__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr 6 2011

KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

Årgång 22

Profilen

Hon är en lösningsorienterad generalist som trivs med sitt jobb och drivs av att göra bra affärer. “Årets framtida ledare i fastighetsbranschen 2011” vill göra skillnad för kunderna. I sin roll som chef ser hon sig mycket som ett stöd och en coach som skall vara tillgänglig och hjälpa sina medarbetare framåt. Sidan 24

Mässor

Under årets BostadsrättsMässa ställde 202 företag ut på 3 791 kvm nettoyta. Totalt tog mässan i anspråk 9 400 kvm vilket ökade utställningsytan med drygt 40% jämfört med förra mässan 2009. Den 8-9 februari, 2012 går Fastighetsmässa Öresund 2012 av stapeln. Liksom förra gången går den tillsammans med både Elmässa och Skydd & Säkerhet och förväntningarna är hög Sidan 18

Hög, högre och slutligen högst! Mer på sidan 10

Expertguiden

Genom att använda ett passersystem får man inte bara bättre skalskydd och entréer och kontroll på behövighetsnivåerna hos de som rör sig i en fastighet. Man kan också snabbt och enkelt spärra en behörighet om ett passerkort skulle komma bort. Läs mer under vinjetten Expertguiden. Sidorna 34-35

Med över 8 000 triangelformade glasrutor är Scandic Victoria Towers en spännande byggnad som skulle haft 33, sedan 34 och till slut fick 35 våningar att erbjuda sina gäster.

Fasad/tak/isolering

Hissar/rulltrappor

Handikappanpassning

Sprickor i tegel, betong och puts uppstår förr eller senare på de flesta fastigheter och måste åtgärdas. Med vakuuminjektering blir väggen som ny och sprickorna lagas på ett säkert och hållbart sätt. Läs också om hur isoleringen med foamglas i taket på Bergakungens sal i Göteborg räddade byggnaden från omfattande sprickbildning och renovering när ivriga U2 fans tältade på det och använde armeringsjärn för att fästa tälten.

Hur lyfter man en 50 meter lång rulltrappa på plats i en tunnelbana och vad krävs för kompetens? Hur vet man att hissen är säker och när är det dags att byta ut eller modernisera befintliga hissar och rulltrappor i en fastighet? Och hur snabbt går egentligen världens snabbaste hiss som skall installeras i Shanghai av Mitubischi Electrics?

fastighet handlar inte bara om att ta bort trösklar, montera en ramp eller installera en större hiss. Det handlar om att möjliggöra för alla i samhället att kunna delta i allt. Att kunna förflytta sig, ta sig in och ut ur en byggnad, gå på teater eller besöka en restaurang är en frihet som inte alltid är självklar för alla. De senaste åren har mycket gjorts och ny teknik erbjuder ständigt nya möjligheter.

Läs mer på sidorna 25-28

Läs mer på sidorna 30-33

Läs mer på sid 37-39

Fastighetsförvaltaren – STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen


Vintersäkra fastigheten! Snösmältning av markytor

Frostskydd av hängrännor och stuprör

Frostskydd av rör

Frostskydd av rör Snösmältning av markytor

Snösmältning av markytor

Klarar din fastighet den stränga vintern? Under vintersäsongen kan temperaturer under nollstrecket utgöra en latent fara för byggnader och personer som bor och arbetar i och omkring dem. Tyco Thermal Controls hjälper dig att minska risken för problem som kan uppstå på grund av fallande istappar, frostsprängda rör eller is- och snötäckta markytor. Vi har enkla och energieffektiva värmekabellösningar för frostskydd av rör, hängrännor och stuprör, körramper, trappor och entreér. Våra värmekabelsystem förser din fastighet med ett fullgott vinterskydd mot is, frost och snö på ett enkelt sätt.

Kontakta oss redan idag för rådgivning! 020-210 100 SalesSE@tycothermal.com www.tycothermal.com/vinter

www.tycothermal.com


www.fastighetsforvaltaren.se

3

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Ledare Kompetens, teknologi och tillgänglighet Tiden går fort och efter en intensiv höst är vi redan inne på årets sista månad och därmed också årets sista upplaga av Fastighetsförvaltaren. Liksom i förra numret kan man bara konstatera att utvecklingen i branschen, både när det gäller teknologi och kompetens, går i allt snabbare takt. Dessutom ökar kraven från många aktörer på marknaden och för att kunna konkurrera om hyresgästerna krävs det att man som både fastighetsägare och

Kiruna stadsomvandling – en komplicerad process med många inblandade – sidan 12

Myndigheter, banker, byggföretag och hyresgäster är alla aktörer som är involverade i arbetet med att ställa krav och förbättra förhållandena på fastighetsmarknaden. Och med tanke på den generationsväxling vi i fastighetsbranschen står inför, inte bara bland förvaltare utan även inom många av de yrkesområden som kan kopplas till fastighetsbranschen, blir kompetensutveckling och utbildning ett allt viktigare område att slå vakt om. Under vinjetten Fastighetsmarknaden har vi därför i de senaste numren av tidningen tagit upp just detta område och efter årsskiftet kommer just ”Kompetensutveckling och utbildning” få en alldeles egen vinjett. Utveckling och teknologiska framsteg

Men vi pratar också utveckling och framför allt teknologiska framsteg även på andra håll i nummer 6 av Fastighetsförvaltaren. Under temat Tak/fasad/isolering kan vi läsa om flera nya, patenterade metoder för att laga sprickor i betong och tegel, hålla borta oönskad påväxt på byggnader, tvätta med ultrarent vatten och tillverka byggplattor av återvunnen cement. Nya och spännande utvecklingar som sätter ribban allt högre och utmanar alla i både bygg- och fastighetsbranschen att tänka miljö och energibesparing i allt större utsträckning. Under temat Hissar/rulltrappor kan du läsa om säkerhet och modernisering av hissar och rulltrappor. Läs om hur man med hjälp av specialutrustning och expertkompetens lyfter 50 meters rulltrappor på plats eller om vilka krav som Boverket ställer för

Kvalificerad lyfturtustning och noggrann teknik - sidan 32

Bra boende för äldre till rimlig kostnad - Rapport från Hjälpmedelsinstitutet - sidan 38

Fastighetsförvaltaren är fastighetsbranschens B2B-tidning. Tidningen informerar om läget på fastighetsmarknaden, nya produkter, aktuella byggprojekt med mera. Fastighetsförvaltaren utkommer sex gånger om året och har en TS-kontrollerad upplaga. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

Besök oss gärna på nätet: www.fastighetsforvaltaren.se Ladda ner tidigare nummer som pdf: www.fastighetsforvaltaren.se/pdf

Fastighetsförvaltaren ges ut av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Tel: 031-719 05 00 Fax: 031-719 05 29 VD, ansvarig utgivare Urban Nilsson urban@hexanova.se Stockholmskontoret Drakenbergsgatan 2 117 41 Stockholm

installation och upprustning av både hissar och rulltrappor. Krav som under nästa år uppgraderas (från H10 till H12) och där framför allt säkerhet och tillgänglighet för dessa båda transport-/hjälpmedel är i fokus. Tillgänglighet för alla

Detta tar oss osökt vidare till nästa tema, Handikappsanpassning, som i allt större utsträckning handlar om tillgänglighetsanpassning och tillgänglighet för alla oavsett handikapp, ålder, om man är småbarnsförälder osv. Vi smygstartar också ett samarbete med Hjälpmedelsinstitutet som under nästa år kommer att skriva för oss om olika pågående projekt som kan vara av intresse för våra läsare. I vår Expertguide tittar vi lite extra på Passersystem och entréer där tekniken tagit stormsteg framåt och möjligheterna är oändliga. Förutom att ett bra passersystem ger ett tryggt och säkert skalskydd förenklar det för dem som rör sig i fastigheten och ger otaliga möjligheter till integrering av otaliga funktioner. Larm, brandskydd, bokningssystem, postboxar osv. kan redan nu styras via de flesta passersystem och då från en enda, central dator. En framtid som för bara några år sedan kändes som ren science fiction för de flesta i branschen. Urban Nilsson Ansvarig utgivare

RÄTTELSE Under vinjetten Säkerhet i förra numret (nr 5) av Fastighetsförvaltaren skrev vi på sidan 48 under rubriken ”Nytt trådlöst Säkerhetssystem” om företaget Foab AB:s och deras nylanserade trådlösa produkt X2 Wireless. I reportaget förekom ett par fel som vi med denna rättelse vill påpeka och be om ursäkt för. Första rättelsen gäller den produkt som Foab AB lanserat och som felaktigt omskrevs som W2 Wireless när det korrekta produktnamnet är X2 Wireless. Den andra rättelsen gäller Mattias Jonssons titel som skall vara Försäljningschef på FoabAB och inte VD som det står i reportaget.

Göteborgsredaktionen Tel: 031-719 05 00 Fax: 031-719 05 29

Projektledare Tinna Knape tinna.knape@hexanova.se

Ekonomi Monika Beiring monika.beiring@hexanova.se

Redaktionsledning Katarina Petersén Nielsen katarina.nielsen@hexanova.se

Annonsförsäljning Anna-Lena Good annalena.good@hexanova.se

Traffic / materialhantering ffannonser@hexanova.se

Skribenter Arne Öster arne.oster@hexanova.se

Peter Angel peter.angel@hexanova.se

Mona Sundquist mona.sundquist@hexanova.se Christina Jonson christina.johnson@hexanova.se

Michaela Nilsson michaela.nilsson@hexanova.se Anders isberg anders.isberg@hexanova.se

Adress- och namnändringar adressandring.ff@hexanova.se Layout Nadja Törnblad Tryck V-TAB AB, www.v-tab.se ISSN 1102-9137

Webannonsering Tinna Knape tinna.knape@hexanova.se Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00

Annonser, bilder och annat redaktionellt material sänds till ffannonser@hexanova.se


4

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Senaste nytt Sjöbergens framtid är fortfarande oviss Ärendet är fortfarande bordlagt och ännu har inget beslut fattats om Sjöbergens framtid. Byggnadsnämnden skall först diskutera det projektförslag som innebär en byggnation i Västra Sandarna som ligger alldeles i närheten av det strandskyddade och unika naturområdet Sjöbergen.

Vy över projektidén för Västra Sandarna i Göteborg.

I Fastighetsförvaltaren nummer fyra rapporterade vi om oron fastighetsägarna kände inför planerna på en exploatering av Sjöbergen. Ett förslag som fick mycket uppmärksamhet och många göteborgare att engagera sig för bevarandet av denna gröna oas. Flera medier har sedan dess rapporterat att planerna på nya bostadshus i Sjöbergen är avblåsta. Stadsbyggnadskontoret har i sitt tjänsteutlåtande föreslagit att programarbetet inom stadsdelen Västra Sandarna skall avbrytas. Det innebär att om kontorets förslag antas av byggnadsnämnden kommer stadsbyggnadskontorets arbete med byggplanerna för Sjöbergen att avbrytas. Vi ska ta beslutet i frågan den 31 oktober. Stalltipset är att vi går helt på kontorets yttrande och avbryter ärendet. Här finns strandskydd, bekymmer med farligt gods och problem med att lösa möjligheter för trafik att kunna gå dit, säger Mats Arnsmar, S, ordförande i byggnadsnämnden. Han menar också att de kritiska rösterna spelar roll för beslutet.” står det bland annat att läsa i en artikel på gp.se. Detta tände hopp bland föreningsmedlemmarna att protesterna verkat ge resultat och nått fram till beslutsfattarna. -Det känns bra, jag är glad och lättad att det inte blir någon byggnation. Men man undrar ändå hur de har tänkt sig att det ska bli i framtiden. Det vore skönt om det bestämdes en mer långsiktig lösning, någonting slutgiltigt, säger Ingrid Ekeblad, en av fastighetsägarna i Sjöbergen vi pratat med. Mona Sundquist

Byggnadsnämnden svarar Fastighetsförvaltaren stämde möte med Tina Wallenius, ledamot i byggnadsnämnden för att om möjligt bringa klarhet i frågan och få besked om vad som hände på nämndemötet. Har ni fattat något beslut om Sjöbergen? -Nej, vi bordlade ärendet igen för att vi behöver diskutera det andra förslaget som gäller Västra Sandarna. Tanken där är att man bygger över trafiklederna, med en kvarterslösning i botten med torg, hyreshus och en skrapa liknande motsvarigheten till Turning Torso i Malmö, svarar Tina Wallenius. Det projektet drivs av bland andra Gert Wingårdh och norska motsvarigheten till Riksbyggen. De har arbetat med sitt projekt i 3-4 år och sett ur en marknadssynpunkt är det fullt realiserbart och bär de stora kostnaderna det innebär att täcka vägen, som ligger i närheten av Sjöbergen. Har du några kommentarer till Mats Arnsmans uttalande om Sjöbergen? - Ja, vi var inne på att avbryta det men det var innan vi hade lyssnat på Wingårdh. Då var vi inte medvetna om att de tyckte de felaktigt blivit sammankopplade med debatten om exploateringen av Sjöbergens koloniområde, säger Tina Wallenius. Innebär det att planerna att bebygga i Sjöbergen alltså inte är avblåsta? -Jag kan väl nästan säga att vi inte

Tina Wallenius, ledamot i byggnadsnämnden (MP). kommer att exploatera Sjöbergen men det beror ju på den politiska viljan. Det vi ska göra nu är att se över om vi ska utöka strandskyddet i samband med förslaget som gäller Västra Sandarna och diskutera det projektet. När tas frågan upp igen i nämnden? -Det är så att den ligger i varje byggnadsnämnd tills vi gör någonting. Antingen tillstyrker eller avstyrker men jag tror att i januari eller februari någon gång har vi väl diskuterar färdigt Wingårdh projektet. Jag har inget konkret besked att ge mer än så, säger Tina Wallenius. Så summa summarum är Sjöbergens öde fortfarande skrivet i sand!

Global belysningstävling avgjord Spanska staden Valladolid intog den 17 november första platsen när city.people. light awards avgjordes för nionde året i rad, vid en prisceremoni i Göteborg. Den globala tävlingen arrangeras årligen av Philips och Lighting Urban Community International Association (LUCI) och belönar belysningsprojekt som bidrar till ökat välbefinnande för de som lever, arbetar eller besöker en specifik stad.

Staden Valladolid representerades av borgmästare Javier León de la Riva som fick ta emot första pris för projektet Rivers of Light. Projektet innefattar bland annat ett upplyst promenadstråk som knyter samman olika delar av Valladolid och ger stadsbilden en ny karaktär. Valladolids viktigaste historiska monument och torg har även väckts till liv genom en mer elegant ljussättning samtidigt som andra platser i staden fått träda fram ur mörkret och blivit mer tillgängliga. – Valladolids tävlingsbidrag visar att belysning inte bara ska betraktas som ett medel för att skapa trygghet och framkomlighet, utan även som en väsentlig del av en stads kulturella identitet, säger Marc de Jong, General Manager Professional Luminaires (globalt) på Philips Lighting. Andra och tredjepris till Nederländerna och Japan

Tävlingen lockade totalt 24 städer från hela världen att delta. Nederländska Rotterdam och Japanska Kanazawa mottog tävlingens andra respektive tredjepris. Rotterdam fick andra pris för projektet Broken Light

av Rudolf Teunissen. Projektet genomfördes på gatan Atjehstraat, som till för några år sedan var en plats för kriminalitet, men som genom ljusprojektet fått ett föryngrat utseende och ny identitet. Broken Light har skapat en bättre boendemiljö på Atjehstraat och bidragit till den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen i området. Japanska staden Kanazawa som tog emot tredjepriset vann med en ljusdesign som syftar till att framhäva stadens rika kultur och historia. Tävlingsbidraget bestod av en ljusdesign som framhäver stadens slottspark och den 400 år gamla arkitekturen. Belysningen ger platsen en dramatik, samtidigt som det blir möjligt att ta del av Kanazawas attraktioner även på kvällstid, vilket vitaliserar turismen i staden. Attraherar tävlingsbidrag från hela världen Pristagarna utsågs av en internationell jury bestående av två ljusdesigners, två kommunala beslutsfattare för stadsbelysning och två belysningsarkitekter. Några av de bedömningskriterier som juryn utgick från var hur väl ljusprojektet bidragit till att lyfta stadens kulturarv, förnya stadsbilden och minska miljöpåverkan. Under de nio år som people.city.light awards har delats ut har priset utvecklats från att vara en angelägenhet främst för europeiska städer till att attrahera tävlingsbidrag från hela världen. En ny våg av bidrag har kommit från de nya storekonomierna Kina, Brasilien och Ryssland, men även från andra städer i Asien och Latinamerika. Källa: Philips Corporate Communications Norden

Vinnaren av årets people.city.light awards var den spanska staden Valladolid med projektet Rivers of Light.


LUFT/VATTEN INVERTER 70˚C

Fastighetsvärmepumpen som höjer temperaturen till 70°C med ny kompressorteknologi från Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric luft/hetvattenpump CAHV P500 är det senaste en-

hetsaggregatet från våra fabriker i Japan. Hetvattenvärmepumpen kan

stabilt ge upp till 70°C utgående vattentemperatur. Under stora delar av

driftstiden kan verkningsgrad prioriteras före kapacitet via extern signal.

På detta sätt sänks driftskostnaderna ytterligare för anläggningsägaren. Utgående vattentemperatur styrs enkelt via analog 4-20mA signal,

installationseffektiva dimensioner och mycket låg ljudnivå gör denna värmepump mycket energieffektiv och lättinstallerad. Låg ljudnivå Låga startströmmar (8A) Värmeeffekt vid 7°C omgivande och 45°C utgående vattentemperatur är 60 kW Hög verkningsgrad (COP) ger låga driftskostnader och värnar om vår miljö Speciellt utvecklad och anpassad för Skandinaviska förhållanden Läs mer på

www.mitsubishi-aircon.se Hitta din Mitsubishi Electric-återförsäljare på vår hemsida.

VARMVATTEN VÄRME VENTILATION

Hetvattenvärmepumpen CAHV P500 användningsområde är stort. Från flerfamiljshuset till större kommersiella byggnader så som kontorsbyggnader och idrottsanläggningar med stort tappvarmvattenbehov.


6

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Senaste nytt Nytänkande i Hovås blir en tillgång för Göteborg Utvecklingen av området kring Origohuset, vid Brottkärrsmotet i Hovås, planeras just nu med hjälp av mer än 6000 önskemål från grannar och andra intresserade. Ur alla idéer har en vision växt fram.

De fem vanligaste brandorsakerna i bostäder, inklusive fritidshus: 1 Matfett på spis och spisrelaterat 2 Rökkanal 3 Vitvaror utom spis 4 Levande ljus 5 Okänd orsak i kök

Under december månad fyrdubblas antalet bränder orsakade av levande ljus visar statistik.

Juletidernas levande ljus ökar risken för bostadsbränder I adventstid ökar bostadsbränderna dramatiskt och över 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus i Sverige inträffar just i december. Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att antalet bostadsbränder på grund av levande ljus fyrdubblades under december månad förra året – 78 ljusbränder i december jämfört med 18 under november.

– De flesta bränder som orsakas av levande ljus inträffar under vintermånaderna. Över 40 procent av alla bostadsbränder under året som orsakas av levande ljus inträffar just i december, säger Anders Lundberg, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sett över hela året hör inte levande ljus till de vanligast kända brandorsakerna, knappt tre procent av det totala antalet bostadsbränder orsakas av levande ljus. Men just

i december ser det annorlunda ut. Då står levande ljus för nästan 12 procent av de inträffade bränderna och är därmed den näst vanligaste kända orsaken till bostadsbränder. Bara orsaker som går under samlingsnamnet soteld är vanligare. Nationell kampanj från första advent

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänster startar lagom till första advent en nationell informationskampanj om hur vi kan minska riskerna för bostadsbränder utan att behöva ge avkall på jul- och nyårsfirandet. – Några bra knep är att alltid ta en extra runda i sin bostad innan man går ut, och kolla att alla ljus är släckta och att spisen är avstängd, bara använda ljusstakar och ljus-

prydnader som är obrännbara och att se till att brandvarnaren fungerar, säger Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Kontrollera brandvarnaren

Inför första advent är det en god idé att kontrollera att alla brandvarnare i bostaden fungerar. Därför är Första advent utlyst till den årliga stora ”Brandvarnardagen” – byt batteri och kontrollera att brandvarnaren fungerar. Källa: MSB, Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänster

Området kallas för nya Hovås och här vill man skapa en mittpunkt där fördelarna från den lilla och stora staden förenas med hav och natur. Här ska det finnas ett personligt, bekvämt boende för många situationer och alla generationer. Något som efterfrågas starkt, bland annat av många som bor i villa sedan länge. Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden. Företagen vill erbjuda både bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. – Vi vill att nya Hovås ska bli en upplevelse för alla sinnen, något nytt som vi inte tidigare har sett i Sverige. Med inspiration bland annat från dansk, nyskapande arkitektur tänker vi oss ett mångfacetterat uttryck med olika fasadstilar, höjder, material och färgsättningar. Det ska vara en både modern och mysig atmosfär där människor vill arbeta, bo, handla och umgås. En livfull blandning av kultur, kontor, handel och bostäder. Väldigt klimatklokt förstås och med mycket service, säger Lena Andersson, chef för mark- och projektutveckling på HSB Göteborg. Dialogen med allmänheten startade i ett mycket tidigt skede av planeringsprocessen. Det är i sig unikt, Lena fortsätter; – Alla önskemål och idéer ger oss möjlighet att utforma området utifrån det verkliga intresset istället för antaganden. Vi vet till exempel att människor vill ha mera kultur i olika former. Därför planerar vi för ett kulturhus där vi redan från början har en bra bild av vad det bör innehålla. Det ger förstås mycket bättre förutsättningar för att bli en uppskattad plats. Det kommer många andra önskemål också, högst upp på listan just nu ligger bageri tätt följt av balkong och uteplats. Men det finns även helt andra idéer som pool, datasupport, solceller och flera hundra olika saker som gör livet trevligare. Att det blir många bostäder är viktigt av många skäl. De ger ett nödvändigt underlag för handel, service och kultur. Och det saknas till exempel bostäder med hiss i stadsdelen. Källa: HSB Göteborg

Råd för att undvika bränder:

- För att öka brandsäkerheten hemma bör man ha såväl en handbrandsläckare som en brandfilt. Kanske ett bra julklappstips! säger Hans Anderssonbrandingenjör på Brandskyddsföreningen.

• Den som tänder ljusen bör också ansvara för att de släcks. En extra kontroll skadar dock aldrig innan man går till sängs. • Använd bara ljusstakar av obrännbart material och se till att ljusen står stadigt. • Placera inga ljus på TV:n och tänd aldrig levande ljus eller tomtebloss i julgranen. • Stäng av den elektriska adventsljusstaken med strömbrytare eller genom att dra ur kontakten, inte genom att skruva ur ett av ljusen. • Kontrollera alltid en extra gång att du stängt av spisen, kaffebryggaren, strykjärnet och släckt levande ljus. • Uppstår en olje/smörbrand på spisen – kväv elden med en brandfilt, aldrig vatten! • Brandvarnare räddar liv. Ha flera brandvarnare uppsatta och utspridda på samtliga våningsplan runt om i huset eller lägenheten. • Inför en tradition att byta batterierna i brandvarnarna i samband med första advent. • En brandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan övertändning och en begränsad brand. • Ta hand om askan vid eldning i eldstad, lägg askan i plåthink med lock och förvara den utomhus på obrännbart underlag. • Ställ inte ut gammalt julklappspapper i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar brinna! Förvara inte heller julklappspapperet på balkongen. En felriktad nyårsraket kan lätt starta en brand. • Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.

Källa: Länsförsäkringar Skåne, MSB, Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänsteroch Sveriges räddningstjänster


www.fastighetsforvaltaren.se

7

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Senaste nytt EIO kräver av regeringen:

”Stoppa elbränderna – inför elektrikerlegitimation” Nästan 6 000 bränder orsakades av bristande elinstallationer förra året, visar statistik från Svensk Försäkring. Det innebär att närmare var femte brand är orsakad av el. Människor dör och skadas, familjer får se sina bostäder brinna ned och värden för många miljoner går upp i rök. Flertalet av dessa bränder hade troligen kunnat undvikas om behöriga elektriker utfört installationerna.

- Oberoende besiktningsmän rapporterar om montage av flera hundra grader varma spotlights för nära brännbart material, jordade uttag som saknar anslutning till jord och hela villor med felaktiga och farliga elinstallationer. Det är skrämmande och farligt, säger Jan Siezing VD för Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Nytt behörighetssystem på förslag

- Dagens behörighetssystem är föråldrat och svårbegripligt för privatpersoner som beställer elektrikertjänster, säger Jan Siezing VD för Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Elsäkerhetsverket har föreslagit ett nytt individuellt behörighetssystem för elektriker, en sorts elektrikerlegitimation. Frågan ligger nu på energiminister Anna-Karin Hatts bord, men det är ännu oklart hur regeringen ställer sig till att öka elsäkerheten i Sverige. Genom att snabbt utreda de luckor som finns i förslaget och sedan klubba igenom det kan regeringen minska problemet med dåligt utförda elinstallationer.

- Dagens behörighetssystem är föråldrat och svårbegripligt för privatpersoner som beställer elektrikertjänster. Vi kräver att regeringen tar ställning för säkrare elinstallationer och snarast inför en elektrikerlegitimation, säger Jan Siezing. Underlättar för konsument och förtydligar ansvarsfrågor

Elsäkerhetsverkets förslag innebär att utbildning och kompetens knyts till den enskilde elektrikern och som bevis för detta kan en elektrikerlegitimation utfärdas. Konsumenterna kan då avgöra om en elektriker är behörig att utföra elinstallationen. Samtidigt blir det tydligare vem eller vilka som kan ställas till ansvar om något går fel. - Elsäkerhetsutvecklingen på hemmafixarmarknaden har sedan flera år gått åt fel håll. En ökande mängd tillgängligt elinstallationsmaterial via byggmarknader och hemmafixarbutiker har skapat en uppsjö av felaktiga och farliga elinstallationer. Myndigheterna måste ta ställning för att öka elsäkerheten, avslutar Jan Siezing. Källa: Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Läxhjälpen startar i Göteborg I oktober månade startade Stiftelsen Läxhjälpen sin framgångsrika läxhjälpsverksamhet på fem skolor runtom i Göteborg. Tack vare finansiering från branschorganisationen Fastighetsägarna och fem av Göteborgs kommunala bostadsbolag, däribland Bostadsbolaget får över sextio elever kostnadsfri, kontinuerlig läxhjälp för att höja sina betyg. Och fler kommer det att bli.

– Vår läxhjälp gör skillnad här och nu. Vi hjälper elever i områden där behoven är som störst att höja sina betyg, komma in på gymnasiet och nå sina drömmar, säger Stiftelsen Läxhjälpens verksamhetsledare Maria Arneng.

Genom att satsa på ungdomarna i bostadsområden med behov för extra läxläsning gynnar man både ungdomarna och området som helhet menar Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget.

Stiftelsen Läxhjälpen har kunnat starta upp verksamhet i Göteborg tack vare sex nya partner som vardera satsar 250 000 kr under perioden 2011-2013; Fastighetsägarna Göteborg, HjällboBostaden, Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder. – Vi vet att om vi satsar på ungdomar kommer det inte bara att gynna ungdomarna själva utan hela bostadsområdet, säger IngerLena Bennman, informationschef Bostadsbolaget. Att tillsammans med våra kolleger i branschen kunna göra det med hjälp av en erfaren och framgångsrik organisation som Läxhjälpen känns verkligen bra. Nu hoppas vi på att fler företag i andra branscher i Göteborg följer vårt exempel. I dag finns det skolor i Göteborg där över hälften av eleverna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. De första läxhjälpsgrupperna startade i Hjällboskolan och Gårdstensskolan i början av oktober och ytterligare tre skolor; Bergsjöskolan, Lövgärdesskolan och Hammarkullsskolan, är nu sedan en tid också igång. Läxhjälpen sker regelbundet två gånger i veckan, med samma elever och samma läxhjälpare. Läxhjälparna är unga högskolestudenter som får betalt för sin insats, för att verksamheten ska vara stabil och av hög kvalitet. Tydliga mål sätts och kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare. – Vi är jätteglada för det stöd som vi har fått hittills i Göteborg. Att det är just Fastighetsägarna och bostadsbolagen som

är våra största sponsorer har nog att göra med att de ser en tydlig koppling mellan högre utbildning, högre sysselsättning och lugnare bostadsområden. Men vi har även andra typer av partners som vill stödja en konkret, resultatinriktad verksamhet som främjar hela samhället, säger Maria Arneng och fortsätter: – Läxhjälpen är en konkret insats för att tillvarata all den potential och kraft som finns bland Sveriges ungdomar. Om vi inte agerar nu riskerar vi att slösa bort en ansenlig del av vår ungdomsgeneration! Katarina Petersén Nielsen Källa: Bostadsbolaget

– Våra läxhjälpare blir mer än bara studiehjälp, de är också viktiga förebilder i form av unga, engagerade vuxna som stöttar, lyssnar och uppmuntrar och inte minst ställer krav, säger Maria Arneng, verksamhetsledare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Stiftelsen Läxhjälpen Stiftelsen Läxhjälpen arbetar sedan fyra år på högstadieskolor runtom i Stockholm där resultaten ligger långt under rikssnittet. Visionära företag finansierar läxhjälpstimmar och får regelbundna rapporter om hur det går för just ”deras” elever. I dagsläget får drygt 300 elever individuellt anpassad läxhjälp av arvoderade högskolestudenter, ett koncept som ger resultat. Läsåret 2010/11 höjde sig alla elever i minst ett ämne, snittet låg på 5 ämnen/elev. Maria Arneng och Stiftelsen Läxhjälpen uppmanar nu Göteborgs näringsliv att gå samman för att motverka ett av vår tids största samhällsproblem – bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället.

Källa: Bostadsbolaget/Stiftelsen Läxhjälpen


8

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Produktnytt xxxxx Tekniska dörrar ljud, Terrassbrunn för tak brand och säkerhet och innergårdar En ytterdörr eller ett fönster skall inte bara vara vackra att titta på, de skall ha en bra funktion och hålla många år efter köpet. Ekstrands inför nu därför även säkerhetsdörrar och tekniska trädörrar i sortimentet. Dörrarna är klassade i säkerhetsklass 3, EI30 och 39dB enligt senaste EN-standard och därmed CEcertifierade. Klassade dörrar kan även levereras med äkta speglar i modellserie Exklusiv och Form. Produkterna är i synnerhet lämpliga vid renovering av gamla trapphus. Ekstrands tekniska dörrar går att få i flertalet fanér och laminat och finns i ljudklassning från 32dB upp till 44dB och i brandklassning från EI30 upp till EI60. Alla Ekstrands tekniska dörrar är CE-märkta. Ekstrands är ett traditionellt familjeföretag och drivs idag av andra och tredje generationen. Företaget har produktionsanläggningar utomlands men huvudfabriken med centrallager och kontor ligger i skånska Osby. Ekstrands omsätter i Sverige omkring 120Msek men är fortfarande en liten tillverkare. Ekstrands tror på service och närhet till kunden. God soliditet och AAA-rating sedan många år ger kunden en stor trygghet.

Läs mer på: www.ekstrands.com

BLÜCHER har nyligen lanserat en ny variant av sin terrassbrunn, som är avsedd för avvattning av takterrasser, innergårdar och för bruk ovanför garage placerade under jord och liknande installationer. Terrassbrunnen monteras på takets eller innergårdens bjälklag, som vanligen består av betongplatta, tätskikt, isolering, dränerande grus, sättsand och stenplatta. Terrassbrunnen BLÜCHER Drain ROOF har en fyrkantig överdel på 200x200 mm samt perforerad hals för att avleda vatten från dräneringsunderlaget. Överdelen är justerbar och kapbar i förhållande till underdelen. Underdelen finns i flera olika utföranden; med klisterfläns för bitumen, med förmonterad bitumenkappa på klisterflänsen, med klämring för gummiduk som tätskikt. Som tillbehör finns sandfång och galler som skruvas fast i överdelen. Golvbrunnen tillverkas helt och hållet i rostfritt stål, och har ett maxflöde (inkl sandfång) på 6 l/s. Den tillverkas även med en större överdel, med sidoinlopp och sidoutlopp i flera olika dimensioner, samt i syrafast stålkvalitet. BLÜCHER grundades år 1965 av Johannes Blücher Skibild, en skicklig rörmokare med stora visioner men med båda fötterna stadigt på jorden. Under sina 40 år har företaget vuxit till att bli en av Europas ledande produkt- och systemspecialister på avvattningssystem i rostfritt stål. Idag erbjuder vi lösningar som sträcker sig långt in i framtiden. Med våra avvattningssystem i högkvalitativt rostfritt stål är vi fast beslutna att följa löftet om att hålla flödet igång – Keeping up the flow. BLÜCHER är en division av Watts Water Technologies.

Läs mer på: www.blucher.se

Larm utvecklat för säkra hissar Komplett hisslarm med tvåvägs tal för övervakad nödkommunikation i mobilnätet. Safetel Lift Alarm är en enkel lösning för övervakad nödkommunikation till alla typer hissar. Passar även andra fasta installationer som behöver tvåvägs tal för nödkommunikation. Alarmet använder mobilnätet och Safetels larmöverföringstjänst som säkerställer hög kvalité och uppetid. Hisslarmet är oberoende av fast telelinje eller bredband. Safetel Lift Alarm kräver ingen speciell utrustning hos larmmottagaren eftersom nödsamtalet blir som ett helt vanligt telefonsamtal. Safetel arbetar kontinuerlig med att vara den främsta leverantören av kostnadseffektiva lösningar för övervakad larmöverföring via mobilnätet. Safetel etablerades 1996 och är norskägt med egen verksamhet i Sverige och Norge. 2002 lanserade företaget vår första sändare med larmöverföring via mobilnätet. Vårt marknadsmässiga genombrott kom med lanseringen av GPRS-baserad larmöverföring 2004. Safetel etablerades i Sverige år 2007 och företaget har en kraftig tillväxt. Huvudkontoret för Safetel AB ligger i Kista/ Stockholm och distriktskontor finns i Kungälv och Höör.

Läs mer på: www.safetel.se

Designade fastighetsboxar Ett produktområde som fram tills nu har kännetecknats av stor brist på formgivning trots den centrala platsen i entrémiljön som en fastighetsbox har är just fastighetsboxar. En för entrén formgiven fastighetsbox höjer värdet på fastigheten både estetiskt och ekonomiskt eftersom att en god arkitektur i entrén är viktigt för helhetsintrycket av fastigheten. Boxit Design har sedan starten levererat till många olika projekt både vid nyproduktion och vid renovering av äldre fastigheter. Gemensamt är att de kunderna har varit medvetna om vilket värde en formgiven fastighetsbox har för att höja boendekvalitén.

Det som gör produkter från Boxit Design unika och som skiljer oss från andra tillverkare är den stora valmöjligheten att anpassa fastighetsboxen till arkitekturen i entrémiljön i övrigt. Det sker genom att kombinera kulören på stommen av plåt med olika typer av laminatmaterial på toppen av fastighetsboxen. Boxit Design AB tillverkar designade fastighetsboxar för posthantering i flerbostadshus. Som en av få tillverkare i branschen har vi hela vår tillverkning i Sverige och vi samarbetar bara med välkända underleverantörer som håller hög kvalité. Fabriken i Småland har lång erfarenhet av att kundanpassade produkter.

Läs mer på: www.boxitdesign.se


www.fastighetsforvaltaren.se

9

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Produktnytt xxxxx Nytt skal och nytt gränssnitt Aptus porttelefon Ringa 1707 har förenklats. Porttelefonen har fått ett nytt menyval och knapparna har bytt både utseende och plats. Med tydligare symboler och förbättrade knappar har porttelefonen fått en modern utformning och blivit mer användarvänlig.

Porttelefonen är ofta det första en besökare möter vid en flerbostadsfastighet. Den ska hålla objudna gäster utanför fastigheten och den ska vara enkel för dina besökare att använda. När Aptus gjorde undersökningar rörande porttelefonen Ringa 1707 så visade det sig att en del av förstagångsanvändarna behövde tilläggsinformation för att snabbt ringa lägenhetsinnehavaren. - Därför känns det nu jättekul att vi lyckats förenkla, förtydliga och förbättra Ringa 1707 helt enligt våra kunders önskemål, säger Peter Johannesson, produktchef hos Aptus Elektronik AB. Ringa 1707 innehåller passersystem med beröringsfri läsare, knappsats och indikeringssignal. Man ringer upp lägenhetsinnehavaren via mobil, fast telefoni eller svarsapparat. Vill man bygga ut med lösningar för exempelvis bokning av lokaler så är det inga problem. Aptus Elektronik AB säkerhets- och informationssystem innehåller porttelefoni-, passage-, kommunikations-, boknings-, energi-, larm och låssystem. Vi utvecklar och tillverkar kundnära säkerhets- och informationssystem för tryggare fastigheter och trevligare boendemiljö. Huvudkontor ligger i Göteborg och vi har ett kontor i Stockholm.

Läs mer på: www.aptus.se

Unik miljöcertifiering för Frontline fasadskivor i fibercement Ivarssons fasadskiva Frontline är nu som enda fasadskiva i fibercement miljöcertifierad med en unik Environmental Product Declaration (EPD) enligt högsta ISO 14025 standard. Denna utförligt dokumenterade miljöcertifiering beskriver alla möjliga områden från ingående råvaror och energianvändning vid tillverkningen till en komplett produktlivscykel (PLC). -Med en dokumenterad hållbarhet av våra lätta fasadprodukter i form av denna EPD-miljöcertifiering kan Frontline fasadskivor enkelt användas på miljöcertifierade byggnader, såsom LEED och Svanen”, säger Stefan Månsson, Sverigechef på iIvarsson. ”Produkternas EPD-certifiering är dessutom bara en liten del av de miljörelaterade aktiviteterna inom gruppen. Totalt under 2010 investerades ca 166 miljon SEK i nya förbättringar med hänsyn till att reducera miljöpåverkan. Idag är t.ex. redan 87 % av Etex-koncernens fabriker världen över ISO 14001 certifierade. Målet är att alla produktionsenheter skall vara certifierade till slutet av 2015, avslutar han. Ivarssons har förutom Frontline fasadskiva ytterligare ett flertal EPD-certifierade produkter . över 20 år har ivarsson-gruppens grundidé varit att leverera innovativa kvalitetsprodukter till byggnader, som ställer allt högre krav på kvalitet, miljö och säkerhet. Redan 1978 introducerades cementspånskivan Conchip® - den då första asbestfria skivan på den skandinaviska marknaden. Några år senare, 1982, grundades ivarsson i sin nuvarande form vid ett generationsskifte i en 30 år gammal familjeverksamhet. Sedan dess har ivarsson introducerat och marknadsfört en lång rad miljövänliga kvalitetsprodukter till byggverksamhet i hela Norden.

Läs mer på: www.ivarssonsverige.se

Fasadpanel i underhållsfri träkomposit Vill ni slippa tänka på underhållet av fasadpanelen på ert hus men samtidigt inte göra avkall på träkänslan? Då har vi lösningen för dig! Vår fasadpanel används i många tuffa klimattyper som är utsatta både för extrem hetta och stark kyla med hårda vindar och kraftigt regn. Upplev fördelarna med att ha ett trähus som inte kan ruttna och inte kräver målning. Träkompositen är den samma som i vår underhållsfria trätrall. Fasadpanelen är ett miljövänligt alternativ som är tillverkat av träfiber och återvunnen plast (HDPE). Fasadpanelen är snabbmonterad och kräver sedan inget underhåll. Kan monteras både stående och liggande. Att panelen är lättmonterad gör att ett fasadbyte går snabbt och till en låg totalkostnad. Den tar inte upp fukt och tål både höga och låga temperaturer. Du slipper sprickor på köpet. Fassadpanelen har en borstad och mycket naturlig färg och yta. En egenskap som många uppskattar är att alger och mögel har svårare att få fäste än på en målad yta. Vi erbjuder 10 års garanti mot röta och sprickbildning. Panelen som är en beställningsvara har måtten: Mått: 148x21mm Längd: 2800mm Scandinavian Plank är ett svenskt varumärke som levererar trätrall och fasadpanel av träkompositmaterial i hög kvalitet till hela. Komposittrallen lämpar sig utmärkt för altaner, terrasser, trädäck, balkonger, pooler etc. men också till bryggor, hästboxar, bullerplank. Alla produkter uppfyller kraven för CE märkning samt tillverkningen är ISO 9001 samt ISO 14001-certifierade. Testad enligt europeiska brandsäkerhetskrav klass C enligt EN 14041-EN 9239-EN 13893..

Läs mer på: www.scandinavianplank.se

CPD-Certifierat Talat Utrymningslarm AVAC 8/16, från Labor Strauss Brand och Säkerhetssystem AB är utvecklat helt i grunden som ett talat utrymningslarm utan kompromisser och strömförsörjningen uppfyller kraven i EN54-4. AVAC 8/16 är ett av de första systemen på marknaden som genomgått test enligt EN 54-16 och erhållit CPD-Certifikat. Europanorm EN 54-16 är obligatorisk för talade utrymningslarm som installeras tillsammans med ett brandlarmssystem efter 1:a April 2011. Systemet är modulärt och passar utmärkt i alla typer av anläggningar, från små butiker till stora köpcenter. Labor Strauss Brand och Säkerhetssystem AB (LST) är marknadsledande inom Brand- och Utrymningslarm. Vi är ett helägt dotterbolag till Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH, Österrike som grundades 1924 och är en av världens älsta tillverkare av brandlarmssystem. Våra system finns installerade över hela Europa, i allt från små daghem till stora objekt, tex. parlamentsbyggnader. Vår nära relation till installationsmarknaden gör att vi på ett framgångsrikt sätt utvecklat våra system efter marknadens behov.

Läs mer på: www.laborstrauss.se


10

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Arkitektur xxxxx

Hög, högre, högst Med sina 118 meter och 299 rum på 34 våningar är Scandic Victoria Towers inte bara Nordens högsta hotell utan även ett av det mest spektakulära. Med över 8 000 triangelformade glasrutor är den en spännande byggnad som skulle haft 33, sedan 34 och till slut fick 35 våningar att erbjuda sina gäster.

På trettio sekunder – mindre än en sekund per våning – tar en av de sex hissarna beökaren upp från bottenplan till våning 33 i Nordens högsta hotell. Här ligger hotellts konferensavdelning med åtta konferensrum och ett stort ljust samlingsrum där konferesgästerna kan avnjuta fika, lunch eller middag. –Från början var det inte tänkt att vi skulle ha den här våningen utan att det skulle varit kontor, säger Catarina Molén-Runnäs, tekniskt ansvarig för Scandichotellen. Men när vi efter hand byggde upp hotellet började vi tänka i nya banor. Trettiotre blev trettiofem

Hon visar vidare mot trappan som leder upp till 34:e våningen och den bar samt takterrass som byggts på hotellet så sent som för ett år sedan. Härifrån leder ytterligare en trappa vidare upp i höjden till det sedan i våras tillkomna enterosolplanet – en minst sagt luftig halvloft och förlängning av baren nedanför. Och med en utsikt genom de fönsterbeklädda väggarna som svindlar.

Scandic Victoria Tower Det nya hotellet ligger bredvid Kistamässan i Kista Science City, Sveriges största företagsområde, och byggs helt i modern design. Scandic Victoria Tower blir med sina 34 våningar, ett av Sveriges mest spektakulära hotell, både utvändigt och invändigt. Arkitekten Gert Wingårdh ligger bakom den fantastiska byggnaden, klädd med glas och stål. Den norske byggherren Arthur Buchardt har byggt hotellet som sedan den 15 september drivs av Scandic. Lobbyn, loungen och restaurangen flyter samman och skapar en social arena för arbete, möten, mat, dryck och avkoppling. De 299 rummen är inredda med designmöbler från Vitra, Montana och Flos. Skybaren på våning 34 erbjuder en storslagen utsikt över Stockholm. Konstfackelever har i ett unikt projekt skapat permanenta lösningar för utsmyckningen av hisshallarna i det 34 våningar höga hotellet, här finns konstverk med rökslingor på glas, målade spånskivemönster och färggranna kaleidoskop-mönster.

-Det är tack vare det här planet som vi blev det högsta hotellet i Norden, säger Catarina Molén- Runnäs. Egentligen skulle hela trettiofjärde våningen använts till installationsutrymmen men när vi fick problem med alltför få toaletter på 33:an beslutade vi att utnyttja överblivet utrymme här uppe till fler toaletter. Sen fanns här ju så mycket plats över så då började vi fundera vidare om det inte gick att utnyttja ytterligare. Outnyttjade utrymmen gav nya idéer

Så arkitekter och projektledare spånade på vad som kunde göras. Eftersom installationsutrymmena tog betydligt mindre plats än vad man tänkt var det bara att fylla på, allteftersom idéerna kläcktes. Resultatet blev således en skybar med tillhörande utomhus terrass och ett entersolplan med sittplatser för att ytterligare komplettera skybaren. - När hotellet planerades från början ville vi upp i höjd så skalet kom först och sen fyllde vi på med vad vi skulle ha inuti, förklarar Josefin Larsson, arkitekt på Wingårdhs. Därför hade vi lite svårt att veta precis hur mycket plats allt skulle ta innan det väl var klart. Sen fick den slutliga höjden bestämmas av fasadelementen som var och ett täcker två våningshöjder. Varje väggelement är indelat i åtta trekanter i antingen fönsterglas eller traditionell fasad med isolering. Och ju längre upp man kommer i byggnaden, ju fler av trekanterna består av bara glas.

Hissarna i Victoria Towers En av de lite annorlunda funktionerna i Victoria Towers är de sex hissar som installerats. Förutom att de tar besökaren till önskad våning fungerar de också som utrymningsvägar vid en eventuell brand. Detta är än så länge ett relativt ovanligt grepp för fastigheter men eftersom hissarna är så kallat ”intelligenta” och känner av var en fara hotar stannar de bara där det är säkert. Varje enskild hiss är en egen brandcell och en av hissarna är dessutom avsedd att fungera som brandmannatransport. Skulle ett brandlarm lösa ut går den direkt ner till bottenplan där den endast kan användas av det brandteam som skall ta sig upp i byggnaden för att släcka en eventuell brand. Övriga fem hissar går automatiskt upp i olika sektioner som huset delats in i och hämtar systematiskt nödställda fyra våningsplan i taget.

-Även om det från utsidan ser ut som en glasfasad så är det faktiskt nästan 50% som är vanlig fasad, säger Katarina Molén Runnäs. Längre ner i hotellet är det bara tre av åtta trekanter som är i fönsterglas medan det här uppe är omvänt förhållande. Mycket jobb och oväntade utmaningar

Hon berättar vidare att alla fönsterglas är nanobehandlade så som man som bland annat gör på motorcykelvisir för att förhindra att smuts och vatten fäster. Och själva putsjobbet utförs från stora nedsänkbara ”balkonger” fästa på en rälsbana som går längs byggnadens alla sidor högst upp på taket. -På så sätt kommer fasaden enklare kunna hållas ren och bara behöva putsas en gång per år istället för normala två. Det blir i alla fall en besparing på ca 300.000 kronor per år, säger Catarina Molén-Runnäs och visar ut på takterrassen där hon berättar vidare:

-Entreprenören håller fortfarande på att rengöra fasaden efter bygget och det tar sin lilla tid. Termiken här uppe ställer till det en del och det är inte bara att ge sig ut och putsa hur som helst. Termiken var också en av de stora utmaningar man ställdes inför under själva bygget av Victoria Towers. Vindförhållandena runt en byggnad som är så hör kan bli oerhört hårda och påverkas av både väder och tid på dygnet. Så för att undvika problem och olyckor blev PEAB, som byggt hela fastigheten, till och med tvungna att ändra sina arbetstider. -Det och att få upp all AV-utrustning till konferensavdelningen på 33:an var några av de utmaningarna vi stod inför, säger Katarina Molén Runnäs. När utrustningen skulle upp visade det sig att den inte gick in i hissarna så den fick bäras upp för alla trappor. Det tog 40 minuter för två man att få upp en enhet och vi hade fem stycken… Katarina Petersén Nielsen

Vi utbildar Fastighetsbranschen Nästa start – och dem som söker sig dit! 30 JaN Diplomerad Fastighetsförvaltare 21 veckor

utbildning@newton.se, www.newton.se

Bygger på din kunskap


www.fastighetsforvaltaren.se

11

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Arkitektur xxxxx

Energieffektiva radhus med spännande arkitektur Nyligen vann företaget Derome en populär markanvisningstävling för sin gestaltningsidé av de elva radhusen i kvarteret Spinnakern i Västerås. Kvarteret ligger i det attraktiva området Öster Mälarstrand, som är ett av Västerås utvecklingsområden.

I det vinnande förslaget har radhusen fått fasader med individuell identitet genom variation och spännande materialval. Utemiljön är attraktiv med uteplatser i sydvästlägen och vackra takterrasser som bjuder på utsikt över Mälaren. Husen är ritade av Anders Holmberg Arkitekter: – Det är roligt att få samarbeta med Derome. Jag är själv både arkitekt och ingenjör och för mig är det naturligt att vi arbetar nära varandra för att alla lösningar ska bli hållbara och konstruerade på bästa sätt. Med det här projektet vill jag belysa det individuella och jag vill att de som skat bo här verkligen kommer att känna sig hemma i sina unika hus, säger Anders Holmberg. Derome fortsätter att satsa på energieffektiva hus och tar med sig erfarenheterna från ”One Tonne Life”-projektet, ett projekt där A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICA och Siemens skapat förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll, genom att här använda sig av samma energieffektiva klimatskal samt solpaneler för uppvärmning och varmvatten. Källa: Derome

Radhusen kommer att ha fasader med individuell identitet genom variation och spännande materialval. Utemiljön är attraktiv med uteplatser i sydvästlägen och vackra takterrasser som bjuder på utsikt över Mälaren. Arkitekt: Anders Holmberg Arkitekter.

Fakta Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden och utgör tillsammans med Lillåudden och Östra hamnen en del av översiktsplanen för centrala Mälarstranden, som fullt utbyggt kan komma att innehålla cirka 4 000 lägenheter. Västerås stads motivering till vinsten var följande: ”Genomgående gestaltningsidé med individuell identitet för fasadval och terrasser. Attraktiv utemiljö med uteplatser i sydvästlägen och vackra takterrasser. Form och estetik samspelar på ett mycket bra sätt. Utnyttjat platsens förutsättningar med bra kontakt och utblickar med Mälaren. Tydlig individuell identitet med genomgående formsäker gestaltning såväl funktion som yttre utformning. Varierat och spännande materialval. Olika tegel-, puts- och trämaterial i fasaden. Energilösningarna är integrerade på ett medvetet sätt.”


12

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Arkitektur xxxxx

Kiruna stadsomvandling

- en komplicerad process med många inblandade Gruvbrytningen i Kirunavara orsakar deformationer i marken vilket gör att marken förskjuts och delar av staden Kiruna måste flyttas. En stadsomvandling handlar inte bara om att flytta hus och byggnader. Det är en komplicerad process som sker i etapper och som kommer att pågå under flera decennier.

Stadsomvandlingen är en komplicerad process som innebär en noggrann planering och ombyggnad av hela infrastrukturen och olika byggnader. Arbetet kommer att pågå under flera decennier, vilket gör att omvandlingen måste ske i etapper, säger Thomas Nylund som är ansvarig arkitekt för stadsomvandlingen i Kiruna. Han förklarar vidare att stadsomvandlingen i Kiruna är ett gigantiskt projekt där undersökningar, tillstånd, beslut och projekt ska samordnas. -Det är många aktörer och intressenter som är involverade i processen, vilket även kräver ett samarbete mellan bland annat myndigheter, företag och de boende. Samtidigt finns det många lagar att ta hänsyn till inför varje moment som ska genomföras. Kommunen bestämmer Stadsplanen och hur det nya samhället ska se ut. Trafikverket ansvarar för järnvägen och vägarna, medan privata ägare och fastighetsföretag kommer att ansvara för hur hyreshus, hotell och affärer.

2008 påbörjades ombyggnationen av dammen i Loussajärvi för att undvika att vatten rinner ner i gruvan och arbetet beräknas vara klart 2013. Trafikverket har påbörjat en projektering av Europaväg 10 som ska vara klar 2015.

Förändring av Infrastrukturen

Lokaler och bostäder påverkas

En stadsomvandling kräver en omfattande förändring och utbyggnad av hela infrastrukturen. Flera stora projekt inom infrastrukturen är redan klara. -All elektricitet i staden har dragits om, säger Thomas Nylund och man har dragit om både huvudavloppsledningarna och en ny fjärrvärmeledning. För närvarande pågår en utbyggnad av järnvägssystemet som beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2012.

Drygt 400 000 kvadratmeter lokaler och bostäder måste demonteras de kommande 20-25 åren då gruvan med sin nya huvudnivå på 1365 behöver ta den marken i anspråk, säger Christer Vinsa, projektchef för stadsomvandlingen i Kiruna kommun. För närvarande pågår en utredning om hur den fysiska flyttningen av stadens byggnationer ska utföras rent praktiskt. -Vi kommer både att riva, demontera och nyproducera lokaler och byggnader. Det är

Bakgrundsfakta Det tar lång tid innan marken spricker. Själva marken är som ett gummiband som kan töjas ut innan det blir sprickor och skador på vägar och hus. Sprickor i marken uppkommer även naturligt på grund av att till exempel tjäle och grundvattenförändringar uppstår. De första rörelserna som orsakades av malmbrytningen kunde inte ses med blotta ögat utan bara mätas med känsliga instrument. Rakt ovanför brytningen, på avspärrat område, är deformationerna som störst. Där har marken sjunkit så mycket att det har bildats stora förkastningar. Miljödomstolen har fastslagit ett villkor för hur mycket marken får röra sig innan bebyggelserna måste avvecklas. I god tid innan de första sprickorna kommer nära staden ska alla som bor i det berörda området ha flyttat. Pågående flyttetapp är stor eftersom den påverkar både samhällets bebyggelse och infrastruktur. Samtidigt vill Kiruna kommun att staden ska fungera trots omvandlingen. Den kommande flytten kommer att göras beroende på hur prognosen av malmbrytningen ser ut eftersom brytningen påverkar marken ovanför. Det utförs ständigt noggranna mätningar vilka uppdateras kontinuerligt. Kommunen kommer sedan tillsammans med LKAB att planera både för de områden som måste tömmas och för de nya bostadsområden dit de boende ska flytta.

en resa som kommer att pågå fram till 2030 och mycket som fortfarande är oklart. Det vi vet är att vi kommer att bygga ett helt nytt centrum med bostäder, handel, offentliga lokaler etc. Mellan befintlig stad och gruva kommer det att anläggas en park så att ingen i staden behöver bo nära ett industriområde . Vi har kallat detta område för gruvstadspark. I Gruvstadsparken kommer vi att försöka återanvända så mycket material som möjligt, säger Christer Vinsa. -Samtidigt måste vi ta hänsyn till hur prognosen av malmbrytningen ser ut och det sker kontinuerliga uppdateringar av mätningarna. 3000 personer kan behöva flyttas

Under de närmsta tjugo åren beräknar LKAB med att ca tre tusen personer kom-

mer att behöva flytta. Det är viktigt att få människorna att känna sig trygga och må bra i processen. Att flytta på grund av yttre omständigheter väcker alltid känslor och är en stor omställning i en människas liv. Därför är byggnationen av nya bostäder av hus inte den stora utmaningen förklarar Christer Vinsa. -Den stora utmaningen är hur man ska klara av omstruktureringen kostnadsmässigt, detta då marknadsvärdet vid inlösen/ köp av fastigheter/villor inte motsvarar kostnaden för nyproduktion av det samma. Det är fortfarande oklart vem som ska betala och stå kostnaden för denna mellanskillnad till fastighets- och villaägare etc. Christina Johnson

Historik Redan för hundra år sedan när man började brytningen av malm i Kiruna upptäcktes att marken sjunker när malmen lastas ut ur gruvan. Malmgruvan började luta mot öster och man hade planer på att flytta staden. Men projektet sköts på framtiden. Sedan dess har deformationerna från gruvan fortsatt att närma sig Kiruna. På 70-talet flyttades stadsdelen Ön, ett område som ligger mellan järnvägen och LKAB som driver gruvorna, där det bodde ett hundratal Kirunabor. Idag är området stängt. 2004 konstaterade man att gruvbrytningen skulle börja påverka stadsbebyggelsen inom en överskådlig framtid. Att flytta hela staden skulle bli för kostsamt och komplicerat. 2005 påbörjades en översiktsplan inför kommande stadsomvandling i samarbete mellan olika myndigheter, kommunen och LKAB. Det första steget i stadsomvandlingen var att göra om hela infrastrukturen – detta påbörjades 2008.

Gruvstadsparken en mjuk flytt Kommunen har i samarbete med LKAB enats om att anlägga en Gruvstadspark. Parken är menad att vara en mjuk övergång från gruva till stad med ett grönområde. Det är tänkt att medborgarna ska vara delaktiga i hur parken ska se ut och användas. Byggnader, vägar och gatlyktor tas bort medan vegetationen som träd och gräsmattor ska bevaras. Gruvstadsparken kommer ständigt vara i rörelse så länge brytningen pågår för att sedan växa in mot samhället i takt med att marken förändras.


www.fastighetsforvaltaren.se

13

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Arkitektur

Arkitekter ger bort kunskap på nätet Vad bör egentligen arkitekter konkurrera med? Låsta bibliotek med branschdokumentation? Eller bättre arkitektur och idéer om hur vår omvärld ska gestaltas? På Archileaks delar Okidoki Arkitekter med sig av sina administrativa rutiner, detaljritningar och mallar – fria att ladda ned och bearbeta för vem som helst.

– Sveriges byggmarknad med jättelika entreprenadföretag och arkitektkontor har en tröghet som motverkar nytänkande och arkitektonisk utveckling. Vad vi behöver är fler perspektiv och fler idéer, säger Rickard Stark, på Okidoki Arkitekter, som ligger bakom Archileaks. Tankarna kring Archileks, en webbsite för arkitekter, har funnits i ungefär ett år. Från början handlade det om att få en bättre jämställdhet och stötta kvinnorna i branschen att våga starta egna kontor och ta större plats. Men projektet växte och istället för att fokusera på en del av helheten beslutade man att göra alla i branschen en tjänst. - Huvudspåret var att hjälpa branschen att få fram fler företag att konkurrera med eftersom vi tror att det är bra för arkitekturen. Kan man ha ett system där alla kan jobba tillsammans så får vi mer ut i hela branschen, säger Rickard Stark. Världens bästa programmerare delar allt med varandra. Lösningar, verktyg – till och med färdig kod – allt i syfte att alla i branschen skall bli bättre. Archileaks bygger på samma tanke och efter att ha gett bort sina dokument, hoppas Okidoki Arkitekter att andra vill förbättra eller ladda upp nya och bättre versioner av alltihop. Fria för vem som helst att ladda ned. Archileaks är inte heller någons egendom och i en framtid när hela sajten, som fortfarande är under utveckling, vill Okidoki Arkitekter släppa ansvaret för sajten och projektet. – Det huvudsakliga syftet med Archileaks är att uppnå en bättre arkitektur i Sverige. Vi sänker trösklarna för nyföretagande genom

Det svenska företaget Plantagon har i samarbete med Sweco utvecklat ett vertikalt växthus för storstadsmiljöer. Växthuset skulle göra det möjligt att odla ekologiskt på höjden. Sweco har undersökt alla de tekniska lösningar som kan få växthuset att fungera.

Odling i storstadsmiljö ska väcka intresse i USA att göra all branschdokumentation fri för nedladdning. Vi vill även ta tillvara de resurser som den avgående arkitektgenerationen sitter på genom utbildning och mentorskap. Vi tror att det här kan hjälpa arkitekturen att ta steget in i samtiden, säger Fredrik Hansson på Okidoki Arkitekter och Rickard Stark fyller i: - Vi tror att när det finns fler synsätt och perspektiv kommer det bli högre i tak för själva gestaltandet och det kommer att gynna hela branschen. Sen tycker vi att det är kul och viktigt att göra bra grejer inte bara affärer. Ju fler saker som byggs som avviker från normen desto mer vågar alla satsa. Som det ser ut idag vågar varken beställarna eller arkitekterna själva göra något som avviker. Archileaks.se lanserades under Arkitekturmässan i Göteborg den 24-25 oktober och responsen från folk i branschen har varit stor både i Sverige och internationellt. Arkitekter i alla åldrar har hört av sig även om den yngre generationen varit mest aktiva. -Vi hade folk i vår monter hela tiden under mässan och första veckan efter lanseringen hade vi 2500 träffar vilket i branschen är oerhört högt, säger Rickard Stark. Intresset är oerhört stort och även om många till en

början är lite rädda och tror att de bara ger bort sina idéer och ritningar finns det nog ingen som varit negativ när de väl insett vad Archileaks innebär egentligen. Siten, som vänder sig till branschfolk, har egentligen fyra ben berättar Rickard Stark vidare. Det förata är själva databasen med allt från detaljritningar till plug-ins (tilläggsprogram) med kontrolldokument, mallar, tekniska detaljsnitt och en rad teknisk-administrativa hjälpmedel. Ben två är ett forum där arkitekter kan ställa frågor av professionell karaktär och diskutera olika problem eller frågor. Tredje benet är det redaktionella materialet som där både skaparna själva, krönikörer och flera av sajtens användare bidrar. -Den viktigaste delen som vi kommer att sjösätta här inom några månader och det vi tror kommer att revolutionera hela tjänsten är Arkipedia.se, säger Rickard Stark. Det blir en tilläggstjänst i form av en digital faktabok där allt man kan behöva i form av handböcker inom vårt yrke skall finnas samlat. Den kommer dessutom ha en globalsökfunktion och skall bli den enda handbok man behöver som arkitekt. Katarina Petersén Nielsen

CONMAT AB lagar och förankrar fasader av Tegel, Puts, Betong och Natursten med en ny unik patenterad teknik och med ett nytt miljövänligt material. Utan rivningar eller demonteringar.

I mitten av november hölls ett seminarium kring framtida odlingsmöjligheter i stadsmiljöer på House of Sweden i Washington. Swecos Eva Nygren var på plats för att prata om hållbar stadsutveckling. Hon berättade även om Swecos uppdrag åt Plantagon med att utveckla växthus för storstadsmiljö.

Fler och fler människor flyttar in till världens storstäder. Samtidigt flyttas jordbruk och odling längre bort från de områden där människor bor. Mat och grödor får transporteras längre och närodlad mat blir svårare för konsumenterna att få tag på. Sedan något år tillbaka arbetar Swecos ingenjörer och arkitekter med att utveckla ett växthus för storstadsmiljö på uppdrag av Plantagon. – Samarbetet med Plantagon är spännande och utmanande på många sätt. Växthuset väcker stort intresse när det visas upp världen över. Det ska bli intressant att få dela erfarenheter med amerikanska aktörer som även ligger långt framme inom ”vertical farming”, säger Eva Nygren, VD Sweco Sverige. Under seminariet presenterades också ett flertal svenska och amerikanska lösningar som ska skapa mer hållbara städer där de boende får närhet till näringsrik närproducerad mat.

Före

CONMAT

Läs mer på vår hemsida: www.conmat.se | Telefon: 0737 – 02 54 79 eller 0706 – 78 89 99

Experter på betong

Efter


14

www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Miljö

Innemiljö

För få rökfria och allergianpassade flerbostadshus 27 fastighetsägare i landet har flerfamiljshus som är rökfria och 13 av dem har även regler om att det ska vara fritt från pälsdjur. Ytterligare allergianpassningar i hus finns hos 8 av fastighetsägarna. Det visar en kartläggning av rökfria och allergianpassade flerbostadshus som Astma- och Allergiförbundet gjort i samarbete med Riksförbundet VISIR.

Kartläggningen utfördes under september och oktober månad 2011 och av de 251 fastighetsägare inom allmännyttan (SABO) som tillfrågades svarade 84 stycken. - Vi anser att alla har rätt till en rökfri miljö hemma även om man bor i flerfamiljshus. Det är ett krav som alltfler ställer på sitt boende. Enkäten visar att ett antal kloka och framtidsinriktade bostadsföretag har förstått det. Men nu måste vi övertyga många fler att gå samma väg. Folks krav på rökfrihet ökar snabbt i styrka. Jag uppma-

nar nu alla bostadsbolag: Ta chansen! Jobba på för nöjdare och friskare hyresgäster, säger Dick Jansson, ordförande Riksförbundet VISIR.

Viktigt med valmöjlighet

Dagens lagstiftning otillräcklig

Tobaksrök förvärrar symtomen hos barn och vuxna med känsliga slemhinnor, t ex personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Minst 200 personer avlider varje år av passiv rökning. Astma- och Allergiförbundet får många samtal från människor som besväras och blir sjuka i flerbostadshus på grund av andras tobaksrök. Dagens lagstiftning i Tobakslagen och Miljöbalken är otillräcklig och det saknas även riktlinjer för miljökontoren för att lösa de problem som uppstår när det gäller grannars rökning i flerbostadshus. Alla kan inte heller bo i egna hem som villor eller radhus. Förutom människor med allergi är det många andra som vill bo rökfritt. En opinionsundersökning visar att 86 % är positiva till rökfritt i bostäder där det bor barn och

Listan med fastighetsägare, orter, adresser och vilka anpassningar som gjorts finns att ladda ner på Astma & Allergiförbundets hemsida. 79 % är positiva till rökfritt på balkonger och trapphus i flerfamiljshus. Ett sätt att driva på utvecklingen är att erbjuda boende/ hyresgäster rökfria flerbostadshus där man skriver under särskilda villkor om att inte röka i lägenheten i en bilaga till hyreskontraktet.

Det finns ett nationellt delmål inom folkhälsopolitiken till år 2014 att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning och det stöds även av WHO:s ram konvention om tobaksprevention om skydd mot exponering av tobaksrök (artikel 8). - Det är mycket viktigt att människor har valmöjlighet att kunna bo i flerfamiljshus där det inte får rökas eller finnas pälsdjur. Speciellt viktigt är det om man har allergi eller överkänslighet. Vi är glada att några fastighetsägare skapar bostadsmiljöer som är bra även för personer med allergi, men vi tycker det är alldeles för få. Denna kartläggning visar på att det går så nu ser vi fram mot att det kommer skapas bostadsmiljöer för allergiker även i de län där det inga finns idag, säger Ingalill Bjöörn, ordförande Astma- och Allergiförbundet. Källa: Astma- och Allergiförbundet

Innemiljö

Uthyrning rökfria lägenheter i Göteborg Sedan Bostadsbolaget gick ut med beslutet att bygga ett helt rökfritt hus har intresset varit mycket stort. Den 17 oktober startade uthyrningen av de 43 rökfria hyresrätterna – bolagets första och det största rökfria projektet i Göteborg.

Bygget är i full gång och inflyttning sker i augusti/september nästa år. Utöver byggnaden med de 43 rökfria lägenheterna ingår en likadan byggnad med ytterligare 43 hyresrätter i projektet. – Vi får samtal varje dag från människor som vill flytta in i en helt rökfri miljö. Att kunna bo helt rökfritt är ju idag ett privilegium för den som har egen villa, säger Inger-Lena Bennman, informationschef på Bostadsbolaget. I Bostadsbolagets nya rökfria boende i projekt Dockhusen i Västra Eriksberg kommer det inte att vara tillåtet att röka någonstans i byggnaden, inte heller på balkonger eller i anslutning till huset. Samtliga lägenheter

är tillgänglighetsmärkta, d v s med låga eller inga trösklar, hiss och rymligt badrum. Vissa av lägenheterna kommer först att erbjudas till befintliga hyresgäster hos Bostadsbolaget och resterande hyrs ut via Boplats Göteborg. – Det är väldigt viktigt att människor har valmöjlighet att kunna bo i flerfamiljshus där det inte får rökas. Speciellt viktigt är det om man har allergi eller annan överkänslighet och blir sjuk av andras tobaksrök, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Av de folkhälsopolitiska mål som antogs 2003 finns fyra nationella delmål till 2014 om tobak. Ett av dem är att ingen ofrivilligt ska utsättas för tobaksrök i sin omgivning. Initiativet med rökfria flerbostadshus är en viktig del för att åstadkomma en omgivning fri från tobaksrök. Ett av de två Dockhusen, d v s 43 av 86 lägenheter, som Bostadsbolaget bygger i Västra Eriksberg i Göteborg är helt rökfritt. Lägenheterna har mellan 1 och 4 rum och kök. Mellan husen finns en upphöjd gård. Samtliga lägenheter är tillgänglighetsmärkta, d v s med låga eller inga trösklar, hiss och rymligt badrum.

ECO-Design från Hydroware Hydroelite®- Vidi Hydraulhissen som är lika bra som den bästa linhissen och passar såväl modernisering som nybyggnation.

AB HISSCOMPANIET TELEFON: 044 590 10 30

SkåNE

Magasinsgatan 2, 291 32 Kristianstad E-post: hissroger@telia.com


Årets Julklappar xxxxx

www.fastighetsforvaltaren.se

Proffsmagasinet säljer mätinstrument och proffsverktyg till företag i bygg- och fastighetsbranschen. i vårt sortiment hittar du flera nischade och lite ovanliga produkter t.ex. värmekameror, fuktmätare, laserinstrument mm, men vi säljer även traditionella elverktyg som borrmaskiner och skruvdragare.

Krönika innemiljö:

Använd beprövad vetenskap i designen av kontorslokaler Varför inte använda resultaten från den senaste arbetsmiljöforskningen för att utveckla mer attraktiva lokaler för kunderna? Idag finns det en uppsjö av studier kring hur kontorsmänniskan påverkas av olika miljöfaktorer. Själv jobbar jag med ljudmiljöer, vilket är ett tacksamt fält, då just ljudet är det vi klagar mest på i kontorsmiljön. Ljudet är helt enkelt den största miljömässiga stressfaktorn på kontoret.

Jag ska ta några exempel: Vid en studie i Israel (CORDIS) kontrollerade man i vilken utsträckning ljudmiljö, komplexitet i arbetsuppgifterna och kön påverkade sjukskrivningar hos över 800 tjänstemän. Studien påvisade en klar länk mellan sjukskrivningar och höga ljudnivåer, speciellt hos kvinnor, Sjukskrivningarna ökade särskilt bland dem med komplexa arbetsuppgifter. Svårare koncentrera sig

Det pratas mycket om god ergonomi i termer av ljud, ljus och luft. En amerikansk studie visar att ljudmiljön även kan påverka andra ergonomiska aspekter. Medarbetare i en kontorsmiljö med höga ljudnivåer ändrar inte sin arbetsposition lika ofta, har en lägre motivationsförmåga, gör färre försök att klara av svåra uppgifter samt har högre nivåer av adrenalin (Epinefrin) jämfört med kontorsmiljöer med lägre ljudnivåer. Just förmågan att koncentrera sig i öppna kontorsmiljöer är en avgörande faktor för hur många medarbetare presterar. En annan amerikansk studie visade att 99 procent av medarbetarna i öppna kontorsmiljöer upp-

15

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

lever att koncentrationsförmågan påverkas, då man ofta störs av röster och telefonsignaler. Ljud är kommunikation och kreativitet

Det här är bara några axplock bland mängden av kontorsstudier som fokuserar på ljudet som stressfaktor och hur det påverkar oss negativt. Men naturligtvis finns det mycket positivt med ljud. Det är en förutsättning för mänsklig kommunikation och kreativitet. Den internationella arkitekt- och designkoncernen Gensler gör årligen en stor undersökning bland brittiska arbetsplatser. Gensler UK:s undersökning visar tydligt att de företag som lägger mer fokus och resurser på social interaktion, samarbete och lärande – med andra ord kommunikation – är de företag som också uppvisar bäst ekonomiskt resultat. Mitt tips är att ni börjar tänka lite mer tvärvetenskapligt i era nybyggnadsoch renoveringsprojekt. Titta inte bara på det hur byggnadens fysiska utseende och funktioner är designade, utan också på hur valen av material, inredningen och rummets utseende att påverka människorna? Att veta samspelet mellan byggnaden, inredningen och hur människor fungerar är det som i slutänden kommer avgöra hur nöjda kunderna blir. Frans Davidsson, konceptutvecklare Ecophon

fuktmätare

Protimeter surveymaster

Detta är ett mycket kraftfullt kombinationsinstrument för fuktmätning. Du kan både söka fukt genom en plastmatta i ett våtrum utan att göra hål samt mäta den exakta fuktkvoten i en träkonstruktion med mätspetsar.

5.190:avståndsmätare Leica Disto DXt

Denna lasermätare mäter upp till 70 meter med millimeterprecision. Sikta med lasern, tryck på knappen och läs av. Busenkelt! Den har kapslingsklass IP65, vilket gör denna mätare unik med tålighet mot stötar och vatten.

1.695:-

radonmätare radonmonitor r2

– Smart och enkel radonmätare som mäter och loggar radonhalten inomhus. Anslut mätaren till en väggkontakt, låt den stå cirka en vecka och anslut sedan till en PC för att få upp radonhalt och variationer i en graf.

4-8 veck ors lev .tid

7.295:Värmekamera fLir e40bx

Ny modell från FLIR för identifiering av bristfällig isolering och värmeavvikelser. Den är otroligt enkel att handha och visar exakt var problemen i en konstruktion ligger, direkt på skärmen. iPad på köpet!!

39.550:Alla priser Ex. moms

Beställ online Relining - rörrenovering

fraktfritt vid beställning över 1500 kr

Relining är ett snabbt och enkelt alternativ mot traditionellt stambyte, vilket oftast innebär omfattande ingrepp i fastigheten. Rören får efter renovering en ny ytbehandling som ger ett tätt och korrosionsskyddat rörsystem, med lång livslängd och bättre förmåga till genomströmning än det gamla röret.

• RÖRINFODRINGAR • KAMERAINSPEKTIONER • VENTILATION • VENTILATIONSRENGÖRING Fördelarna med Relining är: • Kort renoveringstid • Billigt • Miljövänligt • Resurssnålt

företag kan handla mot faktura full returrätt i 15 dagar På vår hemsida köper du ver ktyg, laser- & mätinstrument av kända mär ken till br a priser

Göteborg Köping Tel: 031- 53 40 04 Tel: 0221-76 00 15

www.jprelining.se

Vanadisvägen 2 | 113 46 STOCKHOLM | Tel. 08-34 47 00 Fax 08-34 47 02 | www.proffsmagasinet.se


16

www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Miljö xxxxx Utemiljö:

Undersökning av barnens utemiljöer På uppdrag av Vellinge kommun har Grontmijs landskapsarkitekt Jonas Jiborn gjort oannonserade besök på skolgårdar till alla kommunala och fristående förskolor och skolor. Resultatet ska användas som underlag i arbetet med att förbättra barnens utemiljöer.

– Det känns roligt och viktigt att man satsar på barnens miljö genom att göra en sådan här undersökning. Jag känner inte till någon annan kommun som har gjort en liknande inventering, men behovet finns nog överallt, säger Jonas Jiborn. Undersökningen är en del av utbildningsförvaltningens interna kontrollarbete, berättar Eva Törnblom, utbildningsansvarig i Vellinge kommun. – I år valde vi att titta på barns utemiljöer, eftersom de här miljöerna är minst lika viktiga som innemiljön. Vi har satt upp som krav att våra förskolor ska ha utökad uteverksamhet, och då är det viktigt att miljöerna är bra utformade, säger Eva Törnblom. Prioriterar eftersatta miljöer

Utredningen med förslag på åtgärder har lämnats till Vellinge kommun. Eva Törnblom berättar att arbetet redan satt i gång, även om det fortfarande är oklart hur mycket politikerna kommer att satsa på åtgärder.

– Vi har mycket att se över, men måste prioritera de miljöer som är eftersatta. Utemiljöerna vid Tångvalla och Ängdala förskola håller just nu på att renoveras. I undersökningen kom det också fram att det är viktigt med bra belysning i utemiljöer för att barnen ska känna sig trygga, så vi ska satsa på ny belysning och att se över befintlig belysning.

Utemiljöerna är minst lika viktiga som innemiljön. Vi har satt upp som krav att våra förskolor ska ha utökad uteverksamhet och då är det viktigt att miljöerna är bra utformade, säger Eva Törnblom, utbildningsansvarig i Vellinge kommun.

Fri lek en viktig del

Utrymme för fri lek är något som Jonas Jiborn tycker är viktigt men som han saknat på en del ställen, även om skolgårdarna överlag fått ett bra betyg. Rängbångens förskola utanför Höllviken är en av hans favoriter. – Här finns en stor parklik miljö med lekbuskage och klätterträd som säkert är helt fantastisk för barnen, säger Jonas Jiborn. Jonas Jiborn gör regelbundet säkerhetsbesiktningar av lekplatser och har till exempel utformat temalekplatser som Falsterboan och Trafiklekplatsen i kommunen. – Anledningen till att vi valde att samarbeta med Grontmij är att vi haft goda erfarenheter av samverkan med Jonas Jiborn tidigare. Han har varit väldigt strukturerad i sitt arbetssätt i uppdraget, säger Eva Törnblom. Källa: Grontmij

Fakta Bedömningen I uppdraget har Jonas Jiborn satt upp sju kategorier – säkerhet och trygghet, tillgänglighet, översikt, platsen, lekyta och styrd och fri lek. Utifrån dessa har han gjort en bedömning av varje skolgård och gett den grönt, gult eller orange betyg inom varje kategori. Grönt för god kvalitet, gult för mindre god och orange för låg kvalitet.

Modernisera eller byt! Vill du öka din hiss säkerhet, tillgänglighet och miljöeffektivitet? Vi har många lösningar. Från enkel modernisering som byte av inredning , belysning eller knapptablå till att förbättra säkerheten med korgdörr och larmtelefon, enligt gällande föreskrifter. Söker du högsta säkerhet, tillförlitlighet och energieffektivitet – byt till en ny hiss från KONE.

HISSAR

|

RULLTRAPPOR

|

PORTAR

Besök www.kone.se för mer information eller ring oss på 08 -752 35 00


LYSANDE!

NYHET! MOON255 LED-ARMATUR, IP54

Armatur för tak och vägg som sänker effektförbrukningenmed upp till 50% i jämförelse med 2x9W kompaktlysrörsarmatur.

Moon255

IP54-klassad, tillverkad i slagtålig UVbehandlad polykarbonat. Finns i två färgtemperaturer 2900K (830) och 4100K (840) med bra färgåtergivning Ra >80. Armaturen kan monteras såväl utanpåliggande som infälld med hjälp av medföljande tillbehör.

PS. Träffa oss på easyFairs elmässa i Malmö 8-9/2! Du hittar oss i monter D:15

75 505 30 75 505 31

MOON255, 10W 230V, 830 MOON255, 10W 230V, 840


18

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Mässor xxxxx Bostadsrättsmässan i Stockholm – ett uppskattat och välbesökt arrangemang Mässor med bostadsrätt som tema har blivit tradition och intresset för bostadsrätt som boendeform fortsätter växa. Totalt besöktes årets BostadsrättsMässa i Stockholm av 6 110 unika personer och intresset för deltagande var långt större än man hade ytor för. Något som förhoppningsvis skapar förutsättningar för att växa vidare även i Göteborg och Malmö nästa år.

Det har nu hunnit bli fjorton genomförda bostadsrättsmässor sedan starten år 2000. Konceptet är nu starkt etablerat bland såväl utställare som besökare och mässorna blir allt större vid varje genomförande. Hittills har det blivit sju mässor i Stockholm, fem i Göteborg och två i Malmö. Ökade utställningsytan med 40%

Under årets BostadsrättsMässan ställde 202 företag ut på 3 791 kvm nettoyta. Totalt tog mässan i anspråk 9 400 kvm i delar av hall A samt i A-hallsgalleriet vilket ökade utställningsytan med drygt 40% jämfört med förra mässan 2009 i Stockholm. Och arrangörerna är nöjda: ”Det är sammansättningen av utställare och ett varierat programutbud som gör mässan intressant och lockar besökare. Vi är angelägna om att på mässgolvet ha ett brett utbud och rätt utbud, så att utställarna når

önskad målgrupp och att besökarna finner de produkter och tjänster man eftersöker. På scenerna är vi måna om att erbjuda kunskap, tips och råd, diskussion och debatt i alla viktiga frågor kring bostadsrätt som boendeform och styrelsearbete.” Efter stängning på torsdagen arrangerades en välbesökt mingelträff för utställare och medarrangörer. 150 deltagare lät sig väl smaka av dryck och tilltugg under trivsamma former som avslutning på första mässdagen. Syftet från arrangörerna var att både ha trevligt, utvärdera första dagen och

knyta kontakter utställare emellan och med medarrangörerna SBC, HSB och Riksbyggen. Programaktiviteter på scenerna

Mässan erbjöd också en rad korta och längre föredrag på två olika scener. Målsättningen var att med scenerna och programmen locka besökare och att planera dessa så att besökarna spreds över mässhallen och bland utställarna i största möjliga utsträckning. ”Vi vet av erfarenhet att våra programak-

tiviteter på scenerna är viktiga dragplåster till mässan eftersom bostadsrättshavare har ett mycket stort kunskapsbehov både som boende och som styrelserepresentanter med föreningsperspektiv. Ni som hade tillfälle att lyssna till någon programpunkt kunde säkert också märka det stora intresset. Att samlat kunna möta experterna på bostadsrätt är naturligtvis en unik möjlighet för besökarna.” I Speakers Corner gavs varje timme mycket korta informationer om bland annat Roll och ansvar som styrelseledamot/Ideellt arbete eller med skäligt arvode - Individuell mätning – ekonomi, miljö, rättvisa - Tips för klok långtidsbudget i bostadsrättsföreningen - Andrahandsuthyrning och Från hyresrätt till bostadsrätt. På stora scenen erbjöds några arrangemang varje dag som sträckte sig över max en timme. Bland annat kunde åhörare ta del av Föreningens ansvar och skyldigheter som fastighetsägare - Frågor och svar med expertpanel samt Hur och när ska vi åtgärda föreningens stammar. På fredagen och lördagen hade TV-profilen Mija Kinning Inredningsskola vilket genererade ett par hundra åhörare och t o m ståplatserna runt stora scenen tog slut. Katarina Petersén Nielsen Källa: Bostadsrättsmässan i Sverige AB

Inför Fastighetsmässa Öresund 2012 Den 8-9 februari, 2012 går Fastighetsmässa Öresund 2012 av stapeln för andra gången och förväntningarna är stora. Liksom förra gången går den tillsammans med både Elmässa och Skydd & Säkerhet och förväntningarna är höga. Förutom att man får den äran att vara första mässan i den nybyggda Malmömässan räknar man med att fylla hela golvytan med nära 300 utställare.

Fastighetsmässan som varvar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö för att kunna ge regionala företag och intressenter tillgång till en spännande mässa i vardera landsände går nu för andra året av stapeln i Malmö. Fokus ligger på Öresundsregionen dit även Danmark räknas in och intresset för mässan är stort. -Som förra gången kör vi tre mässor i en. Det var en otrolig succé förra gången och vinsten i att kunna möta kunder och intressenter från de tre branscherna är oerhört uppskattad av både utställare och besökare, säger Sara Arnesson, projektledare för Fastighetsmässan. -Det som är lite speciellt i år är att vi får lov att vara den mässa som inviger den nya mässan i Malmö och vi kommer att fylla hela golvytan som det ser ut nu. Hittills är nära nog 250 av totalt 300 utställningsmontrar bokade och det känns oerhört kul. Lätt och tillgängligt

Sara Arnesson, projektledare Fastighetsmässa Öresund 2012.

Den nya mässbyggnaden ligger intill den gamla och i anslutning till Hyllie och Malmö stora arena och inrymmer en enda stor hall. Därmed kommer alla tre mässorna att ligga i samma hall men med varsin avdelning – lätt och tillgängligt. -Det hela blir väldigt överskådligt och man kan på väldigt kort tid få med sig mycket information tack vare detta, säger Sara Arnesson. Vi har faktiskt utställare som kommer att finnas på två avdelningar samtidigt så det är lite unikt. Under mässans två dagar kommer man också att erbjuda en rad intressanta seminarier. Tack vare Fastighetsägarna syd som man haft ett stort samarbete med inför mässan

blir det både intressant och omfattande. -Fastighetsägarna Syd är de som arrangerar hela seminarieprogrammet och de har fått ihop en bra mix. Bland annat kommer bostadsminister Stefan Attefall att sitta i ”heta stolen” och blir intervjuad kring bostadsmarknaden och öresundsregionen och vi har en stor talkshow som heter ”Kampen om köpkraften” där vi kommer att debattera kring de tre stora köpcentrumen, Emporia, Mobilia och Triangeln och deras betydelse i regionen på eftermiddagen den åttonde, säger Sara Arnesson och fortsätter: -Därefter blir det stort bransch mingel för utställare och besökare. Tanken med det är att erbjuda en trevlig avslutning på dagen och en möjlighet att nätverka och umgås under lite trevligare former. Fler seminarier och föredrag

Ytterligare kommer man under båda dagarna att ha fyra huvudseminarier som

fokuserar på fastigheter, investeringar och projektutveckling; ”Mina drömmars stad”, ”Den sjudande regionen - investeringar i miljardklassen”, ”Hur får man både nöjda kunder och nöjda fastighetsägare” samt ”Infrastrukturen i regionen – så påverkas fastighetsmarknaden”. Dessutom hålls en rad mindre och mer riktade seminarier under de båda dagarna. -Sen kommer fastighetsägarna Syd ha en juristjour på plats där utställare och besökare kan ställa frågor om aktuella juridiska problemställningar. Och vi har dessutom några specifika bostadsrättsseminarier som riktar sig mot styrelsemedlemmar i bostadsrättföreningar, något som vi kört tidigare och som varit väldigt uppskattat, avslutar Sara Arnesson. Katarina Petersén Nielsen


www.fastighetsforvaltaren.se

19

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Energi xxxxx Ny indelning av Sveriges elområden Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden. Enkelt uttryckt beror det på en obalans i var elen produceras mot var den används. De nya elområdena gör att södra Sverige, som använder mest el och producerar minst el, oftast kommer ha högre elpriser än norra Sverige. - Vi tror dock på förhållandevis låga elpriser framöver, säger Joakim Borén, privatmarknadschef på Bixia.

De första handelsdagarna med fyra elområden i Sverige hade den första veckan gett förväntat resultat. SE4, som det sydligaste elområdet kallas, fick högre elpris än övriga områden. Och de nya elområdena skapar oro i södra Sverige. Gränsdragningarna mellan elområdena kan i vissa kommuner upplevas som orättvisa. När elområdena infördes den 1 november, skiljde det knappt 2 öre på spotpriset mellan det nordligaste området SE1 och det sydligaste, SE4. Dagen efter skiljde det nästan 10 öre. Vissa dagar har det sedan starten skilt 16 öre beroende på vilken sida gränsen man bor och verkar. Det är svårt att sia om hur stora prisskill-

naderna kommer att bli framöver. Förutom de fundamentala faktorer som nivåerna i vattenmagasinen, kärnkraftens tillgång, valuta, råvarupriser och väder - medför elområdesindelningen ytterligare parametrar. Det är främst handeln med CFD-kontrakt, Contract for Difference, som fortfarande inte riktigt fungerar. – I ett normalläge, det vill säga när alla parametrarna fungerar, är en rimlig prisskillnad cirka 4-6 öre per kilowattimme. Energimarknadsinspektionen har räknat ut att en villakund med en elanvändning på 20 000 kWh kan få betala cirka 3 000 kr/år mer i det sydligaste elområdet jämfört med i det norra, berättar Joakim Borén.

ringskapaciteten minskar mellan elområde 3 och 4 med stora prisskillnader som följd, säger Joakim Borén, chef privatmarknad på Bixia. - Jag har stor respekt för mångas oro och att det kan vara frustrerande att boende i södra Sverige i praktiken får betala för att kärnkraften inte är i drift som den ska. Däremot är det alldeles för tidigt att redan efter två veckor döma ett så omfattande system som elområdesindelningen som dessutom är ett led i harmoniseringen av en europeisk elmarknad, säger Joakim Borén Källa: Brixa

Lägre elpriser närmaste tiden

Milt väder och lägre spotpriser än väntat indikerar nu dock lägre elpriser för kommande period. Löften om större tillgänglighet i kärnkraften har utlovats under hösten. Nu talar de nya stoppen i Ringhals och Oskarshamn för motsatsen med fortsatt höga elpriser i de södra elområdena 3 och 4. - När kärnkraften inte producerar som den ska uppstår balansproblem och överfö-

Den 1 november delades Sverige in i fyra nya elområden. Gränserna mellan elområdena går i trånga sektorer där det råder begränsad förmåga att föra över el i näten och priset beräknas bli lägre i norra Sverige och högre i södra.

Fakta elområdesindelningen: Den 14 april 2010 fattade EU-kommissionen beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Svenska Kraftnät har som en följd av detta delat in Sverige i fyra elområden till den nordiska elbörsen med verkan från och med den 1 november 2011. Områdesnamnen är med start längst norrut SE1, SE2, SE3 samt SE4 i söder. Gränserna mellan elområdena går i trånga sektorer där det råder begränsad förmåga att föra över el i näten, så kallade flaskhalsar. Varje område har sina förutsättningar för balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Under timmar med stora elflöden genom Sverige räcker inte alltid överföringskapaciteten i näten för att möta efterfrågan. Då kan olika priser uppstå i områdena. Dessa priser speglar balansen i området mellan tillgång och efterfrågan på el. Priset blir en styrsignal för var det finns plats för mer elproduktion och mer elanvändning respektive var elnäten behöver förstärkas. Priset bedöms kunna bli lägre i norra Sverige där det är överskott på el, och högre i södra Sverige där det råder underskott på el. Källa: Svensk Energi

Krönika Anders Olsson

Minskad förbrukning och bibehållen standard... Hur tror ni energipriserna kommer att vara om 15-20 år? Kommer vi att ha tillgång på energi så vi kan leva som idag? När jordens befolkning ökar och utvecklingsländerna vill få tillgång till samma standard som vi har idag!

Om vi ska klara energifrågorna och samtidigt uppnå målen vad gäller klimatet 2020 och 2050 så måste vi idag börja spara på den energi vi fortfarande har vetskap om. Kärnfrågan är hur viska kunna minska

Anders Olsson, senior Advisor PAROC AB.

vår energianvändning samtidigt som vi vill behålla vår standard. För idag använder vi mer energi än vi gjorde för bara några år sedan, i alla fall när det gäller våra byggnader, det visar statistik från Energimyndigheten. En enkel slutsats är att vi på ett effektivt sätt måste utnyttja de kunskaper vi har för att utnyttja energin på bästa möjliga sätt. Gör vi det idag? Nej! På många orter så finns industrier som släpper ut sitt överskott av värmeenergi rätt ut i luften. Bara för att kommunledningarna inte vill hamna i företagets klor! Kommunernas värmeverk eldas med trämaterial som istället skulle kunna exporteras och ge Sverige välbehövliga intäkter. Men eftersom detta är stora politiska beslut så kan man inte vänta sig snabba förändringar utan vi måste se oss om efter effektiva åtgärder som ger resultat i närtid. Den enklaste lösningen är naturligtvis att minska vår användning av energi! Det låter enkelt och kan i vissa avseenden även vara det. Vi har redan börjat genom att förbjuda användning av vissa glödlampor till förmån för energieffektiva lågenergi- och LED belysningar. Men det är inte tillräckligt om våra barn och barnbarn ska få uppleva den kvalité i vardagen som vi har blivit vana vid! Hur ska vi gå vidare? Vi vet att vara byggnader använder mellan 35 och 40 % av den totala energianvändningen i Sverige. Övrigt är industri där vi

inte kan göra mer än att effektivisera produktionen och transporter där försök göra att utnyttja alternativa energikällor. Våra byggnader utgör alltså den stora potentialen där vi kan effektivisera utan att vår utrikeshandel påverkas negativt, vilket är fallet i de andra delarna av energianvändningen. Om vi ska effektivisera användningen av energin till byggnaderna, hur ska vi gå tillväga? Här har Sintef i Norge tänkt till, man har utvecklat något som kallas Kyotopyramiden, ett enkelt sätt att visa tillvägagångssättet för att effektivisera på det sätt som är ger mesta nyttan för insatt kapital. Genom att arbeta med det tankesätt som Kyotopyramiden visar minimerar vi användningen av energi utan att vår kvalité i boendet försämras. Tvärtom tas stor hänsyn till framför allt inomhus luften. Något som var försummades förra gången vi effektiviserade på -70 talet. Tänk Kryptopyramiden

Kyotopyramidens bas talar om för oss att vi ska starta med att minimera energianvändningen. Något som borde vara så naturligt att det inte skulle behöva nämnas. Att inte behöva använda energi minimerar vår energinota samtidigt som vi minskar utsläppen av koldioxid vilket är ett krav för att vi ska klara nivåerna till 2020 respektive 2050.

Fortsättningen på pyramiden är lika självklar, minska elanvändningen då el är den ädlaste av alla energiformer i daglig användning. Och som sista åtgärd, välj energikälla, och den ska vara det mest miljövänliga. När energikällan kommer sist så kan man klara sig med en källa med lägre effekt vilket gör att man får en billigare lösning totalt sett. Slutsats: Tänk Kyotopyramiden och energieffektivitet varje gång du ska göra en åtgärd. Anders Olsson Senior Advisor, Paroc AB


20

www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Med sikte på framtiden

Energi xxxxx Maximal klimatkvalitet! Minimal energiförbrukning! Ta kontroll över inomhusklimatet med mätinstrument från Testo.

OPT

IMA

LT IN

OMH

USK

LIM

AT

Snabb ökning av förnybar energi Energimyndighetens lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi från början av november visar att Sverige redan har över 47 procent förnybar energi, och att vi ligger nära det EU-mål på 49 procent som vi skulle nå först 2020.

- Utvecklingen för förnybar energi går fantastiskt fort. Det gäller särskilt för bioenergin, där vi haft en ökning med 21 terawattimmar de senaste två åren, med snabb tillväxt både inom värme-, el- och drivmedelsanvändning. Det gäller också för vindkraften, som nu ökar med höga procenttal, säger Gustav Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Myndigheten redovisar i rapporten förslag till Sveriges nationella rapportering av hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas. Där framgår att den totala andelen energi från förnybara energikällor i Sverige år 2009 och 2010 uppgick till drygt 47 procent. Det innebär att ökningen av förnybar energi skett snabbare än den prognos som redovisades i Sveriges handlingsplan för förnybar energi då motsvarande nivå nåddes först 2015/2016. Sveriges mål är att andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. - Den snabba ökningen innebär att vi kunnat ersätta mycket fossila bränslen och att vi minskat utsläppen av koldioxid. Dess-

utom sparar vi pengar för import, nu när oljepriset är mycket högt. Både svenska folket och miljön är att gratulera till den här utvecklingen, säger Gustav Melin. Förnybar energi

Andelen förnybar energi uppgick år 2010 till ungefär 65 procent för förnybar värme och kyla, 56 procent för förnybar el, och mellan 7 och 8 procent för förnybara transporter. Siffrorna bör betraktas som preliminära och kan komma att justeras något. Utöver uppgifter om Sveriges mängd och andel energi från förnybara energikällor 2009 och 2010 innehåller lägesrapporten bland annat också beskrivning av förändringar av styrmedel och åtgärder, utvecklingen av biomassa för energiändamål, en uppskattning av nettominskning av växthusgasutsläpp till en följd av användningen av förnybar energi, samt förutsättningar för och information om samarbetsmekanismer. - Sverige kommer att nå EU-målet långt före utsatt tid. Vi ligger redan nu i täten i EU, och vi drar ifrån. Men för att vi ska kunna fortsätta i samma takt behöver målet för förnybar energi höjas och styrmedlen förstärkas. Det gäller särkilt i transportsektorn, där det fortfarande finns mycket stora utsläpp av koldioxid, och där utvecklingen stannat av på senare år, säger Gustav Melin. Katarina Petersén Neilsen Källa: Energimyndigheter samt Svebio

Fakta lägesrapporten Rapporten är en uppföljning av handlingsplanen för förnybar energi enligt förnybartdirektivet. Sverige ska lämna lägesrapporter för utvecklingen av förnybar energi till Europeiska kommissionen vartannat år fram till och med 2021. Regeringen skickar in Sveriges första officiella lägesrapport senast den 31 december 2011.

Ditt team för optimalt inomhusklimat! Mer information: www.nordtec.se Testo erbjuder en palett av mätinstrument och mätteknik anpassade för flertalet av de mätuppgifter som krävs för att uppnå en hög kvalitet på inomhusklimatet till lägsta möjliga kostnad. Känd mätteknik - din trygghet!

Energimyndigheten har följt den mall för rapporteringen som kommissionen har tagit fram. Delar av underlaget har tagits fram i samarbete med och/eller stämts av med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Energimarknadsinspektionen, Skogsstyrelsen, Boverket och Affärsverket Svenska Kraftnät.

031-704 10 70 · www.Nordtec.se


Tunga Lyft med stor precision och säkerhet

Vi är experter pü lyft. Vi lyfter allt frün kassasküp till broar och hela hus. Vi har helhetslÜsningar till er. Vüra kunskaper kommer till pass inom alla typer av verksamheter och industrier. Vüra helhetslÜsningar fÜrekommer vid servicestopp, nyinvesteringar eller fÜrändringar i produktion. Vür teknik och vüra tjänster lämpar sig väl där fÜrutsättningarna är annorlunda och lÜsningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella fÜrutsättningar och kräver därfÜr ett nära samarbete mellan oss och er som kund. Tillsammans med er identifierar och analyserar vi problem och skapar lÜsningar som innefattar alla eller vissa av vüra tjänster: lyft, montage, transport, lansering, konsultation, konstruktion, projektering och lyftledning. Givetvis finns det även en ekonomisk aspekt med vür helhetslÜsning. Vür erfarenhet är att det lÜnar sig att lüta en leverantÜr skÜta ett lyftuppdrag med allt vad det innebär. FÜrmodligen är det sü även i ert fall. Och det kanske är det riktigt stora lyftet.

Tunga Lyft i Sverige AB MalmĂś:   GĂśteborg:  Stockholm:  Karlstad: 

)BNNBSWĂŠHFO "SMĂšWt5FM 4ĂšESB)JMEFEBMTHBUBO #PY (ĂšUFCPSHt5FM 4LPHĂŠOHTWĂŠHFO 4QĂŒOHBt5FM 4ĂŒHWFSLTHBUBO ,BSMTUBEt5FM

Lanseringar I Bock och mastlyft I Maskinflyttningar I Maskinmontage I Riggning

www.tungalyft.se


22

www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Energi xxxxx Energibesparing

Ny miljövärdering visar fördel fjärrvärme Fjärrvärmebranschen och bostadsorganisationerna har enats om hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmda fastigheter ska beräknas. Siffrorna visar att fjärrvärmen i Helsingborg förbrukar hälften så mycket naturresurser som värmepumpar.

Bostadsorganisationerna och fjärrvärmebranschen har för första gången tagit fram en enhetlig metod för miljövärdering av fjärrvärme. Metoden hjälper fastighetsägare och boende att ta reda på sin miljöpåverkan. Bakom arbetet står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO samt Svensk Fjärrvärme. Möjligt att jämföra fjärrvärme med andra uppvärmningsformer

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: resursanvändning (primärenergifaktor)*, mängden koldioxidutsläpp i hela produktionskedjan samt andelen fossila bränslen. Olika fjärrvärmeföretag kan nu

jämföras med varandra men det intressanta för kunderna är att jämföra fjärrvärme med andra uppvärmningsformer. Det menar Patrik Hermansson, chef för Energilösningar vid Öresundskraft. Sverige föregångsland

- Tack vare att fjärrvärme använder resurser som annars gått till spillo, till exempel överskottsvärme från industrin, avfall och spill från skogen, har fjärrvärme en primärenergifaktor på 0,3. Den är alltså mycket resurssnål jämfört med till exempel en bergvärmepump på 0,6. Siffrorna visar också att Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller effektivt användande av energiresurser för uppvärmning. -Det är dags att flytta fokus från enbart CO2 till att inkludera hushållandet av jordens resurser för produktion av energi. Fjärrvärme är därför idag det överlägset mest uthålliga uppvärmningsalternativet. Källa: Öresundskraft

Energibesparing

500 kvadratmeter solceller på Landvetter flygplats Med ständigt ökade elpriser intresserar sig allt fler för solcellspaneler för att sänka sina elkostnader. Nyligen installerades en av Sveriges största solcellsanläggningar. Solcellerna täcker större delen av den södra fasaden på det nya parkeringshuset på Swedavias Göteborgsflygplats Landvetter. Elen som produceras ska användas för belysning och pumpar i parkeringshuset.

– Vi erbjuder endast svensktillverkade solcellspaneler med högsta kvalitet och har precis installerat och driftsatt ett solcellsystem på 60,72kW på Landvetter flygplats, utanför Göteborg, på uppdrag av Swedavia. En strålande vacker installation där panelerna är monterade vertikalt på söderfasaden på ett av parkeringshusen. Uppdragsgivaren är mycket nöjd och kan stolt visa avresande och ankommande resenärer en hållbar klimatåtgärd med enkla medel, berättar Mikael Abaji, försäljnings- och marknadschef på Solar Design AB. Solar Design, med tillverkning och huvudkontor i Vilshult, Blekinge har snart 10 års erfarenhet av tillverkning av solcellspaneler. Företaget består av ett slipat team som har all kompetens som krävs för att projektera, tillverka och leverera nyckelfärdiga solcellssystem till både villor, större fastigheter, öppen terräng och specialtillämpningar. Integrerade lösningar

Solcellspanelerna från Solar Design kan ersätta andra traditionella byggnadselement som fönsterpartier, takbeklädnad, markiser, inglasningar och fasadelement. Panelerna blir då en naturlig del av byggnaden som samtidigt förser fastigheten med förnyelsebar energi. Återbetalningstiden på investeringskostnaden förbättras hela tiden i takt med att

elpriserna stiger, samtidigt ökar värdet på fastigheten och de minskade boendekostnaderna gör huset mer attraktivt vid en försäljning. – Det har hänt en hel del på marknaden sedan jag började arbeta inom solcellsbranchen. Jag har jobbat med solcellspaneler sedan 2007 och mina marknadsområden har varit Sverige, Finland, Italien, Frankrike, Belgien, Tyskland och nu Irak. Effektiviteten på kiselcellerna har förbättrats genom åren och priset på kisel har sjunkit. Detta resulterar i att vi idag kan tillverka solcellspaneler som utan tvivel ger en bra lönsamhet för konsumenten, säger Mikael Abaji och fortsätter: – Vårt koncept bygger på att integrera våra solcellspaneler i villor/fastigheter som en del i byggnationen. Att redan vi nybyggnation eller renovering integrera solcellerna som ett byggelement sänker kostnaden och resulterar i en effektivare lösning och en bättre återbetalningskalkyl. – Vi hjälper våra kunder med olika lösningar och vi kontaktas oftast redan i början av planeringsfasen för att tillsammans med byggentreprenören och arkitekten hitta optimala lösningar, förklarar han. Valfrihet och möjligheter

För att verkligen kunna integrera en solcellslösning i byggnaden på ett kundanpassat och smakfullt sätt krävs ett stort urval av möjligheter. – Med egen tillverkning är vi aldrig låsta till specifika standardmodeller av paneler utan kan erbjuda våra kunder måttanpassade modeller i diverse format och färg. Fantasin sätter gränserna och tack vare både vår egen tillverkning och kompetens i huset så är vi unika och ledande i Skandinavien med detta koncept, säger Mikael Abaji. Solar Design AB håller på att designa en

Solcellspanelerna på parkeringshuset på Landvetter flygplats ersätter delar av fasadelementen och blir en naturlig del av byggnaden som samtidigt förser fastigheten med förnyelsebar energi. lösning till passivhus, där företagets paneler integreras i taket i form av svart ram, svarta celler och svart bakstycke. Allt för att smälta in och bli en naturlig del av huset. – Problemet på den svenska marknaden har hittills varit det statliga stödet och svårigheten att få ersättning för överproducerad energi. Min förhoppning är att istället för ett begränsat statligt stöd så borde vi få samma möjligheter som man har i många andra europeiska länder. En gynnsam inmatnings-

lag, där den privata villaägaren har möjlighet att bli egen producent av grön energi som säljs till elleverantören/nätägaren med fast avtal på 20 år. En bra början är naturligtvis fungerande nettodebitering, konstaterar Mikael Abaji och avrundar: – Jag ser fram emot 2012 och alla de fina projekt vi har framför oss, samt för varje ny solcellsinstallation jag ser i Sverige får jag ”sol i sinnet”. Arne Öster


www.fastighetsforvaltaren.se

23

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Energi Varnar för omreglering av fjärrvärmen Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Föreningens ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Nu avråder de, i ett remissyttrande, regeringen från att genomföra TPA, lagstadgat tredjepartstillträde, i fjärrvärmesystemen, som föreslagits av en statlig utredning.

Korta fakta om förslaget till tredjepartstillträde, TPA, till fjärrvärme I betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens” SOU 201144 som överlämnades till regeringen den 29 april i år ges förslag till ett nytt regelverk för fjärrvärmeverksamhet vilket innebär att det ges förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaderna. Nedan en kort sammanfattning av förslaget: ”Fjärrvärmenäten kan i vissa avseenden jämföras med näten för överföring av el och naturgas och utredningen har beaktat såväl de erfarenheter som kan dras från omregleringen på dessa marknader som de skillnader som faktiskt finns. Förslaget innebär i korthet att samtliga fjärrvärmenät öppnas för tillträde för andra aktörer än nätägaren. För att konkurrensen ska bli effektiv samtidigt som kunderna skyddas mot oskälig prissättning föreslår utredningen att krav på åtskillnad mellan de olika verksamheterna distribution, produktion och handel införs, samt prisreglering av distributionen av fjärrvärme. För att undvika onödiga merkostnader för fjärrvärmeföretagen ska ett åtskillnadskrav bli gällande först när en ny aktör avser att utmana det befintliga fjärrvärmeföretaget på den lokala marknaden.”

Förslaget leder till både avreglering och ny prisreglering och bryter sönder det helhetsansvar för värmeförsörjningen som fjärrvärmeföretagen har idag. De nuvarande bolagen delas upp i produktions-, handelsoch distributionsbolag. Distributionen ska prisregleras. Den ökade administrationen måste bäras av kunderna. Det kommer bara att leda till ökade kostnader och högre priser på fjärrvärmen. - Genomför inte en TPA-reform i fjärrvärmen. Risken är stor att vi får samma kaos i fjärrvärmen som vi nu ser i järnvägstrafiken, med många olika aktörer och oklara ansvarsförhållanden. Det är istället viktigt att slå vakt om en modell som ger kunderna trygg värmeförsörjning och en bra grund för att bygga ut miljövänlig elproduktion, biokraft. Det säger Svebios VD Gustav Melin. Svebio menar att fjärrvärmen redan idag utsätts för konkurrens på värmemarknaden, både av värmepumpar och av pelletspannor. Ökad användning av industriell spillvärme är önskvärd, men kan åstadkommas genom frivilliga samverkan. Källa: Svebio

Gustav Melin, VD för Sveibo tror inte på ett trepartstillträde till fjärrvärmen. – Det är istället viktigt att slå vakt om en modell som ger kunderna trygg värmeförsörjning och en bra grund för att bygga ut miljövänlig elproduktion

K2 solfångare för fastigheter

HÅLLBAR MED LÅNG LIVSLÄNGD

T I L L A L L A FA S T I G H E T E R

K2 är en plan solfångare. Den har prestanda som

Värmebaronen har färdiga lösningar för

gör den till en av marknadens mest effektiva.

alla typer av fastigheter. Kontakta oss!

Modellen har en robust konstruktion som gör den tålig och alla material i solfångaren har speciellt valts ut för längsta möjliga livslängd. Den är svensktillverkad i vår egen fabrik vilket ger kontroll över tillverkningen och garanterar högsta kvalitet. K2 är Solar Key-märkt.

K2 solfångare monterade på ställbart stativ för montage på väggar och plana tak.

Tel 044-22 63 20 | Fax 044-22 63 58 | www.varmebaronen.se | info@varmebaronen.se


24

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Profilen xxxxx

Fastighetsbranschens framtida ledare 2011 Hon är en lösningsorienterad generalist som trivs med sitt jobb och drivs av att göra bra affärer. Och som chef är hon både liberal och vågar ge förtroende. Uppskattade egenskaper som gagnar både medarbetare och henne själv och något som blev extra tydligt när hon i september mottog utmärkelsen ”Årets framtida ledare i fastighetsbranschen 2011”.

- Man lär sig mycket om sig själv genom att vara chef och det är faktiskt inom Vasakronan mycket av mitt chefskap utvecklats, säger Anna Nyberg, affärsområdeschef för Stockholm på fastighetsbolaget Vasakronan. Samtidigt som man bidrar till att coacha och lära andra att våga ta för sig, utvecklas man oerhört mycket själv. Fastnade tidigt för fastighetsbranschen

Född och uppvuxen i en småstad vid Mälaren visste hon tidigt vart hon ville styra kosan och när gymnasiet var avklarat flyttade till Stockholm för att plugga vidare. Där hamnade hon på KTH för att läsa Lantmäterilinjen och sedan dess har fastighetsbranschen varit hennes huvudsakliga område. Att det blev den utbildning det blev var dock från början en slump. - Jag ville egentligen läsa kemiteknik men så var en student och presenterade Lantmäterilinjen för oss på skolan och jag tyckte det lät spännande. Jag blev framför allt intresserad av den del som omfattar fastighetsekonomi där man kombinerar juridik, teknik och ekonomi, säger Anna Nyberg. Just då förstod jag väl inte helt vad det innebar och vart det skulle leda, men efter ett år kände jag att det här är helt rätt. Liberal och coachande chef

Framför allt fascineras Anna Nyberg av att göra skillnad för kunderna och hon drivs och triggas av att göra bra affärer. I sin roll

– Kommunikation och att finnas till hands är två av de viktigaste bitarna man måste tänka på som chef. Det menar Anna Nyberg, affärsområdeschef på Vasakrona. Foto: Tobias Olsson. som chef ser hon sig mycket som ett stöd och en coach som skall vara tillgänglig och hjälpa sina medarbetare framåt. - Jag är en liberal chef och finns alltid till hands för att bolla olika frågor. Jag tycker det är roligt att kunna ge förtroende och peppa. Jag vill få mina anställda att lita på sin förmåga och lyfta dem att våga försöka. Att inte bara ge direktiv utan vända på frågor och undra ”vad säger du? Vad tycker du? Framför allt handlar det om kommunikation, tydlighet och att man alltid finns där. Dock, påpekar hon, är just kommunikation något av det svåraste man kan arbeta med och man kan nästan aldrig upprepa sig en gång för mycket. - Ett budskap uppfattas på så olika sätt. Man skall inte ta för givet att alla är lika och får med sig saker som du tänkt, säger hon. Och det är alltid bättre att träffas öga mot öga än att ta viktig information via ett mail. Att vara insatt i allt

– Nyligen kammade Anna Nyberg hem titeln ”Årets framtida ledare i fastighetsbranschen 2011” – Initiativtagare är Stronghold Invest och tidningen Fastighetsnytt, i samarbete med Academic Search. Priset delas ut för tredje gången och ska utmana finansbranschen om framtidens spjutspetskompetens och stjärnmedarbetare.

Förutom sina sju underställda fastighetschefer har hon totalt 45 medarbetare att kommunicera med i sitt affärsområde. Totalt handhar hon 26 fastigheter inom det kommersiella planet – kontor, butiker och restauranger i centrala Stockholm till ett marknadsvärde om ca 22 Mkr. -Att vara en förvaltare innebär att man skall kunna väldigt många saker, säger hon. Du måste vara duktig på både juridik och ekonomi, ha resultatfokus och förstå vad som är lönsamt. Du skall kunna göra affärer och vara en duktig förhandlare men du skall också förstå vad som är viktigt för kunden, säger Anna Nyberg och fortsätter:

-Sen, även om man inte behöver vara specialist inom det området, måste du ändå ha bra förståelse och kunskap om de tekniska bitarna i förvaltningen för att kunna göra de bästa affärerna. Det påverkar lönsamheten direkt - man måste veta när ett tak skall bytas så att det håller ekonomiskt och kvalitetsmässigt för att ha nöjda hyresgäster och kunna ta ut de bästa hyrorna. Branschen behöver våga mer

Och här, menar hon, har fastighetsbranschen något att jobba med. Traditionellt har branschen varit förknippad med teknik och bygg medan det idag är mer affärstänk som gäller. Som förvaltare måste man ha helhetsperspektivet, vara resultatorienterad och ha ett intresse både för fastigheter och kunder. - Utvecklingsmässigt är branschen på rätt väg genom att vidga sitt erbjudande. Det är inte fyra väggar vi säljer utan en tjänst och en bra arbets- eller bostadsmiljö och vi skall framför allt vara mer rådgivande för kun-

derna, säger Anna Nyberg. Det är här vi kan göra skillnad för våra kunder. Vi vet vad som ger trivsel på ett kontor vilket gör att personalen kan prestera mer och ge företag högre produktivitet. Vidare, menar hon, har man också ett stort ansvar när det gäller hållbar samhällsutveckling. Främst på miljöområdet där branschen står för en stor del av koldioxidutsläppen. Fastigheter står för ca 40 procent av den svenska energianvändningen och därför är det en viktig fråga för branschen hur man bäst kan bidra till att minska energiåtgången och därmed minska påverkan på klimatet. -Även materialval, avfallshantering, inomhusmiljöer, närområden och att ta ett ansvar i samhället är prioriterade områden inom vårt hållbarhetsarbete. Här är ett gott samarbete med hyresgästerna en förutsättning för att få ett lyckat resultat. Katarina Petersén Nielsen

Fakta Anna Nyberg Ålder: Bor: Familj: Aktuell: Fritid:

Född 1973 i Köping. I en villa i Nacka. Maken samt två barn på tre och sex år. Affärsområdeschef för Stockholm på Vasakronan och som ”Årets framtida ledare i fastighetsbranschen 2011”. Tycker om att spela golf men hinner inte så mycket nu när barnen är små. Upptäckte en passion för trädgårdsarbete när hon fått andra barnet för tre år sedan och håller på att förvandla trädgården i Nacka från 2000 m2 naturtomt till prunkande trädgård.


www.fastighetsforvaltaren.se

25

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Fasad/Tak/Isolering xxxxx

Vakuuminjektering i betong ger sprickfria fasader Betong som spricker, avsett orsak, uppvisar oftast ett flertal sprickor ibland överstigande 100 stycken på ett och samma objekt – något som ofta kräver åtgärd. Med en ny, miljövänlig metod kan både ytliga och djupgående sprickor lagas utan att lämna ett enda spår efter sig – förutom en snygg, hållbar fasad.

Betongsprickor är vanliga och orsakerna till att de uppstår kan vara många. Temperatur, handhavande, receptur eller felaktig dimensionering av armering är några. Och är sprickorna djupa eller helt genomgående kan byggnaden de uppstått i, utsättas för risker att ytterligare skadas av fukt eller till och med förlora i hållfasthet. Men det finns metoder att laga sprickorna och återställa betongen till ursprungligt skick. Con-

mat AB utför injektering av sprickor i såväl betongkonstruktioner som fasader. -Vi arbetar med en ny patenterad metod som kallas Vakuuminjektering och ett material som heter MPC – ett slags microbetong som nästan limmar ihop sprickorna. Både metod, material och recepturer är patenterad, säger Kjell Karlsson på Conmat AB. Just nu håller vi dessutom på att ta fram en nanobetong som är ett nytt område vi tror kommer framöver. Både den och MPC:n är oerhört mycket starkare än vanlig traditionell betong och öppnar helt nya dörrar i branschen. Olika sprickor kräver olika åtgärd

Han förklarar att sprickor kan vara av olika dignitet och därmed också kräva olika åtgärder. Allt från ytbelägna sprickor som främst uppfattas som ett estiskt problem till

djupgående och till och med genomgående och ”farliga” sprickor. Såväl spricklängder som sprickbredder kan variera med sprickbredder från någon hundradels millimeter till flera centimeters bredd. Längderna på sprickorna som kan vara allt från några centimeter till dussintals meters längd. -Ytbelägna sprickor kan ofta åtgärdas med en enkel ispackling med lämpligt kulöranpassat material. Djupgående sprickor, däremot, utgör alltid en fara för inträngning av vatten och klorider med armeringskorrision eller issprängning till följd. Därför bör de alltid fyllas helt med material som dels tätar sprickan samt omsluter armeringen och dels kemiskt binder mot sprickornas väggar, säger Kjell Karlsson. Detsamma gäller genomgående sprickor som alltid utgör en allvarlig försämring av betongkonstruktionens hållfasthet. Också här måste sprickorna fyllas helt och det är här Conmats patenterade metod kommer in. Miljövänligt, dammfritt och anpassningsbart

-Materialet vi använder har synnerligen bra hållfasthetsvärden som faktiskt överstiger konventionell betong. MPC tätar sprickan, omsluter armeringen och binder kemiskt mot sprickornas väggar med en

vidhäftning lika med eller över ursprungsmaterialets draghållfasthet. Hela metoden är mycket miljövänlig och den ger inga lukter eller damm, säger Kjell Karlsson. Metoden ger inte heller några kvarsittande nipplar eller andra synliga spår efter att man åtgärdat betongen. Dessutom kan materialet färgas in helt efter objektets kulör och om behov finns kan det även ytstruktureras helt efter önskemål. -Ursprunget är kritvitt och sen kan vi färgsätta det i oändlighet. Som när vi lagar tegel. Då ser vi till att materialet har exakt samma färg och struktur som det ursprungliga, ofta mycket gamla, teglet har, säger Kjell Karlsson. Hela metoden är väldigt ny och okänd för många. Hittills har vi tillämpat den på bland annat järnvägs- och motorvägsbroar, trafikleder, husgrunder, valv, golv och fasader med väldigt bra resultat. Men användningsområdena är många fler och det vi vill satsa mer på är just laga och reparera kulturfastigheter och andra kulturella föremål. Dessutom sprider vi gärna tekniken vidare till andra som jobbar med tak och fasad – vi är egentligen ett teknikutvecklingsföretag och behöver samarbetspartners vi kan arbeta med i framtiden. Katarina Petersén Nielsen, Källa: Conmat AB

Vi har sTEgar För alla BEhoV

Tawi aB Transportgatan 1,Box 10205 434 23 Kungsbacka

Konta kt oss id a ag!

Telefon: 0300-18500 Fax 0300-189 90 E-post: info@tawi.se

Stegar

TAWI AB Besöksadress: Transportgatan 1 Box 10205, 434 23 Kungsbacka Tel 00,hemsida: Fax 0300-189 90 läs0300-185 mer på vår www.tawistegar.se www.tawi.se, info@tawi.se


26

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Fasad/Tak/Isolering xxxxx Effektiv metod skyddar mot påväxt och smuts Svenska Prebona på företagsinkubatorn Ideon Innovation utvecklar en metod för att skydda olika ytor mot mossa, alger, lavar och smuts. Metoden baseras på forskning kring små partiklar och en patenterad teknologi som förhindrar smuts och påväxt att få fäste på ytor som väggar och tak.

Alla som äger fastigheter, vare sig det är hyreshus eller privata villor, vet att fasader och tak blir fula efter ett tag. Vanligast är att alger, lavar eller mossa lägger sig på norrsidor men även smuts är frekvent förekommande. Prebona har utvecklat en metod för att hålla påväxt och smuts borta från olika ytor. Den

nya metoden innebär mindre arbete för fastighetsskötaren, lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Dessutom är effekten varaktig; tester har visat att ytorna är skyddade även flera år efter behandling. -Metoden används idag för att behandla framför allt marksten, fasader och tak. Vi

Efter två år syns skillnaden tydligt mellan takpannorna som blivit behandlade och de som inte blivit det.

har testat metoden på olika material som betong, tegel, trä, plast och putsade ytor med gott resultat, säger Henrik Hedlund, VD för Prebona AB. Förutom att produkten kan appliceras direkt på ytan, så tror vi att vår teknologi kan leda till mer beständiga färger, oljor och andra beläggningar. Vi samarbetar idag med en svensk aktör för att kunna erbjuda sådana produkter. Skonsamt, beständigt skydd

Lösningen som innehåller små runda kiselpartiklar överdragna med ett tunt lager silver i vanligt vatten, sprayas eller stryks direkt på nytt eller rengjort underlag. Det ger en transparent beläggning som när den torkar förenar sig med underlaget och ger ett beständigt skydd mot påväxt och smuts. Eftersom beläggningen är genomsläpplig för vattenånga så kan underlaget andas, samtidigt som sporer och mikroorganismer effektivt hindras från att få fäste. -Silver är sedan länge känt för att ha en hygienisk effekt, med kapaciteten att förebygga mikrobiell påväxt. Vår produkt är mycket resurssnål och ger en optimal exponering av silvret i beläggningen av kiselpartiklar. Dessutom fäster partiklarna mycket starkt till underlaget, vilket ger ett varaktigt skydd. I tester med referensytor har vi visat att effekten sitter kvar efter mer än två år, säger Henrik Hedlund.

-Andra kemikaliska bekämpningsmedel behandlar ytan när påväxt har uppstått och dessa medel sköljs ut med vatten i naturen och ofta får man behandla på nytt redan efter något år. Det behöver man inte med vår produkt. Lönsamt och långsiktigt

Metoden skall således enligt Henrik Hedlund vara bestående när man väl behandlat en yta och den kan användas på både nytillverkat material (förbehandling) och tvättat material (efterbehandling). För fastighetsägare innebär det att man kan slippa det återkommande arbetet med att rengöra fasader och tak eller minska behovet av underhåll betydligt. Enligt företagets beräkningar finns det både ekonomiska och miljömässiga vinster. -Om vi förutsätter att en fasad behöver rengöras ungefär vartannat år är priset för detta med befintliga rengöringsmetoder över en tioårsperiod i storleksordningen ett par hundra kronor per kvadratmeter. En behandling med vår produkt kostar cirka en tiondel och ger en varaktig effekt, förklarar Henrik Hedlund. Katarina Petersén Nielsen Källa: Prebona AB

Blivande Spritmuseum rengörs med ”Absolut rent vatten” Miljöteknikbolaget Ekofasad har fått uppdrag vid totalrenoveringen av det anrika Galärvarvet på Djurgården i Stockholm. Varvet, som består av två byggnader från 1750-talet, ska göras om för att hysa nya Spritmuseum som flyttar in i maj 2012.

De två byggnaderna är de enda återstående av ursprungliga 30 galärskjul. De var en gång uppläggningsplats för skärgårdsflottans galärer, fartyg utrustade för att kunna drivas med hjälp av roddare. Fram till 1969 var Galärvarvet en del av Stockholms örlogsvarv. Bland annat Riksantikvarieämbetet har engagerats i renoveringen av husen. Många miljöhänsyn tas. Ekofasads uppdrag är att tvätta de 80 takbjälkarna före målning. - Vi är glada och stolta över att få medverka i den varsamma renoveringen av ytterligare en av Stockholms kända kulturhistoriska fastigheter. Våra miljövänliga och skonsamma metoder är speciellt uppskattade då det rör sig om ömtåliga byggnader, säger Mattias Åberg, Ekofasads vd.

Rengör med ultrarent vatten

Vid rengöringen använder Ekofasad sin specialutvecklade teknik med så kallat ultrarent vatten. Det frigör de höga halter av tungmetaller som finns i takbjälkarna. Avfallsvattnet tas sedan om hand och rengörs på plats – även det med Ekofasads egenutvecklade teknik. - Bjälkarna har varit fulla av slipdamm, sannolikt från bland annat gammal färg från båtarna som renoverats i Galärskjulen genom seklen. Förr använde man tungmetaller för att skapa kulörer i färgerna. De har lagrats under många år i bjälkarna som inte gjorts rena tidigare. Nu löser vi smutsen med vår patenterade metod med enbart rent vatten utan några tillsatser av kemikalier, säger Tobias Olsson på Ekofasad. Spritmuseum kommer att inhysa utställningar, bland annat den världsberömda The Absolut Art Collection som aldrig tidigare visats i Sverige. Museet väntas bli en turistattraktion tack vare sitt attraktiva läge vid vattnet och småbåtshamnen intill Vasamuseet. Källa: Ekofasad AB

Ekofasad ska rengöra de 80 takbjälkarna med sin specialutvecklade teknik, så kallat ultrarent vatten, när anrika Galärvarvet på Djurgården i Stockholm totalrenoveras.

Fakta tvätt med ultrarent vatten Ekofasad AB tvättar fasader med miljövänlig och egenutvecklad specialteknik. Företagets metod har utsetts till ”Bäst i test” i Folksams långtidsstudie som pågått sedan 2007. Tekniken som används är modern, tyst, skonsam och utan kemikalier. Företaget har Europapatent för sin teknik. Metoden går ut på att man ändrar beskaffenheten på vanligt vatten. Detta ger vattnet speciella egenskaper som gör att det bryter bindningen mellan smutsen och underlaget samt drar till sig smuts och andra partiklar. Vattnets nya egenskaper gör även att mikroorganismer såsom alger och mögel dödas eftersom vattnet stör ut organismernas naturliga balans att reglera hur mycket vatten de skall ta till sig. Inga kemikalier behöver användas. Vattnet måste dock renas på plats eftersom det så snart det kommer i kontakt med luft får försämrad rengörande effekt. Vattnet är därmed en färskvara som måste produceras samtidigt som det används. Uppsamling av smutsvatten samt rening av detsamma innan det släpps ut i avloppet görs också med den patentsökta metoden. Under behandling mäter man också vattenkvalitet och har möjlighet att mäta vattenupptagningsförmågan, fuktkvoten samt temperaturen på ytan.


www.fastighetsforvaltaren.se

27

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Fasad/Tak/Isolering xxxxx Materialföretaget som ska rädda klimatet Honeycore AB utvecklar oorganiska byggskivor av återvunnet avfall som råmaterial. Nu utmanar företaget hela byggskivebranschen med sin nyskapande produkt GAIAboard. En satsning som nyligen belönades med 4,5 miljoner kronor från Eurekas EU-innovationsprojekt Eurostars.

– För att byggbranschen ska lyckas med miljöarbetet behöver fler företag ställa om till hållbar utveckling och klimatvänlig materialkemi, menar Jacob Ursing, VD på Honeycore AB i Lund. EU-pengarna går till Honeycore och deras samarbetspartners; danska Teknologisk Institut, framgångsrika i Europa inom ”grön cement” samt Smith Innovation (Danmarks ledande företag inom innovationsprocesser i byggsektorn). Den främsta framgångsfaktorn för beviljandet av EU-pengarna har varit ”konsortiedeltagarnas unika specialkompetenser och kreativa arbete med sin idé”. – Pengarna är välkomna och kommer att delfinansiera utvecklingsarbetet av skivan. Snart lanserar vi ett globalt, konkurrenskraftigt alternativ till dagens våtrums- och vindskyddsskivor. GAIAboard ger minst 50 procent lägre CO2-utsläpp och 30 procent mindre bunden energi. Dessutom är den billigare, tåligare, starkare och mer lättarbe-

tad än dagens oorganiska byggskivor, berättar Jacob Ursing. Cement - trea på CO2-listan

De flesta globala branscher har redan haft sin banbrytande miljöperiod, medan byggbranschen väntar på sin, och frågan har kommit att bli hyperaktuell: Den snabbast växande miljöboven vad gäller koldioxidutsläpp i världen är nämligen tillverkning av cementprodukter som idag är den tredje största CO2-källan i världen. Endast fossila bränslen och skogsskövlingen släpper ut större mängder koldioxid. –Byggmaterialindustrin kan redan nu se fram emot en flera decennier lång period av klimatrevolutionerande kemiinnovationer. Om byggbranschen lär sig att återanvända avfall (så kallad cradle to cradle) får gipsoch cementindustrin snart ett globalt miljögenombrott och många nya gröna jobb, säger Jacob Ursing. En helt ny slags byggskiva

GAIA-board (Green Alkali Activated Cement Board) är en helt ny slags oorganisk byggskiva som än så länge är ett utvecklingsprojekt. Den skall tillverkas av geopolymercement, alltså återvunnen aska och slagg, och helt igenom resistent mot fukt och mögel. Askan kommer från samförbränning av bl.a. trä pellets i kraftvärmeverk.

Tillsammans med sina samarbetspartners Teknisk Institut och Smith Innovation arbetar man med fler revolutionerande klimatprodukter. Bland annat ett granulat från återvunnen cement som tar tillbaka de koldioxidutsläpp cementen en gång släppte ut. – På tio år absorberar vår produkt upp till 60 procent av de koldioxidutsläpp som cementen producerat under hela sin livscykel. Det är jätteviktigt för klimatet att kasserad betong får chansen att snabbt karbonatisera tillbaka under optimala omständigheter. Det kommer vårt väggelement att klara, säger Jacob Ursing. På plats i Kina – varje tillverkningstillfälle Honeycores egna produkter, av magnesiumoxidcement, går i linje med det miljötänkande de själva förespråkar, detta eftersom tillverkningsprocessen är mindre energikrävande än vanlig cement. Företaget har dessutom ställt som huvudkrav på sig själva att finnas på plats vid tillverkningen i Kina, vid varje enskilt tillfälle. – Annars får man helt enkelt inte den kvalitet man har beställt, säger Jacob Ursing. Beslutet att finnas på plats i Kina är extra viktig. Magnesiumoxidskivor är nämligen en av de byggprodukter som är undantagen den kvalitets- och tillverkningskontroll som kinesiska myndigheter själva satt upp. När det gäller direktimport tillgodoses kvalitetskontroll och logistik därför ofta av importa-

genter, som Honeycore, som skaffat sig den tillverkningskunskap och de typgodkännanden som krävs. – Lönsamhet i produkterna går hand i hand med ”grön container-logistik”. Ju längre tid vi har till miljövänlig sjötransport och direktleverans, ju billigare kan vi sälja produkterna. Det låter kanske komplicerat med det är inget som drabbar våra kunder, säger Jacob Ursing.. Katarina Petersén Nielsen Källa: Honeycore

Den nya GAIA-boarden skall tillverkas av geopolymercement, återvunnen aska från samförbränning av bl.a. trä pellets i kraftvärmeverk och slagg.

SMART

energieffektivisering ska självklart vara STÖRNINGSFRI Det finns bara en frekvensomriktare, som är störningsfri i sig själv - NFO Sinus®. Den är baserad på patenterad sinusteknik och fördelarna är många: ENKLARE INSTALLATION Inga skärmade kablar Inga krångliga EMC-krav Obegränsat kabelavstånd TYSTARE MILJÖ Inga störande switchljud SÄKRARE ANLÄGGNING Inga EMC-störningar Inga lagerströmmar Jordfelsbrytare kan användas Med NFO Sinus® kan elmotorer till fläktar och pumpar regleras så att du sparar mellan 25 och 65% energi, ibland betydligt mer. Omriktaren finns idag installerad i många sjukhus, skolor, bostads- och kontorsfastigheter, industrier m m. Den har dessutom valts av det globala företaget DeLaval att ingå i företagets ordinarie produktsortiment. Kontakta oss så berättar vi mer! NFO Drives AB Tel 0454 – 37029. e-mail info@nfodrives.se

www.nfodrives.se


28

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Fasad/Tak/Isolering

Brand- och fuktsäker isolering På det stora gröna taket till Bergakungens salar i Göteborg har man använt sig av foamglas isoleringsteknik för att skydda sig mot läckor och fuktskador. Med varmasfalt mellan isoleringsblocken och under tätskiktet finns inget utrymme för vatten att tränga in.

Foamglas erbjuder en unik brand- och fuktsäker isoleringsteknik med garanterat lång livslängd. Materialet består av 67% återvunnet glas och resterande 33% av eget tillverkat glas. Tekniken är därför speciellt lämpad för bland annat simhallar och Gröna tak. Fastighetsförvaltaren kontaktade Peter Hellqvist, ansvarig försäljningsdirektör och teknisk rådgivare på Foamglas Nordic AB, för att få veta mer om Bergakungen och om materialet. -Bergakungens salar är ju en publikyta där alla får vara och det har hänt några incidenter. I samband med att U2 hade rockkonsert på Ullevi tältade folk på taket. När vinden tilltog och tälten blåste bort löste ungdomarna detta med att gå över till Peabs renovering av Opalen, som pågick då, och sno armeringsjärn som de satte fast sina tält med. Det gav tolv läckage, eller rättare sagt

Peter Hellqvist, ansvarig försäljningsdirektör och teknisk rådgivare på Foamglas Nordic AB.

Foamglas uppfanns 1936 i Frankrike och såldes till Pittsbrgh Corning i USA. Den kom tillbaks till Europa i slutet av 1940-talet. Sverige har haft eget bolag i trettio år men produkten har funnits här sedan 1952-53. Foamglas består av 67% återvunnetglas och de resterande 33% av eget tillverkat glas. Alltihop krossas så det blir lika finkornigt som bakmjöl och så tillsätts kol. Sedan bakas det i ugnen, som man bakar bröd. Att det jäser beror på att kolet innehåller svavel, så det är svaveldioxid i alla blåsor. Vilket i sin tur gör att det inte finns utrymme för kondens att bildas i isoleringen. Ugnen håller ca 1600 grader. När det kommer ut är det som ett formbröd vilka skickas iväg på avsvalning i 16-20timmar, för att spänningen ska försvinna ur glaset. Därefter kan man börja bearbeta foamglaset.

tolv brunnar, på Bergakungen och tack vare foamglas blev det lätt att identifiera skadorna och åtgärda dem, berättar Peter Hellqvist. Kan du beskriva det lite närmare? -Normalt om det blir ett hål genom tätskiktet och genom isoleringen i ett tak rinner det in vatten någonstans. Men då det oftast inte rinner rakt ner, utan i sidled, gör

det att läckage är svåra att hitta. Med foamglas finns det inte utrymme någonstans för vattnet att tränga i sidled utan det samlas som i brunnar istället. -Du mäter in dig och gräver hål där du kommit fram att du ska gräva, och oftast är skadan där. Därför är det lättare att lokalisera skadorna där det finns foamglas. Alter-

nativet hade varit att riva av hela taket och då snackar vi om 4-6000 kubikmeter jord för att börja leta skador. -Det finns fler fördelar just i samband med gröna tak med foamglas, du får till exempel mindre problem med rotskador. Foamglas tål extremt mycket belastning. Det vi använder till gröna tak tål 450kg pascal men vi har även det som tål 600- och 900kg pascal om vi behöver, säger Peter Hellqvist. Hur lagar ni skadorna? -Du reparerar den som ett vanligt tak. Du gräver fram skadan och skär ut en bit foamglas och lägger dit en liten kloss och nytt tätskickt. I och med att du lägger varmasfalt så blir det tätt, konstigare än så är det inte, konstaterar Peter Hellqvist. Brandsäkert material

Foamglas är i brandklass A1 vilket gör att det också lämpar sig till gas- och oljeledningar på grund av att det inte kan brinna och ta åt sig fukt. -Hela Nordsjöns oljeplattformar är isolerade med foamglas och vi har till exempel isolerat hela gasledningen från Sibirien till Europa. I just det läget är en driftstörning förknippad med enormt stora kostnader vilket gör foamglas till ett bra val, berättar Peter Hellqvist. Mindre miljöbelastning

Ur miljösynpunkt är foamglas också attraktivt då det är underhållsfritt och har en livslängd på 60 år eller längre, jämfört med annat material som kanske behöver bytas ut efter 15-20 år. -Jämfört med alla andra skivisoleringar leder foamglas alla miljöligor, vi leder också alla långsiktighetsligor. Det vill säga att vi har överlägset längts livslängd och vi har heller inga problem med fukt överhuvudtaget, säger Peter Hellqvist. Mona Sundquist

Det gröna taket på Bergakungens sal i Göteborg är isolerat med foamglas – något som var en räddning när folk använde armeringsjärn för att säkra sina tält som de ställt upp på taket under en U2 konsert.

Bilpool - enkelt, smart och i tiden Med Sunfleet bilpool kan ni erbjuda de boende i fastigheten ett enkelt, smart och ekonomiskt transportmedel. Det är en lösning som ligger i tiden där hållbarhet och social samvaro är allt viktigare aspekter. Alla hushåll och företag kan erbjudas medlemskap och få tillgång till bilpoolen dygnet runt. En win-win-lösning Sunfleet hanterar allt som har med bilarna att göra och ni tillhandahåller platsen för dem. Poolbilarna är nya, säkra och bränslesnåla och följer Regeringens miljöbilsdefinition. Sunfleet är Sveriges största bilpool och finns på 27 orter i landet. Som medlem kan man nyttja alla poolplatser, hemma eller på resande fot. Bilarna bokas enkelt på nätet, via mobilen eller appar. Bilpool minskar behovet av egen bil för de boende och därmed också parkeringsbehovet. Sunfleet bilpool gynnar er, de boende och miljön!

4 Läs mer på sunfleet.com


www.fastighetsforvaltaren.se

29

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

It’s Time.

xxxxx

Det är dags att spara vatten, energi, pengar och miljön. Det är dags att ta en dusch. Det är dags för Oras Eterna med sin unika EcoLed funktion att visa dig den idealiska längden på en dusch: precis lagom lång för att njuta utan att slösa vatten. Den svängbara utloppspipen med automatisk omkastare, en extremt sofistikerad termostat och en automatisk påfyllning av badkaret kombinerar lyx med intuitiv användning. Det är dags att uppleva en helt ny nivå av känsla, komfort och funktionalitet med Oras Eterna. www.oras.com

Eterna


30

www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Hissar/Rulltrappor xxxxx Världens snabbaste hissar installeras i Shanghai Tower Det nuvarande hastighetsrekordet för hissar är 1010 meter per minut, cirka 16,8 meter per sekund, enligt Guinness World Record. Nu har Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo) har fått en order på installation av ännu snabbre hissar. I det blivande Shanghai Tower i Pudong-distriktet i Shanghai, Kina, får hissresenären en resa på 18 meter per sekund.

Tre uppsättningar hissar kommer att åka direkt mellan det andra källarplanet och observationsplanet på den 119:e våningen i Shanghai Tower som nu är under uppbyggnad i Shanghai i Kina. Med start i höst kommer Mitsubishi Electric Group totalt med dessa tre enheter att leverera alla 106 hissar för byggnaden som förväntas stå klar 2014. Den 632 meter höga skyskrapan blir då landets högsta och kommer att inrymma kontor, hotell, kommersiella utrymmen, konferenssalar, utställningshallar, restauranger och olika aktiviteter för kultur och turism. Världens längsta hissresa

Mitsubishi Electric kommer också att installera en grupp om fyra dubbeldäckarhissar. Dessa kommer att förflytta sig på rekordhastighet om 10 meter per sekund mellan bottenvåningen och hotellobbyn på 101:e våningen. Dessutom förväntas nödhissen, som åker mellan tredje källaren

och den 121:a våningen, erbjuda världens längsta hissresa - en sträcka på totalt 578,5 meter. -Det är en stor ära att väljas för att leverera alla hissar, inklusive ett antal rekordenheter, för den högsta byggnaden i Kina, säger Mitsuo Muneyuki, vice VD för Mitsubishi Electric, ansvarig för byggsystem. -Vi tror att detta historiska beslut återspeglar Mitsubishi Electrics globala rykte om avancerad teknik och service i världsklass. Trygg hissfärd med avancerad teknik

För att möta det växande kravet på hisssystem och rulltrappor för höga byggnader, utvecklar Mitsubishi Electric ständigt sina system för att ge ökad säkerhet, trygghet, komfort och hållbarhet. De sju hissarna som förväntas etablera nya hastighetsrekord, kommer att införliva state-of-the-art-teknik för att garantera passagerarnas komfort i hög hastighet. Här ingår tekniker som aktiva förflyttningsguider, snygga taktäckningar som minskar laterala vibrationer och buller samt pneumatisk styrning för att kompensera snabba förändringar i lufttrycket. Högintensiva linor och kablar gör det möjligt för världens längsta hiss att resa över ett avstånd på mer än 500 meter. För maximal säkerhet och tillförlitlighet används keramiska bromsar som ökar motståndskraf-

ten mot höga temperaturer och starka stötar. Alla hissar som kan färdas i hastigheter över 2,5 meter per sekund kommer också att utrustas med energibesparande lösningar som regenerativa omvandlare och gruppstyrsystem. Katarina Petersén Nielsen Källa: Mitsubishi Electrics

Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo) har fått en order från Shanghai Tower Construction & Development Co, Ltd på installation av världens snabbaste hissar, en hissresa på 18 meter per sekund, i Shanghai Tower under uppbyggnad i Pudong-distriktet i Shanghai, Kina.

Om du väntar oönskat besök Påväxt på taket, fasaden och markbeläggningen. Dålig lukt i soprummet. Det här är vanliga problem för fastighetsägare. Men nu finns en produkt som ger en hållbar och lättskött yta – och därmed spar både pengar, resurser och miljö. Patenterade Prebona Protect ger ett långvarigt skydd mot påväxt och smuts. Den kan användas för att hålla hela fastigheten fräsch – från soprummet, där den stoppar uppkomst av dålig lukt, till att skydda fasader, tak, markbeläggning och markiser. Prebona Protect kan användas på många olika material, till exempel betong, tegel, papp och puts. Produkten är resurssnål och fäster starkt mot underlaget, vilket motverkar urlakning. Därmed blir miljöpåverkan minimal. Läs mer på www.prebona.com om hur du kan hålla fastigheten ren längre. Eller besök oss på Fastighetsmässan Öresund i feb-2012 (monter I27).

www.prebona.com


www.fastighetsforvaltaren.se

31

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Hissar/Rulltrappor xxxxx Modernisering av hissar, rulltrappor Precis som med alla maskiner finns det ett slut på hissens, rulltrappans eller portens livscykel. En hiss eller rulltrappa som har startat flera hundratusen gånger per år och som har tillryggalagt tusentals kilometer, behöver någon gång bytas ut eller moderniseras grundligt – även om den har fått regelbunden service och reparationer.

-Framför allt är det viktigt för säkerheten att man underhåller och moderniserar sina hissar och rulltrappor. Så att användarna av dem kan känna sig trygga med att de fungerar som de skall och framför allt inte kan orsaka några personskador, säger Lennart Strandman säljchef för modernisering på KONE AB i Sverige . Modernisering av din hiss, rulltrappa eller port är dessutom en investering som betalar sig på flera sätt menar han vidare. Förutom att tillgängligheten, säkerheten och estetiken förbättras minskar kostnaderna för underhåll och energi. -Nu för tiden är det framför allt miljö och energibesparingarna som är stora. Jämför man med en hydraulhiss från 80-talet pratar vi om energibesparingar på 60% eller mer när man investerar i hissar med modern teknologi. Även när det gäller rulltrappor har drivsystem och motorer blivit alltmer energisnåla. Olika villkor för kommersiella fastigheter och bostadhus

Idag styr Boverket hur moderniseringen

och automatiska stoppfunktioner så att man inte skall kunna fastna och skada sig, säger Lennart Strandman. Slitna trappor kan vara livsfarliga om de inte fungerar som de skall och riskerna för haveri ökar om de inte är tiptop. I Europa har man lagstiftat

I rulltrappor är det framför allt säkerheten som är viktig att hålla efter. Risken att fastna med fötter eller händer ökar markant med en dåligt underhållen rulltrappa. av en hiss skall se ut genom föreskriften BFS 2011:12 kallad H12. Enligt den måste exempelvis alla hissar i arbetslokaler förses med en innerdörr i hisskorgen senast den 31/12 2012. Vid ändring av hissens styrsystem, maskineri med mera påkallas också omfattande uppgradering av signalisering, nödtelefon och korgdörr för att nämna några punkter. -H12:ans tidsgräns gäller än så länge bara den kommersiella sidans fastigheter. Där är det ett krav att man skall ha en innerdörr till slutet på nästa år. På bostadssidan behö-

Boverkets föreskrift H12 Modernisering av en hiss styrs idag av Boverkets föreskrift BFS 2011:12 kallad H12. Vid ändring av hissens korginredning eller hela hisskorgen skall följande punkter uppfyllas: * Manöverorgan skall vara handikappanpassade * Korgdörr skall monteras i alla korgöppningar * Tvåvägs nödtelefon med 24 timmars service * Godkänd belysning och nödbelysning i hisskorgen Vid ändring av hissens styrsystem, maskineri mm. påkallas också omfattande uppgradering av signalisering, nödtelefon och korgdörr för att nämna några punkter. I de fall styrsystem, apparatställ och maskineri moderniseras gäller även: * Petsäkra lås/dörrkontakter på våningsplanen * Anordning för evakuering av instängda passagerare * Räddningsutrymme i schaktgrop och topp Mer om hur H12:an påverkar dig kan du läsa på www.boverket.se

Källa: KONE

ver man bara göra uppgraderingar om man moderniserar. Framför allt handlar det om att man skall ha en korgdörr i hisskorgen, nödtelefon med tvåvägskommunikation med piktogram för döva och att tryckknapparna skall vara i relief samt ha ljudkvittering för att öka tillgängligheten, säger Lennart Strandman. Just ur tillgänglighets- och säkerhetssynpunkt menar han dock att det viktigaste är att anpassa hissar med automatiska dörrar och att ha en korrekt planinställning på sin hiss. -En manuell dörr måste du öppna med handkraft och det är besvärligt för både äldre, om man har barnvagn eller skall in i en hiss med massa matkassar. Felaktig planinställning är det som orsakar de flesta olyckorna i en hiss, förklarar han. Den bästa lösningen för många äldre hissar är ett komplett utbyte till en helt ny hiss. Då får man alla de fördelar det innebär av energi/miljö, estetik och säkerhet som är möjliga.

Ekan fastighetsförv 2011 117x86 (4.0).indd 1

Katarina Petersén Nielsen Källa: KONE

Säkerheten viktig för rulltrappor

När det gäller rulltrappor handlar det inte så mycket om tillgänglighetsbitar förutom ledljus längst ner vid stegen och kontrastmarkering av desamma som bör finnas. Underhållskraven för rulltrappor finns också i H12 men där finns inga motsvarande krav som för hissar av modernisering. Istället är det framför allt säkerheten som är viktig. -För rulltrappor handlar det mer om säkerhetsaspekter som finger och klämskydd

Sverige behöver mer rum att växa i. Och medan ni ger familjer, företag och offentliga verksamheter mer hjärterum, skapar vi på Ekan mer utrymme för er utveckling. Vi skapar förutsättningar för er att lägga mer energi och omsorg på det ni vill göra genom att hitta smartare sätt att utföra det arbete som ni måste göra. Vi genererar mer värde för varje kostnadskrona vilket frigör medel för just det som ni eftersträvar. Oavsett om det är investeringar, hyresgästservice, boutveckling, utdelning eller något helt annat.

Ny lagstiftning skapar dock ständigt nya säkerhets- och tillgänglighetskrav. Ny teknik förbättrar prestandan och ökar energieffektiviteten. Och kraven på en befintlig hiss eller rulltrappa kan förändras, till exempel om ett bostadshus görs om till ett hotell. I Europa har man genom standarden EN 81-80, SNEL (Safety Norm for Existing Lifts) lagstiftat för att höja säkerhetsnivån på gamla hissar både för kommersiella bruk och bostäder. - Där anser vi att man i Sverige redan har gjort många av de åtgärder som EN 81-80 omfattar men dock inte alla, säger Lennart Strandman. Ur säkerhets och tillgänglighetssynpunkt finns det ju inget som säger att Sverige inte skulle följa efter Europa även när det gäller hissar i bostadshus. Men redan nästa år kommer sannolikt nya hissföreskrifter som kallas H13 och där vet vi inte riktigt vad som kommer att vara konsekvensen än.

Smarta arbetssätt leder också till glada och stolta medarbetare vilket i sin tur leder till glada och stolta hyresgäster. En positiv spiral kan man säga. Vi kallar det ”connecting the dots”. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om hur vi kan bidra till er positiva spiral.

www.ekan.com

2011-01-20 09.16

Modernisering av din hiss, rulltrappa eller port är en investering som betalar sig på flera sätt . Förutom att tillgängligheten, säkerheten och estetiken förbättras minskar kostnaderna för underhåll och energi.


32

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Hissar/Rulltrappor xxxxx

Kvalificerad lyftutrustning och noggrann logistik Att installera en rulltrappa kräver någon som kan lyfta tungt. Rulltrapporna i Citytunneln i Malmö installerades under pågående tunnelbyggnation. Med en vikt på mellan 20-30 ton krävdes specialutrustade fordon, kvalificerad lyftutrustning och en noggrann planering av logistiken för att få dem på plats.

Tunga lyft i Kiruna och utomlands Tunga Lyft har kontor i Göteborg, Karlstad, Stockholm och Malmö men arbetar rikstäckande. Bland annat är de delaktiga i processen med stadsomvandlingen i Kíruna, där man flyttar delar av staden. Men de har också blivit kontrakterade utomlands både i Chile och Japan.

-Vårt arbete med tunga lyft på platser med nya förutsättningar kräver stor flexibilitet och anpassning av teknik och montering efter befintliga förutsättningar, säger Rolf Nilsson . Platserna där vi ska jobba är ofta svåråtkomliga och kan vara placerade långt in i en byggnad. Det innebär en noggrann planering för hur vi ska komma in med både utrustning och redskap till de utrymmen där arbetet ska utföras. Objekt man anlitats för att lyfta i främmande länder kräver ytterligare logisktik och planering. Bland annat har Tunga Lyft haft i uppgift att transportera och montera en tung pjäs till Japan. Och efter jordbävningen i Chile lyfte företaget en sodapanna på 1000 ton som höll på att välta och där benen behövde repareras. -För att kunna utföra arbetet , fick vi flyga över vi utrustning och specialkonstruerade lyftanordningar som vägde över tjugo ton som sedan transporterades tillbaka med båt till Sverige, säger Rolf Nilsson. Christina Johnson

Tunga Lyft är ett företag som lyfter allt från kassaskåp och rulltrappor till broar och hela hus. Företaget arbetar inom alla typer av verksamheter och industrier och är specialiserade på tunga lyft. -Vår teknik lämpar sig speciellt bra i situationer där förutsättningarna är annorlunda och det inte finns några självklara lösningar. Med hjälp av specialanpassad och kvalificerad lyftutrustning kan vi lösa de flesta projekt och utmaningar, säger Rolf Nilsson, marknadschef på Tunga Lyft. Rulltrappor med trailer från Tyskland

Arbetet med Citytunneln i Malmö var ett avancerat jobb och en stor utmaning där planeringen började redan två år innan

själva monteringen påbörjades, berättar Conny Plato, delägare och depåansvarig för Tunga Lyft i Södra Sverige. Rulltrapporna transporterades med trailer från Tyskland. I Sverige lastades de om till fordon som är specialutrustade och anpassade för att kunna transportera tyngre gods och som är godkända av TSV för att köra under mark. -Eftersom varje rulltrappa väger mellan 20-30 ton fick de lyftas från transporten med kedjeblock och så kallade Taljer som kräver speciella anordningar. Vissa av rulltrapporna var ”klädda” i glas, vilket krävde att vi var extra försiktiga. För att lyfta och få rulltrapporna på plats I Citytunneln fick vi använda oss av speciella lyftanordningar som tillfälligt monterades upp i taket, för att samtidigt med de tunga lyften undvika att åstadkomma någon skada i själva lokalen. Längder på mellan 20 och 50 meter

Entreprenadtiden i Citytunneln tog ungefär ett halvår under vilket man lyfte in och installerade 32 rulltrappor som var mellan 20 och 50 meter långa. -Problemet med så stora projekt är ofta

Rulltrappor med en längd från tjugo upp till femtio meter och med en vikt på 20-30 ton var en utmaning för Tunga Lyft och planeringen påbörjades hela två år innan trapporna skulle monteras. att få samordningen och logistiken med andra entreprenörer att fungera. Eftersom vi var många olika företag som arbetade med tunneln samtidigt, krävdes det en mycket noggrann planering av samtliga moment av monteringen. Samordningen innebar bland annat att vi fick börja jobba klockan 04 på morgonen, eftersom många aktörer skulle samverka i arbetet med tunneln på en begränsad yta. -Trots svåra förutsättningar gick arbetet mycket smidigt på grund av kompetenta medarbetare och blev ett av de få projekten där budgeten blev mindre än beräknat, säger Conny Plato. Christina Johnson

Att lyfta och få en rulltrappa på plats kräver både logistik, kunskap och avancerade lyftanordningar.


www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

33

Hissar/Rulltrappor xxxxx

Hur vet du att hissen är säker? En hiss är en säker anordning med inbyggd säkerhet. Det sker väldigt sällan olyckor men om det händer kan det bli otäckt. Att se till att hissen är säker är fastighetsägarens ansvar.

Det är inte alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som är medvetna om sitt fulla ansvar. Enligt Boverkets föreskrift ska en hiss alltid vara säker, under årets alla dagar. Det kräver att hissen får regelbunden skötsel enligt tillverkarens anvisningar och att årliga besiktningar görs. Ansvaret är alltid fastighetsägarens

– Ansvaret för hissens säkerhet kan aldrig läggas över på en skötselfirma, det är fastighetsägaren som ska se till att hissen sköts regelbundet och det är fastighetsägaren som ska se till att hissen besiktigas varje år, säger Bertil Forsberg, hissexpert på Inspecta. I en bostadsrättsförening är det föreningens ordförande som bär ansvaret för säkerheten i fastighetens hiss. Även garageportar, grindar samt lyftbord vid lastkajer omfattas av Boverkets föreskrift.

Besiktning hittar brister att åtgärda

Det ackrediterade besiktningsorganets uppgift är att noggrant kontrollera hissen och dess funktioner för att upptäcka slitage och trasiga funktioner. Vid eventuella brister gör besiktningsingenjören anmärkningar i intyget. Besiktningsintyget skickas sedan till fastighetsägaren för åtgärd. Alla åtgärder måste dokumenteras för att kunna visa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla säkerheten. – Om fastighetsägaren ser till att en skötselfirma gör regelbunden service på hissen, att ett ackrediterat besiktningsorgan utför besiktning varje år och att eventuella brister åtgärdas och dokumenteras, har man följt Boverkets föreskrift och uppnått den säkerhetsnivån som krävs, säger Bertil Forsberg. Källa: Inspecta

Kontrollera hissens säkerhet För att ha kontroll över hissens säkerhet finns ett antal saker att ta itu med. Säkra hissen genom att: 1 Teckna ett serviceavtal med en skötselfirma 2 Anlita ett ackrediterat besiktningsorgan för årlig besiktning 3 Följ upp besiktningsintygen - vad behöver åtgärdas? 4 Anlita skötselfirman för att åtgärda eventuella brister.


34

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Expertguiden Passersystem/Entréer

Med uppgift att skilja behöriga från Användandet av passersystem har stadigt ökat de senaste åren och idag finner man mer eller mindre avancerade lösningar i både flerbostadshus, kontorslokaler och en rad offentliga byggnader. Borta är kodlåsen som fått lämna plats för elektroniska nyckelsystem med uppgift att skilja behöriga från obehöriga att komma och gå i en fastighet.

-Passersystemen är vad man skulle kunna säga ett modernare sätt att låsa sin dörr, säger Jan-Peter Alm, konsult hos SSF. Eftersom det är både säkrare, billigare och mer användarvänligt än traditionella nycklar är det inte så märkligt att allt fler väljer att installera

dem. Med de integrationsmöjligheter som nu finns och håller på att utvecklas är jag övertygad om att det kommer att öka även i framtiden. I huvudsak, menar han, behövs passersystem i fastigheter och byggnader där man har behov av att låsa om sig på olika nivåer; som där det finns många entréer, dörrar och passager, avdelningar som skall hållas stängda av olika anledningar och där särskilda restriktioner för tillträde krävs. Istället för att behöva dela ut nycklar som, om de tappas bort, orsakar avsevärda försämringar av säkerheten och i värsta bidrar till kostsamma byten av lås, kan man på ett smidigt sätt styra accessen till en fastighets olika skrymslen och vrår centralt.

-Fördelen med dagens elektroniska passersystem är att man kan styra varje enskild dörr, tilldela olika behörigheter till olika passager i en fastighet och dessutom styra med individuella tider för tillträde till olika personer, säger Jan-Peter Alm. Alla dörrar är datoriserade och man bestämmer helt enkelt vem som kan komma in var och när med hjälp av ett dataprogram. För enstaka dörrar kan man idag välja kortlås av samma upplägg som passersystemen eller lås med programmerbara nycklar. Alternativt kan ett vanligt traditionellt kodlås eller patentnyckel vara fullt tillräckligt. Nackdelen med kodlås, som även om de ger ett visst skydd för oönskade besökare att ta sig in, är dock att koder lätt sprids och kan hamna i

fel händer. Dessutom är ett kodlås kopplat till enskilda dörrar medan ett passersystem kan ha flera hundra dörrar kopplade till en och samma styrenhet. Bättre kontroll och ökad säkerhet

Genom att använda ett passersystem får man inte bara bättre kontroll på behövighetsnivåerna hos de som rör sig i en fastighet. Man kan också snabbt och enkelt spärra en behörighet om ett passerkort skulle komma bort. Något som totalt sett ökar både säkerhet och möjligheten att hålla reda på vem som vistas var och till och med när. -Sen kan man ju dessutom se vem som senast var inne på ett specifikt ställe om något inträffar om det skulle behövas, säger

Passersystem i Bostadshus

Passersystem i kontorslokaler

Patrik Drugge, försäljningschef RCO

Kenneth Jerreholt, Produktansvarig Access Norden på Siemens Security Products

Finns det behov för passersystem i flerfamiljsbostäder? Behovet av passersystem är egentligen minst lika stort i flerfamiljsbostäder som i alla fastigheter där man vill kunna ha kontroll över vem som rör sig i fastigheten. Förr hade man nycklar som lätt kommer på vift och elektriska lås/kodlås som under många år använts är risken att koderna läcker ut till obehöriga stor. Varför är ett passersystem bra? Ett elektroniskt passersystem är billigare i drift än hanteringen med vanliga lås och nycklar samt att det är betydligt enklare och flexiblare att administrera. Sen finns det ju andra fördelar eftersom man kan ge olika behörigheter för olika taggar vilket gör att man som förvaltare får en bättre kontroll på vem som har tillgång till olika utrymmen, som källare, vind, tvättstuga och så vidare, i en fastighet. Dessutom ökar det tryggheten för de boende. Vilken typ av passersystem lämpar sig bäst? Vanligast är att man väljer ett beröringsfritt system med så kallade taggar för att öppna dörrar. Där finns två olika typer idag – Proxtag och Mifare som är något säkrare och där den förstnämnda är vanligast att man använder i bostadshus. Här handlar det ju framför allt om vad man vill skydda och i flerbostadshus rör det sig oftast om få ett ”skalskydd” – det vill säga att man säkrar entrédörrar och dörrar till exempelvis miljörum, förråd och olika gemensamhetsutrymmer i huset. Så beroende på vilken säkerhetsnivå man önskar väljer man lästeknik därefter. Vilka funktioner kan/bör man ha i sitt passersystem? Man kan till exempel ha olika behörigheter för vuxna och barn i en familj. Barntaggarna kan

ge access att komma in genom entrédörren och i ett eventuellt cykelrum medan vuxna kan ha tillträden till källare, miljörum, tvättstugor och andra utrymmen där man inte önskar att barn skall befinna sig. Sen kan man även tidsstyra och bestämma när på dygnet eller i veckan någon skall ha tillträde till olika utrymmen. Valen och möjligheterna är många och det är det som är finessen med taggarna. Viktigt är att se över vilka behov man har idag samt vilka som kan dyka upp i framtiden så man inte begränsar möjligheterna till utbyggnad. En porttelefon för att lägenhetsinnehavarna enkelt ska kunna släppa in besökare kan också behövas. Vilken är vinsterna i att installera passersystem? För användaren av passersystemet är det kanske i första hand att man inte behöver fippla med nycklar. Tappar man sin tag går den omedelbart att spärra och man får snabbt en ny. Dessutom ökar tryggheten för de boende att veta att behörigheten är begränsad. För fastighetsförvaltaren innebär det enklare administration och det blir definitivt billigare i drift än om någon tappar bort en vanlig nyckel där man, om det skall göras rätt, måste byta både låskolvar och alla hyresgästernas nycklar. Dessutom kan man styra och administrera flera bostadsområden via ett och samma system. Man får ett förbättrat inbrottsskydd. Dörrarna är alltid låsta och ett enkelt skalskydd förhindrar att obehöriga tar sig in.

Integreringsfunktioner flerbostadshus Att installera ett passersystem ger, förutom själva skalskyddet, också möjligheten att integrera andra elektroniska funktioner som finns i fastigheten och förenkla vardagen både för de boende och förvaltaren. Vanligt är att integrera brand- och inbrottslarm och i flerbostadshus kan ex. bokning av tvättstugor, gemensamhetsutrymmen, uthyrningsrum eller lägenheter, solarium, bastu eller annat som kan finnas i fastigheten läggas till och administreras i ett och samma system. Elektroniska informationstavlor där bokningar och felanmälan kan göras och viktiga meddelanden sättas upp är ytterligare en möjlighet. Tack vare taggarna kan både allmän och personlig information förmedlas på en sådan och förutom att hyresgästen enkelt får sin information kan förvaltaren snabbt få en bekräftelse på om och när ett personligt meddelande blivit läst.

Finns det behov för passersystem i kontors lokaler? Ja absolut – att hela tiden skydda sina tillgångar och lokaler idag är självklart. På ett större kontor där det är många människor i rörelse och det kan vara svårt att hålla koll på alla individer som kommer in utifrån är det extra viktigt. Varför? Säkerhet på kontoret handlar mycket om att man har trygg och säker passage in och ut i fastigheten samt mellan olika avdelningar där olika behörighetsnivåer krävs. Det finns mycket människor och besökare som rör sig i en kontorsbyggnad idag (förutom anställda har man ofta städpersonal, bud, kunder och leverantörer osv.) och där är det viktigt att ha kontroll på vem som kan ta sig in var. Här handlar det framför allt om att skydda de affärskritiska bitarna från exponering för obehöriga; du skall kunna lämna offerter, interna dokument, affärsplaner, undersökningar osv. framme när du lämnar ditt kontor eller skrivbord och veta att det är tryggt. Har man bara en vanlig nyckel som tidigare kan bäraren alltid komma in 24 timmar om dygnet och försvinner den har man en stor oro. Vilken typ av passersystem lämpar sig bäst? Jaa, jag tror inte det finns så många varianter men det som man helst vill ha för att ha kontroll på folk som kommer och går och då är det ju någon form av kortsystem med ett kort eller tag för att enkelt kunna öppna en dörr. Självklart skall detta vara kombinerat med att man kan bestämma behörighetsnivåer och kanske till och med tidpunkter när en brukare av en viss tag kan och får vistas på olika platser i byggnaden. Det får dock inte bli för komplicerat för brukaren med komplicerade omvägar för att kunna röra

sig inne i fastigheten. Och det är oerhört viktigt att man har en smidig lösning för operatörerna och de som administrerar det hela. Upplever man att det är för komplicerat riskerar man att dörrar lämnas öppna ändå och det är ju inte meningen. Vilka funktioner kan/bör man ha i sitt passersystem? Det man vill få bort är ju just det här uppenbara att en dörr står öppen. Kort eller tag där tag oftast är smidigast. Det är viktigt hur man projekterar ett passersystem så är till att börja med att man gör ett bra skalskydd. Sedan är det viktigt att man tänker till kring vilka zoner man vill ha inne i själva fastigheten och hur man placerar dem. Så att de som har behörighet kan röra sig så smidigt och enkelt som möjligt mellan dem. För dem som rör sig inne i lokalen kan man på vissa dörrar faktiskt bara ha kod och vissa tiden kräva både kort och kod i kombination. Vanligt på just kontor är att man flyttar avdelningar, byter rum eller möblerar om relativt ofta. Då skall man helst enkelt kunna flytta läsarna från en dörr till en annan och där är det oftast enklare om man har trådlösa läsare. Då slipper man extra kostnader som det blir att fysiskt behöva flytta en läsare. Vilka för/nackdelar får man genom att installera passersystem? Jag kan egentligen inte se några nackdelar... Fördelen är att man får en väldigt enkel, bra och uppdaterad kontroll på vem som rör sig en kontorslokal. Man kan lätt spärra ett kort eller tag om de skulle försvinna och man kan begränsa behörigheten – som att till ex bara til�låta städpersonal komma in en bestämd dag och tid – efter varje enskild individs behov.

Funktioner som kan vara lämpliga att integrera i passersystemet Den som är absolut viktigast och mest vanliga biten man integrerar i kontorsfastigheter är att man kopplar passersystemet till ett inbrottslarm, det ger ett enkelt och tryggt handhavande och man behöver heller inte vara orolig för att glömma aktivera larmet kvällstid då detta smidigt kan styras ifrån passersystemet via tidscheman. En annan funktion som blir mer och mer vanligt är att man kopplar till videoövervaknings om kan styras genom passersystemet – så att kameran, när någon går in genom entrén, automatiskt startar en inspelning så att man efteråt kan se den som gått in. Det är en bra backup kontroll på att rätt person kom in vid ett bestämt tillfälle. Många integrerar även olika bokningsfunktioner för till exempel konferensrum, gym, bastu, solarium osv. - ställen där man inte vill att vem som helst skall springa när som helst. Sen finns det ju möjligheter att integrera maskinstyrning som ventilation eller belysning. Brandlarm brukar på grund av säkerhetskrav inte integreras annat än att det integreras att tvångsstyra upplåsning av alla eller valda dörrar vid ett eventuellt brandlarm.


www.fastighetsforvaltaren.se

35

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Expertguiden xxxxx

obehöriga Jan-Peter Alm. Det är visserligen något man pratat tyst om och något som måste användas med urskiljning – både på grund av de lagar, bland annat PUL (personuppgiftslagen), som finns, men också för att passersystemet inte skall missbrukas som något kontrollsystem av individer. Däremot kan passersystem användas tillsammans med fler säkerhetsfunktioner och integreras med andra styr- och säkerhetssystem i en fastighet. Och det är här framtidens passersystem finns menar Jan-Peter Alm. -Systemen i sig är idag så flexibla att de kan anpassas efter behov. Väldigt många av passersystemen på de stora företagen är redan idag integrerade i ett större system som styrs med ett och samma administrativa program.

Inbrottslarm, kameraövervakning, hissar och tvättstugebokning är bara några exempel. Och tittar man på exempelvis skolor där man hyr ut lokaler till föreningar på kvällar och helger och där behörigheten bara skall gälla just då är passersystemen i kombination med ett bokningssystem ideella. Viktigast i hela passersystemet, påpekar han dock, är själva dörren och den låsningsfunktion man väljer för densamma. Här gäller det att tänka till kring var dörren är placerad; i vilket skal, i en yttervägg, innervägg, källare osv, den sitter, och att kolla upp vilka krav som faktiskt finns på lås och dörr i standarder och hos försäkringsbolag. Katarina Petersén Nielsen

Den svenska standarden SS-EN 50133 omfatttar automatiska passersystem och beskriver vilka krav som gäller för systemets uppbyggnad, komponenter, funktioner, miljö samt störningsnivå. Här finns även krav för hur kommunikation inom passeranläggningen samt till anslutna enheter (tex låssystem) och delar i säkerhetssystemet. Standarden ställer även krav på vilka kvalifikationer som krävs av de som installerar, besiktigar, överämnar och underhåller passerkontrollsystem. Standarden har två tillträdesklasser: A – graden av säkerhet på passerstället föreskriver varken tidsbehörighet eller loggningar av passeringar. B – passerstället inkluderar både tidsbehörighet och loggningsfunktioner. Källa: SSF

Passersystem i offentliga lokaler Richard Björk, försäljningschef Swedsecur Finns det behov för passersystem i offentliga lokaler? Ja absolut. Ett passersystem uppfyller en rad olika behov, både säkerhetssynpunkt och ökad trygget för personal, ökad trygghet är också god arbetsmiljö. Också för besökare betyder ett passersystem trygghet. Varför är ett passersystem bra? Med ett passersystem begränsar man obehörigas närvaro på ett mycket effektivt sätt. I många fall plockar man bort mekaniska cylindrar, lås och nycklar som man lätt inte har kontroll på eller som är lätta att tappa eller som vid personalomsättning försvinner och inte återlämnas. Med ett passersystem kan man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt minimera dessa brister och risker. Man kan även begränsa behörighet för personer, områden och tider då personal eller entreprenörer får vistas i aktuella lokaler. Bland annat kan det användas för att ge entrébehörighet på exempelvis museer, simhallar, äldreboenden och skolor både under och efter offentliga öppettider. Då vet man vilka som gått in i en byggnad samt om det finns folk kvar vid stängningsdags. Vilken typ av passersystem lämpar sig bäst? Idag finns det en handfull erkända märke på den svenska marknaden. Det man främst skall titta på är att passersystemet uppfyller den enskilda kundens behov, idag och inte minst i framtiden; att man tar i beaktning hur organisationen ser ut i morgon. Finns organisationen lokalt eller på flera geografiska platser nu och i framtiden är det stor fördel att man kan administrera passersystemet både lokalt och centralt. Sen bör man tänka på s.k. drift- och underhållkostnader under garantitider, kostad efter garan-

titiden och inte minst prisbilden på utökningar, komplettringar och framtida uppgraderingar av mjukvara (program), och hårdvara ( Läsare, centraler, kort och taggar). Vilka funktioner kan/bör man ha i sitt passersystem? I första hand handlar det om att systemet finns för att ge en trygg låsfunktion och säker kontroll för in och utpassering i en fastighet och olika tillhörande utrymmen. Man skall kunna tilldela olika individer olika behörigheter och en självklar bit bör vara öppning och låsningstider till entrédörrar. När det gäller byggnader som exempelvis simhallar och museer kan det med fördel användas för att släppa in och ut besökare samt för att kunna låsa in personliga tillhörigheter i säkerhetsskåp. På skolor kan ett passersystem vara lämpligt för begränsning av behörighet till lärarrum, datorsalar eller idrottshall både under och även efter skoltid då många skolor bland annat hyr eller lånar ut salar och idrottshallar till föreningar och organisationer. Vilka för/nackdelar får man genom att installera passersystem? Finns enligt min syn egentligen bara fördelar. Man gör kostnadsbesparingar genom att slippa byta hela låssystem, kopiera nycklar och inte minst slippa kontroll på alla nyckar. Det blir också lättare att när och varför det har varit aktiviteter i en lokal samt vem som stått för densamma. I ett passersystem har du alltid aktuell status på antal taggar alt passerkort som är utdelade, vilka som är användare och behörighetsnivåer. När en tagg alt passerkort försvinner eller tappas så kan den omgående stängas av från passersystemet.

Integreringsfunktioner offentliga lokaler Det finns en rad funktioner som kan vara lämpliga att integrera i ett passersystem i offentliga byggnader och som ytterligare bidrar till att säkerheten och tryggheten och här är inbrottslarm, brandlarm, kamerasystem och områdesskydd är funktioner som ofta att föredra. Men också hissfunktioner, dörrautomatik för personer med nedsatt funktionsförmåga samt energibesparande och miljöfrämjande funktioner som styrning av belysning, värme- och ventilationssystem är möjligt att integrera i många passersystem. Många kunder med olika facilitetsutrymmen (som skolor, sjukhus, simhallar, fritidslokaler osv.) där man hyr eller lånar ut olika utrymmen, kan man också välja till digitalt bokningssystem som är fullt integrerbart med passersystemet, detta skapar ett antal mervärden såsom, enkelhet, tillgänglighet och resurs minimering och minska personalkostnader.

Det finns ett antal olika avläsningstekniker för dagens passersystem och de är alla mer eller mindre frekventa: Magnetband – fram till inte så länge sedan den vanligaste tekniken. Bygger på att en kod finns inskriven i ett spår på en magnetisk remsa på ett plastkort. Tekniken används förutom i många passersystem på marknaden, också i en del betalkort. Beröringsfritt/Tag – används alltmer och består i huvudsak av en antenn som på avstånd kan läsa av kortets/tagens information. Metoden är bekvämare för användaren men det finns en nackdel i att kortinformationen kan avlyssnas och i värsta fall reproduceras. Biometrisk avläsning – än så länge en relativt lite använd teknik där man läser av bland annat fingeravtryck, ögon, röst och kroppsdoft. Bekvämt för användaren men dock ett ganska långsamt system då identifieringen kräver viss tid för att genomföras. Aktiva kort (Smart Card) – används allt flitigare både i passersystem och framför allt i bankomat och betalkort. Bygger på ett chip där data kan programmeras och lagras och där avläsningen sker i en läsare med mekaniska släpkontakter. Metoden har hög säkerhetsnivå.

Källa: SSF

Att upphandla ett säkerhetssystem omfattar en rad olika moment från identifiering av behov till uppföljning av genomförd upphandling. Det är bra att göra en riskanalys att utgå från och att försöka samla på sig underlag för vilka alternativ som finns att tillgå på marknaden. Innan man beslutar sig för och installerar ett passersystem finns det några viktiga frågor man bör ställa sig: • hur ofta passeras de olika dörrarna? • ska många personer in samma väg och tidpunkt? • behövs både in- och utläsare? • kan vissa dörrar vara öppna dagtid? • kan och ska personal tvingas gå omvägar vissa tider? • vad gäller/hur skall systemet fungera vid strömavbrott? • hur och när skall dörrar vara larmade? • skall och isåfall vilka tider skall personlig kod gälla? • hur skall hissar styras? • vilken avläsningsteknik vill man ha? • skall passersystemet integreras med andra system (brand, inbrott etc)? • vem skall svara för projektering, installation och service? • kräver lagring av persondata tillstånd enligt PUL? • behövs facklig förhandling? • finns krav på godkänd låsning (ex från försäkringsbolag)? • finns brand-/utrymningskrav?


36

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

xxxxx Passersystem/Entréer

Dalkia i förlängt avtal med TeliaSonera Sverige kontorsfastigheter Dalkia och TeliaSonera har förlängt avtalet avseende säkerhetstjänster och tillträdesadministration med ytterligare 1 år. Under 2011 har Dalkia varit starkt drivande i ett utvecklingsprojekt, som innebär stora kostnadsbesparingar i kombination med förbättrad säkerhet för TeliaSoneras stora kontorsetablering i Farsta.

Dalkias säkerhetsservice sköter drift och underhåll av större säkerhetsanläggningar i hela Sverige och ett flertal länder i Europa. Det här projektet innebär en investering i ny modern teknik för passerkontroll/inbrottslarm och CCTV-övervakning, vilket nu delvis ersätter manuell väktarövervakning. CCTV-övervakningen är kopplad till Dalkias driftcentral som övervakar grindpassagerna på anläggningen dygnet runt.

- Med denna lösning skapar vi förbättrad säkerhet med kraftigt reducerad driftskostnad och som en extra bonus, minskad miljöpåverkan, eftersom vi minskar patrulleringen med bil i området. Detta är ett mycket bra exempel på en äkta win-win lösning, där vi på Dalkia proaktivt driver utveckling mot nya driftslösningar och på så sätt skapar vi mervärde för vår kund, TeliaSonera, säger Magnus Carlsson, regionchef, Dalkia. - Vi är glada över att förlänga avtalet tillsammans med Dalkia, som vi har ett långt samarbete med. Dalkias utvecklingsprojekt innebär stora kostnadsbesparingar i kombination med förbättrad säkerhet för Telia, säger Lars Hallsmar, Vice President Office Premises TeliaSonera. Källa: Dalkia Norden

Utvecklingsprojektet innebär stora kostnadsbesparingar i kombination med förbättrad säkerhet.

iLOQ – digitalt låssystem – 100% utan batterier iLOQ S10 - det enda miljövänliga elektroniska låssystemet. Genom att vara helt elektroniskt – både nycklar och cylindrar – är det därmed också 100% flexibelt. Slipp mekaniska begränsningar och förändra ditt låssystem efter dina behov under hela dess livslängd.

iLOQ Scandinavia AB, Strandbergsgatan 61, 3tr, SE-112 51 Stockholm, Tel. +46 8-55536307, Fax: +46 8-55536122, scandinavia@iloq.com


www.fastighetsforvaltaren.se

37

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Handikappanpassning

Nytt synsätt och nya möjligheter ökar tillgänglighet För inte alltför många år sedan var personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga helt utestängda från att delta i mycket som vi idag tar för givet. Att kunna förflytta sig, att ta sig in och ut ur byggnader, är en frihet som inte har varit en självklarhet för alla. De senaste åren har mycket gjorts och den nya tekniken erbjuder nu helt nya möjligheter.

Det finns idag produkter med inbyggda finesser och funktioner som vid det första ögonkastet kanske inte upptäcks. Arne Andersson, grundare av och VD på Trident Industri, som under många år har arbetat med att ge svenska fastighetsägare bättre tillgänglighet, ser nu en ny trend. -Förr sålde vi en handikapprodukt. Nu tillhandahåller vi tillgänglighetsprodukter som både till funktion och design erbjuder mycket mer. Vår produkt Flexstep är ett exempel på hur man ”enkelt avhjälper hinder”. För de allra flesta ser den ut och fungerar som en vanlig trappa, med en design som kan passa in var som helst. Men det har en inbyggd finess som gör att också en rullstolsburen kan ta sig upp enkelt och säkert. Flexstep kan snabbt förvandlas till en snygg lyftplattform.

”Enkelt avhjälpta hinder” är det begrepp som sedan några år gäller för att skapa en miljö som är tillgänglig för alla samhällsmedborgare. Med det avses att det ska vara rimligt att avhjälpa ett hinder med hänsyn till nyttan och de ekonomiska konsekvenserna. Reglerna omfattar bland annat att eliminera problemen med nivåskillnader och att öka orienteringsförmågan genom bättre belysning och ökade kontraster. -Det här är inte alltid så enkelt, fortsätter Arne Andersson. Sedan några år säljer vi kontrastmarkeringar till våra ramper. Här kan funktion och design krocka. Vi har faktiskt fått frågan: Har ni inte kontrastmarkeringar som inte är så iögonfallande? Ja, vad svarar man på det? Sveriges normer anammas också utomlands

Svenska normer avseende stöd till de som behöver särskild hjälp, t ex den kommunala bostadsanpassningen, har ofta tagits efter utomlands. Något som gynnat både de som behöver stödet och många av de svenska företag som levererar produkterna. Ibland svänger dock pendeln för långt åt ena hållet menar Arne Andersson. -I Sverige har vi plockat bort en massa badkar och gjort om till dusch. Men många saknar välbefinnandet och komforten med ett riktigt bad och i utlandet har inte vårt synsätt anammats. Många utländska besökare ratar till och med svenska hotell för att de bara har dusch, säger han. Dock kan ett badkar i sig vara en hälsorisk. Fallolyckorna i hemmet, i synnerhet i badrummet, sker alldeles för ofta och speciellt lätt är det att halka när man ska ta sig ur ett blött badkar. Ett stödhandtag vid badkaret är ett billigt och enkelt sätt att öka säkerheten. Innovativ design för alla

Men utvecklingen av produkter med nya funktioner sker inte bara i Sverige. Twinline, som utvecklats av det österrikiska företaget Flexibla och innovativa produkter som förenklar i vardagen och förbättrar tillgängligheten är framtiden menar Arne Andersson, VD på Trident.

n e r ö f g i l o r O kall vilpnristetehors ?oss! Vintersäkra e

Kontakta oss på 020-818 818 eller offerter@fortum.com

Artweger, är ett bra exempel på innovativ design, menar Arne Andersson. -Produkten är det kombinerade badkaret och duschkabinen utan någon hög badkarskant att kliva över. Man stiger in i badkaret på samma sätt som man går in i duschen och vi säljer den som ”bostadsanpassningsprodukt”. Men den stora kundgruppen är de som inte har någon funktionsnedsättning. Man väljer en komfortabel produkt och slipper avsätta golvyta på två ställen till badkar och duschkabin. Det är helt enkelt ett kostnadseffektivt sätt att bygga. Flexibelt och miljövänligt är framtiden

Så hur kommer utvecklingen att vara framöver? Arne Andersson menar att man måste hitta fler lösningar som kombinerar ett resurssnålt och miljövänligt byggande och boende. Produkterna måste bli flexiblare så att vi inte tvingas byta ut och slänga bort i onödan. -Flexibiliteten måste byggas in i systemen och vi måste kunna ändra och anpassa efter behov under livets olika skeenden, säger han. Vi får inte heller glömma bort att miljövänligt inte bara rör den globala miljön. Arbetsmiljön måste också kunna anpassas. Hjälpmedelsprodukter i all ära men vi får inte glömma människan, varken den som behöver vården och den som ska utföra vården. En viktig sak i detta är att kunna attrahera människor att jobba inom vårdsektorn. Avslutningsvis menar Arne Andersson att framtida produkter i ännu större utsträckning kommer att vara delar av system. Det blir i många fall kundunika produkter som sätts samman av standardkomponenter. Allt för att hålla nere kostnader och leveranstider, men också för att kunna hålla en högt utprovad funktion och kvalitet. -Vår gamla huvudprodukt, EU-rampen, visar vikten av detta. Vi erbjuder i princip skräddarsydda ramplösningar och kan nästan alltid använda lagerhållna standardkomponenter. Man har en praktisk möjlighet till komplettering och återanvändning. Det är en stor vinst för både miljö och plånbok. Katarina Petersén Nielsen Källa: Trident

En lyftplattform infälld och dold i den ordinarie trappan är ett bra exempel på hur man ”enkelt avhjälper hinder”.


38

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

xxxxx Handikappanpassning Rapport från Hjälpmedelsinstitutet:

Bra boende för äldre till rimlig kostnad Hur skapar man bra bostäder för äldre i det befintliga bostadsbeståndet, utan att det blir för dyrt för vanliga hyresgäster? Den frågan ska Enköpings Hyresbostäder besvara tillsammans med konsultbolaget Kaboom AB, genom att ta fram en metodik som kommer vara till nytta för alla fastighetsägare. Deras arbete är ett av de 50 projekt som får stöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som drivs av Hjälpmedelsinstitutet.

Andrus Kolga och hans kollegor på konsultbolaget Kaboom AB är vana vid att arbeta med tillgänglighetsanalyser för allmännyttan. Men projektet handlar också om att ha fokus på kostnaderna, eller som det står i projektbeskrivningen ”erbjuda mindre betalningsstarka äldre personer ett bra och värdigt boende”. – Många hyresgäster i det vanliga beståndet har inte råd att flytta till dyra specialbyggda seniorboenden eller köpa sig en bostadsrätt med bra tillgänglighet, säger Andrus Kolga. – Det är dessutom hyresgäster som kommer att vara trogna de bostadsområden de bor idag. Då måste vi kunna erbjuda dem ett bra och tillgängligt boende till rimlig hyra. Det ökande antalet äldre kommer kräva att bostadsbeståndet anpassas. Detta kan ske genom små eller stora ombyggnader av befintligt bestånd eller genom nyproduktion. Finansiering och ansvaret för att göra arbetet vilar på fastighetsägarna. Men de flesta fastighetsägare är små och är långt från rustade att göra detta.

och verkar i en expansiv inflyttningskommun. Bolaget har 2 569 lägenheter och en kö på över 5 600 sökande, förutom att de har mer än 1 100 i kö till de 330 lägenheter de redan klassat som 65+ boenden. – Vi planerar att bygga 480 nya lägenheter inom de närmaste fem åren, och bland dem kommer det också att finnas trygghetsboenden, berättar Thomas Lundmark som är VD för EHB. Men trots att man bygger nytt räcker det inte till. Det är stor efterfrågan på bra och tillgängliga bostäder för äldre från de hyresgäster som bor i det egna beståndet. – Alla vill bo kvar. Har man hittat en bostad och flyttat dit vill man bo kvar även om man blir äldre. Så det handlar väldigt mycket om att anpassa det vanliga boendet och göra det mer tillgängligt, säger Thomas Lundmark.

Planering av bra boende för äldre

EHB har gjort en tillgänglighetsutredning av det egna bostadsbeståndet. Det är traditionella problem; ingen hiss i 50- och 60-tals husen, nivåskillnader, allmänna utrymmen som fungerar dåligt och parkeringar som ligger långt bort. Genom projektet ”Planering av bra boende för äldre” hoppas Thomas Lundmark och Kaboom AB på att få fram en planeringsmetodik för att öka tillgängligheten. Och det handlar om såväl tekniska lösningar som hur det ska kunna räknas hem. – Vi ska ta fram en metodik för att beräkna kostnader för olika insatserna. Vi ska också titta på marginalkostnadseffekterna, olika trappsteg för vad det kostar att göra vissa åtgärder, berättar Andrus Kolga. Men lika viktigt är att försöka få en bild av vilka förväntningar och önskemål som finns hos de framtida äldre hyresgästerna. – Det intressanta är att få svar på hur de som är 60 år i dag vill bo om 20 år när de är 80 år, menar Andrus Kolga. Det handlar då inte bara om fysisk tillgänglighet i bostaden utan om service, tillgången till aktiviteter, gemensamhetslokaler och hur närområdet ska se ut och vilka kommunikationer som krävs. Projektet ska även kartlägga tankemönster hos dem som planerar äldres boende i kommunen, göra en prognos av äldres boende samt inventera bostadsbeståndet med hänsyn till detta. I slutet av våren 2012 kommer projektet ”Planering av bra boende för äldre” att vara klart, och den metodik som tas fram kommer att vara fri att använda för de fastighetsägare som är intresserade.

Stor efterfrågan på tillgängliga bostäder

Enköpings Hyresbostäder (EHB) är dock ett allmännyttigt bolag som har medvind

– En av tankarna med projektet är att ta reda på vilka förväntningar dagens 60-åringar vill bo om 20 år. En spännande och intressant fråga att få svar på menar Andrus Kolga från Kaboom AB.

Michael Ivarsson, Hjälpmedelsinstitutet

Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet och pågår till december 2012. Syftet är att stimulera till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Nu pågår 50 projekt inkl. arkitekttävlingar som på olika sätt med boendefrågor för äldre såsom tillgänglighet, behovsinventeringar och strategisk bostadsplanering. Bo bra på äldre dar ger även stöd åt nätverksarbete med kommuner som arbetar med strategiska boendefrågor. www.bobrapåäldredar.se Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum som har staten och SKL som huvudmän. Institutet skall genom sitt arbete bidra till ökad tillgänglighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. HI driver flera stora regeringsuppdrag bl. a. om boendefrågor för äldre.

levereras med infällda spotlights

Underhållsfria entrétak Enkla att montera tack vare den unika aluminiumkonstruktionen.

- Enköpings Hyresbostäder (EHB) verkar i en expansiv inflyttningskommun och planerar att bygga 480 nya lägenheter inom de närmaste fem åren. Bland dem kommer det också att finnas trygghetsboenden, berättar Thomas Lundmark som är VD för EHB.

Perfekt för flerbostadshus Vi har ett brett grundutbud av entrétak som fyller de flesta behov. Vi arbetar med flera material i olika färger – alla tak kan anpassas efter era behov. Det finns även möjlighet att specialtillverka ett entrétak efter dina önskemål.

DESIGNTAK® Ö Nygatan 10, Vetlanda

tel 0383-56 60 01

www.designtak.se


www.fastighetsforvaltaren.se

39

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Handikappanpassning xxxxx Handikappanpassning av fastigheter Att handikappanpassa en fastighet som används för uthyrning till olika arrangemang, föreläsningar, fester etc. innebär inte bara att göra en större toalett, utan innefattar hela fastigheten. Det finns en hel del man bör tänka på när man ska handikappanpassa en fastighet. Både yttre och inre anpassningar måste göras. Nedan några tips på vad man kan göra för att enkelt anpassa en fastighet med lokaler Yttre anpassningar

Utvändigt skall det finnas en rymlig parkeringsyta med hårdgjord yta, så nära entrén som möjligt. Skylt, belysning och gärna uttag för motorvärmare. Från p-platsen skall det finnas en hårdgjord gång fram till entrén. Gången får inte luta mer än en meter på en sträcka av tolv. Vid entrén kan det finnas en ramp upp till entrédörren. Denna ramp får inte luta mer än gången. Rampen skall dessutom vara försedd med räcke. Alternativ finns om det är svårt med ramp, att ha en elektrisk höj- och sänkbar ramp. Denna tar oftast inte så stor plats och kan byggas in i ett vindfång.

EU-rampen är ett bra exempel på en tillgänglighetsprodukt som bygger på standardkomponenter men ändå kan skräddarsys. Något som framtidens tillgänglighetsanpassning kräver allt mer.

Entréplanet utanför dörren skall vara stort nog för en rullstol att manövrera. Entrédörren bör vara minst en meter bred. Inre anpassningar

Väl innanför entrédörren skall det finnas ett utrymme i storlek med entréplanet. Härifrån skall man kunna nå en toalett, som skall vara minst 2, 2m i fyrkant. Denna skall vara utrustad med förhöjd toalettstol och fällbara handtag. Dessutom skall det installeras handikapplarm med varningssignaler. Dörren skall också vara en meter bred och förses med draghandtag på insidan och skylt på utsidan. Man får också anpassa kapprum och passager in till samlingssalen, så att de är tillräckligt breda och att det inte finns hindrande trösklar eller trappsteg. Hörslinga bör installeras för att kunna tillgodose hörselskadades behov inne i samlingssalen. Denna skall vara ansluten till befintlig AV-utrustning. Källa: Våra Gårdar

Tillgänglig och användbar byggd miljö Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Boverket är de som sätter upp regler och normer för vad som gäller för tillgänglighetsanpassning av både befintliga miljöer och fastigheter samt när man bygger nytt. Nedan har vi tagit fram en kort beskrivning för vad som gäller och varför. När man bygger nytt och bygger om

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller

orienteringsnedsättningar. Även tomter, gator, torg och exempelvis badplatser ska kunna användas av dessa personer. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Man ska dock bygga om varsamt och beakta ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Byggnader och tomter

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är också undantagna om det är obefogat med hänsyn till verksamhetens art att göra lokalerna tillgängliga och användbara, som motiveringen lyder. Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.

Regler för nybyggnad finns i Boverkets byggregler, BBR. De flesta reglerna finns i avsnitt 3 men det finns också regler i avsnitt 8 om säkerhet vid användning. regler för ombyggnad finns i Boverkets ändringsråd, BÄR. Allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader

Allmänna platser, exempelvis gator, torg och parker, samt områden för andra anläggningar än byggnader, till exempel fritidsområden och friluftsbad, ska vid nyanläggning göras tillgängliga och användbara. Den befintliga miljön

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befint-

liga allmänna platser. Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL, plan- och bygglagen. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:13 HIN 2. Boverket har tagit fram material som kan vara stöd vid tillämpningen av bestämmelserna, exempelvis en Idébok och en checklista. Källa: Boverket


40

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Klotterproblematik Hagamodellen och gröna väggar motverkar klotter I Göteborg ha man en vision om att staden ska vara fri från klotter, annan medveten skadegörelse, olaglig affischering och nedskräpning. Istället vill man att kulturlivet och allmänheten ska nå ut med information via välskötta anslagstavlor. Det offentliga rummet ska vara vårdat och omhändertaget och människorna ska kunna känna sig trygga på gator, i parker och i kollektivtrafiken.

För att komma till rätta med problemet samverkar man sedan flera år och på bred front med bland annat med Fastighetsägare, Centrumföreningar, Polismyndigheten i Västra Götaland, Trafikverket (f.d. Vägverket och Banverket) och Köpmannaförbundet. Utökad klottersanering

Det är viktigt att skyndsamt åtgärda all skadegörelse. Klotter som får stå kvar leder

till ytterligare klotter. Den så kallade ”Hagamodellen” med bland annat klottersanering var tredje dag har visat sig vara effektiv för att hålla undan och förebygga klotter. Projektet bygger på frivillighet enligt en modell från Köpenhamn och påbörjades som ett försök i stadsdelen Haga 2005. Det var dock så vällyckat att det förlängdes och permanentades året efter. Även i Gamlestaden och Innerstaden pågår liknande projekt där Göteborgs Stad samarbetar med andra aktörer såsom privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Under 2008 påbörjades även entreprenaden ”Samordnad klottersanering inom Göteborgs Stad”. Entreprenaden är uppdelad i fyra huvuddelar och ett stort antal aktörer har genom sin samverkan uppnått stordriftsfördelar. Gröna väggar

Ett annat sätt att förebygga klotter är att göra lockande ytor mer svåråtkomliga och mindre attraktiva för klottrare. Arbetet går

För att förebygga klotter har man i Göteborg bland annat jobbat mycket med ”Hagamodellen” där klottersanering sker var tredje dag. En lyckad modell som förhindrar att får ”fäste” och breder ut sig. ut på att försöka täcka ytor helt eller delvis med vegetation eller olika typer av ribbor och spaljéer. Detta ökar samtidigt variationen i stadsrummet och bidrar till fler gröna inslag. Platser där man kan beskåda resultatet av arbetet är bland annat Kapellplatsen, Per Dubbsgatan/Annedalsmotet och Nymånegatan. För att på bästa sätt kunna välja ut

lämpliga platser sker projektet i nära samarbete med Polisen. Nu tar man inom kort ytterligare ett steg i att få bukt med klottret i staden genom att på prov införa lagliga graffiti väggar. Något som funnits några år i bland annat i Brügge i Belgien och som man också provat i Norrköping i Sverige. Källa: Göteborgs Stad

Ny undersökning från Fastighetsägarna:

Klotter och vandalisering ger minskad trygghet Nästan 40 procent av fastighetsföretagare upplever att otryggheten i samhället har ökat de senaste fem åren. Nio av tio upplever att klotter, inbrott och vandalisering är ett stort problem. Det framkommer i en färsk rapport från Fastighetsägarna där man specialgranskat hur landets fastighetsföretag upplever otryggheten.

Undersökningen genomfördes i oktober månad och omfattar 955 fastighetsföretag i 100 kommuner i landet. Syftet är att undersöka hur otryggheten upplevs bland fastighetsföretag samt kartlägga hur man arbetar med frågan idag. - Genom att utgå från hur verkligheten ser ut hoppas vi sedan kunna arbeta vidare med att skapa fler attraktiva och trygga boendemiljöer, säger Rudolf Antoni, utredare på Fastighetsägarna GFR. Mjuka värden viktigast

Ett något överraskande resultat i undersökningen är att inte övervakningskameror anses skapa mest trygghet. Bara fem procent säger att kameraövervakning är viktigt. Men 77 procent menar ändå att det ska vara til�låtet att sätta upp kameror i till exempel trapphus och entréer. Fast bara hälften skulle sätta upp övervakningskameror om det blev tillåtet. De mjuka värdena tror däremot många bidrar till mer trygghet.

Undersökningen från Fastighetsägrana GFR visar att det förutom bra belysning är det framför allt de mjuka värdena som räknas. Rena snygga trapphus utan klotter och vandalisering är viktiga faktorer för trygghetskänslan.

- Det kan till exempel handla om att det är rent och snyggt i trapphuset, att klotter saneras snabbt och att grannarna känner varandra väl, berättar Rudolf Antoni. Samarbetet med polisen och de sociala myndigheterna är bara tolv procent riktigt nöjda med. Men tilläggas ska att hälften också är ganska nöjda. Den kritik som förs fram i rapporten handlar om att ärenden läggs ned utan utredning, att polisen är motvillig till att besöka brottsplatser samt att polisen inte ingriper vid småbrott. Viss självkritik från fastighetsföretagen

I undersökningen framkommer också en viss självkritik. Många fastighetsföretag säger att flera av insatserna som de fått värdesätta i undersökningen är viktiga för att skapa trygghet, men det är inte lika många som uppger att dessa insatser stämmer in på de egna fastigheterna. 81 procent menar till exempel att belysning i entré och trapphus är viktig för tryggheten, men bara 55 procent anser att detta stämmer in på de egna fastigheterna. Däremot uppger 66 procent att det är lätt att få tag på hyresvärden, men bara 54 procent anser att det är viktigt för tryggheten. - En god nyhet är att fastighetsföretagen, som också kan göra något åt saken, är väl medvetna om bristerna. Jag ser att det finns en stor potential i att utveckla trygghetsarbetet bland fastighetsföretag. Och det tycks finnas en vilja till detta. Hela nitton procent

anger ju att de inte är engagerade i något samarbete idag men gärna skulle vilja vara det. Vi tror att en samverkan mellan kommunen, fastighetsföretag, myndigheter och handlare är en av de bästa vägarna att gå. I flera kommuner är vi redan igång med ett sådant samarbete, säger Rudolf Antoni. Källa: Fastighetsägarna GFR


www.fastighetsforvaltaren.se

41

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Klotterproblematik Ett första-hjälpen-verktyg mot klotter

När Växthuset för ett år sedan började få problem med visst klotter införskaffade de Klotterboxen – en helhetslösning de själva är mycket nöjda med. Klotter kan vara en typ av skadegörelse – ett brott som kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Det är viktigt att ta bort klotter så snabbt som möjligt som ett led i att förebygga ytterligare brott. Ett område med mycket klotter riskerar att drabbas av mer klotter och ger signaler om att ingen bryr sig – men innan det har gått så långt kan man göra mycket själv.

Klottrets Fiende No 1 klottersanerar med en metod som är miljöcertifierad enligt ISO 14001. De arbetsmetoder som de använder är specialanpassade för bästa möjliga saneringsresultat och samtliga kemikalier är biologiskt nedbrytbara och är tillverkade för minsta möjliga miljöpåverkan. Sedan starten 1986 har företaget, som främst har varit verksamt i södra Sverige, ständigt utvecklat sin serviceportfölj och kan idag erbjuda diverse tjänster som klottersanering, klotterskydd, sopkärlstvätt, tvättning av soprum och sopnedkast, garagestädning, fasadtvättning och blästring i olika former. Snabb och enkel klottersanering

neringsåtgärder. Den innehåller även många goda råd om bästa tillvägagångssätt och om du hittar något extra besvärligt klotter så kan du självklart få rådgivning från oss via Internet eller telefon. I förekommande fall kan vi även tillhandahålla mindre kvantiteter specialanpassade klottersaneringsmedel, förklarar Douglas Erixon. Växhuset i Västerås

– För cirka ett år sedan fick vi mindre klotterproblem och sökte en lösning för att förhindra att det blev värre. Det fanns flera produkter på marknaden men vi valde att testa Klotterboxen, med en helhetslösning som vi är mycket nöjda med. Den är enkel att arbeta med, det luktar inte så mycket och det går lätt och smidigt att ersätta det material som tar slut. Klotter har inte varit något stort problem för oss men vi går en runda varje dag och tar bort eventuellt klotter direkt, säger Jonas Bresser, verksamhetschef på Växhuset, ett kulturoch utbildningshus mitt i Västerås centrum. Här i f.d Zimmermanska skolan samordnar kommunala verksamheter, ideella föreningar och studieförbund sina verksamheter på 10.000 kvadratmeter. 1994 startade Västerås Stad idén med projektet Växhuset, en idé som byggde på att skapa en mötesplats där miljön och människors möten skulle bilda en plattform för ett mer kreativt liv där det egna skapandet, ansvaret och den egna aktiviteten skulle sättas i fokus. När sedan dörrarna till Växhuset för första gången öppnades 1996 hade kanske framför allt de ekonomiska förutsättningarna för-

Under våra 25 år i branschen har vi märkt ett ökande behov av en förenklad klottersaneringsprodukt.

– Under våra 25 år i branschen har vi märkt ett ökande behov av en förenklad klottersaneringsprodukt. Därför har vi utvecklat Klotterboxen: ett-förstahjälpen-verktyg mot klotter som gör det möjligt för skolvaktmästare, fastighetsskötare, bostadsrättsföreningar med flera att själva utföra mindre klottersaneringar, berättar Douglas Erixon, platschef i Göteborg, där företaget etablerat sig så sent som i mitten av augusti 2011. Klotterboxen är främst avsedd för inomhusanvändning (hissar, trappuppgångar, fönster, skyltar m.m) men har även bevisad effekt på fönsterbläck, skyltar eller andra släta ytor utomhus. Laminat, metall, kakel, glas och plåt tillhör ytor där Klotterboxen har bäst effekt. – Klotterboxen är en komprimerad produkt av de verktyg som vi använder i vårt dagliga arbete. Allt förpackat i en smidig och slitstark portfölj som är lätt att bära med sig – färdig för snabba och effektiva klottersa-

Klottersanering kan bli oerhört dyrt. Men för den som inte har de stora klotterproblemen kan ett ”första-hjälpen-kit” mot klotter räcka. Du klottersanerar själv och får det både billigare och enklare. ändrats, det blev inget ”Kulturpalats” med påkostade lokaler, men det blev ett hus med en enorm själ och ett brinnande hjärta. Och kanske var det bra att det blev så, att det verkligen blev ett hus som fick växa och utvecklas i den takt som människorna i huset utvecklades och huset skapade sina kreativa former. 1997 bildades Växhuset ekonomiska förening och kooperativ, detta innebar i korthet att föreningen tog över samordningen och utvecklingen av huset. Arne Öster

Innehållsfakta Klotterboxen 2 st 0,5 liters flaskor Klotterborttagare 2 st 0,5 liters flaskor Eftertvätt 2 st Triggerhantag 8 st Klotterborttagningsdukar 2 st Skurnylon 1 par kemtåliga gummihandskar 1 digital instruktionsvideo (vid önskemål) 1 st bruksanvisning samt säkerhetsblad


42

www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

IT Blocket satsar på bostadsmarknaden – allt fler mäklarkedjor lägger ut sina objekt på sajten Blockets bostadssatsning fortsätter. Blocket Bostad har fått en ny design som bland annat omfattar att mäklare enkelt kan branda sina objektsidor. Under hösten har flera stora mäklarkedjor som Mäklarhuset, Södermäklarna och Notar valt att föra över sina objekt till Blocket som är Sveriges tredje största sajt.

- Det här är början på en långsiktig satsning från vår sida där målet är att bli det självklara valet när man ska köpa eller sälja en bostad. Blocket är redan marknadsledande på bostäder uthyres, men nu satsar vi på mäklarna och att få upp antalet bostäder som är till salu, säger Martin Frey, VD Blocket. Under hösten har flera stora mäklarkedjor valt att föra över sina objekt till Blocket. En av dem är Mäklarhuset som har funnits på Blocket sedan september. - Vi ser många fördelar med att finnas på Blocket. De senaste månaderna har vi till exempel sett att trafiken ökar till våra bostadsannonser. För våra kunder innebär exponeringen på Blocket bostad en möjlighet att nå en större målgrupp med sitt försäljningsobjekt, vilket i sin tur leder till fler intressenter, säger Ingegärd Carlson, VD Mäklarhuset.

Blocket är Sveriges tredje största sajt med fyra miljoner unika besökare i veckan. 7 av 10 svenskar har köpt eller sålt någonting på Blocket, bland barnfamiljer är siffran ännu högre, 9 av 10. - Som mäklare når du både aktiva och passiva bostadssökande på Blocket. Vi har ett starkt varumärke och ett tvärsnitt av Sveriges befolkning finns redan på sajten vilket betyder att du exponerar dina bostäder för en bred och köpstark målgrupp hos oss, säger Martin Frey. Källa: Blocket.se

Fakta om Blocket bostad: - 4 miljoner potentiella bostadssökande - Gratis att lägga ut objekt - Överföring av objekt sker automatiskt via Vitec - Möjlighet att enkelt branda sin egen objektsida

la y hk

oc

Njut av solenergi inomhus! Lita på naturen! Geoenergi är solenergi som lagras i jord och berg - den förnyas varje sommar och tar aldrig slut. Den finns precis där du bor. Den kräver inga långa transporter och den förorenar inte heller vår jord. Den kan hålla dig varm på ett miljövänligt sätt även i strängaste kyla! Med en geoenergianläggning kan du dra nytta av denna energi för att värma ditt hus på ett ytterst miljövänligt, driftsäkert, ekonomiskt och hållbart sätt. En geoenergianläggning kan också ge dig behaglig svalka sommartid till en mycket låg kostnad. Och givetvis på ett lika miljövänligt sätt. Behöver vi säga mer? Gör ditt miljövänliga val!

www.geotec.se

e-post: info@geotec.se tel.: 075 700 88 20

fastighetsförvaltaren_3_2011_värme_kyla.indd 1

Naturligt vatten. Naturlig värme. Naturlig kyla. Naturligt liv. 2011-06-10 13:45:26


F så ler ld än a 1 i S pla 0 0 ve fo 00 rig nd e er

ss på Besök o stighetsrs Fa EasyFai a i Mamö, mäss ruari i 8-9 feb J:24 monter

Först med svensktillverkade LED armaturer med intelligent styrning.

LED armaturer för inom- och utomhusmiljö i stilren design.

ŸSvensk tillverkning

LED är den absolut bästa tekniken för att skapa ljus av energi. LED armaturer ger underhållsfri ŸFastighetsanpassning belysning över mycket lång tid med minimal energiförbrukning. LED är en helt kvicksilverfri ljuskälla som värnar vår miljö på flera sätt. Låg förbrukning, innehåller Ÿ3 olika färgtoner inga tungmetaller och minskat avfall. Ÿ9 till 18 watts effekt Våra fastighetsanpassade armaturer har ställbar dimeffekt och ger även i lågläge rekommenderad belysning i allmänna utrymmen såsom trapphus. Med våra sensoralternativ kan belysning optimeras helt efter kundens behov och komfort. Vår sortiment innehåller dessutom flera modeller med valbar effekt och färg. Att byta konstant lysande armaturer till LED armaturer med lågläges funktion ger en mycket bra energikalkyl med kort återbetalningstid. Vi utför inventerings-, kalkyl och installationsuppdrag åt energismarta fastighetsägare över hela landet och står gärna till tjänst med rekommendationer av er belysningsmiljö.

ŸVandalsäkerhet, IK 10 ŸIsolerklass 2, FI ŸBatteribackup - Evakueringsljus ŸStällbar 10-100% dimeffekt ŸHögsta möjliga IP klass ŸRörelse- och skymningssensor ŸFlera modeller och färgval ŸInbyggd processorstyrd sensor ŸHalogenfritt kablage

info@locklight.se www.locklight.se AVTAL

Motala: 0141-23 95 40 Stockholm: 08-410 510 30 Malmö: 0739-14 47 41


44

www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

IT xxxxx Nu blir miljöanalyser lättlästa Stockholms stad når bredbandsmålet nästa år Nästa år kommer Stockholm uppnå det svenska bredbandsmålet att 90 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Därmed klaras målet hela åtta år före regeringens tidsplan, sa Tina Ghasemi, Moderaternas IT-politiske talesperson i Stockholm och ordförande i STOKAB, i samband med att Stockholms stads budget debatterades.

Sedan 2007 pågår en massiv utbyggnad av nätet för att nå hushållen i alla flerfamiljshus. I år kommer fastigheter med 290 000 hushåll i Stockholm ha anslutas till fiber. Under 2012 färdigställsutbyggnaden då fastigheter med ytterligare 110 000 hushåll ansluts. – Stockholms kraftfulla utbyggnad av nätet ger människor och företag i Stockholm stora möjligheter att nyttja och skapa smarta och innovativa tjänster. Stockholm är i dag en IT-stad I världsklass, säger Tina Ghasemi och fortsätter: – Framöver måste dock Stockholm vara ytterst försiktig med fortsatta investeringar i IT-infrastruktur för att den av Post- och Telestyrelsen beslutade prisregleringen inte ska påverka stadens ekonomi negativt Bakgrunden är att PTS i våras beslutade att införa en prisreglering av svart fiber, den grundläggande IT-infrastrukturen för bredband, telefoni och TV. Deloitte, som på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) analyserat prisregleringen, visar att prisregleringen inverkar negativt på bredbandsutbyggnaden och försätter bredbandsaktörerna i svår ekonomisk situation. Stockholm är en av de fyra svenska kommuner (Stockholm, Solna, Sundbyberg och Skellefteå) som av Bredbandsforum, som är tillsatt av regeringen, redan i dag anses ha tillräcklig bredbandsutbyggnad för att klara framtidens utmaningar. Källa: Moderaterna i Stockholms stad

Viktiga miljöfakta och analyser blir nu mer lättillgängliga och användarvänliga, tack vare det nya KTH-projektet Footprinted.org. -Den öppna databasen ger nya möjligheter för beslutsfattare att hitta aktuell miljöinformation, säger Jorge Zapico, doktorand vid KTH:s Centre for Sustainable Communications (CESC).

Kvantitativ miljöforskning är A och O för att rätt sorts långsiktiga beslut ska kunna fattas i miljöfrågor. Men forskningsresultat och analyser har alltför ofta förvarats i slutna, exklusiva databaser, vilket har krånglat till processerna för användning och formatering av forskningsresultaten. -Vår nya, öppna, webbaserade tjänst är utformad för att förenkla processen – miljöinformation ska både vara lättillgänglig och användarvänlig, säger Jorge Zapico.

Gratis tillgång i enkelt, flexibelt format

Genom Footprinted får användaren gratis tillgång till miljöforskningsresultat, och all data finns lagrad i ett enkelt och flexibelt format som lätt kan ändras i samband med utveckling av nya tjänster. -Vem som helst kan skapa, presentera, dela och återanvända informationen, säger Jorge Zapico. Olika källor av forskningen presenteras öppet, och till skillnad från slutna databaser har inte Footprinted strategin att ge kundspecifika svar – allt är öppet för alla. -Databasen är att betrakta som en samlingsplats för miljöinformation, förklarar Jorge Zapico. I sin nuvarande version innehåller Footprinted livscykelanalyser av olika material, produkter och processer. I nästa utvecklingssteg ska tjänsten också innefatta motsvarande analyser gällande enskilda konsumentprodukter. Källa: KTH

Unik app håller koll på ritningarna Det finns många orsaker till att byggfel uppstår, men en viktig faktor är att arbete utförs utifrån felaktiga versioner av ritningar och annan dokumentation. Med projektnätverket Byggnet Access från Arkitektkopia underlättas arbetet med informationsspridning i ett byggprojekt. Nu lanseras en ny tjänst som håller koll på att rätt version av ritningar används på bygget.

Byggnet Verify är en unik, patentsökt applikation som ger alla i projektet möjlighet att enkelt och snabbt kontrollera att de har den senaste information. Genom användandet av en smart-phone kan en QR-kod som tryckts på varje version av en ritning läsas av appen som sedan meddelar om det är rätt eller fel version av ritningen som används.

rapporter, dela ut rapporter som uppgifter, se all historik och eventuella åtgärder. -Byggnet Verify ingår i Byggnet, marknadens ledande informationssystem för byggoch fastighetsbranschen. Applikationen kan användas fristående eller som en ett komplement till ett projektnätverk och innebär att stora effektivitetsvinster och besparingar kan göras, berättar Lars Franzén, VD på Arkitektkopia och fortsätter: -Applikationen är ett exempel på en ny typ av molntjänst knuten till en app som väsentligen ökar lättillgängligheten. Byggnet Verify är utvecklad tillsammans med en av våra nyckelkunder på den svenska marknaden och intresset från andra marknader är redan stort. Källa: Arkitektkopia

Möjliggör snabbare avvikelserapporter och hantering på webben

Byggnet Verify möjliggör även en betydligt snabbare avvikelserapportering som automatiskt knyts till rätt handling. Rapporterna är enkla att göra i appen och det finns möjlighet att lägga till bilder och text. På webben kan du sedan se och hantera alla

Klokt, modernt och flexibelt. Typiskt Flexator. Bygger du en skola, ett boende eller ett kontor med våra typhus sänker du din totalkostnad, får en snabb byggprocess och har stora valmöjligheter gällande utformning och utseende. Slutresultatet är beprövade konstruktioner med hög kvalitet som självklart uppfyller alla lagar och regler.


www.fastighetsforvaltaren.se

45

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Säkerhet xxxxx Krönika Jan-Peter Alm:

Mannen med suddgummit Det hände sig för några år sedan i utkanten av en av landets större städer. Ett av ortens mer tongivande företag hade rekryterat en ny chef som samtidigt med andra viktiga uppgifter också fick ansvaret för säkerheten. När chefen blev en smula varm i kläderna och hade gjort sin första riskanalys konstaterade han att det fanns klara brister i företagets säkerhet. Det måste helt enkelt till ett nytt helhetstänkande för att inte minst leva upp till kraven från olika håll. Med tjusiga powerpointbilder och välunderbyggda ekonomiska kalkyler presenterade han sina tankar och idéer på ett ledningsgruppsmöte. Och han fick faktiskt accept på det mesta redan vid sittande möte, vilket överraskade inte minst honom själv. Nytt passagesystem

Den första åtgärden på hans lista handlade om att byta ut det gamla och uttjänta passagesystemet mot en nytt, modernt som skulle ge en lång rad spinoffeffekter. Bl a möjligheten att skapa zoner inom företaget. Det är ju inte nödvändigt att alla 45 anställda ska ha obegränsad tillgång till lager,

datarum och utvecklingsavdelningen, var en av de punkter han anförde i sin presentation. Tre företag fick möjligheten att komma in med förslag på hur en sådan anläggning skulle kunna utformas för att företagets färska säkerhetspolicy skulle säkerställas. Utifrån en helhetsbedömning valde han en leverantör med lokal förankring. Några veckor senare kunde han nöjd meddela ledningsgruppen, att nu var det första steget mot en bättre säkerhet taget. Alla inte nöjda

Vad han då inte visste var att inte alla i företaget var lika nöjda. Från att fritt kunna röra sig mellan olika delar av företaget blev det nu en smula mer besvärligt för somliga. Det gällde inte minst den lilla utvecklingsavdelningen dit numera endast de fyra personer som jobbade där hade fritt tillträde. Och för utvecklarna krävdes att varje gång man passerade in och ut på avdelningen måste man visa sin beröringsfria tag och under vissa tider dessutom knappa in sin personliga pin-kod. Och här blev det genast besvärligt. För såväl toalett som kaffemaskin fanns

GOD JUL önskar vi på Fastighetsförvaltaren

utanför de egna lokalerna, vilket i praktiken betydde att ”taggen” måste användas kanske 10-15 gånger per dag bara för att komma in och ut till arbetsplatsen. Det var bättre förr när dörren till och med kunde få stå öppen. Genvägar är senvägar

Sensmoral

Sensmoralen av detta är dock inte lika lustig och visar på hur en enda person, kanske utan att vara riktigt medveten, äventyrar den säkerhetssatsning som företaget investerat 100 000-tals kronor i. Och kanske det mest skrämmande ändå är att suddgummit fick sitta kvar med motivering att man inte ville stöta sig med trotjänaren på utvecklingsavdelning. Denna historia från verkliga livet visar med allt önskad tydlighet på vikten av att motivera personalen när nya säkerhetslösningar införs. Utan en god säkerhetskultur kan den smartaste lösningen lätt bli ett slag i luften och inte alls bidra till en ökad säkerhet och trygghet.

Så här kan vi inte ha det tänkte en av utvecklarna och behövde inte fundera särskilt länge förrän den klockrena lösningen var i hamn. Varje morgon monterade han en bit suddgummi mellan dörren och karmen. Precis så stort och anpassat att dörren lite låstes, men ändå inte gav ifrån sig den irriterande signalen som talar om att dörren inte är stängd. Enkelt och framför allt bekvämt. Nu var passagen ut till fikarummet och muggen fri och man behövde inte slita på passage- Jan-Peter Alm, Svenska taggen i onödan. Stöldskyddsföreningen

Jan-Peter Alm, Säkerhetskonsult

Beställ v år nya katalog! 075-24 2 41 00 info@a ut.oem .se

Ny belysningsleverantör i Sverige!

Armaturer för de flesta applikationer där tyngdpunkten ligger på utsatta miljöer. Vi kan erbjuda energieffektiva belysningslösningar, även med LED. Sarlam har producerat armaturer i över 60 år, och är marknadsledande i flera europeiska länder.

Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10 info@aut.oem.se www.oemautomatic.se


46

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Säkerhet xxxxx Säkra passager vid ombyggnad och renovering Om det är dags för ombyggnation och underhåll av fastigheten finns det numera låsprodukter som enkelt håller koll på när och vilka hantverkare som ska ha tillträde till en viss lokal. Man kan med dagens teknik styra behörigheter i befintlig fastighet utan att behöva byta låscylindrar eller hela låshuset.

under en bestämd tidsperiod. Man kan t.ex. bestämma att målaren ska ha tillträde den 3 och 4 mars mellan kl. 08:00 till 16:30. Utanför de klockslagen och efter de datumen slutar kortet att fungera i den valda dörren. Tydligt vem som passerat

Systemet kan även användas för hyresgäster om det behövs tillträde till tillfälliga dusch- eller tvättstugsbaracker under renoveringsperioden. Tack vare kortläsaren loggas all passering och man får på så sätt ett knutet ansvar till varje passering, man vet vem som varit där och när personen var där. Andra varianter finns förstås också för att smidigt lösa nyckel/korthantering i en fastighet. Kontakta närmaste Auktoriserad/ certifierade Låssmed (www.slr.se) medlem i SLR, vid frågor, installation och projektering av produkter då de har kunskapen om hur viktigt montaget är och de är kunniga i att bedöma hela objektets skyddsvärde. Mats Moberg, Förbundsdirektör Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR

Hantverkarna uppskattar det smidiga systemet. Här monterat på lägenhetsdörr. Ett system som är mycket använt för att säkra passager vid renovering och ombyggnationer är Wellsecs flyttbara passersystem. Vid t.ex. ett stambyte på en fastighet sätter man upp en läsarenhet på utsidan och en motorenhet på insidan av kontors/ lägenhetsdörrarna. Enheterna fästes på dörren med hjälp av förstärkningsbehöret eller cylinderskylten och man behöver alltså inte skruva i dörren. Originalcylinder kan sitta kvar och inga extra nycklar behövs. Motorenheten, som är batteridriven, manövrerar vredet från insidan och styrs av radiosignal från läsarenheten på utsidan. Hyresgästen kan behålla sina nycklar och ändå vara trygg i att ingen annan har nycklar till lokalerna. Kan programmeras för bestämda tidsperioder

Systemen kan styras och aktiveras med hjälp av ID06 kort (ID kort som alla byggarbetare/hantverkare ska ha på arbetsplatser). För hantverkaren är det därmed ett sådant kort som gäller för att enkelt passera in och ut och risken med borttappade nycklar elimineras. Kortet programmeras så att hantverkaren enbart har tillträde

Enheterna monteras på förstärkningsbehör eller täckskylt, inga extra skruvar i dörren.

S

AR

TM

YG

r

it m o o

RK T

M

TEKNIK NY

VE

SMAR T

trådlös, trygg och energibesparande fastighetsövervakning – även för dig?

T NYTT

roomit www.roomit.se • 042-16 05 10

TM

www.fastighetsforvaltaren.se


www.fastighetsforvaltaren.se

47

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Säkerhet xxxxx Säkra källarförråd en del av tryggheten Det mekaniska skyddet, väggar, tak, golv, dörrar, galler och lås är grunden för ett bra stöldskydd. Det avser att hålla obehöriga utanför byggnader, lokaler och förvaringsutrymmen. Häfla Bruks AB tillverkar produkter som förbättrar skyddet och ökar tryggheten.

på stöldskydd. Skyddsklassen är avgörande för hur det mekaniska skyddet ska se ut för att försäkringen ska gälla, fortsätter Magnus Östlund. Modern industri med historia

Häfla Bruk har en historia som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Den gamla hammarsmedja som anlades år 1682 och som finns väl bevarad än idag, är ursprunget till dagens Häfla Bruk. Under 1950-talet påbörjades tillverkning av pressvetsad gallerdurk - tillverkningen som ligger till grund för dagens verksamhet. Nordens bredaste sträckmetallprogram

Företaget är idag en modern industrianläggning med tillverkning av stål- och metallprodukter till bygg- och tillverkningsindustrin. Bland annat erbjuder de Nordens bredaste tillverkningsprogram för sträckmetall av plåt i tjocklek mellan 0,5 och 8,0 mm i bredder upp till 2,5 meter. De kan t ex leverera sträckmetall i en mängd standardmaskvidder, materialdimensioner och plåtformat. Sträckmetall är ett nätmaterial utan svetsar eller någon annan mekanisk utförd sammanbindning. Sträckmetallen tillverkas av plåt som stansas och sträcks ut till önskad maskvidd. Det ger ett starkt och stabilt material som är mycket svårt att forcera eller förstöra. – När det gäller inbrottsskydd i garage och förråd har vi produkter som är godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen. Modulsystemet består av lagerhållna väggoch dörrsektioner av sträckmetall med en kraftig självbärande ram av fyrkantsrör. Du kan också få förrådsmodulerna i nätutförande eller i plåt. Valfriheten är stor och alla produkter är flexibla och enkla att montera, berättar Magnus Östlund, platschef på Häfla Bruks AB.

Flexmetall - sträckmetall med variabel maska

Tack vare en ny tillverkningsmetod kan Häfla Bruk nu erbjuda sträckmetall med variabel maska. Detta öppnar nya möjligheter vad beträffar design och funktion som

Förrådsinredning i plåt

Plåtförråd i helt tät plåt är avsedda för källare och vindsutrymmen där man vill undvika insyn. På så vis försvåras inbrottsförsök eftersom man inte kan se vad som finns i förrådsutrymmet. – Vi säljer våra förrådsinredningar till kunder i Sverige, och via vårt systerbolag även på den norska marknaden. I många fall ställer försäkringsbolagen specifika krav

tidigare inte varit möjligt. Maskan kan ökas och minskas enligt önskemål med variation i varje steg eller sektionsvis förändring. Flexmetallen kan plattvalsas och efterbehandlas på samma sätt som traditionell sträckmetall. Elektroniskt passagesystem

För att förbättra säkerheten i källarförråden ytterligare finns det tankar på att ersätta det befintliga låssystemet med ett elektroniskt passagesystem där man slipper nyckelhanteringen.

- Vi har tittat på flera olika passagesystem men ännu inte hittat något passande alternativ. En skräddarsydd lösning i samarbete med en leverantör är därför en tanke som vi har. Ett sådant system ska kunna integreras med fastighetens eget passagesystem, antingen det blir ett system för hela källaren eller monteras på varje enskild förrådsmodul, säger Magnus Östlund. Arne Öster

Produktprogrammet för modulsystemet består av: Förrådsinredning SM5530 - godkänt av Stöldskyddsföreningen Häfla förrådsinredning i sträckmetall typ SM5530 är godkänt och certifierat av Svenska Stöldskyddsföreningen. Det är avsett för källar- och vindsutrymmen i hyreshus där man ställer stora krav på inbrottsskydd. Förråds- och lagerväggssystem SM2030 – Förrådsinredning i sträckmetall typ SM2030 är en enklare variant av typ SM5530. Förrådsinredningarna är avsedda för källare- och vindsutrymmen i hyreshus. SM2030 är även lämpligt för användning inom industrin för avgränsning av lagerutrymmen eller utvändiga inhägnader. Förrådsinredning i nät typ N553 – Förrådsinredning i nät typ N553 är enklare att klippa sig igenom än sträckmetall. Nätet är pressvetsat och har inte samma fördelar som sträckmetall. Förrådsinredningarna är avsedda för källar- och vindsutrymmen i hyreshus.

Kan vi hjälpa även er? Law & Solution är specialiserade på fastighetsrelaterad juridik. Vi företräder regelbundet fastighetsägare i bostads- och lokalhyresärenden med bl a genomgång av hyresavtal, uppsägningstvister och medlingsärenden. Detta har gett oss en gedigen kompetens och rutin som vi gärna delar med oss av. Så låt oss hjälpa även er. Vill ni veta mer ta kontakt med:

Jonas Öjelid

Sofia Wockatz

tel o31-348 06 55

tel 031-348 06 53

D in af fä r sju r i s t Tel. vx 031-348 06 50 info@lawsolution.se www.lawsolution.se Göteborg, Stockholm, Malmö


48

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Juridik xxxxx Bok om kortfattad fastighetsrätt Att skaffa bostad är för många människor den största affären i livet. Det juridiska regelverket kring ägande och finansiering erbjuder såväl skyldigheter som rättigheter och bör vara bekant av alla. Det här häftet ger en grundläggande orientering i ämnet och blandar på ett pedagogiskt sätt teori med praktiska uppgifter.

Boken i ”Kortfattad fastighetsrätt” som kom ut i mitten av oktober är skriven av författarna Jan-Olof Andersson och Cege Ekström som är båda civilekonomer och lärare. De är båda verksamma som utbildare, konsulter och författare av läromedel och fackböcker inom ekonomi och juridik. Tillsammans har de tagit fram en praktisk bok i fastighetsrätt som sig till alla som vill sätta sig in lite närmare i det juridiska regelverket och lära sig vad som gäller kring köp och ägande av fastigheter. Boken omfattar följande huvudavsnitt: - Hyreslägenheter och bostadsrätter - Eget hus - Finansiering Varje avsnitt innehåller en faktadel och en problemdel med tillämpningar. Faktatexten varvas med korta lagtextutdrag och praktiska exempel som sätter in kunskaperna i sina sammanhang. Verklighetsnära och engagerande övningsuppgifter ger träning i juridisk problemlösning. Övningarna är av olika slag, från korta praktikfall till ”frågespalter” med små blandade problem. Kommentarer och lösningar till problemen finns sist i boken.

Källa: Liber

Kolla upp din hantverkare innan du skriver avtal!

Att välja rätt hantverkare kan var svårare än man tror och har man en mindre fastighet eller ovan att skriva kontrakt kan det vara bra att tar reda på lite mer innan du anlitar någon för ett projekt. Ett bra tips kan vara att kontakta tidigare kunder innan du anlitar ett byggföretag. Och att lära sig vilka frågor som bör ställas. Klara Bygg och Inredning listar de fem viktigaste.

Det finns självklart en mängd andra frågor att ställa innan du väljer hantverkare och det finns många rekommendationer på nätet vad man bör tänka på innan man skri-

ver avtal. Rekommendationerna handlar till exempel om koll av F-skatt, innehåll i avtalet och koll av tidigare referenser. Just rekommendationen att kontrollera med referenser är ständigt återkommande och framför allt mycket viktig. - Tidigare kunder är bland de bästa rådgivarna du kan få. Begär kontaktuppgifter från hantverkaren. Ju dyrare jobb som ska utföras ju fler referenser bör du kontakta, säger Nils Lagerlöf, VD på Klara Bygg och Inredning. Men vilka är frågorna som bör ställas? Klara Bygg och Inredning rekommenderar fem viktiga frågor att använda som en grund att utgå från när du kontakter referenser. De

påpekar också vikten av att vara noga med att ställa följdfrågor när du inte får tillräckligt bra svar. Hellre en fråga för mycket än en för lite: • Hur fungerade kommunikationen? Har hantverkaren tagit sig tid att förstå jobbet och vad kunden vill uppnå? En bra dialog där hantverkare och kund förstår varandra är A och O. • Höll hantverkaren tidsplanen? Att ett bygge drar ut på tiden är något som händer, och kan bero på saker som är svåra att förutse. Men ibland har vissa hantverkare en förmåga att ta på sig fler jobb än de hinner med. Ställ därför frågan vad eventuella förseningar berodde på. • Blev kostnaden högre än beräknat? Vad berodde det i så fall på och finns lärdom att dra inför samtalen med hantverkaren? Är kanske ett fast pris att föredra? På Klara Bygg och Inredning arbetar vi helst med fast pris eftersom kunden då vet vad kostnaden blir, och slipper otrevliga överraskningar. • Hur noggrant sköttes jobbet? Antyder kunden ett missnöje bör du ställa följdfrågor för att få veta mer. Handlar missnöjet om rent slarv bör du kontakta annan hantverkare. • Är de nöjda med slutresultatet? Be personen att specificera vad de är nöjda eller missnöjda med. Finns något att dra lärdom av där kommunikationen med hantverkaren måste vara extra tydlig? Var inte heller rädd att diskutera svaren med hantverkaren för att få hans eller hennes version! Källa: Klara Bygg och inredning

Krönikan:

Deponering av hyra hos länsstyrelsen När en hyresgäst är missnöjd med något som rör en bostad eller lokal är det naturligt att kontakta hyresvärden för att lösa frågan. Anser hyresgästen sig ha rätt till avdrag på hyran kan denna deponeras hos länsstyrelsen - istället för att betalas till hyresvärden. Anledningarna till att vilja deponera sin hyra kan vara många; värmeproblem, störande buller vid ombyggnad eller andra brister i omgivningen är några exempel. Och skulle situationen uppstå finns flera regler som är viktiga för en hyresvärd att känna till.

När hyresgästen deponerar hyra ska både deponerat belopp och anledning anges. Länsstyrelsen tar inte ställning till om hyresgästen har rätt i sina påståenden utan kontrollerar bara att hyresgästens ansökan är formellt riktig. När deponering skett informerar länsstyrelsen hyresvärden genom rekommenderat brev och den tidsfrist hyresvärden behöver anpassa sig efter börjar löpa när brevet skickas. För att hyresvärden ska kunna få ut de pengar som deponerats måste hyresvärden visa för länsstyrelsen att man väckt talan vid tingsrätt eller kommit överens med hyresgästen inom tre månader från det att brevet skickades till hyresvärden. Pengarna i säkert förvar

Om inte hyresvärden visar detta inom rätt tid betalas det deponerade beloppet tillbaka till hyresgästen. Det innebär inte att hyresvärdens fordran försvinner, utan hyresvärden kan fortfarande väcka talan i domstol och kräva betalning. Fördelen med att väcka talan om att få ut ett deponerat belopp är att pengarna är i säkert förvar hos länsstyrel-

sen och inte kan disponeras av hyresgästen så länge processen pågår. Skulle hyresgästen försättas i konkurs under en pågående domstolsprocess, ingår pengarna inte heller i konkursen. Väck talan inom din tremånadersfrist

Det finns alltså en poäng för hyresvärden att väcka talan inom tremånadersfristen, särskilt om hyresgästens ekonomiska ställning är osäker och hyresvärden inte har annan betryggande säkerhet (t ex ett borgensåtagande eller en bankgaranti). Om hyresvärden får rätt i domstol att få ut beloppet från länsstyrelsen får denne också rätt till upplupen ränta. Det är viktigt att stämningsansökan utformas på rätt sätt för att hyresvärden ska kunna lyfta beloppet hos länsstyrelsen. Det förekommer ibland att hyresvärdar väcker talan och istället kräver att få betalt av hyresgästen motsvarande det deponerade beloppet, vilket är något helt annat. Även om hyresvärden vinner en sådan process ger det inte någon rätt att få ut pengar från länsstyrelsen. Det kan alltså i dessa fall vara lämp-

ligt att anlita juridiskt biträde för att inte riskera några formella misstag. Möjligt att avhysa?

När hyresgästen har deponerat hyra kan avhysning på grund av obetald hyra normalt inte ske. Deponeringen får dock inte vara orimlig i förhållande till bristen i bostaden eller lokalen. Skulle en hyresgäst exempelvis deponera hela sin hyra för att denne störs av sina grannar vid ett fåtal tillfällen kan det finnas grund för att anse att hyresrätten är förverkad, vilket skulle innebära att hyresgästen ändå kan avhysas. Den hyresgäst som använder deponeringsmöjligheten enbart som en omotiverad påtryckning för att sätta press på hyresvärden, löper alltså en stor risk. För att hyresvärden ska kunna vända en deponeringssituation till sin fördel krävs det att hyresvärde är väl införstådd med vilka frister det finns att hålla reda på och vilka olika alternativ det finns för att agera. Jonas Öjelid, Law & Solution


www.fastighetsforvaltaren.se

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

49

Efterfrågan på kontorslokaler kommer krympa med 20 % fram till år 2050 Enligt de senaste undersökningarna från Colliers International från den 17 november står Europa inför en nedgång i efterfrågan på kontorslokaler under de närmaste decennierna på grund av en minskande arbetsstyrka. I rapportens slutsatser avslöjas att Europas förvärvsarbetande befolkning krymper.

Efterkrigstidens stora barnkullar dominerar idag arbetskraften (de utgör nästan 45 % av den arbetsföra befolkningen). Hittills har man oftast följt deras efterfrågan när man planerat kontorsmiljöer, vilket resulterat i en stor andel cellkontor istället för öppna kontorslandskap. År 2020 kommer andelen förvärvsarbetare från efterkrigskullarna att halveras och deras påverkan därmed att avta. År 2030 kommer de att vara praktiskt taget obefintliga inom arbetskraften. Detta skapar enligt rapporten ett basscenario med en minskning på 10 % av efterfrågan på kommersiella lokaler (kontorsoch industrilokaler) i hela Europa under de kommande 20 åren. Detta kommer att följas av en minskning på ytterligare 10 % under de påföljande 20 åren fram till 2050. Därmed kommer Generation Y och Z att dominera arbetskraften och vara mer delaktiga i beslut om arbetsplatsernas format och utformning.

-Vi kan förvänta oss en stor förändring inom vår moderna arbetskraft vad gäller den dominerande stilen, motivationerna samt sätten att arbeta och pendla under de närmaste 20 åren, säger Guy Douetil, Managing Director, Corporate Solutions, EMEA. -Att äga och skapa rätt typ av utrymmen som är tillräckligt flexibla för att passa dessa nya stilar och möta efterfrågan kommer att bli allt viktigare att ta hänsyn till för utvecklare och fastighetsägare. Fler tomma lokaler och lägre hyror

Kontorsbyggnader brukar ha en livscykel på 20 år och långsiktiga investeringar finansieras över en 20-års period. För banker och investerare kommer det att vara avgörande att se till att deras kontorsbyggnader är så framtidssäkrade som möjligt för att möta dessa förändrade efterfrågemönster. Om de skulle misslyckas med detta skulle det kunna innebära fler tomma lokaler och lägre hyror, som i sin tur kan leda till ett behov av större investeringar för att uppgradera byggnadstillgångarna. Detta skulle resultera i svagare avkastning vid försäljning och minskade vinster. Norra Europa bibehållen marginell tillväxt

Även om dessa trender påverkar alla i hela Europa, kan och kommer inverkan på sysselsättningen och fastighetsmarknaderna att

skilja sig åt påfallande mycket på nationell och lokal nivå. Till en början kommer de öst-, syd- och västeuropeiska kontorsmarknaderna att känna av bördan av den minskade arbetskraften (och därmed efterfrågan på kontorslokaler), medan norra Europa kommer att bibehålla en marginell tillväxt. Men när man tar hänsyn till migrationsprognoser baserade på ekonomiska möjligheter, upplever de östeuropeiska länderna de positiva effekterna som utlokaliseringar har på jobbtillväxten.

-Vi beräknar att den utlokaliserade arbetskraften i Östeuropa skulle kunna växa till över en halv miljon år 2020, säger Damian Harrington, Regional Director, Research and Forecasting. -Detta innebär 5,5 till 6 miljoner kvadratmeter kontorsyta, vilket idag motsvarar Warszawas och Prags kontorsstock tillsammans. Källa: Colliers International AB

Utbildning ger kompetens och stärker branschen Plus Utbildning AB arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling inom fastighetsbranschen och erbjuder allt ifrån helhetslösningar till enstaka kurser. Både den större helhetslösningen och den enstaka platsen på en öppen kurs tjänar syftet att tillhandahålla det branschen efterfrågar.

Fastighetsbranschen är inne i en intensiv med ett alltmer ökat behov för kompetensoch rekrytering. Detta beror bl.a. på att 5 000 medarbetare går i pension inom de närmsta fem åren och därmed kräver marknaden att fler nya och kompetenta medarbetare finns att tillgå. Fastigheternas grundläggande tekniska behov kvarstår, vilka ska hanteras av kompetent personal, samtidigt som kraven på service ökar. Därför krävs också en extra ansträngning från utbildningsföretagen och på PLUS utvecklar man därför ständigt sitt kursutbud i syfte att alltid kunna erbjuda det kunden efterfrågar. På PLUS arbetar man med att hålla fast vid sina kurser inom teknik samtidigt som man erbjuder mjuka kurser inom kund, service och marknadsföring. Dessutom har man de tre programutbildningarna; Förvaltningsutbildning, Bovärdsutbildning och Miljövärdsutbildning Diplomerad Förvaltarutbildning startar nu i vår och pågår fram till slutet av november 2012. Kursen är uppdelad i femblock på 13 utbildnignsdagar. Om Diplomerad Förvaltarutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som har stor nytta av en stabil kunskapsgrund

avseende förvaltningsfrågor. Kanske vill du uppdatera dina kunskaper inom fastighetsområdet eller så är du ny i branschen och vill ha mer på fötterna. Utbildningen passar även dig som har byggnadsteknisk eller ekonomisk bakgrund och vill bygga på dina kunskaper med en mer yrkesinriktad kurs. Förutom faktakunskaper ska deltagarna kunna tillämpa metoder för problemlösning och planering av eget och andras arbete, leda möten och förhandlingar samt kunna argumentera så att resultatet blir tillfredsställande för alla parter. Att förstå olika ekonomiska begrepp och termer samt praktiskt kunna tillämpa de ekonomiska kunskaperna. Inom de juridiska frågorna ska deltagarna få kunskap och praktisk förståelse om de olika juridiska aspekterna i relationen mellan hyresvärd – hyresgäst samt kunskap och förståelse för juridiken i samband med upphandling av ny- och ombyggnation. Kunskaper som ges i de olika praktiska utbildningsblocken ger en säkerhet och förståelse i diskussioner med såväl egen personal som inhyrda entreprenörer. I hela utbildningen varvas teori och praktik med betoning på praktisk tillämpning i det dagliga förvaltningsarbetet. Källa: PLUS


50

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Nu gör vi ditt hus snabbare Nu uppgraderar vi vårt nät för att kunna erbjuda upp till 1 Gbit/s! Via bredbandsuttaget kan varje lägenhet få bredband, tv och telefoni. Samtidigt kan hela huset få en rad användbara tjänster, som passersystem, digital tvättstugebokning, tvättstugebok avläsning av el- & vattenförbrukning, fuktlarm, möjlighet till kameraövervakning och porttelefoni. Kombinerat med att vi har marknadens bästa kundservice, blir Bredbandsbolaget ett lätt val för ert hus. Eller hur?

Sugen på att byta till Bredbandsbolaget? Besök bredbandsbolaget.se/fastighetsagare eller ring 0770-111 333


www.fastighetsforvaltaren.se

51

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Beställ v år nya katalog!

Öppnar upp fastighetsmarknaden med ny tjänst Ny belysningsumpen som höjer temperaturen till 70°C 075-24 2 41 00 info@a ut.oem .se

LYSANDE!

Boreda Pro innehåller bland annat: leverantör Sverige! Electric orteknologi från iMitsubishi • En unik och användarvänlig urvalsfunktion för prospektering

• Koncernträd samt bolagssummering med indirekt

AHV P500 är det senaste enägda fastigheter

Den 11:e november lanserade Boreda en ny tjänst, Boreda Pro, med värdering och analys av den svenska fastighetsmarknaden. Webbtjänsten innefattar information om över 300 000 kommersiella fastigheter och 120 000 fastighetsägare. Tillsammans med Boredas information om bostadsrättsmarknaden skapar det en helt unik tjänst för fastighetsinvesterare.

-Vi vet att det idag finns många aktörer på marknaden som är i behov av rätt information men som ännu inte har hittat rätt verktyg. Med Boreda Pro öppnar vi upp marknaden för fler användare genom ledande teknik, moderna webbtjänster och ett konkurrenskraftigt pris, säger Joakim Möller, VD Boreda. Boreda Pro riktar sig till professionella användare på fastighetsmarknaden. Tjänsten har tagits fram i samarbete med utvalda banker, fastighetsägare samt fastighetskonsulter. Boredas spetskompetens om bostadsrättsmarknaden kombinerat med den kommersiella fastighetsmarknaden erbjuder unika funktioner för fastighetsanalys.

PVC-FÖNSTER

SÄNKER DINA UNDERHÅLLSKOSTNADE

n. Hetvattenvärmepumpen kan

• Marknadsinformation om 47 kommuner från

emperatur. Under stora delar av ledande fastighetskonsulter

före kapacitet via extern signal.

Ökade transaktionsvolymer och ett större intresse för fastighetsinvesteringar har lett till högre krav på transparens på den svenska fastighetsmarknaden. För att snabbt kunna tillgodogöra sig rätt information behövs verktyg som underlättar prospektering, värdering och analys av fastigheter till en rimlig kostnad. Detta är något som företaget Boreda har tagit fasta på.

Se våra nya fönster på höstens mässor

• En grafisk kassaflödesvärdering för simulering marknadsvärden, med stöd för flera terligareavför anläggningsägaren. kassaflödesscenarion

via analog 4-20mA signal,

• Information om fastigheter och fastighetsägare för den kommersiella fastighetsmarknaden samt den mycket låg ljudnivå gör denna svenska bostadsrättsmarknaden

Armaturer för de flesta applikationer där tyngdpunkten ligger på utsatta miljöer.

ättinstallerad.

Källa: Boreda

la y hk

me.Njut av solenergi inomhus! Klokt, modernt och flexibelt. Typiskt Flexator. God jul & gott nytt år önskar: oc7-8 sept Göteborg

VARMVATTEN

Vi kan erbjuda energieffektiva belysningslösningar, även med LED. Lita på naturen!

h 45°C utgående vatten-

20-22 sept Jönköping

17-19 nov Stockholm

VÄRME

VENTILATION

Geoenergi är solenergi som lagras i jord och berg - den förnyas varje sommar och tar aldrig slut. Hetvattenvärmepumpen CAHV P500 användDen och finnsvärnar precis där du bor. Den kräver inga långa driftskostnader ningsområde är stort. Från flerfamiljshuset till transporter och den förorenar inte heller vår jord. större kommersiella byggnader så som kontorsDen kan hålla dig varm på ett miljövänligt sätt även byggnader och idrottsanläggningar med stort i strängaste kyla! ör Skandinaviska förhållanden

Sarlam har producerat armaturer i över 60 år, och är marknadsledande i flera europeiska länder.

tappvarmvattenbehov.

Med en geoenergianläggning kan du dra nytta av denna energi för att värma ditt hus på ett ytterst miljövänligt, driftsäkert, ekonomiskt och hållbart sätt. En geoenergianläggning kan också ge dig behaglig Dalagatan 4 Box 1011,till 573en 28mycket Tranås låg kostnad. svalka sommartid Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10 Och givetvis på ett lika miljövänligt sätt.

Bygger du en skola, ett boende eller ett kontor med våra typhus sänker du din totalkostnad, får en snabb byggprocess och har stora valmöjligheter gällande utformning och utseende. Slutresultatet är beprövade konstruktioner med hög kvalitet som självklart uppfyller alla lagar och regler.

NYHET! MOON255

Naturligt vatten. trådlös, trygg och energi- Naturlig värme. Naturlig kyla. www.geotec.se besparande fastighetsöverNaturligt liv. Vi kvalitetstestar vakning – även för dig? våra fönster hos:

LED-ARMATUR, IP54

Armatur för tak och vägg som sänker effektförbrukningenmed upp till 50% i jämförelse med 2x9W kompaktlysrörsarmatur.

info@aut.oem.se www.oemautomatic.se Behöver vi säga mer? Gör ditt miljövänliga val!

e-post: info@geotec.se tel.: 075 700 88 20

TEKNIK NY

AR

it

YG

m roo

TM

Moon255

RK T

M

S

en extremt sofistikerad nerar lyx med intuitiv sla, komfort och

2011-06-10 13:45:26

IP54-klassad, tillverkad i slagtålig UVbehandlad polykarbonat. Finns i två färgtemperaturer 2900K (830) och 4100K (840) med bra färgåtergivning Ra >80. Armaturen kan monteras såväl utanpåliggande som infälld med hjälp av medföljande tillbehör.

VE

et är dags att ta en funktion att visa dig att njuta utan att slösa

SMAR T

fastighetsförvaltaren_3_2011_värme_kyla.indd 1

T NYT Eterna

T

roomit

TM

PS. Träffa oss på easyFairs elmässa i Malmö 8-9/2! Du hittar oss i monter D:15

MOON255, 10W 230V, 830 MOON255, 10W 230V, 840

BRATEX BYGGVAROR AB BOX 40 662 21 ÅMÅL TEL. 0532-121 20 www.bratexab.se

www.roomit.se • 042-16 05 10

Moon255.indd 1

Fastighetsförv_117x83_v2.indd 1

75 505 30 75 505 31

2011-11-28 13.49

2011-04-29 16.39


52

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

www.fastighetsforvaltaren.se

Vem har rätt att se styrelsens protokoll Det är vanligt att vi som arbetar med bostadsrättsföreningar får frågor om vad som gäller avseende styrelseprotokoll. Många både nyinflyttade och de som har varit medlemmar under en längre tid vill veta vad som händer i föreningen, vilka frågor styrelsen jobbar med och vilka beslut som fattas.

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utsett. Protokollförare utses av styrelsen inom eller utom styrelsen. Ordföranden kan själv välja att föra protokollet. Av protokollet ska anges tiden för sammanträdet samt vilka som är närvarande. Endast beslut behöver protokollföras; styrelsen avgör vad som härutöver ska tas med. Har omröstning skett

Ny rapport visar vägen till miljardbesparingar i samhällsbyggandet Building Information Modeling, BIM, är en viktig nyckel till hållbart samhällsbyggande. Gemensamt för de nordiska länderna, förutom Sverige, är att myndigheterna ställt krav på BIM i statliga upphandlingar och därigenom sparar miljarder i samhällsbyggandet. Sverige riskerar nu att halka efter i utvecklingen. Detta är en av många slutsatser som kan dras i ”10 sanningar om BIM”, en ny global rapport som gjorts av Kairos Future på uppdrag av konsultbolaget WSP.

”10 sanningar om BIM” tar ett samlat grepp om BIM och kartlägger dess utveckling på några av världens största marknader. I rapporten beskrivs BIM som ett mer samordnat sätt att driva projekt och handlar till största delen om förändringar i nuvarande förhållningssätt och arbetsmetoder. Rapporten visar bland annat tio huvudsakliga sanningar som kännetecknar BIM. Enligt en av de tio sanningarna väntar Sverige nu på ”the tipping point”, och syftar på vad som krävs för att på bred front kunna effektivisera bygg- och infrastruktursektorn. Rapporten klargör att den utlösande faktorn ofta är ett statligt initiativ. Finland är ett framgångsrikt exempel på när detta fallit väl ut och likaså Norge. - Länge har det pågått diskussioner kring arbetsprocesserna inom samhällsbyggnadssektorn. Främst har kritik riktats mot dess ineffektivitet, med budgetar som överskrids och tidplaner som spricker. Vi på WSP ser BIM som en nödvändig och sund utveckling för att få ett effektivt och hållbart samhällsbyggande. Denna rapport visar att BIMutvecklingen kommit långt i vissa länder men släpar efter i andra. För att vi i Sverige nu ska komma ikapp våra nordiska grannar behövs ett tydligare statligt agerande, säger Pontus Bengtson, utvecklingschef, BIM, WSP Sverige. Rapporten ”10 sanningar om BIM” kan beställas hos WSP Svariga AB. Källa: WSP Sverige AB

ska protokollet ange hur rösterna fördelat sig. För det fall någon styrelseledamot har en avvikande mening har han eller hon rätt att få den antecknad till protokollet. En reservation mot ett styrelsebeslut behöver inte vara motiverad men ska anmälas före sammanträdets slut. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Protokollnumrering kan ske antingen i löpande följd oavsett år eller också kan ny nummerföljd påbörjas varje år. Styrelseprotokoll är inte offentliga. Varken föreningsmedlemmar eller utomstående har rätt att få del av protokollen. Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdnadsplikt om spridningen av protokollen. Styrelsens tystnadsplikt

Styrelseledamöterna har ett s.k. sysslomannaansvar. De ska agera i överensstämmelse med föreningens stadgar och stämmans uttalade målsättning och de har en lojalitetsplikt gentemot föreningen. Styrelseledamöterna är hela föreningens förtroendemän, oavsett av vem de utsetts och de har en vårdnadsplikt mot föreningen. Vårdnadsplikten innebär att styrelseledamöterna har tystnadsplikt avseende sådana angelägenheter och förhållanden vars yppande kan skada föreningen. Protokollen innehåller uppgifter om föreningens affärsförhållanden och enskilda boende i föreningen och om styrelsen sprider protokollen kan de bli skadeståndsskyldiga mot exempelvis affärs-

kontakter eller enskilda personer. Beslut som styrelsen fattar kan vara sekretessbelagda och enbart omnämnandet av en affärstransaktion kan vara ett brott mot sekretessreglerna. Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen avseende det aktuella verksamhetsåret eftersom de ska granska styrelsens verksamhet. Svar om enskilda frågor kan begäras

Om det är någon särskild fråga som en medlem begär besked om kan man alltid kräva svar från styrelsen. Detta under förutsättning att styrelsen med hänsyn till sin tystnadsplikt kan lämna ut uppgiften. Det är dock upp till styrelsen att avgöra hur svaret ska lämnas. Antingen kan det ske genom ett utdrag från ett protokoll som behandlar den aktuella frågan eller genom att styrelsen lämnar ett muntligt eller skriftligt svar i ett brev. Avslutningsvis vill jag även nämna att även om en bostadsrättshavare inte har rätt att ta del av protokollen har man naturligtvis rätt att få reda på vad som händer i föreningen. I många föreningar finns det informationsblad som kommer ut några gånger om året, andra har regelbundna informationsmöten. Om en förening inte har något sådant finns alltid möjlighet att ta upp frågan genom en motionera till årsstämman. Min uppfattning är att de flesta styrelser blir glada om de boende intresserar sig för föreningen och vill engagera sig i sitt boende. Ulrika Blomqvist, Chef SBCJuridik

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI):

Bostadsbyggandet minskar Den tidigare starka tillväxten i svensk ekonomi försvagas rejält och detta kyler av den för tillfället heta byggkonjunkturen. Bostadsinvesteringarna utvecklas svagt nästa år på grund av ett minskat nybyggande. Detta kommer att tynga branschen under prognosperioden, men lokal- och anläggningsinvesteringarnas uppgång förhindrar ett större bakslag. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

I Sverige har BNP-tillväxten under första halvåret successivt avtagit, vilket varit i linje med förväntningarna. En mer dämpad global tillväxt under nästa år påverkar den exportberoende svenska ekonomin relativt kraftigt. Hushållen är redan mer pessimistiska om ekonomin än normalt och även inköpscheferna deppar. – Vi ser en mycket svag BNP-utveckling framför oss och detta kommer att påverka de konjunkturkänsliga delarna av byggindustrin tämligen snabbt, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

– Bostäder, som blir den starkaste delsektorn i år, kommer bli ett sänke för investeringsutvecklingen nästa år. Glädjande är däremot att både lokal- och anläggningsbyggandet kan hålla emot under den rådande turbulensen, fortsätter Johan Deremar. Jobben finns dock kvar inom byggindustrin

Sysselsättningstillväxten inom byggindustrin har varit stark under inledningen av 2011 men började mattas av redan under andra kvartalet. Den trots allt goda byggkonjunkturen i år gör att sysselsättningen ökar med 10 000-13 000 personer under perioden 2011-2012. Företagens problem med att hitta arbetsledande personal med yrkeserfarenhet kommer därmed att kvarstå. – Byggföretagen kommer att fortsätta behöva göra rekryteringar. Vi ser inte någon allmän bristsituation på yrkesarbetarsidan framför oss. Däremot kan det lokalt bli fortsatt brist på vissa yrkeskategorier eller personer med yrkeserfarenhet, avslutar Johan Deremar. Källa: Sveriges Byggindustrier

Bostadsbyggandet går ner

Den dämpade tillväxttakten i ekonomin och hushållens alltmer pessimistiska syn på utvecklingen gör att bostadsbyggandet minskar under prognosperioden 20112012. Nybyggnadsinvesteringar i bostäder stiger kraftig i år med hjälp av tidigare påbörjade projekt, men vänder ner nästa år. Tillväxteffekten av ROT-avdraget avtar under hösten, och ombyggnadsinvesteringarna minskar 2012.

Enligt BI:s prognos för 2012 kommer bostadsbyggandet att minska, förklarar Johan Deremar, nationalekonom på BI. Lokal- och anläggningsbyggandet kan däremot komma att hålla emot under den rådande turbulensen. Foto: Rosie Alm


www.fastighetsforvaltaren.se

53

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Krönika med Petter Brolin:

Därför sker få ombildningar i ytterstaden Regelverket för ombildningar behöver ses över. Dagens regler gynnar innerstadsbor men slår mot boende i ytterstaden – just de områden politikerna på båda sidor blockgränsen säger sig värna och där de vill se mer blandade boendeformer.

I dag är mellan 70 och 90 procent av alla lägenheter i Stockholms ytterstad hyresrätter. Högst är andelen i miljonprogrammen. Många av lägenheterna är i stort behov av upprustning. I flera års tid har miljonprogrammens akuta behov av renovering och utveckling, både socialt och ekonomiskt, diskuterats i politiken och i branschen. Idéerna och lösningarna är många och välkomna, men när det kommer till finansiering tar det ofta stopp. Lång lista med fördelar

En av flera framkomliga vägar som politikerna nu försöker är att erbjuda de boende

i ytterstaden att köpa sina fastigheter. Listan med bevisade fördelar är lång. Gårdar rustas upp, belysningen förbättras, tryggheten ökar, skadegörelsen minskar och de boende får i regel sänkta boendekostnader och en trygg ekonomisk bas i livet. Dessutom bidrar ombildningar till mer blandade boendeformer i ytterstaden, något som efterfrågas både av de boende och av politiker på båda sidor blockgränsen. Med blandade boendeformer blir det olika typer av människor och större valfrihet. Att försäljningarna dessutom drar in pengar till kommunkassan som går till att bygga nya hyresrätter och till att renovera allmännyttans lägenheter gör inte saken sämre. Anpassning av regelverket ett måste

Men trots att Stockholms stad har lagt miljontals kronor på att främja ombildningar i ytterstaden har resultatet varit klent. Alla vi som varje dag arbetar med ombildningar i ytterstaden vet att det inte handlar om att de boende inte är intresserade, tvärtom. Anled-

Om SBB: Sveriges Bostadsrättsbildare är en medlemsdriven, partipolitiskt obunden branschorganisation som bildades 2010 av Sveriges ledande konsulter inom fastighetsrådgivning och bostadsrättsbildning. Medlemsföretagen arbetar med ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. SBB finns för att säkerställa en trygg och effektiv ombildningsprocess för alla inblandade parter. Medlemmarna har åtagit sig att leva upp till särskilda krav och att följa organisationens etiska regler.

ningen till att det sker så få ombildningar i ytterstaden är att regelverket är anpassat för innerstaden. Innerstadsbor och ytterstadsbor har helt olika förutsättningar för att ombilda sina hus. De redan mer eller mindre välbärgade innerstadsborna är de enda som i praktiken har getts möjlighet att ombilda. Men bor du i en miljonprogramsfastighet i Tensta eller Norsborg förväntas du förbli i en dyr och ofta illa underhållen hyreslägenhet. Det är inte rimligt. Utökad betänketid

Det finns flera sätt på vilka regelverket kan anpassas efter ytterstaden. Det främsta är att förlänga de boendes betänketid. För att alla ska kunna bli tillräckligt välinformerade för att fatta sitt beslut måste ombildningsprocessen få ta tid. Ingen ska behöva känna sig stressad. Alla ska ha full koll på vad de tackar ja eller nej till. Fastigheterna i ytterstaden, inte minst i miljonprogrammen, är ofta väldigt stora och omfattar betydligt fler lägenheter och boende än fastigheter innanför tullarna. Det är helt enkelt fler boende i sådana hus som ska hinna läsa in sig på vad en ombildning innebär. Ofta talas dessutom fler språk i dessa fastigheter än i innerstaden vilket gör att kommunikationen tar lite extra tid. I dag är betänketiden vid ombildningar sex månader. Det räcker gott och väl i innestaden där husen är små och alla talar samma språk. I ytterstaden är det på tok för kort tid och ombildningarna strandar. Många av våra medlemmar drar sig för att

I nästa nummer av:

Fastighetsförvaltaren – STÖRST inom bygg- & fastighetsbranschen Nummer 1 av Fastighetsförvaltaren år 2012 ges ut i slutet av februari och kommer att vara full av nya, intressanta och förhoppningsvis också givande reportage. Dessutom kommer vi inför det nya året även presentera en del nyheter i tidningen. Förutom att vi piffat upp själva layouten satsar vi på att få in ett par, tre nya krönikörer samt en ny stående vinjett, nämligen ”Kompetensutveckling och utbildning”. Marknaden och arbetstillfällena för fastighetsförvaltning blir allt större och den står dessutom inför ett generationsskifte vilket kräver ny arbetskraft och utökad kompetens inom flera yrkesområden. Som ett av ”språkrören” i branschen vill vi därför vara med och bidra med kunskap om vad som händer inom området och vi hoppas ni läsare kommer att uppskatta denna satsning.

Temana för nummer ett av Fastighetsförvaltaren är: Hållbart byggande – här berättar vi bland annat om en ny grund i grå cellplast som tagits fram i ett samarbete mellan cellplasttillverkaren BEWi och träindustrikoncernen Derome. Den nya grunden sparar in 20 procent på allt; råvara, energiförbrukning, utrymme och transporter. Men viktigast av allt är att den begränsar koldioxidutsläppen avsevärt. I Våtrum/tvättstuga berättar vi bland annat om hur man gör tvättstugan säker samt om hur man på ett nytt och tidsbesparande sätt kan renovera sitt badrum utan att det behöver kosta skjortan. Under temat Arbetsverktyg/arbetskläder tar vi bland annat upp vad som

är nytt på marknaden och hur verktyg och kläder kan vara med och bidra till en trygg och säker arbetsmiljö i det dagliga arbetet. I Fastighetsförvaltaren nummer 1 kommer vi också att ge er en efterrapportering från EasyFairs Fastighetmässa Öresund 2012, som går av stapeln den 8-9 februari. Vi ger er dessutom lite förhandstips inför Nordbygg den 20-23 mars, där vi själva kommer att finnas med en egen monter. Till dess önskar vi er alla en God jul och ett Gott nytt år! Katarina Petersén Nielsen Redaktör Fastighetsförvaltaren

Petter Brolin, Ordförande i SBB.

arbeta med ombildningar i ytterstaden, just för att regelverket slår så snett och för att det är så svårt. Betänketiden måste förlängas till minst ett år för att ge också ytterstadsborna en reell chans att ombilda sina lägenheter. Det vinner alla på. Petter Brolin, Brolin ombildning & förvaltning AB

Fastighetsförvaltaren på nätet Tidigt i våras öppnade Fastighetsförvaltaren.se en ny hemsida på nätet. Med aktuella nyheter och spännande reportage är den ett komplement till den tryckta tidningen och ett sätt för våra läsare att hålla sig à jour med vad som händer i branschen också mellan utgivningarna av Fastihgetsförvaltaren!

Förutom nyheter finns här ett kalendarium för kommande event och en gång i veckan skickar vi dessutom ut ett nyhetsbrev så att du kan vara säker på att inte missat något som händer. Allt du behöver göra är att anmäla dig för prenumeration för nyhetsbrevet så dyker det upp i din mailbox varje tisdag. Och skulle du mot förmodan ha missat ett nummer av vår tryckta tidning går också den att läsa som PDF på hemsidan. Så gå in och läs mer på www.fastighetsforvaltaren. se och glöm inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

www.fastighetsforvaltaren.se


54

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

BORRNING

BRANSCHTORGET ARBETARSKYDDSMATERIAL

ENERGIBORRNING

Geoborr Geoenergi AB

Stockholmsområdet Vi är specialiserade på energiborrning i storstadsmiljö. Kontakt: Kjell Karlsson Mobil: 070-7470730 E-post: kjell@geoborr.se www.geoborr.se

Tolvsbo Mek & Drill

SKYDDSUTRUSTNING FRÅN

Medlem i SVEP Hela landet Vi utför entreprenad, vatten och energiborrning. Med moderna maskiner utför vi effektiva och miljöriktiga uppdrag. Kontakt: Stefan Ramquist Tel: 0240-661152 E-post: mekodrill@telia.com www.tmdab.se

BRUNNSBORRNING

FÖR SÄKERHETS SKULL WWW.SKYDD.COM INFO@SKYDD.COM 031 - 787 70 80

Avanti System AB

Hela Sverige Avanti brunnsborrare är certifierade enligt SITAC normer på personnivå. Certifiering betyder säkerhet och kvalitet. Hitta din lokala certifierade brunnsborrare direkt på: www.avantisystem.se

FÖRVALTNINGSSYSTEM

BATTERIER/KRAFT Batterigrossisten AB Hela Sverige, Vår ambition är att tillhandahålla produkter som skall passa dig avseende funktion, kvalitet och prestanda! Hela Sverige Kontakt: Mikael Olsson Tel: 08766 75 50 Mobil: 0708-87 34 40 Fax: 08-766 57 25 E-post: mikael@batterigrossisten.com www.batterigrossisten.com

BELYSNING LEDsystem Scandinavia Din leverantör och grossist inom energisnål LED-belysning. Vårt breda LED-sortiment omfattar ljuskällor, downlights, strålkastare, LED-paneler och butiksbelysning. Hela Sverige Kontakt: Kundtjänst Tel: 046-270 12 12 info@ledsystem.se www.ledsystem.se

Marknadsledande websystem för ekonomisk fastighetsförvaltning. Kontakt: Björn Reimers. Tel: 0586-42107 Fax: 0523-478 74 E-post: bjorn.reimers@realgood.se www.realgood.se

GEOENERGI Malmberg Water AB

Sverige Energisnåla system med energilagring i grundvatten/berg. Helhetslösningar där energiborrning ingår. Kontakt: Rune Simonsson Tel/mobil: 044-780 18 50 Fax: 044-780 19 90 E-post: rune.simonsson@malmberg.se www.malmberg.se

GOLV Hela landet Undergolv för många användingsområden Kontakt: Pär Lundin Tel: 063-272 00, 070-6165010 www.byggelit.se

OEM-Automatic AB Levererar slagtåliga & vandalsäkra armaturer för utsatta miljöer. Hela Sverige Kontakt: Samuel Lindqvist Tel: 075-24 24 100 samuel.lindqvist@aut.oem.se www.oemautomatic.se NÖDBELYSNING Kamic Karlstad Automatic AB Vi är din leverantör av professionella lösningar och produkter inom: Nödbelsyning, belysning, UPS/reservkraft, elteknik samt säker elmiljö. Över 25 år i branschen! Hela Sverige www.kamic.se

BIOENERGI Swebo Bioenergy

Hela Sverige Bioenergisystem för flis, pellets upp till 5000 kW prefabricerade värmecentraler. Distributör för Österrikiska helautomatiska GILLES värmepannor. Kontakt: Mobil: E-post: www.

GRUNDFÖRSTÄRKNING

KYLSERVICE Söderkyl AB

Försäljning och reparationer av hushålls- och tvättstugemaskiner, kommersiella kylinstallationer samt värmepumpar. Kontakt: Juhani Iloniemi Tel: 08-556 962 00 Fax: 08-556 962 20 E-post: info@soderkyl.se www.soderkyl.se

ENERGIDEKLARATIONER

OCAB i Stockholm AB

Stockholms län Normal Ackreditering Nr: 7717 Kontakt: Stig Hedlund Tel: 08-534 702 50 E-post: stig.hedlund@ocab.se www.ocab.se

TM-KONSULT AB

Västernorrland, Västerbotten Kvalificerad Ackreditering Nr: 7052 Tel: 0950-238 00 E-post: j.persson@tm-konsult.se www.tm-konsult.se

FUKTSANERING Ocab i Stockholm AB

Stockholms län Fuktsanering-utredning, läcksökning m.m. Kontakt kontor syd: Mikael Janson Tel: 08-534 702 50 E-post: mikael.janson@ocab.se Kontakt kontor norr: Michael Lundström Epost: michael.lundstrom@ocab.se www.ocab.se

Stockholm med omnejd. Vi har erfarenhet av att arbeta med alla temperaturer, inklusive extremkyla/värme. Kontakt: Niklas Lundborg Tel:08-760 32 70 E-post: info@belisol.se www.belisol.se

Hela landet och internationellt Tel: 08-677 17 00 Fax: 08-677 17 10 E-post: info@advokatag.se www.advokatag.se

Hela Sverige Vi som leverantör vill förse Dig som kund med de batterier som fyller just Dina behov. Kontakt: Janne Hansson Tel: 0390-303 13 Fax: 0390-300 15 E-post: info@ackumulatorbatteri.se www.ackumulatorbatteri.se

Södra Sverige Kontrollorgan för utförande av deklarationer Kvalificerad Ackreditering Nr: 7274 Kontakt: Mats Johansson Mob: 0738-24 23 00 E-post: info@enerdek.se www.enerdek.se

Belisol

Andersson Gustafsson Advokatbyrån

Ackumulator & Batteri Teknik i Gränna

Enerdek AB

Tilläggsisoleringar | Plåthallar Nybyggnationer | Vindstak svåråtkomliga utrymmen | mm

JURIDIK

ENERGI

Mellansverige Kvalificierad Ackriditering Nr 7361 Kontakt: Svante Fahlen Tel: 018-678400 Mobil: 070-5370842 svante.fahlen@bjorklingeenergi.se www.bjorklingeenergi.se

Nästa generations isolering! Besök oss på www.icynene.se

Byggelit AB

Inne- och utomhusarbeten, badrum och köksrenovering. Storstockholm Kontakt: Robert Puchaz Mobil: 0739-124066 E-post: info@favoritbygg.se www.favoritbygg.se

Björklinge Energi Ekonomisk Förening

ISOLERING

REAL Fastighetssytem

BYGGMÄSTARE Favoritbygg & Städ & Flytt i Stockholm AB

www.fastighetsforvaltaren.se

HISSAR Carlsson Hissteknik AB

Småland/Blekinge Försäljning, reparation, service på varu- och handikapphissar. Även dörrautomatik och ramper. Kontakt: Åke Carlsson Tel: 0470-75 70 28 Mobil: 070-568 27 10 E-post: info@hissteknik.com www.hissteknik.com

GMV Sweden AB

Hela Sverige Levererar person- och lasthissar och komponenter för modernisering av hydraulhiss. Kontakt: Henrik Skoog Tel: 0472-456 05 Mobil: 070-220 19 76 E-post: henrik.skoog@gmv.se www.gmv.se

Wilhelmsen Callenberg AB

Västra Götalands län Ombyggnation och service av hissar. Även väg- och gatubelysning, elinstallationer och tele. Kontakt: Nicklas Holme Tel: 0522-68 68 70 E-post: nicklas.holme@wilhelmsen.com www.wilhelmsen.com

PCB Konsulter PCB

OCAB i Stockholm AB

Stockholms län PCB-inventering och sanering Kontakt: Johan Andersson Tel: 08-534 702 50 E-post: johan.andersson@ocab.se www.ocab.se

PLÅT Belisol

Stockholm med omnejd. Vi utför alla typer av plåtarbeten. Arbeten utförs med plåt i alla tjocklekar och färger, samt koppar och rostfritt. Kontakt: Niklas Lundborg Tel:08-760 32 70 E-post: info@belisol.se www.belisol.se

Skeppshults Plåtslageri

Gislaved med omnejd. Vi arbetar med plåtslageri och ventilation. Kontakt: Dennis Eriksson Tel:0371-363 63 Fax: 0371-363 63 Mob: 0705-831005 E-post: info@skeppshultsplat.com www.skeppshultsplat.com

RELINING J P Relining

Hela Sverige Vi arbetar med och har mångårig erfarenhet av rörinfodring (relining), kamerainspektion, ventilation och ventilationsrengöring. Kontakt: Göran Lund Tel: 031-53 40 04 Mobil: 0708-66 85 41 E-post: info@jprelining.se www.jprelining.se


www.fastighetsforvaltaren.se KONSULT

Handen Projektpartner

Hela Sverige Stefan Eurén Projektledning för renovering av industrier samt flerbostadshus. Inriktning på oavbruten produktion samt kvarboende då verksamhet bedrivs. Tel: 076 6279819 Email: stefan@handenpp.se www.handenpp.se

STÄDNING/LOKALVÅRD Systemsanering AB

Stockholm med omnejd Allt inom lokalvård som trappstäd, flyttstäd mm. Låga priser, “rent garanti” sedan 1989. Ex. Flyttstäd 2:a 2600kr, 3-planshus Brf 1100kr/mån. Kontakt: Birgitta Telefon: 08-605 71 60 Mobil:070-114 55 51 E-post systemsanering@sverige.nu

SÄKERHET FALLSKYDD

TAK Torslanda Tak AB

TAKRENOVERING

Torslanda Tak AB

Elektrokyl Energiteknik AB

Takrenovering Göteborg med omnejd Kontakt: Christian Petersson Tel: 031-925012 Mobil: 070-9369636 E-post: torslandatak@spray.se www.torslandatak.se

Arcsite Arkitekt & Byggkonsult

Hela landet Termografering och tryckprovning av byggnader och lokaler, Utbildning och projektering. Tel: 0243-22 36 68 Mobil: 0705-42 65 19 E-post: soe@arcsite.se www.arcsite.se

TRYCKPROVNING Arcsite Arkitekt & Byggkonsult

Hela landet Termografering och tryckprovning av byggnader och lokaler, Utbildning och projektering. Tel: 0243-22 36 68 Mobil: 0705-42 65 19 E-post: soe@arcsite.se www.arcsite.se

VVS SANERING

BADRUM

FUKTSANERING

OCAB i Stockholm AB

LUFTSANERING

Delino/Frigus AB

Hela landet Kontakt: Patrik D´Este Tel: 031-45 61 00 Mobil: 0735-46 37 82 Fax: 031-45 61 18 E-post: patrik.deste@frigus.se www.frigus.se

SOLENERGI Solvicom International AB

Hela Sverige Solfångare och solceller från Himin, en av världens största tillverkare. Kompletta styrsystem, pumpar och tankar för varmvatten m.m. Tel: 0705-68 21 64 E-post: solvicom@telia.com www.energihuset.dinstudio.se

STEGAR

TAWI TAWI AB Kungsbacka: Fasadstegar, stegar för proffs 0300-185 00 info@tawi.se www.tawi.se

SÄKERHET – LÅS/LARM/ÖVERVAKNING LÅSSYSTEM

Järfälla Låsservice AB

Puttes Lås & Nyckelservice AB Vänersborg 23 år i branschen Kontakt: Peter Öhlund Tel: 0521-627 45 Fax: 0521-628 86 E-post: puttesnyckel@swipnet.se

Vällingby Låssservice AB

Storstockholm Din auktoriserade säkerhetsleverantör. Lås, passersystem, elektronisk nyckelförvaring. Kontakt: Anita Esselström Tel: 08-89 79 30 Fax: 08-759 61 81 E-post: info@vallingbylas.se www.vallingbylas.se KONSULTATION

Zenita AB

Stockholmsområdet Konsultation, installation & service. Brandlarm, inbrottslarm, passagesystem. Kameraövervakning Integrerade System. Kvalitets och Miljöcertifierade. Kontakt: Stellan Johansson E-post: info@zenita.se www.zenita.se ÖVERVAKNING

Alarmtec Kameraövervakning AB

Hela Sverige Kameraövervakning med uppkoppling till larmcentral. Larmade elstaket och utomhuslarm. Tillfälliga larm och kameraövervakning av byggarbetsplatser. Kontakt: Rajko Grahovac Tel: 031-3033021 info@alarmtec.se www.alarmtec.se

Energi och Miljö i Ulricehamn AB

Medlem i SVEP Ulricehamn-Falköping-Borås-JönköpingSvenljunga Installation och service av IVT värmepumpar Kontakt: Patrik Carlbom Mobil: 0705-835657 E-post: patrik@emabulricehamn.se www.emabulricehamn.se

Klimakom AB

Medlem i SVEP Skåne Kontakt: Eskil Johannesson Tel: 040-443680 E-post: klimakom@klimakom.se www.klimakom.se

Klimatkomfort AB

Medlem i SVEP Göteborg-Borås-Sjuhärad Kontakt: Ulf Eklund Tel: 033-284066 E-post: info@klimatkomfort.se www.klimatkomfort.se

Nytorps Rör AB

Medlem i SVEP Stockholmsområdet Vi installerar och servar NIBE värmepumpar. Vi utför även stambyten och allt inom VVS. Kontakt: Ove Grandin Tel: 08-7713347 E-post: ove.grandin@nytorpsror.se www.nytorpsror.se Alingsås, Lerum och Storgöteborg Vi är ett IVT Center. Projekterar, säljer, installerar och servar IVT värmepumpar, återvinningssystem och alla typer av kyl- och frysanläggningar för kommersiella fastigheter. Kontakt: Ulf Nyberg Tel: 0302-24260 E-post: info@riddarkyl.se www.riddarkyl.se

Skåne Län Vi specialiserar oss på passersystem, kameraövervakning CCTV, brand och inbrottslarm. Kontakt: Lars-Conny Henningsson Tel: 042-167400 E-post: lars-conny.henningsson@prenad.se www.prenad.se

AUKTORISERADE LÅSSMEDER-

Medlem i SVEP Borås – Sjuhärad Auktoriserad återförsäljare för IVT Kontakt: Peter Ljunghammer Tel: 033-205520 E-post: peter.ljunghammer@elektrokyl.se www.elektrokyl.se

Riddarkyl AB

Bravida Prenad AB

Hela Sverige Vår affärsidé bygger på att möta våra kunders behov inom lås och säkerhetKontakt: Åke Överström Tel: 08-36 77 95 Fax: 08-761 20 89 E-post: info@jarfallalasservice.se www.jarfallalasservice.se

B.J. Värmemontage AB

Medlem i SVEP Västerås, Eskilstuna Auktoriserad återförsäljare för Nibe Värmepumpar. Kontaktperson: Bengt Jonasson Tel: 016-34 44 42 E-post: info@bj-varmemontage.se www.bj-varmemontage.se

Takrenovering Göteborg med omnejd Kontakt: Christian Petersson Tel: 031-925012

TERMOGRAFERING

Stockholms län Fuktsanering-utredning, läcksökning m.m. Kontakt kontor syd: Mikael Janson Tel: 08-534 702 50 E-post: mikael.janson@ocab.se Kontakt kontor norr: Michael Lundström

55

fastighetsförvaltaren nr 6 2011

Rördoktorn AB

VENTILATIONSRENGÖRING Ocab i Stockholm AB

Stockholms län Kontakt: Bernt-Åke Sahlin Tel: 08-626 21 00 E-post: bernt.sahlin@ocab.se www.ocab.se

VÄRMEPUMPAR Bjarne Rutgersson i Svanesund AB

Västra och södra Sverige Vi plöjer och lägger ner slang för jordvärme. Kontakt: Bjarne Rutgersson Tel: 0304-447 50 Fax: 0304-447 55 Mobil: 0708-55 65 04 E-post: bjarne@jordvarme.se www.jordvarme.se

Stockholmsområdet Rördoktorn har lång erfarenhet av att installera värmepumpar i fastighet och villa. Det är kostnadsbesparande och miljöförbättrande. Kontakt: Jörgen Jansson Tel: 08-7771500 E-post: jorgen.rordoktorn.se www.rordoktorn.se

Sankaris Driftservice AB

Medlem i Svep. Eskilstuna Installation av värmepumpar i fastigheter. Kontakt: Lauri Sankari Mobil: 070-6366647

SYDPUMPEN AB

Medlem i Svep Södra Halland och Nordvästra Skåne Allt inom värmepumpar. Återförsäljare för IVT. Kontakt: Lasse Karlsson Tel: 0430-28260 E-post: info@sydpumpen.se www.sydpumpen.se

VärmeKompaniet Stockholm AB

Stockholmsområdet Ett certifierat center för fastigheter, det kompletta företaget för Er som skall investera i en värmepump. Ett energiföretag med erfarenhet och spetskompetens i värmepumpteknologi i stora fastigheter. Kontakt: Peter Olsson Tel: 08-718 28 38 E-post: peter@varmekompaniet.se www.varmekompaniet.se


ÖNSTER PVC-FÖNSTER 662 21 ÅMÅL Returadress: Hexanova Media Group AB Returadress: Fiskhamnsgatan Hexanova Media 2Group AB 414 58 GÖTEBORG Fiskhamnsgatan 2

RHÅLLSKOSTNADER! R DINA UNDERHÅLLSKOSTNADER!

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

TEL. 0532-121 20 www.bratexab.se

åra pånya höstens fönster mässor på höstens mässor Vi kvalitetstestar Vi kvalitetstestar

414 58 GÖTEBORG

våra fönster hos:

Jönköping Göteborg

Annons

våra fönster hos:

BRATEX BYGGVAROR AB BRATEX BYGGVAROR AB BOX 40 BOX 40 20-22nov septStockholm Jönköping 17-19 17-19 nov Stockholm 662 21 ÅMÅL 662 21 ÅMÅL SÄNKER DINA PVC-FÖNSTER SÄNKER DINA – UNDERHÅLLSKOSTNADER – TEL. 0532-121 20– PVC-FÖNSTER TEL. 0532-121 20–UNDERHÅLLSKOSTNADER www.bratexab.se www.bratexab.se

Fönster är testade av SP

Fönster är testade av SP

Våra fönsterVåra fönstervalitetstestar Vi kvalitetstestar profiler har profiler har a fönster hos: våra fönster hos:av SP testats av SP testats

PVC-fönster PVC-fönster sänker dina sänker underdina und P-märkning hållskostnader! hållskostnader!

– Sveriges Tekniska – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Forskningsinstitut BRATEX BYGGVAROR BRATEX BYGGVAROR AB i Borås med mycket i Borås med AB mycket BOX 40 goda testresultat. BOX 40 goda testresultat. 662 21 ÅMÅL 0532-121 20 P-märkningTEL. www.bratexab.se

662 21 ÅMÅL TEL. 0532-121 20 www.bratexab.se

Nu också certifierats Nu också certifierats för P-märkning av för P-märkning av PVC-fönster som PVC-fönster som första företag med första företag med i kvalitetstestar denna produktdenna produktåra fönster hos: märkning. märkning. BRATEX BYGGVAROR AB BOX 40 662 21 ÅMÅL TEL. 0532-121 20 www.bratexab.se

BRATEX BYGGVAROR AB BOX 40 662 21 ÅMÅL TEL. 0532-121 20 www.bratexab.se

Peter Wallén, Underhållsansvarig Bostads AB Mimer, Västerås

Peter Wallén, Underhållsansvarig Bostads AB Mimer, Västerås

Vi sänkte våra Vi sänkte våra driftskostnader, driftskostnader, och erbjöd samtioch erbjöd samtidigt våra hyresgäster ett digt våra hyresgäster ett behagligt inomhuskli-behagligt inomhusklimat. Vi är otroligt nöjda mat. Vi är otroligt nöjda med vårt beslut att byta med vårt beslut att byta till PVC-fönster från till PVC-fönster från Bratex Byggvaror. Bratex Byggvaror.

www.bratexab.se www.bratexab.se Tel. 0532-121 20Tel. 0532-121 20 17.03

Annons_akt.indd 1

Annons_akt.indd 1

2011-12-05 17.03

Profile for Hexanova Media Group AB

Fastighetsförvaltaren nr-6 2011  

I Fastighetsförvaltaren kan du bland annat läsa om energi- & energibesparing, säkerhet, IT, miljö, arkitektur, mässor, fastighetssystem, fas...

Fastighetsförvaltaren nr-6 2011  

I Fastighetsförvaltaren kan du bland annat läsa om energi- & energibesparing, säkerhet, IT, miljö, arkitektur, mässor, fastighetssystem, fas...

Profile for hexanova
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded