Page 1

/// Nytt fra HENT AS / oktober-desember 2011 ///

- solid, attraktiv og nyskapende

Nordlandssykehuset Rett før årets fellesferie, 05. juli i år, undertegnet administrerende direktør i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand og HENT sin administrerende direktør Jan Jahren kontrakten for fase 2 for oppgraderingen og utvidelsen ved Nordlandssykehuset i Bodø. // 16

Bøler kirke // 10

Sandmoen Bussdepot // 26

Nedre Melhus Omsorgssenter // 32


Folk i HENT Terje Hugubakken, personalsjef - Trondheim

Simon Stevnebø, teamleder KI - Oslo

Kjetil Fasteraune, prosjektleder Statoil Stjørdal - Trondheim Trond Lundberg, HMS-koordinator - Trondheim Hans Foros, arbeidsleder - Trondheim

Kai Høe, anleggsleder Aker Solutions Stavanger

Foran fra venstre: Enrico Hofmann, Leif Inge Auran, Asbjørn Stigen, Torstein Dahl, Stig Arild Hovdal, Odd Sigbjørn Ree Bak fra venstre: Bernt Ole Bolland, Hallvard Overland - Alle knyttet til prosjektet Staoil Stjørdal

Alexander Andresen, anleggsleder Aker Solutions Fornebu K2

John Ivar Myhre, prosjektsjef - Oslo

Jørgen Langås, lærlig ved Staoil Stjørdal - Trondheim

Ole Christian Antonsen, anleggsleder Sandaker skole - Oslo


HENT Magasinet Årgang 5 / Nr. 3 - 2011

Innhold

Ansvarlig utgiver: HENT AS Redaktør: Geir Leseth Produksjon: HENT AS Journalister: Geir Leseth Øyvind Kvarme Maiken Johansen Kristian Sorknes Myhrer Jan K. Jahren Lars Christensen Trond Solberg Ratio Arkitekter AS Aleksander Ramberg/Avis Nordland Terje Løchen Pir II AS Kjetil Sandvoll Eggen Arkitekter AS Grafisk utforming: Maiken Johansen Trykk: Fagtrykk

4 6 7 10 14 16 19 20 22 23

Forsidebilde: Ratio Arkitekter AS Noe som skal bygges? Ta kontakt med markedsdirektør Knut Alstad Tlf: 72901707 / 97169169 E-post: knut.alstad@hent.no Jobbe for oss? Ta kontakt med personalsjef Terje Hugubakken Tlf: 72901741 / 97137153 E-post: terje.hugubakken@hent.no Samarbeid med oss? Ta kontakt med avdelingssjef kalkulasjon og innkjøp Bjørnar Lund Tlf: 72901759 / 91337032 E-post: bjornar.lund@hent.no

HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700 Fax: 72901701 E-post: knut.alstad@hent.no

Visste du at... Franzefoss Gjenvinning DP05 Akuttfunksjon Ullevål Bøler kirke Rissa Helsetun Nordlandssykehuset Norconsult Sandmoen Bussdepot Salgsbølge i juni Weber

24 25 26 29 30 31 32 34 36

HENT bygger for NINA Nivell System Status Aker Solutions Fornebu K2 LINK Entreprenør Nord-Østerdal videregående skole Wittusen & Jensen Nedre Melhus omsorgssenter Kvalitetssjef til topps HENT-kartet

Kunnskapsløftet - Kunnskap kan være to ting; Det vi vet, og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet. - Dette ble sagt av den britiske forfatteren Samuel Johnson. Selv om setningen først ble sagt for om lag 300 år siden, dekker den mye det vi ønsker når vi videreutvikler HENT skolen til å være en base for all opplæring og kunnskapsformidling i HENT. Prosessen vår interne læreanstalt nå gjennomgår har vi kalt Kunnskapsløftet. Ønsket er at flest mulig av HENT sine ansatte skal kunne dele relevant kunnskap som vi som enkeltindivid eller prosjektorganisasjoner innehar i HENT. Kan vi gjør mer av det som er rett, vil det gavne hele organisasjonen. Samtidig skal alle eksterne ressurser vi benytter for å løfte kunnskapsnivået for våre ansatte kanaliseres gjennom HENT Skolen. HENT Skolen skal systematisere de tilgjengelige interne ressursene vi har, og HENT sine ansatte skal vite hvor enn kan henvende seg, om det er felt de ønsker å lære mer om. For best mulig å organisere aktivitetene i HENT Skolen oppretter vi nå en egen stilling for dette. Et av de programmene vi er mest fornøyd med i HENT Skolen er Lederutviklingskurset. Kursprogrammet strekker seg over 2 år og er utarbeidet i samarbeid med tidligere IDEA Consulting AS. Over 100 administrative ledere har, eller er i ferd med, å gjennomføre kurset. Jeg vet at dette er med på å heve kvaliteten på vår organisasjon, og derigjennom også produktet vi leverer våre kunder. HENT skal bli bedre på å evaluere prosjekter i etterkant av ferdigstillelse. Dette for bedre å kunne overføre til nye prosjekter det som er blitt gjort riktig, og unngå å gjøre om igjen det som har vært mindre bra. Å ettergå måten en har gjennomført et prosjekt på, er både med på å spre kunnskap til andre medarbeidere, og også på å bevisstgjøre for prosjektmedarbeiderne hva som har vært suksessfaktorer i det aktuelle prosjektet. Lær av fortiden – men lev for fremtiden. Trivsel blant våre ansatte har vi alltid satt høyt i HENT. Grepene vi nå tar gjennom HENT Skolen er et sett med aksjoner for å sikre at våre medarbeidere trives, utvikles og blir i HENT. Vi tror kunnskap og personlig utvikling er vesentlige trivselsfaktorer. For å sikre at alle våre medarbeidere får mulighet til å komme med sine synspunkt på egen situasjon er det bestemt at Personalavdelingen skal gjennomføre Trivselssamtaler med hver enkelt medarbeider. Disse samtalene kommer i tillegg til Medarbeidersamtalen, som skal gjennomføres med nærmeste leder, og ønsket er at Trivselssamtalene skal være en ekstra kanal med en som ikke sitter i linjen for den daglige kommunikasjonen. I dette nummeret av HENT Magasinet ser vi nærmere på noen av prosjektene som holder ordrereserve-tallene våre på et høyt nivå. Nedre Melhus Omsorgssenter, Nordlandssykehuset i Bodø, de nye lokalene til NINA som bygges etter passivhus-standard og Tynset Videregående skole er noe av det som omhandles i dette nummeret. Vi ser også nærmere på hvordan BIM-modelleringen ved Akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus er oppbygd og bidrar til en sikrere økonomi og byggeprosess. Jeg ønsker dere en god høst og god lesning.

Jan K. Jahren Administrerende direktør i HENT


visste du at... ...Siemens PEC ble overtatt av en fornøyd byggherre 30.08.11, uten anmerkninger? HENT Byggfornyelse har igjen levert et nullfeilprosjekt!

…HENT AS og Statsbygg skrev under en samspillskontrakt i forbindelse med planleggingen av en utvidelse av Framsenteret i Tromsø 24. oktober? Bygget skal prosjekteres som et passivhus på 10 000 kvadratmeter med en målsetning om å halvere klimagassregnskapet i forhold til dagens byggenorm. Framsenteret er en videreføring av Polarmiljøsenteret på 14 800 kvadratmeter.

...HENT har hittil i år solgt inn nye prosjekter for over 2 milliarder?

...Jernbaneverket har valgt å inngå kontrakt med HENT AS for byggingen av deres nye kontor og verkstedhall på Marienborg i Trondheim? HENT har tidligere bygd en vaskehall for togsett for ROM Eiendom på det samme området. Brukerne av de nye lokalene, når disse står ferdig , vil være Jernbaneverket Region Nord. Det nye prosjektet har BRA på om lag 3 000 kvadratmeter. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og har oppstart i august i år. Ferdigstillelse vil være 30.09.2012.

4

HENT Magasinet

...www.hent.no er lansert i mobilversjon?


…HENT har i løpet av de siste 12 måneder ansatt 70 nye medarbeidere?

...byggfornyelse har for bedret sorteringsprosenten sin iht avfallssortering? Avfallsorteringen nærmer seg nå 80%.

…HENT sitt første rene damelag i fotball tok en imponerende sølvmedalje i RBK’s sponsorcup?

...kalkulasjon og innkjøp Trondheim nå er 33 medarbeidere, og kalkulasjon og innkjøp har passert 50 medarbeidere totalt?

...kalkulasjon og innkjøp i Trondheim har kalkulert over 100 anbud hittil i år?

…prosjekt Statoil Stjørdal feiret mønsås 29. september? Det var om lag 120 stk med på markeringen hvor det ble servert grillet spegris, økologisk bratwurst og provencepølse fra Melhus, salat, kaffe og kake. Per H. Kotte var leid inn av Statoil som foredragsholder. Kotte holdt et foredrag om Helse, Miljø og sikkerhet. Foredraget engasjerte og fanget oppmerksomheten til samtlige involverte i prosjektet.

…HENT-skolen nå er i ferd med å videreutvikle sitt 6. og 7. kull med ledere?

...at kvalitets- og HMS-avdeling hadde felles avdelingskonferanse i Stavanger 14. og 15 september som var en suksess? Totalt besøkte 32 medarbeider byggeplass ved Aker Solutions Stavanger 15. september.

HENT Magasinet

5


Tekst og foto: Franzefoss Gjenvinning

Franzefoss Gjenvinning er en ledende totalleverandør innen avfallshåndtering i Norge. Vi tilbyr fleksible og kundetilpassede avfallsløsninger. Vårt virksomhetsområde er i hovedsak innen håndtering av næringsavfall, byggavfall, farlig avfall, behandling av oljeboringsavfall, tankrengjøring, jern, metaller, rådgivning og opplæring. Fra avfall til ressurs Vi mennesker må bruke ressursene jorden vår har å by på. Det er ikke uendelig med jernmalm, aluminium - eller skogområder. Vi blir derfor tvunget til å ta ansvar og utnytte ressursene våre på en miljømessig forsvarlig måte. Gjenbruk og gjenvinning har blitt et viktig og nødvendig område verden rundt. I vårt bruk - og kastsamfunn må noen ta ansvar for ressursene. Franzefoss Gjenvinning er i så måte blitt en betydelig aktør i dette markedet og er i dag en av Norges største. I tillegg til å gjenvinne produkter, stoffer og materialer, tar vi også vare på miljøet rundt oss ved å sikre farlig avfall som for eksempel olje og kjemikalier. Vi tar hånd om alle typer avfall vi omgir oss med. Miljøansvar i praksis Når du velger Franzefoss, så velger du en trygg og seriøs samarbeids- og miljøpartner. Vi kaller det miljøansvar i praksis. Franzefoss Gjenvinning har høy kompetanse på byggavfall.

6

HENT Magasinet

Lurer du på hvordan du kan oppnå bedre sorteringsgrad på byggeplassen? Eller hvordan du skal lage en avfallsplan? Spør oss da vel! Når bygg skal rehabiliteres eller rives må det gjennomføres en miljøkartlegging for å sikre at alt farlig avfall avdekkes og tas hånd om på en forsvarlig måte. Franzefoss Gjenvinning er en erfaren leverandør av kartleggingstjenester, og leverer brukervennlige rapporter. Ta gjerne kontakt om du trenger vår hjelp til å være en miljøvennlig bedrift!

Din totalleverandør innen avfallsbehandling

Bes ll container i dag! Telefon 07855

www.franzefoss.no


Figur 1 Visualisering av bygg17’s tekniske kompleksitet

DP05 Akuttfunksjon Ullevål bidrar til nytt storbysykehus i Oslo Tekst og illustrasjon: Lars Christensen & NSW, Norconsult og HENT

Helse regionen Oslo universitets sykehus er under re-organisering og DP05 er det første prosjektet ut, i en rekke av prosjekter. DP05 har fokus på akuttfunksjonen og består av oppussing, ombygging og nybygg for akuttfunksjonen på Ullevål Sykehus for å bidra til et «storbysykehus». HENT er innstilt som totalentreprenør i samspillsfasen. Kontrakt for gjennomføringsfasen avklares i løpet av oktober. Prosjektet utnytter BIM og åpenBIM aktivt. Byggestart forventes høsten 2011. Bakgrunn - storbysykehus Overordnet arbeides det med å sikre gode lokalsykehustjenester for befolkningen i Oslo. Det skal etableres et ”storbysykehus” ved Ullevål sykehus for samling av lokalsykehusfunksjoner. Et av de mest tidskritiske tiltakene

for å etablere storbysykehuset og kunne overføre dagens døgnvirksomhet fra Aker til Ullevål er å øke kapasiteten i ”akuttfunksjonene” ved Ullevål. Dette skal skje gjennom prosjektet DP05 Akuttfunksjon Ullevål. DP05 omfatter funksjoner som; akuttmottak, operasjonsstuer, postoperativ funksjon /oppvåkning og intensiv funksjon. DP05 innebærer noe oppussing, lettere ombygging og også et nybygg. Ferdig akuttfunksjon ved Ullevål vil bli den største akuttfunksjonen i Skandinavia. DP05 prosjektet – akuttfunksjon Ullevål Prosjektet DP05 Akuttfunksjon Ullevål er en totalentreprise med en samspillsfase som skal lede til en revidert fastpris 2. Byggherre er Oslo universitets sykehus helse foretak (OUS HF) som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst (HSØ RHF) og HENT er innstilt som totalentreprenør i samspillsfasen. Kontrakt for gjennomføringsfasen avklares i løpet av oktober.

HENT Magasinet

7


Figur 2 Tverrfaglig samspillsmodell av nybygg17 med innfelt totalmodell av akuttfunksjon

Det er et tekniske krevende prosjekt og med på laget har HENT de erfarne tekniske underentreprenørene YIT på ventilasjon, ORAS på rør og Bravida på elektro. Prosjekteringsgruppen tiltransporteres og består av fagfolk med sykehuserfaring fra Norconsult og NSW. Nybygget - En fabrikk Nybygget inneholder 3 etasjer med følgende grovinndeling; 1.ste etasje akuttmottak, 2.dre etasje operasjonsstuer og 3.dje etasje overvåkning. Forenklet sagt kan nybygget beskrives som en fabrikk – en produksjonsenhet for helsetjenester. Det medfører at den tekniske tettheten er meget høy i prosjektet. Figur 1 visualiserer den tekniske kompleksiteten i bygg17 – nybygget- ved at elektro installasjonene er farget blå, ventilasjonsinstallasjonene er farget røde og bygget er transparent. Samspillsfasen – 6 uker usikkerhets reduksjon og optimalisering Byggherrens målsetting med samspillsfasen var en prosjektoptimalisering med tanke på tid, kost og kvalitet. Startpunktet for samspillsprosessen var konkurransegrunnlaget fra byggherren og fastpris 1 levert av totalentreprenør som svar på konkurransen. HENT og de tekniske underentreprenørene identifisert tidlig enkelte sentrale suksess kriterier for samspillsfasen; - Tidlige og rettidig BYGGHERRE/BRUKER beslutninger og avklaringer • Tydelighet på tidspunkt for sentrale beslutninger i en beslutningsplan, og definert utfallsrom/scenarier ved uavklarte beslutninger. - God SAMHANDLING • klar organisering med klare ansvar i fasen • god kapasitet prosjektering • godt planlagt og tett fulgt opp fremdrift

8

HENT Magasinet

Figur 3 Enkel riggmodell i Google Earth

- Hensyntatt akutt funksjon i DRIFT i planleggingen - Digital PRØVEBYGGING • Definert modellmessig startpunkt for samspillsfasen (addendum) • aktiv bruk av modellene i optimaliseringsarbeidet Samspillsfasen har vært kjørt etter et mønster med 3 hovedfaser a 2 uker med følgende hovedinnhold; En-faglig (uke 01-02) Rådgivere og entreprenører jobber med de enkelte fagene for å sikre omforent forståelse av prosjektet, utfordre løsninger og se på produktvalg konsekvenser. De første konsekvenser av optimaliseringsgrep med hensyn på tid, kost og kvalitet skisseres. Tverrfaglig og drift (uke03-04) Prosjekt teamet (byggherre, rådgivere og entreprenører) jobber tverrfaglig og videreutvikler og detaljerer optimaliseringsmuligheter. Konsekvenser av valg revideres og detaljeres. Det er fokus på å få oppdatert samspillsmodellen(åpenBIM) med konsekvenser av optimaliseringsgrep. Nødvendig underlag for styresak også fremskaffet i denne perioden. Produksjonsoptimalisering (uke 05-06) Her jobber teamet med å bygge ferdig den tverrfaglige samspillsmodellen(åpenBIM) og mot slutten av uke 06 skal det utføres digital sluttbefaring av samspillsmodellen. Fase 2 pris og kontraktsforslag utarbeides. I forbindelse med arbeidet ble det også etablert en samspillslogg som dokumenterte alle forslag til endring fra konkurransegrunnlaget. Tidlig ble også tid, kost og kvalitetskonsekvenser av forslagene skissert uforpliktende for å stimulere samspillsprosessen. Mot slutten av samspillet ble det gjort en prioritering av punkter og utført kalkulasjon, tidsog kvalitets-estimering av utvalgte punkter. Prosjektet har vært ganske knadd i utgangspunktet og de tekniske systemkravene


Figur 4 Arbeidsflyt for mengdeoverslag forrurenset grunn med bruk av riggmodell.

er ganske låst. På grunn av dette og at bygget stort sett «er betong, linoleum og gipsvegger», har samspillsfasen utviklet seg til å fokusere på usikkerhetsreduksjon, detaljering og kvalitetssikring av fremdriftsplan og i begrenset omfang direkte kostnadskutt åpenBIM – tverrfaglig koordineringsmodell I et så komplisert prosjekt som DP05 har modeller hatt en sentral rolle i samspillsprosessen. Prosjekteringsgruppen hadde påbegynt modelleringsarbeidet og ved oppstart av samspillsfasen forelå en ganske komplett modell for ARK, RIB, RIV og RIE. Disse modellene har vært ytterligere detaljert og tverrfaglig koordinert. Samspillsmodellen betegner den tverrfaglige koordineringsmodellen som via åpenBIM består av ARK, RIB, RIV og RIE del-modellene. I prosjektet har en benyttet Solibri Model Checker som verktøy for innsyn, tverrfaglig koordinering og romlig koordinering med kollisjonskontroll. Samspillsmodellene som vist i figur 2 ble sammen med tegningsunderlag brukt aktivt for å forstå prosjektet, kvalitetssikre konkurransegrunnlaget og redusere risiko i prosjektet. Det ble utført flere tverrfaglig modell kontroller (TMKer) underveis i samspillsfasen for å sikre tverrfaglig koordinering og romlig koordinering av løsninger og kvalitetssikre. Ved avslutning av samspillsprosessen ble det også gjennomført en sluttbefaring med byggherre, prosjekteringsgruppe, entreprenør og representanter for tekniske fagenheter ved OUS, slik at en var omforent om hva slags produkt som nå skal leveres av prosjektet. Det er også planlagt en mer brukerorientert sluttgjennomgang sammen med brukergruppene hvor funksjoner blir gjennomgått i den digitale samspillsmodellen, dette markerer også symbolsk avslutningen av bruker- og utstyrs-prosessene. Riggmodell – modell for produksjonsplanlegging For å understøtte planlegging av produksjon ble det også utarbeidet en rigg modell. Faktisk er det laget to rigg modeller;

en enkel Google Earth modell ved bruk av Onuma og SketchUp og en mer detaljert ArchiCAD modell. Figur 3 viser enkel rigg modell i Google Earth som inneholder dekker og en angivelse av bygningsvolum pr etasje og eksisterende og ny gangbro for å vurdere hvordan kraner kan påvirke sikkerheten. Modellen inneholder i tillegg innflygingskorridor for helikoperlandingsplassen og to krantyper som tenkes brukt i prosjektet. I Google Earth ligger også mange bygninger enkelt 3D modellert, og for Ullevål sykehus var vi heldig ved at ganske mange av byggene var tilgjengelig. Riggområdet er klemt mellom eksisterende bygg, og denne enkle riggmodellen viste seg å være opplysende og praktisk i forhold til mange diskusjoner om produksjonsgjennomføring. Det ble også laget en mer detaljert rigg-modell i ArchiCAD. Denne skal brukes for tegningsproduksjon hvor det er behov for nøyaktige mål. For produksjonsplanlegging av grunn og fundamenter ble det også laget en mer detaljert grunnmodell for enkel overslagsberegning av masse volumer. Denne tok utgangspunkt i prøveboringer som er gjennomført. Figur 4 viser prinsippene for hvordan forurenset grunn ble modellert og mengde kontrollert i Solibri Model Checker. DP05 – et utfordrende prosjekt DP05 er et utfordrende prosjekt både faglig og teknisk, men også produksjonsmessig ved at produksjon skal foregå på en trang riggplass og på ikke bare et sykehusområde i drift, men en akuttfunksjon i drift. Men med den prosjektforståelsen som den tverrfaglige samspillsmodellen har bidratt til og det samarbeidsklima som er etablert i prosjekt-teamet gjennom samspillsfasen, er det skapt et godt utgangspunkt for detaljprosjektet og for produksjonen. HENT mener at for gjennomføring av et så komplekst prosjekt med klar målsetting om leveranse på tid, kost og kvalitet, er bruken av BIM og åpenBIM nesten en forutsetning for å lykkes. I neste fase av prosjektet vil HENT derfor utnytte både “Trimmet digital Bygging” og “Trimmet Bygging” med aktiv bruk av BIM og åpenBIM.

HENT Magasinet

9


Bøler kirke Det bygges få nye kirker i Norge, og ferdigstillelsen av Bøler Kirke er derfor litt av en begivenhet. Den gamle kirken ble revet i 2009. Kun tomten, kirkesølvet og en kirkeklokke er bevart i den nye utgaven. Tekst: Øyvind Kvarme Foto: Trond Solberg/Øyvind Kvarme

Utdrag fra konkurransegrunnlaget: Av de 64 kirkebyggene som byggherre Kirkelig fellesråd i Oslo eier, er målet med nye Bøler kirke at den skal bli den mest fremtredende kirken i Oslo ved siden av Oslo domkirke. Kirken vil få en funksjonalitet og et kirkekulturelt bruk uten sidestykke i Norge. Kirkens forskjellige institusjoner og unike sakrosankte rom vil gjøre den til en referansekirke for kommende generasjoners bruk av kirker. Entreprenøren tilbys å bygge et kirkelig signalbygg der historiske og nye kvaliteter tas i bruk gjennom gode handlinger, uforglemmelige seremonier, minnerike opplevelser og hverdagens fest. Nye Bøler kirke er et resultat av den nest største arkitektkonkurransen i Norge gjennom tidene. 141 forslag ble tatt opp til bedømmelse, og tilslutt ble HBA Hansen/Bjørndal Arkitekter AS, kåret som vinner av konkurransen. Kirken som er på om lag 3350 kvadratmeter har et arkitektonisk uttrykk som skiller den ut fra de mer tradisjonelle kirkene. Overgangene mellom materialer som kobber, glass og tegl står frem i fasadene på kirken.

10 HENT Magasinet

Teglsteinen som er brukt er dansk og av type Kolumba produsert av Petersen Tegl, det som kjennetegner denne stenen er at den er lengre og tynnere enn vanlig teglstein. Samt at den er håndlaget hvor hver stein er snudd manuelt slik at fingertrykkene til arbeideren merker hver stein. Totalt er det benyttet ca 140.000 håndlaget teglstein i fasaden. Det store taket består av kobber, for sidefløyen er det benyttet sedumtekking. Kirken er bygd opp av tre bygninger som er knyttet sammen av sidefløyer i bærende murverk. Midt i anlegget løper en akse bestående av kirkerom, festsal og kapell. Når man åpner de store dørene i kirkens tre hovedrom kan man se fra alteret i kirken til alternisjen i kapellet, denne aksen er planlagt brukt til prosesjoner under gudstjenestene. Alle støttefunksjonene for de kirkelige handlingene, samt kontorer, er lagt til rommene som utgjør to langsgående lameller på hver side av bygningene og som binder bygningene sammen. I tillegg har kirken et klokketårn og et lystårn.


> HENT Magasinet 11


Bærende teglvegger Prosjektet har vært utfordrende på mange måter. Spesielt kan nevnes at veldig mye av det konstruktive, som lys betong og kolumbategl, er synlig og er en del av inventaret i den ferdige kirken. Bøler kirke har hatt lang byggetid, men byggets bæresystem i bærende teglvegger medfører at det tar betraktelig lengre tid å få tett bygg enn ved tradisjonell bæring. Forholdene på byggeplass har til tider vært utfordrende med en trang tomt, utomhus som utføres samtidig med fasader og arbeider som fører til mye støv. Store deler av kirken har lyst betonggulv som er slipt og behandlet med steinfix. Dette måtte også utføres i sluttfasen i og med at skader på slike gulv er omtrent uopprettelige. Vi i HENT skal være stolte av det utrolig fine bygget Bøler kirke har blitt, kommenterer prosjektleder Erik Grannes. Ventetiden over Bøler er en drabantby i Oslo med ca 10 000 Bøler er en drabantby i Oslo med ca 10.000 innbyggere, bydelen strekker seg fra Østensjøvannet til Nøkelvann og grenser til Østmarka. Den nye kirken er sentralt plassert på en bakketopp, omringet av natur, boliger, bilvei, T-banestasjon og Bølersenteret. Bøler kirke har fasiliteter og plass nok til å bli bydelens nye møtested. Massiv ask i himling sørger for meget god akustikk i kirkesalen, der det er lagt godt til rette for konserter. Kledningen er ikke absorbent, men sikrer at lyden sendes veldig ulikt ut fra et stort areal i overflaten. Sidelamellene i kirkesalen er bygget opp med finert ask. En lamell veier 18 kg og veggen består av i underkant 1000 lameller. Kirken skal brukes i bydelens integreringsarbeid ved å bruke kirkerommene i bydelen som møteplasser mellom de ulike minoriteter. I denne intensjonen ligger et viktig signal som markerer et skille fra den eldre og vanligere arbeidskirken. Bøler kirke skal være et aktivitetshus for hele bydelen, under kirken er det barnehage og ungdomsklubb. Konfirmantsalen og kapellet skal brukes til alle mulige arrangementer på utleiebasis. Stor slått åpning Kirken var fylt til randen lenge før den offisielle vigslingen av den nye kirken under gudstjenesten søndag 28. august, mange av de fremmøtte måtte finne seg i å stå. Gudstjenesten ble ledet av sogneprest Dag Auli og biskop Ole Christian Kvarme, blant tilhørerne fant man også Oslo ordføreren Fabian Stang og kirkeverge Valgerd Svarstad Haugland. - Vi har fått et bygg for hele Bøler, sa biskop Ole Christian Kvarme under vigslingen av den nye kirken. Etter vigslingsgudstjenesten var det duket for storslått feiring både inne og ute. Korps, fakirer og gjøglere var til stede for å holde stemningen på topp. 12 HENT Magasinet

> Fakta Byggherre: Årstall: Entrepriseform: Omfang: Arkitekt:

Kirkelig Fellesråd Oslo septemper 2009 – august 2011 Hovedentreprise 53,8 mnok / 3.350 kvm Hansen/ Bjørndal ArkitekterAS


HENT Magasinet 13


Rissa Helsetun Tekst og foto: Maiken Johansen

I landlige omgivelser ligger Rissa Helsetun sentralt i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. I september 2010 startet HENT med utbygging og rehabilitering av helsetunet. Helsetunet stod første gang ferdig i 1973, og i mai i år overleverte HENT byggetrinn 3 til byggherre Rissa kommune. HENT Magasinet besøkte helsetunet i september hvor rådmann Oddbjørn Ressem og prosjektleder i Rissa kommune, Gunn Anita Engvik, stolt viste frem utvidelsen av helsetunet sammen med prosjektleder Jan Helge Kristiansen og anleggsleder Chris Eriksen i HENT. Nybygg og rehabilitering Helsetunet har blitt utvidet med nybygg på ca 4 500 kvadratmeter, og ca 1 500 kvadratmeter er under rehabilitering når HENT Magasinet går i trykken. Nybygget og rehabiliteringsarealene oppfyller krav til universell utforming, og er bygget med utgangspunkt i eksisterende landskapssituasjon og vedtatt reguleringsplan. Utvidelsen av helsetunet er bygget med pulttak, tekket med betongsstein som er tilpasset de eksisterende skråtakene. Etter utbyggingen inneholder helsetunet langt flere funksjoner enn det gjorde tidligere. Før utbyggingen var sykehjemsfunksjonene fordelt over to plan. Disse har nå blitt samlet på øvre plan. I nedre plan har Helse- og Familieenheten samt kommunalhelsetjenesten har fått nye lokaler. Rådmann Oddbjørn Ressem er fornøyd med utvidelsen helsetunet har fått. – I Rissa kommune som har omlagt 6 500 14 HENT Magasinet

innbyggere er dette et stort prosjekt for oss. Byggeprosessen har vært ryddig med HENT, og beboerne trives veldig godt her på helsetunet. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort. På øvre plan er det bygget ny hovedinngang. Adkomstsonen er asfaltert og utformet slik at personbil og vedlikeholdskjøretøy lett kommer seg inn og ut. Området rundt adkomstvei er gressbelagt som gjør området trivelig å ankomme, samt å oppholde seg i. Helsetunet har i tillegg fått egen landingsplass for helikopter på øvre plan. Ved hovedinngangen ligger resepsjon hvor det er direkte forbindelse mellom de forskjellige delene av anlegget. Her er det bygget ny hovedtrapp og heis til nedre nivå med økonomi/personalankomst og intern adkomst til kommunehelsetjenesten. Plassen er hellebelagt og inneholder sittegrupper med utsikt gjennom store vinduer hvor det er lyst og trivelig å sitte. - Atriumet på øvre plan binder ny og gammel del sammen, og er selve hjerte i helsetunet, sier Ressem. - Totalt har sykehjemmet blitt utvidet med 26 boenheter. Den gamle delen av helsetunet er fortsatt under utbedring, og vil stå ferdig før jul, forteller prosjektleder Gunn Anita Envgik. På sykehjemmet er det nå 65 beboere, hvorav 39 holder til i den gamle delen og 25 i nybygget. Helsetunet har om lag 75 ansatte på jobb samtidig. I tillegg har helsetunet et stort antall besøkende ved de kommunale helsetjenestene hver dag, samt gjester og pårørende som besøker beboerne. Boenhetene i nybygg består av enkelt- og toroms leiligheter i bofellesskap. Enkeltrommene har fellesrom med kjøkken, spiseplasser og stue. Toromsleilighetene er om lag 39 kvadratmeter med stue, en liten kjøkkenkrok, soverom og bad.


I tillegg har hver leilighet en privat uteplass i form av balkong eller terrasse. Gruppen har felles stue og et større kjøkken, samt felles vaskerom. Fellesstuen har utgang til en stor, sydvendt balkong med utsikt over terapihagen som er etablert på nedre plan. Hagen ligger skjermet mot omverden og brukes til opphold og rekreasjon. En hellelagt sti lager en løype i hagen med sittegrupper plassert i midten av hagen. Utomhus Inngang og utearealene ved Rissa Helsetun er lett tilgjengelig for gående og brukere av rullestol. Det er tilrettelagt 80 stk parkeringsplasser for ansatte og besøkende av helsetunet. Ved nedre inngang er det 2 stk parkeringsplasser for handikappede. Uteområdet rundt helsetunet har en variasjon av åpne gressflater, stauder, busker og trær i ulik form, størrelse og farger. - Vi syntes vi har fått et flott nybygg med høy kvalitet, og samarbeidet med HENT har båret preg av ryddighet og stor grad av fleksibilitet som vi setter stor pris på, avslutter prosjektleder Engvik. HENT Magasinet takker for omvisningen, og ønsker å gratulere Rissa Kommune med et flott helsetun.

I terapihagen på nedre plan er det god stemning blant prosjektleder Jan Helge Kristensen i HENT, Rådmann Oddbjørn Ressem, prosjektleder Gunn Anita Engvik og anleggsleder i HENT Chris Eriksen.

HENT Magasinet 15


Nordlandssykehuset Tekst: Geir Leseth Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS Foto: Aleksander Ramberg/Avisa Nordland

Rett før årets fellesferie, 05. juli i år, undertegnet administrerende direktør i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand og HENT sin administrerende direktør Jan Jahren kontrakten for fase 2 for oppgraderingen og utvidelsen ved Nordlandssykehuset i Bodø. Bodø, som er administrativt hovedsete for Nordland fylke, er med det i ferd med å få en sårt tiltrengt utvidelse av behandlingskapasiteten. Fra før består sykehuset i Bodø av et somatisk og et psykiatrisk sykehus, samt distriktspsykiatris senter. Til sammen betjener Nordlandssykehuset, som også har avdelinger i Lofoten og Vesterålen, et geografisk område med om lag 131 000 innbyggere. Helseforetaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester. Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon. Kontrakten HENT vant omfatter alle grunn-, betong-, tømrer- og snekkerarbeider for nye en ny fløy, fløy K, og ny fjerdeetasje over eksisterende del av sykehuset. Kontrakten er den største i byggeprosjektet ved utvidelsene av Nordlandsykehuset, og har en verdi for HENT på 464 millioner

16 HENT Magasinet

kroner eks. mva. kontrakten utgjør 20 000 kvadratmeter nybygg og om lag 11 000 kvadratmeter rehabilitering. Dette gjør prosjektet til det største HENT har gjort nord for Dovre. Om prosjektet Nordlandssykehuset HF skal gjennomgå full renovering av eksisterende bygningsmasse , samt nybygg. Overordnet målsetting for prosjektet er å videreutvikle Nordlandssykehuset til å bli et moderne og fremtidsrettet sykehus. Dette gjennom å legge vekt på pasienttrivsel og arbeidsmiljø så vel som effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet, gode samband og effektiv logistikk. Utbyggingsprosjektet gjennomføres som tidligere nevnt i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2007. Prosjekt delt i fire faser Fase 1: Forberedende arbeider, flytting og ombygging for funksjoner og infrastruktur som i dag ligger i fløyene G og K. Disse skal senere rives. Under fase 1 ligger også nybygg på fløy A, B og E, samt opprettelse av midlertidig forbindelsesgang mellom fløy B og N. Fase 2 omfatter riving av fløy G og K, samt bygging av ny behandlingsfløy K. Herunder ligger også ny 4. etasje over


fløyene H og N samt transportkulvert og opprettelse av en glassgate. Under fase 2 ligger også diverse ombygging i fløyene H og N. I Fase 3 skal tilbygg og ombygging av fløy A og B gjennomføres. Fase 4 omfatter diverse ombygging i fløyene N og S. Arbeidene er i gang 15. august i år startet det omfattende rivearbeid av den gamle bygningsmassen ved sykehuset. Først ut er fløy G, den gamle sengesentralen og sentrallageret i kjelleren ved den eksisterende høyblokka. En rekke tiltak er iverksatt for å gjøre ulempene for pasienter og ansatte minst mulig. Blant annet sprøytes riveområdet med store mengder vann for at støv ikke skal spres til omkringliggende bebyggelse, samt at det installeres ekstra filter på ventilasjonsanleggene for at støv ikke skal spres inn i de deler av sykehuset som driftes. Disse rivningsarbeidene er kontraktuelt plassert hos AF Decom AS. I flere år har det pågått forberedelser til rivearbeidet som også markerte oppstarten av byggefase 2 i Bodø. Mange funksjoner og enheter er flyttet inn i ombygde og delvis nye lokaler. Det pågår også et arbeid med å sette opp midlertidige yttervegger som skal bidra til et sikrere rivingsarbeid og beskytte den eksisterende bygningsmassen. Under rivningen skal det også tas hensyn til at ambulansetrafikken ikke blir forstyrret eller hindret av det som foregår inne på anleggsområdet. Rivemetoden som brukes, kalles for å ”tygge ned” betongkonstruksjonen. Ved hjelp av spesialmaskiner ”klippes” betongen ned, bit for bit. Denne

5. juli undertegnet HENT sin administrerende direktør Jan Jahren og administrerende direktør i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand kontrakten for fase 2 for oppgraderingen og utvidelsen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

metoden skal bidra til å redusere problemer med vibrasjoner. Alt riveavfall vil bli sortert. Betongen skal kjøres bort etter hvert som den tas ned, blir deretter knust og brukt som fyllmasse. Sykehus i drift Rivearbeider, renovering av eksisterende bygningsmasse og omfattende nybyggvirksomhet er utfordrende når helseforetaket samtidig skal opprettholde en så normal sykehusdrift som mulig. Organisasjon Prosjektorganisasjonen ledes av prosjektleder Hans Marcus

> HENT Magasinet 17


Nordlandssykehuset sett i fugleperspektiv.

Wennesland som sammen med prosjektingeniør Arnt Skogan skal ivareta byggeprosessen på vegne av HENT. – Klart det er spennende og utfordrende å være med på det største prosjektet HENT har gjort nord for Trondheim.- sier en engasjert prosjektleder Hans Marcus Wennesland. For meg som ikke har den tykkeste CV-en å vise til er det veldig fint å få mulighet til å følge prosjektet ved Nordlandssykehuset gjennom tilstedeværelse på byggeplass. Dette gir meg innsikt i, ikke bare de praktiske utfordringer med byggeprosessen, men også innsikt i de ulike regimene som følges innen kvalitetssikring og HMS-arbeid.- følger prosjektingeniør Arnt Skogan opp. Dette prosjektet har flere utfordringer, hvor en av de største vil knyttes til logistikk i og med at det nye sykehuset ligger inne blant allerede eksisterende bebyggelse, som også vil være i full drift gjennom hele byggeperioden. Med dette følger også meget strenge HMS-krav. Lokale krefter En av HENT sine styrker som nasjonal bygningsentreprenør er evnen til å finne samarbeidspartnere i prosjektene som er best egnet til å påta seg oppgaven, uavhengig av geografisk plassering. Med innkjøpsorganisasjon plassert i hhv Trondheim og Oslo undersøkes hele det nasjonale og delvis skandinaviske markedet for å finne den entreprenøren eller leverandøren som har kapasitet, administrativ organisering og økonomisk konkurransedyktighet til å bli med i de respektive prosjektene. Med HENT sitt nasjonale nedslagsfelt vil dette naturligvis omfatte utstrakt bruk av lokale entreprenører. Kortreist

arbeidskraft og nærhet til produksjonsfasiliteter er veldig ofte en sterk konkurransefaktor. Dette ser vi også ved prosjektet ved Nordlandssykehuset. Eksempelvis vil HENT benytte Bodøentreprenøren M3 Anlegg AS til å forestå gravearbeider ved prosjektet. Helsebygg HENT har i de senere år gjennomført flere syke- og helsehusutbygginger, som eksempelvis Ny Barneavdeling ved Ålesund sykehus som ble overlevert tidligere i år, Forskningsbygget ved Radiumhospitalet i Oslo, Rissa Helsehus og Mariehaven Bo- og Behandlingssenter for Bærum kommune. Sykehuset skal være ferdigstilt mai 2016.

>

Fakta om nye Nordlandssykehuset HF

Utbygging og modernisering av det somatiske sykehuset i Bodø er det mest omfattende prosjektet som Nordlandssykehuset skal gjennomføre. Byggeprosjektet er i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 ble ferdigstilt våren 2007 (laboratoriebygget). Byggetrinn 2, som HENT har kontrakt på, har en total kostnadsramme på om lag 2,7 milliarder kroner. Bruttoarealet økes med ca. 20 000 kvadratmeter for blant annet å gi plass til flere ensengsrom, flere dagplasser og nye dagkirurgiske stuer. HENT sin del av byggeprosjektet er planlagt ferdig i løpet av 2013.

• • • •

18 HENT Magasinet


Norconsult har kjøpt Myklebust Tekst: Norconsult Foto: Terje Løchen

Aker Solutions Stavanger

..og befester med dette sin posisjon som ledende på tverrfaglig rådgivning i Midt-Norge. Myklebust satt før oppkjøpet med det største bygge- og anleggstekniske rådgivermiljøet i Midt-Norge og var en betydelig regional og nasjonal leverandør av tjenester innenfor denne sektoren.

samfunnsplanlegging og prosjektering, med 40 kontorsteder i Norge og 26 kontorer i utlandet. HENT er et landsdekkende entreprenørfirma i sterk vekst med gode markedsinngrep. – Det er naturlig å se for seg at dette vil generere mange samarbeidsprosjekter mellom HENT og Norconsult. Bare tiden vil vise, potensialet er i hvert fall stort, avslutter Bertelsen.

Tverrfaglig og spesialister Alle i Myklebust ble ansatt i Norconsult, og vi vil nå kunne tilby markedet komplette tverrfaglige rådgivningstjenester sier Børge Bertelsen, tidligere daglig leder i Myklebust. Samtidig skal vi holde på det som gjorde Myklebust unike: Spesialistrollen, det å kunne løse kompliserte problemstillinger og å tørre å ta på oss de mest utfordrende prosjektene. Resepten videre vil være å bygge på det beste i begge selskapene. Stor kapasitet Myklebust har hatt godt samarbeid med HENT i mange år, et samarbeid som nå videreføres i Norconsult. Blant flere andre prosjekter, prosjekterte vi i fjor Aker Solutions Stavanger på 65 000 kvadratmeter og Aker Solutions Fornebu K2 på 46 000 kvadratmeter. Store og tunge prosjekter som ble gjennomført samtidig med de kapasitetsmessige utfordringene dette førte med seg. Det er aldri kjedelig å jobbe sammen med HENT, sier Bertelsen, her er vi nødt til å levere.

Aker Solutions Fornebu K2

Kontorer over hele landet Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot

HENT Magasinet 19


Sandmoen Bussdepot Tekst og foto: Maiken Johansen

22. august i år stod prosjekt Sandmoen Bussdepot ferdig. AtB, Sør-Trøndelag fylkeskommunes selskap med ansvar for kollektivtransport, overtok da bygget og kunne ta i bruk sine 133 nye miljøvennlige busser. AtB styrer kollektivtilbudet i Trondheim hvor tre selskaper, TrønderBilene, Nettbuss og Tide opererer. Disse er nå med på å farge bymiljøet i Trondheim grønt, også i bokstavelig forstand. Samspill Prosjektet Sandmoen Bussdepot ble utført som en totalentreprise med samspill. HENT utførte, sammen med Lusparken Arkitekter AS, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Norconsult AS (tidligere Myklebust AS) , Sweco Norge AS og Multiconsult AS, et forprosjekt i samspillsfasen sammen med byggherre Sør-Trøndelag fylkeskommune og bruker AtB. Etter endt samspillfase kunne partene signere totalentreprisekontrakt, iht NS 3431, for utførelsesfasen av prosjektet. Kontrakten til HENT hadde en verdi på NOK 120 millioner eks. mva. Prosjektet hadde sin bakgrunn i AtB sin funksjon som kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Sør- Trøndelag. I opprinnelig spesifikasjon skulle Bussdepotet inneholde bygg for administrasjon og bussrenhold, drivstoffanlegg, parkering for 180 busser og 150 sjåførbiler. Bussdepotet måtte ha god tilknytninger med minimal ventetid for bussene og helst små 20 HENT Magasinet

belastninger på etablert trafikk, virksomheter og beboere i området. Partene skulle benytte denne spesifikasjonen som bakgrunn for optimaliseringsprosessen i samspillfasen. HENT sin samspillsmodell er basert på tillitt, åpen bok og problemløsning underveis i prosjektet. I modellen fokuseres det i stor grad på bruker- og driftsmedvirkning for å sikre at sluttresultatet tilfredsstiller eier, drifter og bruker. Som et resultat av samspillprosessen ble den opprinnelige spesifikasjonene blant annet endret på følgende punkter: • serviceanlegget ble utvidet fra 2 vaskehaller til 3 vaskehaller • administrasjonsbygget ble utviklet til passivhus • bussparkeringen ble endret fra 180 til 152 parkeringsplasser. I utgangspunktet var det skrå parkeringsplasser, men dette ble endret til rette parkeringsplasser med økt parkeringsbredde etter innspill fra sjåførene i samhandlingsfasen. I forkant av endringen ble bussparkeringen også testet i en simuleringsmodell. • gassanlegget på parkeringsplassen ble også endret fra 20 til 80 gassbusser 9 måneder byggetid Sandmoen bussdepot er bygget ved Sandmoenkrysset på E6 utenfor Trondheim. Tomten er på om lag 36 mål, og har ca 2000 kvadratmeter med grønt areal på anlegget. Servicehallen og administrasjonsbygget er på totalt 2567 kvadratmeter. Grunnen på tomten bestod av myr som måtte fjernes slik


at nytt terreng ble liggende 3 meter dypere. Prosjektet har hatt mye fokus på fremdrift da byggetiden var på knappe 9 måneder. I desember 2010 startet forarbeider på myrutkjøring. Selve utgravingen hadde oppstart første uke i januar 2011 og pågikk frem til uke 10. Byggestart på servicebygget var i mars og ferdigstillelse var 23 august. Servicebygget inneholder 3 stk vaskehaller à 323 kvadratmeter, spiserom, WC, garderober og teknisk rom. Under vaskehall nummer 3 er det et teknisk rom på 50 kvadratmeter. Anlegget er forberedt for et trådløst identifiseringssystem som tar hånd om hele syklusen i depoet. Bussen kommer til porten der den blir registrert med id-nummer, kilometerstand etc. Porten åpnes automatisk og sjåføren parkerer bussen på en ledig plass. Klargjørerne kan da avlese inne i hallen hvilke busser som står hvor, samt hvilken status de har (klar for ny tur, skal på verksted eller skal inn til klargjøring.) Bussen blir så hentet og kjørt inn i første del av hallen der det blir registrert for vask i maskin. Videre inn i tørravdeling for innvendig renhold samt at alle påfylte væsker så som diesel, Ad-blue (reduserer NOx-utslipp i dieselmotorer), olje, frostvæske og spylervæske blir registrert. Bussen blir så kjørt ut, parkert og automatisk registrert på plassen som ”ferdig klargjort”.

September. Hovedinngang ligger mot vest, og henvender seg mot grøntarealer og benker i en sone utenfor inngangspartiet. Garderoben er romslig, og delt inn i en felles åpen del med garderobeskap, og en lukket del med to separate våtrom for herrer/damer, utstyrt med toalett, omkledningsrom og dusjer. Kantinen er ca 80 kvadratmeter og kombinerer seksti sitteplasser sammen med et fint pauseareal der brukere kan nyte landskapet. Kjøkkenet har egen inngang for varelevering og avfallshåndtering, og egen garderobe. Resepsjonen er sentralt plassert i bygget, slik at man kan se og bli sett både fra oppgjørsrom, garderobe, kantine og trapperommet. Miljø Materialbruk ved anlegget er valgt ut på tanke på kollektivtransportens klare miljøpolitiske profil. Bygningene er utvendig kledd med varmebehandlet trekledning som gir positivt tilskudd til miljøregnskapet. Organiseringen av anlegget er utviklet for å ivaretar personsikkerhet og har lagt til rette for fysisk aktivitet i arbeidspauser. Utenfor administrasjonsbygget er det satt opp en halv basketballbane og to bordtennisbord. HENT er stolt av å ha vært med på å bygge et fremtidsrettet anlegg, som ivaretar nye krav til miljøvennlig kollektivtransport.

Administrasjonsbygget på to etasjer er totalt 906 kvadratmeter. Byggestart var i uke 13 og stod ferdig 15. HENT Magasinet 21


Salgsbølge i juni Tekst: Geir Leseth

HENT har gjennom 30 år hatt en kontinuerlig omsetningsøkning. Dette som et resultat av målbevisst satsing på sunn vekst - stein på stein. HENT har ikke kjøpt andre selskaper for å nå ditt vi er i dag. Derimot har vi gjennom å ansette motiverte og dyktige medarbeider kunne påta oss stadig større og mer komplekse prosjekter. Det er attraktivt å jobbe for HENT, og det er attraktivt å jobbe med HENT. I løpet av to måneder på forsommeren 2011, ble det klart at HENT nok en gang slo sine tidligere rekorder i nysalg av prosjekter. Det samlede ordresalget har en verdi på i overkant av NOK 1,5 milliarder. Denne summen ivaretar kun de prosjekter hvor HENT allerede har signert kontrakt med byggherre. På sensommeren ble det også kjent at HENT er innstilt til entreprisen på det nye stadionanlegget til Vålerenga fotballklubb. Det jobbes også ufortrødent videre med utvikling av hotell, kontor og konferanse-anlegg ved Lerkendal stadion og mange andre store og mindre prosjekter. Ordrereserven til HENT har aldri vært større, og for de kommende år 3 årene har vi en sikker ordrereserve pr september 2011 på NOK 4,3 milliarder. Dette tilsvarer om lag to årsomsetninger noe som gjør oss i stand til å sette oss nye mål for vekst og utfordringer. Vi kan trygt si at HENT har en solid ordrereserve, er en attraktiv samarbeidspartner og nyskapende gjennom sine utviklingsprosjekter.

3000 2800

2800 2600 2400 2200 2009

2000 1800

1591

1600 1350

1400 1155

1200 1017

1000 821

800 600

530

400 200

226

280

607

347

0 99

19

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

>

Nysalg sommer 2011

1. 2. 3. 4. 5.

Lade Arena nedkjøringsrampe: utføres høst 2011 Rema Kroppanmarka: utføres fra ca 1 janar 2012 og ferdigstilles høst 2012 Akershus Festning: rehabiliteringsprosjekt for om lag NOK 50 millioner. Driftsbase Marienborg: kontorbygg for ROM Eiendom. Byggestart i september 2011. Nordlandssykehuset: nybygg og rehabilitering for over NOK 400 millioner. Byggestart høsten 2011 med forberedende arbeider. NINA Gløshaugen: byggestart høsten 2011. Melhus Omsorgssenter: totalentreprise på om lag 160 millioner. Starter senhøsten 2011, i overkant av 2 års byggetid Nord-Østerdal Videregående skole: 250 millioner. Startet 1 august, overleveres skolestart 2013 Miele kontorbygg: ca 80 millioner Risvollan garasjeanlegg: ca 8 millioner KIWI Ranheimsveien: ca 17 millioner, har startet overleveres våren 2012 NTNU Grønnbygget: ca 13 millioner. Startet rett etter ferien, overleveres før ferien 2012 Bodø vgs: ca 275 millioner. Samspillsfase pågår. Byggestart våren 2012. Vestby kjøpesenter: ca 235 millioner. Startet før ferien 2011, ferdig høst 2012. Framsenteret i Tromsø: ca. 300 millioner. Samspillsfase pågår. Byggestart våren 2012.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

22 HENT Magasinet

2046

Omsetning

11

10

20

og

Pr

e

s no

20


Sammen er vi sterke Når underleverandører får bidra i detaljprosjektering skapes gode løsninger, effektivitet og eierforhold til produktet. Slik har det fungert ved Aker Solutions kontorbygg i Stavanger. Tekst: Tonje Pedersen Foto: Jan Inge Haga

I Stavanger lyser en nydelig morgensol. Inne på anleggsområdet til Aker Solutions er det full aktivitet. På byggeplassen liftes, kappes, kuttes, mures, leveres og monteres det. Inne på brakkekontoret til HENT, er stemningen over morgenkaffen god. Sammen med leverandører og underleverandører, bruker HENT sin prosjektledelse tid på oppdateringer og statussjekk. Siden leverandøroppdragene ble tildelt, har samarbeidet på byggeplassen vært tett. Tettere enn vanlig, mener Weber Norges salgssjef, Johan Stieng. - Vi kom tidlig inn i prosjektet og fikk tillit i detaljprosjekteringen. Det betyr veldig mye for oss som leverandør. På denne måten fikk vi bidra, komme med forslag, gi råd og bli hørt, forteller Stieng. - Weber kom inn tidlig for å hjelpe oss med detaljprosjektering. Dette viste seg å bli en smart måte å jobbe på. På denne måten kunne vi lære av hverandre og bruke den kompetansen Weber sitter på. Dette gir oss et bedre grunnlag for godt resultat, sier anleggsleder Per Olav Bjørkås i HENT. Tidlig inne Som landets største leverandør av murprodukter, har Weber bidratt med rundt 1700 kvadratmeter mur, i tillegg til 3200 kvadratmeter puss. Den største jobben, har Weber imidlertid hatt med avrettingsmasse på dekkene. I løpet av høsten og vinteren, skal Weber levere avrettingsmasse til 40.000 kvadratmeter. Firmaet leverer også lim og fugemasse til innvendig skiferarbeid. -Det som er spesielt med HENT, er at de åpner opp prosjektene sine. Ved å være godt forberedt i forkant, fikk vi kjørt inn alt HENT trengte for å starte opp. Produktene våre kommer inn til lageret vårt i Sandnes, og vi er hele tiden i forkant av framdriftsplanen. Vår gode dialog og nære samarbeid, gjør at vi kan planlegge logistikken ut fra leveringer som skal inn. I tillegg er vi ett skritt foran konkurrentene, sier Stieng.

Norheim naturstein har fått jobben med å montere fasaden på bygget. Hele 5.500 kvadratmeter med svart og hvit eksklusiv, kinesisk granitt, monteres nå opp på ytterveggene. Oppdalsmureren og eieren Tom Erik Norheim, kan ikke skryte nok av HENTsamarbeidet og det spennende prosjektet i Stavanger. - Når vi kan gi innspill til løsninger, og opplever å bli hørt, har det alt å si for jobben vi gjør. Vi kom inn samtidig med Weber, og har fått svært mye igjen for dette trekantsamarbeidet. Når vi jobber så tett, føler vi oss delaktige og får relasjon til prosjektet med en gang. Vi gleder oss til å gå på jobb og kan produsere uten venting. Det overrasker meg at HENT jobber på denne måten, men det er både effektivt og inspirerende, sier han. Følger framdrift Det 65.000 kvadratmeter store kontorbygget til Aker Solutions, vil prege det nye næringsområdet på Hinna i Stavanger. Her skal 2.600 arbeidsplasser inn når bygget står ferdig ved utgangen av 2012. Før jul skal byggene bli tette, og tre bygninger blir til to. Innredningen starter etter jul. - Vi er helt avhengige av at underentreprenørene har god framdrift. Med et klart felles mål, god dialog og tett samarbeid, blir resultatet godt. Jeg har inntrykk av at alle har samme innstilling. Det er en fin flyt for alle fag som er inne i prosjektet, sier anleggsleder Bjørkås.

I dag jobber rundt 200 personer på byggeplassen til Aker Solutions. For HENT, er målet at alt fra håndverkere, leverandører og totalentreprenør, drar lasset sammen, gjennom samarbeid, tett dialog, samspill og eierfølelse til produktet. Planlegging - Når leverandører og underleverandører tas med i planleggingen, tjener vi på det alle sammen. Mureren kom inn tidlig, samarbeidet på plassen har fungert fint og framdriftsplanen går som den skal. Noen ganger kan det være vel så bra å bruke fagfolk til detaljprosjektering, enn arkitekter. Bransjen selv vet best om hva som er en fornuftig løsning, sier Bjørkås.

Det er god stemning blant hovedentreprenør og underleverandører i Stavanger. Det tette samarbeidet gjør det lettere å nå prosjektmålsetningene. Fra høyre: Johan Stieng, salgssjef i Weber Norge, Anleggsleder Per Olav Bjørkås i HENT, Tom Erik Norheim, eier av Norheim Natursten og Kim Ove Tverrfjeld, formann i Norheim Natursten.

HENT Magasinet 23


HENT bygger for NINA Tekst: Geir Leseth Illustrasjon: Pir II AS

Norsk Institutt for Naturforskning, NINA, er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. NINA sin kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger. I begynnelsen av juli måned ble det offisielt kjent at HENT hadde vunnet konkurransen om den bygningsmessige hovedentreprisen ved NINA sitt nye kontorbygg på Gløshaugen i Trondheim.

Det kanskje mest utradisjonelle med dette prosjektet er at vi skal montere ferdig hele stålskjelettet før massivtrekonstruksjonene kommer på plass – sier prosjektleder Odd Ivar Ekle. Stålskjelettet består av runde samvirkesøyler i stål, hvor betong og armering fyller hulrommet i de runde søylene. Arkitektonisk spennende er også dette prosjektet. Asymmetriske hvite betongkonstruksjoner skal vi inntrykk av en isbre. Med en byggetid på 120 dager er det viktig at hele prosjektorganisasjonen har fokus på fremdrift, og hovedutfordringen blir den relativt korte byggetiden holdt opp mot arkitektonisk utfordrende konstruksjoner.

Tomta ligger tett ved Lerkendal stadion, og har et boligområde som nærmeste nabo. Arbeidene på byggeplass startet kort tid etter kontraktsinngåelse og HENT er godt i gang med å skape et kontor og laboratoriemiljø som gjenspeiler det miljøengasjement NINA har. Bygget oppføres som passivhus, med bærende konstruksjoner av stål med etasjeskillere i massivtre.

Om NINA NINA sitt hovedkontor ligger i Trondheim, og de operer med avdelingskontorer i Oslo, Lillehammer og Tromsø. I tillegg eier og driver NINA forskningsstasjoner for fisk, for sjøfugl samt avlsstasjon for fjellrev på Oppdal. De har som overordnede mål at NINA skal være en livskraftig kunnskapsbedrift og en aktiv samfunnsaktør. NINA sin primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Stikkord for forskningen er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Offentlig forvaltning, næringsliv og industri samt Norges forskningsråd og EU er blant NINA sine oppdragsgivere og finansieringskilder. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot forskning på natur og det moderne samfunnets påvirkning på naturen. NINA leverer et bredt spekter av tjenester gjennom forskningsprosjekter, miljøovervåking, utredninger og rådgiving. I tillegg til utbredt prosjektvirksomhet i Norge samarbeider NINA med institusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika.

Omfang Areal for bygget er ca. 8000 m2 fordelt på sokkeletasje og 5 etasjer over denne. HENT sin del av prosjektarbeidene består av blant annet grunnarbeider, betong- og stålkonstruksjon og montasje av om lag 5000 m2 massivtredekker fordelt på 1000 m2 pr etasje. Med bakgrunn i massivtrekonstruksjonene vil bygget oppføres med “tak over tak-løsning” til fasaden er tett og taket er ferdig tekket. Teltet som dekker bygget under massivtremontasjen er på 1600 m2. HENT er også ansvarlig for tekking av bygget. HENT sin del av prosjektet har en kontraktsverdi på i overkant av NOK 32 mill eks mva.

24 HENT Magasinet


Det kompletta regelsystemet När man eftersträvar en golvkonstruktion med installationsmöjligheter till projekt med krav på stegljudsnivå, är Nivell System ett självklart val. Nivell är originalet och var i början av 90-talet först ut med denna typ av system. Sedan dess har vi varit marknadsledande. Nivell har utvecklats till ett heltäckande och av Sitac typgodkänt byggsystem för undergolv. Idag är inte bara problem med ojämna underlag löst. Genom den geniala konstruktionen är också gällande höga ljudkrav och fukt/ radonsjuka hus ett minne blott för den som väljer Nivell System. Huvudkontoret ligger i Skövde, Sverige, och vi har hela Norden som marknadsområde. Användningsområden Nivell levererar lösningar till projekt med ojämna underlag, såväl golv, vägg och tak. Med systemets flexibilitet, dras med fördel el/vvs-installationer innan golvet monteras. Vi löser även fukt- och radonproblem med vårt ventilerade golv. Patenterad lösning Tack vare vår patenterade lösning blir resultatet ett enkelt, flexibelt och säkert system. Den patenterade justerskruven direkt i vår nedtorkade regel, ger få detaljer i konstruktionen. Det gör det enkelt för montören att arbeta med. Med vår ljudreducerande justerskruv, får man en konstruktion med effektiv ljudreduktion utan att göra avkall på stabilitet.

Många fördelar Att välja ett uppreglat golv ger många fördelar. • Torrt montage, man tillför inte bygget fukt, som med en blöt avjämning. • Låg egenvikt. • Installationsmöjligheter. Med Nivell ges ytterligare fördelar gentemot liknande leverantörer. • Lättarbetat. • Få detaljer. • Säker konstruktion. • Effektiv stegljudsreduktion med bibehållen stabilitet. • Kostnadseffektivt.

a eller kontakta: För mer info: Besök vår hemsid rge Mattias Norén, försäljningsansvarig No Tfn: +46 (0)500 46 98 61 Mail: mattias.noren@nivell.se

www.nivellsystem.com

Snabbfakta / Nivell Först i Norden Ledande inom uppreglade golv Hittills har 4 miljoner m2 golv levererats För nyproduktion och renoveringar Få detaljer: En regel, skruv och infästning Ljudreducerande egenskaper med bibehållen stabilitet Objektanpassade lösningar Finns även för utomhusbruk

! NYHET FÖR NIVELL V L UTEGO


Status Aker Solutions Fornebu K2 Tekst: Kristian Sorknes Myhrer Foto: Terje Løchen og Øyvind Kvarme

Prosjektet omfatter totalt 46 500 kvadratmeter fordelt på kontorbygg for Aker Solutions ASA, Hotell for AB Invest AS og et eget Engineering EXPO-senter med Aker Business Services AS som Byggherre. Prosjektet ligger på tomta mellom Telenors hovedkontor og Telenor Arena på Fornebu og i oppstartsfasen av prosjektet måtte man på gitte tidspunkt av døgnet stoppe arbeidet med stålkjernepeler grunnet gjennomføringen av Melodi Grand Prix i slutten av mai 2010. Prosjektet er et utviklingsprosjekt i samarbeid med Byggherren der konstruktivt samarbeid og samspill er avgjørende for et best mulig resultat. I tidligfase ble det utarbeidet et forenklet forprosjekt av Voll Arkitekter AS, Rambøll AS, Byggherre og HENT AS. Kontorbygget skulle bygges med referanse til Aker Hus på Fornebu, mens hotelldelen skulle bygges med referanse til Runway Hotell på Gardermoen. HENT sin prosjektleder Hans Erik Johnsen var 26 HENT Magasinet

for øvrig også prosjektleder på Runway-prosjektet. Fremdrift Prosjektet har virkelig tatt form og det pågår arbeid i alle etasjer og alle deler av bygget. Oppstartsfasen tidlig mai var preget av stor maskinvirksomhet og fullt kjør. Man opplevde en betydelig økning på mengder av stålkjernepeler som måtte rammes ned ift det som først var antatt og noen forsinkelser på offentlig saksbehandling ga en litt forsinket oppstart. Siden nyttår har det imidlertid vært fullt trøkk hver eneste uke og i sommerferien var det full drift. - 3 prosjekter og 3 brukergrupper gjør dette prosjektet ekstra spennende og utfordrende å jobbe med - kan Hans Erik Johnsen fortelle. K2 skal ferdigstilles 1.kvartal 2012 og byggeplassen går en hektisk periode i møte. Innvendig har man kommet godt på vei med tømrer- og malerarbeider, mens parkett og øvrig gulvarbeider startet opp i begynnelsen av oktober. Utvendig ferdigstiller man fasadene med en


kombinasjon av granitt og platematerialer. I tillegg pågår det utomhusarbeider. Prosjektgruppa Hans Erik har stablet på beina et slagkraftig team til gjennomføringen av prosjektet. Ute på plassen har han hatt med seg Sebastian Nordahl som hovedanleggsleder, mens Helge Skaftå og Knut Langolf har vært anleggsledere for henholdsvis kontordelen og hotelldelen. Etter sommerferien har Aleksander Andresen kommet inn som anleggsleder med særskilt fokus på EXPO-delen. Arbeidsledere har vært Terje Aasen, Frode Bjørndahl. KS-funksjonen har blitt ivaretatt av Ole Petter Ekornrud og etter hvert evigunge Tore Rolf Lund. Thomas Harbert har vært HMS-koordinator, inntil nylig da Morten Lund tok over og Harbert forsvant videre til prosjekt Bærum Idrettspark. Bjørn Burmann har hatt rollen som prosjektingeniør. Svein Ola Sognli har løst rollen som prosjekteringsleder på en glimrende måte sammen med Erik R. Kvamshagen fra Rambøll. På innkjøpssiden har Erik

Seigerud og Kristian Myhrer tatt seg av forhandlinger med underentreprenører, mens Knut Alstad tok seg av selve innsalget til Byggherre i anbudsfasen. Trygve Gjøvik har rollen som Styringsgruppeleder. Gode Samarbeidspartnere På prosjektet har vi med oss mange gode samarbeidspartnere. Voll Arkitekter har vært arkitekter med Rolf Sterud som en eminent saksbehandler mot Bærum Kommune med tanke på alt av IGer og offentlig saksbehandling. Myklebust har vært med som rådgiver på grunn og bygg, mens Rambøll har ivaretatt forprosjektering av tekniske fag, samt detaljprosjektering på spesialfag som brann, akustikk, vann og avløp, bygningsfysikk og miljø. Tekniske fag ble tidlig kontrahert som en samspillsentreprise mellom Oras (VVS) og Otera Avotech (Elektro) og dette var den samme løsningen som ble valgt på AKSO Stavanger. De har hatt med seg Norconsult og Heiberg & Tveter på prosjekteringsbiten. For råbygget har vi hatt med oss Contiga på kontordelen, HENT Magasinet 27


mens Con-Form har levert betong på hotelldelen i tillegg til prefabrikkerte baderom. Andre gode samarbeidspartnere har vært Stryken/Kongsberg Entreprenør på grunn, Kynningsrud AS på peler, Stenseth & RS Entreprenør AS på betong fundamentering og bru, Bolseth Glass AS på glass og aluminium og EDA Byggkomponenter som har levert prefabrikkerte ytterveggselementer fra Sverige. På tømrersiden har Østlandske Gipsmontasje AS ivaretatt hotelldelen på en utmerket, MesterbyggSør med Kjell Moen i spissen likedan på kontordelen. Protan Tak AS sørger for at taket er tett og skal også levere hvit elvestein. Expo I tillegg til å bygge hotell og kontor bygges det et EXPOsenter integrert i bygget. Teknologi og opplevelsessenteret består av ca 2000 kvadratmeter og ligger på plan 1 og 2 mot Snarøyaveien. Senteret har til hensikt å demonstrere ingeniørkunst og forhåpentligvis vise hvordan realfag bidrar til utviklingen av teknologi og hvor viktig dette er for samfunnet. Haptic Arcitects har vært interiørarkitekter for Expo-senteret og har samarbeidet tett med hovedarkitekt på bygget Voll Arkitekter fra Trondheim og interiørarkitekt på kontorbygget Scenario fra Oslo. Engineering Expo skal være en møteplass mellom olje- og gassindustrien, utdanningsinstitusjoner og allmennheten. Senteret utvikles i tett samarbeid med aktører som for eksempel ungdomsskoler i Bærum, bransjeorganisasjoner og teknologiselskaper. Engineering Expo vil sette fokus på temaene teknologi og innovasjon, energi og miljø, samt olje- og gassindustriens rolle i samfunnsutviklingen. Expo-senteret skal være med på å motivere ungdommer til å velge realfag på skolebenken. Ved å vise frem hvordan ingeniører bruker teori fra skolebenken i arbeidshverdagen, og vise bredden i en ingeniørs arbeidsoppgaver, er målet å motivere flere ungdommer til å velge realfag på skolen, og senere utdanne seg til ingeniører.

28 HENT Magasinet

Sluttfase - Kontrollområder. Gutta på plassen er hektisk opptatt med kontrollrunder og daglig oppfølging av utførelsen på plassen. Prosjektleder Johnsen har lagt opp et stramt løp med sluttkontroller av de ulike kontrollområder den kommende perioden både på bygningsmessige og tekniske fag. Forventet oppstart sluttkontroll: Hotell: 15. nov. 2011, overlevering 10.03.12, ferdigstilling bygningsmessig 01.02.12 Kontor: 20.nov 2011, overlevering 11.04.12, ferdigstilling bygningsmessig 01.02.12. Kontrollområder: Hotell: 8 Kjøkken:1 Multimediasal:1 Expo: 1 Kontor: 13 Kjeller: 1 Utomhus:1 Fasader: 1 Totalt 27 kontrollområder Det kan meldes fra prosjektet om at KS-leder Tore R. Lund allerede har startet opp med forberedelser til det kommende arbeidet. Samspill Helt fra dag 1 har samspill og kreativt samarbeid vært viktige faktorer for så vel Byggherre som prosjektledelsen i HENT. - Vi må gjøre hverandre gode og gjøre det beste ut i fra hver enkelt problemstilling, forteller Hans Erik. Byggherren har nese for detaljer og er veldig opptatt av design og finish. Tydelighet og bestemthet med tanke på sluttresultat har gjort byggesaken enklere for alle involverte parter.


Anlegget er prosjektert av Plan arkitekter

Totalunderentreprenøren Link Entreprenør AS er en ung og allsidig entreprenørbedrift som har spesialisert seg for å være en komplett leverandør av tjenester knyttet til grunn- og utomhusarbeider. Våre dyktige medarbeidere har bred kompetanse innenfor våre fagfelt. Dette i kombinasjon med en allsidig og moderne maskinpark gjør oss i stand til å løse våre oppgaver på en rask og kostnadseffektiv måte. Moderne anleggsdrift handler om å være der til rett tid, utføre oppgaven på rett måte med riktig ressursbruk. Vi i Link har erfart hva dette betyr og for oss handler det om å komme tidlig inn i prosjektet, og i tillegg kunne være en aktiv del av teamet i hele byggefasen. Vårt svar på dette er å tilby totalleveranse av grunn og utomhusarbeider inkludert nødvendig prosjektering. En bedrift, en kontaktperson og ingen kompliserte grensesnitt.

www.linkent.no

HENT Magasinet 29


Nord-Østerdal Videregående skole Tekst: Geir Leseth Foto: Kjetil Sandvoll

Mye stort er skapt på Tynset. Bjørnstjerne Bjørnson ble født i 1832 på prestegården Bjørgan, som i dag ligger i en del av Tynset kommune. Senere kom store dikternavn som Arne og Hulda Garborg til å få sin dikterinspirasjon fra landskapet hvor vintrene var kalde, lange og snørike, og somrene korte. Nå skal HENT gå i kjempenes fotspor, for å bygge regionens nye videregående skole. I juni i år ble det klart at HENT ervervet oppdraget med å bygge Nord-Østerdal Videregående skole. Oppdragsgiver for prosjektet er Hedmark Fylkeskommune. Kostnadsrammen for prosjektet er NOK 400 millioner, hvorav HENT sin kontrakt er på omlag NOK 253 mill eksl.mva. Omfattende skoletilbud Hedmark fylkeskommune gjennomførte i 2010 en arkitektkonkurranse for utforming av deres nye skolebygg. Vinnerprosjektet, tegnet av Longva Arkitekter AS, ble så bearbeidet til et forprosjekt som ble vedtatt i Fylkestinget i Hedmark i oktober 2010. Den nye skolen skal lokaliseres på Trontun nær Tynset sentrum. I tillegg til videregående skole skal bygget inneholde lokaler for tannhelsetjenesten på Tynset. Forprosjektet ble gjennomarbeidet i et nært samarbeid med tannhelsetjenesten, skolen, arkitekt, rådgivere og prosjektledelse i fylkeskommunen. Prosjektet har et bruttoareal på om lag 13.800 kvadratmeter. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, og den 1. august i år startet HENT sine arbeider på byggeplassen. Skolen er planlagt for om lag 600 elever. Når størrelsen teller I august i år startet de innledende arbeidene på Trontun på Tynset. Rivningsarbeidene startet med Verkstedbygningen, og videre sto den gamle Teoriblokka og Vaktmesterboligen 30 HENT Magasinet

for tur. De gamle byggene hadde behov for omfattende miljøsanering da det ble påvist asbest, vinduer som inneholdt PCB, og gulvbelegg med Ftalater. Når disse problemstoffene var forsvarlig behandlet, var det anleggsleder Kjetil Sandvoll og hans 90 tonn store Caterpillar som kunne legge de gamle byggene i ruiner. Dette er den største gravemaskinen som noen sinne har blitt benyttet på HENT sine prosjekter. Nord-Østerdal Videregående skole bygges etter TEK07. U-verdi og det totale energiforbruk er beregnet og skal kontrolleres iht til rammekrav for skolebygg, og skal ikke være dårligere enn at rammekravet på 120 kWh/m2 oppvarmet BRA pr år tilfredsstilles. HENT har lang og bred erfaring med bygging av miljøriktige bygg, og prosjektleder Stian Lauvålien ser ikke noen problem med å tilfredsstille kravene. - Hvorvidt en klarer å møte energikravene som settes til et bygg, avhenger av hvorvidt det prosjektereres rett, og utføres rett. HENT har så gode kontrollregimer for å sikre begge deler at jeg ikke er bekymret for om kravene ved Nord-Østerdal videregående skole blir nådd. Vi i prosjektledelsen for veldig god støtte og hjelp fra både KS- og HMS-avdelingen for å nå de målene som settes i prosjektet. Utfordringer De klimatiske forholdene på Tynset er kanskje den største utfordringen ved prosjektet. - Vi har tatt de forholdsreglene vi kan for å møte eventuelle kuldeperioder i de kommende vintermånedene. Likevel håper vi selvfølgelig at vi unngår ekstremkulde når vi nå begynner de omfattende betongarbeidene. Vi har med oss flere av de samme prosjektmedarbeiderne som vi jobbet sammen ved Skifer Hotel på Oppdal, noe som jeg ser på som en vesentlig fordel da disse er godt sammensveiset og forberedt på arbeid under vinterlige forhold. Prosjektleder Lauvålien og de andre medarbeiderne skal ferdigstille skolebygget i juni 2013.


TOTALLØSNINGEN SOM GIR RESULTATER! Wittusen & Jensen er en av Norges ledende leverandører av Kontorets Dagligvarer, Visuell Kommunikasjon og Profil og Firmagaver til bedriftsmarkedet og offentlig sektor. I tillegg til vårt hovedkontor på Rødtvet i Oslo, er vi representert med salgskontorer over hele landet. Bedriften ble etablert i 1897 og har i dag 200 ansatte og en årlig omsetning på 600 mill kroner.

KONTORETS DAGLIGvARER

vISUELL KOMMUNIKASjON

PROfIL OG fIRMAGAvER

Kontorrekvisita, datarekvisita, hygiene- og renholdsprodukter, produkter til spiserommet, emballasje og forsendelse.

Vi dekker ditt totale behov for god visuell kommunikasjon i ulike medier, alt fra enkle forretningstrykksaker til større markedsføringskampanjer.

Profilprodukter er en viktig del av bedriftens marketing mix, Med vår kunnskap, vårt leverandørnettverk og våre medarbeideres lange erfaring løser vi dine behov for strøartikler, finere gaveartikler, julegaver til ansatte og forbindelser, spesialdesignede tekstiler, bager og ryggsekker... og mye, mye mer!

– vi frigjør tid og økonomi i innkjøpet ditt!

Alt du trenger av forbruksartikler for å få en travel kontorhverdag til å fungere!

– vi gir deg økt respons!

Vårt mål er at du skal kommunisere bedre og mer effektivt med dine kunder, slik at du oppnår høyere respons, og dermed høyere avkastning på dine markedsaktiviteter.

– vi gir deg økt oppmerksomhet!

Kontakt oss her: Wittusen & Jensen Østre Rosten 4A, 7075 Tiller Telefon: 72 90 06 50 E-post: trondheim@wj.no wj.no

Kontorets Dagligvarer Visuell Kommunikasjon Profil og Firmagaver


Nedre Melhus Omsorgssenter Første september i år startet HENT på oppdraget med oppføring av Nedre Melhus Omsorgssenter. Oppdragsgiver er Melhus kommune i Sør-Trøndelag. Tekst: Geir Leseth Illustrasjon: Eggen Arkitekter

Prosjektet Nedre Melhus Omsorgssenter er todelt, og omfatter både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Nybyggdelen er på om lag 8.000 kvadratmeter og gjennomføres som en totalentreprise. Rehabiliteringsprosjektet omfatter om lag 5.000 kvadratmeter og gjennomføres som generalentreprise. Det er nåværende Buen helse- og omsorgssenter som er objekt for rehabilitering. Det eksisterende sykehjemmet skal rehabiliteres, ombygges og sammen med tilbygg og nybygg, tilslutt utgjøre nye Nedre Melhus Omsorgssenter. Totalt kommer kontraktssummen på NOK 159 millioner eks mva. Omsorgssenteret skal stå ferdig 1. februar 2014. Nytt sykehjem skal oppføres på tomtas nordvestre del og sammenbygges med Buen helse og omsorgssenter med mellomliggende dagsenter og ny bydelskafe. Forprosjektet er utarbeidet av Eggen Arkitekter. HENT har tidligere bygd Rissa Helsetun, og det er ønske fra byggherre at nye Nedre Melhus Omsorgssenter skal ha samme uttrykk og fasade som dette prosjektet. Dagens eksisterende bygningsmasse, Buen helse- og omsorgssenter, ble oppført i 1999 i én etasje med fasader i brunbeiset treverk. Bygget har et samlet areal på 5013 kvadratmeter og rommer i dag sykehjemsdel, bydelskafé, dagsenter, hår- og fotpleie, terapibasseng, legesenter og ambulansesentral. Sykehjemmet har 34 plasser fordelt på fire avdelinger.

32 HENT Magasinet

Nytt sykehjem skal oppføres på tomtas nordvestre del og sammenbygges med Buen helse- og Omsorgssenter. Nybyggene består av tre bygg med et samlet areal på om lag 8300 kvadratmeter. To nybygg, og ett tilbygg som knytter eksisterende og ny bygningsmasse sammen. Tilbygget skal inneholde leiligheter og kontorlokaler for hjemmetjenesten, samt at dagsenter og ny bydelskafé flyttes hit. Hjemmetjenestens kontorlokaler er lokalisert i andre etasje i tilbygget, og vil få direkte tilknytning til omsorgsleiligheter både i nybygg, og til omsorgsleiligheter som bygges i legesenterets tidligere lokaler i eksisterende bygg. Legesenteret flyttes til nybygg, og vil deles opp i to legesenter med felles ekspedisjonslokaler og venterom. Tilbygget oppføres med fasader i glass og aluminium, og noe beiset treverk. Nybyggene oppføres i to etasjer med kjeller. For å holde framtidige vedlikeholdskostnader lave, utføres ytterkledningen på sykehjemmet hovedsakelig i tegl. Deler av fasader brytes opp med liggende treverk beiset i farge tilsvarende eksisterende bygningsmasse. Kjelleren vil få adkomst fra heis/ trapp i begge bygg. Utvendig atkomst får nedkjøring fraRådhusvegen utstyrt med vannbårent snøsmelteanlegg. Nedkjøringen vil føre rett ned til parkeringskjeller som rommer 43 biler samt oppstillingsplasser for sykkel ogmoped. Foruten parkeringskjeller vil underetasjen


romme avfallsrom, varmesentral, tekniske rom, lager, vaktmesterverksted, lager for skittent tøy, renholds sentral samt personalgarderober og trimrom. Første etasje i nybyggene får 30 sykehjemsplasser organisert med to avdelinger i hvert bygg. Hver avdeling får store fellesrom med kjøkken og stue og direkte utgang til terrasser og uteområder. Fellesrommene er parvis lagt inntil hverandre og skilt med foldevegg slik at det kan åpnes mellom avdelingene ved spesielle anledninger og gir mulighet for store felleslokaler. I nordre fløy av første etasje er det planlagt en egen lukket demensavdeling for beboere med spesielle behov. Avdelingene får felles kontor, møte- og personalrom, samt samlingsrom for pårørende. Andre etasje av nybyggene vil romme 18 omsorgsleiligheter. Leilighetene utformes slik at de senere enkelt kan ombygges til sykehjem. Man vil da få 30 sykehjems rom, fellesrom, kontorer og serviceareal. Tekniske anlegg skal være forberedt for senere ombygging, slik at alt av røropplegg og ventilasjon er dimensjonert og klargjort. Man vil også finne en liten avdeling for bad og fotpleie i andre etasje. Denne vil være åpen for publikum, og kan også benyttes av personer som ikke bor på omsorgssenteret. Det er en spennende og utfordrende jobb HENT nå tar fatt på, og vi gleder oss til å følge dette prosjektet de neste to årene fram til overlevering på tampen av 2013. Utfordringer Nedre Melhus Omsorgssenter ledes av prosjektleder Odd Ivar Ekle. - Det er viktig at vi har stor fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet ved dette prosjektet. Vi må hensynta at anleggstrafikk og annen virksomhet ved byggeplassen ikke skal medfører fare og ulempe for den daglige driften ved Buen sykehjem. Her er det døgnkontinuerlig drift på omsorgssenteret. På dagtid vil legesenteret ha aktivitet av mennesker som ikke nødvendigvis har full førlighet, og bydelskafèen er godt besøkt i store deler av vår normale arbeidstid.- forteller Ekle. Vi kan nok også møte noen utfordringer når vi eventuelt setter i gang med generalentreprisen, da automatikk i eksisterende tekniske anlegg ikke nødvendigvis vil korrespondere med de nye

anleggene. Dette er ikke uvanlig ved rehabiliteringsprosjekt, og vi vil klare å få til et godt fungerende anlegg også her. Alternativ Energikilde Prosjektet skal benytte energibrønner i åpent system som skal hente vann fra en grunnvannsinnsjø som ligger under Melhus sentrum. Generelt kan et åpent grunnvarmesystem beskrives ved at en benytter opp-pumpet grunnvann enten fra en løsmasse- eller fjellbrønn. Anlegg av denne typen er godt egnet i områder med store grunnvannsressurser, som er tilfellet i Melhus sentrum. De største grunnvannsressursene finner man hovedsakelig i løsmasseavsetninger (sandog grusavsetninger), mens ytelsene fra borebrønner i fjell varierer svært mye. Grunnvann gir en høy og stabil temperatur gjennom fyringssesongen, og er dermed en velegnet energikilde for varmepumpe. Energiuttaket skjer her ved direkte varmeveksling med opp-pumpet grunnvann, og effekten blir derfor større sammenlignet med lukkede varmepumpesystem som benytter en kollektorslange med en frostvæskeblanding som lagringsmedium for grunnvarmen. Energipotensialet vil variere med brønnenes kapasitet og grunnvannstemperatur. I tillegg vil grunnvannskvaliteten ha betydning for driften av slike anlegg. Dette gjelder spesielt stoffer som kan gi bakterievekst, igjenslamming og utfellinger av humus, jern, mangan og karbonater, og stoffer som kan gi korrosjon. Det er første gang jeg er med på et prosjekt som benytter denne typen energikilde i så stor skala. Det er flott at byggherre prioriterer lavere vedlikehold og driftskostnader slik som her ved Nedre Melhus Omsorgssenter.- Forteller prosjektleder Ekle. Energiknapphet og Norges forpliktelser i forbindelse med Kyotoavtalen har gitt et økende behov for alternative og fornybare energikilder. Jeg ser, spesielt hos offentlige byggherrer, at det satses betydelig på energifleksibilitet med vannbåren varme basert på bioenergi, varmepumper og spillvarme.- fortsetter Ekle. Jeg er sikker på at Melhus kommune vil få et meget fint bygg, med lave energiutgifter, når vi overleverer prosjektet 1. desember 2013. HENT Magasinet takker for innsikt i nok et spennende prosjekt. Vi er sikker på at det med bakgrunn i det store behovet Norge vil ha for syke- og aldershjemsplasser i årene som kommer, at det ikke er siste gang vi er på besøk hvor HENT skal bygge omsorgsbygg. HENT Magasinet 33


Kvalitetssjef til topps Tekst og foto: Maiken Johansen

På toppen av Norge, 2469 meter over havet, på en særdeles flott høstdag i september, møter vi HENT sin kvalitetssjef Endre Persen. Vi befinner oss på Galdhøpiggen i Lom kommune. Med noen få minusgrader i luften og en krystallklar himmel så langt øye kan se, kan man ikke annet enn å være fornøyd med turen opp til Norges tak. Utdannet biolog Endre er glad i friluftsliv, og har i deler av yrkeskarrieren arbeidet innen miljøvernforvaltning og –forskning. - Hvis det er noen som lurer på beiteøkologien til svalbardreinen, så er det bare å spørre. Det var slik Persen startet med å presentere seg for avdelingskontoret i Oslo da han begynte å jobbe i HENT november 2010. Persen er utdannet biolog, og mener selv at han har hatt drømmejobben. To ganger! Det var da han jobbet som miljøvernsjef hos sysselmannsetaten på Svalbard.– Heldigvis var jobbene åremålsstilling hvor man fikk være maks to perioder a 3 år, så må man ned til Norge igjen. Eller «fastlandet» som svalbardfolket sier. Det var ei utrolig bra tid på Svalbard. Første gangen Endre tok med seg familien til Svalbard var han 31 år, og så ikke på noen ting som problematisk. Til sammen har han vært en del av sysselmannsetaten på Svalbard i 7 år. - For meg er det ingen jobb som har vært i nærheten av den. Jobben var spennende og veldig annerledes. Og utrolig variert. Et eksempel på dette, var den dagen jeg hadde et en- til- en møte med daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, og timen etterpå var å skjøt en polarrev som vi mistenkte hadde rabies. (hvilket den hadde). Dagene på Svalbard kunne ellers bestå i inspeksjon og registreringer på avsidesliggende strender og vidder blant et usedvanlig rikt fugle- og dyreliv. Områder hvor ingen andre

hadde tilgang på grunn av ferdselsforbud. Alltid bevæpnet med kikkert, signalpistol, rifle og revolver i tilfelle møte med isbjørn. Og de møtene ble det etter hvert mange av. Også fordi en av Endres oppgaver ved sysselmannskontoret var å håndtere konfliktsituasjoner mellom isbjørn og befolkningen. Lokalt engasjert Etter siste opphold på Svalbard flyttet familien Persen inn i nytt hus på Byneset utenfor Trondheim. Mens barna vokste opp var Endre veldig lokalt engasjert, og har hatt flere ulike verv de siste 25 årene - Et år trente jeg to fotballag, var leder i fotball avdelingen, leder i korps, leder for 17-mai komitéen, leder i et sameie og nestleder i fotballkretsen. Jeg blir fort provosert over folk som har det veldig travelt. Jeg har vært en av de som har tatt tiden til å ta slike verv. Selv om barna kanskje syntes at det var en pest at samme gamle mannen alltid stod på sidelinja, tror jeg de nå i ettertid husker på hvem som var der. Barna har flyttet ut av hjemmet og er ikke lenger del av de lokale idrettslagene, men Endre har fortsatt verv i fotballkretsen og er leder for idrettslaget. - Jeg sa en gang at jeg ikke skjønner at voksne folk slutter å engasjere seg selv om barna ikke lengre deltar. Dette var det noen som hadde notert seg, så nå har jeg sittet som leder i idrettslaget i 5 år, og skal sitte hvert fall 2 år til, for da er ny skole og idrettshall ferdig, hvor idrettslaget har vært en viktig bidragsyter i den prosessen.


Friluftsliv Oppholdet på Svalbard styrket interessen for friluftsliv, og mye av fritiden blir i dag brukt i naturen. I sommer tok Endre med seg hele familien, kone og deres to sønner med kjærester, på fjelltur i Alpene. - Dette var fjerde gangen vi er på fjelltur i alpene. I år ble det litt spesielt å reise dit etter at jeg plutselig fikk et lite hjerteinfarkt uten noen forvarsel på vårparten, mens jeg hogget ved. Det ble litt tanker i forkant av turen, men det var utrolig tilfredsstillende å kjenne at alt fungerte normalt. Legen sa jeg ville komme til føle meg i bedre form enn jeg hadde på vært på flere år etter denne turen, og det stemte. Man driver jo med aktiv bloddoping på slike turer når man er 2000 – 3000 moh. Da er man 1000 meter over det man betrakter som høydetrening, fortsetter Endre med et smil om munnen. Turen til alpene var en suksess, både med tanke på testen kroppen ble utsatt for, og at ungdommen syntes turen var kjempehyggelig. - Nå når vi står på toppen av Galdhøpiggen, med det været vi har hatt i dag, kan en jo selvfølgelig spørre seg hvorfor i all verden en drar til Alpene. Vi har sannelig fantastisk fjellnatur i Norge også, sier Endre å skuer utover de hvitlagte fjelltoppene. Mye av helgene blir tilbrakt på hytta familien har på Røros. I fjor hadde de om lag 70 overnattingsdøgn der. Hytten er primitiv uten strøm og vann, og rekorden på vinteren er målt til minus 42 grader inne i hytta ved ankomst. – Noe av sjarmen ved hytta er de primitive tilstandene. Det skal være forskjellig fra hjemmet. Dette er hva vi har vokst opp med, og hva vi er vant med. Så lenge vi er friske, vil jeg veldig gjerne ha det slik. Hytta ble bygget på midten av 1960-tallet av foreldrene til Endre på en odde i et fjellvann hvor den ligger helt for seg selv. - Lykken er at de bygget så tidlig at det ennå var mulig å få byggetillatelse på en slik beliggenhet. I dag er det helt uaktuelt å få bygge på en slik plass. For min del ville det vært mer aktuelt å selge både hus og bil før hytta blir solgt, selv om vi har det primitivt der.

Arkivnøkkel Fotografering har vært en interesse for Endre, og noe han mener kommer naturlig med all den flotte naturen han var omringet av da han bodde på Svalbard. Under oppholdet laget han et fotoarkiv med lysbilder, som var sortert og arkivert og hvor han hadde laget et eget system for å søke på bilder. Dette var før digital fotografering. En dag brant hele sysselmannskontoret ned, og alle bildene gikk tapt. – Det jeg fikk igjen fra forsikringsselskapet var et antall filmruller. Totalt var det minner fra 10 somrer fra Svalbard som forsvant med brannen. Dette er fremdeles surt, og jeg har tatt veldig lite bilder etter dette. Det er knappe året siden Endre tok over som kvalitetssjef i HENT, hvor arkivering/systemer er en stor del av jobben. Endre styrer kvalitetsavdelingen på 20 medarbeidere, som er geografisk spredt i Trondheim, Oslo, Ålesund, Stavanger og Tromsø. I likhet med resten av HENT, vokser avdelingen stadig og vil ved årsskiftet være ca 30 personer – Jeg trives vanvittig bra i HENT. Noe av det som tiltalte meg med HENT, var den ”casual” stilen som var her. Denne kombinert med trøkk, medarbeiderfokus og vekst, trives jeg veldig bra med. Mye av Endre sin jobb fram til nå har vært reorganisering og strukturering av avdelingen, “vasking” av systemer og forberedelser til ISO-sertifisering. - Jeg er overbevist om at ISO-sertifiseringen vil gi et umiddelbart positivt svar i markedet. - Når man jobber med et kvalitetssystem, finner man alltid noe som kunne vært gjort bedre. Folk er ofte flinke til å sette fingeren på det som ikke er bra. Det kan være riktig det, så lenge tanken er at her kan man virkelig bli bedre. Av og til er det viktig å løfte seg for å få utsyn over omgivelsene, slik vi gjør på Galdhøpiggen i dag. Da kan en lettere se perspektivene og sette fokus på de ting en kan forbedre. Det er viktig å ha fokus på det man er flink på, og se forbedringspotensialet der det er mulig, avslutter Persen.

> Fakta • • •

Gift med Karin i 27 år Har to sønner - Sindre 26 år, Torgeir 24 år En gordonsetter på snart 13 år som heter Sito. Hunden er oppkalt etter en odde på vestkysten av Svalbard


P

LT OR

E TO B

HENTKARTET Tromsø

Nysalg // // // // // //

Driftsbase Marienborg - Trondheim Lade Arena nedkjøringsrampe - Trondheim Rema Kroppanmarka - Trondheim Akershus festning - Oslo Bodø videregående skole - Bodø Framsenteret - Tromsø

// // // //

Nye Bøler kirke - Oslo Siemens PEC - Trondheim Langnes Handelspark - Tromsø Sandmoen bussdepot - Trondheim

Stjørdal Trondheim

Ålesund

Hamar

Dalsfjord

Oslo

Stavanger

Svolvær Bodø

Under bygging

Ferdigstilt

// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

TA

PO

EN NOR

GE

ST

. P. P

Returadresse: HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700

Kiwi Ranheimsvegen - Trondheim Vestby kjøpesenter - Vestby NTNU Grønnbygget - Trondheim Kontorbygg Miele - Nesbru Nedre Melhus Omsorgssenter - Melhus St. Jørgenshus - Trondheim Risvollan borettslag - Trondheim Nordlandssykehuset HF - Bodø Tynset videregående skole - Tynset NINA - Trondheim Borgund vgs byggetrinn 4 - Ålesund Kiwi Ranheimsveien - Trondheim Bærum idrettspark - Bærum Postterminal - Ålesund Svolvær skole - Svolvær Lade behandlingssenter - Trondheim Hasleveien - Oslo Kontor Statoil - Stjørdal Øverlands Minde - Stjørdal Vangkroken - Oslo VIP-hus - Gardemoen Nesbru vgs - Oslo Norsk maritimt kompetansesenter - Ålesund Domus Medica - Oslo Haakon VII´gt - Trondheim Dalen skole - Oslo Aker Solution - Stavanger Dalsfjord skule - Volda Sykehusparken - Elverum Aker Solutions K2 - Fornebu Sandaker skole - Oslo Dønski vgs, Gjettum - Oslo Rissa Helsetun - Rissa

HENT Magasinet nr. 3, 2011  

HENT Magasinet nr. 3, 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you