig någon störande rök, ingen ved eller askhantering. Finns för både Naturgas och Propan.

Höllviken Falsterbovägen 87 040-678 34 40 hollviken@swedbank.se

TEXT: ÖRJAN PERSSON


trelleborg 77 www.svenskleverantorstidning.se

Trogen leverantör av brandskyddsutrustning gare. Oftast när en byggare tar kontakt så gäller det brandtätning, något som vi vill kalla oss lite experter på. Vi har alltid en lösning där andra har gått bet. – När kunden kontaktar oss besöker vi denne, tar reda på vad denne har för tankegångar och kartlägger vad han eller hon behöver. Vi utför service på allt ifrån släckare och rökluckor till första hjälpen-lådor, och kan även ta fram utrymningsplaner. Dessutom kontrollerar vi varningsskyltar och andra skyltar som måste finnas på ett fungerande företag, berättar Lars-Erik Billstein. Brandservice Syd lämnar alltid fullständiga protokoll och utför all service enligt alla uppdaterade föreskrifter.

Svenska företag måste följa gällande regelverk kring brandskydd, och faktum är att det finns en hel del att tänka på för landets näringsidkare i det avseendet. Skånska företag tar hjälp av Brandservice Syd som är en komplett leverantör av brandskyddsutrustning.

I Brandservice Syd finns mer än 30 års erfarenhet av branschen. Verksamheten leds av LarsErik Billstein som började arbeta som industribrandman redan 1980. Drygt 20 år senare etablerade han Brandservice Syd med fokus på service och brandförebyggande åtgärder. Idag sysselsätter verksamheten fem (fyra) anställda,

bland andra Lars-Eriks son Fredrik som varit i branschen i tio år, med fokus på service av brandmaterial, såsom handbrandsläckare, slangrullar och rökluckor. – Vi hjälper företag med att förebygga sitt brandskydd via förmånliga serviceavtal. Vi utför också en hel del jobb åt byggbolag eller byg-

Hela Skåne Brandservice Syd är förstås certifierat enligt branschens regler, vilket är ett krav för branschens aktörer från och med den 1 januari 2016. Bland uppdragsgivarna finns allt ifrån offentliga verksamheter, kommuner och stora industriföretag till lantbrukare och privatpersoner. – Från början fokuserade vi på Trelleborg med omnejd men numera servar vi kunder över hela Skåne, säger Lars-Erik och konstaterar samtidigt att konkurrensen är hård. – Det finns ett flertal aktörer i branschen och många kommer hit från andra orter. Samtidigt är det förstås stimulerande med konkurrens. Det

håller oss på tårna. Lars-Erik berättar också att Brandservice Syd är partner till Stockholmsbaserade Dafo Brand AB, vilket är Skandinaviens största brandskyddsföretag. Håller sig uppdaterade På Brandservice Syd satsar man kontinuerligt på nya produkter och på att uppdatera kunskapsnivån i hela organisationen. – Alla utbildningar brukar leda till att vi kan åta på oss ännu fler uppdrag, och det har med de certifieringar vi erhåller att göra, förklarar LarsErik Billstein. Han kan konstatera att Brandservice Syd genom åren har servat en mängd återkommande kunder. Det breda kunnandet och den höga kompetensen talar för sig själva, men det gäller samtidigt för Lars-Erik och hans kollegor att aldrig slå sig till ro. – Det är viktigt att vi hela tiden är alerta och håller oss uppdaterade kring vad som händer i branschen, poängterar Lars-Erik och avslutar med att tipsa om den nya webbutiken där kunder kan välja mellan ett tusental olika artiklar. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Nordens bredaste sortiment av dentalprodukter Den nordiska dentalmarknaden har i företaget Cliniclands en synnerligen vass leverantör av branschrelaterade produkter. I marknadens modernaste webbutik finns fler än 700 varumärken från hela dentalvärlden.

I Brandservice Syd finns mer än 30 års erfarenhTrelleborgsföretaget Cliniclands startades av Falk Andersson, Daniel Skoglund och Niklas Schori som alla har ett gediget förflutet i dentalbranschen. – Vi lade ner väldigt mycket arbete på att förstå vad våra kunder behöver. Vi kartlade behovet och formade utifrån detta ett koncept som bygger på att det ska gå snabbt samt vara enkelt och prisvärt att handla av oss, säger Falk Andersson. Han berättar att man redan från början noterade att många av konkurrenterna bara saluförde en del av de produkter som finns på den internationella dentalmarknaden och heller inte tycktes lägga någon kraft på att ta fram mer konkurrenskraftiga priser. Här fanns ett behov att fylla och resultatet blev ett sortiment och en verksamhet där man ständigt fokuserar på att

hitta nya produkter och varumärken till den nordiska dental- och sjukvårdsmarknaden. 700 varumärken Cliniclands erbjuder produkter inom dentala förbrukningsvaror, kontorsmaterial, ortodonti, implantat och regenerativa produkter, det vill säga allt som en modern tandklinik behöver. 90 procent av beställarna utgörs av tandvården och resten av veterinärer och pastikkirurgikliniker. De sträcker sig över hela landet men även i Danmark, och inom kort kommer man även att leverera till kunder i Norge och Schweiz. – Vår ambition är att bli nummer ett i Norden beträffande dental e-handel och det är dit vi är på väg. Hos oss ska man kunna hitta allt som en modern tandvårdsklinik behöver och därför har vi utvecklat branschens modernaste webbutik där du alltid hittar och beställer de produkter du behöver både snabbt, enkelt och prisvärt säger Falk Andersson. Han berättar att man har satsat stora resurser på att utveckla sin plattform, och genom att dessutom komplettera det redan breda utbudet med ytterligare ett stort antal produkter som inte varit tillgängliga tidigare för den svenska

Box 146, 231 22 Trelleborg • Telefon 0705-59 19 17 www.brandservicesyd.se • kontakt@brandservicesyd.se

marknaden, företräder man nu ett sortiment med fler än 700 varumärken. – Det rör sig om Nordens största sortment, det kan vi garantera, fastslår Falk Andersson och tillägger att Cliniclands dessutom företräder ett heltäckande utbud av produkter med företagets eget varumärke samt allt inom kontorsvaror. Höga ambitioner Cliniclands samarbetar med många av branschens aktörer och kommer att fortsätta utveckla sin plattform med hjälp av en av landets bästa IT-aktörer. – Vi har turen att ha en partner som är så pass insatt i tandvårdsbranschen, säger Falk Andersson med stort eftertryck och betonar att man lägger stor vikt vid att såväl beställare som samarbetspartners innehar de certifikat och följer de kvalitetssystem som branschen kräver. I dagsläget

servar man cirka 350 kunder som genom att samarbeta med Cliniclands kan minska antalet leverantörer till en enda, och kundantalet växer snabbt. Cliniclands verkar i branschens framkant och det ställs förstås höga krav på företaget för att bibehålla sin framskjutande position. – Vi måste hela tiden sikta på att bli ännu bättre och fortsätta att sätta Customer Experience som genomsyrar allt vi gör högst på prioriteringslistan. Om kunden uppfattar hela sin köpupplevelse i Cliniclands som mycket positiv kommer kundtillströmningen att fortsätta öka. Visionen är att ta Cliniclands vidare ut i Europa. Idag säljer vi på fyra marknader men vi hoppas serva kunder i minst åtta länder inom fem år. Det kan gå fortare än så men det är det mål vi har satt upp, säger Falk Andersson. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR


78

trelleborg www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar i brett installationsföretag

Patrik Halldén Det ledande installationsföretaget i södra Sverige heter Bravida Prenad AB. I sitt helhetskoncept står man för allt ifrån idé till färdig anläggning avseende el-, tele- och datainstallationer samt olika typer av larm.

