Page 1

Modelltillverkare med nollfelstolerans

Fordonsindustrin, flygindustrin och offshoreindustrin har varit en trogen partner till Jönköping Modelltillverkning AB kring framtagning av modeller och verktyg. Här förenas moderna och traditionella tillverkningsmetoder som resulterar i produkter med mycket snäva toleranser. Läs mer på sidan 60.

Varje såld bricka räddar ett liv

När Margareta Brandt och Inger Edén ville göra en insats för kvinnor i Tanzania hämtade de inspiration från kvinnornas färgglada klädsel. Resultatet; unika träbrickor med fantastiska mönster, varav halva försäljningen går till välgörande ändamål. – Vi brukar säga att varje såld bricka räddar ett liv, säger Margareta och Inger. Läs mer på sidan 49.

Nr 3 Maj 2015 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Vi besöker vår granne i öst

BILAGA:ÅLAND

Daniel Wiberg Chefsekonom, Företagarna

FÖRETAGARNA HAR ORDET

Regeringen tar miljarder och ger tillbaka miljoner - ett dråpslag mot småföretagare

Högutbildade

3 ggr

så produktiva

Är du Rut-eller Rot-företagare, beroende av bil i din verksamhet och har kunnat anställa en eller flera unga personer tack vare den lägre arbetsgivaravgiften? Då finns all anledning att vara orolig, både för dig och dina medarbetare. Läs mer på sidan 3.

Läs mer på sidan 5

NCC Construction skapar

morgondagens samhälle

TRANSPORT

Stena Line minskar utsläppen drastiskt med världens första metanoldrivna fartyg

Läs mer på sidan 8

Stena Line blir först i världen med att köra en stor färja för 1 500 passagerare på metanol. Det nya bränslet minskar utsläppen med drastiskt jämfört med dagens bränslen. Läs mer på sidan 15.

SKF levererar hjullagerlösningar till

Mazda Läs mer på sidan 11

INDUSTRI

Foto: Pixhill

Konkurrenskraftsutredningen är bra men nu måste ord bli handling Regeringen presenterade nyligen sin konkurrenskraftsutredning. Läs mer på sidan 10.

7 UTGÅVOR PER ÅR - 200 000 L ÄSARE PER NUMMER BRUNNS- OCH ENERGIBORRNING SKÅNE TRANÅS AB Borrning för vatten och energi Markarbete och anläggning av enskilda avlopp

Tel.0708-860971 - info@brunnsenergi.se - www.brunnsenergi.se

TESTA RESIA Smedjegatan 6, Jönköping Tel: 036 34 49 49 - Mejl: jonkoping@resia.se

info@hlf.se - www.hlf.se

Vill du synas på rätt ställe? - Annonsera i SLT!

Kämpagatan 1, Skara - E: skara@lrfkonsult.se - T: 0511-34 58 50

INDUSTRIFJÄDRAR INDUSTRIFJÄDRAR SEDAN SEDAN 1852 1852 w w w.lesjoforsab.com w w w.lesjoforsab.com


när de kallar den nationella infrastrukturplanen för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det ökande behovet av dylika satsningar och efterlyser större mod och ansvarstagande från berörda parter så att en modern och väl fungerande infrastruktur så småningom lämnas över till framtida generationer. Man tycker att vi ska ta lärdom av Danmark och använda oss av den statsgarantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen! GNSS är samlingsnamnet för de satellitbaserade systemen GPS, ryska Glonass och europeiska Galileo. Uppgiften för SWEPOS är att tillhandahålla data från GNSS-satelliterna för en mängd olika tillämpningar: • Positionsbestämning med centimeter- till meternoggrannhet i realtid för bland annat navigering och datainsamling för databaser med lägesbunden information. • Positionsbestämning med millimeter- till centimeternoggrannhet genom efterberäkning. • Vetenskapliga tillämpningar som till exempel monitorering av landhöjningen i Sverige.

SWEPOS startades i början av 1990-talet av Lantmäteriverket som ett pilotprojekt i samarbete med Onsala Rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola, som också arbetade med permanentbaserade GPS-stationer. – GPS har under de senaste åren blivit användbart i många sammanhang, ett nödvändigt system i modern navigation på land, hav och i luften runt hela världen, såväl som inom geodetisk mätning, säger Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS i Gävle. Stor noggrannhet – En vanlig GPS-mottagare har idag en noggrannhet på fem till tio meter, men ska man ha större noggrannhet måste man få stöd från GPSstationer som finns permanent monterade på ett antal platser över hela landet, berättar Peter Wiklund. Punkternas läge är bestämda med hög precision i Sveriges nationella referenssystem

ledaren Årjäng

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

2 ledaren innehåll

ledaren

Ledaren 3 Företagarna har ordet

4-5

Bygg 6-9 Industri 10-14 Transport 15-16 Emballagetvätt 17 Företagsevent 18

Medicin 19 Stockholm/Solna 20-27

Eskilstuna 28

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

www.svenskleverantorstidning.se

Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 3 2014

en av förklaringarna till att regeringen nu vill se Vår i luften. Visst är det härligt? Jag ansluter ett ökat stöd till nybyggnation av hyresrätter och mig till de som fylls av energi när vårsolen gaswww.svenskleverantorstidning.se studentbostäder i kommuner med bostadsbrist. sar som mest, när det börjar grönska och man hittarStefan duLöfven i Svensk Statsminister menar att Sverige har hela den härliga sommarenFöljande framför sig. innehåll behöver investera mer för att klara jobben och Arbetslusten och glädjen ökar Leverantörstidning och det är härligt nummer 3 2014 framtida konkurrenskraft, och att det i det när den andan smittar av sig bland människor perspektivet finns få saker som är så klokt att runtomkring. investera i som att fler människor har en egen Kanske går även det svenska bostadsbyggandet bostad. Klimat- och miljöminister Åsa Romson efterlyser samtidigt fler bostäder för människor mot en ny vår i och med regeringens förslag med vanliga inkomster och att dessa ska byggas att stimulera till nybyggnation av hyresrätter. på hittar ett klimatsmart Förslaget kommer att ingå Följande i budgetpropositionen innehåll du i sätt. Svensk för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder Leverantörstidning nummer 3 2014 kronor per år. Det är ett konstaterat faktum att bostadsbristen är ett av de främsta hindren för tillkomsten av nya jobb, samtidigt som en egen bostad förstås också är en väsentlig grundförutsättning för var och en att leva ett drägligt liv, bilda familj och förverkliga sina drömmar. Ur det perspektivet är satsningen ytterst välkomDe facto är det så att bostadsmen. byggandet ökar men trots de posi-

Ledaren

2

Företagarna har ordet

3

innehåll Ledaren

Infrastruktur

4-6

Industri

7-10

Bygg

2

Företagarna har11-13 ordet Infrastruktur 14

Energi

3

4-6

IT/SäkerhetIndustri Maskin Ledaren Bygg

15

Åland Infrastruktur IT/Säkerhet Industri Bornholm Maskin

4-6 30 tiva signalerna är det alltjämt så 15 att det byggs färre bostäder nu än 7-10 31-36 före finanskrisen. 16-17

16-17 har ordet DanmarkFöretagarna 18-29 Energi

De facto är det så att bostadsbyggandet ökar men trots de positiva signalerna är det alltjämt så att det byggs färre bostäder nu än före finanskrisen. Och det är hyresrätterna som kommit i kläm, trots att det är här som efterfrågan är som störst. Småhus och bostadsrätter dominerar alltjämt det svenska bostadsbyggandet och det är

7-10

2 11-13 3 14

Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi Lidköping 29 men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när Bygg Mora/Leksand 37-40 11-13 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Danmark 18-29 det börjar grönska och man har hela Skara 29-30 ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Energi Västmanland 41-42 1430 Åland Arbetslusten och glädjen ökar och det Götene 31 När infrastrukturminister Catharina ElmsäterDet stöd kring nybyggnation man tagit fram är härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljardHär i Göteborg undrar vi om den omdebat- Göteborg Vår i luften. Visst är det härligt? Jag IT/Säkerhet 1531-36 43-44 gäller med omedelbar verkan och kommer Bornholm bland människor runtomkring. satsningar infrastruktur terade Västlänkenbetonade verkligenhon kommer att bli av, Vårgårda 31-36 ansluter mig till de som fylls av energipå svensk att vara anpassat utifrån kostnadslägen i olika att man kommer att satsa på sådant som leder men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när Maskin 16-17 regioner. Stödet kommer att vara särskilt högt Marks kommun 45-47 till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är Mora/Leksandför bostadsytor upp till37-40 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Frågan är om även infrastruktur går man har hela Herrljunga 36-38 detsvensk börjar grönska och 35 kvadratmeter och en klok strategi som sikt borgar för ett stärkt skapå behålla trängselskatten eller inte. Västlänken mot en ny vår? Detden känns onekligen så efter härliga sommaren framför sig. näringsliv. Den här typen av satsningar innefatta krav på energieffektivitet, rimliga hyror 18-29 48-53 svenskt ska ju till stor del finansieras via just biltullarna.SmålandDanmark regeringens besked om att satsa 522 miljarder Västmanland 41-42 och att lägenheterna förmedlas på ett öppet Arbetslusten och glädjen ökar och det Göteborg 39-46 gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Catharina ElmsäterNär infrastrukturminister kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. sätt. Investeringsstödet är en del av regeringens är härligt när den andan smittar av sig och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av Åland 30 Svärd presenterade regeringens mångmiljardBorås 54 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Göteborg bostadspaket och man43-44 uppskattar att stödet bland människor runtomkring. de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar satsningar på svensk infrastruktur betonade hon till en Jönköping 47-63 hel del när handlar om attärbåde kan täcka cirka 15 000 lägenheter varje år. I i Göteborg undrar vi om den omdebatVårdet i luften. Visst detstärka härligt? när Jagde kallar den Här nationella infrastrukturplanen att man kommer att satsa på sådant som leder Ulricehamn som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Bornholm 55-57väljer31-36 satsningarna man att avsätta ytterligare terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi Marks kommun 45-47 för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är det härSmåland 64-76 i Svensk Leverantörstidning ochsvensk det är infrastruktur går Frågan är om även 3,5 miljarder kronor till kommunerna för ökat men mer klarhetsatsningar i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när det ökande behovet av dylika och en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt intressant att konstatera mot enatt nydet vår?inte Detenbart känns onekligen så efter 37-40 bostadsbyggande relaterade miljöinsatser. i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Årjäng Mora/Leksand 58-59 med efterlyser större mod och ansvarstagande börjar och man har hela Småland 48-53 svenskt näringsliv. Den härfrån typen av satsningar handlar om attdet bygga ut ochgrönska bygga nytt, regeringens besked om att satsa 522 miljarder Det är positiva nyheter, men samtidigt frågar sig ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken Lomma 77 berörda parter så att en modern och väl härliga sommaren sig. till 2025. gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft utan också om den attkronor bevara detinfrastruktursatsningar som redan framförfram på många; räcker satsningarna skainfrastruktur ju till stor delsåfinansieras via just biltullarna. Västmanland 41-42 fungerande småningom och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av Arbetslusten och glädjen ökar och det finns och fungerar. Drift och underhåll Borås 54 och kommer de inte 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka i senaste laget? När infrastrukturminister Catharina Elmsäterlämnas över till framtida generationer. Lund 78-79 de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar ska i hög grad prioriteras, avspeglas är till härligt när andan smittar sigstärka Svärd presenterade regeringens mångmiljarden helvilket del den när det handlar om att av både URBAN NILSSON ska taden lärdom av DanGöteborg 43-44 näratt devikallar nationella infrastrukturplanen i det faktum attbland nära halva svensk mil- runtomkring. somnog utveckla infrastruktur. Du läser Man om tycker människor Ulricehamn 55-57ANSVARIG UTGIVARE satsningar på svensk infrastruktur betonade hon

Tomelilla 80-89

och oss någonsin”. av den statsgaföranvända ”den bästa Man betonar dock jardregnet ska falladet över detta.Leverantörstidning och det ärmarkatt härjust i Svensk man kommer attarbetat satsa påefter. sådant som leder man själva det ökande behovet av dylika satsningar och Resten ska gå till utveckling intressant att av konstatera att det inte enbart rantimodell och konkurrenskraften. Det är Frågan är om även svensk infrastruktur går Ni till kanjobb läsa vad främjar Lars Redtzer, efterlyser större mod ansvarig och ansvarstagande från infrastrukturen och det handlar handlar om atti bygga ut och bygga nytt, eninfrastruktur klok strategipåsom på siktByggborgar för ett stärkt mot en ny vår? Det känns onekligen så efter för Sveriges berörda parter så att en modern och väl mångt och mycket om rälsbunutan också om att bevara det som redan svenskt näringsliv. här längre typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder industrier, tycker i sittDen inlägg fungerande infrastruktur så småningom den trafik, närmare bestämt finns och fungerar. Drift och underhåll gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor infrastruktursatsningar till 2025. fram i tidningen. lämnas över till framtida generationer. höghastighetståg. Detipå ligger heltprioriteras, vilketfram ska hög grad avspeglas och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Tills nästa gång jagvi alla Man önskar tycker att ska ta lärdom av Dani linje med satsningar andra att nära nog halva mili deti faktum de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka många sköna timmar i vårsolen! mark och använda oss av den statsgaländer världen över och lär i ska falla över just detta. jardregnet när de kallar den nationella infrastrukturplanen utveckla svensk infrastruktur. Du läser om rantimodell man själva arbetat efter. förlängningen som innebära kortare Resten ska gå till utveckling av för ”den bästa någonsin”. betonar dock URBANMan NILSSON det här i Svensk Leverantörstidning och det är Ni kan läsaUTGIVARE vad Lars Redtzer, ansvarig restider, inte minst mellan landets infrastrukturen och det handlar i ANSVARIG det ökande behovet av dylika satsningar och intressant att konstatera att det inte enbart för infrastruktur på Sveriges Byggstorstadsregioner. mångt och mycket om rälsbunefterlyser större mod och ansvarstagande från handlar om att bygga ut och bygga nytt, industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt berörda parter så att en modern och väl utan också om att bevara det som redan fram i tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt fungerande infrastruktur så småningom finns och fungerar. Drift och underhåll Tills nästa gång önskar jag alla i linje med satsningar i andra lämnas över till framtida generationer. ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas många sköna timmar i vårsolen! länder världen över och lär i Man tycker att vi ska ta lärdom av Dani det faktum att nära nog halva milv förlängningen innebära kortare mark och använda oss av den statsgaNa a URBAN NILSSON jardregnet ska falla över just detta. EN caN s v Ä u h restider, inte minst mellan landets UTGIVARE aN d ILL oc rantimodell man självaANSVARIG arbetat efter. N Resten ska gå till utveckling av I Nu k T d N I I storstadsregioner. EN gEN Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig kod NIN infrastrukturen och det handlar i QR! TId oNE Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg Ansvarig utgivare: 3-2015 LÄsa Tph R för infrastruktur på Sveriges Bygga mångt och mycket om rälsbunsm Urban Nilsson industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt Tidningen höghastighetståg. utges Tidningen utgesav: av: fram i tidningen. Prenumerera: Det ligger helt Prenumerera: Tills nästa gång önskar jag alla Hexanova Media AB i linje Group med satsningar i andra En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydav Fiskhamnsgatan 2,världen 414 58över Göteborg många sköna vårsolen! Naländer ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsomtimmar text och iolika tecken. I och och lär i N N a E sc h Äv N du ocförlängningen Redaktionsledning: med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas a Telefon 05 00 innebära kortare L031-719 Redaktionsledning: Nu k TIL dIN N I I URBAN NILSSON användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på EN 05 29 inte minst mellan landets gEN restider, Stefan Carewall 031-719 05 17 kodFax 031-719 NIN QRStefan 031-719 05läsaren 17 kan scanna in ANSVARIG UTGIVARE E! TId och iCarewall tidningsannonser, där hoN Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg reklamskyltar LÄsa stefan.carewall@hexanova.se RTp a storstadsregioner. m s en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida

dprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydnformation än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: ngsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in yltar och iCarewall tidningsannonser, dstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida

3

innehåll satsningar Välkomna på bostadsbyggande innehåll

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära?

Infrastrukturprojekt De främsta användarna av SWEPOS system är kommuner, mätföretag, jordbruk samt byggoch anläggningsföretag. SWEPOS är bland annat involverat i projektanpassade lösningar och infrastrukturprojekt för Trafikverket. Ett exempel är byggnationen av den nya motorvägen i Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden. – Vi har gjort en förtätning av GNSSstationer runt Sundsvall för att täcka in behovet och få ett bra stöd för bygget, berättar Peter Wiklund.

ledaren

www.svenskleverantorstidning.se

Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 3 2015 2

SWEREF99, och genom att använda SWEPOStjänsterna får även användarna positionen direkt i det nationella referenssystemet. SWEPOS-stationerna är byggda för oavbruten GNSS-mätning på en stabil och väldefinierad position. I dagsläget finns cirka 300 referensstationer över hela Sverige.

utgivare: d Ansvarig är en QR-kod Urban Nilsson h Prenumerera: vad används den till?

55-57

2

SWEPOS – ett stödsystem för satellitpositionering Geodetisk mätning är grundläggande vid till exempel projekteringen av ett bygge, vid ledningsarbeten eller när en väg eller järnväg ska anläggas. Idag sker mycket av mätningen med hjälp av GPS och andra satellitbaserade system. SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige.

Ulricehamn

Bornholm 90-93 Finland 94-95

Marks kommun Årjäng Småland

45-47 58-59 48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Urban05 Nilsson Besök oss gärna på nätet: Örjan Persson 21 med erbjudanden eller mer031-719 information. Kontakta oss om hur Tidningen utges av:du kan använda annons! Tryck:en QR-kod i din orjan.persson@hexanova.se www.svenskleverantorstidning.se Prenumerera: Hexanova Media Group AB Pressgrannar prenumeration@hexanova.se Tryck: En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Den enda mediepartnern du behöver Adress-/namnändring: Pressgrannar Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Tidningen Redaktionsledning: a av ansvarar ej för insänt, ej N aNN användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på adressandring.slt@hexanova.se ÄvE Fax 031-719 05 29 u sc h dbeställt c N o material. Eftertryck av text Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in a Adress-/namnändring: reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, N ILL I Nu k T d N N I förbjudet, om inte särskild EN Iochgbilder en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Ekonomi: kod N E adressandring.slt@hexanova.se I R N Q TId NE! Besök oss gärna Ansvarig utgivare: medlina@hexanova.se erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur Nr 3-2014 30:e årg på nätet: Lina Akyuz, pho LÄsa träffats med aRT smöverenskommelse du kanUrban använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se Ekonomi: Nilsson redaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningen utges av: Prenumerera: Den enda mediepartnern Hexanova Media Group AB du behöver En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydAdress-/namnändring: Tidningen ansvarar insänt, ejligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Fiskhamnsgatan 2, 414 ej 58för Göteborg adressandring.slt@hexanova.se beställt material. Eftertryck av textmed att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Telefon 031-719 05 00 Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på bilder05förbjudet, om inte särskild Faxoch 031-719 29 Ekonomi: Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, överenskommelse träffats med Lina Akyuz, lina@hexanova.se en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida redaktionen. www.hexanova.se Besök oss gärna på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se Pressgrannar Den enda mediepartnern du behöver Adress-/namnändring:

ISSN 1102-9137

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

ISSN 1102-9137

Tidningsstatistik ABTel. Tel. 08-507 Tidningsstatistik AB 08-507 424924 00 00

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00

ISSN 1102-9137


4

företagarna har ordet

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

5

www.svenskleverantorstidning.se

Nu startar vi ROT-uppropet – ett dråpslag mot småföretagare Regeringen tar miljarder och ger tillbaka miljoner Är du Rut-eller Rot-företagare, beroende av bil i din verksamhet och har kunnat anställa en eller flera unga personer tack vare den lägre arbetsgivaravgiften? Då finns all anledning att vara orolig, både för dig och dina medarbetare. Efter att regeringen presenterat sin vårbudget i mitten av april står det klart att regeringen vill höja skatten med mellan 25 och 30 miljarder för småföretagen. För oss som älskar företagande, tillväxt och skapandet av nya jobb är detta naturligtvis dåliga nyheter. Att regeringen planerar att sänka Rot-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden visste vi sedan tidigare. På grund av detta startade vi

Rotupproret som Företagarnas samhällspolitiske chef, Patrik Nilsson, skriver om härintill. Får regeringen som den vill ska också Rut-avdraget sänkas till max 25 000 kr om året. Sammantaget innebär detta färre vita jobb i dessa branscher och därmed mindre pengar till statskassan och den gemensamma välfärden. Det är tråkigt för dem som driver företag i dessa branscher, för dem som blir av med jobbet och för dem som inte längre kommer ha råd att rusta upp sitt hem. Drabbas hårt Företagare som är beroende av bil i sin verksamhet drabbas naturligtvis också av en höjning av bensin- och dieselskatten. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga ska halveras redan i augusti för att sedan tas bort helt 2016. Det

Regeringen planerar att sänka rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden vilket har fått tusentals småföretagare att ilskna till. Förra året utförde fler än 68 000 företag ROT-tjänster, enligt Skatteverket. I en undersökning förra året som SIFO gjorde tillsammans med Företagarna svarade 49 procent att en minskning av ROT-avdraget skulle leda till uppsägningar av anställda. Hela 18 procent svarade att de kommer att lägga ner verksamheten. Det betyder att 12 000 företag riskerar att försvinna och att tusentals anställda blir arbetslösa.

blir dyrare igen att anställa unga, och förslagen tillsammans gör det dyrare att anställa överlag. Finansminister Magdalena Andersson (S) och regeringen motiverar sina skattehöjningar med att de ska finansiera nya jobb. Företagarna undrar hur det ska gå till när den sammantagna effekten av dessa förslag är att det blir dyrare att driva företag och anställa. När regeringen höjer skatten med över 25 miljarder kronor för småföretagare blir den ”näringspolitiska offensiv” på 200 miljoner som regeringen presenterat i sammanhanget en försumbar tröst. Det kan tyckas uppenbart, men än en gång måste vi uppenbarligen upplysa politikerna om att jobben skapas av företag, främst

Finansminister Magdalena Anderssons svar är att de i stället kan ägna sig åt att renovera miljonprogrammen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och att bygga nya bostäder. Det är ett helt orimligt uttalande. Att flytta företagare till storstäderna går stick i stäv med visionen att hela landet ska leva och utvecklas. De har sina familjer, vänner och sitt företag i sina hemkommuner. Ska de tvingas välja mellan att flytta till storstäderna eller att lägga ner sina verksamheter och gå ut i arbetslöshet? Det är inte rimligt och att på detta sätt tvångsförflytta företag för tankarna till en svunnen tid.

DANIEL WIBERG CHEFSEKONOM FÖRETAGARNA

Inför sommaren:

Det här gäller beträffande sommarjobbare och skolungdomar Ska du anställa unga personer för sommarjobb i din verksamhet, men har inte koll på läget? Lugn, Företagarnas chefsjurist Lars Nordfors snabbguidar dig genom regelverket. Anställningsavtal Rekommendationen är att upprätta skriftliga anställningsavtal. Lämpligen tecknas ett avtal om allmän visstidsanställning eller ett sommarvikariat. Blanketter och mallar avseende anställningsavtal brukar kunna erhållas av företagar- och branschorganisationer och finns bland annat tillgängliga på Företagarnas hemsida, www.foretagarna.se/Medlemsformaner/Juridiskradgivning/Blanketter-och-mallar/ Arbetsmiljö Vad minderåriga får arbeta med regleras i arbetsmiljölagen. De får till exempel inte arbeta ensamma om arbetet kan innebära risk för kroppsskada genom olycksfall, stark psykisk påfrestning eller våld och hot. Reglerna omfattar även minderåriga som arbetar oavlönat i familjens företag. Lön Lön gäller efter överenskommelse och styrs bland annat av kompetens, bransch- och marknadsläge. I många kollektivavtal finns lägsta lönenivåer angivna. Ofta har fackförbunden också rekommendationer om var lönen för sommarjobbare bör ligga.

Semester och semesterersättning Vid en anställning kortare än tre månader har den anställde rätt till semesterersättning och den ska utbetalas senast en månad efter det att anställningen har upphört. På lönebeskedet ska semesterersättningen redovisas separat. Saknas kollektivavtal beräknas ersättningen enligt semesterlagen, vilket som huvudregel innebär 12 procent av intjänad lön. Sjuklön Om anställningen varar minst en månad har den anställde rätt till sjuklön. Om anställningen är kortare än en månad har den anställde rätt till sjuklön när anställningen varat i 14 arbetsdagar. Vilka arbetstider gäller? 13–15 år: Max sju timmars arbetsdag, högst 35 timmar i veckan före 15 års ålder, därefter högst 40 timmar i veckan. Arbetsdagen får inte börja före 06.00 och inte sluta senare än 20.00. Minst 14 arbetsfria timmar per dygn och minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. 16–17 år: Max åtta timmars arbetsdag, högst 40 timmar i veckan. Inte börja före 06.00 på morgonen och inte jobba senare än 23.00. Minst 12 arbetsfria timmar mellan varje pass. Minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. 18 år och äldre: Ordinarie arbetsregler. LARS NORDFORS CHEFSJURIST FÖRETAGARNA

tips Arbetsmiljöverket har tagit fram broschyren ”Så får barn och ungdomar arbeta” som innehåller värdefull information. Broschyren kan hämtas på arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Företagarna har startat #rotupproret på facebook.com/rotupproret. Där lägger vi fram fakta om ROT-avdraget och vilka följder en minskning av avdraget skulle få för småföretagen.

Stort engagemang Företagarna har startat #rotupproret på facebook.com/rotupproret. Där lägger vi fram fakta om ROT-avdraget och vilka följder en minskning av avdraget skulle få för småföretagen. På några veckor har fler än 17 000 personer gillat sidan och engagerat sig i kommentarsfältet, delat vårt material och interagerat. Det visar att ROTfrågan berör många, inte bara de som erbjuder ROT-tjänster eller köper tjänsten, utan även andra som tycker att avdraget är såväl en samhällsekonomisk vinst som en vinst för det lokala civilsamhället på landsbygden. ROT-avdragen har varit en stor succé som skapat 21 000 vita jobb och minskat acceptansen för svartjobb. En minskning av ROT-avdraget slår direkt mot antalet jobb, det blir färre vita jobb i dessa branscher och därmed också mindre pengar till statskassan och den gemensamma välfärden. Magdalena Andersson motiverar sina skattehöjningar med att de ska finansiera nya jobb. Det kan tyckas uppenbart, men än en gång måste vi uppenbarligen upplysa politikerna om att jobben skapas av företag, och främst småföretag. Lyssna på småföretagen Sedan 1990 har fyra av fem jobb skapats i småföretag med mindre än 50 anställda och det är i de företagen som ryggraden, tillväxten och stabiliteten i ekonomin finns. Hur det går för Sverige avgörs i hög grad av hur det går för de små företagen. Regeringen borde se till att det blir lättare att anställa och underlätta för företagen så att jobben fler, inte färre. Vi kraftsamlar nu under #rotupproret och vill att regeringen lyssnar till alla de jobbskapande småföretagen och inte genomför ändringen av ROT-avdraget. PATRIK NILSSON, SAMHÄLLSPOLITISK CHEF PÅ FÖRETAGARNA

Färsk rapport:

Högutbildade tre gånger så produktiva

Hälften av den ekonomiska tillväxten 2001-2010 har skett tack vare en ökad andel högutbildade anställda, inte den tekniska utvecklingen. Det framgår av en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum som samtidigt efterlyser en rad åtgärder för att inte landets tillväxt ska hämmas. Resultaten av Entreprenörskapsforums rapport visar även att högutbildade som börjar arbeta inom näringslivet är närmare tre gånger så produktiva jämfört med lågutbildade. Men matchningen på arbetsmarknaden har markant försämrats. Det innebär inte bara svårigheter för företagen att hitta den kompetens och det yrkeskunnande som de efterfrågar. Det leder också till att svenska företags innovationskapacitet minskar.

I rapporten Swedish Economic Forum Report – En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt – presenteras forskning som visar att det finns ett betydande behov av arbetsmarknadsreformer i Sverige. I rapporten visas bland annat att ökad rörlighet har en tydlig positiv effekt på företagens innovationsförmåga. Förklaringarna är en bättre matchning men också att rörlighet bidrar till större nätverk. Båda dessa effekter bidrar till att kunskap – som finns hos arbetstagaren – sprids och bättre kan användas i företagens innovationssatsningar. – Att rörlighet har en tydligt positiv effekt på innovation är ett viktigt resultat eftersom innovation anses vara nyckeln till konkurrenskraft och hög tillväxt. Särskilt viktigt är det också för en regering som vill lyfta fram just innovationssatsningar, säger Johan Eklund, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor JIBS.   

Enkelhet efterlyses En första generell ekonomisk-politisk slutsats av rapporten och för att förbättra matchningen är att stärka incitamenten för att söka utbildningar som efterfrågas på marknaden. En viktig åtgärd är att utbildningspremien på högre, och av näringslivet efterfrågad utbildning, ökar och bättre motsvarar utbildningarnas bidrag till produktiviteten. Differentierade studiebidrag eller återbetalningskrav på studielån kan vara sätt att uppmuntra studenter att välja utbildningar där det råder brist på personal. En andra generell ekonomisk-politisk slutsats är att ökad rörlighet på arbetsmarknaden har positiv effekt inte bara på produktivitet utan också på innovationer och i förlängningen tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden är förhållandevis hårt reglerad för fast anställda med strikta uppsägningstider, arbetstider och turordningsregler, samtidigt som visstidsanställda har ett relativt svagt skydd. Det finns behov av en modernisering av arbetsrätten med tydligare fokus på kompetenshöjande insatser och omställning samt mindre av inlåsningseffekter. Lagar och regler som begränsar rörligheten, bör avskaffas och ersättas av en mer generös arbetslöshetsersättning och högkvalitativa utbildnings- och fortbildningsmöjligheter. En professionaliserad och konkurrensutsatt arbetsförmedling med tydliga drivkrafter för att arbetslösa långsiktigt ska återinträda på arbetsmarknaden är också en centralt viktig komponent i en fungerande arbetsmarknad. Förutsättningarna bör också förstärkas för nya typer av anställningsformer, till exempel egenanställningar. En tredje generell ekonomisk-politisk slutsats

är att andra regleringar också påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Bostadsmarknaden är ett exempel med långa ledtider för byggprocessen, hyresreglering, med mera. Likaså adderar en bristande infrastruktur, flyttskatter med mera, till redan befintliga arbetsmarknadsfriktioner. Matcha behoven Det finns en överhängande risk att Sveriges konkurrenskraft hämmas om storstadsområdena inte tillåts växa sig täta. Täta miljöer är hem åt de mest produktiva sysselsatta – de som genererar lejonparten av innovationerna i näringslivet – och som utgör den miljö där de flesta nya småoch medelstora företag kan växa fram. Sammanfattningsvis kan sägas att kunskapssatsningar inte räcker för att klara Sveriges framtida tillväxt, kunskapen måste också matcha de behov som finns. Kompetensförsörjningsproblemet måste därför angripas utifrån flera men kompletterande policyområden. KÄLLA: ENTREPENÖRSKAPSFORUM.SE


6

bygg

bygg www.svenskleverantorstidning.se

NCC rustar upp miljonprogramhus i Växjö

www.svenskleverantorstidning.se

Stolta yrkestraditioner i Herrljunga Ledstångsfabrik

I trakterna kring Herrljunga lever de stolta hantverkstraditionerna vidare genom generation efter generation. Herrljunga Ledstångsfabrik är ett tydligt exempel på detta där man sedan 1945 har tillverkat ledstänger, barriärer, trappsteg och specialsnickerier, präglade av hantverk och yrkesstolthet.

Redan 1945 fick Herrljunga Ledstångsfabrik sin nuvarande form, och ända sedan starten har företaget tillverkat ledstänger, barriärer, steg till trappor och specialsnickerier, med fokus på de förstnämnda. 2004 köpte de anställda fabriken som numera har tolv delägare under ledning av VD Roger Andreasson. – Det är en ägandeform som fungerar alldeles utmärkt. Allt har rullat på som det ska och vi har under se senaste tio åren utökat personalstyrkan med ytterligare sex personer, berättar Roger som företräder ett koncept som bygger på genuina yrkes- och hantverkstraditioner som präglat bygden genom generationer.

– Vi har skapat en yrkesskicklighet som vi är oerhört stolta över och som resulterar i produkter som kombinerar design och funktion av högsta kvalitet. Helhetsansvar

Företagets ledstänger tillverkas företrädesvis i trä där man använder sig av såväl inhemska träslag, såsom ek, bok och ask, som mer exotiska varianter, till exempel mahogny och teak. Från och med i år säljer man även stänger i rostfritt. Kunder är såväl privatpersoner som stora byggjättar, och cirka tio procent av produktionen går till den norska marknaden. – Vi finns med genom hela kundens projekt, allt ifrån måttagning till tillverkning och montering i samband med både små och stora projekt. Vi säljer direkt till kund utan mellanhänder och all tillverkning utgår från kundens önskemål och specifikationer. En och samma person tar hand om hela beställningen, vilket skapar trygghet och tydlighet för kunden, påpekar Roger Andreasson och berättar att Herrljunga Ledstångsfabrik för närvarande sysselsätter fyra montörer som reser runt i Sverige för att ta mått och montera. Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö har alltid varit två synnerligen viktiga begrepp i Herrljunga Ledstångsfabrik. Man jobbar efter tydliga policys och är ytterst noga med val av leverantörer på det virke man beställer. – För oss är det jätteviktigt att de följer gällande lagstiftning på ett korrekt sätt, understryker Roger och berättar att man även använder allt spillmaterial från produktionen. Det hamnar i den egna pannanläggningen som värmer upp hela byggnaden året runt. Härutöver jobbar man med ständiga kvalitetsförbättringar i syfte att hela tiden slipa företagets vassa koncept. Kvalitets- och miljöarbetet är således en ständigt pågående process. Roger Andreasson informerar avslutningsvis om den webbutik man startade för ungefär ett år sedan och som redan blivit en stor succé. Han ser framtiden an med stor tillförsikt och planerar för fler nyanställningar i framtiden. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

NCC totalrenoverar 90 hyreslägenheter i Araby – Växjös största miljonprogramområde. De boende får nya kök, badrum och ytskikt samtidigt som energianvändningen halveras. Växjöbostäders order är värd cirka 60 MSEK. På sikt renoveras hela kvarteret Alabastern.

– Hyresgästerna får fräscha och moderna bostäder och vi ska också isolera, byta fönster och ventilationssystem för att spara energi. Det ger de boende bättre komfort och minskar behovet av energitillskott med hälften, vilket gynnar både miljön och driftkostnader, säger

Niclas Coucher, projektchef på NCC. Alabastern är ett kvarter med drygt 300 hyresrätter i Växjös största miljonprogramområde Araby som byggdes i början av 1970-talet. Ingen genomgripande renovering har gjorts tidigare, men i mars 2015 började NCC renovera 90 av bostäderna. Arbetet beräknas vara klart i början av januari 2016. Växjöbostäder har gett NCC en option att därefter renovera resterande 210 lägenheter i kvarteret. – Vi har rustat upp flera av våra bostäder på senare år men detta är en genomgripande renovering eftersom behovet i Alabastern är stort. Vi samarbetar med NCC med ”öppna böcker”

vilket betyder att vi tillsammans hittar de mest kostnadseffektiva lösningarna, säger Sara Carlsson, projektledare på Växjöbostäder. Totalrenoverar Under renoveringen flyttar de boende till tillfälliga bostäder under cirka åtta veckor. Det beror på att NCC byter ut samtliga kök och badrum, liksom alla elledningar, vatten- och avloppsrör i lägenheterna. Samtliga bostäder får också säkerhetsdörrar samt nya golv och ytskikt invändigt.

Energianvändningen beräknas minska till 75 kilowattimmar per kvadratmeter och är mot dagens behov på runt 150 kWh per kvm och år - alltså en halvering. Det uppnås genom att NCC tilläggsisolerar takbjälklagen, sätter in energieffektiva fönster, byter ut dagens tunna väggar innanför balkongen mot mer välisolerade, samt ersätter ventilationen med energieffektiva värmeåtervinnande FTX-aggregat. NCC rustar även upp den yttre miljön runt om husen. KÄLLA: NCC.SE

7


8

bygg

bygg www.svenskleverantorstidning.se

NCC Construction skapar morgondagens samhälle

www.svenskleverantorstidning.se

Här skapas funktionella och klädsamma fasader På en byggnad är taket och fasaden två av de viktigaste delarna. Det vilar med andra ord ett tungt ansvar på Swisspearl Nordic AB som levererar tak-, fasad- och brandbeklädnadsmaterial till en mängd olika byggnations- och infrastrukturprojekt. Verksamheten gick tidigare under namnet Promonord AB men sedan januari 2014 är Promonord i Lomma en del av Swisspearl-koncernen. Den 1 januari i år bytte man namn till Swisspearl Nordic AB, vilket omfattar verksamheterna i Sverige, Norge och Danmark. Swisspearl är ett världsomspännande företag med säte i Schweiz. På det svenska huvudkontoret och lagret i Lomma träffar vi försäljningschef Mikael Stridh som beskriver verksamheten som ett agenturföretag inom byggmaterialsektorn. – Vi representerar ett antal utländska tillverkare av tak-, fasad- och brandbeklädnadsmaterial, säger Mikael och presenterar den så kallade regnkappamodellen, vilket innebär att fasaden inte har direkt kontakt med själva väggkonstruktionen, utan skiljs åt av en luftspalt. – Detta är en sedan många år beprövad fasadlösning. Våra fasadskivor är tillverkade av cement, vatten och plastfiber i olika fibertjocklekar för bästa armering, berättar han. Stora projekt Swisspearl har en lång och gedigen meritlista. Citytunneln i Malmö är ett av många stora projekt man medverkat i. – Citytunnelnprojektet tog tre år, varav två års planering där vi bland annat genomförde tester i både Ryssland och Schweiz innan vi levererade materialet. Vi var till exempel med och byggde stationerna vid Triangeln och i Hyllie och fick inte en enda reklamation, trots att allt material var specialframtaget, säger Mikael Stridh stolt. Han berättar vidare att man i samband med projektet fick besök av representanter från Santiago i Chile som använde sig av samma material i byggandet av sin tunnelbana. Skanska har byggt tre unika tolvvåningshus i Lund, kallade Lunnatöser i folkmun, där Swisspearl levererat de rosa plattor som täcker väggarna. Man ligger också bakom Lunnapågarna, det vill säga tornen på domkyrkan. Bara i Skåne, företrädesvis i Malmö, har Swisspearl ett 80-tal referensobjekt att visa upp.

Arenaparken NCC är ett begrepp i bygg- och anläggningsbranschen som borgar för kvalitet och pålitlighet. Målet är att vara en komplett samhällsbyggare som ska agera som en partner till övriga aktörer på marknaden, och här spelar NCC Construction Sverige en viktig roll.

NCC bildades 1989 då Jonassons Byggnads AB och NCC slogs samman. Sedan dess har företaget vuxit sig mycket starkt på marknaden och har genom åren byggt upp ett starkt förtroende och ett gott rykte bland sina kunder. I koncernen ingår NCC Construction Sverige som är en rikstäckande aktör inom hus- och anläggningsbyggande, bostadsbyggande, boutveckling och service. Här står begrepp som miljö och kvalitet alltid i centrum i arbetet som präglas av långsiktighet och en stark lokal närvaro. Bolaget jobbar med både små och stora projekt som på ett effektivt sätt förenar det lokala företagets närhet med storföretagets styrka. Drift- och underhållskontrakt inom en rad olika områden gör att företagets ansvarsområde sträcker sig över allt ifrån skötsel av parker och lekplatser till anläggning av stora vägar. Kompetent partner

På NCC arbetar man dessutom med ett industriellt effektivt tänkande och man strävar alltid efter att värna om sin personal via olika utbildnings- och utvecklingsprogram. För NCC Construction är inget projekt det andra likt. Man strävar efter att vara en kompetent samarbetspartner med ett högt mått av kundnytta och hög konkurrenskraft. Målet är att alltid leva upp till de krav som ställs på miljö, energi och kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt, och därmed

vara ett av de ledande företagen i branschen i arbetet med att utforma morgondagens samhälle. Det gäller inte minst verksamheterna i Malmö och Lund där Kristian Jansson är marknadsansvarig. – Det är viktigt att befinna sig nära marknaden, varför jag har två arbetsplatser, säger Kristian när vi träffar honom i just Lund. – Både här och i Malmö händer det mycket. Samtidigt har det dykt upp många nya aktörer på marknaden, men detta får vi leva med, säger Kristian Jansson. Han berättar att man ofta arbetar efter principen ekonomiskt mest fördelaktiga pris enligt LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, när det gäller kommunala och statliga upphandlingar. Här är det inte bara priset, utan också kvalitet och mjuka parametrar som avgör vem som får det aktuella uppdraget. Kristian nämner badanläggningen i Burlöv som ett exempel där kommunen lät alla inblandade parter redogöra för vad var och en kunde erbjuda och ämnade göra om de vann upphandlingen. – Det är ett förfarande som blir allt vanligare. Jag tycker det är positivt, inte minst mot bakgrund av att beställaren vet exakt vad denne kommer att få, påpekar Kristian Jansson.

Kristian jansson, Affärschef

och Quattro som är så genomarbetat in i minsta detalj att kostnaderna har sänkts betydligt. Kristian trivs med att jobba i en expansiv region och ser stor utvecklingspotential framöver. – Med ESS och Max IV växer Lund, vilket lär

Mikael Stridh, Forsaljningschef Sverige

Inga begränsningar Mikael Stridh berättar att han ständigt, tillsammans med sina medarbetare, står inför nya projekt kring olika speciallösningar. – Vi har i princip inga begränsningar och det känns tryggt att arbeta i ett företag som har ekonomiska muskler och referensobjekt i hela världen, säger han och berättar att man marknadsför sig på Skånsk Byggtjänsts minimässor som ofta besöks av potentiella kunder, inte

minst arkitekter. Swisspearl arbetar bland annat med arkitektfirmorna Wingård och White samt Sweco som plockar fram intressanta objekt. – Framtiden ser ljus ut, vår organisation växer ständigt tack vare att fler och fler upptäcker våra obegränsande möjligheter. Planen för Norden är att tredubbla omsättningen fram till 2019, avslutar Mikael Stridh.

Swisspearl är ett världsomspännande företag med säte i Schweiz

TEXT: ÖRJAN PERSSON

innebära fler och mer omfattande uppdrag för oss. Dessutom har kommunen stora planer kring stationsområdet, samtidigt som ortens företag växer. Vi går en spännande framtid till mötes, konstaterar Kristian Jansson. TEXT: ÖRJAN PERSSON

St Lars, Lund

THE LEADING MANUFACTURER OF CEMENT COMPOSITE FAÇADE SYSTEMS.

Miljön i fokus

NCC Construction är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Att arbeta med miljöfrågor blir allt viktigare, anser Kristian Jansson och nämner att det handlar om allt ifrån saneringsarbeten till att arbeta med rätt material. NCC är branschledande när det gäller att miljöklassificera byggnader. Miljöarbetet hänger dessutom i mångt och mycket samman med kostnader, och även här jobbar NCC Construction aktivt för att hålla nivåerna nere. Kristian Jansson nämner bland annat bostadsprodukterna Design Duo

9

SWISSPEARL NORDIC AB - Järngatan 1, 234 35 Lomma T: 0708-635143 - E: mikael.stridh@swisspearl.com - swisspearl.com


10

industri

industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

LRF: Konkurrenskraftsutredningen är bra men nu måste ord bli handling

www.svenskleverantorstidning.se

SKF levererar hjullagerlösningar till Mazda SKF har påbörjat leveranser av hjullagerenheter med reducerad friktion till Mazda Motor Corporation.

Den nylanserade Mazda2 som tillverkas i Mazdas nya fabrik i Mexiko kommer att utrustas med lagerenheterna, liksom andra bilmodeller som lanseras under 2015. – Hjullager med låg friktion bidrar till minskad bränsleförbrukning, något Mazda värdesätter. Jag är mycket glad att vår tekniska kompetens bidrar till optimering av Mazdas nya modell. Vår globala närvaro ger oss möjlighet att arbeta nära Mazda inom såväl tillverkning som teknisk support, säger Tryggve Sthen, President, SKF Automotive. Minskar friktion Hjullagerenheter med reducerad friktion ingår i koncernens produktportfölj SKF BeyondZero. Lagren minskar friktion med upp till 20 procent jämfört med en hjullagerenhet i standardutförande, vilket bidrar till att minska bränsleförbrukningen och miljöpåverkan. KÄLLA: SKF.COM

SKF påbörjar leverans av energieffektiva lagerenheter till en stor del av Mazdas bilmodeller.

Ledande producent av industrifjädrar LRF anser att regeringens konkurrenskraftsutredning är bra, men efterlyser samtidigt handlingskraft. Regeringen presenterade nyligen sin konkurrenskraftsutredning. Lantmännens Riksförbund anser att betänkandet utgör ett bra underlag när det gäller det fortsatta arbetet med en svensk livsmedelsstrategi, men uppmanar samtidigt landsbygdsministern att ta till sig utredningens förslag och omsätta dessa i praktisk politik.

– Jag tycker att utredningen på ett bra sätt lyfter fram behovet av en nationell kraftsamling kring jordbruket och trädgårdsnäringen. Utredningsförslaget har en tydlig vision om tillväxt och en strategi med en rad förslag som är både attraktiva, innovativa och hållbara. Det är en utmärkt grund att stå på, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

Hon hänvisar till det akuta läget som råder kring svensk mjölkproduktion och att det därför krävs snabba politiska beslut med fokus på tillväxt och jobbskapande. – Det vore en bra start på arbetet med en livsmedelsstrategi, säger Helena Jonsson. Övergripande mål LRF delar utredningens syn på betydelsen av att jordbruket, trädgårdsnäringen och skogsbruket får ett övergripande mål om en konkurrenskraftig produktion. Detta mål kan sedan vägas mot andra samhällsmål, såsom miljömål. LRF delar också utredningens formulering om vikten av att denna avvägning skrivs in i relevanta myndigheters instruktion och regleringsbrev som i dag saknar denna politiska signal. En väsentlig del av utredningen är de näringspolitiska villkoren för jordbruket och

trädgårdsnäringen i förhållande till andra länder. Däremot begränsade utredningsdirektivet möjligheten för utredaren att lägga fram förslag på skatteområdet. – Men betänkandet visar också att de förslag om ökade skatter som ofta lyfts fram i den politiska debatten är en direkt olämplig väg att gå i en svensk livsmedelsstrategi. I alla fall om syftet är att stärka konkurrenskraften för den svenska produktionen. Ökade skatter underlättar endast läget för importen, säger Helena Jonsson. ”Många goda förslag” – Utredningens förslag om djur- och växtskydd är bra när det gäller hur skillnaden mellan svensk och EU-lagstiftning ska minska, och konkurrensvillkoren förstärkas. Vi ska naturligtvis inte slarva bort mervärden i vår egen produktion men behöver lita mer på att marknadsåta-

ganden garanterar dessa värden. Inte svensk lagstiftning. Om vi ska skapa rätt förutsättningar för god tillväxt är det nödvändigt att vidta åtgärder som kan öka konkurrenskraften med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn, säger Helena Jonsson och avslutar: – Konkurrenskraftsutredningen presenterar även många goda förslag som rör förbättrade möjligheter till export och hur företagandet inom jordbruket och trädgårdsnäringen kan utvecklas. Särskilt viktiga är utredningens förslag kring kunskap och innovation. De är av stor betydelse för näringens långsiktiga konkurrenskraft.

Små toleranser Lesjöfors AB:s verksamhet är organiserad i tre områden; produktion av banddetaljer, trådfjädrar och eftermarknadsprodukter för bilar och andra fordon. – Vi företräder ett mycket brett sortiment av fjädrar, såväl standardprodukter som skräddarsydda lösningar. Det gör oss till en problemlösare för industriföretagen, säger Henrik Berner, marknadschef. Han framhåller koncernens stora resurser

ÖRJAN PERSSON

och berättar att kapacitet finns att tillverka fjädrar på allt ifrån 0,027 millimeter, vilket är liktydligt med ett halvt hårstrå i tjocklek, till industrifjädrar på upp till 65 millimeter i stångdiameter. I Hudenefabriken jobbar man med dimensioner på mellan 0,2 och 12 millimeter där tryckande fjädrar utgör 90 procent av tillverkningen. Man arbetar med ett flertal olika metaller och legeringar och arbetar med mycket stor noggrannhet. – Vi jobbar med mycket små toleranser, det får helt enkelt inte gå fel. Här jobbar vi på ett avancerat sätt som många av våra konkurrenter inte klarar av, säger Henrik Berner. Bred kompetens och hög flexibilitet är starka konkurrensfördelar, liksom det faktum att man besitter specialistkunskap kring en mängd olika slags metaller och dess egenskaper.

Martin Korpås

Member of the Klippan group

Preciform är en etablerad System leverantör. Vi tillverkar detaljer i plast och plåt.

• Ring för mer info på 016-108077 • Maila på info@preciform.se • WWW.Preciform.se

Member of the Klip

Preciform är en eta System leverantör.

Läs mer om Preciform i förra numret av Svensk leverantörstidning.

Vi tillverkar detaljer plåt.

Montering av komp artiklar. Preciform ingår i Kli Group med tillverkn Sverige, Tyskland oc

Montering av kompletta artiklar. Preciform ingår i Klippan Group med tillverkning i Sverige, Tyskland och Polen.

 



Läs mer om Preciform i fö Svensk leverantörstidning

Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

Lesjöfors Industrifjädrar AB är en internationell fullsortimentsleverantör av standardfjädrar och kundanpassade fjädrar, tråd- och banddetaljer samt gasfjädrar. Grunden till dagens verksamhet lades redan 1675 men det var först 1852 som fjädertillverkningen startades. Mycket har hänt sedan dess i bolaget som numera ägs av Beijer Alma och är en av Europas ledande tillverkare av fjäderprodukter. – Vi finns på 21 orter i världen varav sex i

Sverige. Vår målsättning är att växa trots att vi redan idag är störst i Europa på industrifjädrar, säger Martin Korpås, fabrikschef på anläggningen i Hudene som etablerades redan 1954 och som idag sysselsätter 58 personer.

Member of the Klippan group

Vill du synas på rätt ställe? - Annonsera i SLT!

Lesjöfors är berikat med en av Europas ledande tillverkare av fjädrar. I en verksamhet med rötter ända sedan 1600-talet kan Lesjöfors Industrifjädrar AB erbjuda såväl standardprodukter som skräddarsydda lösningar.

Kostnadseffektiv produktion I Lesjöfors AB:s moderna tillverkningsprocess kontrolleras fjädrarna noggrant. De slipas både manuellt och maskinellt, samt kulbombas för att öka livslängden. Därefter värmebehandlas de och kontrolleras i mätrum i syfte att upptäcka eventuella fel. – Under senare år har vi satsat stora resurser på automatisering och effektivisering här i Hudenefabriken. Ambitionen är att kunna använda vår personal på ett mer effektivt sätt och samtidigt bredda vår kompetens. Det gör oss till en pålitlig partner med kompetens, kunskap och en kostnadseffektiv produktion, vilket innebär att vi alltid kan ta fram rätt produkt för varje enskilt behov. Det är en av anledningarna till att vi idag servar flera internationellt välkända kunder, säger Martin Korpås. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON


12

industri

industri 13 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

En trygg logistikpartner för landets företag

PMC Swedrive ersätter hydraulik med miljövänlig elmekanik

Med en pålitlig logistikpartner i ryggen blir verksamheten smidigare och mer effektiv. Det vet kunder till Weland Lagersystem AB som är en av landets ledande leverantörer av smarta och kostnadseffektiva logistiklösningar.

