Page 1

Sveriges viktigaste mötesplats för chefer Ung ledare i en gammal bransch

Erik Almgren, pratar om sitt perspektiv på ungt och framgångsrikt ledarskap inom byggbranschen.

Program

Hur tagga medarbetare? Åsa Coey Författare, jurist, pedagog, coach och processledare för framgångsrika organisationer Foto: Sara Mac Key

Chefsdagarna 2010 Helsingborg, 8-9 september

Pär Mårts Förbundskapten, Tre Kronor Björn Ranelid Författare Jan Åke Jonsson VD, Saab Automobile AB

Erik Almgren vinnare av utmärkelsen Guldhuset - årets unga ledare

Christina Eljansbo Chef inom handikappomsorg, Köping

Börja leda på riktigt!

Slå hål på myterna, Åsa Coey, författare, jurist, pedagog, coach och processledare.

Krav på ledarskapet i kriser

Det talas om den speciella Saabandan som gör det omöjligt för Saab att ge upp. Vilka krav ställer detta på ledarskapet? Jan Åke Jonsson, VD, Saab Automobile AB, med på hela Saabresan berättar på Chefsdagarna 2010.

Vad är digital nätverksekonomi? Annika Lidne VD, Disruptive Media

Anna Ferneman certifierad Framtidsstrateg och konsultchef, Betania HälsoManagement

Och vad ställer det för krav på dig som ledare? Annika Lidne, VD, Disruptive Media. EFTER KL 16.30 Mingel och intressanta möten i stimulerande miljö. 19.00 Mingel i Rådhuset.

Erik Mattsson VD, talare och författare

Arrangör:

Möt coachen som vill få oss alla att känna lust inför våra arbetsuppgifter Pär Mårts, förbundskapten, Tre Kronor.

Organiseras av: Hexanova Event AB Ett företag inom Hexanova Media Group

Ami Hemviken Beteendevetare och föreläsare, Mindset Värdstad och Partner:

EFTER KL 19.30 Stor fest med prisutdelning, mat och underhållning! Mediapartners:

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR


09.00 09.30

10.00 – 10.40

10.40 – 10.45 10.45 – 11.15 11.15 – 12.00 12.00 – 12.15

12.15 – 13.15 13.15 – 13.55

13.55 – 14.35

14.35 – 14.45 14.45 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 16.30

16.30 – 17.30 19.00

19.45 2

Onsdag 8 september

REGISTRERING. Vi bjuder på kaffe och frukt UTSTÄLLNING. Besök utställarna Inledning, Konsertsalen Carin Wredström, Borgmästare Helsingborg stad. Christin Johansson, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR. Moderator Fredrik Tamm förklarar dagarna öppnade. Ung ledare i en gammal bransch Erik Almgren, vinnare av utmärkelsen Guldhuset - årets unga ledare, pratar om sitt perspektiv på ungt och framgångsrikt ledarskap inom byggbranschen. Utställarpresentationer Kaffe och utställning Vilket ledarskap krävs för att leda en organisation i motgång och kris? Jan Åke Jonsson, VD, Saab Automobile AB. Hur framgångsrik vill du bli? Hälsomanagement. Anna Ferneman, certifierad framtidsstrateg och konsultchef, Betania HälsoManagement. Lunch och utställning. Övertala eller övertyga? Använd dig själv - Retorik för effektfull påverkan och framgång. Ami Hemviken, beteendevetare och föreläsare, Mindset. Hur agerar framtidens ledare? Nya affärsmodeller och nya kommunikationsmönster innebär nytt förhållningssätt till kontroll, transparens och medarbetares roller och arbetsuppgifter. Vad innebär detta för dig som ledare? Annika Lidne, VD för Disruptive Media ger oss en del av svaren. Fredrik Tamm presenterar kvällens program Utställarpresentationer Kaffe och kaka. UTSTÄLLNING. SEMINARIER, ”Sociala medier”, ”Mötesteknik”, ”Hälsa och ledarskap”, ”Ledare i politiskt styrd organisation”. Välj mellan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (se sid 4) Utställarmingel Öl/vin/snacks/överraskningar bland våra utställare på Chefsdagarna 2010! Festkvällen inleds i Rådhusets vigselrum Borgmästare Carin Wredström välkomnar alla deltagare till Rådhusets vigselrum och en festlig afton som sedan fortsätter på Parapeten.

FEST PÅ PARAPETEN! Trerätters meny, prisutdelning, underhållning. Baren öppnas och den som vill skakar loss på dansgolvet.

Fredrik Tamm, Moderator

Foto: Rickard Svensson/Studio e.

Konferensprogram

Carin Wredström Borgmästare Helsingborg stad

Christin Johansson Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Erik Almgren vinnare av utmärkelsen Guldhuset - årets unga ledare


Torsdag 9 september 09.00

Vi bjuder på kaffe och frukt. UTSTÄLLNING besök utställarna. 09.20 Moderatorn hälsar oss välkomna till Chefsdagarna 2010 dag två. Information om seminarier, talare och lokaler. 09.25 – 10.15 Chef och ledare i offentlig sektor - en träning i komplexitet Stellan Folkesson, stadsdirektör och Jörgen Fransson, personaldirektör, Helsingborgs stad talar om att vara chef och ledare i offentlig sektor. 10.15 – 10.45 Kaffe och utställning. 10.45 – 11.55 SEMINARIER, ”Praktiskt ledarskap: Existentiella dimensionen”, ”Tid och balans”, ”Förtroendefullt samarbete”, ”Teamarbete kräver mod”. Välj mellan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (se sid 5) 11.55 – 13.00 Att leda individer till ett vinnande lag Jaget - Laget - Uppdraget Pär Mårts, förbundskapten, Tre Kronor 13.00 – 14.00 Lunch. Kaffe bland utställarna 14.00 – 15.00 SEMINARIER, Personligt ledarskap: ”Skapa ditt eget varumärke”, ”I en annan del av Köping”, ”Mångfald”, ”Effekten av hälsoarbete”. Välj mellan 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (se sid 6)

Jörgen Fransson Personaldirektör, Helsingborgs stad

Pär Mårts Förbundskapten, Tre Kronor

Foto: Björn Falkevik

15.00 – 15.30 Kaffe och utställning. 15.30 – 16.30 Avslutningsvis Vilka myter har vi kring ledarskapet? Åsa Coey är författaren och föreläsaren med modern ledarskapsforskning som riktmärke. 16.30 – 16.45 Dagarna summeras AVSLUTNING OCH SUMMERING AV MODERATOR FREDRIK TAMM. Vem vinner en deltagarplats till 2011 års Chefsdagar? Alla som på plats lämnar in en utvärdering är med på denna dragning.

Stellan Folkesson Stadsdirektör, Helsingborgs stad

Jan Åke Jonsson VD, Saab Automobile AB

Annika Lidne VD , Disruptive Media

Stig Orustfjord Ordförande Svensk Chefsförening

Åsa Coey Författare och föreläsare, Outstanding Leadership

www.chefsdagarna.se

3


Seminarieprogram 1. ONSDAG 8 september kl. 15.30 – 16.30 – Framgångsrikt ledarskap

Välj mellan 4 seminarer 1.1 – Sociala mediers funktion för ledarskapet.

VÄLJ MELLAN

Seminarielokal: Konsertsalen Seminariet leds av Fredrik Runsiö, vice VD och kommunikationskonsult på Gullers Grupp. Ett kommunikativt ledarskap och en kommunikativ kultur, det är vinnarkoncept för organisationer som vill attrahera och behålla morgondagens arbetskraft. Redan idag visar studier att chefen är den viktigaste kommunikationskanalen för att skapa mening och engagemang bland medarbetarna i organisationen. Men det behövs stöd, utbildning och verktyg för att lyckas. Nu står nya verktyg till buds. Lyssna till ett seminarium som berättar hur man skapar en kommunikativ kultur, använder kommunikation som ledningsfunktion, om chefen som bloggade sig till medarbetarnas gunst, om VDn som twittrar för de anställdas skull och hur sociala medier kan användas inom en arbetsgrupp.

1.2 – ”Möteskokboken – recept på effektiva möten för chefer”. Seminarielokal: Sammanträdesrummet 1 våning 3 Erik Mattsson, VD på Ordrum, talare och författare. En allt större del av våra arbetsliv går ut på att delta i olika typer av möten. Vi träffas i tid och otid. I värsta fall leds mötet av en oförberedd mötesledare och mötesdeltagarna är ditkommenderade. Resultatet blir därefter. Under seminariet tittar vi närmare på hur man skapar det goda mötet genom effektiva mötesmetoder och smart planering. Vi fokuserar på mötesledaren - moderatorn - som oftast är chefen. Konsten att skapa goda möten är som att laga mat. Med bra recept kan alla bli hyfsade kockar.

4

1.3 – Hälsans betydelse för ett framgångsrikt ledarskap – fem nyckelfaktorer du inte kan bortse från. Seminarielokal: Teatersalen Anna Ferneman, framtidsstrateg och konsultchef, Betania HälsoManagement. Dagens chefer ska leverera resultat, stötta medarbetare och samtidigt hitta balansen i sina egna liv. Hur gör de som trots denna pressade situation ändå är engagerade kreativa chefer som mår bra och gör ett bra jobb? En av Betanias kunder är Connecta, ett management och IT-konsultbolag, där man har satsat på utbildning och träning inom hälsofrämjande ledarskap. Kom och lyssna till vad utbildningen i Hälsa och ledarskap har gett Connecta och deras chefer.

1.4 – Vilket ledarskap krävs i en politiskt styrd organisation? Seminarielokal: Sammanträdesrummet 2 våning 3 Anders Larsson, Kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun delar med sig av sin ledarskapsverkstad. ”I brytning mellan förvaltande och utvecklande organisation och i balansgången mellan den politiska beställarrollen och den verkställande tjänstemannaorganisationen behöver teoretiskt ledarskap kombineras med en hel del praktisk ledarskapsverkstad”.


Seminarieprogram 2. TORSDAG 9 september kl. 10.45 – 11.55 – Praktiskt ledarskap

Välj mellan 4 seminarer 2.1 – Den existentiella dimensionen i ledarskapet. Seminarielokal: Konsertsalen

2.2 – Tid och balans. Seminarielokal: Sammanträdesrummet 1 våning 3 Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden, föreläsare och författare till boken Rik på riktigt. Vilka faktorer ligger bakom upplevelse av tidspress? Vilka konsekvenser får det för vardagsliv och verksamhet? Hur kan vi förhålla oss till tidspress? Kan strävan efter balans öka pressen? Vilka strategier finns för grupper och framsynta chefer? Vad kan vi göra helt på egen hand?

DEL 1. Förtroendefullt samarbete – är det möjligt? Seminarielokal: Teatersalen Metoder för att förebygga och lösa konflikter, driva effektiv förhandling och bygga förtroendefulla relationer. Anna Rosengren, etikkonsult och konsult inom etik. Kommunikation och konflikthantering för ledare. Besvärliga människa! Vem? Jag? Svåra samtal – Svåra för vem? Betydelsefull, kompetent och omtyckt – varför nöja sig med mindre? Välkommen konflikt – Låt oss ta hand om dig! Kommunikation och konfliktförståelse i mångfaldsperspektiv.

VÄLJ MELLAN

Pelle Bengtsson, präst, Svenska Kyrkan. Ledarskap handlar på ett avgörande sätt om förmågan att etablera relationer och skapa förutsättning för kommunikation med medarbetare. Båda rymmer en existentiell dimension. Därmed är chefen/ledaren ofrivilligt, på ett eller annat sätt, indragen med hela sig själv: med sin historia, sina drivkrafter och strategier, med sina rädslor och sina drömmar. Hur hanterar man, på ett moget vis, denna existentiella dimension i sitt ledarskap?

2.3 – Praktiskt ledarskap

2.4 – Framgångsrikt teamarbete kräver mod Seminarielokal: Sammanträdesrummet 2 våning 3 Anna Eriksson, Professional Certified Coach och auktoriserad Teamcoach, Betania HälsoManagement. Leder eller är du med i ett team som snabbt behöver öka sin kreativitet och effektivitet utifrån ständiga krav på förändringar? Vill du veta vad som kännetecknar långsiktigt framgångsrika teams arbetssätt? Välkommen till en interaktiv och engagerande föreläsning där Anna Eriksson, delar med sig av sina erfarenheter av att leda teamcoachprocesser baserade på forskning om framgångsrika team. Anna kommer att presentera resultatet från en nyligen genomförd teamcoachprocess i finansbranschen. Du får en chans att stämma av hur du uppfattar läget i ditt eget team. www.chefsdagarna.se

5


VÄLJ MELLAN

3. TORSDAG 9 september kl. 14.00 – 15.00 – Personligt ledarskap Välj mellan 4 seminarer 3.1 – Att våga vara sig själv – Skapa ditt eget varumärke.

3.3 – Personligt ledarskap,

Seminarielokal: Konsertsalen

Seminarielokal: Sammanträdesrummet 1 våning 3

Björn Ranelid, författare Jag doppar min tumme i svärta och sätter den på en vit äng. Det blir en genetisk slinga. Jag kan inte vara underordnad en chef när jag skriver, men språket är min bästa vän och jämlike. När alla världens finansherrar är döda står jag fullkomligt rak i ryggen på alla Sveriges bibliotek.

Anna Rosengren, etikkonsult och konsult inom etik. Mångfald och värdegrund – ska vi vara olika eller lika? – Om spänningen mellan värdegrundsarbete och mångfaldsarbete och om vad jag kan göra som ledare. Det är skillnad på olika. Hur mycket likhet kan man kräva?

Foto: Sara Mac Key

Jag är ordets tjänare och härold. Ibland är jag bokstävernas evige springpojke. Om jag skulle bli uppsagd av språket eller lämna min tjänst, så är jag ingenting som författare. Sådana ord får du inte av Bill Gates, Ingvar Kamprad, Stefan Persson eller Percy Barnewik. Men däremot av Björn Ranelid som på Chefsdagarna talar om modet av att vara sig själv som chef och ledare.

3.2 – I en annan del av Köping – Praktikfall. Seminarielokal: Teatersalen Christina Eljansbo, chef inom handikappomsorg i Köping. Följ med på den resa som gjorde att Linda, Mats, Tobbe och Micke blev individer och inte bara personer med utvecklingsstörning. Hösten 2006 innebar en och annan sömnlös natt. Jag hade som chef inom handikappomsorg godkänt en TVinspelning i en gruppbostad. Filip Hammars idé om en TV-serie hade verkat bra men hur skulle den komma att uppfattas. Skulle handikappsverige rasa över att en kommersiell kanal sände en dokusåpa där dom deltagande var utvecklingsstörda. Hur skulle jag förklara att det fått hända?

6

DEL 2. MÅNGFALD/OLIKHETER

3.4 – Hur mäter du effekten av ditt hälsoarbete? Seminarielokal: Sammanträdesrummet 2 våning 3 Tommy Andersson, Hälso- och träningsterapeut, Betania Hälsomanagement. Välkommen att få reda på hur du kan använda hälsoekonomi som ett bra underlag för framtida beslut och satsningar samt för framgångsrik styrning av verksamheten. • Vad betyder det för organisationen att medarbetarna har ett ”friskbeteende” istället för ett ”riskbeteende”? • Vikten av kundnöjdhet. Kundnöjdhet styr till stor del en organisations tillväxt. Hur ser nyckeltalet ut och vad är kopplingen mellan kundnöjdheten och hälsa? • Fysisk/mental kapacitet i förhållande till effektivitet/produktivitet.


Onsdag 8/9 15.30-16.30 Torsdag 9/9 10.45-11.55 Torsdag 9/9 14.00-15.00

Konsertsalen

Teatersalen

Sammanträdesrummet 1

Sammanträdesrummet 2

1.1 Sociala mediers funktion för ledarskapet, Fredrik Runsiö.

1.3 Hälsans betydelse för ett framgångsrikt ledarskap, Anna Ferneman.

1.2 ”Mötesboken - recept på effektiva möten för chefer”, Erik Mattsson.

1.4 Vilket ledarskap krävs i en politiskt styrd organisation? Anders Larsson.

2.1 Den existentiella dimensionen i ledarskapet, Pelle Bengtsson.

2.3 Praktiskt ledarskap: Förtroendefullt samarbete - är det möjligt? Anna Rosengren.

2.2 Tid och balans, Fredrik Warberg.

2.4 Framgångsrikt teamarbete kräver mod, Anna Eriksson.

3.1 Att våga vara sig själv - Skapa ditt eget varumärke, Björn Ranelid.

3.2 I en annan del av Köping - Praktikfall, Christina Eljansbo.

3.3 Personligt ledarskap: Mångfald/olikheter, Anna Rosengren.

3.4 Hur mäter du effekten av hälsoarbete? Tommy Andersson.

Seminarievärd: Fredrik Tamm

Seminarievärd: Sarah Nilsson

Seminarievärd: Martin Nyman

Seminarievärd: Martin Nyman

www.chefsdagarna.se

7


Viktigaste chefs-/ledarskapsfrågan inom din bransch? Från några av våra talare Uthållig och konsekvent

Jag bedömer att den viktigaste ledarskapsfrågan är att vara uthållig och konsekvent i kommunicerandet av syfte/vision/ mission - med omvärld och medarbetare, samt att bekräfta/uppmärksamma/feedbacka medarbetare och andra ledares agerande och beteende i förhållande till syfte/vision/mission. Fredrik Warberg, Tidsverkstaden

God arbetsmiljö och bra arbetsvillkor

Vi har stora pensionsavgångar framför oss så rekrytering står högt på agendan. Viktig att skapa god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor t.ex. önskad tjänstgöringsgrad. En positiv bild av arbetets innehåll som ges i TV-serien ”I en annan del av Köping” har hjälpt oss att nå fler unga som ska välja utbildning. Christina Eljansbo, chef inom handikappomsorg Köping.

Tackla förändringar

Den viktigaste ledningsfrågan i alla branscher är hur man tacklar de förändringar som det nya digitala samhället innebär. Det gäller alltifrån organisation, konkurrens, anpassning av IT-stöd, rekrytering, intern och extern kommunikation, men kanske framförallt informationsinhämtning och innovation. Utan en tydlig plan för hur företaget ska förädlas från ett traditionellt push-företag till ett modernt pull-företag, kommer man ha svårt att hålla jämna steg med utvecklingen. Annika Linde, Disruptive Media.

8

Att mål blir tydliga

Att kommunicera såväl omvärldsförändringar som förändringsbehov på ett sånt sätt att mål blir tydliga och behov och aktiviteter förstådda och begripliga. Helt avgörande om man ska lyckas. Fredrik Runsiö, Gullers Grupp.

Att skapa förutsättningar

”Att skapa utrymme och förutsättningar för förändring och förbättring”. Stellan Folkesson och Jörgen Fransson, Helsingborgs stad.

Få bort girigheten

Ett viktigt fenomen är att få bort girigheten. Om du hela tiden skall tjäna mer och mer och mer pengar så spricker bubblan igen. Vi borde mäta framgång/att lyckas i andra mått. Det tror jag är en viktig fråga nu och i framtiden. Pär Mårts, Förbundskapten Tre Kronor.

Bygga förtroendekaptial

- Ur en branschsynpunkt är den största utmaningen för många med mig: att kunna hantera det externa trycket att leverera kortsiktigt men att samtidigt bibehålla en långsiktig strategi med uthållighet och målmedvetenhet - Ur min synvinkel är den största utmaningen: Bygga tillbaka det förtroendekapital som fått sig en törn under de senaste åren. Detta involverar kunder, anställda, återförsäljare, leverantörer och andra affärspartners. Jan Åke Jonsson, VD Saab Automobile AB.


Viktigaste tjänsten/produkten inom din bransch för chefer och ledare? Från några av våra utställare Återhämtning

Koncept sinnenas rum återhämtning med massage massagefåtölj. (Förebygger stress-, sömn-,rygg-, huvud och nackproblem). Glenn Öfverström, Friskonomen.

Strategisk plan

Att företag har en strategisk plan för personalens kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsplanen ska vara förankrad hos hela företagsledningen och inte bara hos HR. Mattias Säker, utbildning.se

Utställare

Hälsa, arbetsglädje och effektivitet

Vi bedömer den viktigaste chef/ledarfrågan inom vår bransch är att fokusera på medarbetarnas och gruppers styrkor och tillgångar, för att skapa hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Det är också en viktig faktor för att skapa hållbara chefer/ledare och organisationer. Anna Ferneman, Betania HälsoManagement.

Naturlig samarbetspartner

Det viktigaste som Arbetsförmedlingen kan göra för er chefer och ledare inom olika branscher är att vara den naturliga samarbetspartnern vid rekrytering. Cecilia Eliasson, Arbetsförmedlingen.


Stora Chefspriset 2010 Vi söker chefen som under det senaste året i sitt ledarskap utmärkt sig och i utmanande tider fått med sig medarbetarna samt utvecklat verksamheten med ett extraordinärt resultat som följd. Vinnaren utses av en jury bestående av Åsa Coey, VD, Outstanding Leadership, Eva Brandsma, chefredaktör, Chefstidningen, Susanne Askwall, VD, Right Management, Stellan Folkesson, Stadsdirektör, Helsingborgs stad samt Dolores Kandelin Mogard, kanslichef, Svensk Chefsförening. Vinnaren av Stora Chefspriset presenteras på Parapeten den 8 september!

Marie Alexandersson, Best Western Blommenhof Hotel, tog emot Stora Chefspriset, Svensk Chefsförening på Chefsdagarna 2009.

Kandidaterna till Stora Chefspriset 2010 Pernilla Bergwall, HR-chef Södra Älvsborg Sjukhus Jan-Åke Jonsson, VD Saab Automobile AB Lars Påhlsson, VD Leaf Scandinavia Margareta Widell, avdelningschef på miljöförvaltningen i Stockholm

10

10


Välkommen till Chefsdagarna 2010 – den viktigaste mötesplatsen för dig som chef!

Vi erbjuder ett stort smörgåsbord av intressanta föreläsningar och spän-nande seminarier. Du får bland annat lyssna till Jan Åke Jonsson, VD för Saab, som berättar om de krav på ledarskap som kriser ställer. Du får även höra Pär Mårts, förbundskapten för Tre Kronor berätta om hur man taggar medarbetare eller Åsa Coey prata om ledarskapets myter. På Chefsdagarna får du möjlighet att diskutera ledarskapsfrågor, växla erfarenheter med kollegor från hela landet och bli inspirerad i din roll som framgångsrik ledare och chef. Svensk Chefsförening – Sveriges ledande chefsförening för akademiker – vill ge dig redskap och stöd i din egen chefsroll. Därför kan vi med glädje erbjuda dig en mötesplats helt ägnad oss chefer. Välkommen till givande, spännande och intressanta dagar! Dolores Kandelin Mogard, Kanslichef Svensk Chefsförening.

”Att skapa utrymme och förutsättningar för förändring och förbättring” ”Kompetensutvecklingsplanen ska vara förankrad hos hela företagsledningen och inte bara hos HR” ”Att kommunicera”

11

”Tackla förändringar”

”Skapa god arbetsmijlö”

”Vi borde mäta framgång/att lyckas i andra mått”

www.chefsdagarna.se

11


& k s i Mag ande l l å h r e und afton

på Restaurang Parapeten 19.00 Bubbel och mingel i Rådhusets vigselrum. Borgmästare Carin Wredström välkomnar alla deltagare till Rådhuset. 19.45 Underhållning och god mat serveras på Restaurang Parapeten Prisutdelning Stora Chefspriset Svensk Chefsförening

Mer mat och underhållning Show.

Till desserten blir det ännu mer underhållning och därefter öppnar vi upp för Baren och dansen.

En magisk och underhållande afton för dig som vill: ”Nätverka – Få ny kunskap – Roa dig – Må gott”

Idé – Koncept – Program – Design och layout – Ansvarig och organisatör: Hexanova Event AB, ett företag inom Hexanova Media Group AB. Övriga arrangemang: Upphandlingsdagarna och e-Förvaltningsdagarna, Stockholm. Publikationer: Offentliga Affärer, Svensk Leverantörstidning, Fastighetsförvaltaren. Övrigt: Nyhetsbrev och portal för alla Sveriges event. För mer info maila till kontakt@hexanova.se. www.eventplanet.se

Chefsdagarna Program 2010  

Välkommen till mötesplatsen för chefer! På Chefsdagarna får du ta del av de framtida ledarskapstrenderna och möta framgångsrika ledare som d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you