Page 1

et M ag as in T EN H /// Nytt fra HENT AS / Oktober - Desember 2009 ///

Grønt bygg

- nå er det alvor! HENT med et stadig større fokus på energi og miljø.

iStockphoto

/// 6

Med kundens øyne

Kundefokuset i HENT /// 12

Fornyelse i ny drakt

HENT Byggfornyelse /// 18

Portrettet

Jan Konrad Jahren /// 22


Folk i HENT

Martin Lund, lærling - Ranheim Skole

Asbjørn Stigen, tømrer og Svein J. Eggen, tømrer - Klostergata 60

Ebrahim Khoshnavaz, riggmann - Ranheim Skole

Bernt Ole Bolland, tømrer - Klostergata 60

Albin Blajer, tømrer - Storøya Grendesenter

Vegard Brå, kalkulatør/innkjøper - Trondheim


/// 3

Ka har HENT Årgang 3 / Nr. 3 - 2009 Ansvarlig utgiver: HENT AS Redaktør: Geir Leseth Produksjon: Ruta Media AS Journalister: Geir Kjosavik Brage Stenberg Johnsen Conor Patrick Ingar Haug Steinholt Grafisk utforming: Maiken Johansen Trykk: Fagtrykk Distribusjon: Bring

Innsiden 4 Visste du at... 6 Grønt bygg - Nå er det alvor! 11 Nytt kompetansehus for energi og miljø 12 HENT-Kartet 14 Kompetente rådgivere 15 Med kundens øyne

17 Energibesparende byggeprosess til leie 19 Fornyelse i ny drakt 21 Bemanningsspesialistene 22 Jan K. Jahren 24 10 i HENT

Forsidebilde: iStockphoto Opplag: 2000 eksemplarer Samarbeid med oss? Ta kontakt med markedssjef Knut Alstad Tlf: 72901707 / 97169169 E-post: knut.alstad@hent.no Jobbe for oss? Ta kontakt med personalsjef Terje Hugubakken Tlf: 72901741 / 97137153 E-post: terje.hugubakken@hent.no Noe som skal bygges? Ta kontakt med avdelingssjef kalkulasjon og innkjøp Bjørnar Lund Tlf: 72901759 / 91337032 E-post: bjornar.lund@hent.no

Ru ta me d i a Ønsker du å annonsere i magasinet, eller har tips eller bidrag til magasinet? Ta kontakt med Ruta Media: Tlf: 45234200 E-post: post@rutamedia.no www.rutamedia.no

HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700 Fax: 72901701 E-post: knut.alstad@hent.no

Lys i mørketid Sommeren er over, stortingsvalget er overstått og seriegullet bønnhørlig plassert på Brakka. Sommersol er byttet med høststorm, og mørketiden har senket seg over det ganske land. Før sommeren refererte vi i Ka Har HENT om hvordan den økonomiske stormen påvirket vår virksomhet og den geografiske fordelingen av prosjektene i HENT. Fortsatt rapporterer norsk industri om fallende ordretilgang og lavere driftsmarginer, men de økonomiske indikatorer peker nå mot en lysere framtid. Dette underbygges av at et flertall av de økonomiske rikssynserne ønsket en hevet styringsrente ved Norges banks rentemøte i september. Vi i HENT har registrert at stadig flere byggherrer begynner å ta opp fra skuffen store utviklingsprosjekt, hvilket er en god indikator for at norsk økonomi generelt og byggebransjen spesielt er i ferd med å komme seg på bena igjen. Siden sommeren har HENT levert anbud til en samlet verdi av 2 milliarder. Det er med stolt hjerte jeg har sett den enestående innsatsen som er gjort i alle avdelinger i HENT, men jeg vil gi en spesiell takk til Kalkulasjons og innkjøpsavdelingen for å ha løftet ordrereserven vesentlig over tidligere prognoser. Vi ligger også foran på ordrereserven for 2011 og 2012. Dette gir oss store muligheter til å utvikle selskap slik vi ønsker – også på noe lengre sikt. HENT ser stadig på nye prosjekt i deler av landet vi tidligere ikke har operert, i første omgang i Stavanger og Kristiansand, men også Bergen vil komme i vårt søkelys i tiden som kommer. Denne utgaven av Ka Har HENT tar for seg to viktige tema: Energi- og miljøprosjektene i HENT og HENT sin satsing på kundefokus. God lesning og god høst.

Jan K. Jahren Administrerende direktør i HENT


/// 4

visste du at...

... HENT får egen miljøleder? Tom Husby tiltrer som miljøleder fra oktober måned. Han første hovedoppgave blir å gjennomføre prosessen mot miljøsertifisering av HENT.

... HENT har kalkulert over 170 jobber hittil i år? HENT har tilsammen kalkulert jobber for over 7 milliarder i 2009, hvor 1,3 milliarder av disse har materialisert seg til nye jobber. Kalkualsjon og innkjøpsavdelingene i Trondheim og Oslo består i dag av 32 personer, og skal økes til 40 innen ca 6 måneder.

...nullfeilsprosjekt Fosslibekken Barnehage ble overlevert byggherre i slutten av juli? Fornøyde barn inntok Stjørdal sin største barnehage 14 dager etter.

... arbeidet med nye Bøler kirke er igang? HENT har startet rivingen av den gamle kirka. Betongarbeider starter i november med fundamentering av kirkebygget. Fremover vil det bli grunnsteinsnedleggelse med biskop og flere, og helt sikkert en verdig vigslingsseremoni en vakker dag i mai 2011.

...Radisson SAS nye hotel på Værnes ble overlvert en fornøyd byggherre medio juli?

... HENT sin årsrapport for 2008 nå er tilgjengelig? ... HENT ansetter? HENT  har  ansatt   10 nye medarbeidere siden forrige utgave av Ka Har HENT.

...Holmenkollen Skianlegg har  fått seg nye skibro? Skibroen på omlag 1000 m3 utførte HENT i et støp.

Rapporten kan lastes ned fra vårt intranett.


/// 5

... vi har gjort første spadetak for nytt hotell i Oppdal? 180 hotellrom skal ferdigstilles til november 2010. - Det er behov for et slikt hotell i Oppdal med det markedet og den gjennomfartstrafikken som finnes her, sa Arthur Buchardt i talen sin til de om lag 50 fremmøtte.

... det er tatt opp og nummerert omlag 175.000 steiner fra Rådhusplassen? Steinene

... Granli Totalbygg er kåret til månedens underentreprenør på HMS? Granli Totalbygg er

...Colorline Stadion utvides med 630 m2? HENT har

engasjert av HENT i prosjektet med Skarnes rådhus. I august kunne de smykke seg med utmerkelsen av å våre månedens underentreprenør på helse, miljø og sikkerhet. HMS-koordinator Svein Ove Thøring i HENT kunne gratulere Einar Henry Bråten i Granli Totalbygg.

... byggingen ved Ålesund Sykehus er i gang? Helseminister

... HENT har gjort ekte hattrick? HENT har overlevert nytt 0-feilsprosjekt for SINTEF Tiller. Dette er det tredje bygget av tre mulige som er overlevert til SINTEF uten feil eller mangler.

... Storøya grendesenter er inne i sin avsluttende fase? Prosjektet Storøya grendesenter går nå inn i en hektisk sluttfase der det den 3. november skal overleveres barneskole, barnehage, flerbrukshall, familiesenter og bordtennishall. Til sammen 13 000 m2 og 42 mål utomhus skal være ferdig til denne datoen. Alle involverte i prosjektet virker motiverte for kommende oppgaver, og vi har alle god tro på at vi skal levere prosjektet til avtalt tid.

allerede igangsatt arbeidene.

Bjarne Håkon Hansen var på tomta for å markere byggestarten av den nye barneavdelngen ved sykehuset. Oppstarten på sykehustomta skjer på samme dag som HENT Møre og Romsdal opphører som selskap, og går over til å være HENT avd. Ålesund.

er dokumentert med omlag 20.000 bilder. Puslespillet med å legge tilbake steinene har så vidt begynt, og forventes å ta ca 4 mnd.


GRØNT BYGG - nå er det alvor!


40 % av all energien vi forbruker går til oppvarming og drift av bygg og bolig. Dette er en sannhet byggebransjen nå har blitt tvunget til å ta på alvor, og gjennom en kulturendring skal HENT bidra til å utvikle fremtidens bygg.


Tom Husby miljøleder i HENT

Ole Finn Håndlykken

Energi og miljøfokus er i full gang med å endre byggebransjen slik vi kjenner den. Ole Finn Håndlykken og Tom Husby leder arbeidet med å gjøre HENT til en kompetansebedrift innen milljø- og energiriktig bygging. Landets beste på avfallshåndtering Miljøaspektet for en entreprenør ligger i første omgang på å gjennomføre en byggeprosess med minst mulig skadepåvirkning på naturen rundt oss. Det mest nærliggende her er ivaretakelse av avfallshåndtering, benyttelse av kortreiste byggematerialer og fokus på substitusjon til byggematerialer med best mulig miljøsertifisering. Det overordnede ansvaret for miljøhåndteringen i HENT ligger i hendene på HMS-avdelingen ved nytilsatt miljøleder Tom Husby. Husby forteller at kontinuerlig og gjennomgående fokus på avfallshåndtering har gjort HENT til en av de aller beste entreprenørene i landet på dette. - Vi har et snitt på 80 % sortering på alle våre prosjekter, mens på Østlands-prosjektene ligger vi på hele 90-100 % sortering. Få


/// 9

Panorama østover fra Storøya Grendesenter

Storøya Grendesenter

– om noen – av de andre aktørene i bransjen kan matche oss på dette. HENT sin prosedyre og gjennomføring av substitusjonsprinsippet, som litt forenklet kan forklares som en kritisk miljøvurdering av kjemikalier og byggematerialer, blir også meget godt mottatt i de prosjekter hvor dette er gjennomført. Husby legger også til at stadig flere byggherrer har fokus på et aktivt subsitusjonsarbeid i prosjektene. HENT er tilsluttet coBuilder, byggebransjens system for kjemikaliekontroll. Byggetid vs Levetid Når det gjelder den totale energiforbruken ved et prosjekt, står driften av bygget for over 99,7 % av energiforbruket, mens man ved oppføring av et bygg forbruker under 3 promille av det totale energiforbruk over byggets levetid. Disse tallene viser tydelig hvor den største utfordringen og gevinsten ligger - jo bedre du isolerer et hus, desto mindre energi forbruker det. - Samtidig går det en grense hvor du til slutt må bruke energi på å kjøle ned bygget, sier Håndlykken, som poengterer at i et

globalt perspektiv er behovet for nedkjøling et mye vanligere problem enn behovet for oppvarming. Energieffektivitet er mer enn bare isolasjonstykkelse. Et byggs tetthet, energieffektive varme- og kjøleegenskaper i ventilasjon- og røranlegg, energieffektiv arkitektur og bruk av fornybare energikilder i byggets driftfase er alle elementer som sterkt påvirker et byggs energibehov. Et sterkt konkurransefortrinn Satsingen på energi og miljø i HENT er motivert av flere ting: at HENT ønsker å innta en miljøprofil, at energi er dyrt og at det politiske apparatet legger nye føringer. Disse elementene kommer f.eks til uttrykk ved vektleggingen av energi og miljø ved konseptkonkurransene i bransjen. For byggherren er gode løsninger rundt energi og miljø blitt viktigere og viktigere. Ved konseptkonkurranser utgjør miljøkompetanse en stadig større andel av det vi blir evaluert på, i tillegg til pris og gjennomføringsevne. Derfor er det viktig å knytte oss til de beste rådgiverne når det gjelder dette, samt finne de riktige

>>>


/// 10

3 miljøprosjekter i HENT /// Høgskolen i Vestfold

- Til syvende og sist handler det ikke nødvendigvis om midler eller størrelse, men om kultur.

underleverandørene som kan leve opp til byggherrens forventninger, forteller Håndlykken.

/// Ranheim Skole

På vei mot miljøsertifisering Til tross for at HENT har gode rutiner knyttet til miljøarbeid vil vi stadig jobbe for å forbedre disse, fremhever Husby. Det er også vedtatt at HENT skal søke miljøsertifisering av selskapet. Han forteller at HENT har som mål å inneha ISO14001-sertifiseringen: et styringssystem som skal ivareta hvordan bedriften styrer sine miljømålsetninger. - ISO-systemet passer veldig godt til HENT sin struktur, hvor vi hele tiden har i bakhodet at vi skal bli bedre. For oss handler det til enhver tid om å gjøre ting bedre i dag enn vi gjorde i går. Det handler om kultur Selv om HENT har mange gode tanker rundt energi og miljø, ønsker både Husby og Håndlykken å fremheve at fine ord hjelper lite dersom man ikke får med seg hele selskapet på dette. - Til syvende og sist handler det ikke nødvendigvis om midler eller størrelse, men om kultur. Dersom man ikke utfører jobben riktig, hjelper lite hvor grønn og miljøriktig prosjekteringen i utgangspunktet er. Håndlykken forteller at et stadig strengere krav til å tenke grønt kommer til å endre måten man gjennomfører et byggeprosjekt på, og allerede bruker flere av de større aktørene i byggebransjen store ressurser på forskning rundt energi og miljø. Selv om HENT ikke kan konkurrere på dette aspektet, fremhever Husby at HENT likevel kan bli best på gjennomføring. -Vi må fokusere på kompetanseøkning i eget hus, og rutinene våre ute i gropa. Der kan vi slå hvem som helst.

Tekst: Brage Stenberg Johnsen Foto: Ingar Haug Steinholt, Brage Stenberg Johnsen og Geir Kjosavik

/// Storøya Grendesenter


Istad Tekniske Nytt kompetansehus for miljø og energi For UnionSetsaas var profilering som ”Miljørørleggeren” bare et skritt på veien mot en større visjon. Ledelsen i bedriften har delt de siste nyhetene med Ka har HENT.

Totalteknisk entreprise Markedssjef Hans Petter Faaness forteller at Istad-konsernet, som allerede eier 1/6 av UnionSetsaas, skal etablere et nytt datterselskap, Istad Tekniske. - Her skal vi etablere et teknisk hus - et kompetansemiljø for totalteknisk entreprise innen ventilasjon, rør, elektro og automasjon. Drivkraften bak dette er tydelig. – Dagens innstramminger i miljø- og energikrav er bare en begynnelse, forteller han. – I takt med tøffere krav vil brukerne av et bygg bli langt mer opptatt av byggets energikostnader. Det er slutt på den tiden da gårdeier kunne spare penger på tvilsomme energiløsninger og skyve driftskostnaden over på leietakerne. Kompetanse for fremtidens marked Daglig leder, Åsmund Svinndal, forklarer hvilket enormt konkurransefortrinn en totalløsning gir. 100% samkjøring av

de fire byggfagene handler om mer enn håndteringen av de tekniske gråsonene mellom dem. - En optimal energiløsning krever en totalteknisk kompetanseplattform der de tekniske fagene planlegges som en helthet, sier han. - Dette er helt uoppnåelig for enkeltaktører, og da tenker jeg ikke først og fremst på problemene med å sy teknologien sammen, men kompetansen som må ligge i bunn for å utarbeide beregningsmodeller og energiregnskaper allerede i prosjekteringsfasen. Hovedgrunnen til at Istad Tekniske starter med en Trondheimsavdelingen, er nærheten til NTNU/SINTEF-miljøet. - Der får vi den kompetansen vi trenger til fremtidens anbudsrunder - når driftskostnaden til bygget blir like viktig som byggekostnaden, avslutter Faanes. Tekst: Geir Kjosavik


/// 12

Med kundens øyne Hva om man hadde evnen til å vite hva kunden tenker? Hva om man alltid kunne innfri kunden sine forventninger? Med en egen kundesjef og satsing på kundefokus er dette noe HENT skal få til.

Tom Aleksandersen har i en årrekke vært en idéskaper og hatt en finger med spillet i mange av HENT sine satsingsområder. Nå er han midlertidig engasjert som selskapets aller første kundesjef. Vi spurte Aleksandersen om hans nye rolle og om det nye kundefokuset i HENT. - Hva er kundefokus i HENT? Kundefokus i HENT er en nysatsing hvor vi skal bygge en kultur der vi blir flinkere til å forholde oss til kundene våre. Da tenker jeg selvfølgelig ut mot byggherrene og leverandørene våre, men også mot de interne kundene - de ansatte i HENT. Alle i HENT forholder seg på en eller annen måte til kunder, så et av de grepene vi gjør er å lære alle i organisasjonen kundeorientering. Dette handler om alt fra personlig behandling til reaksjonsdyktighet når vi svarer på epost og telefon. Det hjelper ikke å bare si at vi skal bli flinke på det, vi må bygge en kultur som påvirker måten vi gjør ting på i HENT.

-Kundesjefen skal være byggherren sitt verneombud i HENT Knut Alstad, markedssjef i HENT

Tom Aleksandersen konstituert kundesjef i HENT.

- Hvorfor gjør HENT dette? Byggebransjen er en potensielt konfliktfylt bransje med en komplisert verdikjede, med mange aktører og grensesnitt. Mye konflikt og skyldfordeling har gitt byggebransjen et dårlig rykte. På grunn av dette har HENT som mål å være Norges mest løsningsorienterte entreprenør. Det er derfor både viktig og riktig å ha mer kundefokus i måten vi jobber på, slik at kunden merker at HENT er opptatte av hva kunden ønsker. Hva innebærer rollen som kundesjef? Det er viktig å få fram at mange i HENT lenge har vært flinke i forholdet til kunden, og nå er tiden inne for å sette dette i system og bygge på det beste i HENT. Jeg er i første omgang engasjert av markedsavdelingen i HENT for å ivareta og få opp denne funksjonen med strategi og arbeidsprosess rundt kundefokuset. Grunnen til at det er opprettet en egen stilling som kundesjef er at fordelingen av kundeansvaret typisk forvitrer i en organisasjon der mange ledere har hver sin bit av ansvaret for kunden, kanskje uten at den ene vet hva den andre gjør. Ingen eier ansvaret for kunden, totalt sett. Da blir det kundesjefen som skal tenke de store tankene ift. kundefokuset. Vi er ikke de første som gjør dette, men sannsynligvis den første i entreprenørbransjen her til lands, og det er vi stolte av. - Hva ønsker man å oppnå med dette? Vi tror at ved å hele tiden kjenne kundens forventninger, vil konsekvensen bli en bedre byggeprosess. Ved å skape et bedre og mer effektivt samarbeid med kunden blir bygget bedre og kunden mer fornøyd. Det er jo ingen tvil om at målet til syvende og sist er økt kundelojalitet. - Når vil det gi konkrete resultater? Det er det vanskelig å si noe om, men det som er viktig å få frem er at dette ikke bare er snakk.


>>>


/// 14

Vi har allerede iverksatt en del tiltak og nå skal vi ha en testperiode i noen måneder, så får vi se om HENT og kundene ønsker dette videre. Skal man dømme ut ifra stemningen nå i begynnelsen ser det ut som vi er i ferd med å treffe ganske bra. - Hvordan har dette blitt mottatt? Vi har nå 18 prosjekter der vi tester ut kundekonseptet vårt, med jevnlige kundeintervjuer. Selv om dette er noe helt nytt og ukjent, har det bli mottatt positivt internt. Prosjektlederne i HENT ser at dette er smart og åpner opp forholdet mot kunden. Også kundene gir klare tilbakemeldinger på at de liker dette og forteller at de opplever at dette initativet viser at HENT virkelig ønsker å lytte til kundene.

- Hvorfor kommer HENT til å lykkes med dette? HENT har i flere år vist at vi forsøker å ikke bare tenke nytt, men også gjennomføre nytt. I steden for å sette oss fornøyd tilbake, jobber vi kontinuerlig med det som kan forbedres. Vi kommer til å lykkes med dette på grunn av vår kanskje aller sterkeste side - tilpasningsdyktigheten til HENT og det å tørre å utfordre oss selv. Det er svært kort vei fra idé til handling i HENT og vi har en unik vilje til å utfordre det gitte. HENT har en utrolig endringsvillig kultur som gjør dette mulig. Vi har vist det før, og vi skal vise det igjen.

Kundeorientering i HENT Kundesjefens 2 hovedområder /// 1 - Utvikling av bedriftskultur

/// 2 - Prosjektrettede tiltak

>> >> >> >> >>

Strategi Ledelse Kurs Grunnarbeid Generell kompetanseutvikling og bevisstgjøring >> Tilpasninger prosesser

>> >> >> >> >> >>

Overordnet kundebehandling Velkomstpakken Forventningsmøte Kundedialog (ink måling) Kundescore web Evalueringssamtale

Hva HENT gjør i prosjektene /// 1 - Før oppstart Velkomstpakke til BH

Forventningsmøte med BH

/// 2 - Underveis i prosjektet Gjennomføring kundedialog

/// 3 - Etter overlevering Kundescore via web

Evalueringssamtale med BH

Tekst og foto: Brage Stenberg Johnsen


Kompetente rådgivere Ka har HENT har besøkt PricewaterhouseCoopers (PwC) for å lære mer om en svært viktig samarbeidspartner for HENT. Totalleverandør Partner og statsautorisert revisor, Trond Tuvstein, forteller hvordan PwC har blitt regionens største og dyktigste totalleverandør av rådgivning, revisjon og finansielle advokattjenester. Kundebasen vår er et speilbilde av midt-norsk næringsliv, og her på huset er ingen kunde for stor eller for liten. Som finansiell sparringspartner for et svært variert kundespekter har vi skaffet oss en unik erfaringsdatabase som vi stadig utvikler og som kommer våre kunder til gode. Kompetent skatte-og avgiftsrådgiver Regelverket som regulerer skatt og avgift for et prosjekt på veien fra utbygger via entreprenører til byggherre, er komplekst og ikke noe amatører bør gi seg i kast med. HENT navigerer trygt i vanskelige økonomiske farvann med støtte

fra Midt-Norges største kompetansemiljø innen revisjon og skatte- og avgiftsrådgiving, (PwC). En nødvendighet - For næringsdrivende i bransjen er det helt avgjørende at de allierer seg med spisskompetanse på skatt og merverdiavgift, sier partner og advokat Tore Hoem. – Nytt regelverk for justering av merverdiavgift som for eksempel ved bruksendring skaper en mengde farlige fallgruver, men også muligheter til fortjeneste for dem som vet å utnytte regelverket. Vi er ofte med helt fra starten av et prosjekt for å sikre optimal juridisk strukturering av prosessen med hensyn til skatte- og avgiftshåndtering. Troverdig Seriøsitet og kompetanse gir automatisk troverdighet. - Når et firma legger frem tall med PwC-stempel, får man den tilliten man trenger, sier Tuvstein. – Vi er veldig glade for å kunne være med å tilføre HENT også den biten, fastslår han.

Tekst og foto: Geir Kjosavik

- For næringsdrivende i bransjen er det helt avgjørende at de allierer seg med spisskompetanse på skatt og merverdiavgift

Tekst og foto: Geir Kjosavik

Fjordutsikt: PwC-partnere Trond Tuvstein og Tore Hoem i selskapets lokaler på Brattørkaia.


10i

/// 16

Vi spurte 10 medarbeidere i HENT:

Hva gjør du for miljøet?

Hallvar Overland, tømrerbas, Trondheim

Kjell Gamlem,

Arne Arstad,

Arnt Haarberg,

Willy Skogen,

tømrer, Trondheim

montør, Trondheim

- Hjemme er jeg flink på kildesortering, og så vurderer jeg sterkt å anskaffe varmepumpe. Da kan jeg spare både penger og miljøet samtidig. På jobb er jeg opptatt av at prosjektene bruker så lite energi som mulig i byggefasen.

- Jeg jobber i HENT! Vi gjør jo mye for miljøet. På privaten er jeg nøye med sorteringen av søppel.

- Jeg har faktisk nettopp laget to kompostbinger i hagen som tar unna en del matavfall.

Johnny Lånke,

Roger Aar,

tømrer, Tondheim

betongbas, Oslo

Odd Sigbjørn Ree, tømrer, Trondheim

- Det går mye i søppelsortering og bruk av sparepærer ja. Så bruker jeg vedovn til oppvarming.

- Kildesorterer, har snurredass hjemme, bruker naturgass istedenfor strøm og er ute i naturen ofte..

- Det blir vel mest med søppelsorteringen tror jeg. Ja, også skal jeg installere varmepumpe i heimen!

arbeidsleder, Trondheim

prosjektleder, Trondheim

- Avfallsortering og det å huske å slå av lyset om natta. Ellers fyrer jeg med ved om vinteren, og kjører motorsykkel i stedet for bil. Det er da litt mer miljøvennlig det.

- Jeg prøver å være flink til kildesortering, og kaster selvfølgelig ikke farlig avfall sammen med restavfallet. Ellers skulle jeg gjerne ha syklet i stedet for å kjøre bil. Ungene må gå til skolen da.

Kurt Heia,

Tomas Maciukas,

tømrerbas, Oslo

tømrer, Oslo

- Jeg kildesorterer.

- Sorterer søppel, sparer strøm og kjører kollektivt.


Energibesparende byggeprosess til leie Finskeide Cramo, som opererer i 11 land i Europa, er etablert med regionskontor i Trondheim. Ka har HENT har snakket med avdelingsleder Morten Opheim og kundeansvarlig for HENT, Petter Johnsen.

Mer enn kraner og lifter Cramo leier ut alt som behøves for å rigge og drifte en byggeplass. ISO9001-godkjenning, investeringer i ny maskinpark og svært lite avvik er viktige årsaker til det mangeårige samarbeidet med kvalitetsbevisste kunder som HENT. I tillegg tilfører Cramo en miljøprofil som passer godt med HENT sin fokus på dette området. Energibesparende byggeprosess - Cramo har også ISO1400-godkjenning og høy fokus på miljø samt energikostnader på byggeplass, forteller Opheim. - Vi har kompetanse og utstyr for å begrense energibruken, noe som går rett på bunnlinja til prosjektet i tillegg til å gi et viktig bidrag til miljøet. Cramo leverer energieffektiv belysning, superisolerte brakker med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, isolerte lagercontainere og andre gjennomtenkte løsninger som virkelig monner. Firmaet sitter også på kompetanse og beregningsmodeller for å skreddersy klimavennlige byggeløsninger allerede i planleggingsfasen, men dette er ikke alt, forklarer Johnsen Bygger raskere med rene bygg - Tidligere måtte maleren vente til hele bygget hadde akseptabel temperatur og luftkvalitet. Med moderne

- Vi har kompetanse og utstyr for å begrense energibruken, noe som går rett på bunnlinja til prosjektet i tillegg til å gi et viktig bidrag til miljøet. utstyr deler vi bygget i soner slik at saging og vinklesliping kan foregå i én sone mens maleren jobber under optimale forhold i en annen sone like ved. Miljøprofilen styrkes ved at Cramo bruker miljøvennlig drivstoff og hydraulikkolje i hele maskinparken, og retningen de har satset på, gir resultater. - Til tross for finanskrise er firmaets vekst godt i siget og vi ser bare muligheter fremover, avslutter Opheim.

Tekst og foto: Geir Kjosavik


/// 18

Klostergata 60 en høstmorgen kl 06:00


/// 19

Fornyelse i ny drakt Rehab-avdelingen har nå skiftet navn til HENT Byggfornyelse. Satsingen på Byggfornyelse skal gi våre kunder grunnlag for god forvaltning som øker verdi og funksjonalitet på bygningsmassen. Markedet innen rehabilitering og fornyelse av bygg øker voldsomt. Dette har HENT tatt konsekvensen av og fornyet sin egen rehab-avdeling med større administrasjon, utvidelse av servicebilstallen fra 5 til 16 biler, ansattelse av flere i produksjonen, og nytt navn. HENT tar virkelig denne trenden i byggebransjen på alvor. Større, raskere og bedre Eirik Mæhre leder HENT Byggfornyelse i Trondheim, forteller at den største forskjellen mellom den tidligere delte strukturen mellom service- og rehabavdelingen ligger i at man nå får brukt kapasiteten mer effektivt. - Vi kan ta flere og større oppdrag i tillegg til at kunden opplever at det går raskere fra bestilling til iverksettelse, sier Mæhre, som også legger til at de har begynt arbeidet med å videreutvikle konseptet ytterligere. I dag gjør HENT Byggfornyelse alt fra timejobber til oppdrag i 100-millionersklassen, og med flere faste kunder ligger budsjettet for neste år på hele 250 millioner for HENT Byggservice i Trondheim. Et lengre perspektiv Tidligere har man styrt det landsdekkende rehab-markedet fra Trondheim, men med store utfordringer når det gjelder logistikk av medarbeidere og nærhet til kundene, har man nå opprettet HENT Byggfornyelse også i hovedstaden. Åsmund Nøst er en av tre som for øyeblikket sitter i administrasjonen i HENT Byggfornyelse i Oslo, og han forteller at man har en avdeling lik modellen i Trondheim på trappene.

>>>


/// 20

- Vi oppretter HENT Byggfornyelse får å få flere ben å stå på i Oslo, både økonomisk og når det gjelder effektiv utnyttelse av medarbeiderne. Nøst poengterer at det er et stort marked i Oslo når det gjelder byggfornyelse. Et marked HENT tidligere ikke har vært i stand til å ta tak i pga. administrative ressurser. - Vi har nok et lengre tidsperspektiv på utviklingen av konseptet enn man har i Trondheim, men vi kommer til å satse sterkt utover høsten på kalkulasjon, produksjon og markedsføring av HENT Byggfornyelse i begge byene. Energifornyelse I moderne bygg stilles det strenge krav til utførelse og materialvalg som skaper bygninger med lavest mulig varmetap og energibruk. Disse kravene kommer man også til å møte når det gjelder byggfornyelse, tror Mæhre. - Når det gjelder energibesparelse som en del av byggfornyelsen har vi i HENT lenge hatt et fokus på blant annet energibesparing og spesialtilpasning ift. universiell utforming - som isolering, arealutnyttelse og ventilasjon. Dette tror jeg gjør oss enda mer attraktiv i et voksende marked, sier Mæhre. Voldsom interesse Selv om konseptet er forholdsvis nytt har HENT Byggfornyelse allerede skapt en del oppmerksomhet rundt seg. Nøst kan blant annet fortelle om en voldsom interesse fra underentreprenørene i forhold til å inngå avtaler og rutiner for å kunne være med på laget framover. - Det er ingen tvil at det finnes mange aktører innen byggfornyelse i Oslo, likevel tror jeg både leverandørene og oppdragsgiverne er bekvemme med at en større aktør som HENT tar en del av markedet.

Eirik Mæhre

Åsmund Nøst

avdelingsleder HENT Byggfornyelse i Trondheim

avdelingsleder HENT Byggfornyelse i Oslo

Tekst og foto: Brage Stenberg Johnsen


/// 21

Bemanningsspesialistene Bemanningsbehovet hos entreprenører svinger både på kort og lang sikt. Ka har HENT har besøkt dem som leverer det som trengs for å kunne henge med i svingningene. Daglig leder for bemanningsselskapet Consentra, Terje Arntsen, har bakgrunn fra ingeniør- og bemanningsbransjen og startet firmaet i 2001. - Siden den gang har vi økt staben til en fast kjerne på rundt 100 medarbeidere, der antallet svinger noe med konjunkturene. Som resultat av dette sitter vi med en svært kompetent og stabil stab der bare de beste har fått blitt med hele veien. Consentra leverer bemanningstjenester innen alle byggfag fra tømrer til elektriker samt hjelpearbeidere. Personalansvarlig Marius Landrø forklarer at man i hovedsak har satset på skandinavisktalende personell. - Av hensyn til effektivitet og ikke minst sikkerhet synes vi det er viktig at arbeidere på en byggeplass kan kommunisere på morsmål, sier han. Consentra leverer, i motsetning til et vikarbyrå, en bemanningsplattform skreddersydd for kundens behov. Med lang erfaring i byggebransjen forstår ledelsen kundens behov og kan for eksempel leie ut et helt betonglag med formann og

arbeidsleder som passer perfekt for oppgaven. - En stabil stab gir samkjørte team som kan gå rett inn i et nytt prosjekt og levere maksimalt fra dag én, forklarer Arntsen. Han forteller videre at HENT tradisjonelt er en av Consentras største kunder og har vært en fast oppdragsgiver helt fra starten. - Det lange samarbeidet har gjort at vi vet hva HENT forventer av oss som leverandør. Våre team kan plugges rett inn i anleggsorganisasjonen og være kjent med arbeidsledelse, regler og rutiner fra før de stempler inn på byggeplassen første gang. - HENT er en krevende kunde, legger Landrø til, men på en god måte. – Vi har lært mye av dem, og ser frem til å bidra til at HENT styrker sin posisjon ytterligere i Midt-Norge. Tekst og foto: Geir Kjosavik


- Dette er nesten en floskel, men det er helt sant at jeg gleder meg til 책 g책 p책 jobb hver dag.


/// 23

Sjefen Alle i HENT kjenner navnet Jan Jahren, men hvor godt kjenner de personen bak administrerende direktør-tittelen? Ka har HENT tilbrakte en hyggelig halvtime med sjefen sjøl - for anledningen med avslått PC og mobiltelefon, og fikk vite mye. Jan forteller oss at han har vært i HENT siden han leverte diplomoppgaven på NTH for 22 år siden. Som en av ti ansatte fikk Jan ansvar for kalkulasjon, innkjøp og personalsaker. interessen for mennesker gjorde det naturlig at han fikk utvidede oppgaver i tillegg til det rent faglige. - Ikke alle vet at jeg jobbet i hjemmesykepleien under studiene og som lærer på kveldstid i de første årene hos Heimdal, sier Jan - Jeg er en menneskeorienterte person. Det er derfor jeg tar det som et personlig nederlag når noen slutter. Drømmejobben Jan trives svært godt som leder for alle de dyktige medarbeiderne i HENT. Når vi spør hvor lenge han har vært administrerende direktør, må han forhøre seg med personalsjefen, men heller ikke der får vi svar. Tida flyr når en har det artig! - Dette er nesten en floskel, men det er helt sant at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, smiler Jan. Ledergruppa har vært med fra starten og skapt dette, og den eierskapsfølelsen vi har til HENT er et av våre viktigste konkurransefortinn. Jan legger ikke skjul på at mulighetene videre er en sterk motivasjonsfaktor, og at han og HENT på langt nær er i mål. - Fremover skal vi ekspandere geografisk og øke størrelsen og kompleksiteten i prosjektene. Det er ingen grenser for hvor stort dette kan bli, sier han entusiastisk. Fotball, gourmetmat og Hotell Cæsar Vi er veldig spent på om direktøren har tid og overskudd til annet enn HENT når han gir så mye av seg selv gjennom en knallhard arbeidsuke. Det har han. - Etter hvert som vi har vokst har det blitt umulig å være 100% engasjert i alle prosessene. Jeg har blitt litt friere og nå

som jeg er nede i 50-60 timers uker er det plenty av tid til å leve et liv ved siden av jobb. Fotball er viktig for Jan. Ikke bare lar han seg underholde av prestasjonene til favorittlagene RBK og Arsenal, men han spiller også selv. I tillegg bruker han fotballinteressen til å bidra positivt for barn og unge gjennom trenerrollen for G96 Åsvang i Strindheim idrettslag. - Fysisk trening er helt avgjørende for å kunne holde trøkket og entusiasmen oppe gjennom travle dager, bedyrer Jan. Sjefen er også lidenskapelig interessert i vin og god mat, og liker seg godt på kjøkkenet i selskap med kvasse kniver og gode råvarer. Han og Charlotte treffer andre med samme interesse gjennom mat- og vinklubber. Med et så aktivt liv lurer vi fælt på om han i det hele tatt tar pustepauser. - Så aktiv som jeg er gjennom jobb og fritid, er det noen ganger godt å sette seg ned med TV-underholdning som ikke krever noe som helst av meg. Jeg slapper utrolig godt av foran Hotell Cæsar eller Big Brother, og tar ikke meg selv mer høytidelig enn at jeg gjerne innrømmer det. Det må være godt å jobbe under en sjef som bryter så til de grader med direktør-stereotypien, tenker vi. Tekst og foto: Geir Kjosavik

Jan Konrad Jahren

i

>> 47 år ung >> Bosatt på Steinan i Trondheim >> Samboer med Charlotte og far til Annika (19), Jan Henrik (13) og Christian (5)


P

LT OR

TA

PO

GE

HENTKARTET

B

EN NOR

. P. P

Returadresse: HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700

ST

E TO B

41

Tromsø

02 25

01 22

42

11 12 13 14

15 16 17 26 27 28 32 33

35 37 38 39 40 43 44 45

Stjørdal Trondheim Kristiansund Molde

Ålesund Volda

19 23 24

18 Hamar

Oslo

31

03 04 08 05 06 07 08

09 29 10 34 20 36 21 30

Under bygging

Ferdigstilt

01 Thon Hotell Kristiansund 02 Moldegård Storsenter 03 Runway Hotell Gardermoen 04 Lindeberg Skole 05 Hauketo Skole 06 Storøya Grendesenter 07 Mariehaven 08 Høvik Stoppen Skole 09 Høgskolen i Vestfold 10 Holmenkollen Skianlegg 11 Stokkan Ungdomsskole 12 Ranheim Skole 13 Frøya Helsetun 14 Frøya Sykehjem 15 Tiller VGS 16 TØH, Rehab 17 Klostergt, Trondheim 18 Høgskulen i Volda 19 Trysil Renseanlegg 20 Enebakkveien 71, Oslo 21 Sandaker skole, Oslo 22 Egon, Kristiansund 23 Høyskolen, Hamar 24 Midtbyskolen, Hamar 25 Color Stadion, kontor/VIP

26 SAS Værnes 27 Husby Barnehage 28 Flerfaselaboratoriet Sintef 29 Skarnes Rådhus 30 A-hus, Oslo 31 Egon Kristiansand 32 NTNU Kjemi + Rehab

Nysalg 33 Trondheim fengsel 34 Dønski vgs, Gjettum 35 Ranheimsv. 149 36 Nye Bøler kirke 37 Hotell Oppdal 38 Dragvoll 39 AGA-bygget, Lade 40 Borgund vgs 41 Langnes Handelspark, Tromsø 42 Ålesund Sykehus 43 Uståsen Bofelleskap, Trondheim 44 Persaunveien 54 45 Øvre Møllenberg gt. 61

Kristiansand

06 Storøya Grendesenter

11 Stokkan Ungdomsskole

17 Klostergt, Trondheim

36 Nye Bøler kirke

Ka har HENT nr. 3, 2009  
Ka har HENT nr. 3, 2009  

Ka har HENT nr. 3, 2009

Advertisement