Skandinaviens ledande tillverkare av snäckväxlar, domkrafter och elmekaniska cylindrar, det vill säga PMC Swedrive AB, har tagit fram en serie elmekaniska cylindrar med mycket hög kapacitet. – De kännetecknas av pålitlighet och hög repetitionsnoggrannhet, samtidigt som de är miljövänliga, säger Mikael Petersson, VD för PMC Swedrive.

verkade produkter, vilket innebär smarta och pålitliga lösningar för bolagets kunder. – Vi är engagerade och värdesätter nära kundrelationer där vi blir en långsiktig logistikpartner. Vi anpassar våra lösningar efter varje kunds specifika behov och kan möta krav från en mängd olika branscher, säger Björn Karlsson. Effektivt underhållsarbete När det gäller underhåll förfogar Weland Lagersystem över en rikstäckande organisation med utgångspunkt från såväl Gislaved som Västerås. Personalen är synnerligen välutbildad samt certifierad att utföra kontroll av diverse ställage. Man underhåller också hissautomater samt utför reparationer av pallställ. Avseende felsökning av hissautomater använder sig Weland Lagersystem av det egenutvecklade programmet TeamViewer. – TeamViewer gör att vi snabbt och enkelt kan koppla upp oss mot kundens dator ifall problem uppstår. Därmed går felsökningen snabbt och problemet kan lösas på ett smidigt och effektivt sätt, berättar Björn Karlsson.

Weland Lagersystem representerar pålitliga och driftsäkra lösningar för effektiva lagersystem. Hissautomater, pallställ, grenställ, utdragsenheter och sigmabalk utgör företagets huvudsakliga produktgrupper. – Vårt breda produktprogram gör att vi kan stå för kompletta lagerlösningar, säger Björn Karlsson, VD för Weland Lagersystem med huvudkontor, produktion och utveckling i Gislaved. Han framhåller Welands hissautomater som han anser förenklar lagerhållningen väsentligt. – De skapar ordning och reda samtidigt som de tar mycket mindre yta i anspråk jämfört med traditionella lagerlösningar. En hissautomat ger också kontinuerlig kontroll över aktuell lagerstatus, förklarar Björn. Han beskriver Weland Lagersystem AB som en av de ledande aktörerna i landet avseende ändamålsenliga lagersystem. Man står för en stark bredd kring kvalitetssäkrade, svensktill-

PMC Swedrive AB har tagit fram en serie elmekaniska cylindrar som klarar krafter upp till 250 kN. Förutom dess höga kapacitet representerar de också flera andra positiva egenskaper, såsom låg ljudnivå, låg energiåtgång (energiåtgång endast vid rörelse) och minimal fjädring. – Pålitligheten hos elmekaniska cylindrar är mycket hög. De ger dessutom en exakt positionering och hög repetitionsnoggrannhet, något som hydrauliken har svårt att matcha, säger Mikael Petersson, VD, som också vill slå ett slag för cylindrarnas goda miljöegenskaper. – När man pratar om kraftöverföring i form av cylindrar nämns sällan miljöaspekten som en viktig del, vilket är både tråkigt och synd. Våra elmekaniska cylindrar ger minimal miljöpåverkan, framhåller han. Kundanpassat som förändrar Idag finns PMC Swedrives cylindrar inom bland annat försvarsindustrin, pulp and paper, materialhantering, fartygsbyggnationer, medicintekniska applikationer samt andra områden där hundraprocentig funktion i krävande miljöer är en viktig faktor. – Vi utgår alltid från vårt breda standardsortiment när vi kundanpassar våra produkter. Med kundanpassning skapas än mer energieffektivitet, tillverkat för ändamålet utan att vara under- eller överdimensionerat. Allt görs helt enkelt för att passa kundernas behov perfekt, säger Mikael Petersson.

Vårt breda produktprogram gör att vi kan stå för kompletta lagerlösningar, säger Björn Karlsson, VD för Weland Lagersystem med huvudkontor, produktion och utveckling i Gislaved. Han framhåller Welands hissautomater som han anser förenklar lagerhållningen väsentligt.

Internationella muskler Weland Lagersystem AB ingår i Welandkoncernen med rötter från 50-talet. Koncernen sysselsätter cirka 900 medarbetare i ett 40-tal bolag. 1999 startades Compact Logistic System AB i Smålandsstenar med fokus på utveckling och produktion av hissautomater. Två år senare gick Weland AB in som delägare och när man 2003 köpte den före detta Continentalfabriken Björn Karlsson, VD

i Gislaved flyttade Compact in och startade produktion av pallställ och grenställ. Tre år senare fick företaget sitt nuvarande namn och numera utgår all produktion och utveckling från anläggningen i Gislaved. Härutöver driver man ett flertal försäljningskontor i såväl Sverige som utomlands. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

HISSAUTOMATER Spara golvyta - lagra på höjden

L

Hissautomater ger dig följande fördelar:

ER

E TS

KT

K VA

IT

E AD

SVE N

Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved TILLVERK SK Telefon 0371-52 30 40 www.welandlagersystem.se

U PROD

– Vår verksamhet präglas av högkvalitativa produkter i kombination med aktiv teknikutveckling. Härigenom kan vi alltid erbjuda våra kunder energieffektiva och kostnadsoptimerade lösningar, säger Mikael Petersson och nämner att PMC Swedrive kan erbjuda såväl ett smart och flexibelt moduluppbyggt standardsortiment som helt kundunika lösningar. PMC Swedrive erbjuder ett komplett standardprogram av snäckväxlar med ett centrumavstånd upp till 125 millimeter och moment upp till 1500 Nm. Växlarna finns i både enstegs- och tvåstegsvarianter i en mängd olika utväxlingar. Bolagets domkraftsprogram omfattar sex storlekar med enlyftskraft upp till 250kN . Domkrafterna erbjuder många inbyggnadslösningar samtidigt som domkraftens speciella konstruktion blir robust och tål verkligt tuff drift. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden samt Trippel A-klassad. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Pålitligheten hos elmekaniska cylindrar är mycket hög. De ger dessutom en exakt positionering och hög repetitionsnoggrannhet, något som hydrauliken har svårt att matcha. Mikael Petersson, VD

Energi- och kostnadseffektivt PMC Swedrive AB är Skandinaviens ledande tillverkare av snäckväxlar, domkrafter och elmekaniska cylindrar. Verksamheten etablerades 1973, sysselsätter ett 50-tal anställda och ingår i PMC Group som är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar inom teknikområdet PMC – Power, Motion, Control. Gruppens specialiteter är hydraulik, elektromekanik, smörjsystem och pneumatik, och man både utvecklar, tillverkar och säljer såväl system som enskilda komponenter. Mikaeil Petersson, VD

MINIMAL MILJÖPÅVERKAN

• Ökad plockhastighet

Traditionellt används pneumatiska och hydrauliska system för att åstadkomma linjära rörelser. Miljön påverkas då av en onödigt stor energiåtgång och risk för oljeläckage.

Gå in på pmcswedrive.se och tanka ner katalogen om mekaniska cylindrar.

PMC erbjuder ett miljösmart alternativ som minskar miljöpåverkan och sänker driftskostnaderna. I det breda standardsortimentet finns driftsäkra mekaniska cylindrar för dynamiska belastningar upp till 25 ton! PMC SWEDRIVE AB, som ingår i PMC Group, är en av Skandinaviens ledande tillverkare av snäckväxlar, skruvdomkrafter och kundanpassade lösningar av hög kvalitet för industrin.

• Förbättrad ergonomi • Förenklad inventering

www.pmcgroup.se

• Skyddad godsmiljö • Ordning och reda PmcSwederive_annons_240x87.indd 2

2015-04-07 08.31


14

industri

transport 15 www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring industrirobotar Utvecklingen kring industrirobotar är omfattande och Lidköpingsföretaget EU Robotservice hänger med i svängarna. Försäljning, reparationer och service av robotar är bolagets specialitet. – Vi står helt enkelt för kostnadseffektiva automationslösningar, säger ägaren Mikael Jansson.

Stena Line minskar utsläppen drastiskt med världens första metanoldrivna fartyg bränsle, medan möjligheten också finns att använda MGO (Marine Gas Oil) som backup.

EU Robotservice AB är ett service- och automationsföretag med inriktning mot industrirobotar. Företaget etablerades 1998 och står idag för ett helhetskoncept som innefattar försäljning av nya och begagnade robotar, reparation av robotelektronik, nyckelfärdiga installationer, utbildning, programmering, design och utveckling av robotverktyg, fixturer/transportssystem, säkerhetssystem samt CE-märkning. – Vår ambition är att erbjuda våra kunder billiga och kostnadseffektiva automationslösningar, säger Mikael Jansson som äger och driver EU Robotservice AB. Mikael har lång erfarenhet av branschen och har en bakgrund som programmerare av robotar på ABB och Lincoln Electric. – När jag startade EU Robotteknik jobbade jag som konsult åt Lincoln Electric med hela världen som arbetsplats. ABB- och IGM-robotar var redan då min specialitet, berättar han. Försäljning utgör en väsentlig del av verksamheten. Plåt-, metall-, livsmedels-, bygg-, plast-, möbel-, trä-, pappers- och förpackningsindustrin är bara några av de branscher man servar och där man uppskattar EU Robotservice AB:s

Under senare år har vi valt att fokusera allt mer på ABB-robotar. Det är ett stort och globalt varumärke som det är enkelt att skaffa reservdelar till.

www.svenskleverantorstidning.se

Stena Line blir först i världen med att köra en stor färja för 1 500 passagerare på metanol. Stena Line blir först i världen med att köra en stor färja för 1 500 passagerare på metanol. Det nya bränslet minskar utsläppen med drastiskt jämfört med dagens bränslen.

koncept kring nya och begagnade robotar. Här saluför man kvalitetsmärken som ABB, Kuka och Fanuc. – Under senare år har vi valt att fokusera allt mer på ABB-robotar. Det är ett stort och globalt varumärke som det är enkelt att skaffa reservdelar till, säger Mikael. Han berättar att man säljer begagnade robotar till riktigt bra priser. – Många nya marknader med robotar öppnar sig, dels för att priserna har gått ner och dels för

att robotarna har blivit mer standardiserade och driftsäkrare. Vi märker att fler och fler företag ser fördelen med begagnat, säger Mikael Jansson och tillägger att bolaget sedan början av 2000-talet har sålt över 600 robotar i varierande storlekar. EU Robotservice AB köper robotar och reservdelar från alla värdens hörn, man säljer reservdelar på en global marknad och robotar i hela Norden. Man erbjuder också uthyrning av robotar och härutöver står man för ett komplett servicekoncept.

– I grund och botten är en roboten förhållandevis underhållsfri, men det krävs förstås viss skötsel, såsom oljebyte, påpekar Mikael Jansson. För kunder i Syd- och Mellansverige är en serviceinsats aldrig långt borta. Man erbjuder 24-timmarsjour och man kan alltid rycka ut med kort varsel. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Stena Line har beslutat att bygga om ett av fartygen som trafikerar sträckan mellan Göteborg och Kiel till metanoldrift. Den 240 meter långa färjan Stena Germanica blir världens första metanoldrivna fartyg. Projektet genomförs i samarbete med den ledande motortillverkaren Wärtsilä, hamnarna i Göteborg och Kiel samt

NoNNENsväg 11 531 53 LidköpiNg t: 070-671 07 63 E: RobotsERvicE@tELiA.com WWW.ROBOTSERVICE.SE

och det här är ett utmärkt exempel på när dessa syften sammanfaller. Vi utvärderar ständigt nya bränslen för framtiden, och att bli först i världen med att konvertera ett fartyg till metanoldrift är ett stort steg mot hållbara transporter. Projektet har kunnat genomföras tack vare ett bra samarbete mellan vår tekniska personal, Wärtsilä och Methanex, säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line. Wärtsilä har utvecklat teknik och utrustning för att konvertera motorerna i samarbete med Stena Teknik. Motorn blir efter omställning ”dual fuel” där metanol används som primärt

KÄLLA: STENALINE.COM

Emirates SkyCargo förstärker Dubais mångsidiga logistiknav Med flyttningen av fraktflyget till Dubai World Center (DWC) knyter Emirates fraktdivision, Emirates SkyCargo, samman Dubai International och DWC med hjälp av moderna landsvägstransporter och utvecklar på så sätt Dubais olika fraktcentra till ett gemensamt, effektivt och snabbt växande, internationellt fraktnav.

EU RobotsERvicE Ab

världens största metanoltillverkare och leverantör, Methanex Corporation. Ombyggnaden av Stena Germanica inleddes på Remontova-varvet i Polen i slutet av januari. Hela processen beräknas ta sex veckor och finansieras delvis genom EU-initiativet “Motorways of the Seas”. Totalt uppgår kostnaden för projektet till cirka 22 miljoner Euro. – Vi på Stena Line är oerhört stolta över att kunna bidra till utvecklingen i vår bransch. Vårt fokus har alltid legat på innovation som gynnar både våra kunder och samhället i stort,

Fler fartyg kan konverteras Parallellt med övergången till bränsle med låg svavelhalt genomför Stena Line ett antal projekt där man tittar på alternativa bränslen och andra tekniker för utsläppsrening, till exempel LNG, batteridrift och avgasrening genom så kallade skrubbers. – Vår storlek gör att vi har ett brett perspektiv på hanteringen av de nya svavelreglerna och det är troligt att vi kommer att använda flera olika lösningar under de kommande åren. Men om metanolprojektet går som planerat är tanken att vi ska konvertera fler färjor, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman. Metanol har potential att bli ett viktigt bränsle för sjöfarten. Utsläppen ligger på ungefär samma nivå som för LNG, men metanol är lättare att hantera och ställer inte samma krav på infrastruktur. Sedan 2005 har Stena Line arbetat med att minska sin miljöpåverkan genom ett energisparprogram, och i snitt har man lyckats minska fartygens energiförbrukning med 2,5 procent om året. – Det här är ett projekt som har en särställning för oss eftersom flera företag i Stena-sfären har medverkat. Stena Line, Stena Teknik, Stena Bulk, Stena RoRo och Stena Oil har alla varit delaktiga inom sina respektive områden. Tack vare det samarbetet har projektet kunnat genomföras. Att under den närmaste tiden anpassa eller konvertera det fyrtiotal fartyg som finns i Stena Lines flotta till de nya reglerna är dock en stor utmaning som kommer att kräva avsevärda resurser, säger Carl-Johan Hagman.

Parallellt med starten av fraktverksamheten vid Dubai World Center inledde Emirates SkyCargo också transporter med moderna fraktfordon mellan Dubai International och DWC. Fram till första september har bolagets 47 lastfordon fraktat över 108 000 ton gods av alla slag mellan flygplatserna, från färskvaror till mycket stora föremål. Sammanlagt har fordonen, som är i arbete dygnet runt och under veckans alla dagar, gjort 17 000 tur- och returkörningar. – Marktransporter av det här slaget kräver utomordentlig noggrannhet och omsorg, från det ögonblick godset lastas av från flygplanet till dess det levereras till det nya fraktcentrat och lastas ombord igen. Det kräver fullständig samordning och största engagemang från alla inblandade parter, säger Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President Cargo. Strategiskt läge Dubais strategiska läge mellan öst och väst, med mindre än åtta timmars flygsträcka från

två tredjedelar av världens befolkning har gjort emiratet till världens sjätte största fraktcentrum. Det centrala läget och flygbolaget Emirates tillväxt gör också Dubai till ett av världens snabbast växande fraktnav. År 2013 passerade 2 435 567 ton flygfrakt genom Dubai International, att jämföra med 2 279 624 ton år 2012, en tillväxt på 6,8 procent. Fler än 125 flygbolag trafikerar Dubais två flygplatser och binder samman 260 platser på sex kontinenter. – Beslutet av flytta fraktflyget till DWC var strategiskt och gör det lättare för oss att både medverka till och utnyttja Dubais tillväxt. På vårt nya centrum kan vi växa obehindrat och tillgodose framtidsbehoven. Markfrakterna är nu en integrerad del av verksamheten och våra fordon är en bekant syn i Emiratet, säger Nabil Sultan. Ökar kapaciteten Emirates SkyCargo har ingått ett femårigt marktransportavtal med ett lokalt företag som tillhandahåller alla nödvändiga fordon, från kyloch frysfraktbilar till låglastare för mycket stora fraktföremål. Både kyl- och frysbilarna och de vanliga lastfordon som används för torrlaster har lastkapacitet på upp till 28 ton. Fordonen kör på egen, avskärmad väg mellan flygplatserna och transporterna övervakas av ett system som både ser var varje fordon befinner sig och kontrollerar lastens temperatur och säkerhet. Emirates Sky Cargo DWC-terminal har för

Emirates SkyCargo förstärker Dubais mångsidiga logistiknav.

närvarade kapacitet att hantera 700 000 fraktton om året och är utrustad med den senaste och mest avancerade teknologin i branschen, inklusive helautomatiserat ULD-system som kan

snabbförflytta upp till sex lastenheter samtidigt. I terminalen finns också automatiserad pallhantering och ett mycket avancerat lagersystem. KÄLLA: COMVISION.SE


16

transport

emballagetvätt 17 www.svenskleverantorstidning.se

Miljöfokus i transportbranschens framkant För Götene Kyltransporter har det alltid varit naturligt att gå i bräschen för branschens utveckling. Det gäller såväl effektivitet som miljöfrågor där GKT ligger i framkant. Med sin höga kapacitet, sitt perfekta logistiska läge och starka miljökoncept är man ett attraktivt val för aktörer i behov av kostnadseffektiva och miljövänliga kyltransporter.

www.svenskleverantorstidning.se

En stark elautomationspartner för västsvensk industri Västsvenska industriföretag har i Vårgårdafirman Elautomation AB en stark och pålitlig partner när det gäller professionell elautomation. Här visar man upp en mycket stark bredd, lång erfarenhet och bred kompetens, vilket genererat en stabil krets av nöjda och återkommande kunder.

Götene Kyltransporter – eller GKT som man allmänt säger – startades 1976 i liten skala. Det tog fyra år innan firmans enda bil fick sällskap av en annan, men sedan dess har mycket hänt i det välrenommerade transportföretaget. 1990 tog Ulf Johansson över detsamma efter sin far som grundade företaget, vilket ledde till att han under en tioårsperiod utökade fordonsparken med en till två bilar varje år. Under 2000-talet har utvecklingen varit ännu mer kraftfull än så. Ett tiotal bilar har anslutits till verksamheten varje år, vilket lett till att företagets 240 anställda numera förfogar över ett 90-tal lastbilar för kyloch frystransporter. – Bara under 2014 värvade vi tre stora kunder; ICA Skaraborg, COOP Bohuslän och Falköpingsmejerier. Samtidigt har förstås våra övriga kunder vuxit kontinuerligt under årens lopp, berättar Ulf Johansson. HVO – ett miljövänligt drivmedel

Enligt Ulf har utveckling varit en självklarhet i Götene Kyltransporter ända sedan starten. – Vi jobbar kontinuerligt med frågor som rör till exempel miljö och arbetsförhållanden. Vi var till exempel först i branschen med att investera i en biogasdriven kylbil. Hittills har den rullat hela 100 000 mil och den fungerar fortfarande alldeles utmärkt. Det har varit en synnerligen god investering för oss, konstaterar Ulf Johans-

son och tillägger att bilarna hålls i gott skick i den egna verkstaden. Nu satsar GKT dessutom på nästa generations drivmedel i sina bilar. HVO är en syntetisk diesel som är förnyelsebar med en koldioxidreducering på cirka 70-80 procent.

– Det är med andra ord ett mycket miljövänligt bränsle, helt jämförbart med vanlig diesel fast lite dyrare. Vi hoppas och tror att våra kunder vill bara med och göra en miljöinsats. Som transportköpare bör detta vara både intressant och tilltalande ur flera olika aspekter, tror Ulf. Han berättar vidare att man ur ett miljöperspektiv nyligen även invigde sin nya, miljövänliga tvätthall. Härutöver drivs bolagets anläggningar av förnyelsebar energi och värms upp med fjärrvärme. Hög kapacitet

Götene Kyltransporter servar idag ett 30-tal kunder, varav ungefär en tredjedel är att betrakta som riktigt stora aktörer. I GKT:s kyl- och fryslager i Götene finns cirka 10 000 pallplatser för kylvaror och ytterligare 20 000 för frysvaror. I Lidköping finns ett ombyggt logistikcenter som stod klart förra året, och som hyser 10 000 frysplatser och 5 000 kylplatser. Bolagets höga kapacitet är en stor konkurrensfördel, liksom dess perfekta logistiska läge. – Faktum är att vi inom en omkrets på 40 mil når 90 procent av Sveriges livsmedelskonsumenter, framhåller Ulf Johansson. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

GÖTENEKYLTRANSPORTER NÅR ALLA KONSUMENTER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT

Från början var man bara två personer som drog i gång Elautomation AB i Vårgårda. Året var 2001 men mycket har hänt sedan dess i företaget som numera sysselsätter 14 personer. – Genom åren har vi haft en jämn tillväxt och nu har vi nått en nivå som vi känner är lagom, säger Tommy Svensson som äger och driver Elautomation AB. Flera arbetsområden Elinstallationer, konstruktion och tillverkning av automatskåp samt programmering är bara några av de områden man jobbar med i Elautomation AB. – Vi fokuserar på industrin där vi jobbar med både svagström och starkström. Det blir en hel del maskinreparationer, felsökningar och ombyggnad av maskiner, inte minst avseende styrsegment, berättar Tommy Svensson. Elautomation AB:s kunder finns företrädesvis inom en fem mils radie från Vårgårda. De består av en mängd företag, såväl stora som små, i olika branscher, varav många är återkommande. Härutöver åtar man sig också uppdrag för privatpersoner avseende mer traditionella elinstallationer.

Belysningsstyrning Elautomation AB uppvisar en synnerligen stark bredd och besitter spetskompetens beträffande produktionsmaskiner. – Vi kan hjälpa företagen med allt som rör PLC-maskinstyrning. Något som ökat på senare tid är belysningsstyrning, framförallt nu när LED-tekniken har slagit igenom på allvar. Vi

kan ta fram mycket lättstyrda lösningar. Det blir i många fall en väldigt lönsam investering för våra kunder som ofta har krav på sig att minska energiberoendet. Med våra lösningar finns mycket pengar att spara, understryker, Tommy Svensson.

Elinstallationer, konstruktion och tillverkning av automatskåp samt programmering är bara några av de områden man jobbar med i Elautomation AB.

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Wallentinsvägen 11, 447 37 Vårgårda - Växel: 0322-66 68 60 - info@contage.se


18

företagsevent

medicin 19 www.svenskleverantorstidning.se

Investeringar i personal främjar lönsamheten Metodicum AB arbetar enligt en tydlig vision; arbetsplatser att längta till och arbeten att älska – för alla. Genom att synliggöra brister och problem i företag och organisationer kan man presentera skräddarsydda lösningar som skapar bättre arbetsmiljö, friskare medarbetare och – i förlängningen – bättre lönsamhet.

Vi träffar Veronika Österdahl, VD, och Jenny Forsling, programansvarig, på Metodicum AB, som menar att företag har mycket att vinna om man satsar på sin personal. Samtidigt konstaterar man att det råder förhållandevis stor okunskap i hur lönsamt det egentligen är att satsa på sina anställda. – Den vanligaste missuppfattningen från

fakta - Bildades 1986 - 11 anställda - Omsatte 11 miljoner kronor 2014 - Familjeägt företag i andra generationen - Jobbar rikstäckande - Utbildade fler än 1 100 personer 2014

företagare är att det kostar pengar och att satsningar på de anställda är svåra att genomföra. Vi hävdar dock att man med relativt små medel kan åstadkomma förändringar inom den egna organisationen, säger Veronika Österdahl och fortsätter: – Det finns i regel en tydlig koppling mellan produktivitet och hälsa. Arbetsmiljöproblem påverkar produktiviteten och blir därför kostsamma. Investeringar i åtgärder väger i relation till produktionsbortfallet relativt lätt, konstaterar hon. Insatser på bred front Metodicum AB arbetar brett på tre olika fronter; utbildningar och konferenser, arbetsmiljökartläggningar och något man kallar för Hälsobokslut Online. Utbildningar och konferenser utgör den största delen av verksamheten. Här jobbar man med personalfrågor med tonvikt på arbetsmiljö. – När det gäller konferenser hjälper vi till med att lyfta nya lagar, ny forskning och politiska initiativ, samt ge goda exempel på hur man kan arbeta. Som en fristående part har vi möjlighet att lyfta fram många olika perspektiv och ge en opartisk omvärldsbevakning, förklarar Jenny Forsling. Metodicum erbjuder både större och mindre utbildningar med olika experter. Ämnena är till exempel rehabilitering, personalekonomi, arbetstider, konflikthantering med mera. Arbetsmiljökartläggningar omfattar bland annat enkäter inom psykosocial arbetsmiljö, som är framtagna i samarbete med framstående forskare. Här har man möjlighet att analysera resul-

Det är Max Ferkinghoff vi har att tacka för att anrika Borgeby Slott upplever en ny renässans. Redan som 18-åring började han med att hyra ut tält, vilket kom att bli företaget Borgeby Event AB. Som 23-åring började han bygga om hus som han sedan hyrde ut, och när han upptäckte Borgeby Slott bestämde han sig för att köpa det av Lomma kommun. Det har gått tre år sedan dess och mycket har hänt med den gamla rustika byggnaden. – Jag har valt att satsa stort på konferenser i ett koncept som innebär att vi står för allt, inklusive mat. Här finns plats för upp till 70 konferensgäster, säger Max Ferkinghoff samtidigt som han bjuder på kaffe och nybakat bröd.

Metodicum AB, t.v Jenny Forsling, program-ansvarig och t.h. Veronika Österdahl, VD. tat på flera olika sätt efter kundens önskemål. Beträffande Hälsobokslut Online gör Metodicum en kartläggning av företaget som köpt tjänsten och tar fram sex olika nyckeltal som kunden har anledning att bevaka och eventuellt åtgärda. – Vi mäter till exempel sjukfrånvaro, rehabiliteringsfall, personalomsättning och produktivitet som är kopplat till hälsa. Vi samarbetar med ett flertal olika aktörer och kan ge rekommendationer på företag som kan åtgärda de problem vi synliggjort, säger Veronika Österdahl.

arbetar idag rikstäckande. Genom åren har man med stor framgång hjälpt många olika företag och organisationer, bland andra Bergs kommun, Region Skåne, Scania och Volvo. Förra året utbildade man fler än 1 100 personer. – Vi är helt opartiska och ägs inte av den ena eller andra sidan. Vi följer utvecklingen i branschen, håller oss ständigt uppdaterade kring nyheter och är alltid först inom vårt område. Vi kan ligga i framkant eftersom vi samarbetar med de bästa utbildarna med stor spetskompetens, säger Veronika Österdahl. RESEARCH: ARN OMANOVIC TEXT: ÖRJAN PERSSON

Opartiska Metodicum har funnits i snart 30 år och

I ständig utveckling

Beträffande bröllop och andra festliga tillställningar är kapaciteten ännu högre. Uppemot 300 gäster får plats i den ändamålsenliga lokalen. Max har kontakt med ett flertal olika leverantörer och kunden kan välja fritt vilka av dem denne vill anlita för att åstadkomma en så bra tillställning som möjligt. – Här har till exempel Lundalands Filharmoniska orkester med sina 70 man spelat för 968

personer i huvudladan på slottet, berättar Max som sammanlagt förfogar över inte mindre än 3 000 kvadratmeter yta att inreda med butiker, galleri, hotell med mera. – Tanken är at slottet ska sjuda av liv året runt, säger Max som hela tiden strävar efter att förnya sitt koncept. Första året etablerades blomsteraffär och café, förra året tillkom spången med sitt karaktäristiska trädäck, och i år införlivas galleri, brygga, kanot- och båtuthyrning samt fiskemöjligheter i verksamheten. – I påsk hade vi två kända konstnärer på besök, vi arrangerade femkamp för barn och vuxna och slog upp portarna till vårt café. I sommar kommer de övriga nyheterna och den första advent arrangerar vi vår egen julmarknad, berättar Max Ferkinghoff.

Max Ferkinghoff - Slottsherre VD och ägare. genom att plocka upp unga fattiga men lovande konstnärer som fick bo och måla på slottet. – Här sitter historian onekligen i väggarna, konstaterar Max Ferkinghoff.

Här har till exempel Lundalands Filharmoniska orkester med sina 70 man spelat för 968 personer i huvudladan på slottet.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Borgeby Slott Konferens i unik miljö Tfn: 0586 421 00, Fax: 0586 421 19, info@metodicum.se, www.metodicum.se

TAVI görs utan sövning och går att göra även hos gamla och sjuka patienter. Karolinska fick i år högst poäng i TAVI kvalitetsindex, 8,5 av 10, av de sju sjukhus som gör TAVI-ingrepp i Sverige. Siffrorna presenterades i SWEDEHEARTS (de svenska hjärtregistrens) senaste årsrapport. TAVI kvalitetsindex är ett unikt kvalitetsindex som sammanfattar kvaliteten på de olika sjukhusen. Siffror om komplikationer, resultat och verksamhetens struktur läggs ihop. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder man den medicinska utvecklingen i Sverige. Här utgör sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet med att förlänga och förbättra människors liv. KÄLLA: KAROLINSKA.SE

Karolinska Universitetssjukhuset fick i år högst poäng i kvalitetsindexet för kateterburet aortaklaffbyte.

En expert inom klinisk kemisk diagnostik Sjukhuslaboratorier, vårdcentraler, veterinärlaboratorier med flera har i DiaSystem Scandinavia AB en trygg partner och leverantör av analysatorer, reagenser, IT och instrument. Här jobbar man med certifierade och CE-märkta lösningar och verkar i branschens absoluta framkant, såväl nationellt som internationellt. Bolaget servar idag ett antal kunder i ett flertal europeiska länder.

Gedigen historia

Max har upprättat goda relationer med Länsstyrelsen då fastigheten är ett byggnadsminne och därför inte får renoveras hur som helst. – Det gäller att gå varsamt fram i de olika byggnaderna, betonar Max och visar sedan upp den 75 000 kvadratmeter stora parken som, liksom hela slottet, bär på en gedigen historia. Max berättar om allt ifrån 1100-talet och Harald Blåtand, till 1500-talet och ärkebiskopen Birger Birgersson, som båda har ett förflutet på Borgeby Slott. På 1800-talet såldes slottet på auktion till välkände Lars från Österlen som i sin tur gav slottet till en av sina döttrar. Hon gifte sig med konstnären Ernst Norling, känd som Storkamålaren, och som även gjorde sig känd

Hög kvalitet på kateterburna klaffbyten Kateterburet aortaklaffbyte (TAVI) är ett nytt sätt att ersätta en sjuk aortaklaff, vilket görs på Karolinska sedan 2008 och med störst verksamhet i landet.

Konferera i äkta slottsmiljö Borgeby Slott är onekligen något alldeles extra när det gäller konferenser och andra event och evenemang. Historian sitter i väggarna i det gamla slottet, vilket skapar en alldeles unik atmosfär för alla dess gäster och besökare.

www.svenskleverantorstidning.se

www.borgebyslottab.se

DiaSystem Scandinavia AB:s specialområden finner vi inom klinisk kemi, hematologi och immunologi där bolaget förser sina kunder med ett flertal olika tjänster och produkter, såsom analysatorer, reagenser, kalibreringsutrustning, kontroller, IT och instrument. – Vårt arbete är certifierat och alla produkter som produceras av oss är CE-märkta, berättar Werner Rademacher som leder verksamheten i DiaSystem Scandinavia AB. Werner är utbildad klinisk kemist och arbetade under ett 20-tal år på Västra Klinikerna i Jönköping. Genom åren har han utvecklat ett stort intresse, passion och omfattande kunskap kring ämnet, som så småningom fick honom att

1992 satsa på ett eget företag i branschen. Efter att ha drivit egna bolag och även varit styrelsemedlem i ett börsnoterat diagnostikföretag startade han DiaSystem Scandinavia AB 2011, ett familjeföretag där två av Werners söner är mycket involverade i den dagliga verksamheten. Sammanlagt sysselsätter bolaget sju personer. Reagenser

DiaSystem Scandinavia AB tillhandahåller bland annat analysmaskiner och egentillverkade reagenser. De sistnämnda används i samband med kvalitativa kemiska analyser för att ta reda på förekomsten av proteiner, enzymer, hormoner, salter, fetter, läkemedel och droger i ett prov. – Med detta analysverktyg kan man till exempel diagnostisera och följa upp olika behandlingsformer inom sjukvården. Vi tar fram flera olika typer av reagenser som är CEmärkta och registrerade hos Läkemedelsverket, och givetvis märker vi upp med tillverkningsdatum och hållbarhet. Utöver våra egentillverkade reagenser distribuerar vi i Norden ett stort sortiment av reagenser från ett flertal internationellt framstående och innovativa tillverkare. DiaSystem Scandinavia AB erbjuder kom-

DiaSystem Clinical Chemistry – our passion DiaSystem Scandinavia AB - Datorgatan 3, 561 33 Huskvarna, Sweden Tfn: +46 (0) 36 12 6220 - Fax: +46 (0) 36 18 7730 - Email: info@diasystem.se

rier, vårdcentraler och veterinärlaboratorier som pletta automatiserade system för farmaindustrin, bolagets främsta kunder nationellt samt reagensjukhuslaboratorier, vårdcentraler och veterskunder på europeisk bas. inärlaboratorier i både Skandinavien och EU. Konkurrenterna i branschen är förstås de Beträffande analysinstrument arbetar man bland stora jättarna, men Werner anser att företagets annat med Kinas största tillverkare inom Life Chemiluminescence Immunoassay storlek är bra och ser enbart konkurrensen som Science, Mindray, och det japanska företaget System stimulerande. Tokyo Boeki. – Vi ser ljust på framtiden och ser fram emot – Vi levererar till alla Sveriges Landsting och nya utmaningar i branschen. Ambitionen är privata laboratorier, bland andra Unilabs, och också att företaget ska stanna inom familjen, många av våra kunder köper våra analysinstrusäger Werner Rademacher. ment med löpande avtal på service och underhåll, berättar Werner som ser sjukhuslaborato-

CL-2000i

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON


20

stockholm/solna

stockholm/solna 21 www.svenskleverantorstidning.se

Molnbaserade affärssystem för företag i förändring Unit4 erbjuder molnbaserade affärssystem designade för specifika branschers krav. Lösningarna är designade för att särskilt stötta företag och organisationer i ständig förändring – snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Ambitionen i Unit4 är att utveckla flexibla, intuitiva och användarvänliga lösningar för exempelvis Bokföring/Redovisning, Projektplanering/Tidsredovisning, E-Handel, HR/Lön samt Budget och Analys. – Kunderna väljer Unit4 för att vi har branschkompetens och kompetenta medarbetare som vet vad kunderna behöver, säger Jeremias Jansson, VD för Unit4 Nordic. Unit4:s produkter är skräddarsydda för framför allt två saker: Det är enkelt att genomföra förändringar i Unit4:s ERP-system samt att produkterna är flexibla att använda. En viktig aspekt då både företag och offentliga institutioner förändras hela tiden, exempelvis vid fusioner, nya lagändringar, expanderingar, förändringar i verksamheten etc. – Vårt affärssystem är väldigt användarvänligt och framtidens vinnare är de som både kan hantera lagkomplexiteten och fortfarande ha en god användarupplevelse. Med Unit4:s lösningar kan organisationer förändra och förnya sig snabbare och till en lägre kostnad, förklarar Jeremias Jansson.

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande företag kring öppna styrtekniska systemlösningar

Högt rankat Unit4 rankas idag av flera oberoende analysföretag som en av de största och mest framgångsrika affärssystemleverantörerna i Sverige. Så sent som i somras blev de av IDG utsedda till Sveriges mest populära affärssystem. De har drygt 1 300 kunder, där ungefär 50 procent återfinns i den privata sektorn och resten i den offentliga sektorn. Global verksamhet Unit4 har sitt huvudkontor i Nederländerna, bedriver verksamheter i 26 länder runt om i världen och har drygt 4 100 anställda. I Sverige har företaget sitt huvudkontor i Frösundavik, Stockholm och är drygt 400 medarbetare. I Sverige finns även kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Sundsvall. För mer information, besök www.unit4.com. TEXT OCH RESEARCH: CRISTINA FUNKE

– Kunderna väljer Unit4 för att vi har branschkompetens och kompetenta medarbetare som vet vad kunderna behöver. Jeremias Jansson, VD

Jeremias Jansson, VD

Vill du synas på rätt ställe? - Annonsera i SLT! Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

Unit4. In business for people

Alla verksamheter är i behov av ett optimalt överordnat övervakningssystem. Vägen dit kräver processkännedom och insikt i teknisk drift och här kan OSG AB göra en väsentlig insats. Man skapar öppna styr- och övervakningssystem på en gemensam övergripande plattform. Open System Group AB – eller OSG AB som företaget snarare benämns – grundades av Mikael Bengs 1994 och det är alltjämt Mikael som driver företaget framåt. Det har haft en mycket god utveckling ända sedan starten och stått för ett koncept som allt fler anammat och tagit till sig. Det handlar om att tillhandahålla öppna styr- och övervakningssystem på en gemensam övergripande plattform. – Vi har lång erfarenhet av projektering, konstruktion, programmering och driftsättning av automationssystem. Härutöver besitter vi breda

kunskaper kring programvaror för öppna styrsystem, vilket gör att vi kan erbjuda en modern öppen systemlösning, anpassad för drifttekniker och förvaltare, säger Mikael Bengs. Arbete på bred front Vi träffar Mikael på OSG:s anläggning i Tyresö utanför Stockholm. Verksamheten sysselsätter ett 20-tal anställda varav de flesta arbetar med systemberedning, medan behöriga installatörer hyrs in från andra professionella aktörer. Det är en verksamhet som innefattar inventeringar och utredningar inom fastighetsoch industriautomation, projektering av styr- och övervakningssystem, upprättande av kostnadskalkyler, utvärdering av system och programvaror för fastighets- och industriautomation, samt leverans, programmering och driftsättning av öppna överordnade system. – Tidigare var det mycket vanligt att exempelvis bostadsbolag satt fast i märkesberoende

från nyinstallation till planerade till- och ombyggnader. Vi har utvecklat ett övergripande och fabriksoberoende system med programvaror fram till förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Vi representerar färdigutvecklade programvaror som anpassas för varje enskild byggnad, berättar Mikael Bengs. Jobbar märkesoberoende Med OSG AB som partner erhåller man opartisk rådgivning, verktyg för kostnadseffektiv och tillförlitlig drift och förvaltning, liksom märkesoberoende systemlösningar. – Eftersom vi inte är återförsäljare av någon specifik programvara kan vi alltid utgå från kundens behov och välja den lösning som passar bäst för det aktuella projektet, förklarar Mikael Bengs som dock efterlyser lite större öppenhet i branschen i syfte att undvika låsta positioner. OSG vänder sig till kunder över hela Sverige med viss koncentration till Stockholm och dess

Eftersom vi inte är återförsäljare av någon specifik programvara kan vi alltid utgå från kundens behov och välja den lösning som passar bäst för det aktuella projektet. Mikael Bengs

omgivningar. Stockholms Lokaltrafik, Lokum, Börsen, Globen City, Hufvudstaden och KTH är bara några av de som valt att anlita OSG. – Vår ambition är att fortsätta utvecklas samt jobba ännu hårdare med uppföljning och kontroll. Vi räknar med nyanställningar och en fortsatt god utveckling av företaget, säger Mikael Bengs. RESEARCH: THOMAS SKÖLDEMAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Unit4 AB Gustav III:s Boulevard, 169 27 Solna Tel. 08-57843518, www.unit4.se

Post: Box 635, 135 26 Tyresö Besök: Solkraftsvägen 25, 135 70 Stockholm Tel: +46 (0)8 556 557 70 www.osg.se


22

stockholm/solna

stockholm/solna 23 www.svenskleverantorstidning.se

De löser trafikknutarna vid stora och små vägprojekt När vägarbeten och byggen kräver tillfälliga trafiklösningar är det ofta Trafik & TA i Sverige AB man kallar in. – Vi har spetskompetens att lösa trafikproblem och projekterar hur skyltningen ska utföras när det gäller fordonstrafik, gångtrafik och cykeltrafik, säger Jan Airiman på Trafik & TA. Trafik & TA i Sverige AB är trafikkonsulterna som projekterar tillfälliga trafiklösningar i samband med olika projekt. De tar fram trafikanordningsplaner (TA-planer) över hur trafikavstängningar ska genomföras i samband med exempelvis vägarbeten, såsom kabelschaktning, fjärrvärmearbeten, vattenläckor, broreparationer och nyproduktioner av fastigheter. Härutöver erbjuder man konsultation avseende trafiktekniska frågor och lösningar inom detta område. Verksamheten drivs av Jan och Alenka Airiman som vi träffar på kontoret i Solna.

– Vi är ofta involverade i de största vägarbetsprojekten där vi med hjälp av vår långa erfarenhet, stora noggrannhet och breda kunskap tar fram lämpliga trafiklösningar tillsammans med beställaren, vilka krävs för att uppfylla de krav som ställs från väghållaren, såsom Trafikverket och kommuner, förklarar Jan Airiman. Spetskompetens NCC, Strabag, JM, Peab, Sveab, Veidekke, Vattenfall och Skanska är bara några av de entreprenörer som anlitar Trafik & TA i Sverige i samband med olika projekt. Härutöver servar man även en mängd andra aktörer inom väg- och byggbranschen. – Vi har spetskompetens att lösa de trafikproblem som uppstår och projekterar hur skyltningen ska utföras när det gäller fordonstrafik, gångtrafik och cykeltrafik. Vi upprättar trafikanordningsplaner för arbeten på Trafikverks vägar och kommunala vägar, men ibland även för enskilda vägar, berättar Alenka Airiman.

Trafik & TA löser de tillfälliga trafikproblemen men ansvarar dock inte för utplacering av exempelvis vägarbetstavlor, skyltar, vägmärkesvagnar och skyddsbarriärer. Detta är något som beställarna själva i regel tar hand om. – Och för de entreprenörer som inte har eget avstängningsmaterial kan vi rekommendera kontakter till olika företag som säljer och hyr ut trafikavstängningsmaterial, förklarar Jan Airiman.

– Vi har många goda referenser i branschen och befinner oss just nu i en expansionsfas som gör att vi framöver kommer att kunna ta oss an ännu fler och större arbeten. Vi har också påbörjat expansionsfasen med att nyanställa personal, berättar Jan och Alenka Airiman. RESEARCH: CRISTINA FUNKE TEXT: ÖRJAN PERSSON

Goda referenser Genom åren har Trafik & TA i Sverige varit involverat i ett flertal stora projekt. Man bistår till exempel med tillfälliga trafiklösningar på uppdrag av Peab i samband med byggandet av Arenastaden i Solna. I samband med ombyggnaden av Frösundaleden har man skapat tillfälliga trafiklösningar inför kommande kollektiva körfält tillsammans med Sveab. Nya Karolinska Sjukhuset, Spårväg City, delar av Förbifart Stockholm och Slussenprojektet är andra aktuella projekt.

www.svenskleverantorstidning.se

Inspecta gör verksamheten säkrare och mer lönsam Den uttalade visionen är tydlig. Inspecta strävar efter att skapa säkerhet, tillit och en hållbar utveckling i norra Europa. Genom att bedöma ett företags produkter, tillgångar och verksamheter tar man fram information som blir avgörande för kundens framtida beslutsfattande. Så ökar säkerheten, lönsamheten och kompetensen.

Det finns gott om föreskrifter i Sverige som reglerar många verksamheter.

Inspecta finns idag i åtta länder och endast i Sverige sysselsätts 630 anställda på 27 kontor. Man servar i dagsläget cirka 35 000 kunder, allt ifrån den lilla bostadsrättsföreningen till stora Forsmark. 60 procent av verksamheten riktas mot tung industri och energibolagen. Det gör Inspecta till Nordens ledande inspektionsföretag. Vi möter Jacob Lundberg, country manager på Inspecta Sweden AB. – Vi jobbar med tre huvudsakliga mål; att hjälpa våra kunder att upprätthålla säkerheten, öka lönsamheten och stärka kompetensen. Det gör vi genom inspektioner men också genom utbildning. Vi utbildar cirka 4 000 kunder varje år, framför allt rörande hur föreskrifter fungerar och hur man ska upprätthålla en god arbetssäkerhet, berättar Jacob och nämner Inspectas fyra kärnvärden; respekt, kundförståelse, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling. One-stop-shop

Inspecta Sweden har nyligen genomfört en omfattande satsning på fastighetsbranschen som är under stark utveckling avseende besiktningar.

– Visst finns det många besiktningsföretag i branschen, men endast ett som genomför alla myndighetsbesktingar i en fastighet och det är vi. Vi kallar det för “one-stop-shop”, säger Jacob Lundberg. Inspecta besiktar hissen, rulltrappor, garageportar, ventilationen, brandlarm, sprinkleranläggningar, elsystem och så vidare. Dessutom har man en egen kundportal där kunden själv kan bevaka besiktningsstatus i dennes fastighetsbestånd. – Vi berättar för kunderna hur deras fastigheter blir mer säkra och hur de kan bli mer framgångsrika, förklarar Jacob och kommer osökt in på begreppet lönsamhet. Här handlar mycket om tillgänglighet, att undvika oplanerade stopp och förkorta de planerade stoppen så mycket som möjligt. – Det gäller att kunden ska kunna hålla sin underhållsbudget så kostnadseffektiv som möjligt genom att underhålla rätt saker i rätt tid. Vi hjälper kunden att förlänga livslängden på sin anläggning, och för att göra det bör man se upp med vad det är för skademekanismer man

har, till exempel rost och sprickor. Hur har dessa skador uppstått? Hur är anläggningen uppbyggd? Därefter försöker vi förutse vilka effekter dessa problem får i framtiden och föreslå åtgärder utefter detta, förklarar Jacob Lundberg. Inspecta Sweden AB deltar ofta i remissinstanser, vilket gör att man alltid har full koll på nya regler och föreskrifter. Man samarbetar också med Swetic som är en branschorganisation där alla större besiktningsföretag i Sverige ingår. Här är det förstås viktigt att tala om säkerhet och medvetandegöra beslutsfattare, politiker och företag om vikten kring säkerhet i anläggningarna. – Det finns gott om föreskrifter i Sverige som reglerar många verksamheter, och i regel handlar det om att upprätthålla säkerheten. Hissar och lyftanordningar är goda exempel där det finns tydliga regler om hur dessa ska konstrueras, tillverkas, installeras, underhållas och drivas. Inspecta tar ett helhetsgrepp över hela livscykeln, säger Jacob Lundberg. RESEARCH: CRISTINA FUNKE TEXT: ÖRJAN PERSSON

Dryckesindustrins trygga logistikpartner JF Hillebrand Logistics AB är en ledande distributör av alkoholhaltiga drycker till butiker, restauranger och grossister i hela Norden. Det handlar om smarta och kostnadseffektiva logistiklösningar för kunder över hela världen.

Den globala dryckesindustrin har ända sedan mitten av 1800-talet sett en naturlig samarbetspartner i JF Hillebrand Logistics avseende effektiv logistik. I Sverige har bolaget sedan 1995 varit leverantör åt Systembolaget och blev därmed den första specialiserade logistikparten i Sverige efter avregleringen av importmonopolet. För fem år sedan köpte man företaget Lagena Distribution AB och bidrog därmed med ett stort globalt nätverk med kapacitet att hantera produkter från avsändare i hela världen till mottagare i Sverige och övriga nordiska länder via 18 terminaler. Kompletta logistiklösningar

I lokalerna i Jordbro Företagspark i Haninge träffar vi VD Rickard Slettmyr som framhåller bolagets fokus på hög leveranspression och god service.

Stefan Wilhelmsson, Säljchef

Rickard Slettmyr, VD

– Vi har en god förmåga att förena människor, specialistkompetens och teknologi. På så sätt eliminerar vi hinder i försörjningskedjan och erbjuder kompletta logistiklösningar till kunder över hela världen, säger Rickard. Logistik kring öl, vin och sprit har sedan länge varit JF Hillebrand Logistics specialitet, och den långa erfarenheten har format effektiva processer kring de unika krav som omgärdar denna typ av produkter. Behovet av snabba och säkra transporter är stort, det är man väl medvetna om på JF Hillebrand som alltid står för professionella insatser, oavsett om det rör sig om lokala eller globala uppdrag. Med drygt 1 800 anställda och representation i ett 80-tal länder täcker bolaget alla större marknader i världen. – Eftersom våra IT-system och lösningar har utvecklats specifikt för dryckesbranschen ger det våra kunder ett mervärde som stöttar dem i arbetet att administrera sina egna logistikprocesser, påpekar Rickard Slettmyr. Hög kapacitet

JF Hillebrand Logistics har en omfattande

förändringsresa bakom sig, och har med affärssystemet IFS och lagerstyrningssystemet SAT STORE en IT-plattform som effektiviserar sina flöden. I Haninge förfogar man över 20 000 kvadratmeter lagerutrymme med en lagerkapacitet på 28 000 pallar. Expopallbyggnation, etikettmärkning och plockning till samlingsförpackningar är bara några av de mervärdestjänster man erbjuder.

Jacob Lundberg-Country Manager.

120,00 mm

RESEARCH: THOMAS SKÖLDEMAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Upprättar / ritar trafikanordningsplaner ( TA-Plan ) Trafik & TA i Sverige AB, Bagartorpsringen 8, 170 65 Solna 08-733 99 16, info@trafik-ta.se, www.trafik-ta.se

Trafikbuffert

43,00 mm

G rä v m a sk in

Jan Airiman 070-629 49 10 jan@trafik-ta.se

Alenka Airiman 070-441 29 15 alenka@trafik-ta.se

Vi erbjuder den bästa dryckeslogistiken med tjänster och systemlösningar som gör våra kunder framgångsrika. JF Hillebrand Logistics AB, Box 2073, 136 02 Haninge Tel: 08-500 666 00, Fax: 08-500 288 33, Mail: sales@jfhillebrandlogistics.com

– Vi jobbar kontinuerligt med att stärka vårt koncept och förbättra såväl tjänster som affärsprocesser, säger Rickard Slettmyr och nämner värdegrunder som service, engagemang, samarbete och miljötänk. För att ytterligare effektivisera organisationen byggs för närvarande en ny kontorslösning vid terminalen i Jordbro Företagspark.

Per Larsson 070-629 25 84 per@trafik-ta.se

METER

Trafikanordningsplan

0 12 3 4 5

10

15

20

Inspecta Sweden AB - BOX 30100, 104 25 STOCKHOLM - Tel. 08-5011 30 00 - www.inspecta.co


24

stockholm/solna

stockholm/solna 25 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Individen i fokus hos Frösunda Omsorg I Frösunda Omsorg sätter man alltid individen i fokus. Med verksamhet inom personlig assistans, funktionsnedsättning, individ och familj samt äldreomsorg jobbar man målmedvetet för att sätta sig in i sina kunders situation och utforma bästa möjliga arbetsinsatser därefter. Frösunda Omsorg verkar inom fyra huvudsakliga arbetsområden; personlig assistans som utgör ungefär 70 procent av omsättningen, funktionsnedsättning i form av gruppbostäder och daglig verksamhet, individ och familj vilket bland annat innebär vård av ensamkommande flyktingbarn, samt äldreomsorg som är ett område där man planerar att växa. Frösunda sysselsätter drygt 8 000 anställda och finns över hela Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. – Vi ska vara kundens händer och fötter och stötta samt hjälpa denne med de sysslor de inte klarar av själva i deras egna hem. Det är personlig assistens för oss, säger Susanne Sidén, VD och koncernchef på Frösunda Omsorg AB sedan 2002.

Det har visat sig vara ett enormt arbete. – Alla tyckte att det var en bra idé, men när vi väl kom till huset insåg vi att vi måste förändra vårt sätt att arbeta. Tidigare sa vi; så här gör vi på Frösunda, men nu frågar vi i stället kunden; vad kan Frösunda göra för dig? Bättre inblick

Susanne förklarar att det rör sig om betydligt större förflyttningar än vad man först kunde tro. Det omfattar till exempel ett chefsprogram som ser väldigt annorlunda ut. Etapp 1 börjar med att alla tilldelas någon form av funktionsnedsättning, såsom att vara döv, blind eller att hamna i rullstol. Färdtjänsten kör personerna till en konferensgård där de får leva med sina funktionsnedsättningar och uppleva hur det är. Det innebär till exempel att en “blind” person hela tiden befinner sig i en kolsvart miljö, även under måltiderna. – Det rör sig visserligen om en begränsad tid,

men detta är betydligt jobbigare än vad man kanske tror. Genom att jobba på det här sättet får vi en inblick i hur våra kunder har det. Vad är det våra kunder upplever? Hur är deras situation? Varför gör de som de gör? Därmed ökar vår förståelse för deras vardag och vi kan på ett mer adekvat sätt möta deras behov. Det här är något vi jobbar med i hela bolaget, men vi har börjat i assistansdelen. Innan året är slut ska samtliga 300 chefer ha gått igenom programmet, berättar Susanne Sidén. Gott renommé

När det gäller verksamheten kring personer med funktionsnedsättningar kan Frösunda erbjuda ett stort antal gruppbostäder, varav ungefär hälften drivs på entreprenad och hälften i egen regi. Inom Individ & Familj finns ett antal HVB-hem och man förfogar också över cirka 55 familjehem som måste vara godkända av både Frösunda och kommunen.

Omfattande förändringsarbete

Precisionsslipning med unik metod Kvalitet, hög precision och små toleranser. Det är faktorer som kännetecknar HERA Mekaniska Slip AB. Här använder man sig av flera olika slipningstekniker, bland annat centerlesslipning, vilket är ett mycket avancerat hantverk som få aktörer i branschen kan erbjuda idag.

Slipning kan vara en hel vetenskap. Fråga Roger Helling som leder verksamheten i HERA Mekaniska Slip AB. – Vi jobbar med tre olika tekniker; centerlesslipning, rullpolering och insticksslipning. Det förstnämnda innebär att vi slipar utvändigt axelformade delar, såsom mekaniska axlar, till alla typer av industrier. Mestadels arbetar vi med halvfabricerade svarvade delar där vi slipar fram de exakta måtten och lyfter fram de fina ytorna med kvalitet och hög precision, förklarar Roger

och berättar att man jobbar med allt ifrån stål, aluminium och rostfritt till plast och till och med teflon. Snäva toleranser

De delar man slipar kan hamna i exempelvis formel 1-bilar, kamerastativ, tandläkarverktyg, växellådor, ventilspolar och kolvstänger. Produkterna är oftast grovt svarvade innan de kommer till HERA Mekaniska Slip där man bearbetar dem enligt utsatta måttkrav med mycket små toleranser, i bland så små som en tusendels millimeter. – Centerlesslipning är ett unikt och noggrant hantverk som få jobbar med idag. Det närmaste man kan komma är rundslipning. Det finns ingen utbildning för att bli centerlesslipare och våra maskiner är rejäla och tuffa, och har varit oss trogna i många år. Det är riktiga evighetsmaskiner, säger Roger Helling. Delarna man tillverkar går till alla möjliga branscher, till exempel bil- och flygindustrin, dental- och vårdindustrin, applikationsindustrin, möbelindustrin samt försvarsindustrin. SAAB, Öhlins, Kavling Racing och Bertman är bara några av kunderna.

också med rullpolering av mer extrema ytor. Här kan man generera spegelblanka ytor med mycket stor ytjämnhet. En annan metod är insticksslipning vilket innebär att delen har en spikliknande form på vilken HERA slipar fram en fin axel. På HERA Mekaniska Slip tar man sig an man tjocklekar på allt ifrån 1 till 70 millimeter och längder på upp till 900 millimeter. De vanligaste beställningarna rör mellan 50 och 2 000 artiklar.

– Vi står för snabba leveranser och det är något som våra beställare uppskattar. Dagens kunder är oerhört stressade och har ofta dålig framförhållning. De vill ha leveransen så fort så möjligt och det kan vi erbjuda, säger Roger Helling. RESEARCH: CRISTINA FUNKE TEXT: ÖRJAN PERSSON

Susanne berättar att man jobbar med ett omfattande förändringsarbete i syfte att leverera ännu bättre kundvärden. – Vi jobbar väldigt intensivt med assistans där vi menar att vi gör en förflyttning vad det gäller kundfokus. Kundfokus har vi givetvis alltid haft, men på våra villkor. Vi tycker att vi är experter på det vi gör, men nu har vi i stället vänt på perspektivet och flyttat makten till kunden, förklarar hon.

HERA Mekaniska Slip AB grundades av 1984 av de tidigare ägarna Bo Helling och Peder Rasmusen. Utöver centerlesslipning jobbar man 70 procent av konglomeratet Merck ägs fortfarande av familjen Merck som etablerade bolaget i Tyskland 1668. Det startade som ett apotek och är idag världens äldsta börsnoterade läkemedelsföretag med representation i 66 länder och 39 000 anställda. Bolaget verkar inom tre huvudsakliga affärsområden; Healthcare med bland annat läkemedel inom onkologi, multiple scleros, fertilitet och tillväxthormon, Life Science, vilket innefattar labbutrustning för forskning kring kemikalier, labblösningar, processer och annan utrustning med heltäckande support för forskningsenheter, samt Performance Materials, bland annat LCD-

Christer Odqvist, VD.

Gårdsvägen 2, 171 52 Solna | Tel 08-734 91 70 | Mail heraslip@bredband.net

Beträffande äldreomsorg kan man i dagsläget erbjuda fem äldreboenden på olika platser i landet. Inom kort öppnar man ytterligare två, ett i Uppsala och ett i Haninge med 72 respektive 54 platser. 2016 öppnas ytterligare ett i Sollentuna. Vad beror det då på att Frösunda Omsorg är så omtyckt? – Vi har byggt upp ett gott renommé. Kunderna känner trygghet i att vi är en stor och stabil aktör där man hela tiden satsar på att kompetensutveckla personalen. Våra kunder kan vara säkra på att vi har bemanning dygnet runt och att man aldrig riskerar att stå utan omsorg. Dessutom är vi bra på att tillgodose individuella behov, säger Susanne Sidén. Hur gör man då för att få exempelvis personlig assistans via Frösunda Omsorg? Susanne förklarar: – Du behöver ett beslut från Försäkringskassan. Om du inte har ett sådant hjälper vi dig med det då det kan vara ganska krångligt. Vi har jurister som hjälper till att skriva ansökningar och även överklaga om kunden får ett beslut de inte är nöjda med. RESEARCH: CRISTINA FUNKE TEXT: ÖRJAN PERSSON

Merck AB – mer än bara läkemedel Innovation har hela tiden präglat företaget Merck ända sedan starten på 1600talet. Många förknippar bolaget med läkemedel, men faktum är att Merck inbegriper betydligt mer än så. Life Science och Performance Materials är två andra arbetsområden i bolaget som i förlängningen bidrar till att förbättra människors vardag.

Susanne Siden, VD.

teknik för alla typer av skärmar. – Vi tror mycket på innovation och jobbar efter tesen Make Great Things Happen. Det handlar om att bidra till bättre hälsa och en bättre vardag för människor, säger Christer Odqvist, VD för Merck Norden med 34 år bakom sig i läkemedelsbranschen. Han påpekar att läkemedelsindustrin är traditionell i den meningen att den länge varit uppbyggd på en framgångsrik modell baserad på vetenskaplig innovation. Sjukvårdssektorn å sin sida genomgår ständigt stora förändringar med ökad kostnadspress och nya prioriteringar i vården, vilket kräver att läkemedelsindustrin måste anpassa sig till dessa förändringar. – Dagens åldrande population gör att den totala vårdkostnaden ökar och ställer allt högre krav på kostnadseffektivitet för både individer och vårdande myndigheter. Därför är det viktigt att vi som industri verkligen förstår hela sjukvårdens situation och tillsammans med dem utarbetar helhetslösningar för att skapa mer effektiva behandlingar för patienterna, utvecklar Christer Odqvist. Affärsområdet Healthcare innefattar läkemedel för Mercks specialistområden onkologi, multiple scleros, fertilitet och tillväxthormon. Beträffande fertilitetsbehandling är Merck världsledande. Vår vision är att utveckla och marknadsföra innovativa, lättanvända produkter för att hjälpa barnlösa par i varje del av behandlingen. Vi tillhandahåller en rad olika läkemedel som supporterar hela IVF-cykeln, bland annat att stimulera äggets utveckling för att sedan odla ägg och spermie till ett embryo som förs tillbaka för vidare implantation och förhoppningsvis resulterar i ett barn. Inom området fertilitet har vi startat upp ett nytt spännande område, Fertility Technology, som kommer att tillhandahålla en rad nya innovativa

Merck AB Frösundaviks Allé 1 169 70 Solna Tel. 08-562 445 34 www.merckgroup.com

produkter inom IVF-labbet, för att erbjuda patienterna nya möjligheter till att förbättra chansen att bli gravid. En av de nya produkterna vi nu erbjuder är ett nytt objektivt test, via kamerateknologi, i kombination med ny datateknik som möjliggör för embryologerna att få ett bättre bedömningsunderlag för att välja rätt embryo att inplantera. – Tidigare har detta enbart genomförts av embryologer som utifrån sin erfarenhet har valt de embryon de anser har bäst förutsättningar för att skapa graviditet. Det är ett mycket fascinerande område, tycker Christer Odqvist. När det gäller behandling med tillväxthormon har Merck utvecklat en innovativ injektor som registrerar att patienten har tagit medicineringen, så kallad följsamhet. Följsamhet till behandling har idag stor betydelse vid uppföljning och utvärdering av behandlingsresultat. Christer tillägger att man även satsar stora resurser inom området onkologi. – Även om behandlingen av cancer har rönt många framsteg och en del cancerformer idag kan botas, så finns det massor kvar att göra inom detta område, understryker han. – Merck har en bred, innovativ forskning inom onkologiområdet med en forskningsportfölj som i framtiden förhoppningsvis kommer att ge cancerpatienter bättre möjligheter till en mer effektiv behandling och förhöjd livskvalitet. De

preparat som har kommit längst i utvecklingen, evofosfamide och avelumab, beräknas komma på marknaden inom två till fyra år. Anpassad kompetens

Christer berättar att man genom åren hela tiden utvecklat den kompetens man behöver. – Den är nu mycket mer i linje med hur marknaden utvecklas. För att uppnå ett bra resultat och jobba som en partner måste vi arbeta utifrån många olika aspekter. Det är ett samarbete mellan medicinska och kommersiella kompetenser där vi arbetar med myndigheter, landsting, klinikchefer, sköterskor och politiker, förklarar han. För att optimera patientens livskvalité, för rätt utnyttjande av resurser inom sjukvården, rätt användning av läkemedel och så vidare måste man, enligt Christer Odqvist, många gånger bredda samarbetsperspektivet. Just nu är Merck därför delaktigt i ett större projekt där man jobbar tillsammans med Universitetssjukhuset Karolinska i syfte att utveckla distansvården. – Vår vision inom Merck Healthcare är att vara en långsiktig partner inom våra specialistområden ” to Create Life, Improve Life and Prolong Life” säger Christer Odqvist. RESEARCH: CRISTINA FUNKE TEXT: ÖRJAN PERSSON

IndIvIden först I alla lägen. Oavsett Alla har olika förutsättningar och det gäller för oss att möta dig där du är. Det är utgångspunkten för vår omsorg om varje individ. Frösunda Omsorg har verksamhet inom Personlig Assistans, Funktionsnedsättning, Individ & Familj och Äldreomsorg.

Kontakta oss på 010–130 30 00 www.frosunda.se


26

stockholm/solna

stockholm/solna 27 www.svenskleverantorstidning.se

Ökad säkerhet med oberoende besiktningar och kontroller

www.svenskleverantorstidning.se

Nollvision kring IT-problem

Säkerhet är ledbegreppet i DEKRA Industrial AB. Genom oberoende besiktningar och kontroller verkar man för ökad säkerhet inom en rad olika branscher. Idag finns DEKRA på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll.

DEKRA Industrial AB har sitt ursprung i Ångpanneföreningen som grundades redan 1895. Företaget har alltså över hundra års erfarenhet från besiktning och teknisk kontrollverksamhet. DEKRA Industrial AB är ett ackrediterat oberoende besiktnings- och kontrollföretag. Idag ställer myndigheterna höga krav på säkra arbetsplatser och fortlöpande förbättrad arbetsmiljö. DEKRA ser till att arbetsplatser och infrastruktur blir säkrare, samt minimerar risker för oväntade incidenter eller olyckor. – Vi jobbar med konstruktionskontroll, kontroll under tillverkning och installation inom i stort sett alla industrigrenar, infrastruktur och fastighetssektorn. Största uppdragsgivarna finns inom energiproduktion, processindustri, verkstadsindustri och fastighetsområdet.. Härutöver genomför vi även provning av materialegenskaper samt utfärdar certifieringar, berättar Jörgen Backersgård, VD för DEKRA Industrial AB. Rådgivning i allt som rör säkerhet för såväl personer, drift och miljö blir allt mer efterfrågat, tillägger Jörgen. Koncernen sysselsätter 35 000 anställda världen över och finns i ett 60-tal länder på alla kontinenter. I Sverige finns 550 anställda, varav 400 jobbar med industriella tekniska kontroller och resterande med fordonsrelaterade kontroller.

Jörgen Backersgård, VD. DEKRA I Sverige verkar inom två huvudsakliga områden; Fordon och Industri. – Säkerhet är det bärande ordet för oss. Det handlar om att granska konstruktioner, att de uppfyller krav på säkerhet, att de är rätt designade och rätt dimensionerade. Sedan tittar vi på själva tillverkningsprocessen så att den utförs enligt de specifikationer man har satt. Är det rätt material på rätt ställe, är det rätt dimensioner, har ansvariga personer de behörigheter och den kompetens som krävs för att utföra olika arbetsuppgifter? Avslutningsvis genomför vi installationskontroller och driftsprov innan den aktuella anläggningen kan tas i drift, förklarar Jörgen Backersgård. Nästan allt som tillverkas idag omfattas av strikta EU-direktiv och internationella standarder som ställer krav på hur olika typer av komponenter ska utformas. Sedan är det upp till den som äger anläggningen att anlita en aktör för att utföra nödvändiga kontroller. – Alla objekt ska besiktigas och kontrolleras med olika intervaller beroende på hur farliga de anses vara. En hiss besiktigas varje år medan till exempel en oljecistern töms, rengörs och besiktigas kanske vart tolfte år, säger Jörgen och berättar att man just nu deltar i det avslutande underhållsarbetet i ett av Sveriges oljeraffinaderier.

Niclas Almgren, VD

Företaget heter Vision Zero och det är just en nollvision kring IT-problem man jobbar mot. – IT ska fungera och vara enkelt, det är vår filosofi, säger Niclas Almgren, VD på Vision Zero. – Här har ett 50-tal personer jobbat intensivt i två-tre veckor med att utföra en mängd olika besiktningar, kontroller och provningar. Spår ökad efterfrågan

I takt med att marknaden öppnas upp inom såväl EU som övriga världen tror Jörgen att behovet av kvalificerade säkerhetskontroller kommer att öka. DEKRA jobbar i allt högre utsträckning med utvidgade kontroller och rådgivning samt hjälper anläggningsägare att se över hela sin verksamhet. Idag genomför DEKRA till exempel skadeutredningar i syfte att förebygga brister. – Det är till beställarens fördel, sett ur både driftsäkerhets- och personsäkerhetssynpunkt,

att man fördjupar de lagstadgade kontrollerna till att omfatta fler moment och djupare undersökningar, poängterar Jörgen som spår att DEKRA kommer att utöka sitt tjänsteutbud till att omfatta hela livscykeln och över huvud taget arbeta mer förebyggande. – Vi kommer att behöva fler högutbildade ingenjörer och experter. Redan idag rekryterar vi sådana personer i en växande takt, säger Jörgen Backersgård. RESEARCH: CRISTINA FUNKE TEXT: ÖRJAN PERSSON

Global partner for a safe world

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 34 500 medarbetare i 58 länder. Läs mer på dekra-industrial.se

Vision Zero har precis flyttat till nya, stora och fräscha lokaler på Sveavägen, mittemot Wernergren Center. Det är här vi träffar Niclas Almgren, VD för Vision Zero. – Vi har en nollvision rörande IT-problem och riktar oss till små och medelstora företag. Vi jobbar inom flera olika tjänsteområden, bland annat ITSM, alltså Management Consulting, där vi gör upphandlingsstöd och analyser av företags IT-avdelningar, berättar Niclas. Vision Zero driver projekten från start till mål i syfte att förenkla företagets IT-lösningar. Man ser till att kundens IT blir bättre, kostnadseffektiv och enkel i det dagliga arbetet utifrån existerande hård- och programvaror.

Löser problem från distans Ett annat arbete är outsourcad IT, vilket omfattar Service Desk Intern och Service Desk Extern, varav den förstnämnda innebär att man sköter arbetet på plats hos kunden. Service Desk Intern utgår från Sollefteå där Vision Zero har byggt upp ett komplett Service desk-center. – Hit ringer kunder som tappat bort lösenord eller har funktioner som inte fungerar. Då kan vi stå till tjänst och lösa problemen via telefon, alternativt besöka kunden på plats, berättar Niclas Almgren. Vision Zero erbjuder också interimtjänster i form av konsulter som arbetar åt kund på längre kontrakt. Det handlar då ofta om förändringsarbete och infrastruktur inom IT, och kan vara allt ifrån en tekniker till en projektledare. – Vi försöker arbeta i överensstämmelse med kundens IT-utveckling och hitta nya vägar och sätt att förbättra den. Vi vänder oss främst till mindre och medelstora företag, och många av våra kunder finns inom bilbranschen, ekonomiföretag, fastighet, tillverkningsindustri och tjänstemannabranschen, berättar Niclas.

– Vi har en nollvision rörande IT-problem och riktar oss till små och medelstora företag. Vi jobbar inom flera olika tjänsteområden, bland annat ITSM, alltså Management Consulting, där vi gör upphandlingsstöd och analyser av företags IT-avdelningar. Niclas Almgren

Tar ett helhetsgrepp När en ny kund kontaktar Vision Zero börjar man med att göra en förstudie. Man gör en analys av hur företagets IT-miljö ser ut och presenterar hur den kan förändras för att verksamheten ska kunna drivas med bättre kontroll, mer kostnadseffektivt och för att företaget och dess medarbetare ska kunna fokusera på arbetsuppgifterna. Om något IT-problem uppstår behöver kunden bara kontakta Vision Zero som löser problematiken. I samband med nyanställningar ser man till att den nya medarbetaren erhåller en PC, skärm, telefon och e-postadress.

– IT ska vara enkelt, man ska kunna jobba proaktivt, vara tillgänglig, lyhörd och kommunikativ. Det är de ledord vi hela tiden jobbar efter, understryker Niclas Almgren. Vision Zeros kundtjänst är tillgänglig alla dagar i veckan, och i och med att man främst vänder sig till mindre företag är det snabba kontakter och snabba beslut som gäller. Var och en av företagets kunder erhåller sin egen kontaktperson. RESEARCH: CRISTINA FUNKE TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vill du synas på rätt ställe? - Annonsera i SLT!

Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

Sveavägen 155, 113 46 Stockholm Tel. 08-624 60 60, www.visionzero.se


28

eskilstuna

lidköping 29 www.svenskleverantorstidning.se

Moderna produktionsmetoder bakom glasfiberarmerade tankar I Eskilstuna tar vi en titt på ett företag där innovation och modern teknik samspelar på ett utmärkt sätt. Vi talar om Smé-Plast AB, vars specialitet är tillverkning av avloppstankar i glasfiber.

www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta speciallösningar för industrin När standardlösningar inte räcker till för industriföretagen är det Jimec man kontaktar. Jimec AB tar fram speciallösningar inom automation, produktionsutrustning, robotlösningar och specialmaskiner, och står för allt ifrån konstruktion till färdig installation.

Smé-Plast AB har specialiserat sig på tillverkning av glasfiberarmerade produkter. Verksamheten utgår från de egna verkstadslokalerna på Vägmästarvägen i Eskilstuna där mer än 20-årig branscherfarenhet omsätts i högkvalitativa och EU-försäkrade produkter för den svenska och norska marknaden. Här jobbar man med den senaste tekniken, bland annat luftdrivna maskiner, för bästa möjliga resultat. Flexibel produktion Avloppstankar, färskvattentankar, kemiska tankar, fettavskiljare och oljeavskiljare är några av de produkter Smé-Plast AB tillverkar. – Beträffande avloppstanker tar vi fram slutna tankar där allt samlas in och därefter slamsugs. Tanken kan rymma upp till 30 kubikmeter och vi tillverkar dessutom tillhörande slamavskiljare som är väldigt populära hos våra kunder, säger Robert Jordman som driver verksamheten tillsammans med kollegan Krisztian Cedlind. Smé-Plast AB tillverkar också färskvattentankar i form av slutna lösningar som lämpar sig väl för allt ifrån båtar till sommarstugor och campingplatser. Andra produkter är trycktankar som vakuumsugs med tryck på upp till 0,6 bar och kemiska tankar som är syrefasta och försedda med speciell polyester. Dessa kan med fördel användas inom pappersindustrin och andra industrier som använder syra. Det breda produktprogrammet innefattar också fettavskiljare för exempelvis restauranger och skolkök samt oljeavskiljare för bland annat bilindustrin och verkstäder. Härutöver specialtillverkar man diverse produkter efter kundernas önskemål. Högsta kvalitet Några av de som valt att anlita Smé-Plast AB är Svensk Kommunalteknik, Ahlsell, Dahl och Avloppscenter. – Många år inom branschen borgar för de bästa resultaten, poängterar Krisztian Cedlind. – Genom åren har vi hjälpt många olika kunder och vissa av dem har valt att återkomma till oss gång efter gång i mer än 30 år. De

Jimec AB grundades 1985 av ägaren Jan Blom, men drivs numera av hustrun Ulrika med ett förflutet i företaget sedan 2011. – Vi har precis nyanställt och befinner oss i ett expansivt skede, berättar Ulrika som iklädde sig VD-rollen i juni 2014. Hon presenterar den gedigna verksamheten som innebär leverans av helhetslösningar inom automation, produktionsutrustning, robotlösningar och specialmaskiner. – Det handlar helt enkelt om att ta fram en skräddarsydd lösning när marknadens standardutrustningar inte räcker till. Här kan vi komma in och ta ett helhetsansvar. Vi anpassar våra lösningar efter varje beställares behov och önskemål, säger Ulrika Gartman Blom. Stark resurs

Jimec står för ett helhetsåtagande, vilket inbegriper allt ifrån konstruktion, tillverkning och montage till installation, CE-märkning och dokumentation. – Det innebär att vi finns med genom hela projektet och säkerställer att allt blir rätt från början till slut. Vi är duktiga på att ta fram kostnadseffektiva maskiner och produktionslösningar eftersom vi inte jobbar med några stora over head-kostnader, säger Ulrika. Konceptet har attraherat en vid kundkrets som sträcker sig över hela Sverige och övriga delar av norra Europa. Kunderna finns i flera olika branscher, bland annat livsmedelsbranschen samt medicin- och fordonsindustrin. – Vår ambition är att arbeta långsiktigt och bygga upp ett gott förtroende hos våra kunder. På så sätt utgör vi en stark resurs i deras verksamheter, påpekar Ulrika Gartman Blom.

fakta uppskattar vår kvalitetssäkrade produktion, att vi förfogar över allt under ett och samma tak och att de produkter vi tillverkar håller högsta kvalitet och dessutom är EU-försäkrade, fortsätter han. Planen är att låta företaget fortsätta växa under kontrollerade former med nyanställningar som följd. – Vi kommer förstås också att fortsätta följa de senaste trenderna och investera i nya maskiner så att vi behåller vår position i branschens framkant, säger Robert Jordman och Krisztian Cedlind. RESEARCH: ARN OMANOVIC TEXT: ÖRJAN PERSSON

- Omsatte cirka 4 miljoner kronor 2014 - Kontor och verkstad under ett tak - Mer än 20-årig bransch erfarenhet - Tillverkar EU-försäkrade produkter

Hon lyfter bland annat fram JIPACK, Jimecs egen maskinserie för påspackning, vilken man producerat sedan många år tillbaka. Nu lanserar man den nya generationens påspackare som är ännu mer effektiv och går att få både med och utan ryttare. – Det här är den ultimata maskinen för tillverkare och legoförpackningsföretag, fastslår Ulrika Gartman Blom.

– Vi har lyssnat på marknaden och kundernas behov, och tagit fram en mycket kostnadseffektiv lösning som hanterar allt ifrån vinkelfilm på rulle till färdig produkt med ryttare. Den här produkten är unik i sitt slag i Sverige. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

skara

SKARAB bygger med kvalitet och ansvar Kvalitet och ansvar är begrepp som präglar verksamheten i byggföretaget SKARAB. Här jobbar man med service och yrkesstolthet i fokus och åtar sig allt ifrån mindre tillbyggnader till kompletta totalentreprenader kring nybyggnation. Byggföretaget SKARAB:s rötter sträcker sig så långt tillbaka som till 50-talet då firman etablerades under namnet Edgars Byggnads AB. När nuvarande ägare tog över företaget 1998 bytte man namn till SKARAB som idag sysselsätter 16 synnerligen kompetenta byggnadsarbetare. – Vi är ett litet företag med stor kompetens och brett kunnande. Vi åtar oss både små och stora jobb och kan med vår slimmade organisation arbeta mycket flexibelt, säger Peter Tapper som är en av företagets delägare. Stark bredd Bredden är påtaglig i SKARAB vars koncept spänner över allt ifrån ritningar, reparationer, om- och tillbyggnader till totalentreprenader och komplett nybyggnation. Man jobbar på uppdrag av exempelvis professionella förvaltare och fastighetsägare i Skaraborg, men utför även en

hel del jobb på uppdrag av industrin, inte minst i form av tillbyggnader. – Oavsett uppdrag tillhandahåller vi en komplett tjänst som innefattar allt som rör det aktuella uppdraget. Vi samarbetar med yrkeskunniga och pålitliga entreprenörer som gör att alla arbetsmoment utförs på ett professionellt och fackmannamässigt sätt, säger Peter Tapper och nämner VVS-firmor, elektriker, målare, arkitekter, mark- och anläggningsfirmor. – Trä, betong, murning – inga material eller uppdrag är omöjliga för oss. Kvalitet, service och yrkesstolthet Även service- och försäkringsjobb ingår i SKARAB:s breda koncept. Såväl personal som samarbetspartners innehar alla de behörigheter som branschen kräver. – Kunderna väljer oss tack vare vår långa erfarenhet och duktiga personal. Här jobbar vi med fokus på kvalitet, service och yrkesstolthet. Vi bygger med ansvar, understryker, Peter Tapper. Han framhåller också SKARAB:s tydliga miljöprägel, vilket innebär att man förstås följer alla gällande krav och regler. I samband med rivning och ombyggnad tar man hand om allt farligt material på ett säkert och miljöriktigt sätt. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Jimec JimecABAB

Byggentr.

Tar fram speciallösningar inom automation, Tar fram speciallösningar inom automation, produktionsutrustning, robotlösningar och produktionsutrustning, robotlösningar och specialmaskiner. specialmaskiner. Jimec AB står för allt ifrån konstruktion till färdig installation.

Jimec AB står för allt ifrån konstruktion till färdig installation

Jimec JimecABAB Tar fram speciallösningar inom automation, Tar fram speciallösningar inom automation, produktionsutrustning, robotlösningar och produktionsutrustning, robotlösningar och specialmaskiner. specialmaskiner. Jimec AB står för allt ifrån konstruktion till färdig installation.

Jimec AB står för allt ifrån konstruktion till färdig installation

Tel: +46 510 23906 • E-post: info@jimec.se

Tel: +46 510 23906 • E-post: info@jimec.se

Tel: +46 510 23906 • E-post: info@jimec.se

Tel: +46 510 23906 • E-post: info@jimec.se

Skara, Tel. 0511-162 85


30

skara

götene 31 www.svenskleverantorstidning.se

Små och medelstora företags redovisningsbyrå LRF Konsult AB är små och medelstora företags redovisningsbyrå. Med representation över hela landet verkar man alltid nära sina kunder, det vill säga såväl små som stora uppdragsgivare i alla branscher som genom samarbetet med LRF Konsult sparar både tid och pengar.

LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditet. Små och medelstora företag inom alla branscher har blivit bolagets specialitet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner. Bredden är LRF Konsults styrka. Man servar cirka 75 000 kunder totalt landet över, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna föredelade på alla möjliga branscher. Verksamheten är uppdelad i olika områden; ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning, samt fastighetsförmedling, och härtill kommer ett koncept kring juridisk och ekonomisk planering inför generationsskiften och frågor kring värdering av bolag, fastigheter och skog. Givetvis tar man också emot privatpersoner som vill ha hjälp att till exempel deklarera aktie- eller fastighetsförsäljningar.

Fullservicekontor

Vi besöker LRF Konsults kontor i Skara där man funnits i 75 år. Det rör sig om ett fullservicekontor som sysselsätter 25 personer i form av ekonomer, jurister, mäklare och affärsrådgivare. Det är ett anrikt kontor, redan på 40-talet slog man upp portarna till det som då var det första kontoret i Skaraborgs län. Då var verksamheten renodlad kring lantbruk för vilka man hjälpte till med att beräkna lönsamheten. Under åren har tjänsteutbudet utvecklats markant och för cirka 15 år sedan valde man att även gå utanför lantbruksbranschen. Idag utgör den gröna sektorn cirka 50 procent medan resten av kundkretsen utgörs av små och medelstora företag med upp till ett 50-tal anställda. Det rör sig om verksamheter inom bland annat bygg och fastighet samt konsulter, något som även gäller generellt för hela LRF Konsult. Anders Sigurd är kontorschef på Skara-kontoret. – Vi gör det helt enkelt lite lättare att vara företagare. Vi jobbar nära våra kunder och kan erbjuda helhetslösningar, säger Anders och utvecklar resonemanget mot bakgrund av de nya skatteregler som kommer att införas de närmaste åren, och som kommer att innebära stora förändringar för många företag. – Vi har representanter i två stora utredningar så vi kan säga att vi ligger steget före. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder att anpassa sig till de nya förutsättningarna på ett tidigt stadium, säger Anders Sigurd och nämner även elektroniska fakturor som han tror kommer att slå i genom stort framöver.

kostnadseffektiva som möjligt. – Vi tar ett helhetsgrepp kring hela kundens IT-miljö och ser över rutiner och arbetsflöden. Vi är idag en långsiktig och trygg samarbetspartner åt våra kunder, och för dem blir det en klok framtidsinvestering som betalar sig i det långa loppet, påpekar Erik Lundström.

SBL Data startades 1988 och drivs idag av tre delägare; Tore Gustavsson, Magnus Kihlström och Erik Lundström, varav den sistnämnde funnits med ända sedan starten. Vi träffar honom på kontoret på Smedtorpsgatan i Skara. – Vi är ett fristående och väletablerat ITföretag. Våra arbetsområden är affärssystem, CRM-system, nätverk, lagringstjänster, kommunikation och säkerhet. Vi står för kompletta helhetslösningar och blir därmed en stark partner för små och medelstora företag, säger Erik Lundström.

Starkt förtroende Erik framhåller företagets 15 anställda som besitter bred kompetens kring SBL Datas arbetsområden. Vid behov kan man även hyra in ytterligare spetskompetens från någon av sina samarbetspartners. – Med 26 år i branschen har vi lärt oss mycket som förstås kommer våra kunder tillgodo. Genom åren har vi byggt upp ett starkt förtroende bland våra kunder, som tack vare samarbetet med oss får mer tid över att lägga på kärnverksamheten, poängterar Erik. Han förklarar att det är tämligen ovanligt att ett företag som SBL Data behåller en så pass stark position på marknaden som just SBL har gjort år efter år. – I vår bransch blir man ofta uppköpt eller uppvaktad av större kedjor, men vi känner att vi

Helhetsgrepp Han betonar att genomtänkta arbetsrutiner sparar tid och i förlängningen även pengar. I ett nära samarbete med sina kunder säkerställer man att deras IT-investeringar blir så smarta och

Precision och kvalitet präglar gedigen legotillverkare Precision och kvalitet utgör ledorden i företaget Mekanvis verksamhet. Den gedigna legotillverkaren utför allt ifrån enstyckstillverkning till mindre serier med moderna tekniska lösningar som garanterar stor noggrannhet och hög kvalitet.

Anders Sigurd, Kontorschef

– De förenklar för företagen som härigenom sparar både tid och pengar. Om några år finns inga pappersfakturor kvar, tror han. Mäklartjänster

Många av Skara-kontorets kunder är mindre, ägarleda företag. Man jobbar mycket med avtalsbrister och generationsväxlingar där man ser över juridiska avtal och säkerställer att alla inblandade parter blir nöjda. Beträffande mäklartjänster servar LRF Kon-

sult i Skara hela gamla Skaraborgs län, inte minst den gröna näringen med allt ifrån små gårdar till stora gods. – För oss är alla kunder och objekt lika viktiga och intressanta, betonar Anders Sigurd som kan konstatera att värdeutvecklingen på fastigheter de senaste tio åren har varit enorm. – Fastighetssidan slår börsen med hästlängder, säger han. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

En stark IT-partner för små och medelstora företag Genomtänkta arbetsrutiner sparar tid – och pengar. Det vet man på IT-företaget SBL Data. Man vänder sig till små och medelstora företag som i samarbete med SBL Data säkerställer smarta och kostnadseffektiva IT-investeringar.

www.svenskleverantorstidning.se

Mekanvi startades redan 1985 under namnet Korsell Mekaniska. Efter att verksamheten flyttat till nya lokaler på Häljemovägen i Lundsbrunn 2011 tog Anders och Rebecka Dirfeldt över företaget året därpå. – Med nya lokaler hade vi alla möjligheter att expandera och det har medfört att vi har ökat såväl kundkrets som omsättning och personalstyrka, berättar Anders Dirfeldt. Mekanvi tillverkar och reparerar verktygsdetaljer, produktionsutrustning, prototyper och industrilego. – Vi utför allt ifrån enstyckstillverkning till mindre serier, och förfogar i sammanhanget över styrd utrustning för svarvning, längdsvarvning, fräsning, trådgnistning och slipning. Vi jobbar även med manuella maskiner, säger Anders och berättar att man förra året installerade sin första längdsvarv för bearbetning av detaljer på upp till 32 millimeter. – Den har gjort att vi numera kan ta oss an större svarvade serier, konstaterar Anders. Komplett maskinpark

Mekanvi förfogar med andra ord över en mycket ändamålsenlig maskinpark. När det gäller trådgnistning kan man skära i ledande material på upp till 250 millimeter. – Allt vi gör är ett riktigt precisionsarbete. Vi tar till exempel fram många verktygsdetaljer som

kräver stor noggrannhet. Här har vi märkt en ökad efterfrågan som ser ut att hålla i sig, säger Anders Dirfeldt. Han berättar att man jobbar i CAD och därmed kan ta sig an de flesta av kundernas cad-filer. Här arbetar man företrädesvis med 3D-solider och 2D-ritningar. – Kunden kan kontakta oss med en enkel skiss som vi sedan utgår från. I ett nära samarbete med kunden tar vi fram en lösning som anpassas helt efter dennes behov, önskemål och specifikationer, säger Anders Dirfeldt och lyfter fram begrepp som kvalitet och prestanda. Noggrannhet och flexibilitet

Beträffande övriga tjänster, såsom härdning eller ytbehandling av kundernas detaljer, har Anders och Rebecka utvecklat ett brett kontaktnät av goda samarbetspartners för ändamålet. Härigenom upprätthålls den höga standard som Mekanvi representerar. – Vi gör detaljer som vi är stolta över, jobbar med en hög servicenivå, stor noggrannhet, hög flexibilitet och snabba leveranser, säger Anders och framhåller företagets trogna personalstyrka som är A och O för bolagets framgångar. Genom åren har Mekanvi hjälpt företag med nykonstruktion och förbättringsarbeten. Tack vare nära samarbete med kunden har effektiva konstruktioner tagits fram för att utveckla produktionsprocesser. Användarna av maskinerna har fått en förbättrad arbetsmiljö och kan arbeta mer effektivt. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

vårgårda

En stark elautomationspartner

för västsvensk industri Västsvenska industriföretag har i Vårgårdafirman Elautomation AB en stark och pålitlig partner när det gäller professionell elautomation. Här visar man upp en mycket stark bredd, lång erfarenhet och bred kompetens, vilket genererat en stabil krets av nöjda och återkommande kunder.

Från början var man bara två personer som drog i gång Elautomation AB i Vårgårda. Året var 2001 men mycket har hänt sedan dess i företaget som numera sysselsätter 14 personer. – Genom åren har vi haft en jämn tillväxt och nu har vi nått en nivå som vi känner är lagom, säger Tommy Svensson som äger och driver Elautomation AB.

kan utveckla oss på vår marknad. Vi vill vara det lilla företaget med lokal förankring, säger Erik Lundström och tillägger att SBL Data även finns representerat i Vänersborg.. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

SBL DATA SKARA Tel: 0511-130 45 Smedstorpsgatan 16

SBL DATA VÄNERSBORG Tel: 0521-26 26 60 Parallellgatan 62

- mer tid i framtiden - mer - mertid -tidi framtiden i framtiden- -

- mer tid i framtiden -

www.sbl.se

SBL DATA SBLSBL DATA DATA SKARA

SKARA SKARA Tel:Tel: 0511-130 45 Tel: 0511-130 0511-130 45 45 Smedstorpsgatan 1616 Smedstorpsgatan Smedstorpsgatan 16 SBL DATA DATA SBLSBLDATA VÄNERSBORG VÄNERSBORG VÄNERSBORG

Tel: Tel: 0521-26 0521-26 26 60 26 60

Tel:Parallellgatan 0521-26 26626062 Parallellgatan Parallellgatan 62

www.sbl.se www.sbl.se

www.sbl.se

Flera arbetsområden Elinstallationer, konstruktion och tillverkning av automatskåp samt programmering är bara några av de områden man jobbar med i Elautomation AB. – Vi fokuserar på industrin där vi jobbar med både svagström och starkström. Det blir en hel del maskinreparationer, felsökningar och ombyggnad av maskiner, inte minst avseende styrsegment, berättar Tommy Svensson. Elautomation AB:s kunder finns företrädesvis inom en fem mils radie från Vårgårda. De består av en mängd företag, såväl stora som små, i olika branscher, varav många är återkommande. Härutöver åtar man sig också uppdrag för pri-

vatpersoner avseende mer traditionella elinstallationer. Belysningsstyrning Elautomation AB uppvisar en synnerligen stark bredd och besitter spetskompetens beträffande produktionsmaskiner. – Vi kan hjälpa företagen med allt som rör PLC-maskinstyrning. Något som ökat på senare tid är belysningsstyrning, framförallt nu när LED-tekniken har slagit igenom på allvar. Vi kan ta fram mycket lättstyrda lösningar. Det blir i många fall en väldigt lönsam investering för våra kunder som ofta har krav på sig att minska energiberoendet. Med våra lösningar finns mycket pengar att spara, understryker, Tommy Svensson. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON


32

vårgårda

vårgårda 33 www.svenskleverantorstidning.se

Tydliga näringslivssatsningar

i Vårgårda kommun Vårgårda kommun har alltid hamnat högt på Svenskt Näringslivs rankning över det svenska företagsklimatet. Tillsammans med COI, Center of Innovation, satsar man kontinuerligt på näringslivet, vilket gjort kommunen till en expansiv bygd med en stadig ökning avseende såväl inflyttning som företagsetablering. Ända sedan Vårgårda kommun bildades 1952 har trakten både utvecklats och expanderat. Befolkningen har vuxit med en tredjedel i takt med att företag har etablerats och nya bostäder har byggts. Idag hyser regionen nära nog en miljon invånare, vilket gör Vårgårda kommun till en både attraktiv och intressant region för såväl boende som företagsetablering. – Vi ligger nära allt. Med tåg, buss eller bil är ingenting längre bort än en timme. Tåget till Göteborg tar bara 38 minuter, konstaterar Bengt Hilmersson, kommunalråd för Centerpartiet i Vårgårda kommun. Vid höstens val 2014 blev just Centerpartiet största parti inom Alliansen i Vårgårda kommun. – Vi har ett bra samarbete inom Alliansen men även överlag här i kommunen. Med ett starkt näringsliv där företagen fortsätter att nyanställa växer kommunen kontinuerligt, säger Bengt Hilmersson och lyfter fram vikten av nyproduktion av lägenheter och villatomter samt utbyggnaden av E20 till motorväg. – Nu finns gott om bra industrimark på västra sidan utefter E20 som är klar att etablera sig på, vilket kommer att leda till att kommunen växer ytterligare. Vi befinner oss i en expansiv fas där vi står redo med såväl industrimark som bostadsbyggande, säger Hilmersson.

COI, Center of Innovation Vårgårda är ett livskraftigt industrisamhälle där nya företag hela tiden etableras. Här finns såväl små som stora företag där Autoliv Sverige, Gustavsberg Vårgårda Armatur, Lantmännen Doggy, Vårgårda Hus och Sundolitt är de mest kända. Här spelar COI, Center of Innovation, en central roll som länken mellan företagen och kommunen. COI hjälper personer som vill starta eget eller har frågor kring kommunens näringsliv, samtidigt som man arbetar med att stärka och påverka samspel och förståelse mellan företag samt utgöra en plattform för gemensamma aktiviteter. COI ägs av företagen, och samarbetar med kommunen i arbete som utförs av näringslivsarbete till 50 procent, då kommunen inte har någon näringslivschef, och resterande arbete direkt åt företagen i Vårgårda med mottot; det skall vara lätt att driva företag i Vårgårda. – Vi vill bevaka företagens intresse mot myndigheter och andra organisationer. Samarbete är nyckelordet i vårt arbete, säger Ulf Lofterud som leder verksamheten i COI. Han berättar att man jobbar mycket med företagsrelaterade utbildningar, till exempel avseende truck, heta arbeten och mobila arbetsplattformar, ställningsbyggnad och traversutbildning. – Vissa utbildningar måste förnyas vart femte år för att företagen ska kunna fortsätta utföra det aktuella arbetet. Vi jobbar också nära skolorna, samordnar och ser till att lärare kommer ut på studiebesök. Här igenom erhåller de kunskap kring näringslivet som de sedan kan ta med sig i undervisningen, säger Johanna Helander som inom kort kommer att ta över ansvaret i COI då Ulf slutar vid årsskiftet.

Feriejobb åt unga I Vårgårda kommun erbjuds unga som fyllt 17 år feriejobb, något man arbetat med i flera år och som uppskattas högt av kommunens ungdomar. Från och med i år är även näringslivet med på tåget, men det är kommunen som står för själva notan, samtidigt som man inte får lov att konkurrera med befintliga sommarjobb. – Man kan säga att detta är ett led i en långsiktig satsning på skolorna som pågått under lång tid här i Vårgårda. I början av 2000-talet rankades vi som en av de sämre skolkommunerna, men sedan dess har vi avancerat till de hundra bästa, och det är en utveckling som

www.svenskleverantorstidning.se

Flexibla rekryteringslösningar för Västsveriges företag

fortsätter spikrakt uppåt. Vi har fått pris från SKL för den goda utvecklingen och nu är målet att hamna bland de 30 bästa kommunerna i landet, säger Bengt Hilmersson. Han avslutar med att även framhålla kommunens målmedvetna satsningar inom miljöområdet. Kommunens bilar kommer framöver att drivas av biogas och man har härutöver bland annat tillsatt en miljösamordnare som tillsammans med den politiska ledningen ska lyfta miljöfrågan ytterligare.

På en föränderlig arbetsmarknad spelar rekryterings- och personaluthyrningsföretaget Söder & Co en viktig roll. Prisvärdhet och kvalitet präglar verksamheten i det flexibla bemanningsföretaget som alltid tar fram rätt person till rätt plats.

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Ulf Lofterud och Johanna Heleander

-Vi vill vara ert bemanningsföretag! På Söder & Co är vi vana vid att sätta kunden i fokus och arbeta fram flexibla personallösningar. -Din lokala bemannings- och rekryteringspartner. Ring oss på kontoret tel: 0322-66 68 66

Det auktoriserade rekryterings- och personaluthyrningsföretaget Söder & Co bildades i Borås 1999 under namnet Crew Bemanning och fick sitt nuvarande namn sex år senare. Idag finns verksamheten etablerad i Borås, Alingsås, Kinna, Ulricehamn, Göteborg och Vårgårda, och det är det sistnämnda kontoret vi besöker när vi träffar Anders Löfgren som ansvarar för verksamheterna i Alingsås och Vårgårda. Här har man funnits sedan 2011 då verksamheten etablerades av just Anders och kollegan Linda Nydenfeldt. Linda utsågs till Årets Företagare i Vårgårda 2014, men redan året innan blev Söder & Co i Vårgårda utsett till Gasellföretag av Dagens Industri. Anders Löfgren vet vad som ligger bakom framgångarna. – Vi har lång erfarenhet av bemanningsbranschen och står för prisvärdhet och kvalitet. Långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende är de ledord vi arbetar efter, säger han. Rätt person på rätt plats Söder & Co jobbar med inhyrning, rekrytering och det man kallar för inhyrningsrekrytering. – Det handlar om att ta fram rätt personer till rätt platser. Med vårt inhyrningskoncept gör vi det enkelt för företagen att stärka sin organisation i samband med exempelvis arbetstoppar,

föräldraledighet eller sjukskrivningar. Vi erbjuder effektiva och flexibla rekryteringslösningar, och när det gäller inhyrningsrekrytering jobbar vi efter en överenskommen prövotid innan personen anställs på det aktuella företaget. På så sätt får både kunden och individen möjlighet att bekanta sig med varandra, samtidigt som man säkerställer att personen i fråga är den rätta för uppgiften, säger Anders Löfgren. Lokal förankring Lång erfarenhet och bred kunskap borgar för lyckade insatser i Söder & Co. Från Vårgårdakontoret utgår i dagsläget 270 personer i olika tjänster och det är en siffra som ökar hela tiden. – Vi jobbar med en stark lokal förankring och korta beslutsvägar. Det är viktigt att vi upprättar goda relationer med samtliga våra anställda och därför lägger vi ner mycket tid på att hitta rätt tjejer och killar. Vi tror på det vi gör, poängterar Anders Löfgren. Han förklarar att man ser sina kunder som företagets samarbetspartners och hela tiden jobbar med ett stort engagemang. Det har gjort att många av regionens företag väljer att vända sig till Söder & Co regelbundet. – Det ska vara enkelt att arbeta med oss. Genom att vara en pålitlig partner skapar vi långa relationer med såväl kunder som anställda, vilka bygger på förtroende, säger Anders Löfgren och berättar avslutningsvis att man framöver även kommer att etablera verksamheten i både Skövde och Trollhättan. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vill du synas på rätt ställe? - Annonsera i SLT! Vårgårda Kommun - Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda - Tel. 0322-600600 - www.vargarda.se

Tel 031-719 05 00 - Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


34

vårgårda

vårgårda 35 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Fler vill bo i Det händer alltid något på Tånga Hed trivsamma Vårgårda Allt fler väljer att slå ner sina bopålar i trivsamma Vårgårda, och det är just trivseln som präglar verksamheten i kommunalägda Vårgårda Bostäder AB. Företaget kan erbjuda bostäder för alla behov, allt ifrån ettor till radhuslägenheter. Det kommunala bostadsbolaget Vårgårda Bostäder AB bildades för 20 år sedan när dåvarande stiftelsen Vårgårdabostäder ombildades. Företaget äger och förvaltar bostadsfastigheter i Vårgårda kommun och kan erbjuda ett brett utbud av prisvärda och trivsamma bostäder, företrädesvis i tätorten. – Vi har bostäder för alla behov, allt ifrån ettor till attraktiva radhuslägenheter med upp till fem rum, informerar Jan Thorsson, VD för Vårgårda Bostäder sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Han representerar med andra ord ett attraktivt boendekoncept där trivsel och konkurrenskraftiga priser är begrepp som hela tiden står i centrum. – Vi arbetar för att skapa trygga hem och mötesplatser för människor. En hög servicenivå och välskötta fastigheter är en del av det arbetet, säger Jan Thorsson. Ökad efterfrågan Jan konstaterar att allt fler väljer att bosätta sig i Vårgårda, vilket har lett till att bostadsbyggnationen i kommunen har ökat under senare år. Det nya femvåningshuset i centrum blir inflyttningsklart i november och redan nu är samtliga

Tånga Hed klassas som ett av landets mest spännande evenemangscenter. Såväl privatpersoner som företag är välkomna att ta del av en mängd evenemang och aktiviteter. Eller vad sägs om golf, dansbandshelg, träning, vandring eller nostalgifestival? Tånga Hed är evenemangsanläggningen som erbjuder något för alla smaker och inriktningar. Tillhörande camping och vandrarhem, med sina 220 bäddar i 2-bädds-, 4-bädds- och 6-bäddsrum håller öppet året runt, vilket är nödvändigt med tanke på den späckade kalendern. – Vi har ökat från år till år avseende såväl besöksantal som antalet evenemang, och när det gäller 2016 är det någonting uppbokat varje helg under hela året, konstaterar Patrik Ekelund som leder verksamheten i huvudbolaget Tånga Fritid AB.

Återkommande evenemang Bland de många evenemangen på Tånga Hed märks till exempel Nostalgifestivalen som i år går av stapeln den 13 juni. Här får besökarna ta del av allehanda veteranfordon och Sveriges största nostalgi- och retromarknad, men det kommer också att finnas ett 50-talstivoli, tävling i bästa nostalgiklädsel och mycket mer. Mellan den 25 och 28 juni har Vulcan Riders Sweden sin årliga riksträff på Tånga Hed, och den 4 och 5 juli arrangeras årets dansbandshelg då några av landets främsta dansbandsorkestrar spelar i Tångahallen. Härutöver genomförs officiella och inofficiella hundutställningar, kurser och föreläsningar, och dessutom arrangeras diverse SM- och NMtävlingar inom ett flertal olika discipliner. Här har man till exempel arrangerat världscupen i landsvägscykel. Området lämpar sig också väl för träningsläger inom flera olika idrotter, inte minst tack vare tillgången på gräs- och konstgräsytor, samt ett flertal inomhusanläggningar. I Tångahallen

arrangeras under våren en stor ungdomsturnering i fotboll. Den årliga julmarknaden brukar locka cirka 5 000 besökare. Aktiviteter för alla På Tånga Hed finns, utöver alla evenemang, en mängd olika aktiviteter för anläggningens besökare. Det nyöppnade Tångabadet, med sin 25 gånger 12 meter stora pool, uppvärmd av bland annat solpaneler, är förstås mycket populär, liksom områdets välbesökta restaurang. – För golfentusiasterna finns en av Västergötlands bästa banor strax bredvid Tånga Hed, och för de som föredrar vandring i vacker natur finns ett naturreservat på nästan 40 hektar med mysiga promenadvägar. De historiskt intresserade besöker med fördel vårt Nostalgimuseum där samlaren Tore Johansson presenterar en av landets största samlingar av mått, vågar och vikter, eller Bröderna Fåglums museum som på ett utmärkt sätt presenterar brödernas framgångsrika idrottskarriärer, tipsar Patrik Ekelund. Han nämner även möjligheter för konferenser

och företagsevent där man kan erbjuda attraktiva paket med olika inriktningar. Här finns också träningsmöjligheter i samarbete med Nordic Wellness, där alla boende på Tånga Hed tränar gratis. Självklart finns det också gott om aktiviteter och lekar på området för de små. Frahåller Pua Tånga Fritid AB ägs av Vårgårda IK som i mångt och mycket har företaget Stålprofilers förre ägare Per-Uno Håfström, även kallad Pua, att tacka för en stor del av framgångarna – Pua har ett stort hjärta för ungdomsidrotten och har sponsrat klubben under många år, vilket bland annat inneburit att vi har kunnat bygga Tångahallen. Han har även en annan hall uppkallad efter sig, och när denna brann ner 2010 såg Pua till, tillsammans med ett antal lokala företagare, att hallen byggdes upp igen bara ett drygt år senare, berättar Patrik Ekelund. Under 2014 hade Tånga Hed 225 000 dagsbesökare och 22 400 gästnätter.

lägenheter uthyrda. – Den växande efterfrågan på bostäder ger oss energi, konstaterar Jan Thorsson. Vi siktar till exempel på att bygga om, renovera och förbättra, samt eventuellt bygga till ytterligare en våning på Klockarebolet. Härutöver planerar kommunen att bygga lägenheter och förtäta området mitt emot ICA Sidensvansen, berättar Jan. Lokaler att hyra Vi träffar Jan i lokalerna på Stockholmsvägen i Vårgårda där Vårgårda Bostäder har sitt kontor.

Man flyttade in i lokalerna för två år sedan. – Meningen var att vi skulle bygga lägenheter här men det visade sig att huset inte var anpassat för detta. För ett år sedan tog vi därför beslutet att använda befintliga lokaler till att skapa en mötesplats för företagare, berättar Jan Thorsson. Övervåningen ska därför bli ett kontorshotell som beräknas vara klart inom ett år, och flera företag står redan i kö för att etablera sig här. I huset finns till exempel Bildernas sal med ett 80-tal sittplatser där företag kan arrangera evenemang eller konferenser. Lokalen lämpar

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vi har även kontor och lager för uthyrning! Ring 0322-60 06 94

VÄLKOMMEN TILL

TÅNGA HED Sveriges mest spännande evenemangscenter

Bildernas Sal

Tånga Fritid AB - Box 65, 447 22 Vårgårda Tel: +46 (0)322-624311 - Fax: +46 (0)322-624211 - Mail: info@tangahed.se - www.tangahed.se

www.vargardabostader.se

sig dessutom väl för exempelvis filmvisning och teater. Jan Thorsson slår avslutningsvis även ett slag för Vårgårda Utveckling som kan erbjuda lokaler alldeles invid E20 för en mängd olika verksamheter. I dagsläget är ungefär hälften av lokalerna uthyrda och ett flertal nya intressenter är på gång. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON


36

vårgårda

herrljunga 37 www.svenskleverantorstidning.se

Pålitlig aktör i VVS-branschen Kunder till Kjellners Rör AB vet att de, förutom professionella arbetsinsatser, får stort kunnande och bred kompetens på köpet. Företaget gör allt inom VVS, från service och underhållsinsatser till komplett nyinstallation.

Kjellners Rörs historia sträcker sig så långt tillbaka som till 1955 då Paul Kjellner lade grunden till verksamheten. Sedan dess har bolaget expanderat via förvärv och egna filialer, inte minst under 90-talet och framåt. 2012 ändrades bolagsstrukturen när moderbolaget Kjellner Gruppen bildades med dotterbolag på orterna Vara, Kvänum, Skara, Vårgårda, Herrljunga, Floby och Alingsås. Idag sysselsätter verksamheten ett 50-tal anställda som på ett utmärkt sätt upprätthåller företagets starka koncept kring kvalificerade VVS-arbeten. Allt kring VVS Kjellners Rör AB ingår sedan ett flertal år tillbaka i Comfort, det vill säga Sveriges största VVS-kedja, vilket förstås bidrar till företagets starka bredd. – Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag samt organisationer och har ett koncept som spänner över allt kring VVS. Vi utför allt ifrån service och reparationsinsatser på befint-

Det kommunala bostadsbolaget Herrljungabostäder AB har anor sedan 50-talet och har genom åren mestadels haft en stadig utveckling. Enligt bolagets VD, Birger Sjöberg, blåste det dock ganska snåla vindar för företaget, liksom för de flesta andra bostadsbolag, under 80- och 90-talen, men han medger samtidigt att det var en tid som på sikt stärkte företaget och som i mångt och mycket bidragit till dess starka ställning idag. – När det var som värst fanns till och med planer på att riva fastigheter. Lyckligtvis blev det inte så och under andra halvan av 90-talet kom vi på grön kvist igen. Det ledde i sin tur till vissa förändringar, inte minst under början av 2000talet då vi anställde personal med mycket hög kompetens inom framför allt fastighetsskötsel, underhåll och service. Denna spetskompetens var tjänster vi tidigare köpte in utifrån, men i och med våra egna satsningar har vi stärkt vårt

Välsorterade butiker Kjellners Rör är ett välkänt begrepp i regionen där arbete mot industrin är något av bolagets styrka. – Vi jobbar också mycket med serviceavtal, fjärrvärme samt servar och installerar värmepumpar av olika märken. Det handlar om att hela tiden leva upp till våra kunders krav och förväntningar, säger Karl-Johan Kjellner. Han framhåller att företaget är medlem i VVS-Företagen och är en auktoriserad aktör som givetvis följer gällande branschregler Säker Vatteninstallation. Härutöver driver man även två Comfortbutiker i Vårgårda och Vara med ett brett sortiment kring allt som hör VVS till. Man är förstås också återförsäljare av samtliga produkter som återfinns i Comfortkatalogen. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

koncept avsevärt, konstaterar Birger Sjöberg som under det senaste decenniet har sett en stark effektivisering, inte minst teknisk, av verksamheten i såväl Herrljungabostäder som branschen i stort. Projekt på gång

Herrljungas eldistributör sedan elva decennier

Herrljunga Elektriska ABhar en historia som sträcker sig nästan elva decennier bakåt i tiden. Bolaget ägs till drygt 99 procent av kommunen och till resterande del av privata aktieägare. Verksamheten sysselsätter ett 40-tal anställda inom bolagets huvudområden; el, värme och stadsnät samt i dotterbolaget Herrljunga Vatten AB som sköter vatten- och avloppsverksamheten i Herrljunga kommun. Fullserviceföretag

Vi träffar Anders Mannikoff, VD för Herrljunga Elektriska, som berättar att elnätet i Herrljunga och delar av Vårgårda kommun består av markförlagd kabel till 80 procent. Det 85 mil långa ledningsnätet når 5 100 kunder. Beträffande fjärrvärme sträcker sig Herrljunga Elektriska AB:s engagemang tillbaka till sent 80-tal då bolaget tog över det befintliga nätet. – Idag är i stort sett allt utbyggt. Panncentralerna,en i centralorten och en i Mörlanda, eldas med biomassa, berättar Anders som ser många fördelar med fjärrvärme. – Det är en smidig och trygg uppvärmning

Attraktiva bostäder i idylliska Herrljunga Allt fler vill bo i idylliska Herrljunga. Trenden är tydlig i Herrljungabostäder AB – eller Herbo som numera är profilnamnet – där man hela tiden strävar efter att utveckla sitt bostadskoncept med allt ifrån lägenheter till mindre villor för att tillgodose alla behov.

liga anläggningar till kompletta entreprenader och nyinstallationer, säger Karl-Johan Kjellner som leder verksamheten från anläggningen i Vårgårda. Han framhåller den geografiska bredden den höga kunskapsnivån i företaget, vilket innebär att man alltid kan stå för specialinsatser i det egna upptagningsområdet.

herrljunga

Herrljunga Elektriska AB kan se tillbaka på ett drygt sekel när bolaget varit en stor del i regionens utveckling. El, värme, stadsnät, vatten och avlopp ingår i det heltäckande konceptet som täcker såväl Herrljunga som kringliggande landsbygd.

www.svenskleverantorstidning.se

med stora miljövinster och inget oljeberoende, framhåller han. Herrljunga Elektriska AB är ett fullserviceföretag inom el och energi för regionens företag. Omfattande energieffektiviseringar har gjort att industriföretag har ökat sin produktion utan att höja elförbrukningen. – Vi gör det mesta, allt ifrån att byta ett vägguttag till att programmera industrimaskiner, och härutöver kan vi bland annat även erbjuda solel via olika lösningar, berättar Anders.

Det kommunala dotterbolaget Herrljunga Vatten innefattar totalt sex vattenverk som garanterar ett rent och säkert vatten för kommunens invånare. Verksamheten omfattar två större reningsverk där man som ett sista steg i reningsprocessen börjat använda guldfiskar för att bekämpa fjädermyggor som annars trivs i bassängerna. – Vi är faktiskt först i hela landet med denna helt miljövänliga reningsprocess, berättar Anders

Allt fler vill bo i idylliska Herrljunga. Under senare år har efterfrågan på lägenheter, och inte minst villor, ökat, vilket gjort att Herrljungabostäder mellan 2010 och 2012 lät bygga åtta

med att kunna börja bygga ett nytt flerbostadshus med 20 lägenheter. De kommer att vara inflyttningsklara under våren 2016. – Vi har planer på fler byggprojekt under nästa år för att möta den växande efterfrågan, informerar Birger.

Mannikoff och tipsar avslutningsvis om den nya hemsida som nyligen lanserades, och där alla kan få snabb och tydlig information via såväl dator som mobil eller läsplatta. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Herbo

Sedan några år tillbaka jobbar Herrljungabostäder under profilnamnet Herbo, vilket stärker bolagets koncept kring attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform, liksom dess tydliga fokus på god service, ett starkt miljöfokus och omsorgsfullt underhåll för trygga och långsiktiga boenden. – Vi jobbar med ett klart och tydligt miljötänk där vi bland annat var tidigt ute med källsortering. Alla våra lägenheter har dessutom individuella energimätare, vilket har lett till minskad energiförbrukning. Under förra året kunde vi betala tillbaka drygt en miljon kronor till hyresgäster som varit sparsamma, berättar Birger Sjöberg.

Stora möjligheter med fiber

När det gäller fibernät förser Herrljunga Elektriska sedan 90-talet tätorterna med IT och TV. Under 2012 och 2013 byggde man ett fiberstamnät på landsbygden där husägare gått samman och bildat fiberföreningar som ansluter sig till nätet. – Vi har kommit ganska långt men i slutänden är det kunden som bestämmer om man vill ha fiber, konstaterar Anders Mannikoff. – Från och med i år erbjuder vi även villakunderna i tätorten detta. För oss var det dock naturligt att börja bygga ut på landsbygden eftersom inga bra bredbandsalternativ fanns. Fibernätet ger otroliga möjligheter för många människor som till exempel kan arbeta hemifrån. Det genererar en levande landsbygd och goda miljövinster, för att inte tala om alla smarta tjänster som fibernätet kan erbjuda, säger Anders.

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Herrljungabostäder AB Torget 2 D, 524 30 Herrljunga Telefon: 0513-222 60 - Fax: 0513-222 61 E-post: info@herbo.nu www.herbo.nu

Tel: 0513-22041 - E-post: anders.mannikoff@el.herrljunga.se

mindre villor på cirka hundra kvadratmeter. – Här handlar det om kooperativ hyresrätt med garantiinsats, vilket innebär att hyresgästen garanterat får tillbaka sina pengar när de flyttar. Det här är ett mycket bra och tryggt alternativ när bostadsmarknaden blir svagare, säger Birger Sjöberg. Under 2014 byggde man tre parhus i centrala Herrljunga. I maj-juni kommer två mindre villor i form av hyresrätter på cirka 90 kvadratmeter stå klara, och under tredje kvartalet i år räknar man

Kjellners Rör AB - Parkgatan 19, 447 31 VÅRGÅRDA Tel: 0322-623370 - Fax: 0322-623738 - www.kjellnersror.se


38

herrljunga

göteborg 39 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Brett tjänsteutbud i Per Palmén Maskin Per Palmén är en stor anledning till att vägar och vägrenar i Herrljunga och Vårgårda med omnejd är rena och snöfria, men i hans företag Per Palmén Maskin finns högre kapacitet än så. Gräventreprenader och skogsarbeten står också på agendan. Per Palmén är i grund och botten maskinreparatör och maskinförare. Det var med andra ord en bra grund att bygga sitt eget företag på, vilket han etablerade 1999. När han nästan tio år senare köpte nuvarande anläggning med både verkstad och lager på Mariedalsgatan i Herrljunga tog verksamheten ordentlig fart. – Det brukar bli en hel del skötsel och servicejobb, konstaterar Per som under åren har utvecklat ett riktigt brett och starkt koncept av olika tjänster.

Logistikkompetens till ditt förfogande Valet av nya medarbetare är ett av de viktigaste beslut ett företag eller organisation kan ta, då dessa i allra högsta grad påverkar företagets utveckling och framgång. För företag i behov av kvalificerad logistikkompetens finns ett tilltalande alternativ i Add Logistics som är en professionell rekryterings- och bemanningspartner för branschens aktörer.

Håller vägarna rena Per Palmén Maskin ansvarar bland annat för snöröjningen i samhällena Herrljunga, Ljung, Annelund, Hudene och Fåglavik. – Här sköter vi alla kommunala gator och fastigheter samt en del industriområden. Vi utför sopning av vägar i samma område, kantslåttning av vägrenar på landsbygden samt skötsel av grönområden, berättar Per som till sin hjälp har ett tiotal anställda. Härutöver åtar man sig även gräv- och anläggningsuppdrag, bland annat kring VA, fibernedläggning och husgrunder, samt en del skogsarbeten i mindre skala, exempelvis i samband med nybyggnation. För närvarande arbetar man med fibernedläggning i Haraberget i Herrljunga.

Add Logistics bildades 2000 och ingår sedan sex år tillbaka i STL Group. Med kontor i både Stockholm och Göteborg når man en bred målgrupp i Sverige. Vi träffar Anders Christiansen, VD för Add Logistics, på kontoret i Göteborg. – Vi jobbar med rekrytering och bemanning av tjänstemän inom supply chain, transport och logistik, och vänder oss till företag i behov av kvalificerad logistikkompetens, säger Anders och passar samtidigt på att framhålla företagets sju anställda. – Våra medarbetare har sin bakgrund i bland annat logistik- och transportbranschen men även från andra kompletterande branscher, vilket gör att de kan förstå våra kunders behov och presentera skräddarsydda lösningar för var och en. Vi matchar helt enkelt rätt person till rätt plats.

Service och flexibilitet Herrljunga, Vårgårda och Floby är Per Palmén Maskins huvudsakliga upptagningsområden, och kunderna utgörs av kommunerna, bostadsbolag, företag, industrier och privatpersoner. Per och hans kollegor förfogar över en komplett maskinpark inklusive ett flertal olika tillbehör för allehanda arbetsuppgifter. – Våra kunder uppskattar vår höga servicenivå och stora flexibilitet när det gäller såväl personal som maskiner. Vår ambition är att alltid försöka finna lösningar på våra kunders problem, och i de fåtaliga fall vi går bet tipsar vi om någon annan, säger Per Palmén som tänker fortsätta satsa på sitt företag. I år inleddes tillbyggnaden av den befintliga anläggningen som till sommaren kommer att kompletteras med kontor, fikarum och omklädningsrum.

Rekrytering och bemanning

Rekrytering och bemanning är Add Logistics huvudsakliga arbetsområden och man tillsätter tjänster på alla nivåer.

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Det brukar bli en hel del skötsel och servicejobb, konstaterar Per som under åren har utvecklat ett riktigt brett och starkt koncept av olika tjänster.

Vill du synas på rätt ställe? - Annonsera i SLT! Tel 031-719 05 00 - Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

– Vid Rekrytering tar vi ett helhetsansvar kring rekryteringsprocessen och bistår kunden med vår branscherfarenhet i framtagande av kravprofil för ett bra slutresultat. Vi har en väl beprövad process för kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, referenstagning, tester samt kandidatpresentation. – Området Bemanning innebär skräddarsydda temporära lösningar för varje enskilt behov, det kan innebära längre eller kortare perioder. Då vi kontinuerligt intervjuar nya konsulter har vi förmågan att snabbt och effektivt finna en konsult med rätt kompetens, förklarar Anders Christiansen.

Add Logistics jobbar även med Executive Search, vilket innebär att man genomför aktiv sökning på marknaden och i sina nätverk efter matchande kandidater. Stort nätverk

– Tack vare att vi varit verksamma i 15 år har vi kunnat bygga upp ett gediget nätverk av personer med både tyngre och lättare kompetenser med anknytning till olika logistikrelaterade branscher, säger Anders Christiansen och nämner till exempel åkerier, speditörer, flygbolag, rederier, tredjepartslogistiker och import-/exportbolag. – Det ger oss ett stort urval i vår jakt på lämpliga personer, och i kombination med vår omfattande

Anders Christiansen, VD för Add Logistics. kandidatbank kan vi lösa våra kunders problem på ett effektivt sätt. – Vi får ett positivt bemötande och förtroende i våra kontakter med marknaden men också hos kandidater som är intresserade av att byta jobb, genom att vi är ett tydligt nischat bolag inom logistikkompetenser, avslutar Anders Christiansen.

RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON


40

göteborg

göteborg 41 www.svenskleverantorstidning.se

Beslutsstöd till framgångsrika företag Advectas har utvecklats till en av landets främsta totalleverantörer inom Performance Management. – Vi tar fram lösningar som gör att beslutsfattare på alla nivåer tar rätt beslut i olika situationer. Så bygger vi framgångsrika företag, säger Petter Ringblom, VD för Advectas.

www.svenskleverantorstidning.se

De utvecklar företag och individer bygga sitt varumärke. Vi har ett nära samarbete med Proffice och god kännedom om den lokala marknaden vilket bidrar till att hitta rätt jobb, säger Eva Fröberg.

Antenn Consulting AB är ett av Sveriges ledande företag inom omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling. Med lång erfarenhet och bred kompetens står man för ett koncept som får medarbetare och chefer att växa och utvecklas.

Helhetsgrepp

Antenn Consulting bildades redan 1991 men är sedan elva år tillbaka en del av Proffice-koncernen. Verksamheten finns representerad på ett 50-tal orter runt om i Sverige och verkar därför rikstäckande. Vi träffar Eva Fröberg som ansvarar för Västra Götalands län tillsammans med sina sju medarbetare. – Vi jobbar med omställning och erbjuder ett flertal olika tjänster inom området. Det handlar om att hjälpa människor och företag i förändring att utvecklas och växa. Vi kan hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga och en förändringssituation kan innebära något positivt för verksamheten trots dess utmaningar, säger Eva Fröberg.

Advectas breda och framgångsrika koncept tilltalar allt fler. Företaget finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn och sysselsätter numera fler än hundra medarbetare. 40 av dem återfinns i Göteborg där vi träffar bolagets VD, Petter Ringblom. – Vi är ett konsultbolag inom Business Intelligence, vilket innebär att vi hjälper företag i deras processer genom att bland annat ta fram väsentlig information som stöd för beslutsfattande. Vi vänder oss till alla som har ett resultatansvar och vi servar både stora och medelstora företag i alla branscher, säger Petter.

Outplacement

Omställning och utveckling i samband med en förändring är Antenns huvudsakliga arbetsområden. Det förstnämnda handlar om att hjälpa medarbetare, arbetsgivare och fackliga företrädare vid övertalighet och omorganisation. Här ser man till individens behov genom att matcha denne med lämpliga jobb. Arbetet går hand i hand med Antenns outplacementprogram som anpassas efter uppdragsgivarens behov.

Kraftfulla lösningar

Advectas optimerar sina kunders möjligheter att fatta rätt beslut varje dag. Det rör sig om enkla men kraftfulla lösningar som kartlägger och ger en tydlig bild av den befintliga verksamheten.

Eva Fröberg. – Här ligger fokus på att erbjuda bästa möjliga stöd för medarbetare att finna ett nytt arbete. Vi använder oss av Antennmetoden, vilket innebär att vi kartlägger individens kompetens och styrkor, och matchar dessa mot befintlig

marknad. Varje person träffar en karriärcoach som bidrar till att finna motivation och drivkraft att hitta nytt jobb. Det kan handla om allt ifrån att skriva ett CV och förberedelse av en anställningsintervju till att identifiera nätverk och

I arbetet kring förändring och utveckling hjälper Antenn Consulting företagen att ta sig igenom förändringsprocesser på ett så snabbt och smidigt sätt om möjligt. Det kan handla om en sammanslagning, kompetensväxling, omorganisation eller effektivisering. – Vi tar ett helhetsgrepp och jobbar med såväl ledning och HR som medarbetare. Vi förser dem med verktyg för att hantera, planera och genomgöra förändringen utan att det påverkar verksamheten för mycket, förklarar Eva Fröberg som själv har mer än 20 års erfarenhet av HR-arbete i olika företag och organisationer, större delen av tiden som personalchef. Antenn jobbar också med rehabomställning där man hjälper långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Även prestationsutveckling för enskilda individer och att bygga högpresterande team är något som Antenn har stor erfarenhet av. Här finns Susan Wheelans forskning som grund. Antenn Consulting vänder sig till såväl privata företag som offentlig sektor. Här samarbetar man med ett flertal olika aktörer och servar både näringsliv och offentlig sektor. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Påtaglig kundfokus i Daniels däckfirma

Petter Ringblom.

– För våra kunder handlar det om att fatta rätt beslut i rätt tid. Våra lösningar förenklar och förbättrar hela styrprocessen, från planering och budgetering till uppföljning, analys och rapportering, säger Petter Ringblom. Han förklarar att företagen har egna system, såsom produktions-, ekonomi- och kundsystem, och genom att bearbeta dessa kan Advectas ta

fram väsentlig information som stöd för viktiga beslutsprocesser. Allt presenteras på ett tydligt och lättbegripligt sätt. – Vi utgår från kundens mål, trender, nyckeltal och beslutskriterier och säkerställer att rätt verktyg används vid rätt tillfälle av rätt beslutsfattare, säger Petter och berättar att man i dagsläget servar cirka 200 kunder, varav de flesta

finns i branscherna för tillverkning, tjänster och handel. Advanced Analytics & Big Data

Sedan förra året har Advectas dessutom satsat hårt på det som allmänt benämns som Advanced Analytics & Big Data. Kortfattat handlar det om att kombinera befintlig information i det aktuella företaget med information i den digitala världen. Även här är syftet detsamma; att hjälpa företag att fatta rätt beslut. – Dessutom genomför vi framtidsanalyser där vi utgår från en mängd olika parametrar. Det kan bland annat handla om att kartlägga ett företags framtid och förutse eventuella effekter i samband med exempelvis en produktlansering, förklarar Petter Ringblom. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Daniel Benons “DäckiVäst” finner man i mitten av Högsbo i Västra Frölunda. Här har han verkat sedan 2004 och tills för två år sedan arbetat tillsammans med sin far som då gick i pension. På nuvarande plats har man funnits i 21 år. Läget är bra men däck är skrymmande och någon gång framöver kommer lokalerna att behöva utökas.

Omsättningen är över 5 miljoner årligen och här servar fyra anställda personvagnar, lätta lastbilar, motorcyklar, säckkärror och skottkärror. Verkstaden betecknas idag som en mellanverkstad. Daniel har däckhotell för 1 300 bilar, det vill säga 5 200 hjul som ligger i förvaring och väntar på nya årstider. Det är viktigt att lagret är fullt och att det ligger däck på alla hyllor. I mån av tid finns möjlighet till fullservice åt alla kunder. Man arbetar fristående gällande märken och tillhör ingen däckkedja. Erfaren personal

Vi brinner för beslutsstöd. Ingenting annat.

För Daniel betyder nöjda kunder allt. Han har en mycket bra personalstyrka varav flera varit anställda i minst tio år och alla månar om den personliga servicen. Här står stort förtroende,

ärlighet och förtrolighet mycket högt i kurs. Han har kontinuerligt tagit emot nyutexaminerade skolungdomar i sin verksamhet för att göra en insats mot dagens ungdomsarbetslöshet. Äldre kunder som alltid bytt sina däck här kallar firman för Bertils Däckservice, som är gällande namn, men nu vittnar nya skyltar om att företagsnamnet inom citationstecken “DäckiVäst” börjar bli inarbetat.

sonliga samarbetet gentemot kund. Service ska man alltid få i verkstaden hos honom, utlovar Daniel, mitt i myllret av företagsamheten i ett område som växer som aldrig förr. TEXT OCH RESEARCH: CAROLINE STJERNSTRÖM

Ökad konkurrens

Fackhandlarna inom däck ser nu konkurrensen närma sig i form av stora bilhandlare som också vill bedriva däckhotell och serva kundernas hjul. Men här handlar det om att kunna måna om den personliga servicen fullt ut och kunna vara absolut bäst på flexibilitet och ha det per-

Advectas har ett enda fokus – att hjälpa våra kunder fatta bättre beslut varje dag. Vi skapar enkla men kraftfulla beslutsstödslösningar som ger dig full kontroll på verksamhetenoch därmed bästa möjliga förutsättningar att fatta rätt beslut i rätt tid. Besök oss på; www.advectas.se

Tfn 08-545 167 60 - Fax 08-545 167 67 - www.antenn.se

Bertils Däckservice - Vikctor Hasselbladsgata 2, Västra Frölunda E.post: daniel@dackservice.se - Tel: 031-47 14 88


42

göteborg

göteborg 43 www.svenskleverantorstidning.se

E-avtal löser företagens knutar E-avtal kommer snart att vara en självklarhet för alla svenska företag. I nio års tid har Egreement AB, som ligger bakom tjänsten E-avtal, ihärdigt arbetat med att ta fram fullfjädrade digitala lösningar, till exempel e-legitimation och signatur på läsplatta, kring avtalsskrivning och godkännande av underskrifter. Snart kommer det mesta som tidigare gjorts med penna och papper vara ett minne blott.

Vid sidan av bankerna och myndigheterna var E-avtal första tjänsten i Sverige att erbjuda en kommersiell e-legitimationslösning för signering till sina kunder. Egreement arbetar idag med allehanda företag inom exempelvis telekom-, bank-, finans- och fastighetsbranschen. Tjänsten används för signera dokument på nätet och för att identifiera sig. Alla typer av avtal och dokument kan signeras med e-signatur, såsom avtal, offerter, autogiromedgivanden, besiktningsprotokoll, kortansökningar med mera. – Vi har lösningar för alla unika behov, säger Andrés Küchler som är säljansvarig hos Egreement AB. Kunderna kan även få tjänsten integrerad i sina affärssystem, vilket ger en mycket smidig lösning för att skicka och arkivera dokument. En annan lösning som Egreement erbjuder företag är webbflödeslösningar där slutkunderna själva går in på en hemsida och initierar en avtalsprocess, exempelvis ansöker om ett företagskort. Kunden väljer själv vad denne är intresserad av och kan signera omgående i ett webbflöde. Även här finns en koppling till kundernas affärssystem som automatiskt får in alla signerade dokument för vidare kontroll eller arkivering. E-legitimation vs. E-avtal?

Vilken är då skillnaden mellan e-legitimation och E-avtal? Andrés Küchler utvecklar: – En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig och skriva under dokument på internet. Du använder e-legitimation främst när du ska utföra ärenden på din internetbank, men många deklarerar även med e-legitimation idag, förklarar Andrés.

Med en e-signeringslösning däremot kan avtal signeras av flera parter i realtid vilket ger en mycket kostnadseffektiv lösning.

E-avtal däremot är en plattformsoberoende molntjänst där Egreement AB erbjuder sina kunder lösningar för att effektivisera avtalsflöden och där e-signering med E-legitimation är en av flera parametrar. – Vi erbjuder företag och organisationer en helhetslösning för att digitalisera och effektivisera avtalsprocesser. Tjänsten har all funktionalitet ett företag behöver och vi står även för drift och kundsupport. Kunderna får tillgång till ett färdigutvecklat ekosystem och slipper därmed avsätta tid och pengar för att utveckla och drifta egna lösningar. Rent juridiskt är det också en trygghet för många att vi agerar som en oberoende tredje part, framhåller Andrés Küchler.

www.svenskleverantorstidning.se

Smart processdesign minimerar energikostnaderna Energieffektivisering blir allt viktigare bland svenska företag som i allt högre utsträckning ser betydelsen av att minimera sina energikostnader. Här kan Håkan Persson göra en viktig insats. Han driver den egna firman Energiekonomerna Delta P AB med fokus på kvalificerad processdesign för minskad energiförbrukning.

Håkan Persson utbildade sig till civilingenjör på Chalmers kemitekniska linje och arbetade därefter i 15 år på Akzo Nobel där han jobbade med optimering och problemlösning inom processindustrin. Han hade med andra ord gott om erfarenhet av branschen när han för åtta år sedan startade Energiekonomerna Delta P AB. En problemlösare

Vi träffar Håkan på hans kontor i de centrala delarna av Göteborg där han beskriver verksamheten som ett konsultföretag med fokus på kvalificerad processdesign. – I samband med till exempel nybyggnation eller modifiering av en anläggning kan jag vara med och designa densamma utifrån olika perspektiv. Jag utför beräkningar på exempelvis pumpar, värmeväxlare, och rörledningar i syfte att optimera anläggningens funktioner och reducera energiförbrukningen, förklarar Håkan Persson. Med hjälp av Håkans arbetsinsatser blir hela systemet smartare och mer energieffektivt. Det kan handla om att modifiera en frekvensstyrning eller styrningen av en elmotor, fläktväxlare och så vidare. – Kunden har i regel ett problem som denne inte kan lösa själv. Det kan vara driftsproblem, tryckfall eller processvängningar, säger Håkan som under sina år i branschen har blivit specialist på distributionsanläggningar, värmepumpar och kylsystem.

Sparar tid och pengar

Det man främst sparar med en e-signeringslösning är tid och pengar, förklarar Andrés Küchler. – Ett avtal idag kostar ofta flera hundralappar med all administration och tar cirka tio dagar i genomsnitt för två parter att skriva under. Och för varje extra avtalspart som läggs till tar det ytterligare en vecka. Med en e-signeringslösning däremot kan avtal signeras av flera parter i realtid vilket ger en mycket kostnadseffektiv lösning. Dessutom är en e-signatur fullt juridisk giltig. Sammantaget är allt detta precis vad våra kunder efterfrågar; en kostnadseffektiv lösning som ger fler och snabbare affärer och som dessutom är juridisk hållbar.

Pengar att spara

Sprids internationellt

Egreement AB har sitt säte i Västra Frölunda och idén till tjänsten E-avtal tog fart när grundaren Efrem Bergqvist själv skulle skriva under ett hyresavtal i Umeå, för närmare tio år sedan. – Efrem höll på att avsluta en universitetspraktik i Miami och skulle inom kort flytta tillbaka till Umeå för att avsluta sina studier. Inget annat än en skriftlig underskrift godtogs och Efrem blev därför tvungen att ta flyget hem till Sverige, skriva under avtalet och därefter flyga tillbaka till Miami. Det här fick Efrem att börja fundera på en bättre lösning, berättar Andrés. Efrem grundade därför Egreement AB, med tjänsten E-avtal, 2006 och efter några års mjukstart har utvecklingen, enligt Andrés, nu tagit ordentlig fart för Egreement. – E-legitimation var inte så utbrett för några år sedan och företagen såg inte heller affärsmöjligheterna med tekniken. Idag däremot finns det fler än 7 miljoner e-legitimationer i landet och företag/organisationer har till slut insett vilka fantastiska möjligheter som finns för att effektivisera sina verksamheter. Under de senaste tre åren har utvecklingen gått spikrakt uppåt för oss och vi har fått flera nyckelkunder inom olika branscher. Vi har dessutom påbörjat arbete med att koppla på utländska e-signeringslösningar för de kunder som har verksamhet i flera länder. Framtiden ser mycket ljus ut, avslutar Andrés med ett leende.

Håkan Persson.

I framtiden hoppas Håkan Persson kunna satsa ännu mer på energibesparande åtgärder för fastighetsägare.

– Här förfogar jag över min egen värmekamera med vilken jag kan utföra termofotografering. Det innebär att jag exempelvis kan upptäcka värmeläckage som ofta orsakas av byggfel i ytterväggar och tak, brister i isoleringen eller

förekomst av köldbryggor. Genom att åtgärda dessa fel kan man reducera energikostnaderna väsentligt, vilket sparar både pengar och miljö för fastighetsägaren, påpekar Håkan Persson. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Fyllningsmaskiner för alla flytande produkter Med en fyllningsmaskin från Fillflex AB går det att fylla i princip vilken flytande produkt som helst i alla möjliga förpackningar. Det innovativa Göteborgsföretaget tar fram skräddarsydda lösningar, som tack vare sin flexibla design kan anpassas till en mängd olika produkter och emballage.

Pär Nygren och Benny Linnarsson är ägare till företaget Fillflex AB med säte i Västra Frölunda. De har kamperat ihop sedan 1984 och har ständigt arbetat med att utveckla fyllningsmaskiner till vad de är idag. Som anställda av Telfa 1995, fick de chansen att utveckla grundstommen till den maskin de numera kan erbjuda via olika Fillflex-modeller med pumpar och andra till-

RESEARCH: CAROLINE STJERNSTRÖM TEXT: ÖRJAN PERSSON

behör. När AB Telfa, som tidigare hade hand om försäljningen av fyllningsmaskinerna, såldes 2007 övertog Pär och Benny även försäljningen fullt ut i Fillflex. Genast började de vidareutvecklingen av maskinerna samt bildade sitt företag. Flexibel lösning

Pär och Benny har arbetat i branschen i drygt 30 år, och kan konstatera att man via en Fillflex-lösning kan fylla i princip vilken flytande produkt som helst i alla möjliga förpackningar. Det kan handla om allt från konsumentförpackningar till stora distributionsemballage, medan innehållet kan bestå av en mängd olika produkter i flytande form, till exempel akryloljor, färg, lim, färdig mat, svagdricka, vin, tvål eller lösningsmedel. Det kan vara ärtsoppan i ”korvförpackningen”, sminket i sin behållare eller näsdropparna i sin lilla sprayburk. Maskinerna konstrueras, utvecklas och byggs för att dosera exakt rätt mängd i varje förpackning. Pumpen i sammanhanget är således både en transportör och mätare. En Fillflex-maskin kan dessutom utrustas med en mängd olika pumpar, utkastare och ventiler, vilket gör att det alltid finns en kombination som passar.

– Våra maskiner är oerhört flexibla. För oss är ingenting omöjligt, och i bland kan vi ta fram en lämplig lösning på så kort tid som en vecka efter det att kunden har kontaktat oss med sina önskemål, berättar Pär Nygren. Med hjälp av sina standardkomponenter plockar de ihop en unik maskin till varje kund. – I vår kundkrets finns maskiner som levererades på 80-talet, men som fortfarande är i full drift, berättar Benny Linnarsson, som kan konstatera att cirka 1 700 enheter har lämnat anläggningen sedan mitten av 90-talet och hamnat hos beställare över hela världen. Fillflex AB har distributörer i bland annat Belgien, Estland, Nederländerna, Rumänien, Storbritannien och Turkiet, och självklart levererar man sina lösningar till alla de nordiska länderna. Atria, Tine, Klädesholmen, Scan och Flügger, är bara några av företagets samarbetspartners. – Maskintillverkare övergår allt mer till automatisering och det ställer förstås ännu högre krav på oss och de maskiner vi tillverkar. Nu går vi in för att möta en ny generation maskiner, säger Pär Nygren och Benny Linnarsson. RESEARCH: CAROLINE STJERNSTRÖM TEXT: ÖRJAN PERSSON

Global marknad

Fillflex-maskinen är försedd med styrelektronik som tillverkas i Alingsås, men själva slutmonteringen sker på plats i Västra Frölunda.

Tiden är inne för E-avtal! Digital avtalshantering är effektivt. E-avtal sparar både tid och pengar. Och papper. Utnyttja den moderna tidens möjligheter, kontakta oss redan idag.

Egreement (E-avtal) har funnits på marknaden sedan 2006 och är Sveriges marknadsledande aktör för för att effektivisera företags avtalsprocesser.

Andrés Küchler, säljansvarig via mail till andres.kuchler@eavtal.se eller telefon 0738-171110

Vi har kunder inom telekom, bank, fond och finans, medlemsorganisationer, fastighetsbolag, hotellkedjor,

Sveriges ledande aktör av att digitalisera och effektivisera avtalsprocesser

revision och bemanning.

Konsulttjänster inom

Processdesign & Energioptimering Energiekonomerna Delta P AB Kungsgatan 8, 411 19 Göteborg Tel 0706 24 64 27 info@deltap.se, www.deltap.se

Vi fyller allt från vatten till mandel­ massa i alla typer av emballage sedan mer än 30 år tillbaka!

www.fillflex.se · info@fillflex.se 031-14 58 40 · Södra Långebergsg. 26B 421 32 Västra Frölunda


44

göteborg

göteborg 45 www.svenskleverantorstidning.se

Trygga säkerhetslösningar för landets företag Säkerhetsaspekten blir allt viktigare på svenska företag och här kan Global Security AB göra en viktig insats. Det auktoriserade säkerhetsföretaget står för kompletta helhetslösningar kring allt ifrån bemanning till utbildning och konsultation.

Trygghet, service och värdskap

För Global Security AB är inget uppdrag för litet. Verksamheten sysselsätter ett 50-tal anställda som på ett utmärkt sätt förmedlar företagets ledord; trygghet, service och värdskap. – Vi står för en hög servicenivå och jobbar med ett tydligt kundfokus. Det handlar om att jobba med en hög medvetandegrad kring allt som rör kundens säkerhet och vara en pålitlig partner. Med vår breda kunskap och långa erfarenhet står vi för ett gediget trygghetskoncept, säger Robin Johansson som gärna ser en breddning av verksamheten framöver. Man kommer till exempel att utbilda inom området resesäkerhet och social engineering. Social engineering handlar i stora drag om att motverka de hot och stölder kring exempelvis viktig information och produkter, som påverkar företagen negativt ur ett ekonomiskt perspektiv.

www.svenskleverantorstidning.se

Amesto Group är en nordisk företagsgrupp som expanderar i Sverige

RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Global Security AB är ett auktoriserat och av Länsstyrelsen godkänt säkerhetsföretag med fokus på den privata sektorn. Bolaget fyller 10 år i år och leds sedan 2012 av Robin Johansson. Vi träffar honom på kontoret i de centrala delarna av Göteborg. – Vi arbetar på så sätt att vi skapar oss en helhetsbild av kundens problematik och anpassar därefter våra säkerhetslösningar utefter det. Vi utgår från kundens behov och önskemål och tar fram en komplett, kvalitativ och stabil helhetslösning, säger Robin och lyfter fram tre huvudsakliga verksamhetsområden; bemanning, konsultation och utbildning.

Det handlar om att jobba med en hög medvetandegrad kring allt som rör kundens säkerhet och vara en pålitlig partner.

Per Johansson

Verksamhetsområden

Beträffande bemanning utgör hotell och möten en omfattande kundkrets för Global Security AB. – Vi kan ikläda oss rollen som värdar eller ordningsvakter och ta plats i exempelvis entréer, restauranger eller olika events för att såväl gäster som personal ska kunna känna sig trygga. Det handlar om att hålla ordning och upprätthålla en hög säkerhetsnivå med en lika hög servicenivå, säger Robin Johansson och nämner uppdragsgivare som Scandic Hotels och Gothia Towers. När det gäller konsultation kan Global Security stå för professionell säkerhetsrådgivning. – Vi genomför riskbedömningar och riskanalyser kring exempelvis ett event eller ett evenemang. Här arbetar vi exempelvis med Svenska Mässan där vi utför uppdrag med säkerhetskonsulter och rådgivning för mässor, kongresser och andra mindre/större events, berättar Robin. Området Utbildning omfattar bland annat kurser i hjärtlungräddning och DHLR, det vill säga hjärtstartare, för företag och organisationer.

Global Security IPS AB | Drottninggatan 29, 411 14 Göteborg Tel: +46 (0) 736 985 852 | E-post: robin.johansson@globalsecurity.se | Skype: globalsecips

Amesto Solutions är ett IT-företag inom Amesto Group som levererar systemlösningar till företrädesvis handels-, grossist- och tjänsteproducerande företag. – Vi ingår långsiktiga relationer i form av partnerskap med våra kunder, detta för att bygga och utveckla konkurrenskraftiga systemlösningar över tid, säger Per Johansson, affärsområdeschef på Amesto Solutions AB. Amesto Solutions arbetar med programvara för verksamhetsstyrning och sysselsätter fler än 220 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark. I Sverige har Amesto Solutions sammanlagt 30 medarbetare på fem kontor; Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Sundsvall. Vi besöker Göteborgskontoret och affärsområdeschef Per Johansson. – Vi erbjuder smarta och kostnadseffektiva lösningar inom ERP, CRM, och inköp. I mångt och mycket handlar det om att kombinera mycket verksamhetskunskap och de programvaror vi arbetar med för att skapa optimala systemlösningar för våra kunder, förklarar Per Johansson. Med smarta CRM-system effektiviseras försäljningsprocesserna och försäljningen ökar. Dessutom skapas möjligheter att finna nya kunder och utveckla långsiktiga relationer. ERPsystem sparar å sin sida både tid och pengar på automatiserade affärsprocesser och rutiner. Utvecklar egna programvaror Amesto Solutions AB är Nordens största Visma-partner men representerar även ett flertal andra ledande programvarutillverkare. – Vi levererar affärssystemet Visma Business till medelstora och stora företag. Visma Software,

som är vår huvudleverantör, har en mycket kraftfull och funktionell programvara i form av Visma Business som riktar sig mot stora företag. Vårt arbete består i att tillsammans med våra kunder implementera och driftsätta systemet utifrån kundens kravbild och verksamhet. Det kan röra sig om både standardlösningar och kundunika lösningar. Vår styrka är komplex logistik, berättar Per Johansson. Förutom att arbeta med affärssystemet Visma Business arbetar även Amesto Solutions med affärsystemen Visma Global samt Visma.Net som är Vismas affärssystem i molnet. – Det är inspirerande att arbeta såväl inom Amesto Solutions AB som med vår underleverantör Visma Software AB eftersom båda företagen satsar och har kommit mycket långt med systemlösningar i molnet – båda företagen har tagit ett stort kliv in i framtiden säger Per Johansson. Utöver detta utvecklar Amesto Solutions även egna systemlösningar inom inköp, logistik och produktion. Här vill Per Johansson gärna lyfta fram den synnerligen kunniga personalstyrkan som på ett utmärkt sätt företräder Amesto Solutions breda koncept. – Vi har mycket kompetenta medarbetare och det är en förmån att arbeta med dem. Våra värdegrunder i organisationen är stor omtanke för såväl våra kunder som medarbetare med mycket frihet under ansvar. Med dessa förutsättningar vill vi ge våra medarbetare möjlighet till utbildning och utveckling för att skapa trygghet i sin roll och för att kunna möta framtiden, säger Per Johansson. Amesto Solutions AB ingår i Amesto Group som bildades 2002 och består av ett 30-tal företag i Sverige, Norge och Danmark. Företagsgruppen har totalt cirka 1 000 anställda och

har specialiserat sig inom fyra huvudsakliga affärsområden; Amesto AccountHouse erbjuder redovisning och lön på entreprenad, Amesto Translations arbetar med översättning, Amesto Top Temp är bland de största rekryterings- och bemanningsföretagen i Norge. Amesto är en del av det norskägda familjeföretaget Spabogruppen AS, som planerar en fortsatt stark utveckling genom förvärv och organisk tillväxt. Det borgar för en fortsatt god utveckling i Amesto Solutions AB.

Amesto Solutions arbetar med programvara för verksamhetsstyrning och sysselsätter fler än 220 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark.

RESEARCH: STEFAN CAREWALL

Oavsett om du har behov av översättningar, programvaror, bokföringshjälp eller lönehantering är Amesto din partner.

Lilla Bommen 4A, Göteborg Tel.031 360 98 00 amesto.se


46

göteborg

jönköping 47 www.svenskleverantorstidning.se

Skatterådgivning med personligt engagemang Mindre och medelstora revisions-, redovisnings- och advokatbyråer har i Gothia Skatt & Information AB en trygg axel att luta sig mot när det gäller professionell skatterådgivning. Här erbjuds de en personlig och kostnadseffektiv partner som leder sina kunder genom den skattetekniska djungeln.

Det är Mikael Johansson som äger och driver Gothia Skatt & Information AB, ett företag han startade 2013 efter många år i branschen. – Jag har arbetat med skatt i olika former i över 20 år och har därigenom skaffat mig den kunskap och erfarenhet som jag anser är nödvändig att ha för att bli en bra skatterådgivare, berättar Mikael som vi träffar på byråns kontor i centrala Göteborg. Han beskriver Gothia Skatt & Information AB som ett oberoende skatterådgivnings- och skatteinformationsföretag som i första hand vänder sig till mindre och medelstora revisions-, redovisnings- och advokatbyråer i behov av spetskompetens inom skatteområdet. Minskar skattebelastningen

Mikael är auktoriserad skatterådgivare, medlem i branschorganisationen FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och fokuserar i sitt företagande på tre huvudsakliga tjänster; skatterådgivning, skatteprocesser och föreläsningar. Beträffande den förstnämnda arbetar Mikael företrädesvis med fåmansföretag och deras ägare. – Jag rycker in när något händer som påverkar

företagets verksamhet, till exempel köp, försäljning, omstrukturering eller generationsskifte. Då behövs kvalificerad skatteplanering för att optimera kundens skatteuttag utefter de skatteregler som finns, förklarar Mikael Johansson. Han berättar att de skatteregler som berör fåmansföretagen och dess ägare är både komplicerade och i många fall föränderliga. Genom god planering kan man utnyttja fördelarna i regelsystemet och minska skattebelastningen väsentligt.

Helhetslösningar i Tenhults Pressgjuteri

Personligt och kostnadseffektivt

När det gäller skatteprocesser handlar det i första hand om att undvika att ett företag blir indraget i en sådan. Skulle det trots allt ske är det, enligt Mikael, synnerligen betydelsefullt att man i ett så tidigt stadium som möjligt kontaktar expertis. Det ökar möjligheten till framgång i processen. Beträffande föreläsningar och utbildningar arrangerar Mikael skräddarsydda sådana för företag, deras anställda och kunder. Det samlade konceptet i Gothia Skatt & Information AB utgör ett väsentligt stöd för bolagets kunder. – Min ambition är att erbjuda ett personligt och kostnadseffektivt alternativ till de stora revisions- och advokatbyråernas skatteavdelningar. Förutom hög kompetens får mina kunder också ett personligt engagemang som många menar att de stora aktörerna ibland saknar, säger Mikael Johansson.

Pressgjutna detaljer i aluminium och zink är företaget Tenhults Pressgjuteri AB:s specialitet. Tack vare välutbildad personal och en ändamålsenlig maskinpark tar man fram skräddarsydda helhetslösningar till bland annat fordonsindustrin och jordbrukssektorn. Tenhults Pressgjuteri AB bär på en gedigen historia som tog sin början redan 1949 när bröderna Eskil och Bertil Johansson lade grunden till firman. Idag är det Ronald Bäckeper som leder verksamheten. Idag har Ronald 50 års erfarenhet av branschen, vilket i mångt och mycket speglar den breda kunskap och höga kompetens som finns i bolaget.

RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Kompletta lösningar kring väg- och gatubelysning När Göteborgs stad behövde en övergripande aktör avseende väg- och gatubelysning föll valet på Kreativtljus AB. Här tar man ett helhetsansvar kring allt ifrån dokumentation till media och event i en verksamhet som sträcker sig såväl nationellt som internationellt när det gäller ett tryggare stadsrum.

– Vi tog bland annat fram ljusbänkarna i Kungsparken på uppdrag av Park- och Naturförvaltningen med Göteborgs Energi som ekonomisk support, och en liknande lösning för Bostadsbolaget i Länsmansgården. 2007 utförde vi även ljussättning på Göteborgs Universitets fasad, berättar Lena.

Det är Lena Siewert som driver Kreativtljus AB. Vi träffar henne på kontoret i centrala Göteborg där hon berättar att verksamheten etablerades 2006 och från början inriktades mot ljusdesign för offentlig miljö.

Inriktningen ändrades dock senare samma år då Kreativtljus AB tecknade ett ramavtal med Göteborgs stad. Sedan dess fokuseras verksamheten på tjänster avseende allt som har med gatu- och vägbelysning i stadsrummet att göra.

Breda tjänster

Kungsparken uppdrag för Park & Naturförvaltningen.

Gothia

www.svenskleverantorstidning.se

Skatt

Gothia Skatt & Information AB - Odinsgatan 9, 6 tr - 411 03 Göteborg 0723-89 32 93 - info@gothiaskatt.se - www.gothiaskatt.se

– Det kan handla om tjänster kring dokumentation, media, event, bilder och film – vi står för en helhetslösning, framhåller Lena Siewert och berättar att man vänder sig till såväl kommuner som statliga myndigheter, bostadsbolag, till exempel Wallenstam, och andra större bolag, såsom Volvo. – Vi arbetar med mycket hög leveranssäkerhet och är noga med att alltid fullfölja våra uppdrag inom utsatt tid, understryker Lena som till sin hjälp har sex projektanställda, vilka kallas in efter behov och beroende på det aktuella uppdragets art.

Rätt kvalitet i rätt tid Tenhults Pressgjuteri tillverkar pressgjutna detaljer i aluminium och zink. Kunderna finns framförallt inom fordonsindustrin. Dom har förutom gjutning, även bearbetning, som svarvning, fräsning, trumling, blästring, och montering inom företagets väggar. Verksamheten är kvalitets och miljöcertifierad enligt ISO 9001, ISO TS 16949 och ISO 14001 just kvalitet och miljö är ett begrepp som, enligt Ronald Bäckeper, genomsyrar hela verksamheten. – Rätt kvalitet i rätt tid är vårt motto, konstaterar han. Idag har vi uppnått en leveranssäkerhet på 98 procent. Han berättar vidare att man tar fram kom-

pletta helhetslösningar i ett nära samarbete med sina kunder. Härutöver samarbetar man också med ett antal partnerföretag som bidrar till att höja kapaciteten i Tenhults Pressgjuteri ytterligare. – Utöver fordonsindustrin är även, marin och jordbrukssektorn en intressant marknad för oss. Ronald berättar att Volvo, Scania och Husqvarna är några av kunderna och att våra produkter sitter i många välkända märken så som, ABB, Jaguar, Audi, Ford, Mercedes, Klippo, Stiga och Husqvarna för att nämna några. Expansiv fas En modern maskinpark och välutbildade medarbetare är två av förklaringarna till Tenhults Pressgjuteri AB:s framgångar. Idag sysselsätter verksamheten 90 anställda varav 15 tjänstemän. – Vi befinner oss just nu i en expansiv fas, vilket gör att vi inte utesluter nyanställningar framöver, säger Ralph Berggren, försäljnings- och marknadschef. Han berättar att man som ett led i framtida satsningar nyligen köpt grannfastigheten som man kommer att ha full produktion i innan semestern. – Det är med andra ord en spännande tid vi har framför oss. Vi växer hela tiden och har ambitionen att fördubbla omsättningen inom en kommande treårsperiod, avslutar Ralph Berggren och Ronald Bäckeper. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Tenhults Pressgjuteri AB bär på en gedigen historia som tog sin början redan 1949 när bröderna Eskil och Bertil Johansson lade grunden till firman

Intressant utveckling

Kreativtljus AB koordinerar “Stadens Ljus”, det vill säga Göteborg Stads ljuspolicy, men genomför även projekt för energieffektivisering av gatu- och vägbelysning samt står för webbaserad dokumentation kring olika arbetsinsatser. Man jobbar med så kallade intelligenta system, leder processer runt utomhusbelysning samt planerar och genomför seminarier. – Vi har jobbat med flera EU projekt, till exempel E-Street som omfattar ekonomisk planering av gatubelysning, samt Esoli som rör marknadsföring av kontrollsystem för belysning i syfte att öka intresset hos politikerna och marknaden, berättar Lena Siewert och tillägger att man även arbetar i internationella branschnätverk. Lena ser en växande trend kring allt som rör ljussättning och spår en fortsatt intressant utveckling av branschen då den i framtiden kommer vara mycket mer föränderlig än den har varit hittills.

Göteborgs Universitet uppdrag för SFV. – Vi tror att Göteborgs Stad i sin planering kommer att införa kontrollsystem med LEDbelysning i all projektering, och där hoppas vi kunna bidra i ett givande samarbete på nya nivåer, säger Lena Siewert. Göteborgs Stad har spjutspetskompetens när det gäller effektivisering av belysning i stadsrummet som inte äventyrar invånarnas säkerhet när mörkret faller. Den kompetensens utveckling bygger på ett bra partnerskap mellan beställare och konsulter. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

- ett växande företag med senaste teknik och bra relationer

Leder ljusprocessen i stadsrummet kreativtljus.se

Tenhults Pressgjuteri AB

-

Metallvägen 4, 560 31 Tenhult

-

Tel: 036 - 39 37 70

-

www.tepa.se


48

jönköping

jönköping 49 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Stål- och plåtgrossist med hög kapacitet

Varje såld bricka räddar ett liv

Det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets kapacitet – Stålkompaniet Sverige AB har alla förut-sättningar som krävs för framgång i branschen och nöjda kunder. Det har gjort företaget till en uppskattad stål- och plåtgrossist med beställare över hela Sverige.

När Margareta Brandt och Inger Edén ville göra en insats för kvinnor i Tanzania hämtade de inspiration från kvinnornas färgglada klädsel. Resultatet; unika träbrickor med fantastiska mönster, varav halva försäljningen går till välgörande ändamål. – Vi brukar säga att varje såld bricka räddar ett liv, säger Margareta och Inger.

Stålkompaniet Sverige AB utgår från Jönköping. Det är här man har sitt omfattande lager, varifrån man levererar plåt till hela Sverige, men till viss del även till kunder i Norge. – Vi företräder det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets möjligheter, genom att vi kan göra direktinlöp från Europas ledande stålverk, säger Angélique Sjö-Hultqvist, VD och delägare. Hon berättar att bolaget föddes 1992 när hennes far, Leif Hultqvist, etablerade verksamheten efter att tidigare ha drivit Referro AB. Han såg en ökad efterfrågan på stål- och plåtprodukter och utvecklade verksamheten successivt under flera år. Angélique har ett mångårigt förflutet i företaget som hon numera driver i samarbete med ytterligare två delägare. Verksamheten sysselsätter i dagsläget tio anställda, varav fem är säljare. Stort lager Stål är en förbrukningsvara, vilket gör att Stålkompaniet har många återkommande kunder. På lagerhyllorna finner vi kall- och varmvalsad plåt på mellan 1 och 200 millimeter som är bolagets specialitet, men man kan även erbjuda andra tjocklekar och kvaliteter utöver de man lagerför. – Vi står för hög kvalitet, god service, konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. I vårt lager har vi cirka 7 000 ton som vi säljer till allt ifrån enmansföretag till stora koncerner inom mekanisk industri och tillverkningsindustrin, säger Angélique Sjö-Hultqvist. Bland leverantörerna finner vi bland andra SSAB, danska Dansteel, tjeckiska Vitovice Steel, slovakiska US Steel och tyska Acelor. På Stålkompaniet försöker man alltid tillgodose sina kunders önskemål genom att till exempel kapa plåtar till önskad storlek. Höga kvalitetskrav Stålkompaniet Sverige AB har haft en mycket god utveckling i takt med den ökande efterfrågan.

Angeliqué Sjö Hultqvist, VD

Angélique tycker att framtiden ser ljus ut och berättar att ambitionen är att fortsätta växa och anställa fler säljare, samtidigt som man bibehåller bolagets höga service och kvalitet. – Vi kommer även att kvalitetscertifiera oss enligt ISO 9001, för såväl vår egen som våra kunders skull,

eftersom allt fler kräver detta av sina samarbetspartners. Vi ställer ju liknande krav på våra leverantörer så certifieringen ligger helt rätt i tiden för oss, säger Angélique Sjö-Hultqvist.

Margareta Brandt och Inger Edén har döpt sitt företag till Skynket AB efter de färgglada skynken som många afrikanska kvinnor bär. Idén till företaget fick de över en fika. – Sedan tidigare hade vi en relation till missions- och kyrkoverksamhet i Tanzania, och när vi fick syn på en bricka som påminde om de skynken som kvinnorna bär föddes tanken att låta tillverka dem på regelbunden basis. Vi fann en tillverkare av brickor och tog fram en provkollektion, berättar Margareta Brandt. Själva brickan tillverkas i björkfanér medan tyget köps på marknader i Tanzania. Margareta och Inger klipper eller skär ut tyget i rätt storlek, varpå varje bricka formpressas och förses med ett skyddande plastlager. Resultatet blir brickor av hög kvalitet med helt unika mönster. – Till en början visste vi inte hur vi skulle lösa själva distributionen och försäljningen av brickorna. Det gick dock bättre och bättre, och när vi inledde ett samarbete med Åry Trays AB i Nybro satte allt fart. Det är ett samarbete som pågår än idag och som fungerar alldeles utmärkt, framhåller Inger Edén.

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

En värdefull insats Av försäljningen av brickorna går 50 procent av förtjänsten oavkortat till kvinnor i Tanzania och Nkinga-sjukhuset där man jobbar med att bekämpa mödradödlighet som är vanligt i Afrika, men även Hiv och Aids. – Det finns förstås även fattigdom och andra typer av problematik i Tanzania så behovet är mycket stort, säger sjuksköterskan Maggan Edin som pendlat mellan Sverige och Nkinga i ett 20-tal år. – Allt vårt arbete sker helt ideellt och leder till att fattiga kvinnor på ett tryggt och säkert sätt kan föda sina barn på Nkinga-sjukhuset. FN har ett uttalat mål om att sänka mödradödligheten och det känns oerhört stimulerande att få vara en del av det sammanhanget. Vi gör världen bättre och tycker det är viktigt att alla gör en insats. Stort engagemang Idag når Margareta och Inger ut med sina brickor via en mängd olika kanaler. De säljs på arbetsplatser, till grannar, släkt och vänner, via homepartyn, i konst- och designsammanhang, på cafékvällar och så vidare. Många företag ser också brickorna som en lämplig julgåva till kunder och anställda. – Vi deltar även på mässor och vi har även volontärer, inte minst lärare, läkare och sjuksköterskor, som hjälper oss att sälja brickor på marknader eller i sina nätverk. Engagemanget är fantastiskt, det är ett win-win-koncept som idag pågår över hela Sverige, berättar Inger med stor entusiasm. Tillsammans med Margareta arrangerar hon så kallade kvinnofrukostar. Man gör företagsbesök och deltar på olika evenemang, såsom Jönköpings marknad och Skördefesten på Öland. Under som-

Margarethe Brandt och Inger Edén med färgglada brickor

maren brukar de också finnas vid välkända Böda Camping. – Våra kunder erhåller brickor av högsta kvalitet och med en design som är helt unik. Dessutom gör man som köpare ett medvetet val och en värdefull insats för både kvinnor och barn i Tanza-

nia. Vi brukar säga att man hjälper ett barn genom att hjälpa mamman, och på så sätt kan man säga att varje såld bricka räddar ett liv, säger Margareta Brandt och Inger Edén. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

En ledande aktör inom modern limteknik

Komplett leverantör av formsprutningsmaskiner

Den tillverkande industrin har i Smålands Polymerteknik AB en stabil partner när det gäller limning, ingjutning och tätning. Här jobbar man med modern teknik och marknadsledande produkter som garanterar ett alltid lika perfekt resultat.

Saxe Nordic Plast AB är plastbranschens leverantör av formsprutningsmaskiner och kringutrustning. Med sin breda kompetens tar man fram skräddarsydda helhetslösningar efter beställarnas behov och önskemål.

Smålands Polymerteknik AB slog upp portarna i Huskvarna 2006 men moderbolaget Aros Polymerteknik AB i Västerås startade redan 1999. De båda företagen har lång erfarenhet och bred kompetens avseende limteknik som innebär sammafogning av olika material, såsom metaller, keramiska material eller textilier. Man använder sig av marknadsledande produkter inom epoxy, polyuretan, silikon och akryler, vilket alltid genererar optimala resultat. – Härutöver arbetar vi även med ingjutning av elektronik som skyddar mot fukt och mekaniska eller elektriska störningar. Det kan även avleda värme och göra att produkten blir brandklassad. Vi jobbar även med tätning och en stor del av vår produktion automatiseras via robotteknik, berättar Mikael Carlniltz, VD och delägare i Smålands Polymerteknik AB.

Nära kunderna Smålands Polymerteknik AB täcker ett upptagningsområde som sträcker sig över hela södra Sverige, medan moderbolaget verkar över Mellansverige. – Det är en bra uppdelning som gör att vi finns nära våra kunder, säger Mikael Carlniltz och berättar att kunderna finns inom all tillverkande industri, och även inom flygindustrin, försvarsindustrin och den medicinska industrin. Saab Training Systems och Husqvarna AB som huserar lokalt i Huskvarna är bara några av många uppdragsgivare.

Mikael berättar vidare att företaget även samarbetar med högskolor, som till exempel KTH, där man tillsammans med andra företag utbildar och delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens. Han har ambitionen att starta fler företag inom samma bransch och på sikt kunna verka över hela Sverige. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vill leda utvecklingen Kvalitet och pålitlighet genomsyrar hela verksamheten i Smålands Polymerteknik AB. Det har lett till ökad omsättning och att man ser ljust på företagets framtid. – Den ser mycket intressant ut, konstaterar Mikael Carlniltz. – Det finns ständigt nya användningsområden för polymera material och vår ambition är att hela tiden arbeta innovativt och leda utvecklingen inom modern limteknik. Inget ska vara omöjligt att producera, betonar han.

POLYMERTEKNIK POLYMERTEKNIK

Kvalitet och pålitlighet genomsyrar hela verksamheten i Smålands Polymerteknik AB. Det har lett till ökad omsättning och att man ser ljust på företagets framtid.

Saxe Nordic Plast AB ingår i Saxe Group som består av sex företag i Sverige och Danmark som idag har 80 anställda. Genom åren har företagsgruppen utvecklats till plastbranschens kompletta leverantör av formsprutningsmaskiner och kringutrustning, men faktum är att Saxe är mer än bara en maskinleverantör. Med sin breda kompetens tar man sig an hela projekt, från idé till genomförande och validerad produktionsanläggning, vilken skräddarsys helt efter beställarens önskemål och behov. Härutöver jobbar man också med integration av utrustning till såväl små som stora produktionsanläggningar. Saxe Group jobbar inom områdena automation, formsprutning, formblåsning, PUR-produktion, hjälputrustning, såsom torkar, transportband och formar, samt service och kalibrering. Man tar därmed ett helhetsansvar genom projektens alla faser.

Helhetslösningar Vi träffar Mathias Uddenberg, platschef för Saxe Nordic Plast AB som startade som dotterbolag i Saxe Group, och som sedan tre år tillbaka är återförsäljare av formsprutningsmaskiner och kringutrustning med varumärken som Kraus Maffei och Netstal. – Vi både säljer, installerar och servar all formsprutningsutrustning, vilket gör oss till en komplett leverantör för kunder över hela Sverige, säger Mathias Uddenberg och berättar att Saxe täcker alla stora tekniker inom plastindustrin. – Vår ständiga ambition är att förse våra kunder med kompletta helhetslösningar, från ide till färdiga och förpackade varor.

maskinerna vi säljer ska producera plast i många år, vilket innebär att vi även står för service och reparationer. Därför har vi god tillgång till nödvändiga reservdelar, påpekar Mathias Uddenberg. Han framhåller bolagets stora kunnande och lyfter fram dess tio anställda som på ett utmärkt sätt representerar Saxes breda koncept. Nyligen flyttades verksamheten till helt nya lokaler på Hedenstorp och i dagarna kommer man också att

delta på Elmia Polymer-mässan. – Det är en samlingsplats för hela branschen så det blir oerhört roligt och intressant att få visa upp oss där. Vi ser ljust på framtiden och när vi nu har våra nya lokaler finns alla möjligheter att fortsätta växa, säger Mathias Uddenberg. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Stort kunnande Kunder är alla som tillverkar eller formsprutar plastprodukter. De främsta utgörs av underleverantörer till fordonsindustrin, medan varumärket Netstal huvudsakligen levereras till aktörer inom förpackningsindustrin och medicinsk industri. I gruppen ingår även Saxe Swiss System som ligger i Anderstorp och säljer specialanpassade automationslösningar. – Våra kunder förväntar sig kvalitet av oss,

Helt unika brickor och andra föremål, skapade av äkta afrikanska tyger.

Från Fråntanke... tanke...till tillhandling handling

50% av köpesumman går tillbaka till fattiga kvinnor i Tanzania.

LIMNING-INGJUTNING-TÄTNING-DOSERING Smålands Polymerteknik AB: tel 036-141040 Aros Polymerteknik AB: tel 021-140075 e-mail: info@polymerteknik.com, www.polymerteknik.com Mikael Carlniltz, Platschef

www.skynket.se Margareta Brandt, tel. 0733-462714, maggan.brandt@uvtcmail.se Inger Edén, tel. 070-392 19 92, ingereden@gmail.com

NET_PO_ELION2800_en_PFADE.indd 1

09.03.12 16:17

SAXE NORDIC PLAST Mogölsvägen 10, 555 93 Jönköping T: 036-341830, E: info@saxe-group.com

IMM_PO_GXSeries_en_PFADE.indd 1

03.09.12 09:50


50

jönköping

jönköping 51 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

En fristående verkstad Branschens bredaste utbud av privatoch affärsresor för tunga fordon I Skeppsbrons Lastbils- & Bussverkstad AB finns kapacitet och kunnande som täcker alla behov. Allt ifrån mindre bussbolag och entreprenadfirmor till kommuner och stora logistikföretag välkomnas i företaget där den särskilda Skeppsbronsandan garanterar professionella insatser. – Vi har många goda referenser i branschen Skeppsbrons Lastbils- & Bussverkstad har funnits sedan 1984 och utgår från lokalerna på Fordonsvägen i Jönköping sedan ungefär två år tillbaka. – De nya moderna lokalerna har varit ett spännande steg i utvecklingen av bolaget och självfallet en utmaning för alla här på Skeppsbrons, säger VD Bengt Hestner som beskriver verksamheten som ett serviceinriktat företag med stort kundfokus. – Om vi gör ett bra jobb återkommer kunderna om och om igen, konstaterar han.

Resia är resebyrån som alltid finns nära sina kunder. Tack vare omfattande och målmedvetna satsningar har Resia utvecklats till en ledande aktör i branschen med ett stort utbud av privatoch affärsresor. Det gäller inte minst kontoret i Jönköping.

arbetsgivare som gör att personalen trivs. – Det hänger indirekt samman med kundnöjdheten – trivs man på sin arbetsplats gör man ett mycket bättre jobb, konstaterar han. Han berättar att företagets ledningsgrupp skapar förutsättningar för trivsel och bidrar därmed till att forma det man kallar för Skeppsbroandan. – Genom att ständigt jobba med de här frågorna, påverka, informera och vara lyhörda skapar vi alla förutsättningar för framgång. Nyckelordet är engagemang och vi märker att det även smittar av sig på våra kunder som kallar oss ”en riktig verkstad”. Det är jätteroligt att höra, säger Bengt Hestner med stort eftertryck.

Resia består av ett 50-tal resebyråer från Boden i norr till Malmö i söder. Bolaget startade i Alingsås 1974 och all verksamhet går under namnet Resia som har utvecklas via etableringar på flera orter. Resia, som i mångt och mycket har valt att etablera sig på små och mellanstora orter, har idag fyra affärsområden; affärsresor, semesterresor, grupp- och konferensresor samt kongressresor. Det är ett koncept som även kontoret i Jönköping ställer sig bakom.

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

I framkant Skeppsbrons Lastbils- & Bussverkstad AB:s kunder är i princip alla som äger ett tungt fordon såsom en lastbil, buss eller entreprenadmaskin. Stora som små logistikföretag och bussbolag, kommunen med flera är bara några exempel. På Skeppsbrons ser man till att alltid ligga i branschens framkant. – Vi kompetensutvecklar vår personal kontinuerligt för att svara upp mot utvecklingen och ny teknik, bland annat genom e-learning eller genom att representanter för de varumärken vi jobbar med kommer hit och kompetensutvecklar på plats. Detta är något som pågår kontinuerligt och som vi lägger stora resurser på, säger Bengt Hestner. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, man är en auktoriserad serviceverkstad för MAN, DAF och IVECO men arbetar självfallet även med andra märken. Via SWEDAC kan man släcka 2:or samt serva färdläsare och alkolås. – Vi har kompetens i huset som gör att vi kan reparera alla typer av elfel och drivsystem, och vi kan även åta oss uppdrag kring påbyggnationer. AC-system, hydraulik och bakgavellyftar är andra saker vi jobbar med, och härutöver är vi en komplett skadeverkstad avseende exempelvis karosseri och plåtskador, berättar Bengt Hestner och tillägger att man även ombesörjer bränsleförsäljning, har en dieseltapp från HLG på området och erbjuder 24-timmarsjour på alla verkstadstjänster. MAN, DAF och IVECO har säljare i huset vilket gör att man även kan erbjuda nyförsäljning.

Personalen på Skeppsbrons är glada på jobbet

Skeppsbrons Lastbils& Bussverkstad AB:s kunder är i princip alla som äger ett tungt fordon såsom en lastbil, buss eller entreprenadmaskin. Stora som små logistikföretag och bussbolag, kommunen med flera är bara några exempel.

Skeppsbroandan I Skeppsbrons Lastbils- & Bussverkstad AB jobbar 31 anställda varav 20 är mekaniker. Enligt Bengt Hestner satsar man hårt på att vara en bra Ännu en mekaniker på Skeppsbrons

Bengt Hestner, VD

Miljösäker service för tunga fordon Skeppsbrons Lastbil och Bussverkstad AB Fordonsvägen 8, 553 02 Jönköping Tel: 036-369030, Jour: 070-2034060, Fax: 036-127518 info@skeppsbrons.se, www.skeppsbrons.se

Årets bästa affärsresebyrå 2015 – Resia har nu tilldelats utmärkelsen Årets bästa affärsresor för sjunde gången, vilken röstats fram av våra kunder. Det är något vi är mycket stolta över, säger Pia Kjellerstedt som leder verksamheten på Jönköpingskontoret. Hon övertog chefsrollen 2012 efter att ha sålt sin egen resebyrå till Resia. Kundfokus Pia menar att nyckeln till framgången är Resias påtagliga servicekänsla. – Vi månar i första hand om kunden och

det leder i sin tur till att de är nöjda med det vi erbjuder och gärna återkommer, säger Pia som trivs ypperligt med sitt jobb och med sina fyra medarbetare. Hon menar att personlig service i kombination med smarta paketlösningar attraherar allt fler kunder. Ett exempel är den kampanj man genomförde senast i höstas, ”Kvar Hemma”, som riktar sig mot affärsresenärer. Genom Resia kunde resenären skicka hem en gåva i form av exempelvis choklad, en film eller en tidning. – Kampanjen har varit mycket lyckosam och uppskattats av många av våra kunder, berättar Pia.

Vässar konceptet Sedan ungefär sex år tillbaka återfinns Resias kontor på Smedjegatan i centrala Jönköping. Här jobbar man metodiskt och målmedvetet för att hela tiden vässa sitt koncept. Man siktar till exempel på att bli ännu bättre avseende internetbokning eftersom man vill vara tillgängliga dygnet runt. – Vår ambition är att hela tiden ligga i framkant i resebranschen och jobba med ett lösningstänk för exempelvis våra affärsresenärer. Det handlar om att göra det lilla extra både lokalt och nationellt, möta alla typer av kunder och vara lyhörda inför deras behov och önskemål. Så blir vi det självklara valet för Jönköpings resenärer, säger Pia Kjellerstedt. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Pia Kjellerstedt, Resebyråchef

Funktions-IT till ett fast pris En fungerande IT-miljö är numera en förutsättning för framgång i vart och vartannat företag. Med en stark samarbetspartner i ryggen uppfylls alla behov och här kan Office IT-Partner i Jönköping AB göra stor skillnad. Det man erbjuder är funktions-IT till ett fast pris.

Vi ser oss som partners till våra kunder för vilka vi tar del av deras ITlösningar på ett rådgivande sätt. Det vi erbjuder kan till exempel vara ny infrastruktur i form av hårdvara, mjukvara eller molntjänster.

Office IT-Partner startade 2001 och har sedan dess utvecklats till en kedja med lokala aktörer på ett 40-tal orter över hela Sverige. – Många ser oss som en koncern, konstaterar Tommy Henriksson, VD på Office IT-Partner i Jönköping som till vardags har hjälp av drygt 30 anställda. Företaget arbetar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Jönköpingsregionen. Tommy beskriver verksamheten som ett tjänsteföretag som erbjuder IT till ett fast pris. – Vi ser oss som partners till våra kunder för vilka vi tar del av deras IT-lösningar på ett rådgivande sätt. Det vi erbjuder kan till exempel vara ny infrastruktur i form av hårdvara, mjukvara eller molntjänster. Vi har en egen serverhall med flera hundra servrar och kan härutöver även tillhandahålla driftstjänster, mailtjänster, virtuella servrar och nätverkstjänster. Vi kallar allt det för Funktions-IT till ett fast pris, säger Tommy Henriksson. Helhetsansvar

– Man vet vad man får när man anlitar oss och tar del av våra tjänster. Våra kunder behöver egentligen ingen IT-avdelning eftersom vi kan ta ett helhetsansvar kring kundens totala IT-miljö. När vi levererar något klär vi det med vår kompetens, framhåller Tommy. Han ger ett exempel på en kund som har problem med en laptop just före en presentation. Denne kan då kontakta Office IT-Partners

Tommy Henriksson, VD. support och få hjälp via telefon och internet var kunden än befinner sig. Tommy och hans kollegor är bland mycket annat experter på och certifierade för Office 365. Tommy betonar att även de som inte har tecknat avtal med Office IT-Partner är välkomna att kontakta företaget om man till exempel behöver nya datorer, kopiatorer eller skrivare. – Vi skickar det kunden vill ha till ett fast pris. Därmed behöver denne inte låsa upp kapital utan kan göra sina beställningar efter behov. Fasta priser blir en ekonomisk fördel för kunden, poängterar han. Affärsutvecklare

Office IT-Partner Jönköping, Herkulesvägen 10, 553 03 Jönköping Tel: 036-440 07 00, E-post: jonkoping@officeitpartner.se

Office IT-Partner är onekligen en välrenommerad firma. Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden, AAA-klassat samt certifierat enligt OSAS 18001. Detta speglar på ett utmärkt sätt bolagets fokus på kvalitet och kundvård.

– Här kallar vi oss inte för säljare, vi är affärsutvecklare eftersom vi ju hjälper våra kunder att just utveckla sin affärsverksamhet, säger Tommy och lyfter fram det faktum att kunderna har tillgång till en 30 man stark och synnerligen kompetent IT-styrka. Han menar att framtiden redan är här och att man i allt högre utsträckning tillhandahåller IT till ett fast pris i stället för enstaka datorer och mjukvara. – Våra kunder får en helhetslösning som är både snabb, flexibel och kostnadseffektiv, säger Tommy Henriksson. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON


52

jönköping

jönköping 53 www.svenskleverantorstidning.se

Viktigt med rätt golv i rätt miljöer Reparationer, beläggningar, målningar. Det är vad bokstavskombinationen i Jönköpingsföretaget RBM Industrigolv Jkpg AB står för. Det här är proffsen att anlita för industriföretag och andra aktörer med höga krav på slitstyrka, funktion och utseende.

RBM Industrigolv Jkpg AB jobbar med fogfria golvbeläggningar för industrier, verkstäder, storkök, offentliga och antistatiska miljöer, samt andra hårt belastade utrymmen där höga krav ställs på slitstyrka, funktion och utseende.

Vi träffar Roger Birkefelt, VD för RBM Industrigolv Jkpg AB, som berättar att hans företagande inleddes med att han hyrde ut sina tjänster som golvläggare inom härdplast genom sin enskilda firma, som han startade 2006 efter att ha jobbat som anställd golvläggare sedan 1997. – För att bli starkare som företag valde jag att slå mig ihop med min fru som vid detta tillfälle drev ett städbolag i Jönköping sedan några år tillbaka. Vi kände att det kunde vara bra att ha två ben att stå på som företag. Med tiden kom efterfrågan på golvlösningar att bli allt större, säger Roger. Vi gjorde då ett val att satsa fullt ut på det tillsammans genom det nuvarande företaget som startades 2010. Sparar hälsa och pengar RBM Industrigolv Jkpg AB jobbar med fogfria golvbeläggningar för industrier, verkstäder, storkök, offentliga och antistatiska miljöer, samt andra hårt belastade utrymmen där höga krav ställs på slitstyrka, funktion och utseende. Det kan till exempel röra sig om parkeringshus, livsmedelsindustrier och kemiska industrier, liksom skolor, förskolor, caféer och restauranger, företrädesvis i södra och mellersta Sverige. Och enligt Roger och Maria finns det betydligt mer än bara en slitstark yta att beakta när man väljer att lägga ett nytt golv. – Här i Sverige är det relativt nytt att tänka på industriella golv med miljö och ergonomi i åtanke. I Danmark har man jobbat med dessa

En viktig part när Jönköpingsregionen växer När Jönköpingsregionen expanderar ökar efterfrågan på kvalificerade ingenjörstjänster. Här kan Peter Lindqvist Byggkonsult AB spela en viktig roll för såväl privata som offentliga aktörer i behov av kompetenta teknikkonsulter.

– Här ställs allt högre krav i och med att man numera fokuserar mer och mer på energianvändning. Vi beräknar energiförbrukningen och föreslår åtgärder så att energieffektiviteten blir så hög som möjligt, säger Peter Lindqvist.

Peter Lindqvist berättar att han startade sitt företag 1996 och att han idag har 28 års erfarenhet av kvalificerade ingenjörstjänster mot både offentlig och privat verksamhet. – Vi vill vara det naturliga valet för alla som behöver en teknikkonsult inom byggsektorn här i Jönköping. Vår kompetens och noggrannhet skapar trygghet och förtroende hos våra kunder, konstaterar Peter som vänder sig till byggare, byggherrar, bostadsrättsföreningar, kommuner och privatpersoner med ett flertal kvalificerade tjänster.

Enligt Peter jobbar man hela tiden med en nära relation till sina kunder. De uppskattar Peters och hans kollegors fokus på service och hög kompetens i alla avseenden. Uppdragen är många och Peter nämner bland annat projektet Bo Expo 17 i Linköping där man på uppdrag av Peab jobbar med sju nya bostadshus. Ett annat projekt rör en nybyggnation av en förskola i Tranås. – Efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden i den expansiva Jönköpingsregionen. Vi ser fram emot fler spännande projekt och kommer att rekrytera en konstruktör eller byggnadsingenjör inom kort, berättar Peter Lindqvist.

Service och kompetens

Byggkonstruktion, 3D-projektering, byggnadsbesiktningar, kontrollansvarig, byggledning samt energiberäkningar står på agendan i Peter Lindqvist Byggkonsult AB. Det förstnämnda rör hållfasthetsberäkningar i exempelvis bjälkar, väggar och pelare i olika material, medan 3D-projektering visualiserar en byggmodell. – Inblandade parter får en klar och tydlig bild av hur slutresultatet kommer att bli, samtidigt som möjligheter att upptäcka fel och brister och motverka missförstånd ökar, förklarar Peter Lindqvist. När ett byggprojekt är avslutat genomför Peter eller någon av hans kollegor en byggnadsbesiktning i samarbete med byggherren och/ eller entreprenören. Man kan också rycka in i samband med exempelvis försäkringsskador eller återuppbyggnad, och här har man ett gott samarbete med Länsförsäkringar.

I rollen som kontrollansvarig knyts en nyckelperson till ett byggprojekt. Det kräver certifiering, vilket tre personer i Peter Lindqvist Byggkonsult AB har. Som kontrollansvarig garanterar man att byggherrens kontroll av projektet fungerar som det ska genom att till exempel delta i byggsamråd, närvara vid såväl kontroller som besiktningar, ha koll på dokument och se till att gängse byggregler efterföljs på ett korrekt sätt. Tjänsten byggledning kan handla om att styra ett byggprojekt. Man hjälper uppdragsgivaren med administrationen av det pågående projektet avseende såväl kontroll och övervakning av produktionen som med ekonomiska rutiner. – I grund och botten handlar det om att ansvara för att projektet styrs och planeras enligt kundens önskemål, förklarar Peter och nämner avslutningsvis även området energiberäkningar.

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Skylttillverkare i branschens framkant Inwido Produktion, Vetlanda SL golv

aspekter i mer än 20 år, medan vi i Sverige bara har beaktat detta i kanske sju till tio år, säger Roger Birkefelt. Han tar ett sviktande golv som exempel och förklarar att ett sådant, jämfört med ett tradi-

tionellt stumt golv, inte sliter på leder i samma utsträckning. – Det gynnar inte bara personalen utan också ekonomin i slutändan. Detsamma kan gälla för exempelvis ljuddämpande golv i skolor och för-

skolor eller ett extra slitstarkt golv hos en livsmedelstillverkare. Vi märker att man även i Sverige tar dessa aspekter allt mer på allvar, säger Roger. Smart investering RBM Industrigolv Jkpg AB:s lösningar håller längre än konkurrenternas och det blir på så sätt en kostnadseffektiv investering för företagets kunder. – Vi kanske inte är riktigt lika billiga som en del av våra konkurrenter, men å andra sidan håller våra golv betydligt längre, påpekar Roger som alltid har en nära dialog med kunden kring dennes önskemål och behov. Det har genererat många återkommande beställare, varav en är Swedish Match som Roger och hanns kollegor jobbat med i både Vetlanda och Tidaholm. En annan återkommande kund är DS Smith Packaging i Värnamo. Roger konstaterar också att sportgolv i gymnastikhallar efterfrågas allt mer. Många av landets idrottshallar är gamla och behöver rustas upp. – Vi får nya förfrågningar hela tiden, så vår ambition är att öka omsättningen år för år, säger Roger Birkefelt. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Ucrete DP10 4mm, Hammargården, Forsheda

www.svenskleverantorstidning.se

Roger Birkefelt. VD

Vill du synas på rätt ställe?

Att synas är att finnas. Det är ett välkänt fenomen hos skylttillverkaren Novalux Skylt AB. Här producerar man allt ifrån små graverade skyltar till stora avancerade LED-lösningar tack vare hög kompetens och en ändamålsenlig maskinpark.

Vi träffar Tony Friberg, VD för Novalux Skylt AB, som berättar att det var hans far Stig som etablerade firman för drygt 20 år sedan. Han hade redan då lång erfarenhet av branschen och såg stor potential i sitt företagande. Det visade sig att han hade rätt och när Tony tog över verksamheten 2012 efter Stigs bortgång var det ett mycket väletablerat företag han fick att basa över. I anläggningen i Ljungarums industriområde driver han firman med sina fyra anställda. – Vi producerar alla typer av skyltar, allt ifrån små gravyrskyltar till stora LED-skyltar, och vänder oss till branschens försäljningsbolag. Vi verkar alltså i rollen som underleverantör och levererar till beställare över hela södra Sverige, säger Tony Friberg och nämner kunder som Candeo Skyltreklam och Spektra Neon i Stockholm. Skräddarsydda lösningar

Novalux Skylt AB skräddarsyr måttbeställda skyltar och profilbokstäver enligt slutkunds specifikationer. Till sin hjälp har man en mycket

Privata och offentliga, kvalificerade ingenjörstjänster inom byggsektorn

Tony Friberg, VD Novalux Skylt AB. ändamålsenlig maskinpark som bland annat innefattar en sprutlackeringsbox med tillhörande varmugn där man pulverlackerar skyltarna. Här finns också en maskin för bockning av plåt och bokstäver och en CNC-fräs som, enligt Tony, är mycket betydelsefull för verksamheten. I denna bearbetar man flera olika typer av material, till exempel plast, aluminium, trä och metall. – CNC-fräsen gör oss mycket flexibla, men vi kommer även i fortsättningen att investera i vår maskinpark för att hela tiden hålla oss i branschens framkant, understryker Tony Friberg. Service och kvalitet

I Novalux Skylt AB kan man även åta sig att rita kundens skyltar. Det är en kompetens man har i huset.

– Vi jobbar med en mycket hög servicegrad och kvalitet på allt vi gör, säger Tony och nämner branschledande varumärken som GE Electronics och Sloan Led när det gäller LED-moduler. – De är beprövade och väldigt bra, framhåller han. Tony avslutar med att betona vikten av att även i fortsättningen hålla sig i branschens framkant, såväl utrustnings- som kunskapsmässigt, och härigenom upprätthålla Novalux breda kvalitetskoncept. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Tel 031-719 05 00, Fax 031-719 05 29, www.svenskleverantorstidning.se

Reparationer, beläggningar, målningar RBM Industrigolv Jkpg AB, Box 81, 551 12 Jönköping Tel 036-12 39 12, roger@rbmindustrigolv.se, www.rbmindustrigolv.se

Telefon: 036-16 65 20 - E-post: info@lindqvistbyggkonsult.se Post och besöksadress: Lindqvist Byggkonsult, Bäckalyckevägen 41, 553 13 Jönköping Kabelvägen 12, Jönköping | Tel:036-188815 | E-post: novalux.skylt@telia.com


54

jönköping

jönköping 55 www.svenskleverantorstidning.se

Målmedvetna systrar har framgång i städbranschen

www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör till restauranger och storkök Restauranger och pizzerior etableras i allt högre takt när svenskarna blir mer och mer uteätare. Det märker man i Helux Storkök & Inredning AB som kan leverera allt ifrån bestick till maskiner, utrustning och inredning till såväl etablerade som nystartade restauranger, hotell och storkök.

Det är Augin Ibrahim, VD, hans bror Paul, inredningsdesigner Charlie och deras farbror Raid Saliba som ligger bakom Helux Storkök & Inredning AB. Företaget etablerades för tre år sedan och anledningen var att man tidigare arbetade i ett annat bolag med enbart inredningar. – Vi märkte dock snabbt att kunderna även efterfrågade maskiner och utrustning och

Systrarna Pia och Kristina har med all önskvärd tydlighet visat att envishet och målmedvetenhet lönar sig. Hårt arbete ledde fram till bildandet av den egna städfirman Fin & Fix i Jönköping AB, ett företag som sedan dess har servat åtskilliga företag och privatpersoner med professionella städinsatser.

Fin & Fix historia tar sin början sommaren 2007 då systrarna Pia Pettersson och Kristina Björknerth utförde städinsatser varannan vecka parallellt med sina ordinarie arbeten. – Jag hade en ryggskada som gjorde att jag blev tvungen att gå ner i tid. Det var en av anledningarna till att vi båda knöt näven och bestämde oss för att lyckas i städbranschen, berättar Pia.

Det gav resultat. Arbete varannan vecka blev snart en heltidssysselsättning i takt med den ökande efterfrågan, och snart fick man också lov att anställa en medarbetare. Strax därefter var aktiebolaget ett faktum. – Det hände mycket på kort tid, minns Kristina. Egentligen har vi gjort allt själva sedan starten avseende finansieringen av vårt företag. Ingen trodde på oss, motgångarna var tuffa, men vi hade båda bestämt oss för att inte ge upp, det fanns inte ens på kartan. Jobbar flexibelt

Via en annons på Blocket fortsatte förfrågningarna att strömma in. – Allt har gått väldigt fort på slutet men vi har mer att ge, försäkrar Pia och berättar att namnet Fin & Fix kom till under en av de många biltur-

erna mellan de olika städuppdragen. – Vi både fixar och gör fint, så namnet passar oss bra, säger tjejerna med ett skratt. Fin & Fix utför alla typer av städinsatser, såsom storstädning, fönsterputs, flyttstäd, kontorsstäd, trappstäd samt andra hushållsnära tjänster. – Vi är aldrig omöjliga vid speciella förfrågningar utan tillgodoser alla typer av önskemål. Det leder ju till att kunderna är nöjda och rekommenderar oss till andra. Att lyssna till kundernas önskemål är det viktigaste för oss, liksom tydlighet i samband med hembesöken, betonar Kristina Björknerth.

Kvalitet är ett annat begrepp som genomsyrar verksamheten, vilken givetvis är miljödiplomerad. Man använder sig av städmaterial som är skonsamma mot miljön och härutöver är man certifierade för fönsterputs och golvvård. – Vår ambition är att vidareutveckla företaget och hitta fler lösningar på de förfrågningar vi får. Vi kommer definitivt att vara ett städföretag som Jönköpingsborna kommer att se och höra mer av, avslutar Kristina och Pia. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Det har gett oss många återkommande kunder. De känner sig trygga med oss och vet att vi alltid håller vad vi lovar.

bestämde oss för att börja erbjuda detta i vårt eget bolag. Många vill inte ha fyra olika fakturor från fyra olika leverantörer. Genom att anlita oss får man allt levererat av en och samma aktör, förklarar Paul. Helux Storkök & Inredning AB vänder sig till bland annat restauranger, hotell, caféer och pizzerior i hela Sverige. – Vi själva har en bakrund i restaurangbranschen och farbror Raid är välkänd i branschen, så det här är något vi verkligen kan och behärskar, poängterar Augin Ibrahim och berättar att man kan leverera allt ifrån bestick till en komplett restaurang, inklusive specialinredningar, maskiner och utrustning. Det gör Helux till en helhetsleverantör. Man konsulterar med kunden och ritar upp restaurangen efter dennes önskemål. Helux jobbar dessutom med kända varumärken som Sveba Dahlen, Rational, KEMA och Fribergs som alla står för erkända kvalitetsprodukter avseende storköksutrustningar. Kunderna kan även måttbeställa rostfria speciallösningar.

De båda bröderna berättar att nöjda kunder är A och O i hela verksamheten. – Vi arbetar från hjärtat för att tillgodose deras behov och skräddarsyr lösningarna utefter deras önskemål. Vi utbildar i till exempel hur pizzaugnen fungerar, och ifall några problem uppstår är det förstås bara att kontakta oss så löser vi dem. Vi fortbildar oss själva kontinuerligt beträffande alla nya storköksmaskiner så att vi alltid har full koll på det vi tillhandahåller åt våra kunder, säger Augin som själv i grund och botten är utbildad kock. Han betonar vikten av att skapa förtroende hos sina kunder, utnyttja den kompetens man besitter och ta fram rätt lösning för varje enskild kund. Med sin långa erfarenhet i restaurangbranschen har man byggt upp ett starkt kontaktnät över hela landet som bidrar till det starka helhetskonceptet. I den egna inredningshallen tillverkar man måttbeställda soffor, stolar, barstolar, bardiskar,

bord med mera. Det rör sig om lösningar av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. – Det har gett oss många återkommande kunder. De känner sig trygga med oss och vet att vi alltid håller vad vi lovar, säger Paul som, liksom sin bror, spår en fortsatt god utveckling för Helux Storkök & Inredning AB. – Det startas hotell, restauranger och pizzerior hela tiden, så vi tror att efterfrågan kommer att öka framöver på det vi har att erbjuda, säger de. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Kvalitet och miljö

Systrarna betonar vikten av att ha en nära och personlig kontakt med sina uppdragsgivare.

Vill du synas på rätt ställe? Telefon 031-719 05 00, Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

Vi ordnar det mesta till det bästa. Hjälp i hemmet, kontoret eller kanske företaget.

Helux erbjuda kunder produkter och tjänster inom inredningar och storköksmaskiner med bra kvalitet och vettiga priser. Vi utför all nybyggnation och ombyggnation för hotell & restaurang.

Fin & Fix i Jönköping AB Klostergatan 66 553 35, Jönköping | Tel.036-12 85 96 | E-post: info@finofix.se www.finofix.se

Helux erbjuder produkter och tjänster inom inredningar och storköksmaskiner med bra kvalitet och vettiga priser. Vi skapar kundanpassade lösningar som bidrar till bättre atmosfär och arbetsmiljö. Hos oss får du helheten. Skifferv. 4. 553 03 Jönköping

036-122 122

www.helux.se


56

jönköping

jönköping 57 www.svenskleverantorstidning.se

Två entreprenadföretag i effektivt samarbete I Jönköping finner vi två närstående entreprenadföretag som tillsammans bildar en mycket stark enhet avseende markarbeten och transporter. Vi talar om Hakarps Maskinstation och Hakarps Schakt & Transport under ledning av far och son Hakestrand.

Det är Lars-Göran Hakestrand som äger Hakarps Maskinstation AB, ett företag som hans far Göte Johansson startade 1973. LarsGöran tog sedermera över verksamheten som han utvecklade på flera sätt, inte minst under senare delen av 90-talet då företaget expanderade kraftigt. – Det var ju då som grävningsuppdragen för bredband satte i gång på allvar så då tog allt ordentlig fart, minns Lars-Göran som därefter arbetade en hel del med lokala bygg- och anläggningsarbeten i Jönköping. Då gjorde också äldsta dottern Jannie och sonen Marc entré i firman, varav den förstnämnda alltjämt är kvar. Det är dock inte Marc som i stället bestämde sig för att starta eget i form av Hakarps Schakt & Transport AB. Idag samarbetar de två företagen på ett effektivt sätt och i början av april stod bådas nya lokaler färdiga i Hedenstorp.

Fettpatronen Hugo Cartridge erövrar världen Hög leveranssäkerhet

Formsprutade plastprodukter är företaget GR Produkter AB:s specialitet. Storsäljaren är välkända fettpatronen Hugo Cartridge som levereras till smörjmedelsproducenter i hela världen.

Jan berättar vidare att man jobbar med korta cykeltider och punktliga leveranser. Idag kan GR Produkter uppvisa en delivery on time på hela 99,37 procent. GR Produkter jobbar med två olika formsprutningsprocesser och arbetar kontinuerligt för att hela tiden vässa sitt koncept och höja kvaliteten. – Vi satsar på kvalitet snarare än att vara billigast och det är något som våra kunder uppskattar och vinner på i längden. Våra olika lock och bottnar är också bidragande orsaker till Hugo Cartridges popularitet, konstaterar Jan Lundqvist som spår att efterfrågan kommer att fortsätta öka även kommande år.

GR Produkter AB:s affärsidé är att producera och marknadsföra formsprutade plastprodukter. Verksamheten leds av VD Jan Lundquist, men det var hans far, Gösta Redblad, som startade företaget 1992 när han började sälja fettpatronen Hugo Cartridge på den skandinaviska marknaden. Sex år senare gjorde Jan entré i företaget och 2008 köpte han ut övriga delägare, och har sedan dess utvecklat och slipat konceptet ytterligare. Idag sysselsätter verksamheten nio anställda som arbetar i treskift. – Vi erbjuder produkter med högkvalitativt tryck i upp till sex färger. Vi förfogar över vårt eget moderna screentryckeri och har härutöver ett gott samarbete med ett screentryckeri i Hol-

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

land. På så sätt kan vi alltid erbjuda bra logistik och korta leveranstider på hela den europeiska marknaden, säger Jan Lundquist. I takt med att efterfrågan ökade växte marknaden för Hugo Cartridge som idag utgör 80 procent av GR Produkter AB:s omsättning. Idag levereras Hugo Cartridge till en mängd beställare i såväl Europa som övriga världen, bland annat till den framstående fettproducenten Axel Christiernsson. Hugo Cartridge garanterar en bestående kvalitet med jämn väggtjocklek och hög stabilitet, samt en yta som är lämplig för screentryck.

Hög kapacitet

Fettpatronens botten har en inre tätning som låser med bottenlocket för optimal täthet. – Det är en mycket tacksam produkt att arbeta med. Eftersom vår produkt är erkänt bättre än konkurrenternas har det rullat på för vår del. Idag tillverkar vi cirka 8 miljoner Hugo Cartridge per år med högsäsong under sommaren, säger Jan Lundquist. Till Hugo Cartridge hör dessutom olika typer av lock. Förutom det läckagefria bottenlocket Pull Cap som håller tätt under både fyllning, transport och vid förvaring erbjuds 4 olika lock att försluta med efter fyllning.

Hannes passion präglar hans byggfirma

Hakarps Maskinstation är ett entreprenadföretag som utför grundarbeten för allt ifrån villor till industrier för såväl privatpersoner som kommuner, fastighetsbolag och byggföretag i Jönköping med omnejd, Skanska och NCC, men även mindre byggföretag både förekommer och återkommer. – Till vår hjälp har vi tio hjullastare mellan

I ett litet byggföretag blir den personliga kundkontakten desto mer påtaglig. Det är Isakssons Byggnads AB ett gott exempel på. Hannes Isaksson jobbar med stor passion för branschen och kan åta sig allt ifrån mindre snickerier till komplett nybyggnation. Bolagens gemansamma lokaler

– Vi investerade i mark på drygt 22 000 kvadratmeter och en byggnad på 2 500 kvadratmeter. I byggnaden har vi våra uppställningsplatser, tvätt- och servicehallar, men vi har även inrett en modern kontorsdel.

www.svenskleverantorstidning.se

12 och 28 ton och grävmaskiner på mellan 1,5 och 25 ton. Härutöver har vi en del specialmaskiner så här finns kapacitet att åta oss alla typer av gräventreprenader, berättar Lars-Göran Hakestrand och tillägger att ett par hjullastare arbetar på fjärrvärmeverket på uppdrag av Jönköping Energi. Man hyr även ut maskiner utan förare till exempelvis Skanska, och härutöver både köper och säljer Lars-Göran både nya och begagnade entreprenadmaskiner.

Komplett maskinpark

Marc startade Hakarps Schakt & Transport 2009 där han idag sysselsätter ett tiotal anställda. Även här är maskinparken imponerande med tio lastväxlare. – Vi jobbar mycket med fräsbeläggningar och tankbeläggningar åt Skanska. Utöver lastväxlarna förfogar vi över tre maskintrailers för maskintransporter på upp till 60 ton, berättar Marc. Liksom sin far uppskattar han flytten till nya lokaler. – Vi investerade i mark på drygt 22 000 kvadratmeter och en byggnad på 2 500 kvadrat-

meter. I byggnaden har vi våra uppställningsplatser, tvätt- och servicehallar, men vi har även inrett en modern kontorsdel. Dessutom hyr vi ut verksamhetsyta till andra företagare i behov av moderna och fräscha lokaler, berättar Marc och uppmanar intresserade att höra av sig. Han berättar avslutningsvis att han som en bisyssla även jobbar med köp och försäljning av entreprenadmaskiner och lastbilar. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Hannes Isaksson berättar att han började som F-skattare i byggbranschen 2009. – Jag har alltid burit på en passion av att vara kreativ, säger Hannes som med sina 26 år är en förhållandevis ung aktör i branschen. Det kompenserar han dock med en enorm talang för yrket och en ambition av att hela tiden göra något bra av varje uppdrag han får. – Att studera på byggprogrammet på Bäckdals gav mig en kick och var en starkt bidragande orsak till att jag valde att starta eget. Drivkraften att skapa finns alltid närvarande, berättar Hannes som än så länge trivs med att arbeta ensam. Imponerande bredd

Hannes jobbar med en klar och tydlig ambition; kunderna ska vara hundra procent nöjda. – Jag försöker alltid vara lyhörd inför kundens behov och be denne vara tydlig kring sina önskemål. Det är inte alltid så lätt för någon som inte är insatt i branschen, men i dessa lägen försöker jag hjälpa till så att resultatet blir så bra som möjligt, säger Hannes Isaksson. Hans starka bredd i kombination med goda samarbetspartners gör att han kan åta sig allt ifrån byggnadssnickerier, projekteringar och renoveringar till ombyggnationer och komplett nybyggnation. Kvalitet är ledordet som genom-

Marc Lithman Tel. 0709-161283 marc@hst.nu - www.hst.nu

Lars-Göran Hakestrand Tel. 0709-161100 www.hakarpsmaskinstation.se

Hannes Isaksson, ägare. syrar hela verksamheten. – Det är också något som kunderna uppskattar, säger Hannes. Hannes spår att 2015 kommer att bli ett både intressant och framgångsrikt år för Isakssons Byggnads AB. – Det väntar nya utmaningar runt hörnet och

min plan är att börja anställa medarbetare för att kunna möta den ökande efterfrågan på mina tjänster. Framtiden ser ljus ut och min uppfattning är att det kommer att byggas en hel del i Jönköpingstrakten framöver.

Hannes spår att 2015 kommer att bli ett både intressant och framgångsrikt år för Isakssons Byggnads AB.

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

 GR Produkter AB - Tel.036-92040 - jan@grprodukter.se

Isakssons Byggnads AB - Gullåkra Björkelund 1, 560 31 Tenhult Tel. 076-1187573 - isaksson.hannes@hotmail.se


58

jönköping

jönköping 59 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

IT med klass och kvalitet Skräddarsydda lösningar för Effektiviserar logistik När det gäller logistik representerar Cube Corner några av de bästa lösningarna marknaden har att erbjuda. – Våra kunder sparar pengar och tid samtidigt som de effektiviserar sin logistik tack vare våra system. Vi har testat dem noga och vet att de håller, men vi strävar hela tiden efter att utveckla dem vidare, berättar Jonny. På Cube Corner ligger man med andra ord aldrig på latsidan. Fler nyheter är, enligt Ronnie och Jonny, på väg in. – Vi gör alltid det lilla extra för att i alla lägen leva upp till våra kunders förväntningar. Vår ambition är att fortsätta utveckla vårt koncept och få företaget att växa. På så sätt skapar vi framgång tillsammans med våra kunder, säger Ronnie Uthas och Jonny Axelsson. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Idag verkar Cube Corner inom fyra huvudsakliga affärsområden; affärspartners och återförsäljning, avancerade webbtillämpningar, integration och systemutvecklingslösningar samt verksamhetstjänster och utbildningar. Ronnie Utas, VD

allt som öppnas och stängs I Aero Materiel AB gillar man utmaningar. Företaget tar fram lösningar för att öppna, stänga, låsa eller dämpa luckor och paneler, och är experter när det gäller att ta fram skräddarsydda speciallösningar åt sina kunder. Det som uppfattas som en speciallösning av kunden kan vara en standardlösning ur Aero Materiels stora program. Aero Materiel AB har sina rötter i svensk flyghistoria. Vi träffar bolagets VD, Bertil Benderius, som berättar att företaget grundades av två bröder redan under 1920-talet då inriktningen var pilotskola och grossistverksamhet för materiel för flygplanstillverkning. Sedermera startade man även AB Aerotransporter, som senare blev en av grundstenarna i Scandinavian Airlines System (SAS). Från 1940- till mitten av 1960-talet utvecklades bolaget till en betydande aktör inom hydraulik och elektromekanik, och när Bertil Benderius gjorde entré i företaget under senare delen av 80-talet renodlades verksamheten kring lås, fästelement och andra mekaniska komponenter för verkstads-, fordons- och telekomindustrin. Smarta lösningar Komponenter för att öppna, stänga, låsa och dämpa luckor eller paneler är Aero Materiel AB:s specialitet. Man importerar kvalitetsprodukter från i branschen världsledande tillverkare och har genom åren levererat lösningar till bland andra Ericsson och Volvo Lastvagnar. – Allt som öppnar, stänger och behöver dämpning kan bära vårt signum och varumärke. Det-

samma gäller till maskinskyddshuvar eller paneler. Vi vill vara bäst i vår bransch och arbetar varje dag med att göra livet lite enklare för våra kunder, säger Viktor Benderius, försäljningschef för Aero Materiel AB. Han framhåller bolagets snart hundra år i branschen. I Jönköping har man funnits sedan 1997 i lokaler på Österängsvägen, vilka man förvaltar över själva. Kunder finns företrädesvis i fordonsindustrin, elektronikindustrin och i byggsektorn, och i takt med den ökande globaliseringen importerar och exporterar man till hela världen. På senare år har Kina vuxit till en betydande exportmarknad. Hög leveranssäkerhet Viktor Benderius lyfter fram den starka kreativitet som finns i bolaget och som gör att man hela tiden står redo för nya utmaningar. – Vi vet vad som krävs och vi kan leverera de lösningar som kunderna efterfrågar, säger Viktor bestämt och berättar att man för närvarande arbetar med målet att bli ännu mer effektiva och korta ned leveranstider genom effektiv lagerhållning. – Våra kunder värdesätter förmågan att leverera rätt och i utsatt tid. Deras krav är höga och det som beställdes igår vill man i regel ha redan dagen därpå. Här är vi väldigt framgångsrika och det är en av orsakerna till att vi kan fortsätta växa och utvecklas, avslutar Viktor Benderius. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Elektroniska lås

Gasfjädrar

IT med klass och kvalitet. Så väljer man att sammanfatta verksamheten i Cube Corner AB. Integrerade verksamhets- och systemutvecklingstjänster är företagets specialitet, och allt anpassas helt efter kundernas behov och önskemål. Kollegorna Ronnie Uthas och Jonny Axelsson är systemutvecklare i grunden och har båda lång erfarenhet av affärssystemet Jeeves. – Vi hade en väldigt stor arbetsbörda hos vår tidigare arbetsgivare och kände dessutom att vi hade mer att ge om vi stod på egna ben, inte minst tack vare det stora kontaktnät vi byggt upp under våra år i branschen. 2006 startade vi Cube Corner AB och fick en rivstart när vi genast fick i uppdrag att utveckla ett logistiksystem för en stor

kund, berättar Ronnie som tillsammans med kollegan Jonny representerar ett spännande koncept kring verksamhets- och systemutvecklingstjänster. Kundunika lösningar Idag verkar Cube Corner inom fyra huvudsakliga affärsområden; affärspartners och återförsäljning, avancerade webbtillämpningar, integration och systemutvecklingslösningar samt verksamhetstjänster och utbildningar. Det förstnämnda handlar om att stödja andra IT-leverantörer i deras leveranser till sina kunder, medan man avseende avancerade webbtillämpningar arbetar nära sina kunder kring nya tekniska lösningar. Det sistnämnda handlar om att effektivisera företags systemflöden. Beträffande integration och systemutvecklingslösningar utvecklar Cube Corner kundunika lösningar i syfte att stärka och utveckla sina kunders

verksamheter. – Vi tar oss an olika integrationsprojekt för att utöka funktionaliteten i befintliga systemstöd. Genom att använda oss av flera olika mjukvaror, såväl leverantörers som egenutvecklade, finner vi alltid en lösning för varje enskild kund, förklarar Jonny Axelsson. Cube Corners lösningar bygger på anpassningsbara integrationsgränssnitt som länkar samman system, samt generella integrationsplattformar som BizTalk och SSIS. – Vi är integrationsspecialister, säger Ronnie och framhåller kollegan Jonny som är en av de vassaste personerna i Jeeves-sfären. – Idag hjälper vi bland andra Fagerlunds Belysning med hela deras integration och här handlar det om ett 60-tal system. Vi jobbar hårt med att integrera och optimera våra kunders system så att den mest kostnadseffektiva lösningen resulterar i kortast möjliga ledtid, utvecklar Ronnie.

Teleskopskenor

Gåmgjärn

IT med klass & kvalité TRANSPORTLOGISTIK - MPS - PRODUKTKONFIGURERING - SYSTEMUTVECKLING tel.036-16 08 00 - order@ccab - www.cubecorner.se

Österängsvägen 16, Box 5031, SE-550 05 Jönköping, Sweden · Tel: +46 (0)36 - 34 44 40 · Fax: +46 (0)36 - 16 57 30 · ama@aeromateriel.com · www.aeromateriel.com


60

jönköping

jönköping 61 www.svenskleverantorstidning.se

Modelltillverkare med nollfelstolerans

www.svenskleverantorstidning.se

En komplett markentreprenör När hus ska byggas i Jönköpingstrakten anlitar byggföretagen gärna Hakarps Jord & Entreprenad AB. Det här är en komplett markentreprenör som åtar sig allt ifrån förberedande grundarbeten till färdigställande av tomten efter byggnation.

Kenneth Gripskog, som leder verksamheten i Hakarps Jord & Entreprenad AB, har en bakgrund som lantbrukare i Hakarp strax utanför Huskvarna, och det är just hemmavid från gården som verksamheten utgår i företaget han startade 2000. Sedan dess har företaget utvecklats väsentligt till att idag hysa en komplett maskinpark för alla typer av markarbeten.

Fordonsindustrin, flygindustrin och offshoreindustrin har varit en trogen partner till Jönköping Modelltillverkning AB kring framtagning av modeller och verktyg. Här förenas moderna och traditionella tillverkningsmetoder som resulterar i produkter med mycket snäva toleranser. – Vi arbetar mot en nollfelstolerans, säger delägarna Jonas Lundström och Peter Larsson.

– Vi åtar oss till exempel husdräneringar där vi av princip aldrig lämnar den aktuella tomten innan vi har återställt den i ett så ursprungligt skick som möjligt. Vi gör även plattsättningar, sätter murar, anlägger trädgårdar samt gräver för vatten och avlopp, och vi har också gjort en del markarbeten inför gjutning av husgrunder åt byggföretag runt om i Jönköpingstrakten, berättar Kenneth Gripskog. I dessa fall gör man allt underarbete, såsom avvägning av tomten och läggning av singel eller makadam samt förberedelser för vatten, avlopp, teleanslutning och så vidare. När huset sedan står klart återkommer Kenneth och hans kollegor då man till exempel kan åta sig trädgårdsanläggning, utvändig plattsättning samt anläggning av gångar och rabatter. Man lägger också gräsmattor som man antingen rullar ut eller planterar med gräsfrön på ett ungefär tio centimeter tjockt lager av finaste matjord.

Kenneth Gripskog ser ljust på företagets framtid. – Vi kommer att satsa vidare och bland annat byta ut vår 4,5-tonsgrävare mot en ny, berättar Kenneth som dessutom redan har säkrat generationsväxlingen i firman.

– Min son Fredrik jobbar redan i företaget och han kommer att ta över familjeföretaget efter mig så småningom. Det känns bra att kunna lämna över till honom, jag vet att företaget hamnar i trygga händer, säger Kenneth Gripskog. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Komplett maskinpark

Hakarps Jord & Entreprenad samarbetar med ett flertal företag inom exempelvis byggsektorn i och kring Jönköping, bland andra Byggkompaniet och Akustik & Montage. Man åtar sig även jobb för bostadsrättsföreningar där man till exempel anlägger lekplatser med allt ifrån markarbete till montering av klätterställningar och gungställningar. Till sin hjälp har man en komplett maskinpark med tre grävmaskiner på 16, 9 respektive 4,5 ton. Här finns också en hjullastare, en traktor och en flakväxlare som används till att transportera maskiner och material.

Jönköpings Modelltillverkning AB startades 1975 och drivs sedan 2005 av Jonas Lundström och Peter Larsson. – I maj firar vi vårt tioåriga ägarskap och att företaget har drivits i 40 år med en resa tillsammans med våra anställda, berättar Jonas som tillsammans med sin kollega företräder ett brett koncept kring modell- och verktygstillverkning för kunder inom bland annat fordons-, plast-, flygoch offshoreindustrin. Här talar man om både traditionella och moderna tillverkningsmetoder. – Den stora skillnaden de sista tio åren är att Cad och 5-axliga CNC-styrda maskiner har tagit över mycket av den traditionella modelltillverkningen. Vi har kunnandet och kompetensen att jobba med båda tillverkningsmetoderna vilket inte är lika vanligt längre, säger Jonas Lundström och berättar att man investerar mycket i maskinparken. Modern maskinpark Företaget har bytt ut hela sin maskinpark med nya maskiner de sista nio åren. Här finner vi bland annat fyra stycken 5-axliga portalfräsar liksom en 3-axlig fleroperationsmaskin. – Vi har satsat på stora maskiner med kapacitet att köra alla material upp till härdat stål, säger Peter Larsson. Detta har gett oss helt nya möjligheter att tillgodose de krav som våra kunder har. I bolagets eget mätrum säkerställer man att kvaliteten på utrustningen uppfyller kundens önskemål. – Förra året investerade vi i en stor 5-axlig portalmätningsmaskin som verifierar modeller och verktyg innan de skickas till kund. Här har vi möjlighet att åta oss externa mätjobb när sådana förfrågningar kommer in. Den tar fram ett så kallat mätprotokoll vilket numera krävs i många fall, informerar Peter Larsson.

Kvalitet Verksamheten är sedan 2006 såväl kvalitetssom miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Arbetet med såväl den inre som yttre miljön, liksom kvaliteten pågår ständigt, och när det gäller det sistnämnda är det framför allt noggrannheten som överskuggar allt annat. – Kunderna är beroende av att de modeller och verktyg man tar fram är rätt från början och att utrustningarna levereras i tid, säger Jonas Lundström. – Detta är ett led i vårt ISO-arbete och ett sätt att uppnå vår nollfelstolerans. Mätutrustning och maskinpark kalibreras årligen för att säkerställa att toleranserna hålls och att vi har absolut högsta kvalitet på våra produkter, säger Peter Larsson.

Konkurrensfördelar Noggrannheten är förstås en stor konkurrensfördel, liksom företagets korta beslutsvägar och ledtider. Vi har en mycket kompetent och självgående personal som jobbar med hög flexibilitet. Detta är viktigt i vår bransch då förutsättningarna ofta ändras. – Vi är båda operativa och jobbar med alla delar av produktionen, vilket vi vill och tycker är viktigt. Framöver kommer vi att fortsätta växa och investera i vår maskinpark för att även i framtiden kunna verka i branschens framkant, säger Peter Larsson och Jonas Lundström.

Kvalitetsfokus i anrikt teknikföretag Företaget har bytt ut hela sin maskinpark med nya maskiner de sista nio åren. Här finner vi bland annat fyra stycken 5-axliga portalfräsar liksom en 3-axlig fleroperationsmaskin.

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Historian sitter i väggarna i AB Siringe Teknik där verksamheten etablerades redan på 40-talet. Idag är företaget en välkänd tillverkare av plogar, sandspridare och sopmaskiner och det är hög kvalitet som är företagets signum. Vi möter Lars-Göran Bengtsson som berättar att det var hans far Seved Bengtsson som under sent 40-tal startade bolaget. – Pappa var smed så det blev en hel del lantbrukssmide till en början, berättar Lars-Göran som kom in i verksamheten 1970 då produktionen övergått till bland annat släpvagnar och legoarbeten. Efter att han tagit över företaget på 80-talet började man även tillverka tipppvagnar för bland annat kyrkogårdar och bostadsföretag. Kundanpassade lösningar Idag tillverkar Siringe Teknik vikplogar, konstgräsplogar, sandspridare, flak och flakspridare samt frontsopaggregat och sopmaskiner. – Vikplogar, sandspridare och sopmaskiner tillverkade vi länge bara för Holder, men under senare år har vi även tagit fram varianter för de flesta förekommande maskiner på marknaden. Dessutom saluför vi kraftiga plogar på upp till 3,2 meter för tyngre maskiner, berättar Lars-Göran Bengtsson.

KOMPLETT LEVERANTÖR AV MODELLER, PROTOTYPER & VERKTYG I METALL, PLAST & TRÄ

JMT AB Box 76, 564 22 Bankeryd Tel: 036-370 470 - Fax: 036-372 214 E-mail: jmt@jmt.se - Web: www.jmt.se

På Siringe Teknik tar man fram egenutvecklade lösningar som anpassas helt efter kundernas behov och önskemål. Man levererar till hela Sverige, Norge, Finland och Danmark, och ledordet i produktionen lyder kvalitet. – Våra plogar och sandspridare ska hålla i många år så det är av största vikt för oss att hålla en så hög kvalitetsstandard som möjligt. Vi är dessutom mycket flexibla och duktiga på att anpassa produktionen efter de uppdrag vi får, säger Lars-Göran.

– Det är viktigt, personalen är nyckeln till våra framgångar, understryker Lars-Göran som idag även har sällskap av sonen Daniel. Daniel är dessutom VD och delägare i företaget. – Med vår nya, förbättrade anläggning har vi

vad som krävs för att vara en aktör att räkna med i branschen även i framtiden, avslutar Lars-Göran Bengtsson. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Bygger ut På Siringe Teknik ser man till att hela tiden hålla ett omfattande lager för att kunna hålla nere leveranstiderna. Kunderna vill ha sina produkter snabbt och härutöver gäller det att hela tiden upprätthålla ett bra utbud av reservdelar. – Vi är inte låsta till de märken vi jobbar med utan kan även hjälpa till att ta fram reservdelar till andra fabrikat, informerar Lars-Göran. I den egna anläggningen i Siringe strax utanför Huskvarna är man just nu i startgroparna med att bygga till lokalerna med cirka 600 kvadratmeter. Man har nyligen beställt en ny blästringsmaskin som kommer att levereras i september, då behövs tillbyggnaden, samtidigt som utbyggnaden kommer att bidra till förbättrad arbetsmiljö för de anställda.

Hakarps Jord & Entreprenad AB - Kämparp 1, 561 93 Huskvarna Tel. 070-6669013 - E-post: hakarps.jord.entreprenad@telia.com

AB Siringe Teknik - T: 036-533 67 - M: 070-983 78 66 - E: info@siringeteknik.com


62

jönköping

jönköping 63 www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring mekanisk och elektrisk drivteknik Det råder ingen brist på kunskap och erfarenhet i Transmissionsservice JT AB. Ägaren Jan Thell har åtskilliga år bakom sig i branschen och företräder ett heltäckande koncept inom mekanisk och elektrisk drivteknik till tyngre processindustri.

www.svenskleverantorstidning.se

Snabba insatser i Alzéns Maskinservice Vår ambition är annars att vara på plats hos kunden senast dagen efter. Det är en viktig del av vårt servicekoncept som gör att vi har den kundkrets vi har. Exempelvis Rototec skulle inte acceptera något annat, menar Peter.

Stillastående maskiner kan få ödesdigra konsekvenser för företagen. Detta är man väl medvetna om i Alzéns Maskinservice AB där man snabbt rycker ut för behövande kunder. Genom snabba, professionella insatser minimerar man negativa konsekvenser.

Jan Thell, VD för Transmissionsservice JT AB, startade sitt företag 2004. Han har gedigen erfarenhet av mekanisk och elektrisk drivteknik till tyngre processindustri där han bland annat jobbat som servicechef. – Under min tid i branschen har jag byggt upp många kontakter bland exempelvis pappers- och massabruken, gruvindustrin och plastindustrin. Det är anledningen till att jag har många relationer i både Sverige och exempelvis Tyskland, vilket leder till goda affärer och återkommande förfrågningar, säger Jan Thell.

Det är Peter Alzén som ligger bakom Alzéns Maskinservice AB. I slutet av 90-talet började han reparera och renovera lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner. – Jag jobbade som anställd men kände att jag hade mer att ge, så jag började åta mig uppdrag vid sidan om mitt ordinarie arbete. Ganska snart blev det mycket att göra så jag bestämde mig för att registrera ett aktiebolag och jobba på heltid med min egen firma, berättar Peter. Från början handlade det om reparationer och renoveringar av lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner. 2009 inledde han ett samarbete med finska Rototec OY som alltjämt är han största kund. – Rototec OY jobbar i hela Norden och det innebär att jag åker till Finland var tredje vecka där jag servar, renoverar och reparerar energiborriggar. Detta är det jag helst av allt vill göra, berättar Peter med passion i rösten.

Återkommande kunder Transmissionsservice JT AB står för ett heltäckande servicekoncept avseende mekanisk och elektrisk drivteknik till tyngre processindustri, såsom pappers- och massabruk, valsverk, gruvindustri och plastindustri. Man kan även leverera komponenter som växellådor, kopplingar och motorer för olika maskiner och anläggningar. – Verksamheten är mer eller mindre självgående och vi har många återkommande kunder, konstaterar Jan Thell och nämner bland andra Billerud, Korsnäs och LKAB. Han berättar att han under våren kommer att leverera till en kund i Tyskland. – Det rör sig om ett projekt som vi har lagt ner mycket tid på, vilket har gett ett gott resultat. Vår lösning visade sig vara mer energieffektiv och framför allt mer kostnadseffektiv än kundens, vilket gjorde att de valde oss, berättar Jan.

Hög servicenivå

I Alzéns Maskinservice råder en hög serviceanda, något som inte minst uppskattas av Rototec OY.

Lever med jobbet Transmissionsservice JT AB sysselsätter i dagsläget två anställda. Tillsammans med Jan löser de många problem åt sina kunder, och för Jan har jobbet blivit något av en livsstil. Pensionsåldern närmar sig men han har inga planer på att kliva åt sidan. – Det finns inte ens på radarn, säger Jan med ett skratt. – Visst kommer den tiden så småningom med men det får dröja ett antal år till, menar Jan och tillägger att erfarenhet är synonymt med säkerhet i denna bransch.

Nyanställning på gång

Alzéns Maskinservice AB har idag tre anställda varav två mekaniker och en på kontoret. Peter har dock för avsikt att anställa fler mekaniker under 2015 för att kunna öka företagets kapacitet ytterligare. – Det lär behövas eftersom vi med all sannolikhet kommer att teckna ett serviceavtal avseende kompressorer. Det kommer att leda till ökad omsättning på mellan 20 och 30 procent, så framtiden ser ljus ut för vår del, avslutar Peter Alzén. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

– I den här branschen är vi få som skruvar på maskinerna och många jobbar ganska märkesbundet inom de olika varumärken som finns. Jag tar mig dock an alla typer av märken och modeller, säger Peter Alzén och nämner bland annat Comacchio och Sullair.

Han berättar att det i regel inte handlar så mycket om fasta servicetider, oftast är det akuta reparationer som gäller, det vill säga i samband med stillestånd på exempelvis en energiborrigg. – Ibland går det att avhjälpa felet via telefon så att kunden kan börja borra igen med detsamma.

Från början handlade det om reparationer och renoveringar av lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner. 2009 inledde han ett samarbete med finska Rototec OY som alltjämt är han största kund.

Vill du synas på rätt ställe? - Annonsera i SLT!

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Transmissionsservice JT AB står för ett heltäckande servicekoncept avseende mekanisk och elektrisk drivteknik till tyngre processindustri.

Transmissionsservice JT

Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se

Alzéns Maskinservice AB

Transmissionsservice JT AB iktoriagatan 1, 561 31 Huskvarna Tel: 036 38 90 06, Mobil: 070 55 00 575 E-post: jan.thell@transmissionsservice.se

www.transmissionsservice.se

Dala Södergård 4 561 95 Lekeryd Tel. 070-2722778 peter@alzensmaskinservice.se


64

småland

småland 65 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Hantverk och traditioner i klassisk Smålandsfirma Kvalitet, tradition, hantverk. Tre begrepp som på ett utmärkt sätt beskriver verksamheten i Dörr & Portbolaget i Vittaryd. I mer än 70 år har det gedigna Smålandsföretaget levererat högkvalitativa lösningar till svenska hem och fastigheter.

Dörr & Portbolaget i Vittaryd AB startades som ett renodlat snickeri 1944. 2007 förvärvades bolaget av Lars Ahlin. Idag drivs det av Lars tillsammans med sönerna Johan och David som för de stolta traditionerna vidare med firmans 23 anställda. Dörrar, portar, karmar och fasta glaspartier av alla de slag är företagets specialitet, och alla kan fås i valfritt träslag och med önskad ytbehandling. Likaså kan beslag och glaspartier varieras. – Vi lyssnar på kundens önskemål och tar fram en dörr eller port som motsvarar dennes krav. Här är det anpassat och skräddarsytt som gäller, säger Johan Ahlin, VD i Dörr & Portbolaget. Framtidsinvestering

Johan betonar att en lösning från Dörr & Portbolaget i Vittaryd är en investering för framtiden. Här använder man sig enbart av kvalitetsmaterial som sätts samman av personer med stor yrkesskicklighet, känsla och kunskap för hantverket. Det garanterar en dörr eller port som står sig genom decennier. – Vi kombinerar vår långa erfarenhet och våra starka yrkestraditioner med modern teknik, vilket gör att vi alltid kan ta fram en individuellt anpassad lösning. Vi kan till exempel jobba utifrån en skiss eller ett foto, berättar Johan Ahlin. K-märkta byggnader

Dörr & Portbolaget står för kompletta helhetslösningar och snabba leveranser. Konceptet har lett till att man fått flera uppdrag kring dörrar och portar till kulturskyddade byggnader, till exempel kyrkor.

– I övrigt blir det en hel del uppdrag för bostadsrättföreningar i Malmö, Göteborg och Stockholm där vi utför installationerna i samarbete med lokala montagefirmor. Vi har även samarbete med Peab, NCC, Skanska och andra byggföretag och jobbar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Dalälven i norr till Skåne i söder, säger Johan Ahlin och berättar att man bland annat ligger bakom entrén till Clarion Hotel Post i Göteborg samt invändigt arbete för Domstolsverket.

Johan Ahlin berättar avslutningsvis att verksamheten är Trippel A-klassad och att man arbetar med ett klart och tydligt miljötänk. – Vi arbetar ju inte minst med skogens produkter, påpekar han. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Stockholmsgatan 2.

Skandinavisk design när den är som bäst I de småländska skogarna finner vi ett företag som kombinerar klassisk skandinavisk design med moderna material. Cooee Design AB tar fram smycken, inredningsdetaljer med mera i ett koncept som attraherar några av landets mest kända och respekterade designvarumärken.

– Vi gillar att vidga våra vyer, tänja på gränserna och utveckla nya idéer i vårt arbete. Vår erfarenhet och kunskap om akryl och alla de möjligheter materialet har att erbjuda har resulterat i en mängd produkter för några av Sveriges mest kända och respekterade designvarumärken, säger Lars Åberg.

Cooee Design startades 2007 och utgår från småländska Lagan. Och det är en något annorlunda historia bakom framgångarna som berättas för oss genom företagets VD, Lars Åberg. – Jag ägde Opido Plast AB där vi tillverkade plastmoduler för fordonsindustrin. Jag fick ytterligare influenser av min dotter som befann sig i Australien och kom i kontakt med akrylplast. Vi såg möjligheter att ta fram inredningsdetaljer i plast och bildade därför Cooee Design AB. Därefter förändrade vi gradvis vårt koncept och började i allt högre utsträckning tillverka smycken, säger Lars Åberg. Far och dotter köpte den gamla kvarnen i Lagan, som tidigare även tjänat som restaurang, renoverade upp den och satte sin personliga prägel på lokalen, vilken idag rymmer kontor, lager, produktion och försäljning.

Pryder kungligheter

Staket och väderskydd är Kjells specialitet

Han berättar att Cooee Designs smycken har prytt både svenska och norska kungligheter, liksom välkända artister världen över. Man samarbetar med lokala leverantörer och har även ett givande samarbete med Sävsjö Guld och Karlséns i Sundsvall. Verksamheten har en stabil tillväxt och man expanderar sakta men säkert. I dagsläget vänder man sig till 120 återförsäljare på sina huvudmarknader, vilka utgörs av Sverige och Norge.

Tänjer gränser

Därefter har Cooee Design utvecklats till ett synnerligen innovativt designföretag. Här kombinerar man klassisk skandinavisk stil och moderna material, såsom akryl, med ädla metaller och stenar.

Kjell Salomonsson är en man med flera strängar på sin lyra. Han driver två företag som båda står för innovation och nytänkande inom respektive bransch. Flexicab AB tillverkar olika typer av väderskydd, medan företaget Designstaket erbjuder underhållsfria aluminiumstaket av hög kvalitet.

– Vi utvecklas hela tiden och det är ett faktum som återspeglas i våra produkter, säger Lars Åberg. De som är nyfikna på Cooee Designs kollektioner kan ta del av dessa på två mässor i Formex regi i Stockholm och Köpenhamn. Det går förstås också att beställa smycken och inredn-

ingsdetaljer via företagets webbutik. RESEARCH: BJLÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Specialtillverkade kvalitetsdörrar

Cooee Design AB • Värnamovägen 17 • 34151 Lagan Email. info@cooee.se • Ph. +46 372 30535

Specialtillverkade tel: 0372-70220 fax: 0372-70072 kvalitetsdörrar e-post: info@portbolaget.com tel: 0372-70220 www.portbolaget.com fax: 0372-70072

Specialtillverkade

e-post: info@portbolaget.com kvalitetsdörrar www.portbolaget.com

tel: 0372-70220 fax: 0372-70072 e-post: info@portbolaget.com www.portbolaget.com

Låt oss börja med Designstaket som Kjell Salomonsson startade 2013. Inom ramen för verksamheten saluför han ett helt underhållsfritt aluminiumstaket, där staket- sektionernas längd anpassas efter tomtens storlek. Hela staketet är eloxerat, vilket ger en slät yta med hög finish. Det finns i olika modeller som delvis kan designas efter kundens smak. – Det här är ett staket som kräver minimalt med underhåll. Det behöver inte ens målas eftersom det är tillverkat av svarteloxerad aluminium som endast behöver tvättas vid behov. Alla delar är tillverkade och bearbetade i Sverige för lång hållbarhet och av hög kvalitet, framhåller Kjell. Staketet passar även utmärkt som räcke till altaner, trädäck och poolområden eller som

inhägnad av husvagnsplatsen eller barnens lekhage. Det är samtidigt en ytterst flexibel lösning eftersom sektioner enkelt kan lyftas av eller hängas på, vilket kan vara lämpligt när större öppningar behöver göras för exempelvis gräsklippare eller fordon. Staketet är dessutom enkelt att montera på såväl kantsten, mur och träbjälklag som direkt i marken. Monteringshjälp kan fås på vissa platser i södra Sverige. Flexicab

Kjell Salomonsson driver även företaget Flexicab AB. Bolaget etablerades redan 1987 då man lanserade en patentsökt produkt, det fällbara släpvagnskapellet, som efter att ha visats upp på olika mässor, blev en omedelbar succé, då lastning och lossning görs bekvämare med öppet flak. Mycket har dock hänt sedan dess och idag har företaget utvecklats till en stabil utvecklare och producent av ändamålsenliga väderskydd. – Vi jobbar med allt ifrån enstyckstillverkning till serietillverkning, erbjuder korta leveranstider och lämnar trygga garantier på levererade produkter, säger Kjell Salomonsson. Flexicab AB står för ett brett koncept kring

högkvalitativa väderskydd, man tillverkar också traditionella kapell och flakskydd, kapell till pickuper, lastbilar och trailers, svetsdraperier till industrin, skärmväggar, presenningar, banderoller, maskinhuvar och diverse presenningsprodukter. Härutöver har man tagit fram olika typer av kundanpassade lösningar, bland annat dammlänsar till torvmossar och oljeskyddsmattor till tävlingsbilar med mera. – Alla våra produkter är HF-svetsade med stor precision, säger Kjell och nämner kapell som ett tydligt exempel. – Flexicab, ”det fällbara kapellet”, tillverkas efter kundens släpvagnsmått, som datorberäknas för rätt sträckning av kapellduken, vilken är en lackad PVC-belagd polyesterväv med mycket hög slitstyrka och lång livslängd. Stommen består av en lätt och underhållsfri aluminiumkonstruktion. Alla ingående delar är korrosionsbeständiga, tillägger han. RESEARCH: BJÖRN RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Flexicab, ”det fällbara kapellet”, tillverkas efter kundens släpvagnsmått, som datorberäknas för rätt sträckning av kapellduken, vilken är en lackad PVC-belagd polyesterväv med mycket hög slitstyrka och lång livslängd.


66

småland

småland 67 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande tillverkare av högteknologiska värmeprodukter

Samtliga gruppens fyra företag representerar ett starkt koncept kring hållbara energiprodukter. CTC är ett av dem med sitt kompletta utbud av värmeprodukter, bergvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar, pelletspannor, vedpannor med mera. Samtliga produkter både utvecklas och tillverkas i Ljungby. – När det gäller värmepumpar är det få som slår oss på fingrarna, och dessutom är vi något av pionjärer när det gäller solvärme för värmepumpar. CTC har varit en tydligt bidragande orsak till branschens starka utveckling, säger Mats Lindgren. CTC:s historia sträcker sig så långt tillbaka som 1923. Här finns med andra ord all den kunskap och erfarenhet som krävs för att värma allt ifrån privata villor till stora industrifastigheter. – CTC har en lösning för alla, oavsett om det rör sig om en energisnål elpanna eller effektiv vedpanna, säger Mats Lindgren och tillägger att alla som installerar en värmeprodukt från CTC erhåller lösningen EnergyFlex. EnergyFlex

Med EnergyFlex går det enkelt att koppla samman olika värmekällor på ett sätt som blir

både flexibelt och kostnadseffektivt, eftersom allt integreras i ett och samma system. Det är med andra ord inga problem att komplettera det befintliga värmesystemet med exempelvis en multitank, ackumulatortank eller varmvattenberedare. Mats Lindgren utvecklar: – Kunden startar med en värmepump och kan sedan allteftersom komplettera värmesystemet med i stort sett allt som branschen erbjuder. Det kan vara solvärme, en el-, ved-, gas- eller pelletspanna, eller en vattenmantlad kamin. Kunden får full frihet och eftersom EnergyFlex följer med som standard till alla värmepumpar kostar det inget extra. Här finns fina möjligheter för kunden att spara pengar, betonar Mats.

CTC lanserar nu dessutom det man valt att kalla för CTC Komplett, vilket är ett både tryggt och enkelt sätt att köpa värmepump på. Med CTC Komplett får kunden allt redovisat i minsta

RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Med CTC Komplett™ får du allt redovisat i minsta detalj från första mötet till att din värmepump är installerad och klar.

Boka ett kostnadsfritt hembesök på www.ctc.se och få 5 Trisslotter!

www.ctc.se

vå .

Lösningar för alla

Nu lanserar vi CTC Komplett™ – ett tryggare och enklare sätt att bli med värmepump. Allt installerat och klart av en auktoriserad CTC installatör.

M ud AJ er !

Enertech Group ägs av brittiska Enertech Ltd och fokuserar på hållbara energilösningar. I Sverige utgår verksamheten från småländska Ljungby, varifrån man verkar genom ett nätverk av branschledande företag och distributörer runt om i världen. Vi träffar Mats Lindgren, försäljningsdirektör för CTC Enertech AB. – Vi har ända sedan starten haft stort fokus på produktutveckling och härigenom tagit fram produkter med hög energieffektivitet och tillförlitlighet i kombination med minimal miljöpåverkan, berättar Mats och presenterar CTC:s breda utbud.

Ett enklare sätt att bli med värmepump!

31

Enertech Group omfattar också företagen Osby Parca, Bentone och Turboflame. Det förstnämnda erbjuder ett av marknadens bredaste produktsortiment för produktion av värme och ånga med olja, gas eller olika fastbränslen, såsom pellets. Verksamheten kretsar kring elpannor, olje- och gaspannor samt fastbränslepannor, och utgår från skånska Osby där både utveckling och tillverkning sker. Bentone står för ett marknadsledande sortiment av olje- och gasbrännare på upp till 3 200 kilowatt för hus, större fastigheter och industrier. Bentones lösningar passar de flesta pannor som finns på marknaden och kan dessutom användas inom industrin. Turboflame tillverkar gasbrännare, oljebrännare och biooljebrännare för industrier och värmecentraler. Det rör sig om ett helhetskoncept som innefattar automatikutrustning, pump- och oljeförvärmaraggregat, installationer, reservdelar och service. Här arbetar man med den senaste tekniken branschen har att erbjuda, vilket även legat till grund för Turboflames egenutvecklade pressluftsbrännare, vilken hanterar de flesta typer av eldningsoljor, gaser och biooljor som finns på marknaden. Den unika lösningen värmer allt ifrån vattenpannor, ångpannor och oljepannor till processindustrins ugnar.

TI LL

Framstående aktörer

s a- V m w ä på er ee rm o w m ke ep w k w a nd um .c m tc p f p .s an e je ör t bj n

detalj från första mötet till att värmepumpen är installerad och klar av en auktoriserad CTCinstallatör.

VÅ RK Vi d kö A vi p a MP på v AN en ny Sp CT J Lä C

Enertech Group är en ledande tillverkare av högteknologiska värmeprodukter. Det rör sig om moderna, högkvalitativa och hållbara energilösningar där Enertech, via fyra framstående aktörer, kontinuerligt verkar i branschens framkant. En av dem är Ljungbyföretaget CTC.


68

småland

småland 69 www.svenskleverantorstidning.se

Gräventreprenör med sikte på framtiden I takt med växande fiber- och bredbandsutbyggnad och att elbolagen väljer att marklägga sina kablar ökar efterfrågan på professionella gräventreprenader. Utvecklingen är tydlig i Gentab i Jönköping AB som står för allehanda gräv- och schaktarbeten.

Rickard Gustafsson, VD och ägare av Gentab i Jönköping AB, berättar att företaget startade 2012 men tidigare drevs under namnet Lekeryds Byggvaror & Entreprenad AB. När byggdelen såldes bestämde sig Rickard och hans fru Kristin, som också är delägare i företaget, att fortsätta entreprenadverksamheten i egen regi. – Vi kände att vi ville stå på egna ben, och eftersom jag har många års erfarenhet av entreprenadarbeten föll det sig naturligt att jobba vidare på inslaget spår, förklarar Rickard och berättar att Kristin sköter de administrativa sysslorna medan han själv är aktiv i de olika projekten genom att leda samt utföra kundbesök.

I Ljungby finns ett av marknadens bästa bilkoncept Smålänningar med tankar på bilköp eller leasing vänder sig med fördel till Kronobergs Bilaffär. Här står man för ett brett sortiment av starka nybilsmärken till både försäljning och leasing.

Kronobergs Bilaffär har en stark historia bakom sig. Firman startades i Växjö, varpå man sedermera etablerade en filial i Ljungby med fokus på försäljning och reparationsinsatser av SAAB. 1992 började man sälja Opel, men numera ingår även Opel Transport, Honda, Chevrolet, Suzuki, Jeep, Fiat och Alfa Romeo i det breda programmet. På anläggningen i Ljungby träffar vi platschef Jan-Christer Andersson. – Vi har ett bra läge centralt här i Ljungby

Bredbands- och kabelgrävning

Gentab i Jönköping AB utför alla typer av gräv- och schaktarbeten, såsom kabel- och bredbandsgrävning, dräneringar och avloppsarbeten. Rickard har sedan 1996 utfört en mängd olika entreprenader, varav de senaste 15 åren i hög utsträckning har handlat om kabelgrävning, plöjning och stolpsättning på uppdrag av elbolagen. Rickard uppskattar att dylikt arbete i dagsläget omfattar 85-90 procent av Gentabs omsättning. – Just nu utför vi kabelgrävning utanför Hjo, berättar Rickard som idag har fyra anställda, däribland hans egen far Gunnar som var med redan under Lekeryds Bygggvaror & Entreprenad AB:s tid. När det gäller bredbands- och kabelgrävning gäller det, enligt Rickard, att veta vad man gör. – I bland kan det förstås vara tufft men vi strävar efter att alltid leverera bästa möjliga kvalitet och möta varje tänkbart krav från våra kunder. Jag gillar utmaningen i att sätta upp mål beträffande antalet grävda meter för den kommande veckan och sedan krossa dessa mål vecka efter vecka, säger Rickard med ett brett leende.

www.svenskleverantorstidning.se

Gentab besitter hög kapacitet, inte minst tack vare en ändamålsenlig maskinpark som rymmer fyra grävmaskiner på mellan 14 och 18 ton på både band och hjul. Härutöver förfogar man över tre personbilar för transporter av personal och övrig utrustning. Framhåller personalen

Rickard betonar att man givetvis åtar sig andra gräv- och schaktentreprenader än bredbandsoch kabelgrävning. – Vi är glada över den positiva respons vi får kring de uppdrag vi utför. Det är ett kvitto på att

vi är bra på det vi gör, menar Rickard som kan konstatera att orderingången är god. – Vi både tror och hoppas att det blir många fler liknande projekt för oss framöver och det gör att vi ser ljust på framtiden. Rickard avslutar med att framhålla sina duktiga medarbetare som förstås är en stor anledning till Gentabs framgångar. – Utan deras kompetens och stora engagemang skulle företaget inte vara vad det är idag, säger han bestämt.

där vi inte bara erbjuder försäljning av bilar utan också reservdelar. Dessutom är vi en Autoverkstad där vi servar alla märken, säger Jan-Christer och framhåller den nio man starka personalstyrkan. – Vi är ett sammansvetsat gäng som stöttar varandra i vått och torrt. Förmånlig finansiering

Huvudkontoret för Kronobergs Bilaffär ligger alltjämt i Växjö, och tillsammans med anläggningarna i Ljungby, Älmhult och Hässleholm står man för ett av marknadens bredaste och starkaste bilsortiment. – Vi står för konkurrenskraftiga priser avseende såväl nybilsförsäljning som verkstadsar-

beten och reservdelar, en förmånlig bilförsäkring samt Kronobergskortet som gör våra kunders bilägande billigare. Hög kvalitet och personliga kundrelationer är A och O för oss, säger Jan-Christer Andersson och nämner också Kronobergs Billaffärs förmånliga finansieringslösningar. Här samarbetar man med en av världens största banker, Santander Consumer Bank, som dessutom är ledande i Europa avseende fordonsfinansiering. – Alla kunder får en hanterbar månadskostnad och har dessutom alla möjligheter att extraamortera, förlänga eller förkorta lånetiden när som helst utan kostnad. Våra kunder kan låna upp till 80 procent av bilens pris och betala resten kontant eller via en inbytesbil, informerar JanChrister.

Smart att leasa

För företagare kan det vara smart att leasa sina bilar eftersom hyran bokförs som en hyreskostnad. Därmed påverkas inte företagets soliditet och likviditet, jämfört med om bilen skulle köpas. Dessutom är halva momskostnaden avdragsgill på alla leasingkontrakt, och hela momskostnaden ifall det rör sig om en bil som ska gå som personbefordran. Härutöver är alla leasinghyror avskrivningsbara till hundra procent. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vi är ett sammansvetsat gäng som stöttar varandra i vått och torrt.

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Professionell svetsning i branschens framkant När det gäller professionell svetsning är det några få aktörer i Ljungbytrakten som konkurrerar med Sunnerbo Svets AB. Här jobbar erfarna yrkesarbetare med modern utrustning, vilket format en legoverksamhet med mycket hög kapacitet. Sunnerbo Svets AB startades 1982 under namnet Sunnerbo Svetsservice och blev genast ett framstående legoföretag i den lokala branschen. I början av 2000-talet övertogs verksamheten av Jerry Hjalmarsson och Håkan Hermansson och införlivades därmed i HjalmarssonGruppen, en företagsgrupp med enheter i hela södra Sverige. Gruppen representeras av fyra affärsområden, varav Sunnerbo Svets AB utgör ett av dem, och bedriver verksamhet över hela Sverige och övriga Norden. Hög kapacitet I de ändamålsenliga lokalerna i Ljungby träffar vi Lars-Åke Långh som leder verksamheten i Sunnerbo Svets AB. – Vi är ett legoföretag som valsar och svetsar i korta produktionsserier, vilket innebär att vi alltid kan erbjuda korta leveranstider. För oss är det viktigt att hela tiden finnas och verka nära våra kunder och ha en tät dialog med våra uppdragsgivare, säger Lars-Åke som i det dagliga arbetet har god hjälp av sina tio medarbetare.

I verkstaden svetsar man svartplåt från 2,5 millimeter och uppåt i tjocklek. Man utför valsning med presskraft på upp till 200 ton och tjocklekar på upp till 90 millimeter. Den stora valsen har hög kapacitet och kan förbocka plåt med tolv millimeters tjocklek och bredder på upp till 2 500 millimeter direkt i maskinen. Man svetsar också i rostfritt och aluminium efter kundernas önskemål samt valsar koniska svep. – Här åtar vi oss det mesta, säger Lars-Åke Långh. Vi gör till exempel räcken till franska balkonger, staket, trappor, kylarringar och mellanläggsringar, men också skopor till timmergripare, hjullastare och grävmaskiner, samt utför reparationer på dessa. Framhåller personalen Sunnenrbo Svets AB:s främsta kunder är Kalmar LMV, Ljungby Maskin och Svetruck, men härutöver servar man också en rad andra lokala industrier, för vilka man även tillhandahåller serviceinsatser. Med en ändamålsenlig servicebil kan man snabbt utföra jobb hos behövande kunder. Lars-Åke Långh vill i sammanhanget gärna framhålla sin personal. – Våra medarbetare är företagets kapital. Samtliga är mycket yrkeskunniga, innehar svetslicens och är godkända för 3.2-material. De är en stor anledning till företagets framgångar, säger Lars-Åke med stort eftertryck. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Lars-Åke Långh, platschef

Svetsning- Valsning - Legoarbeten - Plåtbearbetning - Service Underhåll Bockning - stora Specialmaskiner - Fixturer Alla är -välkomna, som små kunder.

"Vi gör allt inom industri, Stort som smått"

Tel: 0372-15670 - Fax: 0372-10526 - E-post: sunnerbosvets@hjalmarssons.se

Svetsning • Valsning • Legoarbeten • Plåtbearbetning Service • Underhåll • Bockning • Specialmaskiner • Fixturer

Alla typer av gräv- och schaktarbeten

Adress: Ringvägen 7 341 32 Ljungby. Gentab i Jönköping AB - Tovrida 6, 56196 Lekeryd - Tel: 070-6523800 sunnerbosvets@hjalmarssons.se

Telefon: 0372-156 70 Telefax: 0372-105 26 Mobil: 072-25 156 70

Bolmstadsvägen 36, Box 23, 341 21 Ljungby Telefon: 0372 - 252 40, Fax: 0372 - 252 49 E-post: jan-christer.andersson@kronobergsbil.se


70

småland

småland 71 www.svenskleverantorstidning.se

God utveckling i Ljungby Industriteknik Utvecklingen i Ljungby Industriteknik AB har varit god. Företagets breda koncept kring service, underhåll och installation av maskiner och utrustning för tillverkningsindustrin attraherar en allt bredare kundkrets som sträcker sig från Stockholm i norr till Ystad i söder.

Det är Lars Petersson som driver Ljungby Industriteknik AB, ett företag han startade 2007. – Jag jobbade tidigare på Polytek i Ljungby och drev även Lasses Bilservice i egen regi där jag jobbade med reparationer och underhåll. Det gick så bra att jag bestämde mig för att utveckla verksamheten och samtidigt ändrade jag företagsnamnet till Ljungby Industriteknik, berättar Lars som i den dagliga verksamheten har god hjälp av sina fem anställda.

Ledande utvecklare och tillverkare av kompositprodukter När dåvarande Ljungbyföretaget Polytec valde att flytta delar av verksamheten till Tyskland 2009 köptes lågvolymproduktionen loss och Ljungby Komposit såg dagens ljus. Idag ägs företaget till 25 procent av Polytec och resterande del av en kvintett som bland andra består av företagets VD, Thommy Rosberg. – Vi jobbar med utveckling och tillverkning av produkter i komposit och kolfiber, berättar han. Vi arbetar med ett flertal olika tillverkningsprocesser och härutöver har vi lång erfarenhet beträffande framtagning av verktyg, fortsätter Thommy och berättar att man producerar i allt ifrån enklare plastverktyg till mer komplicerade aluminiumverktyg för vakuuminjicering av större serier.

sig mot kolfiberproduktion av bagagesystem för Boeing. Båda metoderna omfattar flera olika materialmatriser, såsom kol- och glasfiber samt specialvävar som armeringsmaterial. I den ändamålsenliga verkstaden jobbar man även med kallpressning och handuppläggning för prototyper och mindre serier, samt till viss del även med SMC, Sheet Mold Compound, vilket innebär att förimpregnerad glasfiber, vanligen med polyester skärs upp enligt ett utarbetat mönster och pressas mellan uppvärmda stålverktyg under högt tryck. Processen ger en stabil form och en yta som är lätt att lackera. Ljungby Komposit förfogar över en maskinpark som onekligen lever upp till alla krav som ställs på en modern utvecklare och producent i branschen. – Vi har bland annat en av Europas största pressar med en kapacitet på 1 400 tons presskraft och en arbetsyta på hela två gånger två och en halv meter. Det ger oss möjligheter till mycket kostnadseffektiv produktion, säger Thommy Rosberg och tillägger att man även har investerat i en ny NC-maskin som fräser kevlarprodukter.

Moderna processer

God utveckling

Ljungby Komposit har intagit positionen som en av de ledande utvecklarna och tillverkarna av kompositprodukter. Med kunnig och kompetent personal, samt en modern och ändamålsenlig maskinpark, står man för ett koncept som få i branschen kan matcha.

Stark meritlista

Ljungby Industriteknik AB är specialiserat kring service, underhåll och installation av maskiner och utrustning för tillverkningsindustrin, samt reparation och service av motorfordon. – I början blev det reparationer, underhåll, ombyggnad och maskinflytt för EuroMaint i Skövde, berättar Lars Petersson som 2008 valde att flytta verksamheten till Industrigatan i Ljungby där han breddade maskinparken och anställde mer personal. Sedan dess har företaget erhållit åtskilliga uppdrag som genomförts på ett för kunderna mycket tillfredsställande sätt. – Jag har byggt maskiner och stora liner som levererats direkt till kund, men också tagit fram luftdrivna maskiner som till exempel stansar, borrar och klipper plåt, berättar Lars Petersson. Ljungby Industriteknik utför en hel del jobb åt Ljungby Komposit, med vilka man har ett gott samarbete när det gäller pressning. För SP Maskiner har man byggt om deras svetshall och installerat robotsvetsar, och för Teknopress har man flyttat en hel maskinpark från Umeå till Ljungby. – Vi samarbetar även med Spectra Collection i Ljungby där vi gör alla reparationer, flyttar och modifierar maskiner och löser andra problem.

www.svenskleverantorstidning.se

Vi är också i Norge där vi jobbar med pressning, reparationer och hydraulik på uppdrag av Salpro Composite AS, säger Lars och tillägger att det även blir en hel del jobb för lokala entreprenörer. Framhåller personalen

Ljungby Industriteknik verkar över hela södra Sverige, från Stockholm i norr till Ystad i söder. Verksamheten är Trippel A-klassad, jobbar med ett klart och tydligt miljöfokus och följer förstås de normer, lagar och regler som branschen

kräver. Lars Petersson ser företagets anställda som dess främsta styrka. – De är otroligt yrkesskickliga, kompetenta och serviceinriktade. De utför alla jobb med ett leende på läpparna, säger Lars som räknar med att kunna anställa fler medarbetare framöver. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Verksamheten kretsar i huvudsak kring lågvolymproduktion och prototypserier. De bearbetningsmetoder man främst använder sig av är VARI, Vaccum Assisted Resin Injection, som är en form av vakuuminjicering med ett armeringsmaterial av glas- eller kolfiber, samt RTM, Resin Transfer Molding, som är en variant av VARI, men med metallverktyg. VARI lämpar sig väl för produktion av lägre volymer och prototyper, medan RTM-produktionen mestadels inriktar

Bred kompetens och lång erfarenhet är faktorer som bidrar till Ljungby Komposits goda utveckling. Idag sysselsätter verksamheten ett 20-tal anställda och servar en ständigt växande kundkrets. Volvo, Scania, Telair och Cargotec är bara några av de företag som valt att anlita Ljungby Komposit, och härutöver tar man även fram detaljer till försvarets bandvagnar. – Ungefär 60 procent av vår kundkrets finns i Europa och resten i Sverige. Vi ser många intressanta marknader att bearbeta framöver, säger Thommy Rosberg och nämner att man just nu satsar stort på energi-, prototyp- och flygsidan. Han berättar att man jobbar allt mer intensivt med att ta fram miljövänliga produkter och att verksamheten är såväl kvalitets- som miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Företaget är också medlem i TUFF där man i samarbete med Almi utvecklar den egna marknadsföringen i syfte att stärka varumärket och göra verksamheten ännu mer lönsam. Projektets mål är att med hjälp av förbättrade marknadsföringsinsatser fördubbla omsättningen inom tre år. Ett led i satsningen blir att göra om hemsidan. Förra året utnämndes Ljungby Komposit också till Gasellföretag och Årets Företagsraket i Ljungby.

1400-tons pressen en av Europas största.

RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Lena Johansson på Ljungby Komposit.

Anders Werner, Per-Gunnar Svensson, Thommy Rosberg, Lars-Göran Jonasson ägare.

Industrial prototyping and serial fulfilment Ljungby Industriteknik AB - Industrigatan, 34133 Ljungby - E-post: lars@ljitek.se - Tel: 070- 2692723 - Mobil: 070- 2692723

Automotive Aircraft Health Care Energy Defence vehicles Work vehicles

Polytec Composites Germany GmbH (Scania, Volvo, Volkswagen), Scania CV AB Telair International AB Arcoma AB, Arjo Hospital Equipment AB EC Wind AB, Cleanergy AB BAE Systems Hägglunds AB, Gerdins Components AB Gothia Redskap, Kalmar

Tel: +46 730 333 729 Email: info@ ljungbykomposit.se www.ljungbykomposit.se


72

småland

småland 73 www.svenskleverantorstidning.se

Maskintillverkare med stolta traditioner Verksamheten i Ljungby Maskin vilar på stolta traditioner. I decennier har företagets koncept utvecklats och förfinats till dagens gedigna maskintillverkare. Med sina prisbelönade lösningar tar man upp kampen med branschens stora tillverkare.

Ljungby Maskin startades 1983 men grunden lades redan under 60-talet när Rune Andersson startade Bröderna Anderssons Mekaniska Verkstad tillsammans med sin bror. Här tillverkades truckar som ansågs vara både ändamålsenliga, tillförlitliga och prisvärda, och det var ett koncept Rune bar med sig när han sedermera inledde satsningen på hjullastare. Däremellan han man bygga en fabrik i Ljungby, vilket fick verksamheten att expandera kraftfullt. Idag är ekonomiansvarig Bo Anders Markström en av de som för de stolta traditionerna vidare. – Genom åren har vi levererat fler än 3 500 hjullastare till kunder i både Sverige och utomlands. Vi har byggt upp ett gott rykte i branschen där våra hjullastare allmänt kännetecknas av hög produktivitet, rejäl grundkonstruktion, hög komfort och stor flexibilitet, säger Bo Anders. Gedigen konstruktion

Idag sysselsätter Ljungby Maskin AB ett hundratal anställda. Härutöver driver man dotterbolag i både Danmark och Holland och har återförsäljare i flera andra europeiska länder. All tillverkning sker alltjämt i Ljungby där man förfogar över en produktionsanläggning på 10 000 kvadratmeter och ett 5 000 kvadratmeter stort lager. Här tillverkas ungefär 150 hjul-

lastare per år i storlekar mellan 9 och 30 ton, och samtliga anpassas efter kundens behov och specifikationer. Huvuddelen av komponenterna, såsom ramar, lastarmar, diverse redskap, hytter, hydraulcylindrar samt de delar som ingår däri, produceras i Ljungbyfabriken, medan övriga delar, till exempel motor, växellåda och axlar köps in från väletablerade underleverantörer. Allt ifrån skärning, kapning och bockning till svetsning, maskinbearbetning och målning sker på Ljungbyfabriken innan maskinen monteras och testkörs.

– Eftersom vi är ett litet företag i förhållande till många av våra konkurrenter måste vi helt enkelt satsa på att vara bäst. Våra kunder uppskattar hjullastarnas starka grundkonstruktion, kraftiga motorer, höga hydraulflöde, låga ljudnivå och stora skopvinkel, i kombination med en rad andra tekniska lösningar, påpekar Bo Anders Markström och framhåller slutligen även Ljungby Maskin AB:s tydliga miljöprägel.

www.svenskleverantorstidning.se

En vinnare flyttar alltid fram mållinjen

Företagets hjullastare har marknadens mest bränslesnåla motorer och tack vare den unika lock-up-tekniken i transmissionen reduceras bränsleförbrukningen med cirka 25 procent vid vägkörning. Härutöver följer man förstås lagar och förordningar och hanterar miljöskadliga ämnen på ett korrekt sätt i slutna system. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Unikt system

Det finns flera anledningar till att Ljungby Maskins hjullastare får ett så gott mottagande bland kunderna. En grundläggande orsak är den unika förarmiljön som alltid varit något av företagets signum. Man jobbar bland annat med ett helt unikt hyttfjädringssystem – Ljungby Maskin Comfort System – som väsentligt reducerar vibrationer och stötar. Hytten är upphängd på hydrauliska cylindrar som automatiskt regleras av maskinens styrsystem, vilket innebär att hyttfjädringen inte påverkar hydraulsystemets kapacitet och därmed inte heller maskinens produktivitet. Fjärdringen kan regleras såväl maskinellt som manuellt. – Vi leder tillverkningen avseende ny teknik på hjullastare och är till exempel ensamma om ställbar gas- och bromspedal och elektrisk dörrstängning. Faktum är att vi har deltagit i ett 15-tal hjullastartester och vunnit samtliga utom en, säger Bo Anders Markström.

Vi är kända för våra tekniskt

Därefter den revolutioneran-

överlägsna lösningar. På sist-

de hyttfjädringen och auto-

one har vi fokuserat på förar-

matiska dörrstängare, som

komfort. Först introducerade

redan har blivit stor succé.

vi ställbara fotpedaler.

Ljungby - en dröm att köra!

Diger meritlista

Ljungby Maskin AB kan visa upp en diger meritlista med en mängd nöjda beställare. Fler än hundra kommuner, ett antal statliga verk, hamnarna i bland annat Göteborg, Helsingborg, Gävle och Umeå, samt välkända bolag inom träindustrin, gruvindustrin och den kemiska industrin är bara några exempel.

Över 30 år i branschen. Bäst i test.

Medvetna förare väljer Ljungby! www.ljungbymaskin.se


74

småland

småland 75 www.svenskleverantorstidning.se

Nyöppnad restaurang i skön golfmiljö

RH Dekor & Solfilm har lång erfarenhet av branschen. Grunden lades redan 1980 av Roland Alfredsson som började med försäljning av kontorsmaterial. Här ingick skylt- och dekortillverkning, och när Roland så småningom bröt sig ur och startade RH Dekor kompletterade han verksamheten med solfilm och säkerhetsfilm för företag. – Vi åtar oss både små och stora uppdrag avseende skyltar och dekor. Det kan handla om allt ifrån banderoller, maskinskyltar och dekaler till solfilm, säkerhetsfilm och helfoliering till bilar,

I Kronobergshed mellan Alvesta och Moheda finner vi vackra Alvesta Golfklubb och det är här vi finner den nyöppnade Restaurang Nitton. Wolfgang Fick slog upp portarna så sent som i mars tidigare i år och namnet på stället föll sig naturligt. – Restaurangen ligger alldeles efter det 18:e hålet, så läget är med andra ord perfekt för golfspelare som efter en lång runda kan stilla sin hunger och koppla av i restaurangen, säger Wolfgang.

Gamla beprövade recept Restaurang Nitton serverar lunch och

Utvecklingscentrum för Servicetekniker startade 2004 och ägs av de ledande företagen i branschen. Här erbjuder man utbildning av fältservicetekniker, serviceledare samt externa kurser för företag, vilket attraherar studenter från hela Sverige. Det gäller inte minst den förstnämnda. – Faktum är att Sverige lider brist på duktiga fältservicetekniker. Branschen behöver cirka 300 nya personer varje år, konstaterar Leif Bjurka som är utbildningsledare på Utvecklingscentrum i Ljungby. Han berättar att det var just bristen på servicetekniker för arbetsmaskiner som gjorde att verksamheten etablerades. Det fick de lokala företagen att gå samman och idag finns ledande

säger Patrik Germundsson som driver verksamheten med sina fyra anställda. Bred kundkrets RH Dekor & Solfilm vänder sig till både små och stora företag och kommuner. Genom åren har det till exempel blivit skyltdekor till butiker, solfilm till bilfirmor, privatpersoner, kontorsoch industrifastigheter samt dekor till allt ifrån företagsbilar till maskiner och vindkraftverk. – Vi monterar bland annat säkerhetsfilm som försvårar inbrott i exempelvis företag och Patrik Germundsson Ägare till RH dekor & Solfilf och Henrik Alfredsson

butiker. Härutöver tillverkar vi lasergraverade skyltar i plast och metall för bland annat maskiner och elskåp, men genomför också märkning för industrin, berättar Patrik Germundsson. I den digra kundkretsen märks bland andra Trucktillverkarna i Ljungby och Lidhult, Konecrane i Markaryd och många fler. Wolfgang Fick, Restaurangägare

husmanskost. Här finns à la carte och man arrangerar också grillkvällar där Wolfgangs egentillverkade rökta korv lär bli en uppskattad specialitet. Restaurangen erbjuder också catering, inte minst till traktens företag, för tio personer och uppåt. – Jag använder mig alltid av färska produkter och tillagar allt efter gamla beprövade recept.

Vissa av dem har rötter ända från 1800-talet, berättar Wolfgang som kommer att hålla restaurangen öppen året om. Han beskriver den som en liten restaurang med stor kapacitet där han även arrangerar allehanda tillställningar, såsom bröllopsfester, studentfiranden och firmafester. Restaurangen hyser 68 sittplatser men här finns kapacitet för

RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

tillverkare av truckar, entreprenadmaskiner och skogsmaskiner bland de företag som är engagerade i verksamheten. – Ljungbyregionen är ett centrum inom området tunga fordon. Därför är det naturligt att vi finns just här, säger Leif Bjurka.

Ljungby Serviceteknik AB Garvaren, 34160 Ljungby Tel. 0372- 780006 leif@serviceteknik.se

Carina Andersson ekonomi och administationsansvarig på Ljungby Serviceteknik. jobb, säger Leif med stort eftertryck. Han ser gärna att fler kvinnor söker sig till Utvecklingscentrum, och detsamma gäller utbildningen Service Management som är en kvalificerad utbildning för framtidens servicechefer och arbetsledare. – Här kartlägger vi den nya tekniken och den globala konkurrensen som hela tiden skapar nya förutsättningar för tillverkande företag inom industriell utrustning. Här är i många fall serviceinsatserna helt avgörande för kunden, berättar Leif Bjurka. Utvecklingscentrum för Servicetekniker i Ljungby erbjuder även anpassade utbildningar för branschens företag. Det kan handla om allt ifrån hydraulik och digitalteknik till fordonsel och teknisk engelska.

Här kan ni äta lunch till klassisk musik och alltid hemlagad husmankost för endast 85 kr. Om man tar ett lunch häfte på tio luncher så är det endast 765 kr och medlemmar i Alvesta GK 702 kr. Vi kör även catering kalas fester grillning mm.

Nu öppet året runt! Kronobergshed 342 63 Moheda, Tel: 0706- 760425, E-post: wolfgangfick@hotmail.com

– Här samarbetar vi med världsledande företag, och i kombination med vår breda kompetens inom dessa områden kan vi alltid ta fram en utbildningsinsats som anpassas helt efter den aktuella verksamheten, säger Leif Bjurka och tillägger att man i sammanhanget även förfogar över egna teorisalar, laboratorium och en 500 kvadratmeter stor verkstad där många praktiska moment kan utföras. Elever på Utvecklingscentrum spenderar en stor del av sin studietid på plats hos branschens företag, så kallad LIA (Lärande i arbete). Man har ett gott samarbete med branschens ledande företag som via de praktikplatser man erbjuder lägger grunden för Utvecklingscentrums elever att ta steget ut i arbetslivet.

företags- och personbilar där kunden kan välja mellan en mängd olika färger och kombinationer, berättar Patrik. Man tillverkar all dekor själva och monterar den i den egna servicehallen eller på plats hos kunden, som alltid erhåller full garanti på alla arbeten. I RH Dekor & Solfilm AB finns kapacitet att producera allt ifrån skuren text till att printa bilder direkt på vinylen. Patrik Germundsson avslutar med att framhålla sina medarbetare. – De är mycket skickliga och trogna. Här är vi som en stor familj, säger Patrik och nämner även att verksamheten är Trippel A-certifierad.

En ny volvo som belagts med helfoliering, svart från början

RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Ledande tillverkare av avancerade skördaraggregat för skogsavverkning När det gäller utveckling och konstruktion av skördaraggregat är det ingen som kan konkurera med SP Maskiner i Ljungby AB. – Vi har lett utvecklingen i mer än 30 år och saluför våra produkter till kunder över hela världen, säger Benny Granath, platschef.

Gedigna utbildningar

Utvecklingscentrums utbildning Fältservicetekniker för mobila arbetsmaskiner kräver godkända gymnasiebetyg från fordonsprogrammet, alternativt andra utbildningar med tekniskt innehåll. Den kostnadsfria utbildningen är tvåårig, omfattar 400 högskolepoäng och berättigar till studiebidrag från CSN. – Det här är en utbildning som håller mycket hög klass, försäkrar Leif Bjurka. Våra studenter får en tydlig bild av verkligheten och får jobba med moderna företag och avancerad teknik kring exempelvis truckar, skogsmaskiner, vältar, hjullastare, dumpers och grävmaskiner. De blir problemlösare med många spännande utmaningar framför sig. Det här är ett riktigt framtids-

Bildekor Just bildekor är något som Patrik Germundsson gärna lyfter fram. – Företagsbilen kan förvandlas till en rullande reklampelare som kan bidra till att sprida ett företags varumärke. Även en enkel dekor med bra formgivning och design kan ha god effekt i det avseendet. Vi utför även helfoliering på både

fler gäster om behovet uppstår. Wolfgang avslutar med att även nämna den helautomatiska och obemannade kiosk han också ansvarar för, där kunderna gör sina köp med betalkort.

Här utbildas framtidens servicetekniker Sverige är i stort behov av servicetekniker och servicechefer. Här spelar Utvecklingscentrum för Servicetekniker i Ljungby en viktig roll som professionell utbildare i syfte att stärka branschen. Härutöver erbjuder man uppdragsutbildningar i samarbete med ledande företag.

Gör företagsbilen till en rullande reklampelare Syns man inte så finns man inte. Det är ett begrepp som svenska företag är alltför bekanta med. RH Dekor & Solfilm kan här göra en väsentlig insats genom att ta fram skyltar och dekor som marknadsför och profilerar. – Din firmabil kan vara en rullande reklampelare, påminner Patrik Germundsson som driver verksamheten.

På idylliska Alvesta Golfklubb ligger restaurangen som mättar såväl besökare som golfspelare efter en lång runda. Restaurang Nitton drivs av den rutinerade kocken Wolfgang Fick och erbjuder allt ifrån à la carte till spännande grillkvällar med egenproducerad korv.

Lång erfarenhet Det är en rutinerad herre som ligger bakom Restaurang Nittons spännande koncept. Wolfgang fick sitt gesällbrev redan 1981 och har sedan dess jobbat på ett flertal restauranger i Växjö, men även på omtyckta Restaurang Kantarellen i Åhus. Så småningom bestämde han sig dock för att starta eget. – Min mentor var Bertohl Flück på Stadhotellet och Motorhotellet i Växjö, berättar Wolfgang som med andra ord hunnit samla på sig nästan 35 års erfarenhet av kockbranschen. Hans kulinariska kunskaper kommer väl till sin rätt på Restaurang Nitton där menyn innehåller något för alla smaker.

www.svenskleverantorstidning.se

SP Maskiner startade 1978 och inriktades från början på service och reparationer av diverse skogsmaskiner. Snart valde man dock att fokusera på konstruktion och tillverkning, och när man 1980 konstruerade och byggde världens första engreppsskördaraggregat, SP21, bidrog man till att revolutionera det professionella skogsbruket. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och lett till att SP Maskiner idag är ett internationellt företag som via åtskilliga återförsäljare opererar över hela världen. – Vi företräder ett synnerligen modernt produktsortiment för alla avverkningstyper och förhållanden, allt ifrån första gallring till slutavverkning, inklusive avverkning av energived, säger Benny Granath, platschef på SP Maskiner i Ljungby och berättar att företaget sedan 2003 ingår i WELAND-koncernens skogsmaskinsdivision.

Kunder världen över SP Maskiner är idag den ledande utvecklaren och konstruktören av skördaraggregat. Man har lett utvecklingen i mer än 35 år och har genom åren sålt sina lösningar till beställare över hela världen. Aggregaten kan idag erhållas på fabriksnya maskiner från en rad ledande tillverkare. – Här i Sverige väljer man i regel att montera våra aggregat på hjulburna skogsmaskiner, medan man på andra marknader, i till exempel Nordamerika och på södra halvklotet, ofta monterar dem på grävmaskiner, säger Benny Granath som har god hjälp av sina 33 anställda. Han berättar att ungefär 60 procent av tillverkningen går på export världen över. SP Maskiner förfogar över sin egen konstruktionsavdelning där man utvecklar och tar fram sina lösningar. I svetsverkstaden görs alla större svetsarbeten, medan mindre svetsuppdrag köps in från externa leverantörer. – Vi gör all montering själva och provkör produkterna i vår monteringsavdelning. Härutöver utför vi service- och underhållsinsatser på levererade maskiner, säger Benny Granath. Avancerat mät- och styrsystem I SP maskiners breda produktprogram ingår bland annat mät- och styrsystemet SPd5Bucking

för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. – Detta är vårt mest avancerade system, konstaterar Benny och berättar att SPd5Bucking har stöd för värdeaptering och dessutom är helt integrerat med styr- och kommunikationssystemet dasa5. All kommunikation mot operatören sker via dxPc som är en mobil PC med pekskärm där all information, såsom statistik och instruktioner, lagras. – Det här är en lösning som väsentligt underlättar arbetet för dagens skogsentreprenörer, säger Benny Granath. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vi företräder ett synnerligen modernt produktsortiment för alla avverkningstyper och förhållanden. Benny Granath

RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

SP Maskiner Box 870 SE-341 18 Ljungby

Tel: +46 372-253 50 Fax: +46 372-253 59 E-post: info@spmaskiner.se www.spmaskiner.se


76

småland

lomma 77 www.svenskleverantorstidning.se

Internetbaserade affärssystem förenklar och effektiviserar

www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring vitvaror och tvättutrustning Djupt tekniskt kunnande kombinerat med ett tryggt, ansvarsfullt, och pålitligt utförande kännetecknar verksamheten i EP Service Kyl & Maskin AB. Det gedigna Lommaföretaget är en trygg leverantör av vitvaror och professionell tvättutrustning och servar allt ifrån privata bostadsrättsföreningar till fastighetsbolag.

EP Service Kyl & Maskin AB har sina rötter i mitten av 60-talet och har sedan dess utvecklats till en stabil och välanlitad aktör i sin bransch. Man säljer, levererar, installerar och servar vitvaror och professionell tvättutrustning till fastighetsbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsbolag, i en anda som präglas av ett djupt tekniskt kunnande kombin-

erat med ett tryggt, ansvarsfullt, och pålitligt utförande. – Vår tekniska kompetens ligger djupt rotad i vår verksamhet. Vi står för kompletta helhetslösningar och det har gjort att vi har kunnat bygga upp en omfattande och stabil kundkrets som uppskattar vårt breda koncept, säger Ulf Persson, VD. Funktionella helhetslösningar

Det var Ulfs far som startade firman, vilken numera sysselsätter ett 30-tal anställda. Man representerar på ett utmärkt sätt företagets koncept avseende funktionella och ekonomiskt hållbara helhetslösningar, och servar en kundkrets som sträcker sig från Båstad i norr till Trelleborg i söder. – Allmännyttor, kommuner, byggföretag, fastighetsbolag, privatpersoner – alla är välkomna att kontakta oss, betonar Ulf Persson och upplyser samtidigt om att kunderna garanteras reservdelar för lång tid framöver. Ulf berättar att personalomsättningen är i det närmaste obefintlig. Tvärtom växer företaget och den sist anställde kommer ifrån en skola i Malmö som bedriver ett utbildningsprojekt. – När han började hos oss kunde han ingen svenska, men det har fungerat utmärkt, han har anpassat sig och sköter sig mönstergillt. Alla i företaget arbeter med frihet under ansvar, och det fungerar ypperligt. Ulf berättar vidare att man förra året förlorade vi en kund på grund av lagen om offentlig upphandling. Samtidigt fick man dock en annan stor kund där EP Service Kyl & Maskin kom

Med cirka 130 000 aktiva användarlicenser är Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem. Produkterna lanseras ut i Europa via FINT AB och innefattar lösningar som väsentligt kan underlätta det dagliga arbetet för små och medelstora företag. Via FINT AB lanseras de ändamålsenliga lösningarna i ett antal utvalda europeiska länder; Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. – Det är förstås en priskänslig målgrupp vi riktar oss till, och det ställer höga krav på oss att leverera program som är både lättanvända och kostnadseffektiva. Vi är specialister på att ta fram lösningar som är anpassade för den europeiska marknaden, säger Camilla Jarnemyr, VD för FINT AB, och tillägger att produkterna finns

tillgängliga på elva olika språk och anpassas efter de regelverk som gäller i de aktuella länderna. FINT AB sysselsätter egna projektledare, programmerare och testare. Säljare och supportpersonal finns i dotterbolagen i respektive land. FINT AB bedriver ett omfattande samarbete med olika samarbetspartners, såsom revisionsoch redovisningsbyråer, och har tecknat avtal med flera stora aktörer i branschen. Tryggt och enkelt Samtliga program finns på Fortnox servrar och användarna når dem via dator, surfplatta eller mobiltelefon från jordens alla hörn. Flera användare kan arbeta samtidigt i samma program. – Produkternas höga kvalitet, vår starka bredd, enkelheten i användningen och en mycket attraktiv prisbild är fördelar som våra kunder

uppskattar. Det är både tryggt och enkelt att arbeta med våra produkter, samtidigt som användarna sparar både tid och pengar, säger Camilla Jarnemyr och berättar att programmen är lanserade i Finland, Tyskland och England. Ambitionen är att lansera produkterna i Polen senare i år. – Vi ser stor potential inom vårt verksamhetsområde då internetmognaden ökar mer och mer. Allt fler ser fördelarna med internetbaserade programvaror, konstaterar Camilla Jarnemyr. Brett programutbud Fortnox programutbud omfattar bland annat bokföring, fakturering, order, tidredovisning, CRM och arkivplats. Fortnox Order utgår från användarens kund- och artikelregister där en offert snabbt och enkelt kan bli till en order, som sedermera blir en faktura i faktureringsprogrammet, för att slutligen verifieras i Fortnox Bok-

FINT

föring. Detta är i sin tur ett lättanvänt system, trots en mängd olika och smarta funktioner. Användaren kan till exempel ta fram grafiska rapporter som tydliggör verksamhetens status. Med Fortnox Fakturering skapar och skickar kunden snabbt och enkelt sina egna fakturor, medan man i Fortnox Arkivplats kan lagra viktiga dokument online, som sedan finns tillgängliga när och varifrån som helst. I Fortnox Tidredovisning kan man på ett enkelt och överskådligt sätt rapportera tid för de anställdas arbetsinsatser. Fortnox CRM är i sin tur ett kraftfullt stöd för den moderna säljorganisationen, med funktioner som dynamiska kundkort och möjlighet till grupputskick via en mängd olika kanaler.

med i upphandlingen. – Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna. Det handlar i regel bara om det lägsta priset, och myndigheterna biter sig i tummen när allt i efterhand ska korrigeras. Det är då vi får komma in och rätta till det de andra företagen har ställt till med, menar Ulf och tillägger: – Nu ska tilläggas att vi har vunnit upphandlingar i många kommuner, vilket är positivt. Teambuilding

Ulf berättar avslutningsvis en trevlig historia som samtidigt är ett mycket gott exempel på hur lätt det kan vara att skapa sammanhållning och en teamkänsla i ett företag eller en organisation. – Vi fick ett ishockeyspel av en av våra leverantörer och startade en turnering, vilket mottogs oerhört positivt bland personalen. Plötsligt träffades alla i företaget här i vårt konferensrum på sin fritid för att spela. Företaget är uppdelat i två avdelningar och spelandet ledde till att vi på bara ett par veckor blev som en enda stor familj. Så enkelt kan barriärer brytas, säger Ulf Persson.

Vår tekniska kompetens ligger djupt rotad i vår verksamhet. Vi står för kompletta helhetslösningar och det har gjort att vi har kunnat bygga upp en omfattande och stabil kundkrets som uppskattar vårt breda koncept.

RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

FINT AB Framtidsvägen 12 351 96 Växjö 0470-32 20 00 info@fintab.se www.fintab.se

Vi tar Sveriges ledande molnbaserade program för företag ut i Europa

EP-Service Kyl & Maskin AB, Industrigatan 9, Box 32, 234 35 Lomma Telefon: 040-41 28 98, Fax: 040-41 15 26, E-mail: info@epservic.se

TEXT: ÖRJAN PERSSON


78

lund

lund 79 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Trygghet med risktäckande redovisningsbyrå i ryggen hjälp av en kollega som arbetar på halvtid med kontorets kundarbete. – Utvecklingspotentialen här är oerhört stor, speciellt med tanke på att det finns cirka 13 000 företag i Lund. Med det koncept vi företräder finns det en hel del ogjord mark att bearbeta, säger Sten och understryker att man alltid jobbar med stark lokal förankring och nära sina kunder. Han lägger stor vikt vid den sociala biten. Kunden ska alltid känna sig hemma i sina kontakter med LRF Konsult, kunna kontakta Sten med sina problem och få ett bollplank att diskutera med och erhålla goda råd från. – Med den långa erfarenhet vi besitter ska kunden alltid känna sig trygg med att vi hjälper denne att fatta korrekta beslut. I dagens företag är det oerhört viktigt att man gör saker och ting rätt ifrån början, då undviker man en massa problem, säger Sten Olsson.

Med en trygg redovisningsbyrå i ryggen sparar företag både tid och pengar. Det är man väl medvetna om i LRF Konsult som med sina rikstäckande tjänster dagligen servar små och medelstora företag. Kontoret i Lund är ett gott exempel på vad LRF Konsult kan erbjuda.

Vi träffar Sten Olsson, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef för LRF Konsult på Ideon i Lund. – Vi jobbar heltäckande mot våra kunder med huvudsakligen redovisning, bokslut, deklarationer och skatterådgivning men hjälper även till med en mängd juridiska frågor, såsom testamenten och generationsskiften, samt inom affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Beträffande juridik finns det cirka 250 personer på ett 20-tal kontor runt om i Sverige som stöttar de mindre kontoren.

Vi jobbar heltäckande mot våra kunder med huvudsakligen redovisning, bokslut, deklarationer och skatterådgivning .

Nu har vi plats för fler nöjda kunder!

Brett koncept

Sten Olsson, kontorschef. Vi får till exempel här hjälp från Malmö-kontoret, berättar Sten Olsson. Generellt arbetar LRF Konsult mycket mot den gröna näringen, men i Lund består kundkretsen till allra största del av företag inom andra branscher. Sten Olsson, som tidigare ansvarade för kontoret i Höör, berättar att man inriktar sig på små och medelstora företag, och han tog även

med sig ett antal kunder när han flyttade till kontoret i Lund. Genom åren har han utvecklat ett brett nätverk som bidrar till att kundkretsen hela tiden växer.

LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner. LRF Konsult servar i dagsläget cirka 75 000 kunder över hela landet, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna. Ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning är bolagets specialiteter. Härutöver jobbar man även med fastighetsförmedling samt servar privatpersoner som vill ha hjälp att till exempel deklarera aktie- eller fastighetsförsäljningar.

Nära kundrelationer

TEXT: ÖRJAN PERSSON

När Sten Olsson, för ett år sedan, startade upp Lundaverksamheten var han ensam. Idag har han

Produkter som bygger relationer I en tid då mediebruset är tätare än någonsin och där många gör vad de kan för att undvika reklam är det synnerligen viktigt att synas på rätt sätt. Det är vad verksamheten i Wackes AB handlar om. Här tänker man alltid ett steg längre och tar fram profilprodukter som bygger relationer. På Wackes AB jobbar man utifrån tesen att allt kommunicerar och att profilprodukter därför inte bara ska ha funktionen av att bära en logotyp. Företagets VD, Thomas Davidsson, utvecklar: – Vi ser varje produkt som en tredimensionell mediekanal med förmåga att påminna alla sinnen om det aktuella varumärket, vad det står för och representerar. Därför har vi valt att kalla våra profilprodukter för brand items. Han lyfter fram tre huvudsakliga egenskaper som ett brand item från Wackes ska ha; det ska spegla kundens varumärke, kännas relevant för användaren och generera en marknadsföringseffekt. – Det handlar om att ta fram produkter med tilltalande design, form och funktion. På så sätt ser vi till att produkten uttrycker det vår kund vill att deras varumärke ska stå för, poängterar Thomas Davidsson. Omfattande process Hos Wackes inleder man varje nytt samarbete

med att kartlägga kundens visuella identitet, kärnvärden och målgrupper. Därefter vidtar en omfattande designprocess där produkten sedermera tar form. Scandic Hotels, Ahlsell och flera av landets stora banker är bara några exempel på kunder som valt att anlita Wackes. Bolaget har också tagit fram produkter till SCA, och gjort satsningar i årets Volvo Ocean Race. Wackes har i dagsläget ett 30-tal webbutiker där anställda på respektive bolag kan plocka ur det utvalda produktsortimentet för giveaways till sina kunder. – Fram till 2014 har vi fokuserat på större bolag, men från och med i år kommer vi även att jobba med medelstora företag, berättar Thomas Davidsson som själv har ett förflutet i Wackes sedan 1999. Idag har han sin bas på kontoret i Lund när han inte är ute och reser i världen. Samhällsansvar Wackes har i dagsläget kontor i Stockholm, Lund och Borås, men finns även representerat i USA och Norge samt i Kina där åtta personer är stationerade i Shanghai och Hong Kong. I nämnda länder arbetar man med lager och logistik för stora svenska företag, såsom Alfa Laval, SCA och Trelleborg. Wackes värnar inte bara om sina kunders varumärken utan också sitt eget. Man är bland annat leverantör till Unicef, för vilka man sedan tre år tillbaka har tagit fram produkter till som säljs via unicefbutiken.se. En av produkterna är den handmålade julkulan som kommer i ny design varje år.

Det har blivit som är ett samlarobjekt för många, säger Thomas. Förra året inbringade försäljningen i unicefbutiken.se ett överskott på 400 000 kronor som oavkortat gick till Unicef i Sverige. – Vi tycker det är viktigt att ta ett samhällsansvar, eller CSR, Corporate Social Responsibility, som man säger. Detta är något man talar allt mer om bland företag med verksamhet internationellt, säger Thomas Davidsson. Wackes är dessutom kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarderna 9001 och 14001, samt medlem i UN Global Compact för företagande med respekt för människors rättigheter, miljöfrågor och arbete mot korruption. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Torbjörn Häle och Lena Wall

ATT BLI NR 1 KRÄVER PASSION.

Vi tror att du hellre vill fokusera på din verksamhet än att fastna i siffror, redovisning och analyser. Vårt fullservicekontor i Lund hjälper dig inte bara hålla ordning på siffrorna, vi hjälper dig dessutom att förstå dem så att du kan fatta rätt beslut. Kort sagt - vi bryr oss. Välkommen att kontakta oss för ett personligt möte hos LRF Konsult Lund, Scheelegatan 17, telefon 046-540 95 70.

lrfkonsult.se/lund

LRF Konsult är Sveriges bredaste företagsrådgivare med 1 500 medarbetare på 135 orter i landet. Våra tjänster finner du inom områdena: Affärsrådgivning, Ekonomi, Bokslut, Juridik, Fastighetsförmedling och Skoglig rådgivning.

Fullsortimentsbank för både Privat- och Företagskunder i ”Blå banken” på Väster. Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Trollebergsvägen 8, 222 29 Lund 046-15 98 50 lund.vaster@handelsbanken.se handelsbanken.se/lund_vaster


80

tomelilla

tomelilla 81 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd i Ulfs entreprenadoch transportfirma

Nära och personligt i Joachims byggfirma

Kompetensen är bred i Österlen Entreprenad & Transport AB. Företagsnamnet säger det mesta men inte allt. Försäljning av grus, lagerhållning och uthyrning av lokaler är andra affärsområden i Ulf Nilssons firma.

Joachim Axelsson är en man med flera järn i elden. Han driver två företag, varav ett är WP Österlen AB. Här företräder han ett brett byggkoncept som omfattar allt ifrån tak- och murningsarbeten till fasader och tillbyggnader.

Det hette tidigare både Lunnarps Cement och Lunnarps Transport, men numera går Ulf Nilssons företag under namnet Österlen Entreprenad & Transport AB. – Vi har utvecklats allt eftersom kan man säga. Jag började med en enkel liten Bobcat-grävmaskin och därefter har företaget satsat kontinuerligt, inte minst inom kranbilar eftersom dessa kom in väldigt tidigt i vår verksamhet, säger Ulf Nilsson och berättar att verksamheten förstås rymmer ett flertal andra entreprenadmaskiner. Kunderna är företrädesvis bygg- och entreprenadföretag, men härutöver servar man även privatpersoner samt stat och kommun. Flera ben att stå på Entreprenad- och transportuppdrag av alla de slag dominerar arbetsuppgifterna, men faktum är att företaget står för betydligt mer än så. Genom åren har man åtagit sig en hel del andra jobb, till exempel arbete med grönytor som man idag utför på uppdrag av Simrishamns kommun. Härutöver tillhandahåller man lagerytor samt hyr ut kontorslokaler.

Dessutom har man sin egen grusterminal där kapaciteten växer år efter år. – Vi har gått från hundra till mellan 20 000 och 25 000 ton, berättar Ulf som onekligen verkar i en konkurrensutsatt bransch. – Konkurrensen är hård, jag skulle ljuga om jag sa något annat, men det är därför vi satsar på bredden. Det gör oss mindre sårbara.

Redan 1996 startade Joachim Axelsson Jockes Bygg & Fasad där han uteslutande jobbar med fastigheter. 2010 etablerades WP Österlen AB med fokus på byggnation och gjutningsarbeten. – Det blev enklare att dela upp verksamheterna i två separata bolag för att inte blanda ihop byggoch fastighetsverksamheterna, säger Joachim som startade WP Österlen AB med en anställd. Idag är de fem som servar såväl företagskunder som privatpersoner.

Långsiktiga relationer Idag har Österlen Entreprenad & Transport en god orderingång, vilket inte minst avspeglas i omsättningen som stadigt ökar från år till år. Trogna kunder är en av förklaringarna till företagets goda utveckling. – Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer och servar idag ett flertal som varit med oss sedan 90-talet. Personalen är förstås en annan orsak till våra framgångar. Utan mina medarbetare hade företaget inte stått sig så starkt som det gör, säger Ulf Nilsson. Han anser att balansen i företaget är bra. Ambitionen är inte att växa för snabbt utan snarare bevara en lagom storlek för att inte äventyra den personliga servicen. – Dessutom skulle jag inte klara av att jobba på kontoret dagarna i ända. Jag vill själv vara ute och träffa kunderna på deras arbetsplatser, understryker Ulf Nilsson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Stark bredd Fasadarbeten, takarbeten, tillbyggnader, gjutnings- och murningsarbeten är de vanligast förekommande uppdragen i WP Österlen AB. Härutöver bygger man lägenheter i egen regi för Jockes Bygg & Fasad. Kunderna finns längs hela den svenska sydostkusten och vidare bort mot Malmö. – I bland hyrs vi in av Flexator och då jobTång i Åhus

Närproducerat i populär Österlensbutik Efterfrågan ökar konstant på ekologiskt och närproducerat. Österlens Matmarknad ligger således helt rätt i tiden med sitt breda livsmedelskoncept. Det mesta i butikens hyllor har sitt ursprung i de kringliggande gårdarna på Österlen.

Det var noggrant arbete som låg bakom etableringen av Österlens Matmarknad. Redan två år före starten började Carina och Jonas Åkesson genomföra marknadsundersökningar för att mäta efterfrågan på deras planerade koncept, och när man till sist skaffat sig en tydlig bild av marknaden startade man Österlens Matmarknad 2011. – Då var det snarare ett slags showroom eftersom vi inte hade några fasta leverantörer. Från början tog vi till exempel hem brödet från olika bagerier. Många av de kringliggande gårdarna har säsongsöppet medan vi valde att hålla öppet året runt och därför startade vi vårt eget bageri 2013. I samma veva byggde vi ut butiksytan och året därpå byggde vi ut köttavdelningen. Idag har vi 600 kvadratmeter yta att röra oss på, berättar Carina Åkesson. Eget bageri Österlens Matmarknad är ett föredöme i regionen mot bakgrund av att en stor majoritet

av varorna i butiken är närproducerade. Eftersom man strävar mot ett komplett sortiment måste man även ta in mer långväga produkter. – Olivoljan köper vi till exempel från en gård i närheten som i sin tur beställer den från en producent i Italien. Köttet beställer vi dock från lokala bönder, säger Jonas och lyfter samtidigt fram den manuella köttdisken där man även saluför de egna charkprodukterna, såsom rullsyltor och patéer. Även frukt och grönsaker kommer förstås från de lokala gårdarna. I det egna bageriet bakar man utan tillsatser och utan halvfabrikat. Allt görs från grunden med äkta smör och så vidare. Det speglas i smakerna, inte minst när det gäller kaffebröd, bullar och bakelser. I butikssortimentet finns dessutom såväl inhemska som importerade ostar samt choklad från en producent i Skåne-Tranås som numera rostar sin egen kakao. Siktar på expansion Privatpersoner dominerar kundkretsen men Österlens Matmarknad levererar även bröd och kött till olika restauranger, bland andra Daniel Berlins krog i Skåne-Tranås. – Vår ambition är att även kunna leverera andra råvaror till restaurangerna, säger Carina Åkesson och berättar att man sedan förra året även serverar dagens lunch. I butiken finns en trevlig servering

Om du bryr dig om vad du äter!

– Vi har en ambition om att framöver kunna ha öppet alla dagar i veckan och även etablera ett antal filialer. Förhoppningsvis får vi även möjlighet att leverera till fler restauranger och matbutiker, säger de. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

GRUSTERMINALEN

Öppet: tis-fre 8-18, lör 8-15 Torget 15 i centrala Tomelilla Tel: 0417-145 30, 0708-89 36 39 www.osterlensmatmarknad.se

All slags Grus & Makadam Avhämtning & Utkörning

Tel. 0703-82 95 23

Goda samarbeten Tack vare ett gott samarbete med en mängd lokala entreprenörer kan WP Österlen AB åta sig en mängd olika uppdrag. – Inte minst i samband med större projekt då jag exempelvis tar hjälp av professionella målare, VVS-firmor, elektriker och så vidare. Men självklart kan kunden själv välja vilka entreprenörer denne vill anlita, säger Joachim Axelsson som själv har gott om kunskap och kompetens för allehanda insatser. Han har till exempel certifikat för Heta Arbeten, arbete i våtrum och hantering av asbest. Joachim ser framtiden an med tillförsikt och har ingen avsikt att låta företaget växa sig för stort. – Fem anställda är lagom. Vi är hellre ett lite mindre företag i stället för att riskera den höga servicenivån och personliga kundkontakten. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

En expert på flexibla och effektiva bemanningslösningar Arbetstoppar, sjukfrånvaro eller behov av spetskompetens – Wikan Personal AB finns alltid till hands med en lösning. Med stark bredd och lokal närvaro erbjuder man flexibla och effektiva bemanningslösningar. Wikan Personal AB etablerades 2011 och drivs idag av Stefan Johansson och Catharina Holgersson, båda med ett förflutet på Lernia. Vi träffar dem på kontoret i Tomelilla. – Vi hade med andra ord lång erfarenhet när vi hoppade på detta, och det har varit en resa som utvecklats långt mer än vad vi vågade hoppas på, säger de och berättar att Wikan Personal jobbar med uthyrning, hyrrekrytering och rekrytering inom framför allt industri, teknik och logistik på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Verksamheten omfattar kontor i Kristianstad, Lund, Tomelilla, Hässleholm, Eksjö och Skellefteå och sysselsätter cirka 120 personer bara i Tomelilla kommun.

där man också kan koppla av med exempelvis en kopp kaffe. Österlens Matmarknad blev utsedd till en av finalisterna i Årets Tillväxtpris 2013 som anordnades av Sparbanken Syds Stiftelse för Tillväxt. Enligt Carina och Jonas är det personalens stora kunskap som är en av butikens främsta konkurrensfördelar.

bar vi över hela Syd- och Mellansverige, tillägger Joachim som upplever att konkurrensen är hård i branschen. – Det märks tydligt i dessa tider, och framför allt från utländska aktörer som ofta pressar priserna, konstaterar han.

Rätt person på rätt plats Wikan Personal AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som givetvis följer rådande bemanningsavtal. – Vi är inte bara en leverantör av personal utan även en samarbetspartner till alla våra kunder. De flesta finns inom de privata näringarna, men visst umgås vi med tankar på att bredda oss, säger Stefan Johansson. Han lyfter fram Wikans förmåga att matcha personalen till rätt arbetsplats och arbetsuppgift,

och här har man förstås stor nytta av den lokala förankringen. Man samarbetar till exempel med Arbetsförmedlingen, Omställningsföretagen, Försäkringskassan, Folkuniversitetet och olika utbildningscenter. – Vi genomför till exempel många föreläsningar på företagen, men först och främst handlar det om att ta kontakt med personer som precis blivit arbetslösa. Vi vill ju hjälpa såväl de som företagen, poängterar Catharina Holgersson. Nära och personligt Stefans och Catharinas arbetsområde innefattar Tomelilla kommun, vidare mot Brösarp och Sjöbo fram till Ystad kommun. – Vårt koncept har vuxit sig starkt här i området, alla känner till oss och vet att vi finns för alla företag som behöver anställa duktig personal. Här anställs man på heltid med en garantilön, understryker Catharina som uppskattar att hon hittills har jobbat med cirka 3 000 konsulter. Ungefär 30 procent av personalen är fast anställd hos Wikan Personal AB och medarbetarna trivs ypperligt. – Vi har en något annorlunda företagskultur här än i exempelvis Lund eller Malmö. Det som gör det här jobbet extra roligt är när vi får möjlighet att hjälpa en person som har varit arbetslös länge. Den hjälpen går inte bara att mäta i pengar, det värmer i hjärtat att kunna stå till tjänst för dessa personer, påpekar Catharina och Stefan som håller kontinuerlig kontakt med alla sina konsulter på deras respektive arbetsplatser. – Vår ambition är att fortsätta växa och utveck-

las utan att för den skull tumma på den lokala närvaron. Det handlar om att bibehålla det lilla i det stora och växa med förstånd, avslutar Catharina Holgersson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Wikan Personal AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som givetvis följer rådande bemanningsavtal.

WP ÖSTERLEN AB WP Österlen AB - Planteringsgatan 13, 273 33 Tomelilla E-post: jockebygg@hotmail.com - Tel: 0709-600 732

Wikan Personal AB - Byskillnadsgatan 3, 273 30 Tomelilla Tel: 0417-77 99 80 - www.wikan.se


82

tomelilla

tomelilla 83 www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd i Rolands bilverkstad

www.svenskleverantorstidning.se

Lyhördhet präglar omtyckt begravningsbyrå Det är ingen lätt uppgift han har, Kent Hansson, som driver Tomelilla Begravningsbyrå. Att jobba med människor i sorg är en utmaning som han både dock både uppskattar och respekterar. – Det är ju egentligen inte vi, utan de anhöriga, som arrangerar begravningen, och därför gäller det att alltid vara lyhörd och möta dennes önskemål på ett både respektfullt och värdigt sätt, säger Kent. Kent Hansson hade redan ett förflutet på en begravningsbyrå i Hammenhög när han 1988 tog över Tomelilla Begravningsbyrå tillsammans med sin fru. – Min företrädare hade en bra kundkrets men vi har jobbat hårt för att bygga upp ett ännu större förtroende här i Tomelilla. Det har gett oss fler uppdrag som gjort att vi fick lov att nyanställa, säger Kent som i dagsläget har tre anställda. Han beskriver verksamheten som en traditionell begravningsbyrå där man hela tiden strävar efter att uppfylla anhörigas önskemål. – Det är inte vår begravning, utan de anhörigas, och därför måste vi vara lyhörda för att de ska vara nöjda till 200 procent. De ska kunna känna stor trygghet och att vi sköter vårt jobb med största förtroende på ett etiskt och värdigt sätt, betonar Kent Hansson. Hjälper till med allt På Tomelilla Begravningsbyrå har man en nära dialog med de anhöriga redan från start. – Vi börjar med en så kallad själaringning som är ett gammalt sätt att berätta att någon gått bort

Din allmärkesverkstad på Österlen Servar stort, smått, nytt och gammalt.

Tryde Bilservice

• Släcker besiktnings 2:or • Kontroll av färdskrivare - Din allmärkesverkstad på Österlen • A/C-service Servar stort, smått, nytt och gammalt. • Diagnosfelsökning med • Släcker besiktnings 2:or •TEXA diagnosutrutning Kontroll av färdskrivare

y de

Bil

Tel.

AB

*

Tr

Släcker tvåor Idag är fördelningen mellan reparations- och serviceinsatser på personbilar och lastbilar relativt jämn. – Vi är sedan många år tillbaka ackrediterade av SWEDAC för att släcka besiktningstvåor på personbilar, lastbilar och släpvagnar, och härutöver är vi ackrediterade för besiktning av analoga färd-

*

• A/C-service • Diagnosfelsökning med TEXA diagnosutrutning

Roland Andersson driver Tryde Bilservice, ett företag som skolkamraten Kent-Åke Burman startade 1989 när han kom i kontakt med polska arbetare i behov av hjälp med reparationer och service på sina bilar. Till en början handlade det dock mest om renovering av skyliftar på uppdrag av landets olika brandförsvar. Roland gjorde entré i företaget fem år senare då bland andra Schenker var en av kunderna. Nu började man även reparera lastbilar, trailers, släpvagnar, personbilar och lastmaskiner, samt pressa hydraulslangar. – Det bara rullade på och vi fick bland annat ett uppdrag av det numera nedlagda sockerbruket i Köpingebro som vi erbjöd dygnet runt-service. 1997 byggde Bengt-Åke de lokaler vi verkar i nu, och sedan dess har kundkretsen bara vuxit, berättar Roland Andersson.

0417/124 20

Hannelundsgatan 3 Tel: 0417-124 20 www.trydebilservice.se

se

rvice

Hannelundsgatan 3 Tel: 0417-124 20 www.trydebilservice.se

Idag är allt datoriserat

Allt dokumenteras På Tomelilla Begravningsbyrå dokumenteras allt, vilket uppskattas av de anhöriga. – När någon annan i släkten går bort brukar många vilja veta hur tidigare begravningar har sett ut och följa en del av de traditionerna. Många av de kringliggande gårdarna går i arv i generation efter generation, vilket gör att många väljer att låta vissa teman återkomma. Man ska dock komma ihåg att varje begravning är unik, menar Kent Hansson. Han tycker att det finns både kulturella och traditionella skillnader mellan begravningsbyråer på landet och i storstäderna. Överlag brukar de anhöriga vara mycket nöjda med den hjälp och det bemötande de får från Kent och hans kollegor. Han spår att begravningsbyrån kommer att leva kvar länge än och hoppas att någon så småningom är redo att ta över och driva den vidare i samma goda anda.

Begravningsbyrån

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Ledande aktör kring avfallshantering och återvinning

Att vara bilmekaniker idag och för 25 år sedan är skillnad som på natt och dag. Fråga Roland Andersson som dock behärskar såväl gamla traditionella reparationer som modern felsökningsapparatur.

Tryde Bilservice

i församlingen. Tillsammans med de anhöriga bestämmer vi vilken dag begravningen ska ske och därefter tar vi itu med andra önskemål, såsom psalmer, dikter och sånger, blomsterarrangemang, tidningsannonser och detaljer på gravstenen. Vi lämnar löpande prisuppgifter och har hela tiden kontakt med de anhöriga ända fram till begravningen, säger Kent Hansson. Kent och hans kollegor hjälper även till med försäkringar, bouppteckningar, testamenten, dokumentation och tackannonser. Genom samarbete med präster, musiker, kyrkovaktmästare, myndigheter, försäkringsbolag, restauranger, stenhuggare och så vidare kan man ta ett helhetsgrepp om allt som rör dödsfallet och begravningen.

I en tid då avfallshantering och återvinning är mer på tapeten än någonsin ligger Suez Environnement helt rätt. Som ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering står man för helhetslösningar som stärker sina kunders miljöarbete och konkurrenskraft.

Roland skrivare. Många anlitar oss också när det gäller pressning av vajerslangar och hydraulslangar, berättar Roland Andersson och tillägger att man sedan en tid tillbaka även förfogar över utrustning för reparation av AC-system. Modern utrustning Kunderna är såväl privatpersoner som åkerier, och för Roland är det en utmaning att ta sig an såväl gamla som nya modeller. Insatserna skiljer sig enormt mycket åt beroende på årsmodell. – Allt är digitalt idag, konstaterar Roland som har gjort stora investeringar i verkstaden för att kunna serva alla lastbilar, personbilar och traktorer. – Utan dessa kraftfulla datorer skulle det aldrig funka. Idag felsöker vi med TEXA diagnosutrustning på både tunga och lätta fordon, säger Roland. Det har gått nio år sedan han tog över firman på egen hand när Bengt-Åke valde att dra sig tillbaka. Själv planerar han att jobba i några år till. – Sedan är det väl meningen att även jag ska lämna över till någon annan som vill driva företaget vidare i samma anda som jag och Bengt-Åke har gjort, avslutar Roland Andersson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Kunder till Suez Environnement har stor nytta av den omfattande erfarenhet som en internationell aktör inom avfallshantering besitter. Bolaget som tidigare verkade under namnet SITA Sverige AB ingår i den globala Suez Environmentkoncernen som sysselsätter 80 000 medarbetare, samlar in avfall hos 50 miljoner människor och förser 91 miljoner människor med dricksvatten. Här är den ständiga ambitionen att erbjuda sina kunder de mest effektiva lösningarna ur ett både hållbart och ekonomiskt perspektiv. Engagerad partner Suez Environnement är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Man jobbar rikstäckande tack vare 60 kontor spridda över hela Sverige, vilka hyser cirka 1 100 anställda. Härigenom kan man erbjuda effektiva,

miljöriktiga och hållbara lösningar för kunder som tack vare samarbetet med Suez Environnement får tillgång till en engagerad partner med stark lokal närvaro och kompetens. Vi träffar Matts Karlsson som är avdelningschef för anläggningen i Tomelilla. – Man kan säga att avfallshantering och vattenrening är våra specialiteter. Den sistnämnda berör företrädesvis uppdrag i andra länder eftersom det råder ett starkt kommunalt monopol kring vattenproduktionen här i Sverige. När det gäller avfallshantering delar vi upp den i hushållsavfall, som vi upphandlar med kommunerna, och industriavfall samt återvinning, berättar Matts Karlsson. Hans kontor ansvarar för fem kommuner i sydöstra Skåne; Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Helhetslösningar Suez Environnement erbjuder kompletta helhetslösningar för företag beträffande deras avfall och återvinningsprodukter. Man servar även privatpersoner med containers och annat, och kan även erbjuda slamtömning av brunnar samt besiktning av oljetankar. – En stor del av det material vi tar hand om återvinns. Faktum är att endast tre procent slängs på soptippen, konstaterar Matts som brinner för

att hjälpa företagen att minska sina avfallsflöden. – Vi kan erbjuda personal på plats hos företagen som hjälper till med sorteringen och vi företräder ett liknande koncept även för kontor. Vi har en väldigt bra arbetsstyrka här i Tomelilla, inte minst bland chaufförerna som jobbat hos oss i många år, säger Matts Karlsson. Matts framhåller också en ny produkt för butiker och livsmedsindustrin kallad Biosimplex,

med vilken man pressar förpackat organiskt material. Slutprodukten blir till en massa som således kan generera biogas och förpackningsresterna blir en brännbar fraktion. Suez Environnement hanterar dessutom miljöfarligt avfall med hjälp av sitt Ecosimplexskåp, vilket placeras i butiker, verkstäder, industrier, på lantbruk och så vidare. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Slamsugning på gång

vi har lösningen! återvinning och avfallshantering för företag och privatpersoner Bangatan 8, 273 34 Tomelilla - Tel: 0417-12412/12418, 0414-440442 Bostad: 0414-440672 - E-post: info@osterlen-begravningsbyra.se Jour dygnet runt!

SITA blir SUEZ evironnement

SUEZ environnement Tomelilla 0417-282 60 www.sita.se


84

tomelilla

tomelilla 85 www.svenskleverantorstidning.se

Ett fullsortiment av skydds-, yrkes- och profilkläder Företagen i och kring Tomelilla har i Sahlins på Österlen AB en bred leverantör av skydds-, yrkes- och profilkläder. Här finns plagg för allehanda verksamheter, och om kunden vill ha företagets logga på plaggen fixar Sahlins även detta. Det är bröderna Arne och Tore Sahlin som driver Sahlins på Österlen AB tillsammans, men det var deras föräldrar som etablerade verksamheten redan 1982. – De tog över en befintlig klädbutik med tillhörande sortiment av såväl dam- och herrkläder som yrkeskläder, och det visade sig vara en lönsam investering med tanke på att verksamheten växte. 2006 flyttade vi till nuvarande lokaler, och det var då som jag och Tore kom in i bilden, berättar Arne Sahlin. En hel del har hänt sedan bröderna gjorde entré i företaget. Förra året byggde man till exempel ut lokalerna, vilket innebär att ytan mer än fördubblades. Komplett sortiment Idag förfogar man över 2 200 kvadratmeter yta med ett fullsortiment av skydds-, yrkes- och profilkläder samt give-aways. – Vi valde att sluta sälja vanligt dam- och herrmode och i stället satsa helhjärtat på arbetskläder. Vi säljer också profilprodukter samt skyddskor och annan skyddsutrustning, säger Arne och berättar att kunderna är allt ifrån ensamföretagare till större bolag i och kring Österlen. – Här i Tomelilla verkar många småföretagare och lantbrukare, härutöver servar vi många hotell och restauranger, samt flera kommuner, fortsätter Arne och nämner bland andra Simrishamns, Tomelillas, Sjöbos och Ystads kommuner. Kunderna har tillgång till i stort sett hela bredden av dagens moderna yrkesplagg, ett sortiment som få konkurrenter kan matcha. – Vi har väldigt många artiklar hemma på lager, vilket innebär att våra kunder kan komma till oss

och få med sig sina plagg redan samma dag. Vi saluför dessutom plagg i alla storlekar, även riktigt stora, berättar Arne Sahlin. Nyligen har man också breddat verksamheten med ett tvätteri där man tvättar såväl yrkeskläder som på uppdrag av regionens hotell. Goda samarbeten Något som efterfrågas allt mer är tryck av företagsnamn eller logotyp på arbetskläderna. Hos Sahlins i Tomelilla profilerar man själva plagg med antingen transfertryck, etiketter eller brodyr, som garanterar lång hållbarhet. Verksamheten kompletteras tack vare ett nära samarbete med ledande leverantörer, till exempel Gosh AB som är en av Sveriges största yrkesplaggkedjor. – Vi samarbetar med många fler, men om jag ska räkna jag upp alla glömmer jag någon, säger Arne och ler. Arne är nöjd med företagets geografiska placering mitt i hjärtat av Skåne. Han passar också på att lyfta fram den trogna personalstyrkan som med sin stora kunskap är en starkt bidragande orsak till Sahlins framgångar. – De är vårt ansikte utåt, konstaterar Arne som tog över verksamheten helt tillsammans med sin bror så sent som kring årsskiftet. Deras föräldrar arbetar dock kvar i firman som Arne ser goda framtidsutsikter i. – Vår ambition är förstås att driva verksamheten vidare i samma goda anda, och samtidigt utveckla tvättavdelningen där vi har en hel del jobb just nu, säger Arne Sahlin. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Rutin och nytänkande i Ramåsa El Det finns onekligen både erfarenhet och nytänkande i Ramåsa El AB. Rutinerade Tommy Svensson driver den välrenommerade elfirman tillsammans med sonen Timmi och åtar sig allt ifrån servicearbete till kompletta elinstallationer i samband med nybyggnation. Ramsåsa El startades som enskild firma av Tommy Svensson 2004. Fem år senare ombildades företaget till aktiebolag och två år senare började sonen Timmi studera till elektriker. 2012 gjorde han entré i företaget där dottern Elene sköter administrationen sedan 2011. Sonen har gått i sin fars fotspår. Vi besöker duon i deras fräscha lokaler i Ramåsa. – Vi utför det mesta som rör elinstallationer och service. Mestadels handlar det om arbeten i samband med nybyggnation, ombyggnation och renoveringsinsatser, säger Tommy och berättar att merparten av uppdragen kommer från privatpersoner. Trogna kunder och samarbetspartners Bland företagskunderna märks till exempel Flexator, Högvalla Gård och HSB i Tomelilla. – Vi är registrerade i Pax Partnerskap, vilket innebär att vi erhåller uppdrag därifrån. De jobbar med olika former av kampanjer och kontaktar oss med olika uppdrag och arbetsuppgifter, säger Timmi och framhåller några av företagets samar-

betspartners. Pentair, Holmbergs Bygg AB och VVS-Montören i Ystad är några exempel. – I den här branschen är det viktigt att vi samarbetar och håller ihop, understryker Tommy Svensson.

www.svenskleverantorstidning.se

En målarmästare på Österlen Pär Mörck är göteborgaren som tog chansen att flytta till Österlen och driva egen firma. Idag driver han Pärfekt Måleri & Transport på Österlen AB där han utför professionella insatser kring måleri, fönsterputsning och städning. Pär Mörck är utbildad målare från Göteborg men efter tio år i branschen bestämde han sig för att göra något annat. Han blev åkeriägare men fortsatte med måleriuppdragen vid sidan om. Pär bestämde sig för att flytta söderut och hamnade på en gård på skånska Österlen. När han skulle börja renovera den avstyckade gården noterade han att det rådde brist på hantverkare i trakten och därmed blev Pärfekt Måleri & Transport på Österlen AB ett faktum. – Österlen är en speciell plats att bo på och det har inte alltid varit lätt att komma hit som infödd göteborgare. Jag har fått jobba hårt för att lära mig de seder som råder här på landet och etablera samarbeten med andra företag här i trakten, konstaterar Pär som sedan företaget etablerades 2005 även har hunnit med en tvåårig sejour i Spanien. – Då drev jag företaget parallellt i både Sverige och Spanien. Det handlade mest om olika bygg- och måleriuppdrag, berättar Pär som 2011 bestämde sig för att flytta hem igen och satsa fullt ut på den egna verksamheten i Sverige. Goda samarbetspartners Pärfekt Måleri & Transport på Österlen AB erbjuder huvudsakligen måleriarbeten, fönsterputsning och städuppdrag. Och det är ett arbete som pågår året runt. I den egna verkstaden kan man till exempel arbeta med fönster som förses med isolerade väderskydd, och när det gäller exempelvis fasader kan man klä byggnadsställningarna med presenningar och sätta in värme, vilket gör att det går att måla i vilka väderlekar som

Traditionella metoder Pärfekt Måleri & Transport befinner sig i ständig utveckling. Pär har till exempel införlivat klottersanering i verksamheten och här hoppas han kunna teckna avtal framöver med Tomelilla kommun. När det gäller måleri har han valt att frångå de moderna alternativen och i stället bejaka den traditionella målarkulturen genom att använda sig av bland annat linoljefärg och kalk. – Det är beprövade produkter och metoder som vi vet fungerar, säger Pär Mörck som även är med och sponsrar ungdomsidrotten i kommunen. Nyligen blev Pärfekt Måleri & Transport också en Grön Fri-entreprenör, vilket innebär att vi rengör i stort sett alla ytor som har påväxt med garanti. Vidare utför Pärfekt Måleri AB fönsterputsning invändigt och utvändigt med ”rent vatten” Denna metod är snabb och skonsam mot miljön eftersom vi inte använder några som helst kemikalier till fönsterputsningen. Metoden är också skonsam för våra medarbetare eftersom vi sköter det mesta från marken. Med teleskopskaft når vi de mest svåråtkomliga fönster såväl inne som ute, berättar Pär. Glöm inte att era solpaneler behöver rengöras för att hålla full effekt – detta utför vi snabbt och enkelt, tillägger han. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Brunns- och energiborrare med rejäla muskler Med 35 år på nacken råder det ingen brist på kunskap och erfarenhet i Brunns& Energiborrningar Skåne-Tranås AB. Företaget borrar för såväl vatten och avlopp som energi och servar både företag och privatpersoner.

Lång erfarenhet För att få arbeta med elektricitet måste man ha elbehörighet, vilket Tommy har haft sedan början av 80-talet. – Innan jag startade Ramåsa El jobbade jag i 13 år på Lindstens Elektriska och 14 år på Österlen El, så jag har arbetat med detta i  nästan hela mitt yrkesverksamma liv, säger Tommy som därmed understryker den långa erfarenhet som finns i företaget. Han ser framtiden med tillförsikt och hoppas att generationsväxlingen är säkrad i firman. – Tanken är förstås att Timmi ska ta över firman när jag beslutar mig för att dra mig tillbaka, säger Tommy Svensson.

helst. Ungefär 60 procent av kundkretsen består av privatpersoner och resten av företag, varav de flesta är byggföretag. – Vi står för högkvalitativa insatser och har en mängd kompetenta samarbetspartners kring bygg, VVS, städ, el och så vidare som gör att vi kan åta oss en mängd olika uppdrag, säger Pär Mörck och nämner bland andra Hagesta Bygg, Löderups Elektriska och Ystad Specialsnickerier. – Jag är oerhört tacksam över mina samarbetspartners, säger Pär med stort eftertryck.

Det är Håkan Svensson som driver Brunns- & Energiborrningar Skåne-Tranås AB, men det var hans svärfar som etablerade firman redan 1981 efter att ha arbetat som anställd i branschen och sedermera investerat i en egen maskin. Håkan har funnits med sedan 1998 då han gick in som delägare i firman, vilken han sedan årsskiftet leder helt på egen hand, med god hjälp av sina

fem anställda. Från att tidigare ha utgått från Skåne-Tranås återfinns verksamheten numera i Backåkra utanför Smedstorp. Kontoret finner vi alltjämt i Skåne-Tranås. Stark bredd

Brunns- & Energiborrningar Skåne-Tranås AB utför brunnsborrningar för vatten och energiborrningar. Härutöver brukar det bli en hel del arbete med avloppsanläggningar samt diverse jordvärmeinstallationer. – Här står vi för hela installationen på vattensidan, medan vi beträffande värmen tar hjälp av certifierade rörmokare. Vi servar också en hel del vattenpumpar och vi är certifierade för att utföra avloppsinstallationer, berättar Håkan Svensson

Anders far och Håkan sonen som äger bolaget.

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vi utför det mesta som rör elinstallationer och service. Mestadels handlar det om arbeten i samband med nybyggnation, ombyggnation och renoveringsinsatser,

Vi utför alla typer av måleriuppdrag! Vi utför alla typer av

Kontaktamåleriuppdrag! oss för prisuppgifter på tel 0706-70 Kontakta75 oss74 för prisuppgifter

på tel 0706-70 75 74

TEL.0706-141317

som förstås själv är certifierad brunnsborrare. Vart femte år måste certifikatet förnyas, vilket innebär att det för Håkans del är dags igen redan i år. Företaget är verksamt i hela södra Skåne där man vänder sig till både privatpersoner och företag. – Vi har exempelvis utfört grundvattensänkning åt NCC då de skulle bygga den nya simhallen i Ystad. Annars är det mest lokala företag vi jobbar åt, säger Håkan. Han noterar en klar ökning av uppdrag rörande avloppsanläggningar mot bakgrund av de nya kraven kring godkända sådana. Brunns& Energiborrningar Skåne-Tranås AB både säljer och hyr ut vattenpumpar. Vanligast är att man säljer materialet och bjuder på monteringen. Framhåller personalen

Till sin hjälp har man ett flertal grävmaskiner och en lastbild som används till transporter och flyttning av maskiner. Verksamheten är certifierad av SITAC, vilket innebär att kunder kan vara säkra på att företaget följer de rutiner som

krävs för att utföra arbetet på ett fackmannamässigt sätt. Håkan passar också på att framhålla sina anställda. – Utan dem hade inte företaget varit vad det är idag, säger han och blickar sedan framåt. – Framtiden ser ljus ut för vår del, men ambitionen är att inte växa för snabbt. Det gäller att inte offra den personliga servicen, understryker Håkan Svensson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON


86

tomelilla

tomelilla 87 www.svenskleverantorstidning.se

Informationsdesign visualiserar och lyfter Det kallas informationsdesign. På Ystadsföretaget Helsinkifrostbites AB handlar det om att presentera komplicerade saker på ett enkelt sätt, och man gör det via kvalificerade visuella kommunikationslösningar, anpassade för varje enskild kund.

Helsinkifrostbites AB startades 2006 av Harri och Py Paavolainen som båda är utbildade inom grafisk design, bland annat typografi med betoning på tydliga hierarkiska presentationer av komplex information och bild.

P y & Harri som äger företaget.

Kooi Security Skandinavien startades 2013 men moderbolaged Kooi Security startades redan 2009 och är specialister på övervakningssystem och säkerhetslösningar av hög kvalitet.

med. Dessa kan variera stort men det är något som både Py och Harri uppskattar. Helsinkifrostbites gör till exempel kundtidningar och har tagit fram flera utställningskataloger. Via en upphandling fick man även i uppdrag att producera en broschyr som marknadsför Ystad, ett arbete som genererade stor uppmärksamhet och mycket beröm. – Vi gillar att jobba åt kommunen, att få nå ut till riktiga människor, säger Py och berättar att man till sin hjälp har ett flertal samarbetspartners. Copywritern Sara Högberg och fotografen Patric Nadalutti är två av dem, och härtill kom-

AB Skånska Slakterimaskiner etablerades redan 1978 och har ända sedan starten jobbat med ambitionen att ta fram optimala produktionslinjer för anläggningar inom livsmedelstillverkning. Man vänder sig bland annat till slakterier, styckningsanläggningar och charkuterier för vilka man konstruerar, tillverkar, levererar och monterar hela eller delar av slakt- och styckningslinjer. – Vi utgår helt från kundens behov och önskemål. Tack vare vår långa erfarenhet av branschen och vår breda kompetens kan vi ta ett helhetsansvar från planeringsstadiet till färdig anläggning, säger Ingvar Schön som leder verksamheten från lokalerna på Industrigatan. Brett koncept Bland produkterna man tar fram märks till

exempel bandtransportörer, styckningsbord samt manuella och automatiska rörbaneanläggningar. – Vi har konstruerat en mängd olika utrustningar till många kända svenska företag. Bland de senaste kompletta slakterierna vi byggt kan nämnas Lövsta Kött som byggdes åt Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala samt Jämtlandsgården i Hammerdal strax norr om Östersund. För Falkbolagen i Malmö har vi även varit med och byggt om hela deras anläggning för rökning, kokning och paketering av kött, berättar Ingvar Schön och nämner att det inte enbart handlar om slakteriutrustning utan också om till exempel kylrumsbanor och annan kylrumsinredning. Det breda konceptet har gjort att AB Skånska Slakterimaskiner även åtagit sig uppdrag för utländska beställare. – Vi har bland annat jobbat åt norska och finska kunder, monterat slakterimaskiner för en kund i München och skickat utrustning till en beställare i Ryssland, berättar Ingvar Schön. Framtidstro Hela verksamheten i AB Skånska Slakterimaskiner genomsyras av kvalitet, samstämmighet och balans. Ingvar Schön lyfter gärna fram

personalen och betonar att företaget inte hade varit vad det är idag utan dem. Verksamheten sysselsätter ett 20-tal anställda i en bransch där många slakterier har försvunnit under senare år. Trots detta ser Ingvar Schön ljust på företagets framtid. – Vi har höga ambitioner och hoppas fortsätta

– Byggarbetsplatser och konstruktionsplatser för vindkraftverk är exempel på områden där vi kan erbjuda våra produkter och tjänster, säger Adam Pedersen som leder verksamheten, och som själv har ett förflutet inom just vindkraftsindustrin. Han lyfter i första hand fram det marknadsledande övervakningskonceptet Unit For Observation – eller UFO som det allmänt benämns – som är en mycket tekniskt avancerad produkt som dock är lätt att sköta och administrera. Det rör sig om en högklassig lösning för övervakn-

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Adam lyfter också fram två av Kooi Securitys övriga lösningar Special Camera Monitoring System (SCMS) och Internal Tower Security System (ITSS). Man jobbar med krypterade bilder, vilket blivit något av företagets specialitet. – Många vill erhålla bildmaterial från sina övervakningskameror numera. Inte minst för att det underlättar för såväl polis som försäkrings-

Övervakning på ännu en annan arbetsplats.

- Utrustning till livsmedelsindustrin

bolag, säger Adam Pedersen och tillägger att den kamerautrustning man tillhandahåller är väldigt enkel att installera. Utvecklingen går snabbt i såväl branschen i stort som för Kooi Security. – Vi vill så klart växa men samtidigt inte ta oss vatten över huvudet. På senare tid har vi gått från att installera ett 50-tal till fler än hundra UFO-system varje år, och det är en utveckling som vi tror kommer att hålla i sig, säger Adam Pedersen.

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Säkra och punktliga bränsletransporter Allt ifrån villaägare till lantbrukare och åkerier har i Patrik Björk en trogen partner när det gäller transporter av eldningsolja, bensin och diesel. Han driver den egna firman Patrik Björks Oljor AB där han står för god service och snabba leveranser.

– Det fanns en lokal oljeleverantör här i Tomelilla, Jans Oljetransporter AB, och för ungefär 15 år sedan blev jag tillfrågad om jag ville hjälpa honom att köra villaolja och diesel till hans kunder. Jag tackade ja, det blev ett givande samarbete oss emellan och när Jan bestämde sig för att dra sig tillbaka föreslog han att jag skulle ta över verksamheten. Jag tackade ja och det har jag inte behövt ångra, säger Patrik Björk. 2009 tog han över företaget och kundkretsen, men dock inte bilarna som han i stället hyr av företaget Eliassons Åkeri i Kristianstad. Gott renommé Patrik har alltid kört själv och gör det än idag. – Det blir bäst så för då har jag koll på allt själv, säger han och berättar att han transporterar diesel, eldningsolja och bensin för allt ifrån lantbrukare och villaägare till åkerier. Merparten av uppdragsgivarna finns runt Österlen men fak-

tum är att Patrik servar kunder över hela Sverige. – Numera samarbetar jag dessutom med Sydpetroleum i Ystad. Det är ett samarbete som fungerar väldigt bra, framhåller Patrik Björk. Han lägger stor vikt vid service och snabba leveranser och att dessa sker i tid. Det har bidragit till den stabila kundkretsen som växer tack vare mun till mun-metden. – Goda vitsord från våra kunder är viktigt för oss. Det gör att de rekommenderar oss till andra, poängterar Patrik och tillägger att man på senare tid även har börjat saluföra OKQ8:s smörjmedel, vilket uppskattas av företagets kunder. Egen tankstation Patrik har förstås ADR-utbildning, vilket är ett krav för att få transportera farligt gods. Han ser framtiden an med tillförsikt, trots att körningar för privatpersoner riskerar att bli färre med tanke på att allt fler byter ut villaoljan mot fjärrvärme eller värmepumpar. – Min ambition är att fortsätta driva företaget i samma positiva anda. Dessutom håller jag just nu på med ett projekt som jag hoppas ska leda till en egen tankstation i Tomelilla industriområde, berättar Patrik Björk. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

- Tillverkning och erfarenhet sedan 1978 Industrigatan 6, 273 35 Tomelilla 0417-141 44

- Utrustning till livsmedelsindustrin 35 Tomelilla - Service och reparationerIndustrigatan 6, 273Tel: 0417-135 60, Fax - Service och reparationer Tel. 0417-135 60, Fax 0417-141 44 Specialkonstruktioner i rostfritt E-post: info@ssma.se - Specialkonstruktioner i rostfritt E-post: info@ssma.se - Projektering tekniskWeb: rådgivning - Projektering och teknisk och rådgivning www.ssma.seWeb: www.ssma.se

Maximal överblick

Ökad efterfrågan

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

i samma anda. Vårt goda rykte och våra högkvalitativa utrustningar borgar för att livsmedelsbranschen även i fortsättningen kommer att anlita oss, spår Ingvar Schön.

ing av byggarbetsplatser, inte minst avlägset belägna sådana där det ofta saknas ström- eller dataförsörjning. UFO bevakar platsen med avancerade rörelsedetektorer och rapporterar till övervakningscentralen Kooi Observation Centre som är i drift dygnet runt. Alla varningar övervakas och analyseras, och redan dagen därpå erhåller kunden en tydlig rapport via e-post om de händelser som inträffat. UFO är mycket flexibelt och är enkelt att flytta. Det går också att kombinera med manuell bevakning. Innovation och flexibilitet genomsyrar Kooi Security Scandinavia AB där man fokuserar på högklassiga lösningar, tillgänglighet dygnet runt, korta avstånd och ett tydligt handlingssätt. – Vi står för de bästa lösningarna när det gäller kameraövervakning. Vi jobbar med kvalitetsövervakningssystem vilket innebär att våra övervakningskameror är utrustade med infrarött sikte. Det ger maximal överblick, säger Adam Pedersen och påpekar att inte en enda kund från Kooi Security Skandinavien AB har blivit av med någonting sedan de installerat en övervakningslösning från Kooi Security. UFO ser upp till 50 meter i mörker och jobbar dessutom med ansiktsigenkännande funktioner. Systemet är också utrustat med sirener som aktiveras vid rörelser och värme.

mer ett antal programmerare och Tryckfolket i Malmö. Kvalitet är a och o i verksamheten. – Vi är aldrig bättre än vårt senaste jobb, poängterar Py som bär på en dröm om att en gång få producera en titelsekvens till en riktigt bra långfilm. – Vår ambition är dock att fortsätta utvecklas och göra det vi kan ännu bättre. ”We love what we do” är vår slogan och den ska vi fortsätta arbeta efter, säger Py Paavolainen.

En trogen maskinleverantör till svensk livsmedelsindustri AB Skånska Slakterimaskiner är sedan flera decennier tillbaka en trogen leverantör till svensk livsmedelsindustri. Här skräddarsyr man optimala produktionslinjer utifrån beställarnas krav och tar ett helhetsansvar kring allt ifrån konstruktion och tillverkning till leverans och montering.

UFO övervakar byggarbetsplatsen Ett överlag mer påtagligt säkerhetshot mot företagen kräver sofistikerade säkerhetslösningar. Det är man väl medvetna om i Kooi Security Scandinavia AB som med övervakningskonceptet UFO erbjuder en säker, trygg och synnerligen kostnadseffektiv lösning.

– Vi har samarbetat i ett flertal kreativa projekt ända sedan vi träffades 1997. Man kan säga att vi kompletterar varandra väl kompetensmässigt, vilket vi har haft stor nytta av i alla de arbetsinsatser vi åtagit oss, säger Py Paavolainen och berättar att deras första uppdragsgivare var Adidas och Microsoft. Via mun till munmetoden spreds deras goda rykte och sedan dess har uppdragen bara blivit fler och fler. Grafisk formgivning Helsinkifrostbites erbjuder visuella kommunikationslösningar till små och stora uppdragsgivare, och det rör sig om allt ifrån flygblad och broschyrer till webbplatser och kompletta företagsprofiler. Det handlar med andra ord om grafisk formgivning, tryck och digitalt, och man utgår ofta från kundens befintliga design och utformar ett önskvärt slutresultat därefter. – Vi kallar oss informationsdesigners, vilket innebär att vi har en förmåga att presentera komplicerade saker på ett enkelt sätt. Om vi till exempel får en PowerPoint-presentation som inte ser okej ut är det vår uppgift att snygga till den så att den ger ett proffsigt intryck. Vi jobbar också mycket med appar. Det blir allt vanligare och är något vi har ett personligt intresse av i företaget, berättar Py Paavolainen. Genom åren har man åtagit sig uppdrag för kunder i hela Norden; Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt även i Tyskland. – Det är tur att vi är flerspråkiga, konstaterar Py. Hon framhåller det faktum att man alltid är mycket engagerade i alla uppdrag man jobbar

www.svenskleverantorstidning.se

Kooi Security Scandinavia AB | T +46 (0)7 09 10 27 16 | E adam@kooisecurity.com


88

tomelilla

tomelilla 89 www.svenskleverantorstidning.se

Tandtekniker med passion för yrket I familjen Olsson- Anderson ligger tandteknikeryrket i blodet. Mor och dotter Birgitta och Linn Olsson för de stolta traditionerna vidare i den egna firman Dental Art Tomelilla AB på Österlen där man förser svensk tandvård med kvalitetssäkrade tandtekniska produkter.

Birgitta Olsson började sin tandtekniska bana på Sjöbo Tandteknik 1979 och dottern Linn inledde sin karriär i branschen där 2001, men när Sjöbo Tandteknik köptes upp av DPNova och laboratoriet skulle flyttas till Malmö hade Birgitta och Linn redan pratat om att starta eget. – Pendlandet mellan Sjöbo och Malmö skulle bli för påfrestande. Vi valde att starta eget eftersom vi älskar vårt jobb och är duktiga på det vi gör. Vi är dessutom väldigt arbetsbenägna båda två, så det föll sig naturligt för oss, berättar Birgitta.

Den 1 september 2011 slog man upp portarna till sitt tandtekniska laboratorium på Norregatan i Tomelilla. Här tillverkar man fast protetik och implantat för tandläkarmottagningar runt om i landet, inte minst i Linköping. – Vi jobbar med ett hantverk där det är viktigt med hög estetik, och kvalitetssäkring är nödvändig för att man ska få arbeta med detta, påpekar Linn som har tandteknikeryrket i blodet. Hennes far Benta Anderson är numera pensionerad tandtekniker. – Vi levererar i tid och jag och Linn matchar varandra väldigt bra. Dessutom är jobbet väldigt roligt, tillägger Birgitta med stort eftertryck.

När Jan Johansson startade sin egen transportfirma för drygt 40 år sedan hade han en anställd. Idag är de tio som på ett framträdande sätt upprätthåller företagets koncept kring allehanda transportlösningar, inte minst skogstransporter samt körningar på uppdrag av pappersindustrin. – Sydved, Skånetimmer, Kährs, Flexilast och JGA är våra huvudsakliga uppdragsgivare, men vi kör även för mindre aktörer samt privatkunder, berättar Jan Johansson som i sammanhanget gärna framhåller sin personal. Många av medarbetarna har börjat i företaget som lärlingsstudenter och fått sin examenspresent i form av en anställning.

eftersom vi har mycket svårt att konkurrera med deras prisbilder. Trots detta ser både Linn och Birgitta an framtiden med tillförsikt: – Vi kommer att fortsätta jobba i samma positiva anda. Vi vet vad vi kan och att vi gör ett bra jobb, och vi hoppas att det är något som våra

beställare kommer att uppskatta i ännu högre utsträckning framöver. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Bonobos förskola är förskolan som vill utvecklas På Bonobos förskola satsar vi på att barn och vuxna utvecklas tillsammans, genom att göra roliga och lärorika aktiviteter i en anda där alla barn blir sedda och uppmärksammade.

Det var många turer innan Eva Svensson och Marie Jensen kunde slå upp portarna till Bonobos Förskola i Tomelilla. – Vi jobbade tillsammans på en kommunal förskola och då gick skolchefen ut med en förfrågan om det var någon som ville starta en privat förskola. Det nappade vi på och det blev en hel del ansökningar, kalkyler och beräkningar som skulle in, men vi kämpade på, berättar Eva. 2008 öppnade Bonobos förskola som då hade

plats för 20 barn. Sedan dess har platserna ökat till 70 och förskolans fyra anställda har blivit ca 20. Vad är vi för förskola?

Eva och Marie beskriver verksamheten som en traditionell förskola som plockar godbitarna från olika pedagogiker. – Vi är väldigt måna om att alla barn och vuxna ska trivas tillsammans och ha en lärorik och lustfylld tid här hos oss. Vi jobbar så klart efter läroplanen som är vårt arbetsredskap, säger Eva och Marie. – Det bästa med att jobba här på en privat förskola är att vi själva kan bestämma hur vi arbetar, det vill säga vi väljer själva arbetssätt för

Bonobos Förskola EvMa AB - Fabriksgatan 22, 273 30 Tomelilla Tel.0417-10240 - bonobo@live.se

Ett föredöme kring flexibla transporttjänster Moderna fordon, effektiv planering och hängiven personal. Däri ligger några av förklaringarna till framgångarna för Jan Johanssons Skogstransporter AB. Resultatet; kostnadseffektiva transportlösningar med en hög servicenivå.

Hård konkurrens

Dental Art Tomelilla AB vänder sig till såväl Folktandvården som privata tandläkarmottagningar. Några kunder har man genom upphandling. – Vi har ett bra arbetsklimat och tillgodoser kundernas önskemål på ett bra sätt eftersom vi är väldigt noggranna i allt vi gör. Vi värdesätter god service och har en ambition att alltid leverera våra tandtekniska produkter i god tid, säger Linn, men erkänner att det kan vara en besvärlig bransch att verka i. – Vi har svårare att binda upp kunder än vad fallet är i många andra branscher. Kunderna har en tendens att vända sig till olika distributörer, så det gäller att serva alla uppdragsgivare på ett så bra sätt som möjligt och hoppas på att denne väljer att stanna hos oss. I slutändan pratar vi ju om människor och patienter, menar Linn Olsson. Hon nämner också att konkurrensen i branschen är hård, inte minst från utländska laboratorier. – På sikt kan de bli mer eller mindre förödande för oss som jobbar med detta i Sverige

www.svenskleverantorstidning.se

att följa läroplanen samt andra styrdokument, berättar personalen. En till två dagar går en del av avdelningarna ut till skogen, kolonin eller någon annanstans i vår närmiljö. Dessa dagar tillagar de själv sin mat ute. I kolonin odlar de grönsaker och annat som de kan använda i matlagningen. Huvudmålet får de från ”Den Glade Krögaren” men frukost och mellanmål ombesörjer man själva på förskolan. – Eftersom vi är en privatägd förskola har vi möjligheten att själva välja var vi gör våra inköp. Vi köper till exempel bröd från bageriet Kringlan och frukten köper vi av Tomelilla Frukt, berättar Marie. På Bonobos förskola är barnen indelade i olika åldrar. – Det är ett bra sätt att jobba på. Både inlärning och material ligger på ungefär samma nivå,

alla saker kan stå tillgängligt för barnen, säger Eva. Liksom Marie framhåller hon gärna personalen som gör ett förträffligt jobb. – Vi är glada och positiva, barnen känner alla pedagoger, vi hjälps åt över avdelningarna. Det är enkelt att ta kontakt med våra chefer då de dagligen finns på förskolan och även i barngrupperna, säger personalen. – Nya barn kommer till oss hela tiden, vilket alltid är lika roligt och stimulerande. Samtidigt utvecklas även vi som personer, vilket förstås också återspeglas i vårt arbete och i hela verksamheten, som på så sätt hela tiden blir bättre. Vi är förskolan som utvecklas, säger Eva och Marie. RESEARCH: VICTOR SALAZAR

Dental Art Tomelilla AB - Norregatan 5, 273 30, Tomelilla Tel: 073 701 02 67 - E-post: info@dentalarttomelilla.com

– Mina medarbetare är mycket plikttrogna och duktiga. Utan dem hade företaget inte varit där vi är idag, fastslår Jan och tillägger att alla förare har genomgått utbildning i Ecco-driving genom vår branschorganisation Träfrakt, vilken handlar om att reducera både driftkostnader och miljöpåverkan. Optimerade transporter

I Jan Johanssons Skogstransporter AB arbetar man hela tiden hårt för att upprätthålla en hög servicenivå med avtalsenliga priser. Personlig service är en självklarhet och man gör ingen skillnad på små och stora kunder. Dessutom förnyas fordonsparken kontinuerligt, vilket bidrar till effektivitet och flexibilitet. Här finns alltid en ambition att planera alla transporter så noggrant som möjligt i syfte att optimera nyttjandegraden avseende transportmängder, och härigenom även minimera utsläppen. Man utnyttjar bland annat returer så långt det är möjligt, arbetar fortlöpande med att förbättra den utrustning och de verktyg man använder, samt genom att underhålla och reparera fordonen i den egna verkstaden. Fordonsflottan omfattar i dagsläget fyra bilar för skogstransporter samt ett lastväxlarekipage för övriga uppdrag.

Fullt upp

Jan Johanssons Skogstransporter AB har undertecknat Träfrakts TRAFIKSÄKERHETSPOLICY och har anslutit sig till Sveriges Åkeriföretags kampanj FAIR TRANSPORT vilket bland annat innebär att man betalar avtalsenliga löner och kör trafiksäkert samt i övrigt arbetar efter de lagar och regler som gäller på marknaden. Och det är ett vinnande koncept med tanke på den ökande efterfrågan på företagets tjänster. – Jobben ramlar över oss, säger Jan med ett skratt och blickar sedan framåt. Som det ser ut nu kommer vi att anställa ytterligare en person inom kort och även fortsätta att satsa på unga, hungriga medarbetare. Dessutom kommer min son Kristoffer, som tillsammans med flera av företagets anställda också årligen deltar med en del av företagets ekipage på mässor och utställningar, till exempel Nordisk Trophy, Elmia med flera, att ta över företaget så småningom och förhoppningsvis driva det vidare i samma anda som jag har gjort. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Jan Johanssons

Skogstransporter Jan Johanssons Skogstransporter AB | Brunnsviksvägen 30, 273 50 Brösarp Tel: 0733-35 41 00 | E-post: skogstransporter.ab@telia.com


90

bornholm

bornholm 91 www.svenskleverantorstidning.se

Svenskhotell lockar med cykelpaket och danskt hygge Bornholm är en populär semesterö och många är de sydsvenskar som genom åren har besökt solskensön. Ön är full av pensionat, hotell och stugor, och ett av de mest populära är Hotell Balka Strand som ligger endast hundra meter från en av Europas bästa barnvänliga sandstränder. För Hotel Balka Strands gäster finns gratis parkering, generösa aktivitetsutrymmen, ny minigolfbana och en rejäl swimmingpool, och för de som vill bada i havet är det inte mer än fem minuters promenad till fantastiska stränder. Hotellet lockar många cyklande svenskar som köper färdiga paket med färja, cykelhyra, hotell och allt. – Hela vår affärsidé bygger på att underlätta för våra gäster. Efter en kontakt med oss via mail eller telefon ordnar vi med plats på färjan, tillhandahåller cyklar och mycket mer. Våra gäster kan dessutom välja mellan allt ifrån frukost till helpension, berättar Charlotte Koefoed som driver hotellet tillsammans med sin man. På Hotel Balka Strand har man en anställd som ansvarar för alla hotellets paket. Det är bara att ringa eller maila så ordnar hon allt, och paketet blir dessutom ytterst prisvärt eftersom hotellet har avtal med färjan och dessutom har god kännedom om hur man lägger upp en bra vistelse på Bornholm. – Vi ordnar ju även golfpaket med grenfee, rundresor för våra bussgrupper och mycket mer. I våra paket ingår allt, inklusive övernattning och frukost, men många väljer att köpa till middag och erhåller därmed halvpension till mycket

www.svenskleverantorstidning.se

Starka traditioner och historiska miljöer

på anrikt Bornholmspensionat Mitt i Sandvig-Allinge på Nordbornholm ligger anrika Sandbogaard. Små gränder, några så små att man bara kan promenera genom dem, leder ned till den livliga hamnen. Ett stenkast därifrån, och med en bedårande utsikt över Östersjön, ligger Pension Sandbogaard.

bra priser. De gäster som inte valt halvpension från början kan alltid köpa till det på plats, informerar Charlotte Koefoed och tillägger att man erbjuder såväl dagens rätt som à la carte. Hög kapacitet Hotel Balka Strand har 70 dubbelrum och 13 lägenheter. Kapaciteten på hotellet gör att även bussgrupper söker sig till hotellet. Pensionärsgrupper väljer våren för rundturer till den grönskande ön med besök på bland annat de så välkända rundkyrkorna. En bytur i någon av de gamla små pittoreska fiskesamhällena brukar också vara ett populärt inslag under besöket på Bornholm. – Vi hjälper alla besökande grupper med planering och bokning med egna guider. Under sommaren kommer barnfamiljerna som gärna stannar i upp till en vecka. Hotellområdet är bilfritt och de generösa lekutrymmena och närheten till stranden lockar, och för golfentusiasten finns fyra banor inom 10-30 minuter från hotellet, berättar Charlotte Koefoed. Boka i tid Det milda klimatet gör att högsäsongen är lång; från mitten av april till mitten av oktober. I regel finns ledig plats men Charlotte rekommenderar att man bokar i god tid. – Även om det är fullbokat kommer det ju alltid avbokningar på grund av sjukdom och annat, så vi brukar alltid kunna ordna ett rum. Och när väl bokningen är gjord tar vi hand om allt. Det är bara att ta sig till färjan från Ystad så fixar vi resten, avslutar Charlotte Koefoed.

Det är Heidi Helene Möller-Kjaer och maken Morten som tar emot i den kringbyggda gården vid Pension Sandbogaard, och omedelbart känns det som om man förflyttats 300 år bakåt i tiden. Man kan nästan höra historiens vingslag vid anblicken av den exotiska miljön. Gårdsplanen är kringbyggd med korsvirkeshus och gården är belagd med kullersten. – Byggnaderna med anor från mitten av 1700-talet var en gång bostad för fyrmästaren, och det som idag är våra rum var stall för hästarna, berättar Heidi Helene. Trots att paret Möller-Kjaer endast drivit verksamheten under ett år har man på ett handfast sätt tagit hand om gästerna. Samtliga blir personligen mötta och välkomnade. Under mötet en blåsig men solig aprildag hälsas vi välkomna med nybryggt kaffe och nybakade mockarutor. – Idag är det jag som har bakat men annars är det Heidi Helene som svarar för frukosten, och i bland även för middagen, berättar Morten och lyfter fram pensionatets fokus på närproducerad mat. – Ingredienserna till frukostbrödet kommer från ön och vi bakar allt själva. Sylt och marmelad lagar vi efter gamla beprövade recept, berättar han. I den charmiga restaurangen finns möbler från 50- och 60-talen och samtliga bord har försetts med gammaldags linnedukar. De friska blommorna från gården bidrar till den häriga atmosfären.

Hela vår affärsidé bygger på att underlätta för våra gäster. Efter en kontakt med oss via mail eller telefon ordnar vi med plats på färjan, tillhandahåller cyklar och mycket mer.

ÖRJAN PERSSON

Kom og hold ferien hos os på

Pension Sandbogaard

Personlig touch Huvudbyggnaden som innehåller matsal för ett 50-tal personer är precis så romantisk som ett gammalt korsvirkeshus kan vara. Golvet lutar lite, en vägg är något sned och inte ett enda rum är det andra likt. Rummen är mer eller mindre en återspegling av tidigt 1900-tal. Vår lägenhet och alla våra rum har egen toalett och dusch samt ett litet pentry. Rummen har vi målat själva och pyntat med ting som vi skaffat för att få den där personliga touchen som vi vill förmedla, berättar Morten och tillägger att de flesta rummen har havsutsikt. Framtidsplaner Pension Sandbogaard håller öppet mellan april och oktober. Vilka är då gästerna som brukar bo på det omtyckta pensionatet? – Vi välkomnar förstås alla men vänder oss primärt till par som vill slappna av och bo i en rogivande miljö. Även om vi har stora rum och en del familjerum så är vår främsta målgrupp vuxna medelålders människor. Vår målsättning är att kunna erbjuda olika paket kring exempelvis golf, cykelturer med mera, berättar Heidi Helene som har ett förflutet som bildlärare och konstnär. Det har väckt idéer om att även börja satsa på exempelvis temakurser kring målning, vävning med mera. – Det är inget vi lär hinna med redan i år, men till säsongen 2016 är det tänkt att detta ska komma i gång, avslutar Morten Möller-Kjaer. ÖRJAN PERSSON

Priser for 2015: Lejlighed 1 uge fra 3980 kr. Dobbeltværelse pr. dag fra 550 kr. Enkeltværelses pr. dag fra 350 kr.

Et intimt og hyggeligt familiedrevet pensionat med morgenmad ”Vi blev selv vilde med Nordbornholm, da vi var på jagt efter en ny start med mere overskud til hinanden som familie – med ø-livet, naturens rytme og stærk lokalsamfund.

BORNHOLM 2015 Miniferie

• Valgfri ankomstdag! • 3 nætter i dobbeltværelse med terrasse • Morgenbuffet • Færge Ystad - Rønne T/R, med personbil og 2 pers • Tilkøb: halvpension • Tilkøb: ekstra nat

Familieferie

• 7 nætter i dejlig lejlighed med 4 senge og 2 bad • Tæt på børnevenlig sandstrand • Morgenbuffet • Færge Ystad - Rønne T/R, med personbil og 4 pers • Tilkøb: halvpension • Tilkøb: ekstra nat

Pris pr person ved 2 personer

Pris pr uge ved max 4 personer

fra

fra

1.995;-

Her i AllingeSandvig er der skønne naturområder som Hammerknuden, Slotslyngen og Sandvig strand. For yderligere info og aktuelle tilbud, se www.pensionsandbogaard.dk eller ring på tel.: 56 48 03 03

8.195;-

Boulevarden 9, DK-3730 Nexø • Tel: +45 56 494949 • mail@hotelbalkastrand.dk • www.hotelbalkastrand.dk

Besøg os også gerne på

BED

www.facebook.com/Sandbogaard · SANDVIG · BORNHOLM & BREAKFAST

AND BREAKFAS T BED

SAN

D V IG B O R N H O L M

Vi faldt for Pensionat Sandbogaard, der har en enestående historie. Da Stuehuset på Sandbogaard i 1802 blev opført af ”Høj Kongelig General Toldkammer”, som bolig og stald for fyrinspektøren ved det nye kulfyr på Hammeren.”

Heidi Helene Møller Kjær P e n s i o n S a n d b o g a a rd

bed and breakfast


92

bornholm

bornholm 93 www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

Högt till himlen och långt till horisonten

Vandrarhems- och lägerskolprojekt i unik tappning

På Bornholms högsta punkt, cirka 130 meter över havet, ligger Rutsker Feriecenter. Den forna centralskolan har genomgått en total ombyggnation och är idag med sitt härliga läge ett mycket populärt alternativ för Bornholms besökare.

Endast ett stenkast från centrala Rönne och i ett fantastiskt parkområde ligger vandrarhemmet Rønne Vandrerhjem. Med sitt centrala men ändå natursköna läge i Rønne är vandrarhemmet en idealisk plats för såväl aktiviteter som avkoppling.

Idag är det endast den stora klockan på väggen inne i receptionen som skvallrar om att semesteranläggningen Rutsker Feriecenter tidigare haft en helt annan inriktning. – Min familj bestämde sig för att köpa anläggningen 2014 och sedan dess har vi avsatt mycket tid och pengar till att anpassa den till vår verksamhet, berättar Emelie Pettersson på klockren svenska. – Min mamma är född och uppvuxen i Sverige och vi har många familjemedlemmar så det är grunden till att både jag och min mor talar både danska och svenska, förklarar hon. Vid parkeringen, som försetts med öar av planteringar, finns tre större villor med vardera fyra sovrum, eget kök, två toaletter och duschar, uteplats och alla moderna bekvämligheter, såsom diskmaskin och TV.

Mogens Kofoed-Andersen tar emot tillsammans med brodern och delägaren Per som driver det anrika vandrarhemmet. De menar att Rønne Vandrerhjem egentligen borde klassificeras som ett enklare hotell. – Kraven i Danmark på att vandrarhemmens standard ska höjas gör att de flesta vandrarhemmen faktiskt har både konferensmöjligheter samt toalett och dusch på rummen. Rønne Vandrerhjem har dock inga rum med bad och toalett, det finns i korridoren som ligger separat och är helt nyrenoverad, säger Per som också är kock på vandrarhemmet. Anläggningen ligger mycket naturskönt. Stora generösa grönytor, lekplats för barnen, minigolf, en mindre fotbollsplan och speciell grillplats finns. Vandrarhemmet har kontakt med den lokala friidrottsklubben och vandrarhemmet upprättar gärna kontakter så att man som gäst fritt kan bruka friidrottsarenan som bland annat anrika MAI från Malmö gästar årligen. Hela anläggningen är öppen från mitten av mars till slutet av oktober, och det milda klimatet gör att fotbollsplanerna och friidrottsarenan är brukbara redan i mars. – Vi har många svenska idrottsklubbar som besöker oss och vi hjälper till med att finna plats där grupperna så önskar, berättar Mogens.

på populär semesteranläggning

Komfortabla boenden Emelie Pettersson visar upp den pedantiskt välskötta anläggningen. Rundvandringen går vidare till en av längorna som erbjuder lägenheter av mindre karaktär, men med toalett, dusch, kökshörna och separat sovrum. På baksidan av den stora huvudbyggnaden finns generösa grönytor för barn och vuxna som vill leka eller sysselsätta sig. – Vi anpassar anläggningen efter årstid och kategori av besökare, förklarar Emelie. Vi brukar till exempel få besök av semestrande familjer på sommaren och konfererande grupper och golfspelare under andra tider på året. Emelie visar också upp den konstgjorda sjön med sin unika reningsanläggning som gör att det går att se botten helt ned till tre meters djup. Väl tillbaka i huvudbyggnaden presenterar Emelie lägenheterna, varav merparten har fantastisk havsutsikt. Det härliga läget gör att det går att se den svenska kustlinjen som avtecknar sig vid horisonten.

– Vid klart väder går det att se ljuset från Ystad, säger Emelie och berättar att hela anläggningen är handikappanpassad. Perfekt läge Rutsker Feriecenter ligger strategiskt bra till. Det är bara fem kilometer till Hasle med sina fantastiska sportanläggningar och simstadion. Rönne ligger tolv kilometer bort och till idylliska Allinge är det bara åtta kilometer. – Det är bara att hyra någon av våra cyklar så ligger i stort sett hela ön inom bekvämt cykelavstånd. Vi hjälper gärna till med att planera hela vistelsen. Inom familjen har vi genom annan verksamhet byggt upp ett mycket brett nätverk av kontakter, säger Emelie Pettersson.

Det kan handla om allt ifrån att studera olika energiprojekt eller ta del av moderna lantbruk för spannmålsproduktion, mjölkproduktion och vidareförädling av mejeriprodukter, till att lära sig om svinuppfödning. – Vi kallar detta “Från jord till bord”. Vi vill att våra besökare ska se på Rutsker som möjligheternas semesterby med skräddarsydda lösningar. Våra gäster kan välja mellan allt ifrån frukost till halvpension, och det spelar ingen roll om det rör sig om ett semestrande par eller företag på konferens – vi skräddarsyr hela vistelsen, avslutar Emelie Pettersson. ÖRJAN PERSSON

• Familjeresor • Gruppresor • Barnvänligt • Handikappvänligt • Massor av aktivitetsmöjligheter • Kurser, konferenser och fester • Skräddarsydda priser och program för dig eller din verksamhet • Konstjord Badsjö Rutsker Feriecenter - Kirkevej 6, 3790 Hasle, Danmark Tel: +45 30 70 40 01 - E-post: info@rutskerferiecenter.dk - www.rutskerferiecenter.dk

Vi kan arrangera allt åt dig eller i samarbete med dig. Vi er flexibla och har ett stort nätverk inom konst, hantverk, lantbruk, sport, coaching, massage, mm.

Attraktiva paket På Rønne Vandrerhjem har man utvecklat ett koncept kring måltider for träningsläger och lägerskolverksamhet. Man har tagit fram speciella paket där boende i flerbäddsrum för eleverna och enkelrum till lärarna, tillsammans med all mat och planhyra, ingår till ett för svenska förhållanden mycket bra pris. – Vi samarbetar också med andra aktörer där vi till exempel ordnar med busstransporter till öns alla sevärdheter. Det brukar vara populärt, inte minst för skolklasser, säger Mogens KofoedAndersen. Centralt läge Vandrarhemmet som ligger mitt i centrala Rønne har en pallett av olika erbjudanden. Anläggningen tilltalar såväl den enskilde gästen som behöver en säng över natten som skolklasser, idrottsklubbar och företag på konferens. Vandrarhemmets centrala läge gör det idealiskt för upptäckter på hela Bornholm. Egna uthyrn-

Roenne Vandrehjem Arsenalvej 12, DK3700 Roenne Danmark Tel +4556951340 E-post roenne@danhostel.dk www.danhostel-roenne.dk

Anläggningen ligger mycket naturskönt. Stora generösa grönytor, lekplats för barnen, minigolf, en mindre fotbollsplan och speciell grillplats finns.

ingscyklar och möjligheter att ta med cykeln på bussen tillbaka är ett populärt alternativ för öns besökare. – Vi kan erbjuda besök på museer, Christiansö och Middelaldercenter, och vi kan också ta fram specialprogram för skolklasser och idrottsgrupper. Vi ordnar det mesta, säger Mogens och uppmanar alla intresserade att höra av sig. – Tillsammans sätter vi ihop ett program helt enligt era önskemål och jag vågar nog påstå att det blir till priser som är mycket attraktiva. ÖRJAN PERSSON

Lägerskolor

Sportgrupper

Specialgrupper

• Ledare i enkelrum • Elever i flerbäddsrum • Helpension: Frukostbuffé, egna gjorda matpaket och kvällsmat • Sängkläder till ledare ingår • Arr. utflykter, cykelturer och entreer till sevärdheter • Fri WIFI

• Ledare i enkelrum • Spelare i flerbäddrum • Helpension: Frukostbuffé, egna gjorda matpaket och kvällsmat • Sängkläder till ledare ingår • Hjälp med att boka idrottshall, gym och simhall • Fri WIFI

Hyr hela vandrarhemmet till släktträffar mm, från nov-april • 25 rum, 120 sängar • Festsal för 80 personer • Sällskapsrum • Kök och industridiskmaskin • Inkl. städning och förbrukningsartiklar

SEK 300,-

SEK 350,-

SEK 18 000,-

per person och natt

per person och natt

för en weekend


94

finland

finland 95 www.svenskleverantorstidning.se

Maskinproducent i branschens framkant Norcar-BSB är en maskintillverkare utöver det vanliga. Man producerar maskinlösningar för allt ifrån lantbruk till kommuner och står för ett koncept som kännetecknas av funktion och hög kvalitet.

lande midjestyrning och förarplats på lastarens bakvagn, får en bekväm och kontrollerad körning likt stora hjullastare.

Norcar-BSB är en framstående och synnerligen uppskattad producent av minimaskiner för bland annat kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, lantbruk och fiskindustrin. En rundvandring i företagets produktionslokaler i finska Nykarleby, en halvtimme norr om Vasa, avslöjar att denna producent är något utöver de vanliga. – Många av våra konkurrenter jobbar med ramverk och chassi i bockad plåt eller stålprofiler, men våra chassin är robotsvetsade i konstruktionsstål vilket uppskattas av våra kunder, säger Lotta Lindén-Svarvar som för knappt 15 år sedan övertog vid styrspakarna efter pappan och grundaren Börje Lindén.

– Vi har tagit fram en egenkonstruerad kraftig mittled med starka ledlager. Med ett stort avstånd mellan nedre och övre ledpunkt får vi en bra fördelning av belastningen och en långlivad konstruktion. Detta förlänger livslängden betydligt, understryker Lotta Lindén-Svarvar. De kompakta maskinerna ger inte bara ett solitt intryck, kvaliteten är uppseendeväckande hög och alla maskiner tilldelas ett tillverkningsnummer med eget testprotokoll. – Här ute i testlabbet har vi utrustning för att under autentiska förhållanden testa både hydraulslangar, kopplingar och funktioner. Till exempel tryckbelastas alla hydraulkomponenter och kontrolleras under en 24-timmarsperiod för att vi ska vara helt säkra på att kvaliteten upprätthålls, berättar Magnus Holm som är produktoch marknadschef på Norcar-BSB.

Gediget arbete Det är mycket arbete som ligger bakom innan man kommer så långt att man kan leverera en färdig maskin. Allt går via företagets rit- och konstruktionsavdelning och därefter byggs en prototyp som testas noga innan den tas i drift. Lotta riktar uppmärksamheten mot så kallade midjestyrda maskiner som i många fall är svåra att hantera för användaren. Det gäller dock inte Norcars lösningar, där man med en pend-

Gott om tillval Maskinerna som finns i olika modeller är så kompakta att man med de minsta enheterna kommer in genom en vanlig ytterdörr. Kraftuttag och ett 70-tal olika verktyg finns som tillval. Bland de mest populära verktygstillvalen finns både skopor i varierande storlek, pallgafflar, sand- och saltspridare och grävaggregat. Kommunerna köper ofta både snöslungor, gångkrattor och borstaggregat.

– Vi har ett nät av återförsäljare i både Sverige och Norge som kan hjälpa till att hitta en lösning som passar. Det finns visserligen ett par geografiska områden som vi inte finns representerade i men det är bara att kontakta oss så

hjälper vi gärna till. Vi är alla svenskspråkiga och bistår med direkt hjälp eller via vårt återförsäljarnät, informerar Lotta Lindén-Svarvar. TEXT: ÖRJAN PERSSON

www.svenskleverantorstidning.se

Fluid-Bag skyddar dina produkter till sista droppen Silikon, lim, målarfärg, kemiska produkter, oljor eller liknande kan fraktas på ett säkert och miljömässigt sätt tack vare en finsk succéprodukt. Företaget med ”stor-säck” för vätskor som affärsidé har i finska Jakobstad under affärsnamnet Fluid-Bag tagit fram skräddarsydda transportlösningar för allt ifrån lättflyktiga till trögflytande produkter.

Vi har ett nät av återförsäljare i både Sverige och Norge som kan hjälpa till att hitta en lösning som passar.

– En Fluid-Bag är inte någon form av enkel plastpåse som den oinvigde kanske tänker sig. Tillsammans med kunden tar vi fram exakt den produkt som han eller hon behöver till sin verksamhet, inleder Jan Backman, VD för finska Fluid-Bag. En Fluid-Bag är tillverkad i olika processer där den yttre delen är av polypropylen, vilket tillverkas i företagets dotterbolag i Thailand, medan det innersta lagret, som kan skräddarsys för den specifike kunden, tillverkas i den egna anläggningen i Jakobstad.

Det som gör Fluid-Bag unikt är att lösningen klarar en sträckningsstyrka på 6 000 kilo, vilket gör den ytterst stark. En Fluid-Bag är certifierad för att transportera upp till 2 200 kilo, detta i en bag som bara består av cirka fem kilo plast. Via den speciella tömningsutrustningen kan innehållet i säcken tömmas ned till en nivå så att endast 0,5 – 1 procent blir kvar. – Maskinerna som vi utvecklat klarar både lättflytande ämnen, som exempelvis oljeprodukter, till mer trögflytande i form av smörjfetter eller limprodukter. Gemensamt för alla produkter som lämpar sig i våra ”bagar” är att tömningen är överlägset effektiv, oavsett innehåll, berättar marknadschefen Charlotte Sandström. Smidig hantering

Bagarnas in- respektive utgångshål är försedda med ett tillslutningsbart lock som gör att produkterna antingen kan fyllas från toppen eller botten. Bagen kan tillslutas helt och därmed undviker man att förorenande partiklar, damm eller bakterier kommer in i produkten. I specialfall kan bagen förses med en säkerhetsventil som släpper ut luft. En snabb granskning av produkterna gör att dessa måste vara alla fiskodlares och

Tobias, Patrik och Keijo testar en maskin som ska levereras till Sverige. renseriers dröm. I stället för att behöva vänta på bulkbil kan fiskrenset pumpas över i bagen, förslutas och sedan transporteras på en vanlig lastpall. – Den samlade vikten för en tom säck med pallanordningen är inte mer än 36 kilo så det går faktiskt att flytta dem för hand om det skulle behövas. Andra liknande förvaringsprodukter kräver truck och utrymme. Givetvis kan våra produkter också staplas ovanpå varandra, berättar Charlotte.

– Vi ser fram emot en ökad efterfrågan på både den svenska och norska marknaden. Vårt koncept är starkt – i stort sett helt återvinningsbart och beroende på vår utformning användbar inom både läkemedels-, livsmedels- och den kemisktekniska industrin. Vi är övertygade om att många olika behov kan täckas med vårt system, avslutar Jan Backman. ÖRJAN PERSSON

Ökad efterfrågan

Företagets CV är imponerande. Svenska Abba som hör till norska livsmedelskoncernen Orkla är exempel på kunder.

Lotta Lindén-Svarvar och Magnus Holm

Flexible containers

for liquid and semi-solid products www.fluid-bag.com

solutions@fluid-bag.com Tel. +358 20 779 0444


Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 Gテ傍EBORG

posttidning

Annons:

condition surveys feasibility studies

COST SAVINGS by

GOING GREEN

energy saving program turn-key projects

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-3 2015  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-3 2015  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement