Page 1

Program

Stockholm 17-18 november 2010

Tillsammans bygger vi framtidens digitala samhälle redan idag Välkommen till mötesplatsen för dig som berörs av smartare tjänster och arbetssätt för framtidens samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning!

Arrangeras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group

Mediepartner:

Medarrangörer och partners:


Dags att

AGERA

Moderator eFörvaltningsdagarna Om vi alla i Sverige, myndigheter, kommuner och landsting, vill hålla jämna steg med övriga Europa och på sikt ta ledningen inom eFörvaltning, då bör vi agera redan idag.

Moderator

Syftet med eFörvaltning är att förnya och förenkla kommunikation samt att spara tid och pengar för medborgare, företag och det offentliga Sverige.

Johan Quist är till vardags ekonomiedoktor och forskare vid Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads universitet. Hans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor. Johan är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära verkligheten och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter och utbildning av statliga chefer.

Vårt bidrag till att påskynda processen är eFörvaltningsdagarna den 17-18 november.

Sverige nr 1 i Europa 2015

Välkommen!

Årets viktigas te händelse inom detta område .

Missa inte ch ansen at del av dessa un t ta ika föreläsningar från ledande internationella experter inom eFörvalt ning.

Vi vill passa på att tacka programrådet som inför 2010 års eFörvaltningsdagar bestått av: • Claes Norgren,Riksrevisionen• Madeleine Siösteen Thiel,Vinnova • Mikael Von Otter, IT-Telekomföretagen inom Almega • Ellinor Bjennbacke, IT-Telekomföretagen inom Almega • Svante Werger, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB • Torbjörn Cederholm, SIS • Torbjörn Carlsson, Fackförbundet ST • Ninos Daniel, Chambersign • Helena Englund, Eniro • Åke Bermell, Arkitektkopia/Byggnet • Magnus Nordkvist, Lindesbergs kommun • Lars-Göran Fröjd, Hexanova Media Group • Urban Nilsson, Offentliga Affärer • Tess Benschner Johnsson, EVENT PLANET.

Medverkande organisationer: Mittbygge AB

KOMMUNALTEKNIK 17-18 NOVEMBER 2010 | KISTAMÄSSAN | STOCKHOLM

2

I samarbete med easyFairs KOMMUNALTEKNIK 2010 på Kistamässan


errammet tprog k n u p Höjd och måsten ur

Onsdag 09.00 – 09.40

Visionerna kring eFörvaltning Torsdag 14.10 -- 15.00

Government 2.0: Opportunities and Challenges Jane E Fountain, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Massachusetts Amherst. Jane E Fountain, en av världens ledande forskare och föreläsare inom eFörvaltningsområdet visar på möjligheter och utmaningar sett ur ett globalt perspektiv.

För första gången i Sverige!

”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” Mats Odell

Missa inte Regeringens planer och visioner för framtidens eFörvaltning. Framförda av Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Onsdag 11.40 – 12.20

Säkerhet i eFörvaltning? Chefen för enheten för samhällets informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Richard Oehme.

Onsdag 14.35 - 15.15

Upphandling i eFörvaltning Onsdag 16.15 – 17.00

Teknologie doktor Helena Lindskog vid Linköpings universitet har utvecklat en metodik som säkerställer behov och krav vid komplicerade upphandlingar.

Torsdag 08.35 – 09.05

PANELDISKUSSION – Vart är vi på väg? Paneldiskussion kring årets eFörvaltningsindex, som presenteras av Stockholms handelskammares IT-expert Fredrik Sand. Kommentarer och diskussion med bland andra Magnus Enzell, Kansliråd Finansdepartementet, Eva Sartorius, Kommittésekreterare e-Delegationen och Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Drivkrafterna för eFörvaltning Hur stora investeringar är vi beredda att ta? Riksrevisor Claes Norgren presenterar sin bild av de ekonomiska drivkrafterna för myndighetsutveckling. www.eforvaltningsdagarna.se

3


Onsdag 17/11 08.00 08.50 09.00 – 09.40

09.40– 10.20

10.20 – 11.00 11.00 – 11.40

11.40 – 12.20 PARALLELLSPÅR

11.40 – 12.20 PARALLELLSPÅR

12.20 – 13.50 13.50 – 14.30 14.35 – 15.15 15.15 – 15.45 15.45 – 16.15

16.15 – 17.00

17.00

19.00 4

REGISTRERING – Vi bjuder på kaffe/the och frukt UTSTÄLLNING – besök utställarna eFörvaltningsdagarna öppnas Moderator Johan Quist, Karlstads universitet, förklarar dagarna öppnade Vilken vision har regeringen för att framtidssäkra eFörvaltning? Regeringens vision för att möta omvärldens krav på en framtidssäkrad eFörvaltning. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. En innovationsdriven eFörvaltning, vad kännetecknar den? Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, (Verket för innovationssystem). Vinnova investerar i forskning och utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt. Kaffe/the och besök i utställningen Lantmäteriet – en ledande e-myndighet, vad innebär det? Stig Jönsson, Generaldirektör Lantmäteriet, ordf. i Geodatarådet, medlem av Regeringens e-Delegation. Sveriges väg mot molnet, innovationer och investeringar? Rapport från nordisk studie i ämnet av och hur kan vi ta tillvara på gjorda innovationer och investeringar. Nu måste vi trygga välfärden mer kostnadseffektivt än tidigare. Hans Werner, VD Radar Group och Bengt Wallentin, VD eBuilder. Vilka säkerhetskrav bör vi ställa på framtidens eFörvaltning? Richard Oehme, chef för enheten för samhällets informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Lunch och besök i utställningen Seminarier A1 – F1 Seminarier A2 – F2 Kaffe/the och besök i utställningen. Tillsammans bygger vi framtidens samhälle – Vilken roll kommer kommuner, landsting och regioner att ha? Gunilla Glasare, Direktör och chef för avdelningen Tillväxt och Samhällsbyggnad inom SKL. PANELDISKUSSION kring årets eFörvaltningsindex Årets eFörvaltningsindex presenteras av Fredrik Sand, analytiker Stockholms handelskammare. Indexet kommenteras och diskuteras av bland andra Magnus Enzell, Kansliråd på enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet, Eva Sartorius, Kommittésekreterare, e-Delegationen och Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting. Utställarmingel Öl/vin/snacks/överraskningar bland våra utställare på eFörvaltningsdagarna 2010!

FEST! Trerätters, underhållning och dans.

Mats Odell

Charlotte Brogren

Stig Jönsson

Bengt Wallentin

Richard Oehme

Gunilla Glasare

Fredrik Sand


Torsdag 18/11 08.00 08.30 – 08.35 08.35 – 09.05

09.05 – 09.35

09.35 – 10.05 PARALLELLSPÅR

09.35 – 10.05 PARALLELLSPÅR

10.05 – 10.40 10.40 – 11.20 11.20 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 14.10 14.10 -- 15.00

15.00 – 15.20 15.20 – 16.00

16.00 – 16.40

REGISTRERING – Vi bjuder på kaffe/the och frukt UTSTÄLLNING – besök utställarna Moderatorn öppnar dag 2 Från traditionell förvaltning till eFörvaltning – risker och möjligheter Rapport från Riksrevisionen, Riksrevisor Claes Norgren presenterar sin bild av de ekonomiska drivkrafterna som finns för myndighetsutveckling. Affärsmodeller, kundvärde och eFörvaltning – hur hänger det ihop? Digitalisering i allmänhet och eFörvaltningen i synnerhet. Linus Malmberg, VD Cordial Business Advisers, med lång erfarenhet av Business Process Reengineering och affärsarkitektur. Hur kan man visa på vilken lönsamhet en eFörvaltningsinvestering kommer att ge? Johanna Karlsson, Sweco. En av landets mest erfarna och aktiva certifierade PENG ledare. (PENG = Prioritering Efter NyttoGrunder) På vilket sätt kan Molntjänster ge bättre samverkan? Anders Kingstedt, deltagare i SIS kommitté för IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT), VD och strategisk rådgivare, Ecru Consulting, Daniel Akenine, deltagare i SIS kommitté DIPAT, Nationell teknikchef för Microsoft Sverige AB och ordförande för Sveriges IT-arkitekter – IASA. Kaffe/the och besök i utställningen Seminarier A3 – F3 Seminarier A4 – F4 Lunch och besök i utställningen Seminarier A5 – F5 ”Government 2.0: Opportunities and Challenges” Jane E Fountain, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Massachusetts Amherst, är en av världens ledande forskare och föreläsare inom eFörvaltningsområdet. Jane E Fountain visar på möjligheter och utmaningar sett ur ett globalt perspektiv. Kaffe/the och utställning Från pappersbyråkrati till digital succé För att lyckas med införandet av eFörvaltning krävs ett tydligt ledarskap. Ann Persson Grivas, avdelningschef, Försäkringskassan. Videokonferens – Europa eGovernment är ett prioriterat område hos de flesta regeringar i Europa. 2011 är nästa eGovernment Awards, vi tar pulsen på ett antal länder. Här får vi möjlighet att ställa frågor till och lyssna på de samlade erfarenheterna från Europas experter inom eFörvaltning. Moderator Johan Quist summerar.

Claes Norgren

Linus Malmberg

Johanna Karlsson

Anders Kingstedt

Daniel Akenine

Jane E Fountain

Ann Persson Grivas

www.eforvaltningsdagarna.se

5


Spår A : Hur bör/ska information samverka mellan myndigheterna? Spårvärd: Sara Larsson, Logica Sverige A1: Lantmäteriet ser till helheten Om eFörvaltning och geodata Allt som händer har en geografisk anknytning, därav har geodata blivit det samlade namnet på all geografisk information som ett flertal myndigheter har ansvaret för. Här förklaras hur standarder, lagar och teknik måste samordnas Anders Olsson vid informationsutbyte mellan olika parter. Anders Olsson, Utvecklingsdirektör Lantmäteriet och medlem av e-Delegationens expertgrupp.

A2: Hur standardisera? Begreppsanalys med modellering

Marianne Janning

e-Delegationen föreslår i sitt betänkande att elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter ska baseras på standardiserad meddelandehantering och att olikheter i data, begrepp och semantik ska hanteras enligt en vägledning som delegationen tar fram. Marianne Janning, Verksamhetsutvecklingskonsult, EDB Consulting Group AB.

A3: Informationsöverföring från myndigheter till kommuner – vilka krav ställs? Hör hur Boverket, Lantmäteriet, SKL och Vinnova skapade en plattform för kommunala e-tjänster. Projektet drivs nu av Mittbygge AB. Hans-Peter Aineskog, VD, Mittbygge AB och Lennart Jonsson, projektledare Logica. Hans-Peter Aineskog 6

A4: Interoperability = automatiserad samverkan = HUR? e-Delegationens förslag till vägledning för automatiserad samverkan presenteras. Carina Arnesson, IT-chef Jordbruksverket.

Carina Arnesson

A5: Kontaktcenter + arkitekturstrategi = grundbultar i en effektiv eFörvaltning eFörvaltning handlar om så mycket mer än IT-lösningar. Det krävs en strategisk förändring av såväl den fysiska organisationen som IT-miljön. Sambruk och Vinnova har utvecklat en modell för kontaktcenter, som förändrar kommunens interna processer likväl som dess interaktion med externa intressenter. Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, intresseföreningen Sambruk.

Claes-Olof Olsson

e-Delegationens ansvarsområde eFörvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning, som drar nytta av IT – kombinerad med organisatoriska förändringar och kompetenser. Förändringar skall utgå från medborgares och företagares behov och se dem som medverkande parter. Källa: e-Delegationen


Spår B : Vardagens e-tjänster för medborgarna Spårvärd: Åsa Zetterberg, SKL.

Lennart Haggård

B1: PRAKTIKFALL: Avgrävda ledningar kostar hundratals miljoner. Hur lösa?

B4: PRAKTIKFALL: Från e-tjänst till verksamhetsutveckling med kundoch anhörigportal i Sandvikens kommun

I avsaknad av lagstiftning har PTS (Post- och Telestyrelsen) tagit initiativ till en mycket bred samverkan mellan många privata och offentliga intressenter och skapat tjänsten Ledningskollen. Lennart Haggård, Konsultchef, Decerno AB.

En portal för vård och omsorg med smart gränssnitt för eFörvaltning mellan webb och TV. Lena Carlsson, Projektutvecklare/Enhetschef och Dick Orrmyr, Produktchef Pulsen.

B2: PRAKTIKFALL: e-Adept – en resa bortom barriärerna

Torbjörn Lahrin

e-Adept är ett unikt samarbetsprojekt inom områdena navigering, reseplanering och larm. Projektet syftar till att skapa tjänster som kan öka tillgängligheten i samhället för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Torbjörn Lahrin, VD Astando AB.

B3: PRAKTIKFALL: Skolans värld

Patrick Lindén

Informationsutbytet mellan utbildningsanordnare, antagningsenheter och studenter ska kunna ske maskinellt och oberoende av vilka systemlösningar man valt inom respektive organisation.

Lena Carlsson

Dick Orrmyr

B5: PRAKTIKFALL: Enklare att starta och driva företag Verksamt.se är en ny tjänst för företagare från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som samlar information och service för den som driver eller vill starta företag. Presentation med tjänster med representanter från Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

Detta kan uppnås genom överenskommelser om informationsmodell och former för överförandet, alltså standarder.

Lisa Tönus

Patrick Lindén, projektledare SIS, Lisa Tönus, projektledare Skolverket.

www.eforvaltningsdagarna.se

7


Spår C: Bättre affärer vid inköp och upphandling med hjälp av e-tjänster Spårvärd: Helena Englund, Eniro Upphandling C1: Effektiv eFörvaltning utifrån ekonomisystemsperspektiv På vilket sätt påverkar elektroniska upphandlingar, avrop, beställningar, fakturor och betalningar de involverade parterna och kan man behålla ett helheltsperspektiv? Peter Fredholm, Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) med över 20 års erfarenhet från området ger sin bild av vart vi är på väg och vilka fallgropar som kan undvikas.

C3: Vad händer inom akademi och forskning? Utgångspunkten – nytta, strategi, styrning och användbara informationssystem. Nils-Göran Olve ingår i Users Awards* forskarpanel. Nils-Göran Olve, adjungerad professor i ekonomisk styrning vid IEI, Linköpings universitet. Peter Fredholm

* UsersAward är en användarrörelse, vars viktigaste uppgift är att stötta användare av IT-system i arbetslivet och verka för att IT-utvecklingen går hand i hand med användarnas behov.

C4: Flera goda exempel från SKL och kommuner/landsting inom eHandel

C2: KNUT – Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster

Helena Lindskog

Upphandling av tjänster med telekom som bas. En modell för behovsanalys som kan matchas mot krav för att minska behovet av stora ramavtal samtidigt som det underlättar för SME företag att delta i Offentlig Upphandling. Dr. Helena Lindskog tillsammans med Lindesbergs kommun redovisar sina erfarenheter av KNUT metoden i Eniro upphandingstjänst..

Teknologie Doktor Helena Lindskog är forskare vid Institutionen för Industriell ekonomi och Marknadsföring vid Linköpings universitet med speciell inriktning på Offentlig Upphandling. Hennes senaste projekt avsåg Vinnovaprojektet Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster (KNUT) inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet.

Nils-Göran Olve

Kerstin Wiss-Holmdahl, SKL, Sveriges representant i internationella projekt för e-handel, bland annat PEPPOL, tillsammans med kommuner och landsting. Kerstin Wiss-Holmdahl

C5: TOFFEE Ny effektiv e-handelsmodell TOFFEE är ett forskningsprojekt vars syfte är att utveckla innovativa e-tjänster baserat på handelsmodellen inom VGR. I presentationen visas exempel på hur detta projekt realiseras med bl.a. en demo av den nya region-gemensamma produktkatalogen. Den möjliggör enklare planering och presentation av varor & tjänster för den egna verksamheten samt effektivare intern och extern handel med regionens alla verksamheter. Projektet presenteras av representanter från Västra Götalandsregionen, Högskolan Skövde, Visuera. Övriga deltagare i projektet är Vinnova, Gullspångs kommun och Actea Consulting FORSKNINGSCENTRUM FÖR

Informationsteknologi

8


Spår D: Hur garantera säkerhet, sekretess och arkivering? Spårvärd: Magnus Moström, Wistrand Advokatbyrå D1: Informationssäkerhet – En förutsättning för eFörvaltning Presentation av exempel som ger hela kedjan från övergripande riskhantering och IT Governance ned till specifika säkerhetsåtgärder. Presentation av standarderna i ISO 27000-serien samt av webbtjänsten Anders Carlstedt Informationssäkerhet. Anders Carlstedt, VD Carlstedt Inc, samt International Editor ISO/IEC 27005 & 27008.

D2: Den svenska välfärden från födsel till äldrevården – eDoktorn kan komma Vi gör här en resa längs med hela vår livscykel från det vi föds till att vi blir åldringar. Vad är det vi behöver under denna resa? Vilka behandlingsformer håller nu på att växa fram för att ge oss en fortsatt välfärd men också nya möjligheter för generationer att verka tillsammans. Och kommer vi i framtiden att kunna ha full kontroll över vår egen livsjournal? På detta seminarium samtalar representanter från svensk sjukvård med ansvariga inom landsting och kommuner. Leds av Ellen Hyttsten, VD för Inera AB

D4: Vilka är hoten mot våra it-system? Hoten är många, allt ifrån enskilda hackers som vill testa sina kunskaper och utmana systemen till kriminella nätverk och främmande makters underrättelsetjänster som försöker stjäla information, tillgångar och annan data för ekonomisk Tomas Djurling vinning eller makt. Tomas Djurling, grundare, delägare och partner Djurling Security, tidigare säkerhetsexpert på FRA, numera konsult inom säkerhet.

D5: Vad ska vi bevara för framtiden och hur säkra? Regeringen väntas före sommaren 2010 ge Riksarkivet i uppdrag att se över den framtida rollen som statens e-arkiv. Hur ser handlingsplanen ut? Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet, chef för utveckling och eFörvaltning, deltar i e-Delegationens arbetsgrupp och dess IT-standardiseringsråd. Han är även ordförande i SIS TK 321 Information och dokumentation samt har deltagit i internationellt arbete inom ramen för, bland annat, InterPares och DLM-Forum Torbjörn Hörnfeldt (expertråd inom EU).

D3: Krisinformation 2.0 Vid kriser ställs höga krav på myndigheternas kommunikation med medborgarna och på samverkan och informationsdelning. Portalen Krisinformation.se är en samlad ingång för medborgare vid kris. I portalen finns hänvisningar och myndighetsgemensamma tjänster. Svante Werger, kommunikationsdirektör från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med ansvariga medarbetare.

www.eforvaltningsdagarna.se

9


Spår E: Vilket ledarskap och vilken affärsmodell krävs för eFörvaltning? Spårvärd: Gustaf Söderlund, IBM E1: Att leda förändring med nytt tänk

E3: Vilka är de modiga kommunerna?

Idag är de flesta överens om att de så kallade ”mjuka frågorna” är avgörande för ett lyckat införande av nya arbetssätt. Ändå hamnar dessa frågor ofta på införandeprojektens restlistor och de reella effekterna av investeringarna riskeras. Hur gör man då för att engagera medarbetare som tycker att det är bra som det är? Hur bemöter man det ”som sitter i väggarna” och hindrar verksamhetens utveckling. Vad är ledningens roll i förändringsarbetet och hur bör man agera? Thomas Zandin har ett förflutet som ledare och egen företagare inom IT-branschen. De senaste 10 åren har han uteslutande arbetat med förändringsledning, ledar- och teamutveckling, främst inom offentlig sektor.

Vad kan göras nationellt, regionalt och lokalt? På vilket sätt kan vi agera på alla fronter? Hur skapas medborgarnytta? Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv tillsammans med några ”modiga kommuner”.

Thomas Zandin

E2: Users Award, hur kan priset främja eFörvaltning? Hur viktigt är det att involvera användarna i utvecklingsarbetet av it-stöd och verksamhet för att få en bättre arbetsorganisation, bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet i organisationen. Ove Ivarsen och Torbjörn Lind, LO/TCO Users Award.

Ove Ivarsen

10

Torbjörn Lind

Carina Centrén

E4: eGenerationens nya krav - vilka är möjligheterna, vilka är behoven? Via Internet formas och uttrycks attityder, värderingar och åsikter på nya sätt. Vilka nya krav ställs på oss som myndigheter och utvecklandet av eFörvaltning? PwC har genomfört en studie bland ungdomar där vi drar slutsatser om ungas samhällsengagemang på nätet. Sofie Arvidsson Sofie Arvidsson, pol.mag i statsvetenskap projektledare på PricewaterhouseCoopers och har på uppdrag av Finansdepartementet utrett ungdomarnas syn på eFörvaltning.

E5: Smartare arbetssätt - från Sociala Medier till automatiserad ärendehantering Hur mycket skulle produktiviteten öka och kostnaderna minska om du kunde automatisera rutinärenden och fokusera på effektiv hantering av undantag? Hur mycket tid och pengar skulle du kunna spara om du endast behövde hantera de ärenden som avviker eller Gustaf Söderlund tack vara inbyggda regler och riktlinjer selekterats ut för granskning eller kompletering? Tänk om du kunde styra arbetsfördelning av ärenden baserat på exempelvis kompetens och arbetsbelastning ner på handläggarnivå? Vad skulle kunna vara nästa steg? Och vad är ett ”Innovation Jam”? Gustaf Söderlund, Affärsutvecklare, Offentlig sektor, IBM.


Spår F: Ett e-samhälle för alla Spårvärd: Katarina Lindblad-Gidlund, Mittuniversitetet F1: Praktikfall: e-demokrati, e-service och e-förvaltning i Norrtälje kommun

F4: Praktikfall: Man kan leva på minnen, för framtiden men bara vara i nuet

Norrtälje Kommun är en av flera kommuner i unik samverkan kring införande av eTjänster. Med ny metodik och effektivt processtöd hanterar man snabbt införande av enkla eTjänster, som har stöd för Nationella strategier. Norrtälje berättar om sina eTjänster och varför man valde samverkan kring Jukebox. Pulsen berättar om Jukebox och former för samverkan och resultatet som blir öppen källkod. Leif Klasson

Stora mängder av den elektroniska information som skapas idag behöver enligt lag bevaras under ett antal år eller ibland - för överskådlig framtid. FormPipe Long-Term Archive är en automatiserad och systemoberoende lösning, framtagen i nära dialog med Riksarkivet för att säkerställa bevarandet av digital information. Erik Lindeberg

Presenteras av Erik Lindeberg, Formpipe tillsammans med kommuner och användare.

Leif Klasson, Norrtälje kommun och Dick Orrmyr, Pulsen.

F2: Praktikfall: Öka medborgarens e-Kunskap!

Svante Lundqvist

Dataföreningen i Sverige satsar på ökad kunskap inom e-tjänster och sociala nätverk med hjälp av eMedborgaren och eMedarbetaren. Lyssna på hur Göteborgs Stad och Kriminalvården har lyckats! Svante Lundqvist, VD, DF Certifiering AB.

F3: Praktikfall: Distansmötet ökar närvaron för alla

Videomötet är numera en allt viktigare del av alla våra möten. Vinsterna är många och de gäller inte enbart de ekonomiska utan även de miljömässiga och möjligheten att spara tid. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är i glesbygd som resvägarna kan vara långa utan även i mer tätbebyggda områden. Följ med på en resa runt om i landet med olika tillämpningar för medborgare likväl som för kommuner och landsting. Mats Carlsson

F5: Samtidsdebatten Vad gör man som ensam pensionär i det digitala samhället? Finns det fysiska mötesplatser för alla som vill lära sig detta? Hur skall den nya medborgaren kunna delta på sina villkor … Caroline Andersson, VD på Governo och medlem av IT-rådet presenterar olika exempel tillsammans med Katarina Lindblad-Gidlund PhD Informatics, Mittuniversitetet på hur vi kan skapa den nya mötesplatsen på nätet och i det verkliga livet (IRL). Katarina Lindblad-Gidlund, Dr i nformatik och forskningsledare för CITIZYS Research Group, en multivetenskaplig forskargrupp med fokus på IT och hållbar samhällsutveckling. Katarina är också, tillsammans med professor Karin Axelsson vid Linköpings universitet, ledare för det svenska forskarnätverket inom eGovernment.

Caroline Andersson

Katarina Lindblad-Gidlund

Presenteras av Mats Carlsson, Tandberg www.eforvaltningsdagarna.se

11


MEDARRANGÖRER / PARTNERS

FACKFÖRBUNDET ST ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vi är ett stort förbund med cirka 100 000 medlemmar. Vi finns på omkring 5 000 arbetsplatser. Tillsamman arbetar vi för att få det bättre på våra jobb.

IBM IBM är ett av världens ledande företag inom informationsbehandling. Med ca 400 000 medarbetare och tusentals teknik- och affärspartner över hela världen är vi ett globalt integrerat företag som arbetar tvärs över landsgränser för att ge våra kunder tillgång till den sammanlagda kompetensen i vår världsomspännande organisation. Företaget grundades 1911 och har funnits i Sverige sedan 1928. IBM har stor erfarenhet av att arbeta med stöd till offentlig verksamhet i IT-processer. Vi har även kompetens inom avancerade säkerhets- och integritetslösningar för såväl nationella som internationella organisationer. VINNOVA Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet med speciellt ansvarsområde för innovationer kopplade till forskning och utveckling – produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Såsom att finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver.

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med skydd mot olyckor och krisberedskap och har ett särskilt ansvar för att stödja och samordna.arbetet med samhällets informationssäkerhet.

SIS – Swedish Standards Institute Hjälper svensk eFörvaltning att ta fram standarder som minskar inlåsningseffekten och ökar samverkan. Standarder kan effektivisera eFörvaltningen och göra den mer hållbar och framgångsrik. 12


MEDARRANGÖRER / PARTNERS

IT & TELEKOMFÖRETAGEN IT & Telekomföretagen inom Almega är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Vi är idag cirka 1 000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 93 000 medarbetare.

Wistrand Advokatbyrå Wistrand är en fullservicebyrå inom affärsjuridik. Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö är vi tongivande inom affärsjuridisk problemlösning, alltid med fokus på att hjälpa våra klienter att förverkliga sina affärsmål. Alla våra 180 medarbetare är övertygade om att tillgänglighet, engagemang och hög kompetens bidrar till att göra oss till en av Sveriges främsta advokatbyråer inom affärsjuridik. Läs mer om oss på www.wistrand.se

ENIRO UPPHANDLING Eniro Upphandling är en ny aktör gällande digital upphandling och e-tjänster. Stöd erbjuds genom hela den digitala upphandlingsprocessen. Stark konkurrensutsättning av anbuden skapas tack vare Eniros omfattande företagsdatabas och interaktiva marknadsplats.

eBuilder eBuilder är marknadsledande leverantör av Cloud Processer. Vi samarbetar idag med många av Sveriges kommuner, landsting och verk för att skapa mer kostnadseffektiva verksamheter och spara in resurser för medborgare, företag och det offentliga Sverige.

Arkitektkopia Arkitektkopia är ett rikstäckande serviceföretag. Kunderna återfinns bland annat inom bygg- och fastighetssektorn samt stat och kommun. Affärsidén är att tillgodose kundernas behov av ett fungerande informationsflöde. Företaget finns på cirka 30 orter i landet och omsätter cirka 300 miljoner.

www.eforvaltningsdagarna.se

13


MEDARRANGÖRER / PARTNERS

PULSEN Kan IT och förstår verksamheten. Samarbete och öppenhet hjälper offentlig verksamhet med eTjänster – snabbt, enkelt och tryggt.

LOGICA – ledande it-leverantör till offentlig sektor Logica är Sveriges ledande leverantör av it-drift, integration, utveckling och förvaltning till offentlig sektor. Logica är också leverantör av it-stöd för verksamhetsstyrning, ekonomi, HR, samt av system för omsorg och kommunal hälso- och sjukvård. På Logica i Sverige arbetar ca 2 000 medarbetare fokuserat mot den offentliga sektorn och vi är en lokal partner med närvaro på 30 orter i Sverige. Logica har 39 000 medarbetare i 36 länder, varav cirka 5 200 i Sverige.

FormPipe Software – ledande leverantör av dokument & ärendehanteringssystem till offentliga Sverige FormPipe Software är ett börsnoterat programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management) vars programvaror strukturerar, effektiviserar och distribuerar informationsflöden hos större företag, myndigheter och organisationer. Med FormPipe Softwares programvaror uppnås effektiv e-förvaltning - från registrering till arkivering: Dokumenthantering – Ärendehantering – Diarieföring – Registerhantering - Plattform för e-tjänster.

Offentliga Affärer är Sveriges största Affärstidning för offentlig förvaltning. Offentliga Affärer har sedan 1993 informerat om upphandlingen, juridiken, ekonomin, nyheterna och trenderna inom offentlig sektor. AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR

14


Bokningsinformation 17 – 18 november 2010, Stockholm

Pris: 6 900 kronor/deltagare (exklusive moms) I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den integrerade utställningen, lunch och kaffe under båda dagarna samt middag och underhållning kvällen den 17 november. Endast 17 november 4 500 kronor/deltagare (inklusive galamiddag). Endast 18 november 3 900 kronor/deltagare.

Rabatter

Medlemsrabatt:

500 kronor per deltagare om du är medlem i: • Fackförbundet ST • SiS • IT & Telekomföretagen inom Almega

Övriga rabatter:

Läs mer på www.eforvaltningsdagarna.se

Konferensplats: Kistamässan

Boka fler deltagare – få gratisplats

Grupprabatt: Boka fem deltagare, så går den sjätte gratis.

Anmäl dig på www.eforvaltningsdagarna.se

Sveriges eFörvaltningspris 2010 Vilken organisation erhåller Sveriges eFörvaltningspris 2010? Vi utser den organisation som under året utvecklat tjänster som underlättat kontakten för Sveriges medborgare och företagare med fokus på nytta i sparad tid och/eller sparade pengar för medborgare eller företagare. Vi vill med detta pris belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området eFörvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

www.eforvaltningsdagarna.se

15


n o t f a e d n a l l å h Under 17 november Ljud och ton i skön komposition Alltifrån Bellman, stå-upp till häftiga och dansvänliga toner

Arrangeras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group

Mediepartner:

Medarrangörer och partners:

eFörvaltningsdagarna Program 2011  

Välkommen till mötesplatsen för dig som berörs av smartare tjänster och arbetssätt för framtidens samhällsbyggnad och verksamhetsutveckl...

eFörvaltningsdagarna Program 2011  

Välkommen till mötesplatsen för dig som berörs av smartare tjänster och arbetssätt för framtidens samhällsbyggnad och verksamhetsutveckl...

Advertisement