HENT Magasinet nr. 1, 2013

Page 1

/// Nytt fra HENT AS / mars - juni 2013 ///

- solid, attraktiv og nyskapende

Clarion Hotel Energy Stavanger // 12

Mer effekt av BIM // 6

Samspillsprosjekter // 16

Quality Hotel Edvard Grieg // 20


Folk i HENT

Terje Arnesen, arbeidsleder Trondheim

Bahadir Sert, prosjektingeniør - Trondheim

Leon Walczak, tømrer - Trondheim

Arnt Skogan, kalkulatør/innkjøper - Trondheim Tone Bråten Pedersen, KS leder - Trondheim

Jarek Walczak, tømrer - Trondheim Tom Nordseth, arbeidsleder - Trondheim

Camilla Winum, Byggfornyelse - Trondheim

Thorbjørn Fenstad, tømrer - Trondheim

Thor Lunde, HMS-koordinator - Trondhei,

F.v. Arnulf Andersen, anleggsleder - Mølladammen Næringspark Dan Christer prosjektleder - Mølladammen Næringspark 2 HENTKaulum, Magasinet / 01-2013

Frank Kjørsvik, kvalitetsleder - Trondheim


HENT Magasinet Årgang 7 / Nr. 1 - 2013

Innhold

Ansvarlig utgiver: HENT AS Redaktør: Geir Leseth Produksjon: HENT AS Journalister: Jan K. Jahren Geir Leseth Marianne Rønne Lyng Terje Hugubakken Maiken Johansen Mariann Gryttman Lars Chr Christensen Nils Hjulstad Kåre Myran Tone Bråten Pedersen Ida Fines Marie Denise Aune Sahba Eva Gamst Straume Bjørn Jørstad Thomas Zielke Voll Arkitekter AS Vizwork AS Snøhetta AS DARK Arkitekter AS Link Arkitektur AS

4 6 8 9 10 11 11 12 13 15

Grafisk utforming: Maiken Johansen Trykk: Fagtrykk Forsidebilde: Snøhetta AS Noe som skal bygges? Ta kontakt med marked- og utviklingsdirektør Knut Alstad Tlf: 72901707 / 97169169 E-post: knut.alstad@hent.no Jobbe for oss? Ta kontakt med personalsjef Terje Hugubakken Tlf: 72901741 / 97137153 E-post: terje.hugubakken@hent.no Samarbeid med oss? Ta kontakt med avdelingssjef kalkulasjon og innkjøp Bjørnar Lund Tlf: 72901759 / 91337032 E-post: bjornar.lund@hent.no

HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700 Fax: 72901701 E-post: knut.alstad@hent.no

Visste du at... Mer effekt av BIM Fjeldseth AS Miljøoppfølging i HENT ORAS AS Sykefravær Rekruttering Clarion Hotel Energy Stavanger Trysil Byggprodukter AS Vestby kjøpesenter

16 18 19 20 22 24 25 26 28

Samspillprosjekter Stillcom Stillasutleie AS Contiga AS Quality Hotel Edvard Grieg Østre Rosten 8 RIKO Loe Betongelementer AS Portrettet: Odd Ivar Ekle HENT-kartet

Mot enda lysere tider Året 2013 er nå godt i gang og vi kan se tilbake på et vel gjennomført 2012 med gode tall regnskapsmessig samt gode ordrebøker for tiden framover. Økonomien går godt i forhold til plan og vi har et solid fundament å bygge videre på i forhold til de store og krevende prosjektene som vi er i gang med og ikke minst har foran oss. Årsregnskapet for 2012 er ikke ferdig revidert pr dato, men til tross for at vi ikke har vekst i omsetningen for 2012 så har vi resultatvekst og en solid økonomi. Med den betydelige ordrereserven, og den sammensetningen av prosjekter som denne representerer, så har vi gode utsikter både omsetnings- og resultatmessig også for 2013. Jeg har i tidligere ledere omtalt vår stadig høye ordrereserve og tør også vise til den tryggheten som ligger i dette. Her er det mye godt arbeid som er lagt ned av våre medarbeidere! Selv om entreprenørvirksomhet er vår bransje, så har vårt engasjement i Kirkens Bymisjon etter hvert funnet sin plass i vår organisasjon, noe som våre ansatte har støttet fullt opp om gjennom flere helger med døgnvakter for de av våre bysbarn som har sine utfordringer. Vaktlistene våre har blitt overbooket på kort tid, noe som viser at denne type engasjement oppleves som svært givende. Å gi en vakt i Vår Frues Kirke gir en ekstra dimensjon og vi oppfordrer alle som har anledning til å stille opp for et så givende tiltak. Frivillighet og dugnadsånd gir en god følelse og kreerer engasjement! Den 4.mars ble første spadetak satt i jorda og dette markerte samtidig starten på et tre år langt byggeprosjekt med Fornebuporten - Norgeshistoriens største enkeltstående byggekontrakt - som HENT signerte i høst. Vi er stolte av å kunne bidra med vår kompetanse også i dette prosjektet. Det er mange aspekter i byggevirksomheten generelt og i et så omfattende anlegg spesielt. Vi i HENT ønsker å ligge i forkant av utviklingen. Det er mange måter å bli bedre på, og HENT gjør kontinuerlig forbedringer, små og store. For å ta dette ett skritt videre har vi i HENT nå profesjonalisert oss på et verktøy som skal bidra til forbedring – revisjon. Revisjon er i utgangspunktet en profesjon, og det skal vi ha respekt for. Således skal gjennomføringen av revisjoner skje etter en fastsatt metodikk. Vi har pr i dag 4 sertifiserte revisjonsledere, og vi ønsker å utvikle denne enheten slik at den oppleves som en tøff, rettferdig, men positiv medhjelper for så vel selskap som våre samarbeidspartnere. Vi er dog alle i en læringsfase, og vil derfor gjerne ha konstruktive tilbakemeldinger på opplevelsen av ”vårt nye verktøy”. HENT åpnet i vinter avdelingskontor i Bergen og vi har blant annet signert to større hotellkontrakter i denne regionen. Arkitektonisk flotte Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen og spektakulære Clarion Hotel Energy Stavanger er begge byggeoppdrag i en del av landet hvor HENT stadig utvider prosjektportefølje. Førstnevnte hotell blir en utvidelse med mer en dobling av antall rom og med sin sentrale beliggenhet nær Flesland blir dette Bergens største konferansehotell. Hotellet i Stavanger er tegnet av Snøhetta AS og blir et energiøkonomisk hotell og bygges med broforbindelse til den flotte ishallen i byen. Jeg vil til slutt ønske dere alle en god påske!

Jan K. Jahren Administrerende direktør i HENT HENT Magasinet / 01-2013

3


Visste du at...

…vi sorterte 88% av avfall vi leverte til Franzefoss i 2012?

…det skal tas ut ca 160 000 m3 masser for byggegropen på tilsvarer 43 stk svømmebasseng med internasjonale mål?

…HENT har etablert en tredje avdeling Kalkulasjon og innkjøp; i Bergen? Avdelingen ble opprettet i januar.

...HENT har en samlet ordrereserve ved inngangen 2013 på ca 7,5 milliarder?

…det er stor interesse for Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund? Etter overleveringen høsten 2012 har det vært besøk av både kronprinsen, statsministeren, utenriksministeren og næringsministeren?

…HENT er i gang med en stor anleggsjobb på Ring 3 i Oslo som en del av utbyggingen Mustad Nord? Med 6 salver om dager sprenger HENT seg inn over, under og på siden av eksisterende tuneller og bruer. I løpet av 4 dager skal HENT montere ei bru over en av Oslos mest trafikkerte veier ved byggingen av Mustad Nord.

…mandag 4. mars tok Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh og daglig leder i Fornebuporten Torstein Storækre første spadetaket på Fornebuporten?

4

HENT Magasinet / 01-2013

…Det Norske Veritas holdt kurs i Risikovurdering og –håndtering på Vestre Rosten 19-20.februar? Kurset hadde 21 deltakere fra 7 større entreprenører i Midt-Norge.


…det nye kontrollregimet mht. Kvalitet rulles ut på alle prosjekter ila 1.tertial 2013?

Fornebuporten, dette

…RIKO er teamet som jobber med Revisjon, Inspeksjon, Kontroll og Opplæring i HENT?

…det ble gjennomført skikurs i klassisk teknikk to kvelder i februar for ansatte i HENT? Totalt 15 ansatte deltok på kurset som Team Trøndelag løperen Ronny Fredrik Ansnes var instruktør for. Det ble terpet på staking uten og med fraspark og diagonalgang. Veldig gode tilbakemelding fra de som deltok. Supert at Ronny Fredrik tok seg tid til to kurskvelder med oss midt i sesongen. Dagen etter siste kurskveld reise han til Finland for å gå skandinavisk cup hvor han hadde gode prestasjoner både på sprinten og 15 km klassisk.

…HENT ervervet nye prosjekter, i løpet av 2012, for 6 milliarder?

…HENT Byggfornyelse overleverte 12 prosjekter i 2012?

…fagverkene på Clarion Hotel Tromsø veier 150 780 kg til sammen?

…pr 1. mars var det inngått underentreprise- og rådgiverkontrakter på til sammen over 600 mill kr på Fornebuporten?

...det er planlagt med 52 000 timeverk på tømmer og 25 000 timeverk på betong ved Lerkendal-prosjektet i Trondheim?

HENT Magasinet / 01-2013

5


Mer struktur og plan i prosjektering, mer effekt av BIM (=Prosjektering ver 2.0) Tekst: Lars Chr Christensen

Prosjektering ver 1.0 = dokumentsentrert prosjektering Dagens eller «tradisjonell prosjektering» fokuserer på dokumenter og tegninger. Det innebærer at dokumentleveranseplanen blir det primære plan dokumentet, hvordan og når prosjekteringsarbeidet utføres blir i liten grad definert i en egen plan men er opp til de prosjekterende selv å organisere. Det blir også i liten grad lagt til rette for å planlegge og styre selve modellbyggingen. De færreste prosjekter har en egen prosjekteringsfremdriftsplan.

Prosess modell for prosjekteringsfremdriftsplanlegging 1) Hjelpearket brukes til forberedelser

>

Prosjektering med BIM og åpenBIM bruk skaper en «digital byggeplass». Prosjekteringslederen blir dermed en slags «digital anleggsleder» som skal lede arbeidet med rask og riktig modellbygging. Denne digitale produksjonen stiller økte krav til struktur og planmessighet. I prosjektering ver 2.0 – modellbasert prosjektering - vil en prosjekteringsfremdriftsplan med modellbyggings- og kontrollaktiviteter være en naturlig del av gjennomføringsmodellen. Tradisjonell prosjektering fokuserer mye på at dokumenter leveres i henhold til behov fra innkjøpsprosessen, offentlig saksbehandling og produksjon. Tegningsproduksjon står derfor sentralt i prosjektering ver 1.0 – dokumentsentrert prosjektering. Det som kobler modell og tegning er at tegningsproduksjon i dag i de fleste prosjekter er modellbasert (=BIM). Med andre ord høstes tegninger fra 3D modellene. Når vi etter hvert vil øke bruken og høste mer effekt av modeller (BIM/åpenBIM) i prosjekter generelt, og prosjektering spesielt, vil det bli behov for mer planlegging av prosjekterings- og modellbyggingsarbeidet. I HENT har vi prøvd ut et par litt ulike modeller for å øke planmessigheten av prosjekteringsarbeidet som vi skal se litt nærmere på.

2) Veggen brukes til å skape en omforent plan

Denne gjennomføringsmodellen fungerer godt i dagens situasjon hvor bare et fåtall prosjekter utnytter modeller aktivt i prosjekteringsarbeidet, utover til tradisjonell 3D basert tegningsproduksjon og kanskje litt enkel kollisjonskontroll. Hvis vi skal utnytte modellene bedre og ta ut større gevinster av modellbruk må det en endring til.

Prosjektering ver 2.0 = modellbasert prosjektering Vi tror digital produksjon kan lære mye av produksjon. Morgendagens modellbaserte prosjektering, vil derfor ha mye større fokus på at modellene må bygges koordinert og som en integrert del av prosjekteringsprosessen og ikke bare som en integrert del av tegningsproduksjonsprosessen. Prosjekteringsarbeidet må sees i sammenheng med og bedre koordineres med modellbruk. I HENT har vi som sagt tatt inspirasjon fra produksjon og kaller vår modellbaserte prosjektering for ”Trimmet digital Bygging”. 6

HENT Magasinet / 01-2013

>

Lære av produksjon – fremdriftsplaner og involverende planlegging Det er i dag utenkelig å gjennomføre produksjon av et bygg uten gode planer. Spesielt fremdriftsplanlegging på ulike nivåer står sentralt. Det vil si at vi kan lære mye av produksjon, med tanke på hvordan vi kan organisere arbeidet på den «digitale byggeplassen». De siste årene har entreprenørene blitt opptatt av lean construction/Trimmet Bygging og spesielt involverende planlegging. Dette betyr at den som skal gjøre jobben aktivt involveres i planleggingen av jobbutførelse. Involvering skaper bedre eierskap til planene, omforener planer og mobiliserer også prosjektgruppens kompetanse bredt i planprosessen.

3) For å gjøre planen lett å bruke og oppdatere, dokumenteres den i et regnark


Og det innebærer at vi må ha en klar gjennomføringsplan for hvordan vi skal gjennomføre prosjekteringsarbeidet, definere prosjekteringsområder (POMR) og utvikle en prosjekteringsfremdriftsplan som også inneholder dokumentasjons/ tegningsleveranser. Pilotprosjekter i HENT med fokus på planlegging av prosjektering, modellproduksjon og bruk I HENT er vi opptatt av å få opp modellbruken i våre prosjekter – vi har erfart at BIM gir effekt. En av utfordringene våre er da at en del prosjekterende ser BIM kun som 3D eller modell-basert tegningsproduksjon. Det betyr at fokus er på at tegningene leveres i henhold til en dokumentleveranseplan, og at vi ”har den modellen vi har når vi har den”. For å adressere denne utfordringen har vi kjørt noen pilot prosjekter hvor vi har satt fokus på å planlegge modellbyggingen og ikke bare tegningsproduksjonen. Det er tre modeller vi så langt har prøvd ut; 1. modell kontroll plan 2. prosjekteringsfremdriftsplan 3. en kombinasjon av 1) og 2) Målsettingen med å prøve disse modellene har vært å legge til rette for bedre modellutvikling og sikre aktiv modellbruk. Modellkontrollplan (MK plan) er det enkleste grepet, og innebærer bare en tidfesting av de ulike modellkontrollene. Prosjekteringsfremdriftsplanlegging (PFP)er en mer sammensatt tilnærming som fokuserer på å få opp en plan for alt prosjekteringsarbeidet med både en-faglige og tverrfaglige aktiviteter og lage en oversikt over dokumentasjonsleveranser i form av notater, tegninger og modell-deler. Modellkontrollene vil da komme ut av denne planen som en naturlig følge av at de enkelte fagene har dokumentert sine prosjekterte løsninger systematisk i modellene. 1) Modellkontrollplan – hva skal kontrolleres når Modell kontroll plan (MK-plan) er den enkleste modellen vi har kjørt. Den fokuserer i mindre grad på planlegging av selve prosjekteringsarbeidet, men tidfester når vesentlige deler av modellene skal gjennomgås og kontrolleres. MK-planen utformes i et regneark. Denne tilnærmingen er ganske enkel og innebærer ikke noe vesentlig endring i planleggingsarbeidet i prosjekteringsgruppen. Det innebærer mer å tidfeste når modellkontroller skal foretas i definerte områder, og så satser en på at prosjekteringsgruppen selv ”skjønner” at modellene må være klare til disse kontrollpunktene. Ut fra disse modellkontrollene vil det ofte komme avvikspunkter som må følges opp. Disse påvirker prosjekteringsarbeidet,

men en regner med at prosjektering «blir håndtert» og modelloppdatering «bare skjer», som et hvilket som helst annet punkt i prosjekteringsmøtereferatene. 2) Prosjekteringsfremdriftsplanlegging – hvem, gjør hva (utfører eller kontrollerer), når og dokumenterer hvordan Prosjekteringsfremdriftsplanen er som navnet angir en fremdriftsplan for prosjektering, hvor modellbygging og modellkontroll samspiller tydelig med de andre prosjekteringsaktivitetene. Planen skapes i en involverende planworkshop hvor hele prosjekteringsgruppen (PG) deltar. Som en forberedelse til workshopen har alle fag i PG fylt ut et skjema, se illustrasjonen, med ukekolonner med; 1-angivelse av fagets egne aktiviteter for de enkelte ukene, 2-klargjøring av «bestillinger» til andre fag på informasjon eller beslutninger som er viktig for å skape fremdrift i ens eget fag og 3-angivelse av hvilke dokumentasjon (notater, rapporter, modelldeler og tegninger) som blir produsert når av eget fag. På selve workshopen kjører vi en prosess med 5 steg; 1) en gruppeøvelse med fokus på kritiske forhold ved prosjektet for å skape mer team spirit og omforene hva som er kritisk med prosjektet, 2) basert på skjema som er utfylt før møtet lages det gule (aktiviteter) og grønne (dokumentasjon) lapper, 3) hvert enkelt fag henger opp sine lapper «på tavla», 4) hvis det er uenighet om tidsfrister eller omfang av en aktivitet omforenes disse gjennom en diskusjon og 5) når alle fag er gjennomgått, diskutert og omforent sitter vi igjen med en felles prosjekteringsfremdriftsplan. Denne dokumenteres så over i et regneark, som gjør planen nyttig for alle i PG ikke bare PRL. Denne planen er tilgjengelig og også et godt redskap for hvert enkelt fag, fordi de enkelt kan få oversikt «over sine» aktiviteter i tid. Oppsummering Vi tror vi i en overgangsfase på et par år bør fokusere på mer og bedre planlegging av prosjekteringsarbeidet, for å få mer effekt av BIM/åpenBIM bruk. Det er en svak men økende forståelse for behovet for en mer strukturert og planlagt prosjekteringsprosess for å kunne utnytte modeller mer og bedre, og dermed ta i bruk en modellbasert prosjekteringsmetodikk (=Prosjektering ver 2.0). Utfordringen til mange prosjekter er at de bruker BIM til 3D tegningsproduksjon, og det skaper begrenset effekt. Vi tror det er først når vi aktivt bruker modellene til mer enn bare tegningsproduksjon at de er med på å skape betydelig verdi. Og vi tror at med mer struktur og bedre planer, vil prosjekteringsarbeidet bedre støtte arbeidet med å høste disse effektene av aktiv BIM/åpenBIM bruk. HENT Magasinet / 01-2013

7


– historien bak Fjeldseth AS, et selskap i Fjeldsethgruppen, ble grunnlagt i 1900 av Eilert Fjeldseth. Dette var året før Nedre Leirfoss Kraftstasjon ble satt i drift, og strømmen, slik vi kjenner den i dag, kom til Trondheim. Bedriften er fortsatt eid av familien Fjeldseth, og Jan Eilert Fjeldseth er styreformann i selskapet. I løpet av 113 år har det skjedd stor utvikling i teknologi og arbeidsmetoder, men Fjeldseth har tilpasset seg disse, og er i dag en moderne og fremtidsrettet samarbeidspartner. Tynnplatefabrikk I tillegg til entreprenørvirksomheten, har også Fjeldseth AS et tynnplateverksted i lokalene på Lade i Trondheim. Her produserer vi kabel-, inntaks-, og fiberskap for elverk og installatører over hele landet samt rørovner med lav overflatetemperatur. I tillegg produserer vi ca. 60.000 meter kabelvernrør pr år. Tynnplateverkstedet er spesialister på skreddersøm, og bistår ofte entreprenøren i å lage kanaler, tildekkinger og andre produkter som benyttes på prosjektene våre. Elektroentreprenøren Samlet er Fjeldseth i dag 91 ansatte med bred fagkompetanse innen elektro. Vi er godkjent for UTF, KUTF, PRO og KPRO i tiltaksklasse 3. Vi er sertifisert innen elkraft, tele/data, antenne, diverse FG mm. Prosjektavdelingen Prosjektavdelingen jobber med mellomstore og store prosjekt innen elektro for nybygg og rehabilitering. Ansatte i avdelingen har bred faglig

kompetanse på generell elkraft, IKT, brann, ITV, adgangskontroll og alarmsystemer, samt komplette AV-løsninger. Avdelingen består, i tillegg til avdelingsleder, av prosjektledere som alle har videreutdanning innen prosjektledelse. De har erfaring fra totalentrepriser, tekniske totalentrepriser og delte entrepriser. Vi har også erfaring fra Trimmet prosjektering, Trimmet bygging og BIM. Avdelingen har særdeles god kompetanse på næringsbygg, skoler, butikker og butikksentra. Videre har vi baser med bred erfaring hvor samtlige er etterutdannet innen byggeplassadministrasjon. Montører og lærlinger utgjør den største gruppen i avdelingen - mange med lang erfaring fra anleggsvirksomhet. Prosjektering Fjeldseth AS har flere års erfaring innen rådgiving, prosjektering, drift og vedlikehold, og service av elektriske anlegg. Vi tilbyr kompetanse gjennom hele prosjektet fra forprosjekt til prosjektering og gjennomføring. Prosjekteringsavdelingen jobber i hovedsak med prosjektering av små og mellomstore bygg. I tillegg utfører vi følgende jobber: • Utarbeidelse av O-Kort. Dokumentasjon og beregninger av elektriske anlegg. BIM og 3D-prosjektering. Skjemategning. • Som verktøy i prosjektering og rådgiving benytter vi oss av følgende verktøy: Autodesk Revit MEP. Autodesk Autocad. Adobe CS 5.5 (Acrobat, Photoshop, Illustrator). Febdok. Solibri

Service Serviceavdelingen består, i tillegg til servicesjef, av 3 serviceledere, 4 serviceteknikere, 21 servicemontører, samt lærlinger. Avdelingens hovedområde er små og mellomstore jobber i ROTmarkedet, men også endel nyanlegg, både innen næring og på privatmarkedet. De fleste på avdelingen er utstyr med servicebiler som er godt utrustet med standard elektromateriell. Avdelingen har meget bred kompetanse innen elkraft, IKT, Brann, Internkontroll, nødlys, alarmsystemer og automasjon med sertifisering innen KNX og Dali. Samarbeid med HENT Fjeldseth AS har i dag kontrakter med HENT ved Nedre Melhus omsorgssenter, Trondheim Økonomiske Høyskole og Østre Rosten 8. I samtlige prosjekt har vi totalansvaret for alt innen elektro, IKT og prosjektering.

Trondheim Økonomiske Høyskole. Illustrasjon: Studio 4 / Rambøll

Østre Rosten 8. Illustrasjon: Voll Arkitekter

www.fjeldseth.no


Miljøoppfølging i HENT Tekst: Ida Fines Foto: Maiken Johansen

2012 har vært et travelt år for mange i byggebransjen, også for oss som har spesiell fokus på miljøoppfølging. Vi ser et stadig økende fokus på miljøriktig og bærekraftig bygging, noe som selvfølgelig er positiv utvikling. Der hvor vi tidligere kun så offentlige byggherrer ha fokus på innhold av miljø- og helsefarlige stoffer i byggematerialer og godt innemiljø, har nå mange private aktører ambisjoner langt utover lov og forskrift for sine miljøprofilerte bygg. Miljøsertifiseringssystemet BREEAM – NOR har skapt ringvirkninger, også for prosjekt som ikke har det samme miljøfokuset. I dag har HENT tre personer som jobber med miljøoppfølging på heltid. Denne miljøenheten er underlagt HMS-avdeling. Miljøleder Tom Husby jobber mest med miljø på overordnet nivå i selskapet, og er prosessdriver i Miljøforum. Miljøforum har månedlige møter, hvor koordinering av miljøstyringssystemet er viktigste sak. Miljøarbeid er et avdelingsoverskridende arbeid og krever deltagelse og engasjement fra alle avdelinger i HENT. Nye rutiner og dokumenter må innarbeides for å inkludere og sette fokus på miljø. Dette arbeidet er godt i gang. Et av satsningsområdene på miljø i 2013 vil være at alle nyopprettede prosjekt vil få utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP). Formålet med en MOP er å identifisere et prosjekts miljøkrav, tiltak for måloppnåelse og hvem som er ansvarlig for denne måloppnåelsen. Planen omhandler blant annet krav til miljøorganisering i prosjektet, energi, materialer, kjemikalier, forurensning i grunn, riving og sanering, vegetasjon og støy. Kilde til krav vil være lov- og forskriftskrav og anbudsdokumenter, omfanget av planene vil derfor i stor grad være avhengig av byggherres miljøambisjoner. Dokumentet er tenkte som et levende verktøy for å følge opp miljøarbeidet gjennom prosjektets ulike faser, og holdes levende ved månedlige oppdatering i forbindelse med miljømøte. Miljømøter blir i dag avholdt av miljøkoordinator hver 4 uke på prosjekter med mange og strenge miljøkrav.

Det er i dag ikke kapasitet til å følge opp alle prosjekt som får utarbeidet en MOP, og i samråd med produksjon vil MOP og ansvaret for å holde dokumentet levende bli overlevert prosjektleder i flere tilfeller. Det er spesielt de strenge kravene til materialer, kjemikalier og innemiljø som er førende i prosjektene med høye miljøambisjoner. Hvor det økte fokuset på miljøriktige materialer skyldes både en mer bevisst holdning til ressursbruk, tilstedeværelse av miljø- og helsefarlige stoffer og minimering av avfall/ framtidig farlig avfall. Ønske om lavt energiforbruk, og med det tettere bygg, vil også i større grad stille krav til produkter med betydning for innemiljø. Miljøområder som energi, klimagassberegninger og utvikling av BREEAM-konseptet i HENT blir i dag i stor grad ivaretatt av teknisk utvikling, men et godt samarbeid på tvers av avdelingene gir muligheten for gode faglige innspill. Da antallet personer som jobber med utelukkende med å ivareta miljøkrav i prosjekt er få, i forhold til eksempelvis dedikerte personer på kvalitet og HMS, er det viktig å forstå at miljøkoordinator i stor grad bare kan være en pågangsdriver på miljøarbeidet i bedriften. HENT ansatte nylig en miljøkoordinator i Oslo, hvilket gjør at HENT i dag har to miljøkoordinatorer, som i hovedsak jobber med prosjektrelatert miljøarbeid i henholdsvis nord og sør. Med bakgrunn i de begrensende ressursene må derfor miljøoppgavene i stor grad løses av andre deltagere på prosjektene. For at HENT skal kunne heve nivået på sitt miljøarbeid ytterligere, krever det en kunnskapsheving og engasjement på miljø hos både i avdelingene for Produksjon og Innkjøp. Det gledelige er at prosjektrelatert miljøarbeid, og det økende antallet prosjekt med miljøkrav, er med på å gi miljø på selskapsnivå den ønskede kunnskapshevingen. Dette er med å sikre at rutiner og erfaring kan føres videre og benyttes i nye prosjekter. HENT Magasinet / 01-2013

9


Oras leverte både ventilasjon- og rørarbeid på K2 prosjektet.

Store prosjekter krever godt samarbeid Tekst og foto: Thomas Ludvigsen

Fornebuporten slik det vil se ut i 2016. Illustrasjon DARK Arkitekter AS.

Oras er en av Norges største VVS-entreprenører med 800 ansatte fordelt på 16 avdelinger rundt om i landet. Selskapet har utført VVS arbeid på blant annet Gardermoen, Ahus, Operaen og det nye DNB bygget i Bjørvika. I løpet av de siste årene har Oras jobbet, blant annet, sammen med HENT på K2 prosjektet på Fornebulandet. Og nå står Fornebuporten med en bygningsmasse på 80 000 kvadratmeter for tur!

Både rør og ventilasjon Også HENT er fornøyd med at Oras ble valgt som VVS leverandør til Fornebuporten. - Vi har jobbet sammen med Oras på flere prosjekter tidligere, blant annet på K2 bygget, sier prosjektleder Hans Erik Johnsen. – Ved K2 viste Oras kompetanse innen tverrfaglige VVS prosjekter, ved å ha oversikt over tingenes tilstand. Fornebuportens VVS entreprise har dessuten klare paralleller med K2, så det er en klar fordel for oss at vi jobber sammen med den samme ledelsen. Forskjellen er kanskje det at størrelsen på bygningsmassen er større her, og at enkelte tekniske anlegg er litt mer kompliserte. Men dette er utfordringer som Oras vil klare, sier Hans Erik Johnsen i HENT.

Etter at HENT signerte kontrakten med byggherre Fornebuporten AS i november 2012, rådet det stor spenning rundt hvem som skulle bli tildelt VVS-entreprisen. Oras fikk oppdraget i januar, og det er Rune Wold-Hansen som har prosjektlederansvaret på dette gigantoppdraget. Wold-Hansen hadde tilsvarende funksjon på K2-prosjektet, som også hadde HENT som oppdragsgiver. - Oras har oppnådd gode resultater sammen med HENT tidligere? - Samarbeidet på K2 fungerte veldig bra, noe som nok var en medvirkende årsak til å vi ble tildelt oppdraget på Fornebuporten. Vi har også samarbeidet på AKSO (Aker Solutions) prosjektet i Stavanger med stort hell – våre to organisasjoner kjenner hverandre godt nå, sier Wold-Hansen.

10

HENT Magasinet / 01-2013

Prosjektet på Fornebulandet utenfor Oslo er et av de største prosjektene til Oras noensinne. To store kontorbygg over bakken med parkeringsanlegg, forretningslokaler og trimrom/ treningssenter i kjeller etc skal ferdigstilles innen våren 2016. Fornebuporten blir et tverrfaglig VVS-oppdrag med en fordeling på ca 60% rørarbeider og 40% ventilasjonsarbeider. På det meste vil Oras ha rundt 50-60 mann i arbeid på Fornebuporten, i tillegg til flere rådgivere. Andre prosjekter som Oras og HENT har hatt sammen de siste årene er blant annet Langnes Handelspark, Tromsø, Bussdepot i Trondheim, Svolvær barne- og ungdomsskole, Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund, Posten Bring i Ålesund og Torgård Dekklager, Trondheim. I de fleste av disse prosjektene har Oras hatt ansvar for hele VVS anlegget.


Sykefravær Tekst: Terje Hugubakken

HENT AS hadde en målsetning om og ikke ha høyere sykefravær enn 4,5% i det vi gikk inn i 2012. Når året 2012 nå er oppsummert ser vi resultatet: 4,1%. Reduksjonen i sykefraværet fra 2011 til i dag har en materiell verdi på flere millioner. Det lønner seg å legge til rett for trivsel og god helse.

• • • •

HENT har over flere år arbeidet systematisk med sykefraværsarbeid både for å sikre gode løsninger for ansatte og bedrift når en medarbeider blir sykemeldt, men også for å sikre systematisk forebyggende arbeid for å unngå sykefravær. Viktige områder som har bidratt til gode resultater på denne fronten er blant annet: • Kontinuerlig fokus på og sikre at alle sykemeldte er identifisert og det eksisterer en individuell oppfølging av disse fra personalavdelingen sin side. • Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Aktimed, både på forebyggende-, individ- og systemnivå.

Rekruttering

Større satsinger og iverksatte prosjekter for å jobbe forebyggende, herunder; Ergonomiprosjekt og Prosjekt med Personlig Trener for 20 ansatte med særstilte helsemessige utfordringer. Fokus på restarbeidsevne og tilrettelagt arbeid både i prosjekt, men også benytte seg av E-læring og videreutdanning gjennom HENT skolen der dette har vært mulig.

Vi har satt oss nytt mål for sykefraværet i 2013 på 4%. Vi vil fortsette arbeidet med, og videreutvikle, det som har fungerte godt de siste årene, samt vurdere nye tiltak i samarbeid med ansatte, ledelse, AMU og bedriftshelsetjenesten. Det betyr at det vil fortsatt være et sterkt fokus på trivsel, tilrettelegging og skape en arena der vi sammen finner best mulig løsninger, fortrinnsvis før en eventuelt blir sykemeldt.

- solid, attraktiv og attraktiv

HENT AS er en landsdekkende prosjektutvikler og entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Ålesund og jobber med etablering i Stavanger og Bergen. Selskapet har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har ca 450 ansatte og omsatte i 2011 for ca. 3,1 milliarder. HENT AS har en betydelig vekst og vi har vesentlige ordrereserver for de kommende år.

HENT har fokus på å styrke organisasjonen ytterligere, og vi har fortsatt behov for nye medarbeidere. Kontaktinfo rekrutteringsansvarlig i HENT Marianne Rønne Telefon: 957 37 939 E-post: marianne@hent.no

- solid, attraktiv og attraktiv

HENT søker

PROSJEKTERINGSLEDER

Teknisk koordinator fungerer som kvalitetsorgan for de tekniske leveransene som blir kjøpt inn, samt som interne rådgivere og støttespillere for prosjekteringsledere og produksjonen underveis i byggeprosess. Tekniske koordinatorer skal ha innsikt i og erfaring fra en, eller flere tekniske fag innen rør, el og vvs / automasjon, samt ha erfaring fra komplekse tekniske anlegg. Sted: Trondheim og Oslo

- solid, attraktiv og attraktiv

HENT søker

Sted: Trondheim og Oslo

HENT søker

Prosjektleder

HENT AS er en landsdekkende prosjektutvikler og entreprenør som gjennomfører alle typer bygg HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Ålesund og jobber Stavanger og Bergen. Selskapet har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og p over hele landet. HENT har ca 450 ansatte og omsatte i 2011 for ca. 3,1 milliarder. HENT AS har e og vi har vesentlige ordrereserver for de kommende år.

som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har HENT AS er en landsdekkende prosjektutvikler og entreprenør Hamar, Ålesund og jobber med etablering i Stavanger og sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, r til både offentlige og private utbyggere over hele landet. Bergen. Selskapet har levert en rekke store byggeprosjekte HENT AS har en betydelig vekst og vi har vesentlige HENT har ca 450 ansatte og omsatte i 2011 for ca. 3,1 milliarder. ordrereserver for de kommende år.

Prosjekteringslederne skal ivareta den delen av prosjekteringsledelsesfunksjonen som overføres til oss som totalentreprenør. Prosjektene, skal utvikles med et konstruktivt samspill mellom prosjekteringsleder, tiltakshaver og de prosjekterende. Prosjekteringsleder skal i all hovedsak lede slike prosesser og sørge for at de prosjekterende utvikler-, bearbeider modeller til ferdige produkt i form av tegninger, beskrivelser og lignende.

- solid, attraktiv og

HENT søker

TEKNISK KOORDINATOR

HMS-koordinator/KS

Prosjektleder har det overordnede ansvar for oppfølging og kontroll av økonomi, framdrift, tekniske løsninger, personal, kvalitet/KS, Miljø og HMS i prosjektet. Dette innebærer at prosjektleder må følge prosjektet gjennom rapporter, møtereferater og annen oppfølging i tilstrekkelig grad og iverksette tiltak i tilfell avvik. Ansvarlig for å gjennomføre store komplekse entrepriser. Sted: Bergen

HENT AS er en landsdekkende prosjektutvikler og entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Ålesund og jobber med etablering i Stavanger og Bergen. Selskapet har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har ca 450 ansatte og omsatte i 2011 for ca. 3,1 milliarder. HENT AS har en betydelig vekst og vi har vesentlige ordrereserver for de kommende år.

HENT AS arbeider kontinuerlig for å være bransjeledende på helse, miljø og sikkerhet. I tillegg til fysisk sikring og dokumentasjon ute på prosjektene, omfatter HMS-arbeidet også tilsyn med – og dokumentasjon av – at arbeidsrelaterte forhold hos våre samarbeidende firma er i samsvar med lovverk. HENT er sertifisert i henhold til HMSstandarden OHSAS 18001: 2007. Sted: Bergen

- solid, attraktiv og attraktiv

HENT søker

Anleggsleder

er. entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekt HENT AS er en landsdekkende prosjektutvikler og i orer i Oslo, Hamar, Ålesund og jobber med etablering HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskont utbyggere store byggeprosjekter til både offentlige og private Stavanger og Bergen. Selskapet har levert en rekke vekst betydelig en har AS HENT i 2011 for ca. 3,1 milliarder. over hele landet. HENT har ca 450 ansatte og omsatte år. og vi har vesentlige ordrereserver for de kommende

Anleggsleder er direkte ansvarlig for økonomi, framdrift, HMS, Miljø og kvalitet i prosjektet eller deler av et prosjekt underlagt hans ansvar. Sted: Bergen


Clarion Hotel Energy Stavanger Tekst: Nils Hjulstad Illustrasjon: Snøhetta AS

HENT bygger Clarion Hotel Energy Stavanger. Utviklingsarbeidet startet i oktober 2012, og HENT føyer dette inn i rekken med prosjekter for samme byggherre, Arthur og Anders Buchardt, nå gjennom et heleid selskap som heter Madlaveien Invest AS. Hotellet blir et av de største hotellene i Norge og vil ha omlag 400 rom fordelt på 7 etasjer, og en stor konferansesal som dimensjoneres for en maksimalbruk på 1000 personer. Det vil gjøre Stavanger i stand til å huse hva det skal være av kongresser.

12

HENT Magasinet / 01-2013


Hotellet skal knyttes sammen med DNB arena, som er hjemmearena for ishockeylaget Stavanger Oilers. Kontraktsummen på prosjektet er på omlag 500 mill og prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Skissestudien og forprosjektet er utviklet og tegnet av arkitektkontoret Snøhetta AS, og knyttes sammen hotellet med nabobygg, DNB Arena med en bruforbindelse i tredje etasje. Bruforbindelsen er en del av den sammenhengende linken mellom bebyggelsen innenfor planområdet. Tomten der hotellet skal ligge, utgjør den vestre delen av Stavanger Forum-området og ligger i overgangen til et grøntområde i vest. Skissestudien har utfordret gjeldende reguleringsplan på noen områder. Studien har dannet grunnlag for samarbeid med myndigheter og videre prosjektering med øvrige konsulenter og leverandører. Skissestudien har vist et ambisjonsnivå og presentert mulighetene for et nytt hotell på Stavanger Forum. ”Vi håper prosjektet vil begeistre såvel potensielle hotell gjester og beboere i området som myndigheter og befolkningen i Stavanger.” - sier arkitekt Cecilia Landmark. Hotellet skal bygges i en X-form, der høyden varierer fra fire til sju etasjer, høyest mot Madlaveien. Hovedgrepet virker luftig og pulserende i forhold til omgivelsene. Hotellet skal bidra positivt til å markere og løfte Stavanger Forum området, og planforslagets hovedgrep synes å løse romprogram og forholdet til stedet optimalt. Det vil gjøre Stavanger enda bedre rustet til å møte det krevende kongressmarkedet. Som navnet tilsier vil hotellet bygges med en sterk miljøprofil. Prosjektet har en overordnet energistrategi som tilsier at bygningen skal klassifiseres i energiklasse A etter energimerkeordningen. Videre er bygget plassert i et område hvor fjernvarme- og fjernkjøling er utbygd og skal benyttes. Buchardt leier ut, Choice driver Driveren av hotellet er hotellkjeden Choice. ”Det som har skjedd innenfor oljeservice, tror han vil få betydning ikke bare for Norge, men spesielt for Stavanger. Det spås nesten en ny oljealder iflg. Petter Stordalen.” (Ref. Stavanger Aftenblad).

”Dette vil bli Stavangers mest miljøvennlige hotell, og vi er stolte av å få ta del i prosessen” Knut Alstad, markeds- og utviklingsdirektør HENT

I 16 år har han og Arthur Buchardt jobbet sammen om å bygge og drive hoteller i Norge og Skandinavia. Arbeidsdelingen er grei. Buchardt bygger og eier, Choice leier og driver hotellene. Fra før av har de hatt samme arbeidsfordeling mange steder. I Stavanger ble Clarion Hotel på Løkkeveien reist for 12 år siden etter samme modell. Hotellplanene her tok form i vinter da Oilers-investor og ”hocky-onkel” Tore Christiansen var i gang med å bygge det en større, norsk banksponsor har sørget for å gi navnet DnB Arena. Oilers hadde opsjon på hotelltomten, som ligger bare et icing-slag fra den nye hockeyhallen. Prosjektet er strategisk viktig for HENT sin satsning i Rogaland. HENT overleverte før årskiftet kontor- og næringsarealene på Hinna til Aker Solutions AS. Med ervervelsen av byggeoppdraget Clarion Hotel Energy Stavanger viser HENT igjen seg som en attraktiv entreprenør i byen med størst aktivitet nybyggingsoppdrag, utenfor Oslo. HENT har bygd, og bygger, en rekke utviklingsprosjekter, og har bred erfaring med å jobbe i prosesser med optimalisering av ulike typer bygningskonsepter. Sammen med byggherre, arkitekt og rådgivende ingeniører har vi ved Clarion Hotel Energy Stavanger vært med å utvikle et spennende hotellbygg. ”Dette vil også bli Stavangers mest miljøvennlige hotell, og vi er stolte av å få ta del i prosessen.” - sier markedsdirektør Knut Alstad. Byggetiden vil strekke seg over 21 måneder og prosjektet skal overleveres 20.08.2014. HENT Magasinet / 01-2013

13


Trysil Byggprodukter AS har drevet markedsføring, salg og montering av foldevegger i det norske markedet siden 1994. Siden 2010 har teleskopiske tribuner også vært en del av produktporteføljen. Med 19 års erfaring fra salg og montasje, har vi en av landets beste kunnskapsbaser på foldevegger og problemstillinger knyttet til produktet. Hva kan Trysil Byggprodukter gjøre for våre kunder? Vår målsetting er raske responstider ved forespørsler. Vi tilstreber alltid å ha konkurransedyktige priser, riktig kvalitet på produktet og korrekte leveringstider. Kunden står alltid i fokus hos oss, og vi ønsker aldri å forlate en kunde før han er fornøyd med hva vi har levert. Det skal være enkelt for kunden å forholde seg til oss. Vi er raskt inn og raskt ut av byggeplasser, og er løsningsorienterte fremfor problemorienterte. Våre montører holder hovedsakelig til i Trysil, og har rutine for hvordan ting skal foregå på byggeplasser med høy fokus sikkerhet og kvalitet slik som ved HENT sine byggeplasser. 4 timer i bil til Trondheim, 2 ½ time til Oslo, 2 timer til Gardermoen, vi når hele landet på kort tid, og stiller opp på kort varsel. I tillegg er vi jevnlig rundt på besøk til landets regionsentra. Vi deltar gjerne i prosjekteringsfasen for å bidra til å optimalisere sluttproduktet for HENT, og andres oppdragsgivere. Det kan være problemstillinger rundt lyd, overflater, bærende konstruksjon over foldevegg, montasjearbeide (inntransport) og annet som måtte være aktuelt. God forprosjektering skaper færre reklamasjoner. Økonomi Siden finanskrisen 2008 har det vært en viss avskalling av foldeveggsprodusenter i Nord-Europa. Vår svenske leverandør WINAB er solid, de har høyeste kredittrating og 14

HENT Magasinet / 01-2013

er en sikker og god samarbeidspartner for oss. De siste 2-3 årene har vi skapt oss et solid økonomisk fundament. Vi ønsker å være en trygg samarbeidspartner for fremtiden. Vi har en liten organisasjon, 3 fast ansatte, her er det enkelt å få fatt på rett person. Kontakt oss, vi skal ikke skuffe dere. Ring oss tlf: 62448750, e-post: post@trysilbyggprodukter.no Referanser Til sist noen prosjekter hos HENT som vi har deltatt på: Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Lindeberg skole, Oslo Hauketo skole, Oslo Aker Solutions K2, Fornebu Aker Solutions, Stavanger Svolvær skole Tekst og foto: Trysil Byggprodukter AS


Vestby kjøpesenter Tekst: Eva Gamst Straume Foto: Thomas Zielke

14. mars åpnet dørene til det nye kjøpesenteret i Vestby, i regionen Follo, om lag 35 km sør for Oslo. Flotte Vestby Storsenter er et 28.000 kvm stort senter over to nivå som nå er klart for publikum. Valget av Vestby som beliggenhet for et nytt senter ble valgt med hensyn på handelslekkasjen mot Sverige. Det har i 15 år eksistert planer om et senter i Vestby og nå ser området fram til at disse endelig er realisert. Fra før av trakk et Outlet-senter, byggevarehuset Bauhaus og Plantasjen til seg kunder fra et stort område, og med planer fra både Ikea og Thon om nytt hotell, ser Vestby ut til å bli et nytt og betydelig handelsområdet for sørlige del av Akershus fylke. Vestby Storsenter har et totalt areal på rundt 42.000 kvm der 35.000 kvm er forretningsarealer og 7.000 kvm er parkeringskjeller. Bygget er satt opp på en tomt som opprinnelig består av to eiendommer som ligger inntil hverandre på hver sin side av en vei. I tillegg til p-kjeller blir det rundt 450 utendørs parkeringsplasser. God tilgjengelighet har vært avgjørende for valg av beliggenhet. Nye kjøremønster, blant annet ny vei og ny rundkjøring, er anlagt slik at adkomsten skal være god fra flere kanter. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise. Eierne Det er Nordiske Handelsparker AS (NHP AS) som er byggherre. I følge deres egen hjemmeside har de har til sammen satset kr 500 mill i det nye anlegget som har beliggenhet tett ved avkjørselen til Vestby fra E6. NHP, Nordiske Handelsparker AS, ble stiftet i 2006 av flere store eiendomsaktører. Tanken bak selskapet er å etablere anlegg i folkerike og sentrale regioner med høy trafikk og potensiale for videreutvikling. Selskapet har forretningsadresse Trondheim og eies av Reitan Eiendom AS 30%, Ursus Eiendom AS 31%, Persson Norge AS 14% samt Heglund Holding AS og Bai AS, der alle la inn sine eiendomsporteføljer i selskapet. De er i dag landsdekkende innenfor drift og eierskap av handels- og industrieiendommer.

har andre kjente aktører som blant annet Vinmonopolet, Tilbords, Eurosko og Ark bokhandel tilhold her. Det blir også mulighet for en hver gane da flere spisesteder av ulik størrelse også er med. Samarbeid Det er arkitektkontoret ARC Arkitekter AS i Trondheim som har tegnet bygget. Arkitekten ville skape dynamikk i fasaden. Å finne riktig løsning var, i følge arkitekten, en krevende prosess. Dette mye på grunn av det store bygningsvolumet. Blant annet for å tilpasse seg skogen og åsryggen, ble det til slutt valgt mørkebrune fasadeplater i metall, med profiler som minner om trekkspill. På denne måten brytes lyset i forskjellige vinkler og forsterker dynamikken med lys og skygge. Den store glassfasaden markerer inngangen og beriker husets store fellesareal med lys og utsyn. Stor åpenhet i glassfasaden visker ut skillet mellom inne og ute. Kontrastene mellom myke og skarpe linjer og former er supplert med friske fargespill i fellesarealets faste vegger, gulv og himling. ”ARC arkitekter AS har gjennom tidligere prosjekter utviklet et godt samarbeid med HENT. Det har vært god dialog og vilje til å takle oppgavene på en kreativ måte, til tross for mange utfordringer i prosjekterings- og byggeprosessen”, sier arkitekt i prosjektet, Christo Sretenov Energiløsning Varmeanlegget er prosjektert for vannbåren fjernvarme så bygget har oppvarming fra varmebatteriet i ventilasjonsanlegget. Med så mange leietakere og ikke minst bespisningssteder i senteret er det mange tilpasninger som må gjøres slik at alle leietakernes behov er dekket. Det legges i tillegg vannbåren varme som smelteanlegg i nedkjøringsrampe til parkeringskjeller. Det er montert fullsprinkleranlegg over hele bygget i henhold til brannrapport.

NHP AS har i dag om lag 29 mill kvm regulert næringsareal for lager, logistikk og industri, 103.000 kvm eksisterende bygningsareal, samt vel 100 mill kvm eksisterende utleieareal og i overkant av 1 mill kvm estimert utbyggingsareal. (kilde: www.nhp.no)

Underentreprenører En av HENT sine styrker ligger i å ha balanse mellom lokal arbeidskraft og tilført erfaring fra andre regioner. Betong & Tre AS, Østfolds største leverandør av betong og murerarbeid, er en av mange lokale underentreprenører i prosjektet. Disse har levert alt innen betong, pilarer, fundamenter, søyler, gulv, støttemurer mm. Tross trønderdominans på byggherre-siden er det satset på lokale underentreprenører i prosjektet.

Leietakere Vestby Storsenter huser tilsammen 35 leietakere fordelt på to plan. Den største er Clas Ohlson, hakk i hel med Rema 1000 som stiller med utvidet sortiment og ferskvareutvalg. I tillegg

Boliger på taket? Det ble i utgangspunktet prosjektert med ca 90 leiligheter i varierende størrelser på til sammen 8.000 kvm boligareal på taket av kjøpesenteret, men dette er foreløpig lagt på is. HENT Magasinet / 01-2013

15


Rosenborg Fotballklubb

Ga Yaw Ga Yaw

Samarbeidsprosjekter Tekst: Geir Leseth Foto: Rosenborg FK, Line Ramstad, HENT AS og Molde FK

HENT har alltid hatt fokus på å ta vare på sin viktigste ressurs; sine egne ansatte. Dette gjennom en rekke sosiale tiltak, gode velferdsordninger og en aktiv personalavdeling. Som et resultat av sin størrelse og geografiske utbredelse ble det i 2008 besluttet at vi som firma, og som enkeltpersoner skulle forsøke å bidra positivt, utover vår egen faglige aktivitet. Vi har vokst oss store og ser at vi som samfunnsaktør har et ansvar. Dette var bakgrunnen for at det ble satt ned en komite for å velge ut prosjekter HENT med kunne støtte. De utvalgte prosjektene måtte oppfylle visse kriterier. For eksempel var det viktig å unngå politisk betent arbeid, og organisasjonene vi skulle støtte måtte ha en oversiktlig og tydelig struktur. Hvis de i tillegg gjør en innsats for barn og unge, var det positivt for vår behandling. I dag har HENT samarbeid med organisasjoner i flere retninger – noen rent humanitære, mens andre er mer i retning av kommersiell markedsføring. Det samarbeidsprosjektet som kanskje engasjerer flest, hvertfall ”direkte på kroppen”, er HENT sin støtte til Kirkens Bymisjon. Bakgrunnen for dette engasjementet ligger i at HENT ønsker å engasjere seg i humanitært arbeid ut over ren økonomisk støtte. Åpen Kirke er et tiltak som tilbyr de i Trondheim som ellers ikke har noe sted å gå, tak over hodet, en kopp kaffe, en brødskive eller bare noen å snakke med for de som har behov for det. HENT har gjennom sin avtale lovet at vi skal holde Vår Frue Kirke åpen 3 helger i året. Hver av disse helgene er minst 30 av HENT sine ansatte engasjert i arbeidet som kreves for å holde dette tilbudet åpent. HENT Magasinet har i en tidligere utgave (nr 2 , 2012 som er å 16

HENT Magasinet / 01-2013

finne på vår hjemmeside www.hent.no) gått nærmere inn på samarbeidet med Kirkens bymisjon. Her omtales også dugnadsarbeidet HENT har bidratt på med ved rehabilitering av to leilighetsprosjekter som tilbys gjennom Kirkens Bymisjon. HENT støtter også den frivillige organisasjonen, GaYaw GaYaw. Ga Yaw Ga Yaw betyr sakte, sakte, steg for steg på burmesisk. HENT er en av hovedsamarbeidspartnerne knyttet til oppbygging av en flyktningeleir og barnehjem i Thailand, ved grensen til Burma. Dette er tilholdssted for hundrevis av Karenske flyktninger som er fordrevet fra Burma av det sittende militærregimet. Den Karenske befolkningen er en av minoritetene i Burma, og til tross for at det nå er lettelser ”i støpeskjeen” i regimets fremtreden er det, ut fra det vi erfarer gjennom samarbeidet med GaYaw GaYaw, langt frem til Karen-befolkningen får sine mest grunnleggende behov for trygghet i sitt eget hjemland dekket. HENT har gjennom dette samarbeidet blant annet vært med å bygge et hus for enker, et barnehjem, skolebygg og en lekeplass. Også ved dette prosjektet har HENT bidratt med aktivt arbeid gjennom tilstedeværelse ved 2 ”workshoper” som har blitt arrangert i flyktningeleiren. Senest i februar i år sendte HENT en av sine prosjektledere til Thailand for å bistå med sin erfaring og kunnskap i byggeprosessen. Hjelp til selvhjelp og kompetanseutvikling er grunntanken bak denne deltakelsen.


Kirkens Bymisjon

Molde Fotballklubb

Området hvor den Karenske befolkningen befinner seg, er i all hovedsak regnskog. For å skjerme regnskogen fra overhogst har GaYaw GaYaw introdusert alternative byggeskikker til området. Dermed bidrar HENT til en utvikling i området som også tar miljøet i betraktning. En av de alternative byggeskikkene brukt, har vært å bygge områdets første adobe hus. Denne byggeskikken er vanlig i andre områder med samme klima, men har blitt introdusert for første gang i grenseområdet mellom Burma og Thailand. Adobe hus er bygd av jord og fiber, i stedet for tre. Ved bygging av adobe blir blokker av leire tørket i sola før de blir brukt på samme måte som betongsteiner. HENT sin avtale med Rosenborg Ballklubb (RBK) bygger på andre ønsker enn de vi har med humanitære organisasjoner. Selv om HENT er en landsdekkende entreprenør har vi vårt hovedkontor i Trondheim, og RBK har en unik plass i trønderske hjerter. RBK sin seierrike historie, folkelighet og dyktighet er kulturbegreper HENT gjerne kan identifiserer seg med. HENT startet sitt samarbeid med RBK tilbake i 2010 med at HENT ble Samarbeidspartner. I dette ligger det at HENT er en av få hovedsponsorer, med firmanavn på drakten, god synlighet på RBK sin hjemmearena Lerkendal, og mulighet til å knytte RBK til HENT sin egen profilering. At HENT har vært godt synlig vet alle som enten har vært på Lerkendal, eller sett en av RBK sine hjemmekamper. Det 200 kvm store HENTseilet har ”lyst opp”, selv på de dagene hvor spillet på banen

ikke har vært strålende. I 2013 har HENT valgt å fornye og forlenge avtalen med RBK. HENT har med den nye avtalen blant annet fått seg sin egen tribune – HENT-tribunen. HENT sitt fotball-engasjement stopper ikke med Rosenborg Ballklubb. Fjorårets seriemester, Molde Fotballklubb, er også en av HENT sine samarbeidspartnere. Avtalen HENT har gjort med Ole-Gunnar Solskjærs klubb har som hovedmål å fremme begge parters interesser. HENT ønsker å assosieres med vinnerkulturen som råder i den doble seriemesteren, og Molde fotballklubb får med HENT en solid partner som kan være med å stimulere klubben til å nå sine sportslige mål. HENT vil, blant annet, bli synlig midt på Moldes drakter, vi blir eksponert på LED-boards på ”Røkke-løkka” og HENTlogoen vil vises i ”3D-seil” ved begge målene under cup og seriekamper. 3D-seil er en type eksponering som er relativt ny i Norge, og vi gleder oss til å se effekten av denne. HENT Magasinet er glad for å se at den sosiale ånden som er så godt innarbeidet i HENT sin bedriftskultur, også nå kommer eksterne organisasjoner til gode. HENT Magasinet ønsker lykke til med samarbeidsprosjektene, og takker de som stiller opp som frivillige for den gode innsatsen.

HENT Magasinet / 01-2013

17


Tekst: StillCom AS Foto: Flyfoto Norge

Stillas i kombinasjon med tak over tak i Gunnerusgate

Gunnerusgate 1 med Munkholmen i bakgrunn

Historie StillCom har nå 21 år i stillasbransjen og ble etablert i 1992 av Morten Berg. I dag er StillCom en av de ledende stillasentreprenører i Midt-Norge. Vårt kontor og lager ligger på Nyhavna, sentralt i Trondheim. Etter hvert har vi bygd oss opp til å bli et av Midt-Norges ledende og kanskje største stillasentreprenør. StillCom har i dag 40 dyktige og vel kvalifiserte medarbeidere. Mange har arbeidet i firmaet i mange år og opparbeidet seg stor erfaring og kompetanse. Vår dyktige stab av godkjente stillasmontører er et av våre store konkurransefortrinn. Hva kan vi Vi er i stand til å påta oss alle typer stillasentrepriser, uansett størrelse, over hele landet. Som stillasentreprenør utfører vi alt i forbindelse med stillassentreprisen. StillCom er totalleverandør og vi planlegger, tegner og beregner våre stillasprosjekter. Helse Miljø og Sikkerhet Ved alle typer oppdrag er vårt viktigste hensyn å verne våre egne ansatte og andre som berøres av vår virksomhet, mot arbeidsulykker og andre helseskader. HMS er en integrert del av StillCom´s styringssystemer ved et ethvert oppdrag. Vi har utviklet kvalitetssikringssystemer og internkontrollrutiner som skal sikre at våre sikkerhetsmål nås. Alle våre medarbeidere bidrar til å skape et sikkert arbeidsmiljø ved å følge de retningslinjer som er lagt. Vårt personell har de nødvendige og lovpålagte stillaskurs/fagbrev for å kunne utføre stillasarbeider sikkert og etter alle lover og forskrifter. Tak over tak(WPS) I forbindelse med byggingen av Nye Nardo Skole så startet vi med tak over tak løsninger som sikrer tørt bygg under hele bygge og/eller restaureringsperioden. Man slipper fukt og vannskader underveis, og effektiviteten øker betraktelig når arbeidere kan jobbe tørt selv om snøen eller regnet øser ned.

Gunnerusgate 1 I høst fikk vi avtale med HENT AS om levering av stillas og tak over tak til Gunnerusgate 1. Der har vi etablert 3.500 kvm stillas og 3.000 kvm tak over tak. Arbeidene var teknisk krevende grunnet store og forskjellige spenn på taket. Det ble fra starten av stilt strenge krav til HMS under montasje, drift og demontasje. Det var svært viktig å ha rutinemessige kontroller av tak og stillas før, under og etter nedbør og vind. I perioder hadde vi 24 timers døgnkontinuerlige kontroller av det utstyret vi har på bygget. Samarbeidet mellom oss og HENT fungerte meget bra noe som resulterte at vi ble tildelt HENT sin Diplom for god HMS–innsats i desember. Nye stillasplattformer Vi er nå godt i gang med å utvikle nye stillasplattformer til stillas da ”labanklemmer” i tre kommer til å bli ulovelig å bruke i løpet av neste 4-5 års periode. Våre nye plattformer vil bli produsert i sklisikker aluminium og veier kun 6 kg. Vi har bestemt at våre 30.000 ”labanklemmer” skal skiftes løpet av 2014. Ny daglig leder Jan Kåre Rønningsgrind ble 1. januar i år ansatt som ny daglig leder. Tidligere daglig leder Morten Berg forsetter i selskapet med nye og spennende oppgaver for fremtiden. Framtid Vi i StillCom as ser lyst på fremtiden da det i kommende år vil være høy aktivitet innenfor Bygg og anleggsbransjen og spesielt her i MidtNorge. Selv mener vi at vi er godt rustet for fremtiden da vi har solid økonomi, dyktige medarbeidere og de riktige utleieprodukter som trygger arbeid i høyden. Vår målsetting er å forbli den stillasentreprenør som velges fordi vi setter fokus på ”SIKKERHET, PUNKTLIGHET OG RIKTIG PRIS”.

StillCom´s nye kontorlokaler i Skippergata 11, Nyhavna


Barcode rekka i Bjørvika

Contiga kommer fra det latinske ordet contignare – «å bygge med bjelker». Oversatt til moderne byggeteknikk beskriver det våre effektive løsninger som kombinerer stål og betong – de to sterkeste byggematerialene vi har. Vi utvikler, prosjekterer, produserer og monterer alle typer bygg, store som små. Vi har vært med på oppføring av mange monumentale bygg, og av disse er det kanskje Telenor Arena og Barcode rekka i Bjørvika, hvor vi har bygd nesten alle byggene, som folk flest vil dra kjensel på. Nå har vi også startet montasjen på konferansedelen av Lerkendal Hotell – det neste monumentet i vår prosjektportefølje. Contiga har 5 fabrikker i Norge. 3 på Østlandet og 2 i Trøndelag. I tillegg eier vi 50% av Nor Element i Kristiansand som er Norges ledende trappeleverandør. De siste årene har vi vokst i Norge, samtidig som vi har etablert oss i Sverige, Danmark og Tyskland. Omsetningen i 2012 ble om lag NOK 1,6 mrd. Vår viktigste ressurs er menneskene i bedriften, og vi jobber for til enhver tid å ha de mest kunnskapsrike og engasjerte utviklere og ingeniører, som gjør det de kan for at vi alltid skal kunne tilby de beste løsningene.

Lerkendal hotell, kongressenter og kontor

Vi er ISO sertifisert innen kvalitet og miljø og vi satser på miljøvennlig bygging. Derfor har vi etablert EPD (Environmental Product Declaration, på Norsk Miljødeklarasjon) på alle våre produkter og jobber kontinuerlig med å lage produkter med lavere «carbon footprint». Vi er også en av to bedrifter i Norge som leverer stålkonstruksjoner som er CE-merket, dette er en forutsetning for å kunne levere stål til bygg i Norge iht. gjeldende regelverk. Våre verdier er Stolthet, Respekt, Ærlighet og Redelighet. Sikkerhet er prioritet nummer en og vi skal sørge for at alle som jobber for oss skal komme trygt hjem hver dag. Tekst og foto: Contiga

Illustrasjon: Voll Arkitekter / Vizwork

Telenor Arena

HENT Magasinet / 01-2013

19


Quality Hotel Edvard Grieg Tekst: Geir Leseth Illustrasjon: Link Arkitektur AS

HENT er allerede etablert i Bergen gjennom sitt avdelingskontor på Mindemyren og prosjektet Nore Neset Ungdomsskole. I midten av februar kom neste skudd på stammen for HENT sitt avdelingskontor i Bergen. Med kontrakten på Quality Hotel Edvard Grieg markerer HENT at de har kommet til Bergen for å bli, og for å vinne betydelige markandeler i byen mellom de syv fjell. HENT satser i Bergen Entreprenørmarkedet i Bergen har i en årrekke vært dominert av noen få entreprenørselskap. Hordaland og Rogaland er, etter Oslo og omegn, den mest folkerike delen av landet. Disse fylkene står også for betydelige deler av den totale norske omsetningen i bygg- og anleggsmarkedet. Mange vil nok derfor si at det var på høy tid at HENT fokuserte vestover og etablerte seg på permanent basis. Vi ser at aktivitetsnivået fremover i Hordaland og de tilstøtende fylkene er høyt, og at HENT med sin etablering vil tilføre kapasitet, kunnskap og erfaring som vi mener det er god plass til i denne delen av byggemarkedet. Om hotellet Prosjektet HENT når tar fatt på er en utvidelse av det eksisterende hotellet Quality Hotel Edvard Grieg. Hotellet er et fullservice konferansehotell på Sandsli, fem minutter fra Flesland flyplass og et kvarter fra Bergen sentrum. Hotellet har fra før gode konferansefasiliteter, og i øverste etasje er det etablert en godt utstyrt velferdsavdeling med blant annet boblebad, badstue, steambad, massasjedusjer, kaldtvannskulp og treningsapparater. Utsikten fra denne avdelingen er upåklagelig, med utsyn over byfjell og den nærliggende golfbanen. I det eksisterende delen av hotellet er alle utleierom 35 kvm store juniorsuiter, derav kallenavnet ”Suitellet”. Som eneste hotell i Norge er det også etablert en utendørs klatrevegg til bruk for hotellets gjester. Prosjektet HENT har signert avtale med byggherre Quality Edvard Grieg AS, og prosjekteringsarbeidene er igangsatt. Prosjektet omfatter en utvidelse av eksisterende hotell ved etablering av 223 nye rom, 20

HENT Magasinet / 01-2013

konferansearealer, fellesarealer, parkering, mm. Totalt vil hotellet utvides med om lag 13.900 kvm BTA. Det er fra tidligere etablert 153 rom i hotellet, hvorav 3 av de eksisterende vil bli fjernet for å kunne gjøre nødvendige tilpassinger til det nye tilbygget. Dette vil tilsammen gi 373 rom når prosjektet overleveres. Hotellet skal energi-klassifiseres etter energimerke B. I tillegg til etablering av tilbygg skal HENT også oppgradere deler av det eksisterende hotelldelen. Eksempelvis skal lobbyen få en merkbar ansiktsløftning, restaurantfasilitetene oppgraderes og utomhusarealene vil få nye grøntarealer, flaggstenger og benker. Det er Link Arkitektur AS som har utviklet tegningsgrunnlaget i prosjektet. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise, og skal ferdigstilles 01.05.2015. ”Oppdraget er et spennende og viktig prosjekt for HENT med tanke på vår strategi for videreutviklingen av HENT sin virksomhet i, og rundt Bergen. HENT har erfaring og kompetanse som sikrer gjennomføring av nok et hotellprosjekt med Choice som hoteloperatør”, sier markeds- og utviklingsdirektør i HENT Knut Alstad.


”Oppdraget er et spennende og viktig prosjekt for HENT med tanke på vår strategi for videreutviklingen av HENT sin virksomhet i, og rundt Bergen. HENT har erfaring og kompetanse som sikrer gjennomføring av nok et hotellprosjekt med Choice som hoteloperatør”.

Prosjektets eier Einar Galtung Døsvig AS (senere EGD Holding AS) ble stiftet i 1907 av Einar Galtung Døsvig f. 1885-d.1948. I den første perioden var selskapet en kjøpmannsbedrift med hovedvekt på tekstiler, sko m.m. Firmaet hadde en god økonomisk utvikling i perioden fra 1930 -1990, og man fikk økonomisk evne til å investere overskuddene utenfor kjernevirksomheten. Nåværende styreformann Einar Galtung Døsvig, barnebarn av firmaets grunnlegger, utvidet virksomheten ved å involvere seg i shippinginvesteringer. Einars sin sønn, Espen f. 1972 – kom i aktiv tjeneste i firmaet fra 1997 og er i dag adm.direktør og hovedaksjonær. I slutten av 90-årene og begynnelsen av et nytt millennium fant ledelsen ut at det ikke var ”liv laga” for en relativ liten tekstil bedrift med base i Bergen og Norge. De internasjonale kjedene var blitt for stor og all produksjon flyttet til lavkostland, slik at marginene var for tynne for å kunne leve av. Man intensiverte satsingen på deltagelse i prosjekter med andre investorer både innenfor eiendom, shipping og hotelldrift. I løpet av de siste 5 årene, har gruppen dreid strategien mot få og større prosjekter. Kilde: www.egd.no

Knut Alstad, markeds- og utviklingsdirektør HENT HENT Magasinet / 01-2013

21


Østre Rosten 8 Tekst: Eva Gamst Straume

Illustrasjon: Voll Arkitekter AS

Arbeidene på prosjekt Østre Rosten 8 ble igangsatt i mars i år. HENT fått i oppdrag å oppføre det 19.500 kvm store bilanlegg som nå etableres på Tiller, langs E6, rett sør for Trondheim. Størrelsen er ekvivalent med størrelsen av 3 ordinære fotballbaner. Tomten hvor bilanlegget skal oppføres ligger tett inn mot hovedinnfartsåren til Trondheim og ligger sentral plassert med tanke på synlighet fra veier med høy trafikktetthet, samt et stort omkringliggende boligstrøk rett øst for dette området. Byggherre er Fabritius Gruppen AS. Flere funksjoner Bilanlegget blir et bygg som skal dekke mange funksjoner. Det skal inkludere salgsarealer, bilverksted, parkering, vaskehall og annen bilrelatert virksomhet. Arealene tilpasses flere leietakere. Over halvparten av arealene skal benyttes av Mercedes-forhandleren Motor-Trade AS. Videre skal Prøven Bil AS, som er forhandler av Peugeot, etablere seg sammen med Motor-Trade AS. Under samme tak skal disse selskapene utvikle et fellesskap for nye og gamle bileiere. Videre vil disse aktørene etablere samarbeid med ytterligere andre aktører i bransjen, for derigjennom å få kunne tilby et bredt spekter til sine kunder. Da både Motor-Trade AS og Prøven Bil AS er en del av Bertel O. Steen-konsernet, er det blitt HENT Magasinets medarbeider fortalt at det også forhandles om et relevant bilfirma fra samme konsern som kan komme inn som leietaker. Konseptet Det er Voll Arkitekter AS fra Trondheim som har tegnet bygget. Tankegangen bak arkitekturen er å tegne et moderne og innovativt bilanlegg med optimal plassutnyttelse for alle 22

HENT Magasinet / 01-2013

grener innen bilfaget. Siden tomten er lett skrånende er det lagt opp til innganger fra begge langsider for å utnytte tomten optimalt og samtidig få presentert bilkonseptene godt fra begge innganger. Arkitekten framhever tomtens beskaffenhet som veldig god. Spesielt trekker han frem nærheten til hovedvegen ut og inn av Trondheim og hvordan bygget vil bli eksponert mot E6. Dette vil være et godt bygg som er utviklet spesielt for bilanlegg. Ved tegningen av selve bygget har det vært tatt hensyn til bilbransjens egne firmaprofiler. De ulike bilmerkene har som kjent sine fargevalg og design og denne policy er fulgt i utviklingen av bygget. Utvikling Før kontraktssignering var det gjennomført en om lag 4 måneder lang utviklingsfase, prosjektbearbeidelse og optimalisering mellom Fabritius Gruppen AS og HENT AS. En viktig gevinst ved denne type prosessgjennomføring er at en får avklart forventninger og mål for partene i prosjektet. ”Vi er veldig fornøyd med prosessen som vi har vært igjennom sammen med HENT, og ser frem til et godt samarbeide de neste årene”, uttaler administrerende direktør i Fabritius Gruppen AS, Asgeir Solheim. ”Dette er første gang vi gjør prosjekt sammen med Fabritius Gruppen, men vi merker allerede at her er partene er i samme båt - med mål om å utvikle og bygge et flott bilanlegg i Trondheim. Prosjektutvikling og bygging sammen med en solid partner med tydelige kvalitetsmål er både motiverende og verdiskapende”, sier markeds- og utviklingsdirektør i HENT, Knut Alstad. Nøkkeltall Totalt er bygget er 19.500 kvm, herav er 10.000 kvm er


innredet bilanlegg, 5.700 kvm er utleieareal og 3.800 kvm er parkeringsanlegg. I tillegg omfatter eiendommen utvendig parkerings- og oppstillingsareal på 3 sider av anlegget. Det totale tomtearealet er på i overkant av 22 mål. Arkitektur og materialbruk I og med at bygget har kombinerte funksjoner, er det vesentlig å være bevist på korrekte kvaliteter i de ulike bygningsdelene. Det har 4 tellende etasjer som et forretnings- og verkstedbygg med garasjer. Det er utstrakt bruk av glass og aluminium i bygget som skal gi et innbydende, lyst og åpent preg. Av sikkerhetsmessige hensyn vil hele bygningen sprinkles og det monteres brannalarmanlegg. For bilforretningen monteres det etter risikoklasse 5 og kontorer, garasje og verksted har risikoklasse 2. Bygningene tilhører brannklasse 3. Bygget skal tilfredsstille kravene etter TEK 10. Bygget leveres med gjennomgående bæresystem i stål og betong. I fronten kommer søyler med fargevalg som matcher leietakernes firmaretningslinjer. Da leietakerne i hovedsak tilhører en bransje med til dels høyt støynivå, så oppføres bygningen etter lydkrav som er tilpasset virksomheten. Dette gjelder også med tanke på at byggets beliggenhet er like ved E6 med høy trafikktetthet og støy også utenfra. Bilanlegget vil oppvarmes med vannbåren varme i form av tilknytning til fjernvarme. Krav til andel fornybare energi i TEK vil bli ivaretatt. I verksteder vil det benyttes gassoppvarming til en viss grad. Vaskehallene oppvarmes med aerotempere. I et moderne bilanlegg slik som det HENT skal oppføre

på Østre Rosten 8 er det vesentlig at ikke bare eksterne miljøkrav tilfredsstilles. Utslipp av kullos, eksos, olje og andre miljøgifter blir ivaretatt på forskriftsmessig måte, så prosjektet har naturligvis fullt fokus på ivaretakelse av miljømessig forsvarlig behandling av byggets utslipp av miljøgasser til både nærmiljø og til den enkelte arbeidstaker ved anlegget. Prosjektleder for HENT er Knut Dreier. ”Det er klart det er både spennende og utfordrende å få være en del av teamet som skal bygge Trondheims nye storstue for bilsalg. Jeg er naturlig nok ydmyk for oppgaven som står foran oss, men prosjektmedarbeiderne, meg selv inklusive, vil gjøre det vi kan for at prosjektgjennomføringen skal gå som planlagt”, sier Dreier. ”Et prosjekt i denne størrelsesorden kan tidvis medføre noe sjenanse for naboene, men HENT vil ta grep for å gjøre ulempene så små som mulig for tilstøtende eiendommer”, fortetter han. Bygget vil være klar til overlevering i månedsskiftet august/ september i 2014.

Fabritius Gruppen AS Fabritius Gruppen med datterselskaper er en betydelig eiendomsutvikler i Norge. Hovedaktiviteten er i Oslo-regionen hvor Fabritius eier tomteområder for utvikling av kombinasjonsbygginger for lager, kontor og produksjon. Fabritius Gruppen har drevet utvikling av eiendom siden 1991 og har gjennomført et betydelig antall prosjekter. Fabritius Gruppen er 100 % eiet av Bjørn Rune Gjelsten via Gjelsten Holding AS. Se også: www.fabritius.no HENT Magasinet / 01-2013

23


RIKO

…noe regelstyrt og kjedelig? …eller et nyttig verktøy som kan bidra til merverdi og forbedring?

Tekst: Tone Bråten Pedersen

Om du har jobbet i et HENTprosjekt har kanskje hørt om det? RIKO står for Revisjon, Inspeksjon, Kontroll og Opplæring. Dette er da navnet på et team tilhørende i Kvalitetsavdelingen. Med andre ord ingen bikkje i ordets rette forstand, men indirekte vil gruppen tidvis gjerne fremstå i retning av å være litt vaktbikkje. Revisjon, Inspeksjon, Kontroll og Opplæring er betegnelsene på noe av det teamet skal jobbe med. Kontroll er en del av helhetsaspektet. På lik linje med at kvalitetsavdelingen foretar kontroller av flere områder ved driften, vil også revisjon og inspeksjon kunne gjennomføres med bakgrunn i mange ulike områder. Det kan eksempelvis være innenfor HMS, Miljø, prosjektering, kvalitetsstyring, tekniske fag eller annet. Med andre ord; temaet styres i all hovedsak av behov og på bestilling. For å kunne gjennomføre våre inspeksjoner og revisjoner på best mulig måte vil vi ved behov også kunne benytte fagrevisorer. Vi får mye informasjon fra alle kontrollene som skjer daglig i alle prosjekter, og kunnskapen herfra vil det være naturlig å se i sammenheng med resultatene fra revisjon og inspeksjon. Denne kunnskapen skal da munne ut i opplæring og/eller systemutvikling som skal bli tilgjengeliggjort for hele HENT. Dette er helhetstanken vi vil omtale som konseptet RIKO. RIKO-teamet vil i tilegg til ovenfor nevnte områder også kunne bistå i utviklings-forbedringsprosjekter, bistand og oppfølging rundt ISO- revisjon, prosesser og oppfølging av KPI’er (Key Performance Indicator) og mye mer. Når det er sagt, er det nok revisjon og inspeksjon vi vil bli mest kjent for – så la oss se litt mer på det. Inspeksjon er en revisjon ”light”. Det vil si, vi vil følge mye av de samme prinsippene, men det vil være mer stikkprøvebasert og mindre i omfang enn en revisjon. Så da står vi igjen med R’en. Revisjon. Bare ordet oser av spenning, vitalitet, overraskelser, attraksjoner, ….. Eller ? Revisjon er altså at ”noen” skal lese 24

HENT Magasinet / 01-2013

seg opp på en diger bunke med regler, lovverk, krav, og for ikke å glemme de alltid like spennende lektyrene, ISO standardene. Disse som da er vel belest og forberedt, skal sitte i flerfoldige timer og intervjue mennesker av ulik størrelse, form og fasong, slagkraft og stilling. Deretter skrives en rapport strippet for personlig preg og humor. Rapportene svares opp og det loggføres både her og der. • Så gjør man det hele om igjen! - ELLER? • regler, lovverk, krav og ISO, dette kan vel også sees som en del nyttige rammer basert på både våre, myndigheter og andres erfaringer. Revisjon er også en metodikk og et eget fag som vi skal ha all mulig respekt for, dette har vi implementert i Håndboken for RIKO. Menneskene som har blitt revidert, har vært både nervøse med litt hvite knoker, dyktige og reflekterte. De har kunnet fortelle at de har lært noe, og at de fikk litt mer tydelig innsikt i tematikken: • Vi har sett at gode og langsiktige tiltak blir iverksatt. • Vi har sett at UE’er tar revisjonen på alvor, iverksetter tiltak og blir bedre. • Vi har sett ulike historier om samme tema bli fortalt i intervjusettinger, hvorpå det ble satt pris på å få frem ulikhetene og variasjonene man ikke var klar over selv. På toppen av det hele kan vi i RIKO se begynnelsen av lærdom fra summen av

disse revisjonene og erfaringene. Vi kan se mønster og trender. Dette vil etter hvert gi oss svært interessante tall og kunnskap. Dette må jo bety – objektivt sett – at RIKO, med sine revisjoner og inspeksjoner har noe for seg? Metodikken for revisjon skal ligge grunn for gjennomføringen av revisjoner, men vi skal ha forbedring og læring som det største og overordnede målet. Det vil aldri være hensikten å peke ut enkeltindividers handlinger, derimot handler det om å samle erfaringer for å finne beste praksis. Alle medarbeidere i HENT, eller hos våre underentreprenører, har en historie å fortelle med erfaringer og kunnskap andre vil kunne ta lærdom av. Summen av dette utgjør grunnlaget for et reelt virkelighetsbilde som danner basisen for kontinuerlig forbedring. Vi i HENT skal kunne bli bedre; sammen med våre samarbeidspartnere, leverandører og underentreprenører. Så – hvordan kan man få brukt RIKO? Det ligger ingen begrensninger i å ta kontakt for å få informasjon, og gjennom dialog kan vi vurdere behovet for revisjon eller inspeksjon. RIKO er ikke så kjedelig og regelstyrt som en kan få inntrykk av når en ser forkortelsens innhold. Det viser seg på en annen side som noe interessant og anvendelig, og som vil gi interessant kunnskap til HENT og våre UE’er. På den måten bidrar vi til forbedring - sammen.


Fra håndverk til en av landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer I 1933 var produksjonen takstein begynnelsen Fra håndverk til en avavlandets ledende av Loe – konsernet som ble utvidet til produksjon av rør leverandør av betongelementer og kummer av betong i 1938. På begynnelsen av 60-talstartet med prefabrikkerte Ilet 1933 startetvirksomheten Kristoffer Loe produksjon av takstein betongelpå gården Loe. Produksjon flyttetvar etter noen år tilsom ble proementer. Forspente bjelker det første Steinberg og begynte med flere typer produkter innen dusert, siden ble dette utviklet videre til søyler, DT og kommunalvaresektoren. I 1961 ble formutstyr for fasader. bjelker På 80-tallet ble hulldekk satt i forspente og slakkarmerte søyler produksjonen utviklet, og gang. Produksjonsvirksomheten på fabrikkområdet på derfra videre resten av produktspekteret som i dag gjør bedriften til har en avmøysommelig landets største produsenter Steinberg utviklet segavtilbetongen av Norgelementer med en årlig kapasitet på ca 150 000 tonn. Loe es største produsent av prefabrikkerte betongprodukBetongelementer a/s har i dag hovedkontor på Steinberg, teneogså til byggebransjen med en omsetning for omlag hvor mesteparten av produksjon foregår. I tillegg har på vi342 produksjon i Skien kort avstand til sentrale millioner kr. i som året.totalt LoegirBetongelementer AS har i områder på Øst- og Sørlandet. Våre 160 ansatte (hvoravog 30egen dag hovedkontor med et kompetent salgsteam ingeniører på salg, prosjektering og prosjektledelse) har høy konstruksjonsavdeling på Steinberg. Produksjon finnes kompetanse og lang erfaring for å takle de mest krevende både i Hokksund i Skien som gir kort avstand prosjekter. I tillegg tilog betongelementer leverer vi stålkon-til senstruksjoner og står monteringen via vårtVåre deleide dattertrale områder påforØstog Sørlandet. mer enn 160 selskap Loe Elementmontasje. ansatte har høy kompetanse og lang erfaring. Fornebuporten Veien videre Vi er veldig fornøyd med at HENT har tildelt oss kontrakten på råbygget til Fornebuporten og ser frem til godt samarbeid Loe Betongelementer AS skal bygge «Europas mest på et spennende og kjempestort prosjekt. Tidligere erfaring moderne hulldekkefabrikk». Etter utvidefra prosjektgjennomføring med HENT gjørvurdering oss trygge at på at lsesog vekstmuligheter på fabrikken på Steinberg/ tidenes største elementkontrakt i Norge blir en suksess.

Loe

Betongelementer AS PÅ LAG MED BRUKERNE

Hokksund er for liten ble etter en periode av planleg-

Veien videre ging en tomt på Kløftefoss i Modum kommune valgt Loe Betongelementer skal bygge «Europas mest moderne for den ny produksjonssted. Den nåværende hulldekkefabrikk». Etter at ytterligere vekst ikke er muligtrenden på dagens område henviser har bedriften besluttet ny fabrikk i bygg bransjen til en enormå bygge etterspørsel etter for hulldekker påbetongelementer Kløftefoss i Modum.i Trenden i byggeprefabrikkerte fremtida, og for å være bransjen går mot mer industrialisert bygging og for å møte konkurransedyktig og for å imot komme markeds stadig økende etterspørsel til konkurransedyktige priser vil vi økende ibehov vi bestemt å stor investere i investere et topphar moderne anlegg oss medfor produksjonskapasitet på 600 000 kvm som er en tredobling av dagens. topp moderne produksjonsanlegg. ProduksjonskapaPlanen er at den nye fabrikken skal være klar i løpet avper 2017. sitet økes da betraktelig og vil ha 600.000 qm året.

Planlagt er at den nye moderne fabrikken står klar til produksjon rundt 2018.

www.loe.no

En av Norges ledende produsent av prefabrikkerte betongelementer til bygg i alle størrelser


Odd Ivar Ekle Tekst: Geir Leseth Illustrasjon: Voll Arkitekter/Vizwork Foto: Privat

Før jeg fikk gjennomført intervjuet, i forbindelse med denne faste spalten, ønsket HENT Magasinet representant å høre hva menneskene rundt Odd Ivar Ekle mente om dette nummererts portrett-objekt. Jeg fikk raskt noen klare tilbakemeldinger fra hans tidligere prosjektmedarbeidere. ”Du skal lete lenge etter en mer strukturert prosjektleder”, ”Full kontroll fra dag en”, ”Sterk og klar, men stort sett alltid i godt humør”. Konfrontert med de særdeles positive tilbakemeldingene, smiler Odd Ivar Ekle lurt der han sitter godt frempå stolen i det jeg stiller han første spørsmålet om det eventuelt også er andre sider ved hans personlighet som bør komme frem i dagslyset. - Skal jeg oppsummere mine mest positive sider vil jeg kanskje starte med - lojal. Før jeg begynte i HENT, tilbake i 2007, var jeg ansatt i 20 år i entreprenørbedriften med størst omsetning i Norge, og dette er vel over snitt blant dagens arbeidstakere. Jeg hadde ingen planer om å slutte der, men da jeg ble spurt om å ta en prat med HENT tenkte jeg at jo ikke hadde noe å tape. Jeg skulle jo ikke bytte jo likevel… Mannen jeg møtte til intervju den gangen var Jan Jahren. Det tok ikke lang tid å bli overbevist om at det var helt riktig for meg å gå over til HENT, og har ikke angret en sekund på den avgjørelsen. Dynamisk organisasjon, med dyktige og ikke minst hyggelige, medarbeidere og en ekspansiv driftsstrategi. Akkurat slik jeg liker det, forteller Odd Ivar. Fortell oss litt mer om bakgrunnen din - Jeg kommer fra Bjørkmyr; hvor bestefar drev en gård og et grustak. Min far er en av fire brødre som utdannet seg som bygningsingeniør, og jeg gikk min barnesko på diverse anleggsplasser i Kvænangen, Gratangen og på Senja, før familien returnerte til Bratsberg i Trondheim. Du kan godt si at jeg er arvelig belastet med tanke på hvilke karrierevalg som lå for meg, men jeg stortrives med jobben min, og da er det jo ikke noe problem! I dag har jeg selv stiftet familie sammen med min kone, Mariann. Vi har en gutt og en jente; og Brutus - en dvergpuddel av typen særdeles aktiv.

Lerkendal hotell, kongressenter og kontor.

26

HENT Magasinet / 01-2013

Hvorfor tror du at du blir intervjuet til Magasinet? - Jeg mener jeg at jeg betyr noe for HENT, og for meg betyr HENT veldig mye. Dette har kanskje bidratt noe? Jeg vil si jeg er en veldig lojal person og gir 110 % for at arbeidsoppgavene skal bli gjort riktig. Og jeg gir meg ikke før jeg har ytt 110%... For meg er det vesentlig at kundene mine er fornøyde, det være seg om kunden er i form av ekstern byggherre eller en prosjektmedarbeider jeg skal bistå. Jeg er opptatt av at prosjektene mine er veldrevne og for at dette skal oppnås må teamet rundt meg fungere. Det er jo dette som er essensen; å få de rundt meg til å prestere.


Hva trives du mest med hos HENT - Jeg trives best i en organisasjon hvor jeg får ansvar og tillitt. Det har jeg i HENT-systemet. I dag er jeg knyttet til hotell, konferanse og kontorprosjektet på Lerkendal. Dette er nok en milepæl i min karriere. Det er et stort og krevende prosjekt, og det trigger meg. Det er spesielt morsomt når jeg ser at vi i prosjektet lykkes med det vi skal få til. Selv om ikke alle dager er i medvind er det viktig å kunne snu nettopp motvinden til noe positive. Jeg skal heller ikke skyve under en stol at jeg synes det er spennende å jobbe med profilerte prosjekter. Gjør Odd Ivar noe annet enn å jobbe? - Jeg er en vannmann. Familien har hytte på Dolmøya på Hitra, og mye av min fritid dreier seg om båten og sjøliv i disse idylliske omgivelsene. Vi bruker denne sjøhytta fra påske og godt ut på høsten, og hver eneste sommer bruker vi minst 2 av ferieukene om bord i vår relativt tørste motorbåt. Tidligere turer har bragt oss fra Bergen i sør til Narvik i nord. Ungene begynner jo nå bli voksne, men fortsatt følger de oss med på noen turer, og det er fantastisk måte å samle familien på . Båtturen er i seg selv er målet; men jeg trives også veldig godt med å kunne knytte aktiviteter, som fiske, til disse turene. Vi har jo så fantastiske råvarer ute på kysten, og Mariann er veldig flink til å la råvarene komme til sin rett gjennom fantastisk mat. - Selv på fritiden klarer jeg ikke helt å legge byggebransjen fra meg. Jeg er en aktiv hobbyhåndverker og har bygd hus og hytter rundt om. Med eget hus og hytte har en jo også alltid noe å drive med. - For øvrig gjør jeg det en mann i min alder bør gjøre for å

holde kroppen i form gjennom sykkel og ski. Jeg er ingen fantast på denne fronten, men det er godt å komme seg litt ut å bevege kroppen. Mariann og jeg er ganske flinke til å bruke naturen rundt huset vårt i Klæbu, og tar gjerne med oss Brutus på lengre turer i skog og mark. Innimellom også med fiskestangen til øvre del av Nidelen som ligger bare 10 minutters gange hjemmefra. Hva er det dine kolleger ikke vet om deg, men som de burde vite? - Jeg skal bli bestefar i juni, noe jeg gleder meg stort til. Hva gjør Odd Ivar Ekle om 10 år? - Jeg jobber forhåpentligvis fortsatt i HENT. Jeg har ambisjoner om å fortsette å vokse i HENT-systemet, og gleder meg til å følge utviklingen til det ekspanderende firmaet videre. Jeg er også sikker på at jeg, så lenge helse tillater det, kommer til å tilbringe så mye som mulig av fritiden på vannet.

” Jeg trives best i en organisasjon hvor jeg får ansvar og tillitt. Det har jeg i HENT-systemet” HENT Magasinet / 01-2013

27


P

LT OR

TA

PO

EN NOR

GE

KARTET

ST

. P. P

Returadresse: HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller

E TO B

Tromsø

NYSALG // // // // // // // // // // //

Quality Hotel Edvard Grieg - Bergen Clarion Hotel Energy - Stavanger OBS! Bygg Syd - Trondheim Sluppenveien - Trondheim Heimdalshallen - Trondheim Anton Alvestad - Ålesund Ystnesgt - Ålesund Fornebuporten - Oslo Hurtigbåtterminal Brattøra - Trondheim Rammeavtale Forsvaret - Trondheim Solvik bo- og behandlingssenter - Bærum

Stjørdal Trondheim Ålesund

Hamar

Bergen Oslo

Stavanger

UNDER BYGGING // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

Fabritius bilanlegg Rosten - Trondheim Mustad bilanlegg - Oslo TØH Ny Campus - Trondheim Nore Neset ungdomsskole - Bergen Hersleb vgs - Oslo Sogn studentby - Oslo Gunnerusgt - Trondheim Kvislabakken barnehage - Stjørdal Lerkendal Nytt hotell, kongressenter og kontor, Trondheim Clarion Hotel - Tromsø Majorstua skole - Oslo Maxbo Proff - Ålesund Bodø videregående skole - Bodø Rema Kroppanmarka - Trondheim Nørvasund skole, Ålesund Vestby kjøpesenter - Vestby Nedre Melhus Omsorgssenter - Melhus Nordlandssykehuset HF - Bodø Tynset videregående skole - Tynset Mølladammen Næringspark - Lommedalen Bærum Akershus festning - Oslo

FERDIGSTILT // // // // // //

Bærum idrettspark - Bærum NINA - Trondheim TOBB Elgesetergate, Trondheim Avinor Værnes - Stjørdal Flatåsen skole - Trondheim Høyskolen i Ålesund