Bravida Prenad representerar ett koncept kring såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation. Dessa innefattar allt ifrån projektering till installation, drift och underhåll.

En stor del av verksamheten rör fastighetsservice medan resterande del handlar om entreprenaduppdrag för industrier, fastigheter, förvaltningar och egna hem, samt uppdrag kring el, tele och datakommunikation.

Stark bredd Bravida Prenad AB:s avdelning i Trelleborg har sina rötter i Arnheds Elektriska AB som startades redan 1961. Sedan dess har mycket hänt i företaget som numera ingår i Bravidakoncernen med verksamhet och representation i hela Norden. – Från början var vi ett renodlat elinstallationsföretag men sedan dess har vi breddat verksamheten successivt. Idag ser vi oss som en lokal aktör med stora resurser inom ett flertal olika arbetsområden, säger Patric Halldén, avdelningschef på Bravida Prenad i Trelleborg. Han nämner arbetsområden som elinstallationer, avtalsservice, belysnings- och kraftinstallationer, felsökningar och reparationer, fastighetsautomation, säkerhetslösningar och sist men inte minst tele- och nätverksinstallationer samt dygnet runt-jour. Verksamheten sysselsätter ett 30-tal anställda varav några besitter specialistkompetens kring bland annat termofotografering, fiber och nätverksuppkoppling.

arbetsinsatser till kompletta helhetslösningar. Affärsmässighet, enkelhet, kompetens och stil är företagets ledord, vilka genomsyrar alla delar av verksamheten. Kunderna utgörs av byggbolag, industrier, sjukhus och fastigheter i Trelleborgs kommun med omnejd. Trelleborgs Hamn, Alsingevallen, Peab, NCC, Trelleborgs Lasarett, Nordic Plastics Group, City Gross och Ica Maxi är bara några av uppdragsgivarna. – Eftersom vi har avdelningar på flera håll i Skåne arbetar var och en mestadels i den egna kommunen, förklarar Patric Halldén som i sammanhanget gärna passar på att framhålla den synnerligen kompetenta personalstyrkan. Patric ser framtiden an med tillförsikt och spår att efterfrågan på företagets tjänster kommer att öka. – Vi ska fortsätta växa under kontrollerade former med bibehållen lönsamhet. Eventuellt blir det nyanställningar senare i höst. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Anpassade helhetslösningar För Bravida Prenad är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Man anpassar sig efter kundens förutsättningar och samordnar sina

Högtryckstvätt och trädgårdsskötsel i samma koncept Att det framgångsrikt går att kombinera två verksamheter i en och samma firma är Trelleborgsföretaget Frasses Högtryckstvätt & Stubbfräsning ett gott exempel på. Här arbetar man brett inom sina två verksamhetsområden och vänder sig till både företag och privatpersoner.

Arbete på bred front Sedan dess har verksamheten i förtaget utvecklats. Idag handlar många av arbetsinsatserna om stubbfräsning, trädfällning och trädgårdsskötsel, såsom häck-, busk- och gräsklippning. Härutöver jobbar man med högtryckstvätt av bland annat fasader, tak, plattor och marksten. – Vi jobbar mycket med fastighetsskötsel, inte minst avseende dess sophantering där vi inte bara tvättar själva sopkärlen utan hela soprum. Sådana uppdrag blir allt vanligare, konstaterar Stefan. Han nämner också så kallade miljöhus som i många fall inte är utrustade med fasadvattenkranar. Här kan Stefan och hans kollegor komma ut med sina bilar och göra en god insats. – Vi tvättar endast med hetvatten och behöver således inte använda oss av några kemikalier. Med rätt utrustning blir det rent med endast hett vatten, säger Stefan.

Stefan Lundahl arbetade tidigare med fiske men bestämde sig för att ägna sig åt något annat. Hans bror jobbade på det lokala renhållningsverket och föreslog att Stefan skulle starta eget i branschen där han såg ett tydligt behov. 1999 etablerade han Frasses Högtryckstvätt & Stubbfräsning i samma veva som Trelleborgs kommun beslutade att i egen regi ombesörja rengöring av kommunens soptunnor. Man höll en demonstration på renhållningsverket där Stefan lade sitt anbud. – De valde mig och mitt företag, vilket jag förstås är väldigt glad för. Därefter har vi själva Ökad efterfrågan fått sätta oss vid ritbordet och skapa våra egna Kommunen, fastighetsbolag och till viss del bilar som gör det möjligt att lyfta ochföretag tvättamed 25 anställda som utför både service/ Prenad Trelleborg är ett även privatpersoner utgör företagets kundkrets. soptunnorna påunderhåll plats, berättar Stefan Lundahl. och entreprenader. Vi levererar såväl specialisttjänster som helsistnämnda hetslösningar inom El, VS, Ventilation, LarmBeträffande och Passage. de Prenad ingår i väljer många att använda sig Danmark. av RUT-avdraget och Stefan hoppas Bravida koncernen som är etablerad i Sverige, Norge och förstås att det kommer att bli kvar.

Frasses Högtryckstvätt & Stubbfräsning verkar över hela Skåne med en koncentration till de södra delarna. Stefan Lundahl konstaterar att kundkretsen växer, inte minst bland trädgårdsfirmor och att man också har ett väl utvecklat

samarbete med ett flertal andra firmor. Yggdrasil AB, Trelleborgs Trädgårdsanläggningar samt Joakim Perssons Åkeri är bara några av dem.

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Prenad Trelleborg är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Välkommen att kontakta oss! Bravida Prenad AB Liljeborgsgatan 7, 231 52 Trelleborg, 0410-57700 www.prenad.se Avdelningschef: Patric Halldén, patric.hallden@prenad.se

Vi installerar idag Sveriges sydligaste pågatågsstation i Trelleborg - för Trelleborgs framtid och dess miljö!

Markarbete

Prenad Trelleborg är ett företag med 25 anställda som utför både service/ underhåll och entreprenader. Vi levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom El, VS, Ventilation, Larm och Passage. Prenad ingår i Bravida koncernen som är etablerad i Sverige, Norge och Danmark.

Vi installerar idag Sveriges sydligaste pågatågsstation i Trelleborg - för Trelleborgs framtid och dess miljö!

ing

Prenad Trelleborg är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Välkommen att kontakta oss!

Avdelningschef: Patric Halldén, patric.hallden@prenad.se

ROT- & StubbfräSning, trädfällning HögtryckStvätt, SopkärlStvätt tel: 0410 455 90, 0708 45 59 06 E-mail: info@frasses.nu Hemsida: www.frasses.nu

Liljeborgsgatan 7, Trelleborg, 0410-57700, www.prenad.se Bravida Prenad AB Liljeborgsgatan 7, 231 52 Trelleborg, 0410-57700 www.prenad.se

Frasses

RUT


trelleborg 79 www.svenskleverantorstidning.se

Legotillverkare med bredd Svarvning, fräsning, svetsning – i Herrströms Mekaniska Verkstads AB jobbar man på bred front. Här talar vi om en legotillverkare med fyra decennier på nacken och som idag tar fram såväl enstaka detaljer som kompletta maskiner och service av kunders maskiner.

Det har gått mer än 40 år sedan Herrströms Mekaniska Verkstads AB såg dagens ljus. – Service och underhåll av maskiner till kunder i närregion och i Blekinge utgjorde en stor del av verksamheten till en början, säger Christer Herrström som leder verksamheten, och berättar att sju anställda 1979, då HMV flyttade till då nybyggda lokaler på orten har blivit 42 under resans gång. Man har dessutom byggt ut anläggningen vid flera tillfällen och breddat verksamheten, bland annat via förvärv av andra företag, vilket format dagens breda koncept kring framtagning av allt ifrån enstaka detaljer till kompletta maskiner. Det rör sig om avancerade legoarbeten kring allt som rör svarvning, fräsning, svetsning och service. Stark maskinpark Under sina år har Herrströms Mekaniska utvecklats till en av regionens ledande aktörer i verkstadsbranschen. – Vår starka bredd gör det fördelaktigt för våra kunder att anlita oss i stället för flera olika leverantörer. Det blir både säkrare och mer kostnadseffektivt, säger Christer Herrström. Utöver den starka personalstyrkan förfogar han över en mycket bred maskinpark med bland annat en nyinköpt 5-axlad fräs, fleroperations-

Under sina år har Herrströms Mekaniska utvecklats till en av regionens ledande aktörer i verkstadsbranschen.

Ert problem – Vår utmaning!

RepaRationeR av maskiner, varav en är helt ny, samt en stor styrd karusellsvarv med tre meters sving och givetvis med inbyggd mätning samt roterande verktyg. Under slutet av detta år kommer dessutom ytterligare en ny CNC-svarv med C&Y-axel att installeras. På svarvsidan blir företaget därmed komplett med allt ifrån minsta möjliga maskiner till upp till 10-meterssvarvar i både styrt och manuellt utförande. HMV kapar och skär det mesta av sitt material själva i egna maskiner, vilket gör att man snabbt kommer i gång då det väldigt ofta är ”just in time” som gäller. – Den ändamålsenliga maskinparken gör att vi sällan behöver ta hjälp av andra aktörer. Vi får koll på alla arbetsprocesser och blir därmed en helhetsleverantör för våra kunder, säger Christer och betonar att vi även har en avdelning ”ute på fältet” där underhåll av kundernas maskiner med drivaxel och spindelrenoveringar är en specialitet för företaget. Gott renommé Christer underskattar inte den konkurrens som finns i regionen men konstaterar samtidigt att Herrströms Mekaniska besitter stor specialistkompetens och således också erhåller specialuppdragen. Det har lockat kunder från hela Sverige

men även i Danmark och Tyskland. – Mitt mål är att kunderna ska få det som beställs i rätt kvalité, i rätt tid och till ett pris som tilltalar dem, säger Christer som även berättar att man vid årsskiftet anställde en säljare, beredare och operatör som uteslutande jobbar med konstruktion och tillverkning av ventilblock inom hydraulik. Herrströms Mekaniska Verkstads AB jobbar efter både ISO 9001 och 14000, man innehar kreditvärdighet AAA sedan mer än 15 år tillbaka, samt högsta kreditvärdighet enligt UC Risk som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. – Vi ställer även ut på ELMIA i år och ser fram emot att få träffa våra kunder där. Direktkontakt är en mycket viktigt för oss. – Vår ambition är att fortsätta utveckla vårt sätt att arbeta, och vi har så smått startat upp processen med att erhålla EN-1090-certifikat för arbete med bärande konstruktioner. Vi räknar med att det är klart senast våren 2016, säger Christer Herrström. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Lantbruksmaskiner och Fartygsutrustning

aLLt inom

Svarv • Fräs • Svets • Service • Karusellsvarvning

0410-527 00

HERRSTRÖMS MEKANISKA hmv@herrstroms.se www.herrstroms.se Dalaslingan 10, 231 32 Trelleborg


80

trelleborg www.svenskleverantorstidning.se

En ledande aktör kring modern VS-teknik Kunder till Imtech VS-teknik i Trelleborg har tillgång till den stora företagsgruppens resurser och det lokala företagets många fördelar. Här jobbar man med modern VSteknik och erbjuder landets ledande koncept kring allt ifrån mindre installationer till kompletta totallösningar.

Imtech Sverige utgörs av Imtech Elteknik, Imtech VS-Teknik och Imtech Ventilation som tillsammans bildar en komplett teknik- och installationspartner. Imtech Sverige ingår i sin tur i Imtech Nordic som är en ledande aktör på den nordiska marknaden. I koncernen ingår även Imtech Traffic & Infra som arbetar med lösningar för trafik och infrastruktur. Imtech VS-Teknik i Trelleborg verkade tidigare under namnet NVS Installation AB men övergick för 20 år sedan i Imtechs regi. Företagets långa historia är en fördel för dess kunder. – Vi har en stark lokal förankring eftersom alla anställda bor här i Trelleborg. De känner till staden, dess historia och hur den fungerar, vilket förstås kommer kunderna tillgodo, säger Johan Andersson som leder verksamheten. Flytt betydde mycket Johan inledde sin karriär i företaget 1995 då verksamheten sysselsatte ett tiotal anställda. Idag är de tre gånger så många, vilket skvallrar om en stark utveckling. I samband med namnbytet 2012 flyttades verksamheten till dagens adress på Genvägen i Trelleborg. – Flytten betydde mycket för oss, det blev ett lyft för företaget eftersom allt blev lite mer anpassat till verk-

samheten och vad vi behöver, säger Johan Andersson. VVS-installationer är företagets specialitet och här ryms till exempel vatten, avlopp, värme och sanitet. Numera ingår även arbete med sprinklersystem och kyla i det breda konceptet, medan systerföretaget Imtech Ventilation ombesörjer alla ventilationsrelaterade tjänster. Goda samarbetspartners Kunderna återfinns inom ett flertal olika branscher. Serviceinsatserna utförs i framför allt Trelleborg, Svedala och Vellinge medan entreprenaduppdragen utförs i ett något större upptagningsområde. – I princip jobbar vi över hela Skåne, säger Johan Andersson. Beträffande samarbetspartners nämner Johan olika lokala byggföretag, och härutöver jobbar man förstås tillsammans med ett flertal entreprenörer inom elinstallationer. Verksamheten är kvalitetsoch miljöcertifierad enligt ISO-standarden och man innehar också certifieringen OHSAS 18001. – Vår filosofi är att utföra så pass bra jobb att vi gör oss intressanta i framtiden i såväl vår egen kommun som kringliggande kommuner. Många väljer oss på rekommendation, säger Johan som ser positivt på företagets framtid. – Vi ska fortsätta växa sakta men säkert och bredda utbudet, bland annat med värmepumpar för företagen. Vi hoppas också att serviceavtalen blir fler. Det ser över huvud taget ljust ut med tanke på att kommunen växer, konstaterar Johan Andersson. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Imtech Sverige utgörs av Imtech Elteknik, Imtech VSTeknik och Imtech Ventilation som tillsammans bildar en komplett teknik- och installationspartner.

Ledande leverantör av plastkomponenter Nordic Plastics Group är Skandinaviens ledande leverantör av plastkomponenter. Tack vare lager och produktion på flera orter skapas stor flexibilitet, vilket gör att man snabbt kan ta fram såväl små som stora serier, helt och hållet anpassade efter kundens behov.

Nordic Plastics Group må ha startats så sent som 2012, men faktum är att bolaget har anor sedan 30-talet eftersom gruppen är ett resultat av ett samgående mellan tre synnerligen gedigna företag. STI Industriplast, Molybon Industriplast och Andrén & Söner formar ett starkt koncept som på kort tid har utvecklats till Skandinaviens ledande leverantör av komponenter i plast. Totalt 155 anställda sysselsätter de tre anläggningarna i Trelleborg, där huvudkontoret ligger, Helsingborg och Göteborg. I Trelleborg möter vi Patrick Kaufmann som leder verksamheten. – Det är förstås en klar fördel att slå samman flera mindre företag till en stor aktör. Det är svårt att klara sig på en konkurrensutsatt marknad om man är liten, men med de resurser vi sammantaget förfogar över i Nordic Plastics Group blir det förstås inga problem för vår del, konstaterar Patrick. I branschens framkant Nordic Plastics Group representerar ett totalkoncept som innebär att man står för allt ifrån idé till färdig produkt. Tillverkning sker i

Trelleborg och Helsingborg där man förfogar över CNC/NC-styrda svarvar och fräsar. – Vi är Nordens ledande leverantör av CNCbearbetad plast, vilket innebär att vi precisionssvarar själva. Vi är med andra ord renodlade legoproducenter. Kunden kan komma till oss med en färdig skiss eller ta fram en ritning tillsammans med oss. Därefter tillverkar vi komponenterna helt efter beställarens behov och önskemål. Vi kan ta oss an allt ifrån enstaka detaljer till hela serier, säger Patrick Kaufmann. Nordic Plastics Group vänder sig bland annat till livsmedels-, läkemedels- och fordonsindustrin. En majoritet av kunderna finns i Sverige men härutöver servar man en kundkrets som sträcker sig över hela världen. – Vi ligger i framkant när det gäller automatisering, vilket gör att vi kan välja uppdrag som kräver stor precision. Det gör oss mycket konkurrenskraftiga, menar Patrick. Nordic Plastics Group är också en komplett leverantör av halvfabrikat i plast. I det breda sortimentet finns bland annat plattor, rör, stavar, profiler, folier och olika tillbehör. Tack vare bolagets höga lagerkapacitet i både Trelleborg, Helsingborg och Göteborg finns möjlighet att köpa in stora partier till konkurrenskraftiga priser. Samtidigt jobbar man med hög flexibilitet, vilket garanterar kunderna hög kvalitet och snabba leveranser.

kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Härutöver jobbar man med ett flertal certifikat, vilket är ett krav från inte minst läkemedelsindustrin. Man jobbar med höga ambitioner och har som mål att bli ledande avseende automatisering på den svenska marknaden.

– Vår ambition är att kunna använda oss av robotar även i samband med små beställningar. Om vi kan komma ner i pris kan vi nå fler marknader, avslutar Patrick Kaufmann. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Höga ambitioner Verksamheten i Nordic Plastics Group är både

Trelleborg 010-472 60 00 • www.imtech.se

Omvägen 17-21, 231 61 Trelleborg, 010-707 80 00 E-post: info@npgroup.se, www.npgroup.se


trelleborg 81 www.svenskleverantorstidning.se

En trygg servicepartner för åkare och speditörer Den Swedac-ackrediterade verkstaden Rondellen i Trelleborg AB erbjuder reparation och service av släpvagnar och trailer. Med personlig service och låga priser blir man ett tilltalande alternativ för åkare och speditionsfirmor i hela Sverige och övriga norra Europa.

Rondellen i Trelleborg har 30 år på nacken och etablerades till en början i Helsingborg. Verksamheten flyttade sedermera till Trelleborg och drivs numera av familjen Sörensen, som därmed företräder ett komplett koncept kring service och reparationer av såväl lätta som tunga släpvagnar och trailer. – Vi är en Swedac-ackrediterad verkstad och vänder oss till både små och stora åkare och speditörer, men även privatpersoner. Att vi är Swedac-ackrediterade innebär bland annat att vi i samband med reparationsinsatser kan släcka besiktningstvåor, vilket förstås leder till minskade stilleståndstider och, i förlängningen, ökad lönsamhet för våra kunder, säger Johan Sörensen. Kvalitetskoncept Rondellen i Trelleborg AB vänder sig till en kundkrets som finns i hela Sverige och delar av norra Europa, inte minst Tyskland, Holland, Österrike och Belgien. Bolaget är dessutom samarbetspartner med Klippans Släp och man säljer dessutom reservdelar. Härutöver saluför man ett utbud av Thules släpvagnar. Verksamheten omfattas, förutom Swedac-ackreditering, av en mängd certifikat som pryder väggarna på kontoret i Trelleborg. – Dessa understryker det faktum att vi

företräder ett kvalitetskoncept, men för oss är det nöjda och återkommande kunder som är den verkliga bekräftelsen på att det vi gör är bra, betonar Johan Sörensen. Konkurrenskraftiga priser Rondellen i Trelleborg jobbar med ett flertal samarbetspartners, såsom Euromaster, Vianor och Klippans Släp. Nu har man dessutom inlett ett samarbete med Bosses Husvagnsservice i Svedala som Johan tror kommer att innebära ett lyft för båda bolagen. – En annan stor partner är Schenker som under senare tid har gjort stora investeringar i att förnya sin fordonspark. Vi ser överlag en ökad efterfrågan på de tjänster vi erbjuder och våra kunder uppskattar de konkurrenskraftiga priser vi står för. Vi lagar helt enkelt inte mer än vad som behövs och respekterar kundernas önskemål. I kombination med låga priser är det en filosofi som lönar sig i längden, konstaterar Johan Sörensen som ser framtiden an med tillförsikt. – Vår ambition är att växa beträffande personbilssläp och det har vi alla möjligheter att göra nu tack vare samarbetet med Bosses Husvagnsservice. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Flexibla järnvägslösningar för svensk industri Järnvägstransporterna blir ett allt mer tilltalande alternativ i takt med ett stadigt växande miljöfokus bland världens industriföretag. Här spelar Nordic Rail Logistics en tydlig roll med sitt breda koncept kring uthyrning av järnvägsvagnar av alla de slag.

Vi träffar Jörgen Månsson som leder verksamheten i Trelleborgsbaserade Nordic Rail Logistics AB. Jörgen har lång och gedigen erfarenhet av logistikbranschen med ett förflutet på bland annat ASG AB och Nordisk Transport & Spedition AB. Han började sedermera jobba på Nordisk Transport Rail AB som så småningom integrerades i Green Cargo. De tyska vagnsägarna (VTG), som då hade ett mångårigt samarbete med Nordisk Transport, beslöt sig då för att finna en annan lösning för

kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland och kan erbjuda många olika typer av järnvägsvagnar. Det rör sig framförallt om tankvagnar för alla produkter inom kemi-, olje-, gas- och bulkindustrin men även containervagnar, coilsvagnar, E-vagnar för skrot med mera, F-vagnar, det vill säga så kallade sidotömningsvagnar för sand, grus och så vidare, timmervagnar samt flakvagnar. – Vi servar den svenska industrin, framför allt kemi-, olje-, stål- och gruvindustrin, med smarta och effektiva järnvägslösningar. Vi är ett litet bolag men jobbar å andra sidan mycket effektivt och flexibelt, säger Jörgen Månsson. NRL har en väldigt god kontakt med bland andra LKAB gällande vagnar för bentonit, cement och kalk. En annan stor kund är SSAB som hyr vagnar för transport av stålrullar (så kallade coils), och exempel på ytterligare en är Kemira Kemi AB från Helsingborg, som hyr väldigt många tankvagnar för bland annat farligt gods. – Visst finns det konkurrens i branschen, men det är något som enbart känns positivt och stimulerande eftersom vi då hela tiden måste anstränga oss lite extra. Konkurrensen från andra vagnsuthyrare är tuffast framför allt från tyska

sina Skandinavien-affärer och därmed etablerade Jörgen Månsson det egna bolaget Nordic Rail Logistics AB tillsammans med kollegan Mikael Lendt. Idag är Nordic Rail Logistics AB officiell agent för Europas största privata vagnbolag VTG Deutschland GmbH med huvudkontor i Hamburg.

och franska uthyrare, konstaterar Jörgen Månsson. Ser framåt Nordic Rail Logistics företräder en verksamhet som kräver stora investeringar. Det är dock satsningar som onekligen betalar sig. – Vi erhåller fler och fler uppdrag och omsättningen har ökat radikalt. Våra tyska kollegor är väldigt nöjda med det vi presterar så det känns väldigt positivt, konstaterar Jörgen. NRL tillsammans med VTG är det första företaget i Europa som kan erbjuda en så kallad LNG-vagn för naturgastransporter och fler är på gång. Det gäller att vara innovativ i denna bransch, menar Jörgen Månsson. – Framtiden ser över huvud taget intressant ut för vår del. Vi lär anställa fler medarbetare framöver mot bakgrund av att VTG nyligen gjorde ett stort företagsköp i Schweiz, säger Jörgen Månsson som trivs utmärkt i Trelleborg. – Vi finns mitt i Trelleborgs nya resecentrum där den nya järnvägsstationen håller på att iordningsställas, så vi har ett mycket bra läge. TEXT: ÖRJAN PERSSON

RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Representant för VTG

– Europas största privata vagnsägare

Vagnar för alla ändamål Nordic Rail Logistics AB – eller NRL som man allmänt säger – vänder sig företrädesvis till

c100 m60 y10 k53 PMS 2955 C, 295 U

c3 m100 y70 k12 PMS 200 C, 200 U www.nordicraillogistics.se Representant för VTG

– Europas största privata vagnsägare c100 m60 y10 k53 PMS 2955 C, 295 U

c3 m100 y70 k12 PMS 200 C, 200 U www.nordicraillogistics.se


82

trelleborg www.svenskleverantorstidning.se

Alla trelleborgare ska ha tillgång fiber Allt fler upptäcker fördelarna och alla de möjligheter som fibertekniken erbjuder. Kapaciteten är i det närmaste obegränsad och många väljer nu att framtidssäkra sitt boende eller företag. Trelleborgs Bredbands AB är en del av den starka utvecklingen.

För några år sedan togs ett beslut om att bygga ut fibernätet i hela Trelleborgs kommun och därmed blev också Trelleborgs Bredbands AB ett faktum, även om bolaget sedan tidigare drivit viss verksamhet i kommunens förvaltningar. – En del av syftet med satsningen var att höja kommunens attraktionskraft, vilket har lett till att vi har installerat fiber i både tätorten och på landsbygden. Vi erbjuder fiber till fastigheter och samarbetar med alla operatörer som vill jobba med oss, säger Magnus Wahldén som leder verksamheten. Han nämner samarbetet med Open Universe. – Det är ett samarbete som fungerar bra och som gör det enklare för våra kunder att beställa abonnemang, säger Magnus. Open Universe är en del av Telenor som äger ett av Sveriges tätaste och längsta fibernät, och fungerar som kommunikationsoperatör i Trelleborgs Bredbands AB:s stadsnät. På Trelleborgs Bredbands AB arbetar man aktivt med kvalitet och prestanda, vilket gör att man hela tiden har möjlighet att möta den ständigt ökande efterfrågan och mängden konsumerad bandbredd. Med

bemanning året runt, 24 timmar om dygnet, går det snabbt att analysera trafikmönster och upptäcka fel, vilket innebär säkerhet och trygghet för bolagets kunder. Öppenhet och valfrihet Magnus Wahldén betonar vikten av öppenhet och valfrihet. För Trelleborgs Bredbands AB:s del innebär det att man inte låser upp sina kunder i långa avtal utan i stället låter dem välja fritt i det breda tjänsteutbud som finns. – Vårt primära syfte är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att kunna etablera fiber i ett brett område – såväl i staden som på landet, betonar han. Kunderna är hushåll, operatörer, företagare och kommunen och det är en konkurrensutsatt marknad man verkar på. – Det finns idag ett flertal operatörer som påstår att de erbjuder öppna nät, men det gäller för kunden att verkligen förstå definitionen av ett öppet nät. Konsumenten bör ta sig tid att verkligen gå igenom vad för tjänst de köper, understryker Magnus. Snabb utveckling Samtidigt har konkurrensen i de öppna stadsnäten bidragit till att Sverige idag tillhör de länder med lägst internetavgifter i världen. Vi ligger också i topp vad gäller internetanvändning och kapacitetsbehoven fördubblas ungefär var 18:e månad. Det är med andra ord synnerligen

viktigt att det finns kapacitet i stadsnäten, inte minst mot bakgrund av att hastigheterna ökar konstant. – Fiberoptiska nät är onekligen framtidens nät, säger Magnus Wahldén och berättar att ambitionen i Trelleborgs Bredbands AB är att bygga ut fibernätet i så hög utsträckning som möjligt.

– Vi planerar också att anställa fler men det är också viktigt för oss att vi fortsätter hålla nere våra priser. Med fasta priser och flexibla avtal skiljer vi oss från våra konkurrenter.

TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Kontakta oss på telefon 0410-733 000 eller läs mer på hemsidan


trelleborg 83 www.svenskleverantorstidning.se

Trelleborgarnas VVS-partner

Trelleborgarna är berikade med en professionell aktör inom allt som rör VVS. I Trelleborgs Rörservice finns mångårig erfarenhet inom branschen och man företräder ett koncept som innefattar allt ifrån mindre serviceuppdrag till mer omfattande entreprenadprojekt och nybyggnationer.

Trelleborgs Rörservice etablerades 2009 i form av en enskild firma men ombildades två år senare till ett aktiebolag. Det var nuvarande ägaren Roni Ewerlöf som startade firman och som sedan dess har utvecklat den väsentligt i takt med en växande kundkrets och personalstyrka. Trelleborgs Rörservice innefattar numera tio personer som på ett utmärkt sätt representerar företagets breda koncept kring allt som rör VVS. – Vi jobbar med allt ifrån mindre serviceuppdrag till mer omfattande entreprenadprojekt i

samband med nybyggnation. Såväl installation som service av värmepumpar och gaspannor är också vanliga inslag i verksamheten, berättar Roni Ewerlöf. Värmepumpar och värmesystem Trelleborgs Rörservice har gedigen kompetens gällande montering av värmepumpar och injustering av värmesystem. Korrekt injusterade och styrda värmesystem avger rätt värmemängd vid rätt tillfälle och slösar därmed inte med energin. Det är förstås också viktigt att satsa på kontinuerligt underhåll och följa upp energianvändningen med statistik. Trelleborgs Rörservice samarbetar bland annat med NIBE, Milton och Daikin. Företaget ingår i auktoriserade vvs-installatörer för säker vatten och har behörighet för naturgas och kyla.

– Det är viktigt att poängtera att det handlar om två helt olika behörigheter, betonar Roni och passar i sammanhanget även på att framhålla några av företagets samarbetspartners; Eveco, Grundfors, FM Mattsson, Gustavsberg, Intra samt Scandinavian Design.

Trelleborgs Rörservice har gedigen kompetens gällande montering av värmepumpar och injustering av värmesystem.

Personliga kundkontakter Roni uppskattar den konkurrens som finns i Trelleborg med omnejd. Den gör, menar han, att man alltid måste vara på tårna och hela tiden se till att upprätthålla ett bra koncept. Trelleborgs Rörservice vänder sig till både privatpersoner och byggföretag, samt i viss mån även till industrin. För Trelleborgs Rörservice är alla kunder lika viktiga, stora som små. – Vi försöker hela tiden ha en personlig kontakt med våra kunder, det tjänar både vi och

kunden på, påpekar Roni Ewerlöf som ser framtiden an med tillförsikt. – Vår ambition är att fortsätta växa och utvecklas i samma anda. Det är det som gjort oss konkurrenskraftiga, konstaterar han. TEXT: ÖRJAN PERSSON RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Trelleborgs Rörservice AB har stor kompetens inom VVS-branschen Vi utför alla typer av vvs-arbeten som mindre serviceuppdrag till mer omfattande entreprenadprojekt och nybyggnationer. Vi har gedigen kompetens gällande montering av värmepumpar, luft/luft, gaspannor, injustering av värmesystem och vi samarbetar bland annat med NIBE, Milton och Daikin. Vi ingår i auktoriserade vvs-installatörer och har behörighet för naturgas och kyla.

Persåkersvägen 2, 231 62 Trelleborg Ring oss på telefon 0410-20150 office@trelleborgsrorservice.se www.trelleborgsrorservice.se


84

finland www.svenskleverantorstidning.se

Framstående aktör inom professionell metallbearbetning Keymet AB har länge varit en trogen leverantör till stora företag avseende professionell metallbearbetning. Med sitt breda kunnande, ändamålsenliga maskinpark och flexibla arbetssätt har man skapat sig en framskjutande position i branschen.

Hur ser då framtiden ut för Keymet? – Vi söker kompletterande marknader. Vi finns redan på den svenska och den vill vi utveckla, men målet är att även komma in på den norska. Vi är ju inte bara tvåspråkiga utan har svenskan som modersmål, vilket gör det enklare vid snabba justeringar i exportproduktionen, och detta gagnar vår satsning på Norden, menar Christian. Han fortsätter: – Vi utvecklar ju hela tiden företaget och ambitionen är att komplettera maskinparken med laserbearbetningsutrustning, vilket ytterligare stärker och breddar verksamheten. Våra rymliga och moderna lokaler gör att de fysiska kraven för att växa redan är uppfyllda. Maskinparken utnyttjas i dag via tvåskift och topparna klarar man genom övertid, men om marknaden växer kommer Keymet att satsa på treskift för att klara behoven. – Vi ser framtiden an med tillförsikt, avslutar Christian Sundqvist och David Sundelin.

Vi träffar Christian Sundqvist och David Sundelin, två av fyra delägare i Keymet som valt att satsa på både tunnplåtstillverkning och maskinell bearbetning. – Vi började med den maskinella bearbetningen där CNC-bearbetning utgjorde stommen i företaget, berättar Christian som är företagets VD. – Vår styrka är att vi kan bearbeta och tillverka allt ifrån prototyper till stora serier – det är helt enkelt kundens behov som styr vår verksamhet, tillägger marknadschefen David. Helhetslösningar Den moderna maskinparken och ökande kundtillströmningen gjorde att verksamheten breddades 2009 då en tunnplåtsfabrik köptes in. – Genom satsningen kunde vi både bocka och maskinellt bearbeta exempelvis apparatchassi och instrumentkapslingar, och därmed erbjuda våra kunder helhetslösningar, berättar Christian Sundqvist. Med tunnplåtsverksamheten följde också

brännlackeringsavdelningen som gör att Keymet även kan slutbearbeta produkten till kunden. – En av våra stora kunder inom svensk industri uppskattar att vi kan lösa hela bearbetningsprocesser – allt ifrån bearbetning av råmaterialet till konstruktion av avancerade inbyggnadschassin, berättar Christian. Det 21 man starka laget har fulla orderböcker men blickar ändå mot de intressanta svenska och norska marknaderna. – Svensk och norsk elektronikindustri är två av våra målgrupper men vi har också andra specialiteter som exempelvis att tillverka komponenter för kraftöverföring. Maskinparkens bredd gör att vi kan tillverka exempelvis kugghjul som är raka eller sneda och ”dra” kilspår för olika behov, berättar David. Vill expandera Keymets affärsidé är att ha flera ben att stå på. Verksamheten är jämnt fördelad mellan maskinbearbetning och tunnplåtsarbeten. ISO9001-certifiering är ett av bevisen på att företaget uppfyller marknadens höga krav på kvalitet.

Ett EtablErat och profEssionEllt förEtag inom mEtallbEarbEtningsbranschEn framgången som långvarig leverantör till stora företag grundar sig på företagets breda kunnande, mångsidiga maskinpark, samt flexibla och kundcentrerade service.

Rökverksgatan 10, 68600 Jakobstad Tel: +358 6 728 3230, www.keymet.fi

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Keymets affärsidé är att ha flera ben att stå på. Verksamheten är jämnt fördelad mellan maskinbearbetning och tunnplåtsarbeten. ISO-9001-certifiering är ett av bevisen på att företaget uppfyller marknadens höga krav på kvalitet.


finland 85 www.svenskleverantorstidning.se

Mångårig erfarenhet bakom framgånsrikt

tillverknings- och svetsmekaniskt Jakobstadföretag Med mer än 50 år bakom sig i metallbranschen är Jakobstads Mekano AB en stabil och väl ansedd aktör i densamma. Maskinbearbetning, licenssvetsning, planering och tillverkning för industrin samt för sjöfarts- och transportbranschen är bolagets specialitet.

Vi träffar kamraterna och delägarna Johan Strönberg och Bernhard Lillqvist en varm sommardag i slutet av augusti. Trots låg konjunkturtemperatur är arbetstemperaturen hög på Jakobstads Mekano i finska Jakobstad. – Visst märker vi av konjunkturen liksom alla andra men vi försöker förhålla oss till den och ha flera verksamhetsben att stå på, berättar Johan som är företagets VD. Jakobstads Mekano AB erbjuder totallösningar för kvalificerade tillämpningar inom industrin samt för sjöfarts- och transportbranschen. Maskinbearbetning, licenssvetsning, planering och tillverkning av bland annat kölar för segelbåtar, samt underhålls- och reparationsarbeten är bolagets specialiteter. – Vi lutar oss mot två verksamhetsområden. Den ena är ju den svetstekniska avdelningen där vi svetsar i alla material. Just nu tar vi de sista stegen mot att uppfylla svetsstandarden 3834 vilket ger oss i stort sett samtliga certifikat och tillstånd som krävs i avancerade svetsprocesser, berättar Bernhard som är ansvarig för certifierinsarbetet.

Hög flexibilitet Jakobstads Mekano är också ISO 9001-certifierat . Företagets CV är lika långt som dess femtioåriga kompetens. – Vi har en intressant mix av personal. Gamla trogna yrkesmän som arbetat hos oss i många år kombinerat med unga nyutbildade personer, och på så vis tar vi vara på både erfarenhet och nytillkommen kompetens. Mixen gör att vi vågar ta på oss arbetsuppgifter som tekniskt är mycket komplicerade och krävande. En kund kan komma till oss med en ritning och tillsammans utarbetar vi sedan ett produktionsförslag där vi både diskuterar materialval och eventuell härdning, varpå vi tillverkar och testar produkten. Det behöver inte röra sig om stora serier, vi tillverkar även styckprodukter, men om jag ska vara helt ärlig så är det utmaningarna som lockar oss mest, säger Bernhard Lillqvist. ”Ingenting är omöjligt” Specialistkompetensen gör att man svetsar i samtliga förekommande material. Komplicerade trycktankar för den kemisktekniska och biotekniska industrin är bara några exempel. Inget arbete är för stort eller komplicerat. – Vi har ju en mobil verksamhet som gör att vi mycket snabbt kan vara på plats i hela Finland, Sverige och Norge, antingen för montering eller reparation. Det gäller inte bara den svetstekniska delen utan även den maskinbearbetningstekniska. Vi kan åka till Sverige och demontera exempelvis en vals eller axel, ta hem

den till oss och lägga på nya slitytor, bearbeta den enligt toleranskrav och sedan montera den. Allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid, säger Johan Strömberg. Liksom Bernhard blickar han hela tiden framåt och ser stora möjligheter till fortsatt utveckling i Jakobstads Mekano AB. – Vi tittar intresserat på Sverige och den norska olje- och gasmarknaden. Vi har börjat bearbeta dessa marknader med vissa uppdrag men faktum är att vi befinner oss i en ständig utvecklingsprocess där vi hela tiden undersöker kompletterande marknader avslutar Johan Strömberg och Bernhard Lillqvist.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Specialistkompetensen gör att man svetsar i samtliga förekommande material. Komplicerade trycktankar för den kemisktekniska och biotekniska industrin är bara några exempel. Inget arbete är för stort eller komplicerat.

Avancerade svetsningar och bearbetningar Besök oss på Elmia Subcontraktor 2015 är A03:18


86

finland www.svenskleverantorstidning.se

Genuint metall- och svetsningsföretag

skördar framgångar på den nordiska marknaden Erfarenhet och flexibilitet präglar verksamheten i Ab B. Portin. Här talar vi om en trygg partner beträffande högkvalitativ tillverkning av svetskonstruktioner. Tack vare företagets breda erfarenhet har man möjlighet att genomföra även de mest krävande projekt – från planering till slutfinish.

Ab B. Portin Oy tillverkar och monterar kundanpassade metallkonstruktioner för industrin. Det gedigna familjeföretaget, som grundades 1988 av Bo och Gun-Britt Portin, har haft en mycket god utveckling. – Vi började hemma på gården i ett 60 kvadratmeter stort utrymme med tillverkning och montering av metallkonstruktioner för framför allt industrin, berättar Gun-Britt. Sedan dess har mycket hänt, verksamheten har breddats successivt i takt med att förfrågningarna kommit in, och idag sysselsätter man 17 anställda. Numera erbjuder B. Portin helhetslösningar av hög kvalitet – från planering och tillverkning till målning och blästring. Ända sedan starten har företaget fungerat som underleverantör för andra producenter, och härutöver åtar man sig även servicearbeten för industrin. Hög kapacitet Gun-Britt och Bo guidar runt i företagetsvälskötta utrymmen. Direkt vid entrén till verk-

stadsbyggnaden finns vattenskärningsmaskinen som kan precisionsbearbeta allt ifrån glas, keramik, trä och stål till kompositmaterial. – Det fina med vattenskärning är att vi till exempel kan skära i 200 millimeter tjock stål och skära hål med sådan tolerans att det är bara att dra igenom gängtappen efteråt, berättar Bo. Målning och blästring Rundvandringen går vidare till en pågående order på målnings- och blästringslinjen där man kan hantera objekt som är 20 meter långa och 6 meter breda. Här jobbar man just nu med en stor specialtruck där blästringen sker med stålkulor. I den anslutande reningsanläggningen återvins stålkulorna. Godset som kommer in till målnings- och blästringslinjen flyttas via räls i golvet. Härutöver bearbetar och svetsar B. Portin alla typer av material med de tekniker branschen kräver, och givetvis uppfyller man marknadens alla krav på kvalitetsdokument och certifieringar. Goda kundrelationer med närregionens exportföretag Det finns lokala exportföretag i närregionen som verkar på den globala marknaden, vilket gör att en stor del av det som tillverkas vid Ab B. Portin exporteras till många olika länder. En betydande samarbetspartner utgör Solving som exporterar luftkuddetruckar och autotruckar för tung lasthantering till fler än 50 länder. Ordning och reda B. Portins långa erfarenhet, breda kunskap och höga flexibilitet gör att man kan genomföra även de mest krävande projekt. Allt är möjligt och det är ordning och reda i produktionen som gäller. Företaget har 3 000 kvadratmeter produktionsyta till sitt förfogande, vilket möjliggör tillverkning av stora konstruktioner. – Men det gäller att inte bara hålla i ordning utan också ha förmågan att kunna arbeta rationellt. Allt gods kommer in från materiallagret för tillverkning och slutproduktion, och allt ska ske ändamålsenligt, poängterar Gun-Britt. Liksom sin make kan hon se tillbaka på en tid då företaget har vuxit sakta men säkert. Duon ser personalen som en starkt bidragande orsak. – Vi har förmånen av att få jobba med många trotjänare, avslutar Bo och Gun-Britt Portin.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

PLANERING TILLVERKNING YTBEHANDLING MONTERING

METALLKONSTRUKTIONER FÖR INDUSTRIN

Bergvägen 5, 68600 Jakobstad Tel. 06-781 7000, 0500-862 307 Läs mer på www.portin.fi


finland 87 www.svenskleverantorstidning.se

Finsk rörproducent på offensiven Gruvnäringen och den biokemiska industrin vänder sig med fördel till finska Prewel när det gäller kundanpassade rörprodukter. Med sin moderna produktionsanläggning och kompetenta personalstyrka står man för tillverkning av totallösningar präglade av kvalitet och leveranssäkerhet.

KJakobstadsbaserade Prewels affärsidé är att utifrån kundens önskemål skräddarsy kundanpassade rörprodukter, oavsett dimension. Till kunderna hör stora företag i både Sverige och Norge som är verksamma inom gruvnäringen och den biokemiska industrin. – Våra rör och rördelar tillverkas helt enligt kundens behov. Materialvalet är oftast duplexstål, rostfritt eller syrafast, men om kunden behöver rörkonstruktioner med speciallegeringar så ordnar vi det, berättar Jan Nylund, VD och delägare i det trettioåriga företaget. – Enligt kundens order skräddarsyr vi kompletta rör, rörkopplingar och prefablösningar med en sådan tolerans att montaget blir kostnadseffektivt. Därför behöver vi inte något team som monterar, det klarar kunden oftast själv via sina leverantörer, tillägger marknadschefen Fredrik Asp. Goda arbetsförhållanden En rundvandring i fabrikslokalerna ger en bild av en modern produktionsanläggning, där allt har sin givna plats. Inga rökgaser från svetsarna, slipdamm eller liknande förekommer. – Vi har inrättat ett speciellt sliprum med utsugning och filter som samlar upp slipdammet. Det mesta av arbetet sker idag med hjälp av långt automatiserade svetsutrustningar som är anslutna till externa utsugningsanläggningar. Detta är viktigt för miljön och en förutsättning för god kvalitet. Bra arbetsförhållanden och bra miljö resulterar i bra produkter – det är basic för oss, understryker Fredrik Asp. Företagets imponerande maskinella utrustning gör att man kan tillverka rör och rördelar med en diameter på upp till 2 000 millimeter. Konade röravslutningar och övergångar, samt komplicerade böjar är inget som möter några hinder. – Det mesta går att tillverka. Om kundens konstruktör förser oss med rätt ritnings- och dimensioneringsunderlag tillverkar vi det. Våra honnörsord är kvalitet och leveranssäkerhet, säger Jan Nylund. Han poängterar att detta inte bara är något man säger för att det låter bra.

– Den feedback vi får från kunderna bekräftar att de uppskattar den pålitlighet vi representerar. Vi levererar till de största aktörerna inom gruvnäringen och den biokemiska industrin i hela Norden, och då måste vi inte bara vara prismässigt konkurrenskraftiga utan också ledande avseende kvalitet och leveranstid, påpekar Fredrik.

hamn här i Jakobstad finns alla förutsättningar för oss att växa både volymmässigt och omsättningsmässigt, men det gäller att skynda långsamt, avslutar Jan Nylund.

Skyndar långsamt Både Jan och Fredrik ser ljust på Prewels framtid. – Vi är lyckligt lottade som har fulla orderböcker, men vi arbetar för att växa på lång sikt och då utgör den nordiska gruvnäringen, pappersmassaindustrin och den biokemiska industrin för oss intressanta marknader som vi gärna vill ta del av. Med bara drygt 40 mil till Haparanda, färjan från Vasa till Umeå och egen

Stål i sitt rätta element Beställningsarbeten och rörkomponenter i rostfria-, syrafasta-, och duplexlegeringar

Vi eftersträvar alltid optimal kvalitet vilket är lätt att lägga märke till Prewel Oy PL 102 Bottenviksvägen 60 FI-68601 Jakobstad

+358 (0)6 781 0591 Fax +358 (0)6 724 3133 prewel@prewel.fi www.prewel.fi

TEXT: ÖRJAN PERSSON


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

Läsvärt Nytt & intressant från

Foto: Pixhill.com

nordiskt näringsliv

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-5 2015  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-5 2015  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement